Volvo 2015 Late, V40 Cross Country User manual

Volvo 2015 Late, V40 Cross Country User manual
WEB EDITION
ÄGARMANUAL
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FΚR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många
års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för
Din och Dina passagerares säkerhet och komfort.
Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din
Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar
vi att Du bekantar Dig med utrustning, anvisningar
och underhållsinformation i denna ägarmanual.
Innehållsförteckning
01 Introduktion
Ägarinformation........................................
Att läsa ägarmanualen..............................
Digital ägarmanual i bil..............................
Inspelning av data.....................................
Tillbehör och extrautrustning....................
Information på internet..............................
Volvo ID.....................................................
Volvo Personvagnars miljöfilosofi.............
Ägarmanualen och miljön.........................
Laminerat glas...........................................
02 Säkerhet
13
13
16
18
18
19
19
21
23
23
Allmänt om säkerhetsbälte.......................
Säkerhetsbälte – ta på..............................
Säkerhetsbälte – lossa..............................
Säkerhetsbälte – graviditet.......................
Bältespåminnare.......................................
Bältesförsträckare.....................................
Säkerhet – varningssymbol.......................
Krockkuddesystem...................................
Krockkuddar på förarsida.........................
Passagerarkrockkudde.............................
Passagerarkrockkudde – aktivering/
deaktivering*.............................................
Sidokrockkudde (SIPS).............................
Sidokrockkudde (SIPS) – barnstol/barnkudde........................................................
Krockgardin (IC)........................................
Allmänt om WHIPS (whiplash-skydd).......
WHIPS – barnskydd..................................
WHIPS – sittställning.................................
När systemen löser ut...............................
Allmänt om säkerhetsläge.........................
Säkerhetsläge – startförsök......................
Säkerhetsläge – förflyttning......................
Krockkudde för fotgängare*......................
25
26
27
27
28
28
29
30
31
31
Krockkudde för fotgängare* – förflyttning.
Krockkudde för fotgängare* – ihopvikning...........................................................
Allmänt om barnsäkerhet..........................
Barnskydd.................................................
Barnskydd – placering..............................
Barnskydd – ISOFIX..................................
ISOFIX – storleksklasser...........................
ISOFIX – typer av barnskydd....................
Barnskydd – övre fästpunkter...................
01 02 02
2
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
33
35
36
36
37
38
38
39
40
41
41
42
43
43
44
45
49
50
50
51
53
Innehållsförteckning
03 Instrument och reglage
Instrument och reglage, vänsterstyrd bil –
översikt......................................................
Instrument och reglage, högerstyrd bil –
översikt......................................................
Kombiinstrument.......................................
Kombiinstrument, analogt – översikt........
Kombiinstrument, digitalt – översikt.........
Eco guide & Power guide*........................
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd....................................................
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd....................................................
Yttertemperaturmätare..............................
Trippmätare...............................................
Klocka.......................................................
Licenser – kombiinstrument......................
Symboler i display.....................................
Volvo Sensus............................................
Nyckellägen..............................................
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer..
Säten fram.................................................
Säten fram – elmanövrerade.....................
Säten bak..................................................
Ratt...........................................................
Ljusreglage................................................
55
Positions-/parkeringsljus.......................... 83
Varselljus................................................... 84
Tunneldetektering*.................................... 84
Hel-/halvljus.............................................. 85
Aktivt helljus*............................................. 85
Aktiva xenon-strålkastare*........................ 87
Dimljus bak............................................... 88
Bromsljus.................................................. 88
Varningsblinkers........................................ 89
Blinkers..................................................... 89
Kupébelysning.......................................... 90
Ledbelysning............................................. 91
Trygghetsbelysning................................... 92
Strålkastare – anpassning av ljusbild........ 93
Torkare och spolning................................ 96
Fönsterhissar............................................ 98
Backspeglar – yttre................................... 99
Rutor och backspeglar – eluppvärmning 100
Backspegel – inre.................................... 101
Glastak*................................................... 102
Kompass................................................. 102
Menyhantering – kombiinstrument......... 103
Menyöversikt – analogt kombiinstrument 104
Menyöversikt – digitalt kombiinstrument
Meddelanden..........................................
Meddelanden – hantering.......................
MY CAR..................................................
Färddator................................................
Färddator – analogt kombiinstrument.....
Färddator – digitalt kombiinstrument......
Färddator – kompletterande information
Färddator – färdstatistik*.........................
03 03 03
58
61
61
62
65
66
67
69
69
70
70
71
73
74
75
76
78
79
81
82
104
105
106
106
107
108
111
115
116
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3
Innehållsförteckning
04 Klimat
Allmänt om klimat...................................
Faktisk temperatur..................................
Sensorer – klimat....................................
Luftrening................................................
Luftrening – kupéfilter.............................
Luftrening – Clean Zone Interior Package
(CZIP)*.....................................................
Luftrening – IAQS*...................................
Luftrening – material...............................
Menyinställningar – klimat.......................
Luftdistribution i kupé.............................
Elektronisk klimatanläggning – ECC*......
Elektronisk temperaturkontroll – ETC.....
Eluppvärmda framsäten*........................
Eluppvärmt baksäte*...............................
Fläkt........................................................
Autoreglering...........................................
Temperaturreglering i kupé.....................
Luftkonditionering...................................
Avfuktning och avfrostning av vindruta..
Luftdistribution – återcirkulation.............
Luftdistribution – tabell...........................
Motor- och kupévärmare*.......................
Motor- och kupévärmare* – direktstart...
05 Lastning och förvaring
118
119
119
119
120
Motor- och kupévärmare* – direktavstängning................................................
Motor- och kupévärmare* – tidur............
Motor- och kupévärmare* – meddelanden..........................................................
Extravärmare*.........................................
Bränsledriven extravärmare*...................
Elektrisk extravärmare*...........................
135
135
Förvaringsplatser....................................
Förvaringsfack förarsida.........................
Tunnelkonsol...........................................
Tunnelkonsol – armstöd..........................
Tunnelkonsol – cigarettändare och askkopp*.......................................................
Handskfack.............................................
Handskfack – kylning..............................
Iläggsmattor*...........................................
Make up-spegel......................................
Tunnelkonsol – 12 V-uttag......................
Lastning..................................................
Lastning – lång last.................................
Taklast.....................................................
Lastsäkringsöglor....................................
Lastning – bärkassehållare ....................
Lastning – uppfällbar bärkassehållare*...
12 V-uttag – lastutrymme........................
Lastnät....................................................
Hatthylla..................................................
04 04 05
4
120
121
121
121
122
124
125
126
126
127
127
128
128
129
130
131
133
134
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
136
137
137
138
140
142
142
142
143
143
143
144
144
144
145
146
146
147
147
147
148
149
150
Innehållsförteckning
06 Lås och larm
Fjärrnyckel............................................... 152
Fjärrnyckel – förlust ................................ 152
Fjärrnyckel – personalisering*................. 153
Låsning/upplåsning – indikering............. 154
Låsindikator............................................ 154
Fjärrnyckel – elektronisk startspärr......... 154
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem.......................................................... 155
Fjärrnyckel – funktioner........................... 155
Fjärrnyckel – räckvidd............................. 156
Fjärrnyckel med PCC* – unika funktioner 157
Fjärrnyckel med PCC* – räckvidd........... 158
Löstagbart nyckelblad............................ 158
Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning................................................... 159
Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr 159
Fjärrnyckel/PCC – byte av batteri........... 160
Keyless Drive*......................................... 161
Keyless Drive* – räckvidd........................ 161
Keyless Drive* – säker hantering av fjärrnyckel...................................................... 162
Keyless Drive* – störningar i fjärrnyckelns
funktion................................................... 162
Keyless Drive* – låsning.......................... 163
Keyless Drive* – upplåsning.................... 163
07 Förarstöd
Keyless Drive* – upplåsning med nyckelblad.........................................................
Keyless Drive* – låsinställningar..............
Keyless Drive* – antennplacering............
Låsning/upplåsning – utifrån ..................
Manuell låsning av dörr...........................
Låsning/upplåsning – inifrån...................
Genomvädringsfunktion..........................
Låsning/upplåsning – handskfack..........
Låsning/upplåsning – baklucka..............
Låsning/upplåsning – tanklucka.............
Blockerat låsläge*...................................
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering*..........................................................
Larm........................................................
Larmindikator..........................................
Larm – automatisk återaktivering............
Larm – automatisk aktivering..................
Larm – fjärrnyckeln ur funktion...............
Larmsignaler...........................................
Reducerad larmnivå................................
Typgodkännande - fjärrnyckelsystem.....
164
164
165
165
166
167
168
168
168
170
170
171
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt........................................................
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
handhavande..........................................
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
symboler och meddelanden...................
Trafikskyltsinformation (RSI)...................
Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande......................................................
Trafikskyltsinformation (RSI)* – begränsningar......................................................
Fartbegränsare*......................................
Fartbegränsare* – komma igång.............
Fartbegränsare* – ändra hastighet..........
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge*..............................
Fartbegränsare* – larm överskriden
hastighet.................................................
Fartbegränsare* – avstängning...............
Farthållare*..............................................
Farthållare* – hantera hastighet..............
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge.......................................
Farthållare* – återuppta inställd hastighet...........................................................
Farthållare* – stänga av...........................
06 06 07
172
173
173
174
174
174
175
175
175
178
179
180
182
182
184
184
185
186
186
187
188
188
189
190
191
192
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
Innehållsförteckning
Adaptiv farthållare (ACC)*....................... 193
Adaptiv farthållare* – funktion................. 194
Adaptiv farthållare* – översikt................. 195
Adaptiv farthållare* – hantera hastighet.. 196
Adaptiv farthållare* – ställa in tidsavstånd....................................................... 197
Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge................................ 198
Adaptiv farthållare* – köra om annat fordon.......................................................... 199
Adaptiv farthållare* – stänga av.............. 199
Adaptiv farthållare* – köassistans........... 200
Adaptiv farthållare* – skifta farthållarfunktionalitet.................................................. 201
Radarsensor............................................ 202
Radarsensor – begränsningar................. 202
Adaptiv farthållare* – felsökning och
åtgärd...................................................... 204
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden................................................. 205
Avståndsvarning*.................................... 207
Avståndsvarning* – begränsningar......... 208
Avståndsvarning* – symboler och meddelanden................................................. 209
City Safety™........................................... 210
City Safety™ – funktion..........................
City Safety™ – handhavande.................
City Safety™ – begränsningar................
City Safety™ – lasersensorn...................
City Safety™ – symboler och meddelanden..........................................................
Kollisionsvarnare*....................................
Kollisionsvarnare* – funktion...................
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist............................................................
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare...................................................
Kollisionsvarnare* – handhavande..........
Kollisionsvarnare* – begränsningar.........
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar.........................................
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden.................................................
Driver Alert System*................................
Driver Alert Control (DAC)*......................
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande......................................................
Driver Alert Control (DAC)* – symboler
och meddelanden...................................
Körfältsassistans*...................................
210
211
212
214
Körfältsassistans – funktion.................... 230
Körfältsassistans – handhavande........... 232
Körfältsassistans – begränsningar.......... 232
Körfältsassistans – symboler och meddelanden..................................................... 233
Parkeringshjälp*...................................... 234
Parkeringshjälp* – funktion..................... 234
Parkeringshjälp* – bakåt......................... 235
Parkeringshjälp* – framåt........................ 236
Parkeringshjälp* – felindikering............... 237
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer 237
Parkeringshjälpkamera........................... 238
Parkeringshjälpkamera – inställningar.... 240
Parkeringshjälpkamera – begränsningar. 241
Aktiv parkeringshjälp (PAP)*................... 242
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – funktion... 242
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – handhavande...................................................... 243
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – begränsningar...................................................... 245
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – symboler
och meddelanden................................... 246
BLIS........................................................ 246
BLIS – handhavande............................... 247
CTA*........................................................ 249
07 07 07
6
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
216
217
218
219
220
221
222
223
225
226
226
227
228
230
Innehållsförteckning
08 Start och körning
BLIS och CTA – symboler och meddelanden.......................................................... 251
Hastighetsberoende styrservo................ 251
Typgodkännande - radarsystem............. 252
Alkolås*................................................... 254
Alkolås* – funktioner och handhavande.. 254
Alkolås* – förvaring................................. 255
Alkolås* – inför motorstart....................... 255
Alkolås* – att tänka på............................ 257
Alkolås* – symboler och meddelanden... 258
Start av motor......................................... 259
Avstängning av motor............................. 260
Rattlås..................................................... 260
Starthjälp................................................. 261
Växellådor............................................... 262
Manuell växellåda................................... 262
Växlingsindikator*................................... 263
Automatisk växellåda – Geartronic*........ 263
Automatisk växellåda – Powershift*........ 267
Växelväljarspärr....................................... 269
Starthjälp i backe (HSA)*......................... 270
Start/Stop*.............................................. 270
Start/Stop* – funktion och handhavande 271
Start/Stop* – motorn stoppar inte........... 272
Start/Stop* – motorn auto-startar........... 273
Start/Stop* – motorn auto-startar inte.... 274
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda............................................ 275
Start/Stop* – inställningar.......................
Start/Stop* – symboler och meddelanden..........................................................
ECO*.......................................................
Fyrhjulsdrift (AWD)*.................................
Hill Descent Control (HDC).....................
Färdbroms...............................................
Färdbroms – låsningsfria bromsar..........
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers...............................
Färdbroms – nödbromsförstärkning.......
Parkeringsbroms.....................................
Vadning...................................................
Κverhettning...........................................
Körning med öppen baklucka.................
Κverbelastning – startbatteri...................
Inför en lång resa....................................
Vinterkörning...........................................
Tanklucka – öppna/stänga......................
Tanklucka – manuell öppning.................
Påfyllning av bränsle...............................
Bränsle – hantering.................................
Bränsle – bensin......................................
Bränsle – diesel.......................................
275
07 08 08
277
279
281
281
282
283
284
284
284
285
286
287
287
287
288
288
289
289
290
290
291
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
7
Innehållsförteckning
09 Hjul och däck
Katalysatorer...........................................
Påfyllning av bränsle – med reservdunk.
Dieselpartikelfilter (DPF)..........................
Bränsleekonomisk körning......................
Körning med släpvagn............................
Körning med släpvagn – manuell växellåda.........................................................
Körning med släpvagn – automatisk
växellåda.................................................
Draganordning........................................
Löstagbar dragkrok – förvaring...............
Löstagbar dragkrok – specifikationer.....
Löstagbar dragkrok - fastsättning/borttagning....................................................
Släpfordonsstabilisator – TSA.................
Bogsering................................................
Bogserögla..............................................
Bärgning..................................................
292
293
293
294
294
Däck – rotationsriktning..........................
Däck – skötsel.........................................
Däck – slitagevarnare..............................
Hjulmuttrar..............................................
Domkraft.................................................
Vinterdäck...............................................
Hjul- och fälgdimensioner.......................
Däck – dimensioner................................
Däck – lastindex......................................
Däck – hastighetsklasser........................
Reservhjul*..............................................
Byte av hjul – framtagning reservhjul*.....
Byte av hjul – losstagning hjul.................
Byte av hjul – montering av reservhjul*...
Däck - lufttryck........................................
Varningstriangel......................................
Förbandslåda*.........................................
Däcktrycksövervakning*.........................
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* – allmänt..................................
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* – justera (omkalibrering)...........
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* status.......................................
306
306
307
308
308
309
309
310
310
310
311
312
312
314
316
317
318
318
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* – aktivera/deaktivera................
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* – rekommendationer................
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* – punkteringskörbara däck*.....
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* – åtgärda lågt däcktryck..........
TM (Tyre Monitor)*..................................
Provisorisk däcktätning*.........................
Provisorisk däcktätningssats* – placering...........................................................
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
Provisorisk däcktätning* – handhavande
Provisorisk däcktätning* – efterkontroll..
Pumpning av däck med Provisorisk
däcktätningssats*...................................
Provisorisk däcktätning* – återplacering
av komponenter......................................
Provisorisk däcktätningssats* – tätningsvätska......................................................
Typgodkännande - däcktrycksövervakning.........................................................
08 09 09
8
295
296
296
297
297
298
300
301
303
304
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
319
320
320
321
322
322
323
323
325
326
327
327
329
330
331
331
332
Innehållsförteckning
10 Underhåll och service
Volvos serviceprogram...........................
Boka service och reparation...................
Lyftning av bilen......................................
Motorhuv – öppna och stänga................
Motorrum – översikt................................
Motorrum – kontroll.................................
Motorolja – allmänt.................................
Motorolja – kontroll och påfyllning..........
Kylvätska – nivå......................................
Broms- och kopplingsvätska – nivå........
Klimatanläggning – felsökning och reparation.......................................................
Lampbyte – allmänt.................................
Lampbyte – placering av lampor fram....
Lampbyte – strålkastare..........................
Lampbyte – täcklock till hel-/halvljuslampor...........................................................
Lampbyte – halvljus................................
Lampbyte – helljus..................................
Lampbyte – extra helljus.........................
Lampbyte – blinkers fram.......................
Lampbyte – positions-/parkeringsljus
fram.........................................................
Lampbyte – varselljus.............................
11 Specifikationer
339
339
341
343
343
344
345
346
349
350
Lampbyte – placering av lampor bak......
Lampbyte – blinkers bak, broms- och
backljus...................................................
Lampbyte – dimljus bak..........................
Lampbyte – belysning i make up-spegel
Lampor – specifikationer ........................
Torkarblad...............................................
Spolarvätska – påfyllning........................
Startbatteri – allmänt...............................
Batteri – symboler...................................
Startbatteri – byte...................................
Batteri – Start/Stop.................................
Elsystem..................................................
Säkringar – allmänt.................................
Säkringar – i motorrum...........................
Säkringar – under handskfack................
Säkringar – under höger framsäte..........
Biltvätt.....................................................
Polering och vaxning..............................
Vatten- och smutsavvisande ytskikt.......
Rostskydd...............................................
Rengöring av interiör...............................
Lackskador.............................................
355
Typbeteckningar.....................................
Mått.........................................................
Vikter.......................................................
Dragvikt och kultryck..............................
Motorspecifikationer...............................
Motorolja - ogynnsamma körförhållanden......................................................
Motorolja - kvalitet och volym.................
Kylvätska - kvalitet och volym................
Transmissionsolja – kvalitet och volym...
Bromsvätska - kvalitet och volym...........
Spolarvätska - kvalitet och volym...........
Bränsletank - volym................................
Luftkonditionering, vätska - volym och
kvalitet.....................................................
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.....
Hjul och däck - godkända dimensioner..
Lastindex och hastighetsklass................
Däck - godkända däcktryck....................
10 10 11
350
351
352
352
353
353
353
354
354
354
355
355
356
356
357
357
360
360
362
362
363
365
365
366
370
373
375
376
377
377
378
379
382
384
385
386
388
389
390
392
393
394
394
395
396
398
401
402
403
9
Innehållsförteckning
12 Index
Index....................................................... 404
12
10
Innehållsförteckning
11
INTRODUKTION
01 Introduktion
Ägarinformation
Att läsa ägarmanualen
Din bil är utrustad med en bildskärm där Du
kan hitta information om hur Din bil fungerar
(gäller vissa bilmodeller). För bilar med ägarinformation i bildskärm är den tryckta ägarmanualen ett komplement och innehåller viktig
text, de senaste uppdateringarna, samt
instruktioner som kan vara bra att ha när Du
av praktiska skäl inte kan läsa informationen
på bildskärmen.
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
ägarmanualen, helst före den första åkturen.
Då får Du möjlighet att bekanta Dig med nya
funktioner, får råd om hur bilen bäst ska hanteras i olika situationer och lär Dig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som
finns i boken.
Att byta bildskärmsspråk kan innebära att viss
information inte överensstämmer med nationella eller lokala lagar och bestämmelser.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i ägarmanualen är
inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att
göra ändringar utan föregående meddelande.
©
VIKTIGT
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett trafiksäkert sätt och att
aktuella lagar och bestämmelser följs. Det
är också viktigt att bilen sköts och hanteras enligt Volvos rekommendationer i ägarinformationen.
Om det skulle skilja mellan informationen
på bildskärmen och i den tryckta boken, är
det alltid den tryckta informationen som
gäller.
Volvo Personvagnar AB
Ägarmanual i mobila enheter
OBS
01
Ägarmanual finns att ladda ner som mobilapplikation (gäller vissa bilmodeller och
mobila enheter), se www.volvocars.com.
Mobilapplikationen innehåller även video
samt sökbart innehåll och enkel navigering
mellan olika avsnitt.
Tillval/tillbehör
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk*.
I ägarmanualen beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen
finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar för olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar
och bestämmelser.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller
tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
Särskilda texter
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för
personskada.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
13
01 Introduktion
01
||
VIKTIGT
Varning för personskada
Risk för egendomsskada
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella skador.
OBS
OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
I ägarmanualen finns det information som ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna
information är ett tillägg till den text som den
via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till
text i en tabell används bokstäver istället för
siffror som hänvisning.
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i
ägarmanualen med att texten är lite större
och gråfärgad. Exempel på detta finns i
meny- och meddelandetexter i informationsdisplayen (t.ex. Ljudinställningar).
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till
för att förmedla viktig information på ett
enkelt och tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i
följande fallande grad av varning/information.
14
G031592
Fotnot
G031590
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit
text/bild på svart meddelandefält. Används
för att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i allvarlig
personskada eller dödsfall.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
eller blått varningsfält och meddelandefält.
Används för att påvisa förekomst av fara som,
om varningen ignoreras, kan resultera i skador på egendom.
01 Introduktion
Information
När det till en steg-för-steg instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat på samma sätt som motsvarande bild.
Numrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra
en rörelse.
G031593
Pilar med bokstäver används för att
åskådliggöra en rörelse där den inbördes
ordningen inte är relevant.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
meddelandefält.
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
Positionslistor
01
Bokens bilder är ibland schematiska och kan
avvika från bilens utseende beroende på
utrustningsnivå och marknad.
Fortsättning följer
}} Denna symbol är placerad längst ned till
höger när en artikel fortsätter på nästa uppslag.
Fortsättning från föregående sida
|| Denna symbol är placerad längst upp till
vänster när en artikel fortsätter från föregående uppslag.
Relaterad information
•
•
Ägarmanualen och miljön (s. 23)
Information på internet (s. 19)
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran återkommer i den positionslista som
finns i anslutning till bilden, som beskriver
objektet.
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör
inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller just din bil finns på respektive dekal på
din bil.
Bilder
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i ägarmanualen
används en punktlista.
Exempel:
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en
viss ordningsföljd, är i ägarmanualen numrerade.
•
•
Kylvätska
Motorolja
Relaterad information
Relaterad information hänvisar till andra
avsnitt med närliggande information.
15
01 Introduktion
01
Digital ägarmanual i bil
• Favoriter – Snabbåtkomst för favorit-
Ägarmanualen kan läsas på bildskärmen i
bilen1. Innehållet är sökbart och det är enkelt
att navigera mellan olika avsnitt.
Använd skrivhjulet för att skriva in ett sökord,
t.ex. "säkerhetsbälte".
• Quick Guide – Ett urval av artiklar för
1. Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.
Κppna den digitala ägarmanualen – tryck på
MY CAR–knappen i mittkonsolen, tryck OK/
MENU och välj Ägarmanual.
För grundläggande navigering, se Hantera
systemet. Nedan finns en utförligare beskrivning.
märkta artiklar.
vanliga funktioner.
Välj informationssymbolen nere i höger hörn
för att få information om den digitala ägarmanualen.
OBS
Ägarmanualen är inte tillgänglig under körning.
Sök
Ägarmanualens startsida.
Det finns fyra alternativ för att hitta information i ägarmanualen:
• Sök – Sökfunktion för att hitta en artikel.
• Kategorier – Alla artiklar sorterade i kategorier.
1
16
Gälller vissa bilmodeller.
Söka med hjälp av skrivhjul.
Teckenlista.
Växling av inmatningsläge (se efterföljande tabell).
2. Fortsätt med nästa bokstav osv.
3. För att växla inmatningsläget till siffror
eller specialtecken eller för att utföra sökningen, vrid TUNE till ett av valen (se förklaring i efterföljande tabell) i listan för
växling av inmatningsläge (2), tryck OK/
MENU.
123/A
BC
Skifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.
MER
Skifta till specialtecken med OK/
MENU.
OK
Utför sökningen. Vrid TUNE för
att välja en träff, tryck OK/MENU
för att gå till artikeln.
01 Introduktion
a|A
||}
Växlar mellan små och stora bokstäver med OK/MENU.
Växlar från texthjulet till sökfältet.
Flytta markören med TUNE.
Radera eventuell felstavning med
EXIT. För att återgå till texthjulet,
tryck OK/MENU.
Observera att siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen kan användas vid editering i sökfältet.
Quick Guide
Här finns ett urval av artiklar för att lära känna
bilens vanligaste funktioner. Artiklarna kan
även nås via kategorier, men finns här samlade för snabb åtkomst.
Vrid TUNE för att navigera i Quick Guide och
tryck OK/MENU för att öppna en artikel.
Tryck EXIT för att backa till föregående vy.
Navigera i artikel
här tillhörande symbol och antalet sådana
texter i artikeln.
Vrid TUNE för att navigera mellan länkar eller
skrolla i en artikel. När bildskärmen skrollat till
början/slutet av en artikel nås alternativen
hem och favorit genom att skrolla ytterligare
steg upp/ned. Tryck OK/MENU för att aktivera val/markerad länk. Tryck EXIT för att
backa till föregående vy.
01
Relaterad information
•
Information på internet (s. 19)
Kategorier
Artiklarna i ägarmanualen är strukturerade i
huvudkategorier och underkategorier. Samma
artikel kan ligga i flera passande kategorier
för att enklare hittas.
Vrid TUNE för att navigera i kategoriträdet
och tryck OK/MENU för att öppna en kate– eller artikel – markerad
gori – markerad
. Tryck EXIT för att backa till föregående
vy.
Favoriter
Här finns de artiklar som är sparade som
favoriter. För att markera en artikel som favorit, se rubriken "Navigera i artikel" nedan.
Vrid TUNE för att navigera i favoritlistan och
tryck OK/MENU för att öppna en artikel.
Tryck EXIT för att backa till föregående vy.
Hem – leder till startsidan för ägarmanualen.
Favorit – lägger till/tar bort artikeln som
favorit. Det går även att trycka på FAVknappen i mittkonsolen för att lägga till/ta
bort en artikel som favorit.
Markerad länk – leder till länkad artikel.
Särskilda texter – om artikeln innehåller
varnings-, viktigt- eller obs-texter visas
17
01 Introduktion
01
Inspelning av data
Viss information om fordonets drift och funktionalitet samt eventuellt tillbud registreras i
bilen.
Ditt fordon innehåller en rad datorer som har
till uppgift att kontinuerligt kontrollera och
övervaka fordonets drift och funktionalitet.
Vissa av datorerna kan registrera information
under normal körning om dessa upptäcker ett
fel. Dessutom registreras information vid
krock eller tillbud. Delar av den registrerade
informationen behövs för att tekniker vid service och underhåll skall kunna diagnostisera
och åtgärda uppkomna fel i fordonet samt för
att Volvo skall kunna uppfylla lagkrav och
andra regelverk. Härutöver används informationen i forskningssyfte av Volvo i syfte att
kontinuerligt vidareutveckla kvaliteten och
säkerheten, då informationen kan bidra till en
bättre förståelse för de omständigheter som
orsakar att olyckor och personskador uppkommer. Informationen innehåller uppgifter
om status och funktionalitet i olika system
och moduler i fordonet beträffande bl.a.
motor-, gasregleringsspjäll-, styrning- och
bromssystem. Denna information kan innehålla uppgifter beträffande förarens sätt att
framföra fordonet, såsom exempelvis fordonets hastighet, användning av bromsrespektive gaspedal, rattutslag och om förare
respektive passagerare använt säkerhetsbälte
eller ej. Den här informationen kan av angivna
skäl komma att lagras i fordonets datorer
18
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
under viss tid, men också som följd av en
kollision eller tillbud. Informationen kan lagras
av Volvo så länge som den kan bidra till att
vidareutveckla och ytterligare höja säkerheten
och kvaliteten samt så länge det finns lagkrav
och andra regelverk som Volvo behöver ta
hänsyn till.
Volvo kommer inte att medverka till att ovan
beskriven information lämnas ut till tredje part
utan fordonsägarens samtycke. Dock kan
Volvo på grund av nationella lagkrav och regler tvingas att lämna ut sådan information till
myndigheter, såsom polismyndighet, eller
andra som kan hävda laglig rätt att få tillgång
till denna.
För att kunna läsa ut och tolka information
som registrerats av datorerna i fordonet krävs
speciell teknisk utrustning som Volvo, och
verkstäder som ingått avtal med Volvo, har
tillgång till. Volvo ansvarar för att information,
som förs över till Volvo i samband med service och underhåll, lagras och hanteras på ett
säkert sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga lagkrav. För ytterligare information –
kontakta en Volvoåterförsäljare.
Tillbehör och extrautrustning
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
och extrautrustning kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande
programvara finns i bilens datorsystem. Volvo
rekommenderar därför att du alltid kontaktar
en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör eller extrautrustning som
ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
Värmereflekterande vindruta*
Fält där IR-film inte är applicerad.
01 Introduktion
Mått
A
65 mm
B
150 mm
C
125 mm
Information på internet
Volvo ID
På www.volvocars.com finns ytterligare information som rör din bil.
Volvo ID är ditt personliga ID som ger tillgång
till diverse tjänster2.
Med ett personligt Volvo ID är det möjligt att
logga in på Min Volvo vilket är en personlig
webbsida för dig och din bil.
Exempel på tjänster:
Vindrutan är försedd med en värmereflekterande film (IR) som minskar solens värmeinstrålning i kupén.
Placering av elektronisk utrustning, t.ex. en
transponder, bakom en glasyta med värmereflekterande film kan påverka dess funktion
och prestanda negativt.
Om funktionen för elektronisk utrustning ska
bli optimal bör denna placeras på den del av
vindrutan som saknar värmereflekterande film
(se markerat fält i ovanstående bild).
QR-kod
•
Min Volvo – Din personliga webbsida för
dig och din bil.
•
Vid internetansluten bil* – Vissa funktioner
och tjänster kräver att du har registrerat
din bil till ett personligt Volvo ID, t.ex. för
att kunna skicka en adress från en karttjänst på internet direkt till bilen.
•
Volvo On Call, VOC* – Volvo ID används
vid inloggning i Volvo On Call mobil-app.
För att kunna läsa QR-koden krävs en QRkodläsare, vilket finns som tilläggsprogram
(app) till flera mobiltelefoner. QR-kodläsare
kan laddas ner från t.ex. App Store, Windows
Phone eller Google Play.
01
OBS
Gamla inloggningskonton måste uppgraderas till Volvo ID för att fortsatt kunna
använda dessa tjänster.
Fördelar med Volvo ID
2
•
Ett användarnamn och ett lösenord för att
komma åt online-tjänster, dvs. endast ett
användarnamn och ett lösenord att
komma ihåg.
•
Vid ändring av användarnamn/lösenord
för en tjänst (t.ex. VOC) kommer det
också att ändras automatiskt för andra
tjänster (t.ex. Min Volvo)
Vilka tjänster som finns tillgängliga kan variera över tid och varierar beroende på utrustningsnivå och marknad.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
19
01 Introduktion
01
||
Skapa Volvo ID
För att skapa ett Volvo ID behöver du ange
personlig e-postadress och följa instruktionerna i det mottagna e-postmeddelandet för
att slutföra registreringen. Det är möjligt att
skapa Volvo ID via någon av följande tjänster:
•
Min Volvo web – Ange e-postadress och
följ instruktionerna.
•
Vid internetansluten bil* – Ange e-postadress i appen som kräver Volvo ID och
följ instruktionerna. Alternativt tryck på
anslutningsknappen
i mittkonsolen
och välj Appar, Inställningar och följ
instruktionerna.
•
Volvo On Call, VOC* – Ladda ner senaste
versionen av VOC-appen. Välj att skapa
Volvo ID från startsidan och följ instruktionerna.
Relaterad information
•
20
Information på internet (s. 19)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
01 Introduktion
01
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
G000000
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden som vägleder all verksamhet. Vi
tror också att våra kunder delar vår omtanke
om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat vilket inkluderar Miljöstandarden
ISO 14001 som täcker samtliga fabriker och
flera av våra andra enheter. Vi ställer även
krav på våra samarbetspartners att arbeta
systematiskt med miljörelaterade frågor.
Bränsleförbrukning
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre
bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp
av växthusgasen koldioxid.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön.
ger avgasutsläppen långt under gällande normer.
Ren luft i kupén
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Effektiv avgasrening
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS*
(Interior Air Quality System) säkerställer att
den inkommande luften är renare än luften
utanför i trafikerad miljö.
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och
ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö
och högeffektiv avgasrening. I många fall lig-
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Den inkommande luften övervakas kontinuerligt och om halten av vissa
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
21
01 Introduktion
01
||
ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir
för hög, stängs luftintaget. En sådan situation
kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.
garantibokens rekommenderade intervaller.
•
Om bilen är utrustad med motorvärmare*,
använd den före kallstart – det förbättrar
startförmågan och minskar slitage vid kall
väderlek och motorn når normal arbetstemperatur snabbare vilket sänker förbrukning och minskar utsläpp.
•
Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt p.g.a. att luftmotståndet ökar – vid en
fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet 4 ggr.
•
Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt.
Rådgör med en verkstad vid osäkerhet
om hur denna typ av avfall ska deponeras
– en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Interiör
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra
stor vikt vid att välja miljöanpassade material.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du till
en renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil
blir den en del i vårt system. Volvo ställer krav
på hur våra verkstadslokaler ska utformas för
att förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår
verkstadspersonal har det kunnande och de
verktyg som behövs för att garantera god
miljöomsorg.
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
– här följer några råd:
•
•
•
22
Undvik tomgångskörning – stäng av
motorn vid längre väntetider. Ta hänsyn
till lokala bestämmelser.
Kör ekonomiskt – var förutseende.
Gör service och underhåll enligt ägarmanualens anvisningar – följ Service- och
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Genom att följa dessa råd kan pengar och
jordens resurser sparas och bilens hållbarhet
förlängas. För mer information och fler råd se
Eco guide (s. 65), Bränsleekonomisk körning (s. 294) och Bränsleförbrukning (s. 398).
Återvinning
Som ett led i Volvos miljöarbete är det viktigt
att bilen återvinns på ett miljömässigt riktigt
sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar.
Bilens siste ägare ombeds därför att kontakta
en återförsäljare för hänvisning till en certifierad/godkänd återvinningsanläggning.
Relaterad information
•
Ägarmanualen och miljön (s. 23)
01 Introduktion
Ägarmanualen och miljön
Laminerat glas
Pappersmassan i en tryckt publikation av
ägarmanualen kommer från FSC®-certifierade
skogar eller andra kontrollerade källor.
Laminerat glas
Forest Stewardship Council®-symbolen visar
att pappersmassan i en tryckt publikation av
ägarmanualen kommer från FSC®-certifierade
skogar eller andra kontrollerade källor.
01
Glaset är förstärkt vilket ger ett
bättre inbrottsskydd och förbättrad
ljudisolering i kupén. Vindrutan och
övriga rutor* har laminerat glas.
Relaterad information
•
Volvo Personvagnars miljöfilosofi (s. 21)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
23
SÄKERHET
02 Säkerhet
Allmänt om säkerhetsbälte
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare har på sig säkerhetsbältet under färd.
Tänk på
•
•
Använd inte clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt.
Säkerhetsbältet får inte vara snott eller
vridet.
Relaterad information
•
•
•
Säkerhetsbälte – graviditet (s. 27)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 27)
Bältesförsträckare (s. 28)
02
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast
en person.
Sträck höftbandet över höften genom att dra i
diagonalbandet uppåt mot axeln. Höftbandet ska
sitta lågt (inte över buken).
För att säkerhetsbältet ska ge maximalt
skydd är det viktigt att det ligger väl an mot
kroppen. Luta inte ryggstödet för långt bakåt,
säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal sittställning.
Obältade blir påminda om att ta på
sig (s. 26) säkerhetsbältet genom ljud- och
ljuspåminnelse (s. 28).
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av säkerhetsbältet på egen hand.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en
kollision, ska hela säkerhetsbältet bytas ut.
En del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om det
verkar oskadat. Byt också säkerhetsbältet
om det är slitet eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett
för samma plats som det utbytta säkerhetsbältet.
25
02 Säkerhet
02
Säkerhetsbälte – ta på
Tänk på
Ta på säkerhetsbältet (s. 25) innan körningen
påbörjas.
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:
•
•
•
Dra ut bältet långsamt och lås fast det genom
att skjuta ner dess låstunga i bälteslåset. Ett
kraftigt "klick" indikerar att bältet är låst.
vid bromsning och acceleration
om bilen lutar kraftigt.
Relaterad information
Felplacerat säkerhetsbälte. Bältet måste ligga in
på axeln.
Korrekt placerat säkerhetsbälte.
Höjdjustering av säkerhetsbältet. Tryck in
knappen och flytta bältet i höjdled. Positionera
bältet så högt som möjligt utan att det skaver
mot halsen.
I baksätet passar mittplatsens låstunga
endast i avsett lås.
26
om det dras ut för snabbt
•
•
•
•
Säkerhetsbälte – graviditet (s. 27)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 27)
Bältesförsträckare (s. 28)
Bältespåminnare (s. 28)
02 Säkerhet
Säkerhetsbälte – lossa
Säkerhetsbälte – graviditet
Lossa säkerhetsbältet (s. 25) när bilen står
still.
Säkerhetsbälte (s. 25) ska alltid användas
under graviditeten, men det är viktigt att det
används på rätt sätt.
Tryck på den röda knappen på bälteslåset
och låt sedan rullen dra in bältet. Om det inte
rullats in helt, mata in det för hand så att det
inte hänger löst.
Relaterad information
•
•
Säkerhetsbälte – ta på (s. 26)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 27)
02
Relaterad information
Säkerhetsbälte – ta på (s. 26)
Bältespåminnare (s. 28)
G020998
•
•
Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot axeln,
med den diagonala delen av säkerhetsbältet
mellan brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen som möjligt utan onödigt slack. Kontrollera också att säkerhetsbältet inte har vridit
sig.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera sätet (s. 76) och
ratten (s. 81), så att de har full kontroll över
bilen (vilket innebär att man lätt måste kunna
nå ratten och fotpedalerna). Eftersträva ett
maximalt avstånd mellan magen och ratten.
27
02 Säkerhet
Bältespåminnare
02
30 sekunders körning eller efter en tryckning på blinkerspakens OKknapp (s. 103). Om någon är obältad kan
meddelandet endast kvitteras manuellt
med en tryckning på blinkersspakens
OK-knapp.
Obältade blir påminda om att ta på sig (s. 26)
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
•
Påminna om att något säkerhetsbälte i
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i kombiinstrumentet kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits på, men kan också kvitteras manuellt med en tryckning på OKknappen.
Bältesförsträckare
Säkerhetsbältena (s. 25) på förarsidan, passagerarsidan och ytterplatserna bak är utrustade
med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en
tillräckligt kraftig kollision. Säkerhetsbältet
fångar då mer effektivt upp den åkande.
VARNING
Sätt aldrig in låstungan från passagerarens
säkerhetsbälte i bälteslåset på förarsidan.
Sätt alltid in låstungan från säkerhetsbältet
i bälteslåset på rätt sida. Skada aldrig
säkerhetsbältena och sätt inte in några
främmande föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar då
kanske inte som avsett vid en kollision. Det
finns risk för allvarliga skador.
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas vilka bälten som används. Denna information är alltid tillgänglig.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och i
vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse finns i
takkonsolen och i kombiinstrumentet (s. 61).
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
•
28
Informera om vilka säkerhetsbälten (s. 25)
som används i baksätet. Ett meddelande
visas i kombiinstrumentet vid användning
av säkerhetsbältena eller om en av bakdörrarna har öppnats. Meddelandet kvitteras automatiskt efter ungefär
Relaterad information
•
Allmänt om säkerhetsbälte (s. 25)
02 Säkerhet
Säkerhet – varningssymbol
VARNING
Varningssymbolen visas om ett fel upptäcks i
felsökningen eller om ett system har aktiverats. I de fall det krävs visas varningssymbolen
tillsammans med ett meddelande i kombiinstrumentets (s. 61) informationsdisplay.
Om varningssymbolen för krockkuddesystemet förblir tänd eller tänds under körning, är det ett tecken på att krockkuddesystemet inte har fullgod funktion. Symbolen indikerar fel på krockkuddesystemet,
bältessystemet, SIPS, IC-systemet eller
annat fel i systemet. Volvo rekommenderar
att du snarast kontaktar en auktoriserad
Volvoverkstad.
02
Relaterad information
Varningstriangel samt varningssymbol för krockkuddesystemet i digitalt kombiinstrument.
Varningstriangel samt varningssymbol för krockkuddesystemet (s. 30) i analogt kombiinstrument.
•
Allmänt om säkerhetsläge (s. 40)
Varningssymbolen i kombiinstrumentet tänds
med fjärrnyckeln i nyckelläge II (s. 75), en
felsökning görs varje gång tändningen slås
på. Symbolen släcks efter ca 6 sekunder om
krockkuddesystemet är felfritt.
Varningssymbolen visas om ett fel upptäcks i
felsökningen eller om ett system har aktiverats. I de fall det krävs visas varningssymbolen tillsammans med ett meddelande i displayen. Om varningssymbolen är trasig, tänds
varningstriangeln och SRS airbag Service
erfordras eller SRS airbag Service snarast
visas i displayen. Volvo rekommenderar att
du snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
29
02 Säkerhet
Krockkuddesystem
02
Vid en frontalkrock hjälper krockkuddesystemet till att skydda förarens och passagerarens
huvud, ansikte och bröst.
Systemet består av krockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar
sensorer och krockkudden/krockkuddarna
blåses upp och blir varma. Krockkudden
dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop
under krocken töms den. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt
normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och
tömning av kudden, sker på några tiondels
sekunder.
G018665
VARNING
Krockkuddesystemet sett från ovan, vänsterstyrd
bil.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för reparation.
Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet
kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
OBS
G018666
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet
används eller inte. Gäller alla bältespositioner utom mittplats bak.
Krockkuddesystemet sett från ovan, högerstyrd
bil.
30
Olyckssituationer kan därför uppstå då
endast en (eller ingen) av krockkuddarna
aktiveras. Sensorerna känner av det kollisionsvåld som fordonet utsätts för och
åtgärd anpassas efter detta så att en eller
flera krockkuddar utlöses.
Relaterad information
•
•
•
Krockkuddar på förarsida (s. 31)
Passagerarkrockkudde (s. 31)
Säkerhet – varningssymbol (s. 29)
02 Säkerhet
Krockkuddar på förarsida
Som ett komplement till säkerhetsbältet (s. 25)
på förarsidan är bilen utrustad med två krockkuddar (s. 30).
Relaterad information
•
Passagerarkrockkudde (s. 31)
Passagerarkrockkudde
Som ett komplement till säkerhetsbältet (s. 25)
på passagerarsidan är bilen utrustad med en
krockkudde (s. 30).
En av krockkuddarna är monterad hopvikt i
rattens centrum. Ratten är märkt med
AIRBAG.
Krockkudden är monterad hopvikt i ett
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med AIRBAG.
Knäkrockkudde på förarsidan i vänsterstyrd bil.
Placering av krockkudde på passagerarsidan i
vänsterstyrd bil.
Den andra krockkudden (i knähöjd) är monterad i undre delen av instrumentpanelen på
förarsidan, panelen är märkt med AIRBAG.
02
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkuddarna samverkar. Om bältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt, kan detta
påverka krockkuddarnas effekt vid en kollision.
}}
31
02 Säkerhet
||
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används
på ett felaktigt sätt, kan detta påverka
krockkuddens effekt vid en kollision.
02
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt
som möjligt med fötterna på golvet och
ryggen mot ryggstödet. Säkerhetsbältet
ska vara fastspänt.
Placering av krockkudde på passagerarsidan i
högerstyrd bil.
Passagerarkrockkuddens varningsdekal sitter
på ett av följande två ställen i bilen:
Alternativ 2: Placering av krockkuddens dekal på
passagerarsidans dörrstolpe. Dekalen blir synlig
när passagerardörren öppnas.
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
ett säte skyddat av en aktiverad krockkudde. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig skada för
barnet.
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad.
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarsätet.
Personer som är kortare än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden är aktiverad.
Alternativ 1: Placering av krockkuddens dekal på
passagerarsidans solskydd.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
Omkopplare – PACOS*
Krockkudden på passagerarsidan i framsätet
kan deaktiveras (s. 33) om bilen är utrustad
32
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Säkerhet
med en omkopplare, PACOS (Passenger
Airbag Cut Off Switch).
VARNING
Om bilen är utrustad med krockkudde på
passagerarplatsen fram, men saknar
omkopplare PACOS (Passenger Airbag
Cut Off Switch), är krockkudden alltid aktiverad.
Relaterad information
•
•
Krockkuddar på förarsida (s. 31)
Barnskydd (s. 45)
Passagerarkrockkudde – aktivering/
deaktivering*
sätet, aldrig barn i barnstol eller på
kudde.
Krockkudden på passagerarsidan (s. 31) i
framsätet kan deaktiveras om bilen är utrustad
med en omkopplare, PACOS (Passenger
Airbag Cut Off Switch).
Krockkudden är deaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
Omkopplare – PACOS
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och
blir åtkomlig när dörren öppnas.
Kontrollera att omkopplaren står i önskat
läge. Fjärrnyckelns nyckelblad (s. 159) ska
användas för att ändra läge.
02
VARNING
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla
personer som är kortare än 140 cm.
Deaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen när krockkudden är deaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
OBS
Placering av krockkuddens omkopplare.
Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan passagerare över
140 cm sitta på passagerarplatsen i fram-
När fjärrnyckeln är i nyckelläge II (s. 75)
visas varningssymbolen (s. 29) för krockkudden i kombiinstrumentet under
ca 6 sekunder.
Därefter tänds indikeringen i takkonsolen
som visar korrekt status för passagerarplatsens krockkudde.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
33
02 Säkerhet
||
VARNING
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för bilens passagerare.
02
Relaterad information
•
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde är aktiverad.
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde är deaktiverad.
Ett textmeddelande och en varningssymbol i
takkonsolen indikerar att krockkudden på
passagerarplatsen fram är aktiverad (se föregående bild).
Ett textmeddelande och en symbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är deaktiverad (se föregående
bild).
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad och symbolen
i takkonsolen är
tänd. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
34
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om meddelandet i takkonsolen
indikerar att krockkudden är deaktiverad,
samtidigt som varningssymbolen (s. 29) för
krockkuddesystemet visas i kombiinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en verkstad. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Barnskydd (s. 45)
02 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS)
VARNING
Vid en sidokollision fördelas en stor del av
kollisionskraften av SIPS (Side Impact
Protection System) till balkar, stolpar, golv, tak
och andra delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på förar- och passagerarplats, skyddar
bröstet och höften och är en viktig del av
SIPS.
•
Förarplats, vänsterstyrd bil.
Volvo rekommenderar att reparation
endast utförs av en auktoriserad
Volvoverkstad. Felaktigt ingrepp i
SIPS-bag-systemet kan orsaka felaktig
funktion och få allvarliga personskador
som följd.
•
Placera inga föremål i området mellan
sätets yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av
sidokrockkudden.
•
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo
används. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
•
Sidokrockkudden är ett komplement
till säkerhetsbältet. Använd alltid
säkerhetsbältet.
02
Relaterad information
•
•
•
SIPS-bag-systemet består av två huvuddelar,
sidokrockkudde och sensorer. Sidokrockkudden är placerad i framsätets ryggram.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp.
Krockkudden blåses upp mellan den åkande
och dörrpanelen och dämpar stöten för den
åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms
den. Sidokrockkudden blåses normalt endast
upp på krocksidan.
Passagerarplats, vänsterstyrd bil.
•
Krockkuddar på förarsida (s. 31)
Passagerarkrockkudde (s. 31)
Sidokrockkudde (SIPS) – barnstol/barnkudde (s. 36)
Krockgardin (IC) (s. 36)
35
02 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS) – barnstol/
barnkudde
02
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden (s. 35).
Krockgardin (IC)
VARNING
Krockgardinen hjälper till att skydda förarens
och passagerarnas huvuden från att slå emot
bilens insida vid en kollision.
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i
handtagen i taket. Kroken är endast
avsedd för lättare ytterplagg (inte för hårda
föremål som t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Volvo rekommenderar att du endast
använder Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
Barnstol/barnkudde (s. 45) kan placeras i
framsätet såvida bilen inte är utrustad med en
aktiverad krockkudde (s. 33) på passagerarsidan.
Relaterad information
•
•
Passagerarkrockkudde (s. 31)
VARNING
Allmänt om barnsäkerhet (s. 44)
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av dörrarnas fönster. Annars
kan skyddseffekten av krockgardinen som
finns dold innanför bilens innertak utebli.
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är en del
av SIPS-systemet (s. 35). Den är monterad
längs med innertakets båda sidor och skyddar bilens åkande på ytterplatserna. Vid en
tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer
och krockgardinen blåses upp.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till
säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
•
•
36
Allmänt om säkerhetsbälte (s. 25)
Krockkuddesystem (s. 30)
Sidokrockkudde (SIPS) (s. 35)
02 Säkerhet
Allmänt om WHIPS (whiplash-skydd)
VARNING
WHIPS (Whiplash Protection System) är ett
skydd mot pisksnärtsskador. Systemet består
av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för
systemet anpassat nackskydd i framsätena.
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
02
Sätets egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framsätenas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av sätet eller WHIPS-systemet själv.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
•
•
WHIPS – barnskydd (s. 38)
WHIPS – sittställning (s. 38)
Allmänt om säkerhetsbälte (s. 25)
WHIPS-systemet aktiveras vid en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets egenskaper inverkar.
37
02 Säkerhet
02
WHIPS – barnskydd
WHIPS – sittställning
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPSsystemet (s. 37).
För att få bästa möjliga skydd av WHIPSsystemet (s. 37) måste förare och passagerare
ha rätt sittställning och se till att systemets
funktion inte hindras.
Barnstol/barnkudde (s. 45) kan placeras i
framsätet såvida bilen inte är utrustad med en
aktiverad krockkudde (s. 33) på passagerarsidan.
Relaterad information
•
Allmänt om barnsäkerhet (s. 44)
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framsätets ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
Sittställning
Ställ in rätt sittställning på framsätet (s. 76)
innan körningen påbörjas.
Förare och passagerare i framsätet bör sitta
mitt i sätet med så litet avstånd som möjligt
mellan nackskydd och huvud.
Funktion
Placera inga föremål i baksätet som kan hindra
WHIPS-systemets funktion.
VARNING
Placera inga föremål på golvet bakom förar-/
passagerarsäte som kan hindra WHIPS-systemets funktion.
38
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt
måste motsvarande framstol flyttas framåt
så att den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.
02 Säkerhet
VARNING
Om sätet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras.
Volvo rekommenderar att det kontrolleras
av en auktoriserad Volvoverkstad.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om sätet
verkar vara oskadd.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
När systemen löser ut
Vid en kollision samverkar Volvos olika personsäkerhetssystem för att minska skadorna.
System
Aktiveras
Bältesförsträckare (s. 28) framsäte
Vid frontal- och/
eller sido- och/
eller bakkollision
och/eller rundslagning
Bältesförsträckare (s. 28) baksäteA
Vid frontal- och/
eller sidokollision
och/eller rundslagning
Krockkuddar
Vid frontalkollisionB
(Ratt-, knä- (s. 31)
och passagerarkrockkudde (s. 31))
Sidokrockkuddar
SIPS (s. 35)
Vid sidokollisionB
System
Aktiveras
Krockgardin IC (s. 36)
Vid sidokollision
och/eller rundslagning och/eller vid
vissa frontalkollisionerB
Pisksnärtskydd
WHIPS (s. 37)
A
B
02
Vid påkörning
bakifrån
Bältesförsträckare finns inte på mittplats bak.
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att
krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska
aktiveras.
Om krockkuddarna (s. 30) har löst ut rekommenderas följande:
•
Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
•
Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
•
Kontakta alltid läkare.
OBS
Aktivering av krockkuddarna och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision.
}}
39
02 Säkerhet
VARNING
02
Krockkuddesystemets styrenhet är placerad i mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit
dränkt med vatten eller annan vätska,
lossa batterikablarna. Försök inte starta
bilen eftersom krockkuddarna kan utlösas.
Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad.
Allmänt om säkerhetsläge
Säkerhetsläge är ett skydd som träder i kraft
när kollisionen kan ha skadat någon viktig
funktion i bilen som t.ex. bränsleledningar,
sensorer för något av skyddssystemen eller
bromssystemet.
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten Säkerhetsläge Se handbok visas i
kombiinstrumentets (s. 61) informationsdisplay. Det betyder att bilens funktionalitet är
nedsatt.
VARNING
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i
säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador eller att bilen inte fungerar som
normalt. Volvo rekommenderar att du låter
en auktoriserad Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal status efter att Säkerhetsläge Se
handbok visats.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det
kan försvåra styrningen av bilen. Även
andra säkerhetssystem kan vara skadade.
Den rök och det damm som bildas vid
utlösning av kuddarna kan vid intensiv
exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det snabba utlösningsförloppet kan
också, i kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på
huden.
Relaterad information
Varningstriangel i analogt kombiinstrument.
Varningstriangel i digitalt kombiinstrument.
40
•
•
Säkerhetsläge – startförsök (s. 41)
Säkerhetsläge – förflyttning (s. 41)
02 Säkerhet
Säkerhetsläge – startförsök
VARNING
Om bilen är satt i säkerhetsläge (s. 40) kan
startförsök göras om allt verkar normalt och
frånvaro av bränsleläckage är kontrollerat.
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den
inte bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo rekommenderar att den bärgas
till en auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
Säkerhetsläge – förflyttning (s. 41)
Säkerhetsläge – förflyttning
Om Normal mode visas efter att
Säkerhetsläge Se handbok återställts efter
startförsök (s. 41), kan bilen försiktigt flyttas ur
sitt trafikfarliga läge.
02
Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
Relaterad information
•
Allmänt om säkerhetsläge (s. 40)
Ta ur fjärrnyckeln och öppna förardörren. Om
det nu visas ett meddelande om att tändningen är på ska du trycka på startknappen.
Stäng sedan dörren och sätt tillbaka fjärrnyckeln. Bilens elektronik försöker nu återställa sig till normal status. Försök därefter
starta bilen.
Om meddelandet Säkerhetsläge Se
handbok fortfarande visas i displayen ska
bilen inte köras eller bogseras, utan måste då
bärgas (s. 304). Dolda skador kan under färd
göra bilen omöjlig att manövrera, även om
bilen verkar körbar.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet Säkerhetsläge Se handbok
visas. Lämna bilen snarast.
41
02 Säkerhet
Krockkudde för fotgängare*
02
OBS
Krockkudden för fotgängare (Pedestrian
Airbag) bidrar i vissa frontala kollisioner till att
lindra fotgängarens sammanstötning med
bilen.
Det kan finnas objekt i trafikmiljön som ger
en signal till sensorerna som liknar en kollision med en fotgängare. Vid kollision med
ett sådant objekt är det möjligt att systemet aktiveras.
Vid aktivering av krockkudden (Pedestrian
Airbag)
•
lyfts den bakre delen av motorhuven och
låses i det läget
•
•
varningsblinkers aktiveras
bromssystemet förbereds för kommande
nödinbromsning.
VARNING
Krockkudden för fotgängare (Pedestrian
Airbag) är monterad under motorhuven närmast vindrutan. Vid vissa frontalkollisioner
med en fotgängare reagerar sensorer i främre
stötfångaren och krockkudden blåses upp
om krockvåldet bedöms vara tillräckligt högt.
Sensorerna är aktiva vid en hastighet av ca
20–50 km/h och en omgivningstemperatur
mellan -20 och +70 °C.
Sensorerna är konstruerade att känna av en
kollision med ett objekt som har liknande
egenskaper som en människas ben.
42
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Montera inte på några tillbehör eller ändra
på någonting i fronten om bilen är utrustad
med krockkudde (Pedestrian Airbag). Felaktigt ingrepp i fronten kan orsaka fel funktion i systemet och leda till allvarlig
personskada och materiella skador på
bilen.
Volvo rekommenderar att torkararmarna
ska vara original och att du endast
använder originaldelar till dem.
VARNING
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas vid skador på
stötfångaren för att säkerställa att systemet är intakt.
Relaterad information
•
Krockkudde för fotgängare* – förflyttning
(s. 43)
•
Krockkudde för fotgängare* – ihopvikning
(s. 43)
02 Säkerhet
Krockkudde för fotgängare* –
förflyttning
Krockkudde för fotgängare* –
ihopvikning
Bilen får flyttas ifall den inte är satt i säkerhetsläge (s. 40).
Krockkudden för fotgängare (s. 42)
(Pedestrain Airbag) ska vikas ihop innan bilen
flyttas.
Om någon av de andra krockkuddarna i
kupén har aktiverats försätts bilen i sitt säkerhetsläge.
4. Upprepa punkterna 1–3 för höger sida.
Det insamlade tyget kan på denna sida
behöva vikas två gånger innan kardborrebandet viras runt det.
1. Flytta bilen till den närmaste säkra platsen.
5. Krockkuddehusets lock kommer att glipa,
vilket är helt normalt.
2. Vik ihop krockkudden enligt instruktioner (s. 43).
Relaterad information
3. Uppsök närmaste verkstad.
Volvo rekommenderar att du snarast, efter
aktivering av krockkudden, kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
Krockkudde för fotgängare* (s. 42)
02
3. Tryck ned den invirade delen av krockkudden i krockkuddehuset (2).
Om endast krockkudden för fotgängare (s. 42) (Pedestrian Airbag) har aktiverats:
VARNING
2. Samla först ihop krockkuddens tyg längdledes på vänster sida och vik sedan det
insamlade tyget mot mitten. Vira kardborrebandet (dubbelsidigt) runt så mycket
tyg som möjligt och fäst bandet.
•
Krockkudde för fotgängare* – förflyttning
(s. 43)
Krockkudde (Pedestrian Airbag)
Krockkuddehus
Kardborreband, höger sida
Kardborreband, vänster sida
Det kan ryka lite från krockkudden och den
kan kännas varm, men detta är normalt. Vik
ihop den enligt följande:
1. Leta fram kardborrebandet på
vänster sida (4).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
43
02 Säkerhet
02
Allmänt om barnsäkerhet
Barnsäkerhetsspärr
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knät på en passagerare.
Reglagen för manövrering av bakdörrarnas
fönsterhissar och bakdörrarnas öppningshandtag kan spärras (s. 171) för öppning
inifrån.
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänd barnstol så länge som möjligt, minst till
3–4 års ålder och därefter framåtvänd barnkudde/ barnstol upp till 10 års ålder.
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek, se Barnskydd
(s. 45).
OBS
Lagbestämmelser om hur barn får placeras
i bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnstolar, barnkuddar & fästanordningar) som är
utvecklade för just din bil. Använder du Volvos barnsäkerhetsutrustning får du bästa förutsättningar för att ditt barn åker säkert i bilen
men också att barnsäkerhetsutrustningen
passar och är enkel att använda.
OBS
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukter, kontakta tillverkaren för
tydligare anvisningar.
44
Relaterad information
•
•
•
•
Barnskydd (s. 45)
Barnskydd – placering (s. 49)
Barnskydd – ISOFIX (s. 50)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 53)
02 Säkerhet
Barnskydd
Barn ska sitta bra och säkert. Se till att barnskyddet används på rätt sätt.
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer.
02
VARNING
G020739
Sätt inte fast barnstolens fästband i sätets
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor
och balkar under sätet. Vassa kanter kan
skada fästbanden.
Titta i barnstolens monteringsanvisning för
rätt montering.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
}}
45
02 Säkerhet
||
Rekommenderade barnskydd1
Vikt
02
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Grupp 0
Typgodkännande: E1 04301146
Grupp 0+
(L)
max 13 kg
max 10 kg
Grupp 0+
max 13 kg
Baksäte mittplats
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd
som fästs med ISOFIX fästsystem.
max 10 kg
Grupp 0
Baksäte ytterplats
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1 04301146
Typgodkännande: E1 04301146
(U)
(U)
Volvo babystol
(Volvo Infant
Seat) – bakåtvänt barnskydd
som fästs med
bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1
04301146
(U)
Grupp 0
Barnstolar som är universellt godkända.A
Barnstolar som är universellt godkända.
max 10 kg
(U)
(U)
Grupp 0+
max 13 kg
1
46
Beträffande andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
02 Säkerhet
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Baksäte ytterplats
Grupp 1
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible
Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
9–18 kg
(L)
Barnstolar som är universellt
9–18 kg
(U)
(U)
Grupp 2
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible
Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
(L)
(L)
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd som
fästs med bilens bälte.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible
Child Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med bilens
bälte.
Typgodkännande: E5 04191
Typgodkännande: E5 04191
(U)
(U)
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo Booster
Seat with backrest).
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo Booster Seat
with backrest).
Typgodkännande: E1 04301169
Typgodkännande: E1 04301169
(UF)
(UF)
Grupp 2
15–25 kg
Grupp 2/3
15–36 kg
02
(L)
Grupp 1
15–25 kg
Baksäte mittplats
godkända.A
Barnstolar som är universellt godkända.
}}
47
02 Säkerhet
||
02
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Baksäte ytterplats
Grupp 2/3
Barnkudde med och utan rygg (Booster Cushion
with and without backrest).
Barnkudde med och utan rygg (Booster Cushion with
and without backrest).
Typgodkännande: E5 04216
Typgodkännande: E5 04216
(UF)
(UF)
15–36 kg
Baksäte mittplats
L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
UF: Lämplig för framåtvända universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
B: Inbyggda barnskydd godkända för denna viktklass.
A
Endast för bakåtvänd barnstol. Ställ in sätets ryggstöd till upprätt läge.
Relaterad information
•
•
•
•
48
Barnskydd – placering (s. 49)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 53)
Barnskydd – ISOFIX (s. 50)
Allmänt om barnsäkerhet (s. 44)
02 Säkerhet
Barnskydd – placering
VARNING
Placera alltid barnstolar/barnkuddar (s. 45) i
baksätet om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad (s. 33). Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp om det
sitter på passagerarplatsen.
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad.
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarsätet.
Passagerarkrockkuddens varningsdekal sitter
på ett av följande två ställen i bilen:
02
Personer som är kortare än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
Alternativ 2: Placering av krockkuddens dekal på
passagerarsidans dörrstolpe. Dekalen blir synlig
när passagerardörren öppnas.
VARNING
•
en barnstol/barnkudde i passagerarsätet
så länge det inte finns någon aktiverad
krockkudde på passagerarsidan.
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte
användas, eftersom de oavsiktligt kan
orsaka öppning av bälteslåset.
•
en eller flera barnstolar/barnkuddar i baksätet.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot
vindrutan.
Det går bra att placera:
Alternativ 1: Placering av krockkuddens dekal på
passagerarsidans solskydd.
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
ett säte skyddat av en aktiverad krockkudde. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig skada för
barnet.
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om barnsäkerhet (s. 44)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 53)
Barnskydd – ISOFIX (s. 50)
49
02 Säkerhet
02
Barnskydd – ISOFIX
ISOFIX – storleksklasser
ISOFIX är ett fästsystem för bilbarnskydd (s. 45) som bygger på en internationell
standard.
För barnskydd med ISOFIX (s. 50) fästsystem
finns en storleksklassificering för att hjälpa
användare att välja rätt typ av barnsskydd (s. 51).
Storleksklass
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns vid
den nedre delen av baksätets ryggstöd, i de
yttre sittplatserna.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se föregående
bild).
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIXfästpunkterna.
Relaterad information
•
•
•
50
ISOFIX – storleksklasser (s. 50)
ISOFIX – typer av barnskydd (s. 51)
Allmänt om barnsäkerhet (s. 44)
OBS
Om ett ISOFIX barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas
med på barnskyddets fordonslista.
OBS
Beskrivning
A
Full storlek, framåtvänt barnskydd
B
Reducerad storlek (alt. 1),
framåtvänt barnskydd
B1
Reducerad storlek (alt. 2),
framåtvänt barnskydd
C
Full storlek, bakåtvänt barnskydd
D
Reducerad storlek, bakåtvänt barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
F
Tvärställt babyskydd, vänster
G
Tvärställt babyskydd, höger
VARNING
Placera aldrig barnet på passagerarplatsen
om bilen är utrustad med en aktiverad
krockkudde.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få
rekommendation om vilka ISOFIX barnskydd Volvo rekommenderar.
Relaterad information
•
ISOFIX – typer av barnskydd (s. 51)
02 Säkerhet
ISOFIX – typer av barnskydd
Barnskydd är olika stora – bilar är olika stora.
Det gör att alla barnskydd inte passar på alla
platser i alla bilmodeller.
Typ av barnskydd
Babyskydd tvärställt
Babyskydd bakåtvänt
Vikt
max 10 kg
max 10 kg
02
Storleksklass
Passagerarplatser för ISOFIXA-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Babyskydd bakåtvänt
max 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Barnskydd bakåtvänt
9–18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
}}
51
02 Säkerhet
||
Typ av barnskydd
Barnskydd framåtvänt
02
Vikt
9–18 kg
Storleksklass
B
Passagerarplatser för ISOFIXA-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
X
OKB
(IUF)
B1
X
OKB
(IUF)
A
X
OKB
(IUF)
X: ISOFIX-positionen är inte lämplig för ISOFIX barnskydd i denna viktklass och/eller storleksklass.
IL: Lämplig för specifika ISOFIX barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
IUF: Lämplig för framåtvända ISOFIX barnskydd som är universellt godkända i denna viktklass.
A
B
ISOFIX är ett fästsystem för bilbarnskydd som bygger på en internationell standard.
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
Se till att välja rätt storleksklass (s. 50) för
barnskydd med ISOFIX fästsystem.
Relaterad information
•
52
Barnskydd – ISOFIX (s. 50)
02 Säkerhet
Barnskydd – övre fästpunkter
OBS
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för
vissa framåtvända barnstolar (s. 45). Dessa
fästpunkter är placerade på baksidan av sätet.
Övre fästpunkter
I bilar med insynsskydd över lastutrymmet
måste detta tas bort innan barnskydd kan
monteras i fästpunkterna.
02
För detaljerad information om hur barnstolen
ska spännas fast i de övre fästpunkterna, se
stolstillverkarens anvisningar.
VARNING
Barnstolens fästband ska alltid dras
genom hålet i nackskyddsbenet innan de
spänns fast vid fästpunkten.
Relaterad information
De övre fästpunkterna är huvudsakligen
avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar. Volvo rekommenderar att
små barn sitter i bakåtvända barnstolar så
långt upp i åldern som möjligt.
•
•
•
Allmänt om barnsäkerhet (s. 44)
Barnskydd – placering (s. 49)
Barnskydd – ISOFIX (s. 50)
OBS
Fäll nackskydden för att underlätta montering av denna typ av barnskydd i bilar
med fällbara nackskydd på ytterplatserna.
53
INSTRUMENT OCH REGLAGE
03 Instrument och reglage
Instrument och reglage, vänsterstyrd
bil – översikt
I översikten visas var bilens displayer och reglage är placerade.
03
}}
55
03 Instrument och reglage
||
Översikt vänsterstyrd bil
03
56
03 Instrument och reglage
Funktion
Se
Funktion
Se
Meny- och meddelandehantering,
blinkers, hel-/halvljus, färddator
(s. 103),
(s. 106),
(s. 89),
(s. 85) och
(s. 115).
Reglagepanel
(s. 167),
(s. 172),
(s. 98) och
(s. 99).
Manuell växling av
automatväxellåda*
(s. 263).
Farthållare*
(s. 188) och
(s. 193).
Signalhorn, krockkudde
Varningsblinkers
(s. 89).
Kontrollpanel för
infotainment och
menyhantering
(s. 106) och
supplement
Sensus Infotainment.
(s. 81) och
(s. 30).
Kontrollpanel för klimatanläggning
(s. 124) eller
(s. 125).
Kombiinstrument
(s. 61).
Växelväljare
Menyhantering, ljudstyrning, telefonstyrning*
(s. 106) och
supplement
Sensus Infotainment.
(s. 262),
(s. 263) eller
(s. 267).
Parkeringsbroms
(s. 284).
START/STOP
ENGINE-knapp
(s. 259).
Torkare och spolning
(s. 96).
Rattinställning
(s. 81).
Startlås
(s. 74).
Motorhuvsöppnare
(s. 343).
Bildskärm för infotainment och visning
av menyer
(s. 106) och
supplement
Sensus Infotainment.
Ljusreglage, öppnare
för baklucka
(s. 82) och
(s. 168).
Sätesinställning*
(s. 78).
Dörröppningshandtag
–
Relaterad information
•
•
•
Yttertemperaturmätare (s. 69)
Trippmätare (s. 69)
Klocka (s. 70)
03
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
57
03 Instrument och reglage
Instrument och reglage, högerstyrd bil
– översikt
I översikten visas var bilens displayer och reglage är placerade.
03
58
03 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
03
}}
59
03 Instrument och reglage
||
03
60
Funktion
Se
Funktion
Se
Funktion
Se
Torkare och spolning
(s. 96).
Reglagepanel
Manuell växling av
automatväxellåda*
(s. 263).
(s. 167),
(s. 172),
(s. 98) och
(s. 99).
Ljusreglage, öppnare
för baklucka
(s. 82) och
(s. 168).
Sätesinställning*
(s. 78).
Menyhantering, ljudstyrning, telefonstyrning*
(s. 106) och
supplement
Sensus Infotainment.
Motorhuvsöppnare
(s. 343).
Varningsblinkers
(s. 89).
Kontrollpanel för
infotainment och
menyhantering
(s. 106) och
supplement
Sensus Infotainment.
Kontrollpanel för klimatanläggning
(s. 124) eller
(s. 125).
Växelväljare
(s. 262),
(s. 263) eller
(s. 267).
Signalhorn, krockkudde
(s. 81) och
(s. 30).
Kombiinstrument
(s. 61).
Farthållare*
(s. 188) och
(s. 193).
START/STOP
ENGINE-knapp
(s. 259).
Startlås
(s. 74).
Parkeringsbroms
(s. 284).
Bildskärm för infotainment och visning
av menyer
(s. 106) och
supplement
Sensus Infotainment.
Meny- och meddelandehantering,
blinkers, hel-/halvljus, färddator
Dörröppningshandtag
–
(s. 103),
(s. 106),
(s. 89),
(s. 85) och
(s. 115).
Rattinställning
(s. 81).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
•
Yttertemperaturmätare (s. 69)
Trippmätare (s. 69)
Klocka (s. 70)
03 Instrument och reglage
Kombiinstrument
Kombiinstrument, analogt – översikt
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas information om vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare och färddator, samt
meddelanden.
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas information om vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare och färddator, samt
meddelanden. Informationen visas med symboler och text.
•
Kombiinstrument, analogt – översikt
(s. 61)
•
Kombiinstrument, digitalt – översikt
(s. 62)
•
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 66)
•
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 67)
Mätare och indikatorer
Informationsdisplay
03
Bränslemätare. När indikeringen minskar
till endast en vit markering1, tänds den
gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator – kompletterande information (s. 115) och Påfyllning
av bränsle (s. 289).
Informationsdisplay, analogt instrument.
Ytterligare beskrivning finns under de funktioner som använder displayen.
Eco meter. Mätaren ger en indikation om
hur ekonomiskt bilen körs. Ju högre
utslag på skalan, desto mer ekonomiskt.
Hastighetsmätare
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Växlingsindikator2 / Växellägesindikator3.
Se även Växlingsindikator* (s. 263), Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 263)
1
2
3
När displayens meddelande Körsträcka till tom tank: börjar visa ----, blir markeringen röd.
Manuell växellåda.
Automatisk växellåda.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
61
03 Instrument och reglage
||
eller Automatisk växellåda – Powershift*
(s. 267).
Kontroll- och varningssymboler
symboler inom några sekunder utom symbolen för fel i bilens avgasreningssystem och
symbolen för lågt oljetryck.
Relaterad information
•
•
03
Kombiinstrument (s. 61)
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 66)
•
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 67)
•
Kombiinstrument, digitalt – översikt
(s. 62)
Kombiinstrument, digitalt – översikt
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas information om vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare och färddator, samt
meddelanden. Informationen visas med symboler och text.
Informationsdisplay
Kontroll- och varningssymboler, analogt instrument.
Kontrollsymboler
Kontroll- och varningssymboler
Varningssymboler4
Funktionskontroll
Samtliga kontroll- och varningssymboler
utom symboler i informationsdisplayens mitt,
tänds i nyckelläge II eller vid start av motorn.
När motorn startat ska samtliga symboler
slockna, utom den för parkeringsbromsen
som släcks först när denna frigörs.
Informationsdisplay, digitalt instrument*.
Ytterligare beskrivning finns under de funktioner som använder displayen.
Mätare och indikatorer
För digitalt kombiinstrument kan olika teman
väljas. Möjliga teman är "Elegance", "Eco"
och "Performance".
Tema kan väljas endast när motorn är igång.
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II, slocknar samtliga
4
62
Vissa motorvarianter har inte system för att varna för oljetrycksbortfall. I bilar med dessa varianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning för låg oljenivå sker då via displaytext. För mer
information, se Motorolja – allmänt (s. 345).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
För att välja tema – tryck på vänster rattspaks
OK-knapp och välj menyalternativ Teman
genom att vrida spakens tumhjul. Tryck på
OK-knappen. Vrid tumhjulet för att välja tema
och bekräfta valet genom att trycka på OKknappen.
Utseendet i mittkonsolens bildskärm följer på
vissa modellvarianter valet av kombiinstrumentets tema.
03
Med vänster rattspak kan även instrumentets
kontrastläge och färgläge ställas in.
För mer information om menyhantering, se
Menyhantering – kombiinstrument (s. 103).
Valet av tema samt inställningarna av kontrastläge och färgläge kan för varje fjärrnyckel
lagras i bilnyckelminnet*, se Fjärrnyckel – personalisering* (s. 153).
Mätare och indikatorer, tema "Elegance".
Bränslemätare. När indikeringen minskar
till endast en vit markering8, tänds den
gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator – kompletterande information (s. 115) och Påfyllning
av bränsle (s. 289).
Temperaturmätare för motorns kylvätska
Eco guide. Se även Eco guide & Power
guide* (s. 65).
Hastighetsmätare
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Växlingsindikator6 / Växellägesindikator7.
Se även Växlingsindikator* (s. 263), Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 263)
eller Automatisk växellåda – Powershift*
(s. 267).
5
6
7
8
Mätare och indikatorer, tema "Eco".
Bränslemätare. När indikeringen minskar
till endast en vit markering5, tänds den
gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator – kompletterande information (s. 115) och Påfyllning
av bränsle (s. 289).
Hastighetsmätare
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Växlingsindikator6 / Växellägesindikator7.
Se även Växlingsindikator* (s. 263), Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 263)
När displayens meddelande Körsträcka till tom tank: börjar visa ----, blir markeringen röd.
Manuell växellåda.
Automatisk växellåda.
När displayens meddelande Körsträcka till tom tank: börjar visa ----, blir markeringen röd.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
63
03 Instrument och reglage
||
eller Automatisk växellåda – Powershift*
(s. 267).
Power guide. Se även Eco guide & Power
guide* (s. 65).
Växlingsindikator6 / Växellägesindikator7.
Se även Växlingsindikator* (s. 263), Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 263)
eller Automatisk växellåda – Powershift*
(s. 267).
Kontroll- och varningssymboler
03
Funktionskontroll
Samtliga kontroll- och varningssymboler
utom symboler i informationsdisplayens mitt,
tänds i nyckelläge II eller vid start av motorn.
När motorn startat ska samtliga symboler
slockna, utom den för parkeringsbromsen
som släcks först när denna frigörs.
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II, slocknar samtliga
symboler inom några sekunder utom symbolen för fel i bilens avgasreningssystem och
symbolen för lågt oljetryck.
Relaterad information
•
•
Mätare och indikatorer, tema "Performance".
Bränslemätare. När indikeringen minskar
till endast en vit markering9, tänds den
gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator – kompletterande information (s. 115) och Påfyllning
av bränsle (s. 289).
Temperaturmätare för motorns kylvätska
9
6
7
10
64
Kontroll- och varningssymboler, digitalt instrument.
Hastighetsmätare
Kontrollsymboler
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Kontroll- och varningssymboler
Kombiinstrument (s. 61)
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 66)
•
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 67)
•
Kombiinstrument, analogt – översikt
(s. 61)
Varningssymboler10
När displayens meddelande Körsträcka till tom tank: börjar visa ----, blir markeringen röd.
Manuell växellåda.
Automatisk växellåda.
Vissa motorvarianter har inte system för att varna för oljetrycksbortfall. I bilar med dessa varianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning för låg oljenivå sker då via displaytext. För mer
information, se Motorolja – allmänt (s. 345).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
Eco guide & Power guide*
Momentanvärde
Eco guide och Power guide är två av kombiinstrumentets (s. 61) instrument vilka hjälper
föraren att framföra bilen med bästa möjliga
körekonomi.
Här visas momentanvärde – ju högre utslag
på skalan, desto bättre.
Bilen lagrar även statistik över utförda körningar vilka kan ses i form av stapeldiagram,
se Färddator – färdstatistik* (s. 116).
Eco guide
Detta instrument ger en indikation om hur
ekonomiskt bilen körs.
För att kunna se denna funktion väljs tema
"Eco", se Kombiinstrument, digitalt – översikt
(s. 62).
Momentanvärdet beräknas utifrån hastighet,
motorvarvtal, uttagen motoreffekt samt
användning av färdbroms.
Optimal hastighet (50–80 km/h) och låga
varvtal uppmuntras. Vid gaspådrag och
bromsning sjunker visarna.
Mycket låga momentanvärden tänder mätarens röda område (med kort tidsfördröjning)
vilket innebär dålig körekonomi och bör därför undvikas.
Medelvärde
Medelvärdet följer långsamt momentanvärdet
och beskriver hur bilen körts den senaste
tiden. Ju högre visarna ligger på skalan, desto
bättre körekonomi har föraren presterat.
Power guide
Detta instrument visar relationen mellan hur
mycket effekt (Power) som tas ur motorn och
hur mycket effekt som finns att tillgå.
För att kunna se denna funktion väljs tema
"Performance", se Kombiinstrument, digitalt –
översikt (s. 62).
03
Tillgänglig motoreffekt
Uttagen motoreffekt
Tillgänglig motoreffekt
Den mindre övre visaren anger tillgänglig
motoreffekt11. Ju högre utslag på skalan,
desto mer effekt finns tillgänglig på aktuell
växel.
Uttagen motoreffekt
Den större undre visaren anger uttagen
motoreffekt11. Ju högre utslag på skalan,
desto mer effekt tas ut från motorn.
Ett stort gap mellan de båda visarna indikerar
en stor effektreserv.
Momentanvärde
Medelvärde
11
Effekt är beroende av motorns varvtal.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
65
03 Instrument och reglage
Kombiinstrument –
kontrollsymbolernas innebörd
Kontrollsymbolerna uppmärksammar föraren
på att en funktion är aktiverad, att ett system
arbetar, eller att ett fel eller en brist uppstått.
Kontrollsymboler
Symbol
03
Innebörd
Fel i ABL-systemet
Avgasreningssystem
Innebörd
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
Helljus på
2. Starta motorn på nytt.
Vänster blinker
Höger blinker
Eco-funktion på, se ECO*
(s. 279)
Fel i ABS-systemet
Start/Stop, motorn auto-stoppad, se Start/Stop* – funktion
och handhavande (s. 271)
Dimljus bak på
Däcktryckssystem, se Däcktrycksövervakning* (s. 318)
Stabilitetssystem, se Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
allmänt (s. 178)
Fel i ABL-systemet
Stabilitetssystem, sportläge, se
Elektronisk stabilitetskontroll
(ESC) – handhavande (s. 179)
Avgasreningssystem
Motorförvärmare (diesel)
66
Symbol
Symbolen lyser om ett fel har uppstått i ABLfunktionen (Active Bending Lights).
Om symbolen tänds efter motorstart kan det
bero på fel i bilens avgasreningssystem. Kör
till en verkstad för kontroll. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Låg nivå i bränsletank
Fel i ABS-systemet
Information, läs displaytext
Om symbolen tänds är systemet ur funktion.
Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3. Om symbolen förblir tänd, kör till en verkstad för kontroll av ABS-systemet. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Dimljus bak på
Symbolen lyser när dimljuset bak är på.
Stabilitetssystem
Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser med fast
sken har ett fel uppstått i systemet.
Stabilitetssystem, sportläge
Sportläget ger möjlighet till en mer aktiv
körupplevelse. Systemet känner då av om
gaspedal, rattrörelser och kurvtagning är mer
aktiv än vid normal körning och tillåter då
kontrollerad sladd med bakvagnen upp till en
viss nivå innan det ingriper och stabiliserar
bilen. Symbolen lyser när sportläget är aktiverat.
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning av motorn
pågår. Förvärmning sker för det mesta på
grund av låg temperatur.
Låg nivå i bränsletank
När symbolen tänds är nivån i bränsletanken
låg, fyll på bränsle snarast.
03 Instrument och reglage
Information, läs displaytext
Informationssymbolen tänds i kombination
med text i informationsdisplayen då en avvikelse i något av bilens system inträffat. Meddelandetexten släcks med OK-knappen, se
Menyhantering – kombiinstrument (s. 103),
eller försvinner automatiskt efter en tid (tiden
varierar beroende på vilken funktion som indikeras). Informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
Relaterad information
•
•
Kombiinstrument (s. 61)
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 67)
•
Kombiinstrument, analogt – översikt
(s. 61)
•
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 62)
Kombiinstrument –
varningssymbolernas innebörd
Varningssymbolerna uppmärksammar föraren
på att en viktig funktion är aktiverad, eller att
ett allvarligt fel eller en allvarlig brist uppstått.
Varningssymboler
Symbol
Lågt oljetryckA
OBS
Parkeringsbroms åtdragen,
analogt instrument
Krockkuddar – SRS
Helljus på
Symbolen lyser när helljuset är på samt vid
helljusblink.
Bältespåminnare
Vänster/höger blinker
Generatorn laddar inte
Båda blinkersymbolerna blinkar när varningsblinkers används.
Fel i bromssystemet
Eco-funktion på
Symbolen lyser när Eco-funktionen är aktiverad.
Symbolen lyser när motorn är auto-stoppad.
Däcktryckssystem
Symbolen lyser vid för lågt däcktryck, eller
om ett fel uppstår i däcktryckssystemet.
03
Parkeringsbroms åtdragen,
digitalt instrument
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av OKknappen, eller slocknar automatiskt efter
en stund.
Start/Stop
Innebörd
Varning
A
Vissa motorvarianter har inte system för att varna för oljetrycksbortfall. I bilar med dessa varianter används inte
symbolen för lågt oljetryck. Varning för låg oljenivå sker då
via displaytext. För mer information, se Motorolja – allmänt
(s. 345).
}}
67
03 Instrument och reglage
||
Lågt oljetryck
Om symbolen tänds under körning är
motorns oljetryck för lågt. Stanna motorn
omedelbart och kontrollera oljenivån i motorn,
fyll på vid behov. Om symbolen tänds och
oljenivån är normal, kontakta en verkstad.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
03
Parkeringsbroms åtdragen
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt. Symbolen tänds under
ansättning. För mer information, se Parkeringsbroms (s. 284).
Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller tänds under
körning har ett fel upptäckts i bälteslåset,
SRS-, SIPS- eller IC-systemet. Kör snarast till
en verkstad för kontroll. Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad
Volvoverkstad.
Bältespåminnare
Symbolen blinkar om någon i framsätet inte
tagit på sig säkerhetsbältet eller om någon i
baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.
Generatorn laddar inte
Symbolen tänds under körning om ett fel i det
elektriska systemet har uppstått. Uppsök en
verkstad. Volvo rekommenderar att du vänder
dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån
vara för låg. Stanna bilen på en säker plats
68
och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se Broms- och kopplingsvätska – nivå
(s. 350).
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt kan fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
•
Om båda symbolerna slocknar, kör
vidare.
•
Om symbolerna förblir tända, kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
Broms- och kopplingsvätska – nivå
(s. 350). Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna
fortfarande är tända, kan bilen under
stor försiktighet köras till en verkstad
för kontroll av bromssystemet. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Bromsvätskeförlusten måste kontrolleras
av en verkstad, Volvo rekommenderar att
du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen
sladdar vid kraftig inbromsning.
Varning
Den röda varningssymbolen tänds då ett fel
har indikerats som kan påverka säkerheten
och/eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett
förklarande textmeddelande i informationsdisplayen. Symbolen förblir synlig tills felet är
åtgärdat men textmeddelandet kan tryckas
bort med OK-knappen, se Menyhantering –
kombiinstrument (s. 103). Varningssymbolen
kan även tändas i kombination med andra
symboler.
Åtgärd:
1. Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte
köras vidare.
2. Läs informationen i informationsdisplayen. Utför åtgärd enligt meddelandet i
displayen. Radera meddelandet med OKknappen.
03 Instrument och reglage
Påminnelse – ej stängda dörrar
Yttertemperaturmätare
Trippmätare
Om någon av dörrarna inte är riktigt stängd
tänds informations- eller varningssymbolen
tillsammans med en förklarande bild i
informationsdisplayen. Stanna bilen på en
säker plats snarast och stäng den dörr som
är öppen.
Yttertemperaturmätarens display syns i
kombiinstrumentet.
Trippmätarens display syns i kombiinstrumentet.
len.
Om bilen körs i lägre hastighet än
ca 7 km/h tänds informationssymbo-
03
Om bilen körs i högre hastighet än
ca 7 km/h tänds varningssymbolen.
Om motorhuven12 inte är riktigt stängd tänds
varningssymbolen tillsammans med en förklarande bild i informationsdisplayen. Stanna
bilen på en säker plats snarast och stäng
motorhuven.
Om bakluckan inte är riktigt stängd tänds
informationssymbolen tillsammans med en
förklarande bild i informationsdisplayen.
Stanna bilen på en säker plats snarast och
stäng bakluckan.
Relaterad information
•
•
•
•
12
13
Kombiinstrument (s. 61)
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 66)
Kombiinstrument, analogt – översikt
(s. 61)
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 62)
Display för yttertemperaturmätare, digitalt
instrument
Display för yttertemperaturmätare, analogt instrument
När temperaturen ligger inom området +2 °C
till –5 °C lyser en snöflingesymbol i displayen.
Den varnar för halkrisk. Om bilen stått stilla
kan mätaren visa för högt värde.
Relaterad information
•
Kombiinstrument (s. 61)
Trippmätare, digitalt instrument.
Display för trippmätare13
De båda trippmätarna T1 och T2 används för
att mäta korta sträckor. Sträckans längd visas
i displayen.
Vrid vänster rattspaks tumhjul för att visa
önskad mätare.
Ett långt tryck (tills ändring sker) på vänster
rattspaks RESET-knapp nollställer visad
trippmätare. För mer information, se Färddator – kompletterande information (s. 115).
Relaterad information
•
Kombiinstrument (s. 61)
Endast bilar med larm*.
Displayens utseende kan skilja beroende på instrumentvariant.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
69
03 Instrument och reglage
Klocka
Licenser – kombiinstrument
Klockans display syns i kombiinstrumentet.
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss
verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i avtalet angivna villkor. Följande text
är Volvos överenskommelse med tillverkare/
utvecklare och är på engelska.
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
03
Klocka, digitalt instrument.
Display för visning av tid14
Ställa klockan
Klockan kan justeras i menysystemet
MY CAR, se MY CAR (s. 106).
Relaterad information
•
Kombiinstrument (s. 61)
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU Lesser
General Public License version 2 (LGPLv2),
The FreeType Project License ("FreeType
License") and other different and/or additional
copy right licenses, disclaimers and notices.
The links to access the exact terms of
LGPLv2, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
The offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
14
70
I analogt instrument visas tiden mitt i instrumentet.
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
・ GNU FriBidi
・ DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/
freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT
•
・ FreeType 2
MIT License: http: http://opensource.org/
licenses/mit-license.html
•
・ Lua
03 Instrument och reglage
Symboler i display
Det förekommer en mängd olika symboler i
displayerna i bilen. Symbolerna är indelade i
varnings-, kontroll- och informationssymboler.
Nedan visas de vanligast förekommande symbolerna med deras innebörd och en hänvisning till var i manualen man kan hitta mer
information.
Symbol
– Röd varningssymbol, tänds då ett fel
har indikerats som kan påverka säkerheten
och/eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett
förklarande textmeddelande i informationsdisplayen i kombiinstrumentet.
– Informationssymbol, tänds, i kombination med text i informationsdisplayen i kombiinstrumentet, då en avvikelse i något av bilens
system inträffat. Den gula informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra
symboler.
Varningssymboler i kombiinstrumentet
Symbol
Innebörd
Se
Lågt oljetryck
(s. 67)
Parkeringsbroms
åtdragen, digitalt
instrument
(s. 67),
(s. 284)
Parkeringsbroms
åtdragen, analogt
instrument
(s. 67)
Innebörd
Se
Krockkuddar –
SRS
(s. 29),
(s. 67)
Bältespåminnare
(s. 25),
(s. 67)
Generatorn laddar
inte
(s. 67)
Fel i bromssystemet
(s. 67),
(s. 282)
Varning, Säkerhetsläge
(s. 29),
(s. 40),
(s. 67)
Kontrollsymboler i kombiinstrumentet
Symbol
Innebörd
Se
Fel i ABL-systemet*
(s. 66),
(s. 87)
Avgasreningssystem
(s. 66)
Fel i ABS-systemet
(s. 66),
(s. 282)
Dimljus bak på
(s. 66),
(s. 88)
Symbol
Innebörd
Se
Stabilitetssystem, ESC (Electronic Stability
Control), Släpfordonsstabilisator*
(s. 66),
(s. 180),
(s. 300)
Stabilitetssystem, sportläge
(s. 66),
(s. 180)
Motorförvärmare
(diesel)
(s. 66)
Låg nivå i bränsletank
(s. 66),
(s. 136)
Information, läs
displaytext
(s. 66)
Helljus på
(s. 66),
(s. 85)
Vänster blinkers
(s. 66)
Höger blinkers
(s. 66)
Start/Stop*,
motorn autostoppad
(s. 66),
(s. 271)
03
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
71
03 Instrument och reglage
||
Symbol
Innebörd
Se
ECO-funktion*
på
Däcktryckssystem*
03
Symbol
Innebörd
Se
(s. 66),
(s. 279)
Adaptiv farthållare*
(s. 195)
(s. 66),
Däcktrycksövervakning*
(s. 318)
Farthållare*
(s. 188)
Fartbegränsare
(s. 184)
Innebörd
Se
Motor- och kupévärmare*
(s. 136)
Motor- och kupévärmare* Service
erfordras
(s. 136)
Radarsensor*
(s. 205),
(s. 209),
(s. 225)
Aktiverat tidur*
(s. 136)
Start/Stop*
(s. 277)
Aktiverat tidur*
(s. 136)
Start/Stop*
(s. 277)
ABL-systemet*
(s. 87)
Start/Stop*
(s. 277)
Låg batterinivå
(s. 136)
(s. 209),
(s. 216),
(s. 225)
Aktiv parkeringshjälp – PAP*
(s. 242)
Avståndsvarning*
(Distance Alert),
City SafetyTM,
Kollisionsvarnare*, Autobroms*
Regnsensor*
(s. 96)
Körfältsassistent*
(s. 232)
Informationssymboler i
kombiinstrumentet
Symbol
72
Innebörd
Se
Helljus med automatisk avbländning – AHB*
(s. 85)
Kamerasensor*,
Lasersensor*
(s. 85),
(s. 216),
(s. 225),
(s. 228),
(s. 233)
Adaptiv farthållare*
(s. 205)
Adaptiv farthållare*
(s. 196),
(s. 205)
Adaptiv farthållare*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert)
(s. 205),
(s. 207)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Symbol
03 Instrument och reglage
Symbol
Innebörd
Se
Driver Alert
System*, Körfältsassistent*
(s. 228),
(s. 233)
Driver Alert
System*, Dags för
paus
(s. 227)
Driver Alert
System*, Dags för
paus
(s. 228)
Växlingsindikator
(s. 263)
Informationssymboler i takkonsolens
display
Symbol
Innebörd
Se
Bältespåminnare
(s. 28)
Krockkudde passagerarplats, aktiverad
(s. 33)
Krockkudde passagerarplats, deaktiverad
(s. 33)
Relaterad information
Växellägen
(s. 263)
Registrerad hastighetsinformation*
(s. 182)
Mätning av oljenivå
(s. 346)
•
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 66)
•
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 67)
•
Meddelanden – hantering (s. 106)
Volvo Sensus
Volvo Sensus är hjärtat i Din personliga Volvoupplevelse. Det är Sensus som ger information, underhållning och funktioner som förenklar Ditt ägande.
03
När Du sitter i din bil vill Du ha kontroll, och i
dagens uppkopplade värld även information,
kommunikation och underhållning när det
passar Dig. Sensus omfattar alla våra lösningar som möjliggör uppkoppling* mot
omvärlden, och ger Dig samtidigt intuitiv kontroll över bilens alla möjligheter.
Volvo Sensus sammanför och presenterar
många funktioner i flera av bilens system på
mittkonsolens bildskärm. Med Volvo Sensus
kan bilen göras personlig med hjälp av ett lättanvänt användargränssnitt. Inställningar kan
göras i bilinställningar, ljud och media, klimat
etc.
Med mittkonsolens knappar och reglage eller
rattens högra knappsats* kan funktioner akti}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
73
03 Instrument och reglage
||
veras eller deaktiveras och många varierande
inställningar kan göras.
Översikt
Med fjärrnyckeln kan bilens elsystem försättas
i olika lägen/nivåer och på så sätt göra olika
funktioner tillgängliga, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 75).
Med ett tryck på MY CAR presenteras alla
inställningar relaterat till körning och kontroll
av bilen, t.ex. City Safety, lås och larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan etc.
03
Nyckellägen
Med ett tryck på respektive RADIO, MEDIA,
*, NAV* och CAM* kan andra källor,
TEL*,
system och funktioner aktiveras t.ex. AM, FM,
CD, DVD*, TV*,Bluetooth®*, navigation* och
parkeringshjälpkamera*.
För mer information om alla funktioner/
system, se respektive avsnitt i ägarmanualen
eller dess supplement.
Kontrollpanel i mittkonsol. Bilden är schematisk –
antal funktioner och knapparnas placering varierar beroende på vald utrustning och marknad.
Navigation* – NAV, se separat supplement (Sensus Navigation).
Ljud och media – RADIO, MEDIA, TEL*,
se separat supplement (Sensus Infotainment).
Funktionsinställningar – MY CAR, se MY
CAR (s. 106).
Internetansluten bil –
*, se separat
supplement (Sensus Infotainment).
Klimatanläggning (s. 118).
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt.
OBS
För bilar med Keyless*-funktion behöver
nyckeln inte sättas i startlåset utan kan förvaras i t.ex. en ficka. För mer information
om Keyless-funktioner, se Keyless Drive*
(s. 161).
Sätta i nyckeln
1. Håll i fjärrnyckelns ände med det löstagbara nyckelbladet och placera nyckeln i
startlåset.
2. Tryck sedan in nyckeln i låset till dess
ändläge.
74
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
VIKTIGT
Främmande föremål i startlåset kan äventyra funktionen eller förstöra låset.
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – Håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet,
se Löstagbart nyckelblad – losstagning/
fastsättning (s. 159).
Ta ur nyckeln
Ta tag i fjärrnyckeln och dra ut den ur startlåset.
Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer
För att möjliggöra användning av ett begränsat antal funktioner med avstängd motor, kan
bilens elsystem försättas i 3 olika nivåer (nyckellägen) – 0, I och II – med fjärrnyckeln. Denna
ägarmanual beskriver genomgående dessa
nivåer med benämningen "nyckellägen".
Följande tabell visar vilka funktioner som är
tillgängliga i respektive nyckelläge/nivå.
Nivå
0
Funktioner
Kilometerräknare, klocka och
temperaturmätare tänds.
Elektriskt manövrerade säten kan
justeras.
Ljudanläggningen kan användas
under begränsad tid – se supplement Sensus Infotainment.
I
Solskydd till glastak, fönsterhissar,
12 V-uttag i kupé, RTI, telefon,
kupéfläkt och vindrutetorkare kan
användas.
II
Strålkastarna tänds.
03
Varnings-/kontrollampor lyser i
5 sekunder.
Flera övriga system aktiveras.
Eluppvärmning i sittdynor och bakruta kan dock aktiveras först efter
motorstart.
Detta nyckelläge förbrukar
mycket ström från startbatteriet
och bör därför undvikas!
}}
75
03 Instrument och reglage
||
Att välja nyckelläge/nivå
•
Nyckelläge 0 - Lås upp bilen – därmed är
bilens elsystem på nivå 0.
•
Nyckelläge I - Med fjärrnyckeln helt
intryckt i startlåset15 – Tryck kort på
START/STOP ENGINE.
Relaterad information
•
Nyckellägen (s. 74)
Säten fram
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter för bästa möjliga sittkomfort.
OBS
03
För att nå nivå I eller II utan motorstart –
tryck inte ned broms-/kopplingspedalen
när dessa nyckellägen ska väljas.
•
Nyckelläge II - Med fjärrnyckeln helt
intryckt i startlåset15 – Gör ett långt16
tryck på START/STOP ENGINE.
•
Tillbaka till nyckelläge 0 - För att återgå
till nyckelläge 0 från läge II och I – Tryck
kort på START/STOP ENGINE.
Ljudanläggning
För information om ljudanläggningens funktion med urtagen fjärrnyckel, se supplement
Sensus Infotainment.
Start och Stopp av motor
För information om att starta/stänga av
motorn, se Start av motor (s. 259).
Bogsering
För viktig information om fjärrnyckeln vid
bogsering, se Bogsering (s. 301).
15
16
17
76
Inte nödvändigt för bil med Keyless*-funktion.
Ca 2 sekunder.
Gäller även elmanövrerat säte.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ändra svankstödet*, vrid ratten17.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa
in rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera att sätet är spärrad då inställningen ändrats.
Höj/sänk sittdynans framkant*, pumpa
upp/ner.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
Höj/sänk sätet*, pumpa upp/ner.
Manöverpanel för elmanövrerat säte*, se
Säten fram – elmanövrerade (s. 78).
03 Instrument och reglage
VARNING
Fällning av passagerarsätets ryggstöd*
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarsätet innan
körning påbörjas, aldrig under färd. Förvissa dig om att sätet är i låst läge för att
undvika personskada vid en eventuell hård
inbromsning eller olycka.
Ta tag i ryggstödet och förvissa dig om att
det är ordentligt låst efter uppfällning för
att undvika personskada vid en eventuell
hård inbromsning eller olycka.
Relaterad information
Justering av nackskydd i framsäte
•
•
Säten fram – elmanövrerade (s. 78)
Säten bak (s. 79)
03
Passagerarsätets ryggstöd kan fällas framåt
för att ge plats för lång last.
Skjut sätet så långt bakåt/neråt som möjligt.
Ställ in ryggstödet till upprätt läge.
Höjden på nackskydd går att justera.
Reglera nackskyddet efter personens längd
så det om möjligt täcker hela bakhuvudet.
För att justera höjden måste knappen (se bild)
tryckas in samtidigt som skyddet justeras upp
eller ner.
Nackskyddet kan justeras i tre olika lägen.
Lyft spärrarna på ryggstödets baksida
och fäll det framåt.
4. Skjut fram sätet så att nackskyddet
"låses" fast under handskfacket.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
VARNING
Använd inte platsen bakom passagerarsätet, eller baksätets mittplats när passagerarsätets ryggstöd är fällt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
77
03 Instrument och reglage
Säten fram – elmanövrerade
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter för bästa möjliga sittkomfort. Elmanövrerat säte kan flyttas framåt/bakåt och upp/
ner. Sittdynans framkant kan höjas/sänkas.
Ryggstödets lutning kan ändras.
Elmanövrerat säte*
03
vänta en kort stund innan sätet manövreras
igen.
Endast en rörelse (fram/bak/upp/ned) kan
göras åt gången.
Förberedelser
Inställning av sätet kan göras en viss tid efter
att dörren låsts upp med fjärrnyckeln utan
nyckel i startlåset. Inställning av sätet görs
normalt i nyckelläge I och kan alltid göras när
motorn är igång.
Säte med minnesfunktion*
Minnesknapp
Knapp för lagring av inställning
1. Ställ in sätet och de yttre backspeglarna.
2. Håll knapp M intryckt, samtidigt som
knapp 1, 2 eller 3 trycks in. Håll knapparna intryckta tills akustisk signal hörs
och text visas i kombiinstrumentet.
Sätet måste justeras igen innan det går att
sätta ett nytt minne.
Använda lagrad inställning
Tryck in en av minnesknapparna 1–3 tills
sätet och de yttre backspeglarna stannar. Om
knappen släpps kommer sätets och de yttre
backspeglarnas rörelse att avbrytas.
Nyckelminne* i fjärrnyckel
Höj/sänk säte
Samtliga fjärrnycklar kan användas av olika
förare för att lagra förarsätets och de yttre
backspeglarnas inställningar18, se Fjärrnyckel
– personalisering* (s. 153).
Säte framåt/bakåt
Nödstopp
Sittdynans framkant upp/ner
Ryggstödslutning
De elmanövrerade sätena har ett överbelastningsskydd som utlöses om något säte
blockeras av något föremål. Om det händer,
sätt bilens elsystem i nyckelläge I eller 0 och
Minnesfunktionen lagrar inställningar för sätet
och de yttre backspeglarna.
Lagra inställning
Minnesknapp
Minnesknapp
18
78
Endast om bilen är utrustad med elmanövrerat säte med minne och elektriskt infällbara backspeglar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om sätet oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av sätets inställningsknappar eller
minnesknappar så stannar sätet.
03 Instrument och reglage
VARNING
Klämrisk! Se till att barn inte leker med
reglagen. Kontrollera att inga föremål finns
framför, bakom eller under sätet vid inställning. Försäkra dig om att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm.
Säten bak
Baksätets ryggstöd och de yttre nackskydden
kan fällas. Mittplatsens nackskydd kan regleras efter passagerarens längd.
Manuell nedfällning av yttre nackskydd
baksäte
Nackskydd mittplats bak
Eluppvärmda säten
03
För eluppvärmda säten, se Eluppvärmda
framsäten* (s. 126) och Eluppvärmt baksäte*
(s. 126).
Relaterad information
•
•
Säten fram (s. 76)
Säten bak (s. 79)
Dra i spärrhandtaget närmast nackskyddet för
att fälla nackskyddet framåt.
Nackskyddet förs tillbaka manuellt.
Reglera skyddet efter passagerarens längd så
det om möjligt täcker hela bakhuvudet. Skjut
det uppåt efter behov.
För att få ner skyddet igen måste knappen (se
bild) tryckas in samtidigt som nackskyddet
trycks ner försiktigt.
Nackskyddet kan justeras i fem olika lägen.
OBS
Sitt inte på mittplatsen med nackskyddet i
helt nedfällt läge.
VARNING
Nackskydden ska vara i låst läge efter
uppfällning.
Fällning av ryggstöd i baksäte
VIKTIGT
När ryggstödet ska fällas får baksätets
mugghållare inte vara öppen och det får
inte finnas något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena får inte heller vara kopplade.
Risk finns annars att det uppstår skada på
baksätets klädsel.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
79
03 Instrument och reglage
||
OBS
OBS
Framsätena kan behöva skjutas fram och/
eller ryggstöden justeras upp för att de
bakre ryggstöden ska kunna fällas fram
helt.
03
•
•
När ryggstödet har fällts tillbaka ska den
röda indikeringen inte visas längre. Om
den fortfarande visas är ryggstödet inte
spärrat.
Båda delarna kan fällas separat.
Om hela ryggstödet ska fällas ska de
olika delarna fällas var för sig.
VARNING
Om högra delen ska fällas – frigör och
justera ner nackskyddet för mittplatsen,
se tidigare avsnitt "Nackskydd mittplats
bak".
De yttre nackskydden fälls automatiskt
när ryggstöden fälls. Dra upp ryggstödets
spärrhandtag
och fäll samtidigt fram
ryggstödet. En röd indikering vid låsspärvisar att ryggstödet inte längre är
ren
spärrat.
OBS
När ryggstöden har fällts ska nackskydden
föras framåt något för att inte ta i sittdynan.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
80
Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i baksätet är ordentligt låsta efter
uppfällning.
Relaterad information
•
•
Säten fram (s. 76)
Säten fram – elmanövrerade (s. 78)
03 Instrument och reglage
Ratt
Ratten kan justeras i olika lägen och har reglage för signalhorn, farthållare samt meny-,
ljud- och telefonstyrning.
Inställning
VARNING
Signalhorn
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
Vid hastighetsberoende servostyrning* kan
rattmotståndet regleras, se Hastighetsberoende styrservo (s. 251).
Knappsatser* och paddlar*
03
Signalhorn.
Tryck på rattens centrum för att signalera.
Inställning av ratt.
Spak – lösgöring av ratt
Möjliga rattlägen
Ratten kan ställas in i höjd- och djupled:
Knappsatser och paddlar i ratten.
Farthållare* (s. 188)
1. Skjut spaken framåt för att lösgöra ratten.
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 193)
2. Ställ in ratten i det läge som passar.
Paddel för manuell växling av automatisk
växellåda, se Automatisk växellåda –
Geartronic* (s. 263)
3. Dra tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.
Ljud- och telefonstyrning, se supplement
Sensus Infotainment
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
81
03 Instrument och reglage
Ljusreglage
Med ljusreglaget aktiveras och justeras yttre
belysning. Det används också för att justera
display- och instrumentbelysning samt stämningsljus (s. 90).
Översikt ljusreglage
Vredets lägen
Läge
Innebörd
VarselljusA när bilens elsystem
är i nyckelläge II eller motorn är
igång.
Helljusblink kan användas.
Varselljus, sidomarkeringsljus
bak och positions-/parkeringsljus när bilens elsystem är i
nyckelläge II eller motorn är
igång.
03
Sidomarkeringsljus bak och
positions-/parkeringsljus när
bilen är parkerad.
Helljusblink kan användas.
Översikt ljusreglage.
Tumhjul för justering av display- och
instrumentbelysning samt stämningsljus*
Knapp för dimbakljus
Läge
Innebörd
Varselljus, sidomarkeringsljus
bak och positions-/parkeringsljus i dagsljus när bilens elsystem är i nyckelläge II eller
motorn är igång.
Halvljus, sidomarkeringsljus bak
och positions-/parkeringsljus i
svagt dagsljus eller mörker eller
när dimbakljus är aktiverat. På
bil med aktiva xenon-strålkastare* (s. 87) lyser varselljuslyktorna med reducerad ljusstyrka.
Funktionen Tunneldetektering (s. 84)* är aktiverad.
Funktionen Aktivt helljus (s. 85)* kan användas.
Helljus kan aktiveras när halvljuset är tänt.
Helljusblink kan användas.
Vred för färdbelysning och parkeringsljus
Halvljus, sidomarkeringsljus bak
och positions-/parkeringsljus.
Tumhjul19 för ljushöjdsreglering
Helljus kan aktiveras.
Helljusblink kan användas.
19
82
Finns inte för bilar utrustade med aktiva xenon-strålkastare*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
Läge
Positions-/parkeringsljus
Innebörd
Positions-/parkeringsljus tänds med ljusreglagets vred.
På bil med aktiva xenon-strålkastare lyser varselljuslyktorna
med reducerad ljusstyrka.
A
Placerade i eller under stötfångaren fram.
Volvo rekommenderar att läge
används
när bilen körs, så länge trafiksituationer eller
väderförhållanden inte är ogynnsamma för
funktionen Aktivt helljus*.
Instrumentbelysning
Olika display- och instrumentbelysning tänds
beroende på nyckelläge, se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 75).
03
Lägen på tumhjulet för olika lastfall.
Endast förare
Förare samt passagerare i passagerarsätet fram
Displaybelysningen dämpas automatiskt vid
mörker – känsligheten ställs in med tumhjulet.
Personer i alla säten
Instrumentbelysningens styrka regleras med
tumhjulet.
Personer i alla säten samt maximal last i
lastutrymmet
Ljushöjdsreglering strålkastare
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden. Sänk ljuset om bilen lastats tungt.
1. Låt motorn vara igång eller ha bilens
elsystem i nyckelläge I.
2. Rulla uppåt/neråt med tumhjulet för att
höja/sänka ljushöjden.
Förare samt maximal last i lastutrymmet
Bilar med aktiva xenon-strålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering och är därför inte
utrustade med tumhjulet.
Relaterad information
•
•
•
Positions-/parkeringsljus (s. 83)
Varselljus (s. 84)
Hel-/halvljus (s. 85)
Ljusreglagets vred i läget för positions-/parkeringsljus.
Ställ vredet i läge
(nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).
Är bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn
igång lyser också varselljusen.
När det är mörkt ute och bakluckan öppnas
tänds de bakre positions-/parkeringsljusen för
att uppmärksamma bakomvarande. Detta
sker oavsett vilket läge vredet står i eller vilket
nyckelläge bilens elsystem är i.
Relaterad information
•
•
Ljusreglage (s. 82)
Lampbyte – placering av lampor fram
(s. 352)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
83
03 Instrument och reglage
Varselljus
Med ljusreglagets vred i läge
samt
bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn
igång, aktiveras varselljuset automatiskt i
dagsljus.
På bil med aktiva xenon-strålkastare (s. 87)
lyser varselljuslyktorna med reducerad ljusstyrka när hel- eller halvljus är aktiverat.
VARNING
Systemet är ett hjälpmedel för att spara
energi – det kan inte i alla situationer
avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Varselljus under dagtid – DRL
03
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs med ett trafiksäkert korrekt ljus och
enligt gällande trafikbestämmelser.
Relaterad information
•
Lampbyte – placering av lampor fram
(s. 352)
Tunneldetektering*
Tunneldetekteringen växlar belysningen från
varselljus till halvljus när bilen körs in i en tunnel. Ca 20 sekunder efter att bilen lämnat tunneln, återgår belysningen till varselljus.
Funktionen Tunneldetektering finns i bil med
regnsensor*. Sensorn känner av ingången till
en tunnel och ställer om belysningen från varselljus till halvljus. Ca 20 sekunder efter att
bilen lämnat tunneln, återgår belysningen till
varselljus. Körs bilen in i ännu en tunnel inom
denna tid, behålls halvljuset på. På så sätt
undviks täta förändringar av bilens ljus.
Observera att ljusreglagets vred måste stå i
för att tunneldetekteringen ska
läge
fungera.
Relaterad information
Ljusreglagets vred i läge AUTO.
Med ljusreglagets vred i läge
aktiveras
varselljuset (Daytime Running Lights – DRL)
automatiskt när bilen körs i dagsljus. En ljussensor på instrumentpanelens ovansida växlar från varselljus till halvljus vid skymning
eller när dagsljuset blir för svagt. Växling till
halvljus sker också i det fall dimbakljus aktiveras.
På bil med halogen-strålkastare är varselljuslyktorna släckta när hel- eller halvljus är aktiverat.
84
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
•
Hel-/halvljus (s. 85)
Ljusreglage (s. 82)
03 Instrument och reglage
Hel-/halvljus
Helljus
Aktivt helljus*
Helljuset kan aktiveras när vredet står i läge
20 eller
. Aktivera/deaktivera helljuset genom att föra rattspaken mot ratten till
ändläget och släppa. Alternativt kan helljuset
deaktiveras genom en lätt tryckning av rattspaken mot ratten.
Funktionen Aktivt helljus upptäcker mötande
trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och växlar belysningen från helljus till halvljus. Belysningen återgår till helljus
när det infallande ljuset upphört.
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
i kombiinstrumentet.
Aktivt helljus (Active High Beam – AHB) är en
funktion som med en kamerasensor i vindrutans överkant upptäcker mötande trafiks
strålkastarljus eller framförvarande fordons
bakljus, och då växlar från helljus till halvljus.
Funktionen kan också ta hänsyn till gatubelysning.
Relaterad information
Rattspak och ljusreglagets vred.
Läge för helljusblink
Läge för helljus
Halvljus
Med vredet i läge
aktiveras halvljuset
automatiskt vid skymning eller när dagsljuset
blir för svagt. Halvljuset aktiveras också automatiskt i det fall dimbakljus är aktiverat.
•
•
•
Aktiva xenon-strålkastare* (s. 87)
Aktivt helljus* (s. 85)
Lampbyte – placering av lampor fram
(s. 352)
•
•
Ljusreglage (s. 82)
•
Tunneldetektering* (s. 84)
Strålkastare – anpassning av ljusbild
(s. 93)
Aktivt helljus – AHB
03
Belysningen återgår till helljus någon sekund
efter det att kamerasensorn inte längre känner av mötande trafiks strålkastarljus eller
framförvarande fordons bakljus.
Med vredet i läge
lyser alltid halvljuset
när motorn är igång eller när nyckelläge II är
aktivt.
Helljusblink
För rattspaken lätt mot ratten till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.
20
När halvljuset är tänt.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
85
03 Instrument och reglage
||
Aktivering/deaktivering
AHB kan aktiveras då ljusreglagets vred står i
(förutsatt att funktionen inte har
läge
deaktiverats i menysystemet MY CAR, se MY
CAR (s. 106)).
När AHB är aktiverat lyser symbolen
med vitt sken i instrumentets informationsdisplay.
När helljuset är tänt lyser symbolen med blått
sken.
Manuell manövrering
Föraren är alltid ansvarig för att manuellt
växla mellan hel- och halvljus när trafiksituationer eller väderförhållanden kräver det.
OBS
03
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera eller få ett eller flera av kameran
beroende system att sluta fungera.
Rattspak och ljusreglagets vred i läge AUTO.
Funktionen kan träda in vid mörkerkörning
när bilens hastighet är 20 km/h eller högre.
Aktivera/deaktivera AHB genom att föra vänster rattspak mot ratten till ändläget och
släppa. Deaktivering vid helljus medför att
belysningen direkt ställs om till halvljus.
Bil med analogt kombiinstrument
När AHB är aktiverat lyser symbolen
instrumentets informationsdisplay.
När helljuset är tänt lyser också symbolen
i kombiinstrumentet.
Bil med digitalt kombiinstrument
86
VARNING
AHB är ett hjälpmedel för att vid gynnsamma förhållanden använda bästa möjliga ljus.
i
Om meddelandet Active high beam
Tillfälligt otillgängligt Manövrera manuellt
visas i kombiinstrumentets informationsdisplay måste växling mellan hel- och halvljus
göras manuellt. Dock kan ljusreglagets vred
. Detsamma gäller om
ändå stå i läge
meddelandet Vindrutesensorer blockerade
visas.
Se handbok och symbolen
Symbolen
slocknar när dessa meddelanden visas.
AHB kan vara tillfälligt otillgängligt t.ex. i
situationer med tät dimma eller kraftigt regn.
När AHB åter blir tillgängligt, eller vindrutesensorerna inte längre är blockerade, släcks
tänds.
meddelandet och symbolen
VIKTIGT
Exempel på när manuell växling mellan
hel- och halvljus kan krävas:
•
•
•
•
•
•
vid kraftigt regn eller tät dimma
vid underkylt regn
vid snörök eller snömodd
vid månsken
vid körning i svagt upplysta samhällen
när framförvarande trafik har svag
belysning
•
om det finns fotgängare på eller vid
vägen
•
om det finns starkt reflekterande föremål såsom skyltar i närheten av vägen
•
när mötande trafiks belysning skyms
av t.ex. vägräcken
•
•
•
när det finns trafik på anslutande vägar
vid backkrön eller svackor
i tvära kurvor.
03 Instrument och reglage
För mer information om kamerasensorns
begränsningar, se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar (s. 223).
Relaterad information
•
•
Hel-/halvljus (s. 85)
Aktiva xenon-strålkastare*
Aktiva xenon-strålkastare är konstruerade för
att ge maximal belysning i kurvor och korsningar och därmed ge ökad säkerhet.
Aktiva xenon-strålkastare – ABL
Symbol
Ljusreglage (s. 82)
Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster)
respektive aktiverad (höger).
Om bilen är utrustad med aktiva xenon-strålkastare (Active Bending Lights – ABL) följer
ljuset från strålkastarna rattrörelsen för att ge
maximal belysning i kurvor och korsningar
och därmed ge ökad säkerhet.
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
bilen (förutsatt att den inte har deaktiverats i
menysystemet MY CAR, se MY CAR
(s. 106)). Vid fel i funktionen lyser symbolen
i kombiinstrumentet samtidigt som
21
informationsdisplayen visar en förklarande
text och ytterligare en tänd symbol.
Meddelande
Innebörd
Strålkastarsystem
funktionsfel Service
erfordras
Systemet är ur
funktion. Uppsök
en verkstad om
meddelandet
kvarstår. Volvo
rekommenderar
att du kontaktar
en auktoriserad
Volvoverkstad.
03
Funktionen är endast aktiv i skymning eller
mörker och endast när bilen är i rörelse.
Funktionen21 kan deaktiveras/aktiveras i
menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 106).
Relaterad information
•
•
•
•
Hel-/halvljus (s. 85)
Aktivt helljus* (s. 85)
Ljusreglage (s. 82)
Strålkastare – anpassning av ljusbild
(s. 93)
Aktiverad vid leverans från fabrik.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
87
03 Instrument och reglage
Dimljus bak
Då sikten är nedsatt på grund av dimma kan
dimbakljuset användas för att andra trafikanter
i ett tidigt skede ska observera framförvarande
fordon.
OBS
Bestämmelser för användning av dimbakljus varierar mellan olika länder.
Relaterad information
•
•
03
Ljusreglage (s. 82)
Lampbyte – placering av lampor bak
(s. 355)
Bromsljus
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.
Bromsljuset tänds när bromspedalen trycks
ner. Dessutom tänds det när något av förarstödssystemen Adaptiv farthållare (s. 193),
City Safety (s. 210) eller Kollisionsvarnare (s. 217) bromsar bilen.
För information om nödbromsljus och automatisk varningsblinkers, se Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers
(s. 284).
Relaterad information
•
Knapp för dimljus bak.
Dimbakljuset kan endast tändas när nyckelläge II är aktivt eller motorn är igång samt
eller
.
ljusreglagets vred står i läge
Tryck på knappen för till/från. Dimbakljusets
kontrollsymbol
i kombiinstrumentet och
lampan i knappen lyser när dimbakljuset är
tänt.
Dimbakljuset släcks automatiskt när motorn
stängs av eller när ljusreglagets vred ställs i
läge
eller
.
88
Lampbyte – placering av lampor bak
(s. 355)
03 Instrument och reglage
Varningsblinkers
Varningsblinkers varnar andra trafikanter
genom att bilens samtliga blinkerlampor
blinkar samtidigt när denna funktion är aktiverad.
nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s. 284).
Relaterad information
•
Blinkers (s. 89)
Blinkers
Bilens blinkers manövreras med vänster rattspak. Blinkerlamporna blinkar tre gånger eller
kontinuerligt, beroende på hur långt uppåt
eller neråt spaken förs.
När varningsblinkers är aktiverade blinkar
båda blinkersymbolerna i kombiinstrumentet.
03
Blinkers.
Knapp för varningsblinkers.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers. Båda blinkersymbolerna i kombiinstrumentet blinkar när varningsblinkers används.
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när
bilen bromsats så kraftigt att nödbromsljusen
aktiverats och hastigheten understiger
10 km/h. Varningsblinkers förblir aktiva när
man stannat och deaktiveras automatiskt när
man kör iväg igen eller om knappen trycks in.
För mer information om nödbromsljus och
automatisk varningsblinkers, se Färdbroms –
Kort blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till första
läget och släpp. Blinkerlamporna blinkar
tre gånger. Funktionen kan aktiveras/
deaktiveras i menysystemet MY CAR, se
MY CAR (s. 106).
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till
yttersta läget.
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
}}
89
03 Instrument och reglage
||
Blinkersymboler
Kupébelysning
Främre läsbelysning*
För blinkersymboler, se Kombiinstrument –
kontrollsymbolernas innebörd (s. 66).
Kupébelysningen aktiveras/deaktiveras med
knappar i reglagen ovanför framsätena och
baksätet.
Läslamporna tänds eller släcks med ett kort
tryck på respektive knapp i takkonsolen.
Relaterad information
•
•
03
•
Varningsblinkers (s. 89)
Lampbyte – placering av lampor bak
(s. 355)
Ljusstyrkan justeras genom att knappen hålls
inne.
Bakre läsbelysning*
Lampbyte – placering av lampor fram
(s. 352)
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
kupébelysning.
Läslampa vänster sida
Bakre läsbelysning.
Kupébelysning (golvbelysning* och takbelysning) – På/Av
Lamporna tänds eller släcks med ett kort
tryck på respektive knapp.
Automatik för kupébelysning
Ljusstyrkan justeras genom att knappen hålls
inne.
Läslampa höger sida
All belysning i kupén kan tändas och släckas
manuellt inom 30 minuter från det att:
90
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
motorn har stängts av och bilens elsystem är i nyckelläge 0
•
bilen har låsts upp men motorn har inte
startats.
Golvbelysning som omgivande ljus*
För att göra interiören ljusare under färd kan
golvbelysningen vara aktiverad i dämpat tillstånd.
Golvbelysningens intensitet kan ändras i
menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 106).
03 Instrument och reglage
Belysning i framdörrarnas
förvaringsfack*
Belysningen i förvaringsfacken tänds när
motorn startar.
Handskfacksbelysning
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks när luckan öppnas eller stängs.
Make up-spegelbelysning
Belysningen till make up-spegeln (s. 144)
tänds respektive släcks då locket öppnas
eller stängs.
För byte av lampan, se Lampbyte – belysning
i make up-spegel (s. 356).
Belysning i lastutrymme
Belysningen i lastutrymmet tänds respektive
släcks då bakluckan öppnas eller stängs.
Automatik för kupébelysning
Automatiken är aktiverad när lampan i AUTOknappen lyser.
Kupébelysningen tänds och släcks då enligt
nedanstående.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
•
bilen låses upp med fjärrnyckel eller
nyckelblad, se Fjärrnyckel – funktioner
(s. 155) eller Löstagbart nyckelblad –
upplåsning dörr (s. 159)
•
motorn stängts av och bilens elsystem är
i nyckelläge 0.
Kupébelysningen släcks när:
Ledbelysning
•
•
Ledbelysning omfattas av halvljus, parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt golvbelysning.
motorn startar
bilen låses.
Kupébelysningen tänds respektive släcks när
en sidodörr öppnas eller stängs.
Den förblir tänd i två minuter om någon av
dörrarna är öppen.
Om någon belysning tänds manuellt och bilen
låses kommer den att släckas automatiskt
efter två minuter.
Stämningsljus*
När den vanliga kupébelysningen har slocknat och motorn går lyser en lysdiod i den
främre respektive bakre takkonsolen för att
ge ett svagt ljus och förhöja stämningen
under färd. Ljuset gör det också lättare att
under den mörka tiden på dygnet se föremål i
förvaringsfack etc. Denna belysning slocknar
när motorn stängs av. Ljusets intensitet och
färg kan ändras i menysystemet MY CAR, se
MY CAR (s. 106).
En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts.
1. Ta fjärrnyckeln ur startlåset.
03
2. För vänster rattspak mot ratten till ändläget och släpp. Funktionen aktiveras på
samma sätt som vid helljusblink, se Hel-/
halvljus (s. 85).
3. Stig ur bilen och lås dörren.
När funktionen aktiverats lyser halvljus,
parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar,
nummerskyltsbelysning, inre takbelysning
samt golvbelysning.
Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in i menysystemet MY CAR,
se MY CAR (s. 106).
Relaterad information
•
Trygghetsbelysning (s. 92)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
91
03 Instrument och reglage
Trygghetsbelysning
Trygghetsbelysning omfattas av parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt golvbelysning.
03
Trygghetsbelysningen tänds med fjärrnyckeln, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 155),
och används för att tända bilens belysning på
avstånd.
När funktionen aktiverats med fjärrkontrollen
lyser parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning
samt golvbelysning.
Tiden för hur länge trygghetsbelysningen ska
hållas tänd kan ställas in i menysystemet
MY CAR, se MY CAR (s. 106).
Relaterad information
•
92
Ledbelysning (s. 91)
03 Instrument och reglage
Strålkastare – anpassning av ljusbild
Aktiva xenon-strålkastare*
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarnas ljusbild ställas om för höger- eller
vänstertrafik.
Ingen anpassning av ljusbilden behöver
göras. Ljusbilden är utformad på ett sådant
sätt att mötande trafik inte bländas.
Halogenstrålkastare
För halogenstrålkastare ställs ljusbilden om
genom maskering av strålkastarglaset. Ljusbilden blir något sämre.
03
Maskering av strålkastare
G021151
1. Avbilda mallarna A och B för vänsterstyrd
bil eller C och D för högerstyrd bil, se
senare avsnitt "Mallar för halogenstrålkastare":
Ljusbild vänstertrafik.
•
A = LHD Right (vänsterstyrd, höger
glas)
•
B = LHD Left (vänsterstyrd, vänster
glas)
•
•
C = RHD Right (högerstyrd, höger glas)
D = RHD Left (högerstyrd, vänster glas)
2. För över mallen till ett självhäftande
vattenfast material och klipp ut.
G021152
3. Utgå från designlinjerna på strålkastarglasen, se linjer i följande bild. Placera de
självhäftande mallarna intill designlinjerna
med hjälp av bilden.
Ljusbild högertrafik.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
93
03 Instrument och reglage
||
03
Övre raden: vänsterstyrd bil, mallar A och B. Nedre raden: högerstyrd bil, mallar C och D.
94
03 Instrument och reglage
Mallar för halogenstrålkastare
03
95
03 Instrument och reglage
Torkare och spolning
Torkare och spolare rengör vindrutan och
bakrutan. Strålkastarna rengörs med högtrycksspolning.
Vindrutetorkare22
Intervalltorkning
Ställ in antalet svep per tidsenhet
med tumhjulet när intervalltorkning
är vald.
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal hastighet.
Torkarna sveper med hög hastighet.
03
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare under vintertid
– säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna och att eventuell snö eller is på
vindrutan (och bakrutan) är bortskrapad.
Vindrutetorkare och vindrutespolare.
Regnsensor, till/från
Tumhjul, känslighet/frekvens
Vindrutetorkare av
För spaken till läge 0 för att stänga
av vindrutetorkarna.
Enkelsvep
För spaken uppåt och släpp för att
göra ett svep.
22
96
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara
blöt när vindrutetorkarna arbetar.
Serviceläge torkarblad
För rengöring av vindruta/torkarblad och byte
av torkarblad, se Torkarblad (s. 357) och Biltvätt (s. 375).
matiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet.
När regnsensorn är aktiverad tänds en lampa
i knappen och regnsensorsymbolen
visas i kombiinstrumentet.
Aktivera och ställ in känslighet
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen
vara igång eller fjärrnyckeln i läge I eller II
samtidigt som spaken till vindrutetorkarna ska
vara i läge 0 alternativt i läge för enkelsvep.
Aktivera regnsensorn genom att trycka på
. Torkarna gör ett svep.
knappen
Om spaken förs uppåt gör torkarna extrasvep.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. (Ett extra svep
görs när tumhjulet vrids uppåt.)
Deaktivera
Deaktivera regnsensorn genom att trycka på
eller för spaken nedåt till ett
knappen
annat torkarprogram.
Regnsensorn deaktiveras automatiskt när
fjärrnyckeln tas ur startlåset eller fem minuter
efter att motorn stängts av.
Regnsensor*
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och startar vindrutetorkarna auto-
För byte av torkarblad och serviceläge torkarblad, se Torkarblad (s. 357). För påfyllning av spolarvätska, se Spolarvätska – påfyllning (s. 360).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
VIKTIGT
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn
medan bilen är igång eller fjärrnyckeln är i
läge I eller II. Symbolen i kombiinstrumentet och lampan i knappen slocknar.
Spolning av strålkastare och rutor
vätska spolas strålkastarna automatiskt vid
var femte spolning av vindrutan.
OBS
Bakrutetorkaren är utrustad med ett överhettningsskydd som gör att motorn stängs
av om den blir överhettad. Bakrutetorkaren
fungerar igen efter en nedkylningsperiod
(30 sekunder eller längre, beroende på värmen i motorn och yttertemperaturen).
Reducerad spolning
Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i behållaren och meddelandet om att man ska fylla
på spolarvätska visas i kombiinstrumentet,
stängs tillförseln av spolarvätska till strålkastarna av. Detta för att prioritera rengöring av
vindrutan och sikten genom den.
Torkning och spolning av bakruta
Torkare – backning
03
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren starta intervalltorkningsläge23. Funktionen upphör när backväxel läggs ur.
Om bakrutetorkaren redan går med kontinuerlig hastighet, sker ingen förändring.
OBS
På bilar med regnsensor aktiveras bakrutetorkaren vid backning, om sensorn är aktiverad och det regnar.
Spolningsfunktion.
Spolning av vindruta
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna.
Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna
några extra svep och strålkastarna spolas.
Högtrycksspolning av strålkastare*
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara
23
Relaterad information
Bakrutetorkare – intervalltorkning
Bakrutetorkare – kontinuerlig hastighet
•
•
Spolarvätska – påfyllning (s. 360)
Spolarvätska - kvalitet och volym (s. 394)
Genom att föra spaken framåt (se pil i bild
ovan) startas spolning och torkning av bakrutan.
Denna funktion (intervalltorkning vid backning) kan stängas av. Uppsök en verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
97
03 Instrument och reglage
Fönsterhissar
Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – med övriga dörrars
reglagepaneler manövreras respektive
fönsterhiss.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare inte kommer i kläm om fönstren
stängs, även när fjärrnyckeln används.
VARNING
Om det finns barn i bilen – tänk på att alltid
bryta strömmen till fönsterhissarna genom
att välja nyckelläge 0 och ta sedan med
fjärrnyckeln då bilen lämnas. För information om nyckellägen – se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 75).
03
Manövrering
Reglagepanel i förardörr.
Elektrisk spärr för öppning av dörrar* och
fönster bak, se Barnsäkerhetsspärr –
elektrisk aktivering* (s. 172).
Manövrering av fönsterhissar.
Manövrering utan automatik
Manövrering med automatik
Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – övriga dörrars regla-
98
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Stängning av fönstren avbryts och fönstret
öppnas om något hindrar dess rörelse. Det
finns möjlighet att forcera klämskyddet när
stängning avbrutits t.ex. vid isbildning. Efter
två på varandra avbrutna stängningar kommer klämskyddet att forceras och automatisk
funktion deaktiveras under en kort stund, nu
går det att stänga genom att kontinuerligt
hålla knappen uppdragen.
OBS
Reglage främre fönster
VARNING
För att fönsterhissarna ska kunna användas
måste nyckelläget vara lägst I – se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 75). Efter
motoravstängning kan fönsterhissarna manövreras i några minuter efter att fjärrnyckeln
tagits ur – dock inte efter att en dörr har öppnats.
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet då de bakre fönsterrutorna är öppna,
är att öppna även de främre fönsterrutorna
lite grann.
Reglage bakre fönster
Kontrollera att ingen baksätespassagerare
kommer i kläm när fönstren stängs från
förardörren.
gepaneler kan bara manövrera respektive
fönsterhiss. Endast en reglagepanel i taget
kan manövreras.
Manövrering utan automatik
För något av reglagen lätt uppåt/nedåt.
Fönsterhissarna går upp/ner så länge reglaget hålls i position.
03 Instrument och reglage
Manövrering med automatik
Backspeglar – yttre
För något av reglagen uppåt/nedåt till ändläget och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till sitt ändläge.
Lagring av inställningar24
De yttre backspeglarnas lägen justeras med
inställningsspaken i förardörrens reglage.
Inställningarna av backspeglarnas och förarsätets lägen kan för varje fjärrnyckel lagras i
bilnyckelminnet*, se Fjärrnyckel – personalisering* (s. 153).
Manövrering med fjärrnyckel och
centrallås
Vinkling av backspegel vid parkering24
För att fjärrmanövrera de elektriska fönsterhissarna från utsidan med fjärrnyckeln eller
från insidan med centrallåset, se Fjärrnyckel
(s. 152) och Låsning/upplåsning – inifrån
(s. 167).
Backspegeln kan vinklas ner för att exempelvis föraren ska kunna se vägkanten vid parkering.
–
Återställning
Ifall batteriet kopplats bort måste funktionen
för automatisk öppning återställas för att fungera korrekt.
1. Dra upp knappens främre del lätt för att
hissa upp rutan till sitt ändläge och håll
kvar i en sekund.
2. Släpp knappen kort.
3. Dra upp knappens främre del igen i en
sekund.
VARNING
Återställning måste ske för att klämskyddet ska fungera.
Reglage yttre backspeglar.
Inställning
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel eller R för höger backspegel. Lampan
i knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i
mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan ska inte längre lysa.
VARNING
Båda speglarna är av vidvinkeltyp för att
ge god överblick. Föremål kan synas vara
längre bort än vad de i verkligheten är.
24
03
Lägg i backväxeln och tryck in knappen L
eller R.
När backväxeln läggs ur återgår backspegeln
automatiskt till sitt ursprungliga läge efter
ca 10 sekunder, eller tidigare genom att
trycka in knappen L respektive R.
Automatisk vinkling av backspegel vid
parkering24
När backväxeln läggs i vinklas backspegeln
automatiskt ner för att föraren exempelvis ska
kunna se vägkanten vid parkering. När backväxeln läggs ur återgår backspegeln automatiskt till sitt ursprungliga läge efter en stund.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 106).
Automatisk infällning vid låsning24
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln
fälls backspeglarna in/ut automatiskt.
Endast i kombination med elmanövrerat säte med minne, se Säten fram – elmanövrerade (s. 78).
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
99
03 Instrument och reglage
||
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 106).
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt
läge måste elektriskt återställas till neutralläge
för att den elektriska in-/utfällningen ska fungera korrekt:
03
Relaterad information
•
•
Backspegel – inre (s. 101)
Rutor och backspeglar – eluppvärmning
(s. 100)
Rutor och backspeglar –
eluppvärmning
Eluppvärmningen används för att få bort is
och imma från vindrutan, bakrutan och de
yttre backspeglarna.
Eluppvärmd vindruta*, bakruta och yttre
backspeglar
1. Fäll in speglarna med knapparna L och R.
2. Fäll ut dem igen med knapparna L och R.
3. Upprepa ovanstående procedur vid
behov.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Elektriskt infällbara backspeglar*
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in:
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt
(nyckelläge måste vara lägst I).
2. Släpp dem efter ca 1 sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
Fäll ut speglarna genom att trycka ner L och
R samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i
utfällt läge.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan på backspeglarna tänds då trygghetsbelysning (s. 92) eller ledbelysning (s. 91)
valts.
100
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Eluppvärmning vindruta
Eluppvärmning bakruta och yttre backspeglar
Funktionen används för att få bort is och
imma från vindruta, bakruta och yttre backspeglar.
Ett tryck på respektive knapp startar uppvärmningen. Lampan i knappen visar att funktionen är aktiv. Stäng av uppvärmningen så
snart isen/imman är borta för att inte belasta
batteriet onödigt mycket. Funktionen stängs
dock av automatiskt efter en viss tid.
03 Instrument och reglage
Se även Avfuktning och avfrostning av vindruta (s. 129).
De yttre backspeglarna och bakrutan avimmas/avisas automatiskt om bilen startas i
yttertemperatur lägre än +7 °C. Autoavfrostning kan väljas i menysystemet MY CAR, se
MY CAR (s. 106).
Backspegel – inre
Den inre backspegeln kan bländas av med ett
reglage i spegelns underkant. Alternativt bländar backspegeln av automatiskt.
Kompassen (s. 102) deaktiveras när den
eluppvärmda vindrutan aktiveras. När den
eluppvärmda vindrutan deaktiveras, så aktiveras kompassen igen.
avbländning finns inte på spegel med automatisk avbländning.
I backspegeln finns två sensorer – en framåtriktad och en bakåtriktad – som arbetar tillsammans för att identifiera och eliminera
bländande ljus. Den framåtriktade sensorn
känner av omgivande ljus, medan den bakåtriktade sensorn känner av ljus från bakomvarande fordons strålkastare.
03
OBS
Skyms sensorerna av t.ex. parkeringstillstånd, transpondrar, solskydd eller objekt i
säten eller i lastutrymmet på ett sådant
sätt att ljus förhindras att nå sensorerna,
reduceras backspegelns avbländningsfunktion.
Reglage för avbländning
Manuell avbländning
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av med reglaget för avbländning när
bakomvarande ljus stör:
Kompass (s. 102) kan enbart väljas till backspegel med automatisk avbländning.
Relaterad information
•
Backspeglar – yttre (s. 99)
1. Blända av genom att föra reglaget in mot
kupén.
2. Återgå till normalt läge genom att föra
reglaget mot vindrutan.
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglage för manuell
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
101
03 Instrument och reglage
Glastak*
03
VIKTIGT
Glastakets rullgardin kan manövreras med
reglaget i takkonsolen.
•
Undvik att vidröra rullgardinen eftersom den då kan skadas.
Glastaket är fast men den elmanövrerade rullgardinen kan manövreras i nyckelläge I eller II
med reglaget i takkonsolen. För information
om nyckellägen – se Nyckellägen – funktioner
vid olika nivåer (s. 75).
•
Använd endast reglaget i takkonsolen
för att manövrera rullgardinen.
Kompass
I backspegeln finns en display som visar i
vilken kompassriktning bilens front pekar.
Handhavande
Backspegel med kompass.
Automatisk öppning till ändläge
Manuell öppning tills knappen släpps
Manuell stängning tills knappen släpps
Automatisk stängning till ändläge
I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens
front pekar. Åtta olika riktningar visas med
engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E
(öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst),
W (väster) och NW (nordväst).
Kompassen* aktiveras automatiskt när bilen
startas eller när nyckelläge II är aktivt, se
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer
(s. 75). För att deaktivera/aktivera kompassen
– tryck in knappen på backspegelns baksida
med hjälp av t.ex. ett gem.
Kompassen deaktiveras när den eluppvärmda
vindrutan aktiveras. När den eluppvärmda
102
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
Menyhantering – kombiinstrument
vindrutan deaktiveras, så aktiveras kompassen igen.
Med vänster rattspak styrs de menyer som
visas i informationsdisplayen i kombiinstrumentet (s. 61). Vilka menyer som visas är
beroende av nyckelläget (s. 75).
Kalibrering
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen är inställd för det geografiska
område bilen befann sig i vid leverans. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas flera
magnetiska zoner. Gör så här:
2. Starta bilen.
OBS
För bäst kalibrering – slå av all elektrisk
utrustning (klimatanläggning, torkare etc.)
och se till att alla dörrar är stängda.
3. Håll knappen på backspegelns undersida
intryckt ca 3 sekunder. Numret för aktuell
magnetisk zon visas.
03
G030295
1. Stanna bilen på en stor öppen yta som är
fri från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
Magnetiska zoner.
4. Tryck upprepade gånger på knappen tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se
kartan över magnetiska zoner för kompass.
5. Vänta tills displayen återgår till att visa
tecknet C, alternativt håll knappen på
backspegelns undersida intryckt
ca 6 sekunder (använd t.ex. ett gem) tills
det att tecknet C visas.
Informationsdisplay (analogt kombiinstrument)
och reglage för menyhantering.
6. Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 10 km/h tills en kompassriktning
visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar. Kör därefter ytterligare
2 varv för att finjustera kalibreringen.
7. Upprepa ovanstående procedur vid
behov.
}}
103
03 Instrument och reglage
||
03
Informationsdisplayer (digitalt kombiinstrument)
och reglage för menyhantering.
OK – åtkomst av meny samt bekräftar
meddelanden och menyval.
Tumhjul – bläddrar mellan menyval.
RESET – nollställer data i valt färddatorsteg samt "backar" i menystrukturen.
Om meddelande (s. 105) finns måste det
bekräftas med OK för att menyerna ska visas.
Relaterad information
•
•
•
25
26
27
28
104
Meddelanden – hantering (s. 106)
Menyöversikt – analogt kombiinstrument
(s. 104)
Menyöversikt – digitalt kombiinstrument
(s. 104)
Vissa motorer.
Antal meddelande anges inom parentes.
Antal meddelande anges inom parentes.
Vissa motorer.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Menyöversikt – analogt
kombiinstrument
Menyöversikt – digitalt
kombiinstrument
Vilka menyer som visas i kombiinstrumentets
informationsdisplay är beroende av nyckelläget (s. 75).
Vilka menyer som visas i kombiinstrumentets
informationsdisplay är beroende av nyckelläget (s. 75).
Vissa av nedanstående menyalternativ förutsätter att funktion och hårdvara är installerad i
bil.
Vissa av nedanstående menyalternativ förutsätter att funktion och hårdvara är installerad i
bil.
Digital hastighet
Inställningar*
Parkeringsvärmare*
Teman
Extravärmare*
Kontrastläge/Färgläge
Färddatoralternativ
Servicestatus
Servicestatus
Meddelanden27
Oljenivå25
Oljenivå28
Meddelanden (##)26
Parkeringsvärmare*
Relaterad information
•
•
•
Menyhantering – kombiinstrument (s. 103)
Menyöversikt – digitalt kombiinstrument
(s. 104)
Kombiinstrument (s. 61)
Nollställning färddator
Relaterad information
•
•
•
Menyhantering – kombiinstrument (s. 103)
Menyöversikt – analogt kombiinstrument
(s. 104)
Kombiinstrument (s. 61)
03 Instrument och reglage
Meddelanden
Samtidigt som en varnings-, informationseller kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande meddelande i informationsdisplayen.
Meddelande
Innebörd
Stanna snarastA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstadB.
Stanna
motornA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstadB.
Service snarastA
Kontakta en verkstadB
för omgående kontroll av
bilen.
Service
erfordrasA
Kontakta en verkstadB
för kontroll av bilen så
snart som möjligt.
Se handbokA
Läs ägarmanualen.
Boka tid för
service
Dags att boka service –
kontakta en verkstadB.
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
Tid för service
Dags för service – kontakta en verkstadB. Tidpunkten påverkas av
antal körda mil, antal
månader sedan senaste
service, motorns gångtid
och oljekvalitet.
Växellådan
varm Stanna
snarast Låt
svalna
Kritiskt fel. Stanna
genast bilen på ett
säkert sätt och kontakta
en verkstadB.
Tillfälligt
avstängdA
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs
automatiskt under körning eller efter omstart.
Låg batterispänning
Strömsparläge
Ljudsystemet avstängt
för att spara energi.
Ladda batteri.
Tid för service överskriden
Följs inte serviceintervall
täcker inte garantin
eventuellt skadade delar
– kontakta en verkstadB.
Växellåda
Oljebyte
erfordras
Kontakta en verkstadB
för kontroll av bilen så
snart som möjligt.
Växellåda
Minskad prestanda
Växellådan klarar inte full
kapacitet. Kör försiktigt
tills meddelandet slocknarC.
Vid upprepad visning –
kontakta en verkstadB.
Växellådan
varm Sänk
hastigheten
A
B
C
03
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var
problem har uppstått.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
För fler meddelanden rörande automatisk växellåda.
Relaterad information
•
•
Meddelanden – hantering (s. 106)
Menyhantering – kombiinstrument (s. 103)
Kör lugnare eller stanna
bilen på ett säkert sätt.
Lägg ur växeln och låt
motorn gå på tomgång
tills meddelandet slocknarC.
105
03 Instrument och reglage
03
Meddelanden – hantering
MY CAR
Med vänster rattspak kan man bekräfta och
bläddra bland meddelanden (s. 105) som
visas i kombiinstrumentets informationsdisplay.
MY CAR är en menykälla som hanterar många
av bilens funktioner, t.ex. City Safety™, lås
och larm, automatisk fläkthastighet, ställa
klockan etc.
Samtidigt som en varnings-, informationseller kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande meddelande i displayen. Felmeddelande lagras i en minneslista tills felet åtgärdats.
Vissa funktioner är standard, andra är tillval –
utbudet varierar även beroende av marknad.
Tryck in OK på vänster rattspak för att
bekräfta29 ett meddelande. Bläddra bland
meddelanden med tumhjulet (s. 103).
Handhavande
Navigering bland menyerna sker med
knappar på mittkonsolen eller med rattens
högra knappsats*.
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när
färddatorn används, måste meddelandet
läsas (tryck på OK) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
Relaterad information
•
Menyöversikt – analogt kombiinstrument
(s. 104)
•
Menyöversikt – digitalt kombiinstrument
(s. 104)
Kontrollpanel i mittkonsol och knappsats i ratt.
Bilden är schematisk – antal funktioner och knap-
29
106
Ett meddelande kan bekräftas även med tumhjulet eller RESET-knappen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
parnas placering varierar beroende på vald
utrustning och marknad.
MY CAR – öppnar menysystemet MY
CAR.
OK/MENU – tryck på knappen i mittkonsolen eller tumhjulet i ratten för att välja/
bocka i markerat menyalternativ eller
lagra vald funktion i minnet.
TUNE – vrid på vredet i mittkonsolen eller
tumhjulet i ratten för att stega upp/ner
bland menyalternativ.
EXIT
Färddator
Bilens färddator kan registrera, beräkna och
visa information.
Allmänt
Kontroll och inställningar kan göras direkt
efter att kombiinstrumentet automatiskt tänds
upp i samband med upplåsning. Om inget av
färddatorns reglage påverkas inom
ca 30 sekunder efter öppnad förardörr, släcks
instrumentet varefter antingen nyckelläge
II (s. 75) eller motorstart krävs för att kunna
manövrera Färddatorn.
EXIT-funktioner
•
aktuell funktion avbryts
inmatade tecken raderas
leder uppåt i menysystemet.
Ett långt tryck på EXIT leder till normalvyn för
MY CAR eller om man befinner sig i normalvyn till högsta menynivån (huvudkällmenyn).
Menyalternativ och sökvägar
För beskrivning av menyalternativ och sökvägar i MY CAR, se supplement Sensus Infotainment.
Färddator – analogt kombiinstrument
(s. 108)
•
Färddator – digitalt kombiinstrument
(s. 111)
•
Färddator – kompletterande information
(s. 115)
•
Färddator – färdstatistik* (s. 116)
03
Om ett varningsmeddelande visas när
Färddatorn används måste meddelandet
först kvitteras innan färddatorn kan aktiveras igen.
telefonsamtal avvisas
senast gjorda val ångras
•
OBS
Beroende av i vilken funktion markören befinner sig vid ett kort tryck på EXIT och på
vilken menynivå, kan något av följande ske:
•
•
•
•
•
Relaterad information
Kvittera meddelandet med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
Gruppmenyer
Färddatorn har två olika gruppmenyer:
•
•
Funktioner
Rubrik i kombiinstrumentet
Färddatorns Funktioner respektive alternativa Rubriker ligger vardera listade i en ändlös slinga (loop).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
107
03 Instrument och reglage
Färddator – analogt kombiinstrument
Färddatorns menyer ligger i en steglös loop.
Ett av alternativen är att färddatorns display
slocknar – det markerar även början/slutet på
loopen.
Funktioner
Gör så här för att öppna och kontrollera/
justera funktioner:
1. För säkerställning att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – ”Nollställ” dem
först med två tryck på RESET.
2. Tryck på OK – loopen med alla funktioner
öppnas.
03
3. Bläddra bland funktionerna med tumhjulet och välj/bekräfta med OK.
4. Avsluta med två tryck på RESET efter
utförd kontroll/justering.
Färddatorns olika funktioner listas i följande
tabell:
Informationsdisplay och reglage.
OK – Κppnar loopen med Färddatorns
funktioner + Aktiverar markerat alternativ.
Tumhjul – Κppnar loopen med Färddatorns rubriker + Bläddrar mellan alternativ.
RESET – Ångrar, nollar eller backar ut ur
en funktion efter utfört val.
108
03 Instrument och reglage
Funktioner
Information
Digital hastighet
Visar bilens hastighet digitalt i kombiinstrumentets centrum:
•
•
•
•
km/h
Ingen visning
Parkeringsvärmare*
•
•
•
Κppna med OK, välj med tumhjulet, bekräfta med OK och backa ut med ENTER.
mph
För beskrivning av programmering tidur, se Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 135).
Direktstart
03
Tidur 1 – leder till meny för val av klockslag.
Tidur 2 – leder till meny för val av klockslag.
Extravärmare*
För mer information, se Extravärmare* (s. 137).
• Auto På
• Av
Färddatoralternativ
•
•
•
•
•
A
Körsträcka till tom tank
Bränsleförbrukning
Medelhastighet
Trippmätare T1 och miltal
Trippmätare T2 och miltal
Här väljs/aktiveras de alternativ som ska finnas som valbara rubriker i Färddatorn. Symbolerna för redan valda är VITA och försedda med en "bock" – övriga är GRÅ och saknar
"bock":
1. Κppna funktionen med OK, bläddra mellan alternativens symboler med tumhjulet och
markera/stanna på önskad symbol.
2. Bekräfta med OK – symbolen skiftar färg från GRÅ till VIT och markeras med en "bock".
3. Fortsätt att välja funktionssymboler med tumhjulet eller avsluta med RESET.
Servicestatus
Visar antal månader och körsträcka till nästa service.
OljenivåA
För mer information, se Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 346).
Meddelanden (##)
För mer information, se Meddelanden (s. 105).
Vissa motorer.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
109
03 Instrument och reglage
||
Rubriker
En av rubrikerna i följande tabell kan väljas för
konstant visning i kombiinstrumentet. Gör så
här för att bestämma vilken:
03
3. Stanna på önskad rubrik.
2. Vrid på tumhjulet – valbara rubriker för
färddatorn visas i en loop.
Färddatorrubrik i kombiinstrumentet
Information
Trippmätare T1 och miltal
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T1.
Trippmätare T2 och miltal
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T2.
Räckvidd
För mer information – se avsnittet"Räckvidd – körsträcka till tom tank" (s. 115).
Bränsleförbrukning
Aktuell förbrukning.
Medelhastighet
•
Ingen färddatorinformation.
Detta alternativ visar en tom display – det markerar även början/slutet på loopen.
Kombiinstrumentets färddatorrubrik kan när
som helst under färd skiftas till ett annat alternativ. Gör så här:
•
Vrid på tumhjulet – stanna på önskad
rubrik.
Nollställning – Trippmätare och
Medelhastighet
Med aktuell färddatorrubrik – T1 och miltal,
T2 och miltal eller Medelhastighet – visad i
kombiinstrumentet:
•
Gör ett långt tryck på RESET – vald
rubrik nollas.
Varje rubrik måste nollas individuellt.
110
1. För säkerställning att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – ”Nollställ” dem
först med två tryck på RESET.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Långt tryck på RESET nollställer Medelhastighet.
Relaterad information
•
•
Färddator (s. 107)
Färddator – digitalt kombiinstrument
(s. 111)
•
Färddator – kompletterande information
(s. 115)
•
Färddator – färdstatistik* (s. 116)
03 Instrument och reglage
Färddator – digitalt kombiinstrument
Färddatorns menyer ligger i en steglös loop.
Ett av alternativen är att färddatorns tre displayer slocknar – det markerar även början/
slutet på loopen.
Funktioner
Gör så här för att öppna och kontrollera/
justera funktioner:
1. För säkerställning att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – ”Nollställ” dem
först med två tryck på RESET.
2. Tryck på OK – loop med alla funktioner
öppnas.
3. Bläddra bland funktionerna med tumhjulet och välj/bekräfta med OK.
03
4. Avsluta med två tryck på RESET efter
utförd kontroll/justering.
Färddatorns olika funktioner listas i följande
tabell:
Informationsdisplayer och reglage.
OK – Κppnar loopen med Färddatorns
funktioner + Aktiverar markerat alternativ.
Tumhjul – Κppnar loopen med Färddatorns rubriker + Bläddrar mellan alternativ.
RESET – Ångrar, nollar eller backar ut ur
en funktion efter utfört val.
}}
111
03 Instrument och reglage
||
Funktioner
Information
Nollställning färddator
Observera att denna funktion inte nollställer de båda trippmätarna T1 och T2 – se tabell
under nästa avsnitt "Rubriker" och avsnitt "Nollställning – Medelhastighet/-förbrukning" för
information om det momentet.
•
•
03
Medelförbrukning
Medelhastighet
Meddelanden
För mer information, se Meddelanden (s. 105).
Teman
Här väljs kombiinstrumentets utseende, se Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 62).
Inställningar*
Välj Auto På eller Av.
För mer information, se Extravärmare* (s. 137).
Kontrastläge/Färgläge
Justera kombiinstrumentets ljus- och färgintensitet.
Parkeringsvärmare*
För beskrivning av programmering tidur, se Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 135).
• Direktstart
• Symbol Tidur 1 – leder till meny för val av
klockslag.
•
A
112
Symbol Tidur 2 – leder till meny för val av
klockslag.
Servicestatus
Visar antal månader och körsträcka till nästa service.
OljenivåA
För mer information, se Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 346).
Vissa motorer.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
Rubriker
En av rubrikkombinationerna i följande tabell
kan väljas för konstant visning i kombiinstrumentet. Gör så här för att bestämma vilken:
1. För säkerställning att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – ”Nollställ” dem
först med två tryck på RESET.
2. Vrid på tumhjulet – valbara rubrikkombinationerer visas i en loop.
03
3. Stanna på önskad rubrikkombination.
Tre färddatorrubriker kan visas samtidigt – en i
vardera ”fönster”.
Rubrikkombinationer
Information
Medelförbrukning
Trippmätare T1 + Mätarställning
Medelhastighet
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T1.
Nuvarande förbrukning
Trippmätare T2 + Mätarställning
Körsträcka till tom
tank
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T2.
Nuvarande förbrukning
Mätarställning
kmh<>mph
Ingen färddatorinformation.
Kombiinstrumentets rubrikkombination för
Färddatorn kan när som helst under färd skiftas till ett annat alternativ. Gör så här:
•
kmh<>mph – "Digital hastighetsvisning", se Färddator – kompletterande information (s. 115).
Detta alternativ släcker samtliga färddatorns tre displayer – det
markerar även början/slutet på loopen.
Vrid på tumhjulet – stanna på önskad
rubrik.
Nollställning – Trippmätare
Vrid med tumhjulet fram den rubrikkombination innehållande trippmätaren som ska nollställas:
}}
113
03 Instrument och reglage
||
•
Gör ett långt tryck på RESET – vald trippmätare nollas.
Nollställning – Medelhastighet/förbrukning
1. Välj funktion Nollställning
färddator och aktivera med OK.
03
2. Välj något av följande alternativ med
Tumhjulet och aktivera med OK:
•
•
•
l/100 km
km/h
Nollställ båda
3. Avsluta med RESET.
Relaterad information
•
•
114
Färddator (s. 107)
Färddator – analogt kombiinstrument
(s. 108)
•
Färddator – kompletterande information
(s. 115)
•
Färddator – färdstatistik* (s. 116)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
Färddator – kompletterande
information
När rubrik Räckvidd visar "----" finns ingen
garanterad körsträcka kvar.
Här följer kompletterande information om
några funktioner.
•
Medelförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning beräknas
från senaste nollställning.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven värmare* har använts.
Medelhastighet
Genomsnittshastigheten beräknas för avverkad körsträcka sedan senaste nollställning.
Nuvarande förbrukning
Fyll då på bränsle snarast möjligt.
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
under senast körda 30 km och återstående
körbar bränslemängd.
OBS
•
Färddator – digitalt kombiinstrument
(s. 111)
•
Färddator – färdstatistik* (s. 116)
03
Digital hastighetsvisning30
Olika enheter (km/miles) kan väljas för visning
– se avsnitt ned."Ändra enhet" (s. 115)
Det går att växla enhet (km/miles) för sträcka
och hastighet i menysystemet MY CAR, se
MY CAR (s. 106).
30
Färddator (s. 107)
Färddator – analogt kombiinstrument
(s. 108)
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka. För mer information om hur
bränsleförbrukningen kan påverkas, se Volvo
Personvagnars miljöfilosofi (s. 21).
Hastigheten visas i motsatt enhet (kmh/mph)
relaterat huvudinstrumentet. Är det t.ex. graderat i mph, visar Färddatorn motsvarande
hastighet i km/h och omvänt.
Räckvidd – körsträcka till tom tank
•
•
Viss felvisning kan uppstå om körsättet
ändras.
Uppgiften om aktuell bränsleförbrukning uppdateras fortlöpande – ungefär varje sekund.
När bilen framförs i låg hastighet visas förbrukningen per tidsenhet – i högre hastighet
visas den relaterad till körsträcka.
Färddatorn visar ungefärlig sträcka som kan
köras med kvarvarande bränslemängd i tanken.
Relaterad information
Ändra enhet
OBS
Förutom i Färddatorn, ändras dessa
enheter samtidigt även i Volvos navigationssystem*.
Enbart med kombiinstrument "Digital".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
115
03 Instrument och reglage
Färddator – färdstatistik*
Handhavande
Information lagras om gjorda färder innehållande genomsnittlig bränsleförbrukning och
medelhastighet, vilket kan ses på mittkonsolens bildskärm som ett stapeldiagram.
Olika inställningar kan göras i menysystemet
MY CAR, se MY CAR (s. 106) – sök där upp
Färdstatistik.
Funktion
03
Med alternativet "Nollställ då bilen har varit
avstängd i minst 4h" markerat raderas all
statistik automatiskt efter avslutad körning
och 4 timmars stillestånd. Vid påföljande
motorstart börjar Färdstatistiken om från noll.
• Nollställ då bilen har varit avstängd i
minst 4h – markera i rutan med ENTER
och backa ut ur menyn med EXIT.
Ska en ny körcykel påbörjas innan 4 timmar
förflutit måste aktuell period först raderas
manuellt med alternativet "Påbörja ny resa".
• Påbörja ny resa – med ENTER raderas
all tidigare statistik, backa ut ur menyn
med EXIT.
Färdstatistik31.
Varje stapel symboliserar 1 km eller 10 km
körd sträcka, beroende av vald skala – stapeln längst till höger visar värdet för aktuell
pågående kilometer eller 10 km.
Med TUNE-ratten kan skalan för varje stapel
skiftas mellan 1 km och 10 km – markören
längst till höger skiftar läge mellan uppe och
nere relaterat vald skala.
31
116
Se även information om Eco guide (s. 65).
Relaterad information
•
•
Färddator (s. 107)
Färddator – analogt kombiinstrument
(s. 108)
•
Färddator – digitalt kombiinstrument
(s. 111)
•
Färddator – kompletterande information
(s. 115)
Bilden är schematisk – layout kan variera beroende av uppdaterad mjukvara och marknad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
KLIMAT
04 Klimat
Allmänt om klimat
Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering. Klimatanläggningen kyler eller värmer samt avfuktar luften i kupén.
tioneringen tillfälligt stängas av. Det kan
då uppstå en tillfällig temperaturökning i
kupén.
•
Det finns två olika klimatanläggningar:
•
Elektronisk temperaturkontroll
(ETC) (s. 125)
•
Elektronisk klimatanläggning
(ECC) (s. 124)
OBS
04
Luftkonditioneringen (AC) (s. 128) kan
stängas av, men för bästa möjliga klimatkomfort i kupén och undvikande av imma
på rutorna bör den alltid vara påslagen.
Att tänka på
118
•
För att luftkonditioneringen ska fungera
optimalt bör sidofönster vara stängda.
•
Genomvädringsfunktionen (s. 168) öppnar/stänger alla sidofönster samtidigt och
kan användas exempelvis för att snabbt
vädra ur bilen vid varmt väder.
•
Sopa bort is och snö från luftintaget till
klimatanläggningen (spalten mellan huv
och vindruta).
•
Vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen.
Detta är normalt.
•
När motorn behöver maximal kraft, dvs.
vid fullgasacceleration eller körning i uppförsbacke med släpvagn, kan luftkondi-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
För att ta bort imma på fönstrens insida
ska defrosterfunktionen (s. 129)
användas i första hand. För att minska
risken för uppkomst av imma ska fönstren
hållas rena och putsas med vanligt fönsterputsmedel.
Bilar med Start/Stop*
Vid auto-stoppad (s. 270) motor kan viss
utrustning få sin funktion tillfälligt reducerad,
t.ex. klimatanläggningens fläkthastighet (s. 127).
Bilar med ECO*
När funktionen ECO (s. 279) aktiveras kan
viss utrustning få sin funktion tillfälligt reducerad eller avstängd, t.ex. luftkonditioneringen (s. 128).
OBS
Vid aktivering av ECO-funktionen ändras
några parametrar i klimatsystemets inställningar och några el-förbrukares funktioner
reduceras. Vissa inställningar kan återställas manuellt, men full funktionalitet återfås
endast genom att avaktivera ECO-funktionen.
Relaterad information
•
•
Faktisk temperatur (s. 119)
Sensorer – klimat (s. 119)
•
•
•
•
•
Menyinställningar – klimat (s. 121)
Luftdistribution i kupé (s. 122)
Luftrening (s. 119)
Eluppvärmda framsäten* (s. 126)
Eluppvärmt baksäte* (s. 126)
04 Klimat
Faktisk temperatur
Sensorer – klimat
Luftrening
Temperaturen som väljs i kupén motsvarar
den fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till
yttertemperatur, lufthastighet, luftfuktighet,
solinstrålning etc. som för tillfället råder i och
kring bilen.
Klimatanläggningen har ett antal sensorer till
hjälp för att reglera temperaturen (s. 119) i
bilen.
Interiören i kupén är utformad för att vara trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker
och astmatiker.
•
Solsensorn sitter på instrumentpanelens
ovansida.
Kupéfilter (s. 120)
I systemet finns en solsensor (s. 119) som
känner av på vilken sida solen skiner in i
kupén. Detta medför1 att temperaturen kan
skilja mellan höger och vänster luftmunstycken trots att regleringen är inställd på
samma temperatur på båda sidor.
•
Temperatursensorn för kupén sitter
nedanför klimatpanelen.
•
•
•
•
Yttertemperatursensorn sitter i yttre backspegeln.
•
Interior Air Quality System
(IAQS) (s. 121)*
OBS
Relaterad information
•
•
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller andra föremål.
Allmänt om klimat (s. 118)
Clean Zone Interior Package
(CZIP) (s. 120)*
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 118)
04
Temperaturreglering i kupé (s. 128)
Relaterad information
•
1
Material i kupén (s. 121)
Allmänt om klimat (s. 118)
Gäller endast ECC.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
119
04 Klimat
Luftrening – kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas
med ett filter.
Filtret måste bytas med jämna mellanrum.
Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare.
Luftrening – Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
CZIP omfattar en serie modifieringar som håller kupén ännu renare från allergi- och astmaframkallande substanser.
Följande ingår:
•
En utbyggd fläktfunktion som innebär att
fläkten startar när bilen öppnas med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med
friskluft. Funktionen startar vid behov och
stängs av automatiskt efter en stund eller
då en av dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet under vilket fläkten går minskar
successivt på grund av minskat behov
fram tills bilen är 4 år.
•
Luftkvalitetssystemet IAQS (s. 121) är ett
helautomatiskt system som renar luften i
kupén från luftföroreningar som partiklar,
kolväten, kväveoxider och marknära
ozon.
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
04
Relaterad information
•
Luftrening (s. 119)
OBS
För att behålla CZIP-standard i bilar med
CZIP ska IAQS-filtret bytas efter
15 000 km eller en gång per år beroende
på vilket som inträffar först. Dock max
75 000 km över 5 år. I bilar utan CZIP och
då kunden inte vill behålla CZIP-standard
ska IAQS-filtret bytas vid ordinarie service.
För mer information om CZIP, se broschyren
som medföljer bilen vid köpet.
120
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Luftrening (s. 119)
04 Klimat
Luftrening – IAQS*
Luftrening – material
Menyinställningar – klimat
Luftkvalitetssystemet IAQS avskiljer gaser och
partiklar så att halten av lukter och föroreningar i kupén reduceras.
Utprovade material har utvecklats för att minimera dammängden i kupén och bidra till att
kupén blir lättare att hålla ren.
Det är möjligt att aktivera/deaktivera eller
ändra grundinställning för fyra av klimatanläggningens funktioner via mittkonsolen.
Om utomhusluften är förorenad stängs luftintaget för att stänga ute kolväten, kväveoxider
och marknära ozon. Luften återcirkuleras i
kupén.
Mattorna i både kupén och lastutrymmet är
löstagbara och lätta att ta ur och göra rena.
Använd rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo för att rengöra interiören (s. 378).
•
•
•
Relaterad information
•
Det är möjligt att aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 106).
OBS
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn alltid vara inkopplad.
I kallt klimat är den automatiska återcirkulationen begränsad för att undvika imbildning.
•
Luftrening (s. 119)
Fläktnivå vid automatisk klimatreglering (s. 127)*.
Återcirkulationstimer (s. 130).
Automatisk start av bakrutedefroster (s. 100).
Luftkvalitetssystem (s. 121)*.
Klimatanläggningens funktioner kan via
menysystemet i MY CAR återställas till grundinställningen. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 106).
04
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Luftrening (s. 119)
Luftrening – Clean Zone Interior Package
(CZIP)* (s. 120)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
121
04 Klimat
Luftdistribution i kupé
Den inkommande luften fördelas genom ett
antal olika munstycken i kupén.
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanel
04
Luftfördelning – defroster vindruta
Κppet
I AUTO-läget* sker luftdistributionen helt
automatiskt.
Vid behov går den att styra manuellt, se luftfördelningstabellen (s. 131).
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om munstyckena riktas mot sidofönstren kan
imma elimineras.
OBS
Tänk på att små barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
122
Luftfördelning
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Luftfördelning – ventilation golv
Figuren utgörs av tre knappar. Vid tryck på
knapparna tänds i bildskärmen (se bilden
nedan) motsvarande figur och en pil framför
respektive del av figuren som visar vilken luftfördelning som är vald. För mer information,
se luftfördelningstabellen (s. 131).
04 Klimat
Vald luftfördelning visas i mittkonsolens bildskärm.
04
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Autoreglering (s. 127)
Luftdistribution – återcirkulation (s. 130)
123
04 Klimat
Elektronisk klimatanläggning – ECC*
ECC (Electronic Climate Control) håller den
temperatur som väljs i kupén och kan ställas
in separat för förar- och passagerarsidan.
Med autofunktionen regleras temperatur, luftkonditionering, fläkthastighet, återcirkulation
och luftfördelning automatiskt.
04
Fläkt (s. 127)
AUTO – Automatisk klimatreglering (s. 127)
Eluppvärmt framsäte (s. 126), vänster
sida
Eluppvärmd vindruta och max. defroster (s. 129)*
Luftfördelning (s. 122) – ventilation golv
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Luftfördelning – defroster vindruta
124
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar (s. 100)
Inställning vänster/höger sida för temperaturreglering (s. 128)
Eluppvärmt framsäte (s. 126), höger sida
Temperaturreglering (s. 128)
Återcirkulation (s. 130)
ECO* (s. 279)
AC – Luftkonditionering på/av (s. 128)
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 118)
04 Klimat
Elektronisk temperaturkontroll – ETC
Med ETC (Electronic Temperature Control)
regleras kupéns klimatkomfort manuellt.
04
Fläkt (s. 127)
Återcirkulation (s. 130)
Eluppvärmt framsäte (s. 126), vänster
sida
Eluppvärmt framsäte (s. 126), höger sida
Temperaturreglering (s. 128)
AC – Luftkonditionering på/av (s. 128)
ECO* (s. 279)
Eluppvärmd vindruta och max. defroster*
Luftfördelning (s. 122) – ventilation golv
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Luftfördelning – defroster vindruta
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar (s. 100)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
125
04 Klimat
Eluppvärmda framsäten*
Framsätenas uppvärmning har tre lägen för att
öka komforten för förare och passagerare när
det är kallt.
•
•
Lägsta värmenivån – ett orange fält lyser i
bildskärmen.
Stäng av värmen – inget fält lyser.
VARNING
Eluppvärmt baksäte*
Uppvärmningen av baksätets ytterpositioner
har tre lägen för att öka komforten för passagerare när det är kallt.
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller
av någon anledning har svårigheter att
hantera reglaget för det eluppvärmda
sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.
Relaterad information
04
•
•
Aktuell värmenivå visas i mittkonsolens bildskärm.
Allmänt om klimat (s. 118)
Eluppvärmt baksäte* (s. 126)
Aktuell värmenivå visas i tryckknappens lampor:
Tryck upprepade gånger på knappen för att
aktivera funktionen:
•
•
•
•
Tryck upprepade gånger på knappen för att
aktivera funktionen:
126
•
Högsta värmenivån – tre orange fält lyser i
mittkonsolens bildskärm (se bilden ovan).
•
Lägre värmenivån – två orange fält lyser i
bildskärmen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Högsta värmenivån – tre lampor lyser.
Lägre värmenivån – två lampor lyser.
Lägsta värmenivån – en lampa lyser.
Stäng av värmen – ingen lampa lyser.
VARNING
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller
av någon anledning har svårigheter att
hantera reglaget för det eluppvärmda
sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.
04 Klimat
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Eluppvärmda framsäten* (s. 126)
Fläkt
Autoreglering
Fläkten bör alltid vara aktiverad, detta för att
undvika imma på rutorna.
Autoreglering är endast möjlig i en elektronisk
klimatanläggning (ECC) (s. 124).
Autofunktionen reglerar automatiskt temperatur (s. 128),
luftkonditionering (s. 128),
fläkthastighet (s. 127), återcirkulation (s. 130) och luftfördelning (s. 122).
OBS
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in – vilket kan ge risk
för imma på rutorna.
ECC*
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten,
AUTO kopplas ur. Om AUTO
väljs regleras fläkthastigheten automatiskt (s. 127) –
tidigare inställd fläkthastighet
kopplas ur.
Vid val av en eller flera manuella funktioner
fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt. Vid tryck på AUTO kopplas alla
manuella inställningar bort. Bildskärmen visar
AUTOKLIMAT.
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten.
Relaterad information
ETC
04
Fläkthastigheten i automatläget kan ställas in
i menysystemet MY CAR. För beskrivning av
menysystemet, se MY CAR (s. 106).
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Elektronisk klimatanläggning – ECC*
(s. 124)
Elektronisk temperaturkontroll – ETC
(s. 125)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
127
04 Klimat
Temperaturreglering i kupé
Luftkonditionering
ETC
Med vredet kan temperaturen i kupén ställas in.
När bilen startas är den senast gjorda temperaturinställningen kvar.
När lampan i AC-knappen
lyser styrs luftkonditioneringen av systemets automatik.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
ECC*
04
Temperaturen för förarsidan
och passagerarsidan kan
ställas in separat. Tryck på
L/R i knappen upprepade
gånger för att välja inställning
för vänster, höger eller båda
sidorna. Ställ in temperaturen med vredet – vald temperatur för vardera
sida visas i mittkonsolens bildskärm.
128
Relaterad information
•
•
•
•
Aktuell temperatur för vardera sida visas i mittkonsolens bildskärm.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Luftkonditioneringen kyler ned och avfuktar
inkommande luft vid behov.
Allmänt om klimat (s. 118)
Faktisk temperatur (s. 119)
Elektronisk temperaturkontroll – ETC
(s. 125)
Elektronisk klimatanläggning – ECC*
(s. 124)
När lampan i AC-knappen är
släckt är luftkonditioneringen
urkopplad. Κvriga funktioner styrs fortfarande
automatiskt. När max. defrosterfunktionen (s. 129) aktiveras slås luftkonditioneringen på automatiskt, så att luften avfuktas
maximalt.
04 Klimat
Avfuktning och avfrostning av
vindruta
Eluppvärmd vindruta* och max. defroster
används för att snabbt få bort imma och is
från vindruta och sidorutor.
För bilar utan eluppvärmd vindruta:
•
Luft strömmar till rutorna – symbol (2)
lyser i bildskärmen.
•
Stäng av funktionen – ingen symbol lyser.
För bilar med eluppvärmd vindruta:
•
Starta eluppvärmningen av vindrutan2 –
symbol (1) lyser i bildskärmen.
•
Starta eluppvärmningen av vindrutan2
och luftström till rutorna – symbolerna (1)
och (2) lyser i bildskärmen.
•
•
luftkonditioneringen kopplas automatiskt
in
•
återcirkulationen och luftkvalitetssystemet
kopplas automatiskt ur.
OBS
Ljudnivån ökar i och med att fläkten går på
max.
Stäng av funktionen – ingen symbol lyser.
OBS
Vald inställning visas i mittkonsolens bildskärm.
När funktionen är aktiv sker dessutom följande för att ge maximal avfuktning av luften i
kupén:
Eluppvärmd vindruta och IR-ruta (s. 18)
kan ha inverkan på prestandan hos transpondrar och annan kommunikationsutrustning.
När defrosterfunktionen stängs av återgår
klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
04
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Eluppvärmd vindruta*
Max. defroster
Lampan i defrosterknappen
lyser när funktionen är
inkopplad.
Tryck upprepade gånger på
knappen för att aktivera
funktionen.
2
OBS
En triangulär yta längst ut på vardera sida
av vindrutan är inte eluppvärmd, där kan
avisningen ta längre tid.
OBS
Eluppvärmd vindruta är inte tillgänglig när
motorn är auto-stoppad (s. 270).
Kompassen är släckt när den eluppvärmda vindrutan är aktiv.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
129
04 Klimat
Luftdistribution – återcirkulation
Återcirkulation väljs för att utestänga dålig luft,
avgaser etc. från kupén, dvs. ingen luft från
utsidan sugs in i bilen när funktionen är aktiverad.
När återcirkulation är inkopplad, lyser den orangefärgade
lampan i knappen.
04
VIKTIGT
Om luften i bilen återcirkuleras för länge
finns det risk för imbildning på rutornas
insidor.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad kommer
anläggningen att lämna manuellt aktiverat
återcirkulationsläge efter en tid som beror på
yttertemperaturen. Det minskar risken för is,
imma och dålig luft.
Det är möjligt att aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 106).
OBS
Vid val av max. defroster kopplas alltid
återcirkulationen ur.
130
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Luftdistribution i kupé (s. 122)
Luftdistribution – tabell (s. 131)
04 Klimat
Luftdistribution – tabell
Med tre knappar väljs fördelningen (s. 122) av
luften.
Luftdistribution
Används
Stor mängd varm luft strömmar till rutorna.
för att snabbt bli av med is och imma.
Luft till vindruta, via defrostermunstycke, och sidorutor. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken.
för att undvika im- och isbildning (inte för låg fläkthastighet
för att detta ska uppnås) i kallt och fuktigt klimat.
Luftström till rutorna och från instrumentpanelens ventilationsmunstycken.
för att få god komfort i varmt och torrt klimat.
Luftström i huvud- och brösthöjd från ventilationsmunstyckena i
instrumentpanelen.
för att få god nedkylning i varmt klimat.
04
}}
131
04 Klimat
||
Luftdistribution
Används
Luft till golv och rutor. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken
i instrumentpanelen.
för att få en behaglig komfort och bra avimning i kallt eller
fuktigt klimat.
Luft till golv och från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala utomhustemperaturer.
Luft till golvet. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till rutor.
för att få värme eller kyla till golvet.
Luftström till rutor, från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till golv.
för att få svalare längs golvet i varmt, torrt klimat eller varmare upptill i kallt klimat.
04
Relaterad information
•
•
132
Allmänt om klimat (s. 118)
Luftdistribution – återcirkulation (s. 130)
04 Klimat
Motor- och kupévärmare*
Tankning
Genom förkonditionering förbereder värmaren
motor och kupé innan avfärd så att både slitage och energibehov under färd minskas. Då
du värmer upp din bil förlängs även körsträckan.
meddelande. Bekräfta meddelandet med ett
tryck på blinkerspakens (s. 103) OK-knapp.
VIKTIGT
Upprepad användning av värmaren i kombination med korta körsträckor kan orsaka
låg laddningsnivå i startbatteriet, detta kan
leda till att värmaren stoppas eller aldrig
startas. I värsta fall kommer motorstart inte
att vara möjlig.
Värmaren kan startas direkt (s. 134) eller med
tidur (s. 135).
Om yttertemperaturen överstiger 15 °C kan
värmaren inte startas. Vid –5 °C eller lägre är
värmarens maximala gångtid 50 minuter.
VARNING
Använd inte den bränsledrivna värmaren
inomhus. Avgaser utsöndras.
OBS
När den bränsledrivna värmaren är aktiv
kan rök komma från underdelen av bilen,
vilket är helt normalt.
För att säkerställa att startbatteriet återladdas med lika mycket energi som värmaren
förbrukar, bör man vid regelbunden
användning av värmaren köra bilen lika
lång tid som värmaren används. Värmaren
används maximalt 50 minuter vid varje tillfälle.
Varningsdekal på tankluckan.
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng
av den bränsledrivna värmaren innan tankning påbörjas.
Kontrollera i kombiinstrumentet att värmaren är avstängd, när den arbetar visas
värmesymbolen.
04
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 136)
•
Extravärmare* (s. 137)
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör
den stå med fronten nedåt för att säkra
bränsletillförseln till den bränsledrivna värmaren.
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, stängs värmaren av automatiskt och displayen visar ett
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
133
04 Klimat
Motor- och kupévärmare* –
direktstart
Direktstart via fjärrnyckel*
Motor- och kupévärmaren går att starta direkt.
Status visas även i färddatorn under
pågående uppvärmning.
Direktstart går att göra via:
•
•
•
informationsdisplay
Direktstart via mobil*
fjärrnyckel*
Aktivering och information om valda inställningar som kan skötas från mobiltelefon kommer att finnas tillgänglig via Volvo On Call*
mobilapp.
mobil*.
Vid direktstart av motor- och kupévärmaren (s. 133) kommer den att vara aktiverad i
50 minuter.
04
Uppvärmningen av kupén startar så fort
motorns kylvätska uppnått rätt temperatur.
OBS
Bilen kan startas och köras medan värmaren är igång.
Direktstart via informationsdisplay
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
2. Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
3. Stega vidare i nästa meny till Direktstart
för att aktivera värmaren och välj med
OK.
4. Gå ur menyn med RESET.
Relaterad information
Indikeringslampa på fjärrnyckel med PCC*.
Motor- och kupévärmaren kan aktiveras via
fjärrnyckeln:
–
Håll inne knappen för trygghetsbelysning
i 2 sekunder.
Varningsblinkers ger information enligt
följande:
•
5 korta blink följt av ett fast sken i
ca 3 sekunder – signalen har nått bilen
och värmaren har aktiverats.
•
5 korta blink – signalen har nått bilen
men värmaren har inte aktiverats.
•
Varningsblinkers förblir släckta – signalen har inte nått bilen.
trycks in när
Om knappen för information
värmaren är aktiv så kommer indikeringslampan att visa status för detta – samtidigt
visas bilens låsstatus (s. 157). Under tiden
134
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
status undersöks avger indikeringslampan ett
par korta blink som följs av ett fast sken om
värmaren är aktiv.
•
•
•
Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 135)
Motor- och kupévärmare* – direktavstängning (s. 135)
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 136)
04 Klimat
Motor- och kupévärmare* –
direktavstängning
Motor- och kupévärmaren går att stänga av
direkt via informationsdisplayen.
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
2. Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
3. Stega vidare i nästa meny till Avbryt för
att deaktivera värmaren och välj med OK.
4. Gå ur menyn med RESET.
Relaterad information
•
•
•
Motor- och kupévärmare* – direktstart
(s. 134)
Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 135)
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 136)
Motor- och kupévärmare* – tidur
9. "Backa" i menystrukturen med RESET.
Motor- och kupévärmarens (s. 133) tidur är
kopplade till bilens klocka.
10. Välj det andra tiduret (fortsätt från punkt
2) eller gå ur menyn med RESET.
Två olika tidpunkter kan väljas med tidur.
Med tidpunkt avses här det klockslag då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens elektronik
väljer tidpunkt när uppvärmningen ska börja
utifrån rådande yttertemperatur.
Starta
OBS
Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt gjord programmering av tiduren.
Inställning
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
2. Stega med tumhjulet (s. 103) till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
3. Välj ett av de båda tiduren med hjälp av
tumhjulet och bekräfta med OK.
4. Tryck kort på OK för att komma till den
upplysta timinställningen.
2. Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
3. Välj ett av de båda tiduren med hjälp av
tumhjulet och aktivera med OK.
4. Gå ur menyn med RESET.
Avstängning
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
2. Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
> Om ett tidur är satt men inte aktiverat
syns en klock-ikon bredvid den
inställda tiden.
3. Välj ett av de båda tiduren med hjälp av
tumhjulet och bekräfta med OK.
6. Tryck kort på OK för att komma till den
upplysta minutinställningen.
4. Stäng av tiduret genom att trycka:
8. Tryck på OK3 för att bekräfta inställningen.
04
En tidurstartad värmare kan stängas av
manuellt, innan tiduret gör det. Gör så här:
5. Välj önskad timme med tumhjulet.
7. Välj önskad minut med tumhjulet.
3
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
•
•
länge på OK eller
kort på OK för att komma vidare i
menyn. Välj sedan att stoppa tiduret
och bekräfta valet med OK.
Ytterligare ett tryck på OK aktiverar tiduret.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
135
04 Klimat
||
5. Gå ur menyn med RESET.
En tidurstartad värmare kan även stängas av
direkt (s. 134).
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 136)
Motor- och kupévärmare* –
meddelanden
Symboler och meddelanden gällande motoroch kupévärmaren (s. 133) skiljer sig
beroende på om kombiinstrumentet är analogt (s. 61) eller digitalt (s. 62).
Display
Värmarens tidur
aktiverat efter att
fjärrnyckeln tagits
ur startlåset och
bilen lämnats –
motor och kupé
är uppvärmda vid
inställd tid.
När värmaren är aktiverad lyser värmesymbolen i informationsdisplayen.
Symbol för aktiverat tidur i analogt
kombiinstrument.
Symbol för aktiverat tidur i digitalt
kombiinstrument.
Tabellen visar förekommande symboler och
displaytexter.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Innebörd
Värmaren är
påslagen och
arbetar.
När någon av tiduren är aktiverad, lyser symbolen för aktiverat tidur i informationsdisplayen samtidigt som inställd tid visas intill
symbolen.
04
136
Symbol
Bränsledriven
värmare
stoppad
Batteri i
sparläge
Värmaren stoppad av bilens
elektronik för att
möjliggöra motorstart.
04 Klimat
Symbol
Display
Innebörd
Extravärmare*
Bränsledriven extravärmare*
Bränsledriven
värmare
stoppad
Låg
bränslenivå
Inställning av
värmaren inte
möjlig p.g.a. för
låg bränslenivå –
detta för att
möjliggöra motorstart samt
ca 50 km körning.
För bilar med dieselmotorer som säljs i kalla
klimatzoner4 kan en extravärmare behövas för
att uppnå rätt arbetstemperatur i motorn och
få tillräcklig värme i kupén.
Bilen är utrustad antingen med en elektrisk (s. 138) eller bränsledriven extravärmare (s. 137).
Bilen är i sådana fall utrustad antingen med
en
Bränsledriven
värmare
Service
erfordras
Värmaren ur funktion. Kontakta en
verkstad för reparation. Volvo
rekommenderar
att du kontaktar
en auktoriserad
Volvoverkstad.
•
•
elektrisk extravärmare (s. 138) eller
bränsledriven extravärmare (s. 137)5.
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* (s. 133)
En displaytext slocknar automatiskt efter en
stund eller efter ett tryck på blinkerspakens (s. 103) OK-knapp.
Värmaren startar automatiskt när extra värme
behövs då motorn är igång.
Värmaren stängs av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts eller när motorn stängs av.
OBS
När extravärmaren är aktiv kan rök komma
från underdelen av bilen, vilket är helt normalt.
04
Autoläge eller avstängning
Extravärmarens automatiska startsekvens
kan stängas av om så önskas.
OBS
Volvo rekommenderar att den bränsledrivna extravärmaren stängs av vid korta
körsträckor.
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* – direktstart
(s. 134)
•
Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 135)
4
5
1. Före motorstart: Välj nyckelläge I (s. 75).
2. Tryck på OK för att komma till menyn.
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka geografiska områden som berörs.
För bilar utrustade med parkeringsvärmare (s. 133).
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
137
04 Klimat
||
3. Stega med tumhjulet till Extravärmare6
alternativt Inställningar7 och välj med
OK.
4. Välj ett av alternativen PÅ eller AV med
hjälp av tumhjulet och bekräfta med OK.
5. Gå ur menyn med RESET.
OBS
Menyalternativen är bara synliga i nyckelläge I – eventuell justering måste därför
göras före motorstart.
04
Relaterad information
•
6
7
138
Motor- och kupévärmare* (s. 133)
Analogt kombiinstrument.
Digitalt kombiinstrument.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Elektrisk extravärmare*
Bilen är utrustad antingen med en bränsledriven (s. 137) eller elektrisk extravärmare (s. 137).
Värmaren kan inte regleras manuellt utan aktiveras automatiskt efter motorstart vid yttertemperaturer under 9 °C och stängs av efter
att inställd kupétemperatur är uppnådd.
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* (s. 133)
LASTNING OCH FΚRVARING
05 Lastning och förvaring
Förvaringsplatser
Översikt av förvaringsplatser i kupén.
05
140
05 Lastning och förvaring
Förvaringsfack1 i dörrpanel
Förvaringsfack, förarsida (s. 142)
Biljettklämma
Förvaringsfack
Handskfack (s. 143)
Förvaringsfack, mugghållare (s. 142)
Mugghållare* i baksäte
Förvaringsficka2
Förvaringsfack, baksäte
VARNING
05
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning
etc., i handskfacket eller andra fack. Vid
hård inbromsning eller kollision kan dessa
annars skada personer i bilen.
1
2
Med isskrapehållare på förarsidan.
Gäller inte textilklädsel.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
141
05 Lastning och förvaring
Förvaringsfack förarsida
Tunnelkonsol
Tunnelkonsol – armstöd
Detta förvaringsfack (s. 140) är placerat på
förarsidan, till vänster under belysningspanelen.
Tunnelkonsolen är placerad mellan framsätena.
Tunnelkonsolen är placerad mellan framsätena.
I stängt läge är tunnelkonsolens armstöd
justerbart* i längsled.
VARNING
Relaterad information
Förvara inga vassa föremål i facket eller
föremål som sticker ut.
•
•
Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor) och
USB*/AUX-ingång under armstödet.
05
Innehåller mugghållare för förare och
passagerare. (Om askkopp och cigarettändare (s. 143) är valt finns en cigarettändare i 12 V-uttaget (s. 144) för framsätet och en löstagbar askkopp i mugghållaren.)
Relaterad information
•
•
142
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Förvaringsplatser (s. 140)
Tunnelkonsol – armstöd (s. 142)
Tunnelkonsol – 12 V-uttag (s. 144)
Tunnelkonsol – cigarettändare och askkopp* (s. 143)
05 Lastning och förvaring
Tunnelkonsol – cigarettändare och
askkopp*
En löstagbar askkopp är placerad i mugghållaren under armstödet. Cigarettändaren är
placerad i 12 V-uttaget (s. 144) för framsätet.
Askkoppen i tunnelkonsolen (s. 142) lossas
genom att koppen lyfts rakt upp.
Tändaren aktiveras genom att knappen trycks
in. När tändfunktionen är klar hoppar
knappen ut igen. Dra ut tändaren och använd
glöden att tända med.
Handskfack
Handskfack – kylning
Handskfacket är placerat på passagerarsidan.
Handskfacket (s. 143) kan även användas som
ett kylt utrymme3.
Här kan t.ex. bilens ägarmanual och kartor
förvaras. Hållare för pennor finns på luckans
insida. Handskfacket kan låsas (s. 168)*, med
hjälp av nyckelbladet (s. 159).
Relaterad information
•
•
Förvaringsplatser (s. 140)
Handskfack – kylning (s. 143)
Relaterad information
•
Förvaringsplatser (s. 140)
Starta kylningen genom att föra reglaget
in mot kupén till ändläget.
05
Stäng av kylningen genom att föra reglaget framåt till ändläget.
Kylningen fungerar när klimatanläggningen är
aktiv (dvs. i nyckelläge II (s. 75)) eller då
motorn är igång.
3
Gäller endast bilar med ECC.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
143
05 Lastning och förvaring
Iläggsmattor*
Make up-spegel
Tunnelkonsol – 12 V-uttag
Iläggsmattor samlar upp t.ex. skräp och snöslask. Volvo tillhandahåller speciellt tillverkade
iläggsmattor.
Make up-spegeln är placerad på solskyddets
baksida.
Eluttagen (12 V) är placerade i tunnelkonsolens förvaringsfack samt bredvid mugghållaren4.
VARNING
Använd endast en iläggsmatta vid varje
plats och kontrollera innan färd att mattan
vid förarplatsen är ordentligt nedstucken
och förankrad i piggarna för att inte
komma i kläm vid och under pedalerna.
Relaterad information
•
Rengöring av interiör (s. 378)
Make up-spegel med belysning.
05
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts
upp.
Relaterad information
•
Lampbyte – belysning i make up-spegel
(s. 356)
12 V-uttag i tunnelkonsol, framsäte.
Eluttagen kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner. För att uttagen
ska leverera ström måste fjärrnyckeln vara
lägst i nyckelläge I (s. 75).
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
4
144
Ifall askkopp och cigarettändare är valt utgår mugghållare och intilliggande 12 V-uttag.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
05 Lastning och förvaring
OBS
Extrautrustning och tillbehör – t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner
– som är anslutna till något av kupéns 12 V
eluttag, kan aktiveras av klimatsystemet
även då fjärrnyckeln är urtagen eller när
bilen är låst, exempelvis då motor- och
kupévärmaren* aktiveras vid en förinställd
tidpunkt.
Dra därför ut kontakterna ur eluttagen till
extrautrustningen eller tillbehören då de
inte används eftersom startbatteriet kan
tömmas vid ett sådant tillfälle!
Lastning
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt.
Summan av passagerares vikt och samtliga
tillval reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt.
(s. 168).
Relaterad information
•
Tunnelkonsol – cigarettändare och askkopp* (s. 143)
•
12 V-uttag – lastutrymme (s. 148)
VARNING
VARNING
Bakluckan öppnas via en knapp på
belysningspanelen eller fjärrnyckeln,
se Låsning/upplåsning – baklucka
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten
når för högt.
•
VARNING
Max. strömuttag är 10 A (120 W) i vardera
uttag.
OBS
Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid
en frontalkollision i en hastighet av
50 km/h komma att uppnå en rörelsevikt
som motsvarar 1000 kg.
För utförlig information om vikter, se Vikter
(s. 385).
VIKTIGT
Kompressorn för provisorisk däcktätning (s. 325) är provad och godkänd av
Volvo. För information om användning av
Volvos rekommenderade provisoriska
däcktätning (TMK).
•
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt.
Bilens köregenskaper förändras beroende
på lastens vikt och placering.
VARNING
Placera lasten tryckt mot baksätets ryggstöd.
Täck skarpa kanter och vassa hörn med
något mjukt.
Observera att inga föremål får hindra funktionen för framstolarnas WHIPS-system om
något av baksätets ryggstöd är nedfällt, se
WHIPS – sittställning (s. 38).
•
•
Centrera lasten.
•
Täck skarpa kanter med något mjukt för
att inte skada klädseln.
Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt. Undvik att placera tung last på
nedfällda ryggstöd.
05
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
Att tänka på vid lastning
•
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
Stäng av motorn och ansätt parkeringsbromsen vid lastning/lossning av långa
föremål. I ogynnsamma fall kan annars lasten komma åt växelspaken eller växelväljaren och därigenom föra den till ett körläge
– bilen kan då rulla iväg.
Relaterad information
•
•
Lastsäkringsöglor (s. 147)
Lastnät (s. 149)
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
145
05 Lastning och förvaring
•
•
Lastning – lång last (s. 146)
Lastning – lång last
Taklast
Taklast (s. 146)
För att förenkla lastning i lastutrymmet kan
baksätets ryggstöd fällas ned. För extra lång
last kan även passagerarstolens ryggstöd
fällas.
Vid taklast rekommenderas de lasthållare som
Volvo har utvecklat. Detta för att undvika skador på bilen och för att uppnå största möjliga
säkerhet vid färd.
Fällning av av passagerarstolen
Se (s. 77).
Följ noggrant den monteringsanvisning som
bifogas lasthållaren.
Fällning av ryggstöd i baksäte
•
Lasthållare ska alltid monteras på aluminiumskenan.
•
Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
•
Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lägg den tyngsta lasten underst.
•
Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
•
Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
Se (s. 80).
Relaterad information
•
05
Lastning (s. 145)
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
För information om maximalt tillåten last
på taket, inklusive lasthållare och eventuell
takbox, se Vikter (s. 385).
Relaterad information
•
146
Lastning (s. 145)
05 Lastning och förvaring
Lastsäkringsöglor
Lastning – bärkassehållare
Lastning – uppfällbar bärkassehållare*
Lastsäkringsöglorna används till att fästa
spännband för att förankra gods i lastutrymmet.
Bärkassehållarna håller kassar på plats och
förhindrar att de välter och sprider sitt innehåll
i lastutrymmet. Belastning på hållaren är
max 3 kg.
Uppfällbar bärkassehållare i golv håller kassar
på plats och förhindrar att de välter och sprider sitt innehåll i lastutrymmet och kan öppnas upp i tre lägen.
Bärkassehållare
Uppfällbar bärkassehållare
Relaterad information
Den kan sättas i två justeringslägen och ett så
kallat serviceläge då den är helt uppfälld. Den
finns med två varianter av golvkombination,
ett med justeringlägen i balja under golv och
ett med justeringslägen i plast-skenor. Uppfällning nedan visar justeringsläge i balja
under golv.
VARNING
Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som
ligger eller sticker ut kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker
med säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
Relaterad information
•
Lastning (s. 145)
•
•
Lastning (s. 145)
Lastning – uppfällbar bärkassehållare*
(s. 147)
05
Belastning på den mittre hållaren är max 3 kg
och på de yttre max 10 kg.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
147
05 Lastning och förvaring
||
Uppfällning
12 V-uttag – lastutrymme
OBS
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 Volt, t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner.
Kompressorn för provisorisk däcktätning
är provad och godkänd av Volvo. För information om användning av Volvos rekommenderade provisoriska däcktätning
(TMK), se Provisorisk däcktätning*
(s. 325).
Relaterad information
•
Lyft i handtaget* på övre golv och vik upp
golvet.
För fram golvet till ett passande läge och
placera det i justeringsspåret.
05
3. I serviceläget förs golvet längst fram mot
bakre sätesrygg och placeras i plaststödet i mitten.
Relaterad information
•
•
Lastning (s. 145)
Fäll ner locket för att komma åt eluttaget.
•
Uttaget lämnar spänning även när fjärrnyckeln inte är i startlåset.
VIKTIGT
Max. strömuttag är 10 A (120 W).
Lastning – bärkassehållare (s. 147)
OBS
Tänk på att användning av eluttaget med
motorn avslagen medför risk för urladdning av bilens startbatteri.
148
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tunnelkonsol – 12 V-uttag (s. 144)
05 Lastning och förvaring
Lastnät
Ett lastnät hindrar last från att åka fram i
kupén vid häftiga inbromsningar.
VARNING
Det är nödvändigt att försäkra sig om att
lastnätets övre infästningar är rätt monterade och att dragbanden är säkert fastsatta. Skadade nät får inte användas.
1. Veckla ut lastnätet och se till att den
delade övre stången spärras i utfällt läge.
2. Haka fast stångens ena ände i takfästet
med dragbandens lås vända mot dig.
Lastnätet monteras i fyra fästpunkter.
Lastnätet måste alltid, av säkerhetsskäl, fästas och förankras på rätt sätt. Nätet är tillverkat av stark nylonväv och fästs bakom framstolarnas ryggstöd.
3. Haka fast stångens andra ände i takfästet
på motsatt sida – de teleskopiskt fjädrande fästhakarna underlättar inpassningen. Var noga med att trycka fram
stångens fästhakar till respektive takfästes främre ändläge.
4. Kroka fast lastnätets dragband i öglorna
bak på stolarnas glidskenor – det underlättar om ryggstöden rätas upp och stolarna skjuts fram ett stycke.
Var observant på att inte pressa stol/
ryggstöd hårt mot nätet när stol/ryggstöd
skjuts bakåt igen – justera bara tills stol/
ryggstöd vidrör nätet.
VIKTIGT
Om stol/ryggstöd pressas hårt bakåt mot
lastnätet kan nätet och/eller dess takfästen
skadas.
5. Spänn åt lastnätet med dragbanden.
Demontering och förvaring
05
VARNING
Last i lastutrymmet måste förankras väl,
även med ett korrekt monterat lastnät.
Fastsättning
OBS
Lastnätet monteras enklast via ena bakdörren.
Lastnätet kan enkelt tas loss och fällas ihop.
}}
149
05 Lastning och förvaring
||
Lossa spänningen i nätet genom att
trycka in knappen på dragbandets lås
och mata ut ett stycke av bandet.
Tryck in spärrhaken och ta loss dragbandets båda krokar.
Relaterad information
•
•
Lastning (s. 145)
Lastsäkringsöglor (s. 147)
Hatthylla
Hatthyllan kan tas bort för ökat lastutrymme.
Borttagning av hatthylla
Haka loss stången från dess takinfästningar genom att dra bak stången i takinfästningarnas bakre ändläge, trycka
stången åt valfritt håll så att kroken fjädrar
in i stången vilket samtidigt frigör andra
sidans krok.
Sist tas den kvarvarande takinfästningskroken ur takinfästningen.
4. Knäck stången på mitten, vik ihop den
och rulla ihop nätet.
05
Lossa hatthyllans lyftöglor på båda sidor.
Lägg in nätet i förvaringspåsen.
Haka ur hatthyllan i framkant och ta ut
den.
Det hopvikta lastnätet förvaras i sin påse i
lastutrymmet.
Relaterad information
•
•
150
Lastning (s. 145)
Lastning – lång last (s. 146)
LÅS OCH LARM
06 Lås och larm
Fjärrnyckel
Mer information
Fjärrnyckeln används bl.a. för låsning/upplåsning samt motorstart.
Det finns tre varianter av nycklar – Fjärrnyckel
i basutförande, Fjärrnyckel utan PCC* samt
Fjärrnyckel med PCC*.
Funktionalitet
Låsning/
upplåsning
samt löstagbart nyckelblad
06
152
x
utan
PCCA
x
med
PCCB
x
Fjärrnyckel Bas – är en nyckel i basutförande, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 155)
för beskrivning av dess funktioner.
•
Fjärrnyckel utan PCC – med Keyless
Drive* (s. 161) samt nyckellös låsning (s. 163) och upplåsning (s. 163).
•
Fjärrnyckel med PCC – har dessutom en
informationsknapp och indikeringslampor. Läs mer om dessa unika funktioner (s. 157).
Alla fjärrnycklar har ett löstagbart nyckelblad (s. 158) av metall. Den synliga delen
finns i två utföranden för att kunna skilja fjärrnycklarna åt.
Nyckellös låsning/upplåsning
x
x
Fler fjärrnycklar kan efterbeställas – dock inte
andra varianter än den som levererades med
bilen. Upp till sex stycken nycklar kan programmeras och användas till en och samma
bil.
Nyckellös
motorstart
x
x
Bilen levereras med två fjärrnycklar.
Informationsknapp och
indikeringslampor
A
B
BasA
•
VARNING
x
5-knappars nyckel
6-knappars nyckel
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till
fönsterhissarna genom att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
Fjärrnyckel – förlust
Vid förlust av en fjärrnyckel (s. 152) kan en ny
beställas hos en verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
De återstående fjärrnycklarna ska tas med till
Volvoverkstaden. I stöldförebyggande syfte
raderas den förlorade fjärrnyckelns kod ur
systemet. Det aktuella antalet nycklar som
finns registrerade för bilen kan kontrolleras i
menysystemet MY CAR. För beskrivning av
menysystemet, se MY CAR (s. 106).
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel – funktioner (s. 155)
Fjärrnyckel – räckvidd (s. 156)
06 Lås och larm
Fjärrnyckel – personalisering*
Nyckelminnet i fjärrnyckeln gör att vissa
inställningar i bilen kan anpassas efter person.
Nyckelminnesfunktionen finns i kombination
med el-manövrerat* förarsäte (s. 78).
Inställningar för yttre backspeglar (s. 99), förarsäte, rattmotstånd (s. 251) samt kombiinstrumentets tema, kontrast- och färgläge (s. 62) kan lagras i nyckelminnet
beroende på bilens utrustningsnivå.
Funktionen1 kan aktiveras/deaktiveras i
menysystemet MY CAR. För beskrivning av
menysystemet, se MY CAR (s. 106).
När funktionen är aktiverad kopplas inställningarna automatiskt till nyckelminnet. Det
innebär att en ändring av en inställning automatiskt kommer att sparas i den specifika
fjärrnyckelns minne.
Lagring av inställningar
Se till att nyckelminnesfunktionen är aktiverad
i menysystemet MY CAR.
Gör så här för att lagra inställningarna och
använda nyckelminnet i fjärrnyckeln:
1. Lås upp bilen med den fjärrnyckel i vars
minne inställningen2 ska lagras.
2. Gör önskade inställningar för t.ex. sätet
och de yttre backspeglarna.
1
2
3. Inställningarna lagras i den aktuella fjärrnyckelns minne.
Om förardörren öppnats av person A med
fjärrnyckel A – men person B med
fjärrnyckel B ska köra, kan inställningarna
ändras på följande sätt:
Nästa gång bilen låses upp med samma fjärrnyckel kommer positionerna som finns lagrade i nyckelminnet att ställas in automatiskt
– förutsatt att de har ändrats sedan förra
gången den aktuella fjärrnyckeln användes.
•
Stående vid förardörren eller sittande
bakom ratten trycker person B på
knappen för upplåsning på sin fjärrnyckel.
Nödstopp
•
Om sätet oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av sätets inställningsknappar eller
minnesknappar så stannar sätet.
Välj ett av tre möjliga minnen för sätesinställning med sätesknapp 1–3.
•
Justera säte och ytterbackspeglar manuellt.
Återstart för att nå den sätesposition som lagrats i nyckelminnet görs genom att trycka på
upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Förardörren måste då vara öppen.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel – funktioner (s. 155)
Fjärrnyckel med PCC* – unika funktioner
(s. 157)
VARNING
Klämrisk! Se till att barn inte leker med
reglagen. Kontrollera att inga föremål finns
framför, bakom eller under sätet vid inställning. Försäkra dig om att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm.
06
Ändring av inställningar
Om flera personer med var sin fjärrnyckel närmar sig bilen, görs inställningarna för t.ex.
säte och ytterbackspeglar efter den person
vars fjärrnyckel låser upp förardörren.
Kallas Bilnyckelminne i MY CAR.
Denna inställning påverkar inte inställningar som har lagrats med det elmanövrerade sätets minnesfunktion.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
153
06 Lås och larm
Låsning/upplåsning – indikering
Låsindikator
Fjärrnyckel – elektronisk startspärr
När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln (s. 152) indikerar bilens blinkers att
låsningen/upplåsningen utförts korrekt.
En blinkande diod vid vindrutan verifierar att
bilen är låst.
Den elektroniska startspärren är ett stöldskydd som förhindrar att fordonet
startas (s. 259) av obehörig person.
•
Låsning – en blinkning och backspeglarna
fälls3 in.
•
Upplåsning – två blinkningar och backspeglarna fälls3 ut.
Varje fjärrnyckel (s. 152) har en unik kod.
Bilen kan endast startas med rätt fjärrnyckel
med korrekt kod.
Följande felmeddelanden i kombiinstrumentets informationsdisplay är relaterade till
den elektroniska startspärren:
OBS
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
Vid låsning sker indikeringen endast om alla
lås har låsts och samtliga dörrar är stängda.
Indikering ges när sista dörren stängs.
Samma diod som larmindikatorn (s. 173).
OBS
Att välja funktion
06
Olika alternativ för indikering av låsning/
upplåsning med ljus kan ställas in i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menyssystemet, se MY CAR (s. 106).
Relaterad information
•
•
•
3
154
Keyless Drive* (s. 161)
Låsindikator (s. 154)
Larmindikator (s. 173)
Endast bilar med el-infällbara backspeglar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Även bilar som inte är utrustade med larm
har denna indikator.
Relaterad information
•
Låsning/upplåsning – indikering (s. 154)
06 Lås och larm
Meddelande
Innebörd
Sätt i bilnyckel
Fel vid läsning av fjärrnyckeln under start – Dra
nyckeln ur startlåset, tryck
in den igen och gör ett
nytt startförsök.
Bilnyckel ej
hittad
(Gäller enbart
bilar med
Keyless-funktion.)
Startspärr
Gör nytt
startförsök
Fel vid läsning av fjärrnyckeln under start – Gör
ett nytt startförsök.
Om felet kvarstår: Tryck in
fjärrnyckeln i startlåset och
gör ett nytt startförsök.
Fel på startspärrsystemet
under starten. Om felet
kvarstår: Kontakta en
verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem (s. 155)
•
Keyless Drive* (s. 161)
Fjärrmanövrerad startspärr med
spårsystem
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem
gör det möjligt att spåra och lokalisera bilen
samt att på avstånd aktivera startspärren vilket
stänger av motorn.
Fjärrnyckel – funktioner
Fjärrnyckeln har funktioner som t.ex. låsning
och upplåsning av dörrarna.
Funktioner
Kontakta närmaste Volvohandlare för mer
information och hjälp med att aktivera systemet.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel (s. 152)
Fjärrnyckel – elektronisk startspärr
(s. 154)
Färrnyckel i basutförande.
Låsning
Upplåsning
Trygghetsbelysning
06
Baklucka
Panikfunktion
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
155
06 Lås och larm
||
Upplåsning (s. 165) – Låser upp dörrarna och bakluckan samtidigt som larmet
deaktiveras.
Fjärrnyckel – räckvidd
Ett långt tryck öppnar alla rutor samtidigt. För
mer information, se Genomvädringsfunktion
(s. 168).
Om bilen inte verifierar en knapptryckning –
gå närmare och gör ett nytt försök.
Fjärrnyckelns (i basutförande) funktioner har
en räckvidd på ca 20 meter från bilen.
OBS
Funktionen kan ändras från att låsa upp alla
dörrarna samtidigt, till att med en knapptryckning först låsa upp enbart förardörren och
efter ytterligare en knapptryckning – inom tio
sekunder – låsa upp återstående dörrar.
Fjärrnyckel med PCC* (Personal Car
Communicator).
Informations-knapp – se Fjärrnyckel
med PCC* – unika funktioner (s. 157) för
beskrivning av dess funktionalitet.
Funktionsknappar
06
Låsning – Låser dörrarna och bakluckan
samtidigt som larmet aktiveras, se Låsning/
upplåsning – utifrån (s. 165).
Ett långt tryck stänger alla rutor samtidigt. För
mer information, se Genomvädringsfunktion
(s. 168).
VARNING
Om rutor stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen får händerna i kläm.
Funktionen kan ändras i menysystemet MY
CAR. För beskrivning av menysystemet, se
MY CAR (s. 106).
Trygghetsbelysning (s. 92) – Används
för att tända bilens belysning på avstånd.
Baklucka (s. 168) – Låser upp och
avlarmar enbart bakluckan.
Panikfunktion – Används för att i nödfall
påkalla omgivningens uppmärksamhet.
När fjärrnyckeln återförts till bilen slocknar
meddelandet och ljudpåminnelsen upphör
efter att antingen/eller:
•
•
•
Funktionen kan stängas av med samma
knapp efter att den varit aktiverad i minst fem
sekunder. I annat fall stängs den av efter ca
tre minuter.
•
•
Relaterad information
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen då
motorn går eller nyckelläge I eller II (s. 74) är
aktivt samt om alla dörrar stängs, visar
informationsdisplayen i kombiinstrumentet ett
varningsmeddelande samtidigt som en ljudpåminnelse hörs.
Om knappen hålls intryckt i minst tre sekunder eller trycks in två gånger inom tre sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn.
•
156
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av
omgivande radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc. Bilen kan alltid
låsas/låsas upp med nyckelbladet (s. 159).
Fjärrnyckel (s. 152)
Fjärrnyckeln har satts in i startlåset.
Hastigheten överstiger 30 km/h.
OK-knappen har tryckts in.
Relaterad information
Fjärrnyckel (s. 152)
Fjärrnyckel – funktioner (s. 155)
06 Lås och larm
Fjärrnyckel med PCC* – unika
funktioner
En fjärrnyckel med PCC* har utökad funktionalitet jämfört med en fjärrnyckel i basutförande (s. 152) i form av en informationsknapp
och indikeringslampor.
Användning av informationsknappen
–
Tryck på informationsknappen
.
> Under ca 7 sekunder blinkar alla indikeringslamporna och ljuset vandrar
runt på PCC:n. Det indikerar att information från bilen avläses.
Om någon av de andra knapparna
trycks in under denna tid avbryts
avläsningen.
OBS
Grönt ihållande ljus – Bilen är låst.
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen vid
upprepade tillfällen och på olika platser
(samt efter 7 sekunder och efter att ljuset
vandrat runt på PCC:n), kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Gult ihållande ljus – Bilen är olåst.
Rött ihållande ljus – Larmet har löst ut
sedan bilen låstes.
Rött ljus blinkar omväxlande i de båda
röda indikeringslamporna – Larmet har
löst ut för mindre än 5 minuter sedan.
Fjärrnyckel med PCC.
Informationsknapp
Indikeringslampor
Med informationsknappen kan viss information från bilen erhållas med hjälp av indikeringslamporna.
Indikeringslamporna ger information enligt
följande bild:
Relaterad information
•
06
Fjärrnyckel med PCC* – räckvidd (s. 158)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
157
06 Lås och larm
Fjärrnyckel med PCC* – räckvidd
Räckvidden för en fjärrnyckel med PCC
(Personal Car Communicator) för upplåsning
av dörrar och baklucka är ca 20 meter från
bilen – övriga funktioner upp till ca 100 meter.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning –
gå närmare och gör ett nytt försök.
OBS
Informationsknappens funktion kan störas
av omgivande radiovågor, byggnader,
topografiska förhållanden etc.
Keyless Drive* – räckvidd (s. 161)
Fjärrnyckel – räckvidd (s. 156)
Löstagbart nyckelblad
Fjärrnyckeln innehåller ett löstagbart nyckelblad av metall med vilket några funktioner kan
aktiveras och vissa moment utföras.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, vilka rekommenderas
vid beställning av nya nyckelblad.
Nyckelbladets funktioner
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
vänster framdörr öppnas manuellt (s. 159) om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln.
Befinner sig fjärrnyckeln för långt bort från
bilen för att information ska kunna avläsas
visas den senaste statusen bilen lämnades i,
utan att ljuset vandrar runt på fjärrnyckeln.
•
bakdörrarnas mekaniska barnsäkerhetsspärr aktiveras/deaktiveras (s. 171).
•
höger framdörr och bakdörrarna låsas
manuellt vid t.ex. strömbortfall.
Om fler fjärrnycklar används till bilen, är det
enbart den fjärrnyckel som senast användes
för låsning/upplåsning som visar korrekt status.
•
•
OBS
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen vid
upprepade tillfällen och på olika platser
(samt efter 7 sekunder och efter att ljuset
vandrat runt på PCC:n), kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
158
•
•
•
Utanför räckvidden
06
Relaterad information
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
handskfackets lås* öppnas.
krockkudde för passagerare fram
(PACOS*) aktiveras/deaktiveras.
Relaterad information
•
•
•
Manuell låsning av dörr (s. 166)
Låsning/upplåsning – handskfack (s. 168)
Passagerarkrockkudde – aktivering/deaktivering* (s. 33)
06 Lås och larm
Löstagbart nyckelblad – losstagning/
fastsättning
Losstagning/fastsättning av löstagbart nyckelblad (s. 158) görs enligt nedan:
Losstagning nyckelblad
Relaterad information
•
Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr
(s. 159)
•
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
(s. 171)
•
Passagerarkrockkudde – aktivering/deaktivering* (s. 33)
Löstagbart nyckelblad – upplåsning
dörr
Det löstagbara nyckelbladet kan användas om
centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln – t.ex. om fjärrnyckelns batteri (s. 160) tagit slut.
Vänster framdörr kan öppnas på följande sätt:
1. Lås upp vänster framdörr med nyckelbladet i dörrhandtagets låscylinder. För mer
information, se Keyless Drive* – upplåsning med nyckelblad (s. 164).
OBS
När dörren låsts upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet.
Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt.
Fastsättning nyckelblad
Sätt försiktigt tillbaka nyckelbladet på dess
plats i fjärrnyckeln (s. 152).
1. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
2. Stäng av larmet genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset.
För bil med Keyless Drive, se Keyless Drive* –
upplåsning med nyckelblad (s. 164).
06
Relaterad information
•
•
Löstagbart nyckelblad (s. 158)
Fjärrnyckel (s. 152)
2. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
159
06 Lås och larm
Fjärrnyckel/PCC – byte av batteri
Batteriet5
Batteribyte
i fjärrnyckeln kan behöva bytas.
OBS
Batteriet till fjärrnyckeln bör bytas om:
•
informationssymbolen tänds och displayen i kombiinstrumentet visar Svagt
batteri i fjärrkontrollen. Var god byt
batterier.
och/eller
•
låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
på signal från fjärrnyckeln inom 20 meter
från bilen.
Öppning
Dra den fjäderbelastade spärren åt
sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt
bakåt.
Stick in en 3 mm spårskruvmejsel i
hålet bakom den fjäderbelastade spärren
och bänd försiktigt upp fjärrnyckeln.
OBS
06
Vänd fjärrnyckeln med knapparna uppåt,
för att undvika att batterierna faller ut när
den öppnas.
VIKTIGT
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det
kan försämra deras funktion.
5
160
Fjärrnyckel med PCC har två batterier.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Volvo rekommenderar att batterier som
ska användas i fjärrnyckel/PCC uppfyller
UN Manual of Test and Criteria, Part III,
sub-section 38.3. Batterier som monterats
i fabrik eller som byts av en auktoriserad
Volvoverkstad uppfyller ovanstående kriterium.
Studera noga hur batteriet/batterierna
sitter fast på lockets insida, med avseende på deras (+)- och (–)-sida.
Fjärrnyckel med ett batteri
1. Bänd försiktigt loss batteriet.
2. Sätt i ett nytt med (+)-sidan nedåt.
Fjärrnyckel med PCC* med två batterier
1. Bänd försiktigt loss batterierna.
2. Sätt först i ett nytt med (+)-sidan uppåt.
3. Lägg den vita plastfliken emellan och sätt
sist i ytterligare ett nytt batteri med (+)sidan nedåt.
Batterityp
Använd batterier med beteckning CR2430,
3 V.
06 Lås och larm
Hopsättning
Keyless Drive*
1. Tryck ihop fjärrnyckeln.
Keyless Drive* – räckvidd8
Bilar utrustade med Keyless Drive har ett
start- och låssystem som kan hanteras nyckellöst.
För att dörrar eller baklucka ska kunna låsas
upp automatiskt utan knapptryckning på fjärrnyckeln måste en fjärrnyckel finnas inom
ca 1,5 meters avstånd från bilens dörrhandtag
eller baklucka.
2. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
3. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
VIKTIGT
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel (s. 152)
Fjärrnyckel – funktioner (s. 155)
Med det nyckellösa start- och låssystemet
kan bilen startas, låsas och låsas upp utan att
fjärrnyckeln (s. 152) sitter i startlåset6. Det
räcker att ha fjärrnyckeln med sig i en ficka.
Systemet gör det t.ex. bekvämare att öppna
bilen när händerna är upptagna.
Den som ska låsa eller låsa upp en dörr
måste bära fjärrnyckeln med sig. Det går inte
att låsa eller låsa upp en dörr om fjärrnyckeln
befinner sig på bilens motsatta sida.
Båda bilens medföljande fjärrnycklar har Keyless-funktionalitet. Det går att beställa extra
fjärrnycklar.
Bilens elsystem kan försättas i tre olika nivåer
– nyckelläge 0, I och II (s. 75) – med fjärrnyckeln.
Relaterad information
•
•
•
Keyless Drive* – räckvidd (s. 161)
Keyless Drive* – säker hantering av fjärrnyckel (s. 162)
Keyless Drive* – störningar i fjärrnyckelns
funktion (s. 162)
06
De röda ringarna i ovanstående bild illustrerar
det område som täcks in av systemets antenner.
Om alla fjärrnycklar avlägsnas från bilen då
motorn går eller nyckelläge I eller II (s. 75) är
aktivt och någon dörr har öppnats och därefter stängs, visar informationsdisplayen i
6
8
Gäller inte Fjärrnyckel Bas.
Gäller ej bilar med Keyless Start
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
161
06 Lås och larm
||
kombiintrumentet ett varningsmeddelande
samtidigt som en ljudpåminnelse hörs.
När fjärrnyckeln återförts till bilen slocknar
varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen
upphör efter att antingen/eller:
•
•
•
en dörr har öppnats och stängts
fjärrnyckeln har satts in i startlåset
OK-knappen på blinkerspaken har tryckts
in.
Relaterad information
•
•
Keyless Drive* (s. 161)
Keyless Drive* – säker hantering av
fjärrnyckel
Keyless Drive* – störningar i
fjärrnyckelns funktion
Hantera alla fjärrnycklar med stor varsamhet.
Fjärrnyckelns Keyless-funktioner (s. 161) kan
störas av elektromagnetiska fält och avskärmning.
fjärrnycklarna9
Om en av
glömts kvar i bilen
avaktiveras Keyless-funktionaliteten i fall bilen
t.ex. låses med den andra fjärrnyckeln som
tillhör bilen. Ingen obehörig kan då öppna
dörrarna.
Nästa gång bilen låses upp med den andra
fjärrnyckeln återaktiveras den kvarglömda
fjärrnyckeln igen.
Keyless Drive* – antennplacering (s. 165)
VIKTIGT
Undvik att lämna fjärrnyckeln med PCC
kvar i bilen. Om någon bryter sig in i bilen
och får tag i fjärrnyckeln kommer det t.ex.
vara möjligt att starta bilen genom att
trycka in fjärrnyckeln i startlåset och sedan
trycka på START/STOP ENGINEknappen.
06
Relaterad information
•
9
162
Gäller fjärrnyckel med PCC (Personal Car Communicator).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Keyless Drive* (s. 161)
OBS
Placera/förvara inte fjärrnyckeln med
keyless-funktion nära en mobiltelefon eller
metallföremål – inte närmare än 10–15 cm.
Om störningar ändå uppstår, använd fjärrnyckeln och nyckelbladet som en fjärrnyckel i
basutförande (s. 152).
Relaterad information
•
•
•
Fjärrnyckel/PCC – byte av batteri (s. 160)
Keyless Drive* – säker hantering av fjärrnyckel (s. 162)
Keyless Drive* – räckvidd (s. 161)
06 Lås och larm
Keyless Drive* – låsning
Bilar utrustade med Keyless Drive har ett
beröringskänsligt område på dörrarnas ytterhandtag samt en gummerad knapp bredvid
bakluckans gummerade tryckplatta.
Relaterad information
•
•
Keyless Drive* (s. 161)
Larmindikator (s. 173)
Keyless Drive* – upplåsning11
Upplåsning sker när en hand greppar ett dörrhandtag eller bakluckans gummerade tryckplatta påverkas – öppna dörr eller baklucka
som normalt.
OBS
Dörrhandtagen registrerar normalt en hand
som fattar tag om handtaget men med
tjocka handskar eller efter en mycket
snabb handrörelse kan det krävas ett
andra försök eller att handsken tas av.
Relaterad information
•
•
Keyless Drive* (s. 161)
Keyless Drive* – låsning (s. 163)
Lås dörrarna och bakluckan genom att
greppa någon av dörrhandtagen eller på bakluckans mindre av de båda gummerade
knapparna – låsindikatorn (s. 154) i vindrutan
bekräftar att låsningen är utförd genom att
börja blinka.
06
Alla dörrar och bakluckan måste vara stängda
innan bilen kan låsas – i annat fall låses inte
bilen.
OBS
På bil med automatisk växellåda måste
växelväljaren ställas i P-läge – i annat fall
kan bilen varken låsas eller larmas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
163
06 Lås och larm
Keyless Drive* – upplåsning med
nyckelblad
2. Stick sedan in nyckelbladet i låscylindern
och lås upp dörren.
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, t.ex. om batterierna är slut, kan vänster framdörr öppnas med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad (s. 158).
3. Sätt tillbaka plastkåpan efter upplåsningen.
OBS
När vänster framdörr låses upp med nyckelbladet och öppnas, utlöses
larmet (s. 173). Det stängs av genom att
sätta fjärrnyckeln i startlåset, se Larm –
fjärrnyckeln ur funktion (s. 174).
Relaterad information
•
•
Hål för nyckelbladet – för att lossa kåpan.
06
För att komma åt låscylindern måste dörrhandtagets plastkåpa tas loss – även detta
görs med nyckelbladet:
1. Tryck nyckelbladet ca 1 cm rakt upp i
hålet på dörrhandtagets/kåpans undersida – bänd inte.
> Plastkåpan lossar automatiskt av
momentet när bladet trycks rakt upp
och in i öppningen.
11
164
Gäller ej fjärrnyckel med keyless start.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Keyless Drive* (s. 161)
Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning (s. 159)
Keyless Drive* – låsinställningar
Låsinställningar för bilar utrustade med Keyless Drive kan anpassas genom att i menysystemet MY CAR ange vilka dörrar som ska
låsas upp.
För beskrivning av menysystemet, se MY
CAR (s. 106).
Relaterad information
•
Keyless Drive* (s. 161)
06 Lås och larm
Keyless Drive* – antennplacering
VARNING
Bilar utustade med Keyless Drive har ett antal
inbyggda antenner placerade på olika platser i
bilen.
Personer med inopererad pacemaker bör
inte komma närmare Keyless-systemets
antenner än 22 cm med pacemakern.
Detta för att omöjliggöra störningar mellan
pacemakern och Keyless-systemet.
Relaterad information
•
Stötfångare bak, mitten
Dörrhandtag, vänster bak
Lastutrymme, mitten längst in under golv
Dörrhandtag, höger bak
Mittkonsol, under bakre del
Mittkonsol, under främre del.
Keyless Drive* (s. 161)
Låsning/upplåsning – utifrån
Låsning/upplåsning utifrån sker med fjärrnyckeln (s. 155). Fjärrnyckeln kan låsa/låsa
upp samtliga dörrar, bakluckan och tankluckan. Olika sekvenser för upplåsning kan
väljas.
För att låssekvensen ska kunna aktiveras
måste förardörren vara stängd – om någon av
de övriga dörrarna eller bakluckan är öppen,
låses den/dessa och larmet aktiveras först
när den/de stängs. För bilar utrustade med
nyckellöst låssystem* måste samtliga dörrar
och baklucka vara stängda, se Keyless Drive*
– låsning (s. 163) samt Keyless Drive* – upplåsning (s. 163).
OBS
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
Skulle låsning/upplåsning med fjärrnyckeln
inte fungera kan dess batteri vara förbrukat –
lås eller lås då upp vänster framdörr med det
löstagbara nyckelbladet (s. 159).
06
OBS
Tänk på att larmet löser ut när dörren öppnas efter att ha låsts upp med nyckelbladet – larmet stängs av då fjärrnyckeln
trycks in i startlåset.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
165
06 Lås och larm
||
VARNING
Var uppmärksam på risken för att bli inlåst
i bilen då den låses utifrån med fjärrnyckeln – det går därefter inte att öppna
några dörrar inifrån med dörreglagen. För
mer information, se Blockerat låsläge*
(s. 170).
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom två minuter efter upplåsning, låses
alla lås igen automatiskt. Denna funktion
minskar risken att bilen oavsiktligt lämnas
olåst. För bilar med Larm, se Larm (s. 173).
Manuell låsning av dörr
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
I vissa situationer måste bilen kunna låsas
manuellt, t.ex. vid strömbortfall.
Vänster framdörr kan låsas med dess låscylinder och fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad (s. 164).
Κvriga dörrar saknar låscylindrar och har
istället en låsomställning på respektive dörrs
gavel som måste tryckas in med hjälp av
nyckelbladet – därefter är de mekaniskt låsta/
spärrade mot öppning utifrån. Dörrarna kan
fortfarande öppnas inifrån.
Dörren är spärrad mot öppning utifrån.
För att återgå till läge A måste dörrens
innerhandtag öppnas.
Dörrarna kan även låsas upp med fjärrnyckelns (s. 152) upplåsningsknapp eller med förardörrens centrallåsknapp.
OBS
Relaterad information
•
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 167)
Fjärrnyckel – funktioner (s. 155)
•
En dörrs låsomställning låser enbart
aktuell dörr – inte alla dörrar samtidigt.
•
En manuellt låst bakdörr med aktiverad manuell barnsäkerhetsspärr (s. 171) kan inte öppnas från
vare sig utsida eller insida. En bakdörr
låst på det viset kan bara låsas upp
med fjärrnyckel eller centrallåsknapp.
Relaterad information
•
06
Manuell låsning av dörr. Ej att förväxlas med
Barnsäkerhetsspärren (s. 171).
–
166
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ta ur det löstagbara nyckelbladet (s. 159)
ur fjärrnyckeln. För in nyckelbladet i hålet
för låsomställningen och tryck in nyckeln
tills nyckeln bottnar, cirka 12 mm.
Fjärrnyckel/PCC – byte av batteri (s. 160)
06 Lås och larm
Låsning/upplåsning – inifrån
Låsning/upplåsning kan göras med förardörrens knapp för centrallåsning. Samtliga dörrar
och baklucka (s. 168) kan låsas eller låsas
upp samtidigt.
•
Tänd lampa betyder att enbart aktuell
dörr är låst. När samtliga knappar lyser är
alla dörrar låsta.
Relaterad information
•
•
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 165)
Larm (s. 173)
Upplåsning
Från insidan kan en dörr låsas upp på två
olika sätt:
•
Tryck på centrallåsknappen
.
Ett långt tryck öppnar även alla sidorutor*
samtidigt (se även avsnittet Genomvädringsfunktion (s. 168)).
•
Dra i öppningshandtaget och öppna dörren – dörren låses upp och öppnas i ett
moment.
Låsning
•
Centrallås
•
Tryck in knappens ena sida
för att
låser upp.
låsa – den andra sidan
Lampa i låsknapp
När lampan i förardörrens centrallåsknapp är
tänd betyder det att alla dörrar är låsta.
Med centrallåsknapp i enbart förardörr, övriga
dörrar saknar knapp:
•
Tänd lampa betyder att alla dörrar är
låsta.
Med centrallåsknapp i båda framdörrar och
elektrisk låsknapp i vardera bakdörr:
Båda framdörrarna måste vara stängda
för att centrallåsa. Tryck på centrallåsknappen
– alla dörrar låses. Om
någon av bakdörrarna är öppen, låses
den när den stängs.
06
Ett långt tryck stänger även alla sidorutor
samtidigt (se även avsnittet Genomvädringsfunktion (s. 168)).
Automatisk låsning
Då bilen börjar rulla låses dörrar och baklucka
automatiskt.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 106).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
167
06 Lås och larm
Genomvädringsfunktion
Låsning/upplåsning – handskfack
Låsning/upplåsning – baklucka
Genomvädringsfunktionen öppnar eller
stänger alla sidofönster samtidigt och kan
användas exempelvis för att snabbt vädra ur
bilen vid varmt väder.
Handskfacket (s. 143) kan endast låsas/låsas
upp med fjärrnyckelns (s. 152) löstagbara
nyckelblad.
Bakluckan kan öppnas, låsas och låsas upp
på ett antal olika sätt.
För information om nyckelblad, se Löstagbart
nyckelblad – losstagning/fastsättning (s. 159).
Gummiplatta med elektrisk kontakt.
Centrallåsknapp
06
Ett långt tryck på
-symbolen i centrallåsknappen öppnar alla sidorutor samtidigt.
-knappen stänger
Samma förfarande på
alla sidorutor samtidigt.
För att låsa handskfacket:
Relaterad information
•
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 167)
1. Tryck lätt på den breda av de två gummerade tryckplattorna under ytterhandtaget
– låset frikopplas.
Vrid nyckelbladet 90 grader medurs.
Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.
2. Lyft i ytterhandtaget för att öppna luckan
helt.
Upplåsning sker i omvänd ordning.
Relaterad information
•
Bakluckan hålls stängd av ett elektriskt lås.
För att öppna:
Skjut in nyckelbladet i handskfackets
låscylinder.
Dra ut nyckelbladet.
Fönsterhissar (s. 98)
•
168
Manuell öppning
Fjärrnyckel – funktioner (s. 155)
06 Lås och larm
VIKTIGT
•
Minimal kraft behövs för att frigöra
bakluckans lås – Tryck bara lätt på den
gummerade plattan.
•
Lägg inte lyftkraften på gummiplattan
vid öppning av bakluckan – lyft i handtaget. För stor kraft kan skada gummiplattans elektriska kontakt.
Upplåsning med fjärrnyckel
Bakluckan kan öppnas på två olika sätt med
fjärrnyckeln:
Öppning från bilens insida
Ett tryck – Luckan låses upp men förblir
stängd – tryck lätt på den gummerade tryckplattan under ytterhandtaget och lyft luckan.
Κppnas inte luckan inom 2 minuter låses den
igen och larmet återaktiveras.
Två tryck – Luckan låses upp och låset frikopplas varvid luckan öppnas någon centimeter – lyft i ytterhandtaget för att öppna.
Regn, kyla, frost eller snö kan dock hindra
luckan att släppa från låset.
Upplåsning baklucka
OBS
•
•
För att öppna bakluckan:
När luckan låsts upp med 2 tryck eller
från bilens insida kan automatisk återlåsning inte ske eftersom luckan är
öppen – den måste stängas manuellt.
–
Efter att luckan stängts är den olåst
och olarmad – lås och larma den igen
med fjärrnyckelns låsknapp
.
Låsning med fjärrnyckel
–
Med fjärrnyckelns (s. 152)
-knapp kan
bakluckan ensam avlarmas* och låsas upp.
Låsindikatorn (s. 154) på instrumentpanelen
slutar blinka för att visa att inte hela bilen är
låst och larmets* nivå- och rörelsesensorer
samt sensorerna för öppning av bakluckan
kopplas bort.
Tryck på belysningspanelens knapp (1).
> Låset släpper och luckan öppnas
några centimeter.
Tryck på fjärrnyckelns (s. 155) knapp för
.
låsning
06
> Låsindikatorn på instrumentpanelen
börjar blinka vilket innebär att bilen är
låst och larmet* har aktiverats.
Relaterad information
•
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 167)
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 165)
Dörrarna förblir låsta och larmade.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
169
06 Lås och larm
Låsning/upplåsning – tanklucka
Tankluckan låses upp med fjärrnyckelns (s. 152) knapp för upplåsning (
Blockerat låsläge*
).
Tankluckan förblir olåst tills bilen låses med
). Om
fjärrnyckelns knapp för låsning (
bilen låses under färd eller med de interiöra
knapparna så förblir tankluckan olåst.
Tankluckans låslogik följer även Keylesssystemets och centrallåsets låsning
respektive upplåsning.
Relaterad information
•
•
Tillfällig deaktivering
låsläge12
Blockerat
innebär att alla öppningshandtag mekaniskt frikopplas, vilket omöjliggör dörröppning från insidan.
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln (s. 152) och inträder med ca tio
sekunders fördröjning efter att dörrarna har
låsts.
OBS
Om en dörr öppnas inom fördröjningstiden
avbryts sekvensen och larmet deaktiveras.
Tanklucka – öppna/stänga (s. 288)
Tanklucka – manuell öppning (s. 289)
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln
när funktionen Blockerat låsläge är aktiverad.
Vänster framdörr kan även låsas upp med det
löstagbara nyckelbladet (s. 158).
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen Blockerat låsläge för
att inte riskera att någon blir inlåst.
06
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
MY CAR
OK MENU
TUNE vridreglage
EXIT
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen
Blockerat låsläge tillfälligt stängas av vilket
görs i menysystmet MY CAR. För utförlig
beskrivning av menysystemet, se MY CAR
(s. 106).
I MY CAR kan ett av följande alternativ väljas:
• Aktivera en gång: – Kombiinstrumentet
visar därefter Lås och larm Reducerat
skydd och Blockerat låsläge stängs av
när bilen låses, vid endast detta tillfälle.
12
170
Endast i kombination med larm.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Lås och larm
(Observera att larmets rörelse- och lutningssensorer* stängs av samtidigt.)
Vid påföljande motorstart nollställs systemet
och kombiinstrumentet visar meddelandet
Lås och larm Fullständigt skydd och därmed är Blockerat låsläge samt larmets
Rörelse- och lutningssensorer åter inkopplade.
• Fråga vid urstigning: – Vid varje motor-
Relaterad information
•
Keyless Drive* – upplåsning med nyckelblad (s. 164)
Barnsäkerhetsspärr – manuell
aktivering
Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn kan
öppna en bakdörr inifrån.
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i
bakkanten på bakdörrarna och är endast
åtkomligt när dörren är öppen.
Aktivera/deaktivera barnsäkerhetsspärr
avstängning måste föraren besvara frågan Aktivera reducerad larmnivå till
nästa gång motorn startar?.
Om Blockerat låsläge ska stängas av
Tryck OK/MENU och lås bilen. (Observera att larmets rörelse- och lutningssensorer* stängs av samtidigt.)
> Nästa gång motorn startas, nollställs
systemet och kombiinstrumentet visar
meddelandet Lås och larm
Fullständigt skydd och därmed är
Blockerat låsläge samt larmets rörelseoch lutningssensorer åter inkopplade.
–
Om låssystemet inte ska förändras
Tryck EXIT och lås bilen.
–
OBS
•
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
•
Om någon av dörrarna öppnas inifrån,
utlöses larmet.
Manuell Barnsäkerhetsspärr. Ej att förväxlas med
Manuellt dörrlås (s. 166).
–
06
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad (s. 159) för att vrida vredet.
Dörren är spärrad mot öppning inifrån.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
171
06 Lås och larm
||
OBS
•
En dörrs vridreglage spärrar enbart
aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.
•
Det finns ingen manuell spärr på bilar
utrustade med elektrisk Barnsäkerhetsspärr.
Relaterad information
•
•
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering*
(s. 172)
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk
aktivering*
När den elektriska barnsäkerhetsspärren är
aktiv kan de bakre:
Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn kan
öppna en bakdörr inifrån.
•
fönstren öppnas endast med förardörrens
reglagepanel
Aktivering
•
dörrarna inte öppnas inifrån.
Den elektriska barnsäkerhetsspärren kan aktiveras/deaktiveras vid alla nyckellägen (s. 74)
högre än 0. Aktivering/deaktivering kan göras
upp till 2 minuter efter att motorn stängts av,
förutsatt att ingen dörr öppnas.
Relaterad information
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 167)
06
Reglagepanel förardörr.
1. Starta motorn eller välj ett nyckelläge
högre än 0.
2. Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Informationsdisplayen visar meddelande Bakre barnlås aktiverat och
knappens lampa lyser – spärren är
aktiv.
172
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Vid motoravstängning lagras aktuell inställning – är barnsäkerhetsspärren aktiverad vid
motoravstängning, kommer funktionen att
vara fortsatt aktiverad vid påföljande motorstart.
•
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
(s. 171)
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 167)
06 Lås och larm
Larm
OBS
Larmet är en anordning som varnar vid exempelvis ett inbrott i bilen.
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet.
Alla sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Aktiverat larm löser ut om:
•
•
dörr, motorhuv eller baklucka öppnas
en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor*)
–
Tryck på fjärrnyckelns låsknapp.
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor*)
Deaktivera larm
•
•
startbatteriets kabel kopplas ifrån
Stänga av utlöst larm
sirenen kopplas bort.
–
OBS
Rörelsesensorerna utlöser larmet vid rörelser i kupén – även luftströmmar registreras. Därför kan larmet utlösas om bilen
lämnas med fönster öppet eller om kupévärmare används.
För att undvika detta: Stäng fönster när
bilen lämnas. Om bilens integrerade kupévärmare (eller en portabel elektrisk) ska
användas – rikta luftström från ventilationsmunstycken så att de inte pekar
uppåt i kupén. Alternativt kan reducerad
larmnivå användas, Reducerad larmnivå
(s. 175).
Larmindikatorn visar larmsystemets (s. 173)
status.
Aktivera larm
•
Om ett fel uppstått i larmsystemet visar
informationsdisplayen i kombiinstrumentet ett
meddelande. Kontakta då en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Larmindikator
–
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
eller genom att sätt in fjärrnyckeln i startlåset.
Relaterad information
•
•
Larm – automatisk återaktivering (s. 174)
Larm – fjärrnyckeln ur funktion (s. 174)
Samma diod som låsindikatorn (s. 154).
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar
larmsystemets status:
•
•
Dioden släckt – larmet är frånkopplat
•
Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet (och fram till dess att fjärrnyckeln satts i startlåset och nyckelläge I
nås) – larmet har varit utlöst.
Dioden blinkar en gång varannan sekund
– larmet är inkopplat
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06
173
06 Lås och larm
Larm – automatisk återaktivering
Larm – automatisk aktivering
Larm – fjärrnyckeln ur funktion
Automatisk återaktivering av larmet (s. 173)
förhindrar att bilen oavsiktligt lämnas med
larmet deaktiverat.
I vissa länder kopplas larmet (s. 173) in efter
viss fördröjning efter att förardörren öppnats
och stängts utan att låsning skett.
Om larmet (s. 173) inte kan stängas av med
fjärrnyckeln – om t.ex. nyckelns batteri (s. 160)
är slut – kan bilen låsas upp, avlarmas och
motorn startas på följande sätt:
Relaterad information
1. Κppna vänster framdörr med det löstagbara nyckelbladet (s. 164).
> Larmet löser ut, körriktningsvisarna
blinkar och sirenen ljuder.
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (s. 152)
(och larmet deaktiverats) men ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom 2 minuter,
återaktiveras larmet automatiskt. Samtidigt
låses bilen igen.
•
Larmsignaler (s. 175)
Relaterad information
•
Larm – automatisk aktivering (s. 174)
06
2. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
> Larmet deaktiveras.
174
06 Lås och larm
Larmsignaler
Reducerad larmnivå
Typgodkännande - fjärrnyckelsystem
Vid utlöst larm (s. 173) ljuder en siren och
samtliga körriktningsvisare blinkar.
Reducerad larmnivå innebär att rörelse- och
lutningssensorerna tillfälligt kan stängas av.
Typgodkännande för fjärrnyckelsystem kan
utläsas i tabellen.
•
En siren ljuder under 30 sekunder eller
tills larmet stängs av. Sirenen har eget
batteri och fungerar oberoende av bilens
startbatteri.
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet
– om t.ex. en hund lämnas i låst bil eller vid
färd med biltåg eller bilfärja – stäng tillfälligt
av Rörelse- och lutningssensorerna.
Låssystem standard
Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter eller tills larmet stängs av.
Tillvägagångssättet är detsamma som vid tillfällig urkoppling av blockerat låsläge, se
Blockerat låsläge* (s. 170).
•
Land/Område
EU, Kina
Relaterad information
•
•
Larm (s. 173)
Larmindikator (s. 173)
Nyckellöst låssystem (Keyless drive)
Land/Område
EU
06
Korea
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
175
06 Lås och larm
||
Land/Område
Kina
Hong Kong
Relaterad information
•
06
176
Fjärrnyckel (s. 152)
FΚRARSTΚD
07 Förarstöd
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
allmänt
Stabilitetssystemet ESC (Electronic Stability
Control) hjälper föraren att undvika sladd och
förbättrar bilens framkomlighet.
Vid inbromsning kan ESC-systemets ingrepp upplevas som ett pulserande ljud. Vid gaspådrag kan
bilen accelerera långsammare än
förväntat.
VARNING
Stabilitetssystemet ESC är ett kompletterande hjälpmedel – det kan inte hantera
alla situationer i alla väglag.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt samt enligt gällande trafikregler och bestämmelser.
ESC-systemet består av följande funktioner:
07
•
•
•
•
•
•
•
1
178
Antisladdfunktion
Antislirfunktion
Dragkraftsfunktion
Motorbromskontroll – EDC
Corner Traction Control – CTC
Styrrekommendation – DSR
Släpfordonsstabilisator* – TSA
Antisladdfunktion
Funktionen kontrollerar hjulens driv- och
bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Antislirfunktion
Funktionen reducerar motoreffekten om drivhjulen slirar mot underlaget för att bibehålla
stabilitet och dragkraft.
Dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
Motorbromskontroll – EDC
EDC (Engine Drag Control) förhindrar ofrivillig
hjullåsning, t.ex. efter nedväxling eller motorbromsning vid körning på låga växlar på halt
underlag.
Funktionen DSR:s huvudsakliga uppgift är att
hjälpa föraren styra åt rätt håll när en sladd
har uppkommit.
DSR ingriper genom att lägga ett svagt vridmoment på ratten åt det håll som bilen bör
styras för att bibehålla/uppnå maximalt möjligt väggrepp och stabilisera bilen.
Släpfordonsstabilisator* – TSA1
Släpfordonsstabilisatorns (s. 300) funktion är
att stabilisera bil med tillkopplat släpfordon i
situationer där ekipaget kommit i självsvängning. För mer information, se Körning med
släpvagn (s. 294).
OBS
Ofrivillig hjullåsning under körning kan bl.a.
försvåra förarens möjlighet att styra bilen.
Corner Traction Control – CTC
CTC (Corner Traction Control) kompenserar
för understyrning och tillåter högre acceleration i en kurva än normalt utan hjulspinn på
innerhjulet, t.ex. vid en svängande motorvägspåfart för att snabbt komma upp i
rådande trafiktempo.
Styrrekommendation – DSR
DSR (Driver Steering Recommendation) hjälper föraren att styra bilen i rätt riktning vid
Trailer Stability Assist ingår vid installation av Volvo original dragkrok.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
reducerat väggrepp eller vid en ABSinbromsning.
Funktionen deaktiveras om föraren väljer
Sport-läge.
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
handhavande (s. 179)
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
symboler och meddelanden (s. 180)
07 Förarstöd
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
handhavande
Val av nivå – Sport-läge
ESC-systemet är alltid aktiverat – det kan inte
stängas av.
Föraren kan dock välja
Sport-läge vilket ger möjlighet till en mer aktiv körupplevelse.
Vid Sport-läge känner systemet av om gaspedal, rattrörelser och kurvtagning är mer aktiv än vid normal körning och tillåter då kontrollerad sladd
med bakvagnen upp till en viss nivå innan det
ingriper och stabiliserar bilen.
Sport-läget indikeras i kombiinstrumentet med att denna symbol lyser
med fast sken tills föraren väljer bort
funktionen eller tills motorn stängs
av – efter nästa motorstart är ESC-systemet
tillbaka i dess normalläge igen.
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt (s. 178)
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
symboler och meddelanden (s. 180)
•
MY CAR (s. 106)
Om föraren t.ex. avbryter en kontrollerad
sladd genom att släppa gaspedalen, ingriper
ESC-systemet och stabiliserar bilen.
Med Sport-läge erhålls även maximal dragkraft om bilen kört fast eller vid körning i löst
underlag – t.ex. sand eller djup snö.
Gör så här för att välja Sport-läge:
Sport-läge väljs i menysystemet MY CAR.
För beskrivning av menysystemet, se MY
CAR (s. 106).
07
179
07 Förarstöd
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
symboler och meddelanden
Tabell
Symbol
Meddelande
Innebörd
ESC Tillfälligt avstängd
ESC-systemet har temporärt reducerats p.g.a. för hög temperatur på bromskivorna – funktionen återaktiveras automatiskt när bromsarna har svalnat.
ESC Service erfordras
ESC-systemet är ur funktion.
•
•
Stanna bilen på en säker plats, stäng av motorn och starta den igen.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
"Meddelande"
Ett meddelande finns i kombiinstrumentet – läs det!
Fast sken i 2 sek.
Systemkontroll vid motorstart.
Blinkande sken.
ESC-systemet ingriper.
Fast sken.
Sport-läge är aktiverat.
och
07
OBS! ESC-systemet är inte avstängt i detta läge – det är delvis reducerat.
180
07 Förarstöd
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt (s. 178)
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
handhavande (s. 179)
07
181
07 Förarstöd
Trafikskyltsinformation (RSI)
VARNING
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI –
Road Sign Information) hjälper föraren att
komma ihåg vilka trafikskyltar bilen passerat.
RSI fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt och
enligt gällande trafikregler och bestämmelser.
Trafikskyltsinformation (RSI)* –
handhavande
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI –
Road Sign Information) hjälper föraren att
komma ihåg vilka trafikskyltar bilen passerat.
Nedan beskrivs hur funktionen hanteras.
Relaterad information
•
Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande (s. 182)
•
Trafikskyltsinformation (RSI)* – begränsningar (s. 184)
Exempel på läsbara hastighetsrelaterade2 skyltar.
07
Funktionen Trafikskyltsinformation ger information om bl.a. aktuell hastighet, att en
motorväg eller motortrafikled börjar/upphör
samt när det råder omkörningsförbud. I det
fall både en skylt med motorväg/motortrafikled och skylt med högsta tillåtna hastighet
passeras, väljer RSI att visa skyltsymbol för
högsta tillåtna hastighet.
2
3
182
Visade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – bilderna visar endast några exempel.
Visade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – bilderna visar endast några exempel.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Registrerad hastighetsinformation3.
När RSI registrerat en trafikskylt med påbjuden hastighet, visar kombiinstrumentet den
skylten som en symbol.
Tillsammans med symbolen
för gällande hastighetsbegränsning, kan i förekommande fall även skylt med
omkörningsförbud visas.
07 Förarstöd
Begränsning eller motorväg upphör
Tilläggstavlor
I situationer då RSI detekterar en skylt som
innebär att hastighetsbegränsning upphör –
eller annan hastighetsrelaterad information,
t.ex. motorväg upphör – visar kombiinstrumentet motsvarande trafikskylt i
ca 10 sekunder.
med hastighet.
Exempel på sådana skyltar är:
Visning av tilläggsinformation
Samtliga begränsningar upphör.
Exempel på tilläggstavlor3.
Motorväg upphör.
Vissa hastigheter gäller först
efter t.ex. en viss sträcka
eller under en viss tid på
dygnet. Föraren uppmärksammas på den omständigheten med en symbol för tillläggsskylt under symbolen
Ibland skyltas olika hastighetsbegränsningar
för samma väg – en tilläggstavla anger då
under vilka omständigheter hastigheterna gäller. Det kan vara särskilt olycksdrabbade vägavsnitt vid t.ex. regn och/eller dimma.
begränsning.
En symbol för tilläggsskylt i
form av en tom ram under
kombiinstrumentets hastighetssymbol, betyder att RSI
detekterat en tilläggstavla
med kompletterande information för aktuell hastighets-
Trafikskyltsinformation På/Av
Tilläggsskylt relaterat regn visas endast om
vindrutetorkarna används.
Därefter döljs skyltinformationen tills nästa
hastighetsrelaterad skylt detekteras.
Hastighet som gäller på en
avfart, anges på vissa marknader med en tilläggstavla
innehållande en pil.
Hastighetsskylt kopplad till
denna typ av tilläggstavla
visas endast om föraren använder körriktningsvisaren.
3
Visade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – bilderna visar endast några exempel.
07
Kombiinstrumentets visning av hastighetssymboler kan stängas av.
}}
183
07 Förarstöd
||
För att deaktivera RSI-funktionen:
•
Sök fram funktionen i menysystemet MY
CAR MY CAR (s. 106), avmarkera
Trafikskyltsinformation (Road Sign
Information On) och backa ut med EXIT.
Hastighetsvarning På/Av
Trafikskyltsinformation (RSI)* –
begränsningar
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI –
Road Sign Information) hjälper föraren att
komma ihåg vilka trafikskyltar bilen passerat.
Funktionen har nedanstående begränsningar.
Fartbegränsare*
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
RSI-funktionens kamerasensor har begränsningar liknande det mänskliga ögats – läs mer
om det i avsnittet om kamerasensorns
begränsningar (s. 223).
Skyltar som indirekt informerar om att hastighetsbegränsning råder, t.ex. namnskylt på
stad/samhälle, registreras inte av RSI-funktionen.
Föraren kan välja att få en varning då gällande hastighetsbegränsning överträds med
5 km/h eller mer. Varningen ges i form av att
symbolen med gällande högsta hastighet
temporärt blinkar då hastigheten överskrids.
För att aktivera hastighetsvarning:
•
07
Sök fram funktionen i menysystemet MY
CAR MY CAR (s. 106), markera
Hastighetsvarning (Speed Alert) och
backa ut med EXIT.
Relaterad information
184
•
•
Trafikskyltsinformation (RSI) (s. 182)
•
MY CAR (s. 106)
Trafikskyltsinformation (RSI)* – begränsningar (s. 184)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Här följer andra exempel på vad som kan
störa funktionen:
•
•
•
•
•
Blekta skyltar
Skyltar placerade i kurva
Vridna eller skadade skyltar
Skymda eller dåligt placerade skyltar
Skyltar delvis eller helt täckta med frost,
snö och/eller smuts.
Relaterad information
•
•
Rattens knappsats och kombiinstrumenten Digital resp. Analog.
Fartbegränsare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad
hastighet återupptas.
Beredskapsläge
Trafikskyltsinformation (RSI) (s. 182)
Aktivera och justera maxhastighet.
Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande (s. 182)
Vald hastighet
Fartbegränsare aktiv
07 Förarstöd
Relaterad information
•
•
Fartbegränsare* – komma igång (s. 185)
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge* (s. 186)
•
Fartbegränsare* – larm överskriden
hastighet (s. 187)
•
Fartbegränsare* – avstängning (s. 188)
Fartbegränsare* – komma igång
Sätta på och aktivera
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
När Fartbegränsaren är aktiv visas
dess symbol (6) i kombination med en
markering (5) vid inställd högsta hastighet i
kombiinstrumentet.
Val och lagring av högsta möjliga hastighet i
minnet kan göras både vid färd och stillastående.
Under färd
1. Tryck på rattknapp
för att sätta på
Fartbegränsaren.
> Symbolen (6) för Fartbegränsare tänds
i kombiinstrumentet.
Rattens knappsats och kombiinstrumenten Digital resp. Analog.
Fartbegränsare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad
hastighet återupptas.
Beredskapsläge
Aktivera och justera maxhastighet.
Vald hastighet
Fartbegränsare aktiv
2. När bilen rullar i önskad högsta möjliga
hastighet: Tryck på någon av rattknapparna
eller
tills kombiinstrumentet
visar en markering (5) vid önskad maxhastighet.
> Fartbegränsaren är därefter aktiv och
vald maxhastighet är lagrad i minnet.
Vid stillastående
1. Tryck på rattknapp
Fartbegränsaren.
för att sätta på
2. Stega med
-knappen tills kombiinstrumentet visar en markering (5) vid önskad
maxhastighet.
> Fartbegränsaren är därefter aktiv och
vald maxhastighet är lagrad i minnet.
07
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
185
07 Förarstöd
||
Relaterad information
•
Fartbegränsare* (s. 184)
Fartbegränsare* – ändra hastighet
Ändra lagrad hastighet
Lagrad maxhastighet ändras med korta eller
eller
.
långa tryck på knapp
För att justera +/– 5 km/h:
•
Använd korta tryck – varje tryck ger
+/– 5 km/h.
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge*
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
För att justera +/– 1 km/h:
•
Håll knappen intryckt och släpp när
kombiinstrumentets markering är vid
önskad maxhastighet.
Senast gjorda tryck lagras i minnet.
Relaterad information
•
Fartbegränsare* (s. 184)
Rattens knappsats och instrumentpanel Digital
resp. Analog.
Fartbegränsare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad
hastighet återupptas.
Beredskapsläge
07
Aktivera och justera maxhastighet.
Vald hastighet
Fartbegränsare aktiv
186
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
–
För att deaktivera Fartbegränsaren tillfälligt
och sätta den i beredskapsläge:
–
Tryck på
.
> Kombiinstrumentets markering (5) skiftar färg från GRΚN till VIT (Digital) eller
VIT till GRÅ (Analog) och föraren kan
temporärt överskrida den inställda
maxhastigheten.
Fartbegränsaren återaktiveras automatiskt efter att gaspedalen släppts
och bilens hastighet bromsats ner
under den valda/lagrade maxhastigheten – markeringen (5) skiftar färg från
VIT till GRΚN (Digital) eller GRÅ till VIT
(Analog) och bilens maxhastighet är
åter begränsad.
Fartbegränsaren återaktiveras med ett
varvid markeringen (5) skiftryck på
tar färg från VIT till GRΚN (Digital) eller
GRÅ till VIT (Analog) och bilens maxhastighet är åter begränsad.
Tillfällig deaktivering med gaspedal
Fartbegränsaren kan även sättas i beredskapsläge med gaspedalen, t.ex. för att
snabbt kunna accelerera bilen ur en situation:
Tryck ner gaspedalen helt.
> Kombiinstrumentet visar lagrad maxhastighet med en färgad markering (5)
och föraren kan temporärt överskrida
den inställda maxhastigheten –
markeringen (5) skiftar under tiden färg
från GRΚN till VIT (Digital) eller VIT till
GRÅ (Analog).
Fartbegränsare* – larm överskriden
hastighet
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
På branta vägar kan Fartbegränsarens motorbromseffekt vara otillräcklig och den valda
maxhastigheten överskridas. Föraren uppmärksammas på detta med en akustisk signal. Signalen är aktiv tills föraren bromsat ner
farten under den valda maxhastigheten.
OBS
Larmet aktiveras först efter 5 sekunder om
hastigheten överskridits med minst 3 km/h
eller
förutsatt att ingen av knapparna
har tryckts under senaste halvminuten.
Relaterad information
•
Fartbegränsare* (s. 184)
Relaterad information
•
Fartbegränsare* (s. 184)
07
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
187
07 Förarstöd
Fartbegränsare* – avstängning
Farthållare*
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet vilket ger en
mer avkopplande körupplevelse på motorvägar och långa raka landsvägar med jämna trafikflöden.
För att stänga av Fartbegränsaren:
Översikt
–
Tryck på rattknapp
.
> Kombiinstrumentets (s. 184) symbol för
Fartbegränsare och markering för
inställd hastighet slocknar. Den valda
och lagrade hastigheten är därmed
raderad ur minnet och kan inte åter-knappen.
upptas med
Rattens knappsats och kombiinstrument i bil
med Fartbegränsare4.
Farthållare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad
hastighet återupptas.
Föraren kan därefter med gaspedalen
åter välja hastighet utan begränsning.
Beredskapsläge
Relaterad information
•
Fartbegränsare* (s. 184)
Rattens knappsats och kombiinstrument i bil
utan Fartbegränsare4.
Aktivera och justera hastighet.
Vald hastighet (GRÅ = Beredskapsläge).
Farthållare aktiv – VIT symbol (GRÅ =
Beredskapsläge).
07
4
188
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
VARNING
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandet och ingripa när Farthållaren
inte håller lämplig hastighet och/eller lämpligt avstånd.
Farthållare* – hantera hastighet
Det är möjligt att aktivera, ställa in samt ändra
lagrad hastighet.
Aktivera och ställa in hastighet
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt.
Relaterad information
•
•
Farthållare* – hantera hastighet (s. 189)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 190)
Rattens knappsats och display i bil med Fartbegränsare5.
•
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 191)
För att sätta på Farthållaren:
•
•
Farthållare* – stänga av (s. 192)
•
Tryck på rattknapp CRUISE (utan Fartbegränsare) eller
(med Fartbegränsare).
>
Farthållarens symbol (6) i kombiinstrumentet tänds – Farthållaren är i beredskapsläge.
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 193)
Rattens knappsats och display i bil utan Fartbegränsare5.
För att aktivera Farthållaren:
5
•
Vid önskad hastighet – tryck på rattknapp
eller
.
>
Aktuell hastighet lagras i minnet och
kombiinstrumentets markering (5) tänds
vid den valda hastigheten och symbol (6)
skiftar från GRÅ till VIT – bilen följer därefter den lagrade hastigheten.
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
07
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
189
07 Förarstöd
||
OBS
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h.
Ändra lagrad hastighet
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge
Funktionen kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge.
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
Lagrad hastighet ändras med tryck på knapp
eller
:
•
Korta tryck ger +/– 5 km/h.
eller
•
Håll knappen intryckt och släpp vid
önskad hastighet.
Rattens knappsats och display i bil med Fartbegränsare6.
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck
på
/ -knapp, är det bilens aktuella
hastighet vid knapptrycket som lagras.
Senast gjorda tryck lagras i minnet.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex.
vid en omkörning, påverkar inte farthållarens
inställning – bilen återgår till senast lagrad
hastighet när gaspedalen släpps.
För att tillfälligt koppla ur Farthållaren och
ställa den i beredskapsläge:
Rattens knappsats och display i bil utan Fartbegränsare6.
OBS
Om någon av Farthållarens knappar hålls
intryckt flera minuter, blockeras den och
stängs av. För att kunna återaktivera Farthållaren, måste bilen stannas och motorn
återstartas.
07
Relaterad information
•
6
190
Farthållare* (s. 188)
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Tryck på
>
Kombiinstrumentets markering (5) och
symbol (6) skiftar färg från VIT till GRÅ –
Farthållaren är temporärt urkopplad.
.
Beredskapsläge p.g.a. föraringrepp
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs
automatiskt i beredskapsläge om:
•
•
•
•
färdbromsen används
kopplingspedalen trycks ner
växelspaken/-väljaren förs till N-läge
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
07 Förarstöd
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
Farthållare* – återuppta inställd
hastighet
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex.
vid en omkörning, påverkar inte inställningen
– bilen återgår till senast lagrad hastighet när
gaspedalen släpps.
Farthållaren (s. 188) (CC – Cruise Control)
hjälper föraren att hålla en jämn hastighet.
Automatiskt beredskapskapsläge
Efter tillfällig deaktivering och beredskapsläge (s. 190) är det möjligt att återuppta
inställd hastighet.
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs i
beredskapsläge om:
•
•
•
hjulen tappar väggreppet
motorvarvtalet är för lågt/högt
Rattens knappsats och display i bil med Fartbegränsare7.
hastigheten sjunker under ca 30 km/h.
För att återaktivera farthållaren ur beredskapsläge:
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
Relaterad information
•
•
•
Farthållare* – hantera hastighet (s. 189)
•
Farthållare* – stänga av (s. 192)
Farthållare* (s. 188)
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 191)
•
Tryck på rattknapp
>
Kombiinstrumentets markering (5) och
symbol (6) skiftar färg från GRÅ till VIT –
bilen följer därefter den senast lagrade
hastigheten.
Rattens knappsats och display i bil utan Fartbegränsare7.
.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa
efter att hastigheten återupptagits med
.
07
Relaterad information
•
•
7
Farthållare* (s. 188)
Farthållare* – hantera hastighet (s. 189)
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
191
07 Förarstöd
•
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 190)
•
Farthållare* – stänga av (s. 192)
Farthållare* – stänga av
Här beskrivs hur den stängs av.
Farthållaren stängs av med rattknapp (1) eller
genom att stänga av motorn – den lagrade
hastigheten raderas ur minnet och kan inte
återupptas med
-knappen.
Relaterad information
•
•
•
•
Rattens knappsats och display i bil utan Fartbegränsare8.
07
Rattens knappsats och display i bil med Fartbegränsare8.
8
192
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Farthållare* (s. 188)
Farthållare* – hantera hastighet (s. 189)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 190)
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 191)
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare (ACC)*
VARNING
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla en
jämn hastighet kombinerat med ett förvalt
tidsintervall till framförvarande fordon.
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva farthållaren inte håller lämplig hastighet eller lämpligt avstånd.
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Den adaptiva farthållaren ger en mer avkopplande körupplevelse på långa resor på motorvägar och långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
Läs alla avsnitt om den Adaptiva farthållaren i ägarmanualen för att ta del av dess
begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan den används.
Föraren ställer in önskad hastighet (s. 196)
och tidsintervall till bilen framför. När radardetektorn upptäcker ett långsammare fordon
framför bilen, anpassas hastigheten automatiskt till detta. Då vägen är fri återgår bilen till
vald hastighet.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt
avstånd och hastighet hålls, även när den
Adaptiva farthållaren används.
VIKTIGT
Om den Adaptiva farthållaren är avstängd
eller ställd i beredskapsläge och bilen kommer för nära ett framförvarande fordon, varnas föraren istället av en Avståndsvarning (s. 207) för det korta avståndet.
Underhåll av den Adaptiva farthållarens
komponenter får endast utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
•
Adaptiv farthållare* – ställa in tidsavstånd
(s. 197)
•
Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge (s. 198)
•
Adaptiv farthållare* – köra om annat fordon (s. 199)
•
•
•
Adaptiv farthållare* – stänga av (s. 199)
•
•
•
Radarsensor (s. 202)
•
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 205)
Adaptiv farthållare* – köassistans (s. 200)
Adaptiv farthållare* – skifta farthållarfunktionalitet (s. 201)
Radarsensor – begränsningar (s. 202)
Adaptiv farthållare* – felsökning och
åtgärd (s. 204)
Automatisk växellåda
Bilar med automatisk växellåda har utökade
funktioner med den Adaptiva farthållarens
funktion Köassistans (s. 200).
07
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 194)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 195)
Adaptiv farthållare* – hantera hastighet
(s. 196)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
193
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – funktion
VARNING
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon, t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för mötande, långsamtgående eller
stillastående fordon och föremål.
Funktionsöversikt9.
Varningslampa – inbromsning av förare
nödvändig
Rattens (s. 81) knappsats
Radarsensor (s. 202)
Den Adaptiva farthållaren består av en farthållare och en samverkande avståndshållare.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
Avståndet till framförvarande fordon mäts
huvudsakligen med en radarsensor. Farthållarfunktionen reglerar hastigheten med gaspådrag och inbromsningar. Det är normalt att
bromsarna ger ifrån sig svaga ljud när den
Adaptiva farthållaren använder dem.
VARNING
Bromspedalen rör sig när den Adaptiva
farthållaren bromsar. Vila inte foten under
bromspedalen – den kan då bli klämd.
07
Den Adaptiva farthållaren eftersträvar att följa
framförvarande fordon i den egna filen på ett
9
10
194
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan skilja beroende av bilmodell.
Köassistenten (s. 200) i bilar med automatisk växellåda kan hantera intervallet 0–200 km/h.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
av föraren inställt tidsavstånd (s. 197). Om
radarsensorn inte ser något framförvarande
fordon kommer bilen att istället hålla den av
föraren inställda och lagrade hastigheten. Så
sker även om framförvarande fordons hastighet överskrider den lagrade hastigheten.
Den Adaptiva farthållaren strävar efter att reglera hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer
som kräver snabba inbromsningar måste föraren bromsa själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil
bromsar kraftigt. På grund av begränsningar
hos radarsensorn (s. 202) kan en inbromsning komma oväntat eller utebli.
Den Adaptiva farthållaren kan aktiveras att
följa ett annat fordon i hastigheter från
30 km/h10 upp till 200 km/h. Sjunker hastigheten under 30 km/h eller om motorvarvtalet
blir för lågt, ställs farthållaren i beredskapsläge varvid automatisk bromsning upphör –
föraren måste då ta över själv för att hålla ett
säkert avstånd till framförvarande fordon.
Varningslampa – inbromsning av förare
nödvändig
Den Adaptiva farthållaren har en bromsförmåga som motsvarar mer än 40 % av bilens
bromskapacitet.
07 Förarstöd
VARNING
Den Adaptiva farthållaren varnar endast för
fordon som radarsensorn har upptäckt.
Därför kan varningen utebli eller ske med
viss fördröjning. Invänta inte en varning
utan bromsa när det behövs.
Adaptiv farthållare* – översikt
Handhavande av den Adaptiva farthållaren (s. 193) och rattens knappsats varierar
beroende på om bilen är utrustad med Fartbegränsare (s. 184)12 eller inte.
Adaptiv farthållare med Fartbegränsare
Branta vägar och/eller tung last
1. Kollisionsvarnarens varningslampa och varningsljud11.
Om bilen behöver bromsas kraftigare än den
Adaptiva farthållaren klarar och föraren inte
bromsar, används Kollisionsvarnarens (s. 217) varningslampa och varningsljud
för att göra föraren uppmärksam på att ett
omedelbart ingipande är nödvändigt.
Tänk på att den Adaptiva farthållaren i första
hand är avsedd att användas vid körning på
plana vägbanor. Den kan ha svårigheter att
hålla korrekt avstånd till framförvarande fordon vid körning i branta utförslut, med tung
last eller med släpfordon – var då extra uppmärksam och beredd att bromsa.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 193)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 195)
Farthållare* (s. 188)
OBS
Varningslampan kan vara svår att upptäcka vid starkt solljus eller vid användning
av solglasögon.
Farthållare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad
hastighet återupptas.
Beredskapsläge
Tidsavstånd – Κka/minska.
Aktivera och justera hastighet.
07
Grön markering vid lagrad hastighet (VIT
= beredskapsläge).
11
12
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
195
07 Förarstöd
||
Tidsavstånd
Adaptiv farthållare* – hantera hastighet
(s. 196)
För att sätta på ACC:
ACC är aktiv vid GRΚN symbol (VIT =
beredskapsläge).
Adaptiv farthållare utan Fartbegränsare
•
Adaptiv farthållare* – ställa in tidsavstånd
(s. 197)
•
Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge (s. 198)
•
Farthållare* (s. 188)
Farthållare – På/Av eller Beredskapsläge.
Tidsavstånd – Κka/minska.
Aktivera och justera hastighet.
(Används ej)
Grön markering vid lagrad hastighet (VIT
= beredskapsläge).
Tidsavstånd
ACC är aktiv vid GRΚN symbol (VIT =
beredskapsläge).
196
Adaptiv farthållare* – hantera
hastighet
•
•
Beredskapsläge upphör och lagrad
hastighet återupptas.
07
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 193)
Relaterad information
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Tryck på rattknapp
– en liknande VIT
symbol tänds i kombiinstrumentet (8) vilket visar att den Adaptiva farthållaren är i
beredskapsläge (s. 198).
För att aktivera ACC:
•
Vid önskad hastighet – tryck på rattknapp
eller
.
>
Aktuell hastighet lagras i minnet, kombiinstrumentet visar ett "förstoringsglas" (6)
runt den lagrade hastigheten någon
sekund och dess markering skiftar från
VIT till GRΚN.
Då denna symbol skiftar färg från
VIT till GRΚN är ACC aktiv och bilen
håller lagrad hastighet.
Endast då symbolen visar
bild av ett annat fordon, regleras avståndet till framförvarande fordon av ACC.
Samtidigt markeras ett hastighetsintervall:
07 Förarstöd
•
•
den högre hastigheten med GRΚN
markering är den förprogrammerade hastigheten
OBS
Om någon av den Adaptiva farthållarens
knappar hålls intryckt flera minuter, blockeras funktionen och stängs av. För att
kunna återaktivera den igen, måste bilen
stannas och motorn återstartas.
den lägre hastigheten är det framförvarande fordonets hastighet.
Ändra lagrad hastighet
I vissa situationer kan den inte återaktiveras – då visar kombiinstrumentet (s. 205)
Adaptiv farthållare ej tillgänglig.
Lagrad hastighet ändras med korta eller långa
tryck på knapp
eller
.
För att justera +/– 5 km/h:
•
Använd korta tryck – varje tryck ger
+/– 5 km/h.
För att justera +/– 1 km/h:
•
Håll knappen intryckt och släpp när
kombiinstrumentets markering är vid
önskad hastighet.
Senast gjorda tryck lagras i minnet.
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck
/ -knapp, är det bilens aktuella
på
hastighet vid knapptrycket som lagras.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex.
vid en omkörning, påverkar inte inställningen
– bilen återgår till senast lagrad hastighet när
gaspedalen släpps.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 193)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 195)
Farthållare* (s. 188)
Adaptiv farthållare* – ställa in
tidsavstånd
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas
och visas i kombiinstrumentet som 1–5 stycken
horisontella streck – ju fler
streck desto längre tidsavstånd. Ett streck motsvarar
ca 1 sekund till framförvarande fordon,
5 streck ca 3 sekunder.
För att ställa in/ändra tidsavståndet:
•
Vrid rattknappsatsens tumhjul (eller
använd knapparna
/
för bil utan
Fartbegränsare).
I låg fart, då avstånden blir korta, ökar den
Adaptiva farthållaren tidsluckan något.
För att kunna följa framförvarande bil på ett
mjukt och komfortabelt sätt, tillåter den
Adaptiva farthållaren tidsluckan att variera
påtagligt i vissa lägen.
Observera att små tidsavstånd ger föraren
kort tid att reagera och agera om något oförutsett skulle inträffa i trafiken.
07
Samma symbol visas även när Avståndsvarning (s. 207) är aktiverad.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
197
07 Förarstöd
||
OBS
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
Om den Adaptiva farthållaren inte verkar
reagera vid aktivering kan orsaken vara att
tidavståndet till framförvarande fordon förhindrar en hastighetsökning.
Ju högre hastighet desto längre blir
avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Adaptiv farthållare* – tillfällig
deaktivering och beredskapsläge
•
Den Adaptiva farthållaren kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge.
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
Tillfällig deaktivering/beredskapsläge –
med Fartbegränsare
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex.
vid en omkörning, påverkar inte inställningen
– bilen återgår till senast lagrad hastighet när
gaspedalen släpps.
För att tillfälligt koppla ur den Adaptiva farthållaren och ställa den i beredskapsläge:
•
Tryck på rattknapp
Denna symbol och lagrad hastighets
markering skiftar då färg från GRΚN
till VIT.
Läs mer om hur hastigheten hanteras (s. 196).
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 193)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 195)
Farthållare* (s. 188)
Tillfällig deaktivering/beredskapsläge –
utan Fartbegränsare
För att tillfälligt koppla ur den Adaptiva farthållaren och ställa den i beredskapsläge:
•
Tryck på rattknapp
Beredskapsläge p.g.a. föraringrepp
Den Adaptiva farthållaren kopplas tillfälligt ur
och ställs automatiskt i beredskapsläge om:
•
•
07
•
13
14
198
färdbromsen används
kopplingspedalen är nertryckt längre än
1 minut13
växelväljaren förs till N-läge (automatisk
växellåda)
Att frikoppla och välja högre eller lägre växel medför inget beredskapsläge.
Gäller inte bil med Köassistent – den klarar ända ner till stillastående.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
För mer information, se avsnitten Hantera
hastighet (s. 196) och Köra om annat fordon (s. 199).
Automatiskt beredskapsläge
Den Adaptiva farthållaren är beroende av
andra system, t.ex. Stabilitetssystemet
ESC (s. 178). Om något av dessa system
upphör att fungera, stängs den Adaptiva farthållaren av automatiskt.
Vid automatisk deaktivering ljuder en signal
och meddelandet Adaptiv farthållare
urkopplad visas i kombiinstrumentet. Föraren måste då ingripa och själv anpassa
hastighet och avstånd till framförvarande fordon.
En automatisk deaktivering kan bero på att:
•
•
•
•
föraren öppnar dörren
föraren tar av sig bältet
motorvarvtalet är för lågt/högt
hastigheten sjunkit under 30 km/h14
07 Förarstöd
•
•
•
Adaptiv farthållare* – köra om annat
fordon
hjulen tappar väggreppet
bromstemperaturen är hög
radarsensorn är täckt av t.ex. blöt snö
eller kraftigt regn (radarvågorna blockeras).
För mer information om symboler, meddelanden och dess innebörd, se avsnitt Symboler
och meddeanden i display (s. 205).
Återuppta inställd hastighet
Adaptiv farthållare i beredskapsläge återaktiveras med ett tryck på rattknapp
– hastigheten sätts då till den senast lagrade.
En markant hastighetsökning kan följa
efter att hastigheten återupptagits med
ACC kan även hjälpa till vid omkörning.
Knappsats med Fartbegränsare
Då bilen följer ett annat fordon och föraren
markerar en förestående omkörning med körriktningsvisaren15, hjälper den Adaptiva farthållaren till genom att kortvarigt accelerera
bilen mot framförvarande fordon.
Knappsats utan Fartbegränsare
Funktionen är aktiv i hastigheter
över 70 km/h.
Läs mer om olika tidsavstånd (s. 197) till
framförvarande fordon.
Läs mer om hur du hanterar hastigheten (s. 196).
OBS
.
VARNING
Var uppmärksam på att denna funktion
kan aktiveras vid fler situationer förutom
vid omkörning, t.ex. då körriktningsvisare
används för att markera filbyte eller avfart
till annan väg – bilen kommer då att kortvarigt accelerera.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare* – stänga av
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 193)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 195)
Farthållare* (s. 188)
Den Adaptiva farthållaren stängs av med ett
. Den inställda haskort tryck på rattknapp
tigheten raderas och kan inte återupptas med
-knappen.
Med ett kort tryck på rattknapp
ställs den
Adaptiva farthållaren i beredskapsläge. Med
ytterligare ett kort trycks stängs den av. Den
inställda hastigheten raderas och kan inte
-knappen.
återupptas med
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 193)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 195)
Farthållare* (s. 188)
Relaterad information
•
•
•
15
07
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 193)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 195)
Farthållare* (s. 188)
Endast vid vänsterblink i vänsterstyrd bil, respektive blink åt höger i högerstyrd bil.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
199
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – köassistans
Köassistans ger den Adaptiva farthållaren utökad funktionalitet även i hastigheter lägre än
30 km/h.
Med automatisk växellåda kan den Adaptiva
farthållaren följa ett annat fordon inom intervallet 0–200 km/h.
OBS
I bil med automatisk växellåda är den Adaptiva farthållaren kompletterad med funktionen
Köassistans (även kallad "Queue Assist").
För att kunna aktivera Farthållaren under
30 km/h krävs ett framförvarande fordon
inom rimligt avstånd.
Köassistans har följande funktioner:
•
•
•
Utökat hastighetsintervall – även vid lägre
än 30 km/h och stillastående
Målbyte
Automatisk bromsning upphör vid stillastående
Observera att minsta programmerbara hastighet för den Adaptiva farthållaren är 30 km/h –
även om farthållaren klarar att följa ett annat
fordon ner till stillastående, kan en lägre
hastighet inte väljas.
Läs mer om hur du hanterar hastigheten (s. 193) och olika tidsavstånd till framförvarande fordon (s. 197).
Utökat hastighetsintervall
07
OBS
För att kunna aktivera Farthållaren måste
förardörren vara stängd och föraren ha
säkerhetsbältet påtaget.
200
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Målbyte
Vid korta stopp i samband med krypkörning i
långsam trafik eller vid trafikljus återupptas
körningen automatiskt om stoppen inte överstiger ca 3 sekunder – tar det längre tid innan
framförvarande bil börjar rulla igen, ställs
Farthållaren i beredskapsläge (s. 198) med
automatisk bromsning. Föraren måste sedan
återaktivera den på ett av följande sätt:
•
Tryck på rattknapp
Om framförvarande målfordon hastigt viker av
kan stillastående trafik finnas framför.
När den Adaptiva farthållaren följer ett annat
fordon i hastigheter lägre än 30 km/h och
byter mål från ett rörligt till ett stillastående
fordon, kommer Farthållaren att bromsa för
det stillastående fordonet.
.
eller
•
Tryck ner gaspedalen.
>
Därefter kommer Farthållaren att återuppta följandet av framförvarande fordon.
OBS
Köassistenten kan hålla bilen stillastående
i högst 4 minuter – därefter släpper bromsarna.
Se mer information under kommande
rubrik "Upphörande av automatisk bromsning vid stillastående".
VARNING
När den Adaptiva farthållaren följer ett
framförvarande fordon i hastigheter över
30 km/h och byter mål från framförvarande
fordon till ett stillastående fordon, kommer
Farthållaren att ignorera det stillastående
fordonet och istället välja den lagrade hastigheten.
•
Föraren måste själv ingripa och
bromsa.
Automatiskt beredskapsläge vid
målbyte
Den Adaptiva farthållaren kopplas ur och
ställs i beredskapsläge:
07 Förarstöd
•
•
då hastigheten understiger 5 km/h och
farthållaren är osäker på om målobjektet
är ett stillastående fordon eller något
annat objekt, t.ex. ett farthinder.
VIKTIGT
Köassistenten kan hålla bilen stillastående
i högst 4 minuter – därefter släpper bromsarna.
då hastigheten understiger 5 km/h och
framförvarande fordon viker av så farthållaren inte längre har ett fordon att följa.
Föraren uppmärksammas om detta i flera
steg med ökande intensitet:
1. Akustiskt larm (plingande) samt textmeddelande.
Upphörande av automatisk bromsning
vid stillastående
2. Blinkande varningslampa i vindrutan
tillkommer.
I följande situationer avbryter Köassistans
automatisk bromsning vid stillastående:
•
•
3. "Huggande" bromsningar tillkommer.
För mer information om symboler, meddelanden och dess innebörd, se avsnittet
Symboler och meddelanden i display (s. 205).
föraren öppnar dörren
föraren tar av sig bältet.
Det innebär att bromsarna släpper och bilen
kommer att börja rulla – föraren måste därför
ingripa och själv bromsa för att hålla bilen.
Köassistans släpper färdbromsen och ställs i
beredskapsläge även i dessa situationer:
•
•
•
föraren sätter foten på bromspedalen
•
parkeringsbromsen ansätts.
växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge
föraren ställer farthållaren i beredskapsläge
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 193)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 195)
Farthållare* (s. 188)
Adaptiv farthållare* – skifta
farthållarfunktionalitet
Skifta från ACC till CC
I kombiinstrumentet visas en symbol för aktiv
farthållare:
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise
Control
Farthållare
Adaptiv farthållare
Med en knapptryckning kan den Adaptiva
delen (avståndshållaren) i den Adaptiva farthållaren (s. 193) deaktiveras varvid bilen
endast följer den satta/lagrade hastigheten.
•
Gör ett långt tryck på rattknapp
–
kombiinstrumentets symbol skiftar från
till
.
>
Därmed är Farthållare CC aktiverad.
VARNING
07
Bilen bromsar inte längre automatiskt efter
skifte från ACC till CC – den följer endast
satt hastighet.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
201
07 Förarstöd
||
Skifta tillbaka från CC till ACC
Radarsensor
Radarsensor – begränsningar
Stäng av Farthållaren (CC) med 1–2 tryck på
-knappen. Nästa gång systemet sätts på,
är det den Adaptiva farthållaren (ACC) som
aktiveras.
Radarsensorns uppgift är att upptäcka bilar
eller större fordon i samma körriktning, i
samma körfält.
En radarsensor (s. 202) har vissa begränsningar – bland annat på grund av dess
begränsade synfält.
Radarsensorn används av följande funktioner:
Relaterad information
•
•
•
Den Adaptiva farthållarens förmåga att upptäcka ett framförvarande fordon minskar kraftigt om:
•
•
•
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 195)
•
Farthållare* (s. 188)
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 193)
Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge (s. 198)
Avståndsvarning*
Adaptiv farthållare*
Kollisionsvarnare med auto-broms och
fotgängarskydd*
VIKTIGT
Vid synlig skada på bilens grill eller vid
misstanke om att radarsensorn kan vara
skadad:
•
Kontakta en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Funktionen kan helt eller delvis utebli –
alternativt fungera felaktigt – om grillen,
radarsensorn eller dess konsol är skadad
eller har lossnat.
Modifiering av radarsensorn kan göra den
olaglig att använda.
07
Relaterad information
•
•
•
•
202
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Radarsensor – begränsningar (s. 202)
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 193)
Kollisionsvarnare* (s. 217)
Avståndsvarning* (s. 207)
•
framförvarande fordons hastighet skiljer
mycket från det egna fordonets
•
dess radarsensor blir blockerad – t.ex. vid
kraftigt regn eller om snöslask eller andra
föremål har samlats framför radarsensorn.
OBS
Håll ren ytan framför radarsensorn.
Synfält
Radarsensorn har ett begränsat synfält. I
vissa situationer upptäcks inte ett annat fordon eller upptäckten sker senare än förväntat.
07 Förarstöd
VARNING
VARNING
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva farthållaren inte håller lämplig hastighet eller lämpligt avstånd.
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon, t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för mötande, långsamtgående eller
stillastående fordon och föremål.
Läs alla avsnitt om den Adaptiva farthållaren i ägarmanualen för att ta del av dess
begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan den används.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt
avstånd och hastighet hålls, även när den
Adaptiva farthållaren används.
VARNING
Tillbehör eller andra föremål som t.ex.
extraljus får inte monteras framför grillen.
ACC:ns synfält.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 193)
Kollisionsvarnare* (s. 217)
Avståndsvarning* (s. 207)
Radarsensorn kan ibland upptäcka fordon sent på korta avstånd – t.ex. ett fordon som kör in mellan eget och framförvarande fordon.
07
Små fordon, exempelvis motorcyklar,
eller fordon som inte kör mitt i filen kan
förbli oupptäckta.
I kurvor kan radarsensorn upptäcka fel
fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur
sikte.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
203
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – felsökning och
åtgärd
Om kombiinstrumentet visar meddelandet
Radarn blockerad Se handbok innebär det
att den Adaptiva farthållarens radarsen-
Kollisionsvarnare med auto-broms (s. 217)
fungerar.
Detta meddelande indikerar att inte heller
funktionerna Avståndsvarning (s. 207)) eller
I följande tabell visas exempel på möjliga
orsaker till att meddelandet visas och lämplig
åtgärd:
Orsak
Åtgärd
Radarytan i grillen är smutsig eller belagd med is eller snö.
Gör ren radarytan i grillen från smuts, is och snö.
Kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid kraftig nederbörd.
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid mycket blöt eller snöig vägbana.
Radarytan är rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta några minuter för radarn att upptäcka att den inte
längre är blockerad.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 193)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 195)
Farthållare* (s. 188)
07
204
sor (s. 202) inte kan upptäcka andra fordon
framför bilen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – symboler och
meddelanden
några exempel – följ i förekommande fall
given rekommendation:
Ibland kan den Adaptiva farthållaren visa en
symbol och/eller ett textmeddelande. Här är
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Symbolen är VIT
Den Adaptiva farthållaren är satt i beredskapsläge (s. 198).
Symbolen är GRΚN
Bilen håller lagrad hastighet.
Standardfarthållare är manuellt vald.
Ställ ESC på Normal för att
aktivera farthållare
Adaptiva farthållaren går inte att aktivera förrän ESC har satts i Normalläge – Stabilitetssystem
(s. 178).
Adaptiv farthållare urkopplad
Adaptiva farthållaren har stängts av – föraren måste själv reglera hastigheten.
Adaptiv farthållare ej tillgänglig
Adaptiva farthållaren kan inte aktiveras.
Detta kan bland annat bero på att:
•
•
bromstemperaturen är hög
radarsensorn är blockerad av t.ex. blöt snö eller regn.
För mer information om felsökning, se avsnitt Felsökning och åtgärd (s. 204)
Radarn blockerad Se handbok
Adaptiva farthållaren är tillfälligt ur funktion.
•
07
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller
om snöslask har samlats framför radarsensorn.
Föraren kan då välja att skifta till ordinarie Farthållare (s. 188) (CC) – ett textmeddelande informerar om lämpliga alternativ.
Läs mer om radarsensorns begränsningar (s. 202).
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
205
07 Förarstöd
||
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Adaptiv farthållare Service
erfordras
Adaptiva farthållaren är ur funktion.
Bromsa för att hålla bilen +
akustiskt larm + varningsljus i
vindrutan + "huggande" bromsningar
Bilen står stilla och den Adaptiva farthållaren kommer att släppa färdbromsen varför bilen strax
kommer att börja rulla.
•
•
Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Föraren måste bromsa själv. Meddelandet kvarstår och larmet ljuder tills föraren trampar
på bromspedalen eller använder gaspedalen.
(Endast med Köassistent)
Under 30 km/h Framförvarande
fordon erfordras
(Endast med Köassistent)
A
Symbolerna är schematiska.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 193)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 195)
Farthållare* (s. 188)
07
206
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Visas vid försök att aktivera Adaptiva farthållaren vid hastighet under 30 km/h utan ett framförvarande fordon inom aktiveringsavstånd (ca 30 meter).
07 Förarstöd
Avståndsvarning*
Avståndsvarning (Distance Alert) är en funktion som informerar föraren om tidsavståndet
till framförvarande fordon.
Avståndsvarningen är aktiv i hastigheter över
30 km/h och reagerar endast för fordon som
kör framför det egna fordonet, i samma riktning. För mötande, långsamtgående eller
stillastående fordon ges ingen avståndsinformation.
OBS
Avståndsvarning är deaktiverad under
tiden Adaptiv farthållare är aktiv.
system MY CAR, MY CAR (s. 106) – sök där
fram funktionen Avståndsvarning..
Ställa in tidsavstånd
VARNING
Avståndsvarningen reagerar endast om
avståndet till framförvarande fordon är kortare än det förinställda värdet – det egna
fordonets hastighet påverkas inte.
Handhavande
Reglage och symbol för tidsavstånd.
Tidsavstånd – Κka/minska.
Tidsavstånd – På.
Orange varningsljus16.
En orange varningslampa i vindrutan lyser
med fast sken om avståndet till framförvarande fordon är kortare än det inställda tidsavståndet.
Tryck på knappen i mittkonsolen för att sätta
på eller stänga av funktionen. En lysande
lampa i knappen visar att funktionen är
påslagen.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då hanteras funktionen i bilens meny-
16
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas
och visas i kombiinstrumentet som 1–5 stycken
horisontella streck – ju fler
streck desto längre tidsavstånd. Ett streck motsvarar
ca 1 sekund till framförvarande fordon,
5 streck ca 3 sekunder.
07
Samma symbol visas även när Adaptiv farthållare (s. 193) är aktiverad.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
207
07 Förarstöd
||
OBS
Ju högre hastighet desto längre blir
avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Det inställda tidsavståndet används även
av funktionen Adaptiv farthållare (s. 194).
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
Avståndsvarning* – begränsningar
Avståndsvarning (Distance Alert) är en funktion som informerar föraren om avståndet till
framförvarande fordon. Funktionen, som
använder samma radarsensor som den Adaptiva farthållaren (s. 193) och Kollisionsvarnare
med auto-broms (s. 217), har vissa begränsningar.
OBS
Relaterad information
•
Avståndsvarning* – begränsningar
(s. 208)
•
Avståndsvarning* – symboler och meddelanden (s. 209)
Starkt solsken, reflexer eller kraftiga ljusvariationer samt användning av solglasögon
kan göra att varningsljuset i vindrutan inte
syns.
Dåligt väder eller kurviga vägar kan
påverka radarsensorns möjligheter att
upptäcka framförvarande fordon.
Även fordonens storlek kan påverka förmågan att upptäcka, t.ex. motorcyklar.
Detta kan innebära att varningslampan
tänds på kortare avstånd än det inställda
eller att varningen tillfälligt uteblir.
Mycket höga hastigheter kan också orsaka
att lampan tänds på kortare avstånd än
det inställda p.g.a. begränsningar i sensorns räckvidd.
07
För ytterligare information om radarsensorns
begränsningar, se Radarsensor – begränsningar (s. 202) och Kollisionsvarnare* – handhavande (s. 221).
208
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
Avståndsvarning* (s. 207)
Avståndsvarning* – symboler och meddelanden (s. 209)
07 Förarstöd
Avståndsvarning* – symboler och
meddelanden
Avståndsvarning (s. 207) (Distance Alert) är en
funktion som informerar föraren om tidsav-
SymbolA
ståndet till framförvarande fordon. Funktionen
har vissa symboler och meddelanden som
kan visas i kombiinstrumentet om funktionen
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad Se
handbok
Avståndsvarning är tillfälligt ur funktion.
är nedsatt på grund av dess begränsningar (s. 208).
Radarsensorn (s. 202) är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller
om snöslask har samlats framför radarsensorn.
För information, se Radarsensor – begränsningar (s. 202).
Kollisionsvarning Service erfordras
A
Avståndsvarning samt Kollisionsvarnare med auto-broms (s. 222) är helt eller delvis ur funktion.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symbolerna är schematiska.
07
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
209
07 Förarstöd
City Safety™
VIKTIGT
City Safety™ är en funktion för att stödja föraren att undvika en kollision vid bl.a. körning i
köer, där förändringar i framförvarande trafik
tillsammans med ouppmärksamhet kan leda
till en incident.
Underhåll och byte av komponenter i City
Safety™ får endast utföras på verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
VARNING
Funktionen City Safety™ är aktiv i hastigheter
under 50 km/h och hjälper föraren genom att
bromsa bilen automatiskt vid överhängande
risk för kollision med framförvarande fordon,
om föraren inte själv reagerar i tid genom att
bromsa och/eller styra undan.
City Safety™ fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
City Safety™ reagerar inte på fordon som
kör i en annan riktning än det egna fordonet, för små fordon och motorcyklar eller
för människor och djur.
City Safety™ aktiveras i situationer där föraren egentligen borde ha börjat bromsa
betydligt tidigare varför funktionen inte kommer att kunna hjälpa föraren i alla lägen.
City Safety™ kan förhindra kollision vid en
hastighetsskillnad lägre än 15 km/h – vid
högre hastighetsskillnad kan kollisionshastigheten endast reduceras. För full bromsverkan måste föraren trampa på bromspedalen.
City Safety™ är konstruerat för att aktiveras
så sent som möjligt för att undvika onödiga
ingrepp.
City Safety™ ska inte användas för att ändra
förarens sätt att framföra bilen – om föraren
enbart förlitar sig på och låter City Safety™
bromsa, kommer en kollision att ske förr eller
senare.
07
Förare eller passagerare märker normalt av
City Safety™ bara om en situation uppkommer som är mycket nära en kollision.
Är bilen även utrustad med Kollisionsvarnare
med auto-broms (s. 217)* kompletterar dessa
båda system varandra.
210
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Invänta aldrig att City Safety™ ska ingripa.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt
avstånd och hastighet hålls.
Relaterad information
•
•
•
•
•
City Safety™ – begränsningar (s. 212)
City Safety™ – funktion (s. 210)
City Safety™ – handhavande (s. 211)
City Safety™ – lasersensorn (s. 214)
City Safety™ – symboler och meddelanden (s. 216)
City Safety™ – funktion
City Safety™ läser av trafiken framför bilen
med en lasersensor (s. 214) monterad i vindrutans överkant. Vid överhängande risk för
kollision kommer City Safety™ att automatiskt
bromsa bilen, vilket kan upplevas som en kraftig inbromsning.
07 Förarstöd
När funktionen aktiveras och bromsar, visar
kombiinstrumentet ett meddelande (s. 216)
om att funktionen är/har varit aktiv.
OBS
När City Safety™ bromsar, tänds bromsljusen.
City Safety™ – handhavande
City Safety™ är en funktion för att stödja föraren att undvika en kollision vid bl.a. körning i
köer, där förändringar i framförvarande trafik
tillsammans med ouppmärksamhet kan leda
till en incident.
På och Av
Relaterad information
Lasersensorns sändar- och
mottagarfönster17.
•
•
•
Funktionen City Safety™ aktiveras automatiskt vid motornstart.
City Safety™ – handhavande (s. 211)
City Safety™ – begränsningar (s. 212)
Om hastighetsskillnaden är 4–15 km/h relaterat den framförvarande bilen kan City
Safety™ helt undvika en kollision.
City Safety™ aktiverar en kort, kraftig bromsning och stannar bilen i normalfallet precis
bakom framförvarande fordon. För de flesta
förare ligger detta långt utanför ett normalt
körsätt och kan upplevas som obehagligt.
Är hastighetsskillnaden mellan fordonen mer
än 15 km/h kan City Safety™ inte på egen
hand undvika kollisionen – för full bromskraft
måste föraren trampa på bromspedalen och
det kan då vara möjligt att undvika en kollision, även vid hastighetsskillnader över
15 km/h.
17
OBS
City Safety™ (s. 210)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
I vissa situationer kan det vara önskvärt att
stänga av City Safety™, t.ex. där lövade grenar kan svepa över motorhuv och/eller vindruta.
City Safety™ hanteras i menysystemet MY
CAR, MY CAR (s. 106) och efter motorstart
kan funktionen stängas av på följande sätt:
•
Sök i MY CAR fram Förarstödsystem
och välj alternativ Av vid City Safety.
Vid nästa motorstart kommer dock funktionen att vara påslagen igen, även om
systemet var avstängt när motorn stängdes av.
07
}}
211
07 Förarstöd
||
VARNING
Lasersensorn (s. 214) sänder ut laserljus
även när City Safety™ är manuellt
avstängd.
För att koppla in City Safety™ igen:
•
Följ samma procedur som vid avstängning, men välj alternativet På.
Relaterad information
•
•
•
City Safety™ (s. 210)
City Safety™ – begränsningar (s. 212)
City Safety™ – symboler och meddelanden (s. 216)
City Safety™ – begränsningar
Sensorn i City Safety™ är konstruerad för att
upptäcka bilar och andra större motorfordon
framför bilen och är oberoende av om det är
dag eller natt.
Funktionen har emellertid några begränsningar.
Sensorns begränsningar innebär att City
Safety™ fungerar sämre – eller inte alls – i
t.ex. kraftigt snöfall eller regn, i tät dimma
eller i kraftig damm- eller snörök. Även imma,
smuts, is eller snö på vindrutan kan störa
funktionen.
Nedhängande objekt som t.ex. flagga/vimpel
för utskjutande last eller tillbehör som t.ex.
extraljus och frontbågar vilka överstiger
motorhuvens höjd begränsar funktionen.
Laserljuset från sensorn i City Safety™ mäter
hur ljuset reflekteras. Sensorn kan inte se
föremål med låg reflektionsförmåga. Fordons
bakdelar reflekterar i allmänhet ljuset tillräcklig tack vare registreringsskylt och bakljusreflektorer.
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket
kan reducera förmågan för City Safety™ att
undvika kollision. I sådana situationer kommer ABS18 och ESC19-systemen att ge bästa
möjliga bromskraft med bibehållen stabilitet.
07
18
19
212
(Anti-lock Braking System) – Låsningsfritt bromssystem.
(Electronic Stability Control) – Stabilitetssystem.
När den egna bilen backar är City Safety™
temporärt deaktiverad.
City Safety™ aktiveras inte i låga farter –
under 4 km/h – varför systemet inte ingriper i
situationer där man närmar sig framförvarande bil mycket långsamt, t.ex. vid parkering.
Förarens kommandon prioriteras alltid, varför
City Safety™ inte ingriper i situationer där föraren på ett tydligt sätt styr eller gasar även
om en kollision är oundviklig.
När City Safety™ har förhindrat en kollision
med ett stillastående föremål förblir bilen
stillastående i högst 1,5 sekund. Om bilen
bromsats för ett rullande framförvarande fordon, reduceras farten till samma hastighet
som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn
när City Safety™ stoppat bilen om inte föraren hinner trycka ner kopplingspedalen
dessförinnan.
07 Förarstöd
OBS
•
Håll vindrutans yta framför lasersensorn (s. 214) ren avseende is, snö, och
smuts. För bild på sensorns placering,
se City Safety™ – funktion (s. 210).
•
Klistra eller montera ingenting på vindrutan framför lasersensorn
•
Avlägsna is och snö från motorhuven –
snö- och istäcke får ej överstiga 5 cm
höjd.
Orsak
VIKTIGT
Åtgärd
Vindrutans yta framför lasersensorn är
smutsig eller belagd
med is eller snö.
Rengör vindrutans
yta framför sensorn
från smuts, is och
snö.
Lasersensorns synfält är blockerat.
Avlägsna det
blockerande föremålet.
Om spricka, repa eller stenskott uppstår
på vindrutan framför något av lasersensorns båda "fönster" och täcker en yta på
ca 0,5 × 3,0 mm (eller större), ska en verkstad kontaktas för byte av vindrutan – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. För bild på sensorns placering, se City
Safety™ – funktion (s. 210).
Utebliven åtgärd kan medföra reducerad
prestanda för City Safety™.
För att inte riskera utebliven, felaktig eller
reducerad funktion för City Safety™, gäller
även följande:
Felsökning och åtgärd
Om kombiinstrumentet visar meddelandet (s. 216) Vindrutesensorer blockerade
Se handbok innebär det att lasersensorn är
blockerad och inte kan upptäcka fordon framför bilen, vilket i sin tur innebär att City
Safety™ inte fungerar.
Dock kommer inte meddelandet
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
att visas för alla situationer där lasersensorn
är blockerad – föraren måste därför vara noggrann med att hålla ren vindrutan och området framför lasersensorn.
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och förslag till lämplig
åtgärd.
•
Volvo rekommenderar att inte reparera
sprickor, repor eller stenskott i området framför lasersensorn – istället bör
hela vindrutan bytas.
•
Innan utbyte av vindruta, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för verifiering av att rätt vindruta beställs och
monteras.
•
Samma typ eller av Volvo godkända
vindrutetorkare ska monteras vid
utbyte.
Relaterad information
•
•
•
07
City Safety™ (s. 210)
City Safety™ – funktion (s. 210)
City Safety™ – handhavande (s. 211)
213
07 Förarstöd
City Safety™ – lasersensorn
Funktionen City Safety™ innehåller en sensor
vilken sänder ut laserljus. Kontakta en kvalificerad verkstad vid fel eller behov av service
på lasersensorn – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Det är absolut nödvändigt att följa föreskrivna instruktioner vid hantering av lasersensorn.
Följande två dekaler relaterar till lasersensorn:
dukters utförande med undantag för avvikelser i enlighet med "Laser Notice No.
50" från den 26 juli 2001.
Strålningsdata för lasersensor
Följande tabell preciserar lasersensorns fysikaliska data.
Maximal pulsenergi
2,64 µJ
Maximal medeluteffekt
45 mW
Pulslängd
Divergens (horisontell × vertikal)
VARNING
Om någon av instruktionerna häri inte
efterföljs finns risk för ögonskador!
•
Titta aldrig in i lasersensorn (vilken
avger spridande osynlig laserstrålning)
på ett avstånd om 100 mm eller närmare med förstorande optik av typ förstoringsglas, mikroskop, objektiv eller
liknande optiska instrument.
•
Test, reparation, demontering, justering och/eller byte av reservdelar på
lasersensorn får enbart utföras av en
kvalificerad verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
•
För att undvika exponering av skadlig
strålning, utför ingen omjustering eller
underhåll annat än specificerat häri.
•
Reparatör måste följa särskilt framtagen verkstadsinformation för lasersensor.
•
Demontera inte lasersensorn (inkl. ta
bort linserna). En demonterad lasersensor uppfyller laser klass 3B enligt
standard IEC 60825-1. Laser klass 3B
är inte ögonsäker och utgör därför en
risk för skador.
•
Lasersensorns kontakt måste vara
urkopplad innan demontering från
vindrutan.
33 ns
28° × 12°
Bildens övre dekal beskriver laserljusets klassificering:
07
•
Laserstrålning – Titta inte i laserstrålen
med optiska instrument – Klass 1M laserprodukt.
Bildens undre dekal beskriver laserljusets
fysikaliska data:
•
214
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Κverensstämmer med FDA:s (amerikanska livsmedelsverket) standarder för laserpro-
07 Förarstöd
•
Lasersensorn måste vara monterad på
vindrutan innan sensorns kontakt
ansluts.
•
Lasersensorn sänder laserljus när fjärrnyckeln är i nyckelläge II (s. 75) även
vid avstängd motor.
Relaterad information
•
City Safety™ (s. 210)
07
215
07 Förarstöd
City Safety™ – symboler och
meddelanden
I samband med att City Safety (s. 210)™ automatiskt bromsar, kan en eller flera av kombiin-
SymbolA
strumentets symboler (s. 216) tändas kombinerat med att ett textmeddelande visas. Ett
textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
Meddelande
Innebörd/Åtgärd
Automatisk inbromsning av
City Safety
City Safety™ bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning.
Vindrutesensorer blockerade
Se handbok
Lasersensorn är tillfälligt ur funktion på grund av att något blockerar den.
•
Ta bort föremålet som blockerar sensorn och/eller rengör vindrutan framför den.
Läs om lasersensorns begränsningar.
City Safety Service erfordras
City Safety™ är ur funktion.
•
A
Symbolerna är schematiska.
Relaterad information
•
•
07
216
City Safety™ (s. 210)
City Safety™ – funktion (s. 210)
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare*
Två systemnivåer
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cyklist eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
Beroende av hur bilen är utrustad, kan funktionen "Kollisionsvarnare med auto-broms
och detektering av cyklister samt fotgängare"
förekomma i två varianter:
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare"
aktiveras i situationer där föraren egentligen
borde ha börjat bromsa betydligt tidigare varför funktionen inte kommer att kunna hjälpa
föraren i alla lägen.
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
konstruerad för att aktiveras så sent som
möjligt för att undvika onödiga ingrepp.
Nivå 1
Föraren enbart varnas20 för uppdykande hinder med visuella och akustiska signaler –
ingen automatisk bromsning ingriper, föraren
måste själv bromsa.
•
Kollisionsvarnare* – begränsningar
(s. 222)
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 223)
•
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden (s. 225)
Föraren varnas för uppdykande hinder med
visuella och akustiska signaler – bilen bromsas automatiskt om föraren inte själv agerar
inom rimlig tid.
VIKTIGT
Underhåll av i "Kollisionsvarnare med
auto-broms och detektering av cyklister
samt fotgängare" ingående komponenter
får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
20
Kollisionsvarnare* – handhavande
(s. 221)
Nivå 2
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" kan
förhindra en kollision eller sänka kollisionshastigheten.
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" ska
inte användas för att ändra förarens sätt att
framföra bilen – om föraren enbart förlitar sig
på Kollisionsvarnare med auto-broms och
låter den bromsa, kommer en kollision att ske
förr eller senare.
•
07
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 218)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 220)
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 219)
Ingen varning för cyklister med "Nivå 1".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
217
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare* – funktion
1 – Kollisionsvarning
Först varnas föraren för en nära förestående
kollision.
Kollisionsvarnaren kan upptäcka fotgängare,
cyklist eller fordon vilka är stillastående eller
kör i samma riktning framför det egna fordonet.
Vid risk för kollision med en fotgängare, cyklist eller ett fordon påkallas förarens uppmärksamhet med en rödblinkande varningssignal (1) och en akustisk signal.
2 – Bromsunderstöd
Funktionsöversikt21.
Audio-visuell varningssignal vid kollisionsrisk.
Radarsensor22
Kamerasensor
Kollisionsvarnare med auto-broms utför tre
moment i följande ordning:
1. Kollisionsvarning
2. Bromsunderstöd22
07
3. Auto-broms22
Kollisionsvarnaren och City Safety™ (s. 210)
kompletterar varandra.
Om risken för kollision ökat ytterligare efter
kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.
Det innebär att bromssystemet förbereds för
en snabb inbromsning genom att bromsarna
ansätts svagt, vilket kan kännas som ett lättare ryck.
Om bromspedalen trycks ner tillräckligt fort
sker inbromsningen med full bromsverkan.
Bromsunderstödet förstärker även förarens
inbromsning om systemet bedömer att
bromsningen inte är tillräcklig för att undvika
en kollision.
3 – Auto-broms
I sista momentet aktiveras den automatiska
bromsfunktionen.
21
22
218
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
Endast med system Nivå 2.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om föraren i detta läge ännu inte har påbörjat
en undanmanöver och kollisionsrisken är
överhängande, träder den automatiska
bromsfunktionen in – detta sker oavsett om
föraren bromsar eller inte. Bromsning sker då
med full bromskraft för att sänka kollisionshastigheten eller med begränsad bromskraft
om det är tillräckligt för att undvika en kollision. För cyklister kan varning och fullt bromsingrepp komma mycket sent eller samtidigt.
07 Förarstöd
VARNING
Kollisionsvarnaren fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden. Kollisionsvarnaren reagerar inte på
fordon eller cyklister som kör i en annan
riktning än det egna fordonet eller för djur.
Kollisionsvarnare* – detektering av
cyklist
Varning aktiveras endast vid hög risk för
kollision. Detta avsnitt "Funktion" samt
avsnitt "Begränsningar" informerar om
begränsningar vilka föraren ska vara medveten om innan Kollisionsvarnare med
auto-broms används.
Om stora delar av cyklistens kropp eller cykel
ej är synliga för funktionens kamera, kan
systemet inte upptäcka en cyklist.
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister är avstängda i fordonshastighet över 80 km/h.
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister fungerar inte i mörker och
tunnlar – inte heller vid tänd gatubelysning.
Funktionen "ser" endast cyklister bakifrån, som
har samma färdriktning.
Auto-bromsfunktionen kan förhindra en
kollision eller reducera kollisionshastigheten. För att säkerställa full bromsverkan
bör föraren alltid trampa på bromsen –
även när bilen auto-bromsar.
Invänta aldrig en kollisionsvarning. Föraren
ansvarar alltid för att rätt avstånd och
hastighet hålls – även när Kollisionsvarnare
med auto-broms används.
Relaterad information
•
23
Kollisionsvarnare* (s. 217)
För optimal prestanda av systemet krävs att
den systemfunktion som identifierar en cyklist, får så entydig information om kroppsoch cykelkontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att urskilja cykel, huvud, armar,
axlar, ben, över- och underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.
Optimalt exempel på vad systemet tolkar som
cyklist – med tydlig kropps- och cykelkontur, rakt
bakifrån och i bilens centrumlinje.
•
För att funktionen ska kunna upptäcka en
cyklist måste denne vara vuxen och sitta
på en "senior-cykel".
•
Funktionen kan bara upptäcka cyklister
rakt bakifrån och som har samma färdriktning – inte snett bakifrån, inte från
sidan.
•
Cykeln måste vara utrustad med en väl
synlig och godkänd23 bakåtriktad röd
reflex, monterad minst 70 cm ovanför
vägbanan.
•
Cyklister som färdas vid vänster eller
höger kant av bilens tänkta/förlängda
sidolinjer kan detekteras sent eller inte
alls.
•
Funktionens förmåga att upptäcka cyklister i skymning och gryning är begränsad –
precis som för det mänskliga ögat.
Reflexen ska uppfylla rekommendation och villkor från aktuell marknads trafikmyndighet.
07
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
219
07 Förarstöd
||
•
Funktionens förmåga att upptäcka cyklister är avstängd vid körning i mörker och
tunnlar – även vid tänd gatubelysning.
•
För optimal cykeldetektering ska funktionen City Safety™ vara aktiverad, se
City Safety™ (s. 210).
Kollisionsvarnare* – detektering av
fotgängare
•
VARNING
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare"
är ett hjälpmedel. Funktionen kan inte upptäcka alla fotgängare i alla situationer och
ser t.ex. inte:
VARNING
Kollisionsvarnare med auto-broms &
detektering av cyklister är ett hjälpmedel.
Funktionen kan inte upptäcka:
•
alla cyklister i alla situationer och ser
t.ex. inte delvis skymda cyklister.
•
cyklister i klädsel som döljer kroppskonturen eller som kommer från sidan.
•
cyklar som saknar bakåtriktad röd
reflex.
• cyklar lastade med större föremål.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
Relaterad information
07
220
•
Kollisionsvarnare* (s. 217)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kamerasensorns förmåga att upptäcka
fotgängare är avstängd vid körning i mörker och tunnlar – även vid tänd gatubelysning.
•
•
fotgängare som bär på större föremål.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
Optimala exempel på vad systemet betraktar
som fotgängare med tydlig kroppskontur.
För optimal prestanda av systemet krävs att
den systemfunktion som identifierar fotgängare, får så entydig information om kroppskontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet
att urskilja huvud, armar, axlar, ben, över- och
underkropp i kombination med ett mänskligt
normalt rörelsemönster.
Om stora delar av kroppen ej är synliga för
funktionens kamera, kan systemet inte upptäcka en fotgängare.
•
För att en fotgängare ska kunna upptäckas måste denne synas i helfigur och
ha en längd av minst 80 cm.
•
Kamerasensorns förmåga att se fotgängare i skymning och gryning är begränsad
– precis som för det mänskliga ögat.
delvis skymda fotgängare, personer i
klädsel som döljer kroppskonturen
eller fotgängare kortare än 80 cm.
Relaterad information
•
Kollisionsvarnare* (s. 217)
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare* – handhavande
OBS
Funktionerna Bromsunderstöd och Autobroms är alltid aktiverade – de kan inte
stängas av.
Inställningar för Kollisionsvarnaren görs från
MY CAR via mittkonsolens bildskärm och
menysystem, se MY CAR (s. 106).
Varningssignaler På och Av
Inställningar för Kollisionsvarnaren görs via
mittkonsolens bildskärm och menysystemet
MY CAR, se MY CAR (s. 106).
Ljus- och ljudsignal
När Kollisionsvarnarens ljus- och ljudvarning
är aktiverade, testas varningslampan (nr [1] i
föregående bild) vid varje motorstart genom
att kort tända upp varningslampans separata
ljuspunkter.
Efter motorstart kan både ljus- och ljudsignal
stängas av:
1. Akustisk och visuell varningssignal vid kollisionsrisk.24
Det går att välja om Kollisionvarnarens akustiska och visuella varningssignaler ska vara
påslagna eller avstängda.
Vid motorstart fås automatiskt den inställning
som var vald då motorn stängdes av.
•
Sök fram Kollisionsvarning i
Förarstödsystem i menysystemet MY
CAR, MY CAR (s. 106) – välj där att
avmarkera funktionen.
Ljudsignal
Efter motorstart kan varningsljudet aktiveras/
deaktiveras separat:
•
Sök fram Varningsljud i
Kollisionsvarning i menysystemet MY
CAR, MY CAR (s. 106) – välj där På eller
Av.
Ställa in varningsavstånd
Varningsavståndet reglerar på vilket avstånd
den visuella och akustiska varningen utlöses.
•
Sök fram Varningsavstånd i
Kollisionsvarning i menysystemet MY
CAR, MY CAR (s. 106) – välj där Långt,
Normalt eller Kort.
Varningsavståndet bestämmer känsligheten
för systemet. Varningsavstånd Långt ger tidigare varning. Prova först med Långt och om
denna inställning ger för många varningar, vilket i vissa situationer kan uppfattas som irriterande, byt då till varningsavstånd Normalt.
Använd varningsavstånd Kort endast i
undantagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.
OBS
När den Adaptiva farthållaren används
kommer varningslampan och varningsljudet att användas av Farthållaren även om
Kollisionsvarnaren är avstängd.
Kollisionsvarnaren varnar föraren vid risk
för kollision, men funktionen kan inte förkorta förarens reaktionstid.
För att Kollisionsvarnaren ska vara effektiv
– kör alltid med Avståndsvarning (s. 207)
inställd på tidsavstånd 4–5.
07
Därefter indikeras kollisionsvarning enbart
med ljussignal.
24
Bilden är schematisk – bilmodell och detaljer kan avvika.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
221
07 Förarstöd
||
OBS
Underhåll
Funktionen har vissa begränsningar – den är
t.ex. aktiv först från och med ca 4 km/h.
Även om varningsavståndet har satts till
Långt kan varningar i vissa lägen uppfattas som sena. T.ex. vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil
bromsar kraftigt.
Kollisionsvarnarens visuella varningssignal
kan vara svår att upptäcka vid starkt solljus,
reflexer, vid användning av solglasögon eller
om föraren inte har blicken riktad rakt fram.
Varningsljudet bör därför alltid vara aktiverat.
VARNING
Inget automatiskt system kan garantera
100 % korrekt funktion i alla situationer.
Prova därför aldrig Kollisionsvarnare med
auto-broms mot människor eller fordon –
det kan medföra svåra skador och livsfara.
Kontrollera inställningar
De aktuella inställningarna kan kontrolleras på
mittkonsolens bildskärm.
•
Sök i menysystemet MY CAR (s. 106)
fram Kollisionsvarning i
Förarstödsystem.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de hållas rena från smuts, is och snö och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
•
25
222
Kamera- och radarsensor25.
Relaterad information
07
Kollisionsvarnare* (s. 217)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kollisionsvarnare* – begränsningar
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket
kan reducera förmågan att undvika kollision. I
sådana situationer kommer ABS- och
ESC (s. 178)-systemen att ge bästa möjliga
bromskraft med bibehållen stabilitet.
OBS
Den visuella varningssignalen kan tillfälligt
sättas ur funktion vid hög kupétemperatur
som orsakats av t.ex. starkt solljus. Om
detta sker, aktiveras varningsljudet även
om det är deaktiverat i menysystemet.
•
Varningar kan utebli om avståndet till
framförvarande är kort eller ratt- och
pedalrörelser är stora, t.ex. vid aktiv
körstil.
07 Förarstöd
VARNING
Varningar och bromsingrepp kan utlösas
sent eller utebli om trafiksituationen eller
yttre påverkan gör att radar- eller kamerasensorn inte kan upptäcka en fotgängare
eller ett framförvarande fordon eller cyklist
på korrekt sätt.
Sensorsystemet har en begränsad räckvidd för fotgängare och cyklister26 – systemet kan för dessa ge effektiva varningar
och bromsingrepp i fordonshastigheter
upp till 50 km/h. För stillastående eller
långsamgående fordon är varningar och
bromsingrepp effektiva i fordonshastigheter upp till 70 km/h.
Varningar för stillastånde eller långsamgående fordon kan sättas ur funktion
p.g.a. mörker eller dålig sikt.
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister är avstängda vid fordonshastighet över 80 km/h.
Kollisionsvarnaren använder samma radarsensor som Adaptiva farthållaren (s. 193).
Om varningar upplevs som för frekventa och
störande kan varningsavståndet minskas.
Detta leder då till att systemet varnar i ett
senare skede vilket minskar det totala antalet
varningar, se Kollisionsvarnare – handhavande (s. 221).
26
Med ilagd backväxel är Kollisionsvarnare med
auto-broms temporärt deaktiverad.
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar
Kollisionsvarnare med auto-broms aktiveras
inte i låga farter – under 4 km/h – varför
systemet inte ingriper i situationer där det
egna fordonet närmar sig framförvarande bil
mycket långsamt, t.ex. vid parkering.
Funktionen använder bilens kamerasensor
vilken har vissa begränsningar.
I situationer där föraren visar ett aktivt och
medvetet körbeteende kan en kollisionsvarning senareläggas något för att minimera
onödiga varningar.
•
•
•
•
När Auto-broms har förhindrat en kollision
med ett stillastående föremål förblir bilen
stillastående i högst 1,5 sekund. Om bilen
bromsats för ett rullande framförvarande fordon, reduceras farten till samma hastighet
som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn
när Auto-broms stoppat bilen om inte föraren
hinner trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
Relaterad information
•
Kollisionsvarnare* (s. 217)
Bilens kamerasensor används – förutom av
Kollisionsvarnare med auto-broms – även av
funktionerna:
Aktivt helljus (s. 85)
Trafikskyltsinformation (s. 182)
Driver Alert Control – DAC (s. 226)
Körfältsassistent (s. 230).
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera eller få ett eller flera av kameran
beroende system att sluta fungera.
Kamerasensorn har begränsningar liknande
det mänskliga ögats, dvs. den "ser" sämre i
t.ex. mörker, kraftigt snöfall eller regn och i tät
dimma. Under sådana förhållanden kan
kameraberoende funktioner reduceras kraftigt
eller tillfälligt deaktiveras.
07
Även starkt motljus, reflexer i körbanan, snöeller isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller
otydliga sidomarkeringar för körfält kan kraf-
För cyklister kan varning och fullt bromsingrepp komma mycket sent eller samtidigt.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
223
07 Förarstöd
||
tigt reducera funktionen när kamerasensorn
används för att läsa av körbanan samt upptäcka fotgängare och andra fordon.
Kamerasensorns synfält är begränsat varför
fotgängare, cyklister och fordon i vissa situationer inte kan upptäckas eller upptäckten
sker senare än förväntat.
Vid mycket höga temperaturer stängs kameran tillfälligt av under ca 15 minuter efter
motorstart för att skydda kamerafunktionen.
Felsökning och åtgärd
Om displayen visar meddelandet
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
innebär det att kamerasensorn är blockerad
och inte kan upptäcka fotgängare, cyklister,
fordon eller väglinjer framför bilen.
Det innebär samtidigt att – förutom Kollisionsvarning med auto-broms – inte heller funktionerna Automatisk hel-/halvljusavbländning,
Trafikskyltsinformation, Driver Alert Control
och Körfältsassistent kommer att ha full funktionalitet.
07
224
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och lämplig åtgärd.
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta
framför kameran
är smutsig eller
belagd med is
eller snö.
Gör ren vindrutans yta
framför kameran från
smuts, is och snö.
Tät dimma, kraftigt regn eller snö
gör att kameran
inte ser tillräckligt
bra.
Ingen åtgärd. Kameran
fungerar inte ibland vid
kraftig nederbörd.
Vindrutans yta
framför kameran
är rengjord men
meddelandet
kvarstår.
Avvakta. Det kan ta
några minuter för
kameran att mäta synbarheten.
Det har kommit
smuts mellan
vindrutans insida
och kameran.
Uppsök verkstad för
rengöring av vindrutan
innanför kamerakåpan
– en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kollisionsvarnare* (s. 217)
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare* – symboler och
meddelanden
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Kollisionsvarning system
AV
Kollisionsvarnaren avstängd.
Visas när motorn startas.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.
Kollisionsvarning ej tillgänglig
Kollisionsvarnaren kan ej aktiveras.
Visas när föraren försöker aktivera funktionen.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.
Automatisk bromsning har
aktiverats
Auto-broms har varit aktiv.
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
Kamerasensorn (s. 223) är tillfälligt ur funktion.
Meddelandet slocknar efter ett tryck på OK-knappen.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
A
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Radarn blockerad Se handbok
Kollisionsvarnare med auto-broms är tillfälligt ur funktion.
Kollisionsvarning Service
erfordras
Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
Radarsensorn (s. 202) är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller
om snöslask har samlats framför radarsensorn.
•
07
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
Relaterad information
•
Kollisionsvarnare* (s. 217)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
225
07 Förarstöd
Driver Alert System*
Driver Alert Control (DAC)*
Driver Alert System är avsett att hjälpa förare
som är på väg att få ett försämrat körbeteende eller är på väg att omedvetet lämna sitt
körfält.
DAC är avsedd att fånga förarens uppmärksamhet då denne börjar få ett vingligt körbeteende, t.ex. om föraren är distraherad eller
håller på att somna.
Driver Alert System består av olika funktioner,
vilka kan vara påslagna samtidigt eller var för
sig:
DAC har som mål att upptäcka ett långsamt
försämrat körbeteende och är i första hand
ämnad att användas på större vägar.
•
•
Driver Alert Control – DAC (s. 227).
OBS
Funktionen ska inte användas för att förlänga ett körpass. Planera alltid in pauser
med jämna mellanrum och se till att vara
utvilad.
Begränsning
I vissa fall kan systemet varna trots att förarens körbeteende inte har försämrats, t.ex:
•
•
Körfältsassistans (s. 232).
En påslagen funktion är satt i beredskapsläge
och aktiveras automatiskt först då hastigheten går över 65 km/h.
OBS
Kamerasensorn har vissa begränsningar,
se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 223).
Funktionerna använder en kamera vilken är
beroende av att körfältet har målade sidomarkeringar på var sida.
Driver Alert System fungerar inte i alla
situationer utan är endast avsett att vara
ett kompletterande hjälpmedel.
07
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
Relaterad information
•
•
226
Driver Alert Control (DAC)* (s. 226)
Körfältsassistans* (s. 230)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
på spårig vägbeläggning.
DAC är inte avsedd för stadstrafik.
Funktionen deaktiveras igen när hastigheten
sjunker under 60 km/h.
VARNING
vid starka sidovindar
Relaterad information
En kamera läser av körbanans målade sidomarkeringar och jämför vägens sträckning
med förarens rattrörelser. Föraren larmas när
fordonet inte följer körbanan på ett jämnt sätt.
I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas
trots trötthet. Då kan det hända att föraren
inte får någon varning. Därför är det alltid viktigt att stanna och ta en paus vid känsla av
trötthet, oavsett om DAC varnat eller inte.
•
•
Driver Alert System* (s. 226)
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande (s. 227)
•
Driver Alert Control (DAC)* – symboler
och meddelanden (s. 228)
•
Körfältsassistans* (s. 230)
07 Förarstöd
Driver Alert Control (DAC)* –
handhavande
VARNING
Inställningar görs från mittkonsolens bildskärm och dess menysystem.
Ett larm bör tas på största allvar eftersom
en sömnig förare ofta inte själv observerar
sitt tillstånd.
På/Av
Vid larm eller känsla av trötthet; stanna
bilen på ett säkert sätt snarast och vila.
Funktionen Driver Alert kan sättas i beredskapsläge via menysystemet MY CAR
(s. 106):
•
•
Studier har visat att det är lika farligt att
köra vid trötthet som under påverkan av
alkohol.
Markerad ruta – funktionen aktiverad.
Ingen markering i rutan – funktionen är
avstängd.
Funktion
Driver Alert aktiveras när hastigheten överstiger 65 km/h och förblir aktiv så länge hastigheten är över 60 km/h.
Relaterad information
•
•
Driver Alert System* (s. 226)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 226)
Framförs fordonet vingligt larmas
föraren med en ljudsignal samt textmeddelandet (s. 228) Driver Alert
Dags för en paus – vidstående
symbol tänds samtidigt i kombiinstrumentet.
Varningen upprepas efter en stund om inte
körbeteendet förbättras.
Varningssymbolen kan släckas:
•
07
Tryck på vänster rattspaks OK-knapp.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
227
07 Förarstöd
Driver Alert Control (DAC)* – symboler
och meddelanden
den i kombiinstrumentet eller på mittkonsolens bildskärm.
Driver Alert Control – DAC (s. 226) kan i olika
situationer visa symboler och textmeddelan-
Kombiinstrument
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Driver Alert Dags för en
paus
Fordonet har framförts på ett vingligt sätt – föraren larmas med en akustisk varningssignal + text.
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar, se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar
(s. 223).
Driver Alert Service erfordras
A
Systemet är ur funktion.
•
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symbolerna är schematiska.
Bildskärm
07
228
Symbol
Meddelande
Innebörd
Driver Alert AV
Funktionen är avstängd.
Driver Alert Tillgänglig
Funktionen är aktiverad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Symbol
Meddelande
Innebörd
Driver Alert Standby <65 km/h
Funktionen är satt i beredskapsläge p.g.a. att hastigheten är lägre än 65 km/h.
Driver Alert Ej tillgänglig
Körbanan saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är tillfälligt ur funktion. Läs om
kamerasensorns begränsningar, se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar (s. 223).
Relaterad information
•
•
•
Driver Alert System* (s. 226)
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande (s. 227)
Körfältsassistans* (s. 230)
07
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
229
07 Förarstöd
Körfältsassistans*
VARNING
Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver
Alert System – omnämns ibland även som
LKA (Lane Keeping Aid).
LKA är endast ett förarhjälpmedel och fungerar inte i alla körsituationer, trafik-,
väder- och vägförhållanden.
Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera
risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt samt att gällande lagar och trafikbestämmelser följs.
Körfältsassistans – funktion
Av & På
Körfältsassistans är aktiv i hastighetsintervallet 65–200 km/h på vägar med väl synliga
sidolinjer. På smala vägar, där körfälten är
mindre än 2,6 meter mellan sidolinjerna,
stängs funktionen temporärt av.
Relaterad information
•
•
•
07
En kamera läser av vägens/körfältets målade
sidolinjer. Om bilen är på väg att korsa en
sidolinje kommer Körfältsassistans att aktivt
styra bilen tillbaka in i körfältet med ett svagt
styrmoment i ratten.
Om bilen når fram till eller passerar en sidolinje, kommer Körfältsassistans dessutom att
varna föraren med pulserande vibrationer i
ratten.
Körfältsassistans – funktion (s. 230)
Körfältsassistans – handhavande (s. 232)
Körfältsassistans – begränsningar
(s. 232)
•
Körfältsassistans – symboler och meddelanden (s. 233)
•
Driver Alert System* (s. 226)
Tryck på knappen i mittkonsolen för att aktivera eller stänga av funktionen. En lysande
lampa i knappen visar när funktionen är
påslagen.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en Av-/På-knapp i
mittkonsolen – då hanteras istället funktionen
i bilens menysystem MY CAR, MY CAR
(s. 106). Gör där följande:
•
Sök fram Körfältsassistans och välj där
På eller Av.
I MY CAR kan dessutom bl.a. följande väljas:
230
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
•
Varning med vibration i ratten: Enbart
vibration – På eller Av.
•
Aktiv styrning: Enbart
manövreringshjälp – På eller Av.
•
Både Varning med vibration i ratten och
Aktiv styrning: Full funktionalitet – På
eller Av.
Varning med vibration i ratt
Dynamisk kurvtagning
LKA styr och varnar med pulserande rattvibrationer27.
LKA ingriper inte i skarp innerkurva.
Aktiv styrning
Körfältsassistans eftersträvar att hålla bilen
inom körfältets sidolinjer.
Om fordonet passerar en sidolinje varnar Körfältsassistans om detta med pulserande vibrationer i ratten. Detta sker oavsett om bilen
aktivt styrs tillbaka av ett pålagt styrmoment
eller ej.
I vissa fall tillåter Körfältsassistans att sidolinjer korsas utan att ingripa med vare sig aktiv
styrning eller varna med pulserande vibrationer i ratten. Att vid fri sikt utnyttja intilliggande
körfält för dynamisk kurvtagning, är exempel
på ett sådant fall.
Relaterad information
•
Körfältsassistans* (s. 230)
LKA ingriper och styr undan.
Om fordonet närmar sig körfältets vänstra
eller högra sidolinje utan att körriktningsvisaren är aktiverad, styrs bilen tillbaka.
27
07
Bilden visar 3 st pulserande vibrationer då sidolinjen passeras.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
231
07 Förarstöd
Körfältsassistans – handhavande
Körfältsassistans – begränsningar
Körfältsassistans kompletteras med självförklarande grafik i olika situationer. Här följer
några exempel:
•
Körfältsassistans kamerasensor har
begränsningar liknande det mänskliga
ögats. För mer information, se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar (s. 223) och (s. 222).
OBS
LKA är temporärt deaktiverad så länge
körriktningsvisaren är påslagen.
OBS
I vissa krävande situationer kan LKA ha
svårt att hjälpa föraren på rätt sätt – då
rekommenderas att LKA stängs av.
LKA ingriper på höger sida.
Exempel på sådan situation kan vara:
Körfältsassistans ingriper och styr undan
sidolinjen – det indikeras med:
•
•
•
•
•
•
RΚD linje för aktuell sida.
Relaterad information
•
Körfältsassistans* (s. 230)
vägarbeten
vinterväglag
dålig vägbeläggning
mycket sportigt körsätt
dåligt väder med reducerad sikt.
Händerna på ratten
LKA "ser" och följer sidolinjerna.
07
Då Körfältsassistans är aktiv och detekterar/"ser" sidolinjerna indikeras det med att
LKA-symbolen har VITA linjer.
•
GRÅ sidolinje – Körfältsassistans ser
ingen linje på den sidan av bilen.
En förutsättning för att Körfältsassistans ska
fungera är att föraren håller händerna på
ratten, vilket LKA fortlöpande kontrollerar –
om så inte sker, uppmanas föraren med ett
textmeddelande att aktivt styra bilen.
Följer då föraren inte uppmaningen att börja
styra, försätts Körfältsassistans i beredskapsläge – funktionen kommer sedan att vara
avbruten tills föraren börjar styra bilen igen.
Relaterad information
•
232
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Körfältsassistans* (s. 230)
07 Förarstöd
Körfältsassistans – symboler och
meddelanden
I situationer där LKA-funktionen uteblir eller
avbryts kan kombiinstrumentet visa en sym-
SymbolA
bol i kombination med ett förklarande meddelande – Följ i förekommande fall given
rekommendation.
Exempel på meddelanden:
Meddelande
Innebörd
Körfältsassistans Otillgänglig
vid nuvarande hastighet
Körfältsassistans är satt i beredskapsläge p.g.a. att hastigheten är lägre än 65 km/h.
Körfältsassistans Otillgänglig
för nuvarande filmarkeringar
Körfältet saknar tydliga sidolinjer eller kamerasensorn är tillfälligt ur funktion. Läs om kamerasensorns begränsningar, se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar (s. 223) och
(s. 222).
Körfältsassistans Tillgänglig
Funktionen läser körfältets sidolinjer.
Vindrutesensorer blockerade Se
handbok
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar, se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar (s. 223) och (s. 222).
A
Körfältsassistans Service
erfordras
Systemet är ur funktion.
Körfältsassistans Avbruten
LKA har avbrutits och är satt i beredskapsläge. LKA-symbolens linjer indikerar när funktionen
är aktiv igen.
•
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
07
Tabellens symboler är schematiska – de som visas i kombiinstrumentet kan utseendemässigt avvika något.
Relaterad information
•
Körfältsassistans* (s. 230)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
233
07 Förarstöd
Parkeringshjälp*
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
Parkeringshjälpens ljudnivå kan justeras
under pågående ljudsignal med mittkonsolens VOL-vred eller i bilens menysystem MY
CAR, se MY CAR (s. 106).
Parkeringshjälp finns i två varianter:
•
•
Relaterad information
•
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 237)
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* – funktion (s. 234)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 236)
Parkeringshjälp* – funktion
Parkeringshjälpen aktiveras automatiskt vid
motorstart – strömbrytarens lampa för Av/På
lyser. Stängs parkeringshjälpen av med
knappen, slocknar lampan.
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 237)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 235)
Parkeringshjälpkamera (s. 238)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 242)
Enbart bak
Både fram och bak.
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick
när funktionen mäter parkeringsutrymmet.
VARNING
07
28
234
•
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta
det ansvar som föraren själv har vid
parkering.
•
Sensorerna har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på t.ex. människor
och djur som befinner sig nära bilen.
Sidovarning, CTA (Cross Traffic Alert) (s. 249)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
På-/Av för sensorerna till Parkeringshjälp och
CTA28.
Mittkonsolens bildskärm visar en översiktsbild med förhållandet mellan bilen och ett
upptäckt hinder.
07 Förarstöd
VIKTIGT
Föremål som t.ex. kedjor, tunna blanka
stolpar eller låga hinder kan hamna i ”signalskugga” och då tillfälligt inte uppfattas
av sensorerna – den pulserande tonen kan
då oväntat upphöra istället för att övergå
till förväntad konstantton.
Parkeringshjälp* – bakåt
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
Sensorerna kan inte upptäcka höga objekt,
t.ex. utstickande lastbryggor.
•
Bildskärmsvy – visar hinder vänster fram och
höger bak.
Markerad sektor visar vilken/vilka av de fyra
sensorerna som upptäckt ett hinder. Ju närmare bilsymbolen en markerad sektorruta är,
desto kortare är avståndet mellan bilen och
ett upptäckt hinder.
Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas
automatiskt.
Vid avstånd inom 30 cm är tonen konstant
och aktiv sensors fält närmast bilen är fylld.
Om upptäckt hinder finns inom avstånd för
konstantton både bakom och framför bilen,
ljuder tonen växelvis från högtalarna.
Var i sådana här situationer extra uppmärksam och manövrera/förflytta bilen
särskilt långsamt eller avbryt pågående
parkeringsmanöver – hög risk för
skada på fordon eller andra föremål
kan föreligga eftersom sensorerna för
tillfället inte har optimal funktion.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 234)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 237)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 236)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 237)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 235)
Parkeringshjälpkamera (s. 238)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 242)
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignal för hinder bakåt kommer från en av
de bakre högtalarna.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i.
Vid backning med t.ex. en släpvagn på dragkroken, stängs parkeringshjälpen bak automatiskt av – i annat fall skulle sensorerna reagera på släpvagnen.
07
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
235
07 Förarstöd
||
OBS
Vid backning med t.ex. släpvagn eller
cykelhållare på dragkroken – utan Volvo
original släpvagnskablage – kan parkeringshjälpen behöva stängas av manuellt
för att sensorerna inte ska reagera på
dessa.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 234)
Parkeringshjälp* – framåt
Parkeringshjälpen aktiveras automatiskt vid
motorstart – strömbrytarens lampa för Av/På
lyser. Stängs parkeringshjälpen av med
knappen, slocknar lampan.
Parkeringshjälp* – funktion (s. 234)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 236)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 237)
Parkeringshjälpkamera (s. 238)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 242)
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignal för hinder framåt kommer från en
av de främre högtalarna.
236
Parkeringshjälpen framåt är aktiv upp till
ca 10 km/h. Lampan i knappen är tänd för att
indikera att systemet är påslaget. När hastigheten understiger 10 km/h aktiveras systemet
igen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Vid montering av extraljus: Tänk på att
dessa inte får skymma sensorerna – extraljusen kan då uppfattas som hinder.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 237)
07
VIKTIGT
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
Parkeringshjälp* (s. 234)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 237)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 234)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 237)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 235)
Parkeringshjälpkamera (s. 238)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 242)
07 Förarstöd
Parkeringshjälp* – felindikering
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
Om kombiinstrumentets informationssymbol lyser med fast sken och
textmeddelande Parkeringshjälp
Service erfordras visas är parkeringshjälpen
ur funktion.
Parkeringshjälp* – rengöring av
sensorer
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
För att parkeringshjälp sensorerna ska fungera
korrekt måste de rengöras regelbundet med
vatten och bilschampo.
VIKTIGT
Sensorernas placering bak.
Under vissa omständigheter kan parkeringssensorerna ge falska varningssignaler
p.g.a. externa ljudkällor vilka avger samma
ultraljudfrekvenser systemet arbetar med.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 234)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 237)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 234)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 236)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 235)
Relaterad information
Sensorernas placering fram.
•
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 234)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 234)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 236)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 237)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 235)
Parkeringshjälpkamera (s. 238)
07
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 242)
Parkeringshjälpkamera (s. 238)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 242)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
237
07 Förarstöd
Parkeringshjälpkamera
Funktion och handhavande
Parkeringskameran är ett hjälpsystem och
aktiveras när backväxeln väljs.
Kamerabilden visas på mittkonsolens bildskärm.
Är bilen även utrustad med Parkeringshjälpsensorer (s. 234)* visas dess information grafiskt som färgade fält för att illustrera avståndet till upptäckta hinder, se rubrik "Bilar med
backsensorer" längre fram i texten.
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick
när funktionen mäter parkeringsutrymmet.
VARNING
•
Parkeringskameran är ett hjälpmedel
och kan aldrig ersätta förarens ansvar
vid backning.
•
Kameran har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på människor och
djur som befinner sig nära bilen.
Kamerans placering intill öppningshandtaget.
Kameran visar vad som finns bakom bilen
och om något dyker upp från sidorna.
Kameran visar ett brett område bakom bilen
samt del av stötfångaren och eventuell dragkrok.
Föremål på bildskärmen kan upplevas luta
något – detta är normalt.
OBS
Föremål på bildskärmen kan vara närmare
bilen än de upplevs vara på skärmen.
07
Är någon annan vy aktiv tar parkeringskamerasystemet automatiskt över och dess kamerabild visas på skärmen.
När backväxeln väljs visas grafiskt två heldragna linjer som illustrerar var bilens bakhjul
238
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
kommer att rulla med aktuellt rattutslag –
detta underlättar vid fickparkering, backning i
trånga utrymmen och vid påkoppling av släpvagn. Bilens ungefärliga yttermått illustreras
med streckade linjer. Hjälplinjerna kan
stängas av – se avsnitt Inställningar (s. 240).
Kameran är aktiv ca 5 sekunder efter att
backväxeln lagts ur eller tills bilens hastighet
överstiger 10 km/h framåt eller 35 km/h
bakåt.
Ljusförhållanden
Kamerabilden justeras automatiskt efter
rådande ljusförhållande. Det gör att bilden
kan variera något i ljusstyrka och kvalitet.
Dåliga ljusförhållanden kan resultera i en
något reducerad bildkvalitet.
OBS
Håll kameralinsen ren från smuts, snö och
is för bästa funktion. Detta är speciellt viktigt vid dåliga ljusförhållanden.
07 Förarstöd
Hjälplinjer
VIKTIGT
Bilar med backsensorer*
Tänk på att skärmbilden bara visar området bakom bilen – så var uppmärksam på
bilens sidor och framvagn när ratten vrids
vid backning.
Gränslinjer
Exempel på hur hjälplinjer kan visas för föraren.
Färgade fält (4 st – en per sensor) visar avstånd.
Linjerna på skärmen projiceras som om de
befann sig i markplan bakom bilen och är
direkt beroende av rattutslaget, vilket gör att
föraren ser den väg bilen kommer att ta –
även då bilen svänger.
Är bilen även utrustad med Parkeringshjälp
(s. 234) visas avståndet med färgade fält för
varje sensor som registrerar ett hinder.
OBS
•
Vid backning med släpvagn som inte
är elektriskt kopplad till bilen visar
skärmens linjer den väg bilen kommer
att ta – inte släpvagnens.
•
Skärmen visar inga linjer när en släpvagn är elektriskt kopplad till bilens
elsystem.
•
Parkeringskameran stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om
Volvo original släpvagnskablage
används.
Systemets olika linjer.
Gränslinje fri backnings-zon
"Hjulspår"
Den streckade linjen (1) ramar in en zon upp
till ca 1,5 m bakåt från stötfångaren. Det är
samtidigt gränsen för bilens mest utstickande
detaljer, t.ex. ytterbackspeglar och hörn –
även då bilen svänger.
Fältens färg ändras med minskande avstånd
till hindret – från ljusgult till gult, via orange
mot rött.
Färg
Avstånd (meter)
Ljusgul
0,7–1,5
Gul
0,5–0,7
Orange
0,3–0,5
Röd
0–0,3
07
De breda "hjulspåren" (2) mellan sidolinjerna
anger var hjulen kommer att rulla och kan
sträcka sig ca 3,2 m bakåt från stötfångaren
om inget hinder finns i vägen.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
239
07 Förarstöd
||
Relaterad information
•
Parkeringshjälpkamera – inställningar
(s. 240)
•
Parkeringshjälpkamera – begränsningar
(s. 241)
•
•
Parkeringshjälp* (s. 234)
Parkeringshjälpkamera – inställningar
Aktivera avstängd kamera
Om kamerafunktionen är avstängd då backväxeln väljs, aktiveras den på följande vis:
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 242)
Knappens placering kan variera beroende på tillval av övrig utrustning.
•
Huvudkällmeny29.
1. Gör ett eller två långa tryck på EXIT för
att komma till huvudkällmenyn.
2. Vrid fram alternativ "Kamera" med TUNE
och tryck OK/MENU.
3. I påföljande meny: – Vrid fram önskad
kameravy med TUNE och tryck OK/
MENU – bildskärmen visar aktuell kameravy.
07
Alternativ*
Bil med tillvalet Frontkamera har en CAMknapp på klimatpanelen.
29
240
Se supplement Sensus Infotainment för mer information om menysystemet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tryck på CAM för att aktivera kameran
– bildskärmen visar aktuell kameravy.
För att växla vy mellan Back- och Frontkamera:
•
Tryck på CAM eller vrid TUNE.
Ändra inställning
Standardinställning är att kameran aktiveras
när backväxeln väljs.
Parkeringskamerans inställningar kan ändras
då bildskärmen visar en kameravy:
07 Förarstöd
1. Tryck på OK/MENU när en kameravy
visas – bildskärmen växlar till en meny
med olika alternativ.
2. Vrid fram önskat alternativ med TUNE.
3. Markera alternativet med ett tryck på OK/
MENU och backa ut med EXIT.
Relaterad information
•
•
•
•
Parkeringshjälpkamera (s. 238)
Parkeringshjälpkamera –
begränsningar
Parkeringshjälpkamera – begränsningar
(s. 241)
OBS
Parkeringshjälp* (s. 234)
Cykelhållare eller andra tillbehör monterade bak på bilen kan skymma kamerans
sikt.
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 242)
Dragkrok
Kameran kan med fördel användas vid tillkoppling av ett släpfordon. En hjälplinje för
dragkrokens tänkta "bana" mot släpfordonet
kan visas på bildskärmen – precis som för
"hjulspåren".
Att tänka på
Var uppmärksam på att även om det ser ut
som att en förhållandevis liten del av bilden är
skymd kan det medföra att en relativt stor
sektor är dold och hinder kan därigenom förbli oupptäckta tills de är alldeles inpå bilen.
Ett val kan göras mellan visning av "hjulspår"
eller dragkrokens bana – båda alternativ kan
inte visas samtidigt.
•
1. Tryck på OK/MENU när en kameravy
visas.
Håll kameralinsen ren från smuts, is och
snö.
•
Rengör kameralinsen regelbundet med
ljummet vatten och bilschampo – försiktigt så inte linsen repas.
2. Vrid fram alternativ Hjälplinje vid
dragkrok med TUNE.
3. Markera alternativet med ett tryck på OK/
MENU och backa ut med EXIT.
Zoom
Vid behov av noggrann manövrering kan
kameravyn zoomas in:
•
Tryck på CAM eller vrid TUNE – upprepat
tryck/vrid skiftar till normalvy igen.
Relaterad information
•
•
•
•
Parkeringshjälpkamera (s. 238)
Parkeringshjälpkamera – inställningar
(s. 240)
Parkeringshjälp* (s. 234)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 242)
07
Om fler alternativ finns, ligger de i en loop
– tryck/vrid tills önskad kameravy visas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
241
07 Förarstöd
Aktiv parkeringshjälp (PAP)*
VARNING
Den Aktiva parkeringshjälpen (PAP – Park
Assist Pilot) hjälper föraren att parkera genom
att först kontrollera om ett utrymme är tillräckligt stort och därefter vrida ratten och styra in
bilen i utrymmet.
PAP fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* –
funktion
Kombiinstrumentet visar med symboler, grafik
och text när olika moment ska utföras.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt samt har
uppsikt över omgivning och andra trafikanter som närmar sig eller passerar vid parkering.
Kombiinstrumentet visar med symboler, grafik
och text när olika moment ska utföras.
OBS
Funktionen PAP mäter utrymme och vrider
ratten – förarens uppgift är att följa kombiinstrumentets instruktioner och välja växel
(bakåt/framåt), reglera hastigheten,
bromsa och stanna.
Relaterad information
På-/Av-knappen finns på mittkonsolen.
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick
när funktionen mäter parkeringsutrymmet.
07
30
31
242
(Anti-lock Braking System) – Låsningsfritt bromssystem.
(Electronic Stability Control) – Stabilitetssystem.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – funktion
(s. 242)
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – handhavande (s. 243)
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – begränsningar (s. 245)
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – symboler
och meddelanden (s. 246)
•
Parkeringshjälpkamera (s. 238)
PAP kan aktiveras om följande kriterier är
uppfyllda efter motorstart:
•
Funktionerna ABS30 eller ESC31 får inte
ingripa under pågående PAP-funktion –
dessa kan aktiveras vid t.ex. brant och
halt underlag, se avsnitten om Färdbroms (s. 282) samt Stabilitetssystem
ESC (s. 178) för mer information.
•
•
Släpfordon får inte vara kopplad till bilen.
Hastigheten måste vara lägre än 50 km/h.
07 Förarstöd
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* –
handhavande
1. Aktivera PAP med ett tryck
på denna knapp och kör inte
fortare än 30 km/h.
Föraren instrueras om hur PAP fungerar med
enkla och klara instruktioner i kombiinstrumentet – med både grafik och text grafik och
textmeddelande (s. 246).
OBS
Tänk på att ratten i vissa lägen kan
skymma kombiinstrumentets anvisningar
då den vrids under parkeringsmanövern.
Princip för PAP.
PAP-funktionen parkerar bilen med följande
delmoment:
2. Ge akt på kombiinstrumentet och var
beredd att stanna bilen då grafik och
textmeddelande anmodar det.
3. Stanna bilen då grafik och text anmodar
så.
1 – Sökning och kontrollmätning
OBS
PAP söker utrymme för parkeringsplats,
visar instruktioner och styr in bilen på
bilens passagerarsida. Men om så önskas
kan bilen parkeras även på förarsidan av
gatan:
1. Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts (A & B (s. 243)) – vid mätning får
hastigheten inte överstiga 30 km/h.
2. Bilen styrs in i utrymmet under backning
(C & D (s. 244)).
•
3. Bilen fixeras i utrymmet med körning
framåt och bakåt (E & F (s. 244)).
Aktivera körriktningsvisaren åt förarsidan – då parkeras bilen på den sidan
gatan istället.
Relaterad information
•
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 242)
Parkeringshjälpkamera (s. 238)
07
PAP-funktionen söker upp och kontrollerar
om en parkeringsyta är tillräckligt stor. Gör så
här:
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
243
07 Förarstöd
||
2 – Inbackning
OBS
•
Håll händerna borta från ratten då
PAP-funktionen är aktiverad.
•
Se till att ratten inte hindras på något
sätt och kan rotera fritt.
•
För att uppnå bästa resultat – vänta
tills ratten vridits färdigt innan körning
bakåt/framåt påbörjas.
Funktionen stängs av automatiskt efter avslutad parkering i kombination med att grafik
och textmeddelande visar att parkeringen är
avslutad. Föraren kan dock behöva göra en
extra korrigering efteråt – endast föraren kan
bedöma när bilen är ordentligt parkerad.
VIKTIGT
Varningsavståndet är kortare när sensorerna används av Aktiv parkeringshjälp
jämfört med när Parkeringshjälp använder
sensorerna.
3 – Fixering
Relaterad information
Vid moment Backning kommer PAP att styra
in bilen i parkeringsutrymmet. Gör enligt följande:
•
•
1. Kontrollera att det är fritt bakåt och lägg i
backväxeln.
2. Backa långsamt och försiktigt utan att
röra ratten – och inte fortare än
ca 7 km/h.
3. Ge akt på kombiinstrumentet och var
beredd att stanna bilen då grafik och
textmeddelande anmodar det.
07
Efter att bilen backat in på parkeringsutrymmet ska den rätas upp och fixeras.
1. Lägg i 1:ans växel eller D-läge, vänta tills
ratten vridits och kör sakta framåt.
2. Stanna bilen då grafik och textmeddelande anmodar det.
3. Lägg i backväxeln och kör sakta bakåt
tills grafik och textmeddelande anmodar
att stanna.
244
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 242)
Parkeringshjälpkamera (s. 238)
07 Förarstöd
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* –
begränsningar
PAP-sekvensen avbryts:
•
•
•
om bilen framförs för fort – över 7 km/h
om föraren rör ratten
vid ingrepp av ABS32 eller ESC33-funktionen – t.ex. ett hjul tappar fästet vid halt
väglag.
Ett textmeddelande informerar om varför
PAP-sekvensen avbröts.
Att tänka på
Föraren bör ha i minnet att den Aktiva parkeringshjälpen är ett hjälpmedel – inte en ofelbar
helautomatisk funktion. Därför måste föraren
vara beredd att avbryta parkeringen. Det finns
även några detaljer att tänka på i samband
med parkering, t.ex:
•
•
PAP är konstruerad för parkering på raka
gator – inte i kraftiga böjar eller svängar.
Se därför till att bilen är parallell med parkeringsfickan då PAP mäter utrymmet.
•
Parkeringsfickor på smala gator kan inte
alltid erbjudas eftersom nödvändigt
utrymme för manövrering inte är tillräcklig
– det kan underlätta att då köra så nära
den sida av gatan som möjligt, där den
tänkta parkeringsfickan finns.
•
Tänk på att bilens front kan svänga ut
mot mötande trafik under parkeringsmanövern.
•
Objekt belägna högre än sensorernas
detektionsområde inkluderas inte när parkeringsmanövern beräknas vilket kan leda
till att PAP kan svänga in i parkeringsfickan för tidigt – därför bör sådana parkeringsfickor undvikas.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan PAP inte
hitta parkeringsfickor – en anledning kan
vara att sensorerna störs av externa ljudkällor vilka avger samma ultraljudfrekvenser systemet arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.
32
33
34
PAP utgår från på aktuell plats parkerade
fordons placering – är dessa olämpligt
uppställda kan t.ex. den egna bilens däck
och fälgar skadas mot trottoarkanter.
•
Föraren är ansvarig för bedömning av att
den ficka PAP erbjuder är lämpad för parkering.
•
Använd godkända däck34 med korrekt
däcktryck – det påverkar PAP:s förmåga
att parkera.
•
Kraftigt regn eller snöfall kan medföra att
parkeringsfickan inte mäts på ett korrekt
sätt.
•
Använd inte PAP om snökedjor eller
reservhjul är monterade.
•
Använd inte PAP om lastade föremål
sticker utanför bilen.
VIKTIGT
Vid byte till annan godkänd fälgdimension
vilken medför förändrad däckomkrets kan
PAP-systemets parametrar behöva uppdateras. Rådfråga en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
07
(Anti-lock Braking System) – Låsningsfritt bromssystem.
(Electronic Stability Control) – Stabilitets- och dragkraftssystem.
Med ”godkända däck” avses däck av samma typ och fabrikat som originalmonterats vid nyleverans från fabrik.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
245
07 Förarstöd
||
Underhåll
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* –
symboler och meddelanden
Kombiinstrumentet kan visa olika kombinationer av symboler och text med varierande
innebörd – ibland med ett självförklarande råd
om lämplig åtgärd.
Om ett meddelande säger att den aktiva parkeringshjälpen är ur funktion rekommenderas
kontakt med en auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
PAP sensorerna är placerade i stötfångarna35 –
6 st fram och 4 st bak.
•
•
För att PAP-funktionen ska fungera korrekt
måste dess sensorer rengöras (s. 237) regelbundet med vatten och bilschampo – det är
samma sensorer som Parkeringshjälp (s. 234)
använder.
Relaterad information
•
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 242)
Parkeringshjälpkamera (s. 238)
07
35
246
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan skilja beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 242)
Parkeringshjälpkamera (s. 238)
BLIS
BLIS (Blind Spot Information System) är en
funktion konstruerad för att ge föraren stöd i
körning i tät trafik på vägar med flera körfält i
samma riktning.
BLIS är en förarhjälp avsedd att varna för:
•
•
fordon i den döda vinkeln
snabbt upphinnande fordon i vänster och
höger körfält närmast eget fordon.
VARNING
BLIS är ett kompletterande hjälpmedel och
fungerar inte i alla situationer.
BLIS är ingen ersättning för ett säkert körsätt och användande av backspeglar.
BLIS kan aldrig ersätta förarens ansvar
och uppmärksamhet – det åligger alltid
föraren att utföra filbyten på ett trafiksäkert
sätt.
07 Förarstöd
BLIS – handhavande
Översikt
BLIS (Blind Spot Information System) är en
funktion konstruerad för att ge föraren stöd i
körning i tät trafik på vägar med flera körfält i
samma riktning.
Aktivera/deaktivera BLIS
BLIS aktiveras vid motorstart vilket bekräftas
av att dörrpanelernas indikeringslampor
blinkar en gång.
Håll denna yta ren – även på vänster sida.
BLIS-lampans placering36.
Indikeringslampa
BLIS-symbol
OBS
Lampan tänds på den sida av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
•
För optimal funktion är det viktigt att
ytorna framför sensorerna hålls rena.
Relaterad information
•
•
•
BLIS – handhavande (s. 247)
BLIS och CTA – symboler och meddelanden (s. 251)
CTA* (s. 249)
Underhåll
BLIS-funktionernas sensorer är placerade
innanför vardera hörn bakskärm/stötfångare.
36
37
Knapp för aktivering/deaktivering.
BLIS-funktionen kan deaktiveras/aktiveras
med ett tryck på mittkonsolens BLIS-knapp.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då hanteras funktionen i bilens menysystem MY CAR37:
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
För information om menysystemet – MY CAR (s. 106).
07
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
247
07 Förarstöd
||
•
Välj På eller Av vid Inställningar
Bilinställningar BLIS.
När BLIS deaktiveras/aktiveras slocknar/
tänds lampan i knappen och kombiinstrumentet bekräftar ändringen med ett textmeddelande – vid aktivering blinkar dörrpanelernas indikeringslampor en gång.
För att släcka meddelandet:
•
Tryck på vänster rattspaks OK-knapp.
•
•
eget fordon blir snabbt upphunnet av
annat fordon.
När BLIS upptäcker ett fordon inom zon 1,
eller ett snabbt upphinnande fordon i zon 2,
lyser dörrpanelens BLIS-lampa med fast
sken. Om föraren i det läget aktiverar körriktningsvisaren åt den sida som varningen ges,
kommer BLIS-lampan att övergå från fast
sken till att blinka med ett mer intensivt ljus.
eller
•
eget fordon blir omkört av andra fordon
VARNING
Vänta ca 5 sekunder – meddelandet
slocknar.
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backas.
När fungerar BLIS
Begränsningar
07
Princip för BLIS: 1. Zon i död vinkel. 2. Zon för
snabbt upphinnande fordon.
BLIS-funktionen är aktiv i hastigheter över
ca 10 km/h.
Systemet är konstruerat för att reagera då:
248
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra varningar. BLIS kan inte detektera
detta tillstånd.
•
Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom
sensorernas yta.
•
BLIS deaktiveras då ett släpfordon
ansluts till bilens elsystem.
VIKTIGT
Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas komponenter eller omlackering av
stötfångare får endast utföras på verkstad
– en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
BLIS (s. 246)
BLIS och CTA – symboler och meddelanden (s. 251)
07 Förarstöd
CTA*
BLIS-funktionen CTA (Cross Traffic Alert) en
förarhjälp avsedd att varna för korsande trafik
då bilen backas. CTA är ett komplement till
BLIS (s. 246).
Aktivera/deaktivera CTA
CTA aktiveras vid motorstart vilket bekräftas
av att dörrpanelernas indikeringslampor
blinkar en gång.
BLIS-funktionen är dock fortsatt aktiverad
efter att CTA stängts av.
VARNING
CTA är ett kompletterande hjälpmedel och
fungerar inte i alla situationer.
CTA är ingen ersättning för ett säkert körsätt och användande av backspeglar.
CTA kan aldrig ersätta förarens ansvar och
uppmärksamhet – det åligger alltid föraren
att backa på ett trafiksäkert sätt.
När fungerar CTA
mindre föremål som cyklar samt fotgängare
upptäckas.
CTA är endast aktiv under backning och aktiveras automatiskt då växellådans backläge
väljs.
•
En akustisk signal varnar då CTA upptäckt att något närmar sig från sidan – ljudet hörs i vänster eller höger högtalare
beroende av från vilket håll objektet närmar sig.
•
CTA varnar också genom att BLIS-lamporna tänds.
•
En varning visas även med en tänd ikon i
bildskärmens PAS-grafik (s. 234).
Begränsningar
CTA fungerar inte optimalt i alla situationer
utan har en viss begränsning – CTA-sensorerna kan t.ex. inte "se" igenom andra parkerade fordon eller skymmande föremål.
Här följer några exempel på när CTA:s "synfält" från början kan vara begränsad och
annalkande fordon därför inte kan upptäckas
förrän de är mycket nära:
På-/Av för sensorerna till Parkeringshjälp och
CTA.
I bil utrustad med Parkeringshjälp (s. 234) kan
CTA-funktionen separat stängas av/aktiveras
med Parkeringshjälpens På-/Av-knapp.
I bil utan knapp för Parkeringshjälp kan CTAfunktionen hanteras i menysystemet MY
CAR, MY CAR (s. 106), så här:
•
Sök fram Cross Traffic Alert under BLIS
och avmarkera – därefter är CTA-funktionen avstängd.
07
Princip för CTA.
CTA kompletterar BLIS-funktionen genom att
under backning kunna se korsande trafik från
sidan, t.ex. då bilen backas ut från en parkering.
CTA är konstruerat för att i första hand upptäcka fordon – i gynnsamma fall kan även
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
249
07 Förarstöd
||
let som skymmer varvid den blinda sektorn
snabbt minskar.
Exempel på ytterligare begränsningar:
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra varningar. CTA kan inte detektera
detta tillstånd.
•
CTA deaktiveras då ett släpfordon ansluts
till bilens elsystem.
VIKTIGT
Bilen står långt in i en parkeringsficka.
Blind CTA-sektor.
Sektor där CTA kan detektera/"se".
Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas komponenter eller omlackering av
stötfångare får endast utföras på verkstad
– en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Underhåll
BLIS-och CTA-funktionernas sensorer är placerade innanför vardera hörn bakskärm/stötfångare.
07
I en vinklad parkeringsficka kan CTA vara helt
"blind" åt ena sidan.
Då det egna fordonet långsamt backas, ändras dock vinkeln i förhållande till bilen/föremå-
250
Håll denna yta ren – även på vänster sida.
•
För optimal funktion är det viktigt att
ytorna framför sensorerna hålls rena.
•
Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom
sensorernas yta.
Relaterad information
•
•
BLIS (s. 246)
BLIS och CTA – symboler och meddelanden (s. 251)
07 Förarstöd
BLIS och CTA – symboler och
meddelanden
I situationer där BLIS (Blind Spot Information
System) (s. 246)- och CTA (s. 249)-funktionen
uteblir eller avbryts kan kombiinstrumentet
visa en symbol kompletterad med ett förklarande meddelande – följ eventuellt given
rekommendation.
Exempel på meddelanden:
Meddelande
Innebörd
CTA AV
CTA är manuellt avstängt –
BLIS är aktivt.
BLIS och
CTA AV
Släp kopplat
BLIS och CTA är tillfälligt ur
funktion p.g.a. att ett släpfordon är anslutet till bilens
elsystem.
BLIS och
CTA Service erfordras
BLIS och CTA är ur funktion.
Relaterad information
•
•
BLIS (s. 246)
CTA* (s. 249)
Hastighetsberoende styrservo
Hastighetsberoende styrservo gör att rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att
ge föraren ökad vägkänsla.
På motorvägar känns styrningen fastare. Vid
parkering och i låg hastighet är styrningen lätt
och kräver ingen ansträngning.
Föraren kan välja mellan tre olika nivåer av
rattmotstånd för vägkänsla eller styrsensitivitet i menysystemet MY CAR, MY CAR
(s. 106):
•
•
Uppsök verkstad om
meddelandet kvarstår –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
Sök där fram Rattmotstånd och välj
Låg, Medium eller Hög.
Denna meny är inte åtkomlig när bilen är i
rörelse.
OBS
I vissa situationer kan styrservon bli för
varm och behöver då temporärt kylas –
under den tiden arbetar styrservon med
reducerad effekt och att vrida ratten kan
då upplevas som något tyngre.
Parallellt med den temporärt reducerade
styrhjälpen visar kombiinstrumentet ett
meddelande.
07
Relaterad information
•
MY CAR (s. 106)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
251
07 Förarstöd
Typgodkännande - radarsystem
Typgodkännande för radarsystem kan utläsas
i tabellen.
Land/
Område
Singapore
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Brasilien
Europa
Härmed intygar Delphi
Electronics & Safety att
L2C0038TR och L2C0049TR
är i överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG. Försäkran
om överensstämmelse kan
vid behov konsulteras med
Delphi Electronics & Safety /
One Corporate Center /
Kokomo, Indiana 46904-9005
USA.
07
Relaterad information
•
252
Radarsensor (s. 202)
START OCH KΚRNING
08 Start och körning
Alkolås*
Alkolåsets1
funktion är att förhindra att bilen
framförs av en berusad förare. Innan motorstart är möjlig måste föraren göra ett utandningsprov som verifierar att denne inte är
påverkad av alkohol. Alkolåset kalibreras till
respektive marknads gällande gränsvärde för
laglig bilkörning.
Alkolås* – funktioner och
handhavande
Kontrollampa (4)
Batteristatus
Funktioner
Grönt blinkande
Laddning pågår
Grön
Fulladdat
Gul
Halvladdat
Röd
Urladdat – placera laddaren i hållaren eller anslut
strömförsörjningskabeln
från handskfacket.
VARNING
Alkolåset är ett hjälpmedel och fritar inte
föraren från ansvar. Det är alltid förarens
ansvar att vara nykter och att framföra
bilen på ett säkert sätt.
Relaterad information
•
Alkolås* – funktioner och handhavande
(s. 254)
•
•
•
•
Alkolås* – förvaring (s. 255)
OBS
Munstycke för utandningsprov.
Strömbrytare.
Alkolås* – inför motorstart (s. 255)
Sändarknapp.
Alkolås* – att tänka på (s. 257)
Lampa för batteristatus.
Alkolås* – symboler och meddelanden
(s. 258)
Lampa för resultat av utandningsprov.
Lampa indikerar klart för utandningsprov.
Handhavande
Batteri
Alkolåsets kontrollampa (4) visar batteriets
status:
08
1
254
Benämns även Alcoguard.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Förvara Alkolåset i dess hållare. Då hålls
det inbyggda batteriet fulladdat och Alkolåset aktiveras automatiskt när bilen öppnas.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Alkolås* (s. 254)
Alkolås* – förvaring (s. 255)
Alkolås* – inför motorstart (s. 255)
Alkolås* – att tänka på (s. 257)
Alkolås* – symboler och meddelanden
(s. 258)
08 Start och körning
Alkolås* – förvaring
Förvara Alkolåset i dess hållare. Lossa handenheten genom att trycka in den lätt i dess
hållare och släppa – den fjädrar då ut och kan
sedan tas ur hållaren.
•
Alkolås* – symboler och meddelanden
(s. 258)
Alkolås* – inför motorstart
Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klar
för användning när bilen öppnas.
Munstycke för utandningsprov.
Handenhetens förvaring och laddstation.
Strömbrytare.
•
Återplacera handenheten i hållaren
genom att skjuta in den tills det "klickar"
till.
Sändarknapp.
•
Förvara handenheten i hållaren – då är
den bäst skyddad och dess batterier hålls
fulladdade.
Relaterad information
•
•
•
•
Alkolås* (s. 254)
Alkolås* – funktioner och handhavande
(s. 254)
Alkolås* – inför motorstart (s. 255)
Alkolås* – att tänka på (s. 257)
Lampa för batteristatus.
Lampa för resultat av utandningsprov.
Lampa indikerar klart för utandningsprov.
1. Då kontrollampan (6) lyser grönt är Alkolåset klart att användas.
2. Ta loss Alkolåset från dess hållare. Är
Alkolåset utanför bilen vid upplåsning
måste det först aktiveras med strömbrytaren (2).
3. Fäll upp munstycket (1), ta ett djupt andetag och blås med jämnt tryck tills ett
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08
}}
255
08 Start och körning
||
"klick"-ljud hörs efter ca 5 sekunder.
Resultatet blir ett av alternativen i nästföljande tabell Resultat efter utfört utandningsprov.
Resultat efter utfört utandningsprov
4. Visas inget meddelande kan överföringen
till bilen ha misslyckats – tryck då på
knappen (3) för att att manuellt sända
resultatet till bilen.
5. Fäll ner munstycket och sätt fast Alkolåset i dess hållare.
6. Starta motorn efter godkänt utandningsprov inom 5 minuter – i annat fall måste
det göras om.
Kontrollampa
(5) + Displaytext
Innebörd
Grön lampa +
Alcoguard
Godkänt test
Starta motorn – ingen
alkoholhalt uppmätt.
Gul lampa +
Alcoguard
Godkänt test
Motorstart möjlig –
uppmätt alkoholhalt är
över 0,1 promille men
under gällande gränsvärdeA.
Röd lampa +
Underkänt test
Vänta 1 min
och försök igen
Motorstart ej möjlig –
uppmätt alkoholhalt är
över gällande gränsvärdeA.
A
Gränsvärde varierar från land till land, ta reda på vad som
gäller. Se även Alkolås* – att tänka på (s. 257)
OBS
Efter en avslutad körning kan motorn återstartas inom 30 minuter utan att ett nytt
utandningsprov behöver göras.
Relaterad information
•
•
08
•
•
256
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Alkolås* (s. 254)
Alkolås* – funktioner och handhavande
(s. 254)
Alkolås* – förvaring (s. 255)
Alkolås* – att tänka på (s. 257)
•
Alkolås* – symboler och meddelanden
(s. 258)
08 Start och körning
Alkolås* – att tänka på
För att få korrekt funktion och ett så rättvisande mätresultat som möjligt:
•
Undvik att äta eller dricka ca 5 minuter
innan utandningsprovet.
•
Undvik kraftig vindrutespolning – alkoholen i spolarvätskan kan resultera i felaktigt
mätresultat.
omkalibrering på en verkstad2 kan släcka
meddelandet permanent.
Kall eller varm väderlek
Ju kallare väderlek desto längre tid innan
Alkolåset är klart för användning:
Temperatur (ºC)
Maximal uppvärmningstid
(sekunder)
+10 till +85
10
–5 till +10
60
–40 till –5
180
Byte av förare
För att säkerställa att ett nytt utandningsprov
görs vid förarbyte – håll in strömbrytaren (2)
och sändarknappen (3) samtidigt i
ca 3 sekunder. Då återgår bilen till startblockeringsläge och ett nytt godkänt utandningsprov krävs innan motorstart.
Kalibrering och Service
Alkolåset ska kontrolleras och kalibreras på
en verkstad2 var 12:e månad.
30 dagar innan nödvändig omkalibrering visar
kombiinstrumentet meddelandet Alcoguard
Kalibrering erfordras Se handbok. Om
kalibrering inte utförs inom dessa 30 dagar
kommer normal motorstart att spärras –
endast start med Bypass-funktion blir då möjlig, se följande rubrik "Nödsituation".
Meddelandet kan släckas med ett tryck på
sändningsknappen (3). Det slocknar annars
av sig själv efter ca 2 minuter men återkommer sedan vid varje motorstart – enbart
2
OBS
All aktivering med förbikoppling (Bypass)
loggas och sparas i ett minne, se Inspelning av data (s. 18).
Vid temperaturer under –20 ºC eller över
+60 ºC behöver Alkolåset extra strömförsörjning. Kombiinstrumentet visar Alcoguard
Sätt i strömkabeln. Anslut då strömförsörjningskabeln från handskfacket till Alkolåset
och vänta tills kontrollampa (6) lyser grön.
Vid extremt kall väderlek kan uppvärmningstiden minskas genom att Alkolåset tas med
inomhus.
Nödsituation
I händelse av en nödsituation eller att Alkolåset är ur funktion, är det möjligt att koppla
förbi Alkolåset för att kunna köra bilen.
Efter aktiverad Bypass-funktion visar kombiinstrumentet Alcoguard Förbikoppling
aktiverad hela tiden under körning och kan
endast återställas på en verkstad2.
Bypass-funktionen kan testas utan att felmeddelande loggas – utför då alla steg utan
att starta bilen. Felmeddelandet raderas när
bilen låses.
Vid installationen av Alkolås väljs om förbikopplingen ska vara Bypass- eller Nödfunktion. Denna inställning kan i efterhand ändras
på en verkstad2.
Aktivera Bypassfunktion
•
Tryck och håll in vänster rattspaks OKknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – kombiinstrumentet visar först Förbikoppling
aktiverad Var god vänta 1 minut och
sedan Alcoguard Förbikoppling
aktiverad – därefter kan motorn startas.
Denna funktion kan aktiveras flera gånger.
Felmeddelandet som visas under körning kan
endast släckas hos en verkstad2.
Aktivera Nödfunktion
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
08
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
257
08 Start och körning
||
•
Tryck och håll in vänster rattspaks OKknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – kombiinstrumentet visar Alcoguard Förbikoppling
aktiverad och motorn kan startas.
Denna funktion kan användas en gång, sedan
måste återställning göras på verkstad2.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Alkolås* (s. 254)
Alkolås* – funktioner och handhavande
(s. 254)
Alkolås* – förvaring (s. 255)
Alkolås* – inför motorstart (s. 255)
Alkolås* – symboler och meddelanden
(s. 258)
08
2
258
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Alkolås* – symboler och meddelanden
Förutom redan beskrivna meddelanden relatertade till hur alkolåset fungerar inför motorstart (s. 255) kan även följande visas:
Displaytext
Innebörd/åtgärd
Alcoguard
Återstart
möjlig
Motorn har varit
avstängd kortare tid än
30 minuter – motorstart
möjlig utan nytt prov.
Alcoguard
Service
erfordras
Kontakta en
verkstadA.
Alcoguard
Ingen signal
mottagen
Sändning misslyckades –
sänd manuellt med
knapp (3) eller gör ett
nytt utandningsprov.
Alcoguard
Försök igen
Testet misslyckades –
gör ett nytt utandningsprov.
Alcoguard
Blås längre
Blåsningen för kort –
blås längre.
Alcoguard
Blås svagare
Blåsningen för hård –
blås svagare.
Displaytext
Innebörd/åtgärd
Alcoguard
Blås hårdare
Blåsningen för svag –
blås hårdare.
Alcoguard
förvärmer Var
god vänta
Uppvärmning ej klar –
vänta på text Alcoguard
Blås i 5 sekunder.
A
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Alkolås* (s. 254)
Alkolås* – funktioner och handhavande
(s. 254)
Alkolås* – förvaring (s. 255)
Alkolås* – inför motorstart (s. 255)
Alkolås* – att tänka på (s. 257)
08 Start och körning
Start av motor
Motorn startas respektive stängs av med hjälp
av fjärrnyckeln och START/STOP ENGINEknappen.
VIKTIGT
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – Håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet,
se Löstagbart nyckelblad – losstagning/
fastsättning (s. 159)
1. Placera fjärrnyckeln i startlåset och tryck
in den till dess ändläge. Observera att om
bilen är utrustad med Alkolås* måste ett
utandningsprov först godkännas innan
motorn kan startas. För mer information
om Alkolås, se Alkolås* (s. 254).
2. Håll kopplingspedalen nedtryckt helt3.
(För bilar med automatisk växellåda –
Tryck på bromspedalen.)
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt och
START/STOP ENGINE-knapp.
3. Tryck på START/STOP ENGINEknappen och släpp den sedan.
Startmotorn arbetar till motorn startar eller till
dess överhettningsskydd bryter.
VIKTIGT
Om motorn inte startat efter 3 försök –
vänta 3 minuter innan ett nytt försök
påbörjas. Startförmågan ökar om startbatteriet får återhämta sig.
VARNING
Ta alltid fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas och se då till att nyckelläget är 0 –
särskilt om det finns barn i bilen. För information om hur det går till, se Nyckellägen
(s. 74).
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta görs för att så snabbt som
möjligt få upp avgasreningssystemet till
normal driftstemperatur, vilket minimerar
avgasemissioner och skonar miljön.
Keyless Drive*
Följ steg 2–3 för nyckelfri (s. 161) start av
bensin- och dieselmotor.
OBS
En förutsättning för att motorn ska starta
är att en av bilens fjärrnycklar med Keyless
Drive-funktion finns i kupén eller lastutrymmet.
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckeln från bilen under
körning eller vid bogsering.
08
3
Om bilen rullar räcker det med att trycka på START/STOP ENGINE-knappen för att starta bilen.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
259
08 Start och körning
||
Relaterad information
•
Nyckellägen (s. 74)
Avstängning av motor
Rattlås
Motorn stängs av med hjälp av START/STOP
ENGINE-knappen.
Rattlåset försvårar styrning om bilen t.ex. tillgrips olovligen.
För att stänga av motorn:
Funktion
•
Tryck på START/STOP ENGINEknappen – motorn stannar.
•
Om bilen har automatisk växellåda och
växelväljaren inte är i läge P eller om bilen
rullar – Tryck 2 gånger eller håll START/
STOP ENGINE-knappen intryckt tills
motorn stannar.
Relaterad information
•
08
4
260
Bil med Keyless räcker det att ha en fjärrnyckel inne i kupén.
Nyckellägen (s. 74)
•
Rattlåset låser när förardörren öppnas
efter att motorn stängts av.
•
Rattlåset låser upp när fjärrnyckeln sitter i
startlåset4 och START/STOP ENGINEknappen trycks in.
Ett mekaniskt ljud kan förnimmas när rattlåset
låser upp eller låser.
Relaterad information
•
•
•
Start av motor (s. 259)
Nyckellägen (s. 74)
Ratt (s. 81)
08 Start och körning
Starthjälp
Om startbatteriet (s. 360) är urladdat kan
bilen startas med ström från ett annat batteri.
4. Sätt fast den röda startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets pluspol (1).
11. Starta motorn i bilen med det urladdade
batteriet.
VIKTIGT
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika kortslutningar med andra komponenter i motorrummet.
5. Κppna clipsen på det egna batteriets
främre täcklock och ta loss locket.
6. Sätt den röda startkabelns andra klamma
på bilens pluspol (2).
7. Sätt fast den svarta startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets minuspol (3).
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika kortslutning eller andra skador:
1. Sätt bilens elsystem i nyckelläge 0, se
Nyckellägen (s. 74).
2. Kontrollera att hjälpstartbatteriet har
spänningen 12 V.
3. Om hjälpstartbatteriet är monterat i en
annan bil – stäng av den hjälpande bilens
motor och se till att de båda bilarna inte
vidrör varandra.
Rör inte anslutningarna under startförsöket
– då finns risk för gnistbildning.
12. Ta bort startkablarna i omvänd ordning –
först den svarta och sedan den röda.
> Se till att ingen av den svarta startkabelns klammor kommer i kontakt
med batteriets pluspol eller ansluten
klamma på den röda startkabeln!
VARNING
8. Sätt den andra klamman på en jordpunkt,
t.ex. höger motorfäste i ovankant, den
yttre skruvskallen (4).
9. Kontrollera att startkablarnas klammor
sitter fast ordentligt så att det inte uppstår
gnistor under startförsöket.
10. Starta motorn på "hjälpbilen" och låt den
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, ca 1500 varv/minut.
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra
som kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i
ögonen – kontakta omedelbart läkare.
Relaterad information
•
Start av motor (s. 259)
08
261
08 Start och körning
Växellådor
Manuell växellåda
Backväxelspärr
Det finns två huvudtyper av växellådor –
Manuell respektive Automatisk.
Växellådans funktion är att ändra utväxling
beroende på fart och kraftbehov.
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
•
•
Manuell växellåda (s. 262)
Automatisk växellåda – Geartronic (s. 263) och Powershift (s. 267)
VIKTIGT
I avsikt att förhindra skada på någon av
drivsystemets komponenter kontrolleras
växellådans arbetstemperatur. Vid risk för
överhettning tänds en varningssymbol i
kombiinstrumentet kombinerat med ett
textmeddelande – följ där given rekommendation.
•
Lägg i backväxeln endast då bilen står
still.
•
Växelmönster.
•
Trampa ned kopplingspedalen helt vid
varje växling.
•
Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna.
VARNING
262
Följ växelmönster präglat på växelspaken
och utgå från neutralläge N innan den
förs till R-läget.
Relaterad information
Den 6-växlade lådan finns i två olika versioner
– backväxelns läge skiljer dem åt. Se aktuellt
växelmönster präglat på växelspaken.
08
•
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – en ilagd växel
är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla
situationer.
Växellådor (s. 262)
08 Start och körning
Växlingsindikator*
Automatisk växellåda
Växlingsindikatorn meddelar föraren när det är
lämpligt att lägga i nästa högre eller lägre
växel för att erhålla lägsta tänkbara bränsleförbrukning.
En automatisk växellåda med Geartronic har,
till skillnad mot en Automatisk växellåda Powershift (s. 267), en hydraulisk momentomvandlare som överför kraften från motor
till växellåda. Den har två olika växellägen –
Automatisk och Manuell.
En väsentlig detalj i samband med miljöanpassad körning är att köra på rätt växel och
att växla i god tid.
Som hjälpmedel finns på vissa varianter en
indikator – GSI (Gear Shift Indicator) – vilken
meddelar föraren när det är lämpligt att lägga
i nästa högre eller lägre växel för att erhålla
lägsta tänkbara bränsleförbrukning. Vid hänsyn tagen till egenskaper såsom prestanda
och vibrationsfri gång kan det dock vara
lämpligt att växla vid högre varvtal.
Kombiinstrument "Digital" med växlingsindikator.
Inramad siffra anger aktuell växel.
Med kombiinstrument "Analog" visas växellägen och
indikatorpilar i dess centrum.
Manuell växellåda
Växlingsindikator för manuell
låda. Endast en markör är
tänd åt gången – vid normal
körning lyser endast den i
mitten.
Vid rekommenderad upp-/
nerväxling tänds den övre vid "+" eller den
nedre vid "–", rödmarkerade i bilden.
Automatisk växellåda – Geartronic*
Relaterad information
•
•
D: Automatiska växellägen. +/–: Manuella växellägen. S: Sportläge*.5
Kombiinstrumentet visar växelväljarens läge
med följande tecken: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3
osv.
Manuell växellåda (s. 262)
Automatisk växellåda – Geartronic*
(s. 263)
08
5
Växelspakens växelmönster varierar beroende på motorval.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
263
08 Start och körning
||
Växellägen
R – Backläge
Automatiska växellägen indikeras till höger på kombiinstrumentet. (Endast en markör är tänd åt gången – den
för aktuellt växelväljarläge.)
Symbol "S" för Sportläge är
ORANGE i aktivt läge.
P – Parkeringsläge
Välj P när motorn ska startas eller när bilen
parkeras.
•
För att kunna föra växelväljaren ur P-läge
måste bromspedalen först tryckas ner
ordentligt.
I P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Ansätt även parkeringsbromsen, för säkerhets skull, se Parkeringsbroms (s. 284).
OBS
Växelväljaren måste stå i P-läge för att
bilen ska kunna låsas och larmas.
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla när läge R väljs.
N – Neutralläge
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Ansätt parkeringsbromsen om bilen står stilla
med växelväljaren i läge N.
08
264
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att hålla
bilen i alla situationer.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
För att återgå till automatiskt körläge:
•
D – Körläge
Om växellådan har ett Sportprogram, blir
lådan manuell först efter att spaken förts
framåt eller bakåt i sitt "+/–"-läge. Kombiinstrumentets tecken skiftar då från S till
att visa vilken av växlarna 1, 2, 3 osv, som
är ilagd.
Geartronic – Manuella växellägen (+/–)
Med Geartronic automatiska växellåda kan
föraren även växla manuellt. Bilen motorbromsar när gaspedalen släpps.
Manuellt växelläge nås genom att föra spaken
åt sidan från läge D till ändläget vid "+/–".
Kombiinstrumentets symbol "+/–" skiftar färg
från VIT till ORANGE och siffrorna 1, 2, 3 osv,
visas i en ruta vilket motsvarar den växel som
just då är ilagd.
•
Tryck spaken framåt mot + (plus) för att
växla upp ett steg och släpp den – spaken återgår till dess neutralläge mellan
"+" och "–".
eller
•
Dra spaken bakåt mot "–" (minus) för att
växla ner ett steg och släpp den.
Manuellt växelläge "+/–" kan väljas när som
helst under färd.
För spaken åt sidan till ändläget vid D.
OBS
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling sker automatiskt beroende på gaspådrag
och hastighet. Bilen ska stå stilla när läge D
väljs från läge R.
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
VARNING
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter
farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för
den valda växeln.
Paddlar*
Som komplement till att växla manuellt med
växelväljaren finns även reglage placerade på
ratten, s.k. "paddlar".
För att kunna växla med rattpaddlarna måste
de först aktiveras. Det görs genom att dra en
av paddlarna mot ratten – kombiinstrumentet
skiftar då tecken från "D" till en siffra vilket
indikerar aktuell växel.
För att sedan växla ett steg:
•
Dra en av paddlarna bakåt – mot ratten –
och släpp.
08 Start och körning
OBS
Automatisk deaktivering
"–": Väljer nästa lägre växel.
"+": Väljer nästa högre växel.
En växling sker vid varje paddeldrag förutsatt
att motorns varvtal inte går utanför tillåtet
område.
Efter varje växling skiftar kombiinstrumentet
siffra för att visa aktuell växel.
Sportläget kan väljas när som helst under
färd.
Undantag är vid motorbroms – då är paddlarna aktiverade så länge motorbromsning
pågår.
Det kan underlätta att komma iväg i halt väglag om 3:ans växel läggs i manuellt.
Rattpaddlarna kan även deaktiveras manuellt:
•
Dra båda paddlarna mot ratten och
håll tills kombiinstrumentet skiftar
tecken från siffra för aktuell växel till
"D".
Paddlarna kan även användas med växelväljaren i Sportläge* – då är paddlarna ständigt
aktiverade utan att deaktiveras.
Geartronic – Sportläge (S)
Sportprogrammet ger ett sportigare
beteende och tillåter högre varvtal
på växlarna. Samtidigt fås snabbare
respons vid gaspådrag. Vid aktiv
körning prioriteras även körning på en lägre
växel, innebärande fördröjd uppväxling.
För att aktivera Sportläge:
6
För växelväljaren åt sidan, från D-läge till
ändläget vid "+S–" – kombiinstrumentet
skiftar tecken från D till S.
Om rattpaddlarna inte används, deaktiveras de efter en kort stund – det indikeras
med att kombiinstrumentet skiftar tecken;
från siffra för aktuell växel tillbaka till "D".
Manuell deaktivering
Rattens båda "paddlar".
•
Geartronic – Vinterläge
1. Tryck ner bromspedalen och för växelväljaren från D-läge till ändläget vid "+/–" –
kombiinstrumentet skiftar tecken från D
till siffran 16.
2. Stega upp till växel 3 genom att trycka
fram spaken mot "+" (plus) 2 gånger –
kombiinstrumentet skiftar tecken från 1 till
3.
3. Släpp bromsen och ge försiktigt gaspådrag.
Växellådans "Vinterläge" gör att bilen rullar
iväg med ett lägre motorvarv och reducerad
motorstyrka på drivhjulen.
Kickdown
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en
omedelbar nerväxling, s.k. kickdown.
Om gaspedalen släpps ur kickdown-läget,
sker uppväxling automatiskt.
08
Om bilen har Sportläge*, visas först "S".
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
265
08 Start och körning
||
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är
växellådans styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd som förhindrar kickdown-funktionen.
Geartronic tillåter inte nedväxling/kickdown
som leder till så högt motorvarv att motorn
kan skadas. Om föraren ändå försöker göra
en sådan nedväxling vid högt motorvarv händer ingenting – den ursprungliga växeln förblir
ilagd.
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal i syfte att förhindra motorskador.
Bogsering
Om bilen måste bogseras – se viktig information i avsnitt Bogsering (s. 301).
Relaterad information
•
Transmissionsolja – kvalitet och volym
(s. 393)
•
•
Växellådor (s. 262)
Automatisk växellåda – Powershift*
(s. 267)
08
266
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08 Start och körning
Automatisk växellåda – Powershift*
Den automatiska växellådan Powershift överför drivkraften från motor till drivhjul med
dubbla mekaniska kopplingslameller, till skillnad mot Geartronic vilken istället gör det med
en hydraulisk momentomvandlare.
manuellt – istället för 3:ans växel med
Geartronic.
Bogsering
Modell med växellådan Powershift bör inte
bogseras eftersom den är beroende av
motorgång för att få tillräcklig smörjning. Om
bogsering (s. 301) ändå måste ske, ska
sträckan göras så kort som möjligt och då
med mycket låg hastighet.
Vid osäkerhet om bilen är utrustad med växellådan Powershift eller Geartronic, kan det
verifieras genom att kontrollera beteckningen
på växellådans dekal under motorhuven, Typbeteckningar (s. 382). Beteckning ”MPS6”
betyder att det är en Powershift – i annat fall
är det automatlådan Geartronic.
D: Automatiska växellägen. +/–: Manuella växellägen. S: Sportläge*.7
Powershift växellåda fungerar på samma sätt
och har likadana reglage och funktioner som
automatlådan Geartronic.
Ett undantag är ”Geartronic – Vinterläge” (s. 263):
•
Med Powershift underlättas att komma
iväg i halt väglag om 2:ans växel läggs i
Se även viktig information i avsnitt Bogsering (s. 301).
Att tänka på
Växellådans dubbelkoppling har ett överlastskydd som aktiveras om den skulle bli för
varm, t.ex. om bilen hålls stilla med gaspedalen i en uppförsbacke för länge.
varningssymbolen tänds och kombiinstrumentet visar ett meddelande. Även vid långsam kökörning (10 km/h eller lägre) i uppförsbacke eller med påkopplat släpfordon kan
växellådan bli för varm. Växellådan svalnar vid
stillastående, med nertryckt färdbroms och
motorn på tomgång.
Κverhettning vid körning i långsam kö kan
undvikas genom att köra etappvis:
•
Stå stilla och vänta med foten på färdbromsen tills en lagom sträcka byggts
upp i framförvarande trafik, kör fram ett
stycke, stanna och vänta en stund igen
med foten på bromsen.
VIKTIGT
Använd färdbromsen för att hålla bilen still
i ett uppförslut – håll inte bilen still med
gaspedalen. Växellådan kan då överhettas.
Textmeddelande och åtgärd
I vissa situationer kan kombiinstrumentet visa
ett textmeddelande samtidigt med att en
symbol tänds.
En växellåda som blivit för varm märks
genom att bilen upplevs skaka och vibrera,
08
7
Växelspakens växelmönster varierar beroende på motorval.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
267
08 Start och körning
||
Symbol
A
Meddelande
Köregenskaper
Åtgärd
Växellådan varm Bromsa för
att kyla
Svårighet att hålla jämn hastighet
med konstant motorvarv.
Växellådan överhettad. Håll bilen stilla med färdbromsen.A
Växellådan varm Parkera snarast Låt motorn gå
Kraftigt huggande framdrivning av
bilen.
Växellådan överhettad. Parkera genast bilen på ett säkert
sätt.A
Växellådan kyls Låt motorn gå
Ingen drivning på grund av överhettad växellåda.
Växellådan överhettad. För snabbast kylning: Låt motorn
gå på tomgång med växelspaken i N- eller P-läge tills
meddelandet slocknar.
För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
Tabellen visar tre steg med ökad allvarlighetsgrad om växellådan skulle bli för varm. Parallellt med textmeddelandet, uppmärksammas
föraren även genom att bilens elektronik tillfälligt förändrar köregenskaperna. Följ textmeddelandets anvisning i förekommande fall.
VARNING
Om varningssymbol kombinerad med texten Växellådan varm Parkera snarast
Låt motorn gå ignoreras kan värmen i
växellådan bli så hög att kraftflödet mellan
motor och växellåda tillfälligt bryts för att
hindra kopplingen från att haverera – bilen
förlorar då drivningen och blir stillastående
tills växellådans temperatur kylts till acceptabel nivå.
OBS
Tabellens exempel är ingen indikation på
att bilen är defekt, utan visar att en säkerhetsfunktion aktiverats i avsikt att förhindra
skada på någon av bilens komponenter.
För fler möjliga textmeddelanden med dess
respektive förslag till lösning, rörande automatisk växellåda, se Meddelanden (s. 105).
Ett textmeddelande slocknar automatiskt
efter utförd åtgärd eller efter ett tryck på
blinkerspakens OK-knapp.
08
Relaterad information
•
268
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Automatisk växellåda – Geartronic*
(s. 263)
08 Start och körning
Växelväljarspärr
Det finns två olika typer av växelväljarspärr –
mekanisk och automatisk.
Mekanisk växelväljarspärr
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P)
Lyft ur den skålade insatsen i facket
bakom mittkonsolen och lokalisera en
återfjädrande knapp i fackets botten.
För att kunna föra växelväljaren från P till
övriga växellägen måste bromspedalen vara
nedtryckt och fjärrnyckeln i läge II.
Tryck ner knappen och håll.
För växelväljaren ur P-läget och släpp
knappen.
Växlingsspärr – Neutral (N)
G021351
Om växelväljaren är i läge N och bilen har
stått stilla i minst 3 sekunder (oavsett om
motorn är igång eller inte) är växelväljaren
spärrad.
För att kunna föra växelväljaren från N till ett
annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och fjärrnyckeln i nyckelläge II (s. 74).
4. Sätt tillbaka förvaringsfackets insats.
Relaterad information
•
Automatisk växellåda – Geartronic*
(s. 263)
•
Automatisk växellåda – Powershift*
(s. 267)
Deaktivera automatisk växelväljarspärr
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt
mellan N och D. Κvriga lägen har en spärr
som manövreras med spärrknappen på växelväljarspaken.
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
Automatisk växelväljarspärr
Automatväxellådan har särskilda säkerhetssystem:
Parkeringsläge (P)
Stillastående bil med motorn igång:
•
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
Om bilen inte är körbar, t.ex. vid urladdat
startbatteri, måste växelväljaren föras ur Pläget för att bilen ska kunna flyttas.
08
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
269
08 Start och körning
Starthjälp i backe (HSA)*
Start/Stop*
Färdbromsen kan släppas inför igångkörning
eller backning i en backe – funktionen HSA
(Hill Start Assist) gör att bilen inte rullar iväg.
Vissa kombinationer av motor och växellåda
är försedda med en Start/Stop-funktion vilken
träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö
eller väntan vid trafikljus – motorn stängs då
temporärt av och startar automatiskt igen då
färden ska fortsätta.
Funktionen innebär att pedaltrycket i bromssystemet finns kvar några sekunder under
tiden foten flyttas från bromspedal till gaspedal.
Den tillfälliga bromseffekten släpper efter
några sekunder eller när föraren ger gas.
Relaterad information
•
Start av motor (s. 259)
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden vilket vägleder all vår verksamhet.
Denna målinriktning har resulterat i flera
separata energisparande funktioner varav
Start/Stop är en av dem, samtliga med den
gemensamma uppgiften att minska bränsleförbrukningen, vilken i sin tur bidrar till reducerat avgasutsläpp.
Allmänt om Start/Stop
Motorn stängs av – det blir tystare och renare....
08
270
Med Start/Stop-funktionen ges föraren möjlighet till ett mer aktivt miljömedvetet sätt att
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
köra bil genom att låta motorn "auto-stoppa",
när så är lämpligt.
Manuell eller Automatisk
Observera att det finns skillnader i Start/Stopfunktion beroende av om växellådan är manuell eller automatisk.
Relaterad information
•
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 271)
•
•
•
Start av motor (s. 259)
•
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 273)
Start/Stop* – inställningar (s. 275)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 274)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 272)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 275)
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 277)
•
Batteri – Start/Stop (s. 363)
08 Start och körning
Start/Stop* – funktion och
handhavande
Villkor
Start/Stop-funktionen aktiveras automatiskt
när motorn nyckelstartas.
Start/Stop-funktionen aktiveras automatiskt när motorn
nyckelstartas. Föraren uppmärksammas på funktionen
genom att På-/Av-knappens
symbol tänds upp i kombiinstrumentet och att
På-/Av-knappens lampa
lyser.
Samtliga bilens ordinarie
system såsom belysning, radio etc. fungerar
som normalt även vid auto-stoppad motor
förutom att viss utrustning kan få funktionen
tillfälligt reducerad, t.ex. klimatanläggningens
fläkthastighet eller extremt hög volym på ljudanläggningen.
Auto-stoppa motorn
För att motorn ska auto-stoppa gäller följande:
A
M/A
Auto-starta motorn
Villkor
A
Frikoppla, ställ växelspaken i
neutralläge och släpp upp kopplingspedalen – motorn auto-stoppar.
M
Stanna bilen med färdbromsen
och håll sedan kvar foten på
pedalen – motorn auto-stoppar.
A
M/A
A
Med växelspaken i neutralläge:
M
1. Tryck ner kopplingspedalen
eller tryck på gaspedalen –
motorn startar.
2. Lägg i lämplig växel och kör.
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Är ECO-funktionen aktiverad
kan motorn auto-stoppa
innan bilen står helt still.
Som verifikation och påminnelse om
att motorn är auto-stoppad tänds
kombiinstrumentets symboler för
Start/Stop-funktionen.
Släpp fottrycket på färdbromsen –
motorn auto-startar och färden kan
fortsätta.
A
Behåll fottrycket på färdbromsen
och tryck på gaspedalen – motorn
auto-startar.
A
I ett utförslut finns även denna möjlighet:
M+
A
•
A
Släpp färdbromsen och låt
bilen rulla iväg – motorn autostartar då hastigheten överskrider normal promenadtakt.
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Deaktivera Start/Stop-funktionen
I vissa situationer kan det
vara önskvärt att tillfälligt
stänga av den automatiska
Start/Stop-funktionen – det
görs med ett tryck på denna
knapp.
08
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
271
08 Start och körning
||
Avstängd funktion indikeras med att
kombiinstrumentets Start/Stopsymboler och knappens lampa
slocknar.
•
Batteri – Start/Stop (s. 363)
Motorn auto-stoppar inte om:
M+A
föraren öppnat säkerhetsbältets
lås.
M+A
startbatteriets kapacitet är under
lägsta tillåtna nivå.
M+A
motorn inte har normal driftstemperatur.
M+A
yttertemperaturen är omkring fryspunkten eller över ca 30 °C.
M+A
vindrutans elektriska uppvärmning
aktiveras.
M+A
M+A
Start/Stop* – inställningar (s. 275)
miljön i kupén avviker från förvalda värdenB – indikeras av att
kupéfläkten har ett högt varvtal.
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 274)
bilen backas.
M+A
startbatteriets temperatur är under
fryspunkten eller för hög.
M+A
HSA innebär att trycket i bromssystemet temporärt finns kvar under tiden foten flyttas från
bromspedalen till gaspedalen inför igångkörning med auto-stoppad motor. Den tillfälliga
bromseffekten släpper efter ett par sekunder
eller när föraren ger gas.
Relaterad information
272
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 277)
bilen inte först uppnått ca 8 km/h
efter nyckelstart eller senaste
auto-stopp.
Starthjälp HSA
•
•
•
Start/Stop* – motorn stoppar inte
Även om Start/Stop-funktionen är aktiverad,
auto-stoppar motorn inte alltid.
M/AA
Färdbromsen kan släppas även i ett uppförslut för att auto-starta motorn – funktionen
HSA (s. 270) (Hill Start Assist) gör att bilen
inte rullar bakåt.
08
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 275)
Villkor
Start/Stop-funktionen är avstängd tills den
återaktiveras med knappen eller tills nästa
gång motorn nyckelstartas.
•
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 270)
Start av motor (s. 259)
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 273)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 272)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08 Start och körning
A
B
C
D
Villkor
M/AA
föraren gör större rattrörelser.
M+A
avgassystemets partikelfilter är
fullt – först efter att en automatisk
reningscykel utförts (se Dieselpartikelfilter (DPF) (s. 293)), återaktiveras den tillfälligt avstängda
Start/Stop-funktionen.
M+A
vägbanan är mycket brant.
M+A
ett släpfordon är elektriskt anslutet till bilens elsystem.
M+A
motorhuven öppnatsC.
M+A
växellådan inte har normal driftstemperatur.
A
det atmosfäriska lufttrycket understiger motsvarande
1500–2500 m.ö.h. – aktuellt lufttryck varierar med rådande väderlek.
A
den Adaptiva farthållarens Köassistent är aktiverad.
A
växelväljaren förs ur D-läget till SlägeD eller "+/–".
A
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Bil med ECC.
Endast med vissa motorer.
Sportläge.
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 270)
•
•
•
Start av motor (s. 259)
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 273)
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 277)
•
Batteri – Start/Stop (s. 363)
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 271)
Start/Stop* – inställningar (s. 275)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 274)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 275)
Start/Stop* – motorn auto-startar
En auto-stoppad motor kan i vissa fall återstarta utan att föraren bestämt att färden ska
fortsätta.
I följande fall auto-startar motorn även om
föraren inte tryckt ner kopplingspedalen
(manuell låda) eller tar foten från bromspedalen (automatisk låda):
Villkor
M/AA
Imma bildas på rutorna.
M+A
Miljön i kupén avviker från förvalda värdenB.
M+A
Ett temporärt högt strömuttag
råder eller startbatteriets kapacitet
sjunker under lägsta tillåtna nivå.
M+A
Upprepade pumpningar med
bromspedalen.
M+A
Motorhuven öppnasC.
M+A
Bilen börjar rulla, eller gör en liten
hastighetsökning om bilen autostoppat utan att stå helt stilla.
M+A
Förarens bälteslås öppnas med
växelväljaren i D- eller N-läge.
A
RattrörelserC.
A
08
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
273
08 Start och körning
||
Villkor
M/AA
Växelväljaren förs ur D-läget till SlägeD, R eller "+/–".
A
Förardörren öppnas med växelväljaren i D-läge – "pling"-ljud och
textmeddelande informerar om att
Start/Stop-funktionen är aktiv.
A
A
B
C
D
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 277)
•
•
Batteri – Start/Stop (s. 363)
Start/Stop* (s. 270)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
Motorn auto-startar inte alltid efter att ha
auto-stoppat.
I följande fall auto-startar inte motorn efter att
ha auto-stoppat:
Villkor
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Bil med ECC.
Endast med vissa motorer.
Sportläge.
VARNING
Κppna inte motorhuven när motorn autostoppat – motorn kan plötsligt auto-starta.
Gör först en normal motoravstängning
med START/STOP ENGINE-knappen
innan huven fälls upp.
M/A
A
En växel är ilagd utan frikoppling –
en displaytext uppmanar föraren
att ställa växelspaken i neutralläge
för att auto-start ska kunna ske.
M
Föraren är obältad, växelväljaren är
i P-läge och förardörren är öppen –
en normal motorstart måste göras.
A
A
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Relaterad information
Relaterad information
08
274
•
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 271)
•
•
•
Start av motor (s. 259)
•
•
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 272)
Start/Stop* – inställningar (s. 275)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 274)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 275)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
•
Start/Stop* (s. 270)
•
•
•
•
•
Start av motor (s. 259)
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 271)
Start/Stop* – inställningar (s. 275)
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 273)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 272)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 275)
08 Start och körning
•
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 277)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp
manuell växellåda
Batteri – Start/Stop (s. 363)
I det fall en igångkörning misslyckas och
motorn stannar, gör enligt nedan:
1. Tryck ner kopplingspedalen igen –
motorn auto-startar.
Start/Stop* – inställningar
I bilens menysystem MY CAR (s. 106) finns
information om Volvos Start-Stop-system
samt rekommendationer för energibesparande körteknik.
2. I vissa fall måste växelspaken ställas i
neutralläge. Kombiinstrumentet visar då
texten Lägg växel i neutralläge.
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 270)
•
•
•
Start av motor (s. 259)
•
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 273)
•
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 271)
Start/Stop* – inställningar (s. 275)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 274)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 272)
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 277)
Batteri – Start/Stop (s. 363)
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 270)
•
•
Start av motor (s. 259)
•
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 273)
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 271)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 274)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 272)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 275)
08
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
275
08 Start och körning
||
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 277)
•
Batteri – Start/Stop (s. 363)
08
276
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08 Start och körning
Start/Stop* – symboler och
meddelanden
Start/Stop-funktionen kan visa textmeddelanden i kombiinstrumentet.
Symbol
Textmeddelande
Kombinerat med denna kontrollampa kan Start/Stop-funktionen
visa textmeddelanden på kombiin-
strumentet för vissa situationer. För några av
dem finns en rekommenderad åtgärd som bör
utföras. Följande tabell visar några exempel.
Meddelande
Info/åtgärd
M/AA
Auto Start/Stop Service erfordras
Start/Stop är ur funktion. Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
M+A
Autostart Motorn igång + akustisk
signal
Aktiveras om förardörren öppnas med auto-stoppad motor och växelväljaren i Dläge.
A
Tryck på Startknappen
Motorn kommer ej att auto-starta – gör en normal motorstart med START/STOP
ENGINE-knappen.
M+A
Trampa ner kopplingspedal för
att starta
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att kopplingspedalen ska tryckas ner.
M
Trampa ned broms- och kopplingspedalerna för att starta
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att broms- eller kopplingspedalen ska
tryckas ner.
M
Växel i neutral för att starta
Växel är ilagd utan frikoppling – frikoppla och ställ växelspaken i neutralläge.
M
08
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
277
08 Start och körning
||
Symbol
A
Meddelande
Info/åtgärd
Välj P eller N för att starta
Start/Stop har deaktiverats – för växelväljaren till N- eller P-läge och gör en normal
motorstart med START/STOP ENGINE-knappen.
A
Tryck på Startknappen
Motorn kommer ej att auto-starta – gör en normal motorstart med START/STOP
ENGINE-knappen och växelväljaren på P eller N.
A
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Om ett meddelande inte släcks efter utförd
åtgärd bör en verkstad kontaktas – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 270)
•
•
•
Start av motor (s. 259)
•
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 273)
•
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 271)
Start/Stop* – inställningar (s. 275)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 274)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 272)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 275)
Batteri – Start/Stop (s. 363)
08
278
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
M/AA
08 Start och körning
ECO*
OBS
ECO8
är en innovativ Volvo-funktion för automatväxlade bilar, vilken kan reducera bränsleförbrukning med upp till 5 %, beroende på
förarens körbeteende. Funktionen ger föraren
möjlighet till ett mer aktivt miljömedvetet sätt
att köra bil.
Allmänt
Vid aktivering av ECO-funktionen förändras följande:
•
•
•
•
•
8
Vid aktivering av ECO-funktionen ändras
några parametrar i klimatsystemets inställningar och några el-förbrukares funktioner
reduceras. Vissa inställningar kan återställas manuellt, men full funktionalitet återfås
endast genom att avaktivera ECO-funktionen.
ECO – Handhavande
ECO-funktion På eller Av
Avstängd ECO-funktion indikeras med att kombiinstrumentets ECO-symbol och
ECO-knappens lampa slocknar. Funktionen är sedan
avstängd tills den återaktiveras med ECO-knappen.
Eco Coast – Funktion
Motorstyrning och respons från gaspedal.
Delfunktionen Eco Coast innebär i praktiken
att motorbromsen deaktiveras vilket medför
att bilens rörelseenergi används till att rulla
längre sträckor. Då föraren släpper gaspedalen frikopplas växellådan automatiskt från
motorn vars varvtal sänks till tomgång med
minimal förbrukning.
Start/Stop-funktionen – motorn kan autostoppa även innan bilen stannat och står
helt still.
Funktionen är tänkt att användas vid en förutsedd hastighetssänkning, t.ex. för att rulla
fram mot en vägkorsning eller ett rödljus.
Växellådans växlingspunkter.
Funktionen Eco Coast aktiveras – motorbroms upphör.
Klimatsystemets inställningar – vissa elförbrukare deaktiveras eller fungerar med
reducerad effekt.
ECO På/Av
ECO-symbol
Vid motoravstängning deaktiveras ECO-funktionen och måste därför aktiveras efter varje
motorstart. Undantag finns för vissa motorer
– det verifieras dock enkelt med att både
kombiinstrumentets ECO-symbol och ECOknappens lampa lyser vid aktiverad funktion.
Eco Coast möjliggör en proaktiv körning där
föraren kan använda så kallad "Pulse &
Glide"-teknik och ett minimum av inbromsningar.
Kombination På och Av
Även en kombination av Eco Coast och temporärt avstängd ECO-funktion kan sammantaget bidra till sänkt förbrukning. Alltså:
Ej möjlig på V40 CROSS COUNTRY AWD.
08
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
279
08 Start och körning
||
•
Aktiv Eco Coast: Lång rullning utan
motorbroms = Låg förbrukning
och
•
Avstängd ECO-funktion: Kort rullning
med motorbroms = Minimal förbrukning.
OBS
För att få optimalt låg bränsleförbrukning
bör dock Eco Coast kombinerat med korta
frirullningar i regel undvikas.
Aktivera Eco Coast
Funktionen aktiveras när gaspedalen släpps
upp helt, i kombination med följande parametrar:
•
•
•
ECO-knappen aktiverad
•
Vägens utförslut ej brantare än ca 6 %.
Växelväljaren i D-läge
Hastighet inom intervallet
ca 65–140 km/h
Deaktivera Eco Coast
I vissa situationer kan det vara önskvärt att
stänga av Eco Coast-funktionen. Exempel på
sådana tillfällen kan vara:
08
•
vid branta utförslut – för att kunna
använda motorbroms.
•
inför en förestående omkörning – för att
kunna göra den på säkrast möjliga sätt.
Att deaktivera Eco Coast och återgå till
motorbroms kan göras på följande sätt:
280
•
•
•
•
Tryck på ECO-knappen.
För växelspaken till manuellt "S+/–"-läge.
Växla med med rattpaddlarna.
Påverka gas- eller bromspedal.
Eco Coast – Begränsningar
Funktionen är inte tillgänglig om:
•
•
•
farthållaren aktiveras
•
motor och/eller växellåda ej har normal
arbetstemperatur.
•
•
vägens utförslut är brantare än ca 6 %
manuella växlingar görs med rattpaddlarna*
växelväljaren förs från D- till "S+/–"-läge
hastigheten är utanför intervallet
ca 65–140 km/h
Mer information och inställningar
I bilens menysystem MY CAR finns ytterligare
information om ECO-konceptet – se avsnitt
My CAR (s. 106).
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 118)
08 Start och körning
Fyrhjulsdrift9 (AWD)*
Hill Descent Control (HDC)12
Fyrhjulsdrift (AWD – All Wheel Drive) innebär
att bilen drivs av alla fyra hjulen. Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad.
HDC kan liknas vid en automatisk motorbroms. När gaspedalen släpps i utförsbackar
bromsas bilen i normala fall av att motorn
eftersträvar låga varv på tomgång, s.k. motorbroms. Men ju brantare vägbana och ju mer
last som finns i bilen desto fortare rullar bilen
trots motorbroms – funktionen HDC kompenserar detta med automatiskt bromsingrepp.
VARNING
HDC fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
Funktion
Allmänt om HDC
AWD-princip10.
Kraften fördelas automatiskt mellan fram- och
bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar kraften till de hjul som i det aktuella väglaget har det bästa fästet. Detta för att
uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika
hjulspinn. Vid normal körning fördelas en
större del av kraften till framhjulen.
Funktionen gör det möjligt att i branta utförslut öka/minska hastigheten, med foten på
enbart gaspedalen, utan att använda fotbromsen. Gaspedalens känslighet blir mindre
och mer exakt genom att pedalens fulla
utslag bara kan reglera motorns varvtal inom
ett begränsat varvtalsområde. Bromssystemet bromsar självt och ger bilen en låg och
jämn hastighet, varvid föraren helt kan fokusera på styrningen.
HDC är till särskilt stor hjälp i branta backar
med ojämnt underlag och hala partier. T.ex.
vid sjösättning av båt på trailer från en ramp.
Fyrhjulsdrift ökar körsäkerheten i regn, snö
och frosthalka.
Relaterad information
•
9
10
12
HDC På/Av.
HDC aktiveras eller stängs av med en av mittkonsolens strömbrytare. Lampan i den lyser
då funktionen är aktiverad.
När HDC arbetar lyser kombiinstrumentets symbol kombinerat med textmeddelandet Utförskörningshjälp PÅ.
Hill Descent Control (HDC) (s. 281)
08
V40 CROSS COUNTRY
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende av marknad och modell.
HDC endast möjlig på V40 CROSS COUNTRY AWD.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
281
08 Start och körning
||
Funktionen fungerar bara på ettans växel och
backväxeln. För automatisk växellåda gäller
att växelläge 1 är valt, vilket visas med siffran 1 i kombiinstrumentet, se Automatisk
växellåda – Geartronic* (s. 263).
bromseffekten att släppa direkt, utan långsamt.
OBS
Med HDC aktiverad kan en fördröjning
mellan gaspådrag och motorrespons
ibland upplevas.
OBS
HDC kan inte aktiveras på en automatisk
växellåda med växelväljaren i läge D.
Handhavande
HDC tillåter bilen rulla i högst 10 km/h framåt
med motorbroms och 7 km/h bakåt. Med
gaspedalen kan dock valfri hastighet väljas
inom växelns fartregister. När gaspedalen
släpps, bromsas bilen snabbt ner igen till 10
respektive 7 km/h, oavsett backens lutning
och utan att fotbromsen behöver användas.
När funktionen arbetar tänds bromsljusen
automatiskt. Föraren kan när som helst
bromsa eller stanna bilen genom att använda
fotbromsen.
HDC deaktiveras:
08
•
•
med mittkonsolens på-/av-knapp
•
om högre växel än 1 väljs på en automatisk växellåda eller om växelväljaren förs
till läge D.
om en högre växel än 1 väljs på en manuell växellåda
Funktionen kan kopplas ur när som helst. Om
det sker i ett brant utförslut kommer inte
282
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
Fyrhjulsdrift (AWD)* (s. 281)
Färdbroms
Färdbromsen används till att sänka bilens
hastighet vid färd.
Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om
en bromskrets skadas kommer bromspedalen
att ta djupare och ett högre pedaltryck
behövs för att få normal bromseffekt.
Förarens tryck på bromspedalen förstärks av
en bromsservo.
VARNING
Bromsservon fungerar endast vid motorgång.
Om bromsen används när motorn är
avstängd känns pedalen stum och mer kraft
måste användas för att bromsa bilen.
I mycket kuperade landskap eller vid körning
med tung last kan bromsarna avlastas genom
motorbromsning. Motorbromsen utnyttjas
effektivast om samma växel används nedför
som uppför.
För mer generell information om hård belastning av bilen, Motorolja - ogynnsamma körförhållanden (s. 389).
Rengöring av bromsskivor
Smuts- och vattenbeläggningar på bromsskivorna kan göra att bromsverkan fördröjs.
Rengöring av bromsbeläggen minimerar
denna fördröjning.
08 Start och körning
Vid blött väglag, inför långtidsparkering och
efter att bilen har tvättats är det lämpligt att
utföra rengöringen manuellt. Gör detta genom
att under färd bromsa svagt under en kort
period.
VARNING
Om
och
är tända samtidigt,
kan fel ha uppstått i bromssystemet.
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid
detta tillfälle är normal, kör då försiktigt till
närmaste verkstad för kontroll av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Underhåll
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet
bör Volvos serviceintervaller följas, vilka finns
specificerade i Service- och Garantiboken.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
VIKTIGT
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Kontroll av slitage på bromssystemets
komponenter bör göras regelbundet.
Kontakta en verkstad för information om
tillvägagångssätt eller låt en verkstad
utföra inspektionen – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler i kombiinstrumentet
Symbol
Innebörd
Fast sken – kontrollera bromsvätskenivån. Om nivån är låg,
fyll på bromsvätska samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
Fast sken i 2 sekunder vid start
av motor – automatisk funktionskontroll.
Relaterad information
•
•
Parkeringsbroms (s. 284)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s. 284)
•
Färdbroms – nödbromsförstärkning
(s. 284)
•
Färdbroms – låsningsfria bromsar
(s. 283)
Färdbroms – låsningsfria bromsar
Låsningsfria bromsar, ABS (Anti-lock Braking
System), hindrar hjulen från att låsa sig vid
inbromsning.
Funktionen medför att styrförmågan behålls
och det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
Vid ingrepp kan vibrationer kännas i bromspedalen, vilket är normalt.
Efter att motorn startats görs automatiskt ett
kort test av ABS-systemet då föraren släpper
bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test
av ABS-systemet kan komma att göras då
bilen når 10 km/h. Testet kan uppfattas som
pulseringar i bromspedalen.
Relaterad information
•
•
•
•
Färdbroms (s. 282)
Parkeringsbroms (s. 284)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s. 284)
Färdbroms – nödbromsförstärkning
(s. 284)
08
283
08 Start och körning
Färdbroms – nödbromsljus och
automatisk varningsblinkers
Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma bakomvarande om en kraftig inbromsning. Funktionen innebär att bromsljuset
blinkar istället för att – som vid normal bromsning – lysa med fast sken.
Nödbromsljus aktiveras i hastigheter över
50 km/h om ABS-systemet arbetar och/eller
vid kraftig inbromsning. Efter att bilens
hastighet bromsats ner under 10 km/h återgår
bromsljuset från att blinka till normalt fast
sken – samtidigt aktiveras Varningsblinkers,
vilka blinkar tills föraren accelerar upp bilen till
minst 20 km/h eller de stängs av med dess
knapp.
Relaterad information
•
•
•
Parkeringsbroms (s. 284)
•
Färdbroms – låsningsfria bromsar (s. 283)
Färdbroms (s. 282)
Färdbroms – nödbromsförstärkning
(s. 284)
Färdbroms – nödbromsförstärkning
Parkeringsbroms
Nödbromsförstärkning EBA (Emergency
Brake Assist) hjälper till att öka bromskraften
och därmed förkorta bromssträckan.
Parkeringsbromsen håller bilen stilla, då förarplatsen är tom, genom att mekaniskt låsa/
spärra två hjul.
EBA känner av förarens sätt att bromsa och
ökar bromskraften när det behövs. Bromskraften kan förstärkas upp till nivån då ABSsystemet ingriper. EBA-funktionen avbryts när
trycket på bromspedalen minskas.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – en ilagd växel
eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs.
Släpps bromspedalen upphör all inbromsning.
Relaterad information
•
•
•
Parkeringsbroms (s. 284)
•
Färdbroms – låsningsfria bromsar (s. 283)
Färdbroms (s. 282)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s. 284)
Kombiinstrumentets varningssymbol.
Att ansätta parkeringsbromsen
1. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
08
284
08 Start och körning
2. Dra upp spaken bestämt.
> Kombiinstrumentets varningssymbol
tänds.
OBS
– Kombiinstrumentets varningssymbol lyser oavsett parkeringsbromsen är lätt
eller hårt åtdragen.
3. Släpp färdbromspedalen och säkerställ
att bilen står still.
4. Om bilen rör sig måste spaken dras upp
ytterligare minst ett snäpp.
•
När bilen parkeras ska 1:ans växel läggas
i (manuell växellåda) eller växelväljaren
vara i läge P (automatisk växellåda).
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke:
•
Vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.
Om föraren glömmer lossa parkeringsbromsen varnas denne av – förutom den
redan tända varningslampan – ett plingande
ljud kombinerat med ett meddelande i kombiinstrumentet, då bilens hastighet överstiger
10 km/h.
Relaterad information
•
Färdbroms (s. 282)
Vadning
Vadning innebär att bilen framförs genom vattenbelagd vägbana. Vadning ska göras med
stor försiktighet.
Bilen kan köras genom ett vattendjup på
högst 30 cm med en hastighet av högst
10 km/h. Extra försiktighet ska iakttas vid
passage av strömmande vatten.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan
göra bromsbeläggen våta med fördröjd
bromsverkan som resultat.
•
Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk motorvärmare och släpvagnskoppling efter körning i vatten och lera.
•
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna någon längre stund – det kan orsaka
elfel i bilen.
Om bilen parkeras i nedförsbacke:
•
Vrid hjulen i riktning mot trottoarkanten.
Att lossa parkeringsbromsen
1. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
2. Dra spaken något uppåt, tryck in
knappen, fäll ner spaken och släpp
knappen.
> Kombiinstrumentets varningssymbol
släcks.
08
}}
285
08 Start och körning
||
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer in i luftfiltret.
Vid djup större än 30 cm kan vatten
komma in i transmissionen. Då minskar
oljornas smörjande förmåga vilket förkortar
livslängden på dessa system.
Skador på någon komponent, motor, transmission, turboladdare, differential eller
dess interna komponenter orsakade av
översvämning, hydrostatisk låsning eller
oljebrist täcks inte av garantin.
Överhettning
Under speciella förhållanden, vid hård körning
i t.ex. brant terräng och varmt klimat, finns risk
för att motor och drivsystem kan överhettas –
särskilt vid tung last.
•
Ta bort extraljus som sitter framför grillen
vid körning i varmt klimat.
•
Om temperaturen i motorns kylsystem blir
för hög tänds en varningssymbol och i
kombiinstrumentets informationsdisplay
visas textmeddelandet Hög
motortemperatur Stanna snarast –
stanna då bilen på ett säkert sätt och låt
motorn gå på tomgång under några
minuter för att svalna.
Relaterad information
Bärgning (s. 304)
Bogsering (s. 301)
•
•
08
286
•
Vid överhettning kan bilens luftkonditionering komma att stängas av temporärt.
•
Stäng inte av motorn omedelbart vid
stopp efter en hård körning.
För information om överhettning vid körning
med släpfordon, se Körning med släpvagn
(s. 294).
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart
– bogsera bilen ur vattnet till verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Risk för motorhaveri.
•
•
tomgång under några minuter för att låta
växellådan svalna.
Visas textmeddelandet Hög
motortemperatur Stäng av motorn
eller Kylvätskenivån låg Stanna
snarast ska motorn stängas av efter att
bilen stannats.
Vid överhettning i växellådan aktiveras en
inbyggd skyddsfunktion vilket visas i
kombiinstrumentet med en varningssymbol och textmeddelandet Växellådan
varm Sänk hastigheten eller
Växellådan varm Stanna snarast Låt
svalna – följ given rekommendation och
sänk hastigheten respektive stanna bilen
på ett säkert sätt och låt motorn gå på
OBS
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar
en stund efter att motorn stängts av.
Relaterad information
•
Körning med släpvagn – manuell växellåda (s. 295)
•
Körning med släpvagn – automatisk
växellåda (s. 296)
08 Start och körning
Körning med öppen baklucka
Överbelastning – startbatteri
Inför en lång resa
Vid körning med öppen baklucka kan giftiga
avgaser sugas in i bilen via lastutrymmet.
De elektriska funktionerna i bilen belastar
startbatteriet olika mycket. Undvik att använda
nyckelläge II när motorn är avstängd. Använd
istället läge I – då förbrukas mindre ström, se
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer
(s. 75).
Inför en lång resa är det en fördel att gå igenom följande punkter:
VARNING
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via lastutrymmet.
Relaterad information
•
Lastning (s. 145)
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd. Exempel på sådana funktioner
är:
•
•
•
•
kupéfläkt
strålkastare
vindrutetorkare
ljudanläggning (hög volym).
Om batterispänningen är låg visar informationsdisplayen texten Låg batterispänning
Strömsparläge. Energisparfunktionen
stänger sedan av eller reducerar vissa funktioner, t.ex. kupéfläkt och/eller ljudanläggning.
–
•
Kontrollera att motorn fungerar som den
ska och att bränsleförbrukningen (s. 398)
är normal.
•
Se till att inget läckage (bränsle, olja, eller
annan vätska) förekommer.
•
Kontrollera samtliga glödlampor och
däckens mönsterdjup.
•
Att medföra varningstriangel (s. 317) är
ett lagkrav i vissa länder.
Relaterad information
•
Motorolja – kontroll och påfyllning
(s. 346)
•
•
Reservhjul* (s. 311)
Lampbyte – allmänt (s. 351)
Ladda då startbatteriet genom att starta
motorn och låt den sedan gå i minst 15
minuter – batteriet laddas bättre under
körning än med motorn på tomgång vid
stillastående.
Relaterad information
•
08
Startbatteri – allmänt (s. 360)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
287
08 Start och körning
Vinterkörning
Vid vinterkörning är det viktigt att utföra vissa
kontroller för att säkerställa att bilen kommer
kunna framföras på ett säkert sätt.
Att tänka på:
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
•
Motorns kylvätska (s. 392) ska innehålla
minst 50 % glykol. Denna blandning
skyddar motorn mot frostsprängning ner
till ca –35 °C. För bästa frostskydd ska
olika typer av glykol inte blandas.
•
Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
•
Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är
kall. För mer information om lämpliga
oljor, se Motorolja - ogynnsamma körförhållanden (s. 389).
VIKTIGT
Lågviskositetsolja ska inte användas vid
hård körning eller i varmt väder.
•
08
288
•
Batteriets kondition och laddningsnivå
ska ses över. Kallt väder ställer större
krav på batteriet samtidigt som dess
kapacitet minskas av kyla.
Använd spolarvätska (s. 360) för att undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.
För bästa möjliga väggrepp rekommenderar
Volvo vinterdäck på samtliga hjul om risk för
snö eller is föreligger.
OBS
Tanklucka – öppna/stänga
Tankluckan kan öppnas/stängas på följande
sätt:
Öppna/stänga tanklucka
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i alla
länder.
Halt väglag
Κva halkkörning under kontrollerade former
för att lära känna bilens reaktioner.
Κppna tankluckan genom att trycka in
den bakre delen av luckan något.
Dra ut luckan.
Efter tankning stäng till luckan.
För beskrivning av låsning samt upplåsning
av tanklucka, se Låsning/upplåsning – tanklucka (s. 170). Tankluckans låslogik följer
även Keyless-systemets och centrallåsets
låsning respektive upplåsning.
Relaterad information
•
Påfyllning av bränsle (s. 289)
08 Start och körning
Tanklucka – manuell öppning
Påfyllning av bränsle
Tankluckan kan öppnas för hand när öppning
inte är möjlig från utsidan.
Bränsletanken är utrustad med ett locklöst
bränslepåfyllningssystem. Påfyllning görs på
följande sätt:
OBS
Undvik spill genom att avvakta cirka
5-8 sekunder efter genomförd tankning
innan munstycket försiktigt tas ur.
Relaterad information
•
Κppna/avlägsna sidoluckan i lastutrymmet (samma sida som tankluckan).
•
Dra linan försiktigt rakt bakåt. Luckan kan
nu öppnas utifrån.
Κppna tankluckan (s. 288). Se även Tanklucka – manuell öppning (s. 289).
•
För in pumpmunstycket i bränslepåfyllningsöppningen. Var noga med att föra in
munstycket ordentligt i påfyllningsröret.
Påfyllningsröret består av två öppningsbara lock och munstycket måste föras
förbi båda locken innan tankningen
påbörjas.
•
Κverfyll inte tanken utan avbryt när
pumpmunstycket slår ifrån.
VIKTIGT
Dra försiktigt i linan – minimal kraft behövs
för att frigöra luckans lås.
Relaterad information
•
•
Låsning/upplåsning – tanklucka (s. 170)
Påfyllning av bränsle (s. 289)
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
Påfyllning av bränsle – med reservdunk
(s. 293)
08
289
08 Start och körning
Bränsle – hantering
VIKTIGT
Bränsle med sämre kvalitet än Volvos rekommendationer ska inte användas eftersom
motoreffekten och bränsleförbrukningen
påverkas negativt.
Blandning av olika bränsletyper eller
användning av bränsle som inte rekommenderas upphäver Volvos garantier samt
eventuella kompletterande serviceavtal,
detta gäller samtliga motorer.
VARNING
Undvik alltid att andas in bränsleångor och
att få bränslestänk i ögonen.
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med
släpvagn eller körning på höga höjder i
kombination med bränslekvalitet är faktorer som kan inverka på bilens prestationsförmåga.
Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med
vatten under minst 15 minuter och sök
läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin
och diesel är mycket giftiga och kan
orsaka permanenta skador eller dödsfall
om de sväljs. Sök läkarvård omedelbart
om bränsle har svalts.
Relaterad information
•
Bränsle – bensin
Bensin används som motorbränsle.
Bensin ska uppfylla normen EN 228. De flesta
motorer kan köras på oktantalen 95 och
98 RON. Endast i undantagsfall bör lägre
oktantal som RON 91 och 92 användas.
•
95 RON kan användas vid normal körning.
•
98 RON rekommenderas för maximal
effekt och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
Bränsleekonomisk körning (s. 294)
VIKTIGT
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan
antändas.
Stäng av bränsledriven värmare innan
tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
08
290
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
Bränsle som innehåller upp till
10 volym-% etanol är tillåtet.
•
Bränsle som innehåller metalltillsatser
får inte användas.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
Alkoholer-etanol
•
EN228 E10 bensin (max 10 volymprocent
etanol) är godkänt att använda.
•
Högre etanol än E10
(max 10 volymprocent etanol) är ej tillåtet,
t.ex. E85.
08 Start och körning
Relaterad information
•
•
•
Bränsleekonomisk körning (s. 294)
Bränsle – hantering (s. 290)
Påfyllning av bränsle (s. 289)
Bränsle – diesel
Diesel används som motorbränsle.
Använd endast dieselbränslen från välkända
tillverkare. Fyll aldrig på bränsle med tveksam
kvalitet. Dieselbränslet bör uppfylla normen
EN 590 eller JIS K2204. Dieselmotorer är
känsliga för föroreningar i bränslet, som t.ex.
för hög mängd svavelpartiklar.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(–6 °C till –40 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan leda till startsvårigheter. De större
oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle
som är avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten. Detta är mer lättflytande vid låga
temperaturer och reducerar risken för paraffinutfällning.
Risken för kondensvatten i tanken minskar
om tanken hålls välfylld. Se till att det är rent
runt påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill
på lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten
vid spill.
VIKTIGT
Dieselbränslet ska:
•
uppfylla normen EN 590 och/eller
SS 155435
•
ha en svavelhalt som inte överstiger
10 mg/kg
•
maximalt ha 7 vol % FAME (Fatty Acid
Methyl Ester).
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas:
•
•
•
•
Specialtillsatser
Marine Diesel Fuel
Eldningsolja
FAME14 (Fatty Acid Methyl Ester) och
vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt
Volvos rekommendation och ger ökat slitage och motorskador som inte täcks av
Volvos garantier.
Bränslestopp
Bränslesystemets konstruktion hos en dieselmotor gör att om bränslet tar slut, kan urluftning på verkstad krävas för återstart efter
tankning.
14
Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd FAME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
08
}}
291
08 Start och körning
||
Efter ett motorstopp på grund av bränslebrist
behöver bränslesystemet en kort stund för att
utföra en kontroll. Gör då så här innan motorn
startas, efter att bränsletanken fyllts med diesel:
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck in
den till ändläget, se Nyckellägen (s. 74).
2. Tryck på START-knappen utan att trycka
ner broms- och/eller kopplingspedal.
3. Vänta ca en minut.
4. För att starta motorn: Tryck ner bromsoch/eller kopplingspedal och tryck på
START-knappen en gång till.
OBS
Inför påfyllning av bränsle vid bränslebrist:
•
Stanna bilen på så plan/vågrät mark
som möjligt – lutar bilen finns risk för
luftfickor i bränsletillförseln.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
08
292
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat
bränsle använts, se Volvos serviceprogram
(s. 339).
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
Relaterad information
•
•
•
Dieselpartikelfilter (DPF) (s. 293)
Bränsle – hantering (s. 290)
Bränsleekonomisk körning (s. 294)
Katalysatorer
Katalysatorerna har till uppgift att rena avgaserna. De är placerade nära motorn för att
snabbt nå arbetstemperatur.
Katalysatorerna består av en monolit (keramsten eller metall) med kanaler. Kanalväggarna
är belagda med platina/rodium/palladium.
Metallerna svarar för katalysatorfunktionen,
dvs. de påskyndar den kemiska processen
utan att förbrukas.
LambdasondTM syremätgivare
Lambdasonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet. För mer
information, se Bränsleförbrukning och CO2utsläpp (s. 398) .
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i
de avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet
från avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem, som kontinuerligt styr insprutningsventilerna. Förhållandet mellan det bränsle
och den luft som förs till motorn regleras hela
tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en effektiv förbränning för att reducera de skadliga ämnena (kolväten, koloxid
och kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
Relaterad information
•
•
•
Bränsleekonomisk körning (s. 294)
Bränsle – bensin (s. 290)
Bränsle – diesel (s. 291)
08 Start och körning
Påfyllning av bränsle – med
reservdunk
Vid påfyllning av bränsle (s. 289) med reservdunk använd tratten som ligger under golvluckan i lastutrymmet.
VIKTIGT
Lagbestämmelser gällande förvaring av
reservdunk i bilen varierar från land till
land. Ta reda på vad som gäller.
Var noga med att föra in tratten ordentligt i
påfyllningsröret. Påfyllningsröret består av två
öppningsbara lock och tratten måste föras
förbi båda locken innan påfyllningen påbörjas.
Relaterad information
•
•
Låsning/upplåsning – tanklucka (s. 170)
Tanklucka – manuell öppning (s. 289)
Dieselpartikelfilter (DPF)
OBS
Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter,
vilket medför effektivare avgasrening.
Under regenereringen kan följande uppstå:
Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under
normal körning. För att bränna bort partiklarna och tömma filtret startas en s.k. regenerering. För detta krävs att motorn har nått
normal arbetstemperatur.
Regenereringen av filtret sker automatiskt och
tar normalt 10–20 minuter. Vid låg medelhastighet kan det ta lite längre tid. Under regenereringen ökar bränsleförbrukningen något.
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
visas en gul varningstriangel i kombiinstrumentet samt meddelandet Sotfilter fullt Se
handbok visas i informationsdisplayen.
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur.
Bilen bör sedan köras i ytterligare 20 minuter.
•
en smärre reducering av motoreffekt
kan temporärt förnimmas
•
bränsleförbrukningen kan temporärt
öka
•
en bränd lukt kan förekomma.
När regenerering är avslutad raderas varningsmeddelandet automatiskt.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så
når motorn normal arbetstemperatur snabbare.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt med partiklar kan det
vara svårt att starta motorn och filtret blir
funktionsodugligt. Då finns risk att filtret
måste bytas ut.
Relaterad information
•
•
Bränsle – diesel (s. 291)
Bränsleekonomisk körning (s. 294)
08
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
293
08 Start och körning
Bränsleekonomisk körning
Att köra ekonomiskt och spara miljön är att
köra förutseende och mjukt samt att anpassa
körsätt och hastighet till den rådande situationen.
•
Ta hjälp av ECO Guide* (s. 65) som indikerar hur bränsleekonomiskt bilen körs.
•
För lägsta bränsleförbrukning, aktivera
ECO* (s. 279)15 som kan reducera bränsleförbrukningen ytterligare.
•
Använd inte vinterdäck då vintersäsongen
är över.
•
Kör på högsta möjliga växel, anpassad
efter aktuell trafiksituation och väg – lägre
varvtal ger lägre förbrukning. Ta hjälp av
växlingsindikatorn (s. 263)16.
•
Undvik snabba onödiga accelerationer
och häftiga inbromsningar.
•
Hög hastighet ger ökad bränsleförbrukning – luftmotståndet ökar med hastigheten.
•
Varmkör inte motorn med tomgångskörning utan kör hellre med lätt belastning så
snart det är möjligt – en kall motor drar
mer bränsle än en varm.
•
Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera det regelbundet – välj ECO-däcktryck för bästa resultat, se Däck - godkända däcktryck (s. 403).
08
15
16
294
Automatisk växellåda
Manuell växellåda
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Val av däck kan påverka bränsleförbrukningen – rådgör om lämpliga däck med
en återförsäljare.
•
Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
•
Utnyttja motorbroms vid inbromsning, där
så kan ske utan risk för andra trafikanter.
•
Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer bränsleförbrukningen – ta
bort lasthållare som inte används.
•
Undvik att köra med öppna fönster.
För mer information, se Volvo Personvagnars
miljöfilosofi (s. 21) och Bränsleförbrukning
och CO2-utsläpp (s. 398).
VARNING
Stäng aldrig av motorn vid färd, exempelvis i nedförslut, detta inaktiverar viktiga
system såsom styr- och bromsservo.
Körning med släpvagn
Vid körning med släpvagn finns det ett antal
viktiga saker att tänka på när det gäller exempelvis draganordningen, släpvagnen samt hur
lasten placeras i släpvagnen.
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt.
Summan av passagerares vikt och samtliga
tillval, t.ex. dragkrok, reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikter. För utförlig
information, se Vikter (s. 385).
Om draganordningen monterats av Volvo,
levereras bilen med nödvändig utrustning för
körning med släpvagn.
•
Draganordningen på bilen ska vara av
godkänd typ.
•
Om dragkroken monteras i efterhand,
kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
•
Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
•
Κka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. För däcktrycksdekalens
placering, se Däck - lufttryck (s. 316).
•
Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
•
Kör inte med tungt släp när bilen är helt
ny. Vänta tills den körts minst 1000 km.
08 Start och körning
•
•
I långa och branta nedförsbackar belastas bilens bromsar mycket mer än normalt. Växla ner till en lägre växel och
anpassa hastigheten.
låtna maxvikten). När bilen står still sjunker
bakvagnen något, vilket är normalt.
Körning med släpvagn – manuell
växellåda
Släpvagnsvikter
Av säkerhetsskäl bör maximalt tillåten
hastighet, för bil med tillkopplat släp, inte
överskridas. Följ gällande bestämmelser
för tillåtna hastigheter och vikter.
Vid körning med släpvagn (s. 294) i kuperad
terräng i varmt klimat kan det finnas risk för
överhettning.
OBS
•
Håll en låg hastighet vid körning med
släpvagn uppför en lång brant stigning.
•
Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 12 %.
För information om Volvos tilllåtna släpvagnsvikter, se Dragvikt och kultryck (s. 386).
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Maximalt tillåten
hastighet för bil med tillkopplat släp är 100
km/h. Nationella fordonsbestämmelser kan
begränsa släpvagnsvikt och hastighet
ytterligare. Dragkrokarna kan vara certifierade för högre dragvikter än vad bilen får
dra.
Släpvagnskabel
Om bilens draganordning har en 13-polig
kontakt och släpet har en 7-polig kontakt
behövs en adapter. Använd en adapterkabel
som är godkänd av Volvo. Se till att kabeln
inte släpar i marken.
VARNING
Är någon av släpets lampor för bromsljuset
trasig visas texten Släpvagnsbromsljus
funktionsfel.
Kör inte motorn på högre varv än
4500 varv/minut (dieselmotorer:
3500 varv/minut) – i annat fall kan oljetemperaturen bli för hög.
Dieselmotor 5 cyl
•
Vid risk för överhettning är det optimala
varvtalet för motorn
2300–3000 varv/minut för optimal cirkulation av kylvätskan.
Relaterad information
•
Manuell växellåda (s. 262)
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
Blinkers och bromsljus på släp
Om någon av släpets lampor för körriktningsvisarna är trasig, blinkar symbolen för körriktningsvisarna i kombiinstrumentet snabbare
än normalt och informationsdisplayen visar
texten Släpvagnsblinker funktionsfel.
•
Relaterad information
•
•
Draganordning (s. 296)
Lampbyte – allmänt (s. 351)
Nivåreglering*
08
De bakre stötdämparna bibehåller en konstant höjd oavsett bilens last (upp till den till-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
295
08 Start och körning
Körning med släpvagn – automatisk
växellåda
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
•
En automatisk växellåda väljer optimal
växel relaterat belastning och motorvarv.
•
Vid överhettning tänds en varningssymbol
i kombiinstrumentet och ett ett textmeddelande visas i informationsdisplayen –
följ given rekommendation.
Branta stigningar
•
Spärra inte automatväxellådan med en
högre växel än vad motorn "orkar med" –
det är inte alltid fördelaktigt att köra på
hög växel och lågt motorvarv.
VIKTIGT
Se även särskild information om långsam
körning med släpvagn för bilar med automatisk växellåda – Powershift (s. 267).
påkopplat släp parkeras. Använd alltid
parkeringsbromsen.
•
Använd stoppklossar för att blockera
hjulen när bil med påkopplat släp parkeras i backe.
Start i backe
1. Tryck ner färdbromsen.
Draganordning
En draganordning gör att det t.ex. går att dra
en släpkärra efter bilen.
Om bilen utrustats med löstagbar dragkrok
ska monteringsanvisningen för fastsättning av
den lösa delen följas noggrant, se Löstagbar
dragkrok - fastsättning/borttagning (s. 298).
2. För växelväljaren till körläge D.
VARNING
3. Frigör parkeringsbromsen.
Om bilen är försedd med Volvos löstagbara dragkrok:
4. Släpp färdbromsen och kör iväg.
Relaterad information
•
Automatisk växellåda – Geartronic*
(s. 263)
•
Automatisk växellåda – Powershift*
(s. 267)
•
•
Följ monteringsanvisningen noggrant.
•
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Den löstagbara delen måste vara låst
med nyckel innan körning påbörjas.
Viktigt att kontrollera
•
Dragkrokens kula behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet.
VARNING
Parkering i backe
1. Tryck ner färdbromsen.
2. Aktivera parkeringsbromsen.
3. För växelväljaren till läge P.
08
296
4. Släpp färdbromsen.
•
Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
när bil med automatväxellåda och
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Den löstagbara dragkrokens rörliga delar
får inte smörjas/oljas in. Det kan sänka
säkerhetsnivån.
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
08 Start och körning
Relaterad information
•
Körning med släpvagn (s. 294)
Löstagbar dragkrok – specifikationer
(s. 297)
Löstagbar dragkrok – förvaring
Löstagbar dragkrok – specifikationer
Förvara den löstagbara dragkroken i lastutrymmet.
Specifikationer för löstagbar dragkrok.
Löstagbar dragkrok – förvaring (s. 297)
G021485
•
•
Den löstagbara dragkrokens förvaringsplats.
VIKTIGT
Ta alltid loss den löstagbara dragkroken
efter användning och förvara den på dess
bestämda plats i bilen.
Relaterad information
•
Löstagbar dragkrok – specifikationer
(s. 297)
•
Löstagbar dragkrok - fastsättning/borttagning (s. 298)
•
Körning med släpvagn (s. 294)
08
}}
297
08 Start och körning
||
Löstagbar dragkrok - fastsättning/
borttagning
Fastsättning/borttagning av den löstagbara
dragkroken görs på följande sätt:
G021488
Fastsättning
Indikatorfönstret ska visa rött.
Mått, fästpunkter (mm)
B
73
C
881
D
441
E
109
F
306
G
Sidobalk
H
Kulans centrum
Relaterad information
08
•
•
•
298
Löstagbar dragkrok - fastsättning/borttagning (s. 298)
Löstagbar dragkrok – förvaring (s. 297)
Körning med släpvagn (s. 294)
Ta bort skyddskåpan genom att först
trycka in spärren
och sedan dra kåpan
rakt bakåt
.
G021489
887
Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick
hörs.
G021487
A
Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
Indikatorfönstret ska visa grönt.
Kontrollera att kuldelen sitter fast genom
att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
VARNING
G000000
Om kuldelen inte sitter korrekt ska den tas
loss och sättas fast igen enligt tidigare
steg.
Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
VIKTIGT
G021495
G021494
G021490
08 Start och körning
Säkerhetsvajer.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
Borttagning av löstagbar dragkrok
Smörj bara in kulan för kulhandsken,
resten av dragkroken ska vara ren och torr.
Sätt i nyckeln och vrid den medurs till
upplåst läge.
08
}}
299
08 Start och körning
||
Släpfordonsstabilisator – TSA17
Funktionen Släpfordonsstabilisator TSA
(Trailer Stability Assist) har till uppgift att stabilisera bil med tillkopplat släpfordon i situationer där ekipaget kommit i självsvängning.
TSA-funktionen ingår i stabilitetssystemet (s. 178) ESC18.
Funktion
Skjut på skyddskåpan tills den snäpper
fast.
Tryck in låsratten
och vrid den moturs
tills ett klick hörs.
Relaterad information
•
•
•
Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp
och håll ned samtidigt som kuldelen dras
ut bakåt och uppåt.
VARNING
Förankra den löstagbara dragkroken på ett
säkert sätt om den förvaras i bilen, se Löstagbar dragkrok – förvaring (s. 297).
08
17
18
300
Ingår vid installation av Volvo original dragkrok.
(Electronic Stability Control) – Elektronisk stabilitetskontroll.
Löstagbar dragkrok – förvaring (s. 297)
Löstagbar dragkrok – specifikationer
(s. 297)
Körning med släpvagn (s. 294)
Fenomenet att bil med släp hamnar i självsvängning, kan uppstå för alla kombinationer
av bilar och släp. I vanliga fall krävs höga hastigheter för att det ska uppstå. Men om släpfordonet är överlastat eller har lasten felaktigt
fördelad, t.ex. för långt bak, finns risk för
självsvängning även i lägre hastigheter,
70–90 km/h.
För att självsvängning sedan ska börja,
behövs en utlösande faktor, t.ex:
•
Bil med släp utsätts för en plötslig kraftig
sidovind.
•
Bil med släp kör på ojämn vägbana eller i
ett gupp.
•
Yviga rattrörelser.
Handhavande
Då självsvängning väl har börjat kan den bli
svår eller omöjlig att dämpa, vilket gör ekipaget svårkontrollerat med risk för att hamna i
t.ex. fel körfält eller utanför vägbanan.
08 Start och körning
Släpfordonsstabilisatorn övervakar kontinuerligt bilens rörelser, speciellt i sidled. Om självsvängning upptäcks, sker individuell bromsreglering på framhjulen vilket ger en stabiliserande effekt på ekipaget. Oftast räcker detta
för att föraren ska återfå kontroll över bilen.
Om självsvängningen inte dämpas ut trots
TSA-systemets första ingrepp, bromsas ekipaget med alla hjul kombinerat med att
motorns drivkraft reduceras. När självsvängningen successivt dämpats och ekipaget åter
är stabilt avbryter TSA-systemet regleringen
och föraren återfår full kontroll över bilen. För
mer information, se Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt (s. 178).
Övrigt
Ingrepp av TSA-systemet kan ske i hastighetsintervallet 65–160 km/h.
Då TSA-systemet arbetar, blinkar
ESC18-symbolen i kombiinstrumentet.
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt (s. 178)
Bogsering
Vid bogsering dras ett fordon efter ett annat
fordon med hjälp av en bogserlina.
Ta reda på den enligt lag högsta tillåtna hastigheten för bogsering innan bogsering
påbörjas.
1. Lås upp rattlåset (s. 260) genom att sätta
fjärrnyckeln i startlåset och gör ett långt
tryck på START/STOP ENGINE-knappen
– nyckelläge II (s. 75) aktiveras.
2. Fjärrnyckeln måste vara kvar i startlåset
under hela bogseringen.
3. Håll bogserlinan sträckt, när dragbilen
sänker farten, genom att hålla foten lätt
på bromspedalen – då undviks hårda
ryck.
4. Var beredd att bromsa för att stanna.
OBS
TSA-funktionen stängs av om föraren väljer Sport-läge, se Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt (s. 178).
Ingrepp av TSA kan utebli om föraren med
kraftiga rattrörelser försöker häva självsvängningen, eftersom TSA-systemet då inte kan
avgöra om det är släpet eller föraren som
orsakar självsvängningen.
18
(Electronic Stability Control) – Elektronisk stabilitetskontroll.
VARNING
•
Kontrollera att rattlåset är upplåst
innan bogsering.
•
Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge II – i
läge I är alla krockkuddar deaktiverade.
•
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset när
bilen bogseras.
08
}}
301
08 Start och körning
||
VARNING
Broms- och styrservo fungerar inte när
motorn är avstängd – det behövs
ca 5 gånger hårdare tryck på bromspedalen och styrningen går betydligt tyngre än
normalt.
Manuell växellåda
Inför bogsering:
–
göras så kort som möjligt och då med mycket
låg hastighet.
Vid osäkerhet om bilen är utrustad med växellådan Powershift eller inte, kan det verifieras
genom att kontrollera typbeteckningen (s. 382) på växellådans dekal under
motorhuven. Beteckning ”MPS6” betyder att
det är en Powershift – i annat fall är det automatlådan Geartronic.
För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.
VIKTIGT
Undvik bogsering.
Automatisk växellåda Geartronic
•
För att flytta bilen från en trafikfarlig
plats kan den dock bogseras undan en
kort sträcka i låg hastighet – inte
längre än 10 km och inte högre hastighet än 10 km/h. Observera att bilen alltid måste bogseras så att hjulen rullar
framåt.
•
Vid förflyttning längre sträcka än
10 km måste bilen bärgas med drivhjulen lyfta från vägbanan – professionell
bärgning rekommenderas.
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bogseras
så att hjulen rullar framåt.
•
Bogsera inte bil med automatisk växellåda i högre hastighet än 80 km/h och
inte längre sträcka än 80 km. Följ de
hastigheter som är tillåtna enligt lokala
trafikbestämmelser.
Inför bogsering:
–
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
Automatisk växellåda Powershift
08
302
Modell med växellådan Powershift bör inte
bogseras eftersom den är beroende av
motorgång för att få tillräcklig smörjning. Om
bogsering ändå måste ske, ska sträckan
Inför bogsering:
–
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
Starthjälp
Bogsera inte igång motorn. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att
motorn inte kan startas, se Starthjälp (s. 261).
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas vid försök att
bogsera igång motorn.
Relaterad information
•
Bogserögla (s. 303)
08 Start och körning
Bogserögla
Ta fram bogseröglan som ligger under
golvluckan i lastutrymmet.
Bogseröglan skruvas fast i ett gängat uttag
bakom ett täcklock på stötfångarens högra
sida, fram eller bak.
Fastsättning av bogserögla
Täcklocket för bogseröglans fästpunkt
förekommer i två varianter vilka måste
öppnas på följande sätt:
OBS
•
Bakre stötfångarens urtag öppnas
genom att, med ett mynt eller liknande
instucket i urtaget, försiktigt bända det
utåt. Vik sedan ut locket helt och ta
loss det.
•
Främre stötfångarens urtag har en
markering utmed dess ena sida eller i
ett hörn: Tryck på markeringen med ett
finger och vik samtidigt ut motstående
sida/hörn – locket svänger kring dess
centrumlinje och kan sedan tas loss.
För att komma åt bogseröglan/hjulskruvsnyckeln i skumblocket:
•
•
Version 1: Lyft däcktätningssatsens
kompressorenhet (punkt 5) för att
komma åt hjulskruvsnyckeln. Lyft ur
flaskan med tätningsvätska (punkt 6) för
att komma åt bogseröglan.
Version 2: Lyft däcktätningssatsens
kompressorenhet (punkt 5) för att
komma åt bogseröglan. Hjulskruvsnyckeln ligger under domkraften.
Skruva bogseröglan ända in till dess
fläns. Vrid fast öglan ordentligt med t.ex.
hjulmutternyckeln.
Efter användning skruvas bogseröglan
loss. Lägg tillbaka bogseröglan på dess
plats.
Avsluta med att sätta tillbaka täcklocket
på stötfångaren.
VIKTIGT
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg – inte för bärgning efter dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
Relaterad information
•
•
08
Bogsering (s. 301)
Bärgning (s. 304)
303
08 Start och körning
Bärgning
Bärgning innebär att bilen forslas bort med
hjälp av annat fordon.
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
Bogseröglan får användas för att dra bilen
upp på en bärgningsbil med flak. Bilens läge
och markfrigång bestämmer om det är möjligt. Om lutningen på bärgningsbilens ramp är
för brant eller om markfrigången under bilen
är otillräcklig kan bilen skadas om man försöker dra upp den genom att använda bogseröglan. Lyft bilen genom att använda bärgningsbilens lyftanordning om nödvändigt.
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bärgas så
att hjulen rullar framåt.
•
Fyrhjulsdriven bil (AWD) med upplyft
framvagn ska inte bärgas i högre
hastighet än 70 km/h. Den bör inte
bärgas längre sträckor än 50 km.
Relaterad information
•
08
304
Bogsering (s. 301)
HJUL OCH DÄCK
09 Hjul och däck
09
Däck – rotationsriktning
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket.
Följ rekommenderat däcktryck (s. 316) som
finns angivet i däcktryckstabellen.
Relaterad information
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 310)
Däck – hastighetsklasser (s. 310)
Däck – skötsel (s. 306)
Däck – slitagevarnare (s. 307)
Däck – skötsel
Däckens funktion är bland annat att ge grepp
mot underlaget, dämpa vibrationer och
skydda hjulet mot slitage.
Köregenskaper
Däck betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
G021778
Däckens ålder
Pilen visar däckets rotationsriktning.
Däcket ska ha samma rotationsriktning under
hela sin livslängd. De bör endast skiftas
mellan fram och bak, aldrig från vänster till
höger sida eller omvänt. Om däcken monteras inkorrekt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga att pressa undan regn och
snömodd. Däck med störst mönsterdjup ska
alltid monteras bak (för att minska risken för
sladd).
OBS
Se till att ha samma typ och dimension
och även samma fabrikat på båda hjulparen.
306
Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade. Däck åldras och bryts ner även om de
sällan eller aldrig används. Funktionen kan då
påverkas. Det gäller alla däck som sparas för
framtida bruk. Exempel på yttre tecken som
indikerar att däcket är olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
Nya däck
09 Hjul och däck
och leder till att bilen fortsätter rakt fram istället för att bakänden sladdar ut åt sidan och
man kanske helt förlorar kontrollen över bilen.
Därför är det viktigt att bakhjulen aldrig förlorar fästet före framhjulen.
Slitage och underhåll
Rätt däcktryck (s. 316) ger jämnare slitage.
Körsätt, däcktryck, klimat och vägarnas skick
har en inverkan på hur snabbt dina däck åldras och slits. För att undvika skillnader i
mönsterdjup samt förhindra att slitagemönster (s. 307) uppstår kan fram- och bakhjulen
skiftas med varandra. Lämplig körsträcka vid
första skiftet är ca 5000 km och därefter med
10000 km intervall. Volvo rekommenderar dig
att kontakta en auktoriserad Volvoverkstad
för kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Om det redan har uppstått betydande skillnad i slitage (>1mm skillnad i mönsterdjup)
mellan däcken, så skall de minst slitna
däcken alltid sitta bak. En framhjulssladd är
vanligen lättare att häva än en bakhjulssladd,
En slitagevarnare visar status på däckets slitbana.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda –
inte stående.
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll av bilen.
Sommar- och vinterdäck
När sommar- och vinterhjulen skiftas, ska de
märkas upp med vilken sida de har suttit på,
t.ex. V för vänster och H för höger.
09
Däck – slitagevarnare
Relaterad information
•
•
•
G021829
Däck är färskvara. Efter några år börjar de
hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck som möjligt vid utbyte.
Det är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck.
De sista siffrorna i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år. Detta är däckets
DOT-märkning (Department of
Transportation) och anges med fyra siffror,
exempelvis 1510. Däcket på bilden är tillverkat vecka 15, år 2010.
Däck – dimensioner (s. 310)
Däck – hastighetsklasser (s. 310)
Däck – rotationsriktning (s. 306)
Slitagevarnare.
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När
däckets mönsterdjup är reducerat till 1,6 mm,
kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna.
Byt då snarast till nya däck. Tänk på att däck
med litet mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i regn eller snö.
Relaterad information
•
•
•
Däck – hastighetsklasser (s. 310)
Däck - lufttryck (s. 316)
Däck – rotationsriktning (s. 306)
307
09 Hjul och däck
09
Hjulmuttrar
Låsbar hjulmutter*
Domkraft
Hjulmuttrar används för att fästa hjulen vid
naven och finns i olika utföranden.
Låsbar hjulmutter kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg. Under lastgolvet
finns plats för hylsan till de låsbara hjulmuttrarna.
En domkraft används för att höja upp bilen,
t.ex. vid byte av däck.
Relaterad information
•
Hjul- och fälgdimensioner (s. 309)
Använd originaldomkraften endast vid reservhjulsbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara
välsmord.
Relaterad information
•
•
Låg hjulmutter
Hög hjulmutter
Låsbar hjulmutter
Åtdragningsmoment
•
•
•
Typ 1 hjulmutter (stålfälg): 110 Nm
Typ 2 hjulmutter (aluminiumfälg):
130 Nm
Typ 3 Låsbar hjulmutter (stål-/aluminiumfälg): 110 Nm
Använd endast fälgar som är testade och
godkända av Volvo och som ingår i Volvo originalsortiment. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
308
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Varningstriangel (s. 317)
Provisorisk däcktätning* (s. 325)
09 Hjul och däck
Vinterdäck
Använda snökedjor
Hjul- och fälgdimensioner
Vinterdäck är däck som är anpassade för vinterväglag.
Snökedjor får endast användas på framhjulen
(gäller även fyrhjulsdrivna bilar). Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor. Undvik att
köra på barmark eftersom detta sliter mycket
hårt på både snökedjor och däck.
Hjul- och fälgdimensioner betecknas enligt
exempel i nedanstående tabell.
Vinterdäck
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
dimensioner. Däckdimensionerna är
beroende av motorvariant. Vid körning med
vinterdäck måste rätt typ av däck monteras
på alla fyra hjulen.
VARNING
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell, däck- och fälgdimensioner. Vid osäkerhet rekommenderar Volvo att du rådgör
med en auktoriserad Volvoverkstad. Fel
snökedja kan orsaka allvarlig skada på din
bil och leda till en olycka.
OBS
Volvo rekommenderar att du rådgör med
en Volvoåterförsäljare om vilken fälg och
däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in 500–
1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
OBS
Relaterad information
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 312)
09
Bilen är helbilsgodkänd. Detta innebär att det
finns vissa kombinationer av hjul (fälg) och
däck som är godkända. Specifikationer
såsom uppgifter på mått, vikter, volymer,
däcktryck etc. finns i den tryckta Ägarmanualen.
Hjul (fälgar) har en dimensionsbeteckning, till
exempel: 7Jx16x50.
7
Fälgbredd i tum
J
Fälghornets profil
16
Fälgdiameter i tum
50
Off-set i mm (avstånd från hjulcentrum till hjulets kontaktyta mot navet)
Relaterad information
•
Hjulmuttrar (s. 308)
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid
sommarförhållanden. Därför rekommenderar
Volvo att inte köra med vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än 4 mm.
309
09 Hjul och däck
09
Däck – dimensioner
Däck – lastindex
Däck – hastighetsklasser
Bilens hjul, däck och fälgar har en viss dimension, se exempel i tabellen nedan.
Lastindex indikerar ett däcks förmåga att bära
en viss last.
Bilen är helbilsgodkänd. Detta innebär att
vissa kombinationer av hjul och däck är godkända. Specifikationer såsom uppgifter på
mått, vikter, volymer, däcktryck etc. finns i
den tryckta Ägarmanualen.
Varje däck har en viss förmåga att bära last,
ett lastindex (LI). Bilens vikt avgör vilken lastförmåga som krävs av däcken.
Varje däck tål en viss maxhastighet och tillhör
därmed en särskild hastighetsklass (SS –
Speed Symbol).
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
215/55R16 97W.
205
Däckets bredd (mm)
310
Relaterad information
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 310)
Däck – hastighetsklasser (s. 310)
Däck - lufttryck (s. 316)
Däck – slitagevarnare (s. 307)
50
Förhållande mellan däcksidans höjd
och däckets bredd (%)
R
Radialdäck
17
Fälgdiameter i tum (")
Det är maximal tillåten hastighet som
anges i tabellen.
93
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning, lastindex (s. 310) (LI)
Q
W
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet, hastighetsklass (s. 310)
(SS). (I detta fall 270 km/h).
160 km/h (används endast på vinterdäck)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Relaterad information
•
•
•
Lägsta tillåtna index anges i lastindextabellen
som hittas i den tryckta Ägarmanualen.
Däckens hastighetsklass ska minst motsvara
bilens toppfart. Lägsta tillåtna hastighetsklass
anges i hastighetsklasstabellen nedan. Enda
undantaget från dessa bestämmelser är vinterdäck (s. 309) (både dubbade och dubbfria
däck), där lägre hastighetsklass får användas.
Om ett sådant däck väljs får bilen inte köras
fortare än däcket är klassificerat för. (T.ex. får
klass Q köras i maximalt 160 km/h). Väglaget
avgör hur fort bilen kan köras, inte däckens
hastighetsklass.
Däck - lufttryck (s. 316)
Däck – rotationsriktning (s. 306)
Däck – slitagevarnare (s. 307)
OBS
09 Hjul och däck
VARNING
Bilen måste utrustas med däck som har
samma eller högre lastindex (s. 310) (LI)
och hastighetsklass (SS) än specificerat.
Om ett däck med för lågt lastindex eller
hastighetsklass används kan det bli överhettat.
Relaterad information
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 310)
Däck - lufttryck (s. 316)
Däck – rotationsriktning (s. 306)
Reservhjul*
Ett reservhjul (Temporary spare) används för
att tillfälligt ersätta ett punkterat ordinarie hjul.
•
•
•
Domkraft (s. 308)
09
Varningstriangel (s. 317)
Hjulmuttrar (s. 308)
Ett reservhjul är endast avsett att användas
tillfälligt och ska snarast ersättas med ett
ordinarie hjul. Under körning med reservhjul
kan bilen få annorlunda köregenskaper.
Reservhjulet är mindre än det vanliga hjulet.
Därmed påverkas bilens markfrigång. Se upp
med höga trottoarkanter och maskintvätta
inte bilen. Om reservhjulet sitter på framaxeln
kan du heller inte samtidigt använda snökedjor. På fyrhjulsdrivna bilar kan drivningen på
bakaxeln kopplas ur. Reservhjulet ska inte
repareras. Rätt däcktryck på reservhjulet
anges i däcktryckstabellen, Däck - lufttryck
(s. 316).
VIKTIGT
•
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett
reservhjul på bilen.
•
Bilen får aldrig köras utrustad med fler
än ett reservhjul av typen "Temporary
spare" samtidigt.
Relaterad information
•
•
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 312)
Byte av hjul – montering av reservhjul*
(s. 314)
Byte av hjul – framtagning reservhjul*
(s. 312)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
311
09 Hjul och däck
09
Byte av hjul – framtagning reservhjul*
OBS
Reservhjul* med domkraft* och hjulskruvsnyckel* finns under golvet i lastutrymmet.
Domkraften måste lyftas ut för att komma
åt bogseröglan.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
1. Lyft bakre kanten av lastgolvet (eller på
modeller med ledat lastgolv, ta tag i lastgolvets handtag, lyft och för bakre delen
av golvet framåt).
2. Lyft ur förvaringsfacket* (endast modeller
med ledat lastgolv).
3. Lyft ur undergolvet (endast modeller med
ledat lastgolv).
4. Skruva loss fästskruven och lyft ur skumblocket med domkraften och verktygen.
5. Ta tag i bortre delen av reservhjulet och
lyft. Skjut reservhjulet något framåt och
lyft ur det ur förvaringsutrymmet.
6. Ta ur hjulskruvsnyckeln, domkraften och
bogseröglan ur skumblocket.
312
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 312)
Byte av hjul – montering av reservhjul*
(s. 314)
Domkraft (s. 308)
Reservhjul* (s. 311)
Varningstriangel (s. 317)
Hjulmuttrar (s. 308)
Byte av hjul – losstagning hjul
Bilens hjul går att byta ut mot t.ex. vinterhjul/
vinterdäck.
Sätt ut varningstriangel om ett hjul byts på en
trafikerad plats. Bilen och domkraften* ska
stå på ett fast horisontellt underlag.
1. Dra åt parkeringsbromsen och lägg i
backväxeln eller läge P om bilen har automatisk växellåda.
09 Hjul och däck
VARNING
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna är ordentligt smorda samt att
den är fri från smuts.
4. Bilar med stålfälgar har löstagbara hjulsidor. Använd demonteringsverktyget för
att kroka i och dra bort eventuell heltäckande hjulsida. Alternativt kan hjulsidorna
ryckas bort för hand.
5. Skruva ihop bogseröglan med hjulskruvsnyckeln* till stopp enligt följande bild.
09
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft* som hör till respektive
bilmodell, vilket framgår av domkraftsdekalen.
På dekalen anges också domkraftens
maximala lyftförmåga vid en angiven lyfthöjd.
2. Ta fram hjulet som ska monteras (sommardäck, vinterdäck eller reservhjul) samt
verktygen. Om det gäller montering av ett
reservhjul finns vid dess placering också
en förpackning som innehåller handskar
och en plastpåse för det punkterade hjulet.
3. Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd till exempel kraftiga träklossar eller större stenar.
Hjulskruvsnyckeln och bogseröglan.
VIKTIGT
Bogseröglan måste skruvas in samtliga
gängvarv i hjulskruvsnyckeln.
6. Lossa hjulmuttrarna ½–1 varv moturs
med hjulskruvsnyckeln.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
313
09 Hjul och däck
09
||
VARNING
VARNING
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraften
och bilens domkraftsfäste.
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad på domkraft.
7. På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen.
Parkera bilen på ett sådant sätt att passagerare har bilen eller helst ett vägräcke
mellan sig och vägbanan.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
OBS
8. Veva upp domkraften så att flänsen i
karossen hamnar i skåran i domkraftshuvudet.
9. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta
bort hjulmuttrarna och lyft av hjulet.
314
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Det är viktigt att monteringen av reservhjulet
utförs på ett korrekt sätt.
Montering
1. Rengör anliggningsytorna mellan hjul och
nav.
2. Sätt dit hjulet. Skruva åt hjulmuttrarna
ordentligt.
3. Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.
Bilens ordinarie domkraft är endast avsedd
för att användas vid enstaka tillfällen och
under kort tid såsom byte av hjul vid punktering, byte till vinterhjul/sommarhjul, mm.
Endast domkraften som tillhör den specifika modellen får användas för att lyfta
bilen. Om bilen ska lyftas oftare, eller
under längre tid än för ett hjulskifte,
rekommenderas att en garagedomkraft
används. I så fall följ de bruksanvisningar
som följer med utrustningen.
VIKTIGT
Marken under domkraften ska vara fast,
slät och ska inte luta.
Byte av hjul – montering av reservhjul*
Relaterad information
•
Byte av hjul – montering av reservhjul*
(s. 314)
•
Byte av hjul – framtagning reservhjul*
(s. 312)
•
•
•
Reservhjul* (s. 311)
Varningstriangel (s. 317)
Hjulmuttrar (s. 308)
4. Dra fast hjulmuttrarna korsvis. Det är viktigt att hjulmuttrarna blir ordentligt
åtdragna med korrekt åtdragningsmomenten. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
09 Hjul och däck
Återplacering av domkraft* och verktyg
5.
3. Om reservhjulet har använts, kan det
punkterade hjulet läggas i plastpåsen
som finns i förpackningen med handskarna. Lägg tillbaka skumblocket i förvaringsuttrymmet och skruva fast fästskruven i förvaringsuttrymmets golv.
09
Om reservhjulet inte har använts, lägg
skumblocket i reservhjulet, lägg tillbaka
reservhjulet i förvaringsutrymmet. Skruva
fast fästskruven i förvaringsuttrymmets
golv.
4. Lägg tillbaka den löstagbara dragkroken.
Sätt tillbaka eventuell heltäckande hjulsida.
OBS
Hjulsidans uttag för ventilen ska vara över
ventilen på fälgen vid montering.
Efter användning av verktyg och domkraft ska
de placeras tillbaka i skumblocket på rätt
sätt.
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika
ventilskador orsakade av grus, smuts,
mm.
•
Använd enbart ventilhattar av plast.
Ventilhattar av metall kan rosta och bli
svåra att skruva loss.
1. Skruva ur bogseröglan ur hjulskruvsnyckeln.
2. Sätt tillbaka verktygen som ev. har
använts i sina respektive fack i skumblocket i följande ordning:
•
bogseröglan/tratten/torxnyckeln/hylsa
för låsbar hjulmutter/verktyget för hjulsidan
•
domkraft (måste vevas till rätt höjd så
att den passar in i skumblockets fack,
handtaget över foten och ner i spåret i
skumblocket)
•
hylsnyckeln (ovanför domkraften).
VIKTIGT
Verktyg och domkraft* ska förvaras på
avsedd plats i bilens lastutrymme när de
inte används.
Relaterad information
•
Byte av hjul – framtagning reservhjul*
(s. 312)
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 312)
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
315
09 Hjul och däck
09
•
•
•
Reservhjul* (s. 311)
Däck - lufttryck
Varningstriangel (s. 317)
Däck kan ha olika lufttryck vilket mäts i
enheten bar.
Hjulmuttrar (s. 308)
Däcktrycksdekal
OBS
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
G021830
Kontrollera däckens lufttryck
Däckens lufttryck ska kontrolleras varje
månad och ska kontrolleras på kalla däck.
Med kalla däck avses att däcken har samma
temperatur som yttertemperaturen. Efter
några kilometers körning blir däcken varma
och trycket högre. För lågt däcktryck ökar
bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd
och försämrar bilens vägegenskaper. Körning
med för lågt däcktryck innebär att däcken
kan bli överhettade och skadas. Däcktrycket
påverkar åkkomfort, vägljud och styregenskaper.
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr) visar vilket tryck
däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden. Det finns också angivet i däcktryckstabellen.
Däcktryck för bilens rekommenderade däckdimension och information om ECO-tryck,
som ger förbättrad bränsleekonomi hittas i
den tryckta Ägarmanualen.
OBS
Temperaturskillnader förändrar
däcktrycket.
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För att få bäst bränsleekonomi vid hastigheter
under 160 km/h rekommenderas ECO-trycket
(gäller både för full och lätt last – se däcktryckstabellen i den tryckta Ägarmanualen).
316
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
09 Hjul och däck
Relaterad information
•
•
•
•
Däck – hastighetsklasser (s. 310)
Varningstriangel
Däck – rotationsriktning (s. 306)
Varningstriangeln används för att varna andra
trafikanter för stillastående fordon.
Däck – skötsel (s. 306)
Förvaring och uppfällning
Däck – slitagevarnare (s. 307)
Lyft golvluckan (eller skjut bakre delen av
lastglovet framåt på modeller med ledat
golv och lyft sedan undergolvet) och ta ut
varningstriangeln.
09
Ta varningstriangeln ur fodralet, vik ut och
sätt ihop de två lösa sidorna.
Fäll ut varningstriangelns stödben.
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på
trafiksituationen.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i lastutrymmet efter användning.
Relaterad information
•
Reservhjul* (s. 311)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
317
09 Hjul och däck
09
Förbandslåda*
Däcktrycksövervakning*1
Förbandslådan innehåller första hjälpenutrustning.
Däcktrycksövervakningen varnar föraren när
trycket är för lågt i ett eller flera av bilens
däck. För vissa marknader är däcktrycksövervakningen standard enligt lagkrav.
Det finns två system av däcktrycksövervakning, TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System) och TM (Tyre Monitor). Vid osäkerhet
om vilket system bilen har, öppna menystystemet MY CAR och sök fram bilens inställningar:
En väska med första hjälpen-utrustning finns
placerad på vänstra sidan av lastutrymmet.
•
Menyn Däcktryck används om det är
TPMS, se TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)* – allmänt (s. 319).
•
Menyn Tryckövervakning används om
det är TM, se TM (Tyre Monitor)* (s. 323).
Systemet ersätter inte vanligt underhåll av
däck.
VIKTIGT
Om ett fel uppstår i TPMS-systemet kommer varningslampan
i kombiinstrumentet att blinka i ca 1 minut och sedan
lysa med fast sken. Ett meddelande visas
också i kombiinstrumentet.
1
318
Standard på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
– allmänt (s. 319)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
– justera (omkalibrering) (s. 320)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
– åtgärda lågt däcktryck (s. 323)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
– aktivera/deaktivera (s. 321)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
– rekommendationer (s. 322)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
– punkteringskörbara däck* (s. 322)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
status (s. 320)
09 Hjul och däck
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*9 – allmänt
Däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre
Pressure Monitoring System)* varnar föraren
när trycket är för lågt i ett eller flera av bilens
däck.
Däcktrycksövervakningen använder sensorer
som är placerade inuti luftventilen i varje hjul.
När bilen färdas i ca 30 km/h känner systemet
av däcktrycket. Om trycket är för lågt tänds
varningslampan
i kombiinstrumentet
och ett av följande meddelanden visas:
Om hjul utan TPMS-sensorer används eller
om en sensor har slutat fungera kommer
Däcktryckssystem Service erfordras att
visas.
VIKTIGT
Om ett fel uppstår i TPMS-systemet komi kombiinstrumer varningslampan
mentet att blinka i ca 1 minut och sedan
lysa med fast sken. Ett meddelande visas
också i kombiinstrumentet.
framdäck
• Lågt däcktryck. Kontrollera höger
bakdäck
höger framdäck
•
Däck behöver pumpas nu. Kontrollera
vänster framdäck
• Däck behöver pumpas nu. Kontrollera
höger bakdäck
• Däck behöver pumpas nu. Kontrollera
vänster bakdäck
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
status (s. 320)
Systemet ersätter inte vanligt underhåll av
däck.
• Lågt däcktryck. Kontrollera vänster
• Däck behöver pumpas nu. Kontrollera
•
09
För information om korrekt däcktryck, se
Däck - lufttryck (s. 316).
framdäck
bakdäck
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
– punkteringskörbara däck* (s. 322)
Kontrollera alltid systemet efter hjulbyte för
att säkerställa att ersättningshjulen fungerar
med systemet.
• Lågt däcktryck. Kontrollera höger
• Lågt däcktryck. Kontrollera vänster
•
Relaterad information
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
– justera (omkalibrering) (s. 320)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
– åtgärda lågt däcktryck (s. 323)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
– aktivera/deaktivera (s. 321)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
– rekommendationer (s. 322)
• Däcktryckssystem Service erfordras
9
Standard på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
319
09 Hjul och däck
09
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*16 – justera (omkalibrering)
Däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre
Pressure Monitoring System)* varnar föraren
när trycket är för lågt i ett eller flera av bilens
däck.
TPMS kan, för att följa Volvos däcktrycksrekommendationer (s. 316), justeras till exempel
vid körning med hög last.
OBS
Bilen måste stå stilla då kalibrering påbörjas.
Inställningar görs med reglaget i mittkonsolen, se MY CAR (s. 106).
1. Pumpa däcken till önskat tryck enligt
däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr).
2. Starta motorn.
3. Välj menysystemet MY CAR för att öppna
menyerna till däcktryck.
4. Välj Kalibrera däcktryck och tryck OK.
5. Kör i minst 10 minuter i lägst 30 km/h.
> Kalibreringen utförs automatisk efter
initiering av föraren. Systemet ger
ingen bekräftelse när kalibreringen är
utförd.
16
18
320
Standard på vissa marknader.
Standard på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
Däcktrycksövervakning* (s. 318)
Däck - lufttryck (s. 316)
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*18 status
Däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre
Pressure Monitoring System)* varnar föraren
när trycket är för lågt i ett eller flera av bilens
däck.
System- och däckstatus
Systemets och däckens aktuella status kan
kontrolleras, se MY CAR (s. 106).
1. Välj menysystemet MY CAR för att öppna
menyerna till däckövervakning.
2. Välj Däcktryck.
Statusen är färgkodad för varje däck enligt
följande:
•
Helgrönt: systemet fungerar normalt och
däcktrycket i samtliga däck ligger något
över rekommenderad nivå.
•
Gult hjul: motsvarande däck har för lågt
tryck.
•
Rött hjul: motsvarande däck har mycket
lågt tryck.
•
Samtliga hjul gråa: systemet är inte tillgängligt för tillfället. Det kan vara nödvändigt att köra bilen i några minuter i en
hastighet över 30 km/h innan systemet
åter blir aktivt.
•
Samtliga hjul gråa och meddelandet
Däcktryckssystem Service erfordras:
09 Hjul och däck
ett fel har uppstått i systemet. Kontakta
en Volvo återförsäljare eller verkstad.
OBS
•
Att ta bort varningsmeddelanden
Om ett däcktrycksmeddelande har visats och
TPMS-varningslampan har tänts:
1. Kontrollera däcktrycket på det/de indikerade däcket/en med en däcktrycksmätare.
2. Pumpa däcket/en till korrekt tryck enligt
däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr).
•
3. I vissa fall kan det vara nödvändigt att
köra bilen i några minuter i en hastighet
över 30 km/h för att få bort varningstexten. Då släcks TPMS-varningslampan
också.
TPMS-systemet använder sig av ett
s.k. kompenserat tryckvärde, baserat
på både däck- och yttertemperaturen.
Detta medför att däcktrycket kan skilja
sig något från de rekommenderade
trycken som anges på däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan
fram- och bakdörr). Därför kan det
vara nödvändigt att pumpa däcken till
ett något högre tryck för att få bort ett
lågdäcktrycksmeddelande.
För att undvika fel däcktryck bör
trycket kontrolleras på kalla däck. Med
kalla däck avses att däcken har
samma temperatur som yttertemperaturen (ca 3 timmar efter att bilen har
körts). Efter några kilometers körning
blir däcken varma och trycket högre.
VARNING
•
Felaktigt däcktryck kan leda till däckhaveri, som kan resultera i att föraren
tappar kontroll över bilen.
•
Systemet kan inte indikera plötsliga
däckskador i förväg.
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*20 – aktivera/deaktivera
09
Däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre
Pressure Monitoring System)* varnar föraren
när trycket är för lågt i ett eller flera av bilens
däck.
OBS
Bilen måste stå stilla då däcktrycksövervakningen aktiveras/deaktiveras.
Inställningar görs med mittkonsolens reglage,
se MY CAR (s. 106).
1. Starta motorn.
2. Välj systemet MY CAR för att öppna
menyerna till däcktryck.
3. Välj Däcktryck och tryck OK.
> Ett X visas i informationsdisplayen om
systemet aktiveras, alternativt försvinner om systemet deaktiveras21.
Relaterad information
•
Däcktrycksövervakning* (s. 318)
Relaterad information
•
20
21
Däcktrycksövervakning* (s. 318)
Standard på vissa marknader.
Endast på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
321
09 Hjul och däck
09
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*23 – rekommendationer
OBS
•
Däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre
Pressure Monitoring System)* varnar föraren
när trycket är för lågt i ett eller flera av bilens
däck.
•
Volvo rekommenderar att TPMS-sensorer
monteras på alla bilens hjul, även vinterhjul.
•
Volvo rekommenderar inte att sensorer
flyttas mellan olika hjul.
•
Reservhjulet är inte utrustat med TPMSsensor.
•
Om reservhjul eller hjul utan TPMS-sensor används kommer felmeddelandet
Däcktryckssystem Service erfordras
att visas i kombiinstrumentet.
•
•
Om ett hjul har ändrats, eller om TPMSsensorn flyttats till ett annat hjul ska tätning, mutter och ventilkärna bytas ut.
Vid installation av TPMS-sensor ska bilen
vara avstängd i minst 15 minuter annars
kommer ett felmeddelande att visas i
kombiinstrumentet.
VARNING
När ett däck utrustat med TPMS pumpas,
håll pumpens munstycke rakt mot ventilen
för att inte skada ventilen.
23
322
Standard på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika
ventilskador orsakade av grus, smuts,
mm.
Använd enbart ventilhattar av plast.
Ventilhattar av metall kan rosta och bli
svåra att skruva loss.
OBS
Om du vill byta däckdimensionen så måste
TPMS-systemet omkonfigureras. För ytterligare information – kontakta en Volvoåterförsäljare.
Relaterad information
•
Däcktrycksövervakning* (s. 318)
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*25 – punkteringskörbara
däck*
Om SST (Self Supporting run flat Tires)* är
valt är bilen också utrustad med
TPMS (s. 318).
Denna typ av däck har en speciell förstärkt
sidovägg som gör det möjligt att i begränsad
omfattning fortsätta köra bilen trots att däcket
har förlorat allt eller en del tryck. Dessa däck
är monterade på en särskild fälg. (Även vanliga däck går att montera på denna fälg.)
Om ett SST-däck förlorar däcktryck, tänds
den gula TPMS-lampan i kombiinstrumentet
och ett meddelande visas i informationsdisplayen. Om detta inträffar, minska hastigheten till max. 80 km/h. Däcket ska ersättas så
snart som möjligt.
Kör försiktigt, i vissa fall kan det vara svårt att
se vilket däck som avses. För att säkerställa
vilket däck som behöver åtgärdas, kontrollera
alla fyra däcken.
09 Hjul och däck
VARNING
Enbart personer med kunskap om SSTdäck bör montera dessa.
SST-däck ska endast monteras ihop med
TPMS.
Efter att ett felmeddelande om lågt däcktryck har visats, kör inte fortare än
80 km/h.
Maximal körsträcka till däckbyte är 80 km.
Undvik hård körning såsom till exempel en
hastig inbromsning eller sväng.
SST-däck måste bytas ut om de skadas
eller punkteras.
Relaterad information
•
Däcktrycksövervakning* (s. 318)
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*27 – åtgärda lågt däcktryck
Däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre
Pressure Monitoring System)28 varnar föraren
när trycket är för lågt i ett eller flera av bilens
däck och indikerar vilket däck det gäller. Lampan lyser gult vid första indikation, stanna och
kontrollera däcktrycket snarast. När lampan
lyser rött ska man stanna och åtgärda däcktrycket omedelbart.
TM (Tyre Monitor)*30
TM (Tyre Monitor) systemet känner av däckens rotationshastiget för att kunna avgöra om
de har korrekt däcktryck. Om trycket är för
lågt, förändras däckets diameter och följaktligen rotationshastighet. Genom att jämföra
däcken med varandra kan systemet avgöra
om ett eller fler däck har för lågt tryck.
Meddelanden
Om ett meddelande om lågt däcktryck visas i
displayen:
Om däcktrycket är för lågt tänds varningslampan ( ) i kombiinstrumentet och ett av följande meddelanden visas:
1. Kontrollera däcktrycket på aktuellt däck.
• Lågt däcktryck. Kontrollera höger
2. Pumpa däcket/däcken till rätt tryck.
3. Kör i en hastighet av lägst 30 km/h i
några minuter och kontrollera att meddelandet släcks.
Relaterad information
•
Däcktrycksövervakning* (s. 318)
09
framdäck
• Lågt däcktryck. Kontrollera vänster
framdäck
• Lågt däcktryck. Kontrollera höger
bakdäck
• Lågt däcktryck. Kontrollera vänster
bakdäck
• Däcktryck lågt Kontrollera däcken
• Däcktryckssystem Service erfordras
25
27
28
30
Standard på vissa marknader.
Standard på vissa marknader.
Tillval enbart på vissa marknader.
Standard på vissa marknader.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
323
09 Hjul och däck
09
||
VIKTIGT
Om ett fel uppstår i TM-systemet kommer
varningslampan
i kombiinstrumentet att
blinka i ca 1 minut och sedan lysa med
fast sken. Ett meddelande visas också i
kombiinstrumentet.
Systemet ersätter inte vanligt underhåll av
däck.
TM-omkalibrering
För att TM ska kunna fungera korrekt måste
ett referensvärde för däcktrycket fastställas.
Detta måste göras varje gång däcken bytas
eller däcktrycket ändras.
5. Starta och kör bilen.
> Omkalibrering görs medan bilen körs
och kan avbrytas när som helst. Om
motorn stängs av medan omkalibrering
pågår återupptas detta när bilen körs
igen.
Då är TM omkalibrerat och det nya referensvärdet gäller tills steg 1-5 görs om.
OBS
Kom ihåg att TM-systemet måste kalibreras om vid varje däckbyte eller om däcktrycket ändras. Om nya referensvärden
inte lagras kan inte systemet fungera korrekt.
Omkalibrering
Inställningar görs med mittkonsolens reglage,
se MY CAR (s. 106).
1. Stäng av tändningen.
2. Pumpa däcken till önskat tryck enligt
däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr) och välj
nyckelläge II, se Nyckellägen (s. 74).
3. Välj menysystemet MY CAR för att öppna
menyerna till däcktryck.
4. Välj Kalibrera däcktryck och tryck OK.
OBS
•
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika
ventilskador orsakade av grus, smuts,
mm.
Använd enbart ventilhattar av plast.
Ventilhattar av metall kan rosta och bli
svåra att skruva loss.
System- och däckstatus
Systemets och däckens aktuella status kan
kontrolleras, se MY CAR (s. 106).
1. Välj menysystemet MY CAR för att öppna
menyerna till däckövervakning.
2. Välj Tryckövervakning.
324
Statusen är färgkodad för varje däck enligt
följande:
•
Helgrönt: systemet fungerar normalt och
däcktrycket i samtliga däck ligger något
över rekommenderad nivå.
•
Gult hjul: motsvarande däck har för lågt
tryck.
•
Samtliga hjul gula: två eller fler däck har
för lågt tryck.
•
Samtliga hjul gråa: systemet är inte tillgängligt för tillfället. Det kan vara nödvändigt att köra bilen i några minuter i en
hastighet över 30 km/h innan systemet
åter blir aktivt.
•
Samtliga hjul gråa och meddelandet
Däcktryckssystem Service erfordras:
ett fel har uppstått i systemet. Kontakta
en Volvo återförsäljare eller verkstad.
Att ta bort varningsmeddelanden
Om ett däcktrycksmeddelande har visats och
TPI-varningslampan har tänts:
1. Kontrollera däcktrycket på det/de indikerade däcket/en med en däcktrycksmätare.
2. Pumpa däcket/en till korrekt tryck enligt
däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr).
3. Omkalibrera TM-systemet.
09 Hjul och däck
OBS
•
•
TM-systemet använder sig av ett sk
kompenserat tryckvärde, baserat på
både däck- och yttertemperaturen.
Detta medför att däcktrycket kan skilja
sig något från de rekommenderade
trycken som anges på däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan
fram- och bakdörr). Därför kan det
vara nödvändigt att pumpa däcken till
ett något högre tryck för att få bort ett
lågdäcktrycksmeddelande.
För att undvika fel däcktryck bör
trycket kontrolleras på kalla däck. Med
kalla däck avses att däcken har
samma temperatur som yttertemperaturen (ca 3 timmar efter att bilen har
körts). Efter några kilometers körning
blir däcken varma och trycket högre.
VARNING
•
Felaktigt däcktryck kan leda till däckhaveri, som kan resultera i att föraren
tappar kontroll över bilen.
•
Systemet kan inte indikera plötsliga
däckskador i förväg.
Provisorisk däcktätning*
Provisorisk däcktätningssatsen* (TMK – Temporary Mobility Kit) används till att täta en
punktering samt kontrollera och justera lufttrycket. Lufttryck för bilens rekommenderade
däckdimension hittas i den tryckta Ägarmanualen.
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätning* – handhavande
(s. 327)
•
Provisorisk däcktätning* – efterkontroll
(s. 329)
•
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
(s. 327)
09
Den provisoriska däcktätningssatsen består
av en kompressor och en flaska med tätningsvätska. Tätningen fungerar som en provisorisk reparation. Flaskan med tätningsvätskan ska bytas ut innan bäst före-datumet
passerats och efter användning. Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i
slitbanan.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador. Anslut kompressorn till
ett av bilens 12 V-uttag. Välj det uttag som är
närmast det punkterade däcket.
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning
är provad och godkänd av Volvo.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
325
09 Hjul och däck
09
Provisorisk däcktätningssats* –
placering
6. För att komma åt flaskan med tätningsvätska måste den skjutas till vänster tills
den går att lyfta ur skumblocket.
Provisorisk däcktätningssats (TMK – Temporary Mobility Kit) används till att täta en punktering samt kontrollera och justera lufttrycket.
Lufttryck för bilens rekommenderade däckdimension hittas i den tryckta Ägarmanualen.
OBS
För att komma åt bogseröglan/hjulskruvsnyckeln i skumblocket:
Placering av däcktätningssatsen
Version 2.
Sätt ut en varningstriangel om ett däck ska
tätas vid en trafikerad plats. Varningstriangeln
och däcktätningssatsen finns under golvet i
lastutrymmet.
Version 1.
1. Lyft bakre kanten av lastgolvet (eller på
modeller med ledat lastgolv, ta tag i lastgolvets handtag, lyft och för bakre delen
av golvet framåt).
2. Lyft ur förvaringsfacket (tillbehör) - endast
modeller med ledat lastgolv.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Version 1: Lyft däcktätningssatsens
kompressorenhet (punkt 5) för att
komma åt hjulskruvsnyckeln. Lyft ur
flaskan med tätningsvätska (punkt 6)
för att komma åt bogseröglan.
•
Version 2: Lyft däcktätningssatsens
kompressorenhet (punkt 5) för att
komma åt bogseröglan. Hjulskruvsnyckeln ligger under domkraften.
Efter användning, haka på remmen igen på
vänster sida.
Version 1: Remmen måste dras bakom
skumblocket (inte ovanpå).
Version 2: Remmen måste vara i klykan på
bakre delen av skumblocket.
3. Lyft ur undergolvet (endast modeller med
ledat lastgolv).
Relaterad information
4. Kroka loss den elastiska delen av remmen över TMK-kompressorenheten på
vänster sida.
•
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
(s. 327)
•
Provisorisk däcktätningssats* – tätningsvätska (s. 331)
•
Provisorisk däcktätning* (s. 325)
5. Lyft TMK-kompressorenheten rakt upp.
326
•
09 Hjul och däck
Provisorisk däcktätningssats* –
översikt
Provisorisk däcktätningssats (TMK – Temporary Mobility Kit) används till att täta en punktering samt kontrollera och justera lufttrycket.
Lufttryck för bilens rekommenderade däckdimension hittas i den tryckta Ägarmanualen. .
Flaskhållare med tätningsvätska
Tryckmätare
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätningssats* – placering
(s. 326)
•
Provisorisk däcktätningssats* – tätningsvätska (s. 331)
•
•
Provisorisk däcktätning* (s. 325)
Provisorisk däcktätning* –
handhavande
09
Provisorisk däcktätning, med hjälp av provisorisk däcktätningssats* (TMK – Temporary
Mobility Kit), används till att täta en punktering
samt kontrollera och justera lufttrycket. Lufttryck för bilens rekommenderade däckdimension hittas i den tryckta Ägarmanualen.
Provisorisk däcktätning
Provisorisk däcktätning* – återplacering
av komponenter (s. 331)
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Kabel
Flaskhållare (orangefärgade locket)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
Luftslang
För information om detaljernas funktion, se Provisorisk däcktätningssats.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
327
09 Hjul och däck
09
||
1. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet (som sitter på kompressorns ena sida)
och sätt fast den på ratten.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h
efter att den provisoriska däcktätningen
använts. Volvo rekommenderar dig att
uppsöka en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal
körsträcka 200 km). Personalen kan
avgöra om däcket kan lagas eller behöver
bytas.
VARNING
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid
hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan med tvål och vatten.
2. Kontrollera att strömbrytaren är i position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
OBS
Bryt inte flaskans plombering innan
användning. När flaskan skruvas fast bryts
plomberingen automatiskt.
3. Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
328
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
4. Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
8. Fyll däcket i 7 minuter.
VARNING
VIKTIGT
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
5. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till
botten på däckventilens gänga.
6. Sätt i kabeln i 12 V-uttaget och starta
bilen.
Risk för överhettning. Kompressorn ska
inte arbeta längre än 10 minuter.
9. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max. 3,5 bar. (Släpp ut luft
med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.)
VARNING
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Att kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
7. Sätt strömbrytaren i position I.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn
pumpar. Om det uppstår sprickbildningar
eller ojämnheter ska kompressorn omedelbart stängas av. Färden bör inte fortsätta.
Att kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter ca
30 sekunder.
10. Stäng av kompressorn och dra ur kabeln
ur 12 V-uttaget.
11. Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
12. Kör snarast ca 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan
kan täta däcket.
Relaterad information
•
•
Provisorisk däcktätning* (s. 325)
Provisorisk däcktätning* – efterkontroll
(s. 329)
09 Hjul och däck
•
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
(s. 327)
•
Provisorisk däcktätning* –
efterkontroll
Provisorisk däcktätning* – återplacering
av komponenter (s. 331)
Provisorisk däcktätning (s. 325), med hjälp av
provisorisk däcktätningssats (s. 327)* (TMK –
Temporary Mobility Kit), används till att täta
en punktering samt kontrollera och justera
lufttrycket.
Kontrollera däckdryck
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika
ventilskador orsakade av grus, smuts,
mm.
•
Använd enbart ventilhattar av plast.
Ventilhattar av metall kan rosta och bli
svåra att skruva loss.
09
1. Anslut däcktätningsutrustningen igen.
2. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
•
Ligger det under 1,3 bar har däcket
inte tätats tillräckligt. Färden bör inte
fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
•
Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck enligt däcktryckstabellen som
hittas i den tryckta Ägarmanualen
(1 bar = 100 kPa). Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
OBS
Efter användning ska flaskan med tätningsvätska och slangen bytas ut. Volvo
rekommenderar att dessa byten utförs av
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
Volvo rekommenderar dig att köra till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att
byta ut/reparera det skadade däcket. Informera verkstaden om att däcket innehåller
däcktätningsvätska.
3. Se till att kompressorn är avstängd.
Lossa luftslangen och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
4. Vik in slangen i lådan och låt flaskan vara
kvar. Lägg TMK i lastutrymmet.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
329
09 Hjul och däck
09
||
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h
efter att den provisoriska däcktätningen
använts. Volvo rekommenderar dig att
uppsöka en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal
körsträcka 200 km). Personalen kan
avgöra om däcket kan lagas eller behöver
bytas.
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätning* – handhavande
(s. 327)
•
Provisorisk däcktätning* – återplacering
av komponenter (s. 331)
Pumpning av däck med Provisorisk
däcktätningssats*
Bilens originaldäck kan pumpas upp med
hjälp av kompressorn i den provisoriska däcktätningssatsen.
1. Kompressorn ska vara avstängd. Se till
att strömbrytaren står i position 0 och ta
fram kabel och luftslang.
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
dit luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
3. Anslut kabeln till något av bilens
12 V-uttag och starta bilen.
4. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
330
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska
inte arbeta längre än 10 minuter.
5. Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktryckstabellen som hittas i den
tryckta Ägarmanualen. (Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.)
6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.
Relaterad information
•
•
Provisorisk däcktätning* (s. 325)
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
(s. 327)
09 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning* –
återplacering av komponenter
Provisorisk däcktätningssats* –
tätningsvätska
Efter användning av däcktätningssatsen ska
komponenterna läggas tillbaka i skumblocket.
Behållaren (flaskan) med den provisoriska
däcktätningssatsen (s. 327) innehåller tätningsvätska och den går att byta ut.
09
Byt flaska när bäst före-datum passerats.
Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt
avfall.
VARNING
Version 2.
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
Komponenterna läggs i skumblocket i följande ordning:
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
1. Hylsnyckeln
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Version 1.
2. Bogseröglan
Förvaras oåtkomligt för barn.
Komponenterna läggs i skumblocket i följande ordning:
3. Flaskan
1. Bogseröglan/hylsnyckeln
5. Domkraften
2. Flaskan (trycks in från sidan)
3. TMK-kit
4. Tratten
5. Domkraften
6. Torxnyckeln
7. Dragkroken
4. TMK-kit
Relaterad information
•
•
Provisorisk däcktätning* (s. 325)
Relaterad information
•
•
Provisorisk däcktätning* (s. 325)
Provisorisk däcktätningssats* – placering
(s. 326)
Provisorisk däcktätning* – handhavande
(s. 327)
•
Provisorisk däcktätning* – efterkontroll
(s. 329)
•
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
(s. 327)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
331
09 Hjul och däck
09
Typgodkännande däcktrycksövervakning
Typgodkännande för sensorerna i däcktrycksövervakningen – TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)* kan utläsas i tabellen.
332
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
09 Hjul och däck
Land/Område
09
Brasilien
Ukraina
}}
333
09 Hjul och däck
09
||
Land/Område
Israel
334
09 Hjul och däck
Överensstämmelsedeklaration (Declaration of Conformity)
09
Land/Område
Länder inom EU:
Exportland: Tyskland
Tillverkare: Continental Automotive GmbH
Typ av utrustning: TPMS-enhet
Tjeckien:
Continental tímto prohlašuje, že tento Radio Transmitter je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
}}
335
09 Hjul och däck
09
336
||
Land/Område
Danmark:
Undertegnede Continental erklærer herved, at følgende udstyr Radio Transmitter overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Tyskland:
Hiermit erklärt Continental, dass sich das Gerät Radio Transmitter in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estland:
Käesolevaga kinnitab Continental seadme Radio Transmitter vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Storbritannien:
Hereby, Continental declares that this Radio Transmitter is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Spanien:
Por medio de la presente Continental declara que el Radio Transmitter cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grekland:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Continental ΗΛΩΝΕ Ο Radio Transmitter Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Frankrike:
Par la présente Continental déclare que l'appareil Radio Transmitter est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italien:
Con la presente Continental dichiara che questo Radio Transmitter è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lettland:
Ar šo Continental deklarē, ka Radio Transmitter atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Litauen:
Šiuo Continental deklaruoja, kad šis Radio Transmitter atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederländerna:
Hierbij verklaart Continental dat het toestel Radio Transmitter in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Continental, jiddikjara li dan Radio Transmitter jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Σ Ο Σ Ω Ε Σ ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α
09 Hjul och däck
09
Land/Område
Ungern:
Alulírott, Continental nyilatkozom, hogy a Radio Transmitter megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polen:
Niniejszym Continental oświadcza, że Radio Transmitter jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugal:
Continental declara que este Radio Transmitter está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovenien:
Continental izjavlja, da je ta Radio Transmitter v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovakien:
Continental týmto vyhlasuje, že Radio Transmitter spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Finland:
Continental vakuuttaa täten että Radio Transmitter tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Sverige:
Härmed intygar Continental att denna Radio Transmitter står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Hér með lýsir Continental yfir því að Radio Transmitter er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun
1999/5/EC.
Norge:
Continental erklærer herved at utstyret Radio Transmitter er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Relaterad information
•
Däcktrycksövervakning* (s. 318)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
337
UNDERHÅLL OCH SERVICE
10 Underhåll och service
Volvos serviceprogram
Boka service och reparation
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet
bör Volvos serviceprogram följas, vilket finns
specificerat i Service- och garantiboken.
Hantera service-, reparations- och bokningsinformation direkt i din internetanslutna bil.
Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad
Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal,
servicelitteratur och de specialverktyg som
garanterar högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Relaterad information
•
Klimatanläggning – felsökning och reparation (s. 350)
Genom denna tjänst tillhandahålls ett
bekvämt sätt att boka service och verkstadsbesök direkt i bilen. Bilinformation skickas till
din återförsäljare som kan förbereda verkstadsbesöket. Återförsäljaren återkommer
med ett digitalt bokningsförslag.
Innan tjänsten kan användas
Volvo ID och min profil
•
Registrera ett Volvo ID. För mer information och hur man skapar ett Volvo ID, se
Volvo ID (s. 19).
•
Logga in på webbportalen Min Volvo, gå
till din profil och utför följande:
–
Kontrollera att bilen är kopplad till din
profil.
–
Kontrollera att dina kontaktuppgifter
stämmer.
–
Välj Volvoåterförsäljare och den personliga servicetekniker du önskar kontakt
med för service och reparation.
tet för information hur man ansluter bilen
till internet.
•
•
Eftersom bokningsinformation skickas
över ditt privata telefon- eller P-SIM-kort
abonnemang kommer du få en fråga om
du vill skicka information. Frågan ställs en
gång och gäller sedan för den valda uppkopplingen för en begränsad tid.
10
För att tjänsten ska fungera och systemet
ska kommunicera via bilens bildskärm
måste notiser/pop-up-meddelande godkännas. Tryck i MY CAR källans normalvy
på OK/MENU och därefter Service och
reparation Tillåt notiser.
Använda tjänsten
Samtliga menyer och inställningar nås från
normalvyn i MY CAR genom tryck på OK/
MENU och därefter Service och reparation.
När det är dags för service och i vissa fall när
bilen är behov av reparation meddelas detta i
kombiinstrumentet (s. 61) och via en pop-upmeny i bildskärmen.
Förutsättning för bokning från bil
•
För att skicka bokningsinformation från
bilen måste bilen vara ansluten till internet, se Sensus Infotainment supplemen-
}}
339
10 Underhåll och service
||
Skicka bildata
Bildata skickas till en central Volvo-databas
(inte din återförsäljare) vilket Volvoåterförsäljare kan hämta bilinformationen ifrån med
hjälp av bilens identifikationsnummer (VIN1).
Numret står i bilens service- och garantihäfte
alternativt innanför vindrutans nedre vänstra
hörn.
10
–
Servicemeddelande i bildskärm.
Innebörd av svarsalternativen i bildskärmens
pop-up-meny:
• Ja – En bokningsförfrågan skickas till din
återförsäljare vilket sedan återkommer
med ett bokningsförslag. Servicelampan
och servicemeddelandet i kombiinstrumentet släcks.
• Nej – Inga fler pop-up meddelande kom-
mer att visas i bildskärmen. Meddelande i
kombiinstrumentet kvarstår.
• Senare – Pop-up-menyn visas nästa
gång bilen startas.
Du kan också boka ett verkstadsbesök direkt
via ägarportalen Min Volvo. För att din återförsäljare skall ha senaste information från din
bil kan du skicka bildata, se nedan.
1
340
Vehicle Identification Number
Välj Service och reparation
bilinformation.
Skicka
Bokningsinformation och bildata
När du väljer att boka service från din bil
kommer bokningsinformation och bildata att
skickas. Bildata informationen består av ett
antal signaler inom följande områden:
•
•
•
•
•
•
Servicebehov.
Funktionsstatus.
Vätskenivåer.
Mätarställning (distans).
Bilens identifikationsnummer (VIN1).
Bilens mjukvaruversion.
Relaterad information
•
Volvo ID (s. 19)
10 Underhåll och service
Lyftning av bilen
Vid lyftning av bilen är det viktigt att domkraften eller lyftarmarna sätts på avsedda ställen
av bilens underrede.
OBS
10
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft som hör till respektive bilmodell. Om annan domkraft väljs än den
av Volvo rekommenderade, följ de instruktioner som följer med utrustningen.
}}
341
10 Underhåll och service
||
10
Domkraftsfästen (pilarna) för domkraft som hör till bilen samt lyftpunkter (rödmarkerade).
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft fram
ska den sättas under någon av de två lyftpunkterna längst in under bilen. Om bilen lyfts
med verkstadsdomkraft bak ska den sättas
under någon av lyftpunkterna. Var noga med
att sätta verkstadsdomkraften så att bilen inte
kan glida av domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.
Om bilen lyfts med en verkstadslyft av tvåpelartyp, kan de främre och bakre lyftarmarna
sättas under de yttre lyftpunkterna (domkraftsfästena). Fram kan alternativt de inre
lyftpunkterna användas.
Relaterad information
•
342
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 312)
10 Underhåll och service
Motorhuv – öppna och stänga
För spärren åt vänster och öppna huven.
(Spärrhaken sitter mellan strålkastare och
grill, se bild.)
Motorhuven kan öppnas när handtaget i
kupén vridits medurs och spärren vid grillen
förts åt vänster.
Motorrum – översikt
Översikten visar normala kontrollpunkter.
Motorrum 4-cyl. 2.0 l
VARNING
Motorhuven kan öppnas när handtaget i
kupén vridits medurs och spärren vid grillen
förts åt vänster.
10
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
Relaterad information
•
•
Handtaget för huvöppning är alltid på vänster
sida.
Motorrum – kontroll (s. 344)
Motorrum – översikt (s. 343)
Motorrummets utseende kan skilja beroende av
motorvariant.
Expansionskärl för kylsystem
Påfyllning av spolarvätska
Kylare
Påfyllning av motorolja
Behållare för broms- och kopplingsvätska (placerad på förarsidan)
Startbatteri
Vrid handtaget ungefär 20-25 grader
medurs. Det hörs när spärren släpper.
Relä- och säkringscentral
Luftfilter
}}
343
10 Underhåll och service
||
Mätsticka för motorolja2
Motorrum – kontroll
Tändsystemet har mycket hög spänning
och effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Bilens elsystem ska alltid vara i
nyckelläge 0 när arbete utförs i motorrummet, se Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer (s. 75).
Påfyllning av motorolja
Vissa oljor och vätskor bör kontrolleras med
jämna mellanrum.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när
bilens elsystem är i nyckelläge II eller när
motorn är varm.
Relä- och säkringscentral
VARNING
10
Behållare för broms- och kopplingsvätska (placerad på förarsidan)
Startbatteri
Luftfilter
Regelbunden kontroll
Kontrollera följande oljor och vätskor med
jämna mellanrum, t.ex. vid tankning:
•
•
•
VARNING
Motorrum förutom 4-cyl. 2.0 l
Motorrummets utseende kan skilja beroende av
motorvariant.
Expansionskärl för kylsystem
Påfyllning av spolarvätska
Kylare
2
344
Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka (5-cyl. diesel).
Motorhuv – öppna och stänga (s. 343)
Motorrum – kontroll (s. 344)
Spolarvätska
Tänk på att kylarfläkten (placerad framtill i
motorrummet, bakom kylaren) kan starta
automatiskt någon tid efter att motorn
stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad
– en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Om motorn är varm finns risk
för brand.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när
bilens elsystem är i nyckelläge II eller när
motorn är varm.
•
•
Motorolja
VARNING
Tändsystemet har mycket hög spänning
och effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Bilens elsystem ska alltid vara i
nyckelläge 0 när arbete utförs i motorrummet, se Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer (s. 75).
Relaterad information
Kylvätska
Relaterad information
•
•
•
•
•
Motorhuv – öppna och stänga (s. 343)
Motorrum – översikt (s. 343)
Kylvätska – nivå (s. 349)
Motorolja – kontroll och påfyllning
(s. 346)
Spolarvätska – påfyllning (s. 360)
10 Underhåll och service
Motorolja – allmänt
För att rekommenderade serviceintervall ska
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja
används.
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
se Motorolja - ogynnsamma körförhållanden
(s. 389).
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg
och med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo rekommenderar:
För att rekommenderade serviceintervall
ska kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
Byt motorolja och oljefilter enligt de bytesintervaller som finns angivna i Service- och
garantiboken.
Att använda olja av högre kvalitet än den
angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo
en olja med högre kvalitet, se Motorolja ogynnsamma körförhållanden (s. 389).
10
För påfyllningsbar volym, se Motorolja - kvalitet och volym (s. 390).
Relaterad information
•
Motorolja – kontroll och påfyllning
(s. 346)
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs
på en auktoriserad Volvoverkstad.
Volvo använder olika system för varning för
låg/hög oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa
motorvarianter har oljetryckgivare, då
används kombiinstrumentets varningssymbol
för lågt oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare, då informeras föraren via instrumentets varningssymbol
samt displaytexter.
Vissa varianter har båda systemen. Kontakta
en Volvoåterförsäljare för mer information.
345
10 Underhåll och service
Motorolja – kontroll och påfyllning
10
VARNING
Beroende på motorvariant kontrolleras oljenivån med oljemätsticka eller elektronisk oljenivågivare.
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Nivån
får aldrig ligga över MAX eller under MIN,
detta kan leda till motorskada.
Motor med oljemätsticka3
VARNING
G021737
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören
då det finns risk för brand.
Oljenivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
Motor med elektronisk oljenivågivare,
4-cyl. 2.0 l
Mätning och eventuell påfyllning
Mätsticka och påfyllningsrör.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på
den nya bilen.
2. Dra upp och torka av mätstickan.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts
av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all
olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
4. Dra upp och kontrollera nivån.
3
4
346
1. Säkerställ att bilen står plant. Det är viktigt att vänta cirka 5 minuter efter det att
motorn stängts av så att oljan hinner rinna
tillbaka ner i oljetråget.
3. Stick ner mätstickan igen.
5. Ligger nivån nära MIN bör 0,5 liter fyllas
på. Skulle nivån vara kraftigt under, kan
ytterligare mängd erfordras.
6. Om nivån åter önskas kontrolleras, gör
det efter en kortare körning. Därefter upprepa steg 1–4.
Gäller ej 4-cyl. 2.0 l eller 5-cyl. diesel vilka har elektronisk oljenivågivare.
Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka.
Påfyllningsrör4.
Du behöver inte vidta åtgärder med avseende
på motoroljenivån innan ett meddelande visas
i displayen, se följande bild.
10 Underhåll och service
OBS
Systemet kan inte direkt känna av förändringar då olja fylls på eller tappas av. Bilen
måste ha körts ca 30 km och stått stilla 2
timmar med avstängd motor och på plan
mark innan visning av oljenivån blir korrekt.
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören
då det finns risk för brand.
Meddelande och graf i display. Vänster display
visar digitalt kombiinstrument och höger analogt.
Meddelande
Motoroljenivå
Oljenivån kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med tumhjulet då
motorn är avstängd, se Menyhantering –
kombiinstrument (s. 103).
VARNING
Visas meddelande Oljeservice erfordras
åk till verkstad. Oljenivån kan vara för hög.
VIKTIGT
OBS
Om inte rätt förutsättningar för mätning av
oljenivå är uppfyllda (tid efter motoravstängning, bilens lutning, yttertemperatur
etc.) är uppfyllda, kommer meddelande Ej
tillgänglig att visas. Detta innebär inte att
det är något fel i bilens system.
10
Motor med elektronisk oljenivågivare,
5-cyl. diesel
Mätning av oljenivå, 4-cyl. 2.0 l
Om kontroll av oljenivå önskas görs det enligt
sekvens nedan.
1. Aktivera nyckelläge II, se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 75).
2. Vrid tumhjulet på vänster rattspak till
position Oljenivå.
> Därefter visas information om motorns
oljenivå.
För mer information om menyhantering, se Menyhantering – kombiinstrument (s. 103).
Påfyllningsrör5.
Du behöver inte vidta åtgärder med avseende
på motoroljenivån innan ett meddelande visas
i kombiinstrumentets informationsdisplay, se
följande bild.
Vid meddelande om låg oljenivå, fyll
endast på med den volym som anges,
exempelvis 0,5 liter.
5
Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka.
}}
347
10 Underhåll och service
||
OBS
Oljenivån detekteras endast av systemet
under körning. Systemet kan inte direkt
känna av förändringar då olja fylls på eller
tappas av. Bilen måste köras ca 30 km
innan visning av oljenivån blir korrekt.
10
VARNING
Meddelande och graf i display. Vänster display
visar digitalt kombiinstrument och höger analogt.
Meddelande
Motoroljenivå
Oljenivån kan på vissa bilar kontrolleras med
hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren
med tumhjulet då motorn är avstängd.
VARNING
Visas meddelande Oljeservice erfordras
åk till verkstad. Oljenivån kan vara för hög.
VIKTIGT
Vid meddelande Låg oljenivå Fyll på 0,5
liter motorolja, fyll endast på med
0,5 liter.
348
Fyll inte på mer olja om fyllnadsnivå (3)
eller (4) visas enligt bilden nedan. Nivån får
aldrig ligga över MAX eller under MIN,
detta kan leda till motorskada.
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören
då det finns risk för brand.
Mätning av oljenivå, 5-cyl. diesel
Om kontroll av oljenivå önskas görs det enligt
sekvens nedan.
1. Aktivera nyckelläge II, se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 75).
2. Vrid tumhjulet på vänster rattspak till
position Oljenivå.
> Därefter visas information om motorns
oljenivå.
För mer information om menyhantering, se Menyhantering – kombiinstrument (s. 103).
Siffrorna 1–4 representerar fyllnadsnivå. Fyll inte
på mer olja om fyllnadsnivå (3) eller (4) visas.
Rekommenderad fyllnadsnivå är 4. Meddelande
och graf i display. Vänster display visar digitalt
kombiinstrument och höger analogt.
Relaterad information
•
•
Motorolja – allmänt (s. 345)
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer
(s. 75)
10 Underhåll och service
Kylvätska – nivå
Kylvätskan kyler förbränningsmotorn till rätt
arbetstemperatur. Den värme som överförs
från motorn till kylvätskan kan användas till att
värma kupén.
Kylvätskans nivå ska ligga mellan MIN- och
MAX-markeringarna på expansionskärlet.
Nivåkontroll och påfyllning
VARNING
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
För volymuppgifter samt standard med avseende på vattenkvalitet, se Kylvätska - kvalitet
och volym (s. 392).
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
Kontrollera kylvätskan regelbundet
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos
rekommendationer.
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent
med kranvatten av godkänd kvalitet
alternativt spolas med färdigblandad
kylvätska.
•
Motorn får endast köras med välfyllt
kylsystem. I annat fall kan för höga
temperaturer uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna på expansionskärlet. Om
systemet inte är välfyllt, kan höga temperaturer uppstå med risk för skador på motorn.
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera
mängden kylvätska och vatten för rådande
väderlek. Komplettera aldrig med endast rent
vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten
som för stor andel kylvätska.
VIKTIGT
•
Kylvätskan kan vara mycket het. Om
påfyllning behöver göras då motorn är
varm, skruva av expansionskärlets lock
sakta så att övertrycket försvinner.
10
349
10 Underhåll och service
Broms- och kopplingsvätska – nivå
Påfyllning
Broms- och kopplingsvätskans nivå ska ligga
mellan behållarens MIN- och MAX-märken.
10
Service och reparation av luftkonditioneringsanläggningen får endast utföras av
auktoriserad verkstad.
Nivåkontroll
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena som är synliga inuti behållaren. Kontrollera nivån regelbundet.
Felsökning och reparation
Luftkonditioneringsanläggningen innehåller
fluorescerande spårmedel. Använd ultraviolett
ljus vid läckagesökning.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
På bilar som körs så att bromsarna används
ofta och hårt, t.ex. vid bergskörning eller körning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet,
ska vätskan bytas varje år.
För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska, se Bromsvätska - kvalitet och volym (s. 394).
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på. Volvo
rekommenderar att anledningen till bromsvätskeförlusten kontrolleras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
350
Klimatanläggning – felsökning och
reparation
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Vätskebehållaren är placerad på förarsidan.
VARNING
Skruva av locket på behållaren och fyll på
vätska. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena, vilka är placerade på insidan
av behållaren.
VIKTIGT
Glöm inte sätta på locket.
I luftkonditioneringsanläggningen finns
köldmediet R134a under tryck. Service
och reparation av systemet får endast
utföras av auktoriserad verkstad.
Relaterad information
•
Volvos serviceprogram (s. 339)
10 Underhåll och service
Lampbyte – allmänt
Lampbyte kan utföras på glödlampor. Vid byte
av LED- och xenon-lampor hänvisas till verkstad.
Glödlamporna finns specificerade (s. 357).
Glödlampor och andra ljuskällor som är av
särskild typ, såsom LED6-lampor, eller som
av annan orsak inte lämpar sig för byte annat
än av verkstad7 är de som finns i:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
7
8
aktiva xenon-strålkastare – ABL (xenonlampor)
positions-/parkeringsljus fram8
VARNING
VARNING
Bilens elsystem ska vara i nyckelläge 0 när
lampbyte utförs, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 75).
varselljuslyktor8
sidoblinkers, yttre
backspeglar8
trygghetsbelysning, yttre backspeglar
interiör- och lastutrymmesbelysning
handskfacksbelysning
OBS
På bilar utrustade med xenon-strålkastare
ska byte av xenon-lampor utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Arbete med xenon-lamporna kräver särskild försiktighet eftersom
strålkastaren är utrustad med ett högspänningsaggregat.
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett från fingrarna förångas
av värmen och ger en beläggning på
reflektorn som då kan förstöras.
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Detta är normalt, all
ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt
ut ur lamphuset då lampan varit tänd en
stund.
10
Relaterad information
•
•
Lampor – specifikationer (s. 357)
Lampbyte – placering av lampor fram
(s. 352)
•
Lampbyte – placering av lampor bak
(s. 355)
•
Lampbyte – belysning i make up-spegel
(s. 356)
positions-/parkeringsljus bak
sidomarkeringsljus bak
bromsljus ovanför bakrutan
nummerskyltsbelysning.
OBS
Om ett felmeddelande kvarstår efter den
trasiga glödlampan ersatts, rekommenderas att en auktoriserad Volvoverkstad uppsöks.
Lysdiod (Light Emitting Diode)
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Vissa varianter.
351
10 Underhåll och service
Lampbyte – placering av lampor fram
Lampbyte – strålkastare
Översikten visar lampornas placering fram.
Samtliga av strålkastarens glödlampor byts
genom att först via motorrummet lossa och ta
ut hela strålkastaren.
10
5.
Pressa ner spärrhaken.
Lossa kontaktstycket.
Lägg strålkastaren på ett mjukt underlag
så att inte linsen repas.
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket.
6. Byt den aktuella glödlampan enligt anvisning.
Strålkastaren måste vara monterad och kontakten korrekt ditsatt innan belysningen slås
på eller byte av nyckelläge.
Positions-/parkeringsljus (s. 354) (LED i
xenon-strålkastare)
Helljus i halogen-strålkastare (s. 353) /
Extra helljus i xenon-strålkastare (s. 354)
Halvljus i halogen-strålkastare (s. 353) /
Xenon-ljus i xenon-strålkastare (s. 351)
Blinker (s. 354)
Varselljus (s. 355) (LED* eller glödlampa
beroende på variant)
Relaterad information
•
•
352
Lampbyte – allmänt (s. 351)
Lampor – specifikationer (s. 357)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
1.
2.
3.
Lyft bort huvstoppet.
Lossa skruven med ett verktyg för
Torx, dimension T30.
Vrid låssprinten moturs.
Dra ut låssprinten.
4.
Frigör strålkastaren genom att växelvis
vinkla och dra ut den.
VIKTIGT
Var försiktig när strålkastaren lyfts ut så att
inga detaljer skadas.
•
•
Lampbyte – allmänt (s. 351)
Lampbyte – placering av lampor fram
(s. 352)
•
Lampbyte – täcklock till hel-/halvljuslampor (s. 353)
•
Lampor – specifikationer (s. 357)
10 Underhåll och service
Lampbyte – täcklock till hel-/
halvljuslampor
Hel-/halvljuslampor nås genom att lossa strålkastarens större täcklock.
Lampbyte – halvljus
Lampbyte – helljus
Halvljuslampan är placerad innanför strålkastarens större täcklock.
Helljuslampan är placerad innanför strålkastarens större täcklock.
OBS
OBS
Gäller bilar med halogen-strålkastare.
1.
10
Gäller bilar med halogen-strålkastare.
Pressa samman hakarna.
Vinkla ut täcklocket.
2. Byt den aktuella glödlampan enligt anvisning.
1. Lossa strålkastaren (s. 352).
1. Lossa strålkastaren (s. 352).
2. Lossa täcklocket (s. 353).
2. Lossa täcklocket (s. 353).
Relaterad information
3.
3.
•
•
•
•
Lampbyte – strålkastare (s. 352)
Lampbyte – halvljus (s. 353)
Lampbyte – helljus (s. 353)
Lampbyte – extra helljus (s. 354)
Pressa lamphållaren uppåt tills den
lossar.
Dra ut lamphållaren.
4. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna
i omvänd ordning.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 357)
Vrid lamphållaren moturs.
Dra ut lamphållaren.
4. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna
i omvänd ordning.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 357)
353
10 Underhåll och service
Lampbyte – extra helljus
Lampbyte – blinkers fram
Den extra helljuslampan är placerad innanför
strålkastarens större täcklock.
Blinkerlampan är placerad innanför strålkastarens mindre täcklock.
OBS
10
Lampbyte – positions-/parkeringsljus
fram
Positions-/parkeringsljuslampans hållare är
placerad på sidan av strålkastaren.
OBS
Gäller bilar med xenon-strålkastare*.
Gäller ej bilar med xenon-strålkastare* då
dessa är utrustade med LED-lampor.
1. Lossa strålkastaren (s. 352).
1. Lossa strålkastaren (s. 352).
2. Lossa täcklocket (s. 353).
3.
Pressa lamphållaren uppåt tills den
lossnar.
Dra ut lamphållaren.
4. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna
i omvänd ordning.
Relaterad information
•
354
Lampor – specifikationer (s. 357)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2.
Lossa täcklocket.
3.
Tryck in spärrhaken.
Dra ut lamphållaren.
4. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna
i omvänd ordning.
1. Lossa strålkastaren (s. 352).
2.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 357)
Vrid lamphållaren moturs.
Dra ut lamphållaren.
3. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna
i omvänd ordning.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 357)
10 Underhåll och service
Lampbyte – varselljus
Lampbyte – placering av lampor bak
Varselljuslampan är placerad innanför stötfångarens täcklock.
Översikten visar lampornas placering bak.
Lampbyte – blinkers bak, broms- och
backljus
Blinkers bak, broms- och backljus byts inifrån
lastutrymmet.
OBS
10
Gäller endast varselljus med glödlampor.
Bromsljus (LED)
Positions-/parkeringsljus (LED)
Bromsljus (s. 355)
1. Ta bort luckan i klädseln (1) på den sidan
den trasiga glödlampan finns.
2.
1.
Lossa täcklocket.
Sidomarkeringsljus (LED)
2.
Vrid lamphållaren moturs.
Blinker (s. 355)
Dra ut lamphållaren.
Backljus (s. 355)
3. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna
i omvänd ordning.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 357)
Dimljus (s. 356)
Relaterad information
•
•
Lampbyte – allmänt (s. 351)
Lampor – specifikationer (s. 357)
Tryck spärrhaken i sidled.
Dra ut lamphållaren.
3. Lossa den trasiga glödlampan genom att
trycka in den och vrida moturs.
4. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna
i omvänd ordning.
Relaterad information
•
Lampbyte – placering av lampor bak
(s. 355)
•
Lampor – specifikationer (s. 357)
355
10 Underhåll och service
Lampbyte – dimljus bak
Vrid lamphållaren moturs.
Dimljuslampan är placerad i stötfångarens
lamphållare.
Dra ut lamphållaren.
3. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna
i omvänd ordning.
10
Lampbyte – belysning i make upspegel
Make up-spegelns lampor är placerade innanför lamplinserna.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 357)
1. Stick in en skruvmejsel under lamplinsen
och bänd försiktigt upp låsklacken på
kanten.
2. Lossa försiktigt och lyft bort lamplinsen.
Stick in (ca 20 mm) ett trubbigt knivliknande föremål, t.ex. bordskniv, vid triangeln.
Bänd försiktigt tills låsklacken släpper.
VIKTIGT
Var försiktig så att inga detaljer skadas.
356
3. Dra med en näbbtång glödlampan rakt ut
åt sidan. Kläm inte hårt med tången, lampans glas kan i så fall krossas.
4. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna
i omvänd ordning.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 357)
10 Underhåll och service
Lampor – specifikationer
Relaterad information
Specifikationerna gäller glödlampor. Vid byte
av LED- och xenon-lampor hänvisas till verkstad.
Belysning
A
B
C
D
[W]A
Typ
HalvljusB
55
H7 LL
HelljusB
65
H9
Extra helljusC
55
H7 LL
Blinkers fram
21
HY21W
Positions-/parkeringsljus framB
5
W5W LL
VarselljusD
19
PW19W
Sidoblinkers, yttre
backspeglarD
5
WY5W LL
Blinkers bak
21
PY21W LL
Bromsljus
21
P21W LL
Backljus
21
P21W LL
Dimbakljus
21
H21W LL
Make up-spegelbelysning
1,2
T5 Sockel
W2x4,6d
Watt
Bilar med halogen-strålkastare
Bilar med xenon-strålkastare
Vissa varianter
•
•
Lampbyte – allmänt (s. 351)
Lampbyte – placering av lampor fram
(s. 352)
•
Lampbyte – placering av lampor bak
(s. 355)
•
Lampbyte – belysning i make up-spegel
(s. 356)
Torkarblad
Torkarblad sveper bort vatten från vind- och
bakrutan. Tillsammans med spolarvätska rengör de rutorna och säkerställer sikten vid körning.
10
Vindrutans torkarblad måste vara i serviceläge
när de ska bytas.
Serviceläge
Torkarblad i serviceläge.
För att det ska vara möjligt att byta, tvätta
eller lyfta torkarbladen (till exempel vid
avskrapning av is från vindrutan) måste de
vara i serviceläge.
VIKTIGT
Innan torkarbladen sätts i serviceläge –
säkerställ att de inte är fastfrusna.
}}
357
10 Underhåll och service
10
||
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset9 och tryck
kort på START/STOP ENGINE-knappen
för att sätta bilens elsystem i nyckelläge I.
För detaljerad information om nyckellägen, se Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer (s. 75).
Byte av torkarblad
2. Tryck kort på START/STOP ENGINEknappen igen för att sätta bilens elsystem
i nyckelläge 0.
3. För inom 3 sekunder höger rattspak
uppåt och håll den kvar i ca 1 sekund.
> Torkarna går då och ställer sig rakt
upp.
Torkarna återgår till utgångsläge vid ett kort
tryck på START/STOP ENGINE-knappen för
att sätta bilens elsystem i nyckelläge I (eller
vid start av bilen).
VIKTIGT
Om torkararmarna i serviceläge har fällts
upp från vindrutan, måste de fällas tillbaka
mot vindrutan innan torkarna tillåts att
återgå till utgångsläge. Detta för att undvika att lacken på motorhuven skrapas.
9
358
Inte nödvändigt i bil med Keyless-funktion.
Fäll upp torkararmen när den är i serviceläge. Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut
parallellt med torkararmen.
Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud hörs.
Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.
4. Fäll tillbaka torkararmen mot vindrutan.
Torkarna återgår från serviceläge till utgångsläge vid ett kort tryck på START/STOP
ENGINE-knappen för att sätta bilens elsystem i nyckelläge I (eller vid start av bilen).
10 Underhåll och service
Byte av torkarblad bakruta
Relaterad information
•
Spolarvätska – påfyllning (s. 360)
G021763
10
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på
förarsidan är längre än det på passagerarsidan.
VARNING
Om bilen är utrustad med krockkudde
Pedestrian Airbag rekommenderar Volvo
att torkararmarna ska vara original och att
du endast använder originaldelar till dem.
1. Fäll torkararmen utåt.
2. Ta tag i den inre delen av bladet (vid
pilen).
3. Vrid moturs för att använda bladets ändläge mot torkararmen som en hävstång
för att lättare få loss bladet.
4. Tryck fast det nya torkarbladet. Kontrollera att det sitter fast ordentligt.
5. Fäll tillbaka torkararmen.
Rengöring
För rengöring av torkarblad och vindruta, se
Biltvätt (s. 375).
VIKTIGT
Kontrollera bladen regelbundet. Eftersatt
underhåll förkortar bladens livslängd.
359
10 Underhåll och service
Spolarvätska – påfyllning
10
Spolarvätska används till renhållning av strålkastare och rutor. Under vintern ska spolarvätska med frostskydd användas.
Relaterad information
•
Torkarblad (s. 357)
Startbatteri – allmänt
Startbatteriet används för att driva startmotorn och annan elektrisk utrustning i bilen.
Startbatteriets livslängd och funktion påverkas
av antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden, klimatförhållanden etc.
Startbatteriet är ett traditionellt 12 V-batteri.
•
Koppla aldrig ifrån startbatteriet då
motorn går.
•
Kontrollera att kablar till startbatteriet är
rätt anslutna och väl åtdragna.
Följande tabell visar specifikationer för startbatteriet.
Spänning (V)
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.
KöldstartförmågaA – CCAB
(A)
VIKTIGT
Använd Volvos original spolarvätska eller
motsvarande med rekommenderad pH
mellan 6 och 8.
Storlek, L×B×H
(mm)
VIKTIGT
Använd spolarvätska med frostskydd
under vintern så att det inte fryser i pump,
behållare och slangar.
För volymuppgifter, se Spolarvätska - kvalitet
och volym (s. 394).
360
Kapacitet (Ah)
A
B
C
D
12
720C
760D eller 800D
278×175×190C
278×175×190D eller
315×175×190D
70C
70D eller 80D
Enligt EN-standard.
Cold Cranking Amperes.
Manuell växellåda.
Automatisk växellåda. Specifikationen är beroende på
modellvariant.
10 Underhåll och service
VIKTIGT
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och typ som originalbatteriet (se
dekal på batteriet).
VIKTIGT
OBS
•
Batteriets kärlstorlek skall överensstämma med originalbatteriets mått.
•
Batteriets höjd är olika beroende på
storlek.
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
VARNING
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra
som kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i
ögonen – kontakta omedelbart läkare.
OBS
Vid laddning av startbatteriet eller stödbatteriet (s. 363) ska endast modern batteriladdare med kontrollerad laddspänning
användas. Snabbladdningsfunktion ska
inte användas då det kan skada batteriet.
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
Startbatteriets livslängd påverkas av flera
faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat.
Batteriets startkapacitet sjunker gradvis
med tiden och behöver därför laddas om
bilen inte används under en längre tid eller
om den bara körs korta sträckor. Stark
kyla begränsar startkapaciteten ytterligare.
VIKTIGT
Om följande inte beaktas kan energisparfunktionen för infotainment tillfälligt upphöra att fungera och/eller meddelande i
kombiinstrumentets informationsdisplay
om startbatteriets laddningsgrad tillfälligt
vara inaktuellt efter inkoppling av externt
startbatteri eller batteriladdare:
För att startbatteriet ska hållas i bra kondition rekommenderas minst 15 minuters
körning/vecka eller att batteriet ansluts till
en batteriladdare med automatisk underhållsladdning.
Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat
har maximal livslängd.
•
Den negativa batteripolen på bilens
startbatteri får aldrig användas för
anslutning av externt startbatteri eller
batteriladdare – enbart bilens chassi
ska användas som jordpunkt.
Se Starthjälp (s. 261) – där beskrivs var
och hur kabelklammorna ska placeras.
10
Relaterad information
•
•
•
Batteri – symboler (s. 362)
Startbatteri – byte (s. 362)
Batteri – Start/Stop (s. 363)
361
10 Underhåll och service
Batteri – symboler
Undvik gnistor eller
öppen eld.
På batteriet finns symboler som informerar
och varnar.
10
Symboler på batteriet
Startbatteri – byte
Startbatteriet bör bytas av en auktoriserad
verkstad.
Startbatteriet är ett traditionellt 12 V-batteri.
Använd skyddsglasögon.
Explosionsfara.
Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad
verkstad utföra byte av batterier – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
För mer information om bilens startbatteri, se
Starthjälp (s. 261).
Ytterligare information i
bilens ägarmanual.
Ska lämnas till återvinning.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
OBS
Förbrukat startbatteri ska återvinnas på ett
miljöanpassat sätt – det innehåller bly.
Batteriet innehåller frätande syra.
362
Relaterad information
•
•
Startbatteri – allmänt (s. 360)
Batteri – Start/Stop (s. 363)
10 Underhåll och service
Batteri – Start/Stop
Storlek, L×B×H (mm)
Bil med Start/Stop-funktion är förutom startbatteriet utrustad med ett stödbatteri.
Bil försedd med Start/Stop-funktion är utrustad med två 12 V-batterier – ett extra kraftigt
startbatteri samt ett stödbatteri som hjälper
till vid Start/Stop-funktionens startsekvens.
För mer information om Start/Stop-funktionen, se Start/Stop* (s. 270).
För mer information om bilens startbatteri, se
Starthjälp (s. 261).
Följande tabell visar specifikationer för stödbatteriet.
Spänning (V)
KöldstartförmågaA – CCAB
(A)
10
11
12
12
120C
170D
Kapacitet (Ah)
A
B
C
D
OBS
150×90×106C
•
150×90×130D
8C
10D
Enligt EN-standard.
Cold Cranking Amperes.
Manuell växellåda i kombination med Start/Stop-funktion
som auto-stoppar endast när bilen står helt still.
Κvriga.
VIKTIGT
Vid byte av startbatteri, i bil med
Start/Stop-funktion, måste batteri av rätt
typ monteras, EFB10 i bil med manuell
växellåda och AGM11 i bil med automatisk
växellåda.
Vid byte av stödbatteri måste batteri av
AGM-typ monteras.
•
Ju högre strömuttag det är i bilen,
desto mer måste generatorn arbeta
och batterierna laddas = Κkad bränsleförbrukning.
10
När startbatteriets kapacitet sjunkit
under lägsta tillåtna nivå kopplas Start/
Stop-funktionen ur.
Tillfälligt reducerad Start/Stop-funktion p.g.a.
högt strömuttag innebär:
•
Motorn auto-startar12 utan att föraren
trycker ner kopplingspedalen (manuell
växellåda).
•
Motorn auto-startar utan att föraren lyfter
foten från färdbromspedalen (automatisk
växellåda).
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
Auto-start kan endast ske om växelspaken står i neutralläge.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
363
10 Underhåll och service
||
Batteriernas placering
VIKTIGT
OBS
Om följande inte beaktas kan Start/Stopfunktionen tillfälligt upphöra att fungera
efter inkoppling av externt startbatteri eller
batteriladdare:
10
Om startbatteriet har blivit så urladdat att
allt är “svart” och bilen i princip saknar
samtliga normala elektriska funktioner och
motorn därefter startas med hjälp av ett
externt batteri eller batteriladdare, kommer
Start/Stop-funktionen att vara aktiverad.
Motorn kommer då att kunna auto-stoppas men Start/Stop-funktionen kan vid ett
auto-stopp misslyckas med att auto-starta
motorn p.g.a. otillräcklig kapacitet i startbatteriet.
•
Den negativa batteripolen på bilens
startbatteri får aldrig användas för
anslutning av externt startbatteri eller
batteriladdare – enbart bilens chassi
ska användas som jordpunkt.
Se Starthjälp (s. 261) – där beskrivs var
och hur kabelklammorna ska placeras.
För att säkerställa en lyckad auto-start
efter ett auto-stopp måste batteriet först
laddas upp. Vid en yttertemperatur av
+15 °C behöver batteriet laddas minst
1 timma. Vid lägre yttertemperatur rekommenderas en laddningstid på 3–4 timmar.
Rekommendationen är att batteriet laddas
upp med en extern batteriladdare.
(1) Startbatteri13 (2) Stödbatteri
Stödbatteriet behöver normalt inte mer service än det ordinarie startbatteriet. Vid frågor
eller problem bör verkstad kontaktas – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Om den möjligheten saknas rekommenderas att tillfälligt deaktivera Start/Stop-funktionen tills startbatteriet återladdats tillräckligt.
För mer information om laddning av startbatteri, se Startbatteri – allmänt (s. 360).
Relaterad information
•
13
364
Se Startbatteri – allmänt (s. 360) för utförlig beskrivning av startbatteriet.
Batteri – symboler (s. 362)
10 Underhåll och service
Elsystem
Säkringar – allmänt
Elsystemet är enpoligt och använder chassi
och motorstomme som ledare.
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna
och komponenterna skyddade genom ett
antal säkringar.
Bilen har en spänningsreglerad växelströmsgenerator.
Startbatteriets storlek, typ och prestanda
beror på bilens utrustning och funktion.
VIKTIGT
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och typ som originalbatteriet (se
dekal på batteriet).
Relaterad information
•
•
Startbatteri – byte (s. 362)
Startbatteri – allmänt (s. 360)
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och
bränts. Om samma säkring bränns upprepade gånger föreligger något fel på en komponent. Volvo rekommenderar då att du uppsöker en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Byte
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
Placering av elcentraler
10
Placering av elcentraler vänsterstyrd bil, om
bilen är högerstyrd byter centralen under
handskfacket sida.
Motorrum
Under handskfack
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperetal.
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål eller
en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan
förorsaka betydande skador på elsystemet
och möjligtvis leda till brand.
Under höger framsäte
Relaterad information
•
•
•
Säkringar – i motorrum (s. 366)
Säkringar – under handskfack (s. 370)
Säkringar – under höger framsäte (s. 373)
365
10 Underhåll och service
Säkringar – i motorrum
Säkringar i motorrum skyddar bl.a. motor- och
bromsfunktioner.
10
På insidan av locket finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller
sättas på plats.
Demontering av lock
I elcentralen finns även plats för ett antal
reservsäkringar.
Byte av säkringar
Säkringarna blir åtkomliga när locket som är
placerat på startbatteriet och elcentralens
lock har lossats.
Vik ut låsningarna som är placerade
på sidorna av locket på startbatteriet.
Lyft locket rakt uppåt.
366
Vik ut låsningen som är placerad på
elcentralens sida.
Vrid locket uppåt tills låsklackarna (1)
frigörs.
10 Underhåll och service
Funktion
A
Funktion
A
–
–
12 V-uttag tunnelkonsol fram
15
Transmissionsstyrenhet
15
–
Magnetkoppling A/C (1.6 l, 5cyl. bensin)
15
40
12 V-uttag tunnelkonsol bak
15
–
Klimatsensor*; Spjällmotorer
luftintag
7,5
Primärsäkring för säkringar
32–36
–
Fäll locket mot motorn för att komma åt
säkringarna.
Återmontering av lock
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Positioner
Dekalen på insidan av locket visar säkringarnas placering.
•
Säkringar 7–18 är av typ "JCASE" och
bör bytas av en verkstad14.
•
Säkringar 19–45 och 47–48 är av typ
"Mini Fuse".
14
Funktion
A
ABS-pump
40
ABS-ventiler
30
Strålkastarspolare*
20
Kupéfläkt
40
Eluppvärmd vindruta höger
sida*
–
30
Eluppvärmd vindruta vänster
sida*
40
Motorstyrenhet (4-cyl. 2.0 l, 5cyl.)
5
Parkeringsvärmare*
20
Elmanövrerat säte höger*
20
Vindrutetorkare
20
Central elektronikstyrenhet,
referensspänning stödbatteri
5
Signalhorn
15
Bromsljus
5
–
–
Ljusreglage
5
Interna reläspolar
5
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
10
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
367
10 Underhåll och service
||
10
368
Funktion
A
Funktion
A
Funktion
A
Reläspole i relä för kylfläkt
(4-cyl. 1.6 l), 5-cyl. diesel);
Lambdasonder (4-cyl. 1.6 l bensin); Luftmassemätare (1.6 l diesel, 5-cyl. diesel); Bypassventil
EGR-kylning (1.6 l diesel);
Bypassolenoid EGR-kylning (5cyl. diesel); Reglerventil bränsleflöde (5-cyl. diesel); Reglerventil bränsletryck (5-cyl. diesel)
10
10
Ventiler (1.6 l bensin); Solenoider (1.6 l bensin); Insprutningsventiler (5-cyl. bensin); Lambdasond (5-cyl. diesel); Vevhusventilationsvärmare (5-cyl. diesel)
10
15
Reläspole i relä för kylfläkt
(5-cyl. bensin); Lambdasonder
(5-cyl. bensin)
20
Ventil (4-cyl 2.0 l diesel); EVAPventil (4-cyl. 2.0 l bensin); Vevhusventilationsvärmare (4-cyl.
2.0 l bensin); Motorstyrenhet (4cyl. 2.0 l); Luftmassemätare (4cyl. 2.0 l); Termostat (4-cyl. 2.0 l
bensin); Kylpump för EGR (4cyl. 2.0 l diesel); Glödstyrenhet
(4-cyl. 2.0 l diesel)
15
Lambdasonder (4-cyl. 2.0 l);
Reläspole i relä för kylfläkt (4cyl. 2.0 l)
Oljepump automatväxellåda
(5-cyl.); Luftmassemätare (1.6 l
bensin, 5-cyl. bensin); EVAPventil (1.6 l bensin); Ventiler (4cyl. 2.0 l, 5-cyl. bensin); Solenoider (5-cyl. bensin); Vevhusventilationsvärmare (5-cyl. bensin); Reglermotor turbo (1.6 l
diesel); Reglerventil bränsleflöde (1.6 l diesel); Styrenhet
kylarjalusi (1.6 l diesel); Solenoid kolvkylning (5-cyl. diesel);
Turboreglerventil (5-cyl. diesel);
Oljenivågivare (5-cyl. diesel);
Kompressor A/C (4-cyl. 2.0 l, 5cyl. diesel); Oljepump (4-cyl. 2.0
l); Kylventil för klimatanläggning
(4-cyl. 2.0 l diesel); Reläspolar i
reläer för Start/Stop-funktioner
Tändspolar (1.6 l bensin, 5-cyl.
bensin)
10
Tändspolar (4-cyl. 2.0 l bensin);
Dieselfiltervärmare (1.6 l diesel,
5-cyl. diesel); Glödstyrenhet (5cyl. diesel)
15
Dieselfiltervärmare (4-cyl. 2.0 l
diesel)
25
Motorstyrenhet (1.6 l)
10
Motorstyrenhet (4-cyl. 2.0 l, 5cyl.); Gasspjällenhet (5-cyl. bensin)
15
ABS
5
10 Underhåll och service
Funktion
A
Motorstyrenhet; Transmissionsstyrenhet; Krockkuddar
7,5
Ljushöjdsreglering*
10
Elstyrservo
5
Central elektronikstyrenhet
15
–
–
–
–
Kollisionsvarning
5
Gaspedalgivare
5
Laddningspunkt stödbatteri
–
–
–
Kylvätskepump (när inte parkeringsvärmare finns)
10
10
Relaterad information
•
•
Säkringar – under handskfack (s. 370)
Säkringar – under höger framsäte (s. 373)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
369
10 Underhåll och service
Säkringar – under handskfack
Säkringar under handskfack skyddar bl.a.
krockkudde- och kupébelysningsfunktioner.
10
På insidan av locket till elcentralen i motorrummet finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller sättas
på plats.
I elcentralen i motorrummet finns även plats
för ett antal reservsäkringar.
Byte av säkringar
Säkringarna blir åtkomliga när en skyddskåpa
har lossats från elcentralen.
370
Demontering av kåpa
Ta tag i urtaget och dra tills låsklackarna i
kåpans underkant frigörs från elcentralen.
Ta bort kåpan.
OBS
En relativt stor dragkraft krävs för att
låsklackarna i kåpans överkant först ska
frigöras från elcentralen.
10 Underhåll och service
Återmontering av kåpa
Passa in de undre låsklackarna.
Vrid kåpan uppåt tills de övre klackarna
snäpper fast.
OBS
Se till att de övre låsklackarna styrs in
ordentligt i elcentralens spår.
Säkringarna är av typ "Mini Fuse".
Funktion
A
Bränslepump
20
Bakrutetorkare
A
Funktion
A
Display i takkonsolen (Bältespåminnare/Indikering för krockkudde på passagerarplatsen
fram)
5
Rattmodul
7,5
Innerbelysning; Reglage i takkonsolen för främre läslampor
och kupébelysning; Elmanövrerade säten*
7,5
Elmanövrerad rullgardin, glastak*
–
15
Larmsiren*; Diagnosuttag OBDII
5
Helljus
15
–
7,5
10
VindrutespolareC; BakrutespolareC
20
Regnsensor*; Avbländning inre
backspegel*; Fuktsensor*
5
Startspärr
5
Kollisionsvarning*
5
Reservposition 1, kontinuerlig
spänning
15
–
–
Reservposition 2, kontinuerlig
spänning
20
Rörelsesensor, larm*; Fjärrmottagare
5
bakluckaA
10
10
–
Backljus
Upplåsning
Positioner
–
Funktion
–
–
Reservpositon 3, kontinuerlig
spänning
5
VindrutespolareD; BakrutespolareD
20
Rattlås
15
Centrallås tankluckaE
10
Kombiinstrument
5
Upplåsning bakluckaF
10
Centrallås tankluckaB
10
7,5
Klimatpanel
7,5
Elektrisk extravärmare*; Knapp
sätesvärme bak*
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
371
10 Underhåll och service
||
Funktion
10
A
B
C
D
E
F
A
Krockkuddar; Krockkudde fotgängare*
7,5
Reservposition 4, kontinuerlig
spänning
7,5
–
–
–
–
Se även säkring 84.
Se även säkring 83.
Se även säkring 82.
Se även säkring 77.
Se även säkring 70.
Se även säkring 65.
Relaterad information
•
•
372
Säkringar – i motorrum (s. 366)
Säkringar – under höger framsäte (s. 373)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Underhåll och service
Säkringar – under höger framsäte
Säkringar under höger framsäte skyddar bl.a.
infotainment- och släpvagnsfunktioner.
10
På insidan av locket till elcentralen i motorrummet finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller sättas
på plats.
I elcentralen i motorrummet finns även plats
för ett antal reservsäkringar.
Positioner
•
•
15
Säkringar 24–28 är av typ "JCASE" och
bör bytas av en verkstad15.
Säkringar 1–23 och 29–46 är av typ "Mini
Fuse".
Funktion
A
Funktion
A
–
–
Kontrollpanel höger bakdörr
25
Keyless*
10
25
Dörrhandtag (Keyless*)
5
Primärsäkring för säkringar
12–16: Infotainment
Elmanövrerat säte vänster*
20
Kontrollpanel vänster framdörr
25
Kontrollpanel höger framdörr
25
Kontrollpanel vänster bakdörr
25
–
–
Intern reläspole
5
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
373
10 Underhåll och service
||
10
Funktion
A
Funktion
A
Funktion
A
Audiostyrenhet (förstärkare)*,
signal för diagnos
5
Eluppvärmd bakruta
30
–
–
–
–
–
–
–
–
Telematik*; Bluetooth*
5
BLIS*
5
–
–
Audiostyrenhet eller Styrenhet
SensusA; Infotainmentstyrenhet
eller BildskärmA
15
Parkeringsassistans*
5
–
–
Parkeringskamera*
5
Digitalradio*; TV*
7,5
–
–
–
–
12 V-uttag lastutrymme
Sätesvärme fram förarsida
15
–
Sätesvärme fram passagerarsida
15
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Släpvagnsuttag 2*
20
Sätesvärme bak höger*
15
Audiostyrenhet (förstärkare)*
30
Sätesvärme bak vänster*
15
AWD-styrenhet*
15
–
Släpvagnsuttag 1*
374
15
–
40
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
–
–
A
Vissa modellvarianter.
Relaterad information
•
•
Säkringar – i motorrum (s. 366)
Säkringar – under handskfack (s. 370)
10 Underhåll och service
Biltvätt
VARNING
Bilen bör tvättas så snart den blivit smutsig.
Håll till på en spolplatta med oljeavskiljare.
Använd bilschampo.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
Använd inga starka lösningsmedel.
Tvätta för hand
•
•
•
•
VIKTIGT
Avlägsna fågelspillning från lacken så
snart som möjligt. Den innehåller kemikalier som påverkar och missfärgar lacken
mycket snabbt. Det rekommenderas att
eventuella missfärgningar avlägsnas av
en auktoriserad Volvoverkstad.
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till
exempel vid bränslepåfyllning.
Använd inga frätande rengöringsmedel
utan använd vatten och en icke repande
svamp.
Spola underredet.
Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats för att minska risken för tvättrepor. Spruta inte direkt på låsen.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Detta är normalt, all
ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt
ut ur lamphuset då lampan varit tänd en
stund.
Vid behov använd kallavfettningsmedel
på hårt nedsmutsade ytor. Observera att
ytorna då inte får vara solvarma!
•
Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
•
Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo.
•
Torka bilen torr med ett rent, mjukt
sämskskinn eller en vattenskrapa. Om
man undviker att låta vattendroppar självtorka i starkt solljus minskar risken för
vattentorkfläckar som kan behöva poleras
bort.
OBS
Tvätta regelbundet torkarblad och vindruta
med ljummen tvållösning eller bilschampo.
Torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar bladets livslängd.
Vid rengöring:
–
Ställ torkarbladen i serviceläge, se Torkarblad (s. 357).
10
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kommer inte åt på
alla ställen. För att uppnå bra resultat rekommenderas att tvätta bilen för hand.
OBS
Under de första månaderna ska bilen
endast handtvättas. Detta eftersom lacken
är känsligare när den är ny.
Högtryckstvätt
Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser
och se till att munstycket inte kommer närmare bilens ytor än 30 cm (avståndet gäller
alla exteriöra detaljer). Spruta inte direkt på
låsen.
Prova bromsarna
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar bromsarna.
}}
375
10 Underhåll och service
10
||
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid
körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Friktionsvärmen gör att bromsbeläggen
värms upp och torkar. Gör samma sak efter
start i mycket fuktig eller kall väderlek.
Exteriöra plast-, gummi- och
prydnadsdetaljer
För rengöring och vård av infärgade plastartiklar, gummi- och prydnadsdetaljer, till exempel blanklister, rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. Vid användning av sådant rengöringsmedel ska instruktionerna följas noggrant.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på
plast och gummi, om nödvändigt gnugga
endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Fälgar
Använd endast fälgrengöringsmedel som
rekommenderas av Volvo.
Starka fälgrengöringsmedel kan skada ytan
och orsaka fläckar på förkromade aluminiumfälgar.
376
Relaterad information
•
•
•
Polering och vaxning (s. 376)
Rengöring av interiör (s. 378)
Vatten- och smutsavvisande ytskikt
(s. 377)
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxning kan göras tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före
polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller
tjärstänk med asfaltsborttagare eller lacknafta. Svårare fläckar kan tas bort med fin
slippasta (rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna på förpackningarna. Många preparat
innehåller både polish och vax.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på
plast och gummi, om nödvändigt gnugga
endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
10 Underhåll och service
VIKTIGT
Enbart lackbehandlingar rekommenderade
av Volvo ska användas. Andra behandlingar; såsom konservering, försegling,
skydd, glansförsegling eller liknande kan
skada lacken. Lackskada orsakad av
sådana behandlingar täcks inte av Volvos
garanti.
Relaterad information
•
Vatten- och smutsavvisande ytskikt
Rostskydd
Rutorna är behandlade med ett ytskikt som
förbättrar sikten vid svåra väderförhållanden.
Skötsel:
Bilen fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan i fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i utsatta balkar, hålrum,
slutna sektioner och sidodörrar.
•
Använd aldrig produkter som bilvax,
avfettningsmedel eller liknande på glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Kontroll och underhåll
•
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan repas.
•
För att undvika skador på glasytan vid
isborttagning – använd endast isskrapa
av plast.
•
För att de vattenavvisande egenskaperna
ska bestå rekommenderas en behandling
med ett speciellt efterbehandlingsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Det bör
användas första gången efter tre år och
därefter varje år.
Vatten- och smutsavvisande ytskikt*
Det sker ett naturligt slitage på de
vattenavvisande ytskikten.
Biltvätt (s. 375)
VIKTIGT
10
Smuts och vägsalt leder lätt till korrosion,
därför är det viktigt att hålla bilen ren. För att
upprätthålla bilens rostskydd behöver det
regelbundet kontrolleras och eventuellt förbättras.
Under normala förhållanden kräver rostskyddet ingen efterbehandling förrän efter
ca 12 år. Efter denna tid bör efterbehandling
göras med tre års intervall. Volvo
rekommenderar att låta en auktoriserad
Volvoverkstad hjälpa dig om bilen behöver
efterbehandlas.
Relaterad information
•
Lackskador (s. 379)
Använd inte isskrapa av metall för att ta
bort is från rutorna. Använd eluppvärmningen för att ta bort is från speglarna, se
Rutor och backspeglar – eluppvärmning
(s. 100).
Relaterad information
•
Biltvätt (s. 375)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
377
10 Underhåll och service
10
Rengöring av interiör
Fläckar på textilklädsel och takklädsel
Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo.
Rengör regelbundet och följ instruktionerna
som medföljer bilvårdsprodukten.
För att inte försämra klädselns brandhärdighetsegenskaper rekommenderas speciellt
textilrengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Det är viktigt med dammsugning innan rengöring med rengöringsmedel.
Mattor och lastutrymme
Ta ut iläggsmattorna för separat rengöring av
golvmattan och iläggsmattorna. Använd
dammsugare för att suga bort damm och
smuts.
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Ta tag i iläggsmattan vid vardera pigg och
lyft mattan rakt upp.
Sätt iläggsmattan på plats genom att
trycka fast den vid vardera pigg.
VARNING
Använd endast en iläggsmatta vid varje
plats och kontrollera innan färd att mattan
vid förarplatsen är ordentligt nedstucken
och förankrad i piggarna för att inte
komma i kläm vid och under pedalerna.
Till fläckar på golvmattan rekommenderas,
efter dammsugning, speciellt textilrengöringsmedel. Golvmattor ska rengöras med medel
som rekommenderas av din Volvoåterförsäljare!
378
Volvo rekommenderar att för att uppnå bästa
resultat rengöra och applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov).
Volvo Leather Care kit finns att köpa hos din
Volvoåterförsäljare.
VIKTIGT
VIKTIGT
•
En del färgade klädesplagg (till exempel jeans och mockaplagg) kan missfärga klädseln.
•
•
Använd aldrig starka lösningsmedel.
Det kan skada såväl textil-, vinyl- som
läderklädsel.
En del färgade klädesplagg (till exempel jeans och mockaplagg) kan missfärga klädseln.
•
Använd aldrig starka lösningsmedel.
Det kan skada såväl textil-, vinyl- som
läderklädsel.
Vardera iläggsmatta sitter fast med piggar.
–
Efter en tids användning kommer lädrets
naturliga utseende ändå att framträda mer
eller mindre beroende på lädrets ytstruktur.
Detta är en naturlig mognad av lädret och
visar att det är en naturprodukt.
Fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är behandlad för att
bevara sitt ursprungliga utseende.
Läderklädsel åldras och får en vacker patina
med tiden. Läder förädlas och bearbetas för
att det ska bibehålla sina naturliga egenskaper. Det blir försett med ett skyddande
ytskikt, men för att bibehålla både egenskaper och utseende krävs regelbunden rengöring. Volvo erbjuder en heltäckande produkt
för rengöring och efterbehandling av läderklädsel som, då den används enligt instruktionerna, bevarar lädrets skyddande ytskikt.
Tvättråd för läderklädsel
1. Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt
skum.
2. Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
3. Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
4. Torka av med ett mjukt papper eller en
duk och låt lädret torka helt.
10 Underhåll och service
Skyddsbehandling av läderklädsel
Grupp 3 (torr smuts, damm)
Lackskador
1. Häll lite av skyddskrämen på filtduken
och massera in ett tunt skikt av kräm med
lätta cirkulerande rörelser på lädret.
1. Använd mjuk borste för att ta bort smutsen.
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
De vanligaste lackskadorna är mindre stenskott, repor och skador på t.ex. skärmkanter,
dörrar och stötfångare.
2. Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd
och UV-skydd.
Tvättråd för läderratt
•
Ta bort smuts och damm med en mjuk
förfuktad svamp och neutral tvål.
•
Läder behöver andas. Täck aldrig över
läderratten med skydd av plast.
•
Använd naturliga oljor. För bästa resultat
rekommendas Volvos lädervårdsmedel.
2. Samma procedur som för grupp 1.
Fläckar på interiöra plast-, metall- och
trädetaljer
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas lätt vattenfuktad splittfiberduk eller microfiberduk som finns hos Volvoåterförsäljare.
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel. I svårare fall kan speciellt rengöringsmedel som
finns hos Volvoåterförsäljare användas.
VIKTIGT
Om ratten får fläckar:
Använd inte lösningsmedel med hög alkoholhalt, t.ex. spolarvätska, för att rengöra
kombiinstrumentet.
Grupp 1 (bläck, vin, kaffe, mjölk, svett och
blod)
–
Använd mjuk trasa eller svamp. Blanda en
5 %- ammoniumlösning. (För blodfläckar,
använd en lösning av 2 dl vatten och 25 g
salt.)
Grupp 2 (fett, olja, såser och choklad)
1. Samma procedur som för grupp 1.
2. Polera med ett absorberande papper eller
duk.
16
17
10
Bättring av mindre lackskador
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas omgående.
Materiel
•
grundfärg (primer)16 – för t.ex. plastklädda
stötfångare finns särskild vidhäftningsprimer på sprayburk
•
baslack och klarlack – finns på sprayburkar eller som färgpennor/stift17
•
•
maskeringstejp
fin slipduk16.
Säkerhetsbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt textilrengöringsmedel finns hos din
Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt
innan det rullas tillbaka in igen.
Relaterad information
•
Biltvätt (s. 375)
Eventuellt.
Följ instruktionerna som följer med förpackningen för färgpennan/stiftet.
}}
379
10 Underhåll och service
||
Kulörkod
Reparera mindre lackskador såsom
stenskott och repor
3. Rör om grundfärgen (primer) väl och
applicera med hjälp av en fin pensel,
tändsticka eller dylikt. Avsluta med baslack och klarlack när grundfärgen torkat.
10
4. Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
OBS
G021832
Om stenskottet inte nått ner till metallytan
(plåten) och ett oskadat färgskikt fortfarande finns kvar – fyll i baslack och klarlack direkt efter att ytan gjorts ren.
Exteriör kulörkod
Eventuell sekundär exteriör kulörkod
Det är viktigt att använda rätt kulör. För produktdekalens placering, se Typbeteckningar
(s. 382).
Innan arbetet påbörjas måste bilen vara rentvättad och torr samt ha en temperatur över
15 °C.
1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
eventuella lackrester följer med.
Om skadan nått ner till en metallyta (plåt)
är det lämpligt att använda en grundfärg
(primer). Vid skada i en plastyta bör en
vidhäftningsprimer användas för bättre
resultat – spruta i sprayburkens lock och
pensla tunt.
2. Före målning kan vid behov (t.ex. om det
finns ojämna kanter) en lätt slipning med
mycket fint slipmaterial göras lokalt. Ytan
rengörs noggrant och får torka.
380
Relaterad information
•
Rostskydd (s. 377)
SPECIFIKATIONER
11 Specifikationer
Typbeteckningar
Placering av dekaler
11
382
Typbeteckning, chassinummer etc., dvs. bilunik information kan utläsas på en dekal i
bilen.
11 Specifikationer
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren
om bilen och vid beställning av reservdelar
och tillbehör kan det underlätta om man vet
bilens typbeteckning, chassi- och motornummer.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodbeteckning för exteriör
kulör samt typgodkännandenummer.
Dekalen blir synlig när höger bakdörr
öppnas.
Dekal för A/C-systemet.
Dekal för parkeringsvärmare.
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör
inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller just din bil finns på respektive dekal på
din bil.
Relaterad information
•
•
11
Vikter (s. 385)
Motorspecifikationer (s. 388)
Motorkod och motorns tillverkningsnummer.
Dekal för motorolja.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer.
Manuell växellåda
Automatväxellåda
Bilens identifikationsnummer. (VIN
Vehicle Identification Number)
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
383
11 Specifikationer
Mått
Mått på bilens längd, höjd etc. kan utläsas i
tabellen.
11
V40 CROSS COUNTRY.
384
Mått
mm
A
Hjulbas
2646
B
Längd
4370
C
Lastlängd, golv, fällt baksäte
1508
D
Lastlängd, golv
E
Höjd
F
Lasthöjd
Mått
G
H
Spårvidd fram
Spårvidd bak
mm
1458
I
Lastbredd, golv
532
J
Bredd
mm
1552A
K
Bredd inkl. backspeglar
2041
1547B
L
Bredd inkl. infällda backspeglar
1857
1540A
1535B
684
Mått
960
1802
A
B
Offset 50 mm.
Offset 52,5 mm.
11 Specifikationer
Vikter
VARNING
Max. totalvikt etc. kan utläsas på en dekal i
bilen.
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten
är placerad.
Tjänstevikten inkluderar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %, alla oljor
och vätskor.
Passagerarnas vikt och monterade tillval samt
kultryck (s. 386) (vid påkopplad släpvagn)
påverkar lastförmågan och räknas inte in i
tjänstevikten.
11
Tillåten Max. last = Totalvikt – Tjänstevikt.
OBS
Dokumenterad tjänstevikt gäller bil i basutförande – alltså en bil utan extra utrustning
eller tillval. Det innebär att för varje tillval
som adderas, minskar bilens lastkapacitet
motsvarande tillvalets vikt.
För information om dekalens placering, se Typbeteckningar (s. 382).
Max. totalvikt
Exempel på tillval som reducerar lastkapaciteten är utrustningsnivåerna Kinetic/
Momentum/Summum samt andra tillval
såsom Dragkrok, Lasthållare, Takbox,
Ljudanläggning, Extraljus, GPS, Bränsledriven värmare, Skyddsgaller, Mattor,
Insynsskydd, Elmanövrerade säten, etc.
Att väga bilen är ett säkert sätt att få reda
på tjänstevikten för just Din bil.
Max. tågvikt (bil+släp)
Max. framaxeltryck
Max. bakaxeltryck
Utrustningsnivå
Max. last: Se registreringsbevis.
Max. taklast: 75 kg.
Relaterad information
•
Dragvikt och kultryck (s. 386)
385
11 Specifikationer
Dragvikt och kultryck
Dragvikt och kultryck för körning med släpvagn kan utläsas i tabellerna.
Maxvikt bromsad släpvagn
MotorkodB
Växellåda
Maxvikt bromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
T4
B4164T
Manuell, B6
1300
75
T4
B4164T
Automat, MPS6
1500
75
T4
B5204T8
Automat, TF-80SD
1500
75
T4 AWD
B5204T8
Automat, TF-80SD
1500
75
T5
B5204T9
Automat, TF-80SD
1500
75
T5 AWD
B5204T9
Automat, TF-80SD
1500
75
T5 AWD
B5254T12
Automat, TF-80SD
1500
75
T5 AWD
B5254T14
Automat, TF-80SD
1500
75
D2
D4162T
Manuell, B6
1300
75
D2
D4162T
Automat, MPS6
1300
75
D3
D5204T6
Manuell, M66
1500
75
D3
D5204T6
Automat, TF-80SD
1500
75
D4
D4204T14
Manuell, M66
1500
75
D4
D4204T14
Automat, TG-81SC
1500
75
V40CCA
Motor
11
A
B
386
V40 CROSS COUNTRY
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 382).
11 Specifikationer
Maxvikt obromsad släpvagn
MotorkodB
Växellåda
Maxvikt obromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
T4
B4164T
Manuell, B6
650
50
T4
B4164T
Automat, MPS6
700
50
T4
B5204T8
Automat, TF-80SD
700
50
T4 AWD
B5204T8
Automat, TF-80SD
700
50
T5
B5204T9
Automat, TF-80SD
700
50
T5 AWD
B5204T9
Automat, TF-80SD
750
50
T5 AWD
B5254T12
Automat, TF-80SD
750
50
T5 AWD
B5254T14
Automat, TF-80SD
750
50
D2
D4162T
Manuell, B6
650
50
D2
D4162T
Automat, MPS6
700
50
D3
D5204T6
Manuell, M66
700
50
D3
D5204T6
Automat, TF-80SD
750
50
D4
D4204T14
Manuell, M66
700
50
D4
D4204T14
Automat, TG-81SC
700
50
V40CCA
Motor
A
B
V40 CROSS COUNTRY
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 382).
Relaterad information
•
•
11
Vikter (s. 385)
•
Släpfordonsstabilisator – TSA (s. 300)
Körning med släpvagn (s. 294)
387
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
Motorspecifikationer (effekt etc.) för
respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
MotorkodB
Effekt
(kW/rpm)
Effekt (hk/
rpm)
Vridmoment
(Nm/rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglängd
(mm)
Slagvolym
(liter)
Kompressionsförhållande
T4
B4164T
132/5700
180/5700
240/1600–5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4
B5204T8
132/5000
180/5000
300/2700–4000
5
81,0
77
1,984
10,5:1
T5
B5204T9
157/6000
213/6000
300/2700–5000
5
81,0
77
1,984
10,5:1
T5
B5254T12
187/5400
254/5400
360/1800-4200
5
83
92,3
2,497
9,5:1
T5
B5254T14
183/5400
249/5400
360/1800-4200
5
83
92,3
2,497
9,5:1
D2
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T6
110/3500
150/3500
350/1500-2750
5
81,0
77
1,984
16,5:1
D4
D4204T14
140/4250
190/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
V40CCA
Motor
11
A
B
V40 CROSS COUNTRY
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 382).
Relaterad information
•
•
388
OBS
Alla motorer finns inte på alla marknader.
Kylvätska - kvalitet och volym (s. 392)
Motorolja - kvalitet och volym (s. 390)
11 Specifikationer
Motorolja - ogynnsamma
körförhållanden
Relaterad information
•
•
Ogynnsamma körförhållanden kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Nedan följer några exempel på ogynnsamma
körförhållanden.
Kontrollera oljenivån (s. 346), oftare vid långvarig körning:
•
•
•
•
Motorolja - kvalitet och volym (s. 390)
Motorolja – allmänt (s. 345)
11
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30 °C eller varmare än +40 °C
Ovanstående gäller även vid kortare körsträckor vid låga temperaturer.
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma körförhållanden. Det ger ett extra
skydd för motorn.
Volvo rekommenderar:
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg
och med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
ska kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs
på en auktoriserad Volvoverkstad.
389
11 Specifikationer
Motorolja - kvalitet och volym
Rekommenderad motoroljekvalitet och volym
för respektive motoralternativ kan utläsas i
tabellen.
Volvo rekommenderar:
11
V40CCA
MotorkodB
Oljekvalitet
Volym, inkl. oljefilter
(liter)
Motor
Certifierad och fabriksfylld olja: Oljekvalitet WSS-M2C925-A
T4
B4164T
alternativ vid service:
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
ca 4,1
Viskositet: SAE 5W-30
390
D2
D4162T
D3
D5204T6
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W–30
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W–30
ca 3,8
ca 5,9
11 Specifikationer
V40CCA
MotorkodB
Oljekvalitet
(liter)
Motor
A
B
Volym, inkl. oljefilter
T4
B5204T8
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
ca 5,5
T5
B5204T9
Viskositet: SAE 0W–30
ca 5,5
T5
B5254T12
ca 5,5
T5
B5254T14
ca 5,5
D4
D4204T14
Castrol Edge Professional V 0W-20 eller VCC RBS0-2AE 0w20
11
ca 5,2
V40 CROSS COUNTRY
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 382).
Relaterad information
•
Motorolja - ogynnsamma körförhållanden
(s. 389)
•
Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 346)
391
11 Specifikationer
Kylvätska - kvalitet och volym
Kylvätskevolym för respektive motoralternativ
kan utläsas i tabellen.
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad kylvätska utblandad med 50 % vatten2,
se förpackning.
11
V40CCA
Volym
MotorB
(liter)
T4
B4164T
7,0
D2
D4162T
10,0
D3
D5204T6
8,0
T4
B5204T8
T5
B5204T9
T5
B5254T12
T5
B5254T14
D4
D4204T14
8,0
8,0 (8,4C)
V40 CROSS COUNTRY
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på
motorn, se Typbeteckningar (s. 382).
Gäller bil med bränsledriven värmare.
A
B
C
Relaterad information
•
2
392
Kylvätska – nivå (s. 349)
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
11 Specifikationer
Transmissionsolja – kvalitet och
volym
Föreskriven transmissionsolja och volym för
respektive växellådsalternativ kan utläsas i
tabellen.
Manuell växellåda
Manuell växellåda
Volym (liter)
B6
A
11
ca 1,6
M66
Föreskriven transmissionsolja
ca 1,9 (ca 1,45A)
BOT 350 M3
Gäller motor D4204T14.
Automatisk växellåda
Automatisk växellåda
Volym (liter)
TF-80SD
ca 7,0
TG-81SC
6,6A
ca
ca 7,5B
MPS6
A
B
ca 7,3
Föreskriven transmissionsolja
AW1
AW1
BOT 341
Bensinmotorer
Dieselmotorer
OBS
För MPS6 gäller oljebyten inom vissa serviceintervall.
För övriga växellådor behöver växellådsoljan inte bytas under normala körförhållanden. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändigt.
Relaterad information
•
Motorolja - ogynnsamma körförhållanden
(s. 389)
•
Typbeteckningar (s. 382)
393
11 Specifikationer
11
Bromsvätska - kvalitet och volym
Spolarvätska - kvalitet och volym
Bromsvätska kallas mediet i ett hydrauliskt
bromssystem som används för att överföra
tryck från exempelvis en bromspedal via en
huvudbromscylinder till en eller flera slavcylindrar som i sin tur påverkar en mekanisk
broms.
Spolarvätska används för att tillsammans med
vind- och bakrutetorkare hålla bilens rutor och
strålkastare rena och säkerställa sikten vid
körning.
Föreskriven kvalitet: DOT 4
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad spolarvätska – med frostskydd vid kall
väderlek och under fryspunkten.
Volym: 0,6 liter
Volym:
Relaterad information
•
•
•
Broms- och kopplingsvätska – nivå
(s. 350)
Bilar utan strålkastarrengöring: 3,2 liter.
Relaterad information
•
•
•
394
Bilar med strålkastarrengöring: 5,5 liter.
Spolarvätska – påfyllning (s. 360)
Torkarblad (s. 357)
Torkare och spolning (s. 96)
11 Specifikationer
Bränsletank - volym
Bränsletankens volym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
V40CCA
Volym (liter)
Föreskriven kvalitet
Motor
4-cylindrig bensin
ca 62
Bensin: Bränsle – bensin (s. 290)
5-cylindrig bensin (FWD)
5-cylindrig bensin (AWD)
ca. 57
4-cylindrig diesel
ca 52
5-cylindrig diesel
ca 60
A
11
Diesel: Bränsle – diesel (s. 291)
V40 CROSS COUNTRY
Relaterad information
•
•
Påfyllning av bränsle (s. 289)
Motorspecifikationer (s. 388)
395
11 Specifikationer
Luftkonditionering, vätska - volym
och kvalitet
Föreskriven kvalitet och volym på vätskor i
luftkonditioneringsanläggningen kan utläsas i
tabellen.
Kompressorolja
MotorkodB
Volym
Föreskriven kvalitet
T4
B4164T
150 ml
PAG olja
D2
D4162T
110 ml
D4
D4204T14
60 ml
T4
B5204T8
110 ml
T5
B5204T9
T5
B5254T12
T5
B5254T14
D3
D5204T6
V40CCA
11
Motor
A
B
396
V40 CROSS COUNTRY
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 382).
11 Specifikationer
Köldmedie
V40CCA
MotorkodB
Vikt
Föreskriven kvalitet
D4204T14
625 g
R134a
Motor
D4
Κvriga motorer
A
B
650 g
V40 CROSS COUNTRY
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 382).
11
VARNING
I luftkonditioneringsanläggningen finns
köldmediet R134a under tryck. Service
och reparation av systemet får endast
utföras av auktoriserad verkstad.
Relaterad information
•
Klimatanläggning – felsökning och reparation (s. 350)
397
11 Specifikationer
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
OBS
stadskörning
Bränsleförbrukningen för ett fordon mäts i liter
per 100 km och CO2-utsläppet i gram per km.
Om förbruknings- och emissionsdata saknas finns detta i ett bipackat supplement.
landsvägskörning
Förklaring
blandad körning
gram/km
liter/100 km
11
V40CCA
398
T4 (B4164T)
164
7,0
109
4,7
129
5,5
T4 (B4164T)
184
7,9
120
5,1
143
6,1
T4 AWD (B5204T8)
259
11,1
146
6,3
187
8,0
T5 (B5204T9)
243
10,4
135
5,8
174
7,5
T5 AWD (B5204T9)
259
11,1
146
6,3
187
8,0
T5 AWD (B5254T12)
270
11,6
150
6,4
194
8,3
11 Specifikationer
V40CCA
A
D2 (D4162T)
110
4,2
93
3,5
99
3,8
D2 (D4162T)
118
4,5
103
3,9
108
4,1
D3 (D5204T6)
140
5,3
103
3,9
117
4,4
D3 (D5204T6)
178
6,8
114
4,3
137
5,2
D4 (D4204T14)
–
–
–
–
–
–
D4 (D4204T14)
–
–
–
–
–
–
V40 CROSS COUNTRY
Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i
tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler3, som gäller för bil med tjänstevikt i
basutförande och utan extrautrustning.
Beroende på utrustning kan bilens vikt öka.
Detta, liksom hur tungt bilen lastas, ökar
bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.
3
11
Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel
på detta är:
•
•
Förarens körsätt.
•
•
Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
Om kunden valt större hjul än de standardmonterade på modellens grundversion, så ökar motståndet.
Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden, väder och bilens skick.
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU Regulation no 692/2008 och 715/2007 (Euro 5 /
Euro 6) och UN ECE Regulation no 101. Regelverken omfattar körcyklerna stadskörning och landsvägskörning. – Stadskörning - mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är simulerad.
– Landsvägskörning - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h. Körningen är simulerad. – Bilar med manuell växellåda startas på 2:ans växel. Värdet för blandad körning,
som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av stadskörning och landsvägskörning. CO2-utsläpp - för att beräkna koldioxidutsläppen under de två körcyklerna samlas avgaserna
upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för CO2-utsläpp.
}}
399
11 Specifikationer
||
Redan en kombination av här nämnda exempel kan ge avsevärt högre förbrukning. För
ytterligare information hänvisas till de refererade regelverken3.
11
Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan
uppstå vid en jämförelse med EU-körcyklerna3 som används vid certifiering av bilen
och på vilka förbrukningssiffrorna i tabellen
baseras.
Vid körning med bränsle med oktantal
91 RON blir förbrukningen högre och effekten
lägre.
OBS
Extrema väderförhållanden, dra en släpvagn eller körning på höga altituder i kombination med bränslekvalitet är faktorer
som kan inverka på bilens prestanda.
Relaterad information
•
•
•
•
3
400
Bränsleekonomisk körning (s. 294)
Bränsle – bensin (s. 290)
Bränsle – diesel (s. 291)
Vikter (s. 385)
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU Regulation no 692/2008 och 715/2007 (Euro 5 /
Euro 6) och UN ECE Regulation no 101. Regelverken omfattar körcyklerna stadskörning och landsvägskörning. – Stadskörning - mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är simulerad.
– Landsvägskörning - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h. Körningen är simulerad. – Bilar med manuell växellåda startas på 2:ans växel. Värdet för blandad körning,
som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av stadskörning och landsvägskörning. CO2-utsläpp - för att beräkna koldioxidutsläppen under de två körcyklerna samlas avgaserna
upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för CO2-utsläpp.
11 Specifikationer
Hjul och däck - godkända
dimensioner
Godkända kombinationer av fälgar och däck
för respektive motoralternativ kan utläsas i
tabellen.
behövs för att läsa tabellen. För information
med avseende på dessa uppgifter, se Typbeteckningar (s. 382).
✓ = Godkänd
V40CCA
205/60R16
Motor
7x16x50
225/50R17
225/45R18
225/40R19
6,5x16x52,5
7x17x50
7,5x18x50
7,5x19x50
✓
✓
✓
✓
Alla
A
I vissa länder framgår inte alla godkända
dimensioner av registreringsbevis eller annan
handling. Nedanstående tabell visar samtliga
godkända kombinationer av fälgar och däck.
Uppgift om motor och typ av växellåda
11
V40 CROSS COUNTRY
Relaterad information
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 310)
Däck – hastighetsklasser (s. 310)
Däck – lastindex (s. 310)
Hjul- och fälgdimensioner (s. 309)
401
11 Specifikationer
Lastindex och hastighetsklass
Nedanstående tabell visar det lägst tillåtna
lastindex (LI) och hastighetsklass (SS). Uppgift
11
A
B
C
på dessa uppgifter, se Typbeteckningar
(s. 382).
V40CCA
man/
Motor
aut
Lägst tillåtna lastindex (LI)B
Lägst tillåtna hastighetsklass (SS)C
T4
B5204T8
aut
92
H
T4
B4164T
man/aut
92
H
T5
B5254T12
aut
92
H
T5
B5204T9
aut
92
H
T5
B5254T14
aut
92
H
D2
D4162T
man/aut
92
H
D3
D5204T6
man/aut
92
H
D4
D4204T14
man/aut
92
H
V40 CROSS COUNTRY
Däckets lastindex ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.
Däckets hastighetsklass ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.
Relaterad information
402
om motor och typ av växellåda behövs för att
läsa tabellen. För information med avseende
•
Hjul och däck - godkända dimensioner
(s. 401)
•
•
•
Däck - godkända däcktryck (s. 403)
Däck – lastindex (s. 310)
Däck – hastighetsklasser (s. 310)
11 Specifikationer
Däck - godkända däcktryck
Godkända däcktryck för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
V40CCA
Däckstorlek
(km/h)
Motor
205/60 R16
Alla
Hastighet
Last, 1 – 3 personer
Max. last
ECO-tryckB
Fram
Bak
Fram
Bak
Fram/bak
(kPa)C
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 – 160
240
230
260
260
260
160 +
260
240
280
280
–
max 80
420
420
420
420
–
11
225/50 R17
225/45 R18
225/40 R19
Temporary Spare Tyre
A
B
C
V40 CROSS COUNTRY
Bränsleekonomisk körning.
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal:1 bar = 100 kPa.
OBS
Alla motorer, däck eller kombinationer av
dessa förekommer inte alltid på alla marknader.
Relaterad information
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 310)
Däck - lufttryck (s. 316)
Typbeteckningar (s. 382)
403
12 Index
A
Anpassning av köregenskaper................ 251
ACC – Adaptiv farthållare........................ 193
Anpassning av ljusbild............................... 93
Active Bending Lights........................... 93
halogenstrålkastare.............................. 93
Active Bending Lights (ABL)...................... 87
12
Adaptiv farthållare....................................
beredskapsläge..................................
felsökning...........................................
funktion...............................................
hantera hastighet................................
köra om...............................................
radarsensor.........................................
skifta farthållarfunktionalitet................
ställa in tidsintervall............................
stänga av............................................
tillfällig deaktivering............................
översikt...............................................
193
198
204
194
196
199
202
201
197
199
198
195
Antislir...................................................... 178
Automatisk återlåsning............................ 166
Automattvätt............................................ 375
Automatväxellåda............................ 263, 267
bogsering och bärgning...................... 302
manuella växellägen (Geartronic)....... 264
släpvagn............................................. 296
AWD, fyrhjulsdrift..................................... 281
AIRBAG...................................................... 31
Avståndsvarning...................................... 207
begränsningar..................................... 208
symboler och meddelanden............... 209
Aktiva xenon-strålkastare.......................... 87
Avstängning av motor.............................. 260
Aktiv parkeringshjälp...............................
begränsningar.....................................
funktion...............................................
handhavande......................................
symboler och meddelanden...............
B
242
245
242
243
246
Allergi- och astmaframkallande substanser............................................................ 120
Backspeglar
elektriskt infällbara.............................. 100
eluppvärmning.................................... 100
inre...................................................... 101
kompass............................................. 102
yttre....................................................... 99
All Wheel Drive (fyrhjulsdrift).................... 281
Backväxelspärr........................................ 262
Aktivt helljus............................................... 85
Alkolås..................................................... 254
404
Antisladdfunktion..................................... 178
Bagageutrymme
lastning............................................... 145
Baklampor
placering............................................. 355
Baklucka
låsning/upplåsning.............................. 168
Bakruta
eluppvärmning.................................... 100
Baksäte
eluppvärmning.................................... 126
Barn
barnstol och krockkudde...................... 49
barnstol och sidokrockkudde............... 36
barnsäkerhetsspärr............................... 44
placering i bilen..................................... 49
säkerhet.......................................... 36, 44
Barnskydd..................................................
ISOFIX fästsystem för barnsstolar........
rekommenderade.................................
storleksklasser för barnskydd med
ISOFIX fästsystem................................
typer......................................................
övre fästpunkter för barnstolar.............
44
50
45
50
51
53
Barnsäkerhetsspärr......................... 171, 172
Batteri......................................................
fjärrnyckel/PCC...................................
starthjälp.............................................
symboler på batteriet..........................
360
160
261
362
12 Index
underhåll............................................. 360
varningssymboler............................... 362
positions-/parkeringsljus.................... 354
varselljus............................................. 355
Belysning................................................. 351
aktiva xenon-strålkastare..................... 87
belysningsautomatik, kupé................... 91
dimljus bak........................................... 88
displaybelysning................................... 83
glödlampor, specifikationer................ 357
hel-/halvljus........................................... 85
i kupé.................................................... 90
instrumentbelysning............................. 83
ledbelysning.......................................... 91
ljushöjdsreglering.................................. 83
positions-/parkeringsljus...................... 83
reglage.................................................. 90
trygghetsbelysning....................... 92, 156
tunneldetektering.................................. 84
varselljus............................................... 84
Bensinkvalitet.......................................... 290
Belysning, lampbyte................................
blinkers, fram......................................
dimbakljus..........................................
halvljus (bilar med halogen-strålkastare).....................................................
helljus (bilar med aktiva xenon-strålkastare)...............................................
helljus (bilar med halogen-strålkastare).....................................................
lamphållare bak: blinkers, broms- och
backljus...............................................
make-up spegel..................................
352
354
356
353
354
353
355
356
Bilklädsel.................................................. 378
Bilnyckelminne......................................... 153
Biltvätt...................................................... 375
Bilvård...................................................... 375
Bilvård, läderklädsel................................. 378
Blinkers...................................................... 89
BLIS................................................. 246, 247
Blockerat låsläge..................................... 170
deaktivering........................................ 170
tillfällig deaktivering............................ 170
Bogsering................................................ 301
bogseringsögla................................... 303
Bogserögla.............................................. 303
Boka service och reparation.................... 339
Bromsar........................................... 282, 284
bromsljus.............................................. 88
bromssystem...................... 282, 283, 284
handbroms......................................... 284
låsningsfria bromsar, ABS.................. 283
nödbromsförstärkning, EBA............... 284
nödbromsljus........................................ 88
påfyllning av bromsvätska.................. 350
symboler i kombiinstrument............... 283
Bromsljus................................................... 88
Broms- och kopplingsvätska................... 350
Bromsvätska
kvalitet och volym............................... 394
Bränsle............................................. 290, 291
bränsleekonomi.................................. 316
bränslefilter......................................... 292
bränsleförbrukning.............................. 398
Bränsledriven värmare
tidur..................................................... 135
Bränsletank
volym.................................................. 395
Byte av hjul.............................................. 312
12
Bältesförsträckare................................ 28, 39
Bältespåminnare........................................ 28
Bärgning.................................................. 304
Bärkassehållare....................................... 147
uppfällbar............................................ 147
C
City Safety™............................................ 210
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 120
CO2-utsläpp............................................. 398
Corner Traction Control........................... 178
CTA.......................................................... 249
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 120
405
12 Index
D
Defroster.................................................. 129
Dekaler..................................................... 382
Detektering av cyklist.............................. 219
Diesel....................................................... 291
bränslestopp....................................... 291
Dieselpartikelfilter.................................... 293
Dimljus
bak........................................................ 88
12
Displaybelysning........................................ 83
Domkraft.................................................. 308
Draganordning................................. 296, 297
specifikationer.................................... 297
Dragkrok
avtagbar, borttagning......................... 299
avtagbar, fastsättning......................... 298
Dragkrok, se Draganordning.................... 296
Dragkrok - löstagbar
fastsättning/borttagning............. 298, 299
Dragvikt och kultryck............................... 386
Driver Alert Control.................................. 226
handhavande...................................... 227
Driver Alert System.................................. 226
Däck
dimensioner................................ 401, 402
däcktrycksövervakning....... 318, 319,
320,
323
däcktätning......................................... 325
mönsterdjup........................................ 309
rotationsriktning.................................. 306
skötsel................................................ 306
slitagevarnare..................................... 307
specifikationer.................... 401, 402, 403
tryck............................................ 316, 403
vinterdäck........................................... 309
Effekt........................................................ 388
Däckdimension........................................ 310
100
100
126
100
Däcktrycksdekal...................................... 316
Däcktrycksövervakning... 318, 319, 320, 323
aktivera............................................... 321
deaktivera........................................... 321
justera................................................. 320
lågt däcktryck..................................... 323
punkteringskörbara däck (SST).......... 322
rekommendationer............................. 322
E
ECC, elektronisk klimatanläggning.......... 124
Eco Cruise............................................... 279
Eco guide................................................... 65
ECO-tryck........................................ 316, 403
406
Ekonomisk körning.................................. 294
Elektriskt infällbara backspeglar.............. 100
Elektronisk klimatanläggning – ECC........ 124
Elektronisk startspärr............................... 154
Elektronisk temperaturkontroll – ETC...... 125
Elmanövrerad rullgardin till glastak.......... 102
Elmanövrerad stol...................................... 78
Elsystem.................................................. 365
Eluppvärmning
backspeglar........................................
bakruta................................................
säten...................................................
vindruta...............................................
Eluttag...................................................... 144
lastutrymme........................................ 148
ETC, elektronisk temperaturkontroll........ 125
Etiketter.................................................... 382
Extravärmare
bränsledriven...................................... 137
elektrisk...................................... 137, 138
F
Fartbegränsare........................................ 184
avstängning........................................ 188
12 Index
komma igång.............................. 185, 186
larm överskriden hastighet................. 187
tilfällig deaktivering............................. 186
Farthållare................................................
hantera hastighet................................
stänga av............................................
tillfällig deaktivering............................
återuppta inställd hastighet................
188
189
192
190
191
Felmeddelanden
Adaptiv farthållare...............................
Driver Alert Control.............................
LKA.....................................................
se Meddelanden och symboler..........
Fläckar..................................................... 378
G
Fläkt
ECC.................................................... 127
ETC..................................................... 127
Geartronic................................................ 264
Fotgängarskydd....................................... 217
Framstol
nackskydd............................................ 77
Genomvädringsfunktion.................. 118, 168
Glas
laminerat/förstärkt................................ 23
Glastak, elmanövrerad rullgardin............. 102
FSC, miljömärkning................................... 23
Glödlampor, se Belysning........................ 352
205
228
233
205
Fyrhjulsdrift, AWD.................................... 281
GSI – Växelväljarhjälp.............................. 263
Fälgar
rengöring............................................ 376
H
Felmeddelanden i BLIS............................ 251
Färdbroms............................... 282, 283, 284
Felsökning
Adaptiv farthållare............................... 204
Halka........................................................ 288
Färddator......................... 107, 111, 115, 116
analog instrumentpanel...................... 108
Halt väglag............................................... 288
Felsökning för kamerasensor.................. 213
Färdstatistik............................................. 116
Fickparkeringshjälp – PAP....................... 242
Färgkod, lack........................................... 380
Fjärrmanövrerad startspärr...................... 155
Fönsterhissar............................................. 98
Handskfack.............................................. 143
kylning................................................ 143
låsning................................................ 168
Fjärrnyckel............................... 152, 153, 154
batteribyte........................................... 160
funktioner............................................ 155
förlust.................................................. 152
löstagbart nyckelblad................. 158, 159
räckvidd...................................... 156, 161
Fönster och backspeglar......................... 377
Hastighetsklasser, däck........................... 310
Förbandslåda........................................... 318
Hatthylla................................................... 150
Första hjälpen.......................................... 318
HDC......................................................... 281
Hel-/halvljus, se Belysning......................... 85
Fjärrnyckel med PCC
räckvidd.............................................. 158
Förvaringsplats
förarsida.............................................. 142
handskfack......................................... 143
tunnelkonsol....................................... 142
Fjärrnyckelsystem, typgodkännande....... 175
Förvaringsplatser i kupén........................ 140
Fälg, dimensioner.................................... 309
12
Handbroms.............................................. 284
Helljus, automatisk aktivering.................... 85
Hill Descent Control................................. 281
Hill Start Assist........................................ 270
407
12 Index
Hjul
losstagning......................................... 312
reservhjul............................................ 311
snökedjor............................................ 309
Instrumentöversikt
högerstyrd bil........................................ 58
vänsterstyrd bil..................................... 55
Hjul och däck........................................... 311
godkända dimensioner....................... 401
lastindex och hastighetsklass............. 402
Interior Air Quality System (IAQS)
luftrening............................................. 121
Hjulskruvar............................................... 308
låsbara................................................ 308
Hög motortemperatur.............................. 294
12
Internetansluten bil
boka service och reparation............... 339
Intervalltorkning......................................... 96
Knappsats i ratten..................................... 81
Kollision..................................................... 40
Kollisionsvarnare
allmäna begränsningar....................... 222
detektering av fotgängare................... 220
funktion............................................... 218
handhavande...................................... 221
radarsensor................................. 202, 210
Kollisionsvarnare med Auto-broms......... 217
Högtrycksspolning av strålkastare............ 97
Kollisionsvarning.............................. 217, 218
K
Kombiinstrument................................. 61, 62
Kompass.................................................. 102
kalibrering........................................... 103
I
Kamerasensor.................................. 212, 223
IAQS – Interior Air Quality System........... 121
Katalysator............................................... 292
bärgning.............................................. 302
Iläggsmattor............................................. 144
Keyless drive.... 161, 162, 163, 164, 165, 259
Kontroll av motoroljenivå......................... 345
Imma
behandling av rutorna......................... 118
kondens i strålkastare......................... 375
Keyless - låsning...................................... 163
Kontrollsymboler............................ 62, 64, 66
Keyless - upplåsning............................... 163
Krock, se Kollision..................................... 40
Klimat
allmänt................................................
autoreglering.......................................
faktisk temperatur...............................
personliga inställningar.......................
sensorer..............................................
temperaturreglering............................
Krockgardin......................................... 36, 39
Informationsdisplay............................. 61, 62
Informationsknapp, PCC......................... 157
Inre backspegel....................................... 101
automatisk avbländning..................... 101
Instrumentbelysning, se Belysning............ 83
Instrument och reglage........................ 55, 58
408
Inställning av ratt....................................... 81
Klocka, inställning...................................... 70
118
127
119
121
119
128
Klimatanläggning
reparation........................................... 350
Kondens i strålkastare............................. 375
Krockkudde
aktivering/deaktivering, PACOS........... 33
förarsida.......................................... 31, 39
passagerarsida......................... 31, 33, 39
Krockkudde för fotgängare........................ 42
förflyttning............................................. 43
ihopvikning........................................... 43
12 Index
Krockkuddesystem.................................... 30
varningssymbol..................................... 29
L
Kulörkod, lack.......................................... 380
Lack
kulörkod.............................................. 380
lackskador och bättring...................... 379
Kupébelysning
automatik.............................................. 91
Kupébelysning, se Belysning..................... 90
Kupéfilter................................................. 120
Kupévärmare........................................... 133
Kylsystem................................................ 286
överhettning........................................ 286
Kylvätska
volym och kvalitet............................... 392
Kylvätska, kontroll och påfyllning............ 349
Köassistent.............................................. 200
Köldmedium............................................ 350
Körfältsassistent
handhavande...................................... 232
Körfältsassistent – LKA............................ 230
Körning....................................................
kylsystem............................................
med släpvagn.....................................
med öppen baklucka..........................
287
286
294
287
Körning med släpvagn
dragvikt............................................... 386
kultryck............................................... 386
Körriktningsvisare...................................... 89
Laminerat glas........................................... 23
Lampor, se Belysning.............................. 351
Larm......................................... 173, 174, 175
automatisk aktivering.......................... 174
automatisk återaktivering................... 174
fjärrnyckel ur funktion......................... 174
kontroll av larm................................... 157
larmindikator....................................... 173
larmsignaler........................................ 175
reducerad larmnivå............................. 175
Lasersensor............................................. 214
Lastindex................................................. 310
Lastning
allmänt........................................ 145, 147
fästpunkter.......................................... 147
lastutrymme................................ 145, 147
lång last.............................................. 146
taklast................................................. 146
Lastsäkring (Lastning).............................. 147
Lastutrymme
belysning.............................................. 91
fästpunkter.......................................... 147
hatthylla.............................................. 150
lastnät................................................. 149
Ledbelysning............................................. 91
Ljusbild, anpassning.................................. 93
Ljushöjdsreglering strålkastare.................. 83
Ljusindikeringar, PCC.............................. 157
Ljusreglage................................................ 82
LKA – Körfältsassistent............................ 230
Luftdistribution......................................... 122
tabell................................................... 131
återcirkulation..................................... 130
12
Luftkonditionering.................................... 128
Luftkonditionering, vätska
volym och kvalitet............................... 396
Luftkvalitetssystem IAQS......................... 121
Luftrening
kupé.................................... 119, 120, 121
material............................................... 121
Låg oljenivå.............................................. 345
Lås
låsning................................................ 165
manuell låsning................................... 166
upplåsning.................................. 165, 167
Låsbara hjulskruvar.................................. 308
Låsindikator............................................. 154
Låsindikering............................................ 154
409
12 Index
Låsning/upplåsning
baklucka............................................. 168
insidan................................................ 167
Läderklädsel, tvättråd.............................. 378
Löstagbar dragkrok
förvaring.............................................. 297
Minnesfunktion i stol.................................. 78
Make up-spegel................................. 91, 144
Manuella växellägen (Geartronic)............. 264
Motorbroms, automatisk......................... 281
Manuell växellåda....................................
bogsering och bärgning......................
GSI – Växelväljarhjälp.........................
släpvagn.............................................
Motorbromskontroll................................. 178
262
302
263
295
Max taklast.............................................. 385
Meddelandehantering.............................. 106
Meddelanden
informationsdisplay............................ 105
Meddelanden i BLIS................................ 251
Meddelanden och symboler
Adaptiv farthållare............................... 205
Driver Alert Control............................. 228
Kollisionsvarnare med autobroms.......................................... 216, 225
LKA..................................................... 233
Motor- och kupévärmare.................... 136
410
Miljömärkning, FSC, ägarmanual............... 23
Motor
Start/Stop...........................................
starta...................................................
stänga av............................................
överhettning........................................
M
12
Menyhantering
kombiinstrument................................. 103
menyöversikt, analogt........................ 104
menyöversikt, digitalt.......................... 104
270
259
260
294
Motorhuv, öppning.................................. 343
Motor- och kupévärmare
direktavstängning...............................
direktstart............................................
meddelanden......................................
tidur.....................................................
135
134
136
135
Motorolja.......................................... 345, 389
filter..................................................... 345
kvalitet och volym............................... 390
ogynnsamma körförhållanden............ 389
Motorrum
kylvätska............................................. 349
olja...................................................... 345
översikt............................................... 343
Motorspecifikationer................................ 388
Motorvärmare.......................................... 133
MY CAR................................................... 106
Mått.......................................................... 384
Mätare
bränslemätare................................. 61, 62
hastighetsmätare............................ 61, 62
varvtalsmätare................................ 61, 62
Mätsticka, elektronisk...................... 346, 347
Mönsterdjup............................................. 309
N
Nackskydd
framstol................................................. 77
mittplats bak......................................... 79
nedfällning............................................ 79
Nollställning trippmätare.................. 110, 113
Nyckel.............................................. 152, 154
Nyckelblad....................................... 158, 159
Nyckelfri start (keyless drive).... 161, 162,
163, 164, 165, 259
Nyckellägen............................................... 74
Nödutrustning
förbandslåda....................................... 318
varningstriangel.................................. 317
12 Index
O
Olja, se även Motorolja.................... 389, 390
P
Powershift växellåda........................ 267, 302
Reglage, ljus.............................................. 82
Provisorisk däcktätning................... 325, 326
efterkontroll......................................... 329
pumpning av däck.............................. 330
utförande............................................ 327
återplacering av komponenter............ 331
Regnsensor................................................ 96
Panikfunktion........................................... 156
Provisorisk däcktätningssats
placering............................................. 326
tätningsvätska.................................... 331
översikt............................................... 327
PAP – Aktiv parkeringshjälp..................... 242
Punkteringskörbara däck......................... 322
PACOS....................................................... 33
Panelbelysning........................................... 83
Parkeringsbroms..................................... 284
Parkeringshjälp........................................
bakåt...................................................
felindikering........................................
funktion...............................................
sensorer för parkeringshjälp...............
234
235
237
234
237
Q
Queue Assist............................................ 200
Rekommendationer vid körning............... 287
Rekommenderade barnskydd
tabell..................................................... 45
Relä-/säkringsbox, se Säkringar.............. 365
Rengöring
automattvätt.......................................
biltvätt.................................................
fälgar...................................................
klädsel.................................................
säkerhetsbälten..................................
375
375
376
378
379
Reservhjul........................................ 311, 312
framtagning......................................... 312
montering............................................ 314
Rostskydd................................................ 377
Rotationsriktning...................................... 306
Parkeringshjälpkamera............................ 238
inställningar......................................... 240
R
PCC – Personal Car Communicator
funktioner............................................ 155
räckvidd.............................................. 158
Radarsensor............................................ 194
begränsningar..................................... 202
Ryggstöd................................................... 77
framsäte, fällning.................................. 77
Ryggstöd baksäte, fällning........................ 79
Pisksnärtsskador, WHIPS.......................... 37
Ratt............................................................ 81
knappsats............................................. 81
rattinställning........................................ 81
S
Polering.................................................... 376
Rattlås...................................................... 260
Self Supporting run flat Tires (SST)......... 322
Positions-/parkeringsljus........................... 83
Rattmotstånd, hastighetsberoende......... 251
Sensus....................................................... 73
Power guide............................................... 65
Regenerering........................................... 293
Serviceläge.............................................. 357
Personal Car Communicator................... 158
12
411
12 Index
Sidokrockkudde, SIPS......................... 35, 39
Startbatteri....................................... 287, 360
överbelastning.................................... 287
lossa..................................................... 27
ta på...................................................... 26
Signalhorn.................................................. 81
Starthjälp................................................. 261
SIPS-bag................................................... 35
Startspärr................................................. 154
Slitagevarnare.......................................... 307
Stenskott och repor................................. 379
Säkerhetsläge............................................ 40
förflyttning............................................. 41
startförsök............................................. 41
Släpfordon
självsvängning.................................... 300
Stol, se Säten............................................ 76
Släpfordonsstabilisator.................... 178, 300
Styrkraftsnivå, se Rattmotstånd.............. 251
Släpvagn.................................................. 294
kabel........................................... 294, 295
körning med släpvagn........................ 294
Ställa in tidsavstånd................................. 207
Serviceprogram....................................... 339
12
Sotfilter.................................................... 293
SOTFILTER FULLT.................................. 293
Spin control............................................. 178
Spolare
bakruta.................................................. 97
spolarvätska, påfyllning...................... 360
vindruta................................................. 97
Spolarvätska
volym.................................................. 394
Spolarvätska, påfyllning........................... 360
Stabilitets- och dragkraftssystem............ 178
Stabilitetssystem..................................... 178
Start/Stop................................................ 270
funktion och handhavande................. 271
motorn stoppar inte............................ 272
412
Strålkastare.............................................. 352
Stämningsljus............................................ 91
Svängningsdämpare................................ 296
Symboler
kontrollsymboler....................... 62, 64, 66
varningssymboler........................... 62, 64
Symboler och meddelanden
Adaptiv farthållare............................... 205
Driver Alert Control............................. 228
Kollisionsvarnare med autobroms.......................................... 216, 225
LKA..................................................... 233
Säkerhetsspärr
barn....................................................... 44
Säkringar..................................................
allmänt................................................
byte.....................................................
motorrum............................................
under handskfack...............................
under höger framsäte.........................
365
365
365
366
370
373
Säkringscentral........................................ 365
Säten.......................................................... 76
elmanövrerade...................................... 78
eluppvärmning.................................... 126
fällning av ryggstöd bak....................... 79
fällning av ryggstöd fram...................... 77
nackskydd bak..................................... 79
System
löser ut.................................................. 39
T
Säkerhetsbälte...........................................
baksäte.................................................
bältesförsträckare.................................
bältespåminnare...................................
graviditet...............................................
Taklast, max vikt...................................... 385
25
28
28
28
27
Tankning.......................................... 170, 293
påfyllning............................................ 289
påfyllning med reservdunk................. 293
tanklucka............................................ 288
12 Index
tanklucka, låsning............................... 170
tanklucka, manuell öppning................ 289
Temperatur
faktisk temperatur............................... 119
Temperaturreglering................................ 128
Tjänstevikt................................................ 385
Torkarblad................................................
byte.....................................................
byte bakruta........................................
rengöring............................................
serviceläge..........................................
357
358
359
359
357
TSA – släpfordonsstabilisator.......... 178, 300
Tunneldetektering...................................... 84
Tunnelkonsol...........................................
12 V-uttag...........................................
armstöd..............................................
cigarettändare och askkopp...............
142
144
142
143
Typbeteckningar...................................... 382
Torkare och spolning................................. 96
Totalvikt................................................... 385
Tätningsvätska......................................... 331
Traction control........................................ 178
U
Trafikskyltsinformation............................. 182
begränsningar..................................... 184
handhavande...................................... 182
Underhåll
rostskydd............................................ 377
Transmission............................................ 262
Transmissionsolja
volym och kvalitet............................... 393
WHIPS
barnstol/barnkudde.............................. 38
pisksnärtskydd............................... 37, 39
sittställning............................................ 38
Tuta............................................................ 81
Typgodkännande
däcktrycksövervakning....................... 332
fjärrnyckelsystem................................ 175
radarsystem........................................ 252
TPMS – Tyre Pressure Monitoring... 318,
319, 320
W
Upplåsning
från insidan......................................... 167
från utsidan......................................... 165
Upplåsning med nyckelblad.................... 164
Transponder.............................................. 18
Urkoppling av växelväljarspärr................ 269
Trippmätare............................................... 69
Utsläpp av koldioxid................................ 398
V
Vadning.................................................... 285
Varningsblinkers........................................ 89
12
Varningslampa
adaptiv farthållare............................... 194
kollisionsvarnare................................. 221
stabilitets- och dragkraftssystem....... 178
Varningslampor
bältespåminnare............................. 28, 67
fel i bromssystemet.............................. 67
generatorn laddar inte.......................... 67
krockkuddar-SRS................................. 67
lågt oljetryck......................................... 67
parkeringsbroms åtdragen................... 67
varning.................................................. 67
Varningsljud
kollisionsvarnare................................. 221
Trippmätare nollställning................. 110, 113
Varningssymboler.......................... 62, 64, 67
Trygghetsbelysning........................... 92, 156
Varningstriangel....................................... 317
413
12 Index
Varselljus.................................................... 84
Växlingsindikator..................................... 263
Vattenavvisande ytskikt, rengöring.......... 377
Vatten- och smutsavvisande ytskikt........ 377
Vaxning.................................................... 376
Y
Ventilation................................................ 122
Yttermått.................................................. 384
Vikter
tjänstevikt........................................... 385
Yttertemperaturmätare.............................. 69
Yttre backspeglar...................................... 99
Vindruta
eluppvärmning............................ 100, 129
12
Vindrutespolning........................................ 97
Å
Vindrutetorkare.......................................... 96
regnsensor............................................ 96
Återställning av fönsterhissar..................... 99
Vinterdäck................................................ 309
Återställning av yttre backspeglar........... 100
Vinterkörning............................................ 288
Volvo ID..................................................... 19
Volvo Sensus............................................. 73
Värmereflekterande vindruta...................... 18
Vätskor, volymuppgifter... 392, 393, 394,
395, 396
Vätskor och oljor.............. 392, 393, 394, 396
Växellåda................................................. 262
automat....................................... 263, 267
manuell............................................... 262
Växelväljarspärr....................................... 269
Växelväljarspärr, mekanisk urkoppling.... 269
414
Ä
Ägarmanual, miljömärkning....................... 23
Ö
Κverhettning............................................ 294
TP 17566 (Swedish), AT 1420, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement