Volvo | V60 | Quick Guide | Volvo V60 2012 Quick Guide

Volvo V60 2012 Quick Guide
Fjärrnyckel med PCC* – personal car communicator
PCC*
1 Grönt ljus: Bilen är låst.
2 Gult ljus: Bilen är olåst.
3 Rött ljus: Larmet har varit utlöst.
4 Blinkande växlande rött ljus: Larmet utlöst
för mindre än 5 minuter sedan.
Låser dörrar och baklucka samt aktiverar
larmet*.
Låser upp dörrarA och baklucka samt
deaktiverar larmet.
Låser upp bakluckan – dubbeltryck öppnar luckan några cm.
Trygghetsbelysning. Tänder lampor i
sidospeglar*, blinkers och parkeringsljus,
vid nummerplåt, kupétak och golv.
Panikfunktion. Hålls intryckt ca 3 sekunder vid en nödsituation för att utlösa
larmet.
Information om bilen kan fås inom
100 meters räckvidd.
– Tryck på knappen och vänta 7 sekunder.
Knapptryck utom räckvidd visar senast
lagrade status ur minnet.
A
Automatisk återlåsning sker om inte dörr/baklucka
öppnas inom 2 minuter efter upplåsning.
Starta motorn
– Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.
– Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck in nyckeln till dess ändläge.
– Tryck kort på knappen för
att starta motorn.
Kallstart
OBS
Efter kallstart är tomgången hög oavsett yttertemperatur. En stunds förhöjd tomgång är en
del av Volvos effektiva avgasreningssystem.
Vid kallstart har dieselmotorer en viss fördröjd
start eftersom förbränningsrummen ska
förvärmas.
Stäng av motorn och ta ur
fjärrnyckeln
1. Tryck kort på knappen
– motorn stannar.
2. Dra ut fjärrnyckeln ur
startlåset.
BLIS – Blind Spot Information
System*
Om BLIS indikeringslampa lyser trots att inget
fordon finns i den döda vinkeln, kan orsaken
vara t.ex. reflex från våt vägbana eller lågt
stående sol i kameran.
Vid direkt fel på systemet visar displayen texten BLIS Serv. erfordras.
Nyckellägen
För att nå följande nyckellägen utan motorstart:
Tryck inte ner broms-/kopplingspedalen.
Fjärrnyckel ej intryckt – Ljudanläggning och
kupébelysning.
Fjärrnyckel intryckt – Instrument-/klock–
belysning, rattlås av.
Intryckt nyckel och kort tryck på start
STOP ENGINE-knappen – taklucka*,
fönsterhissar, fläkt, ECC, vindrutetorkare,
12 V-uttag, RTI*.
För att gå ur nyckelläge 0/I och stänga av alla
elförbrukare: Dra ut nyckeln ur startlåset.
KEYLESS* NYCKELSYSTEM
STARTA MOTORN
– Tryck ner broms-/kopplingspedal och tryck
kort på START STOP ENGINE-knappen.
STÄNGA AV MOTORN
– Tryck kort på START STOP ENGINE-knappen.
Se instruktionsbokens avsnitt ”Lås och larm” för
mer information.
Nyckeln kan ligga i t.ex. fickan hela tiden.
LÅSA & LARMA BILEN
– Vidrör ett av de yttre dörrhandtagens bakre
del (se bild) eller tryck lätt på den mindre av
bakluckans två gummerade knappar.
LÅSA UPP & AVLARMA
– Greppa ett dörrhandtag och öppna dörren på
vanligt sätt (handske kan förhindra funktionen)
eller tryck lätt på den större av bakluckans två
gummerade knappar.
vindrutetorkare och Regnsensor*
1 Regnsensor På/Av, med spak i läge 0.
2 Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
3 Torkare bakruta – intervall/normal.
A
Enkelsvep
0
Av
B
Intervalltorkare, se även (2).
C
Normal svephastighet.
D
Hög svephastighet.
E
Spolare vindruta och strålkastare.
F
Spolare bakruta.
Lyser då regnsensorn är aktiv.
LJUDANLÄGGNING
1 Vrid för att justera ljudvolym.
2 Långt tryck för PÅ/AV.
Kort tryck för ljud av/på
parna 0–9 tills displayen bekräftar lagringen.
8 Tryck för att välja ljudbild, t.ex. Bas, Diskant
eller Surround* – Vrid VOL (1) för att justera.
3 Tryck för att välja AM, FM1, FM2, DAB1*,
CD-/DVD*-spelare
4 Tryck för att välja Skiva, USB*, iPod®*,
6 Vrid för att byta cd-spår ur låtlista.
DAB2*.
AUXA, Bluetooth*, TV*.
RADIO
5 Tryck matar ut skiva.
7 Byt cd-spår med vänster-/högerpil, snabbspola med långt tryck.
6 Vrid för att välja station.
7 Sök station med vänster-/högerpil. Långt
tryck stegar mellan starka stationer, kort
tryck stegar bland lagrade stationer. Lagra
station genom att hålla in en av sifferknap-
AUX-ingång för t.ex. mp3-spelare (vars ljud blir bäst
med dess volym ställd på medium). AUX-ljudkällans
volym justeras med TUNE (6).
A
B
Varumärket iPod® tillhör Apple Computer Inc.
En iPod®B eller mp3-spelare kan anslutas till
ljudanläggningen via mittkonsolens AUX- eller
USB-anslutning. En iPod® ansluten till USB-kontakten kommer även att laddas.
RADIOSYSTEM DAB*
Det digitala sändningssystemet Digital Audio
Broadcasting erbjuder High-Quality radio och
ännu fler kanaler.
ELEKTRONISK Klimatanläggning – ECC*
MANUELL REGLERING
2 Eluppvärmning vänster/höger stol.
3 Max-defroster. Riktar all luft mot framruta
och sidofönster med maximal luftström.
4 Vrid för att ändra fläkthastighet.
5 Luftdistribution.
AUTOMATISK REGLERING
6 Eluppvärmd bakruta och sidospeglar På/Av.
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
7 Återcirkulation.
1 Vrid för individuell temperatur i vänster/
höger del av kupé. Displayen visar vald
temperatur.
9 AC – Luftkonditionering På/Av. Kyler kupén
och avimmar rutorna.
8 Tryck för automatisk reglering av vald temperatur och övriga funktioner.
Förvaringsutrymmen, 12 v-uttag & aux/USB*
12 V-uttagen i kupén fungerar i nyckelläge
0 eller I. 12 V-uttaget* i lastutrymmet är alltid
aktivt.
Med AUX/USB*-uttaget kan bilens ljudanläggning t.ex. spela musik från en mp3-spelare.
viktigt
Med motorn avstängd kan användning
av 12 V-uttaget i lastutrymmet ladda ur
startbatteriet.
Eco DRIVe*
Funktionen Eco DRIVe aktiverar ett
program som hjälper föraren reducera bränsleförbrukning och utsläpp.
Med Eco Cruise DRIVe (automatisk växellåda)
och motorn på tomgång kan bilen fås att rulla
långa sträckor utan att motorbromsa.
Med Eco Start/Stop DRIVe (manuell växellåda)
kan motorn fås att stoppa/starta automatiskt vid
stillastående trafik.
Eco DRIVe kan stängas av. Lysande knapplampa
indikerar att funktionen är aktiv.
färddator OCH TRIPPMÄTARE
1 Låg bränslenivå. Vid tänd symbol, fyll på
bränsle snarast.
2 T1 & T2 – oberoende trippmätare, som
3
4
5
6
7
8
9
alltid är aktiva.
Bränslemätare. Symbolens pil påminner om
på vilken sida tank­locket sitter.
Display färddator. Välj funktion med (8).
Klocka. Justeras i menysystemet MY CAR
eller med (6).
Kort tryck växlar mellan T1 & T2.
Långt tryck nollställer aktuell mätare.
Ställa klockan: Vrid till ändläge och vrid
sedan förbi ändläget med ett ”klick”.
Tryck för att visa/släcka meddelande.
Vrid för att se färddatorns alternativ.
Kort tryck nollställer färddatorns aktuella
funktion.
Långt tryck nollställer alla färddatorns
funktioner.
Ställa in ratten
7
8
9
obs
Displaytext _ _ _ km till tom tank är en
uppskattning av möjlig körsträcka baserad på
tidigare körförhållanden.
Bluetooth*
1. Gör mobiltelefonen sökbar/synbar.
2. Håll in ljudanläggningens TEL-knapp.
3. Välj Lägg till telefon i ljudanläggningens
display.
4. Välj den telefon som ska anslutas.
5. Mata in siffrorna som visas i ljudanläggningens display via mobiltelefonens knappsats.
VARNING
Ställ in ratten innan körning på­börjas – aldrig
under körning.
1. Frigör låsningen.
2. Justera.
Förarstödsystem
City Safety™ är ett förarhjälpmedel och kan
aldrig ersätta dennes uppmärksamhet över
trafiken eller ansvaret att framföra fordonet
på ett säkert sätt.
City Safety™ och Kollisionsvarnare med
auto-broms & Pedestrian detection*
Dessa funktioner hjälper föraren att undvika en
kollision i situationer där förändringar i framförvarande trafik tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till en incident.
Funktionen är aktiv i hastigheter under 30 km/h
och hjälper föraren genom att övervaka framförvarande trafik med en lasersensor monterad i
vindrutans överdel.
City Safety™ kan hjälpa till att undvika en kollision om hastighetsskillnaden mellan det egna
och det framförvarande fordonet är lägre än
15 km/h.
Om hastighetensskillnaden är högre kan en
kollision inte undvikas men hastigheten i kollisionsögonblicket reduceras. City Safety™ är
konstruerad att aktiveras så sent som möjligt för
att undvika onödiga ingrepp.
Pedestrian detection (Upptäckare av
fotgängare framför bilen) ger ingen varning
eller bromsingrepp i fordonshastigheter
över 80 km/h och fungerar inte i mörker och
tunnlar.
Funktionen kan inte upptäcka en fotgängare
som:
• är delvis skymd
• är kortare än 80 cm
• bär klädsel som täcker kroppskonturen.
Andra förarstödsystem
För att hjälpa föraren att t.ex. bromsa i tid, hålla
säkert avstånd till andra fordon, uppmärksamma
fordon som rör sig i samma riktning som det
egna fordonet, i den s.k. döda vinkeln eller ha
bra placering på vägbanan, kan bilen vara utrustad med ett flertal system:
• Adaptiv farthållare (man)*
• Adaptiv farthållare med Queue Assist (aut)*
• Avståndskontroll*
• BLIS (Blind Spot Information System)*
• Driver Alert Control*
• Lane Departure Warning*.
Se instruktionsbokens avsnitt ”Komfort och
körglädje” för mer information om funktionerna
och dess begränsningar.
varning
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
EBA – emergency brake assist
Bilvård
Nödbromsförstärkningen hjälper till med att
öka bromskraften och därmed förkorta bromssträckan. EBA aktiveras när föraren bromsar
hastigt. När EBA aktiveras sjunker broms­
pedalen ner lite lägre än vanligt.
– Tryck (håll) ner bromspedalen så länge det
behövs – all inbromsning upphör om pedalen
släpps.
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare när
den är ny. Därför rekommenderas handtvätt
under bilens första månader.
Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på
att smuts och grus kan repa lacken.
ljusreglage
A
Helljusblink
B
Hel-/halvljusväxling och Ledbelysning
inställning framstol
Dimljus bak, ljuset lyser endast på
förarsidan
Automatiskt (vissa marknader)/avstängt
halvljus. Helljusblink fungerar men inte
fast helljus
Parkeringsljus
Halvljus. Släcks när motorn stängs av.
Helljus kan aktiveras
Öppnar lucka för tanklock
1
2
3
4
5
6
Svankstöd
Ryggstödets lutning.
Höj/sänk stolen.
Höj/sänk sittdynans framkant.
Framåt/bakåt.
Fällning passagerarstols ryggstöd.
Manuell ljushöjdsreglering (automatisk
för Xenon-ljus*)
Upplåsning av baklucka
Parkeringsbroms
Ansätta
– Tryck på knappen. Varningslampan blinkar
tills parkeringsbromsen är fullt åtdragen
– därefter fast sken.
Lossa
1. Nyckelläge 0 eller I.
2. Tryck ner bromspedalen och dra lätt i knappen.
Lossa automatiskt
– Kör iväg. (För bilar med automatisk växellåda
krävs påtaget säkerhetsbälte).
TP 13617 (Swedish). AT 1120. Printed in Sweden, Göteborg 2011. Copyright © 2000-2011 Volvo Car Corporation.
Display- och instrumentbelysning
VOLVO V60
Quick guide
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick-Guide för att snabbt och enkelt lära några av de
vanligaste funktionerna.
Samtliga varningstexter och annan viktig och detaljerad information finns
endast i instruktionsboken – denna folder innehåller enbart ett litet urval.
Instruktionsboken innehåller dessutom den senaste och mest aktuella
informationen.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
På www.volvocars.com finns ytterligare information som berör din bil.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising