Volvo V60 Twin Engine, 2019 User manual

Volvo V60 Twin Engine, 2019 User manual
ÄGARMANUAL
VÄLKOMMEN!
Vi hoppas att du kommer att få glädje av många års körning i din Volvo.
Bilen är konstruerad för din och dina passagerares säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också
konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka din trivsel med din Volvo rekommenderar vi att du läser anvisningar och underhållsinformation i denna ägarmanual. Ägarmanualen
finns även tillgänglig som mobilapp (Volvo Manual) och på Volvo Cars
supportsida (support.volvocars.com).
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INTRODUKTION
2
SÄKERHET
Så här hittar du ägarinformation
12
Allmänt om säkerhetsbälte
30
Digital ägarmanual i bil
13
Säkerhetsbälte – ta på
31
Volvo Cars supportsida
15
Säkerhetsbälte – lossa
32
Att läsa ägarmanualen
16
Säkerhetsbälte – graviditet
32
Inspelning av data
19
Bältespåminnare
33
Tillbehör och extrautrustning
20
Bältesförsträckare
33
Volvo ID
20
Säkerhet – varningssymbol
34
Miljöfilosofi
22
Krockkuddesystem
34
Ägarmanualen och miljön
24
Krockkudde på förarsida
36
Laminerat glas
24
Passagerarkrockkudde
36
Twin Engine – översikt
25
38
Twin Engine – introduktion
27
Passagerarkrockkudde – aktivering/
deaktivering*
Sidokrockkudde (SIPS)
39
Krockgardin (IC)
40
Allmänt om WHIPS (whiplash-skydd)
41
WHIPS – sittställning
42
Allmänt om säkerhetsläge
43
Säkerhetsläge – startförsök
44
Säkerhetsläge – förflyttning
44
Allmänt om barnsäkerhet
45
Barnskydd
46
Barnskydd – placering
51
Barnskydd – integrerad barnstol*
52
Integrerad barnstol* – uppfällning av
sittdyna
53
Integrerad barnstol* – nedfällning av
sittdyna
54
Barnskydd – ISOFIX
55
ISOFIX – storleksklasser
55
ISOFIX – typer av barnskydd
57
Barnskydd – övre fästpunkter
59
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Instrument och reglage, vänsterstyrd
bil – översikt
62
Varselljus
92
MY CAR
113
Tunneldetektering*
93
Färddator
Instrument och reglage, högerstyrd
bil – översikt
65
114
Hel-/halvljus
93
Färddator – digitalt kombiinstrument
116
68
Automatiskt helljus*
94
Färddator – färdstatistik*
119
Kombiinstrument, digitalt – översikt
69
Aktiva xenonstrålkastare*
96
Eco guide & Hybrid guide
73
Strålkastare – anpassning av ljusbild
97
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd
74
Dimljus bak
97
Bromsljus
Kombiinstrument – varningssymbolernas innebörd
98
75
Varningsblinkers
98
Yttertemperaturmätare
77
Blinkers
99
Trippmätare
77
Klocka
78
Kombiinstrument – licensavtal
78
Symboler i display
79
Volvo Sensus
81
Nyckellägen
82
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer
83
Säten fram
84
Säten fram – elmanövrerade*
85
Säten bak
86
Ratt
88
Eluppvärmning* av ratten
89
Ljusreglage
90
Positionsljus
92
Kombiinstrument
Kupébelysning
100
Ledbelysning
101
Trygghetsbelysning
101
Torkare och spolare
102
Fönsterhissar
104
Backspeglar – yttre
106
Rutor och backspeglar – eluppvärmning
107
Backspegel – inre
107
Kompass*
108
Taklucka*
109
Menyhantering – kombiinstrument
111
Menyöversikt – kombiinstrument
112
Meddelanden
112
Meddelanden – hantering
113
3
KLIMAT
4
LASTNING OCH FÖRVARING
Allmänt om klimat
122
Förkonditionering – direktstart
137
Förvaringsplatser
146
Faktisk temperatur
123
Förkonditionering – direktavstängning
138
Tunnelkonsol
148
Sensorer – klimat
123
Förkonditionering – tidur
138
Handskfack
148
Luftkvalitet
123
Tidur – inställning
139
Iläggsmattor*
148
Luftkvalitet – kupéfilter
124
Tidur – starta
139
Makeup-spegel
149
Luftkvalitet – Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
124
Tidur – stänga av
140
Tunnelkonsol – 12 V-uttag
149
Luftkvalitet – IAQS*
124
Förkonditionering – meddelanden
141
Lastning
150
Luftkvalitet – material
Allmänt om värmare
125
143
Lastning – lång last
151
Menyinställningar – klimat
Eldriven värmare
125
143
Taklast
151
Luftdistribution i kupé
Bränsledriven värmare
125
143
Lastsäkringsöglor
152
Elektronisk klimatanläggning – ECC
128
Bränsledriven värmare – autoläge/
deaktivering
144
12 V eluttag – lastutrymme*
152
Eluppvärmda framsäten*
129
Skyddsnät*
153
Eluppvärmt baksäte*
129
Skyddsgaller*
154
Fläkt
130
Insynsskydd*
155
Autoreglering
130
Temperaturreglering i kupé
131
Luftkonditionering
131
Avfuktning och avfrostning av vindruta
132
Luftdistribution – återcirkulation
132
Luftdistribution – tabell
133
Allmänt om förkonditionering
135
Förkonditionering – parkering inne
136
Förkonditionering – parkering ute
136
LÅS OCH LARM
FÖRARSTÖD
Fjärrnyckel
158
Keyless Drive* – upplåsning
171
Justerbart rattmotstånd*
186
Fjärrnyckel – förlust
158
172
159
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
allmänt
186
Fjärrnyckel – personalisering*
Keyless Drive* – upplåsning med
nyckelblad
Låsning/upplåsning – indikering
160
Keyless Drive* – låsinställningar
172
187
Keyless Drive* – antennplacering
173
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
handhavande
Låsning/upplåsning – utifrån
173
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
symboler och meddelanden
188
Manuell låsning av dörr
174
Fartbegränsare
190
Låsning/upplåsning – inifrån
175
Fartbegränsare – komma igång
190
Låsindikator
160
Elektronisk startspärr
161
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem*
161
Fjärrnyckel – funktioner
162
Genomvädringsfunktion
176
Fartbegränsare – ändra hastighet
Fjärrnyckel – räckvidd
191
163
Låsning/upplåsning – handskfack
176
191
Fjärrnyckel med PCC* – unika funktioner
163
Låsning/upplåsning – baklucka
176
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering och beredskapsläge
Fjärrnyckel med PCC* – räckvidd
164
Blockerat låsläge*
178
192
Löstagbart nyckelblad
165
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
179
Fartbegränsare – larm överskriden
hastighet
Löstagbart nyckelblad – losstagning/
fastsättning
165
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering*
179
Fartbegränsare – avstängning
192
Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr
166
Larm*
Sekretesslåsning*
166
Larmindikator*
Fjärrnyckel – byte av batteri
168
Larm* – automatisk återaktivering
181
Keyless Drive*
169
Larm* – fjärrnyckeln ur funktion
182
Keyless Drive* – fjärrnyckelns räckvidd
169
Larmsignaler*
182
Keyless Drive* – säker hantering av
fjärrnyckeln
170
Reducerad larmnivå*
182
Keyless Drive* – störningar i fjärrnyckelns funktion
170
Typgodkännande – fjärrnyckelsystem
183
Keyless Drive* – låsning
171
Farthållare*
193
180
Farthållare* – hantera hastighet
194
181
Farthållare* – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge
194
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
195
Farthållare* – stänga av
195
Avståndsvarning*
196
Avståndsvarning* – begränsningar
197
Avståndsvarning* – symboler och
meddelanden
198
Adaptiv farthållare – ACC*
199
Adaptiv farthållare* – funktion
200
5
6
Adaptiv farthållare* – översikt
201
Adaptiv farthållare* – hantera hastighet
202
Adaptiv farthållare* – ställa in tidsavstånd
204
Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering och beredskapsläge
204
Adaptiv farthållare* – köra om annat
fordon
205
Adaptiv farthållare* – stänga av
206
Adaptiv farthållare* – köassistans
206
Adaptiv farthållare* – felsökning och
åtgärd
208
Adaptiv farthållare* – symboler och
meddelanden
209
Radarsensor
211
Radarsensor – begränsningar
211
Typgodkännande – radarsystem
213
City Safety™
216
City Safety™ – funktion
216
City Safety™ – handhavande
217
City Safety™ – begränsningar
218
Kollisionsvarnare* – detektering av
fotgängare
225
Körfältsassistans (LDW) – begränsningar
246
Kollisionsvarnare* – handhavande
226
Körfältsassistans (LDW) – symboler
och meddelanden
247
Kollisionsvarnare* – begränsningar
228
Parkeringshjälp*
248
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar
229
Parkeringshjälp* – funktion
248
Kollisionsvarnare* – symboler och
meddelanden
230
Parkeringshjälp* – bakåt
249
Parkeringshjälp* – framåt
250
Parkeringshjälp* – felindikering
251
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
251
Parkeringshjälpkamera*
252
Parkeringshjälpkamera – inställningar
254
Parkeringshjälpkamera – begränsningar
255
BLIS*
BLIS* – handhavande
232
233
CTA*
234
BLIS – symboler och meddelanden
236
Trafikskyltsinformation (RSI)*
236
Trafikskyltsinformation (RSI)* –
handhavande
238
Trafikskyltsinformation (RSI)* –
begränsningar
240
Driver Alert System*
240
Driver Alert Control (DAC)*
241
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande
242
City Safety™ – lasersensorn
219
City Safety™ – symboler och meddelanden
Driver Alert Control (DAC)* – symboler och meddelanden
243
221
Körfältsassistans (LDW)*
Kollisionsvarnare*
244
222
Körfältsassistans (LDW) – funktion
Kollisionsvarnare* – funktion
244
223
Körfältsassistans (LDW) – handhavande
245
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
224
START OCH KÖRNING
Start av motor
258
Överbelastning – startbatteri
283
Avstängning av motor
259
Inför en lång resa
283
Rattlås
259
Vinterkörning
283
Starthjälp med annat batteri
260
Räckvidd vid eldrift
284
Drivsystem
261
Tanklucka – Öppna/stänga
285
Drivsystem – körlägen
262
Tanklucka – manuell öppning
285
Energiflöde
264
Påfyllning av bränsle
286
Drivsystem – symboler och meddelanden
265
Bränsle – hantering
286
Växellådor
267
Bränsle – diesel
287
Växlingsindikator*
267
Dieselpartikelfilter (DPF)
289
Automatisk växellåda – Geartronic
268
Katalysatorer
290
Växelväljarspärr
270
Laddning av hybridbatteri
290
Starthjälp i backe (HSA)*
271
Laddström
291
Fyrhjulsdrift – AWD
271
Laddning av hybridbatteri – förberedelser
293
272
Laddkabel med kontrollenhet
294
Färdbroms – låsningsfria bromsar
275
296
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers
275
Laddkabel med kontrollenhet – statusmeddelanden
275
Laddkabel med kontrollenhet – temperaturövervakning
298
Färdbroms – nödbromsförstärkning
Parkeringsbroms
276
Laddkabel med kontrollenhet – jordfelsbrytare
298
Ekonomisk körning
280
Laddning av hybridbatteri – start
298
Vadning
281
Laddning av hybridbatteri – avslut
300
Överhettning
282
301
Körning med öppen bak-/bagagelucka
282
Långtidsförvaring av fordon med
hybridbatteri
Körning med släpvagn*
302
Färdbroms
Körning med släpvagn* – automatisk
växellåda
303
Draganordning/Dragkrok*
303
Löstagbar dragkrok* – förvaring
304
Löstagbar dragkrok* – specifikationer
304
Löstagbar dragkrok* – fastsättning/
borttagning
305
Släpfordonsstabilisator – TSA
307
Bogsering
309
Bogserögla
309
Bärgning
310
7
HJUL OCH DÄCK
8
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Däck – skötsel
312
Däck – rotationsriktning
313
Däck – slitagevarnare
313
Däck - lufttryck
314
Hjul- och fälgdimensioner
314
Däck – dimensioner
315
Däcktrycksövervakning (TPMS)* –
rekommendationer
327
Däcktrycksövervakning (TPMS)* –
åtgärda lågt däcktryck
328
Däcktrycksövervakning (TPMS)* –
punkteringskörbara däck*
328
Typgodkännande - däcktrycksövervakning (TPMS)*
330
Provisorisk däcktätning
336
Provisorisk däcktätningssats – placering
336
Provisorisk däcktätningssats – översikt
337
Provisorisk däcktätning – handhavande
338
Provisorisk däcktätning – efterkontroll
340
Provisorisk däcktätningssats –
pumpning av däck
341
Volvos serviceprogram
344
Boka service och reparation*
344
Lyftning av bilen
346
Motorhuv – öppna och stänga
348
Motorrum – översikt
348
Motorrum – kontroll
349
Motorolja – allmänt
350
Motorolja – kontroll och påfyllning
351
Kylvätska – nivå
352
Broms- och kopplingsvätska – nivå
353
Styrservoolja – nivå
354
Klimatanläggning – felsökning och
reparation
354
Lampbyte – allmänt
355
Lampbyte – strålkastare
356
357
Däck – lastindex
315
Däck – hastighetsklasser
316
Hjulskruvar
316
Vinterdäck
317
Byte av hjul – losstagning hjul
317
Byte av hjul – montering
320
Varningstriangel
321
Verktyg
322
Domkraft*
323
Förbandslåda*
324
Lampbyte – täcklock till hel-/halvljuslampor
Däcktrycksövervakning*
324
Lampbyte – halvljus
358
Däcktrycksövervakning (TPMS)* –
allmänt
324
Lampbyte – helljus
358
Däcktrycksövervakning (TPMS)* –
justera (omkalibrering)
325
Lampbyte – extra helljus
359
Lampbyte – blinkers fram
360
Lampbyte – ljus bak
360
Lampbyte – placering av lampor bak
361
Lampbyte – nummerskyltsbelysning
361
Lampbyte – belysning i lastutrymme
362
Däcktrycksövervakning (TPMS)* –
däckstatus
326
Däcktrycksövervakning (TPMS)* –
aktivera/deaktivera
327
SPECIFIKATIONER
INDEX
Lampbyte – belysning i makeup-spegel
362
Typbeteckningar
392
Lampor – specifikationer
363
Mått
395
Torkarblad
363
Vikter
396
Spolarvätska – påfyllning
365
Dragvikt och kultryck
397
Startbatteri – allmänt
366
Motorspecifikationer
398
Batteri – symboler
367
Motorspecifikationer – Elektrisk drivmotor 399
Startbatteri – byte
368
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden 399
Hybridbatteri
369
Motorolja – kvalitet och volym
401
Elsystem
370
Kylvätska – kvalitet och volym
402
Säkringar – allmänt
370
Transmissionsolja – kvalitet och volym
403
Säkringar – i motorrum
372
Bromsvätska – kvalitet och volym
404
Säkringar – under handskfack
375
Styrservoolja – kvalitet
404
Säkringar – i styrenhet under handskfack
377
Bränsletank – volym
405
Säkringar – i lastutrymme
379
Specifikationer för luftkonditionering
406
Säkringar – i motorrummets kallzon
383
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
408
Biltvätt
385
Hjul och däck – godkända dimensioner
410
Polering och vaxning
387
Lastindex och hastighetsklass
411
Vatten- och smutsavvisande ytskikt
387
Däck – godkända däcktryck
412
Rostskydd
388
Hybridbatteri – specifikation
413
Rengöring av interiör
388
Lackskador
389
Index
415
9
INTRODUKTION
INTRODUKTION
Så här hittar du ägarinformation
Ägarinformation finns tillgänglig i flera olika produktformat, både digitalt och tryckt. Ägarmanualen finns i bilens bildskärm, som mobilapp och
på Volvo Cars supportsida. I handskfacket finns
en Quick Guide och ett supplement till ägarmanualen med bl.a. information om säkringar och
specifikationer. En tryckt ägarmanual är möjlig att
efterbeställa.
Bilens bildskärm1
I bilens bildskärm finns ägarmanualen tillgänglig digitalt. Tryck
på MY CAR-knappen i mittkonsolen, tryck OK/MENU och välj
Ägarmanual. Informationen är
sökbar och finns också indelad
i kategorier.
Läs mer i Digital ägarmanual i bil.
Mobilapp
I App Store eller Google Play,
sök efter ”Volvo Manual”, ladda
ner appen till din smartphone
eller surfplatta och välj bil.
I appen finns instruktionsvideor
samt möjlighet till visuell navigering med exteriöra och interiöra bilder av bilen.
Det går enkelt att navigera mellan de olika avsnitten i ägarmanualen och innehållet är sökbart. Läs
mer om Ägarmanual i mobila enheter.
Volvo Cars supportsida
Gå in på support.volvocars.com
och välj ditt land. Här hittar du
ägarmanualer dels online och
dels i PDF-format. På Volvo
Cars supportsida finns även
instruktionsvideor och ytterligare information och hjälp
rörande din Volvo och ditt bilägande. Sidan är tillgänglig för de flesta marknader. Läs mer i Volvo
Cars supportsida.
Tryckt information
I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen2 som
innehåller information om säkringar och specifikationer, samt
en sammanfattning av viktig
och praktisk information.
I tryckt format finns även en Quick Guide som
hjälper till att komma igång med de vanligast
använda funktionerna i bilen.
Beroende på vald utrustningsnivå, marknad, etc.
kan även ytterligare ägarinformation finnas i
tryckt format i bilen.
En tryckt ägarmanual och tillhörande supplement
är möjliga att efterbeställa. Kontakta en Volvoåterförsäljare för beställning. Se hur ägarmanualen är uppbyggd i Att läsa ägarmanualen.
1 För
2 För
12
marknader utan ägarmanual i bildskärmen följer istället en tryckt fullständig manual med bilen.
marknader utan ägarmanual i bildskärmen följer istället en tryckt fullständig manual med bilen.
INTRODUKTION
Byta språk i bilens bildskärm
Att byta språk i bilens bildskärm kan innebära att
viss information inte överensstämmer med nationella eller lokala lagar och bestämmelser. Byt inte
till ett språk som är svårt att förstå, det kan då blir
svårt att hitta tillbaka i strukturen i skärmen.
VIKTIGT
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett trafiksäkert sätt och att aktuella lagar och bestämmelser följs. Det är
också viktigt att bilen sköts och hanteras
enligt Volvos rekommendationer i ägarinformationen.
Digital ägarmanual i bil
• Favoriter – Snabbåtkomst för favoritmärkta
Ägarmanualen kan läsas på bildskärmen i bilen3.
Innehållet är sökbart och det är enkelt att navigera mellan olika avsnitt.
• Quick Guide – Ett urval av artiklar för van-
Öppna den digitala ägarmanualen – tryck på MY
CAR–knappen i mittkonsolen, tryck OK/MENU
och välj Ägarmanual.
För grundläggande navigering, se Hantera systemet. Nedan finns en utförligare beskrivning.
artiklar.
liga funktioner.
Välj informationssymbolen nere i höger hörn för
att få information om den digitala ägarmanualen.
OBS
Den digitala ägarmanualen är inte tillgänglig
under körning.
Sök
Om det skulle skilja mellan informationen i
bildskärmen och den tryckta informationen, är
det alltid den tryckta informationen som gäller.
Relaterad information
•
•
•
Digital ägarmanual i bil (s. 13)
Volvo Cars supportsida (s. 15)
Ägarmanualens startsida.
Att läsa ägarmanualen (s. 16)
Det finns fyra alternativ för att hitta information i
den digitala ägarmanualen:
• Sök – Sökfunktion för att hitta en artikel.
• Kategorier – Alla artiklar sorterade i kategorier.
3
Gäller vissa bilmodeller.
Söka med hjälp av teckenhjul.
Teckenlista.
Växling av inmatningsläge (se efterföljande
tabell).
}}
13
INTRODUKTION
||
Använd teckenhjulet för att skriva in ett sökord,
t.ex. "säkerhetsbälte".
1.
Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen
kan även användas.
2.
Fortsätt med nästa bokstav osv.
3.
För att växla inmatningsläget till siffror eller
specialtecken eller för att utföra sökningen,
vrid TUNE till ett av valen (se förklaring i
efterföljande tabell) i listan för växling av
inmatningsläge (2), tryck OK/MENU.
123/A
BC
Skifta mellan bokstäver och siffror
med OK/MENU.
MER
Skifta till specialtecken med OK/
MENU.
OK
Utför sökningen. Vrid TUNE för att
välja en träff, tryck OK/MENU för
att gå till artikeln.
a|A
||}
Växlar mellan små och stora bokstäver med OK/MENU.
Växlar från teckenhjulet till sökfältet.
Flytta markören med TUNE. Radera
eventuell felstavning med EXIT. För
att återgå till teckenhjulet, tryck OK/
MENU.
Observera att siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen kan
användas vid editering i sökfältet.
Skriva med numeriska tangentbordet
Stanna med markören på önskat tecken för
att välja – tecknet visas på skrivraden.
•
Radera/ångra med EXIT.
För att skriva en siffra, håll inne motsvarande
sifferknapp.
Kategorier
Artiklarna i ägarmanualen är strukturerade i
huvudkategorier och underkategorier. Samma
artikel kan ligga i flera passande kategorier för att
enklare hittas.
Favoriter
Här finns de artiklar som är sparade som favoriter. För att markera en artikel som favorit, se
rubriken "Navigera i artikel" nedan.
Ett annat sätt att skriva in tecken är med mittkonsolens knappar 0–9, * och #.
14
•
Vrid TUNE för att navigera i kategoriträdet och
tryck OK/MENU för att öppna en kategori – mar– eller artikel – markerad
. Tryck
kerad
EXIT för att backa till föregående vy.
Numeriskt tangentbord.
4
Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla
tecken4 under den knappen, t.ex. w, x, y, z och 9.
Snabba tryck på knappen flyttar markören genom
dessa tecken.
Skrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad/land/språk.
Vrid TUNE för att navigera i favoritlistan och tryck
OK/MENU för att öppna en artikel. Tryck EXIT
för att backa till föregående vy.
INTRODUKTION
Quick Guide
Här finns ett urval av artiklar för att lära känna
bilens vanligaste funktioner. Artiklarna kan även
nås via kategorier, men finns här samlade för
snabb åtkomst.
Vrid TUNE för att navigera i Quick Guide och
tryck OK/MENU för att öppna en artikel. Tryck
EXIT för att backa till föregående vy.
Navigera i artikel
tillhörande symbol och antalet sådana texter i
artikeln.
Vrid TUNE för att navigera mellan länkar eller
skrolla i en artikel. När bildskärmen skrollat till
början/slutet av en artikel nås alternativen hem
och favorit genom att skrolla ytterligare steg upp/
ned. Tryck OK/MENU för att aktivera val/markerad länk. Tryck EXIT för att backa till föregående
vy.
Volvo Cars supportsida
På Volvo Cars hem- och supportsida finns ytterligare information rörande din bil. Där kan du navigera vidare till Min Volvo, en personlig webbsida
för dig och din bil.
Support på internet
Gå in på support.volvocars.com eller använd QRkoden nedan för att besöka sidan. Supportsidan
är tillgänglig för de flesta marknader.
QR-kod som leder till supportsidan.
Hem – leder till startsidan för ägarmanualen.
Favorit – lägger till/tar bort artikeln som
favorit. Det går även att trycka på FAVknappen i mittkonsolen för att lägga till/ta
bort en artikel som favorit.
Markerad länk – leder till länkad artikel.
Särskilda texter – om artikeln innehåller
varnings-, viktigt- eller obs-texter visas här
Informationen på supportsidan är sökbar och
finns även indelad i olika kategorier. Här finns
support för sådant som rör t.ex. internetuppkopplade tjänster och funktioner, Volvo On Call*, navigationssystemet* och appar. Video och stegvisa
instruktioner förklarar olika procedurer, t.ex. hur
bilen ansluts till internet via en mobiltelefon.
Nedladdningsbar information från
supportsidan
Kartor
För bilar utrustade med Sensus Navigation*, finns
möjlighet att ladda ner kartor från supportsidan.
}}
* Tillval/tillbehör.
15
INTRODUKTION
||
Appar
För utvalda Volvomodeller från årsmodell 2014
och 2015 finns ägarmanualen tillgänglig i form
av en app. Även Volvo On Call*-appen är möjlig
att nå härifrån.
Ägarmanualer från tidigare årsmodeller
Ägarmanualer från tidigare årsmodeller finns här
tillgänliga i pdf-format. Även Quick Guide och
supplement går att nå från supportsidan. Välj bilmodell och modellår för att ladda ner den publikation som önskas.
Kontakt
På supportsidan finns kontaktuppgifter till kundsupport och närmaste Volvoåterförsäljare.
Min Volvo på internet
Från www.volvocars.com är det möjligt att navigera sig vidare till Min Volvo som är en personlig
webbsida för dig och din bil.
Skapa ett personligt Volvo ID, logga in på Min
Volvo och få en översikt av bl.a. service, avtal och
garantier. På Min Volvo finns även information om
modellanpassade tillbehör och mjukvaror till bilen.
Relaterad information
•
Volvo ID (s. 20)
Att läsa ägarmanualen
Ägarmanual i mobila enheter
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
ägarmanualen, helst före den första åkturen.
Att läsa ägarmanualen är ett bra sätt att bekanta
sig med nya funktioner, få råd om hur bilen bäst
hanteras i olika situationer och lära sig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i ägarmanualen.
Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att
förbättra vår produkt. Modifieringar kan medföra
att information, beskrivningar och illustrationer i
ägarmanualen skiljer sig från utrustningen i bilen.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan
föregående meddelande.
© Volvo Car Corporation
VIKTIGT
Avlägsna inte den här manualen ur bilen – om
problem skulle uppstå saknas då nödvändig
information om var och hur professionell hjälp
kan sökas.
OBS
Ägarmanualen finns att ladda ner som mobilapplikation (gäller vissa bilmodeller och
mobila enheter), se www.volvocars.com.
Mobilapplikationen innehåller även video samt
sökbart innehåll och enkel navigering mellan
olika avsnitt.
Tillval/tillbehör
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk*.
I ägarmanualen beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och
vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen
finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
16
* Tillval/tillbehör.
INTRODUKTION
beroende på anpassningar för olika marknaders
behov och nationella eller lokala lagar och
bestämmelser.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
Särskilda texter
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
VIKTIGT
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar meny- och
meddelandetexter. I ägarmanualen skiljer sig
utseendet på dessa texter från den vanliga texten. Exempel på meny- och meddelandetexter:
Media, Skickar position.
reras, kan resultera i allvarlig personskada eller
dödsfall.
Risk för egendomsskada
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.
Varning för personskada
G031592
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
OBS
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart eller
blått varningsfält och meddelandefält. Används
för att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i skador på egendom.
Obs-texter ger råd eller tips som underlättar
vid användande av t.ex. finesser och funktioner.
Fotnot
I ägarmanualen finns det information som ligger
som en fotnot längst ner på sidan. Denna information är ett tillägg till den text som den via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till text i en
tabell används bokstäver istället för siffror som
hänvisning.
G031590
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit text/
bild på svart meddelandefält. Används för att
påvisa förekomst av fara som, om varningen igno}}
17
INTRODUKTION
||
Information
När det till en steg-för-steg-instruktion finns
en bildserie är varje moment numrerat på
samma sätt som motsvarande bild.
Listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en
rörelse.
G031593
Pilar med bokstäver används för att åskådliggöra en rörelse där den inbördes ordningen
inte är relevant.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart meddelandefält.
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss
ordningsföljd, är i ägarmanualen numrerade.
18
Relaterad information hänvisar till andra artiklar
med närliggande information.
Bilder
Bokens bilder är ibland schematiska och kan
avvika från bilens utseende beroende på utrustningsnivå och marknad.
Fortsättning följer
}} Denna symbol är placerad längst ned till
höger när en artikel fortsätter på nästa uppslag.
Fortsättning från föregående sida
Om det inte finns någon bildserie till en steg-försteg-instruktion är de olika stegen numrerade
med vanliga siffror.
|| Denna symbol är placerad längst upp till vänster när en artikel fortsätter från föregående uppslag.
Positionslistor
Relaterad information
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran
återkommer i den positionslista som finns i
anslutning till bilden, som beskriver objektet.
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör inte
anspråk på att vara exakta avbildningar av de
som finns i bilen. Syftet är att visa ungefär hur
de ser ut och ungefär var på bilen de är placerade. Den information som gäller just din bil
finns på respektive dekal på bilen.
Relaterad information
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i ägarmanualen
används en punktlista.
Exempel:
•
•
Kylvätska
Motorolja
•
•
Ägarmanualen och miljön (s. 24)
Volvo Cars supportsida (s. 15)
INTRODUKTION
Inspelning av data
Som en del av Volvos säkerhets- och kvalitetsarbete registreras viss information om drift, funktionalitet och tillbud i bilen.
Detta fordon är utrustat med en ”Event Data
Recorder” (EDR). Dess huvudsakliga syfte är att
registrera och spela in data i samband med trafikolyckor eller krockliknande situationer, såsom
tillfällen då krockkudden löses ut eller då fordonet slår i ett väghinder. Datan registreras i syfte
att öka förståelsen för hur fordonets system fungerar i dessa typer av situationer. EDR:en är
utformad för att spela in data relaterade till fordonsdynamik och säkerhetssystem under en kort
tid, vanligen 30 sekunder eller mindre.
EDR:en i detta fordon är konstruerat för att vid
trafikolyckor eller krockliknande situationer spela
in data relaterad till:
•
•
Hur de olika systemen i bilen fungerade;
Huruvida förar- och passagerarsäkerhetsbälten var spända/fästa;
•
Förarens användning av gas- eller bromspedalen;
•
Vilken hastighet fordonet framfördes i.
Dessa kan bidra till att ge en bättre förståelse för
de omständigheter under vilka trafikolyckor och
skador uppstår. Data spelas in av EDR:en endast
om en icke-trivial krocksituation uppstår – inga
data registreras av EDR:en under normala körförhållanden. Systemet registrerar heller aldrig vem
som kör fordonet eller den geografiska positionen för den uppkomna krock- eller tillbudssituationen. Andra parter, såsom polismyndigheter,
kan däremot använda sig av den inspelade datan
i kombination med den typ av personligt identifierbar information som rutinmässigt samlas in vid
en trafikolycka. För att kunna tolka den registrerade datan krävs specialutrustning och tillgång till
antingen fordonet eller EDR:en.
Bilen är utöver EDR:en utrustad med ett antal
datorer som har till uppgift att kontinuerligt kontrollera och övervaka bilens funktion. De kan
spela in data under normala körförhållanden, men
framförallt om de registrerar ett fel som rör fordonets drift och funktionalitet eller vid aktivering av
fordonets aktiva förarstödfunktion (t.ex. City
Safety och autobromsfunktionen).
Volvo kommer inte att medverka till att ovan
beskriven information lämnas ut till tredje part
utan fordonsägarens samtycke. På grund av
nationella lagkrav och föreskrifter kan Volvo däremot tvingas att lämna ut information av den här
typen till polismyndigheter eller andra myndigheter som kan hävda laglig rätt att få tillgång till
denna. För att kunna läsa ut och tolka den inspelade datan krävs speciell teknisk utrustning, som
Volvo och verkstäder som ingått avtal med Volvo
har tillgång till. Volvo ansvarar för att information,
som förs över till Volvo i samband med service
och underhåll, lagras och hanteras på ett säkert
sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga lagkrav. För ytterligare information – kontakta en
Volvoåterförsäljare.
En del av den inspelade datan krävs för att tekniker ska kunna utföra service och underhåll i syfte
att diagnostisera och åtgärda eventuella fel som
har inträffat i fordonet. Den registrerade informationen behövs även för att Volvo ska kunna uppfylla juridiska krav enligt lag och myndighet. Information som är registrerad i fordonet ligger lagrad
i dess datorer tills dess att fordonet servas eller
repareras.
Utöver ovanstående kan den registrerade
informationen användas i aggregerad form i
forsknings- och produktutvecklingssyfte för att
kontinuerligt förbättra säkerheten och kvaliteten
på Volvos bilar.
19
INTRODUKTION
Tillbehör och extrautrustning
Volvo ID
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
och extrautrustning kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Volvo ID ger tillgång till ett brett urval av personliga Volvo-tjänster5 online.
Exempel på tjänster:
Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande
programvara finns i bilens datorsystem. Volvo
rekommenderar därför att du alltid kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad innan du installerar
tillbehör eller extrautrustning som ansluts till eller
påverkar det elektriska systemet.
Värmereflekterande vindruta*
Vindrutan är försedd med en värmereflekterande
film (IR) som minskar solens värmeinstrålning i
kupén.
Placering av elektronisk utrustning, t.ex. en transponder, bakom en glasyta med värmereflekterande film kan påverka dess funktion och prestanda negativt.
Om funktionen för elektronisk utrustning ska bli
optimal bör denna placeras på den del av vindrutan som saknar värmereflekterande film (se markerat fält i bilden).
Fält där IR-film inte är applicerad.
A är avståndet från vindrutans övre kant ned till
fältets början. B är avståndet från vindrutans övre
kant ned till fältets slut.
Mått
A
40 mm
B
80 mm
•
Min Volvo – Din personliga webbsida för dig
och din bil.
•
Vid internetansluten bil* – Vissa funktioner
och tjänster kräver att du har registrerat din
bil till ett personligt Volvo ID, t.ex. för att
kunna skicka en adress från en karttjänst på
internet direkt till bilen.
•
Volvo On Call* – Volvo ID används vid inloggning i Volvo On Call-app.
Fördelar med Volvo ID
•
Ett användarnamn och ett lösenord för att
komma åt online-tjänster, dvs. endast ett
användarnamn och ett lösenord att komma
ihåg.
•
Vid ändring av användarnamn/lösenord för
en tjänst (t.ex. Volvo On Call) kommer det
också att ändras automatiskt för andra tjänster.
Skapa Volvo ID
För att skapa ett Volvo ID behöver du ange en
personlig e-postadress. Följ sedan instruktionerna i e-postmeddelandet, som automatiskt
skickas till den angivna adressen, för att slutföra
5
20
Vilka tjänster som finns tillgängliga kan variera över tid och varierar beroende på utrustningsnivå och marknad.
* Tillval/tillbehör.
INTRODUKTION
registreringen. Det är möjligt att skapa Volvo ID
via någon av följande tjänster:
•
Min Volvo – Ange e-postadress och följ
instruktionerna.
•
Vid internetansluten bil* – Ange e-postadress i appen som kräver Volvo ID och följ
instruktionerna. Alternativt tryck två gånger
på anslutningsknappen
i mittkonsolen
och välj Appar Inställningar och följ
instruktionerna.
•
Volvo On Call* – Ladda ner senaste versionen av Volvo On Call-appen. Välj att skapa
Volvo ID från startsidan, ange e-postadress
och följ instruktionerna.
Relaterad information
•
Volvo Cars supportsida (s. 15)
* Tillval/tillbehör.
21
INTRODUKTION
Miljöfilosofi
Volvo Car Corporation arbetar ständigt med
utveckling av säkrare och mer effektiva produkter
Miljöomsorg är ett av Volvo Cars kärnvärden och
vägleder all verksamhet. Miljöarbetet utgår från
bilens hela livscykel och tar hänsyn till den miljöpåverkan den har, från design till skrotning och
återvinning. Volvo Cars har som grundprincip att
varje ny produkt som tas fram ska påverka miljön
mindre än den produkt den ersätter.
Ett resultat av Volvos miljöarbete är utvecklingen
av de mer effektiva och mindre förorenande drivlinorna Drive-E. Den personliga miljön är också
något Volvo värnar om – luften inne i en Volvo är
t.ex. renare än luften utanför tack vare klimatanläggningen.
22
och lösningar för att minska den negativa påverkan på miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav. Alla Volvos tillverkningsenheter ska vara
ISO 14001-certifierade, vilket stödjer ett systematiskt arbete med verksamhetens miljöfrågor
som leder till ständiga förbättringar med minskad
miljöpåverkan. Innehav av ISO-certifikatet innebär
även att gällande miljölagar och föreskrifter följs.
Volvo ställer dessutom krav på att samarbetspartners också ska uppfylla dessa krav.
Bränsleförbrukning
Eftersom en stor del av den totala miljöpåverkan
från en bil uppstår när den används ligger tyngd-
punkten i Volvo Cars miljöarbete på att minska
bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och andra
luftföroreningar. Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser.
Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre
utsläpp av växthusgasen koldioxid.
INTRODUKTION
Bidra till en bättre miljö
En energieffektiv och bränslesnål bil bidrar inte
bara till en minskad påverkan på miljön utan innebär även en minskad kostnad för ägaren av bilen.
Som förare är det lätt att själv minska bränsleförbrukningen och därigenom både spara pengar
och bidra till en bättre miljö – här följer några råd:
•
Planera för en effektiv medelhastighet. Hastigheter över ca 80 km/h (50 mph) samt
under 50 km/h (30 mph) medför förhöjd
energiförbrukning.
guide (s. 73) , Köra sparsamt (s. 280) och
Bränsleförbrukning (s. 408).
Effektiv avgasrening
Volvos verkstäder och miljön
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och ut"
– ett koncept som innefattar ren kupémiljö och
högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du även till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir den en
del i Volvos system. Volvo ställer krav på hur verkstadslokalerna ska vara utformade för att förhindra spill och utsläpp i miljön. Verkstadspersonalen har det kunnande och de verktyg som
behövs för att garantera god miljöomsorg.
Ren luft i kupén
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
•
Följ Service- och garantibokens rekommenderade intervaller gällande service och
underhåll av bilen.
Luftkvalitetssystemet Interior Air Quality System
(IAQS)* säkerställer att den inkommande luften
är renare än luften utanför i trafikerad miljö.
•
Undvik tomgångskörning – stäng av motorn
vid längre väntetider. Ta hänsyn till lokala
bestämmelser.
•
Planera färdvägen – många onödiga stopp
och ojämn hastighet bidrar till ökad bränsleförbrukning.
Systemet renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och
marknära ozon. Om utomhusluften är förorenad
stängs luftintaget och luften återcirkuleras. En
sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer
eller tunnlar.
•
Använd förkonditionering – det förbättrar
räckvidden för hybridbatteriet och minskar
energibehovet under färd.
Tänk även på att hantera miljöfarligt avfall som
t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt.
Rådgör med en verkstad vid osäkerhet om hur
denna typ av avfall ska deponeras – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Genom att följa dessa råd kan pengar och jordens resurser sparas och bilens hållbarhet förlängas. För mer information och fler råd se Eco
lukt eller ämnen som orsakar besvär vid t.ex. stark
värme och starkt ljus.
IAQS är en del av Clean Zone Interior Package
(CZIP)*, som även omfattar en funktion som gör
att fläkten startar när bilen låses upp med fjärrnyckeln.
Återvinning
Eftersom Volvo arbetar utifrån ett livscykelperspektiv är det även viktigt att bilen återvinns på ett
miljömässigt riktigt sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar. Bilens siste ägare ombeds därför att
kontakta en återförsäljare för hänvisning till en
certifierad/godkänd återvinningsanläggning.
Relaterad information
•
Ägarmanualen och miljön (s. 24)
Interiör
Materialet som används i interiören i en Volvo är
noga utvalt och har testats för att vara trivsamt
och behagligt. Några av detaljerna är handgjorda,
exempelvis sys sömmarna till ratten för hand.
Interiören är kontrollerad för att inte avge stark
* Tillval/tillbehör.
23
INTRODUKTION
Ägarmanualen och miljön
Pappersmassan i en tryckt publikation av ägarmanualen kommer från Forest Stewardship
Council®-certifierade skogar eller andra kontrollerade källor.
Laminerat glas
Glaset är förstärkt vilket ger ett bättre
inbrottsskydd och förbättrad ljudisolering i kupén. Vindrutan och övriga rutor*
har laminerat glas.
FSC®-symbolen visar att pappersmassan i en
tryckt publikation av ägarmanualen kommer från
FSC®-certifierade skogar eller andra kontrollerade källor.
Relaterad information
•
24
Miljöfilosofi (s. 22)
* Tillval/tillbehör.
INTRODUKTION
Twin Engine – översikt
Översikt av unika funktioner för V60 Twin
Engine.
}}
25
INTRODUKTION
||
Laddning av hybridbatteri (s. 290).
Hybridbatteri (s. 369).
Elmotor (s. 261) med drivning på bakhjulen.
Körlägen (s. 262).
Kombiinstrument (s. 69) med unik information för Twin Engine.
Relaterad information
•
26
Twin Engine – introduktion (s. 27)
INTRODUKTION
Twin Engine – introduktion
Bilen körs som en helt vanlig bil. Elmotorn driver
bilen huvudsakligen i låga hastigheter, dieselmotorn i högre samt vid mer aktiv körning.
Viktigt att känna till
VARNING
Tänk på att bilen inte avger något motorljud
när den endast drivs av elmotorn och därför
kan vara svår att uppfatta för barn, fotgängare,
cyklister och djur. Detta gäller speciellt i låga
farter, t.ex. på parkeringsplatser.
Högvoltsspänning
Ett flertal komponenter i bilen
arbetar med högvoltsspänning
som kan vara farlig vid felaktiga
ingrepp. Rör ingenting som inte
är tydligt beskrivet i ägarmanualen. Läs mer om motorrummet (s. 348).
VARNING
Orangefärgade kablar får endast hanteras av
behörig personal.
Att köra bilen
torn i högre samt vid mer aktiv körning. Läs mer
om Ekonomisk körning (s. 280).
Laddning av hybridbatteri
VIKTIGT
Körlägen
Under körning är det möjligt att försätta bilen i
olika körlägen t.ex. endast eldrift eller vid behov
av kraft, både el- och dieselmotor. Bilen beräknar
en optimal kombination av körbarhet, körupplevelse, miljöbelastning samt bränsleekonomi utefter valt körläge. Läs mer om Drivsystem – körlägen (s. 262).
Kombiinstrument
Anslut aldrig laddkabeln när risk för blixtnedslag föreligger.
Hybridbatteriet är av typ litium-jon och kan laddas
på olika sätt. En laddkabel med kontrollenhet kan
anslutas mellan bilen och 230V AC–uttag, se
Laddkabel med kontrollenhet (s. 294). Laddtid är
beroende på laddström (s. 291).
Två fält i kombiinstrumentet visar unik information
för V60 Twin Engine; hybridbatterimätare (aktuell
energinivå), aktivt körläge, symbol som tänds när
dieselmotorn går, Hybrid Guide samt energiåtervinning. Läs mer om kombiinstrumentet (s. 69).
Vid lätt inbromsning används den elektriska
motorn som motorbroms och bilens rörelseenergi
omvandlas till elektrisk energi vilken används till
att ladda hybridbatteriet. Läs mer om återvinning
av bromskraftsenergin (s. 272).
Förkonditionering
Dieselmotorn kan dessutom ladda elmotorns
hybridbatteri med en särskild högvoltsgenerator
när behov uppstår, se drivsystem och körlägen
(s. 262).
För att bilen ska fungera optimalt gäller det att
hybridbatteriet med tillhörande elektriska drivsystem samt dieselmotorn och dess drivsystem har
korrekt arbetstemperatur. Batterikapaciteten
reduceras väsentligt om batteriet är för kallt eller
för varmt. Genom förkonditionering förbereds
bilens drivsystem och kupén innan avfärd, så att
både slitage och energibehov under färd minskas. Läs mer om Allmänt om förkonditionering
(s. 135).
Relaterad information
•
Twin Engine – översikt (s. 25)
Bilen körs som en helt vanlig bil. Elmotorn driver
bilen huvudsakligen i låga hastigheter, dieselmo-
27
SÄKERHET
SÄKERHET
Allmänt om säkerhetsbälte
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att samtliga passagerare har på sig säkerhetsbältet
under färd.
Tänk på
•
Använd inte clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt.
•
Säkerhetsbältet får inte vara snott eller vridet.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar.
Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta påverka
krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Sträck höftbandet över höften genom att dra i diagonalbandet uppåt mot axeln. Höftbandet ska sitta lågt (inte
över buken).
För att säkerhetsbältet ska ge maximalt skydd är
det viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta
inte ryggstödet för långt bakåt, säkerhetsbältet är
avsett att skydda vid normal sittställning.
Obältade blir påminda om att ta på sig (s. 31)
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse (s. 33).
30
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det
utbytta säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
•
•
Säkerhetsbälte – graviditet (s. 32)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 32)
Bältesförsträckare (s. 33)
SÄKERHET
Säkerhetsbälte – ta på
Tänk på
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:
Ta på säkerhetsbältet (s. 30) innan körningen
påbörjas.
•
•
•
Dra ut bältet långsamt och lås fast det genom att
skjuta ner dess låstunga i bälteslåset. Ett kraftigt
"klick" indikerar att bältet är låst.
om det dras ut för snabbt
vid bromsning och acceleration
om bilen lutar kraftigt.
Relaterad information
Felplacerat säkerhetsbälte. Bältet måste ligga in på
axeln.
•
•
•
•
Säkerhetsbälte – graviditet (s. 32)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 32)
Bältesförsträckare (s. 33)
Bältespåminnare (s. 33)
Korrekt placerat säkerhetsbälte.
Höjdjustering av säkerhetsbältet. Tryck in knappen och
flytta bältet i höjdled. Positionera bältet så högt som
möjligt utan att det skaver mot halsen.
I baksätet passar låstunga endast i avsett lås1.
1
Vissa marknader.
31
SÄKERHET
Säkerhetsbälte – lossa
Säkerhetsbälte – graviditet
Lossa säkerhetsbältet (s. 30) när bilen står still.
Säkerhetsbälte (s. 30) ska alltid användas under
graviditeten, men det är viktigt att det används
på rätt sätt.
Tryck på den röda knappen på bälteslåset och låt
sedan rullen dra in bältet. Om det inte rullats in
helt, mata in det för hand så att det inte hänger
löst.
Relaterad information
Relaterad information
Säkerhetsbälte – ta på (s. 31)
Bältespåminnare (s. 33)
G020998
•
•
Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot axeln, med
den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan
brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt mot
sidan av låren och så lågt som möjligt under
magen – det får aldrig tillåtas att glida upp.
Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen som
möjligt utan onödigt slack. Kontrollera också att
säkerhetsbältet inte har vridit sig.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida
förare justera sätet (s. 84) och ratten (s. 88),
så att de har full kontroll över bilen (vilket innebär
att man lätt måste kunna nå ratten och fotpedalerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan
magen och ratten.
32
•
•
Säkerhetsbälte – ta på (s. 31)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 32)
SÄKERHET
Bältespåminnare
Obältade blir påminda om att ta på sig (s. 31)
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
knapp (s. 111). Om någon är obältad kan
meddelandet endast kvitteras manuellt med
en tryckning på blinkersspakens OK-knapp.
•
Påminna om att något säkerhetsbälte i baksätet tagits av under färd. Påminnelse sker
genom meddelande i kombiinstrumentet
kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits
på, men kan också kvitteras manuellt med en
tryckning på OK-knappen.
G017726
I kombiinstrumentets informationsdisplay visas
vilka bälten som används. Denna information är
alltid tillgänglig.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och i
vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse finns i
takkonsolen och i kombiinstrumentet (s. 68).
Vissa marknader
Obältad förare och främre passagerare blir
påmind om att ta på sig säkerhetsbältet genom
ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första 6 sekunderna.
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten (s. 30) är utrustade med
bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt kraftig kollision. Säkerhetsbältet fångar
då mer effektivt upp den åkande.
VARNING
Sätt aldrig in låstungan från passagerarens
säkerhetsbälte i bälteslåset på förarsidan. Sätt
alltid in låstungan från säkerhetsbältet i
bälteslåset på rätt sida. Skada aldrig säkerhetsbältena och sätt inte in några främmande
föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och
bälteslåset fungerar då kanske inte som
avsett vid en kollision. Det finns risk för allvarliga skador.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
•
Informera om vilka säkerhetsbälten (s. 30)
som används i baksätet. Ett meddelande
visas i kombiinstrumentet vid användning av
säkerhetsbältena eller om en av bakdörrarna
har öppnats. Meddelandet kvitteras automatiskt efter ungefär 30 sekunders körning eller
efter en tryckning på blinkerspakens OK-
33
SÄKERHET
Säkerhet – varningssymbol
VARNING
Varningssymbolen visas om ett fel upptäcks i felsökningen eller om ett system har aktiverats. I de
fall det krävs visas varningssymbolen tillsammans med ett meddelande i kombiinstrumentets (s. 68) informationsdisplay.
Om varningssymbolen för krockkuddesystemet förblir tänd eller tänds under körning, är
det ett tecken på att krockkuddesystemet inte
har fullgod funktion. Symbolen indikerar fel på
bältessystemet, SIPS, IC-systemet eller annat
fel i systemet. Volvo rekommenderar att du
snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
Krockkuddesystem
Vid en frontalkrock hjälper krockkuddesystemet
till att skydda förarens och passagerarens
huvud, ansikte och bröst.
G018665
Om varningssymbolen är trasig, tänds varningstriangeln och SRS airbag Service erfordras
eller SRS airbag Service snarast visas i displayen. Volvo rekommenderar att du snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
Allmänt om säkerhetsläge (s. 43)
Krockkuddesystemet sett från ovan, vänsterstyrd bil.
Varningstriangel samt varningssymbol för krockkuddesystemet (s. 34) i kombiinstrumentet.
G018666
Varningssymbolen i kombiinstrumentet tänds
med fjärrnyckeln i nyckelläge II (s. 83). Symbolen släcks efter ca 6 sekunder om krockkuddesystemet är felfritt.
Krockkuddesystemet sett från ovan, högerstyrd bil.
34
SÄKERHET
Systemet består av krockkuddar och sensorer.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses upp
och blir varma. Krockkudden dämpar stöten för
den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms den. I
samband med detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och tömning av kudden, sker på några tiondels sekunder.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas
följande:
•
Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad.
Kör inte med utlösta krockkuddar.
•
Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
•
Kontakta alltid läkare.
VARNING
Krockkuddesystemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa kablarna
till startbatteriet. Försök inte starta bilen eftersom krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen.
Volvo rekommenderar att du bärgar den till en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den rök
och det damm som bildas vid utlösning av
kuddarna kan vid intensiv exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid
besvär tvätta med kallt vatten. Det snabba
utlösningsförloppet kan också, i kombination
med kuddens material, ge friktions- och
brännskador på huden.
Relaterad information
•
•
•
Krockkudde på förarsida (s. 36)
Passagerarkrockkudde (s. 36)
Säkerhet – varningssymbol (s. 34)
VARNING
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för reparation. Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
OBS
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbälte används
eller inte. Gäller alla bältespositioner.
Olyckssituationer kan därför uppstå då endast
en (eller ingen) av krockkuddarna aktiveras.
Sensorerna känner av det kollisionsvåld som
fordonet utsätts för och åtgärd anpassas efter
detta så att en eller flera krockkuddar utlöses.
35
SÄKERHET
Krockkudde på förarsida
Passagerarkrockkudde
Som ett komplement till säkerhetsbältet (s. 30)
på förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde (s. 34).
Som ett komplement till säkerhetsbältet (s. 30)
på passagerarsidan är bilen utrustad med en
krockkudde (s. 34).
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens centrum. Ratten är märkt med AIRBAG.
Krockkudden är monterad hopvikt i ett utrymme
ovanför handskfacket. Panelen är märkt med
AIRBAG.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar.
Om bältet inte används eller används på ett
felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens
effekt vid en kollision.
Placering av krockkudde på passagerarsidan i högerstyrd bil.
Relaterad information
•
Dekal för passagerarkrockkudde
Passagerarkrockkudde (s. 36)
Placering av krockkudde på passagerarsidan i vänsterstyrd bil.
Dekal på passagerarsidans solskydd.
36
SÄKERHET
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar.
Om bältet inte används eller används på ett
felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens
effekt vid en kollision.
Omkopplare – PACOS*
Krockkudden på passagerarsidan i framsätet kan
deaktiveras (s. 38) om bilen är utrustad med en
omkopplare, PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch).
För att inte skadas om krockkudden löses ut,
måste passageraren sitta så upprätt som möjligt med fötterna på golvet och ryggen mot
ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara fastspänt.
Dekal på passagerarsidans dörrstolpe. Dekalen blir synlig när passagerardörren öppnas.
Varningsdekal för passagerarkrockkudden är
placerad enligt ovan.
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på ett
säte skyddat av en aktiverad krockkudde. Om
denna uppmaning inte följs kan det leda till
livsfara eller allvarlig skada för barnet.
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för passagerarplatsen är placerad.
VARNING
Om bilen är utrustad med krockkudde på passagerarplatsen fram, men saknar omkopplare
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch), är
krockkudden alltid aktiverad.
Relaterad information
•
•
Krockkudde på förarsida (s. 36)
Barnskydd (s. 46)
VARNING
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför
passagerarsätet.
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om passagerarkrockkudden är aktiverad.
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
passagerarkrockkudden är deaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
* Tillval/tillbehör.
37
SÄKERHET
Passagerarkrockkudde – aktivering/
deaktivering*
vända passagerare (barn och vuxna) sitta
säkert på passagerarplatsen.
Krockkudden på passagerarsidan (s. 36) i framsätet kan deaktiveras om bilen är utrustad med
en omkopplare, PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch).
OFF – Krockkudden är deaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i bakåtvända barnskydd sitta säkert på passagerarplatsen i framsätet.
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och blir åtkomlig när dörren öppnas.
Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.
Fjärrnyckelns nyckelblad (s. 165) ska användas
för att ändra läge.
VARNING
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram när passagerarkrockkudden är aktiverad.
Deaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde
är aktiverad.
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram när
passagerarkrockkudden är deaktiverad.
En varningssymbol i takkonsolen indikerar att
krockkudden på passagerarplatsen fram är aktiverad (se föregående bild).
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
OBS
När fjärrnyckeln är i nyckelläge II (s. 83)
visas varningssymbolen (s. 34) för krockkudden i kombiinstrumentet under
ca 6 sekunder.
Placering av krockkuddens omkopplare.
ON – Krockkudden är aktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan alla framåt-
38
G017800
Omkopplare – PACOS
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd i framsätet om passagerarkrockkudden är aktiverad
i takkonsolen är tänd för
och symbolen
att indikera detta. Om denna uppmaning inte
följs kan det leda till livsfara för barnet.
Därefter tänds indikeringen i takkonsolen
som visar korrekt status för passagerarplatsens krockkudde.
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
Relaterad information
•
2
Sidokrockkudde (SIPS)
Vid en sidokollision fördelas en stor del av kollisionskraften av SIPS (Side Impact Protection
System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på föraroch passagerarplats, skyddar bröstet och höften
och är en viktig del av SIPS.
G017724
2
Barnskydd (s. 46)
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde
är deaktiverad.
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om meddelandet i takkonsolen indikerar att krockkudden är deaktiverad, samtidigt
som varningssymbolen (s. 34) för krockkuddesystemet visas i kombiinstrumentet. Detta
tyder på att allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en verkstad. Volvo rekommenderar att du
kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för bilens passagerare.
G032949
Ett textmeddelande och en symbol i takkonsolen
indikerar att krockkudden på passagerarplatsen
fram är deaktiverad (se föregående bild).
SIPS-bag-systemet består av två huvuddelar,
sidokrockkudde och sensorer. Sidokrockkudden
är placerad i framsätets ryggram.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop
under krocken töms den. Sidokrockkudden blåses normalt endast upp på krocksidan.
}}
39
SÄKERHET
||
VARNING
Förarplats, vänsterstyrd bil.
•
Volvo rekommenderar att reparation
endast utförs av en auktoriserad Volvoverkstad. Felaktigt ingrepp i SIPS-bagsystemet kan orsaka felaktig funktion och
få allvarliga personskador som följd.
•
Placera inga föremål i området mellan
sätets yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av sidokrockkudden.
•
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo
används. Andra klädslar kan hindra sidokrockkuddarnas funktion.
•
Sidokrockkudden är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
SIPS och barnskydd
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Relaterad information
Passagerarplats, vänsterstyrd bil.
40
•
•
•
Krockkudde på förarsida (s. 36)
Passagerarkrockkudde (s. 36)
Krockgardin (IC) (s. 40)
Krockgardin (IC)
Krockgardinen hjälper till att skydda förarens och
passagerarnas huvuden från att slå emot bilens
insida vid en kollision.
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är en del av
SIPS-systemet (s. 39) och krockkuddesystemet (s. 34). Den är monterad längs med innertakets båda sidor och hjälper till att skydda förare
och passagerare på bilens yttersäten. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och
krockgardinen blåses upp.
SÄKERHET
VARNING
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Kroken är endast avsedd för lättare ytterplagg (inte för hårda föremål som
t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler.
Den avsedda skyddseffekten kan då utebli.
Volvo rekommenderar att du endast använder
Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
Allmänt om WHIPS (whiplashskydd)
WHIPS (Whiplash Protection System) är ett
skydd mot pisksnärtsskador. Systemet består av
ett energiupptagande ryggstöd samt ett för
systemet anpassat nackskydd i framsätena.
VARNING
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av dörrarnas fönster. Annars kan
skyddseffekten av krockgardinen som finns
dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
Allmänt om säkerhetsbälte (s. 30)
WHIPS-systemet aktiveras vid en krock bakifrån
där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets egenskaper inverkar.
}}
41
SÄKERHET
||
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Sätets egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framsätenas
ryggstöd bakåt så att sittställningen för föraren
och passageraren i framsätet förändras. På detta
sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av sätet eller WHIPS-systemet själv. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
WHIPS – sittställning
För bästa möjliga skydd av WHIPS-systemet (s. 41) måste förare och passagerare ha rätt
sittställning och se till att systemets funktion inte
hindras.
Sittställning
Ställ in rätt sittställning på framsätet (s. 84)
innan körningen påbörjas.
Förare och passagerare i framsätet bör sitta mitt i
sätet med så litet avstånd som möjligt mellan
nackskydd och huvud.
Funktion
WHIPS och barnskydd
Placera inga föremål i baksätet som kan hindra WHIPSsystemets funktion.
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS-systemet.
VARNING
Relaterad information
•
•
WHIPS – sittställning (s. 42)
Allmänt om säkerhetsbälte (s. 30)
Placera inga föremål på golvet bakom förar-/passagerarsäte som kan hindra WHIPS-systemets funktion.
42
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framsätets ryggstöd. Tänk på att inte hindra
WHIPS-systemets funktion.
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt eller ett
bakåtvänt barnskydd används i baksätet
måste motsvarande framsäte flyttas framåt så
att det inte har kontakt med det nedfällda
ryggstödet eller barnskyddet.
SÄKERHET
VARNING
Om sätet har utsatts för en kraftig belastning,
t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska
WHIPS-systemet kontrolleras. Volvo
rekommenderar att det kontrolleras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
Allmänt om säkerhetsläge
VARNING
Säkerhetsläge är ett skydd som träder i kraft när
en kollision kan ha skadat någon viktig funktion i
bilen som t.ex. bränsleledningar, sensorer för
något av skyddssystemen eller bromssystemet.
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt. Volvo
rekommenderar att du låter en auktoriserad
Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal status efter att
Säkerhetsläge Se handbok visats.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om sätet verkar
vara oskadat.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
Relaterad information
•
•
Säkerhetsläge – startförsök (s. 44)
Säkerhetsläge – förflyttning (s. 44)
Varningstriangel i kombiinstrumentet.
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten
Säkerhetsläge Se handbok visas i kombiinstrumentets (s. 68) informationsdisplay. Det
betyder att bilens funktionalitet är nedsatt.
43
SÄKERHET
Säkerhetsläge – startförsök
VARNING
Om bilen är satt i säkerhetsläge (s. 43) kan
startförsök göras om allt verkar normalt och frånvaro av bränsleläckage är kontrollerat.
Undersök först att inget bränsle runnit från bilen.
Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök göras.
Ta ur fjärrnyckeln och öppna förardörren. Om det
nu visas ett meddelande om att tändningen är på
ska du trycka på startknappen. Stäng sedan dörren och sätt tillbaka fjärrnyckeln. Bilens elektronik
försöker nu återställa sig till normal status. Försök därefter starta bilen.
Om meddelandet Säkerhetsläge Se handbok
fortfarande visas i displayen ska bilen inte köras
eller bogseras utan måste då bärgas (s. 310).
Dolda skador kan under färd göra bilen omöjlig
att manövrera, även om bilen verkar körbar.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta
bilen om det luktar bränsle när meddelandet
Säkerhetsläge Se handbok visas. Lämna
bilen snarast.
44
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den inte
bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo
rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
Säkerhetsläge – förflyttning (s. 44)
Säkerhetsläge – förflyttning
Om Normal mode visas efter att
Säkerhetsläge Se handbok återställts efter
startförsök (s. 44), kan bilen försiktigt flyttas ur
sitt trafikfarliga läge.
Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
Relaterad information
•
Allmänt om säkerhetsläge (s. 43)
SÄKERHET
Allmänt om barnsäkerhet
Barnsäkerhetsspärr
Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnstolar,
barnkuddar & fästanordningar) som är utvecklad
för att passa just den här bilen.
Bakdörrarna och bakdörrarnas fönster* kan spärras manuellt (s. 179) eller elektroniskt (s. 179)*
för öppning inifrån.
Med Volvos barnsäkerhetsutrustning erhålls de
bästa förutsättningarna för att barnet åker säkert
i bilen. Dessutom passar barnsäkerhetsutrustningen väl och är enkel att använda.
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta i
knät på en passagerare.
Relaterad information
•
•
•
Barnskydd – placering (s. 51)
Barnskydd – ISOFIX (s. 55)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 59)
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänd
barnstol så länge som möjligt, minst till 3–4 års
ålder och därefter framåtvänd barnkudde/barnstol till dess att barnet är 140 cm långt.
OBS
Lagbestämmelser om vilken typ av barnskydd
som ska användas för barn i olika åldrar och
längder varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
OBS
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukter, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
* Tillval/tillbehör.
45
SÄKERHET
Barnskydd
Barn ska sitta bra och säkert. Se till att barnskyddet används på rätt sätt.
OBS
OBS
VARNING
Lämna aldrig en barnstol lös i bilen. Sätt alltid
fast den enligt barnstolens anvisning även när
den inte används.
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter är
det viktigt att läsa den monteringsanvisning
som medföljer.
Sätt inte fast barnstolens fästband i sätets
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och
balkar under sätet. Vassa kanter kan skada
fästbanden.
Titta i barnstolens monteringsanvisning för rätt
montering.
Rekommenderade barnskydd2
Vikt
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)
Grupp 0
Framsäte (med aktiverad
krockkudde, endast framåtvända barnskydd)
Baksäte ytterplats
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med ISOFIX fästsystem.
max 10 kg
Grupp 0+
Typgodkännande: E1 04301146
max 13 kg
(L)
Grupp 0
max 10 kg
Grupp 0+
max 13 kg
Volvo babystol (Volvo Infant
Seat) – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1
04301146
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1 04301146
(U)
(U)
2 Beträffande
46
Baksäte mittplats
andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
Volvo babystol (Volvo Infant
Seat) – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1
04301146
(U)
SÄKERHET
Vikt
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)
Grupp 0
Barnstolar som är universellt
godkända.
max 10 kg
Grupp 0+
Framsäte (med aktiverad
krockkudde, endast framåtvända barnskydd)
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt
godkända.
(U)
(U)
(U)
max 13 kg
Grupp 1
9–18 kg
Volvo vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs
med bilens säkerhetsbälte och
fästband.
Volvo vändbar barnstol (Volvo Convertible
Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs
med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
(L)
Typgodkännande: E5 04192
(L)
Grupp 1
Volvo bakåtvänd barnstol
Volvo bakåtvänd barnstol
9–18 kg
Typgodkännande: E5 04212
Typgodkännande: E5 04212
(L)
Grupp 1
9–18 kg
(L)
Framåtvända barnstolar
som är universellt godkända.A
Barnstolar som är universellt godkända.
(U)
Barnstolar som är universellt
godkända.
(U)
(UF)
}}
47
SÄKERHET
||
Vikt
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)
Grupp 2
Volvo vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs
med bilens säkerhetsbälte och
fästband.
15–25 kg
Framsäte (med aktiverad
krockkudde, endast framåtvända barnskydd)
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Volvo vändbar barnstol (Volvo Convertible
Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs
med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
(L)
Typgodkännande: E5 04192
(L)
Grupp 2
Volvo bakåtvänd barnstol
Volvo bakåtvänd barnstol
15–25 kg
Typgodkännande: E5 04212
Typgodkännande: E5 04212
(L)
(L)
Grupp 2
15–25 kg
Volvo vändbar barnstol
(Volvo Convertible Child
Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med bilens
bälte.
Typgodkännande: E5
04191
(U)
48
Volvo vändbar barnstol (Volvo Convertible
Child Seat) – framåtvänt barnskydd som
fästs med bilens bälte.
Typgodkännande: E5 04191
(U)
Volvo vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) –
framåtvänt barnskydd som
fästs med bilens bälte.
Typgodkännande: E5 04191
(U)
SÄKERHET
Vikt
Grupp 2/3
15–36 kg
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)
Framsäte (med aktiverad
krockkudde, endast framåtvända barnskydd)
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Volvo bälteskudde med
ryggstöd (Volvo Booster
Seat with backrest).
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo Booster Seat with
backrest).
Typgodkännande: E1
04301169
Typgodkännande: E1 04301169
(UF)
(UF)
Grupp 2/3
15–36 kg
Barnkudde med och utan
rygg (Booster Cushion with
and without backrest).
Typgodkännande: E5
04216
Typgodkännande: E1
04301169
(UF)
Barnkudde med och utan rygg (Booster
Cushion with and without backrest).
Typgodkännande: E5 04216
(UF)
Barnkudde med och utan rygg
(Booster Cushion with and
without backrest).
Typgodkännande: E5 04216
(UF)
(UF)
Grupp 2/3
Volvo bältesstol
Volvo bältesstol
Volvo bältesstol
15–36 kg
Typgodkännande: E1
04301312
Typgodkännande: E1 04301312
Typgodkännande: E1
04301312
(UF)
(UF, L)
(UF)
}}
49
SÄKERHET
||
Vikt
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)
Framsäte (med aktiverad
krockkudde, endast framåtvända barnskydd)
Grupp 2/3
15–36 kg
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Integrerad barnstol (Integrated Child Seat) –
finns som fabriksmonterat tillval.
Typgodkännande: E5 04189
(B)
L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
UF: Lämplig för framåtvända universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
B: Inbyggda barnskydd godkända för denna viktklass.
A
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för barn i denna viktgrupp.
Relaterad information
•
•
•
•
50
Barnskydd – placering (s. 51)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 59)
Barnskydd – ISOFIX (s. 55)
Allmänt om barnsäkerhet (s. 45)
SÄKERHET
Barnskydd – placering
Dekal för passagerarkrockkudde
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning
som ska användas väljs med hänsyn till barnets
vikt och storlek.
Det går bra att placera:
•
ett bakåtvänt barnskydd på passagerarsätet
fram när passagerarkrockkudden är deaktiverad.
•
en framåtvänd barnstol/barnkudde på passagerarsätet fram när passagerarkrockkudden
är aktiverad.
•
en eller flera barnstolar/barnkuddar i baksätet.
VARNING
G020739
Dekal på passagerarsidans solskydd.
Bakåtvänt barnskydd och krockkudde hör inte ihop.
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på ett
säte skyddat av en aktiverad krockkudde. Om
denna uppmaning inte följs kan det leda till
livsfara eller allvarlig skada för barnet.
VARNING
Placera alltid bakåtvända barnskydd (s. 46) i baksätet om passagerarkrockkudden är aktiverad (s. 38). Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp om barnet sitter på passagerarplatsen.
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför
passagerarsätet.
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om passagerarkrockkudden är aktiverad.
Om passagerarkrockkudden är deaktiverad kan
bakåtvända barnskydd placeras på passagerarplatsen fram.
Dekal på passagerarsidans dörrstolpe. Dekalen blir synlig när passagerardörren öppnas.
Varningsdekal för passagerarkrockkudden är
placerad enligt ovan.
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
passagerarkrockkudden är deaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
}}
51
SÄKERHET
||
VARNING
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas,
eftersom de oavsiktligt kan orsaka öppning av
bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
OBS
Barnskydd – integrerad barnstol*
De integrerade barnstolarna i baksätet gör att
barnen kan sitta bekvämt och säkert.
Barnstolen är speciellt konstruerad för att ge barnen en bra säkerhet, tillsammans med bilens
säkerhetsbälte. Sittdynan kan fällas upp i två
lägen beroende på barnets vikt.
Barnstolen är godkänd för barn som väger mellan
15 och 36 kg och är minst 95 cm långa.
Lagbestämmelser om hur barn får placeras i
bilen varierar från land till land. Ta reda på vad
som gäller.
Felaktig placering, bältet får inte ligga nedanför axeln.
Kontrollera innan färd att:
•
Relaterad information
•
•
•
•
Barnskydd (s. 46)
•
•
Allmänt om barnsäkerhet (s. 45)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 59)
Barnskydd – ISOFIX (s. 55)
Korrekt placering, bältet ska vara placerat inne på axeln.
sittdynan är uppfälld till rätt läge för barnets
vikt
sittdynan är i låst läge
säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets
kropp och att det inte slackar eller är vridet
•
säkerhetsbältet inte ligger över barnets hals
eller nedanför axeln (se föregående bilder)
•
höftdelen av säkerhetsbältet är lågt placerat
över bäckenet, för att ge bästa skydd.
Justering av sittdynans två nivåer görs genom
uppfällning (s. 53) och nedfällning (s. 54).
52
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
VARNING
Volvo rekommenderar att reparation eller byte
av den integrerade barnstolen endast utförs
av auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till barnstolen. Om en integrerad barnstol har varit utsatt för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska sittdynan, säkerhetsbältet, ryggstöd eller
eventuellt hela stolen bytas ut. Även om barnstolen verkar vara oskadad kan en del av dess
skyddsegenskaper ha gått förlorade. Detta
gäller även om sittdynan har varit nedfälld vid
en kollision eller liknande. Sittdynan ska även
bytas om den är mycket sliten.
Integrerad barnstol* – uppfällning av
sittdyna
När den integrerade barnstolen (s. 52) används
ska sittdynan fällas upp.
Sittdynan kan fällas upp i två lägen. Vilket läge
som ska användas beror på barnets vikt.
Vikt
Steg 1
Steg 2
22–36 kg
15–25 kg
Steg 13
Pressa sittdynan bakåt för att låsa.
VARNING
Om inte instruktionerna rörande den integrerade barnstolen följs kan det orsaka allvarliga
skador på barnet i händelse av olycka.
Dra handtaget framåt och uppåt för att lösgöra sittdynan.
3 Nedre
}}
steget.
* Tillval/tillbehör.
53
SÄKERHET
||
Steg 24
OBS
Det går inte att justera sittdynan från steg 2
till steg 1. Den måste först återställas genom
att fällas ned (s. 54) helt i baksätet.
Relaterad information
•
Integrerad barnstol* – nedfällning av sittdyna
(s. 54)
Integrerad barnstol* – nedfällning av
sittdyna
När den integrerade barnstolen (s. 52) inte
används ska sittdynan fällas ner i baksätet. Sittdynan kan fällas ned från övre eller nedre steget
till helt nedfällt läge i baksätet. Det går däremot
inte att justera sittdynan från övre steget till
nedre steget.
Utgå från nedre steget. Tryck på knappen.
Dra handtaget framåt för att lösgöra sittdynan.
Lyft upp sittdynan i framkant och pressa den
bakåt mot ryggstödet för att låsa.
4 Övre
54
steget.
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
Barnskydd – ISOFIX
ISOFIX – storleksklasser
ISOFIX är ett fästsystem för bilbarnskydd (s. 46)
som bygger på en internationell standard.
För barnskydd med ISOFIX (s. 55) fästsystem
finns en storleksklassificering för att hjälpa
användare att välja rätt typ av barnsskydd (s. 57).
Storleksklass
Tryck nedåt med handen mitt på sittdynan för
att låsa.
VIKTIGT
Kontrollera att inga lösa föremål (t.ex. leksaker) lämnats kvar i utrymmet under barnstolens sittdyna innan nedfällning.
OBS
Vid fällning av ryggstöd bak måste barnstolens sittdyna först fällas ner.
Relaterad information
•
Integrerad barnstol* – uppfällning av sittdyna
(s. 53)
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda
bakom den nedre delen av baksätets ryggstöd, i
de yttre sittplatserna.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i
ryggstödets klädsel (se föregående bild).
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner sittplatsens sittdyna.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när
ett barnskydd ska kopplas till ISOFIX-fästpunkterna.
Relaterad information
•
•
•
ISOFIX – storleksklasser (s. 55)
Beskrivning
A
Full storlek, framåtvänt barnskydd
B
Reducerad storlek (alt. 1), framåtvänt barnskydd
B1
Reducerad storlek (alt. 2), framåtvänt barnskydd
C
Full storlek, bakåtvänt barnskydd
D
Reducerad storlek, bakåtvänt
barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
F
Tvärställt babyskydd, vänster
G
Tvärställt babyskydd, höger
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om passagerarkrockkudden är aktiverad.
ISOFIX – typer av barnskydd (s. 57)
}}
Allmänt om barnsäkerhet (s. 45)
* Tillval/tillbehör.
55
SÄKERHET
||
OBS
Om ett ISOFIX barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas med på
barnskyddets fordonslista.
OBS
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få
rekommendation om vilka ISOFIX barnskydd
Volvo rekommenderar.
56
SÄKERHET
ISOFIX – typer av barnskydd
Barnskydd är olika stora – bilar är olika stora.
Det gör att alla barnskydd inte passar på alla
platser i alla bilmodeller.
Typ av barnskydd
Babyskydd tvärställt
Babyskydd bakåtvänt
Vikt
max 10 kg
max 10 kg
Storleksklass
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Babyskydd bakåtvänt
max 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Barnskydd bakåtvänt
9–18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
}}
57
SÄKERHET
||
Typ av barnskydd
Barnskydd framåtvänt
Vikt
9–18 kg
Storleksklass
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
B
X
OKA
B1
X
(IUF)
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: ISOFIX-positionen är inte lämplig för ISOFIX-barnskydd i denna viktklass och/eller storleksklass.
IL: Lämplig för specifika ISOFIX-barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
IUF: Lämplig för framåtvända ISOFIX-barnskydd som är universellt godkända i denna viktklass.
A
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
Se till att välja rätt storleksklass (s. 55) för barnskydd med ISOFIX (s. 55) fästsystem.
58
SÄKERHET
Barnskydd – övre fästpunkter
OBS
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för vissa
framåtvända barnstolar (s. 46). Dessa fästpunkter är placerade på baksidan av sätet.
I bilar med insynsskydd över lastutrymmet
måste detta tas bort innan barnskydd kan
monteras i fästpunkterna.
För detaljerad information om hur barnstolen ska
spännas fast i de övre fästpunkterna, se stolstillverkarens anvisningar.
VARNING
Barnstolens fästband ska alltid dras genom
hålet i nackskyddsbenet innan de spänns fast
vid fästpunkten.
Relaterad information
De övre fästpunkterna är huvudsakligen avsedda
att användas tillsammans med framåtvända barnstolar. Volvo rekommenderar att små barn sitter i
bakåtvända barnstolar så långt upp i åldern som
möjligt.
•
•
•
Allmänt om barnsäkerhet (s. 45)
Barnskydd – placering (s. 51)
Barnskydd – ISOFIX (s. 55)
OBS
Fäll nackskydden för att underlätta montering
av denna typ av barnskydd i bilar med fällbara
nackskydd på ytterplatserna.
59
INSTRUMENT OCH REGLAGE
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Instrument och reglage,
vänsterstyrd bil – översikt
I översikten visas var bilens displayer och reglage är placerade.
62
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Översikt vänsterstyrd bil
}}
63
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
64
Funktion
Se
Funktion
Se
Meny- och meddelandehantering, blinkers,
hel-/halvljus, färddator
(s. 111),
(s. 113),
(s. 99),
(s. 93) och
(s. 114).
Reglagepanel
(s. 175),
(s. 179),
(s. 104) och
(s. 106).
Farthållare*
(s. 193) och
(s. 199).
Signalhorn, krockkudde
(s. 88) och
(s. 34).
Kombiinstrument
(s. 68).
Menyhantering, ljudstyrning, telefonstyrning*
(s. 113) och
supplement
Sensus Infotainment.
START/STOP
ENGINE-knapp
(s. 258).
Startlås
(s. 82).
Bildskärm för infotainment och visning av
menyer
(s. 113) och
supplement
Sensus Infotainment.
Dörröppningshandtag
–
Varningsblinkers
(s. 98).
Kontrollpanel för infotainment och menyhantering
(s. 113) och
supplement
Sensus Infotainment.
Kontrollpanel för klimatanläggning
(s. 128).
Växelväljare
(s. 268).
Reglage för körlägen
(s. 262).
Torkare och spolning
(s. 102).
Rattinställning
(s. 88).
Motorhuvsöppnare
(s. 348).
Parkeringsbroms
(s. 276).
Sätesinställning*
(s. 85).
Ljusreglage, öppnare
för tank- och baklucka
(s. 90),
(s. 285) och
(s. 176).
Relaterad information
•
•
•
Yttertemperaturmätare (s. 77)
Trippmätare (s. 77)
Klocka (s. 78)
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Instrument och reglage, högerstyrd
bil – översikt
I översikten visas var bilens displayer och reglage är placerade.
}}
65
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
66
Översikt högerstyrd bil
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Funktion
Se
Funktion
Se
Bildskärm för infotainment och visning av
menyer
(s. 113) och
supplement
Sensus Infotainment.
Ljusreglage, öppnare
för tank- och baklucka
(s. 90),
(s. 285) och
(s. 176).
(s. 82).
Sätesinställning*
(s. 85).
Startlås
START/STOP
ENGINE-knapp
Parkeringsbroms
(s. 276).
(s. 258).
Rattinställning
(s. 88).
Farthållare*
(s. 193) och
(s. 199).
Kombiinstrument
(s. 68).
Meny- och meddelandehantering, blinkers,
hel-/halvljus, färddator
Signalhorn, krockkudde
(s. 88) och
(s. 34).
(s. 111),
(s. 113),
(s. 99),
(s. 93) och
(s. 114).
Växelväljare
(s. 268).
Menyhantering, ljudstyrning, telefonstyrning*
(s. 113) och
supplement
Sensus Infotainment.
Reglage för körlägen
(s. 262).
Kontrollpanel för klimatanläggning
(s. 128).
Torkare och spolning
(s. 102).
Dörröppningshandtag
–
Kontrollpanel för infotainment och menyhantering
Reglagepanel
(s. 175),
(s. 179),
(s. 104) och
(s. 106).
(s. 113) och
supplement
Sensus Infotainment.
Varningsblinkers
(s. 98).
Motorhuvsöppnare
(s. 348).
Relaterad information
•
•
•
Yttertemperaturmätare (s. 77)
Trippmätare (s. 77)
Klocka (s. 78)
* Tillval/tillbehör.
67
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Kombiinstrument
I kombiinstrumentets informationsdisplay visas
information om vissa av bilens funktioner samt
meddelanden.
•
•
•
68
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 69)
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd (s. 74)
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 75)
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Kombiinstrument, digitalt – översikt
I kombiinstrumentets informationsdisplay visas
information om vissa av bilens funktioner samt
meddelanden.
Instrumentet visar information utefter gjorda val, se Menyhantering – kombiinstrument (s. 111).
Hybridbatterimätare
Aktuell energinivå
mer information, Eco guide & Hybrid guide
(s. 73).
Aktivt körläge
Symbolen tänds då förbränningsmotorn går.
Hybrid guide (Driver Support Power Meter).
Visar aktuell förarbegärd framdrivningseffekt
och tillgänglig elmotoreffekt, dvs. gränsen för
när förbränningsmotorn startar/stoppar. För
}}
69
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Energiåtervinning
I kombiinstrumentets informationsdisplay visas
information om vissa av bilens funktioner, t.ex.
farthållare och färddator, samt meddelanden.
Informationen visas med symboler och text. Ytterligare beskrivning finns under de funktioner som
använder displayen.
Tema "Hybrid"
Mätare och indikatorer
För kombiinstrumentet kan olika teman väljas.
Möjliga teman är "Hybrid", "Elegance", "Eco" och
"Performance".
Tema kan väljas endast när motorn är igång.
När elmotorn genererar effekt till hybridbatteriet, visas bubblor i hybridbatterimätaren
– se Färdbroms (s. 272).
Informationsdisplay
För att välja tema – tryck på vänster rattspaks
OK-knapp och välj menyalternativ Teman genom
att vrida spakens tumhjul. Tryck på OK-knappen.
Vrid tumhjulet för att välja tema och bekräfta valet
genom att trycka på OK-knappen.
Utseendet i mittkonsolens bildskärm följer på
vissa modellvarianter valet av kombiinstrumentets
tema.
Med vänster rattspak kan även instrumentets
kontrastläge och färgläge ställas in.
För mer information om menyhantering, se Menyhantering – kombiinstrument (s. 111).
Valet av tema samt inställningarna av kontrastläge och färgläge kan för varje fjärrnyckel lagras i
bilnyckelminnet*, se Fjärrnyckel – personalisering* (s. 159).
Mätare och indikatorer, tema "Hybrid".
Bränslemätare. När indikeringen minskar till
endast en vit markering1, tänds den gula
kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank.
Se även Färddator (s. 114) och Påfyllning av
bränsle (s. 286).
Hybridbatterimätare
Hastighetsmätare
Hybrid guide. Se även Eco guide & Hybrid
guide (s. 73).
Växellägesindikator. Se även Automatisk
växellåda – Geartronic (s. 268).
Informationsdisplay.
1
70
När displayens meddelande "Körsträcka till tom tank:" börjar visa "----", blir markeringen röd.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Tema "Elegance"
Tema "Eco"
Tema "Performance"
Mätare och indikatorer, tema "Elegance".
Mätare och indikatorer, tema "Eco".
Mätare och indikatorer, tema "Performance".
Bränslemätare. När indikeringen minskar till
endast en vit markering1, tänds den gula
kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank.
Se även Färddator (s. 114) och Påfyllning av
bränsle (s. 286).
Bränslemätare. När indikeringen minskar till
endast en vit markering1, tänds den gula
kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank.
Se även Färddator (s. 114) och Påfyllning av
bränsle (s. 286).
Bränslemätare. När indikeringen minskar till
endast en vit markering1, tänds den gula
kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank.
Se även Färddator (s. 114) och Påfyllning av
bränsle (s. 286).
Ingen funktion
Eco guide. Se även Eco guide & Hybrid
guide (s. 73).
E-boost-mätare. Illustrerar elmotorns användning, dess support till förbränningsmotorn
och motorbromsning2 med elmotorn.
Hastighetsmätare
Ingen funktion
Växellägesindikator. Se även Automatisk
växellåda – Geartronic (s. 268).
1
2
Hastighetsmätare
Hybrid guide. Se även Eco guide & Hybrid
guide (s. 73).
Växellägesindikator. Se även Automatisk
växellåda – Geartronic (s. 268).
När displayens meddelande "Körsträcka till tom tank:" börjar visa "----", blir markeringen röd.
Vid motorbromsning med elmotorn laddas hybridbatteriet, se Färdbroms (s. 272).
Hastighetsmätare
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i
tusental varv/minut.
Hybrid guide. Se även Eco guide & Hybrid
guide (s. 73).
}}
71
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Växellägesindikator. Se även Automatisk
växellåda – Geartronic (s. 268).
Kontroll- och varningssymboler
boler inom några sekunder utom symbolen för fel
i bilens avgasreningssystem.
Relaterad information
•
•
•
Kontroll- och varningssymboler.
Kontrollsymboler
Kontroll- och varningssymboler
Varningssymboler
Funktionskontroll
Samtliga kontroll- och varningssymboler utom
symboler i informationsdisplayens mitt, tänds i
nyckelläge II eller vid start av motorn. När motorn
startat ska samtliga symboler slockna, utom den
för parkeringsbromsen som släcks först när
denna frigörs.
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II, slocknar samtliga sym-
72
Kombiinstrument (s. 68)
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd (s. 74)
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 75)
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Eco guide & Hybrid guide
Eco guide och Hybrid guide är två av kombiinstrumentets (s. 68) instrument vilka hjälper föraren att framföra bilen med bästa möjliga körekonomi.
Bilen lagrar även statistik över utförda körningar
vilka kan ses i form av stapeldiagram, se Färddator – färdstatistik* (s. 119).
Eco guide
Detta instrument ger en indikation om hur ekonomiskt bilen körs.
För att kunna se denna funktion väljs tema "Eco",
se Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 69).
Momentanvärde
Här visas momentanvärde – ju högre utslag på
skalan, desto bättre.
Momentanvärdet beräknas utifrån hastighet,
motorvarvtal, uttagen motoreffekt samt användning av färdbroms.
Optimal hastighet (50–80 km/h (30–50 mph))
och låga varvtal uppmuntras. Vid gaspådrag och
bromsning sjunker visarna.
Mycket låga momentanvärden tänder mätarens
röda område (med kort tidsfördröjning) vilket
innebär dålig körekonomi och bör därför undvikas.
Medelvärde
Medelvärdet följer långsamt momentanvärdet och
beskriver hur bilen körts den senaste tiden. Ju
högre visarna ligger på skalan, desto bättre körekonomi har föraren presterat.
Hybrid guide
Detta instrument visar relationen mellan hur
mycket effekt som tas ur elmotorn och hur
mycket effekt som finns att tillgå.
För att kunna se denna funktion väljs tema
"Hybrid" eller "Performance", se Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 69).
Momentanvärde
Förarbegärd effekt
Tillgänglig elmotoreffekt
Där de båda visarna möts är gränsen för när förbränningsmotorn startar/stoppar.
Förarbegärd effekt
Stora visaren anger den mängd motoreffekt föraren vill ha ut genom sättet att reglera gaspedalen. Ju högre utslag på skalan, desto större effekt
vill föraren ha ut på aktuell växel.
Tillgänglig elmotoreffekt
Lilla visaren anger aktuell mängd effekt att tillgå
för den elektriska motorn.
Ett stort gap mellan de båda visarna indikerar en
stor effektreserv.
Medelvärde
* Tillval/tillbehör.
73
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Kombiinstrument –
kontrollsymbolernas innebörd
Symbol
Helljus på
Kontrollsymbolerna uppmärksammar föraren på
att en funktion är aktiverad, att ett system arbetar, eller att ett fel eller en brist uppstått.
Vänster blinker
Kontrollsymboler
Symbol
Höger blinker
Innebörd
Däcktryckssystem, se Däcktrycksövervakning* (s. 324)
Fel i ABL-systemet
Avgasreningssystem
Fel i ABS-systemet
Dimljus bak på
Stabilitetssystem, se Elektronisk
stabilitetskontroll (ESC) – allmänt
(s. 186)
Fel i ABL-systemet
Symbolen lyser om ett fel har uppstått i ABLfunktionen (Active Bending Lights).
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds efter motorstart kan det bero
på fel i bilens avgasreningssystem. Kör till en
verkstad för kontroll. Volvo rekommenderar att du
vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
Stabilitetssystem, sportläge, se
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
– handhavande (s. 187)
Fel i ABS-systemet
Om symbolen tänds är systemet ur funktion.
Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
Motorförvärmare
1.
Stanna bilen på en säker plats och stäng av
motorn.
Låg nivå i bränsletank
2.
Starta motorn på nytt.
3.
Om symbolen förblir tänd, kör till en verkstad
för kontroll av ABS-systemet. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Information, läs displaytext
74
Innebörd
Dimljus bak på
Symbolen lyser när dimljuset bak är på.
Stabilitetssystem
Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet
arbetar. Om symbolen lyser med fast sken har ett
fel uppstått i systemet.
Stabilitetssystem, sportläge
Symbolen lyser när sportläget är aktiverat. Sportläget ger möjlighet till en mer aktiv körupplevelse.
Systemet känner då av om gaspedal, rattrörelser
och kurvtagning är mer aktiv än vid normal körning och tillåter då kontrollerad sladd med bakvagnen upp till en viss nivå innan det ingriper och
stabiliserar bilen.
Motorförvärmare
Symbolen tänds då förvärmning av motorn pågår.
Förvärmning sker för det mesta på grund av låg
temperatur.
Låg nivå i bränsletank
När symbolen tänds är nivån i bränsletanken låg,
fyll på bränsle snarast.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Information, läs displaytext
Informationssymbolen tänds i kombination med
text i informationsdisplayen då en avvikelse i
något av bilens system inträffat. Meddelandetexten släcks med OK-knappen, se Menyhantering – kombiinstrument (s. 111), eller försvinner
automatiskt efter en tid (tiden varierar beroende
på vilken funktion som indikeras). Informationssymbolen kan även tändas i kombination med
andra symboler.
OBS
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av OKknappen, eller slocknar automatiskt efter en
stund.
Helljus på
Symbolen lyser när helljuset är på samt vid helljusblink.
Vänster/höger blinker
Båda blinkersymbolerna blinkar när varningsblinkers används.
Däcktryckssystem
Symbolen lyser vid för lågt däcktryck, eller om ett
fel uppstår i däcktryckssystemet.
med en förklarande bild i informationsdisplayen.
Stanna bilen på en säker plats snarast och stäng
den dörr som är öppen.
Om bilen körs i lägre hastighet än ca
7 km/h (ca 4 mph) tänds informationssymbolen.
Om bilen körs i högre hastighet än ca
7 km/h (ca 4 mph) tänds varningssymbolen.
Om bakluckan inte är riktigt stängd tänds informationssymbolen tillsammans med en förklarande bild i informationsdisplayen. Stanna bilen
på en säker plats snarast och stäng bakluckan.
Relaterad information
•
Varningssymbolerna uppmärksammar föraren på
att en viktig funktion är aktiverad, eller att ett allvarligt fel eller en allvarlig brist uppstått.
Varningssymboler
Symbol
Innebörd
Parkeringsbroms åtdragen
Om motorhuven3 inte är riktigt stängd tänds varningssymbolen tillsammans med en förklarande
bild i informationsdisplayen. Stanna bilen på en
säker plats snarast och stäng motorhuven.
•
•
Kombiinstrument –
varningssymbolernas innebörd
Kombiinstrument (s. 68)
Krockkuddar – SRS
Bältespåminnare
Startbatteriet laddas inte
Fel i bromssystemet
Varning
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 75)
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 69)
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om någon av dörrarna inte är riktigt stängd tänds
informations- eller varningssymbolen tillsammans
3
}}
Endast bilar med larm*.
* Tillval/tillbehör.
75
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Parkeringsbroms åtdragen
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen
är ansatt. Symbolen blinkar under ansättning och
övergår sedan till fast sken.
Blinkande symbol i någon annan situation innebär att ett fel uppstått. Läs meddelande i informationsdisplayen.
För mer information, se Parkeringsbroms
(s. 276).
Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller tänds under körning har ett fel upptäckts i något av bilens säkerhetssystem. Kör snarast till en verkstad för kontroll. Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoverkstad.
Bältespåminnare
Symbolen blinkar om någon i framsätet inte tagit
på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet
tagit av sig säkerhetsbältet.
Startbatteriet laddas inte
Symbolen tänds under körning om ett fel i det
elektriska systemet har uppstått. Uppsök en verkstad. Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara
för låg. Stanna bilen på en säker plats och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se Bromsoch kopplingsvätska – nivå (s. 353).
76
Om broms- och ABS-symbolerna är tända samtidigt kan fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
1.
Stanna bilen på en säker plats och stäng av
motorn.
2.
Starta motorn på nytt.
•
•
Om båda symbolerna slocknar, kör vidare.
Om symbolerna förblir tända, kontrollera
nivån i bromsvätskebehållaren, se Bromsoch kopplingsvätska – nivå (s. 353). Om
nivån i bromsvätskebehållaren är normal
och symbolerna fortfarande är tända, kan
bilen under stor försiktighet köras till en
verkstad för kontroll av bromssystemet.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar
vid kraftig inbromsning.
Varning
Den röda varningssymbolen tänds då ett fel har
indikerats som kan påverka säkerheten och/eller
bilens körbarhet. Samtidigt visas ett förklarande
textmeddelande i informationsdisplayen. Symbolen förblir synlig tills felet är åtgärdat men textmeddelandet kan tryckas bort med OK-knappen,
se Menyhantering – kombiinstrument (s. 111).
Varningssymbolen kan även tändas i kombination
med andra symboler.
Åtgärd:
1.
Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte
köras vidare.
2.
Läs informationen i informationsdisplayen.
Utför åtgärd enligt meddelandet i displayen.
Radera meddelandet med OK-knappen.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Bromsvätskeförlusten måste kontrolleras av
en verkstad, Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om någon av dörrarna inte är riktigt stängd tänds
informations- eller varningssymbolen tillsammans
med en förklarande bild i informationsdisplayen.
Stanna bilen på en säker plats snarast och stäng
den dörr som är öppen.
Yttertemperaturmätare
Trippmätare
Yttertemperaturmätarens display syns i kombiinstrumentet.
Trippmätarens display syns i kombiinstrumentet.
Om bilen körs i lägre hastighet än ca
7 km/h (ca 4 mph) tänds informationssymbolen.
Om bilen körs i högre hastighet än ca
7 km/h (ca 4 mph) tänds varningssymbolen.
Om motorhuven4 inte är riktigt stängd tänds varningssymbolen tillsammans med en förklarande
bild i informationsdisplayen. Stanna bilen på en
säker plats snarast och stäng motorhuven.
Trippmätare.
Om bakluckan inte är riktigt stängd tänds informationssymbolen tillsammans med en förklarande bild i informationsdisplayen. Stanna bilen
på en säker plats snarast och stäng bakluckan.
När temperaturen ligger inom området +2 °C till
–5 °C lyser en snöflingesymbol i displayen. Den
varnar för halkrisk. Om bilen stått stilla kan mätaren visa för högt värde.
Relaterad information
Relaterad information
•
•
•
Kombiinstrument (s. 68)
Display för trippmätare
Display för yttertemperaturmätare
•
Kombiinstrument (s. 68)
De båda trippmätarna T1 och T2 används för att
mäta korta sträckor. Sträckans längd visas i displayen.
Vrid vänster rattspaks tumhjul för att visa önskad
mätare.
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd (s. 74)
Ett långt tryck (tills ändring sker) på vänster rattspaks RESET-knapp nollställer visad trippmätare.
För mer information, se Färddator (s. 114).
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 69)
Relaterad information
•
4
Kombiinstrument (s. 68)
Endast bilar med larm*.
* Tillval/tillbehör.
77
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Klocka
Kombiinstrument – licensavtal
Klockans display syns i kombiinstrumentet.
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i
avtalet angivna villkor. Följande text är Volvos
överenskommelse med tillverkare/utvecklare och
är på engelska.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
Klocka.
Display för visning av tid
Ställa klockan
Klockan kan justeras i menysystemet MY CAR,
se MY CAR (s. 113).
Relaterad information
•
Kombiinstrument (s. 68)
This product uses certain free / open source and
other software originating from third parties, that
is subject to the GNU Lesser General Public
License version 2 (LGPLv2), The FreeType
Project License ("FreeType License") and other
different and/or additional copy right licenses,
disclaimers and notices. The links to access the
exact terms of LGPLv2, and the other open
source software licenses, disclaimers,
acknowledgements and notices are provided to
you below. Please refer to the exact terms of the
relevant License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers to
provide the source code of said free/open source
software to you for a charge covering the cost of
performing such distribution, such as the cost of
media, shipping and handling, upon written
request. Please contact your nearest Volvo
Dealer.
The offer is valid for a period of at least three (3)
years from the date of the distribution of this
product by VCC / or for as long as VCC offers
spare parts or customer support.
78
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/freetype2.git/
tree/docs/FTL.TXT
•
FreeType 2
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
•
Lua
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Symboler i display
Det förekommer en mängd olika symboler i displayerna i bilen. Symbolerna är indelade i varnings-, kontroll- och informationssymboler.
Symbol
Nedan visas de vanligast förekommande symbolerna med deras innebörd och en hänvisning till
var i manualen man kan hitta mer information.
– Röd varningssymbol, tänds då ett fel har
indikerats som kan påverka säkerheten och/eller
bilens körbarhet. Samtidigt visas ett förklarande
textmeddelande i informationsdisplayen i kombiinstrumentet.
– Informationssymbol, tänds, i kombination
med text i informationsdisplayen i kombiinstrumentet, då en avvikelse i något av bilens system
inträffat. Informationssymbolen kan även tändas i
kombination med andra symboler.
Varningssymboler i kombiinstrumentet
Symbol
Innebörd
Se
Startbatteriet laddas
inte
Symbol
Innebörd
Se
(s. 75)
Motorförvärmare
(diesel)
(s. 74)
Fel i bromssystemet
(s. 75),
(s. 272)
Låg nivå i bränsletank
(s. 74),
(s. 141)
Varning, Säkerhetsläge
(s. 34),
(s. 43),
(s. 75)
Information, läs displaytext
(s. 74)
Helljus på
(s. 74),
(s. 93)
Kontrollsymboler i kombiinstrumentet
Symbol
Innebörd
Se
Vänster blinkers
(s. 74)
Fel i ABL-systemet*
(s. 74),
(s. 96)
Höger blinkers
(s. 74)
Avgasreningssystem
(s. 74)
Däcktryckssystem*
(s. 74),
(s. 324)
Fel i ABS-systemet
(s. 74),
(s. 272)
Dimljus bak på
(s. 74),
(s. 97)
(s. 74),
(s. 188),
(s. 307)
(s. 74),
(s. 188)
Innebörd
Se
Parkeringsbroms
åtdragen
(s. 75),
(s. 276)
Krockkuddar – SRS
(s. 34),
(s. 75)
Stabilitetssystem,
ESC (Electronic Stability Control), Släpvagnsstabilisator*
Bältespåminnare
(s. 30),
(s. 75)
Stabilitetssystem,
sportläge
Informationssymboler i
kombiinstrumentet
Symbol
Innebörd
Se
Aktivt helljus, AHB
(Active High Beam)*
(s. 94)
Kamerasensor*,
Lasersensor*
(s. 94),
(s. 221),
(s. 230),
(s. 243),
(s. 247)
}}
* Tillval/tillbehör.
79
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Symbol
Innebörd
Se
Adaptiv farthållare*
(s. 209)
Adaptiv farthållare*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert)
(s. 204),
(s. 196)
Adaptiv farthållare*,
tidsavstånd
(s. 199),
(s. 201)
Farthållare*
(s. 193)
Radarsensor*
(s. 209),
(s. 198),
(s. 230)
Färdbroms
(s. 272)
Fartbegränsare
80
Symbol
Innebörd
Se
Motor- och kupévärmare* Service erfordras
Innebörd
Se
(s. 141)
Driver Alert System*,
Dags för paus
(s. 243)
Aktiverat tidur*
(s. 141)
Registrerad hastighetsinformation*
(s. 238)
ABL-systemet*
(s. 96)
Parkering inne
(s. 136)
Tanklucka höger sida
(s. 285)
Parkering ute
(s. 136)
Låg batterinivå
(s. 141)
Parkeringsbroms
(s. 276)
Uppvärmning av säte
(s. 136),
(s. 136)
Regnsensor*
(s. 102)
Drivsystem
(s. 265)
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning*
(s. 243),
(s. 247)
Växlingsindikator
(s. 267)
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning*
(s. 247)
Driver Alert System*,
Dags för paus
(s. 242)
(s. 190)
Auto-broms*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert), City
SafetyTM, Kollisionsvarnare*
(s. 198),
(s. 221),
(s. 230)
Motor- och kupévärmare*
(s. 141)
Symbol
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Symbol
Volvo Sensus
Innebörd
Se
Växellägen
(s. 268)
Mätning av oljenivå
(s. 351)
Volvo Sensus är hjärtat i den personliga Volvoupplevelsen och kopplar samman dig med bilen
och omvärlden. Det är Sensus som ger information, underhållning och hjälp när det behövs.
Sensus innefattar de intuitiva funktioner som
både förhöjer bilresan och förenklar ägandet av
bilen.
Informationssymboler i takkonsolens
display
Symbol
Innebörd
Se
Bältespåminnare
(s. 33)
Krockkudde passagerarplats, aktiverad
(s. 38)
Krockkudde passagerarplats, deaktiverad
(s. 38)
Relaterad information
•
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd (s. 74)
•
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 75)
•
Meddelanden – hantering (s. 113)
5
gränssnitt. Inställningar kan göras i bilinställningar, ljud och media, klimat etc.
Med mittkonsolens knappar och reglage eller rattens högra knappsats* kan funktioner aktiveras
eller deaktiveras och många varierande inställningar kan göras.
Med ett tryck på MY CAR presenteras alla inställningar relaterat till körning och kontroll av bilen,
t.ex. City Safety, lås och larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan etc.
Med ett tryck på respektive RADIO, MEDIA,
*, NAV* och CAM5 kan andra källor,
TEL*,
system och funktioner aktiveras t.ex. AM, FM, CD,
DVD*, TV*, Bluetooth®*, navigation* och parkeringshjälpkamera*.
En intuitiv navigationsstruktur gör det möjligt att
få relevant stöd, information och underhållning
när det är nödvändigt, utan att distrahera föraren.
För mer information om alla funktioner/system,
se respektive avsnitt i ägarmanualen eller dess
supplement.
Sensus omfattar alla bilens lösningar som möjliggör uppkoppling* mot omvärlden och ger intuitiv
kontroll över bilens alla möjligheter.
Volvo Sensus sammanför och presenterar många
funktioner i flera av bilens system på mittkonsolens bildskärm. Med Volvo Sensus kan bilen göras
personlig med hjälp av ett lättanvänt användar-
}}
Gäller vissa bilmodeller.
* Tillval/tillbehör.
81
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Översikt
Nyckellägen
Sätta i fjärrnyckeln
Med fjärrnyckeln kan bilens elsystem försättas i
olika lägen/nivåer och på så sätt göra olika funktioner tillgängliga, se Nyckellägen – funktioner
vid olika nivåer (s. 83).
1.
Håll i fjärrnyckelns ände med det löstagbara
nyckelbladet och placera fjärrnyckeln i startlåset.
2.
Tryck sedan in fjärrnyckeln i låset till dess
ändläge.
VIKTIGT
Främmande föremål i startlåset kan äventyra
funktionen eller förstöra låset.
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – håll i änden
med det löstagbara nyckelbladet, se Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning
(s. 165).
Kontrollpanel i mittkonsol. Bilden är schematisk – antal
funktioner och knapparnas placering varierar beroende
på vald utrustning och marknad.
Navigation* – NAV, se separat supplement
(Sensus Navigation).
Ljud och media – RADIO, MEDIA, TEL*, se
separat supplement (Sensus Infotainment).
Funktionsinställningar – MY CAR, se MY
CAR (s. 113).
Internetansluten bil –
*, se separat supplement (Sensus Infotainment).
Klimatanläggning (s. 122).
Ta ur fjärrnyckeln
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt.
Ta tag i fjärrnyckeln och dra ut den ur startlåset.
OBS
För bilar med nyckelfritt start- och låssystem*
behöver fjärrnyckeln inte sättas i startlåset
utan kan förvaras i t.ex. en ficka. För mer
information om nyckelfritt start- och låssystem, se Keyless Drive* (s. 169).
Parkeringshjälpkamera* (s. 252) – CAM*.
82
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer
För att möjliggöra användning av ett begränsat
antal funktioner med avstängd motor, kan bilens
elsystem försättas i 3 olika nivåer – 0, I och II –
med fjärrnyckeln. Denna ägarmanual beskriver
genomgående dessa nivåer med benämningen
"nyckellägen".
Följande tabell visar vilka funktioner som är tillgängliga i respektive nyckelläge/nivå.
Nivå
Funktioner
0
•
Kilometerräknare, klocka och temperaturmätare tänds.
•
Elektriskt manövrerade säten kan
justeras.
I
•
Ljudanläggningen kan användas
under begränsad tid – se supplement Sensus Infotainment.
•
Taklucka, fönsterhissar, 12 V-uttag
i kupé, navigation, telefon, kupéfläkt
och vindrutetorkare kan användas.
Strömförbrukningen belastar startbatteriet i detta nyckelläge.
II
•
•
Strålkastarna tänds.
•
Flera övriga system aktiveras.
Eluppvärmning i sittdynor och bakruta kan dock aktiveras först efter
motorstart.
Varnings-/kontrollampor lyser i
5 sekunder.
Detta nyckelläge förbrukar mycket
ström från startbatteriet och bör
därför undvikas!
6
7
Att välja nyckelläge/nivå
•
Nyckelläge 0 - Lås upp bilen – därmed är
bilens elsystem på nivå 0.
OBS
För att nå nivå I eller II utan motorstart –
tryck inte ner broms-/kopplingspedalen när
dessa nyckellägen ska väljas.
•
Nyckelläge I - Med fjärrnyckeln helt intryckt i
startlåset6 – Tryck kort på START/STOP
ENGINE.
•
Nyckelläge II - Med fjärrnyckeln helt intryckt
i startlåset6 – Gör ett långt7 tryck på START/
STOP ENGINE.
•
Tillbaka till nyckelläge 0 - För att återgå till
nyckelläge 0 från läge II och I – Tryck kort på
START/STOP ENGINE.
Ljudanläggning
För information om ljudanläggningens funktion
med urtagen fjärrnyckel, se supplement Sensus
Infotainment.
Start och Stopp av motor
För information om att starta/stanna motorn, se
Start av motor (s. 258).
Inte nödvändigt för bil med nyckelfritt start- och låssystem*.
Ca 2 sekunder.
}}
* Tillval/tillbehör.
83
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Relaterad information
•
Nyckellägen (s. 82)
Säten fram
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter
för bästa möjliga sittkomfort.
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarsätet innan
körning påbörjas, aldrig under färd. Var förvissad om att sätet är i låst läge för att undvika
personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.
Fällning av passagerarsätets ryggstöd*8
Höj/sänk sätet, pumpa upp/ner.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa in
rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera
att sätet är spärrad då inställningen ändrats.
Höj/sänk* sittdynans framkant, pumpa upp/
ner.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
Skjut sätet så långt bakåt/neråt som möjligt.
Ändra svankstödet*, tryck på knappen.
Ställ in ryggstödet till upprätt läge.
Manöverpanel för elmanövrerat säte*, se
Säten fram – elmanövrerade* (s. 85).
8 Gäller
84
Passagerarsätets ryggstöd kan fällas framåt för
att ge plats för lång last.
Lyft spärrarna på ryggstödets baksida och
fäll det framåt.
endast komfortsäten.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
4.
Skjut fram sätet så att nackskyddet "låses"
fast under handskfacket.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
VARNING
Ta tag i ryggstödet och var förvissad om att
det är ordentligt låst efter uppfällning för att
undvika personskada vid en eventuell hård
inbromsning eller olycka.
Säten fram – elmanövrerade*
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter
för bästa möjliga sittkomfort. Elmanövrerat säte
kan flyttas framåt/bakåt och upp/ner. Sittdynans
framkant kan höjas/sänkas. Ryggstödets lutning
och svankstödet* kan ändras.
Elmanövrerat säte
Endast en rörelse (fram/bak/upp/ner/inåt/utåt)
kan göras åt gången.
Förberedelser
Inställning av sätet kan göras en viss tid efter att
dörren låsts upp med fjärrnyckeln utan nyckel i
startlåset. Inställning av sätet görs normalt i nyckelläge I och kan alltid göras när motorn är igång.
Säte med minnesfunktion*
Relaterad information
•
•
elsystem i nyckelläge I eller 0 och vänta en kort
stund innan sätet manövreras igen.
Säten fram – elmanövrerade* (s. 85)
Säten bak (s. 86)
Sittdynans framkant upp/ner
Höj/sänk säte
Säte framåt/bakåt
Ryggstödslutning
Minnesfunktionen lagrar inställningar för sätet
och de yttre backspeglarna.
Svankstöd* justeras inåt och utåt
Lagra inställning
De elmanövrerade sätena har ett överbelastningsskydd som utlöses om något säte blockeras
av något föremål. Om det händer, sätt bilens
Minnesknapp
Minnesknapp
}}
* Tillval/tillbehör.
85
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Minnesknapp
Knapp för lagring av inställning
1.
Ställ in sätet och de yttre backspeglarna.
2.
Håll knapp M intryckt, samtidigt som knapp
1, 2 eller 3 trycks in. Håll knapparna intryckta
tills akustisk signal hörs och text visas i
kombiinstrumentet.
Återstart för att nå sätesposition som lagrats i
nyckelminnet görs genom att trycka på upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Förardörren måste
då vara öppen.
VARNING
Använda lagrad inställning
Tryck in en av minnesknapparna 1–3 tills sätet
och de yttre backspeglarna stannar. Om knappen
släpps kommer sätets och de yttre backspeglarnas rörelse att avbrytas.
Nyckelminne* i fjärrnyckel
Nackskydd mittplats bak
Klämrisk! Se till att barn inte leker med reglagen. Kontrollera att inga föremål finns framför,
bakom eller under sätet vid inställning. Se till
att ingen av passagerarna i baksätet kan
komma i kläm.
Sätet måste justeras igen innan det går att sätta
ett nytt minne.
Svankstödets inställning lagras inte.
Säten bak
Baksätets ryggstöd och de yttre nackskydden
kan fällas. Mittplatsens nackskydd kan regleras
efter passagerarens längd.
Eluppvärmda säten
För eluppvärmda säten, se Eluppvärmda framsäten* (s. 129) och Eluppvärmt baksäte* (s. 129).
Relaterad information
•
•
Säten fram (s. 84)
Säten bak (s. 86)
Samtliga fjärrnycklar kan användas av olika förare
för att lagra förarsätets och de yttre backspeglarnas inställningar9, se Fjärrnyckel – personalisering* (s. 159).
Nödstopp
Reglera skyddet efter passagerarens längd så
det om möjligt täcker hela bakhuvudet. Skjut det
uppåt efter behov.
För att få ner skyddet igen måste knappen (placerad i mitten mellan ryggstödet och nackskyddet,
se bild) tryckas in samtidigt som nackskyddet
trycks ner försiktigt.
Om sätet oavsiktligt kommer i rörelse, tryck på
någon av sätets inställningsknappar eller minnesknappar så stannar sätet.
9
86
Endast om bilen är utrustad med elmanövrerat säte med minne och elektriskt infällbara backspeglar. Svankstödets inställning lagras inte.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
VARNING
Fällning av ryggstöd i baksäte
Mittplatsens nackskydd skall vara i sitt nedersta läge när mittplatsen inte används. När
mittplatsen används skall nackskyddet vara
korrekt justerad till passagerarens längd så
att det om möjligt täcker hela bakhuvudet.
Manuell nedfällning av yttre nackskydd
baksäte
VIKTIGT
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas
något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena
får inte heller vara kopplade. Risk finns annars
att det uppstår skada på baksätets klädsel.
Det tredelade ryggstödet kan fällas på olika sätt.
OBS
Framsätena kan behöva skjutas fram och/
eller ryggstöden justeras upp för att de bakre
ryggstöden ska kunna fällas fram helt.
•
•
•
Dra i spärrhandtaget närmast nackskyddet för att
fälla nackskyddet framåt.
Nackskyddet förs tillbaka manuellt tills ett klickljud hörs.
Den vänstra delen kan fällas separat.
Den mittre delen kan fällas separtat.
Den högra delen kan bara fällas tillsammans
med den mittre.
Om mittryggstödet ska fällas – frigör och
justera ner nackskyddet för mittryggstödet,
se tidigare avsnitt "Nackskydd mittplats bak".
De yttre nackskydden fälls automatiskt när
de yttre ryggstöden fälls. Dra upp ryggstöoch fäll samtidigt fram
dets spärrhandtag
ryggstödet. En röd indikering vid låsspärren
visar att ryggstödet inte längre är spärrat.
OBS
När ryggstöden har fällts kan nackskydden
behöva föras framåt något för att inte ta i sittdynan.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
VARNING
Nackskydden ska vara i låst läge efter uppfällning.
}}
87
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
OBS
VARNING
Fäll inte ner de yttre nackskydden om det
finns passagerare på någon av platserna i
baksätet.
När ryggstödet har fällts tillbaka ska den röda
indikeringen inte visas längre. Om den fortfarande visas är ryggstödet inte spärrat.
VARNING
För tillbaka nackskyddet manuellt tills ett klickljud
hörs.
Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i
baksätet är ordentligt låsta efter uppfällning.
Inställning
VARNING
Nackskydden på ytterplatserna måste alltid
vara uppfällda när det finns passagerare på
någon plats i baksätet.
Elektrisk fällning av yttre nackskydd
baksäte*
Ratt
Ratten kan justeras i olika lägen och har reglage
för signalhorn, farthållare samt meny-, ljud- och
telefonstyrning.
Nackskydden ska vara i låst läge efter uppfällning.
Relaterad information
•
•
Säten fram (s. 84)
Säten fram – elmanövrerade* (s. 85)
Inställning av ratt.
Spak – lösgöring av ratt
Möjliga rattlägen
Ratten kan ställas in i höjd- och djupled:
88
1.
Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge II.
2.
Tryck in knappen för att fälla de bakre yttre
nackskydden så att bakåtsikten förbättras.
1.
Dra spaken mot föraren för att lösgöra ratten.
2.
Ställ in ratten i det läge som passar.
3.
Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten. Om
det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt
som spaken förs tillbaka.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
VARNING
Signalhorn
Eluppvärmning* av ratten
Ratten kan värmas upp med elvärme.
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
Funktion
Vid hastighetsberoende servostyrning* kan rattmotståndet regleras, se Justerbart rattmotstånd*
(s. 186).
Knappsatser*
Signalhorn.
Tryck på rattens centrum för att signalera.
Relaterad information
•
Knappsatser i ratten.
Farthållare* (s. 193)* och Adaptiv farthållare
– ACC* (s. 199)*.
Ljud- och telefonstyrning, se supplement
Sensus Infotainment.
Eluppvärmning* av ratten (s. 89)
Knappens position kan variera beroende på val av övrig
utrustning samt marknad.
Upprepade knapptryck skiftar mellan följande
funktioner:
Funktion
Indikering
Avstängd
Knapplampa släckt
Uppvärmning
Knapplampa tänd
Automatisk rattvärme
Med automatisk start av rattvärme aktiverad kommer uppvärmning av ratten starta vid motorstart.
Automatisk start sker när bilen är kall och omgivningstemperaturen är under ca 10 °C. Aktivera/
}}
* Tillval/tillbehör.
89
INSTRUMENT OCH REGLAGE
deaktivera funktionen i menysystemet MY
CAR (s. 113).
Ljusreglage
Med ljusreglaget aktiveras och justeras yttre
belysning. Det används också för att justera display- och instrumentbelysning samt stämningsljus (s. 100).
Vredets lägen
OBS
Samma lampor används som varselljus och
positionsljus fram. Ljusstyrkan är högre när
lamporna används som varselljus.
Läge
Innebörd
VarselljusA när bilens elsystem är i
nyckelläge II eller motorn är igång.
Helljusblink kan användas.
Översikt ljusreglage.
Tumhjul för justering av display- och instrumentbelysning samt stämningsljus*
Knapp för dimljus bak
Vred för belysning vid färd och parkering
Tumhjul för ljushöjdsreglering
Bil med aktiva xenonstrålkastare* har automatisk
ljushöjdsreglering och är därför inte utrustad med
tumhjulet för ljushöjdsreglering.
90
Varselljus, positionsljus bak och
sidomarkeringsljus när bilens elsystem är i nyckelläge II eller motorn
är igång.
Positionsljus/sidomarkeringsljus
när bilen är parkeradB.
Helljusblink kan användas.
Varselljus, positionsljus bak och
sidomarkeringsljus i dagsljus när
bilens elsystem är i nyckelläge II
eller motorn är igång.
Halvljus och positionsljus/sidomarkeringsljus i svagt dagsljus eller
mörker eller när dimljus bak eller
vindrutetorkare med kontinuerlig
torkning är aktiverade.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Funktionen Tunneldetektering (s. 93)* är aktiverad.
Display- och instrumentbelysning
Olika display- och instrumentbelysning tänds
beroende på nyckelläge, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 83).
Funktionen Automatiskt helljus (s. 94)* kan användas.
Displaybelysningen dämpas automatiskt vid mörker – känsligheten ställs in med tumhjulet.
Helljus kan aktiveras när halvljuset
är tänt.
Instrumentbelysningens styrka regleras med tumhjulet.
Helljusblink kan användas.
Helljus kan aktiveras.
Ljushöjdsreglering av strålkastare
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden. Sänk ljuset om bilen lastats tungt.
Helljusblink kan användas.
1.
Placerade i eller under stötfångaren fram.
Även vid stillastående när motorn är igång, förutsatt att vredets
läge skiftas till detta läge från annat läge.
Låt motorn vara igång eller ha bilens elsystem i nyckelläge I.
Förare samt passagerare i passagerarsätet
fram
2.
Rulla uppåt/neråt med tumhjulet för att höja/
sänka ljushöjden.
Personer i alla säten
Läge
Innebörd
Halvljus och positionsljus/sidomarkeringsljus.
A
B
Volvo rekommenderar att läge
bilen körs.
Lägen på tumhjulet för olika lastfall.
Endast förare
Personer i alla säten samt maximal last i lastutrymmet
används när
Förare samt maximal last i lastutrymmet
VARNING
Bilens ljussystem kan inte i alla situationer
avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs
med ett trafiksäkert ljus och enligt gällande
trafikbestämmelser.
Relaterad information
•
•
•
Positionsljus (s. 92)
Varselljus (s. 92)
Hel-/halvljus (s. 93)
* Tillval/tillbehör.
91
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Positionsljus
Positionsljus tänds med ljusreglagets vred.
Relaterad information
•
Ljusreglage (s. 90)
Varselljus
samt bilens
Med ljusreglagets vred i läge
elsystem i nyckelläge II eller motorn igång, aktiveras varselljuset automatiskt i dagsljus.
Varselljus under dagtid – DRL
Ljusreglagets vred i läget för positionsljus.
Ställ vredet i läge
(nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).
Är bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn
igång lyser varselljusen i stället för positionsljus
fram.
När det är mörkt ute och bakluckan öppnas tänds
de bakre positionsljusen för att uppmärksamma
bakomvarande. Detta sker oavsett vilket läge vredet står i eller vilket nyckelläge bilens elsystem är
i.
Vid körning i mer än 30 sekunder i max 10 km/h
(ca 6 mph) eller om hastigheten överstiger
10 km/h (ca 6 mph) tänds varselljus och
Återställ ljusreglage visas i kombiinstrumentet
vilket uppmanar att vrida till annat läge än
.
92
Ljusreglagets vred i läge AUTO.
Med ljusreglagets vred i läge
aktiveras varselljuset (Daytime Running Lights – DRL) automatiskt när bilen körs i dagsljus. En ljussensor på
instrumentpanelens ovansida växlar från varselljus till halvljus vid skymning eller när dagsljuset
blir för svagt. Växling till halvljus sker också i de
fall vindrutetorkare eller dimljus bak aktiveras.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
VARNING
Systemet är ett hjälpmedel för att spara
energi – det kan inte i alla situationer avgöra
när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt
starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs
med ett trafiksäkert korrekt ljus och enligt gällande trafikbestämmelser.
Relaterad information
•
•
Hel-/halvljus (s. 93)
Ljusreglage (s. 90)
Tunneldetektering*
Hel-/halvljus
Tunneldetekteringen växlar belysningen från varselljus till halvljus när bilen körs in i en tunnel.
samt bilens
Med ljusreglagets vred i läge
elsystem i nyckelläge II eller motorn igång, aktiveras halvljuset automatiskt vid dåliga ljusförhållanden.
Funktionen Tunneldetektering finns i bil med
regnsensor*. Sensorn känner av ingången till en
tunnel och ställer om belysningen från varselljus
till halvljus. Ca 20 sekunder efter att bilen lämnat
tunneln, återgår belysningen till varselljus. Körs
bilen in i ännu en tunnel inom denna tid, behålls
halvljuset på. På så sätt undviks täta förändringar
av bilens ljus.
Observera att ljusreglagets vred måste stå i läge
för att tunneldetekteringen ska fungera.
Relaterad information
•
•
Hel-/halvljus (s. 93)
Ljusreglage (s. 90)
Rattspak och ljusreglagets vred.
Läge för helljusblink
Läge för helljus
Halvljus
Med vredet i läge
aktiveras halvljuset automatiskt vid skymning eller när dagsljuset blir för
svagt. Halvljuset aktiveras också automatiskt i de
fall vindrutetorkare eller dimljus bak är aktiverade.
lyser alltid halvljuset när
Med vredet i läge
motorn är igång eller när nyckelläge II är aktivt.
}}
* Tillval/tillbehör.
93
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Helljusblink
För rattspaken lätt mot ratten till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.
Helljus
Helljuset kan aktiveras när vredet står i läge
10 eller
. Aktivera/deaktivera helljuset
genom att föra rattspaken mot ratten till ändläget
och släppa. Alternativt kan helljuset deaktiveras
genom en lätt tryckning av rattspaken mot ratten.
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
kombiinstrumentet.
i
Extraljus*
Automatiskt helljus – AHB
Automatiskt helljus (Active High Beam – AHB) är
en funktion som med en kamerasensor i vindrutans överkant upptäcker mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och
då växlar från helljus till halvljus. Funktionen kan
också ta hänsyn till gatubelysning.
Om bilen har extraljus kan föraren i menysystemet MY CAR välja om de ska vara deaktiverade
eller tändas/släckas samtidigt med helljuset11, se
MY CAR (s. 113).
När kamerasensorn inte längre ser något
mötande eller framförvarande fordon tänds helljuset åter.
Relaterad information
Belysningen återgår till helljus någon sekund
efter det att kamerasensorn inte längre känner av
mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus.
•
•
•
•
•
10
11
12
94
Automatiskt helljus*
Funktionen Automatiskt helljus upptäcker
mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och växlar belysningen
från helljus till halvljus. Belysningen återgår till
helljus när det infallande ljuset upphört.
Aktiva xenonstrålkastare* (s. 96)
Automatiskt helljus* (s. 94)
Ljusreglage (s. 90)
Strålkastare – anpassning av ljusbild (s. 97)
Tunneldetektering* (s. 93)
känner av mötande trafiks strålkastarljus eller
framförvarande fordons bakljus.
Har det automatiska helljuset adaptiv funktionalitet12 fortsätter ljuskäglan, till skillnad från vad
som sker vid konventionell avbländning, att lysa
med helljus på båda sidor om mötande eller
framförvarande fordon – enbart den del av ljuskäglan som pekar direkt på fordonet bländas av.
Bil med halogenstrålkastare
Bil med aktiva xenonstrålkastare
Har det automatiska helljuset på/av-funktionalitet12 återgår belysningen till helljus någon
sekund efter det att kamerasensorn inte längre
Adaptiv funktionalitet: Halvljus direkt mot mötande fordon, men fortsatt helljus på båda sidor om fordonet.
Belysningen återgår till fullt helljus någon sekund
efter det att kamerasensorn inte längre känner av
mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus.
När halvljuset är tänt.
Extraljus måste anslutas till elsystemet av verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
Beroende på bilens utrustningsnivå.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Aktivering/deaktivering
AHB kan aktiveras då ljusreglagets vred står i
(förutsatt att funktionen inte har
läge
deaktiverats i menysystemet MY CAR, se MY
CAR (s. 113)).
även om helljuset är delvis avbländat, dvs. så
snart ljuskäglan lyser med något mer än halvljus.
Manuell manövrering
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera
eller få ett eller flera av kameran beroende
system att sluta fungera.
Rattspak och ljusreglagets vred i läge AUTO.
Funktionen kan träda in vid mörkerkörning när
bilens hastighet är ca 20 km/h (12 mph) eller
högre.
Aktivera/deaktivera AHB genom att föra vänster
rattspak mot ratten till ändläget och släppa.
Deaktivering vid helljus medför att belysningen
direkt ställs om till halvljus.
När AHB är aktiverat lyser symbolen
med
vitt sken i instrumentets informationsdisplay.
När helljuset är tänt lyser symbolen med blått
sken. För aktiva xenonstrålkastare gäller detta
Om meddelandet Aktivt helljus Tillfälligt
otillgängligt Manövrera manuellt visas i
kombiinstrumentets informationsdisplay måste
växling mellan hel- och halvljus göras manuellt.
Dock kan ljusreglagets vred ändå stå i läge
. Detsamma gäller om meddelandet
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
och symbolen
visas. Symbolen
slocknar när dessa meddelanden visas.
AHB kan vara tillfälligt otillgängligt t.ex. i situationer med tät dimma eller kraftigt regn. När AHB
åter blir tillgängligt, eller vindrutesensorerna inte
längre är blockerade, släcks meddelandet och
symbolen
tänds.
VARNING
AHB är ett hjälpmedel för att vid gynnsamma
förhållanden använda bästa möjliga ljus.
Föraren är alltid ansvarig för att manuellt växla
mellan hel- och halvljus när trafiksituationer
eller väderförhållanden kräver det.
VIKTIGT
Exempel på när manuell växling mellan heloch halvljus kan krävas:
•
•
•
•
•
•
vid kraftigt regn eller tät dimma
•
om det finns fotgängare på eller vid
vägen
•
om det finns starkt reflekterande föremål
såsom skyltar i närheten av vägen
•
när mötande trafiks belysning skyms av
t.ex. vägräcken
•
•
•
när det finns trafik på anslutande vägar
vid underkylt regn
vid snörök eller snömodd
vid månsken
vid körning i svagt upplysta samhällen
när framförvarande trafik har svag belysning
vid backkrön eller svackor
i tvära kurvor.
}}
95
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
För mer information om kamerasensorns
begränsningar, se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar (s. 229).
Relaterad information
•
•
Hel-/halvljus (s. 93)
Ljusreglage (s. 90)
Aktiva xenonstrålkastare*
Aktiva xenonstrålkastare/aktiva kurvljus är konstruerade för att ge maximal belysning i kurvor
och korsningar och därmed ge ökad säkerhet.
Aktiva xenonstrålkastare/aktiva kurvljus
– ABL
Vid fel i funktionen lyser symbolen
i kombiinstrumentet samtidigt som informationsdisplayen
visar en förklarande text och ytterligare en tänd
symbol.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Strålkastarsystem
funktionsfel
Service
erfordras
Systemet är ur funktion. Uppsök en verkstad om meddelandet kvarstår. Volvo
rekommenderar att
du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Funktionen är endast aktiv i skymning eller mörker och endast när bilen är i rörelse.
Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster) respektive
aktiverad (höger).
Om bilen är utrustad med aktiva xenonstrålkastare/aktiva kurvljus (Active Bending Lights –
ABL) följer ljuset från strålkastarna rattrörelsen
för att ge maximal belysning i kurvor och korsningar och därmed ge ökad säkerhet.
Funktionen13 kan deaktiveras/aktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 113).
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
bilen (förutsatt att den inte har deaktiverats i
menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 113)).
13
96
Aktiverad vid leverans från fabrik.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Kurvtagningsljus*
Aktiva xenonstrålkastare/aktiva kurvljus som har
funktionen Automatiskt helljus med adaptiv funktionalitet är utrustade med kurvtagningsljus. Kurvtagningsljusen lyser temporärt upp området snett
framför bilen åt det håll ratten vrids i tvär kurva,
eller åt det håll blinkers används.
Funktionen aktiveras när hel- eller halvljus
används samt bilens hastighet är lägre än ca
30 km/h (20 mph).
Dessutom tänds båda kurvtagningsljusen som ett
komplement till backljuset vid backning.
Relaterad information
•
•
•
Hel-/halvljus (s. 93)
Automatiskt helljus* (s. 94)
Ljusreglage (s. 90)
Strålkastare – anpassning av
ljusbild
Är bilen utrustad med aktiva xenonstrålkastare
och har funktionen Automatiskt helljus krävs att
ljusbilden ställs om vid skifte från höger- till vänstertrafik, och omvänt.
Dimljus bak
Då sikten är nedsatt på grund av dimma kan
dimljus bak användas för att andra trafikanter i
ett tidigt skede ska observera framförvarande
fordon.
Aktiva xenonstrålkastare*
För bil utan funktionen Automatiskt helljus* behöver ingen anpassning av ljusbilden göras. Ljusbilden är utformad på ett sådant sätt att mötande
trafik inte bländas.
För bil med Automatiskt helljus krävs anpassning
av ljusbilden. Bilen måste stå stilla och motorn
vara igång när ljusbilden skiftas mellan högeroch vänstertrafik.
Ljusbilden skiftas i menysystemet MY CAR, se
MY CAR (s. 113).
Halogenstrålkastare
Ingen anpassning av ljusbilden behöver göras.
Ljusbilden är utformad på ett sådant sätt att
mötande trafik inte bländas.
Knapp för dimljus bak.
Dimljus bak kan endast tändas när nyckelläge II
är aktivt eller motorn är igång samt ljusreglagets
eller
.
vred står i läge
Tryck på knappen för till/från. Kontrollsymbolen
i kombiinstrumentet och lampan i knappen
lyser när dimljus bak är tänt.
Dimljus bak släcks automatiskt vid tryck på
START/STOP ENGINE-knappen eller när ljusreglagets vred ställs i läge
eller
.
}}
* Tillval/tillbehör.
97
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
OBS
Bestämmelser för användning av dimljus bak
varierar mellan olika länder.
Relaterad information
•
Ljusreglage (s. 90)
Bromsljus
Varningsblinkers
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.
Varningsblinkers varnar andra trafikanter genom
att bilens samtliga blinkerlampor blinkar samtidigt när denna funktion är aktiverad.
Bromsljuset tänds när bromspedalen trycks ner.
Dessutom tänds det när något av förarstödssystemen Adaptiv farthållare (s. 199), City
Safety (s. 216) eller Kollisionsvarnare (s. 222)
bromsar bilen.
Relaterad information
•
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers (s. 275)
Knapp för varningsblinkers.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers.
Båda blinkersymbolerna i kombiinstrumentet
blinkar när varningsblinkers används.
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när bilen
bromsats så kraftigt att nödbromsljusen aktiverats och hastigheten understiger ca 10 km/h
(6 mph). Varningsblinkers förblir aktiva när man
stannat och deaktiveras då automatiskt när man
kör iväg igen eller deaktiveras om knappen trycks
in.
98
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Relaterad information
•
•
Blinkers (s. 99)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers (s. 275)
Blinkers
Bilens blinkers manövreras med vänster rattspak.
Blinkerlamporna blinkar tre gånger eller kontinuerligt, beroende på hur långt uppåt eller nedåt
spaken förs.
Blinkersymboler
För blinkersymboler, se Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd (s. 74).
Relaterad information
•
Varningsblinkers (s. 98)
Blinkers.
Kort blinksekvens
För rattspaken uppåt eller nedåt till första
läget och släpp. Blinkerlamporna blinkar tre
gånger. Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR
(s. 113).
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller nedåt till yttersta
läget.
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
99
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Kupébelysning
Kupébelysningen aktiveras/deaktiveras med
knappar i reglagen ovanför framsätena och baksätet.
Främre takbelysning
Belysning i lastutrymme
Läslamporna fram tänds eller släcks med ett
tryck på respektive knapp i takkonsolen.
Belysningen i lastutrymmet tänds respektive
släcks då bakluckan öppnas eller stängs.
Bakre takbelysning
Belysningsautomatik
G021149
G021150
Med knappen för kupébelysning kan tre lägen
väljas för belysningen i kupén:
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och kupébelysning.
Läslampa vänster sida
Lamporna tänds eller släcks med ett tryck på
respektive knapp.
Läslampa höger sida
Instegsbelysning
Kupébelysning
All belysning i kupén kan tändas och släckas
manuellt inom 30 minuter från det att:
100
Bakre takbelysning.
•
motorn har stängts av och bilens elsystem är
i nyckelläge 0
•
bilen har låsts upp men motorn har inte startats.
Instegsbelysningen (och kupébelysningen) tänds
respektive släcks när en sidodörr öppnas eller
stängs.
Handskfacksbelysning
Handskfacksbelysningen tänds respektive släcks
när luckan öppnas eller stängs.
Makeup-spegelbelysning
Belysningen till makeup-spegeln (s. 149) tänds
respektive släcks då locket öppnas eller stängs.
•
Av – höger sida intryckt, belysningsautomatiken är deaktiverad.
•
Neutralläge – belysningsautomatiken är
aktiverad.
•
På – vänster sida intryckt, kupébelysningen
är tänd.
Neutralläge
När knappen är i neutralläge, tänds och släcks
kupébelysningen automatiskt enligt nedanstående.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
•
bilen låses upp med fjärrnyckel eller nyckelblad, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 162)
eller Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr
(s. 166)
•
motorn stängts av och bilens elsystem är i
nyckelläge 0.
Kupébelysningen släcks när:
•
•
motorn startar
bilen låses.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i två
minuter om någon av dörrarna är öppen.
Om någon belysning tänds manuellt och bilen
låses kommer den att släckas automatiskt efter
två minuter.
Stämningsljus*
När den vanliga kupébelysningen har slocknat
och motorn går lyser några lysdioder, bl.a. en i
takbelysningen för att ge ett svagt ljus och förhöja stämningen under färd. Ljuset gör det också
lättare att under den mörka tiden på dygnet se
föremål i förvaringsfack etc. Denna belysning
slocknar en liten stund efter den vanliga kupébelysningen när bilen låses. Ljusstyrkan regleras
med tumhjulet på ljusreglaget (s. 90).
Ledbelysning
Trygghetsbelysning
Ledbelysning omfattas av halvljus, positionsljus,
lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning.
Trygghetsbelysning omfattas av positionsljus,
lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt instegsbelysning.
En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd och
fungera som ledbelysning efter att bilen låsts.
Trygghetsbelysningen tänds med fjärrnyckeln, se
Fjärrnyckel – funktioner (s. 162), och används för
att tända bilens belysning på avstånd.
1.
Ta fjärrnyckeln ur startlåset.
2.
För vänster rattspak mot ratten till ändläget
och släpp. Funktionen aktiveras på samma
sätt som vid helljusblink, se Hel-/halvljus
(s. 93).
3.
Stig ur bilen och lås dörren.
När funktionen aktiverats lyser halvljus, positionsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning.
Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in i menysystemet MY CAR, se
MY CAR (s. 113).
När funktionen aktiverats med fjärrnyckeln lyser
positionsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre taklampor samt instegsbelysning.
Tiden för hur länge trygghetsbelysningen ska hållas tänd kan ställas in i menysystemet MY CAR,
se MY CAR (s. 113).
Relaterad information
•
Ledbelysning (s. 101)
Relaterad information
•
Trygghetsbelysning (s. 101)
* Tillval/tillbehör. 101
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Torkare och spolare
Torkare och spolare rengör vindrutan och bakrutan. Strålkastarna rengörs med högtrycksspolning.
Vindrutetorkare14
Intervalltorkning
Ställ in antalet svep per tidsenhet med
tumhjulet när intervalltorkning är vald.
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal hastighet.
Torkarna sveper med hög hastighet.
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare – säkerställ att
torkarbladen inte är fastfrusna och att eventuell snö eller is på vindrutan (och bakrutan) är
bortskrapad.
Vindrutetorkare och vindrutespolare.
Regnsensor, på/av
Tumhjul, känslighet/frekvens
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare under vintertid –
säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna
och att eventuell snö eller is på vindrutan (och
bakrutan) är bortskrapad.
Vindrutetorkare av
För spaken till läge 0 för att stänga av
vindrutetorkarna.
Enkelsvep
För spaken uppåt och släpp för att
göra ett svep.
14
102
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna
rengör vindrutan. Vindrutan ska vara blöt när
vindrutetorkarna arbetar.
Serviceläge torkarblad
För rengöring av vindruta/torkarblad och byte av
torkarblad, se Biltvätt (s. 385) och Torkarblad
(s. 363).
Regnsensor*
Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt.
Regnsensorns känslighet justeras med tumhjulet.
När regnsensorn är aktiverad tänds en lampa i
knappen och regnsensorsymbolen
visas i
kombiinstrumentet.
Aktivera och ställ in känslighet
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen vara
igång eller fjärrnyckeln i läge I eller II samtidigt
som spaken till vindrutetorkarna ska vara i läge 0
alternativt i läge för enkelsvep.
Aktivera regnsensorn genom att trycka på regnsensorknappen
. Torkarna gör ett svep.
Om spaken förs uppåt gör torkarna extrasvep.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. (Ett extra svep görs
när tumhjulet vrids uppåt.)
Deaktivera
Deaktivera regnsensorn genom att trycka på
regnsensorknappen
eller för spaken nedåt
till ett annat torkarprogram.
För byte av torkarblad och serviceläge torkarblad, se Torkarblad (s. 363). För påfyllning av spolarvätska, se Spolarvätska – påfyllning (s. 365).
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Regnsensorn deaktiveras automatiskt när fjärrnyckeln tas ur startlåset eller fem minuter efter
att motorn stängts av.
VIKTIGT
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn medan
bilen är igång eller fjärrnyckeln är i läge I eller
II. Symbolen i kombiinstrumentet och lampan
i knappen slocknar.
Spolning av strålkastare och rutor
Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna
några extra svep och strålkastarna spolas.
Torkning och spolning av bakruta
Uppvärmda spolmunstycken*
Spolmunstyckena värms automatiskt vid kyla för
att förhindra att spolarvätskan fryser fast.
Högtrycksspolning av strålkastare*
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar
stora mängder spolarvätska. För att spara vätska
spolas strålkastarna automatiskt vid var femte
spolning av vindrutan.
Reducerad spolning
Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i behållaren och meddelandet om att man ska fylla på
spolarvätska visas i kombiinstrumentet, stängs
tillförseln av spolarvätska till strålkastarna av.
Detta för att prioritera rengöring av vindrutan och
sikten genom den.
Bakrutetorkare – intervalltorkning
Bakrutetorkare – kontinuerlig hastighet
Genom att föra spaken framåt (se pil i bild ovan)
startas spolning och torkning av bakrutan.
OBS
Spolningsfunktion.
Spolning av vindruta
För spaken mot ratten för att starta vindrute- och
strålkastarspolarna.
Bakrutetorkaren är utrustad med ett överhettningsskydd som gör att motorn stängs av om
den blir överhettad. Bakrutetorkaren fungerar
igen efter en nedkylningsperiod.
Torkare – backning
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren
}}
* Tillval/tillbehör. 103
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
starta intervalltorkningsläge15. Funktionen upphör
när backväxel läggs ur.
Om bakrutetorkaren redan går med kontinuerlig
hastighet, sker ingen förändring.
Fönsterhissar
Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – med övriga dörrars reglagepaneler manövreras respektive fönsterhiss.
OBS
VARNING
På bilar med regnsensor aktiveras bakrutetorkaren vid backning, om sensorn är aktiverad och det regnar.
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kommer i kläm om/när fönstren stängs
med hjälp av fjärrnyckeln.
Relaterad information
•
VARNING
Kontrollera att inget barn eller andra passagerare kommer i kläm när fönstren stängs
från förardörren.
VARNING
Spolarvätska – påfyllning (s. 365)
Reglagepanel i förardörr.
Elektrisk barnsäkerhetsspärr som förhindrar
att barn kan öppna dörrar bak inifrån* och
öppna/stänga fönster bak, se Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering* (s. 179).
Om det finns barn i bilen – tänk på att alltid
bryta strömmen till fönsterhissarna genom att
välja nyckelläge 0 och ta sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas. För information om
nyckellägen – se Nyckellägen – funktioner vid
olika nivåer (s. 83).
Reglage för bakre fönster
Reglage för främre fönster
15
104
Denna funktion (intervalltorkning vid backning) kan stängas av. Uppsök en verkstad. Volvo rekommenderar en auktoriserad Volvoverkstad.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Manövrering
avbrutna stängningar kommer klämskyddet att
forceras och automatisk funktion deaktiveras
under en kort stund, nu går det att stänga genom
att kontinuerligt hålla knappen uppdragen.
OBS
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet
då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att
öppna även de främre fönsterrutorna lite
grann.
Manövrering av fönsterhissar.
Manövrering utan automatik
Manövrering med automatik
Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – övriga dörrars reglagepaneler kan endast manövrera respektive fönsterhiss.
Endast en reglagepanel i taget kan manövreras.
För att fönsterhissarna ska kunna användas
måste nyckelläget vara lägst I – se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 83). Efter motoravstängning kan fönsterhissarna manövreras i
några minuter efter att fjärrnyckeln tagits ur –
dock inte efter att en dörr har öppnats.
Manövrering utan automatik
För något av reglagen lätt uppåt/nedåt. Fönsterhissarna går upp/ner så länge reglaget hålls i
position.
Återställning
Ifall batteriet kopplats bort måste funktionen för
automatisk öppning återställas för att fungera
korrekt.
1.
Dra upp knappens främre del lätt för att
hissa upp rutan till sitt ändläge och håll kvar i
en sekund.
2.
Släpp knappen kort.
3.
Dra upp knappens främre del igen i en
sekund.
VARNING
Återställning måste ske för att klämskyddet
ska fungera.
Manövrering med automatik
För något av reglagen uppåt/nedåt till ändläget
och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till sitt
ändläge.
Manövrering med fjärrnyckel eller
centrallåsknapp
För att manövrera de elektriska fönsterhissarna
från utsidan med fjärrnyckeln, eller från insidan
med centrallåsknappen, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 162) eller Låsning/upplåsning – inifrån
(s. 175).
Stängning av fönstren avbryts och fönstret öppnas om något hindrar dess rörelse. Det finns möjlighet att forcera klämskyddet när stängning
avbrutits t.ex. vid isbildning. Efter två på varandra
105
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Backspeglar – yttre
VARNING
De yttre backspeglarnas lägen justeras med
inställningsspaken i förardörrens reglage.
Båda speglarna är krökta för att ge god överblick. Föremål kan synas vara längre bort än
vad de i verkligheten är.
Lagring av inställningar16
Inställningarna av backspeglarnas och förarsätets
lägen kan för varje fjärrnyckel lagras i bilnyckelminnet*, se Fjärrnyckel – personalisering*
(s. 159).
Vinkling av backspegel vid parkering16
Backspegeln kan vinklas ner för att exempelvis
föraren ska kunna se vägkanten vid parkering.
Reglage för yttre backspeglar.
Inställning
1.
2.
Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3.
Tryck en gång till på knappen L eller R. Lampan ska inte längre lysa.
16
106
Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan i
knappen lyser.
–
Lägg i backväxeln och tryck in knappen L
eller R.
När backväxeln läggs ur återgår backspegeln
automatiskt till sitt ursprungliga läge efter
ca 10 sekunder, eller tidigare genom att trycka in
knappen L respektive R.
Automatisk vinkling av backspegel vid
parkering16
När backväxeln läggs i vinklas backspegeln automatiskt ner för att föraren exempelvis ska kunna
se vägkanten vid parkering. När backväxeln läggs
ur återgår backspegeln automatiskt till sitt
ursprungliga läge efter en stund.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 113).
Automatisk infällning vid låsning*
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln fälls
backspeglarna in/ut automatiskt.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 113).
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge
måste elektriskt återställas till neutralläge för att
den elektriska in-/utfällningen ska fungera korrekt:
1.
Fäll in speglarna med knapparna L och R.
2.
Fäll ut dem igen med knapparna L och R.
3.
Upprepa ovanstående procedur vid behov.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Automatisk avbländning*
För att backspeglarna ska kunna vara utrustade
med denna funktion krävs att också den inre
backspegeln har automatisk avbländning, se
Backspegel – inre (s. 107).
Endast i kombination med elmanövrerat säte med minne, se Säten fram – elmanövrerade* (s. 85).
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Elektriskt infällbara backspeglar*
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in:
1.
Tryck ner knapparna L och R samtidigt (nyckelläge måste vara lägst I).
2.
Släpp dem efter ca 1 sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
Rutor och backspeglar –
eluppvärmning
Eluppvärmningen används för att få bort is och
imma från bakrutan och de yttre backspeglarna.
Backspegel – inre
Den inre backspegeln kan bländas av med ett
reglage i spegelns underkant. Alternativt bländar
backspegeln av automatiskt.
Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Fäll ut speglarna genom att trycka ner L och R
samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i utfällt
läge.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan på backspeglarna tänds då trygghetsbelysning (s. 101) eller ledbelysning (s. 101) valts.
Relaterad information
•
•
Backspegel – inre (s. 107)
Rutor och backspeglar – eluppvärmning
(s. 107)
Reglage för avbländning
Eluppvärmning bakruta och yttre backspeglar
Manuell avbländning
Funktionen används för att få bort is och imma
från bakruta och yttre backspeglar.
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det reflekteras i backspegeln och blända föraren. Blända
av med reglaget för avbländning när bakomvarande ljus stör:
Ett tryck på knappen startar uppvärmningen.
Lampan i knappen visar att funktionen är aktiv.
Stäng av uppvärmningen så snart isen/imman är
borta för att inte belasta batteriet onödigt mycket.
Funktionen stängs dock av automatiskt efter en
viss tid.
De yttre backspeglarna och bakrutan avimmas/
avisas automatiskt om bilen startas i yttertemperatur lägre än +7 °C. Autoavfrostning kan väljas i
menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 113).
1.
Blända av genom att föra reglaget in mot
kupén.
2.
Återgå till normalt läge genom att föra reglaget mot vindrutan.
}}
* Tillval/tillbehör. 107
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglage för manuell
avbländning finns inte på spegel med automatisk
avbländning.
I backspegeln finns två sensorer – en framåtriktad och en bakåtriktad – som arbetar tillsammans
för att identifiera och eliminera bländande ljus.
Den framåtriktade sensorn känner av omgivande
ljus, medan den bakåtriktade sensorn känner av
ljus från bakomvarande fordons strålkastare.
Kompass*
I backspegeln övre högra hörn finns en display
som visar i vilken kompassriktning bilens front
pekar.
Handhavande
Endast backspegel med automatisk avbländning
kan vara utrustad med kompass (s. 108).
Relaterad information
•
108
Backspeglar – yttre (s. 106)
Kompassen kan behöva kalibreras för att visa rätt
kompassriktning.
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas flera
magnetiska zoner.
Gör så här för att kalibrera:
OBS
Skyms sensorerna av t.ex. parkeringstillstånd,
transpondrar, solskydd eller objekt i säten
eller i lastutrymmet på ett sådant sätt att ljus
förhindras att nå sensorerna, reduceras den
inre och de yttre backspeglarnas avbländningsfunktion.
Kalibrering
1.
Stanna bilen på en stor öppen yta som är fri
från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
2.
Starta bilen och stäng av all elektrisk utrustning (klimatanläggning, torkare etc.) samt se
till att alla dörrar är stängda.
OBS
Backspegel med kompass.
Åtta olika riktningar visas med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E (öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst), W (väster) och NW
(nordväst).
Kalibreringen kan misslyckas eller helt utebli
om elektrisk utrustning inte stängs av.
3.
Håll knappen på backspegelns undersida
intryckt ca 3 sekunder (använd t.ex. ett gem).
Numret för aktuell magnetisk zon visas.
Kompassen aktiveras automatiskt när bilen
startas eller när nyckelläge II är aktivt, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 83). För att
deaktivera/aktivera kompassen – tryck in
knappen på backspegelns undersida med hjälp
av t.ex. ett gem.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
7.
8.
Bilar med eluppvärmd vindruta*: Om tecknet C visas i displayen när den eluppvärmda
vindrutan aktiveras, genomför då kalibrering
enligt punkt 6 ovan med den eluppvärmda
vindrutan aktiverad, se Avfuktning och
avfrostning av vindruta (s. 132).
Upprepa ovanstående procedur vid behov.
Taklucka*
Takluckan manövreras med reglaget i taket.
Takluckans inre solskärm stängs manuellt.
Till takluckan hör en vindavvisare.
Takluckans manöverreglage är placerat i taket.
Takluckan kan öppnas vertikalt i bakkant eller
horisontellt. Nyckelläge I eller II behövs för att
takluckan ska kunna öppnas.
Horisontell öppning
4.
Tryck upprepade gånger på knappen tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se kartan över magnetiska zoner för kompass.
5.
Vänta tills displayen återgår till att visa tecknet C, alternativt håll knappen på backspegelns undersida intryckt ca 6 sekunder tills
det att tecknet C visas.
6.
Kör långsamt i en cirkel med en hastighet av
högst 10 km/h (6 mph) tills en kompassriktning visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar. Kör därefter ytterligare 2 varv
för att finjustera kalibreringen.
G017823
Magnetiska zoner.
Horisontell öppning, bakåt/framåt.
Öppning, automatisk
Öppning, manuell
Stängning, manuell
Stängning, automatisk
}}
* Tillval/tillbehör. 109
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Öppning
För att öppna takluckan till komfortläge17, tryck
reglaget bakåt till läget för automatisk öppning
och släpp. För att öppna takluckan maximalt, tryck
reglaget bakåt till läget för automatisk öppning
igen och släpp.
Öppna manuellt genom att trycka reglaget bakåt
till tryckpunkten för manuell öppning. Takuckan
rör sig mot komfortläge17 så länge reglaget hålls
bakåttryckt. För att öppna takluckan maximalt,
tryck reglaget bakåt igen.
Stängning med fjärrnyckel eller
centrallåsknapp
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till takluckan
genom att välja nyckelläge 0 och ta sedan
med fjärrnyckeln då bilen lämnas. För information om nyckellägen – se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 83).
Vertikal öppning
G021345
Stängning
Stäng manuellt genom att trycka reglaget framåt
till tryckpunkten för manuell stängning. Takluckan
rör sig mot stängt läge så länge reglaget hålls
framåttryckt.
Fjärrnyckel
– Gör ett långt tryck på fjärrnyckelns låsknapp
till dess att takluckan och alla fönstren
stängs samt dörrarna och bakluckan låses.
Klämrisk då takluckan stängs. Takluckans
klämskydd fungerar endast vid automatisk
stängning, inte vid manuell.
Stäng automatiskt genom att trycka reglaget till
läget för automatisk stängning och släpp.
Strömtillförseln till takluckan bryts genom att välja
nyckelläge 0 och ta fjärrnyckeln ur startlåset.
17
110
G028900
VARNING
Vertikal öppning, uppåt i bakkant.
Öppna genom att trycka reglagets bakkant
uppåt.
Stäng genom att dra reglagets bakkant
nedåt.
Komfortläge är en öppen position för takluckan, där vindbrus och resonansljud under körning är på en behagligt låg nivå.
Om stängningen behöver avbrytas, tryck på fjärrnyckelns låsknapp igen.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Centrallåsknapp
Centrallåsknappen i förardörr eller passagerardörr* kan användas för stängning av takluckan.
–
Vindavvisare
Menyhantering – kombiinstrument
Med vänster rattspak styrs de menyer (s. 112)
som visas i informationsdisplayen i kombiinstrumentet (s. 68). Vilka menyer som visas är
beroende av nyckelläget (s. 83).
Gör ett långt tryck på centrallåsknappen
till dess att takluckan och alla fönstren
stängs samt dörrarna och bakluckan låses.
Om stängningen behöver avbrytas, tryck på centrallåsknappen igen.
VARNING
Om takluckan stängs med fjärrnyckeln eller
centrallåsknappen, kontrollera att ingen kommer i kläm.
Solskärm
Till takluckan hör en inre manuellt skjutbar solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen
automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget och skjut
solskärmen framåt för att stänga den.
Till takluckan hör en vindavvisare som fälls upp
när takluckan är i öppet läge.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel – funktioner (s. 162)
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 175)
Display och reglage för menyhantering.
OK – åtkomst av meddelandelista samt
bekräftar meddelanden.
Klämskydd
Takluckan har ett klämskydd som löser ut vid
automatisk stängning om takluckan blockeras av
något föremål. Vid blockering stannar takluckan
och öppnas därefter automatiskt till det senast
öppnade läget.
Tumhjul – bläddrar mellan menyval.
RESET – nollställer aktiv funktion. Används i
vissa fall till att välja/aktivera en funktion, se
förklaring under respektive funktion.
Om meddelande (s. 112) finns måste det bekräftas med OK för att menyerna ska visas.
Relaterad information
•
Meddelanden – hantering (s. 113)
* Tillval/tillbehör. 111
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Menyöversikt – kombiinstrument
Meddelanden
Vilka menyer som visas i kombiinstrumentets
informationsdisplay är beroende av nyckelläget (s. 83).
Samtidigt som en varnings-, informations- eller
kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande
meddelande i informationsdisplayen.
Vissa av nedanstående menyalternativ förutsätter
att funktion och hårdvara är installerad i bil.
Dags för service – kontakta
en verkstadB. Tidpunkten
påverkas av antal körda mil,
antal månader sedan
senaste service, motorns
gångtid och oljekvalitet.
Tid för service
överskriden
Följs inte serviceintervall
täcker inte garantin eventuellt skadade delar – kontakta en verkstadB.
Stanna snarastA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk –
kontakta en verkstadB.
Stanna
motornA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk –
kontakta en verkstadB.
Service snarastA
Kontakta en verkstadB för
omgående kontroll av bilen.
Växellåda
Oljebyte
erfordras
Kontakta en verkstadB för
kontroll av bilen så snart
som möjligt.
Service
erfordrasA
Kontakta en verkstadB för
kontroll av bilen så snart
som möjligt.
Växellåda
Minskad prestanda
Växellådan klarar inte full
kapacitet. Kör försiktigt tills
meddelandet slocknarC.
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 69)
Se handbokA
Läs ägarmanualen.
Menyhantering – kombiinstrument (s. 111)
Boka tid för
service
Dags att boka service –
kontakta en verkstadB.
Kontrastläge/Färgläge
Servicestatus
Meddelanden18
Oljenivå19
Förkonditionering
Nollställning färddator
Relaterad information
112
Tid för service
Innebörd
Teman
18
19
Innebörd
Meddelande
Inställningar*
•
•
Meddelande
Vid upprepad visning – kontakta en verkstadB.
Växellådan
varm Sänk
hastigheten
Kör lugnare eller stanna
bilen på ett säkert sätt.
Lägg ur växeln och låt
motorn gå på tomgång tills
meddelandet slocknarC.
Antal meddelanden anges inom parentes.
Vissa motorer.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Meddelande
Innebörd
Växellådan
varm Stanna
snarast Låt
svalna
Kritiskt fel. Stanna genast
bilen på ett säkert sätt och
kontakta en verkstadB.
Tillfälligt
avstängdA
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs
automatiskt under körning
eller efter omstart.
Låg batterispänning
Strömsparläge
A
B
C
Ljudsystemet avstängt för
att spara energi. Ladda batteri.
Meddelanden – hantering
MY CAR
Med vänster rattspak kan man bekräfta och
bläddra bland meddelanden (s. 112) som visas i
kombiinstrumentets informationsdisplay.
MY CAR är en menykälla som hanterar många
av bilens funktioner, t.ex. City Safety™, lås och
larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan
etc.
Samtidigt som en varnings-, informations- eller
kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande
meddelande i displayen. Felmeddelande lagras i
en minneslista tills felet åtgärdats.
Vissa funktioner är standard, andra är tillval –
utbudet varierar även beroende av marknad.
Tryck in OK på vänster rattspak för att bekräfta
ett meddelande. Bläddra bland meddelanden
med tumhjulet (s. 111).
Navigering bland menyerna sker med knappar på
mittkonsolen eller med rattens högra knappsats*.
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på OK) innan den tidigare aktiviteten
kan återupptas.
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var problem har uppstått.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
För mer information rörande automatisk växellåda, se Automatisk växellåda – Geartronic (s. 268).
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Handhavande
Relaterad information
•
Menyöversikt – kombiinstrument (s. 112)
Relaterad information
•
•
Meddelanden – hantering (s. 113)
Menyhantering – kombiinstrument (s. 111)
}}
* Tillval/tillbehör. 113
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
OK/MENU – tryck på knappen i mittkonsolen eller tumhjulet i ratten för att välja/bocka
i markerat menyalternativ eller lagra vald
funktion i minnet.
Färddator
Bilens färddator registrerar och beräknar värden
som t.ex. körsträcka, bränsleförbrukning och
medelhastighet vid körning.
TUNE – vrid på vredet i mittkonsolen eller
tumhjulet i ratten för att stega upp/ner bland
menyalternativ.
EXIT
EXIT-funktioner
Beroende av i vilken funktion markören befinner
sig vid ett kort tryck på EXIT och på vilken menynivå, kan något av följande ske:
•
•
•
•
•
telefonsamtal avvisas
aktuell funktion avbryts
inmatade tecken raderas
senast gjorda val ångras
leder uppåt i menysystemet.
Ett långt tryck på EXIT leder till normalvyn för MY
CAR eller om man befinner sig i normalvyn till
högsta menynivån (huvudkällmenyn).
Menyalternativ och sökvägar
För beskrivning av menyalternativ och sökvägar i
MY CAR, se supplement Sensus Infotainment.
Kontrollpanel i mittkonsol och knappsats i ratt. Bilden är
schematisk – antal funktioner och knapparnas placering
varierar beroende på vald utrustning och marknad.
Informationen från färddatorn kan visas i kombiinstrumentets informationsdisplay.
Trippmätare
Färddatorn har två trippmätare och en vägmätare
för total körsträcka.
Medelförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning beräknas från
senaste nollställning.
OBS
Viss avvikelse kan uppstå om en bränsledriven värmare* har använts.
MY CAR – öppnar menysystemet MY CAR.
114
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Medelhastighet
Genomsnittshastigheten beräknas för avverkad
körsträcka sedan senaste nollställning.
Nuvarande förbrukning
Uppgiften om aktuell bränsleförbrukning uppdateras fortlöpande – ungefär varje sekund. När
bilen framförs i låg hastighet visas förbrukningen
per tidsenhet – i högre hastighet visas den relaterad till körsträcka.
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
med normalt lastad bil, vid normal körning och
med hänsyn tagen till om luftkonditioneringen
(AC) är på eller av.
OBS
Viss avvikelse kan uppstå om körsättet ändras.
Räckvidd – körsträcka till tom tank
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka. För mer information om hur
energiförbrukningen kan påverkas, se Volvo Personvagnars miljöfilosofi (s. 22).
Färddatorn visar ungefärlig sträcka som kan
köras med kvarvarande bränslemängd i tanken.
Körsträcka vid eldrivning
Olika enheter (km/miles) kan väljas för visning –
se avsnitt "Ändra enhet" (s. 114).
När rubrik Räckvidd visar "----" finns ingen
garanterad körsträcka kvar.
•
Fyll då på bränsle snarast möjligt.
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
under senast körda 30 km och återstående körbar bränslemängd.
Körsträcka till tomt batteri
När displayen visar "---- km till tomt batteri"
finns ingen garanterad körsträcka kvar. Displayen
visar ungefärlig sträcka som kan köras med kvarvarande energimängd i hybridbatteriet.
20
För att få längsta möjliga körsträcka vid elektrisk
drivning, måste den som kör eldriven bil även
tänka på att spara ström. Ju fler förbrukare (stereo, elvärme i rutor/speglar/säten, mycket kall
luft från klimatanläggningen, etc) som är aktiva –
desto kortare möjlig körsträcka.
Digital hastighetsvisning i annan
enhet20
Om huvudinstrumentet är graderat i mph visas
den motsvarande digitala hastigheten som km/h.
Ändra enhet
Det går att växla avstånds- och bränsleenhet i
menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 113).
OBS
Förutom i Färddatorn, ändras dessa enheter
samtidigt även i Volvos navigationssystem*.
Relaterad information
•
•
Färddator – digitalt kombiinstrument (s. 116)
Färddator – färdstatistik* (s. 119)
OBS
Förutom högt strömuttag i kupén gör även
kraftiga accelerationer och inbromsningar,
höga hastigheter, tung last, låg yttertemperatur samt uppförsbackar att möjlig körsträcka
reduceras.
Endast vissa marknader.
* Tillval/tillbehör. 115
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Färddator – digitalt
kombiinstrument
Färddatoralternativ
Reglage
Välj vilken färddata som ska visas:
Informationen från färddatorn kan visas i kombiinstrumentet och manövreras med reglagen på
vänster rattspak och med kombiinstrumentets
meny.
Kontroll och inställningar kan göras direkt efter
att kombiinstrumentet automatiskt tänds upp i
samband med upplåsning. Om inget av färddatorns reglage påverkas inom ca 30 sekunder
efter öppnad förardörr, släcks instrumentet varefter antingen nyckelläge II eller motorstart krävs
för att kunna manövrera färddatorn.
OBS
Tre färddatoralternativ kan visas samtidigt – en i vardera
”fönster”.
Om ett varningsmeddelande visas när Färddatorn används måste meddelandet först kvitteras innan färddatorn kan aktiveras igen.
•
Kvittera meddelandet med ett kort tryck
på blinkerspakens OK-knapp.
För att säkerställa att inget reglage befinner
sig mitt i en sekvens – nollställ dem först
med två tryck på RESET.
2.
Vrid på tumhjulet för att bläddra mellan
rubrikkombinationerna.
3.
Stanna på önskad kombination för konstant
visning av denna färddata i kombiinstrumentet.
Färddatorns visning i kombiinstrumentet kan skiftas till ett annat alternativ när som helst under
färden. Ett av alternativen innebär att ingen färddata visas.
OK – öppnar kombiinstrumentets meny,
bekräftar meddelanden eller menyval.
Tumhjul – bläddrar mellan menyval eller färddatoralternativ.
RESET – nollställer aktuell trippmätare eller
backar ut ur menystrukturen.
Rubrikkombinationer
116
1.
Information
Batteristatus
Trippmätare T1 + Mätarställning
Körsträcka till tomt batteri
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T1.
Medelförbrukning
Trippmätare T1 + Mätarställning
Medelhastighet
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T1.
Nuvarande förbrukning
Trippmätare T2 + Mätarställning
Körsträcka till tom tank
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T2.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Rubrikkombinationer
Nuvarande förbrukning
Mätarställning
kmh<>mphA
Ingen färddatorinformation.
A
Information
kmh<>mph – se avsnittet Omvänd digital hastighetsvisning (s. 114).
Detta alternativ släcker samtliga färddatorns tre displayer och markerar även början/slutet på loopen.
Endast vissa marknader.
Nollställa färddata
Trippmätare
1. Vrid på tumhjulet och stanna på rubrikkombinationen med trippmätaren som ska nollställas.
2.
Ett långt tryck på RESET nollställer värdet för
vald rubrik.
Medelhastighet och medelförbrukning
1. Tryck på OK för att öppna kombiinstrumentets meny.
2.
Bläddra till menyvalet Nollställning
färddator med tumhjulet och bekräfta med
OK.
1.
För att säkerställa att inget reglage befinner
sig mitt i en sekvens – nollställ dem först
med två tryck på RESET.
3.
Välj att nollställa medelförbrukning, medelhastighet eller att nollställa båda. Bekräfta
valet med OK.
2.
Tryck på OK.
3.
Bläddra bland funktionerna med tumhjulet
och välj/bekräfta med OK.
4.
Avsluta med två tryck på RESET efter utförd
kontroll/justering.
4.
Avsluta med ett tryck på RESET.
Funktioner i kombiinstrumentets meny
I kombiinstrumentets meny finns inställningsmöjligheter för bl.a. färddator. Öppna menyn för att
kontrollera/justera funktionerna i tabellen nedan.
Funktioner
Information
Nollställning färddator
Nollställ värdet på medelförbrukningen av bränsle och medelhastighet.
•
•
Observera att denna funktion inte nollställer de båda trippmätarna T1 och T2.
Medelförbrukning
Medelhastighet
Meddelanden
För mer information, se Meddelanden – hantering (s. 113).
Teman
Välj tema för kombiinstrumentets (s. 68) utseende.
}}
117
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Funktioner
Inställningar*
Information
Välj Auto På eller Av.
För mer information, se Allmänt om värmare (s. 143).
Kontrastläge/Färgläge
Justera kombiinstrumentets ljus- och färgintensitet.
Förkonditionering
För beskrivning av programmering tidur, se Tidur – inställning (s. 139).
• Direktstart
• Symbol Tidur 1 – leder till meny för val av klockslag.
• Symbol Tidur 2 – leder till meny för val av klockslag.
Servicestatus
Visar antal månader och körsträcka till nästa service.
OljenivåA
För mer information, se Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 351).
A
Vissa motorer.
Relaterad information
•
•
118
Färddator (s. 114)
Färddator – färdstatistik* (s. 119)
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Färddator – färdstatistik*
Färdstatistik från färddatorn kan visas i mittkonsolens bildskärm och ger en grafisk översikt över
bränsle- och elförbrukningen.
Funktion
–
Öppna menysystemet MY CAR (s. 113) och
välj Färdstatistik för att se stapeldiagram.
Med TUNE-ratten kan skalan för staplarna skiftas
mellan 1 km och 10 km – markören längst till
höger skiftar läge mellan uppe och nere relaterat
vald skala.
Inställningar
Olika inställningar kan göras för färdstatistik i
menysystemet MY CAR – Färdstatistik.
• Nollställ då bilen har varit avstängd i
minst 4h – markera i rutan med ENTER och
backa ut ur menyn med EXIT. Med detta
alternativ markerat raderas all statistik automatiskt efter avslutad körning och bilen har
stått stilla mer än 4 timmar. Vid påföljande
motorstart börjar färdstatistiken om från noll.
• Påbörja ny resa – med ENTER raderas all
tidigare statistik, backa ut ur menyn med
EXIT. Om en ny körcykel ska påbörjas innan
4 timmar förflutit måste aktuell period först
raderas manuellt med detta alternativ.
Färdstatistik21
Bränsle- och elförbrukning visas i separata grafer. Visad elförbrukning är "netto"-förbrukning,
d.v.s. förbrukad energi minus återgenererad
energi skapad vid inbromsning.
Se även information om Eco guide (s. 73).
Relaterad information
•
Färddator (s. 114)
Varje stapel symboliserar 1 km eller 10 km körd
sträcka, beroende av vald skala – stapeln längst
till höger visar värdet för aktuell pågående kilometer eller 10 km.
21
Bilden är schematisk – layout kan variera beroende av bilmodell eller uppdaterad mjukvara.
* Tillval/tillbehör. 119
KLIMAT
KLIMAT
Allmänt om klimat
Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering (s. 128). Klimatanläggningen kyler
eller värmer samt avfuktar luften i kupén.
Vid aktivering av klimatanläggningen rekommenderas att panelens luftmunstycken är helt öppna
för att erhålla så effektiv klimatisering som möjligt.
Om värme från kylvatten saknas används primärt
den eldrivna värmaren. Vid kallare väderlek kan
även bilens bränsledrivna värmare startas.
Motor, bränsle- och eldriven värmare används
som värmekällor under körning. Vilken/vilka värmekällor som används beror på de förutsättningar, t.ex. omgivningstemperatur, som råder.
Vid körning startar bilen automatiskt de system
som behövs för att upprätthålla komfort i kupén –
utom vid körläge (s. 262) PURE, då klimatkomfort är nedprioriterat, t.ex. AC och vissa eldrivna
källor stängs av.
Klimatet i bilens kupé kan förkonditioneras (s. 135) (klimatiseras) innan avfärd, i så väl
varmt som kallt klimat.
OBS
Luftkonditioneringen (AC) (s. 131) kan
stängas av, men för bästa möjliga klimatkomfort i kupén och undvikande av imma på
rutorna bör den alltid vara påslagen.
122
Att tänka på
•
För att luftkonditioneringen ska fungera optimalt bör sidofönster och taklucka* vara
stängda.
•
Genomvädringsfunktionen (s. 176) öppnar/
stänger alla sidofönster samtidigt och kan
användas exempelvis för att snabbt vädra ur
bilen vid varmt väder.
•
Sopa bort is och snö från luftintaget till
klimatanläggningen (spalten mellan huv och
vindruta).
•
Vid tomgångskörning, förkonditionering eller
laddning av hybridbatteriet (s. 298) vid varm
väderlek kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är normalt.
•
När motorn behöver maximal kraft, t.ex. vid
fullgasacceleration, kan luftkonditioneringen
tillfälligt stängas av. Det kan då uppstå en tillfällig temperaturökning i kupén.
•
För att ta bort imma på fönstrens insida ska
defrosterfunktionen (s. 132) användas i första hand. För att minska risken för uppkomst
av imma ska fönstren hållas rena och putsas
med vanligt fönsterputsmedel.
•
•
Luftdistribution i kupé (s. 125)
Luftkvalitet (s. 123)
Relaterad information
•
•
•
Faktisk temperatur (s. 123)
Menyinställningar – klimat (s. 125)
Elektronisk klimatanläggning – ECC (s. 128)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Faktisk temperatur
Sensorer – klimat
Luftkvalitet
Temperaturen som väljs i kupén motsvarar den
fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till yttertemperatur, lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring bilen.
Klimatanläggningen har ett antal sensorer till
hjälp för att reglera temperaturen (s. 123) i bilen.
•
Solsensorn sitter på instrumentpanelens
ovansida.
Interiören i kupén är utformad för att vara trivsam
och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker.
I systemet finns en solsensor (s. 123) som känner av på vilken sida solen skiner in i kupén.
Detta medför att temperaturen kan skilja mellan
höger och vänster luftmunstycken trots att regleringen är inställd på samma temperatur på båda
sidor.
•
Temperatursensorn för kupén sitter nedanför
klimatpanelen.
•
Yttertemperatursensorn sitter i yttre backspegeln.
•
Fuktsensorn* sitter vid inre backspegeln.
Relaterad information
•
•
OBS
Allmänt om klimat (s. 122)
•
•
•
Kupéfilter (s. 124)
•
Interior Air Quality System (IAQS) (s. 124)*
Material i kupén (s. 125)
Clean Zone Interior Package
(CZIP) (s. 124)*
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 122)
Täck inte över eller blockera sensorerna med
klädesplagg eller andra föremål.
Temperaturreglering i kupé (s. 131)
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 122)
* Tillval/tillbehör. 123
KLIMAT
Luftkvalitet – kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas med
ett filter.
Filtret måste bytas med jämna mellanrum. Följ
Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt förorenad miljö kan
filtret behöva bytas oftare.
Luftkvalitet – Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
CZIP omfattar en serie modifieringar som håller
kupén ännu renare från allergi- och astmaframkallande substanser.
Följande ingår:
•
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Relaterad information
•
Luftkvalitet (s. 123)
•
En utbyggd fläktfunktion som innebär att
fläkten startar när bilen öppnas med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med friskluft.
Funktionen startar vid behov och stängs av
automatiskt efter en stund eller då en av
dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet
under vilket fläkten går minskar successivt på
grund av minskat behov fram tills bilen är 4
år.
124
Om utomhusluften är förorenad stängs luftintaget
och luften återcirkuleras.
Det är möjligt att aktivera/deaktivera funktionen i
menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 113).
OBS
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn
alltid vara inkopplad.
I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
Luftkvalitetssystemet IAQS (s. 124) är ett
helautomatiskt system som renar luften i
kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och marknära ozon.
Relaterad information
•
•
Luftkvalitet – IAQS*
Luftkvalitetssystemet IAQS avskiljer gaser och
partiklar så att halten av lukter och föroreningar i
kupén reduceras.
Allmänt om klimat (s. 122)
Luftkvalitet (s. 123)
Vid imbildning bör luftkvalitetssensorn kopplas ur och defrosterfunktionerna för vindruta
och sidorutor samt bakruta användas.
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 122)
Luftkvalitet (s. 123)
Luftkvalitet – Clean Zone Interior Package
(CZIP)* (s. 124)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Luftkvalitet – material
Menyinställningar – klimat
Luftdistribution i kupé
Utprovade material har utvecklats för att minimera dammängden i kupén och bidra till att
kupén blir lättare att hålla ren.
Det är möjligt att aktivera/deaktivera eller ändra
grundinställning för sex av klimatanläggningens
funktioner via mittkonsolen.
Den inkommande luften fördelas genom ett antal
olika munstycken i kupén.
Mattorna i både kupén och lastutrymmet är löstagbara och lätta att ta ur och göra rena. Använd
rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som
rekommenderas av Volvo för att rengöra interiören (s. 388).
•
Relaterad information
•
Luftkvalitet (s. 123)
•
•
•
•
•
Fläktnivå vid automatisk klimatreglering (s. 130).
Återcirkulationstimer (s. 132).
Automatisk start av bakrutedefroster (s. 107).
Luftkvalitetssystem* (s. 124).
Automatisk start av sätesvärme förare (s. 129).
Automatisk start av rattvärme (s. 89).
Mer information finns i beskrivningen av menysystemet (s. 113).
Klimatanläggningens funktioner kan i menysystemet MY CAR återställas till grundinställningen.
För beskrivning av menysystemet, se MY CAR
(s. 113).
I AUTO-läget sker luftdistributionen helt automatiskt.
Vid behov går den att styra manuellt, se luftfördelningstabellen (s. 133).
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 122)
}}
* Tillval/tillbehör. 125
KLIMAT
||
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanel
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om de yttersta munstyckena riktas mot sidofönstren kan imma elimineras.
Ventilationsmunstycken i dörrstolpar
Stängt
Luftfördelning – defroster vindruta
Öppet
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om munstyckena riktas mot fönstren kan imma
elimineras i kallt klimat.
Om munstyckena riktas in mot kupén erhålls, i
varmt klimat, en behaglig miljö i baksätet.
OBS
Tänk på att små barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
126
Luftfördelning
Luftfördelning – ventilation golv
Figuren utgörs av tre knappar. Vid tryck på
knapparna tänds i bildskärmen (se följande bild)
motsvarande figur och en pil framför respektive
del av figuren som visar vilken luftfördelning som
är vald. För mer information, se luftfördelningstabellen (s. 133).
KLIMAT
Vald luftfördelning visas i mittkonsolens bildskärm.
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 122)
Autoreglering (s. 130)
Luftdistribution – återcirkulation (s. 132)
127
KLIMAT
Elektronisk klimatanläggning – ECC
ECC (Electronic Climate Control) håller den
temperatur som väljs i kupén och kan ställas in
separat för förar- och passagerarsidan.
Med autofunktionen regleras temperatur, luftkonditionering, fläkthastighet, återcirkulation och
luftfördelning automatiskt.
Temperaturreglering (s. 131), vänster sida
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar (s. 107)
Eluppvärmt framsäte (s. 129), vänster sida
Eluppvärmt framsäte (s. 129), höger sida
Max. defroster (s. 132)
Temperaturreglering (s. 131), höger sida
Fläkt (s. 130)
Återcirkulation (s. 132)
Luftfördelning (s. 125) – ventilation golv
AUTO – Automatisk klimatreglering (s. 130)
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Luftfördelning – defroster vindruta
AC – Luftkonditionering på/av (s. 131)
Relaterad information
•
128
Allmänt om klimat (s. 122)
KLIMAT
Eluppvärmda framsäten*
•
Framsätenas uppvärmning har tre lägen för att
öka komforten för förare och passagerare när
det är kallt.
Lägsta värmenivån – ett orange fält lyser i
bildskärmen.
•
Stäng av värmen – inget fält lyser.
Eluppvärmt baksäte*
Uppvärmningen av baksätets1 ytterpositioner har
tre lägen för att öka komforten för passagerare
när det är kallt.
VARNING
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon
anledning har svårigheter att hantera reglaget
för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan
brännskada uppstå.
Automatisk start av förarsätesvärme
Med automatisk start av förarsätesvärme aktiverad kommer förarsätet att ha högsta värmenivån
vid motorstart.
Aktuell värmenivå visas i mittkonsolens bildskärm.
Tryck upprepade gånger på
knappen för att skifta mellan de
olika nivåerna eller stänga av
funktionen.
Automatisk start sker när bilen är kall och omgivningstemperaturen är lägre än ca +10 °C.
Det är möjligt att aktivera/deaktivera funktionen i
menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 113).
Relaterad information
Tre värmenivåer som ger olika uppvärmningseffekt finns:
•
Högsta värmenivån – tre orange fält lyser i
mittkonsolens bildskärm (se bilden ovan).
•
Lägre värmenivån – två orange fält lyser i
bildskärmen.
•
•
Allmänt om klimat (s. 122)
Eluppvärmt baksäte* (s. 129)
Aktuell värmenivå visas i tryckknappens lampor.
Tryck upprepade gånger på knappen för att skifta
mellan de olika nivåerna eller stänga av funktionen.
Tre värmenivåer som ger olika uppvärmningseffekt finns:
•
•
•
•
Högsta värmenivån – tre lampor lyser.
Lägre värmenivån – två lampor lyser.
Lägsta värmenivån – en lampa lyser.
Stäng av värmen – ingen lampa lyser.
}}
* Tillval/tillbehör. 129
KLIMAT
||
VARNING
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon
anledning har svårigheter att hantera reglaget
för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan
brännskada uppstå.
Fläkt
Autoreglering
Fläkten bör alltid vara aktiverad, detta för att undvika imma på rutorna.
Autofunktionen reglerar automatiskt temperatur (s. 131), luftkonditionering (s. 131), fläkthastighet (s. 130), återcirkulation (s. 132) och
luftfördelning (s. 125).
OBS
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in – vilket kan ge risk för
imma på rutorna.
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 122)
Eluppvärmda framsäten* (s. 129)
Fläktvred
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten. Om
AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt (s. 130) –
tidigare inställd fläkthastighet
kopplas ur.
Relaterad information
•
•
1
130
Vid val av en eller flera manuella funktioner fortsätter övriga
funktioner att styras automatiskt. Vid tryck på AUTO kopplas
alla manuella inställningar bort.
Bildskärmen visar
AUTOKLIMAT.
Allmänt om klimat (s. 122)
Fläkthastigheten i automatläget kan ställas in i
menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 113).
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 122)
Elektronisk klimatanläggning – ECC (s. 128)
Eluppvärmt baksäte utgår om man väljer till integrerad barnstol (s. 52).
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Temperaturreglering i kupé
När bilen startas är den senast gjorda temperaturinställningen kvar.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 122)
Faktisk temperatur (s. 123)
Elektronisk klimatanläggning – ECC (s. 128)
Luftkonditionering
Luftkonditioneringen kyler ned och avfuktar
inkommande luft vid behov.
Vid körläge (s. 262) PURE är
AC förinställd att inte starta.
När lampan i AC-knappen lyser
styrs luftkonditioneringen av
systemets automatik.
När lampan i AC-knappen är
släckt är luftkonditioneringen urkopplad. Övriga
funktioner styrs fortfarande automatiskt. När max.
defrosterfunktionen (s. 132) aktiveras slås luftkonditioneringen på automatiskt, så att luften
avfuktas maximalt.
Aktuell temperatur för vardera sida visas i mittkonsolens
bildskärm.
Med vredet kan temperaturen
ställas in – separat för förarsidan och passagerarsidan.
131
KLIMAT
Avfuktning och avfrostning av
vindruta
Max. defroster används för att snabbt få bort
imma och is från vindruta och sidorutor.
Luftdistribution – återcirkulation
Återcirkulation väljs för att utestänga dålig luft,
avgaser etc. från kupén, dvs. ingen luft från utsidan sugs in i bilen när funktionen är aktiverad.
När återcirkulation är inkopplad,
lyser den orangefärgade lampan i knappen.
Luft strömmar till rutorna. Lampan i defrosterknappen lyser
när funktionen är inkopplad.
När funktionen är aktiv sker dessutom följande
för att ge maximal avfuktning av luften i kupén:
•
•
luftkonditioneringen kopplas automatiskt in
återcirkulationen och luftkvalitetssystemet
kopplas automatiskt ur.
OBS
Ljudnivån ökar i och med att fläkten går på
max.
När defrosterfunktionen stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
Vid körläge PURE kan aktivering av defrosterfunktionen orsaka start av förbränningsmotorn
och byte till körläge (s. 262) HYBRID.
Relaterad information
•
132
Allmänt om klimat (s. 122)
VIKTIGT
Om luften i bilen återcirkuleras för länge finns
risk för imbildning på rutornas insidor.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad kommer anläggningen att lämna manuellt aktiverat återcirkulationsläge efter en tid som beror på yttertemperaturen. Det minskar risken för is, imma och dålig
luft.
Det är möjligt att aktivera/deaktivera funktionen i
menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 113).
OBS
Vid val av max. defroster kopplas alltid återcirkulationen ur.
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 122)
Luftdistribution i kupé (s. 125)
Luftdistribution – tabell (s. 133)
KLIMAT
Luftdistribution – tabell
Med tre knappar väljs fördelningen (s. 125) av
luften.
Luftdistribution
Används
Luft till rutorna. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften återcirkuleras inte. Luftkonditioneringen är alltid inkopplad.
för att snabbt bli av med is och imma.
Luft till vindruta, via defrostermunstycke, och sidorutor. Visst luftflöde från
ventilationsmunstycken.
för att undvika im- och isbildning i kallt och fuktigt klimat
(för att uppnå detta får inte fläktnivån vara för låg).
Luftström till rutorna och från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
för att få god komfort i varmt och torrt klimat.
Luftström i huvud- och brösthöjd från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
för att få god nedkylning i varmt klimat.
}}
133
KLIMAT
||
Luftdistribution
Används
Luft till golv och rutor. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
för att få en behaglig komfort och bra avimning i kallt eller
fuktigt klimat.
Luft till golv och från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala utomhustemperaturer.
Luft till golvet. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till rutor.
för att få värme eller kyla till golvet.
Luftström till rutor, från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till
golv.
för att få svalare längs golvet i varmt, torrt klimat eller varmare upptill i kallt klimat.
Relaterad information
•
•
134
Allmänt om klimat (s. 122)
Luftdistribution – återcirkulation (s. 132)
KLIMAT
Allmänt om förkonditionering
OBS
Klimatet i bilens kupé kan förkonditioneras (klimatiseras) innan avfärd, i så väl varmt som kallt
klimat.
Förkonditioneringen utnyttjar i olika fall bilens
bränsledrivna och eldrivna värmare samt bilens
AC-system:
•
Vid kallt klimat värmer den bränsledrivna
värmaren upp både motorn och kupén – den
eldrivna värmaren värmer enbart kupén innan
avfärd.
•
Vid varmt klimat kyler AC-systemet kupén.
Förkonditionering av bilen minskar slitaget.
Bilens dörrar och fönster bör vara stängda
under förkonditioneringen av kupén.
Alternativ för förkonditionering
Det går att välja mellan:
•
•
Kompressorn kan arbeta och kyla hybridbatteriet även när kylning av kupén inte är
vald eller behövs. Kompressorn avger ljud.
2 En
Kylning sker under 2–3 minuter.
parkering ute (s. 136).
•
direkt (s. 137) via informationsdisplay, fjärrnyckel* eller mobil*
•
med tidur (s. 138).
OBS
Volvo rekommenderar att du aktiverar förkonditioneringen via tidur och då har bilen
ansluten till elnätet.
OBS
OBS
•
Den eldrivna värmaren och AC-systemet
använder vid förkonditionering energi från hybridbatteriet. Om bilen inte är ansluten till elnätet
under förkonditioneringen minskar därmed körsträckan på el.
Förkonditionering kan därefter aktiveras:
Vid förkonditionering vid varm väderlek kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa
under bilen. Detta är normalt.
Vid förkonditionering av kupén arbetar bilen
för att nå komforttemperatur och inte den
inställda temperaturen i klimatanläggningen.
parkering inne (s. 136)
När bilen inte är ansluten till elnätet*
• Värmning kan pågå upp till 50 minuter.
Anslutning till elnät
Bilen kan förkonditioneras både när den är
ansluten (s. 298) och inte är ansluten* till elnätet.
När bilen är ansluten till elnätet2
• Värmning/kylning kan pågå upp till
50 minuter.
•
Uppvärmning av säte och ratt kan aktiveras
under förkonditioneringen.
laddstolpe som inte alltid är aktiv, t.ex. på grund av en timer, kan orsaka funktionsbortfall för förkonditioneringen.
* Tillval/tillbehör. 135
KLIMAT
Förkonditionering – parkering inne
4.
Med valet Parkering inne aktiveras den eldrivna
värmaren under förkonditioneringen (s. 135).
Om man väljer inställningen Parkering
inne så deaktiveras den bränsledrivna
värmaren under förkonditioneringen.
Denna uppvärmning kommer att ha
något lägre prestanda än inställningen Park.
utomhus vid yttre temperaturer lägre än 5 °C.
OBS
5.
Stega vidare i nästa meny till Parkering
inne och välj med OK.
6.
Gå tillbaka i menyn med RESET.
7.
Välj om uppvärmning av säte och ratt3 ska
aktiveras eller inte. Stega med tumhjulet till
och välj med OK.
8.
Stega med tumhjulet till Förarsäte
respektive Passagerarsäte och välj med
OK-knappen ifall de ska aktiveras4 under förkonditioneringen.
9.
Gå ur menyn med RESET.
Bilen måste vara ansluten till elnätet innan
den eldrivna värmaren kan aktiveras.
VARNING
Använd inte den bränsledrivna värmaren
inomhus i oventilerade utrymmen. Avgaser
avges.
1.
Tryck på OK för att komma till menyn.
2.
Stega med tumhjulet till Förkonditionering
och välj med OK.
3.
Ifall inställningen Parkering inne redan är
gjord så visas symbolen för detta i displayen,
fortsätt i så fall från punkt 7.
3
4
5
136
Ifall Park. utomhus är vald visas i stället
symbolen för detta (s. 136). Stega med tumhjulet till symbolen och välj med OK.
Relaterad information
•
•
Förkonditionering – direktstart (s. 137)
Förkonditionering – direktavstängning
(s. 138)
Uppvärmning av säte och ratt kan endast aktiveras när bilen är ansluten till elnätet.
Bocka i rutan för att aktivera.
Den bränsledrivna värmaren aktiveras inte om yttertemperaturen överstiger 15 °C.
Förkonditionering – parkering ute
Med valet Park. utomhus aktiveras både den
eldrivna och den bränsledrivna värmaren5 under
förkonditioneringen (s. 135).
Med valet Park. utomhus tillåts förutom den eldrivna värmaren även den
bränsledrivna värmaren under förkonditioneringen.
VARNING
Använd inte den bränsledrivna värmaren
inomhus i oventilerade utrymmen. Avgaser
avges.
OBS
Bilen kan startas och köras även när den
bränsledrivna värmaren är igång.
1.
Tryck på OK för att komma till menyn.
2.
Stega med tumhjulet till Förkonditionering
och välj med OK.
3.
Ifall inställningen Park. utomhus redan är
gjord så visas symbolen för detta i displayen,
fortsätt i så fall från punkt 7.
KLIMAT
4.
Ifall Parkering inne är vald visas i stället
symbolen för detta (s. 136). Stega med tumhjulet till symbolen och välj med OK.
5.
Stega vidare i nästa meny till Park.
utomhus och välj med OK.
6.
Gå tillbaka i menyn med RESET.
7.
8.
9.
Välj om uppvärmning av säte och ratt6 ska
aktiveras eller inte. Stega med tumhjulet till
och välj med OK.
Stega med tumhjulet till Förarsäte
respektive Passagerarsäte och välj med
OK-knappen ifall de ska aktiveras6 under förkonditioneringen.
Gå ur menyn med RESET.
Relaterad information
•
•
Förkonditionering – direktstart (s. 137)
Förkonditionering – direktavstängning
(s. 138)
Förkonditionering – direktstart
Direktstart via fjärrnyckel*
Förkonditioneringen av bilen går att starta direkt.
Direktstart går att göra via:
•
•
•
informationsdisplay
fjärrnyckel*
mobil*.
OBS
Volvo rekommenderar att du vid direktstart av
förkonditioneringen aktiverar via fjärrnyckeln
alternativt mobilen.
Indikeringslampa på fjärrnyckel med PCC*.
Direktstart via informationsdisplay
Förkonditionering kan aktiveras via fjärrnyckeln:
1.
Tryck på OK för att komma till menyn.
–
2.
Stega med tumhjulet till Förkonditionering
och välj med OK.
3.
Stega vidare i nästa meny till Direktstart för
att aktivera förkonditioneringen och välj med
OK.
4.
Gå ur menyn med RESET.
Håll inne knappen för trygghetsbelysning
i 2 sekunder.
Varningsblinkers ger information enligt följande:
•
5 korta blink följt av ett fast sken i
ca 3 sekunder – signalen har nått bilen
och förkonditionering har aktiverats.
•
5 korta blink – signalen har nått bilen men
förkonditionering har inte aktiverats.
•
Varningsblinkers förblir släckta – signalen
har inte nått bilen.
trycks in när
Om knappen för information
förkonditioneringen är aktiv så kommer indi6
Uppvärmning av säte och ratt kan endast aktiveras när bilen är ansluten till elnätet.
}}
* Tillval/tillbehör. 137
KLIMAT
||
keringslampan att visa status för detta – samtidigt visas bilens låsstatus (s. 163). Under tiden
status undersöks avger indikeringslampan ett par
korta blink som följs av ett fast sken om förkonditioneringen är aktiv.
Status visas även under pågående förkonditionering i färddatorn.
Direktstart via app*
Aktivering och information om valda inställningar
finns tillgängligt via Volvo On Call* app.
Relaterad information
•
•
•
138
Förkonditionering – tidur (s. 138)
Förkonditionering – direktavstängning
(s. 138)
Förkonditionering – meddelanden (s. 141)
Förkonditionering –
direktavstängning
Förkonditioneringen av bilen går att stänga av
direkt via informationsdisplayen.
1.
Tryck på OK för att komma till menyn.
2.
Stega med tumhjulet till Förkonditionering
och välj med OK.
3.
Stega vidare i nästa meny till Avbryt för att
deaktivera förkonditioneringen och välj med
OK.
4.
Förkonditionering – tidur
Förkonditioneringens (s. 135) tidur är kopplade
till bilens klocka.
Med tiduren anges den tidpunkt då bilen ska
användas och vara klimatiserad.
Två olika tidpunkter kan väljas med tidur (s. 139).
Bilens elektronik väljer när förkonditionering ska
aktiveras utifrån rådande yttre klimatförhållande.
OBS
Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt
gjord programmering av tiduren.
Gå ur menyn med RESET.
Relaterad information
•
•
•
Förkonditionering – direktstart (s. 137)
Förkonditionering – tidur (s. 138)
Förkonditionering – meddelanden (s. 141)
Relaterad information
•
•
Tidur – starta (s. 139)
Tidur – stänga av (s. 140)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Tidur – inställning
Två olika tidpunkter kan väljas med tidur. Med
tidpunkt avses här det klockslag då bilen ska
användas och vara klimatiserad.
OBS
Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt
gjord programmering av tiduren.
Relaterad information
•
•
•
Förkonditionering – tidur (s. 138)
Tidur – starta (s. 139)
Tidur – stänga av (s. 140)
Tidur – starta
Med tiduren anges den tidpunkt då bilen ska
användas och vara klimatiserad.
När tiduren är aktiverade väljer bilens elektronik
när förkonditionering ska aktiveras utifrån
rådande yttre klimatförhållande.
1.
Tryck på OK för att komma till menyn.
2.
Stega med tumhjulet till Förkonditionering
och välj med OK.
1.
Tryck på OK för att komma till menyn.
2.
Stega med tumhjulet (s. 111) till
Förkonditionering och välj med OK.
3.
Välj ett av de båda tiduren med hjälp av tumhjulet och aktivera med OK.
3.
Välj ett av de båda tiduren med hjälp av tumhjulet och bekräfta med OK.
4.
Gå ur menyn med RESET.
4.
Tryck kort på OK för att komma till den upplysta timinställningen.
5.
Välj önskad timme med tumhjulet.
6.
Tryck kort på OK för att komma till den upplysta minutinställningen.
7.
Välj önskad minut med tumhjulet.
8.
Tryck på
9.
"Backa" i menystrukturen med RESET.
OK7
Det går även att starta tidur via Volvo On Call*
app.
Relaterad information
•
•
•
•
Förkonditionering – tidur (s. 138)
Tidur – inställning (s. 139)
Tidur – stänga av (s. 140)
Menyhantering – kombiinstrument (s. 111)
för att bekräfta inställningen.
10. Välj det andra tiduret (fortsätt från punkt 2)
eller gå ur menyn med RESET.
7
Ytterligare ett tryck på OK aktiverar tiduret.
* Tillval/tillbehör. 139
KLIMAT
Tidur – stänga av
Ett aktiverat tidur, för förkonditionering, kan
stängas av manuellt.
1.
Tryck på OK för att komma till menyn.
2.
Stega med tumhjulet till Förkonditionering
och välj med OK.
> Om ett tidur är satt syns en symbol av en
klocka bredvid den inställda tiden.
3.
Välj ett av de båda tiduren med hjälp av tumhjulet och bekräfta med OK.
4.
Stäng av tiduret genom att trycka:
•
•
5.
länge på OK eller
kort på OK för att komma vidare i menyn.
Välj sedan att stoppa tiduret och bekräfta
valet med OK.
Gå ur menyn med RESET.
Ett tidur, som är aktiverat för förkonditionering,
kan även stängas av (s. 138) .
Relaterad information
•
•
•
•
140
Förkonditionering – tidur (s. 138)
Tidur – starta (s. 139)
Tidur – inställning (s. 139)
Menyhantering – kombiinstrument (s. 111)
KLIMAT
Förkonditionering – meddelanden
Symboler och meddelanden gällande förkonditionering (s. 135).
När den bränsledrivna värmaren är aktiverad lyser värmesymbolen i informationsdisplayen.
Symbol
När något av tiduren är aktiverat, lyser symbolen
för aktiverat tidur i displayen samtidigt som
inställd tid visas intill symbolen.
Tabellen visar förekommande symboler och displaytexter.
Symbol i displayen för aktiverat tidur.
Display
Innebörd
Auto värmare PÅ
Den bränsledrivna värmaren är påslagen och arbetar.
Värmarens tidur aktiverat efter att fjärrnyckeln tagits ur startlåset och bilen lämnats – motor och kupé
är uppvärmda vid inställd tid.
Bränsledriven värmare stoppad Batteri i sparläge
Den bränsledrivna värmaren är stoppad av bilens elektronik för att möjliggöra motorstart.
Bränsledriven värmare stoppad Låg
bränslenivå
Den bränsledrivna värmaren är stoppad.
Bränsledriven värmare Service
erfordras
Den bränsledrivna värmaren är helt eller delvis ur funktion.
Startbatteriets laddningsnivå är för låg.
Inställning av värmaren inte möjlig p.g.a. för låg bränslenivå – detta för att möjliggöra motorstart samt
ca 50 km körning.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad
Volvoverkstad.
}}
141
KLIMAT
||
Symbol
Display
Innebörd
Förkonditionering stoppad pga. ändrad strömförsörjning
Den eldrivna värmaren eller AC-systemet är stoppad.
Förkonditionering stoppad pga.
funktionsfel
Den eldrivna värmaren eller AC-systemet är stoppad.
Förkonditionering stoppad Hybridbatteri för varmt
Den eldrivna värmaren eller AC-systemet är stoppad.
En displaytext slocknar automatiskt efter en
stund eller efter ett tryck på blinkerspakens
(s. 111) OK-knapp.
Relaterad information
•
142
Meddelanden – hantering (s. 113)
Energiöverföringen är avbruten.
Uppsök en verkstad. En auktoriserad rekommenderas.
Hybridbatteriet är för varmt, vänta tills temperaturen blivit normal.
KLIMAT
Allmänt om värmare
Eldriven värmare
Bränsledriven värmare
Bilen utrustad med eldriven och bränsledriven
värmare. För att minska miljöpåverkan vid motorstarter behöver motorn hållas varm. Dessa värmare används för att uppnå rätt arbetstemperatur i
motorn eller för att få tillräcklig värme i kupén.
Bilen är utrustad med eldriven och bränsledriven
värmare (s. 143).
Bilen är utrustad med eldriven (s. 143) och
bränsledriven värmare.
Den eldrivna värmaren kan inte regleras manuellt
utan aktiveras automatiskt vid behov.
Vid kallare väderlek kan bilens bränsledrivna
värmare aktiveras under uppvärmningen. Värmaren startar automatiskt när extra värme behövs
och stängs av automatiskt när den inte behövs.
•
•
Eldriven värmare (s. 143)
OBS
Bränsledriven värmare (s. 143)
När den eldrivna värmaren används kommer
laddningstiden för hybridbatteriet att förlängas. Tiden som går åt till uppvärmningen
av bilen beror huvudsakligen på yttertemperaturen.
Relaterad information
•
•
Allmänt om förkonditionering (s. 135)
Allmänt om värmare (s. 143)
OBS
När den bränsledrivna värmaren är aktiv kan
avgaser avges från höger hjulhus, vilket är
helt normalt.
Om du inte vill att bilens bränsledrivna värmare
ska starta vid förkonditionering aktivera
Parkering inne, se Förkonditionering – parkering inne (s. 136), det kan dock förlänga uppvärmningstiden.
Om yttertemperaturen överstiger 15 °C kan den
bränsledrivna värmaren inte startas vid körning
eller förkonditionering. Värmarens maximala
gångtid är 50 minuter under förkonditionering.
Om bränslenivån i tanken är för låg kan den
bränsledrivna värmaren förhindras att starta med
otillräcklig värme som följd.
}}
143
KLIMAT
||
OBS
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng av
den bränsledrivna värmaren innan tankning
påbörjas.
Se till att det finns tillräckligt med bränsle i
bilens ordinarie bränsletank vid körning i temperaturer kallare än +15 °C.
Tankning
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör den
stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till den bränsledrivna värmaren.
1.
Tryck på blinkerspakens (s. 111) OK-knapp
för att komma till menyn.
Om startbatteriet inte har fullgod laddning eller
om nivån i bränsletanken är för låg, stängs värmaren av automatiskt och kombiinstrumentet visar
ett meddelande. Bekräfta meddelandet med ett
tryck på blinkerspakens (s. 111) OK-knapp.
2.
Stega med tumhjulet till Inställningar och
välj med OK.
3.
Välj ett av alternativen Auto värmare PÅ
eller Auto värmare AV med hjälp av tumhjulet och bekräfta med OK.
Relaterad information
4.
Gå ur menyn med RESET.
•
•
144
OBS
Om den bränsledrivna värmaren deaktiveras
kommer dieselmotorn att starta oftare för att
uppfylla värmebehovet vid körläge PURE eller
HYBRID, dvs. eldriften kommer att begränsas.
Parkering i backe
Startbatteri och bränsle
Varningsdekal på tankluckan.
Den bränsledrivna värmarens automatiska startsekvens kan deaktiveras om så önskas.
Kontrollera i kombiinstrumentet att värmaren
är avstängd, när den arbetar visas värmesymbolen.
VARNING
Använd inte den bränsledrivna värmaren
inomhus i oventilerade utrymmen. Avgaser
avges.
Bränsledriven värmare – autoläge/
deaktivering
Allmänt om förkonditionering (s. 135)
Allmänt om värmare (s. 143)
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om förkonditionering (s. 135)
Allmänt om värmare (s. 143)
Bränsledriven värmare (s. 143)
LASTNING OCH FÖRVARING
LASTNING OCH FÖRVARING
Förvaringsplatser
Översikt av förvaringsplatser i kupén.
146
LASTNING OCH FÖRVARING
Förvaringsfack i dörrpanel
Förvaringsficka* framkant på framsätenas
sittdynor
Biljettklämma
Handskfack (s. 148)
Förvaringsfack
Förvaringsfack, mugghållare (s. 148)
Mugghållare* i armstöd, baksäte
Förvaringsficka
VARNING
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc. i
handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa annars
skada personer i bilen.
* Tillval/tillbehör. 147
LASTNING OCH FÖRVARING
Tunnelkonsol
Handskfack
Iläggsmattor*
Tunnelkonsolen är placerad mellan framsätena.
Handskfacket är placerat på passagerarsidan.
Iläggsmattor samlar upp t.ex. skräp och snöslask. Volvo tillhandahåller speciellt tillverkade
iläggsmattor.
VARNING
Använd endast en iläggsmatta vid varje plats
och kontrollera innan färd att mattan vid förarplatsen är ordentligt nedstucken och förankrad i piggarna för att inte komma i kläm vid
och under pedalerna.
Relaterad information
•
Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor) och USB*/
AUX-ingång under armstödet.
Innehåller mugghållare för förare och passagerare.
Relaterad information
•
148
Förvaringsplatser (s. 146)
Rengöring av interiör (s. 388)
Här kan t.ex. bilens ägarmanual och kartor förvaras. Hållare för pennor finns på luckans insida.
Handskfacket kan låsas* (s. 176) med hjälp av
nyckelbladet (s. 165).
Relaterad information
•
Förvaringsplatser (s. 146)
* Tillval/tillbehör.
LASTNING OCH FÖRVARING
Makeup-spegel
Tunnelkonsol – 12 V-uttag
Makeup-spegeln är placerad på solskyddets
baksida.
Eluttagen (12 V) är placerade bredvid mugghållaren samt bak på tunnelkonsolen.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör avsedda
för 12 V, t.ex. bildskärmar, musikspelare och
mobiltelefoner. För att uttaget ska leverera ström
måste fjärrnyckeln vara lägst i nyckelläge I (s. 83).
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
OBS
Makeup-spegel med belysning.
12 V-uttag i tunnelkonsol, framsäte.
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts upp.
Relaterad information
•
Extrautrustning och tillbehör – t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner – som
är anslutna till något av kupéns 12 V eluttag,
kan aktiveras av klimatsystemet även då fjärrnyckeln är urtagen eller när bilen är låst,
exempelvis då parkeringsvärmaren aktiveras
vid en förinställd tidpunkt.
Dra därför ut kontakterna ur eluttagen till
extrautrustningen eller tillbehören då de inte
används eftersom startbatteriet kan tömmas
vid ett sådant tillfälle!
Lampbyte – belysning i makeup-spegel
(s. 362)
12 V-uttag i tunnelkonsol, baksäte.
}}
149
LASTNING OCH FÖRVARING
||
VIKTIGT
Max. strömuttag är 10 A (120 W) om ett
uttag används åt gången. Om båda uttagen i
tunnelkonsolen används samtidigt gäller
7,5 A (90 W) per uttag.
Ifall kompressorn för däcktätning är ansluten
till ett av de båda uttagen, ska ingen annan
strömförbrukare vara ansluten till det andra.
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning (s. 336) är provad och godkänd av
Volvo.
Lastning
Summan av passagerares vikt och samtliga tillval
reducerar bilens lastförmåga med motsvarande
vikt.
För utförlig information om vikter, se Vikter
(s. 396).
Bakluckan öppnas via en knapp på
belysningspanelen eller fjärrnyckeln, se
Låsning/upplåsning – baklucka
(s. 176).
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende på
lastens vikt och placering.
Relaterad information
•
12 V eluttag – lastutrymme* (s. 152)
Att tänka på vid lastning
•
Placera lasten tryckt mot baksätets ryggstöd.
Observera att inga föremål får hindra funktionen
för framstolarnas WHIPS-system om något av
baksätets ryggstöd är nedfällt, se WHIPS – sittställning (s. 42).
150
•
Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt.
•
•
Centrera lasten.
•
Täck skarpa kanter med något mjukt för att
inte skada klädseln.
Tunga föremål ska placeras så lågt som möjligt. Undvik att placera tung last på nedfällda
ryggstöd.
VARNING
Ett löst föremål som väger 20 kg (44 pund)
kan vid en frontalkollision i en hastighet av
50 km/h (30 mph) komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg (2200 pund).
VARNING
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten når
för högt.
•
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
VARNING
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
Täck skarpa kanter och vassa hörn med något
mjukt.
Stäng av motorn och ansätt parkeringsbromsen vid lastning/lossning av långa föremål. I ogynnsamma fall kan annars lasten
komma åt växelspaken eller växelväljaren och
därigenom föra den till ett körläge – bilen kan
då rulla iväg.
* Tillval/tillbehör.
LASTNING OCH FÖRVARING
Relaterad information
•
•
•
•
Lastsäkringsöglor (s. 152)
Skyddsnät* (s. 153)
Lastning – lång last (s. 151)
Taklast (s. 151)
Lastning – lång last
Taklast
För att förenkla lastning (s. 150) i lastutrymmet
kan baksätets ryggstöd fällas ned. För extra lång
last kan även passagerarsätets1 ryggstöd fällas*.
Vid taklast rekommenderas de lasthållare som
Volvo har utvecklat. Detta för att undvika skador
på bilen och för att uppnå största möjliga säkerhet vid färd.
Fällning av ryggstöd i baksäte
Om baksätets ryggstöd behöver fällas, se Säten
bak (s. 86).
Följ noggrant den monteringsanvisning som bifogas lasthållaren.
•
Kontrollera regelbundet att lasthållarna och
lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl
med lastband.
•
Fördela lasten jämnt över lasthållarna. Lägg
den tyngsta lasten underst.
•
Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
•
Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
För information om maximalt tillåten last på
taket, inklusive lasthållare och eventuell takbox, se Vikter (s. 396).
Relaterad information
•
1
Lastning (s. 150)
Gäller endast komfortsäten.
* Tillval/tillbehör. 151
LASTNING OCH FÖRVARING
Lastsäkringsöglor
12 V eluttag – lastutrymme*
De fällbara lastsäkringsöglorna används till att
fästa spännband för att förankra gods i lastutrymmet.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. bildskärmar, musikspelare
och mobiltelefoner.
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning är
provad och godkänd av Volvo. För information
om användning av Volvos rekommenderade
provisoriska däcktätning (TMK), se Provisorisk
däcktätning (s. 336).
Relaterad information
•
VARNING
Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som
ligger eller sticker ut kan orsaka personskador
vid en kraftig inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
Relaterad information
•
152
Lastning (s. 150)
Tunnelkonsol – 12 V-uttag (s. 149)
Fäll ner locket för att komma åt eluttaget.
•
Uttaget lämnar spänning även när fjärrnyckeln inte är i startlåset.
VIKTIGT
Max. strömuttag är 10 A (120 W).
OBS
Tänk på att användning av eluttaget med
motorn avslagen medför risk för urladdning av
bilens startbatteri.
* Tillval/tillbehör.
LASTNING OCH FÖRVARING
Skyddsnät*2
Ett skyddsnät hindrar last från att åka fram i
kupén vid häftiga inbromsningar.
Fastsättning
VARNING
Last i lastutrymmet måste förankras väl, även
med ett korrekt monterat skyddsnät.
Bakre montering
1. Veckla ut skyddsnätet. Se till att skyddsnätets förvaringsfickor är vända bakåt.
2.
Främre montering
1. Veckla ut skyddsnätet. Se till att skyddsnätets förvaringsfickor är vända bakåt.
2.
Placera stolarna i sitt främsta läge.
3.
Haka fast nätets ena fästhake i det främre
takfästet.
Haka fast nätets andra fästhake i takfästet på
motsatt sida.
Haka fast nätets ena fästhake i bakre takfästet.
Var noga med att trycka fram nätets fästhakar till respektive takfästes främre ändläge.
Haka fast nätets andra fästhake i takfästet på
motsatt sida.
Var noga med att trycka fram nätets fästhakar till respektive takfästes främre ändläge.
Skyddsnätet måste alltid, av säkerhetsskäl, fästas
och förankras på rätt sätt.
Nätet är tillverkat av stark nylonväv och kan fästas
på två olika platser i bilen:
•
Bakre montering – Bakom baksätets ryggstöd
•
Främre montering – Bakom framstolarnas
ryggstöd.
4.
3.
2
Standard på vissa marknader.
Haka på kroken i öglan på stolsskenan på
båda sidor och spänn åt kamlåset genom att
trycka ner tungan och spänna åt bandet.
Haka på kroken i lastsäkringsöglan på båda
sidor och spänn åt kamlåset genom att
trycka ner tungan och spänna åt bandet.
}}
* Tillval/tillbehör. 153
LASTNING OCH FÖRVARING
||
Relaterad information
•
•
Lastning (s. 150)
Skyddsgaller* (s. 154)
Skyddsgaller*
Ett skyddsgaller hindrar last eller husdjur från att
åka fram i kupén vid häftiga inbromsningar.
För information om nödvändiga verktyg och tillvägagångssätt vid montering/demontering, se den
monteringsanvisning som följde med vid nyanskaffning.
Vid återmontering måste skyddsgallret alltid, av
säkerhetsskäl, fästas och förankras på rätt sätt.
Relaterad information
•
•
•
Skyddsnät* (s. 153)
Lastning (s. 150)
Lastsäkringsöglor (s. 152)
Uppfällning
Fatta tag längst ner på skyddsgallrets nederkant
och dra bakåt/uppåt.
VIKTIGT
Skyddsgallret kan inte fällas upp eller ner då
ett insynsskydd är monterat.
Montering/demontering
Skyddsgallret sitter vanligtvis permanent monterat i bilen eftersom det enkelt kan fällas upp i
taket och därmed vara ur vägen vid behov av
längre lastutrymme. Om så önskas kan skyddsgallret dock demonteras och tas ut ur bilen.
154
* Tillval/tillbehör.
LASTNING OCH FÖRVARING
Insynsskydd*3
Tryck fast båda sidorna. Ett klickljud ska
höras och den röda markeringen ska försvinna.
> Kontrollera att båda ändstycken är låsta.
Borttagning av insynsskydd
1.
Tryck in ena ändstyckets knapp och lyft ur
det.
2.
Vinkla upp/ut skyddet försiktigt och det
andra ändstycket lossar automatiskt.
Nedfällning av insynsskyddets bakre
täckskiva
Dra insynsskyddet över lasten och haka fast det i
urtagen vid lastutrymmets bakre stolpar.
Insynsskyddets bakre täckskiva sticker i sitt inrullade läge ut horisontellt i lastutrymmet när det är
monterat.
–
VIKTIGT
Skyddsgallret kan inte fällas upp eller ner då
insynsskyddet är monterat.
Fastsättning av insynsskydd
Dra täckskivan lätt bakåt, fri från sina stödhyllor och fäll ner.
Relaterad information
•
•
Lastning (s. 150)
Lastning – lång last (s. 151)
För in ena ändstycket av skyddet i försänkningen på sidopanelen.
För in andra ändstycket i motsvarande försänkning.
3
Standard på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör. 155
LÅS OCH LARM
LÅS OCH LARM
Fjärrnyckel
Fjärrnyckeln används bl.a. för låsning/upplåsning
samt motorstart.
Det finns två varianter av fjärrnycklar – Fjärrnyckel
i basutförande samt Fjärrnyckel med PCC
(Personal Car Communicator)*.
Funktionalitet
Låsning/upplåsning samt
löstagbart nyckelblad
A
B
BasA
x
Fler fjärrnycklar kan efterbeställas – dock inte
andra varianter än den som levererades med
bilen. Upp till sex stycken nycklar kan programmeras och användas till en och samma bil.
Bilen levereras med två fjärrnycklar.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
med
PCCB
Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna och taklucka genom att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
x
Nyckelfri låsning/upplåsning
x
Nyckelfri motorstart
x
Informationsknapp och
indikeringslampor
x
Relaterad information
•
Fjärrnyckel – funktioner (s. 162)
Fjärrnyckel – förlust
Vid förlust av en fjärrnyckel kan en ny beställas
hos en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
De återstående fjärrnycklarna ska tas med till
Volvoverkstaden. I stöldförebyggande syfte raderas den förlorade fjärrnyckelns kod ur systemet.
Det aktuella antalet nycklar som finns registrerade för bilen kan kontrolleras i menysystemet
MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se
MY CAR (s. 113).
Relaterad information
•
Fjärrnyckel – funktioner (s. 162)
5-knappars nyckel
6-knappars nyckel
Fjärrnyckel med PCC har utökad funktionalitet
jämfört med fjärrnyckel i basutförande – bl.a. stöd
för nyckelfri start och låsning/upplåsning (Keyless Drive (s. 169)) samt vissa unika funktioner (s. 163).
Alla fjärrnycklar har ett löstagbart nyckelblad (s. 165) av metall. Den synliga delen finns i
två utföranden för att kunna skilja fjärrnycklarna
åt.
158
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Fjärrnyckel – personalisering*
Nyckelminnet i fjärrnyckeln (s. 158) gör att vissa
inställningar i bilen kan anpassas efter person.
Nyckelminnesfunktionen finns i kombination med
till exempel elmanövrerat* förarsäte.
Inställningar för yttre backspeglar (s. 106), förarsäte, rattmotstånd (s. 186) samt kombiintrumentets tema, kontrast- och färgläge (s. 69) kan lagras i minnet beroende på bilens utrustningsnivå.
Funktionen1 kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet,
se MY CAR (s. 113).
När funktionen är aktiverad kopplas inställningarna automatiskt till nyckelminnet. Det innebär att
en ändring av en inställning automatiskt kommer
att sparas till den specifika fjärrnyckelns minne.
Lagring av inställningar
Gör så här för att lagra inställningarna och
använda nyckelminnet i fjärrnyckeln:
1.
Lås upp bilen med den fjärrnyckel i vars
minne inställningen2 ska lagras.
2.
Se till att nyckelminnesfunktionen är aktiverad i menysystemet MY CAR.
3.
Gör önskade inställningar för t.ex. sätet och
de yttre backspeglarna.
1
2
4.
Inställningarna lagras i den aktuella fjärrnyckelns minne.
Nästa gång bilen låses upp med samma fjärrnyckel kommer positionerna som finns lagrade i
nyckelminnet att ställas in automatiskt – förutsatt
att de har ändrats sedan förra gången den aktuella fjärrnyckeln användes.
Nödstopp
Om sätet oavsiktligt kommer i rörelse, tryck på
någon av sätets inställningsknappar eller minnesknappar så stannar sätet.
Återstart för att nå den sätesposition som lagrats
i nyckelminnet görs genom att trycka på upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Förardörren måste
då vara öppen.
VARNING
Klämrisk! Se till att barn inte leker med reglagen. Kontrollera att inga föremål finns framför,
bakom eller under sätet vid inställning. Se till
att ingen av passagerarna i baksätet kan
komma i kläm.
Ändring av inställningar
Om flera personer med var sin fjärrnyckel närmar
sig bilen, görs inställningarna för t.ex. säte och
ytterbackspeglar efter den person vars fjärrnyckel
låser upp förardörren.
Kallas Bilnyckelminne i MY CAR.
Denna inställning påverkar inte inställningar som har lagrats med det elmanövrerade sätets minnesfunktion.
Om förardörren öppnats av person A med
fjärrnyckel A – men person B med fjärrnyckel B
ska köra, kan inställningarna ändras på följande
sätt:
•
Stående vid förardörren eller sittande bakom
ratten trycker person B på knappen för upplåsning på sin fjärrnyckel, se Fjärrnyckel –
funktioner (s. 162).
•
Välj ett av tre möjliga minnen för sätesinställning med sätesknapp 1–3, se Säten fram –
elmanövrerade* (s. 85).
•
Justera säte och ytterbackspeglar manuellt,
se Säten fram – elmanövrerade* (s. 85) och
Backspeglar – yttre (s. 106).
Återaktivering av inställningar
När bilen låses alternativt efter 30 minuter om
bilen lämnas olåst, kommer nyckelminnet att
deaktiveras och en standardförarprofil att ställas
in. För att återaktivera nyckelminnet för den aktuella fjärrnyckeln krävs följande.
För bilar utan nyckelfritt start- och låssystem
Inställningarna lagrade i nyckelminnet aktiveras
om bilen låses upp genom att trycka på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
}}
* Tillval/tillbehör. 159
LÅS OCH LARM
||
För bilar med nyckelfritt start- och låssystem
Nyckelminnet aktiveras om:
1.
Bilen låses upp antingen genom ett tryck på
fjärrnyckelns upplåsningsknapp alternativt via
nyckelfri upplåsning.
2.
Om bilen är olåst görs en nyckelscanning när
förardörren öppnas. Hittas en unik fjärrnyckel
kommer dess lagrade inställningar att aktiveras. Om bilen är låst, se föregående punkt.
Relaterad information
•
Fjärrnyckel med PCC* – unika funktioner
(s. 163)
Låsning/upplåsning – indikering
Låsindikator
När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln (s. 158) indikerar bilens blinkers att låsningen/upplåsningen utförts korrekt.
En blinkande diod vid vindrutan verifierar att
bilen är låst.
•
Låsning – en blinkning och backspeglarna
fälls3 in.
•
Upplåsning – två blinkningar och backspeglarna fälls3 ut.
Vid låsning sker indikeringen endast om alla lås
har låsts, efter att dörrarna stängts.
Att välja funktion
Olika alternativ för indikering av låsning/upplåsning med ljus kan ställas in i bilens menysystem
MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se
MY CAR (s. 113).
Samma diod som larmindikatorn (s. 181).
Relaterad information
•
•
•
OBS
Keyless Drive* (s. 169)
Även bilar som inte är utrustade med larm har
denna indikator.
Låsindikator (s. 160)
Larmindikator* (s. 181)
Relaterad information
•
3
160
Låsning/upplåsning – indikering (s. 160)
Endast bilar med el-infällbara backspeglar.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Elektronisk startspärr
För start av bilen, se Start av motor (s. 258).
Den elektroniska startspärren är ett stöldskydd
som förhindrar att fordonet startas av obehörig
person.
•
Varje fjärrnyckel (s. 158) har en unik kod. Bilen
kan endast startas med rätt fjärrnyckel med korrekt kod.
Följande felmeddelanden i kombiinstrumentets
informationsdisplay är relaterade till den elektroniska startspärren:
Meddelande
Innebörd
Sätt i bilnyckel
Fel vid läsning av fjärrnyckeln
under start – dra nyckeln ur
startlåset, tryck in den igen och
gör ett nytt startförsök.
Bilnyckel
ej hittad
Fel vid läsning av fjärrnyckeln
under start – gör ett nytt startförsök.
Relaterad information
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem*
(s. 161)
Fjärrmanövrerad startspärr med
spårsystem*
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem4 gör
det möjligt att spåra och lokalisera bilen samt att
på avstånd aktivera startspärren.
Kontakta närmaste Volvohandlare för mer information och hjälp med att aktivera systemet.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel (s. 158)
Elektronisk startspärr (s. 161)
Om felet kvarstår: Tryck in fjärrnyckeln i startlåset och gör ett
nytt startförsök.
Startspärr
Gör nytt
startförsök
Fel på startspärrsystemet under
starten. Om felet kvarstår: Kontakta en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
* Tillval/tillbehör. 161
LÅS OCH LARM
Fjärrnyckel – funktioner
Ett långt tryck öppnar alla rutor samtidigt. För mer
information, se Genomvädringsfunktion (s. 176).
Fjärrnyckel i basutförande har funktioner som
t.ex. låsning och upplåsning av dörrarna.
Funktionen kan ändras från att låsa upp alla dörrarna samtidigt, till att med en knapptryckning
först låsa upp enbart förardörren och efter ytterligare en knapptryckning – inom tio sekunder –
låsa upp återstående dörrar.
Funktioner
Funktionen kan ändras i menysystemet MY CAR.
För beskrivning av menysystemet, se MY CAR
(s. 113).
Information
Trygghetsbelysning – Används för att
tända bilens belysning på avstånd. För mer information, se Trygghetsbelysning (s. 101).
Funktionsknappar
Knappen kan även användas för aktivering av förkonditionering (s. 137).
Fjärrnyckel med PCC*( Personal Car Communicator).
Fjärrnyckel i basutförande.
Låsning
Upplåsning
Trygghetsbelysning
Baklucka
Panikfunktion
Låsning – Låser dörrarna och bakluckan
samtidigt som larmet aktiveras.
Ett långt tryck stänger alla rutor och taklucka*
samtidigt. För mer information, se Genomvädringsfunktion (s. 176).
VARNING
Om taklucka och rutor stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen får händerna i
kläm.
Baklucka (s. 176) – Låser upp och avlarmar enbart bakluckan.
Panikfunktion – Används för att i nödfall
påkalla omgivningens uppmärksamhet.
Om knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder
eller trycks in två gånger inom 3 sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn.
Funktionen kan stängas av med samma knapp
efter att den varit aktiverad i minst 5 sekunder. I
annat fall stängs den av efter ca 3 minuter.
Upplåsning – Låser upp dörrarna och bakluckan samtidigt som larmet deaktiveras.
4
162
Endast vissa marknader och tillsammans med Volvo On Call*.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Relaterad information
•
•
•
Fjärrnyckel (s. 158)
Fjärrnyckel med PCC* – unika funktioner
(s. 163)
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 173)
Fjärrnyckel – räckvidd
Fjärrnyckelns (i basutförande) funktioner har en
räckvidd på ca 20 meter från bilen.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå
närmare och gör ett nytt försök.
Fjärrnyckel med PCC* – unika
funktioner
En fjärrnyckel med PCC (Personal Car
Communicator) har utökad funktionalitet jämfört
med en fjärrnyckel i basutförande (s. 158) i form
av en informationsknapp och indikeringslampor.
OBS
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska
förhållanden etc. Bilen kan alltid låsas/låsas
upp med nyckelbladet (s. 166).
Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen då motorn är
igång eller nyckelläge I eller II (s. 82) är aktivt,
och alla dörrar stängs, visar informationsdisplayen
i kombiinstrumentet ett varningsmeddelande
samtidigt som en kort ljudpåminnelse hörs.
Meddelandet slocknar när fjärrnyckeln återförs till
bilen följt av ett tryck på OK-knappen eller när
alla dörrar stängs igen.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel (s. 158)
Fjärrnyckel – funktioner (s. 162)
Fjärrnyckel med PCC.
Informationsknapp
Indikeringslampor
Med informationsknappen kan viss information
från bilen erhållas med hjälp av indikeringslamporna.
}}
* Tillval/tillbehör. 163
LÅS OCH LARM
||
Användning av informationsknappen
Fjärrnyckel med PCC* – räckvidd
–
Räckvidden för en fjärrnyckel med PCC
(Personal Car Communicator) för låsning, upplåsning av dörrar och baklucka är ca 20 meter
från bilen – övriga funktioner upp till ca
100 meter.
Tryck på informationsknappen
.
> Under ca 7 sekunder blinkar alla indikeringslamporna och ljuset vandrar runt på
fjärrnyckeln. Det indikerar att information
från bilen avläses.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå
närmare och gör ett nytt försök.
Om någon av de andra knapparna trycks
in under denna tid avbryts avläsningen.
OBS
OBS
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen vid upprepade tillfällen och på olika platser (samt
efter 7 sekunder och efter att ljuset vandrat
runt på PCC:n), kontakta en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Grönt ihållande ljus – Bilen är låst.
Gult ihållande ljus – Bilen är olåst.
Rött ihållande ljus – Larmet har löst ut sedan
bilen låstes.
Rött ljus blinkar omväxlande i de båda röda
indikeringslamporna – Larmet har löst ut för
mindre än 5 minuter sedan.
Indikeringslamporna ger information enligt följande bild:
Relaterad information
•
164
Fjärrnyckel med PCC* – räckvidd (s. 164)
Informationsknappens funktion kan störas av
omgivande radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc.
Utanför fjärrnyckelns räckvidd
Befinner sig fjärrnyckeln för långt bort från bilen
för att information ska kunna avläsas visas den
senaste statusen bilen lämnades i, utan att ljuset
i indikeringslamporna vandrar runt på fjärrnyckeln.
Om fler fjärrnycklar används till bilen, är det
enbart den som senast användes för låsning/
upplåsning som visar korrekt status.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
OBS
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen inom
räckvidden, kan det bero på att den sista
kommunikationen mellan fjärrnyckeln och
bilen störts av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc.
Relaterad information
•
Keyless Drive* – fjärrnyckelns räckvidd
(s. 169)
•
Fjärrnyckel – räckvidd (s. 163)
Löstagbart nyckelblad
En fjärrnyckel innehåller ett löstagbart nyckelblad
av metall med vilket några funktioner kan aktiveras och vissa moment utföras.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade
Volvoverkstäder, vilka rekommenderas vid beställning av nya nyckelblad.
Löstagbart nyckelblad –
losstagning/fastsättning
Losstagning/fastsättning av löstagbart nyckelblad (s. 165) görs enligt nedan:
Losstagning nyckelblad
Nyckelbladets funktioner
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
•
vänster framdörr låsas upp manuellt om
centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, se Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr (s. 166).
•
bakdörrarnas mekaniska barnsäkerhetsspärr
aktiveras/deaktiveras (s. 179).
•
höger framdörr och bakdörrarna låsas manuellt (s. 174) vid t.ex. strömbortfall.
Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan.
•
åtkomst till handskfack och lastutrymme
(sekretesslåsning (s. 166)*) spärras.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt.
•
krockkudde för passagerare fram (PACOS*)
aktiveras/deaktiveras (s. 38).
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel – funktioner (s. 162)
Fjärrnyckel (s. 158)
Fastsättning nyckelblad
Sätt försiktigt tillbaka nyckelbladet på dess plats i
fjärrnyckeln (s. 158).
1.
Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
2.
Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud hörs
när nyckelbladet låses fast.
}}
* Tillval/tillbehör. 165
LÅS OCH LARM
||
Relaterad information
•
Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr
(s. 166)
•
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
(s. 179)
•
Passagerarkrockkudde – aktivering/deaktivering* (s. 38)
Löstagbart nyckelblad – upplåsning
dörr
Det löstagbara nyckelbladet (s. 165) kan
användas om centrallåset inte kan aktiveras med
fjärrnyckeln (s. 158), t.ex. om nyckelns batteri
tagit slut.
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln – t.ex. om batterierna är slut – kan vänster framdörr låsas upp på följande sätt:
1.
Sekretesslåsning*
Sekretesslåsning är tänkt att användas när bilen
lämnas till service, hotell eller liknande. Handskfacket är då låst och bakluckans lås är bortkopplat från centrallåset – bakluckan kan inte öppnas
med vare sig centrallåsets knapp i framdörrarna
eller fjärrnyckeln (s. 158).
Lås upp vänster framdörr med nyckelbladet i
dörrhandtagets låscylinder. För bild och mer
information, se Keyless Drive* – upplåsning
med nyckelblad (s. 172).
OBS
2.
Stäng av larmet genom att sätta fjärrnyckeln i
startlåset.
G017869
När dörren låsts upp med nyckelbladet och
öppnas, utlöses larmet.
Låspunkter för fjärrnyckel med nyckelblad.
För bil med nyckelfritt start- och låssystem, se
Keyless Drive* – upplåsning med nyckelblad
(s. 172).
Relaterad information
•
•
166
Fjärrnyckel (s. 158)
Fjärrnyckel – byte av batteri (s. 168)
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Aktivera/deaktivera
•
Deaktivering sker i omvänd ordning.
G017870
För information om låsning av enbart handskfacket, se Låsning/upplåsning – handskfack
(s. 176).
Låspunkter för fjärrnyckel utan nyckelblad och aktiverad sekretesslåsning.
Det innebär att fjärrnyckeln utan nyckelblad
endast kan användas för att aktivera/deaktivera
larmet (s. 180), låsa upp dörrarna och att starta
bilen.
Fjärrnyckeln utan nyckelblad kan sedan överlämnas till service- eller hotellpersonal – det lösa
nyckelbladet behålls av bilägaren.
OBS
Glöm inte att dra ut insynsskyddet (s. 155)
över lastutrymmet innan bakluckan stängs.
Aktivering av sekretesslås.
För att aktivera sekretesslåsningen:
Skjut in nyckelbladet i handskfackets låscylinder.
Vrid nyckelbladet 180 grader medurs.
Dra ut nyckelbladet. Samtidigt visar kombiinstrumentets informationsdisplay ett meddelande.
Därefter är handskfacket låst och bakluckan kan
inte längre låsas upp med fjärrnyckeln eller centrallåsknappen.
OBS
Sätt inte tillbaka nyckelbladet på fjärrnyckeln
utan förvara det på en säker plats.
167
LÅS OCH LARM
Fjärrnyckel – byte av batteri
OBS
Batteriet5 till fjärrnyckeln kan behöva bytas.
Vänd fjärrnyckeln med knapparna uppåt, för
att undvika att batterierna faller ut när den
öppnas.
Batteriet till fjärrnyckeln bör bytas om:
•
informationssymbolen i kombiinstrumentet
tänds och displayen visar Bilnyckel låg
batterispänning Se handbok
VIKTIGT
och/eller
•
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det försämrar deras funktion.
låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar på
signal från fjärrnyckeln inom 20 meter från
bilen.
Batteribyte
Studera noga hur batteriet/batterierna sitter
fast på lockets insida, med avseende på
deras (+)- och (–)-sida.
Fjärrnyckel (ett batteri)
Öppning
Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt.
Stick in en 3 mm spårskruvmejsel i hålet
bakom den fjäderbelastade spärren och bänd
försiktigt upp fjärrnyckeln.
5
168
1.
Bänd försiktigt loss batteriet.
2.
Sätt i ett nytt med (+)-sidan nedåt.
Fjärrnyckel med PCC* (två batterier)
1.
Bänd försiktigt loss batterierna.
2.
Sätt först i ett nytt med (+)-sidan uppåt.
3.
Lägg den vita plastfliken emellan och sätt
sist i ytterligare ett nytt batteri med (+)-sidan
nedåt.
Fjärrnyckel med PCC har två batterier.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Batterityp
Använd batterier med beteckning CR2430, 3 V –
ett i fjärrnyckel, två i fjärrnyckel med PCC.
OBS
Volvo rekommenderar att batterier som ska
användas i fjärrnyckel/PCC uppfyller UN
Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3. Batterier som monterats i fabrik
eller som byts av en auktoriserad Volvoverkstad uppfyller ovanstående kriterium.
Hopsättning
1.
Tryck ihop fjärrnyckeln.
2.
Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
3.
Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud hörs
när nyckelbladet låses fast.
VIKTIGT
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
Relaterad information
•
•
6
7
Fjärrnyckel (s. 158)
Fjärrnyckel – funktioner (s. 162)
Gäller bara Fjärrnyckel med PCC.
Gäller fjärrnyckel med PCC (Personal Car Communicator).
Keyless Drive*
Bilar utrustade med Keyless Drive har ett startoch låssystem som kan hanteras nyckelfritt.
Med det nyckelfria start- och låssystemet kan
bilen startas, låsas och låsas upp utan att fjärrnyckeln (s. 158)6 sitter i startlåset. Det räcker att
ha fjärrnyckeln med sig i en ficka. Systemet gör
det t.ex. bekvämare att öppna bilen när händerna
är upptagna.
Båda bilens medföljande fjärrnycklar har nyckelfri-funktionalitet. Det går att beställa extra fjärrnycklar.
Keyless Drive* – fjärrnyckelns
räckvidd
För att dörrar eller baklucka ska kunna låsas upp
automatiskt utan knapptryckning på fjärrnyckeln7
måste en fjärrnyckel finnas inom ca 1,5 meters
avstånd från bilens dörrhandtag eller baklucka.
Den som ska låsa eller låsa upp en dörr måste
bära fjärrnyckeln med sig. Det går inte att låsa
eller låsa upp en dörr om fjärrnyckeln befinner sig
på bilens motsatta sida.
Bilens elsystem kan försättas i tre olika nivåer –
nyckelläge 0, I och II (s. 83) – med fjärrnyckeln.
Relaterad information
•
Keyless Drive* – fjärrnyckelns räckvidd
(s. 169)
•
Keyless Drive* – säker hantering av fjärrnyckeln (s. 170)
•
Keyless Drive* – störningar i fjärrnyckelns
funktion (s. 170)
De röda ringarna i ovanstående bild illustrerar det
område som täcks in av systemets antenner.
Om alla fjärrnycklar avlägsnas från bilen då
motorn går eller nyckelläge I eller II (s. 83) är
aktivt och om alla dörrar stängs, visar informationsdisplayen i kombiinstrumentet ett varnings}}
* Tillval/tillbehör. 169
LÅS OCH LARM
||
meddelande samtidigt som en ljudpåminnelse
hörs.
Keyless Drive* – säker hantering av
fjärrnyckeln
Keyless Drive* – störningar i
fjärrnyckelns funktion
När fjärrnyckeln återförts till bilen slocknar varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen upphör
efter att antingen/eller:
Hantera bilens fjärrnycklar med stor varsamhet.
Fjärrnyckelns nyckelfria funktioner (s. 169) kan
störas av elektromagnetiska fält och avskärmning.
•
•
•
en dörr har öppnats och stängts
fjärrnyckeln har satts in i startlåset
OK-knappen har tryckts in.
Relaterad information
•
•
Keyless Drive* (s. 169)
fjärrnycklarna8
Om en av
glömts kvar i bilen avaktiveras de nyckelfria funktionerna i fall bilen t.ex.
låses med den andra fjärrnyckeln som tillhör
bilen. Ingen obehörig kan då öppna dörrarna.
Nästa gång bilen låses upp med den andra fjärrnyckeln återaktiveras den kvarglömda fjärrnyckeln
igen.
Keyless Drive* – antennplacering (s. 173)
VIKTIGT
Undvik att lämna fjärrnyckeln med PCC kvar i
bilen. Om någon bryter sig in i bilen och får
tag i fjärrnyckeln kommer det t.ex. vara möjligt
att starta bilen genom att trycka in fjärrnyckeln i startlåset och sedan trycka på
START/STOP ENGINE-knappen.
Relaterad information
•
8
170
OBS
Placera/förvara inte PCC:n nära en mobiltelefon eller metallföremål – inte närmare än 10–
15 cm.
Om störningar ändå uppstår, använd fjärrnyckeln
och nyckelbladet som en fjärrnyckel i basutförande, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 162).
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel – byte av batteri (s. 168)
•
Keyless Drive* – fjärrnyckelns räckvidd
(s. 169)
Keyless Drive* – säker hantering av fjärrnyckeln (s. 170)
Keyless Drive* (s. 169)
Gäller fjärrnyckel med PCC (Personal Car Communicator).
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Keyless Drive* – låsning
OBS
Bilar utrustade med nyckelfritt start- och låssystem har ett beröringskänsligt område på dörrarnas ytterhandtag samt en gummerad knapp
bredvid bakluckans gummerade tryckplatta för
låsning/upplåsning.
På bil med automatisk växellåda måste växelväljaren ställas i P-läge – i annat fall kan bilen
varken låsas eller larmas.
Keyless Drive* – upplåsning
Upplåsning sker när en hand fattar ett dörrhandtag eller bakluckans gummerade tryckplatta
påverkas – öppna dörr eller baklucka som normalt.
OBS
OBS
Dörrhandtagen registrerar normalt en hand
som fattar tag om handtaget men med tjocka
handskar eller efter en mycket snabb handrörelse kan det krävas ett andra försök eller att
handsken tas av.
Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i samband med tvättning av bilen om fjärrnyckeln är inom räckvidd.
Relaterad information
•
•
Keyless Drive* (s. 169)
Larmindikator* (s. 181)
Relaterad information
•
•
Keyless Drive* (s. 169)
Keyless Drive* – låsning (s. 171)
Det beröringskänsliga området på dörrarnas ytterhandtag samt den gummerade knappen bredvid bakluckans
gummerade tryckplatta.
Lås dörrarna och bakluckan med ett långt tryck
på någon av dörrhandtagens beröringskänsliga
område eller tryck på den mindre av bakluckans
båda gummerade knapparna – låsindikatorn (s. 160) i vindrutan bekräftar att låsningen är
utförd genom att börja blinka.
Alla dörrar och bakluckan måste vara stängda
innan bilen kan låsas – i annat fall låses inte
bilen.
* Tillval/tillbehör. 171
LÅS OCH LARM
Keyless Drive* – upplåsning med
nyckelblad
2.
Om centrallåset inte kan låsas upp med fjärrnyckeln, t.ex. om batterierna är slut, kan vänster
framdörr öppnas med det löstagbara nyckelbladet.
3.
Stick sedan in nyckelbladet i låscylindern och
lås upp dörren.
Sätt tillbaka plastkåpan efter upplåsningen.
OBS
När vänster förardörr låses upp med nyckelbladet och öppnas, utlöses larmet. Det stängs
av genom att sätta PCC:n i startlåset, se
Larm* – fjärrnyckeln ur funktion (s. 182).
Keyless Drive* – låsinställningar
Låsinställningar för bilar utrustade med nyckelfritt
start- och låssystem kan anpassas genom att i
menysystemet MY CAR ange vilka dörrar som
ska låsas upp.
För beskrivning av menysystemet, se MY CAR
(s. 113).
Relaterad information
•
Keyless Drive* (s. 169)
Relaterad information
•
•
Keyless Drive* (s. 169)
•
Larm* (s. 180)
Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning (s. 165)
Hål för nyckelbladet – för att lossa kåpan.
För att komma åt låscylindern måste dörrhandtagets plastkåpa tas loss – även det görs med
nyckelbladet:
1.
172
Tryck nyckelbladet ca 1 cm rakt upp i hålet
på dörrhandtagets/kåpans undersida – bänd
inte.
> Plastkåpan lossnar automatiskt av
momentet när bladet trycks rakt upp och
in i öppningen.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Keyless Drive* – antennplacering
VARNING
Bilar utustade med nyckelfritt start- och låssystem har ett antal inbyggda antenner placerade
på olika platser i bilen.
Personer med inopererad pacemaker bör inte
komma närmare Keyless-systemets antenner
än 22 cm med pacemakern. Detta för att
omöjliggöra störningar mellan pacemakern
och Keyless-systemet.
Relaterad information
•
Keyless Drive* (s. 169)
Låsning/upplåsning – utifrån
Låsning/upplåsning utifrån sker med fjärrnyckeln (s. 158). Fjärrnyckeln kan låsa/låsa upp
samtliga dörrar och bakluckan samtidigt. Olika
sekvenser för upplåsning kan väljas, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 162).
För att låssekvensen ska kunna aktiveras måste
förardörren vara stängd – om någon av de övriga
dörrarna eller bakluckan är öppen, låses den/
dessa och larmet aktiveras först när den/de
stängs. För bilar utrustade med nyckelfritt låssystem* måste samtliga dörrar och baklucka vara
stängda.
OBS
Stötfångare bak, mitten
Dörrhandtag, vänster bak
Lastutrymme, mitten längst in under golv
Dörrhandtag, höger bak
Mittkonsol, under bakre del
Mittkonsol, under främre del.
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
Skulle låsning/upplåsning med fjärrnyckeln inte
fungera kan dess batteri vara förbrukat – lås eller
lås då upp vänster framdörr med det löstagbara
nyckelbladet, se Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning (s. 165).
OBS
Tänk på att larmet löser ut när dörren öppnas
efter att ha låsts upp med nyckelbladet –
larmet stängs av då fjärrnyckeln trycks in i
startlåset.
}}
* Tillval/tillbehör. 173
LÅS OCH LARM
||
VARNING
Var uppmärksam på risken för att bli inlåst i
bilen då den låses utifrån med fjärrnyckeln –
det går därefter inte att öppna några dörrar
inifrån med dörreglagen.
För mer information, se Blockerat låsläge*
(s. 178).
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom två minuter efter upplåsning, låses alla lås
igen automatiskt. Denna funktion minskar risken
att bilen oavsiktligt lämnas olåst. (För bilar med
larm, se Larm* (s. 180).)
Manuell låsning av dörr
Dörren är spärrad mot öppning utifrån.
I vissa situationer måste bilen kunna låsas manuellt, t.ex. vid strömbortfall.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
Vänster framdörr kan låsas med dess låscylinder
och fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad, se Keyless Drive* – upplåsning med nyckelblad (s. 172).
Övriga dörrar saknar låscylindrar och har istället
låsvred på respektive dörrs gavel som måste vridas om – därefter är de mekaniskt låsta/spärrade
mot öppning utifrån. Dörrarna kan fortfarande
öppnas inifrån.
Relaterad information
•
•
OBS
•
En dörrs vridreglage låser enbart aktuell
dörr – inte alla dörrar samtidigt.
•
En manuellt låst bakdörr med aktiverad
manuell Barnsäkerhetsspärr kan inte
öppnas från vare sig utsida eller insida, se
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
(s. 179). En bakdörr låst på det viset kan
bara låsas upp med fjärrnyckel eller centrallåsknapp.
Relaterad information
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 175)
•
Keyless Drive* (s. 169)
Fjärrnyckel – byte av batteri (s. 168)
Manuell låsning av dörr. Ej att förväxlas med Barnsäkerhetsspärr (s. 179).
–
174
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad
för att vrida vredet, se Löstagbart nyckelblad
– losstagning/fastsättning (s. 165).
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Låsning/upplåsning – inifrån
Samtliga dörrar och baklucka kan låsas eller
låsas upp samtidigt med förardörrens och passagerardörrens* knapp för centrallåsning.
Centrallås
•
Dra i öppningshandtaget och öppna dörren –
dörren låses upp och öppnas i ett moment.
Låsknapp* bakdörrar
Lampa i låsknapp
Centrallås finns i två varianter – lampan i förardörrens centrallåsknapp har olika betydelse
beroende av variant.
Med centrallåsknapp i enbart förardörr, övriga
dörrar saknar knapp:
•
Tänd lampa betyder att alla dörrar är låsta.
Med centrallåsknapp i båda framdörrar och elektrisk låsknapp i vardera bakdörr:
•
Tänd lampa betyder att enbart aktuell dörr är
låst. När samtliga knappar lyser är alla dörrar
låsta.
Låsning
•
Centrallås.
•
Tryck in knappens ena sida
för att låsa –
låser upp.
den andra sidan
Ett långt tryck på knappen
sidorutor samtidigt*.
öppnar även alla
Upplåsning
Från insidan kan en dörr låsas upp på två olika
sätt:
•
Tryck på centrallåsknappen
.
Ett långt tryck öppnar även alla sidorutor* samtidigt (se även Genomvädringsfunktion (s. 176)).
Tryck på centrallåsknappen
stängda dörrar låses.
Knappens lampa lyser när dörren är låst.
Bakdörrarnas låsknapp låser enbart respektive
bakdörr.
För att låsa upp dörren:
– alla
Ett långt tryck stänger även alla sidorutor och
taklucka samtidigt (se även Genomvädringsfunktion (s. 176)).
•
Dra i öppningshandtaget – dörren är upplåst
och öppnad.
Automatisk låsning
Då bilen börjar rulla låses dörrar och baklucka
automatiskt.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 113).
Relaterad information
•
•
•
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 173)
Larm* (s. 180)
Fjärrnyckel – funktioner (s. 162)
* Tillval/tillbehör. 175
LÅS OCH LARM
Genomvädringsfunktion
Låsning/upplåsning – handskfack
Låsning/upplåsning – baklucka
Genomvädringsfunktionen öppnar eller stänger
alla sidofönster samtidigt och kan användas
exempelvis för att snabbt vädra ur bilen vid varmt
väder.
Handskfacket (s. 148) kan endast låsas/låsas
upp med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad.
Bakluckan kan öppnas, låsas och låsas upp på
flera sätt.
För information om nyckelblad, se Löstagbart
nyckelblad – losstagning/fastsättning (s. 165).
Manuell öppning
Gummiplatta med elektrisk kontakt.
Centrallåsknapp
Ett långt tryck på
-symbolen i centrallåsknappen eller på fjärrnyckeln öppnar alla sidoru-symbotor samtidigt. Samma förfarande på
len stänger alla sidorutor samtidigt.
För att låsa handskfacket:
Skjut in nyckelbladet i handskfackets låscylinder enligt bild ovan.
Dra ut nyckelbladet.
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 175)
Fönsterhissar (s. 104)
För att öppna:
1.
Tryck lätt på den breda av de två gummerade
tryckplattorna under ytterhandtaget – låset
frikopplas.
2.
Lyft i ytterhandtaget för att öppna luckan
helt.
Vrid nyckelbladet 90 grader medurs.
Relaterad information
•
•
Bakluckan hålls stängd av ett elektriskt lås.
•
Upplåsning sker i omvänd ordning.
För information om sekretesslåsning, se Sekretesslåsning* (s. 166).
Relaterad information
•
176
Fjärrnyckel (s. 158)
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
VIKTIGT
•
•
Minimal kraft behövs för att frigöra bakluckans lås – Tryck bara lätt på den gummerade plattan.
Lägg inte lyftkraften på gummiplattan vid
öppning av bakluckan – lyft i handtaget.
För stor kraft kan skada gummiplattans
elektriska kontakt.
•
Bakluckan låses upp men förblir stängd –
tryck lätt på den gummerade tryckplattan
under ytterhandtaget och lyft luckan.
Öppnas inte luckan inom 2 minuter låses den
igen och larmet återaktiveras.
Relaterad information
•
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 175)
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 173)
Upplåsning från bilens insida
Upplåsning med fjärrnyckel
Upplåsning baklucka
För att låsa upp bakluckan:
–
Med fjärrnyckelns
-knapp kan bakluckan
ensam avlarmas* och låsas upp.
Låsindikatorn (s. 160) på instrumentpanelen slutar blinka för att visa att inte hela bilen är låst och
larmets* nivå- och rörelsesensorer samt sensorerna för öppning av bakluckan kopplas bort.
Dörrarna förblir låsta och larmade.
Tryck på knappen (1) på ljuseglagets panel.
> Luckan låses upp och kan öppnas inom 2
minuter (om bilen är låst inifrån).
Låsning med fjärrnyckel
–
Tryck på fjärrnyckelns knapp för låsning
,
se Fjärrnyckel – funktioner (s. 162).
> Låsindikatorn på instrumentpanelen börjar
blinka vilket innebär att bilen är låst och
larmet* har aktiverats.
* Tillval/tillbehör. 177
LÅS OCH LARM
Blockerat låsläge*
Tillfällig deaktivering
OBS
låsläge9
Blockerat
innebär att alla öppningshandtag mekaniskt frikopplas, vilket omöjliggör
dörröppning från både in- och utsidan.
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln (s. 158) och inträder med ca tio sekunders fördröjning efter att dörrarna har låsts.
OBS
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen Blockerat låsläge för att
inte riskera att någon blir inlåst.
9
178
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
•
Om någon av dörrarna öppnas inifrån,
utlöses larmet.
Ovan gäller om det blockerade låsläget inte
tillfälligt har deaktiverats.
Relaterad information
Om en dörr öppnas inom fördröjningstiden
avbryts sekvensen och larmet deaktiveras.
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln när
funktionen Blockerat låsläge är aktiverad. Vänster
framdörr kan även låsas upp med det löstagbara
nyckelbladet (s. 165). Dessutom är det möjligt att
låsa upp respektive öppna dörrar och baklucka på
bilar utrustade med nyckelfritt start- och låssystem* genom att ta i dörrhandtag eller bakluckans
handtag.
•
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
•
Keyless Drive* – upplåsning med nyckelblad
(s. 172)
•
Fjärrnyckel (s. 158)
MY CAR
OK MENU
TUNE vridreglage
EXIT
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen Blockerat låsläge tillfälligt stängas av. Det görs i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 113).
Endast i kombination med larm.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Barnsäkerhetsspärr – manuell
aktivering
VARNING
Varje bakdörr har två vridreglage – förväxla
inte Barnsäkerhetsspärren med Manuellt
dörrlås.
Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn kan
öppna en bakdörr inifrån.
Aktivera/deaktivera barnsäkerhetsspärr
OBS
•
En dörrs vridreglage spärrar enbart aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.
•
Det finns ingen manuell spärr på bilar
utrustade med elektrisk Barnsäkerhetsspärr.
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk
aktivering*
Barnsäkerhetsspärr med elektrisk aktivering förhindrar att barn kan öppna bakdörrar eller fönster inifrån.
Aktivering
Barnsäkerhetsspärren kan aktiveras/deaktiveras
vid alla nyckellägen (s. 82) högre än 0. Aktivering/deaktivering kan göras upp till 2 minuter
efter att motorn stängts av, förutsatt att ingen
dörr öppnas.
För att aktivera Barnsäkerhetsspärren:
Relaterad information
Manuell barnsäkerhetsspärr. Ej att förväxlas med Manuellt dörrlås (s. 174).
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i bakkanten på bakdörrarna och är endast åtkomligt
när dörren är öppen.
•
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering*
(s. 179)
•
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 175)
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 173)
För att aktivera/deaktivera barnsäkerhetsspärren:
–
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad (s. 165) för att vrida vredet.
Reglagepanel förardörr.
Dörren är spärrad mot öppning inifrån.
1.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
Starta motorn eller välj ett nyckelläge högre
än 0.
}}
* Tillval/tillbehör. 179
LÅS OCH LARM
||
2.
Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Kombiinstrumentets informationsdisplay
visar meddelande Bakre barnlås
aktiverat och knappens lampa lyser –
spärren är aktiv.
När Barnsäkerhetsspärren är aktiv kan de bakre:
•
fönstren öppnas endast med förardörrens
reglagepanel
•
dörrarna inte öppnas inifrån.
Vid motoravstängning lagras aktuell inställning –
är barnsäkerhetsspärren aktiverad vid motoravstängning, kommer funktionen att vara fortsatt
aktiverad vid påföljande motorstart.
Relaterad information
•
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
(s. 179)
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 175)
Larm*
OBS
Larmet är en anordning som varnar vid exempelvis ett inbrott i bilen.
Rörelsesensorerna utlöser larmet vid rörelser i
kupén – även luftströmmar registreras. Därför
kan larmet utlösas om bilen lämnas med
öppet fönster eller öppen taklucka eller om
kupévärmare används.
Aktiverat larm löser ut om:
•
•
•
•
•
dörr, motorhuv eller baklucka öppnas10
en rörelse detekteras i passagerarutrymmet
(om det är utrustat med rörelsesensor*)
För att undvika detta: Stäng fönster/taklucka
när bilen lämnas. Om bilens integrerade
kupévärmare (eller en portabel elektrisk) ska
användas – rikta luftström från ventilationsmunstycken så att de inte pekar uppåt i
kupén. Alternativt kan reducerad larmnivå
användas, se Reducerad larmnivå* (s. 182).
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor*)
startbatteriets kabel kopplas ifrån
sirenen kopplas bort.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visar informationsdisplayen i kombiinstrumentet ett meddelande. Kontakta då en verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
OBS
Försök inte själv reparera eller förändra komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Aktivera larm
–
Tryck på fjärrnyckelns låsknapp.
Deaktivera larm
–
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Stänga av utlöst larm
–
10
180
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp eller
genom att sätta in fjärrnyckeln i startlåset.
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Relaterad information
•
•
•
Larmindikator* (s. 181)
Larm* – automatisk återaktivering (s. 181)
Larmindikator*
Larm* – automatisk återaktivering
Larmindikatorn visar larmsystemets (s. 180) status.
Automatisk återaktivering av larmet (s. 180) förhindrar att bilen oavsiktligt lämnas med larmet
deaktiverat.
Larm* – fjärrnyckeln ur funktion (s. 182)
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och larmet
deaktiverats) men ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom 2 minuter, återaktiveras
larmet automatiskt. Samtidigt låses bilen igen.
Relaterad information
•
Reducerad larmnivå* (s. 182)
Samma diod som låsindikatorn (s. 160).
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar larmsystemets status:
•
•
Dioden släckt – larmet är frånkopplat
•
Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling av
larmet (och fram till dess att fjärrnyckeln
satts i startlåset och nyckelläge I nås) –
larmet har varit utlöst.
Dioden blinkar en gång varannan sekund –
larmet är inkopplat
* Tillval/tillbehör. 181
LÅS OCH LARM
Larm* – fjärrnyckeln ur funktion
Larmsignaler*
Reducerad larmnivå*
Om larmet (s. 180) inte kan stängas av med
fjärrnyckeln – om t.ex. nyckelns batteri (s. 168)
är slut – kan bilen låsas upp, avlarmas och
motorn startas på följande sätt:
Vid utlöst larm (s. 180) ljuder en siren och samtliga körriktningsvisare blinkar.
Reducerad larmnivå innebär att rörelse- och lutningssensorerna tillfälligt kan stängas av.
•
En siren ljuder under 30 sekunder eller tills
larmet stängs av. Sirenen har eget batteri
och fungerar oberoende av bilens startbatteri.
För att undvika oavsiktlig aktivering av
larmet (s. 180) – om t.ex. en hund lämnas i låst
bil eller vid färd med biltåg eller bilfärja – stäng
tillfälligt av Rörelse- och lutningssensorer.
•
Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter eller tills larmet stängs av.
Tillvägagångssättet är detsamma som vid tillfällig
urkoppling av Blockerat låsläge (s. 178)11.
1.
Öppna förardörren med det löstagbara nyckelbladet (s. 172).
> Larmet löser ut, larmindikatorn (s. 181)
blinkar snabbt och sirenen ljuder.
Relaterad information
•
2.
Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
> Larmet deaktiveras och larmindikatorn
slocknar.
3.
Starta motorn.
11
182
Larmindikator* (s. 181)
Endast i kombination med larm.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Typgodkännande –
fjärrnyckelsystem
Typgodkännande för fjärrnyckelsystem kan
utläsas i tabellen.
Låssystem standard
Land/Område
EU
Nyckelfritt låssystem (Keyless Drive)
Land/Område
EU
Relaterad information
•
Fjärrnyckel (s. 158)
183
FÖRARSTÖD
FÖRARSTÖD
Justerbart rattmotstånd*
Hastighetsberoende styrservo gör att rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att ge
föraren ökad vägkänsla.
På motorvägar känns styrningen fastare. Vid parkering och i låg hastighet är styrningen lätt och
kräver ingen ansträngning.
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
– allmänt
Stabilitetssystemet ESC (Electronic Stability
Control) hjälper föraren att undvika sladd och
förbättrar bilens framkomlighet.
Vid inbromsning kan ESC-systemets
ingrepp upplevas som ett pulserande
ljud. Vid gaspådrag kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
Föraren kan välja mellan tre olika nivåer av rattmotstånd för vägkänsla eller styrsensitivitet i
menysystemet MY CAR (s. 113):
•
Sök där fram Rattmotstånd och välj Låg,
Medium eller Hög.
•
Denna inställning är inte åtkomlig när bilen är i
rörelse.
OBS
•
I vissa situationer kan styrservon bli för varm
och behöver då temporärt kylas – under den
tiden arbetar styrservon med reducerad effekt
och att vrida ratten kan då upplevas som
något tyngre.
Parallellt med den temporärt reducerade styrhjälpen visar kombiinstrumentet ett meddelande.
Relaterad information
•
186
MY CAR (s. 113)
•
•
•
•
Dragkraftsfunktion
Motorbromskontroll – EDC
Corner Traction Control – CTC
Släpfordonsstabilisator – TSA
Antisladdfunktion
Funktionen kontrollerar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Antislirfunktion
VARNING
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
Stabilitetssystemet ESC är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta
körningen och göra den säkrare – det kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft från
det drivhjul som slirar till det drivhjul som inte slirar.
ESC kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid
ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Dragkraftsfunktion
Motorbromskontroll – EDC
EDC (Engine Drag Control) förhindrar ofrivillig
hjullåsning, t.ex. efter nedväxling eller motorbromsning vid körning på låga växlar på halt
underlag.
Ofrivillig hjullåsning under körning kan bl.a. försvåra förarens möjlighet att styra bilen.
Corner Traction Control – CTC*
ESC-systemet består av följande funktioner:
•
•
Antisladdfunktion
Antislirfunktion
CTC kompenserar för understyrning och tillåter
högre acceleration i en kurva än normalt utan
hjulspinn på innerhjulet, t.ex. vid en svängande
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
motorvägspåfart för att snabbt komma upp i
rådande trafiktempo.
Släpfordonsstabilisator* – TSA1
Släpfordonsstabilisatorns (s. 307) funktion är att
stabilisera bil med tillkopplat släpfordon i situationer där ekipaget kommit i självsvängning. För
mer information, se Körning med släpvagn*
(s. 302).
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
– handhavande
Val av nivå – Sport-läge
ESC-systemet är alltid aktiverat – det kan inte
stängas av.
OBS
Funktionen deaktiveras om föraren väljer
Sport-läge.
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – handhavande (s. 187)
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – symboler och meddelanden (s. 188)
Sport-läget indikeras i kombiinstrumentet med att denna symbol lyser
med fast sken tills föraren väljer bort
funktionen eller tills motorn stängs av –
efter nästa motorstart är ESC-systemet tillbaka i
dess normalläge igen.
Föraren kan dock välja Sportläge vilket ger möjlighet till en
mer aktiv körupplevelse.
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt
(s. 186)
Sport-läge väljs i menysystemet MY CAR. För beskrivning
av menysystemet, se MY CAR
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – symboler och meddelanden (s. 188)
(s. 113).
Vid Sport-läge känner systemet av om gaspedal,
rattrörelser och kurvtagning är mer aktiva än vid
normal körning och tillåter då kontrollerad sladd
med bakvagnen upp till en viss nivå innan det
ingriper och stabiliserar bilen.
Om föraren t.ex. avbryter en kontrollerad sladd
genom att släppa gaspedalen, ingriper ESCsystemet och stabiliserar bilen.
Med Sport-läge erhålls även maximal dragkraft
om bilen kört fast eller vid körning i löst underlag
– t.ex. sand eller djup snö.
1 Trailer
Stability Assist ingår vid installation av Volvo original dragkrok.
* Tillval/tillbehör. 187
FÖRARSTÖD
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
– symboler och meddelanden
Tabell
Symbol
Meddelande
Innebörd
ESC Tillfälligt avstängd
ESC-systemet har temporärt reducerats p.g.a. för hög temperatur på bromskivorna – funktionen återaktiveras automatiskt när bromsarna har svalnat.
ESC Service erfordras
ESC-systemet är ur funktion.
•
•
Stanna bilen på en säker plats, stäng av motorn och starta den igen.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
"Meddelande"
Ett textmeddelande finns i kombiinstrumentet (s. 68) – Läs det!
Fast sken i 2 sekunder.
Systemkontroll vid motorstart.
Blinkande sken.
ESC-systemet ingriper.
Fast sken.
Sport-läge är aktiverat.
och
OBS! ESC-systemet är inte avstängt i detta läge – det är delvis reducerat.
188
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt
(s. 186)
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – handhavande (s. 187)
189
FÖRARSTÖD
Fartbegränsare
Relaterad information
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas
som en omvänd farthållare – föraren reglerar
hastigheten med gaspedalen men förhindras av
Fartbegränsaren att av misstag överträda en i
förväg vald/inställd hastighet.
•
•
•
Fartbegränsare – larm överskriden hastighet
(s. 192)
Översikt
•
Fartbegränsare – avstängning (s. 192)
Fartbegränsare – komma igång (s. 190)
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 191)
Fartbegränsare – komma igång
Sätta på och aktivera
När Fartbegränsaren är aktiv visas dess symbol
(6) i kombination med en markering (5) vid
inställd högsta hastighet i kombiinstrumentet.
Val och lagring av högsta möjliga hastighet i
minnet kan göras både vid färd och stillastående.
Under färd
1.
för att sätta på FartTryck på rattknapp
begränsaren.
> Symbolen (6) för Fartbegränsare tänds på
kombiinstrumentet.
2.
När bilen rullar i önskad högsta möjliga
hastighet: Tryck på någon av rattknapparna
eller
tills kombiinstrumentet visar en
markering (5) vid önskad maxhastighet.
> Fartbegränsaren är därefter aktiv och vald
maxhastighet är lagrad i minnet.
Rattens knappsats och kombiinstrument.
Fartbegränsare – På/Av.
Vid stillastående
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet
återupptas.
1.
Tryck på rattknapp
begränsaren.
Beredskapsläge.
2.
-knappen tills kombiinstruStega med
mentet visar en markering (5) vid önskad
maxhastighet.
> Fartbegränsaren är därefter aktiv och vald
maxhastighet är lagrad i minnet.
Aktivera och justera maxhastighet.
Vald hastighet.
Fartbegränsare aktiv.
190
för att sätta på Fart-
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
Fartbegränsare (s. 190)
Fartbegränsare – ändra hastighet
Ändra lagrad hastighet
Lagrad maxhastighet ändras med korta eller
eller
.
långa tryck på rattknapp
För att justera +/– 5 km/h (+/– 5 mph):
•
Använd korta tryck – varje tryck ger
+/– 5 km/h (+/– 5 mph).
Fartbegränsare – tillfällig
deaktivering och beredskapsläge
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas
som en omvänd farthållare – föraren reglerar
hastigheten med gaspedalen men förhindras av
Fartbegränsaren att av misstag överträda en i
förväg vald/inställd hastighet.
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
För att justera +/– 1 km/h (+/– 1 mph):
För att deaktivera Fartbegränsaren tillfälligt och
sätta den i beredskapsläge:
•
–
Håll knappen intryckt och släpp vid önskad
maxhastighet.
Senast gjorda tryck lagras i minnet.
Relaterad information
•
Fartbegränsare (s. 190)
Tryck på
.
> Kombiinstrumentets markering (5) skiftar
färg från GRÖN till VIT och föraren kan
temporärt överskrida den inställda maxhastigheten.
Fartbegränsaren återaktiveras med ett
varvid markeringen (5) skiftar
tryck på
färg från VIT till GRÖN och bilens maxhastighet är åter begränsad.
Tillfällig deaktivering med gaspedal
Fartbegränsaren kan även sättas i beredskapsläge med gaspedalen, t.ex. för att snabbt kunna
accelerera bilen ur en situation:
}}
191
FÖRARSTÖD
||
–
Tryck ner gaspedalen helt.
> Kombiinstrumentet visar lagrad maxhastighet med en färgad markering (5) och
föraren kan temporärt överskrida den
inställda maxhastigheten –
markeringen (5) skiftar under tiden färg
från GRÖN till VIT.
Fartbegränsaren återaktiveras automatiskt
efter att gaspedalen släppts och bilens
hastighet bromsats ner under den valda/
lagrade maxhastigheten – displayens
markering (5) skiftar färg från VIT till
GRÖN och bilens maxhastighet är åter
begränsad.
Fartbegränsare – larm överskriden
hastighet
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas
som en omvänd farthållare – föraren reglerar
hastigheten med gaspedalen men förhindras av
Fartbegränsaren att av misstag överträda en i
förväg vald/inställd hastighet.
Vid brant utför kan Fartbegränsarens motorbromseffekt vara otillräcklig och den valda maxhastigheten överskridas. Föraren uppmärksammas på detta med en akustisk signal.
Larmet aktiveras först efter 5 sekunder om
hastigheten överskridits med minst 3 km/h
(ca 2 mph) förutsatt att ingen av knapparna
eller
har tryckts under den senaste
halvminuten.
Fartbegränsare – komma igång (s. 190)
Fartbegränsare – ändra hastighet (s. 191)
Fartbegränsare – avstängning (s. 192)
Relaterad information
•
•
•
•
•
192
–
OBS
Fartbegränsare (s. 190)
Fartbegränsare – larm överskriden hastighet
(s. 192)
För att stänga av Fartbegränsaren:
Signalen är aktiv tills föraren bromsat ner farten
under den valda maxhastigheten.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Fartbegränsare – avstängning
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas
som en omvänd farthållare – föraren reglerar
hastigheten med gaspedalen men förhindras av
Fartbegränsaren att av misstag överträda en i
förväg vald/inställd hastighet.
Fartbegränsare (s. 190)
Fartbegränsare – ändra hastighet (s. 191)
Fartbegränsare – komma igång (s. 190)
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 191)
Fartbegränsare – avstängning (s. 192)
Tryck på rattknapp
.
> Kombiinstrumentets symbol för Fartbegränsare (6) och markering för inställd
hastighet (5) slocknar – därmed raderas
den inställda/lagrade hastigheten och kan
-knappen.
sedan inte återupptas med
Föraren kan därefter med gaspedalen åter
välja hastighet utan begränsning.
Relaterad information
•
•
•
•
Fartbegränsare (s. 190)
Fartbegränsare – komma igång (s. 190)
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 191)
Fartbegränsare – larm överskriden hastighet
(s. 192)
FÖRARSTÖD
Farthållare*
VARNING
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet vilket ger en mer
avkopplande körupplevelse på motorvägar och
långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandet och ingripa när Farthållaren inte
håller lämplig hastighet och/eller lämpligt
avstånd.
Översikt
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt.
Relaterad information
Rattens knappsats och kombiinstrument i bil med Fartbegränsare2.
Farthållare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet
återupptas.
Rattens knappsats och kombiinstrument i bil utan Fartbegränsare2.
Beredskapsläge
•
•
Farthållare* – hantera hastighet (s. 194)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och beredskapsläge (s. 194)
•
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 195)
•
•
Farthållare* – stänga av (s. 195)
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 199)
Aktivera och justera hastighet.
Vald hastighet (GRÅ = Beredskapsläge).
Farthållare aktiv – VIT symbol (GRÅ = Beredskapsläge).
2
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
* Tillval/tillbehör. 193
FÖRARSTÖD
Farthållare* – hantera hastighet
För att justera 1 km/h (1 mph):
Det är möjligt att aktivera, ställa in samt ändra
lagrad hastighet.
•
Aktivera och ställa in hastighet
Senast gjorda tryck lagras i minnet.
•
Tryck på rattknapp CRUISE (utan Fartbe(med Fartbegränsare).
gränsare) eller
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck på
/ -knapp, är det bilens aktuella hastighet vid
knapptrycket som lagras.
>
Farthållarens symbol (6) i kombiinstrumentet
tänds – Farthållaren är i beredskapsläge.
För att starta Farthållaren:
För att aktivera Farthållaren:
•
>
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte farthållarens inställning
– bilen återgår till senast lagrad hastighet när
gaspedalen släpps.
Vid önskad hastighet – tryck på rattknapp
eller
.
OBS
Aktuell hastighet lagras i minnet och kombiinstrumentets markering (5) tänds vid den
valda hastigheten och symbol (6) skiftar från
GRÅ till VIT – bilen följer därefter den lagrade hastigheten.
OBS
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h (20 mph).
Ändra lagrad hastighet
Lagrad hastighet ändras med korta eller långa
eller
.
tryck på rattknapp
Håll knappen intryckt och släpp vid önskad
hastighet.
Om någon av Farthållarens knappar hålls
intryckt flera minuter, blockeras den och
stängs av. För att kunna återaktivera Farthållaren, måste bilen stannas och motorn återstartas.
Relaterad information
•
Farthållare* (s. 193)
Farthållare* – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge
Funktionen kan tillfälligt deaktiveras och försättas
i beredskapsläge.
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
För att tillfälligt koppla ur Farthållaren och ställa
den i beredskapsläge:
•
Tryck på rattknapp
>
Kombiinstrumentets markering (5) och
symbol (6) skiftar färg från VIT till GRÅ –
Farthållaren är temporärt urkopplad.
.
Beredskapsläge p.g.a. föraringrepp
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs automatiskt i beredskapsläge om:
•
•
•
färdbromsen används
växelspaken/-väljaren förs till N-läge
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
För att justera 5 km/h (5 mph):
•
194
Använd korta tryck – varje tryck ger 5 km/h
(5 mph).
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Automatiskt beredskapskapsläge
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs i
beredskapsläge om:
•
•
•
hjulen tappar väggreppet
motorvarvtalet är för lågt/högt
hastigheten sjunker under 30 km/h
(20 mph).
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
Relaterad information
Farthållare* – återuppta inställd
hastighet
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet.
Efter tillfällig deaktivering och beredskapsläge (s. 194) är det möjligt att återuppta inställd
hastighet.
För att återaktivera farthållaren ur beredskapsläge:
•
•
•
Farthållare* (s. 193)
•
Tryck på rattknapp
Farthållare* – hantera hastighet (s. 194)
>
•
Farthållare* – stänga av (s. 195)
Kombiinstrumentets markering (5) och
symbol (6) skiftar färg från GRÅ till VIT –
bilen följer därefter den senast lagrade hastigheten.
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 195)
.
Farthållare* – stänga av
Här beskrivs hur den stängs av.
Farthållaren stängs av med rattknapp (1) eller
genom att stänga av motorn – därmed raderas
den inställda/lagrade hastigheten och kan sedan
-knappen.
inte återupptas med
Relaterad information
•
•
•
•
Farthållare* (s. 193)
Farthållare* – hantera hastighet (s. 194)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och beredskapsläge (s. 194)
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 195)
OBS
En markant hastighetsökning kan följa efter
att hastigheten återupptagits med
knappen.
Relaterad information
•
•
•
Farthållare* – hantera hastighet (s. 194)
•
Farthållare* – stänga av (s. 195)
Farthållare* (s. 193)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och beredskapsläge (s. 194)
* Tillval/tillbehör. 195
FÖRARSTÖD
Avståndsvarning*
Funktionen Avståndsvarning (Distance Alert) varnar föraren om tidsavståndet till framförvarande
fordon blir för kort.
Avståndsvarningen är aktiv i hastigheter över
30 km/h (20 mph) och reagerar endast för fordon som kör framför det egna fordonet, i samma
riktning. För mötande, långsamtgående eller
stillastående fordon ges ingen avståndsinformation.
OBS
Avståndsvarning är deaktiverad under tiden
Adaptiv farthållare är aktiv.
hanteras funktionen i bilens menysystem MY
CAR (s. 113) – sök där fram funktionen
Avståndsvarning.
Ställa in tidsavstånd
VARNING
Avståndsvarningen reagerar endast om tidsavståndet till framförvarande fordon är kortare
än det förinställda värdet – den egna bilens
hastighet påverkas inte.
Handhavande
Reglage och symbol för tidsavstånd.
Tidsavstånd – Öka/minska.
Tidsavstånd – På.
Orange varningsljus3.
En orange varningslampa i vindrutan lyser med
fast sken om avståndet till framförvarande fordon
är kortare än det inställda tidsavståndet.
Tryck på knappen i mittkonsolen för att sätta på
eller stänga av funktionen. En lysande lampa i
knappen visar att funktionen är påslagen.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar
ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då
3
196
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i kombiinstrumentet som
1–5 stycken horisontella streck
– ju fler streck desto längre
tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck ca 3 sekunder.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Samma symbol visas även när Adaptiv farthållare (s. 200) är aktiverad.
OBS
Ju högre hastighet desto längre blir avståndet
i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Det inställda tidsavståndet används även av
funktionen Adaptiv farthållare (s. 200).
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
Relaterad information
•
•
Avståndsvarning* – begränsningar (s. 197)
Avståndsvarning* – symboler och meddelanden (s. 198)
Avståndsvarning* – begränsningar
Denna funktion, vilken använder samma radarsensor som Adaptiv farthållare (s. 199) och Kollisionsvarnare med auto-broms (s. 222), har vissa
begränsningar.
Relaterad information
•
•
Avståndsvarning* (s. 196)
Avståndsvarning* – symboler och meddelanden (s. 198)
OBS
Starkt solsken, reflexer eller kraftiga ljusvariationer samt användning av solglasögon kan
göra att varningsljuset i vindrutan inte syns.
Dåligt väder eller kurviga vägar kan påverka
radarsensorns möjligheter att upptäcka framförvarande fordon.
Även fordonens storlek kan påverka förmågan
att upptäcka, t.ex. motorcyklar. Detta kan innebära att varningslampan tänds på kortare
avstånd än det inställda eller att varningen tillfälligt uteblir.
Mycket höga hastigheter kan också orsaka att
lampan tänds på kortare avstånd än det
inställda p.g.a. begränsningar i sensorns räckvidd.
För ytterligare information om radarsensorns
begränsningar, se Radarsensor – begränsningar
(s. 211) och (s. 227).
* Tillval/tillbehör. 197
FÖRARSTÖD
Avståndsvarning* – symboler och
meddelanden
Funktionen har vissa symboler och meddelanden
vilka kan visas i kombiinstrumentet om funktionen
är nedsatt på grund av dess begränsningar.
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad Se
handbok
Avståndsvarning är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask har samlats
framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar (s. 211).
Kollisionsvarning
Service erfordras
A
Avståndsvarning samt Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
Relaterad information
•
•
198
Avståndsvarning* (s. 196)
Avståndsvarning* – begränsningar (s. 197)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Adaptiv farthållare – ACC*
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn
hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall
till framförvarande fordon.
Den adaptiva farthållaren ger en mer avkopplande körupplevelse på långa resor på motorvägar och långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
Föraren ställer in önskad hastighet (s. 202) och
tidsintervall (s. 204) till bilen framför. När radardetektorn upptäcker ett långsammare fordon
framför bilen, anpassas hastigheten automatiskt
till detta. Då vägen är fri återgår bilen till vald
hastighet.
Om den Adaptiva farthållaren är avstängd eller
ställd i beredskapsläge (s. 204) och bilen kommer för nära ett framförvarande fordon, varnas
föraren istället av funktionen Avståndsvarning (s. 196) för det korta avståndet.
VARNING
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva
farthållaren inte håller lämplig hastighet eller
lämpligt avstånd.
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Läs alla avsnitt om den Adaptiva farthållaren i
ägarmanualen för att ta del av dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om
innan den används.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls, även när den Adaptiva
farthållaren används.
VIKTIGT
Underhåll av den Adaptiva farthållarens komponenter får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Under en begränsad tid efter service kan
ACC-funktionen ha en något begränsad räckvidd. Systemet kalibreras under körning och
full funktion återfås automatiskt.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 200)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 201)
Adaptiv farthållare* – hantera hastighet
(s. 202)
•
Adaptiv farthållare* – ställa in tidsavstånd
(s. 204)
•
Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge (s. 204)
•
Adaptiv farthållare* – köra om annat fordon
(s. 205)
•
•
•
•
•
Adaptiv farthållare* – stänga av (s. 206)
•
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 209)
Adaptiv farthållare* – köassistans (s. 206)
Radarsensor (s. 211)
Radarsensor – begränsningar (s. 211)
Adaptiv farthållare* – felsökning och åtgärd
(s. 208)
Automatisk växellåda
Bilar med automatisk växellåda har utökade funktioner med den Adaptiva farthållarens funktion
Köassistans (s. 206).
* Tillval/tillbehör. 199
FÖRARSTÖD
Adaptiv farthållare* – funktion
Den Adaptiva farthållaren består av en farthållare
och en samverkande avståndshållare.
Funktionsöversikt
VARNING
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon,
t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för låga
släpfordon/trailers, mötande, långsamtgående
eller stillastående fordon och föremål.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar,
halka, mycket vatten eller slask på vägbanan,
kraftigt regn/snöfall, dålig sikt, kurviga vägar
eller av- och påfarter.
Funktionsöversikt4.
Varningslampa – inbromsning av förare nödvändig
Rattens knappsats (s. 201)
Radarsensor (s. 211)
4
5
200
Avståndet till framförvarande fordon (s. 204)
mäts huvudsakligen med en radarsensor (s. 211). Farthållarfunktionen reglerar hastigheten med gaspådrag och inbromsningar. Det är
normalt att bromsarna ger ifrån sig svaga ljud när
den Adaptiva farthållaren använder dem.
Den Adaptiva farthållaren eftersträvar att följa
framförvarande fordon i den egna filen på ett av
föraren inställt tidsavstånd (s. 204). Om radarsensorn inte ser något framförvarande fordon
kommer bilen att istället hålla den av föraren
inställda och lagrade hastigheten. Så sker även
om framförvarande fordons hastighet överskrider
den lagrade hastigheten.
Den Adaptiva farthållaren strävar efter att reglera
hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer som
kräver snabba inbromsningar måste föraren
bromsa själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil bromsar
kraftigt. På grund av begränsningar hos radarsensorn (s. 211) kan en inbromsning komma oväntat
eller utebli.
Den Adaptiva farthållaren kan aktiveras att följa
ett annat fordon i hastigheter från 30 km/h5
(20 mph) upp till 200 km/h (125 mph). Sjunker
hastigheten under 30 km/h (20 mph) eller om
motorvarvtalet blir för lågt, ställs farthållaren i
beredskapsläge (s. 204) varvid automatisk
bromsning upphör – föraren måste då ta över
själv för att hålla ett säkert avstånd till framförvarande fordon.
Varningslampa – inbromsning av förare
nödvändig
Den Adaptiva farthållaren har en bromsförmåga
som motsvarar ca 40 % av bilens bromskapacitet.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan skilja beroende av bilmodell.
Köassistans (s. 206) (i bilar med automatisk växellåda) kan hantera intervallet 0–200 km/h (0–125 mph).
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
VARNING
Den Adaptiva farthållaren varnar endast för
fordon som dess radarenhet har upptäckt –
därför kan en varning utebli eller ske med viss
fördröjning.
•
Invänta aldrig en varning utan bromsa när
det behövs.
Adaptiv farthållare* – översikt
Handhavande av den Adaptiva farthållaren och
rattens knappsats varierar beroende på om bilen
är utrustad med fartbegränsare7 eller inte.
Adaptiv farthållare med Fartbegränsare
Branta vägar och/eller tung last
Audio-visuell varningssignal vid kollisionsrisk6.
Om bilen behöver bromsas kraftigare än den
Adaptiva farthållaren klarar och föraren inte
bromsar, används Kollisionsvarnarens (s. 222)
varningslampa och varningsljud för att göra föraren uppmärksam på att ett omedelbart ingipande är nödvändigt.
OBS
Visuella varningssignaler på vindrutan kan
vara svåra att upptäcka vid starkt solsken,
reflexer, extrema ljuskontraster, användning av
solglasögon eller om föraren inte har blicken
riktad rakt fram.
Tänk på att den Adaptiva farthållaren i första
hand är avsedd att användas vid körning på plana
vägbanor. Den kan ha svårigheter att hålla korrekt
avstånd till framförvarande fordon vid körning i
branta utförslut, med tung last eller med släpfordon – var då extra uppmärksam och beredd att
bromsa.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 199)
Farthållare – På/Av.
Adaptiv farthållare* – stänga av (s. 206)
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet
återupptas.
Adaptiv farthållare* – köra om annat fordon
(s. 205)
Beredskapsläge
Tidsavstånd – Öka/minska.
Aktivera och justera hastighet.
Grön markering vid lagrad hastighet (VIT =
beredskapsläge).
6
7
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
}}
* Tillval/tillbehör. 201
FÖRARSTÖD
||
Tidsavstånd
ACC är aktiv vid GRÖN symbol (VIT = beredskapsläge).
Adaptiv farthållare utan Fartbegränsare
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 199)
Adaptiv farthållare* – hantera
hastighet
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 200)
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 209)
Adaptiv farthållare med Fartbegränsare8.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet
återupptas.
Farthållare – På/Av eller Beredskapsläge.
Tidsavstånd – Öka/minska.
Aktivera och justera hastighet.
(Används ej)
Grön markering vid lagrad hastighet (VIT =
beredskapsläge).
Tidsavstånd
ACC är aktiv vid GRÖN symbol (VIT = beredskapsläge).
202
Adaptiv farthållare utan Fartbegränsare8.
För att starta ACC:
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
•
Tryck på rattknapp
– en liknande VIT
symbol tänds i kombiinstrumentet (8) vilket
visar att den Adaptiva farthållaren är i beredskapsläge (s. 204).
För att aktivera ACC:
•
•
den högre hastigheten med GRÖN markering är den förprogrammerade hastigheten
den lägre hastigheten är det framförvarande
fordonets hastighet.
Ändra lagrad hastighet
•
Vid önskad hastighet – tryck på rattknapp
eller
.
Lagrad hastighet ändras med korta eller långa
tryck på rattknapp
eller
.
>
Aktuell hastighet lagras i minnet, kombiinstrumentet visar ett "förstoringsglas" (6) runt
den lagrade hastigheten någon sekund och
dess markering skiftar från VIT till GRÖN.
För att justera +/– 5 km/h (+/– 5 mph):
Då denna symbol skiftar färg från VIT
till GRÖN är ACC aktiv och bilen håller
lagrad hastighet.
Endast då symbolen visar bild
av ett annat fordon, regleras
avståndet till framförvarande
fordon av ACC.
Samtidigt markeras ett hastighetsintervall:
8
OBS
Om någon av den Adaptiva farthållarens
knappar hålls intryckt flera minuter, blockeras
funktionen och stängs av. För att kunna återaktivera den igen, måste bilen stannas och
motorn återstartas.
•
Använd korta tryck – varje tryck ger
+/– 5 km/h (+/– 5 mph).
För att justera +/– 1 km/h (+/– 1 mph):
•
Håll knappen intryckt och släpp vid önskad
hastighet.
Senast gjorda tryck lagras i minnet.
I vissa situationer kan den inte återaktiveras –
då visar kombiinstrumentet (s. 209) Adaptiv
farthållare ej tillgänglig.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 199)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 201)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 200)
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck på
/ -knapp, är det bilens aktuella hastighet vid
knapptrycket som lagras.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
Förklaring till bildens siffror finns i avsnitt "Adaptiv farthållare –översikt" (s. 201).
* Tillval/tillbehör. 203
FÖRARSTÖD
Adaptiv farthållare* – ställa in
tidsavstånd
OBS
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i kombiinstrumentet som
1–5 stycken horisontella streck
– ju fler streck desto längre
tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck ca 3 sekunder.
För att ställa in/ändra tidsavståndet:
•
Vrid rattknappsatsens (s. 201) tumhjul (eller
använd knapparna
/
för bil utan Fartbegränsare).
I låg fart, då avstånden blir korta, ökar den Adaptiva farthållaren tidsluckan något.
För att kunna följa framförvarande bil på ett mjukt
och komfortabelt sätt, tillåter den Adaptiva farthållaren tidsluckan att variera påtagligt i vissa
lägen.
Observera att små tidsavstånd ger föraren kort tid
att reagera och agera om något oförutsett skulle
inträffa i trafiken.
Samma symbol visas även när funktionen
Avståndsvarning (s. 196) är aktiverad.
Adaptiv farthållare* – tillfällig
deaktivering och beredskapsläge
•
Ju högre hastighet desto längre blir
avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Den Adaptiva farthållaren kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge.
•
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
Tillfällig deaktivering/beredskapsläge –
med Fartbegränsare
•
Om den Adaptiva farthållaren inte verkar
reagera med en hastighetsökning vid
aktivering, kan orsaken vara att tidsavståndet till framförvarande fordon är kortare än det förvalda tidsavståndet.
För att tillfälligt koppla ur den Adaptiva farthållaren och ställa den i beredskapsläge:
•
Denna symbol och lagrad hastighets
markering skiftar då färg från GRÖN till
VIT.
Läs mer om hur hastigheten hanteras (s. 202).
Relaterad information
•
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 199)
Tryck på rattknapp
Tillfällig deaktivering/beredskapsläge –
utan Fartbegränsare
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 201)
För att tillfälligt koppla ur den Adaptiva farthållaren och ställa den i beredskapsläge:
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 200)
•
Adaptiv farthållare* – stänga av (s. 206)
Tryck på rattknapp
Beredskapsläge p.g.a. föraringrepp
Den Adaptiva farthållaren kopplas tillfälligt ur och
ställs automatiskt i beredskapsläge om:
•
•
•
färdbromsen används
växelväljaren förs till N-läge (automatisk
växellåda)
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
204
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
Återuppta inställd hastighet
Adaptiv farthållare i beredskapsläge återaktiveras
med ett tryck på rattknapp
– hastigheten
sätts då till den senast lagrade.
Automatiskt beredskapsläge
OBS
Den Adaptiva farthållaren är beroende av andra
system, t.ex. Stabilitetssystemet ESC (s. 186).
Om något av dessa system upphör att fungera,
stängs den Adaptiva farthållaren av automatiskt.
Vid automatisk deaktivering ljuder en signal och
meddelandet Adaptiv farthållare urkopplad
visas i kombiinstrumentet. Föraren måste då
ingripa och själv anpassa hastighet och avstånd
till framförvarande fordon.
En markant hastighetsökning kan följa när
-knappen.
farthållaren återaktiveras med
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare* – köra om annat
fordon
Då bilen följer ett annat fordon och föraren markerar en förestående omkörning med körriktningsvisaren10, hjälper den Adaptiva farthållaren
till genom att kortvarigt accelerera bilen mot
framförvarande fordon.
Funktionen är aktiv i hastigheter över 70 km/h
(43 mph).
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 199)
VARNING
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 201)
Var uppmärksam på att denna funktion kan
aktiveras vid fler situationer än vid omkörning,
som t.ex. då körriktningsvisare används för att
markera filbyte eller inför avfart till annan väg
– bilen kommer då att kortvarigt accelerera.
Farthållare* (s. 193)
En automatisk deaktivering kan bero på att:
•
•
•
•
•
•
•
föraren öppnar dörren
föraren tar av sig bältet
Relaterad information
motorvarvtalet är för lågt/högt
•
•
•
hastigheten sjunkit under 30 km/h9
(20 mph)
hjulen tappar väggreppet
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 199)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 201)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 200)
bromstemperaturen är hög
radarsensorn är täckt av t.ex. blöt snö eller
kraftigt regn (radarvågorna blockeras).
9 Gäller inte bil med Köassistans– den klarar ända ner till stillastående.
10 Endast vid vänsterblink i vänsterstyrd bil, respektive blink åt höger i högerstyrd
bil.
* Tillval/tillbehör. 205
FÖRARSTÖD
Adaptiv farthållare* – stänga av
Adaptiv farthållare* – köassistans
Knappsats med Fartbegränsare
Köassistans ger den Adaptiva farthållaren utökad
funktionalitet även i hastigheter under 30 km/h
(20 mph).
Den Adaptiva farthållaren stängs av med rattknapp
i rattens knappsats (s. 201) – därmed
raderas den inställda/lagrade hastigheten och
-knappen.
kan sedan inte återupptas med
Köassistans har följande funktioner:
Med ett kort tryck på rattknapp
ställs den
Adaptiva farthållaren i beredskapsläge (s. 204).
Med ytterligare ett kort tryck stängs den av – därmed raderas den inställda/lagrade hastigheten
-knappen.
och kan sedan inte återupptas med
•
Utökat hastighetsintervall – även vid lägre än
30 km/h (20 mph) och vid stillastående
•
•
Målbyte
•
Automatisk aktivering parkeringsbroms.
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 199)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 200)
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 209)
OBS
För att kunna aktivera den Adaptiva farthållaren vid hastighet lägre än 30 km/h
(20 mph) krävs ett framförvarande fordon
inom rimligt avstånd.
Den Adaptiva farthållaren är kompletterad med
funktionen Köassistans (även kallad "Queue
Assist").
Knappsats utan Fartbegränsare
Relaterad information
Den Adaptiva farthållaren kan följa ett annat fordon inom intervallet 0–200 km/h (0–125 mph).
Automatisk bromsning upphör vid stillastående
Observera att minsta programmerbara hastighet
för den Adaptiva farthållaren är 30 km/h
(20 mph) – även om den klarar att följa ett annat
fordon ner till stillastående, kan en lägre hastighet än 30 km/h (20 mph) inte väljas/lagras.
Utökat hastighetsintervall
OBS
Vid korta stopp i samband med krypkörning i
långsam trafik eller vid trafikljus återupptas körningen automatiskt om stoppen inte överstiger
ca 3 sekunder – tar det längre tid innan framförvarande bil börjar rulla igen, ställs den Adaptiva
farthållaren i beredskapsläge med automatisk
bromsning. Föraren måste sedan återaktivera den
på ett av följande sätt:
•
Tryck på rattknapp
...eller...
•
Tryck ner gaspedalen.
>
Därefter kommer den Adaptiva farthållaren
att återuppta följandet av framförvarande fordon.
För att kunna aktivera den Adaptiva farthållaren måste förardörren vara stängd och föraren ha säkerhetsbältet påtaget.
206
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
OBS
VARNING
När den Adaptiva farthållaren följer ett framförvarande fordon i hastigheter över 30 km/h
(20 mph) och byter mål från framförvarande
fordon till ett stillastående fordon, kommer
den Adaptiva farthållaren att ignorera det
stillastående fordonet och istället välja den
lagrade hastigheten.
Funktionen Köassistans kan hålla bilen stillastående i högst 4 minuter – därefter ansätts
parkeringsbromsen och den Adaptiva farthållaren kopplas ur.
•
Innan den Adaptiva farthållaren kan återaktiveras måste parkeringsbromsen lossas.
Målbyte
•
Föraren måste själv ingripa och bromsa.
Automatiskt beredskapsläge vid
målbyte
Den Adaptiva farthållaren kopplas ur och ställs i
beredskapsläge:
•
•
Om framförvarande målfordon hastigt viker av kan stillastående trafik finnas framför.
När den Adaptiva farthållaren följer ett annat fordon i hastigheter under 30 km/h (20 mph) och
byter mål från ett rörligt till ett stillastående fordon, kommer den Adaptiva farthållaren att
bromsa för det stillastående fordonet.
då hastigheten understiger 5 km/h (5 mph)
och den Adaptiva farthållaren är osäker på
om målobjektet är ett stillastående fordon
eller något annat objekt, t.ex. ett farthinder.
då hastigheten understiger 5 km/h (5 mph)
och framförvarande fordon viker av så den
Adaptiva farthållaren inte längre har ett fordon att följa.
Upphörande av automatisk bromsning
vid stillastående
I vissa situationer avbryter Köassistans automatisk bromsning vid stillastående. Det innebär att
bromsarna släpper och bilen kan börja rulla – föraren måste därför ingripa och själv bromsa för att
hålla bilen.
Köassistans släpper färdbromsen och ställer den
Adaptiva farthållaren i beredskapsläge i följande
situationer:
•
•
•
•
föraren sätter foten på bromspedalen
parkeringsbromsen ansätts
växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge
föraren ställer den Adaptiva farthållaren i
beredskapsläge.
Automatisk aktivering parkeringsbroms
I vissa situationer ansätter Köassistans parkeringsbromsen för att hålla bilen fortsatt stilla.
Det sker om:
•
föraren öppnar dörren eller tar av sig säkerhetsbältet
•
•
ESC ändras från Normal- till Sport-läge
•
•
motorn stängs av
Köassistans hållit bilen stilla längre än
4 minuter
bromsarna överhettats.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 199)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 201)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 200)
* Tillval/tillbehör. 207
FÖRARSTÖD
Adaptiv farthållare* – felsökning och
åtgärd
den Adaptiva farthållarens radarsensor (s. 211)
inte kan upptäcka andra fordon framför bilen.
Om kombiinstrumentet visar meddelandet
Radarn blockerad Se handbok innebär det att
Detta meddelande indikerar att inte heller funktionerna Avståndsvarning (s. 196) eller Kollisionsvarnare med auto-broms (s. 222) fungerar.
I följande tabell visas exempel på möjliga orsaker
till att meddelandet visas och lämplig åtgärd:
Orsak
Åtgärd
Radarytan i grillen är smutsig eller belagd med is eller snö.
Gör ren radarytan i grillen från smuts, is och snö.
Kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid kraftig nederbörd.
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid mycket blöt eller snöig vägbana.
Radarytan är rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta några minuter för radarn att upptäcka att den inte längre är
blockerad.
Relaterad information
•
•
•
208
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 201)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 200)
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 209)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Adaptiv farthållare* – symboler och
meddelanden
exempel – följ i förekommande fall given rekommendation:
Ibland kan den Adaptiva farthållaren visa en symbol och/eller ett textmeddelande. Här är några
Symbol
Meddelande
Innebörd
Symbolen är GRÖN
Bilen håller lagrad hastighet.
Symbolen är VIT
Den Adaptiva farthållaren är satt i beredskapsläge.
Standardfarthållare är manuellt vald.
Ställ ESC på Normal för att
aktivera farthållare
Adaptiva farthållaren går inte att aktivera förrän Stabilitetssystemet (ESC) (s. 186) har satts i Normalläge.
Adaptiv farthållare urkopplad
Adaptiva farthållaren har stängts av – föraren måste själv reglera hastigheten.
Adaptiv farthållare ej tillgänglig
Adaptiva farthållaren kan inte aktiveras.
Detta kan bland annat bero på att:
•
•
Radarn blockerad Se handbok
bromstemperaturen är hög
radarsensorn är blockerad av t.ex. blöt snö eller regn.
Adaptiva farthållaren är tillfälligt ur funktion.
•
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask
har samlats framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar (s. 211).
Adaptiv farthållare Service
erfordras
Adaptiva farthållaren är ur funktion.
•
Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
}}
* Tillval/tillbehör. 209
FÖRARSTÖD
||
Symbol
Meddelande
Innebörd
Bromsa för att hålla bilen +
akustiskt larmA
Bilen står stilla och Farthållaren kommer att släppa färdbromsen för att låta parkeringsbromsen ta över och
hålla bilen, men ett fel på parkeringsbromsen gör att bilen strax kommer att börja rulla.
•
Under 30 km/h Framförvarande fordon erfordrasA
A
Föraren måste bromsa själv. Meddelandet kvarstår och larmet ljuder tills föraren trampar på bromspedalen eller använder gaspedalen.
Visas vid försök att aktivera Adaptiva farthållaren vid hastighet under 30 km/h (20 mph) utan ett framförvarande fordon inom aktiveringsavstånd.
Endast med Köassistans.
Relaterad information
•
•
•
210
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 199)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 201)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 200)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Radarsensor
Radarsensor – begränsningar
Radarsensorns uppgift är att upptäcka bilar eller
större fordon i samma körriktning, i samma körfält.
En radarsensor (s. 211) har vissa begränsningar
– bland annat på grund av dess begränsade
synfält.
Radarsensorn används av följande funktioner:
Den Adaptiva farthållarens förmåga att upptäcka
ett framförvarande fordon minskar kraftigt om:
•
•
•
Avståndsvarning*
Adaptiv farthållare*
•
Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare*
framförvarande fordons hastighet skiljer
mycket från det egna fordonets
•
dess radarsensor blir blockerad – t.ex. vid
kraftigt regn eller om snöslask eller andra
föremål har samlats framför radarsensorn.
VIKTIGT
Vid synlig skada på bilens grill eller vid misstanke om att radarsensorn kan vara skadad:
•
Kontakta en verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Funktionen kan helt eller delvis utebli – alternativt fungera felaktigt – om grillen, radarsensorn eller dess konsol är skadad eller har
lossnat.
Modifiering av radarsensorn kan göra den olaglig
att använda.
Relaterad information
•
•
•
•
Radarsensor – begränsningar (s. 211)
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 199)
Kollisionsvarnare* (s. 222)
Avståndsvarning* (s. 196)
OBS
Håll ren ytan framför radarsensorn – se
underrubriken "Underhåll" (s. 226).
Synfält
Radarsensorn har ett begränsat synfält. I vissa
situationer upptäcks inte ett annat fordon eller
upptäckten sker senare än förväntat.
ACC:ns synfält.
Radarsensorn kan ibland upptäcka fordon
sent på korta avstånd – t.ex. ett fordon som
kör in mellan eget och framförvarande fordon.
Små fordon, exempelvis motorcyklar, eller
fordon som inte kör mitt i filen kan förbli
oupptäckta.
I kurvor kan radarsensorn upptäcka fel fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur sikte.
}}
* Tillval/tillbehör. 211
FÖRARSTÖD
||
VARNING
VARNING
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva
farthållaren inte håller lämplig hastighet eller
lämpligt avstånd.
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon,
t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för
mötande, långsamtgående eller stillastående
fordon och föremål.
Läs alla avsnitt om den Adaptiva farthållaren i
ägarmanualen för att ta del av dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om
innan den används.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar,
halka, mycket vatten eller slask på vägbanan,
kraftigt regn/snöfall, dålig sikt, kurviga vägar
eller av- och påfarter.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls, även när den Adaptiva
farthållaren används.
VARNING
Tillbehör eller andra föremål som t.ex. extraljus
får inte monteras framför grillen.
212
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 199)
Kollisionsvarnare* (s. 222)
Avståndsvarning* (s. 196)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Typgodkännande – radarsystem
Typgodkännande för bilens radarenheter kan
utläsas i följande tabell.
Marknad
ACCA
BLISB
Symbol
Typgodkännande
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0038TR
1071-10-3451
Brasilien
EAN: 07897843800248
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Europa
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0038TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC.
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
✓
REGISTERED No: 0018923/09
DEALER No: DA37380/15
Förenade Arabemiraten
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
}}
213
FÖRARSTÖD
||
Marknad
Indonesien
ACCA
BLISB
✓
Symbol
Typgodkännande
14785/POSTEL/2010 1982
✓
38806/SDPPI/2015 4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2009/87
✓
Equipment type: Low Power Device (LPD)
Jordanien
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
DPH-L2C0038TR
Korea
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L'ANRT MAROC
✓
Numero d'agrement : MR 4838 ANRT 2009
Date d'agrement : 22/05/2009
Marocko
AGREE PAR L’ANRT MAROC
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Moldavien
214
✓
✓
1024
FÖRARSTÖD
Marknad
ACCA
BLISB
Singapore
✓
✓
Complies with IDA Standards DA105753
APPROVED
Sydafrika
✓
✓
A
B
Typgodkännande
TA-2009/163
✓
Taiwan
Symbol
TA-2014/2390
APPROVED
CCAB09LP4590T3
✓
CCAB15LP0680T0
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Relaterad information
•
Radarsensor (s. 211)
215
FÖRARSTÖD
City Safety™
VIKTIGT
City Safety™ är en funktion för att stödja föraren
att undvika en kollision vid bl.a. körning i köer,
där förändringar i framförvarande trafik tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till en incident.
Underhåll och byte av komponenter i City
Safety™ får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
VARNING
Funktionen City Safety™ är aktiv i hastigheter
under 50 km/h (30 mph) och hjälper föraren
genom att bromsa bilen automatiskt vid överhängande risk för kollision med framförvarande
fordon, om föraren inte själv reagerar i tid genom
att bromsa och/eller styra undan.
City Safety™ fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
City Safety™ reagerar inte på fordon som kör
i en annan riktning än det egna fordonet, för
små fordon och motorcyklar eller för människor och djur.
City Safety™ aktiveras i situationer där föraren
egentligen borde ha börjat bromsa betydligt tidigare varför funktionen inte kommer att kunna
hjälpa föraren i alla lägen.
City Safety™ kan förhindra kollision vid en
hastighetsskillnad lägre än 15 km/h (9 mph)
– vid högre hastighetsskillnad kan kollisionshastigheten endast reduceras. För full bromsverkan måste föraren trampa på bromspedalen.
City Safety™ är konstruerat för att aktiveras så
sent som möjligt för att undvika onödiga ingrepp.
City Safety™ ska inte användas för att ändra förarens sätt att framföra bilen – om föraren enbart
förlitar sig på och låter City Safety™ bromsa,
kommer en kollision att ske förr eller senare.
Förare eller passagerare märker normalt av City
Safety™ bara om en situation uppkommer som
är mycket nära en kollision.
Är bilen även utrustad med Kollisionsvarnare med
auto-broms (s. 222)* kompletterar dessa båda
system varandra.
216
City Safety™ – funktion
City Safety läser av trafiken framför bilen med en
lasersensor monterad i vindrutans överkant. Vid
överhängande risk för kollision kommer City
Safety att automatiskt bromsa bilen, vilket kan
upplevas som en kraftig inbromsning.
Invänta aldrig att City Safety™ ska ingripa.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls.
Relaterad information
•
•
•
•
•
City Safety™ – begränsningar (s. 218)
City Safety™ – funktion (s. 216)
City Safety™ – handhavande (s. 217)
City Safety™ – lasersensorn (s. 219)
City Safety™ – symboler och meddelanden
(s. 221)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
När funktionen aktiveras och bromsar, visar
kombiinstrumentet ett textmeddelande om att
funktionen är/har varit aktiv.
OBS
När City Safety bromsar, tänds bromsljusen.
Relaterad information
Lasersensorns sändar- och mottagarfönster11.
Om hastighetsskillnaden är 4–15 km/h
(3–9 mph) relaterat den framförvarande bilen kan
City Safety helt undvika en kollision.
•
•
•
•
•
City Safety aktiverar en kort, kraftig bromsning
och stannar bilen i normalfallet precis bakom
framförvarande fordon. För de flesta förare ligger
detta långt utanför ett normalt körsätt och kan
upplevas som obehagligt.
Är hastighetsskillnaden mellan fordonen mer än
15 km/h (9 mph) kan City Safety inte på egen
hand undvika kollisionen – för full bromskraft
måste föraren trampa på bromspedalen och det
kan då vara möjligt att undvika en kollision, även
vid hastighetsskillnader över 15 km/h (9 mph).
City Safety™ – handhavande
City Safety™ är en funktion för att stödja föraren
att undvika en kollision vid bl.a. körning i köer,
där förändringar i framförvarande trafik tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till en incident.
På och Av
City Safety™ – begränsningar (s. 218)
OBS
City Safety™ (s. 216)
Funktionen City Safety™ aktiveras automatiskt vid motorstart.
City Safety™ – handhavande (s. 217)
City Safety™ – lasersensorn (s. 219)
City Safety™ – symboler och meddelanden
(s. 221)
I vissa situationer kan det vara önskvärt att
stänga av City Safety™, t.ex. där lövade grenar
kan svepa över motorhuv och/eller vindruta.
City Safety™ hanteras i menysystemet MY CAR
(s. 113) och efter motorstart kan funktionen
stängas av på följande sätt:
•
Sök i MY CAR fram Förarstödsystem och
välj alternativ Av vid City Safety.
Vid nästa motorstart kommer dock funktionen att vara påslagen igen, även om systemet var avstängt när motorn stängdes av.
VARNING
Lasersensorn sänder ut laserljus även när City
Safety™ är manuellt avstängd.
11
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
}}
217
FÖRARSTÖD
||
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 216)
City Safety™ – begränsningar (s. 218)
City Safety™ – funktion (s. 216)
City Safety™ – lasersensorn (s. 219)
City Safety™ – symboler och meddelanden
(s. 221)
MY CAR (s. 113)
City Safety™ – begränsningar
Sensorn i City Safety är konstruerad för att upptäcka bilar och andra större motorfordon framför
bilen och är oberoende av om det är dag eller
natt.
Funktionen har emellertid några begränsningar.
Sensorns begränsningar innebär att City Safety
fungerar sämre – eller inte alls – i t.ex. kraftigt
snöfall eller regn, i tät dimma eller i kraftig dammeller snörök. Även imma, smuts, is eller snö på
vindrutan kan störa funktionen.
Nedhängande objekt som t.ex. flagga/vimpel för
utskjutande last eller tillbehör som t.ex. extraljus
och frontbågar vilka överstiger motorhuvens höjd
begränsar funktionen.
Laserljuset från sensorn i City Safety mäter hur
ljuset reflekteras. Sensorn kan inte se föremål
med låg reflektionsförmåga. Fordons bakdelar
reflekterar i allmänhet ljuset tillräckligt tack vare
registreringsskylt och bakljusreflektorer.
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket kan
reducera förmågan för City Safety att undvika
kollision. I sådana situationer kommer ABS12 och
ESC13-systemen att ge bästa möjliga bromskraft
med bibehållen stabilitet.
När den egna bilen backar är City Safety temporärt deaktiverad.
12
13
218
(Anti-lock Braking System) – Låsningsfritt bromssystem.
(Electronic Stability Control) – Stabilitetssystem.
City Safety aktiveras inte i låga farter – under
4 km/h (3 mph) – varför systemet inte ingriper i
situationer där man närmar sig framförvarande bil
mycket långsamt, t.ex. vid parkering.
Förarens kommandon prioriteras alltid, varför City
Safety inte ingriper i situationer där föraren på ett
tydligt sätt styr eller gasar även om en kollision är
oundviklig.
När City Safety har förhindrat en kollision med ett
stillastående föremål förblir bilen stillastående i
högst 1,5 sekund. Om bilen bromsats för ett rullande framförvarande fordon, reduceras farten till
samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn när
City Safety stoppat bilen om inte föraren hinner
trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
OBS
•
Håll vindrutans yta framför lasersensorn
ren avseende is, snö, och smuts (se bild
på sensorns placering (s. 216)).
•
Klistra eller montera ingenting på vindrutan framför lasersensorn.
•
Avlägsna is och snö från motorhuven –
snö- och istäcke får ej överstiga 5 cm
höjd.
FÖRARSTÖD
Felsökning och åtgärd
VIKTIGT
Om kombiinstrumentet visar meddelandet
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
innebär det att lasersensorn är blockerad och
inte kan upptäcka fordon framför bilen, vilket i sin
tur innebär att City Safety inte fungerar.
Om spricka, repa eller stenskott uppstår på
vindrutan framför något av lasersensorns
båda "fönster" och täcker en yta på
ca 0,5 × 3,0 mm (eller större), ska en verkstad kontaktas för byte av vindrutan (se bild
på sensorns placering (s. 216)) – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Dock kommer inte meddelandet
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
att visas för alla situationer där lasersensorn är
blockerad – föraren måste därför vara noggrann
med att hålla ren vindrutan och området framför
lasersensorn.
Utebliven åtgärd kan medföra reducerad prestanda för City Safety™.
•
Rengör vindrutans
yta framför sensorn
från smuts, is och
snö.
Volvo rekommenderar att inte reparera
sprickor, repor eller stenskott i området
framför lasersensorn – istället bör hela
vindrutan bytas.
•
Innan utbyte av vindruta, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för verifiering
av att rätt vindruta beställs och monteras.
Avlägsna det blockerande föremålet.
•
Samma typ eller av Volvo godkända vindrutetorkare ska monteras vid utbyte.
Åtgärd
Vindrutans yta framför
lasersensorn är
smutsig eller belagd
med is eller snö.
Lasersensorns synfält
är blockerat.
Funktionen City Safety™ innehåller en sensor
vilken sänder ut laserljus (se bild (s. 216) för
sensorns placering). Kontakta en kvalificerad
verkstad vid fel eller behov av service på lasersensorn – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Det är absolut nödvändigt att följa
föreskrivna instruktioner vid hantering av lasersensorn.
Följande två dekaler relaterar till lasersensorn:
För att inte riskera utebliven, felaktig eller
reducerad funktion för City Safety™, gäller
även följande:
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och förslag till lämplig åtgärd.
Orsak
City Safety™ – lasersensorn
Relaterad information
•
•
•
City Safety™ (s. 216)
City Safety™ – funktion (s. 216)
City Safety™ – handhavande (s. 217)
Bildens övre dekal beskriver laserljusets klassificering:
•
Laserstrålning – Titta inte i laserstrålen med
optiska instrument – Klass 1M laserprodukt.
Bildens undre dekal beskriver laserljusets fysikaliska data:
}}
219
FÖRARSTÖD
||
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Överensstämmer med FDA:s (amerikanska livsmedelsverket) standarder för laserprodukters
utförande med undantag för avvikelser i
enlighet med "Laser Notice No. 50" från den
26 juli 2001.
Om någon av instruktionerna häri inte efterföljs finns risk för ögonskador!
•
Strålningsdata för lasersensor
Följande tabell preciserar lasersensorns fysikaliska data.
Maximal pulsenergi
2,64 µJ
Maximal medeluteffekt
45 mW
Pulslängd
Divergens (horisontell × vertikal)
220
Titta aldrig in i lasersensorn (vilken avger
spridande osynlig laserstrålning) på ett
avstånd om 100 mm eller närmare med
förstorande optik av typ förstoringsglas,
mikroskop, objektiv eller liknande optiska
instrument.
•
Test, reparation, demontering, justering
och/eller byte av reservdelar på lasersensorn får enbart utföras av en kvalificerad
verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
•
För att undvika exponering av skadlig
strålning, utför ingen omjustering eller
underhåll annat än specificerat häri.
•
Reparatör måste följa särskilt framtagen
verkstadsinformation för lasersensor.
•
Demontera inte lasersensorn (inkl. ta bort
linserna). En demonterad lasersensor
uppfyller laser klass 3B enligt standard
IEC 60825-1. Laser klass 3B är inte
ögonsäker och utgör därför en risk för
skador.
•
Lasersensorns kontakt måste vara
urkopplad innan demontering från vindrutan.
•
Lasersensorn måste vara monterad på
vindrutan innan sensorns kontakt ansluts.
33 ns
28° × 12°
•
VARNING
Lasersensorn sänder laserljus när fjärrnyckeln är i nyckelläge II (s. 83) även vid
avstängd motor.
Relaterad information
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 216)
City Safety™ – begränsningar (s. 218)
City Safety™ – funktion (s. 216)
City Safety™ – handhavande (s. 217)
City Safety™ – symboler och meddelanden
(s. 221)
FÖRARSTÖD
City Safety™ – symboler och
meddelanden
I samband med att City Safety™ (s. 216) automatiskt bromsar, kan en eller flera av kombiinSymbol
strumentets symboler tändas kombinerat med att
ett textmeddelande visas. Ett textmeddelande
kan släckas med ett kort tryck på blinkerspakens
OK-knapp.
Meddelande
Innebörd/Åtgärd
Automatisk inbromsning av City Safety
City Safety™ bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning.
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
Lasersensorn är tillfälligt ur funktion på grund av att något blockerar den.
•
Ta bort föremålet som blockerar sensorn och/eller rengör vindrutan framför den.
Läs om lasersensorns begränsningar (s. 218).
City Safety Service erfordras
City Safety™ är ur funktion.
•
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 216)
City Safety™ – begränsningar (s. 218)
City Safety™ – funktion (s. 216)
City Safety™ – handhavande (s. 217)
City Safety™ – lasersensorn (s. 219)
221
FÖRARSTÖD
Kollisionsvarnare*
"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" är ett hjälpmedel för att assistera en förare som riskerar att
köra på en fotgängare, framförvarande cyklist
eller fordon vilka är stillastående eller kör i
samma riktning.
"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" aktiveras i situationer där föraren egentligen borde ha börjat
bromsa betydligt tidigare varför funktionen inte
kommer att kunna hjälpa föraren i alla lägen.
"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" är konstruerad
för att aktiveras så sent som möjligt för att undvika onödiga ingrepp.
Två systemnivåer
Beroende av hur bilen är utrustad, kan funktionen
"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" förekomma i två
varianter:
Nivå 1
Föraren enbart varnas14 för uppdykande hinder
med visuella och akustiska signaler – ingen automatisk bromsning ingriper, föraren måste själv
bromsa.
14
222
•
•
•
•
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 224)
Kollisionsvarnare* – handhavande (s. 226)
Kollisionsvarnare* – begränsningar (s. 228)
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 229)
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden (s. 230)
Nivå 2
Föraren varnas för uppdykande hinder med
visuella och akustiska signaler – bilen bromsas
automatiskt om föraren inte själv agerar inom
rimlig tid.
VIKTIGT
"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" kan förhindra
en kollision eller sänka kollisionshastigheten.
"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" ska inte
användas för att ändra förarens sätt att framföra
bilen – om föraren enbart förlitar sig på Kollisionsvarnare med auto-broms och låter den
bromsa, kommer en kollision att ske förr eller
senare.
•
Underhåll av i "Kollisionsvarnare med autobroms och detektering av cyklister samt fotgängare" ingående komponenter får endast
utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 223)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 225)
Ingen varning för cyklister med "Nivå 1".
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Kollisionsvarnare* – funktion
1 – Kollisionsvarning
Först varnas föraren för en nära förestående
kollision.
Kollisionsvarnaren kan upptäcka fotgängare, cyklister eller fordon vilka är stillastående eller rör sig
i samma riktning som den egna bilen och befinner sig framför.
Vid risk för kollision med en fotgängare, cyklist
eller ett fordon påkallas förarens uppmärksamhet
med en rödblinkande varningssignal (1) och en
akustisk signal.
Om föraren i detta läge ännu inte har påbörjat en
undanmanöver och kollisionsrisken är överhängande, träder den automatiska bromsfunktionen in
– detta sker oavsett om föraren bromsar eller
inte. Bromsning sker då med full bromskraft för
att sänka kollisionshastigheten eller med begränsad bromskraft om det är tillräckligt för att undvika en kollision. För cyklister kan varning och fullt
bromsingrepp komma mycket sent eller samtidigt.
2 – Bromsunderstöd16
Funktionsöversikt15.
Audio-visuell varningssignal vid kollisionsrisk.
Radarsensor16
Kamerasensor
Kollisionsvarnaren med auto-broms utför tre
moment i följande ordning:
1.
Kollisionsvarning
2.
Bromsunderstöd16
3.
Auto-broms16
Kollisionsvarnaren och City Safety™ (s. 216)
kompletterar varandra.
15
16
Om risken för kollision ökat ytterligare efter kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.
Det innebär att bromssystemet förbereds för en
snabb inbromsning genom att bromsarna ansätts
svagt, vilket kan kännas som ett lättare ryck.
Om bromspedalen trycks ner tillräckligt fort sker
inbromsningen med full bromsverkan.
Bromsunderstödet förstärker även förarens
inbromsning om systemet bedömer att bromsningen inte är tillräcklig för att undvika en kollision.
3 – Auto-broms16
I sista momentet aktiveras den automatiska
bromsfunktionen.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
Endast med system Nivå 2.
}}
* Tillval/tillbehör. 223
FÖRARSTÖD
||
VARNING
Kollisionsvarnaren fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
Kollisionsvarnaren reagerar inte på fordon
eller cyklister som kör i en annan riktning än
det egna fordonet eller för djur.
Kollisionsvarnare* – detektering av
cyklist
Varning aktiveras endast vid hög risk för kollision. Detta avsnitt "Funktion" samt avsnitt
"Begränsningar" informerar om begränsningar vilka föraren ska vara medveten om
innan Kollisionsvarnare med auto-broms
används.
Optimalt exempel på vad systemet tolkar som cyklist –
med tydlig kropps- och cykelkontur, rakt bakifrån och i
bilens centrumlinje.
Varning och bromsingrepp för fotgängare och
cyklister är avstängda i fordonshastighet över
80 km/h (50 mph).
Varning och bromsingrepp för fotgängare och
cyklister fungerar inte i mörker och tunnlar –
inte heller vid tänd gatubelysning.
Auto-bromsfunktionen kan förhindra en kollision eller reducera kollisionshastigheten. För
att säkerställa full bromsverkan bör föraren
alltid trampa på bromsen – även när bilen
auto-bromsar.
Invänta aldrig en kollisionsvarning. Föraren
ansvarar alltid för att rätt avstånd och hastighet hålls – även när Kollisionsvarnare med
auto-broms används.
Funktionen "ser" endast cyklister bakifrån, som har
samma färdriktning.
För optimal prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar en cyklist, får så
entydig information om kropps- och cykelkontur
som möjligt – detta förutsätter möjlighet att
urskilja cykel, huvud, armar, axlar, ben, över- och
underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.
Om stora delar av cyklistens kropp eller cykel ej
är synliga för funktionens kamera, kan systemet
inte upptäcka en cyklist.
Relaterad information
•
224
Kollisionsvarnare* (s. 222)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
•
För att funktionen ska kunna upptäcka en
cyklist måste denne vara vuxen och sitta på
en "senior-cykel".
•
Cykeln måste vara utrustad med en väl synlig
och godkänd17 bakåtriktad röd reflex, monterad minst 70 cm ovanför vägbanan.
•
Funktionen kan bara upptäcka cyklister rakt
bakifrån och som har samma färdriktning –
inte snett bakifrån, inte från sidan.
•
Cyklister som färdas vid vänster eller höger
kant av bilens tänkta/förlängda sidolinjer kan
detekteras sent eller inte alls.
•
Funktionens förmåga att upptäcka cyklister i
skymning och gryning är begränsad – precis
som för det mänskliga ögat.
•
Funktionens förmåga att upptäcka cyklister
är avstängd vid körning i mörker och tunnlar
– även vid tänd gatubelysning.
•
För optimal cykeldetektering ska funktionen
City Safety™ vara aktiverad, se City Safety™
(s. 216).
VARNING
Kollisionsvarnare med auto-broms & detektering av cyklister är ett hjälpmedel.
Kollisionsvarnare* – detektering av
fotgängare
Funktionen kan inte upptäcka:
•
alla cyklister i alla situationer och ser t.ex.
inte delvis skymda cyklister.
•
cyklister i klädsel som döljer kroppskonturen eller som kommer från sidan.
•
•
cyklar som saknar bakåtriktad röd reflex.
cyklar lastade med större föremål.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
Relaterad information
•
Kollisionsvarnare* (s. 222)
Optimala exempel på vad systemet betraktar som fotgängare med tydlig kroppskontur.
För optimal prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar fotgängare, får så
entydig information om kroppskontur som möjligt
– detta förutsätter möjlighet att urskilja huvud,
armar, axlar, ben, över- och underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.
Om stora delar av kroppen ej är synliga för funktionens kamera, kan systemet inte upptäcka en
fotgängare.
17
Reflexen ska uppfylla rekommendation och villkor från aktuell marknads trafikmyndighet.
}}
* Tillval/tillbehör. 225
FÖRARSTÖD
||
•
För att en fotgängare ska kunna upptäckas
måste denne synas i helfigur och ha en
längd av minst 80 cm.
•
Kamerasensorns förmåga att se fotgängare i
skymning och gryning är begränsad – precis
som för det mänskliga ögat.
•
Kamerasensorns förmåga att upptäcka fotgängare är avstängd vid körning i mörker och
tunnlar – även vid tänd gatubelysning.
Kollisionsvarnare* – handhavande
Varningssignaler På och Av
Ljus- och ljudsignal
När Kollisionsvarnarens ljus- och ljudvarning är
aktiverade, testas varningslampan (nr [1] i föregående bild) vid varje motorstart genom att kort
tända upp varningslampans separata ljuspunkter.
Efter motorstart kan både ljus- och ljudsignal
stängas av:
VARNING
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel. Funktionen kan inte upptäcka
alla fotgängare i alla situationer och ser t.ex.
inte:
•
delvis skymda fotgängare, personer i
klädsel som döljer kroppskonturen eller
fotgängare kortare än 80 cm.
•
fotgängare som bär på större föremål.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
Relaterad information
•
18
226
Kollisionsvarnare* (s. 222)
Inställningar för Kollisionsvarnaren görs via mittkonsolens bildskärm och menysystemet MY CAR,
se (s. 113).
•
1. Akustisk och visuell varningssignal vid kollisionsrisk18.
Det går att välja om Kollisionvarnarens akustiska
och visuella varningssignaler ska vara påslagna
eller avstängda.
Vid motorstart fås automatiskt den inställning
som var vald då motorn stängdes av.
OBS
Funktionerna Bromsunderstöd och Autobroms är alltid påslagna – de kan inte stängas
av.
Sök fram Kollisionsvarning i
Förarstödsystem i menysystemet MY CAR
(s. 113) – välj där att avmarkera funktionen.
Ljudsignal
Efter motorstart kan varningsljudet aktiveras/
deaktiveras separat:
•
Sök fram Varningsljud i Kollisionsvarning
i menysystemet MY CAR (s. 113) – välj där
På eller Av.
Därefter indikeras kollisionsvarning enbart med
ljussignal.
Ställa in varningsavstånd
Varningsavståndet reglerar på vilket avstånd den
visuella och akustiska varningen utlöses.
•
Sök fram Varningsavstånd i
Kollisionsvarning i menysystemet MY CAR
(s. 113) – välj där Lång, Normal eller Kort.
Bilden är schematisk – bilmodell och detaljer kan avvika.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Varningsavståndet bestämmer känsligheten för
systemet. Varningsavstånd Lång ger tidigare varning. Prova först med Lång och om denna inställning ger för många varningar, vilket i vissa situationer kan uppfattas som irriterande, byt då till
varningsavstånd Normal.
Använd varningsavstånd Kort endast i undantagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.
OBS
När den Adaptiva farthållaren används kommer varningslampan och varningsljudet att
användas av Farthållaren även om Kollisionsvarnaren är avstängd.
VARNING
Inget automatiskt system kan garantera
100 % korrekt funktion i alla situationer.
Prova därför aldrig Kollisionsvarnare med
auto-broms mot människor eller fordon – det
kan medföra svåra skador och livsfara.
Kontrollera inställningar
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
Relaterad information
•
Kollisionsvarnare* (s. 222)
De aktuella inställningarna kan kontrolleras via
mittkonsolens bildskärm och menysystemet
(s. 113) MY CAR.
Underhåll
Kollisionsvarnaren varnar föraren vid risk för
kollision, men funktionen kan inte förkorta förarens reaktionstid.
För att Kollisionsvarnaren ska vara effektiv –
kör alltid med Avståndsvarning (s. 196)
inställd på tidsavstånd 4–5.
OBS
Även om varningsavståndet har satts till Lång
kan varningar i vissa lägen uppfattas som
sena. T.ex. vid stora hastighetsskillnader eller
om framförvarande bil bromsar kraftigt.
19
Kamera- och radarsensor19.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste de
hållas rena från smuts, is och snö och rengöras
regelbundet med vatten och bilschampo.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör. 227
FÖRARSTÖD
Kollisionsvarnare* – begränsningar
Funktionen har vissa begränsningar – den är t.ex.
aktiv först från och med 4 km/h (3 mph).
Kollisionsvarnarens visuella varningssignal (se (1)
i bild (s. 223)) kan vara svår att upptäcka vid
starkt solljus, reflexer, vid användning av solglasögon eller om föraren inte har blicken riktad rakt
fram. Varningsljudet bör därför alltid vara aktiverat.
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket kan
reducera förmågan att undvika kollision. I sådana
situationer kommer ABS- och ESC (s. 186)systemen att ge bästa möjliga bromskraft med
bibehållen stabilitet.
OBS
Den visuella varningssignalen kan tillfälligt
sättas ur funktion vid hög kupétemperatur
som orsakats av t.ex. starkt solljus. Om detta
sker aktiveras varningsljudet även om det är
deaktiverat i menysystemet.
•
20
228
Varningar kan utebli om avståndet till
framförvarande är kort eller ratt- och
pedalrörelser är stora, t.ex. vid aktiv körstil.
VARNING
Varningar och bromsingrepp kan utlösas sent
eller utebli om trafiksituationen eller yttre
påverkan gör att radar- eller kamerasensorn
inte kan upptäcka en fotgängare eller ett
framförvarande fordon eller cyklist på korrekt
sätt.
Sensorsystemet har en begränsad räckvidd
för fotgängare och cyklister20 – systemet kan
för dessa ge effektiva varningar och bromsingrepp i fordonshastigheter upp till 50 km/h
(30 mph). För stillastående eller långsamgående fordon är varningar och bromsingrepp
effektiva i fordonshastigheter upp till 70 km/h
(43 mph).
Varningar för stillastånde eller långsamgående fordon kan sättas ur funktion p.g.a.
mörker eller dålig sikt.
Varning och bromsingrepp för fotgängare och
cyklister är avstängda vid fordonshastighet
över 80 km/h (50 mph).
Kollisionsvarnaren använder samma radarsensor
som den Adaptiva farthållaren (s. 199). Läs mer
om radarsensorns begränsningar (s. 211).
Med ilagd backväxel är Kollisionsvarnare med
auto-broms temporärt deaktiverad.
Kollisionsvarnare med auto-broms aktiveras inte i
låga farter – under 4 km/h (3 mph) – varför
systemet inte ingriper i situationer där det egna
fordonet närmar sig framförvarande bil mycket
långsamt, t.ex. vid parkering.
I situationer där föraren visar ett aktivt och medvetet körbeteende kan en kollisionsvarning senareläggas något för att minimera onödiga varningar.
När Auto-broms har förhindrat en kollision med
ett stillastående föremål förblir bilen stillastående
i högst 1,5 sekund. Om bilen bromsats för ett rullande framförvarande fordon, reduceras farten till
samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn när
Auto-broms stoppat bilen om inte föraren hinner
trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
Relaterad information
•
Kollisionsvarnare* (s. 222)
Om varningar upplevs som för frekventa och störande kan varningsavståndet minskas (s. 226).
Detta leder då till att systemet varnar i ett senare
skede vilket minskar det totala antalet varningar.
För cyklister kan varning och fullt bromsingrepp komma mycket sent eller samtidigt.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Kollisionsvarnare* –
kamerasensorns begränsningar
"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" är ett hjälpmedel för att assistera en förare som riskerar att
köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller
fordon vilka är stillastående eller kör i samma
riktning.
Funktionen använder bilens kamerasensor vilken
har vissa begränsningar.
Bilens kamerasensor används – förutom av Kollisionsvarnare med auto-broms – även av funktionerna:
•
•
•
•
Automatiskt helljus (s. 94)
ker, kraftigt snöfall eller regn och i tät dimma.
Under sådana förhållanden kan kameraberoende
funktioner reduceras kraftigt eller tillfälligt deaktiveras.
Även starkt motljus, reflexer i körbanan, snö- eller
isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller otydliga
sidomarkeringar för körfält kan kraftigt reducera
funktionen när kamerasensorn används för att
läsa av körbanan samt upptäcka fotgängare och
andra fordon.
Kamerasensorns synfält är begränsat varför fotgängare, cyklister och fordon i vissa situationer
inte kan upptäckas eller upptäckten sker senare
än förväntat.
Driver Alert Control – DAC (s. 241)
Vid mycket höga temperaturer stängs kameran
tillfälligt av under ca 15 minuter efter motorstart
för att skydda kamerafunktionen.
Körfältsassistans (s. 244)
Felsökning och åtgärd
Trafikskyltsinformation (s. 236)
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera
eller få ett eller flera av kameran beroende
system att sluta fungera.
Kamerasensorn har begränsningar liknande det
mänskliga ögats, dvs. den "ser" sämre i t.ex. mör-
Om displayen visar meddelandet
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
innebär det att kamerasensorn är blockerad och
inte kan upptäcka fotgängare, cyklister, fordon
eller väglinjer framför bilen.
Det innebär samtidigt att – förutom Kollisionsvarning med auto-broms – inte heller följande funktioner kommer att ha full funktionalitet:
•
•
•
Automatiskt helljus
•
Trafikskyltsinformation
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och lämplig åtgärd.
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta
framför kameran är
smutsig eller
belagd med is eller
snö.
Gör ren vindrutans yta
framför kameran från
smuts, is och snö.
Tät dimma, kraftigt
regn eller snö gör
att kameran inte
ser tillräckligt bra.
Ingen åtgärd. Kameran
fungerar inte ibland vid
kraftig nederbörd.
Vindrutans yta
framför kameran är
rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta
några minuter för kameran att mäta synbarheten.
Det har kommit
smuts mellan vindrutans insida och
kameran.
Uppsök verkstad för rengöring av vindrutan
innanför kamerakåpan –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Kollisionsvarnare* (s. 222)
Driver Alert Control
Körfältsassistans
* Tillval/tillbehör. 229
FÖRARSTÖD
Kollisionsvarnare* – symboler och
meddelanden
del för att assistera en förare som riskerar att
köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller
fordon vilka är stillastående eller kör i samma
riktning.
"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" är ett hjälpmeSymbolA
Meddelande
Innebörd
Kollisionsvarning system
AV
Kollisionsvarnaren avstängd.
Visas när motorn startas.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.
Kollisionsvarning ej tillgänglig
Kollisionsvarnaren kan ej aktiveras.
Visas när föraren försöker aktivera funktionen.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.
Automatisk bromsning har
aktiverats
Auto-broms har varit aktiv.
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Meddelandet slocknar efter ett tryck på OK-knappen.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar (s. 229).
230
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad Se
handbok
Kollisionsvarnare med auto-broms är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask har samlats framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar (s. 211).
Kollisionsvarning Service
erfordras
A
Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
•
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
Relaterad information
•
•
•
Kollisionsvarnare* (s. 222)
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 223)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 225)
•
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 224)
•
•
•
Kollisionsvarnare* – handhavande (s. 226)
Kollisionsvarnare* – begränsningar (s. 228)
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 229)
* Tillval/tillbehör. 231
FÖRARSTÖD
BLIS*
Översikt
BLIS (Blind Spot Information) är en funktion
konstruerad för att ge föraren stöd i körning i tät
trafik på vägar med flera körfält i samma riktning.
BLIS är en förarhjälp avsedd att varna för:
•
•
fordon i den döda vinkeln
snabbt upphinnande fordon i vänster och
höger körfält närmast eget fordon.
BLIS-funktionen CTA (s. 234) (Cross Traffic
Alert) är en förarhjälp avsedd att varna för:
•
korsande trafik då bilen backas.
Håll denna yta ren – även på vänster sida.
BLIS-lampans placering21.
VARNING
Indikeringslampa
BLIS är ett kompletterande hjälpmedel och
fungerar inte i alla situationer.
BLIS-symbol
BLIS är ingen ersättning för ett säkert körsätt
och användande av backspeglar.
OBS
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
BLIS kan aldrig ersätta förarens ansvar och
uppmärksamhet – det åligger alltid föraren att
utföra filbyten på ett trafiksäkert sätt.
•
För optimal funktion är det viktigt att ytorna
framför sensorerna hålls rena.
Relaterad information
•
•
•
BLIS* – handhavande (s. 233)
BLIS – symboler och meddelanden (s. 236)
CTA* (s. 234)
Underhåll
BLIS-funktionernas sensorer är placerade innanför vardera hörn bakskärm/stötfångare.
21
232
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
BLIS* – handhavande
BLIS (Blind Spot Information) är en funktion
konstruerad för att ge föraren stöd i körning i tät
trafik på vägar med flera körfält i samma riktning.
Aktivera/deaktivera BLIS
BLIS aktiveras vid motorstart vilket bekräftas av
att dörrpanelernas indikeringslampor blinkar en
gång.
vering blinkar dörrpanelernas indikeringslampor
en gång.
För att släcka meddelandet:
•
Tryck på vänster rattspaks OK-knapp.
eller
•
Vänta ca 5 sekunder – meddelandet slocknar.
När BLIS upptäcker ett fordon inom zon 1, eller
ett snabbt upphinnande fordon i zon 2, lyser dörrpanelens BLIS-lampa med fast sken. Om föraren
i det läget aktiverar körriktningsvisaren åt den
sida som varningen ges, kommer BLIS-lampan
att övergå från fast sken till att blinka med ett
mer intensivt ljus.
VARNING
När fungerar BLIS
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backas.
Begränsningar
Knapp för aktivering/deaktivering.
BLIS-funktionen kan deaktiveras/aktiveras med
ett tryck på mittkonsolens BLIS-knapp.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar
ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då
hanteras funktionen i bilens menysystem MY
CAR (s. 113).
När BLIS deaktiveras/aktiveras slocknar/tänds
lampan i knappen och kombiinstrumentet bekräftar ändringen med ett textmeddelande – vid akti-
Princip för BLIS: 1. Zon i död vinkel. 2. Zon för snabbt
upphinnande fordon.
BLIS-funktionen är aktiv i hastigheter över
10 km/h (6 mph).
Systemet är konstruerat för att reagera då:
•
•
eget fordon blir omkört av andra fordon
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra
varningar. BLIS kan inte detektera detta tillstånd.
•
Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom
sensorernas yta.
•
BLIS deaktiveras då ett släpfordon ansluts till
bilens elsystem.
VIKTIGT
Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas
komponenter eller omlackering av stötfångare
får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
eget fordon blir snabbt upphunnet av annat
fordon.
}}
* Tillval/tillbehör. 233
FÖRARSTÖD
||
Relaterad information
•
•
BLIS* (s. 232)
BLIS – symboler och meddelanden (s. 236)
CTA*
BLIS-funktionen CTA (Cross Traffic Alert) är en
förarhjälp avsedd att varna för korsande trafik då
bilen backas. CTA är ett komplement till
BLIS (s. 232).
Aktivera/deaktivera CTA
CTA aktiveras vid motorstart vilket bekräftas av
att dörrpanelernas indikeringslampor för BLIS
blinkar en gång.
VARNING
CTA är ett kompletterande hjälpmedel och
fungerar inte i alla situationer.
CTA är ingen ersättning för ett säkert körsätt
och användande av backspeglar.
CTA kan aldrig ersätta förarens ansvar och
uppmärksamhet – det åligger alltid föraren att
backa på ett trafiksäkert sätt.
När fungerar CTA
På/Av för sensorerna till Parkeringshjälp och CTA.
CTA-funktionen kan separat stängas av/aktiveras
med Parkeringshjälpens (s. 248) På/Av-knapp.
BLIS-lamporna blinkar till en gång vid återaktivering.
BLIS-funktionen är dock fortsatt aktiverad efter
att CTA stängts av.
234
Princip för CTA.
CTA kompletterar BLIS-funktionen genom att
under backning kunna se korsande trafik från
sidan, t.ex. då bilen backas ut från en parkering.
CTA är konstruerat för att i första hand upptäcka
fordon – i gynnsamma fall kan även mindre föremål som cyklar samt fotgängare upptäckas.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
CTA är endast aktiv under backning och aktiveras
automatiskt då växellådans backläge väljs.
skymmer varvid den blinda sektorn snabbt minskar.
•
Exempel på ytterligare begränsningar:
En akustisk signal varnar då CTA upptäckt
att något närmar sig från sidan – ljudet hörs i
vänster eller höger högtalare beroende av
från vilket håll objektet närmar sig.
•
CTA varnar också genom att BLIS-lamporna
tänds.
•
En varning visas även med en tänd ikon i
bildskärmens PAS-grafik (s. 248).
Begränsningar
CTA fungerar inte optimalt i alla situationer utan
har en viss begränsning – CTA-sensorerna kan
t.ex. inte "se" igenom andra parkerade fordon
eller skymmande föremål.
Bilen står långt in i en parkeringsficka.
Blind CTA-sektor.
Sektor där CTA kan detektera/"se".
Här följer några exempel på när CTA:s "synfält"
från början kan vara begränsad och annalkande
fordon därför inte kan upptäckas förrän de är
mycket nära:
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra
varningar. CTA kan inte detektera detta tillstånd.
•
CTA deaktiveras då ett släpfordon ansluts till
bilens elsystem.
VIKTIGT
Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas
komponenter eller omlackering av stötfångare
får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Underhåll
BLIS-och CTA-funktionernas sensorer är placerade innanför vardera hörn bakskärm/stötfångare.
I en vinklad parkeringsficka kan CTA vara helt "blind" åt
ena sidan.
Då det egna fordonet långsamt backas, ändras
dock vinkeln i förhållande till bilen/föremålet som
}}
235
FÖRARSTÖD
||
BLIS – symboler och meddelanden
Trafikskyltsinformation (RSI)*
I situationer där BLIS (Blind Spot
Information) (s. 232)- och CTA (Cross Traffic
Alert) (s. 234)-funktionen uteblir eller avbryts kan
kombiinstrumentet visa en symbol kompletterad
med ett förklarande meddelande – Följ eventuellt
given rekommendation.
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI – Road
Sign Information) hjälper föraren att komma ihåg
vilka hastighetsrelaterade trafikskyltar bilen passerat.
Exempel på meddelanden:
Håll denna yta ren – även på vänster sida.
Meddelande
Innebörd
•
För optimal funktion är det viktigt att ytorna
framför sensorerna hålls rena.
CTA AV
CTA är manuellt avstängt –
BLIS är aktivt.
•
Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom
sensorernas yta.
BLIS och
CTA AV
Släp kopplat
BLIS och CTA är tillfälligt ur
funktion p.g.a. att ett släpfordon
är anslutet till bilens elsystem.
BLIS och
CTA
Service
erfordras
BLIS och CTA är ur funktion.
Relaterad information
•
•
BLIS* (s. 232)
BLIS – symboler och meddelanden (s. 236)
•
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en
auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
Relaterad information
•
236
BLIS* (s. 232)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
•
•
Exempel på läsbara hastighetsrelaterade skyltar22.
Funktionen RSI ger information om bl.a. aktuell
hastighet, att en motorväg eller motortrafikled
börjar/upphör samt när det råder omkörningsförbud.
I det fall både en skylt för motorväg/motortrafikled och en skylt med högsta tillåtna hastighet
passeras, väljer RSI att visa skyltsymbol för
högsta tillåtna hastighet.
22
VARNING
Aktivera RSI så här:
Funktionen Trafikskyltsinformation är ett
kompletterande förarstöd med avsikt att
underlätta körningen och göra den
säkrare – den kan emellertid inte hantera
samtliga situationer vid alla trafik-, väderoch vägförhållanden.
1.
Sök fram funktionen i menysystemet MY
CAR, se MY CAR (s. 113).
2.
Markera Trafikskyltsinformation med ett
tryck på knapp OK/MENU och backa ut med
EXIT.
Trafikskyltsinformation kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att bilen
framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Relaterad information
•
Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande
(s. 238)
•
Trafikskyltsinformation (RSI)* – begränsningar (s. 240)
RSI På/Av
Funktionen Trafikskyltsinformation är valbar – föraren kan välja På eller Av.
Visade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – denna instruktions bilder visar endast några exempel.
* Tillval/tillbehör. 237
FÖRARSTÖD
Trafikskyltsinformation (RSI)* –
handhavande
Hastighetsbegränsning eller motorväg
upphör
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI23) registrerar och visar trafikskyltar på olika sätt
beroende på skylt och situation.
När RSI detekterar en "indirekt hastighetsskylt"
med innebörden att aktuell hastighetsbegränsning upphör – t.ex. vid upphörande av motorväg –
visas en symbol med motsvarande trafikskylt i
kombiinstrumentet.
symbol med motsvarande trafikskylt i kombiinstrumentet.
Exempel på en direktvisande
hastighetsskylt24.
Exempel på indirekt hastighetsskylt24 är:
Samtliga begränsningar upphör.
Kombiinstrumentets symbol släcks efter
ca 5 minuter och förblir så tills nästa hastighetsrelaterad skylt passeras.
Sensus Navigation
Motorväg upphör.
Registrerad hastighetsinformation24.
När RSI registrerat en trafikskylt med påbjuden
hastighet, visar kombiinstrumentet den skylten
som en symbol.
Tillsammans med symbolen för
gällande hastighetsbegränsning, kan i förekommande fall
även skylt24 med omkörningsförbud visas.
23
24
238
Kombiinstrumentets symbol släcks efter
10–30 sekunder och förblir så tills nästa hastighetsrelaterad skylt passeras.
Är bilen utrustad med Sensus Navigation hämtas
hastighetsrelaterad information från navigationsenheten i följande fall:
•
Vid indirekt hastighetsskyltning som t.ex.
skyltar för motorväg och motortrafikled samt
ortsskyltar.
•
Om tidigare detekterad hastighetsskylt inte
bedöms vara giltig längre och ingen ny skylt
passerats.
Ändrad hastighetsbegränsning
Vid passage av en direktvisande hastighetsskylt
när en hastighetsbegränsning ändras, visas en
Road Sign Information
Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast exempel.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Tilläggstavlor
Vissa hastigheter gäller först
efter t.ex. en viss sträcka eller
under en viss tid på dygnet.
Föraren uppmärksammas på
den omständigheten med en
symbol för tilläggsskylt under
symbolen med hastighet.
En symbol för tilläggsskylt i
form av en tom ram under
kombiinstrumentets hastighetssymbol24, betyder att RSI
detekterat en tilläggstavla med
kompletterande information för
aktuell hastighetsbegränsning.
Exempel på tilläggstavlor24.
Ibland skyltas olika hastighetsbegränsningar för
samma väg – en tilläggstavla anger då under vilka
omständigheter hastigheterna gäller. Det kan
vara särskilt olycksdrabbade vägavsnitt vid t.ex.
regn och/eller dimma.
Hastighetsvarning På/Av
Delfunktionen Hastighetsvarning för RSI är valbar – föraren kan välja På eller Av .
Tilläggsskylt relaterat regn visas endast om vindrutetorkarna används.
Hastighet som gäller på en
avfart, anges på vissa marknader med en tilläggstavla innehållande en pil.
Hastighetsvarning ges i form av
att kombiinstrumentets symbol24 för gällande högsta tillåtna hastighet temporärt
blinkar då hastigheten överskrids med 5 km/h (5 mph)
eller mer.
Aktivera Hastighetsvarning så här:
1.
Sök fram funktionen i menysystemet MY
CAR, se MY CAR (s. 113).
2.
Markera Hastighetsvarning med ett tryck
på knapp OK/MENU och backa ut med
EXIT.
Relaterad information
•
•
•
Trafikskyltsinformation (RSI)* (s. 236)
Trafikskyltsinformation (RSI)* – begränsningar (s. 240)
MY CAR (s. 113)
Hastighetsskylt kopplad till
denna typ av tilläggstavla visas
endast om föraren använder körriktningsvisaren.
24
Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast exempel.
* Tillval/tillbehör. 239
FÖRARSTÖD
Trafikskyltsinformation (RSI)* –
begränsningar
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI25) kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Kamerasensorn för RSI har begränsningar liknande det mänskliga ögats – läs mer om det i
avsnittet om kamerasensorns begränsningar (s. 229)).
Skyltar som indirekt informerar om att hastighetsbegränsning råder, t.ex. namnskylt på stad/
samhälle, registreras inte av RSI.
Exempel på vad som kan reducera RSI är:
•
•
•
•
•
skyltar placerade i kurva
vridna eller skadade skyltar
skyltar placerade högt över vägbanan
helt/delvis skymda eller dåligt placerade
skyltar
•
skyltar delvis eller helt täckta med frost, snö
och/eller smuts
•
digitala vägkartor26 är inaktuella, felaktiga
eller saknar hastighetsinformation27.
25
26
27
240
blekta skyltar
Relaterad information
•
•
Trafikskyltsinformation (RSI)* (s. 236)
Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande
(s. 238)
Driver Alert System*
Driver Alert System är avsett att hjälpa förare
som är på väg att få ett försämrat körbeteende
eller är på väg att omedvetet lämna sitt körfält.
Driver Alert System består av olika funktioner,
vilka kan vara påslagna samtidigt eller var för sig:
•
•
Driver Alert Control – DAC (s. 242).
Körfältsassistent – LDW (s. 244).
En påslagen funktion är satt i beredskapsläge
och aktiveras automatiskt först då hastigheten
går över 65 km/h (40 mph).
Funktionen deaktiveras igen när hastigheten
sjunker under 60 km/h (37 mph).
Båda funktionerna använder en kamera som är
beroende av att körfältet har målade sidomarkeringar på var sida.
VARNING
Driver Alert System fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett kompletterande hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
Road Sign Information
I bil utrustad med Sensus Navigation.
Kartdata med hastighetsinformation finns inte för alla områden.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (s. 241)
Körfältsassistans (LDW)* (s. 244)
Driver Alert Control (DAC)*
OBS
Funktionen DAC är avsedd att fånga förarens
uppmärksamhet då denne börjar få ett vingligt
körbeteende, t.ex. om föraren är distraherad eller
håller på att somna.
DAC har som mål att upptäcka ett långsamt försämrat körbeteende och är i första hand ämnad
att användas på större vägar. Funktionen är inte
avsedd för stadstrafik.
Funktionen ska inte användas för att förlänga
ett körpass. Planera alltid in pauser med
jämna mellanrum och se till att vara utvilad.
Begränsning
I vissa fall kan systemet varna trots att förarens
körbeteende inte har försämrats, t.ex:
•
•
vid starka sidovindar
på spårig vägbeläggning.
OBS
Kamerasensorn har vissa begränsningar (s. 229).
Relaterad information
En kamera läser av körbanans målade sidomarkeringar och jämför vägens sträckning med förarens rattrörelser. Föraren larmas när fordonet
inte följer körbanan på ett jämnt sätt.
•
•
Driver Alert System* (s. 240)
•
Driver Alert Control (DAC)* – symboler och
meddelanden (s. 243)
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande
(s. 242)
I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas
trots trötthet. Då kan det hända att föraren inte
får någon varning. Därför är det alltid viktigt att
stanna och ta en paus vid känsla av trötthet, oavsett om DAC varnat eller inte.
* Tillval/tillbehör. 241
FÖRARSTÖD
Driver Alert Control (DAC)* –
handhavande
VARNING
Ett larm från Driver Alert Control bör tas på
största allvar eftersom en sömnig förare ofta
inte själv observerar sitt tillstånd.
Inställningar görs från mittkonsolens bildskärm
och dess menysystem.
Vid larm eller känsla av trötthet:
På/Av
Funktionen Driver Alert kan sättas i beredskapsläge via menysystemet MY CAR (s. 113):
•
•
•
Studier har visat att det är lika farligt att köra
vid trötthet som under påverkan av alkohol
eller andra stimulantia.
Markerad ruta – funktionen aktiverad.
Ingen markering i rutan – funktionen är
avstängd.
Funktion
Driver Alert aktiveras när hastigheten överstiger
65 km/h (40 mph) och förblir aktiv så länge hastigheten är över 60 km/h (37 mph).
Stanna bilen på ett säkert sätt snarast
och vila.
Relaterad information
•
•
Driver Alert System* (s. 240)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 241)
Framförs fordonet vingligt larmas föraren med en ljudsignal samt textmeddelandet Driver Alert Dags för en
paus – vidstående symbol tänds samtidigt i kombiinstrumentet. Varningen upprepas
efter en stund om inte körbeteendet förbättras.
Varningssymbolen kan släckas:
•
242
Tryck på vänster rattspaks OK-knapp.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Driver Alert Control (DAC)* –
symboler och meddelanden
Här följer några exempel:
DAC (s. 241) kan i olika situationer visa symboler och textmeddelanden i kombiinstrumentet
eller på mittkonsolens bildskärm.
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Driver Alert Dags för en paus
Fordonet har framförts på ett vingligt sätt – föraren larmas med en akustisk varningssignal + text.
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar (s. 229).
Driver Alert Service erfordras
Systemet är ur funktion.
•
A
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
Relaterad information
•
•
•
Driver Alert System* (s. 240)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 241)
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande
(s. 242)
* Tillval/tillbehör. 243
FÖRARSTÖD
Körfältsassistans (LDW)*
VARNING
Uppgiften för Körfältsassistans (Lane Departure
Warning) är att på motorvägar och liknande
större leder, hjälpa föraren reducera risken att
fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar
eget körfält.
Körfältsassistans är endast ett förarhjälpmedel och fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt samt att gällande
lagar och trafikbestämmelser följs.
Princip för LDW
Körfältsassistans (LDW) – funktion
Vissa inställningar kan göras för funktionen
Körfältsassistans (Lane Departure Warning).
Av & På
Relaterad information
•
•
(Bilden är schematisk – ej modellspecifik.)
En kamera läser av vägens/körfältets sidolinjer.
Om bilen korsar en av sidolinjerna varnas föraren
med en ljudsignal.
OBS
Föraren varnas bara en gång vid varje tillfälle
hjulen korsar en linje. Inget larm hörs alltså
när bilen har en linje mellan hjulen.
Körfältsassistans (LDW) – funktion (s. 244)
Körfältsassistans (LDW) – handhavande
(s. 245)
•
Körfältsassistans (LDW) – begränsningar
(s. 246)
•
Körfältsassistans (LDW) – symboler och
meddelanden (s. 247)
•
Driver Alert System* (s. 240)
Tryck på mittkonsolens knapp för att aktivera eller
stänga av funktionen. Knappens lampa lyser när
funktionen är påslagen.
Funktionen kompletteras i kombiinstrumentet
med självförklarande grafik i olika situationer.
Personliga inställningar
Inställningar görs från mittkonsolens bildskärm
via menysystemet i MY CAR. För beskrivning av
menysystemet, se MY CAR (s. 113).
Välj bland alternativen:
• På vid start – Funktionen försätts i bered-
skapsläge vid varje motorstart. I annat fall fås
244
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
samma värde som fanns när motorn stängdes av.
• Ökad känslighet – Känsligheten ökar, ett
larm kommer tidigare och färre begränsningar gäller.
Relaterad information
•
Körfältsassistans (LDW) –
handhavande
Körfältsassistans (Lane Departure Warning)
kompletteras i kombiinstrumentet med självförklarande grafik i olika situationer. Här följer några
exempel:
•
LDW-symbolen har GRÅ sidolinjer – funktionen är i beredskapsläge på grund av att
hastigheten är under 65 km/h (40 mph).
•
LDW-symbolen saknar sidolinjer – funktionen är deaktiverad.
Relaterad information
•
Körfältsassistans (LDW)* (s. 244)
Körfältsassistans (LDW)* (s. 244)
LDW-funktionens sidolinjer.
•
LDW-symbolen har VITA sidolinjer – funktionen är aktiv och detekterar/"ser" den ena
sidolinjen eller båda.
•
LDW-symbolen har GRÅ sidolinjer – funktionen är aktiv men ser varken vänster eller
höger sidolinje.
eller
* Tillval/tillbehör. 245
FÖRARSTÖD
Körfältsassistans (LDW) –
begränsningar
Körfältsassistans (Lane Departure Warning)
kamerasensor har begränsningar liknande det
mänskliga ögats.
För mer information, läs om kamerasensorns
begränsningar (s. 229).
OBS
Det finns några situationer då LDW inte ger
någon varning, t.ex.:
•
•
•
•
•
Körriktningsvisare är påslagen
Föraren har foten på bromspedalen28
Vid snabb nedtryckning av gaspedalen28
Vid snabba rattrörelser28
Vid så kraftig sväng att bilen kränger.
Relaterad information
•
28
246
Körfältsassistans (LDW)* (s. 244)
När "Ökad känslighet" är valt ges ändå en varning, se Körfältsassistans (LDW) – funktion (s. 244).
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Körfältsassistans (LDW) – symboler
och meddelanden
med ett förklarande meddelande – följ i förekommande fall given rekommendation.
I situationer där Körfältsassistans uteblir kan
kombiinstrumentet visa en symbol i kombination
Exempel på meddelanden:
Symbol
Meddelande
Innebörd
Lane Departure Warning PÅ/Lane Departure Warning AV
Funktionen är påslagen/avslagen.
Visas vid påslag/avslag.
Texten försvinner efter ca 5 sekunder.
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Rengör vindrutan framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar (s. 229).
Driver Alert Service erfordras
Systemet är ur funktion.
•
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Körfältsassistans (LDW)* (s. 244)
* Tillval/tillbehör. 247
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälp*
VARNING
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En ljudsignal samt symboler på
mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till
det upptäckta hindret.
Parkeringshjälpens ljudnivå kan justeras under
pågående ljudsignal med mittkonsolens VOLvred. Ljudnivån kan även justeras i ljudinställningsmenyn som nås med ett tryck på SOUND
eller i bilens menysystem (s. 113) MY CAR29.
Parkeringshjälp finns i två varianter:
•
•
Enbart bak
Både fram och bak.
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick när
funktionen mäter parkeringsutrymmet.
•
Funktionen Parkeringshjälp är ett kompletterande förarstöd med avsikt att
underlätta körningen och göra den
säkrare – den kan emellertid inte hantera
samtliga situationer vid alla trafik-, väderoch vägförhållanden.
•
Parkeringssensorerna har döda/blinda
vinklar där hinder inte kan upptäckas.
•
Var särskilt uppmärksam på människor
och djur som befinner sig nära bilen.
•
Parkeringshjälp kan inte ersätta förarens
uppmärksamhet och omdöme utan denne
är alltid ansvarig för att bilen framförs på
ett säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
29
248
Parkeringshjälp* – funktion (s. 248)
Parkeringshjälp* – funktion
Parkeringshjälpen aktiveras automatiskt vid
motorstart – strömbrytarens lampa lyser. Stängs
parkeringshjälpen av med knappen, slocknar
lampan.
På/Av för Parkeringshjälp och CTA*.
Om bilen är utrustad med CTA (s. 234) blinkar
indikeringslamporna för BLIS (s. 232) en gång,
då Parkeringshjälpen aktiveras med knappen.
Parkeringshjälp* – framåt (s. 250)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 249)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 251)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 251)
Parkeringshjälpkamera* (s. 252)
Beroende av ljud- och mediasystem.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
VIKTIGT
Föremål som t.ex. kedjor, tunna blanka stolpar
eller låga hinder kan hamna i ”signalskugga”
och då tillfälligt inte uppfattas av sensorerna –
den pulserande tonen kan då oväntat upphöra
istället för att övergå till förväntad konstantton.
Parkeringshjälp* – bakåt
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En ljudsignal samt symboler på
mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till
det upptäckta hindret.
Sensorerna kan inte upptäcka höga objekt,
t.ex. utstickande lastbryggor.
•
Bildskärmsvy – visar hinder vänster fram och höger bak.
Mittkonsolens bildskärm visar en översiktsbild
med förhållandet mellan bilen och ett upptäckt
hinder.
Markerad sektor visar vilken/vilka av de fyra sensorerna som upptäckt ett hinder. Ju närmare bilsymbolen en markerad sektorruta är, desto kortare är avståndet mellan bilen och ett upptäckt
hinder.
Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat
ljud från ljudanläggningen dämpas automatiskt.
Vid avstånd inom 30 cm är tonen konstant och
aktiv sensors fält närmast bilen är fylld. Om upptäckt hinder finns inom avstånd för konstantton
både bakom och framför bilen, ljuder tonen växelvis från högtalarna.
Var i sådana här situationer extra uppmärksam och manövrera/förflytta bilen
särskilt långsamt eller avbryt pågående
parkeringsmanöver – hög risk för skada
på fordon eller andra föremål kan föreligga eftersom information från sensorerna inte alltid är tillförlitlig vid sådana
situationer.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 248)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 250)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 249)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 251)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 251)
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m. Ljudsignal för hinder bakåt kommer från en av de
bakre högtalarna.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln
läggs i.
Vid backning med t.ex. en släpvagn på dragkroken, stängs parkeringshjälpen bak automatiskt av
– i annat fall skulle sensorerna reagera på släpvagnen.
Parkeringshjälpkamera* (s. 252)
}}
* Tillval/tillbehör. 249
FÖRARSTÖD
||
OBS
Vid backning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken – utan Volvo original
släpvagnskablage – kan parkeringshjälpen
behöva stängas av manuellt för att sensorerna inte ska reagera på dessa.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 248)
Parkeringshjälp* – framåt
OBS
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En ljudsignal samt symboler på
mittkonsolens bildskärm indikerar avstånd till
upptäckta hinder.
Parkeringshjälpen deaktiveras när parkeringsbromsen ansätts eller P-läge väljs i bil med
automatisk växellåda.
Parkeringshjälpen aktiveras automatiskt vid
motorstart – strömbrytarens lampa för Av/På
lyser. Stängs parkeringshjälpen av med knappen,
slocknar lampan.
VIKTIGT
Vid montering av extraljus: Tänk på att dessa
inte får skymma sensorerna – extraljusen kan
då uppfattas som hinder.
Parkeringshjälp* – funktion (s. 248)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 250)
Relaterad information
•
•
•
•
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 251)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 251)
Parkeringshjälpkamera* (s. 252)
•
•
Parkeringshjälp* (s. 248)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 248)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 249)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 251)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 251)
Parkeringshjälpkamera* (s. 252)
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m. Ljudsignal för hinder framåt kommer från en av de
främre högtalarna.
Parkeringshjälpen framåt är aktiv upp till
10 km/h (6 mph).
Om Parkeringshjälpen deaktiveras p.g.a. för hög
hastighet – 11 km/h (7 mph) eller högre – återaktiveras funktionen när hastigheten understiger
10 km/h (6 mph).
250
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälp* – felindikering
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En ljudsignal samt symboler på
mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till
det upptäckta hindret.
Om kombiinstrumentets informationssymbol lyser med fast sken och textmeddelande Parkeringshjälp Service
erfordras visas, är parkeringshjälpen ur funktion.
Parkeringshjälp* – rengöring av
sensorer
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En ljudsignal samt symboler på
mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till
det upptäckta hindret.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste de
rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
VIKTIGT
Sensorernas placering bak.
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler vilka
orsakas av externa ljudkällor med samma ultraljudfrekvenser som systemet arbetar med.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna kan
ge upphov till falska varningssignaler, reducerad eller utebliven funktion.
Exempel på sådana källor är signalhorn, våta
däck på asfalt, pneumatiska bromsar, avgasljud från motorcyklar, etc.
Relaterad information
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 248)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 251)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 248)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 250)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 249)
Sensorernas placering fram.
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 248)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 248)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 250)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 249)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 251)
Parkeringshjälpkamera* (s. 252)
Parkeringshjälpkamera* (s. 252)
* Tillval/tillbehör. 251
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälpkamera*
Parkeringskamera är ett hjälpsystem vilket aktiveras när backväxeln väljs.
VARNING
•
Funktionen Parkeringskamera är ett kompletterande förarstöd med avsikt att
underlätta körningen och göra den
säkrare – den kan emellertid inte hantera
samtliga situationer vid alla trafik-, väderoch vägförhållanden.
•
Parkeringskamerorna har döda/blinda
vinklar där hinder inte kan upptäckas.
•
Var särskilt uppmärksam på människor
och djur som befinner sig nära bilen.
•
Föremål/hinder kan vara närmare bilen
än de upplevs vara på bildskärmen.
Kamerabilden visas på mittkonsolens bildskärm.
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick när
funktionen mäter parkeringsutrymmet.
•
Parkeringskamerorna kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Funktion och handhavande
Kamerans placering intill öppningshandtaget.
Kameran visar vad som finns bakom bilen och om
något dyker upp från sidorna.
Kameran visar ett brett område bakom bilen samt
del av stötfångaren och eventuell dragkrok.
Föremål på bildskärmen kan upplevas luta något
– detta är normalt.
OBS
Föremål på bildskärmen kan vara närmare
bilen än de upplevs vara på skärmen.
Är någon annan vy aktiv tar parkeringskamerasystemet automatiskt över och dess kamerabild
visas på skärmen.
När backväxeln väljs, visas grafiskt två heldragna
linjer som illustrerar var bilens bakhjul kommer att
252
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
rulla med aktuellt rattutslag – detta underlättar
vid fickparkering, backning i trånga utrymmen och
vid påkoppling av släpvagn. Bilens ungefärliga
yttermått illustreras med streckade linjer. Hjälplinjerna kan stängas av – se avsnitt Inställningar
(s. 254).
Hjälplinjer
Är bilen även utrustad med Parkeringshjälpsensorer (s. 248)* visas dess information grafiskt
som färgade fält för att illustrera avstånd till upptäckta hinder, se rubrik "Bilar med backsensorer"
längre fram i texten.
Kameran är aktiv ca 5 sekunder efter att backväxeln lagts ur eller tills bilens hastighet överstiger 10 km/h (6 mph) framåt eller 35 km/h
(22 mph) bakåt.
Ljusförhållanden
Kamerabilden justeras automatiskt efter rådande
ljusförhållande. Det gör att bilden kan variera
något i ljusstyrka och kvalitet. Dåliga ljusförhållanden kan resultera i en något reducerad bildkvalitet.
Gränslinjer
Exempel på hur hjälplinjer kan visas för föraren.
Linjerna på skärmen projiceras som om de
befann sig i markplan bakom bilen och är direkt
beroende av rattutslaget, vilket gör att föraren ser
den väg bilen kommer att ta – även då bilen
svänger.
OBS
•
OBS
Håll kameralinsen ren från smuts, snö och is
för bästa funktion. Detta är speciellt viktigt vid
dåliga ljusförhållanden.
VIKTIGT
Tänk på, att med kameravy bakåt vald, visar
bildskärmen endast området bakom bilen –
var då uppmärksam på bilens sidor och framvagn när ratten vrids vid backning.
Vid backning med släpvagn som inte är
elektriskt kopplad till bilen visar skärmens
linjer den väg bilen kommer att ta – inte
släpvagnens.
•
Skärmen visar inga linjer när en släpvagn
är elektriskt kopplad till bilens elsystem.
•
Parkeringskameran stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo
original släpvagnskablage används.
Systemets olika linjer.
Gränslinje fri backnings-zon
"Hjulspår"
Den streckade linjen (1) ramar in en zon upp till
ca 1,5 m bakåt från stötfångaren. Det är samtidigt gränsen för bilens mest utstickande detaljer,
t.ex. ytterbackspeglar och hörn – även då bilen
svänger.
De breda "hjulspåren" (2) mellan sidolinjerna
anger var hjulen kommer att rulla och kan sträcka
}}
* Tillval/tillbehör. 253
FÖRARSTÖD
||
sig ca 3,2 m bakåt från stötfångaren om inget
hinder finns i vägen.
Bilar med backsensorer*
Relaterad information
•
Parkeringshjälpkamera – inställningar
(s. 254)
•
Parkeringshjälpkamera – begränsningar
(s. 255)
•
Parkeringshjälp* (s. 248)
Parkeringshjälpkamera –
inställningar
Aktivera avstängd kamera
Kameran startar automatiskt när backväxeln väljs,
men kan även aktiveras manuellt på följande sätt:
Färgade fält (en per sensor) visar avstånd.
Är bilen även utrustad med Parkeringshjälp
(s. 248) visas avståndet med färgade fält för varje
sensor som registrerar ett hinder.
Fältens färg ändras med minskande avstånd till
hindret – från ljusgult till gult, via orange mot rött.
Färg
Avstånd (meter)
Ljusgul
0,7–1,5
Gul
0,5–0,7
Orange
0,3–0,5
Röd
254
0–0,3
•
Tryck på CAM – bildskärmen visar aktuell
kameravy.
Ändra inställning
Parkeringskamerans inställningar kan ändras då
bildskärmen visar en kameravy:
1.
Tryck på OK/MENU när en kameravy visas
– bildskärmen växlar till en meny med olika
alternativ.
2.
Vrid fram önskat alternativ med TUNE.
3.
Markera alternativet med ett tryck på
OK/MENU och backa ut med EXIT.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Dragkrok
Kameran kan med fördel användas vid tillkoppling
av ett släpfordon. En hjälplinje för dragkrokens
tänkta "bana" mot släpfordonet kan visas på bildskärmen – precis som för "hjulspåren".
Ett val kan göras mellan visning av "hjulspår" eller
dragkrokens bana – båda alternativ kan inte visas
samtidigt.
1.
Tryck på OK/MENU när en kameravy visas.
2.
Vrid fram alternativ Hjälplinje vid dragkrok
med TUNE.
3.
Markera alternativet med ett tryck på
OK/MENU och backa ut med EXIT.
Zoom
Vid behov av noggrann manövrering kan kameravyn zoomas in:
•
Tryck på CAM eller vrid TUNE – upprepat
tryck/vrid skiftar till normalvy igen.
Om fler alternativ finns, ligger de i en loop
– tryck/vrid tills önskad kameravy visas.
Relaterad information
•
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 252)
Parkeringshjälpkamera –
begränsningar
OBS
Cykelhållare eller andra tillbehör monterade
bak på bilen kan skymma kamerans sikt.
Att tänka på
Var uppmärksam på att även om det ser ut som
att en förhållandevis liten del av bilden är skymd
kan det medföra att en relativt stor sektor är dold
och hinder kan därigenom förbli oupptäckta tills
de är alldeles inpå bilen.
•
•
Håll kameralinsen ren från smuts, is och snö.
Rengör kameralinsen regelbundet med ljummet vatten och bilschampo – försiktigt så
inte linsen repas.
Relaterad information
•
•
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 252)
Parkeringshjälpkamera – inställningar
(s. 254)
Parkeringshjälp* (s. 248)
Parkeringshjälp* (s. 248)
* Tillval/tillbehör. 255
START OCH KÖRNING
START OCH KÖRNING
Start av motor
Motorn startas respektive stängs av med hjälp av
fjärrnyckeln och START/STOP ENGINEknappen.
3.
Tryck på START/STOP ENGINE-knappen
och släpp den sedan.
Vid motorstart arbetar startmotorn tills motorn
startar eller till dess överhettningsskyddet bryter.
Vid motorstart under normala förhållanden prioriteras bilens elektriska drivmotor – dieselmotorn
förblir avstängd. Det innebär att efter tryck på
START/STOP ENGINE-knappen har den elektriska motorn ”startat” och bilen är körklar. Startad
motor indikeras av att kombiinstrumentets kontrollampor slocknar och dess förvalda tema tänds
upp (se Kombiinstrument, digitalt – översikt
(s. 69)).
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt och START/
STOP ENGINE-knapp.
VIKTIGT
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – håll i änden
med det löstagbara nyckelbladet, se Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning
(s. 165).
Det finns dock situationer där dieselmotorn startar istället, t.ex. vid för låg temperatur eller om
hybridbatteriet behöver laddas.
VIKTIGT
Om motorn inte startat efter 3 försök – vänta
3 minuter innan ett nytt försök påbörjas.
Startförmågan ökar om startbatteriet får återhämta sig.
VARNING
Ta alltid fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas och se då till att nyckelläget är 0 –
särskilt om det finns barn i bilen. För information om hur det går till – se Nyckellägen
(s. 82).
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara märkbart högre än normalt för vissa motortyper.
Detta görs för att så snabbt som möjligt få
upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner
och skonar miljön.
Nyckelfri start (Keyless Drive)*
Följ steg 2–3 för nyckelfri (s. 169) start av motor.
OBS
En förutsättning för att motorn ska starta är
att en av bilens fjärrnycklar med nyckelfri
start- och låsfunktion finns i kupén eller lastutrymmet.
VARNING
1.
Placera fjärrnyckeln i startlåset och tryck in
den till dess ändläge.
2.
Tryck ner bromspedalen helt1.
1
258
Ta aldrig ut fjärrnyckeln ur startlåset efter
motorstart eller då bilen bogseras.
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckeln från bilen under körning eller vid bogsering.
Om bilen rullar räcker det med att trycka på START/STOP ENGINE-knappen för att starta motorn.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Relaterad information
•
Avstängning av motor (s. 259)
Avstängning av motor
Rattlås
Motorn stängs av med hjälp av START/STOP
ENGINE-knappen.
Rattlåset försvårar styrning om bilen t.ex. tillgrips
olovligen. Ett mekaniskt ljud kan uppfattas när
rattlåset låser upp eller låser.
För att stanna motorn:
•
Tryck på START/STOP ENGINE – motorn
stannar.
Om växelväljaren inte är i läge P eller om bilen
rullar:
•
Tryck 2 gånger på START/STOP ENGINE
eller håll knappen intryckt tills motorn stannar.
Relaterad information
•
2
Nyckellägen (s. 82)
Funktion
•
Rattlåset aktiveras när förardörren öppnas
efter att motorn stängts av.
•
Rattlåset deaktiveras när fjärrnyckeln sitter i
startlåset2 och START/STOP ENGINEknappen trycks in.
Relaterad information
•
•
•
Start av motor (s. 258)
Nyckellägen (s. 82)
Ratt (s. 88)
I bil med nyckelfritt start- och låssystem räcker det att ha en fjärrnyckel inne i kupén.
259
START OCH KÖRNING
Starthjälp med annat batteri
3.
Om hjälpstartbatteriet är monterat i en annan
bil – stäng av den hjälpande bilens motor och
se till att de båda bilarna inte vidrör varandra.
8.
Sätt den andra klämman på en jordpunkt,
t.ex. höger motorfäste i ovankant, den yttre
skruvskallen (4).
4.
Sätt fast den röda startkabelns ena klämma
på hjälpstartbatteriets pluspol (1).
9.
Kontrollera att startkablarnas klämmor sitter
fast ordentligt så att det inte uppstår gnistor
under startförsöket.
Om startbatteriet (s. 366) är urladdat kan bilen
startas med ström från ett annat batteri.
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika
kortslutningar med andra komponenter i
motorrummet.
10. Starta motorn på "hjälpbilen" och låt den gå
någon minut med högre tomgång än normalt,
ca 1500 varv/minut.
11. Starta motorn i bilen med det urladdade batteriet med intryckt fjärrnyckel och ett tryck på
START/STOP ENGINE-knappen, se Start av
motor (s. 258).
OBS
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas
följande steg för att undvika kortslutning eller
andra skador:
1.
Sätt bilens elsystem i nyckelläge 0, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 83).
5.
Öppna clipsen på det egna batteriets främre
och ta loss locket.
täcklock
6.
Sätt den röda startkabelns andra klämma på
bilens pluspol (2).
7.
Sätt fast den svarta startkabelns ena klämma
på hjälpstartbatteriets minuspol (3).
VIKTIGT
Efter nyckelläge 0: Vänta ca 2 minuter innan
hjälpbatteriet ansluts, för att låta styrsystemet
först ställa in nödvändiga parametrar.
2.
260
Kontrollera att hjälpstartbatteriet har spänningen 12 V.
Vid motorstart under normala förhållanden
prioriteras bilens elektriska drivmotor – dieselmotorn förblir avstängd. Det innebär att efter
tryck på START/STOP ENGINE-knappen har
den elektriska motorn ”startat” och bilen är
körklar. Startad motor indikeras av att kombiinstrumentets kontrollampor slocknar och
dess förvalda tema tänds upp.
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna mellan kabel och bil
under startförsöket. Det finns risk för gnistbildning.
START OCH KÖRNING
12. Ta bort startkablarna i omvänd ordning –
först den svarta och sedan den röda.
> Se till att ingen av den svarta startkabelns
klämmor kommer i kontakt med batteriets
pluspol eller ansluten klämma på den röda
startkabeln.
13. Sätt tillbaka det egna batteriets främre täcklock.
VARNING
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken är
mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om en startkabel ansluts felaktigt,
kan räcka för att batteriet ska explodera.
•
Anslut inte startkablarna till någon bränslesystemkomponent eller till någon rörlig
del. Var försiktig med varma motordelar.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om svavelsyra kommer i kontakt med ögon, hud
eller kläder. Vid stänk i ögonen – kontakta
omedelbart läkare.
•
Rök aldrig i närheten av batteriet.
Relaterad information
•
3
Drivsystem
Denna Plug-in Hybrid är en så kallad parallellhybrid vilket innebär att den har två separata drivsystem; en elmotor och en dieselmotor.
Beroende på förarvalt körläge och tillgänglig
elenergi kan de båda drivsystemen användas
antingen enskilt eller parallellt.
Två drivsystem
Ett avancerat styrsystem koordinerar de båda
drivsystemens egenskaper för att ge bästa möjliga körekonomi.
Dieselmotor
Elmotor
Elmotorn driver bilen huvudsakligen i låga hastigheter, förbränningsmotorn i högre samt vid mer
aktiv körning.
Både förbränningsmotorn och elmotorn kan
generera drivkraft direkt på hjulen. Förbränningsmotorn kan dessutom ladda elmotorns hybridbatteri med en särskild högvoltsgenerator.
Relaterad information
•
•
•
Drivsystem – körlägen (s. 262)
Energiflöde (s. 264)
Drivsystem – symboler och meddelanden
(s. 265)
Hybridbatteri
Högvoltsgenerator3
Start av motor (s. 258)
Kombinerad högvoltsgenerator och startmotor – ISG (Integrated Starter Generator).
261
START OCH KÖRNING
Drivsystem – körlägen
t.ex. behov av värme/kyla i kupén. Vid hög nivå är
förmågan till enbart eldrivning samma som i
PURE-läget – d.v.s. bilen är enkel att köra som
elbil (hög eleffekt tillgänglig).
Bilens båda drivsystem användas antingen
enskilt eller parallellt. Under körning kan föraren
välja mellan olika körlägen. Oavsett valt körläge,
kontrollerar styrsystemet att kombinationen av
körbarhet, körupplevelse, miljöbelastning och
bränsleekonomi alltid är optimal relaterat till valt
körläge.
Vid låg energinivå (hybridbatteriet nästan tomt)
måste även batteriets energinivå samtidigt upprätthållas, vilket leder till att förbränningsmotorn
startar oftare.
För att återställa förmågan att köra på enbart el i
HYBRID-läge:
Om ett körläge inte kan aktiveras, förklaras
anledningen med ett textmeddelande i kombiinstrumentet.
OBS
Föraren kan inte ställa in "fel" körläge – om
någon parameter i en viss situation inte är
uppfylld, väljer systemet automatiskt ett annat
lämpligare körläge.
Reglage för körlägen.
VARNING
Lämna inte bilen i ett oventilerat utrymme
med aktiverat körläge och avstängd bränslemotor – automatisk motorstart sker vid låg
energinivå i hybridbatteriet och avgaserna kan
då allvarligt skada människor och djur.
– HYBRID
Detta alternativ är bilens förvalda startläge. Styrsystemet
använder både den elektriska
och bränsledrivna motorn –
enskilt eller parallellt – och
beräknar optimal användning
avseende prestanda, bränsleförbrukning och komfort.
Förmågan att köra med enbart elmotor i körläget
HYBRID beror på hybridbatteriets energinivå och
262
•
Ladda hybridbatteriet från ett 230 VAC-uttag
med laddkabeln (se Laddström (s. 291))
eller använd SAVE-funktionen.
– PURE
Detta alternativ fokuserar på
eldrivning samt låg energiförbrukning och hjälper föraren
maximera körning på hybridbatteriet.
Då körsträckan vid eldrivning är
kopplad till bilens totala energiförbrukning görs
avkall på funktioner som begränsar körsträckan,
t.ex. klimat- och dynamisk prestanda. För att få
längsta möjliga körsträcka är luftkonditioneringen (s. 131) därför avstängd – den kan dock
aktiveras med AC-knappen vid behov.
START OCH KÖRNING
– POWER
OBS
Att observera
Detta körläge kan väljas endast när hybridbatteriet har tillräckligt hög energinivå.
Förbränningsmotorn kan i vissa fall auto-starta,
trots att körläge PURE är valt, t.ex.:
•
om hastigheten överstiger 125 km/h
(78 mph)
•
om föraren begär mer drivkraft än eldrivningen kan ge
•
om hybridbatteriet har för låg energinivå och
måste laddas
•
vid system-/komponentbegränsningar, t.ex.
låg yttertemperatur, se Energiflöde (s. 264).
drag.
Vid aktiv körning prioriteras körning på lägre
växel, innebärande fördröjd uppväxling.
Att observera
•
•
•
Förbränningsmotorn går kontinuerligt.
Bilen drivs med både fram- och bakhjul.
Detta körläge medför en ökad bränsleförbrukning.
– AWD
Läget aktiverar fyrhjulsdriften
vilket förbättrar bilens väggrepp
och framkomlighet. Läget är
främst avsett för låg fart vid halt
väglag, men fyrhjulsdrift har
även en stabiliserande effekt i
högre hastigheter.
Att observera
•
– SAVE
Detta val försätter bilen i bästa
respons och prestandaläge
genom att både den elektriska
och bränsledrivna motorn är
aktiverade hela tiden. Bilen får
ett sportigare beteende och
snabbare respons vid gaspå-
Vid imbildning, tryck på AC-, AUTO- eller
defrosterknappen.
Även vid hög energinivå i hybridbatteriet kan
förbränningsmotorn starta, t.ex. för att höja/
sänka temperaturen i kupén.
Att observera
•
•
Förbränningsmotorn går kontinuerligt.
Denna funktion startar laddning
av hybridbatteriet och ser till att
dess energinivå inte understiger en kapacitet motsvarande
ca 20 km körning med eldrivning. Tanken är att kunna spara
denna energi till ett senare tillfälle då eldrivning är mer lämplig, t.ex. för stadskörning.
Om hybridbatteriets energinivå är låg vid tryck på
SAVE-knappen kommer förbränningsmotorn
först att ladda upp det till en kapacitet motsvarande ca 20 km körning med eldrivning.
Körning med elmotorn sparar mer bränsle vid
låga farter än vid högre. Välj därför SAVE i första
hand då hybridbatteriets energinivå är hög och en
planerad körning ska börja med en längre sträcka
i högre farter (t.ex. på motorväg) och avslutas
med en sträcka i låga farter när eldrift önskas.
Vid tryck på SAVE-knappen när hybridbatteriets
energinivå motsvarar mer än ca 20 km körning
med eldrift, bibehålls hybridbatteriets då aktuella
energinivå.
Oavsett valt körläge, aktiveras temporärt en uppladdning av hybridbatteriet i bakgrunden – snarlik
SAVE-funktionen – då en automatisk
DPF (s. 289)-regenerering utförs.
Detta körläge medför en ökad bränsleförbrukning.
}}
263
START OCH KÖRNING
||
Att observera
Relaterad information
•
Detta körläge medför en ökad bränsleförbrukning.
•
Efter att förbränningsmotorn laddat hybridbatteriet till dess SAVE-nivå, kommer styrsystemet att stoppa/starta förbränningsmotorn
på samma sätt som vid låg energinivå i
HYBRID-läge.
•
•
•
Drivsystem (s. 261)
Drivsystem – symboler och meddelanden
(s. 265)
Energiflöde (s. 264)
Energiflöde
Mittkonsolens bildskärm kan grafiskt visa vilken
av bilens motorer som driver bilen samt hur energin flödar – den visar t.ex. om hybridbatteriet laddas eller lämnar energi till elmotorn.
Körlägen i MY CAR
I bilens menysystem (s. 113) finns korta beskrivningar om bilens olika körlägen.
1.
Gå till MY CAR
2.
Välj där mellan PURE, HYBRID, POWER,
AWD och SAVE och bekräfta med OK.
HYBRID
Körlägen.
Start/Stop-funktion
Styrsystemet avgör när förbränningsmotorn kan
stoppas och vara avstängd samt hur länge. Det
motsvarar Start/Stop-funktion i konventionella
bilar med bränsledrivna motorer.
Funktionen visning av energiflöden aktiveras i
menysystemet MY CAR:
•
Färdstatistik
Bilen lagrar statistik (s. 119) över förbrukad el/
bränsle relaterad till körd sträcka.
Förutom via Färddatorn, kan färdstatistiken även
nås via menysystemet MY CAR:
•
264
Gå till MY CAR Färdstatistik och
bekräfta med OK.
Sök fram HYBRID
bekräfta med OK.
Energiflöden och
Relaterad information
•
Drivsystem (s. 261)
START OCH KÖRNING
Drivsystem – symboler och
meddelanden
Drivsystemet kan i vissa situationer visa ett meddelande i kombiinstrumentet – följ i förekommande fall given rekommendation.
Denna symbol tänds i kombination
med ett textmeddelande och en akustisk varningssignal om en obältad förare öppnar förardörren med startad förbränningsmotor eller elmotor.
Samma sak sker om en obältad förare gör en
motorstart med öppen förardörr.
Här följer några exempel på meddelanden, dess
innebörd samt förslag till åtgärd:
Meddelande
Innebörd
Åtgärd
PURE är ej tillgänglig på grund av låg temperatur i
hybridsystem
En eller flera delar i drivsystemet har ej nått
korrekt arbetstemperatur.
Kör på HYBRID-läge tills meddelandet skiftar
till PURE tillgängligt – tryck sedan på PUREknappen.
PURE är ej tillgänglig på grund av tillfälliga
begränsn. i hybridsystem
Temporär systembegränsning, t.ex. ej korrekt
arbetstemperatur.
Kör på HYBRID-läge tills meddelandet skiftar
till PURE tillgängligt – tryck sedan på PUREknappen.
PURE är ej tillgänglig på grund av låg batterinivå
Hybridbatteriet har för låg energinivå.
Kör på SAVE-läge tills meddelandet skiftar till
PURE tillgängligt eller ladda batteriet med
laddkabel och 230 VAC – tryck sedan på
PURE-knappen.
PURE inte tillgängligt med växelväljaren i manuellt
läge
Växelväljaren är i manuellt "+/–"-läge.
För växelväljaren åt sidan, till automatiskt läge
och tryck sedan på PURE-knappen.
PURE tillgängligt
PURE-läget är åter tillgängligt efter tidigare
begränsning.
–
POWER är ej tillgänglig på grund av tillfälliga
begränsn. i hybridsystem
Temporär systembegränsning, t.ex. ej korrekt
arbetstemperatur.
–
}}
265
START OCH KÖRNING
||
Meddelande
Innebörd
Åtgärd
SAVE är ej tillgänglig på grund av tillfälliga
begränsn. i hybridsystem
Temporär systembegränsning, t.ex. ej korrekt
arbetstemperatur.
–
AWD är ej tillgänglig på grund av tillfälliga
begränsn. i hybridsystem
Temporär systembegränsning, t.ex. ej korrekt
arbetstemperatur.
–
Relaterad information
•
266
Drivsystem (s. 261)
START OCH KÖRNING
Växellådor
Växlingsindikator*
Inramad siffra anger aktuell växel.
En V60 Twin Engine körs och hanteras på
samma sätt som en bil med en konventionell förbränningsmotor och automatisk växellåda.
Växlingsindikatorn meddelar föraren när det är
lämpligt att lägga i nästa högre eller lägre växel.
Relaterad information
Med växelväljaren i manuellt växelläge (+/–) kommer förbränningsmotorn alltid att vara igång. Föraren måste då växla manuellt och bilen motorbromsar när gaspedalen släpps, se Automatisk
växellåda – Geartronic (s. 268).
VIKTIGT
I avsikt att förhindra skada på någon av drivsystemets komponenter kontrolleras växellådans arbetstemperatur. Vid risk för överhettning tänds en varningssymbol i kombiinstrumentet kombinerat med ett textmeddelande –
Följ då där given rekommendation.
•
Automatisk växellåda – Geartronic (s. 268)
En väsentlig detalj i samband med miljöanpassad
körning är att köra på rätt växel och att växla i
god tid.
Som hjälpmedel finns på vissa varianter en indikator – GSI (Gear Shift Indicator) – vilken meddelar föraren när det är lämpligt att lägga i nästa
högre eller lägre växel för att erhålla lägsta tänkbara bränsleförbrukning.
Vid hänsyn tagen till egenskaper såsom prestanda och vibrationsfri gång kan det dock vara
lämpligt att växla vid högre varvtal. Inramad siffra
anger aktuell växel.
Automatisk växellåda
Relaterad information
•
Automatisk växellåda – Geartronic (s. 268)
Kombiinstrument "Digital" med växlingsindikator.
* Tillval/tillbehör. 267
START OCH KÖRNING
Automatisk växellåda – Geartronic
Växellådan Geartronic har två olika växellägen –
Automatisk och Manuell.
Parkeringsläge – P
Välj läge P när motorn ska startas eller när bilen
står parkerad.
För att kunna föra växelväljaren ur P-läget måste
bromspedalen vara nedtryckt och nyckelläget
vara II, se Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer (s. 83).
OBS
Vid motorstart görs en automatisk funktionskontroll av bromssystemet då föraren trycker
ner bromspedalen för att ta växelväljaren ur
P-läget. Vid funktionskontrollen är pedalvägen
något längre än vid normal bromsning.
D: Automatiska växellägen. +/–: Manuella växellägen. S:
Sportläge*4.
Kombiinstrumentet (s. 68) visar växelväljarens
läge med följande tecken: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3
o.s.v.
Växellägen
Automatiska växellägen indikeras till höger på kombiinstrumentet. (Endast en markör är
tänd åt gången – den för aktuellt växelväljarläge.)
4
268
I P-läge är växellådan mekaniskt spärrad. Ansätt
även parkeringsbromsen (s. 276) när bilen är
parkerad.
OBS
Växelväljaren måste stå i P-läge för att bilen
ska kunna låsas och larmas.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering
på lutande underlag – automatlådans P-läge
är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.
Backläge – R
Bilen måste stå stilla när R-läge väljs.
Neutralläge – N
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Ansätt parkeringsbromsen om bilen står stilla
med växelväljaren i N-läge.
För att kunna föra växelväljaren från N till ett
annat växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt och nyckelläget vara II, se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 83).
Körläge – D
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling
sker automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla när D-läge väljs från
R-läge.
Geartronic – Manuella växellägen (+S–)
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
Med växelväljaren på manuellt växelläge "+S–" är
förbränningsmotorn permanent i drift. Föraren
måste då växla manuellt och bilen motorbromsar
när gaspedalen släpps.
Ej möjlig med V60 Twin Engine.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Manuellt växelläge nås genom att föra
spaken åt sidan från läge D till ändläget vid "+S–". Kombiinstrumentets
symbol "+S–" skiftar färg från VIT till
ORANGE och siffrorna 1, 2, 3 o.s.v. visas i en ruta
vilket motsvarar den växel som just då är ilagd.
•
Tryck spaken framåt mot "+" (plus) för att
växla upp ett steg och släpp den – spaken
återgår till sitt viloläge mellan + och –.
eller
•
Dra spaken bakåt mot "–" (minus) för att
växla ner ett steg och släpp den.
Manuellt växelläge "+S–" kan väljas när som
helst under färden.
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för den
valda växeln.
För att återgå till automatiskt körläge:
•
För spaken åt sidan till ändläget vid D.
Geartronic – Vinterläge
Det kan underlätta att komma iväg i halt väglag
om 3:ans växel läggs i manuellt.
1.
Tryck ner bromspedalen och för växelväljaren
från D-läge till ändläget vid "+S–" – kombiinstrumentet skiftar tecken från D till siffran 1.
2.
Stega upp till växel 3 genom att trycka fram
spaken mot "+" (plus) 2 gånger – displayen
skiftar tecken från 1 till 3.
3.
Släpp bromsen och ge försiktigt gaspådrag.
Växellådans "vinterläge" gör att bilen rullar iväg
med ett lägre motorvarv och reducerad motorstyrka på drivhjulen.
Kickdown
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nedväxling, s.k. kickdown.
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal i
syfte att förhindra motorskador.
Bogsering
Om bilen måste bogseras – se viktig information i
avsnitt Bogsering (s. 309).
Relaterad information
•
Transmissionsolja – kvalitet och volym
(s. 403)
•
Växellådor (s. 267)
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker
uppväxling automatiskt.
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är växellådans styrprogram försett med ett nedväxlingsskydd som förhindrar kickdown-funktionen.
Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kickdown
som leder till så högt motorvarv att motorn kan
skadas. Om föraren ändå försöker göra en sådan
nedväxling vid högt motorvarv händer ingenting –
den ursprungliga växeln förblir ilagd.
269
START OCH KÖRNING
Växelväljarspärr
Parkeringsläge (P)
Stillastående bil med motorn igång:
Det finns två olika typer av växelväljarspärr –
mekanisk och automatisk.
•
Mekanisk växelväljarspärr
Deaktivera automatisk växelväljarspärr
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren
förs till annat läge.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P)
För att kunna föra växelväljaren från P till övriga
växellägen måste bromspedalen vara nedtryckt
och nyckelläget (s. 83) vara II.
G021351
Växlingsspärr – Neutral (N)
Om växelväljaren är i N-läge och bilen har stått
stilla i minst 3 sekunder (oavsett om motorn är
igång eller inte) är växelväljaren spärrad.
M: Manuell växling5 – "+/–" eller "Sportläge"6.
För att kunna föra växelväljaren från N till ett
annat växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt och nyckelläget (s. 83) vara II.
Om bilen inte är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri, måste växelväljaren föras ur P-läget för att
bilen ska kunna flyttas.
Lyft gummimattan i facket bakom mittkonsolen och lokalisera ett hål7 för nyckelbladet (s. 165) i fackets botten.
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan N
och D. Övriga lägen har en spärr som manövreras
med spärrknappen på växelväljarspaken.
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
Sök fram en återfjädrande knapp nere i hålet
med nyckelbladet, tryck ner knappen med
bladet och håll.
Automatisk växelväljarspärr
För växelväljaren ur P-läget och dra upp
nyckelbladet.
Automatväxellådan har särskilda säkerhetssystem:
4.
Lägg tillbaka gummimattan.
Relaterad information
•
5
6
7
270
Bilden är schematisk.
Ej på V60 Twin Engine.
Det kan finnas 2 st hål – ett för nyckelbladet och ett som fixerar gummimattan.
Automatisk växellåda – Geartronic (s. 268)
START OCH KÖRNING
Starthjälp i backe (HSA)*
Fyrhjulsdrift – AWD
Färdbromsen kan släppas inför igångkörning
eller backning i en backe – funktionen HSA (Hill
Start Assist) gör att bilen inte rullar iväg.
Med fyrhjulsdrift uppnås optimalt väggrepp.
Funktionen innebär att pedaltrycket i bromssystemet finns kvar några sekunder under tiden foten
flyttas från bromspedal till gaspedal.
Den tillfälliga bromseffekten släpper efter några
sekunder eller när föraren ger gas.
Relaterad information
•
Start av motor (s. 258)
Med denna knapp på mittkonsolen aktiveras fyrhjulsdriften
(AWD – All Wheel Drive), se
Drivsystem – körlägen (s. 262).
Läget är främst avsett att
användas vid låg hastighet i
halt väglag. Fyrhjulsdrift har
även en stabilserande effekt vid högre hastigheter.
För att uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika hjulspinn fördelas drivkraften automatiskt till
de hjul som har det bästa fästet. Vid normal körning fördelas en större del av kraften till framhjulen.
Relaterad information
•
Drivsystem – körlägen (s. 262)
* Tillval/tillbehör. 271
START OCH KÖRNING
Färdbroms
Färdbromsen är en del av bromssystemet.
Bilen är av säkerhetsskäl utrustad med två
bromskretsar.
Förarens tryck på bromspedalen förstärks av en
bromsservo.
VARNING
Bromsservon fungerar först efter motorstart,
se Start av motor (s. 258).
Om färdbromsen används vid strömlös bil med
avstängd el- och förbränningsmotor – t.ex. om
bilen bogseras – är pedalvägen något längre och
ett högre pedaltryck måste användas för att
bromsa bilen.
För bilar med funktionen Starthjälp i backe
(HSA)* (s. 271)* återgår pedalen långsammare
än vanligt till normalläge om bilen är parkerad i
en backe eller på ojämnt underlag.
I mycket kuperade landskap eller vid körning med
tung last kan bromsarna avlastas genom motorbromsning. Motorbromsen utnyttjas effektivast
om samma växel används nedför som uppför.
För mer generell information om hård belastning
av bilen, se Motorolja – ogynnsamma körförhållanden (s. 399).
272
Funktionskontroll vid motorstart
Bromsa på våta vägar
Bilen är utrustad med ett s.k. "brake by wire"bromssystem. Efter varje motorstart görs en automatisk funktionskontroll av bromssystemet då
föraren trycker ner bromspedalen för att ta växelväljaren ur P-läget, se Automatisk växellåda –
Geartronic (s. 268). I samband med funktionskontrollen kan informationsdisplayen i vissa fall
visa ett meddelande och en symbol, se exempel i
tabellen sist i detta avsnitt.
Vid körning en längre tid i kraftigt regn utan att
bromsa, kan bromseffekten vid den första
inbromsningen fördröjas något. Detta kan även
vara fallet efter en biltvätt. Det är då nödvändigt
att trampa kraftigare på bromsen. Håll därför ett
större avstånd till framförvarande trafik.
OBS
Vid funktionskontrollen är pedalvägen något
längre än vid normal bromsning.
Lätt inbromsning –
hybridbatteriladdning
Vid lätt inbromsning används den elektriska
motorns motorbroms. Bilens rörelseenergi
omvandlas då istället till elektrisk energi vilken
används till att ladda hybridbatteriet. Batteriladdning med motorbroms indikeras i kombiinstrumentet (s. 69) med en animering.
Denna funktion är aktiv i hastighetsintervallet
150–5 km/h (93–3 mph) – vid hårdare inbromsning, samt utanför det hastighetsintervallet, kompletteras inbromsningen av det hydrauliska
bromssystemet.
Bromsa bilen ordentligt efter körning på våta
vägar och efter en biltvätt. Bromsskivorna värms
då upp, torkar snabbare och skyddas mot korrosion. Ta hänsyn till rådande trafiksituation vid
inbromsning.
Bromsa på saltade vägar
Vid körning på saltade vägar kan det bildas ett
saltskikt på bromsskivor och bromsbelägg. Detta
kan förlänga bromssträckan. Håll därför ett extra
stort säkerhetsavstånd till framförvarande fordon.
Se också till att:
•
Bromsa då och då för att avlägsna ett eventuellt saltskikt. Se till att andra trafikanter inte
utsätts för fara vid inbromsningen.
•
Trampa försiktigt på bromspedalen när körningen har avslutats och innan nästa färd
startar.
Underhåll
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceintervaller följas, vilka finns specificerade i Service- och Garantiboken.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Nya och utbytta bromsbelägg och bromsskivor
ger optimal bromsverkan först efter några hundra
kilometer efter ”inslitning”. Kompensera den
minskade bromsverkan genom att trampa ned
bromspedalen hårdare. Volvo rekommenderar att
endast bromsbelägg som är godkända för din
Volvo monteras.
VIKTIGT
Kontroll av slitage på bromssystemets komponenter bör göras regelbundet.
Kontakta en verkstad för information om tillvägagångssätt eller låt en verkstad utföra
inspektionen – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Symboler och meddelanden
Symbol
Meddelande
Innebörd/åtgärd
Fast sken – kontrollera bromsvätskenivån. Om nivån är låg, fyll på bromsvätska samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
Fast sken i 2 sekunder vid motorstart – automatisk funktionskontroll.
}}
273
START OCH KÖRNING
||
Symbol
Meddelande
Innebörd/åtgärd
Tryck bromspedalen
helt för att få ur P-läge
Fottrycket på bromspedalen är för lågt.
Bromspedalens egenskaper ändrade Service
erfordras
•
Tryck pedalen längre ner.
Kan visas vid mycket kall väderlek eller om växelväljaren förts ur P-läge med bromspedalen otillräckligt nedtryckt.
•
Stäng av motorn med ett tryck på START/STOP ENGINE-knappen – gör en ny motorstart och tryck ner
bromspedalen.
Om felmeddelandet kvarstår: Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
VARNING
Om
och
är tända samtidigt, kan
fel ha uppstått i bromssystemet.
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta
tillfälle är normal, kör då försiktigt till närmaste
verkstad för kontroll av bromssystemet – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten måste
kontrolleras.
Relaterad information
•
•
•
•
274
Parkeringsbroms (s. 276)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers (s. 275)
Färdbroms – nödbromsförstärkning (s. 275)
Färdbroms – låsningsfria bromsar (s. 275)
START OCH KÖRNING
Färdbroms – låsningsfria bromsar
Låsningsfria bromsar, ABS (Anti-lock Braking
System), hindrar hjulen från att låsa sig vid
inbromsning.
Funktionen medför att styrförmågan behålls och
det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder. Vid
ingrepp kan vibrationer kännas i bromspedalen,
vilket är normalt.
Efter att motorn startats görs automatiskt ett kort
test av ABS-systemet då föraren släpper bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test av ABSsystemet kan komma att göras vid låg hastighet.
Testet kan uppfattas som pulseringar i bromspedalen.
Relaterad information
•
•
•
Parkeringsbroms (s. 276)
•
Färdbroms – nödbromsförstärkning (s. 275)
Färdbroms (s. 272)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers (s. 275)
Färdbroms – nödbromsljus och
automatisk varningsblinkers
Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma
bakomvarande om en kraftig inbromsning. Funktionen innebär att bromsljuset blinkar istället för
att – som vid normal bromsning – lysa med fast
sken.
Nödbromsljus aktiveras i hastigheter över
50 km/h (31 mph) vid kraftig inbromsning. Efter
att bilens hastighet bromsats ner under 10 km/h
(6 mph) återgår bromsljuset från att blinka till
normalt fast sken – samtidigt aktiveras varningsblinkers (s. 98). Dessa blinkar tills föraren accelererar upp bilen till en högre hastighet igen eller
stänger av varningsblinkersen.
Färdbroms – nödbromsförstärkning
Nödbromsförstärkning EBA (Emergency Brake
Assist) hjälper till att öka bromskraften och därmed förkorta bromssträckan.
EBA känner av förarens sätt att bromsa och ökar
bromskraften när det behövs. Bromskraften kan
förstärkas upp till nivån då ABS-systemet ingriper. EBA-funktionen avbryts när trycket på
bromspedalen minskas.
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen ner
lite längre än vanligt, tryck (håll) ner bromspedalen så länge det behövs. Släpps bromspedalen upphör all inbromsning.
Relaterad information
•
•
•
•
Färdbroms (s. 272)
Parkeringsbroms (s. 276)
Färdbroms – nödbromsförstärkning (s. 275)
Färdbroms – låsningsfria bromsar (s. 275)
Relaterad information
•
•
•
Parkeringsbroms (s. 276)
•
Färdbroms – låsningsfria bromsar (s. 275)
Färdbroms (s. 272)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers (s. 275)
275
START OCH KÖRNING
Parkeringsbroms
Att ansätta parkeringsbromsen
OBS
Parkeringsbromsen förhindrar att bilen rullar iväg
från stillastående genom att mekaniskt låsa/
spärra två hjul.
Vid nödbromsning i högre hastigheter ljuder
en signal under bromsförloppet.
Funktion
Parkering i backe
När den elektriskt styrda parkeringsbromsen
arbetar hörs ett svagt elmotorljud. Ljudet uppkommer även vid automatiska funktionskontroller
av parkeringsbromsen.
Om bilen står stilla när parkeringsbromsen
ansätts verkar den endast på bakhjulen. Om
ansättningen sker när bilen rör sig används ordinarie färdbroms, dvs. bromsen verkar på alla fyra
hjulen. Bromsverkan övergår till bakhjulen när
bilen nästan står stilla.
Låg batterispänning
Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken lossas eller ansättas. Anslut ett
starthjälpsbatteri om batterispänningen är för låg,
se Starthjälp med annat batteri (s. 260).
Om bilen parkeras i uppförsbacke:
•
•
Parkeringsbromsreglage – ansätt.
1.
Tryck ned färdbromspedalen bestämt.
2.
Tryck på parkeringsbromsreglaget.
>
Kombiinstrumentets symbol börjar
blinka – vid fast sken är parkeringsbromsen ansatt.
3.
Släpp färdbromspedalen och säkerställ att
bilen står still.
När bilen parkeras ska växelväljaren vara i P-läge.
Nödbroms
I nödfall kan parkeringsbromsen ansättas när fordonet är i rörelse genom att trycka och hålla på
parkeringsbromsreglaget. Bromsförloppet avbryts
när reglaget släpps.
276
Vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i utförsbacke:
Vrid hjulen i riktning mot trottoarkanten.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering
på lutande underlag – en ilagd växel eller
automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att
hålla bilen i alla situationer.
START OCH KÖRNING
Att lossa parkeringsbromsen
Lossa automatiskt
Tung last i motlut
1.
Ta på säkerhetsbältet.
2.
Starta motorn.
Tung last, t.ex. ett släp, kan göra att bilen rullar
bakåt när parkeringsbromsen lossas automatiskt i
kraftigt motlut. Undvik detta genom att trycka in
reglaget samtidigt som du kör iväg. Släpp reglaget när motorn uppnår dragläge.
3.
Tryck ned färdbromspedalen bestämt.
4.
För växelväljaren till läge D eller R och ge
gas.
>
Parkeringsbromsen släpper och
kombiinstrumentets symbol slocknar.
OBS
Parkeringsbromsreglage – lossa.
Lossa manuellt
1.
Sätt fjärrnyckeln i startlåset8.
2.
Tryck ned färdbromspedalen bestämt.
3.
Dra i reglaget.
>
Parkeringsbromsen släpper och
kombiinstrumentets symbol slocknar.
8
Av säkerhetsskäl lossas parkeringsbromsen
bara automatiskt om motorn är igång och föraren har bilbältet på sig. Parkeringsbromsen
lossas omedelbart på bilar med automatväxellåda när gaspedalen trycks ner och växelväljaren står i läge D eller R.
För bil med nyckelfritt start- och låssystem: Tryck på START/STOP ENGINE.
Byte av bromsbelägg
Bromsbeläggen bak måste bytas på verkstad
p.g.a. den elektriska parkeringsbromsens konstruktion – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler och meddelanden
För information om hur kombiinstrumentets textmeddelanden kan visas och raderas, se Meddelanden – hantering (s. 113).
}}
277
START OCH KÖRNING
||
Symbol
Meddelande
Innebörd/åtgärd
"Meddelande"
•
Läs kombiinstrumentets meddelande.
Blinkande symbol innebär att parkeringsbromsen ansätts.
Blinkar symbolen i någon annan situation innebär det att ett fel uppstått.
•
Parkeringsbroms
ej helt släppt
Läs kombiinstrumentets meddelande.
Ett fel gör att parkeringsbromsen inte kan lossas:
•
Försök att ansätta och lossa bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök:
•
Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
OBS! En varningssignal ljuder vid fortsatt färd med detta felmeddelande.
278
START OCH KÖRNING
Symbol
Meddelande
Innebörd/åtgärd
Parkeringsbroms
ej ansatt
Ett fel gör att parkeringsbromsen inte kan ansättas:
•
Försök att lossa och ansätta bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök:
•
Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Meddelandet tänds även på bilar med manuell växellåda när bilen körs i låg hastighet med dörren öppen för att göra
föraren uppmärksam på att parkeringsbromsen kan ha lossats oavsiktligt.
Parkeringsbroms
Service erfordras
Ett fel har uppstått:
•
Försök att ansätta och lossa bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök:
•
Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Om bilen måste parkeras innan ett eventuellt fel
är åtgärdat ska hjulen vridas som vid parkering i
backe och växelväljaren ska ställas i P-läge.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
Relaterad information
•
Färdbroms (s. 272)
279
START OCH KÖRNING
Ekonomisk körning
Köra
En energibesparande körteknik sänker strömförbrukningen och möjliggör en utökad räckvidd.
•
Val av däck kan påverka bränsleförbrukningen – rådgör om lämpliga däck med en
återförsäljare.
•
För lägsta energiförbrukning, aktivera körläge
Pure.
•
Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
desto högre förbrukning.
Planera för eldrift
•
Kör i jämn hastighet och med god framförhållning för att minimera inbromsningar.
•
Det är viktigt att planera körningen noga vid
eldrift för att uppnå längsta möjliga körsträcka:
•
Balansera effektbehovet med gaspedalen. Ta
hjälp av indikeringen för tillgänglig elmotoreffekt i förardisplayen, se Eco guide & Hybrid
guide (s. 73), för att undvika att starta förbränningsmotorn i onödan. Elmotorn är
effektivare än förbränningsmotorn, speciellt i
låga hastigheter.
Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd
och höjer förbrukningen – ta bort lasthållare
som inte används.
•
•
Undvik att köra med öppna fönster.
Kör ekonomiskt och spara samtidigt miljön
genom att köra mjukt och förutseende, samt
anpassa körsätt och hastighet till den rådande
situationen.
Ladda
• Ladda bilen regelbundet från elnätet. Ta för
vana att alltid påbörja en färd med fulladdat
hybridbatteri.
•
•
Ta reda på var laddstationer finns.
Välj om möjligt parkeringsplats med laddstation.
Förkonditionera
Förkonditionera om möjligt bilen innan körning med hjälp av laddkabeln ansluten till
elnätet.
•
•
280
Undvik att parkera bilen så att interiören
under parkeringstiden kyls ut eller överhettas.
Parkera till exempel bilen i ett klimatiserat
garage.
•
Vid en kort körning efter förkonditionering av
kupén, stäng om möjligt av kupéfläkten.
•
Om förkonditionering inte är möjlig när det är
kallt ute, använd i första hand eluppvärmning
av säte och ratt*. Undvik att värma upp hela
interiören vilket tar energi från hybridbatteriet.
•
Vid inbromsning – bromsa mjukt med bromspedalen, det återladdar hybridbatteriet. En
regenerativ bromsningsfunktion är inbyggd i
bromspedalen.
•
Vid körning i kuperad terräng, utnyttja motorbromsfunktionen. Bilen motorbromsar när
gaspedalen släpps och hybridbatteriet återladdas.
•
Hög hastighet ger ökad energiförbrukning –
luftmotståndet ökar med hastigheten.
•
Välj körläge Save vid högre hastigheter
under körningar som är längre än vad elen
räcker till.
•
Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet – välj ECO -däcktryck
för bästa resultat.
Håll inte bilen stilla i en backe med gaspedalen. Använd färdbromsen i stället.
VARNING
Tänk på att bilen inte avger något motorljud
när den endast drivs av elmotorn och därför
kan vara svår att uppfatta för barn, fotgängare,
cyklister och djur. Detta gäller speciellt i låga
farter, t.ex. på parkeringsplatser.
Yttertemperatur
Elmotor, elektronik och batterier fungerar bäst vid
cirka 25 °C. När bilen är ansluten till ett eluttag
konditioneras (s. 135) den till sitt optimala temperaturintervall. Om bilen startas i kyla eller under
körning hamnar utanför sitt tillåtna temperaturintervall startar bränslevärmare och eventuellt
även förbränningsmotor automatiskt så att uppvärmning sker. Bilen kan köras elektriskt men
med reducerad effekt om temperaturen blir för
låg.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
På motsvarande sätt kan systemet behöva kylas
ned vid körning i värme.
OBS
Om yttertemperaturen blir extremt låg kommer dieselmotorn alltid vara igång.
Strömförbrukare
Ju fler strömförbrukare i bilen som är påslagna
(t.ex. stereo, elvärme i rutor, backspeglar, säten
osv.) desto högre energiförbrukning.
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer in
i luftfiltret.
Vid djup större än 25 cm kan vatten komma
in i transmissionen. Då minskar oljornas smörjande förmåga vilket förkortar livslängden på
dessa system.
Bilen kan köras genom ett vattendjup på högst
25 cm i max promenadhastighet. Extra försiktighet ska iakttas vid passage av strömmande vatten.
Räckvidd vid eldrift (s. 284)
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.
Vinterkörning (s. 283)
•
Rengör eventuella kontakter för elektrisk
värmare och släpvagnskoppling efter körning
i vatten och lera.
•
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund – det kan orsaka elfel i
bilen.
Relaterad information
•
•
Vadning
Vadning innebär att bilen körs genom en djupare
mängd vatten på en vattenbelagd vägbana. Vadning ska göras med stor försiktighet.
Skador på någon komponent, motor, transmission, turboladdare, differential eller dess
interna komponenter orsakade av översvämning, hydrostatisk låsning eller oljebrist täcks
inte av garantin.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart –
bogsera bilen ur vattnet till verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Risk för motorhaveri.
Relaterad information
•
•
Bärgning (s. 310)
Bogsering (s. 309)
281
START OCH KÖRNING
Överhettning
Under speciella förhållanden, vid hård körning i
t.ex. brant terräng och varmt klimat, finns risk för
att motor och drivsystem kan överhettas – särskilt vid tung last.
För information om överhettning vid körning med
släpfordon, se Körning med släpvagn* (s. 302).
282
•
Ta bort extraljus som sitter framför grillen vid
körning i varmt klimat.
•
Om temperaturen i motorns kylsystem blir för
hög tänds en varningssymbol i kombiinstrumentets informationsdisplay och visar där
textmeddelandet Hög motortemperatur
Stanna snarast – stanna då bilen på ett
säkert sätt och låt motorn gå på tomgång
under några minuter för att svalna.
•
Visas textmeddelandet Hög
motortemperatur Stäng av motorn eller
Kylvätskenivån låg Stanna snarast ska
motorn stängas av efter att bilen stannats.
•
Vid överhettning i växellådan aktiveras en
inbyggd skyddsfunktion som bl.a. tänder en
varningssymbol i kombiinstrumentet och
dess display visar textmeddelandet
Växellådan varm Sänk hastigheten eller
Växellådan varm Stanna snarast Låt
svalna – följ given rekommendation och
sänk hastigheten respektive stanna bilen på
ett säkert sätt och låt motorn gå på tomgång
under några minuter för att låta växellådan
svalna.
Körning med öppen bak-/
bagagelucka
•
Vid överhettning kan bilens luftkonditionering
komma att stängas av temporärt.
Vid körning med öppen baklucka kan giftiga
avgaser sugas in i bilen via lastutrymmet.
•
Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
VARNING
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga avgaser
kan sugas in i bilen via lastutrymmet.
OBS
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar en
stund efter att motorn stängts av.
Relaterad information
•
Lastning (s. 150)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Överbelastning – startbatteri
Inför en lång resa
Vinterkörning
De elektriska funktionerna i bilen belastar startbatteriet (s. 366) olika mycket. Undvik att
använda nyckelläge II (s. 83) när bilen är
avstängd. Använd istället läge I – då förbrukas
mindre ström.
Inför en lång resa är det en fördel att gå igenom
följande punkter:
Vid vinterkörning är det viktigt att utföra vissa
kontroller för att säkerställa att bilen kommer
kunna framföras på ett säkert sätt.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när bilen är
avstängd. Exempel på sådana funktioner är:
•
•
•
•
kupéfläkt
strålkastare
vindrutetorkare
ljudanläggning (hög volym).
Om startbatterispänningen är låg visar kombiinstrumentets informationsdisplay texten Låg
batterispänning Strömsparläge. Energisparfunktionen stänger sedan av eller reducerar vissa
funktioner, t.ex. kupéfläkt och/eller ljudanläggning.
–
Ladda då startbatteriet genom att starta bilen
och låt den sedan gå i minst 15 minuter –
startbatteriet laddas bättre under körning än
med motorn på tomgång vid stillastående.
•
Kontrollera att motorn fungerar som den ska
och att bränsleförbrukning (s. 408) är normal.
•
Se till att inget läckage (bränsle, olja, eller
annan vätska) förekommer.
•
Kontrollera samtliga glödlampor och däckens
mönsterdjup.
•
Att medföra varningstriangel (s. 321) är ett
lagkrav i vissa länder.
Relaterad information
•
•
•
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
•
Motorns kylvätska (s. 352) ska innehålla
50 % glykol. Denna blandning skyddar
motorn mot frostsprängning ner till
ca –35 °C. För att undvika hälsorisker ska
olika typer av glykol inte blandas.
•
Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
•
Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är kall.
För mer information om lämpliga oljor, se
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden
(s. 399).
Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 351)
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 317)
Lampbyte – allmänt (s. 355)
VIKTIGT
Lågviskositetsolja ska inte användas vid hård
körning eller i varmt väder.
•
Startbatteriets kondition och laddningsnivå
ska ses över. Kallt väder ställer större krav på
startbatteriet samtidigt som dess kapacitet
minskas av kyla.
•
Använd spolarvätska (s. 365) för att undvika
isbildning i spolarvätskebehållaren.
}}
283
START OCH KÖRNING
||
För bästa möjliga väggrepp rekommenderar Volvo
vinterdäck på samtliga hjul om risk för snö eller is
föreligger.
OBS
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i alla länder.
Halt väglag
Öva halkkörning under kontrollerade former för
att lära känna bilens reaktioner.
Relaterad information
•
Vinterkörning (s. 283)
Räckvidd vid eldrift
Bilens räckvidd vid eldrift är beroende av flera
faktorer, t.ex. antalet aktiva strömförbrukare. Förutsättningarna för att uppnå en lång räckvidd
varierar efter de omständigheter och förhållanden som bilen körs i.
Faktorer som påverkar räckvidden
Vissa faktorer kan föraren själv inte påverka,
medan andra är möjliga att påverka. Den längsta
räckvidden kan uppnås under mycket gynnsamma förhållanden då alla faktorer har en positiv påverkan.
Faktorer som föraren inte kan påverka
Det finns flera yttre omständigheter som påverkar
räckvidden i varierande grad:
•
•
•
•
•
trafiksituation
284
klimatinställningar
hastighet och acceleration
körläge Save
däck och däcktryck.
Strömförbrukare
För att få längsta möjliga körsträcka vid elektrisk
drivning, måste den som kör eldriven bil tänka på
att spara ström (s. 291). Ju fler förbrukare (stereo, elvärme i rutor/speglar/säten, mycket kall
luft från klimatanläggningen, etc.) som är
påslagna – desto kortare möjlig körsträcka.
OBS
Förutom högt strömuttag i kupén kan även
höga hastigheter, kraftiga accelerationer, tung
last samt uppförsbackar reducera möjlig körsträcka.
korta körsträckor
topografi
yttertemperatur och motvind
väglag och ytbeläggning.
Faktorer som föraren påverkar
Föraren bör vara medveten om att följande faktorer påverkar räckvidden för att kunna hantera
bilen energieffektivt:
•
•
•
•
•
•
•
regelbunden laddning
förkonditionering
körläge Pure
Köra med eldrift
Välj körläge Pure för energieffektivast körning –
för att komma så långt som möjligt på enbart el.
Välj körläge Save vid högre hastigheter under
körningar som är längre än vad elen räcker till.
Längre stillestånd
Under normal hybridbatteriladdning (s. 290) går
en del av laddströmmen åt för att hålla bilens
drivsystem körklart, framför allt till att styra hybridbatteriets temperatur. Om bilen inte ska
användas på några dagar, kan energi sparas
START OCH KÖRNING
genom att inte starta förkonditionering. Om bilen
inte ska användas under en längre tid, mår
hybridbatteriet bäst om bilen parkeras på ett svalt
ställe. För ytterligare information om vad man ska
tänka på vid längre stillestånd, se Långtidsförvaring av fordon med hybridbatteri (s. 301).
Tanklucka – Öppna/stänga
Tanklucka – manuell öppning
Tankluckan kan öppnas/stängas på följande
sätt:
Tankluckan kan öppnas för hand när elektrisk
öppning från kupén inte är möjlig.
Öppna/stänga tanklucka
Relaterad information
•
•
Ekonomisk körning (s. 280)
Drivsystem – körlägen (s. 262)
1.
Öppna tankluckan med knappen på belysningspanelen – luckan öppnar när knappen släpps.
Öppna/avlägsna sidoluckan i lastutrymmet
(samma sida som tankluckan).
2.
I kombiinstrumentets display indikerar
pilen på symbolen vilken sida av bilen tanklocket är placerat.
Vidga/öppna en perforerad del i isoleringen
och sök fram en grönfärgad lina med handtag.
3.
Dra linan försiktigt rakt bakåt tills tankluckan
fälls ut med ett klickljud.
•
Stäng genom att trycka in luckan tills ett klick
bekräftar att den är stängd.
VIKTIGT
Relaterad information
•
Dra försiktigt i linan – minimal kraft behövs för
att frigöra luckans lås.
Påfyllning av bränsle (s. 286)
Relaterad information
•
Påfyllning av bränsle (s. 286)
285
START OCH KÖRNING
Påfyllning av bränsle
Viktiga saker att tänka på vid tankning.
Påfyllning av bränsle
1.
Öppna/stänga tanklock
Välj bränsle som är godkänt att använda för
bilen enligt identifierare9 på insidan av tankluckan.
Se information om godkända bränslen i
avsnitt om diesel (s. 287).
2.
Överfyll inte tanken utan avbryt tankningen
när pumpmunstycket slår ifrån första gången.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
Påfyllning med reservdunk10
Tanklocket kan parkeras på luckan.
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst övertryck
uppstå i tanken. Öppna då locket långsamt.
•
Efter tankning – sätt tillbaka locket och vrid
tills ett eller flera knäppljud hörs.
Vid påfyllning med reservdunk, använd tratten
som ligger under golvluckan i lastutrymmet.
Var noga med att föra in trattens rör ordentligt i
påfyllningsröret. Påfyllningsröret har en öppningsbar lucka och trattens rör måste föras förbi
luckan innan påfyllning kan påbörjas.
Relaterad information
•
•
9 Identifierare enligt
10 Gäller endast bil
286
Tanklucka – manuell öppning (s. 285)
Bränsle – hantering (s. 286)
Bränsle – hantering
Bränsle med sämre kvalitet än Volvos rekommendationer ska inte användas eftersom motoreffekten och bränsleförbrukningen påverkas
negativt.
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och att
få bränslestänk i ögonen.
Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med vatten
under minst 15 minuter och sök läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och diesel
är mycket giftiga och kan orsaka permanenta
skador eller dödsfall om de sväljs. Sök läkarvård omedelbart om bränsle har svalts.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan åstadkomma gnistbildning och antända bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra brand och
personskada.
CEN standard EN16942 återfinns på insidan av tankluckan, samt senast slutet 2018 på motsvarande bränslepumpar och deras munstycken vid tankställen runt om i Europa.
med dieselmotor.
START OCH KÖRNING
VIKTIGT
Blandning av olika bränsletyper eller användning av bränsle som inte rekommenderas
upphäver Volvos garantier samt eventuella
kompletterande serviceavtal, detta gäller
samtliga motorer.
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som kan
inverka på bilens prestationsförmåga.
Relaterad information
•
•
•
Dieselpartikelfilter (DPF) (s. 289)
•
Bränsletank – volym (s. 405)
Bränsle – diesel (s. 287)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 408)
Bränsle – diesel
Diesel är en form av motorbränsle som är
avsedd för bil med dieselmotor.
Använd endast dieselbränslen från välkända tillverkare. Fyll aldrig på bränsle med tveksam kvalitet. Dieselbränslet ska uppfylla normen EN 590
eller SS 155435. Dieselmotorer är känsliga för
föroreningar i bränslet som t.ex. för hög mängd
svavel och metaller.
Identifierare
Identifierare enligt CEN standard EN16942 återfinns på insidan av tankluckan, samt senast slutet
2018 på motsvarande bränslepumpar och deras
munstycken, vid tankställen runt om i Europa.
Detta är identifieraren som gäller för nuvarande
standardbränsle i Europa. Diesel med följande
identifierare får användas i bil med dieselmotor:
vid extrema väderförhållanden, gammalt bränsle
eller vid förflyttning mellan klimatzoner, kan paraffinutfällning förekomma.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om
tanken hålls välfylld. Se till att det är rent runt
påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill på lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten vid spill.
VIKTIGT
Dieselbränslet ska:
•
uppfylla normen EN 590 och/eller
SS 155435
•
ha en svavelhalt som inte överstiger
10 mg/kg
•
maximalt ha 7 vol % FAME11 (B7).
B7 är diesel med max 7 vol %
fettsyrametylester (FAME).
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer (lägre än
0 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan leda till
startsvårigheter. De bränslekvaliteter som säljs
ska vara anpassade för årstid och klimatzon, men
11
Fatty Acid Methyl Ester
}}
287
START OCH KÖRNING
||
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte får
användas:
•
•
•
•
Specialtillsatser
Marine Diesel Fuel
Eldningsolja
FAME12 och vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt
Volvos rekommendation och ger ökat slitage
och motorskador som inte täcks av Volvos
garantier.
Begränsning p.g.a. låg yttertemperatur
För undvikande av risken för paraffinutfällning (se
föregående avsnitt) i dieselbränslet p.g.a. låg
köldbeständighet har bilen en marknadsberoende
funktion vilken automatiskt begränsar möjligheten att använda eldrivning med körläge PURE
eller HYBRID vid låga temperaturer. Om en
sådan situation skulle uppstå kommer dieselmotorn att gå hela tiden.
Dieselbränslets köldbeständighet är ett mått på
bränslets användbarhet vid låga temperaturer.
Normalt är dieselbränslets köldegenskaper
anpassat till den klimatzon och årstid där det distribueras och säljs.
Den automatiska begränsningen vid låga temperaturer ökar gradvis beroende på bränslets ålder i
tanken. Då bilen är nytankad finns ingen
begränsning men den tilltar ju äldre bränslet i
tanken blir, räknat i månader.
Bränslestopp
Funktionens uppgift är att vid låga yttertemperaturer låta bilen förbruka bränsle i sådan takt att
färskt bränsle – med rätt köldbeständighet – kan/
måste fyllas på innan den kritiska temperaturen
för aktuellt bränsle nås.
1.
Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck in den
till ändläget. För mer information, se Nyckellägen (s. 82).
2.
Tryck på START-knappen utan att trycka ner
broms- och/eller kopplingspedal.
Bränslets ålder
3.
Vänta ca en minut.
Gammalt dieselbränsle (från ca 5 månader och
äldre) i kombination med kondensvatten kan
under vissa omständigheter medföra alg- och
bakteriebildning i bränslesystemet och/eller oxidation av bränslet med risk för driftstörning som
följd.
4.
För att starta motorn: Tryck ner broms- och/
eller kopplingspedal och tryck på STARTknappen en gång till.
För att undvika sådana problem har bilen en
inbyggd funktion vilken kontrollerar bränslets
ålder. I samband med det kan ett självförklarande
textmeddelande dyka upp, t.ex:
• Åldrat bränsle Starta
förbränningsmotorn för att förbruka
bränsle
• Åldrat bränsle Motorn körs för att
förbruka bränsle
• Åldrat bränsle Tanka bilen
Följ i förekommande fall rekommenderad åtgärd.
12
288
Dieselbränsle med max 7 vol % FAME (B7) är tillåtet.
Efter ett motorstopp på grund av bränslebrist
behöver bränslesystemet en kort stund för att
utföra en kontroll. Gör då så här innan motorn
startas, efter att bränsletanken fyllts med diesel:
OBS
Inför påfyllning av bränsle vid bränslebrist:
•
Stanna bilen på så plan/vågrät mark som
möjligt – lutar bilen finns risk för luftfickor
i bränsletillförseln.
Att tänka på vid bränslestopp
Undvik att köra slut på bränslet. I händelse av tom
tank är det möjligt att ta köra vidare med tillgänglig laddning i hybridbatteriet. Efter att återfyllning
av bränsle skett kommer tiden för motorstart att
kunna upplevas som förlängd (upp till
START OCH KÖRNING
30 sekunder). I vissa fall kan även upprepade
startförsök behövas.
När motorn startats rekommenderas att den hålls
igång i minst 5 minuter. Välj körläge AWD eller
POWER för att underlätta bränsletillförseln.
Om meddelandet Förbränningsmotor ej
tillgänglig Begränsad prestanda och
körsträcka visas i kombiinstrumentets informationsdisplay – stäng av och starta sedan om
motorn igen för att återfå full funktion.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter13
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall orsaka
motorstörningar.
För bästa prestanda är det viktigt att följa serviceintervall för bränslefilterbyte samt använda originalartiklar som utvecklats specifikt för detta
ändamål.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller
vid misstanke om att förorenat bränsle använts.
För mer information, se Volvos serviceprogram
(s. 344).
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
13
Gäller endast femcylindriga motorer.
Relaterad information
•
•
•
Bränsle – hantering (s. 286)
Dieselpartikelfilter (DPF) (s. 289)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 408)
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter, vilket medför effektivare avgasrening.
Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under normal körning. För att bränna bort partiklarna och
tömma filtret startas en s.k. regenerering. För
detta krävs att motorn har nått normal arbetstemperatur.
Regenereringen av partikelfiltret sker automatiskt
och tar normalt 10–20 minuter. Vid låg medelhastighet kan det ta lite längre tid. Under regenerering ökar bränsleförbrukningen något.
Vid regenerering aktiveras temporärt en uppladdning av hybridbatteriet i bakgrunden, vilken liknar
SAVE-funktionen, se Drivsystem – körlägen
(s. 262).
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder når
inte motorn normal arbetstemperatur. Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte
sker och att filtret inte töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds en gul varningstriangel i kombiinstrumentet
och meddelandet Sotfilter fullt Se handbok
visas i dess informationsdisplay.
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
}}
289
START OCH KÖRNING
||
motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen
bör sedan köras i ytterligare 20 minuter.
OBS
Under regenereringen kan följande uppstå:
•
en smärre reducering av motoreffekt kan
temporärt förnimmas
•
•
bränsleförbrukningen kan temporärt öka
en bränd lukt kan förekomma.
När regenerering är avslutad raderas varningsmeddelandet automatiskt.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder – då når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt med partiklar kan det vara
svårt att starta motorn och filtret blir funktionsodugligt. Då finns risk att filtret måste
bytas ut.
Relaterad information
•
•
•
•
290
Bränsle – hantering (s. 286)
Bränsle – diesel (s. 287)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 408)
Bränsletank – volym (s. 405)
Katalysatorer
Laddning av hybridbatteri
Katalysatorerna har till uppgift att rena avgaserna. De är placerade nära motorn för att
snabbt nå arbetstemperatur.
Förutom bränsletank som i en konventionell bil är
bilen utrustad med ett uppladdningsbart batteri –
ett så kallat hybridbatteri av typen litium-jon.
Katalysatorerna består av en monolit (keramsten
eller metall) med kanaler. Kanalväggarna är
belagda med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs. de
påskyndar den kemiska processen utan att förbrukas.
Hybridbatteriet laddas med hjälp av en laddkabel
med kontrollenhet (s. 294) vilken är placerad i
förvaringsutrymmet under lastrummets golvlucka,
se Laddkabel med kontrollenhet (s. 294).
LambdasondTM
syremätgivare
Lambdasonden är en del i ett reglersystem, som
har till uppgift att minska utsläppen och att förbättra utnyttjandet av bränslet. För mer information, se Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 408).
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem, som
kontinuerligt styr insprutningsventilerna. Förhållandet mellan det bränsle och den luft som förs
till motorn regleras hela tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en effektiv förbränning för att reducera de skadliga ämnena (kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
Relaterad information
•
Bränsle – diesel (s. 287)
OBS
Volvo rekommenderar en laddkabel enligt IEC
62196 och IEC 61851 som stöder temperaturövervakning.
Tiden det tar för hybridbatteriet att laddas är
beroende av vilken laddström (s. 291) som
används.
Vid laddning av bilens hybridbatteri visar kontrollenheten aktuell status (s. 296) under pågående
och efter avslutad laddning.
Så länge laddning av hybridbatteriet pågår laddas
även bilens startbatteri (s. 366).
Om hybridbatteriets temperatur är under –10 ºC
eller över 30 ºC kan det innebära att vissa av
bilens funktioner förändras eller uteblir eftersom
hybridbatteriers kapacitet reduceras utanför detta
temperaturintervall.
Eldrift är inte möjlig i de fall temperaturen i batteriet är för låg eller hög. Om körläge PURE(se
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Drivsystem och körlägen (s. 262)) då är valt startar förbränningsmotorn.
Laddning med fast kontrollenhet enligt
mode 314
På vissa marknader är kontrollenheten fast installerad i en laddstation kopplad till elnätet. Laddkabeln har då ingen egen kontrollenhet.
Istället har den ett speciellt kontaktdon att
användas för att koppla laddkabeln till laddstationen. Följ instruktioner på laddstationen.
OBS
Bilen är inte kompatibel med alla typer av
laddstationer och kan inte ta emot mer än
20 A i strömstyrka. Om bilen ansluts till en
laddstation som ej är kompatibel med bilen
alternativt skickar ut högre strömstyrka än vad
bilen kan ta emot kommer LED-indikatorn i
laddintaget att lysa rött. Laddning är då inte
möjlig.
Laddning med bränslemotor
Bilen genererar ström till batteriet och batteriet
laddas när bränslemotorn är igång. I körläge
SAVE laddar bränslemotorn upp batteriet och ser
till att energinivån i batteriet inte understiger en
kapacitet motsvarande ca 20 km körning med
eldrivning.
Relaterad information
•
Laddning av hybridbatteri – förberedelser
(s. 293)
•
Räckvidd vid eldrift (s. 284)
Laddström
Laddström används till laddning av hybridbatteriet (s. 290) samt förkonditionering av bilen.
Laddkabeln (s. 294) mellan bilens laddintag
och ett 230 VAC-uttag kan ställas in för belastning av olika strömstyrkor (6–16 A) med hjälp av
kontrollenheten.
När laddkabeln aktiveras visar kombiinstrumentet
ett meddelande och en lampa (s. 298) tänds i
bilens laddintag. Laddströmmen används huvudsakligen till batteriladdning men nyttjas även till
förkonditionering (s. 135) av bilen.
VIKTIGT
Lossa aldrig laddkabeln från
230 VAC-uttaget under pågående laddning –
risken finns då att 230 VAC-uttaget kan skadas. Avbryt alltid laddningen först och koppla
därefter loss laddkabeln.
Laddningstiden varierar med inställd strömstyrka
på kontrollenheten.
Se exempel i följande tabell:
Läs mer om Drivsystem och körlägen (s. 262).
14
Europeisk standard - EN 61851-1.
}}
291
START OCH KÖRNING
||
A
Strömstyrka (A)A
Laddningstid (timmar)
6
7,5–10,0
10
4,5–7,0
16
4,0–5,5
Maximal laddström kan variera beroende på marknad.
OBS
•
•
Vid mycket kallt eller varmt väder används
en del av laddströmmen för att värma/
kyla hybridbatteriet och kupén vilket medför längre laddtid.
Laddtiden förlängs om förkonditionering (s. 135) har valts. Tidsåtgång beror
huvudsakligen på yttertemperaturen.
Normalt ingår flera 230 VAC-förbrukare i en säkringskrets, varför ytterligare förbrukare (t.ex.
belysning, dammsugare, borrmaskin etc.) kan finnas på samma säkring.
Exempel 1
Om bilen ansluts till ett 230 VAC/10 A-uttag och
kontrollenheten är inställd på 16 A, kommer bilen
att försöka dra 16 A ur 230 VAC-nätet – efter en
stund kommer den överbelastade 10 A-säkringen
för uttaget att lösa ut och batteriladdningen
avbryts.
Återställ då säkringen för uttaget och välj en
lägre laddström på kontrollenheten, se Laddning
av hybridbatteri – förberedelser (s. 293).
Exempel 2
Om bilen ansluts till ett 230 VAC/10 A-uttag och
kontrollenheten är inställd på 10 A, kommer bilen
att dra 10 A ur 230 VAC-nätet. Om ytterligare
förbrukare ansluts till samma uttag (eller annat
uttag i samma säkringskrets) finns risk att säkringen för uttaget/säkringskretsen överbelastas
och löser ut varvid batteriladdningen avbryts.
Återställ då säkringen för uttaget/säkringskretsen och välj en lägre laddström på kontrollenheten – alternativt koppla ifrån annan förbrukare
från uttaget.
Exempel 3
Laddkabelhandske och laddintag.
292
Om bilen ansluts till ett 230 VAC/10 A-uttag och
kontrollenheten är inställd på 6 A, kommer bilen
bara att dra 6 A ur 230 VAC-nätet. Batteriladd-
ningen kommer visserligen att ta längre tid men
då kan ytterligare förbrukare anslutas samtidigt
till samma uttag (eller säkringskrets) så länge
den samlade lasten inte överstiger säkringenskretsens kapacitet.
Relaterad information
•
Räckvidd vid eldrift (s. 284)
START OCH KÖRNING
Laddning av hybridbatteri –
förberedelser
Innan uppladdning av bilens hybridbatteri kan
påbörjas (s. 298) behöver ett antal förberedelser göras.
Innan laddning
VIKTIGT
•
Kontrollenheten bör inte översköljas eller
nedsänkas i vatten.
•
•
Laddning av hybridbatteriet får ske enbart
från godkända skyddsjordade 230 VACuttag.
•
Undvik att utsätta kontrollenheten och
dess stickpropp för direkt solljus. Överhettningsskyddet i stickproppen riskerar i
så fall att reducera eller avbryta laddningen av hybridbatteriet.
Kontrollenhetens jordfelsbrytare skyddar
bilen men det kan ändå finnas risk för
överbelastning av 230 VAC-nätet.
VIKTIGT
VARNING
•
•
Undvik synligt slitna eller skadade nätuttag då de vid användning kan leda till
brand- och/eller personskada.
Använd aldrig förlängningskabel.
VARNING
Byte av hybridbatteri får endast utföras av
verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Öppna/stänga lucka laddintag
•
•
Tryck in den bakre delen av luckan och släpp.
Kontrollera att 230 VAC-uttaget har tillräcklig strömförsörjning för laddning av
elfordon – vid osäkerhet bör uttaget kontrolleras av en fackman.
Öppna luckan.
Dra loss laddintagets täcklock och fäst det i
hållaren på luckans insida. Se till att täcklockets gummistropp är böjd nedåt för att
undvika att locket lossnar från hållaren.
Om uttaget har okänd strömstyrka –
använd lägsta nivå på kontrollenheten.
På laddkabelns kontrollenhet (s. 294) väljs
önskad laddström (s. 291) 6–16 A15. Vid leverans är lägsta möjliga laddström förinställd.
Stängning av laddintagets lucka görs i omvänd
ordning.
Relaterad information
•
•
15
Laddning av hybridbatteri (s. 290)
Laddning av hybridbatteri – avslut (s. 300)
Maximal laddström kan variera beroende på marknad.
293
START OCH KÖRNING
Laddkabel med kontrollenhet
Laddkabeln med dess kontrollenhet används för
att ladda bilens hybridbatteri. Använd en av
Volvo rekommenderad laddkabel.
VARNING
Kontrollenhet
Laddkabeln får inte användas om någon del
av den är skadad – risk finns då för elchock
och allvarlig personskada.
Skadad eller ej fungerande laddkabel får
endast repareras av verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
VIKTIGT
Lossa aldrig laddkabeln från
230 VAC-uttaget under pågående laddning –
risken finns då att 230 VAC-uttaget kan skadas. Avbryt alltid laddningen först och koppla
därefter loss laddkabeln.
Laddkabeln är placerad i förvaringsutrymmet under
lastrummets golvlucka.
Specifikationer, laddkabel
Kapslingsklass
Omgivningstemperatur
IP67
–32 ºC till +50 ºC
Kontrollenhetens indikatorer och reglage.
294
START OCH KÖRNING
Indikator visar vald laddström16.
Symbol lyser när laddkabeln är ansluten till
ett 230 VAC-uttag.
Tryckknappar för att öka/minska laddströmmen.
Symbolen lyser när laddkabeln är ansluten till
bilens 230 VAC-intag.
Relaterad information
•
Laddkabel med kontrollenhet – statusmeddelanden (s. 296)
•
Laddkabel med kontrollenhet – jordfelsbrytare (s. 298)
•
Laddström (s. 291)
VIKTIGT
Grenuttag, överspänningsskydd eller liknande
enheter får ej användas tillsammans med
laddkabeln då det kan medföra risk för brand,
elchock etc.
Adapter mellan 230 VAC-uttag och laddkabel
får enbart användas om adaptern är märkt
med godkännande enligt IEC 61851 och IEC
62196.
OBS
Laddkabeln kommer ihåg den senaste inställningen av laddströmmen. Det är därför viktigt
att justera inställningen om annat 230 VACuttag används vid nästa laddtillfälle.
16
Maximal laddström kan variera beroende på marknad.
295
START OCH KÖRNING
Laddkabel med kontrollenhet –
statusmeddelanden
Vid laddning (s. 290) av bilens hybridbatteri
visar indikatorerna på laddkabelns kontrollenhet (s. 294) aktuell status under pågående och
efter avslutad laddning.
Kontrollenhetens indikatorer och reglage.
296
START OCH KÖRNING
Kontrollenhetens display
Status
Innebörd
Rekommenderad åtgärd
Indikatorn för laddström (1) är släckt.
Bilsymbolen (4) lyser med fast grönt
sken.
Standby
•
•
Laddkabeln är ansluten till bilen.
Vänta tills batteriet är fulladdat.
Aktuell strömförbrukning visas med en
grön indikator (1). Bilsymbolen (4)
lyser med ett fast grönt sken.
Laddning pågår.
•
•
Bilens elektronik har påbörjat laddning.
Indikatorn för laddström (1) är släckt.
Bilsymbolen (4) blinkar rött.
Laddning är inte
möjlig.
•
Det finns ett kommunikationsfel mellan kontrollenheten och bilen.
1.
Kontrollera alla anslutningar eller
använd ett annat 230 VAC-uttag.
•
Bilelektronikens ventilation är inte tillräcklig,
ej aktiverad eller felaktig.
2.
Starta om batteriladdningen.
•
Jordfelsbrytaren på laddkabeln har löst ut.
1.
Dra ut laddkabeln ur 230 VAC-uttaget.
2.
Jordfelsbrytaren nollställs och enheten
startar om.
Bilsymbolen (4) lyser med fast rött
sken.
Indikatorn för laddström (1) samt hussymbolen (2) blinkar rött.
Laddning är inte
möjlig.
Laddning är inte
möjlig.
Laddning är möjlig men har ännu inte aktiverats av elektroniken i bilen.
Vänta tills batteriet är fulladdat.
Laddning pågår.
Temperaturövervakning har löst ut för 230 VACuttaget.
Starta om laddning. Om problemet kvarstår
– kontakta fackman.
Relaterad information
•
Laddström (s. 291)
297
START OCH KÖRNING
Laddkabel med kontrollenhet –
temperaturövervakning
Laddkabel med kontrollenhet –
jordfelsbrytare
För att bilens hybridbatteri ska laddas (s. 290)
säkert varje gång, har kontrollenheten (s. 294)
en inbyggd övervakningsanordning av laddströmmen.
Laddkabelns (s. 294) kontrollenhet har en
inbyggd jordfelsbrytare som skyddar bilen och
användaren från elektriska stötar orsakade av
systemfel.
Kontrollenhetens övervakningsanordning säkerställer att den tillåtna laddströmmen (s. 291)
automatiskt justeras för att ta hänsyn till säkerhetsaspekten. Detta garanterar säker drift utan
tillsyn och optimerad laddningstid.
Om kontrollenhetens inbyggda jordfelsbrytare
löser ut lyser bilsymbolen med rött fast sken –
kontrollera 230 VAC-uttaget.
VIKTIGT
Kontrollenhetens jordfelsbrytare skyddar inte
230 VAC-uttaget.
OBS
Använd en av Volvo rekommenderad laddkabel enligt IEC 62196 och IEC 61851 som
stöder temperaturövervakning.
Relaterad information
•
Laddning av hybridbatteri (s. 290)
Laddning av hybridbatteri – start
Bilens hybridbatteri laddas med laddkabel
mellan bilen och ett 230 VAC-uttag17.
VIKTIGT
Anslut aldrig laddkabeln när risk för blixtnedslag föreligger.
OBS
Använd en av Volvo rekommenderad laddkabel enligt IEC 62196 och IEC 61851 som
stöder temperaturövervakning.
Ta fram laddkabeln (s. 294) från förvaringsutrymmet under lastgolvet.
Temperatursäkring
Temperaturövervakningen aktiveras automatisk
när bilens hybridbatteri börjar laddas. Om en kritisk temperatur uppnås sänks laddströmmen. Om
detta sker vid upprepade tillfällen stängs laddningen av.
VIKTIGT
Om temperaturövervakningen automatiskt har
sänkt laddströmmen vid upprepade tillfällen
och laddningen avbrutits måste orsaken till
överhettningen utredas och åtgärdas.
298
Anslut laddkabeln till ett 230 VAC-uttag.
Använd aldrig skarvsladd.
2.
Ställ in rätt laddström (s. 291) (för aktuellt
230 VAC-uttag) på kontrollenheten.
START OCH KÖRNING
5.
Laddkabelns laddhandtag spärras/låses fast
och laddning startar efter ca 10 sekunder.
För att kontrollera återstående laddtid:
•
6.
När laddningen är klar (se följande tabell) –
öppna förardörren. Då tänds kombiinstrumentet upp och kan visa information om
laddstatus.
Tryck på fjärrnyckelns knapp för Trygghetsbelysning – kombiinstrumentet visar
då beräknad tid.
Batteriladdning kan avbrytas en stund om
bilen låses upp:
Avlägsna laddhandtagets skyddslock och
anslut sedan handtaget till bilen.
•
och dörren öppnas – laddning återstartar
efter 2 minuter.
•
utan att dörren öppnas – bilen återlåses
automatiskt, se Låsning/upplåsning –
utifrån (s. 173). Laddning återstartar efter
1 minut.
OBS
Placering av laddhantagets skyddslock.
VIKTIGT
För att undvika skador på lacken, t.ex. vid kraftig blåst, placera laddhandtagets skyddslock
så att det inte vidrör bilen.
17
Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.
Trygghetsbelysningen måste vara aktiv för att
visa återstående laddtid. Dess inställningar
hanteras i menysystemet MY CAR (s. 113).
VIKTIGT
Lossa aldrig laddkabeln från
230 VAC-uttaget under pågående laddning –
risken finns då att 230 VAC-uttaget kan skadas. Avbryt alltid laddningen först och koppla
därefter loss laddkabeln.
LED-lamporna visar aktuell status under
pågående laddning. Vit, blå, röd och gul lampa
aktiveras när kupébelysningen tänds – de fortsätter att lysa en stund efter att kupébelysningen
slocknat.
LED-lampans sken
Innebörd
Vitt – fast
Ledljus
Gult – fast
VäntlägeA – väntar på
att laddning ska starta.
Grönt – blinkande
Laddning pågårB.
}}
299
START OCH KÖRNING
||
LED-lampans sken
Innebörd
Grönt – fast
Laddning klarC.
Blått – blinkande
eller fast
Timer påslagen.
Rött – blinkande
fast
Ett fel har uppstått.
A
B
C
T.ex. efter att en dörr har öppnats eller laddkabelns handske är
inte fastlåst.
Ju långsammare blink, desto närmare fulladdat.
Slocknar efter en stund.
Laddning av hybridbatteri – avslut
Avsluta laddningen genom att låsa upp bilen,
koppla ur laddsladden ur bilens laddintag och
därefter ur 230 VAC-uttaget18.
OBS
För att kunna ta loss laddkabelhandsken från
bilens 230 VAC-intag måste bilen först låsas
upp med fjärrnyckeln/PCC:n.
Ta loss kabeln från bilens elintag, sätt tillbaka
laddintagets täcklock och stäng luckan, se
Laddning av hybridbatteri – förberedelser
(s. 293).
Vid laddning kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är normalt
och sker p.g.a. kylning av hybridbatteriet.
Relaterad information
•
Laddning av hybridbatteri – avslut (s. 300)
Lås upp bilen med fjärrnyckeln/PCC:n* –
laddkabelns spärrade handske släpper/låses
upp.
Ta loss kabeln från 230 VAC-uttaget.
Lägg tillbaka laddkabeln i bilens förvaringsutrymme under lastrumsgolvet.
18
300
Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Laddning med dieselmotor
Hybridbatteriet kan även laddas
med bilens dieselmotor, se
Drivsystem (s. 261).
Relaterad information
•
•
Laddkabel med kontrollenhet (s. 294)
Långtidsförvaring av fordon med
hybridbatteri
För att minimera degradering av hybridbatteriet i
samband med långtidsförvaring, (längre än 1
månad) av fordonet rekommenderas att laddningsgraden ligger på cirka 25 % enligt kombiinstrumentet.
– ladda batteriet i ca 45 minuter på lägsta nivå
beroende på laddstatus. Kontrollera löpande
laddnivån i kombiinstrument.
För hantering av startbatteriet i samband med
långtidsförvaring, se Startbatteri – allmänt
(s. 366).
OBS
Gör enligt följande:
1.
Välj tema "Hybrid" för kombiinstrumentet.
För information om menyhantering, se
Kombiinstrument (s. 68).
2.
Om laddningsgraden är hög – kör bilen till
dess ca 25 % återstår. Är laddningsgraden
låg – tryck på POWER-knappen och kör
bilen till dess att ca 25 % uppnås. För mer
information om körlägen, se Drivsystem –
körlägen (s. 262).
Laddning av hybridbatteri – start (s. 298)
3.
Om förvaringen varat längre än 6 månader
eller hybridbatteriets laddnivå är märkbart
under 25 % – starta motorn i körläge
POWER och låt den vara igång i minst
10 minuter tills laddningsgraden stabiliseras
kring 25 % igen.
Detta kompenserar för den naturliga självurladdningen som märks av vid just längre förvaring. Kontrollera löpande laddnivån i kombiinstrumentet, se Laddning av hybridbatteri –
start (s. 298).
Om bilen står inlåst och inte kan köras och
hybridbatteriets laddnivå är märkbart under 25 %
Välj en så sval placering av fordonet som möjligt för att minimera åldring av batteriet vid
långtidsförvaring. Sommartid bör fordonet
helst stå inomhus alternativt utomhus i
skugga, beroende på var temperaturen är
lägst.
VIKTIGT
Under långtidsförvaring ska laddkabeln inte
vara ansluten i bilens laddintag.
Gammal bränsle
Gammalt dieselbränsle (från ca 5 månader och
äldre) i kombination med kondensvatten kan
under vissa omständigheter medföra alg- och
bakteriebildning i bränslesystemet och/eller oxidation av bränslet med risk för driftstörning som
följd. För mer information, se Energiflöde (s. 264).
Relaterad information
•
•
Laddning av hybridbatteri (s. 290)
Räckvidd vid eldrift (s. 284)
301
START OCH KÖRNING
Körning med släpvagn*
Vid körning med släpvagn finns det ett antal viktiga saker att tänka på när det gäller exempelvis
draganordningen, släpvagnen samt hur lasten
placeras i släpvagnen.
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval, t.ex.
dragkrok, reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt. För utförlig information, se Vikter
(s. 396).
Om draganordningen monterats av Volvo, levereras bilen med nödvändig utrustning för körning
med släpvagn.
302
•
Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ.
•
Om dragkroken monteras i efterhand, kontrollera med din Volvoåterförsäljare att bilen
är fullt utrustad för släpvagnskörning.
•
I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt. Växla
ner till en lägre växel och anpassa hastigheten.
•
Av säkerhetsskäl bör maximalt tillåten hastighet, för bil med tillkopplat släp, inte överskridas. Följ gällande bestämmelser för tillåtna
hastigheter och vikter.
•
Håll en låg hastighet vid körning med släpvagn uppför en lång brant stigning.
•
Undvik att köra med släpvagn vid stigningar
över 12 %.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är de
som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt och
hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan vara
certifierade för högre dragvikter än vad bilen
får dra.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli svårkontrollerbart vid undanmanövrar och inbromsningar.
Släpvagnskabel
Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt
och släpet har en 7-polig kontakt behövs en
adapter. Använd en adapterkabel som är godkänd av Volvo. Se till att kabeln inte släpar i marken.
Blinkers och bromsljus på släp
•
Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt
kultryck.
•
Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck
för full last. För information om däcktryck, se
Däck – godkända däcktryck (s. 412).
Om någon av släpets lampor för körriktningsvisarna är trasig, blinkar kombiinstrumentets symbol för körriktningsvisarna snabbare än normalt
och informationsdisplayen visar texten
Släpvagnsblinker funktionsfel.
•
Motorn belastas hårdare än normalt vid körning med släpvagn.
Är någon av släpets lampor för bromsljuset trasig
visas texten Släpvagnsbromsljus funktionsfel.
•
Kör inte med tungt släp när bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
Relaterad information
•
•
•
Körning med släpvagn* – automatisk växellåda (s. 303)
Draganordning/Dragkrok* (s. 303)
Lampbyte – allmänt (s. 355)
Släpvagnsvikter
För information om Volvos tilllåtna släpvagnsvikter, se Dragvikt och kultryck (s. 397).
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Körning med släpvagn* –
automatisk växellåda
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
•
En automatisk växellåda väljer optimal växel
relaterat belastning och motorvarv.
•
Vid överhettning tänds en varningssymbol i
kombiinstrumentet tillsammans med ett meddelande som visas i informationsdisplayen –
följ given rekommendation.
2.
För växelväljaren till körläge D.
Draganordning/Dragkrok*
3.
Frigör parkeringsbromsen.
4.
Släpp färdbromsen och kör iväg.
En draganordning gör att det t.ex. går att dra en
släpkärra efter bilen.
Relaterad information
•
Automatisk växellåda – Geartronic (s. 268)
Om bilen utrustats med delbar/löstagbar dragkrok ska monteringsanvisningen för fastsättning
av den lösa delen följas noggrant, se Löstagbar
dragkrok* – fastsättning/borttagning (s. 305).
VARNING
Om bilen är försedd med Volvos delbara dragkrok:
Branta stigningar
•
•
•
Spärra inte automatväxellådan med en högre
växel än vad motorn "orkar med" – det är inte
alltid fördelaktigt att köra på hög växel och
lågt motorvarv.
•
Parkering i backe
1.
Tryck ner färdbromsen.
2.
Aktivera parkeringsbromsen.
3.
För växelväljaren till läge P.
4.
Släpp färdbromsen.
•
Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P när
bil med automatväxellåda och påkopplat släp
parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen.
•
Använd stoppklossar för att blockera hjulen
när bil med påkopplat släp parkeras i backe.
Start i backe
1.
Tryck ner färdbromsen.
Följ monteringsanvisningen noggrant.
Den löstagbara delen måste vara låst
med nyckel innan körning påbörjas.
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Viktigt att kontrollera
•
Dragkrokens kula behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet.
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används ska dragkulan inte smörjas in.
Detta gäller även vid montering av cykelhållare som kläms fast runt dragkulan.
Relaterad information
•
Körning med släpvagn* (s. 302)
* Tillval/tillbehör. 303
START OCH KÖRNING
Löstagbar dragkrok* – förvaring
Förvara den löstagbara dragkroken i lastutrymmet.
Löstagbar dragkrok* –
specifikationer
Specifikationer för löstagbar dragkrok.
Specifikationer
Dragkrokens förvaringsplats.
VIKTIGT
Ta alltid loss dragkroken efter användning
och förvara den på dess bestämda plats i
bilen.
Relaterad information
304
•
Löstagbar dragkrok* – specifikationer
(s. 304)
•
Löstagbar dragkrok* – fastsättning/borttagning (s. 305)
•
Körning med släpvagn* (s. 302)
G021485
Mått, fästpunkter (mm)
A
998
B
81
C
854
D
427
E
109
F
282
G
Sidobalk
H
Kulans centrum
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Löstagbar dragkrok* – fastsättning/
borttagning
Löstagbar dragkrok* – fastsättning/borttagning (s. 305)
•
•
Löstagbar dragkrok* – förvaring (s. 304)
Fastsättning/borttagning av den löstagbara dragkroken görs på följande sätt:
Körning med släpvagn* (s. 302)
Fastsättning
G021488
•
G018928
Indikatorfönstret ska visa rött.
Ta bort skyddskåpan genom att först trycka
och sedan dra kåpan rakt
in spärren
bakåt
.
G021489
Relaterad information
G021487
Sätt i och skjut in dragkroken tills ett klick
hörs.
Kontrollera att mekanismen är i upplåst läge
genom att vrida nyckeln medurs.
}}
* Tillval/tillbehör. 305
START OCH KÖRNING
Indikatorfönstret ska visa grönt.
Kontrollera att dragkroken sitter fast genom
att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
VARNING
G000000
Om dragkroken inte sitter korrekt ska den tas
loss och sättas fast igen enligt tidigare steg.
Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln
ur låset.
VIKTIGT
G021495
G021494
G021490
||
Säkerhetsvajer.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer
i avsett fäste.
Borttagning av dragkrok
Smörj bara in kulan för draghandsken, resten
av dragkroken ska vara ren och torr.
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
Sätt i nyckeln och vrid den medurs till upplåst
läge.
306
START OCH KÖRNING
Släpfordonsstabilisator – TSA19
G018929
Funktionen Släpfordonsstabilisator TSA (Trailer
Stability Assist) har till uppgift att stabilisera bil
med tillkopplat släpfordon i situationer där ekipaget kommit i självsvängning.
Tryck in låsratten
tills ett klick hörs.
Skjut på skyddskåpan tills den snäpper fast.
och vrid den moturs
Relaterad information
•
•
Löstagbar dragkrok* – förvaring (s. 304)
•
Körning med släpvagn* (s. 302)
Löstagbar dragkrok* – specifikationer
(s. 304)
Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och
håll ned samtidigt som dragkroken dras ut
bakåt och uppåt.
VARNING
Förankra dragkroken på ett säkert sätt om
den förvaras i bilen, se Löstagbar dragkrok* –
förvaring (s. 304).
19
Ingår vid installation av Volvo original dragkrok.
}}
* Tillval/tillbehör. 307
START OCH KÖRNING
||
TSA-funktionen ingår i stabilitetssystemet (s. 186) ESC20.
ekipaget. Oftast räcker detta för att föraren ska
återfå kontroll över bilen.
Funktion
Om självsvängningen inte dämpas ut trots TSAsystemets första ingrepp, bromsas ekipaget med
alla hjul kombinerat med att motorns drivkraft
reduceras. När självsvängningen successivt dämpats och ekipaget åter är stabilt avbryter systemet regleringen och föraren återfår full kontroll
över bilen. För mer information, se Elektronisk
stabilitetskontroll (ESC) – handhavande (s. 187).
Fenomenet att bil med släp hamnar i självsvängning, kan uppstå för alla kombinationer av bilar
och släp. I vanliga fall krävs höga hastigheter för
att det ska uppstå. Men om släpfordonet är överlastat eller har lasten felaktigt fördelad, t.ex. för
långt bak, finns risk för självsvängning även i
lägre hastigheter.
För att självsvängning sedan ska börja, behövs en
utlösande faktor, t.ex.:
•
Bil med släp utsätts för en plötslig kraftig
sidovind.
•
Bil med släp kör på ojämn vägbana eller i ett
gupp.
•
Yviga rattrörelser.
Handhavande
Då självsvängning väl har börjat kan den bli svår
eller omöjlig att dämpa, vilket gör ekipaget svårkontrollerat med risk för att hamna i t.ex. fel körfält eller utanför vägbanan.
Släpfordonsstabilisatorn övervakar kontinuerligt
bilens rörelser, speciellt i sidled. Om självsvängning upptäcks, sker individuell bromsreglering på
framhjulen vilket ger en stabiliserande effekt på
20
308
(Electronic Stability Control) – Elektronisk stabilitetskontroll.
Övrigt
Ingrepp av TSA kan ske vid högre hastigheter.
OBS
TSA-funktionen stängs av om föraren väljer
Sport-läge, se Elektronisk stabilitetskontroll
(ESC) – allmänt (s. 186).
Ingrepp av TSA kan utebli om föraren med kraftiga rattrörelser försöker häva självsvängningen,
eftersom systemet då inte kan avgöra om det är
släpet eller föraren som orsakar självsvängningen.
Då TSA-systemet arbetar, blinkar
ESC20-symbolen i kombiinstrumentet.
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt
(s. 186)
START OCH KÖRNING
Bogsering
Bogserögla
Bogsering av V60 Twin Engine är inte tillåten.
Vid förflyttning ska bilen bärgas (s. 310) upplyft
och stå med alla hjulen på ett bärgningsflak.
Bogseröglan skruvas fast i ett gängat uttag
bakom ett täcklock på stötfångarens högra sida
bak.
Vid bogsering av annan bil
Att bogsera en annan bil drar mycket energi –
använd körläge AWD. Då laddas hybridbatteriet
kombinerat med att bilens kör- och vägegenskaper förbättras, se Drivsystem – körlägen (s. 262).
Starthjälp
Bogsera inte igång motorn. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att motorn
inte kan startas, se Starthjälp med annat batteri
(s. 260).
VIKTIGT
Den elektriska drivmotorn och katalysatorn
kan skadas vid försök att bogsera igång bilen.
Relaterad information
•
•
•
Varningsblinkers (s. 98)
Bogserögla (s. 309)
Bärgning (s. 310)
Fastsättning av bogserögla
Ta fram bogseröglan som ligger bakom
panelen på vänstersidan i lastutrymmet.
Täcklock för bogseröglans fästpunkt förekommer i två varianter vilka måste öppnas på
olika sätt:
•
Varianten med ett urtag öppnas genom
att, med ett mynt eller liknande instucket i
urtaget, bända det utåt. Vik sedan ut
locket helt och ta loss det.
•
Den andra varianten har en markering
utmed dess ena sida eller i ett hörn: Tryck
på markeringen med ett finger och vik
samtidigt ut motstående sida/hörn med
hjälp av ett mynt eller liknande – locket
svänger kring dess centrumlinje och kan
sedan tas loss.
Skruva bogseröglan ända in till dess fläns.
Vrid fast öglan ordentligt med t.ex. hjulmutternyckeln.
Efter användning skruvas bogseröglan loss
och läggs tillbaka på dess plats.
Avsluta med att sätta tillbaka täcklocket på
stötfångaren.
Bogseröglan får användas för att dra bilen upp på
en bärgningsbil med flak. Bilens läge och markfrigång bestämmer om det är möjligt. Om lutningen
på bärgningsbilens ramp är för brant eller om
markfrigången under bilen är otillräcklig kan bilen
skadas om man försöker dra upp den genom att
}}
309
START OCH KÖRNING
||
använda bogseröglan. Lyft bilen genom att
använda bärgningsbilens lyftanordning om nödvändigt.
VARNING
Ingen/inget får stå bakom bärgningsbilen
medan bilen dras upp på flaket.
Relaterad information
•
•
Bogsering (s. 309)
Bärgning (s. 310)
Bärgning
Bärgning innebär att bilen forslas bort med hjälp
av annat fordon.
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
Bogseröglan får användas för att dra bilen upp på
en bärgningsbil med flak. Bilens läge och markfrigång bestämmer om det är möjligt. Om lutningen
på bärgningsbilens ramp är för brant eller om
markfrigången under bilen är otillräcklig kan bilen
skadas om man försöker dra upp den genom att
använda bogseröglan. Lyft bilen genom att
använda bärgningsbilens lyftanordning om nödvändigt.
VARNING
Ingen/inget får stå bakom bärgningsbilen
medan bilen dras upp på flaket.
VIKTIGT
Observera att V60 Twin Engine alltid måste
bärgas upplyft med alla hjulen på bärgningsflak.
Relaterad information
•
310
Bogsering (s. 309)
HJUL OCH DÄCK
HJUL OCH DÄCK
Däck – skötsel
Däckens funktion är bland annat att bära last, ge
grepp mot underlaget, dämpa vibrationer och
skydda hjulet mot slitage.
Köregenskaper
Däck betyder mycket för bilens köregenskaper.
Däcktyp, dimension, däcktryck och hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras av
fackman även om de verkar oskadade. Däck åldras och bryts ner även om de sällan eller aldrig
används. Funktionen kan då påverkas. Det gäller
alla däck som sparas för framtida bruk. Exempel
på yttre tecken som indikerar att däcket är
olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
Nya däck
Däck är färskvara. Efter några år börjar de hårdna
samtidigt som friktionsegenskaperna försämras
undan för undan. Eftersträva därför att få så
färska däck som möjligt vid utbyte. Det är särskilt
viktigt när det gäller vinterdäck. De sista siffrorna
i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år.
Detta är däckets DOT-märkning (Department of
Transportation) och anges med fyra siffror, exempelvis 1510. Däcket på bilden är tillverkat vecka
15, år 2010.
leder till att bilen fortsätter rakt fram istället för
att bakänden sladdar ut åt sidan och man kanske
helt förlorar kontrollen över bilen. Därför är det
viktigt att bakhjulen aldrig förlorar fästet före
framhjulen.
Sommar- och vinterhjul
Förvaring
När sommar- och vinterhjulen skiftas, ska de
märkas upp med vilken sida de har suttit på, t.ex.
V för vänster och H för höger.
Slitage och underhåll
Rätt däcktryck (s. 314) ger jämnare slitage. Körsätt, däcktryck, klimat och vägarnas skick har en
inverkan på hur snabbt dina däck åldras och slits.
För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att slitagemönster uppstår kan fram- och
bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka vid första skiftet är ca 5000 km och därefter med 10000 km intervall.
Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas för kontroll vid osäkerhet om
mönsterdjupet. Om det redan har uppstått betydande skillnad i slitage (> 1 mm skillnad i mönsterdjup) mellan däcken, så ska de minst slitna
däcken alltid sitta bak. En framhjulssladd är vanligen lättare att häva än en bakhjulssladd, och
312
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll
av bilen.
Hjul med monterade däck ska förvaras liggande
eller upphängda – inte stående.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 315)
Däck – hastighetsklasser (s. 316)
Däck – lastindex (s. 315)
Däck – rotationsriktning (s. 313)
Däck – slitagevarnare (s. 313)
HJUL OCH DÄCK
Följ rekommenderat däcktryck som finns angivet i
däcktryckstabellen (s. 412).
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket.
Relaterad information
G021778
•
•
•
•
•
Pilen visar däckets rotationsriktning.
Däcket ska ha samma rotationsriktning under
hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan
fram och bak, aldrig från vänster till höger sida
eller omvänt. Om däcken monteras inkorrekt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga att
pressa undan regn och snömodd. Däck med
störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för
att minska risken för sladd).
OBS
Se till att ha samma typ och dimension och
även samma fabrikat på båda hjulparen.
Däck – slitagevarnare
En slitagevarnare visar status på däckets mönsterdjup.
Däck – dimensioner (s. 315)
Däck – hastighetsklasser (s. 316)
Däck – lastindex (s. 315)
Däck – skötsel (s. 312)
Däck – slitagevarnare (s. 313)
G021829
Däck – rotationsriktning
Slitagevarnare.
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs över
däckets längsgående mönsterspår. På sidan av
däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear
Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat
till 1,6 mm, kommer slitbanan i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då snarast till nya däck. Tänk
på att däck med litet mönsterdjup har mycket
dåligt väggrepp i regn eller snö.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 315)
Däck – hastighetsklasser (s. 316)
Däck – lastindex (s. 315)
Däck – rotationsriktning (s. 313)
Däck – skötsel (s. 312)
313
HJUL OCH DÄCK
Däck - lufttryck
Hjul- och fälgdimensioner
Däcktrycksdekal
Däck kan ha olika lufttryck vilket mäts i enheten
bar.
Hjul- och fälgdimensioner betecknas enligt
exempel i nedanstående tabell.
Kontrollera däckens lufttryck
Bilen är helbilsgodkänd. Detta innebär att vissa
kombinationer av hjul (fälg) och däck är godkända.
Däckens lufttryck ska kontrolleras varje månad.
Däcktrycket ska kontrolleras på kalla däck. Med
kalla däck avses att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen. Efter några kilometers
körning blir däcken varma och trycket högre.
OBS
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar också
beroende på omgivningens temperatur.
314
G021830
För lågt däcktryck ökar bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd och försämrar bilens köregenskaper. Körning med för lågt däcktryck innebär att däcken kan bli överhettade och skadas.
Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och köregenskaper.
Hjul (fälgar) har en dimensionsbeteckning, till
exempel: 7Jx16x50.
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr) visar däcktryck för
bilens rekommenderade däckdimensioner. Det
finns också angivet i däcktryckstabellen, se Däck
– godkända däcktryck (s. 412).
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 315)
Däck – hastighetsklasser (s. 316)
Däck – lastindex (s. 315)
Däck – skötsel (s. 312)
Däck – slitagevarnare (s. 313)
Däck – godkända däcktryck (s. 412)
7
Fälgbredd i tum
J
Fälghornets profil
16
Fälgdiameter i tum
50
Off-set i mm (avstånd från hjulcentrum till
hjulets kontaktyta mot navet)
Relaterad information
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 315)
Däck – godkända däcktryck (s. 412)
Hjul och däck – godkända dimensioner
(s. 410)
HJUL OCH DÄCK
Däck – dimensioner
•
Bilens däck har en viss dimension, se exempel i
tabellen nedan.
Hjul och däck – godkända dimensioner
(s. 410)
•
Lastindex och hastighetsklass (s. 411)
På alla bildäck finns en beteckning för dimension.
Exempel på beteckning: 235/45R17 97W.
235
Däckets bredd (mm)
45
Förhållande mellan däcksidans höjd och
däckets bredd (%)
R
Radialdäck
17
Fälgdiameter i tum (")
97
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning, lastindex (LI)
W
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet, hastighetsklass (SS). (I detta
fall 270 km/h (168 mph).)
Däck – lastindex
Lastindex indikerar ett däcks förmåga att bära en
viss last.
Varje däck har en viss förmåga att bära last, ett
lastindex (LI). Bilens vikt avgör vilken lastförmåga
som krävs av däcken. Lägsta tillåtna index anges
i lastindextabellen, se avsnitt "Specifikationer" i
den tryckta ägarmanualen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 315)
Däck – godkända däcktryck (s. 412)
Däck – hastighetsklasser (s. 316)
Däck – skötsel (s. 312)
Hjul och däck – godkända dimensioner
(s. 410)
Bilen är helbilsgodkänd med vissa kombinationer
av fälgar och däck.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Däck – hastighetsklasser (s. 316)
Däck – lastindex (s. 315)
Däck – rotationsriktning (s. 313)
Däck – skötsel (s. 312)
Däck – godkända däcktryck (s. 412)
Hjul- och fälgdimensioner (s. 314)
315
HJUL OCH DÄCK
Däck – hastighetsklasser
Varje däck tål en viss maxhastighet och tillhör
därmed en särskild hastighetsklass (SS – Speed
Symbol).
Däckens hastighetsklass ska minst motsvara
bilens toppfart. I tabellen nedan anges vilken
maximalt tillåten hastighet som gäller för
respektive hastighetsklass (SS). Enda undantaget
från dessa bestämmelser är vinterdäck (s. 317)1,
där lägre hastighetsklass får användas. Om ett
sådant däck väljs får bilen inte köras fortare än
däcket är klassificerat för. (T.ex. får klass Q köras
i maximalt 160 km/h (100 mph).) Väglaget avgör
hur fort bilen kan köras, inte däckens hastighetsklass.
OBS
Det är maximal tillåten hastighet som anges i
tabellen.
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
Hjulskruvar
Hjulskruvar används för att fästa hjulen vid naven
och finns i olika utföranden.
VIKTIGT
VARNING
Bilen måste utrustas med däck som har
samma eller högre lastindex (s. 315) (LI) och
hastighetsklass (SS) än specificerat. Om ett
däck med för lågt lastindex eller hastighetsklass används kan det bli överhettat.
Relaterad information
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 315)
Däck – lastindex (s. 315)
Däck – rotationsriktning (s. 313)
Hjulskruvarna ska dras åt med 140 Nm
(103 ft. lbs.). Vid alltför hård eller lös åtdragning kan skruvförbandet skadas.
Använd endast fälgar som är testade och godkända av Volvo och som ingår i Volvo originalsortiment. Kontrollera åtdragningsmomentet med
momentnyckel.
Använd inte smörjmedel på hjulskruvarnas
gängor.
Låsbar hjulskruv*
Låsbar hjulskruv* kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg.
Relaterad information
1
316
Q
160 km/h (100 mph) (används endast på
vinterdäck)
T
190 km/h (118 mph)
H
210 km/h (130 mph)
V
240 km/h (149 mph)
•
Hjul- och fälgdimensioner (s. 314)
Både dubbade och dubbfria däck.
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Vinterdäck
Vinterdäck är däck som är anpassade för vinterväglag.
Vinterdäck
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
dimensioner. Däckdimensionerna är beroende av
motorvariant. Vid körning med vinterdäck måste
rätt typ av däck monteras på alla fyra hjulen.
Använda snökedjor
Snökedjor får endast användas på framhjulen
(gäller även fyrhjulsdrivna bilar). Kör aldrig fortare
än 50 km/h (31 mph) med snökedjor. Undvik att
köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt
på både snökedjor och däck.
VARNING
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga
som är anpassade till rätt bilmodell, däck- och
fälgdimensioner. Vid osäkerhet rekommenderar Volvo att du rådgör med en auktoriserad
Volvoverkstad. Fel snökedja kan orsaka allvarlig skada på din bil och leda till en olycka.
OBS
Volvo rekommenderar att du rådgör med en
Volvoåterförsäljare om vilken fälg och däcktyp
som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in 500–1000 km,
mjukt och lugnt så att dubbarna sätter sig riktigt i
däcken. Det ger däcken och speciellt dubbarna
längre livslängd.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer
ställer betydligt högre krav på däck än vid sommarförhållanden. Därför rekommenderar Volvo att
inte köra med vinterdäck som har mindre mönsterdjup än 4 mm.
Relaterad information
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 317)
Byte av hjul – losstagning hjul
Bilens hjul går att byta ut mot t.ex. vinterhjul.
Reservhjul*
Följande instruktioner gäller enbart om ett
reservhjul har köpts som tillbehör till bilen.
Om bilen inte är utrustad med reservhjul – se
information om provisorisk däcktätning
(TMK) (s. 336).
Reservhjulet (Temporary spare) är endast avsett
att användas tillfälligt och ska snarast ersättas
med ett ordinarie hjul. Under körning med reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper.
Reservhjulet är mindre än det vanliga hjulet. Därmed påverkas bilens markfrigång. Se upp med
höga trottoarkanter och maskintvätta inte bilen.
Om reservhjulet sitter på framaxeln kan du heller
inte samtidigt använda snökedjor. På fyrhjulsdrivna bilar kan drivningen på bakaxeln kopplas
ur. Reservhjulet ska inte repareras.
Rätt däcktryck på reservhjulet anges i däcktryckstabellen (s. 412).
VIKTIGT
•
Kör aldrig fortare än 80 km/h (50 mph)
med ett reservhjul på bilen.
•
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än
ett reservhjul av typen "Temporary spare"
samtidigt.
}}
* Tillval/tillbehör. 317
HJUL OCH DÄCK
||
Reservhjulet levereras i en påse och ska vara
fastspänt med remmar på lastgolvet i lastutrymmet.
2.
För att komma åt bogseröglan, öppna luckan
på vänstersidan av lastutrymmet.
3.
Ta fram domkraften*, verktyg för att ta bort
plasthattar på hjulskruvarna, och hjulskruvnyckeln* (som ligger i en påse på lastutrymmets golv). Om annan domkraft väljes, se
Lyftning av bilen (s. 346).
Bil med fyra lastsäkringsöglor.
Vänd handtaget på reservhjulspåsen ut mot dig.
Fäst de fastsydda spännremmarnas krokar i de
främre lastsäkringsöglorna. Fäst den långa remmen i en av de främre lastsäkringsöglorna, för
remmen diagonalt över reservhjulet och genom
det övre handtaget. Spänn fast den korta spännremmen på den långa. Fäst i den bakre lastsäkringsöglan och dra åt.
Verktyg för borttagning av plasthattar på hjulskruvarna.
VARNING
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna är ordentligt smorda samt att den är
fri från smuts.
OBS
Inför hjulbytet
1.
318
Lossa spännbanden, lyft ur reservhjulet ur
lastutrymmet och ta ut det ur reservhjulspåsen.
•
Om bilen inte är utrustad med tillbehörsreservhjulet behöver domkraften inte förvaras i bilen.
•
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft* som hör till respektive
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
bilmodell, vilket framgår av domkraftsdekalen.
•
4.
3.
Skruva ihop bogseröglan med hjulskruvnyckeln* till stopp enligt efterföljande bild.
På dekalen anges också domkraftens
maximala lyftförmåga vid en angiven lyfthöjd.
VARNING
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraften och
bilens domkraftsfäste.
6.
Sätt ut varningstriangeln (s. 321) om ett hjul
byts på en trafikerad plats. Bilen och domkraften* ska stå på ett fast horisontellt underlag.
På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Veva upp domkraften* så att flänsen i
karossen hamnar i skåran i
domkraftshuvudet.
Losstagning
1.
Ansätt parkeringsbromsen (s. 276) och lägg
i backväxeln eller läge P om bilen har automatisk växellåda.
2.
Blockera framför och bakom de hjul som ska
stå kvar på marken. Använd till exempel kraftiga träklossar eller större stenar.
VIKTIGT
Bogseröglan måste skruvas in samtliga gängvarv i hjulskruvnyckeln*.
4.
Ta bort plasthattarna från hjulskruvarna med
avsett verktyg.
5.
Lossa hjulskruvarna ½–1 varv moturs med
hjulskruvnyckeln*.
VIKTIGT
Marken ska vara fast, slät och ska inte luta.
7.
Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulskruvarna och lyft av hjulet.
}}
* Tillval/tillbehör. 319
HJUL OCH DÄCK
||
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen då
den lyfts upp med domkraft. Om hjulbytet
måste utföras i trafikerad miljö ska passagerare ställa sig på en säker plats.
OBS
Bilens ordinarie domkraft är endast avsedd
att användas vid enstaka tillfällen och under
kort tid såsom vid byte av hjul vid punktering,
byte till vinterhjul/sommarhjul, m.m. Endast
domkraften som tillhör den specifika modellen får användas för att lyfta bilen. Om bilen
ska lyftas oftare, eller under längre tid än för
ett hjulskifte, rekommenderas att en garagedomkraft används. I så fall, följ de bruksanvisningar som följer med utrustningen.
Byte av hjul – montering
3.
Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.
4.
Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är viktigt
att hjulskruvarna blir ordentligt åtdragna. Dra
åt med 140 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
5.
Sätt tillbaka plasthattarna på hjulskruvarna.
Det är viktigt att monteringen av hjulet utförs på
ett korrekt sätt.
Ditsättning
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen då
den lyfts upp med domkraft. Om hjulbytet
måste utföras i trafikerad miljö ska passagerare ställa sig på en säker plats.
1.
Rengör anliggningsytorna mellan hjul och
nav.
2.
Sätt dit hjulet. Skruva åt hjulskruvarna
ordentligt.
Använd inte smörjmedel på hjulskruvarnas
gängor.
Relaterad information
•
•
•
•
320
Byte av hjul – montering (s. 320)
Domkraft* (s. 323)
Varningstriangel (s. 321)
Hjulskruvar (s. 316)
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
VARNING
Påsen ska förankras så att den vita pilen (se
den infällda bilden) pekar framåt i bilen.
Vid byte till annan däckdimension
Varningstriangel
Varningstriangeln används för att varna andra
trafikanter för stillastående fordon.
Förvaring och uppfällning
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för uppdatering av mjukvara vid varje byte av däckdimension. En mjukvarunedladdning kan vara nödvändig
både vid byte till större och mindre dimensioner,
och även vid skifte mellan sommar- och vinterhjul.
Den vita pilen måste peka framåt i bilen.
6.
Skruva isär bogseröglan och hjulskruvnyckeln*. Lägg hjulskruvnyckeln* och domkraften*
i sina respektive fack i påsen. Dra åt påsens
mittrem ordentligt och använd den andra
remmen för att förankra påsen i bakre lastsäkringsögla på lastutrymmets vänstra sida.
Placera påsen så att den inte kläms när bakluckan stängs. Den vita pilen på påsen måste
peka framåt i bilen.
Relaterad information
•
•
•
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 317)
Domkraft* (s. 323)
Varningstriangel (s. 321)
Hjulskruvar (s. 316)
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra
att skruva loss.
}}
* Tillval/tillbehör. 321
HJUL OCH DÄCK
Verktyg
I bilen finns bl.a. bogserögla, domkraft* och
hjulskruvnyckel*.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Provisorisk däcktätning (s. 336)
Bogserögla (s. 309)
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 317)
Hjulskruvar (s. 316)
Domkraft* (s. 323)
Lyft golvluckan och ta ut varningstriangeln.
Ta varningstriangeln ur fodralet, vik ut och
sätt ihop de två lösa sidorna.
Fäll ut varningstriangelns stödben.
Följ de bestämmelser som gäller för användning
av varningstriangel. Placera varningstriangeln på
ett lämpligt ställe med tanke på trafiksituationen.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i lastutrymmet efter användning.
OBS
Är bilen sekretesslåst kan bak- och golvlucka
inte öppnas, se Sekretesslåsning* (s. 166).
Bilens bogserögla, provisoriska däcktätningssats
och verktyg för hjulskruvarnas plasthattar finns
bakom luckan på vänster sida i bagageutrymmet.
Här finns även plats för hylsan till de låsbara
hjulskruvarna. Domkraft* och hjulskruvnyckel* ligger i en påse på golvet i lastutrymmet.
Om bilen inte är utrustad med tillbehörsreservhjulet behöver domkraften inte förvaras i bilen.
VARNING
När bogseröglan och den provisoriska däcktätningssatsen förvaras i skumblocket ska de
alltid spännas fast med spännremmen.
322
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Domkraft*
Verktyg – återplacering
Använd domkraften för att höja upp bilen vid ett
hjulbyte.
Använd originaldomkraften endast vid reservhjulsbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord.
förankra påsen i bakre lastsäkringsögla på lastutrymmets vänstra sida. Placera påsen så att det
inte kläms när bakluckan stängs. Den vita pilen
på påsen måste peka framåt i bilen. Lägg tillbaka
bogseröglan i skumblocket på vänstra sidan av
lastutrymmet.
VARNING
OBS
Påsen ska förankras så att den vita pilen (se
den infällda bilden) pekar framåt i bilen.
Bilens ordinarie domkraft är endast avsedd
att användas vid enstaka tillfällen och under
kort tid såsom vid byte av hjul vid punktering,
byte till vinterhjul/sommarhjul, m.m. Endast
domkraften som tillhör den specifika modellen får användas för att lyfta bilen. Om bilen
ska lyftas oftare, eller under längre tid än för
ett hjulskifte, rekommenderas att en garagedomkraft används. I så fall, följ de bruksanvisningar som följer med utrustningen.
OBS
Om golvluckan i lastgolvet inte är stängd, fungerar inte sekretesslåsningen.
Relaterad information
•
•
Varningstriangel (s. 321)
Provisorisk däcktätning (s. 336)
Den vita pilen måste peka framåt i bilen.
Efter användning veva ihop domkraften och
skruva isär bogseröglan och hjulskruvnyckeln*.
Lägg hjulskruvnyckeln* och domkraften* i sina
respektive fack i påsen. Dra åt påsens mittrem
ordentligt och använd den andra remmen för att
* Tillval/tillbehör. 323
HJUL OCH DÄCK
Förbandslåda*
Däcktrycksövervakning*2
Förbandslådan innehåller första hjälpen-utrustning.
Däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System) varnar med en kontrollsymbol i kombiinstrumentet när trycket är för lågt i ett
eller flera av bilens däck.
Systembeskrivning
Kontrollsymbol för däcktrycksövervakning.
Både fabriksmonterade hjul och tillvalshjul kan
utrustas med TPMS-sensorer i ventilerna.
Relaterad information
OBS
Är bilen sekretesslåst kan bak- och golvlucka
inte öppnas, se Sekretesslåsning* (s. 166).
Däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System) varnar föraren när trycket är
för lågt i ett eller flera av bilens däck.
För vissa marknader är däcktrycksövervakningen
standard enligt lagkrav. Systemet ersätter inte
vanligt underhåll av däck.
•
En väska med första hjälpen-utrustning finns
placerad under golvet i lastutrymmet.
Däcktrycksövervakning (TPMS)*3 –
allmänt
Däcktrycksövervakning (TPMS)* – allmänt
(s. 324)
TPMS-systemet använder sensorer som är placerade inuti luftventilen i varje hjul. När bilen färdas i
ca 30 km/h (20 mph) känner systemet av däcktrycket.
Systemet ersätter inte vanligt underhåll av däck.
Meddelanden
Om trycket är för lågt tänds kontrollsymbolen
i kombiinstrumentet och ett av följande meddelanden visas:
• Lågt däcktryck. Kontrollera höger
framdäck
• Lågt däcktryck. Kontrollera vänster
framdäck
• Lågt däcktryck. Kontrollera höger
bakdäck
•
2
3
324
Lågt däcktryck. Kontrollera vänster
bakdäck
Standard på vissa marknader.
Standard på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
• Däck behöver pumpas nu. Kontrollera
•
Däcktrycksövervakning (TPMS)* – rekommendationer (s. 327)
• Däck behöver pumpas nu. Kontrollera
•
Däcktrycksövervakning (TPMS)*4 –
justera (omkalibrering)
Däcktrycksövervakning (TPMS)* – punkteringskörbara däck* (s. 328)
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)
använder sig av ett referensvärde som varning
för lågt däcktryck utgår ifrån.
höger framdäck
vänster framdäck
• Däck behöver pumpas nu. Kontrollera
höger bakdäck
• Däck behöver pumpas nu. Kontrollera
vänster bakdäck
• Däcktryckssystem Service erfordras
Om hjul utan TPMS-sensorer används eller om
en sensor har slutat fungera kommer
Däcktryckssystem Service erfordras att visas.
För information om korrekt däcktryck, se Däck lufttryck (s. 314).
VIKTIGT
Om ett fel uppstår i TPMS-systemet kommer
kontrollsymbolen
i kombiinstrumentet att
blinka i ca 1 minut och sedan lysa med fast
sken. Ett meddelande visas också i kombiinstrumentet.
Relaterad information
•
Däcktrycksövervakning (TPMS)* – justera
(omkalibrering) (s. 325)
•
Däcktrycksövervakning (TPMS)* – åtgärda
lågt däcktryck (s. 328)
•
Däcktrycksövervakning (TPMS)* – aktivera/
deaktivera (s. 327)
Ändra referensvärdet genom att omkalibrera
systemet, till exempel vid körning med tung last.
Justera alltid däcktrycket enligt Volvos rekommenderade däcktrycksvärden innan omkalibrering.
OBS
Bilen måste stå stilla då kalibrering påbörjas.
Inställningar görs med mittkonsolens reglage, se
MY CAR (s. 113).
1.
Pumpa däcken till önskat tryck enligt däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr).
2.
Starta motorn.
3.
Öppna menysystemet MY CAR.
4.
Välj menyn Däcktryck.
5.
Välj Kalibrera däcktrycket och tryck OK.
}}
* Tillval/tillbehör. 325
HJUL OCH DÄCK
||
6.
Kör i minst 10 minuter i lägst 30 km/h
(20 mph).
> Kalibreringen utförs automatisk efter initiering av föraren. Systemet ger ingen
bekräftelse när kalibreringen är utförd.
De nya referensvärdena gäller tills steg 1-6 görs
om.
Relaterad information
•
•
Däcktrycksövervakning (TPMS)*5 –
däckstatus
Med däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre
Pressure Monitoring System) är det möjligt att
kontrollera däckstatus i mittkonsolens bildskärm.
System- och däckstatus
Systemets och däckens aktuella status kan kontrolleras, se MY CAR (s. 113).
Däcktrycksövervakning* (s. 324)
1.
Öppna menysystemet MY CAR.
Däck - lufttryck (s. 314)
2.
Välj menyn Däcktryck.
> Status för däcktrycken visas med en färgkod.
•
Samtliga hjul gråa och meddelandet
Däcktryckssystem Service erfordras: ett
fel har uppstått i systemet. Kontakta en
Volvoåterförsäljare eller -verkstad.
Relaterad information
•
•
Däcktrycksövervakning* (s. 324)
Däcktrycksövervakning (TPMS)* – åtgärda
lågt däcktryck (s. 328)
Statusen är färgkodad för varje däck enligt följande:
4
5
326
•
Helgrönt: systemet fungerar normalt och
däcktrycket i samtliga däck ligger något över
rekommenderad nivå.
•
•
Gult hjul: motsvarande däck har för lågt tryck.
•
Samtliga hjul gråa: systemet är inte tillgängligt för tillfället. Det kan vara nödvändigt att
köra bilen i några minuter i en hastighet över
30 km/h (20 mph) innan systemet åter blir
aktivt.
Rött hjul: motsvarande däck har mycket lågt
tryck.
Standard på vissa marknader.
Standard på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Däcktrycksövervakning (TPMS)*6 –
aktivera/deaktivera7
Däcktrycksövervakning (TPMS)*8 –
rekommendationer
På vissa marknader är det möjligt att aktivera/
deaktivera däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre
Pressure Monitoring System).
Rekommendationer för däcktrycksövervakningen
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System).
OBS
Bilen måste stå stilla då däcktrycksövervakningen aktiveras/deaktiveras.
Inställningar görs med mittkonsolens reglage, se
MY CAR (s. 113).
•
Volvo rekommenderar att TPMS-sensorer
monteras på alla bilens hjul, även vinterhjul.
•
Volvo rekommenderar inte att sensorer
flyttas mellan olika hjul.
•
Reservhjulet är inte utrustat med TPMS-sensor.
•
Om reservhjul eller hjul utan TPMS-sensor
används kommer felmeddelandet
Däcktryckssystem Service erfordras att
visas i kombiinstrumentet.
1.
Starta motorn.
2.
Öppna menysystemet MY CAR.
3.
Välj menyn Däcktryck.
•
4.
Välj Tryckövervakning och tryck OK.
> Ett X visas i informationsdisplayen om
systemet aktiveras, alternativt försvinner
om systemet deaktiveras.
Kontrollera alltid systemet efter hjulbyte för
att säkerställa att ersättningshjulen fungerar
med systemet.
•
Om ett hjul har ändrats, eller om TPMS-sensorn flyttats till ett annat hjul ska tätning,
mutter och ventilkärna bytas ut.
•
Vid installation av TPMS-sensor ska bilen
vara avstängd i minst 15 minuter, annars
kommer ett felmeddelande att visas i kombiinstrumentet.
Relaterad information
•
6
7
8
Däcktrycksövervakning* (s. 324)
VARNING
När ett däck utrustat med TPMS pumpas, håll
pumpens munstycke rakt mot ventilen för att
inte skada ventilen.
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra
att skruva loss.
OBS
Om du vill byta däckdimensionen så måste
TPMS-systemet omkonfigureras. För ytterligare information – kontakta en Volvoåterförsäljare.
Relaterad information
•
Däcktrycksövervakning* (s. 324)
Standard på vissa marknader.
Endast på vissa marknader.
Standard på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör. 327
HJUL OCH DÄCK
Däcktrycksövervakning (TPMS)*9 –
åtgärda lågt däcktryck
OBS
•
När däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre
Pressure Monitoring System) varnar är däcktrycket för lågt i ett eller flera av bilens däck.
Om ett däcktrycksmeddelande har visats och
TPMS-kontrollampan har tänts:
1.
Kontrollera däcktrycket på det/de indikerade
däcket/en med en däcktrycksmätare.
2.
Pumpa däcket/en till korrekt tryck enligt
däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr).
3.
I vissa fall kan det vara nödvändigt att köra
bilen i några minuter i en hastighet över
30 km/h (20 mph) för att få bort meddelandet. Då släcks TPMS-kontrollampan också.
•
TPMS-systemet använder sig av ett s.k.
kompenserat tryckvärde, baserat på både
däck- och yttertemperaturen. Detta medför att däcktrycket kan skilja sig något
från de rekommenderade trycken som
anges på däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr). Därför kan det vara nödvändigt att
pumpa däcken till ett något högre tryck
för att få bort ett lågdäcktrycksmeddelande.
För att undvika fel däcktryck bör trycket
kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck
avses att däcken har samma temperatur
som yttertemperaturen (ca 3 timmar efter
att bilen har körts). Efter några kilometers
körning blir däcken varma och trycket
högre.
VARNING
•
Felaktigt däcktryck kan leda till däckhaveri, som kan resultera i att föraren tappar
kontroll över bilen.
•
Systemet kan inte indikera plötsliga däckskador i förväg.
Däcktrycksövervakning (TPMS)*10 –
punkteringskörbara däck*
Om SST (Self Supporting run flat Tires)* är valt
är bilen också utrustad med TPMS (s. 324).
Denna typ av däck har en speciell förstärkt sidovägg som gör det möjligt att i begränsad omfattning fortsätta köra bilen trots att däcket har förlorat allt eller en del tryck. Dessa däck är monterade på en särskild fälg. (Även vanliga däck går
att montera på denna fälg.)
Om ett SST-däck förlorar däcktryck, tänds den
gula TPMS-lampan i kombiinstrumentet och ett
meddelande visas i informationsdisplayen. Om
detta inträffar, minska hastigheten till
max. 80 km/h (50 mph). Däcket ska ersättas så
snart som möjligt.
Kör försiktigt, i vissa fall kan det vara svårt att se
vilket däck som avses. För att säkerställa vilket
däck som behöver åtgärdas, kontrollera alla fyra
däcken.
Relaterad information
•
9
328
Däcktrycksövervakning* (s. 324)
Standard på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
VARNING
Enbart personer med kunskap om SST-däck
bör montera dessa.
SST-däck ska endast monteras ihop med
TPMS.
Efter att ett meddelande om lågt däcktryck
har visats, kör inte fortare än 80 km/h
(50 mph).
Maximal körsträcka till däckbyte är 80 km.
Undvik hård körning såsom till exempel en
hastig inbromsning eller sväng.
SST-däck måste bytas ut om de skadas eller
punkteras.
Relaterad information
•
10
Däcktrycksövervakning* (s. 324)
Standard på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör. 329
HJUL OCH DÄCK
Typgodkännande däcktrycksövervakning (TPMS)*11
Typgodkännande för sensorerna i däcktrycksövervakningen – TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System) kan utläsas i tabellen.
11
330
Standard på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Land/Område
Brasilien
Ukraina
}}
331
HJUL OCH DÄCK
||
Land/Område
Israel
332
HJUL OCH DÄCK
Överensstämmelsedeklaration (Declaration of Conformity)
Land/
Område
Länder inom
EU:
Exportland: Tyskland
Tillverkare: Continental Automotive GmbH
Typ av utrustning: TPMS-enhet
}}
333
HJUL OCH DÄCK
||
Land/
Område
Tjeckien:
Continental tímto prohlašuje, že tento Radio Transmitter je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními
směrnice 1999/5/ES.
Danmark:
Undertegnede Continental erklærer herved, at følgende udstyr Radio Transmitter overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Tyskland:
Hiermit erklärt Continental, dass sich das Gerät Radio Transmitter in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen
und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estland:
Käesolevaga kinnitab Continental seadme Radio Transmitter vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Storbritannien:
Hereby, Continental declares that this Radio Transmitter is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
Spanien:
Por medio de la presente Continental declara que el Radio Transmitter cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grekland:
334
Η
Α
Α Continental Η Ω
Α Α
Η
Radio Transmitter
Η Α 1999/5/ .
Ω
Α
Ω
Α Α Η
Α
Frankrike:
Par la présente Continental déclare que l'appareil Radio Transmitter est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italien:
Con la presente Continental dichiara che questo Radio Transmitter è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lettland:
Ar šo Continental deklarē, ka Radio Transmitter atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Litauen:
Šiuo Continental deklaruoja, kad šis Radio Transmitter atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederländerna:
Hierbij verklaart Continental dat het toestel Radio Transmitter in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
HJUL OCH DÄCK
Land/
Område
Malta:
Hawnhekk, Continental, jiddikjara li dan Radio Transmitter jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti
li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Ungern:
Alulírott, Continental nyilatkozom, hogy a Radio Transmitter megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv
egyéb elõírásainak.
Polen:
Niniejszym Continental oświadcza, że Radio Transmitter jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugal:
Continental declara que este Radio Transmitter está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovenien:
Continental izjavlja, da je ta Radio Transmitter v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovakien:
Continental týmto vyhlasuje, že Radio Transmitter spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finland:
Continental vakuuttaa täten että Radio Transmitter tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Sverige:
Härmed intygar Continental att denna Radio Transmitter står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Hér með lýsir Continental yfir því að Radio Transmitter er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norge:
Continental erklærer herved at utstyret Radio Transmitter er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Relaterad information
•
Däcktrycksövervakning* (s. 324)
* Tillval/tillbehör. 335
HJUL OCH DÄCK
Provisorisk däcktätning
•
Den provisoriska däcktätningssatsen, Temporary
Mobility Kit (TMK), används till att täta en punktering samt till att kontrollera och justera däcktrycket (s. 412).
Provisorisk däcktätning – handhavande
(s. 338)
Provisorisk däcktätningssats –
placering
•
Verktyg (s. 322)
Den provisoriska däcktätningssatsen, Temporary
Mobility Kit (TMK), används till att täta en punktering samt till att kontrollera och justera däcktrycket.
Den provisoriska däcktätningssatsen (s. 337)
består av en kompressor och en flaska med tätningsvätska. Tätningen fungerar som en provisorisk reparation. Tätningsvätskan tätar effektivt
däck som punkterats i slitbanan.
Placering av däcktätningssatsen
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga att
täta däck som har punktering i däcksidan. Täta
inte däck med den provisoriska däcktätningen om
de uppvisar större skåror, sprickor eller liknande
skador.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för tätning av däck med punktering i slitbanan.
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning är
provad och godkänd av Volvo.
Relaterad information
336
•
Provisorisk däcktätningssats – placering
(s. 336)
•
Provisorisk däcktätningssats – översikt
(s. 337)
Däcktätningssatsen finns bakom luckan på vänster sida i lastutrymmet.
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätningssats – översikt
(s. 337)
•
Provisorisk däcktätning (s. 336)
HJUL OCH DÄCK
Provisorisk däcktätningssats –
översikt
Översikt av den provisoriska däcktätningssatsens, Temporary Mobility Kit (TMK), ingående
delar.
Delarna förvaras under golvet i last-/bagageutrymmet.
Flaska med tätningsvätska
Tryckmätare
Flaska med tätningsvätska
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätningssats – placering
(s. 336)
•
Provisorisk däcktätning (s. 336)
Byt ut flaskan med tätningsvätska innan bäst
före-datumet passerat. Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt avfall.
Efter användning ska flaskan med tätningsvätska
bytas ut. Volvo rekommenderar att bytet utförs av
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Flaskan med tätningsvätska innehåller 1,2Etanol och naturrågummi-latex.
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Elkabel
Flaskhållare (orange lock)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
Luftslang
VARNING
•
Vid hudkontakt med tätningsvätskan ska
denna omedelbart tvättas bort med tvål
och rikligt med vatten.
•
Tätningsvätska som hamnar i ögat ska
omedelbart sköljas bort med ögonsköljningsvätska eller rikligt med vatten. Vid
fortsatt besvär bör ögat undersökas av en
läkare.
337
HJUL OCH DÄCK
Provisorisk däcktätning –
handhavande
1.
Täta en punktering med den provisoriska däcktätningssatsen, Temporary Mobility Kit (TMK).
Sätt ut varningstriangeln och aktivera varningsblinkers om ett däck ska tätas vid en
trafikerad plats.
Om punkteringen orsakats av en spik eller
liknande, låt denna sitta kvar i däcket. Den
hjälper till att täta hålet.
Provisorisk däcktätning
2.
Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet
(som sitter på kompressorns ena sida) och
sätt fast den på ratten. Hastigheten får inte
överstiga 80 km/h (50 mph) efter att den
provisoriska däcktätningen använts.
3.
Kontrollera att strömbrytaren är i position 0
(Av), och ta fram elkabeln och luftslangen.
4.
Skruva av det orange locket på kompressorn,
och skruva loss korken på flaskan med tätningsvätska.
OBS
Bryt inte flaskans plombering innan användning. När flaskan skruvas fast bryts plomberingen automatiskt.
För information om detaljernas funktion, se Provisorisk
däcktätningssats – översikt (s. 337).
338
5.
Skruva fast flaskan till botten i flaskhållaren.
> Flaskan och flaskhållaren är försedda med
backspärr för att förhindra läckage av tätningsmedel. När flaskan är fastskruvad
kan den inte skruvas loss ur flaskhållaren
igen. Borttagning av flaskan måste göras
på en verkstad, Volvo rekommenderar en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
•
Vid hudkontakt med tätningsvätskan ska
denna omedelbart tvättas bort med tvål
och rikligt med vatten.
•
Tätningsvätska som hamnar i ögat ska
omedelbart sköljas bort med ögonsköljningsvätska eller rikligt med vatten. Vid
fortsatt besvär bör ögat undersökas av en
läkare.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
HJUL OCH DÄCK
6.
Demontera ventillucka12
8.
Ta fram torxnyckeln (som sitter i skumblocket
bakom panelen på vänstersidan av bagageutrymmet).
Tryck in torxnyckeln i hålet.
Bänd loss luckan med hjälp av torxnyckeln
(A).
Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag och
starta bilen.
OBS
Se till att inget av de andra 12 V-uttagen
används när kompressorn är i drift.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
9.
Starta kompressorn genom att ställa strömbrytaren i position I (På).
VARNING
7.
Skruva loss däckets ventilhatt.
Kontrollera att tryckreduceringsventilen på
luftslangen är helt åtskruvad, och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
12
Endast 17"-hjulet Thia
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller
ojämnheter ska kompressorn omedelbart
stängas av. Färden bör inte fortsätta. Tillkalla
vägassistans för bärgning till en däckverkstad.
Volvo rekommenderar en auktoriserad däckverkstad.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka upp
till 6 bar men trycket sjunker efter ca
30 sekunder.
10. Fyll däcket i 7 minuter.
VIKTIGT
Kompressorn ska inte arbeta längre än
10 minuter – risk för överhettning.
11. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max. 3,5 bar. (Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket är
för högt.)
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar (22 psi) är
hålet i däcket för stort. Färden bör inte fortsätta. Tillkalla vägassistans för bärgning till en
däckverkstad. Volvo rekommenderar en
auktoriserad däckverkstad.
12. Stäng av kompressorn och lossa elkabeln.
13. Skruva loss luftslangen från däckventilen och
sätt tillbaka ventilhatten på däcket.
Tryck tillbaka luckan12 över däckventilen med
hålet mot hjulets nav. Två klick bekräftar att
luckan sitter på plats.
14. Sätt på skyddslocket på luftslangen för att
undvika läckage av kvarvarande tätningsvätska. Lägg utrustningen i lastutrymmet.
}}
339
HJUL OCH DÄCK
||
15. Kör snarast minst 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h (50 mph) så att tätningsvätskan kan täta däcket och gör därefter en efterkontroll.
OBS
De första varven som däcket roterar kommer
det att spruta ut tätningsvätska ur punkteringshålet.
VARNING
Provisorisk däcktätning –
efterkontroll
Koppla på luftslangen på däckventilen igen
och kontrollera däcktrycket med tryckmätaren, se Provisorisk däcktätning – efterkontroll
(s. 340).
1.
Provisorisk däcktätning (s. 336)
•
Provisorisk däcktätningssats – översikt
(s. 337)
13
340
Provisorisk däcktätning – efterkontroll
(s. 340)
1 bar = 100 kPa.
3. Stäng av kompressorn.
4.
Skruva loss däckets ventilhatt.
Ta fram luftslangen och skruva dit
ventilanslutningen till botten på däckventilens
gänga.
2.
Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
•
Är däcktrycket under 1,3 bar13 har däcket
inte tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsätta. Tillkalla vägassistans för bärgning.
•
Är däcktrycket högre än 1,3 bar13 ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck
enligt däcktryckstabellen, se Däck – godkända däcktryck (s. 412).
•
Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen
om däcktrycket är för högt.
Ta loss däcktätningsutrustningen.
Sätt på skyddslocket på luftslangen för att
undvika läckage av kvarvarande tätningsvätska.
Demontera ventilluckan, se (s. 339).
Relaterad information
•
•
2. Starta kompressorn och pumpa upp
däcket till angivet tryck enligt däcktryckstabellen.
Kontrollera däcktryck
Ta fram däcktätningsutrustningen. Kompressorn
ska vara avstängd.
Om däcket behöver pumpas:
1. Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag
och starta bilen.
När ett däck har tätats med den provisoriska
däcktätningssatsen, Temporary Mobility Kit
(TMK), ska en efterkontroll göras efter
ca 3 kilometers körning.
Se till att ingen person står i närheten av bilen
och får tätningsvätskan på sig när bilen kör
iväg. Avståndet bör vara minst 2 meter (7 fot).
16. Efterkontroll:
3.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
5.
Sätt tillbaka ventilhatten på däcket.
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra att
skruva loss.
HJUL OCH DÄCK
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
Volvo rekommenderar att bilen körs till närmaste
auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut/reparera det skadade däcket. Informera verkstaden
om att däcket innehåller däcktätningsvätska.
VARNING
6.
Återmontera ventillucka14
Tryck luckans ena kant (den utan hålet) på
plats (närmast däcket - B). Vik sedan in
locket mot fälgen – tryck samtidigt lätt ner
den vinklade övre kanten för att hjälpa den in
under fälgens kant. Kontrollera att luckan ligger jämnt med fälgens yta – om inte, tryck
försiktigt in den del som buktar ut.
OBS
Efter användning ska flaskan med tätningsvätska och slangen bytas ut. Volvo
rekommenderar att dessa byten utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
14
15
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h
(50 mph) efter att den provisoriska däcktätningen använts. Volvo rekommenderar ett
besök på en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal körsträcka 200 km). Personalen kan avgöra om
däcket kan lagas eller behöver bytas.
Endast 17"-hjulet Thia.
Endast 17"-hjulet Thia
Relaterad information
•
•
Provisorisk däcktätning (s. 336)
•
Provisorisk däcktätningssats – översikt
(s. 337)
Provisorisk däcktätning – handhavande
(s. 338)
Provisorisk däcktätningssats –
pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp med hjälp
av kompressorn i den provisoriska däcktätningssatsen (s. 337).
1.
Kompressorn ska vara avstängd. Se till att
strömbrytaren står i position 0 (Av) och ta
fram elkabel och luftslang.
2.
Demontera ventilluckan15 – för instruktioner
om demontering av ventilluckan, se (s. 339).
3.
Skruva loss däckets ventilhatt och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
4.
Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag och
starta bilen.
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara.
Låt aldrig motorn gå i utrymmen som är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
}}
341
HJUL OCH DÄCK
||
5.
Starta kompressorn genom att ställa strömbrytaren i position I (På).
VIKTIGT
Kompressorn ska inte arbeta längre än
10 minuter – risk för överhettning.
6.
Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktryckstabellen, se Däck – godkända
däcktryck (s. 412). Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.
7.
Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och elkabeln.
8.
Sätt tillbaka ventilhatten på däcket.
9.
Återmontera ventilluckan15 genom att trycka
luckans ena kant (den utan hålet) på plats
(närmast däcket), se Provisorisk däcktätning
– efterkontroll (s. 340). Vik sedan in locket
mot fälgen – tryck samtidigt lätt ner den vinklade övre kanten för att hjälpa den in under
fälgens kant. Kontrollera att luckan ligger
jämnt med fälgens yta – om inte, tryck försiktigt in den del som buktar ut.
Relaterad information
•
•
15
342
Provisorisk däcktätning (s. 336)
Provisorisk däcktätningssats – översikt
(s. 337)
Endast 17"-hjulet Thia
•
Provisorisk däcktätning – efterkontroll
(s. 340)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Volvos serviceprogram
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, vilket finns specificerat i Service- och garantiboken.
Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad
Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal, servicelitteratur och de specialverktyg som garanterar
högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Timräknaren på laddkabeln räknar laddningstid till
nästa service. Volvo rekommenderar att kontrollenheten kontrolleras av en elektriker efter varje
5000 drifttimmar.
VIKTIGT
Modifiera inte kontrollenheten på något sätt.
Relaterad information
•
Klimatanläggning – felsökning och reparation
(s. 354)
Boka service och reparation*
Hantera service-, reparations- och bokningsinformation direkt i din internetanslutna bil.
Genom denna tjänst tillhandahålls ett bekvämt
sätt att boka service och verkstadsbesök direkt i
bilen. Bilinformation skickas till din återförsäljare
som kan förbereda verkstadsbesöket. Återförsäljaren återkommer med ett digitalt bokningsförslag.
Innan tjänsten kan användas
Volvo ID och min profil
• Registrera ett Volvo ID. För mer information
och hur man skapar ett Volvo ID, se Volvo ID
(s. 20).
Service och reparation
•
Underhåll bilen regelbundet. Följ Volvos rekommenderade serviceintervaller.
Gå till www.volvocars.com, logga in och utför
följande:
1.
Kontrollera att bilen är kopplad till din profil.
2.
Kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer.
3.
Välj Volvoåterförsäljare och den personliga
servicetekniker du önskar kontakt med för
service och reparation.
Vid behov av översyn och reparation får endast
en auktoriserad verkstad utföra arbetet.
VARNING
Gör inga egna reparationer på detta fordon.
Elledningar och/eller komponenter som lossnat får enbart åtgärdas av en auktoriserad
verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
344
Serviceintervall och nästa service,
laddkabel
* Tillval/tillbehör.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
•
•
•
•
•
•
Förutsättning för bokning från bil
• För att skicka bokningsinformation från bilen
måste bilen vara ansluten till internet, se
supplement Sensus Infotainmen för information om hur man ansluter bilen till internet.
•
•
Eftersom bokningsinformation skickas över
ditt privata telefon- eller P-SIM-kort-abonnemang kommer du att få en fråga om du vill
skicka information. Frågan ställs en gång och
gäller sedan för den valda uppkopplingen för
en begränsad tid.
För att tjänsten ska fungera och systemet
ska kommunicera via bilens bildskärm måste
notiser/pop-up-meddelanden vara godkända.
Tryck i MY CAR-källans normalvy på OK/
MENU och därefter Service och reparation
Tillåt notiser.
Använda tjänsten
Samtliga menyer och inställningar nås från normalvyn i MY CAR genom tryck på OK/MENU
och därefter Service och reparation.
När det är dags för service och i vissa fall när
bilen är i behov av reparation meddelas detta i
kombiinstrumentet (s. 68) och via en pop-upmeny i bildskärmen.
servicebehov
funktionsstatus
vätskenivåer
mätarställning
bilens identifikationsnummer (VIN1)
bilens mjukvaruversion.
Relaterad information
•
Volvo ID (s. 20)
Servicemeddelande i bildskärm.
Innebörd av svarsalternativen i bildskärmens popup-meny:
• Ja – En bokningsförfrågan skickas till din
återförsäljare vilken sedan återkommer med
ett digitalt bokningsförslag. Servicemeddelandet i kombiinstrumentet släcks.
• Nej – Inga fler pop-up-meddelanden kommer att visas i bildskärmen. Meddelande i
kombiinstrumentet kvarstår.
• Senare – Pop-up-menyn visas nästa gång
bilen startas.
Bokningsinformation och bildata
När du väljer att boka service från din bil kommer
bokningsinformation och bildata att skickas. Bildatainformationen består av information inom
följande områden:
1
Vehicle Identification Number
345
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Lyftning av bilen
Vid lyftning av bilen är det viktigt att domkraften
eller lyftarmarna sätts på avsedda ställen av
bilens underrede.
OBS
Volvo rekommenderar endast användning av
den domkraft som hör till respektive bilmodell.
Om annan domkraft väljs än den av Volvo
rekommenderade, följ de instruktioner som
följer med utrustningen.
346
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Domkraftsfästen (pilarna) för domkraft som hör till bilen samt lyftpunkter (rödmarkerade).
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft fram ska
den sättas under någon av de fyra lyftpunkterna
längst in under bilen. Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft bak ska den sättas under någon
av lyftpunkterna. Var noga med att sätta verkstadsdomkraften så att bilen inte kan glida av
domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.
Om bilen lyfts med en verkstadslyft av tvåpelartyp,
kan de främre och bakre lyftarmarna sättas under
de yttre lyftpunkterna (domkraftsfästena). Fram
kan alternativt de inre lyftpunkterna användas.
Relaterad information
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 317)
347
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Motorhuv – öppna och stänga
VARNING
Motorhuven kan öppnas när handtaget i kupén
vridits medurs och spärren vid kylargrillen förts åt
vänster.
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
Relaterad information
•
•
Motorrum – kontroll (s. 349)
Motorrum – översikt (s. 348)
Motorrum – översikt
Översikten visar några servicerelaterade komponenter.
En del av bilens batterier och några av de komponenter som ingår i bilens elektriska drivsystem
finns under huven. Var försiktig i detta utrymme
och rör bara det som har med normalt underhåll
att göra.
VARNING
Orangefärgade kablar får endast hanteras av
behörig personal.
Handtaget för huvöppning är alltid på vänster sida.
VARNING
Ett flertal komponenter i bilen arbetar med
högvoltsspänning som kan vara farlig vid felaktiga ingrepp.
Vrid handtaget ungefär 20-25 grader
medurs. Det hörs när spärren släpper.
För spärren åt vänster och öppna huven.
(Spärrhaken sitter mellan strålkastare och
kylargrill, se bild.)
348
•
Rör ingenting som inte är tydligt beskrivet
i denna ägarmanual.
•
Var försiktig vid kontroll/påfyllning av
vätskor i motorrummet.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Relaterad information
•
•
Motorhuv – öppna och stänga (s. 348)
Motorrum – kontroll (s. 349)
Motorrum – kontroll
Vissa oljor och vätskor bör kontrolleras med
jämna mellanrum.
Regelbunden kontroll
Kontrollera följande oljor och vätskor med jämna
mellanrum, t.ex. vid tankning:
Normala kontrollpunkter – övriga detaljer kräver specialistkompetens.
•
•
•
•
Påfyllningsrör för motorolja
VARNING
Bilens elsystem ska alltid vara i nyckelläge 0
när arbete utförs i motorrummet, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 83).
Spolarvätska
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Om motorn är varm finns risk för brand.
Kontroll/påfyllning av bromsvätska (på förarsidan)
Påfyllningsrör för spolarvätska
Styrservoolja
Tänk på att kylarfläkten (placerad framtill i
motorrummet, bakom kylaren) kan starta eller
fortsätta arbeta automatiskt upp till ca
6 minuter efter att motorn stängts av.
Kontroll/påfyllning av styrservoolja
Relä- och säkringscentral
Motorolja
VARNING
Kontroll/påfyllning av kylvätska till kyl- och
klimatsystem
Startbatteri
Kylvätska
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Motorhuv – öppna och stänga (s. 348)
Motorrum – översikt (s. 348)
Kylvätska – nivå (s. 352)
Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 351)
Styrservoolja – nivå (s. 354)
Spolarvätska – påfyllning (s. 365)
349
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Motorolja – allmänt
För att rekommenderade serviceintervall ska
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja
används.
Vid körning under ogynnsamma förhållanden, se
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden
(s. 399).
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja
har gjorts med stor omsorg och med hänsyn
tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo rekommenderar:
För att rekommenderade serviceintervall ska
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja
används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och vid oljebyte,
annars riskerar du att påverka livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på
en auktoriserad Volvoverkstad.
Volvo använder olika system för varning för
låg/hög oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa motorvarianter har oljetryckgivare, då används kombiinstrumentets varningssymbol för lågt oljetryck
. Andra varianter har oljenivågivare, då informeras föraren via instrumentets varningssymbol
350
samt displaytexter. Vissa varianter har båda
systemen. Kontakta en Volvoåterförsäljare för
mer information.
Byt motorolja och oljefilter enligt de bytesintervaller som finns angivna i Service- och garantiboken.
Att använda olja av högre kvalitet än den angivna
är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en olja med högre
kvalitet än den angivna, se Motorolja – ogynnsamma körförhållanden (s. 399).
För påfyllningsbar volym, se Motorolja – kvalitet
och volym (s. 401).
Relaterad information
•
Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 351)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Motorolja – kontroll och påfyllning
VIKTIGT
Oljenivån detekteras med elektronisk oljenivågivare.
Vid meddelande Låg oljenivå Fyll på 0,5
liter motorolja, fyll endast på med 0,5 liter.
5-cyl. diesel
VARNING
Fyll inte på mer olja om fyllnadsnivå (3) eller
(4) visas enligt bilden nedan. Nivån får aldrig
ligga över MAX eller under MIN, detta kan
leda till motorskada.
Meddelande och grafik visas i display.
Meddelande
Motoroljenivå
Påfyllningsrör2.
Åtgärder med avseende på motoroljenivån behöver inte vidtas förrän ett meddelande visas i
kombiinstrumentets display, se följande bild.
Oljenivån kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med tumhjulet då motorn är
avstängd, se Menyhantering – kombiinstrument
(s. 111).
VARNING
Visas meddelande Oljeservice erfordras åk
till verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Oljenivån kan vara för hög.
2
Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka.
OBS
Oljenivån detekteras endast av systemet då
vissa förutsättningar är uppfyllda. Systemet
kan därför inte alltid direkt känna av förändringar då olja fylls på eller tappas av. Under
vissa förhållanden kan förbränningsmotordrift
i ca 30 km krävas.
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
}}
351
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Mätning av oljenivå, 5-cyl. diesel
Om kontroll av oljenivå önskas görs det enligt
följande sekvens.
1.
Aktivera nyckelläge II, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 83).
2.
Vrid tumhjulet på vänster rattspak till position
Oljenivå.
> Därefter visas information om motorns
oljenivå, se följande bild som visar meddelande och grafik i display.
För mer information om menyhantering,
se Menyhantering – kombiinstrument
(s. 111).
Kylvätska – nivå
Kylvätskan kyler förbränningsmotorn till rätt
arbetstemperatur. Den värme som överförs från
motorn till kylvätskan kan användas till att värma
kupén.
Nivåkontroll
Kylvätskans nivå ska ligga mellan MIN- och
MAX-markeringarna på expansionskärlet. Om kylsystemet inte är välfyllt, kan för höga temperaturer uppstå med risk för skador på motorn.
OBS
Kontrollera kylvätskenivån regelbundet då
motorn är kall.
Påfyllning
Siffrorna 1–4 representerar fyllnadsnivå. Fyll inte på mer
olja om fyllnadsnivå (3) eller (4) visas. Rekommenderad
fyllnadsnivå är 4.
Relaterad information
•
352
Motorolja – allmänt (s. 350)
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Komplettera aldrig med endast rent
vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten som för
stor andel kylvätska.
Om det är kylvätska under bilen, det ryker kylvätska eller om det fyllts på mer än 2 liter, ring
alltid efter bärgning för att inte riskera motorskador vid startförsök p.g.a. trasigt kylsystem.
VARNING
Kylvätskan kan vara mycket het. Om påfyllning
behöver göras då motorn är varm, skruva av
expansionskärlets lock sakta så att övertrycket försvinner.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
VIKTIGT
•
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
•
Blanda kylvätskan med vatten av godkänd
kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets
kvalitet använd färdigblandad kylvätska
enligt Volvos rekommendationer.
•
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent med
vatten av godkänd kvalitet alternativt spolas med färdigblandad kylvätska.
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. I annat fall kan för höga temperaturer uppstå med risk för skador
(sprickor) i cylinderhuvudet.
För volymuppgifter samt standard med avseende
på vattenkvalitet, se Kylvätska – kvalitet och volym
(s. 402).
Broms- och kopplingsvätska – nivå
Påfyllning
Bromsvätskans nivå ska ligga mellan behållarens
MIN- och MAX-märken.
Nivåkontroll
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-märkena
som är synliga inuti behållaren. Kontrollera nivån
regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat
ordinarie servicetillfälle.
På bilar som körs så att bromsarna används ofta
och hårt, t.ex. vid bergskörning eller körning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet, ska vätskan
bytas varje år.
För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet
för bromsvätska, se Bromsvätska – kvalitet och
volym (s. 404).
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på. Volvo
rekommenderar att anledningen till bromsvätskeförlusten kontrolleras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
Vätskebehållaren är placerad på förarsidan.
Vätskebehållaren är skyddad under avtäckningen
som täcker kallzonen av motorrummet. Det runda
locket måste först tas bort innan behållarens lock
kan nås.
Öppna locket som sitter placerat på avtäckningen genom att vrida det.
Skruva av locket på behållaren och fyll på
vätska. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena, vilka är placerade på insidan
av behållaren.
VIKTIGT
Glöm inte sätta på locket.
353
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Styrservoolja – nivå
Styrservooljans nivå ska ligga mellan behållarens
MIN- och MAX-märken. Oljan behöver inte
bytas.
VARNING
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
om motorn är avstängd och bilen måste bogseras, går styrningen betydligt tyngre än normalt. Läs om vad som gäller vid bogsering (s. 309).
Klimatanläggning – felsökning och
reparation
Service och reparation av luftkonditioneringsanläggningen får endast utföras av auktoriserad
verkstad.
Felsökning och reparation
Luftkonditioneringsanläggningen innehåller fluorescerande spårmedel. Ultraviolett ljus ska
användas vid läckagesökning.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Bilar med köldmedium R134a
VARNING
VIKTIGT
Håll rent runt styrservobehållaren vid kontroll.
Locket ska inte öppnas.
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av olja
behövs inte. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena.
För rekommenderad oljekvalitet, se Styrservoolja
– kvalitet (s. 404).
354
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a under tryck. Service och reparation av systemet får endast utföras av
auktoriserad verkstad.
Bilar med köldmedium R1234yf
VARNING
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R1234yf under tryck. I enlighet med
SAE J2845 (Technician Training for Safe
Service and Containment of Refrigerants
Used in Mobile A/C System) får service och
reparation av köldmediesystemet endast utföras av utbildad och certifierad tekniker för att
säkerställa systemets säkerhet.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Relaterad information
•
Volvos serviceprogram (s. 344)
Lampbyte – allmänt
Flera av bilens glödlampor kan bytas av föraren.
För byte av LED-lampor och xenonlampor hänvisas till verkstad.
Glödlamporna finns specificerade (s. 363). Glödlampor och andra ljuskällor som är av särskild typ,
såsom LED3-lampor, eller som av annan orsak
inte lämpar sig för byte annat än av verkstad4 är
de som finns i:
•
aktiva xenonstrålkastare – ABL (xenonlampor)
•
•
•
•
•
varselljus/positionsljus fram
•
•
•
3
4
Lysdiod (Light Emitting Diode)
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
kurvtagningsljus
sidoblinkers, yttre backspeglar
trygghetsbelysning, yttre backspeglar
interiörbelysning förutom instegsbelysning
fram
VARNING
På bilar utrustade med xenonstrålkastare ska
byte av xenonlampor utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Arbete med xenonlamporna kräver särskild
försiktighet eftersom strålkastaren är utrustad
med ett högspänningsaggregat.
VARNING
Bilens elsystem ska vara i nyckelläge 0 när
lampbyte görs, se Nyckellägen – funktioner
vid olika nivåer (s. 83).
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett från fingrarna förångas av
värmen och ger en beläggning på reflektorn
som då kan förstöras.
positionsljus bak
sidomarkeringsljus
bromsljus.
OBS
Om ett felmeddelande kvarstår efter att den
trasiga glödlampan ersatts, rekommenderas
att en auktoriserad Volvoverkstad uppsöks.
}}
355
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare och baklampor kan tillfälligt få kondens på insidan av
glaset. Detta är normalt, all ytterbelysning är
konstruerad för att motstå detta. Kondens
ventileras normalt ut ur lamphuset då lampan
varit tänd en stund.
Lampbyte – strålkastare
Samtliga av strålkastarens glödlampor byts
genom att först via motorrummet lossa och ta ut
hela strålkastaren.
Borttagning av strålkastare
Sätt bilens elsystem i nyckelläge 0, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 83).
Relaterad information
•
•
•
•
•
Lossa strålkastarens kontaktstycke genom
att pressa ner clipset med tummen.
Lampbyte – strålkastare (s. 356)
Lampbyte – placering av lampor bak (s. 361)
För samtidigt ut kontaktstycket med andra
handen.
Lampbyte – belysning i makeup-spegel
(s. 362)
Lampbyte – belysning i lastutrymme (s. 362)
Lampbyte – nummerskyltsbelysning (s. 361)
Dra ur strålkastarens låssprintar.
Frigör strålkastaren genom att växelvis vinkla
och dra ut den.
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket.
356
5.
Lyft ut strålkastaren och lägg den på ett
mjukt underlag så att inte linsen repas.
6.
Byt den aktuella glödlampan.
Fastsättning av strålkastare
UNDERHÅLL OCH SERVICE
1.
Anslut kontaktstycket, ett klickljud ska höras.
2.
Sätt tillbaka strålkastaren och låssprintarna.
Den korta sprinten sätts närmast kylargrillen.
Kontrollera att de är ordentligt nedstuckna.
3.
Kontrollera belysningen.
Lampbyte – täcklock till hel-/
halvljuslampor
•
Lampbyte – extra helljus (s. 359)
Hel-/halvljuslampor nås genom att lossa strålkastarens större täcklock.
Kontaktstycket måste vara ordentligt anslutet och
strålkastaren monterad innan belysningen slås på
eller fjärrnyckeln sätts in i startlåset.
Relaterad information
•
•
•
Lampbyte – allmänt (s. 355)
Lampbyte – täcklock till hel-/halvljuslampor
(s. 357)
Lampor – specifikationer (s. 363)
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, se Lampbyte –
strålkastare (s. 356).
1.
Skruva loss täcklockets fyra skruvar med ett
verktyg för Torx, dimension T20 (1). De ska
inte lossas helt. (3–4 varv är tillräckligt.)
2.
Skjut täcklocket åt sidan.
3.
Ta loss täcklocket.
Sätt tillbaka täcklocket i omvänd ordning.
Relaterad information
•
•
•
Lampbyte – strålkastare (s. 356)
Lampbyte – halvljus (s. 358)
Lampbyte – helljus (s. 358)
357
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Lampbyte – halvljus
Halvljuslampan är placerad innanför strålkastarens större täcklock.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 363)
Lampbyte – helljus
Helljuslampan är placerad innanför strålkastarens större täcklock.
OBS
Gäller bilar med halogenstrålkastare.
OBS
Gäller bilar med halogenstrålkastare.
1.
Lossa strålkastaren (s. 356).
1.
Lossa strålkastaren (s. 356).
2.
Ta loss täcklocket (s. 357).
2.
Ta loss täcklocket (s. 357).
3.
Lossa kontaktstycket från lampan.
3.
4.
Lossa lampan genom att dra den rakt ut.
Lossa lampan genom att vrida moturs och
sedan dra rakt ut.
5.
Styrpinnen på lampan ska vara rakt uppåt när
den sätts dit och ett klickljud ska höras då
den snäpps fast.
4.
Lossa kontaktstycket från lampan.
5.
Byt ut glödlampan och passa in den i sockeln
och vrid medurs för att sätta fast lampan.
Den kan bara sättas fast på ett sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
358
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 363)
Lampbyte – extra helljus
Den extra helljuslampan är placerad innanför
strålkastarens större täcklock.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 363)
OBS
Gäller bilar med xenonstrålkastare*.
1.
Lossa strålkastaren (s. 356).
2.
Ta loss täcklocket (s. 357).
3.
Lossa lampan genom att vrida moturs och
sedan dra rakt ut.
4.
Lossa kontaktstycket från glödlampan.
5.
Byt ut glödlampan och passa in den i sockeln
och vrid medurs för att sätta fast lampan.
Den kan bara sättas fast på ett sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
* Tillval/tillbehör. 359
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Lampbyte – blinkers fram
Lampbyte – ljus bak
Blinkerlampan är placerad innanför strålkastarens mindre täcklock.
Lampor för blinkers bak, dimljus bak och backljus byts inifrån lastutrymmet.
Lamphållare bak
Lamporna blir åtkomliga när däcktätningssatsen lyfts ut.
1.
Lossa strålkastaren (s. 356).
2.
Lossa locket genom att dra rakt ut.
3.
Dra i lamphållaren för att få ut glödlampan.
4.
Tryck och samtidigt vrid glödlampan moturs
för att få loss den.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Backljus-, dimljus- och blinkerlampan i baklyktan
byts inifrån lastutrymmet.
1.
Öppna panelen.
2.
Lyft ut däcktätningssatsen.
3.
Ta ut isoleringen som sitter framför glödlampshållaren genom att dra den rakt ut.
4.
Tryck ner spärrhaken och dra ut glödlampshållaren.
5.
Lossa den trasiga glödlampan genom att
trycka in den och vrida moturs.
6.
Sätt i en ny glödlampa, pressa nedåt och vrid
medurs.
7.
Håll ner spärrhaken när glödlampshållaren
sätts tillbaka.
8.
Sätt tillbaka isoleringen, däcktätningssatsen
och panelen.
Relaterad information
•
360
Lampor – specifikationer (s. 363)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Relaterad information
•
•
Lampbyte – placering av lampor bak (s. 361)
Lampbyte – placering av lampor bak
Lampbyte – nummerskyltsbelysning
Översikten visar lampornas placering bak.
Nummerskyltsbelysningen är placerad under
bakluckans handtag.
Lampor – specifikationer (s. 363)
Bromsljus (LED)
Positionsljus (LED)/Sidomarkeringsljus
(LED)
1.
Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
2.
Lossa hela glödlampshuset försiktigt och dra
ut det.
3.
Byt till ny glödlampa.
4.
Sätt tillbaka och skruva fast hela glödlampshuset.
Blinker (s. 360)
Bromsljus (LED)
Backljus
Dimljus
Relaterad information
•
•
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 363)
Lampbyte – allmänt (s. 355)
Lampor – specifikationer (s. 363)
361
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Lampbyte – belysning i lastutrymme
Lastutrymmesbelysningen är placerad i bakluckan.
Lampbyte – belysning i makeupspegel
Makeup-spegelns lampor är placerade innanför
lamplinserna.
G031942
Borttagning av lamplins
1.
Stick in en skruvmejsel och bänd lätt så att
lamphuset lossnar.
2.
Byt till ny glödlampa.
1.
3.
Kontrollera att lampan lyser och tryck tillbaka
lamphuset.
Stick in en skruvmejsel under lamplinsen och
bänd försiktigt upp låsklacken på kanten.
2.
Lossa försiktigt och lyft bort lamplinsen.
3.
Dra med en näbbtång glödlampan rakt ut åt
sidan och byt till en ny. Observera! – kläm
inte lampan hårt med tången. Lampans glas
kan i så fall krossas.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 363)
Fastsättning av lamplins
362
1.
Sätt tillbaka lamplinsen.
2.
Tryck fast den.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 363)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Lampor – specifikationer
Specifikationerna gäller glödlampor. För byte av
LED-lampor och xenonlampor hänvisas till verkstad.
Belysning
WA
Typ
Halvljus, halogen
55
H7 LL
Helljus, halogen
65
H9
Extra helljus, ABL
65
H9
Blinkers fram
24
PY24W
Instegsbelysning
fram
3
T10 Sockel
W2,1x9,5d
Handskfacksbelysning
5
Sockel SV8.5
Längd 43 mm
Make up-spegelbelysning
1,2
T5 Sockel
W2x4,6d
Lastutrymmesbelysning
5
Sockel SV8.5
Längd 43 mm
Nummerskyltsbelysning
5
C5W LL
Blinkers bak
21
PY21W LL
-
-
-
Belysning
WA
Typ
Backljus
21
P21W LL
Dimljus bak
21
H21W LL
A
Watt
Relaterad information
•
Lampbyte – allmänt (s. 355)
Torkarblad
Torkarblad sveper bort vatten från vind- och bakrutan. Tillsammans med spolarvätska rengör de
rutorna och säkerställer sikten vid körning.
Vindrutans torkarblad måste vara i serviceläge
när de ska bytas.
Serviceläge
Torkarblad i serviceläge.
För att det ska vara möjligt att byta, tvätta eller
lyfta torkarbladen (till exempel vid avskrapning av
is från vindrutan) måste de vara i serviceläge.
VIKTIGT
Innan torkarbladen sätts i serviceläge – säkerställ att de inte är fastfrusna.
}}
363
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
1.
Sätt fjärrnyckeln i startlåset5 och tryck kort
på START/STOP ENGINE-knappen för att
sätta bilens elsystem i nyckelläge I. För
detaljerad information om nyckellägen, se
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer
(s. 83).
2.
Tryck kort på START/STOP ENGINEknappen igen för att sätta bilens elsystem i
nyckelläge 0.
3.
För inom 3 sekunder höger rattspak uppåt
och håll den kvar i ca 1 sekund.
> Torkarna går då och ställer sig rakt upp.
Torkarna återgår till utgångsläge vid ett kort tryck
på START/STOP ENGINE-knappen för att sätta
bilens elsystem i nyckelläge I (eller vid start av
bilen).
VIKTIGT
Om torkararmarna i serviceläge har fällts upp
från vindrutan, måste de fällas tillbaka mot
vindrutan innan torkarna aktiveras. Detta för
att undvika att lacken på motorhuven skrapas.
5
364
Inte nödvändigt i bil med nyckelfritt start- och låssystem.
Byte av torkarblad
Fäll upp torkararmen när den är i serviceläge.
Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut parallellt med
torkararmen.
Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud
hörs.
Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.
4.
Fäll tillbaka torkararmen mot vindrutan.
Torkarna återgår från serviceläge till utgångsläge
vid ett kort tryck på START/STOP ENGINEknappen för att sätta bilens elsystem i nyckelläge
I (eller vid start av bilen).
UNDERHÅLL OCH SERVICE
OBS
VIKTIGT
Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det på passagerarsidan.
Byte av torkarblad bakruta
1.
Fäll torkararmen utåt.
2.
Vinkla ut torkarbladet något från torkararmen.
3.
Greppa runt torkararmen och med hjälp av
kraft från tummen tryck (vid pilen) bladet
framåt för att få loss bladet.
4.
Tryck fast det nya torkarbladet. Kontrollera
att det sitter fast ordentligt.
5.
Fäll tillbaka torkararmen mot vindrutan.
Kontrollera bladen regelbundet. Eftersatt
underhåll förkortar bladens livslängd.
Spolarvätska – påfyllning
Spolarvätska används till renhållning av strålkastare och rutor. Vid temperaturer under fryspunkten ska spolarvätska med frostskydd användas.
Relaterad information
•
Spolarvätska – påfyllning (s. 365)
Påfyllnad av spolarvätska sker genom öppning av
blått lock.
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam
vätskebehållare.
OBS
Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i
behållaren kommer ett meddelande om att
man ska fylla på spolarvätska tillsammans
med symbol
visas i kombiinstrumentet.
Rengöring
För rengöring av torkarblad och vindruta, se Biltvätt (s. 385).
}}
365
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad
spolarvätska – med frostskydd vid kall väderlek
och under fryspunkten.
VIKTIGT
Använd Volvos original spolarvätska eller motsvarande med rekommenderad pH mellan 6
och 8, i brukslösning (t.ex. 1:1 med neutralt
vatten).
VIKTIGT
Använd spolarvätska med frostskydd när temperaturen är under fryspunkten så att det inte
fryser i pump, behållare och slangar.
Startbatteri – allmänt
Startbatteriet används för att driva startmotorn
och annan elektrisk utrustning i bilen.
Bilens traditionella 12 V-batteri benämns här
"startbatteri" även om hybridbatteriet (s. 369)
ofta används vid start av förbränningsmotorn.
Startbatteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden, klimatförhållanden etc.
•
Koppla aldrig ifrån startbatteriet då motorn
går.
•
Kontrollera att kablar till startbatteriet är rätt
anslutna och väl åtdragna.
Spänning (V)
12
Bilar med strålkastarrengöring: 3,4 liter.
KöldstartförmågaA – CCAB
(A)
720
Bilar utan strålkastarrengöring: 3,4 liter.
Storlek, L×B×H (mm)
Volym:
•
•
Relaterad information
•
•
•
Torkarblad (s. 363)
Torkare och spolare (s. 102)
Motorhuv – öppna och stänga (s. 348)
Kapacitet (Ah)
A
B
278×175×190
70
Enligt EN-standard.
Cold Cranking Amperes.
VIKTIGT
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och typ som originalbatteriet (se dekal
på batteriet).
366
OBS
Startbatteriets kärlstorlek skall överensstämma med originalbatteriets mått.
VARNING
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken är
mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om en startkabel ansluts felaktigt,
kan räcka för att batteriet ska explodera.
•
Anslut inte startkablarna till någon bränslesystemkomponent eller till någon rörlig
del. Var försiktig med varma motordelar.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om svavelsyra kommer i kontakt med ögon, hud
eller kläder. Vid stänk i ögonen – kontakta
omedelbart läkare.
•
Rök aldrig i närheten av batteriet.
VIKTIGT
Vid laddning av startbatteriet ska endast
modern batteriladdare med kontrollerad laddspänning användas. Snabbladdningsfunktion
ska inte användas då det kan skada batteriet.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
OBS
OBS
Om både startbatteriet och hybridbatteriet (s. 290) är urladdade måste båda
batterierna laddas. Att i ett sådant fall först
ladda endast hybridbatteriet är inte möjligt.
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
Startbatteriets livslängd påverkas av flera faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat. Batteriets startkapacitet sjunker gradvis med tiden
och behöver därför laddas om bilen inte
används under en längre tid eller om den bara
körs korta sträckor. Stark kyla begränsar
startkapaciteten ytterligare.
För att hybridbatteriet ska kunna laddas krävs
att startbatteriet har en viss laddningsgrad.
VIKTIGT
Om följande inte beaktas kan energisparfunktionen för infotainment tillfälligt upphöra att
fungera och/eller meddelande i kombiinstrumentets informationsdisplay om startbatteriets laddningsgrad tillfälligt vara inaktuellt
efter inkoppling av externt startbatteri eller
batteriladdare:
•
Den negativa batteripolen på bilens startbatteri får aldrig användas för anslutning
av externt startbatteri eller batteriladdare
– enbart bilens chassi ska användas
som jordpunkt.
Se Starthjälp med annat batteri (s. 260) – där
beskrivs var och hur kabelklammorna ska placeras.
För att startbatteriet ska hållas i bra kondition
rekommenderas minst 15 minuters
körning/vecka eller att batteriet ansluts till en
batteriladdare med automatisk underhållsladdning.
Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat
har maximal livslängd.
Batteri – symboler
På batterier finns symboler som informerar och
varnar.
Symboler på batterier
Använd skyddsglasögon.
Ytterligare information i
bilens ägarmanual.
Förvara batteriet utom räckhåll för barn.
Relaterad information
•
•
Batteri – symboler (s. 367)
Startbatteri – byte (s. 368)
Batteriet innehåller frätande
syra.
}}
367
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Undvik gnistor eller öppen
eld.
Startbatteri – byte
Startbatteriet i bilen kan bytas utan hjälp av verkstad.
Demontering
Explosionsfara.
Allra först: Ta fjärrnyckeln ur startlåset och vänta
minst 5 minuter innan några elektriska anslutningar rörs – detta för att bilens elsystem behöver
lagra nödvändig information till styrenheterna.
Ska lämnas till återvinning.
OBS
Förbrukat startbatteri ska återvinnas på ett
miljöanpassat sätt – det innehåller bly.
Relaterad information
•
Startbatteri – allmänt (s. 366)
Öppna clipsen på främre täcklocket och ta
loss locket.
368
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Lösgör gummilisten så att bakre täcklocket
går fritt.
Montering
För drift med elmotorn är bilen utrustad med ett
hybridbatteri – ett underhållsfritt uppladdningsbart batteri av typen litium-jon.
Ta loss bakre täcklocket genom att skruva
ett kvarts varv och lyfta loss det.
OBS
VARNING
Om både startbatteriet och hybridbatteriet (s. 290) är urladdade måste båda
batterierna laddas. Att i ett sådant fall först
ladda endast hybridbatteriet är inte möjligt.
Anslut och ta bort plus- respektive minuskabel i rätt ordningsföljd.
Lossa den svarta minuskabeln.
Lossa den röda pluskabeln.
Lossa avluftningsslangen från batteriet.
Skruva loss skruven som håller batteriklamman.
För batteriet åt sidan.
Lyft upp det.
Hybridbatteri
1.
Ställ ner batteriet i batterilådan.
2.
För batteriet inåt samt åt sidan tills det når
bakkant av lådan.
3.
Skruva fast klamman som håller batteriet.
4.
Anslut avluftningsslangen.
> Kontrollera att den är korrekt ansluten till
både batteriet och utloppet i karossen.
5.
Anslut den röda pluskabeln.
6.
Anslut den svarta minuskabeln.
7.
Tryck fast det bakre täcklocket. (Se tidigare
avsnitt "Demontering".)
8.
Montera gummilisten. (Se "Demontering".)
9.
Passa in det främre täcklocket och fäst det
med clipsen. (Se "Demontering".)
För att hybridbatteriet ska kunna laddas krävs
att startbatteriet har en viss laddningsgrad.
VARNING
Byte av hybridbatteri får endast utföras av
verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Kylvätska
Hybridbatteriets kylsystem har ett separat expansionskärl.
För mer information om bilens startbatteri, se
Startbatteri – allmänt (s. 366) och Starthjälp med
annat batteri (s. 260).
}}
369
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Elsystem
Säkringar – allmänt
Elsystemet är enpoligt och använder chassi och
motorstomme som ledare.
För att förhindra att bilens elektriska system skadas genom kortslutning eller överbelastning, är
alla de olika elektriska funktionerna och komponenterna skyddade genom ett antal säkringar.
Startbatteriets storlek, typ och prestanda beror på
bilens utrustning och funktion.
VIKTIGT
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och typ som originalbatteriet (se dekal
på batteriet).
VIKTIGT
Påfyllning av hybridbatteriets kylvätska ska
endast utföras av verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Startbatteri – allmänt (s. 366)
Relaterad information
•
•
Startbatteri – byte (s. 368)
Startbatteri – allmänt (s. 366)
VARNING
Orangefärgade kablar får endast hanteras av
behörig personal.
VARNING
Ett flertal komponenter i bilen arbetar med
högvoltsspänning som kan vara farlig vid felaktiga ingrepp.
Rör ingenting som inte är tydligt beskrivet i
denna ägarmanual.
Om någon elektrisk komponent eller funktion inte
fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts. Om
samma säkring bränns upprepade gånger föreligger något fel på en komponent. Volvo
rekommenderar då att du uppsöker en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Byte
370
1.
Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera
säkringen.
2.
Dra ut säkringen och titta från sidan om den
böjda tråden är avbränd.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
3.
Byt i så fall till en ny säkring med samma färg
och samma amperetal.
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål eller en
säkring med högre amperetal än specificerat
för att ersätta en säkring. Detta kan förorsaka
betydande skador på elsystemet och möjligtvis leda till brand.
Placering av elcentraler
Lastutrymme
Motorrum kallzon
Relaterad information
•
•
•
•
•
Säkringar – i motorrum (s. 372)
Säkringar – under handskfack (s. 375)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 377)
Säkringar – i lastutrymme (s. 379)
Säkringar – i motorrummets kallzon (s. 383)
Placering av elcentraler i vänsterstyrd bil, om
bilen är högerstyrd byter centralerna under
handskfacket sida.
Motorrum
Under handskfack
Under handskfack
371
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Säkringar – i motorrum
Säkringar i motorrum skyddar bl.a. motor- och
bromsfunktioner.
372
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Allmänt säkringar motorrum
På insidan av locket finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller sättas på plats.
Positioner (se föregående bild)
Motorrum övre
Motorrum främre
Motorrum undre
Dessa säkringar är alla placerade i motorrumsboxen. Säkringarna i (C) är placerade under (A).
Funktion
AA
Funktion
AA
–
–
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under handskfack
20
ABS
5
Justerbart rattmotstånd*
5
Primärsäkring för relä-/säkringscentral under handskfack
60
–
–
–
–
–
–
Motorstyrenhet; Transmissionsstyrenhet; Krockkuddar
10
–
–
Eluppvärmda spolarmunstycken*
10
På insidan av locket finns en dekal som visar säkringarnas placering.
Vindrutetorkare
30
–
–
•
Säkringar 1–7 och 42–44 är av typ "Midi
Fuse" och får enbart bytas av en verkstad6.
Parkeringsvärmare*
25
Ljusreglage
5
•
Säkringar 8–15 och 34 är av typ "JCASE"
och bör bytas av en verkstad6.
•
Säkringar 16–33 och 35–41 är av typ "Mini
Fuse".
Funktion
AA
–
–
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under handskfack
6
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
50
–
–
–
–
–
–
–
–
ABS-pump
40
–
–
ABS-ventiler
20
Reläspolar
5
Strålkastarspolare*
20
Extraljus*
20
Ljushöjdsreglering*; Aktiva xenonstrålkastare – ABL*
10
Signalhorn
15
Reläspole i huvudrelä för motorstyrsystem; Motorstyrenhet
10
}}
* Tillval/tillbehör. 373
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Funktion
AA
Transmissionsstyrenhet
15
–
–
Reläspolar i elcentral i motorrum
kallzon
5
Startrelä
30
Glödstyrenhet
10
Motorstyrenhet
15
Bakom motorn
A: Vänsterstyrd bil. B: Högerstyrd bil.
Säkring
Luftmassemätare; Reglerventiler
15
Ventiler; Oljenivågivare
10
Funktion
AA
Lambdasonder; Styrenhet kylarjalusi
15
Övervakning av vakuumpump för
bromssystem
5
Dieselfiltervärmare
20
Vevhusventilationsvärmare
10
Glödstift
70
Kylfläkt
80
Styrservo
100
A
A
374
Ampere
Ampere
Relaterad information
•
•
•
Säkringar – under handskfack (s. 375)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 377)
Säkringar – i lastutrymme (s. 379)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Säkringar – under handskfack
Säkringar under handskfack skyddar bl.a. infotainment- och sätesfunktioner.
Positioner
Funktion
AA
Primärsäkring för audiostyrenhet*;
Primärsäkring för säkringar 16–20:
Infotainment
40
Vindrutespolare; Bakrutespolare
25
–
–
–
–
Funktion
AA
Funktion
AA
–
–
20
Dörrhandtag, nyckelfritt system*
5
Kontrollpanel bakre passagerardörr
höger
–
Kontrollpanel bakre passagerardörr
vänster
20
–
Kontrollpanel förardörr
20
Nyckelfritt system*
7,5
Kontrollpanel främre passagerardörr
20
Elmanövrerat säte förarsida*
20
Elmanövrerat säte passagerarsida*
20
}}
* Tillval/tillbehör. 375
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
376
Funktion
AA
Funktion
AA
–
–
–
–
Infotainmentstyrenhet eller BildskärmB
5
–
–
Audiostyrenhet (förstärkare)*; TV*;
Digitalradio*
10
Audiostyrenhet eller Styrenhet
SensusB
15
Telematik*; Bluetooth*
5
–
–
Taklucka*; Innerbelysning tak; Klimatsensor*
5
12 V-uttag tunnelkonsol
15
Sätesvärme bak höger*
15
Sätesvärme bak vänster*
15
Eldriven värmare
5
Sätesvärme fram passagerarsida
15
Sätesvärme fram förarsida
15
Parkeringsassistans*; Parkeringskamera*; BLIS*
5
A
B
Ampere
Vissa modellvarianter.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkringar – i motorrum (s. 372)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 377)
Säkringar – i lastutrymme (s. 379)
Säkringar – i motorrummets kallzon (s. 383)
* Tillval/tillbehör.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Säkringar – i styrenhet under
handskfack
Säkringar i styrenhet under handskfack skyddar
bl.a. krockkudde- och kollisionsvarningsfunktioner.
Positioner
Funktion
AA
Bakrutetorkare
15
–
Innerbelysning; Förardörrens reglagepanel fönsterhissar; Elmanövrerade säten*
–
7,5
Funktion
AA
Funktion
AA
Kombiinstrument
5
Centrallås tanklucka
10
Adaptiv farthållare ACC*; Kollisionsvarning*
10
Eluppvärmd ratt*
15
Innerbelysning; Regnsensor*
7,5
Rattmodul
7,5
–
–
Upplåsning baklucka
10
Fällbart nackskydd*
10
}}
* Tillval/tillbehör. 377
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
A
Funktion
AA
Bränslepump
20
Rörelsesensor för larm*; Klimatpanel
5
Rattlås
15
Larmsiren*; Diagnosuttag OBDII
5
–
–
Krockkuddar
10
Kollisionsvarning*
5
Gaspedalgivare; Avbländning inre
backspegel*; Sätesvärme bak*
7,5
Infotainmentstyrenhet (Performance); Audio (Performance)
15
Bromsljus
5
Taklucka*
20
Startspärr
5
•
Säkringar – i motorrummets kallzon (s. 383)
Ampere
Relaterad information
•
•
•
378
Säkringar – i motorrum (s. 372)
Säkringar – under handskfack (s. 375)
Säkringar – i lastutrymme (s. 379)
* Tillval/tillbehör.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Säkringar – i lastutrymme
Säkringar i lastutrymme skyddar bl.a. elektrisk
parkeringsbroms och eldriftsfunktioner.
Centralen är placerad bakom klädseln på vänster sida.
}}
379
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Box A
Funktion
AA
–
–
–
–
Släpvagnsuttag 1*
–
A
40
–
Ampere
Däcktätningssatsen behöver lyftas ut för att centralen
ska bli åtkomlig.
Positioner
Box A
Funktion
AA
Elektrisk parkeringsbroms vänster
30
Elektrisk parkeringsbroms höger
30
Eluppvärmd bakruta
30
Släpvagnsuttag 2*
15
–
12 V-uttag lastutrymme
380
–
15
–
–
–
–
* Tillval/tillbehör.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Centralen är placerad bakom klädseln på vänster sida.
Box B
Däcktätningssatsen behöver lyftas ut för att centralen
ska bli åtkomlig.
Funktion
AA
Kylvätskepump 1 för hybridbatteri; Ventil för kylvätskepumpar 1 och 2
Box B
Funktion
AA
10
Laddenhet; Spänningsomvandlare 400 V–12 V; Styrenhet för
hybridbatteri
10
Kylvätskepump 2 för hybridbatteri
10
10
Laddenhet; Spänningsomvandlare 400 V–12 V; Styrenhet för
hybridbatteri
5
Reläspolar; Högvoltsomvandlare
för elmotor och kombinerad
högvoltsgenerator/startmotor
Urkoppling av elmotor från bakaxel
15
Kylvätskepump för kylsystemets
lågtemperaturkrets
15
–
–
}}
381
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Box B
A
Funktion
AA
Högvoltsomvandlare för elmotor
och kombinerad högvoltsgenerator/startmotor; Styrenhet för
hybridbatteri
10
Kylvätskeventiler för kylsystemets lågtemperaturkrets; Elektrisk
A/C-kompressor; Ventil för värmeväxlare; Ventil för klimatanläggning
10
–
–
–
–
Ampere
Relaterad information
382
•
•
•
Säkringar – under handskfack (s. 375)
•
Säkringar – i motorrummets kallzon (s. 383)
Säkringar – i motorrum (s. 372)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 377)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Säkringar – i motorrummets kallzon
Säkringar i motorrummets kallzon finns i bil med
Start/Stop-funktion.
•
Säkringar A1 och A2 är av typ "MEGA Fuse"
och får enbart bytas av en verkstad7.
•
Säkringar 1–11 är av typ "Midi Fuse" och får
enbart bytas av en verkstad7.
•
Säkring 12 är av typ "Mini Fuse".
För mer information om Start/Stop – se Drivsystem – körlägen (s. 262).
7
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Positioner
Funktion
AA
Huvudsäkring för elcentral i
motorrum
175
Huvudsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under handskfack, relä-/säkringscentral under
handskfack, elcentraler i lastutrymme
175
Funktion
AA
Vakuumpump för bromssystem
40
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under handskfack
50
Primärsäkring för relä-/säkringscentral under handskfack
60
}}
383
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Funktion
AA
Primärsäkring för elcentral B i
lastutrymme
50
Primärsäkring för elcentral A i
lastutrymme
60
Kupéfläkt
40
–
–
–
–
–
–
–
–
Oljepump automatväxellåda
30
–
A
Ampere
Relaterad information
384
•
•
•
Säkringar – under handskfack (s. 375)
•
Säkringar – i lastutrymme (s. 379)
Säkringar – i motorrum (s. 372)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 377)
–
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Biltvätt
Bilen bör tvättas så snart den blivit smutsig.
Detta gör att bilen blir lättare att rengöra då
smutsen inte fastnar lika hårt. Det minskar även
risk för repning och håller bilen fräsch. Håll till på
en spolplatta med oljeavskiljare. Använd bilschampo.
Handtvätt
•
•
•
Avlägsna fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller substanser som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Använd t.ex. ett mjukt papper eller
svamp som blöts rikligt i vatten. Det rekommenderas att eventuella missfärgningar
avlägsnas av en auktoriserad Volvoverkstad.
Spola underredet.
Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats för att minska risken för tvättrepor. Spruta inte direkt på låsen.
•
Vid behov använd kallavfettningsmedel på
hårt nedsmutsade ytor. Observera att ytorna
då inte får vara solvarma!
•
Tvätta med svamp och bilschampo och rikligt
med ljummet vatten.
•
Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning
eller bilschampo.
•
Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa. Om man undviker
att låta vattendroppar självtorka i starkt sol-
ljus minskar risken för vattentorkfläckar som
kan behöva poleras bort.
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
VIKTIGT
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till exempel
vid bränslepåfyllning.
Använd inga frätande rengöringsmedel utan
använd vatten och en icke repande svamp.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare och baklampor kan tillfälligt få kondens på insidan av
glaset. Detta är normalt, all ytterbelysning är
konstruerad för att motstå detta. Kondens
ventileras normalt ut ur lamphuset då lampan
varit tänd en stund.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt att
få bilen ren, men den kommer inte åt på alla ställen. För att uppnå bra resultat rekommenderas att
tvätta bilen för hand, eller att komplettera automattvätt med handtvätt.
OBS
Under de första månaderna ska bilen endast
handtvättas. Detta eftersom lacken är känsligare när den är ny.
Högtryckstvätt
Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser och
se till att munstycket inte kommer närmare bilens
ytor än 30 cm. Spruta inte direkt på låsen.
Prova bromsarna
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion inte
angriper bromsbeläggen och försämrar bromsarna.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning
av längre sträckor i regn eller snöslask. Friktionsvärmen gör att bromsbeläggen värms upp och
torkar. Gör samma sak efter start i mycket fuktig
eller kall väderlek.
Torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet
samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar bladets livslängd.
Vid rengöring:
}}
385
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
– Ställ torkarbladen i serviceläge, se Torkarblad
(s. 363).
VIKTIGT
Undvik att tvätta bilen med rengöringsmedel
med pH-värde under 3,5 eller över 11,5.
Detta kan ge missfärgningar på anodiserade
aluminiumdetaljer såsom takräcken och runt
sidofönstrena.
OBS
Tvätta torkarblad och vindruta regelbundet
med en ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd inga starka lösningsmedel.
Använd aldrig metallpoleringsmedel på anodiserade aluminiumdetaljer, det kan ge missfärgningar och förstöra ytbehandlingen.
Exteriöra plast-, gummi- och
prydnadsdetaljer
För rengöring och vård av infärgade plastartiklar,
gummi- och prydnadsdetaljer, till exempel blanklister, rekommenderas speciellt rengöringsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Vid användning
av sådant rengöringsmedel ska instruktionerna
följas noggrant.
Ramarna runt sidorutorna, bilens takrails samt
dörrkarmarna vid rutorna* är gjorda av anodiserad
aluminium, det innebär att de endast bör tvättas
med rengöringsmedel med ett pH-värde mellan
3,5 och 11,5. Detta för att undvika missfärgningar.
Detaljer som bör tvättas med rengöringsmedel med pHvärde mellan 3,5 till 11,5.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på plast
och gummi, om nödvändigt gnugga endast
med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska inte
användas.
386
Fälgar
Använd endast fälgrengöringsmedel som rekommenderas av Volvo.
Efter tvättning kan det finnas kvar en missfärgning vid ekerroten på grund av att metalldamm
från bromsskivorna kan fastna i fälgens lack. I
många fall fungerar det med en lackrengörare
med väldigt fin polish och en mjuk trasa.
Starka fälgrengöringsmedel kan skada ytan och
orsaka fläckar på förkromade aluminiumfälgar.
Relaterad information
•
•
•
Polering och vaxning (s. 387)
Rengöring av interiör (s. 388)
Vatten- och smutsavvisande ytskikt (s. 387)
* Tillval/tillbehör.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Polering och vaxning
VIKTIGT
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller för
att ge den ett extra skydd.
Enbart lackbehandlingar rekommenderade av
Volvo ska användas. Andra behandlingar;
såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken.
Lackskada orsakad av sådana behandlingar
täcks inte av Volvos garanti.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst ett
år gammal, vaxning kan göras tidigare. Polera
och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering
eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med
asfaltsborttagare eller lacknafta. Svårare fläckar
kan tas bort med fin slippasta (rubbing) avsedd
för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna på
förpackningarna. Många preparat innehåller både
polish och vax.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på plast
och gummi, om nödvändigt gnugga endast
med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska inte
användas.
Relaterad information
•
Vatten- och smutsavvisande ytskikt
Rutorna är behandlade med ett ytskikt som förbättrar sikten vid svåra väderförhållanden.
Vatten- och smutsavvisande ytskikt*
Det sker ett naturligt slitage på de
vattenavvisande ytskikten.
Skötsel:
•
Använd aldrig produkter som bilvax, avfettningsmedel eller liknande på glasytan då
detta kan förstöra dess vattenavvisande
egenskaper.
•
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
•
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
•
För att de vattenavvisande egenskaperna ska
bestå på sidorutorna rekommenderas en
behandling med ett speciellt efterbehandlingsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Det bör användas första gången efter tre år
och därefter varje år.
Biltvätt (s. 385)
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta bort
is från rutorna. Använd eluppvärmningen för
att ta bort is från speglarna, se Rutor och
backspeglar – eluppvärmning (s. 107).
}}
* Tillval/tillbehör. 387
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Relaterad information
•
Biltvätt (s. 385)
Rostskydd
Rengöring av interiör
Bilen fick ett mycket noggrant och komplett rostskydd redan i fabriken. Delar av karossen består
av galvaniserad plåt. Underredet är skyddat av
ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En
tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades
in i utsatta balkar, hålrum, slutna sektioner och
sidodörrar.
Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo. Rengör
regelbundet och för bästa resultat behandla
fläckar med en gång. Det är viktigt med dammsugning innan rengöring med rengöringsmedel.
Kontroll och underhåll
Bilens korrosionsskydd behöver normalt inte
underhållas, men att hålla bilen ren bidrar alltid till
att ytterligare minska risken för korrosion. Starkt
alkaliska eller sura rengöringsvätskor skall alltid
undvikas på blanka prydnadsdetaljer. Eventuella
stenskott bör åtgärdas så snart de upptäcks.
VIKTIGT
•
En del färgade klädesplagg (t.ex. mörka
jeans och mockaplagg) kan missfärga
klädseln. Om detta sker, är det viktigt att
så fort som möjligt rengöra och efterbehandla dessa delar av klädseln.
•
Använd aldrig starka lösningsmedel t.ex.
spolarvätska, fläckbensin, lacknafta för att
rengöra interiören då detta kan skada
såväl klädsel som övriga interiöra material.
•
Spraya aldrig rengöringsmedel direkt på
komponenter som har elektriska knappar
och reglage. Torka dessa istället med en
fuktad trasa med rengöringsmedlet.
•
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Relaterad information
•
Lackskador (s. 389)
Textilklädsel och takklädsel
Volvo erbjuder en heltäckande textilvårdsprodukt
för textil- och takklädsel som, då den används
enligt instruktionerna, bevarar klädselns egenskaper. Textilvårdsprodukten finns att köpa hos en
Volvoåterförsäljare.
388
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Läderklädsel
Säkerhetsbälten
Volvos läderklädsel är behandlad för att bevara
sitt ursprungliga utseende.
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt
textilrengöringsmedel finns hos en Volvoåterförsäljare. Se till att bältet är torrt innan det rullas
tillbaka in igen.
Läderklädsel är en naturprodukt som förändras
och får en vacker patina med tiden. För att lädrets egenskaper och kulör skall bevaras, krävs
regelbunden rengöring och efterbehandling.
Volvo erbjuder en heltäckande produkt, Volvo
Leather Care Kit/Wipes, för rengöring och efterbehandling av läderklädsel som, då den används
enligt instruktionerna, bevarar lädrets skyddande
ytskikt.
För att uppnå bästa resultat, rekommenderar
Volvo att rengöra samt applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov). Volvo
Leather Care Kit/Wipes finns att köpa hos en
Volvoåterförsäljare.
Iläggsmattor och golvmatta
Ta ut iläggsmattorna för separat rengöring av
golvmattan och iläggsmattorna. Använd dammsugare för att suga bort damm och smuts. Vardera
iläggsmatta sitter fast med piggar.
Ta ut iläggsmattan genom att ta tag i iläggsmattan vid vardera pigg och lyft mattan rakt upp.
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd aldrig
starka fläckborttagningsmedel. I svårare fall kan
speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare användas.
Bättring av mindre lackskador
För att undvika rostangrepp bör lackskador åtgärdas omgående.
Materiel som kan behövas
VARNING
Använd endast en iläggsmatta vid varje plats
och kontrollera innan färd att mattan vid förarplatsen är ordentligt nedstucken och förankrad i piggarna för att inte komma i kläm vid
och under pedalerna.
Läderratt
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas lätt vattenfuktad splittfiberduk
eller microfiberduk som finns hos Volvoåterförsäljare.
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet. De
vanligaste lackskadorna är mindre stenskott,
repor och skador på t.ex. skärmkanter, dörrar
och stötfångare.
Sätt iläggsmattan på plats genom att trycka fast
den vid vardera pigg.
Läder behöver andas. Täck aldrig över läderratten
med skydd av plast. För rengöring av läderratt
rekommenderas Volvo Leather Care Kit/Wipes.
Interiöra plast-, metall- och trädetaljer
Lackskador
Till fläckar på golvmattan rekommenderas, efter
dammsugning, speciellt textilrengöringsmedel.
Golvmattor ska rengöras med medel som rekommenderas av en Volvoåterförsäljare.
Relaterad information
•
Biltvätt (s. 385)
}}
389
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
•
Grundfärg (primer)8 – för t.ex. stötfångare
finns särskild vidhäftningsprimer på sprayburk.
•
Baslack och klarlack – finns på sprayburkar
eller som färgpennor/stift9.
•
•
Maskeringstejp.
Reparera mindre lackskador såsom
stenskott och repor
2.
Före målning kan vid behov (t.ex. om det
finns ojämna kanter) en lätt slipning med
mycket fint slipmaterial göras lokalt. Ytan
rengörs noggrant och får torka.
3.
Rör om grundfärgen (primer) väl och applicera med hjälp av en fin pensel, tändsticka
eller dylikt. Avsluta med baslack och klarlack
när grundfärgen torkat.
4.
Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
Fin slipduk8.
Kulörkod
G021832
Dekal för kulörkod är placerad på bilens dörrstolpe och blir synlig när höger bakdörr öppnas.
OBS
Om stenskottet inte nått ner till metallytan
(plåten) och ett oskadat färgskikt fortfarande
finns kvar – fyll i baslack och klarlack direkt
efter att ytan gjorts ren.
Innan arbetet påbörjas måste bilen vara rentvättad och torr samt ha en temperatur över
15 °C.
1.
Exteriör kulörkod
Eventuell sekundär exteriör kulörkod
Det är viktigt att använda rätt kulör. För produktdekalens placering, se Typbeteckningar (s. 392).
8
9
390
Eventuellt.
Följ instruktionerna som följer med förpackningen för färgpennan/stiftet.
Fäst en bit maskeringstejp över den skadade
ytan. Dra sedan av tejpbiten så att eventuella
lackrester följer med.
Om skadan nått ner till en metallyta (plåt) är
det lämpligt att använda en grundfärg (primer). Vid skada i en plastyta bör en vidhäftningsprimer användas för bättre resultat –
spruta i sprayburkens lock och pensla tunt.
Relaterad information
•
Rostskydd (s. 388)
SPECIFIKATIONER
SPECIFIKATIONER
Typbeteckningar
Typbeteckning, chassinummer etc., dvs. bilunik
information kan utläsas på en dekal i bilen.
392
SPECIFIKATIONER
Placering av dekaler
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende av marknad och modell.
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren om
bilen och vid beställning av reservdelar och tillbe-
hör kan det underlätta om man vet bilens typbeteckning, chassi- och motornummer.
Dekal för typbeteckning, chassinummer, tillåtna maxvikter och kodbeteckning för exte-
}}
393
SPECIFIKATIONER
||
riör kulör samt typgodkännandenummer.
Dekalen är placerad på dörrstolpen och blir
synlig när höger bakdörr öppnas.
Dekal för A/C-systemet.
Dekal för parkeringsvärmare.
Dekal för motorkod och motorns tillverkningsnummer.
Dekal för motorolja.
Dekal för växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer.
Dekal för bilens identifikationsnummer – VIN
(Vehicle Identification Number).
I bilens registreringsbevis finns ytterligare information om bilen.
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör inte
anspråk på att vara exakta avbildningar av de
som finns i bilen. Syftet är att visa ungefär hur
de ser ut och ungefär var på bilen de är placerade. Den information som gäller just din bil
finns på respektive dekal på bilen.
Relaterad information
•
•
•
394
Vikter (s. 396)
Motorspecifikationer (s. 398)
Specifikationer för luftkonditionering (s. 406)
SPECIFIKATIONER
Mått
Mått på bilens längd, höjd etc. kan utläsas i
tabellen.
Mått
mm
Mått
mm
A
Hjulbas
2776
H
Spårvidd bak
1575
B
Längd
4635
I
Lastbredd, golv
1082
C
Lastlängd, golv, fällt baksäte
1749
J
Bredd
1866
D
Lastlängd, golv
978
K
Bredd inkl. backspeglar
2097
E
Höjd
1484
L
Bredd inkl. infällda backspeglar
1899
F
Lasthöjd
G
Spårvidd fram
592
1578
395
SPECIFIKATIONER
Vikter
Max. totalvikt etc. kan utläsas på en dekal i bilen.
Tjänstevikten inkluderar föraren, bränsletankens
vikt då den är fylld till 90 %, alla oljor och vätskor.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende på
hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Passagerarnas vikt och monterade tillval samt
kultryck (s. 397) (vid påkopplad släpvagn) påverkar lastförmågan och räknas inte in i tjänstevikten.
Tillåten Max. last = Totalvikt – Tjänstevikt.
OBS
Dokumenterad tjänstevikt gäller bil i basutförande – alltså en bil utan extra utrustning eller
tillval. Det innebär att för varje tillval som
adderas, minskar bilens lastkapacitet motsvarande tillvalets vikt.
Exempel på tillval som reducerar lastkapaciteten är olika utrustningsnivåer (ex. Kinetic,
Momentum, Summum) samt andra tillval
såsom Dragkrok, Lasthållare, Takbox, Ljudanläggning, Extraljus, GPS, Bränsledriven värmare, Skyddsgaller, Mattor, Insynsskydd, Elmanövrerade säten, etc.
Att väga bilen är ett säkert sätt att få reda på
tjänstevikten för just din bil.
För information om dekalens placering, se Typbeteckningar (s. 392).
Max. totalvikt
Max. tågvikt (bil+släp)
Max. framaxeltryck
Max. bakaxeltryck
Utrustningsnivå
Max. last: Se registreringsbevis.
Max. taklast: 75 kg.
396
Relaterad information
•
•
Dragvikt och kultryck (s. 397)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 408)
SPECIFIKATIONER
Dragvikt och kultryck
Dragvikt och kultryck för körning med släpvagn
kan utläsas i tabellerna.
Maxvikt bromsad släpvagn
Motor
MotorkodA
Växellåda
Maxvikt bromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
D5 AWD
D87PHEV
Automat, TF-80SD
1800
90
D6 AWD
D97PHEV
Automat, TF-80SD
1800
90
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 392).
A
Maxvikt obromsad släpvagn
Maxvikt obromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
750
50
Relaterad information
•
•
•
Vikter (s. 396)
Körning med släpvagn* (s. 302)
Släpfordonsstabilisator – TSA (s. 307)
* Tillval/tillbehör. 397
SPECIFIKATIONER
Motorspecifikationer
Motorspecifikationer (effekt etc.) för respektive
motoralternativ kan utläsas i tabellen.
Dieselmotor
Motor
MotorkodA
Effekt
Effekt
Vridmoment
(kW/rpm)
(hk/rpm)
(Nm/rpm)
Cylinderdiameter
Slaglängd
Slagvolym
(mm)
(mm)
(liter)
Kompressionsförhållande
D5 AWD
D87PHEV
120/4000
163/4000
420/1500-2500
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D6 AWD
D97PHEV
162/4000
220/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
A
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 392).
Relaterad information
•
•
398
Cylinderantal
Kylvätska – kvalitet och volym (s. 402)
Motorolja – kvalitet och volym (s. 401)
SPECIFIKATIONER
Motorspecifikationer – Elektrisk
drivmotor
Motorolja – ogynnsamma
körförhållanden
V60 Twin Engine drivs dels av en dieselmotor,
dels av en elektrisk drivmotor (ERAD – Electric
Rear Axle Drive).
Ogynnsamma körförhållanden kan ge onormalt
hög oljetemperatur eller oljeförbrukning. Nedan
följer några exempel på ogynnsamma körförhållanden.
Max. uteffekt: 50 kW (70 hk).
Vridmoment: 200 Nm.
Relaterad information
•
Motorspecifikationer (s. 398)
Kontrollera oljenivån (s. 351) oftare vid långvarig
körning:
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30 °C eller varmare än +40 °C.
Ovanstående gäller även vid kortare körsträckor
vid låga temperaturer.
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma
körförhållanden. Det ger ett extra skydd för
motorn.
Volvo rekommenderar:
}}
399
SPECIFIKATIONER
||
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja
har gjorts med stor omsorg och med hänsyn
tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall ska
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja
används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och vid oljebyte,
annars riskerar du att påverka livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på
en auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
•
400
Motorolja – kvalitet och volym (s. 401)
Motorolja – allmänt (s. 350)
SPECIFIKATIONER
Motorolja – kvalitet och volym
Motoroljekvalitet och volym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
Volvo rekommenderar:
Motor
MotorkodA
Oljekvalitet
Volym, inkl. oljefilter
(liter)
A
D5 AWD
D87PHEV
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
ca 5,9
D6 AWD
D97PHEV
Viskositet: SAE 0W–30
ca 5,9
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 392).
Relaterad information
•
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden
(s. 399)
•
Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 351)
401
SPECIFIKATIONER
Kylvätska – kvalitet och volym
Kylvätskevolym för respektive motoralternativ kan
utläsas i tabellen.
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad
kylvätska utblandad med 50 % vatten1, se förpackning.
Motor
Volym
(liter)
D5 AWD
12,9
D6 AWD
12,9
Relaterad information
•
1
402
Kylvätska – nivå (s. 352)
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
SPECIFIKATIONER
Transmissionsolja – kvalitet och
volym
Föreskriven transmissionsolja och volym för
respektive växellådsalternativ kan utläsas i tabellen.
Automatisk växellåda
Automatisk växellåda
TF-80SD
Volym (liter)
ca 7,0
Föreskriven transmissionsolja
AW1
OBS
Transmissionsoljan behöver inte bytas under
normala körförhållanden. Vid ogynnsamma
körförhållanden kan det dock vara nödvändigt.
Relaterad information
•
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden
(s. 399)
•
Typbeteckningar (s. 392)
403
SPECIFIKATIONER
Bromsvätska – kvalitet och volym
Styrservoolja – kvalitet
Bromsvätska kallas mediet i ett hydrauliskt
bromssystem som används för att överföra tryck
från huvudbromscylindern till de mekaniska
bromsarna.
Styrservoolja kallas mediet som används i bilens
styrservosystem.
Föreskriven kvalitet: Volvo Original Dot 4
klass 6 eller motsvarande.
Volym: 0,6 liter
Relaterad information
•
404
Broms- och kopplingsvätska – nivå (s. 353)
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad
styrservoolja.
Relaterad information
•
Styrservoolja – nivå (s. 354)
SPECIFIKATIONER
Bränsletank – volym
Bränsletankens volym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
Motor
Alla
Volym (liter)
ca 45
Föreskriven kvalitet
Bränsle – diesel (s. 287)
Relaterad information
•
•
Påfyllning av bränsle (s. 286)
Motorspecifikationer (s. 398)
405
SPECIFIKATIONER
Specifikationer för
luftkonditionering
Dekal för R1234yf
Symbol
För att serva det mobila luftkonditioneringssystemet (MAC) krävs en
utbildad och certifierad tekniker
Klimatanläggningen i bilen använder ett köldmedium och beroende av marknad används
antingen R1234yf eller R134a. Information om
vilket köldmedium bilens klimatanläggning
använder finns på en dekal, som är placerad på
motorhuvens insida.
Föreskrivna kvaliteter och volymer på vätskor och
smörjmedel i luftkonditioneringsanläggningen
kan utläsas i tabellerna nedan.
A/C-Dekal
Dekal för R134a
Betydelse
Brandfarligt köldmedium
Dekalen är placerad på motorhuvens insida.
Köldmedium
Symbolförklaring R1234yf
Bilar med köldmedium R134a
Symbol
Betydelse
Försiktighet
Vikt
880 g
Föreskriven kvalitet
R134a
VARNING
Mobilt luftkonditioneringssystem
(MAC)
Smörjmedelstyp
Dekalen är placerad på motorhuvens insida.
406
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a under tryck. Service och reparation av systemet får endast utföras av
auktoriserad verkstad.
SPECIFIKATIONER
Bilar med köldmedium R1234yf
Vikt
825 g
Relaterad information
Föreskriven kvalitet
•
R1234yf
Klimatanläggning – felsökning och reparation
(s. 354)
•
Typbeteckningar (s. 392)
VARNING
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R1234yf under tryck. I enlighet med
SAE J2845 (Technician Training for Safe
Service and Containment of Refrigerants
Used in Mobile A/C System) får service och
reparation av köldmediesystemet endast utföras av utbildad och certifierad tekniker för att
säkerställa systemets säkerhet.
Kompressorolja
Volym
Föreskriven kvalitet
140 ml
PAG SP-A2
Evaporator
VIKTIGT
A/C-systemets evaporator får aldrig repareras
eller bytas ut mot en tidigare använd evaporator. Ny evaporator skall vara certifierad och
märkt enligt SAE J2842.
407
SPECIFIKATIONER
Bränsleförbrukning och CO2utsläpp
blandad körning
automatisk växellåda
Bränsleförbrukningen för ett fordon mäts i liter
per 100 km och CO2-utsläppet i gram CO2 per
km.
bilens möjliga räckvidd ("upp till") i
km vid eldrift
Förklaring
gram CO2/km
liter/100 km
A
Om förbruknings- och emissionsdata saknas
finns detta i ett bipackat supplement.
D5 AWD (D87PHEV)
48
1,8
50A
D6 AWD (D97PHEV)
48
1,8
50A
Körläge PURE
OBS
Kapaciteten på hybridbatteriet avtar med
ålder och användning, vilket kan resultera i en
ökad användning av förbränningsmotorn och
följaktligen försämrad bränsleekonomi samt
minskad räckvidd vid eldrift.
408
OBS
Värdena i tabellen ovan på bränsleförbrukning,
emission och räckvidd vid eldrift baseras på särskilda EU-körcykler (se nedan), som gäller för bil
med tjänstevikt i basutförande och utan extrautrustning. Beroende på utrustning kan bilens vikt
öka. Detta, liksom hur tungt bilen lastas, ökar
bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen
samt minskar räckvidden vid eldrift.
Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning och kortare elkörsträcka jämfört med tabellvärdena. Exempel på detta är:
•
Om bilen inte laddas regelbundet från elnätet.
•
Om bilen utrustas med extra tillbehör vilket
påverkar bilens vikt.
SPECIFIKATIONER
•
•
•
•
Förarens körsätt.
Om kunden väljer andra hjul än de standardmonterade på modellens grundversion så
kan rullmotståndet öka.
Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden,
väder och bilens skick.
En kombination av här nämnda exempel kan ge
avsevärt högre förbrukning.
Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan uppstå
vid en jämförelse med EU-körcyklerna (se nedan)
som används vid certifiering av bilen och på vilka
förbrukningssiffrorna i tabellen baseras. För ytterligare information hänvisas till de refererade
regelverken.
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
väsentligt ökar bilens bränsleförbrukning.
EU-körcykler
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna och räckvidden vid eldrift är baserade på
två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö
("EU-körcykler") allt enligt EU Regulation no
692/2008 och 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) och
UN ECE Regulation no 101. Då körcyklerna även
används för kvalitetskontroll ställs det stora krav
på repeterbarhet av proven. Därför genomförs
proven noga kontrollerade och enbart med bilens
grundläggande funktioner (t.ex. avstängd luftkonditionering, radio etc.). Som en konsekvens av
detta är resultaten från officiella siffror inte självklart representativa för vad kunden ser i verklig
användning.
Regelverken omfattar körcyklerna "Stadskörning"
och "Landsvägskörning":
•
Stadskörning – mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är simulerad.
•
Landsvägskörning – bilen accelereras och
bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h
(0-75 mph). Körningen är simulerad.
Bilar med manuell växellåda startas på 2:ans
växel.
Det officiella värdet för blandad körning, som
redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av resultaten från körcyklerna "Stadskörning"
och "Landsvägskörning".
För att få fram koldioxidutsläppen (CO2-utsläppen) under de två körcyklerna samlas avgaserna
upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för
CO2-utsläpp.
Relaterad information
•
Vikter (s. 396)
409
SPECIFIKATIONER
Hjul och däck – godkända
dimensioner
Nedanstående tabell visar samtliga godkända
kombinationer av fälgar och däck.
I vissa länder framgår inte alla godkända dimensioner av registreringsbevis eller annan handling.
Motor
410
✓ = Godkänd
man/
235/45 R 17
235/45 R 18
235/40 R 19
aut
8Jx17x55
8Jx18x55
8Jx19x55
D5 AWD
D87PHEV
aut
✓
✓
✓
D6 AWD
D97PHEV
aut
✓
✓
✓
Relaterad information
•
•
För information om lägst tillåtna lastindex (LI)
och lägst tillåtna hastighetsklass (SS), se Lastindex och hastighetsklass (s. 411).
Däck – dimensioner (s. 315)
Hjul- och fälgdimensioner (s. 314)
SPECIFIKATIONER
Lastindex och hastighetsklass
Nedanstående tabell visar det lägst tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS). Uppgift om
Motor
A
B
motor, framhjulsdrift (FWD) eller fyrhjulsdrift
(AWD) samt typ av växellåda behövs för att läsa
tabellen. För information med avseende på
dessa uppgifter, se Typbeteckningar (s. 392).
man/
aut
Lägst tillåtna lastindex (LI)A
Lägst tillåtna hastighetsklass (SS)B
D5 AWD
D87PHEV
aut
96
H
D6 AWD
D97PHEV
aut
96
V
Däckets lastindex ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.
Däckets hastighetsklass ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Hjul och däck – godkända dimensioner
(s. 410)
Däck – godkända däcktryck (s. 412)
Däck – dimensioner (s. 315)
Hjul- och fälgdimensioner (s. 314)
Däck – lastindex (s. 315)
Däck – hastighetsklasser (s. 316)
411
SPECIFIKATIONER
Däck – godkända däcktryck
Godkända däcktryck för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
Motor
Däckstorlek
Hastighet
(km/h)
D5 AWD (D87PHEV)
D6 AWD (D97PHEV)
235/45 R 17
Bak
Fram
Bak
Fram/bak
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 – 160C
280
280
280
280
280
160+D
280
280
320
320
–
max 80E
420
420
420
420
–
235/40 R 19
Bränsleekonomisk körning.
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal:1 bar = 100 kPa.
0 – 100 mph
100+ mph
max 50 mph
412
•
Hjul och däck – godkända dimensioner
(s. 410)
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 315)
Däck - lufttryck (s. 314)
Typbeteckningar (s. 392)
ECO-tryckA
Fram
235/45 R 18
Relaterad information
Max. last
(kPa)B
Temporary Spare Tyre
A
B
C
D
E
Last, 1-3 personer
SPECIFIKATIONER
Hybridbatteri – specifikation
Hybridbatteriet (batteri för drivmotor) används för
att driva elmotorn vid körning på eldrift.
Typ: Litium-jon
Energimängd: 11,2 kWh.
Relaterad information
•
•
Laddning av hybridbatteri (s. 290)
Laddning av hybridbatteri – förberedelser
(s. 293)
413
INDEX
INDEX
A
Automattvätt
385
ACC – Adaptiv farthållare
199
Adaptiv farthållare
beredskapsläge
felsökning
funktion
hantera hastighet
köra om
radarsensor
ställa in tidsintervall
stänga av
tillfällig deaktivering
översikt
199
204
208
200
202
205
211
204
206
204
201
Automatväxellåda
manuella växellägen (Geartronic)
släpvagn
268
268
303
AWD, fyrhjulsdrift
271
AIRBAG
36
Aktiva kurvljus
96
Aktiva xenonstrålkastare
96
Allergi- och astmaframkallande substanser
124
All Wheel Drive (fyrhjulsdrift)
271
Anpassning av köregenskaper
186
Anpassning av ljusbild
97
Anpassning av strålkastarljus
97
Antisladdfunktion
186
Antislir
186
Automatiskt helljus
Automatisk återlåsning
94
174
avgaser, giftiga, sugas in
282
Avståndsvarning
begränsningar
symboler och meddelanden
196
197
198
Avstängning av motor
259
B
Backspeglar
elektriskt infällbara
eluppvärmning
inre
kompass
yttre
107
107
107
108
106
Baklampor
placering
361
Baklucka
låsning/upplåsning
176
Bakruta
eluppvärmning
107
Baksäte
eluppvärmning
129
Barn
barnstol och krockkudde
barnstol och sidokrockkudde
barnsäkerhetsspärr
placering i bilen
säkerhet
51
39
45
51
45
Barnskydd
integrerad barnstol
ISOFIX fästsystem för barnstolar
rekommenderade
storleksklasser för barnskydd med ISOFIX fästsystem
typer
övre fästpunkter för barnstolar
45
52
55
46
55
57
59
Barnstol
nedfällning
sittställning
uppfällning
54
52
53
Barnsäkerhetsspärr
179
Batteri
fjärrnyckel/PCC
hybrid
start
starthjälp
symboler på batteriet
underhåll
varningssymboler
168
369
366
260
367
366
367
415
INDEX
Belysning
aktiva kurvljus
aktiva xenonstrålkastare
automatiskt helljus
belysningsautomatik, kupé
dimljus bak
displaybelysning
glödlampor, specifikationer
hel-/halvljus
i kupé
instrumentbelysning
kurvtagningsljus
ledbelysning
ljushöjdsreglering
positionsljus
reglage
reglagebelysning
trygghetsbelysning
tunneldetektering
varselljus
96
96
94
100
97
91
363
93
100
91
97
101
91
92
90, 100
91
101, 162
93
92
Belysning, lampbyte
blinkers, fram
halvljus (bilar med halogenstrålkastare)
helljus (bilar med aktiva xenonstrålkastare)
helljus (bilar med halogenstrålkastare)
lamphållare bak
lastutrymme
416
355
360
358
359
358
360
362
makeup-spegel
nummerskyltsbelysning
362
361
Bilklädsel
388
Bilnyckelminne
159
Biltvätt
385
Bilvård
läderklädsel
385
389
Blinkers
BLIS
Blockerat låsläge
deaktivering
tillfällig deaktivering
99
232, 233
178
178
178
Bränsle
bränsleekonomi
bränslefilter
bränsleförbrukning
identifierare
Bränsledriven värmare
autoläge
deaktivera
parkering i backe
startbatteri och bränsle
tankning
143
144
144
144
144
144
Bränsletank
volym
405
Bogsering
bogseringsögla
309
309
Bältesförsträckare
Bogserögla
309
Bärgning
Boka service och reparation
Bromsar
bromsljus
bromssystem
handbroms
låsningsfria bromsar, ABS
nödbromsförstärkning, EBA
påfyllning av bromsvätska
symboler i kombiinstrument
Bromsljus
Bromsvätska
kvalitet och volym
286, 287
314
289
408
287
Bältespåminnare
33
33
310
344
272, 275
98
272, 275
276
275
275
353
273
98
353
404
C
City Safety
216
Clean Zone Interior Package (CZIP)
124
CO2-utsläpp
408
Corner Traction Control
186
CTA – Cross Traffic Alert
234
CZIP (Clear Zone Interior Package)
124
INDEX
D
Defroster
132
Dekaler
placering av
392
Detektering av cyklist
224
Diesel
bränslestopp
287
288
Dieselpartikelfilter
289
Däck
dimensioner
däcktrycksövervakning
däcktätning
mönsterdjup
rotationsriktning
skötsel
slitagevarnare
specifikationer
tryck
vinterdäck
410
324, 326
336
317
313
312
313
410, 411, 412
314, 412
317
Dimljus
bak
97
Däckdimension
315
Displaybelysning
91
Däcktrycksdekal
314
Domkraft
Draganordning
specifikationer
323
303, 304
304
Dragkrok
avtagbar, borttagning
avtagbar, fastsättning
306
305
Dragkrok, se Draganordning
303
Dragkrok - löstagbar
fastsättning/borttagning
305, 306
Dragvikt och kultryck
397
Driver Alert Control
handhavande
241
242
Driver Alert System
240
Drivsystem
261
Däcktrycksövervakning
aktivera
deaktivera
justera
lågt däcktryck
punkteringskörbara däck (SST)
rekommendationer
324, 326
327
327
325
328
328
327
E
ECC, elektronisk klimatanläggning
128
Eco guide
73
Effekt
elmotor
398
399
Eldriven värmare
143
Elektrisk drivmotor
specifikationer
399
Elektrisk parkeringsbroms
låg batterispänning
276
Elektriskt infällbara backspeglar
107
Elektronisk klimatanläggning – ECC
128
Elektronisk startspärr
161
Elmanövrerad stol
85
Elmanövrerad taklucka
109
Elsystem
370
Eluppvärmning
backspeglar
bakruta
ratt
säten
107
107
89
129
Eluttag
lastutrymme
149
152
Etiketter
placering av
392
F
Fartbegränsare
avstängning
komma igång
190
192
190, 191
417
INDEX
larm överskriden hastighet
tillfällig deaktivering
Farthållare
hantera hastighet
stänga av
tillfällig deaktivering
återuppta inställd hastighet
Felmeddelanden
Adaptiv farthållare
Driver Alert Control
Lane Departure Warning
se Meddelanden och symboler
Fotgängarskydd
193
194
195
194
195
Fyrhjulsdrift, AWD
271
Fälg, dimensioner
314
Fälgar
rengöring
386
FSC, miljömärkning
Färdbroms
209
243
247
209, 277
Felmeddelanden i BLIS
236
Felsökning
Adaptiv farthållare
208
Felsökning för kamerasensor
219
Fjärrmanövrerad startspärr
161
Fjärrnyckel
batteribyte
funktioner
förlust
löstagbart nyckelblad
räckvidd
158, 159, 160
168
162
158
165, 166
163, 169
Färddator
Färdstatistik
Förvaringsplatser i kupén
146
24
272, 275
114, 116, 119
119, 264
G
Geartronic
268
Genomlastningslucka
151
Genomvädringsfunktion
Glas
laminerat/förstärkt
122, 176
24
390
Glödlampor, specifikationer
363
Fönsterhissar
återställning
104
105
GSI – Växelväljarhjälp
267
Fönster och backspeglar
387
Förbandslåda
324
Förkonditionering
allmänt
direktavstängning
direktstart
meddelanden och symboler
parkering inne
parkering ute
tidur
183
Första hjälpen
Fläckar
388
Förvaringsplats
handskfack
tunnelkonsol
130
222
Färgkod, lack
Fjärrnyckelsystem, typgodkännande
Fläkt
ECC
418
192
191
135
138
137
141
136
136
138, 139
324
148
148
H
Halka
283, 284
Halt väglag
284
Handbroms
276
Handskfack
låsning
148
176
Hastighetsklasser, däck
316
Hel-/halvljus
Helljus, automatisk aktivering
Hill Start Assist
93
94
271
INDEX
Hjul
ditsättning
losstagning
snökedjor
320
317
317
Hjulbyte
317
Hjul och däck
godkända dimensioner
lastindex och hastighetsklass
410
411
Hjulskruvar
låsbara
316
316
Hybridbatteri
laddning
specifikationer
369
290
413
Hybrid guide
73
Hög motortemperatur
282
Högtrycksspolning av strålkastare
103
Inre backspegel
automatisk avbländning
Instrumentbelysning
Instrument och reglage
Instrumentöversikt
högerstyrd bil
vänsterstyrd bil
Inställning av ratt
107
108
91
62, 65
65
62
88
Insynsskydd
155
Interior Air Quality System (IAQS)
luftrening
124
Internetansluten bil
boka service och reparation
344
Intervalltorkning
102
J
I
Jordfelsbrytare
IAQS – Interior Air Quality System
124
Iläggsmattor
148
Imma
behandling av rutorna
kondens i strålkastare
K
122
385
Kamerasensor
Informationsdisplay
Informationsknapp, PCC
69
163, 164
Katalysator
bärgning
Keyless Drive
298
Keyless - låsning
171
Keyless - upplåsning
171
Klimat
allmänt
autoreglering
faktisk temperatur
personliga inställningar
sensorer
temperaturreglering
122
130
123
125
123
131
Klimatanläggning
reparation
354
Klocka, inställning
Klämskydd, taklucka
Knappsats i ratten
89
Kollision
43
Kollisionsvarnare
allmäna begränsningar
detektering av fotgängare
funktion
handhavande
radarsensor
Kollisionsvarnare med Auto-broms
218, 229
290
309
169, 170, 171, 172, 173, 258
78
111
Kollisionsvarning
Kombiinstrument
228
225
223
226
211, 216
222
222, 223
69
Kompass
kalibrering
108
108
Kondens i strålkastare
385
419
INDEX
Kontroll av motoroljenivå
351
Kontrollenhet
298
Kontrollenhetens display
296
Kontrollsymboler
Krock, se Kollision
43
Krockgardin
40
Krockkudde
aktivering/deaktivering, PACOS
förarsida
passagerarsida
Krockkuddesystem
varningssymbol
420
72, 74
38
36
36, 38
34
34
Kulörkod, lack
390
Kupébelysning
automatik
100
100
Kupéfilter
124
Kurvtagningsljus
97
Kylsystem
överhettning
282
282
Kylvätska
volym och kvalitet
402
Kylvätska, kontroll och påfyllning
motorrum
352
Köassistans
206
Köldmedium
354
Körfältsassistans
handhavande
245, 246
Körning
kylsystem
med öppen baklucka
283
282
282
Körning med släpvagn
dragvikt
kultryck
302
397
397
Körriktningsvisare
Körsträcka
219
99
Lastgaller
154
114
Lastindex
315
Lastning
allmänt
lastutrymme
lång last
taklast
150
150
151
151
Lastutrymme
belysning
fästpunkter
insynsskydd
kylvätska
skyddsnät
100
152
155
369
153
Ledbelysning
101
Lack
kulörkod
lackskador och bättring
390
389
Laddkabel
kontrollenhet
294
294
Laddning
avsluta laddning
starta laddning
293
300
298
Laddström
291
Lampor
Lane Departure Warning (LDW)
180, 181, 182
181
182
164
181
182
182
Lasersensor
L
Laminerat glas
Larm
automatisk återaktivering
fjärrnyckel ur funktion
kontroll av larm
larmindikator
larmsignaler
reducerad larmnivå
24
355
244, 245
Ljusbild, anpassning
Ljushöjdsreglering av strålkastare
Ljusindikeringar, PCC
Ljusreglage
97
91
164
90
INDEX
Luftdistribution
tabell
återcirkulation
125
133
132
Luftkonditionering
131
Luftkonditionering, vätska
volym och kvalitet
406
Luftkvalitetssystem IAQS
124
Luftrening
kupé
material
123, 124, 125
125
Lyftning av bilen
346
Låg oljenivå
351
Långtidsförvaring
301
Lås
låsning
manuell låsning
upplåsning
173
174
173, 175
Låsbara hjulskruvar
316
Låsindikator
160
Låsindikering
160
Låsning/upplåsning
baklucka
handskfack
insidan
176
176
175
Läderklädsel, tvättråd
389
Löstagbar dragkrok
förvaring
304
Makeup-spegel
belysning
149
100
Motorolja
filter
kvalitet och volym
ogynnsamma körförhållanden
Manuella växellägen (Geartronic)
268
Motorolja, påfyllning
351
Max taklast
396
Meddelandehantering
113
Meddelanden i BLIS
236
Meddelanden i informationsdisplay
112
Motorrum
bromsvätska
kontroll
kylvätska
motorolja
styrservoolja
översikt
353
349
352
350
354
348
M
Meddelanden och symboler
Adaptiv farthållare
Driver Alert Control
Kollisionsvarnare med autobroms
Lane Departure Warning
Menyhantering
kombiinstrument
menyöversikt
209
243
221, 230
247
111
112
Miljömärkning, FSC, ägarmanual
24
Minnesfunktion i stol
85
Motor
starta
stänga av
överhettning
Motorspecifikationer
350, 399
350
401
399
398, 399
MY CAR
113
Mått
395
Mätare
bränslemätare
hastighetsmätare
varvtalsmätare
70
70
70
Mätsticka, elektronisk
351
Mönsterdjup
317
258
259
282
Motorbromskontroll
186
Motorhuv, öppning
348
421
INDEX
N
Nackskydd
mittplats bak
nedfällning
Nollställning trippmätare
86
87, 88
117
Nyckel
158, 160
Nyckelblad
165, 166
Nyckelfri start (Keyless Drive)
169, 170,
171, 172, 173, 258
Nyckellägen
Nödutrustning
förbandslåda
varningstriangel
82
324
321
O
Olja, se även Motorolja
399, 401
P
PACOS
38
Panikfunktion
162
Parkering i backe
144
Parkeringsbroms
276
Parkeringshjälp
bakåt
felindikering
funktion
sensorer för parkeringshjälp
Parkeringshjälpkamera
inställningar
PCC – Personal Car Communicator
funktioner
räckvidd
Personal Car Communicator
Pisksnärtsskador, WHIPS
Polering
Positionsljus
252
254
162
164, 169
164
41
387
92
Provisorisk däcktätning
efterkontroll
pumpning av däck
utförande
336
340
341
338
Provisorisk däcktätningssats
placering
översikt
336
337
Punktering
336
Punkteringskörbara däck
328
Q
Queue Assist
422
248, 250
249
251
248
251
206
R
Radarsensor
begränsningar
200
211
Ratt
eluppvärmning
knappsats
rattinställning
88
89
89
88
Rattlås
259
Rattmotstånd, hastighetsberoende
186
Regenerering
289
Reglagebelysning
91
Regnsensor
102
Rekommendationer vid körning
283
Rekommenderade barnskydd
tabell
46
Rengöring
automattvätt
biltvätt
fälgar
klädsel
säkerhetsbälten
385
385
386
388
389
Reservhjul
montering
317
320
Rostskydd
388
Rotationsriktning
313
INDEX
Ryggstöd
baksäte, fällning
framsäte, fällning
Räckvidd
vid eldrift
84
87
84
Self Supporting run flat Tires (SST)
Sensus
289
SOTFILTER FULLT
289
Spin control
186
404
354
196
103
365
103
Stämningsljus
101
Svängningsdämpare
303
Spolarvätska
365
328
Stabilitet- och dragkraftssystem
handhavande
187
Symboler
kontrollsymboler
varningssymboler
72, 74
72
81
Stabilitets- och dragkraftssystem
166
Spolare
bakruta
spolarvätska, påfyllning
vindruta
186, 188
Serviceläge
363
Stabilitetssystem
186
Serviceprogram
344
Start-/Stop-funktion
264
Sidokrockkudde, SIPS
39
Signalhorn
89
SIPS-bag
39
Skyddsgaller
154
Slitagevarnare
313
Släpfordon
självsvängning
307
Släpfordonsstabilisator
Styrservoolja
kvalitet
nivåkontroll
Ställa in tidsavstånd
408
S
Sekretesslåsning
Sotfilter
187, 307
Släpvagn
kabel
körning med släpvagn
302
302
302
Solskärm, taklucka
111
Startbatteri
byte
överbelastning
260, 283, 366
368
283
Starthjälp
260
Startspärr
161
Stenskott och repor
389
Stol, se Säten
Strålkastare
Strålkastarljus
anpassning
höjdreglering
Styrkraftsnivå, se Rattmotstånd
84
356
97
91
186
Support
Symboler och meddelanden
Adaptiv farthållare
Driver Alert Control
Kollisionsvarnare med autobroms
Lane Departure Warning
15
209
243
221, 230
247
Säkerhetsbälte
baksäte
bältesförsträckare
bältespåminnare
graviditet
lossa
ta på
30
33
33
33
32
32
31
Säkerhetsläge
förflyttning
startförsök
43
44
44
Säkerhetsspärr
barn
45
423
INDEX
Säkringar
allmänt
bakom motorn
byte
i lastutrymme
i motorrum
i motorrummets kallzon
i styrenhet under handskfack
under handskfack
370
374
370
379
372
383
377
375
Säkringscentral
371
Säten
elmanövrerade
eluppvärmning
fällning av ryggstöd bak
fällning av ryggstöd fram
nackskydd bak
84
85
129
87
84
86
T
Taklast, max vikt
424
396
tanklucka
tanklucka, manuell öppning
285
285
Temperatur
faktisk temperatur
123
Temperaturreglering
131
Tidur
förkonditionering
inställning
starta
stänga av
Tillval/tillbehör
138
139
139
140
16
Tjänstevikt
396
Torkarblad
byte
byte bakruta
rengöring
serviceläge
363
364
365
365
363
Transponder
20
Trippmätare
77, 114
Trippmätare nollställning
117
Trygghetsbelysning
101, 162
TSA – släpfordonsstabilisator
187, 307
Tunneldetektering
Tunnelkonsol
12 V-uttag
Tuta
93
148
149
89
Typbeteckningar
392
Typgodkännande
däcktrycksövervakning
fjärrnyckelsystem
radarsystem
330
183
213
Torkarblad, uppvärmda
103
U
Torkare och spolning
102
Totalvikt
396
Underhåll
rostskydd
388
Upplåsning
från insidan
från utsidan
175
173
Upplåsning med nyckelblad
172
Uppvärmda torkarblad
103
Urkoppling av växelväljarspärr
270
Utsläpp av koldioxid
408
Taklucka
klämskydd
solskärm
ventilationsläge
öppning och stängning
111
111
110
109
TPMS – Tyre Pressure Monitoring
Tankning
påfyllning
tanklock
286
286
Transmissionsolja
volym och kvalitet
324, 326
Traction control
186
Trafikskyltsinformation
begränsningar
handhavande
236
240
238
403
INDEX
Varningstriangel
W
WHIPS
barnstol/barnkudde
pisksnärtskydd
sittställning
41
41
42
V
V60 Twin Engine
introduktion
översikt
Vadning
Varningsblinkers
Varningslampa
adaptiv farthållare
kollisionsvarnare
stabilitets- och dragkraftssystem
Varningslampor
bältespåminnare
fel i bromssystemet
krockkuddar-SRS
parkeringsbroms åtdragen
startbatteriet laddas inte
varning
Varningsljud
kollisionsvarnare
Varningssymboler
321
Varselljus
27
25
281
98
200
226
186
33, 75
75
75
75
75
75
226
92
Växellåda
automat
267
268
270
Vattenavvisande ytskikt, rengöring
387
Växelväljarspärr
Vatten- och smutsavvisande ytskikt
387
Växelväljarspärr, mekanisk urkoppling
270
Vaxning
387
Växlingsindikator
267
Ventilation
125
Verktyg
322
Vikter
tjänstevikt
Y
396
Yttermått
Vindrutespolning
103
Yttertemperaturmätare
Vindrutetorkare
regnsensor
102
102
Yttre backspeglar
automatisk avbländning
återställning
Vinterdäck
317
Vinterhjul
317
Vinterkörning
283
Volvo ID
20
Volvo Sensus
81
Värmare
bränsledriven
eldriven
395
77
106
106
106
Å
Återställning av fönsterhissar
105
Återställning av yttre backspeglar
106
143
143
Värmereflekterande vindruta
20
Vätskor, volymuppgifter
365, 402, 403,
404, 405, 406
Vätskor och oljor
402, 403, 404, 406
Ä
Ägarmanual, miljömärkning
24
72, 75
425
INDEX
Ö
Överhettning
426
282, 302
TP 23436 (Swedish), AT 1717, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement