Volvo V50 2008 Ägarmanual

Volvo V50 2008 Ägarmanual
Volvo V50 owner’s manual
2008
TP 9189
Volvo Car Corporation TP 9189 (USA & Canada), AT 0720, Printed in Sweden, Göteborg 2007, Copyright © 2000-2007 Volvo Car Corporation
VOLVO V50
instruktionsbok
WEB EDITION
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i
Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares
säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du
bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna instruktionsbok.
Innehållsförteckning
00 Introduktion
01 Säkerhet
02 Instrument och reglage
00 01 02
Introduktion ...................................... 6
Volvo Personvagnar och miljön ........ 7
2
Säkerhetsbälten .............................
Airbag-systemet.............................
Krockkuddar (SRS).........................
Aktivering/avaktivering av
krockkudde (SRS) ..........................
Sidokrockkudde (SIPS-bag)...........
Krockgardin (IC) .............................
WHIPS............................................
När löser systemen ut ....................
Krockstatus ....................................
Barnsäkerhet..................................
12
15
16
18
20
22
23
25
26
27
Översikt vänsterstyrd bil ................
Översikt högerstyrd bil...................
Reglagepanel i förardörr ................
Kombinationsinstrument................
Kontroll- och varningssymboler.....
Informationsdisplay .......................
Eluttag............................................
Belysningspanel.............................
Vänster rattspak.............................
Höger rattspak ...............................
Konstantfarthållare (tillval)..............
Knappsats i ratten (tillval)...............
Rattinställning, varningsblinkers ....
Parkeringsbroms............................
Elektriska fönsterhissar..................
Backspeglar ...................................
Elmanövrerad taklucka (tillval) .......
Personliga inställningar..................
34
36
38
39
40
44
45
46
49
51
53
54
55
56
57
59
63
65
Innehållsförteckning
03 Klimat
04 Interiör
05 Lås och larm
03 04 05
Allmänt om klimat...........................
Manuell klimatanläggning, AC........
Elektronisk klimatanläggning, ECC
(tillval) .............................................
Luftdistribution ...............................
Bränsledriven
parkeringsvärmare (tillval)...............
70
72
75
78
79
Framstolar......................................
Kupébelysning ...............................
Förvaringsplatser i kupén ..............
Baksäte ..........................................
Bagageutrymme ............................
84
86
88
92
94
Fjärrkontroll med nyckelblad ........ 100
Låspunkter.................................... 103
Keyless drive (tillval) ..................... 104
Batteri i fjärrkontroll ...................... 107
Låsning och upplåsning ............... 108
Barnsäkerhetsspärr ...................... 111
Larm (tillval)................................... 112
3
Innehållsförteckning
06 Start och körning
07 Hjul och däck
08 Bilvård
06 07 08
Allmänt.......................................... 118
Bränslepåfyllning .......................... 120
Start av motor............................... 121
Start av motor – Flexifuel.............. 123
Keyless drive (tillval) ..................... 124
Manuell växellåda ......................... 125
Automatväxellåda......................... 127
Fyrhjulsdrift................................... 130
Bromssystemet ............................ 131
Stabilitets- och dragkraftssystem 133
Parkeringshjälp (tillval) .................. 135
BLIS – Blind Spot Information
System (tillval)............................... 138
Bogsering och bärgning ............... 142
Starthjälp ...................................... 144
Körning med släpvagn ................. 145
Draganordning.............................. 147
Delbar dragkrok............................ 149
Lastning ........................................ 154
Anpassning av ljusbild.................. 155
4
Allmänt .........................................
Lufttryck i däck ............................
Varningstriangel och reservhjul ....
Byte av hjul...................................
Provisorisk däcktätning................
158
162
164
165
167
Rengöring .................................... 174
Bättring av lackskador ................. 177
Rostskydd.................................... 178
Innehållsförteckning
09 Underhåll och service
10 Infotainment
11 Specifikationer
09 10 11
Volvo service ................................
Eget underhåll ..............................
Motorhuv och motorrum ..............
Diesel............................................
Oljor och vätskor ..........................
Torkarblad ....................................
Batteri...........................................
Byte av glödlampor ......................
Säkringar ......................................
182
183
184
185
186
191
192
194
201
Allmänt .........................................
Audiofunktioner............................
Radiofunktioner............................
Cd-funktioner...............................
Menystruktur – ljudanläggning.....
Telefonfunktioner (tillval)...............
Menystruktur – telefon .................
210
211
214
218
220
221
228
Typbeteckning .............................. 234
Mått och vikter.............................. 235
Motorspecifikationer..................... 237
Motorolja....................................... 239
Vätskor och smörjmedel............... 243
Bränsle.......................................... 245
Katalysator.................................... 249
Elsystemet .................................... 250
Typgodkännande .......................... 252
5
Introduktion
Introduktion
Instruktionsboken
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att
läsa instruktionsboken, helst före den första
åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig
med nya funktioner, får råd om hur bilen bäst
ska hanteras i olika situationer och lär dig
utnyttja bilens alla finesser på bästa sätt. Var
uppmärksam på de säkerhetsanvisningar
som finns i boken:
VARNING
Varningstexter visar på risk för att personskada kan uppstå om inte instruktionerna
följs.
VIKTIGT
Viktigttexter visar på en risk för att bilen kan
skadas om inte instruktionerna följs.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilmodeller. I boken
beskrivs, förutom standardutrustning, även
6
tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa
tillbehör (extrautrustning).
OBS
Volvos bilar är olika utrustade beroende på
anpassningar för olika marknaders behov
och nationella eller lokala lagar och bestämmelser. Om du är osäker på vad som är
standard, tillval respektive tillbehör kontakta din Volvoåterförsäljare.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i instruktionsboken är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten
att göra ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
Introduktion
Volvo Personvagnar och miljön
Volvo Personvagnars
miljöfilosofi
Miljöomsorg, säkerhet och kvalitet är Volvo
Personvagnars tre kärnvärden som vägleder
all verksamhet. Vi tror också att våra kunder
delar vår omtanke om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella
miljökrav och är dessutom tillverkad i en av
världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat som inkluderar Miljöstandarden (ISO
14001) täckande fabriker, centrala funktioner
liksom flera av våra andra enheter. Vi ställer
även krav på våra samarbetspartners att
arbeta systematiskt med miljörelaterade frågor.
Samtliga Volvomodeller har EPI (Environmental Product Information) miljövaruinformation. Där kan du se hur miljön påverkas under
bilens hela livscykel.
bränsleförbrukning ger generellt lägre
utsläpp av växthusgasen koldioxid.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön på s. 8.
Läs mer på www.volvocars.com/EPI.
Bränsleförbrukning
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre
7
Introduktion
Volvo Personvagnar och miljön
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt konceptet
Ren inifrån och ut – ett koncept som innefattar ren kupémiljö och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger avgasutsläppen långt
under gällande normer.
Ren luft i kupén
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS1
(Interior Air Quality System) säkerställer att
den inkommande luften är renare än luften
utanför i trafikerad miljö.
Systemet består av en elektronisk sensor
och ett kolfilter. Den inkommande luften
övervakas kontinuerligt och om halten av
vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir för hög, stängs luftintaget. En sådan
situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller
tunnlar.
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
interiörtextilier är testade med avseende på
vissa hälsovådliga och allegiframkallande
ämnen och emmissioner. Detta innebär att
alla textilierna uppfyller kraven i standarden
Öko-Tex 1002, ett stort framsteg för en sundare kupémiljö.
Spara miljön
Öko-Tex-certifieringen omfattar till exempel
säkerhetsbälten, mattor och tyger. Lädret i
klädslarna är kromfritt garvat med naturliga
växtämnen och uppfyller certifieringskraven.
Här följer några råd om hur du kan spara på
miljön (för fler råd om hur du kan spara miljön
och köra ekonomiskt, se s. 118).
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du
till en renare miljö. När Volvos verkstäder får
förtroendet för service och underhåll av din
bil blir den en del i vårt system. Vi ställer krav
på hur våra verkstadslokaler ska utformas för
att förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår
verkstadspersonal har det kunnande och de
verktyg som behövs för att garantera god
miljöomsorg.
Textilstandard
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Alla våra klädslar och
1
8
Tillval
2
Mer information på www.oekotex.com
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
genom att t.ex. köra ekonomiskt, köpa miljömärkta bilvårdsprodukter samt göra service
och underhålla bilen enligt anvisningarna i
instruktionsboken.
• Sänk bränsleförbrukningen genom att
välja ECO däcktryck, se s. 162.
• Taklast och skidbox ger
högre luftmotstånd och
höjer bränsleförbrukningen. Demontera dem
direkt efter användning.
• Töm bilen på onödiga
saker. Ju mer last desto
högre bränsleförbrukning.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd alltid den före kallstart. Det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
• Kör mjukt och undvik häftiga inbromsningar.
• Kör på högsta möjliga
växel. Lägre varvtal ger
lägre bränsleförbrukning.
• Vid inbromsning utnyttja
motorbroms.
Introduktion
Volvo Personvagnar och miljön
• Undvik tomgångskörning. Visa hänsyn till
lokala bestämmelser. Stäng av motorn vid
längre väntetider i trafiken.
• Hantera miljöfarligt avfall
som t.ex. batterier och
olja på ett miljöanpassat
sätt. Rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad
om du är osäker på hur
denna typ av avfall ska
deponeras.
• Underhåll bilen regelbundet.
• Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt pga. av att luftmotsståndet ökar. Vid
en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet fyra gånger.
Genom att följa dessa råd kan du sänka
bränsleförbrukningen utan att varken restiden ökar eller nöjet med bilkörningen minskar. Du sparar bilen, pengar och jordens
resurser.
9
Säkerhetsbälten ....................................................................................... 12
Airbag-systemet....................................................................................... 15
Krockkuddar (SRS)................................................................................... 16
Aktivering/avaktivering av
krockkudde (SRS) .................................................................................... 18
Sidokrockkudde (SIPS-bag)..................................................................... 20
Krockgardin (IC) ....................................................................................... 22
WHIPS...................................................................................................... 23
När löser systemen ut .............................................................................. 25
Krockstatus .............................................................................................. 26
Barnsäkerhet............................................................................................ 27
10
SÄKERHET
01
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
Använd alltid säkerhetsbältet
Lossa säkerhetsbältet
– Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in säkerhetsbältet. Om
det inte rullats in helt, mata in säkerhetsbältet för hand så att det inte hänger löst.
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:
G020104
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt.
Sträckning av höftband. Bandet ska sitta lågt.
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet. För att säkerhetsbältet ska ge maximalt skydd, är det viktigt att det ligger väl an
mot kroppen. Luta inte ryggstödet för långt
bakåt. Säkerhetsbältet är avsett att skydda
vid normal sittställning.
Ta på säkerhetsbältet:
– Dra långsamt ut säkerhetsbältet och lås
fast det genom att skjuta ner dess
låstunga i låset. Ett kraftigt ”klick” indikerar att säkerhetsbältet är låst.
12
Tänk på att
• inte använda clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt
• säkerhetsbältet inte får vara snott eller
vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Kontakta
en auktoriserad Volvoverkstad. Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska
hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat.
Byt också säkerhetsbältet om det är slitet
eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska
vara typgodkänt och avsett för samma plats
som det utbytta säkerhetsbältet.
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
G020105
att man lätt måste kunna nå ratten och fotpedalerna). Eftersträva ett maximalt avstånd
mellan magen och ratten.
Säkerhetsbältet ska alltid användas under
graviditeten. Men det är viktigt att det
används på rätt sätt. Säkerhetsbältet ska
ligga tätt an mot axeln, med den diagonala
delen av säkerhetsbältet mellan brösten och
på sidan av magen. Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt mot sidan av låren och
så lågt som möjligt under magen – det får
aldrig tillåtas att glida upp. Säkerhetsbältet
ska sitta så nära kroppen som möjligt utan
onödigt spel. Kontrollera också att det inte
har vridit sig.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska
gravida förare justera stolen och ratten, så att
de har full kontroll över bilen (vilket innebär
Bältespåminnare
G018084
Säkerhetsbälte och graviditet
01
Obältade blir påminda om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och
i vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse
finns i takkonsolen och i kombinationsinstrumentet.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
• Informera om vilka säkerhetsbälten som
används i baksätet. Informationen visas
vid användning av säkerhetsbältena eller
13
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
öppning av bakdörrarna. Detta visas i
informationsdisplayen. Meddelandet raderas automatiskt efter ca 30 sekunder, men
kan också kvitteras manuellt med en
tryckning på READ-knappen.
• Påminna om att något säkerhetsbälte i
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i informationsdisplayen kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då
säkerhetsbältet åter tagits på men kan
också kvitteras manuellt med en tryckning
på READ-knappen.
Meddelandet i informationsdisplayen, som
visar vilka säkerhetsbälten som används,
finns alltid tillgängligt. För att se lagrade
meddelanden, tryck på READ-knappen.
Vissa marknader
Obältad förare blir påmind om att ta på sig
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första sex sekunderna.
14
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten är utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en
tillräckligt kraftig kollision. Säkerhetsbältet
fångar då mer effektivt upp den åkande.
01 Säkerhet
Airbag-systemet
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
01
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de fall det
krävs, ett meddelande i displayen. Om varningssymbolen är trasig, tänds varningstriangeln och meddelandet
SRS-AIRBAG SERV.
ERFORDRAS eller SRS-AIRBAG SERV. SNARAST visas
i displayen. Kontakta snarast
en auktoriserad Volvoverkstad.
G020107
VARNING
Airbag-systemet1 övervakas kontinuerligt av
systemets styrenhet. Varningssymbolen i
kombinationsinstrumentet tänds när startnyckeln vrids till läge I, II eller III. Symbolen
släcks efter ca 6 sekunder om Airbag-systemet1 är felfritt.
1 Inkluderar
Om varningssymbolen för Airbag-systemet
förblir tänd eller tänds under körning, är det
ett tecken på att Airbag-systemet inte har
fullgod funktion. Symbolen indikerar fel på
bältessystemet, SIPS, SRS-systemet eller
IC-systemet. Kontakta snarast en auktoriserad Volvoverkstad.
SRS och bältesförsträckare, SIPS
samt IC.
15
01 Säkerhet
01
Krockkuddar (SRS)
Krockkudde (SRS) på förarsidan
Krockkudde (SRS) på passagerarsidan
VARNING
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
Som ett komplement till säkerhetsbältet på
förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde, SRS (Supplemental Restraint System). Krockkudden är monterad hopvikt i rattens centrum. Ratten är märkt med
SRS AIRBAG.
G020109
G020108
VARNING
Som ett komplement till säkerhetsbältet på
passagerarsidan är bilen utrustad med en
krockkudde1 som är monterad hopvikt i ett
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med SRS AIRBAG.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
1 Alla
bilar har inte krockkudde (SRS) på passagerarsidan. Den kan vara bortvald vid inköpet.
16
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.1
Låt aldrig barn stå eller sitta framför passagerarstolen. Personer som är kortare än
140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
1 För
information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS) se s. 18.
01 Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
01
SRS-systemet, vänsterstyrd bil
Systemet består av krockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar
sensorer och krockkudden/krockkuddarna
blåses upp, samtidigt som den blir varm. För
att dämpa islaget mot krockkudden töms
den igen när den pressas samman. I samband med detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och tömning av krockkudden, sker
på några tiondels sekunder.
VARNING
Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad. Ingrepp i krockkuddesystemet kan orsaka felaktig funktion och få
allvarliga personskador till följd.
G020113
G020111
G020110
Krockkuddesystemet
SRS-systemet, högerstyrd bil
OBS
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på
förarsidan respektive passagerarsidan i
framsätet används eller inte.
Olyckssituationer kan därför uppstå då endast en (eller ingen) av krockkuddarna aktiveras. Krockkuddesystemet känner av det
kollisionsvåld som fordonet utsätts för och
anpassas efter detta så att en eller flera
krockkuddar utlöses.
Även krockkuddarnas kapacitet anpassas
efter det kollisionsvåld fordonet utsätts för.
Placering av krockkudde på passagerarsida,
vänsterstyrd respektive högerstyrd bil.
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
17
01 Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
01
PACOS1 (tillval)
För information om hur omkoppling sker, se
nedan.
Aktivering/avaktivering
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och
blir åtkomlig när dörren öppnas (se under
rubriken Omkopplare – PACOS nedan). Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.
Volvo rekommenderar att nyckelbladet
används för att ändra läge.
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde (SRS) är avaktiverad.
Krockkudden (SRS) på passagerarplatsen i
framsätet kan avaktiveras om bilen är utrustad med en omkopplare PACOS, se s. 19.
Meddelanden
Ett textmeddelande och en symbol i takpanelen indikerar att krockkudden (SRS) på
passagerarplatsen fram är avaktiverad (se
bild ovan).
1
18
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
G018083
G018082
2
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde (SRS) är aktiverad.
OBS
När fjärrnyckeln sätts i tändningsläge II eller
III visas varningssymbolen för krockkudden
i kombinationsinstrumentet under
ca 6 sekunder (se s. 15).
Därefter tänds indikeringen i takkonsolen
som visar korrekt status för passagerarplatsens krockkudde. För mer information om
de olika tändningslägena, se s. 122.
En varningssymbol i takpanelen indikerar att
krockkudden (SRS) på passagerarplatsen
fram är aktiverad (se bild ovan).
För information om nyckelbladet, se s. 101.
(Även andra föremål med nyckelliknande
utformning kan användas.)
VARNING
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
VARNING
Om bilen är utrustad med krockkudde
(SRS) på passagerarplatsen fram, men saknar PACOS, är krockkudden alltid aktiverad.
01 Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad och symbolen i takkonsolen är tänd.
Om denna uppmaning inte följs kan det leda
till livsfara för barnet.
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om textmeddelandet i takpanelen
indikerar att krockkudden (SRS) är avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för
Airbag-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en auktoriserad
Volvoverkstad
Omkopplare – PACOS
VARNING
1
2
G019800
VARNING
01
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla
personer som är kortare än 140 cm.
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen när krockkudden är avaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
Omkopplarens placering
– Krockkudden är aktiverad (1). Med
omkopplaren i detta läge kan passagerare
över 140 cm sitta på passagerarplatsen i
framsätet, aldrig barn i barnstol eller på
kudde.
– Krockkudden är avaktiverad (2). Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
19
01 Säkerhet
01
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
Sidokrockkudde – SIPS-bag
VARNING
Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Ingrepp i SIPS-bagsystemet kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador som följd.
Barnstol och sidokrockkudde
Sidokrockkudden inverkar inte negativt på
bilens skyddsegenskaper beträffande barnstol eller barnkudde.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
G020118
VARNING
Sidokrockkuddarnas placering
En stor del av kollisionskraften fördelas av
SIPS (Side Impact Protection System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra delar av
karossen. Sidokrockkuddarna, på förar- och
passagerarplats skyddar bröstet och är en
viktig del av SIPS. Sidokrockkudden är placerad i framstolens ryggram.
Placera inga föremål i området mellan stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom
detta område kan påverkas av sidokrockkudden.
VARNING
Använd endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
VARNING
Sidokrockkuddarna är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
1 För
information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS) se s. 18
20
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
01
Förarplats, vänsterstyrd bil
SIPS-bag-systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig
kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp. Krockkudden blåses upp
mellan den åkande och dörrpanelen och
dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop
under krocken töms den. Sidokrockkudden
blåses normalt endast upp på krocksidan.
G020343
G020121
G020120
SIPS-bag
Passagerarplats, vänsterstyrd bil
Placering av airbagdekal i dörröppningen på
passagerarsidan fram
21
01 Säkerhet
01
Krockgardin (IC)
Egenskaper
VARNING
G019985
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Kroken är endast avsedd för
lättare ytterplagg (inte för hårda föremål
som t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler.
Den avsedda skyddseffekten kan då utebli.
Endast Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden får
användas.
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är ett
komplement till SIPS och krockkuddarna.
Den sitter monterad längs med innertakets
båda sidor och skyddar fordonets alla ytterplatser. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockgardinen blåses
upp. Krockgardinen hjälper till att skydda
förarens och passagerarnas huvuden från att
slå emot bilens insida vid en kollision.
22
VARNING
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av sidofönstren. Annars kan
skyddseffekten av krockgardinen som finns
dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
01 Säkerhet
WHIPS
01
G020347
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena. Systemet aktiveras vid
en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet
och det krockande fordonets egenskaper
inverkar.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen
för föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
WHIPS-systemet inverkar inte negativt på
bilens skyddsegenskaper beträffande barnstol eller barnkudde.
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så
litet avstånd som möjligt mellan nackskydd
och huvud.
23
01 Säkerhet
01
WHIPS
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
VARNING
G020125
G020126
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras av
en auktoriserad Volvoverkstad.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av systemet även efter lindrigare
påkörningsolyckor bakifrån.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte hindra WHIPS-systemets funktion.
24
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
motsvarande framstol flyttas framåt så att
den inte har kontakt med det nedfällda
ryggstödet.
01 Säkerhet
När löser systemen ut
System
Aktiveras
Bältesförsträckare framsäte
Vid frontal- och/eller sido- och/eller bakkollision
Bältesförsträckare baksäte ytterplats
Vid frontalkollision
Krockkuddar SRS
Vid frontalkollision1
Sidokrockkuddar SIPS
Vid sidokollision1
Krockgardin IC
Vid sidokollision1
Pisksnärtsskydd WHIPS
Vid påkörning bakifrån
01
1
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln, m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas följande:
• Bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
• Låt en auktoriserad Volvoverkstad sköta
byte av komponenter i bilens säkerhetssystem.
• Kontakta alltid läkare.
OBS
Aktivering av SRS-, SIPS-, IC- och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision
VARNING
Airbag-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom
krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det
kan försvåra styrningen av bilen. Även
andra säkerhetssystem kan vara skadade.
Den rök och det damm som bildas vid
utlösning av kuddarna kan vid intensiv
exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det snabba utlösningsförloppet kan
också, i kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på
huden.
25
01 Säkerhet
01
Krockstatus
Hantering efter kollision
G020127
Ta först ur startnyckeln och sätt tillbaka den.
Bilens elektronik försöker då återställa sig till
normal status. Försök därefter starta bilen.
Om KROCKSTATUS fortfarande visas i displayen ska bilen inte köras eller bogseras.
Dolda skador kan under färd göra bilen omöjlig att manövrera, även om bilen verkar körbar.
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten KROCKSTATUS-SE MANUAL visas i
informationsdisplayen. Det betyder att bilens
funktionalitet är nedsatt. Krockstatus är ett
skydd som träder i kraft när kollisionen kan
ha skadat någon viktig funktion i bilen som
t.ex. bränsleledningar, sensorer för något av
skyddssystemen eller bromssystemet.
Startförsök
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
26
Förflyttning
Om NORMAL MODE visas efter att
KROCKSTATUS återställts, kan bilen försiktigt flyttas ur sitt trafikfarliga läge. Flytta inte
bilen längre än nödvändigt.
VARNING
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i krockstatus. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt. Låt
alltid en auktoriserad Volvoverkstad sköta
kontrollen och återställandet av bilen till
NORMAL MODE efter att KROCKSTATUS visats.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet KROCKSTATUS visas. Lämna
bilen snarast.
VARNING
Då bilen är försatt i krockstatus får den inte
bogseras. Den ska bärgas från platsen till
en auktoriserad Volvoverkstad.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Barn ska sitta bra och säkert
Barnstolar
utrustade med krockkudde på passagerarplatsen eller om krockkudden är avaktiverad.
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas, väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek. För mer information,
se s. 29.
Placering av barnstolar
Det går bra att placera:
OBS
Lagbestämmelser om hur barn får placeras i
bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
OBS
Om det uppstår problem med montering av
barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
G020128
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn
sitta i knäet på en passagerare.
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är
avsedd för just din bil. Använd Volvos originalutrustning för att erhålla de bästa förutsättningarna för att fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och är tillräckligt starka.
01
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
i framsätet, så länge det inte finns någon
aktiverad1 krockkudde på passagerarsidan.
• en bakåtvänd barnstol i baksätet som har
stöd mot framstolens ryggstöd.
Placera alltid barn i baksätet om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden
blåses upp när det sitter på passagerarplatsen.
Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är
konstruerade för och utprovade av Volvo.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer produkten.
Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och
balkar under stolen. Vassa kanter kan skada
fästbanden.
Låt barnstolens ryggstöd vila mot instrumentpanelen. Detta gäller bilar som inte är
1
För information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS) se s. 18.
27
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
VARNING
Dekal krockkudde
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel.
28
G018620
G018564
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas, eftersom de oavsiktligt kan orsaka
öppning av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel
(endast Australien).
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Placering av barn i bilen
Vikt/Ålder
Framsäte1
Baksätets ytterplats
Baksätets mittplats
Grupp 0
max 10 kg
(0–9 månader)
Grupp 0+
max 13 kg
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte och
fästband. Använd skyddskudde mellan
barnstolen och instrumentpanelen.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte,
fästband och stödben.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte,
fästband och stödben.
Typgodkännande: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt
barnskydd som fästs med ISOFIX
fästsystem.
Typgodkännande: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt
barnskydd som fästs med ISOFIX
fästsystem.
Typgodkännande: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt
barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1 03301146
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte och
fästband. Använd skyddskudde mellan
barnstolen och instrumentpanelen.
Typgodkännande: E1 03301146
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte,
fästband och stödben.
Typgodkännande: E1 03301146
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte,
fästband och stödben.
Typgodkännande: E5 03135
Britax Freeway – bakåtvänt barnskydd
som fästs med ISOFIX fästsystem och
fästband.
Typgodkännande: E5 03135
Britax Freeway – bakåtvänt barnskydd
som fästs med ISOFIX fästsystem och
fästband.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03171
Volvo Barnkudde – med eller utan
ryggstöd.
Typgodkännande: E5 03171
Volvo Barnkudde – med eller utan
ryggstöd.
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
Volvo Integrerad Bälteskudde – finns
som fabriksmonterat tillval.
Grupp 1
9–18 kg
(9–36 månader)
Grupp 2/3
15–36 kg
(3–12 år)
Volvo Barnkudde – med eller utan
ryggstöd.
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03168
1
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se s. 18.
Beträffande andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
29
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Integrerade bälteskuddar (tillval)
Uppfällning av bälteskudde
1
2
samt att säkerhetsbältet ligger rätt över
axelpartiet
• höftbandet är lågt placerat, över bäckenet,
för att ge bästa skydd
• säkerhetsbältet inte ligger över barnets
hals eller ligger nedanför axeln
• Justera noggrant nackskyddets läge till
barnets huvud.
Volvos integrerade bälteskuddar för ytterplatserna bak är speciellt konstruerade för att
ge en god säkerhet för barn. I kombination
med ordinarie säkerhetsbälten är de integrerade bälteskuddarna godkända för barn som
väger mellan 15 och 36 kg.
G020808
G015013
VARNING
3
– Dra i handtaget så att bälteskudden höjer
sig (1).
– Fatta kudden med båda händerna och för
den bakåt (2).
– Tryck tills den går i lås (3).
VARNING
Bälteskudden måste vara i låst läge innan
barnet placeras där.
Kontrollera att:
• bälteskudden är i låst läge
• säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets kropp och inte slackar eller är vridet
30
Reparation eller byte bör endast utföras av
auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till bälteskudden.
Om en integrerad bälteskudde varit utsatt
för en kraftig belastning, t.ex. i samband
med en kollision, ska hela bälteskudden
bytas ut. Även om bälteskudden verkar vara
oskadad kan en del av dess skyddsegenskaper ha gått förlorade. Bälteskudden ska
även bytas om den är mycket sliten.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
ISOFIX fästsystem för barnstolar
(tillval)
Nedfällning av bälteskudde
1
– Dra i handtaget (1).
– För sätet nedåt och tryck tills det går i
lås (2).
OBS
Tänk på att först fälla ned bälteskudden om
sätets ryggstöd ska fällas framåt.
G015268
G014507
2
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns
dolda bakom den nedre delen av baksätets
ryggstöd, i de yttre sittplatserna.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se bilden ovan).
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner
sittplatsens sittdyna.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIX-fästpunkterna.
31
Översikt vänsterstyrd bil .......................................................................... 34
Översikt högerstyrd bil ............................................................................. 36
Reglagepanel i förardörr .......................................................................... 38
Kombinationsinstrument .......................................................................... 39
Kontroll- och varningssymboler ............................................................... 40
Informationsdisplay.................................................................................. 44
Eluttag ...................................................................................................... 45
Belysningspanel ....................................................................................... 46
Vänster rattspak ....................................................................................... 49
Höger rattspak ......................................................................................... 51
Konstantfarthållare (tillval) ........................................................................ 53
Knappsats i ratten (tillval) ......................................................................... 54
Rattinställning, varningsblinkers .............................................................. 55
Parkeringsbroms ...................................................................................... 56
Elektriska fönsterhissar ............................................................................ 57
Backspeglar ............................................................................................. 59
Elmanövrerad taklucka (tillval).................................................................. 63
Personliga inställningar ............................................................................ 65
32
INSTRUMENT OCH REGLAGE
02
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
02
9
10
11
19
20
18
21
17
16
15
22
12 13 14
7
28
7
23 24 25 26 27
8
8
7
7
6
29
5
4
30
3
3
2
31
1
32
34
34
G019488
33
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
1. Rattinställning
2. Motorhuvöppnare
3. Reglagepanel
4. Körriktningsvisare, helljus, färddator
5. Belysning, öppnare för tanklucka
6. Dörröppningshandtag, låsknapp.
7. Ventilationsmunstycken instrumentpanel
8. Ventilationsmunstycke sidoruta
9. Konstantfarthållare
10. Signalhorn, krockkudde
11. Kombinationsinstrument
12. Knappsats för infotainment
13. Vindrutetorkare, spolare och strålkastarspolare
14. Tändningslås
15. Manövrering, taklucka
16. Ingen funktion
17. Frånkoppling av larmsensorer, blockerat låsläge
18. Innerbelysning, strömställare
19. Läslampa, vänster sida
20. Läslampa, höger sida
21. Bältespåminnare och indikering för krockkudde passagerarplats
22. Inre backspegel
23. Display för klimatanläggning och infotainment
24. Infotainment
25. Inställningar för klimatanläggning, infotainment och personliga
inställningar
26. Klimatanläggning
27. Växelspak
28. Varningsblinkers
29. Dörröppningshandtag
30. Handskfack
31. Parkeringsbroms
32. Eluttag/cigarettändare
33. Blind Spot Information System, BLIS
34. Strömbrytare, valfri utrustning
35
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
18
19
16
17
21
20
15
22
02
10 11 12 13 14
9
29
9
23 24 25
26
27
28
8
8
9
9
7
30
31
6
32
5
5
3
33
4
34
1
36
G000000
2
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
1. Eluttag, cigarettändare
2. Blind Spot Information System, BLIS
3. Strömbrytare, valfri utrustning
4. Parkeringsbroms
5. Reglagepanel
6. Handskfack
7. Dörröppningshandtag
8. Ventilationsmunstycke, sidoruta
9. Ventilationsmunstycken, instrumentpanel
10. Växelspak
11. Klimatanläggning
12. Inställningar för klimatanläggning, infotainment och personliga
inställningar
13. Infotainment
14. Display för klimatanläggning och infotainment
15. Inre backspegel
16. Bältespåminnare och indikering för krockkudde passagerarplats
17. Innerbelysning, strömställare
18. Läslampa, vänster sida
19. Läslampa, höger sida
20. Ingen funktion
21. Frånkoppling av larmsensorer, blockerat låsläge
22. Manövrering taklucka
23. Tändningslås
24. Vindrutetorkare och spolare, strålkastarspolare
25. Konstantfarthållare
26. Kombinationsinstrumentet
27. Signalhorn, krockkudde
28. Knappsats för infotainment
29. Varningsblinkers
30. Dörröppningshandtag, låsknapp
31. Belysning, öppnare för tanklucka
32. Körriktningsvisare, helljus, färddator
33. Motorhuvöppnare
34. Rattinställning
37
02 Instrument och reglage
Reglagepanel i förardörr
Reglagepanel i förardörr
1
2
2
3
4
5
G017435
02
1. Avstängning av fönsterhissar bak (standard) Elektrisk barnsäkerhetsspärr (tillval)
2. Fönsterhissar
3. Yttre backspegel, vänster sida
4. Yttre backspeglar, inställning
5. Yttre backspegel, höger sida
38
02 Instrument och reglage
Kombinationsinstrument
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
2.
3.
4.
Hastighetsmätare.
Körriktningsvisare, vänster.
Varningssymbol.
Informationsdisplay – Displayen visar
information- eller varningsmeddelanden och yttertemperatur. När yttertemperaturen ligger inom området +2°C till
–5°C lyser symbolen av en snöflinga i
displayen. Den varnar för halkrisk. När
bilen stått stilla kan yttertemperaturmätaren visa ett för högt värde.
5. Informationssymbol.
6. Körriktningsvisare, höger.
9
10
11
12
13
14
7. Varvtalsmätare – Anger motorvarvtal i
tusental varv/minut.
8. Kontroll- och informationssymboler.
9. Bränslemätare.
10. Knapp för trippmätare – Används för att
mäta korta sträckor. Korta tryck på
knappen växlar mellan de båda
trippmätarna T1 och T2. Ett långt tryck
(mer än 2 sekunder) nollställer aktiverad trippmätare.
11. Display – Visar växellägen i automatväxellåda, regnsensor, vägmätare,
trippmätare och konstantfarthållare.
12. Helljusindikering.
G018182
02
13. Temperaturmätare – Temperaturmätare
för motorns kylsystem. Om temperaturen blir onormalt hög och visaren går in
i det röda fältet visas ett meddelande i
displayen. Tänk på att t.ex. extra strålkastare framför luftintaget försämrar
kylningen vid höga yttertemperaturer
och hård motorbelastning.
14. Kontroll- och varningssymboler.
39
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Funktionskontroll, symboler
det i displayen. Radera meddelandet
med READ.
Om bilen körs i högre hastighet än ca 7 km/h
tänds varningssymbolen.
Om motorn inte startas inom
fem sekunder slocknar samtliga
symboler utom symbolerna för fel i
bilens avgasreningsystem och för
lågt oljetryck. Vissa symboler kan
sakna bakomliggande funktion,
beroende på bilens utrustning.
G020136
02
Symboler mitt i instrumentet
Samtliga kontroll- och varningssymboler1
tänds när startnyckeln vrids till läge II före
start. Då verifieras att symbolerna fungerar.
När motorn startas ska samtliga symboler
slockna, utom den för handbromsen som
släcks först när denna frigörs.
Den röda varningssymbolen
tänds då ett fel har indikerats
som kan påverka säkerheten
och/eller bilens körbarhet. Samtidigt visas en förklarande text i
informationsdisplayen. Symbolen förblir synlig tills felet är åtgärdat men textmeddelandet
kan tryckas bort med READ-knappen, se
s. 44. Varningssymbolen kan även tändas i
kombination med andra symboler.
1
40
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se s. 186.
1. Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte
köras vidare.
2. Läs informationen i informationsdisplayen. Utför åtgärd enligt meddelan-
Den gula informationssymbolen
tänds i kombination med text i
informationsdisplayen då en
avvikelse i något av bilens system inträffat. Meddelandetexten
släcks med hjälp av READ-knappen, se
s. 44, eller försvinner automatiskt efter en tid
(tiden varierar beroende på vilken funktion
som indikeras).
Den gula informationssymbolen kan även
tändas i kombination med andra symboler.
Om bilen körs i lägre hastighet än ca 7 km/h
tänds informationssymbolen.
OBS
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av
READ-knappen, eller försvinner automatiskt efter en tid.
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Kontrollsymboler – vänster sida
– Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av ABS-systemet om symbolen
förblir tänd.
1
2
3. Dimljus bak
Symbolen lyser när dimljuset är
inkopplat.
3
4
02
5
6
G020137
7
4. Stabilitetssystem STC eller DSTC
För information om systemets
funktioner och symboler, se
s. 133.
5. Ingen funktion
1. Fel i bilens avgasreningssystem
Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
2. Fel i ABS-systemet
Om symbolen tänds är systemet
ur funktion. Bilens ordinarie
bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
– Starta motorn på nytt.
6. Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning
av motorn pågår. Förvärmning
sker då temperaturen understiger
–2°C. När symbolen släckts kan
bilen startas.
7. Låg nivå i bränsletank
När symbolen tänds finns det
ca 8 liter körbart bränsle kvar i
bensindrivna bilar och ca 7 liter i
dieseldrivna bilar.
41
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Kontrollsymboler – höger sida
OBS
1
Symbolen lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
2
3
02
4
5
6
G020138
7
1. Kontrollsymbol för släp
Symbolen blinkar när körriktningsvisarna används och släpet
är inkopplat. Om symbolen inte
blinkar är någon av lamporna på
släpet eller bilen defekt.
3. Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller
tänds under körning har ett fel
upptäckts i bälteslåset, SRSSIPS- eller IC-systemet. Kör snarast till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
4. För lågt oljetryck1
Om symbolen tänds under körning är motorns oljetryck för lågt.
Stanna motorn omedelbart och
kontrollera oljenivån i motorn, fyll
på vid behov. Om symbolen
tänds och oljenivån är normal, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
2. Parkeringsbroms åtdragen
Symbolen lyser när parkeringsbromsen är åtdragen. Dra alltid
parkeringsbromsen till ändläget.
1
42
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se s. 186.
5. Bältespåminnare
Symbolen lyser om någon i framsätet inte tagit på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet
tagit av sig säkerhetsbältet.
6. Generatorn laddar inte
Om symbolen tänds under körning finns ett fel i det elektriska
systemet. Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad.
7. Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg.
– Stanna bilen på en säker plats och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
s. 189. Om nivån är under MIN i behållaren
bör bilen inte köras vidare, utan bärgas till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av bromssystemet.
Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända samtidigt kan fel
ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
– Starta motorn på nytt.
– Om båda symbolerna slocknar, kör vidare.
– Om symbolerna förblir tända, kontrollera
nivån i bromsvätskebehållaren, se s. 189.
– Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända,
kan bilen under stor försiktighet köras till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av bromssystemet.
– Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras vidare utan
bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad
för kontroll av bromssystemet.
VARNING
Om BROMS- och ABS-symbolerna är
tända samtidigt finns det risk att bakvagnen
sladdar vid kraftig inbromsning.
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om en av dörrarna, motorhuven1 eller bakluckan, inte är riktigt stängd kommer föraren
att göras uppmärksam på detta.
Låg fart
Om bilen rullar i lägre hastighet
än ca 7 km/h tänds informationssymbolen samtidigt som
FÖRARDÖRR ÖPPEN,
PASSAGERARDÖRR ÖPPEN,
VÄNSTER BAKDÖRR ÖPPEN,
MOTORHUV ÖPPEN eller
HÖGER BAKDÖRR ÖPPEN visas i displayen. Stanna bilen på första bästa säkra
plats och stäng den dörr eller lucka som är
öppen.
Påminnelse baklucka
Om bakluckan är öppen tänds
informationssymbolen och BAKLUCKAN ÖPPEN visas i displayen.
02
Hög fart
Om bilen körs i högre hastighet
än ca 7 km/h tänds symbolen
samtidigt som displayen visar
någon av de texter som visas i
föregående stycke.
1
Endast bilar med larm
43
02 Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelanden
Samtidigt som en varnings- eller kontrollsymbol tänds visas ett kompletterande meddelande i informationsdisplayen.
1
– Tryck in READ-knappen (1).
Bläddra mellan meddelanden med READknappen. Meddelanden om fel bevaras i en
minneslista tills dess att felet åtgärdats.
02
G019617
OBS
Meddelande
Innebörd
STANNA SNARAST
STANNA MOTORN
SERV. SNARAST
SE MANUAL
SERV. ERFORDRAS
BOKA TID FÖR SERVICE
DAGS FÖR SERVICE
Stanna bilen på ett säkert sätt och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Stanna bilen på ett säkert sätt och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Låt en auktoriserad Volvoverkstad kontrollera bilen omgående.
Läs instruktionsboken.
Låt en auktoriserad Volvoverkstad kontrollera bilen så snart som möjligt.
Dags att boka service hos en auktoriserad Volvoverkstad.
Dags för service hos en auktoriserad Volvoverkstad. Tidpunkten påverkas av antal körda mil, antal
månader sedan senaste service, motorns gångtid och oljekvalitet.
Följs inte serviceintervallen täcker inte garantin eventuellt skadade delar. Kontakta auktoriserad
Volvoverkstad för service.
Kontrollera oljenivån. Meddelandet visas var 10 000:e km (vissa motorvarianter). För information om
kontroll av oljenivå, se s. 187.
Dieselpartikelfiltret behöver regenereras, se s. 121.
Stabilitets- och dragkraftssystemets ingrepp är reducerat, se s. 134 för fler varianter.
TID FÖR SERVICE ÖVERSKRIDEN
KONTROLLERA OLJENIVÅ
SOTFILTER FULLT – SE MANUAL
STC/DSTC SPINNKONTROLL AV
44
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på READ-knappen) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
02 Instrument och reglage
Eluttag
12 V eluttag
Cigarettändare (tillval)
Eluttag i baksätet
Tändaren aktiveras genom att knappen
trycks in. När tändfunktionen är klar hoppar
knappen ut igen. Dra ut tändaren och använd
glöden att tända med.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. mobiltelefon eller kylbox. Max strömuttag är 10 A. För att uttaget
ska leverera ström måste startnyckeln vara i
minst läge I.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
G017438
G019621
02
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
som t.ex. mobiltelefon eller kylbox.
OBS
Cigarettändare fungerar inte i detta uttag.
Det är avsett för 12 V. Max strömuttag är
10 A. Startnyckeln måste vara i minst läge I
för att uttaget ska kunna leverera ström.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när den inte
används.
45
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Ljushöjdsreglering
1
2
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon bländas. Undvik detta genom att justera
ljushöjden.
3
4
Läge
5
6
G020139
02
Innebörd
Automatiskt/avstängt halvljus.
Endast helljusblink.
Positions-/parkeringsljus
Automatiskt halvljus. Helljus och
helljusblink fungerar i detta läge.
– Vrid startnyckeln till läge II.
– Vrid ljusreglaget (2) till ett av ändlägena.
– Rulla uppåt eller neråt med hjulet (1) för
höjning respektive sänkning av ljushöjden.
Bilar med Bi-Xenon-strålkastare1 har automatisk ljushöjdsreglering, varför hjulet (1)
saknas.
Positions-/parkeringsljus
Positions-/parkeringsljusen kan tändas oavsett startnyckelns läge.
– Vrid ljusreglaget (2) till mittläget.
När startnyckeln är i läge II är positions-/parkeringsljusen och nummerskyltsbelysningen
alltid tända.
Strålkastare
Automatiskt halvljus (vissa länder)
Halvljuset tänds automatiskt när startnyckeln vrids till läge II, utom när ljusreglaget (2)
står i mittläge. Vid behov kan halvljusautoma1
46
Tillval
tiken avaktiveras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Automatiskt halvljus, helljus
– Vrid startnyckeln till läge II.
– Halvljuset aktiveras genom att
ljusreglaget (2) vrids medurs till ändläget.
– Helljuset aktiveras genom att vänster
rattspak förs mot ratten till ändläget och
släpps, se s. 49.
Ljuset stängs av automatiskt när startnyckeln
vrids till läge I eller 0.
Instrumentbelysning
Instrumentbelysningen är tänd när startnyckeln är i läge II och ljusreglaget (2) står i ett av
ändlägena. Belysningen dämpas automatiskt dagtid och kan regleras manuellt nattetid.
– Rulla uppåt eller neråt med hjulet (3) för
starkare eller svagare belysning.
Utökad displaybelysning
För att underlätta avläsning av vägmätare,
trippmätare, klocka och yttertemperaturmätare lyser dessa när bilen låses upp och när
nyckel tagits ur startlåset. Displayerna slocknar när bilen låses.
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Dimljus
Active Bi-Xenon Lights (tillval)
OBS
Bestämmelserna för användning av dimljus
varierar från land till land.
02
Dimbakljus
Dimbakljuset kan endast tändas i kombination med antingen strålkastarna eller dimstrålkastarna.
– Tryck på knapp (6).
Dimbakljusets kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet och lampan i knapp (6)
lyser när dimbakljuset är tänt.
Tanklucka
Tryck på knapp (5) för att öppna tankluckan
när bilen är olåst, se s. 108.
G018073
– Tryck på knapp (4).
Lampan i knapp (4) lyser när dimstrålkastarna är tända.
G020789
Dimstrålkastare (tillval)
Dimstrålkastarna kan tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller positions-/
parkeringsljusen.
Belysningspanel, för Active Bi-Xenon Lights
Ljusbild med funktionen avaktiverad (vänster)
respektive aktiverad (höger)
Om bilen är utrustad med aktiva strålkastare
(Active Bi-Xenon Lights, ABL) följer ljuset från
strålkastarna rattrörelsen för att ge maximal
belysning i kurvor och korsningar och därmed ge ökad säkerhet.
Dioden
lyser när funktionen är aktiv.
Vid fel blinkar dioden och ett felmeddelande
visas i informationsdisplayen. Funktionen är
endast aktiv i skymning eller mörker och
endast när bilen är i rörelse.
Funktionen kan avaktiveras/aktiveras med
ljusreglaget.
47
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Bromsljus
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.
Nödbromsljus och automatisk
02
varningsblinkers, EBL1
EBL (Emergency Brake Lights) aktiveras vid
hård inbromsning eller om ABS-bromsarna
aktiveras. Funktionen innebär att bromsljuset blinkar för att omedelbart göra bakomvarande extra uppmärksamma.
Systemet aktiveras om ABS har fått arbeta i
mer än 0,5 sekunder eller vid kraftig inbromsning, dock endast när inbromsning sker från
hastigheter över 50 km/h. När bilens hastighet är lägre än 30 km/h lyser åter bromsljuset
normalt och varningsblinkers slås på automatiskt. Varningsblinkers är på tills man
accelererar igen, men kan avaktiveras med
knappen för varningsblinkers, se s. 55.
1
48
Vissa marknader
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Rattspakens lägen
Kort blinksekvens
– För rattspaken uppåt eller neråt till läge (1)
och släpp.
Körriktningsvisarna blinkar tre gånger och
rattspaken återgår till sitt utgångsläge.
2
Omkoppling av hel- och halvljus
Startnyckeln måste vara i läge II för att hellju-
1
– Stig ur bilen och lås dörren.
02
set ska kunna tändas.
3
4
2
G019618
1
1. Kort blinksekvens, körriktningsvisare
2. Kontinuerlig blinksekvens, körriktningsvisare
3. Helljusblink
4. Omkoppling av hel- och halvljus samt
ledbelysning
Körriktningsvisare
Kontinuerlig blinksekvens
– För rattspaken uppåt eller neråt till
ändläge (2).
Spaken stannar i sitt ändläge och förs tillbaka
för hand eller automatiskt av rattrörelsen.
– Vrid ljusreglaget medurs till ändläget, se
s. 46.
– För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
Helljusblink
– För spaken lätt mot ratten till läge (3).
Helljuset lyser tills spaken släpps. Helljusblink fungerar enbart när startnyckeln är placerad i tändningslåset.
Ledbelysning
En del av exteriörbelysingen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts. Tidsfördröjningen är 30 sekunder,1
men kan ändras till 60 eller 90 sekunder, se
s. 66.
– Ta ur nyckeln ur tändningslåset.
– För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
1
Fabriksinställning
49
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Färddator (tillval)
Funktioner
Färddatorn visar följande information:
C
•
•
•
•
•
•
A
02
G019619
B
Reglage
För att få tillgång till färddatorns information
måste tumhjulet (B) vridas stegvis, antingen
uppåt eller nedåt. Genom ytterligare en vridning kommer utgångsläget tillbaka igen.
OBS
Om ett varningsmeddelande bryter igenom
när färddatorn används, måste varningsmeddelandet kvitteras. Kvittera genom att
trycka på READ-knappen (A) för att återgå
till färddatorfunktionen.
MEDELHASTIGHET
VERKLIG HASTIG. MPH
NUVARANDE FÖRBR
MEDELFÖRBRUKNING
KILOMETER TILL TOM TANK
STC/DSTC, se s. 133
MEDELHASTIGHET
När tändningen slås av lagras medelhastigheten och ligger till grund för det nya värdet
när man kör vidare. Nollställning görs med
RESET-knappen (C).
VERKLIG HASTIG. MPH1
Aktuell hastighet visas i mph.
NUVARANDE FÖRBRr
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i displayen uppdateras med ett par sekunders
mellanrum. När bilen står stilla visas "----" i
displayen. Under tiden regenerering2 pågår
kan bränsleförbrukningen öka, se s. 121.
1 Vissa
2
50
länder
Gäller endast dieselbilar med partikelfilter.
MEDELFÖRBRUKNING
När tändningen slås av lagras genomsnittsförbrukningen och finns kvar tills funktionen
nollställs. Nollställning görs med RESETknappen (C).
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven värmare använts.
KILOMETER TILL TOM TANK
Beräkningen av körsträcka till tom tank baseras på medelförbrukningen under de senast
körda 30 km. När körsträckan till tom tank är
kortare än 20 km visar displayen "----".
OBS
Viss felvisning kan uppstå vid ändrad
bränsleförbrukning orsakad av t.ex. ändrad
körstil eller användande av bränsledriven
värmare.
Nollställning
– Välj MEDELHASTIGHET eller MEDELFÖRBRUKNING
– Håll RESET-knappen (C) intryckt minst
fem sekunder för att nollställa medelhastighet och medelförbrukning samtidigt.
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
Vindrutetorkare
Vindrute-/strålkastarspolare
Enkelsvep
För spaken uppåt för att göra
endast ett svep.
B
C
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna. Efter att spaken
släppts gör torkarna några extra svep.
D
0
Intervalltorkning
Du kan själv ställa in lämplig hastighet för intervalltorkning. Vrid
tumhjulet (C) uppåt för att få kortare tid mellan svepen. Vrid nedåt
för att öka tiden.
A
G019620
0
A. Vindrute- och strålkastarspolare
B. Regnsensor – på/av
C. Tumhjul
D. Torkare och spolare bakruta
Vindrutetorkare av
Vindrutetorkarna är avstängda
med spaken i läge 0.
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal
hastighet.
Torkarna sveper med hög
hastighet.
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare under vintertid säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna
och att eventuell snö eller is på vindrutan
(och bakrutan) är bortskrapad.
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara blöt
när vindrutetorkarna arbetar.
Högtrycksspolning av strålkastare
(tillval vissa marknader)
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att
spara vätska spolas strålkastarna enligt följande:
02
Halvljus inkopplat med vredet i belysningspanelen:
Strålkastarna spolas första gången vindrutorna spolas. Därefter vid var femte vindrutespolning så länge dessa sker inom tiominutersintervall. Vid längre intervall spolas strålkastarna varje gång.
Parkerings-/positionsljus inkopplat med vredet i belysningspanelen:
• Bi-Xenon strålkastarna spolas endast var
femte spolning oavsett tid som förflutit.
• Halogenstrålkastarna spolas inte.
Vredet i belysningspanelen i läge 0:
• Bi-Xenon strålkastarna spolas endast var
femte spolning oavsett tid som förflutit.
• Halogenstrålkastarna spolas inte.
51
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
bakrutetorkaren redan går med normal hastighet, sker ingen förändring.
Torkare och spolare bakruta
Funktionen intervalltorkning vid backning kan
stängas av. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
A
02
Regnsensor (tillval)
0
0
0. Neutralläge: Funktionen är avstängd.
B. Konstant hastighet: Tryck in knappens
nederdel.
Torkare – backning
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren att inta intervalltorkningsläge. Om
52
G018188
G018188
G021418
A. Intervalltorkning: Tryck in knappens
ovandel.
Aktivera regnsensorn:
– Tryck på knappen (B), se s. 51. En displaysymbol visar att regnsensorn är aktiv.
Stäng av regnsensorn genom att välja något
av nedanstående:
B
Genom att föra spaken framåt startar spolning och torkning av bakrutan. Torkarbladet
gör några extra svep efter avslutad spolning.
Knappen längst ut på spaken har tre lägen:
På/Av
När regnsensorn ska aktiveras måste tändning/startnyckel vara i läge I alt. II och spaken till vindrutetorkarna i läge 0.
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och aktiverar vindrutetorkarna
automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras med tumhjulet (C), se bild s. 51.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet (ett extra svep görs
när tumhjulet vrids uppåt).
– Tryck på knappen (B)
– För spaken nedåt till annat torkarprogram.
Om spaken förs uppåt förblir regnsensorn
aktiv, torkarna gör ett extraslag och återgår till regnsensorläge när spaken släpps
tillbaka till läge 0 (ej aktiverad), se s. 51.
Regnsensorn stängs automatiskt av när
nyckeln tas ur tändningslåset eller fem minuter efter att tändningen slagits av.
VIKTIGT
Vid automattvätt: Stäng av regnsensorn
genom att trycka på knapp (B) medan startnyckeln är i läge I alt. II. Vindrutetorkarna
kan annars startas och bli skadade.
Tumhjul
Ställ in torkarnas svepfrekvens med tumhjulet då intervalltorkning är vald, eller känslighet för regnmängd då regnsensorn är vald.
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare (tillval)
Inkoppling
Öka eller minska hastigheten
Tillfällig urkoppling
Konstantfarthållarens reglage sitter till vänster i ratten.
Inställning av önskad hastighet:
– Tryck på CRUISE-knappen. CRUISE
visas i kombinationsinstrumentet.
– Tryck lätt på + eller — för att låsa bilens
hastighet. CRUISE-ON visas i kombinationsinstrumentet.
Konstantfarthållaren kan inte kopplas in vid
hastigheter under 30 km/h eller hastigheter
över 200 km/h.
G018249
G020141
– Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur konstantfarthållaren. CRUISE visas i kombinationsinstrumentet. Tidigare inställd
hastighet behålls i minnet efter en tillfällig
urkoppling.
Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur
tillfälligt om:
– Öka eller minska den låsta hastigheten
genom att trycka in + eller —. Den hastighet bilen har när knappen släpps, blir då
inprogrammerad.
En kort tryckning (mindre än en halv sekund)
på + eller — motsvarar en hastighetsändring
på 1 km/h eller 1,6 km/h1.
OBS
En tillfällig fartökning (kortare än en minut)
med gaspedalen, som t.ex. vid omkörning,
påverkar inte konstantfarthållarens inställning. När gaspedalen släpps återgår bilen
till tidigare inställd hastighet.
1
02
• bromspedalen eller kopplingspedalen
trampas ned
• hastigheten i motlut sjunker under 25–
30 km/h1
• växelväljaren ställs i läge N
• hjulspinn eller hjullåsning uppkommer
• en tillfällig fartökning har varat längre än
en minut.
Återgå till hastighet
–Tryck på knappen för att
återgå till den tidigare inställda
hastigheten. CRUISE ON
visas i kombinationsinstrumentet.
Urkoppling
– Tryck på CRUISE för att stänga av konstantfarthållaren. CRUISE ON slocknar i
kombinationsinstrumentet.
Beroende av motortyp
53
02 Instrument och reglage
Knappsats i ratten (tillval)
G020142
02
De fyra nedersta knapparna i rattens knappsats är gemensamma för radio och telefon.
Knappfunktionen är beroende av vilket system som är aktiverat. Med knappsatsen i ratten kan man skifta mellan förinställda stationer, byta spår på cd och reglera volymen.
– Håll ner en av pilknapparna för att snabbspola eller söka efter en station.
För att kunna göra inställningar i audiosystemet måste telefonen vara påslagen. Den
måste vara aktiverad med ENTER-knappen
för att kunna styra telefonfunktionerna med
pilknapparna.
För att åtegå till enbart Audio, tryck EXIT.
54
02 Instrument och reglage
Rattinställning, varningsblinkers
Rattinställning
Varningsblinkers
G020143
G020144
02
Ratten kan ställas in i höjd- och längsled.
– Dra spaken åt dig för att lösgöra ratten.
– Ställ in ratten i det läge som passar bäst.
– Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten
samtidigt som spaken förs tillbaka.
VARNING
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera före färd att ratten är fixerad i sitt läge.
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då bilen står så att den
kan innebära en fara eller ett hinder i trafiken.
Tryck in knappen för att aktivera funktionen.
Vid en tillräckligt kraftig kollision eller kraftig
inbromsning aktiveras varningsblinkers
automatiskt, se s. 48. Det går att avaktivera
funktionen med knappen.
OBS
Lagbestämmelser för användning av varningsblinkers varierar från land till land.
55
02 Instrument och reglage
Parkeringsbroms
Parkeringsbroms (handbroms)
– Om bilen rullar måste spaken dras upp
ytterligare.
När bilen parkeras, välj växel 1 (manuell växellåda) eller P (automatisk växellåda)
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke, vrid hjulen
i riktning från trottoarkanten.
02
G018260
Om bilen parkeras i utförsbacke, vrid hjulen i
riktning mot trottoarkanten.
Parkeringsbromsspaken är placerad mellan
framstolarna.
OBS
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
Hur man drar parkeringsbromsen
– Tryck ner fotbromsen bestämt.
– Dra upp spaken bestämt så långt den kan
dras.
– Släpp fotbromsen och säkerställ att bilen
står still.
56
Hur man släpper parkeringsbromsen
– Tryck ner fotbromsen bestämt.
– Dra spaken något uppåt, tryck in knappen,
släpp ner spaken och släpp knappen.
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Manövrering
De elektriska fönsterhissarna manövreras
med reglagen i dörrarna. Fönsterhissarna
fungerar i tändningsläge I och II.
Förardörr
B
rutan blockeras av något föremål avbryts
rörelsen.
A
VARNING
Efter avslutad körning och efter att startnyckeln tagits ur kan fönstren fortfarande öppnas
eller stängas under en begränsad tid så länge
ingen av dörrarna öppnas. Manövrera
rutorna under uppsikt.
Funktionen som avbryter fönstrens rörelse
vid blockering verkar både vid automatisk
och manuell stängning, dock inte sedan
klämskyddet löst ut.
Öppna fönster:
VARNING
Fjärrkontroll och låsknappar
För manövrering av de elektriska fönsterhissarna med låsknappar och fjärrkontroll,
se s. 100 och 109.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kläms när fönstren stängs. Håll noggrann uppsikt om bakdörrarnas fönster
manövreras från förardörren eller om fönstren stängs med fjärrkontrollen.
G017439
– Tryck ned reglagets främre del.
Stänga fönster:
– Dra upp reglagets främre del.
02
Reglage fönsterhissar fram (A) och bak (B).
Föraren kan reglera samtliga fönsterhissar
från sin plats.
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna genom att ta ur startnyckeln om
föraren lämnar bilen.
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kläms när fönstren stängs.
Fönstren kan öppnas och stängas på två
sätt:
Manuell manövrering
Tryck något av reglagen (A) eller (B) lätt nedåt
eller dra det lätt uppåt. Fönsterhissarna går
upp eller ner så länge man rör reglagen.
Automatisk manövrering
Tryck något av reglagen (A) nedåt eller dra
det uppåt, och släpp sedan. Sidorutorna
öppnas eller stängs då automatiskt. Om
57
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Spärr av fönsterhissar i bakdörren
Fönsterhissar i bakdörrarna
OBS
Om bilen är försedd med elektriska barnsäkerhetsspärrar i bakdörrarna indikerar lampan även att dessa är aktiverade. Dörrarna
kan då inte öppnas inifrån. När den elektriska barnsäkerhetsspärren är aktiverad
visas ett textmeddelande i displayen.
02
G000000
G017440
Passagerarplats, fram
Spärr av fönsterhissar bak och elektrisk barnsäkerhetsspärr1.
Lampan i strömbrytaren släckt
Bakdörrarnas fönster kan manövreras både
med reglagen på respektive dörr och med
reglagen på förardörren.
G019511
Lampan i strömbrytaren tänd
Bakdörrarnas fönster kan endast manövreras
från förardörren.
Passagerarplats, fram
Reglaget för fönsterhissen vid passagerarplatsen manövrerar endast det fönstret.
1
58
Tillval
Bakdörrarnas fönster kan manövreras med
reglage på respektive dörr eller med strömbrytaren på förardörren. Om lampan i strömbrytaren för spärr av fönsterhissar i bakdörren (placerad på förardörrens reglagepanel)
är tänd, kan bakdörrarnas fönster endast
manövreras från förardörren. Fönstren i bakdörrarna manövreras på samma sätt som i
framdörrarna.
02 Instrument och reglage
Backspeglar
Inre backspegel
Inre backspegel med kompass (tillval
vissa marknader)
Kalibrering av kompass
02
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av när bakomvarande ljus stör.
Avbländning
1. Reglage för avbländning
2. Normalt läge
3. Avbländat läge.
Automatisk avbländning (tillval)
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar
backspegeln av automatiskt. Reglaget (1)
finns inte på speglar med automatisk
avbländning.
1
I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning
bilens front pekar. Åtta olika riktningar visas
med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E (öster), SE (sydost), S (söder), SW
(sydväst), W (väster) och NW (nordväst).
G020149
3
G020148
2
G020146
1
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen är inställd för det geografiska
område bilen befann sig i vid leverans. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas flera
magnetiska zoner.
– Stanna bilen på en stor öppen yta med
motorn på tomgång.
– Håll knapp (1) intryckt minst 6 sekunder.
Därefter visas tecknet C (knappen är dold,
använd därför t.ex. ett gem för att trycka
på den).
– Håll knapp (1) intryckt minst 3 sekunder.
Numret för aktuell magnetisk zon visas.
– Tryck upprepade gånger på knapp (1) tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se
59
02 Instrument och reglage
Backspeglar
13
12
11 10
6
9
8
5
4
3
1
12
5
7
11
10
6
7
8
6
10
9
11
12
13
14
9
8
5
4
3
2
2
Magnetiska zoner, Asien
7
G020150
6
7
1
G020153
3 2
4
G020151
02
kartan över magnetiska zoner för kompass.
– Vänta tills displayen återgår till att visa
tecknet C.
– Håll därefter in knappen i 9 sekunder och
välj L för vänsterstyrda bilar och R för
högerstyrda.
– Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 10 km/h tills en kompassriktning
visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar.
Magnetiska zoner, Australien
11
12
10
89
10 9
13
5
8
7
11
12
14
4
13
3
Magnetiska zoner, Europa
Magnetiska zoner, Syd Amerika
60
15
Magnetiska zoner, Afrika
G020154
G020152
14
02 Instrument och reglage
Backspeglar
Yttre backspeglar
Elektriskt infällbara backspeglar
(tillval)
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in. Detta kan göras i tändningsläge I och II.
Fälla in speglarna
– Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
– Släpp knapparna. Speglarna stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
G018252
VIKTIGT
Reglagen för inställning av de två yttre backspeglarna sitter längst fram på förardörrens
armstöd. Backspeglarna kan manövreras i
tändningsläge I och II.
– Tryck på knappen L för vänster backspegel eller R för höger backspegel. Lampan
på knappen lyser.
– Justera läget med inställningsspaken i
mitten.
– Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan släcks.
Använd inte isskrapa för att ta bort is från
speglarna eftersom glasen kan repas och
det vatten- och smutsavvisande skiktet1
kan skadas. Använd eluppvärmningsfunktionen istället, se s. 73.
1Tillval
VARNING
Båda ytterbackspeglarna är av vidvinkeltyp
för att ge god överblick. Föremål kan synas
vara längre bort än vad de i verkligheten är.
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt
läge måste återställas till neutralläge för att
den elektriska in- eller utfällningen ska fungera.
– Fäll in speglarna med L- och R-knapparna.
– Fäll ut dem igen med L- och R-knapparna.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
02
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan på backspeglarna (tillval) tänds då
trygghetsbelysning eller ledbelysning aktiveras.
Blind Spot Information System, BLIS
(tillval)
BLIS är ett informationssystem som under
vissa förutsättningar hjälper till att göra föraren uppmärksam på fordon som rör sig i
samma riktning som det egna fordonet i den
s.k. döda vinkeln, se s. 138.
Fälla ut speglarna
– Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
– Släpp knapparna. Speglarna stannar automatiskt i utfällt läge.
61
02 Instrument och reglage
Backspeglar
02
Vatten- och smutsavvisande ytskikt
(tillval)
De främre sidorutorna och/eller de
yttre backspeglarna är behandlade
med ett ytskikt som förbättrar sikten vid svåra väderförhållande, för
information om skötsel, se s. 175.
Backspeglar
I vissa vädersituationer fungerar det smutsavvisande ytskiktet bättre om eluppvärmning av backspeglarna används, se s. 73 eller
s. 77.
Värm upp backspeglarna:
• Om is eller snö täcker speglarna.
• Vid kraftigt regn och smutsigt väglag.
• Vid imma på spegeln.
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta bort
is från rutorna. Det vatten- och smutsavvisande skiktet kan skadas. Använd eluppvärmningen för att ta bort is från speglarna.
En isskrapa kan orsaka repor i spegelglaset!
62
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka (tillval)
Öppningslägen
– Dra reglaget bakåt till ändläge (1) och
släpp.
A
Skjutläge
Automatisk manövrering
– Dra reglaget över tryckpunktsläget (2) till
bakre ändläge (1) eller över
tryckpunktsläge (3) till främre ändläge (4)
och släpp. Takluckan öppnas/stängs helt.
Manuell manövrering
1
5
B
2
6
G007503
4
Takluckans manöverreglage är placerat i
taket. Luckan kan öppnas i två lägen:
A. Ventilationsläge, uppåt i bakkant
B. Skjutläge, bakåt/framåt
Startnyckeln måste vara i läge I eller II.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Bryt strömmen till takluckan genom att ta ur
startnyckeln om föraren lämnar bilen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
G020156
3
Öppning, automatisk
Öppning, manuell
Stängning, manuell
Stängning, automatisk
Öppning, ventilationsläge
Stängning, ventilationsläge
02
Öppna:
– Dra reglaget bakåt till tryckpunkten (2).
Luckan rör sig mot maximalt öppet läge så
länge knappen hålls intryckt.
Stäng:
– Tryck reglaget framåt till tryckpunkten (3).
Luckan rör sig mot stängt läge så länge
knappen hålls intryckt.
VARNING
Takluckans klämskydd verkar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
Ventilationsläge
Öppna:
– Tryck reglagets bakre kant (5) uppåt.
Stäng:
– Dra reglagets bakre kant (6) nedåt.
Från ventilationsläge till maximalt öppen taklucka:
63
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka (tillval)
Stängning med fjärrkontroll eller
låsknapp
Solskärm
Till takluckan hör en inre manuellt skjutbar
solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget
och skjut skärmen framåt för att stänga den.
Klämskydd
02
G020157
Takluckan har ett klämskydd som löser ut om
luckan blockeras av något föremål. Vid
blockering stannar takluckan och öppnas
därefter automatiskt till det senast öppna
läget.
– Med ett långt tryck på låsknappen stängs
takluckan och alla fönstren. Dörrarna och
bakluckan låses.
Om stängningen behöver avbrytas:
– Tryck på låsknappen igen.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kommer i kläm om takluckan stängs
med fjärrkontrollen. Manövrera endast takluckan under uppsikt.
64
VARNING
Takluckans klämskydd fungerar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
Se till att ingen kommer i kläm då takluckan
stängs.
02 Instrument och reglage
Personliga inställningar
A
Möjliga inställningar
Klocka, justering
För vissa av bilens funktioner kan personliga
inställningar göras. Det gäller lås-, klimatoch audiofunktioner. För audiofunktioner, se
s. 210.
Timma och minut justeras var för sig.
Kontrollpanel
A. Display
– Använd siffrorna på knappsatsen eller “pil
upp” eller “pil ner” på navigeringsknappen
(E).
– Välj siffra för justering med “pil höger“ eller
“pil vänster“ på navigeringsknappen.
– Tryck ENTER för att starta klockan.
02
B. MENU
C. EXIT
B
D
C
G019551
E
Kontrollpanel
D. ENTER
E. Navigering
OBS
Har bilen 12-timmars klocka väljs AM/PM
med “pil upp“ eller “pil ner“ efter att sista
minutsiffran har justerats.
Användning
Inställningarna visas i displayen (A).
Klimatinställningar
Öppna menyn för att göra inställningar:
Autofläktjustering
I bilar som är utrustade med ECC kan fläktens hastighet i AUTO-läge ställas in:
– Tryck MENU (B).
– Stega fram till t.ex. Bilinställningar med
navigeringsknappen (E).
– Tryck ENTER (D).
– Välj alternativ med
navigeringsknappen (E).
– Aktivera valet med ENTER.
Stänga menyn:
– Välj mellan Låg, Normal och Hög.
Återcirkulationstimer
När timern är aktiv återcirkuleras luften i 3 –
12 minuter beroende på yttertemperaturen.
– Välj På/Av om återcirkulationens timer ska
vara aktiv eller inte.
– Håll in EXIT (C) under ca en sekund.
65
02 Instrument och reglage
Personliga inställningar
Återställ allt
Återställer de valbara klimatfunktionerna till
de fabriksinställda.
Bilinställningar
02
Upplåsn. indikering, ljus
Då bilen låses upp med fjärrkontrollen kan en
ljusblinkning med bilens blinkers väljas. Alternativen På/Av finns.
Låsindikering, ljus
Då bilen låses med fjärrkontrollen kan en ljusblinkning med bilens blinkers väljas. Alternativen På/Av finns.
Automatisk låsning – dörrar
Då bilens hastigheten överskrider 7 km/h kan
dörrarna och bakluckan låsas automatiskt.
Alternativen På/Av finns. Genom att dra två
gånger i dörröppningshandtaget kan dörrarna låsas upp och öppnas från insidan.
Upplåsning dörrar
Det finns två alternativ för upplåsning:
• Alla dörrar – låser upp båda dörrarna
samt bakluckan vid en tryckning på fjärrkontrollen.
• Förardörren, sedan alla – låser upp förardörren vid en tryckning på fjärrkontrollen.
66
Ytterligare ett tryck låser upp alla dörrar
samt bakluckan.
Nyckelfri dörröppning (tillval vissa
marknader)
• Alla dörrar – alla dörrar låses upp samtidigt.
• Dörrar på samma sida – fram- och bakdörr på samma sida låses upp samtidigt.
• Båda framdörrarna – båda framdörrarna
låses upp samtidigt.
• En av framdörrarna – valfri dörr eller
baklucka kan låsas upp separat.
Samtidig stängning/öppning alla rutor
För låsknappen på fjärrkontrollen och framdörrarnas centrallåsknapp samt yttre dörrhandtags knapp på bilar med keyless-system kan denna funktion väljas:
• Autostäng alla fönster – alla rutor och
takluckan stängs samtidigt med ett långt
tryck på låsknappen.
För upplåsningsknappen på fjärrkontrollen
och framdörrarnas centrallåsknapp kan
denna funktion väljas:
• Autoöppna alla fönster – alla rutor öppnas samtidigt med ett långt tryck på upplåsningsknappen.
Trygghetsbelysning
Välj den tid bilens ljus ska vara tända vid
tryck på fjärrkontrollens knapp för trygghetsbelysning. Följande alternativ kan väljas: 30/
60/90 sekunder.
Ledbelysning
Välj den tid bilens ljus ska vara tända då vänster rattspak dras bakåt efter att startnyckeln
tagits ur. Följande alternativ kan väljas: 30/
60/90 sekunder.
Information
• VIN-nummer - (Vehicle Identification
Number) är bilens unika identitetsnummer.
• Antal nycklar - visar hur många nycklar
som finns registrerade för bilen.
02 Instrument och reglage
02
67
Allmänt om klimat .................................................................................... 70
Manuell klimatanläggning, AC ................................................................. 72
Elektronisk klimatanläggning, ECC (tillval) ............................................... 75
Luftdistribution ......................................................................................... 78
Bränsledriven
parkeringsvärmare (tillval) ........................................................................ 79
68
KLIMAT
03
03 Klimat
Allmänt om klimat
03
Luftkonditionering
Köldmedium
Klimatanläggningen kyler eller värmer samt
avfuktar luften i kupén. Bilen är utrustad med
antingen manuell (AC) eller automatisk klimatreglering (ECC, Electronic Climate Control).
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a. Detta innehåller inget klor, vilket innebär att det är ofarligt för ozonlagret.
Vid påfyllning/byte av köldmedium får endast
R134a användas. Låt en auktoriserad Volvoverkstad utföra detta arbete.
OBS
Luftkonditioneringen kan stängas av, men
för bästa möjliga luft i kupén och undvikande av imma på rutorna bör den alltid
vara påslagen.
Imma på rutornas insida
För att ta bort imma på rutornas insida ska
defrosterfunktionen användas i första hand.
För att minska risken för uppkomsten av
imma ska rutorna putsas med ett vanligt
fönsterputsmedel.
All luft som kommer in i bilens kupé renas
först med ett filter. Det måste bytas med
jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid
körning i starkt förorenad miljö kan filtret
behöva bytas oftare.
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Is och snö
Display
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatsystemet (spalten mellan huv och vindruta).
Ovanför klimatpanelen finns en display. Där
visualiseras de gjorda klimatinställningarna.
Felsökning och reparation
Två funktioner i klimatanläggningen kan ställas in:
Anlita endast auktoriserade Volvoverkstäder
för felsökning och reparation av klimatanläggningen.
70
Kupéfilter
Personliga inställningar
• Fläkthastighet i AUTO-läge (gäller endast
bilar med ECC).
• Timerstyrd återcirkulation av kupéluft.
För information om hur inställningarna görs,
se s. 65.
03 Klimat
Allmänt om klimat
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen
ECC (tillval)
Faktisk temperatur
Temperaturen som väljs motsvarar den
fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till
lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc.
som för tillfället råder i och kring bilen.
A
D
C
D
G019942
B
C
A. Öppet
B. Stängt
C. Riktning av luftströmmen i sidled
D. Riktning av luftströmmen i höjdled
Rikta de yttersta munstyckena mot sidorutorna för att få bort imma från de främre sidorutorna.
Kallt klimat: Stäng de mittersta munstyckena
för bästa klimatkomfort och avimning.
Sensorernas placering
• Solsensorn finns på instrumentpanelens
ovansida.
• Temperatursensorn för kupén sitter
bakom klimatpanelen.
• Yttertemperatursensorn sitter på ytterbackspegeln.
• Fuktsensorn sitter i inre backspegeln.
Acceleration
Vid fullgasacceleration stängs luftkonditioneringen tillfälligt av. Du kan då under en kort
stund känna av en tillfällig temperaturökning.
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen.
Detta är normalt.
03
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller föremål.
Sidorutor och taklucka
För att luftkonditioneringen ska fungera tillfredsställande bör sidorutor och eventuell
taklucka vara stängda.
71
03 Klimat
Manuell klimatanläggning, AC
Kontrollpanel
2
8
3
4
1
9
03
4
7
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Fläkt
Återcirkulation
Defroster
Luftfördelning
AC ON/OFF – Luftkonditionering På/Av
Eluppvärmd vänster framstol
Eluppvärmd höger framstol
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
9. Temperatur
72
G019515
5
Funktioner
1. Fläkt
Öka eller minska fläkthastigheten genom att vrida på
vredet.
Om vredet vridits moturs
och fläktindikeringen i displayen slocknat, är fläkt och
luftkonditionering avstängd. Displayen visar
symbol för fläkt och OFF.
2. Återcirkulation
Återcirkulation utestänger
dålig luft, avgaser etc. från
kupén. Kupéluften återcirkuleras. Ingen luft från utsidan
sugs in i bilen. Med återcirkulation (tillsammans med
luftkonditioneringsanläggningen) kyls kupén
ned snabbare i varmt klimat Om luften i bilen
återcirkuleras för länge, finns det risk för
imbildning på rutornas insidor.
03 Klimat
Manuell klimatanläggning, AC
Timer
Med timerfunktionen aktiverad (då funktionen
återcirkulation är vald (minskas risken för is,
imma och dålig luft. Se s. 65, för att aktivera/
avaktivera funktionen. Vid val av program
Defroster (3) kopplas återcirkulationen ur.
3. Defroster
För att snabbt få bort imma
och is från framrutan och
sidorutorna. Luft strömmar
till rutorna med hög fläkthastighet. Lampan i defrosterknappen lyser när denna
funktion är inkopplad.
4. Luftfördelning
Genom att trycka på luftfördelningsknapparna fördelas
luftströmmen efter önskemål
på rutor, kupé och golv.
En symbol i displayen ovanför klimatpanelen och en
tänd lampa i respektive knapp visar vilken
funktion som är vald.
Se tabellen på s. 78.
5. AC – På/Av
När defrosterfunktionen aktiveras sker dessutom följande för att ge maximal avfuktning
av luften i kupén:
• luftkonditioneringen (AC) slås automatiskt
på (kan slås av med AC-knappen (5)
• återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
När defrosterfunktionen stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
– Värmen avstängd
Tre tryck på knappen – ingen lampa lyser.
8. Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Använd eluppvärmningen
för att få bort is och imma
från bakruta och backspeglar. Ett tryck på knappen
startar uppvärmningen av
bakrutan och backspeglarna samtidigt. En tänd lampa i knappen
visar att funktionen är aktiv.
ON: Luftkonditioneringen är
på. Den styrs av systemets
automatik. På detta sätt kyls
inkommande luft ner och
avfuktas.
Avstängning kan ske manuellt eller automatiskt. Manuellt sker det med ett tryck på
knappen. Med automatik kopplas bakrutan
och backspeglarna ifrån efter 12-20 minuter
beroende på yttertemperatur.
OFF: Av.
Vid kall väderlek fortsätter uppvärmningen
även efter 20 minuter för att hålla bakruta
och backspeglar fria från is och imma.1
Intensiteten på uppvärmningen anpassas till
yttertemperaturen. Funktionen måste
stängas av manuellt.
När defrosterfunktionen aktiveras slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan slås av
med AC-knappen).
6 och 7. Eluppvärmda framstolar
(tillval vissa marknader)
03
–Högre värme
Ett tryck på knappen – båda
lamporna lyser.
–Lägre värme
Två tryck på knappen – en
lampa lyser.
1
Beroende på marknad och gjorda tillval
73
03 Klimat
Manuell klimatanläggning, AC
9. Temperatur
Välj kyla eller värme för både
förar- och passagerarsidan.
03
74
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC (tillval)
Kontrollpanel
2
3
9
4
5
1
10
03
5
8
7
AUTO
Fläkt
Återcirkulation/Luftkvalitetssystem
Defroster
Luftfördelning
AC ON/OFF – Luftkonditinering På/Av
Eluppvärmd framstol, vänster
Eluppvärmd framstol, höger
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
10. Temperaturväljare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
G019518
6
Funktioner
2. Fläkt
Vrid på vredet för att öka
eller minska fläkthastigheten. Om AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt. Tidigare inställd fläkthastighet kopplas ur.
1. AUTO
AUTO-funktionen reglerar
automatiskt klimatanläggningen så att vald temperatur uppnås. Automatiken
styr värme, luftkonditionering, fläkthastighet, återcirkulation och luftfördelning. Vid val av en eller
flera manuella funktioner fortsätter övriga
funktioner att styras automatiskt. Vid tryck på
AUTO stängs alla manuella inställningar av.
Displayen visar AUTO KLIMAT.
OBS
Om vredet vridits moturs och fläktindikeringen i displayen slocknat, är fläkt och luftkonditionering avstängda. Displayen visar
symbol för fläkt och OFF.
75
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC (tillval)
03
3. Återcirkulation
Funktionen väljs för att utestänga dålig luft, avgaser
etc. från kupén. Kupéluften
återcirkuleras, d.v.s. ingen
luft från utsidan sugs in i
bilen när funktionen är aktiverad. Om luften i bilen återcirkuleras för
länge, finns det risk för imbildning på rutornas insidor.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad (då funktionen
återcirkulation är vald) minskas risken för is,
imma och dålig luft. För att aktivera/avaktivera funktionen, se Personliga inställningar,
s. 65.
OBS
Vid val av defroster (4) kopplas alltid återcirkulationen ur.
3. Luftkvalitetssystem (tillval)
(samma knapp som återcirkulation)
Luftkvalitetssystemet består
av ett multifilter och en sensor. Filtret avskiljer gaser
och partiklar så att halten av
lukter och föroreningar i kupén reduceras. Då
76
sensorn känner av förorenad utomhusluft
stängs luftintaget och luften återcirkuleras i
kupén. När luftkvalitetssensorn är inkopplad,
lyser den gröna lampan (A) i knappen.
Aktivera luftkvalitetssensorn:
– Tryck på AUTO (1) för att aktivera luftkvalitetssensorn (normal inställning).
Eller:
– Växla mellan tre funktioner genom att
trycka upprepade gånger på återcirkulationsknappen.
• Luftkvalitetssensorn är inkopplad –
lampan (A) lyser.
• Ingen återcirkulation inkopplad, såvida det
inte behövs för nedkylning i varmt klimat –
ingen lampa lyser.
• Återcirkulation är inkopplad – lampan (M)
lyser.
Tänk på att:
• Som regel bör alltid luftkvalitetssensorn
vara inkopplad.
• I kallt klimat är återcirkulationen begränsad för att undvika imbildning.
• Vid imbildning kan med fördel defrosterfunktionerna för framruta och sidorutor
samt bakruta användas.
4. Defroster
För att snabbt få bort imma
och is från framrutan och
sidorutorna. Luft strömmar
till rutorna med hög fläkthastighet. Lampan i defrosterknappen lyser när denna
funktion är inkopplad.
När defrosterfunktionen aktiveras sker dessutom följande för att ge maximal avfuktning
av luften i kupén:
• luftkonditioneringen (AC) slås automatiskt
på (kan slås av med AC-knappen (5)
• återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
När defrosterfunktionen stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
5. Luftfördelning
Genom att trycka på luftfördelningsknapparna fördelas
luftströmmen efter önskemål
på rutor, kupé och golv.
En symbol i displayen ovanför klimatpanelen och en
tänd lampa i respektive knapp visar vilken
funktion som är vald.
Se tabellen på s. 78.
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC (tillval)
6. AC – På/Av (ON/OFF)
ON: Luftkonditioneringen är
på. Den styrs av systemets
automatik. På detta sätt kyls
inkommande luft ner och
avfuktas.
OFF: Av
När defrosterfunktionen aktiveras slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan slås av
med AC-knappen).
OBS
Klimatanläggningens avimningsfunktion
med fuktsensor är kraftigt reducerad med
luftkonditioneringen i avstängt läge (OFF),
samt vid manuellt vald luftdistribution och
fläkthastighet.
7 och 8. Eluppvärmda framstolar
(tillval vissa marknader)
Gör så här för att få värme i
en framstol:
– Högre värme:
Ett tryck på knappen – båda
lamporna lyser.
– Lägre värme:
Två tryck på knappen – en lampa lyser.
– Värmen avstängd:
Tre tryck på knappen – ingen lampa lyser.
9. Eluppvärmd bakruta och yttre
speglar
Använd eluppvärmningen
för att få bort is och imma
från bakruta och backspeglar. Ett tryck på knappen
startar uppvärmningen av
bakrutan och backspeglarna samtidigt. En tänd lampa i knappen
visar att funktionen är aktiv.
Avstängning kan ske manuellt eller automatiskt. Manuellt sker det med ett tryck på
knappen. Med automatik kopplas bakrutan
och backspeglarna ifrån efter 12-20 minuter
beroende på yttertemperatur.
gare ett tryck aktiverar den andra sidan. Ett
tredje tryck aktiverar båda sidorna.
Aktiv sida indikeras med knappens lampa
och i displayen ovanför klimatpanelen.
När bilen startas är den senast gjorda inställningen kvar.
03
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmning/
nedkylning genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
Vid kall väderlek fortsätter uppvärmningen
även efter 20 minuter för att hålla bakruta
och backspeglar fria från is och imma.1
Intensiteten på uppvärmningen anpassas till
yttertemperaturen. Funktionen måste
stängas av manuellt.
10. Temperaturväljare
Temperaturen för förarsidan
och passagerarsidan kan
ställas in separat.
Ett tryck på knappen aktiverar enbart en sida. Ytterli1
Beroende på marknad och gjorda tillval
77
03 Klimat
Luftdistribution
03
78
Luftdistribution
Används:
Luftdistribution
Används:
Luft till rutorna. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften
återcirkuleras inte. Luftkonditioneringen är alltid
inkopplad.
för att snabbt bli av
med is och imma.
Luft till golv och rutor. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
för att få en behaglig
komfort och bra
avimning i kallt eller
fuktigt klimat.
Luft till framruta och
sidorutor. Visst luftflöde
från ventilationsmunstycken.
för att undvika im- och
isbildning i kallt och
fuktigt klimat. (Inte för
låg fläkthastighet.)
Luft till golv och från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala
utomhustemperaturer.
Luftström till rutorna och
från instrumentpanelens
ventilationsmunstycken.
för att få god komfort i
varmt och torrt klimat.
Luft till golvet. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till rutor.
för att få värme till
fötterna.
Luftström i huvud- och
brösthöjd från ventilationsmunstyckena i instrumentpanelen.
för att få god
nedkylning i varmt
klimat.
Luftström till rutor, från
ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen och till
golv.
för att få svalare vid
fötterna eller varmare
upptill i kallt klimat eller
varmt, torrt klimat.
03 Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
Allmänt om värmare
Aktivering av värmare
Parkeringsvärmaren kan startas direkt eller
ställas in på två olika starttider med
TIDUR AM och TIDUR PM. Med starttid
avses här den tid då uppvärmningen av bilen
är klar. Bilens elektronik väljer tidpunkt när
uppvärmningen ska börja utifrån rådande
yttertemperatur. Om yttertemperaturen överstiger 25 °C sker ingen uppvärmning. Vid
minus 10 °C och nedåt är parkeringsvärmarens maximala gångtid 60 minuter.
VARNING
Bilen måste stå utomhus när bensin- och
dieselvärmare används.
VARNING
Stäng av bränsledriven värmare innan
tankning påbörjas. Bränsle som spillts ut på
marken kan antändas.
Kontrollera i informationsdisplayen att värmaren är avstängd. När parkeringsvärmaren arbetar, visas PARKVÄRMARE PÅ i
informationsdisplayen.
03
B
G020196
G007632
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning, bör
den stå med fronten nedåt för att säkra
bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
C
A
Varningsdekal på tankluckan
– Ange tidpunkt då bilen ska användas.
Tryck på RESET (C) för att ställa in timmar
och minuter.
– Håll in RESET (C) tills tiduret aktiverats.
Direktstart av värmare
– Stega med tumhjulet (B) till
DIREKTSTART.
– Tryck på RESET (C) för att komma till
alternativen PÅ eller AV.
– Välj PÅ. Värmaren kommer nu att vara
aktiverad i 60 minuter. Uppvärmningen av
kupén startar så fort kylvattnet i motorn
uppnått en temperatur av 30 ºC.
79
03 Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
03
Direktavstängning av värmare
Inställning av TIDUR AM och PM
Klocka/timer
– Stega med tumhjulet (B) till
DIREKTSTART.
– Tryck på RESET (C) för att komma till
alternativ PÅ eller AV.
– Välj AV.
Av säkerhetsskäl går det endast att programmera in tider för det närmaste dygnet, inte för
flera dagar i rad.
Om klockan ställs om efter att värmarens
klockor programmerats, kommer valda
timertider att annulleras.
– Stega med hjälp av tumhjulet till TIDUR.
– Tryck lätt på RESET för att komma till den
blinkande timinställningen.
– Stega med tumhjulet till önskat timtal.
– Tryck lätt på RESET för att komma till
minutinställningen.
– Stega med tumhjulet för att komma till
önskat minuttal.
– Tryck lätt på RESET för att bekräfta
inställningen.
– Tryck på RESET för att aktivera tiduren.
Efter inställning av TIDUR AM kan en
andra starttid programmeras i TIDUR PM
genom att stega dit med tumhjulet. Inställning av den alternativa starttiden görs på
samma sätt som för TIDUR AM.
Tillsatsvärmare (diesel)
OBS
Bilen kan startas och köras medan parkeringsvärmaren ännu är igång.
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller
om nivån i bränsletanken är för låg, stängs
parkeringsvärmaren av automatiskt. Ett meddelande visas i informationsdisplayen.
Bekräfta meddelandet med ett tryck på
READ (A).
VIKTIGT
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor leder till att batteriet laddas ur med påföljande
startproblem. För att säkerställa att generatorn hinner producera lika mycket energi
som värmaren förbrukar ur batteriet, bör
man vid regelbunden användning av värmaren köra bilen lika lång tid som värmaren
används.
80
Meddelande i displayen
När inställningarna i TIDUR AM, TIDUR PM
och Direktstart aktiveras, lyser informationssymbolen i kombinationsinstrumentet och en
förklarande text visas i informationsdisplayen. I displayen visas också vilket tidur
som är aktivt när föraren tar startnyckeln ur
låset och ska lämna bilen.
(vissa länder)
I kallt väder kan extra värme från tillsatsvärmaren behövas för att uppnå rätt temperatur
i kupén.
Tillsatsvärmaren startar automatiskt när extra
värme behövs om motorn är igång. Den
stängs av automatiskt när rätt temperatur
uppnåtts eller när motorn stängs av.
03 Klimat
03
81
Framstolar ................................................................................................ 84
Kupébelysning ......................................................................................... 86
Förvaringsplatser i kupén......................................................................... 88
Baksäte .................................................................................................... 92
Bagageutrymme....................................................................................... 94
82
INTERIÖR
04
04 Interiör
Framstolar
Sittställning
5. Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
6. Manöverpanel för elmanövrerad stol
(tillval).
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen innan
körning påbörjas, se s. 12, aldrig under
färd.
Kontrollera att stolen är i låst läge.
4
5
04
1
Fällning av ryggstöd i framsätet
(tillval)
2
3
1
84
G014805
Passagerarstolens rygg kan fällas framåt för
att ge plats för lång last.
– Skjut stolen så långt bak som möjligt.
Gäller även elmanövrerad stol.
Volvo tillhandahåller golvmattor speciellt tillverkade för din bil.
Golvmattan vid förarplatsen skall vara
ordentligt nedstucken och förankrad i fasthållningsclipsen för att inte komma i kläm
vid och under pedalerna.
Förar- och passagerarstolen kan ställas in för
optimal sitt- och körställning.
1. Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa
in rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera att stolen är spärrad då inställningen ändrats.
2. Höja/sänka sittdynans framkant,
pumpa upp/ned. (tillval passagerarsidan)
3. Höja/sänka stolen, pumpa upp/ned.
(tillval passagerarsidan)
4. Ändra svankstödet 1, vrid ratten. (tillval
passagerarsidan)
Golvmattor (tillval)
VARNING
G020197
6
– Ställ in ryggstödet till upprätt läge
90 grader.
– Lyft spärrarna på ryggstödets baksida
samtidigt som det fälls framåt.
– Skjut fram stolen så att nackskyddet
"låses" fast under handskfacket.
04 Interiör
Framstolar
Elmanövrerad stol (tillval)
Minnesfunktion
VARNING
2
3
4
G020199
1
G020200
Klämrisk. Se till att barn inte leker med reglagen.
Kontrollera att inga föremål finns framför,
bakom eller under stolen vid inställning.
Försäkra dig om att ingen av passagerarna i
baksätet kan komma i kläm.
Nyckelminne i fjärrnyckel
Förarstolens inställningar lagras i nyckelminnet när bilen låses med fjärrnyckeln. När bilen
låses upp med samma fjärrnyckel intar förarstolen de lagrade inställningarna när förardörren öppnas.
04
Knappar för minnesfunktion
Inställning av stolen kan göras en viss tid
efter att dörren har låsts upp med fjärrkontrollen utan att nyckeln har satts i startlåset.
Stolen kan alltid ställas in i tändningsläge
I eller II.
1. Sittdynans framkant upp/ner
2. Stol framåt/bakåt
3. Stol upp/ner
4. Ryggstödslutning
Ett överbelastningsskydd utlöses om någon
stol blockeras. Om det händer, slå av tändningen och vänta en kort stund innan stolen
manövreras igen. Endast en av stolens
inställningar kan justeras åt gången.
Lagra inställning
– Ställ in stolen.
– Håll knapp M intryckt, samtidigt som
knapp 1, 2 eller 3 trycks in.
OBS
Nyckelminnet är oberoende av stolens
minne.
Använda lagrad inställning
Tryck in en av minnesknapparna 1 – 3 tills
stolen stannar. Om knappen släpps kommer
stolens rörelse att avbrytas.
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på valfri knapp så avbryts rörelsen.
85
04 Interiör
Kupébelysning
Läslampor och kupébelysning
4
Belysning bagagerum
Kupé- och bagagerumsbelysningen tänds då
bakluckan öppnas och förblir tänd i
5 minuter.
5
Belysningen släcks:
• om bakluckan stängs
• om knapp (2) ställs i läge Av.
Belysningsautomatik
Kupébelysningen tänds och släcks automatiskt när knapp (2) är i neutralläge.
3
2
Kupébelysning fram och läslampor
Läslampor bak
1. Läslampa vänster, på/av
2. Kupébelysning fram och bak
3. Läslampa höger, på/av
Med knapp (2) kan tre lägen väljas för kupébelysningen:
4. Läslampa vänster bak, på/av
5. Läslampa höger bak, på/av
Läslamporna kan tändas i tändningsläge I
och II samt när motorn är igång. De kan även
aktiveras inom 30 minuter efter det att
motorn stängts av eller en dörr öppnats/
stängts.
• Av (0)– höger sida nedtryckt, belysningsautomatiken är avstängd.
• Neutralläge – kupébelysningen tänds när
en dörr öppnas och släcks när dörren
stängs. Dimmerfunktionen är aktiv.
• På – vänster sida nedtryckt, kupébelysningen är tänd.
86
G020763
1
G020201
04
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
• bilen låses upp utifrån med nyckel eller
fjärrkontroll
• motorn stannats och startnyckeln vridits
till läge 0
Kupébelysningen släcks när:
• motorn startar
• bilen låses utifrån med nyckel eller fjärrkontroll
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
5 minuter om någon av dörrarna är öppna.
Kupébelysningen kan tändas eller släckas med
knapp (2) inom 30 minuter, från det att nyckeln
vridits till läge 0, och förblir då tänd i 5 minuter
om den inte stängs av.
04 Interiör
Kupébelysning
Make up-spegel1
G020210
04
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts
upp.
1
Tillval vissa marknader
87
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
1
2
3
4
5
04
10
9
6
7
G019513
8
88
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
VARNING
Se till att inga hårda, skarpa eller tunga föremål ligger eller sticker ut så att de kan
orsaka personskador vid en kraftig
inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
1
Handskfack
1
Kavajhängare
2
3
04
Här kan bilens instruktionsbok och kartor förvaras. Även hållare för mynt, pennor och
bensinkort finns. Handskfacket kan låsas
med fjärrkontrollens löstagbara nyckelblad.
Mer information finns på s. 101.
G018137
1. Förvaringsficka på framstolarnas baksida.
2. Fack i dörrpanel med mugghållare och
hållare för isskrapa.
3. Biljettklämma
4. Förvaringsficka i framkant på framstolarnas sittdynor.
5. Handskfack
6. Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor) och
mugghållare1
7. Flaskhållare (tillval)
8. Kavajhängare, endast för lätta plagg.
9. Förvaringsfack och mugghållare
10. Förvaringsficka i framkant på mittenbaksätets sittdyna (tillval).
G020034
Förvaringsplatser
Kavajhängaren finns på passagerarstolens
nackskydd. Häng endast lätta plagg på
hängaren.
För att låsa handskfacket:
1. Sätt nyckelbladet i nyckelhålet.
2. Vrid nyckeln ett kvarts varv (90 grader)
medurs.
3. Ta ur nyckeln. Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.
För att låsa upp handskfacket, utförs ovanstående i omvänd ordning.
Förvaringsfack på vissa marknader
89
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Hållare för isskrapa
Förvaring under främre armstödet
Mugghållare i mittkonsolen
I framdörrarnas förvaringsfack, i dess bakre
del, finns en integrerad hållare för en
isskrapa. Skjut in isskrapan i hållaren. Isskrapan ska vara av typen rektangulär plastbit,
ca 3 mm tjock. Framför isskrapan finns plats
för en läskedrycksburk.
Under armstödet finns ett förvaringsutrymme. Det finns även ett mindre förvaringsutrymme i det delbara armstödet. Tryck på
den mindre knappen och lyft armstödet för
att öppna det grunda facket. Tryck på den
större knappen och lyft armstödet för att
öppna det djupare facket.
G018372
G018371
G018370
04
Under jalusiet finns utrymme för en dubbel
mugghållare. Utrymmet kan användas för
förvaring genom att mugghållaren lyfts ur.
Lyft i mugghållarens bakkant där ett urtag
finns.
Om mugghållaren ska monteras - passa först
in mugghållarens två styrklackar i de två urtagen i utrymmets framkant och tryck sedan
ner mugghållarens bakkant.
Stäng jalusiet genom att underifrån ta tag i
dess framkant och dra framåt.
90
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack bakom växelspaken
Flaskhållare (tillval)
Askkopp (tillval)
Då knappar inte finns för parkeringshjälp och
BLIS, se s. 136 och s. 138, kan utrymmet
användas som förvaringsfack.
En flaskhållare för större flaskor är placerad
bak på tunnelkonsolen.
G019622
G017441
G019623
04
En askkopp är placerad bak på tunnelkonsolen.
Öppna askkoppen genom att dra ut luckans
överkant.
För att tömma askkoppen:
1. Tryck ned spärren, se bild, och tippa
luckan utåt.
2. Lyft sedan ut askkoppen.
91
04 Interiör
Baksäte
Nackskydd bak
Fällning av ryggstöd i baksätet
Ryggstöden i baksätet kan fällas framåt, tillsammans eller var för sig, för att underlätta
frakt av långa föremål. För att inte bältesbandet ska skadas eller klämmas fast när ryggstöden fälls upp eller ner bör de hängas upp i
instegshandtagets krok.
– Häng upp bältesbandet innan ryggstöden
fälls ned eller upp.
– Lyft i sittdynans bakkant (1) för att fälla
fram sittdynorna.
G020765
G020790
04
Alla nackskydd regleras i höjdled efter passagerarens längd. Nackskyddets överkant
regleras till mitten av bakhuvud. Skjut nackskyddet uppåt efter behov. För att sänka
nackskyddet måste knappen vid det högra
röret tryckas in samtidigt som nackskyddet
trycks ner. För att ta loss nackskyddet helt
ska knappen vid det högra röret tryckas in
samtidigt som nackskyddet dras loss.
92
VIKTIGT
Nackskydden kan skadas om de inte avlägsnas helt vid lastning. Även nackskyddet
i mitten måste avlägsnas vid tung last.
04 Interiör
Baksäte
OBS
2
När ryggstödet har fällts tillbaka ska den
röda indikeringen inte visas längre. Om den
fortfarande visas är ryggstödet inte spärrat.
1
VARNING
3
Glöm inte att ta ner bältesbandet igen när
ryggstöden har fällts upp.
4
G014845
04
Fällning av ryggstöd
– Dra upp och fram låsspärren (2) för att
lösgöra ryggstödet. En röd indikering vid
låsspärren visar att ryggstödet inte längre
är spärrat.
– Fäll ryggstöden (3) halvvägs framåt och ta
bort nackskydden på ytterplatserna. Mittplatsens nackskydd tas bort för att få ett
helt plant golv.
– Placera nackskydden i plasthylsorna på
de uppfällda sittdynornas undersidor (4).
93
04 Interiör
Bagageutrymme
Borttagning
Gör så här för att ta bort skyddsgallret:
G014730
04
Skyddsgallret hindrar last eller husdjur från
att åka fram i kupén vid häftiga inbromsningar. Gallret måste alltid, av säkerhetsskäl,
fästas och förankras på rätt sätt.
Uppfällning
Då skyddsgallret är i vägen kan det vikas upp
mot taket:
– Fatta tag längst ner i skyddsgallrets båge.
– Dra rakt bakåt och uppåt. Släpp sedan.
Gasdämparna gör att gallret inte faller
ned.
För nedfällning, följ omvänd ordning.
94
Insynsskydd (tillval)
– Fäll fram baksätets ryggstöd något (för att
avlasta gasdämparna).
– Ta bort skyddshattarna över muttrarna
som håller skyddsgallret på båda sidorna.
– Skruva ur muttrarna tills gängorna är
jämns med mutterns kant.
– Vrid gallret bakåt i bilen en aning så går
det fritt från klädseln. Vinkla inte gallret för
mycket eftersom det då kilar fast och kan
bli svårt att dra ur.
– Gör samma sak med det andra fästet och
lyft sedan försiktigt ut gallret.
Ditsättning
För att sätta dit skyddsgallret:
– Följ anvisningen i omvänd ordning.
– Dra de båda muttrarna med 24 Nm.
Vid osäkerhet om borttagning eller ditsättning av skyddsgallret, rådfråga en auktoriserad Volvoverkstad.
G020766
Skyddsgaller (tillval)
Insynsskydd
Montering av insynsskydd.
Gör så här för att montera insynsskyddet:
– För insynsskyddets främre del bakåt/över
kassetten.
– Placera sedan insynsskyddet i sina spår
utmed sidopanelerna, längst in i bagageutrymmet.
– Skjut knappen framåt så att låshakarna
dras in. Tryck därefter insynsskyddet neråt
i spåret.
– Knappen fjädrar tillbaka då insynsskyddet
är rätt placerat.
– Upprepa proceduren på motsatt sida.
04 Interiör
Bagageutrymme
Borttagning av insynsskydd.
– Lyft upp insynsskyddets främre del, för
det bakåt, låt det sedan hänga fritt.
– Skjut knappen framåt, lyft upp insynsskyddets ena ände. Upprepa på motsatt
sida. Tag sedan ut insynsskyddet.
Skyddnät
Olika varianter
Bilar med tillvalet insynsskydd är endera
utrustade med insynsskydd typ A eller typ B.
G020767
G020768
04
– Kontrollera att insynsskyddet sitter fast i
bagageutrymmet.
– Placera insynsskyddets främre del i de
kilformade spåren på sidopanelarna, mot
baksätet.
– Insynsskyddet är nu klart att användas.
VARNING
Placera inte några föremål på insynsskyddet eller på dess främre del.
Användning
Dra insynsskyddet över bagaget och haka
fast hakarna i spåren på de bakre stolparna i
bagageutrymmet.
Det utdragbara skyddsnätets1 förvaringskassett monteras på ryggstödets baksida.
Användning av skyddsnät vid uppfällda
ryggstöd.
– Dra ut skyddsnätet rakt bakåt. Dra ut det
högra fästet och håll det utdraget och för
in fästet i det bakre stora hålet i takpanelens bakre fäste. För sedan fram fästet till
det främre hålet. Fästet måste tryckas in i
hålet så att “klacken” kommer över
avsmalningen mellan det främre och bakre
hålet.
1
Tillval vissa marknader
95
04 Interiör
Bagageutrymme
– Gör motsvarande på andra sidan. Nätets
fästen fjädrar in, så dra nätet över mot det
vänstra fästet för att få det på plats.
– Kontrollera att skyddsnätets fästen sitter
ordentligt fast i takpanelens fästen.
Användning av skyddsnät i kombination med insynsskydd
Lastsäkringsöglor
Borttagning av skyddsnät
– Dra tillbaka nätets ena fäste till det större
hålet och dra ut det.
– Ta loss det andra fästet på samma sätt.
Borttagning av lastnätets förvaringskassett.
– Fäll hela ryggstödet.
– Skjut kassetten utåt tills den är frigjord
från fästkonsolerna.
VARNING
Last i bagageutrymmet måste förankras väl
även om skyddsnätet är korrekt monterat.
G020769
04
G014757
Användning vid nedfällda ryggstöd
Skyddsnätet kan också användas vid nerfällda ryggstöd. Använd då takpanelens
främre fästen.
– Fäll fram ryggstöden en aning för att
komma åt skyddsnätskassetten. Börja
med 40 %-delen.
– Dra ut skyddsnätet snett bakåt.
– Fäll tillbaka ryggstöden.
– Kroka i nätet i takpanelens fästen enligt
samma beskrivning som vid uppfällda
ryggstöd.
Lastsäkringsöglorna1 används till att fästa
spännband eller nät som ska förankra gods i
bagageutrymmet.
OBS
När ryggstödet har fällts tillbaka ska den
röda indikeringen inte visas längre. Om den
fortfarande visas är ryggstödet inte spärrat.
1
96
Tillval på vissa marknader
04 Interiör
Bagageutrymme
Eluttag i bagageutrymme (tillval)
Bärkassehållare (tillval)
G014756
G014731
04
Fäll ned locket för att komma åt eluttaget.
Det fungerar oavsett om tändningen är påslagen eller inte.
Bärkassehållaren håller kassar på plats och
förhindrar att de välter så att innehållet sprids
runt i bagageutrymmet.
Tänk på att inte använda eluttaget med tändningen avslagen. Det finns risk för urladdning
av batteriet.
– Fäll upp luckan i bagageutrymmet.
– Spänn fast bärkassarna med hjälp av
spännbandet.
97
Fjärrkontroll med nyckelblad.................................................................. 100
Låspunkter ............................................................................................. 103
Keyless drive (tillval) ............................................................................... 104
Batteri i fjärrkontroll................................................................................ 107
Låsning och upplåsning ......................................................................... 108
Barnsäkerhetsspärr................................................................................ 111
Larm (tillval) ............................................................................................ 112
98
LÅS OCH LARM
05
05 Lås och larm
Fjärrkontroll med nyckelblad
Förlust av fjärrkontroll
Bilen levereras med två fjärrkontroller. De
fungerar även som startnycklar. Fjärrkontrollerna innehåller löstagbara nyckelblad av
metall för mekanisk låsning/upplåsning av
förardörr och handskfack.
Om någon av fjärrkontrollerna förloras ska de
andra fjärrkontrollerna tas med till en auktoriserad Volvoverkstad. I stöldförebyggande
syfte måste den förlorade fjärrkontrollens
kod raderas ur systemet.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, som kan beställa
nya nyckelblad.
Elektronisk startspärr
Maximalt sex fjärrkontroller/nyckelblad till en
och samma bil kan programmeras och
användas.
05
Indikering med blinkningar vid
låsning/upplåsning
När bilen låses upp med Keyless drive-systemet eller fjärrkontrollen, indikerar bilens körriktningsvisare med två korta blinkningar att
upplåsningen utförts korrekt.
Vid låsning sker indikeringen med en lång
blinkning och endast om alla lås låsts, efter
att dörrar och baklucka stängts.
Med hjälp av personliga inställningar är det
möjligt att koppla bort indikeringen med
blinkningar. Då går det inte längre att utläsa
om korrekt låsstatus erhållits, se s. 66.
100
Fjärrkontrollerna är försedda med kodade
chips. Koden måste stämma överens med
läsaren (mottagaren) i tändningslåset. Bilen
kan endast startas om rätt fjärrkontroll med
korrekt kod används.
Fjärrkontrollfunktioner
2
1
4
3
5
G019402
Fjärrkontroll
1. Låsning — Låser samtliga dörrar och
baklucka. Ett långt tryck stänger även
sidorutorna och takluckan.
2. Upplåsning — Låser upp dörrarna och
bakluckan. Ett långt tryck öppnar även
sidorutorna.
3. Trygghetsbelysning — Gör så här när
du närmar dig bilen:
Tryck på fjärrkontrollens gula knapp så
tänds innerbelysning, positions-/parkeringsljus, nummerskyltsbelysning och
lampor i de yttre backspeglarna (tillval).
Belysningen släcks automatiskt efter
30, 60 eller 90 sekunder.
För tidsinställning, se s. 66.
05 Lås och larm
Fjärrkontroll med nyckelblad
4. Baklucka — Ett tryck på knappen låser
upp enbart bakluckan.
Löstagbart nyckelblad
Losstagning av nyckelblad
Ta fram nyckelbladet ur fjärrkontrollen:
– Skjut den fjäderbelastade spärren (1) åt
sidan samtidigt som nyckelbladet (2) dras
ut bakåt.
OBS
Funktionen öppnar inte bakluckan.
VIKTIGT
Fjärrkontrollens smala del är extra känslig
eftersom chipset sitter där. Bilen kan inte
startas om chipset förstörs.
1
2
Ditsättning av nyckelblad
Var försiktig när nyckelbladet sätts tillbaka på
sin plats i fjärrkontrollen.
G019403
5. Panikfunktion — Används för att i nödfall söka omgivningens uppmärksamhet.
Om den röda knappen hålls intryckt i
minst tre sekunder eller trycks in två
gånger inom tre sekunder, aktiveras
blinkers och signalhorn.
Funktionen kan stängas av med samma
knapp, efter att den varit aktiv minst
5 sekunder.
I annat fall stängs den av efter
30 sekunder.
– Håll fjärrkontrollen med den spetsiga
änden ner och släpp ner nyckelbladet i sitt
spår.
– Tryck lätt på nyckelbladet för att låsa det i
spärrat läge. Ett "klick" hörs.
05
Med fjärrkontrollens löstagbara nyckelblad
kan:
• förardörren öppnas manuellt om centrallåset inte aktiveras med fjärrkontrollen, se
s. 102 och s. 105.
• åtkomst till handskfacket spärras, se
s. 102.
101
05 Lås och larm
Fjärrkontroll med nyckelblad
Upplåsning dörr med nyckelblad
Låsning av handskfack
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrkontrollen, t.ex. om batterierna är slut, kan
förardörren låsas upp och öppnas på följande sätt:
1
– Upplåsning sker i omvänd ordning.
Nyckelhålet är vertikalt i upplåst läge.
2
3
– Stick in nyckelbladet i förardörrens nyckelhål.
– Vrid bladet 45 grader medurs och öppna
dörren.
05
När förardörren låses upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet. Det stängs av
genom att sätta fjärrkontrollen i startlåset.
Se s. 113.
G020034
OBS
Handskfacket kan endast låsas/låsas upp
med fjärrkontrollens löstagbara nyckelblad.
För information om losstagning av nyckelbladet, se s. 101.
– Lås handskfacket genom att vrida nyckeln
ett kvarts varv (90 grader) medurs.
Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.
OBS
Fjärrkontroll utan nyckelblad kan inte
användas för att öppna handskfacket.
Funktionen kan med fördel användas när
bilen lämnas till service, hotell eller liknande.
102
05 Lås och larm
Låspunkter
2
G019450
1
05
1. Låspunkter för fjärrkontroll med nyckelblad.
2. Låspunkter för fjärrkontroll utan nyckelblad.
103
05 Lås och larm
Keyless drive (tillval)
Nyckellöst lås- och startsystem
Fjärrkontrollen inom maximalt 1,5 m
från bilen
För att en dörr eller bakluckan ska kunna
öppnas måste en fjärrkontroll finnas inom
maximalt ca 1,5 m avstånd från bilens dörrhandtag eller baklucka.
G019451
Det innebär att den som skall öppna en dörr
måste bära fjärrkontrollen med sig. Det går
inte att öppna en dörr om fjärrkontrollen
befinner sig på andra sidan av bilen.
Täckningsområde för keyless-funktion
05
Med Keyless Drive-systemet kan bilen låsas
upp, köras och låsas utan nyckel. Det räcker
att ha fjärrkontrollen med sig i fickan eller i
väskan.
Systemet gör det bekvämare att öppna bilen
t.ex. med bärkassar i en hand och ett barn i
den andra. Du slipper ta fram eller leta efter
fjärrkontrollen.
Bilens två fjärrkontroller har keyless-funktion.
Det går att beställa flera. Systemet kan hantera upp till sex fjärrkontroller med keylessfunktion.
104
Det gråmarkerade fältet i bilden illustrerar det
område som täcks in av systemets antenner.
Om någon lämnar bilen och tar med sig en
fjärrkontroll med keyless-funktionen så visas
ett varningsmeddelande i informationsdisplayen samtidigt som en ljudpåminnelse
hörs. Varningsmeddelandet försvinner när
fjärrkontrollen återförts till bilen eller då startvredet vridits till läge 0. Varningen kommer
endast om nyckelvredet är i läge I eller II
efter det att någon öppnat och stängt en
dörr.
När fjärrkontrollen återförts till bilen försvinner varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen efter att något av nedanstående gjorts:
• en dörr har öppnats och stängts
• startvredet har vridits till läge 0
• READ-knappen har tryckts in.
Lämna aldrig någon fjärrkontroll i bilen
Om en fjärrkontroll med keyless-funktion
glömts kvar i bilen så passiveras den när
bilen låses. Ingen obehörig kan då öppna
dörren.
Om någon bryter sig in bilen och hittar fjärrkontrollen så kan den aktiveras och användas igen. Hantera därför alla fjärrkontroller
med samma varsamhet.
Störningar i fjärrkontrollens funktion
Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska avskärmningar och fält. För att
undvika detta: placera inte fjärrkontrollen
nära mobiltelefon, metallföremål eller t.ex. i
en portfölj av metall.
Om störningar ändå uppstår, använd fjärrkontrollen och nyckelbladet på vanligt sätt,
se s. 100.
05 Lås och larm
Keyless drive (tillval)
Låsning
Upplåsning dörr med nyckelblad
OBS
På bil med Keyless drive-system och automatisk växellåda måste växelväljaren föras
till P-läget och startvredet vridas till 0-läget.
I annat fall kan bilen varken låsas eller larmas.
Bilar med Keyless-system har en knapp på dörrarnas ytterhandtag.
När fjärrkontrollen är inom det område som
täcks av systemets antenner, låses dörrarna
och bakluckan på följande sätt:
– Tryck in låsknappen på ett av dörrhandtagen.
Alla dörrar måste vara stängda innan låsknappen trycks in. I annat fall låses de inte.
När bilen låses åker låsknapparna på insidan
av dörrarna ner.
När fjärrkontrollen är inom det område som
täcks av systemets antenner:
– Öppna dörrarna genom att dra i respektive
dörrhandtag.
– Öppna bakluckan genom att trycka underifrån på bakluckans öppningsknapp och
lyft bakluckan.
Om keyless-funktionen i fjärrkontrollen av
någon anledning inte fungerar kan bilen låsas
upp med hjälp av fjärrkontrollfunktionerna, se
s. 100.
Elmanövrerad stol (tillval) – minnesfunktion i fjärrkontrollen
Om flera personer med keyless-funktion i
fjärrkontrollen stiger in i bilen så får den som
först öppnar dörren sin inställning av förarstolen.
G020225
020033
Upplåsning
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrkontrollen, t.ex. om batterierna är slut, kan
förardörren öppnas på följande sätt:
05
– För att komma åt nyckelhålet:
Bänd försiktigt loss plastkåpan på handtaget genom att föra in nyckelbladet i hålet
på plastkåpans undersida.
– Lås upp dörren med nyckelbladet.
OBS
När förardörren låses upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet. Det stängs av
genom att sätta fjärrkontrollen i startlåset.
Se s. 113.
105
05 Lås och larm
Keyless drive (tillval)
Antennplacering
1
2
Personliga inställningar
VARNING
3
4
5
6
05
Keyless-systemet har ett antal inbyggda
antenner utplacerade i bilen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
106
Stötfångare bak, mitten insida
Dörrhandtag, vänster bak
Lastrum, mitten längst in under golv
Dörrhandtag, höger bak
Mittkonsol, under bakre del
Mittkonsol, under främre del
G020074
Personer med inopererad pacemaker bör
inte komma närmare Keyless-systemets
antenner än 22 cm med pacemakern. Detta
för att omöjliggöra störningar mellan pacemakern och Keyless-systemet.
För keyless-funktionerna kan personliga
inställningar göras, se s. 66.
05 Lås och larm
Batteri i fjärrkontroll
Svagt batteri i fjärrkontroll
Byte av batteri i fjärrkontroll
Se till att det uttjänta batteriet blir omhändertaget på ett på ett miljöanpassat sätt.
G019406
När batteriet börjar närma sig punkten där
fullgod funktion inte kan garanteras, tänds
Informationssymbolen och FJÄRRKONTROLL BYT BATTERI visas i displayen.
05
Om låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar på signal från fjärrkontrollen vid normalt
avstånd, bör batteriet bytas (typ CR 2450,
3 V).
– Lägg fjärrkontrollen med knappsatsen
nedåt och bänd upp locket med en liten
mejsel.
– Lyft av locket.
– Titta noga hur batteriets + och – sida är
monterat (en skiss finns under locket).
– Bänd bort och byt batteriet. Undvik att
vidröra batteriet och dess kontaktytor med
fingrarna.
– Sätt tillbaka locket och tryck fast det.
107
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning/upplåsning från utsidan
För bilar med Keyless-system; se s. 104.
Upplåsning
Fjärrkontrollens upplåsningsknapp kan låsa
upp bilen på två olika sätt (välj sätt i personliga inställningar, se s. 66):
• med ett tryck låsa upp dörrarna och bakluckan
• med ett tryck låsa upp förardörren och
med ytterligare ett tryck låsa upp de andra
dörrarna samt bakluckan.
05
Låsning
Fjärrkontrollen låser dörrarna och bakluckan
samtidigt. Dörrarnas låsknappar och dörrhandtagen på insidan frikopplas1.
Tankluckan går inte att öppna när bilen har
låsts med fjärrkontrollen.
OBS
Bilen går att låsa även om en dörr eller bakluckan är öppen. När dörren stängs finns
risk att nycklarna blir inlåsta.
(Gäller vissa marknader.)
1
108
Gäller vissa marknader
VARNING
Var uppmärksam på att någon kan bli inlåst
i bilen om den låses utifrån med fjärrkontrollen. Det går då inte att ta sig ut med några
reglage i bilen.
Genomvädringsfunktion
Ett långt tryck på upplåsnings- eller låsknappen öppnar respektive stänger alla rutor
samtidigt (stänger också öppen taklucka).
Funktionen kan användas t.ex. för att snabbt
vädra ur bilen vid varmt väder.
Olika personliga inställningar kan göras, se
s. 66.
Baklucka
Upplåsning
Upplåsning av enbart bakluckan:
– Tryck på fjärrkontrollens knapp för upplåsning av bakluckan.
Låsning
Om dörrarna är låsta när bakluckan stängs
låses den inte. Lås med fjärrkontrollen eller
inifrån för att både dörrarna och bakluckan
ska låsas.
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom två minuter efter upplåsning, låses
alla lås igen automatiskt (gäller inte vid låsning från insidan). Denna funktion minskar
risken att bilen oavsiktligt lämnas olåst. För
bilar med larm, se s. 112.
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning/upplåsning från insidan
Samtliga dörrar kan låsas med respektive
dörrs låsknapp.
Öppning av dörrar
När dörrarna är låsta från insidan:
Då bilens hastigheten överskrider 7 km/h kan
dörrar och baklucka låsas automatiskt.
När funktionen är aktiverad och dörrarna har
låsts kan de öppnas på två sätt:
• dra två gånger i något av dörröppningshandtagen
• tryck på upplåsningsknappen vid dörröppningshandtaget.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras genom
personliga inställningar, se s. 66.
G007451
– Dra två gånger i handtaget, dörrarna låses
upp och öppnas.
Automatisk låsning
05
Med hjälp av låsknappen vid dörröppningshandtaget kan dörrarna och bakluckan låsas
eller låsas upp samtidigt.
Upplåsning
– Tryck in låsknappens övre del.
Ett långt tryck öppnar även alla sidorutor.
Det går inte att låsa upp dörren genom att
dra upp låsknappen.
Låsning
– Tryck in låsknappens nedre del.
Ett långt tryck stänger även alla rutor och
takluckan.
109
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Blockerat låsläge
Lampan i knappen lyser tills bilen låses med
nyckeln eller fjärrkontrollen.
Tillfällig avaktivering
Blockerat låsläge betyder att dörrarna inte
kan öppnas från insidan om de är låsta.
OBS
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrkontrollen och inträder med 25 sekunders fördröjning efter att dörrarna har låsts.
1
Displayen visar ett meddelande så länge
nyckeln sitter kvar i tändningslåset.
2
G020226
Bilen kan endast låsas upp med fjärrkontrollen vid blockerat låsläge. Dörrarna kan även
öppnas med nyckeln från utsidan.
Om bilen är utrustad med larm:
Tänk på att bilen larmas när den låses.
Om någon av dörrarna öppnas inifrån går
larmet igång.
05
1. Avaktivering blockerat låsläge och sensorer
2. Ingen funktion
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna måste låsas från utsidan, kan funktionen Blockerat låsläge tillfälligt avaktiveras så
här:
– Sätt nyckeln i tändningslåset, vrid den till
läge II och sedan tillbaka till läge I eller 0.
– Tryck på knapp (1).
Är bilen utrustad med larm med rörelse- och
lutningssensorer, avaktiveras även dessa
samtidigt, se s. 114.
110
Nästa gång bilen startas, aktiveras blockerat
låsläge och sensorerna igen.
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
avaktivera funktionen Blockerat låsläge, för
att inte riskera att någon blir inlåst.
05 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
Manuell spärr dörrar bak
Elektrisk spärr dörrar och fönster bak
(tillval)
OBS
Det finns ingen manuell spärr på bilar utrustade med den elektriska barnsäkerhetsspärren.
VARNING
A
Ha alltid dörrarna upplåsta under färd. Vid
en eventuell olycka kan då räddningspersonal snabbt komma in i bilen.
Passagerarna i baksätet kan inte öppna
dörrarna från insidan om barnsäkerhetsspärren är aktiverad.
Manuell spärr i vänster bakdörr
Reglaget för manuell barnsäkerhetsspärr sitter i bakkanten på bakdörrarna och är endast
åtkomligt när dörren är öppen.
För att aktivera eller avaktivera barnsäkerhetsspärren:
1. Ta loss fjärrkontrollens nyckelblad.
2. Vrid reglaget med nyckelbladet.
A. Dörren kan inte öppnas från insidan.
B. Dörren kan öppnas från insidan.
G017440
G014697
B
05
När den elektriska barnsäkerhetsspärren är
aktiv kan:
• de bakre fönstren endast öppnas med
förardörrens reglagepanel.
• de bakre dörrarna inte öppnas inifrån.
1. Barnsäkerhetsspärren aktiveras i nyckelläge I eller II.
2. Tryck på reglaget i förardörren.
Instrumentpanelens display visar ett
meddelande.
Lampan i knappen lyser när spärren är
aktiv.
111
05 Lås och larm
Larm (tillval)
Larmsystem
Larmlampa på instrumentpanel
När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar.
OBS
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Larmet löser ut om:
05
Inkoppling av larmfunktion
G020227
• en dörr, motorhuven eller bakluckan öppnas
• en icke godkänd nyckel används i startlåset eller om låset utsätts för åverkan
• en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor)
• bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor)
• batterikabeln kopplas ifrån
• någon försöker koppla bort sirenen.
VIKTIGT
En lampa på instrumentpanelen visar larmsystemets status:
• Lampan släckt – larmet är frånkopplat.
• Lampan blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet och fram till dess att tändningen
slås på – larmet har varit utlöst.
• Lampan blinkar en gång varannan sekund
efter det att bilens körriktningsvisare gett i
från sig en lång blinksignal – larmet är
inkopplat.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visas ett
meddelande i informationsdisplayen. Kontakta då en auktoriserad Volvoverkstad.
112
– Tryck på fjärrkontrollens låsknapp. En lång
blinksignal från bilens körriktningsvisare
bekräftar att larmet är inkopplat och att
dörrarna är låsta.
Larmet är helt inkopplat när bilens körriktningsvisare gjort en lång blinksignal och
lampan på instrumentpanelen blinkar en
gång varannan sekund.
Frånkoppling av larmfunktion
– Tryck på fjärrkontrollens upplåsningsknapp. Två korta blinksignaler från bilens
körriktningsvisare bekräftar att larmet är
frånkopplat och dörrarna upplåsta.
Automatisk återställning av larm
Funktionen skyddar från att bilen oavsiktligt
lämnas med larmet frånkopplat.
05 Lås och larm
Larm (tillval)
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom två minuter efter frånkoppling av
larmet (och bilen har låsts upp med fjärrkontrollen) kopplas larmet automatiskt in igen.
Bilen låses samtidigt.
Fjärrkontroll ur funktion
Stänga av utlöst larm
Larmsignaler
Vid larm sker följande:
• En siren ljuder under 25 sekunder. Den har
ett eget batteri som träder in om inte
bilens batteri har tillräcklig laddning eller
kopplas ifrån.
• Samtliga körriktningsvisare blinkar i fem
minuter eller tills larmet kopplas ifrån.
G019420
– Tryck på fjärrkontrollens upplåsningsknapp eller sätt in nyckeln i tändningslåset.
En bekräftande signal ges genom att körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
05
Om fjärrkontrollen av någon anledning inte
fungerar, kan larmet ändå stängas av och
bilen startas på följande sätt:
– Öppna förardörren med nyckelbladet. Larmet löser ut och sirenen ljuder.
– På bilar med Keyless drive-system: Ta
först bort vredet genom att trycka in spärren (1) och dra ut (2).
– Sätt fjärrkontrollen i tändningslåset (3).
Larmet avaktiveras. Larmlampan blinkar
snabbt tills startnyckeln vridits till läge II.
113
05 Lås och larm
Larm (tillval)
Reducerad larmnivå
2
G020226
1
Nästa gång bilen startas, aktiveras sensorerna och Blockerat låsläge igen.
05
1. Avaktivering blockerat låsläge och sensorer.
2. Ingen funktion.
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet
vid t.ex. en färjeresa, kan rörelse- och lutningssensorerna tillfälligt avaktiveras så här.
– Vrid startnyckeln till läge II och sedan tillbaka till läge 0 och ta ur nyckeln.
– Tryck på knappen (1). Lampan i knappen
lyser tills bilen låses.
Displayen visar ett meddelande så länge
nyckeln sitter kvar i tändningslåset (eller en
minut efter att nyckeln tagits ut).
Är bilen utrustad med Blockerat låsläge,
avaktiveras även det samtidigt, se s. 110.
114
05 Lås och larm
Larm (tillval)
Test av larmsystem
Test av rörelsesensor i kupé
– Öppna samtliga fönsterrutor.
– Aktivera larmet. Aktivering av larmet
bekräftas med en långsam blinkning av
lampan.
– Vänta 30 sekunder.
– Testa rörelsesensorn i kupén genom att
lyfta ut t.ex. en väska från stolsdynan. En
siren skall nu ljuda och samtliga körriktningsvisare skall blinka.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
– Vänta 30 sekunder.
– Öppna motorhuven med handtaget under
instrumentpanelen. En siren skall nu ljuda
och samtliga körriktningsvisare skall
blinka.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
05
Test av dörrar
– Aktivera larmet.
– Vänta 30 sekunder.
– Lås upp med nyckel på förarsidan.
– Öppna en av dörrarna. En siren skall nu
ljuda och samtliga körriktningsvisare skall
blinka.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Test av motorhuv
– Sitt i bilen och avaktivera rörelsesensorn.
– Aktivera larmet. Sitt kvar i bilen och lås
dörrarna med knappen på fjärrkontrollen.
115
Allmänt ................................................................................................... 118
Bränslepåfyllning.................................................................................... 120
Start av motor ........................................................................................ 121
Start av motor – Flexifuel ....................................................................... 123
Keyless drive (tillval) ............................................................................... 124
Manuell växellåda................................................................................... 125
Automatväxellåda .................................................................................. 127
Fyrhjulsdrift ............................................................................................ 130
Bromssystemet ...................................................................................... 131
Stabilitets- och dragkraftssystem .......................................................... 133
Parkeringshjälp (tillval)............................................................................ 135
BLIS – Blind Spot Information
System (tillval) ........................................................................................ 138
Bogsering och bärgning......................................................................... 142
Starthjälp ................................................................................................ 144
Körning med släpvagn ........................................................................... 145
Draganordning ....................................................................................... 147
Delbar dragkrok ..................................................................................... 149
Lastning.................................................................................................. 154
Anpassning av ljusbild ........................................................................... 155
116
START OCH KÖRNING
06
06 Start och körning
Allmänt
Ekonomisk körning
Att köra ekonomiskt är att köra förutseende
och mjukt samt att anpassa körsätt och hastighet till den rådande situationen.
• Kör motorn varm så snart som möjligt.
• Låt inte motorn gå på tomgång utan kör
med lätt belastning så snart det är möjligt.
• En kall motor drar mer bränsle än en varm.
• Undvik häftiga inbromsningar.
• Kör inte med onödig last i bilen.
• Använd inte vinterdäck när vägarna är
torra.
• Ta bort lasthållaren när den inte används.
• Undvik att köra med öppna fönster.
Halt väglag
06
Öva halkkörning under kontrollerade former,
för att lära känna den nya bilens reaktioner.
Motor och kylsystem
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant terräng, extrem hetta eller med tung last, finns
det risk att motor och kylsystem överhettas.
Undvik överhettning i kylsystemet
• Håll en låg hastighet vid körning med
släpvagn upp för en lång brant stigning.
• Stäng inte av motorn omedelbart vid
stopp efter en hård körning.
118
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
om du kör i extremt varmt väder.
Undvik överhettning i motorn
Kör inte motorn på högre än 4500 varv per
minut (dieselmotor: 3500 varv per minut) om
du kör med släpvagn eller husvagn i kuperad
terräng. Då kan oljetemperaturen bli för hög.
Öppen baklucka
Undvik att köra med öppen baklucka. Om
det ändå är nödvändigt att köra med öppen
lucka en kortare sträcka, gör så här:
– Stäng alla fönster.
– Fördela luften mot rutan och golvet och
kör fläkten på högsta hastighet.
VARNING
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga avgaser kan sugas in i bilen via bagageutrymmet.
Vadning
Bilen kan köras genom ett vattendjup på
högst 25 cm med en hastighet av högst
10 km/h. Extra försiktighet ska iakttas vid
passage av strömmande vatten.
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
Vid större djup kan vatten komma in i transmissionen. Då minskar oljornas smörjande
förmåga vilket förkortar livslängden på
dessa system.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna
inte bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan
göra bromsbeläggen våta med fördröjd
bromsverkan som resultat.
Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk
motorvärmare och släpvagnskoppling efter
körning i vatten och lera.
VIKTIGT
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund, det kan orsaka elfel i
bilen.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart.
Bogsera bilen ur vattnet.
06 Start och körning
Allmänt
Överbelasta inte batteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar
batteriet olika mycket. Undvik att ha tändningsnyckeln i läge II när motorn är
avstängd. Använd istället läge I, då mindre
ström förbrukas.
Exempel på funktioner som drar mycket
ström är:
• kupéfläkt
• vindrutetorkare
• audioanläggning (hög volym)
• parkeringsljus.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när
motorn är avstängd.
Om batterispänningen är låg visas en text i
displayen. Energisparfunktionen stänger ner
vissa funktioner eller reducerar belastningen
på batteriet t.ex. genom att minska kupéfläkten och stänga av ljudanläggningen. Ladda
batteriet genom att starta motorn.
06
119
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Öppning av tanklucka
4. Häng upp locket på insidan av tankluckan.
OBS
Sätt tillbaka tanklocket efter tankning. Vrid
tills ett eller flera tydliga klick hörs.
Påfyllning av bränsle
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
Bensin
VIKTIGT
Tillsätt inga renhållande tillsatser i bensinen,
om det inte har rekommenderats av Volvo.
Diesel
Dieseloljan kan vid låga temperaturer (–5 °C
till –40 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan
leda till startsvårigheter.
G015313
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning.
06
Öppna tankluckan med knappen på belysningspanelen, se s. 47. Motorn måste vara
avstängd innan luckan går att öppna. Tankluckan är placerad på höger bakskärm.
Stängning
Tryck in luckan tills ett klickande ljud hörs.
Tanklock
1. Vrid tanklocket tills ett påtagligt motstånd
känns.
2. Vrid förbi motståndet till stopp.
3. Dra ut locket.
120
Bränsle med sämre kvalitet än som anges på
s. 247 ska inte användas då motoreffekten
och bränsleförbrukningen kan påverkas
negativt.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas av avgaserna.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
VIKTIGT
Använd särskilt vinterbränsle under den kalla årstiden.
06 Start och körning
Start av motor
Innan motorn startas
Start av motor
– Dra åt parkeringsbromsen.
Automatväxellåda
– Växelväljaren i läge P eller N.
Manuell växellåda
Lägg växelspaken i friläge och håll kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är särskilt
viktigt vid sträng kyla.
VARNING
Ta aldrig ur startnyckeln från rattlåset under
körning eller när bilen bogseras. Rattlåset
kan aktiveras, vilket gör bilen omöjlig att
styra.
Startnyckeln måste vara i läge II vid bogsering.
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta för att så snabbt som möjligt få
upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
Bensin
– Vrid startnyckeln till läge III.
Om motorn ej startar inom 5–10 sekunder,
släpp nyckeln och gör ett nytt startförsök.
Diesel
1. Vrid startnyckeln till läge II.
En kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet visar att förvärmning av motorn
pågår, se s. 41.
2. Vrid nyckeln till läge III när kontrollsymbolen släcks.
Autostart (5-cylindrig)
Med autostartfunktionen behöver inte startnyckeln (eller startvredet på bilar med Keyless drive, se s. 104) hållas i läge III tills
motorn har startat.
Vrid startnyckeln till startläge och släpp den.
Startmotorn arbetar sedan automatiskt tills
motorn har startat.
OBS
Vid start av dieselmotor i extrem kyla, utan
att invänta förvärmning av motorn, kan den
automatiska startsekvensen fördröjas några
sekunder.
Dieselpartikelfilter (DPF)1
Dieselbilar kan vara utrustade med ett partikelfilter, vilket medför effektivare avgasrening. Partiklarna i avgaserna samlas i filtret
under normal körning. För att bränna bort
partiklarna och tömma filtret startas en s.k.
regenerering. För detta krävs att motorn har
nått normal arbetstemperatur.
Regenereringen av filtret sker automatiskt
med ett intervall om 30 – 90 mil beroende på
körförhållanden. Regenereringen tar normalt
mellan 10 och 20 minuter. Under den tiden
kan bränsleförbrukningen öka något.
Bakrutevärmaren kan aktiveras automatiskt
för att öka belastningen på motorn under
regenerering utan indikering.
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
06
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds den gula informationssymbolen på
instrumentpanelen och meddelandet
SOTFILTER FULLT SE MANUAL visas på
instrumentpanelens display.
1
Vissa marknader
121
06 Start och körning
Start av motor
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur.
Bilen bör sedan köras i ytterligare ca
20 minuter.
Start- och rattlås
0 – Låsläge
Rattlåset låser ratten när
nyckeln tas ur låset.
Efter avslutad regenerering raderas meddelandet automatiskt.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt kan det bli funktionsodugligt. Då blir det svårt att starta motorn
och det finns risk att filtret måste bytas ut.
Använd parkeringsvärmare (tillval) i kallt
väder så når motorn normal arbetstemperatur snabbare.
06
Startnycklar och elektronisk
startspärr
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag.
I – Radioläge
Vissa elkomponenter kan
kopplas in. Motorns elsystem är inte inkopplat.
II – Körläge
Nyckelns läge under körning. Bilens elsystem är
inkopplat.
III – Startläge
Startmotorn kopplas in.
Nyckeln släpps och fjädrar
automatiskt tillbaka till körläge då motorn startat.
Ett tickande ljud kan höras
om nyckeln är i ett mellanläge. Vrid nycklen
till läge II och tillbaka för att bli av med ljudet.
122
När rattlåset är aktiverat
Om framhjulen står så att det blir spänningar i
rattlåset kan ett varningsmeddelande i informationsdisplayen visas och bilen går inte att
starta.
1. Ta ur nyckeln, vrid ratten så att spänningen släpper.
2. Håll kvar ratten i samma läge medan
nyckeln sätts tillbaka och ett nytt startförsök görs.
VARNING
Ta aldrig startnyckeln ur tändningslåset
under körning eller när bilen bogseras. Rattlåset aktiveras och bilen går inte att styra.
VARNING
Ta alltid startnyckeln ur tändningslåset när
bilen lämnas, särskilt om det finns barn i
bilen.
Se till att rattlåset är aktiverat när bilen lämnas så minskar risken för stöld.
06 Start och körning
Start av motor – Flexifuel
Allmänt om start med Flexifuel
Start vid låg utomhustemperatur
• Låt inte startmotorn vara inkopplad längre
än 30 sekunder.
• Släpp tändningsnyckeln så snart motorn
har startat.
• Startspärren aktiveras vid upprepade
startförsök. Innan startförsök kan upprepas måste nyckeln först vridas tillbaka till
läge I eller 0.
Om temperaturen förväntas bli lägre än
–10 °C, rekommenderas att öka koncentrationen av bensin i tanken genom att fylla på
med blyfri bensin 95 oktan om det är möjligt.
Blockvärmare
Ca 10 liter 95-oktanig bensin kommer att
minska andelen bioetanol E 85 i en trekvartsfull tank från 85 % till 70 % vilket förbättrar
kallstartsegenskaperna betydligt.
Vid startsvårigheter
– Trampa ned gaspedalen 1/3 till 1/2.
– Vrid tändningsnyckeln till läge III.
– Släpp nyckeln när motorn har startat och
lätta gaspedalen efter hand som motorvarvtalet ökar.
Om motorn fortfarande inte startar:
– Tryck ned gaspedalen helt och upprepa
de sista två stegen.
OBS
Om tanken enbart är fylld med bioetanol
E 85 och motorn inte är förvärmd kommer
den bli svårt att starta vid extrem kyla.
Körbarhet – adaption
Efter urkoppling av batteri eller byte av
bränsletyp kan tomgången vara ojämn.
Motorn anpassar sig till den nya bränsleblandningen, adapterar.
Vid byte av bränsletyp varar adaptionen en
kort stund. När bilen varit strömlös krävs en
något längre tids körning.
9754
Om motorn inte startar enligt föregående gör
följande:
Anslutning av blockvärmare
När temperaturen förväntas bli lägre än
–10 °C och bilen är tankad med
bioetanol E 85 bör motorvärmare användas
för att underlätta en snabb start av motorn.
Bilar avsedda för Flexifuel har en elektrisk
motorvärmare som standardutrustning1. Att
starta och köra med en förvärmd motor innebär kraftigt sänkta utsläpp och minskad
bränsleförbrukning. Sträva därför efter att
använda motorvärmare under hela vinterhalvåret.
06
Läs mer om Flexifuels bränsle bioetanol E 85
på s. 247.
1
Tillval på övriga motorer
123
06 Start och körning
Keyless drive (tillval)
Allmänt
Start av bilen
Start med fjärrkontroll
– Trampa ner kopplingspedalen (manuellt
växlad bil) eller bromspedalen (automatväxlad bil).
Med Keyless drive-systemet kan bilen låsas
upp, köras och låsas utan nyckel, se s. 104.
06
124
Startvredet i tändningslåset används på
samma sätt som en nyckel. En förutsättning
för att bilen ska starta är att bilens fjärrkontroll finns i kupén eller i bagageutrymmet.
Dieselmotor
1. Vrid först startvredet till läge II och vänta
tills dieselkontrollsymbolen i kombinationsinstrumentet slocknat, se s. 41.
2. Vrid därefter startvredet till läge III.
G019420
G019410
Bensinmotor
– Tryck in och vrid startvredet till läge III.
Om fjärrkontrollens batteri är slut fungerar
inte keyless drive-funktionen. Starta då bilen
genom att använda fjärrkontrollen som startvred.
1. Tryck in spärren i startvredet.
2. Dra ut startvredet ur tändningslåset.
3. Stick in fjärrkontrollen i tändningslåset
och starta på samma sätt som med
startvredet.
06 Start och körning
Manuell växellåda
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Följ det anvisade växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi,
använd så höga växlar som möjligt så ofta
som möjligt.
Lägg endast i backväxeln när bilen står stilla.
För att lägga i backväxeln måste växelspaken först föras till läge N. Backväxeln kan
alltså inte läggas i direkt från femte växeln
p.g.a. backväxelspärren.
G018258
Växellägen, sex växlar (bensin)
G018257
Backväxelspärr, fem växlar
G018256
Växellägen, fem växlar
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Följ det anvisade växlingsmönstret.
06
För att få bästa möjliga bränsleekonomi,
använd så höga växlar som möjligt så ofta
som möjligt.
Det kan vara svårt att hitta växellägena för
femmans och sexans växel när bilen står
stilla eftersom backväxelspärren (som spärrar sidoslaget) mot backen då inte är aktiverad.
125
06 Start och körning
Manuell växellåda
Växellägen, sex växlar (diesel)1
Lägg endast in backväxeln när bilen står
stilla.
06
OBS
Backväxeln är blockerad elektroniskt om
bilen rullar fortare än ca 20 km/h.
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Följ det anvisade växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi,
använd så höga växlar som möjligt så ofta
som möjligt.
1
126
Vissa marknader
G018262
Backväxelspärr, sex växlar (diesel)
G018261
G018259
Backväxelspärr, sex växlar (bensin)
Lägg endast i backväxeln när bilen står stilla.
För att lägga i backväxeln, tryck ner växelspaken och för den åt vänster.
06 Start och körning
Automatväxellåda
Geartronics automatiska växellägen
Med P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Dra alltid åt parkeringsbromsen vid parkering.
R – Backläge
Bilen måste stå stilla då läge R väljs.
G018264
N – Neutralläge
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Dra åt parkeringsbromsen då bilen står stilla
med växelväljaren i läge N.
P – Parkeringsläge
Läge P väljs då motorn ska startas eller då
bilen står parkerad.
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
D – Körläge
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling sker automatiskt beroende på gaspådrag
och hastighet. Bilen ska stå stilla då läge D
väljs från läge R.
Geartronics manuella växellägen
Med Geartronics automatiska växellåda kan
föraren även växla manuellt. Bilen motorbromsar när gaspedalen släpps.
Manuellt växelläge nås genom att föra spaken från läge D till höger ändläge vid M.
Informationsdisplayen skiftar tecken från D
till någon av siffrorna 1-6, beroende på vilken
växel som just då är ilagd, se s. 39.
Tryck spaken fram mot + (plus) för att växla
upp ett steg och släpp spaken, som återgår
till sitt viloläge vid M.
Dra spaken bak mot – (minus) för att växla
ner ett steg och släpp spaken.
Manuellt växelläge M kan väljas när som
helst under färden.
För att återgå till automatiskt körläge; för
spaken till vänster ändläge vid D.
06
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter
farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för
den valda växeln.
OBS
Bromspedalen måste tryckas ner för att föra
växelspaken ur P-läget.
127
06 Start och körning
Automatväxellåda
Kickdown1
Mekanisk växelväljarspärr
Automatisk växelväljarspärr
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi
det normala fullgasläget) sker automatiskt en
omedelbar nerväxling, s.k. kick down.
Bilar med automatväxellåda har särskilda
säkerhetssystem:
Nyckelspärr – Keylock
För att kunna ta ut startnyckeln måste växelväljaren vara i P-läget. I alla andra lägen är
nyckeln spärrad.
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget,
sker uppväxling automatiskt.
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
06
Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kickdown som leder till så högt motorvarv att
motorn kan skadas. Om föraren ändå försöker göra en sådan nedväxling vid högt motorvarv händer ingenting – den ursprungliga
växeln förblir ilagd.
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal i syfte att förhindra motorskador.
1
128
Parkeringsläge (P-läge)
Stillastående bil med motorn igång:
G020237
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är
växellådans styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd som förhindrar kickdownfunktionen.
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan N och D. Övriga lägen har en spärr som
manövreras med spärrknappen på växelväljarspaken.
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
– Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P-läge)
För att kunna föra växelväljaren från P-läget
till övriga växellägen måste startnyckeln vara
i läge II och bromspedalen vara nedtryckt.
Växlingsspärr – Neutral (N-läge)
Om växelväljaren är i N-läget och bilen har
stått stilla i minst tre sekunder (oavsett om
motorn är igång eller inte) är växelväljaren
spärrad i N-läget.
För att kunna föra växelväljaren från N-läget
till ett annat växelläge måste bromspedalen
vara nedtryckt och startnyckeln måste vara i
läge II.
Inte på dieseldrivna bilar i manuellt läge.
06 Start och körning
Automatväxellåda
Urkoppling av växelväljarspärr
Kallstart
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna
ibland kännas hårda. Detta beror på växellådoljans tröghet vid låga temperaturer. För
att minska motorns avgasutsläpp växlar växellådan upp senare än normalt om motorn
startats vid låga temperaturer.
OBS
G018263
Beroende på motorns temperatur vid starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart
högre än normalt för vissa motortyper.
I vissa fall måste bilen kunna flyttas utan att
den är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri.
Gör så här för att kunna flytta bilen:
1. Nedanför texten P-R-N-D på växelväljarens panel finns en liten lucka. Öppna den
i bakkanten.
2. Stick ner nyckelbladet från fjärrkontrollen till botten.
3. Håll nyckelbladet nedtryckt och för
samtidigt växelspaken ur P-läget.
06
129
06 Start och körning
Fyrhjulsdrift
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad.
Fyrhjulsdrift innebär att fordonet driver samtidigt på alla fyra hjulen. Kraften fördelas automatiskt mellan fram- och bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar kraften till det hjulpar som i det aktuella väglaget
har det bästa fästet. Detta för att uppnå
bästa möjliga väggrepp och undvika hjulspinn.
Vid normal körning fördelas en större del av
kraften till framhjulen.
Fyrhjulsdrift ökar körsäkerheten i regn, snö
och frosthalka.
06
130
06 Start och körning
Bromssystemet
Bromsservo
Om bilen rullar eller bogseras med avstängd
motor måste man trampa ca fem gånger hårdare på bromspedalen jämfört med när
motorn är igång. Om man håller bromspedalen nedtryckt vid start av motorn kan man
uppleva att bromspedalen sjunker. Detta är
normalt eftersom bromsservot blir aktivt. När
bilen är utrustad med EBA (Emergency Brake
Assistance) kan detta upplevas mer
påtagligt.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
OBS
Trampa endast en gång hårt och distinkt vid
bromsning med avstängd motor, inte upprepade gånger.
Bromskretsar
Symbolen lyser om en bromskrets gått sönder.
Om ett fel skulle uppstå i en av
kretsarna är det fortfarande möjligt att bromsa bilen. Bromspedalen tar
längre ner och kan kännas mjukare än nor-
malt. Ett hårdare pedaltryck krävs för att få
normal bromseffekt.
Fukt kan ändra bromsegenskaperna
Bromsdetaljerna blir blöta om man kör i kraftigt regn, genom vattensamlingar eller när
man tvättar bilen. Bromsbeläggens friktionsegenskaper kan då ändras så att bromseffekten fördröjs.
Trampa lätt på bromspedalen då och då om
du kör längre sträckor i regn eller snöslask,
samt efter start i mycket fuktigt eller kallt
väder. Bromsbeläggen värms upp och vattnet torkar. Denna åtgärd är också bra att
göra innan du långtidsparkerar bilen under
dessa väderleksförhållanden.
detta sätt utnyttjas motorbromsen effektivare
och fotbromsen behövs bara korta stunder.
Tänk på att körning med släpvagn belastar
bilens bromsar ytterligare.
Låsningsfria bromsar (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) hindrar hjulen från att
låsa sig under inbromsning.
På så sätt behålls styrförmågan
och det blir lättare att t.ex. väja
för ett hinder.
Efter att motorn startats sker, vid en hastighet av ca 20 km/h, en kort självtest av ABSsystemet som kan kännas och höras som
pulseringar i bromspedalen.
Om bromsarna belastas hårt
För att maximalt utnyttja ABS-systemet:
Vid körning i alperna eller på andra vägar
med motsvarande nivåskillnader belastas
bilens bromsar mycket hårt även om man
inte trampar särskilt hårt på bromspedalen.
1. Trampa ned bromspedalen med full kraft.
Pulseringar känns.
2. Styr bilen i färdriktningen. Släpp inte
pedaltrycket.
Öva att bromsa med ABS-systemet på en
otrafikerad plats och under olika väderförhållanden.
Eftersom hastigheten dessutom ofta är låg
kyls bromsarna inte så effektivt som vid körning på slät väg med hög hastighet.
För att inte belasta bromsarna hårdare än
nödvändigt, växla ned i nedförsbacke istället
för att använda fotbromsen. Använd samma
växel nedför som du använder uppför. På
06
ABS-symbolen lyser i två sekunder om ett fel
uppstod i ABS-systemet när motorn senast
var igång.
131
06 Start och körning
Bromssystemet
Bromskretsförstärkning – EBA
(Emergency Brake Assistance) Vid behov av
en snabb inbromsning fås full bromseffekt
omedelbart. Funktionen känner av när en
kraftig inbromsning görs genom att registrera
hur snabbt bromspedalen trampas ner. Fullfölj inbromsningen utan att lätta på bromspedalen. Funktionen avbryts när trycket på
bromspedalen lättar. Funktionen är hela tiden
aktiv. Den går inte att stänga av.
VARNING
06
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna
är tända samtidigt, kan fel ha uppstått i
bromssystemet. Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är normal, kör
försiktigt till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
132
06 Start och körning
Stabilitets- och dragkraftssystem
Stabilitets- och dragkraftssystemet STC/
DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) förbättrar bilens framkomlighet och hjälper föraren att undvika sladd.
När systemet arbetar kan ett pulserande ljud
märkas vid bromsning eller gaspådrag. Vid
gaspådrag kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
Beroende av marknad är bilen utrustad med
antingen STC eller DSTC. Tabellen visar respektive systems ingående funktioner.
Funktion/system
STC
Antisladdfunktion
Dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
Reducerat ingrepp
B
A
G020349
Allmänt
DSTC
X
Antislirfunktion
X
X
Dragkraftsfunktion
X
X
Antisladdfunktion
Funktionen begränsar hjulens driv- och
bromskraft individuellt för att stabilisera
bilen.
Antislirfunktion
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
Varje gång bilen startas aktiveras stabilitetssystemet automatiskt.
Systemets ingrepp vid sladd och gaspådrag
kan delvis avaktiveras.
06
Ingreppet vid sladd fördröjs och tillåter därmed mer sladd, vilket ger större frihet vid
dynamisk körning.
Framkomligheten i djup snö eller sand förbättras eftersom gaspådraget inte längre
begränsas.
Handhavande
– Vrid tumhjulet (A) tills STC/DSTC-menyn
visas.
133
06 Start och körning
Stabilitets- och dragkraftssystem
DSTC PÅ betyder att systemets funktion är
oförändrad.
DSTC SPINNKONTROLL AV betyder att
systemets ingrepp reduceras.
– Håll in RESET (B) tills STC/DSTC-menyn
ändras.
Samtidigt lyser symbolen
som påminnelse om att systemet reducerats. Systemet
förblir reducerat tills nästa gång motorn
startas.
VARNING
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
Om meddelandet finns kvar när motorn startas på nytt, kör till en auktoriserad Volvoverkstad.
Symboler i kombinationsinstrument
DSTC-system
Information
Bilens köregenskaper kan förändras om
systemets funktion reduceras.
OBS
06
DSTC PÅ visas några sekunder i displayen
och symbolen
yser varje gång motorn
startas.
Meddelanden i informationsdisplay
TRACTION TILLF. AVSTÄNGD betyder att
systemet temporärt har reducerats p.g.a. för
hög bromstemperatur.
Funktionen återaktiveras automatiskt när
bromsarna har svalnat.
ANTI-SLADD SERV. ERFORDRAS betyder
att systemet har stängts av p.g.a. fel.
134
Om symbolerna
och
visas samtidigt,
läs meddelandet i informationsdisplayen.
Uppträder symbolen
på följande sätt:
ensam, kan det ske
• Blinkande sken innebär att STC/DSTCsystemet ingriper just då.
• Fast sken i två sekunder innebär systemkontroll vid start av motor.
• Fast sken efter motorstart eller under färd
betyder fel i STC/DSTC-systemet.
• Fast sken efter avaktivering påminner om
att STC/DSTC-systemet är reducerat.
06 Start och körning
Parkeringshjälp (tillval)
Allmänt om parkeringshjälp1
Varianter
Parkeringshjälp finns i två varianter:
• Enbart bakåt
• Både framåt och bakåt.
G020294
Funktion
Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas
automatiskt vid hög volym.
Parkeringshjälp framåt och bakåt
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En signal indikerar avståndet till det avkända hindret.
VARNING
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där hinder inte
kan upptäckas. Var uppmärksam på barn
eller djur som befinner sig nära bilen.
1
Vid ett avstånd om ca 30 cm är tonen konstant. Om hinder finns närmare än så, både
bakom och framför bilen, växlar tonen mellan
vänster och höger högtalare.
Parkeringshjälp enbart bakåt
Systemet sätts på automatiskt när bilen startas.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i och meddelandet Parkeringshjälp aktiv, Stäng av med Exit visas på
ljudanläggningens display.
Om systemet är avstängt visar displayen
Parkeringshjälp inaktiv Aktivera m. Enter
när backväxeln läggs i. För att ändra inställningen, se s. 66.
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignalen kommer från de bakre högtalarna.
Begränsningar
Vid backning med t.ex. släpvagn eller med
cykelhållare på dragkroken måste systemet
stängas av. I annat fall reagerar sensorerna
på släpet eller cykelhållaren.
06
OBS
Parkeringshjälpen bakåt stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo
original släpvagnskabel används.
Beroende på marknad kan systemet Parkeringshjälp vara antingen standard, tillval eller
tillbehör.
135
06 Start och körning
Parkeringshjälp (tillval)
Parkeringshjälp både framåt och
bakåt
Begränsningar
Det går inte att kombinera parkeringshjälp
fram med extraljus eftersom sensorerna reagerar på extraljusen.
Bakåt
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i.
G018270
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignalen för hinder bakåt kommer från
de bakre högtalarna.
Knapp för Av/På (här höger knapp).
06
Systemet sätts på automatiskt när bilen startas och strömbrytarens lampa för Av/På
lyser. Stängs parkeringshjälpen av med
knappen, slocknar lampan.
Framåt
Parkeringshjälpen framåt är aktiv vid farter
under 15 km/h. Vid högre hastighet avaktiveras systemet. När hastigheten understiger
10 km/h aktiveras systemet igen.
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignalen för hinder framåt kommer från
de främre högtalarna.
136
Begränsningar
Se föregående avsnitt Parkeringshjälp enbart
bakåt.
Indikering av fel på systemet
Om informationssymbolen lyser
med fast sken och displayen
visar PARKHJÄLP
SERV ERFORDRAS är parkeringshjälpen ur funktion. För
åtgärd, kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler orsakade av externa ljudkällor som avger
samma ultraljudfrekvenser som systemet
arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar m.m.
06 Start och körning
Parkeringshjälp (tillval)
G020770
Rengöring av sensorer
Sensorer för parkeringshjälp.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och
bilschampo.
06
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan ge upphov till falska varningssignaler.
137
06 Start och körning
BLIS – Blind Spot Information System (tillval)
Allmänt
ren uppmärksam på fordon som rör sig i
samma riktning som det egna fordonet i den
s.k. döda vinkeln.
Döda vinklar
B
Systemet är konstruerat för att fungera optimalt vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
2
A
BLIS är baserat på digitalkamerateknik.
Kamerorna (1) är placerade under de yttre
backspeglarna.
G020295
3
1
Backspegel med BLIS-system.
06
1. BLIS-kamera
2. Indikeringslampa
3. BLIS-symbol
VARNING
Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och
ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.
BLIS är ett informationssystem som under
vissa förutsättningar hjälper till att göra föra-
138
G020296
När en kamera har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln lyser
indikeringslampan (2) med fast sken.
OBS
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt
tänds båda lamporna.
BLIS ger föraren ett meddelande om något
fel skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets kameror är skymda blinkar BLIS indikeringslampa och instrumentpanelens display
visar ett meddelande. Kontrollera och rengör
i sådana fall linserna. Om nödvändigt kan
systemet stängas av tillfälligt genom att
trycka på BLIS-knappen, se s. 139.
A = ca 3,0 m, B = ca 9,5 m.
När fungerar BLIS
Systemet är aktivt när det egna fordonet körs
i hastigheter över 10 km/h.
Omkörningar
Systemet är konstruerat för att reagera om
du kör om i en hastighet upp till 10 km/h fortare än det omkörda fordonet.
06 Start och körning
BLIS – Blind Spot Information System (tillval)
Systemet är konstruerat för att reagera om
du blir omkörd av ett fordon som håller upp
till 70 km/h högre hastighet än ditt fordon.
släpvagn utan strålkastare som dras bakom
en personbil eller lastbil.
Aktivera/avaktivera
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backar.
En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.
Dagsljus och mörker
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat att upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar.
I mörker reagerar systemet på omgivande
bilars strålkastare. Fordon med släckta strålkastare upptäcks inte av systemet. Detta
innebär t.ex. att systemet inte reagerar för en
Systemet reagerar inte för cyklister och
mopedister.
BLIS-kamerorna kan störas av intensivt ljus
eller vid körning i mörker då ljuskällor (t.ex.
vägbelysning eller andra fordon) saknas. Då
kan systemet tolka avsaknaden av ljus som
om kamerorna har blivit blockerade.
I båda fallen visar informationsdisplayen ett
meddelande.
Vid körning under sådana förhållanden kan
systemets prestanda tillfälligt försämras
och ett textmeddelande visas, se s. 140.
Om meddelandet försvinner automatiskt
har BLIS återgått till normal funktion.
BLIS-kamerorna har begränsningar liknande det mänskliga ögat, dvs. de ser sämre i
t.ex. kraftigt snöfall eller tät dimma.
G018270
VARNING
VARNING
Knapp för aktivering/avaktivering.
BLIS aktiveras när motorn startas. Indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre
gånger när BLIS aktiveras.
06
Systemet kan avaktiveras/aktiveras genom
att trycka på BLIS.
När BLIS avaktiveras slocknar lampan i
knappen och ett textmeddelande visas i displayen i instrumentpanelen.
När BLIS aktiveras lyser lampan i knappen,
ett nytt textmeddelande visas i displayen och
indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar
tre gånger. Tryck på READ-knappen för att
139
06 Start och körning
BLIS – Blind Spot Information System (tillval)
få bort textmeddelandet. För mer information
om meddelandehantering, se s. 44.
BLIS systemmeddelande
06
Text i display
Innebörd
BLIS PÅ
BLIS-system på.
BLIS NEDSATT
FUNKTION
BLIS-kameran störs
av t.ex. dimma eller
stark sol rakt in i
kameran.
Kameran återställer
sig själv när miljön
åter är normal.
BLIS KAMERA
SKYMD
En eller båda kameror
skymda.
Rengör linserna.
BLIS SERV.
ERFORDRAS
BLIS ur funktion.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
BLIS AV
BLIS-system av.
VIKTIGT
Reparation av BLIS-systemets komponenter får endast utföras av en auktoriserad
Volvoverkstad.
140
Rengöring
För att fungera optimalt måste BLIS-kamerornas linser vara rena. Linserna kan rengöras med en mjuk trasa eller fuktig svamp.
Rengör linserna försiktigt så att de inte repas.
VIKTIGT
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt borsta bort snö från linserna.
06 Start och körning
BLIS – Blind Spot Information System (tillval)
Begränsningar
I vissa situationer kan BLIS’ indikeringslampa
lysa trots att inget annat fordon finns i den
döda vinkeln.
G018177
OBS
Om BLIS’ indikeringslampa vid enstaka tillfällen lyser trots att ett annat fordon inte
finns i den döda vinkeln, betyder detta inte
att ett fel uppstått i systemet.
Vid fel på BLIS-systemet visar displayen
texten BLIS Serv. erfordras.
Egen skugga på stor ljus slät yta, t.ex. ljudbarriär
eller vägbeläggning av betong.
G018178
Här är några exempel på situationer där BLIS
indikeringslampa kan lysa även om inget
annat fordon finns i den döda vinkeln.
06
G018176
Lågt stående sol i kameran.
Reflex från blank våt vägbana.
141
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Använd ett hjälpstartbatteri om batteriet är
urladdat och motorn inte går igång. Bogsera
inte igång bilen.
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas om man bogserar
igång bilen.
Bogsering
Ta reda på den högsta tillåtna hastigheten för
bogsering enligt lag innan bilen bogseras.
06
– Sätt startnyckeln i tändningslåset i läge II
och lås upp rattlåset så att bilen går att
styra, se s. 122.
– Startnyckeln måste vara kvar i läge II
under hela bogseringen.
Automatväxellåda:
– För växelväljaren till läge N.
Manuell växellåda:
– För växelspaken till friläge.
– Se till att bogserlinan hela tiden är sträckt
så undviks hårda ryck. Håll foten på
bromspedalen.
Bogsera inte bilar med automatväxellåda i
högre hastighet än 80 km/h och inte längre
142
sträcka än 80 km. Bilen måste alltid bogseras
framåt.
Bogserögla
VARNING
Rattlåset stannar i den position det var när
spänningen bröts. Rattlåset måste vara
upplåst innan bogsering.
Startnyckeln ska vara i läge II. Ta aldrig
startnyckeln ur tändningslåset under körning eller när bilen bogseras.
OBS
Är bilen strömlös måste rattlåset låsas upp
med ett hjälpstartbatteri innan bogsering
kan påbörjas.
VARNING
Broms- och styrservon fungerar inte när
motorn är avstängd. Man måste trampa
ca fem gånger hårdare på bromspedalen
och styrningen går betydligt tyngre än normalt.
1
2
3
G021297
Bogsera aldrig igång bilen
Använd bogseröglan om bilen behöver bogseras på vägen. Bogseröglan fästs i uttaget
på höger sida av stötfångaren fram eller bak.
Montering bogserögla
1. Ta fram bogseröglan som ligger under
golvluckan i bagageutrymmet.
2. Lossa på täcklocket (1) i stötfångaren
genom att trycka på markeringen i
nederkant på locket.
3. Skruva fast bogseröglan (3) ordentligt,
ända in till flänsen. Använd hjulmutternyckeln att vrida fast öglan med.
4. Efter användning skruvas bogseröglan
loss och placeras i bagageutrymmet.
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Sätt tillbaka täcklocket på stötfångaren.
VIKTIGT
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg, inte för bärgning efter dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla professionell
hjälp för bärgning
Bärgning
Bilar med automatväxellåda ska inte, om den
är delvis upplyft, bärgas i högre hastighet än
80 km/h. Den bör inte bärgas längre sträckor
än 80 km. Bilen måste alltid bärgas så att
hjulen rullar framåt.
OBS
På vissa bilar med monterad dragkrok kan
bogseröglan inte fästas i det bakre fästet.
Fäst då bogserlinan i dragkroken.
Av den anledningen är det lämpligt att förvara dragkrokens kuldel i bilen, se s. 152.
06
143
06 Start och körning
Starthjälp
G020298
Start med annat batteri
06
Om batteriet i bilen har laddats ur kan man
"låna" ström från antingen ett löst batteri eller
batteriet från en annan bil. Kontrollera alltid
att klammorna på startkablarna sitter fast
ordentligt så att det inte uppstår gnistor
under startförsöket.
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika explosionsrisk:
– Vrid startnyckeln till läge 0.
– Se till att hjälpstartbatteriet har 12 V spänning.
144
– Sitter hjälpstartbatteriet i en annan bil,
stanna motorn på den hjälpande bilen och
se till att bilarna inte vidrör varandra.
– Sätt dit den röda startkabeln mellan hjälpbatteriets pluspol (1+) och det egna batteriets pluspol (2+).
– Sätt dit den svarta startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets minuspol (3-).
– Sätt den andra klamman på jordningspunkt (4–) som finns vid vänster fjäderben.
– Starta motorn på "hjälpbilen". Låt motorn
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, 1500 varv/minut.
– Starta motorn på den bil som har det
urladdade batteriet.
– Ta bort startkablarna, först den svarta och
sedan den röda. Se till så inte någon av
klammorna på den svarta startkabeln
kommer mot batteriets pluspol eller ansluten klamma på den röda startkabeln.
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna under startförsöket.
Det finns risk för gnistbildning.
VARNING
Batteriet kan bilda knallgas som är mycket
explosivt. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera.
Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga frätskador. Skölj med stora
mängder vatten om svavelsyran kommer i
kontakt med ögon, hud eller kläder.
Vid stänk i ögonen, kontakta omedelbart läkare.
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Allmänt
Lastförmågan påverkas av extra tillbehör
som finns monterade på bilen, dvs. dragkrok,
lasthållare, takbox, passagerarnas sammanlagda vikt, m.m. samt kultryck. Bilens lastförmåga reduceras av antal passagerare och
deras vikt.
•
•
Om draganordningen monteras av auktoriserad Volvoverkstad, levereras bilen med nödvändig utrustning för körning med släpvagn.
• Draganordningen på bilen ska vara av
godkänd typ.
• Om dragkroken monteras i efterhand,
kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
• Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. Däcktrycksdekalens placering, se s. 162.
• Gör ren draganordningen regelbundet och
smörj in dragkulan1 med fett.
• Kör inte med tungt släp då bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
•
•
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
Körs bilen med hård belastning i varmt
klimat kan motorn och växellådan överhettas. Om temperaturvisaren för motorns
kylsystem går in i det röda fältet, stanna
och låt motorn gå på tomgång under
några minuter. Automatväxellådan reagerar genom en inbyggd skyddsfunktion. Se
meddelande i informationsdisplayen. Vid
överhettning kan bilens luftkonditionering
komma att stängas av temporärt.
Av säkerhetsskäl bör man inte köra fortare
än 80 km/h, även om vissa länders lagar
tillåter högre hastigheter.
Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
när bil med automatväxellåda och
påkopplat släp parkeras. Använd alltid
parkeringsbromsen. Använd stoppklossar
för att blockera hjulen när bil med påkopplat släp parkeras i backe.
Släpvagnsvikter
Information om tillåtna släpvagnsvikter, se
s. 236.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan
vara certifierade för högre dragvikter än vad
bilen får dra.
06
1 Gäller
inte dragkulan vid användning av kulhandske med svängningsdämpare.
145
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Automatväxellåda, körning med
släpvagn
Dieselmotor 1.6D med manuell
växellåda, körning med släpvagn
Parkering i backe
1. Dra åt parkeringsbromsen (handbromsen).
2. För växelväljaren till parkeringsläge P.
Körs bilen med hård belastning i varmt klimat
kan motorns kylfläkt bytas ut till en kylfläkt
med större kapacitet än den standardmonterade. Kontrollera med närmaste Volvoåterförsäljare vad som gäller just din bil.
Start i backe
1. För växelväljaren till körläge D.
2. Frigör parkeringsbromsen (handbromsen).
06
146
Branta stigningar
• Välj lämpligt manuellt lågväxelläge vid körning i branta stigningar eller i låg fart. Då
hindras växellådan från att växla upp och
växellådsoljan förblir svalare.
• Använd inte en högre manuell växel än
motorn "orkar med". Det är inte alltid
ekonomiskt att köra på höga växlar.
• Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 15 %.
06 Start och körning
Draganordning
Dragkrokar
Släpvagnskabel
Dragkulan behöver rengöras och smörjas
med fett regelbundet. När kulhandske med
svängningsdämpare används behöver inte
dragkulan smörjas in.
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för ditsättning av kuldelen följas noggrant, se s. 149.
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
G014589
VARNING
VARNING
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
Följ monteringsanvisningen för kuldelen
noggrant.
Kuldelen måste vara låst med nyckel före
körning påbörjas.
Kontrollera att indikatorfönstret visar grönt.
Om bilens draganordning har en 13-polig
kontakt och släpet har en 7-polig kontakt
behövs en adapter. Använd en adapterkabel
som är godkänd av Volvo. Se till att kabeln
inte släpar i marken.
06
OBS
Ta alltid loss kuldelen efter användning.
Förvara den i bagageutrymmet
147
06 Start och körning
Draganordning
Specifikationer
B
C
E
F
D
G
1
H
H
I
K
J
G010393
J
G010388
2
G010387
A
2 1
Mått för fästpunkter (mm)
A
B
Fast drag standard
1104
90
Fast drag med Nivomat
1100
96
Delbart drag standard
1104
90
06
148
Delbart drag med Nivomat
1100
96
1
Sidobalk
2
Kulans centrum
C
D
E
F
G
H
I
J
K
100
140
113
964
482
40
141
542
150
63
06 Start och körning
Delbar dragkrok
Montering av kuldel
2
2
1
– Ta bort skyddskåpan
– Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
3
G020302
G020301
G017317
1
– Kontrollera att indikatorfönstret (3) visar
rött. Om fönstret inte visar rött, tryck in (1)
och vrid låsratten moturs (2) tills ett klick
hörs.
06
149
06 Start och körning
– Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick
hörs.
06
150
– Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
G020307
G020304
G020306
Delbar dragkrok
– Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
06 Start och körning
G020309
G020310
Delbar dragkrok
OBS
Kontrollera att kuldelen sitter fast genom att
rycka uppåt, nedåt och bakåt. Om kuldelen
inte sitter korrekt ska den tas av och sättas
dit igen enligt tidigare steg
OBS
Släpets säkerhetsvajer måste fästas i draganordningens fästögla.
06
VIKTIGT
Fetta bara in kulan för draghandsken, resten av kuldelen ska vara ren och torr.
151
06 Start och körning
Delbar dragkrok
Borttagning av kuldel
2
– Sätt i nyckeln och vrid den medurs till
upplåst läge.
06
G020314
G020312
G020301
1
– Tryck in låsratten (1) och vrid den
moturs (2) tills ett klick hörs.
– Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp
och håll ned samtidigt som kuldelen dras
ut bakåt och uppåt.
VARNING
Förankra dragkrokens lösa kuldel väl om
den förvaras i bilens bagageutrymme.
152
06 Start och körning
G017318
Delbar dragkrok
– Skjut på skyddskåpan
06
153
06 Start och körning
Lastning
Allmänt
Lastförmågan påverkas av extra tillbehör
som finns monterade på bilen dvs. dragkrok,
lasthållare, takbox, passagerarnas sammanlagda vikt, m.m. samt kultryck. Bilens lastförmåga reduceras av antal passagerare och
deras vikt. För information om tillåtna vikter,
se s. 236.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Lastning i bagageutrymmet
06
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen när långa föremål ska lastas eller lossas.
Växelspaken eller växelväljaren kan stötas ur
sitt läge av lång last och få bilen i rullning.
För att förlänga lastutrymmet kan nackskydden tas bort och sätena fällas, se s. 92.
Placera lasten tryckt mot ryggstödet framför.
• Nackskydden kan avlägsnas för att inte
skadas.
• Centrera bred last.
• Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt. Undvik att placera tung last på det
nedfällda ryggstödet.
154
• Täck skarpa kanter med något mjukt för
att inte skada klädseln eller bakluckans
stora glasyta.
• Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
VARNING
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en
frontalkollision i en hastighet av
50 km/h komma att uppnå en rörelsevikt
som motsvarar 1000 kg.
VARNING
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten
når för högt.
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
Användning av lasthållare
För att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd,
rekommenderas de lasthållare som Volvo har
utvecklat just för din bil.
Följ noggrant den monteringsanvisning som
levereras med lasthållaren.
• Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lägg den tyngsta lasten underst.
• Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
Rätt ljusbild vid körning i höger- eller
vänstertrafik
A
Strålkastare med halogenljus
Strålkastare med Bi-Xenonljus
B
A. Ljusbild för vänstertrafik
B. Högertrafik
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarens ljusbild ställas om. Rätt ljusbild ger
även effektivare ljus ut på vägrenen.
B
Reglaget på strålkastaren ska vara i läge (A)
vid vänstertrafik eller läge (B) vid högertrafik.
A
G021422
A
G021421
G020317
B
Reglaget på strålkastaren ska vara i läge (A)
vid vänstertrafik eller läge (B) vid högertrafik.
VARNING
06
På bilar utrustade med Bi-Xenonstrålkastare ska byte utföras av en auktoriserad Volvoverkstad. Strålkastaren kräver särskild
försiktighet eftersom Xenon-lampan är
utrustad med ett högspänningsaggregat.
155
Allmänt ................................................................................................... 158
Lufttryck i däck ...................................................................................... 162
Varningstriangel och reservhjul .............................................................. 164
Byte av hjul............................................................................................. 165
Provisorisk däcktätning.......................................................................... 167
156
HJUL OCH DÄCK
07
07 Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper och däck
Hastighetsklasser
Nya däck
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att
dimensioner och hastighetsklasser inte får
avvika från dem som anges i fordonets
registreringsbevis. Enda undantaget från
dessa bestämmelser är vinterdäck (både
dubbade och dubbfria däck). Om ett sådant
däck väljs får bilen inte köras fortare än
däcket är klassat för (t.ex. får klass Q köras i
maximalt 160 km/h).
Däck är färskvara. Efter
några år börjar de hårdna
samtidigt som friktionsegenskaperna försämras
undan för undan. Eftersträva därför att få så färska
däck som möjligt vid
utbyte. Det är särskilt viktigt när det gäller
vinterdäck. Tillverkningsvecka och -år, däckets DOT-märkning (Department of Transportation), anges med fyra siffror, exempelvis
1502. Däcket på bilden är tillverkat vecka 15,
år 2002.
Vid däckbyte, se till att ha samma typ och
dimension och helst också samma fabrikat
på alla fyra hjulen. Följ rekommenderat däcktryck som finns angivet på däcktrycksdekalen, se placering s. 162.
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för
dimension. Exempel på beteckning:
205/55R16 91 W.
205
Sektionsbredd (mm)
55
Förhållande mellan sektionshöjd
och bredd (%)
R
Radialdäck
16
Fälgdiameter i tum (")
91
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning (i detta fall 615 kg)
07
W
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet (i detta fall 270 km/h).
Tänk på att det är väglaget som avgör hur
fort bilen kan köras, inte hastighetsklassen
på däcken.
Observera att det är maximal tillåten hastighet som anges.
Q
160 km/h (används endast på
vinterdäck)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än sex år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade. Anledningen till detta är att däck åldras
och bryts ner även om de sällan eller aldrig
används. Funktionen kan därför påverkas på
grund av att de material som däcket består
av har brutits ner. Däcket bör i så fall inte
användas.Det gäller även reservdäck, vinterdäck och däck som sparas för framtida bruk.
Exempel på yttre tecken som indikerar att
däcket är olämpligt för användning är
sprickor eller missfärgningar.
Däckets ålder kan fastställas genom DOTmärkningen, se bild ovan.
158
07 Hjul och däck
Allmänt
Jämnare slitage och underhåll
Däck med slitagevarnare
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När
däckets mönsterdjup är reducerat till
1,6 mm, kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då snarast till nya däck. Tänk
på att däck med litet mönsterdjup har mycket
dåligt väggrepp i regn eller snö.
G020323
Vinterdäck
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se s. 163.
För bästa körbarhet och jämnare slitage på
däcken rekommenderas att skifta fram- och
bakdäcken med varandra regelbundet. Första skiftet bör ske efter 5000 km och sedan
med intervall om 10000 km, detta för att undvika skillnader i mönsterdjup. För att minska
risken för sladd ska däcken på bakhjulen alltid ha störst mönsterdjup. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda vinterdäcksdimensioner. Dessa
finns angivna på däcktrycksdekalen, se placering s. 162. Däckdimensionerna är beroende av motorvariant. Vid körning med vinterdäck måste dessa vara monterade på alla
fyra hjulen.
OBS
Rådgör med en Volvoåterförsäljare om vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in 500–
1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än
vid sommarförhållanden. Därför rekommenderas att inte köra på vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än fyra mm.
Snökedjor
Snökedjor får endast användas på framhjulen, gäller även fyrhjulsdrivna bilar.
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta
sliter mycket hårt på både snökedjor och
däck. Använd aldrig s.k. snabblänkar eftersom utrymmet mellan skivbromsarna och
hjulen är för litet.
07
VIKTIGT
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad.
159
07 Hjul och däck
Allmänt
Fälgar och hjulmuttrar
Stålfälg – låg hjulmutter (1)
Normalt sitter stålfälgar monterade med den
låga varianten av mutter, men stålfälgar får
även användas med den höga typen.
2
VARNING
1
G020324
Använd aldrig den låga typen av mutter till
en aluminiumfälg. Hjulet kan lossna.
Låg (1) och hög (2) hjulmutter
07
Använd endast fälgar som är testade och
godkända av Volvo och som ingår i Volvo original-tillbehörssortiment. Det finns två olika
modeller av hjulmuttrar beroende på om fälgarna är tillverkade av stål eller aluminium.
Dra åt hjulmuttrarna med 130 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
VIKTIGT
Reservhjulet Temporary Spare
Reservhjulet1 är endast avsett att användas
under den korta tid det tar att få det ordinarie
hjulet utbytt eller reparerat. Ersätt reservhjulet snarast med ett vanligt hjul. Under körning
med reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper.
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett reservhjul på bilen.
Aluminiumfälg – hög hjulmutter (2)
Använd endast den höga modellen av mutter
till aluminiumfälgar. Den skiljer sig markant
från övriga muttertyper eftersom den har en
roterande konisk tryckbricka.
VIKTIGT
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än
ett reservhjul av typen "Temporary Spare"
samtidigt.
OBS
Denna mutter får även användas till stålfälgar.
Låsbar hjulmutter
Låsbar hjulmutter kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg. Om stålfälg med låsbar hjulmutter används i kombination med
hjulsida, ska den låsbara hjulmuttern monteras på pinnskruven närmast luftventilen. Hjulsidan kan annars inte sättas dit på fälgen.
Hjulmuttrarna ska dras åt med 130 Nm. Vid
alltför hård åtdragning kan skruvförbandet
skadas.
1
160
Vissa varianter och marknader
07 Hjul och däck
Allmänt
Sommar- och vinterhjul
Däck med störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för att minska risken för sladd).
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
G020325
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Pilen visar däckets rotationsriktning
När sommar- och vinterhjulen skiftas ska hjulen märkas upp med vilken sida de har suttit
på, t.ex. V för vänster och H för höger. Däck
med mönster som är tillverkat för att endast
rulla åt ett håll, har rotationsriktningen markerad med en pil på däcket.
Däcket ska ha samma rotationsriktning under
hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan fram och bak, aldrig från vänster till höger
sida eller omvänt.
07
Om däcken monteras felaktigt försämras
bilens bromsegenskaper och förmåga att
pressa undan regn, snö och slask.
161
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Rekommenderat däcktryck
Kontrollera däcktrycket
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.
OBS
G020791
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe visar vilka tryck däcken ska ha vid
olika last och hastighetsförhållanden.
På dekalen anges:
07
• Däcktryck för bilens rekommenderade
hjuldimension
• ECO-tryck
• Reservhjulets tryck (Temporary Spare).
Redan efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre. Därför ska
alltså inte luft släppas ur om trycket kontrolleras när däcken är varma. Däremot ska
trycket ökas om det är för lågt.
För lågt pumpade däck ökar bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd och försämrar bilens vägegenskaper. Körning med
för lågt däcktryck innebär att däcken kan bli
överhettade och gå sönder.
För information om korrekt däcktryck, se
däcktryckstabellen på s. 163. De angivna
däcktrycken avser kalla däck. (Med kalla
däck avses att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen.)
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däcktrycket för full last
för att få den bästa bränsleekonomin.
162
Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och
styregenskaper.
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Däcktryckstabell
Variant
Däckstorlek
1.6
1.8
2.0
1.6D
195/65 R15 91V
205/55 R16 91V/W
195/65 R15 91Q/T/H/V M+S
205/55 R16 91Q/T/H/V M+S
205/50 R17 93W Extra Load
215/45 R18 93W Extra Load
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S Extra Load
205/55 R16 91W
205/55 R16 91Q/T/H/V M+S
205/50 R17 93W Extra Load
215/45 R18 93W Extra Load
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S Extra Load
205/55 R16 91W
205/55 R16 91Q/T/H/V M+S
205/50 R17 93W Extra Load
215/45 R18 93W Extra Load
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S Extra Load
205/55 R16 91 V/W
205/50 R17 93W Extra Load
215/45 R18 93W Extra Load
205/55 R16 91Q /T/H/V M+S
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S Extra Load
Alla
T125/85R16 99M
2.4
2.4i
2.0D
T5
D5
Alla
Reservhjul3
1
Hastighet
(km/h)
Last,1-3 personer
Fram (kPa) 1
Bak (kPa)
Max last
Fram (kPa)
0–160
160+
210
250
210
210
250
280
250
260
0–160
160 +
220
260
220
220
250
280
250
260
0–160
160+
0–160
160+
210
250
220
260
210
210
220
220
250
280
250
280
250
260
250
260
0–160
160+
0–160
160+
210
260
220
270
210
210
220
220
250
280
250
290
250
260
250
270
0–160
160+
230
270
220
220
250
290
250
270
0–160
0–80
2502
420
2502
420
2502
420
2502
420
Bak (kPa)
07
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal:1 bar = 100 kPa
2ECO-tryck
s. 162
3Temporary
Spare
163
07 Hjul och däck
Varningstriangel och reservhjul
Varningstriangel
7
3
2
5
4
6
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel1. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på
trafiksituationen.
07
– Lossa fodralet med varningstriangeln, det
är fäst med kardborreband. Ta varningstriangeln ur fodralet.
– Fäll ut stödbenen på varningstriangeln.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i bagageutrymmet efter
användning.
1
164
Vissa marknader
Reservhjul och domkraft
Bilens originaldomkraft
Använd originaldomkraften2 endast vid hjulbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord. Reservhjul med domkraft och hjulmutternyckel finns under golvet i bagageutrymmet.
Framtagning av reservhjulet:
– Vik upp golvmattan, bakifrån och framåt.
– Lossa reservhjulet och lyft ut det.
2
Vissa varianter och marknader
G020792
1
8
– Ta ut domkraften med vev och hjulmutternyckeln.
Reservhjul och domkraft, placering i
bagageutrymmet:
– Veva ihop domkraften (1) till hälften. Markeringen på brickan (2) ska ligga mot
markeringen på armen (3) för att domkraften ska passa liggande i fästet.
– Vik in veven (4) och placera hjulmutternyckeln (5) på domkraften.
– Sätt tillbaka domkraften (1) i höger hål (6).
Fäst reservhjulet (7) i vänster hål (8).
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Sätt ut varningstriangels om ett hjul måste
bytas vid en trafikerad plats. Se till att bilen
och domkraften står på ett fast horisontellt
underlag.
– Ta fram reservhjul, domkraft och hjulmutternyckel som ligger under mattan i bagageutrymmet.
– Dra åt parkeringsbromsen och lägg i
ettans växel eller läge P om bilen har
automatisk växellåda.
– Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd kraftiga
träklossar eller större stenar.
– Bilar med stålfälgar har löstagbara hjulsidor. Bänd loss hjulsidan med hjulmutternyckelns ände eller ryck loss den för hand.
– Lossa hjulmuttrarna ½–1 varv moturs med
hjulmutternyckeln.
G007497
G020332
G020331
Losstagning av hjul
– På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Veva ned domkraftens fot så att
den pressas plant mot marken. Kontrollera
att domkraften sitter i fästet enligt bilden
och att foten är placerad lodrät under
fästet.
– Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulmuttrarna och lyft av hjulet.
07
165
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Ditsättning av hjul
– Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
– Sätt dit hjulet. Skruva fast hjulmuttrarna.
– Sänk ned bilen så att hjulen inte kan
rotera.
– Dra fast hjulmuttrarna korsvis. Det är viktigt att hjulmuttrarna blir ordentligt
åtdragna. Dra åt med 130 Nm. Kontrollera
åtdragningsmomentet med momentnyckel.
– Sätt på hjulsidan (stålfälg).
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
Se till att passagerare uppehåller sig så att
de har bilen eller helst ett vägräcke mellan
sig och vägbanan.
07
166
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Allmänt
Däcktätningssatsen1 används till att täta en
punktering samt kontrollera och justera
däcktrycket. Den består av en kompressor
och en behållare med tätningsvätska. Satsen fungerar som en provisorisk reparation.
Flaskan med tätningsvätskan ska bytas ut
innan bäst före-datumet passerats och efter
användning.
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som
punkterats i slitbanan.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
i last-/bagageutrymmet2. Välj det eluttag som
är närmast det punkterade däcket.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal
körsträcka 200 km). Personalen kan avgöra
om däcket kan lagas eller behöver bytas.
Framtagning av däcktätningssatsen
Däcktätningssats med kompressor och verktyg finns under golvet i bagageutrymmet.
– Vik undan golvmattan bakifrån och framåt.
– Lyft upp däcktätningssatsen.
OBS
Domkraft är tillval på bilar utrustade med
däcktätningssats.
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror,
sprickor eller liknande skador.
07
12 V-uttag för anslutning av kompressorn
finns fram vid mittkonsolen, vid baksätet och
1
Vissa varianter och marknader
2
Tillval
167
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Översikt
5
6
3
7
2
4
– Kompressorn skall vara avstängd. Se till
att strömbrytaren står i position 0 och ta
fram kabel och luftslang.
– Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
dit luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
– Anslut kabeln till något av bilens 12 Vuttag och starta bilen.
8
VARNING
9
07
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
G020400
1
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Kabel
Flaskhållare (orange lock)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
Luftslang
Flaska med tätningsvätska
Tryckmätare
Pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp av kompressorn.
168
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
– Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
– Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen. (Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.)
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
– Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
– Sätt tillbaka ventilhatten.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Tätning av punkterat däck
– Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
OBS
80
50
Bryt inte flaskans plombering. När flaskan
skruvas fast bryts plomberingen.
– Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
VARNING
G019723
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
För information om detaljernas funktion, se bild
på s. 168 .
– Öppna locket på däcktätningssatsen.
– Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet och sätt fast den på ratten.
– Kontrollera att strömbrytaren är i
position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
VARNING
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid
hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan
med tvål och vatten.
– Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
– Sätt i kabeln i 12 V-uttaget och starta
bilen.
– Sätt strömbrytaren i position I.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter
ca 30 sekunder.
– Fyll däcket i 7 minuter.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
– Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max 3,5 bar.
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn
pumpar. Om det uppstår sprickbildningar
eller ojämnheter ska kompressorn omedelbart stängas av. Färden bör inte fortsätta.
Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
– Stäng av kompressorn och dra ur kabeln
ur 12 V-uttaget.
– Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
– Kör snarast ca 3 km med en maximal hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan kan
täta däcket.
07
169
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Efterkontroll av lagning och tryck
– Anslut utrustningen igen.
– Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
– Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
– Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck
enligt däcktrycksdekalen. Släpp ut luft
med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.
– Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
– Lägg tillbaka däcktätningssatsen i
bagageutrymmet.
OBS
07
Efter användning ska flaska med tätningsvätska och slang bytas ut. Byte utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
170
– Kör till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut/reparera det skadade
däcket. Informera verkstaden om att
däcket innehåller däcktätningsvätska.
Byte av behållare med tätningsvätska
Byt flaska innan bäst före-datum passerats.
Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt
avfall.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal
körsträcka 200 km). Personalen kan avgöra
om däcket kan lagas eller behöver bytas.
VIKTIGT
Läs säkerhetsföreskriften på flaskans botten.
07 Hjul och däck
07
171
Rengöring............................................................................................... 174
Bättring av lackskador ........................................................................... 177
Rostskydd .............................................................................................. 178
172
BILVÅRD
08
08 Bilvård
Rengöring
Tvätta bilen
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Använd bilschampo. Smuts och vägsalt kan lätt
leda till korrosion.
• Stå inte i direkt solljus så lacken är varm,
det kan ge bestående skador på lacken.
Håll till på en spolplatta med avloppsseparator.
• Spola noggrant av smutsen på bilens
undersida.
• Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Vid användning av högtryckstvätt: Se till att högtryckssprutans
munstycke inte kommer närmare karossen än 30 cm. Spruta inte direkt på låsen.
• Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
• Om smutsen sitter fast hårt, tvätta bilen
med kallavfettningsmedel.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.
• Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo.
VARNING
08
174
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Det är ett naturligt fenomen, all ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt ut
ur lampan då den varit tänd en stund.
Ta bort fågelspillning
Tvätta bort fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Missfärgningen kan endast avlägsnas av fackman
Kromade hjul
VIKTIGT
Fälgrengöringsmedel kan fläcka ytan på
krompläterade hjul. Tvätta med svamp och
bilschampo och rikligt med ljummet vatten.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kan aldrig ersätta en
riktig handtvätt. Automatens borstar kommer inte åt på alla ställen.
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar
bromsarna.
VIKTIGT
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare
när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid
körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Då värms bromsbeläggen upp och torkar. Gör samma sak efter start i mycket fuktig
eller kall väderlek.
Exteriör plast-, gummi- och prydnadsdetalj
För rengöring av infärgade plastartiklar,
gummi- och prydnadsdetaljer (till exempel
blanklister) rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. Vid användning av sådant rengöringsmedel ska instruktionerna följas noggrant.
08 Bilvård
Rengöring
Polering och vaxning
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxa kan man göra tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med Volvos asfaltsborttagare eller
lacknafta. Svårare fläckar kan tas bort med
fin slippasta (rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna på förpackningarna. Många preparat
innehåller både polish och vax.
VIKTIGT
Lackbehandlingar såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken. Lackskada orsakad
av sådana behandlingar täcks inte av Volvos garanti.
Rengöring av yttre backspeglar och
främre sidorutor med vattenavvisande ytskikt (tillval)
Använd aldrig produkter som bilvax, avfettningsmedel eller liknande på spegel-/glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
För att de vattenavvisande egenskaperna
ska bestå rekommenderas en behandling
med ett speciellt efterbehandlingsmedel som
finns hos Volvoåterförsäljare. Det bör användas första gången efter tre år och därefter
varje år.
08
175
08 Bilvård
Rengöring
Rengöring av interiör
Behandling av fläckar på textilklädsel
För smutsiga textilklädslar rekommenderas
speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. Andra kemikalier kan äventyra klädselns brandhärdighetsegenskaper.
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
För att uppnå bästa resultat rekommenderar
Volvo att rengöra och applicera skyddskräm
en till fyra gånger per år (eller fler vid behov).
Fråga en Volvoåterförsäljare efter Volvos
Lädervårdsprodukt.
VIKTIGT
Använd aldrig starka lösningsmedel. Det
kan skada såväl textil-, vinyl- som läderklädsel.
VIKTIGT
Behandling av fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är kromfri och godkänd
enligt standard Öko-Tex 100.
Läder förädlas och bearbetas för att det ska
bibehålla sina naturliga egenskaper. Det blir
försett med ett skyddande ytskikt, men för
att bibehålla både egenskaper och utseende
krävs regelbunden rengöring. Volvo erbjuder
en heltäckande produkt för rengöring och
efterbehandling av läderklädsel, som då den
används enligt instruktionerna, bevarar lädrets skyddande ytskikt.
08
176
Efter en tids användning kommer lädrets
naturliga utseende ändå att framträda mer
eller mindre beroende på lädrets ytstruktur.
Detta är en naturlig mognad av lädret och
visar att det är en naturprodukt.
Observera att material som torrfäller (nya
jeans, mockaplagg etc.) kan missfärga
klädselmaterial.
Tvättråd för läderklädsel
– Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt
skum.
– Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
– Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
– Torka av med ett mjukt papper eller en
duk och låt lädret torka helt.
Skyddsbehandling av läderklädsel
– Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera in ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
– Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd
och UV-skydd.
Behandling av fläckar på interiör plast-,
metall- och trädetalj
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas speciellt rengöringsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Skrapa
eller gnid aldrig på en fläck. Använd aldrig
starka fläckborttagningsmedel.
Rengöring av säkerhetsbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särkilt textilrengöringsmedel finns hos din Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt innan
det rullas tillbaka in igen.
08 Bilvård
Bättring av lackskador
Lacken
Stenskott och repor
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd och behöver därför kontrolleras regelbundet. För att undvika rostangrepp bör
lackskador åtgärdas genast. De vanligaste
lackskadorna är mindre stenskott, repor och
skador på t.ex. skärmkanter och dörrar.
1
G020346
G020345
Färgkod
Produktskylt
Det är viktigt att använda rätt färg. Färgkodsnumret (1) finns på produktskylten, se s. 234.
Om stenskottet gått ner till plåten
– Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
lackresterna följer med.
– Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller tändsticka. Lägg på lack med pensel när
grundfärgen torkat.
– Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
– Vänta någon dag och polera sedan bättringarna. Använd en mjuk trasa och sparsamt med slippasta.
Innan arbetet med bättring av lacken påbörjas måste bilen vara rentvättad och torr och
ha en temperatur över 15 °C.
Materiel
• Grundfärg (primer) på burk
• Lack på burk eller färgpenna
• Pensel
• Maskeringstejp.
Mindre stenskott och repor
Om stenskottet inte gått ner till plåten och ett
oskadat färgskikt fortfarande finns kvar, fyll i
färg direkt efter att smutsen tagits bort.
08
177
08 Bilvård
Rostskydd
Kontroll och underhåll
Din bil fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan på fabriken. Delar av karossen består av galvaniserad plåt. Underredet
är skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i balkar, hålrum
och slutna sektioner.
Upprätthåll bilens rostskydd.
• Håll bilen ren. Spola underredet. Vid högtryckstvätt, håll sprutan minst 30 cm från
lackerade ytor.
• Kontrollera regelbundet och förbättra rostskyddet vid behov.
Bilen är byggd med ett rostskydd som inte
kräver någon efterbehandling under normala
förhållanden förrän efter ca 12 år. Efter
denna tid bör efterbehandling göras med tre
års intervall. Om bilen behöver efterbehandlas, låt en auktoriserad Volvoverkstad hjälpa
dig.
08
178
08 Bilvård
08
179
Volvo service .......................................................................................... 182
Eget underhåll ........................................................................................ 183
Motorhuv och motorrum ........................................................................ 184
Diesel ..................................................................................................... 185
Oljor och vätskor.................................................................................... 186
Torkarblad .............................................................................................. 191
Batteri..................................................................................................... 192
Byte av glödlampor ................................................................................ 194
Säkringar ................................................................................................ 201
180
UNDERHÅLL OCH SERVICE
09
09 Underhåll och service
09
Volvo service
Volvos serviceprogram
Installation av tillbehör
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den
omsorgsfullt. Ytterligare en kontroll enligt
Volvo Personvagnar AB:s föreskrifter gjordes strax innan den överlämnades till dig.
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör kan påverka bilens elektroniksystem
negativt. Vissa tillbehör fungerar endast när
därtill hörande mjukvara programmeras in i
din bils elektroniska system. Kontakta därför
alltid en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör som ansluts till eller
påverkar det elektriska systemet.
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo
på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, som finns specificerat i
Service- och garantiboken. Låt en auktoriserad Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal, servicelitteratur och de specialverktyg
som garanterar högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Särskilda serviceåtgärder
Vissa serviceåtgärder, som berör bilens elektriska system, kan endast utföras med hjälp
av för bilen speciellt utvecklad elektronisk
utrustning. Kontakta därför alltid en auktoriserad Volvoverkstad, innan du låter påbörja
eller utföra servicearbeten som påverkar det
elektriska systemet.
182
Inspelning av fordonsdata
En eller flera datorer i din Volvo personbil har
möjlighet att spela in detaljerad information.
Denna information, som är avsedd att användas i forskningssyfte för att vidareutveckla
säkerheten och för diagnos av fel i vissa av
bilens system, kan innehålla uppgifter
såsom; användandet av säkerhetsbälten av
förare och passagerare, information om funktion av olika system och moduler i bilen samt
information beträffande statusen av motor-,
gasregleringspjäll-, styrning-, broms- och
andra system. Denna information kan innefatta uppgifter beträffande förarens sätt att
köra bilen. Sådan information kan innehålla
uppgifter såsom, men inte uteslutande,
bilens hastighet, användandet av bromseller gaspedalen och rattutslag. Sistnämnda
data kan lagras under ett begränsat tidsintervall medan bilen körs och därefter under förloppet av en kollision eller i ett nära tillbud.
Volvo Personvagnar AB kommer inte att
medverka till att denna lagrade information
lämnas ut utan samtycke. Dock kan Volvo
Personvagnar AB tvingas lämna ut informationen p.g.a. nationell lagstiftning. I övrigt kan
Volvo Personvagnar AB och auktoriserade
Volvoverkstäder komma att läsa och
använda informationen.
Ogynnsamma körförhållanden
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
•
•
•
•
Med husvagn eller släpvagn
I bergslandskap
I hög hastighet
I temperaturer kallare än –30° C eller varmare än +40° C.
Kontrollera också oljenivån oftare vid många
kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid
låga temperaturer (under +5° C).
Detta kan ge onormalt hög oljetemperatur
eller oljeförbrukning.
09 Underhåll och service
Eget underhåll
Innan du börjar arbeta med bilen
Batteriet
Kontrollera att batteriledningarna är rätt
anslutna och väl åtdragna.
Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn är
igång (t.ex. vid batteribyte).
Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas. Batteriledningarna ska vara
frånkopplade vid laddning av batteriet.
Batteriet innehåller syra som är frätande och
giftig. Det är därför viktigt att batteriet hanteras på ett miljövänligt sätt. Låt din Volvohandlare hjälpa dig.
VARNING
Tändsystemet har mycket hög effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Tändningen ska därför alltid vara avstängd när
arbete utförs i motorrummet.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när tändningen är tillslagen eller motorn är varm.
09
Kontrollera regelbundet
Kontrollera följande vid jämna mellanrum,
t.ex. vid tankning:
• Kylvätska – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna på expansionstanken.
• Motorolja – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna.
• Styrservoolja – Nivån ska ligga mellan
MIN- och MAX-markeringarna.
• Spolarvätska – Behållaren ska vara välfylld. Fyll på med frostskyddsmedel vid
temperaturer kring fryspunkten.
• Broms- och kopplingsvätska – Nivån ska
ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
VARNING
Tänk på att kylarfläkten kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
183
09 Underhåll och service
09
Motorhuv och motorrum
Öppning av motorhuv
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
– Dra i låshandtaget längst till vänster under
instrumentpanelen. Det hörs när spärren
släpper.
– För in handen mitt på huvens framkant
och tryck spärren upp åt höger.
– Öppna huven.
VARNING
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
Motorrum
1. Behållare för spolarvätska (4-cyl.)
2. Expansionskärl för kylsystem
3. Behållare för styrservoolja (dold bakom
strålkastaren)
4. Mätsticka för motorolja1
5. Kylare
6. Kylarfläkt
7. Behållare för spolarvätska (5-cyl.)
8. Behållare för broms- och kopplingsvätska (högerstyrd)
1
184
Beroende på motoralternativ
G020793
7
9. Påfyllning för motorolja1
10. Behållare för broms- och kopplingsvätska (vänsterstyrd)
11. Batteri
12. Relä- och säkringscentral, motorrum
13. Luftfilter1
09 Underhåll och service
Diesel
Bränslesystem
Dieselmotorer är känsliga för föroreningar
som t.ex. för hög mängd svavelpartiklar.
Använd endast dieselbränslen från välkända
tillverkare. Fyll aldrig på diesel med tveksam
kvalitet.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(–40 °C till –6 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan leda till startsvårigheter. De större
oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle
som är avsett för yttertemperaturer kring
fryspunkten. Detta bränsle är mer lättflytande
vid låga temperaturer och reducerar risken
för paraffinutfällning.
Risken för kondensvatten i tanken minskar
om tanken hålls välfylld. Se till att det är rent
runt påfyllningsröret vid tankning. Undvik
spill på lackerade ytor. Tvätta med tvål och
vatten vid spill.
VIKTIGT
Endast bränsle som uppfyller europeisk dieselstandard får användas, se s. 247.
09
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska användas: specialtillsatser, Marine Diesel Fuel, eldningsolja, RME1 (vegetabilisk oljemetylester) och vegetabilisk olja. Dessa
bränslen uppfyller inte kraven enligt Volvos
rekommendation och ger ökat slitage och
motorskador som inte täcks av Volvos garantier.
1Dieselbränsle
kan innehålla en viss mängd
RME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat
bränsle använts.
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
VIKTIGT
För årsmodell 2006 eller senare får svavelhalten vara maximalt 50 ppm.
Bränslestopp
Inga speciella åtgärder behövs efter ett
bränslestopp. Bränslesystemet avluftas
automatiskt om tändningen står i läge II
under ca 60 sekunder innan startförsök
påbörjas.
185
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
Engine oil quality: XXX
Viscosity: XXX
Kontroll av motorolja och oljefilter
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Byt olja och oljefilter enligt de bytesintervaller
som finns angivna i Service- och garantiboken.
xxxxxxxx
Motorrumsdekal för oljekvalitet.
G020338
G020341
VIKTIGT
Mätsticka, bensinmotorer
VIKTIGT
Använd alltid olja av föreskriven kvalitet, se
motorrumsdekal. Kontrollera oljenivån ofta
och byt olja regelbundet. Användning av
olja med lägre kvalitet än den angivna eller
körning med för låg oljenivå skadar motorn.
G020340
Att använda olja av högre kvalitet än den
angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo
en olja med högre kvalitet än den som dekalen föreskriver. Se s. 239.
Mätsticka, dieselmotorer
186
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
skall kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet (se dekal i motorrummet),
både vid påfyllning och vid oljebyte, annars
riskerar du att påverka livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo använder olika system för varning för
låg oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa varianter
har oljetryckgivare, då används lampan för
oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare,
då informeras föraren via varningssymbolen
mitt i instrumentet samt displaytexter. Vissa
modeller har båda varianterna. Kontakta en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för mer
information.
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på
den nya bilen. Service- och garantiboken
anger vid vilken mätarställning det ska ske.
Oljekontroll
G020336
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts
av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all
olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
Oljenivån ska ligga inom det markerade området
på mätstickan.
Oljekontroll på kall bil:
– Torka av mätstickan före kontrollen.
– Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
– Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan. Se s. 239–240 för
påfyllningsbar volym.
09
Oljekontroll på varmkörd bil:
– Ställ bilen plant och vänta 10–15 minuter
efter det att motorn stängts av så att oljan
hinner rinna tillbaka ner i oljetråget.
– Torka av mätstickan före kontrollen.
– Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan. Se s. 239–240 för påfyllningsbar volym.
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
VIKTIGT
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja fylls
på i motorn.
187
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
09
Spolarvätska, påfyllning
Använd frostskyddsmedel under vintern så
att det inte fryser i pump, behållare och
slangar.
1
Kylvätska, nivåkontroll och påfyllning
OBS
Blanda frostskyddsmedel med vattnet före
påfyllning.
TIPS! Gör samtidigt rent torkarbladen vid
påfyllning av spolarvätska.
Placering av behållare för spolarvätska1
Vindrute- och strålkastarspolarna har
gemensam vätskebehållare.
Se volymuppgifter på s. 244.
1. Påfyllning 4-cylindriga modeller samt diesel.
2. Påfyllning 5-cylindriga modeller.
G020334
G020335
2
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera
mängden kylvätska och vatten för rådande
väderlek. Komplettera aldrig med endast rent
vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten
som för stor andel kylvätska.
VIKTIGT
Det är mycket viktigt att kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation används. Då bilen är ny är den fylld med
kylvätska som klarar ca –35° C.
Se volymuppgifter på s. 244.
1
188
Beroende på motoralternativ
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet inte är välfyllt, kan höga lokala temperaturer uppstå med risk för skador (sprickor) i
cylinderhuvudet. Fyll på vätska då nivån
sjunkit till MIN-markeringen.
Broms- och kopplingsvätska, nivåkontroll och påfyllning
09
ning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet,
ska vätskan bytas varje år.
VARNING
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
VARNING
G020333
Kylarvätskan kan vara mycket het. Om
påfyllning behöver göras då motorn är varm
skruvas expansionskärlets lock sakta av så
att övertrycket försvinner.
OBS
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå med
risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam behållare1. Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-märkena. Kontrollera nivån regelbundet. Byt bromsvätska vartannat år eller
vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
Se volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska på s. 240.
På bilar som körs så att bromsarna används
ofta och hårt, t.ex. vid bergskörning eller kör-
1 Placering
beroende på vänster- eller högerstyrd variant.
189
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
Styrservoolja, nivåkontroll och
påfyllning
OBS
Oljenivån kontrolleras vid varje service.
Byte av olja behövs inte. Se volymuppgifter
och rekommenderad oljekvalitet på s. 240.
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
om bilen blir strömlös och måste bogseras,
kan bilen fortfarande styras. Styrningen blir
då mycket tyngre än normalt och mer kraft
behövs för att vrida ratten.
190
09 Underhåll och service
Torkarblad
Byte av torkarblad
09
Byte av torkarblad, bakruta
1
G020330
G014732
2
– Fäll torkararmen utåt.
– Dra loss torkarbladet mot bakluckan.
– Tryck fast det nya torkarbladet. Kontrollera att det sitter fast ordentligt.
– Fäll tillbaka torkararmen.
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på
förarsidan är längre än det andra.
3
G020329
– Fäll upp torkararmen.
– Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut (1),
parallellt med torkararmen.
– Skjut in (2) det nya torkarbladet tills det
säger klick.
– Kontrollera (3) att bladet sitter fast ordentligt.
– Fäll ner torkararmen.
191
09 Underhåll och service
09
Batteri
Batteriskötsel
Batteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden och klimatförhållanden etc.
Symboler på batteriet
Använd skyddsglasögon.
OBS
Förbrukat batteri ska återvinnas på ett miljövänligt sätt, det innehåller bly.
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
VARNING
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera. Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga
frätskador. Skölj med stora mängder vatten
om svavelsyran kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i ögonen,
kontakta omedelbart läkare.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Batteriet innehåller frätande syra.
OBS
Om batteriet laddas ur många gånger
påverkas batteriets livslängd negativt
Undvik gnistor eller öppen
eld.
192
Explosionsfara.
09 Underhåll och service
Batteri
09
Byte av batteri
Borttagning av batteri
– Stäng av tändningen och ta ur nyckeln.
– Vänta i minst 5 minuter innan några elektriska anslutningar rörs. Bilens elektriska
system ska lagra information till styrenheterna.
– Ta bort täckkåpan.
– Lossa minuskabeln.
– Lossa pluskabeln.
– Lossa batteriboxens främre vägg med en
skruvmejsel.
– Lossa klamman som håller batteriet.
– Lyft bort batteriet.
Ditsättning av batteri
– Sätt dit batteriet på plats.
– Sätt dit klamman som håller batteriet.
– Sätt tillbaka batteriboxens främre vägg.
– Anslut pluskabeln.
– Anslut minuskabeln.
– Sätt dit täckkåpan över batteriet.
193
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Allmänt
Byte av glödlampor fram
Alla glödlampor finns specificerade på
s. 251.
3
1
4
Glödlampor och punktljus som är av särskild
typ eller som inte lämpar sig för byte annat än
av verkstad är:
VARNING
På bilar utrustade med Bi-Xenonstrålkastare ska byte av Xenonlampan utföras av en
auktoriserad Volvoverkstad. Strålkastaren
kräver särskild försiktighet eftersom Xenonlampan är utrustad med ett högspänningsaggregat.
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett och olja från fingrarna
förångas av värmen och ger en beläggning
på reflektorn som då kan förstöras.
2
G019599
• Allmänbelysning i taket
• Läslampor och handskfacksbelysning
• Blinkers, yttre backspegel och trygghetsbelysning
• Bromsljus
• Bi-Xenonstrålkastare
Samtliga glödlampor fram (utom för dimljus)
byts genom att via motorrummet lossa och ta
ut hela lamphuset.
Losstagning av lamphus:
– Ta ur startnyckeln och vrid strömställaren
för belysningen till läge 0.
– Dra upp lamphusets låssprint (1).
– Dra lamphuset åt sidan och sedan
framåt (2) .
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket
194
G019600
09
– Lossa kontaktstycket genom att pressa
ner clipset med tummen (3) och samtidigt
föra ut kontaktstycket (4) med andra handen.
– Lyft ut lamphuset och lägg det på ett
mjukt underlag så att inte linsen repas.
Ditsättning av lamphus:
– Anslut kontaktstycket och sätt tillbaka
lamphuset och låssprinten. Kontrollera att
sprinten är korrekt nerstucken.
– Kontrollera belysningen.
Lamphuset måste vara inkopplat och sitta
fast på sin plats innan belysningen slås på
eller startnyckeln sätts in i startlåset.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
G019136
G019133
Helljus, halogen
G019131
Halvljus
09
Bilden visar en halogenlampa
Borttagning av täcklock och glödlampa
– Lossa hela lamphuset, se s. 194.
– Vik undan låsbyglarna och ta loss locket.
– Lossa kontaktstycket från glödlampan.
– Lossa klämfjädern som håller glödlampan.
Tryck den inåt/nedåt.
– Dra ut glödlampan.
Ditsättning av ny glödlampa
– Sätt dit den nya glödlampan. Den kan bara
sitta på ett sätt.
– Tryck klämfjädern inåt/uppåt och sedan
en aning åt höger för att snäppa fast den i
sitt läge.
– Tryck tillbaka kontaktstycket.
– Sätt tillbaka plastlocket.
– Sätt tillbaka lamphuset, se s. 194.
– Lossa hela lamphuset, se s. 194.
– Lossa täcklocket, placerat ovanpå lamphuset, genom att vrida det moturs.
– Vänster strålkastare:
vrid lamphållaren moturs.
Höger strålkastare:
vrid lamphållaren medurs.
OBS
Om bilen har ABL- alternativt GDL-lampa
har heljuslampan en annan sockel. Dra då
lampan rakt ut.
195
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Positions-/parkeringsljus
Blinkers
G019145
– Dra ut lamphållaren och byt glödlampa.
– Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sättas tillbaka på ett sätt.
– Sätt tillbaka täcklocket, placerat ovanpå
lamphuset, genom att vrida det medurs.
– Sätt tillbaka lamphuset, se s. 194.
– Lossa lamphuset, se s. 194.
– Lossa täcklocket, placerat ovanpå lamphuset, genom att vrida det moturs.
– Dra ut lamphållaren och byt glödlampa.
– Tryck tillbaka lamphållaren. Ett klickljud
hörs när lamphållaren sätts i rätt.
– Sätt tillbaka täcklocket, placerat ovanpå
lamphuset, genom att vrida det medurs.
– Sätt tillbaka lamphuset, se s. 194.
OBS
Lampa utrustad med Active Bi Xenon Light
(tillval) har ett positionsljus (LED) som inte
kan bytas.
196
G019150
09
– Lossa lamphuset, se s. 194.
– Vrid lamphållaren moturs och tag ut den.
– Ta bort glödlampan ur lamphållaren
genom att trycka in den och vrida moturs.
– Sätt dit en ny glödlampa och sätt tillbaka
lamphållaren i lamphuset.
– Sätt tillbaka lamphuset, se s. 194.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
– Lossa lamphuset, se s. 194.
– Vrid lamphållaren moturs, dra ut den och
byt glödlampa.
– Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sitta på ett sätt.
– Sätt tillbaka lamphuset, se s. 194.
G019605
Dimstrålkastare
G018050
Sidomarkeringsljus
09
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Lossa kåpan genom att sticka in skruvmejsel enligt bild (vertikalt) och fortsätt att
pressa vertikalt för att lossa clipset innanför kåpan.
– Ta tag i kanten på kåpan och dra rakt ut.
– Skruva loss lamphusets skruv och ta ut
det.
– Vrid lampan moturs och ta loss den.
– Sätt dit en ny lampa genom att vrida
medurs. (Profilen på lamphållaren sammanfaller med profilen på lampans fot).
– Sätt tillbaka lamphållaren. Markeringen
TOP på lamphållaren ska vara uppåt.
197
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Losstagning av lamphållare
– Tryck lamphållaren på plats och sätt tillbaka luckan (A eller B).
OBS
Om felmeddelande LAMPFEL/
KONTROLLERA BROMSLJUS kvarstår
efter att felaktig glödlampa ersatts uppsök
en auktoriserad Volvoverkstad.
A
G019166
B
– Alla lampor i baklyktan byts inifrån bagageutrymmet.
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Ta bort luckan (A eller B) i vänster/höger
panel för att komma åt lamporna.
– Glödlamporna är placerade i separata
lamphållare.
– Ta loss kontaktstycket från lamphållaren.
– Tryck samman spärrhakarna och dra ut
lamphållaren.
– Byt glödlampa.
– Anslut kontaktstycket.
198
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Placering av lampor i baklampa
3.
4.
5.
6.
A
1
09
Instegsbelysning
Positions-/parkeringsljus
Blinkers
Backljus
Dimbakljus (en sida)
Nummerskyltsbelysning
2
B
G020795
3
6
Lamphållare
VIKTIGT
Kabeln till bromsljusets LED-lampor sitter
fastgjuten i den övre glödlampshållaren.
Den ska inte tas bort.
G018058
5
G014849
4
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
– Lossa glaset försiktigt.
– Byt till ny glödlampa.
– Sätt tillbaka och skruva fast glaset.
– Instegsbelysning finns under instrumentpanelen på förar- och passagerarsidan.
– Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
linsen lossnar.
– Ta bort den trasiga glödlampan.
– Sätt dit en ny glödlampa.
– Sätt tillbaka linsen.
1. Bromsljus (LED)
2. Positionsljus
199
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Belysning i make up-spegel
G014852
Bagageutrymme
– Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
– Ta bort den trasiga glödlampan.
– Sätt dit en ny glödlampa.
200
Ditsättning av spegelglas:
– Tryck först tillbaka spegelglasets tre låsklackar i ovankanten.
– Tryck sedan fast de tre nedre.
G020253
09
Borttagning av spegelglas:
– Stick in en skruvmejsel under den nedre
kanten i mitten och vrid och bänd försiktigt
upp låsklacken på kanten.
– För mejseln under kanten åt både vänster
och höger sida (vid de svarta gummipunkterna) och bänd försiktigt så att glaset
lossnar i underkanten.
– Lossa försiktigt och lyft bort hela spegelglaset med lock.
– Ta ut den trasiga glödlampan och byt till
en ny.
09 Underhåll och service
Säkringar
Allmänt
Byte
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna
och komponenterna skyddade med ett antal
säkringar.
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och
bränts av.
Säkringarna är placerade på två olika ställen i
bilen:
• Relä-/säkringscentral i motorrummet.
• Relä-/säkringscentral i kupén.
09
– Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
– Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
– Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperebeteckning.
I varje säkringscentral finns plats för ett antal
reservsäkringar. Om samma säkring bränns
av upprepade gånger föreligger något fel på
komponenten. Uppsök då en auktoriserad
Volvoverkstad för kontroll.
201
09 Underhåll och service
09
Säkringar
G007446
Relä/säkringscentral i motorrum
Det finns 36 säkringspositioner. Var noga
med att ersätta avbränd säkring med en ny
som har samma färg och amperebeteckning.
• 19—36 är av typ "MiniFuse".
• 7—18 är av typ "JCASE" och bör bytas av
en auktoriserad Volvoverkstad.
• 1—6 är av typ "Midi Fuse"och får enbart
bytas av en auktoriserad Volvoverkstad.
På insidan av locket finns en tång som
underlättar för att dra ut och sätta tillbaka en
säkring.
202
09 Underhåll och service
Säkringar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kylarfläkt ................................................................................... 50 A
Styrservo (inte 1,6 l motor) ................................................. 80 A
Matning till säkringscentral i kupé ...................................... 60 A
Matning till säkringscentral i kupé ...................................... 60 A
Element klimatenhet, tillsatsvärmare PTC (tillval) ............... 80 A
Glödstift (4-cyl. diesel) ....................................................... 60 A
Glödstift (5-cyl. diesel) ....................................................... 70 A
7. ABS-pump......................................................................... 30 A
8. ABS-ventiler ...................................................................... 20 A
9. Motorfunktioner ................................................................. 30 A
10. Fläkt klimatenhet ............................................................... 40 A
11. Strålkastarrengörare .......................................................... 20 A
12. Matning till eluppvärmd bakruta......................................... 30 A
09
13. Startmotorrelä................................................................... 30 A
14. Dragkablage ..................................................................... 40 A
15. Reservplats ............................................................................. 16. Matning till infotainment .................................................... 30 A
17. Vindrutetorkare ................................................................. 30 A
18. Matning till säkringscentral i kupé ..................................... 40 A
19. Reservplats ............................................................................. 20. Signalhorn ........................................................................ 15 A
21. Bränsledriven tillsatsvärmare, kupévärmare ...................... 20 A
22. Reservplats ............................................................................. 23. Motorstyrenhet ECM (5-cyl. bensin) transmission (TCM) ... 10 A
24. Eluppvärmt bränslefilter, PTC-element oljefälla
(5-cyl. diesel) .................................................................... 20 A
203
09 Underhåll och service
09
Säkringar
25. Reservplats .............................................................................26. Tändningslås ..................................................................... 15 A
27. Kompressor för luftkonditionering ...................................... 10 A
28. Reservplats .............................................................................29. Dimljus fram ...................................................................... 15 A
30. Motorstyrenhet ECM (1.6 l bensin, 2.0 l diesel)..................... 3 A
31. Spänningsregulator generator 4-cyl. .................................. 10 A
32. Insprutningsventiler (5 cyl. bensin), lambdasond (4 cyl. bensin),
laddluftkylare (4 cyl. diesel), luftmassemätare och
turbokontroll (5 cyl. diesel) ................................................. 10 A
33. Lambdasond och vakuumpump (5-cyl. bensin),
motorstyrenhet (5 cyl. diesel),
dieselfiltervärmare (4-cyl. diesel)........................................ 20 A
34. Tändspolar (bensin), insprutningsventiler, (1.6 l bensin)
bränslepump (4 cyl. diesel),
tryckvakt klimatanläggning (5-cyl.),
glödstift och EGR avgasrening (5 cyl. diesel)...................... 10 A
35. Motorgivare till ventiler, reläspole luftkonditionering
PTC-element oljefälla (5 cyl. bensin),
motorstyrenhet ECM (5.cyl. diesel), canister (bensin),
insprutningsventiler (1.8/2.0 l bensin,
MAF luftmassemätare (5 cyl. bensin, 4 cyl. diesel),
turbokontroll (4 cyl.diesel),
tryckvakt servostyrning (1.6 l bensin),
EGR avgasrening (4 cyl. diesel) .......................................... 15 A
36. Motorstyrenhet ECM (inte 5 cyl. diesel,
gaspedalgivare, lambdasond (5 cyl. diesel) ........................ 10 A
204
09 Underhåll och service
Säkringar
09
Relä/säkringscentral i kupé
1
2
G020601
3
Det finns 50 säkringspositioner. Säkringarna
är placerade under handskfacket. Där finns
även plats för ett antal reservsäkringar. Verktyg för säkringsbyte finns i relä/säkringscentralen i motorrummet se s. 202.
Byte av säkring:
– Ta bort innerklädseln som täcker säkringscentralen genom att först trycka in centrumstiftet ca en cm i fästclipsen (1) och
sedan dra ut dessa.
– Vrid de båda vingförsedda skruvarna (som
håller säkringscentralen på plats) (2) motsols så de lossar.
– Fäll ner säkringscentralen (3) halvvägs.
Dra den mot stolen, till stopp. Fäll ner den
helt. Säkringscentralen kan hakas loss
helt.
– Stäng igen säkringscentralen i omvänd
ordningsföljd.
– Dra loss centrumstiftet ur fästclipsen helt,
fäst klädseln med fästclipsen och tryck in
det lösa stiftet i fästclipsen igen. Då
expanderar fästclipsen och håller klädseln
på plats.
205
09 Underhåll och service
Säkringar
G020246
09
37. Reservplats .............................................................................38. Reservplats .............................................................................39. Reservplats .............................................................................40. Reservplats .............................................................................41. Reservplats .............................................................................42. Reservplats .............................................................................43. Telefon, ljudanlägging, RTI (tillval)...................................... 15 A
44. SRS-system, motorstyrenhet ECM (5-cyl.) ......................... 10 A
45. Eluttag ............................................................................... 15 A
46. Belysning kupé, handskfack och insteg ............................... 5 A
47. Innerbelysning ..................................................................... 5 A
48. Spolare, bakrutetorkare ..................................................... 15 A
206
49. SRS-system ...................................................................... 10 A
50. Reservplats ............................................................................. 51. Tillsatsvärmare för kupé, AWD,
bränslefilterrelä eluppvärmning ......................................... 10 A
52. Transmissionsmodul (TCM), ABS-system ............................ 5 A
53. Servostyrning.................................................................... 10 A
54. Parkeringsassistans, Bi Xenon (tillval) ............................... 10 A
55. Keyless styrenhet.............................................................. 20 A
56. Fjärrkontroll styrenhet, Styrenhet siren .............................. 10 A
57. Diagnosuttag, bromsljuskontakt ........................................ 15 A
58. Helljus höger, extraljus reläspole ...................................... 7,5 A
59. Helljus vänster ................................................................. 7,5 A
09 Underhåll och service
Säkringar
60. Stolsvärme förarsida.......................................................... 15 A
61. Stolsvärme passagerarsida................................................ 15 A
62. Taklucka ........................................................................... 20 A
63. Matning bakdörr, höger sida .............................................. 20 A
64. RTI (tillval)............................................................................ 5 A
65. Infotainment ........................................................................ 5 A
66. Styrenhet för infotainment (ICM), klimatanläggning ............ 10 A
67. Reservplats .............................................................................68. Konstantfarthållare .............................................................. 5 A
69. Klimatanläggning, regnsensor, BLIS-knapp ......................... 5 A
70. Reservplats .............................................................................71. Reservplats .............................................................................72. Reservplats .............................................................................73. Taklucka, konsol för innerbelysning (OHC)
bältespåminnare bak, autodimspegel .................................. 5 A
74. Relä bränslepump.............................................................. 15 A
75. Reservplats .............................................................................76. Reservplats .............................................................................77. Eluttag bagageutrymme, styrenhet tillbehör (AEM) ............. 15 A
78. Reservplats .............................................................................79. Backljus .............................................................................. 5 A
80. Reservplats .............................................................................81. Matning bakdörr, vänster sida ........................................... 20 A
82. Matning höger framdörr ..................................................... 25 A
83. Matning vänster framdörr .................................................. 25 A
84. Passagerarstol elmanövrerad ............................................ 25 A
09
85. Förarstol elmanövrerad ..................................................... 25 A
86. Innerbelysning, bagagebelysning,
elmanövrerade stolar, bränslenivåvisning (1.8F) .................. 5 A
207
Allmänt ................................................................................................... 210
Audiofunktioner...................................................................................... 211
Radiofunktioner...................................................................................... 214
Cd-funktioner ......................................................................................... 218
Menystruktur – ljudanläggning............................................................... 220
Telefonfunktioner (tillval)......................................................................... 221
Menystruktur – telefon ........................................................................... 228
208
INFOTAINMENT
10
10 Infotainment
Allmänt
Infotainment
2
10
vara aktiv tills nyckeln dras ur tändningslåset.
Ljudanläggningen startas då automatiskt
nästa gång nyckeln vrids till läge I.
3
Menyhantering
En del av infotainmentfunktionerna styrs via
ett menysystem. Den aktuella menynivån
visas högst upp till höger i displayen. Menyalternativen visas i mitten av displayen.
1
4
5
G020245
6
7
Infotainment är ett system där ljudanläggningen och telefonen1 har integrerats. Infotainmentsystemet kan enkelt användas med
kontrollpanelen och med knappsatsen1 i ratten, se s. 54. I displayen (2) visas meddelanden och information om den aktuella funktionen.
Ljudanläggningen
Till/från
POWER (1) startar eller stänger av ljudanläggningen. Om ljudanläggningen är aktiv när
startnyckeln vrids till läge 0 fortsätter den att
1
210
Tillval
• MENU (4) leder till menysystemet.
• Uppåt/nedåt med navigeringsknappen (5)
stegar mellan menyalternativen.
• ENTER (7) väljer eller aktiverar/avaktiverar
något av menyalternativen.
• EXIT (6) går tillbaka ett steg i menystrukturen. Ett långt tryck på EXIT leder ut ur
menysystemet.
Dolby Surround Pro Logic II
Dolby Surround Pro Logic II2 fördelar stereoljudets två kanaler till vänster-, center-,
höger- och bakhögtalarna. Ljudåtergivningen
blir därför mer verklighetstrogen än normal
tvåkanalsstereo.
Dolby Surround Pro Logic II och
Dolbyikonen är varumärken som
tillhör Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
Dolby Surround Pro Logic II System är tillverkat på licens från Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
Snabbval
Menyalternativen är numrerade och kan även
väljas direkt med knappsatsen (3).
Utrustning
Ljudanläggningen kan utrustas med olika tillval och audiosystemnivåer. Det finns tre
audiosystemnivåer: Performance, High Performance och Premuim Sound. FM- och AMradio med RDS samt cd-spelare ingår dock i
alla ljudanläggningar.
2
Premium Sound
10 Infotainment
Audiofunktioner
Audiofunktionernas reglage
1
2
3
4
5
lorna exempelvis cd-spelaren. Om den
externa ljudkällans ljudvolym är för hög kan
ljudkvaliteten försämras. Förhindra detta
genom att justera AUX-ingångens volym.
Val av ljudkälla
Upprepade tryck på AM/FM växlar mellan
FM1, FM2 och AM. Upprepade tryck på
MODE växlar mellan CD och AUX.
AUX
Till AUX-ingången kan t.ex. en mp3-spelare
anslutas.
– Sätt ljudanläggningen i AUX-läge med
MODE.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till AUX ingångsvolym och tryck
ENTER.
– Vrid TUNING eller tryck höger/vänster på
navigeringsknappen.
G019805
6
10
VOLUME – Vridknapp
AM/FM – Val av ljudkälla
MODE – Val av ljudkälla, CD/AUX
TUNING – Vridknapp
SOUND – Tryckknapp
Volym
Använd VOLUME (1) eller knappsatsen i ratten för att reglera volymen, se s. 54. Ljudvolymen justeras automatiskt beroende på
bilens hastighet, se s. 213.
G021296
1.
2.
3.
4.
5.
Ingång för extern ljudkälla (AUX) 3,5 mm
OBS
Ljudkvaliteten kan försämras om spelaren
laddas när ljudanläggningen är i AUX-läge.
Undvik i så fall att ladda spelaren.
Ibland kan den externa ljudkällan AUX höras
med en annan volym än de interna ljudkäl-
211
10 Infotainment
Audiofunktioner
10
USB/iPod-kontakt (tillval)
Det är möjligt att ansluta t.ex. en iPod och/
eller ett USB-minne till bilens Infotainmentsystem via kontakten i mittkonsolen.
När indexeringen är klar visas spårinformation på displayen och det är möjligt att välja
önskat spår.
Val av spår kan ske på två sätt:
• Vrid TUNING (4) med- eller medurs
• eller använd navigationsreglagets (6)
höger- eller vänsterknapp för att stega
fram till önskat spår.
Om bilen är utrustad med knappsats i ratten
är det möjligt att byta spår även med dess
reglage.
G019823
OBS
Beroende på vad som anslutits behöver ljudkälla väljas:
– Välj iPod alternativt USB med MODE.
Texten Connect Device visas i displayen.
– Anslut ditt lagringsmedia till kontakten i
mittkonsolens förvaringsfack (se bild
ovan).
Texten Loading visas i displayen när systemet indexerar upp lagringsmediets filer.
Detta tar en stund.
212
Systemet stöder uppspelning av musikfiler i
de vanligaste varianterna av filformaten
mp3, wma och wav. Det finns alltså varianter av dessa ljudformat som systemet inte
stöder.
USB-minne
För att underlätta användandet av USBminne undvik att lagra annat än musikfiler på
minnet. Det tar betydligt längre tid för systemet att indexera lagringsmedier som innehåller annat än kompatibla musikfiler.
Mp3-spelare
Många mp3-spelare har ett eget filsystem
som inte stöds av systemet. För att kunna
använda en mp3-spelare i systemet måste
den vara inställd på läge USB Removable
device/Mass Storage Device.
iPod-spelare
iPod-spelaren laddas och strömförsörjs av
systemet via anslutningskabeln. Är iPod-spelarens batteri helt urladdat ska det dock laddas innan iPod-spelaren ansluts.
OBS
När iPod används som ljudkälla har bilens
infotainmentsystem en menystruktur som
liknar iPod-spelarens egen menystruktur.
Se iPod-manualen för detaljerad information.
För ytterligare information, se tillbehörsmanualen för USB/iPod Music Interface.
Ljudinställningar
Justera ljudinställningar
Upprepade tryck SOUND bläddrar bland
alternativen nedan. Justeringen görs genom
att vrida på TUNING.
• BAS – Basens nivå.
• DISKANT – Diskantens nivå.
• FADER – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
• BALANS – Balans mellan höger och vänster högtalare.
10 Infotainment
Audiofunktioner
• SUB-BAS 1 – Nivå för bashögtalare. Subbasen måste aktiveras innan justering är
möjlig, se s. 213.
• CENTER 2 – Nivå för centerhögtalare. Trekanalsstereo eller Pro Logic II måste aktiveras innan justering är möjlig, se s. 213.
• SURROUND 2 – Nivå för surround. Pro
Logic II måste aktiveras innan justering är
möjlig, se s. 213.
Aktivera/avaktivera surround-ljud
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Ljudinställningar och
tryck ENTER.
– Stega till Surround FM/AM/CD/AUX och
tryck ENTER.
– Stega till Pro Logic II 3, 3-kanalsstereo
eller Av och tryck ENTER.
Aktivera/avaktivera sub-bas
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Ljudinställningar och
tryck ENTER.
– Stega till Sub-bas och tryck ENTER.
Med equalizern4 kan ljudnivån för olika frekvensband justeras separat.
Surround
Surround-inställningarna2 styr
rymdupplevelsen av ljudet. Inställningar och aktivering/avaktivering
görs separat för varje ljudkälla.
Dolbyikonen i displayen visar att
Dolby Pro Logic II är aktivt. Det finns tre olika
inställningar för surround-ljudet:
• Pro Logic II
• 3-kanalsstereo
• Av – 2-kanalsstereo.
Equalizer fram/bak
Justera equalizer
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Ljudinställningar och
tryck ENTER.
– Stega till Equalizer Fram eller
Equalizer Bak och tryck ENTER.
– Pelaren i displayen visar ljudnivån för det
aktuella frekvensbandet.
– Justera nivån med TUNING (4) eller upp/
ner på navigeringsknappen. Ytterligare
frekvenser kan väljas med vänster/höger
på navigeringsknappen.
– Spara med ENTER eller avsluta
med EXIT.
1 Tillval
3 Finns
2
4
Premium Sound
Automatisk volymkontroll
Automatisk volymkontroll innebär att ljudvolymen ökar med bilens hastighet. Tre nivåer
kan väljas5: Låg, Medium och Hög.
10
Justera automatisk volymkontroll
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Ljudinställningar och
tryck ENTER.
– Stega till Automatisk volymkontroll och
tryck ENTER.
– Stega till Låg, Medium eller Hög och
tryck ENTER.
Optimal ljudåtergivning
Audiosystemet är kalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling. Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition
m.m. för varje kombination av bilmodell och
audiosystem. Det finns även en dynamisk
kalibrering som tar hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning och bilens hastighet. De kontroller som förklaras i denna
bruksanvisning, t. ex. Bas, Diskant och
Equalizer, är endast avsedda för att användaren ska kunna anpassa ljudåtergivningen
till sin personliga smak.
inte i AM- och FM-läge
Vissa audionivåer
5
Ej Performance Sound
213
10 Infotainment
Radiofunktioner
Radiofunktionernas reglage
10
1
7
– Gör ett kort tryck, vänster eller höger, på
navigeringsknappen (5).
2
3
Manuell stationssökning
– Välj frekvensband med AM/FM (1).
– Justera frekvensen genom att vrida
TUNING (3).
En station kan även ställas in med ett långt
vänster- eller högertryck på navigeringsknappen eller med knappsatsen i ratten:
4
6
G019806
5
1. FM/AM – Val av frekvensband
2. Förvalsknappar
3. TUNING – Vridknapp för stationssökning
4. SCAN – Scanning
5. Navigeringsknapp – Stationssökning
och menyhantering
6. EXIT – Avbrott av pågående funktion
7. AUTO – Automatisk förvalslagring
Stationssökning
Automatisk stationssökning
– Välj frekvensband med AM/FM (1).
214
– Håll inne höger eller vänster på navigeringsknappen tills den önskade frekvensen visas i displayen.
Medan frekvenspelaren fortfarande syns i
displayen kan sökningen göras med korta
vänster- eller högertryck på
navigeringsknappen (5).
Förvalslagring
Tio förval kan sparas per frekvensband. FM
har två minnesbanker för förval: FM1 och
FM2. Förvalen väljs med
förvalsknapparna (2) eller med knappsatsen i
ratten.
Manuell förvalslagring
– Ställ in en station.
– Håll en av förvalsknapparna intryckt tills
meddelandet Stationen sparad visas i
displayen.
Automatisk förvalslagring
AUTO (7) söker de tio starkaste radiostationerna och förvalslagrar dem automatiskt i en
separat minnesbank. Funktionen är särskilt
användbar i områden där man inte är bekant
med radiostationerna eller deras frekvenser.
Starta automatisk förvalslagring
– Välj frekvensband med AM/FM (1).
– Håll AUTO (7) intryckt tills Autolagring...
visas i displayen.
När Autolagring... inte längre visas i displayen är lagringen klar. Radion försätts i
autoläge och Auto visas i displayen. De automat-lagrade förvalen kan nu väljas direkt
med förvalsknapparna (2).
Avbryta automatisk förvalslagring
– Tryck EXIT (6).
Välja autolagrat förval
Genom att försätta radion i autoläge kan de
automatiskt lagrade förvalen användas.
– Tryck kort AUTO (7).
Auto visas i displayen.
– Tryck på en förvalsknapp (2).
Radion stannar i autoläge ända tills ett kort
tryck på AUTO (7), EXIT (6) eller AM/FM (1)
avbryter.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Lagra automatlagrade förval i annan
minnesbank
Ett automatiskt lagrat förval kan överföras till
minnesbankerna för FM eller AM.
– Tryck kort på AUTO (7).
Auto visas i displayen.
– Tryck på en förvalsknapp.
– Tryck på den förvalsknapp där förvalet ska
lagras och håll den intryckt tills meddelandet Stationen sparad visas i displayen.
Radion går ur autoläget och den lagrade stationen kan väljas som ett förval.
Scanning
SCAN (4) söker automatiskt igenom ett frekvensband efter starka stationer. När en station hittats spelas den i ca åtta sekunder,
därefter fortsätter sökningen.
Aktivera/avaktivera Scan
– Välj frekvensband med AM/FM.
– Tryck SCAN för att aktivera.
SCAN visas i displayen. Avsluta med SCAN
eller EXIT.
Förvalslagra en funnen station
Medan Scan är aktiv kan en önskad station
förvalslagras.
– Tryck på en förvalsknapp och håll den
intryckt tills meddelandet
Stationen sparad visas i displayen.
Scan avbryts och den lagrade stationen kan
väljas som ett förval.
RDS-funktioner
Radio Data System – RDS länkar samman
FM-sändare i nätverk. En FM-sändare i ett
sådant nätverk sänder information som ger
en RDS-radio bl.a. följande funktioner:
• Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
• Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
• Mottagning av textinformation om pågående radioprogram.
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
bara valda delar av dess funktionalitet.
ljudvolym när den inställda programinriktningen slutar sändas.
Programfunktionerna larm (LARM),
trafikinformation (TP), nyheter (NEWS), och
programtyper (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning där larm har högst prioritet och
programtyper lägst. För ytterligare inställningar av programavbrott, se EON och REG
s. 217. Programfunktionerna ändras med
hjälp av menysystemet, se s. 210.
10
Återgång till den avbrutna ljudkällan
Tryck EXIT för att återgå till den avbrutna
ljudkällan.
Programfunktioner
Larm
Funktionen används för att varna allmänheten om allvarliga olyckor och katastrofer.
Larm kan inte avbrytas tillfälligt eller avaktiveras. Meddelandet LARM! visas i displayen
när ett larmmeddelande sänds ut.
Radion kan i FM-läge söka efter radiostationer med vissa programinriktningar. Om en
önskad programinriktning hittas, kan radion
byta station och pågående ljudkälla avbrytas.
Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts den i
pausläge. Den avbrytande sändningen spelas med en förinställd ljudvolym, se s. 217.
Radion återgår till föregående ljudkälla och
Trafikinformation – TP
Funktionen bryter för trafikinformation som sänds inom en inställd
stations RDS-nätverk. TP visar att
funktionen är aktiverad. Om den
inställda stationen kan sända trafikinformation visas
i displayen.
215
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
Aktivera/avaktivera TP
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till TP och tryck ENTER.
TP från nuvarande station/alla stationer
Radion kan avbryta för trafikinformation från
endast den inställda (nuvarande) stationen
eller alla stationer.
– Välj en FM-station.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till TP och tryck ENTER.
– Stega till TP Station och tryck ENTER.
Antingen visas TP från nuvarande stn. eller
TP från alla stationer i displayen.
– Tryck ENTER.
Aktivera/avaktivera TP-sökning
TP-sökning är användbar vid längre resor när
annan ljudkälla än radion spelar. Funktionen
söker då automatiskt efter trafikinformation
inom olika RDS-nätverk.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till TP och tryck ENTER.
– Stega till TP-sökning och tryck ENTER.
216
Nyheter
Funktionen bryter för nyhetssändningar som sker inom en inställd
stations RDS-nätverk. Meddelandet NEWS visar att funktionen är
aktiv.
Aktivera/avaktivera nyheter
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Nyheter och tryck ENTER.
Nyheter från nuvarande station/alla stationer
Radion kan avbryta för nyheter från endast
den inställda (nuvarande) stationen eller alla
stationer.
– Välj en FM-station.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till Nyhetsstation och
tryck ENTER.
Antingen visas Nyheter fr. nuvarande stn.
eller Nyheter från alla stationer i displayen.
– Tryck ENTER.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan olika programtyper, t.ex. Pop och
Klassisk musik väljas. PTY-sym-
bolen visar att funktionen är aktiv. Funktionen
bryter för programtyper som sänds inom en
inställd stations RDS-nätverk.
Aktivera/avaktivera PTY
– Välj FM1 eller FM2 med FM/AM.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till PTY och tryck ENTER.
– Stega till Välj PTY och tryck ENTER.
En lista över programtyper visas: Aktualiteter, Information osv. Funktionen PTY aktiveras genom att välja programtyper och avaktiveras genom att nollställa alla PTY:er.
– Välj önskade programtyper eller
Nollställ alla PTY:er.
Sök PTY
Denna funktion söker igenom hela frekvensbandet efter vald programtyp.
– Aktivera PTY.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till PTY och tryck ENTER.
– Stega till Sök PTY och tryck ENTER.
Om radion hittar någon av de valda programtyperna, visas >| För att söka i displayen. Ett
tryck åt höger med navigeringsknappen
söker då vidare efter en annan sändning av
de valda programtyperna.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Visning av programtyp
Den nuvarande stationens programtyp kan
visas i displayen.
OBS
Alla radiostationer stödjer inte denna funktion.
Aktivera/avaktivera visning
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till PTY och tryck ENTER.
– Stega till Visa PTY och tryck ENTER.
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen kan visas i displayen.
Aktivera/avaktivera radiotext
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Radiotext och tryck ENTER.
Automatisk frekvensuppdatering – AF
AF-funktionen väljer en av de starkaste sändarna för en inställd station. Ibland behöver
radion söka igenom hela FM-bandet för att
finna en stark sändare. Då tystnar radion och
PI-sökning Exit avbryter visas i displayen.
Aktivera/avaktivera AF
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till AF och tryck ENTER.
• Avlägsen 1 – avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är
brusig.
• Av – avbryter inte för programinriktning
från andra sändare.
Regionala radioprogram – REG
Aktivera/avaktivera EON
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till EON och tryck ENTER.
– Stega till Lokal, Avlägsen eller Av och
tryck ENTER.
Funktionen gör att radion fortsätter
att lyssna till en regional sändare
fastän dess signalstyrka är låg.
REG visar att funktionen är aktiv.
Regionalfunktionen är normalt avaktiverad.
Aktivera/avaktivera REG
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till Regional och tryck ENTER.
Enhanced Other Networks – EON
EON-funktionen är särskilt användbar i storstadsområden med många regionala radiostationer. Den låter avståndet mellan bilen
och radiostationens sändare styra när programfunktionerna ska avbryta pågående
ljudkälla.
• Lokal – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
10
Återställning av RDS-funktioner
Återställ samtliga radioinställningar till den
ursprungliga fabriksinställningen.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Avancerade radioinställningar
och tryck ENTER.
– Stega till Återställ allt och tryck ENTER.
Volymkontroll programtyper
De avbrytande programinriktningarna hörs
med den volym som valts för respektive programinriktning. Om ljudnivån justeras under
programavbrottet, sparas den nya nivån till
nästa programavbrott.
1
Default/fabriksinställning
217
10 Infotainment
Cd-funktioner
Cd-funktionernas reglage
och byt till cd-läge genom att trycka på
MODE.
10
4
3
5
2
1
G019807
6
1. Navigeringsknapp – Snabbspolning, val
av spår och menyhantering
2. Positionsval i cd-växlare1
3. In- och utmatning av cd
4. In- och utmatningsöppning för cd
5. MODE – Val av ljudkällorna cd och
AUX 1
6. TUNING – Vridknapp för val av spår
Starta uppspelning (cd-spelare)
Om en musik-cd finns i spelaren när ljudanläggningen är i cd-läge startas uppspelningen automatiskt. Mata annars in en skiva
1
218
High Performance och Premium Sound
Starta uppspelning (cd-växlare)
Om en cd-position med en musik-cd redan
är vald när ljudanläggningen aktiveras startas
uppspelningen automatiskt. Byt annars till
cd-växlar-läge med MODE och välj en skiva
med sifferknapparna 1–6 eller upp/ner på
navigeringsknappen.
Mata in en cd (cd-växlare)
– Välj en tom position med sifferknapparna
1–6 eller upp/ner på navigeringsknappen.
En tom position markeras i displayen. Texten
Sätt i skiva visar att en ny skiva kan matas
in. Cd-växlaren kan innehålla upp till sex cdskivor.
– Mata in en cd i cd-växlarens inmatningsöppning.
Utmatning av cd
En cd stannar i utmatat läge i ca
12 sekunder. Därefter matas den åter in i
spelaren som fortsätter uppspelningen.
Mata ut enstaka skivor med ett tryck på
utmatningsknappen (3).
Mata ut alla skivor med ett långt tryck på
utmatningsknappen. Hela magasinet töms,
skiva för skiva. Meddelandet Mata ut alla
visas i displayen.
Paus
När volymen sänks helt stannar cd-spelaren.
När volymen höjs startar den igen.
Ljudfiler1
Cd-spelaren stödjer även ljudfiler av formaten mp3 och wma.
OBS
Vissa kopieringsskyddade ljudfiler kan inte
läsas av spelaren.
När en cd med ljudfiler matas in i spelaren
läses skivans katalogstruktur in. Beroende av
skivans kvalitet kan det dröja en stund innan
uppspelningen startar.
Navigering och uppspelning
Om en skiva med ljudfiler finns i cd-spelaren
leder ENTER till skivans katalogstruktur.
Navigering i katalogstrukturen görs på
samma sätt som i ljudanläggningens menystruktur. Ljudfiler har symbolen
och kataloger har symbolen
. Uppspelning av
ljudfiler startas med ENTER.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätts
uppspelningen av de andra filerna i just den
katalogen. Byte av katalog sker automatiskt
när alla filer i aktuell katalog har spelats upp.
10 Infotainment
Cd-funktioner
Tryck vänster/höger på navigeringsknappen
om displayens bredd inte räcker till för att
visa hela ljudfilens namn.
Snabbspola/byta cd-spår och ljudiler
Korta tryck höger/vänster på navigeringsknappen stegar bland cd-spår/ljudfiler.
Långa tryck spolar cd-spår/ljudfiler. TUNING
(eller knappsatsen i ratten) kan även användas för detta ändamål.
Skanna cd
Funktionen spelar de första tio sekunderna
av varje cd-spår/ljudfil. Tryck SCAN för att
aktivera. Avbryt med EXIT eller SCAN för att
fortsätta uppspelningen av det aktuella cdspåret/ljudfilen.
Slumpval
Funktionen spelar spåren i slumpvis ordning.
Det går att stega mellan de slumpvalda cdspåren/ljudfilerna på vanligt sätt.
OBS
Stegning mellan slumpvalda cd-spår fungerar endast på aktuell skiva.
• RANDOM betyder att spåren från endast
en musik-cd spelas
• RND ALL betyder att alla spår på samtliga
musik-cd i cd-växlaren spelas.
• RANDOM FOLDER betyder att ljudfilerna
i en katalog på aktuell cd spelas.
Aktivera/avaktivera (cd-spelare)
– Om en vanlig musik-cd spelas:
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Random och tryck ENTER.
Om en skiva med ljudfiler spelas:
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Random och tryck ENTER.
– Stega till Mapp eller Skiva och tryck
ENTER.
– Stega till En Skiva eller Mapp och tryck
ENTER.
När en annan cd väljs avaktiveras funktionen.
10
Skivtext
Om titelinformation finns på en musik-cd kan
den visas i displayen1.
Aktivera/avaktivera
– Starta uppspelning av en cd.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Skivtext och tryck ENTER.
Cd-skivor
Användande av cd-skivor med dålig kvalitet
kan medföra dåligt eller uteblivet ljud.
Aktivera/avaktivera (cd-växlare)
Om en vanlig musik-cd spelas:
VIKTIGT
Använd endast standardskivor (12 cm i diameter). Använd inte cd-skivor med påklistrade skivetiketter. Värmen i cd-spelaren kan
göra att etiketten lossnar och att cd-spelaren skadas.
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Random och tryck ENTER.
– Stega till En skiva eller Alla skivor och
tryck ENTER.
Valet Alla skivor gäller endast de musik-cd
som finns i växlaren.
Om en cd med ljudfiler spelas:
Displayen visar olika meddelanden beroende på vilken slumpvalsfunktion som har
valts:
– Tryck MENU och därefter ENTER.
– Stega till Random och tryck ENTER.
1
Gäller endast cd-växlaren
219
10 Infotainment
Menystruktur – ljudanläggning
10
FM-meny
1. Nyheter
2. TP
3. PTY
4. Radiotext
5. Avancerade radioinställningar
6. Ljudinställningar1
AM-meny
1. Ljudinställningar1
Cd-meny
1. Slumpval
2. Nyheter
3. TP
4. Skivtext
5. Ljudinställningar1
Cd-växlarmeny
1. Slumpval
2. Nyheter
3. TP
4. Skivtext
5. Ljudinställningar1
AUX-meny
1. AUX-volym
1
220
Vissa audionivåer
2. Nyheter
3. TP
4. Ljudinställningar1
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
10
Telefonsystemets delar
221
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
Nödsamtal
1. Antenn
Nödsamtal till larmnummer kan även genomföras utan SIM-kort förutsatt att det finns
täckning hos någon GSM-operatör.
2. Knappsats i ratten (tillval)
Med knappsatsen kan de flesta av telefonsystemets funktioner användas, se s. 223.
3. Mikrofon
Mikrofonen för handsfree är inbyggd i takkonsolen vid den inre backspegeln.
4. Kontrollpanel i mittkonsol
Samtliga telefonfunktioner (utom samtalsvolymen) kan styras från kontrollpanelen.
5. Sekretesslur (tillval)
6. SIM-kortsläsare
Allmänt
• Sätt alltid trafiksäkerheten främst.
• Om bilens förare måste använda sekretessluren, parkera först på en säker plats.
• Stäng av telefonsystemet när bilen tankas.
• Stäng av telefonsystemet i närheten av
sprängningsarbete.
• Låt endast en auktoriserad Volvoverkstad
utföra service på telefonsystemet.
222
SIM-kort
Ringa nödsamtal
– Aktivera telefonen.
– Slå det larmnummer som gäller för den
aktuella regionen (inom EU: 112).
– Tryck ENTER.
IDIS
Med IDIS-systemet (Intelligent Driver Information System) kan inkommande telefonsamtal och SMS fördröjas så att koncentrationen kan fokuseras på körningen. Inkommande telefonsamtal och SMS kan fördröjas
fem sekunder innan de kopplas upp. Missade samtal visas i displayen. IDIS kan kopplas bort i menyfunktion 5.6.2, se s. 229.
G020244
10
Telefonsystemets delar
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Kort tillhandahålls av olika nätoperatörer. Vid problem med kortet, kontakta
nätoperatören.
OBS
Den inbyggda telefonen kan inte läsa SIMkort av typen enbart 3G. Kombinerade 3G /
GSM-kort fungerar. Kontakta din nätverksoperatör om du behöver byta SIMkort.
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
1
Knappsats i ratten
1
2
3
7
3
6
4
5
Menyhantering
Kontrollpanel i mittkonsol
Hur telefonfunktionerna kontrolleras med
menysystemet beskrivs på s. 210.
1. VOLUME – Reglerar bakgrundsvolym
från radio etc. under samtal
2. Siffer- och bokstavsknappar
3. MENU – Öppnar huvudmenyn
4. EXIT – Avbryter/avvisar samtal, raderar
inmatade tecken
5. Navigeringsknapp – Stegar i menyer
och teckenrader
6. ENTER – Accepterar samtal, aktiverar
telefonen från beredskapsläge
(standby)
7. PHONE – Till/från och
beredskapsläge (standby)
Trafiksäkerhet
Delar av menysystemet för telefonen är av
säkerhetsskäl inte tillgängliga i hastigheter
över 8 km/h. Det går att avsluta påbörjad
aktivitet i menysystemet. Hastighetsbegränsningen kan kopplas bort i menyfunktion
5.6.1 Menylås, se s. 228.
10
2
4
G020243
Ditsättning av SIM-kort
– Stäng av telefonen och öppna handskfacket.
– Dra ut SIM-kortshållaren (1) ur SIM-kortsläsaren.
– Placera SIM-kortet i hållaren med metallytan synlig. Det fasade hörnet på SIMkortet ska passa SIM-kortshållarens fasning.
– Tryck försiktigt in SIM-kortshållaren.
Telefonens reglage
G019809
SIM-kortsdubletter
Många nätoperatörer erbjuder ett extra SIMkort till samma telefonnummer. Det extra
SIM-kortet kan användas i bilen.
När telefonen är aktiverad styr knappsatsen i
ratten endast telefonfunktionerna. För att
styra ljudanläggningen måste telefonen vara i
beredskapsläge (standby).
1. ENTER – Fungerar på samma sätt som i
kontrollpanelen
2. EXIT – Fungerar på samma sätt som i
kontrollpanelen
3. Samtalsvolym – Höjning/sänkning
4. Navigeringsknappar – Stegar i menyer
223
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
Till/från
10
När telefonsystemet är aktiverat eller i beredskapsläge (standby) visas en telefonlur i displayen. Om startnyckeln vrids till läge 0 när
telefonen är i ett av dessa lägen, återgår telefonen automatiskt till samma läge nästa gång
startnyckeln vrids till läge I eller II.
Aktivera telefonsystemet
Telefonsystemets funktioner kan bara användas när telefonen är i aktivt läge.
– Tryck PHONE.
– Ange PIN-kod (om nödvändigt) och tryck
ENTER.
224
– Tryck PHONE eller EXIT.
Aktivera från beredskapsläge
– Tryck PHONE.
Samtalshantering
displayen visas Svara?. Det går att avvisa
eller ta emot samtalet på vanligt vis. Om det
inkommande samtalet tas emot parkeras det
föregående.
Om sekretessluren är lyft när ett telefonsamtal påbörjas, kommer ljudet ut i handsfreesystemet. För att växla mellan sekretesslur
och handsfree under samtal, se s. 226.
Parkera/återta samtal
– Tryck MENU.
– Stega till Parkera eller Återta och tryck
ENTER.
Ringa upp
– Aktivera telefonsystemet (om nödvändigt).
– Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se s. 226.
– Tryck ENTER eller lyft luren. Lossa luren
genom att trycka den neråt.
Ringa under pågående samtal
– Parkera samtalet.
– Slå numret till nästa samtalspart.
Avaktivera telefonsystemet
När telefonsystemet är avaktiverat går det
inte att ta emot några samtal.
Ta emot samtal
För autosvar, se menyalternativ 4.3, s. 228.
– Håll PHONE intryckt tills telefonen aktiveras.
– Tryck ENTER eller lyft luren. Lossa luren
genom att trycka den neråt.
Beredskapsläge (standby)
I beredskapsläge kan ljudanläggningen vara
igång samtidigt som samtal tas emot. I
beredskapsläge går det däremot inte att
ringa ut.
Avsluta samtal
– Tryck EXIT eller lägg på luren.
Sätta telefonen i beredskapsläge
Telefonen måste vara i aktivt läge innan den
kan sättas i beredskapsläge.
Väntande samtal
Om ytterligare telefonsamtal inkommer under
pågående telefonsamtal hörs två tonstötar. I
Avvisa samtal
– Tryck EXIT.
Växla mellan samtalsparter
– Tryck MENU.
– Stega till Växla och tryck ENTER.
Starta konferenssamtal
Ett konferenssamtal består av minst tre samtalsparter som kan prata med varandra. Efter
att ett konferenssamtal har påbörjats kan
inga fler parter anslutas. Alla pågående samtal avslutas om ett konferenssamtal avslutas.
– Starta två telefonsamtal.
– Tryck MENU.
– Stega till Sammankoppla och
tryck ENTER.
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
Ljudvolym
Telefonen använder högtalaren i förardörren
eller centerhögtalaren1.
Samtalsvolym
Samtalsvolymen regleras
med knapparna i rattens
knappsats.
Om sekretessluren används
regleras ljudvolymen med
en ratt på sidan av luren.
Ljudanläggningens ljudvolym
Ljudvolymen sänks tillfälligt under ett telefonsamtal. När samtalet avslutas återgår ljudvolymen till den ursprungliga. Om volymen regleras under samtalets gång bibehålls den nya
ljudnivån när samtalet avslutas. Ljudet kan
också stängas av automatiskt vid telefonsamtal, se meny 5.5.3, s. 229. Funktionen
gäller endast för Volvos integrerade telefonsystem.
Textinmatning
Textinmatingen görs med telefonens knappsats.
– Tryck på den knapp som är märkt med
önskat tecken, en gång för knappens för1
Premium Sound
sta tecken, två gånger för det andra o.s.v.,
se tabellen.
– Tryck 1 för mellanrum. Om två tecken ska
skrivas med samma knapp i en följd, tryck
* eller vänta några sekunder.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
inmatade tecken.
1
space 1- ? ! , . : " ' ( )
2
abc2äåàæç
3
def3èé
4
ghi4ì
5
jkl5
6
mno6ñöòØ
7
pqrs7ß
8
tuv8üù
9
wxyz9
*
Används om två tecken ska skrivas
med samma knapp.
0
[email protected]*#&$£/%
#
Växla mellan versaler och
gemener.
Nummerhantering
Ringa senast uppringda nummer
Telefonen lagrar automatiskt de senast uppringda telefonnumren.
10
– Tryck ENTER.
– Stega till ett nummer och tryck ENTER.
Telefonbok
Om telefonboken innehåller en påkallande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
displayen. Kontaktuppgifter kan lagras på
SIM-kortet och i telefonen.
Lagra kontakter i telefonboken
– Tryck MENU.
– Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
– Stega till Lägg till och tryck ENTER.
– Mata in ett namn och tryck ENTER.
– Mata in ett nummer och tryck ENTER.
– Stega till SIM-kort eller Telefon och tryck
ENTER.
Söka kontakter i telefonboken
Pil neråt på navigeringsknappen istället för
MENU leder direkt till menyn Sök.
– Tryck MENU.
– Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
– Stega till Sök och tryck ENTER.
225
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
10
226
– Skriv begynnelsebokstaven i den post
som söks och tryck ENTER, eller tryck
endast ENTER.
– Stega till en post och tryck ENTER.
Snabbuppringning
En siffra på knappsatsen (1-9) kan användas
som kortnummer till en kontakt i telefonboken.
Kopiera mellan SIM-kort och telefonbok
– Tryck MENU.
– Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
– Stega till Kopiera alla och tryck ENTER.
– Stega till SIM till telefon eller
Telefon till SIM och tryck ENTER.
Radera kontakter i telefonboken
– Tryck MENU.
– Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
– Stega till Sök och tryck ENTER.
– Skriv begynnelsebokstaven i den post
som söks och tryck ENTER, eller tryck
endast ENTER.
– Stega till den post som ska raderas och
tryck ENTER.
– Stega till Radera och tryck ENTER.
Radera alla kontakter
– Tryck MENU.
– Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
– Stega till Töm SIM eller Töm telefon och
tryck ENTER.
Ange om nödvändigt telefonkoden. Den
fabriksinställda koden är 1234.
– Tryck MENU.
– Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
– Stega till Snabbuppring och
tryck ENTER.
– Stega till Välj nummer och tryck ENTER.
– Stega till den siffra där kortnumret ska
lagras och tryck ENTER.
– Skriv begynnelsebokstaven i den post
som söks och tryck ENTER, eller tryck
endast ENTER.
– Stega till en post och tryck ENTER.
– Håll in EXIT för att gå ur menysystemet.
Ringa med snabbuppringning
– Håll in önskad knapp på knappsatsen i
ca två sekunder eller tryck kort på knappen följt av ENTER.
OBS
När telefonen har slagits på tar det en stund
innan snabbuppringning kan ske.
För att kunna slå ett kortnummer måste valet
Snabbuppringning vara aktiverat i menyn
Telefonbok, se s. 230.
Uppringning från telefonbok
– Tryck MENU.
– Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
Alla kontakter i telefonbokens minne visas.
Antalet visade kontakter kan minskas genom
att en del av den sökta kontaktens namn
matas in.
– Stega till en kontakt och tryck ENTER.
OBS
Tryck ENTER för att ringa upp.
Funktioner under pågående samtal
Under ett pågående samtal är flera funktioner
tillgängliga. En del funktioner kan bara
användas om ett samtal är parkerat.
Tryck MENU för att komma till samtalsmenyn och stega till ett av följande val:
• Sekretess/Sekretess av – Sekretessläge.
• Parkera/Återta – Återuppta eller parkera
pågående samtal.
• Handsfree/Lur – Använd handsfree eller
sekretesslur.
• Telefonbok – Visa telefonboken.
• Sammankoppla – Konferenssamtal (tillgänglig om fler än tre parter är anslutna)
10 Infotainment
Telefonfunktioner (tillval)
• Växla – Växla mellan två samtal. (tillgänglig om högst tre parter är anslutna).
SMS – Short message service
Läsa SMS
– Tryck MENU.
– Stega till Meddelanden och tryck ENTER.
– Stega till Läsa och tryck ENTER.
– Stega till ett meddelande och
tryck ENTER.
Meddelandets text syns i displayen. Ytterligare val fås genom att trycka ENTER. Håll in
EXIT för att komma ur menysystemet.
för att få fram numret i displayen. Skriv upp
det och spara det på ett säkert ställe.
Specifikationer
Uteffekt
2W
SIM-kort
Litet
Minnesplatser
2551
SMS (Short Message
Service)
Ja
Data/Fax
Nej
Dualband (900/1800 MHz)
Ja
10
1Antal
minnesplatser på SIM-kortet varierar
beroende på abonnemang.
Skriva och skicka
– Tryck MENU.
– Stega till Meddelanden och tryck ENTER.
– Stega till Skriv nytt och tryck ENTER.
– Skriv text och tryck ENTER.
– Stega till Skicka och tryck ENTER.
– Ange ett telefonnummer och
tryck ENTER.
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören underrättas om telefonens IMEI-nummer. Det är ett 15-siffrigt serienummer som
finns inprogrammerat i telefonen. Slå *#06#
227
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
Översikt
10
1. Samtalslogg
1.1. Miss. samtal
1.2. Mottagna samtal
1.3. Utgående samt.
1.4. Radera lista
1.4.1.
Alla samtal
1.4.2.
Missade samtal
1.4.3.
Mottagna samt.
1.4.4.
Utgående samt.
1.5. Samtalslängd
1.5.1.
Senaste samtal
1.5.2.
Antal samtal
1.5.3.
Sammanlagd tid
1.5.4.
Nollställ tid
2. Meddelanden
2.1. Läs
2.2. Skriv
2.3. Medd.inställn.
2.3.1.
SMSC-nummer
2.3.2.
Giltighetstid
2.3.3.
Meddelan.typ
228
3. Telefonbok
3.1. Lägg till
3.2. Sök
3.3. Kopiera alla
3.3.1.
SIM till telefon
3.3.2.
Telefon till SIM
3.4. Snabbuppring
3.4.1.
Aktiv
3.4.2.
Välj nummer
3.5. Töm SIM
3.6. Töm telefon
3.7. Minnesstatus
4. Samtalsalt.
4.1. Sänd nummer
4.2. Samtal väntar
4.3. Autosvar
4.4. Autouppringning
4.5. Vidarekoppling
4.5.1.
Alla samtal
4.5.2.
Vid upptaget
4.5.3.
Inget svar
4.5.4.
Ej nåbar
4.5.5.
Faxanrop
4.5.6.
Dataanrop
4.5.7.
Upphäv alla
5. Tlf.Inställn.
5.1. Operatör
5.1.1.
Automatisk
5.1.2.
Manuell
5.2. Språk
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-säkerhet
5.3.1.
På
5.3.2.
Av
5.3.3.
Automatisk
5.4. Ändra koder
5.4.1.
PIN-kod
5.4.2.
Telefonkod
5.5. Ljud
5.5.1.
Ringvolym
5.5.2.
Ringsignal
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
5.5.3.
Dämpa radio
5.5.4.
Meddel.pip
5.6. Trafiksäkerh.
5.6.1.
Menylås
5.6.2.
IDIS
5.7. Fabrikinst.
Beskrivning av menyalternativ
1. Samtalslogg
1.1. Missade samtal
Lista med missade samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
1.2. Mottagna samtal
Lista med mottagna samtal. Välj att ringa
upp, radera eller spara i telefonboken.
1.3. Utgående samtal
Lista med tidigare uppringda nummer. Välj
att ringa upp, radera eller spara i telefonboken.
1.4. Radera lista
Radera de listor som finns i menyerna 1.1,
1.2 och 1.3 enligt nedan.
1.4.1.
Alla
1.4.2.
Missade
1.4.3.
Mottagna
1.4.4.
Utgående
1.5. Samtalslängd
Samtalslängd för samtliga samtal eller för det
senaste samtalet. För nollställning av samtalsmätare behövs telefonkoden (se
meny 5.4).
1.5.1.
1.5.2.
Senaste samtal
Antal samtal
1.5.3.
1.5.4.
Sammanlagd tid
Nollställ tid
10
2. Meddelanden
2.1. Läs
Inkomna textmeddelanden. Välj att radera
läst meddelande, skicka vidare, ändra, spara
hela eller delar av meddelandet.
2.2. Skriv
Skriv meddelande med hjälp av knappsatsen. Välj att spara eller skicka det.
2.3. Meddelandeinställning
Ange numret (SMSC-nummer) till den meddelandecentral som skall överföra meddelandena samt hur länge de ska lagras i meddelandecentralen. Kontakta nätoperatören för
information om meddelandeinställningar.
Inställningarna bör normalt inte ändras.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
SMSC-nummer
Giltighetstid
Meddelandetyp
3. Telefonbok
3.1. Lägg till
Lagra namn och telefonnummer i telefonboken, se s. 225.
229
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
10
3.2. Sök
4.2. Samtal väntar
5.2. Språk
Sök efter namn i telefonboken.
Ta emot ett meddelande om att samtal väntar under pågående samtal.
Välj språk för telefonen.
3.3. Kopiera alla
Kopiera SIM-kortets telefonnummer och
namn till telefonens minne.
4.3. Autosvar
3.3.1.
Från SIM- till telefonminne
3.3.2.
Från telefon- till SIM-minne.
3.4. Snabbuppringning
4.4. Återuppringning
Nummer som är lagrade i telefonboken kan
lagras som kortnummer.
Välj när och vilka typer av samtal som ska
vidarekopplas till ett angivet telefonnummer.
3.5. Töm SIM
4.5.1.
Ta emot inkommande samtal automatiskt.
Ring upp ett tidigare upptaget nummer.
4.5. Vidarekoppla
Radera hela minnet i SIM-kortet.
3.6. Töm telefon
Radera hela minnet i telefonen.
3.7. Minnesstatus
Visa hur många minnesplatser som är upptagna i SIM-kortet respektive telefonen. I
tabellen visas hur många av det totala antalet
platser som är upptagna, t.ex. 100 (250).
4. Samtalsalternativ
4.1. Sänd nummer
Visa eller dölj eget telefonnummer för samtalsparten. Kontakta nätoperatören för permanent dolt nummer.
230
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
Alla samtal (inställningen gäller
endast under aktuellt samtal)
Vid upptaget
Inget svar
Ej nåbar
Faxanrop
Dataanrop
Upphäv alla
5. Telefoninställningar
5.1. Operatör
Välj operatör automatiskt eller manuellt. Vald
operatör visas i displayen i telefonens grundläge.
5.1.1.
5.1.2.
Auto
Manuell
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-säkerhet
Välj om PIN-koden ska vara på, av eller om
telefonen automatiskt ska ange PIN-kod.
5.3.1.
På
5.3.2.
Av
5.3.3.
Automatisk
5.4. Ändra koder
Ändra PIN- eller telefonkoden. Skriv upp och
spara koderna på ett säkert ställe.
5.4.1.
5.4.2.
PIN-kod
Telefonkod. Den fabriksinställda
telefonkoden 1234 används vid
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
första ändringstillfället. Telefonkoden används för att nollställa
samtalsmätaren.
10
5.5. Ljud
5.5.1.
Volym. Reglera volymen på
ringsignalen.
5.5.2.
Ringsignal. Det finns sju olika
ringsignaler.
5.5.3.
Dämpa radio. On/off
5.5.4.
Meddelande-pip
5.6. Trafiksäkerhet
5.6.1.
Menylås. Bortkoppling av
menylåset ger tillgång till hela
menysystemet under färd.
5.6.2.
IDIS. Om IDIS-funktionen
kopplas bort fördröjs inte
inkommande samtal oavsett
körsituation.
5.7. Fabriksinställning
Återgår till systemets fabriksinställningar.
231
Typbeteckning ........................................................................................ 234
Mått och vikter ....................................................................................... 235
Motorspecifikationer .............................................................................. 237
Motorolja ................................................................................................ 239
Vätskor och smörjmedel ........................................................................ 243
Bränsle ................................................................................................... 245
Katalysator ............................................................................................. 249
Elsystemet.............................................................................................. 250
Typgodkännande.................................................................................... 252
232
SPECIFIKATIONER
11
11 Specifikationer
Typbeteckning
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren
om bilen och vid beställning av reservdelar
och tillbehör kan det underlätta om man vet
bilens typbeteckning, chassi- och motornummer.
1
11
2
1. Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
2. Dekal för parkeringsvärmare.
3. Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer.
4. Dekal för motorolja.
5. Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer:
(a) manuell växellåda
HFGDOIHV
HFGJJFFO
I
BFDRYOIHV
Gfdr_urtvb
Seyj_tu
Fkfu
Ohtk_jdtr
Mgdh_ ytegf
Seyj_tu
Fkfu
Ehdfjljl_ncy
3
B5254S
1234567
4
(b), (c) automatväxellåda
xxxxxxxx
P9480743
P 1208632
M56L
T 100001
3,77
AISIN AW
MADE IN JAPAN
CO
55-50
5a
234
1064012010
6. VIN-nummer (typ- och modellårsbeteckning samt chassinummer).
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
6
LTD
XXXXX
XXXXX XX
XXXXX
SERIAL NO
YV1LS5502N2000327
5b
5c
G010573
Engine oil quality: XXX
Viscosity: XXX
11 Specifikationer
Mått och vikter
Mått
C
D
11
E
G
H
I
G017205
A
F
B
Position i bild
Mått
mm
A
Hjulbas
2640
B
Längd
4522
C
Lastlängd, golv, fällt säte
1766
D
Lastlängd, golv
989
E
Höjd
1457
F
Spårvidd fram
1535
G
Spårvidd bak
1531
H
Bredd
1770
I
Bredd inkl. backspeglar
2022
235
11 Specifikationer
Mått och vikter
Vikter
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Bromsad släpvagn
1
Max släpvagnsvikt kg
2
1.6 1200
1.6D 1300
1.8 1300
2.0 1350
övriga1500
3
4
5
Se dekalens placering på s. 234.
1. Max totalvikt
2. Max tågvikt (bil+släp)
3. Max framaxeltryck
4. Max bakaxeltryck
5. Utrustningsnivå
Max last: Se registreringsbevis.
Max taklast: 75 kg
236
Max kultryck
kg
75
Obromsad släpvagn
G016008
11
Tjänstevikten omfattar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 % och övriga
spolar-/kylvätskor m.m. Passagerarnas vikt
och tillbehör som är monterade, dvs. dragkrok, lasthållare, takbox m.m. samt kultryck
(vid påkopplad släpvagn, se tabell), påverkar
lastförmågan och räknas inte in i tjänstevikten. Tillåten belastning (utöver förare) = Totalvikt–Tjänstevikt.
Max släpvagnsvikt kg
Max kultryck
kg
700
50
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
1.6
1.8
1.8F
2.0
2.4
2.4i
T5
Motorbeteckning
B4164S3
B4184S11
B4184S8
B4204S3
B5244S5
B5244S4
B5254T7
Effekt (kW/rpm)
74/6000
92/6000
92/6000
107/6000
103/5000
125/6000
169/5000
(hk/rpm)
100/6000
125/6000
125/6000
145/6000
140/5000
170/6000
230/5000
Vridmoment (Nm/rpm)
150/4000
165/4000
165/4000
185/4500
220/4000
230/4400
320/1500–5000
Cylinderantal
4
4
4
4
5
5
5
Cylinderdiameter (mm)
79
83
83
87
83
83
83
Slaglängd (mm)
81,4
83,1
83,1
83,0
90,0
90,0
93,2
Slagvolym (liter)
1,60
1,80
1,80
1,99
2,44
2,44
2,52
Kompressionsförhållande
11,0:1
10,8:1
10,8:1
10,8:1
10,3:1
10,3:1
9,0:1
11
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se
s. 234.
237
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
11
1.6D
2.0D
2.4D
D5
Motorbeteckning
D4164T
D4204T
D5244T91
D5244T8
Effekt (kW/rpm)
80/4000
100/4000
120/5500
132/4000
(hk/rpm)
109/4000
136/4000
163/5500
180/4000
Vridmoment (Nm/rpm)
240/-
320/2000
340/1750-2750
350/1750-3250
Cylinderantal
4
4
5
5
Cylinderdiameter (mm)
75
85
81
81
Slaglängd (mm)
88,3
88,0
93,2
93,2
Slagvolym (liter)
1,56
2,00
2,40
2,40
Kompressionsförhållande
18,3:1
18,5:1
17,0:1
17,0:1
1
Belgien
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se
s. 234.
238
11 Specifikationer
Motorolja
Ogynnsamma körförhållanden
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30° C eller varmare än +40° C.
Detta kan ge onormalt hög oljetemperatur
eller oljeförbrukning.
Kontrollera också oljenivån oftare vid många
kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid
låga temperaturer (under +5° C).
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma körförhållanden. Det ger ett extra
skydd för motorn.
Viskositetsdiagram
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
skall kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet (se dekal i motorrummet),
både vid påfyllning och vid oljebyte, annars
riskerar du att påverka livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
11
G020236
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
239
11 Specifikationer
Motorolja
Oljedekal
xxxxxxxx
Oljekvalitet: ACEA A3/B3/B4
Viskositet: SAE 0W–30
G020235
Engine oil quality: ACEA A3/B3/B4
Viscosity: SAE 0W-30
11
Vid körning under ogynnsamma förhållanden, använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
Motorvariant
Påfyllningsbar volym mellan
MIN–MAX (liter)
Volym1
(liter)
2.4
B5244S52
1,3
5,8
2.4i
B5244S42
T5
B5254T72
1Inkluderar
2
240
När oljedekalen som visas här bredvid finns i
bilens motorrum, gäller följande. Se placering
på s. 234.
filterbyte
Gäller inte Europa, för Europa se s. 242.
11 Specifikationer
Motorolja
Oljedekal
När oljedekalen som visas här bredvid finns i
bilens motorrum, gäller följande. Se placering
på s. 234.
xxxxxxxx
Viskositet: SAE 5W–30
G020234
Engine oil quality: WSS-M2C913-B
Viscosity: SAE 5W-30
Oljekvalitet: WSS-M2C913-B
Vid körning under ogynnsamma förhållanden, använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
Motorvariant
Påfyllningsbar volym mellan
MIN–MAX (liter)
Volym1
(liter)
1.6
B4164S3
0,75
4,0
1.8
B4184S11
1.8F
B4184S8
2.0
B4204S3
1.6D
D4164T
1,0
3,7
2.0D
D4204T
2,0
5,5
1Inkluderar
11
4,3
filterbyte
241
11 Specifikationer
Motorolja
Oljedekal
När oljedekalen som visas här bredvid finns i
bilens motorrum, gäller följande. Se placering
på s. 234.
Motorvariant
2.4
B5244S52
2.4i
B5244S42
T5
B5254T72
D5
D5244T8
2.4D
D5244T9
1Inkluderar
2Enbart
3
242
xxxxxxxx
Viskositet: SAE 0W–30
G020233
Engine oil quality: ACEA A5/B5
Viscosity: SAE 0W-30
11
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Påfyllningsbar volym mellan
MIN–MAX (liter)
Volym1
(liter)
1,3
5,5
1,5
6
3
filterbyte
Europa, för övriga marknader se s. 240.
Belgien
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Vätska
System
Volym (liter)
Rekommenderad kvalitet
Växellådsolja
1.6 Manuell 5-växlad
2,1
Transmissionsolja: WSD-M2C200-C
1.8 Manuell 5-växlad
1,9
1.6D Manuell 5-växlad
1,9
1.8F Manuell 5-växlad
1,9
2.0 Manuell 5-växlad
1,9
2.0D Manuell 6-växlad
1,7
Transmissionsolja: WSD-M2C200-C
D5 Automatväxellåda
7,75
Transmissionsolja: JWS 3309
2.4 Automatväxellåda
7,75
Transmissionsolja: JWS 3309
2.4i Manuell 5-växlad
2,1
Transmissionsolja: MTF 97309-10
2.4i Automatväxellåda
7,75
Transmissionsolja: JWS 3309
T5 Manuell 6-växlad
2,0
Transmissionsolja: MTF 97309-10
T5 Automatväxellåda
7,75
Transmissionsolja: JWS 3309
VIKTIGT
Rekommenderad transmissionsolja ska användas för att inte skada växellådan och får
inte blandas med någon annan transmissionsolja. Om annan olja fyllts på kontakta
närmaste auktoriserade Volvoverkstad för
service.
11
OBS
Under normala körförhållanden behöver
växellådsoljan inte bytas under dess livslängd. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändligt, se s. 239
243
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Vätska
System
Volym (liter)
Rekommenderad kvalitet
Kylvätska
5-cyl. manuell växellåda
9,5
5-cyl. automatväxellåda
10,0
4-cyl. Bensin (1.8, 1.8F och 2.0)
7,5
4-cyl. Diesel (2.0D)
9,5
Kylvätska med korrosionsskydd utblandad med
vatten, se förpackning. Termostaten öppnar vid:
bensinmotorer, 90 ºC, dieselmotorer 82 ºC
bensinmotor (1.6) 82 ºC
dieselmotor (1.6D) 83 ºC
4-cyl. Bensin (1.6)
6,2
4-cyl. Diesel (1.6D)
7,2
11
180–200 gram
Kompressionsolja PAG
500–600 gram
Köldmedium R134a (HFC134a)
Bromsvätska
0,6
DOT 4+
Servostyrning
1-1,2
Styrservoolja: WSS M2C204-A eller likvärdig
produkt med samma specifikation.
4-cyl. Bensin/Diesel
4,0
5-cyl. Bensin
6,5
Av Volvo rekommenderat frostskyddsmedel
utblandat med vatten rekommenderas vid
minusgrader.
Luftkonditionering1
Spolarvätska
Bränsletank
1Vikten
244
Se s. 245
varierar beroende på motorvariant. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för rätt information.
11 Specifikationer
Bränsle
Förbrukning, utsläpp och volym
Motor
Växellåda
Förbrukning
liter/100 km
Utsläpp av
koldioxid
(CO2) g/km
Tankvolym
liter
55
1.6
B4164S3
Manuell 5-växlad (IB5)
7,2
171
1.8
B4184S11
Manuell 5-växlad (MTX75)
7,3
174
1.8F
B4184S8
Manuell 5-växlad (MTX75)
7,4
177
2.0
B4204S3
Manuell 5-växlad (MTX75)
7,4
177
2.4
B5244S5
Automatväxellåda (AW55-50/51)
9,1
217
2.4i
B5244S4
Manuell 5-växlad (M56H)
8,5
203
Automatväxellåda (AW55-50/51)
9,1
217
T5
B5254T7
Manuell 6-växlad (M66)
8,7
208
Automatväxellåda (AW55-50/51)
9,5
227
Manuell 6-växlad (M66)
9,6
229
Automatväxellåda (AW55-50/51)
10,1
241
T5
AWD
11
62
57
245
11 Specifikationer
Bränsle
Motor
11
Växellåda
Förbrukning
liter/100 km
Utsläpp av
koldioxid
(CO2) g/km
Tankvolym
liter
52
1.6D
D4164T (EURO3) (EURO4)
Manuell 5-växlad (MTX75)
5,0
132
2.0D
D4204T (EURO3)
Manuell 6-växlad (MMT6)
5,7
153
5,8
153
D5
(EURO4)
D5244T8
Automatväxellåda (AW55-51)
7,0
184
2.4D
D5244T91
Automatväxellåda (AW55-51)
7,0
184
1
Belgien
Motor
Bioetanol
Växellåda
Förbrukning
liter/100 km
Utsläpp av
koldioxid
(CO2) g/km
Tankvolym
liter
1.8F1
B4184S8
Manuell 5-växlad (MTX75)
10,42
-
55
1Flexifuel
2
246
60
kan köras på valfritt 95-oktanig blyfri bensin, alternativt bioetanol E 85, samt alla möjliga blandningar av dessa två bränslen.
Bilen drar mer bränsle vid körning på bioetanol E 85 än bensin. Det beror på att bioetanol har ett lägre energiinnehåll än bensin.
11 Specifikationer
Bränsle
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en standardiserad
körcykel enligt EU-direktiv 80/1268 comb.
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas
om bilen utrustas med extra tillbehör vilket
påverkar bilens vikt. Dessutom kan körsätt
och andra icke tekniska faktorer påverka
bilens bränsleförbrukning. Vid körning med
bränsle med oktantal 91 RON blir förbrukningen högre och effekten lägre.
Vid körning i varmare klimat än +38 ºC
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
Bensin – Norm EN 228.
Bensin
De flesta motorer kan köras på oktantalen
91, 95 och 98 RON.
• 91 RON ska inte användas till 4-cylindriga
motorer och bör endast användas i
undantagsfall för övriga motorer.
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal prestanda och lägsta bränsleförbrukning.
Modifiera inte bränslesystemet eller dess
komponenter och ersätt inte komponenter
med delar som inte är speciellt konstruerade
för användning med bioetanol.
VARNING
VIKTIGT
Använd endast blyfri bensin för att inte skada katalysatorn. För att Volvos garanti skall
gälla, blanda aldrig alkohol med bensin,
bränslesystemet kan skadas.
OBS
Extrema väderförhållanden, dra en släpvagn eller körning på höga altituder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
kan inverka på bilens prestationsförmåga.
Bioetanol E85
11
Metanol får inte användas. En dekal på
tankluckans insida visar korrekt alternativt
bränsle.
Användning av komponenter som inte är
konstruerade för bioetanolmotorer kan ge
upphov till brand, person- eller motorskador.
Diesel
Diesel ska uppfylla normen EN 590 eller
JIS K2204. Dieselmotorns bränslesystem är
känsligt för föroreningar, se s. 185.
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och
bränslestänk i ögonen.
Om ni får bränsle i ögonen, ta ut ev. kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med vatten under minst 15 minuter och sök
läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa är
mycket giftiga och kan orsaka permanenta
skador eller dödsfall om de sväljs. Sök läkarvård omedelbart om bränsle har svalts.
247
11 Specifikationer
Bränsle
VIKTIGT
11
Användning av andra bränslen kan orsaka
motorskador samt försämrad prestanda.
Det upphäver även Volvos garantier samt
eventuella kompletterande serviceavtal.
Tanka med bensin innan långtidsparkering,
för att inte riskera korrosion. Små mängder
korrosiva föroreningar kan finnas i
bioetanol E85.
Reservdunk
Reservdunk i bilen bör fyllas med bensin, se
s. 123.
VARNING
Etanol är känsligt för gnistbildning och
explosiva gaser kan bildas i reservdunken
om den fylls med etanol.
248
11 Specifikationer
Katalysator
Allmänt
LambdasondTM syremätgivare
Katalysatorn har till uppgift att rena avgaserna. Den är placerad i avgasströmmen
nära motorn för att snabbt nå arbetstemperatur. Katalysatorn består av en monolit
(keramsten eller metall) med kanaler. Kanalväggarna är belagda med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs. de påskyndar den kemiska processen utan att förbrukas.
Lambda-sonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i
de avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet
från avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem, som kontinuerligt styr insprutningsventilerna. Förhållandet mellan det bränsle
och den luft som förs till motorn regleras hela
tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en effektiv förbränning, av de skadliga ämnena (kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
11
249
11 Specifikationer
Elsystemet
Allmänt
12 V system med spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt system där chassi
och motorstomme används som ledare.
11
Batteri
Spänning
12 V
Köldstartförmåga (CCA)
590 A
600 A
700 A2
Reservkapacitet (RC)
100 min
120 min
135 min
Kapacitet (Ah)
60
70
80
1
12 V
12 V
1
Bilar utrustade med audionivå High Perfomance.
2
Bilar utrustade med diesel, keyless drive, audionivå Premium Sound, bränsledriven värmare
eller RTI.
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
250
11 Specifikationer
Elsystemet
Glödlampor
Belysning
Effekt W
Typ
Halvljus
55
H7
Helljus (specifikt för halogen)
55
H9
Extrahelljus (specifikt för Bi Xenon och ABL)
55
H7
Bromsljus, backljus, dimbakljus
21
P21W
Blinkers fram (specifikt för Bi Xenon och halogen), blinkers
bak
21
PY21W
Blinkers fram (specifikt för ABL)
24
PY24W
Bakre positions-/parkerings- och sidomarkeringsljus (övre
sockel)
5
P21/5W
Bakre positions-/parkeringsljus (nedre sockel)
5
R5W
Instegsbelysning, bagagerumsbelysning, nummerskyltsbelysning
5
C5W
Make up-spegel
1,2
Spollampa
Främre positions-/parkeringsljus, sidomarkeringsljus främre
5
W5W
Dimstrålkastare
35
H8
Handskfacksbelysning
3
Spollampa
11
251
11 Specifikationer
Typgodkännande
Fjärrkontrollsystem
1
Härmed intygar Delphi att detta fjärrkontrollsystem står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv
1999/5/EG.
Land
11
A, B, CY, CZ,
D, DK, E, EST,
F, FIN, GB, GR,
H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P,
PL, S, SK, SLO
1
2
OBS!
Detta fjärrkontrollsystem är i överensstämmelse
med avsnitt 15 i FCC Rules. Funktionen avser
följande två förhållanden:
1. Detta system får inte orsaka några skadliga
störningar.
IS, LI, N, CH
2. Detta system accepterar mottagna störningar,
inklusive störningar som påverkar systemet
negativt.
HR
ROK
Delphi 2003-07-15,
Germany R-LPD1-03-0151
BR
2
RC
ETC093LPD0155
252
USA-FCC ID: KR55WK48952, KR55WK48964
Viktigt!
Av tillverkaren ej godkända förändringar på
systemet, kan leda till att fjärrkontrollsystemet
upphör att fungera.
Siemens VDO
5WK48891
Testad för att överensstämma med FCC
egenskapskrav för användning i personbil.
11 Specifikationer
11
253
Index
A
A/C
elektronisk klimatanläggning .................77
manuell klimatanläggning ......................73
ABL, aktiva strålkastare ..............................47
ABS ...........................................................131
fel i ABS-systemet .................................41
AC ...............................................................72
Active Bi-Xenon Lights ...............................47
AF – automatisk frekvensuppdatering ......217
Aktiva strålkastare ......................................47
Antisladdfunktion ......................................133
Antislirfunktion ..........................................133
Audio, se även Ljud ..................................211
AUTO
förvalslagring .......................................214
klimatinställning .....................................75
AUTO KLIMAT ............................................75
Automatisk avbländning .............................59
Automatisk låsning ...................................109
Automatisk återlåsning .............................108
Automattvätt .............................................174
Automatväxellåda .....................................129
bogsering och bärgning .......................142
släpvagn ..................................... 145, 146
säkerhetssystem ..................................128
Autostart ...................................................121
Avgasrening ..................................................8
254
felindikering ........................................... 41
Avvisa samtal ........................................... 224
AWD ......................................................... 130
B
Backspeglar
elektriskt infällbara ................................ 61
inre ........................................................ 59
kompass ............................................... 59
yttre ....................................................... 61
Backväxelspärr
fem växlar ............................................ 125
sex växlar, bensin ............................... 126
Bagageutrymme
belysning ............................................... 86
bärkassehållare ..................................... 97
eluttag ................................................... 97
insynsskydd .......................................... 94
lastning ................................................ 154
lastsäkringsöglor ................................... 96
skyddsgaller .......................................... 94
skyddsnät .............................................. 95
Baklucka
körning med öppen baklucka ............. 118
låsning/upplåsning ......................100, 108
Barn
barnstol och krockkudde ...................... 27
barnstol och sidokrockkudde ............... 20
barnsäkerhetsspärr ............................. 111
placering i bilen, tabell .......................... 29
säkerhet ................................................. 30
säkerhetsutrustning ............................... 27
Bashögtalare ............................................ 213
Batteri
batteribyte i fjärrkontroll ...................... 107
byte ...................................................... 193
skötsel ................................................. 192
starthjälp .............................................. 144
symboler på batteriet .......................... 192
överbelastning ..................................... 119
Belysning
bagageutrymme .................................... 86
belysningsautomatik, halvljus ................ 46
belysningsautomatik, kupé .................... 86
belysningspanel ..................................... 46
dimljus bak ............................................ 47
dimstrålkastare ...................................... 47
displaybelysning .................................... 46
exteriör .................................................. 46
glödlampor, specifikationer ................. 251
glödlampsbyte, allmänt ....................... 194
halvljus ................................................... 46
hel-/halvljus ........................................... 49
i kupé ..................................................... 86
instrumentbelysning .............................. 46
ledbelysning ................................... 49, 61
ljushöjdsreglering .................................. 46
läslampor ............................................... 86
positions-/parkeringsljus ....................... 46
Index
Belysning, lampbyte
bagageutrymme ..................................200
baklampa .............................................198
blinkers ................................................196
dimljus .................................................197
fram .....................................................194
halvljus .................................................195
helljus ...................................................195
instegsbelysning ..................................199
körriktningsvisare .................................196
make-up spegel ...................................200
parkeringsljus ......................................196
placering av lampor i lamphållare ........199
positionsljus .........................................196
sidomarkeringsljus ...............................197
Bensinkvalitet ...........................................247
Beredskapsläge, telefon ...........................224
Bilinställningar .............................................66
Biljettklämma ..............................................89
Bilklädsel ...................................................176
Biltvätt .......................................................174
Bilvård, läderklädsel .................................176
Bioetanol E85 ...........................................247
Blinkers .......................................................49
Blockerat låsläge ......................................110
tillfällig avaktivering ..............................110
tillfällig bortkoppling av larmsensorer ..114
Bogsering .................................................142
Bogserögla ...............................................142
Bromsar
bromsljus .............................................. 48
handbroms ............................................ 56
nödbromsljus, EBL ................................ 48
Bromsljus ................................................... 48
Bromssystem ...................................131, 189
Bromsvätska, kontroll och påfyllning ....... 189
Bränsle
bränsleekonomi ................................... 162
bränslefilter ......................................... 185
bränsleförbrukning, visning ................... 50
bränslesystem ..................................... 185
förbrukning ......................................7, 245
nivåindikering ........................................ 41
parkeringsvärmare ................................ 80
påfyllning ............................................. 120
Bränslemätare ............................................ 39
Bälteskudde
nedfällning ............................................. 31
uppfällning ............................................ 30
Bälteskudde, integrerad ............................. 30
Bältespåminnare ........................................ 13
Bärgning ................................................... 142
C
Cd-funktioner ........................................... 218
CD-skivor
förvaringsfack ....................................... 89
Cigarettändaruttag
framsäte ................................................ 45
Cruise control ............................................. 53
D
Defroster ..................................................... 73
Diesel ........................................................ 185
motorförvärmare .................................... 41
Dieselfilter ................................................. 185
Dieselpartikelfilter ..................................... 121
Dimensionsbeteckning ............................. 158
Dimljus, på/av ............................................. 47
Display
meddelanden .................................. 43, 44
Displaybelysning ........................................ 46
Dolby Surround Pro Logic II ............ 210, 213
Draganordning
allmänt ................................................. 147
borttagning .......................................... 152
montering ............................................ 149
specifikationer ..................................... 148
Dragkraftsfunktion .................................... 133
Dragkrok, se Draganordning .................... 147
DSTC, se även Stabilitetssystem ............. 133
avaktivering/aktivering ......................... 133
symbol ................................................... 41
Däck
allmänt ................................................. 158
dimensionsbeteckning ........................ 158
däcktätning .......................................... 167
ECO-tryck ............................................ 163
hastighetsklasser ................................. 158
255
Index
köregenskaper .....................................158
lufttryck ................................................162
rotationsriktning ...................................161
slitagevarnare ......................................159
sommar- och vinterhjul ........................161
vinterdäck ............................................159
Döda vinkeln (BLIS) ..................................138
Dörröppning, nyckelfri ................................66
E
ECC, elektronisk klimatanläggning .............71
ECO-tryck
bränsleekonomi ...................................162
tabell ....................................................163
Ekonomisk körning ...................................118
Elektronisk startspärr ................................100
Elmanövrerad stol .......................................85
Eluppvärmning
backspeglar ...........................................73
bakruta ...................................................73
framstolar ........................................ 73, 77
Eluttag
bagageutrymme ....................................97
baksäte ..................................................45
mittkonsolen ..........................................45
EON – Enhanced Other Networks ............217
Equalizer ...................................................213
256
F
Fjärrkontroll .............................................. 100
batteribyte ........................................... 107
funktioner ............................................ 100
keyless drive ....................................... 104
Fjärrkontrollsystem, typgodkännande ..... 252
Flexifuel .................................................... 123
Fläckar ...................................................... 176
Fläkt ........................................................... 72
ECC ....................................................... 75
Fordonsdata ............................................. 182
Frekvensuppdatering, automatisk ........... 217
Fyrhjulsdrift .............................................. 130
Färddator ................................................... 50
Färgkod, lack ........................................... 177
Fönsterhissar .............................................. 57
baksäte ................................................. 58
passagerarplats .................................... 58
spärra .................................................... 58
Förvalslagring, manuell och automatisk .. 214
Förvaringsfack ......................................88, 89
CD-skivor .............................................. 89
Förvaringsplatser i kupén ........................... 88
G
Genomvädringsfunktion ........................... 108
Glödlampor
byte ..................................................... 194
specifikationer ..................................... 251
Golvmattor .................................................. 84
Gravida kvinnor
säkerhet ................................................. 13
H
Halvljus ................................................ 46, 49
Handbroms ................................................. 56
Handskfack ................................................ 89
låsning ................................................. 102
Hastighetsklasser, däck ........................... 158
Hastighetskompensering .......................... 213
Hastighetsmätare ....................................... 39
Helljus ......................................................... 49
av/på ...................................................... 46
omkoppling och blinkning ..................... 49
Hjul
ditsättning ............................................ 166
fälgar .................................................... 160
losstagning .......................................... 165
I
IDIS ........................................................... 222
IMEI-nummer ............................................ 227
Imma
avlägsna med defrosterfunktion ..... 73, 76
bakruta .................................................. 73
behandling av rutorna ........................... 70
timerfunktion, A/C ................................. 73
timerfunktion, ECC ................................ 76
Informationsdisplay .................................... 43
Index
Infotainment
menyhantering .....................................210
Inkommande samtal .................................224
Inre backspegel ..........................................59
Instrumentbelysning ...................................46
Instrumentöversikt
högerstyrd bil .........................................36
vänsterstyrd bil ......................................34
Inställningar, se Personliga inställningar .....65
Insynsskydd ................................................94
Integrerad bälteskudde ...............................30
Intervalltorkning ..........................................51
iPod, anslutning ........................................212
ISOFIX
fästsystem .............................................31
J
Justering, klocka .........................................65
K
Kallstart
automatväxellåda ................................129
Katalysator ................................................249
bärgning ...............................................142
Keyless drive .............................................104
start av bilen ........................................124
Kick-down
automatväxellåda ................................128
Klimat
allmänt .................................................. 70
personliga inställningar ......................... 65
Klimatinställning
AUTO .................................................... 75
Klocka, justering ......................................... 65
Klämskydd, taklucka .................................. 64
Knallgas .................................................... 144
Kollision
IC ........................................................... 22
krockgardin ........................................... 22
krocksensorer ....................................... 22
krockstatus ........................................... 26
Kombinationsinstrument ............................ 39
Kompass .................................................... 59
kalibrering ............................................. 59
Kondensvatten ......................................... 185
Konstantfarthållare ..................................... 53
Kontroller
vätskor och oljor .........................183, 186
Kontrollpanel
personliga inställningar ......................... 64
Kopplingsvätska, kontroll & påfyllning ..... 189
Kortnummer ............................................. 226
Krock, se Kollision ...................................... 22
Krockkudde
avaktivering ........................................... 19
förar- och passagerarsida ..................... 16
Kupé
belysning ............................................... 86
Kupéfilter .................................................... 70
Kylsystem ................................................. 118
Kylvätska, kontroll och påfyllning ............. 188
Köldmedium ............................................... 70
Körning
ekonomisk ........................................... 118
halt väglag ........................................... 118
i vatten ................................................. 118
kylsystem ............................................. 118
med släpvagn ...................................... 145
med öppen baklucka ........................... 118
ogynnsamma körförhållanden ............. 182
Körriktningsvisare ....................................... 49
L
Lack
färgkod ................................................ 177
lackskador och bättring ....................... 177
Lambdasond ............................................ 249
Lamphållare
losstagning .......................................... 198
nummerskyltsbelysning ....................... 199
placering av lampor ............................. 199
Larm
allmänt ................................................. 112
automatisk återställning av larm .......... 112
frånkoppling ........................................ 112
inkoppling ............................................ 112
larmlampa ............................................ 112
257
Index
larmsignaler .........................................113
stänga av utlöst larm ...........................113
test av larmsystem ..............................115
Larm, radiofunktioner ...............................215
Lastning
allmänt .................................................154
bagageutrymme ....................................96
lastförmåga ..........................................154
Ledbelysning ....................................... 49, 61
inställning ...............................................66
Ljud
ljudinställningar ....................................211
ljudkälla ................................................211
Ljudvolym
hastighetskompensering .....................213
ljudanläggning .....................................211
mediaspelare .......................................211
programtyper .......................................217
telefon/mediaspelare ...........................225
Ljus
ljustuta ...................................................49
Ljusbild .....................................................155
Luftdistribution ............................................78
ECC .......................................................76
Luftkonditionering .......................................72
allmänt ...................................................70
ECC .......................................................75
Luftkvalitetssystem, ECC ............................76
Låsning .....................................................108
från insidan ..........................................109
258
från utsidan ......................................... 108
upplåsning .......................................... 108
Läderklädsel, tvättråd .............................. 176
Läslampor .................................................. 86
M
Manuell växellåda ..................................... 125
Meddelanden i informationsdisplay ........... 43
Medelbränsleförbrukning ........................... 50
Menyhantering
ljudanläggning ..................................... 210
Menystruktur
mediaspelare ....................................... 220
telefon, menyalternativ ........................ 229
telefon, översikt ................................... 228
Miljöfilosofi ................................................... 7
Motor ........................................................ 184
Motorhuv .................................................. 184
Motorolja .................................................. 186
byte ..................................................... 186
filter ..................................................... 186
körning under ogynnsamma körförhållanden ........................................................ 239
oljekvalitet ........................................... 239
oljetryck ................................................. 42
volymuppgifter ................... 240, 241, 242
Motorrum ................................................. 184
Motorspecifikationer ................................ 237
Motorvärmare ........................................... 123
Mått .......................................................... 235
N
Nackskydd, mittplats bak ........................... 92
NEWS ....................................................... 216
Nyckel ....................................................... 100
fjärrkontroll .......................................... 100
nyckellöst lås- och startsystem ........... 104
Nyckelblad
låspunkter ............................................ 103
Nyckelfri dörröppning ................................. 66
Nyhetssändning ........................................ 216
Nödsamtal ................................................ 222
O
OBS-texter ................................................... 6
Olja, se även Motorolja
oljetryck ................................................. 42
P
PACOS ....................................................... 18
Parkera samtal .......................................... 224
Parkeringsbroms ................................. 42, 56
Parkeringshjälp ......................................... 135
sensorer för parkeringshjälp ................ 137
Parkeringsljus ............................................. 46
Parkeringsvärmare
allmänt ................................................... 79
batteri och bränsle ................................ 80
parkering i backe ................................... 79
tidsinställning ......................................... 80
Index
Personliga inställningar ...............................65
autofläktjustering ...................................65
automatisk låsning .................................66
ledbelysning ...........................................66
låsindikering, ljus ...................................66
nyckelfri dörröppning .............................66
trygghetsbelysning ................................66
upplåsning, dörrar .................................66
upplåsningsindikering, ljus ....................66
återcirkulationstimer ..............................65
Pisksnärtsskador WHIPS ............................23
Polering .....................................................175
Positionsljus ................................................46
Programfunktioner ....................................215
Provisorisk däcktätning ............................167
PTY – Programtyp ....................................216
R
Radio
radioinställningar .................................214
radiostationer .......................................214
Radiotext ..................................................217
Ratt
cruise control .........................................53
knappsats ............................................223
knappsats höger sida ............................54
knappsats vänster sida ..........................53
rattinställning .........................................55
Rattlås .......................................................122
RDS-funktioner .........................................215
återställning ......................................... 217
REG – Regionala radioprogram ............... 217
Reglagepanel i förardörr
manövrering .......................................... 57
översikt .................................................. 38
Regnsensor ................................................ 52
Relä/säkringscentral
i kupé .................................................. 205
i motorrum ........................................... 202
Ren inifrån och ut ......................................... 8
Rengöring
automattvätt ........................................ 174
biltvätt ................................................. 174
klädsel ................................................. 176
säkerhetsbälten ................................... 176
vattenavvisande ytskikt ....................... 175
Reservhjul ................................................. 164
temporary spare .................................. 160
Ringa samtal ............................................ 224
Rostskydd ................................................ 178
Ryggstöd
baksäte, fällning .................................... 92
S
Samtal
funktioner under pågående samtal ..... 226
hantering ............................................. 224
volym i telefon ..................................... 225
SCAN
cd och ljudfiler ..................................... 219
radiostationer ...................................... 215
Serviceprogram ........................................ 182
Sidokrockkuddar ........................................ 20
SIM-kort .................................................... 222
SIPS-bag .................................................... 20
Skivtext ..................................................... 219
Skyddsgaller ............................................... 94
Skyddsnät .................................................. 95
Slumpval, cd och ljudfiler ......................... 219
Släpvagn
kabel .................................................... 147
körning med släpvagn ......................... 145
släpvagnsvikt ....................................... 236
SMS
läsa ...................................................... 227
skriva ................................................... 227
Smörjmedel, volymuppgifter ........... 243, 244
Snabbspola .............................................. 219
Snabbuppringning .................................... 226
Solskärm, taklucka ..................................... 64
Sotfilter .............................................. 44, 121
sotfilter fullt .......................................... 121
Spin control .............................................. 133
Spolare
bakruta .................................................. 52
vindruta och strålkastare ....................... 51
Spolarvätska, påfyllning ........................... 188
SRS-system
allmänt ................................................... 17
259
Index
omkopplare ............................................19
Stabilitetssystem ......................................133
indikering ...............................................41
Standby-läge, telefon ...............................224
Start av motor ...........................................121
keyless drive ........................................124
Starthjälp ..................................................144
Startnycklar ...............................................122
Startspärr ......................................... 100 , 122
Stationssökning ........................................214
STC ...........................................................133
Stenskott och repor ..................................177
Stol
elmanövrerad .........................................85
manuell inställning .................................84
nyckelminne ...........................................85
Strålkastare
av/på ......................................................46
strålkastarspolare ..................................51
Styrservoolja, kontroll och påfyllning ........190
Sub-bas ....................................................213
Surround .......................................... 210, 213
Symboler ...................................................134
kontrollsymboler ....................................41
varningssymboler ..................................40
Säkerhet ......................................................12
säkerhetssystem, tabell .........................25
Säkerhetsbälte ............................................12
baksäte ..................................................13
260
graviditet ............................................... 13
Säkringar
allmänt ................................................ 201
byte ..................................................... 201
relä/säkringscentral i kupé .................. 205
relä/säkringscentral i motorrum .......... 202
Säkringstabell
säkringar i kupé ................................... 206
säkringar i motorrum ........................... 203
T
Taklucka ..................................................... 63
klämskydd ............................................. 64
solskärm ................................................ 64
stängning med fjärrkontroll ................... 64
Tankning
påfyllning ............................................. 120
tanklock ............................................... 120
Tankvolym ................................................ 245
Telefon ..................................................... 223
beredskapsläge, standby-läge ........... 224
textinmatning ...................................... 225
till/från ................................................. 224
uppringning från telefonbok ................ 226
Telefonbok
nummerhantering ................................ 225
Temperatur
faktisk temperatur ................................. 71
kupé, elekronisk klimatanläggning ........ 77
kupé, manuell klimatanläggning ........... 74
Tillsatsvärmare ........................................... 80
Timer
A/C ........................................................ 73
ECC ....................................................... 76
Tjänstevikt ................................................ 236
Torkarblad
byte bakruta ........................................ 191
byte framruta ....................................... 191
Torkare
bakruta .................................................. 52
Totalvikt .................................................... 236
TP – trafikinformation ............................... 215
Traction control ........................................ 133
Trafikinformation ....................................... 215
Trippmätare ................................................ 39
Trygghetsbelysning
aktiva lampor ......................................... 61
inställning .............................................. 66
Tvätta bilen ............................................... 174
Typbeteckning .......................................... 234
Typgodkännande, fjärrkontrollsystem ...... 252
U
Underhåll
eget underhåll ...................................... 183
rostskydd ............................................. 178
Upplåsning
baklucka .............................................. 108
från insidan .......................................... 109
Index
från utsidan ..........................................108
inställningar ...........................................66
nyckellös ..............................................108
USB, anslutning ........................................212
Utsläpp .....................................................245
koldioxid ..............................................247
V
Vadning .....................................................118
Varningsblinkers .........................................55
Varningslampa
stabilitets- och dragkraftssystem ........133
Varningssymbol, Airbag-system .................15
Varningstexter ...............................................6
Varningstriangel ........................................164
Varvtalsmätare ............................................39
Vattenavvisande ytskikt
rengöring .............................................175
Vaxning .....................................................175
Ventilation ...................................................71
Ventilationsmunstycken ..............................71
Viktigttexter ...................................................6
Vindrutetorkare
regnsensor .............................................52
Vindrutetorkare och spolare .......................51
Vinterdäck .................................................159
Vinterkörning .............................................121
Volym, se även Ljudvolym ........................211
Väntande samtal .......................................224
Vätskor och oljor
kontroller .....................................183, 186
Vätskor, volymuppgifter ...................243, 244
Växellåda
automat ............................................... 129
manuell ................................................ 125
W
WHIPS ........................................................ 23
barnstol/barnkudde ............................... 23
Y
Yttertemperaturmätare ............................... 39
Yttre backspeglar ....................................... 61
Å
Återcirkulation ............................................ 72
ECC ....................................................... 76
261
Volvo. for life
Volvo Car Corporation TP 9175 (Swedish), AT 0720, Printed in Sweden, Göteborg 2007, Copyright © 2000-2007 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement