Volvo V60 2018 Ägarmanual

Volvo V60 2018 Ägarmanual
ÄGARMANUAL
VÄLKOMMEN!
Vi hoppas att du kommer att få glädje av många års körning i din Volvo.
Bilen är konstruerad för din och dina passagerares säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också
konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka din trivsel med din Volvo rekommenderar vi att du läser anvisningar och underhållsinformation i denna ägarmanual. Ägarmanualen
finns även tillgänglig som mobilapp (Volvo Manual) och på Volvo Cars
supportsida (support.volvocars.com).
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INTRODUKTION
2
SÄKERHET
Så här hittar du ägarinformation
12
Allmänt om säkerhetsbälte
28
Digital ägarmanual i bil
13
Säkerhetsbälte – ta på
29
Volvo Cars supportsida
15
Säkerhetsbälte – lossa
30
Att läsa ägarmanualen
16
Säkerhetsbälte – graviditet
30
Inspelning av data
19
Bältespåminnare
31
Tillbehör och extrautrustning
20
Bältesförsträckare
31
Volvo ID
20
Säkerhet – varningssymbol
32
Miljöfilosofi
22
Krockkuddesystem
33
Ägarmanualen och miljön
24
Krockkudde på förarsida
34
Laminerat glas
24
Passagerarkrockkudde
34
Bi-Fuel* – introduktion till fordonsgas
24
Passagerarkrockkudde – aktivering/
deaktivering*
36
Sidokrockkudde (SIPS)
38
Krockgardin (IC)
39
Allmänt om WHIPS (whiplash-skydd)
39
WHIPS – sittställning
40
Allmänt om säkerhetsläge
41
Säkerhetsläge – startförsök
42
Säkerhetsläge – förflyttning
43
Allmänt om barnsäkerhet
43
Barnskydd
44
Barnskydd – placering
49
Barnskydd – integrerad barnstol*
50
Integrerad barnstol* – uppfällning av
sittdyna
51
Integrerad barnstol* – nedfällning av
sittdyna
52
Barnskydd – ISOFIX
53
ISOFIX – storleksklasser
53
ISOFIX – typer av barnskydd
55
Barnskydd – övre fästpunkter
57
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Instrument och reglage, vänsterstyrd
bil – översikt
60
Instrument och reglage, högerstyrd
bil – översikt
63
Kombiinstrument
Kombiinstrument, analogt – översikt
Kombiinstrument, digitalt – översikt
Ljusreglage
88
Meddelanden
112
Positionsljus
90
Meddelanden – hantering
113
Varselljus
91
MY CAR
113
Tunneldetektering*
92
Färddator
114
66
Hel-/halvljus
92
Färddator – analogt kombiinstrument
116
67
Automatiskt helljus*
93
Färddator – digitalt kombiinstrument
119
Färddator – färdstatistik*
122
66
70
Aktiva xenonstrålkastare*
95
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd
71
Strålkastare – anpassning av ljusbild
96
Dimljus bak
96
Kombiinstrument – varningssymbolernas innebörd
73
Bromsljus
97
Yttertemperaturmätare
74
Varningsblinkers
97
Trippmätare
75
Blinkers
98
Klocka
75
Eco guide & Power guide*
Bränslemätare för fordonsgas*
75
Kombiinstrument – licensavtal
76
Symboler i display
77
Volvo Sensus
79
Nyckellägen
80
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer
81
Säten fram
82
Säten fram – elmanövrerade*
83
Säten bak
85
Ratt
87
Eluppvärmning* av ratten
88
Kupébelysning
98
Ledbelysning
100
Trygghetsbelysning
100
Torkare och spolare
100
Fönsterhissar
103
Backspeglar – yttre
104
Rutor och backspeglar – eluppvärmning
105
Backspegel – inre
106
Kompass*
107
Taklucka*
108
Menyhantering – kombiinstrument
110
Menyöversikt – kombiinstrument
111
3
KLIMAT
4
LASTNING OCH FÖRVARING
Allmänt om klimat
124
Motor- och kupévärmare* – tidur
Förvaringsplatser
146
Faktisk temperatur
124
Motor- och kupévärmare* – meddelanden 141
Tunnelkonsol
148
148
139
Sensorer – klimat
125
Extravärmare*
143
Handskfack
Luftkvalitet
125
Bränsledriven extravärmare*
143
Iläggsmattor*
148
Luftkvalitet – kupéfilter
125
Elektrisk extravärmare*
144
Makeup-spegel
149
Luftkvalitet – Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
126
Tunnelkonsol – 12 V-uttag
149
Luftkvalitet – IAQS*
126
Lastning
150
Luftkvalitet – material
126
Lastning – lång last
151
Menyinställningar – klimat
127
Taklast
151
Luftdistribution i kupé
127
Lastsäkringsöglor
152
Elektronisk klimatanläggning – ECC
129
Lastning – bärkassehållare*
152
Eluppvärmda framsäten*
130
12 V eluttag – lastutrymme*
152
Eluppvärmt baksäte*
130
Skyddsnät*
153
Fläkt
131
Skyddsgaller*
154
Autoreglering
131
Insynsskydd*
155
Temperaturreglering i kupé
132
Luftkonditionering
132
Avfuktning och avfrostning av vindruta
133
Luftdistribution – återcirkulation
134
Luftdistribution – tabell
135
Motor- och kupévärmare*
137
Motor- och kupévärmare* – direktstart
138
Motor- och kupévärmare* – direktavstängning
139
LÅS OCH LARM
FÖRARSTÖD
Fjärrnyckel
158
Keyless Drive* – upplåsning
171
Justerbart rattmotstånd*
186
Fjärrnyckel – förlust
158
172
159
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
allmänt
186
Fjärrnyckel – personalisering*
Keyless Drive* – upplåsning med
nyckelblad
Låsning/upplåsning – indikering
160
Keyless Drive* – låsinställningar
172
187
Keyless Drive* – antennplacering
173
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
handhavande
Låsning/upplåsning – utifrån
173
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
symboler och meddelanden
188
Manuell låsning av dörr
174
Fartbegränsare
190
Låsning/upplåsning – inifrån
175
Fartbegränsare – komma igång
190
Låsindikator
160
Elektronisk startspärr
161
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem*
161
Fjärrnyckel – funktioner
162
Genomvädringsfunktion
176
Fartbegränsare – ändra hastighet
Fjärrnyckel – räckvidd
191
163
Låsning/upplåsning – handskfack
176
191
Fjärrnyckel med PCC* – unika funktioner
163
Låsning/upplåsning – baklucka
176
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering och beredskapsläge
Fjärrnyckel med PCC* – räckvidd
164
Blockerat låsläge*
178
192
Löstagbart nyckelblad
165
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
179
Fartbegränsare – larm överskriden
hastighet
Löstagbart nyckelblad – losstagning/
fastsättning
165
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering*
179
Fartbegränsare – avstängning
192
Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr
166
Larm*
Sekretesslåsning*
166
Larmindikator*
Fjärrnyckel – byte av batteri
168
Larm* – automatisk återaktivering
181
Keyless Drive*
169
Larm* – fjärrnyckeln ur funktion
182
Keyless Drive* – fjärrnyckelns räckvidd
169
Larmsignaler*
182
Keyless Drive* – säker hantering av
fjärrnyckeln
170
Reducerad larmnivå*
182
Keyless Drive* – störningar i fjärrnyckelns funktion
170
Typgodkännande – fjärrnyckelsystem
183
Keyless Drive* – låsning
171
Farthållare*
193
180
Farthållare* – hantera hastighet
194
181
Farthållare* – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge
194
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
195
Farthållare* – stänga av
196
Avståndsvarning*
196
Avståndsvarning* – begränsningar
197
Avståndsvarning* – symboler och
meddelanden
199
Adaptiv farthållare – ACC*
200
Adaptiv farthållare* – funktion
201
5
6
Adaptiv farthållare* – översikt
202
Kollisionsvarnare* – funktion
225
Körfältsassistans (LDW) – funktion
247
Adaptiv farthållare* – hantera hastighet
203
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
226
Körfältsassistans (LDW) – handhavande
247
Kollisionsvarnare* – detektering av
fotgängare
227
Körfältsassistans (LDW) – begränsningar
248
Kollisionsvarnare* – handhavande
228
Körfältsassistans (LDW) – symboler
och meddelanden
249
Kollisionsvarnare* – begränsningar
230
Körfältsassistans (LKA)*
250
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar
231
Körfältsassistans (LKA) – funktion
251
Körfältsassistans (LKA) – handhavande
Kollisionsvarnare* – symboler och
meddelanden
252
232
Körfältsassistans (LKA) – begränsningar
253
BLIS*
234
Körfältsassistans (LKA) – symboler
och meddelanden
254
255
Adaptiv farthållare* – ställa in tidsavstånd
205
Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering och beredskapsläge
205
Adaptiv farthållare* – köra om annat
fordon
206
Adaptiv farthållare* – stänga av
207
Adaptiv farthållare* – köassistans
207
Adaptiv farthållare* – skifta farthållarfunktionalitet
209
Adaptiv farthållare* – felsökning och
åtgärd
210
Adaptiv farthållare* – symboler och
meddelanden
211
Radarsensor
BLIS* – handhavande
235
Parkeringshjälp*
CTA*
236
Parkeringshjälp* – funktion
255
BLIS – symboler och meddelanden
238
Parkeringshjälp* – bakåt
256
213
Trafikskyltsinformation (RSI)*
238
Parkeringshjälp* – framåt
257
Radarsensor – begränsningar
213
240
Parkeringshjälp* – felindikering
258
Typgodkännande – radarsystem
215
Trafikskyltsinformation (RSI)* –
handhavande
218
242
258
City Safety™
Trafikskyltsinformation (RSI)* –
begränsningar
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
Parkeringshjälpkamera*
259
City Safety™ – funktion
218
Driver Alert System*
242
Parkeringshjälpkamera – inställningar
261
City Safety™ – handhavande
219
Driver Alert Control (DAC)*
243
Parkeringshjälpkamera – begränsningar
262
City Safety™ – begränsningar
220
244
Aktiv parkeringshjälp (PAP)*
262
City Safety™ – lasersensorn
221
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande
Driver Alert Control (DAC)* – symboler och meddelanden
245
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – funktion
263
264
Körfältsassistans (LDW)*
246
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – handhavande
City Safety™ – symboler och meddelanden
223
Kollisionsvarnare*
224
START OCH KÖRNING
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* –
begränsningar
266
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – symboler och meddelanden
267
Start av motor
270
Körläge ECO*
291
Avstängning av motor
271
Färdbroms
293
Rattlås
271
Färdbroms – låsningsfria bromsar
294
Fjärrstart (ERS)*
271
294
Fjärrstart (ERS) – handhavande
272
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers
Fjärrstart (ERS) – symboler och meddelanden
273
Färdbroms – nödbromsförstärkning
295
Parkeringsbroms
296
300
Starthjälp med annat batteri
274
Vadning
Växellådor
276
Överhettning
300
Manuell växellåda
276
Körning med öppen bak-/bagagelucka
301
Växlingsindikator*
277
Överbelastning – startbatteri
301
Automatisk växellåda – Geartronic*
277
Inför en lång resa
302
Växelväljarspärr
280
Vinterkörning
302
Starthjälp i backe (HSA)*
281
Tanklucka – Öppna/stänga
303
Fyrhjulsdrift – AWD*
281
Tanklucka – manuell öppning
303
282
Påfyllning av bränsle
303
Start/Stop*
283
Bränsle – hantering
304
Start/Stop* – funktion och handhavande
284
Bränsle – bensin
305
285
Bränsle – diesel
306
286
Dieselpartikelfilter (DPF)
307
287
Påfyllning av fordonsgas*
308
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp
manuell växellåda
288
Omkopplare för gasdrift*
309
Katalysatorer
309
Start/Stop* – symboler och meddelanden
289
Ekonomisk körning
310
Hill Descent Control (HDC)*
Start/Stop* – motorn stoppar inte
Start/Stop* – motorn auto-startar
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
7
HJUL OCH DÄCK
8
Körning med släpvagn*
311
Däck – skötsel
324
Körning med släpvagn* – manuell
växellåda
312
Däck – rotationsriktning
325
Körning med släpvagn* – automatisk
växellåda
Däck – slitagevarnare
312
325
Däck - lufttryck
326
Draganordning/Dragkrok*
313
Hjul- och fälgdimensioner
327
Löstagbar dragkrok* – förvaring
313
Däck – dimensioner
327
Löstagbar dragkrok* – specifikationer
314
Däck – lastindex
328
Löstagbar dragkrok* – fastsättning/
borttagning
315
Däck – hastighetsklasser
Släpfordonsstabilisator – TSA
317
Bogsering
Däcktrycksövervakning (TPMS)* –
aktivera/deaktivera
341
Däcktrycksövervakning (TPMS)* –
rekommendationer
342
Däcktrycksövervakning (TPMS)* –
åtgärda lågt däcktryck
342
Däcktrycksövervakning (TPMS)* –
punkteringskörbara däck*
343
328
Typgodkännande - däcktrycksövervakning (TPMS)*
344
Hjulskruvar
329
Provisorisk däcktätning
Vinterdäck
350
329
Provisorisk däcktätningssats – placering
Byte av hjul – losstagning hjul
350
318
330
Provisorisk däcktätningssats – översikt
Bogserögla
Byte av hjul – montering
351
319
333
Provisorisk däcktätning – handhavande
Bärgning
Varningstriangel
352
320
334
Provisorisk däcktätning – efterkontroll
Verktyg
354
335
Domkraft*
355
335
Provisorisk däcktätningssats –
pumpning av däck
Förbandslåda*
336
Däcktrycksövervakning*
337
Däckövervakning (TM)*
337
Däcktrycksövervakning (TPMS)* –
allmänt
339
Däcktrycksövervakning (TPMS)* –
justera (omkalibrering)
340
Däcktrycksövervakning (TPMS)* –
däckstatus
341
UNDERHÅLL OCH SERVICE
SPECIFIKATIONER
Volvos serviceprogram
358
Lampbyte – nummerskyltsbelysning
377
Typbeteckningar
408
Boka service och reparation*
358
Lampbyte – belysning i lastutrymme
377
Mått
411
Inspektion och service av systemet
för fordonsgas*
359
Lampbyte – belysning i makeup-spegel
377
Vikter
412
Lyftning av bilen
Lampor – specifikationer
Dragvikt och kultryck
360
378
413
Motorhuv – öppna och stänga
Torkarblad
Motorspecifikationer
362
379
415
Motorrum – översikt
Spolarvätska – påfyllning
362
381
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden 417
Motorrum – kontroll
Startbatteri – allmänt
381
Motorolja – kvalitet och volym
363
418
Motorolja – allmänt
Batteri – symboler
Kylvätska – kvalitet och volym
364
383
420
Motorolja – kontroll och påfyllning
Startbatteri – byte
Transmissionsolja – kvalitet och volym
365
384
421
Kylvätska – nivå
Batteri – Start/Stop
Bromsvätska – kvalitet och volym
367
386
422
Broms- och kopplingsvätska – nivå
Elsystem
Styrservoolja – kvalitet
368
388
422
Styrservoolja – nivå
Säkringar – allmänt
369
388
Bränsletank – volym
423
Klimatanläggning – felsökning och
reparation
Säkringar – i motorrum
Specifikationer för luftkonditionering
370
390
424
Säkringar – under handskfack
393
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
426
Säkringar – i styrenhet under handskfack
395
Hjul och däck – godkända dimensioner
430
Säkringar – i lastutrymme
397
Lastindex och hastighetsklass
432
Säkringar – i motorrummets kallzon
399
Däck – godkända däcktryck
434
Biltvätt
401
Lampbyte – allmänt
370
Lampbyte – strålkastare
372
Lampbyte – täcklock till hel-/halvljuslampor
373
Lampbyte – halvljus
373
Polering och vaxning
403
Lampbyte – helljus
374
Vatten- och smutsavvisande ytskikt
403
Lampbyte – extra helljus
375
Rostskydd
404
Lampbyte – blinkers fram
375
Rengöring av interiör
404
Lampbyte – ljus bak
376
Lackskador
405
Lampbyte – placering av lampor bak
376
9
INDEX
Index
10
437
INTRODUKTION
INTRODUKTION
Så här hittar du ägarinformation
Ägarinformation finns tillgänglig i flera olika produktformat, både digitalt och tryckt. Ägarmanualen finns i bilens bildskärm, som mobilapp och
på Volvo Cars supportsida. I handskfacket finns
en Quick Guide och ett supplement till ägarmanualen med bl.a. information om säkringar och
specifikationer. En tryckt ägarmanual är möjlig att
efterbeställa.
Bilens bildskärm1
I bilens bildskärm finns ägarmanualen tillgänglig digitalt. Tryck
på MY CAR-knappen i mittkonsolen, tryck OK/MENU och välj
Ägarmanual. Informationen är
sökbar och finns också indelad
i kategorier.
Läs mer i Digital ägarmanual i bil.
Mobilapp
I App Store eller Google Play,
sök efter ”Volvo Manual”, ladda
ner appen till din smartphone
eller surfplatta och välj bil.
I appen finns instruktionsvideor
samt möjlighet till visuell navigering med exteriöra och interiöra bilder av bilen.
Det går enkelt att navigera mellan de olika avsnitten i ägarmanualen och innehållet är sökbart. Läs
mer om Ägarmanual i mobila enheter.
Volvo Cars supportsida
Gå in på support.volvocars.com
och välj ditt land. Här hittar du
ägarmanualer dels online och
dels i PDF-format. På Volvo
Cars supportsida finns även
instruktionsvideor och ytterligare information och hjälp
rörande din Volvo och ditt bilägande. Sidan är tillgänglig för de flesta marknader. Läs mer i Volvo
Cars supportsida.
Tryckt information
I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen2 som
innehåller information om säkringar och specifikationer, samt
en sammanfattning av viktig
och praktisk information.
I tryckt format finns även en Quick Guide som
hjälper till att komma igång med de vanligast
använda funktionerna i bilen.
Beroende på vald utrustningsnivå, marknad, etc.
kan även ytterligare ägarinformation finnas i
tryckt format i bilen.
En tryckt ägarmanual och tillhörande supplement
är möjliga att efterbeställa. Kontakta en Volvoåterförsäljare för beställning. Se hur ägarmanualen är uppbyggd i Att läsa ägarmanualen.
1 För
2 För
12
marknader utan ägarmanual i bildskärmen följer istället en tryckt fullständig manual med bilen.
marknader utan ägarmanual i bildskärmen följer istället en tryckt fullständig manual med bilen.
INTRODUKTION
Byta språk i bilens bildskärm
Att byta språk i bilens bildskärm kan innebära att
viss information inte överensstämmer med nationella eller lokala lagar och bestämmelser. Byt inte
till ett språk som är svårt att förstå, det kan då blir
svårt att hitta tillbaka i strukturen i skärmen.
VIKTIGT
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett trafiksäkert sätt och att aktuella lagar och bestämmelser följs. Det är
också viktigt att bilen sköts och hanteras
enligt Volvos rekommendationer i ägarinformationen.
Digital ägarmanual i bil
• Favoriter – Snabbåtkomst för favoritmärkta
Ägarmanualen kan läsas på bildskärmen i bilen3.
Innehållet är sökbart och det är enkelt att navigera mellan olika avsnitt.
• Quick Guide – Ett urval av artiklar för van-
Öppna den digitala ägarmanualen – tryck på MY
CAR–knappen i mittkonsolen, tryck OK/MENU
och välj Ägarmanual.
För grundläggande navigering, se Hantera systemet. Nedan finns en utförligare beskrivning.
artiklar.
liga funktioner.
Välj informationssymbolen nere i höger hörn för
att få information om den digitala ägarmanualen.
OBS
Den digitala ägarmanualen är inte tillgänglig
under körning.
Sök
Om det skulle skilja mellan informationen i
bildskärmen och den tryckta informationen, är
det alltid den tryckta informationen som gäller.
Relaterad information
•
•
•
Digital ägarmanual i bil (s. 13)
Volvo Cars supportsida (s. 15)
Ägarmanualens startsida.
Att läsa ägarmanualen (s. 16)
Det finns fyra alternativ för att hitta information i
den digitala ägarmanualen:
• Sök – Sökfunktion för att hitta en artikel.
• Kategorier – Alla artiklar sorterade i kategorier.
3
Gäller vissa bilmodeller.
Söka med hjälp av teckenhjul.
Teckenlista.
Växling av inmatningsläge (se efterföljande
tabell).
}}
13
INTRODUKTION
||
Använd teckenhjulet för att skriva in ett sökord,
t.ex. "säkerhetsbälte".
1.
Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen
kan även användas.
2.
Fortsätt med nästa bokstav osv.
3.
För att växla inmatningsläget till siffror eller
specialtecken eller för att utföra sökningen,
vrid TUNE till ett av valen (se förklaring i
efterföljande tabell) i listan för växling av
inmatningsläge (2), tryck OK/MENU.
123/A
BC
Skifta mellan bokstäver och siffror
med OK/MENU.
MER
Skifta till specialtecken med OK/
MENU.
OK
Utför sökningen. Vrid TUNE för att
välja en träff, tryck OK/MENU för
att gå till artikeln.
a|A
||}
Växlar mellan små och stora bokstäver med OK/MENU.
Växlar från teckenhjulet till sökfältet.
Flytta markören med TUNE. Radera
eventuell felstavning med EXIT. För
att återgå till teckenhjulet, tryck OK/
MENU.
Observera att siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen kan
användas vid editering i sökfältet.
Skriva med numeriska tangentbordet
Stanna med markören på önskat tecken för
att välja – tecknet visas på skrivraden.
•
Radera/ångra med EXIT.
För att skriva en siffra, håll inne motsvarande
sifferknapp.
Kategorier
Artiklarna i ägarmanualen är strukturerade i
huvudkategorier och underkategorier. Samma
artikel kan ligga i flera passande kategorier för att
enklare hittas.
Favoriter
Här finns de artiklar som är sparade som favoriter. För att markera en artikel som favorit, se
rubriken "Navigera i artikel" nedan.
Ett annat sätt att skriva in tecken är med mittkonsolens knappar 0–9, * och #.
14
•
Vrid TUNE för att navigera i kategoriträdet och
tryck OK/MENU för att öppna en kategori – mar– eller artikel – markerad
. Tryck
kerad
EXIT för att backa till föregående vy.
Numeriskt tangentbord.
4
Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla
tecken4 under den knappen, t.ex. w, x, y, z och 9.
Snabba tryck på knappen flyttar markören genom
dessa tecken.
Skrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad/land/språk.
Vrid TUNE för att navigera i favoritlistan och tryck
OK/MENU för att öppna en artikel. Tryck EXIT
för att backa till föregående vy.
INTRODUKTION
Quick Guide
Här finns ett urval av artiklar för att lära känna
bilens vanligaste funktioner. Artiklarna kan även
nås via kategorier, men finns här samlade för
snabb åtkomst.
Vrid TUNE för att navigera i Quick Guide och
tryck OK/MENU för att öppna en artikel. Tryck
EXIT för att backa till föregående vy.
Navigera i artikel
tillhörande symbol och antalet sådana texter i
artikeln.
Vrid TUNE för att navigera mellan länkar eller
skrolla i en artikel. När bildskärmen skrollat till
början/slutet av en artikel nås alternativen hem
och favorit genom att skrolla ytterligare steg upp/
ned. Tryck OK/MENU för att aktivera val/markerad länk. Tryck EXIT för att backa till föregående
vy.
Volvo Cars supportsida
På Volvo Cars hem- och supportsida finns ytterligare information rörande din bil. Där kan du navigera vidare till Min Volvo, en personlig webbsida
för dig och din bil.
Support på internet
Gå in på support.volvocars.com eller använd QRkoden nedan för att besöka sidan. Supportsidan
är tillgänglig för de flesta marknader.
QR-kod som leder till supportsidan.
Hem – leder till startsidan för ägarmanualen.
Favorit – lägger till/tar bort artikeln som
favorit. Det går även att trycka på FAVknappen i mittkonsolen för att lägga till/ta
bort en artikel som favorit.
Markerad länk – leder till länkad artikel.
Särskilda texter – om artikeln innehåller
varnings-, viktigt- eller obs-texter visas här
Informationen på supportsidan är sökbar och
finns även indelad i olika kategorier. Här finns
support för sådant som rör t.ex. internetuppkopplade tjänster och funktioner, Volvo On Call*, navigationssystemet* och appar. Video och stegvisa
instruktioner förklarar olika procedurer, t.ex. hur
bilen ansluts till internet via en mobiltelefon.
Nedladdningsbar information från
supportsidan
Kartor
För bilar utrustade med Sensus Navigation*, finns
möjlighet att ladda ner kartor från supportsidan.
}}
* Tillval/tillbehör.
15
INTRODUKTION
||
Appar
För utvalda Volvomodeller från årsmodell 2014
och 2015 finns ägarmanualen tillgänglig i form
av en app. Även Volvo On Call*-appen är möjlig
att nå härifrån.
Ägarmanualer från tidigare årsmodeller
Ägarmanualer från tidigare årsmodeller finns här
tillgänliga i pdf-format. Även Quick Guide och
supplement går att nå från supportsidan. Välj bilmodell och modellår för att ladda ner den publikation som önskas.
Kontakt
På supportsidan finns kontaktuppgifter till kundsupport och närmaste Volvoåterförsäljare.
Min Volvo på internet
Från www.volvocars.com är det möjligt att navigera sig vidare till Min Volvo som är en personlig
webbsida för dig och din bil.
Skapa ett personligt Volvo ID, logga in på Min
Volvo och få en översikt av bl.a. service, avtal och
garantier. På Min Volvo finns även information om
modellanpassade tillbehör och mjukvaror till bilen.
Relaterad information
•
Volvo ID (s. 20)
Att läsa ägarmanualen
Ägarmanual i mobila enheter
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
ägarmanualen, helst före den första åkturen.
Att läsa ägarmanualen är ett bra sätt att bekanta
sig med nya funktioner, få råd om hur bilen bäst
hanteras i olika situationer och lära sig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i ägarmanualen.
Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att
förbättra vår produkt. Modifieringar kan medföra
att information, beskrivningar och illustrationer i
ägarmanualen skiljer sig från utrustningen i bilen.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan
föregående meddelande.
© Volvo Car Corporation
VIKTIGT
Avlägsna inte den här manualen ur bilen – om
problem skulle uppstå saknas då nödvändig
information om var och hur professionell hjälp
kan sökas.
OBS
Ägarmanualen finns att ladda ner som mobilapplikation (gäller vissa bilmodeller och
mobila enheter), se www.volvocars.com.
Mobilapplikationen innehåller även video samt
sökbart innehåll och enkel navigering mellan
olika avsnitt.
Tillval/tillbehör
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk*.
I ägarmanualen beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och
vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen
finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
16
* Tillval/tillbehör.
INTRODUKTION
beroende på anpassningar för olika marknaders
behov och nationella eller lokala lagar och
bestämmelser.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
Särskilda texter
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
VIKTIGT
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar meny- och
meddelandetexter. I ägarmanualen skiljer sig
utseendet på dessa texter från den vanliga texten. Exempel på meny- och meddelandetexter:
Media, Skickar position.
reras, kan resultera i allvarlig personskada eller
dödsfall.
Risk för egendomsskada
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.
Varning för personskada
G031592
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
OBS
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart eller
blått varningsfält och meddelandefält. Används
för att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i skador på egendom.
Obs-texter ger råd eller tips som underlättar
vid användande av t.ex. finesser och funktioner.
Fotnot
I ägarmanualen finns det information som ligger
som en fotnot längst ner på sidan. Denna information är ett tillägg till den text som den via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till text i en
tabell används bokstäver istället för siffror som
hänvisning.
G031590
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit text/
bild på svart meddelandefält. Används för att
påvisa förekomst av fara som, om varningen igno}}
17
INTRODUKTION
||
Information
När det till en steg-för-steg-instruktion finns
en bildserie är varje moment numrerat på
samma sätt som motsvarande bild.
Listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en
rörelse.
G031593
Pilar med bokstäver används för att åskådliggöra en rörelse där den inbördes ordningen
inte är relevant.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart meddelandefält.
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss
ordningsföljd, är i ägarmanualen numrerade.
18
Relaterad information hänvisar till andra artiklar
med närliggande information.
Bilder
Bokens bilder är ibland schematiska och kan
avvika från bilens utseende beroende på utrustningsnivå och marknad.
Fortsättning följer
}} Denna symbol är placerad längst ned till
höger när en artikel fortsätter på nästa uppslag.
Fortsättning från föregående sida
Om det inte finns någon bildserie till en steg-försteg-instruktion är de olika stegen numrerade
med vanliga siffror.
|| Denna symbol är placerad längst upp till vänster när en artikel fortsätter från föregående uppslag.
Positionslistor
Relaterad information
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran
återkommer i den positionslista som finns i
anslutning till bilden, som beskriver objektet.
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör inte
anspråk på att vara exakta avbildningar av de
som finns i bilen. Syftet är att visa ungefär hur
de ser ut och ungefär var på bilen de är placerade. Den information som gäller just din bil
finns på respektive dekal på bilen.
Relaterad information
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i ägarmanualen
används en punktlista.
Exempel:
•
•
Kylvätska
Motorolja
•
•
Ägarmanualen och miljön (s. 24)
Volvo Cars supportsida (s. 15)
INTRODUKTION
Inspelning av data
Som en del av Volvos säkerhets- och kvalitetsarbete registreras viss information om drift, funktionalitet och tillbud i bilen.
Detta fordon är utrustat med en ”Event Data
Recorder” (EDR). Dess huvudsakliga syfte är att
registrera och spela in data i samband med trafikolyckor eller krockliknande situationer, såsom
tillfällen då krockkudden löses ut eller då fordonet slår i ett väghinder. Datan registreras i syfte
att öka förståelsen för hur fordonets system fungerar i dessa typer av situationer. EDR:en är
utformad för att spela in data relaterade till fordonsdynamik och säkerhetssystem under en kort
tid, vanligen 30 sekunder eller mindre.
EDR:en i detta fordon är konstruerat för att vid
trafikolyckor eller krockliknande situationer spela
in data relaterad till:
•
•
Hur de olika systemen i bilen fungerade;
Huruvida förar- och passagerarsäkerhetsbälten var spända/fästa;
•
Förarens användning av gas- eller bromspedalen;
•
Vilken hastighet fordonet framfördes i.
Dessa kan bidra till att ge en bättre förståelse för
de omständigheter under vilka trafikolyckor och
skador uppstår. Data spelas in av EDR:en endast
om en icke-trivial krocksituation uppstår – inga
data registreras av EDR:en under normala körförhållanden. Systemet registrerar heller aldrig vem
som kör fordonet eller den geografiska positionen för den uppkomna krock- eller tillbudssituationen. Andra parter, såsom polismyndigheter,
kan däremot använda sig av den inspelade datan
i kombination med den typ av personligt identifierbar information som rutinmässigt samlas in vid
en trafikolycka. För att kunna tolka den registrerade datan krävs specialutrustning och tillgång till
antingen fordonet eller EDR:en.
Bilen är utöver EDR:en utrustad med ett antal
datorer som har till uppgift att kontinuerligt kontrollera och övervaka bilens funktion. De kan
spela in data under normala körförhållanden, men
framförallt om de registrerar ett fel som rör fordonets drift och funktionalitet eller vid aktivering av
fordonets aktiva förarstödfunktion (t.ex. City
Safety och autobromsfunktionen).
Volvo kommer inte att medverka till att ovan
beskriven information lämnas ut till tredje part
utan fordonsägarens samtycke. På grund av
nationella lagkrav och föreskrifter kan Volvo däremot tvingas att lämna ut information av den här
typen till polismyndigheter eller andra myndigheter som kan hävda laglig rätt att få tillgång till
denna. För att kunna läsa ut och tolka den inspelade datan krävs speciell teknisk utrustning, som
Volvo och verkstäder som ingått avtal med Volvo
har tillgång till. Volvo ansvarar för att information,
som förs över till Volvo i samband med service
och underhåll, lagras och hanteras på ett säkert
sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga lagkrav. För ytterligare information – kontakta en
Volvoåterförsäljare.
En del av den inspelade datan krävs för att tekniker ska kunna utföra service och underhåll i syfte
att diagnostisera och åtgärda eventuella fel som
har inträffat i fordonet. Den registrerade informationen behövs även för att Volvo ska kunna uppfylla juridiska krav enligt lag och myndighet. Information som är registrerad i fordonet ligger lagrad
i dess datorer tills dess att fordonet servas eller
repareras.
Utöver ovanstående kan den registrerade
informationen användas i aggregerad form i
forsknings- och produktutvecklingssyfte för att
kontinuerligt förbättra säkerheten och kvaliteten
på Volvos bilar.
19
INTRODUKTION
Tillbehör och extrautrustning
Volvo ID
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
och extrautrustning kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Volvo ID ger tillgång till ett brett urval av personliga Volvo-tjänster5 online.
Exempel på tjänster:
Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande
programvara finns i bilens datorsystem. Volvo
rekommenderar därför att du alltid kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad innan du installerar
tillbehör eller extrautrustning som ansluts till eller
påverkar det elektriska systemet.
Värmereflekterande vindruta*
Vindrutan är försedd med en värmereflekterande
film (IR) som minskar solens värmeinstrålning i
kupén.
Placering av elektronisk utrustning, t.ex. en transponder, bakom en glasyta med värmereflekterande film kan påverka dess funktion och prestanda negativt.
Om funktionen för elektronisk utrustning ska bli
optimal bör denna placeras på den del av vindrutan som saknar värmereflekterande film (se markerat fält i bilden).
Fält där IR-film inte är applicerad.
A är avståndet från vindrutans övre kant ned till
fältets början. B är avståndet från vindrutans övre
kant ned till fältets slut.
Mått
A
40 mm
B
80 mm
•
Min Volvo – Din personliga webbsida för dig
och din bil.
•
Vid internetansluten bil* – Vissa funktioner
och tjänster kräver att du har registrerat din
bil till ett personligt Volvo ID, t.ex. för att
kunna skicka en adress från en karttjänst på
internet direkt till bilen.
•
Volvo On Call* – Volvo ID används vid inloggning i Volvo On Call-app.
Fördelar med Volvo ID
•
Ett användarnamn och ett lösenord för att
komma åt online-tjänster, dvs. endast ett
användarnamn och ett lösenord att komma
ihåg.
•
Vid ändring av användarnamn/lösenord för
en tjänst (t.ex. Volvo On Call) kommer det
också att ändras automatiskt för andra tjänster.
Skapa Volvo ID
För att skapa ett Volvo ID behöver du ange en
personlig e-postadress. Följ sedan instruktionerna i e-postmeddelandet, som automatiskt
skickas till den angivna adressen, för att slutföra
5
20
Vilka tjänster som finns tillgängliga kan variera över tid och varierar beroende på utrustningsnivå och marknad.
* Tillval/tillbehör.
INTRODUKTION
registreringen. Det är möjligt att skapa Volvo ID
via någon av följande tjänster:
•
Min Volvo – Ange e-postadress och följ
instruktionerna.
•
Vid internetansluten bil* – Ange e-postadress i appen som kräver Volvo ID och följ
instruktionerna. Alternativt tryck två gånger
på anslutningsknappen
i mittkonsolen
och välj Appar Inställningar och följ
instruktionerna.
•
Volvo On Call* – Ladda ner senaste versionen av Volvo On Call-appen. Välj att skapa
Volvo ID från startsidan, ange e-postadress
och följ instruktionerna.
Relaterad information
•
Volvo Cars supportsida (s. 15)
* Tillval/tillbehör.
21
INTRODUKTION
Miljöfilosofi
Volvo Car Corporation arbetar ständigt med
utveckling av säkrare och mer effektiva produkter
Miljöomsorg är ett av Volvo Cars kärnvärden och
vägleder all verksamhet. Miljöarbetet utgår från
bilens hela livscykel och tar hänsyn till den miljöpåverkan den har, från design till skrotning och
återvinning. Volvo Cars har som grundprincip att
varje ny produkt som tas fram ska påverka miljön
mindre än den produkt den ersätter.
Ett resultat av Volvos miljöarbete är utvecklingen
av de mer effektiva och mindre förorenande drivlinorna Drive-E. Den personliga miljön är också
något Volvo värnar om – luften inne i en Volvo är
t.ex. renare än luften utanför tack vare klimatanläggningen.
22
och lösningar för att minska den negativa påverkan på miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav. Alla Volvos tillverkningsenheter ska vara
ISO 14001-certifierade, vilket stödjer ett systematiskt arbete med verksamhetens miljöfrågor
som leder till ständiga förbättringar med minskad
miljöpåverkan. Innehav av ISO-certifikatet innebär
även att gällande miljölagar och föreskrifter följs.
Volvo ställer dessutom krav på att samarbetspartners också ska uppfylla dessa krav.
Bränsleförbrukning
Eftersom en stor del av den totala miljöpåverkan
från en bil uppstår när den används ligger tyngd-
punkten i Volvo Cars miljöarbete på att minska
bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och andra
luftföroreningar. Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser.
Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre
utsläpp av växthusgasen koldioxid.
INTRODUKTION
Bidra till en bättre miljö
En energieffektiv och bränslesnål bil bidrar inte
bara till en minskad påverkan på miljön utan innebär även en minskad kostnad för ägaren av bilen.
Som förare är det lätt att själv minska bränsleförbrukningen och därigenom både spara pengar
och bidra till en bättre miljö – här följer några råd:
Genom att följa dessa råd kan pengar och jordens resurser sparas och bilens hållbarhet förlängas. För mer information och fler råd se Eco
guide (s. 70), Bränsleekonomisk körning (s. 310) och Bränsleförbrukning (s. 426).
Effektiv avgasrening
Volvos verkstäder och miljön
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och ut"
– ett koncept som innefattar ren kupémiljö och
högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du även till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir den en
del i Volvos system. Volvo ställer krav på hur verkstadslokalerna ska vara utformade för att förhindra spill och utsläpp i miljön. Verkstadspersonalen har det kunnande och de verktyg som
behövs för att garantera god miljöomsorg.
•
Planera för en effektiv medelhastighet. Hastigheter över ca 80 km/h (50 mph) samt
under 50 km/h (30 mph) medför förhöjd
energiförbrukning.
•
Följ Service- och garantibokens rekommenderade intervaller gällande service och
underhåll av bilen.
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
•
Undvik tomgångskörning – stäng av motorn
vid längre väntetider. Ta hänsyn till lokala
bestämmelser.
Luftkvalitetssystemet Interior Air Quality System
(IAQS)* säkerställer att den inkommande luften
är renare än luften utanför i trafikerad miljö.
•
Planera färdvägen – många onödiga stopp
och ojämn hastighet bidrar till ökad bränsleförbrukning.
•
Om bilen är utrustad med motorvärmare*,
använd den före kallstart – det förbättrar
startförmågan och minskar slitage vid kall
väderlek och motorn når normal arbetstemperatur snabbare vilket sänker förbrukning
och minskar utsläpp.
Systemet renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och
marknära ozon. Om utomhusluften är förorenad
stängs luftintaget och luften återcirkuleras. En
sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer
eller tunnlar.
Tänk även på att hantera miljöfarligt avfall som
t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt.
Rådgör med en verkstad vid osäkerhet om hur
denna typ av avfall ska deponeras – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
och behagligt. Några av detaljerna är handgjorda,
exempelvis sys sömmarna till ratten för hand.
Interiören är kontrollerad för att inte avge stark
lukt eller ämnen som orsakar besvär vid t.ex. stark
värme och starkt ljus.
Ren luft i kupén
IAQS är en del av Clean Zone Interior Package
(CZIP)*, som även omfattar en funktion som gör
att fläkten startar när bilen låses upp med fjärrnyckeln.
Återvinning
Eftersom Volvo arbetar utifrån ett livscykelperspektiv är det även viktigt att bilen återvinns på ett
miljömässigt riktigt sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar. Bilens siste ägare ombeds därför att
kontakta en återförsäljare för hänvisning till en
certifierad/godkänd återvinningsanläggning.
Relaterad information
•
Ägarmanualen och miljön (s. 24)
Interiör
Materialet som används i interiören i en Volvo är
noga utvalt och har testats för att vara trivsamt
* Tillval/tillbehör.
23
INTRODUKTION
Ägarmanualen och miljön
Pappersmassan i en tryckt publikation av ägarmanualen kommer från Forest Stewardship
Council®-certifierade skogar eller andra kontrollerade källor.
FSC®-symbolen visar att pappersmassan i en
tryckt publikation av ägarmanualen kommer från
FSC®-certifierade skogar eller andra kontrollerade källor.
Laminerat glas
Glaset är förstärkt vilket ger ett bättre
inbrottsskydd och förbättrad ljudisolering i kupén. Vindrutan och övriga rutor*
har laminerat glas.
Bi-Fuel* – introduktion till
fordonsgas
Bilar med Bi-Fuel-motorer kan köras på antingen
fordonsgas eller bensin. Fordonsgas kan vara
biogas eller naturgas. Fordonsgas benämns
även som CNG (Compressed Natural Gas).
Metan är huvudkomponenten i fordonsgas. I
naturgas varierar metanhalten mellan 85 % och
98 %. I biogas är halten nära 100 %.
Tankarna för fordonsgas är monterade under golvet i lastutrymmet och påverkar inte ordinarie
bensintank.
Relaterad information
•
Miljöfilosofi (s. 22)
Systemet testas på samma sätt som bensinbilar.
Systemet är slutet vilket innebär att läckor undviks vid exempelvis tankning. Gastankarna ligger
skyddade och är gjorda för att klara en krock.
Gasen är lättare än luft och giftfri samt har en
högre antändningstemperatur än bensin och diesel. Risken för brand eller explosioner vid trafikolyckor är därför mindre än med bensin och diesel.
Tanken är utrustad med en säkerhetsventil som
möjliggör för gasen att evakuera ur tanken om ett
onormalt högt tryck uppstår. Denna ventil säkerställer att tanken inte kan explodera.
24
* Tillval/tillbehör.
INTRODUKTION
VARNING
Vid olycka måste fordonet inspekteras och
godkännas av auktoriserad Volvoverkstad
innan det åter får sättas i bruk. Meddela alltid
räddningstjänst på plats att fordonet är utrustat med ett CNG-system.
Relaterad information
•
•
•
Påfyllning av fordonsgas* (s. 308)
Omkopplare för gasdrift* (s. 309)
Inspektion och service av systemet för fordonsgas* (s. 359)
VARNING
Rökning och öppen låga är förbjudet vid tankning, service- och reparationsarbete. Vi en
eventuell eldsvåda, lämna omedelbart fordonet och placera dig på säkert avstånd.
Försök inte under några som helst omständigheter demontera eller på egen hand
justera systemet eller dess ingående komponenter. Genomförandet av sådana handlingar
medför stora risker för personskada. All
service och reparation ska av säkerhetsskäl
därför endast utföras av en fackutbildad
mekaniker – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
VARNING
Om det luktar gas i eller runt fordonet, byt
omedelbart över till bensin och kontrollera fordonet hos närmaste fackutbildade mekaniker.
Om bilen placeras i ett spray-/lackhärdningsbås med en torkningstemperatur högre än
60 °C får systemets tryck inte överstiga
50 bar, kontrollera att CNG-tanken är nästintill tom för detta.
* Tillval/tillbehör.
25
SÄKERHET
SÄKERHET
Allmänt om säkerhetsbälte
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att samtliga passagerare har på sig säkerhetsbältet
under färd.
Tänk på
•
Använd inte clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt.
•
Säkerhetsbältet får inte vara snott eller vridet.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar.
Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta påverka
krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Sträck höftbandet över höften genom att dra i diagonalbandet uppåt mot axeln. Höftbandet ska sitta lågt (inte
över buken).
För att säkerhetsbältet ska ge maximalt skydd är
det viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta
inte ryggstödet för långt bakåt, säkerhetsbältet är
avsett att skydda vid normal sittställning.
Obältade blir påminda om att ta på sig (s. 29)
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse (s. 31).
28
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det
utbytta säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
•
•
Säkerhetsbälte – graviditet (s. 30)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 30)
Bältesförsträckare (s. 31)
SÄKERHET
Säkerhetsbälte – ta på
Tänk på
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:
Ta på säkerhetsbältet (s. 28) innan körningen
påbörjas.
•
•
•
Dra ut bältet långsamt och lås fast det genom att
skjuta ner dess låstunga i bälteslåset. Ett kraftigt
"klick" indikerar att bältet är låst.
om det dras ut för snabbt
vid bromsning och acceleration
om bilen lutar kraftigt.
Relaterad information
Felplacerat säkerhetsbälte. Bältet måste ligga in på
axeln.
•
•
•
•
Säkerhetsbälte – graviditet (s. 30)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 30)
Bältesförsträckare (s. 31)
Bältespåminnare (s. 31)
Korrekt placerat säkerhetsbälte.
Höjdjustering av säkerhetsbältet. Tryck in knappen och
flytta bältet i höjdled. Positionera bältet så högt som
möjligt utan att det skaver mot halsen.
I baksätet passar låstunga endast i avsett lås1.
1
Vissa marknader.
29
SÄKERHET
Säkerhetsbälte – lossa
Säkerhetsbälte – graviditet
Lossa säkerhetsbältet (s. 28) när bilen står still.
Säkerhetsbälte (s. 28) ska alltid användas under
graviditeten, men det är viktigt att det används
på rätt sätt.
Tryck på den röda knappen på bälteslåset och låt
sedan rullen dra in bältet. Om det inte rullats in
helt, mata in det för hand så att det inte hänger
löst.
Relaterad information
Relaterad information
Säkerhetsbälte – ta på (s. 29)
Bältespåminnare (s. 31)
G020998
•
•
Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot axeln, med
den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan
brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt mot
sidan av låren och så lågt som möjligt under
magen – det får aldrig tillåtas att glida upp.
Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen som
möjligt utan onödigt slack. Kontrollera också att
säkerhetsbältet inte har vridit sig.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida
förare justera sätet (s. 82) och ratten (s. 87),
så att de har full kontroll över bilen (vilket innebär
att man lätt måste kunna nå ratten och fotpedalerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan
magen och ratten.
30
•
•
Säkerhetsbälte – ta på (s. 29)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 30)
SÄKERHET
Bältespåminnare
Obältade blir påminda om att ta på sig (s. 29)
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
efter en tryckning på blinkerspakens OKknapp (s. 110).
•
Påminna om att något säkerhetsbälte i baksätet tagits av under färd. Påminnelse sker
genom meddelande i kombiinstrumentet
kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits
på, men kan också kvitteras manuellt med en
tryckning på OK-knappen.
G017726
Meddelandet i kombiinstrumentet, som visar vilka
säkerhetsbälten som används, finns alltid tillgängligt. För att se lagrade meddelanden, tryck
på OK-knappen.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och i
vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse finns i
takkonsolen och i kombiinstrumentet (s. 66).
Vissa marknader
Obältad förare och främre passagerare blir
påmind om att ta på sig säkerhetsbältet genom
ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första 6 sekunderna.
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten (s. 28) är utrustade med
bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt kraftig kollision. Säkerhetsbältet fångar
då mer effektivt upp den åkande.
VARNING
Sätt aldrig in låstungan från passagerarens
säkerhetsbälte i bälteslåset på förarsidan. Sätt
alltid in låstungan från säkerhetsbältet i
bälteslåset på rätt sida. Skada aldrig säkerhetsbältena och sätt inte in några främmande
föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och
bälteslåset fungerar då kanske inte som
avsett vid en kollision. Det finns risk för allvarliga skador.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
•
Informera om vilka säkerhetsbälten (s. 28)
som används i baksätet. Ett meddelande
visas i kombiinstrumentet vid användning av
säkerhetsbältena eller om en av bakdörrarna
har öppnats. Meddelandet raderas automatiskt efter ungefär 30 sekunders körning eller
31
SÄKERHET
Säkerhet – varningssymbol
playen. Volvo rekommenderar att du snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
Varningssymbolen visas om ett fel upptäcks i felsökningen eller om ett system har aktiverats. I de
fall det krävs visas varningssymbolen tillsammans med ett meddelande i kombiinstrumentets (s. 66) informationsdisplay.
Relaterad information
•
Varningstriangel samt varningssymbol för krockkuddesystemet i digitalt kombiinstrument.
Varningssymbolen i kombiinstrumentet tänds
med fjärrnyckeln i nyckelläge II (s. 81). Symbolen släcks efter ca 6 sekunder om krockkuddesystemet är felfritt.
Varningstriangel samt varningssymbol för krockkuddesystemet (s. 33) i analogt kombiinstrument.
VARNING
Om varningssymbolen för krockkuddesystemet förblir tänd eller tänds under körning, är
det ett tecken på att krockkuddesystemet inte
har fullgod funktion. Symbolen indikerar fel på
bältessystemet, SIPS, IC-systemet eller annat
fel i systemet. Volvo rekommenderar att du
snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
Om varningssymbolen är trasig, tänds varningstriangeln och SRS airbag Service erfordras
eller SRS airbag Service snarast visas i dis-
32
Allmänt om säkerhetsläge (s. 41)
SÄKERHET
Krockkuddesystem
Vid en frontalkrock hjälper krockkuddesystemet
till att skydda förarens och passagerarens
huvud, ansikte och bröst.
Systemet består av krockkuddar och sensorer.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses upp
och blir varma. Krockkudden dämpar stöten för
den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms den. I
samband med detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och tömning av kudden, sker på några tiondels sekunder.
G018665
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas
följande:
Krockkuddesystemet sett från ovan, vänsterstyrd bil.
•
Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad.
Kör inte med utlösta krockkuddar.
•
Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
•
Kontakta alltid läkare.
G018666
VARNING
Krockkuddesystemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom
krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen. Volvo
rekommenderar att du bärgar den till en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den rök
och det damm som bildas vid utlösning av
kuddarna kan vid intensiv exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid
besvär tvätta med kallt vatten. Det snabba
utlösningsförloppet kan också, i kombination
med kuddens material, ge friktions- och
brännskador på huden.
VARNING
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för reparation. Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
OBS
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbälte används
eller inte. Gäller alla bältespositioner.
Olyckssituationer kan därför uppstå då endast
en (eller ingen) av krockkuddarna aktiveras.
Sensorerna känner av det kollisionsvåld som
fordonet utsätts för och åtgärd anpassas efter
detta så att en eller flera krockkuddar utlöses.
Krockkuddesystemet sett från ovan, högerstyrd bil.
}}
33
SÄKERHET
||
Relaterad information
•
•
•
Krockkudde på förarsida (s. 34)
Passagerarkrockkudde (s. 34)
Säkerhet – varningssymbol (s. 32)
Krockkudde på förarsida
Passagerarkrockkudde
Som ett komplement till säkerhetsbältet (s. 28)
på förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde (s. 33).
Som ett komplement till säkerhetsbältet (s. 28)
på passagerarsidan är bilen utrustad med en
krockkudde (s. 33).
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens centrum. Ratten är märkt med AIRBAG.
Krockkudden är monterad hopvikt i ett utrymme
ovanför handskfacket. Panelen är märkt med
AIRBAG.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar.
Om bältet inte används eller används på ett
felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens
effekt vid en kollision.
Relaterad information
•
Passagerarkrockkudde (s. 34)
Placering av krockkudde på passagerarsidan i vänsterstyrd bil.
34
SÄKERHET
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar.
Om bältet inte används eller används på ett
felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens
effekt vid en kollision.
För att inte skadas om krockkudden löses ut,
måste passageraren sitta så upprätt som möjligt med fötterna på golvet och ryggen mot
ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara fastspänt.
Placering av krockkudde på passagerarsidan i högerstyrd bil.
Dekal på passagerarsidans dörrstolpe. Dekalen blir synlig när passagerardörren öppnas.
Dekal för passagerarkrockkudde
Varningsdekal för passagerarkrockkudden är
placerad enligt ovan.
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på ett
säte skyddat av en aktiverad krockkudde. Om
denna uppmaning inte följs kan det leda till
livsfara eller allvarlig skada för barnet.
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för passagerarplatsen är placerad.
VARNING
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför
passagerarsätet.
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om passagerarkrockkudden är aktiverad.
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
passagerarkrockkudden är deaktiverad.
Dekal på passagerarsidans solskydd.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
}}
35
SÄKERHET
||
Omkopplare – PACOS*
Krockkudden på passagerarsidan i framsätet kan
deaktiveras (s. 36) om bilen är utrustad med en
omkopplare, PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch).
VARNING
Om bilen är utrustad med krockkudde på passagerarplatsen fram, men saknar omkopplare
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch), är
krockkudden alltid aktiverad.
Relaterad information
•
•
Krockkudde på förarsida (s. 34)
Barnskydd (s. 44)
Passagerarkrockkudde – aktivering/
deaktivering*
vända passagerare (barn och vuxna) sitta
säkert på passagerarplatsen.
Krockkudden på passagerarsidan (s. 34) i framsätet kan deaktiveras om bilen är utrustad med
en omkopplare, PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch).
OFF – Krockkudden är deaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i bakåtvända barnskydd sitta säkert på passagerarplatsen i framsätet.
Omkopplare – PACOS
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och blir åtkomlig när dörren öppnas.
Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.
Fjärrnyckelns nyckelblad (s. 165) ska användas
för att ändra läge.
VARNING
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram när passagerarkrockkudden är aktiverad.
Deaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram när
passagerarkrockkudden är deaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
OBS
När fjärrnyckeln är i nyckelläge II (s. 81)
visas varningssymbolen (s. 32) för krockkudden i kombiinstrumentet under
ca 6 sekunder.
Placering av krockkuddens omkopplare.
ON – Krockkudden är aktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan alla framåt-
36
Därefter tänds indikeringen i takkonsolen
som visar korrekt status för passagerarplatsens krockkudde.
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
Relaterad information
•
Barnskydd (s. 44)
G017800
2
G017724
2
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde
är aktiverad.
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde
är deaktiverad.
En varningssymbol i takkonsolen indikerar att
krockkudden på passagerarplatsen fram är aktiverad (se föregående bild).
Ett textmeddelande och en symbol i takkonsolen
indikerar att krockkudden på passagerarplatsen
fram är deaktiverad (se föregående bild).
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd i framsätet om passagerarkrockkudden är aktiverad
i takkonsolen är tänd för
och symbolen
att indikera detta. Om denna uppmaning inte
följs kan det leda till livsfara för barnet.
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om meddelandet i takkonsolen indikerar att krockkudden är deaktiverad, samtidigt
som varningssymbolen (s. 32) för krockkuddesystemet visas i kombiinstrumentet. Detta
tyder på att allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en verkstad. Volvo rekommenderar att du
kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för bilens passagerare.
37
SÄKERHET
Sidokrockkudde (SIPS)
VARNING
Vid en sidokollision fördelas en stor del av kollisionskraften av SIPS (Side Impact Protection
System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på föraroch passagerarplats, skyddar bröstet och höften
och är en viktig del av SIPS.
G032949
Förarplats, vänsterstyrd bil.
38
Volvo rekommenderar att reparation
endast utförs av en auktoriserad Volvoverkstad. Felaktigt ingrepp i SIPS-bagsystemet kan orsaka felaktig funktion och
få allvarliga personskador som följd.
•
Placera inga föremål i området mellan
sätets yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av sidokrockkudden.
•
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo
används. Andra klädslar kan hindra sidokrockkuddarnas funktion.
•
Sidokrockkudden är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
SIPS och barnskydd
SIPS-bag-systemet består av två huvuddelar,
sidokrockkudde och sensorer. Sidokrockkudden
är placerad i framsätets ryggram.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop
under krocken töms den. Sidokrockkudden blåses normalt endast upp på krocksidan.
•
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Relaterad information
Passagerarplats, vänsterstyrd bil.
•
•
•
Krockkudde på förarsida (s. 34)
Passagerarkrockkudde (s. 34)
Krockgardin (IC) (s. 39)
SÄKERHET
Krockgardin (IC)
VARNING
Krockgardinen hjälper till att skydda förarens och
passagerarnas huvuden från att slå emot bilens
insida vid en kollision.
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Kroken är endast avsedd för lättare ytterplagg (inte för hårda föremål som
t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler.
Den avsedda skyddseffekten kan då utebli.
Volvo rekommenderar att du endast använder
Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
Allmänt om WHIPS (whiplashskydd)
WHIPS (Whiplash Protection System) är ett
skydd mot pisksnärtsskador. Systemet består av
ett energiupptagande ryggstöd samt ett för
systemet anpassat nackskydd i framsätena.
VARNING
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är en del av
SIPS-systemet (s. 38) och krockkuddesystemet (s. 33). Den är monterad längs med innertakets båda sidor och hjälper till att skydda förare
och passagerare på bilens yttersäten. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och
krockgardinen blåses upp.
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av dörrarnas fönster. Annars kan
skyddseffekten av krockgardinen som finns
dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
Allmänt om säkerhetsbälte (s. 28)
}}
39
SÄKERHET
||
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Sätets egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framsätenas
ryggstöd bakåt så att sittställningen för föraren
och passageraren i framsätet förändras. På detta
sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av sätet eller WHIPS-systemet själv. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
WHIPS – sittställning
För bästa möjliga skydd av WHIPS-systemet (s. 39) måste förare och passagerare ha rätt
sittställning och se till att systemets funktion inte
hindras.
Sittställning
Ställ in rätt sittställning på framsätet (s. 82)
innan körningen påbörjas.
Förare och passagerare i framsätet bör sitta mitt i
sätet med så litet avstånd som möjligt mellan
nackskydd och huvud.
Funktion
WHIPS och barnskydd
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS-systemet.
Relaterad information
•
•
WHIPS – sittställning (s. 40)
Allmänt om säkerhetsbälte (s. 28)
Placera inga föremål på golvet bakom förar-/passagerarsäte som kan hindra WHIPS-systemets funktion.
WHIPS-systemet aktiveras vid en krock bakifrån
där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets egenskaper inverkar.
40
SÄKERHET
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framsätets ryggstöd. Tänk på att inte hindra
WHIPS-systemets funktion.
VARNING
Om sätet har utsatts för en kraftig belastning,
t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska
WHIPS-systemet kontrolleras. Volvo
rekommenderar att det kontrolleras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
Allmänt om säkerhetsläge
Säkerhetsläge är ett skydd som träder i kraft när
en kollision kan ha skadat någon viktig funktion i
bilen som t.ex. bränsleledningar, sensorer för
något av skyddssystemen eller bromssystemet.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om sätet verkar
vara oskadat.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
Placera inga föremål i baksätet som kan hindra WHIPSsystemets funktion.
Varningstriangel i analogt kombiinstrument.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt eller ett
bakåtvänt barnskydd används i baksätet
måste motsvarande framsäte flyttas framåt så
att det inte har kontakt med det nedfällda
ryggstödet eller barnskyddet.
Varningstriangel i digitalt kombiinstrument.
}}
41
SÄKERHET
||
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten
Säkerhetsläge Se handbok visas i kombiinstrumentets (s. 66) informationsdisplay. Det
betyder att bilens funktionalitet är nedsatt.
VARNING
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt. Volvo
rekommenderar att du låter en auktoriserad
Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal status efter att
Säkerhetsläge Se handbok visats.
Relaterad information
•
•
Säkerhetsläge – startförsök (s. 42)
Säkerhetsläge – förflyttning (s. 43)
Säkerhetsläge – startförsök
Undersök först att inget bränsle runnit från bilen.
Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök göras.
Ta ur fjärrnyckeln och öppna förardörren. Om det
nu visas ett meddelande om att tändningen är på
ska du trycka på startknappen. Stäng sedan dörren och sätt tillbaka fjärrnyckeln. Bilens elektronik
försöker nu återställa sig till normal status. Försök därefter starta bilen.
Om meddelandet Säkerhetsläge Se handbok
fortfarande visas i displayen ska bilen inte köras
eller bogseras utan måste då bärgas (s. 320).
Dolda skador kan under färd göra bilen omöjlig
att manövrera, även om bilen verkar körbar.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta
bilen om det luktar bränsle när meddelandet
Säkerhetsläge Se handbok visas. Lämna
bilen snarast.
42
VARNING
Om bilen är satt i säkerhetsläge (s. 41) kan startförsök göras om allt verkar normalt och frånvaro
av bränsleläckage är kontrollerat.
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den inte
bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo
rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
Säkerhetsläge – förflyttning (s. 43)
SÄKERHET
Säkerhetsläge – förflyttning
Allmänt om barnsäkerhet
Barnsäkerhetsspärr
Om Normal mode visas efter att
Säkerhetsläge Se handbok återställts efter
startförsök (s. 42), kan bilen försiktigt flyttas ur
sitt trafikfarliga läge.
Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnstolar,
barnkuddar & fästanordningar) som är utvecklad
för att passa just den här bilen.
Bakdörrarna och bakdörrarnas fönster* kan spärras manuellt (s. 179) eller elektroniskt (s. 179)*
för öppning inifrån.
Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
Relaterad information
•
Allmänt om säkerhetsläge (s. 41)
Med Volvos barnsäkerhetsutrustning erhålls de
bästa förutsättningarna för att barnet åker säkert
i bilen. Dessutom passar barnsäkerhetsutrustningen väl och är enkel att använda.
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta i
knät på en passagerare.
Relaterad information
•
•
•
Barnskydd – placering (s. 49)
Barnskydd – ISOFIX (s. 53)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 57)
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänd
barnstol så länge som möjligt, minst till 3–4 års
ålder och därefter framåtvänd barnkudde/barnstol till dess att barnet är 140 cm långt.
OBS
Lagbestämmelser om vilken typ av barnskydd
som ska användas för barn i olika åldrar och
längder varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
OBS
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukter, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
* Tillval/tillbehör.
43
SÄKERHET
Barnskydd
Barn ska sitta bra och säkert. Se till att barnskyddet används på rätt sätt.
OBS
OBS
VARNING
Lämna aldrig en barnstol lös i bilen. Sätt alltid
fast den enligt barnstolens anvisning även när
den inte används.
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter är
det viktigt att läsa den monteringsanvisning
som medföljer.
Sätt inte fast barnstolens fästband i sätets
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och
balkar under sätet. Vassa kanter kan skada
fästbanden.
Titta i barnstolens monteringsanvisning för rätt
montering.
Rekommenderade barnskydd2
Vikt
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)
Grupp 0
Framsäte (med aktiverad
krockkudde, endast framåtvända barnskydd)
Baksäte ytterplats
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med ISOFIX fästsystem.
max 10 kg
Grupp 0+
Typgodkännande: E1 04301146
max 13 kg
(L)
Grupp 0
max 10 kg
Grupp 0+
max 13 kg
Volvo babystol (Volvo Infant
Seat) – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1
04301146
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1 04301146
(U)
(U)
2 Beträffande
44
Baksäte mittplats
andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
Volvo babystol (Volvo Infant
Seat) – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1
04301146
(U)
SÄKERHET
Vikt
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)
Grupp 0
Barnstolar som är universellt
godkända.
max 10 kg
Grupp 0+
Framsäte (med aktiverad
krockkudde, endast framåtvända barnskydd)
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt
godkända.
(U)
(U)
(U)
max 13 kg
Grupp 1
9–18 kg
Volvo vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs
med bilens säkerhetsbälte och
fästband.
Volvo vändbar barnstol (Volvo Convertible
Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs
med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
(L)
Typgodkännande: E5 04192
(L)
Grupp 1
Volvo bakåtvänd barnstol
Volvo bakåtvänd barnstol
9–18 kg
Typgodkännande: E5 04212
Typgodkännande: E5 04212
(L)
Grupp 1
9–18 kg
(L)
Framåtvända barnstolar
som är universellt godkända.A
Barnstolar som är universellt godkända.
(U)
Barnstolar som är universellt
godkända.
(U)
(UF)
}}
45
SÄKERHET
||
Vikt
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)
Grupp 2
Volvo vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs
med bilens säkerhetsbälte och
fästband.
15–25 kg
Framsäte (med aktiverad
krockkudde, endast framåtvända barnskydd)
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Volvo vändbar barnstol (Volvo Convertible
Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs
med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
(L)
Typgodkännande: E5 04192
(L)
Grupp 2
Volvo bakåtvänd barnstol
Volvo bakåtvänd barnstol
15–25 kg
Typgodkännande: E5 04212
Typgodkännande: E5 04212
(L)
(L)
Grupp 2
15–25 kg
Volvo vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child
Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med bilens
bälte.
Typgodkännande: E5
04191
(U)
46
Volvo vändbar barnstol (Volvo Convertible
Child Seat) – framåtvänt barnskydd som
fästs med bilens bälte.
Typgodkännande: E5 04191
(U)
Volvo vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) –
framåtvänt barnskydd som
fästs med bilens bälte.
Typgodkännande: E5 04191
(U)
SÄKERHET
Vikt
Grupp 2/3
15–36 kg
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)
Framsäte (med aktiverad
krockkudde, endast framåtvända barnskydd)
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Volvo bälteskudde med
ryggstöd (Volvo Booster
Seat with backrest).
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo Booster Seat with
backrest).
Typgodkännande: E1
04301169
Typgodkännande: E1 04301169
(UF)
(UF)
Grupp 2/3
15–36 kg
Barnkudde med och utan
rygg (Booster Cushion with
and without backrest).
Typgodkännande: E5
04216
Typgodkännande: E1
04301169
(UF)
Barnkudde med och utan rygg (Booster
Cushion with and without backrest).
Typgodkännande: E5 04216
(UF)
Barnkudde med och utan rygg
(Booster Cushion with and
without backrest).
Typgodkännande: E5 04216
(UF)
(UF)
Grupp 2/3
Volvo bältesstol
Volvo bältesstol
Volvo bältesstol
15–36 kg
Typgodkännande: E1
04301312
Typgodkännande: E1 04301312
Typgodkännande: E1
04301312
(UF)
(UF, L)
(UF)
}}
47
SÄKERHET
||
Vikt
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)
Framsäte (med aktiverad
krockkudde, endast framåtvända barnskydd)
Grupp 2/3
15–36 kg
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Integrerad barnstol (Integrated Child Seat) –
finns som fabriksmonterat tillval.
Typgodkännande: E5 04189
(B)
L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
UF: Lämplig för framåtvända universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
B: Inbyggda barnskydd godkända för denna viktklass.
A
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för barn i denna viktgrupp.
Relaterad information
•
•
•
•
48
Barnskydd – placering (s. 49)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 57)
Barnskydd – ISOFIX (s. 53)
Allmänt om barnsäkerhet (s. 43)
SÄKERHET
Barnskydd – placering
Dekal för passagerarkrockkudde
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning
som ska användas väljs med hänsyn till barnets
vikt och storlek.
Det går bra att placera:
•
ett bakåtvänt barnskydd på passagerarsätet
fram när passagerarkrockkudden är deaktiverad.
•
en framåtvänd barnstol/barnkudde på passagerarsätet fram när passagerarkrockkudden
är aktiverad.
•
en eller flera barnstolar/barnkuddar i baksätet.
VARNING
G020739
Dekal på passagerarsidans solskydd.
Bakåtvänt barnskydd och krockkudde hör inte ihop.
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på ett
säte skyddat av en aktiverad krockkudde. Om
denna uppmaning inte följs kan det leda till
livsfara eller allvarlig skada för barnet.
VARNING
Placera alltid bakåtvända barnskydd (s. 44) i baksätet om passagerarkrockkudden är aktiverad (s. 36). Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp om barnet sitter på passagerarplatsen.
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför
passagerarsätet.
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om passagerarkrockkudden är aktiverad.
Om passagerarkrockkudden är deaktiverad kan
bakåtvända barnskydd placeras på passagerarplatsen fram.
Dekal på passagerarsidans dörrstolpe. Dekalen blir synlig när passagerardörren öppnas.
Varningsdekal för passagerarkrockkudden är
placerad enligt ovan.
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
passagerarkrockkudden är deaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
}}
49
SÄKERHET
||
VARNING
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas,
eftersom de oavsiktligt kan orsaka öppning av
bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
OBS
Barnskydd – integrerad barnstol*
De integrerade barnstolarna i baksätet gör att
barnen kan sitta bekvämt och säkert.
Barnstolen är speciellt konstruerad för att ge barnen en bra säkerhet, tillsammans med bilens
säkerhetsbälte. Sittdynan kan fällas upp i två
lägen beroende på barnets vikt.
Barnstolen är godkänd för barn som väger mellan
15 och 36 kg och är minst 95 cm långa.
Lagbestämmelser om hur barn får placeras i
bilen varierar från land till land. Ta reda på vad
som gäller.
Felaktig placering, bältet får inte ligga nedanför axeln.
Kontrollera innan färd att:
•
Relaterad information
•
•
•
•
Barnskydd (s. 44)
•
•
Allmänt om barnsäkerhet (s. 43)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 57)
Barnskydd – ISOFIX (s. 53)
Korrekt placering, bältet ska vara placerat inne på axeln.
sittdynan är uppfälld till rätt läge för barnets
vikt
sittdynan är i låst läge
säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets
kropp och att det inte slackar eller är vridet
•
säkerhetsbältet inte ligger över barnets hals
eller nedanför axeln (se föregående bilder)
•
höftdelen av säkerhetsbältet är lågt placerat
över bäckenet, för att ge bästa skydd.
Justering av sittdynans två nivåer görs genom
uppfällning (s. 51) och nedfällning (s. 52).
50
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
VARNING
Volvo rekommenderar att reparation eller byte
av den integrerade barnstolen endast utförs
av auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till barnstolen. Om en integrerad barnstol har varit utsatt för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska sittdynan, säkerhetsbältet, ryggstöd eller
eventuellt hela stolen bytas ut. Även om barnstolen verkar vara oskadad kan en del av dess
skyddsegenskaper ha gått förlorade. Detta
gäller även om sittdynan har varit nedfälld vid
en kollision eller liknande. Sittdynan ska även
bytas om den är mycket sliten.
Integrerad barnstol* – uppfällning av
sittdyna
När den integrerade barnstolen (s. 50) används
ska sittdynan fällas upp.
Sittdynan kan fällas upp i två lägen. Vilket läge
som ska användas beror på barnets vikt.
Vikt
Steg 1
Steg 2
22–36 kg
15–25 kg
Steg 13
Pressa sittdynan bakåt för att låsa.
VARNING
Om inte instruktionerna rörande den integrerade barnstolen följs kan det orsaka allvarliga
skador på barnet i händelse av olycka.
Dra handtaget framåt och uppåt för att lösgöra sittdynan.
3 Nedre
}}
steget.
* Tillval/tillbehör.
51
SÄKERHET
||
Steg 24
OBS
Det går inte att justera sittdynan från steg 2
till steg 1. Den måste först återställas genom
att fällas ned (s. 52) helt i baksätet.
Relaterad information
•
Integrerad barnstol* – nedfällning av sittdyna
(s. 52)
Integrerad barnstol* – nedfällning av
sittdyna
När den integrerade barnstolen (s. 50) inte
används ska sittdynan fällas ner i baksätet. Sittdynan kan fällas ned från övre eller nedre steget
till helt nedfällt läge i baksätet. Det går däremot
inte att justera sittdynan från övre steget till
nedre steget.
Utgå från nedre steget. Tryck på knappen.
Dra handtaget framåt för att lösgöra sittdynan.
Lyft upp sittdynan i framkant och pressa den
bakåt mot ryggstödet för att låsa.
4 Övre
52
steget.
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
Barnskydd – ISOFIX
ISOFIX – storleksklasser
ISOFIX är ett fästsystem för bilbarnskydd (s. 44)
som bygger på en internationell standard.
För barnskydd med ISOFIX (s. 53) fästsystem
finns en storleksklassificering för att hjälpa
användare att välja rätt typ av barnsskydd (s. 55).
Storleksklass
Tryck nedåt med handen mitt på sittdynan för
att låsa.
VIKTIGT
Kontrollera att inga lösa föremål (t.ex. leksaker) lämnats kvar i utrymmet under barnstolens sittdyna innan nedfällning.
OBS
Vid fällning av ryggstöd bak måste barnstolens sittdyna först fällas ner.
Relaterad information
•
Integrerad barnstol* – uppfällning av sittdyna
(s. 51)
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda
bakom den nedre delen av baksätets ryggstöd, i
de yttre sittplatserna.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i
ryggstödets klädsel (se föregående bild).
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner sittplatsens sittdyna.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när
ett barnskydd ska kopplas till ISOFIX-fästpunkterna.
Relaterad information
•
•
•
ISOFIX – storleksklasser (s. 53)
Beskrivning
A
Full storlek, framåtvänt barnskydd
B
Reducerad storlek (alt. 1), framåtvänt barnskydd
B1
Reducerad storlek (alt. 2), framåtvänt barnskydd
C
Full storlek, bakåtvänt barnskydd
D
Reducerad storlek, bakåtvänt
barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
F
Tvärställt babyskydd, vänster
G
Tvärställt babyskydd, höger
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om passagerarkrockkudden är aktiverad.
ISOFIX – typer av barnskydd (s. 55)
}}
Allmänt om barnsäkerhet (s. 43)
* Tillval/tillbehör.
53
SÄKERHET
||
OBS
Om ett ISOFIX barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas med på
barnskyddets fordonslista.
OBS
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få
rekommendation om vilka ISOFIX barnskydd
Volvo rekommenderar.
54
SÄKERHET
ISOFIX – typer av barnskydd
Barnskydd är olika stora – bilar är olika stora.
Det gör att alla barnskydd inte passar på alla
platser i alla bilmodeller.
Typ av barnskydd
Babyskydd tvärställt
Babyskydd bakåtvänt
Vikt
max 10 kg
max 10 kg
Storleksklass
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Babyskydd bakåtvänt
max 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Barnskydd bakåtvänt
9–18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
}}
55
SÄKERHET
||
Typ av barnskydd
Barnskydd framåtvänt
Vikt
9–18 kg
Storleksklass
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
B
X
OKA
B1
X
(IUF)
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: ISOFIX-positionen är inte lämplig för ISOFIX-barnskydd i denna viktklass och/eller storleksklass.
IL: Lämplig för specifika ISOFIX-barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
IUF: Lämplig för framåtvända ISOFIX-barnskydd som är universellt godkända i denna viktklass.
A
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
Se till att välja rätt storleksklass (s. 53) för barnskydd med ISOFIX (s. 53) fästsystem.
56
SÄKERHET
Barnskydd – övre fästpunkter
OBS
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för vissa
framåtvända barnstolar (s. 44). Dessa fästpunkter är placerade på baksidan av sätet.
I bilar med insynsskydd över lastutrymmet
måste detta tas bort innan barnskydd kan
monteras i fästpunkterna.
För detaljerad information om hur barnstolen ska
spännas fast i de övre fästpunkterna, se stolstillverkarens anvisningar.
VARNING
Barnstolens fästband ska alltid dras genom
hålet i nackskyddsbenet innan de spänns fast
vid fästpunkten.
Relaterad information
De övre fästpunkterna är huvudsakligen avsedda
att användas tillsammans med framåtvända barnstolar. Volvo rekommenderar att små barn sitter i
bakåtvända barnstolar så långt upp i åldern som
möjligt.
•
•
•
Allmänt om barnsäkerhet (s. 43)
Barnskydd – placering (s. 49)
Barnskydd – ISOFIX (s. 53)
OBS
Fäll nackskydden för att underlätta montering
av denna typ av barnskydd i bilar med fällbara
nackskydd på ytterplatserna.
57
INSTRUMENT OCH REGLAGE
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Instrument och reglage,
vänsterstyrd bil – översikt
I översikten visas var bilens displayer och reglage är placerade.
60
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Översikt vänsterstyrd bil
}}
61
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
62
Funktion
Se
Funktion
Se
Meny- och meddelandehantering, blinkers,
hel-/halvljus, färddator
(s. 110),
(s. 113),
(s. 98),
(s. 92) och
(s. 114).
Reglagepanel
(s. 175),
(s. 179),
(s. 103) och
(s. 104).
Manuell växling av
automatväxellåda*
(s. 277).
Farthållare*
(s. 193) och
(s. 200).
Signalhorn, krockkudde
Varningsblinkers
(s. 97).
Kontrollpanel för infotainment och menyhantering
(s. 113) och
supplement
Sensus Infotainment.
(s. 87) och
(s. 33).
Kontrollpanel för klimatanläggning
(s. 129).
Kombiinstrument
(s. 66).
Växelväljare
Menyhantering, ljudstyrning, telefonstyrning*
(s. 113) och
supplement
Sensus Infotainment.
(s. 276) eller
(s. 277).
–
–
Torkare och spolning
(s. 100).
START/STOP
ENGINE-knapp
(s. 270).
Rattinställning
(s. 87).
Startlås
(s. 80).
Motorhuvsöppnare
(s. 362).
Bildskärm för infotainment och visning av
menyer
(s. 113) och
supplement
Sensus Infotainment.
Parkeringsbroms
(s. 296).
Sätesinställning*
(s. 83).
Dörröppningshandtag
–
Ljusreglage, öppnare
för tank- och baklucka
(s. 88),
(s. 303) och
(s. 176).
Relaterad information
•
•
•
Yttertemperaturmätare (s. 74)
Trippmätare (s. 75)
Klocka (s. 75)
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Instrument och reglage, högerstyrd
bil – översikt
I översikten visas var bilens displayer och reglage är placerade.
}}
63
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
64
Översikt högerstyrd bil
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Funktion
Se
Funktion
Se
Bildskärm för infotainment och visning av
menyer
(s. 113) och
supplement
Sensus Infotainment.
Ljusreglage, öppnare
för tank- och baklucka
(s. 88),
(s. 303) och
(s. 176).
(s. 80).
Sätesinställning*
(s. 83).
Startlås
START/STOP
ENGINE-knapp
Parkeringsbroms
(s. 296).
(s. 270).
Rattinställning
(s. 87).
Manuell växling av
automatväxellåda*
(s. 277).
Farthållare*
(s. 193) och
(s. 200).
Meny- och meddelandehantering, blinkers,
hel-/halvljus, färddator
(s. 110),
(s. 113),
(s. 98),
(s. 92) och
(s. 114).
Kombiinstrument
(s. 66).
Växelväljare
Signalhorn, krockkudde
(s. 87) och
(s. 33).
(s. 276) eller
(s. 277).
–
–
Menyhantering, ljudstyrning, telefonstyrning*
(s. 113) och
supplement
Sensus Infotainment.
Kontrollpanel för klimatanläggning
(s. 129).
Torkare och spolning
(s. 100).
Kontrollpanel för infotainment och menyhantering
Dörröppningshandtag
–
(s. 113) och
supplement
Sensus Infotainment.
Reglagepanel
(s. 175),
(s. 179),
(s. 103) och
(s. 104).
Varningsblinkers
(s. 97).
Motorhuvsöppnare
(s. 362).
Relaterad information
•
•
•
Yttertemperaturmätare (s. 74)
Trippmätare (s. 75)
Klocka (s. 75)
* Tillval/tillbehör.
65
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Kombiinstrument
Kombiinstrument, analogt – översikt
I kombiinstrumentets informationsdisplay visas
information om vissa av bilens funktioner samt
meddelanden.
I kombiinstrumentets informationsdisplay visas
information om vissa av bilens funktioner samt
meddelanden.
•
•
•
Informationsdisplay
•
Kombiinstrument, analogt – översikt (s. 66)
Mätare och indikatorer
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 67)
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd (s. 71)
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 73)
Informationsdisplay, analogt instrument.
I kombiinstrumentets informationsdisplay visas
information om vissa av bilens funktioner, t.ex.
farthållare och färddator, samt meddelanden.
Informationen visas med symboler och text. Ytterligare beskrivning finns under de funktioner som
använder displayen.
Bränslemätare. När indikeringen minskar till
endast en vit markering1, tänds den gula
kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank.
Se även Färddator (s. 114) och Påfyllning av
bränsle (s. 303).
Eco-mätare. Mätaren ger en indikation om
hur ekonomiskt bilen körs. Ju högre utslag
på skalan, desto mer ekonomiskt körs bilen.
Hastighetsmätare
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i
tusental varv/minut.
Växlingsindikator2/Växellägesindikator3. Se
även Växlingsindikator* (s. 277) eller Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 277).
1
2
3
66
När displayens meddelande "Körsträcka till tom tank:" börjar visa "----", blir markeringen röd.
Manuell växellåda.
Automatisk växellåda.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Kontroll- och varningssymboler
i bilens avgasreningssystem och symbolen för
lågt oljetryck.
Relaterad information
•
•
•
Kombiinstrument (s. 66)
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd (s. 71)
Kombiinstrument, digitalt – översikt
I kombiinstrumentets informationsdisplay visas
information om vissa av bilens funktioner samt
meddelanden.
Informationsdisplay
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 73)
Kontroll- och varningssymboler, analogt instrument.
Kontrollsymboler
Kontroll- och varningssymboler
Varningssymboler4
Informationsdisplay, digitalt instrument*.
Funktionskontroll
Samtliga kontroll- och varningssymboler utom
symboler i informationsdisplayens mitt, tänds i
nyckelläge II eller vid start av motorn. När motorn
startat ska samtliga symboler slockna, utom den
för parkeringsbromsen som släcks först när
denna frigörs.
I kombiinstrumentets informationsdisplay visas
information om vissa av bilens funktioner, t.ex.
farthållare och färddator, samt meddelanden.
Informationen visas med symboler och text. Ytterligare beskrivning finns under de funktioner som
använder displayen.
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II, slocknar samtliga symboler inom några sekunder utom symbolen för fel
För digitalt kombiinstrument kan olika teman väljas. Möjliga teman är "Elegance", "Eco" och
"Performance".
4
Mätare och indikatorer
Vissa motorvarianter har inte system för att varna för oljetrycksbortfall. I bilar med dessa varianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning för låg oljenivå sker då via displaytext. För mer information, se
Motorolja – allmänt (s. 364).
* Tillval/tillbehör.
}}
67
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Tema kan väljas endast när motorn är igång.
Tema "Elegance"
Tema "Eco"
Mätare och indikatorer, tema "Elegance".
Mätare och indikatorer, tema "Eco".
För att välja tema – tryck på vänster rattspaks
OK-knapp och välj menyalternativ Teman genom
att vrida spakens tumhjul. Tryck på OK-knappen.
Vrid tumhjulet för att välja tema och bekräfta valet
genom att trycka på OK-knappen.
Utseendet i mittkonsolens bildskärm följer på
vissa modellvarianter valet av kombiinstrumentets
tema.
Med vänster rattspak kan även instrumentets
kontrastläge och färgläge ställas in.
För mer information om menyhantering, se Menyhantering – kombiinstrument (s. 110).
Valet av tema samt inställningarna av kontrastläge och färgläge kan för varje fjärrnyckel lagras i
bilnyckelminnet*, se Fjärrnyckel – personalisering* (s. 159).
Bränslemätare. När indikeringen minskar till
endast en vit markering5, tänds den gula
kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank.
Se även Färddator (s. 114) och Påfyllning av
bränsle (s. 303).
Bränslemätare. När indikeringen minskar till
endast en vit markering5, tänds den gula
kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank.
Se även Färddator (s. 114) och Påfyllning av
bränsle (s. 303).
Temperaturmätare för motorns kylvätska
Eco guide. Se även Eco guide & Power
guide* (s. 70).
Hastighetsmätare
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i
tusental varv/minut.
Växlingsindikator6/Växellägesindikator7.
Se
även Växlingsindikator* (s. 277) eller Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 277).
5
6
7
68
Hastighetsmätare
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i
tusental varv/minut.
Växlingsindikator6/Växellägesindikator7. Se
även Växlingsindikator* (s. 277) eller Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 277).
När displayens meddelande "Körsträcka till tom tank:" börjar visa "----", blir markeringen röd.
Manuell växellåda.
Automatisk växellåda.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Tema "Performance"
Power guide. Se även Eco guide & Power
guide* (s. 70).
Växlingsindikator6/Växellägesindikator7. Se
även Växlingsindikator* (s. 277) eller Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 277).
Kontroll- och varningssymboler
Funktionskontroll
Samtliga kontroll- och varningssymboler utom
symboler i informationsdisplayens mitt, tänds i
nyckelläge II eller vid start av motorn. När motorn
startat ska samtliga symboler slockna, utom den
för parkeringsbromsen som släcks först när
denna frigörs.
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II, slocknar samtliga symboler inom några sekunder utom symbolen för fel
i bilens avgasreningssystem och symbolen för
lågt oljetryck.
Relaterad information
Mätare och indikatorer, tema "Performance".
Bränslemätare. När indikeringen minskar till
endast en vit markering5, tänds den gula
kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank.
Se även Färddator (s. 114) och Påfyllning av
bränsle (s. 303).
Temperaturmätare för motorns kylvätska
Hastighetsmätare
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i
tusental varv/minut.
5
6
7
8
•
•
•
Kontroll- och varningssymboler, digitalt instrument.
Kombiinstrument (s. 66)
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd (s. 71)
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 73)
Kontrollsymboler
Kontroll- och varningssymboler
Varningssymboler8
När displayens meddelande "Körsträcka till tom tank:" börjar visa "----", blir markeringen röd.
Manuell växellåda.
Automatisk växellåda.
Vissa motorvarianter har inte system för att varna för oljetrycksbortfall. I bilar med dessa varianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning för låg oljenivå sker då via displaytext. För mer information, se
Motorolja – allmänt (s. 364).
* Tillval/tillbehör.
69
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Eco guide & Power guide*
Eco guide och Power guide är två av kombiinstrumentets (s. 66) instrument vilka hjälper föraren att framföra bilen med bästa möjliga körekonomi.
Bilen lagrar även statistik över utförda körningar
vilka kan ses i form av stapeldiagram, se Färddator – färdstatistik* (s. 122).
Eco guide
Detta instrument ger en indikation om hur ekonomiskt bilen körs.
För att kunna se denna funktion väljs tema "Eco",
se Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 67).
Momentanvärde
Här visas momentanvärde – ju högre utslag på
skalan, desto bättre.
Momentanvärdet beräknas utifrån hastighet,
motorvarvtal, uttagen motoreffekt samt användning av färdbroms.
Optimal hastighet (50–80 km/h (30–50 mph))
och låga varvtal uppmuntras. Vid gaspådrag och
bromsning sjunker visarna.
Mycket låga momentanvärden tänder mätarens
röda område (med kort tidsfördröjning) vilket
innebär dålig körekonomi och bör därför undvikas.
Medelvärde
Medelvärdet följer långsamt momentanvärdet och
beskriver hur bilen körts den senaste tiden. Ju
högre visarna ligger på skalan, desto bättre körekonomi har föraren presterat.
Power guide
Detta instrument visar relationen mellan hur
mycket effekt (Power) som tas ur motorn och hur
mycket effekt som finns att tillgå.
Momentanvärde
För att kunna se denna funktion väljs tema
"Performance", se Kombiinstrument, digitalt –
översikt (s. 67).
Tillgänglig motoreffekt
Uttagen motoreffekt
Tillgänglig motoreffekt
Den mindre övre visaren anger tillgänglig motoreffekt9. Ju högre utslag på skalan, desto mer
effekt finns tillgänglig på aktuell växel.
Uttagen motoreffekt
Den större undre visaren anger uttagen motoreffekt9. Ju högre utslag på skalan, desto mer
effekt tas ut från motorn.
Ett stort gap mellan de båda visarna indikerar en
stor effektreserv.
Medelvärde
9
70
Effekt är beroende av motorns varvtal.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Kombiinstrument –
kontrollsymbolernas innebörd
Kontrollsymbolerna uppmärksammar föraren på
att en funktion är aktiverad, att ett system arbetar, eller att ett fel eller en brist uppstått.
Kontrollsymboler
Symbol
Innebörd
Symbol
Innebörd
Helljus på
Vänster blinker
Höger blinker
Fel i ABL-systemet
Eco-funktion på, se Körläge ECO*
(s. 291)
Avgasreningssystem
Fel i ABS-systemet
Start/Stop, motorn auto-stoppad,
se Start/Stop* – funktion och
handhavande (s. 284)
Dimljus bak på
Däcktryckssystem, se Däcktrycksövervakning* (s. 337)
Stabilitetssystem, se Elektronisk
stabilitetskontroll (ESC) – allmänt
(s. 186)
Fel i ABL-systemet
Symbolen lyser om ett fel har uppstått i ABLfunktionen (Active Bending Lights).
Stabilitetssystem, sportläge, se
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
– handhavande (s. 187)
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds efter motorstart kan det bero
på fel i bilens avgasreningssystem. Kör till en
verkstad för kontroll. Volvo rekommenderar att du
vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
Motorförvärmare (diesel)
Låg nivå i bränsletank
Information, läs displaytext
Fel i ABS-systemet
Om symbolen tänds är systemet ur funktion.
Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
1.
Stanna bilen på en säker plats och stäng av
motorn.
2.
Starta motorn på nytt.
3.
Om symbolen förblir tänd, kör till en verkstad
för kontroll av ABS-systemet. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Dimljus bak på
Symbolen lyser när dimljuset bak är på.
Stabilitetssystem
Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet
arbetar. Om symbolen lyser med fast sken har ett
fel uppstått i systemet.
Stabilitetssystem, sportläge
Symbolen lyser när sportläget är aktiverat. Sportläget ger möjlighet till en mer aktiv körupplevelse.
Systemet känner då av om gaspedal, rattrörelser
och kurvtagning är mer aktiv än vid normal körning och tillåter då kontrollerad sladd med bakvagnen upp till en viss nivå innan det ingriper och
stabiliserar bilen.
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning av motorn pågår.
Förvärmning sker för det mesta på grund av låg
temperatur.
Låg nivå i bränsletank
När symbolen tänds är nivån i bränsletanken låg,
fyll på bränsle snarast.
}}
* Tillval/tillbehör.
71
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Information, läs displaytext
Informationssymbolen tänds i kombination med
text i informationsdisplayen då en avvikelse i
något av bilens system inträffat. Meddelandetexten släcks med OK-knappen, se Menyhantering – kombiinstrument (s. 110), eller försvinner
automatiskt efter en tid (tiden varierar beroende
på vilken funktion som indikeras). Informationssymbolen kan även tändas i kombination med
andra symboler.
OBS
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av OKknappen, eller slocknar automatiskt efter en
stund.
Helljus på
Symbolen lyser när helljuset är på samt vid helljusblink.
Vänster/höger blinker
Båda blinkersymbolerna blinkar när varningsblinkers används.
Eco-funktion på
Symbolen lyser när Eco-funktionen är aktiverad.
Start/Stop
Symbolen lyser när motorn är auto-stoppad.
10
72
Däcktryckssystem
Symbolen lyser vid för lågt däcktryck, eller om ett
fel uppstår i däcktryckssystemet.
•
•
Kombiinstrument, analogt – översikt (s. 66)
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 67)
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om någon av dörrarna inte är riktigt stängd tänds
informations- eller varningssymbolen tillsammans
med en förklarande bild i informationsdisplayen.
Stanna bilen på en säker plats snarast och stäng
den dörr som är öppen.
Om bilen körs i lägre hastighet än ca
7 km/h (ca 4 mph) tänds informationssymbolen.
Om bilen körs i högre hastighet än ca
7 km/h (ca 4 mph) tänds varningssymbolen.
Om motorhuven10 inte är riktigt stängd tänds varningssymbolen tillsammans med en förklarande
bild i informationsdisplayen. Stanna bilen på en
säker plats snarast och stäng motorhuven.
Om bakluckan inte är riktigt stängd tänds informationssymbolen tillsammans med en förklarande bild i informationsdisplayen. Stanna bilen
på en säker plats snarast och stäng bakluckan.
Relaterad information
•
•
Kombiinstrument (s. 66)
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 73)
Endast bilar med larm*.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Kombiinstrument –
varningssymbolernas innebörd
Varningssymbolerna uppmärksammar föraren på
att en viktig funktion är aktiverad, eller att ett allvarligt fel eller en allvarlig brist uppstått.
Varningssymboler
Symbol
Innebörd
Lågt
oljetryckA
Parkeringsbroms åtdragen (digitalt
instrument)
Parkeringsbroms åtdragen (analogt
instrument)
Krockkuddar – SRS
Bältespåminnare
Generatorn laddar inte
Fel i bromssystemet
Varning
A
Vissa motorvarianter har inte system för att varna för oljetrycksbortfall. I bilar med dessa varianter används inte symbolen för
lågt oljetryck. Varning för låg oljenivå sker då via displaytext. För
mer information, se Motorolja – allmänt (s. 364).
Lågt oljetryck
Om symbolen tänds under körning är motorns
oljetryck för lågt. Stanna motorn omedelbart och
kontrollera oljenivån i motorn, fyll på vid behov.
Om symbolen tänds och oljenivån är normal, kontakta en verkstad. Volvo rekommenderar att du
vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
Parkeringsbroms åtdragen
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen
är ansatt. Symbolen blinkar under ansättning och
övergår sedan till fast sken.
Blinkande symbol i någon annan situation innebär att ett fel uppstått. Läs meddelande i informationsdisplayen.
För mer information, se Parkeringsbroms
(s. 296).
Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller tänds under körning har ett fel upptäckts i något av bilens säkerhetssystem. Kör snarast till en verkstad för kontroll. Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoverkstad.
Bältespåminnare
Symbolen blinkar om någon i framsätet inte tagit
på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet
tagit av sig säkerhetsbältet.
Generatorn laddar inte
Symbolen tänds under körning om ett fel i det
elektriska systemet har uppstått. Uppsök en verkstad. Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara
för låg. Stanna bilen på en säker plats och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se Bromsoch kopplingsvätska – nivå (s. 368).
Om broms- och ABS-symbolerna är tända samtidigt kan fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
1.
Stanna bilen på en säker plats och stäng av
motorn.
2.
Starta motorn på nytt.
•
•
Om båda symbolerna slocknar, kör vidare.
Om symbolerna förblir tända, kontrollera
nivån i bromsvätskebehållaren, se Bromsoch kopplingsvätska – nivå (s. 368). Om
nivån i bromsvätskebehållaren är normal
och symbolerna fortfarande är tända, kan
bilen under stor försiktighet köras till en
verkstad för kontroll av bromssystemet.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Bromsvätskeförlusten måste kontrolleras av
en verkstad, Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
}}
73
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
VARNING
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar
vid kraftig inbromsning.
Varning
Den röda varningssymbolen tänds då ett fel har
indikerats som kan påverka säkerheten och/eller
bilens körbarhet. Samtidigt visas ett förklarande
textmeddelande i informationsdisplayen. Symbolen förblir synlig tills felet är åtgärdat men textmeddelandet kan tryckas bort med OK-knappen,
se Menyhantering – kombiinstrument (s. 110).
Varningssymbolen kan även tändas i kombination
med andra symboler.
Åtgärd:
1.
2.
74
Yttertemperaturmätare
Yttertemperaturmätarens display syns i kombiinstrumentet.
Om bilen körs i högre hastighet än ca
7 km/h (ca 4 mph) tänds varningssymbolen.
Om motorhuven11 inte är riktigt stängd tänds varningssymbolen tillsammans med en förklarande
bild i informationsdisplayen. Stanna bilen på en
säker plats snarast och stäng motorhuven.
Om bakluckan inte är riktigt stängd tänds informationssymbolen tillsammans med en förklarande bild i informationsdisplayen. Stanna bilen
på en säker plats snarast och stäng bakluckan.
Relaterad information
Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte
köras vidare.
•
•
Läs informationen i informationsdisplayen.
Utför åtgärd enligt meddelandet i displayen.
Radera meddelandet med OK-knappen.
•
•
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om någon av dörrarna inte är riktigt stängd tänds
informations- eller varningssymbolen tillsammans
med en förklarande bild i informationsdisplayen.
Stanna bilen på en säker plats snarast och stäng
den dörr som är öppen.
11
Om bilen körs i lägre hastighet än ca
7 km/h (ca 4 mph) tänds informationssymbolen.
Display för yttertemperaturmätare, digitalt
instrument
Kombiinstrument (s. 66)
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd (s. 71)
Kombiinstrument, analogt – översikt (s. 66)
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 67)
Display för yttertemperaturmätare, analogt
instrument
När temperaturen ligger inom området +2 °C till
–5 °C lyser en snöflingesymbol i displayen. Den
varnar för halkrisk. Om bilen stått stilla kan mätaren visa för högt värde.
Relaterad information
•
Kombiinstrument (s. 66)
Endast bilar med larm*.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Trippmätare
Klocka
Bränslemätare för fordonsgas*14
Trippmätarens display syns i kombiinstrumentet.
Klockans display syns i kombiinstrumentet.
Modellvarianten Bi-Fuel har en separat bränslemätare för fordonsgas.
Trippmätare, digitalt instrument.
Klocka, digitalt instrument.
Display för trippmätare12
De båda trippmätarna T1 och T2 används för att
mäta korta sträckor. Sträckans längd visas i displayen.
Vrid vänster rattspaks tumhjul för att visa önskad
mätare.
Ett långt tryck (tills ändring sker) på vänster rattspaks RESET-knapp nollställer visad trippmätare.
För mer information, se Färddator (s. 114).
Relaterad information
•
12
13
14
Display för visning av tid13
Ställa klockan
Klockan kan justeras i menysystemet MY CAR,
se MY CAR (s. 113).
Relaterad information
•
Kombiinstrument (s. 66)
Markeringar ovanför omkopplaren visar den aktuella bränslenivån.
Antal dioder
Färg på dioder
Bränslenivå
(%)
5
grön
100
4
grön
80
3
grön
60
2
grön
40
Kombiinstrument (s. 66)
Displayens utseende kan skilja beroende på instrumentvariant.
I analogt instrument visas tiden mitt i instrumentet.
Gäller modellvariant Bi-Fuel.
}}
* Tillval/tillbehör.
75
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Antal dioder
Färg på dioder
Bränslenivå
(%)
1
grön
20
1
röd
10
När tanken med fordonsgas är tom ljuder
omkopplaren 3 gånger. Nivåmätaren slocknar
och systemet byter automatiskt över till bensin.
OBS
Se till att bensintanken aldrig är helt tom,
eftersom bilen alltid startar på bensin.
Kombiinstrument – licensavtal
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i
avtalet angivna villkor. Följande text är Volvos
överenskommelse med tillverkare/utvecklare och
är på engelska.
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
This product uses certain free / open source and
other software originating from third parties, that
is subject to the GNU Lesser General Public
License version 2 (LGPLv2), The FreeType
Project License ("FreeType License") and other
different and/or additional copy right licenses,
disclaimers and notices. The links to access the
exact terms of LGPLv2, and the other open
source software licenses, disclaimers,
acknowledgements and notices are provided to
you below. Please refer to the exact terms of the
relevant License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers to
provide the source code of said free/open source
software to you for a charge covering the cost of
performing such distribution, such as the cost of
media, shipping and handling, upon written
request. Please contact your nearest Volvo
Dealer.
The offer is valid for a period of at least three (3)
years from the date of the distribution of this
product by VCC / or for as long as VCC offers
spare parts or customer support.
76
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/freetype2.git/
tree/docs/FTL.TXT
•
FreeType 2
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
•
Lua
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Symboler i display
Det förekommer en mängd olika symboler i displayerna i bilen. Symbolerna är indelade i varnings-, kontroll- och informationssymboler.
Symbol
Nedan visas de vanligast förekommande symbolerna med deras innebörd och en hänvisning till
var i manualen man kan hitta mer information.
– Röd varningssymbol, tänds då ett fel har
indikerats som kan påverka säkerheten och/eller
bilens körbarhet. Samtidigt visas ett förklarande
textmeddelande i informationsdisplayen i kombiinstrumentet.
– Informationssymbol, tänds, i kombination
med text i informationsdisplayen i kombiinstrumentet, då en avvikelse i något av bilens system
inträffat. Informationssymbolen kan även tändas i
kombination med andra symboler.
Varningssymboler i kombiinstrumentet
Symbol
Innebörd
Se
Lågt oljetryck
(s. 73)
Parkeringsbroms
åtdragen
(s. 73),
(s. 296)
Parkeringsbroms
åtdragen, alternativ
symbol
(s. 73)
Innebörd
Se
Krockkuddar – SRS
(s. 32),
(s. 73)
Bältespåminnare
(s. 28),
(s. 73)
Generatorn laddar
inte
Innebörd
Se
Stabilitetssystem,
ESC (Electronic
Stability Control),
Släpvagnsstabilisator
(s. 71),
(s. 188),
(s. 317)
(s. 73)
Stabilitetssystem,
sportläge
(s. 71),
(s. 188)
Fel i bromssystemet
(s. 73),
(s. 293)
Motorförvärmare
(diesel)
(s. 71)
Varning, Säkerhetsläge
(s. 32),
(s. 41),
(s. 73)
Låg nivå i bränsletank
(s. 71),
(s. 141)
Information, läs displaytext
(s. 71)
Kontrollsymboler i kombiinstrumentet
Symbol
Symbol
Innebörd
Se
Helljus på
Fel i ABL-systemet*
(s. 71),
(s. 95)
(s. 71),
(s. 92)
Vänster blinkers
(s. 71)
Avgasreningssystem
(s. 71)
Höger blinkers
(s. 71)
Fel i ABS-systemet
(s. 71),
(s. 293)
Dimljus bak på
(s. 71),
(s. 96)
Start/Stop*, motorn
auto-stoppad
(s. 71),
(s. 289)
ECO-funktion* på
(s. 71),
(s. 291)
Däcktryckssystem*
(s. 71),
(s. 337)
* Tillval/tillbehör.
}}
77
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Informationssymboler i
kombiinstrumentet
Symbol
Innebörd
Se
Farthållare*
(s. 193)
Adaptiv farthållare*
(s. 211)
Adaptiv farthållare*,
tidsavstånd
(s. 200),
(s. 202)
Adaptiv farthållare*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert)
(s. 205),
(s. 196)
Radarsensor*
(s. 211),
(s. 199),
(s. 232)
Fartbegränsare
(s. 190)
Vindrutesensor*,
Kamerasensor*,
Lasersensor*
(s. 93),
(s. 223),
(s. 232),
(s. 245),
(s. 249),
(s. 254)
Auto-broms*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert), City
SafetyTM, Kollisionsvarnare*
78
Symbol
(s. 199),
(s. 223),
(s. 232)
Innebörd
Se
ABL-systemet*
Symbol
Innebörd
Se
(s. 95)
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning*
(s. 247)
Driver Alert System*,
Dags för paus
(s. 244)
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning*
(s. 249),
(s. 254)
Driver Alert System*,
Dags för paus
(s. 245)
Registrerad hastighetsinformation*
(s. 240)
Parkeringsbroms
(s. 296)
Motor- och kupévärmare*
(s. 141)
Regnsensor*
(s. 100)
Automatiskt helljus,
AHB (Active High
Beam)*
(s. 93)
Motor- och kupévärmare* Service erfordras
(s. 141)
Start/Stop*
(s. 289)
Aktiverat tidur*
(s. 141)
Start/Stop*
(s. 289)
Aktiverat tidur*
(s. 141)
Driver Alert System*,
Körfältsassistans
(LDW), Körfältsassistans (LKA)
(s. 245),
(s. 249),
(s. 254)
Låg batterinivå
(s. 141)
Tanklucka höger sida
(s. 303)
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Symbol
Relaterad information
Innebörd
Se
Växlingsindikator
(s. 277)
Växellägen
(s. 277)
Mätning av oljenivå
(s. 365)
Aktiv parkeringshjälp
– PAP*
(s. 262)
Informationssymboler i takkonsolens
display
Symbol
Innebörd
Se
Bältespåminnare
(s. 31)
Krockkudde passagerarplats, aktiverad
(s. 36)
Krockkudde passagerarplats, deaktiverad
(s. 36)
•
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd (s. 71)
•
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 73)
•
Meddelanden – hantering (s. 113)
Volvo Sensus
Volvo Sensus är hjärtat i den personliga Volvoupplevelsen och kopplar samman dig med bilen
och omvärlden. Det är Sensus som ger information, underhållning och hjälp när det behövs.
Sensus innefattar de intuitiva funktioner som
både förhöjer bilresan och förenklar ägandet av
bilen.
En intuitiv navigationsstruktur gör det möjligt att
få relevant stöd, information och underhållning
när det är nödvändigt, utan att distrahera föraren.
Sensus omfattar alla bilens lösningar som möjliggör uppkoppling* mot omvärlden och ger intuitiv
kontroll över bilens alla möjligheter.
Volvo Sensus sammanför och presenterar många
funktioner i flera av bilens system på mittkonsolens bildskärm. Med Volvo Sensus kan bilen göras
personlig med hjälp av ett lättanvänt användargränssnitt. Inställningar kan göras i bilinställningar, ljud och media, klimat etc.
}}
* Tillval/tillbehör.
79
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Med mittkonsolens knappar och reglage eller rattens högra knappsats* kan funktioner aktiveras
eller deaktiveras och många varierande inställningar kan göras.
Översikt
Med fjärrnyckeln kan bilens elsystem försättas i
olika lägen/nivåer och på så sätt göra olika funktioner tillgängliga, se Nyckellägen – funktioner
vid olika nivåer (s. 81).
Med ett tryck på MY CAR presenteras alla inställningar relaterat till körning och kontroll av bilen,
t.ex. City Safety, lås och larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan etc.
Med ett tryck på respektive RADIO, MEDIA,
TEL*,
*, NAV* och CAM15 kan andra källor,
system och funktioner aktiveras t.ex. AM, FM, CD,
DVD*, TV*, Bluetooth®*, navigation* och parkeringshjälpkamera*.
För mer information om alla funktioner/system,
se respektive avsnitt i ägarmanualen eller dess
supplement.
Nyckellägen
Kontrollpanel i mittkonsol. Bilden är schematisk – antal
funktioner och knapparnas placering varierar beroende
på vald utrustning och marknad.
Navigation* – NAV, se separat supplement
(Sensus Navigation).
Ljud och media – RADIO, MEDIA, TEL*, se
separat supplement (Sensus Infotainment).
Funktionsinställningar – MY CAR, se MY
CAR (s. 113).
Internetansluten bil –
*, se separat supplement (Sensus Infotainment).
Klimatanläggning (s. 124).
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt.
OBS
För bilar med nyckelfritt start- och låssystem*
behöver fjärrnyckeln inte sättas i startlåset
utan kan förvaras i t.ex. en ficka. För mer
information om nyckelfritt start- och låssystem, se Keyless Drive* (s. 169).
Parkeringshjälpkamera* (s. 259) – CAM*.
15
80
Gäller vissa bilmodeller.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Sätta i fjärrnyckeln
1.
2.
Håll i fjärrnyckelns ände med det löstagbara
nyckelbladet och placera fjärrnyckeln i startlåset.
Tryck sedan in fjärrnyckeln i låset till dess
ändläge.
VIKTIGT
Främmande föremål i startlåset kan äventyra
funktionen eller förstöra låset.
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – håll i änden
med det löstagbara nyckelbladet, se Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning
(s. 165).
Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer
För att möjliggöra användning av ett begränsat
antal funktioner med avstängd motor, kan bilens
elsystem försättas i 3 olika nivåer – 0, I och II –
med fjärrnyckeln. Denna ägarmanual beskriver
genomgående dessa nivåer med benämningen
"nyckellägen".
Följande tabell visar vilka funktioner som är tillgängliga i respektive nyckelläge/nivå.
Nivå
Funktioner
0
•
Kilometerräknare, klocka och temperaturmätare tänds.
•
Elektriskt manövrerade säten kan
justeras.
•
Ljudanläggningen kan användas
under begränsad tid – se supplement Sensus Infotainment.
I
•
Taklucka, fönsterhissar, 12 V-uttag
i kupé, navigation, telefon, kupéfläkt
och vindrutetorkare kan användas.
II
•
•
Strålkastarna tänds.
•
Flera övriga system aktiveras.
Eluppvärmning i sittdynor och bakruta kan dock aktiveras först efter
motorstart.
Ta ur fjärrnyckeln
Ta tag i fjärrnyckeln och dra ut den ur startlåset.
Varnings-/kontrollampor lyser i
5 sekunder.
Detta nyckelläge förbrukar mycket
ström från startbatteriet och bör
därför undvikas!
Att välja nyckelläge/nivå
•
Nyckelläge 0 - Lås upp bilen – därmed är
bilens elsystem på nivå 0.
}}
81
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
OBS
För att nå nivå I eller II utan motorstart –
tryck inte ner broms-/kopplingspedalen när
dessa nyckellägen ska väljas.
•
Nyckelläge I - Med fjärrnyckeln helt intryckt i
startlåset16 – Tryck kort på START/STOP
ENGINE.
•
Nyckelläge II - Med fjärrnyckeln helt intryckt
i startlåset16 – Gör ett långt17 tryck på
START/STOP ENGINE.
•
Tillbaka till nyckelläge 0 - För att återgå till
nyckelläge 0 från läge II och I – Tryck kort på
START/STOP ENGINE.
Ljudanläggning
Höj/sänk sätet, pumpa upp/ner.
För information om ljudanläggningens funktion
med urtagen fjärrnyckel, se supplement Sensus
Infotainment.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa in
rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera
att sätet är spärrad då inställningen ändrats.
Start och Stopp av motor
Höj/sänk* sittdynans framkant, pumpa upp/
ner.
För information om att starta/stanna motorn, se
Start av motor (s. 270).
Bogsering
För viktig information om fjärrnyckeln vid bogsering, se Bogsering (s. 318).
Relaterad information
•
16
17
82
Säten fram
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter
för bästa möjliga sittkomfort.
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarsätet innan
körning påbörjas, aldrig under färd. Var förvissad om att sätet är i låst läge för att undvika
personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
Ändra svankstödet*, tryck på knappen.
Manöverpanel för elmanövrerat säte*, se
Säten fram – elmanövrerade* (s. 83).
Nyckellägen (s. 80)
Inte nödvändigt för bil med nyckelfritt start- och låssystem*.
Ca 2 sekunder.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Fällning av passagerarsätets
ryggstöd*18
VARNING
Ta tag i ryggstödet och var förvissad om att
det är ordentligt låst efter uppfällning för att
undvika personskada vid en eventuell hård
inbromsning eller olycka.
Relaterad information
•
•
Säten fram – elmanövrerade* (s. 83)
Säten fram – elmanövrerade*
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter
för bästa möjliga sittkomfort. Elmanövrerat säte
kan flyttas framåt/bakåt och upp/ner. Sittdynans
framkant kan höjas/sänkas. Ryggstödets lutning
och svankstödet* kan ändras.
Elmanövrerat säte
Säten bak (s. 85)
Passagerarsätets ryggstöd kan fällas framåt för
att ge plats för lång last.
Skjut sätet så långt bakåt/neråt som möjligt.
Ställ in ryggstödet till upprätt läge.
Lyft spärrarna på ryggstödets baksida och
fäll det framåt.
4.
Skjut fram sätet så att nackskyddet "låses"
fast under handskfacket.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
Sittdynans framkant upp/ner
Höj/sänk säte
Säte framåt/bakåt
Ryggstödslutning
Svankstöd* justeras inåt och utåt
De elmanövrerade sätena har ett överbelastningsskydd som utlöses om något säte blockeras
18
}}
Gäller endast komfortsäten.
* Tillval/tillbehör.
83
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
av något föremål. Om det händer, sätt bilens
elsystem i nyckelläge I eller 0 och vänta en kort
stund innan sätet manövreras igen.
Lagra inställning
Minnesknapp
Minnesknapp
Endast en rörelse (fram/bak/upp/ner/inåt/utåt)
kan göras åt gången.
Minnesknapp
Förberedelser
Inställning av sätet kan göras en viss tid efter att
dörren låsts upp med fjärrnyckeln utan nyckel i
startlåset. Inställning av sätet görs normalt i nyckelläge I och kan alltid göras när motorn är igång.
Säte med minnesfunktion*
Knapp för lagring av inställning
1.
Ställ in sätet och de yttre backspeglarna.
2.
Håll knapp M intryckt, samtidigt som knapp
1, 2 eller 3 trycks in. Håll knapparna intryckta
tills akustisk signal hörs och text visas i
kombiinstrumentet.
Nödstopp
Om sätet oavsiktligt kommer i rörelse, tryck på
någon av sätets inställningsknappar eller minnesknappar så stannar sätet.
Återstart för att nå sätesposition som lagrats i
nyckelminnet görs genom att trycka på upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Förardörren måste
då vara öppen.
VARNING
Klämrisk! Se till att barn inte leker med reglagen. Kontrollera att inga föremål finns framför,
bakom eller under sätet vid inställning. Se till
att ingen av passagerarna i baksätet kan
komma i kläm.
Sätet måste justeras igen innan det går att sätta
ett nytt minne.
Svankstödets inställning lagras inte.
Använda lagrad inställning
Tryck in en av minnesknapparna 1–3 tills sätet
och de yttre backspeglarna stannar. Om knappen
släpps kommer sätets och de yttre backspeglarnas rörelse att avbrytas.
Nyckelminne* i fjärrnyckel
Minnesfunktionen lagrar inställningar för sätet
och de yttre backspeglarna.
19
84
Eluppvärmda säten
För eluppvärmda säten, se Eluppvärmda framsäten* (s. 130) och Eluppvärmt baksäte* (s. 130).
Relaterad information
•
•
Säten fram (s. 82)
Säten bak (s. 85)
Samtliga fjärrnycklar kan användas av olika förare
för att lagra förarsätets och de yttre backspeglarnas inställningar19, se Fjärrnyckel – personalisering* (s. 159).
Endast om bilen är utrustad med elmanövrerat säte med minne och elektriskt infällbara backspeglar. Svankstödets inställning lagras inte.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Säten bak
Baksätets ryggstöd och de yttre nackskydden
kan fällas. Mittplatsens nackskydd kan regleras
efter passagerarens längd.
Nackskydd mittplats bak
VARNING
Fällning av ryggstöd i baksäte
Mittplatsens nackskydd skall vara i sitt nedersta läge när mittplatsen inte används. När
mittplatsen används skall nackskyddet vara
korrekt justerad till passagerarens längd så
att det om möjligt täcker hela bakhuvudet.
Manuell nedfällning av yttre nackskydd
baksäte
VIKTIGT
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas
något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena
får inte heller vara kopplade. Risk finns annars
att det uppstår skada på baksätets klädsel.
Det tredelade ryggstödet kan fällas på olika sätt.
OBS
Framsätena kan behöva skjutas fram och/
eller ryggstöden justeras upp för att de bakre
ryggstöden ska kunna fällas fram helt.
•
•
•
Reglera skyddet efter passagerarens längd så
det om möjligt täcker hela bakhuvudet. Skjut det
uppåt efter behov.
För att få ner skyddet igen måste knappen (placerad i mitten mellan ryggstödet och nackskyddet,
se bild) tryckas in samtidigt som nackskyddet
trycks ner försiktigt.
Den vänstra delen kan fällas separat.
Den mittre delen kan fällas separtat.
Den högra delen kan bara fällas tillsammans
med den mittre.
Dra i spärrhandtaget närmast nackskyddet för att
fälla nackskyddet framåt.
Nackskyddet förs tillbaka manuellt tills ett klickljud hörs.
VARNING
Nackskydden ska vara i låst läge efter uppfällning.
}}
85
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
OBS
VARNING
Fäll inte ner de yttre nackskydden om det
finns passagerare på någon av platserna i
baksätet.
När ryggstödet har fällts tillbaka ska den röda
indikeringen inte visas längre. Om den fortfarande visas är ryggstödet inte spärrat.
VARNING
För tillbaka nackskyddet manuellt tills ett klickljud
hörs.
Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i
baksätet är ordentligt låsta efter uppfällning.
Om mittryggstödet ska fällas – frigör och
justera ner nackskyddet för mittryggstödet,
se tidigare avsnitt "Nackskydd mittplats bak".
De yttre nackskydden fälls automatiskt när
de yttre ryggstöden fälls. Dra upp ryggstöoch fäll samtidigt fram
dets spärrhandtag
ryggstödet. En röd indikering vid låsspärren
visar att ryggstödet inte längre är spärrat.
VARNING
Nackskydden på ytterplatserna måste alltid
vara uppfällda när det finns passagerare på
någon plats i baksätet.
Elektrisk fällning av yttre nackskydd
baksäte*
Nackskydden ska vara i låst läge efter uppfällning.
Relaterad information
•
•
Säten fram (s. 82)
Säten fram – elmanövrerade* (s. 83)
OBS
När ryggstöden har fällts kan nackskydden
behöva föras framåt något för att inte ta i sittdynan.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
86
1.
Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge II.
2.
Tryck in knappen för att fälla de bakre yttre
nackskydden så att bakåtsikten förbättras.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Ratt
Ratten kan justeras i olika lägen och har reglage
för signalhorn, farthållare samt meny-, ljud- och
telefonstyrning.
Inställning
VARNING
Signalhorn
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
Vid hastighetsberoende servostyrning* kan rattmotståndet regleras, se Justerbart rattmotstånd*
(s. 186).
Knappsatser* och paddlar*
Signalhorn.
Tryck på rattens centrum för att signalera.
Relaterad information
•
Inställning av ratt.
Eluppvärmning* av ratten (s. 88)
Spak – lösgöring av ratt
Möjliga rattlägen
Ratten kan ställas in i höjd- och djupled:
1.
Dra spaken mot föraren för att lösgöra ratten.
2.
Ställ in ratten i det läge som passar.
3.
Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten. Om
det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt
som spaken förs tillbaka.
Knappsatser och paddlar i ratten.
Farthållare* (s. 193)* och Adaptiv farthållare
– ACC* (s. 200)*.
Paddel för manuell växling av automatisk
växellåda, se Automatisk växellåda –
Geartronic* (s. 277).
Ljud- och telefonstyrning, se supplement
Sensus Infotainment.
* Tillval/tillbehör.
87
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Eluppvärmning* av ratten
Ratten kan värmas upp med elvärme.
Funktion
deaktivera funktionen i menysystemet MY
CAR (s. 113).
Ljusreglage
Med ljusreglaget aktiveras och justeras yttre
belysning. Det används också för att justera display- och instrumentbelysning samt stämningsljus (s. 98).
Knappens position kan variera beroende på val av övrig
utrustning samt marknad.
Upprepade knapptryck skiftar mellan följande
funktioner:
Tumhjul för justering av display- och instrumentbelysning samt stämningsljus*
Funktion
Indikering
Knapp för dimljus bak
Avstängd
Knapplampa släckt
Vred för belysning vid färd och parkering
Uppvärmning
Knapplampa tänd
Tumhjul för ljushöjdsreglering
Automatisk rattvärme
Med automatisk start av rattvärme aktiverad kommer uppvärmning av ratten starta vid motorstart.
Automatisk start sker när bilen är kall och omgivningstemperaturen är under ca 10 °C. Aktivera/
88
Översikt ljusreglage.
Bil med aktiva xenonstrålkastare* har automatisk
ljushöjdsreglering och är därför inte utrustad med
tumhjulet för ljushöjdsreglering.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Vredets lägen
Läge
Varselljus, positionsljus bak och
sidomarkeringsljus i dagsljus när
bilens elsystem är i nyckelläge II
eller motorn är igång.
OBS
Samma lampor används som varselljus och
positionsljus fram. Ljusstyrkan är högre när
lamporna används som varselljus.
Läge
VARNING
Innebörd
Halvljus och positionsljus/sidomarkeringsljus i svagt dagsljus eller
mörker eller när dimljus bak eller
vindrutetorkare med kontinuerlig
torkning är aktiverade.
Innebörd
VarselljusA när bilens elsystem är i
nyckelläge II eller motorn är igång.
Funktionen Tunneldetektering (s. 92)* är aktiverad.
Helljusblink kan användas.
Varselljus, positionsljus bak och
sidomarkeringsljus när bilens elsystem är i nyckelläge II eller motorn
är igång.
Funktionen Automatiskt helljus (s. 93)* kan användas.
Helljus kan aktiveras när halvljuset
är tänt.
Positionsljus/sidomarkeringsljus
när bilen är parkeradB.
Bilens ljussystem kan inte i alla situationer
avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs
med ett trafiksäkert ljus och enligt gällande
trafikbestämmelser.
Display- och instrumentbelysning
Olika display- och instrumentbelysning tänds
beroende på nyckelläge, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 81).
Displaybelysningen dämpas automatiskt vid mörker – känsligheten ställs in med tumhjulet.
Instrumentbelysningens styrka regleras med tumhjulet.
Helljusblink kan användas.
Halvljus och positionsljus/sidomarkeringsljus.
Helljusblink kan användas.
Helljus kan aktiveras.
Helljusblink kan användas.
A
B
Placerade i eller under stötfångaren fram.
Även vid stillastående när motorn är igång, förutsatt att vredets
läge skiftas till detta läge från annat läge.
Volvo rekommenderar att läge
bilen körs.
används när
}}
* Tillval/tillbehör.
89
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Ljushöjdsreglering av strålkastare
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden. Sänk ljuset om bilen lastats tungt.
1.
Låt motorn vara igång eller ha bilens elsystem i nyckelläge I.
2.
Rulla uppåt/neråt med tumhjulet för att höja/
sänka ljushöjden.
Relaterad information
•
•
•
Positionsljus (s. 90)
Positionsljus
Positionsljus tänds med ljusreglagets vred.
Varselljus (s. 91)
Hel-/halvljus (s. 92)
Ljusreglagets vred i läget för positionsljus.
Ställ vredet i läge
(nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).
Är bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn
igång lyser varselljusen i stället för positionsljus
fram.
Lägen på tumhjulet för olika lastfall.
Endast förare
Förare samt passagerare i passagerarsätet
fram
Personer i alla säten
Personer i alla säten samt maximal last i lastutrymmet
Förare samt maximal last i lastutrymmet
90
När det är mörkt ute och bakluckan öppnas tänds
de bakre positionsljusen för att uppmärksamma
bakomvarande. Detta sker oavsett vilket läge vredet står i eller vilket nyckelläge bilens elsystem är
i.
Vid körning i mer än 30 sekunder i max 10 km/h
(ca 6 mph) eller om hastigheten överstiger
10 km/h (ca 6 mph) tänds varselljus och
Återställ ljusreglage visas i kombiinstrumentet
vilket uppmanar att vrida till annat läge än
.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Relaterad information
•
Ljusreglage (s. 88)
Varselljus
VARNING
samt bilens
Med ljusreglagets vred i läge
elsystem i nyckelläge II eller motorn igång, aktiveras varselljuset automatiskt i dagsljus.
Systemet är ett hjälpmedel för att spara
energi – det kan inte i alla situationer avgöra
när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt
starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Varselljus under dagtid – DRL
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs
med ett trafiksäkert korrekt ljus och enligt gällande trafikbestämmelser.
Relaterad information
•
•
Hel-/halvljus (s. 92)
Ljusreglage (s. 88)
Ljusreglagets vred i läge AUTO.
Med ljusreglagets vred i läge
aktiveras varselljuset (Daytime Running Lights – DRL) automatiskt när bilen körs i dagsljus. En ljussensor på
instrumentpanelens ovansida växlar från varselljus till halvljus vid skymning eller när dagsljuset
blir för svagt. Växling till halvljus sker också i de
fall vindrutetorkare eller dimljus bak aktiveras.
91
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Tunneldetektering*
Hel-/halvljus
Tunneldetekteringen växlar belysningen från varselljus till halvljus när bilen körs in i en tunnel.
samt bilens
Med ljusreglagets vred i läge
elsystem i nyckelläge II eller motorn igång, aktiveras halvljuset automatiskt vid dåliga ljusförhållanden.
Funktionen Tunneldetektering finns i bil med
regnsensor*. Sensorn känner av ingången till en
tunnel och ställer om belysningen från varselljus
till halvljus. Ca 20 sekunder efter att bilen lämnat
tunneln, återgår belysningen till varselljus. Körs
bilen in i ännu en tunnel inom denna tid, behålls
halvljuset på. På så sätt undviks täta förändringar
av bilens ljus.
Helljus
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
kombiinstrumentet.
Relaterad information
Rattspak och ljusreglagets vred.
Läge för helljusblink
Läge för helljus
Halvljus
Med vredet i läge
aktiveras halvljuset automatiskt vid skymning eller när dagsljuset blir för
svagt. Halvljuset aktiveras också automatiskt i de
fall vindrutetorkare eller dimljus bak är aktiverade.
20
21
92
i
Extraljus*
Hel-/halvljus (s. 92)
Ljusreglage (s. 88)
Helljusblink
För rattspaken lätt mot ratten till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.
Helljuset kan aktiveras när vredet står i läge
20 eller
. Aktivera/deaktivera helljuset
genom att föra rattspaken mot ratten till ändläget
och släppa. Alternativt kan helljuset deaktiveras
genom en lätt tryckning av rattspaken mot ratten.
Observera att ljusreglagets vred måste stå i läge
för att tunneldetekteringen ska fungera.
•
•
lyser alltid halvljuset när
Med vredet i läge
motorn är igång eller när nyckelläge II är aktivt.
Om bilen har extraljus kan föraren i menysystemet MY CAR välja om de ska vara deaktiverade
eller tändas/släckas samtidigt med helljuset21, se
MY CAR (s. 113).
Relaterad information
•
•
•
•
•
Aktiva xenonstrålkastare* (s. 95)
Automatiskt helljus* (s. 93)
Ljusreglage (s. 88)
Strålkastare – anpassning av ljusbild (s. 96)
Tunneldetektering* (s. 92)
När halvljuset är tänt.
Extraljus måste anslutas till elsystemet av verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Automatiskt helljus*
Funktionen Automatiskt helljus upptäcker
mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och växlar belysningen
från helljus till halvljus. Belysningen återgår till
helljus när det infallande ljuset upphört.
Har det automatiska helljuset adaptiv funktionalitet22 fortsätter ljuskäglan, till skillnad från vad
som sker vid konventionell avbländning, att lysa
med helljus på båda sidor om mötande eller
framförvarande fordon – enbart den del av ljuskäglan som pekar direkt på fordonet bländas av.
Automatiskt helljus – AHB
Automatiskt helljus (Active High Beam – AHB) är
en funktion som med en kamerasensor i vindrutans överkant upptäcker mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och
då växlar från helljus till halvljus. Funktionen kan
också ta hänsyn till gatubelysning.
Rattspak och ljusreglagets vred i läge AUTO.
Funktionen kan träda in vid mörkerkörning när
bilens hastighet är ca 20 km/h (12 mph) eller
högre.
När kamerasensorn inte längre ser något
mötande eller framförvarande fordon tänds helljuset åter.
Bil med halogenstrålkastare
Belysningen återgår till helljus någon sekund
efter det att kamerasensorn inte längre känner av
mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus.
Adaptiv funktionalitet: Halvljus direkt mot mötande fordon, men fortsatt helljus på båda sidor om fordonet.
Bil med aktiva xenonstrålkastare
Belysningen återgår till fullt helljus någon sekund
efter det att kamerasensorn inte längre känner av
mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus.
Har det automatiska helljuset på/av-funktionalitet22 återgår belysningen till helljus någon
sekund efter det att kamerasensorn inte längre
känner av mötande trafiks strålkastarljus eller
framförvarande fordons bakljus.
Aktivering/deaktivering
AHB kan aktiveras då ljusreglagets vred står i
läge
(förutsatt att funktionen inte har
deaktiverats i menysystemet MY CAR, se MY
CAR (s. 113)).
22
Aktivera/deaktivera AHB genom att föra vänster
rattspak mot ratten till ändläget och släppa.
Deaktivering vid helljus medför att belysningen
direkt ställs om till halvljus.
Bil med analogt kombiinstrument
När AHB är aktiverat lyser symbolen
instrumentets informationsdisplay.
i
När helljuset är tänt lyser också symbolen
i
kombiinstrumentet. För aktiva xenonstrålkastare
gäller detta även om helljuset är delvis avbländat,
dvs. så snart ljuskäglan lyser med något mer än
halvljus.
}}
Beroende på bilens utrustningsnivå.
* Tillval/tillbehör.
93
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Bil med digitalt kombiinstrument
När AHB är aktiverat lyser symbolen
med
vitt sken i instrumentets informationsdisplay.
När helljuset är tänt lyser symbolen med blått
sken. För aktiva xenonstrålkastare gäller detta
även om helljuset är delvis avbländat, dvs. så
snart ljuskäglan lyser med något mer än halvljus.
Manuell manövrering
OBS
åter blir tillgängligt, eller vindrutesensorerna inte
längre är blockerade, släcks meddelandet och
tänds.
symbolen
VIKTIGT
Exempel på när manuell växling mellan heloch halvljus kan krävas:
VARNING
AHB är ett hjälpmedel för att vid gynnsamma
förhållanden använda bästa möjliga ljus.
Föraren är alltid ansvarig för att manuellt växla
mellan hel- och halvljus när trafiksituationer
eller väderförhållanden kräver det.
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera
eller få ett eller flera av kameran beroende
system att sluta fungera.
Om meddelandet Aktivt helljus Tillfälligt
otillgängligt Manövrera manuellt visas i
kombiinstrumentets informationsdisplay måste
växling mellan hel- och halvljus göras manuellt.
Dock kan ljusreglagets vred ändå stå i läge
. Detsamma gäller om meddelandet
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
och symbolen
visas. Symbolen
slocknar när dessa meddelanden visas.
AHB kan vara tillfälligt otillgängligt t.ex. i situationer med tät dimma eller kraftigt regn. När AHB
94
•
•
•
•
•
•
vid kraftigt regn eller tät dimma
•
om det finns fotgängare på eller vid
vägen
•
om det finns starkt reflekterande föremål
såsom skyltar i närheten av vägen
•
när mötande trafiks belysning skyms av
t.ex. vägräcken
•
•
•
vid underkylt regn
vid snörök eller snömodd
vid månsken
vid körning i svagt upplysta samhällen
när framförvarande trafik har svag belysning
när det finns trafik på anslutande vägar
vid backkrön eller svackor
i tvära kurvor.
För mer information om kamerasensorns
begränsningar, se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar (s. 231).
Relaterad information
•
•
Hel-/halvljus (s. 92)
Ljusreglage (s. 88)
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Aktiva xenonstrålkastare*
Aktiva xenonstrålkastare/aktiva kurvljus är konstruerade för att ge maximal belysning i kurvor
och korsningar och därmed ge ökad säkerhet.
Aktiva xenonstrålkastare/aktiva kurvljus
– ABL
Vid fel i funktionen lyser symbolen
i kombiinstrumentet samtidigt som informationsdisplayen
visar en förklarande text och ytterligare en tänd
symbol.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Strålkastarsystem
funktionsfel
Service
erfordras
Systemet är ur funktion. Uppsök en verkstad om meddelandet kvarstår. Volvo
rekommenderar att
du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Funktionen aktiveras när hel- eller halvljus
används samt bilens hastighet är lägre än ca
30 km/h (20 mph).
Dessutom tänds båda kurvtagningsljusen som ett
komplement till backljuset vid backning.
Relaterad information
•
•
•
Hel-/halvljus (s. 92)
Automatiskt helljus* (s. 93)
Ljusreglage (s. 88)
Funktionen är endast aktiv i skymning eller mörker och endast när bilen är i rörelse.
Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster) respektive
aktiverad (höger).
Om bilen är utrustad med aktiva xenonstrålkastare/aktiva kurvljus (Active Bending Lights –
ABL) följer ljuset från strålkastarna rattrörelsen
för att ge maximal belysning i kurvor och korsningar och därmed ge ökad säkerhet.
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
bilen (förutsatt att den inte har deaktiverats i
menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 113)).
23
Funktionen23 kan deaktiveras/aktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 113).
Kurvtagningsljus*
Aktiva xenonstrålkastare/aktiva kurvljus som har
funktionen Automatiskt helljus med adaptiv funktionalitet är utrustade med kurvtagningsljus. Kurvtagningsljusen lyser temporärt upp området snett
framför bilen åt det håll ratten vrids i tvär kurva,
eller åt det håll blinkers används.
Aktiverad vid leverans från fabrik.
* Tillval/tillbehör.
95
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Strålkastare – anpassning av
ljusbild
Är bilen utrustad med aktiva xenonstrålkastare
och har funktionen Automatiskt helljus krävs att
ljusbilden ställs om vid skifte från höger- till vänstertrafik, och omvänt.
Dimljus bak
Då sikten är nedsatt på grund av dimma kan
dimljus bak användas för att andra trafikanter i
ett tidigt skede ska observera framförvarande
fordon.
OBS
Bestämmelser för användning av dimljus bak
varierar mellan olika länder.
Relaterad information
•
Aktiva xenonstrålkastare*
Ljusreglage (s. 88)
För bil utan funktionen Automatiskt helljus* behöver ingen anpassning av ljusbilden göras. Ljusbilden är utformad på ett sådant sätt att mötande
trafik inte bländas.
För bil med Automatiskt helljus krävs anpassning
av ljusbilden. Bilen måste stå stilla och motorn
vara igång när ljusbilden skiftas mellan högeroch vänstertrafik.
Ljusbilden skiftas i menysystemet MY CAR, se
MY CAR (s. 113).
Halogenstrålkastare
Ingen anpassning av ljusbilden behöver göras.
Ljusbilden är utformad på ett sådant sätt att
mötande trafik inte bländas.
Knapp för dimljus bak.
Dimljus bak kan endast tändas när nyckelläge II
är aktivt eller motorn är igång samt ljusreglagets
eller
.
vred står i läge
Tryck på knappen för till/från. Kontrollsymbolen
i kombiinstrumentet och lampan i knappen
lyser när dimljus bak är tänt.
Dimljus bak släcks automatiskt vid tryck på
START/STOP ENGINE-knappen eller när ljusreglagets vred ställs i läge
eller
.
96
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Bromsljus
Varningsblinkers
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.
Varningsblinkers varnar andra trafikanter genom
att bilens samtliga blinkerlampor blinkar samtidigt när denna funktion är aktiverad.
Bromsljuset tänds när bromspedalen trycks ner.
Dessutom tänds det när något av förarstödssystemen Adaptiv farthållare (s. 200), City
Safety (s. 218) eller Kollisionsvarnare (s. 224)
bromsar bilen.
Relaterad information
•
•
Blinkers (s. 98)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers (s. 294)
Relaterad information
•
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers (s. 294)
Knapp för varningsblinkers.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers.
Båda blinkersymbolerna i kombiinstrumentet
blinkar när varningsblinkers används.
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när bilen
bromsats så kraftigt att nödbromsljusen aktiverats och hastigheten understiger ca 10 km/h
(6 mph). Varningsblinkers förblir aktiva när man
stannat och deaktiveras då automatiskt när man
kör iväg igen eller deaktiveras om knappen trycks
in.
97
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Blinkers
Blinkersymboler
För blinkersymboler, se Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd (s. 71).
Relaterad information
•
Kupébelysning
Kupébelysningen aktiveras/deaktiveras med
knappar i reglagen ovanför framsätena och baksätet.
Varningsblinkers (s. 97)
G021149
Bilens blinkers manövreras med vänster rattspak.
Blinkerlamporna blinkar tre gånger eller kontinuerligt, beroende på hur långt uppåt eller nedåt
spaken förs.
Blinkers.
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och kupébelysning.
Läslampa vänster sida
Kort blinksekvens
För rattspaken uppåt eller nedåt till första
läget och släpp. Blinkerlamporna blinkar tre
gånger. Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR
(s. 113).
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller nedåt till yttersta
läget.
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
98
Läslampa höger sida
Kupébelysning
All belysning i kupén kan tändas och släckas
manuellt inom 30 minuter från det att:
•
motorn har stängts av och bilens elsystem är
i nyckelläge 0
•
bilen har låsts upp men motorn har inte startats.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Främre takbelysning
Belysning i lastutrymme
Läslamporna fram tänds eller släcks med ett
tryck på respektive knapp i takkonsolen.
Belysningen i lastutrymmet tänds respektive
släcks då bakluckan öppnas eller stängs.
Bakre takbelysning
Belysningsautomatik
G021150
Med knappen för kupébelysning kan tre lägen
väljas för belysningen i kupén:
Bakre takbelysning.
Lamporna tänds eller släcks med ett tryck på
respektive knapp.
Instegsbelysning
Instegsbelysningen (och kupébelysningen) tänds
respektive släcks när en sidodörr öppnas eller
stängs.
Handskfacksbelysning
Handskfacksbelysningen tänds respektive släcks
när luckan öppnas eller stängs.
Makeup-spegelbelysning
Belysningen till makeup-spegeln (s. 149) tänds
respektive släcks då locket öppnas eller stängs.
•
Av – höger sida intryckt, belysningsautomatiken är deaktiverad.
•
Neutralläge – belysningsautomatiken är
aktiverad.
•
På – vänster sida intryckt, kupébelysningen
är tänd.
Neutralläge
När knappen är i neutralläge, tänds och släcks
kupébelysningen automatiskt enligt nedanstående.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i två
minuter om någon av dörrarna är öppen.
Om någon belysning tänds manuellt och bilen
låses kommer den att släckas automatiskt efter
två minuter.
Stämningsljus*
När den vanliga kupébelysningen har slocknat
och motorn går lyser några lysdioder, bl.a. en i
takbelysningen för att ge ett svagt ljus och förhöja stämningen under färd. Ljuset gör det också
lättare att under den mörka tiden på dygnet se
föremål i förvaringsfack etc. Denna belysning
slocknar en liten stund efter den vanliga kupébelysningen när bilen låses. Ljusstyrkan regleras
med tumhjulet på ljusreglaget (s. 88).
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
•
bilen låses upp med fjärrnyckel eller nyckelblad, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 162)
eller Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr
(s. 166)
•
motorn stängts av och bilens elsystem är i
nyckelläge 0.
Kupébelysningen släcks när:
•
•
motorn startar
bilen låses.
* Tillval/tillbehör.
99
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Ledbelysning
Trygghetsbelysning
Torkare och spolare
Ledbelysning omfattas av halvljus, positionsljus,
lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning.
Trygghetsbelysning omfattas av positionsljus,
lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt instegsbelysning.
Torkare och spolare rengör vindrutan och bakrutan. Strålkastarna rengörs med högtrycksspolning.
En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd och
fungera som ledbelysning efter att bilen låsts.
Trygghetsbelysningen tänds med fjärrnyckeln, se
Fjärrnyckel – funktioner (s. 162), och används för
att tända bilens belysning på avstånd.
Vindrutetorkare24
1.
Ta fjärrnyckeln ur startlåset.
2.
För vänster rattspak mot ratten till ändläget
och släpp. Funktionen aktiveras på samma
sätt som vid helljusblink, se Hel-/halvljus
(s. 92).
3.
Stig ur bilen och lås dörren.
När funktionen aktiverats lyser halvljus, positionsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning.
Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in i menysystemet MY CAR, se
MY CAR (s. 113).
När funktionen aktiverats med fjärrnyckeln lyser
positionsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre taklampor samt instegsbelysning.
Tiden för hur länge trygghetsbelysningen ska hållas tänd kan ställas in i menysystemet MY CAR,
se MY CAR (s. 113).
Relaterad information
•
Ledbelysning (s. 100)
Relaterad information
•
Trygghetsbelysning (s. 100)
Vindrutetorkare och vindrutespolare.
Regnsensor, på/av
Tumhjul, känslighet/frekvens
Vindrutetorkare av
För spaken till läge 0 för att stänga av
vindrutetorkarna.
Enkelsvep
För spaken uppåt och släpp för att
göra ett svep.
24
100
För byte av torkarblad och serviceläge torkarblad, se Torkarblad (s. 379). För påfyllning av spolarvätska, se Spolarvätska – påfyllning (s. 381).
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Intervalltorkning
Ställ in antalet svep per tidsenhet med
tumhjulet när intervalltorkning är vald.
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal hastighet.
Torkarna sveper med hög hastighet.
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare – säkerställ att
torkarbladen inte är fastfrusna och att eventuell snö eller is på vindrutan (och bakrutan) är
bortskrapad.
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare under vintertid –
säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna
och att eventuell snö eller is på vindrutan (och
bakrutan) är bortskrapad.
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna
rengör vindrutan. Vindrutan ska vara blöt när
vindrutetorkarna arbetar.
Serviceläge torkarblad
För rengöring av vindruta/torkarblad och byte av
torkarblad, se Biltvätt (s. 401) och Torkarblad
(s. 379).
Regnsensor*
Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt.
Regnsensorns känslighet justeras med tumhjulet.
När regnsensorn är aktiverad tänds en lampa i
knappen och regnsensorsymbolen
visas i
kombiinstrumentet.
Regnsensorn deaktiveras automatiskt när fjärrnyckeln tas ur startlåset eller fem minuter efter
att motorn stängts av.
VIKTIGT
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn medan
bilen är igång eller fjärrnyckeln är i läge I eller
II. Symbolen i kombiinstrumentet och lampan
i knappen slocknar.
Spolning av strålkastare och rutor
Aktivera och ställ in känslighet
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen vara
igång eller fjärrnyckeln i läge I eller II samtidigt
som spaken till vindrutetorkarna ska vara i läge 0
alternativt i läge för enkelsvep.
Aktivera regnsensorn genom att trycka på regnsensorknappen
. Torkarna gör ett svep.
Om spaken förs uppåt gör torkarna extrasvep.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. (Ett extra svep görs
när tumhjulet vrids uppåt.)
Deaktivera
Deaktivera regnsensorn genom att trycka på
regnsensorknappen
eller för spaken nedåt
till ett annat torkarprogram.
Spolningsfunktion.
Spolning av vindruta
För spaken mot ratten för att starta vindrute- och
strålkastarspolarna.
Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna
några extra svep och strålkastarna spolas.
}}
* Tillval/tillbehör. 101
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Uppvärmda spolmunstycken*
Torkning och spolning av bakruta
Spolmunstyckena värms automatiskt vid kyla för
att förhindra att spolarvätskan fryser fast.
starta intervalltorkningsläge25. Funktionen upphör
när backväxel läggs ur.
Om bakrutetorkaren redan går med kontinuerlig
hastighet, sker ingen förändring.
Högtrycksspolning av strålkastare*
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar
stora mängder spolarvätska. För att spara vätska
spolas strålkastarna automatiskt vid var femte
spolning av vindrutan.
OBS
På bilar med regnsensor aktiveras bakrutetorkaren vid backning, om sensorn är aktiverad och det regnar.
Reducerad spolning
Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i behållaren och meddelandet om att man ska fylla på
spolarvätska visas i kombiinstrumentet, stängs
tillförseln av spolarvätska till strålkastarna av.
Detta för att prioritera rengöring av vindrutan och
sikten genom den.
Relaterad information
Bakrutetorkare – intervalltorkning
•
Spolarvätska – påfyllning (s. 381)
Bakrutetorkare – kontinuerlig hastighet
Genom att föra spaken framåt (se pil i bild ovan)
startas spolning och torkning av bakrutan.
OBS
Bakrutetorkaren är utrustad med ett överhettningsskydd som gör att motorn stängs av om
den blir överhettad. Bakrutetorkaren fungerar
igen efter en nedkylningsperiod.
Torkare – backning
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren
25
102
Denna funktion (intervalltorkning vid backning) kan stängas av. Uppsök en verkstad. Volvo rekommenderar en auktoriserad Volvoverkstad.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Fönsterhissar
Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – med övriga dörrars reglagepaneler manövreras respektive fönsterhiss.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kommer i kläm om/när fönstren stängs
med hjälp av fjärrnyckeln.
VARNING
Om det finns barn i bilen – tänk på att alltid
bryta strömmen till fönsterhissarna genom att
välja nyckelläge 0 och ta sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas. För information om
nyckellägen – se Nyckellägen – funktioner vid
olika nivåer (s. 81).
Manövrering
Reglagepanel i förardörr.
Elektrisk barnsäkerhetsspärr som förhindrar
att barn kan öppna dörrar bak inifrån* och
öppna/stänga fönster bak, se Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering* (s. 179).
Stängning av fönstren avbryts och fönstret öppnas om något hindrar dess rörelse. Det finns möjlighet att forcera klämskyddet när stängning
avbrutits t.ex. vid isbildning. Efter två på varandra
avbrutna stängningar kommer klämskyddet att
forceras och automatisk funktion deaktiveras
under en kort stund, nu går det att stänga genom
att kontinuerligt hålla knappen uppdragen.
OBS
Reglage för främre fönster
Kontrollera att inget barn eller andra passagerare kommer i kläm när fönstren stängs
från förardörren.
För att fönsterhissarna ska kunna användas
måste nyckelläget vara lägst I – se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 81). Efter motoravstängning kan fönsterhissarna manövreras i
några minuter efter att fjärrnyckeln tagits ur –
dock inte efter att en dörr har öppnats.
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet
då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att
öppna även de främre fönsterrutorna lite
grann.
Reglage för bakre fönster
VARNING
Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – övriga dörrars reglagepaneler kan endast manövrera respektive fönsterhiss.
Endast en reglagepanel i taget kan manövreras.
Manövrering av fönsterhissar.
Manövrering utan automatik
Manövrering med automatik
Manövrering utan automatik
För något av reglagen lätt uppåt/nedåt. Fönsterhissarna går upp/ner så länge reglaget hålls i
position.
}}
* Tillval/tillbehör. 103
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Manövrering med automatik
För något av reglagen uppåt/nedåt till ändläget
och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till sitt
ändläge.
Backspeglar – yttre
Manövrering med fjärrnyckel eller
centrallåsknapp
För att manövrera de elektriska fönsterhissarna
från utsidan med fjärrnyckeln, eller från insidan
med centrallåsknappen, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 162) eller Låsning/upplåsning – inifrån
(s. 175).
1.
Dra upp knappens främre del lätt för att
hissa upp rutan till sitt ändläge och håll kvar i
en sekund.
2.
Släpp knappen kort.
3.
Dra upp knappens främre del igen i en
sekund.
VARNING
Återställning måste ske för att klämskyddet
ska fungera.
26
104
Båda speglarna är krökta för att ge god överblick. Föremål kan synas vara längre bort än
vad de i verkligheten är.
Lagring av inställningar26
Inställningarna av backspeglarnas och förarsätets
lägen kan för varje fjärrnyckel lagras i bilnyckelminnet*, se Fjärrnyckel – personalisering*
(s. 159).
Vinkling av backspegel vid parkering26
Återställning
Ifall batteriet kopplats bort måste funktionen för
automatisk öppning återställas för att fungera
korrekt.
VARNING
De yttre backspeglarnas lägen justeras med
inställningsspaken i förardörrens reglage.
Backspegeln kan vinklas ner för att exempelvis
föraren ska kunna se vägkanten vid parkering.
Reglage för yttre backspeglar.
Inställning
1.
Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan i
knappen lyser.
2.
Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3.
Tryck en gång till på knappen L eller R. Lampan ska inte längre lysa.
–
Lägg i backväxeln och tryck in knappen L
eller R.
När backväxeln läggs ur återgår backspegeln
automatiskt till sitt ursprungliga läge efter
ca 10 sekunder, eller tidigare genom att trycka in
knappen L respektive R.
Automatisk vinkling av backspegel vid
parkering26
När backväxeln läggs i vinklas backspegeln automatiskt ner för att föraren exempelvis ska kunna
se vägkanten vid parkering. När backväxeln läggs
ur återgår backspegeln automatiskt till sitt
ursprungliga läge efter en stund.
Endast i kombination med elmanövrerat säte med minne, se Säten fram – elmanövrerade* (s. 83).
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Rutor och backspeglar –
eluppvärmning
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 113).
2.
Automatisk infällning vid låsning*
Fäll ut speglarna genom att trycka ner L och R
samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i utfällt
läge.
Eluppvärmningen används för att få bort is och
imma från vindrutan, bakrutan och de yttre backspeglarna.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Eluppvärmd vindruta*, bakruta och yttre
backspeglar
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln fälls
backspeglarna in/ut automatiskt.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 113).
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge
måste elektriskt återställas till neutralläge för att
den elektriska in-/utfällningen ska fungera korrekt:
1.
Fäll in speglarna med knapparna L och R.
2.
Fäll ut dem igen med knapparna L och R.
3.
Upprepa ovanstående procedur vid behov.
Släpp dem efter ca 1 sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
Lampan på backspeglarna tänds då trygghetsbelysning (s. 100) eller ledbelysning (s. 100) valts.
Relaterad information
•
•
Backspegel – inre (s. 106)
Rutor och backspeglar – eluppvärmning
(s. 105)
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Automatisk avbländning*
För att backspeglarna ska kunna vara utrustade
med denna funktion krävs att också den inre
backspegeln har automatisk avbländning, se
Backspegel – inre (s. 106).
Elektriskt infällbara backspeglar*
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in:
1.
Tryck ner knapparna L och R samtidigt (nyckelläge måste vara lägst I).
Eluppvärmning vindruta
Eluppvärmning bakruta och yttre backspeglar
Funktionen används för att få bort is och imma
från vindruta, bakruta och yttre backspeglar.
Ett tryck på respektive knapp startar uppvärmningen. Lampan i knappen visar att funktionen är
aktiv. Stäng av uppvärmningen så snart isen/
imman är borta för att inte belasta batteriet onödigt mycket. Funktionen stängs dock av automatiskt efter en viss tid.
}}
* Tillval/tillbehör. 105
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Se även Avfuktning och avfrostning av vindruta
(s. 133).
De yttre backspeglarna och bakrutan avimmas/
avisas automatiskt om bilen startas i yttertemperatur lägre än +7 °C. Autoavfrostning kan väljas i
menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 113).
Backspegel – inre
Automatisk avbländning*
Den inre backspegeln kan bländas av med ett
reglage i spegelns underkant. Alternativt bländar
backspegeln av automatiskt.
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglage för manuell
avbländning finns inte på spegel med automatisk
avbländning.
I backspegeln finns två sensorer – en framåtriktad och en bakåtriktad – som arbetar tillsammans
för att identifiera och eliminera bländande ljus.
Den framåtriktade sensorn känner av omgivande
ljus, medan den bakåtriktade sensorn känner av
ljus från bakomvarande fordons strålkastare.
Vid funktionen Fjärrstart (ERS)* avimmas/avisas
den eluppvärmda vindrutan automatiskt om
omgivningstemperaturen är lägre än +5 °C och
autoavfrostning har valts i menysystemet
MY CAR.
OBS
Skyms sensorerna av t.ex. parkeringstillstånd,
transpondrar, solskydd eller objekt i säten
eller i lastutrymmet på ett sådant sätt att ljus
förhindras att nå sensorerna, reduceras den
inre och de yttre backspeglarnas avbländningsfunktion.
Reglage för avbländning
Manuell avbländning
106
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det reflekteras i backspegeln och blända föraren. Blända
av med reglaget för avbländning när bakomvarande ljus stör:
Endast backspegel med automatisk avbländning
kan vara utrustad med kompass (s. 107).
1.
Blända av genom att föra reglaget in mot
kupén.
•
2.
Återgå till normalt läge genom att föra reglaget mot vindrutan.
Relaterad information
Backspeglar – yttre (s. 104)
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Kompass*
I backspegeln övre högra hörn finns en display
som visar i vilken kompassriktning bilens front
pekar.
Handhavande
Kalibrering
Kompassen kan behöva kalibreras för att visa rätt
kompassriktning.
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas flera
magnetiska zoner.
Gör så här för att kalibrera:
1.
Stanna bilen på en stor öppen yta som är fri
från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
2.
Starta bilen och stäng av all elektrisk utrustning (klimatanläggning, torkare etc.) samt se
till att alla dörrar är stängda.
OBS
Backspegel med kompass.
Åtta olika riktningar visas med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E (öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst), W (väster) och NW
(nordväst).
Kompassen aktiveras automatiskt när bilen
startas eller när nyckelläge II är aktivt, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 81). För att
deaktivera/aktivera kompassen – tryck in
knappen på backspegelns undersida med hjälp
av t.ex. ett gem.
Kalibreringen kan misslyckas eller helt utebli
om elektrisk utrustning inte stängs av.
3.
Håll knappen på backspegelns undersida
intryckt ca 3 sekunder (använd t.ex. ett gem).
Numret för aktuell magnetisk zon visas.
Magnetiska zoner.
4.
Tryck upprepade gånger på knappen tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se kartan över magnetiska zoner för kompass.
5.
Vänta tills displayen återgår till att visa tecknet C, alternativt håll knappen på backspegelns undersida intryckt ca 6 sekunder tills
det att tecknet C visas.
6.
Kör långsamt i en cirkel med en hastighet av
högst 10 km/h (6 mph) tills en kompassriktning visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar. Kör därefter ytterligare 2 varv
för att finjustera kalibreringen.
}}
* Tillval/tillbehör. 107
INSTRUMENT OCH REGLAGE
7.
8.
Bilar med eluppvärmd vindruta*: Om tecknet C visas i displayen när den eluppvärmda
vindrutan aktiveras, genomför då kalibrering
enligt punkt 6 ovan med den eluppvärmda
vindrutan aktiverad, se Avfuktning och
avfrostning av vindruta (s. 133).
Upprepa ovanstående procedur vid behov.
Taklucka*
Öppning
För att öppna takluckan till komfortläge27, tryck
reglaget bakåt till läget för automatisk öppning
och släpp. För att öppna takluckan maximalt, tryck
reglaget bakåt till läget för automatisk öppning
igen och släpp.
Takluckan manövreras med reglaget i taket.
Takluckans inre solskärm stängs manuellt.
Till takluckan hör en vindavvisare.
Takluckans manöverreglage är placerat i taket.
Takluckan kan öppnas vertikalt i bakkant eller
horisontellt. Nyckelläge I eller II behövs för att
takluckan ska kunna öppnas.
Öppna manuellt genom att trycka reglaget bakåt
till tryckpunkten för manuell öppning. Takuckan
rör sig mot komfortläge27 så länge reglaget hålls
bakåttryckt. För att öppna takluckan maximalt,
tryck reglaget bakåt igen.
G017823
Horisontell öppning
Horisontell öppning, bakåt/framåt.
Öppning, automatisk
Öppning, manuell
Stängning, manuell
Stängning, automatisk
27
108
Komfortläge är en öppen position för takluckan, där vindbrus och resonansljud under körning är på en behagligt låg nivå.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Stängning
Stäng manuellt genom att trycka reglaget framåt
till tryckpunkten för manuell stängning. Takluckan
rör sig mot stängt läge så länge reglaget hålls
framåttryckt.
Vertikal öppning
Stängning med fjärrnyckel eller
centrallåsknapp
VARNING
Strömtillförseln till takluckan bryts genom att välja
nyckelläge 0 och ta fjärrnyckeln ur startlåset.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till takluckan
genom att välja nyckelläge 0 och ta sedan
med fjärrnyckeln då bilen lämnas. För information om nyckellägen – se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 81).
Vertikal öppning, uppåt i bakkant.
Öppna genom att trycka reglagets bakkant
uppåt.
Stäng genom att dra reglagets bakkant
nedåt.
G021345
Stäng automatiskt genom att trycka reglaget till
läget för automatisk stängning och släpp.
G028900
Klämrisk då takluckan stängs. Takluckans
klämskydd fungerar endast vid automatisk
stängning, inte vid manuell.
Fjärrnyckel
– Gör ett långt tryck på fjärrnyckelns låsknapp
till dess att takluckan och alla fönstren
stängs samt dörrarna och bakluckan låses.
Om stängningen behöver avbrytas, tryck på fjärrnyckelns låsknapp igen.
}}
109
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Centrallåsknapp
Centrallåsknappen i förardörr eller passagerardörr* kan användas för stängning av takluckan.
–
Vindavvisare
Menyhantering – kombiinstrument
Med vänster rattspak styrs de menyer (s. 111)
som visas i informationsdisplayen i kombiinstrumentet (s. 66). Vilka menyer som visas är
beroende av nyckelläget (s. 81).
Gör ett långt tryck på centrallåsknappen
till dess att takluckan och alla fönstren
stängs samt dörrarna och bakluckan låses.
Om stängningen behöver avbrytas, tryck på centrallåsknappen igen.
VARNING
Om takluckan stängs med fjärrnyckeln eller
centrallåsknappen, kontrollera att ingen kommer i kläm.
Solskärm
Till takluckan hör en inre manuellt skjutbar solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen
automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget och skjut
solskärmen framåt för att stänga den.
Till takluckan hör en vindavvisare som fälls upp
när takluckan är i öppet läge.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel – funktioner (s. 162)
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 175)
Display (analogt kombiinstrument) och reglage för
menyhantering.
Klämskydd
Takluckan har ett klämskydd som löser ut vid
automatisk stängning om takluckan blockeras av
något föremål. Vid blockering stannar takluckan
och öppnas därefter automatiskt till det senast
öppnade läget.
110
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Menyöversikt – kombiinstrument
Nollställning färddator
Vilka menyer som visas i kombiinstrumentets
informationsdisplay är beroende av nyckelläget (s. 81).
Relaterad information
Vissa av nedanstående menyalternativ förutsätter
att funktion och hårdvara är installerad i bil.
•
•
•
Kombiinstrument, analogt – översikt (s. 66)
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 67)
Menyhantering – kombiinstrument (s. 110)
Analogt kombiinstrument
Digital hastighet
Parkeringsvärmare*
Display (digitalt kombiinstrument) och reglage för menyhantering.
OK – åtkomst av meddelandelista samt
bekräftar meddelanden.
Tumhjul – bläddrar mellan menyval.
RESET – nollställer aktiv funktion. Används i
vissa fall till att välja/aktivera en funktion, se
förklaring under respektive funktion.
Om meddelande (s. 112) finns måste det bekräftas med OK för att menyerna ska visas.
Relaterad information
•
Meddelanden – hantering (s. 113)
Extravärmare*
Färddatoralternativ
Servicestatus
Oljenivå28
Meddelanden (##)29
Digitalt kombiinstrument
Inställningar*
Teman
Kontrastläge/Färgläge
Servicestatus
Meddelanden29
Oljenivå28
Parkeringsvärmare*
28
29
Vissa motorer.
Antal meddelanden anges inom parentes.
* Tillval/tillbehör. 111
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Meddelanden
Samtidigt som en varnings-, informations- eller
kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande
meddelande i informationsdisplayen.
112
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
Tid för service
överskriden
Följs inte serviceintervall
täcker inte garantin eventuellt skadade delar – kontakta en verkstadB.
Tillfälligt
avstängdA
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs
automatiskt under körning
eller efter omstart.
Låg batterispänning
Strömsparläge
Ljudsystemet avstängt för
att spara energi. Ladda batteri.
Meddelande
Innebörd
Stanna snarastA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk –
kontakta en verkstadB.
Växellåda
Oljebyte
erfordras
Kontakta en verkstadB för
kontroll av bilen så snart
som möjligt.
Stanna
motornA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk –
kontakta en verkstadB.
Växellåda
Minskad prestanda
Växellådan klarar inte full
kapacitet. Kör försiktigt tills
meddelandet slocknarC.
Service snarastA
Kontakta en verkstadB för
omgående kontroll av bilen.
Service
erfordrasA
Kontakta en verkstadB för
kontroll av bilen så snart
som möjligt.
Se handbokA
Läs ägarmanualen.
Boka tid för
service
Dags att boka service –
kontakta en verkstadB.
Tid för service
Dags för service – kontakta
en verkstadB. Tidpunkten
påverkas av antal körda mil,
antal månader sedan
senaste service, motorns
gångtid och oljekvalitet.
Vid upprepad visning – kontakta en verkstadB.
Växellådan
varm Sänk
hastigheten
Växellådan
varm Stanna
snarast Låt
svalna
Kör lugnare eller stanna
bilen på ett säkert sätt.
Lägg ur växeln och låt
motorn gå på tomgång tills
meddelandet slocknarC.
Kritiskt fel. Stanna genast
bilen på ett säkert sätt och
kontakta en verkstadB.
A
B
C
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var problem har uppstått.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
För mer information rörande automatisk växellåda, se Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 277).
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Relaterad information
•
•
Meddelanden – hantering (s. 113)
Menyhantering – kombiinstrument (s. 110)
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Meddelanden – hantering
MY CAR
Med vänster rattspak kan man bekräfta och
bläddra bland meddelanden (s. 112) som visas i
kombiinstrumentets informationsdisplay.
MY CAR är en menykälla som hanterar många
av bilens funktioner, t.ex. City Safety™, lås och
larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan
etc.
Samtidigt som en varnings-, informations- eller
kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande
meddelande i displayen. Felmeddelande lagras i
en minneslista tills felet åtgärdats.
Tryck in OK på vänster rattspak för att bekräfta
ett meddelande. Bläddra bland meddelanden
med tumhjulet (s. 110).
Vissa funktioner är standard, andra är tillval –
utbudet varierar även beroende av marknad.
Handhavande
Navigering bland menyerna sker med knappar på
mittkonsolen eller med rattens högra knappsats*.
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på OK) innan den tidigare aktiviteten
kan återupptas.
Relaterad information
•
Menyöversikt – kombiinstrument (s. 111)
Kontrollpanel i mittkonsol och knappsats i ratt. Bilden är
schematisk – antal funktioner och knapparnas placering
varierar beroende på vald utrustning och marknad.
MY CAR – öppnar menysystemet MY CAR.
}}
* Tillval/tillbehör. 113
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
OK/MENU – tryck på knappen i mittkonsolen eller tumhjulet i ratten för att välja/bocka
i markerat menyalternativ eller lagra vald
funktion i minnet.
TUNE – vrid på vredet i mittkonsolen eller
tumhjulet i ratten för att stega upp/ner bland
menyalternativ.
EXIT
EXIT-funktioner
Beroende av i vilken funktion markören befinner
sig vid ett kort tryck på EXIT och på vilken menynivå, kan något av följande ske:
•
•
•
•
•
Färddator
Bilens färddator registrerar och beräknar värden
som t.ex. körsträcka, bränsleförbrukning och
medelhastighet vid körning.
Färddatorns innehåll och utseende varierar
beroende av om kombiinstrumentet är analogt
eller digitalt:
•
Färddator – analogt kombiinstrument
(s. 116)
•
Färddator – digitalt kombiinstrument (s. 119)
aktuell funktion avbryts
Uppgiften om aktuell bränsleförbrukning uppdateras fortlöpande – ungefär varje sekund. När
bilen framförs i låg hastighet visas förbrukningen
per tidsenhet – i högre hastighet visas den relaterad till körsträcka.
senast gjorda val ångras
leder uppåt i menysystemet.
Informationen från färddatorn kan visas i kombiinstrumentets informationsdisplay30.
Trippmätare
Färddatorn har två trippmätare och en vägmätare
för total körsträcka.
114
Gäller Bi-Fuel*-bil
Vid gasdrift visar färddatorn motsvarande medelförbrukning av gas.
Nuvarande förbrukning
Ett långt tryck på EXIT leder till normalvyn för MY
CAR eller om man befinner sig i normalvyn till
högsta menynivån (huvudkällmenyn).
30
OBS
Viss avvikelse kan uppstå om en bränsledriven värmare* har använts.
Medelhastighet
inmatade tecken raderas
För beskrivning av menyalternativ och sökvägar i
MY CAR, se supplement Sensus Infotainment.
Genomsnittlig bränsleförbrukning beräknas från
senaste nollställning.
Genomsnittshastigheten beräknas för avverkad
körsträcka sedan senaste nollställning.
telefonsamtal avvisas
Menyalternativ och sökvägar
Medelförbrukning
Olika enheter (km/miles) kan väljas för visning –
se avsnitt "Ändra enhet" (s. 114).
Gäller Bi-Fuel*-bil
Vid gasdrift visar färddatorn motsvarande förbrukning av gas.
Displayens utseende och visning kan variera beroende av instrumentvariant.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Räckvidd – körsträcka till tom tank
Färddatorn visar ungefärlig sträcka som kan
köras med kvarvarande bränslemängd i tanken.
När rubrik Räckvidd visar "----" finns ingen
garanterad körsträcka kvar.
•
Fyll då på bränsle snarast möjligt.
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
under senast körda 30 km och återstående körbar bränslemängd.
Digital hastighetsvisning i annan
enhet31
Om huvudinstrumentet är graderat i mph visas
den motsvarande digitala hastigheten som km/h.
Ändra enhet
Det går att växla avstånds- och bränsleenhet i
menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 113).
OBS
Förutom i Färddatorn, ändras dessa enheter
samtidigt även i Volvos navigationssystem*.
OBS
Viss avvikelse kan uppstå om körsättet ändras.
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka. För mer information om hur
bränsleförbrukningen kan påverkas, se Volvo Personvagnars miljöfilosofi (s. 22).
Relaterad information
•
Färddator – analogt kombiinstrument
(s. 116)
•
•
Färddator – digitalt kombiinstrument (s. 119)
Färddator – färdstatistik* (s. 122)
Gäller Bi-Fuel*-bil
OBS
Indikering av körsträcka till tom tank gäller
enbart bensintanken.
31
Endast digitalt kombiinstrument och vissa marknader.
* Tillval/tillbehör. 115
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Färddator – analogt
kombiinstrument
Reglage
Informationen från färddatorn kan visas i kombiinstrumentet och manövreras med reglagen på
vänster rattspak och med kombiinstrumentets
meny.
Kontroll och inställningar kan göras direkt efter
att kombiinstrumentet automatiskt tänds upp i
samband med upplåsning. Om inget av färddatorns reglage påverkas inom ca 30 sekunder
efter öppnad förardörr, släcks instrumentet varefter antingen nyckelläge II eller motorstart krävs
för att kunna manövrera färddatorn.
1.
För att säkerställa att inget reglage befinner
sig mitt i en sekvens – nollställ dem först
med två tryck på RESET.
2.
Vrid på tumhjulet för att bläddra mellan alternativen och stanna på önskad rubrik.
Informationsdisplay och reglage.
OK – öppnar kombiinstrumentets meny,
bekräftar meddelanden eller menyval.
Om ett varningsmeddelande visas när Färddatorn används måste meddelandet först kvitteras innan färddatorn kan aktiveras igen.
116
Välj vilken färddata som ska visas:
Färddatorns visning i kombiinstrumentet kan skiftas till ett annat alternativ när som helst under
färden. Ett av alternativen innebär att ingen färddata visas.
OBS
•
Färddatoralternativ
Tumhjul – bläddrar mellan menyval eller färddatoralternativ.
RESET – nollställer aktuell trippmätare eller
backar ut ur menystrukturen.
Kvittera meddelandet med ett kort tryck
på blinkerspakens OK-knapp.
Färddatorrubrik i kombiinstrumentet
Information
Trippmätare T1 och miltal
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T1.
Trippmätare T2 och miltal
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T2.
Räckvidd
För mer information – se avsnittet "Räckvidd – körsträcka till tom tank" (s. 114).
Bränsleförbrukning
Aktuell förbrukning.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Färddatorrubrik i kombiinstrumentet
Information
Medelhastighet
•
Ingen färddatorinformation.
Detta alternativ visar en tom display och markerar även början/slutet på loopen.
Långt tryck på RESET nollställer Medelhastighet.
Nollställa färddata
Funktioner i kombiinstrumentets meny
2.
Tryck på OK.
1.
Vrid på tumhjulet och stanna på färddatorrubriken som ska nollställas: T1 och miltal, T2
och miltal eller Medelhastighet.
I kombiinstrumentets meny finns inställningsmöjligheter för bl.a. färddator. Öppna menyn för att
kontrollera/justera funktionerna i tabellen nedan.
3.
Bläddra bland funktionerna med tumhjulet
och välj/bekräfta med OK.
2.
Ett långt tryck på RESET nollställer värdet för
vald rubrik.
1.
4.
Avsluta med två tryck på RESET efter utförd
kontroll/justering.
Varje rubrik måste nollas individuellt.
För att säkerställa att inget reglage befinner
sig mitt i en sekvens – nollställ dem först
med två tryck på RESET.
Funktioner
Information
Digital hastighet
Visar bilens hastighet digitalt i kombiinstrumentets centrum.
•
•
•
km/h
mph
Ingen visning
Parkeringsvärmare*
•
•
•
För beskrivning av programmering tidur, se Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 139).
Direktstart
Tidur 1 – leder till meny för val av klockslag.
Tidur 2 – leder till meny för val av klockslag.
Extravärmare*
• Auto På
• Av
För mer information, se Extravärmare* (s. 143).
}}
* Tillval/tillbehör. 117
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Funktioner
Information
Färddatoralternativ
Här aktiveras de alternativ som ska finnas som valbara rubriker i färddatorn. Symbolerna för redan valda alternativ är vita och försedda med en "bock" – övriga är grå och
saknar "bock".
•
•
•
•
•
Körsträcka till tom tank
Bränsleförbrukning
Medelhastighet
Trippmätare T1 och miltal
Trippmätare T2 och miltal
Servicestatus
Visar antal månader och körsträcka till nästa service.
OljenivåA
För mer information, se Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 365).
Meddelanden (##)
För mer information, se Meddelanden – hantering (s. 113).
A
Vissa motorer.
Relaterad information
•
•
118
Färddator (s. 114)
Färddator – färdstatistik* (s. 122)
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Färddator – digitalt
kombiinstrument
Färddatoralternativ
Reglage
Välj vilken färddata som ska visas:
Informationen från färddatorn kan visas i kombiinstrumentet och manövreras med reglagen på
vänster rattspak och med kombiinstrumentets
meny.
Kontroll och inställningar kan göras direkt efter
att kombiinstrumentet automatiskt tänds upp i
samband med upplåsning. Om inget av färddatorns reglage påverkas inom ca 30 sekunder
efter öppnad förardörr, släcks instrumentet varefter antingen nyckelläge II eller motorstart krävs
för att kunna manövrera färddatorn.
OBS
Tre färddatoralternativ kan visas samtidigt – en i vardera
”fönster”.
Om ett varningsmeddelande visas när Färddatorn används måste meddelandet först kvitteras innan färddatorn kan aktiveras igen.
•
Kvittera meddelandet med ett kort tryck
på blinkerspakens OK-knapp.
1.
För att säkerställa att inget reglage befinner
sig mitt i en sekvens – nollställ dem först
med två tryck på RESET.
2.
Vrid på tumhjulet för att bläddra mellan
rubrikkombinationerna.
3.
Stanna på önskad kombination för konstant
visning av denna färddata i kombiinstrumentet.
Färddatorns visning i kombiinstrumentet kan skiftas till ett annat alternativ när som helst under
färden. Ett av alternativen innebär att ingen färddata visas.
OK – öppnar kombiinstrumentets meny,
bekräftar meddelanden eller menyval.
Tumhjul – bläddrar mellan menyval eller färddatoralternativ.
RESET – nollställer aktuell trippmätare eller
backar ut ur menystrukturen.
Rubrikkombinationer
Information
Medelförbrukning
Trippmätare T1 + Mätarställning
Medelhastighet
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T1.
Nuvarande förbrukning
Trippmätare T2 + Mätarställning
Körsträcka till tom tank
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T2.
Mätarställning
kmh<>mph
Nuvarande förbrukning
Ingen färddatorinformation.
kmh<>mph – se avsnittet Omvänd digital hastighetsvisning (s. 114).
Detta alternativ släcker samtliga färddatorns tre displayer och markerar även början/slutet på loopen.
}}
119
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Nollställa färddata
Trippmätare
1. Vrid på tumhjulet och stanna på rubrikkombinationen med trippmätaren som ska nollställas.
2.
Ett långt tryck på RESET nollställer värdet för
vald rubrik.
Medelhastighet och medelförbrukning
1. Tryck på OK för att öppna kombiinstrumentets meny.
2.
Bläddra till menyvalet Nollställning
färddator med tumhjulet och bekräfta med
OK.
1.
För att säkerställa att inget reglage befinner
sig mitt i en sekvens – nollställ dem först
med två tryck på RESET.
3.
Välj att nollställa medelförbrukning, medelhastighet eller att nollställa båda. Bekräfta
valet med OK.
2.
Tryck på OK.
3.
Bläddra bland funktionerna med tumhjulet
och välj/bekräfta med OK.
4.
Avsluta med två tryck på RESET efter utförd
kontroll/justering.
4.
Avsluta med ett tryck på RESET.
Funktioner i kombiinstrumentets meny
I kombiinstrumentets meny finns inställningsmöjligheter för bl.a. färddator. Öppna menyn för att
kontrollera/justera funktionerna i tabellen nedan.
Funktioner
Information
Nollställning färddator
Nollställ värdet på medelförbrukningen av bränsle och medelhastighet.
•
•
Observera att denna funktion inte nollställer de båda trippmätarna T1 och T2.
Medelförbrukning
Medelhastighet
Meddelanden
För mer information, se Meddelanden – hantering (s. 113).
Teman
Välj tema för kombiinstrumentets (s. 66) utseende.
Inställningar*
Välj Auto På eller Av.
För mer information, se Extravärmare* (s. 143).
Kontrastläge/Färgläge
120
Justera kombiinstrumentets ljus- och färgintensitet.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Funktioner
Information
Parkeringsvärmare*
För beskrivning av programmering tidur, se Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 139).
• Direktstart
• Symbol Tidur 1 – leder till meny för val av klockslag.
• Symbol Tidur 2 – leder till meny för val av klockslag.
Servicestatus
Visar antal månader och körsträcka till nästa service.
OljenivåA
För mer information, se Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 365).
A
Vissa motorer.
Relaterad information
•
•
Färddator (s. 114)
Färddator – färdstatistik* (s. 122)
* Tillval/tillbehör. 121
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Färddator – färdstatistik*
Färdstatistik från färddatorn kan visas i mittkonsolens bildskärm och ger en grafisk översikt över
bränsleförbrukningen.
Inställningar
Olika inställningar kan göras för färdstatistik i
menysystemet MY CAR – Färdstatistik.
• Nollställ då bilen har varit avstängd i
minst 4h – markera i rutan med ENTER och
backa ut ur menyn med EXIT. Med detta
alternativ markerat raderas all statistik automatiskt efter avslutad körning och bilen har
stått stilla mer än 4 timmar. Vid påföljande
motorstart börjar färdstatistiken om från noll.
Funktion
–
Öppna menysystemet MY CAR (s. 113) och
välj Färdstatistik för att se stapeldiagram.
• Påbörja ny resa – med ENTER raderas all
tidigare statistik, backa ut ur menyn med
EXIT. Om en ny körcykel ska påbörjas innan
4 timmar förflutit måste aktuell period först
raderas manuellt med detta alternativ.
Se även information om Eco guide (s. 70) .
Relaterad information
•
Färddator (s. 114)
Färdstatistik32
Varje stapel symboliserar 1 km eller 10 km körd
sträcka, beroende av vald skala – stapeln längst
till höger visar värdet för aktuell pågående kilometer eller 10 km.
Med TUNE-ratten kan skalan för staplarna skiftas
mellan 1 km och 10 km – markören längst till
höger skiftar läge mellan uppe och nere relaterat
vald skala.
32
122
Bilden är schematisk – layout kan variera beroende av bilmodell eller uppdaterad mjukvara.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
KLIMAT
Allmänt om klimat
•
Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering (s. 129). Klimatanläggningen kyler
eller värmer samt avfuktar luften i kupén.
OBS
Luftkonditioneringen (AC) (s. 132) kan
stängas av, men för bästa möjliga klimatkomfort i kupén och undvikande av imma på
rutorna bör den alltid vara påslagen.
Att tänka på
•
•
Genomvädringsfunktionen (s. 176) öppnar/
stänger alla sidofönster samtidigt och kan
användas exempelvis för att snabbt vädra ur
bilen vid varmt väder.
•
Sopa bort is och snö från luftintaget till
klimatanläggningen (spalten mellan huv och
vindruta).
•
Vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen.
Detta är normalt.
•
124
För att luftkonditioneringen ska fungera optimalt bör sidofönster och taklucka* vara
stängda.
När motorn behöver maximal kraft, t.ex. vid
fullgasacceleration, kan luftkonditioneringen
tillfälligt stängas av. Det kan då uppstå en tillfällig temperaturökning i kupén.
För att ta bort imma på fönstrens insida ska
defrosterfunktionen (s. 133) användas i första hand. För att minska risken för uppkomst
av imma ska fönstren hållas rena och putsas
med vanligt fönsterputsmedel.
Bilar med Start/Stop*
Vid auto-stoppad (s. 283) motor kan viss utrustning få sin funktion tillfälligt reducerad, t.ex. klimatanläggningens fläkthastighet (s. 131).
Bilar med ECO*
När funktionen ECO (s. 291) aktiveras kan viss
utrustning få sin funktion tillfälligt reducerad eller
avstängd, t.ex. luftkonditioneringen (s. 132).
OBS
Faktisk temperatur
Temperaturen som väljs i kupén motsvarar den
fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till yttertemperatur, lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring bilen.
I systemet finns en solsensor (s. 125) som känner av på vilken sida solen skiner in i kupén.
Detta medför att temperaturen kan skilja mellan
höger och vänster luftmunstycken trots att regleringen är inställd på samma temperatur på båda
sidor.
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 124)
Temperaturreglering i kupé (s. 132)
Vid aktivering av ECO-funktionen ändras
några parametrar i klimatsystemets inställningar och några el-förbrukares funktioner
reduceras. Vissa inställningar kan återställas
manuellt, men full funktionalitet återfås
endast genom att avaktivera ECO-funktionen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Faktisk temperatur (s. 124)
Menyinställningar – klimat (s. 127)
Elektronisk klimatanläggning – ECC (s. 129)
Luftdistribution i kupé (s. 127)
Luftkvalitet (s. 125)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Sensorer – klimat
Luftkvalitet
Luftkvalitet – kupéfilter
Klimatanläggningen har ett antal sensorer till
hjälp för att reglera temperaturen (s. 124) i bilen.
Interiören i kupén är utformad för att vara trivsam
och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker.
All luft som kommer in i bilens kupé renas med
ett filter.
•
Solsensorn sitter på instrumentpanelens
ovansida.
•
Temperatursensorn för kupén sitter nedanför
klimatpanelen.
•
Yttertemperatursensorn sitter i yttre backspegeln.
•
Fuktsensorn* sitter vid inre backspegeln.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna med
klädesplagg eller andra föremål.
•
•
•
Kupéfilter (s. 125)
•
Interior Air Quality System (IAQS) (s. 126)*
Material i kupén (s. 126)
Clean Zone Interior Package
(CZIP) (s. 126)*
Filtret måste bytas med jämna mellanrum. Följ
Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt förorenad miljö kan
filtret behöva bytas oftare.
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 124)
Relaterad information
•
Luftkvalitet (s. 125)
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 124)
* Tillval/tillbehör. 125
KLIMAT
Luftkvalitet – Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
CZIP omfattar en serie modifieringar som håller
kupén ännu renare från allergi- och astmaframkallande substanser.
Följande ingår:
•
•
En utbyggd fläktfunktion som innebär att
fläkten startar när bilen öppnas med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med friskluft.
Funktionen startar vid behov och stängs av
automatiskt efter en stund eller då en av
dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet
under vilket fläkten går minskar successivt på
grund av minskat behov fram tills bilen är 4
år.
126
Luftkvalitet – material
Utprovade material har utvecklats för att minimera dammängden i kupén och bidra till att
kupén blir lättare att hålla ren.
Om utomhusluften är förorenad stängs luftintaget
och luften återcirkuleras.
Mattorna i både kupén och lastutrymmet är löstagbara och lätta att ta ur och göra rena. Använd
rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som
rekommenderas av Volvo för att rengöra interiören (s. 404).
Det är möjligt att aktivera/deaktivera funktionen i
menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 113).
OBS
Allmänt om klimat (s. 124)
Luftkvalitet (s. 125)
Relaterad information
•
Luftkvalitet (s. 125)
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn
alltid vara inkopplad.
I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
Luftkvalitetssystemet IAQS (s. 126) är ett
helautomatiskt system som renar luften i
kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och marknära ozon.
Relaterad information
•
•
Luftkvalitet – IAQS*
Luftkvalitetssystemet IAQS avskiljer gaser och
partiklar så att halten av lukter och föroreningar i
kupén reduceras.
Vid imbildning bör luftkvalitetssensorn kopplas ur och defrosterfunktionerna för vindruta
och sidorutor samt bakruta användas.
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 124)
Luftkvalitet (s. 125)
Luftkvalitet – Clean Zone Interior Package
(CZIP)* (s. 126)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Menyinställningar – klimat
Luftdistribution i kupé
Det är möjligt att aktivera/deaktivera eller ändra
grundinställning för sex av klimatanläggningens
funktioner via mittkonsolen.
Den inkommande luften fördelas genom ett antal
olika munstycken i kupén.
•
•
•
Fläktnivå vid automatisk klimatreglering (s. 131).
Återcirkulationstimer (s. 134).
Automatisk start av bakrutedefroster (s. 105)1.
•
•
Luftkvalitetssystem* (s. 126).
•
Automatisk start av rattvärme (s. 88).
Automatisk start av sätesvärme förare (s. 130).
Mer information finns i beskrivningen av menysystemet (s. 113).
Klimatanläggningens funktioner kan i menysystemet MY CAR återställas till grundinställningen.
För beskrivning av menysystemet, se MY CAR
(s. 113).
Öppet
I AUTO-läget sker luftdistributionen helt automatiskt.
Vid behov går den att styra manuellt, se luftfördelningstabellen (s. 135).
Relaterad information
•
1
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanel
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om de yttersta munstyckena riktas mot sidofönstren kan imma elimineras.
Allmänt om klimat (s. 124)
Vid funktionen Fjärrstart (ERS)* avimmas/avisas även den eluppvärmda vindrutan automatiskt om inställningen för bakrutedefroster är aktiverad.
}}
* Tillval/tillbehör. 127
KLIMAT
||
Ventilationsmunstycken i dörrstolpar
Luftfördelning
Vald luftfördelning visas i mittkonsolens bildskärm.
Stängt
Luftfördelning – defroster vindruta
Öppet
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om munstyckena riktas mot fönstren kan imma
elimineras i kallt klimat.
Om munstyckena riktas in mot kupén erhålls, i
varmt klimat, en behaglig miljö i baksätet.
OBS
Tänk på att små barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
128
Luftfördelning – ventilation golv
Figuren utgörs av tre knappar. Vid tryck på
knapparna tänds i bildskärmen (se följande bild)
motsvarande figur och en pil framför respektive
del av figuren som visar vilken luftfördelning som
är vald. För mer information, se luftfördelningstabellen (s. 135).
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 124)
Autoreglering (s. 131)
Luftdistribution – återcirkulation (s. 134)
KLIMAT
Elektronisk klimatanläggning – ECC
ECC (Electronic Climate Control) håller den
temperatur som väljs i kupén och kan ställas in
separat för förar- och passagerarsidan.
Temperaturreglering (s. 132), vänster sida
Eluppvärmt framsäte (s. 130), vänster sida
Med autofunktionen regleras temperatur, luftkonditionering, fläkthastighet, återcirkulation och
luftfördelning automatiskt.
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar (s. 105)
•
Allmänt om klimat (s. 124)
Eluppvärmt framsäte (s. 130), höger sida
Eluppvärmd vindruta* och max. defroster (s. 133)
Temperaturreglering (s. 132), höger sida
Fläkt (s. 131)
Återcirkulation (s. 134)
Luftfördelning (s. 127) – ventilation golv
ECO* (s. 291)
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
AUTO – Automatisk klimatreglering (s. 131)
Luftfördelning – defroster vindruta
Relaterad information
AC – Luftkonditionering på/av (s. 132)
* Tillval/tillbehör. 129
KLIMAT
Eluppvärmda framsäten*
•
Framsätenas uppvärmning har tre lägen för att
öka komforten för förare och passagerare när
det är kallt.
Lägsta värmenivån – ett orange fält lyser i
bildskärmen.
•
Stäng av värmen – inget fält lyser.
Eluppvärmt baksäte*
Uppvärmningen av baksätets2 ytterpositioner har
tre lägen för att öka komforten för passagerare
när det är kallt.
VARNING
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon
anledning har svårigheter att hantera reglaget
för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan
brännskada uppstå.
Automatisk start av förarsätesvärme
Med automatisk start av förarsätesvärme aktiverad kommer förarsätet att ha högsta värmenivån
vid motorstart.
Aktuell värmenivå visas i mittkonsolens bildskärm.
Tryck upprepade gånger på
knappen för att skifta mellan de
olika nivåerna eller stänga av
funktionen.
Automatisk start sker när bilen är kall och omgivningstemperaturen är lägre än ca +10 °C.
Det är möjligt att aktivera/deaktivera funktionen i
menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 113).
Relaterad information
Tre värmenivåer som ger olika uppvärmningseffekt finns:
130
•
Högsta värmenivån – tre orange fält lyser i
mittkonsolens bildskärm (se bilden ovan).
•
Lägre värmenivån – två orange fält lyser i
bildskärmen.
•
•
Allmänt om klimat (s. 124)
Eluppvärmt baksäte* (s. 130)
Aktuell värmenivå visas i tryckknappens lampor.
Tryck upprepade gånger på knappen för att skifta
mellan de olika nivåerna eller stänga av funktionen.
Tre värmenivåer som ger olika uppvärmningseffekt finns:
•
•
•
•
Högsta värmenivån – tre lampor lyser.
Lägre värmenivån – två lampor lyser.
Lägsta värmenivån – en lampa lyser.
Stäng av värmen – ingen lampa lyser.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
VARNING
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon
anledning har svårigheter att hantera reglaget
för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan
brännskada uppstå.
Fläkt
Autoreglering
Fläkten bör alltid vara aktiverad, detta för att undvika imma på rutorna.
Autofunktionen reglerar automatiskt temperatur (s. 132), luftkonditionering (s. 132), fläkthastighet (s. 131), återcirkulation (s. 134) och
luftfördelning (s. 127).
OBS
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in – vilket kan ge risk för
imma på rutorna.
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 124)
Eluppvärmda framsäten* (s. 130)
Fläktvred
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten. Om
AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt (s. 131) –
tidigare inställd fläkthastighet
kopplas ur.
Relaterad information
•
•
2
Vid val av en eller flera manuella funktioner fortsätter övriga
funktioner att styras automatiskt. Vid tryck på AUTO kopplas
alla manuella inställningar bort.
Bildskärmen visar
AUTOKLIMAT.
Allmänt om klimat (s. 124)
Fläkthastigheten i automatläget kan ställas in i
menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 113).
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 124)
Elektronisk klimatanläggning – ECC (s. 129)
Eluppvärmt baksäte utgår om man väljer till integrerad barnstol (s. 50).
* Tillval/tillbehör. 131
KLIMAT
Temperaturreglering i kupé
När bilen startas är den senast gjorda temperaturinställningen kvar.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
Aktuell temperatur för vardera sida visas i mittkonsolens
bildskärm.
Med vredet kan temperaturen
ställas in – separat för förarsidan och passagerarsidan.
132
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 124)
Faktisk temperatur (s. 124)
Elektronisk klimatanläggning – ECC (s. 129)
Luftkonditionering
Luftkonditioneringen kyler ned och avfuktar
inkommande luft vid behov.
När lampan i AC-knappen lyser
styrs luftkonditioneringen av
systemets automatik.
När lampan i AC-knappen är
släckt är luftkonditioneringen
urkopplad. Övriga funktioner
styrs fortfarande automatiskt. När max. defrosterfunktionen (s. 133) aktiveras slås luftkonditioneringen på automatiskt, så att luften avfuktas maximalt.
KLIMAT
Avfuktning och avfrostning av
vindruta
För bilar utan eluppvärmd vindruta finns en
avfrostningsnivå:
Eluppvärmd vindruta* och max. defroster
används för att snabbt få bort imma och is från
vindruta och sidorutor.
•
Luft strömmar till rutorna – symbol (2) lyser i
bildskärmen.
•
Stäng av funktionen – ingen symbol lyser.
För bilar med eluppvärmd vindruta finns två olika
avfrostningsnivåer:
•
Starta eluppvärmningen av vindrutan3 – symbol (1) lyser i bildskärmen.
•
Starta eluppvärmningen av vindrutan3 och
luftström till rutorna – symbolerna (1) och (2)
lyser i bildskärmen.
•
Stäng av funktionen – ingen symbol lyser.
OBS
Eluppvärmd vindruta är inte tillgänglig när
motorn är auto-stoppad (s. 283).
När funktionen max. defroster är aktiv sker dessutom följande för att ge maximal avfuktning av
luften i kupén:
•
•
Vald inställning visas i mittkonsolens bildskärm.
Eluppvärmd vindruta*
Max. defroster
Lampan i defrosterknappen
lyser när funktionen är inkopplad.
Tryck upprepade gånger på
knappen för att skifta mellan de
olika nivåerna eller stänga av
OBS
återcirkulationen och luftkvalitetssystemet
kopplas automatiskt ur.
OBS
Ljudnivån ökar i och med att fläkten går på
max.
OBS
Eluppvärmd vindruta och IR-ruta (s. 20) kan
ha inverkan på prestandan hos transpondrar
och annan kommunikationsutrustning.
luftkonditioneringen kopplas automatiskt in
När defrosterfunktionen stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 124)
En triangulär yta längst ut på vardera sida av
vindrutan är inte eluppvärmd, där kan avisningen ta längre tid.
funktionen.
3
Ifall tecknet C visas i backspegeln när den eluppvärmda vindrutan aktiveras, så måste kompassen (s. 107)* kalibreras om.
* Tillval/tillbehör. 133
KLIMAT
Luftdistribution – återcirkulation
Återcirkulation väljs för att utestänga dålig luft,
avgaser etc. från kupén, dvs. ingen luft från utsidan sugs in i bilen när funktionen är aktiverad.
När återcirkulation är inkopplad,
lyser den orangefärgade lampan i knappen.
VIKTIGT
Om luften i bilen återcirkuleras för länge finns
risk för imbildning på rutornas insidor.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad kommer anläggningen att lämna manuellt aktiverat återcirkulationsläge efter en tid som beror på yttertemperaturen. Det minskar risken för is, imma och dålig
luft.
Det är möjligt att aktivera/deaktivera funktionen i
menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 113).
OBS
Vid val av max. defroster kopplas alltid återcirkulationen ur.
134
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 124)
Luftdistribution i kupé (s. 127)
Luftdistribution – tabell (s. 135)
KLIMAT
Luftdistribution – tabell
Med tre knappar väljs fördelningen (s. 127) av
luften.
Luftdistribution
Används
Luft till rutorna. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften återcirkuleras inte. Luftkonditioneringen är alltid inkopplad.
för att snabbt bli av med is och imma.
Luft till vindruta, via defrostermunstycke, och sidorutor. Visst luftflöde från
ventilationsmunstycken.
för att undvika im- och isbildning i kallt och fuktigt klimat
(för att uppnå detta får inte fläktnivån vara för låg).
Luftström till rutorna och från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
för att få god komfort i varmt och torrt klimat.
Luftström i huvud- och brösthöjd från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
för att få god nedkylning i varmt klimat.
}}
135
KLIMAT
||
Luftdistribution
Används
Luft till golv och rutor. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
för att få en behaglig komfort och bra avimning i kallt eller
fuktigt klimat.
Luft till golv och från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala utomhustemperaturer.
Luft till golvet. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till rutor.
för att få värme eller kyla till golvet.
Luftström till rutor, från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till
golv.
för att få svalare längs golvet i varmt, torrt klimat eller varmare upptill i kallt klimat.
Relaterad information
•
•
136
Allmänt om klimat (s. 124)
Luftdistribution – återcirkulation (s. 134)
KLIMAT
Motor- och kupévärmare*
Tankning
Genom förkonditionering förbereder värmaren
motor och kupé innan avfärd så att både slitage
och energibehov under färd minskas.
av automatiskt och informationsdisplayen visar ett
meddelande. Bekräfta meddelandet med ett tryck
på blinkerspakens (s. 110) OK-knapp.
VIKTIGT
Värmaren kan startas direkt (s. 138) eller med
tidur (s. 139).
Upprepad användning av värmaren i kombination med korta körsträckor leder till att batteriet laddas ur med påföljande startproblem.
Om yttertemperaturen överstiger 15 °C kan värmaren inte startas. Värmarens maximala gångtid är
50 minuter.
För att säkerställa att bilbatteriet återladdas
med lika mycket energi som värmaren förbrukar, bör man vid regelbunden användning
av värmaren köra bilen lika lång tid som värmaren används. Värmaren används maximalt 50
minuter vid varje tillfälle.
VARNING
Använd inte den bränsledrivna värmaren
inomhus. Avgaser utsöndras.
OBS
När den bränsledrivna värmaren är aktiv kan
rök komma från höger hjulhus, vilket är helt
normalt.
Varningsdekal på tankluckan.
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng av
den bränsledrivna värmaren innan tankning
påbörjas.
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 141)
Kontrollera i kombiinstrumentet att värmaren
är avstängd, när den arbetar visas värmesymbolen.
•
Extravärmare* (s. 143)
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör den
stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till den bränsledrivna värmaren.
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, stängs värmaren
* Tillval/tillbehör. 137
KLIMAT
Motor- och kupévärmare* –
direktstart
Direktstart via fjärrnyckel*
Motor- och kupévärmaren går att starta direkt.
Direktstart går att göra via:
•
•
•
Status visas även i färddatorn under pågående
uppvärmning.
informationsdisplay
fjärrnyckel*
Direktstart via app*
mobil*.
Aktivering och information om valda inställningar
finns tillgängligt via Volvo On Call* app.
Vid direktstart av motor- och kupévärmaren (s. 137) kommer den att vara aktiverad i 50
minuter.
Uppvärmningen av kupén startar så fort motorns
kylvätska uppnått rätt temperatur.
OBS
Bilen kan startas och köras medan värmaren
är igång.
Direktstart via informationsdisplay
1.
Tryck på OK för att komma till menyn.
2.
Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
3.
Stega vidare i nästa meny till Direktstart för
att aktivera värmaren och välj med OK.
4.
Gå ur menyn med RESET.
att visa status för detta – samtidigt visas bilens
låsstatus (s. 163). Under tiden status undersöks
avger indikeringslampan ett par korta blink som
följs av ett fast sken om värmaren är aktiv.
Relaterad information
Indikeringslampa på fjärrnyckel med PCC*.
•
•
Motor- och kupévärmaren kan aktiveras via fjärrnyckeln:
•
–
Håll inne knappen för trygghetsbelysning
i 2 sekunder.
Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 139)
Motor- och kupévärmare* – direktavstängning (s. 139)
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 141)
Varningsblinkers ger information enligt följande:
•
5 korta blink följt av ett fast sken i
ca 3 sekunder – signalen har nått bilen
och värmaren har aktiverats.
•
5 korta blink – signalen har nått bilen men
värmaren har inte aktiverats.
•
Varningsblinkers förblir släckta – signalen
har inte nått bilen.
trycks in när
Om knappen för information
värmaren är aktiv så kommer indikeringslampan
138
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Motor- och kupévärmare* –
direktavstängning
Motor- och kupévärmaren går att stänga av
direkt via informationsdisplayen.
1.
Tryck på OK för att komma till menyn.
2.
Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
3.
Stega vidare i nästa meny till Avbryt för att
deaktivera värmaren och välj med OK.
4.
Gå ur menyn med RESET.
•
•
8.
Tryck på OK5 för att bekräfta inställningen.
9.
"Backa" i menystrukturen med RESET.
Två olika tidpunkter kan väljas med tidur. Med tidpunkt avses här det klockslag då uppvärmningen
av bilen är klar. Bilens elektronik väljer tidpunkt
när uppvärmningen ska börja utifrån rådande
yttertemperatur.
Starta
OBS
Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt
gjord programmering av tiduren.
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* – tidur
Motor- och kupévärmarens (s. 137) tidur är
kopplade till bilens klocka.
Motor- och kupévärmare* – direktstart
(s. 138)
Inställning4
Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 139)
1.
Tryck på OK för att komma till menyn.
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 141)
2.
Stega med tumhjulet (s. 110) till ett av tiduren Parkeringsvärmare och välj med OK.
3.
Välj ett av de båda tiduren med hjälp av tumhjulet och bekräfta med OK.
4.
Tryck kort på OK för att komma till den upplysta timinställningen.
5.
Välj önskad timme med tumhjulet.
6.
Tryck kort på OK för att komma till minutinställningen.
7.
Välj önskad minut med tumhjulet.
4 Inställning av tidur är endast möjlig med avstängd
5 Ytterligare ett tryck på OK aktiverar tiduret.
motor.
10. Välj det andra tiduret (fortsätt från punkt 2)
eller gå ur menyn med RESET.
1.
Tryck på OK för att komma till menyn.
2.
Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
3.
Välj ett av de båda tiduren med hjälp av tumhjulet och aktivera med OK.
4.
Gå ur menyn med RESET.
Avstängning
En tidurstartad värmare kan stängas av manuellt,
innan tiduret gör det. Gör så här:
1.
Tryck på OK för att komma till menyn.
2.
Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
> Om ett tidur är satt men inte aktiverat
syns en klock-ikon bredvid den inställda
tiden.
3.
Välj ett av de båda tiduren med hjälp av tumhjulet och bekräfta med OK.
}}
* Tillval/tillbehör. 139
KLIMAT
||
4.
Stäng av tiduret genom att trycka:
•
•
5.
länge på OK eller
kort på OK för att komma vidare i menyn.
Välj sedan att stoppa tiduret och bekräfta
valet med OK.
Gå ur menyn med RESET.
En tidurstartad värmare kan även stängas av
direkt (s. 139).
Relaterad information
•
140
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 141)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Motor- och kupévärmare* –
meddelanden
Symboler och displaymeddelanden gällande
motor- och kupévärmaren (s. 137) skiljer sig
beroende på om kombiinstrumentet (s. 66) är
analogt eller digitalt.
När något av tiduren är aktiverat, lyser symbolen
för aktiverat tidur i displayen samtidigt som
inställd tid visas intill symbolen.
Symbol för aktiverat tidur i analogt
kombiinstrument.
Symbol för aktiverat tidur i digitalt
kombiinstrument.
Tabellen visar förekommande symboler och displaytexter.
När värmaren är aktiverad lyser värmesymbolen i informationsdisplayen.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Värmaren är påslagen och arbetar.
Bränsledriven värmare stoppad Batteri i
sparläge
Värmaren stoppad av bilens elektronik för att möjliggöra motorstart.
}}
* Tillval/tillbehör. 141
KLIMAT
||
Symbol
Meddelande
Innebörd
Bränsledriven värmare stoppad Låg
bränslenivå
Start av värmaren är inte möjlig p.g.a. för låg bränslenivå – detta för att möjliggöra motorstart
samt ca 50 km körning.
Bränsledriven värmare Service erfordras
Värmaren ur funktion. Kontakta en verkstad för reparation. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
En displaytext slocknar automatiskt efter en
stund eller efter ett tryck på blinkerspakens (s. 110) OK-knapp.
142
KLIMAT
Extravärmare*
Bränsledriven extravärmare*
3.
I kalla
kan en extravärmare behövas
för att uppnå rätt arbetstemperatur i motorn och
få tillräcklig värme i kupén.
Bilen är utrustad antingen med en elektrisk (s. 144) eller bränsledriven extravärmare (s. 143).
Stega med tumhjulet till Extravärmare8
alternativt Inställningar9 och välj med OK.
4.
Välj ett av alternativen PÅ eller AV med hjälp
av tumhjulet och bekräfta med OK.
I bilar med dieselmotorer är en bränsledriven
extravärmare (s. 143) monterad.
Värmaren startar automatiskt när extra värme
behövs då motorn är igång.
5.
Gå ur menyn med RESET.
I en semi-kall6 klimatzon får dieseldrivna bilar en
elektrisk extravärmare (s. 144) istället för en
bränsledriven.
Värmaren stängs av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts eller när motorn stängs av.
klimatzoner6
Bilar med vissa bensinmotorer7 har en elektrisk
extravärmare integrerad i bilens klimatsystem.
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* (s. 137)
OBS
När extravärmaren är aktiv kan rök komma
från höger hjulhus vilket är helt normalt.
Autoläge eller avstängning
Extravärmarens automatiska startsekvens kan
stängas av om så önskas.
OBS
Menyalternativen är bara synliga i nyckelläge I
– eventuell justering måste därför göras före
motorstart.
Kupévärmare*
Om extravärmaren är kompletterad med tidursfunktion kan den användas som en kupévärmare (s. 137).
OBS
Volvo rekommenderar att den bränsledrivna
extravärmaren stängs av vid korta körsträckor.
6
7
8
9
1.
Före motorstart: Välj nyckelläge I (s. 81).
2.
Tryck på OK för att komma till menyn.
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka geografiska områden som berörs.
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka motorer som berörs.
Analogt kombiinstrument.
Digitalt kombiinstrument.
* Tillval/tillbehör. 143
KLIMAT
Elektrisk extravärmare*
Bilen är utrustad antingen med en bränsledriven (s. 143) eller elektrisk extravärmare (s. 143).
Värmaren kan inte regleras manuellt, utan aktiveras automatiskt efter motorstart vid yttertemperaturer under 14 °C och stängs av efter att inställd
kupétemperatur är uppnådd.
Relaterad information
•
144
Motor- och kupévärmare* (s. 137)
* Tillval/tillbehör.
LASTNING OCH FÖRVARING
LASTNING OCH FÖRVARING
Förvaringsplatser
Översikt av förvaringsplatser i kupén.
146
LASTNING OCH FÖRVARING
Förvaringsfack i dörrpanel
Förvaringsficka* framkant på framsätenas
sittdynor
Biljettklämma
Handskfack (s. 148)
Förvaringsfack
Förvaringsfack, mugghållare (s. 148)
Mugghållare* i armstöd, baksäte
Förvaringsficka
VARNING
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc. i
handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa annars
skada personer i bilen.
* Tillval/tillbehör. 147
LASTNING OCH FÖRVARING
Tunnelkonsol
Handskfack
Iläggsmattor*
Tunnelkonsolen är placerad mellan framsätena.
Handskfacket är placerat på passagerarsidan.
Iläggsmattor samlar upp t.ex. skräp och snöslask. Volvo tillhandahåller speciellt tillverkade
iläggsmattor.
VARNING
Använd endast en iläggsmatta vid varje plats
och kontrollera innan färd att mattan vid förarplatsen är ordentligt nedstucken och förankrad i piggarna för att inte komma i kläm vid
och under pedalerna.
Relaterad information
•
Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor) och USB*/
AUX-ingång under armstödet.
Innehåller mugghållare för förare och passagerare.
Relaterad information
•
148
Förvaringsplatser (s. 146)
Rengöring av interiör (s. 404)
Här kan t.ex. bilens ägarmanual och kartor förvaras. Hållare för pennor finns på luckans insida.
Handskfacket kan låsas* (s. 176) med hjälp av
nyckelbladet (s. 165).
Relaterad information
•
Förvaringsplatser (s. 146)
* Tillval/tillbehör.
LASTNING OCH FÖRVARING
Makeup-spegel
Tunnelkonsol – 12 V-uttag
Makeup-spegeln är placerad på solskyddets
baksida.
Eluttagen (12 V) är placerade bredvid mugghållaren samt bak på tunnelkonsolen.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör avsedda
för 12 V, t.ex. bildskärmar, musikspelare och
mobiltelefoner. För att uttaget ska leverera ström
måste fjärrnyckeln vara lägst i nyckelläge I (s. 81).
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
OBS
Makeup-spegel med belysning.
12 V-uttag i tunnelkonsol, framsäte.
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts upp.
Relaterad information
•
Extrautrustning och tillbehör – t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner – som
är anslutna till något av kupéns 12 V eluttag,
kan aktiveras av klimatsystemet även då fjärrnyckeln är urtagen eller när bilen är låst,
exempelvis då parkeringsvärmaren aktiveras
vid en förinställd tidpunkt.
Dra därför ut kontakterna ur eluttagen till
extrautrustningen eller tillbehören då de inte
används eftersom startbatteriet kan tömmas
vid ett sådant tillfälle!
Lampbyte – belysning i makeup-spegel
(s. 377)
12 V-uttag i tunnelkonsol, baksäte.
}}
149
LASTNING OCH FÖRVARING
||
VIKTIGT
Max. strömuttag är 10 A (120 W) om ett
uttag används åt gången. Om båda uttagen i
tunnelkonsolen används samtidigt gäller
7,5 A (90 W) per uttag.
Ifall kompressorn för däcktätning är ansluten
till ett av de båda uttagen, ska ingen annan
strömförbrukare vara ansluten till det andra.
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning (s. 350) är provad och godkänd av
Volvo.
Lastning
Summan av passagerares vikt och samtliga tillval
reducerar bilens lastförmåga med motsvarande
vikt.
För utförlig information om vikter, se Vikter
(s. 412).
Bakluckan öppnas via en knapp på
belysningspanelen eller fjärrnyckeln, se
Låsning/upplåsning – baklucka
(s. 176).
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende på
lastens vikt och placering.
Relaterad information
•
12 V eluttag – lastutrymme* (s. 152)
Att tänka på vid lastning
•
Placera lasten tryckt mot baksätets ryggstöd.
Observera att inga föremål får hindra funktionen
för framstolarnas WHIPS-system om något av
baksätets ryggstöd är nedfällt, se WHIPS – sittställning (s. 40).
150
•
Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt.
•
•
Centrera lasten.
•
Täck skarpa kanter med något mjukt för att
inte skada klädseln.
Tunga föremål ska placeras så lågt som möjligt. Undvik att placera tung last på nedfällda
ryggstöd.
VARNING
Ett löst föremål som väger 20 kg (44 pund)
kan vid en frontalkollision i en hastighet av
50 km/h (30 mph) komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg (2200 pund).
VARNING
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten når
för högt.
•
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
VARNING
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
Täck skarpa kanter och vassa hörn med något
mjukt.
Stäng av motorn och ansätt parkeringsbromsen vid lastning/lossning av långa föremål. I ogynnsamma fall kan annars lasten
komma åt växelspaken eller växelväljaren och
därigenom föra den till ett körläge – bilen kan
då rulla iväg.
* Tillval/tillbehör.
LASTNING OCH FÖRVARING
Relaterad information
•
•
•
•
Lastsäkringsöglor (s. 152)
Skyddsnät* (s. 153)
Lastning – lång last (s. 151)
Taklast (s. 151)
Lastning – lång last
Taklast
För att förenkla lastning (s. 150) i lastutrymmet
kan baksätets ryggstöd fällas ned. För extra lång
last kan även passagerarsätets1 ryggstöd fällas*.
Vid taklast rekommenderas de lasthållare som
Volvo har utvecklat. Detta för att undvika skador
på bilen och för att uppnå största möjliga säkerhet vid färd.
Fällning av ryggstöd i baksäte
Om baksätets ryggstöd behöver fällas, se Säten
bak (s. 85).
Följ noggrant den monteringsanvisning som bifogas lasthållaren.
•
Kontrollera regelbundet att lasthållarna och
lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl
med lastband.
•
Fördela lasten jämnt över lasthållarna. Lägg
den tyngsta lasten underst.
•
Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
•
Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
För information om maximalt tillåten last på
taket, inklusive lasthållare och eventuell takbox, se Vikter (s. 412).
Relaterad information
•
1
Lastning (s. 150)
Gäller endast komfortsäten.
* Tillval/tillbehör. 151
LASTNING OCH FÖRVARING
Lastsäkringsöglor
Lastning – bärkassehållare*
12 V eluttag – lastutrymme*
De fällbara lastsäkringsöglorna används till att
fästa spännband för att förankra gods i lastutrymmet.
Bärkassehållaren håller kassar på plats och förhindrar att de välter och sprider sitt innehåll i
lastutrymmet.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. bildskärmar, musikspelare
och mobiltelefoner.
Bärkassehållare under uppfällbar lucka i golvet.
VARNING
1.
Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som
ligger eller sticker ut kan orsaka personskador
vid en kraftig inbromsning.
Fäll upp hållaren, som är en del av golvluckan.
2.
Spänn fast bärkassarna med spännbandet
och fäst bärhandtagen i krokarna.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
Relaterad information
Relaterad information
•
152
Lastning (s. 150)
•
Lastning (s. 150)
Fäll ner locket för att komma åt eluttaget.
•
Uttaget lämnar spänning även när fjärrnyckeln inte är i startlåset.
VIKTIGT
Max. strömuttag är 10 A (120 W).
OBS
Tänk på att användning av eluttaget med
motorn avslagen medför risk för urladdning av
bilens startbatteri.
* Tillval/tillbehör.
LASTNING OCH FÖRVARING
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning är
provad och godkänd av Volvo. För information
om användning av Volvos rekommenderade
provisoriska däcktätning (TMK), se Provisorisk
däcktätning (s. 350).
Skyddsnät*2
Ett skyddsnät hindrar last från att åka fram i
kupén vid häftiga inbromsningar.
Fastsättning
Relaterad information
•
VARNING
Last i lastutrymmet måste förankras väl, även
med ett korrekt monterat skyddsnät.
Bakre montering
1. Veckla ut skyddsnätet. Se till att skyddsnätets förvaringsfickor är vända bakåt.
2.
Tunnelkonsol – 12 V-uttag (s. 149)
Haka fast nätets ena fästhake i bakre takfästet.
Haka fast nätets andra fästhake i takfästet på
motsatt sida.
Var noga med att trycka fram nätets fästhakar till respektive takfästes främre ändläge.
Skyddsnätet måste alltid, av säkerhetsskäl, fästas
och förankras på rätt sätt.
Nätet är tillverkat av stark nylonväv och kan fästas
på två olika platser i bilen:
•
Bakre montering – Bakom baksätets ryggstöd
•
Främre montering – Bakom framstolarnas
ryggstöd.
3.
2
Standard på vissa marknader.
Haka på kroken i lastsäkringsöglan på båda
sidor och spänn åt kamlåset genom att
trycka ner tungan och spänna åt bandet.
}}
* Tillval/tillbehör. 153
LASTNING OCH FÖRVARING
||
Främre montering
1. Veckla ut skyddsnätet. Se till att skyddsnätets förvaringsfickor är vända bakåt.
2.
Placera stolarna i sitt främsta läge.
3.
Haka fast nätets ena fästhake i det främre
takfästet.
Skyddsgaller*
Ett skyddsgaller hindrar last eller husdjur från att
åka fram i kupén vid häftiga inbromsningar.
För information om nödvändiga verktyg och tillvägagångssätt vid montering/demontering, se den
monteringsanvisning3 som följde med vid nyanskaffning.
Vid återmontering måste skyddsgallret alltid, av
säkerhetsskäl, fästas och förankras på rätt sätt.
Relaterad information
Haka fast nätets andra fästhake i takfästet på
motsatt sida.
•
•
•
Var noga med att trycka fram nätets fästhakar till respektive takfästes främre ändläge.
Skyddsnät* (s. 153)
Lastning (s. 150)
Lastsäkringsöglor (s. 152)
Uppfällning
Fatta tag längst ner på skyddsgallrets nederkant
och dra bakåt/uppåt.
VIKTIGT
Skyddsgallret kan inte fällas upp eller ner då
ett insynsskydd är monterat.
4.
Haka på kroken i öglan på stolsskenan på
båda sidor och spänn åt kamlåset genom att
trycka ner tungan och spänna åt bandet.
Relaterad information
•
•
154
Lastning (s. 150)
Skyddsgaller* (s. 154)
Montering/demontering
Skyddsgallret sitter vanligtvis permanent monterat i bilen eftersom det enkelt kan fällas upp i
taket och därmed vara ur vägen vid behov av
längre lastutrymme. Om så önskas kan skyddsgallret dock demonteras och tas ut ur bilen.
* Tillval/tillbehör.
LASTNING OCH FÖRVARING
Insynsskydd*4
Tryck fast båda sidorna. Ett klickljud ska
höras och den röda markeringen ska försvinna.
> Kontrollera att båda ändstycken är låsta.
Borttagning av insynsskydd
1.
Tryck in ena ändstyckets knapp och lyft ur
det.
2.
Vinkla upp/ut skyddet försiktigt och det
andra ändstycket lossar automatiskt.
Nedfällning av insynsskyddets bakre
täckskiva
Dra insynsskyddet över lasten och haka fast det i
urtagen vid lastutrymmets bakre stolpar.
Insynsskyddets bakre täckskiva sticker i sitt inrullade läge ut horisontellt i lastutrymmet när det är
monterat.
–
VIKTIGT
Skyddsgallret kan inte fällas upp eller ner då
insynsskyddet är monterat.
Fastsättning av insynsskydd
Dra täckskivan lätt bakåt, fri från sina stödhyllor och fäll ner.
Relaterad information
•
•
Lastning (s. 150)
Lastning – lång last (s. 151)
För in ena ändstycket av skyddet i försänkningen på sidopanelen.
För in andra ändstycket i motsvarande försänkning.
3
4
Monteringsanvisning nr 30756681.
Standard på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör. 155
LÅS OCH LARM
LÅS OCH LARM
Fjärrnyckel
Fjärrnyckeln används bl.a. för låsning/upplåsning
samt motorstart.
Det finns två varianter av fjärrnycklar – Fjärrnyckel
i basutförande samt Fjärrnyckel med PCC
(Personal Car Communicator)*.
Funktionalitet
Låsning/upplåsning samt
löstagbart nyckelblad
A
B
BasA
x
Fler fjärrnycklar kan efterbeställas – dock inte
andra varianter än den som levererades med
bilen. Upp till sex stycken nycklar kan programmeras och användas till en och samma bil.
Bilen levereras med två fjärrnycklar.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
med
PCCB
Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna och taklucka genom att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
x
Nyckelfri låsning/upplåsning
x
Nyckelfri motorstart
x
Informationsknapp och
indikeringslampor
x
Relaterad information
•
Fjärrnyckel – funktioner (s. 162)
Fjärrnyckel – förlust
Vid förlust av en fjärrnyckel kan en ny beställas
hos en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
De återstående fjärrnycklarna ska tas med till
Volvoverkstaden. I stöldförebyggande syfte raderas den förlorade fjärrnyckelns kod ur systemet.
Det aktuella antalet nycklar som finns registrerade för bilen kan kontrolleras i menysystemet
MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se
MY CAR (s. 113).
Relaterad information
•
Fjärrnyckel – funktioner (s. 162)
5-knappars nyckel
6-knappars nyckel
Fjärrnyckel med PCC har utökad funktionalitet
jämfört med fjärrnyckel i basutförande – bl.a. stöd
för nyckelfri start och låsning/upplåsning (Keyless Drive (s. 169)) samt vissa unika funktioner (s. 163).
Alla fjärrnycklar har ett löstagbart nyckelblad (s. 165) av metall. Den synliga delen finns i
två utföranden för att kunna skilja fjärrnycklarna
åt.
158
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Fjärrnyckel – personalisering*
Nyckelminnet i fjärrnyckeln (s. 158) gör att vissa
inställningar i bilen kan anpassas efter person.
Nyckelminnesfunktionen finns i kombination med
till exempel elmanövrerat* förarsäte.
Inställningar för yttre backspeglar (s. 104), förarsäte, rattmotstånd (s. 186) samt kombiintrumentets tema, kontrast- och färgläge (s. 67) kan lagras i minnet beroende på bilens utrustningsnivå.
Funktionen1 kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet,
se MY CAR (s. 113).
När funktionen är aktiverad kopplas inställningarna automatiskt till nyckelminnet. Det innebär att
en ändring av en inställning automatiskt kommer
att sparas till den specifika fjärrnyckelns minne.
Lagring av inställningar
Gör så här för att lagra inställningarna och
använda nyckelminnet i fjärrnyckeln:
1.
Lås upp bilen med den fjärrnyckel i vars
minne inställningen2 ska lagras.
2.
Se till att nyckelminnesfunktionen är aktiverad i menysystemet MY CAR.
3.
Gör önskade inställningar för t.ex. sätet och
de yttre backspeglarna.
1
2
4.
Inställningarna lagras i den aktuella fjärrnyckelns minne.
Nästa gång bilen låses upp med samma fjärrnyckel kommer positionerna som finns lagrade i
nyckelminnet att ställas in automatiskt – förutsatt
att de har ändrats sedan förra gången den aktuella fjärrnyckeln användes.
Nödstopp
Om sätet oavsiktligt kommer i rörelse, tryck på
någon av sätets inställningsknappar eller minnesknappar så stannar sätet.
Återstart för att nå den sätesposition som lagrats
i nyckelminnet görs genom att trycka på upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Förardörren måste
då vara öppen.
VARNING
Klämrisk! Se till att barn inte leker med reglagen. Kontrollera att inga föremål finns framför,
bakom eller under sätet vid inställning. Se till
att ingen av passagerarna i baksätet kan
komma i kläm.
Ändring av inställningar
Om flera personer med var sin fjärrnyckel närmar
sig bilen, görs inställningarna för t.ex. säte och
ytterbackspeglar efter den person vars fjärrnyckel
låser upp förardörren.
Kallas Bilnyckelminne i MY CAR.
Denna inställning påverkar inte inställningar som har lagrats med det elmanövrerade sätets minnesfunktion.
Om förardörren öppnats av person A med
fjärrnyckel A – men person B med fjärrnyckel B
ska köra, kan inställningarna ändras på följande
sätt:
•
Stående vid förardörren eller sittande bakom
ratten trycker person B på knappen för upplåsning på sin fjärrnyckel, se Fjärrnyckel –
funktioner (s. 162).
•
Välj ett av tre möjliga minnen för sätesinställning med sätesknapp 1–3, se Säten fram –
elmanövrerade* (s. 83).
•
Justera säte och ytterbackspeglar manuellt,
se Säten fram – elmanövrerade* (s. 83) och
Backspeglar – yttre (s. 104).
Återaktivering av inställningar
När bilen låses alternativt efter 30 minuter om
bilen lämnas olåst, kommer nyckelminnet att
deaktiveras och en standardförarprofil att ställas
in. För att återaktivera nyckelminnet för den aktuella fjärrnyckeln krävs följande.
För bilar utan nyckelfritt start- och låssystem
Inställningarna lagrade i nyckelminnet aktiveras
om bilen låses upp genom att trycka på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
}}
* Tillval/tillbehör. 159
LÅS OCH LARM
||
För bilar med nyckelfritt start- och låssystem
Nyckelminnet aktiveras om:
1.
Bilen låses upp antingen genom ett tryck på
fjärrnyckelns upplåsningsknapp alternativt via
nyckelfri upplåsning.
2.
Om bilen är olåst görs en nyckelscanning när
förardörren öppnas. Hittas en unik fjärrnyckel
kommer dess lagrade inställningar att aktiveras. Om bilen är låst, se föregående punkt.
Relaterad information
•
Fjärrnyckel med PCC* – unika funktioner
(s. 163)
Låsning/upplåsning – indikering
Låsindikator
När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln (s. 158) indikerar bilens blinkers att låsningen/upplåsningen utförts korrekt.
En blinkande diod vid vindrutan verifierar att
bilen är låst.
•
Låsning – en blinkning och backspeglarna
fälls3 in.
•
Upplåsning – två blinkningar och backspeglarna fälls3 ut.
Vid låsning sker indikeringen endast om alla lås
har låsts, efter att dörrarna stängts.
Att välja funktion
Olika alternativ för indikering av låsning/upplåsning med ljus kan ställas in i bilens menysystem
MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se
MY CAR (s. 113).
Samma diod som larmindikatorn (s. 181).
Relaterad information
•
•
•
OBS
Keyless Drive* (s. 169)
Även bilar som inte är utrustade med larm har
denna indikator.
Låsindikator (s. 160)
Larmindikator* (s. 181)
Relaterad information
•
3
160
Låsning/upplåsning – indikering (s. 160)
Endast bilar med el-infällbara backspeglar.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Elektronisk startspärr
För start av bilen, se Start av motor (s. 270).
Den elektroniska startspärren är ett stöldskydd
som förhindrar att fordonet startas av obehörig
person.
•
Varje fjärrnyckel (s. 158) har en unik kod. Bilen
kan endast startas med rätt fjärrnyckel med korrekt kod.
Följande felmeddelanden i kombiinstrumentets
informationsdisplay är relaterade till den elektroniska startspärren:
Meddelande
Innebörd
Sätt i bilnyckel
Fel vid läsning av fjärrnyckeln
under start – dra nyckeln ur
startlåset, tryck in den igen och
gör ett nytt startförsök.
Bilnyckel
ej hittad
Fel vid läsning av fjärrnyckeln
under start – gör ett nytt startförsök.
Relaterad information
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem*
(s. 161)
Fjärrmanövrerad startspärr med
spårsystem*
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem4 gör
det möjligt att spåra och lokalisera bilen samt att
på avstånd aktivera startspärren.
Kontakta närmaste Volvohandlare för mer information och hjälp med att aktivera systemet.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel (s. 158)
Elektronisk startspärr (s. 161)
Om felet kvarstår: Tryck in fjärrnyckeln i startlåset och gör ett
nytt startförsök.
Startspärr
Gör nytt
startförsök
Fel på startspärrsystemet under
starten. Om felet kvarstår: Kontakta en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
* Tillval/tillbehör. 161
LÅS OCH LARM
Fjärrnyckel – funktioner
Ett långt tryck öppnar alla rutor samtidigt. För mer
information, se Genomvädringsfunktion (s. 176).
Fjärrnyckel i basutförande har funktioner som
t.ex. låsning och upplåsning av dörrarna.
Funktionen kan ändras från att låsa upp alla dörrarna samtidigt, till att med en knapptryckning
först låsa upp enbart förardörren och efter ytterligare en knapptryckning – inom tio sekunder –
låsa upp återstående dörrar.
Funktioner
Funktionen kan ändras i menysystemet MY CAR.
För beskrivning av menysystemet, se MY CAR
(s. 113).
Fjärrnyckel med PCC*( Personal Car Communicator).
Information
Funktionsknappar
Fjärrnyckel i basutförande.
Låsning
Upplåsning
Trygghetsbelysning
Baklucka
Panikfunktion
Låsning – Låser dörrarna och bakluckan
samtidigt som larmet aktiveras.
Ett långt tryck stänger alla rutor och taklucka*
samtidigt. För mer information, se Genomvädringsfunktion (s. 176).
VARNING
Om taklucka och rutor stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen får händerna i
kläm.
Trygghetsbelysning – Används för att
tända bilens belysning på avstånd. För mer information, se Trygghetsbelysning (s. 100).
Baklucka (s. 176) – Låser upp och avlarmar enbart bakluckan.
Panikfunktion – Används för att i nödfall
påkalla omgivningens uppmärksamhet.
Om knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder
eller trycks in två gånger inom 3 sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn.
Funktionen kan stängas av med samma knapp
efter att den varit aktiverad i minst 5 sekunder. I
annat fall stängs den av efter ca 3 minuter.
Upplåsning – Låser upp dörrarna och bakluckan samtidigt som larmet deaktiveras.
4
162
Endast vissa marknader och tillsammans med Volvo On Call*.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Relaterad information
•
•
•
Fjärrnyckel (s. 158)
Fjärrnyckel med PCC* – unika funktioner
(s. 163)
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 173)
Fjärrnyckel – räckvidd
Fjärrnyckelns (i basutförande) funktioner har en
räckvidd på ca 20 meter från bilen.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå
närmare och gör ett nytt försök.
Fjärrnyckel med PCC* – unika
funktioner
En fjärrnyckel med PCC (Personal Car
Communicator) har utökad funktionalitet jämfört
med en fjärrnyckel i basutförande (s. 158) i form
av en informationsknapp och indikeringslampor.
OBS
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska
förhållanden etc. Bilen kan alltid låsas/låsas
upp med nyckelbladet (s. 166).
Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen då motorn är
igång eller nyckelläge I eller II (s. 80) är aktivt,
och alla dörrar stängs, visar informationsdisplayen
i kombiinstrumentet ett varningsmeddelande
samtidigt som en kort ljudpåminnelse hörs.
Meddelandet slocknar när fjärrnyckeln återförs till
bilen följt av ett tryck på OK-knappen eller när
alla dörrar stängs igen.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel (s. 158)
Fjärrnyckel – funktioner (s. 162)
Fjärrnyckel med PCC.
Informationsknapp
Indikeringslampor
Med informationsknappen kan viss information
från bilen erhållas med hjälp av indikeringslamporna.
}}
* Tillval/tillbehör. 163
LÅS OCH LARM
||
Användning av informationsknappen
Fjärrnyckel med PCC* – räckvidd
–
Räckvidden för en fjärrnyckel med PCC
(Personal Car Communicator) för låsning, upplåsning av dörrar och baklucka är ca 20 meter
från bilen – övriga funktioner upp till ca
100 meter.
Tryck på informationsknappen
.
> Under ca 7 sekunder blinkar alla indikeringslamporna och ljuset vandrar runt på
fjärrnyckeln. Det indikerar att information
från bilen avläses.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå
närmare och gör ett nytt försök.
Om någon av de andra knapparna trycks
in under denna tid avbryts avläsningen.
OBS
OBS
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen vid upprepade tillfällen och på olika platser (samt
efter 7 sekunder och efter att ljuset vandrat
runt på PCC:n), kontakta en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Grönt ihållande ljus – Bilen är låst.
Gult ihållande ljus – Bilen är olåst.
Rött ihållande ljus – Larmet har löst ut sedan
bilen låstes.
Rött ljus blinkar omväxlande i de båda röda
indikeringslamporna – Larmet har löst ut för
mindre än 5 minuter sedan.
Indikeringslamporna ger information enligt följande bild:
Relaterad information
•
164
Fjärrnyckel med PCC* – räckvidd (s. 164)
Informationsknappens funktion kan störas av
omgivande radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc.
Utanför fjärrnyckelns räckvidd
Befinner sig fjärrnyckeln för långt bort från bilen
för att information ska kunna avläsas visas den
senaste statusen bilen lämnades i, utan att ljuset
i indikeringslamporna vandrar runt på fjärrnyckeln.
Om fler fjärrnycklar används till bilen, är det
enbart den som senast användes för låsning/
upplåsning som visar korrekt status.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
OBS
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen inom
räckvidden, kan det bero på att den sista
kommunikationen mellan fjärrnyckeln och
bilen störts av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc.
Relaterad information
•
Keyless Drive* – fjärrnyckelns räckvidd
(s. 169)
•
Fjärrnyckel – räckvidd (s. 163)
Löstagbart nyckelblad
En fjärrnyckel innehåller ett löstagbart nyckelblad
av metall med vilket några funktioner kan aktiveras och vissa moment utföras.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade
Volvoverkstäder, vilka rekommenderas vid beställning av nya nyckelblad.
Löstagbart nyckelblad –
losstagning/fastsättning
Losstagning/fastsättning av löstagbart nyckelblad (s. 165) görs enligt nedan:
Losstagning nyckelblad
Nyckelbladets funktioner
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
•
vänster framdörr låsas upp manuellt om
centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, se Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr (s. 166).
•
bakdörrarnas mekaniska barnsäkerhetsspärr
aktiveras/deaktiveras (s. 179).
•
höger framdörr och bakdörrarna låsas manuellt (s. 174) vid t.ex. strömbortfall.
Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan.
•
åtkomst till handskfack och lastutrymme
(sekretesslåsning (s. 166)*) spärras.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt.
•
krockkudde för passagerare fram (PACOS*)
aktiveras/deaktiveras (s. 36).
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel – funktioner (s. 162)
Fjärrnyckel (s. 158)
Fastsättning nyckelblad
Sätt försiktigt tillbaka nyckelbladet på dess plats i
fjärrnyckeln (s. 158).
1.
Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
2.
Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud hörs
när nyckelbladet låses fast.
}}
* Tillval/tillbehör. 165
LÅS OCH LARM
||
Relaterad information
•
Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr
(s. 166)
•
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
(s. 179)
•
Passagerarkrockkudde – aktivering/deaktivering* (s. 36)
Löstagbart nyckelblad – upplåsning
dörr
Det löstagbara nyckelbladet (s. 165) kan
användas om centrallåset inte kan aktiveras med
fjärrnyckeln (s. 158), t.ex. om nyckelns batteri
tagit slut.
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln – t.ex. om batterierna är slut – kan vänster framdörr låsas upp på följande sätt:
1.
Sekretesslåsning*
Sekretesslåsning är tänkt att användas när bilen
lämnas till service, hotell eller liknande. Handskfacket är då låst och bakluckans lås är bortkopplat från centrallåset – bakluckan kan inte öppnas
med vare sig centrallåsets knapp i framdörrarna
eller fjärrnyckeln (s. 158).
Lås upp vänster framdörr med nyckelbladet i
dörrhandtagets låscylinder. För bild och mer
information, se Keyless Drive* – upplåsning
med nyckelblad (s. 172).
OBS
2.
Stäng av larmet genom att sätta fjärrnyckeln i
startlåset.
G017869
När dörren låsts upp med nyckelbladet och
öppnas, utlöses larmet.
Låspunkter för fjärrnyckel med nyckelblad.
För bil med nyckelfritt start- och låssystem, se
Keyless Drive* – upplåsning med nyckelblad
(s. 172).
Relaterad information
•
•
166
Fjärrnyckel (s. 158)
Fjärrnyckel – byte av batteri (s. 168)
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Aktivera/deaktivera
•
Deaktivering sker i omvänd ordning.
G017870
För information om låsning av enbart handskfacket, se Låsning/upplåsning – handskfack
(s. 176).
Låspunkter för fjärrnyckel utan nyckelblad och aktiverad sekretesslåsning.
Det innebär att fjärrnyckeln utan nyckelblad
endast kan användas för att aktivera/deaktivera
larmet (s. 180), låsa upp dörrarna och att starta
bilen.
Fjärrnyckeln utan nyckelblad kan sedan överlämnas till service- eller hotellpersonal – det lösa
nyckelbladet behålls av bilägaren.
OBS
Glöm inte att dra ut insynsskyddet (s. 155)
över lastutrymmet innan bakluckan stängs.
Aktivering av sekretesslås.
För att aktivera sekretesslåsningen:
Skjut in nyckelbladet i handskfackets låscylinder.
Vrid nyckelbladet 180 grader medurs.
Dra ut nyckelbladet. Samtidigt visar kombiinstrumentets informationsdisplay ett meddelande.
Därefter är handskfacket låst och bakluckan kan
inte längre låsas upp med fjärrnyckeln eller centrallåsknappen.
OBS
Sätt inte tillbaka nyckelbladet på fjärrnyckeln
utan förvara det på en säker plats.
167
LÅS OCH LARM
Fjärrnyckel – byte av batteri
OBS
Batteriet5 till fjärrnyckeln kan behöva bytas.
Vänd fjärrnyckeln med knapparna uppåt, för
att undvika att batterierna faller ut när den
öppnas.
Batteriet till fjärrnyckeln bör bytas om:
•
informationssymbolen i kombiinstrumentet
tänds och displayen visar Bilnyckel låg
batterispänning Se handbok
VIKTIGT
och/eller
•
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det försämrar deras funktion.
låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar på
signal från fjärrnyckeln inom 20 meter från
bilen.
Batteribyte
Studera noga hur batteriet/batterierna sitter
fast på lockets insida, med avseende på
deras (+)- och (–)-sida.
Fjärrnyckel (ett batteri)
Öppning
Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt.
Stick in en 3 mm spårskruvmejsel i hålet
bakom den fjäderbelastade spärren och bänd
försiktigt upp fjärrnyckeln.
5
168
1.
Bänd försiktigt loss batteriet.
2.
Sätt i ett nytt med (+)-sidan nedåt.
Fjärrnyckel med PCC* (två batterier)
1.
Bänd försiktigt loss batterierna.
2.
Sätt först i ett nytt med (+)-sidan uppåt.
3.
Lägg den vita plastfliken emellan och sätt
sist i ytterligare ett nytt batteri med (+)-sidan
nedåt.
Fjärrnyckel med PCC har två batterier.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Batterityp
Använd batterier med beteckning CR2430, 3 V –
ett i fjärrnyckel, två i fjärrnyckel med PCC.
OBS
Volvo rekommenderar att batterier som ska
användas i fjärrnyckel/PCC uppfyller UN
Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3. Batterier som monterats i fabrik
eller som byts av en auktoriserad Volvoverkstad uppfyller ovanstående kriterium.
Hopsättning
1.
Tryck ihop fjärrnyckeln.
2.
Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
3.
Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud hörs
när nyckelbladet låses fast.
VIKTIGT
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
Relaterad information
•
•
6
7
Fjärrnyckel (s. 158)
Fjärrnyckel – funktioner (s. 162)
Gäller bara Fjärrnyckel med PCC.
Gäller fjärrnyckel med PCC (Personal Car Communicator).
Keyless Drive*
Bilar utrustade med Keyless Drive har ett startoch låssystem som kan hanteras nyckelfritt.
Med det nyckelfria start- och låssystemet kan
bilen startas, låsas och låsas upp utan att fjärrnyckeln (s. 158)6 sitter i startlåset. Det räcker att
ha fjärrnyckeln med sig i en ficka. Systemet gör
det t.ex. bekvämare att öppna bilen när händerna
är upptagna.
Båda bilens medföljande fjärrnycklar har nyckelfri-funktionalitet. Det går att beställa extra fjärrnycklar.
Keyless Drive* – fjärrnyckelns
räckvidd
För att dörrar eller baklucka ska kunna låsas upp
automatiskt utan knapptryckning på fjärrnyckeln7
måste en fjärrnyckel finnas inom ca 1,5 meters
avstånd från bilens dörrhandtag eller baklucka.
Den som ska låsa eller låsa upp en dörr måste
bära fjärrnyckeln med sig. Det går inte att låsa
eller låsa upp en dörr om fjärrnyckeln befinner sig
på bilens motsatta sida.
Bilens elsystem kan försättas i tre olika nivåer –
nyckelläge 0, I och II (s. 81) – med fjärrnyckeln.
Relaterad information
•
Keyless Drive* – fjärrnyckelns räckvidd
(s. 169)
•
Keyless Drive* – säker hantering av fjärrnyckeln (s. 170)
•
Keyless Drive* – störningar i fjärrnyckelns
funktion (s. 170)
De röda ringarna i ovanstående bild illustrerar det
område som täcks in av systemets antenner.
Om alla fjärrnycklar avlägsnas från bilen då
motorn går eller nyckelläge I eller II (s. 81) är
aktivt och om alla dörrar stängs, visar informationsdisplayen i kombiinstrumentet ett varnings}}
* Tillval/tillbehör. 169
LÅS OCH LARM
||
meddelande samtidigt som en ljudpåminnelse
hörs.
Keyless Drive* – säker hantering av
fjärrnyckeln
Keyless Drive* – störningar i
fjärrnyckelns funktion
När fjärrnyckeln återförts till bilen slocknar varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen upphör
efter att antingen/eller:
Hantera bilens fjärrnycklar med stor varsamhet.
Fjärrnyckelns nyckelfria funktioner (s. 169) kan
störas av elektromagnetiska fält och avskärmning.
•
•
•
en dörr har öppnats och stängts
fjärrnyckeln har satts in i startlåset
OK-knappen har tryckts in.
Relaterad information
•
•
Keyless Drive* (s. 169)
fjärrnycklarna8
Om en av
glömts kvar i bilen avaktiveras de nyckelfria funktionerna i fall bilen t.ex.
låses med den andra fjärrnyckeln som tillhör
bilen. Ingen obehörig kan då öppna dörrarna.
Nästa gång bilen låses upp med den andra fjärrnyckeln återaktiveras den kvarglömda fjärrnyckeln
igen.
Keyless Drive* – antennplacering (s. 173)
VIKTIGT
Undvik att lämna fjärrnyckeln med PCC kvar i
bilen. Om någon bryter sig in i bilen och får
tag i fjärrnyckeln kommer det t.ex. vara möjligt
att starta bilen genom att trycka in fjärrnyckeln i startlåset och sedan trycka på
START/STOP ENGINE-knappen.
Relaterad information
•
8
170
OBS
Placera/förvara inte PCC:n nära en mobiltelefon eller metallföremål – inte närmare än 10–
15 cm.
Om störningar ändå uppstår, använd fjärrnyckeln
och nyckelbladet som en fjärrnyckel i basutförande, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 162).
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel – byte av batteri (s. 168)
•
Keyless Drive* – fjärrnyckelns räckvidd
(s. 169)
Keyless Drive* – säker hantering av fjärrnyckeln (s. 170)
Keyless Drive* (s. 169)
Gäller fjärrnyckel med PCC (Personal Car Communicator).
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Keyless Drive* – låsning
OBS
Bilar utrustade med nyckelfritt start- och låssystem har ett beröringskänsligt område på dörrarnas ytterhandtag samt en gummerad knapp
bredvid bakluckans gummerade tryckplatta för
låsning/upplåsning.
På bil med automatisk växellåda måste växelväljaren ställas i P-läge – i annat fall kan bilen
varken låsas eller larmas.
Keyless Drive* – upplåsning
Upplåsning sker när en hand fattar ett dörrhandtag eller bakluckans gummerade tryckplatta
påverkas – öppna dörr eller baklucka som normalt.
OBS
OBS
Dörrhandtagen registrerar normalt en hand
som fattar tag om handtaget men med tjocka
handskar eller efter en mycket snabb handrörelse kan det krävas ett andra försök eller att
handsken tas av.
Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i samband med tvättning av bilen om fjärrnyckeln är inom räckvidd.
Relaterad information
•
•
Keyless Drive* (s. 169)
Larmindikator* (s. 181)
Relaterad information
•
•
Keyless Drive* (s. 169)
Keyless Drive* – låsning (s. 171)
Det beröringskänsliga området på dörrarnas ytterhandtag samt den gummerade knappen bredvid bakluckans
gummerade tryckplatta.
Lås dörrarna och bakluckan med ett långt tryck
på någon av dörrhandtagens beröringskänsliga
område eller tryck på den mindre av bakluckans
båda gummerade knapparna – låsindikatorn (s. 160) i vindrutan bekräftar att låsningen är
utförd genom att börja blinka.
Alla dörrar och bakluckan måste vara stängda
innan bilen kan låsas – i annat fall låses inte
bilen.
* Tillval/tillbehör. 171
LÅS OCH LARM
Keyless Drive* – upplåsning med
nyckelblad
2.
Om centrallåset inte kan låsas upp med fjärrnyckeln, t.ex. om batterierna är slut, kan vänster
framdörr öppnas med det löstagbara nyckelbladet.
3.
Stick sedan in nyckelbladet i låscylindern och
lås upp dörren.
Sätt tillbaka plastkåpan efter upplåsningen.
OBS
När vänster förardörr låses upp med nyckelbladet och öppnas, utlöses larmet. Det stängs
av genom att sätta PCC:n i startlåset, se
Larm* – fjärrnyckeln ur funktion (s. 182).
Keyless Drive* – låsinställningar
Låsinställningar för bilar utrustade med nyckelfritt
start- och låssystem kan anpassas genom att i
menysystemet MY CAR ange vilka dörrar som
ska låsas upp.
För beskrivning av menysystemet, se MY CAR
(s. 113).
Relaterad information
•
Keyless Drive* (s. 169)
Relaterad information
•
•
Keyless Drive* (s. 169)
•
Larm* (s. 180)
Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning (s. 165)
Hål för nyckelbladet – för att lossa kåpan.
För att komma åt låscylindern måste dörrhandtagets plastkåpa tas loss – även det görs med
nyckelbladet:
1.
172
Tryck nyckelbladet ca 1 cm rakt upp i hålet
på dörrhandtagets/kåpans undersida – bänd
inte.
> Plastkåpan lossnar automatiskt av
momentet när bladet trycks rakt upp och
in i öppningen.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Keyless Drive* – antennplacering
VARNING
Bilar utustade med nyckelfritt start- och låssystem har ett antal inbyggda antenner placerade
på olika platser i bilen.
Personer med inopererad pacemaker bör inte
komma närmare Keyless-systemets antenner
än 22 cm med pacemakern. Detta för att
omöjliggöra störningar mellan pacemakern
och Keyless-systemet.
Relaterad information
•
Keyless Drive* (s. 169)
Låsning/upplåsning – utifrån
Låsning/upplåsning utifrån sker med fjärrnyckeln (s. 158). Fjärrnyckeln kan låsa/låsa upp
samtliga dörrar och bakluckan samtidigt. Olika
sekvenser för upplåsning kan väljas, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 162).
För att låssekvensen ska kunna aktiveras måste
förardörren vara stängd – om någon av de övriga
dörrarna eller bakluckan är öppen, låses den/
dessa och larmet aktiveras först när den/de
stängs. För bilar utrustade med nyckelfritt låssystem* måste samtliga dörrar och baklucka vara
stängda.
OBS
Stötfångare bak, mitten
Dörrhandtag, vänster bak
Lastutrymme, mitten längst in under golv
Dörrhandtag, höger bak
Mittkonsol, under bakre del
Mittkonsol, under främre del.
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
Skulle låsning/upplåsning med fjärrnyckeln inte
fungera kan dess batteri vara förbrukat – lås eller
lås då upp vänster framdörr med det löstagbara
nyckelbladet, se Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning (s. 165).
OBS
Tänk på att larmet löser ut när dörren öppnas
efter att ha låsts upp med nyckelbladet –
larmet stängs av då fjärrnyckeln trycks in i
startlåset.
}}
* Tillval/tillbehör. 173
LÅS OCH LARM
||
VARNING
Var uppmärksam på risken för att bli inlåst i
bilen då den låses utifrån med fjärrnyckeln –
det går därefter inte att öppna några dörrar
inifrån med dörreglagen.
För mer information, se Blockerat låsläge*
(s. 178).
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom två minuter efter upplåsning, låses alla lås
igen automatiskt. Denna funktion minskar risken
att bilen oavsiktligt lämnas olåst. (För bilar med
larm, se Larm* (s. 180).)
Manuell låsning av dörr
Dörren är spärrad mot öppning utifrån.
I vissa situationer måste bilen kunna låsas manuellt, t.ex. vid strömbortfall.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
Vänster framdörr kan låsas med dess låscylinder
och fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad, se Keyless Drive* – upplåsning med nyckelblad (s. 172).
Övriga dörrar saknar låscylindrar och har istället
låsvred på respektive dörrs gavel som måste vridas om – därefter är de mekaniskt låsta/spärrade
mot öppning utifrån. Dörrarna kan fortfarande
öppnas inifrån.
Relaterad information
•
•
OBS
•
En dörrs vridreglage låser enbart aktuell
dörr – inte alla dörrar samtidigt.
•
En manuellt låst bakdörr med aktiverad
manuell Barnsäkerhetsspärr kan inte
öppnas från vare sig utsida eller insida, se
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
(s. 179). En bakdörr låst på det viset kan
bara låsas upp med fjärrnyckel eller centrallåsknapp.
Relaterad information
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 175)
•
Keyless Drive* (s. 169)
Fjärrnyckel – byte av batteri (s. 168)
Manuell låsning av dörr. Ej att förväxlas med Barnsäkerhetsspärr (s. 179).
–
174
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad
för att vrida vredet, se Löstagbart nyckelblad
– losstagning/fastsättning (s. 165).
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Låsning/upplåsning – inifrån
Samtliga dörrar och baklucka kan låsas eller
låsas upp samtidigt med förardörrens och passagerardörrens* knapp för centrallåsning.
Centrallås
•
Dra i öppningshandtaget och öppna dörren –
dörren låses upp och öppnas i ett moment.
Låsknapp* bakdörrar
Lampa i låsknapp
Centrallås finns i två varianter – lampan i förardörrens centrallåsknapp har olika betydelse
beroende av variant.
Med centrallåsknapp i enbart förardörr, övriga
dörrar saknar knapp:
•
Tänd lampa betyder att alla dörrar är låsta.
Med centrallåsknapp i båda framdörrar och elektrisk låsknapp i vardera bakdörr:
•
Tänd lampa betyder att enbart aktuell dörr är
låst. När samtliga knappar lyser är alla dörrar
låsta.
Låsning
•
Centrallås.
•
Tryck in knappens ena sida
för att låsa –
låser upp.
den andra sidan
Ett långt tryck på knappen
sidorutor samtidigt*.
öppnar även alla
Upplåsning
Från insidan kan en dörr låsas upp på två olika
sätt:
•
Tryck på centrallåsknappen
.
Ett långt tryck öppnar även alla sidorutor* samtidigt (se även Genomvädringsfunktion (s. 176)).
Tryck på centrallåsknappen
stängda dörrar låses.
Knappens lampa lyser när dörren är låst.
Bakdörrarnas låsknapp låser enbart respektive
bakdörr.
För att låsa upp dörren:
– alla
Ett långt tryck stänger även alla sidorutor och
taklucka samtidigt (se även Genomvädringsfunktion (s. 176)).
•
Dra i öppningshandtaget – dörren är upplåst
och öppnad.
Automatisk låsning
Då bilen börjar rulla låses dörrar och baklucka
automatiskt.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 113).
Relaterad information
•
•
•
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 173)
Larm* (s. 180)
Fjärrnyckel – funktioner (s. 162)
* Tillval/tillbehör. 175
LÅS OCH LARM
Genomvädringsfunktion
Låsning/upplåsning – handskfack
Låsning/upplåsning – baklucka
Genomvädringsfunktionen öppnar eller stänger
alla sidofönster samtidigt och kan användas
exempelvis för att snabbt vädra ur bilen vid varmt
väder.
Handskfacket (s. 148) kan endast låsas/låsas
upp med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad.
Bakluckan kan öppnas, låsas och låsas upp på
flera sätt.
För information om nyckelblad, se Löstagbart
nyckelblad – losstagning/fastsättning (s. 165).
Manuell öppning
Gummiplatta med elektrisk kontakt.
Centrallåsknapp
Ett långt tryck på
-symbolen i centrallåsknappen eller på fjärrnyckeln öppnar alla sidoru-symbotor samtidigt. Samma förfarande på
len stänger alla sidorutor samtidigt.
För att låsa handskfacket:
Skjut in nyckelbladet i handskfackets låscylinder enligt bild ovan.
Dra ut nyckelbladet.
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 175)
Fönsterhissar (s. 103)
För att öppna:
1.
Tryck lätt på den breda av de två gummerade
tryckplattorna under ytterhandtaget – låset
frikopplas.
2.
Lyft i ytterhandtaget för att öppna luckan
helt.
Vrid nyckelbladet 90 grader medurs.
Relaterad information
•
•
Bakluckan hålls stängd av ett elektriskt lås.
•
Upplåsning sker i omvänd ordning.
För information om sekretesslåsning, se Sekretesslåsning* (s. 166).
Relaterad information
•
176
Fjärrnyckel (s. 158)
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
VIKTIGT
•
•
Minimal kraft behövs för att frigöra bakluckans lås – Tryck bara lätt på den gummerade plattan.
Lägg inte lyftkraften på gummiplattan vid
öppning av bakluckan – lyft i handtaget.
För stor kraft kan skada gummiplattans
elektriska kontakt.
•
Bakluckan låses upp men förblir stängd –
tryck lätt på den gummerade tryckplattan
under ytterhandtaget och lyft luckan.
Öppnas inte luckan inom 2 minuter låses den
igen och larmet återaktiveras.
Relaterad information
•
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 175)
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 173)
Upplåsning från bilens insida
Upplåsning med fjärrnyckel
Upplåsning baklucka
För att låsa upp bakluckan:
–
Med fjärrnyckelns
-knapp kan bakluckan
ensam avlarmas* och låsas upp.
Låsindikatorn (s. 160) på instrumentpanelen slutar blinka för att visa att inte hela bilen är låst och
larmets* nivå- och rörelsesensorer samt sensorerna för öppning av bakluckan kopplas bort.
Dörrarna förblir låsta och larmade.
Tryck på knappen (1) på ljuseglagets panel.
> Luckan låses upp och kan öppnas inom 2
minuter (om bilen är låst inifrån).
Låsning med fjärrnyckel
–
Tryck på fjärrnyckelns knapp för låsning
,
se Fjärrnyckel – funktioner (s. 162).
> Låsindikatorn på instrumentpanelen börjar
blinka vilket innebär att bilen är låst och
larmet* har aktiverats.
* Tillval/tillbehör. 177
LÅS OCH LARM
Blockerat låsläge*
Tillfällig deaktivering
OBS
låsläge9
Blockerat
innebär att alla öppningshandtag mekaniskt frikopplas, vilket omöjliggör
dörröppning från både in- och utsidan.
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln (s. 158) och inträder med ca tio sekunders fördröjning efter att dörrarna har låsts.
OBS
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen Blockerat låsläge för att
inte riskera att någon blir inlåst.
9
178
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
•
Om någon av dörrarna öppnas inifrån,
utlöses larmet.
Ovan gäller om det blockerade låsläget inte
tillfälligt har deaktiverats.
Relaterad information
Om en dörr öppnas inom fördröjningstiden
avbryts sekvensen och larmet deaktiveras.
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln när
funktionen Blockerat låsläge är aktiverad. Vänster
framdörr kan även låsas upp med det löstagbara
nyckelbladet (s. 165). Dessutom är det möjligt att
låsa upp respektive öppna dörrar och baklucka på
bilar utrustade med nyckelfritt start- och låssystem* genom att ta i dörrhandtag eller bakluckans
handtag.
•
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
•
Keyless Drive* – upplåsning med nyckelblad
(s. 172)
•
Fjärrnyckel (s. 158)
MY CAR
OK MENU
TUNE vridreglage
EXIT
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen Blockerat låsläge tillfälligt stängas av. Det görs i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 113).
Endast i kombination med larm.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Barnsäkerhetsspärr – manuell
aktivering
VARNING
Varje bakdörr har två vridreglage – förväxla
inte Barnsäkerhetsspärren med Manuellt
dörrlås.
Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn kan
öppna en bakdörr inifrån.
Aktivera/deaktivera barnsäkerhetsspärr
OBS
•
En dörrs vridreglage spärrar enbart aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.
•
Det finns ingen manuell spärr på bilar
utrustade med elektrisk Barnsäkerhetsspärr.
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk
aktivering*
Barnsäkerhetsspärr med elektrisk aktivering förhindrar att barn kan öppna bakdörrar eller fönster inifrån.
Aktivering
Barnsäkerhetsspärren kan aktiveras/deaktiveras
vid alla nyckellägen (s. 80) högre än 0. Aktivering/deaktivering kan göras upp till 2 minuter
efter att motorn stängts av, förutsatt att ingen
dörr öppnas.
För att aktivera Barnsäkerhetsspärren:
Relaterad information
Manuell barnsäkerhetsspärr. Ej att förväxlas med Manuellt dörrlås (s. 174).
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i bakkanten på bakdörrarna och är endast åtkomligt
när dörren är öppen.
•
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering*
(s. 179)
•
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 175)
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 173)
För att aktivera/deaktivera barnsäkerhetsspärren:
–
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad (s. 165) för att vrida vredet.
Reglagepanel förardörr.
Dörren är spärrad mot öppning inifrån.
1.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
Starta motorn eller välj ett nyckelläge högre
än 0.
}}
* Tillval/tillbehör. 179
LÅS OCH LARM
||
2.
Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Kombiinstrumentets informationsdisplay
visar meddelande Bakre barnlås
aktiverat och knappens lampa lyser –
spärren är aktiv.
När Barnsäkerhetsspärren är aktiv kan de bakre:
•
fönstren öppnas endast med förardörrens
reglagepanel
•
dörrarna inte öppnas inifrån.
Vid motoravstängning lagras aktuell inställning –
är barnsäkerhetsspärren aktiverad vid motoravstängning, kommer funktionen att vara fortsatt
aktiverad vid påföljande motorstart.
Relaterad information
•
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
(s. 179)
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 175)
Larm*
OBS
Larmet är en anordning som varnar vid exempelvis ett inbrott i bilen.
Rörelsesensorerna utlöser larmet vid rörelser i
kupén – även luftströmmar registreras. Därför
kan larmet utlösas om bilen lämnas med
öppet fönster eller öppen taklucka eller om
kupévärmare används.
Aktiverat larm löser ut om:
•
•
•
•
•
dörr, motorhuv eller baklucka öppnas10
en rörelse detekteras i passagerarutrymmet
(om det är utrustat med rörelsesensor*)
För att undvika detta: Stäng fönster/taklucka
när bilen lämnas. Om bilens integrerade
kupévärmare (eller en portabel elektrisk) ska
användas – rikta luftström från ventilationsmunstycken så att de inte pekar uppåt i
kupén. Alternativt kan reducerad larmnivå
användas, se Reducerad larmnivå* (s. 182).
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor*)
startbatteriets kabel kopplas ifrån
sirenen kopplas bort.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visar informationsdisplayen i kombiinstrumentet ett meddelande. Kontakta då en verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
OBS
Försök inte själv reparera eller förändra komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Aktivera larm
–
Tryck på fjärrnyckelns låsknapp.
Deaktivera larm
–
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Stänga av utlöst larm
–
10
180
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp eller
genom att sätta in fjärrnyckeln i startlåset.
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Relaterad information
•
•
•
Larmindikator* (s. 181)
Larm* – automatisk återaktivering (s. 181)
Larmindikator*
Larm* – automatisk återaktivering
Larmindikatorn visar larmsystemets (s. 180) status.
Automatisk återaktivering av larmet (s. 180) förhindrar att bilen oavsiktligt lämnas med larmet
deaktiverat.
Larm* – fjärrnyckeln ur funktion (s. 182)
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och larmet
deaktiverats) men ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom 2 minuter, återaktiveras
larmet automatiskt. Samtidigt låses bilen igen.
Relaterad information
•
Reducerad larmnivå* (s. 182)
Samma diod som låsindikatorn (s. 160).
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar larmsystemets status:
•
•
Dioden släckt – larmet är frånkopplat
•
Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling av
larmet (och fram till dess att fjärrnyckeln
satts i startlåset och nyckelläge I nås) –
larmet har varit utlöst.
Dioden blinkar en gång varannan sekund –
larmet är inkopplat
* Tillval/tillbehör. 181
LÅS OCH LARM
Larm* – fjärrnyckeln ur funktion
Larmsignaler*
Reducerad larmnivå*
Om larmet (s. 180) inte kan stängas av med
fjärrnyckeln – om t.ex. nyckelns batteri (s. 168)
är slut – kan bilen låsas upp, avlarmas och
motorn startas på följande sätt:
Vid utlöst larm (s. 180) ljuder en siren och samtliga körriktningsvisare blinkar.
Reducerad larmnivå innebär att rörelse- och lutningssensorerna tillfälligt kan stängas av.
•
En siren ljuder under 30 sekunder eller tills
larmet stängs av. Sirenen har eget batteri
och fungerar oberoende av bilens startbatteri.
För att undvika oavsiktlig aktivering av
larmet (s. 180) – om t.ex. en hund lämnas i låst
bil eller vid färd med biltåg eller bilfärja – stäng
tillfälligt av Rörelse- och lutningssensorer.
•
Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter eller tills larmet stängs av.
Tillvägagångssättet är detsamma som vid tillfällig
urkoppling av Blockerat låsläge (s. 178)11.
1.
Öppna förardörren med det löstagbara nyckelbladet (s. 172).
> Larmet löser ut, larmindikatorn (s. 181)
blinkar snabbt och sirenen ljuder.
Relaterad information
•
2.
Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
> Larmet deaktiveras och larmindikatorn
slocknar.
3.
Starta motorn.
11
182
Larmindikator* (s. 181)
Endast i kombination med larm.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Typgodkännande –
fjärrnyckelsystem
Typgodkännande för fjärrnyckelsystem kan
utläsas i tabellen.
Land/Område
Kina
Låssystem standard
Land/Område
EU, Kina
Nyckelfritt låssystem (Keyless Drive)
Land/Område
Hong Kong
Relaterad information
•
Fjärrnyckel (s. 158)
EU
Korea
183
FÖRARSTÖD
FÖRARSTÖD
Justerbart rattmotstånd*
Hastighetsberoende styrservo gör att rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att ge
föraren ökad vägkänsla.
På motorvägar känns styrningen fastare. Vid parkering och i låg hastighet är styrningen lätt och
kräver ingen ansträngning.
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
– allmänt
Stabilitetssystemet ESC (Electronic Stability
Control) hjälper föraren att undvika sladd och
förbättrar bilens framkomlighet.
Vid inbromsning kan ESC-systemets
ingrepp upplevas som ett pulserande
ljud. Vid gaspådrag kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
Föraren kan välja mellan tre olika nivåer av rattmotstånd för vägkänsla eller styrsensitivitet i
menysystemet MY CAR (s. 113):
•
Sök där fram Rattmotstånd och välj Låg,
Medium eller Hög.
•
Denna inställning är inte åtkomlig när bilen är i
rörelse.
OBS
•
I vissa situationer kan styrservon bli för varm
och behöver då temporärt kylas – under den
tiden arbetar styrservon med reducerad effekt
och att vrida ratten kan då upplevas som
något tyngre.
Parallellt med den temporärt reducerade styrhjälpen visar kombiinstrumentet ett meddelande.
Relaterad information
•
186
MY CAR (s. 113)
•
•
•
•
Dragkraftsfunktion
Motorbromskontroll – EDC
Corner Traction Control – CTC
Släpfordonsstabilisator – TSA
Antisladdfunktion
Funktionen kontrollerar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Antislirfunktion
VARNING
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
Stabilitetssystemet ESC är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta
körningen och göra den säkrare – det kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft från
det drivhjul som slirar till det drivhjul som inte slirar.
ESC kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid
ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Dragkraftsfunktion
Motorbromskontroll – EDC
EDC (Engine Drag Control) förhindrar ofrivillig
hjullåsning, t.ex. efter nedväxling eller motorbromsning vid körning på låga växlar på halt
underlag.
Ofrivillig hjullåsning under körning kan bl.a. försvåra förarens möjlighet att styra bilen.
Corner Traction Control – CTC*
ESC-systemet består av följande funktioner:
•
•
Antisladdfunktion
Antislirfunktion
CTC kompenserar för understyrning och tillåter
högre acceleration i en kurva än normalt utan
hjulspinn på innerhjulet, t.ex. vid en svängande
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
motorvägspåfart för att snabbt komma upp i
rådande trafiktempo.
Släpfordonsstabilisator* – TSA1
Släpfordonsstabilisatorns (s. 317) funktion är att
stabilisera bil med tillkopplat släpfordon i situationer där ekipaget kommit i självsvängning. För
mer information, se Körning med släpvagn*
(s. 311).
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
– handhavande
Val av nivå – Sport-läge
ESC-systemet är alltid aktiverat – det kan inte
stängas av.
OBS
Funktionen deaktiveras om föraren väljer
Sport-läge.
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – handhavande (s. 187)
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – symboler och meddelanden (s. 188)
Sport-läget indikeras i kombiinstrumentet med att denna symbol lyser
med fast sken tills föraren väljer bort
funktionen eller tills motorn stängs av –
efter nästa motorstart är ESC-systemet tillbaka i
dess normalläge igen.
Föraren kan dock välja Sportläge vilket ger möjlighet till en
mer aktiv körupplevelse.
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt
(s. 186)
Sport-läge väljs i menysystemet MY CAR. För beskrivning
av menysystemet, se MY CAR
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – symboler och meddelanden (s. 188)
(s. 113).
Vid Sport-läge känner systemet av om gaspedal,
rattrörelser och kurvtagning är mer aktiva än vid
normal körning och tillåter då kontrollerad sladd
med bakvagnen upp till en viss nivå innan det
ingriper och stabiliserar bilen.
Om föraren t.ex. avbryter en kontrollerad sladd
genom att släppa gaspedalen, ingriper ESCsystemet och stabiliserar bilen.
Med Sport-läge erhålls även maximal dragkraft
om bilen kört fast eller vid körning i löst underlag
– t.ex. sand eller djup snö.
1 Trailer
Stability Assist ingår vid installation av Volvo original dragkrok.
* Tillval/tillbehör. 187
FÖRARSTÖD
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
– symboler och meddelanden
Tabell
Symbol
Meddelande
Innebörd
ESC Tillfälligt avstängd
ESC-systemet har temporärt reducerats p.g.a. för hög temperatur på bromskivorna – funktionen återaktiveras automatiskt när bromsarna har svalnat.
ESC Service erfordras
ESC-systemet är ur funktion.
•
•
Stanna bilen på en säker plats, stäng av motorn och starta den igen.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
"Meddelande"
Ett textmeddelande finns i kombiinstrumentet (s. 66) – Läs det!
Fast sken i 2 sekunder.
Systemkontroll vid motorstart.
Blinkande sken.
ESC-systemet ingriper.
Fast sken.
Sport-läge är aktiverat.
och
OBS! ESC-systemet är inte avstängt i detta läge – det är delvis reducerat.
188
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt
(s. 186)
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – handhavande (s. 187)
189
FÖRARSTÖD
Fartbegränsare
Relaterad information
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas
som en omvänd farthållare – föraren reglerar
hastigheten med gaspedalen men förhindras av
Fartbegränsaren att av misstag överträda en i
förväg vald/inställd hastighet.
•
•
•
Fartbegränsare – larm överskriden hastighet
(s. 192)
Översikt
•
Fartbegränsare – avstängning (s. 192)
Fartbegränsare – komma igång (s. 190)
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 191)
Fartbegränsare – komma igång
Sätta på och aktivera
När Fartbegränsaren är aktiv visas dess symbol
(6) i kombination med en markering (5) vid
inställd högsta hastighet i kombiinstrumentet.
Val och lagring av högsta möjliga hastighet i
minnet kan göras både vid färd och stillastående.
Under färd
1.
för att sätta på FartTryck på rattknapp
begränsaren.
> Symbolen (6) för Fartbegränsare tänds på
kombiinstrumentet.
2.
När bilen rullar i önskad högsta möjliga
hastighet: Tryck på någon av rattknapparna
eller
tills kombiinstrumentet visar en
markering (5) vid önskad maxhastighet.
> Fartbegränsaren är därefter aktiv och vald
maxhastighet är lagrad i minnet.
Rattens knappsats och kombiinstrument.
Fartbegränsare – På/Av.
Vid stillastående
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet
återupptas.
1.
Tryck på rattknapp
begränsaren.
Beredskapsläge.
2.
-knappen tills kombiinstruStega med
mentet visar en markering (5) vid önskad
maxhastighet.
> Fartbegränsaren är därefter aktiv och vald
maxhastighet är lagrad i minnet.
Aktivera och justera maxhastighet.
Vald hastighet.
Fartbegränsare aktiv.
190
för att sätta på Fart-
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
Fartbegränsare (s. 190)
Fartbegränsare – ändra hastighet
Ändra lagrad hastighet
Lagrad maxhastighet ändras med korta eller
eller
.
långa tryck på rattknapp
För att justera +/– 5 km/h (+/– 5 mph):
•
Använd korta tryck – varje tryck ger
+/– 5 km/h (+/– 5 mph).
Fartbegränsare – tillfällig
deaktivering och beredskapsläge
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas
som en omvänd farthållare – föraren reglerar
hastigheten med gaspedalen men förhindras av
Fartbegränsaren att av misstag överträda en i
förväg vald/inställd hastighet.
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
För att justera +/– 1 km/h (+/– 1 mph):
För att deaktivera Fartbegränsaren tillfälligt och
sätta den i beredskapsläge:
•
–
Håll knappen intryckt och släpp vid önskad
maxhastighet.
Senast gjorda tryck lagras i minnet.
Relaterad information
•
Fartbegränsare (s. 190)
Tryck på
.
> Kombiinstrumentets markering (5) skiftar
färg från GRÖN till VIT och föraren kan
temporärt överskrida den inställda maxhastigheten.
Fartbegränsaren återaktiveras med ett
varvid markeringen (5) skiftar
tryck på
färg från VIT till GRÖN och bilens maxhastighet är åter begränsad.
Tillfällig deaktivering med gaspedal
Fartbegränsaren kan även sättas i beredskapsläge med gaspedalen, t.ex. för att snabbt kunna
accelerera bilen ur en situation:
}}
191
FÖRARSTÖD
||
–
Tryck ner gaspedalen helt.
> Kombiinstrumentet visar lagrad maxhastighet med en färgad markering (5) och
föraren kan temporärt överskrida den
inställda maxhastigheten –
markeringen (5) skiftar under tiden färg
från GRÖN till VIT.
Fartbegränsaren återaktiveras automatiskt
efter att gaspedalen släppts och bilens
hastighet bromsats ner under den valda/
lagrade maxhastigheten – displayens
markering (5) skiftar färg från VIT till
GRÖN och bilens maxhastighet är åter
begränsad.
Fartbegränsare – larm överskriden
hastighet
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas
som en omvänd farthållare – föraren reglerar
hastigheten med gaspedalen men förhindras av
Fartbegränsaren att av misstag överträda en i
förväg vald/inställd hastighet.
Vid brant utför kan Fartbegränsarens motorbromseffekt vara otillräcklig och den valda maxhastigheten överskridas. Föraren uppmärksammas på detta med en akustisk signal.
Larmet aktiveras först efter 5 sekunder om
hastigheten överskridits med minst 3 km/h
(ca 2 mph) förutsatt att ingen av knapparna
eller
har tryckts under den senaste
halvminuten.
Fartbegränsare – komma igång (s. 190)
Fartbegränsare – ändra hastighet (s. 191)
Fartbegränsare – avstängning (s. 192)
Relaterad information
•
•
•
•
•
192
–
OBS
Fartbegränsare (s. 190)
Fartbegränsare – larm överskriden hastighet
(s. 192)
För att stänga av Fartbegränsaren:
Signalen är aktiv tills föraren bromsat ner farten
under den valda maxhastigheten.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Fartbegränsare – avstängning
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas
som en omvänd farthållare – föraren reglerar
hastigheten med gaspedalen men förhindras av
Fartbegränsaren att av misstag överträda en i
förväg vald/inställd hastighet.
Fartbegränsare (s. 190)
Fartbegränsare – ändra hastighet (s. 191)
Fartbegränsare – komma igång (s. 190)
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 191)
Fartbegränsare – avstängning (s. 192)
Tryck på rattknapp
.
> Kombiinstrumentets symbol för Fartbegränsare (6) och markering för inställd
hastighet (5) slocknar – därmed raderas
den inställda/lagrade hastigheten och kan
-knappen.
sedan inte återupptas med
Föraren kan därefter med gaspedalen åter
välja hastighet utan begränsning.
Relaterad information
•
•
•
•
Fartbegränsare (s. 190)
Fartbegränsare – komma igång (s. 190)
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 191)
Fartbegränsare – larm överskriden hastighet
(s. 192)
FÖRARSTÖD
Farthållare*
VARNING
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet vilket ger en mer
avkopplande körupplevelse på motorvägar och
långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandet och ingripa när Farthållaren inte
håller lämplig hastighet och/eller lämpligt
avstånd.
Översikt
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt.
Relaterad information
Rattens knappsats och kombiinstrument i bil med Fartbegränsare2.
Farthållare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet
återupptas.
Rattens knappsats och kombiinstrument i bil utan Fartbegränsare2.
Beredskapsläge
•
•
Farthållare* – hantera hastighet (s. 194)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och beredskapsläge (s. 194)
•
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 195)
•
•
Farthållare* – stänga av (s. 196)
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 200)
Aktivera och justera hastighet.
Vald hastighet (GRÅ = Beredskapsläge).
Farthållare aktiv – VIT symbol (GRÅ = Beredskapsläge).
2
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
* Tillval/tillbehör. 193
FÖRARSTÖD
Farthållare* – hantera hastighet
För att justera 1 km/h (1 mph):
Det är möjligt att aktivera, ställa in samt ändra
lagrad hastighet.
•
Aktivera och ställa in hastighet
Senast gjorda tryck lagras i minnet.
•
Tryck på rattknapp CRUISE (utan Fartbe(med Fartbegränsare).
gränsare) eller
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck på
/ -knapp, är det bilens aktuella hastighet vid
knapptrycket som lagras.
>
Farthållarens symbol (6) i kombiinstrumentet
tänds – Farthållaren är i beredskapsläge.
För att starta Farthållaren:
För att aktivera Farthållaren:
•
Vid önskad hastighet – tryck på rattknapp
eller
.
>
Aktuell hastighet lagras i minnet och kombiinstrumentets markering (5) tänds vid den
valda hastigheten och symbol (6) skiftar från
GRÅ till VIT – bilen följer därefter den lagrade hastigheten.
OBS
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h (20 mph).
Håll knappen intryckt och släpp vid önskad
hastighet.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte farthållarens inställning
– bilen återgår till senast lagrad hastighet när
gaspedalen släpps.
Farthållare* – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge
Funktionen kan tillfälligt deaktiveras och försättas
i beredskapsläge.
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
För att tillfälligt koppla ur Farthållaren och ställa
den i beredskapsläge:
•
Tryck på rattknapp
>
Kombiinstrumentets markering (5) och
symbol (6) skiftar färg från VIT till GRÅ –
Farthållaren är temporärt urkopplad.
.
OBS
Om någon av Farthållarens knappar hålls
intryckt flera minuter, blockeras den och
stängs av. För att kunna återaktivera Farthållaren, måste bilen stannas och motorn återstartas.
Relaterad information
•
Farthållare* (s. 193)
Ändra lagrad hastighet
Lagrad hastighet ändras med korta eller långa
eller
.
tryck på rattknapp
För att justera 5 km/h (5 mph):
•
194
Använd korta tryck – varje tryck ger 5 km/h
(5 mph).
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Beredskapsläge p.g.a. föraringrepp
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs automatiskt i beredskapsläge om:
•
•
•
•
•
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 195)
Farthållare* – återuppta inställd
hastighet
•
Farthållare* – stänga av (s. 196)
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet.
färdbromsen används
kopplingspedalen är nertryckt längre än
1 minut3
växelspaken/-väljaren förs till N-läge
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
Efter tillfällig deaktivering och beredskapsläge (s. 194) är det möjligt att återuppta inställd
hastighet.
För att återaktivera farthållaren ur beredskapsläge:
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
•
Tryck på rattknapp
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
>
Kombiinstrumentets markering (5) och
symbol (6) skiftar färg från GRÅ till VIT –
bilen följer därefter den senast lagrade hastigheten.
Automatiskt beredskapskapsläge
OBS
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs i
beredskapsläge om:
•
•
•
hjulen tappar väggreppet
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
Relaterad information
•
•
3
En markant hastighetsökning kan följa efter
att hastigheten återupptagits med
knappen.
motorvarvtalet är för lågt/högt
hastigheten sjunker under 30 km/h
(20 mph).
Farthållare* (s. 193)
Farthållare* – hantera hastighet (s. 194)
.
Relaterad information
•
•
•
Farthållare* – hantera hastighet (s. 194)
•
Farthållare* – stänga av (s. 196)
Farthållare* (s. 193)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och beredskapsläge (s. 194)
Att frikoppla och välja högre eller lägre växel medför inget beredskapsläge.
* Tillval/tillbehör. 195
FÖRARSTÖD
Farthållare* – stänga av
Avståndsvarning*
Här beskrivs hur den stängs av.
Funktionen Avståndsvarning (Distance Alert) varnar föraren om tidsavståndet till framförvarande
fordon blir för kort.
Farthållaren stängs av med rattknapp (1) eller
genom att stänga av motorn – därmed raderas
den inställda/lagrade hastigheten och kan sedan
inte återupptas med
-knappen.
Relaterad information
•
•
•
•
Farthållare* (s. 193)
Avståndsvarningen är aktiv i hastigheter över
30 km/h (20 mph) och reagerar endast för fordon som kör framför det egna fordonet, i samma
riktning. För mötande, långsamtgående eller
stillastående fordon ges ingen avståndsinformation.
Farthållare* – hantera hastighet (s. 194)
OBS
Avståndsvarning är deaktiverad under tiden
Adaptiv farthållare är aktiv.
VARNING
Avståndsvarningen reagerar endast om tidsavståndet till framförvarande fordon är kortare
än det förinställda värdet – den egna bilens
hastighet påverkas inte.
Handhavande
Farthållare* – tillfällig deaktivering och beredskapsläge (s. 194)
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 195)
Orange varningsljus4.
En orange varningslampa i vindrutan lyser med
fast sken om avståndet till framförvarande fordon
är kortare än det inställda tidsavståndet.
Tryck på knappen i mittkonsolen för att sätta på
eller stänga av funktionen. En lysande lampa i
knappen visar att funktionen är påslagen.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar
ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då
4
196
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
hanteras funktionen i bilens menysystem MY
CAR (s. 113) – sök där fram funktionen
Avståndsvarning.
OBS
Ju högre hastighet desto längre blir avståndet
i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Ställa in tidsavstånd
Det inställda tidsavståndet används även av
funktionen Adaptiv farthållare (s. 201).
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
Relaterad information
•
•
Reglage och symbol för tidsavstånd.
Tidsavstånd – Öka/minska.
Tidsavstånd – På.
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i kombiinstrumentet som
1–5 stycken horisontella streck
– ju fler streck desto längre
tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck ca 3 sekunder.
Avståndsvarning* – begränsningar (s. 197)
Avståndsvarning* – symboler och meddelanden (s. 199)
Avståndsvarning* – begränsningar
Denna funktion, vilken använder samma radarsensor som Adaptiv farthållare (s. 200) och Kollisionsvarnare med auto-broms (s. 224), har vissa
begränsningar.
OBS
Starkt solsken, reflexer eller kraftiga ljusvariationer samt användning av solglasögon kan
göra att varningsljuset i vindrutan inte syns.
Dåligt väder eller kurviga vägar kan påverka
radarsensorns möjligheter att upptäcka framförvarande fordon.
Även fordonens storlek kan påverka förmågan
att upptäcka, t.ex. motorcyklar. Detta kan innebära att varningslampan tänds på kortare
avstånd än det inställda eller att varningen tillfälligt uteblir.
Mycket höga hastigheter kan också orsaka att
lampan tänds på kortare avstånd än det
inställda p.g.a. begränsningar i sensorns räckvidd.
För ytterligare information om radarsensorns
begränsningar, se Radarsensor – begränsningar
(s. 213) och (s. 229).
Samma symbol visas även när Adaptiv farthållare (s. 201) är aktiverad.
}}
* Tillval/tillbehör. 197
FÖRARSTÖD
||
198
Relaterad information
•
•
Avståndsvarning* (s. 196)
Avståndsvarning* – symboler och meddelanden (s. 199)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Avståndsvarning* – symboler och
meddelanden
Funktionen har vissa symboler och meddelanden
vilka kan visas i kombiinstrumentet om funktionen
är nedsatt på grund av dess begränsningar.
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad Se
handbok
Avståndsvarning är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask har samlats
framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar (s. 213).
Kollisionsvarning
Service erfordras
A
Avståndsvarning samt Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
Relaterad information
•
•
Avståndsvarning* (s. 196)
Avståndsvarning* – begränsningar (s. 197)
* Tillval/tillbehör. 199
FÖRARSTÖD
Adaptiv farthållare – ACC*
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn
hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall
till framförvarande fordon.
Den adaptiva farthållaren ger en mer avkopplande körupplevelse på långa resor på motorvägar och långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
Föraren ställer in önskad hastighet (s. 203) och
tidsintervall (s. 205) till bilen framför. När radardetektorn upptäcker ett långsammare fordon
framför bilen, anpassas hastigheten automatiskt
till detta. Då vägen är fri återgår bilen till vald
hastighet.
Om den Adaptiva farthållaren är avstängd eller
ställd i beredskapsläge (s. 205) och bilen kommer för nära ett framförvarande fordon, varnas
föraren istället av funktionen Avståndsvarning (s. 196) för det korta avståndet.
VARNING
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva
farthållaren inte håller lämplig hastighet eller
lämpligt avstånd.
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Läs alla avsnitt om den Adaptiva farthållaren i
ägarmanualen för att ta del av dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om
innan den används.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls, även när den Adaptiva
farthållaren används.
VIKTIGT
Underhåll av den Adaptiva farthållarens komponenter får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Under en begränsad tid efter service kan
ACC-funktionen ha en något begränsad räckvidd. Systemet kalibreras under körning och
full funktion återfås automatiskt.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 201)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 202)
Adaptiv farthållare* – hantera hastighet
(s. 203)
•
Adaptiv farthållare* – ställa in tidsavstånd
(s. 205)
•
Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge (s. 205)
•
Adaptiv farthållare* – köra om annat fordon
(s. 206)
•
•
•
Adaptiv farthållare* – stänga av (s. 207)
•
•
•
Radarsensor (s. 213)
•
Adaptiv farthållare* – köassistans (s. 207)
Adaptiv farthållare* – skifta farthållarfunktionalitet (s. 209)
Radarsensor – begränsningar (s. 213)
Adaptiv farthållare* – felsökning och åtgärd
(s. 210)
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 211)
Automatisk växellåda
Bilar med automatisk växellåda har utökade funktioner med den Adaptiva farthållarens funktion
Köassistans (s. 207).
200
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Adaptiv farthållare* – funktion
Den Adaptiva farthållaren består av en farthållare
och en samverkande avståndshållare.
Funktionsöversikt
VARNING
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon,
t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för låga
släpfordon/trailers, mötande, långsamtgående
eller stillastående fordon och föremål.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar,
halka, mycket vatten eller slask på vägbanan,
kraftigt regn/snöfall, dålig sikt, kurviga vägar
eller av- och påfarter.
Funktionsöversikt5.
Varningslampa – inbromsning av förare nödvändig
Rattens knappsats (s. 202)
Radarsensor (s. 213)
Avståndet till framförvarande fordon (s. 205)
mäts huvudsakligen med en radarsensor (s. 213). Farthållarfunktionen reglerar hastigheten med gaspådrag och inbromsningar. Det är
normalt att bromsarna ger ifrån sig svaga ljud när
den Adaptiva farthållaren använder dem.
VARNING
Bromspedalen rör sig när den Adaptiva farthållaren bromsar. Vila inte foten under bromspedalen – den kan då bli klämd.
5
6
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan skilja beroende av bilmodell.
Köassistans (s. 207) (i bilar med automatisk växellåda) kan hantera intervallet 0–200 km/h (0–125 mph).
Den Adaptiva farthållaren eftersträvar att följa
framförvarande fordon i den egna filen på ett av
föraren inställt tidsavstånd (s. 205). Om radarsensorn inte ser något framförvarande fordon
kommer bilen att istället hålla den av föraren
inställda och lagrade hastigheten. Så sker även
om framförvarande fordons hastighet överskrider
den lagrade hastigheten.
Den Adaptiva farthållaren strävar efter att reglera
hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer som
kräver snabba inbromsningar måste föraren
bromsa själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil bromsar
kraftigt. På grund av begränsningar hos radarsensorn (s. 213) kan en inbromsning komma oväntat
eller utebli.
Den Adaptiva farthållaren kan aktiveras att följa
ett annat fordon i hastigheter från 30 km/h6
(20 mph) upp till 200 km/h (125 mph). Sjunker
hastigheten under 30 km/h (20 mph) eller om
motorvarvtalet blir för lågt, ställs farthållaren i
beredskapsläge (s. 205) varvid automatisk
bromsning upphör – föraren måste då ta över
själv för att hålla ett säkert avstånd till framförvarande fordon.
}}
* Tillval/tillbehör. 201
FÖRARSTÖD
||
Varningslampa – inbromsning av förare
nödvändig
OBS
Visuella varningssignaler på vindrutan kan
vara svåra att upptäcka vid starkt solsken,
reflexer, extrema ljuskontraster, användning av
solglasögon eller om föraren inte har blicken
riktad rakt fram.
Den Adaptiva farthållaren har en bromsförmåga
som motsvarar ca 40 % av bilens bromskapacitet.
Adaptiv farthållare* – översikt
Handhavande av den Adaptiva farthållaren och
rattens knappsats varierar beroende på om bilen
är utrustad med fartbegränsare8 eller inte.
Adaptiv farthållare med Fartbegränsare
VARNING
Den Adaptiva farthållaren varnar endast för
fordon som dess radarenhet har upptäckt –
därför kan en varning utebli eller ske med viss
fördröjning.
•
Audio-visuell varningssignal vid kollisionsrisk7.
Om bilen behöver bromsas kraftigare än den
Adaptiva farthållaren klarar och föraren inte
bromsar, används Kollisionsvarnarens (s. 224)
varningslampa och varningsljud för att göra föraren uppmärksam på att ett omedelbart ingipande är nödvändigt.
Branta vägar och/eller tung last
Tänk på att den Adaptiva farthållaren i första
hand är avsedd att användas vid körning på plana
vägbanor. Den kan ha svårigheter att hålla korrekt
avstånd till framförvarande fordon vid körning i
branta utförslut, med tung last eller med släpfordon – var då extra uppmärksam och beredd att
bromsa.
Farthållare – På/Av.
Relaterad information
Aktivera och justera hastighet.
•
•
•
7
202
Invänta aldrig en varning utan bromsa när
det behövs.
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 200)
Adaptiv farthållare* – stänga av (s. 207)
Adaptiv farthållare* – köra om annat fordon
(s. 206)
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet
återupptas.
Beredskapsläge
Tidsavstånd – Öka/minska.
Grön markering vid lagrad hastighet (VIT =
beredskapsläge).
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Tidsavstånd
Tidsavstånd
ACC är aktiv vid GRÖN symbol (VIT = beredskapsläge).
ACC är aktiv vid GRÖN symbol (VIT = beredskapsläge).
Adaptiv farthållare utan Fartbegränsare
Adaptiv farthållare* – hantera
hastighet
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 200)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 201)
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 211)
Adaptiv farthållare med Fartbegränsare9.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet
återupptas.
Farthållare – På/Av eller Beredskapsläge.
Tidsavstånd – Öka/minska.
Aktivera och justera hastighet.
(Används ej)
Grön markering vid lagrad hastighet (VIT =
beredskapsläge).
8
9
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
Förklaring till bildens siffror finns i avsnitt "Adaptiv farthållare –översikt" (s. 202).
Adaptiv farthållare utan Fartbegränsare9.
}}
* Tillval/tillbehör. 203
FÖRARSTÖD
||
För att starta ACC:
•
Tryck på rattknapp
– en liknande VIT
symbol tänds i kombiinstrumentet (8) vilket
visar att den Adaptiva farthållaren är i beredskapsläge (s. 205).
För att aktivera ACC:
•
>
Vid önskad hastighet – tryck på rattknapp
eller
.
Aktuell hastighet lagras i minnet, kombiinstrumentet visar ett "förstoringsglas" (6) runt
den lagrade hastigheten någon sekund och
dess markering skiftar från VIT till GRÖN.
Då denna symbol skiftar färg från VIT
till GRÖN är ACC aktiv och bilen håller
lagrad hastighet.
Endast då symbolen visar bild
av ett annat fordon, regleras
avståndet till framförvarande
fordon av ACC.
Samtidigt markeras ett hastighetsintervall:
204
•
•
den högre hastigheten med GRÖN markering är den förprogrammerade hastigheten
OBS
Om någon av den Adaptiva farthållarens
knappar hålls intryckt flera minuter, blockeras
funktionen och stängs av. För att kunna återaktivera den igen, måste bilen stannas och
motorn återstartas.
den lägre hastigheten är det framförvarande
fordonets hastighet.
Ändra lagrad hastighet
Lagrad hastighet ändras med korta eller långa
tryck på rattknapp
eller
.
I vissa situationer kan den inte återaktiveras –
då visar kombiinstrumentet (s. 211) Adaptiv
farthållare ej tillgänglig.
För att justera +/– 5 km/h (+/– 5 mph):
•
Använd korta tryck – varje tryck ger
+/– 5 km/h (+/– 5 mph).
För att justera +/– 1 km/h (+/– 1 mph):
•
Håll knappen intryckt och släpp vid önskad
hastighet.
Senast gjorda tryck lagras i minnet.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 200)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 202)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 201)
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck på
/ -knapp, är det bilens aktuella hastighet vid
knapptrycket som lagras.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Adaptiv farthållare* – ställa in
tidsavstånd
OBS
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i kombiinstrumentet som
1–5 stycken horisontella streck
– ju fler streck desto längre
tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck ca 3 sekunder.
•
Den Adaptiva farthållaren kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge.
•
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
Tillfällig deaktivering/beredskapsläge –
med Fartbegränsare
•
Om den Adaptiva farthållaren inte verkar
reagera med en hastighetsökning vid
aktivering, kan orsaken vara att tidsavståndet till framförvarande fordon är kortare än det förvalda tidsavståndet.
För att tillfälligt koppla ur den Adaptiva farthållaren och ställa den i beredskapsläge:
För att ställa in/ändra tidsavståndet:
•
Vrid rattknappsatsens (s. 202) tumhjul (eller
använd knapparna
/
för bil utan Fartbegränsare).
I låg fart, då avstånden blir korta, ökar den Adaptiva farthållaren tidsluckan något.
För att kunna följa framförvarande bil på ett mjukt
och komfortabelt sätt, tillåter den Adaptiva farthållaren tidsluckan att variera påtagligt i vissa
lägen.
•
Relaterad information
•
•
•
•
Samma symbol visas även när funktionen
Avståndsvarning (s. 196) är aktiverad.
Att frikoppla och välja högre eller lägre växel medför inget beredskapsläge.
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 200)
Tryck på rattknapp
Denna symbol och lagrad hastighets
markering skiftar då färg från GRÖN till
VIT.
Läs mer om hur hastigheten hanteras (s. 203).
Observera att små tidsavstånd ger föraren kort tid
att reagera och agera om något oförutsett skulle
inträffa i trafiken.
10
Adaptiv farthållare* – tillfällig
deaktivering och beredskapsläge
Ju högre hastighet desto längre blir
avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Tillfällig deaktivering/beredskapsläge –
utan Fartbegränsare
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 202)
För att tillfälligt koppla ur den Adaptiva farthållaren och ställa den i beredskapsläge:
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 201)
•
Adaptiv farthållare* – stänga av (s. 207)
Tryck på rattknapp
Beredskapsläge p.g.a. föraringrepp
Den Adaptiva farthållaren kopplas tillfälligt ur och
ställs automatiskt i beredskapsläge om:
•
•
färdbromsen används
kopplingspedalen är nertryckt längre än
1 minut10
}}
* Tillval/tillbehör. 205
FÖRARSTÖD
||
•
•
växelväljaren förs till N-läge (automatisk
växellåda)
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
•
•
Vid automatisk deaktivering ljuder en signal och
meddelandet Adaptiv farthållare urkopplad
visas i kombiinstrumentet. Föraren måste då
ingripa och själv anpassa hastighet och avstånd
till framförvarande fordon.
radarsensorn är täckt av t.ex. blöt snö eller
kraftigt regn (radarvågorna blockeras).
Återuppta inställd hastighet
Adaptiv farthållare i beredskapsläge återaktiveras
med ett tryck på rattknapp
– hastigheten
sätts då till den senast lagrade.
OBS
Automatiskt beredskapsläge
Den Adaptiva farthållaren är beroende av andra
system, t.ex. Stabilitetssystemet ESC (s. 186).
Om något av dessa system upphör att fungera,
stängs den Adaptiva farthållaren av automatiskt.
bromstemperaturen är hög
föraren öppnar dörren
•
hjulen tappar väggreppet
11
12
206
Då bilen följer ett annat fordon och föraren markerar en förestående omkörning med körriktningsvisaren12, hjälper den Adaptiva farthållaren
till genom att kortvarigt accelerera bilen mot
framförvarande fordon.
Funktionen är aktiv i hastigheter över 70 km/h
(43 mph).
En markant hastighetsökning kan följa när
-knappen.
farthållaren återaktiveras med
VARNING
Var uppmärksam på att denna funktion kan
aktiveras vid fler situationer än vid omkörning,
som t.ex. då körriktningsvisare används för att
markera filbyte eller inför avfart till annan väg
– bilen kommer då att kortvarigt accelerera.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 200)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 202)
Farthållare* (s. 193)
En automatisk deaktivering kan bero på att:
•
•
•
•
Adaptiv farthållare* – köra om annat
fordon
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 200)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 202)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 201)
föraren tar av sig bältet
motorvarvtalet är för lågt/högt
hastigheten sjunkit under 30 km/h11
(20 mph)
Gäller inte bil med Köassistans– den klarar ända ner till stillastående.
Endast vid vänsterblink i vänsterstyrd bil, respektive blink åt höger i högerstyrd bil.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Adaptiv farthållare* – stänga av
Adaptiv farthållare* – köassistans
Knappsats med Fartbegränsare
Köassistans ger den Adaptiva farthållaren utökad
funktionalitet även i hastigheter under 30 km/h
(20 mph).
Den Adaptiva farthållaren stängs av med rattknapp
i rattens knappsats (s. 202) – därmed
raderas den inställda/lagrade hastigheten och
-knappen.
kan sedan inte återupptas med
Köassistans har följande funktioner:
Med ett kort tryck på rattknapp
ställs den
Adaptiva farthållaren i beredskapsläge (s. 205).
Med ytterligare ett kort tryck stängs den av – därmed raderas den inställda/lagrade hastigheten
-knappen.
och kan sedan inte återupptas med
•
Utökat hastighetsintervall – även vid lägre än
30 km/h (20 mph) och vid stillastående
•
•
Målbyte
•
Automatisk aktivering parkeringsbroms.
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 200)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 201)
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 211)
OBS
I bil med automatisk växellåda är den Adaptiva
farthållaren kompletterad med funktionen Köassistans (även kallad "Queue Assist").
Knappsats utan Fartbegränsare
Relaterad information
Med automatisk växellåda kan den Adaptiva farthållaren följa ett annat fordon inom intervallet
0–200 km/h (0–125 mph).
Automatisk bromsning upphör vid stillastående
För att kunna aktivera den Adaptiva farthållaren vid hastighet lägre än 30 km/h
(20 mph) krävs ett framförvarande fordon
inom rimligt avstånd.
Vid korta stopp i samband med krypkörning i
långsam trafik eller vid trafikljus återupptas körningen automatiskt om stoppen inte överstiger
ca 3 sekunder – tar det längre tid innan framförvarande bil börjar rulla igen, ställs den Adaptiva
farthållaren i beredskapsläge med automatisk
bromsning. Föraren måste sedan återaktivera den
på ett av följande sätt:
Observera att minsta programmerbara hastighet
för den Adaptiva farthållaren är 30 km/h
(20 mph) – även om den klarar att följa ett annat
fordon ner till stillastående, kan en lägre hastighet än 30 km/h (20 mph) inte väljas/lagras.
•
Utökat hastighetsintervall
•
Tryck ner gaspedalen.
>
Därefter kommer den Adaptiva farthållaren
att återuppta följandet av framförvarande fordon.
OBS
För att kunna aktivera den Adaptiva farthållaren måste förardörren vara stängd och föraren ha säkerhetsbältet påtaget.
Tryck på rattknapp
...eller...
}}
* Tillval/tillbehör. 207
FÖRARSTÖD
||
OBS
VARNING
När den Adaptiva farthållaren följer ett framförvarande fordon i hastigheter över 30 km/h
(20 mph) och byter mål från framförvarande
fordon till ett stillastående fordon, kommer
den Adaptiva farthållaren att ignorera det
stillastående fordonet och istället välja den
lagrade hastigheten.
Funktionen Köassistans kan hålla bilen stillastående i högst 4 minuter – därefter ansätts
parkeringsbromsen och den Adaptiva farthållaren kopplas ur.
•
Innan den Adaptiva farthållaren kan återaktiveras måste parkeringsbromsen lossas.
Målbyte
•
Föraren måste själv ingripa och bromsa.
Automatiskt beredskapsläge vid
målbyte
Den Adaptiva farthållaren kopplas ur och ställs i
beredskapsläge:
•
•
Om framförvarande målfordon hastigt viker av kan stillastående trafik finnas framför.
När den Adaptiva farthållaren följer ett annat fordon i hastigheter under 30 km/h (20 mph) och
byter mål från ett rörligt till ett stillastående fordon, kommer den Adaptiva farthållaren att
bromsa för det stillastående fordonet.
208
då hastigheten understiger 5 km/h (5 mph)
och den Adaptiva farthållaren är osäker på
om målobjektet är ett stillastående fordon
eller något annat objekt, t.ex. ett farthinder.
då hastigheten understiger 5 km/h (5 mph)
och framförvarande fordon viker av så den
Adaptiva farthållaren inte längre har ett fordon att följa.
Upphörande av automatisk bromsning
vid stillastående
I vissa situationer avbryter Köassistans automatisk bromsning vid stillastående. Det innebär att
bromsarna släpper och bilen kan börja rulla – föraren måste därför ingripa och själv bromsa för att
hålla bilen.
Köassistans släpper färdbromsen och ställer den
Adaptiva farthållaren i beredskapsläge i följande
situationer:
•
•
•
•
föraren sätter foten på bromspedalen
parkeringsbromsen ansätts
växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge
föraren ställer den Adaptiva farthållaren i
beredskapsläge.
Automatisk aktivering parkeringsbroms
I vissa situationer ansätter Köassistans parkeringsbromsen för att hålla bilen fortsatt stilla.
Det sker om:
•
föraren öppnar dörren eller tar av sig säkerhetsbältet
•
•
ESC ändras från Normal- till Sport-läge
•
•
motorn stängs av
Köassistans hållit bilen stilla längre än
4 minuter
bromsarna överhettats.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 200)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 202)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 201)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Adaptiv farthållare* – skifta
farthållarfunktionalitet
Skifta tillbaka från CC till ACC
Skifta från ACC till CC
I kombiinstrumentet visas en symbol för aktiv farthållare:
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
Farthållare
Stäng av farthållaren med 1–2 tryck på
knappen enligt avstängningsinstruktionen (s. 207). Nästa gång systemet sätts på, är
det den Adaptiva farthållaren som aktiveras.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 200)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 202)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 201)
Adaptiv farthållare
Med en knapptryckning kan den Adaptiva delen
(avståndshållaren) i Farthållaren deaktiveras varvid bilen endast följer den satta/lagrade hastigheten.
•
Gör ett långt tryck på rattknapp
instrumentets symbol skiftar från
>
Därmed är standardfarthållaren (s. 193) CC
(Cruise Control) aktiverad.
– kombitill
.
VARNING
Bilen bromsar inte längre automatiskt efter
skifte från ACC till CC – den följer endast satt
hastighet.
* Tillval/tillbehör. 209
FÖRARSTÖD
Adaptiv farthållare* – felsökning och
åtgärd
den Adaptiva farthållarens radarsensor (s. 213)
inte kan upptäcka andra fordon framför bilen.
Om kombiinstrumentet visar meddelandet
Radarn blockerad Se handbok innebär det att
Detta meddelande indikerar att inte heller funktionerna Avståndsvarning (s. 196) eller Kollisionsvarnare med auto-broms (s. 224) fungerar.
I följande tabell visas exempel på möjliga orsaker
till att meddelandet visas och lämplig åtgärd:
Orsak
Åtgärd
Radarytan i grillen är smutsig eller belagd med is eller snö.
Gör ren radarytan i grillen från smuts, is och snö.
Kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid kraftig nederbörd.
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid mycket blöt eller snöig vägbana.
Radarytan är rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta några minuter för radarn att upptäcka att den inte längre är
blockerad.
Relaterad information
•
•
•
210
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 202)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 201)
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 211)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Adaptiv farthållare* – symboler och
meddelanden
exempel – följ i förekommande fall given rekommendation:
Ibland kan den Adaptiva farthållaren visa en symbol och/eller ett textmeddelande. Här är några
Symbol
Meddelande
Innebörd
Symbolen är GRÖN
Bilen håller lagrad hastighet.
Symbolen är VIT
Den Adaptiva farthållaren är satt i beredskapsläge.
Standardfarthållare är manuellt vald.
Ställ ESC på Normal för att
aktivera farthållare
Adaptiva farthållaren går inte att aktivera förrän Stabilitetssystemet (ESC) (s. 186) har satts i Normalläge.
Adaptiv farthållare urkopplad
Adaptiva farthållaren har stängts av – föraren måste själv reglera hastigheten.
Adaptiv farthållare ej tillgänglig
Adaptiva farthållaren kan inte aktiveras.
Detta kan bland annat bero på att:
•
•
Radarn blockerad Se handbok
bromstemperaturen är hög
radarsensorn är blockerad av t.ex. blöt snö eller regn.
Adaptiva farthållaren är tillfälligt ur funktion.
•
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask har
samlats framför radarsensorn.
Föraren kan då välja att skifta till (s. 209) ordinarie Farthållare (CC) – ett textmeddelande informerar om lämpliga alternativ.
Läs om radarsensorns begränsningar (s. 213).
}}
* Tillval/tillbehör. 211
FÖRARSTÖD
||
Symbol
Meddelande
Innebörd
Adaptiv farthållare Service
erfordras
Adaptiva farthållaren är ur funktion.
Bromsa för att hålla bilen +
akustiskt larmA
Bilen står stilla och Farthållaren kommer att släppa färdbromsen för att låta parkeringsbromsen ta över och
hålla bilen, men ett fel på parkeringsbromsen gör att bilen strax kommer att börja rulla.
•
•
Under 30 km/h Framförvarande fordon erfordrasA
A
Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Föraren måste bromsa själv. Meddelandet kvarstår och larmet ljuder tills föraren trampar på bromspedalen
eller använder gaspedalen.
Visas vid försök att aktivera Adaptiva farthållaren vid hastighet under 30 km/h (20 mph) utan ett framförvarande fordon inom aktiveringsavstånd.
Endast med Köassistans.
Relaterad information
•
•
•
212
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 200)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 202)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 201)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Radarsensor
Radarsensor – begränsningar
Radarsensorns uppgift är att upptäcka bilar eller
större fordon i samma körriktning, i samma körfält.
En radarsensor (s. 213) har vissa begränsningar
– bland annat på grund av dess begränsade
synfält.
Radarsensorn används av följande funktioner:
Den Adaptiva farthållarens förmåga att upptäcka
ett framförvarande fordon minskar kraftigt om:
•
•
•
Avståndsvarning*
Adaptiv farthållare*
•
Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare*
framförvarande fordons hastighet skiljer
mycket från det egna fordonets
•
dess radarsensor blir blockerad – t.ex. vid
kraftigt regn eller om snöslask eller andra
föremål har samlats framför radarsensorn.
VIKTIGT
Vid synlig skada på bilens grill eller vid misstanke om att radarsensorn kan vara skadad:
•
Kontakta en verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Funktionen kan helt eller delvis utebli – alternativt fungera felaktigt – om grillen, radarsensorn eller dess konsol är skadad eller har
lossnat.
Modifiering av radarsensorn kan göra den olaglig
att använda.
Relaterad information
•
•
•
•
Radarsensor – begränsningar (s. 213)
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 200)
Kollisionsvarnare* (s. 224)
Avståndsvarning* (s. 196)
OBS
Håll ren ytan framför radarsensorn – se
underrubriken "Underhåll" (s. 228).
Synfält
Radarsensorn har ett begränsat synfält. I vissa
situationer upptäcks inte ett annat fordon eller
upptäckten sker senare än förväntat.
ACC:ns synfält.
Radarsensorn kan ibland upptäcka fordon
sent på korta avstånd – t.ex. ett fordon som
kör in mellan eget och framförvarande fordon.
Små fordon, exempelvis motorcyklar, eller
fordon som inte kör mitt i filen kan förbli
oupptäckta.
I kurvor kan radarsensorn upptäcka fel fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur sikte.
}}
* Tillval/tillbehör. 213
FÖRARSTÖD
||
VARNING
VARNING
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva
farthållaren inte håller lämplig hastighet eller
lämpligt avstånd.
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon,
t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för
mötande, långsamtgående eller stillastående
fordon och föremål.
Läs alla avsnitt om den Adaptiva farthållaren i
ägarmanualen för att ta del av dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om
innan den används.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar,
halka, mycket vatten eller slask på vägbanan,
kraftigt regn/snöfall, dålig sikt, kurviga vägar
eller av- och påfarter.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls, även när den Adaptiva
farthållaren används.
VARNING
Tillbehör eller andra föremål som t.ex. extraljus
får inte monteras framför grillen.
214
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 200)
Kollisionsvarnare* (s. 224)
Avståndsvarning* (s. 196)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Typgodkännande – radarsystem
Typgodkännande för bilens radarenheter kan
utläsas i följande tabell.
Marknad
ACCA
BLISB
Symbol
Typgodkännande
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0038TR
1071-10-3451
Brasilien
EAN: 07897843800248
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Europa
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0038TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC.
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
✓
REGISTERED No: 0018923/09
DEALER No: DA37380/15
Förenade Arabemiraten
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
}}
215
FÖRARSTÖD
||
Marknad
Indonesien
ACCA
BLISB
✓
Symbol
Typgodkännande
14785/POSTEL/2010 1982
✓
38806/SDPPI/2015 4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2009/87
✓
Equipment type: Low Power Device (LPD)
Jordanien
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
DPH-L2C0038TR
Korea
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L'ANRT MAROC
✓
Numero d'agrement : MR 4838 ANRT 2009
Date d'agrement : 22/05/2009
Marocko
AGREE PAR L’ANRT MAROC
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Moldavien
216
✓
✓
1024
FÖRARSTÖD
Marknad
ACCA
BLISB
Singapore
✓
✓
Complies with IDA Standards DA105753
APPROVED
Sydafrika
✓
✓
A
B
Typgodkännande
TA-2009/163
✓
Taiwan
Symbol
TA-2014/2390
APPROVED
CCAB09LP4590T3
✓
CCAB15LP0680T0
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Relaterad information
•
Radarsensor (s. 213)
217
FÖRARSTÖD
City Safety™
VIKTIGT
City Safety™ är en funktion för att stödja föraren
att undvika en kollision vid bl.a. körning i köer,
där förändringar i framförvarande trafik tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till en incident.
Underhåll och byte av komponenter i City
Safety™ får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
VARNING
Funktionen City Safety™ är aktiv i hastigheter
under 50 km/h (30 mph) och hjälper föraren
genom att bromsa bilen automatiskt vid överhängande risk för kollision med framförvarande
fordon, om föraren inte själv reagerar i tid genom
att bromsa och/eller styra undan.
City Safety™ fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
City Safety™ reagerar inte på fordon som kör
i en annan riktning än det egna fordonet, för
små fordon och motorcyklar eller för människor och djur.
City Safety™ aktiveras i situationer där föraren
egentligen borde ha börjat bromsa betydligt tidigare varför funktionen inte kommer att kunna
hjälpa föraren i alla lägen.
City Safety™ kan förhindra kollision vid en
hastighetsskillnad lägre än 15 km/h (9 mph)
– vid högre hastighetsskillnad kan kollisionshastigheten endast reduceras. För full bromsverkan måste föraren trampa på bromspedalen.
City Safety™ är konstruerat för att aktiveras så
sent som möjligt för att undvika onödiga ingrepp.
City Safety™ ska inte användas för att ändra förarens sätt att framföra bilen – om föraren enbart
förlitar sig på och låter City Safety™ bromsa,
kommer en kollision att ske förr eller senare.
Förare eller passagerare märker normalt av City
Safety™ bara om en situation uppkommer som
är mycket nära en kollision.
Är bilen även utrustad med Kollisionsvarnare med
auto-broms (s. 224)* kompletterar dessa båda
system varandra.
218
City Safety™ – funktion
City Safety läser av trafiken framför bilen med en
lasersensor monterad i vindrutans överkant. Vid
överhängande risk för kollision kommer City
Safety att automatiskt bromsa bilen, vilket kan
upplevas som en kraftig inbromsning.
Invänta aldrig att City Safety™ ska ingripa.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls.
Relaterad information
•
•
•
•
•
City Safety™ – begränsningar (s. 220)
City Safety™ – funktion (s. 218)
City Safety™ – handhavande (s. 219)
City Safety™ – lasersensorn (s. 221)
City Safety™ – symboler och meddelanden
(s. 223)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
När funktionen aktiveras och bromsar, visar
kombiinstrumentet ett textmeddelande om att
funktionen är/har varit aktiv.
OBS
När City Safety bromsar, tänds bromsljusen.
Relaterad information
Lasersensorns sändar- och mottagarfönster13.
Om hastighetsskillnaden är 4–15 km/h
(3–9 mph) relaterat den framförvarande bilen kan
City Safety helt undvika en kollision.
•
•
•
•
•
City Safety aktiverar en kort, kraftig bromsning
och stannar bilen i normalfallet precis bakom
framförvarande fordon. För de flesta förare ligger
detta långt utanför ett normalt körsätt och kan
upplevas som obehagligt.
Är hastighetsskillnaden mellan fordonen mer än
15 km/h (9 mph) kan City Safety inte på egen
hand undvika kollisionen – för full bromskraft
måste föraren trampa på bromspedalen och det
kan då vara möjligt att undvika en kollision, även
vid hastighetsskillnader över 15 km/h (9 mph).
City Safety™ – handhavande
City Safety™ är en funktion för att stödja föraren
att undvika en kollision vid bl.a. körning i köer,
där förändringar i framförvarande trafik tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till en incident.
På och Av
City Safety™ – begränsningar (s. 220)
OBS
City Safety™ (s. 218)
Funktionen City Safety™ aktiveras automatiskt vid motorstart.
City Safety™ – handhavande (s. 219)
City Safety™ – lasersensorn (s. 221)
City Safety™ – symboler och meddelanden
(s. 223)
I vissa situationer kan det vara önskvärt att
stänga av City Safety™, t.ex. där lövade grenar
kan svepa över motorhuv och/eller vindruta.
City Safety™ hanteras i menysystemet MY CAR
(s. 113) och efter motorstart kan funktionen
stängas av på följande sätt:
•
Sök i MY CAR fram Förarstödsystem och
välj alternativ Av vid City Safety.
Vid nästa motorstart kommer dock funktionen att vara påslagen igen, även om systemet var avstängt när motorn stängdes av.
VARNING
Lasersensorn sänder ut laserljus även när City
Safety™ är manuellt avstängd.
13
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
}}
219
FÖRARSTÖD
||
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 218)
City Safety™ – begränsningar (s. 220)
City Safety™ – funktion (s. 218)
City Safety™ – lasersensorn (s. 221)
City Safety™ – symboler och meddelanden
(s. 223)
MY CAR (s. 113)
City Safety™ – begränsningar
Sensorn i City Safety är konstruerad för att upptäcka bilar och andra större motorfordon framför
bilen och är oberoende av om det är dag eller
natt.
Funktionen har emellertid några begränsningar.
Sensorns begränsningar innebär att City Safety
fungerar sämre – eller inte alls – i t.ex. kraftigt
snöfall eller regn, i tät dimma eller i kraftig dammeller snörök. Även imma, smuts, is eller snö på
vindrutan kan störa funktionen.
Nedhängande objekt som t.ex. flagga/vimpel för
utskjutande last eller tillbehör som t.ex. extraljus
och frontbågar vilka överstiger motorhuvens höjd
begränsar funktionen.
Laserljuset från sensorn i City Safety mäter hur
ljuset reflekteras. Sensorn kan inte se föremål
med låg reflektionsförmåga. Fordons bakdelar
reflekterar i allmänhet ljuset tillräckligt tack vare
registreringsskylt och bakljusreflektorer.
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket kan
reducera förmågan för City Safety att undvika
kollision. I sådana situationer kommer ABS14 och
ESC15-systemen att ge bästa möjliga bromskraft
med bibehållen stabilitet.
När den egna bilen backar är City Safety temporärt deaktiverad.
14
15
220
(Anti-lock Braking System) – Låsningsfritt bromssystem.
(Electronic Stability Control) – Stabilitetssystem.
City Safety aktiveras inte i låga farter – under
4 km/h (3 mph) – varför systemet inte ingriper i
situationer där man närmar sig framförvarande bil
mycket långsamt, t.ex. vid parkering.
Förarens kommandon prioriteras alltid, varför City
Safety inte ingriper i situationer där föraren på ett
tydligt sätt styr eller gasar även om en kollision är
oundviklig.
När City Safety har förhindrat en kollision med ett
stillastående föremål förblir bilen stillastående i
högst 1,5 sekund. Om bilen bromsats för ett rullande framförvarande fordon, reduceras farten till
samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn när
City Safety stoppat bilen om inte föraren hinner
trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
OBS
•
Håll vindrutans yta framför lasersensorn
ren avseende is, snö, och smuts (se bild
på sensorns placering (s. 218)).
•
Klistra eller montera ingenting på vindrutan framför lasersensorn.
•
Avlägsna is och snö från motorhuven –
snö- och istäcke får ej överstiga 5 cm
höjd.
FÖRARSTÖD
Felsökning och åtgärd
VIKTIGT
Om kombiinstrumentet visar meddelandet
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
innebär det att lasersensorn är blockerad och
inte kan upptäcka fordon framför bilen, vilket i sin
tur innebär att City Safety inte fungerar.
Om spricka, repa eller stenskott uppstår på
vindrutan framför något av lasersensorns
båda "fönster" och täcker en yta på
ca 0,5 × 3,0 mm (eller större), ska en verkstad kontaktas för byte av vindrutan (se bild
på sensorns placering (s. 218)) – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Dock kommer inte meddelandet
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
att visas för alla situationer där lasersensorn är
blockerad – föraren måste därför vara noggrann
med att hålla ren vindrutan och området framför
lasersensorn.
Utebliven åtgärd kan medföra reducerad prestanda för City Safety™.
•
Rengör vindrutans
yta framför sensorn
från smuts, is och
snö.
Volvo rekommenderar att inte reparera
sprickor, repor eller stenskott i området
framför lasersensorn – istället bör hela
vindrutan bytas.
•
Innan utbyte av vindruta, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för verifiering
av att rätt vindruta beställs och monteras.
Avlägsna det blockerande föremålet.
•
Samma typ eller av Volvo godkända vindrutetorkare ska monteras vid utbyte.
Åtgärd
Vindrutans yta framför
lasersensorn är
smutsig eller belagd
med is eller snö.
Lasersensorns synfält
är blockerat.
Funktionen City Safety™ innehåller en sensor
vilken sänder ut laserljus (se bild (s. 218) för
sensorns placering). Kontakta en kvalificerad
verkstad vid fel eller behov av service på lasersensorn – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Det är absolut nödvändigt att följa
föreskrivna instruktioner vid hantering av lasersensorn.
Följande två dekaler relaterar till lasersensorn:
För att inte riskera utebliven, felaktig eller
reducerad funktion för City Safety™, gäller
även följande:
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och förslag till lämplig åtgärd.
Orsak
City Safety™ – lasersensorn
Relaterad information
•
•
•
City Safety™ (s. 218)
City Safety™ – funktion (s. 218)
City Safety™ – handhavande (s. 219)
Bildens övre dekal beskriver laserljusets klassificering:
•
Laserstrålning – Titta inte i laserstrålen med
optiska instrument – Klass 1M laserprodukt.
Bildens undre dekal beskriver laserljusets fysikaliska data:
}}
221
FÖRARSTÖD
||
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Överensstämmer med FDA:s (amerikanska livsmedelsverket) standarder för laserprodukters
utförande med undantag för avvikelser i
enlighet med "Laser Notice No. 50" från den
26 juli 2001.
Om någon av instruktionerna häri inte efterföljs finns risk för ögonskador!
•
Strålningsdata för lasersensor
Följande tabell preciserar lasersensorns fysikaliska data.
Maximal pulsenergi
2,64 µJ
Maximal medeluteffekt
45 mW
Pulslängd
Divergens (horisontell × vertikal)
222
Titta aldrig in i lasersensorn (vilken avger
spridande osynlig laserstrålning) på ett
avstånd om 100 mm eller närmare med
förstorande optik av typ förstoringsglas,
mikroskop, objektiv eller liknande optiska
instrument.
•
Test, reparation, demontering, justering
och/eller byte av reservdelar på lasersensorn får enbart utföras av en kvalificerad
verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
•
För att undvika exponering av skadlig
strålning, utför ingen omjustering eller
underhåll annat än specificerat häri.
•
Reparatör måste följa särskilt framtagen
verkstadsinformation för lasersensor.
•
Demontera inte lasersensorn (inkl. ta bort
linserna). En demonterad lasersensor
uppfyller laser klass 3B enligt standard
IEC 60825-1. Laser klass 3B är inte
ögonsäker och utgör därför en risk för
skador.
•
Lasersensorns kontakt måste vara
urkopplad innan demontering från vindrutan.
•
Lasersensorn måste vara monterad på
vindrutan innan sensorns kontakt ansluts.
33 ns
28° × 12°
•
VARNING
Lasersensorn sänder laserljus när fjärrnyckeln är i nyckelläge II (s. 81) även vid
avstängd motor.
Relaterad information
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 218)
City Safety™ – begränsningar (s. 220)
City Safety™ – funktion (s. 218)
City Safety™ – handhavande (s. 219)
City Safety™ – symboler och meddelanden
(s. 223)
FÖRARSTÖD
City Safety™ – symboler och
meddelanden
I samband med att City Safety™ (s. 218) automatiskt bromsar, kan en eller flera av kombiinSymbol
strumentets symboler tändas kombinerat med att
ett textmeddelande visas. Ett textmeddelande
kan släckas med ett kort tryck på blinkerspakens
OK-knapp.
Meddelande
Innebörd/Åtgärd
Automatisk inbromsning av City Safety
City Safety™ bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning.
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
Lasersensorn är tillfälligt ur funktion på grund av att något blockerar den.
•
Ta bort föremålet som blockerar sensorn och/eller rengör vindrutan framför den.
Läs om lasersensorns begränsningar (s. 220).
City Safety Service erfordras
City Safety™ är ur funktion.
•
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 218)
City Safety™ – begränsningar (s. 220)
City Safety™ – funktion (s. 218)
City Safety™ – handhavande (s. 219)
City Safety™ – lasersensorn (s. 221)
223
FÖRARSTÖD
Kollisionsvarnare*
"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" är ett hjälpmedel för att assistera en förare som riskerar att
köra på en fotgängare, framförvarande cyklist
eller fordon vilka är stillastående eller kör i
samma riktning.
"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" aktiveras i situationer där föraren egentligen borde ha börjat
bromsa betydligt tidigare varför funktionen inte
kommer att kunna hjälpa föraren i alla lägen.
"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" är konstruerad
för att aktiveras så sent som möjligt för att undvika onödiga ingrepp.
Två systemnivåer
Beroende av hur bilen är utrustad, kan funktionen
"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" förekomma i två
varianter:
Nivå 1
Föraren enbart varnas16 för uppdykande hinder
med visuella och akustiska signaler – ingen automatisk bromsning ingriper, föraren måste själv
bromsa.
16
224
•
•
•
•
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 226)
Kollisionsvarnare* – handhavande (s. 228)
Kollisionsvarnare* – begränsningar (s. 230)
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 231)
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden (s. 232)
Nivå 2
Föraren varnas för uppdykande hinder med
visuella och akustiska signaler – bilen bromsas
automatiskt om föraren inte själv agerar inom
rimlig tid.
VIKTIGT
"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" kan förhindra
en kollision eller sänka kollisionshastigheten.
"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" ska inte
användas för att ändra förarens sätt att framföra
bilen – om föraren enbart förlitar sig på Kollisionsvarnare med auto-broms och låter den
bromsa, kommer en kollision att ske förr eller
senare.
•
Underhåll av i "Kollisionsvarnare med autobroms och detektering av cyklister samt fotgängare" ingående komponenter får endast
utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 225)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 227)
Ingen varning för cyklister med "Nivå 1".
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Kollisionsvarnare* – funktion
1 – Kollisionsvarning
Först varnas föraren för en nära förestående
kollision.
Kollisionsvarnaren kan upptäcka fotgängare, cyklister eller fordon vilka är stillastående eller rör sig
i samma riktning som den egna bilen och befinner sig framför.
Vid risk för kollision med en fotgängare, cyklist
eller ett fordon påkallas förarens uppmärksamhet
med en rödblinkande varningssignal (1) och en
akustisk signal.
Om föraren i detta läge ännu inte har påbörjat en
undanmanöver och kollisionsrisken är överhängande, träder den automatiska bromsfunktionen in
– detta sker oavsett om föraren bromsar eller
inte. Bromsning sker då med full bromskraft för
att sänka kollisionshastigheten eller med begränsad bromskraft om det är tillräckligt för att undvika en kollision. För cyklister kan varning och fullt
bromsingrepp komma mycket sent eller samtidigt.
2 – Bromsunderstöd18
Funktionsöversikt17.
Audio-visuell varningssignal vid kollisionsrisk.
Radarsensor18
Kamerasensor
Kollisionsvarnaren med auto-broms utför tre
moment i följande ordning:
1.
Kollisionsvarning
2.
Bromsunderstöd18
3.
Auto-broms18
Kollisionsvarnaren och City Safety™ (s. 218)
kompletterar varandra.
17
18
Om risken för kollision ökat ytterligare efter kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.
Det innebär att bromssystemet förbereds för en
snabb inbromsning genom att bromsarna ansätts
svagt, vilket kan kännas som ett lättare ryck.
Om bromspedalen trycks ner tillräckligt fort sker
inbromsningen med full bromsverkan.
Bromsunderstödet förstärker även förarens
inbromsning om systemet bedömer att bromsningen inte är tillräcklig för att undvika en kollision.
3 – Auto-broms18
I sista momentet aktiveras den automatiska
bromsfunktionen.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
Endast med system Nivå 2.
}}
* Tillval/tillbehör. 225
FÖRARSTÖD
||
VARNING
Kollisionsvarnaren fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
Kollisionsvarnaren reagerar inte på fordon
eller cyklister som kör i en annan riktning än
det egna fordonet eller för djur.
Kollisionsvarnare* – detektering av
cyklist
Varning aktiveras endast vid hög risk för kollision. Detta avsnitt "Funktion" samt avsnitt
"Begränsningar" informerar om begränsningar vilka föraren ska vara medveten om
innan Kollisionsvarnare med auto-broms
används.
Optimalt exempel på vad systemet tolkar som cyklist –
med tydlig kropps- och cykelkontur, rakt bakifrån och i
bilens centrumlinje.
Varning och bromsingrepp för fotgängare och
cyklister är avstängda i fordonshastighet över
80 km/h (50 mph).
Varning och bromsingrepp för fotgängare och
cyklister fungerar inte i mörker och tunnlar –
inte heller vid tänd gatubelysning.
Auto-bromsfunktionen kan förhindra en kollision eller reducera kollisionshastigheten. För
att säkerställa full bromsverkan bör föraren
alltid trampa på bromsen – även när bilen
auto-bromsar.
Invänta aldrig en kollisionsvarning. Föraren
ansvarar alltid för att rätt avstånd och hastighet hålls – även när Kollisionsvarnare med
auto-broms används.
Funktionen "ser" endast cyklister bakifrån, som har
samma färdriktning.
För optimal prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar en cyklist, får så
entydig information om kropps- och cykelkontur
som möjligt – detta förutsätter möjlighet att
urskilja cykel, huvud, armar, axlar, ben, över- och
underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.
Om stora delar av cyklistens kropp eller cykel ej
är synliga för funktionens kamera, kan systemet
inte upptäcka en cyklist.
Relaterad information
•
226
Kollisionsvarnare* (s. 224)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
•
För att funktionen ska kunna upptäcka en
cyklist måste denne vara vuxen och sitta på
en "senior-cykel".
•
Cykeln måste vara utrustad med en väl synlig
och godkänd19 bakåtriktad röd reflex, monterad minst 70 cm ovanför vägbanan.
•
Funktionen kan bara upptäcka cyklister rakt
bakifrån och som har samma färdriktning –
inte snett bakifrån, inte från sidan.
•
Cyklister som färdas vid vänster eller höger
kant av bilens tänkta/förlängda sidolinjer kan
detekteras sent eller inte alls.
•
Funktionens förmåga att upptäcka cyklister i
skymning och gryning är begränsad – precis
som för det mänskliga ögat.
•
Funktionens förmåga att upptäcka cyklister
är avstängd vid körning i mörker och tunnlar
– även vid tänd gatubelysning.
•
För optimal cykeldetektering ska funktionen
City Safety™ vara aktiverad, se City Safety™
(s. 218).
VARNING
Kollisionsvarnare med auto-broms & detektering av cyklister är ett hjälpmedel.
Kollisionsvarnare* – detektering av
fotgängare
Funktionen kan inte upptäcka:
•
alla cyklister i alla situationer och ser t.ex.
inte delvis skymda cyklister.
•
cyklister i klädsel som döljer kroppskonturen eller som kommer från sidan.
•
•
cyklar som saknar bakåtriktad röd reflex.
cyklar lastade med större föremål.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
Relaterad information
•
Kollisionsvarnare* (s. 224)
Optimala exempel på vad systemet betraktar som fotgängare med tydlig kroppskontur.
För optimal prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar fotgängare, får så
entydig information om kroppskontur som möjligt
– detta förutsätter möjlighet att urskilja huvud,
armar, axlar, ben, över- och underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.
Om stora delar av kroppen ej är synliga för funktionens kamera, kan systemet inte upptäcka en
fotgängare.
19
Reflexen ska uppfylla rekommendation och villkor från aktuell marknads trafikmyndighet.
}}
* Tillval/tillbehör. 227
FÖRARSTÖD
||
•
För att en fotgängare ska kunna upptäckas
måste denne synas i helfigur och ha en
längd av minst 80 cm.
•
Kamerasensorns förmåga att se fotgängare i
skymning och gryning är begränsad – precis
som för det mänskliga ögat.
•
Kamerasensorns förmåga att upptäcka fotgängare är avstängd vid körning i mörker och
tunnlar – även vid tänd gatubelysning.
Kollisionsvarnare* – handhavande
Varningssignaler På och Av
Ljus- och ljudsignal
När Kollisionsvarnarens ljus- och ljudvarning är
aktiverade, testas varningslampan (nr [1] i föregående bild) vid varje motorstart genom att kort
tända upp varningslampans separata ljuspunkter.
Efter motorstart kan både ljus- och ljudsignal
stängas av:
VARNING
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel. Funktionen kan inte upptäcka
alla fotgängare i alla situationer och ser t.ex.
inte:
•
delvis skymda fotgängare, personer i
klädsel som döljer kroppskonturen eller
fotgängare kortare än 80 cm.
•
fotgängare som bär på större föremål.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
Relaterad information
•
20
228
Kollisionsvarnare* (s. 224)
Inställningar för Kollisionsvarnaren görs via mittkonsolens bildskärm och menysystemet MY CAR,
se (s. 113).
•
1. Akustisk och visuell varningssignal vid kollisionsrisk20.
Det går att välja om Kollisionvarnarens akustiska
och visuella varningssignaler ska vara påslagna
eller avstängda.
Vid motorstart fås automatiskt den inställning
som var vald då motorn stängdes av.
OBS
Funktionerna Bromsunderstöd och Autobroms är alltid påslagna – de kan inte stängas
av.
Sök fram Kollisionsvarning i
Förarstödsystem i menysystemet MY CAR
(s. 113) – välj där att avmarkera funktionen.
Ljudsignal
Efter motorstart kan varningsljudet aktiveras/
deaktiveras separat:
•
Sök fram Varningsljud i Kollisionsvarning
i menysystemet MY CAR (s. 113) – välj där
På eller Av.
Därefter indikeras kollisionsvarning enbart med
ljussignal.
Ställa in varningsavstånd
Varningsavståndet reglerar på vilket avstånd den
visuella och akustiska varningen utlöses.
•
Sök fram Varningsavstånd i
Kollisionsvarning i menysystemet MY CAR
(s. 113) – välj där Lång, Normal eller Kort.
Bilden är schematisk – bilmodell och detaljer kan avvika.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Varningsavståndet bestämmer känsligheten för
systemet. Varningsavstånd Lång ger tidigare varning. Prova först med Lång och om denna inställning ger för många varningar, vilket i vissa situationer kan uppfattas som irriterande, byt då till
varningsavstånd Normal.
Använd varningsavstånd Kort endast i undantagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.
OBS
När den Adaptiva farthållaren används kommer varningslampan och varningsljudet att
användas av Farthållaren även om Kollisionsvarnaren är avstängd.
VARNING
Inget automatiskt system kan garantera
100 % korrekt funktion i alla situationer.
Prova därför aldrig Kollisionsvarnare med
auto-broms mot människor eller fordon – det
kan medföra svåra skador och livsfara.
Kontrollera inställningar
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
Relaterad information
•
Kollisionsvarnare* (s. 224)
De aktuella inställningarna kan kontrolleras via
mittkonsolens bildskärm och menysystemet
(s. 113) MY CAR.
Underhåll
Kollisionsvarnaren varnar föraren vid risk för
kollision, men funktionen kan inte förkorta förarens reaktionstid.
För att Kollisionsvarnaren ska vara effektiv –
kör alltid med Avståndsvarning (s. 196)
inställd på tidsavstånd 4–5.
OBS
Även om varningsavståndet har satts till Lång
kan varningar i vissa lägen uppfattas som
sena. T.ex. vid stora hastighetsskillnader eller
om framförvarande bil bromsar kraftigt.
21
Kamera- och radarsensor21.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste de
hållas rena från smuts, is och snö och rengöras
regelbundet med vatten och bilschampo.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör. 229
FÖRARSTÖD
Kollisionsvarnare* – begränsningar
Funktionen har vissa begränsningar – den är t.ex.
aktiv först från och med 4 km/h (3 mph).
Kollisionsvarnarens visuella varningssignal (se (1)
i bild (s. 225)) kan vara svår att upptäcka vid
starkt solljus, reflexer, vid användning av solglasögon eller om föraren inte har blicken riktad rakt
fram. Varningsljudet bör därför alltid vara aktiverat.
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket kan
reducera förmågan att undvika kollision. I sådana
situationer kommer ABS- och ESC (s. 186)systemen att ge bästa möjliga bromskraft med
bibehållen stabilitet.
OBS
Den visuella varningssignalen kan tillfälligt
sättas ur funktion vid hög kupétemperatur
som orsakats av t.ex. starkt solljus. Om detta
sker aktiveras varningsljudet även om det är
deaktiverat i menysystemet.
•
22
230
Varningar kan utebli om avståndet till
framförvarande är kort eller ratt- och
pedalrörelser är stora, t.ex. vid aktiv körstil.
VARNING
Varningar och bromsingrepp kan utlösas sent
eller utebli om trafiksituationen eller yttre
påverkan gör att radar- eller kamerasensorn
inte kan upptäcka en fotgängare eller ett
framförvarande fordon eller cyklist på korrekt
sätt.
Sensorsystemet har en begränsad räckvidd
för fotgängare och cyklister22 – systemet kan
för dessa ge effektiva varningar och bromsingrepp i fordonshastigheter upp till 50 km/h
(30 mph). För stillastående eller långsamgående fordon är varningar och bromsingrepp
effektiva i fordonshastigheter upp till 70 km/h
(43 mph).
Varningar för stillastånde eller långsamgående fordon kan sättas ur funktion p.g.a.
mörker eller dålig sikt.
Varning och bromsingrepp för fotgängare och
cyklister är avstängda vid fordonshastighet
över 80 km/h (50 mph).
Kollisionsvarnaren använder samma radarsensor
som den Adaptiva farthållaren (s. 200). Läs mer
om radarsensorns begränsningar (s. 213).
Med ilagd backväxel är Kollisionsvarnare med
auto-broms temporärt deaktiverad.
Kollisionsvarnare med auto-broms aktiveras inte i
låga farter – under 4 km/h (3 mph) – varför
systemet inte ingriper i situationer där det egna
fordonet närmar sig framförvarande bil mycket
långsamt, t.ex. vid parkering.
I situationer där föraren visar ett aktivt och medvetet körbeteende kan en kollisionsvarning senareläggas något för att minimera onödiga varningar.
När Auto-broms har förhindrat en kollision med
ett stillastående föremål förblir bilen stillastående
i högst 1,5 sekund. Om bilen bromsats för ett rullande framförvarande fordon, reduceras farten till
samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn när
Auto-broms stoppat bilen om inte föraren hinner
trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
Relaterad information
•
Kollisionsvarnare* (s. 224)
Om varningar upplevs som för frekventa och störande kan varningsavståndet minskas (s. 228).
Detta leder då till att systemet varnar i ett senare
skede vilket minskar det totala antalet varningar.
För cyklister kan varning och fullt bromsingrepp komma mycket sent eller samtidigt.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Kollisionsvarnare* –
kamerasensorns begränsningar
"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" är ett hjälpmedel för att assistera en förare som riskerar att
köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller
fordon vilka är stillastående eller kör i samma
riktning.
Funktionen använder bilens kamerasensor vilken
har vissa begränsningar.
Bilens kamerasensor används – förutom av Kollisionsvarnare med auto-broms – även av funktionerna:
•
•
•
•
Automatiskt helljus (s. 93)
ker, kraftigt snöfall eller regn och i tät dimma.
Under sådana förhållanden kan kameraberoende
funktioner reduceras kraftigt eller tillfälligt deaktiveras.
Även starkt motljus, reflexer i körbanan, snö- eller
isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller otydliga
sidomarkeringar för körfält kan kraftigt reducera
funktionen när kamerasensorn används för att
läsa av körbanan samt upptäcka fotgängare och
andra fordon.
Kamerasensorns synfält är begränsat varför fotgängare, cyklister och fordon i vissa situationer
inte kan upptäckas eller upptäckten sker senare
än förväntat.
Driver Alert Control – DAC (s. 243)
Vid mycket höga temperaturer stängs kameran
tillfälligt av under ca 15 minuter efter motorstart
för att skydda kamerafunktionen.
Körfältsassistans (s. 246)
Felsökning och åtgärd
Trafikskyltsinformation (s. 238)
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera
eller få ett eller flera av kameran beroende
system att sluta fungera.
Kamerasensorn har begränsningar liknande det
mänskliga ögats, dvs. den "ser" sämre i t.ex. mör-
Om displayen visar meddelandet
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
innebär det att kamerasensorn är blockerad och
inte kan upptäcka fotgängare, cyklister, fordon
eller väglinjer framför bilen.
Det innebär samtidigt att – förutom Kollisionsvarning med auto-broms – inte heller följande funktioner kommer att ha full funktionalitet:
•
•
•
Automatiskt helljus
•
Trafikskyltsinformation
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och lämplig åtgärd.
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta
framför kameran är
smutsig eller
belagd med is eller
snö.
Gör ren vindrutans yta
framför kameran från
smuts, is och snö.
Tät dimma, kraftigt
regn eller snö gör
att kameran inte
ser tillräckligt bra.
Ingen åtgärd. Kameran
fungerar inte ibland vid
kraftig nederbörd.
Vindrutans yta
framför kameran är
rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta
några minuter för kameran att mäta synbarheten.
Det har kommit
smuts mellan vindrutans insida och
kameran.
Uppsök verkstad för rengöring av vindrutan
innanför kamerakåpan –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Kollisionsvarnare* (s. 224)
Driver Alert Control
Körfältsassistans
* Tillval/tillbehör. 231
FÖRARSTÖD
Kollisionsvarnare* – symboler och
meddelanden
del för att assistera en förare som riskerar att
köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller
fordon vilka är stillastående eller kör i samma
riktning.
"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" är ett hjälpmeSymbolA
Meddelande
Innebörd
Kollisionsvarning system
AV
Kollisionsvarnaren avstängd.
Visas när motorn startas.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.
Kollisionsvarning ej tillgänglig
Kollisionsvarnaren kan ej aktiveras.
Visas när föraren försöker aktivera funktionen.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.
Automatisk bromsning har
aktiverats
Auto-broms har varit aktiv.
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Meddelandet slocknar efter ett tryck på OK-knappen.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar (s. 231).
232
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad Se
handbok
Kollisionsvarnare med auto-broms är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask har samlats framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar (s. 213).
Kollisionsvarning Service
erfordras
A
Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
•
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
Relaterad information
•
•
•
Kollisionsvarnare* (s. 224)
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 225)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 227)
•
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 226)
•
•
•
Kollisionsvarnare* – handhavande (s. 228)
Kollisionsvarnare* – begränsningar (s. 230)
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 231)
* Tillval/tillbehör. 233
FÖRARSTÖD
BLIS*
Översikt
BLIS (Blind Spot Information) är en funktion
konstruerad för att ge föraren stöd i körning i tät
trafik på vägar med flera körfält i samma riktning.
BLIS är en förarhjälp avsedd att varna för:
•
•
fordon i den döda vinkeln
snabbt upphinnande fordon i vänster och
höger körfält närmast eget fordon.
BLIS-funktionen CTA (s. 236) (Cross Traffic
Alert) är en förarhjälp avsedd att varna för:
•
korsande trafik då bilen backas.
Håll denna yta ren – även på vänster sida.
BLIS-lampans placering23.
VARNING
Indikeringslampa
BLIS är ett kompletterande hjälpmedel och
fungerar inte i alla situationer.
BLIS-symbol
BLIS är ingen ersättning för ett säkert körsätt
och användande av backspeglar.
OBS
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
BLIS kan aldrig ersätta förarens ansvar och
uppmärksamhet – det åligger alltid föraren att
utföra filbyten på ett trafiksäkert sätt.
•
För optimal funktion är det viktigt att ytorna
framför sensorerna hålls rena.
Relaterad information
•
•
•
BLIS* – handhavande (s. 235)
BLIS – symboler och meddelanden (s. 238)
CTA* (s. 236)
Underhåll
BLIS-funktionernas sensorer är placerade innanför vardera hörn bakskärm/stötfångare.
23
234
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
BLIS* – handhavande
BLIS (Blind Spot Information) är en funktion
konstruerad för att ge föraren stöd i körning i tät
trafik på vägar med flera körfält i samma riktning.
Aktivera/deaktivera BLIS
BLIS aktiveras vid motorstart vilket bekräftas av
att dörrpanelernas indikeringslampor blinkar en
gång.
vering blinkar dörrpanelernas indikeringslampor
en gång.
För att släcka meddelandet:
•
Tryck på vänster rattspaks OK-knapp.
eller
•
Vänta ca 5 sekunder – meddelandet slocknar.
När BLIS upptäcker ett fordon inom zon 1, eller
ett snabbt upphinnande fordon i zon 2, lyser dörrpanelens BLIS-lampa med fast sken. Om föraren
i det läget aktiverar körriktningsvisaren åt den
sida som varningen ges, kommer BLIS-lampan
att övergå från fast sken till att blinka med ett
mer intensivt ljus.
VARNING
När fungerar BLIS
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backas.
Begränsningar
Knapp för aktivering/deaktivering.
BLIS-funktionen kan deaktiveras/aktiveras med
ett tryck på mittkonsolens BLIS-knapp.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar
ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då
hanteras funktionen i bilens menysystem MY
CAR (s. 113).
När BLIS deaktiveras/aktiveras slocknar/tänds
lampan i knappen och kombiinstrumentet bekräftar ändringen med ett textmeddelande – vid akti-
Princip för BLIS: 1. Zon i död vinkel. 2. Zon för snabbt
upphinnande fordon.
BLIS-funktionen är aktiv i hastigheter över
10 km/h (6 mph).
Systemet är konstruerat för att reagera då:
•
•
eget fordon blir omkört av andra fordon
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra
varningar. BLIS kan inte detektera detta tillstånd.
•
Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom
sensorernas yta.
•
BLIS deaktiveras då ett släpfordon ansluts till
bilens elsystem.
VIKTIGT
Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas
komponenter eller omlackering av stötfångare
får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
eget fordon blir snabbt upphunnet av annat
fordon.
}}
* Tillval/tillbehör. 235
FÖRARSTÖD
||
Relaterad information
•
•
BLIS* (s. 234)
BLIS – symboler och meddelanden (s. 238)
CTA*
BLIS-funktionen CTA (Cross Traffic Alert) är en
förarhjälp avsedd att varna för korsande trafik då
bilen backas. CTA är ett komplement till
BLIS (s. 234).
Aktivera/deaktivera CTA
CTA aktiveras vid motorstart vilket bekräftas av
att dörrpanelernas indikeringslampor för BLIS
blinkar en gång.
VARNING
CTA är ett kompletterande hjälpmedel och
fungerar inte i alla situationer.
CTA är ingen ersättning för ett säkert körsätt
och användande av backspeglar.
CTA kan aldrig ersätta förarens ansvar och
uppmärksamhet – det åligger alltid föraren att
backa på ett trafiksäkert sätt.
När fungerar CTA
På/Av för sensorerna till Parkeringshjälp och CTA.
CTA-funktionen kan separat stängas av/aktiveras
med Parkeringshjälpens (s. 255) På/Av-knapp.
BLIS-lamporna blinkar till en gång vid återaktivering.
BLIS-funktionen är dock fortsatt aktiverad efter
att CTA stängts av.
236
Princip för CTA.
CTA kompletterar BLIS-funktionen genom att
under backning kunna se korsande trafik från
sidan, t.ex. då bilen backas ut från en parkering.
CTA är konstruerat för att i första hand upptäcka
fordon – i gynnsamma fall kan även mindre föremål som cyklar samt fotgängare upptäckas.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
CTA är endast aktiv under backning och aktiveras
automatiskt då växellådans backläge väljs.
skymmer varvid den blinda sektorn snabbt minskar.
•
Exempel på ytterligare begränsningar:
En akustisk signal varnar då CTA upptäckt
att något närmar sig från sidan – ljudet hörs i
vänster eller höger högtalare beroende av
från vilket håll objektet närmar sig.
•
CTA varnar också genom att BLIS-lamporna
tänds.
•
En varning visas även med en tänd ikon i
bildskärmens PAS-grafik (s. 255).
Begränsningar
CTA fungerar inte optimalt i alla situationer utan
har en viss begränsning – CTA-sensorerna kan
t.ex. inte "se" igenom andra parkerade fordon
eller skymmande föremål.
Bilen står långt in i en parkeringsficka.
Blind CTA-sektor.
Sektor där CTA kan detektera/"se".
Här följer några exempel på när CTA:s "synfält"
från början kan vara begränsad och annalkande
fordon därför inte kan upptäckas förrän de är
mycket nära:
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra
varningar. CTA kan inte detektera detta tillstånd.
•
CTA deaktiveras då ett släpfordon ansluts till
bilens elsystem.
VIKTIGT
Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas
komponenter eller omlackering av stötfångare
får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Underhåll
BLIS-och CTA-funktionernas sensorer är placerade innanför vardera hörn bakskärm/stötfångare.
I en vinklad parkeringsficka kan CTA vara helt "blind" åt
ena sidan.
Då det egna fordonet långsamt backas, ändras
dock vinkeln i förhållande till bilen/föremålet som
}}
237
FÖRARSTÖD
||
BLIS – symboler och meddelanden
Trafikskyltsinformation (RSI)*
I situationer där BLIS (Blind Spot
Information) (s. 234)- och CTA (Cross Traffic
Alert) (s. 236)-funktionen uteblir eller avbryts kan
kombiinstrumentet visa en symbol kompletterad
med ett förklarande meddelande – Följ eventuellt
given rekommendation.
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI – Road
Sign Information) hjälper föraren att komma ihåg
vilka hastighetsrelaterade trafikskyltar bilen passerat.
Exempel på meddelanden:
Håll denna yta ren – även på vänster sida.
Meddelande
Innebörd
•
För optimal funktion är det viktigt att ytorna
framför sensorerna hålls rena.
CTA AV
CTA är manuellt avstängt –
BLIS är aktivt.
•
Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom
sensorernas yta.
BLIS och
CTA AV
Släp kopplat
BLIS och CTA är tillfälligt ur
funktion p.g.a. att ett släpfordon
är anslutet till bilens elsystem.
BLIS och
CTA
Service
erfordras
BLIS och CTA är ur funktion.
Relaterad information
•
•
BLIS* (s. 234)
BLIS – symboler och meddelanden (s. 238)
•
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en
auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
Relaterad information
•
238
BLIS* (s. 234)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
•
•
Exempel på läsbara hastighetsrelaterade skyltar24.
Funktionen RSI ger information om bl.a. aktuell
hastighet, att en motorväg eller motortrafikled
börjar/upphör samt när det råder omkörningsförbud.
I det fall både en skylt för motorväg/motortrafikled och en skylt med högsta tillåtna hastighet
passeras, väljer RSI att visa skyltsymbol för
högsta tillåtna hastighet.
24
VARNING
Aktivera RSI så här:
Funktionen Trafikskyltsinformation är ett
kompletterande förarstöd med avsikt att
underlätta körningen och göra den
säkrare – den kan emellertid inte hantera
samtliga situationer vid alla trafik-, väderoch vägförhållanden.
1.
Sök fram funktionen i menysystemet MY
CAR, se MY CAR (s. 113).
2.
Markera Trafikskyltsinformation med ett
tryck på knapp OK/MENU och backa ut med
EXIT.
Trafikskyltsinformation kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att bilen
framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Relaterad information
•
Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande
(s. 240)
•
Trafikskyltsinformation (RSI)* – begränsningar (s. 242)
RSI På/Av
Funktionen Trafikskyltsinformation är valbar – föraren kan välja På eller Av.
Visade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – denna instruktions bilder visar endast några exempel.
* Tillval/tillbehör. 239
FÖRARSTÖD
Trafikskyltsinformation (RSI)* –
handhavande
Hastighetsbegränsning eller motorväg
upphör
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI25) registrerar och visar trafikskyltar på olika sätt
beroende på skylt och situation.
När RSI detekterar en "indirekt hastighetsskylt"
med innebörden att aktuell hastighetsbegränsning upphör – t.ex. vid upphörande av motorväg –
visas en symbol med motsvarande trafikskylt i
kombiinstrumentet.
symbol med motsvarande trafikskylt i kombiinstrumentet.
Exempel på en direktvisande
hastighetsskylt26.
Exempel på indirekt hastighetsskylt26 är:
Samtliga begränsningar upphör.
Kombiinstrumentets symbol släcks efter
ca 5 minuter och förblir så tills nästa hastighetsrelaterad skylt passeras.
Sensus Navigation
Motorväg upphör.
Registrerad hastighetsinformation26.
När RSI registrerat en trafikskylt med påbjuden
hastighet, visar kombiinstrumentet den skylten
som en symbol.
Tillsammans med symbolen för
gällande hastighetsbegränsning, kan i förekommande fall
även skylt26 med omkörningsförbud visas.
25
26
240
Kombiinstrumentets symbol släcks efter
10–30 sekunder och förblir så tills nästa hastighetsrelaterad skylt passeras.
Är bilen utrustad med Sensus Navigation hämtas
hastighetsrelaterad information från navigationsenheten i följande fall:
•
Vid indirekt hastighetsskyltning som t.ex.
skyltar för motorväg och motortrafikled samt
ortsskyltar.
•
Om tidigare detekterad hastighetsskylt inte
bedöms vara giltig längre och ingen ny skylt
passerats.
Ändrad hastighetsbegränsning
Vid passage av en direktvisande hastighetsskylt
när en hastighetsbegränsning ändras, visas en
Road Sign Information
Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast exempel.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Tilläggstavlor
Vissa hastigheter gäller först
efter t.ex. en viss sträcka eller
under en viss tid på dygnet.
Föraren uppmärksammas på
den omständigheten med en
symbol för tilläggsskylt under
symbolen med hastighet.
En symbol för tilläggsskylt i
form av en tom ram under
kombiinstrumentets hastighetssymbol26, betyder att RSI
detekterat en tilläggstavla med
kompletterande information för
aktuell hastighetsbegränsning.
Exempel på tilläggstavlor26.
Ibland skyltas olika hastighetsbegränsningar för
samma väg – en tilläggstavla anger då under vilka
omständigheter hastigheterna gäller. Det kan
vara särskilt olycksdrabbade vägavsnitt vid t.ex.
regn och/eller dimma.
Hastighetsvarning På/Av
Delfunktionen Hastighetsvarning för RSI är valbar – föraren kan välja På eller Av .
Tilläggsskylt relaterat regn visas endast om vindrutetorkarna används.
Hastighet som gäller på en
avfart, anges på vissa marknader med en tilläggstavla innehållande en pil.
Hastighetsvarning ges i form av
att kombiinstrumentets symbol26 för gällande högsta tillåtna hastighet temporärt
blinkar då hastigheten överskrids med 5 km/h (5 mph)
eller mer.
Aktivera Hastighetsvarning så här:
1.
Sök fram funktionen i menysystemet MY
CAR, se MY CAR (s. 113).
2.
Markera Hastighetsvarning med ett tryck
på knapp OK/MENU och backa ut med
EXIT.
Relaterad information
•
•
•
Trafikskyltsinformation (RSI)* (s. 238)
Trafikskyltsinformation (RSI)* – begränsningar (s. 242)
MY CAR (s. 113)
Hastighetsskylt kopplad till
denna typ av tilläggstavla visas
endast om föraren använder körriktningsvisaren.
26
Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast exempel.
* Tillval/tillbehör. 241
FÖRARSTÖD
Trafikskyltsinformation (RSI)* –
begränsningar
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI27) kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Kamerasensorn för RSI har begränsningar liknande det mänskliga ögats – läs mer om det i
avsnittet om kamerasensorns begränsningar (s. 231)).
Skyltar som indirekt informerar om att hastighetsbegränsning råder, t.ex. namnskylt på stad/
samhälle, registreras inte av RSI.
Exempel på vad som kan reducera RSI är:
•
•
•
•
•
•
•
blekta skyltar
skyltar placerade i kurva
vridna eller skadade skyltar
skyltar placerade högt över vägbanan
helt/delvis skymda eller dåligt placerade
skyltar
skyltar delvis eller helt täckta med frost, snö
och/eller smuts
vägkartor28
digitala
är inaktuella, felaktiga
eller saknar hastighetsinformation29.
Relaterad information
•
•
Trafikskyltsinformation (RSI)* (s. 238)
Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande
(s. 240)
Driver Alert System*
Driver Alert System är avsett att hjälpa förare
som är på väg att få ett försämrat körbeteende
eller är på väg att omedvetet lämna sitt körfält.
Driver Alert System består av olika funktioner,
vilka kan vara påslagna samtidigt eller var för sig:
•
•
Driver Alert Control – DAC (s. 244).
Körfältsassistent – LDW (s. 246).
eller
•
Körfältsassistent – LKA (s. 250)
En påslagen funktion är satt i beredskapsläge
och aktiveras automatiskt först då hastigheten
går över 65 km/h (40 mph).
Funktionen deaktiveras igen när hastigheten
sjunker under 60 km/h (37 mph).
Båda funktionerna använder en kamera som är
beroende av att körfältet har målade sidomarkeringar på var sida.
VARNING
Driver Alert System fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett kompletterande hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
27
28
29
242
Road Sign Information
I bil utrustad med Sensus Navigation.
Kartdata med hastighetsinformation finns inte för alla områden.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (s. 243)
Körfältsassistans (LDW)* (s. 246)
Körfältsassistans (LKA)* (s. 250)
Driver Alert Control (DAC)*
OBS
Funktionen DAC är avsedd att fånga förarens
uppmärksamhet då denne börjar få ett vingligt
körbeteende, t.ex. om föraren är distraherad eller
håller på att somna.
DAC har som mål att upptäcka ett långsamt försämrat körbeteende och är i första hand ämnad
att användas på större vägar. Funktionen är inte
avsedd för stadstrafik.
Funktionen ska inte användas för att förlänga
ett körpass. Planera alltid in pauser med
jämna mellanrum och se till att vara utvilad.
Begränsning
I vissa fall kan systemet varna trots att förarens
körbeteende inte har försämrats, t.ex:
•
•
vid starka sidovindar
på spårig vägbeläggning.
OBS
Kamerasensorn har vissa begränsningar (s. 231).
Relaterad information
En kamera läser av körbanans målade sidomarkeringar och jämför vägens sträckning med förarens rattrörelser. Föraren larmas när fordonet
inte följer körbanan på ett jämnt sätt.
•
•
Driver Alert System* (s. 242)
•
Driver Alert Control (DAC)* – symboler och
meddelanden (s. 245)
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande
(s. 244)
I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas
trots trötthet. Då kan det hända att föraren inte
får någon varning. Därför är det alltid viktigt att
stanna och ta en paus vid känsla av trötthet, oavsett om DAC varnat eller inte.
* Tillval/tillbehör. 243
FÖRARSTÖD
Driver Alert Control (DAC)* –
handhavande
VARNING
Ett larm från Driver Alert Control bör tas på
största allvar eftersom en sömnig förare ofta
inte själv observerar sitt tillstånd.
Inställningar görs från mittkonsolens bildskärm
och dess menysystem.
Vid larm eller känsla av trötthet:
På/Av
Funktionen Driver Alert kan sättas i beredskapsläge via menysystemet MY CAR (s. 113):
•
•
•
Studier har visat att det är lika farligt att köra
vid trötthet som under påverkan av alkohol
eller andra stimulantia.
Markerad ruta – funktionen aktiverad.
Ingen markering i rutan – funktionen är
avstängd.
Funktion
Driver Alert aktiveras när hastigheten överstiger
65 km/h (40 mph) och förblir aktiv så länge hastigheten är över 60 km/h (37 mph).
Stanna bilen på ett säkert sätt snarast
och vila.
Relaterad information
•
•
Driver Alert System* (s. 242)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 243)
Framförs fordonet vingligt larmas föraren med en ljudsignal samt textmeddelandet Driver Alert Dags för en
paus – vidstående symbol tänds samtidigt i kombiinstrumentet. Varningen upprepas
efter en stund om inte körbeteendet förbättras.
Varningssymbolen kan släckas:
•
244
Tryck på vänster rattspaks OK-knapp.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Driver Alert Control (DAC)* –
symboler och meddelanden
Här följer några exempel:
DAC (s. 243) kan i olika situationer visa symboler och textmeddelanden i kombiinstrumentet
eller på mittkonsolens bildskärm.
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Driver Alert Dags för en paus
Fordonet har framförts på ett vingligt sätt – föraren larmas med en akustisk varningssignal + text.
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar (s. 231).
Driver Alert Service erfordras
Systemet är ur funktion.
•
A
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
Relaterad information
•
•
•
Driver Alert System* (s. 242)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 243)
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande
(s. 244)
* Tillval/tillbehör. 245
FÖRARSTÖD
Körfältsassistans (LDW)*
Princip för LDW
Uppgiften för Körfältsassistans (Lane Departure
Warning) är att på motorvägar och liknande
större leder, hjälpa föraren reducera risken att
fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar
eget körfält.
Om bilen korsar en av sidolinjerna varnas föraren
med en ljudsignal eller med vibrationer i ratten.
Rattvibrationerna varierar – ju längre tid bilen går
över sidolinjen, desto längre vibration.
OBS
Föraren varnas bara en gång vid varje tillfälle
hjulen korsar en linje. Inget larm hörs alltså
när bilen har en linje mellan hjulen.
Körfältassistans LDW eller LKA
Körfältsassistans finns i två versioner:
•
LDW – Lane Departure Warning – varnar
föraren med ljud eller med vibrationer i
ratten.
•
LKA – Körfältsassistans
(Lane Keeping Aid) – styr bilen tillbaka in i
körfältet och/eller varnar föraren med ljud
eller med vibrationer i ratten.
VARNING
(Bilden är schematisk – ej modellspecifik.)
En kamera läser av vägens/körfältets sidolinjer.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt samt att gällande
lagar och trafikbestämmelser följs.
Bilen levereras med ett av dessa två system –
marknad och motoralternativ avgör vilket av
systemen bilen är utrustad med.
Relaterad information
Vid osäkerhet huruvida bilen har LDW eller LKA:
•
•
•
Öppna menysystemet MY CAR och sök fram
Förarstödsystem – där står angivet Lane
Departure Warning om bilen har LDW eller
Körfältsassistans för LKA.
Varning med rattvibrationer30.
30
246
Körfältsassistans är endast ett förarhjälpmedel och fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
Körfältsassistans (LDW) – funktion (s. 247)
Körfältsassistans (LDW) – handhavande
(s. 247)
•
Körfältsassistans (LDW) – begränsningar
(s. 248)
•
Körfältsassistans (LDW) – symboler och
meddelanden (s. 249)
•
•
Körfältsassistans (LKA)* (s. 250)
Driver Alert System* (s. 242)
Bilden visar 3 st vibrationer då sidolinjen passeras.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Körfältsassistans (LDW) – funktion
Vissa inställningar kan göras för funktionen
Körfältsassistans (Lane Departure Warning).
samma värde som fanns när motorn stängdes av.
• Ökad känslighet – Känsligheten ökar, ett
larm kommer tidigare och färre begränsningar gäller.
Av & På
Relaterad information
•
•
Tryck på mittkonsolens knapp för att aktivera eller
stänga av funktionen. Knappens lampa lyser när
funktionen är påslagen.
Funktionen kompletteras i kombiinstrumentet
med självförklarande grafik i olika situationer.
Personliga inställningar
Inställningar görs från mittkonsolens bildskärm
via menysystemet i MY CAR. För beskrivning av
menysystemet, se MY CAR (s. 113).
Körfältsassistans (LDW) –
handhavande
Körfältsassistans (Lane Departure Warning)
kompletteras i kombiinstrumentet med självförklarande grafik i olika situationer. Här följer några
exempel:
Körfältsassistans (LDW)* (s. 246)
Körfältsassistans (LKA)* (s. 250)
LDW-funktionens sidolinjer.
•
LDW-symbolen har VITA sidolinjer – funktionen är aktiv och detekterar/"ser" den ena
sidolinjen eller båda.
•
LDW-symbolen har GRÅ sidolinjer – funktionen är aktiv men ser varken vänster eller
höger sidolinje.
eller
Välj bland alternativen:
• På vid start – Funktionen försätts i bered-
skapsläge vid varje motorstart. I annat fall fås
}}
* Tillval/tillbehör. 247
FÖRARSTÖD
||
•
LDW-symbolen har GRÅ sidolinjer – funktionen är i beredskapsläge på grund av att
hastigheten är under 65 km/h (40 mph).
•
LDW-symbolen saknar sidolinjer – funktionen är deaktiverad.
Relaterad information
•
•
Körfältsassistans (LDW)* (s. 246)
Körfältsassistans (LDW) –
begränsningar
Körfältsassistans (Lane Departure Warning)
kamerasensor har begränsningar liknande det
mänskliga ögats.
För mer information, läs om kamerasensorns
begränsningar (s. 231).
Körfältsassistans (LKA)* (s. 250)
OBS
Det finns några situationer då LDW inte ger
någon varning, t.ex.:
•
•
•
•
•
Körriktningsvisare är påslagen
Föraren har foten på bromspedalen31
Vid snabb nedtryckning av gaspedalen31
Vid snabba rattrörelser31
Vid så kraftig sväng att bilen kränger.
Relaterad information
•
•
31
248
Körfältsassistans (LDW)* (s. 246)
Körfältsassistans (LKA)* (s. 250)
När "Ökad känslighet" är valt ges ändå en varning, se Körfältsassistans (LDW) – funktion (s. 247).
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Körfältsassistans (LDW) – symboler
och meddelanden
med ett förklarande meddelande – följ i förekommande fall given rekommendation.
I situationer där Körfältsassistans uteblir kan
kombiinstrumentet visa en symbol i kombination
Exempel på meddelanden:
Symbol
Meddelande
Innebörd
Lane Departure Warning PÅ/Lane Departure Warning AV
Funktionen är påslagen/avslagen.
Visas vid påslag/avslag.
Texten försvinner efter ca 5 sekunder.
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Rengör vindrutan framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar (s. 231).
Driver Alert Service erfordras
Systemet är ur funktion.
•
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
Körfältsassistans (LDW)* (s. 246)
Körfältsassistans (LKA)* (s. 250)
* Tillval/tillbehör. 249
FÖRARSTÖD
Körfältsassistans (LKA)*
Princip för LKA
Uppgiften för Körfältsassistans är att på motorvägar och liknande större leder, hjälpa föraren
reducera risken att fordonet i vissa situationer
oavsiktligt lämnar eget körfält.
Körfältassistans LDW eller LKA
Körfältsassistans finns i två versioner:
•
•
LDW – Lane Departure Warning – varnar
föraren med ljud eller med vibrationer i
ratten.
LKA – Körfältsassistans
(Lane Keeping Aid) – styr bilen tillbaka in i
körfältet och/eller varnar föraren med ljud
eller med vibrationer i ratten.
Körfältsassistans (LKA) – funktion (s. 251)
Körfältsassistans (LKA) – handhavande
(s. 252)
•
Körfältsassistans (LKA) – begränsningar
(s. 253)
•
Körfältsassistans (LKA) – symboler och meddelanden (s. 254)
Körfältsassistans (LDW)* (s. 246)
Driver Alert System* (s. 242)
(Bilden är schematisk – ej modellspecifik.)
En kamera läser av vägens/körfältets sidolinjer.
Om bilen är på väg att korsa en sidolinje kommer
Körfältsassistans att aktivt styra bilen tillbaka in i
körfältet med ett svagt styrmoment i ratten.
Vid osäkerhet huruvida bilen har LDW eller LKA:
Om bilen når fram till eller passerar en sidolinje,
kommer Körfältsassistans dessutom att varna
föraren med vibrationer i ratten.
Öppna menysystemet MY CAR och sök fram
Förarstödsystem – där står angivet Lane
Departure Warning om bilen har LDW eller
Körfältsassistans för LKA.
•
•
•
•
Bilen levereras med ett av dessa två system –
marknad och motoralternativ avgör vilket av
systemen bilen är utrustad med..
•
Relaterad information
VARNING
Körfältsassistans är endast ett förarhjälpmedel och fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt samt att gällande
lagar och trafikbestämmelser följs.
250
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Körfältsassistans (LKA) – funktion
Vissa inställningar kan göras för funktionen
Körfältsassistans (Lane Keeping Aid).
Av & På
Körfältsassistans är aktiv i hastighetsintervallet
65–200 km/h (40–125 mph) på vägar med väl
synliga sidolinjer. På smala vägar, där körfälten är
mindre än 2,6 meter mellan sidolinjerna, stängs
funktionen temporärt av.
menysystem MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 113).
I MY CAR kan dessutom bl.a. följande väljas:
•
Varning med vibration i ratten: Enbart
vibration – På eller Av.
•
Aktiv styrning: Enbart manövreringshjälp –
På eller Av.
•
Både Varning med vibration i ratten och Aktiv
styrning: Full funktionalitet – På eller Av.
Om bilen närmar sig körfältets vänstra eller högra
sidolinje utan att körriktningsvisaren är aktiverad,
styrs bilen tillbaka.
Varning med vibration i ratt
Aktiv styrning
Körfältsassistans eftersträvar att hålla bilen inom
körfältets sidolinjer.
LKA styr och varnar med rattvibrationer32.
Om bilen passerar en sidolinje varnar Körfältsassistans med vibrationer i ratten33. Detta sker
oavsett om bilen aktivt styrs tillbaka av ett pålagt
styrmoment eller ej.
Tryck på mittkonsolens knapp för att aktivera eller
stänga av funktionen. Knappens lampa lyser när
funktionen är påslagen.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar
ingen ledig plats för en Av-/På-knapp i mittkonsolen – då hanteras istället funktionen i bilens
32
33
LKA ingriper och styr undan.
Bilden visar 3 st vibrationer då sidolinjen passeras.
Rattvibrationerna varierar – ju längre tid bilen går över sidolinjen, desto fler pulser.
}}
251
FÖRARSTÖD
||
Dynamisk kurvtagning
Körfältsassistans (LKA) –
handhavande
Körfältsassistans (Lane Keeping Aid) kompletteras i kombiinstrumentet med självförklarande
grafik i olika situationer. Här följer några exempel:
OBS
LKA är temporärt deaktiverad så länge körriktningsvisaren är påslagen.
LKA ingriper på höger sida.
LKA ingriper inte i skarp innerkurva.
Körfältsassistans ingriper och styr undan sidolinjen – det indikeras med:
I vissa fall tillåter Körfältsassistans att sidolinjer
korsas utan att ingripa med vare sig aktiv styrning
eller varning. Att vid fri sikt utnyttja intilliggande
körfält för att gena i kurvor är exempel på det.
•
Relaterad information
•
•
Relaterad information
•
•
RÖD linje för aktuell sida.
Körfältsassistans (LKA)* (s. 250)
Körfältsassistans (LKA)* (s. 250)
Körfältsassistans (LDW)* (s. 246)
Körfältsassistans (LDW)* (s. 246)
LKA "ser" och följer sidolinjerna.
Då Körfältsassistans är aktiv och detekterar/"ser" sidolinjerna indikeras det med att LKAsymbolen har VITA linjer.
•
252
GRÅ sidolinje – Körfältsassistans ser ingen
linje på den sidan av bilen.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Körfältsassistans (LKA) –
begränsningar
Körfältsassistans (Lane Keeping Aid) kamerasensor har begränsningar liknande det mänskliga ögats.
För mer information, läs om kamerasensorns
begränsningar (s. 231) och se Kollisionsvarnare*
– handhavande (s. 228).
Följer då föraren inte uppmaningen att börja
styra, försätts Körfältsassistans i beredskapsläge
– funktionen kommer sedan att vara avbruten tills
föraren börjar styra bilen igen.
Relaterad information
•
•
Körfältsassistans (LKA)* (s. 250)
Körfältsassistans (LDW)* (s. 246)
OBS
I vissa krävande situationer kan Körfältsassistans ha svårt att hjälpa föraren på rätt
sätt – då rekommenderas att funktionen
stängs av.
Exempel på sådan situation kan vara:
•
•
•
•
•
vägarbete
vinterväglag
dålig vägbeläggning
mycket sportigt körsätt
dåligt väder med reducerad sikt.
Händerna på ratten
En förutsättning för att Körfältsassistans ska fungera är att föraren håller händerna på ratten, vilket LKA fortlöpande kontrollerar – om så inte
sker, uppmanas föraren med ett textmeddelande
att aktivt styra bilen.
* Tillval/tillbehör. 253
FÖRARSTÖD
Körfältsassistans (LKA) – symboler
och meddelanden
med ett förklarande meddelande – följ i förekommande fall given rekommendation.
I situationer där Körfältsassistans uteblir kan
kombiinstrumentet visa en symbol i kombination
Exempel på meddelanden:
Symbol
Meddelande
Innebörd
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Rengör vindrutan framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar, se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar (s. 231) och Kollisionsvarnare* – handhavande (s. 228).
Körfältsassistans Service
erfordras
Körfältsassistans Avbruten
Systemet är ur funktion.
•
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
LKA har avbrutits och är satt i beredskapsläge. LKA-symbolens linjer indikerar när funktionen är aktiv igen.
Relaterad information
•
•
254
Körfältsassistans (LKA)* (s. 250)
Körfältsassistans (LDW)* (s. 246)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälp*
VARNING
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En ljudsignal samt symboler på
mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till
det upptäckta hindret.
Parkeringshjälpens ljudnivå kan justeras under
pågående ljudsignal med mittkonsolens VOLvred. Ljudnivån kan även justeras i ljudinställningsmenyn som nås med ett tryck på SOUND
eller i bilens menysystem (s. 113) MY CAR34.
Parkeringshjälp finns i två varianter:
•
•
Enbart bak
Både fram och bak.
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick när
funktionen mäter parkeringsutrymmet.
•
Funktionen Parkeringshjälp är ett kompletterande förarstöd med avsikt att
underlätta körningen och göra den
säkrare – den kan emellertid inte hantera
samtliga situationer vid alla trafik-, väderoch vägförhållanden.
•
Parkeringssensorerna har döda/blinda
vinklar där hinder inte kan upptäckas.
•
Var särskilt uppmärksam på människor
och djur som befinner sig nära bilen.
•
Parkeringshjälp kan inte ersätta förarens
uppmärksamhet och omdöme utan denne
är alltid ansvarig för att bilen framförs på
ett säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
34
Beroende av ljud- och mediasystem.
Parkeringshjälp* – funktion (s. 255)
Parkeringshjälp* – funktion
Parkeringshjälpen aktiveras automatiskt vid
motorstart – strömbrytarens lampa lyser. Stängs
parkeringshjälpen av med knappen, slocknar
lampan.
På/Av för Parkeringshjälp och CTA*.
Om bilen är utrustad med CTA (s. 236) blinkar
indikeringslamporna för BLIS (s. 234) en gång,
då Parkeringshjälpen aktiveras med knappen.
Parkeringshjälp* – framåt (s. 257)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 256)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 258)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 258)
Parkeringshjälpkamera* (s. 259)
}}
* Tillval/tillbehör. 255
FÖRARSTÖD
||
VIKTIGT
Föremål som t.ex. kedjor, tunna blanka stolpar
eller låga hinder kan hamna i ”signalskugga”
och då tillfälligt inte uppfattas av sensorerna –
den pulserande tonen kan då oväntat upphöra
istället för att övergå till förväntad konstantton.
Parkeringshjälp* – bakåt
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En ljudsignal samt symboler på
mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till
det upptäckta hindret.
Sensorerna kan inte upptäcka höga objekt,
t.ex. utstickande lastbryggor.
•
Bildskärmsvy – visar hinder vänster fram och höger bak.
Mittkonsolens bildskärm visar en översiktsbild
med förhållandet mellan bilen och ett upptäckt
hinder.
Markerad sektor visar vilken/vilka av de fyra sensorerna som upptäckt ett hinder. Ju närmare bilsymbolen en markerad sektorruta är, desto kortare är avståndet mellan bilen och ett upptäckt
hinder.
Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat
ljud från ljudanläggningen dämpas automatiskt.
Vid avstånd inom 30 cm är tonen konstant och
aktiv sensors fält närmast bilen är fylld. Om upptäckt hinder finns inom avstånd för konstantton
både bakom och framför bilen, ljuder tonen växelvis från högtalarna.
256
Var i sådana här situationer extra uppmärksam och manövrera/förflytta bilen
särskilt långsamt eller avbryt pågående
parkeringsmanöver – hög risk för skada
på fordon eller andra föremål kan föreligga eftersom information från sensorerna inte alltid är tillförlitlig vid sådana
situationer.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 255)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 257)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 256)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 258)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 258)
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m. Ljudsignal för hinder bakåt kommer från en av de
bakre högtalarna.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln
läggs i.
Vid backning med t.ex. en släpvagn på dragkroken, stängs parkeringshjälpen bak automatiskt av
– i annat fall skulle sensorerna reagera på släpvagnen.
Parkeringshjälpkamera* (s. 259)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
OBS
Vid backning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken – utan Volvo original
släpvagnskablage – kan parkeringshjälpen
behöva stängas av manuellt för att sensorerna inte ska reagera på dessa.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 255)
Parkeringshjälp* – framåt
OBS
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En ljudsignal samt symboler på
mittkonsolens bildskärm indikerar avstånd till
upptäckta hinder.
Parkeringshjälpen deaktiveras när parkeringsbromsen ansätts eller P-läge väljs i bil med
automatisk växellåda.
Parkeringshjälpen aktiveras automatiskt vid
motorstart – strömbrytarens lampa för Av/På
lyser. Stängs parkeringshjälpen av med knappen,
slocknar lampan.
VIKTIGT
Vid montering av extraljus: Tänk på att dessa
inte får skymma sensorerna – extraljusen kan
då uppfattas som hinder.
Parkeringshjälp* – funktion (s. 255)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 257)
Relaterad information
•
•
•
•
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 258)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 258)
Parkeringshjälpkamera* (s. 259)
•
•
Parkeringshjälp* (s. 255)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 255)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 256)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 258)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 258)
Parkeringshjälpkamera* (s. 259)
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m. Ljudsignal för hinder framåt kommer från en av de
främre högtalarna.
Parkeringshjälpen framåt är aktiv upp till
10 km/h (6 mph).
Om Parkeringshjälpen deaktiveras p.g.a. för hög
hastighet – 11 km/h (7 mph) eller högre – återaktiveras funktionen när hastigheten understiger
10 km/h (6 mph).
* Tillval/tillbehör. 257
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälp* – felindikering
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En ljudsignal samt symboler på
mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till
det upptäckta hindret.
Om kombiinstrumentets informationssymbol lyser med fast sken och textmeddelande Parkeringshjälp Service
erfordras visas, är parkeringshjälpen ur funktion.
Parkeringshjälp* – rengöring av
sensorer
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En ljudsignal samt symboler på
mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till
det upptäckta hindret.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste de
rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
VIKTIGT
Sensorernas placering bak.
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler vilka
orsakas av externa ljudkällor med samma ultraljudfrekvenser som systemet arbetar med.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna kan
ge upphov till falska varningssignaler, reducerad eller utebliven funktion.
Exempel på sådana källor är signalhorn, våta
däck på asfalt, pneumatiska bromsar, avgasljud från motorcyklar, etc.
Relaterad information
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
258
Parkeringshjälp* (s. 255)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 258)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 255)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 257)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 256)
Sensorernas placering fram.
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 255)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 255)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 257)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 256)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 258)
Parkeringshjälpkamera* (s. 259)
Parkeringshjälpkamera* (s. 259)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälpkamera*
Parkeringskamera är ett hjälpsystem vilket aktiveras när backväxeln väljs.
VARNING
•
Funktionen Parkeringskamera är ett kompletterande förarstöd med avsikt att
underlätta körningen och göra den
säkrare – den kan emellertid inte hantera
samtliga situationer vid alla trafik-, väderoch vägförhållanden.
•
Parkeringskamerorna har döda/blinda
vinklar där hinder inte kan upptäckas.
•
Var särskilt uppmärksam på människor
och djur som befinner sig nära bilen.
•
Föremål/hinder kan vara närmare bilen
än de upplevs vara på bildskärmen.
Kamerabilden visas på mittkonsolens bildskärm.
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick när
funktionen mäter parkeringsutrymmet.
•
Parkeringskamerorna kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Funktion och handhavande
Kamerans placering intill öppningshandtaget.
Kameran visar vad som finns bakom bilen och om
något dyker upp från sidorna.
Kameran visar ett brett område bakom bilen samt
del av stötfångaren och eventuell dragkrok.
Föremål på bildskärmen kan upplevas luta något
– detta är normalt.
OBS
Föremål på bildskärmen kan vara närmare
bilen än de upplevs vara på skärmen.
Är någon annan vy aktiv tar parkeringskamerasystemet automatiskt över och dess kamerabild
visas på skärmen.
När backväxeln väljs, visas grafiskt två heldragna
linjer som illustrerar var bilens bakhjul kommer att
}}
* Tillval/tillbehör. 259
FÖRARSTÖD
||
rulla med aktuellt rattutslag – detta underlättar
vid fickparkering, backning i trånga utrymmen och
vid påkoppling av släpvagn. Bilens ungefärliga
yttermått illustreras med streckade linjer. Hjälplinjerna kan stängas av – se avsnitt Inställningar
(s. 261).
Hjälplinjer
Är bilen även utrustad med Parkeringshjälpsensorer (s. 255)* visas dess information grafiskt
som färgade fält för att illustrera avstånd till upptäckta hinder, se rubrik "Bilar med backsensorer"
längre fram i texten.
Kameran är aktiv ca 5 sekunder efter att backväxeln lagts ur eller tills bilens hastighet överstiger 10 km/h (6 mph) framåt eller 35 km/h
(22 mph) bakåt.
Ljusförhållanden
Kamerabilden justeras automatiskt efter rådande
ljusförhållande. Det gör att bilden kan variera
något i ljusstyrka och kvalitet. Dåliga ljusförhållanden kan resultera i en något reducerad bildkvalitet.
Gränslinjer
Exempel på hur hjälplinjer kan visas för föraren.
Linjerna på skärmen projiceras som om de
befann sig i markplan bakom bilen och är direkt
beroende av rattutslaget, vilket gör att föraren ser
den väg bilen kommer att ta – även då bilen
svänger.
OBS
•
OBS
Håll kameralinsen ren från smuts, snö och is
för bästa funktion. Detta är speciellt viktigt vid
dåliga ljusförhållanden.
260
VIKTIGT
Tänk på, att med kameravy bakåt vald, visar
bildskärmen endast området bakom bilen –
var då uppmärksam på bilens sidor och framvagn när ratten vrids vid backning.
Vid backning med släpvagn som inte är
elektriskt kopplad till bilen visar skärmens
linjer den väg bilen kommer att ta – inte
släpvagnens.
•
Skärmen visar inga linjer när en släpvagn
är elektriskt kopplad till bilens elsystem.
•
Parkeringskameran stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo
original släpvagnskablage används.
Systemets olika linjer.
Gränslinje fri backnings-zon
"Hjulspår"
Den streckade linjen (1) ramar in en zon upp till
ca 1,5 m bakåt från stötfångaren. Det är samtidigt gränsen för bilens mest utstickande detaljer,
t.ex. ytterbackspeglar och hörn – även då bilen
svänger.
De breda "hjulspåren" (2) mellan sidolinjerna
anger var hjulen kommer att rulla och kan sträcka
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
sig ca 3,2 m bakåt från stötfångaren om inget
hinder finns i vägen.
Bilar med backsensorer*
Relaterad information
•
Parkeringshjälpkamera – inställningar
(s. 261)
•
Parkeringshjälpkamera – begränsningar
(s. 262)
•
•
Parkeringshjälp* (s. 255)
Parkeringshjälpkamera –
inställningar
Aktivera avstängd kamera
Kameran startar automatiskt när backväxeln väljs,
men kan även aktiveras manuellt på följande sätt:
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 262)
Färgade fält (en per sensor) visar avstånd.
Är bilen även utrustad med Parkeringshjälp
(s. 255) visas avståndet med färgade fält för varje
sensor som registrerar ett hinder.
Fältens färg ändras med minskande avstånd till
hindret – från ljusgult till gult, via orange mot rött.
Färg
Avstånd (meter)
Ljusgul
0,7–1,5
Gul
0,5–0,7
Orange
0,3–0,5
Röd
0–0,3
•
Tryck på CAM – bildskärmen visar aktuell
kameravy.
Ändra inställning
Parkeringskamerans inställningar kan ändras då
bildskärmen visar en kameravy:
1.
Tryck på OK/MENU när en kameravy visas
– bildskärmen växlar till en meny med olika
alternativ.
2.
Vrid fram önskat alternativ med TUNE.
3.
Markera alternativet med ett tryck på
OK/MENU och backa ut med EXIT.
}}
* Tillval/tillbehör. 261
FÖRARSTÖD
||
Dragkrok
Kameran kan med fördel användas vid tillkoppling
av ett släpfordon. En hjälplinje för dragkrokens
tänkta "bana" mot släpfordonet kan visas på bildskärmen – precis som för "hjulspåren".
Ett val kan göras mellan visning av "hjulspår" eller
dragkrokens bana – båda alternativ kan inte visas
samtidigt.
1.
Tryck på OK/MENU när en kameravy visas.
2.
Vrid fram alternativ Hjälplinje vid dragkrok
med TUNE.
3.
Markera alternativet med ett tryck på
OK/MENU och backa ut med EXIT.
Zoom
Vid behov av noggrann manövrering kan kameravyn zoomas in:
•
Tryck på CAM eller vrid TUNE – upprepat
tryck/vrid skiftar till normalvy igen.
Om fler alternativ finns, ligger de i en loop
– tryck/vrid tills önskad kameravy visas.
Relaterad information
•
•
•
262
Parkeringshjälpkamera* (s. 259)
Parkeringshjälp* (s. 255)
Parkeringshjälpkamera –
begränsningar
OBS
Cykelhållare eller andra tillbehör monterade
bak på bilen kan skymma kamerans sikt.
Aktiv parkeringshjälp (PAP)*
Den Aktiva parkeringshjälpen (PAP – Park Assist
Pilot) hjälper föraren att parkera genom att först
kontrollera om ett utrymme är tillräckligt stort och
därefter vrida ratten och styra in bilen i utrymmet.
Kombiinstrumentet visar med symboler, grafik
och text när olika moment ska utföras.
Att tänka på
Var uppmärksam på att även om det ser ut som
att en förhållandevis liten del av bilden är skymd
kan det medföra att en relativt stor sektor är dold
och hinder kan därigenom förbli oupptäckta tills
de är alldeles inpå bilen.
•
•
Håll kameralinsen ren från smuts, is och snö.
Rengör kameralinsen regelbundet med ljummet vatten och bilschampo – försiktigt så
inte linsen repas.
Relaterad information
•
•
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 259)
Parkeringshjälpkamera – inställningar
(s. 261)
Parkeringshjälp* (s. 255)
På-/Av-knappen finns på mittkonsolen.
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick när
funktionen mäter parkeringsutrymmet.
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 262)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
VARNING
•
Funktionen PAP är ett kompletterande
förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Var särskilt uppmärksam på människor
och djur som befinner sig nära bilen.
•
PAP kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid
ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* –
funktion
•
OBS
Funktionen PAP mäter utrymme och styr
bilen – förarens uppgift är att:
•
•
•
•
•
hålla noggrann uppsikt runt bilen
följa kombiinstrumentets instruktioner
•
•
Funktionerna ABS35 eller ESC36 får inte
ingripa när PAP-funktionen är aktiverad –
dessa kan aktiveras vid t.ex. brant och halt
underlag, se avsnitten om Färdbroms samt
Stabilitetssystem ESC (s. 186) för mer information.
Släpfordon får inte vara kopplad till bilen.
Hastigheten måste vara lägre än 50 km/h
(30 mph).
välja växel (bakåt/framåt)
reglera och hålla säker hastighet
bromsa och stanna.
PAP kan aktiveras om följande kriterier är uppfyllda efter motorstart:
Relaterad information
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – symboler och
meddelanden (s. 267)
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – handhavande
(s. 264)
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – funktion
(s. 263)
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – begränsningar
(s. 266)
•
•
Parkeringshjälp* (s. 255)
35
Princip för PAP.
PAP-funktionen parkerar bilen med följande delmoment:
Parkeringshjälpkamera* (s. 259)
(Anti-lock Braking System) – Låsningsfritt bromssystem.
}}
* Tillval/tillbehör. 263
FÖRARSTÖD
||
1.
Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts –
vid mätning får hastigheten inte överstiga
30 km/h (20 mph).
2.
Bilen styrs in i utrymmet under backning.
3.
Bilen positioneras i utrymmet med hjälp av
körning framåt/bakåt.
Relaterad information
•
•
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 262)
Parkeringshjälp* (s. 255)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* –
handhavande
OBS
Tänk på att ratten i vissa lägen kan skymma
kombiinstrumentets anvisningar då den vrids
under parkeringsmanövern.
1 – Sökning och kontrollmätning
OBS
Funktionen PAP mäter utrymme och styr
bilen – förarens uppgift är att:
•
•
•
•
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 259)
hålla noggrann uppsikt runt bilen
följa kombiinstrumentets instruktioner
välja växel (bakåt/framåt)
reglera och hålla säker hastighet
bromsa och stanna.
OBS
Avståndet mellan bilen och parkeringsfickor
ska vara 0,5–1,5 meter (1,6–5,0 ft) då PAP
söker parkeringsutrymme.
PAP-funktionen söker upp och kontrollerar om
en parkeringsyta är tillräckligt stor. Gör så här:
1. Aktivera PAP med ett tryck
på denna knapp och kör inte
fortare än 30 km/h (20 mph).
36
264
2.
Ge akt på kombiinstrumentet och var beredd
att stanna bilen då grafik och text anmodar
det.
3.
Stanna bilen då grafik och text anmodar så.
(Electronic Stability Control) – Stabilitetssystem.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
OBS
PAP söker utrymme för parkering, visar
instruktioner och styr in bilen på bilens passagerarsida. Men om så önskas kan bilen parkeras även på förarsidan av gatan:
•
Aktivera körriktningsvisaren åt förarsidan
– då söker systemet parkeringsutrymme
på den sidan av bilen istället.
2 – Inbackning
3.
Ge akt på kombiinstrumentet och var beredd
att stanna bilen då grafik och text anmodar
det.
OBS
•
Håll händerna borta från ratten då PAPfunktionen är aktiverad.
•
Se till att ratten inte hindras på något sätt
och kan rotera fritt.
•
För att uppnå bästa resultat – vänta tills
ratten vridits färdigt innan körning bakåt/
framåt påbörjas.
1.
Lägg i 1:ans växel eller D-läge, vänta tills
ratten vridits och kör sakta framåt.
2.
Stanna bilen då grafik och textmeddelande
anmodar det.
3.
Lägg i backväxeln och kör sakta bakåt tills
grafik och textmeddelande anmodar att
stanna.
Funktionen stängs av automatiskt i kombination
med att grafik och meddelande visar att parkeringen är avslutad. Föraren kan dock behöva göra
en extra korrigering efteråt – endast föraren kan
bedöma när bilen är ordentligt parkerad.
VIKTIGT
3 – Positionering
Varningsavståndet är kortare när sensorerna
används av PAP jämfört med när Parkeringshjälp använder sensorerna.
Relaterad information
Vid moment Backning kommer PAP att styra in
bilen i parkeringsutrymmet. Gör enligt följande:
1.
Kontrollera att det är fritt bakåt och lägg i
backväxeln.
2.
Backa långsamt och försiktigt utan att röra
ratten – och inte fortare än 7 km/h (4 mph).
Efter att bilen backat in på parkeringsutrymmet
ska den rätas upp och positioneras.
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – symboler och
meddelanden (s. 267)
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – funktion
(s. 263)
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – begränsningar
(s. 266)
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 255)
Parkeringshjälpkamera* (s. 259)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 262)
* Tillval/tillbehör. 265
FÖRARSTÖD
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* –
begränsningar
PAP-sekvensen avbryts:
•
om bilen framförs för fort – över 7 km/h
(4 mph)
•
•
om föraren rör ratten
vid ingrepp av ABS37 eller ESC38-funktionen
– t.ex. ett hjul tappar fästet vid halt väglag.
Ett textmeddelande informerar om varför PAPsekvensen avbröts.
Att tänka på
Föraren bör ha i åtanke att den Aktiva parkeringshjälpen är ett hjälpmedel – inte en ofelbar
helautomatisk funktion. Därför måste föraren vara
beredd att avbryta parkeringen. Det finns även
några detaljer att tänka på i samband med parkering, t.ex:
•
•
PAP är konstruerad för parkering på raka
gator – inte i kraftiga böjar eller svängar. Se
därför till att bilen är parallell med parkeringsfickan då PAP mäter utrymmet.
•
Parkeringsfickor på smala gator kan inte alltid erbjudas eftersom nödvändigt utrymme
för manövrering inte är tillräcklig – det kan
underlätta att då köra så nära den sida av
gatan som möjligt, där den tänkta parkeringsfickan finns.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan PAP inte
hitta parkeringsfickor – en anledning kan vara
att sensorerna störs av externa ljudkällor vilka
avger samma ultraljudfrekvenser systemet
arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn,
våta däck på asfalt, pneumatiska bromsar,
avgasljud från motorcyklar, m.m.
37
38
39
266
PAP utgår från på aktuell plats parkerade
fordons placering – är dessa olämpligt uppställda kan t.ex. den egna bilens däck och
fälgar skadas mot trottoarkanter.
•
Tänk på att bilens front kan svänga ut mot
mötande trafik under parkeringsmanövern.
•
Objekt belägna högre än sensorernas detektionsområde inkluderas inte när parkeringsmanövern beräknas vilket kan leda till att
PAP kan svänga in i parkeringsfickan för
tidigt – därför bör sådana parkeringsfickor
undvikas.
•
Föraren är ansvarig för bedömning av att den
ficka PAP erbjuder är lämpad för parkering.
•
Använd godkända däck39 med korrekt däcktryck – det påverkar PAP:s förmåga att parkera.
•
Kraftigt regn eller snöfall kan medföra att
parkeringsfickan inte mäts på ett korrekt sätt.
•
Använd inte PAP om snökedjor eller reservhjul är monterade.
•
Använd inte PAP om lastade föremål sticker
utanför bilen.
VIKTIGT
Byte till annan godkänd fälg- och/eller däckdimension kan medföra en förändrad däckomkrets vilket innebär att PAP-systemets
parametrar då kan behöva uppdateras. Rådfråga en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
(Anti-lock Braking System) – Låsningsfritt bromssystem.
(Electronic Stability Control) – Elektronisk stabilitetskontroll.
Med ”godkända däck” avses däck av samma typ och fabrikat som originalmonterats vid nyleverans från fabrik.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Underhåll
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* –
symboler och meddelanden
Kombiinstrumentet visar med symboler, grafik
och text när olika moment ska utföras.
Kombiinstrumentet kan visa olika kombinationer
av symboler och text med varierande innebörd –
ibland med ett självförklarande råd om lämplig
åtgärd.
Om ett meddelande säger att PAP är ur funktion
rekommenderas kontakt med en auktoriserad
Volvoverkstad.
PAP-sensorerna är placerade i stötfångarna40 – 6 st
fram och 4 st bak.
För att PAP-funktionen ska fungera korrekt
måste dess sensorer rengöras regelbundet med
vatten och bilschampo.
Relaterad information
•
•
•
•
40
Parkeringshjälp* (s. 255)
Parkeringshjälpkamera* (s. 259)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 262)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 258)
Relaterad information
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – handhavande
(s. 264)
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – funktion
(s. 263)
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – begränsningar
(s. 266)
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 255)
Parkeringshjälpkamera* (s. 259)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 262)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör. 267
START OCH KÖRNING
START OCH KÖRNING
Start av motor
Motorn startas respektive stängs av med hjälp av
fjärrnyckeln och START/STOP ENGINEknappen.
2.
3.
Håll kopplingspedalen nedtryckt helt1. (För
bilar med automatisk växellåda – tryck på
bromspedalen.)
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara märkbart högre än normalt för vissa motortyper.
Detta görs för att så snabbt som möjligt få
upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner
och skonar miljön.
Tryck på START/STOP ENGINE-knappen
och släpp den sedan.
Vid motorstart arbetar startmotorn tills motorn
startar eller till dess överhettningsskyddet bryter.
VIKTIGT
Om motorn inte startat efter 3 försök – vänta
3 minuter innan ett nytt försök påbörjas.
Startförmågan ökar om startbatteriet får återhämta sig.
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt och START/
STOP ENGINE-knapp.
VIKTIGT
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – håll i änden
med det löstagbara nyckelbladet, se Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning
(s. 165).
1.
1
270
Placera fjärrnyckeln i startlåset och tryck in
den till dess ändläge.
Nyckelfri start (Keyless Drive)*
Följ steg 2–3 för nyckelfri (s. 169) start av motor.
OBS
En förutsättning för att motorn ska starta är
att en av bilens fjärrnycklar med nyckelfri
start- och låsfunktion finns i kupén eller lastutrymmet.
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckeln ur startlåset efter
motorstart eller då bilen bogseras.
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckeln från bilen under körning eller vid bogsering.
VARNING
Ta alltid fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas och se då till att nyckelläget är 0 –
särskilt om det finns barn i bilen. För information om hur det går till – se Nyckellägen
(s. 80).
Relaterad information
•
Avstängning av motor (s. 271)
Om bilen rullar räcker det med att trycka på START/STOP ENGINE-knappen för att starta motorn.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Avstängning av motor
Rattlås
Fjärrstart (ERS)*
Motorn stängs av med hjälp av START/STOP
ENGINE-knappen.
Rattlåset försvårar styrning om bilen t.ex. tillgrips
olovligen. Ett mekaniskt ljud kan uppfattas när
rattlåset låser upp eller låser.
Fjärrstart (ERS – Engine Remote Start) innebär
att bilens motor kan startas på distans för att
kunna värma upp/kyla ner kupén innan avfärd.
Fjärrstart aktiveras via nyckel och/eller via Volvo
On Call*.
För att stanna motorn:
•
Tryck på START/STOP ENGINE – motorn
stannar.
Om växelväljaren inte är i läge P eller om bilen
rullar:
•
Tryck 2 gånger på START/STOP ENGINE
eller håll knappen intryckt tills motorn stannar.
Relaterad information
•
Nyckellägen (s. 80)
Funktion
•
Rattlåset aktiveras när förardörren öppnas
efter att motorn stängts av.
•
Rattlåset deaktiveras när fjärrnyckeln sitter i
startlåset2 och START/STOP ENGINEknappen trycks in.
Relaterad information
•
•
•
Start av motor (s. 270)
Nyckellägen (s. 80)
Ratt (s. 87)
Klimatanläggningen startar med automatiska
inställningar. En fjärrstartad motor är aktiverad i
maximalt 15 minuter, därefter stängs den av.
Efter 2 st aktiveringar av fjärrstart krävs att
motorn startas på ordinare vis innan fjärrstart åter
kan användas.
Fjärrstart av motor kan endast fås på bilar med
automatisk växellåda och bilar som har en
huvswitch3 installerad.
OBS
Livslängden på fjärrnyckelns batteri påverkas
av fjärrstartfunktionen. Vid frekvent användning av fjärrstart bör batteriet därför bytas 1
gång per år, se Fjärrnyckel – byte av batteri
(s. 168).
2
3
I bil med nyckelfritt start- och låssystem räcker det att ha en fjärrnyckel inne i kupén.
Finns i XC60, bilar med larm, flertalet bilar med 4-cylindriga motorer eller om ERS är valt vid nybyggnad.
}}
* Tillval/tillbehör. 271
START OCH KÖRNING
||
OBS
Fjärrstart (ERS) – handhavande
Ta hänsyn till lokala/nationella regler/
bestämmelser för tomgångskörning. Ta också
hänsyn till lokala/nationella regler/bestämmelser kring ljudnivån när motorn är igång.
För att fjärrstarta bilen måste följande kriterier
vara uppfyllda:
Bilen ska vara under uppsikt.
•
Bilen får inte stå i ett slutet oventilerat
utrymme – avgaserna kan allvarligt skada
människor och djur.
Person eller djur får inte befinna sig i eller
kring bilen.
Relaterad information
•
•
Fjärrstart (ERS) – handhavande (s. 272)
Fjärrstart (ERS) – symboler och meddelanden (s. 273)
Nyckelns knappar för fjärrstart.
Gör direkt därefter ett långt tryck – minst
2 sekunder – på knapp (3).
Låsning
Körriktningsvisarna blinkar snabbt några
gånger.
2.
Motorn startar.
3.
Att motorn startat verifieras därefter med att
körriktningsvisarna lyser med fast sken i
3 sekunder.
OBS
Med PCC5-nyckel
Trygghetsbelysning
Upplåsning baklucka
Information4
För att kunna fjärrstarta motorn måste bilen vara
låst och motorhuven stängd.
Gör så här:
4 Endast på PCC-nyckel, se Fjärrnyckel med PCC* – unika funktioner (s. 163).
5 För mer information om PCC-nyckeln, se Fjärrnyckel med PCC* – unika funktioner (s. 163).
6 För mer information om Trygghetsbelysning, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 162) och Trygghetsbelysning
1.
Efter fjärrstart är bilen fortsatt låst, dock med
deaktiverad rörelsesensor*.
Upplåsning
Fjärrstarta motorn
272
Gör ett kort tryck på nyckelns knapp (2).
2.
Om förutsättningarna för fjärrstart är uppfyllda
sker följande:
VARNING
•
•
1.
Ljusindikeringen för Trygghetsbelysning6 blinkar några gånger vid knapptryckning och övergår sedan till fast
sken om alla kriterier för fjärrstart är
uppfyllda. Detta innebär dock inte att fjärrstart har
startat motorn.
För kontroll om fjärrstart har startat motorn, kan
användaren trycka på knapp (5) – om motorn har
startat sker en ljusindikering vid knapparna
(2) och (3).
(s. 100).
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Aktiva funktioner
Med fjärrstartad motor är följande funktioner aktiverade:
•
•
•
Klimatsystem
Audio-/videosystem
Trygghetsbelysning.
Deaktiverade funktioner
Med fjärrstartad motor är följande funktioner
deaktiverade:
•
•
•
•
Strålkastare
Positionsljus
Nummerplåtsbelysning
Vindrutetorkare.
Fjärrstart avbryts
Följande moment stänger av en fjärrstartad
motor:
•
•
•
•
•
•
Fjärrnyckelns knapp (1), (2) eller (4) trycks in
Bilen låses upp
En dörr öppnas
Relaterad information
•
•
Fjärrstart (ERS)* (s. 271)
Fjärrstart (ERS) – symboler och meddelanden (s. 273)
Fjärrstart (ERS) – symboler och
meddelanden
I situationer där ERS-funktionen uteblir eller
avbryts, visar kombiinstrumentet en symbol kompletterad med ett förklarande textmeddelande.
Utebliven ERS-funktion
Meddelande
Innebörd
Ingen fjärrstart.
För många försök
ERS uteblev då högst 2
st ERS-aktiveringar i
följd är tillåtna.
Ingen fjärrstart
Låg bränslenivå
ERS uteblev p.g.a. för
låg bränslenivå.
Ingen fjärrstart
Växeln ej i läge P
ERS uteblev då växelväljaren inte är i P-läge.
Ingen fjärrstart
Föraren är i bilen
ERS uteblev p.g.a. att en
person finns i kupén.
Ingen fjärrstart
Låg batterispänning
ERS uteblev p.g.a. låg
batterispänning. Ladda
batteriet genom att
starta motorn.
Ingen fjärrstart
Motorvarning
ERS uteblev p.g.a. varningsmeddelande från
motor. Kontakta en verkstadA.
Gas- eller bromspedal trycks ner
Växelväljaren förs ur P-läge
Aktiv fjärrstart-tid överskrider 15 minuter.
När en fjärrstartad motor stängs av, lyser körriktningsvisarna med fast sken i 3 sekunder.
}}
* Tillval/tillbehör. 273
START OCH KÖRNING
||
A
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
Fjärrstart
avstängd Låg
kylarvätskenivå
ERS uteblev p.g.a. felmeddelande från kylsystemet, se Kylvätska –
nivå (s. 367).
Fjärrstart
avstängd Motorvarning
ERS avbruten p.g.a. felmeddelande från motor.
Kontakta en verkstadA.
Ingen fjärrstart
Dörr öppen
ERS uteblev då en dörr/
bakluckan inte var
stängd.
Fjärrstart
avstängd Låg
kylarvätskenivå
ERS avbruten p.g.a. felmeddelande från kylsystemet.
Ingen fjärrstart
Motorhuv öppen
ERS uteblev då motorhuven inte var stängd.
Fjärrstart
avstängd Motorhuv öppen
ERS avbruten då
motorhuv är öppen.
Ingen fjärrstart
Bilen är inte låst
ERS uteblev då bilen
inte var låst.
ERS avbruten då batterispänningen är för låg.
Ingen fjärrstart
Nyckeln är i bilen
ERS uteblev då nyckeln
fanns inne i bilen.
Fjärrstart
avstängd Låg
batterispänning
Fjärrstart
avstängd Låg
bränslenivå
ERS avbruten då
bränslenivån är för låg.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Avbruten ERS-funktion
274
Meddelande
Innebörd
Fjärrstart
avstängd Växeln
ej i läge P
ERS avbruten då växelväljaren inte är i P-läge.
Fjärrstart
avstängd Föraren
är i bilen
ERS avbruten p.g.a. att
en person finns i
kupén.
A
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
Fjärrstart (ERS)* (s. 271)
Fjärrstart (ERS) – handhavande (s. 272)
Starthjälp med annat batteri
Om startbatteriet (s. 381) är urladdat kan bilen
startas med ström från ett annat batteri.
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas
följande steg för att undvika kortslutning eller
andra skador:
1.
Sätt bilens elsystem i nyckelläge 0, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 81).
2.
Kontrollera att hjälpstartbatteriet har spänningen 12 V.
3.
Om hjälpstartbatteriet är monterat i en annan
bil – stäng av den hjälpande bilens motor och
se till att de båda bilarna inte vidrör varandra.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
4.
Sätt fast den röda startkabelns ena klämma
på hjälpstartbatteriets pluspol (1).
11. Starta motorn i bilen med det urladdade batteriet.
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika
kortslutningar med andra komponenter i
motorrummet.
5.
Öppna clipsen på det egna batteriets främre
täcklock och ta loss locket, se Startbatteri –
byte (s. 384).
6.
Sätt den röda startkabelns andra klämma på
bilens pluspol (2).
7.
Sätt fast den svarta startkabelns ena klämma
på hjälpstartbatteriets minuspol (3).
8.
Sätt den andra klämman på en jordpunkt,
t.ex. höger motorfäste i ovankant, den yttre
skruvskallen (4).
9.
Kontrollera att startkablarnas klämmor sitter
fast ordentligt så att det inte uppstår gnistor
under startförsöket.
10. Starta motorn på "hjälpbilen" och låt den gå
någon minut med högre tomgång än normalt,
ca 1500 varv/minut.
Relaterad information
•
Start av motor (s. 270)
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna mellan kabel och bil
under startförsöket. Det finns risk för gnistbildning.
12. Ta bort startkablarna i omvänd ordning –
först den svarta och sedan den röda.
> Se till att ingen av den svarta startkabelns
klämmor kommer i kontakt med batteriets
pluspol eller ansluten klämma på den röda
startkabeln.
VARNING
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken är
mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om en startkabel ansluts felaktigt,
kan räcka för att batteriet ska explodera.
•
Anslut inte startkablarna till någon bränslesystemkomponent eller till någon rörlig
del. Var försiktig med varma motordelar.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om svavelsyra kommer i kontakt med ögon, hud
eller kläder. Vid stänk i ögonen – kontakta
omedelbart läkare.
•
Rök aldrig i närheten av batteriet.
275
START OCH KÖRNING
Växellådor
Manuell växellåda
Det finns två huvudtyper av växellådor. Manuell
respektive automatisk växellåda.
Växellådans funktion är att ändra utväxling
beroende på fart och kraftbehov.
•
•
Manuell växellåda (s. 276)
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd framåt.
•
Följ växelmönster präglat på växelspaken och
utgå från neutralläge N innan den förs till Rläget.
•
Lägg i backväxeln endast då bilen står still.
Automatisk växellåda – Geartronic (s. 277)
VIKTIGT
Relaterad information
I avsikt att förhindra skada på någon av drivsystemets komponenter kontrolleras växellådans arbetstemperatur. Vid risk för överhettning tänds en varningssymbol i kombiinstrumentet kombinerat med ett textmeddelande –
Följ då där given rekommendation.
Relaterad information
•
Backväxelspärr
Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 277)
•
•
Växellådor (s. 276)
Transmissionsolja – kvalitet och volym
(s. 421)
Växelmönster.
Den manuella växellådan har 6 växlar, växelmönstret är präglat på växelspaken.
•
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling.
•
Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
växlingarna.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering
på lutande underlag – en ilagd växel är inte
tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.
276
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Växlingsindikator*
Automatisk växellåda
Växlingsindikatorn meddelar föraren när det är
lämpligt att lägga i nästa högre eller lägre växel.
Automatisk växellåda – Geartronic*
Växellådan Geartronic har två olika växellägen –
Automatisk och Manuell.
En väsentlig detalj i samband med miljöanpassad
körning är att köra på rätt växel och att växla i
god tid.
Som hjälpmedel finns på vissa varianter en indikator – GSI (Gear Shift Indicator) – vilken meddelar föraren när det är lämpligt att lägga i nästa
högre eller lägre växel för att erhålla lägsta tänkbara bränsleförbrukning.
Vid hänsyn tagen till egenskaper såsom prestanda och vibrationsfri gång kan det dock vara
lämpligt att växla vid högre varvtal. Inramad siffra
anger aktuell växel.
Kombiinstrument "Digital" med växlingsindikator.
Inramad siffra anger aktuell växel.
Med kombiinstrument "Analog"
visas växellägen och indikatorpilar i dess centrum.
Manuell växellåda
Växlingsindikator för manuell
låda. Endast en markör är tänd
åt gången – vid normal körning
lyser endast den i mitten.
Vid rekommenderad uppväxling
tänds markören vid "+", och vid
rekommenderad nedväxling tänds markören vid
"–" (rödmarkerade i bilden).
D: Automatiska växellägen. +/–: Manuella växellägen. S:
Sportläge*.
Kombiinstrumentet (s. 66) visar växelväljarens
läge med följande tecken: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3
o.s.v.
Växellägen
Relaterad information
•
•
Manuell växellåda (s. 276)
Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 277)
Automatiska växellägen indikeras till höger på kombiinstrumentet. (Endast en markör är
tänd åt gången – den för aktuellt växelväljarläge.)
Symbol "S" för Sportläge är
ORANGE i aktivt läge.
}}
* Tillval/tillbehör. 277
START OCH KÖRNING
||
Parkeringsläge – P
Välj läge P när motorn ska startas eller när bilen
står parkerad.
För att kunna föra växelväljaren ur P-läget måste
bromspedalen vara nedtryckt och nyckelläget
vara II, se Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer (s. 81).
I P-läge är växellådan mekaniskt spärrad. Ansätt
även parkeringsbromsen (s. 296) när bilen är
parkerad.
OBS
Växelväljaren måste stå i P-läge för att bilen
ska kunna låsas och larmas.
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering
på lutande underlag – automatlådans P-läge
är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.
Neutralläge – N
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Ansätt parkeringsbromsen om bilen står stilla
med växelväljaren i N-läge.
För att kunna föra växelväljaren från N till ett
annat växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt och nyckelläget vara II, se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 81).
Körläge – D
För att återgå till automatiskt körläge:
•
Manuellt växelläge nås genom att föra
spaken åt sidan från läge D till ändläget vid "+S–". Kombiinstrumentets
symbol "+S–" skiftar färg från VIT till
ORANGE och siffrorna 1, 2, 3 o.s.v. visas i en ruta
vilket motsvarar den växel som just då är ilagd.
•
Tryck spaken framåt mot "+" (plus) för att
växla upp ett steg och släpp den – spaken
återgår till sitt viloläge mellan + och –.
eller
Dra spaken bakåt mot "–" (minus) för att
växla ner ett steg och släpp den.
För spaken åt sidan till ändläget vid D.
OBS
Om växellådan har ett Sportprogram, blir
lådan manuell först efter att växelväljaren förts
framåt eller bakåt i dess "+S–"-läge. Kombiinstrumentet skiftar då tecken från S till att visa
vilken av växlarna 1, 2, 3 osv., som är ilagd.
Geartronic – Manuella växellägen (+S–)
Med Geartronic automatiska växellåda kan föraren även växla manuellt. Bilen motorbromsar när
gaspedalen släpps.
•
278
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för den
valda växeln.
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling
sker automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla när D-läge väljs från
R-läge.
Backläge – R
Bilen måste stå stilla när R-läge väljs.
Manuellt växelläge "+S–" kan väljas när som
helst under färden.
Paddlar*
Som komplement till att växla manuellt med växelväljaren finns även reglage placerade på ratten,
s.k. "paddlar".
För att kunna växla med rattpaddlarna måste de
först aktiveras. Det görs genom att dra en av
paddlarna mot ratten – kombiinstrumentet skiftar
då tecken från "D" till en siffra vilket indikerar
aktuell växel.
För att sedan växla ett steg:
•
Dra en av paddlarna bakåt – mot ratten – och
släpp.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
OBS
•
Automatisk deaktivering
Om rattpaddlarna inte används, deaktiveras
de efter en kort stund – det indikeras med att
kombiinstrumentet skiftar tecken; från siffra
för aktuell växel tillbaka till "D".
Geartronic – Vinterläge
Undantag är vid motorbroms – då är paddlarna aktiverade så länge motorbromsning
pågår.
1.
Tryck ner bromspedalen och för växelväljaren
från D-läge till ändläget vid "+S–" – kombiinstrumentet skiftar tecken från D till siffran 18.
2.
Stega upp till växel 3 genom att trycka fram
spaken mot "+" (plus) 2 gånger – displayen
skiftar tecken från 1 till 3.
3.
Släpp bromsen och ge försiktigt gaspådrag.
Manuell deaktivering
Rattens båda "paddlar".
"–": Väljer nästa lägre växel.
"+": Väljer nästa högre växel.
En växling sker vid varje paddeldrag förutsatt att
motorns varvtal inte går utanför tillåtet område.
Efter varje växling skiftar kombiinstrumentet siffra
för att visa aktuell växel.
Rattpaddlarna kan även deaktiveras manuellt:
•
Dra båda paddlarna mot ratten och håll
tills kombiinstrumentet skiftar tecken från
siffra för aktuell växel till "D".
Paddlarna kan även användas med växelväljaren i
Sportläge* – då är paddlarna ständigt aktiverade
utan att deaktiveras.
Geartronic – Sportläge* (S)7
Sportprogrammet ger ett sportigare
beteende och tillåter högre varvtal på
växlarna. Samtidigt fås snabbare
respons vid gaspådrag. Vid aktiv körning prioriteras även körning på en lägre växel,
innebärande fördröjd uppväxling.
För att aktivera Sportläge:
7 Endast med vissa motorer.
8 Om bilen har Sportläge*, visas
först "S".
För växelväljaren åt sidan, från D-läge till
ändläget vid "+S–" – kombiinstrumentet skiftar tecken från D till S.
Sportläget kan väljas när som helst under färden.
Det kan underlätta att komma iväg i halt väglag
om 3:ans växel läggs i manuellt.
Växellådans "vinterläge" gör att bilen rullar iväg
med ett lägre motorvarv och reducerad motorstyrka på drivhjulen.
Kickdown
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nedväxling, s.k. kickdown.
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker
uppväxling automatiskt.
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
Säkerhetsfunktion
}}
* Tillval/tillbehör. 279
START OCH KÖRNING
||
För att förhindra övervarvning av motorn är växellådans styrprogram försett med ett nedväxlingsskydd som förhindrar kickdown-funktionen.
Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kickdown
som leder till så högt motorvarv att motorn kan
skadas. Om föraren ändå försöker göra en sådan
nedväxling vid högt motorvarv händer ingenting –
den ursprungliga växeln förblir ilagd.
Växelväljarspärr
•
Det finns två olika typer av växelväljarspärr –
mekanisk och automatisk.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P)
För att kunna föra växelväljaren från P till övriga
växellägen måste bromspedalen vara nedtryckt
och nyckelläget (s. 81) vara II.
Mekanisk växelväljarspärr
Växlingsspärr – Neutral (N)
Om växelväljaren är i N-läge och bilen har stått
stilla i minst 3 sekunder (oavsett om motorn är
igång eller inte) är växelväljaren spärrad.
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal i
syfte att förhindra motorskador.
G021351
Bogsering
Om bilen måste bogseras – se viktig information i
avsnitt Bogsering (s. 318).
Relaterad information
•
Transmissionsolja – kvalitet och volym
(s. 421)
•
Växellådor (s. 276)
M: Manuell växling9 – "+/–" eller "Sportläge".
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan N
och D. Övriga lägen har en spärr som manövreras
med spärrknappen på växelväljarspaken.
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
Automatisk växelväljarspärr
Automatväxellådan har särskilda säkerhetssystem:
Parkeringsläge (P)
Stillastående bil med motorn igång:
9
280
Bilden är schematisk.
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren
förs till annat läge.
För att kunna föra växelväljaren från N till ett
annat växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt och nyckelläget (s. 81) vara II.
Deaktivera automatisk växelväljarspärr
START OCH KÖRNING
Om bilen inte är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri, måste växelväljaren föras ur P-läget för att
bilen ska kunna flyttas.
Lyft gummimattan i facket bakom mittkonsolen och lokalisera ett hål10 för nyckelbladet (s. 165) i fackets botten.
Sök fram en återfjädrande knapp nere i hålet
med nyckelbladet, tryck ner knappen med
bladet och håll.
För växelväljaren ur P-läget och dra upp
nyckelbladet.
4.
Lägg tillbaka gummimattan.
Starthjälp i backe (HSA)*11
Fyrhjulsdrift – AWD*
Färdbromsen kan släppas inför igångkörning
eller backning i en backe – funktionen HSA (Hill
Start Assist) gör att bilen inte rullar iväg.
Med fyrhjulsdrift uppnås optimalt väggrepp.
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad
Funktionen innebär att pedaltrycket i bromssystemet finns kvar några sekunder under tiden foten
flyttas från bromspedal till gaspedal.
Den tillfälliga bromseffekten släpper efter några
sekunder eller när föraren ger gas.
Relaterad information
•
Start av motor (s. 270)
Relaterad information
•
Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 277)
Fyrhjulsdrift (All Wheel Drive) innebär att bilen
driver samtidigt på alla fyra hjulen.
Kraften fördelas automatiskt mellan fram- och
bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem
fördelar kraften till de hjul som i det aktuella väglaget har det bästa fästet. Detta för att uppnå
bästa möjliga väggrepp och undvika hjulspinn. Vid
normal körning fördelas en större del av kraften
till framhjulen.
Fyrhjulsdriften ökar körsäkerheten i regn, snö och
frosthalka.
10
11
Det kan finnas 2 st hål – ett för nyckelbladet och ett som fixerar gummimattan.
Beror på kombination motor och växellåda. HSA ej möjlig med vissa kombinationer.
}}
* Tillval/tillbehör. 281
START OCH KÖRNING
||
Relaterad information
•
Hill Descent Control (HDC)* (s. 282)
Hill Descent Control (HDC)*12
Funktion
HDC kan liknas vid en automatisk motorbroms.
När gaspedalen släpps i utförsbackar bromsas
bilen i normala fall av att motorn eftersträvar låga
varv på tomgång, s.k. motorbroms. Men ju brantare vägbana och ju mer last som finns i bilen
desto fortare rullar bilen trots motorbroms –
funktionen HDC kompenserar detta med automatiskt bromsingrepp.
Allmänt om HDC
HDC gör det möjligt att i branta utförslut öka/
minska hastigheten, med foten på enbart gaspedalen, utan att använda färdbromsen. Gaspedalens känslighet blir mindre och mer exakt genom
att pedalens fulla utslag bara kan reglera
motorns varvtal inom ett begränsat varvtalsområde. Bromssystemet bromsar självt och ger bilen
en låg och jämn hastighet, varvid föraren helt kan
fokusera på styrningen.
HDC är till särskilt stor hjälp i branta backar med
ojämnt underlag och hala partier. T.ex. vid sjösättning av båt på trailer från en ramp.
VARNING
HDC fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
HDC På/Av.
HDC aktiveras eller stängs av med en av mittkonsolens strömbrytare. Lampan i den lyser då funktionen är aktiverad.
När HDC arbetar lyser kombiinstrumentets symbol kombinerat med textmeddelandet Utförskörningshjälp PÅ.
Med manuell växellåda fungerar funktionen bara
på ettans växel och backväxeln.
Med automatisk växellåda gäller att växel 1 är
vald i manuellt växelläge (+S-), eller att R är valt.
Det visas med siffran 1 respektive R i kombiinstrumentet, se Automatisk växellåda –
Geartronic* (s. 277).
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
12
282
Endast möjlig på V60 Cross Country med AWD.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
OBS
HDC kan inte aktiveras på en automatisk
växellåda med växelväljaren i läge D.
Handhavande
HDC tillåter bilen rulla i högst 10 km/h (6 mph)
framåt med motorbroms och 7 km/h (4 mph)
bakåt. Med gaspedalen kan dock valfri hastighet
väljas inom växelns fartregister. När gaspedalen
släpps, bromsas bilen snabbt ner igen till 10
respektive 7 km/h (6 respektive 4 mph), oavsett
backens lutning och utan att färdbromsen behöver användas.
När funktionen arbetar tänds bromsljusen automatiskt. Föraren kan när som helst bromsa eller
stanna bilen genom att använda färdbromsen.
Relaterad information
•
•
•
Fyrhjulsdrift – AWD* (s. 281)
Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 277)
Manuell växellåda (s. 276)
Start/Stop*
Vissa kombinationer av motor och växellåda är
försedda med en Start/Stop-funktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller
väntan vid trafikljus – motorn stängs då temporärt av och startar automatiskt igen då färden ska
fortsätta.
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars kärnvärden vilket vägleder all vår verksamhet. Denna
målinriktning har resulterat i flera separata energisparande funktioner varav Start/Stop är en av
dem, samtliga med den gemensamma uppgiften
att minska bränsleförbrukningen, vilken i sin tur
bidrar till reducerat avgasutsläpp.
Allmänt om Start/Stop
HDC deaktiveras:
•
•
•
med mittkonsolens på-/av-knapp
om annan växel än 1 eller R väljs på en
manuell växellåda
om annan växel än 1 eller R väljs i manuellt
växelläge på en automatisk växellåda.
Funktionen kan kopplas ur när som helst. Om det
sker i ett brant utförslut kommer inte bromseffekten att släppa direkt, utan långsamt.
OBS
Med HDC aktiverad kan en fördröjning mellan
gaspådrag och motorrespons ibland upplevas.
Motorn stängs av – det blir tystare och renare.
Med Start/Stop-funktionen ges föraren möjlighet
till ett mer aktivt miljömedvetet sätt att köra bil
}}
* Tillval/tillbehör. 283
START OCH KÖRNING
||
genom att låta motorn "auto-stoppa", när så är
lämpligt.
Start/Stop* – funktion och
handhavande
I bilens menysystem MY CAR under rubrik
DRIVe finns information om Volvos Start/Stopsystem samt rekommendationer för energibesparande körteknik.
Start/Stop-funktionen aktiveras automatiskt när
motorn nyckelstartas.
Manuell eller automatisk växellåda
Observera att det finns skillnader i Start/Stopfunktionen beroende av om växellådan är manuell
eller automatisk.
Relaterad information
284
Start/Stop-funktionen aktiveras
automatiskt när motorn nyckelstartas. Föraren uppmärksammas på det genom att funktionens symbol tänds upp i
kombiinstrumentet och att
På-/Av-knappens lampa lyser.
•
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 284)
•
•
Start av motor (s. 270)
•
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 286)
Samtliga bilens ordinarie
system såsom belysning, radio
etc. fungerar som normalt även
vid auto-stoppad motor förutom att viss utrustning kan få funktionen tillfälligt reducerad, t.ex.
klimatanläggningens fläkthastighet eller extremt
hög volym på ljudanläggningen.
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 285)
Auto-stoppa motorn
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell
växellåda (s. 288)
För att motorn ska auto-stoppa gäller följande:
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 287)
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 289)
•
Batteri – Start/Stop (s. 386)
Villkor
A
M/AA
Frikoppla, ställ växelspaken i neutralläge och släpp upp kopplingspedalen
– motorn auto-stoppar.
M
Stanna bilen med färdbromsen och
håll sedan kvar foten på pedalen –
motorn auto-stoppar.
A
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Är ECO-funktionen aktiverad
kan motorn auto-stoppa innan
bilen står helt still.
För vissa motorvarianter kan motorn auto-stoppa
innan bilen står stilla oberoende om ECO-funktionen är aktiverad eller inte.
När motorn är auto-stoppad tänds
kombiinstrumentets symbol för
Start/Stop-funktionen.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Auto-starta motorn
Villkor
Avstängd funktion indikeras med att
kombiinstrumentets Start/Stop-symbol
och På-/Av-knappens lampa slocknar.
M/A
A
Med växelspaken i neutralläge:
1.
Tryck ner kopplingspedalen eller
tryck på gaspedalen – motorn startar.
2.
Lägg i lämplig växel och kör.
M
Relaterad information
Släpp fottrycket på färdbromsen –
motorn auto-startar och färden kan
fortsätta.
A
Behåll fottrycket på färdbromsen och
tryck på gaspedalen – motorn autostartar.
A
I ett utförslut finns även denna möjlighet:
M+
A
Släpp färdbromsen och låt bilen rulla
iväg – motorn auto-startar då hastigheten överskrider normal promenadtakt.
A
Start/Stop-funktionen är avstängd tills den återaktiveras med knappen eller tills nästa gång
motorn nyckelstartas.
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Deaktivera Start/Stop-funktionen
I vissa situationer kan det vara
önskvärt att tillfälligt stänga av
den automatiska Start/Stopfunktionen – det görs med ett
tryck på denna knapp.
•
•
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 283)
Start av motor (s. 270)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 287)
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 286)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 285)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell
växellåda (s. 288)
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 289)
•
Batteri – Start/Stop (s. 386)
Start/Stop* – motorn stoppar inte
Även om Start/Stop-funktionen är aktiverad,
auto-stoppar motorn inte alltid.
Motorn auto-stoppar inte om:
Villkor
M/AA
bilen inte först uppnått ca 10 km/h
(6 mph) efter nyckelstart eller senaste
auto-stopp.
M+A
föraren öppnat säkerhetsbältets lås.
M+A
startbatteriets kapacitet är under
lägsta tillåtna nivå.
M+A
motorn inte har normal driftstemperatur.
M+A
yttertemperaturen är omkring fryspunkten eller över ca 30 °C.
M+A
vindrutans elektriska uppvärmning
aktiveras.
M+A
miljön i kupén avviker från förvalda
värden – indikeras av att kupéfläkten
har ett högt varvtal.
M+A
bilen backas.
M+A
startbatteriets temperatur är under
fryspunkten eller för hög.
M+A
föraren gör större rattrörelser.
M+A
}}
* Tillval/tillbehör. 285
START OCH KÖRNING
||
A
B
C
286
Villkor
M/AA
avgassystemets partikelfilter är fullt –
först efter att en automatisk reningscykel utförts (se Dieselpartikelfilter
(DPF) (s. 307)), återaktiveras den tillfälligt avstängda Start/Stop-funktionen.
M+A
vägbanan är mycket brant.
M+A
ett släpfordon är elektriskt anslutet till
bilens elsystem.
M+A
motorhuven öppnatsB.
M+A
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 283)
•
•
Start av motor (s. 270)
•
•
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 284)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 287)
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 286)
Start/Stop* – motorn auto-startar
En auto-stoppad motor kan i vissa fall åter-starta
utan att föraren bestämt att färden ska fortsätta.
I följande fall auto-startar motorn även om föraren inte tryckt ner kopplingspedalen (manuell
låda) eller tar foten från bromspedalen (automatisk låda):
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell
växellåda (s. 288)
Villkor
M/AA
Imma bildas på rutorna.
M+A
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 289)
M+A
•
Batteri – Start/Stop (s. 386)
Miljön i kupén avviker från förvalda
värden.
Ett temporärt högt strömuttag råder
eller startbatteriets kapacitet sjunker
under lägsta tillåtna nivå.
M+A
Upprepade pumpningar med bromspedalen.
M+A
växellådan inte har normal driftstemperatur.
A
det atmosfäriska lufttrycket understiger motsvarande 1500–2500 m.ö.h. –
aktuellt lufttryck varierar med rådande
väderlek.
A
den Adaptiva farthållarens Köassistent är aktiverad.
A
Motorhuven öppnasB.
M+A
A
Bilen börjar rulla, eller gör en liten
hastighetsökning om bilen auto-stoppat utan att stå helt stilla.
M+A
växelväljaren är i R, S-lägeC eller
"+/–".
Förarens bälteslås öppnas med växelväljaren i D- eller N-läge.
A
RattrörelserB.
A
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Endast med vissa motorer.
Sportläge.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
M/AA
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 289)
Växelväljaren förs ur D-läget till SlägeC, R eller "+/–".
A
Start/Stop* – motorn auto-startar
inte
•
Batteri – Start/Stop (s. 386)
Motorn auto-startar inte alltid efter att ha autostoppat.
Förardörren öppnas med växelväljaren
i D-läge – "pling"-ljud och textmeddelande informerar om att Start/Stopfunktionen är aktiv.
A
Villkor
A
B
C
I följande fall auto-startar inte motorn efter att ha
auto-stoppat:
Villkor
VARNING
Öppna inte motorhuven när motorn auto-stoppat – motorn kan plötsligt auto-starta. Gör
först en normal motoravstängning med
START/STOP ENGINE-knappen innan
huven fälls upp.
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 283)
•
•
Start av motor (s. 270)
•
•
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 285)
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 284)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 287)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell
växellåda (s. 288)
M/A
A
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Endast med vissa motorer.
Sportläge.
En växel är ilagd utan frikoppling – en
displaytext uppmanar föraren att ställa
växelspaken i neutralläge för att autostart ska kunna ske.
M
Föraren är obältad.
M
Föraren är obältad, växelväljaren är i Pläge och förardörren är öppen – en
normal motorstart måste göras.
A
A
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 283)
•
•
•
•
Start av motor (s. 270)
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 284)
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 286)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 285)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell
växellåda (s. 288)
}}
* Tillval/tillbehör. 287
START OCH KÖRNING
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 289)
•
Batteri – Start/Stop (s. 386)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp
manuell växellåda
Om en igångkörning misslyckas och motorn stannar, gör enligt nedan:
1.
Kontrollera att förarsidans säkerhetsbälte är
fastlåst i bälteslåset.
2.
Tryck ner kopplingspedalen igen – motorn
auto-startar.
3.
I vissa fall måste växelspaken ställas i
neutralläge. Kombiinstrumentet visar då texten Lägg växel i neutralläge.
Relaterad information
288
•
•
Start/Stop* (s. 283)
•
•
Start av motor (s. 270)
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 284)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 287)
•
•
•
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 285)
•
Batteri – Start/Stop (s. 386)
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 286)
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 289)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Start/Stop* – symboler och
meddelanden
Start/Stop-funktionen kan visa textmeddelanden
i kombiinstrumentet.
Symbol
Textmeddelande
Kombinerat med denna kontrollampa
kan Start/Stop-funktionen visa textmeddelanden i kombiinstrumentet för
vissa situationer. För några av dem finns en
rekommenderad åtgärd som bör utföras. Följande
tabell visar några exempel.
Meddelande
Info/åtgärd
M/AA
Auto Start/Stop Service erfordras
Start/Stop är ur funktion. Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
M+A
Autostart Motorn igång + akustisk
signal
Aktiveras om förardörren öppnas med auto-stoppad motor och växelväljaren i D-läge.
Tryck på Startknappen
Motorn kommer ej att auto-starta – gör en normal motorstart med START/STOP ENGINEknappen.
Trampa ned kopplingspedalen för
att starta
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att kopplingspedalen ska tryckas ner.
M
Trampa ned broms- och kopplingspedalerna för att starta
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att broms- eller kopplingspedalen ska tryckas ner.
M
Växel i neutral för att starta
Växel är ilagd utan frikoppling – frikoppla och ställ växelspaken i neutralläge.
M
A
M+A
}}
* Tillval/tillbehör. 289
START OCH KÖRNING
||
Symbol
A
Meddelande
Info/åtgärd
Välj P eller N för att starta
Start/Stop har deaktiverats – för växelväljaren till N- eller P-läge och gör en normal motorstart
med START/STOP ENGINE-knappen .
A
Tryck på Startknappen
Motorn kommer ej att auto-starta – gör en normal motorstart med START/STOP ENGINEknappen och växelväljaren på P eller N.
A
M/AA
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Om ett meddelande inte släcks efter utförd
åtgärd bör en verkstad kontaktas – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
290
•
•
Start/Stop* (s. 283)
•
•
Start av motor (s. 270)
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 284)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 287)
•
•
•
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 285)
•
Batteri – Start/Stop (s. 386)
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 286)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell
växellåda (s. 288)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Körläge ECO*
ECO är en innovativ Volvo-funktion för automatväxlade bilar, vilken kan reducera bränsleförbrukning med upp till 5 %, beroende på förarens körbeteende. Funktionen ger föraren möjlighet till
ett mer aktivt miljömedvetet sätt att köra bil.
Allmänt
Vid aktivering av ECO-funktionen förändras följande:
•
•
•
OBS
ECO-funktion På eller Av
Avstängd ECO-funktion indikeras med att kombiinstrumentets
ECO-symbol och
ECO -knappens lampa slocknar. Funktionen är sedan
avstängd tills den återaktiveras
med ECO -knappen.
Vid aktivering av ECO-funktionen ändras
några parametrar i klimatsystemets inställningar och några elförbrukares funktioner
reduceras. Vissa inställningar kan återställas
manuellt, men full funktionalitet återfås
endast genom att stänga av ECO-funktionen.
ECO – Handhavande
Eco Coast – Funktion
Motorstyrning och respons från gaspedal.
Delfunktionen Eco Coast innebär i praktiken att
motorbromsen deaktiveras vilket medför att
bilens rörelseenergi används till att rulla längre
sträckor. Då föraren släpper gaspedalen frikopplas växellådan automatiskt från motorn vars varvtal sänks till tomgång med minimal förbrukning.
Start/Stop-funktionen – motorn kan autostoppa även innan bilen stannat och står helt
still.
Funktionen är tänkt att användas vid en förutsedd
hastighetssänkning, t.ex. för att rulla in i en zon
med en lägre hastighetsbegränsning.
Växellådans växlingspunkter.
•
Funktionen Eco Coast aktiveras – motorbroms upphör.
•
Klimatsystemets inställningar – vissa el-förbrukare deaktiveras eller fungerar med reducerad effekt.
ECO På/Av
ECO-symbol
Vid motoravstängning deaktiveras ECO-funktionen och måste därför aktiveras efter varje
motorstart. Undantag finns för vissa motorer –
det verifieras dock enkelt med att både kombiinstrumentets ECO-symbol och ECO -knappens
lampa lyser vid aktiverad funktion.
Eco Coast möjliggör en proaktiv körning där föraren kan använda så kallad "Pulse & Glide"-teknik och ett minimum av inbromsningar.
Även en kombination av Eco Coast och temporärt
avstängd ECO-funktion kan sammantaget bidra
till sänkt förbrukning. Alltså:
•
Aktiv Eco Coast: Lång rullning utan motorbroms = Låg förbrukning
och
}}
* Tillval/tillbehör. 291
START OCH KÖRNING
||
•
Avstängd ECO-funktion: Kort rullning med
motorbroms = Minimal förbrukning.
OBS
För att få optimalt låg bränsleförbrukning bör
dock Eco Coast kombinerat med korta frirullningar i regel undvikas.
Aktivera Eco Coast
Funktionen aktiveras när gaspedalen släpps upp
helt, i kombination med följande parametrar:
•
•
•
ECO-knappen aktiverad
•
Vägens utförslut ej brantare än ca 6 %.
Växelväljaren i D-läge
Hastighet inom intervallet ca 65–140 km/h
(40-87 mph)
•
•
Växla med med rattpaddlarna.
Påverka gas- eller bromspedal.
Eco Coast – Begränsningar
Funktionen är inte tillgänglig om:
•
•
•
•
•
•
farthållaren aktiveras
vägens utförslut är brantare än ca 6 %
manuella växlingar görs med rattpaddlarna*
motor och/eller växellåda ej har normal
arbetstemperatur.
växelväljaren förs från D- till "S+/–"-läge
hastigheten är utanför intervallet
ca 65–140 km/h (40-87 mph)
Mer information och inställningar
Deaktivera Eco Coast
I vissa situationer kan det vara önskvärt att
stänga av Eco Coast-funktionen. Exempel på
sådana tillfällen kan vara:
•
vid branta utförslut – för att kunna använda
motorbroms.
•
inför en förestående omkörning – för att
kunna göra den på säkrast möjliga sätt.
Att deaktivera Eco Coast och återgå till motorbroms kan göras på följande sätt:
•
•
292
Tryck på ECO-knappen.
För växelspaken till manuellt "S+/–"-läge.
I bilens menysystem MY CAR finns ytterligare
information om ECO-konceptet – se avsnitt MY
CAR (s. 113).
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 124)
START OCH KÖRNING
Färdbroms
Färdbromsen är en del av bromssystemet.
Bilen är av säkerhetsskäl utrustad med två
bromskretsar. Om en bromskrets skadas kommer
bromspedalen att ta djupare och ett högre
pedaltryck behövs för att få normal bromseffekt.
Förarens tryck på bromspedalen förstärks av en
bromsservo.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
Om färdbromsen används vid avstängd motor
känns pedalen stum och ett högre pedaltryck
måste användas för att bromsa bilen.
För bilar med funktionen Starthjälp i backe
(HSA)* (s. 281)* återgår pedalen långsammare
än vanligt till normalläge om bilen är parkerad i
en backe eller på ojämnt underlag.
I mycket kuperade landskap eller vid körning med
tung last kan bromsarna avlastas genom motorbromsning. Motorbromsen utnyttjas effektivast
om samma växel används nedför som uppför.
För mer generell information om hård belastning
av bilen, se Motorolja – ogynnsamma körförhållanden (s. 417).
Bromsa på våta vägar
Vid körning en längre tid i kraftigt regn utan att
bromsa, kan bromseffekten vid den första
inbromsningen fördröjas något. Detta kan även
vara fallet efter en biltvätt. Det är då nödvändigt
att trampa kraftigare på bromsen. Håll därför ett
större avstånd till framförvarande trafik.
Bromsa bilen ordentligt efter körning på våta
vägar och efter en biltvätt. Bromsskivorna värms
då upp, torkar snabbare och skyddas mot korrosion. Ta hänsyn till rådande trafiksituation vid
inbromsning.
Bromsa på saltade vägar
Vid körning på saltade vägar kan det bildas ett
saltskikt på bromsskivor och bromsbelägg. Detta
kan förlänga bromssträckan. Håll därför ett extra
stort säkerhetsavstånd till framförvarande fordon.
Se också till att:
•
Bromsa då och då för att avlägsna ett eventuellt saltskikt. Se till att andra trafikanter inte
utsätts för fara vid inbromsningen.
•
Trampa försiktigt på bromspedalen när körningen har avslutats och innan nästa färd
startar.
Underhåll
Nya och utbytta bromsbelägg och bromsskivor
ger optimal bromsverkan först efter några hundra
kilometer efter ”inslitning”. Kompensera den
minskade bromsverkan genom att trampa ned
bromspedalen hårdare. Volvo rekommenderar att
endast bromsbelägg som är godkända för din
Volvo monteras.
VIKTIGT
Kontroll av slitage på bromssystemets komponenter bör göras regelbundet.
Kontakta en verkstad för information om tillvägagångssätt eller låt en verkstad utföra
inspektionen – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Symboler och meddelanden
Symbol
Innebörd
Fast sken – kontrollera bromsvätskenivån. Om nivån är låg, fyll på
bromsvätska samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
Fast sken i 2 sekunder vid motorstart – automatisk funktionskontroll.
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceintervaller följas, vilka finns specificerade i Service- och Garantiboken.
}}
* Tillval/tillbehör. 293
START OCH KÖRNING
||
VARNING
Om
och
är tända samtidigt, kan
fel ha uppstått i bromssystemet.
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta
tillfälle är normal, kör då försiktigt till närmaste
verkstad för kontroll av bromssystemet – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten måste
kontrolleras.
Relaterad information
•
•
•
•
294
Parkeringsbroms (s. 296)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers (s. 294)
Färdbroms – nödbromsförstärkning (s. 295)
Färdbroms – låsningsfria bromsar (s. 294)
Färdbroms – låsningsfria bromsar
Låsningsfria bromsar, ABS (Anti-lock Braking
System), hindrar hjulen från att låsa sig vid
inbromsning.
Funktionen medför att styrförmågan behålls och
det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder. Vid
ingrepp kan vibrationer kännas i bromspedalen,
vilket är normalt.
Efter att motorn startats görs automatiskt ett kort
test av ABS-systemet då föraren släpper bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test av ABSsystemet kan komma att göras vid låg hastighet.
Testet kan uppfattas som pulseringar i bromspedalen.
Relaterad information
•
•
•
•
Färdbroms (s. 293)
Parkeringsbroms (s. 296)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers (s. 294)
Färdbroms – nödbromsförstärkning (s. 295)
Färdbroms – nödbromsljus och
automatisk varningsblinkers
Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma
bakomvarande om en kraftig inbromsning. Funktionen innebär att bromsljuset blinkar istället för
att – som vid normal bromsning – lysa med fast
sken.
Nödbromsljus aktiveras i hastigheter över
50 km/h (31 mph) vid kraftig inbromsning. Efter
att bilens hastighet bromsats ner under 10 km/h
(6 mph) återgår bromsljuset från att blinka till
normalt fast sken – samtidigt aktiveras varningsblinkers (s. 97). Dessa blinkar tills föraren accelererar upp bilen till en högre hastighet igen eller
stänger av varningsblinkersen.
Relaterad information
•
•
•
•
Färdbroms (s. 293)
Parkeringsbroms (s. 296)
Färdbroms – nödbromsförstärkning (s. 295)
Färdbroms – låsningsfria bromsar (s. 294)
START OCH KÖRNING
Färdbroms – nödbromsförstärkning
Nödbromsförstärkning EBA (Emergency Brake
Assist) hjälper till att öka bromskraften och därmed förkorta bromssträckan.
EBA känner av förarens sätt att bromsa och ökar
bromskraften när det behövs. Bromskraften kan
förstärkas upp till nivån då ABS-systemet ingriper. EBA-funktionen avbryts när trycket på
bromspedalen minskas.
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen ner
lite längre än vanligt, tryck (håll) ner bromspedalen så länge det behövs. Släpps bromspedalen upphör all inbromsning.
Relaterad information
•
•
•
Parkeringsbroms (s. 296)
•
Färdbroms – låsningsfria bromsar (s. 294)
Färdbroms (s. 293)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers (s. 294)
295
START OCH KÖRNING
Parkeringsbroms
Att ansätta parkeringsbromsen
Parkeringsbromsen förhindrar att bilen rullar iväg
från stillastående genom att mekaniskt låsa/
spärra två hjul.
parkeringsbromsreglaget. Bromsförloppet avbryts
när reglaget släpps.
OBS
Vid nödbromsning i högre hastigheter ljuder
en signal under bromsförloppet.
Funktion
När den elektriskt styrda parkeringsbromsen
arbetar hörs ett svagt elmotorljud. Ljudet uppkommer även vid automatiska funktionskontroller
av parkeringsbromsen.
Om bilen står stilla när parkeringsbromsen
ansätts verkar den endast på bakhjulen. Om
ansättningen sker när bilen rör sig används ordinarie färdbroms, dvs. bromsen verkar på alla fyra
hjulen. Bromsverkan övergår till bakhjulen när
bilen nästan står stilla.
Låg batterispänning
Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken lossas eller ansättas. Anslut ett
starthjälpsbatteri om batterispänningen är för låg,
se Starthjälp med annat batteri (s. 274).
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke:
•
Parkeringsbromsreglage – ansätt.
1.
Tryck ned färdbromspedalen bestämt.
2.
Tryck på parkeringsbromsreglaget.
>
Kombiinstrumentets symbol börjar
blinka – vid fast sken är parkeringsbromsen ansatt.
3.
Släpp färdbromspedalen och säkerställ att
bilen står still.
När bilen parkeras ska 1:ans växel läggas i
(manuell växellåda), eller växelväljaren vara i
läge P (automatisk växellåda).
Nödbroms
I nödfall kan parkeringsbromsen ansättas när fordonet är i rörelse genom att trycka och hålla på
296
Vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i utförsbacke:
•
Vrid hjulen i riktning mot trottoarkanten.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering
på lutande underlag – en ilagd växel eller
automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att
hålla bilen i alla situationer.
START OCH KÖRNING
Att lossa parkeringsbromsen
Lossa automatiskt
1.
Starta motorn.
2.
Lägg i 1:ans växel eller backväxeln.
3.
Släpp upp kopplingen och ge gas.
>
Parkeringsbromsen släpper och
kombiinstrumentets symbol slocknar.
Bil med automatisk växellåda
Lossa manuellt
1.
Sätt fjärrnyckeln i
Parkeringsbromsreglage – lossa.
2.
Tryck ned färdbromspedalen bestämt.
Bil med manuell växellåda
3.
Dra i reglaget.
>
Parkeringsbromsen släpper och
kombiinstrumentets symbol slocknar.
Lossa manuellt
1.
Sätt fjärrnyckeln i
2.
Tryck ned färdbromspedalen bestämt.
3.
Dra i parkeringsbromsreglaget.
>
Parkeringsbromsen släpper och
kombiinstrumentets symbol slocknar.
Parkeringsbromsen kan även lossas manuellt
genom att kopplingspedalen trycks ner istället
för bromspedalen. Volvo rekommenderar att
bromspedalen används.
13
Tung last i motlut
Tung last, t.ex. ett släp, kan göra att bilen rullar
bakåt när parkeringsbromsen lossas automatiskt i
kraftigt motlut. Undvik detta genom att trycka in
reglaget samtidigt som du kör iväg. Släpp reglaget när motorn uppnår dragläge.
Byte av bromsbelägg
1.
Ta på säkerhetsbältet.
Bromsbeläggen bak måste bytas på verkstad
p.g.a. den elektriska parkeringsbromsens konstruktion – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
2.
Starta motorn.
Symboler och meddelanden
3.
Tryck ned färdbromspedalen bestämt.
4.
För växelväljaren till läge D eller R och ge
gas.
>
Parkeringsbromsen släpper och
kombiinstrumentets symbol slocknar.
För information om hur kombiinstrumentets textmeddelanden kan visas och raderas, se Meddelanden – hantering (s. 113).
startlåset13.
OBS
startlåset13.
OBS
Av säkerhetsskäl lossas parkeringsbromsen
bara automatiskt om motorn är igång och föraren har bilbältet på sig. Parkeringsbromsen
lossas omedelbart på bilar med automatväxellåda när gaspedalen trycks ner och växelväljaren står i läge D eller R.
Lossa automatiskt
För bil med nyckelfritt start- och låssystem: Tryck på START/STOP ENGINE.
}}
297
START OCH KÖRNING
||
Symbol
Meddelande
Innebörd/åtgärd
"Meddelande"
•
Läs kombiinstrumentets meddelande.
Blinkande symbol innebär att parkeringsbromsen ansätts.
Blinkar symbolen i någon annan situation innebär det att ett fel uppstått.
•
Parkeringsbroms
ej helt släppt
Läs kombiinstrumentets meddelande.
Ett fel gör att parkeringsbromsen inte kan lossas:
•
Försök att ansätta och lossa bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök:
•
Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
OBS! En varningssignal ljuder vid fortsatt färd med detta felmeddelande.
Parkeringsbroms
ej ansatt
Ett fel gör att parkeringsbromsen inte kan ansättas:
•
Försök att lossa och ansätta bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök:
•
Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Meddelandet tänds även på bilar med manuell växellåda när bilen körs i låg hastighet med dörren öppen för att göra
föraren uppmärksam på att parkeringsbromsen kan ha lossats oavsiktligt.
Parkeringsbroms
Service erfordras
Ett fel har uppstått:
•
Försök att ansätta och lossa bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök:
•
Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Om bilen måste parkeras innan ett eventuellt fel
är åtgärdat, ska hjulen vridas som vid parkering i
298
START OCH KÖRNING
backe och 1:ans växel läggas i (manuell växellåda) eller växelväljaren vara i läge P (automatisk
växellåda).
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
Relaterad information
•
Färdbroms (s. 293)
299
START OCH KÖRNING
Vadning
VIKTIGT
Vadning innebär att bilen körs genom en djupare
mängd vatten på en vattenbelagd vägbana. Vadning ska göras med stor försiktighet.
Motorskada kan uppstå om vatten kommer in
i luftfiltret.
Bilen kan köras genom ett vattendjup på högst
25 cm (30 cm med V60 Cross Country) i max
promenadhastighet. Extra försiktighet ska iakttas
vid passage av strömmande vatten.
Vid djup större än 25 cm (30 cm med V60
Cross Country) kan vatten komma in i transmissionen. Då minskar oljornas smörjande
förmåga vilket förkortar livslängden på dessa
system.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.
Skador på någon komponent, motor, transmission, turboladdare, differential eller dess
interna komponenter orsakade av översvämning, hydrostatisk låsning eller oljebrist täcks
inte av garantin.
•
Rengör eventuella kontakter för elektrisk
värmare och släpvagnskoppling efter körning
i vatten och lera.
•
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund – det kan orsaka elfel i
bilen.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart –
bogsera bilen ur vattnet till verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Risk för motorhaveri.
Under speciella förhållanden, vid hård körning i
t.ex. brant terräng och varmt klimat, finns risk för
att motor och drivsystem kan överhettas – särskilt vid tung last.
För information om överhettning vid körning med
släpfordon, se Körning med släpvagn* (s. 311).
•
Ta bort extraljus som sitter framför grillen vid
körning i varmt klimat.
•
Om temperaturen i motorns kylsystem blir för
hög tänds en varningssymbol i kombiinstrumentets informationsdisplay och visar där
textmeddelandet Hög motortemperatur
Stanna snarast – stanna då bilen på ett
säkert sätt och låt motorn gå på tomgång
under några minuter för att svalna.
•
Visas textmeddelandet Hög
motortemperatur Stäng av motorn eller
Kylvätskenivån låg Stanna snarast ska
motorn stängas av efter att bilen stannats.
•
Vid överhettning i växellådan aktiveras en
inbyggd skyddsfunktion som bl.a. tänder en
varningssymbol i kombiinstrumentet och
dess display visar textmeddelandet
Växellådan varm Sänk hastigheten eller
Växellådan varm Stanna snarast Låt
svalna – följ given rekommendation och
sänk hastigheten respektive stanna bilen på
ett säkert sätt och låt motorn gå på tomgång
Relaterad information
•
•
300
Överhettning
Bärgning (s. 320)
Bogsering (s. 318)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
under några minuter för att låta växellådan
svalna.
Körning med öppen bak-/
bagagelucka
•
Vid överhettning kan bilens luftkonditionering
komma att stängas av temporärt.
Vid körning med öppen baklucka kan giftiga
avgaser sugas in i bilen via lastutrymmet.
•
Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
VARNING
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga avgaser
kan sugas in i bilen via lastutrymmet.
OBS
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar en
stund efter att motorn stängts av.
Relaterad information
•
Lastning (s. 150)
Överbelastning – startbatteri
De elektriska funktionerna i bilen belastar startbatteriet (s. 381) olika mycket. Undvik att
använda nyckelläge II (s. 81) när bilen är
avstängd. Använd istället läge I – då förbrukas
mindre ström.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när bilen är
avstängd. Exempel på sådana funktioner är:
•
•
•
•
kupéfläkt
strålkastare
vindrutetorkare
ljudanläggning (hög volym).
Om startbatterispänningen är låg visar kombiinstrumentets informationsdisplay texten Låg
batterispänning Strömsparläge. Energisparfunktionen stänger sedan av eller reducerar vissa
funktioner, t.ex. kupéfläkt och/eller ljudanläggning.
–
Ladda då startbatteriet genom att starta bilen
och låt den sedan gå i minst 15 minuter –
startbatteriet laddas bättre under körning än
med motorn på tomgång vid stillastående.
301
START OCH KÖRNING
Inför en lång resa
Vinterkörning
Inför en lång resa är det en fördel att gå igenom
följande punkter:
Vid vinterkörning är det viktigt att utföra vissa
kontroller för att säkerställa att bilen kommer
kunna framföras på ett säkert sätt.
•
Kontrollera att motorn fungerar som den ska
och att bränsleförbrukning (s. 426) är normal.
•
Se till att inget läckage (bränsle, olja, eller
annan vätska) förekommer.
•
Kontrollera samtliga glödlampor och däckens
mönsterdjup.
•
Att medföra varningstriangel (s. 334) är ett
lagkrav i vissa länder.
Relaterad information
•
•
•
OBS
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
•
Motorns kylvätska (s. 367) ska innehålla
50 % glykol. Denna blandning skyddar
motorn mot frostsprängning ner till
ca –35 °C. För att undvika hälsorisker ska
olika typer av glykol inte blandas.
•
Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
•
Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är kall.
För mer information om lämpliga oljor, se
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden
(s. 417).
Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 365)
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 330)
Lampbyte – allmänt (s. 370)
VIKTIGT
Lågviskositetsolja ska inte användas vid hård
körning eller i varmt väder.
302
För bästa möjliga väggrepp rekommenderar Volvo
vinterdäck på samtliga hjul om risk för snö eller is
föreligger.
•
Startbatteriets kondition och laddningsnivå
ska ses över. Kallt väder ställer större krav på
startbatteriet samtidigt som dess kapacitet
minskas av kyla.
•
Använd spolarvätska (s. 381) för att undvika
isbildning i spolarvätskebehållaren.
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i alla länder.
Halt väglag
Öva halkkörning under kontrollerade former för
att lära känna bilens reaktioner.
Relaterad information
•
Vinterkörning (s. 302)
START OCH KÖRNING
Tanklucka – Öppna/stänga
Tanklucka – manuell öppning
Påfyllning av bränsle
Tankluckan kan öppnas/stängas på följande
sätt:
Tankluckan kan öppnas för hand när elektrisk
öppning från kupén inte är möjlig.
Viktiga saker att tänka på vid tankning.
Öppna/stänga tanklock
Öppna/stänga tanklucka
1.
Öppna tankluckan med knappen på belysningspanelen – luckan öppnar när knappen släpps.
I kombiinstrumentets display indikerar
pilen på symbolen vilken sida av bilen tanklocket är placerat.
•
2.
3.
Stäng genom att trycka in luckan tills ett klick
bekräftar att den är stängd.
Vidga/öppna en perforerad del i isoleringen
och sök fram en grönfärgad lina med handtag.
Dra linan försiktigt rakt bakåt tills tankluckan
fälls ut med ett klickljud.
Tanklocket kan parkeras på luckan.
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst övertryck
uppstå i tanken. Öppna då locket långsamt.
•
Efter tankning – sätt tillbaka locket och vrid
tills ett eller flera knäppljud hörs.
VIKTIGT
Relaterad information
•
Öppna/avlägsna sidoluckan i lastutrymmet
(samma sida som tankluckan).
Dra försiktigt i linan – minimal kraft behövs för
att frigöra luckans lås.
Påfyllning av bränsle (s. 303)
Relaterad information
•
Påfyllning av bränsle (s. 303)
}}
303
START OCH KÖRNING
||
Påfyllning av bränsle
1.
Välj bränsle som är godkänt att använda för
bilen enligt identifierare14 på insidan av tankluckan.
Se information om godkända bränslen i
avsnitt om bensin (s. 305) respektive diesel
(s. 306).
2.
Överfyll inte tanken utan avbryt tankningen
när pumpmunstycket slår ifrån första gången.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
Påfyllning med reservdunk15
Vid påfyllning med reservdunk, använd tratten
som ligger under golvluckan i lastutrymmet.
Var noga med att föra in trattens rör ordentligt i
påfyllningsröret. Påfyllningsröret har en öppningsbar lucka och trattens rör måste föras förbi
luckan innan påfyllning kan påbörjas.
Relaterad information
•
•
14
15
304
Tanklucka – manuell öppning (s. 303)
Bränsle – hantering (s. 304)
Bränsle – hantering
VIKTIGT
Bränsle med sämre kvalitet än Volvos rekommendationer ska inte användas eftersom motoreffekten och bränsleförbrukningen påverkas
negativt.
Blandning av olika bränsletyper eller användning av bränsle som inte rekommenderas
upphäver Volvos garantier samt eventuella
kompletterande serviceavtal, detta gäller
samtliga motorer.
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och att
få bränslestänk i ögonen.
OBS
Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med vatten
under minst 15 minuter och sök läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och diesel
är mycket giftiga och kan orsaka permanenta
skador eller dödsfall om de sväljs. Sök läkarvård omedelbart om bränsle har svalts.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas.
Extrema väderförhållanden, körning med släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som kan
inverka på bilens prestationsförmåga.
Relaterad information
•
•
•
Dieselpartikelfilter (DPF) (s. 307)
•
Bränsletank – volym (s. 423)
Bränsle – diesel (s. 306)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 426)
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan åstadkomma gnistbildning och antända bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra brand och
personskada.
Identifierare enligt CEN standard EN16942 återfinns på insidan av tankluckan, samt senast slutet 2018 på motsvarande bränslepumpar och deras munstycken vid tankställen runt om i Europa.
Gäller endast bil med dieselmotor.
START OCH KÖRNING
Bränsle – bensin
VIKTIGT
•
•
Bränsle som innehåller upp till 10
volymprocent etanol är tillåtet.
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 426)
•
Bränsletank – volym (s. 423)
Använd endast bensin från välkända tillverkare.
Fyll aldrig på bränsle med tveksam kvalitet. Bensinen ska uppfylla normen EN 228.
•
EN 228 E10 bensin (max
10 volymprocent etanol) är godkänt att
användas.
Identifierare för bensin
•
Högre etanol än E10 (max
10 volymprocent etanol) är inte tillåtet.
T.ex. E85 är inte tillåtet.
Bensin är en form av motorbränsle som är
avsedd för bil med bensinmotor.
Identifierare enligt CEN standard EN16942 återfinns på insidan av tankluckan, samt senast slutet
2018 på motsvarande bränslepumpar och deras
munstycken, vid tankställen runt om i Europa.
Detta är identifierarna som gäller för nuvarande
standardbränslen i Europa. Bensin med följande
identifierare får användas i bil med bensinmotor:
E5 är en bensin med max
2.7 % syre och max 5 vol %
etanol.
Oktantal
•
•
95 RON kan användas vid normal körning.
98 RON rekommenderas för maximal effekt
och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C rekommenderas högsta möjliga oktantal för bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
VIKTIGT
E10 är en bensin med max
3.7 % syre och max 10 vol %
etanol.
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
Bränsle som innehåller metalltillsatser får
inte användas.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
Relaterad information
•
•
Bränsle – hantering (s. 304)
Ekonomisk körning (s. 310)
305
START OCH KÖRNING
Bränsle – diesel
Diesel är en form av motorbränsle som är
avsedd för bil med dieselmotor.
Använd endast dieselbränslen från välkända tillverkare. Fyll aldrig på bränsle med tveksam kvalitet. Dieselbränslet ska uppfylla normen EN 590
eller SS 155435. Dieselmotorer är känsliga för
föroreningar i bränslet som t.ex. för hög mängd
svavel och metaller.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om
tanken hålls välfylld. Se till att det är rent runt
påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill på lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten vid spill.
VIKTIGT
Identifierare
Dieselbränslet ska:
Identifierare enligt CEN standard EN16942 återfinns på insidan av tankluckan, samt senast slutet
2018 på motsvarande bränslepumpar och deras
munstycken, vid tankställen runt om i Europa.
•
uppfylla normen EN 590 och/eller
SS 155435
•
ha en svavelhalt som inte överstiger
10 mg/kg
•
maximalt ha 7 vol % FAME16 (B7).
Detta är identifieraren som gäller för nuvarande
standardbränsle i Europa. Diesel med följande
identifierare får användas i bil med dieselmotor:
B7 är diesel med max 7 vol %
fettsyrametylester (FAME).
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer (lägre än
0 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan leda till
startsvårigheter. De bränslekvaliteter som säljs
16
17
306
ska vara anpassade för årstid och klimatzon, men
vid extrema väderförhållanden, gammalt bränsle
eller vid förflyttning mellan klimatzoner, kan paraffinutfällning förekomma.
Fatty Acid Methyl Ester
Dieselbränsle med max 7 vol % FAME (B7) är tillåtet.
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte får
användas:
•
•
•
•
Specialtillsatser
Marine Diesel Fuel
Eldningsolja
FAME17 och vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt
Volvos rekommendation och ger ökat slitage
och motorskador som inte täcks av Volvos
garantier.
Bränslestopp
Efter ett motorstopp på grund av bränslebrist
behöver bränslesystemet en kort stund för att
utföra en kontroll. Gör då så här innan motorn
startas, efter att bränsletanken fyllts med diesel:
1.
Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck in den
till ändläget. För mer information, se Nyckellägen (s. 80).
2.
Tryck på START-knappen utan att trycka ner
broms- och/eller kopplingspedal.
3.
Vänta ca en minut.
4.
För att starta motorn: Tryck ner broms- och/
eller kopplingspedal och tryck på STARTknappen en gång till.
START OCH KÖRNING
OBS
Inför påfyllning av bränsle vid bränslebrist:
•
Stanna bilen på så plan/vågrät mark som
möjligt – lutar bilen finns risk för luftfickor
i bränsletillförseln.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter18
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall orsaka
motorstörningar.
För bästa prestanda är det viktigt att följa serviceintervall för bränslefilterbyte samt använda originalartiklar som utvecklats specifikt för detta
ändamål.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller
vid misstanke om att förorenat bränsle använts.
För mer information, se Volvos serviceprogram
(s. 358).
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
18
Gäller endast femcylindriga motorer.
Relaterad information
•
•
•
Bränsle – hantering (s. 304)
Dieselpartikelfilter (DPF) (s. 307)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 426)
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter, vilket medför effektivare avgasrening.
Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under normal körning. För att bränna bort partiklarna och
tömma filtret startas en s.k. regenerering. För
detta krävs att motorn har nått normal arbetstemperatur.
Regenereringen av partikelfiltret sker automatiskt
och tar normalt 10–20 minuter. Vid låg medelhastighet kan det ta lite längre tid. Under regenerering ökar bränsleförbrukningen något.
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder når
inte motorn normal arbetstemperatur. Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte
sker och att filtret inte töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds en gul varningstriangel i kombiinstrumentet
och meddelandet Sotfilter fullt Se handbok
visas i dess informationsdisplay.
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen
bör sedan köras i ytterligare 20 minuter.
}}
307
START OCH KÖRNING
||
OBS
Under regenereringen kan följande uppstå:
•
en smärre reducering av motoreffekt kan
temporärt förnimmas
•
•
bränsleförbrukningen kan temporärt öka
en bränd lukt kan förekomma.
Påfyllning av fordonsgas*
Tanka fordonsgas (CNG – Compressed Natural
Gas) för bil med motoralternativet Bi-Fuel.
Påfyllning
Fordonsgas fylls på i gasnippeln som sitter bredvid tanklocket innanför tankluckan.
Identifierare för fordonsgas
Identifierare enligt CEN standard EN16942 återfinns på insidan av tankluckan, samt senast slutet
2018 på motsvarande bränslepumpar och deras
munstycken, vid tankställen runt om i Europa.
Detta är identifieraren som gäller för CNG i Europa. Fordonsgas med denna identifierare får
användas i bil som kan drivas
med Bi-Fuel.
När regenerering är avslutad raderas varningsmeddelandet automatiskt.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder – då når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
Tankstationer för fordonsgas
Vägmärke för tankstationer
som erbjuder fordonsgas.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt med partiklar kan det vara
svårt att starta motorn och filtret blir funktionsodugligt. Då finns risk att filtret måste
bytas ut.
1.
Öppna tankluckan och ta bort gasnippelns
skyddslock.
2.
Tryck munstycket mot gasnippeln och se till
att slangens munstycke sitter fast genom att
vrida handtaget på munstycket åt vänster.
Relaterad information
•
•
•
•
308
Bränsle – hantering (s. 304)
3.
Bränsle – diesel (s. 306)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 426)
Håll sedan startknappen på gaspumpen
intryckt i ca 5 sekunder.
> Tanken fylls på ett par minuter.
4.
Ta bort munstycket genom att vrida dess
hantag åt höger.
5.
Sätt tillbaka gasnippelns skyddslock och
stäng tankluckan.
Bränsletank – volym (s. 423)
Relaterad information
•
•
•
Bi-Fuel* – introduktion till fordonsgas (s. 24)
Inspektion och service av systemet för fordonsgas* (s. 359)
Tanklucka – manuell öppning (s. 303)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Omkopplare för gasdrift*
För bilar med motoralternativet Bi-Fuel finns en
omkopplare för att växla mellan gasdrift (CNG –
Compressed Natural Gas) och bensindrift.
Denna är placerad vid mittkonsolen.
Handhavande
Bilen startar alltid på bensin även om gasdrift är
valt. När motorn startat byter systemet automatiskt till gasdrift – normalt inom några sekunder
vid en varmstart.
Vid start med en kall motor tar det längre tid
innan bilen byter till gasdrift för att säkerställa
lägsta möjliga emissioner.
Varningslampa
Om varningslampan i omkopplaren tänds och/
eller upprepade ljudsignaler hörs föreligger servicebehov. Bekräfta varningen genom att trycka på
omkopplaren och uppsök närmaste verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
Tryck på omkopplaren för att växla mellan gasdrift
och bensindrift.
När omkopplingen sker kan ett klickande ljud
höras i från lastutrymmet. Det är normalt – ljudet
uppkommer då tankventilerna öppnas.
Omkopplaren har två lägen:
•
BI-FUEL lyser grönt – bilen körs på fordonsgas
•
BI-FUEL lyser bärnstensfärgat – bilen körs
på bensin (bränslemätare för fordonsgas är
släckt).
•
•
•
Påfyllning av fordonsgas* (s. 308)
•
Tanklucka – manuell öppning (s. 303)
Bi-Fuel* – introduktion till fordonsgas (s. 24)
Inspektion och service av systemet för fordonsgas* (s. 359)
Katalysatorer
Katalysatorerna har till uppgift att rena avgaserna. De är placerade nära motorn för att
snabbt nå arbetstemperatur.
Katalysatorerna består av en monolit (keramsten
eller metall) med kanaler. Kanalväggarna är
belagda med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs. de
påskyndar den kemiska processen utan att förbrukas.
LambdasondTM syremätgivare
Lambdasonden är en del i ett reglersystem, som
har till uppgift att minska utsläppen och att förbättra utnyttjandet av bränslet. För mer information, se Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 426).
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem, som
kontinuerligt styr insprutningsventilerna. Förhållandet mellan det bränsle och den luft som förs
till motorn regleras hela tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en effektiv förbränning för att reducera de skadliga ämnena (kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
Relaterad information
•
•
Bränsle – bensin (s. 305)
Bränsle – diesel (s. 306)
* Tillval/tillbehör. 309
START OCH KÖRNING
Ekonomisk körning
Kör ekonomiskt och spara samtidigt miljön
genom att köra mjukt och förutseende, samt
anpassa körsätt och hastighet till den rådande
situationen.
Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet – välj ECO-däcktryck
för bästa resultat, se Däck – godkända däcktryck (s. 434).
•
Ta hjälp av ECO Guide* som indikerar hur
bränsleekonomiskt bilen körs, se Eco guide
& Power guide* (s. 70).
Val av däck kan påverka bränsleförbrukningen – rådgör om lämpliga däck med en
återförsäljare.
•
•
För lägre bränsleförbrukning, aktivera Körläge ECO19.
Använd inte vinterdäck då vintersäsongen är
över.
•
•
Använd frihjulsfunktionen Eco Coast20 –
motorbromsen upphör vilket medför att
bilens rörelseenergi används till att rulla
längre sträckor.
Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
•
Utnyttja motorbroms vid inbromsning, där så
kan ske utan risk för andra trafikanter.
•
Taklast och takbox ger högre luftmotstånd
och höjer förbrukningen – ta bort lasthållare
som inte används.
•
Undvik att köra med öppna fönster.
•
•
Kör på högsta möjliga växel, anpassad efter
aktuell trafiksituation och väg – lägre varvtal
ger lägre förbrukning. Ta hjälp av växelindikatorn (s. 277)21.
•
Kör i jämn hastighet och med god framförhållning för att minimera inbromsningar.
•
Hög hastighet ger ökad bränsleförbrukning –
luftmotståndet ökar med hastigheten.
•
Varmkör inte motorn med tomgångskörning
utan kör hellre iväg med normal belastning
direkt efter start – en kall motor drar mer
bränsle än en varm.
19
20
21
310
•
Relaterad information
•
•
•
Bränsle – hantering (s. 304)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 426)
Bränsletank – volym (s. 423)
För information om Volvo Personvagnars miljöfilosofi, se Miljöfilosofi (s. 22).
För mer information om bränsleförbrukning, se
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp (s. 426).
VARNING
Stäng aldrig av motorn vid färd, exempelvis i
nedförslut, detta inaktiverar viktiga system
såsom styr- och bromsservo.
Gäller automatisk växellåda.
Se "Körläge ECO".
Gäller manuell växellåda.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Körning med släpvagn*
Vid körning med släpvagn finns det ett antal viktiga saker att tänka på när det gäller exempelvis
draganordningen, släpvagnen samt hur lasten
placeras i släpvagnen.
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval, t.ex.
dragkrok, reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt. För utförlig information, se Vikter
(s. 412).
Om draganordningen monterats av Volvo, levereras bilen med nödvändig utrustning för körning
med släpvagn.
•
•
I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt. Växla
ner till en lägre växel och anpassa hastigheten.
Av säkerhetsskäl bör maximalt tillåten hastighet, för bil med tillkopplat släp, inte överskridas. Följ gällande bestämmelser för tillåtna
hastigheter och vikter.
•
Håll en låg hastighet vid körning med släpvagn uppför en lång brant stigning.
•
Undvik att köra med släpvagn vid stigningar
över 12 %.
vikten). När bilen står still sjunker bakvagnen
något, vilket är normalt.
Släpvagnsvikter
För information om Volvos tilllåtna släpvagnsvikter, se Dragvikt och kultryck (s. 413).
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är de
som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt och
hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan vara
certifierade för högre dragvikter än vad bilen
får dra.
Släpvagnskabel
Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt
och släpet har en 7-polig kontakt behövs en
adapter. Använd en adapterkabel som är godkänd av Volvo. Se till att kabeln inte släpar i marken.
•
Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ.
•
Om dragkroken monteras i efterhand, kontrollera med din Volvoåterförsäljare att bilen
är fullt utrustad för släpvagnskörning.
•
Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt
kultryck.
•
Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck
för full last. För information om däcktryck, se
Däck – godkända däcktryck (s. 434).
Om någon av släpets lampor för körriktningsvisarna är trasig, blinkar kombiinstrumentets symbol för körriktningsvisarna snabbare än normalt
och informationsdisplayen visar texten
Släpvagnsblinker funktionsfel.
•
Motorn belastas hårdare än normalt vid körning med släpvagn.
Är någon av släpets lampor för bromsljuset trasig
visas texten Släpvagnsbromsljus funktionsfel.
•
Kör inte med tungt släp när bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
Blinkers och bromsljus på släp
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli svårkontrollerbart vid undanmanövrar och inbromsningar.
Relaterad information
•
Körning med släpvagn* – manuell växellåda
(s. 312)
•
Körning med släpvagn* – automatisk växellåda (s. 312)
•
•
Draganordning/Dragkrok* (s. 313)
Lampbyte – allmänt (s. 370)
Nivåreglering*
De bakre stötdämparna bibehåller en konstant
höjd oavsett bilens last (upp till den tillåtna max-
* Tillval/tillbehör. 311
START OCH KÖRNING
Körning med släpvagn* – manuell
växellåda
Körning med släpvagn* –
automatisk växellåda
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
Överhettning
•
En automatisk växellåda väljer optimal växel
relaterat belastning och motorvarv.
•
Vid överhettning tänds en varningssymbol i
kombiinstrumentet tillsammans med ett meddelande som visas i informationsdisplayen –
följ given rekommendation.
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
•
Kör inte motorn på högre varv än
4500 varv/minut
(dieselmotorer: 3500 varv/minut) – i annat
fall kan oljetemperaturen bli för hög.
Relaterad information
•
2.
För växelväljaren till körläge D.
3.
Frigör parkeringsbromsen.
4.
Släpp färdbromsen och kör iväg.
Relaterad information
•
Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 277)
Branta stigningar
•
Körning med släpvagn* (s. 311)
Spärra inte automatväxellådan med en högre
växel än vad motorn "orkar med" – det är inte
alltid fördelaktigt att köra på hög växel och
lågt motorvarv.
Parkering i backe
1.
Tryck ner färdbromsen.
2.
Aktivera parkeringsbromsen.
3.
För växelväljaren till läge P.
4.
Släpp färdbromsen.
•
Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P när
bil med automatväxellåda och påkopplat släp
parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen.
•
Använd stoppklossar för att blockera hjulen
när bil med påkopplat släp parkeras i backe.
Start i backe
1.
312
Tryck ner färdbromsen.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Draganordning/Dragkrok*
Löstagbar dragkrok* – förvaring
En draganordning gör att det t.ex. går att dra en
släpkärra efter bilen.
Förvara den löstagbara dragkroken i lastutrymmet.
Gäller Bi-Fuel*-bil
Om bilen utrustats med delbar/löstagbar dragkrok ska monteringsanvisningen för fastsättning
av den lösa delen följas noggrant, se Löstagbar
dragkrok* – fastsättning/borttagning (s. 315).
VARNING
Om bilen är försedd med Volvos delbara dragkrok:
•
•
•
Följ monteringsanvisningen noggrant.
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Viktigt att kontrollera
•
Dragkroken förvaras tillsammans med verktygen
bakom en sidolucka i lastutrymmet.
Den löstagbara delen måste vara låst
med nyckel innan körning påbörjas.
Dragkrokens kula behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet.
Dragkrokens förvaringsplats.
VIKTIGT
Ta alltid loss dragkroken efter användning
och förvara den på dess bestämda plats i
bilen.
Relaterad information
•
Löstagbar dragkrok* – specifikationer
(s. 314)
•
Löstagbar dragkrok* – fastsättning/borttagning (s. 315)
•
Körning med släpvagn* (s. 311)
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används ska dragkulan inte smörjas in.
Detta gäller även vid montering av cykelhållare som kläms fast runt dragkulan.
Relaterad information
•
Körning med släpvagn* (s. 311)
* Tillval/tillbehör. 313
START OCH KÖRNING
•
Löstagbar dragkrok* –
specifikationer
Körning med släpvagn* (s. 311)
Specifikationer för löstagbar dragkrok.
Specifikationer
G021485
Mått, fästpunkter (mm)
A
998
B
81
C
854
D
427
E
109
F
282
G
Sidobalk
H
Kulans centrum
Relaterad information
314
•
Löstagbar dragkrok* – fastsättning/borttagning (s. 315)
•
Löstagbar dragkrok* – förvaring (s. 313)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Löstagbar dragkrok* – fastsättning/
borttagning
Fastsättning/borttagning av den löstagbara dragkroken görs på följande sätt:
Indikatorfönstret ska visa grönt.
G021489
Ta bort skyddskåpan genom att först trycka
och sedan dra kåpan rakt
in spärren
bakåt
.
Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln
ur låset.
G021487
Sätt i och skjut in dragkroken tills ett klick
hörs.
G000000
G018928
Indikatorfönstret ska visa rött.
G021490
G021488
Fastsättning
Kontrollera att mekanismen är i upplåst läge
genom att vrida nyckeln medurs.
}}
* Tillval/tillbehör. 315
START OCH KÖRNING
Kontrollera att dragkroken sitter fast genom
att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
VARNING
Om dragkroken inte sitter korrekt ska den tas
loss och sättas fast igen enligt tidigare steg.
VIKTIGT
G021495
G021494
||
Säkerhetsvajer.
Tryck in låsratten
tills ett klick hörs.
och vrid den moturs
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer
i avsett fäste.
Borttagning av dragkrok
Smörj bara in kulan för draghandsken, resten
av dragkroken ska vara ren och torr.
Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och
håll ned samtidigt som dragkroken dras ut
bakåt och uppåt.
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
VARNING
Sätt i nyckeln och vrid den medurs till upplåst
läge.
316
Förankra dragkroken på ett säkert sätt om
den förvaras i bilen, se Löstagbar dragkrok* –
förvaring (s. 313).
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Släpfordonsstabilisator – TSA22
G018929
Funktionen Släpfordonsstabilisator TSA (Trailer
Stability Assist) har till uppgift att stabilisera bil
med tillkopplat släpfordon i situationer där ekipaget kommit i självsvängning.
TSA-funktionen ingår i stabilitetssystemet (s. 186) ESC23.
Funktion
Skjut på skyddskåpan tills den snäpper fast.
Relaterad information
•
•
Löstagbar dragkrok* – förvaring (s. 313)
•
Körning med släpvagn* (s. 311)
Löstagbar dragkrok* – specifikationer
(s. 314)
Om självsvängningen inte dämpas ut trots TSAsystemets första ingrepp, bromsas ekipaget med
alla hjul kombinerat med att motorns drivkraft
reduceras. När självsvängningen successivt dämpats och ekipaget åter är stabilt avbryter systemet regleringen och föraren återfår full kontroll
över bilen. För mer information, se Elektronisk
stabilitetskontroll (ESC) – handhavande (s. 187).
För att självsvängning sedan ska börja, behövs en
utlösande faktor, t.ex.:
Övrigt
•
Bil med släp utsätts för en plötslig kraftig
sidovind.
•
Bil med släp kör på ojämn vägbana eller i ett
gupp.
•
Yviga rattrörelser.
Då självsvängning väl har börjat kan den bli svår
eller omöjlig att dämpa, vilket gör ekipaget svår-
Ingår vid installation av Volvo original dragkrok.
(Electronic Stability Control) – Elektronisk stabilitetskontroll.
Släpfordonsstabilisatorn övervakar kontinuerligt
bilens rörelser, speciellt i sidled. Om självsvängning upptäcks, sker individuell bromsreglering på
framhjulen vilket ger en stabiliserande effekt på
ekipaget. Oftast räcker detta för att föraren ska
återfå kontroll över bilen.
Fenomenet att bil med släp hamnar i självsvängning, kan uppstå för alla kombinationer av bilar
och släp. I vanliga fall krävs höga hastigheter för
att det ska uppstå. Men om släpfordonet är överlastat eller har lasten felaktigt fördelad, t.ex. för
långt bak, finns risk för självsvängning även i
lägre hastigheter.
Handhavande
22
23
kontrollerat med risk för att hamna i t.ex. fel körfält eller utanför vägbanan.
Ingrepp av TSA kan ske vid högre hastigheter.
OBS
TSA-funktionen stängs av om föraren väljer
Sport-läge, se Elektronisk stabilitetskontroll
(ESC) – allmänt (s. 186).
Ingrepp av TSA kan utebli om föraren med kraftiga rattrörelser försöker häva självsvängningen,
eftersom systemet då inte kan avgöra om det är
släpet eller föraren som orsakar självsvängningen.
}}
* Tillval/tillbehör. 317
START OCH KÖRNING
||
Då TSA-systemet arbetar, blinkar
ESC23-symbolen i kombiinstrumentet.
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt
(s. 186)
Bogsering
VARNING
Vid bogsering dras ett fordon efter ett annat fordon med hjälp av en bogserlina.
•
Kontrollera att rattlåset är upplåst innan
bogsering.
Ta reda på den enligt lag högsta tillåtna hastigheten för bogsering innan bogseringen påbörjas.
•
Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge II – i
läge I är alla krockkuddar deaktiverade.
1.
Aktivera bilens varningsblinkers.
•
2.
Fäst bogserlinan i bogseröglan.
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset när
bilen bogseras.
3.
Lås upp rattlåset genom att sätta fjärrnyckeln
i startlåset och gör ett långt tryck på START/
STOP ENGINE-knappen – nyckelläge II
aktiveras, se Nyckellägen (s. 80) för mer
information om nyckellägen.
4.
Fjärrnyckeln måste vara kvar i startlåset
under hela bogseringen.
5.
Håll bogserlinan sträckt, när dragbilen sänker
farten, genom att hålla foten lätt på bromspedalen – då undviks hårda ryck.
6.
Var beredd att bromsa för att stanna.
VARNING
Broms- och styrservo fungerar inte när
motorn är avstängd – det behövs ca 5 gånger
hårdare tryck på bromspedalen och styrningen går betydligt tyngre än normalt.
Manuell växellåda
Inför bogsering:
–
För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.
Automatisk växellåda Geartronic
Inför bogsering:
–
23
318
(Electronic Stability Control) – Elektronisk stabilitetskontroll.
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
START OCH KÖRNING
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bogseras så
att hjulen rullar framåt.
•
Bogsera inte bil med automatisk växellåda i högre hastighet än 80 km/h
(50 mph) och inte längre sträcka än
80 km.
Bogserögla
Bogseröglan skruvas fast i ett gängat uttag
bakom ett täcklock på stötfångarens högra sida,
fram eller bak.
Fastsättning av bogserögla
Ta fram bogseröglan som ligger under golvluckan i lastutrymmet.
Gäller Bi-Fuel*-bil: Bogseröglan förvaras tillsammans med verktygen bakom en sidolucka
i lastutrymmet.
Starthjälp
Bogsera inte igång motorn. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att motorn
inte kan startas, se Starthjälp med annat batteri
(s. 274).
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas vid försök att bogsera igång motorn.
Relaterad information
•
•
•
Varningsblinkers (s. 97)
Bogserögla (s. 319)
Bärgning (s. 320)
}}
* Tillval/tillbehör. 319
START OCH KÖRNING
||
Täcklock för bogseröglans fästpunkt förekommer i två varianter vilka måste öppnas på
olika sätt:
•
•
Ingen/inget får stå bakom bärgningsbilen
medan bilen dras upp på flaket.
Varianten med ett urtag öppnas genom
att, med ett mynt eller liknande instucket i
urtaget, bända det utåt. Vik sedan ut
locket helt och ta loss det.
Den andra varianten har en markering
utmed dess ena sida eller i ett hörn: Tryck
på markeringen med ett finger och vik
samtidigt ut motstående sida/hörn med
hjälp av ett mynt eller liknande – locket
svänger kring dess centrumlinje och kan
sedan tas loss.
Skruva bogseröglan ända in till dess fläns.
Vrid fast öglan ordentligt med t.ex. hjulmutternyckeln.
Efter användning skruvas bogseröglan loss
och läggs tillbaka på dess plats.
Avsluta med att sätta tillbaka täcklocket på
stötfångaren.
Bogseröglan får användas för att dra bilen upp på
en bärgningsbil med flak. Bilens läge och markfrigång bestämmer om det är möjligt. Om lutningen
på bärgningsbilens ramp är för brant eller om
markfrigången under bilen är otillräcklig kan bilen
skadas om man försöker dra upp den genom att
använda bogseröglan. Lyft bilen genom att
använda bärgningsbilens lyftanordning om nödvändigt.
320
VARNING
Bärgning
Bärgning innebär att bilen forslas bort med hjälp
av annat fordon.
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
VIKTIGT
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering
på väg – inte för bärgning efter dikeskörning
eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp
för bärgning.
Relaterad information
•
•
Bogsering (s. 318)
Bogseröglan får användas för att dra bilen upp på
en bärgningsbil med flak. Bilens läge och markfrigång bestämmer om det är möjligt. Om lutningen
på bärgningsbilens ramp är för brant eller om
markfrigången under bilen är otillräcklig kan bilen
skadas om man försöker dra upp den genom att
använda bogseröglan. Lyft bilen genom att
använda bärgningsbilens lyftanordning om nödvändigt.
Bärgning (s. 320)
VARNING
Ingen/inget får stå bakom bärgningsbilen
medan bilen dras upp på flaket.
VIKTIGT
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering
på väg – inte för bärgning efter dikeskörning
eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp
för bärgning.
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bärgas så att
hjulen rullar framåt.
START OCH KÖRNING
Relaterad information
•
Bogsering (s. 318)
321
HJUL OCH DÄCK
HJUL OCH DÄCK
Däck – skötsel
Däckens funktion är bland annat att bära last, ge
grepp mot underlaget, dämpa vibrationer och
skydda hjulet mot slitage.
Köregenskaper
Däck betyder mycket för bilens köregenskaper.
Däcktyp, dimension, däcktryck och hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras av
fackman även om de verkar oskadade. Däck åldras och bryts ner även om de sällan eller aldrig
används. Funktionen kan då påverkas. Det gäller
alla däck som sparas för framtida bruk. Exempel
på yttre tecken som indikerar att däcket är
olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
Nya däck
Däck är färskvara. Efter några år börjar de hårdna
samtidigt som friktionsegenskaperna försämras
undan för undan. Eftersträva därför att få så
färska däck som möjligt vid utbyte. Det är särskilt
viktigt när det gäller vinterdäck. De sista siffrorna
i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år.
Detta är däckets DOT-märkning (Department of
Transportation) och anges med fyra siffror, exempelvis 1510. Däcket på bilden är tillverkat vecka
15, år 2010.
leder till att bilen fortsätter rakt fram istället för
att bakänden sladdar ut åt sidan och man kanske
helt förlorar kontrollen över bilen. Därför är det
viktigt att bakhjulen aldrig förlorar fästet före
framhjulen.
Sommar- och vinterhjul
Förvaring
När sommar- och vinterhjulen skiftas, ska de
märkas upp med vilken sida de har suttit på, t.ex.
V för vänster och H för höger.
Slitage och underhåll
Rätt däcktryck (s. 326) ger jämnare slitage. Körsätt, däcktryck, klimat och vägarnas skick har en
inverkan på hur snabbt dina däck åldras och slits.
För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att slitagemönster uppstår kan fram- och
bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka vid första skiftet är ca 5000 km och därefter med 10000 km intervall.
Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas för kontroll vid osäkerhet om
mönsterdjupet. Om det redan har uppstått betydande skillnad i slitage (> 1 mm skillnad i mönsterdjup) mellan däcken, så ska de minst slitna
däcken alltid sitta bak. En framhjulssladd är vanligen lättare att häva än en bakhjulssladd, och
324
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll
av bilen.
Hjul med monterade däck ska förvaras liggande
eller upphängda – inte stående.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 327)
Däck – hastighetsklasser (s. 328)
Däck – lastindex (s. 328)
Däck – rotationsriktning (s. 325)
Däck – slitagevarnare (s. 325)
HJUL OCH DÄCK
Följ rekommenderat däcktryck som finns angivet i
däcktryckstabellen (s. 434).
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket.
Relaterad information
G021778
•
•
•
•
•
Pilen visar däckets rotationsriktning.
Däcket ska ha samma rotationsriktning under
hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan
fram och bak, aldrig från vänster till höger sida
eller omvänt. Om däcken monteras inkorrekt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga att
pressa undan regn och snömodd. Däck med
störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för
att minska risken för sladd).
OBS
Se till att ha samma typ och dimension och
även samma fabrikat på båda hjulparen.
Däck – slitagevarnare
En slitagevarnare visar status på däckets mönsterdjup.
Däck – dimensioner (s. 327)
Däck – hastighetsklasser (s. 328)
Däck – lastindex (s. 328)
Däck – skötsel (s. 324)
Däck – slitagevarnare (s. 325)
G021829
Däck – rotationsriktning
Slitagevarnare.
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs över
däckets längsgående mönsterspår. På sidan av
däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear
Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat
till 1,6 mm, kommer slitbanan i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då snarast till nya däck. Tänk
på att däck med litet mönsterdjup har mycket
dåligt väggrepp i regn eller snö.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 327)
Däck – hastighetsklasser (s. 328)
Däck – lastindex (s. 328)
Däck – rotationsriktning (s. 325)
Däck – skötsel (s. 324)
325
HJUL OCH DÄCK
Däck - lufttryck
•
•
•
•
Däcktrycksdekal
Däck kan ha olika lufttryck vilket mäts i enheten
bar.
Kontrollera däckens lufttryck
•
Däcktryck för bilens rekommenderade däckdimension.
•
ECO-tryck1.
Däcktrycket ska kontrolleras på kalla däck. Med
kalla däck avses att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen. Efter några kilometers
körning blir däcken varma och trycket högre.
För lågt däcktryck ökar bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd och försämrar bilens köregenskaper. Körning med för lågt däcktryck innebär att däcken kan bli överhettade och skadas.
Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och köregenskaper.
OBS
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar också
beroende på omgivningens temperatur.
G021830
Däckens lufttryck ska kontrolleras varje månad.
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr) visar vilka tryck
däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden. Det finns också angivet i däcktryckstabellen, se Däck – godkända däcktryck (s. 434).
Bränsleekonomi, ECO-tryck
Vid lätt last (max 3 personer) och hastigheter upp
till 160 km/h (100 mph), kan ECO-trycken väljas
för bästa möjliga bränsleekonomi. Om bästa möjliga ljud- och åkkomfort eftersträvas rekommenderas istället de lägre komforttrycken.
(Se godkända däcktryck(s. 434).)
Relaterad information
•
•
1
326
ECO-trycket ger förbättrad bränsleekonomi.
Däck – dimensioner (s. 327)
Däck – hastighetsklasser (s. 328)
Däck – lastindex (s. 328)
Däck – skötsel (s. 324)
Däck – slitagevarnare (s. 325)
Däck – godkända däcktryck (s. 434)
HJUL OCH DÄCK
Hjul- och fälgdimensioner
Däck – dimensioner
Hjul- och fälgdimensioner betecknas enligt
exempel i nedanstående tabell.
Bilens däck har en viss dimension, se exempel i
tabellen nedan.
Bilen är helbilsgodkänd. Detta innebär att vissa
kombinationer av hjul (fälg) och däck är godkända.
På alla bildäck finns en beteckning för dimension.
Exempel på beteckning: 215/55R16 97W.
Hjul (fälgar) har en dimensionsbeteckning, till
exempel: 7Jx16x50.
7
Fälgbredd i tum
J
Fälghornets profil
16
Fälgdiameter i tum
50
Off-set i mm (avstånd från hjulcentrum till
hjulets kontaktyta mot navet)
Relaterad information
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 327)
Däck – godkända däcktryck (s. 434)
Hjul och däck – godkända dimensioner
(s. 430)
215
Däckets bredd (mm)
55
Förhållande mellan däcksidans höjd och
däckets bredd (%)
R
Radialdäck
16
Fälgdiameter i tum (")
97
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning, lastindex (LI)
W
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet, hastighetsklass (SS). (I detta
fall 270 km/h (168 mph).)
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
Däck – hastighetsklasser (s. 328)
Däck – lastindex (s. 328)
Däck – rotationsriktning (s. 325)
Däck – skötsel (s. 324)
Däck – godkända däcktryck (s. 434)
Hjul- och fälgdimensioner (s. 327)
Hjul och däck – godkända dimensioner
(s. 430)
Lastindex och hastighetsklass (s. 432)
VARNING
19-tums hjul får aldrig användas på bilar som
inte är utrustade med tillvalen R-design eller
Sportchassi. Användandet av 19-tums hjul på
bilar med standardchassi medför en säkerhetsrisk, risk för vagnskador och försämrar
bilens köregenskaper.
Bilen är helbilsgodkänd med vissa kombinationer
av fälgar och däck.
327
HJUL OCH DÄCK
Däck – lastindex
Däck – hastighetsklasser
Lastindex indikerar ett däcks förmåga att bära en
viss last.
Varje däck tål en viss maxhastighet och tillhör
därmed en särskild hastighetsklass (SS – Speed
Symbol).
Varje däck har en viss förmåga att bära last, ett
lastindex (LI). Bilens vikt avgör vilken lastförmåga
som krävs av däcken. Lägsta tillåtna index anges
i lastindextabellen, se avsnitt "Specifikationer" i
den tryckta ägarmanualen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 327)
Däck – godkända däcktryck (s. 434)
Däck – hastighetsklasser (s. 328)
Däck – skötsel (s. 324)
Hjul och däck – godkända dimensioner
(s. 430)
Däckens hastighetsklass ska minst motsvara
bilens toppfart. I tabellen nedan anges vilken
maximalt tillåten hastighet som gäller för
respektive hastighetsklass (SS). Enda undantaget
från dessa bestämmelser är vinterdäck (s. 329)2,
där lägre hastighetsklass får användas. Om ett
sådant däck väljs får bilen inte köras fortare än
däcket är klassificerat för. (T.ex. får klass Q köras
i maximalt 160 km/h (100 mph).) Väglaget avgör
hur fort bilen kan köras, inte däckens hastighetsklass.
OBS
Det är maximal tillåten hastighet som anges i
tabellen.
2
328
Både dubbade och dubbfria däck.
Q
160 km/h (100 mph) (används endast på
vinterdäck)
T
190 km/h (118 mph)
H
210 km/h (130 mph)
V
240 km/h (149 mph)
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
VARNING
Bilen måste utrustas med däck som har
samma eller högre lastindex (s. 328) (LI) och
hastighetsklass (SS) än specificerat. Om ett
däck med för lågt lastindex eller hastighetsklass används kan det bli överhettat.
Relaterad information
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 327)
Däck – lastindex (s. 328)
Däck – rotationsriktning (s. 325)
HJUL OCH DÄCK
Hjulskruvar
Vinterdäck
Hjulskruvar används för att fästa hjulen vid naven
och finns i olika utföranden.
Vinterdäck är däck som är anpassade för vinterväglag.
VIKTIGT
Hjulskruvarna ska dras åt med 140 Nm
(103 ft. lbs.). Vid alltför hård eller lös åtdragning kan skruvförbandet skadas.
Använd endast fälgar som är testade och godkända av Volvo och som ingår i Volvo originalsortiment. Kontrollera åtdragningsmomentet med
momentnyckel.
Använd inte smörjmedel på hjulskruvarnas
gängor.
Låsbar hjulskruv*
Låsbar hjulskruv* kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg. Under lastgolvet finns plats
för hylsan till de låsbara hjulskruvarna.
Relaterad information
•
Hjul- och fälgdimensioner (s. 327)
Vinterdäck
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
dimensioner. Däckdimensionerna är beroende av
motorvariant. Vid körning med vinterdäck måste
rätt typ av däck monteras på alla fyra hjulen.
Använda snökedjor
Snökedjor får endast användas på framhjulen
(gäller även fyrhjulsdrivna bilar). Kör aldrig fortare
än 50 km/h (31 mph) med snökedjor. Undvik att
köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt
på både snökedjor och däck.
VARNING
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga
som är anpassade till rätt bilmodell, däck- och
fälgdimensioner. Vid osäkerhet rekommenderar Volvo att du rådgör med en auktoriserad
Volvoverkstad. Fel snökedja kan orsaka allvarlig skada på din bil och leda till en olycka.
OBS
Volvo rekommenderar att du rådgör med en
Volvoåterförsäljare om vilken fälg och däcktyp
som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in 500–1000 km,
mjukt och lugnt så att dubbarna sätter sig riktigt i
däcken. Det ger däcken och speciellt dubbarna
längre livslängd.
Relaterad information
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 330)
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer
ställer betydligt högre krav på däck än vid sommarförhållanden. Därför rekommenderar Volvo att
inte köra med vinterdäck som har mindre mönsterdjup än 4 mm.
* Tillval/tillbehör. 329
HJUL OCH DÄCK
Byte av hjul – losstagning hjul
Bilens hjul går att byta ut mot t.ex. vinterhjul.
Reservhjul*
Tillbehörsreservhjulet kan levereras i två olika
utföranden, i påse eller placerat under lastgolvet.
Följande instruktioner gäller enbart om ett
reservhjul har köpts som tillbehör till bilen.
Om bilen inte är utrustad med reservhjul – se
information om provisorisk däcktätning
(TMK) (s. 350).
Reservhjulet (Temporary spare) är endast avsett
att användas tillfälligt och ska snarast ersättas
med ett ordinarie hjul. Under körning med reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper.
Reservhjulet är mindre än det vanliga hjulet. Därmed påverkas bilens markfrigång. Se upp med
höga trottoarkanter och maskintvätta inte bilen.
Om reservhjulet sitter på framaxeln kan du heller
inte samtidigt använda snökedjor. På fyrhjulsdrivna bilar kan drivningen på bakaxeln kopplas
ur. Reservhjulet ska inte repareras.
VIKTIGT
•
Kör aldrig fortare än 80 km/h (50 mph)
med ett reservhjul på bilen.
•
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än
ett reservhjul av typen "Temporary spare"
samtidigt.
Reservhjulet är placerat i reservhjulsbaljan med
utsidan nedåt. Reservhjulet och skumblocket
hålls fast med samma genomgående skruv.
Skumblocket innehåller alla verktyg.
Reservhjul levererat i en påse ska vara placerat
på lastgolvet i lastutrymmet och fastspänt med
remmar.
men i en av de främre lastsäkringsöglorna, för
remmen diagonalt över reservhjulet och genom
det övre handtaget. Spänn fast den korta spännremmen på den långa. Fäst i den bakre lastsäkringsöglan och dra åt.
Framtagning av reservhjul under
lastgolv
1.
Fäll upp lastgolvet.
2.
Skruva upp fästskruven.
3.
Lyft ur skumblocket med dess verktyg.
4.
Lyft ur reservhjulet.
Framtagning av reservhjul i påse
1.
Lossa spännbanden, lyft ur reservhjulet ur
lastutrymmet och ta ut det ur reservhjulspåsen.
2.
Fäll upp lastgolvet.
3.
Lyft verktyg och domkraft ur skumblocket.
Losstagning
Sätt ut varningstriangel (s. 334) om ett hjul byts
på trafikerad plats. Bilen och domkraften* ska stå
på ett fast horisontellt underlag.
Rätt däcktryck på reservhjulet anges i däcktryckstabellen (s. 434).
1.
Bil med fyra lastsäkringsöglor.
Dra åt parkeringsbromsen, (s. 296) och lägg
i backväxeln eller läge P om bilen har automatisk växellåda.
Vänd handtaget på reservhjulspåsen ut mot dig.
Fäst de fastsydda spännremmarnas krokar i de
främre lastsäkringsöglorna. Fäst den långa rem-
330
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
4.
VARNING
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna är ordentligt smorda samt att den är
fri från smuts.
Bilar med stålfälgar har löstagbara hjulsidor.
Använd demonteringsverktyget för att kroka i
och dra bort eventuell heltäckande hjulsida.
Alternativt kan hjulsidorna ryckas bort för
hand.
OBS
Volvo rekommenderar endast användning av
den domkraft* som hör till respektive bilmodell, vilket framgår av domkraftsdekalen.
På dekalen anges också domkraftens maximala lyftförmåga vid en angiven lägsta lyfthöjd.
2.
Ta fram domkraft*, hjulskruvnyckeln*, demonteringsverktyg för hjulsida* och för hjulskruvarnas plasthattar som ligger i skumblocket.
Om annan domkraft väljes, se Lyftning av
bilen (s. 360).
Verktyg för borttagning av plasthattar på hjulskruvarna.
3.
Blockera framför och bakom de hjul som ska
stå kvar på marken. Använd till exempel kraftiga träklossar eller större stenar.
}}
* Tillval/tillbehör. 331
HJUL OCH DÄCK
||
5.
Skruva ihop bogseröglan med hjulskruvnyckeln* till stopp.
VARNING
VARNING
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraften och
bilens domkraftsfäste.
8.
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen då
den lyfts upp med domkraft. Om hjulbytet
måste utföras i trafikerad miljö ska passagerare ställa sig på en säker plats.
På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Veva upp domkraften* så att flänsen i
karossen hamnar i skåran i
domkraftshuvudet.
OBS
Bilens ordinarie domkraft är endast avsedd
att användas vid enstaka tillfällen och under
kort tid såsom vid byte av hjul vid punktering,
byte till vinterhjul/sommarhjul, m.m. Endast
domkraften som tillhör den specifika modellen får användas för att lyfta bilen. Om bilen
ska lyftas oftare, eller under längre tid än för
ett hjulskifte, rekommenderas att en garagedomkraft används. I så fall, följ de bruksanvisningar som följer med utrustningen.
VIKTIGT
Bogseröglan måste skruvas in samtliga gängvarv i hjulskruvnyckeln*.
6.
Ta bort plasthattarna från hjulskruvarna med
avsett verktyg.
7.
Lossa hjulskruvarna ½–1 varv moturs med
hjulskruvnyckeln*.
Relaterad information
VIKTIGT
Marken ska vara fast, slät och ska inte luta.
9.
332
Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulskruvarna och lyft av hjulet.
•
•
•
•
Byte av hjul – montering (s. 333)
Domkraft* (s. 335)
Varningstriangel (s. 334)
Hjulskruvar (s. 329)
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Byte av hjul – montering
3.
Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.
OBS
Det är viktigt att monteringen av hjulet utförs på
ett korrekt sätt.
Hjulsidans uttag för ventilen ska vara över
ventilen på fälgen vid montering.
Ditsättning
Vid byte till annan däckdimension
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för uppdatering av mjukvara vid varje byte av däckdimension. En mjukvarunedladdning kan vara nödvändig
både vid byte till större och mindre dimensioner,
och även vid skifte mellan sommar- och vinterhjul.
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen då
den lyfts upp med domkraft. Om hjulbytet
måste utföras i trafikerad miljö ska passagerare ställa sig på en säker plats.
1.
2.
Rengör anliggningsytorna mellan hjul och
nav.
Sätt dit hjulet. Skruva åt hjulskruvarna
ordentligt.
Använd inte smörjmedel på hjulskruvarnas
gängor.
Relaterad information
4.
Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är viktigt
att hjulskruvarna blir ordentligt åtdragna. Dra
åt med 140 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
5.
Sätt tillbaka plasthattarna på hjulskruvarna.
6.
Sätt tillbaka eventuell heltäckande hjulsida.
•
•
•
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 330)
Domkraft* (s. 335)
Varningstriangel (s. 334)
Hjulskruvar (s. 329)
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra
att skruva loss.
* Tillval/tillbehör. 333
HJUL OCH DÄCK
Varningstriangel
OBS
Varningstriangeln används för att varna andra
trafikanter för stillastående fordon.
Är bilen sekretesslåst kan bak- och golvlucka
inte öppnas, se Sekretesslåsning* (s. 166).
Förvaring och uppfällning
Lyft golvluckan och ta ut varningstriangeln.
Ta varningstriangeln ur fodralet, vik ut och
sätt ihop de två lösa sidorna.
Gäller Bi-Fuel*-bil.
Fäll ut varningstriangelns stödben.
Följ de bestämmelser som gäller för användning
av varningstriangel. Placera varningstriangeln på
ett lämpligt ställe med tanke på trafiksituationen.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i lastutrymmet efter användning.
334
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Verktyg
Gäller Bi-Fuel*-bil
I bilen finns bl.a. bogserögla, domkraft* och
hjulskruvnyckel*.
Domkraft*
Använd domkraften för att höja upp bilen vid ett
hjulbyte.
Använd originaldomkraften endast vid reservhjulsbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord.
OBS
Bilens verktyg är placerade bakom sidoluckan i
lastutrymmet.
Under lastgolvet ligger bilens bogserögla, domkraft* och hjulskruvnyckel*. Här finns även plats
för hylsan till de låsbara hjulskruvarna och verktyg
för hjulskruvarnas plasthattar.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Provisorisk däcktätning (s. 350)
Bogserögla (s. 319)
Bilens ordinarie domkraft är endast avsedd
att användas vid enstaka tillfällen och under
kort tid såsom vid byte av hjul vid punktering,
byte till vinterhjul/sommarhjul, m.m. Endast
domkraften som tillhör den specifika modellen får användas för att lyfta bilen. Om bilen
ska lyftas oftare, eller under längre tid än för
ett hjulskifte, rekommenderas att en garagedomkraft används. I så fall, följ de bruksanvisningar som följer med utrustningen.
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 330)
Hjulskruvar (s. 329)
Domkraft* (s. 335)
}}
* Tillval/tillbehör. 335
HJUL OCH DÄCK
||
Verktyg – återplacering
Förbandslåda*
Gäller Bi-Fuel*-bil
Förbandslådan innehåller första hjälpen-utrustning.
Efter användning av verktyg och domkraft* ska de
placeras tillbaka på rätt sätt. Domkraften vevas
ihop till rätt läge för att få plats.
VIKTIGT
Verktyg och domkraft* ska förvaras på avsedd
plats i bilens bagage-/lastutrymme när de
inte används.
Förbandslådan är placerad bakom sidoluckan i lastutrymmet.
En väska med första hjälpen-utrustning finns
placerad under golvet i lastutrymmet.
OBS
Är bilen sekretesslåst kan bak- och golvlucka
inte öppnas, se Sekretesslåsning* (s. 166).
Relaterad information
•
•
336
Varningstriangel (s. 334)
Provisorisk däcktätning (s. 350)
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Däcktrycksövervakning*3
Däckövervakning (TM)*5
Däcktrycksövervakningen varnar med en kontrollsymbol i kombiinstrumentet när trycket är för lågt
i ett eller flera av bilens däck.
Systemet TM (Tyre Monitor) känner av däckens
rotationshastighet för att kunna avgöra om de
har korrekt däcktryck.
Det finns två system av däcktrycksövervakning,
TM (Tyre Monitor) och TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)4. Vid osäkerhet om vilket
system bilen har, öppna menysystemet MY CAR
och sök fram bilens inställningar:
Systembeskrivning
•
Menyn Däckövervakning används om det
är TM.
•
Menyn Däcktryck används om det är TPMS.
För vissa marknader är däcktrycksövervakningen
standard enligt lagkrav. Systemet ersätter inte
vanligt underhåll av däck.
Om däcktrycket är för lågt, förändras däckets diameter och följaktligen dess rotationshastighet.
Genom att jämföra däcken med varandra kan
systemet avgöra om ett eller fler däck har för lågt
tryck.
VIKTIGT
Om ett fel uppstår i TM-systemet kommer
kontrollsymbolen
i kombiinstrumentet att
blinka i ca 1 minut och sedan lysa med fast
sken. Ett meddelande visas också i kombiinstrumentet.
Systemet ersätter inte vanligt underhåll av däck.
Meddelanden
Om däcktrycket är för lågt tänds kontrollsymbolen ( ) i kombiinstrumentet och ett av följande
meddelanden visas:
• Lågt däcktryck Kontrollera, justera och
Kontrollsymbol för däcktrycksövervakning.
Relaterad information
•
•
3
4
5
Däckövervakning (TM)* (s. 337)
kalibrera
• Däcktryckssystem Service erfordras
• Däcktryckssystem för närvarande inte
aktivt
Däcktrycksövervakning (TPMS)* – allmänt
(s. 339)
Standard på vissa marknader.
Gäller endast fabriksbyggd S60/V60 Polestar med 20 tums hjul och Brembo bromsar fram.
Standard på vissa marknader.
}}
* Tillval/tillbehör. 337
HJUL OCH DÄCK
||
Ta bort meddelanden
1. Kontrollera däcktrycket i samtliga däck med
en däcktrycksmätare.
2.
3.
Pumpa däcket/en till korrekt tryck enligt
däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr).
Kalibrera om TM-systemet i MY CAR.
OBS
För att undvika fel däcktryck bör trycket kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck avses
att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen (ca 3 timmar efter att bilen har
körts). Efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre.
•
•
Det nya referensvärdet gäller tills steg 1-7 görs
om.
Omkalibrering
Inställningar görs med mittkonsolens reglage, se
MY CAR (s. 113).
Kom ihåg att TM-systemet måste kalibreras
om vid varje däckbyte eller om däcktrycket
justeras. Om nya referensvärden inte lagras
kan inte systemet fungera korrekt.
1.
Stäng av motorn.
2.
Pumpa samtliga däck till önskat tryck enligt
däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr).
Eller se däcktryckstabellen.
OBS
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra
att skruva loss.
3.
Starta motorn och låt bilen stå still.
4.
Öppna menysystemet MY CAR och välj
menyn Däckövervakning.
VARNING
5.
Välj Starta kalibrering och tryck OK.
Felaktigt däcktryck kan leda till däckhaveri, som kan resultera i att föraren tappar
kontroll över bilen.
6.
Tryck OK efter att samtliga däck har kontrollerats och justerats för att starta kalibreringen.
System- och däckstatus
7.
Kör bilen.
> Kalibreringen utförs när bilen kör i en
hastighet över 35 km/h (22 mph). Om
motorn stängs av avbryts kalibreringen tillfälligt men återupptas automatiskt i bakgrunden när bilen körs igen. Systemet ger
ingen bekräftelse när kalibreringen är
utförd.
1.
Öppna menysystemet MY CAR.
2.
Välj menyn Däckövervakning.
> Status för däcktrycken visas med en färgkod.
Systemet kan inte indikera plötsliga däckskador i förväg.
TM-kalibrering
För att TM-systemet ska fungera korrekt måste
ett referensvärde för däcktrycket fastställas.
Detta måste göras varje gång däcken byts eller
däcktrycket justeras genom att omkalibrera
systemet i MY CAR.
338
Exempelvis bör däcktrycket justeras vid körning
med tung last eller vid höghastighetskörning
(över 160 km/h (100 mph)). Därefter ska systemet omkalibreras.
Systemets och däckens aktuella status kan kontrolleras i mittkonsolens bildskärm.
Statusen är färgkodad för varje däck enligt följande:
HJUL OCH DÄCK
•
•
•
•
•
Helgrönt: systemet fungerar normalt och
däcktrycket i samtliga däck ligger något över
rekommenderad nivå.
Gult hjul: motsvarande däck har för lågt tryck.
Samtliga hjul gula: två eller fler däck har för
lågt tryck.
Samtliga hjul gråa och meddelandet
Däcktryckssystem för närvarande inte
aktivt: däcktryckssystemet är temporärt inaktiverat. Det kan vara nödvändigt att köra bilen
en kort stund över 35 km/h (22 mph) innan
systemet åter blir aktivt.
Samtliga hjul gråa och meddelandet
Däcktryckssystem Service erfordras: ett
fel har uppstått i systemet. Kontakta en
Volvoåterförsäljare eller verkstad.
Relaterad information
•
Däck - lufttryck (s. 326)
Däcktrycksövervakning (TPMS)*6 –
allmänt
Däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System) varnar föraren när trycket är
för lågt i ett eller flera av bilens däck.
Systembeskrivning
TPMS-systemet använder sensorer som är placerade inuti luftventilen i varje hjul. När bilen färdas i
ca 30 km/h (20 mph) känner systemet av däcktrycket.
Både fabriksmonterade hjul och tillvalshjul kan
utrustas med TPMS-sensorer i ventilerna.
Systemet ersätter inte vanligt underhåll av däck.
Meddelanden
• Däck behöver pumpas nu. Kontrollera
höger framdäck
• Däck behöver pumpas nu. Kontrollera
vänster framdäck
• Däck behöver pumpas nu. Kontrollera
höger bakdäck
• Däck behöver pumpas nu. Kontrollera
vänster bakdäck
• Däcktryckssystem Service erfordras
Om hjul utan TPMS-sensorer används eller om
en sensor har slutat fungera kommer
Däcktryckssystem Service erfordras att visas.
För information om korrekt däcktryck, se Däck lufttryck (s. 326).
Om trycket är för lågt tänds kontrollsymbolen
i kombiinstrumentet och ett av följande meddelanden visas:
VIKTIGT
Om ett fel uppstår i TPMS-systemet kommer
kontrollsymbolen
i kombiinstrumentet att
blinka i ca 1 minut och sedan lysa med fast
sken. Ett meddelande visas också i kombiinstrumentet.
• Lågt däcktryck. Kontrollera höger
framdäck
• Lågt däcktryck. Kontrollera vänster
framdäck
• Lågt däcktryck. Kontrollera höger
bakdäck
• Lågt däcktryck. Kontrollera vänster
bakdäck
6
Endast möjlig på fabriksbyggd S60/V60 Polestar med 20 tums hjul och Brembo bromsar fram.
Relaterad information
•
Däcktrycksövervakning (TPMS)* – justera
(omkalibrering) (s. 340)
•
Däcktrycksövervakning (TPMS)* – åtgärda
lågt däcktryck (s. 342)
}}
* Tillval/tillbehör. 339
HJUL OCH DÄCK
•
Däcktrycksövervakning (TPMS)* – aktivera/
deaktivera (s. 341)
•
Däcktrycksövervakning (TPMS)*7 –
justera (omkalibrering)
Däcktrycksövervakning (TPMS)* – rekommendationer (s. 342)
•
Däcktrycksövervakning (TPMS)* – punkteringskörbara däck* (s. 343)
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)
använder sig av ett referensvärde som varning
för lågt däcktryck utgår ifrån.
Ändra referensvärdet genom att omkalibrera
systemet, till exempel vid körning med tung last.
Justera alltid däcktrycket enligt Volvos rekommenderade däcktrycksvärden innan omkalibrering.
6.
Kör i minst 10 minuter i lägst 30 km/h
(20 mph).
> Kalibreringen utförs automatisk efter initiering av föraren. Systemet ger ingen
bekräftelse när kalibreringen är utförd.
De nya referensvärdena gäller tills steg 1-6 görs
om.
Relaterad information
•
•
Däcktrycksövervakning* (s. 337)
Däck - lufttryck (s. 326)
OBS
Bilen måste stå stilla då kalibrering påbörjas.
Inställningar görs med mittkonsolens reglage, se
MY CAR (s. 113).
7
340
1.
Pumpa däcken till önskat tryck enligt däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr).
2.
Starta motorn.
3.
Öppna menysystemet MY CAR.
4.
Välj menyn Däcktryck.
5.
Välj Kalibrera däcktrycket och tryck OK.
Endast möjlig på fabriksbyggd S60/V60 Polestar med 20 tums hjul och Brembo bromsar fram.
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Däcktrycksövervakning (TPMS)*8 –
däckstatus
Med däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre
Pressure Monitoring System) är det möjligt att
kontrollera däckstatus i mittkonsolens bildskärm.
System- och däckstatus
fel har uppstått i systemet. Kontakta en
Volvoåterförsäljare eller -verkstad.
Relaterad information
•
•
Däcktrycksövervakning* (s. 337)
Däcktrycksövervakning (TPMS)* – åtgärda
lågt däcktryck (s. 342)
Däcktrycksövervakning (TPMS)*9 –
aktivera/deaktivera10
På vissa marknader är det möjligt att aktivera/
deaktivera däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre
Pressure Monitoring System).
OBS
Systemets och däckens aktuella status kan kontrolleras, se MY CAR (s. 113).
1.
Öppna menysystemet MY CAR.
2.
Välj menyn Däcktryck.
> Status för däcktrycken visas med en färgkod.
Statusen är färgkodad för varje däck enligt följande:
•
Helgrönt: systemet fungerar normalt och
däcktrycket i samtliga däck ligger något över
rekommenderad nivå.
•
•
Gult hjul: motsvarande däck har för lågt tryck.
•
Samtliga hjul gråa: systemet är inte tillgängligt för tillfället. Det kan vara nödvändigt att
köra bilen i några minuter i en hastighet över
30 km/h (20 mph) innan systemet åter blir
aktivt.
•
Samtliga hjul gråa och meddelandet
Däcktryckssystem Service erfordras: ett
8
Rött hjul: motsvarande däck har mycket lågt
tryck.
Bilen måste stå stilla då däcktrycksövervakningen aktiveras/deaktiveras.
Inställningar görs med mittkonsolens reglage, se
MY CAR (s. 113).
1.
Starta motorn.
2.
Öppna menysystemet MY CAR.
3.
Välj menyn Däcktryck.
4.
Välj Tryckövervakning och tryck OK.
> Ett X visas i informationsdisplayen om
systemet aktiveras, alternativt försvinner
om systemet deaktiveras.
Relaterad information
•
Däcktrycksövervakning* (s. 337)
Endast möjlig på fabriksbyggd S60/V60 Polestar med 20 tums hjul och Brembo bromsar fram.
* Tillval/tillbehör. 341
HJUL OCH DÄCK
Däcktrycksövervakning (TPMS)*11 –
rekommendationer
VARNING
När ett däck utrustat med TPMS pumpas, håll
pumpens munstycke rakt mot ventilen för att
inte skada ventilen.
Rekommendationer för däcktrycksövervakningen
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System).
•
Volvo rekommenderar att TPMS-sensorer
monteras på alla bilens hjul, även vinterhjul.
•
Volvo rekommenderar inte att sensorer
flyttas mellan olika hjul.
•
Reservhjulet är inte utrustat med TPMS-sensor.
•
Om reservhjul eller hjul utan TPMS-sensor
används kommer felmeddelandet
Däcktryckssystem Service erfordras att
visas i kombiinstrumentet.
•
Kontrollera alltid systemet efter hjulbyte för
att säkerställa att ersättningshjulen fungerar
med systemet.
•
Om ett hjul har ändrats, eller om TPMS-sensorn flyttats till ett annat hjul ska tätning,
mutter och ventilkärna bytas ut.
•
Vid installation av TPMS-sensor ska bilen
vara avstängd i minst 15 minuter, annars
kommer ett felmeddelande att visas i kombiinstrumentet.
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra
att skruva loss.
OBS
Om du vill byta däckdimensionen så måste
TPMS-systemet omkonfigureras. För ytterligare information – kontakta en Volvoåterförsäljare.
Däcktrycksövervakning (TPMS)*12 –
åtgärda lågt däcktryck
När däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre
Pressure Monitoring System) varnar är däcktrycket för lågt i ett eller flera av bilens däck.
Om ett däcktrycksmeddelande har visats och
TPMS-kontrollampan har tänts:
1.
Kontrollera däcktrycket på det/de indikerade
däcket/en med en däcktrycksmätare.
2.
Pumpa däcket/en till korrekt tryck enligt
däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr).
3.
I vissa fall kan det vara nödvändigt att köra
bilen i några minuter i en hastighet över
30 km/h (20 mph) för att få bort meddelandet. Då släcks TPMS-kontrollampan också.
Relaterad information
•
Däcktrycksövervakning* (s. 337)
9 Endast möjlig på fabriksbyggd S60/V60 Polestar med 20 tums hjul och Brembo bromsar fram.
10 Endast på vissa marknader.
11 Endast möjlig på fabriksbyggd S60/V60 Polestar med 20 tums hjul och Brembo bromsar fram.
12 Endast möjlig på fabriksbyggd S60/V60 Polestar med 20 tums hjul och Brembo bromsar fram.
342
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
OBS
•
•
TPMS-systemet använder sig av ett s.k.
kompenserat tryckvärde, baserat på både
däck- och yttertemperaturen. Detta medför att däcktrycket kan skilja sig något
från de rekommenderade trycken som
anges på däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr). Därför kan det vara nödvändigt att
pumpa däcken till ett något högre tryck
för att få bort ett lågdäcktrycksmeddelande.
För att undvika fel däcktryck bör trycket
kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck
avses att däcken har samma temperatur
som yttertemperaturen (ca 3 timmar efter
att bilen har körts). Efter några kilometers
körning blir däcken varma och trycket
högre.
VARNING
•
Felaktigt däcktryck kan leda till däckhaveri, som kan resultera i att föraren tappar
kontroll över bilen.
•
Systemet kan inte indikera plötsliga däckskador i förväg.
Däcktrycksövervakning (TPMS)*13 –
punkteringskörbara däck*
VARNING
Enbart personer med kunskap om SST-däck
bör montera dessa.
Om SST (Self Supporting run flat Tires)* är valt
är bilen också utrustad med TPMS (s. 337).
SST-däck ska endast monteras ihop med
TPMS.
Denna typ av däck har en speciell förstärkt sidovägg som gör det möjligt att i begränsad omfattning fortsätta köra bilen trots att däcket har förlorat allt eller en del tryck. Dessa däck är monterade på en särskild fälg. (Även vanliga däck går
att montera på denna fälg.)
Om ett SST-däck förlorar däcktryck, tänds den
gula TPMS-lampan i kombiinstrumentet och ett
meddelande visas i informationsdisplayen. Om
detta inträffar, minska hastigheten till
max. 80 km/h (50 mph). Däcket ska ersättas så
snart som möjligt.
Kör försiktigt, i vissa fall kan det vara svårt att se
vilket däck som avses. För att säkerställa vilket
däck som behöver åtgärdas, kontrollera alla fyra
däcken.
Efter att ett meddelande om lågt däcktryck
har visats, kör inte fortare än 80 km/h
(50 mph).
Maximal körsträcka till däckbyte är 80 km.
Undvik hård körning såsom till exempel en
hastig inbromsning eller sväng.
SST-däck måste bytas ut om de skadas eller
punkteras.
Relaterad information
•
Däcktrycksövervakning* (s. 337)
Relaterad information
•
13
Däcktrycksövervakning* (s. 337)
Endast möjlig på fabriksbyggd S60/V60 Polestar med 20 tums hjul och Brembo bromsar fram.
* Tillval/tillbehör. 343
HJUL OCH DÄCK
Typgodkännande däcktrycksövervakning (TPMS)*14
Typgodkännande för sensorerna i däcktrycksövervakningen – TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System) kan utläsas i tabellen.
14
344
Endast möjlig på S60/V60 Polestar med 350 hk.
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Land/Område
Brasilien
Ukraina
}}
345
HJUL OCH DÄCK
||
Land/Område
Israel
346
HJUL OCH DÄCK
Överensstämmelsedeklaration (Declaration of Conformity)
Land/
Område
Länder inom
EU:
Exportland: Tyskland
Tillverkare: Continental Automotive GmbH
Typ av utrustning: TPMS-enhet
}}
347
HJUL OCH DÄCK
||
Land/
Område
Tjeckien:
Continental tímto prohlašuje, že tento Radio Transmitter je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními
směrnice 1999/5/ES.
Danmark:
Undertegnede Continental erklærer herved, at følgende udstyr Radio Transmitter overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Tyskland:
Hiermit erklärt Continental, dass sich das Gerät Radio Transmitter in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen
und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estland:
Käesolevaga kinnitab Continental seadme Radio Transmitter vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Storbritannien:
Hereby, Continental declares that this Radio Transmitter is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
Spanien:
Por medio de la presente Continental declara que el Radio Transmitter cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grekland:
348
Η
Α
Α Continental Η Ω
Α Α
Η
Radio Transmitter
Η Α 1999/5/ .
Ω
Α
Ω
Α Α Η
Α
Frankrike:
Par la présente Continental déclare que l'appareil Radio Transmitter est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italien:
Con la presente Continental dichiara che questo Radio Transmitter è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lettland:
Ar šo Continental deklarē, ka Radio Transmitter atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Litauen:
Šiuo Continental deklaruoja, kad šis Radio Transmitter atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederländerna:
Hierbij verklaart Continental dat het toestel Radio Transmitter in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
HJUL OCH DÄCK
Land/
Område
Malta:
Hawnhekk, Continental, jiddikjara li dan Radio Transmitter jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti
li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Ungern:
Alulírott, Continental nyilatkozom, hogy a Radio Transmitter megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv
egyéb elõírásainak.
Polen:
Niniejszym Continental oświadcza, że Radio Transmitter jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugal:
Continental declara que este Radio Transmitter está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovenien:
Continental izjavlja, da je ta Radio Transmitter v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovakien:
Continental týmto vyhlasuje, že Radio Transmitter spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finland:
Continental vakuuttaa täten että Radio Transmitter tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Sverige:
Härmed intygar Continental att denna Radio Transmitter står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Hér með lýsir Continental yfir því að Radio Transmitter er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norge:
Continental erklærer herved at utstyret Radio Transmitter er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Relaterad information
•
Däcktrycksövervakning* (s. 337)
* Tillval/tillbehör. 349
HJUL OCH DÄCK
Provisorisk däcktätning
•
Den provisoriska däcktätningssatsen, Temporary
Mobility Kit (TMK), används till att täta en punktering samt till att kontrollera och justera däcktrycket (s. 434).
Provisorisk däcktätning – handhavande
(s. 352)
Provisorisk däcktätningssats –
placering
•
Verktyg (s. 335)
Den provisoriska däcktätningssatsen, Temporary
Mobility Kit (TMK), används till att täta en punktering samt till att kontrollera och justera däcktrycket.
Den provisoriska däcktätningssatsen (s. 351)
består av en kompressor och en flaska med tätningsvätska. Tätningen fungerar som en provisorisk reparation. Tätningsvätskan tätar effektivt
däck som punkterats i slitbanan.
Placering av däcktätningssatsen
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga att
täta däck som har punktering i däcksidan. Täta
inte däck med den provisoriska däcktätningen om
de uppvisar större skåror, sprickor eller liknande
skador.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för tätning av däck med punktering i slitbanan.
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning är
provad och godkänd av Volvo.
Relaterad information
350
•
Provisorisk däcktätningssats – placering
(s. 350)
•
Provisorisk däcktätningssats – översikt
(s. 351)
Däcktätningssatsen finns under golvet i lastutrymmet.
HJUL OCH DÄCK
Gäller Bi-Fuel*-bil
Provisorisk däcktätningssats –
översikt
Översikt av den provisoriska däcktätningssatsens, Temporary Mobility Kit (TMK), ingående
delar.
Delarna förvaras under golvet i last-/bagageutrymmet.
Flaska med tätningsvätska
Tryckmätare
Flaska med tätningsvätska
Byt ut flaskan med tätningsvätska innan bäst
före-datumet passerat. Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt avfall.
Efter användning ska flaskan med tätningsvätska
bytas ut. Volvo rekommenderar att bytet utförs av
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Däcktätningssatsen är placerad bakom sidoluckan i lastutrymmet.
Flaskan med tätningsvätska innehåller 1,2Etanol och naturrågummi-latex.
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätningssats – översikt
(s. 351)
•
Provisorisk däcktätning (s. 350)
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Elkabel
Flaskhållare (orange lock)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
Luftslang
VARNING
•
Vid hudkontakt med tätningsvätskan ska
denna omedelbart tvättas bort med tvål
och rikligt med vatten.
•
Tätningsvätska som hamnar i ögat ska
omedelbart sköljas bort med ögonsköljningsvätska eller rikligt med vatten. Vid
fortsatt besvär bör ögat undersökas av en
läkare.
}}
* Tillval/tillbehör. 351
HJUL OCH DÄCK
||
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätningssats – placering
(s. 350)
•
Provisorisk däcktätning (s. 350)
Provisorisk däcktätning –
handhavande
1.
Täta en punktering med den provisoriska däcktätningssatsen, Temporary Mobility Kit (TMK).
Sätt ut varningstriangeln och aktivera varningsblinkers om ett däck ska tätas vid en
trafikerad plats.
Om punkteringen orsakats av en spik eller
liknande, låt denna sitta kvar i däcket. Den
hjälper till att täta hålet.
Provisorisk däcktätning
2.
Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet
(som sitter på kompressorns ena sida) och
sätt fast den på ratten. Hastigheten får inte
överstiga 80 km/h (50 mph) efter att den
provisoriska däcktätningen använts.
3.
Kontrollera att strömbrytaren är i position 0
(Av), och ta fram elkabeln och luftslangen.
4.
Skruva av det orange locket på kompressorn,
och skruva loss korken på flaskan med tätningsvätska.
OBS
Bryt inte flaskans plombering innan användning. När flaskan skruvas fast bryts plomberingen automatiskt.
För information om detaljernas funktion, se Provisorisk
däcktätningssats – översikt (s. 351).
352
HJUL OCH DÄCK
5.
Skruva fast flaskan till botten i flaskhållaren.
> Flaskan och flaskhållaren är försedda med
backspärr för att förhindra läckage av tätningsmedel. När flaskan är fastskruvad
kan den inte skruvas loss ur flaskhållaren
igen. Borttagning av flaskan måste göras
på en verkstad, Volvo rekommenderar en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
•
Vid hudkontakt med tätningsvätskan ska
denna omedelbart tvättas bort med tvål
och rikligt med vatten.
•
Tätningsvätska som hamnar i ögat ska
omedelbart sköljas bort med ögonsköljningsvätska eller rikligt med vatten. Vid
fortsatt besvär bör ögat undersökas av en
läkare.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
6.
Skruva loss däckets ventilhatt.
Kontrollera att tryckreduceringsventilen på
luftslangen är helt åtskruvad, och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
7.
Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag och
starta bilen.
OBS
Se till att inget av de andra 12 V-uttagen
används när kompressorn är i drift.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
8.
Starta kompressorn genom att ställa strömbrytaren i position I (På).
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller
ojämnheter ska kompressorn omedelbart
stängas av. Färden bör inte fortsätta. Tillkalla
vägassistans för bärgning till en däckverkstad.
Volvo rekommenderar en auktoriserad däckverkstad.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka upp
till 6 bar men trycket sjunker efter ca
30 sekunder.
9.
Fyll däcket i 7 minuter.
VIKTIGT
Kompressorn ska inte arbeta längre än
10 minuter – risk för överhettning.
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max. 3,5 bar. (Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket är
för högt.)
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar (22 psi) är
hålet i däcket för stort. Färden bör inte fortsätta. Tillkalla vägassistans för bärgning till en
däckverkstad. Volvo rekommenderar en
auktoriserad däckverkstad.
11. Stäng av kompressorn och lossa elkabeln.
12. Skruva loss luftslangen från däckventilen och
sätt tillbaka ventilhatten på däcket.
13. Sätt på skyddslocket på luftslangen för att
undvika läckage av kvarvarande tätningsvätska. Lägg utrustningen i lastutrymmet.
}}
353
HJUL OCH DÄCK
||
14. Kör snarast minst 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h (50 mph) så att tätningsvätskan kan täta däcket och gör därefter en efterkontroll.
OBS
De första varven som däcket roterar kommer
det att spruta ut tätningsvätska ur punkteringshålet.
VARNING
Se till att ingen person står i närheten av bilen
och får tätningsvätskan på sig när bilen kör
iväg. Avståndet bör vara minst 2 meter (7 fot).
15. Efterkontroll:
Koppla på luftslangen på däckventilen igen
och kontrollera däcktrycket med tryckmätaren, se Provisorisk däcktätning – efterkontroll
(s. 354).
Provisorisk däcktätning –
efterkontroll
Provisorisk däcktätning (s. 350)
•
Provisorisk däcktätningssats – översikt
(s. 351)
15
354
Provisorisk däcktätning – efterkontroll
(s. 354)
1 bar = 100 kPa.
2. Starta kompressorn och pumpa upp
däcket till angivet tryck enligt däcktryckstabellen.
Kontrollera däcktryck
3. Stäng av kompressorn.
Ta fram däcktätningsutrustningen. Kompressorn
ska vara avstängd.
1.
4.
Skruva loss däckets ventilhatt.
Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
•
•
•
Är däcktrycket under 1,3 bar15 har däcket
inte tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsätta. Tillkalla vägassistans för bärgning.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
5.
bar15
Är däcktrycket högre än 1,3
ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck
enligt däcktryckstabellen, se Däck – godkända däcktryck (s. 434).
Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen
om däcktrycket är för högt.
Ta loss däcktätningsutrustningen.
Sätt på skyddslocket på luftslangen för att
undvika läckage av kvarvarande tätningsvätska.
Ta fram luftslangen och skruva dit
ventilanslutningen till botten på däckventilens
gänga.
2.
Om däcket behöver pumpas:
1. Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag
och starta bilen.
När ett däck har tätats med den provisoriska
däcktätningssatsen, Temporary Mobility Kit
(TMK), ska en efterkontroll göras efter
ca 3 kilometers körning.
Relaterad information
•
•
3.
Sätt tillbaka ventilhatten på däcket.
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra att
skruva loss.
HJUL OCH DÄCK
OBS
Efter användning ska flaskan med tätningsvätska och slangen bytas ut. Volvo
rekommenderar att dessa byten utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
Provisorisk däcktätningssats –
pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp med hjälp
av kompressorn i den provisoriska däcktätningssatsen (s. 351).
1.
Kompressorn ska vara avstängd. Se till att
strömbrytaren står i position 0 (Av) och ta
fram elkabel och luftslang.
2.
Skruva loss däckets ventilhatt och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
3.
Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag och
starta bilen.
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
Volvo rekommenderar att bilen körs till närmaste
auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut/reparera det skadade däcket. Informera verkstaden
om att däcket innehåller däcktätningsvätska.
VARNING
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h
(50 mph) efter att den provisoriska däcktätningen använts. Volvo rekommenderar ett
besök på en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal körsträcka 200 km). Personalen kan avgöra om
däcket kan lagas eller behöver bytas.
Relaterad information
•
•
Provisorisk däcktätning (s. 350)
•
Provisorisk däcktätningssats – översikt
(s. 351)
Provisorisk däcktätning – handhavande
(s. 352)
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara.
Låt aldrig motorn gå i utrymmen som är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
VIKTIGT
Kompressorn ska inte arbeta längre än
10 minuter – risk för överhettning.
5.
Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktryckstabellen, se Däck – godkända
däcktryck (s. 434). Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.
6.
Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och elkabeln.
7.
Sätt tillbaka ventilhatten på däcket.
Relaterad information
•
•
Provisorisk däcktätning (s. 350)
•
Provisorisk däcktätning – efterkontroll
(s. 354)
Provisorisk däcktätningssats – översikt
(s. 351)
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
4.
Starta kompressorn genom att ställa strömbrytaren i position I (På).
355
UNDERHÅLL OCH SERVICE
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Volvos serviceprogram
Boka service och reparation*
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, vilket finns specificerat i Service- och garantiboken.
Hantera service-, reparations- och bokningsinformation direkt i din internetanslutna bil.
•
Genom denna tjänst tillhandahålls ett bekvämt
sätt att boka service och verkstadsbesök direkt i
bilen. Bilinformation skickas till din återförsäljare
som kan förbereda verkstadsbesöket. Återförsäljaren återkommer med ett digitalt bokningsförslag.
Eftersom bokningsinformation skickas över
ditt privata telefon- eller P-SIM-kort-abonnemang kommer du att få en fråga om du vill
skicka information. Frågan ställs en gång och
gäller sedan för den valda uppkopplingen för
en begränsad tid.
•
För att tjänsten ska fungera och systemet
ska kommunicera via bilens bildskärm måste
notiser/pop-up-meddelanden vara godkända.
Tryck i MY CAR-källans normalvy på OK/
MENU och därefter Service och reparation
Tillåt notiser.
Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad
Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal, servicelitteratur och de specialverktyg som garanterar
högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Relaterad information
•
Klimatanläggning – felsökning och reparation
(s. 370)
Innan tjänsten kan användas
Volvo ID och min profil
• Registrera ett Volvo ID. För mer information
och hur man skapar ett Volvo ID, se Volvo ID
(s. 20).
•
Gå till www.volvocars.com, logga in och utför
följande:
1.
Kontrollera att bilen är kopplad till din profil.
2.
Kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer.
3.
Välj Volvoåterförsäljare och den personliga
servicetekniker du önskar kontakt med för
service och reparation.
supplement Sensus Infotainmen för information om hur man ansluter bilen till internet.
Använda tjänsten
Samtliga menyer och inställningar nås från normalvyn i MY CAR genom tryck på OK/MENU
och därefter Service och reparation.
När det är dags för service och i vissa fall när
bilen är i behov av reparation meddelas detta i
kombiinstrumentet (s. 66) och via en pop-upmeny i bildskärmen.
Förutsättning för bokning från bil
• För att skicka bokningsinformation från bilen
måste bilen vara ansluten till internet, se
358
* Tillval/tillbehör.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
•
•
•
•
•
•
servicebehov
funktionsstatus
vätskenivåer
mätarställning
bilens identifikationsnummer (VIN1)
bilens mjukvaruversion.
Relaterad information
•
Servicemeddelande i bildskärm.
Innebörd av svarsalternativen i bildskärmens popup-meny:
Volvo ID (s. 20)
Inspektion och service av systemet
för fordonsgas*2
Systemet för fordonsgas ska regelbundet
inspekteras av en auktoriserad verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
VARNING
Gasen är komprimerad till högt tryck. Service
och reparation av systemet får endast utföras
av auktoriserad verkstad.
Försök aldrig själv demontera eller justera
gassystemet eller dess ingående komponenter – risk finns då för allvarlig personskada.
• Ja – En bokningsförfrågan skickas till din
återförsäljare vilken sedan återkommer med
ett digitalt bokningsförslag. Servicemeddelandet i kombiinstrumentet släcks.
• Nej – Inga fler pop-up-meddelanden kommer att visas i bildskärmen. Meddelande i
kombiinstrumentet kvarstår.
• Senare – Pop-up-menyn visas nästa gång
bilen startas.
Bokningsinformation och bildata
När du väljer att boka service från din bil kommer
bokningsinformation och bildata att skickas. Bildatainformationen består av information inom
följande områden:
1
Vehicle Identification Number
* Tillval/tillbehör. 359
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Lyftning av bilen
Vid lyftning av bilen är det viktigt att domkraften
eller lyftarmarna sätts på avsedda ställen av
bilens underrede.
OBS
Volvo rekommenderar endast användning av
den domkraft som hör till respektive bilmodell.
Om annan domkraft väljs än den av Volvo
rekommenderade, följ de instruktioner som
följer med utrustningen.
2
360
Gäller modellvariant Bi-Fuel.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Domkraftsfästen (pilarna) för domkraft som hör till bilen samt lyftpunkter (rödmarkerade).
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft fram ska
den sättas under någon av de fyra lyftpunkterna
längst in under bilen. Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft bak ska den sättas under någon
av lyftpunkterna. Var noga med att sätta verkstadsdomkraften så att bilen inte kan glida av
domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.
Om bilen lyfts med en verkstadslyft av tvåpelartyp,
kan de främre och bakre lyftarmarna sättas under
de yttre lyftpunkterna (domkraftsfästena). Fram
kan alternativt de inre lyftpunkterna användas.
Relaterad information
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 330)
361
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Motorhuv – öppna och stänga
VARNING
Motorhuven kan öppnas när handtaget i kupén
vridits medurs och spärren vid kylargrillen förts åt
vänster.
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
Relaterad information
•
•
Motorrum – översikt
Översikten visar några servicerelaterade komponenter.
Motorrum 4-cyl.
Motorrum – kontroll (s. 363)
Motorrum – översikt (s. 362)
Handtaget för huvöppning är alltid på vänster sida.
Motorrummets utseende kan skilja beroende av modelloch motorvariant.
Påfyllningsrör för motorolja
Expansionskärl för kylsystem
Kylare
Vrid handtaget ungefär 20-25 grader
medurs. Det hörs när spärren släpper.
För spärren åt vänster och öppna huven.
(Spärrhaken sitter mellan strålkastare och
kylargrill, se bild.)
Behållare för broms- och kopplingsvätska
(placerad på förarsidan)
Startbatteri
Relä- och säkringscentral
Påfyllningsrör för spolarvätska
Luftfilter
362
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Behållare för broms- och kopplingsvätska
(placerad på förarsidan)
VARNING
Tändsystemet har mycket hög spänning och
effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Bilens elsystem ska alltid vara i nyckelläge 0 när arbete utförs i motorrummet, se
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer
(s. 81).
Startbatteri
Vidrör inte tändstift eller tändspole när bilens
elsystem är i nyckelläge II eller när motorn är
varm.
Vissa oljor och vätskor bör kontrolleras med
jämna mellanrum.
Relä- och säkringscentral
Regelbunden kontroll
Påfyllningsrör för spolarvätska
Kontrollera följande oljor och vätskor med jämna
mellanrum, t.ex. vid tankning:
VARNING
Bilens elsystem ska alltid vara i nyckelläge 0
när arbete utförs i motorrummet, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 81).
Motorrum 5-cyl. diesel
Motorrum – kontroll
•
•
•
•
Motorolja
Styrservoolja (ej bil med 4-cyl. motor)
Spolarvätska
VARNING
Relaterad information
•
•
Kylvätska
Motorhuv – öppna och stänga (s. 362)
Tänk på att kylarfläkten (placerad framtill i
motorrummet, bakom kylaren) kan starta eller
fortsätta arbeta automatiskt upp till ca
6 minuter efter att motorn stängts av.
Motorrum – kontroll (s. 363)
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Om motorn är varm finns risk för brand.
Relaterad information
Motorrummets utseende kan skilja beroende av modelloch motorvariant.
Expansionskärl för kylsystem
Behållare för styrservoolja
Påfyllningsrör för motorolja
•
•
•
•
•
•
Motorhuv – öppna och stänga (s. 362)
Motorrum – översikt (s. 362)
Kylvätska – nivå (s. 367)
Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 365)
Styrservoolja – nivå (s. 369)
Spolarvätska – påfyllning (s. 381)
363
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Motorolja – allmänt
För att rekommenderade serviceintervall ska
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja
används.
Vid körning under ogynnsamma förhållanden, se
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden
(s. 417).
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja
har gjorts med stor omsorg och med hänsyn
tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo rekommenderar:
För att rekommenderade serviceintervall ska
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja
används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och vid oljebyte,
annars riskerar du att påverka livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på
en auktoriserad Volvoverkstad.
Volvo använder olika system för varning för
låg/hög oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa motorvarianter har oljetryckgivare, då används kombiinstrumentets varningssymbol för lågt oljetryck
. Andra varianter har oljenivågivare, då informeras föraren via instrumentets varningssymbol
364
samt displaytexter. Vissa varianter har båda
systemen. Kontakta en Volvoåterförsäljare för
mer information.
Byt motorolja och oljefilter enligt de bytesintervaller som finns angivna i Service- och garantiboken.
Att använda olja av högre kvalitet än den angivna
är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en olja med högre
kvalitet än den angivna, se Motorolja – ogynnsamma körförhållanden (s. 417).
För påfyllningsbar volym, se Motorolja – kvalitet
och volym (s. 418).
Relaterad information
•
Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 365)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Motorolja – kontroll och påfyllning
VIKTIGT
Oljenivån detekteras med elektronisk oljenivågivare.
Vid meddelande om låg oljenivå, fyll endast på
med den volym som anges, exempelvis
0,5 liter.
4-cyl.
OBS
Meddelande och grafik visas i display. Vänster display
visas i digitalt kombiinstrument och höger i analogt.
Systemet kan inte direkt känna av förändringar då olja fylls på eller tappas av. Bilen
måste ha körts ca 30 km (ca 20 miles) och
stått stilla 5 minuter med avstängd motor och
på plan mark innan visning av oljenivån blir
korrekt.
Meddelande
Motoroljenivå
Påfyllningsrör3.
I vissa fall kan olja behöva fyllas på mellan serviceintervallen.
Åtgärder med avseende på motoroljenivån behöver inte vidtas förrän ett meddelande visas i
kombiinstrumentets display, se följande bild.
3
Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka.
Oljenivån kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med tumhjulet då motorn är
avstängd, se Menyhantering – kombiinstrument
(s. 110).
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
VARNING
Visas meddelande Oljeservice erfordras åk
till verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Oljenivån kan vara för hög.
}}
365
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Mätning av oljenivå, 4-cyl.
Om kontroll av oljenivå önskas görs det enligt
följande sekvens.
1.
Aktivera nyckelläge II, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 81).
2.
Vrid tumhjulet på vänster rattspak till position
Oljenivå.
> Därefter visas information om motorns
oljenivå.
För mer information om menyhantering,
se Menyhantering – kombiinstrument
(s. 110).
OBS
Om inte rätt förutsättningar för mätning av
oljenivå (tid efter motoravstängning, bilens
lutning, yttertemperatur etc.) är uppfyllda,
kommer meddelande Ej tillgänglig att visas.
Detta innebär inte att det är något fel i bilens
system.
5-cyl. diesel
Påfyllningsrör4.
Åtgärder med avseende på motoroljenivån behöver inte vidtas förrän ett meddelande visas i
kombiinstrumentets display, se följande bild.
Meddelande och grafik visas i display. Vänster display
visas i digitalt kombiinstrument och höger i analogt.
Meddelande
Motoroljenivå
Oljenivån kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med tumhjulet då motorn är
avstängd, se Menyhantering – kombiinstrument
(s. 110).
VARNING
Visas meddelande Oljeservice erfordras åk
till verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Oljenivån kan vara för hög.
4
366
Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
VIKTIGT
2.
Vid meddelande Låg oljenivå Fyll på 0,5
liter motorolja, fyll endast på med 0,5 liter.
OBS
Oljenivån detekteras endast av systemet
under körning. Systemet kan inte direkt känna
av förändringar då olja fylls på eller tappas av.
Bilen måste köras ca 30 km innan visning av
oljenivån blir korrekt.
Vrid tumhjulet på vänster rattspak till position
Oljenivå.
> Därefter visas information om motorns
oljenivå, se följande bild som visar meddelande och grafik i display. Vänster display visas i digitalt kombiinstrument och
höger i analogt.
För mer information om menyhantering,
se Menyhantering – kombiinstrument
(s. 110).
Kylvätska – nivå
Kylvätskan kyler förbränningsmotorn till rätt
arbetstemperatur. Den värme som överförs från
motorn till kylvätskan kan användas till att värma
kupén.
Nivåkontroll
Kylvätskans nivå ska ligga mellan MIN- och
MAX-markeringarna på expansionskärlet. Om kylsystemet inte är välfyllt, kan för höga temperaturer uppstå med risk för skador på motorn.
OBS
VARNING
Kontrollera kylvätskenivån regelbundet då
motorn är kall.
Fyll inte på mer olja om fyllnadsnivå (3) eller
(4) visas enligt bilden nedan. Nivån får aldrig
ligga över MAX eller under MIN, detta kan
leda till motorskada.
Påfyllning
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
Mätning av oljenivå, 5-cyl. diesel
Om kontroll av oljenivå önskas görs det enligt
följande sekvens.
1.
Aktivera nyckelläge II, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 81).
Siffrorna 1–4 representerar fyllnadsnivå. Fyll inte på mer
olja om fyllnadsnivå (3) eller (4) visas. Rekommenderad
fyllnadsnivå är 4.
Relaterad information
•
Motorolja – allmänt (s. 364)
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Komplettera aldrig med endast rent
}}
367
UNDERHÅLL OCH SERVICE
vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten som för
stor andel kylvätska.
Om det är kylvätska under bilen, det ryker kylvätska eller om det fyllts på mer än 2 liter, ring
alltid efter bärgning för att inte riskera motorskador vid startförsök p.g.a. trasigt kylsystem.
VARNING
Kylvätskan kan vara mycket het. Om påfyllning
behöver göras då motorn är varm, skruva av
expansionskärlets lock sakta så att övertrycket försvinner.
VIKTIGT
•
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
•
Blanda kylvätskan med vatten av godkänd
kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets
kvalitet använd färdigblandad kylvätska
enligt Volvos rekommendationer.
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent med
vatten av godkänd kvalitet alternativt spolas med färdigblandad kylvätska.
•
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. I annat fall kan för höga temperaturer uppstå med risk för skador
(sprickor) i cylinderhuvudet.
För volymuppgifter samt standard med avseende
på vattenkvalitet, se Kylvätska – kvalitet och volym
(s. 420).
368
Broms- och kopplingsvätska – nivå
Broms- och kopplingsvätskans nivå ska ligga
mellan behållarens MIN- och MAX-märken.
Nivåkontroll
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare. Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmärkena som är synliga inuti behållaren. Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat
ordinarie servicetillfälle.
På bilar som körs så att bromsarna används ofta
och hårt, t.ex. vid bergskörning eller körning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet, ska vätskan
bytas varje år.
För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet
för bromsvätska, se Bromsvätska – kvalitet och
volym (s. 422).
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på. Volvo
rekommenderar att anledningen till bromsvätskeförlusten kontrolleras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Påfyllning
Styrservoolja – nivå
Bil med 4-cyl. motor har ingen styrservoolja. För
bil med annan motor gäller att styrservooljans
nivå ska ligga mellan behållarens MIN- och
MAX-märken. Oljan behöver inte bytas.
VARNING
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
om motorn är avstängd och bilen måste bogseras, går styrningen betydligt tyngre än normalt. Läs om vad som gäller vid bogsering (s. 318).
Vätskebehållaren är placerad på förarsidan.
Vätskebehållaren är skyddad under avtäckningen
som täcker kallzonen av motorrummet. Det runda
locket måste först tas bort innan behållarens lock
kan nås.
Öppna locket som sitter placerat på avtäckningen genom att vrida det.
Skruva av locket på behållaren och fyll på
vätska. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena, vilka är placerade på insidan
av behållaren.
VIKTIGT
Glöm inte sätta på locket.
VIKTIGT
Håll rent runt styrservobehållaren vid kontroll.
Locket ska inte öppnas.
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av olja
behövs inte. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena.
För rekommenderad oljekvalitet, se Styrservoolja
– kvalitet (s. 422).
369
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Klimatanläggning – felsökning och
reparation
Service och reparation av luftkonditioneringsanläggningen får endast utföras av auktoriserad
verkstad.
Felsökning och reparation
Luftkonditioneringsanläggningen innehåller fluorescerande spårmedel. Ultraviolett ljus ska
användas vid läckagesökning.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Bilar med köldmedium R134a
VARNING
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a under tryck. Service och reparation av systemet får endast utföras av
auktoriserad verkstad.
Bilar med köldmedium R1234yf
VARNING
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R1234yf under tryck. I enlighet med
SAE J2845 (Technician Training for Safe
Service and Containment of Refrigerants
Used in Mobile A/C System) får service och
reparation av köldmediesystemet endast utföras av utbildad och certifierad tekniker för att
säkerställa systemets säkerhet.
370
Relaterad information
•
Volvos serviceprogram (s. 358)
Lampbyte – allmänt
Flera av bilens glödlampor kan bytas av föraren.
För byte av LED-lampor och xenonlampor hänvisas till verkstad.
Glödlamporna finns specificerade (s. 378). Glödlampor och andra ljuskällor som är av särskild typ,
UNDERHÅLL OCH SERVICE
såsom LED5-lampor, eller som av annan orsak
inte lämpar sig för byte annat än av verkstad6 är
de som finns i:
•
aktiva xenonstrålkastare – ABL (xenonlampor)
•
•
•
•
•
varselljus/positionsljus fram
•
•
•
kurvtagningsljus
sidoblinkers, yttre backspeglar
trygghetsbelysning, yttre backspeglar
interiörbelysning förutom instegsbelysning
fram
positionsljus bak
sidomarkeringsljus
bromsljus.
VARNING
På bilar utrustade med xenonstrålkastare ska
byte av xenonlampor utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Arbete med xenonlamporna kräver särskild
försiktighet eftersom strålkastaren är utrustad
med ett högspänningsaggregat.
5
6
VARNING
Bilens elsystem ska vara i nyckelläge 0 när
lampbyte görs, se Nyckellägen – funktioner
vid olika nivåer (s. 81).
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett från fingrarna förångas av
värmen och ger en beläggning på reflektorn
som då kan förstöras.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Lampbyte – strålkastare (s. 372)
Lampbyte – placering av lampor bak (s. 376)
Lampbyte – belysning i makeup-spegel
(s. 377)
Lampbyte – belysning i lastutrymme (s. 377)
Lampbyte – nummerskyltsbelysning (s. 377)
OBS
Om ett felmeddelande kvarstår efter att den
trasiga glödlampan ersatts, rekommenderas
att en auktoriserad Volvoverkstad uppsöks.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare och baklampor kan tillfälligt få kondens på insidan av
glaset. Detta är normalt, all ytterbelysning är
konstruerad för att motstå detta. Kondens
ventileras normalt ut ur lamphuset då lampan
varit tänd en stund.
Lysdiod (Light Emitting Diode)
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
371
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Lampbyte – strålkastare
1.
Anslut kontaktstycket, ett klickljud ska höras.
Samtliga av strålkastarens glödlampor byts
genom att först via motorrummet lossa och ta ut
hela strålkastaren.
2.
Sätt tillbaka strålkastaren och låssprintarna.
Den korta sprinten sätts närmast kylargrillen.
Kontrollera att de är ordentligt nedstuckna.
Borttagning av strålkastare
3.
Kontrollera belysningen.
Sätt bilens elsystem i nyckelläge 0, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 81).
Kontaktstycket måste vara ordentligt anslutet och
strålkastaren monterad innan belysningen slås på
eller fjärrnyckeln sätts in i startlåset.
Lossa strålkastarens kontaktstycke genom
att pressa ner clipset med tummen.
För samtidigt ut kontaktstycket med andra
handen.
Dra ur strålkastarens låssprintar.
Frigör strålkastaren genom att växelvis vinkla
och dra ut den.
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket.
372
5.
Lyft ut strålkastaren och lägg den på ett
mjukt underlag så att inte linsen repas.
6.
Byt den aktuella glödlampan.
Fastsättning av strålkastare
Relaterad information
•
•
•
Lampbyte – allmänt (s. 370)
Lampbyte – täcklock till hel-/halvljuslampor
(s. 373)
Lampor – specifikationer (s. 378)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Lampbyte – täcklock till hel-/
halvljuslampor
Hel-/halvljuslampor nås genom att lossa strålkastarens större täcklock.
•
Lampbyte – extra helljus (s. 375)
Lampbyte – halvljus
Halvljuslampan är placerad innanför strålkastarens större täcklock.
OBS
Gäller bilar med halogenstrålkastare.
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, se Lampbyte –
strålkastare (s. 372).
1.
Skruva loss täcklockets fyra skruvar med ett
verktyg för Torx, dimension T20 (1). De ska
inte lossas helt. (3–4 varv är tillräckligt.)
1.
Lossa strålkastaren (s. 372).
2.
Ta loss täcklocket (s. 373).
2.
Skjut täcklocket åt sidan.
3.
Lossa kontaktstycket från lampan.
3.
Ta loss täcklocket.
4.
Lossa lampan genom att dra den rakt ut.
5.
Styrpinnen på lampan ska vara rakt uppåt när
den sätts dit och ett klickljud ska höras då
den snäpps fast.
Sätt tillbaka täcklocket i omvänd ordning.
Relaterad information
•
•
•
Lampbyte – strålkastare (s. 372)
Lampbyte – halvljus (s. 373)
Lampbyte – helljus (s. 374)
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
}}
373
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 378)
Lampbyte – helljus
Helljuslampan är placerad innanför strålkastarens större täcklock.
OBS
Gäller bilar med halogenstrålkastare.
1.
Lossa strålkastaren (s. 372).
2.
Ta loss täcklocket (s. 373).
3.
Lossa lampan genom att vrida moturs och
sedan dra rakt ut.
4.
Lossa kontaktstycket från lampan.
5.
Byt ut glödlampan och passa in den i sockeln
och vrid medurs för att sätta fast lampan.
Den kan bara sättas fast på ett sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
374
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 378)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Lampbyte – extra helljus
Den extra helljuslampan är placerad innanför
strålkastarens större täcklock.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 378)
Lampbyte – blinkers fram
Blinkerlampan är placerad innanför strålkastarens mindre täcklock.
OBS
Gäller bilar med xenonstrålkastare*.
1.
Lossa strålkastaren (s. 372).
2.
Lossa locket genom att dra rakt ut.
3.
Dra i lamphållaren för att få ut glödlampan.
4.
Tryck och samtidigt vrid glödlampan moturs
för att få loss den.
1.
Lossa strålkastaren (s. 372).
2.
Ta loss täcklocket (s. 373).
3.
Lossa lampan genom att vrida moturs och
sedan dra rakt ut.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
4.
Lossa kontaktstycket från glödlampan.
•
5.
Byt ut glödlampan och passa in den i sockeln
och vrid medurs för att sätta fast lampan.
Den kan bara sättas fast på ett sätt.
Relaterad information
Lampor – specifikationer (s. 378)
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
* Tillval/tillbehör. 375
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Lampbyte – ljus bak
6.
Lampor för blinkers bak, dimljus bak och backljus byts inifrån lastutrymmet.
Håll ner spärrhaken när glödlampshållaren
sätts tillbaka.
7.
Sätt tillbaka isoleringen och panelen.
Lamphållare bak
Relaterad information
•
•
Lampbyte – placering av lampor bak
Översikten visar lampornas placering bak.
Lampbyte – placering av lampor bak (s. 376)
Lampor – specifikationer (s. 378)
Bromsljus (LED)
Positionsljus (LED)/Sidomarkeringsljus
(LED)
Backljus-, dimljus- och blinkerlampan i baklyktan
byts inifrån lastutrymmet.
376
1.
Öppna panelen.
2.
Ta ut isoleringen som sitter framför glödlampshållaren genom att dra den rakt ut.
3.
Tryck ner spärrhaken och dra ut glödlampshållaren.
4.
Lossa den trasiga glödlampan genom att
trycka in den och vrida moturs.
5.
Sätt i en ny glödlampa, pressa nedåt och vrid
medurs.
Blinker (s. 376)
Bromsljus (LED)
Backljus
Dimljus
Relaterad information
•
•
Lampbyte – allmänt (s. 370)
Lampor – specifikationer (s. 378)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Lampbyte – nummerskyltsbelysning
Lampbyte – belysning i lastutrymme
Nummerskyltsbelysningen är placerad under
bakluckans handtag.
Lastutrymmesbelysningen är placerad i bakluckan.
Lampbyte – belysning i makeupspegel
Makeup-spegelns lampor är placerade innanför
lamplinserna.
G031942
Borttagning av lamplins
1.
Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
1.
2.
Lossa hela glödlampshuset försiktigt och dra
ut det.
Stick in en skruvmejsel och bänd lätt så att
lamphuset lossnar.
2.
Byt till ny glödlampa.
1.
3.
Byt till ny glödlampa.
3.
4.
Sätt tillbaka och skruva fast hela glödlampshuset.
Kontrollera att lampan lyser och tryck tillbaka
lamphuset.
Stick in en skruvmejsel under lamplinsen och
bänd försiktigt upp låsklacken på kanten.
2.
Lossa försiktigt och lyft bort lamplinsen.
Relaterad information
3.
Dra med en näbbtång glödlampan rakt ut åt
sidan och byt till en ny. Observera! – kläm
inte lampan hårt med tången. Lampans glas
kan i så fall krossas.
Relaterad information
•
•
Lampor – specifikationer (s. 378)
Lampor – specifikationer (s. 378)
Fastsättning av lamplins
1.
Sätt tillbaka lamplinsen.
2.
Tryck fast den.
}}
377
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 378)
Lampor – specifikationer
Specifikationerna gäller glödlampor. För byte av
LED-lampor och xenonlampor hänvisas till verkstad.
Belysning
WA
Typ
Halvljus, halogen
55
H7 LL
Helljus, halogen
65
H9
Extra helljus, ABL
65
H9
Blinkers fram
24
PY24W
Instegsbelysning
fram
3
T10 Sockel
W2,1x9,5d
Handskfacksbelysning
5
Sockel SV8.5
Längd 43 mm
Make up-spegelbelysning
1,2
T5 Sockel
W2x4,6d
Lastutrymmesbelysning
5
Sockel SV8.5
Längd 43 mm
Nummerskyltsbelysning
5
C5W LL
Blinkers bak
21
PY21W LL
-
-
-
378
Belysning
WA
Typ
Backljus
21
P21W LL
Dimljus bak
21
H21W LL
A
Watt
Relaterad information
•
Lampbyte – allmänt (s. 370)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Torkarblad
1.
Sätt fjärrnyckeln i startlåset7 och tryck kort
på START/STOP ENGINE-knappen för att
sätta bilens elsystem i nyckelläge I. För
detaljerad information om nyckellägen, se
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer
(s. 81).
2.
Tryck kort på START/STOP ENGINEknappen igen för att sätta bilens elsystem i
nyckelläge 0.
3.
För inom 3 sekunder höger rattspak uppåt
och håll den kvar i ca 1 sekund.
> Torkarna går då och ställer sig rakt upp.
Torkarblad sveper bort vatten från vind- och bakrutan. Tillsammans med spolarvätska rengör de
rutorna och säkerställer sikten vid körning.
Vindrutans torkarblad måste vara i serviceläge
när de ska bytas.
Serviceläge
Byte av torkarblad
Torkarna återgår till utgångsläge vid ett kort tryck
på START/STOP ENGINE-knappen för att sätta
bilens elsystem i nyckelläge I (eller vid start av
bilen).
VIKTIGT
Torkarblad i serviceläge.
För att det ska vara möjligt att byta, tvätta eller
lyfta torkarbladen (till exempel vid avskrapning av
is från vindrutan) måste de vara i serviceläge.
Om torkararmarna i serviceläge har fällts upp
från vindrutan, måste de fällas tillbaka mot
vindrutan innan torkarna aktiveras. Detta för
att undvika att lacken på motorhuven skrapas.
VIKTIGT
Innan torkarbladen sätts i serviceläge – säkerställ att de inte är fastfrusna.
7
Inte nödvändigt i bil med nyckelfritt start- och låssystem.
}}
379
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Fäll upp torkararmen när den är i serviceläge.
Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut parallellt med
torkararmen.
Byte av torkarblad bakruta
Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud
hörs.
Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.
4.
Fäll tillbaka torkararmen mot vindrutan.
Torkarna återgår från serviceläge till utgångsläge
vid ett kort tryck på START/STOP ENGINEknappen för att sätta bilens elsystem i nyckelläge
I (eller vid start av bilen).
1.
Fäll torkararmen utåt.
2.
Vinkla ut torkarbladet något från torkararmen.
3.
Greppa runt torkararmen och med hjälp av
kraft från tummen tryck (vid pilen) bladet
framåt för att få loss bladet.
4.
Tryck fast det nya torkarbladet. Kontrollera
att det sitter fast ordentligt.
5.
Fäll tillbaka torkararmen mot vindrutan.
Rengöring
För rengöring av torkarblad och vindruta, se Biltvätt (s. 401).
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det på passagerarsidan.
380
VIKTIGT
Kontrollera bladen regelbundet. Eftersatt
underhåll förkortar bladens livslängd.
Relaterad information
•
Spolarvätska – påfyllning (s. 381)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Spolarvätska – påfyllning
Spolarvätska används till renhållning av strålkastare och rutor. Vid temperaturer under fryspunkten ska spolarvätska med frostskydd användas.
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad
spolarvätska – med frostskydd vid kall väderlek
och under fryspunkten.
VIKTIGT
Använd Volvos original spolarvätska eller motsvarande med rekommenderad pH mellan 6
och 8, i brukslösning (t.ex. 1:1 med neutralt
vatten).
VIKTIGT
Startbatteri – allmänt
Startbatteriet används för att driva startmotorn
och annan elektrisk utrustning i bilen.
Startbatteriet är ett traditionellt 12 V-batteri.
Startbatteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden, klimatförhållanden etc.
•
Koppla aldrig ifrån startbatteriet då motorn
går.
•
Kontrollera att kablar till startbatteriet är rätt
anslutna och väl åtdragna.
Använd spolarvätska med frostskydd när temperaturen är under fryspunkten så att det inte
fryser i pump, behållare och slangar.
Påfyllnad av spolarvätska sker genom öppning av
blått lock.
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam
vätskebehållare.
OBS
Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i
behållaren kommer ett meddelande om att
man ska fylla på spolarvätska tillsammans
med symbol
visas i kombiinstrumentet.
8
Enhanced Flooded Battery.
Volym:
•
•
•
•
•
Torkarblad (s. 379)
Motorhuv – öppna och stänga (s. 362)
KöldstartförmågaA – CCAB
(A)
720
Kapacitet (Ah)
Bilar utan strålkastarrengöring: 4,0 liter.
Torkare och spolare (s. 100)
12
Storlek, L×B×H (mm)
Bilar med strålkastarrengöring: 5,4 liter.
Relaterad information
Spänning (V)
A
B
278×175×190
70
Enligt EN-standard.
Cold Cranking Amperes.
VIKTIGT
Vid byte av startbatteri, i bil med Start/Stopfunktion, måste batteri av EFB8-typ monteras.
}}
381
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
VIKTIGT
Vid byte av stödbatteri måste batteri av
AGM9-typ monteras.
VIKTIGT
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och typ som originalbatteriet (se dekal
på batteriet).
OBS
Startbatteriets kärlstorlek skall överensstämma med originalbatteriets mått.
VARNING
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken är
mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om en startkabel ansluts felaktigt,
kan räcka för att batteriet ska explodera.
•
Anslut inte startkablarna till någon bränslesystemkomponent eller till någon rörlig
del. Var försiktig med varma motordelar.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om svavelsyra kommer i kontakt med ögon, hud
eller kläder. Vid stänk i ögonen – kontakta
omedelbart läkare.
•
Rök aldrig i närheten av batteriet.
VIKTIGT
Vid laddning av startbatteriet eller stödbatteriet (s. 386) ska endast modern batteriladdare med kontrollerad laddspänning
användas. Snabbladdningsfunktion ska inte
användas då det kan skada batteriet.
9
382
Absorbed Glass Mat.
VIKTIGT
Om följande inte beaktas kan energisparfunktionen för infotainment tillfälligt upphöra att
fungera och/eller meddelande i kombiinstrumentets informationsdisplay om startbatteriets laddningsgrad tillfälligt vara inaktuellt
efter inkoppling av externt startbatteri eller
batteriladdare:
•
Den negativa batteripolen på bilens startbatteri får aldrig användas för anslutning
av externt startbatteri eller batteriladdare
– enbart bilens chassi ska användas
som jordpunkt.
Se Starthjälp med annat batteri (s. 274) – där
beskrivs var och hur kabelklammorna ska placeras.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
OBS
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
Startbatteriets livslängd påverkas av flera faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat. Batteriets startkapacitet sjunker gradvis med tiden
och behöver därför laddas om bilen inte
används under en längre tid eller om den bara
körs korta sträckor. Stark kyla begränsar
startkapaciteten ytterligare.
För att startbatteriet ska hållas i bra kondition
rekommenderas minst 15 minuters
körning/vecka eller att batteriet ansluts till en
batteriladdare med automatisk underhållsladdning.
Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat
har maximal livslängd.
Batteri – symboler
Undvik gnistor eller öppen
eld.
På batterier finns symboler som informerar och
varnar.
Symboler på batterier
Använd skyddsglasögon.
Explosionsfara.
Ytterligare information i
bilens ägarmanual.
Ska lämnas till återvinning.
Förvara batteriet utom räckhåll för barn.
OBS
Relaterad information
•
•
Batteri – symboler (s. 383)
Förbrukat startbatteri eller stödbatteri ska
återvinnas på ett miljöanpassat sätt – det
innehåller bly.
Startbatteri – byte (s. 384)
Batteriet innehåller frätande
syra.
Relaterad information
•
•
Startbatteri – allmänt (s. 381)
Batteri – Start/Stop (s. 386)
383
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Startbatteri – byte
Lösgör gummilisten så att bakre täcklocket
går fritt.
Startbatteriet i bilen kan bytas utan hjälp av verkstad.
Ta loss bakre täcklocket genom att skruva
ett kvarts varv och lyfta loss det.
Demontering
Allra först: Ta fjärrnyckeln ur startlåset och vänta
minst 5 minuter innan några elektriska anslutningar rörs – detta för att bilens elsystem behöver
lagra nödvändig information till styrenheterna.
VARNING
Anslut och ta bort plus- respektive minuskabel i rätt ordningsföljd.
Lossa den svarta minuskabeln.
Lossa den röda pluskabeln.
Lossa avluftningsslangen från batteriet.
Skruva loss skruven som håller batteriklamman.
För batteriet åt sidan.
Lyft upp det.
Öppna clipsen på främre täcklocket och ta
loss locket.
384
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Tvärstag på R-Design*
OBS
Dra åt skruvarna med 30 Nm. Kontrollera
åtdragningsmomentet med momentnyckel.
Montering
9.
Passa in det främre täcklocket och fäst det
med clipsen. (Se "Demontering".)
För mer information om bilens startbatteri, se
Startbatteri – allmänt (s. 381) och Starthjälp med
annat batteri (s. 274).
Tvärstag och plenumlucka.
Bilar med R-Design har ett tvärstag som måste
demonteras innan startbatteriet kan bytas.
1.
Ställ ner batteriet i batterilådan.
1.
Ta bort plenumluckorna på höger och vänster sida. Bänd försiktigt med en plastkniv
eller liknande.
2.
För batteriet inåt samt åt sidan tills det når
bakkant av lådan.
2.
Lossa och ta bort skruvarna (en på höger
och en på vänster sida) som håller tvärstaget.
3.
Skruva fast klamman som håller batteriet.
4.
3.
Ta bort tvärstaget.
> Nu kan startbatteriet demonteras enligt
föregående avsnitt.
Anslut avluftningsslangen.
> Kontrollera att den är korrekt ansluten till
både batteriet och utloppet i karossen.
5.
Anslut den röda pluskabeln.
6.
Anslut den svarta minuskabeln.
7.
Tryck fast det bakre täcklocket. (Se tidigare
avsnitt "Demontering".)
8.
Montera gummilisten. (Se "Demontering".)
•
Montering av tvärstaget sker i omvänd ordning.
* Tillval/tillbehör. 385
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Batteri – Start/Stop
Batteri
Bil med Start/Stop-funktion är förutom startbatteriet utrustad med ett stödbatteri.
Bil försedd med Start/Stop-funktion är utrustad
med två 12 V-batterier – ett extra kraftigt startbatteri samt ett stödbatteri som hjälper till vid
Start/Stop-funktionens startsekvens.
För mer information om Start/Stop-funktionen,
se Start/Stop* (s. 283).
Start, 12 V
Stöd, 12 V
Start, 12 V
720C
760D
120E
8E
70
10F
Högerstyrd bil:
Högerstyrd bil:
120
8
150×90×106E
278×175×190
Kapacitet
(Ah)
170F
Vänsterstyrd bil:
Storlek,
L×B×H
(mm)
Stöd, 12 V
Vänsterstyrd bil:
Vänsterstyrd bil:
KöldstartförmågaA
– CCAB
(A)
För mer information om bilens startbatteri, se
Starthjälp med annat batteri (s. 274).
Följande tabell visar specifikationer för startrespektive stödbatteri i bil med Start/Stop-funktion.
Batteri
150×90×130F
Högerstyrd bil:
150×90×106
A
B
C
D
E
F
Enligt EN-standard.
Cold Cranking Amperes.
Manuell växellåda.
Automatisk växellåda.
Manuell växellåda i kombination med Start/Stop-funktion som
auto-stoppar endast när bilen står helt still.
Övriga.
VIKTIGT
Vid byte av startbatteri, i bil med Start/Stopfunktion, måste batteri av EFB10-typ eller
starkare installeras.
Vid byte av stödbatteri måste batteri av
AGM11-typ monteras.
10
11
386
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
* Tillval/tillbehör.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
OBS
•
Ju högre strömuttag det är i bilen, desto
mer måste generatorn arbeta och batterierna laddas = Ökad bränsleförbrukning.
•
När startbatteriets kapacitet sjunkit under
lägsta tillåtna nivå kopplas Start/Stopfunktionen ur.
Batteriernas placering
•
Tillfälligt reducerad Start/Stop-funktion p.g.a.
högt strömuttag innebär:
•
Motorn auto-startar12 utan att föraren trycker
ner kopplingspedalen (manuell växellåda).
•
Motorn auto-startar utan att föraren lyfter
foten från färdbromspedalen (automatisk
växellåda).
VIKTIGT
Om följande inte beaktas kan Start/Stopfunktionen tillfälligt upphöra att fungera efter
inkoppling av externt startbatteri eller batteriladdare:
A: Vänsterstyrd bil. B: Högerstyrd bil.
Den negativa batteripolen på bilens startbatteri får aldrig användas för anslutning
av externt startbatteri eller batteriladdare
– enbart bilens chassi ska användas
som jordpunkt.
Se Starthjälp med annat batteri (s. 274) – där
beskrivs var och hur kabelklammorna ska placeras.
Startbatteri13
Stödbatteri
Stödbatteriet behöver normalt inte mer service än
det ordinarie startbatteriet. Vid frågor eller problem bör verkstad kontaktas – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
12
13
Auto-start kan endast ske om växelspaken står i neutralläge.
Se Startbatteri – allmänt (s. 381) för utförlig beskrivning av startbatteriet.
}}
387
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
OBS
Om startbatteriet urladdats så mycket att
bilen saknar normala elektriska funktioner och
motorn därefter hjälpstartas med ett externt
batteri eller en batteriladdare, kommer
Start/Stop-funktionen att vara fortsatt aktiverad. Om Start/Stop-funktionen kort därefter
auto-stoppar motorn är risken stor att autostart av motorn kommer att misslyckas p.g.a.
otillräcklig batterikapacitet eftersom batteriet
inte hunnit återuppladdas.
Om bilen har hjälpstartats eller om tillräcklig
tid saknas för att ladda batteriet med en batteriladdare rekommenderas att tillfälligt deaktivera Start/Stop-funktionen tills batteriet
återuppladdats av bilen. Vid en yttertemperatur av +15 °C behöver batteriet laddas minst
1 timma av bilen. Vid lägre yttertemperatur
kan laddningstiden öka till 3–4 timmar.
Rekommendationen är att ladda upp batteriet
med en extern batteriladdare.
För mer information om laddning av startbatteri, se Startbatteri – allmänt (s. 381).
Relaterad information
•
388
Batteri – symboler (s. 383)
Elsystem
Säkringar – allmänt
Elsystemet är enpoligt och använder chassi och
motorstomme som ledare.
För att förhindra att bilens elektriska system skadas genom kortslutning eller överbelastning, är
alla de olika elektriska funktionerna och komponenterna skyddade genom ett antal säkringar.
Bilen har en spänningsreglerad växelströmsgenerator.
Startbatteriets storlek, typ och prestanda beror på
bilens utrustning och funktion.
VIKTIGT
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och typ som originalbatteriet (se dekal
på batteriet).
Relaterad information
•
•
Startbatteri – byte (s. 384)
Startbatteri – allmänt (s. 381)
Om någon elektrisk komponent eller funktion inte
fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts. Om
samma säkring bränns upprepade gånger föreligger något fel på en komponent. Volvo
rekommenderar då att du uppsöker en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Byte
1.
Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera
säkringen.
2.
Dra ut säkringen och titta från sidan om den
böjda tråden är avbränd.
3.
Byt i så fall till en ny säkring med samma färg
och samma amperetal.
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål eller en
säkring med högre amperetal än specificerat
för att ersätta en säkring. Detta kan förorsaka
betydande skador på elsystemet och möjligtvis leda till brand.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Placering av elcentraler
•
Säkringar – i motorrummets kallzon (s. 399)
Placering av elcentraler i vänsterstyrd bil, om
bilen är högerstyrd byter centralerna under
handskfacket sida.
Motorrum
Under handskfack
Under handskfack
Lastutrymme, under lastgolv
Motorrum kallzon (endast Start/Stop)
Relaterad information
•
•
•
Säkringar – under handskfack (s. 393)
•
Säkringar – i lastutrymme (s. 397)
Säkringar – i motorrum (s. 390)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 395)
389
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Säkringar – i motorrum
Säkringar i motorrum skyddar bl.a. motor- och
bromsfunktioner.
390
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Allmänt säkringar motorrum
På insidan av locket finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller sättas på plats.
Positioner (se föregående bild)
Motorrum övre
Motorrum främre
Motorrum undre
Dessa säkringar är alla placerade i motorrumsboxen. Säkringarna i (C) är placerade under (A).
På insidan av locket finns en dekal som visar säkringarnas placering.
•
Säkringar 1–7 och 42–44 är av typ "Midi
Fuse" och får enbart bytas av en verkstad14.
•
Säkringar 8–15 och 34 är av typ "JCASE"
och bör bytas av en verkstad14.
•
Säkringar 16–33 och 35–41 är av typ "Mini
Fuse".
14
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Funktion
AA
Funktion
AA
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under
handskfackB
50
Eluppvärmd vindruta*B, höger
sida
40
ABS-pump
40
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under
handskfack
50
ABS-ventiler
20
Primärsäkring för elcentral i
lastutrymmeB
60
Strålkastarspolare*
20
10
Primärsäkring för relä-/
säkringscentral under handskfack
60
Ljushöjdsreglering*; Aktiva
xenon-strålkastare – ABL*
20
Primärsäkring för relä-/
säkringscentral under handskfackB
60
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under
handskfack
ABS
5
Justerbart rattmotstånd*
5
Motorstyrenhet; Transmissionsstyrenhet; Krockkuddar
10
10
–
–
Elektrisk extravärmare*B
100
Eluppvärmd vindruta*B, vänster
sida
40
Eluppvärmda spolarmunstycken*
Vindrutetorkare
30
–
–
Parkeringsvärmare*
25
Ljusreglage
5
KupéfläktC
40
–
–
}}
* Tillval/tillbehör. 391
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Funktion
AA
Funktion
AA
Funktion
AA
–
–
Motorstyrenhet (5-cyl. diesel)
15
7,5
–
–
Motorstyrenhet (4-cyl.)
20
Magnetkoppling A/C (4-cyl.);
Glödstyrenhet (4-cyl. diesel);
Oljepump (4-cyl. diesel)
Reläspolar
5
10
20
Signalhorn
15
Vevhusventilationsvärmare
(5-cyl. diesel); Oljepump
automatväxellåda (5-cyl. diesel
Start/Stop)
10
Extraljus*
Luftmassemätare (4-cyl.); Termostat (4-cyl. bensin); EVAPventil (4-cyl. bensin); Kylpump
för EGR (4-cyl. diesel)
5
Luftmassemätare (5-cyl. diesel); Reglerventiler (5-cyl. diesel)
15
Reläspole i huvudrelä för
motorstyrsystem (4-cyl.);
Motorstyrenhet (4-cyl.)
Kylvätskepump (4-cyl. bensin)
50
Glödstift (diesel)
70
10
Kylfläkt (bensin)
60/80D
Reläspole i huvudrelä för
motorstyrsystem (5-cyl. diesel); Motorstyrenhet (5-cyl.
diesel)
10
Magnetkoppling A/C (5-cyl.
diesel); Ventiler (5-cyl. diesel);
Oljenivågivare
Kylfläkt (diesel)
80
15
Styrservo
100
Transmissionsstyrenhet
15
Ventiler (4-cyl.; Oljepump (4cyl. bensin); Lambdasond,
mittre (4-cyl. bensin); Lambdasond, bakre (4-cyl. diesel)
Stödjande kylvätskepump (4cyl. diesel)
15
15
Reläspolar i elcentral i motorrum kallzon (Start/Stop)
5
Lambdasond, främre (4-cyl.);
Lambdasond, bakre (4-cyl.
bensin)
–
392
–
Glödstyrenhet (5-cyl. diesel)
10
Motorstyrenhet (4-cyl.)
20
A
B
C
D
Ampere
För bilar med Start/Stop-funktion är denna säkringsplats tom –
se i stället Säkringar – i motorrummets kallzon (s. 399).
För bilar med Start/Stop-funktion är denna säkringsplats tom –
se i stället Säkringar – i motorrummets kallzon (s. 399).
Beroende på variant av kylfläkt.
Relaterad information
•
•
Lambdasonder (5-cyl. diesel);
Styrenhet kylarjalusi (5-cyl.
diesel)
Tändspolar (4-cyl. bensin)
15
Dieselfiltervärmare (diesel)
20
•
Säkringar – under handskfack (s. 393)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 395)
Säkringar – i lastutrymme (s. 397)
* Tillval/tillbehör.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Säkringar – under handskfack
Säkringar under handskfack skyddar bl.a. infotainment- och sätesfunktioner.
Positioner
Funktion
AA
Primärsäkring för audiostyrenhet*;
Primärsäkring för säkringar 16–20:
Infotainment
40
Vindrutespolare; Bakrutespolare
25
–
–
–
–
Funktion
AA
Funktion
AA
–
–
20
Dörrhandtag, nyckelfritt system*
5
Kontrollpanel bakre passagerardörr
höger
–
Kontrollpanel bakre passagerardörr
vänster
20
–
Kontrollpanel förardörr
20
Nyckelfritt system*
7,5
Kontrollpanel främre passagerardörr
20
Elmanövrerat säte förarsida*
20
Elmanövrerat säte passagerarsida*
20
}}
* Tillval/tillbehör. 393
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
394
Funktion
AA
Funktion
AA
–
–
AWD-styrenhet*
15
Infotainmentstyrenhet eller BildskärmB
5
Aktivt chassi Four-C*
10
Audiostyrenhet (förstärkare)*; TV*;
Digitalradio*
10
Audiostyrenhet eller Styrenhet
SensusB
15
Telematik*; Bluetooth*
5
–
–
Taklucka*; Innerbelysning tak; Klimatsensor*
5
12 V-uttag tunnelkonsol
15
Sätesvärme bak höger*
15
Sätesvärme bak vänster*
15
Elektrisk extravärmare*
5
Sätesvärme fram passagerarsida
15
Sätesvärme fram förarsida
15
Parkeringsassistans*; Parkeringskamera*; BLIS*
5
A
B
Ampere
Vissa modellvarianter.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkringar – i motorrum (s. 390)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 395)
Säkringar – i lastutrymme (s. 397)
Säkringar – i motorrummets kallzon (s. 399)
* Tillval/tillbehör.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Säkringar – i styrenhet under
handskfack
Säkringar i styrenhet under handskfack skyddar
bl.a. krockkudde- och kollisionsvarningsfunktioner.
Positioner
Funktion
AA
Bakrutetorkare
15
–
Innerbelysning; Förardörrens reglagepanel fönsterhissar; Elmanövrerade säten*
–
7,5
Funktion
AA
Funktion
AA
Kombiinstrument
5
Centrallås tanklucka
10
Adaptiv farthållare ACC*; Kollisionsvarning*
10
Eluppvärmd ratt*
15
Innerbelysning; Regnsensor*
7,5
Eluppvärmd vindruta*
15
Rattmodul
7,5
Upplåsning baklucka
10
Fällbart nackskydd*
10
}}
* Tillval/tillbehör. 395
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
A
Funktion
AA
Bränslepump
20
Rörelsesensor för larm*; Klimatpanel
5
Rattlås
15
Larmsiren*; Diagnosuttag OBDII
5
–
–
Krockkuddar
10
Kollisionsvarning*
5
Gaspedalgivare; Avbländning inre
backspegel*; Sätesvärme bak*
7,5
Infotainmentstyrenhet (Performance); Audio (Performance)
15
Bromsljus
5
Taklucka*
20
Startspärr
5
•
Säkringar – i motorrummets kallzon (s. 399)
Ampere
Relaterad information
•
•
•
396
Säkringar – i motorrum (s. 390)
Säkringar – under handskfack (s. 393)
Säkringar – i lastutrymme (s. 397)
* Tillval/tillbehör.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Säkringar – i lastutrymme
Säkringar i lastutrymme skyddar bl.a. elektrisk
parkeringsbroms.
Positioner
Funktion
AA
Elektrisk parkeringsbroms vänster
30
Elektrisk parkeringsbroms höger
30
Eluppvärmd bakruta
30
Släpvagnsuttag 2*
15
–
–
Funktion
AA
Funktion
AA
12 V-uttag lastutrymme
15
Släpvagnsuttag 1*
40
–
–
–
–
–
A
–
–
Relaterad information
–
–
•
•
–
Ampere
Säkringar – i motorrum (s. 390)
Säkringar – under handskfack (s. 393)
}}
* Tillval/tillbehör. 397
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
398
•
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 395)
•
Säkringar – i motorrummets kallzon (s. 399)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Säkringar – i motorrummets kallzon
Säkringar i motorrummets kallzon finns i bil med
Start/Stop-funktion.
•
Säkringar A1 och A2 är av typ "MEGA Fuse"
och får enbart bytas av en verkstad15.
•
Säkringar 1–11 är av typ "Midi Fuse" och får
enbart bytas av en verkstad15.
•
Säkring 12 är av typ "Mini Fuse".
För mer information om Start/Stop – se Start/
Stop* (s. 283).
15
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Positioner
Funktion
Funktion
AA
Huvudsäkring för elcentral i
motorrum
175
Huvudsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under handskfack, relä-/säkringscentral under
handskfack, elcentral i lastutrymme
175
AA
Elektrisk extravärmare*
100
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under handskfack
50
Primärsäkring för relä-/säkringscentral under handskfack
60
Eluppvärmd vindruta*
60
}}
* Tillval/tillbehör. 399
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Funktion
AA
Primärsäkring för elcentral i lastutrymme
60
Kupéfläkt
40
–
–
–
–
Startrelä
30
–
A
–
Stödbatteri
70
Central elektronikstyrenhet (CEM)
– referensspänning stödbatteri
5
Ampere
Relaterad information
400
•
•
•
Säkringar – under handskfack (s. 393)
•
Säkringar – i lastutrymme (s. 397)
Säkringar – i motorrum (s. 390)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 395)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Biltvätt
Bilen bör tvättas så snart den blivit smutsig.
Detta gör att bilen blir lättare att rengöra då
smutsen inte fastnar lika hårt. Det minskar även
risk för repning och håller bilen fräsch. Håll till på
en spolplatta med oljeavskiljare. Använd bilschampo.
Handtvätt
•
•
•
Avlägsna fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller substanser som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Använd t.ex. ett mjukt papper eller
svamp som blöts rikligt i vatten. Det rekommenderas att eventuella missfärgningar
avlägsnas av en auktoriserad Volvoverkstad.
Spola underredet.
Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats för att minska risken för tvättrepor. Spruta inte direkt på låsen.
•
Vid behov använd kallavfettningsmedel på
hårt nedsmutsade ytor. Observera att ytorna
då inte får vara solvarma!
•
Tvätta med svamp och bilschampo och rikligt
med ljummet vatten.
•
Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning
eller bilschampo.
•
Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa. Om man undviker
att låta vattendroppar självtorka i starkt sol-
ljus minskar risken för vattentorkfläckar som
kan behöva poleras bort.
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
VIKTIGT
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till exempel
vid bränslepåfyllning.
Använd inga frätande rengöringsmedel utan
använd vatten och en icke repande svamp.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare och baklampor kan tillfälligt få kondens på insidan av
glaset. Detta är normalt, all ytterbelysning är
konstruerad för att motstå detta. Kondens
ventileras normalt ut ur lamphuset då lampan
varit tänd en stund.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt att
få bilen ren, men den kommer inte åt på alla ställen. För att uppnå bra resultat rekommenderas att
tvätta bilen för hand, eller att komplettera automattvätt med handtvätt.
OBS
Under de första månaderna ska bilen endast
handtvättas. Detta eftersom lacken är känsligare när den är ny.
Högtryckstvätt
Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser och
se till att munstycket inte kommer närmare bilens
ytor än 30 cm. Spruta inte direkt på låsen.
Prova bromsarna
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion inte
angriper bromsbeläggen och försämrar bromsarna.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning
av längre sträckor i regn eller snöslask. Friktionsvärmen gör att bromsbeläggen värms upp och
torkar. Gör samma sak efter start i mycket fuktig
eller kall väderlek.
Torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet
samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar bladets livslängd.
Vid rengöring:
}}
401
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
– Ställ torkarbladen i serviceläge, se Torkarblad
(s. 379).
VIKTIGT
Undvik att tvätta bilen med rengöringsmedel
med pH-värde under 3,5 eller över 11,5.
Detta kan ge missfärgningar på anodiserade
aluminiumdetaljer såsom takräcken och runt
sidofönstrena.
OBS
Tvätta torkarblad och vindruta regelbundet
med en ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd inga starka lösningsmedel.
Använd aldrig metallpoleringsmedel på anodiserade aluminiumdetaljer, det kan ge missfärgningar och förstöra ytbehandlingen.
Exteriöra plast-, gummi- och
prydnadsdetaljer
För rengöring och vård av infärgade plastartiklar,
gummi- och prydnadsdetaljer, till exempel blanklister, rekommenderas speciellt rengöringsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Vid användning
av sådant rengöringsmedel ska instruktionerna
följas noggrant.
Ramarna runt sidorutorna, bilens takrails samt
dörrkarmarna vid rutorna* är gjorda av anodiserad
aluminium, det innebär att de endast bör tvättas
med rengöringsmedel med ett pH-värde mellan
3,5 och 11,5. Detta för att undvika missfärgningar.
Detaljer som bör tvättas med rengöringsmedel med pHvärde mellan 3,5 till 11,5.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på plast
och gummi, om nödvändigt gnugga endast
med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska inte
användas.
402
Fälgar
Använd endast fälgrengöringsmedel som rekommenderas av Volvo.
Efter tvättning kan det finnas kvar en missfärgning vid ekerroten på grund av att metalldamm
från bromsskivorna kan fastna i fälgens lack. I
många fall fungerar det med en lackrengörare
med väldigt fin polish och en mjuk trasa.
Starka fälgrengöringsmedel kan skada ytan och
orsaka fläckar på förkromade aluminiumfälgar.
Relaterad information
•
•
•
Polering och vaxning (s. 403)
Rengöring av interiör (s. 404)
Vatten- och smutsavvisande ytskikt (s. 403)
* Tillval/tillbehör.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Polering och vaxning
VIKTIGT
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller för
att ge den ett extra skydd.
Enbart lackbehandlingar rekommenderade av
Volvo ska användas. Andra behandlingar;
såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken.
Lackskada orsakad av sådana behandlingar
täcks inte av Volvos garanti.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst ett
år gammal, vaxning kan göras tidigare. Polera
och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering
eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med
asfaltsborttagare eller lacknafta. Svårare fläckar
kan tas bort med fin slippasta (rubbing) avsedd
för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna på
förpackningarna. Många preparat innehåller både
polish och vax.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på plast
och gummi, om nödvändigt gnugga endast
med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska inte
användas.
Relaterad information
•
Vatten- och smutsavvisande ytskikt
Rutorna är behandlade med ett ytskikt som förbättrar sikten vid svåra väderförhållanden.
Vatten- och smutsavvisande ytskikt*
Det sker ett naturligt slitage på de
vattenavvisande ytskikten.
Skötsel:
•
Använd aldrig produkter som bilvax, avfettningsmedel eller liknande på glasytan då
detta kan förstöra dess vattenavvisande
egenskaper.
•
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
•
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
•
För att de vattenavvisande egenskaperna ska
bestå på sidorutorna rekommenderas en
behandling med ett speciellt efterbehandlingsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Det bör användas första gången efter tre år
och därefter varje år.
Biltvätt (s. 401)
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta bort
is från rutorna. Använd eluppvärmningen för
att ta bort is från speglarna, se Rutor och
backspeglar – eluppvärmning (s. 105).
}}
* Tillval/tillbehör. 403
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Relaterad information
•
Biltvätt (s. 401)
Rostskydd
Rengöring av interiör
Bilen fick ett mycket noggrant och komplett rostskydd redan i fabriken. Delar av karossen består
av galvaniserad plåt. Underredet är skyddat av
ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En
tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades
in i utsatta balkar, hålrum, slutna sektioner och
sidodörrar.
Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo. Rengör
regelbundet och för bästa resultat behandla
fläckar med en gång. Det är viktigt med dammsugning innan rengöring med rengöringsmedel.
Kontroll och underhåll
Bilens korrosionsskydd behöver normalt inte
underhållas, men att hålla bilen ren bidrar alltid till
att ytterligare minska risken för korrosion. Starkt
alkaliska eller sura rengöringsvätskor skall alltid
undvikas på blanka prydnadsdetaljer. Eventuella
stenskott bör åtgärdas så snart de upptäcks.
VIKTIGT
•
En del färgade klädesplagg (t.ex. mörka
jeans och mockaplagg) kan missfärga
klädseln. Om detta sker, är det viktigt att
så fort som möjligt rengöra och efterbehandla dessa delar av klädseln.
•
Använd aldrig starka lösningsmedel t.ex.
spolarvätska, fläckbensin, lacknafta för att
rengöra interiören då detta kan skada
såväl klädsel som övriga interiöra material.
•
Spraya aldrig rengöringsmedel direkt på
komponenter som har elektriska knappar
och reglage. Torka dessa istället med en
fuktad trasa med rengöringsmedlet.
•
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Relaterad information
•
Lackskador (s. 405)
Textilklädsel och takklädsel
Volvo erbjuder en heltäckande textilvårdsprodukt
för textil- och takklädsel som, då den används
enligt instruktionerna, bevarar klädselns egenskaper. Textilvårdsprodukten finns att köpa hos en
Volvoåterförsäljare.
404
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Läderklädsel
Säkerhetsbälten
Volvos läderklädsel är behandlad för att bevara
sitt ursprungliga utseende.
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt
textilrengöringsmedel finns hos en Volvoåterförsäljare. Se till att bältet är torrt innan det rullas
tillbaka in igen.
Läderklädsel är en naturprodukt som förändras
och får en vacker patina med tiden. För att lädrets egenskaper och kulör skall bevaras, krävs
regelbunden rengöring och efterbehandling.
Volvo erbjuder en heltäckande produkt, Volvo
Leather Care Kit/Wipes, för rengöring och efterbehandling av läderklädsel som, då den används
enligt instruktionerna, bevarar lädrets skyddande
ytskikt.
För att uppnå bästa resultat, rekommenderar
Volvo att rengöra samt applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov). Volvo
Leather Care Kit/Wipes finns att köpa hos en
Volvoåterförsäljare.
Iläggsmattor och golvmatta
Ta ut iläggsmattorna för separat rengöring av
golvmattan och iläggsmattorna. Använd dammsugare för att suga bort damm och smuts. Vardera
iläggsmatta sitter fast med piggar.
Ta ut iläggsmattan genom att ta tag i iläggsmattan vid vardera pigg och lyft mattan rakt upp.
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd aldrig
starka fläckborttagningsmedel. I svårare fall kan
speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare användas.
Bättring av mindre lackskador
För att undvika rostangrepp bör lackskador åtgärdas omgående.
Materiel som kan behövas
VARNING
Använd endast en iläggsmatta vid varje plats
och kontrollera innan färd att mattan vid förarplatsen är ordentligt nedstucken och förankrad i piggarna för att inte komma i kläm vid
och under pedalerna.
Läderratt
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas lätt vattenfuktad splittfiberduk
eller microfiberduk som finns hos Volvoåterförsäljare.
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet. De
vanligaste lackskadorna är mindre stenskott,
repor och skador på t.ex. skärmkanter, dörrar
och stötfångare.
Sätt iläggsmattan på plats genom att trycka fast
den vid vardera pigg.
Läder behöver andas. Täck aldrig över läderratten
med skydd av plast. För rengöring av läderratt
rekommenderas Volvo Leather Care Kit/Wipes.
Interiöra plast-, metall- och trädetaljer
Lackskador
Till fläckar på golvmattan rekommenderas, efter
dammsugning, speciellt textilrengöringsmedel.
Golvmattor ska rengöras med medel som rekommenderas av en Volvoåterförsäljare.
Relaterad information
•
Biltvätt (s. 401)
}}
405
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
•
Grundfärg (primer)16 – för t.ex. stötfångare
finns särskild vidhäftningsprimer på sprayburk.
•
Baslack och klarlack – finns på sprayburkar
eller som färgpennor/stift17.
•
•
Maskeringstejp.
Reparera mindre lackskador såsom
stenskott och repor
2.
Före målning kan vid behov (t.ex. om det
finns ojämna kanter) en lätt slipning med
mycket fint slipmaterial göras lokalt. Ytan
rengörs noggrant och får torka.
3.
Rör om grundfärgen (primer) väl och applicera med hjälp av en fin pensel, tändsticka
eller dylikt. Avsluta med baslack och klarlack
när grundfärgen torkat.
4.
Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
Fin slipduk16.
Kulörkod
G021832
Dekal för kulörkod är placerad på bilens dörrstolpe och blir synlig när höger bakdörr öppnas.
OBS
Om stenskottet inte nått ner till metallytan
(plåten) och ett oskadat färgskikt fortfarande
finns kvar – fyll i baslack och klarlack direkt
efter att ytan gjorts ren.
Innan arbetet påbörjas måste bilen vara rentvättad och torr samt ha en temperatur över
15 °C.
1.
Exteriör kulörkod
Eventuell sekundär exteriör kulörkod
Det är viktigt att använda rätt kulör. För produktdekalens placering, se Typbeteckningar (s. 408).
16
17
406
Eventuellt.
Följ instruktionerna som följer med förpackningen för färgpennan/stiftet.
Fäst en bit maskeringstejp över den skadade
ytan. Dra sedan av tejpbiten så att eventuella
lackrester följer med.
Om skadan nått ner till en metallyta (plåt) är
det lämpligt att använda en grundfärg (primer). Vid skada i en plastyta bör en vidhäftningsprimer användas för bättre resultat –
spruta i sprayburkens lock och pensla tunt.
Relaterad information
•
Rostskydd (s. 404)
SPECIFIKATIONER
SPECIFIKATIONER
Typbeteckningar
Typbeteckning, chassinummer etc., dvs. bilunik
information kan utläsas på en dekal i bilen.
408
SPECIFIKATIONER
Placering av dekaler
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende av marknad och modell.
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren om
bilen och vid beställning av reservdelar och tillbe-
hör kan det underlätta om man vet bilens typbeteckning, chassi- och motornummer.
Dekal för typbeteckning, chassinummer, tillåtna maxvikter och kodbeteckning för exte-
}}
409
SPECIFIKATIONER
||
riör kulör samt typgodkännandenummer.
Dekalen är placerad på dörrstolpen och blir
synlig när höger bakdörr öppnas.
Dekal för A/C-systemet.
Dekal för parkeringsvärmare.
Dekal för motorkod och motorns tillverkningsnummer.
Dekal för motorolja.
Dekal för växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer.
Manuell växellåda
Automatväxellåda
Dekal för bilens identifikationsnummer – VIN
(Vehicle Identification Number).
I bilens registreringsbevis finns ytterligare information om bilen.
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör inte
anspråk på att vara exakta avbildningar av de
som finns i bilen. Syftet är att visa ungefär hur
de ser ut och ungefär var på bilen de är placerade. Den information som gäller just din bil
finns på respektive dekal på bilen.
410
Relaterad information
•
•
•
Vikter (s. 412)
Motorspecifikationer (s. 415)
Specifikationer för luftkonditionering (s. 424)
SPECIFIKATIONER
Mått
Mått på bilens längd, höjd etc. kan utläsas i
tabellen.
V60
A
Mått
mm
V60
Hjulbas
2776
G
B
Längd
4635
C
Lastlängd, golv, fällt baksäte
1749
D
Lastlängd, golv
E
Höjd
F
Lasthöjd
H
Mått
Spårvidd fram
Spårvidd bak
mm
V60
1588A
1578B
1585A
1575B
978
1484
I
Lastbredd, golv
1082
658
J
Bredd
1866
A
B
Mått
mm
K
Bredd inkl. backspeglar
2097
L
Bredd inkl. infällda backspeglar
1899
med 16"-hjul
med 17"-hjul
411
SPECIFIKATIONER
Vikter
Max. totalvikt etc. kan utläsas på en dekal i bilen.
Tjänstevikten inkluderar föraren, bränsletankens
vikt då den är fylld till 90 %, alla oljor och vätskor.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende på
hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Passagerarnas vikt och monterade tillval samt
kultryck (s. 413) (vid påkopplad släpvagn) påverkar lastförmågan och räknas inte in i tjänstevikten.
Tillåten Max. last = Totalvikt – Tjänstevikt.
OBS
Dokumenterad tjänstevikt gäller bil i basutförande – alltså en bil utan extra utrustning eller
tillval. Det innebär att för varje tillval som
adderas, minskar bilens lastkapacitet motsvarande tillvalets vikt.
Exempel på tillval som reducerar lastkapaciteten är olika utrustningsnivåer (ex. Kinetic,
Momentum, Summum) samt andra tillval
såsom Dragkrok, Lasthållare, Takbox, Ljudanläggning, Extraljus, GPS, Bränsledriven värmare, Skyddsgaller, Mattor, Insynsskydd, Elmanövrerade säten, etc.
Att väga bilen är ett säkert sätt att få reda på
tjänstevikten för just din bil.
För information om dekalens placering, se Typbeteckningar (s. 408).
Max. totalvikt
Max. tågvikt (bil+släp)
Max. framaxeltryck
Max. bakaxeltryck
Utrustningsnivå
Max. last: Se registreringsbevis.
Max. taklast: 75 kg.
412
Relaterad information
•
•
Dragvikt och kultryck (s. 413)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 426)
SPECIFIKATIONER
Dragvikt och kultryck
Maxvikt bromsad släpvagn
Dragvikt och kultryck för körning med släpvagn
kan utläsas i tabellerna.
OBS
Alla motorer finns inte på alla marknader.
V60
MotorkodA
Växellåda
Maxvikt bromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
T2
B4154T5
Automat, TF-71SC
1500
75
T3
B4204T37
Manuell, M66
1600
75
T3
B4154T4
Automat, TF-71SC
1500
75
T4
B4204T19
Manuell, M66
1600
75
T4
B4204T19
Automat, TF-71SC
1600
75
Motor
T5/Bi-Fuel
B4204T11
Automat, TG-81SC
1800
90
T5
B4204T41
Automat, TG-81SC
1800
90
T6
B4204T9
Automat, TG-81SC
1800
90
T6 AWD
B4204T9
Automat, TG-81SC
1800
90
D2
D4204T8
Manuell, M66
1600
75
D2
D4204T20
Automat, TF-71SC
1600
75
D3
D4204T9
Manuell, M66
1600
75
D3
D4204T9
Automat, TF-71SC
1600
75
D4
D4204T14
Manuell, M66
1800
90
}}
413
SPECIFIKATIONER
||
V60
MotorkodA
Växellåda
Maxvikt bromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
D4
D4204T14
D4 AWD
D5244T21
Automat, TG-81SC
1800
90
Automat, TF-80SD
1800
90
D5
D4204T11
Automat, TG-81SC
1800
90
Motor
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 408).
A
Maxvikt obromsad släpvagn
Maxvikt obromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
750
50
Relaterad information
•
•
•
414
Vikter (s. 412)
Körning med släpvagn* (s. 311)
Släpfordonsstabilisator – TSA (s. 317)
* Tillval/tillbehör.
SPECIFIKATIONER
Motorspecifikationer
OBS
Motorspecifikationer (effekt etc.) för respektive
motoralternativ kan utläsas i tabellen.
V60
MotorkodA
Motor
Alla motorer finns inte på alla marknader.
Effekt
Effekt
Vridmoment
(kW/rpm)
(hk/rpm)
(Nm/rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
Slaglängd
Slagvolym
(mm)
(liter)
Kompressionsförhållande
(mm)
A
T2
B4154T5
90/5000
122/5000
220/1600-3500
4
82,0
70,9
1,498
10,5:1
T3
B4154T4
112/5000
152/5000
250/1700-4000
4
82,0
70,9
1,498
10,5:1
T3
B4204T37
112/5000
152/5000
250/1300-4000
4
82,0
93,2
1,969
11,3:1
T4
B4204T19
140/4700
190/4700
300/1300-4000
4
82,0
93,2
1,969
11,3:1
T5/Bi-Fuel
B4204T11
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
T5
B4204T41
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
8,6:1
T6 / T6 AWD
B4204T9
225/5700
306/5700
400/2100-4800
4
82,0
93,2
1,969
10,3:1
Polestar
B4204T43
270/6000
367/6000
470/3100-5100
4
82,0
93,2
1,969
8,6:1
D2
D4204T8
88/3750
120/3750
280/1500-2250
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D2
D4204T20
88/3750
120/3750
280/1500-2250
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D3
D4204T9
110/3750
150/3750
320/1750-3000
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D4
D4204T14
140/4250
190/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
D4 AWD
D5244T21
140/4000
190/4000
440/1500-2750
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D5
D4204T11
165/4250
225/4250
470/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 408).
}}
415
SPECIFIKATIONER
||
Relaterad information
•
•
416
Kylvätska – kvalitet och volym (s. 420)
Motorolja – kvalitet och volym (s. 418)
SPECIFIKATIONER
Motorolja – ogynnsamma
körförhållanden
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja
har gjorts med stor omsorg och med hänsyn
tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Ogynnsamma körförhållanden kan ge onormalt
hög oljetemperatur eller oljeförbrukning. Nedan
följer några exempel på ogynnsamma körförhållanden.
Kontrollera oljenivån (s. 365) oftare vid långvarig
körning:
•
•
•
•
För att rekommenderade serviceintervall ska
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja
används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och vid oljebyte,
annars riskerar du att påverka livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30 °C eller varmare än +40 °C.
Ovanstående gäller även vid kortare körsträckor
vid låga temperaturer.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma
körförhållanden. Det ger ett extra skydd för
motorn.
Volvo rekommenderar:
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på
en auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
•
Motorolja – kvalitet och volym (s. 418)
Motorolja – allmänt (s. 364)
417
SPECIFIKATIONER
Motorolja – kvalitet och volym
Motoroljekvalitet och volym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
OBS
Alla motorer finns inte på alla marknader.
Volvo rekommenderar:
V60
MotorkodA
Oljekvalitet
Motor
418
Volym, inkl. oljefilter
(liter)
T2
B4154T5
T3
B4154T4
Castrol Edge Professional V 0W-20 eller VCC RBS0-2AE 0W-20
ca 5,6
ca 5,6
SPECIFIKATIONER
V60
MotorkodA
Oljekvalitet
Motor
Volym, inkl. oljefilter
(liter)
T3
B4204T37
T4
B4204T19
Castrol Edge Professional V 0W-20 eller VCC RBS0-2AE 0W-20
ca 5,6
T5/Bi-Fuel
B4204T11
ca 5,6
T5
B4204T41
ca 5,6
T6 / T6 AWD
B4204T9
ca 5,6
Polestar
B4204T43
ca 5,4
D2
D4204T8
D2
D4204T20
ca 5,2
D3
D4204T9
ca 5,2
D4
D4204T14
ca 5,2
D5
D4204T11
ca 5,2
D4 AWD
D5244T21
Castrol Edge Professional V 0W-20 eller VCC RBS0-2AE 0W-20
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
ca 5,6
ca 5,2
ca 5,9
Viskositet: SAE 0W–30
A
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 408).
Relaterad information
•
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden
(s. 417)
•
Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 365)
419
SPECIFIKATIONER
Kylvätska – kvalitet och volym
Kylvätskevolym för respektive motoralternativ kan
utläsas i tabellen.
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad
kylvätska utblandad med 50 % vatten1, se förpackning.
OBS
Alla motorer finns inte på alla marknader.
1
420
V60
Volym
MotorA
(liter)
T2
B4154T5
T3
B4154T4
T3
B4204T37
T4
B4204T19
T5/Bi-Fuel
B4204T11
T5
B4204T41
T6 / T6 AWD
B4204T9
Polestar
B4204T43
V60
Volym
MotorA
(liter)
D2
D4204T8
D2
D4204T20
D3
D4204T9
D4
D4204T14
D5
D4204T11
D4 AWD
D5244T21
A
B
8,3 (8,7B)
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
8,9
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på
motorn, se Typbeteckningar (s. 408).
Gäller bil med bränsledriven värmare.
Relaterad information
•
8,9 (9,2B)
Kylvätska – nivå (s. 367)
SPECIFIKATIONER
Transmissionsolja – kvalitet och
volym
Föreskriven transmissionsolja och volym för
respektive växellådsalternativ kan utläsas i tabellen.
Manuell växellåda
Manuell växellåda
Volym (liter)
M66
ca 1,45
Föreskriven transmissionsolja
BOT 350 M3
Automatisk växellåda
Automatisk växellåda
Volym (liter)
ca 6,8
AW1
TF-80SD
ca 7,0
AW1
ca 6,6A
TG-81SC
A
B
Föreskriven transmissionsolja
TF-71SC
ca 7,5B
AW1
Bensinmotorer
Dieselmotorer
OBS
Transmissionsoljan behöver inte bytas under
normala körförhållanden. Vid ogynnsamma
körförhållanden kan det dock vara nödvändigt.
Relaterad information
•
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden
(s. 417)
•
Typbeteckningar (s. 408)
421
SPECIFIKATIONER
Bromsvätska – kvalitet och volym
Styrservoolja – kvalitet
Bromsvätska kallas mediet i ett hydrauliskt
bromssystem som används för att överföra tryck
från huvudbromscylindern till de mekaniska
bromsarna.
Styrservoolja kallas mediet som används i bilens
styrservosystem.
Föreskriven kvalitet: Volvo Original Dot 4
klass 6 eller motsvarande.
Volym: 0,6 liter
Relaterad information
•
422
Broms- och kopplingsvätska – nivå (s. 368)
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad
styrservoolja.
Relaterad information
•
Styrservoolja – nivå (s. 369)
SPECIFIKATIONER
Bränsletank – volym
Bränsletankens volym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
Motor
Volym (liter)
Föreskriven kvalitet
Bensinmotor
ca 67
Bränsle – bensin (s. 305)
Dieselmotor
ca 67
Bränsle – diesel (s. 306)
Fordonsgastank (CNG) - gäller Bi-Fuel
Tankvolym
ca 16 kg
OBS
Tankstationer kan ge olika tanktryck därav
kan fyllbar gasvolym skilja sig mellan tankningarna.
Relaterad information
•
•
Påfyllning av bränsle (s. 303)
Motorspecifikationer (s. 415)
423
SPECIFIKATIONER
Specifikationer för
luftkonditionering
Dekal för R1234yf
A/C-Dekal
Dekal för R134a
Brandfarligt köldmedium
Dekalen är placerad på motorhuvens insida.
Köldmedium
Symbolförklaring R1234yf
Bilar med köldmedium R134a
Symbol
Betydelse
Smörjmedelstyp
424
Motor
Vikt
5-cylindrig diesel
720 g
Övriga
800 g
Försiktighet
Mobilt luftkonditioneringssystem
(MAC)
Dekalen är placerad på motorhuvens insida.
Betydelse
För att serva det mobila luftkonditioneringssystemet (MAC) krävs en
utbildad och certifierad tekniker
Klimatanläggningen i bilen använder ett köldmedium och beroende av marknad används
antingen R1234yf eller R134a. Information om
vilket köldmedium bilens klimatanläggning
använder finns på en dekal, som är placerad på
motorhuvens insida.
Föreskrivna kvaliteter och volymer på vätskor och
smörjmedel i luftkonditioneringsanläggningen
kan utläsas i tabellerna nedan.
Symbol
Föreskriven kvalitet
R134a
VARNING
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a under tryck. Service och reparation av systemet får endast utföras av
auktoriserad verkstad.
SPECIFIKATIONER
Bilar med köldmedium R1234yf
Vikt
750 g
Relaterad information
Föreskriven kvalitet
•
R1234yf
Klimatanläggning – felsökning och reparation
(s. 370)
•
Typbeteckningar (s. 408)
VARNING
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R1234yf under tryck. I enlighet med
SAE J2845 (Technician Training for Safe
Service and Containment of Refrigerants
Used in Mobile A/C System) får service och
reparation av köldmediesystemet endast utföras av utbildad och certifierad tekniker för att
säkerställa systemets säkerhet.
Kompressorolja
Motor
Volym
Föreskriven kvalitet
4-cylindrig
60 ml
PAG SP-A2
5-cylindrig
110 ml
PAG SP-A2
Evaporator
VIKTIGT
A/C-systemets evaporator får aldrig repareras
eller bytas ut mot en tidigare använd evaporator. Ny evaporator skall vara certifierad och
märkt enligt SAE J2842.
425
SPECIFIKATIONER
Bränsleförbrukning och CO2utsläpp
OBS
stadskörning
Om förbruknings- och emissionsdata saknas
finns detta i ett bipackat supplement.
landsvägskörning
Bränsleförbrukningen för ett fordon mäts i liter
per 100 km och CO2-utsläppet i gram CO2 per
km.
blandad körning
Förklaring
OBS
manuell växellåda
gram CO2/km
Alla motorer finns inte på alla marknader.
automatisk växellåda
liter/100 km
V60
426
T2 (B4154T5)
176
7,6
116
4,9
138
5,9
T3 (B4204T37)
175
7,5
112
4,8
135
5,8
T3 (B4154T4)
176
7,6
116
4,9
138
5,9
T4 (B4204T19)
175
7,5
112
4,8
135
5,8
T4 (B4204T19)
172
7,4
115
4,9
136
5,8
T5 (B4204T11)
200
8,6
120
5,2
149
6,4
SPECIFIKATIONER
V60
T6 (B4204T9)
207
8,9
127
5,4
157
6,7
T6 AWD (B4204T9)
212
9,1
135
5,8
163
7,0
Polestar (B4204T43)
247
10,8
151
6,6
186
8,1
D2A (D4204T8)
116
4,4
97
3,6
104
3,9
D2B (D4204T8)
114
4,4
94
3,5
101
3,8
D2A (D4204T20)
127
4,9
107
4,0
114
4,3
D2B (D4204T20)
126
4,8
104
4,0
112
4,3
D3A (D4204T9)
119
4,5
102
3,9
108
4,1
D3B (D4204T9)
116
4,4
99
3,8
105
4,0
D3A (D4204T9)
127
4,9
107
4,0
114
4,3
D3B (D4204T9)
126
4,8
102
3,9
111
4,2
D4A (D4204T14)
117
4,5
97
3,7
104
4,0
}}
427
SPECIFIKATIONER
||
V60
D4B (D4204T14)
114
4,3
93
3,5
101
3,8
D4A (D4204T14)
141
5,3
102
3,9
116
4,4
D4B (D4204T14)
135
5,2
99
3,8
112
4,3
D4 AWD (D5244T21)
179
6,8
127
4,8
146
5,5
D5 (D4204T11)
146
5,6
113
4,4
125
4,8
A
B
Gäller inte variant lågemission.
Gäller endast variant lågemission.
Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i
tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler
(se nedan), som gäller för bil med tjänstevikt i
basutförande och utan extrautrustning. Beroende
på utrustning kan bilens vikt öka. Detta, liksom
hur tungt bilen lastas, ökar bränsleförbrukningen
och koldioxidutsläppen.
Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel på detta
är:
428
•
Om bilen utrustas med extra tillbehör vilket
påverkar bilens vikt.
•
Förarens körsätt.
•
Om kunden väljer andra hjul än de standardmonterade på modellens grundversion så
kan rullmotståndet öka.
•
•
Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden,
väder och bilens skick.
En kombination av här nämnda exempel kan ge
avsevärt högre förbrukning.
Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan uppstå
vid en jämförelse med EU-körcyklerna (se nedan)
som används vid certifiering av bilen och på vilka
förbrukningssiffrorna i tabellen baseras. För ytter-
ligare information hänvisas till de refererade
regelverken.
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
väsentligt ökar bilens bränsleförbrukning.
SPECIFIKATIONER
EU-körcykler
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt
EU Regulation no 692/2008 och 715/2007
(Euro 5 / Euro 6) och UN ECE Regulation no
101. Då körcyklerna även används för kvalitetskontroll ställs det stora krav på repeterbarhet av
proven. Därför genomförs proven noga kontrollerade och enbart med bilens grundläggande funktioner (t.ex. avstängd luftkonditionering, radio
etc.). Som en konsekvens av detta är resultaten
från officiella siffror inte självklart representativa
för vad kunden ser i verklig användning.
Regelverken omfattar körcyklerna "Stadskörning"
och "Landsvägskörning":
•
Stadskörning – mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är simulerad.
•
Landsvägskörning – bilen accelereras och
bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h
(0-75 mph). Körningen är simulerad.
Bilar med manuell växellåda startas på 2:ans
växel.
upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för
CO2-utsläpp.
OBS
CO2-utsläpp och bränsleförbrukning
(fordonsgas - CNG) – för Bi-Fuel
Metangas
116
gram CO2/km
Biogas
38
gram CO2/km
Blandad körning
4,3
•
Det finns många skilda gaskvaliteter,
även gaser med lägre energiinnehåll och
räckvidd.
•
Ovan angiven bränsleförbrukning gäller
för blandad körning. Vid stadskörning
eller snabb motorvägskörning blir förbrukningen högre, vid lugn landsvägskörning
lägre.
Relaterad information
•
•
Ekonomisk körning (s. 310)
Vikter (s. 412)
kg/100 km
CNG-specifikationer
Typbeteckning
Bi-Fuel
Effekt, CNG
Effekten är likvärdig som för
bensin.
Emissionsnivå
Euro 6
Det officiella värdet för blandad körning, som
redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av resultaten från körcyklerna "Stadskörning"
och "Landsvägskörning".
För att få fram koldioxidutsläppen (CO2-utsläppen) under de två körcyklerna samlas avgaserna
429
SPECIFIKATIONER
Hjul och däck – godkända
dimensioner
kombinationer av fälgar och däck. Uppgift om
motor, framhjulsdrift (FWD) eller fyrhjulsdrift
(AWD) samt typ av växellåda behövs för att läsa
tabellen. För information med avseende på
dessa uppgifter, se Typbeteckningar (s. 408).
I vissa länder framgår inte alla godkända dimensioner av registreringsbevis eller annan handling.
Nedanstående tabell visar samtliga godkända
430
V60
man/
Motor
aut
För information om lägst tillåtna lastindex (LI)
och lägst tillåtna hastighetsklass (SS), se Lastindex och hastighetsklass (s. 432).
✓ = Godkänd
235/45R17
205/60R16
215/55R16
215/50R17
7,5Jx17x55
235/40R18
235/40R19A
245/35R20
7Jx16x50
7Jx16x50
7Jx17x50
8Jx17x55
8Jx18x55
8Jx19x55
8Jx20x55
T2 (B4154T5)
aut
✓
✓
✓
✓
✓
✓
–
T3 (B4154T4)
aut
✓
✓
✓
✓
✓
✓
–
T3 (B4204T37)
man
✓
✓
✓
✓
✓
✓
–
T4 (B4204T19)
man/aut
✓
✓
✓
✓
✓
✓
–
T5/Bi-Fuel (B4204T11)
aut
✓
✓
✓
✓
✓
✓
–
T5 (B4204T41)
aut
✓
✓
✓
✓
✓
✓
–
T6 (B4204T9)
aut
✓
✓
✓
✓
✓
✓
–
T6 AWD (B4204T9)
aut
✓
✓
✓
✓
✓
✓
–
Polestar (B4204T43)
aut
–
–
–
–
–
✓
✓
D2B
(D4204T8)
man
✓
–
–
–
–
–
–
D2C
(D4204T8)
man
✓
✓
✓
✓
✓
✓
–
D2B (D4204T20)
aut
✓
–
–
–
–
–
–
D2C (D4204T20)
aut
✓
✓
✓
✓
✓
✓
–
SPECIFIKATIONER
A
B
C
V60
man/
Motor
aut
235/45R17
205/60R16
215/55R16
215/50R17
7,5Jx17x55
235/40R18
235/40R19A
245/35R20
7Jx16x50
7Jx16x50
7Jx17x50
8Jx17x55
8Jx18x55
8Jx19x55
8Jx20x55
D3B (D4204T9)
man/aut
✓
–
–
–
–
–
–
D3C (D4204T9)
man/aut
✓
✓
✓
✓
✓
✓
–
D4B (D4204T14)
man/aut
✓
–
–
–
–
–
–
D4C (D4204T14)
man/aut
✓
✓
✓
✓
✓
✓
–
D4 AWD (D5244T21)
aut
–
✓
✓
✓
✓
✓
–
D5 (D4204T11)
aut
✓
✓
✓
✓
✓
✓
–
Gäller endast bil med sportchassi, R-design eller Polestar.
Gäller endast variant lågemission.
Gäller inte variant lågemission.
Relaterad information
•
•
Däck – dimensioner (s. 327)
Hjul- och fälgdimensioner (s. 327)
431
SPECIFIKATIONER
Lastindex och hastighetsklass
Nedanstående tabell visar det lägst tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS). Uppgift om
432
motor, framhjulsdrift (FWD) eller fyrhjulsdrift
(AWD) samt typ av växellåda behövs för att läsa
tabellen. För information med avseende på
dessa uppgifter, se Typbeteckningar (s. 408).
V60
man/
Motor
aut
Lägst tillåtna lastindex (LI)A
Lägst tillåtna hastighetsklass (SS)B
T2
B4154T5
aut
93
H
T3
B4154T4
aut
93
H
T3
B4204T37
man
92
V
T4
B4204T19
man
92
HC
aut
93
HC
T5/Bi-Fuel
B4204T11
aut
93
HC
T5
B4204T41
aut
93
HC
T6
B4204T9
aut
93
HC
T6 AWD
B4204T9
aut
95
HD
Polestar
B4204T43
aut
95
W
D2
D4204T8
man
92
H
D2
D4204T20
aut
93
H
D3E
D4204T9
man
92
H
aut
93
H
SPECIFIKATIONER
V60
man/
Motor
aut
Lägst tillåtna lastindex (LI)A
Lägst tillåtna hastighetsklass (SS)B
man
92
HC
D3F
A
B
C
D
E
F
D4204T9
aut
93
H
man
92
H
aut
93
H
man
92
HC
aut
93
HC
D4E
D4204T14
D4F
D4204T14
D4 AWD
D5244T21
aut
94
HC
D5
D4204T11
aut
93
HC
Däckets lastindex ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.
Däckets hastighetsklass ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.
Bilar utan toppfartspärr 210 km/h (130 mph) kräver lägst hastighetsklass V.
Bilar utan toppfartspärr 210 km/h (130 mph) kräver lägst hastighetsklass W.
Gäller endast variant lågemission.
Gäller inte variant lågemission.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Hjul och däck – godkända dimensioner
(s. 430)
Däck – godkända däcktryck (s. 434)
Däck – dimensioner (s. 327)
Hjul- och fälgdimensioner (s. 327)
Däck – lastindex (s. 328)
Däck – hastighetsklasser (s. 328)
433
SPECIFIKATIONER
Däck – godkända däcktryck
Godkända däcktryck för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
V60
OBS
Alla motorer, däck eller kombinationer av
dessa förekommer inte alltid på alla marknader.
Däckstorlek
Motor
(km/h)
Last, 1-3 personer
Max. last
ECO-tryckA
Fram
Bak
Fram
Bak
Fram/bak
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
230
230
260
260
260
160+D
260
240
280
260
–
215/55 R 16
0 – 160C
230
230
260
260
260
T5/Bi-Fuel (B4204T11)
235/45 R 17
160+D
260
240
280
260
–
0 – 160C
240
240
260
260
260
160+D
280
240
300
260
–
T2 (B4154T5)
T3 (B4154T4)
T3 (B4204T37)
T4 (B4204T19)
D2 (D4204T8)
D2 (D4204T20)
D3 (D4204T9)
205/60 R 16
0–
160C
215/55 R 16
215/50 R 17
235/45 R 17
235/40 R 18
235/40 R 19
T5 (B4204T41)
205/60 R 16
D4 (D4204T14)
215/50 R 17
D4 AWD (D5244T21)
235/40 R 18
235/40 R 19
434
Hastighet
SPECIFIKATIONER
V60
Däckstorlek
Motor
(km/h)
215/55 R 16
T6 (B4204T9)
T6 AWD (B4204T9)
D5 (D4204T11)
Hastighet
0–
160C
Last, 1-3 personer
Max. last
ECO-tryckA
Fram
Bak
Fram
Bak
Fram/bak
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
230
230
260
260
260
235/45 R 17
160+D
280
240
300
260
–
205/60 R 16
0 – 160C
240
240
260
260
260
160+D
300
240
320
280
–
215/50 R 17
235/40 R 18
235/40 R 19
}}
435
SPECIFIKATIONER
||
V60
Däckstorlek
Hastighet
Motor
(km/h)
235/40 R 19
Polestar (B4204T43)
245/35 R 20
Temporary Spare Tyre
A
B
C
D
E
19-tums hjul får aldrig användas på bilar som
inte är utrustade med tillvalen R-design,
Sportchassi eller Polestar. Användandet av
19-tums hjul på bilar med standardchassi
medför en säkerhetsrisk, risk för vagnskador
och försämrar bilens köregenskaper.
Relaterad information
436
•
Hjul och däck – godkända dimensioner
(s. 430)
•
•
Däck – dimensioner (s. 327)
Däck - lufttryck (s. 326)
•
Max. last
ECO-tryckA
Fram
Bak
Fram
Bak
Fram/bak
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
240
240
260
260
260
160+D
300
240
320
280
–
0 – 160C
250
250
260
260
260
160+D
270
270
290
290
–
max 80E
420
420
420
420
–
0–
160C
Bränsleekonomisk körning.
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal:1 bar = 100 kPa.
0 – 100 mph
100+ mph
max 50 mph
VARNING
Last, 1-3 personer
Typbeteckningar (s. 408)
INDEX
INDEX
Anpassning av strålkastarljus
A
ACC – Adaptiv farthållare
200
Adaptiv farthållare
beredskapsläge
felsökning
funktion
hantera hastighet
köra om
radarsensor
skifta farthållarfunktionalitet
ställa in tidsintervall
stänga av
tillfällig deaktivering
översikt
200
205
210
201
203
206
213
209
205
207
205
202
AIRBAG
34
Aktiva kurvljus
95
Aktiva xenonstrålkastare
95
Aktiv parkeringshjälp
begränsningar
funktion
handhavande
symboler och meddelanden
262
266
263
264
267
Allergi- och astmaframkallande substanser
126
All Wheel Drive (fyrhjulsdrift)
281
Anpassning av köregenskaper
186
Anpassning av ljusbild
96
Antisladdfunktion
Antislir
Automatiskt helljus
96
186
186
93
Automatisk återlåsning
174
Automattvätt
401
Automatväxellåda
bogsering och bärgning
manuella växellägen (Geartronic)
släpvagn
277
318
278
312
AWD, fyrhjulsdrift
281
avgaser, giftiga, sugas in
301
Avståndsvarning
begränsningar
symboler och meddelanden
196
197
199
Avstängning av motor
271
B
Backspeglar
elektriskt infällbara
eluppvärmning
inre
kompass
yttre
105
105
106
107
104
Backväxelspärr
276
Baklampor
placering
376
Baklucka
låsning/upplåsning
176
Bakruta
eluppvärmning
105
Baksäte
eluppvärmning
130
Barn
barnstol och krockkudde
barnstol och sidokrockkudde
barnsäkerhetsspärr
placering i bilen
säkerhet
49
38
43
49
43
Barnskydd
integrerad barnstol
ISOFIX fästsystem för barnstolar
rekommenderade
storleksklasser för barnskydd med ISOFIX fästsystem
typer
övre fästpunkter för barnstolar
53
55
57
Barnstol
nedfällning
sittställning
uppfällning
52
50
51
Barnsäkerhetsspärr
43
50
53
44
179
437
INDEX
Batteri
fjärrnyckel/PCC
start
starthjälp
stöd
symboler på batteriet
underhåll
varningssymboler
Belysning
aktiva kurvljus
aktiva xenonstrålkastare
automatiskt helljus
belysningsautomatik, kupé
dimljus bak
displaybelysning
glödlampor, specifikationer
hel-/halvljus
i kupé
instrumentbelysning
kurvtagningsljus
ledbelysning
ljushöjdsreglering
positionsljus
reglage
reglagebelysning
trygghetsbelysning
tunneldetektering
varselljus
Belysning, lampbyte
blinkers, fram
438
168
381
274
386
383
381
383
95
95
93
99
96
89
378
92
98
89
95
100
90
90
88, 98
89
100, 162
92
91
370
375
halvljus (bilar med halogenstrålkastare)
helljus (bilar med aktiva xenonstrålkastare)
helljus (bilar med halogenstrålkastare)
lamphållare bak
lastutrymme
makeup-spegel
nummerskyltsbelysning
Bensinkvalitet
373
375
374
376
377
377
377
305
Bi-Fuel
introduktion
omkopplare
24
309
Bilklädsel
404
Bilnyckelminne
159
Biltvätt
401
Bilvård
läderklädsel
401
405
Blinkers
BLIS
98
234, 235
Blockerat låsläge
deaktivering
tillfällig deaktivering
178
178
178
Bogsering
bogseringsögla
318
319
Bogserögla
319
Boka service och reparation
358
Bromsar
bromsljus
bromssystem
handbroms
låsningsfria bromsar, ABS
nödbromsförstärkning, EBA
påfyllning av bromsvätska
symboler i kombiinstrument
Bromsljus
Broms- och kopplingsvätska
Bromsvätska
kvalitet och volym
293, 294
97
293, 294
296
294
295
369
293
97
368
422
Bränsle
bränsleekonomi
bränslefilter
bränsleförbrukning
identifierare
304, 305, 306
326
307
426
305, 306
Bränsledriven värmare
tidur
139
Bränsletank
volym
423
Bältesförsträckare
31
Bältespåminnare
31
Bärgning
320
Bärkassehållare
152
INDEX
City Safety
218
Dragkrok
avtagbar, borttagning
avtagbar, fastsättning
Clean Zone Interior Package (CZIP)
126
Dragkrok, se Draganordning
313
CO2-utsläpp
426
Corner Traction Control
186
Dragkrok - löstagbar
fastsättning/borttagning
315, 316
CTA – Cross Traffic Alert
236
Dragvikt och kultryck
413
CZIP (Clear Zone Interior Package)
126
Driver Alert Control
handhavande
243
244
Driver Alert System
242
C
D
Defroster
133
Dekaler
placering av
408
Detektering av cyklist
226
Diesel
bränslestopp
306
306
Dieselpartikelfilter
307
Däck
dimensioner
däcktrycksövervakning
däcktätning
mönsterdjup
rotationsriktning
skötsel
slitagevarnare
specifikationer
tryck
vinterdäck
316
315
430
337, 339, 341
350
329
325
324
325
430, 432, 434
326, 434
329
Dimljus
bak
96
Däckdimension
327
Displaybelysning
89
Däcktrycksdekal
326
Domkraft
335
Draganordning
specifikationer
313
314
Däcktrycksövervakning
aktivera
deaktivera
justera
lågt däcktryck
337, 339, 341
341
341
340
342
punkteringskörbara däck (SST)
rekommendationer
Däckövervakning
343
342
337
E
ECC, elektronisk klimatanläggning
129
Eco Cruise
291
Eco guide
70
ECO-läge
291
ECO-tryck
434
Effekt
415
Ekonomisk körning
310
Elektrisk parkeringsbroms
låg batterispänning
296
Elektriskt infällbara backspeglar
105
Elektronisk klimatanläggning – ECC
129
Elektronisk startspärr
161
Elmanövrerad stol
83
Elmanövrerad taklucka
108
Elsystem
388
Eluppvärmning
backspeglar
bakruta
ratt
105
105
88
439
INDEX
säten
vindruta
130
105
Eluttag
lastutrymme
149
152
ERS – Fjärrstart
271
Etanolhalt
max 10 volymprocent
Etiketter
placering av
Extravärmare
bränsledriven
elektrisk
305
408
143
143, 144
F
Fartbegränsare
avstängning
komma igång
larm överskriden hastighet
tillfällig deaktivering
Farthållare
hantera hastighet
stänga av
tillfällig deaktivering
återuppta inställd hastighet
440
190
192
190, 191
192
191
193
194
196
194
195
Felmeddelanden
Adaptiv farthållare
Driver Alert Control
Lane Departure Warning
LKA
se Meddelanden och symboler
211
245
249
254
211, 297
FSC, miljömärkning
24
Fyrhjulsdrift, AWD
281
Fälg, dimensioner
327
Fälgar
rengöring
Färdbroms
402
293, 294
Felmeddelanden i BLIS
238
Felsökning
Adaptiv farthållare
210
Färdstatistik
Felsökning för kamerasensor
221
Färgkod, lack
406
Fickparkeringshjälp – PAP
262
Fjärrmanövrerad startspärr
161
Fönsterhissar
återställning
103
104
Fönster och backspeglar
403
Förbandslåda
336
Första hjälpen
336
Förvaringsplats
handskfack
tunnelkonsol
148
148
Förvaringsplatser i kupén
146
Fjärrnyckel
batteribyte
funktioner
förlust
löstagbart nyckelblad
räckvidd
Färddator
158, 159, 160
168
162
158
165, 166
163, 169
Fjärrnyckelsystem, typgodkännande
183
Fjärrstart – ERS
271
Fläckar
404
Fläkt
ECC
131
Fordonsgas
75, 359
Fordonsgastank (CNG)
volym
423
Fotgängarskydd
224
114, 116, 119, 122
122
G
Gastank
volym
423
Geartronic
278
Genomlastningslucka
151
INDEX
Genomvädringsfunktion
Glas
laminerat/förstärkt
Glödlampor, specifikationer
GSI – Växelväljarhjälp
124, 176
24
378
277
Hjul och däck
godkända dimensioner
lastindex och hastighetsklass
430
432
Hjulskruvar
låsbara
329
329
Hög motortemperatur
300
Högtrycksspolning av strålkastare
102
126
Internetansluten bil
boka service och reparation
358
Intervalltorkning
101
K
H
Halka
Interior Air Quality System (IAQS)
luftrening
302
Halt väglag
302
Handbroms
296
Handskfack
låsning
148
176
Hastighetsklasser, däck
328
HDC
282
Hel-/halvljus
92
Helljus, automatisk aktivering
93
IAQS – Interior Air Quality System
126
Katalysator
bärgning
Iläggsmattor
148
Keyless Drive
Imma
behandling av rutorna
kondens i strålkastare
Informationsdisplay
Informationsknapp, PCC
Hill Descent Control
282
Inre backspegel
automatisk avbländning
Hill Start Assist
281
Instrumentbelysning
Hjul
ditsättning
losstagning
snökedjor
333
330
329
Hjulbyte
330
Kamerasensor
I
Instrument och reglage
124
401
66, 67
163, 164
106
106
89
60, 63
Instrumentöversikt
högerstyrd bil
vänsterstyrd bil
63
60
Inställning av ratt
87
Insynsskydd
155
220, 231
309
319
169, 170, 171, 172, 173, 270
Keyless - låsning
171
Keyless - upplåsning
171
Klimat
allmänt
autoreglering
faktisk temperatur
personliga inställningar
sensorer
temperaturreglering
124
131
124
127
125
132
Klimatanläggning
reparation
370
Klocka, inställning
Klämskydd, taklucka
Knappsats i ratten
75
110
87
441
INDEX
Kollision
Kollisionsvarnare
allmäna begränsningar
detektering av fotgängare
funktion
handhavande
radarsensor
Kollisionsvarnare med Auto-broms
230
227
225
228
213, 218
224
Kollisionsvarning
224, 225
Kombiinstrument
66, 67
Kompass
kalibrering
107
107
Kondens i strålkastare
401
Kontroll av motoroljenivå
365
Kontrollsymboler
67, 69, 71
Krock, se Kollision
41
Krockgardin
39
Krockkudde
aktivering/deaktivering, PACOS
förarsida
passagerarsida
Krockkuddesystem
varningssymbol
442
41
36
34
34, 36
33
32
Kulörkod, lack
406
Kupébelysning
automatik
98
99
Kupéfilter
125
Kupévärmare
137
Kurvtagningsljus
95
Kylsystem
överhettning
300
300
Kylvätska
volym och kvalitet
420
Kylvätska, kontroll och påfyllning
367
Köassistans
207
Köldmedium
370
Körfältsassistans
handhavande
Körfältsassistans – LKA
247, 248, 252, 253
250, 251
Körläge ECO
291
Körning
kylsystem
med öppen baklucka
302
300
301
Körning med släpvagn
dragvikt
kultryck
Körriktningsvisare
Körsträcka
311
413
413
98
114
L
Lack
kulörkod
lackskador och bättring
Laminerat glas
Lampor
Lane Departure Warning (LDW)
Larm
automatisk återaktivering
fjärrnyckel ur funktion
kontroll av larm
larmindikator
larmsignaler
reducerad larmnivå
406
405
24
370
246, 247
180, 181, 182
181
182
164
181
182
182
Lasersensor
221
Lastgaller
154
Lastindex
328
Lastning
allmänt
lastutrymme
lång last
taklast
150
150
151
151
Lastutrymme
belysning
fästpunkter
insynsskydd
skyddsnät
99
152
155
153
INDEX
Ledbelysning
100
Ljusbild, anpassning
96
Ljushöjdsreglering av strålkastare
90
Ljusindikeringar, PCC
Ljusreglage
LKA – Körfältsassistans
164
88
250, 251
Luftdistribution
tabell
återcirkulation
127
135
134
Luftkonditionering
132
Luftkonditionering, vätska
volym och kvalitet
424
Luftkvalitetssystem IAQS
126
Luftrening
kupé
material
125, 126
126
Lyftning av bilen
360
Låg oljenivå
365
Lås
låsning
manuell låsning
upplåsning
173
174
173, 175
Låsbara hjulskruvar
329
Låsindikator
160
Låsindikering
160
Låsning/upplåsning
baklucka
handskfack
insidan
176
176
175
Läderklädsel, tvättråd
405
Löstagbar dragkrok
förvaring
313
M
Makeup-spegel
belysning
149
99
Manuella växellägen (Geartronic)
278
Manuell växellåda
bogsering och bärgning
GSI – Växelväljarhjälp
släpvagn
276
318
277
312
Max taklast
412
Meddelandehantering
113
Meddelanden i BLIS
238
Meddelanden i informationsdisplay
112
Meddelanden och symboler
Adaptiv farthållare
Driver Alert Control
Kollisionsvarnare med autobroms
Lane Departure Warning
211
245
LKA
Motor- och kupévärmare
Menyhantering
kombiinstrument
menyöversikt
254
141
110
111
Miljömärkning, FSC, ägarmanual
24
Minnesfunktion i stol
84
Motor
Start/Stop
starta
stänga av
överhettning
283
270
271
300
Motorbroms, automatisk
282
Motorbromskontroll
186
Motorhuv, öppning
362
Motor- och kupévärmare
direktavstängning
direktstart
meddelanden
tidur
139
138
141
139
Motorolja
filter
kvalitet och volym
ogynnsamma körförhållanden
Motorolja, påfyllning
364, 417
364
418
417
365
223, 232
249
443
INDEX
Motorrum
broms- och kopplingsvätska
kontroll
kylvätska
motorolja
styrservoolja
översikt
368
363
367
364
369
362
Nyckellägen
Nödutrustning
förbandslåda
varningstriangel
80
PCC – Personal Car Communicator
funktioner
räckvidd
Personal Car Communicator
336
334
Pisksnärtsskador, WHIPS
Polering
162
164, 169
164
39
403
415
Positionsljus
90
Motorvärmare
137
Power guide
70
MY CAR
113
Mått
411
Motorspecifikationer
Mätare
bränslemätare
hastighetsmätare
varvtalsmätare
Mätsticka, elektronisk
Mönsterdjup
66, 67
66, 67
66, 67
365, 366
329
N
Nackskydd
mittplats bak
nedfällning
444
Nyckelfri start (Keyless Drive)
169, 170,
171, 172, 173, 270
85
85, 86
Nollställning trippmätare
117, 120
Nyckel
158, 160
Nyckelblad
165, 166
O
Olja, se även Motorolja
Provisorisk däcktätning
efterkontroll
pumpning av däck
utförande
350
354
355
352
36
Provisorisk däcktätningssats
placering
översikt
350
351
87
Punktering
350
Punkteringskörbara däck
343
417, 418
P
PACOS
Paddel på ratten
Panikfunktion
162
PAP – Aktiv parkeringshjälp
262
Parkeringsbroms
296
Parkeringshjälp
bakåt
felindikering
funktion
sensorer för parkeringshjälp
Parkeringshjälpkamera
inställningar
255, 257
256
258
255
258
259
261
Q
Queue Assist
207
INDEX
R
Radarsensor
begränsningar
201
213
Ratt
eluppvärmning
knappsats
paddel
rattinställning
87
88
87
87
87
Ryggstöd
baksäte, fällning
framsäte, fällning
83
85
83
Spin control
186
Spolare
bakruta
spolarvätska, påfyllning
vindruta
102
381
101
S
Spolarvätska
381
Sekretesslåsning
166
Self Supporting run flat Tires (SST)
343
Stabilitet- och dragkraftssystem
handhavande
Rattlås
271
Sensus
Rattmotstånd, hastighetsberoende
186
Serviceläge
379
Regenerering
307
Serviceprogram
358
Reglagebelysning
89
79
Sidokrockkudde, SIPS
38
Regnsensor
101
Signalhorn
87
Rekommendationer vid körning
302
SIPS-bag
38
Rekommenderade barnskydd
tabell
44
Rengöring
automattvätt
biltvätt
fälgar
klädsel
säkerhetsbälten
401
401
402
404
405
Reservhjul
montering
330
333
Rostskydd
Rotationsriktning
Stabilitets- och dragkraftssystem
187
186, 188
Stabilitetssystem
186
Start/Stop
funktion och handhavande
motorn stoppar inte
283
284
285
Skyddsgaller
154
Startbatteri
byte
överbelastning
Slitagevarnare
325
Starthjälp
274
Startspärr
161
Stenskott och repor
405
Släpfordon
självsvängning
Släpfordonsstabilisator
317
187, 317
Stol, se Säten
Strålkastare
Släpvagn
kabel
körning med släpvagn
311
311
311
Solskärm, taklucka
110
Strålkastarljus
anpassning
höjdreglering
404
Sotfilter
307
Styrkraftsnivå, se Rattmotstånd
325
SOTFILTER FULLT
307
274, 301, 381
384
301
82
372
96
90
186
445
INDEX
Styrservoolja
kvalitet
nivåkontroll
422
369
Ställa in tidsavstånd
197
Stämningsljus
Stödbatteri
Support
Svängningsdämpare
Symboler
kontrollsymboler
varningssymboler
Symboler och meddelanden
Adaptiv farthållare
Driver Alert Control
Kollisionsvarnare med autobroms
Lane Departure Warning
LKA
446
99
386
15
313
67, 69, 71
67, 69
211
245
223, 232
249
254
Säkerhetsbälte
baksäte
bältesförsträckare
bältespåminnare
graviditet
lossa
ta på
28
31
31
31
30
30
29
Säkerhetsläge
förflyttning
startförsök
41
43
42
Säkerhetsspärr
barn
43
Säkringar
allmänt
byte
i lastutrymme
i motorrum
i motorrummets kallzon
i styrenhet under handskfack
under handskfack
388
388
397
390
399
395
393
Säkringscentral
389
Säten
elmanövrerade
eluppvärmning
fällning av ryggstöd bak
fällning av ryggstöd fram
nackskydd bak
82
83
130
85
83
85
T
Taklast, max vikt
412
Taklucka
klämskydd
solskärm
ventilationsläge
öppning och stängning
110
110
109
108
Tankning
CNG
påfyllning
tanklock
tanklucka
tanklucka, manuell öppning
308
303, 308
303, 308
303
303
Temperatur
faktisk temperatur
124
Temperaturreglering
132
Tillval/tillbehör
16
Tjänstevikt
412
TM – Tyre Monitor
337
Torkarblad
byte
byte bakruta
rengöring
serviceläge
379
379
380
380
379
Torkarblad, uppvärmda
102
Torkare och spolning
100
Totalvikt
TPMS – Tyre Pressure Monitoring
412
337,
339, 341
Traction control
186
Trafikskyltsinformation
begränsningar
handhavande
238
242
240
Transmission
276
INDEX
Transmissionsolja
volym och kvalitet
Transponder
Trippmätare
421
Trygghetsbelysning
100, 162
TSA – släpfordonsstabilisator
187, 317
Tuta
Typbeteckningar
Typgodkännande
däcktrycksövervakning
fjärrnyckelsystem
radarsystem
426
92
148
149
87
408
U
Underhåll
rostskydd
404
Upplåsning
från insidan
från utsidan
175
173
Upplåsning med nyckelblad
172
Uppvärmda torkarblad
102
228
67, 69, 73
Varningstriangel
W
WHIPS
barnstol/barnkudde
pisksnärtskydd
sittställning
Varningsblinkers
Varningslampa
adaptiv farthållare
kollisionsvarnare
stabilitets- och dragkraftssystem
Varningslampor
bältespåminnare
fel i bromssystemet
generatorn laddar inte
krockkuddar-SRS
lågt oljetryck
parkeringsbroms åtdragen
varning
334
Varselljus
91
Vattenavvisande ytskikt, rengöring
39
39
40
V
Vadning
344
183
215
Varningsljud
kollisionsvarnare
Varningssymboler
75, 114
117, 120
Tunnelkonsol
12 V-uttag
280
Utsläpp av koldioxid
20
Trippmätare nollställning
Tunneldetektering
Urkoppling av växelväljarspärr
300
97
201
228
186
31, 73
73
73
73
73
73
73
403
Vatten- och smutsavvisande ytskikt
403
Vaxning
403
Ventilation
127
Verktyg
335
Vikter
tjänstevikt
412
Vindruta
eluppvärmning
105, 133
Vindrutespolning
101
Vindrutetorkare
regnsensor
100
101
Vinterdäck
329
Vinterhjul
329
Vinterkörning
302
Volvo ID
20
Volvo Sensus
79
Värmereflekterande vindruta
20
Vätskor, volymuppgifter
381, 420, 421,
422, 423, 424
447
INDEX
Vätskor och oljor
420, 421, 422, 424
Växellåda
automat
manuell
276
277
276
Växelväljarspärr
280
Växelväljarspärr, mekanisk urkoppling
280
Växlingsindikator
277
Y
Yttermått
Yttertemperaturmätare
Yttre backspeglar
automatisk avbländning
återställning
411
74
104
105
105
Å
Återställning av fönsterhissar
104
Återställning av yttre backspeglar
105
Ä
Ägarmanual, miljömärkning
448
24
Ö
Överhettning
300, 311
TP 24492 (Swedish), AT 1717, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement