Volvo 2015 Early, V60 PLUG-IN HYBRID User manual

Volvo 2015 Early, V60 PLUG-IN HYBRID User manual
WEB EDITION
ÄGARMANUAL
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FΚR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många
års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för
Din och Dina passagerares säkerhet och komfort.
Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din
Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar
vi att Du bekantar Dig med utrustning, anvisningar
och underhållsinformation i denna ägarmanual.
Innehållsförteckning
01 Introduktion
Ägarinformation........................................
Att läsa ägarmanualen..............................
Inspelning av data.....................................
Tillbehör och extrautrustning....................
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*..........
Information på internet..............................
Volvo Personvagnars miljöfilosofi.............
Ägarmanualen och miljön.........................
Laminerat glas...........................................
Plug-in hybrid – översikt...........................
Plug-in hybrid – introduktion.....................
02 Säkerhet
13
13
16
17
17
18
19
21
21
22
24
Allmänt om säkerhetsbälte.......................
Säkerhetsbälte – ta på..............................
Säkerhetsbälte – lossa..............................
Säkerhetsbälte – graviditet.......................
Bältespåminnare.......................................
Bältesförsträckare.....................................
Säkerhet – varningssymbol.......................
Krockkuddesystem...................................
Krockkudde på förarsida..........................
Passagerarkrockkudde.............................
Passagerarkrockkudde – aktivering/
deaktivering*.............................................
Sidokrockkudde (SIPS).............................
Sidokrockkudde (SIPS) – barnstol/barnkudde........................................................
Krockgardin (IC)........................................
Allmänt om WHIPS (whiplash-skydd).......
WHIPS – barnskydd..................................
WHIPS – sittställning.................................
När systemen löser ut...............................
Allmänt om säkerhetsläge.........................
Säkerhetsläge – startförsök......................
Säkerhetsläge – förflyttning......................
Allmänt om barnsäkerhet..........................
26
27
28
28
29
29
30
30
31
31
Barnskydd.................................................
Barnskydd – placering..............................
Barnskydd – två-stegs bälteskudde*........
Två-stegs bälteskudde* – uppfällning.......
Två-stegs bälteskudde* – nedfällning.......
Barnskydd – ISOFIX..................................
ISOFIX – storleksklasser...........................
ISOFIX – typer av barnskydd....................
Barnskydd – övre fästpunkter...................
01 02 02
2
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
32
34
35
35
36
37
37
38
39
40
41
41
42
46
46
47
49
49
50
51
53
Innehållsförteckning
03 Instrument och reglage
Instrument och reglage, vänsterstyrd bil –
översikt......................................................
Instrument och reglage, högerstyrd bil –
översikt......................................................
Kombiinstrument.......................................
Kombiinstrument, digitalt – översikt.........
Eco guide & Hybrid guide.........................
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd....................................................
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd....................................................
Yttertemperaturmätare..............................
Trippmätare...............................................
Klocka.......................................................
Volvo Sensus............................................
Nyckellägen..............................................
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer..
Säten fram.................................................
Säten fram – elmanövrerade.....................
Nyckelminne* i fjärrnyckel.........................
Säten bak..................................................
Ratt...........................................................
Eluppvärmning* av ratten..........................
Ljusreglage................................................
Positions-/parkeringsljus..........................
55
Varselljus................................................... 82
Tunneldetektering*.................................... 82
Hel-/halvljus.............................................. 83
Aktivt helljus*............................................. 84
Aktiva xenon-strålkastare*........................ 86
Dimljus bak............................................... 87
Bromsljus.................................................. 87
Varningsblinkers........................................ 88
Blinkers..................................................... 88
Kupébelysning.......................................... 89
Ledbelysning............................................. 90
Trygghetsbelysning................................... 91
Strålkastare – anpassning av ljusbild........ 91
Torkare och spolning................................ 91
Fönsterhissar............................................ 93
Backspeglar – yttre................................... 95
Rutor och backspeglar – eluppvärmning.. 96
Backspegel – inre...................................... 97
Kompass*.................................................. 97
Taklucka*.................................................. 99
Menyhantering – kombiinstrument......... 100
Menyöversikt – kombiinstrument............ 101
Meddelanden.......................................... 101
Meddelanden – hantering.......................
MY CAR..................................................
Färddator................................................
Färddator – kombiinstrument "Digital"...
Färddator – kompletterande information
Färddator – färdstatistik*.........................
03 03 03
58
61
62
66
67
68
70
70
70
71
72
72
73
74
75
76
78
79
80
81
102
102
103
105
108
109
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3
Innehållsförteckning
04 Klimat
Allmänt om klimat...................................
Faktisk temperatur..................................
Sensorer – klimat....................................
Luftrening................................................
Luftrening – kupéfilter.............................
Luftrening – Clean Zone Interior Package
(CZIP)*.....................................................
Luftrening – IAQS*...................................
Luftrening – material...............................
Menyinställningar – klimat.......................
Luftdistribution i kupé.............................
Elektronisk klimatanläggning – ECC.......
Eluppvärmda framsäten*........................
Eluppvärmt baksäte*...............................
Fläkt........................................................
Autoreglering...........................................
Temperaturreglering i kupé.....................
Luftkonditionering...................................
Avfuktning och avfrostning av vindruta..
Luftdistribution – återcirkulation.............
Luftdistribution – tabell...........................
Allmänt om förkonditionering..................
Förkonditionering av bilen.......................
Förkonditionering – inställning................
05 Lastning och förvaring
111
112
112
112
113
Förkonditionering – parkering inne.........
Förkonditionering – parkering ute...........
Förkonditionering – direktstart................
Förkonditionering – direktavstängning....
Förkonditionering – tidur.........................
Tidur – inställning....................................
Tidur – starta...........................................
Tidur – stänga av.....................................
Förkonditionering – meddelanden..........
Allmänt om värmare................................
Eldriven värmare.....................................
Bränsledriven värmare............................
Bränsledriven värmare – autoläge/deaktivering......................................................
125
126
126
127
128
128
129
129
130
132
132
132
Förvaringsplatser....................................
Kavajhållare.............................................
Tunnelkonsol...........................................
Tunnelkonsol – cigarettändare och askkopp*.......................................................
Handskfack.............................................
Iläggsmattor*...........................................
Make up-spegel......................................
Tunnelkonsol – 12 V-uttag......................
Lastning..................................................
Lastning – lång last.................................
Taklast.....................................................
Lastsäkringsöglor....................................
12 V eluttag – lastutrymme*....................
Skyddsnät*..............................................
Skyddsnät* kombinerat med insynsskydd......................................................
Skyddsgaller...........................................
Insynsskydd............................................
04 04 05
4
113
113
114
114
114
117
118
118
119
119
120
120
121
121
122
124
124
125
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
133
135
137
137
137
138
138
138
139
140
140
141
141
141
142
143
144
144
Innehållsförteckning
06 Lås och larm
Fjärrnyckel med nyckelblad.................... 147
Fjärrnyckel – förlust ................................ 147
Nyckelminne*.......................................... 147
Indikering låsning/upplåsning – inställning......................................................... 148
Låsindikator............................................ 148
Elektronisk startspärr.............................. 148
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem.......................................................... 149
Fjärrnyckel – funktioner........................... 149
Fjärrnyckel – räckvidd............................. 150
PCC* – unika funktioner.......................... 151
PCC* – räckvidd...................................... 152
Löstagbart nyckelblad............................ 152
Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning................................................... 153
Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr 153
Sekretesslåsning*.................................... 154
Fjärrnyckel/PCC – byte av batteri........... 155
Keyless drive*.......................................... 156
Keyless drive* – PCC:ns räckvidd........... 157
Keyless drive* – säker hantering av
PCC:n...................................................... 157
Keyless drive* – störningar i PCC:ns
funktion................................................... 158
07 Förarstöd
Keyless drive* – låsning..........................
Keyless drive* – upplåsning....................
Keyless drive* – upplåsning med nyckelblad ........................................................
Keyless drive* – nyckelminne..................
Keyless drive* – låsinställningar..............
Keyless drive* – antennplacering............
Låsning/upplåsning – utifrån...................
Manuell låsning av dörr...........................
Låsning/upplåsning – inifrån...................
Genomvädringsfunktion..........................
Låsning/upplåsning – handskfack..........
Låsning/upplåsning – baklucka..............
Blockerat låsläge*...................................
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering*..........................................................
Larm........................................................
Larmindikator..........................................
Larm – automatisk återaktivering............
Larm – fjärrnyckeln ur funktion...............
Larmsignaler...........................................
Reducerad larmnivå................................
158
159
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
– handhavande........................................
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
– symboler och meddelanden.................
Trafikskyltsinformation (RSI)*..................
Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande......................................................
Trafikskyltsinformation (RSI)* – begränsningar......................................................
Fartbegränsare........................................
Fartbegränsare – komma igång..............
Fartbegränsare – ändra hastighet...........
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge................................
Fartbegränsare – larm överskriden
hastighet.................................................
Fartbegränsare – avstängning................
Farthållare*..............................................
Farthållare* – hantera hastighet..............
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge.......................................
Farthållare* – återuppta inställd hastighet...........................................................
Farthållare* – stänga av...........................
Adaptiv farthållare – ACC*......................
06 06 07
159
160
160
160
161
162
162
163
164
164
165
166
167
168
168
169
169
169
170
172
172
174
175
175
177
178
178
179
179
180
180
181
182
182
183
183
184
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
Innehållsförteckning
Adaptiv farthållare* – funktion................. 185
Adaptiv farthållare* – översikt................. 186
Adaptiv farthållare* – hantera hastighet.. 187
Adaptiv farthållare* – ställa in tidsavstånd....................................................... 188
Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge................................ 189
Adaptiv farthållare* – köra om annat fordon.......................................................... 190
Adaptiv farthållare* – stänga av.............. 190
Adaptiv farthållare* – köassistent............ 190
Adaptiv farthållare* – skifta farthållarfunktionalitet.................................................. 192
Radarsensor............................................ 192
Radarsensor – begränsningar................. 193
Adaptiv farthållare* – felsökning och
åtgärd...................................................... 195
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden................................................. 196
Avståndsvarning*.................................... 198
Avståndsvarning* – begränsningar......... 199
Avståndsvarning* – symboler och meddelanden................................................. 200
City Safety™........................................... 201
City Safety™ – funktion.......................... 201
City Safety™ – handhavande.................
City Safety™ – begränsningar................
City Safety™ – lasersensorn...................
City Safety™ – symboler och meddelanden..........................................................
Kollisionsvarnare*....................................
Kollisionsvarnare* – funktion...................
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist............................................................
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare...................................................
Kollisionsvarnare* – handhavande..........
Kollisionsvarnare* – allmäna begränsningar......................................................
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar.........................................
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden.................................................
Driver Alert System*................................
Driver Alert Control (DAC)*......................
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande......................................................
Driver Alert Control (DAC)* – symboler
och meddelanden...................................
Körfältsassistans (LDW)*.........................
Körfältsassistans (LDW) – funktion.........
202
203
205
Körfältsassistans (LDW) – handhavande
Körfältsassistans (LDW) – begränsningar
Körfältsassistans (LDW) – symboler och
meddelanden..........................................
Parkeringshjälp*......................................
Parkeringshjälp* – funktion.....................
Parkeringshjälp* – bakåt.........................
Parkeringshjälp* – framåt........................
Parkeringshjälp* – felindikering...............
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
Parkeringshjälpkamera...........................
Parkeringshjälpkamera – inställningar....
Parkeringshjälpkamera – begränsningar.
BLIS* (Blind Spot Information System)...
BLIS* (Blind Spot Information System) –
handhavande..........................................
CTA (Cross Traffic Alert)*........................
BLIS – symboler och meddelanden........
Justerbart rattmotstånd*.........................
07 07 07
6
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
207
208
209
210
212
213
214
216
218
220
220
221
222
224
224
225
226
227
229
229
230
231
232
232
233
235
236
236
237
238
240
241
Innehållsförteckning
08 Start och körning
Alkolås*...................................................
Alkolås* – funktioner och handhavande..
Alkolås* – förvaring.................................
Alkolås* – inför motorstart.......................
Alkolås* – att tänka på............................
Alkolås* – symboler och textmeddelanden..........................................................
Start av motor.........................................
Avstängning av motor.............................
Rattlås.....................................................
Starthjälp med batteri.............................
Drivsystem..............................................
Drivsystem – körlägen.............................
Energiflöde..............................................
Drivsystem – symboler och meddelanden..........................................................
Växellådor...............................................
Växlingsindikator*...................................
Automatisk växellåda – Geartronic.........
Växelväljarspärr.......................................
Starthjälp i backe (HSA)*.........................
Fyrhjulsdrift – AWD.................................
Färdbroms...............................................
Färdbroms – låsningsfria bromsar..........
243
243
244
244
245
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers...............................
Färdbroms – nödbromsförstärkning.......
Parkeringsbroms.....................................
Planera din körning.................................
Vadning...................................................
Κverhettning...........................................
Körning med öppen baklucka.................
Κverbelastning – startbatteri...................
Inför en lång resa....................................
Vinterkörning...........................................
Räckvidd vid elektrisk drivning...............
Tanklucka – Κppna/stänga.....................
Tanklucka – manuell öppning.................
Påfyllning av bränsle...............................
Bränsle – hantering.................................
Bränsle – diesel.......................................
Katalysatorer...........................................
Dieselpartikelfilter (DPF)..........................
Bränsleekonomisk körning......................
Laddning av hybridbatteri.......................
Laddström...............................................
Laddning av hybridbatteri – förberedelser...........................................................
263
263
264
267
268
268
269
269
270
270
271
271
272
272
273
273
275
275
276
276
277
Laddkabel med kontrollenhet.................
Laddkabel med kontrollenhet – statusmeddelanden..........................................
Laddkabel med kontrollenhet – temperaturövervakning........................................
Laddkabel med kontrollenhet – jordfelsbrytare.....................................................
Laddning av hybridbatteri – start............
Laddning av hybridbatteri – avslut..........
Långtidsförvaring – att tänka på.............
Körning med släpvagn............................
Körning med släpvagn – automatisk
växellåda.................................................
Draganordning/Dragkrok........................
Löstagbar dragkrok – förvaring...............
Löstagbar dragkrok – specifikationer.....
Löstagbar dragkrok – fastsättning/borttagning....................................................
Släpvagnsstabilisator – TSA...................
Bogsering................................................
Bogserögla..............................................
Bärgning..................................................
279
08 08 08
246
247
248
249
249
250
251
253
255
257
257
257
259
260
260
261
263
282
283
283
283
285
286
287
288
288
289
289
290
292
293
293
294
278
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
7
Innehållsförteckning
09 Hjul och däck
Däck – rotationsriktning..........................
Däck – skötsel.........................................
Däck – slitagevarnare..............................
Hjulskruvar..............................................
Verktyg....................................................
Domkraft*................................................
Vinterdäck...............................................
Hjul- och fälgdimensioner.......................
Däck – dimensioner................................
Däck – lastindex......................................
Däck – hastighetsklasser........................
Byte av hjul – losstagning hjul.................
Byte av hjul – montering.........................
Däck - lufttryck........................................
Varningstriangel......................................
Förbandslåda*.........................................
Provisorisk däcktätning..........................
Provisorisk däcktätningssats – placering
Provisorisk däcktätningssats – översikt..
Provisorisk däcktätning – handhavande.
Provisorisk däcktätning – efterkontroll...
Provisorisk däcktätningssats – pumpning
av däck...................................................
10 Underhåll och service
296
296
297
298
298
299
299
300
300
301
301
302
305
306
307
307
308
308
309
310
312
Provisorisk däcktätningssats – tätningsvätska...................................................... 314
Volvos serviceprogram...........................
Lyftning av bilen......................................
Motorhuv – öppna och stänga................
Motorrum – översikt................................
Motorrum – kontroll.................................
Motorolja – allmänt.................................
Motorolja – kontroll och påfyllning..........
Kylvätska – nivå......................................
Broms- och kopplingsvätska – nivå........
Styrservoolja – nivå.................................
Klimatanläggning – felsökning och reparation.......................................................
Lampbyte................................................
Lampbyte – strålkastare..........................
Lampbyte – täcklock till hel-/halvljuslampor...........................................................
Lampbyte – halvljus................................
Lampbyte – helljus..................................
Lampbyte – extra helljus.........................
Lampbyte – blinkers fram.......................
Lampbyte – ljus bak................................
Lampbyte – placering av lampor bak......
Lampbyte – nummerskyltsbelysning......
Lampbyte – belysning i lastutrymme......
09 09 10
8
313
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
316
317
319
319
320
321
322
323
324
325
325
325
326
327
328
328
329
329
330
331
331
331
Innehållsförteckning
11 Specifikationer
Lampbyte – belysning i make up-spegel
Lampor – specifikationer ........................
Torkarblad...............................................
Spolarvätska – påfyllning........................
Startbatteri..............................................
Batteri – symboler...................................
Startbatteri – byte...................................
Hybridbatteri...........................................
Säkringar – allmänt.................................
Säkringar – i motorrum...........................
Säkringar – under handskfack................
Säkringar – i styrenhet under
handskfack..............................................
Säkringar – i lastutrymme.......................
Säkringar – i motorrummets kallzon.......
Biltvätt.....................................................
Polering och vaxning..............................
Vatten- och smutsavvisande ytskikt.......
Rostskydd...............................................
Rengöring av interiör...............................
Lackskador.............................................
332
332
333
335
335
336
337
338
339
340
343
Typbeteckningar.....................................
Mått.........................................................
Vikter.......................................................
Dragvikt och kultryck..............................
Motorspecifikationer...............................
Motorspecifikationer – Elektrisk drivmotor............................................................
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden......................................................
Motorolja – kvalitet och volym................
Kylvätska - kvalitet och volym................
Transmissionsolja – kvalitet och volym...
Bromsvätska – kvalitet och volym..........
Styrservoolja – kvalitet............................
Spolarvätska – kvalitet och volym..........
Bränsletank – volym................................
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.....
Hjul och däck – godkända dimensioner.
Lastindex och hastighetsklass................
Däck – godkända däcktryck...................
Elsystem..................................................
Startbatteri – specifikation......................
Hybridbatteri – specifikation...................
Räckvidd – specifikation.........................
360
363
364
365
366
Typgodkännande – fjärrnyckelsystem.... 379
Typgodkännande – radarsystem............ 379
10 11 11
345
347
351
353
354
355
355
355
357
Typgodkännande – Bluetooth®............... 380
Licenser................................................... 384
Symboler i display................................... 387
367
367
369
370
371
372
372
372
373
374
375
376
377
378
378
378
379
9
Innehållsförteckning
12 Index
Index....................................................... 390
12
10
Innehållsförteckning
11
INTRODUKTION
01 Introduktion
Ägarinformation
Att läsa ägarmanualen
Din bil är utrustad med en bildskärm* där Du
kan hitta information om hur Din bil fungerar.
Den här ägarmanualen är ett komplement till
den informationen och innehåller viktig text,
de senaste uppdateringarna, samt instruktioner som kan vara bra att ha när Du av praktiska skäl inte kan läsa informationen på bildskärmen.
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
ägarmanualen, helst före den första åkturen.
Då får Du möjlighet att bekanta Dig med nya
funktioner, får råd om hur bilen bäst ska hanteras i olika situationer och lär Dig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som
finns i boken.
Att byta bildskärmsspråk kan innebära att viss
information inte överensstämmer med nationella eller lokala lagar och bestämmelser.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i ägarmanualen är
inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att
göra ändringar utan föregående meddelande.
VIKTIGT
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett trafiksäkert sätt och att
aktuella lagar och bestämmelser följs. Det
är också viktigt att bilen sköts och hanteras enligt Volvos rekommendationer i ägarinformationen.
Om det skulle skilja mellan informationen
på bildskärmen och i den tryckta boken, är
det alltid den tryckta informationen som
gäller.
©
Volvo Personvagnar AB
VIKTIGT
Det finns fyra alternativ för att hitta information i ägarmanualen:
01
• Sök – Sökfunktion för att hitta en artikel.
• Kategorier – Alla artiklar sorterade i kategorier.
• Favoriter – Snabbåtkomst för favoritmärkta artiklar.
• Quick Guide – Ett urval av artiklar för
vanliga funktioner.
OBS
Ägarmanualen är inte tillgänglig under körning.
Ägarmanual i mobila enheter
Avlägsna inte den här boken ur bilen – om
problem skulle uppstå saknas då nödvändig information om var och hur professionell hjälp kan sökas.
Digital ägarmanual i bil1
När det i tryckt bok hänvisas till digital ägarmanual avses den som visas på bildskärmen i
bilen.
Κppna den digitala ägarmanualen – tryck på
MY CAR–knappen i mittkonsolen, tryck OK/
MENU och välj Ägarmanual.
1
Gälller vissa bilmodeller.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
13
01 Introduktion
01
||
OBS
Ägarmanual finns att ladda ner som mobilapplikation (gäller vissa bilmodeller och
mobila enheter), se www.volvocars.com.
Mobilapplikationen innehåller även video
samt sökbart innehåll och enkel navigering
mellan olika avsnitt.
Tillval/tillbehör
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk*.
I ägarmanualen beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen
finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar för olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar
och bestämmelser.
OBS
OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
Fotnot
I ägarmanualen finns det information som ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna
information är ett tillägg till den text som den
via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till
text i en tabell används bokstäver istället för
siffror som hänvisning.
Meddelandetexter
Vid osäkerhet om vad som är standard eller
tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
Särskilda texter
Dekaler
Varningstexter upplyser om risk för
personskada.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Varning för personskada
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella skador.
I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i
ägarmanualen med att texten är lite större
och gråfärgad. Exempel på detta finns i
meny- och meddelandetexter i informationsdisplayen (t.ex. Ljudinställningar).
VARNING
14
VIKTIGT
I bilen finns olika typer av dekaler som är till
för att förmedla viktig information på ett
enkelt och tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i
följande fallande grad av varning/information.
G031590
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit
text/bild på svart meddelandefält. Används
för att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i allvarlig
personskada eller dödsfall.
01 Introduktion
Risk för egendomsskada
Information
När det till en steg-för-steg instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat på samma sätt som motsvarande bild.
01
Numrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra
en rörelse.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
eller blått varningsfält och meddelandefält.
Används för att påvisa förekomst av fara som,
om varningen ignoreras, kan resultera i skador på egendom.
G031593
G031592
Pilar med bokstäver används för att
åskådliggöra en rörelse där den inbördes
ordningen inte är relevant.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
meddelandefält.
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
Positionslistor
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran återkommer i den positionslista som
finns i anslutning till bilden, som beskriver
objektet.
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör
inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller just din bil finns på respektive dekal på
din bil.
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i ägarmanualen
används en punktlista.
Exempel:
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en
viss ordningsföljd, är i ägarmanualen numrerade.
•
•
Kylvätska
Motorolja
Relaterad information
Relaterad information hänvisar till andra
avsnitt med närliggande information.
}}
15
01 Introduktion
01
||
Bilder
Inspelning av data
Bokens bilder är ibland schematiska och kan
avvika från bilens utseende beroende på
utrustningsnivå och marknad.
Viss information om fordonets drift och funktionalitet samt eventuellt tillbud registreras i
bilen.
Fortsättning följer
}} Denna symbol är placerad längst ned till
Ditt fordon innehåller en rad datorer som har
till uppgift att kontinuerligt kontrollera och
övervaka fordonets drift och funktionalitet.
Vissa av datorerna kan registrera information
under normal körning om dessa upptäcker ett
fel. Dessutom registreras information vid
krock eller tillbud. Delar av den registrerade
informationen behövs för att tekniker vid service och underhåll skall kunna diagnostisera
och åtgärda uppkomna fel i fordonet samt för
att Volvo skall kunna uppfylla lagkrav och
andra regelverk. Härutöver används informationen i forskningssyfte av Volvo i syfte att
kontinuerligt vidareutveckla kvaliteten och
säkerheten, då informationen kan bidra till en
bättre förståelse för de omständigheter som
orsakar att olyckor och personskador uppkommer. Informationen innehåller uppgifter
om status och funktionalitet i olika system
och moduler i fordonet beträffande bl.a.
motor-, gasregleringsspjäll-, styrning- och
bromssystem. Denna information kan innehålla uppgifter beträffande förarens sätt att
framföra fordonet, såsom exempelvis fordonets hastighet, användning av bromsrespektive gaspedal, rattutslag och om förare
respektive passagerare använt säkerhetsbälte
eller ej. Den här informationen kan av angivna
skäl komma att lagras i fordonets datorer
höger när en artikel fortsätter på nästa uppslag.
Fortsättning från föregående sida
|| Denna symbol är placerad längst upp till
vänster när en artikel fortsätter från föregående uppslag.
Relaterad information
•
•
16
Ägarmanualen och miljön (s. 21)
Information på internet (s. 18)
under viss tid, men också som följd av en
kollision eller tillbud. Informationen kan lagras
av Volvo så länge som den kan bidra till att
vidareutveckla och ytterligare höja säkerheten
och kvaliteten samt så länge det finns lagkrav
och andra regelverk som Volvo behöver ta
hänsyn till.
Volvo kommer inte att medverka till att ovan
beskriven information lämnas ut till tredje part
utan fordonsägarens samtycke. Dock kan
Volvo på grund av nationella lagkrav och regler tvingas att lämna ut sådan information till
myndigheter, såsom polismyndighet, eller
andra som kan hävda laglig rätt att få tillgång
till denna.
För att kunna läsa ut och tolka information
som registrerats av datorerna i fordonet krävs
speciell teknisk utrustning som Volvo, och
verkstäder som ingått avtal med Volvo, har
tillgång till. Volvo ansvarar för att information,
som förs över till Volvo i samband med service och underhåll, lagras och hanteras på ett
säkert sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga lagkrav. För ytterligare information –
kontakta en Volvoåterförsäljare.
01 Introduktion
Tillbehör och extrautrustning
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
och extrautrustning kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande
programvara finns i bilens datorsystem. Volvo
rekommenderar därför att du alltid kontaktar
en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör eller extrautrustning som
ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
Värmereflekterande vindruta*
Vindrutan är försedd med en värmereflekterande film (IR) som minskar solens värmeinstrålning i kupén.
Placering av elektronisk utrustning, t.ex. en
transponder, bakom en glasyta med värmereflekterande film kan påverka dess funktion
och prestanda negativt.
Om funktionen för elektronisk utrustning ska
bli optimal bör denna placeras på den del av
vindrutan som saknar värmereflekterande film
(se markerat fält i ovanstående bild).
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*
01
Om bilen är utrustad med Volvo On Call, VOC
är det viktigt att byta ägare till tjänsten.
VOC är en tilläggstjänst som består av säkerhets-, trygghets- och komforttjänster. Vid
ägarbyte är det viktigt att byta ägare till tjänsten.
Avsluta VOC tjänst
Kontakta Volvoåterförsäljare vid ägarbyte för
att avsluta VOC tjänsten.
Vid ägarbyte är det viktigt att återställa personliga inställningar i bilen till ursprunglig
fabriksinställning2, se Ägarbyte.
Starta VOC tjänst
Det är mycket viktigt att VOC tjänsten byter
ägare så att den tidigare ägarens möjlighet att
utföra tjänster i bilen avbryts. Kontakta Volvoåterförsäljare vid ägarbyte.
Relaterad information
•
Information på internet (s. 18)
Fält där IR-film inte är applicerad.
Mått
A
40 mm
B
80 mm
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
17
01 Introduktion
01
Information på internet
På www.volvocars.com finns ytterligare information som rör din bil.
Med ett personligt Volvo ID är det möjligt att
logga in på Min Volvo vilket är en personlig
webbsida för dig och din bil.
QR-kod
För att kunna läsa QR-koden krävs en QRkodläsare, vilket finns som tilläggsprogram
(app) till flera mobiltelefoner. QR-kodläsare
kan laddas ner från t.ex. App Store, Windows
Phone eller Google Play.
2
18
Gäller endast bilar som är möjliga att ansluta till internet.
01 Introduktion
01
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
G000000
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden som vägleder all verksamhet. Vi
tror också att våra kunder delar vår omtanke
om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat vilket inkluderar Miljöstandarden
ISO 14001 som täcker samtliga fabriker och
flera av våra andra enheter. Vi ställer även
krav på våra samarbetspartners att arbeta
systematiskt med miljörelaterade frågor.
Bränsleförbrukning
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre
bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp
av växthusgasen koldioxid.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön.
ger avgasutsläppen långt under gällande normer.
Ren luft i kupén
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Effektiv avgasrening
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS*
(Interior Air Quality System) säkerställer att
den inkommande luften är renare än luften
utanför i trafikerad miljö.
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och
ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö
och högeffektiv avgasrening. I många fall lig-
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Den inkommande luften övervakas kontinuerligt och om halten av vissa
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
19
01 Introduktion
01
||
ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir
för hög, stängs luftintaget. En sådan situation
kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.
garantibokens rekommenderade intervaller.
•
Om bilen är utrustad med motorvärmare*,
använd den före kallstart – det förbättrar
startförmågan och minskar slitage vid kall
väderlek och motorn når normal arbetstemperatur snabbare vilket sänker förbrukning och minskar utsläpp.
•
Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt p.g.a. att luftmotståndet ökar – vid en
fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet 4 ggr.
•
Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt.
Rådgör med en verkstad vid osäkerhet
om hur denna typ av avfall ska deponeras
– en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Interiör
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra
stor vikt vid att välja miljöanpassade material.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du till
en renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil
blir den en del i vårt system. Volvo ställer krav
på hur våra verkstadslokaler ska utformas för
att förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår
verkstadspersonal har det kunnande och de
verktyg som behövs för att garantera god
miljöomsorg.
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
– här följer några råd:
•
•
•
20
Undvik tomgångskörning – stäng av
motorn vid längre väntetider. Ta hänsyn
till lokala bestämmelser.
Kör ekonomiskt – var förutseende.
Gör service och underhåll enligt ägarmanualens anvisningar – följ Service- och
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Genom att följa dessa råd kan pengar och
jordens resurser sparas och bilens hållbarhet
förlängas. För mer information och fler råd se
Eco guide (s. 66) , Bränsleekonomisk körning (s. 276) och Bränsleförbrukning (s.
374).
Återvinning
Som ett led i Volvos miljöarbete är det viktigt
att bilen återvinns på ett miljömässigt riktigt
sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar.
Bilens siste ägare ombeds därför att kontakta
en återförsäljare för hänvisning till en certifierad/godkänd återvinningsanläggning.
Relaterad information
•
Ägarmanualen och miljön (s. 21)
01 Introduktion
Ägarmanualen och miljön
Laminerat glas
Pappersmassan i en tryckt publikation av
ägarmanualen kommer från FSC®-certifierade
skogar eller andra kontrollerade källor.
Laminerat glas
Forest Stewardship Council®-symbolen visar
att pappersmassan i en tryckt publikation av
ägarmanualen kommer från FSC®-certifierade
skogar eller andra kontrollerade källor.
01
Glaset är förstärkt vilket ger ett
bättre inbrottsskydd och förbättrad
ljudisolering i kupén. Vindrutan och
övriga rutor* har laminerat glas.
Relaterad information
•
Volvo Personvagnars miljöfilosofi (s. 19)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
21
01 Introduktion
01
Plug-in hybrid – översikt
Översikt av V60 PLUG-IN HYBRID unika funktioner.
Laddning av hybridbatteri (s. 276).
22
Hybridbatteri (s. 338).
01 Introduktion
Elmotor (s. 250) med drivning på bakhjulen.
01
Körlägen (s. 251).
Kombiinstrument (s. 62) med unik information för plug-in hybrid.
Relaterad information
•
Plug-in hybrid – introduktion (s. 24)
23
01 Introduktion
01
Plug-in hybrid – introduktion
Bilen körs som en helt vanlig bil. Elmotorn driver bilen huvudsakligen i låga hastigheter, dieselmotorn i högre samt vid mer aktiv körning.
Viktigt att känna till
VARNING
Tänk på att bilen inte avger något motorljud när den endast drivs av elmotorn och
därför kan vara svår att uppfatta för barn,
fotgängare, cyklister och djur. Detta gäller
speciellt i låga farter, t.ex. på parkeringsplatser.
Starkström
Ett flertal komponenter i bilen
arbetar med farlig elektrisk
spänning. Rör ingenting som
inte är tydligt beskrivet i
denna instruktionsbok. Läs
mer om motorrummet (s.
319).
VARNING
Orange kablar utmärkta med starkströmsdekal får endast hanteras av behörig personal.
Att köra bilen
Bilen körs som en helt vanlig bil. Elmotorn driver bilen huvudsakligen i låga hastigheter,
dieselmotorn i högre samt vid mer aktiv kör-
24
ning. Läs mer om Bränsleekonomisk körning
(s. 276).
Laddning av hybridbatteri
VIKTIGT
Körlägen
Under körning är det möjligt att försätta bilen i
olika körlägen t.ex. endast eldrift eller vid
behov av kraft, både el- och dieselmotor.
Bilen beräknar en optimal kombination av
körbarhet, körupplevelse, miljöbelastning
samt bränsleekonomi utefter valt körläge. Läs
mer om Drivsystem – körlägen (s. 251).
Kombiinstrument
Två fält i kombiinstrumentet visar unik information för V60 PLUG-IN HYBRID; hybridbatterimätare (aktuell energinivå), aktivt körläge,
symbol som tänds när dieselmotorn går,
Hybrid Guide samt energiåtervinning. Läs mer
om kombiinstrumentet (s. 62).
Förkonditionering
För att bilen ska fungera optimalt gäller det
att hybridbatteriet med tillhörande elektriska
drivsystem samt dieselmotorn och dess drivsystem har korrekt arbetstemperatur. Batterikapaciteten reduceras väsentligt om batteriet
är för kallt eller för varmt. Genom förkonditionering förbereds bilens drivsystem och kupén
innan avfärd, så att både slitage och energibehov under färd minskas. Läs mer om Förkonditionering av bilen (s. 124).
Anslut aldrig laddkabeln när risk för blixtnedslag föreligger.
Hybridbatteriet är av typ Litium-Jon och kan
laddas på olika sätt. En laddkabel med kontrollenhet kan anslutas mellan bilen och
230V AC–uttag, se Laddkabel med kontrollenhet (s. 279). Laddtid är beroende på laddström (s. 277).
Vid lätt inbromsning används den elektriska
motorn som motorbroms och bilens rörelseenergi omvandlas till elektrisk energi vilken
används till att ladda hybridbatteriet. Läs mer
om återvinning av bromskraftsenergin (s.
261).
Dieselmotorn kan dessutom ladda elmotorns
hybridbatteri med en särskild starkströmsgenerator när behov uppstår, se drivsystem och
körlägen (s. 251).
Relaterad information
•
Plug-in hybrid – översikt (s. 22)
SÄKERHET
02 Säkerhet
Allmänt om säkerhetsbälte
02
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare har på sig säkerhetsbältet under färd.
•
Höftbandet ska sitta lågt (inte över
buken).
•
Sträck höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet uppåt mot axeln.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast
en person.
För att säkerhetsbältet ska ge maximalt
skydd är det viktigt att det ligger väl an mot
kroppen. Luta inte ryggstödet för långt bakåt,
säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal sittställning.
Obältade blir påminda om att ta på sig (s.
27) säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse (s. 29).
Tänk på
26
•
Använd inte clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt.
•
Säkerhetsbältet får inte vara snott eller
vridet.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av säkerhetsbältet på egen hand.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en
kollision, ska hela säkerhetsbältet bytas ut.
En del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om det
verkar oskadat. Byt också säkerhetsbältet
om det är slitet eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett
för samma plats som det utbytta säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
•
•
Säkerhetsbälte – graviditet (s. 28)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 28)
Bältesförsträckare (s. 29)
02 Säkerhet
Säkerhetsbälte – ta på
Tänk på
Ta på säkerhetsbältet (s. 26) innan körningen
påbörjas.
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:
•
•
•
Dra ut bältet långsamt och lås fast det genom
att skjuta ner dess låstunga i bälteslåset. Ett
kraftigt "klick" indikerar att bältet är låst.
om det dras ut för snabbt
vid bromsning och acceleration
om bilen lutar kraftigt.
02
Relaterad information
Felplacerat säkerhetsbälte. Bältet måste ligga in
på axeln.
•
•
•
•
Säkerhetsbälte – graviditet (s. 28)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 28)
Bältesförsträckare (s. 29)
Bältespåminnare (s. 29)
Korrekt placerat säkerhetsbälte.
Höjdjustering av säkerhetsbältet. Tryck in
knappen och flytta bältet i höjdled. Positionera
bältet så högt som möjligt utan att det skaver
mot halsen.
I baksätet passar låstunga endast i avsett
lås1.
1
Vissa marknader.
27
02 Säkerhet
02
Säkerhetsbälte – lossa
Säkerhetsbälte – graviditet
Lossa säkerhetsbältet (s. 26) när bilen står
still.
Säkerhetsbälte (s. 26) ska alltid användas
under graviditeten, men det är viktigt att det
används på rätt sätt.
Tryck på den röda knappen på bälteslåset
och låt sedan rullen dra in bältet. Om det inte
rullats in helt, mata in det för hand så att det
inte hänger löst.
Relaterad information
•
•
Relaterad information
Säkerhetsbälte – ta på (s. 27)
Bältespåminnare (s. 29)
G020998
•
•
Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot axeln,
med den diagonala delen av säkerhetsbältet
mellan brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen som möjligt utan onödigt slack. Kontrollera också att säkerhetsbältet inte har vridit
sig.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen (s. 73) och
ratten (s. 78), så att de har full kontroll över
bilen (vilket innebär att man lätt måste kunna
nå ratten och fotpedalerna). Eftersträva ett
maximalt avstånd mellan magen och ratten.
28
Säkerhetsbälte – ta på (s. 27)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 28)
02 Säkerhet
Bältespåminnare
ders körning eller efter en tryckning på
blinkerspakens (s. 100) OK-knapp. Om
någon är obältad kan meddelandet
endast kvitteras manuellt med en tryckning på blinkersspakens OK-knapp.
Obältade blir påminda om att ta på sig (s. 27)
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
G017726
•
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och i
vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse finns i
takkonsolen och i kombiinstrumentet (s.
61).
Påminna om att något säkerhetsbälte i
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i kombiinstrumentet kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits på, men kan också kvitteras manuellt med en tryckning på OKknappen.
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas vilka bälten som används. Denna information är alltid tillgänglig.
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten (s. 26) är utrustade med
bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt kraftig kollision. Säkerhetsbältet
fångar då mer effektivt upp den åkande.
02
VARNING
Sätt aldrig in låstungan från passagerarens
säkerhetsbälte i bälteslåset på förarsidan.
Sätt alltid in låstungan från säkerhetsbältet
i bälteslåset på rätt sida. Skada aldrig
säkerhetsbältena och sätt inte in några
främmande föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar då
kanske inte som avsett vid en kollision. Det
finns risk för allvarliga skador.
Vissa marknader
Obältad förare och främre passagerare blir
påmind om att ta på sig säkerhetsbältet
genom ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart
ges ljudpåminnelse de första 6 sekunderna.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
•
Informera om vilka säkerhetsbälten (s. 26)
som används i baksätet. Ett meddelande
visas i kombiinstrumentet vid användning
av säkerhetsbältena eller om en av bakdörrarna har öppnats. Meddelandet kvitteras automatiskt efter ungefär 30 sekun-
29
02 Säkerhet
Säkerhet – varningssymbol
02
VARNING
Varningssymbolen visas om ett fel upptäcks i
felsökningen eller om ett system har aktiverats. I de fall det krävs visas varningssymbolen
tillsammans med ett meddelande i kombiinstrumentets (s. 61) informationsdisplay.
Om varningssymbolen för krockkuddesystemet förblir tänd eller tänds under körning, är det ett tecken på att krockkuddesystemet inte har fullgod funktion. Symbolen indikerar fel på bältessystemet, SIPS,
IC-systemet eller annat fel i systemet.
Volvo rekommenderar att du snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
Krockkuddesystem
Vid en frontalkrock hjälper krockkuddesystemet till att skydda föraren och passageraren
från skador på huvud, ansikte och bröst.
Relaterad information
Varningstriangel samt varningssymbol för krockkuddesystemet (s. 30) i kombiinstrumentet.
•
Allmänt om säkerhetsläge (s. 39)
G018665
Om varningssymbolen är trasig, tänds varningstriangeln och SRS airbag Service
erfordras eller SRS airbag Service snarast
visas i displayen. Volvo rekommenderar att
du snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
Krockkuddesystemet, vänsterstyrd bil.
G018666
Varningssymbolen i kombiinstrumentet tänds
med fjärrnyckeln i nyckelläge II (s. 72). Symbolen släcks efter ca 6 sekunder om krockkuddesystemet är felfritt.
Krockkuddesystemet, högerstyrd bil.
30
02 Säkerhet
Systemet består av krockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar
sensorer och krockkudden/krockkuddarna
blåses upp och blir varma. För att dämpa
islaget mot krockkudden töms den igen när
den pressas samman. I samband med detta
bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt.
Hela förloppet, med uppblåsning och tömning
av kudden, sker på några tiondels sekunder.
Krockkudde på förarsida
Passagerarkrockkudde
Som ett komplement till säkerhetsbältet (s. 26)
på förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde (s. 30).
Som ett komplement till säkerhetsbältet (s. 26)
på passagerarsidan är bilen utrustad med en
krockkudde (s. 30).
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens
centrum. Ratten är märkt med AIRBAG.
Krockkudden är monterad hopvikt i ett
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med AIRBAG.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används
på ett felaktigt sätt, kan detta påverka
krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för reparation.
Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet
kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
02
Relaterad information
•
Passagerarkrockkudde (s. 31)
OBS
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbälte
används eller inte. Gäller alla bältespositioner.
Placering av krockkudde på passagerarsidan i
vänsterstyrd bil.
Olyckssituationer kan därför uppstå då
endast en (eller ingen) av krockkuddarna
aktiveras. Sensorerna känner av det kollisionsvåld som fordonet utsätts för och
åtgärd anpassas efter detta så att en eller
flera krockkuddar utlöses.
Relaterad information
•
•
•
Krockkudde på förarsida (s. 31)
Passagerarkrockkudde (s. 31)
Säkerhet – varningssymbol (s. 30)
31
02 Säkerhet
||
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad.
02
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarstolen.
Personer som är kortare än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
Placering av krockkudde på passagerarsidan i
högerstyrd bil.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används
på ett felaktigt sätt, kan detta påverka
krockkuddens effekt vid en kollision.
Omkopplare – PACOS*
Krockkudden på passagerarsidan i framsätet
kan deaktiveras (s. 32) om bilen är utrustad
med en omkopplare, PACOS (Passenger
Airbag Cut Off Switch).
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
32
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Krockkudden på passagerarsidan (s. 31) i
framsätet kan deaktiveras om bilen är utrustad
med en omkopplare, PACOS (Passenger
Airbag Cut Off Switch).
Omkopplare – PACOS
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och
blir åtkomlig när dörren öppnas.
Kontrollera att omkopplaren står i önskat
läge. Fjärrnyckelns nyckelblad (s. 153) ska
användas för att ändra läge.
VARNING
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt
som möjligt med fötterna på golvet och
ryggen mot ryggstödet. Säkerhetsbältet
ska vara fastspänt.
VARNING
Passagerarkrockkudde – aktivering/
deaktivering*
Om bilen är utrustad med krockkudde på
passagerarplatsen fram, men saknar
omkopplare PACOS (Passenger Airbag
Cut Off Switch), är krockkudden alltid aktiverad.
Relaterad information
•
•
Krockkudde på förarsida (s. 31)
Barnskydd (s. 42)
Placering av krockkuddens dekal samt omkopplare.
Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan passagerare över
140 cm sitta på passagerarplatsen i fram-
02 Säkerhet
sätet, aldrig barn i barnstol eller på
kudde.
Krockkudden är deaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
2
02
Deaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen när krockkudden är deaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
OBS
När fjärrnyckeln är i nyckelläge II (s. 72)
visas varningssymbolen (s. 30) för krockkudden i kombiinstrumentet under
ca 6 sekunder.
G017800
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla
personer som är kortare än 140 cm.
2
G017724
VARNING
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde är aktiverad.
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde är deaktiverad.
En varningssymbol i takkonsolen indikerar att
krockkudden på passagerarplatsen fram är
aktiverad (se föregående bild).
Ett textmeddelande och en symbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är deaktiverad (se föregående
bild).
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad och symbolen
i takkonsolen är
tänd. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om meddelandet i takkonsolen
indikerar att krockkudden är deaktiverad,
samtidigt som varningssymbolen (s. 30) för
krockkuddesystemet visas i kombiinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en verkstad. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Därefter tänds indikeringen i takkonsolen
som visar korrekt status för passagerarplatsens krockkudde.
}}
33
02 Säkerhet
||
VARNING
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för bilens passagerare.
02
Relaterad information
•
Barnskydd (s. 42)
Sidokrockkudde (SIPS)
Vid en sidokollision fördelas en stor del av
kollisionskraften av SIPS (Side Impact
Protection System) till balkar, stolpar, golv, tak
och andra delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på förar- och passagerarplats, skyddar
bröstet och höften och är en viktig del av
SIPS.
G032949
Förarplats, vänsterstyrd bil.
SIPS-bag-systemet består av två huvuddelar,
sidokrockkudde och sensorer. Sidokrockkudden är placerad i framstolens ryggram.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp.
Krockkudden blåses upp mellan den åkande
och dörrpanelen och dämpar stöten för den
åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms
den. Sidokrockkudden blåses normalt endast
upp på krocksidan.
34
Passagerarplats, vänsterstyrd bil.
02 Säkerhet
VARNING
•
Volvo rekommenderar att reparation
endast utförs av en auktoriserad
Volvoverkstad. Felaktigt ingrepp i
SIPS-bag-systemet kan orsaka felaktig
funktion och få allvarliga personskador
som följd.
•
Placera inga föremål i området mellan
stolens yttre sida och dörrpanelen
eftersom detta område kan påverkas
av sidokrockkudden.
•
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo
används. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
•
Sidokrockkudden är ett komplement
till säkerhetsbältet. Använd alltid
säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
•
•
•
Krockkudde på förarsida (s. 31)
Passagerarkrockkudde (s. 31)
Sidokrockkudde (SIPS) – barnstol/barnkudde (s. 35)
Sidokrockkudde (SIPS) – barnstol/
barnkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden (s. 34).
Krockgardin (IC)
Krockgardinen hjälper till att skydda förarens
och passagerarnas huvuden från att slå emot
bilens insida vid en kollision.
02
Barnstol/barnkudde (s. 42) kan placeras i
framsätet såvida bilen inte är utrustad med en
aktiverad krockkudde (s. 32) på passagerarsidan.
Relaterad information
•
•
Passagerarkrockkudde (s. 31)
Allmänt om barnsäkerhet (s. 41)
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är en del
av SIPS-systemet (s. 34) och krockkuddesystemet (s. 30). Den är monterad längs med
innertakets båda sidor och skyddar bilens
åkande på ytterplatserna. Vid en tillräckligt
kraftig kollision reagerar sensorer och krockgardinen blåses upp.
Krockgardin (IC) (s. 35)
35
02 Säkerhet
||
VARNING
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i
handtagen i taket. Kroken är endast
avsedd för lättare ytterplagg (inte för hårda
föremål som t.ex. paraplyer).
02
Allmänt om WHIPS (whiplash-skydd)
WHIPS (Whiplash Protection System) är ett
skydd mot pisksnärtsskador. Systemet består
av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för
systemet anpassat nackskydd i framsätena.
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Volvo rekommenderar att du endast
använder Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
VARNING
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av dörrarnas fönster. Annars
kan skyddseffekten av krockgardinen som
finns dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till
säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
Allmänt om säkerhetsbälte (s. 26)
WHIPS-systemet aktiveras vid en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets egenskaper inverkar.
36
02 Säkerhet
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING
WHIPS – barnskydd
WHIPS – sittställning
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPSsystemet (s. 36).
För bästa möjliga skydd av WHIPS-systemet (s. 36) måste förare och passagerare ha
rätt sittställning och se till att systemets funktion inte hindras.
Barnstol/barnkudde (s. 42) kan placeras i
framsätet såvida bilen inte är utrustad med en
aktiverad krockkudde (s. 32) på passagerarsidan.
Relaterad information
•
Allmänt om barnsäkerhet (s. 41)
02
Sittställning
Ställ in rätt sittställning på framsätet (s. 73)
innan körningen påbörjas.
Förare och passagerare i framsätet bör sitta
mitt i sätet med så litet avstånd som möjligt
mellan nackskydd och huvud.
Funktion
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av stolen eller WHIPS-systemet själv.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
•
•
WHIPS – barnskydd (s. 37)
WHIPS – sittställning (s. 37)
Allmänt om säkerhetsbälte (s. 26)
Placera inga föremål på golvet bakom förar-/
passagerarstol som kan hindra WHIPS-systemets
funktion.
37
02 Säkerhet
VARNING
02
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras.
Volvo rekommenderar att det kontrolleras
av en auktoriserad Volvoverkstad.
När systemen löser ut
Vid en kollision samverkar Volvos olika personsäkerhetssystem för att minska skadorna.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om
stolen verkar vara oskadd.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
System
Aktiveras
Bältesförsträckare (s. 29) framsäte
Vid frontal- och/eller
sido- och/eller bakkollision och/eller
rundslagning
Bältesförsträckare
baksäte
Vid frontal- och/eller
sidokollision och/
eller rundslagning
Krockkuddar
Vid frontalkollisionA
(Ratt- (s. 31) och
passagerarkrockkudde (s. 31))
Placera inga föremål i baksätet som kan hindra
WHIPS-systemets funktion.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt
måste motsvarande framstol flyttas framåt
så att den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.
A
38
Sidokrockkuddar
SIPS (s. 34)
Vid sidokollisionA
Krockgardin IC (s.
35)
Vid sidokollision
och/eller rundslagning och/eller vid
vissa frontalkollisionerA
Pisksnärtskydd
WHIPS (s. 36)
Vid påkörning bakifrån
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att
krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska
aktiveras.
02 Säkerhet
Om krockkuddarna (s. 30) har löst ut rekommenderas följande:
•
Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
•
Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
•
Kontakta alltid läkare.
OBS
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det
kan försvåra styrningen av bilen. Även
andra säkerhetssystem kan vara skadade.
Den rök och det damm som bildas vid
utlösning av kuddarna kan vid intensiv
exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det snabba utlösningsförloppet kan
också, i kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på
huden.
Allmänt om säkerhetsläge
Säkerhetsläge är ett skydd som träder i kraft
när kollisionen kan ha skadat någon viktig
funktion i bilen som t.ex. bränsleledningar,
sensorer för något av skyddssystemen eller
bromssystemet.
02
Aktivering av krockkuddarna och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision.
VARNING
Krockkuddesystemets styrenhet är placerad i mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit
dränkt med vatten eller annan vätska,
lossa kablarna till startbatteriet. Försök inte
starta bilen eftersom krockkuddarna kan
utlösas. Bärga bilen. Volvo rekommenderar
att du bärgar den till en auktoriserad
Volvoverkstad.
Varningstriangel i kombiinstrumentet.
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten Säkerhetsläge Se handbok visas i
kombiinstrumentets (s. 61) informationsdisplay. Det betyder att bilens funktionalitet är
nedsatt.
39
02 Säkerhet
||
VARNING
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i
säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador eller att bilen inte fungerar som
normalt. Volvo rekommenderar att du låter
en auktoriserad Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal status efter att Säkerhetsläge Se
handbok visats.
02
Relaterad information
•
•
Säkerhetsläge – startförsök (s. 40)
Säkerhetsläge – förflyttning (s. 41)
Säkerhetsläge – startförsök
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
Ta ur fjärrnyckeln och öppna förardörren. Om
det nu visas ett meddelande om att tändningen är på ska du trycka på startknappen.
Stäng sedan dörren och sätt tillbaka fjärrnyckeln. Bilens elektronik försöker nu återställa sig till normal status. Försök därefter
starta bilen.
Om meddelandet Säkerhetsläge Se
handbok fortfarande visas i displayen ska
bilen inte köras eller bogseras utan måste då
bärgas (s. 294). Dolda skador kan under färd
göra bilen omöjlig att manövrera, även om
bilen verkar körbar.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet Säkerhetsläge Se handbok
visas. Lämna bilen snarast.
40
VARNING
Om bilen är satt i säkerhetsläge (s. 39) kan
startförsök göras om allt verkar normalt och
frånvaro av bränsleläckage är kontrollerat.
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den
inte bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo rekommenderar att den bärgas
till en auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
Säkerhetsläge – förflyttning (s. 41)
02 Säkerhet
Säkerhetsläge – förflyttning
Allmänt om barnsäkerhet
Barnsäkerhetsspärr
Om Normal mode visas efter att
Säkerhetsläge Se handbok återställts efter
startförsök (s. 40), kan bilen försiktigt flyttas ur
sitt trafikfarliga läge.
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knät på en passagerare.
Bakdörrarna och bakdörrarnas fönster* kan
spärras manuellt (s. 166) eller elektroniskt (s.
167)* för öppning inifrån.
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänd barnstol så länge som möjligt, minst till
3–4 års ålder och därefter framåtvänd barnkudde/barnstol upp till 10 års ålder.
Relaterad information
Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
Relaterad information
•
Allmänt om säkerhetsläge (s. 39)
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek, se Barnskydd (s.
42).
•
•
•
02
Barnskydd – placering (s. 46)
Barnskydd – ISOFIX (s. 49)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 53)
OBS
Lagbestämmelser om hur barn får placeras
i bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnstolar, barnkuddar & fästanordningar) som är
utvecklade för just din bil. Använder du Volvos barnsäkerhetsutrustning får du bästa förutsättningar för att ditt barn åker säkert i bilen
men också att barnsäkerhetsutrustningen
passar och är enkel att använda.
OBS
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukter, kontakta tillverkaren för
tydligare anvisningar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
41
02 Säkerhet
Barnskydd
Barn ska sitta bra och säkert. Se till att barnskyddet används på rätt sätt.
02
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer.
VARNING
G020739
Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och balkar under stolen. Vassa kanter
kan skada fästbanden.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
42
Titta i barnstolens monteringsanvisning för
rätt montering.
02 Säkerhet
Rekommenderade barnskydd2
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Grupp 0
02
Typgodkännande: E1 04301146
Grupp 0+
(L)
max 13 kg
max 10 kg
Baksäte mittplats
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt
barnskydd som fästs med ISOFIX fästsystem.
max 10 kg
Grupp 0
Baksäte ytterplats
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte.
Grupp 0+
Typgodkännande: E1 04301146
max 13 kg
(U)
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt
barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1 04301146
(U)
Volvo babystol (Volvo Infant
Seat) – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1
04301146
(U)
Grupp 0
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
max 10 kg
(U)
(U)
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte
och fästband.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Grupp 0+
Barnstolar som är universellt
godkända.
(U)
max 13 kg
Grupp 1
9–18 kg
Typgodkännande: E5 04192
(L)
2
Typgodkännande: E5 04192
(L)
Beträffande andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
}}
43
02 Säkerhet
||
02
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Grupp 1
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
9–18 kg
(U)
(U)
Barnstolar som är universellt
godkända.
Grupp 2
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte
och fästband.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.
15–25 kg
Typgodkännande: E5 04192
(L)
Grupp 2
15–25 kg
Grupp 2/3
15–36 kg
(U)
Typgodkännande: E5 04192
(L)
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med bilens bälte.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd
som fästs med bilens bälte.
Typgodkännande: E5 04191
Typgodkännande: E5 04191
(U)
(U)
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo Booster
Seat with backrest).
Typgodkännande: E1 04301169
Typgodkännande: E1 04301169
(UF)
(UF)
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child
Seat) – framåtvänt barnskydd
som fästs med bilens bälte.
Typgodkännande: E5 04191
(U)
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo Booster Seat with
backrest).
Typgodkännande: E1
04301169
(UF)
44
02 Säkerhet
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Grupp 2/3
Barnkudde med och utan rygg (Booster
Cushion with and without backrest).
Barnkudde med och utan rygg (Booster Cushion
with and without backrest).
Typgodkännande: E5 04216
Typgodkännande: E5 04216
Barnkudde med och utan rygg
(Booster Cushion with and
without backrest).
(UF)
(UF)
15–36 kg
Grupp 2/3
15–36 kg
02
Typgodkännande: E5 04216
(UF)
Integrerad bälteskudde (Integrated Booster
Cushion) – finns som fabriksmonterat tillval.
Typgodkännande: E5 04189
(B)
L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
UF: Lämpliga för framåtvänt universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
B: Inbyggda barnskydd godkända för denna viktklass.
Relaterad information
•
•
•
•
Barnskydd – placering (s. 46)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 53)
Barnskydd – ISOFIX (s. 49)
Allmänt om barnsäkerhet (s. 41)
45
02 Säkerhet
Barnskydd – placering
02
VARNING
Placera alltid barnstolar/barnkuddar (s. 42) i
baksätet om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad (s. 32). Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp om det
sitter på passagerarplatsen.
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte
användas, eftersom de oavsiktligt kan
orsaka öppning av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot
vindrutan.
Barnskydd – två-stegs bälteskudde*
De integrerade bälteskuddarna i baksätet gör
att barnen kan sitta bekvämt och säkert.
Bälteskuddarna är speciellt konstruerade för
att ge en bra säkerhet. I kombination med
säkerhetsbälte (s. 26) är de godkända för
barn som väger mellan 15 och 36 kg och är
minst 95 cm långa.
Relaterad information
Dekalen för krockkudde blir synlig när passagerardörren öppnas, se bild (s. 32).
•
•
•
Allmänt om barnsäkerhet (s. 41)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 53)
Barnskydd – ISOFIX (s. 49)
Det går bra att placera:
•
en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
så länge det inte finns någon aktiverad
krockkudde på passagerarsidan.
•
en eller flera barnstolar/barnkuddar i baksätet.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS)
är aktiverad.
Personer som är kortare än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
46
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Korrekt placering, bältet ska vara placerat inne
på axeln.
02 Säkerhet
VARNING
Volvo rekommenderar att reparation eller
byte endast utförs av auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till
bälteskudden. Om en integrerad bälteskudde varit utsatt för en kraftig belastning,
t.ex. i samband med en kollision, ska hela
bälteskudden bytas ut. Även om bälteskudden verkar vara oskadad kan en del av
dess skyddsegenskaper ha gått förlorade.
Bälteskudden ska även bytas om den är
mycket sliten.
Felaktig placering, nackskyddet ska vara justerat
lika högt som huvudet och bältet får inte ligga
nedanför axeln.
Kontrollera innan färd att:
•
den integrerade två-stegs bälteskudden
är rätt inställd enligt tabell (s. 47) och i
låst läge
•
säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets kropp och att det inte slackar eller är
vridet
•
säkerhetsbältet inte ligger över barnets
hals eller nedanför axeln (se föregående
bilder)
•
höftdelen av säkerhetsbältet är lågt placerat över bäckenet, för att ge bästa
skydd.
Två-stegs bälteskudde* – uppfällning
Den integrerade bälteskudden (s. 46) i baksätet kan fällas upp i två steg. Hur många steg
kudden ska fällas upp beror på barnets vikt.
Vikt
Steg 1
Steg 2
22–36 kg
15–25 kg
02
VARNING
Om inte instruktionerna rörande två-stegs
bälteskudden följs kan det orsaka allvarliga
skador på barnet i händelse av olycka.
Justering av bälteskuddens två nivåer görs
genom uppfällning (s. 47) och nedfällning (s.
49).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
47
02 Säkerhet
||
Steg 13
Steg 24
OBS
02
Det går inte att justera bälteskudden från
steg 2 till steg 1. Den måste först återställas genom att fällas ned (s. 49) helt i sittdynan.
Dra handtaget framåt och uppåt för att
lösgöra bälteskudden.
Pressa bälteskudden bakåt för att låsa.
3
4
48
Lyft upp bälteskudden i framkant och
pressa den bakåt mot ryggstödet för att låsa.
Nedre steget.
Κvre steget.
Utgå från nedre steget. Tryck på knappen.
02 Säkerhet
Två-stegs bälteskudde* – nedfällning
Barnskydd – ISOFIX
Den integrerade bälteskudden (s. 46) i baksätet kan fällas ned från övre eller nedre steget
till helt nedfällt läge i dynan. Det går däremot
inte att justera bälteskudden från övre steget
till nedre steget.
ISOFIX är ett fästsystem för bilbarnskydd (s.
42) som bygger på en internationell standard.
02
Tryck nedåt med handen mitt på kudden
för att låsa kudden.
VIKTIGT
Kontrollera att inga lösa föremål (t.ex. leksaker) lämnats kvar i utrymmet under kudden innan nedfällning.
Dra handtaget framåt för att lösgöra kudden.
OBS
Vid fällning av ryggstöd bak måste bälteskudden först fällas ned.
Relaterad information
•
Två-stegs bälteskudde* – uppfällning (s.
47)
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda
bakom den nedre delen av baksätets ryggstöd, i de yttre sittplatserna.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se föregående
bild).
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner
sittplatsens sittdyna.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIXfästpunkterna.
Relaterad information
•
•
•
ISOFIX – storleksklasser (s. 50)
ISOFIX – typer av barnskydd (s. 51)
Allmänt om barnsäkerhet (s. 41)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
49
02 Säkerhet
ISOFIX – storleksklasser
02
För barnskydd med ISOFIX (s. 49) fästsystem
finns en storleksklassificering för att hjälpa
användare att välja rätt typ av barnsskydd (s.
51).
Storleksklass
Beskrivning
A
Full storlek, framåtvänt barnskydd
B
Reducerad storlek (alt. 1),
framåtvänt barnskydd
B1
Reducerad storlek (alt. 2),
framåtvänt barnskydd
C
Full storlek, bakåtvänt barnskydd
D
Reducerad storlek, bakåtvänt barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
F
Tvärställt babyskydd, vänster
G
Tvärställt babyskydd, höger
VARNING
Placera aldrig barnet på passagerarplatsen
om bilen är utrustad med en aktiverad
krockkudde.
50
OBS
Om ett ISOFIX barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas
med på barnskyddets fordonslista.
OBS
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få
rekommendation om vilka ISOFIX barnskydd Volvo rekommenderar.
02 Säkerhet
ISOFIX – typer av barnskydd
Barnskydd är olika stora – bilar är olika stora.
Det gör att alla barnskydd inte passar på alla
platser i alla bilmodeller.
Typ av barnskydd
Babyskydd tvärställt
Babyskydd bakåtvänt
Vikt
max 10 kg
max 10 kg
02
Storleksklass
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Babyskydd bakåtvänt
max 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Barnskydd bakåtvänt
9–18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
}}
51
02 Säkerhet
||
Typ av barnskydd
Barnskydd framåtvänd
02
Vikt
9–18 kg
Storleksklass
B
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
X
OKA
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: ISOFIX-positionen är inte lämplig för ISOFIX barnskydd i denna viktklass och/eller storleksklass.
IL: Lämplig för specifika ISOFIX barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
IUF: Lämplig för framåtvänt ISOFIX barnskydd som är universellt godkända i denna viktklass.
A
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
Se till att välja rätt storleksklass (s. 50) för
barnskydd med ISOFIX (s. 49) fästsystem.
52
02 Säkerhet
Barnskydd – övre fästpunkter
OBS
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för
vissa framåtvända barnstolar (s. 42). Dessa
fästpunkter är placerade på baksidan av sätet.
I bilar med insynsskydd över lastutrymmet
måste detta tas bort innan barnskydd kan
monteras i fästpunkterna.
02
För detaljerad information om hur barnstolen
ska spännas fast i de övre fästpunkterna, se
stolstillverkarens anvisningar.
VARNING
Barnstolens fästband ska alltid dras
genom hålet i nackskyddsbenet innan de
spänns fast vid fästpunkten.
Relaterad information
De övre fästpunkterna är huvudsakligen
avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar. Volvo rekommenderar att
små barn sitter i bakåtvända barnstolar så
långt upp i åldern som möjligt.
•
•
•
Allmänt om barnsäkerhet (s. 41)
Barnskydd – placering (s. 46)
Barnskydd – ISOFIX (s. 49)
OBS
Fäll nackskydden för att underlätta montering av denna typ av barnskydd i bilar
med fällbara nackskydd på ytterplatserna.
53
INSTRUMENT OCH REGLAGE
03 Instrument och reglage
Instrument och reglage, vänsterstyrd
bil – översikt
I översikten visas var bilens displayer och reglage är placerade.
03
}}
55
03 Instrument och reglage
||
Översikt vänsterstyrd bil
03
56
03 Instrument och reglage
Funktion
Se
Funktion
Se
Meny- och meddelandehantering,
blinkers, hel-/halvljus, färddator
(s. 100), (s.
102), (s. 88),
(s. 83) och
(s. 108).
Varningsblinkers
(s. 88).
Farthållare*
(s. 181) och
(s. 184).
Kontrollpanel för
infotainment och
menyhantering
(s. 102) och
supplement
Sensus Infotainment.
Signalhorn, krockkudde
(s. 78) och
(s. 30).
Kontrollpanel för klimatanläggning
(s. 117).
Kombiinstrument
(s. 61).
Växelväljare
(s. 257).
Menyhantering, ljudstyrning, telefonstyrning*
(s. 102) och
supplement
Sensus Infotainment.
Reglage för körlägen
(s. 251).
Torkare och spolning
(s. 91).
START/STOP
ENGINE-knapp
(s. 247).
Rattinställning
(s. 78).
Motorhuvsöppnare
(s. 319).
Startlås
(s. 72).
Parkeringsbroms
(s. 264).
Bildskärm för infotainment och visning
av menyer
(s. 102) och
supplement
Sensus Infotainment.
Stolsinställning*
(s. 74).
Dörröppningshandtag
–
Ljusreglage, öppnare för tank- och
baklucka
(s. 80), (s.
271) och (s.
164).
Reglagepanel
(s. 162), (s.
167), (s. 93)
och (s. 95).
03
Relaterad information
•
•
•
Yttertemperaturmätare (s. 70)
Trippmätare (s. 70)
Klocka (s. 70)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
57
03 Instrument och reglage
Instrument och reglage, högerstyrd bil
– översikt
I översikten visas var bilens displayer och reglage är placerade.
03
58
03 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
03
}}
59
03 Instrument och reglage
||
03
60
Funktion
Se
Funktion
Se
Bildskärm för infotainment och visning
av menyer
(s. 102) och
supplement
Sensus Infotainment.
Ljusreglage, öppnare för tank- och
baklucka
(s. 80), (s.
271) och (s.
164).
Startlås
(s. 72).
Stolsinställning*
(s. 74).
START/STOP
ENGINE-knapp
(s. 247).
Parkeringsbroms
(s. 264).
Rattinställning
(s. 78).
Farthållare*
(s. 181) och
(s. 184).
Kombiinstrument
(s. 61).
Meny- och meddelandehantering,
blinkers, hel-/halvljus, färddator
(s. 100), (s.
102), (s. 88),
(s. 83) och
(s. 108).
Signalhorn, krockkudde
(s. 78) och
(s. 30).
Växelväljare
(s. 257).
Menyhantering, ljudstyrning, telefonstyrning*
(s. 102) och
supplement
Sensus Infotainment.
Reglage för körlägen
(s. 251).
Kontrollpanel för klimatanläggning
(s. 117).
Torkare och spolning
(s. 91).
Kontrollpanel för
infotainment och
menyhantering
Dörröppningshandtag
–
(s. 102) och
supplement
Sensus Infotainment.
Varningsblinkers
(s. 88).
Reglagepanel
(s. 162), (s.
167), (s. 93)
och (s. 95).
Motorhuvsöppnare
(s. 319).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
•
Yttertemperaturmätare (s. 70)
Trippmätare (s. 70)
Klocka (s. 70)
03 Instrument och reglage
Kombiinstrument
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas information om vissa av bilens funktioner
samt meddelanden.
•
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s.
62)
•
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 67)
•
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 68)
03
61
03 Instrument och reglage
Kombiinstrument, digitalt – översikt
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas information om vissa av bilens funk-
tioner, t.ex. farthållare och färddator, samt
meddelanden. Informationen visas med symboler och text.
03
Instrumentet visar information utefter gjorda val, se Menyhantering – kombiinstrument (s. 100).
Hybridbatterimätare
Aktuell energinivå
Aktivt körläge
Symbolen tänds då dieselmotorn går.
Hybrid guide (Driver Support Power
Meter). Visar aktuell förarbegärd framdrivningseffekt och tillgänglig elmotoreffekt,
dvs. gränsen för när dieselmotorn startar/
stoppar. För mer information, Eco guide &
Hybrid guide (s. 66).
62
03 Instrument och reglage
Energiåtervinning
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas information om vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare och färddator, samt
meddelanden. Informationen visas med symboler och text. Ytterligare beskrivning finns
under de funktioner som använder displayen.
Mätare och indikatorer
När elmotorn genererar effekt till hybridbatteriet, visas bubblor i hybridbatterimätaren – se Färdbroms (s. 261).
Informationsdisplay
För kombiinstrumentet kan olika teman väljas.
Möjliga teman är "Hybrid", "Elegance", "Eco"
och "Performance" . Inställningen av temat
kan sparas i fjärrnyckelns minne vid låsning
av bilen, se Fjärrnyckel med nyckelblad (s.
147) och MY CAR (s. 102).
Tema kan väljas endast när motorn är igång.
För att välja tema – tryck på vänster rattspaks
OK-knapp och välj därefter menyalternativ
Teman genom att vrida spakens tumhjul.
Bekräfta valet genom att trycka på OKknappen. För mer information om menyhantering, se Menyhantering – kombiinstrument
(s. 100).
Utseendet i mittkonsolens bildskärm följer på
vissa modellvarianter kombiinstrumentets
inställning av tema.
03
Mätare och indikatorer, tema "Hybrid".
Bränslemätare. När indikeringen minskar
till endast en vit markering1, tänds den
gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator – kompletterande information (s. 108) och Påfyllning
av bränsle (s. 272).
Hybridbatterimätare
Hastighetsmätare
Hybrid guide. Se även Eco guide &
Hybrid guide (s. 66).
Växellägesindikator. Se även Automatisk
växellåda – Geartronic (s. 257).
Informationsdisplay.
1
När displayens meddelande "Körsträcka till tom tank:" börjar visa "----", blir markeringen röd.
}}
63
03 Instrument och reglage
||
03
Mätare och indikatorer, tema "Elegance".
Mätare och indikatorer, tema "Eco".
Mätare och indikatorer, tema "Performance".
Bränslemätare. När indikeringen minskar
till endast en vit markering1, tänds den
gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator – kompletterande information (s. 108) och Påfyllning
av bränsle (s. 272).
Bränslemätare. När indikeringen minskar
till endast en vit markering1, tänds den
gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator – kompletterande information (s. 108) och Påfyllning
av bränsle (s. 272).
Bränslemätare. När indikeringen minskar
till endast en vit markering1, tänds den
gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator – kompletterande information (s. 108) och Påfyllning
av bränsle (s. 272).
Ingen funktion
Eco guide. Se även Eco guide & Hybrid
guide (s. 66).
E-boost-mätare. Illustrerar elmotorns
användning, dess support till dieselmotorn och motorbromsning2 med elmotorn.
Hastighetsmätare
Ingen funktion
Växellägesindikator. Se även Automatisk
växellåda – Geartronic (s. 257).
Hastighetsmätare
Hybrid guide. Se även Eco guide &
Hybrid guide (s. 66).
Växellägesindikator. Se även Automatisk
växellåda – Geartronic (s. 257).
Hastighetsmätare
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Hybrid guide. Se även Eco guide &
Hybrid guide (s. 66).
Växellägesindikator. Se även Automatisk
växellåda – Geartronic (s. 257).
1
2
64
När displayens meddelande "Körsträcka till tom tank:" börjar visa "----", blir markeringen röd.
Vid motorbromsning med elmotorn laddas hybridbatteriet, se Färdbroms (s. 261).
03 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Relaterad information
•
•
•
Kombiinstrument (s. 61)
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 67)
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 68)
03
Kontroll- och varningssymboler.
Kontrollsymboler
Kontroll- och varningssymboler
Varningssymboler
Funktionskontroll
Samtliga kontroll- och varningssymboler
utom symboler i informationsdisplayens mitt,
tänds i nyckelläge II eller vid start av motorn.
När motorn startat ska samtliga symboler
slockna, utom den för parkeringsbromsen
som släcks först när denna frigörs.
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II, slocknar samtliga
symboler inom några sekunder utom symbolen för fel i bilens avgasreningssystem.
65
03 Instrument och reglage
Eco guide & Hybrid guide
Eco guide och Hybrid guide är två av kombiinstrumentets (s. 61) instrument vilka hjälper
föraren att framföra bilen med bästa möjliga
körekonomi.
03
Här visas momentanvärde – ju högre utslag
på skalan, desto bättre.
Momentanvärdet beräknas utifrån hastighet,
motorvarvtal, uttagen motoreffekt samt
användning av färdbroms.
Bilen lagrar även statistik över utförda körningar vilka kan ses i form av stapeldiagram,
se Färddator – färdstatistik* (s. 109).
Optimal hastighet (50–80 km/h) och låga
varvtal uppmuntras. Vid gaspådrag och
bromsning sjunker visarna.
Eco guide
Mycket låga momentanvärden tänder mätarens röda område (med kort tidsfördröjning)
vilket innebär dålig körekonomi och bör därför undvikas.
Detta instrument ger en indikation om hur
ekonomiskt bilen körs.
För att kunna se denna funktion väljs tema
"Eco", se Kombiinstrument, digitalt – översikt
(s. 62).
Medelvärde
Medelvärdet följer långsamt momentanvärdet
och beskriver hur bilen körts den senaste
tiden. Ju högre visarna ligger på skalan, desto
bättre körekonomi har föraren presterat.
Hybrid guide
Detta instrument visar relationen mellan hur
mycket effekt som tas ur elmotorn och hur
mycket effekt som finns att tillgå.
För att kunna se denna funktion väljs tema
"Hybrid" eller "Performance", se Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 62).
Momentanvärde
Medelvärde
Momentanvärde
66
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Förarbegärd effekt
Tillgänglig elmotoreffekt
Där de båda visarna möts är gränsen för när
dieselmotorn startar/stoppar.
Förarbegärd effekt
Stora visaren anger den mängd motoreffekt
föraren vill ha ut genom sättet att reglera gaspedalen. Ju högre utslag på skalan, desto
större effekt vill föraren ha ut på aktuell växel.
Tillgänglig elmotoreffekt
Lilla visaren anger aktuell mängd effekt att
tillgå för den elektriska motorn.
Ett stort gap mellan de båda visarna indikerar
en stor effektreserv.
03 Instrument och reglage
Kombiinstrument –
kontrollsymbolernas innebörd
Kontrollsymbolerna uppmärksammar föraren
på att en funktion är aktiverad, att ett system
arbetar, eller att ett fel eller en brist uppstått.
Symbol
Innebörd
Vänster blinker
Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser med fast
sken har ett fel uppstått i systemet.
Höger blinker
Stabilitetssystem, sportläge
Kontrollsymboler
Symbol
Innebörd
Fel i ABL-systemet
Avgasreningssystem
Fel i ABS-systemet
Dimljus bak på
Stabilitetssystem
Fel i ABL-systemet
Symbolen lyser om ett fel har uppstått i ABLfunktionen (Active Bending Lights).
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds efter motorstart kan det
bero på fel i bilens avgasreningssystem. Kör
till en verkstad för kontroll. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i ABS-systemet
Stabilitetssystem, sportläge
Om symbolen tänds är systemet ur funktion.
Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
Motorförvärmare
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
Låg nivå i bränsletank
Information, läs displaytext
Helljus på
Stabilitetssystem
2. Starta motorn på nytt.
3. Om symbolen förblir tänd, kör till en verkstad för kontroll av ABS-systemet. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Dimljus bak på
Symbolen lyser när dimljuset bak är på.
Sportläget ger möjlighet till en mer aktiv
körupplevelse. Systemet känner då av om
gaspedal, rattrörelser och kurvtagning är mer
aktiv än vid normal körning och tillåter då
kontrollerad sladd med bakvagnen upp till en
viss nivå innan det ingriper och stabiliserar
bilen.
03
Motorförvärmare
Symbolen tänds då förvärmning av motorn
pågår. Förvärmning sker för det mesta på
grund av låg temperatur.
Låg nivå i bränsletank
När symbolen tänds är nivån i bränsletanken
låg, fyll på bränsle snarast.
Information, läs displaytext
Informationssymbolen tänds i kombination
med text i informationsdisplayen då en avvikelse i något av bilens system inträffat. Meddelandetexten släcks med OK-knappen, se
Menyhantering – kombiinstrument (s. 100),
eller försvinner automatiskt efter en tid (tiden
varierar beroende på vilken funktion som indikeras). Informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
}}
67
03 Instrument och reglage
||
OBS
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av OKknappen, eller slocknar automatiskt efter
en stund.
Helljus på
03
Symbolen lyser när helljuset är på samt vid
helljusblink.
Vänster/höger blinker
Kombiinstrument –
varningssymbolernas innebörd
Varningssymbolerna uppmärksammar föraren
på att en viktig funktion är aktiverad, eller att
ett allvarligt fel eller en allvarlig brist uppstått.
Varningssymboler
Symbol
Innebörd
Parkeringsbroms åtdragen
Båda blinkersymbolerna blinkar när varningsblinkers används.
Krockkuddar – SRS
Relaterad information
Bältespåminnare
•
•
•
Kombiinstrument (s. 61)
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 68)
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 62)
Om symbolen förblir tänd eller tänds under
körning har ett fel upptäckts i bälteslåset,
SRS-, SIPS- eller IC-systemet. Kör snarast till
en verkstad för kontroll. Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad
Volvoverkstad.
Bältespåminnare
Symbolen blinkar om någon i framsätet inte
tagit på sig säkerhetsbältet eller om någon i
baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.
Startbatteriet laddas inte
Startbatteriet laddas inte
Fel i bromssystemet
Symbolen tänds under körning om ett fel i det
elektriska systemet har uppstått. Uppsök en
verkstad. Volvo rekommenderar att du vänder
dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i bromssystemet
Parkeringsbroms åtdragen
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån
vara för låg. Stanna bilen på en säker plats
och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se Broms- och kopplingsvätska – nivå (s.
324).
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt. Symbolen blinkar under
ansättning och övergår sedan till fast sken.
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt kan fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
Blinkande symbol i någon annan situation
innebär att ett fel uppstått. Läs meddelande i
informationsdisplayen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
Varning
För mer information, se Parkeringsbroms (s.
264).
68
Krockkuddar – SRS
03 Instrument och reglage
2. Starta motorn på nytt.
•
Om båda symbolerna slocknar, kör
vidare.
•
Om symbolerna förblir tända, kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
Broms- och kopplingsvätska – nivå (s.
324). Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända, kan bilen under stor
försiktighet köras till en verkstad för
kontroll av bromssystemet. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Bromsvätskeförlusten måste kontrolleras
av en verkstad, Volvo rekommenderar att
du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen
sladdar vid kraftig inbromsning.
Varning
Den röda varningssymbolen tänds då ett fel
har indikerats som kan påverka säkerheten
och/eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett
förklarande textmeddelande i informationsdisplayen. Symbolen förblir synlig tills felet är
åtgärdat men textmeddelandet kan tryckas
bort med OK-knappen, se Menyhantering –
kombiinstrument (s. 100). Varningssymbolen
kan även tändas i kombination med andra
symboler.
Åtgärd:
1. Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte
köras vidare.
2. Läs informationen i informationsdisplayen. Utför åtgärd enligt meddelandet i
displayen. Radera meddelandet med OKknappen.
Om motorhuven3 inte är riktigt stängd tänds
varningssymbolen tillsammans med en förklarande bild i informationsdisplayen. Stanna
bilen på en säker plats snarast och stäng
motorhuven.
Om bakluckan inte är riktigt stängd tänds
informationssymbolen tillsammans med en
förklarande bild i informationsdisplayen.
Stanna bilen på en säker plats snarast och
stäng bakluckan.
03
Relaterad information
•
•
•
Kombiinstrument (s. 61)
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 67)
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 62)
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om någon av dörrarna inte är riktigt stängd
tänds informations- eller varningssymbolen
tillsammans med en förklarande bild i
informationsdisplayen. Stanna bilen på en
säker plats snarast och stäng den dörr som
är öppen.
len.
3
Om bilen körs i högre hastighet än
ca 7 km/h tänds varningssymbolen.
Om bilen körs i lägre hastighet än
ca 7 km/h tänds informationssymbo-
Endast bilar med larm*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
69
03 Instrument och reglage
Yttertemperaturmätare
Trippmätare
Klocka
Yttertemperaturmätarens display syns i
kombiinstrumentet.
Trippmätarens display syns i kombiinstrumentet.
Klockans display syns i kombiinstrumentet.
03
Klocka.
Display för yttertemperaturmätare, digitalt
instrument
Display för yttertemperaturmätare, analogt instrument
När temperaturen ligger inom området +2 °C
till –5 °C lyser en snöflingesymbol i displayen.
Den varnar för halkrisk. Om bilen stått stilla
kan mätaren visa för högt värde.
Relaterad information
•
Kombiinstrument (s. 61)
Trippmätare.
De båda trippmätarna T1 och T2 används för
att mäta korta sträckor. Sträckans längd visas
i displayen.
Vrid vänster rattspaks tumhjul för att visa
önskad mätare.
Ett långt tryck (tills ändring sker) på vänster
rattspaks RESET-knapp nollställer visad
trippmätare. För mer information, se Färddator – kompletterande information (s. 108).
Relaterad information
•
70
Display för visning av tid
Display för trippmätare
Kombiinstrument (s. 61)
Ställa klockan
Klockan kan justeras i menysystemet
MY CAR, se MY CAR (s. 102).
Relaterad information
•
Kombiinstrument (s. 61)
03 Instrument och reglage
Volvo Sensus
Volvo Sensus är hjärtat i Din personliga Volvoupplevelse. Det är Sensus som ger information, underhållning och funktioner som förenklar Ditt ägande.
veras eller deaktiveras och många varierande
inställningar kan göras.
Översikt
Med ett tryck på MY CAR presenteras alla
inställningar relaterat till körning och kontroll
av bilen, t.ex. City Safety, lås och larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan etc.
Med ett tryck på respektive RADIO, MEDIA,
*, NAV* och CAM* kan andra källor,
TEL*,
system och funktioner aktiveras t.ex. AM, FM,
CD, DVD*, TV*, Bluetooth*, navigation* och
parkeringshjälpkamera*.
För mer information om alla funktioner/
system, se respektive avsnitt i ägarmanualen
eller dess supplement.
När Du sitter i din bil vill Du ha kontroll, och i
dagens uppkopplade värld även information,
kommunikation och underhållning när det
passar Dig. Sensus omfattar alla våra lösningar som möjliggör uppkoppling* mot
omvärlden, och ger Dig samtidigt intuitiv kontroll över bilens alla möjligheter.
03
Kontrollpanel i mittkonsol. Bilden är schematisk –
antal funktioner och knapparnas placering varierar beroende på vald utrustning och marknad.
Navigation* – NAV, se separat supplement.
Ljud och media – RADIO, MEDIA, TEL*,
se separat supplement (Sensus Infotainment).
Bilinställningar – MY CAR, se MY CAR (s.
102).
Volvo Sensus sammanför och presenterar
många funktioner i flera av bilens system på
mittkonsolens bildskärm. Med Volvo Sensus
kan bilen göras personlig med hjälp av ett lättanvänt användargränssnitt. Inställningar kan
göras i bilinställningar, ljud och media, klimat
etc.
Med mittkonsolens knappar och reglage eller
rattens högra knappsats* kan funktioner akti-
Internetansluten bil –
*, se separat
supplement (Sensus Infotainment).
Klimatanläggning (s. 111).
Parkeringshjälpkamera (s. 233) – CAM*.
Relaterad information
•
Licenser (s. 384)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
71
03 Instrument och reglage
Nyckellägen
Med fjärrnyckeln kan bilens elsystem försättas
i olika lägen/nivåer och på så sätt göra olika
funktioner tillgängliga, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 72).
03
VIKTIGT
Främmande föremål i startlåset kan äventyra funktionen eller förstöra låset.
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet,
se Löstagbart nyckelblad – losstagning/
fastsättning (s. 153).
Ta ur fjärrnyckeln
Ta tag i fjärrnyckeln och dra ut den ur startlåset.
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt.
OBS
För bilar med Keyless*-funktion behöver
fjärrnyckeln inte sättas i startlåset utan kan
förvaras i t.ex. en ficka. För mer information om Keyless-funktioner, se Keyless
drive* (s. 156).
Sätta i fjärrnyckeln
1. Håll i fjärrnyckelns ände med det löstagbara nyckelbladet och placera fjärrnyckeln i startlåset.
2. Tryck sedan in fjärrnyckeln i låset till dess
ändläge.
72
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer
För att möjliggöra användning av ett begränsat antal funktioner med avstängd motor, kan
bilens elsystem försättas i 3 olika nivåer (nyckellägen) – 0, I och II – med fjärrnyckeln. Denna
ägarmanual beskriver genomgående dessa
nivåer med benämningen "nyckellägen".
Följande tabell visar vilka funktioner som är
tillgängliga i respektive nyckelläge/nivå.
03 Instrument och reglage
Nivå
0
I
Funktioner
•
Kilometerräknare, klocka och
temperaturmätare tänds.
•
Elektriskt manövrerade stolar
kan justeras.
•
Ljudanläggningen kan
användas under begränsad tid
– se supplement Sensus Infotainment.
•
Taklucka, fönsterhissar, 12 Vuttag i kupé, navigation, telefon, kupéfläkt och vindrutetorkare kan användas.
Strömförbrukningen belastar
startbatteriet i detta nyckelläge.
II
•
•
•
Att välja nyckelläge/nivå
•
Nyckelläge 0 - Lås upp bilen – därmed är
bilens elsystem på nivå 0.
•
Nyckelläge I - Med fjärrnyckeln helt
intryckt i startlåset4 – Tryck kort på
START/STOP ENGINE.
OBS
Flera övriga system aktiveras.
Eluppvärmning i sittdynor och
bakruta kan dock aktiveras
först efter motorstart.
Detta nyckelläge förbrukar
mycket ström från startbatteriet
och bör därför undvikas!
•
Nyckelläge II - Med fjärrnyckeln helt
intryckt i startlåset4 – Gör ett långt5 tryck
på START/STOP ENGINE.
•
Tillbaka till nyckelläge 0 - För att återgå
till nyckelläge 0 från läge II och I – Tryck
kort på START/STOP ENGINE.
Ljudanläggning
För information om ljudanläggningens funktion med urtagen fjärrnyckel, se supplement
Sensus Infotainment.
Start och Stopp av motor
För information om att starta/stanna motorn,
se Start av motor (s. 247).
Relaterad information
•
4
5
6
03
För att nå nivå I eller II utan motorstart –
tryck inte ned broms-/kopplingspedalen
när dessa nyckellägen ska väljas.
Strålkastarna tänds.
Varnings-/kontrollampor lyser i
5 sekunder.
Säten fram
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter för bästa möjliga sittkomfort.
Ändra svankstödet, vrid ratten6.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa
in rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera att stolen är spärrad då inställningen ändrats.
Höj/sänk* sittdynans framkant, pumpa
upp/ner.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
Höj/sänk stolen, pumpa upp/ner.
Manöverpanel för elmanövrerad stol*.
Nyckellägen (s. 72)
Inte nödvändigt för bil med Keyless*-funktion.
Ca 2 sekunder.
Gäller även elmanövrerad stol.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
73
03 Instrument och reglage
||
VARNING
Uppfällning sker i omvänd ordning.
Ställ in rätt körställning på förarstolen
innan körning påbörjas, aldrig under färd.
Förvissa dig om att stolen är i låst läge för
att undvika personskada vid en eventuell
hård inbromsning eller olycka.
03
Fällning av ryggstöd i framsäte*7
Ta tag i ryggstödet och förvissa dig om att
det är ordentligt låst efter uppfällning för
att undvika personskada vid en eventuell
hård inbromsning eller olycka.
Skjut stolen så långt bakåt/neråt som
möjligt.
Ställ in ryggstödet till upprätt läge.
Lyft spärrarna på ryggstödets baksida
och fäll det framåt.
4. Skjut fram stolen så att nackskyddet
"låses" fast under handskfacket.
7
Sportstolens ryggstöd kan inte fällas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter för bästa möjliga sittkomfort. Elmanövrerat säte kan flyttas framåt/bakåt och upp/
ner. Sittdynans framkant kan höjas/sänkas.
Ryggstödets lutning kan ändras.
Elmanövrerat säte*
Relaterad information
•
•
Passagerarstolens ryggstöd kan fällas framåt
för att ge plats för lång last.
74
VARNING
Säten fram – elmanövrerade
Säten fram – elmanövrerade (s. 74)
Säten bak (s. 76)
Sittdynans framkant upp/ner
Stol framåt/bakåt och upp/ner
Ryggstödslutning
De elmanövrerade framstolarna har ett överbelastningsskydd som utlöses om någon stol
blockeras av något föremål. Om det händer,
gå till nyckelläge I eller 0 och vänta en kort
stund innan stolen manövreras igen.
Endast en rörelse (fram/bak/upp/ned) kan
göras åt gången.
03 Instrument och reglage
Förberedelser
Inställning av stolen kan göras en viss tid
efter att dörren låsts upp med fjärrnyckeln
utan nyckel i startlåset. Inställning av stolen
görs normalt i nyckelläge I och kan alltid
göras när motorn är igång.
Säte med minnesfunktion*
2. Håll knappen för lagring av inställning
intryckt, samtidigt som en av minnesknapparna trycks in.
Använda lagrad inställning
Nyckelminne* i fjärrnyckel8
Samtliga fjärrnycklar kan användas av olika
förare för att lagra förarstolens och de yttre
backspeglarnas inställningar9.
Håll in en av minnesknapparna tills stolen och
de yttre backspeglarna stannar. Om knappen
släpps kommer stolens rörelse att avbrytas.
Eluppvärmda säten
03
För eluppvärmda säten, se Eluppvärmda
framsäten* (s. 118) och Eluppvärmt baksäte*
(s. 118).
Relaterad information
•
•
Säten fram (s. 73)
Säten bak (s. 76)
Gör så här för att lagra inställningarna och
använda nyckelminnet:
Minnesfunktionen lagrar inställningar för
stolen och de yttre backspeglarna.
•
•
Ställ in stolen som du vill ha den.
•
Lås upp bilen (genom att trycka på upplåsningsknappen på samma fjärrnyckel)
och öppna förardörren. Förarstolen och
backspeglarna kommer att automatiskt
inta positionerna som är lagrade i fjärrnyckelns minne (om stolen har rörts
sedan du låste bilen).
Lagra inställning
Minnesknapp
Minnesknapp
Minnesknapp
Knapp för lagring av inställning
1. Ställ in stolen och de yttre backspeglarna.
8
Lås bilen genom att trycka på låsknappen
på fjärrnyckeln som du brukar använda.
Detta lagrar stolens och backspeglarnas
positioner i fjärrnyckelns minne10.
För nyckelminne vid Keyless-funktion, se Keyless drive* – nyckelminne (s. 160).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
75
03 Instrument och reglage
||
Nyckelminnet kan aktiveras/deaktiveras i
menysystemet MY CAR. För beskrivning av
menysystemet, se MY CAR (s. 102).
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av stolens inställningsknappar eller
minnesknappar så stannar stolen.
03
Säten bak
Baksätets ryggstöd och de yttre nackskydden
kan fällas. Mittplatsens nackskydd kan regleras efter passagerarens längd.
Manuell nedfällning av yttre nackskydd
baksäte
Nackskydd mittplats bak
Återstart för att nå stolsposition som lagrats i
nyckelminnet görs genom att trycka på upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Förardörren
måste då vara öppen.
VARNING
Klämrisk! Se till att barn inte leker med
reglagen. Kontrollera att inga föremål finns
framför, bakom eller under stolen vid
inställning. Försäkra dig om att ingen av
passagerarna i baksätet kan komma i
kläm.
Relaterad information
•
9
10
76
Fjärrnyckel – funktioner (s. 149)
Dra i spärrhandtaget närmast nackskyddet för
att fälla nackskyddet framåt.
Reglera skyddet efter passagerarens längd så
det om möjligt täcker hela bakhuvudet. Skjut
det uppåt efter behov.
För att få ner skyddet igen måste knappen
(placerad i mitten mellan ryggstödet och
nackskyddet, se bild) tryckas in samtidigt
som nackskyddet trycks ner försiktigt.
Endast om bilen är utrustad med elmanövrerad stol med minne och elektriskt infällbara backspeglar.
Denna inställning påverkar inte inställningar som har lagrats med den elmanövrerade stolens minnesfunktion.
Nackskyddet förs tillbaka manuellt tills ett
klickljud hörs.
VARNING
Nackskydden ska vara i låst läge efter
uppfällning.
03 Instrument och reglage
Fällning av ryggstöd i baksäte
OBS
När ryggstöden har fällts ska nackskydden
föras framåt något för att inte ta i sittdynan.
VIKTIGT
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas
något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena
får inte heller vara kopplade. Risk finns
annars att det uppstår skada på baksätets
klädsel.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
OBS
När ryggstödet har fällts tillbaka ska den
röda indikeringen inte visas längre. Om
den fortfarande visas är ryggstödet inte
spärrat.
Det tredelade ryggstödet kan fällas på olika
sätt.
OBS
Framstolarna kan behöva skjutas fram
och/eller ryggstöden justeras upp för att
de bakre ryggstöden ska kunna fällas fram
helt.
•
•
•
•
Den vänstra delen kan fällas separat.
Den mittre delen kan fällas separtat.
Den högra delen kan bara fällas tillsammans med den mittre.
Om hela ryggstödet ska fällas ska de
olika delarna fällas var för sig.
03
VARNING
Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i baksätet är ordentligt låsta efter
uppfällning.
Om mittryggstödet ska fällas – frigör och
justera ner nackskyddet för mittryggstödet, se tidigare avsnitt "Nackskydd mittplats bak".
De yttre nackskydden fälls automatiskt
när de yttre ryggstöden fälls. Dra upp
och fäll
ryggstödets spärrhandtag
samtidigt fram ryggstödet. En röd indikering vid låsspärren
visar att ryggstödet
inte längre är spärrat.
}}
77
03 Instrument och reglage
||
Elektrisk fällning av yttre nackskydd
baksäte*
Relaterad information
•
•
Säten fram (s. 73)
Säten fram – elmanövrerade (s. 74)
Ratt
Ratten kan justeras i olika lägen och har reglage för signalhorn, farthållare samt meny-,
ljud- och telefonstyrning.
Inställning
03
2. Tryck in knappen för att fälla de bakre
yttre nackskydden så att bakåtsikten förbättras.
VARNING
Fäll inte ner de yttre nackskydden om det
finns passagerare på någon av ytterplatserna.
För tillbaka nackskyddet manuellt tills ett
klickljud hörs.
VARNING
Nackskydden ska vara i låst läge efter
uppfällning.
78
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G021138
1. Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge II.
Inställning av ratt.
Spak – lösgöring av ratt
Möjliga rattlägen
Ratten kan ställas in i höjd- och djupled:
1. Dra spaken åt dig för att lösgöra ratten.
2. Ställ in ratten i det läge som passar.
3. Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.
03 Instrument och reglage
VARNING
Signalhorn
Eluppvärmning* av ratten
Ratten kan värmas upp med elvärme.
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
Funktion
Vid hastighetsberoende servostyrning* kan
rattmotståndet regleras, se Justerbart rattmotstånd* (s. 241).
Knappsatser*
03
Signalhorn.
Tryck på rattens centrum för att signalera.
Relaterad information
•
Knappsatser i ratten.
Farthållare* (s. 181)
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 184)
Ljud- och telefonstyrning, se supplement
Sensus Infotainment
Eluppvärmning* av ratten (s. 79)
Knappens position kan variera beroende på val
av övrig utrustning samt marknad.
Upprepade knapptryck skiftar mellan följande funktioner:
Funktion
Indikering
Avstängd
Knapplampa släckt
Uppvärmning
Knapplampa tänd
Automatisk rattvärme
Med automatisk start av rattvärme aktiverad
kommer uppvärmning av ratten starta vid
motorstart. Automatisk start sker när bilen är
kall och omgivningstemperaturen är under ca
10 °C. Aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet MY CAR (s. 102).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
79
03 Instrument och reglage
Ljusreglage
Med ljusreglaget aktiveras och justeras yttre
belysning. Det används också för att justera
display-, instrument- och kupébelysning.
Översikt ljusreglage
03
Vredets lägen
Läge
Varselljus, sidomarkeringsljus
fram och positions-/parkeringsljus/sidomarkeringsljus bak
under dagtid när bilens elsystem
är i nyckelläge II eller motorn är
igång.
OBS
Samma lampor används som varselljus
och positions-/parkeringsljus fram. Ljusstyrkan är högre när lamporna används
som varselljus.
Läge
Automatisk växling till halvljus
och positions-/parkeringsljus/
sidomarkeringsljus vid dåliga
ljusförhållanden eller när vindrutetorkare eller dimbakljus är
aktiverade.
Innebörd
VarselljusA när bilens elsystem
är i nyckelläge II eller motorn är
igång.
Helljusblink kan användas.
Översikt ljusreglage.
Tumhjul för justering av display- och
instrumentbelysning samt stämningsljus*
Knapp för dimbakljus
Vred för färdbelysning och parkeringsljus
Tumhjul11 för ljushöjdsreglering
Innebörd
Funktionen Tunneldetektering (s.
82)* är aktiverad.
Varselljus, sidomarkeringsljus
fram och positions-/parkeringsljus/sidomarkeringsljus bak när
bilens elsystem är i nyckelläge II
eller motorn är igång.
Funktionen Aktivt helljus (s.
84)* kan användas.
Helljus kan aktiveras när halvljuset är tänt.
Automatisk växling till positions-/parkeringsljus/sidomarkeringsljus när bilen parkeras.
Helljusblink kan användas.
Halvljus och positions-/parkeringsljus/sidomarkeringsljus.
Helljusblink kan användas.
Helljus kan aktiveras.
Helljusblink kan användas.
A
11
80
Finns inte för bilar utrustade med aktiva xenon-strålkastare*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Placerade i eller under stötfångaren fram.
03 Instrument och reglage
Positions-/parkeringsljus
används
Volvo rekommenderar att läge
när bilen körs, så länge trafiksituationer eller
väderförhållanden inte är ogynnsamma för
funktionen Aktivt helljus*.
Positions-/parkeringsljus tänds med ljusreglagets vred.
Instrumentbelysning
Olika display- och instrumentbelysning tänds
beroende på nyckelläge, se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 72).
03
Displaybelysningen dämpas automatiskt vid
mörker – känsligheten ställs in med tumhjulet.
Instrumentbelysningens styrka regleras med
tumhjulet.
Ljushöjdsreglering strålkastare
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden. Sänk ljuset om bilen lastats tungt.
1. Låt motorn vara igång eller ha bilens
elsystem i nyckelläge I.
2. Rulla uppåt/neråt med tumhjulet för att
höja/sänka ljushöjden.
Lägen på tumhjulet för olika lastfall.
Endast förare
Förare samt passagerare i passagerarsätet fram
Personer i alla säten
Personer i alla säten samt maximal last i
lastutrymmet
Förare samt maximal last i lastutrymmet
Bilar med aktiva xenon-strålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering och är därför inte
utrustade med tumhjulet.
Ljusreglagets vred i läget för positions-/parkeringsljus.
Ställ vredet i läge
(nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).
Är bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn
igång lyser varselljusen i stället för positions-/
parkeringsljus fram.
När det är mörkt ute och bakluckan öppnas
tänds de bakre positions-/parkeringsljusen för
att uppmärksamma bakomvarande. Detta
sker oavsett vilket läge vredet står i eller vilket
nyckelläge bilens elsystem är i.
Relaterad information
•
Ljusreglage (s. 80)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
81
03 Instrument och reglage
Varselljus
Med ljusreglagets vred i läge
samt
bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn
igång, aktiveras varselljuset automatiskt vid
bra ljusförhållanden.
Systemet är ett hjälpmedel för att spara
energi – det kan inte i alla situationer
avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Varselljus under dagtid – DRL
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs med en trafiksäkert korrekt ljussättning och enligt gällande trafikbestämmelser.
03
Ljusreglagets vred i läge AUTO.
Med ljusreglagets vred i läge
aktiveras
varselljusen (Daytime Running Lights – DRL)
automatiskt när bilen körs under dagtid. En
ljussensor på instrumentpanelens ovansida
växlar från varselljus till halvljus vid skymning
eller när dagsljuset blir för svagt. Växling till
halvljus sker också i de fall vindrutetorkare
eller dimbakljus är aktiverade.
82
VARNING
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tunneldetektering*
På marknader utan automatiskt halvljus aktiverar tunneldetekteringen halvljuset när bilen
körs in i en tunnel. Ca 20 sekunder efter det
att bilen körts ut ur tunneln, deaktiveras halvljuset.
Funktionen Tunneldetektering finns i bil med
regnsensor*. Sensorn känner av ingången till
en tunnel och ställer om belysningen från varselljus till halvljus. Ca 20 sekunder efter att
bilen lämnat tunneln, återgår belysningen till
varselljus. Körs bilen in i ännu en tunnel inom
denna tid, behålls halvljuset på. På så sätt
undviks täta förändringar av bilens ljussättning.
Observera att ljusreglagets vred måste stå i
för att tunneldetekteringen ska
läge
fungera.
Relaterad information
•
•
Hel-/halvljus (s. 83)
Ljusreglage (s. 80)
03 Instrument och reglage
Hel-/halvljus
Med ljusreglagets vred i läge
samt
bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn
igång, aktiveras halvljuset automatiskt vid
dåliga ljusförhållanden.
lyser alltid
Med ljusreglagets vred i läge
halvljuset när motorn är igång eller när nyckelläge II är aktivt.
matiskt i de fall vindrutetorkare eller dimbakljus är aktiverade.
lyser alltid halvljuset
Med vredet i läge
när motorn är igång eller när nyckelläge II är
aktivt.
•
Strålkastare – anpassning av ljusbild (s.
91)
•
Tunneldetektering* (s. 82)
Helljusblink
För rattspaken lätt mot ratten till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.
03
Helljus
Helljuset kan aktiveras när vredet står i läge
12 eller
. Aktivera/deaktivera helljuset genom att föra rattspaken mot ratten till
ändläget och släppa. Alternativt kan helljuset
deaktiveras genom en lätt tryckning av rattspaken mot ratten.
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
i kombiinstrumentet.
Extraljus*
Rattspak och ljusreglagets vred.
Läge för helljusblink
Läge för helljus
Halvljus
Med vredet i läge
aktiveras halvljuset
automatiskt vid skymning eller när dagsljuset
blir för svagt. Halvljuset aktiveras också auto-
12
13
Om bilen har extraljus kan föraren i menysystemet MY CAR välja om de ska vara deaktiverade eller tändas/släckas samtidigt med helljuset13, se MY CAR (s. 102).
Relaterad information
•
•
•
Aktiva xenon-strålkastare* (s. 86)
Aktivt helljus* (s. 84)
Ljusreglage (s. 80)
När halvljuset är tänt.
Extraljus måste anslutas till elsystemet av verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
83
03 Instrument och reglage
Aktivt helljus*
Funktionen Aktivt helljus upptäcker mötande
trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och växlar belysningen från helljus till halvljus. Xenonstrålkastare bländar av
enbart den del av ljuskäglan som pekar direkt
på fordonet. Belysningen återgår till helljus
när det infallande ljuset upphört.
03
Aktivt helljus – AHB
Aktivt helljus (Active High Beam – AHB) är en
funktion som med en kamerasensor i vindrutans överkant upptäcker mötande trafiks
strålkastarljus eller framförvarande fordons
bakljus, och då växlar från helljus till halvljus.
Funktionen kan också ta hänsyn till gatubelysning.
Bil med halogen-strålkastare
Belysningen återgår till helljus någon sekund
efter det att kamerasensorn inte längre känner av mötande trafiks strålkastarljus eller
framförvarande fordons bakljus.
Bil med xenon-strålkastare
Till skillnad från vad som sker vid konventionell avbländning, fortsätter ljuskäglan lysa
med helljus på båda sidor om mötande eller
framförvarande fordon – enbart den del av
ljuskäglan som pekar direkt på fordonet bländas av.
84
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Halvljus direkt mot mötande fordon, men fortsatt
helljus på båda sidor om fordonet.
Belysningen återgår till fullt helljus någon
sekund efter det att kamerasensorn inte
längre känner av mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus.
Aktivering/deaktivering
AHB kan aktiveras då ljusreglagets vred står i
läge
(förutsatt att funktionen inte har
deaktiverats i menysystemet MY CAR), se MY
CAR (s. 102).
Rattspak och ljusreglagets vred i läge AUTO.
Funktionen kan träda in vid mörkerkörning
när bilens hastighet är 20 km/h eller högre.
Aktivera/deaktivera AHB genom att föra vänster rattspak mot ratten till ändläget och
släppa. Deaktivering vid helljus medför att
belysningen direkt ställs om till halvljus.
När AHB är aktiverat lyser symbolen
med vitt sken i instrumentets informationsdisplay.
När helljuset är tänt lyser symbolen med blått
sken. För xenon-strålkastare gäller detta även
om helljuset är delvis avbländat, dvs. så snart
ljuskäglan lyser med något mer än halvljus.
03 Instrument och reglage
Manuell manövrering
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera eller få ett eller flera av kameran
beroende system att sluta fungera.
Om meddelandet Active high beam
Tillfälligt otillgängligt Manövrera manuellt
visas i kombiinstrumentets informationsdisplay måste växling mellan hel- och halvljus
göras manuellt. Dock kan ljusreglagets vred
ändå stå i läge
. Detsamma gäller om
meddelandet Vindrutesensorer blockerade
Se handbok och symbolen
visas.
Symbolen
slocknar när dessa meddelanden visas.
AHB kan vara tillfälligt otillgängligt t.ex. i
situationer med tät dimma eller kraftigt regn.
När AHB åter blir tillgängligt, eller vindrutesensorerna inte längre är blockerade, släcks
tänds.
meddelandet och symbolen
VARNING
AHB är ett hjälpmedel för att vid gynnsamma förhållanden använda bästa möjliga ljussättning.
Föraren är alltid ansvarig för att manuellt
växla mellan hel- och halvljus när trafiksituationer eller väderförhållanden kräver det.
För mer information om kamerasensorns
begränsningar, se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar (s. 216).
Relaterad information
•
•
Hel-/halvljus (s. 83)
Ljusreglage (s. 80)
03
VIKTIGT
Exempel på när manuell växling mellan
hel- och halvljus kan krävas:
•
•
•
•
•
•
vid kraftigt regn eller tät dimma
vid underkylt regn
vid snörök eller snömodd
vid månsken
vid körning i svagt upplysta samhällen
när framförvarande trafik har svag
belysning
•
om det finns fotgängare på eller vid
vägen
•
om det finns starkt reflekterande föremål såsom skyltar i närheten av vägen
•
när mötande trafiks belysning skyms
av t.ex. vägräcken
•
•
•
när det finns trafik på anslutande vägar
vid backkrön eller svackor
i tvära kurvor.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
85
03 Instrument och reglage
Aktiva xenon-strålkastare*
Aktiva xenonstrålkastare är konstruerade för
att ge maximal belysning i kurvor och korsningar och därmed ge ökad säkerhet.
Aktiva xenon-strålkastare – ABL
03
Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster)
respektive aktiverad (höger).
Om bilen är utrustad med aktiva xenon-strålkastare (Active Bending Lights – ABL) följer
ljuset från strålkastarna rattrörelsen för att ge
maximal belysning i kurvor och korsningar
och därmed ge ökad säkerhet.
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
bilen (förutsatt att den inte har deaktiverats i
menysystemet MY CAR), se MY CAR (s.
102). Vid fel i funktionen lyser symbolen
i kombiinstrumentet samtidigt som informa-
14
86
Aktiverad vid leverans från fabrik.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
tionsdisplayen visar en förklarande text och
ytterligare en tänd symbol.
Symbol
Display
Innebörd
Strålkastarsystem
funktionsfel
Service
erfordras
Systemet är ur
funktion. Uppsök
en verkstad om
meddelandet
kvarstår. Volvo
rekommenderar
att du kontaktar
en auktoriserad
Volvoverkstad.
Funktionen är endast aktiv i skymning eller
mörker och endast när bilen är i rörelse.
Funktionen14 kan deaktiveras/aktiveras i
menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 102).
För anpassning av ljusbild, se Strålkastare –
anpassning av ljusbild (s. 91).
Kurvtagningsljus
Aktiva xenonstrålkastare är utrustade med
kurvtagningsljus som temporärt lyser upp
området snett framför bilen åt det håll ratten
vrids i tvär kurva, eller åt det håll blinkers
används.
Funktionen aktiveras när hel- eller halvljus
används samt bilens hastighet är lägre än ca
30 km/h.
Dessutom tänds båda kurvtagningsljusen
som ett komplement till backljuset vid backning.
Relaterad information
•
•
•
Hel-/halvljus (s. 83)
Aktivt helljus* (s. 84)
Ljusreglage (s. 80)
03 Instrument och reglage
Dimljus bak
Då sikten är nedsatt på grund av dimma kan
dimbakljuset användas för att andra trafikanter
i ett tidigt skede ska observera framförvarande
fordon.
OBS
Bestämmelser för användning av dimbakljus varierar mellan olika länder.
Relaterad information
•
Ljusreglage (s. 80)
Bromsljus
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.
Bromsljuset tänds när bromspedalen trycks
ner. Dessutom tänds det när något av förarstödssystemen Adaptiv farthållare (s. 184),
City Safety (s. 201) eller Kollisionsvarnare (s.
208) bromsar bilen.
För information om nödbromsljus och automatisk varningsblinkers, se Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s.
263).
03
Knapp för dimljus bak.
Dimbakljuset kan endast tändas när nyckelläge II är aktivt eller motorn är igång samt
eller
.
ljusreglagets vred står i läge
Tryck på knappen för till/från. Dimbakljusets
kontrollsymbol
i kombiinstrumentet och
lampan i knappen lyser när dimbakljuset är
tänt.
Dimbakljuset släcks automatiskt när motorn
stängs av eller när ljusreglagets vred ställs i
läge
eller
.
87
03 Instrument och reglage
Varningsblinkers
Varningsblinkers varnar andra trafikanter
genom att bilens samtliga blinkerlampor
blinkar samtidigt när denna funktion är aktiverad.
03
nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s. 263).
Relaterad information
•
Blinkers (s. 88)
Blinkers
Bilens blinkers manövreras med vänster rattspak. Blinkerlamporna blinkar tre gånger eller
kontinuerligt, beroende på hur långt uppåt
eller neråt spaken förs.
När varningsblinkers är aktiverade blinkar
båda blinkersymbolerna i kombinationsinstrumentet.
Blinkers.
Kort blinksekvens
Knapp för varningsblinkers.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers. Båda blinkersymbolerna i kombiinstrumentet blinkar när varningsblinkers används.
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när
bilen bromsats så kraftigt att nödbromsljusen
aktiverats och hastigheten understiger
10 km/h. Varningsblinkers förblir aktiva när
man stannat och deaktiveras automatiskt när
man kör iväg igen eller om knappen trycks in.
För mer information om nödbromsljus och
automatisk varningsblinkers, se Färdbroms –
88
För rattspaken uppåt eller neråt till första
läget och släpp. Blinkerlamporna blinkar
tre gånger. Funktionen kan aktiveras/
deaktiveras i menysystemet MY CAR, se
MY CAR (s. 102).
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till
yttersta läget.
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
03 Instrument och reglage
Blinkersymboler
Kupébelysning
För blinkersymboler, se Kombiinstrument –
kontrollsymbolernas innebörd (s. 67).
Kupébelysningen aktiveras/deaktiveras med
knappar i reglagen ovanför framsätena och
baksätet.
Relaterad information
Varningsblinkers (s. 88)
G021150
03
Bakre takbelysning.
G021149
•
Bakre takbelysning
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
kupébelysning.
Läslampa vänster sida
Läslampa höger sida
Kupébelysning
All belysning i kupén kan tändas och släckas
manuellt inom 30 minuter från det att:
•
motorn har stängts av och bilens elsystem är i nyckelläge 0
•
bilen har låsts upp men motorn har inte
startats.
Främre takbelysning
Läslamporna fram tänds eller släcks med ett
tryck på respektive knapp i takkonsolen.
Lamporna tänds eller släcks med ett tryck på
respektive knapp.
Instegsbelysning
Instegsbelysningen (och kupébelysningen)
tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs.
Handskfacksbelysning
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks när luckan öppnas eller stängs.
Make up-spegelbelysning
Belysningen till make up-spegeln (s. 138)
tänds respektive släcks då locket öppnas
eller stängs.
Belysning i lastutrymme
Belysningen i lastutrymmet tänds respektive
släcks då bakluckan öppnas eller stängs.
89
03 Instrument och reglage
||
03
Belysningsautomatik
Stämningsljus
Ledbelysning
Med knappen för kupébelysning kan tre lägen
väljas för belysningen i kupén:
När den vanliga kupébelysningen har slocknat och motorn går lyser några lysdioder,
bl.a. en i takbelysningen för att ge ett svagt
ljus och förhöja stämningen under färd.
Denna belysning slocknar en liten stund efter
den vanliga kupébelysningen när bilen låses.
Ljusstyrkan regleras med tumhjulet på ljusreglaget (s. 80).
Ledbelysning omfattas av halvljus, parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt instegsbelysning.
•
Av – höger sida intryckt, belysningsautomatiken är deaktiverad.
•
Neutralläge – belysningsautomatiken är
aktiverad.
•
På – vänster sida intryckt, kupébelysningen är tänd.
Neutralläge
1. Ta fjärrnyckeln ur startlåset.
När knappen är i neutralläge, tänds och
släcks kupébelysningen automatiskt enligt
nedanstående.
2. För vänster rattspak mot ratten till ändläget och släpp. Funktionen aktiveras på
samma sätt som vid helljusblink, se Hel-/
halvljus (s. 83).
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
3. Stig ur bilen och lås dörren.
•
bilen låses upp med fjärrnyckel eller
nyckelblad, se Fjärrnyckel – funktioner (s.
149) eller Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr (s. 153)
•
motorn stängts av och bilens elsystem är
i nyckelläge 0.
Kupébelysningen släcks när:
•
•
motorn startar
bilen låses.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i två
minuter om någon av dörrarna är öppen.
Om någon belysning tänds manuellt och bilen
låses kommer den att släckas automatiskt
efter två minuter.
90
En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts.
När funktionen aktiverats lyser halvljus,
parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar,
nummerskyltsbelysning, inre taklampor samt
instegsbelysning.
Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in i menysystemet MY CAR,
se MY CAR (s. 102).
Relaterad information
•
Trygghetsbelysning (s. 91)
03 Instrument och reglage
Trygghetsbelysning
Strålkastare – anpassning av ljusbild
Torkare och spolning
Trygghetsbelysning omfattas av parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt instegsbelysning.
Är bilen utrustad med aktiva xenon-strålkastare och har funktionen Aktivt helljus krävs att
ljusbilden ställs om vid skifte från höger- till
vänstertrafik, och omvänt.
Torkare och spolare rengör vindrutan och
bakrutan. Strålkastarna rengörs med högtrycksspolning.
Trygghetsbelysningen tänds med fjärrnyckeln, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 149),
och används för att tända bilens belysning på
avstånd.
Aktiva xenon-strålkastare*
När funktionen aktiverats med fjärrkontrollen
lyser parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre taklampor
samt instegsbelysning.
Tiden för hur länge trygghetsbelysningen ska
hållas tänd kan ställas in i menysystemet
MY CAR, se MY CAR (s. 102).
Relaterad information
•
Ledbelysning (s. 90)
Vindrutetorkare15
För bil utan funktionen Aktivt helljus* behöver
ingen anpassning av ljusbilden göras. Ljusbilden är utformad på ett sådant sätt att
mötande trafik inte bländas.
03
För bil med Aktivt helljus krävs anpassning av
ljusbilden. Bilen måste stå stilla och motorn
vara igång när ljusbilden skiftas mellan högeroch vänstertrafik.
Ljusbilden skiftas i menysystemet MY CAR,
se MY CAR (s. 102).
Halogenstrålkastare
Ingen anpassning av ljusbilden behöver
göras. Ljusbilden är utformad på ett sådant
sätt att mötande trafik inte bländas.
Vindrutetorkare och vindrutespolare.
Regnsensor, till/från
Tumhjul, känslighet/frekvens
Vindrutetorkare av
För spaken till läge 0 för att stänga
av vindrutetorkarna.
Enkelsvep
För spaken uppåt och släpp för att
göra ett svep.
15
För byte av torkarblad och serviceläge torkarblad, se Torkarblad (s. 333). För påfyllning av spolarvätska, se Spolarvätska – påfyllning (s. 335).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
91
03 Instrument och reglage
||
Intervalltorkning
Ställ in antalet svep per tidsenhet
med tumhjulet när intervalltorkning
är vald.
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal hastighet.
03
Torkarna sveper med hög hastighet.
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare under vintertid
– säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna och att eventuell snö eller is på
vindrutan (och bakrutan) är bortskrapad.
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara
blöt när vindrutetorkarna arbetar.
Serviceläge torkarblad
För rengöring av vindruta/torkarblad och byte
av torkarblad, se Torkarblad (s. 333) och Biltvätt (s. 353).
Regnsensor*
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet.
92
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
När regnsensorn är aktiverad tänds en lampa
i knappen och regnsensorsymbolen
visas i kombiinstrumentet.
Spolning av strålkastare och rutor
Aktivera och ställ in känslighet
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen
vara igång eller fjärrnyckeln i läge I eller II
samtidigt som spaken till vindrutetorkarna ska
vara i läge 0 alternativt i läge för enkelsvep.
Aktivera regnsensorn genom att trycka på
. Torkarna gör ett svep.
knappen
Om spaken förs uppåt gör torkarna extrasvep.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. (Ett extra svep
görs när tumhjulet vrids uppåt.)
Deaktivera
Deaktivera regnsensorn genom att trycka på
eller för spaken nedåt till ett
knappen
annat torkarprogram.
Regnsensorn deaktiveras automatiskt när
fjärrnyckeln tas ur startlåset eller fem minuter
efter att motorn stängts av.
VIKTIGT
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn
medan bilen är igång eller fjärrnyckeln är i
läge I eller II. Symbolen i kombiinstrumentet och lampan i knappen slocknar.
Spolningsfunktion.
Spolning av vindruta
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna.
Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna
några extra svep och strålkastarna spolas.
Uppvärmda spolmunstycken*
Spolmunstyckena värms automatiskt vid kyla
för att förhindra att spolarvätskan fryser fast.
Högtrycksspolning av strålkastare*
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara
vätska spolas strålkastarna automatiskt vid
var femte spolning av vindrutan.
Reducerad spolning
Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i behållaren och meddelandet om att man ska fylla
på spolarvätska visas i kombiinstrumentet,
03 Instrument och reglage
stängs tillförseln av spolarvätska till strålkastarna av. Detta för att prioritera rengöring av
vindrutan och sikten genom den.
Torkning och spolning av bakruta
Torkare – backning
Fönsterhissar
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren starta intervalltorkningsläge16. Funktionen upphör när backväxel läggs ur.
Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – med övriga dörrars
reglagepaneler manövreras respektive
fönsterhiss.
Om bakrutetorkaren redan går med kontinuerlig hastighet, sker ingen förändring.
03
OBS
På bilar med regnsensor aktiveras bakrutetorkaren vid backning, om sensorn är aktiverad och det regnar.
Relaterad information
Bakrutetorkare – intervalltorkning
Bakrutetorkare – kontinuerlig hastighet
Genom att föra spaken framåt (se pil i bild
ovan) startas spolning och torkning av bakrutan.
OBS
Bakrutetorkaren är utrustad med ett överhettningsskydd som gör att motorn stängs
av om den blir överhettad. Bakrutetorkaren
fungerar igen efter en nedkylningsperiod
(30 sekunder eller längre, beroende på värmen i motorn och yttertemperaturen).
16
•
•
Spolarvätska – påfyllning (s. 335)
Spolarvätska – kvalitet och volym (s. 372)
Reglagepanel i förardörr.
Elektrisk spärr för öppning av dörrar* och
fönster bak, se Barnsäkerhetsspärr –
elektrisk aktivering* (s. 167).
Reglage bakre fönster
Reglage främre fönster
VARNING
Kontrollera att ingen baksätespassagerare
kommer i kläm när fönstren stängs från
förardörren.
Denna funktion (intervalltorkning vid backning) kan stängas av. Uppsök en verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
93
03 Instrument och reglage
||
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare inte kommer i kläm om fönstren
stängs, även när fjärrnyckeln används.
VARNING
03
Om det finns barn i bilen – tänk på att alltid
bryta strömmen till fönsterhissarna genom
att välja nyckelläge 0 och ta sedan med
fjärrnyckeln då bilen lämnas. För information om nyckellägen – se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 72).
Manövrering
gepaneler kan bara manövrera respektive
fönsterhiss. Endast en reglagepanel i taget
kan manövreras.
För att fönsterhissarna ska kunna användas
måste nyckelläget vara lägst I – se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 72). Efter
motoravstängning kan fönsterhissarna manövreras i några minuter efter att fjärrnyckeln
tagits ur – dock inte efter att en dörr har öppnats.
Stängning av fönstren avbryts och fönstret
öppnas om något hindrar dess rörelse. Det
finns möjlighet att forcera klämskyddet när
stängning avbrutits t.ex. vid isbildning. Efter
två på varandra avbrutna stängningar kommer klämskyddet att forceras och automatisk
funktion deaktiveras under en kort stund, nu
går det att stänga genom att kontinuerligt
hålla knappen uppdragen.
OBS
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet då de bakre fönsterrutorna är öppna,
är att öppna även de främre fönsterrutorna
lite grann.
Manövrering av fönsterhissar.
Manövrering utan automatik
Manövrering med automatik
Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – övriga dörrars regla-
94
Manövrering utan automatik
För något av reglagen lätt uppåt/nedåt.
Fönsterhissarna går upp/ner så länge reglaget hålls i position.
Manövrering med automatik
För något av reglagen uppåt/nedåt till ändläget och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till sitt ändläge.
Manövrering med fjärrnyckel och
centrallås
För att fjärrmanövrera de elektriska fönsterhissarna från utsidan med fjärrnyckeln eller
från insidan med centrallåset, se Fjärrnyckel
med nyckelblad (s. 147) och Låsning/upplåsning – inifrån (s. 162).
Återställning
Ifall batteriet kopplats bort måste funktionen
för automatisk öppning återställas för att fungera korrekt.
1. Dra upp knappens främre del lätt för att
hissa upp rutan till sitt ändläge och håll
kvar i en sekund.
2. Släpp knappen kort.
3. Dra upp knappens främre del igen i en
sekund.
VARNING
Återställning måste ske för att klämskyddet ska fungera.
03 Instrument och reglage
Backspeglar – yttre
VARNING
De yttre backspeglarnas lägen justeras med
inställningsspaken i förardörrens reglage.
Spegeln på förarsidan är av vidvinkeltyp
för att ge god överblick. Föremål kan
synas vara längre bort än vad de i verkligheten är.
Yttre backspeglar
Lagring av position17
Backspeglarnas positioner lagras i nyckelminnet när bilen låses med fjärrnyckeln. När bilen
låses upp med samma fjärrnyckel intar backspeglarna och förarstolen de lagrade positionerna när förardörren öppnas.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 102).
Vinkling av backspegel vid parkering17
Reglage yttre backspeglar.
Inställning
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel eller R för höger backspegel. Lampan
i knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i
mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan ska inte längre lysa.
Backspegeln kan vinklas ner för att exempelvis föraren ska kunna se vägkanten vid parkering.
–
Lägg i backväxeln och tryck in knappen L
eller R.
När backväxeln läggs ur återgår backspegeln
automatiskt till dess ursprungliga position
efter ca 10 sekunder, eller tidigare genom att
trycka in knappen L respektive R.
Automatisk vinkling av backspegel vid
parkering17
När backväxeln läggs i vinklas backspegeln
automatiskt ner för att föraren exempelvis ska
17
kunna se vägkanten vid parkering. När backväxeln läggs ur återgår backspegeln automatiskt till sin ursprungliga position efter en
stund.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 102).
Automatisk infällning vid låsning17
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln
fälls backspeglarna in/ut automatiskt.
03
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 102).
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt
läge måste elektriskt återställas till neutralläge
för att den elektriska in-/utfällningen ska fungera korrekt:
1. Fäll in speglarna med knapparna L och R.
2. Fäll ut dem igen med knapparna L och R.
3. Upprepa ovanstående procedur vid
behov.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Automatisk avbländning*
För att backspeglarna ska kunna vara utrustade med denna funktion krävs att också den
inre backspegeln har automatisk avbländning,
se Backspegel – inre (s. 97).
Endast i kombination med elmanövrerad stol med minne, se Säten fram – elmanövrerade (s. 74).
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
95
03 Instrument och reglage
||
Elektriskt infällbara backspeglar*
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in:
03
Rutor och backspeglar –
eluppvärmning
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt
(nyckelläge måste vara lägst I).
Eluppvärmningen används för att få bort is
och imma från bakrutan och de yttre backspeglarna.
2. Släpp dem efter ca 1 sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Fäll ut speglarna genom att trycka ner L och
R samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i
utfällt läge.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan på backspeglarna tänds då trygghetsbelysning (s. 91) eller ledbelysning (s. 90)
valts.
Relaterad information
•
•
Backspegel – inre (s. 97)
Rutor och backspeglar – eluppvärmning
(s. 96)
Eluppvärmning bakruta och yttre backspeglar
Funktionen används för att få bort is och
imma från bakruta och yttre backspeglar.
Ett tryck på knappen startar uppvärmningen.
Lampan i knappen visar att funktionen är
aktiv. Stäng av uppvärmningen så snart isen/
imman är borta för att inte belasta batteriet
onödigt mycket. Funktionen stängs dock av
automatiskt efter en viss tid.
De yttre backspeglarna och bakrutan avimmas/avisas automatiskt om bilen startas i
yttertemperatur lägre än +7 °C. Autoavfrost-
96
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
ning kan väljas i menysystemet MY CAR, se
MY CAR (s. 102).
03 Instrument och reglage
Backspegel – inre
Den inre backspegeln kan bländas av med ett
reglage i spegelns underkant. Alternativt bländar backspegeln av automatiskt.
Inre backspegel
avbländning finns inte på spegel med automatisk avbländning.
I backspegeln finns två sensorer – en framåtriktad och en bakåtriktad – som arbetar tillsammans för att identifiera och eliminera
bländande ljus. Den framåtriktade sensorn
känner av omgivande ljus, medan den bakåtriktade sensorn känner av ljus från bakomvarande fordons strålkastare.
Kompass*
I backspegeln finns en display som visar i
vilken kompassriktning bilens front pekar.
Handhavande
03
OBS
Skyms sensorerna av t. ex. parkeringstillstånd, transpondrar, solskydd eller objekt i
säten eller i lastutrymmet på ett sådant
sätt att ljus förhindras att nå sensorerna,
reduceras den inre och de yttre backspeglarnas avbländningsfunktion.
Reglage för avbländning
Manuell avbländning
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av med reglaget för avbländning när
bakomvarande ljus stör:
1. Blända av genom att föra reglaget in mot
kupén.
2. Återgå till normalt läge genom att föra
reglaget mot vindrutan.
Kompass (s. 97) kan enbart väljas till backspegel med automatisk avbländning.
Relaterad information
•
Backspeglar – yttre (s. 95)
Backspegel med kompass.
I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens
front pekar. Åtta olika riktningar visas med
engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E
(öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst),
W (väster) och NW (nordväst).
Kompassen aktiveras automatiskt när bilen
startas eller när nyckelläge II är aktivt, se
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s.
72). För att deaktivera/aktivera kompassen –
tryck in knappen på backspegelns undersida
med hjälp av t.ex. ett gem.
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglage för manuell
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
97
03 Instrument och reglage
||
7. Bilar med eluppvärmd vindruta*: Om
tecknet C visas i displayen när den eluppvärmda vindrutan aktiveras, genomför då
kalibrering enligt punkt 6 ovan med den
eluppvärmda vindrutan aktiverad, se
Avfuktning och avfrostning av vindruta (s.
121).
Kalibrering
Kompassen kan behöva kalibreras för att visa
rätt kompassriktning.
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas
flera magnetiska zoner.
Gör så här för att kalibrera:
2. Starta bilen och stäng av all elektrisk
utrustning (klimatanläggning, torkare etc.)
samt se till att alla dörrar är stängda.
OBS
Kalibreringen kan misslyckas eller helt utebli om elektrisk utrustning inte stängs av.
3. Håll knappen på backspegelns undersida
intryckt ca 3 sekunder. Numret för aktuell
magnetisk zon visas.
98
8. Upprepa ovanstående procedur vid
behov.
1. Stanna bilen på en stor öppen yta som är
fri från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G030295
03
Magnetiska zoner.
4. Tryck upprepade gånger på knappen tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se
kartan över magnetiska zoner för kompass.
5. Vänta tills displayen återgår till att visa
tecknet C, alternativt håll knappen på
backspegelns undersida intryckt
ca 6 sekunder (använd t.ex. ett gem) tills
det att tecknet C visas.
6. Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 10 km/h tills en kompassriktning
visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar. Kör därefter ytterligare
2 varv för att finjustera kalibreringen.
03 Instrument och reglage
Taklucka*
Öppning
Takluckan kan manövreras med reglaget i
taket.
För att öppna takluckan maximalt, dra reglaget bakåt till läget för automatisk öppning och
släpp.
Takluckans inre solskärm stängs manuellt.
Till takluckan hör en vindavvisare.
Takluckans manöverreglage är placerat i
taket. Takluckan kan öppnas vertikalt i bakkant eller horisontellt. Nyckelläge I eller II
behövs för att takluckan ska kunna öppnas.
Horisontell öppning
Κppna manuellt genom att dra reglaget bakåt
till tryckpunkten för manuell öppning. Luckan
rör sig mot maximalt öppet läge så länge
knappen hålls intryckt.
Stängning
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till takluckan genom att välja nyckelläge 0 och ta
sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas.
För information om nyckellägen – se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 72).
03
Vertikal öppning
Stäng manuellt genom att trycka reglaget
framåt till tryckpunkten för manuell stängning.
Luckan rör sig mot stängt läge så länge
knappen hålls intryckt.
VARNING
G017823
Horisontell öppning, bakåt/framåt.
Κppning, automatisk
Κppning, manuell
Stäng automatiskt genom att trycka reglaget
till läget för automatisk stängning och släpp.
Strömtillförseln till takluckan bryts genom att
välja nyckelläge 0 och ta fjärrnyckeln ur startlåset.
G028900
Klämrisk då takluckan stängs. Takluckans
klämskydd fungerar endast vid automatisk
stängning, inte vid manuell.
Vertikal öppning, uppåt i bakkant.
Κppna genom att trycka reglagets bakkant uppåt.
Stäng genom att dra reglagets bakkant
nedåt.
Stängning, manuell
Stängning, automatisk
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
99
03 Instrument och reglage
||
Stängning med fjärrnyckel eller
centrallåsknapp
Klämskydd
Menyhantering – kombiinstrument
Takluckan har ett klämskydd som löser ut vid
automatisk stängning om luckan blockeras av
något föremål. Vid blockering stannar takluckan och öppnas därefter automatiskt till
det senast öppnade läget.
Med vänster rattspak styrs de menyer (s. 101)
som visas i informationsdisplayen i kombiinstrumentet (s. 61). Vilka menyer som visas är
beroende av nyckelläget (s. 72).
Vindavvisare
G021345
03
Med ett långt tryck på låsknappen stängs takluckan och alla fönstren, se Fjärrnyckel –
funktioner (s. 149) och Låsning/upplåsning –
inifrån (s. 162). Dörrarna och bakluckan
låses. Om stängningen behöver avbrytas,
tryck på låsknappen igen.
VARNING
Om takluckan stängs med fjärrnyckeln,
kontrollera att ingen kommer i kläm.
Solskärm
Till takluckan hör en inre manuellt förskjutbar
solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget och skjut skärmen framåt för att stänga
den.
100
Display och reglage för menyhantering.
OK – åtkomst av meddelandelista samt
bekräftar meddelanden.
Till takluckan hör en vindavvisare som fälls
upp när takluckan är i öppet läge.
Tumhjul – bläddrar mellan menyval.
RESET – nollställer aktiv funktion.
Används i vissa fall till att välja/aktivera en
funktion, se förklaring under respektive
funktion.
Om meddelande (s. 101) finns måste det
bekräftas med OK för att menyerna ska visas.
Relaterad information
•
Meddelanden – hantering (s. 102)
03 Instrument och reglage
Menyöversikt – kombiinstrument
Meddelanden
Vilka menyer som visas i kombiinstrumentets
informationsdisplay är beroende av nyckelläget (s. 72).
Samtidigt som en varnings-, informationseller kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande meddelande i informationsdisplayen.
Vissa av nedanstående menyalternativ förutsätter att funktion och hårdvara är installerad i
bil.
Inställningar*
Meddelande
Innebörd
Stanna snarastA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstadB.
Teman
Kontrastläge/Färgläge
Servicestatus
Stanna
motornA
Meddelanden18
Oljenivå19
Förkonditionering
Service snarastA
Kontakta en verkstadB
för omgående kontroll av
bilen.
Service
erfordrasA
Kontakta en verkstadB
för kontroll av bilen så
snart som möjligt.
Se handbokA
Läs ägarmanualen.
Boka tid för
service
Dags att boka service –
kontakta en verkstadB.
Nollställning färddator
Relaterad information
•
•
18
19
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 62)
Menyhantering – kombiinstrument (s. 100)
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstadB.
Meddelande
Innebörd
Tid för service
Dags för service – kontakta en verkstadB. Tidpunkten påverkas av
antal körda mil, antal
månader sedan senaste
service, motorns gångtid
och oljekvalitet.
Tid för service överskriden
Följs inte serviceintervall
täcker inte garantin
eventuellt skadade delar
– kontakta en verkstadB.
Växellåda
Oljebyte
erfordras
Kontakta en verkstadB
för kontroll av bilen så
snart som möjligt.
Växellåda
Minskad prestanda
Växellådan klarar inte full
kapacitet. Kör försiktigt
tills meddelandet slocknarC.
03
Vid upprepad visning –
kontakta en verkstadB.
Antal meddelande anges inom parentes.
Vissa motorer.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
101
03 Instrument och reglage
||
03
Meddelande
Innebörd
Växellådan
varm Sänk
hastigheten
Kör lugnare eller stanna
bilen på ett säkert sätt.
Lägg ur växeln och låt
motorn gå på tomgång
tills meddelandet slocknarC.
Växellådan
varm Stanna
snarast Låt
svalna
Kritiskt fel. Stanna
genast bilen på ett
säkert sätt och kontakta
en verkstadB.
Tillfälligt
avstängdA
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs
automatiskt under körning eller efter omstart.
Låg batterispänning
Strömsparläge
A
B
C
102
MY CAR
Med vänster rattspak kan man bekräfta och
bläddra bland meddelanden (s. 101) som
visas i kombiinstrumentets informationsdisplay.
MY CAR är en menykälla som hanterar många
av bilens funktioner, t.ex. City Safety, lås och
larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan
etc.
Samtidigt som en varnings-, informationseller kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande meddelande i displayen. Felmeddelande lagras i en minneslista tills felet åtgärdats.
Vissa funktioner är standard, andra är tillval –
utbudet varierar även beroende av marknad.
Tryck in OK på vänster rattspak för att
bekräfta ett meddelande. Bläddra bland meddelanden med tumhjulet (s. 100).
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när
färddatorn används, måste meddelandet
läsas (tryck på OK) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
Ljudsystemet avstängt
för att spara energi.
Ladda batteri.
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var
problem har uppstått.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
För mer information rörande automatisk växellåda, se
Automatisk växellåda – Geartronic (s. 257).
Relaterad information
•
•
Meddelanden – hantering
Meddelanden – hantering (s. 102)
Menyhantering – kombiinstrument (s. 100)
Relaterad information
•
Menyöversikt – kombiinstrument (s. 101)
Handhavande
Navigering bland menyerna sker med
knappar på mittkonsolen eller med rattens
högra knappsats.
03 Instrument och reglage
bocka i markerat menyalternativ eller
lagra vald funktion i minnet.
TUNE – vrid på vredet i mittkonsolen eller
tumhjulet i ratten för att stega upp/ner
bland menyalternativ.
EXIT
EXIT-funktioner
Beroende av i vilken funktion markören befinner sig vid EXIT-tryck och på vilken menynivå, kan något av följande ske:
•
•
•
•
•
telefonsamtal avvisas
Färddator
Bilens färddator kan registrera, beräkna och
visa information under färd.
•
aktuell funktion avbryts
Om ett varningsmeddelande visas när
Färddatorn används måste meddelandet
först kvitteras innan färddatorn kan aktiveras igen.
senast gjorda val ångras
leder uppåt i menysystemet.
Ett långt tryck leder till högsta menynivån
(huvudkällvyn), varifrån bilens samtliga funktioner/menykällor kan nås.
Menyalternativ och sökvägar
För beskrivning av menyalternativ och sökvägar i MY CAR, se supplement Sensus Infotainment.
03
OBS
inmatade tecken raderas
Kort respektive långt tryck kan ge varierande
resultat.
MY CAR – öppnar menysystemet MY
CAR.
Färddator – innehåll (s. 105)
Kontroll och inställningar kan göras direkt
efter att kombiinstrumentet automatiskt tänds
upp i samband med upplåsning. Om inget av
färddatorns reglage påverkas inom
ca 30 sekunder efter öppnad förardörr, släcks
instrumentet varefter antingen nyckelläge II (s. 72) eller motorstart krävs för att
kunna manövrera Färddatorn.
•
Kvittera meddelandet med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
Gruppmenyer
Färddatorn har två olika gruppmenyer:
•
•
Funktioner
Rubrik i kombiinstrumentet
Färddatorns Funktioner respektive alternativa Rubriker ligger vardera listade i en ändlös slinga (loop).
OK/MENU – tryck på knappen i mittkonsolen eller tumhjulet i ratten för att välja/
103
03 Instrument och reglage
||
Relaterad information
•
•
Färddator – färdstatistik* (s. 109)
Färddator – kompletterande information
(s. 108)
03
104
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
Färddator – kombiinstrument "Digital"
Funktioner
Bilens färddator kan registrera, beräkna och
visa information under färd.
Gör så här för att öppna och kontrollera/
justera funktioner:
Färddatorns menyer ligger i en steglös loop.
Ett av alternativen är att färddatorns tre displayer slocknar – det markerar även början/
slutet på loopen.
1. För säkerställning att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – ”Nollställ” dem
först med 2 tryck på RESET.
2. Tryck på OK – loop med alla funktioner
öppnas.
3. Bläddra bland funktionerna med tumhjulet och välj/bekräfta med OK.
03
4. Avluta med 2 tryck på RESET efter utförd
kontroll/justering.
Färddatorns olika funktioner listas i följande
tabell:
Informationsdisplayer och rattspakens reglage.
OK – Κppnar loopen med Färddatorns
funktioner + Aktiverar markerat alternativ.
Tumhjul – Κppnar loopen med Färddatorns rubriker + Bläddrar mellan alternativ.
RESET – Ångrar, nollar eller backar ut ur
en funktion efter utfört val.
}}
105
03 Instrument och reglage
||
Funktioner
Information
Nollställning färddator
Observera att denna funktion inte nollställer de båda trippmätarna T1 och T2 – se tabellen under nästa avsnitt "Rubriker" eller avsnittet "Nollställning" (s. 108) för information om
det momentet.
•
•
03
Medelförbrukning
Medelhastighet
Meddelanden
För mer information, se Meddelanden – hantering (s. 102).
Teman
Här väljs kombiinstrumentets (s. 61) utseende.
Inställningar*
Välj Auto På eller Av.
För mer information, se Allmänt om värmare (s. 132).
Kontrastläge/Färgläge
Justera kombiinstrumentets ljus- och färgintensitet.
Förkonditionering
För beskrivning av programmering tidur, se Tidur – inställning (s. 128).
• Direktstart
• Symbol Tidur 1 – leder till meny för val av klockslag.
•
A
Symbol Tidur 2 – leder till meny för val av klockslag.
Servicestatus
Visar antal månader och körsträcka till nästa service.
OljenivåA
För mer information, se Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 322).
Vissa motorer.
Rubriker
Tre färddatorrubriker kan visas samtidigt – en
i vardera ”fönster” (se föregående bild).
106
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
En av rubrikkombinationerna i följande tabell
kan väljas för konstant visning i kombiinstrumentet. Gör så här för att bestämma vilken:
1. För säkerställning att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – ”Nollställ” dem
först med 2 tryck på RESET.
03 Instrument och reglage
2. Vrid på tumhjulet – valbara rubrikkombinationerer visas i en loop.
3. Stanna på önskad rubrikkombination.
Rubrikkombinationer
Information
Batteristatus
Trippmätare T1 + Mätarställning
Körsträcka till tomt
batteri
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T1.
Medelförbrukning
Trippmätare T1 + Mätarställning
Medelhastighet
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T1.
Nuvarande förbrukning
Trippmätare T2 + Mätarställning
Körsträcka till tom
tank
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T2.
Nuvarande förbrukning
Mätarställning
kmh<>mph
Ingen färddatorinformation.
03
kmh<>mph – se avsnittet "Digital hastighetsvisning" (s. 108).
Detta alternativ släcker samtliga färddatorns tre displayer –
det markerar även början/slutet på loopen.
Kombiinstrumentets rubrikkombination för
Färddatorn kan när som helst under färd skiftas till ett annat alternativ. Gör så här:
–
Vrid på tumhjulet – stanna på önskad
rubrik.
Relaterad information
•
Färddator – kompletterande information
(s. 108)
•
Färddator – färdstatistik* (s. 109)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
107
03 Instrument och reglage
Färddator – kompletterande
information
När rubrik Räckvidd visar "----" finns ingen
garanterad körsträcka kvar.
Bilens färddator kan registrera, beräkna och
visa information under färd. Här följer kompletterande information av några funktioner.
–
Medelförbrukning
03
Genomsnittlig bränsleförbrukning beräknas
från senaste nollställning.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven värmare* har använts.
Medelhastighet
Genomsnittshastigheten beräknas för avverkad körsträcka sedan senaste nollställning.
Nuvarande förbrukning
Uppgiften om aktuell bränsleförbrukning uppdateras fortlöpande – ungefär varje sekund.
När bilen framförs i låg hastighet visas förbrukningen per tidsenhet – i högre hastighet
visas den relaterad till körsträcka.
Olika enheter (km/miles) kan väljas för visning
– se avsnittet "Ändra enhet" (s. 108).
Räckvidd – körsträcka till tom tank
Färddatorn visar ungefärlig sträcka som kan
köras med kvarvarande bränslemängd i tanken.
108
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Fyll då på bränsle snarast möjligt.
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
under senast körda 30 km och återstående
körbar bränslemängd.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om körsättet
ändras.
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka. För mer information om hur
bränsleförbrukningen kan påverkas, se Volvo
Personvagnars miljöfilosofi (s. 19).
Körsträcka till tomt batteri
När displayen visar "---- km till tomt
batteri" finns ingen garanterad körsträcka
kvar. Displayen visar ungefärlig sträcka som
kan köras med kvarvarande energimängd i
hybridbatteriet.
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
med normalt lastad bil, vid normal körning
och ej för många elförbrukare (stereo, AC,
stolvärme etc).
OBS
Viss felvisning kan uppstå om körsättet
ändras.
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka. För mer information om hur
energiförbrukningen kan påverkas, se Volvo
Personvagnars miljöfilosofi (s. 19).
Körsträcka vid eldrivning
För att få längsta möjliga körsträcka vid elektrisk drivning, måste den som kör eldriven bil
även tänka på att spara ström. Ju fler förbrukare (stereo, elvärme i rutor/speglar/säten,
mycket kall luft från klimatanläggningen, etc)
som är aktiva – desto kortare möjlig körsträcka.
OBS
Förutom högt strömuttag i kupén gör även
kraftiga accelerationer och inbromsningar,
höga hastigheter, tung last, låg yttertemperatur samt uppförsbackar att möjlig körsträcka reduceras.
Digital hastighetsvisning
Hastigheten visas i motsatt enhet (kmh/mph)
relaterat huvudinstrumentet. Är det t.ex. graderat i mph, visar Färddatorn motsvarande
hastighet i km/h och omvänt.
Nollställning
Trippmätare:
1. Vrid med tumhjulet fram den rubrikkombination innehållande trippmätaren som
ska nollställas.
03 Instrument och reglage
2. Gör ett långt tryck på RESET – vald trippmätare nollas.
Medelhastighet & Medelförbrukning:
1. Välj funktion Nollställning färddator och
aktivera med OK.
2. Välj något av följande alternativ med
Tumhjulet och aktivera med OK:
•
•
•
Färddator – färdstatistik*
Information lagras om gjorda färder innehållande genomsnittlig bränsleförbrukning och
medelhastighet, vilket kan ses på mittkonsolens bildskärm som ett stapeldiagram.
Funktion
Handhavande
I menysystemet MY CAR kan olika inställningar göras. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 102)
• Påbörja ny resa – med ENTER raderas
all tidigare statistik, backa ut ur menyn
med EXIT.
l/100 km
km/h
rutan med ENTER och backa ut ur menyn
med EXIT.
Med alternativet "Nollställ vid varje
körcykel" ikryssat raderas all statistik automatiskt efter avslutad körning och 4 timmars
stillestånd. Vid påföljande motorstart börjar
Färdstatistiken om från noll.
Ändra enhet
Det går att växla enhet (km/miles) för sträcka
och hastighet i menysystemet My Car, se MY
CAR (s. 102).
OBS
Förutom i Färddatorn, ändras dessa
enheter samtidigt även i Volvos navigationssystem*.
Relaterad information
Färddator – färdstatistik* (s. 109)
03
• Nollställ vid varje körcykel – kryssa i
Nollställ båda
3. Avsluta med RESET.
•
längst till höger skiftar läge mellan uppe och
nere relaterat vald skala.
Färdstatistik20.
Bränsle- och elförbrukning visas i separata
grafer. Visad elförbrukning är "netto"-förbrukning, d.v.s. förbrukad energi minus återgenererad energi skapad vid inbromsning.
Varje stapel symboliserar 1 km eller 10 km
körd sträcka, beroende av vald skala – stapeln längst till höger visar värdet för aktuell
pågående kilometer eller 10 km.
Ska en ny körcykel påbörjas innan 4 timmar
förflutit måste aktuell period först raderas
manuellt med alternativet "Påbörja ny resa".
Se även information om Eco guide (s. 66).
Relaterad information
•
Färddator – kompletterande information
(s. 108)
Med TUNE-ratten kan skalan för staplarna
skiftas mellan 1 km och 10 km – markören
20
Bilden är schematisk – layout kan variera beroende av bilmodell eller uppdaterad mjukvara.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
109
KLIMAT
04 Klimat
Allmänt om klimat
Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering (s. 117). Klimatanläggningen kyler
eller värmer samt avfuktar luften i kupén.
Vid aktivering av klimatanläggningen rekommenderas att panelens luftmunstycken är helt
öppna för att erhålla så effektiv klimatisering
som möjligt.
Om värme från kylvatten saknas används primärt den eldrivna värmaren. Vid kallare
väderlek kan även bilens bränsledrivna värmare startas.
Motor, bränsle- och eldriven värmare
används som värmekällor under körning.
Vilken/vilka värmekällor som används beror
på de förutsättningar, t.ex. omgivningstemperatur, som råder.
Vid körning startar bilen automatiskt de
system som behövs för att upprätthålla komfort i kupén – utom vid körläge (s. 251)
PURE, då klimatkomfort är nedprioriterat,
t.ex. AC och vissa eldrivna källor stängs av.
Att tänka på
•
•
Genomvädringsfunktionen (s. 163) öppnar/stänger alla sidofönster samtidigt och
kan användas exempelvis för att snabbt
vädra ur bilen vid varmt väder.
•
Sopa bort is och snö från luftintaget till
klimatanläggningen (spalten mellan huv
och vindruta).
•
Vid tomgångskörning, förkonditionering
eller laddning av hybridbatteriet (s. 283)
vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen.
Detta är normalt.
•
När motorn behöver maximal kraft, dvs.
vid fullgasacceleration eller körning i uppförsbacke med släpvagn, kan luftkonditioneringen tillfälligt stängas av. Det kan
då uppstå en tillfällig temperaturökning i
kupén.
•
För att ta bort imma på fönstrens insida
ska defrosterfunktionen (s. 121)
användas i första hand. För att minska
risken för uppkomst av imma ska fönstren
hållas rena och putsas med vanligt fönsterputsmedel.
Klimatet i bilens kupé kan förkonditioneras (s.
124) (klimatiseras) innan avfärd, i så väl varmt
som kallt klimat.
OBS
Luftkonditioneringen (AC) (s. 120) kan
stängas av, men för bästa möjliga klimatkomfort i kupén och undvikande av imma
på rutorna bör den alltid vara påslagen.
För att luftkonditioneringen ska fungera
optimalt bör sidofönster och taklucka*
vara stängda.
•
Elektronisk klimatanläggning – ECC (s.
117)
•
•
Luftdistribution i kupé (s. 114)
Luftrening (s. 112)
04
Relaterad information
•
•
Faktisk temperatur (s. 112)
Menyinställningar – klimat (s. 114)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
111
04 Klimat
Faktisk temperatur
Sensorer – klimat
Luftrening
Temperaturen som väljs i kupén motsvarar
den fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till
lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc.
som för tillfället råder i och kring bilen.
Klimatanläggningen har ett antal sensorer till
hjälp för att reglera temperaturen (s. 112) i
bilen.
Interiören i kupén är utformad för att vara trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker
och astmatiker.
•
Solsensorn sitter på instrumentpanelens
ovansida.
Kupéfilter (s. 113)
•
Temperatursensorn för kupén sitter
nedanför klimatpanelen.
•
•
•
•
Yttertemperatursensorn sitter i yttre backspegeln.
•
•
Fuktsensorn* sitter vid inre backspegeln.
Interior Air Quality System (IAQS) (s.
113)*
I systemet finns en solsensor (s. 112) som
känner av på vilken sida solen skiner in i
kupén. Detta medför att temperaturen kan
skilja mellan höger och vänster luftmunstycken trots att regleringen är inställd på
samma temperatur på båda sidor.
04
Relaterad information
•
•
OBS
Allmänt om klimat (s. 111)
Temperaturreglering i kupé (s. 120)
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller andra föremål.
Relaterad information
•
112
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Allmänt om klimat (s. 111)
Material i kupén (s. 114)
Clean Zone Interior Package (CZIP) (s.
113)*
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 111)
04 Klimat
Luftrening – kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas
med ett filter.
Filtret måste bytas med jämna mellanrum.
Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare.
Luftrening – Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
CZIP omfattar en serie modifieringar som håller kupén ännu renare från allergi- och astmaframkallande substanser.
Följande ingår:
•
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Relaterad information
•
•
Luftrening (s. 112)
En utbyggd fläktfunktion som innebär att
fläkten startar när bilen öppnas med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med
friskluft. Funktionen startar vid behov och
stängs av automatiskt efter en stund eller
då en av dörrarna till kupén öppnas.
Luftrening – IAQS*
Luftkvalitetssystemet IAQS avskiljer gaser och
partiklar så att halten av lukter och föroreningar i kupén reduceras.
Om utomhusluften är förorenad stängs luftintaget och luften återcirkuleras.
Det är möjligt att aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 102).
OBS
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn alltid vara inkopplad.
Luftkvalitetssystemet IAQS (s. 113) är ett
helautomatiskt system som renar luften i
kupén från luftföroreningar som partiklar,
kolväten, kväveoxider och marknära
ozon.
I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
Vid imbildning bör luftkvalitetssensorn
kopplas ur och defrosterfunktionerna för
vindruta och sidorutor samt bakruta
användas.
OBS
För att behålla CZIP-standard i bilar med
CZIP ska IAQS-filtret bytas efter
15 000 km eller en gång per år beroende
på vilket som inträffar först. Dock max
75 000 km över 5 år. I bilar utan CZIP och
då kunden inte vill behålla CZIP-standard
ska IAQS-filtret bytas vid ordinarie service.
04
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 111)
Luftrening (s. 112)
Luftrening – Clean Zone Interior Package
(CZIP)* (s. 113)
För mer information om CZIP, se broschyren
som medföljer bilen vid köpet.
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 111)
Luftrening (s. 112)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
113
04 Klimat
Luftrening – material
Menyinställningar – klimat
Luftdistribution i kupé
Utprovade material har utvecklats för att minimera dammängden i kupén och bidra till att
kupén blir lättare att hålla ren.
Det är möjligt att aktivera/deaktivera eller
ändra grundinställning för sex av klimatanläggningens funktioner via mittkonsolen.
Den inkommande luften fördelas genom ett
antal olika munstycken i kupén.
Mattorna i både kupén och lastutrymmet är
löstagbara och lätta att ta ur och göra rena.
Använd rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo för att rengöra interiören (s. 355).
•
Fläktnivå vid automatisk klimatreglering (s. 119).
•
•
Återcirkulationstimer (s. 121).
•
•
Luftkvalitetssystem (s. 113)*.
•
Automatisk start av rattvärme (s. 79).
Relaterad information
•
Luftrening (s. 112)
04
Automatisk start av bakrutedefroster (s.
96).
Automatisk start av stolsvärme förare (s.
118).
Mer information finns i beskrivningen av
menysystemet (s. 102).
Klimatanläggningens funktioner kan i menysystemet MY CAR återställas till grundinställningen. För beskrivning av menysystemet, se
MY CAR (s. 102).
Relaterad information
•
114
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Allmänt om klimat (s. 111)
I AUTO-läget sker luftdistributionen helt automatiskt.
Vid behov går den att styra manuellt, se luftfördelningstabellen (s. 122).
04 Klimat
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanel
Κppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om de yttersta munstyckena riktas mot sidofönstren kan imma elimineras.
Ventilationsmunstycken i dörrstolpar
Luftfördelning
Stängt
Luftfördelning – defroster vindruta
Κppet
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om munstyckena riktas mot fönstren kan
imma elimineras i kallt klimat.
Om munstyckena riktas in mot kupén erhålls,
i varmt klimat, en behaglig miljö i baksätet.
04
Luftfördelning – ventilation golv
Figuren utgörs av tre knappar. Vid tryck på
knapparna tänds i bildskärmen (se följande
bild) motsvarande figur och en pil framför
respektive del av figuren som visar vilken luftfördelning som är vald. För mer information,
se luftfördelningstabellen (s. 122).
OBS
Tänk på att små barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
}}
115
04 Klimat
||
04
Vald luftfördelning visas i mittkonsolens bildskärm.
Relaterad information
•
•
•
116
Allmänt om klimat (s. 111)
Autoreglering (s. 119)
Luftdistribution – återcirkulation (s. 121)
04 Klimat
Elektronisk klimatanläggning – ECC
ECC (Electronic Climate Control) håller den
temperatur som väljs i kupén och kan ställas
in separat för förar- och passagerarsidan.
Med autofunktionen regleras temperatur, luftkonditionering, fläkthastighet, återcirkulation
och luftfördelning automatiskt.
04
Temperaturreglering (s. 120), vänster
sida
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar (s. 96)
Eluppvärmt framsäte (s. 118), vänster
sida
Eluppvärmt framsäte (s. 118), höger sida
Max. defroster (s. 121)
Fläkt (s. 119)
Luftfördelning (s. 114) – ventilation golv
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Temperaturreglering (s. 120), höger sida
Återcirkulation (s. 121)
AUTO – Automatisk klimatreglering (s.
119)
AC – Luftkonditionering på/av (s. 120)
Luftfördelning – defroster vindruta
117
04 Klimat
Eluppvärmda framsäten*
•
Framsätenas uppvärmning har tre lägen för att
öka komforten för förare och passagerare när
det är kallt.
Lägsta värmenivån – ett orange fält lyser i
bildskärmen.
•
Stäng av värmen – inget fält lyser.
VARNING
Eluppvärmt baksäte*
Uppvärmningen av baksätets1 ytterpositioner
har tre lägen för att öka komforten för passagerare när det är kallt.
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller
av någon anledning har svårigheter att
hantera reglaget för det eluppvärmda
sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.
Automatisk start av förarsätesvärme
04
Med automatisk start av förarsätesvärme
aktiverad kommer förarsätet att ha högsta
värmenivån vid motorstart.
Aktuell värmenivå visas i mittkonsolens bildskärm.
Automatisk start sker när bilen är kall och
omgivningstemperaturen är lägre än
ca +7 °C.
Aktuell värmenivå visas i tryckknappens lampor.
Det är möjligt att aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 102).
•
•
•
•
Relaterad information
Tryck upprepade gånger på knappen för att
aktivera funktionen:
•
Högsta värmenivån – tre orange fält lyser i
mittkonsolens bildskärm (se bilden ovan).
•
Lägre värmenivån – två orange fält lyser i
bildskärmen.
1
118
•
•
Allmänt om klimat (s. 111)
Eluppvärmt baksäte* (s. 118)
Eluppvärmt baksäte utgår om man väljer till integrerad två-stegs bälteskudde (s. 46).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tryck upprepade gånger på knappen för att
aktivera funktionen:
Högsta värmenivån – tre lampor lyser.
Lägre värmenivån – två lampor lyser.
Lägsta värmenivån – en lampa lyser.
Stäng av värmen – ingen lampa lyser.
04 Klimat
VARNING
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller
av någon anledning har svårigheter att
hantera reglaget för det eluppvärmda
sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.
Fläkt
Autoreglering
Fläkten bör alltid vara aktiverad, detta för att
undvika imma på rutorna.
Autofunktionen reglerar automatiskt temperatur (s. 120), luftkonditionering (s. 120), fläkthastighet (s. 119), återcirkulation (s. 121) och
luftfördelning (s. 114).
OBS
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in – vilket kan ge risk
för imma på rutorna.
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 111)
Fläktvred
Eluppvärmda framsäten* (s. 118)
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten. Om
AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt (s.
119) – tidigare inställd fläkthastighet kopplas ur.
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 111)
Elektronisk klimatanläggning – ECC (s.
117)
AUTOKLIMAT.
Vid val av en eller flera
manuella funktioner fortsätter
övriga funktioner att styras
automatiskt. Vid tryck på
AUTO kopplas alla manuella
inställningar bort. Bildskärmen visar
04
Fläkthastigheten i automatläget kan ställas in
i menysystemet MY CAR. För beskrivning av
menysystemet, se MY CAR (s. 102).
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 111)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
119
04 Klimat
Temperaturreglering i kupé
När bilen startas är den senast gjorda temperaturinställningen kvar.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
Elektronisk klimatanläggning – ECC (s.
117)
Luftkonditionering
Luftkonditioneringen kyler ned och avfuktar
inkommande luft vid behov.
Vid körläge (s. 251) PURE är
AC förinställd att inte starta.
När lampan i AC-knappen
lyser styrs luftkonditioneringen av systemets automatik.
När lampan i AC-knappen är släckt är luftkonditioneringen urkopplad. Κvriga funktioner
styrs fortfarande automatiskt. När max.
defrosterfunktionen (s. 121) aktiveras slås
luftkonditioneringen på automatiskt, så att luften avfuktas maximalt.
04
Aktuell temperatur för vardera sida visas i mittkonsolens bildskärm.
Med vredet kan temperaturen ställas in – separat för
förarsidan och passagerarsidan.
Relaterad information
•
•
120
•
Allmänt om klimat (s. 111)
Faktisk temperatur (s. 112)
04 Klimat
Avfuktning och avfrostning av
vindruta
Max. defroster används för att snabbt få bort
imma och is från vindruta och sidorutor.
Luft strömmar till rutorna.
Lampan i defrosterknappen
lyser när funktionen är
inkopplad.
När funktionen valts sker dessutom följande
för att ge maximal avfuktning av luften i
kupén:
•
luftkonditioneringen kopplas automatiskt
in
•
återcirkulationen och luftkvalitetssystemet
kopplas automatiskt ur.
Luftdistribution – återcirkulation
Återcirkulation väljs för att utestänga dålig luft,
avgaser etc. från kupén, dvs. ingen luft från
utsidan sugs in i bilen när funktionen är aktiverad.
VIKTIGT
Det är möjligt att aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 102).
•
Luftdistribution – tabell (s. 122)
04
Timer
När defrosterfunktionen stängs av återgår
klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
Relaterad information
Allmänt om klimat (s. 111)
Luftdistribution i kupé (s. 114)
Om luften i bilen återcirkuleras för länge
finns det risk för imbildning på rutornas
insidor.
Ljudnivån ökar i och med att fläkten går på
max.
Vid körläge PURE kan aktivering av defrosterfunktionen orsaka start av förbränningsmotorn och byte till körläge (s. 251) HYBRID.
•
•
•
När återcirkulation är inkopplad, lyser den orangefärgade
lampan i knappen.
Med timerfunktionen aktiverad kommer
anläggningen att lämna manuellt aktiverat
återcirkulationsläge efter en tid som beror på
yttertemperaturen. Det minskar risken för is,
imma och dålig luft.
OBS
Relaterad information
OBS
Vid val av max. defroster kopplas alltid
återcirkulationen ur.
Allmänt om klimat (s. 111)
121
04 Klimat
Luftdistribution – tabell
Med tre knappar väljs fördelningen (s. 114) av
luften.
04
122
Luftdistribution
Används
Luft till rutorna. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften
återcirkuleras inte. Luftkonditioneringen är alltid inkopplad.
för att snabbt bli av med is och imma.
Luft till vindruta, via defrostermunstycke, och sidorutor. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken.
för att undvika im- och isbildning (inte för låg fläkthastighet för att detta ska uppnås) i kallt och fuktigt klimat.
Luftström till rutorna och från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
för att få god komfort i varmt och torrt klimat.
Luftström i huvud- och brösthöjd från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen.
för att få god nedkylning i varmt klimat.
04 Klimat
Luftdistribution
Används
Luft till golv och rutor. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen.
för att få en behaglig komfort och bra avimning i kallt
eller fuktigt klimat.
Luft till golv och från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala utomhustemperaturer.
04
Luft till golvet. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till rutor.
för att få värme eller kyla till golvet.
Luftström till rutor, från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen
och till golv.
för att få svalare längs golvet eller varmare upptill i kallt
klimat eller varmt, torrt klimat.
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 111)
Luftdistribution – återcirkulation (s. 121)
123
04 Klimat
Allmänt om förkonditionering
Förkonditionering av bilen
Det går att välja mellan:
Klimatet i bilens kupé kan förkonditioneras (s.
124) (klimatiseras) innan avfärd, i så väl varmt
som kallt klimat.
Förkonditionering av bilen är möjlig när den är
ansluten till elnätet (s. 283).
•
•
Vid förkonditionering av V60 Plug-in Hybrid
minskar energibehovet under färd – elkörsträckan förlängs. Använd därför förkonditionering för att kunna nyttja batterikraften2 till
körning.
OBS
Vid förkonditionering av kupén arbetar
bilen för att nå komforttemperatur och inte
den inställda temperaturen i klimatanläggningen.
04
Vid uppvärmning inkluderas kupén, rutorna
samt framsäten om så önskas.
Vid kylning av kupén (då bilen inte är ansluten
till elnätet)* tas det energi från hybridbatteriet
och därmed minskar körsträckan på el.
OBS
Bilens dörrar och fönster bör vara stängda
under förkonditioneringen av kupén.
Relaterad information
•
2
124
Förkonditionering – inställning (s. 125)
•
•
Vid kallt klimat värmer den bränsledrivna
värmaren upp både motorn och kupén –
den eldrivna värmaren värmer enbart
kupén innan avfärd.
Vid varmt klimat kyler AC-systemet
kupén.
OBS
Vid förkonditionering av kupén arbetar
bilen för att nå komforttemperatur och inte
den inställda temperaturen i klimatanläggningen.
OBS
Kompressorn kan arbeta och kyla hybridbatteriet även när kylning av kupén inte är
vald eller behövs. Kompressorn avger ljud.
Om bilen kyls när den inte är ansluten till elnätet, tar förkonditioneringen energi från hybridbatteriet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
direkt (s. 126) via informationsdisplay,
fjärrnyckel* eller mobil*
•
med tidur (s. 128).
OBS
Volvo rekommenderar att du aktiverar förkonditioneringen via tidur och då har bilen
ansluten till elnätet (s. 125).
Kondensvatten kan bildas vid förkonditionering, se Allmänt om förkonditionering (s. 124).
Förkonditionering är möjlig även då bilen
inte är ansluten till elnätet.*
parkering ute.
Förkonditionering kan aktiveras:
Förkonditionering av bilen minskar slitaget.
OBS
parkering inne
Relaterad information
•
Förkonditionering – meddelanden (s.
130)
04 Klimat
Förkonditionering – inställning
Förkonditionering – parkering inne
6. Gå tillbaka i menyn med RESET.
Bilen kan förkonditioneras (s. 124) både när
den är ansluten och inte är ansluten* till elnätet.
Med valet Parkering inne aktiveras den
eldrivna värmaren under förkonditioneringen,
se sidan (s. 124).
7. Välj om uppvärmning av säte och ratt3
ska aktiveras eller inte. Stega med tumoch välj med OK.
hjulet till
Det går att välja mellan:
Om man väljer inställningen
Parkering inne så deaktiveras den
bränsledrivna värmaren under förkonditioneringen. Denna uppvärmning kommer att ha något lägre prestanda än
inställningen Park. utomhus vid yttre temperaturer lägre än 5 °C.
8. Stega med tumhjulet till Förarsäte
respektive Passagerarsäte och välj med
OK-knappen ifall de ska aktiveras4 under
förkonditioneringen.
•
•
Parkering inne (s. 125)
Parkering ute (s. 126).
När bilen är ansluten till elnätet
•
Värmning/kylning kan pågå upp till
50 minuter.
Uppvärmning av säte och ratt kan aktiveras
under förkonditioneringen.
När bilen inte är ansluten till elnätet*
•
•
Värmning kan pågå upp till 50 minuter.
Kylning sker under 2–3 minuter.
Relaterad information
•
Laddström (s. 277)
9. Gå ur menyn med RESET.
VARNING
OBS
Använd inte den bränsledrivna värmaren
inomhus i oventilerade utrymmen. Avgaser
avges.
Bilen måste vara ansluten till elnätet innan
den eldrivna värmaren kan aktiveras.
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
2. Stega med tumhjulet till
Förkonditionering och välj med OK.
04
Relaterad information
•
Förkonditionering – inställning (s. 125)
3. Ifall inställningen Parkering inne redan är
gjord så visas symbolen för detta i displayen, fortsätt i så fall från punkt 7.
4. Ifall Park. utomhus är vald visas i stället
symbolen för detta (s. 126). Stega med
tumhjulet till symbolen och välj med OK.
5. Stega vidare i nästa meny till Parkering
inne och välj med OK.
3
4
Uppvärmning av säte och ratt kan endast aktiveras när bilen är ansluten till elnätet.
Bocka i rutan för att aktivera.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
125
04 Klimat
Förkonditionering – parkering ute
Med valet Park. utomhus aktiveras både den
eldrivna och den bränsledrivna värmaren5
under förkonditioneringen (s. 124).
Med valet Park. utomhus tillåts förutom den eldrivna värmaren även
den bränsledrivna värmaren under
förkonditioneringen.
VARNING
Använd inte den bränsledrivna värmaren
inomhus i oventilerade utrymmen. Avgaser
avges.
04
OBS
5. Stega vidare i nästa meny till Park.
utomhus och välj med OK.
6. Gå tillbaka i menyn med RESET.
7. Välj om uppvärmning av säte och ratt6
ska aktiveras eller inte. Stega med tumoch välj med OK.
hjulet till
8. Stega med tumhjulet till Förarsäte
respektive Passagerarsäte och välj med
OK-knappen ifall de ska aktiveras6 under
förkonditioneringen.
9. Gå ur menyn med RESET.
Relaterad information
•
Förkonditionering – inställning (s. 125)
Bilen kan startas och köras även när den
bränsledrivna värmaren är igång.
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
2. Stega med tumhjulet till
Förkonditionering och välj med OK.
3. Ifall inställningen Park. utomhus redan är
gjord så visas symbolen för detta i displayen, fortsätt i så fall från punkt 7.
4. Ifall Parkering inne är vald visas i stället
symbolen för detta (s. 125). Stega med
tumhjulet till symbolen och välj med OK.
5
6
126
Den bränsledrivna värmaren aktiveras inte om yttertemperaturen överstiger 15 °C.
Uppvärmning av säte och ratt kan endast aktiveras när bilen är ansluten till elnätet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Förkonditionering – direktstart
Förkonditioneringen av bilen går att starta
direkt.
Direktstart går att göra via:
•
•
•
informationsdisplay
fjärrnyckel*
mobil*.
OBS
Volvo rekommenderar att du vid direktstart
av förkonditioneringen aktiverar via fjärrnyckeln alternativt mobilen.
Direktstart via informationsdisplay
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
2. Stega med tumhjulet till
Förkonditionering och välj med OK.
3. Stega vidare i nästa meny till Direktstart
för att aktivera förkonditioneringen och
välj med OK.
4. Gå ur menyn med RESET.
04 Klimat
Direktstart via fjärrnyckel*
tidigt visas bilens låsstatus (s. 151). Under
tiden status undersöks avger indikeringslampan ett par korta blink som följs av ett fast
sken om förkonditioneringen är aktiv.
Status visas även under pågående förkonditionering i färddatorn.
Direktstart via mobil*
Indikeringslampa på fjärrnyckel med PCC*.
Förkonditionering kan aktiveras via fjärrnyckeln:
–
Håll inne knappen för trygghetsbelysning
i 2 sekunder.
Förkonditionering – direktavstängning
Förkonditioneringen av bilen går att stänga av
direkt via informationsdisplayen.
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
2. Stega med tumhjulet till
Förkonditionering och välj med OK.
Aktivering och information om valda inställningar som kan skötas från mobiltelefon kommer att finnas tillgänglig via Volvo On Call*, se
separat instruktionsbok för Volvo On Call*.
3. Stega vidare i nästa meny till Avbryt för
att deaktivera förkonditioneringen och välj
med OK.
Relaterad information
Relaterad information
•
Förkonditionering – direktavstängning (s.
127)
•
Menyhantering – kombiinstrument (s. 100)
4. Gå ur menyn med RESET.
•
•
04
Förkonditionering – direktstart (s. 126)
Menyhantering – kombiinstrument (s. 100)
Varningsblinkers ger information enligt
följande:
•
5 korta blink följt av ett fast sken i
ca 3 sekunder – signalen har nått bilen
och förkonditionering har aktiverats.
•
5 korta blink – signalen har nått bilen
men förkonditionering har inte aktiverats.
•
Varningsblinkers förblir släckta – signalen har inte nått bilen.
trycks in när
Om knappen för information
förkonditioneringen är aktiv så kommer indikeringslampan att visa status för detta – sam-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
127
04 Klimat
Förkonditionering – tidur
Tidur – inställning
Förkonditioneringens (s. 124) tidur är kopplade till bilens klocka.
Två olika tidpunkter kan väljas med tidur. Med
tidpunkt avses här det klockslag då bilen ska
användas och vara klimatiserad.
Med tiduren anges den tidpunkt då bilen ska
användas och vara klimatiserad.
Två olika tidpunkter kan väljas med tidur (s.
128). Bilens elektronik väljer när förkonditionering ska aktiveras utifrån rådande yttre klimatförhållande.
OBS
Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt gjord programmering av tiduren.
04
Relaterad information
•
•
OBS
Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt gjord programmering av tiduren.
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
2. Stega med tumhjulet (s. 100) till
Förkonditionering och välj med OK.
3. Välj ett av de båda tiduren med hjälp av
tumhjulet och bekräfta med OK.
Tidur – starta (s. 129)
4. Tryck kort på OK för att komma till den
upplysta timinställningen.
Tidur – stänga av (s. 129)
5. Välj önskad timme med tumhjulet.
6. Tryck kort på OK för att komma till den
upplysta minutinställningen.
7. Välj önskad minut med tumhjulet.
8. Tryck på OK7 för att bekräfta inställningen.
9. "Backa" i menystrukturen med RESET.
10. Välj det andra tiduret (fortsätt från
punkt 2) eller gå ur menyn med RESET.
7
128
Ytterligare ett tryck på OK aktiverar tiduret.
Relaterad information
•
•
•
Förkonditionering – tidur (s. 128)
Tidur – starta (s. 129)
Tidur – stänga av (s. 129)
04 Klimat
Tidur – starta
Tidur – stänga av
Med tiduren anges den tidpunkt då bilen ska
användas och vara klimatiserad.
Ett aktiverat tidur, för förkonditionering, kan
stängas av manuellt.
När tiduren är aktiverade väljer bilens elektronik när förkonditionering ska aktiveras utifrån
rådande yttre klimatförhållande.
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
2. Stega med tumhjulet till
Förkonditionering och välj med OK.
3. Välj ett av de båda tiduren med hjälp av
tumhjulet och aktivera med OK.
2. Stega med tumhjulet till
Förkonditionering och välj med OK.
> Om ett tidur är satt syns en symbol av
en klocka bredvid den inställda tiden.
3. Välj ett av de båda tiduren med hjälp av
tumhjulet och bekräfta med OK.
4. Stäng av tiduret genom att trycka:
4. Gå ur menyn med RESET.
•
•
Relaterad information
•
•
•
•
Förkonditionering – tidur (s. 128)
Tidur – inställning (s. 128)
Tidur – stänga av (s. 129)
Menyhantering – kombiinstrument (s. 100)
länge på OK eller
04
kort på OK för att komma vidare i
menyn. Välj sedan att stoppa tiduret
och bekräfta valet med OK.
5. Gå ur menyn med RESET.
Ett tidur, som är aktiverat för förkonditionering, kan även stängas av (s. 127) .
Relaterad information
•
•
•
•
Förkonditionering – tidur (s. 128)
Tidur – starta (s. 129)
Tidur – inställning (s. 128)
Menyhantering – kombiinstrument (s. 100)
129
04 Klimat
Förkonditionering – meddelanden
Symboler och meddelanden gällande förkonditionering.
När något av tiduren är aktiverat, lyser symbolen för aktiverat tidur i displayen samtidigt
som inställd tid visas intill symbolen.
När den bränsledrivna värmaren är
aktiverad lyser värmesymbolen i
informationsdisplayen.
Symbol
Tabellen visar förekommande symboler och
displaytexter.
Symbol i displayen för aktiverat
tidur.
Display
Innebörd
Auto värmare PÅ
Den bränsledrivna värmaren är påslagen och arbetar.
Värmarens tidur aktiverat efter att fjärrnyckeln tagits ur startlåset och bilen lämnats –
motor och kupé är uppvärmda vid inställd tid.
04
Bränsledriven värmare stoppad
Batteri i sparläge
Den bränsledrivna värmaren är stoppad av bilens elektronik för att möjliggöra motorstart.
Startbatteriets laddningsnivå är för låg.
130
Bränsledriven värmare stoppad
Låg bränslenivå
Den bränsledrivna värmaren är stoppad.
Bränsledriven värmare Service
erfordras
Den bränsledrivna värmaren är helt eller delvis ur funktion.
Förkonditionering stoppad pga.
ändrad strömförsörjning
Den eldrivna värmaren eller AC-systemet är stoppad.
Inställning av värmaren inte möjlig p.g.a. för låg bränslenivå – detta för att möjliggöra
motorstart samt ca 50 km körning.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår. Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Energiöverföringen är avbruten.
04 Klimat
Symbol
Display
Innebörd
Förkonditionering stoppad pga.
funktionsfel
Den eldrivna värmaren eller AC-systemet är stoppad.
Förkonditionering stoppad
Hybridbatteri för varmt
Den eldrivna värmaren eller AC-systemet är stoppad.
Uppsök en verkstad. En auktoriserad rekommenderas.
Hybridbatteriet är för varmt, vänta tills temperaturen blivit normal.
En displaytext slocknar automatiskt efter en
stund eller efter ett tryck på blinkerspakens
(s. 100) OK-knapp.
Relaterad information
•
•
Förkonditionering av bilen (s. 124)
04
Meddelanden – hantering (s. 102)
131
04 Klimat
Allmänt om värmare
Eldriven värmare
Bränsledriven värmare
V60 Plug-in Hybrid har ett stort värmebehov,
särskilt vid eldrift. Som konsekvens är bilen
utrustad med eldriven och bränsledriven
värmare. Dessa värmare behövs för att uppnå
rätt arbetstemperatur i motorn och för att få
tillräcklig värme i kupén.
Bilen är utrustad med eldriven och bränsledriven värmare (s. 132).
Bilen är utrustad med eldriven (s. 132) och
bränsledriven värmare.
Den eldrivna värmaren kan inte regleras
manuellt utan aktiveras automatiskt vid
behov.
Vid kallare väderlek kan bilens bränsledrivna
värmare aktiveras under uppvärmningen.
Värmaren startar automatiskt när extra värme
behövs och stängs av automatiskt när den
inte behövs.
•
•
Eldriven värmare (s. 132)
OBS
Bränsledriven värmare (s. 132)
Om den eldrivna värmaren aktiveras kommer laddningstiden för hybridbatteriet att
förlängas. Tiden som går åt till uppvärmningen av bilen beror huvudsakligen på
yttertemperaturen.
04
Relaterad information
•
•
Förkonditionering av bilen (s. 124)
Allmänt om värmare (s. 132)
OBS
När den bränsledrivna värmaren är aktiv
kan avgaser avges från höger hjulhus, vilket är helt normalt.
Om du inte vill att bilens bränsledrivna värmare ska starta vid förkonditionering aktivera
Parkering inne, se Förkonditionering – parkering inne (s. 125), det kan dock förlänga
uppvärmningstiden.
Om yttertemperaturen överstiger 15 °C kan
den bränsledrivna värmaren inte startas vid
körning eller förkonditionering. Vid –5 °C eller
lägre är värmarens maximala gångtid
50 minuter under förkonditionering.
Om bränslenivån i tanken är för låg kan den
bränsledrivna värmaren förhindras att starta
med otillräcklig värme som följd.
132
04 Klimat
OBS
Se till att det finns tillräckligt med bränsle i
bilens ordinarie bränsletank vid körning i
temperaturer kallare än +15 °C.
VARNING
Använd inte den bränsledrivna värmaren
inomhus i oventilerade utrymmen. Avgaser
avges.
Tankning
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör
den stå med fronten nedåt för att säkra
bränsletillförseln till den bränsledrivna värmaren.
Bränsledriven värmare – autoläge/
deaktivering
Den bränsledrivna värmarens automatiska
startsekvens kan deaktiveras om så önskas.
OBS
Startbatteri och bränsle
Om startbatteriet inte har fullgod laddning
eller om nivån i bränsletanken är för låg,
stängs värmaren av automatiskt och kombiinstrumentet visar ett meddelande. Bekräfta
meddelandet med ett tryck på blinkerspakens (s. 100) OK-knapp.
Relaterad information
•
•
Förkonditionering av bilen (s. 124)
Allmänt om värmare (s. 132)
Om den bränsledrivna värmaren deaktiveras kommer dieselmotorn att starta oftare
för att uppfylla värmebehovet vid körläge
PURE eller HYBRID, dvs. eldriften kommer
att begränsas.
1. Tryck på OK, se Menyhantering – kombiinstrument (s. 100), för att komma till
menyn.
04
2. Stega med tumhjulet till Inställningar
och välj med OK.
3. Välj ett av alternativen Auto värmare PÅ
eller Auto värmare AV med hjälp av tumhjulet och bekräfta med OK.
4. Gå ur menyn med RESET.
Relaterad information
Varningsdekal på tankluckan.
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng
av den bränsledrivna värmaren innan tankning påbörjas.
•
•
•
•
Förkonditionering av bilen (s. 124)
Allmänt om värmare (s. 132)
Bränsledriven värmare (s. 132)
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer
(s. 72)
Kontrollera i kombiinstrumentet att värmaren är avstängd, när den arbetar visas
värmesymbolen.
133
LASTNING OCH FΚRVARING
05 Lastning och förvaring
Förvaringsplatser
Översikt av förvaringsplatser i kupén.
05
}}
135
05 Lastning och förvaring
||
Förvaringsfack i dörrpanel
Förvaringsficka* framkant på framstolarnas sittdynor
Biljettklämma
Handskfack (s. 138)
Förvaringsfack
Kavajhållare (s. 137)
Förvaringsfack, mugghållare (s. 137)
Mugghållare* i armstöd, baksäte
Förvaringsficka
05
136
VARNING
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc.
i handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa
annars skada personer i bilen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
05 Lastning och förvaring
Kavajhållare
Tunnelkonsol
Kavajhållaren är placerad på vänster sida av
passagerarstolens nackskydd.
Tunnelkonsolen är placerad mellan framsätena.
Kavajhållaren är endast avsedd för lättare
plagg.
En löstagbar askkopp är placerad i mugghållaren under armstödet. Cigarettändaren är
placerad i 12 V-uttaget (s. 139) för framsätet.
Askkoppen i tunnelkonsolen (s. 137) lossas
genom att koppen lyfts rakt upp.
Relaterad information
•
Tunnelkonsol – cigarettändare och
askkopp*
Förvaringsplatser (s. 135)
Tändaren aktiveras genom att knappen trycks
in. När tändfunktionen är klar hoppar
knappen ut igen. Dra ut tändaren och använd
glöden att tända med.
Relaterad information
•
Förvaringsplatser (s. 135)
Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor) och
USB*/AUX-ingång under armstödet.
05
Innehåller mugghållare för förare och
passagerare. (Om askkopp och cigarettändare (s. 137) är valt finns en cigarettändare i 12 V-uttaget (s. 139) för framsätet, och en löstagbar askkopp i mugghållaren.)
Relaterad information
•
Förvaringsplatser (s. 135)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
137
05 Lastning och förvaring
Handskfack
Iläggsmattor*
Make up-spegel
Handskfacket är placerat på passagerarsidan.
Iläggsmattor samlar upp t.ex. skräp och snöslask. Volvo tillhandahåller speciellt tillverkade
iläggsmattor.
Make up-spegeln är placerad på solskyddets
baksida.
VARNING
Kontrollera innan färd att iläggsmattan vid
förarplatsen är ordentligt nedstucken och
fixerad i knopparna för att inte komma i
kläm vid och under pedalerna.
Relaterad information
•
05
Här kan t.ex. bilens ägarmanual och kartor
förvaras. Hållare för pennor finns på luckans
insida. Handskfacket kan låsas (s. 164)* med
hjälp av nyckelbladet (s. 153).
Relaterad information
•
138
Förvaringsplatser (s. 135)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Rengöring av interiör (s. 355)
Make up-spegel med belysning.
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts
upp.
Relaterad information
•
Lampbyte – belysning i make up-spegel
(s. 332)
05 Lastning och förvaring
Tunnelkonsol – 12 V-uttag
Eluttagen (12 V) är placerade bredvid mugghållaren1 samt bak på tunnelkonsolen.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner. För att uttaget
ska leverera ström måste fjärrnyckeln vara
lägst i nyckelläge I (s. 72).
VIKTIGT
Max. strömuttag är 10 A (120 W) om ett
uttag används åt gången. Om båda uttagen i tunnelkonsolen används samtidigt
gäller 7,5 A (90 W) per uttag.
Ifall kompressorn för däcktätning är
ansluten till ett av de båda uttagen, ska
ingen annan strömförbrukare vara ansluten
till det andra.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
OBS
OBS
12 V-uttag i tunnelkonsol, framsäte.
Extrautrustning och tillbehör – t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner
– som är anslutna till något av kupéns 12 V
eluttag, kan aktiveras av klimatsystemet
även då fjärrnyckeln är urtagen eller när
bilen är låst, exempelvis då parkeringsvärmaren aktiveras vid en förinställd tidpunkt.
Dra därför ut kontakterna ur eluttagen till
extrautrustningen eller tillbehören då de
inte används eftersom startbatteriet kan
tömmas vid ett sådant tillfälle!
Kompressorn för provisorisk däcktätning (s. 308) är provad och godkänd av
Volvo.
Relaterad information
•
Tunnelkonsol – cigarettändare och askkopp* (s. 137)
•
12 V eluttag – lastutrymme* (s. 141)
05
12 V-uttag i tunnelkonsol, baksäte.
1
Ifall askkopp och cigarettändare är valt utgår mugghållare och intilliggande 12 V-uttag.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
139
05 Lastning och förvaring
Lastning
VARNING
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt.
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid
en frontalkollision i en hastighet av
50 km/h komma att uppnå en rörelsevikt
som motsvarar 1000 kg.
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt.
Summan av passagerares vikt och samtliga
tillval reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt. För utförlig information om vikter, se Vikter (s. 364).
(s. 164).
VARNING
Bakluckan öppnas via en knapp på
belysningspanelen eller fjärrnyckeln,
se Låsning/upplåsning – baklucka
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten
når för högt.
•
VARNING
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på lastens vikt och placering.
05
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
Att tänka på vid lastning
•
Täck skarpa kanter och vassa hörn med
något mjukt.
Placera lasten tryckt mot baksätets ryggstöd.
Stäng av motorn och ansätt parkeringsbromsen vid lastning/lossning av långa
föremål. I ogynnsamma fall kan annars lasten komma åt växelspaken eller växelväljaren och därigenom föra den till ett körläge
– bilen kan då rulla iväg.
Observera att inga föremål får hindra funktionen för framstolarnas WHIPS-system om
något av baksätets ryggstöd är nedfällt,
seWHIPS – sittställning (s. 37).
•
•
140
Centrera lasten.
Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt. Undvik att placera tung last på
nedfällda ryggstöd.
•
Täck skarpa kanter med något mjukt för
att inte skada klädseln.
•
Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
Relaterad information
•
•
•
•
Lastsäkringsöglor (s. 141)
Skyddsnät* (s. 142)
Lastning – lång last (s. 140)
Taklast (s. 141)
Lastning – lång last
För att förenkla lastning (s. 140) i lastutrymmet
kan baksätets ryggstöd fällas ned. För extra
lång last kan även passagerarstolens ryggstöd
fällas2.
Fällning av ryggstöd i baksäte
För att förenkla lastning i lastutrymmet kan
baksätets ryggstöd fällas ned, se Säten bak
(s. 76).
05 Lastning och förvaring
Taklast
Lastsäkringsöglor
12 V eluttag – lastutrymme*
Vid taklast rekommenderas de lasthållare som
Volvo har utvecklat. Detta för att undvika skador på bilen och för att uppnå största möjliga
säkerhet vid färd.
De fällbara lastsäkringsöglorna används till att
fästa spännband för att förankra gods i lastutrymmet.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner.
Följ noggrant den monteringsanvisning som
bifogas lasthållaren.
•
Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
•
Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lägg den tyngsta lasten underst.
•
Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
•
Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING
Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som
ligger eller sticker ut kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning.
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket. För information om maximalt tillåten last på taket,
inklusive lasthållare och eventuell takbox,
Vikter (s. 364).
Relaterad information
•
2
Lastning (s. 140)
Spänn alltid fast stora och tunga saker
med säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
Relaterad information
•
Lastning (s. 140)
Fäll ner locket för att komma åt eluttaget.
•
05
Uttaget lämnar spänning även när fjärrnyckeln inte är i startlåset.
VIKTIGT
Max. strömuttag är 10 A (120 W).
OBS
Tänk på att användning av eluttaget med
motorn avslagen medför risk för urladdning av bilens startbatteri.
Gäller endast komfortstolar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
141
05 Lastning och förvaring
||
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning
är provad och godkänd av Volvo. För information om användning av Volvos rekommenderade provisoriska däcktätning
(TMK), Provisorisk däcktätning (s. 308).
Skyddsnät*
Ett skyddsnät hindrar last från att åka fram i
kupén vid häftiga inbromsningar.
Relaterad information
•
Tunnelkonsol – 12 V-uttag (s. 139)
Den tvådelade skyddsnätskassetten fästs på
ryggstödets baksida. Smalaste kassetten
fästs på vänster sida (sett från bakluckan).
Förvaringsplats skyddsnätskassetter.
05
Ett hoprullbart skyddsnät i två kassetter har
sin förvaringsplats under lastutrymmets golvlucka.
Fastsättning nätkassetter
Ett hoprullbart skyddsnät i två kassetter har
sin förvaringsplats under lastutrymmets golvlucka.
142
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Fäll fram baksätets ryggstöd, se Säten
bak (s. 76).
2. Passa in kassettens fästskenor framför
ryggstödets fästklackar
.
3. Skjut in kassetten på fästklackarna
.
4. Fäll bak och spärra ryggstöden.
•
Borttagning av kassetten sker i omvänd
ordning.
05 Lastning och förvaring
Användning av skyddsnät
Borttagning av nätkassetter
1. Rulla in skyddsnäten i kassetterna enligt
den omvända proceduren i avsnitt
"Användning av skyddsnät".
Skyddsnät* kombinerat med
insynsskydd
Ett skyddsnät hindrar last från att åka fram i
kupén vid häftiga inbromsningar.
2. Fäll fram hela ryggstödet.
3. Skjut kassetterna utåt tills de lossnar från
fästskenorna.
Förvara kassetterna i dess fack under lastutrymmets golvlucka.
VARNING
Nätet dras upp ur kassetterna och är självlåsande efter ca 1 minut om baksätets ryggstöd är uppfällda.
Dra upp höger del av nätet med dess
stropp.
Stick in stången i fästet på högersidan
och tryck den sedan framåt – stången
låser fast med ett klick.
Dra ut stångens teleskopdel och klicka
fast den på andra sidan.
Dra upp vänster lastnät och haka fast det
på stången.
•
Hopfällning sker i omvänd ordning.
Nätet kan även användas då baksätets ryggstöd är fällda framåt.
Last i lastutrymmet måste förankras väl,
även med ett korrekt monterat skyddsnät.
Relaterad information
•
•
Lastning (s. 140)
Dragstroppar för uppdragning av nät.
Skyddsgaller (s. 144)
Skyddsnätet kan även fällas upp från baksätet då insynsskyddet är utdraget.
05
Följ proceduren som beskrivs under avsnittet
"Användning av skyddsnät" (s. 142). Stropparna för uppfällning är placerade vid pilarna.
Relaterad information
•
•
•
Skyddsnät* (s. 142)
Lastning (s. 140)
Lastsäkringsöglor (s. 141)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
143
05 Lastning och förvaring
Skyddsgaller
Ett skyddsgaller hindrar last eller husdjur från
att åka fram i kupén vid häftiga inbromsningar.
För information om nödvändiga verktyg och
tillvägagångssätt vid montering/demontering,
se den monteringsanvisning som följde med
vid nyanskaffning.
Insynsskydd
Vid återmontering måste skyddsgallret alltid,
av säkerhetsskäl, fästas och förankras på rätt
sätt.
Relaterad information
•
•
•
Skyddsnät* (s. 142)
Lastning (s. 140)
Lastsäkringsöglor (s. 141)
Dra insynsskyddet över lasten och haka fast
det i urtagen vid lastutrymmets bakre stolpar.
05
Uppfällning
Fatta tag längst ner på skyddsgallrets nederkant och dra bakåt/uppåt.
VIKTIGT
Skyddsgallret kan inte fällas upp eller ner
då ett insynsskydd är monterat.
Montering/demontering
Skyddsgallret sitter vanligtvis permanent
monterat i bilen eftersom det enkelt kan fällas
upp i taket och därmed vara ur vägen vid
behov av längre lastutrymme. Om så önskas
kan skyddsgallret dock demonteras och tas
ut ur bilen.
144
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VIKTIGT
Skyddsgallret kan inte fällas upp eller ner
då insynsskyddet är monterat.
Fastsättning av insynsskydd
För in ena ändstycket av skyddet i försänkningen på sidopanelen.
För in andra ändstycket i motsvarande
försänkning.
Tryck fast båda sidorna. Ett klickljud ska
höras och den röda markeringen ska försvinna.
> Kontrollera att båda ändstycken är
låsta.
05 Lastning och förvaring
Borttagning av insynsskydd
1. Tryck in ena ändstyckets knapp och lyft
ur det.
2. Vinkla upp/ut skyddet försiktigt och det
andra ändstycket lossar automatiskt.
Nedfällning av insynsskyddets bakre
täckskiva
Insynsskyddets bakre täckskiva sticker i sitt
inrullade läge ut horisontellt i lastutrymmet
när det är monterat.
–
Dra täckskivan lätt bakåt, fri från sina
stödhyllor och fäll ner.
Relaterad information
•
•
Lastning (s. 140)
Lastning – lång last (s. 140)
05
145
LÅS OCH LARM
06 Lås och larm
Fjärrnyckel med nyckelblad
Fjärrnyckel – förlust
Nyckelminne*
Fjärrnyckeln används för att starta bilen samt
för låsning och upplåsning. Den innehåller ett
löstagbart nyckelblad (s. 152) av metall. Den
synliga delen finns i två utföranden för att
kunna skilja fjärrnycklarna åt.
Vid förlust av en fjärrnyckel kan en ny beställas hos en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Nyckelminnet i fjärrnyckeln (s. 147) gör att
vissa inställningar i bilen kan anpassas efter
person.
De återstående fjärrnycklarna ska tas med till
Volvoverkstaden. I stöldförebyggande syfte
raderas den förlorade fjärrnyckelns kod ur
systemet. Det aktuella antalet nycklar som
finns registrerade för bilen kan kontrolleras i
menysystemet MY CAR. För beskrivning av
menysystemet, se MY CAR (s. 102).
Nyckelminnefunktionen finns i kombination
med el-manövrerad förarstol, el-backspeglar.
Inställningar för yttre backspeglar, förarstol
och rattmotstånd kan sparas i nyckelminnet.
Bilen levereras med 2 stycken fjärrnycklar
eller PCC:er* (Personal Car Communicator).
Fler fjärrnycklar kan efterbeställas – upp till
6 stycken kan programmeras och användas
till en och samma bil.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till
fönsterhissarna och taklucka genom att ta
ur fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
Fjärrnyckel med PCC (s. 151) har utökad
funktionalitet jämfört med fjärrnyckeln, se
PCC* – unika funktioner (s. 151).
Relaterad information
•
Fjärrnyckel – funktioner (s. 149)
Nyckelminne - yttre backspeglar och
förarstol
Inställningarna kopplas automatiskt till
respektive fjärrnyckel, se Nyckelminne* i fjärrnyckel (s. 75) och Justerbart rattmotstånd* (s.
241). Vid låsning med fjärrnyckeln sparas
även inställningen av kombiinstrumentets
tema i nyckeln, se MY CAR (s. 102).
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 102).
För bilar med Keyless drive-funktion, se
Keyless drive* (s. 156).
06
Relaterad information
•
Fjärrnyckel – funktioner (s. 149)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
147
06 Lås och larm
Indikering låsning/upplåsning –
inställning
När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln (s. 147) indikerar bilens blinkers att
låsningen/upplåsningen utförts korrekt.
•
Låsning – en blinkning och backspeglarna
fälls1 in.
•
Upplåsning – två blinkningar och backspeglarna fälls1 ut.
Låsindikator
Elektronisk startspärr
En blinkande diod vid vindrutan verifierar att
bilen är låst.
Den elektroniska startspärren är ett stöldskydd som förhindrar att fordonet startas av
obehörig person.
Varje fjärrnyckel (s. 147) har en unik kod.
Bilen kan endast startas med rätt fjärrnyckel
med korrekt kod.
Följande felmeddelanden i kombiinstrumentets informationsdisplay är relaterade till
den elektroniska startspärren:
Vid låsning sker indikeringen endast om alla
lås har låsts, efter att dörrarna stängts.
Att välja funktion
Olika alternativ för indikering av låsning/
upplåsning med ljus kan ställas in i bilens
menysystem MY CAR. För beskrivning av
menysystemet, se MY CAR (s. 102).
Samma diod som larmindikatorn (s. 168).
OBS
Relaterad information
06
•
•
•
1
148
Även bilar som inte är utrustade med larm
har denna indikator.
Keyless drive* (s. 156)
Låsindikator (s. 148)
Larmindikator (s. 168)
Relaterad information
•
Endast bilar med el-infällbara backspeglar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Indikering låsning/upplåsning – inställning
(s. 148)
06 Lås och larm
Meddelande
Innebörd
Sätt i bilnyckel
Fel vid läsning av fjärrnyckeln under start – dra
nyckeln ur startlåset, tryck
in den igen och gör ett nytt
startförsök.
Bilnyckel ej
hittad
Fel vid läsning av fjärrnyckeln under start – gör ett
nytt startförsök.
Om felet kvarstår: Tryck in
fjärrnyckeln i startlåset och
gör ett nytt startförsök.
Startspärr
Nytt startförsök
Fel på startspärrsystemet
under starten. Om felet
kvarstår: Kontakta en verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
För start av bilen, se Start av motor (s. 247).
Relaterad information
•
Fjärrmanövrerad startspärr med
spårsystem
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem
gör det möjligt att spåra och lokalisera bilen
samt att på avstånd aktivera startspärren vilket
stänger av motorn.
Fjärrnyckel – funktioner
Fjärrnyckeln har funktioner som t.ex. låsning
och upplåsning av dörrarna.
Kontakta närmaste Volvohandlare för mer
information och hjälp med att aktivera systemet.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel med nyckelblad (s. 147)
Elektronisk startspärr (s. 148)
Fjärrnyckel, standardversion.
Låsning
Upplåsning
Trygghetsbelysning
Baklucka
06
Panikfunktion
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem (s. 149)
149
06 Lås och larm
||
Funktionen kan ändras från att låsa upp alla
dörrarna samtidigt, till att med en knapptryckning först låsa upp enbart förardörren och
efter ytterligare en knapptryckning – inom
10 sekunder – låsa upp återstående dörrar.
Funktionen kan ändras i menysystemet MY
CAR. För beskrivning av menysystemet, se
MY CAR (s. 102).
Fjärrnyckel – räckvidd
Fjärrnyckelns (s. 147) funktioner har en räckvidd på ca 20 meter från bilen.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning –
gå närmare och gör ett nytt försök.
OBS
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av
omgivande radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc. Bilen kan alltid
låsas/låsas upp med nyckelbladet, Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr (s. 153).
Trygghetsbelysning – Används för att
tända bilens belysning på avstånd. För mer
information, se Trygghetsbelysning (s. 91).
Fjärrnyckel med PCC* – Personal Car
Communicator.
Information
06
Funktionsknappar
Baklucka (s. 164) – Låser upp och
avlarmar enbart bakluckan.
Låsning – Låser dörrarna och bakluckan
samtidigt som larmet aktiveras.
Panikfunktion – Används för att i nödfall
påkalla omgivningens uppmärksamhet.
Ett långt tryck stänger alla rutor och taklucka*
samtidigt (se även Genomvädringsfunktion (s.
163)).
Om knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder
eller trycks in 2 gånger inom 3 sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn.
VARNING
Om taklucka och rutor stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen får händerna
i kläm.
Upplåsning – Låser upp dörrarna och
bakluckan samtidigt som larmet deaktiveras.
Ett långt tryck öppnar alla rutor samtidigt (se
även Genomvädringsfunktion (s. 163)).
150
Knappen kan även användas för aktivering av
förkonditionering (s. 127).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktionen kan stängas av med samma
knapp efter att den varit aktiverad i minst
5 sekunder. I annat fall stängs den av efter
ca 3 minuter.
Relaterad information
•
•
•
Fjärrnyckel med nyckelblad (s. 147)
PCC* – unika funktioner (s. 151)
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 161)
Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen då
motorn går eller nyckelläge (s. 72) I eller II är
aktivt och om alla dörrar stängs, visar
informationsdisplayen i kombiinstrumentet ett
varningsmeddelande samtidigt som en ljudpåminnelse hörs.
När fjärrnyckeln återförts till bilen slocknar
meddelandet och ljudpåminnelsen upphör
efter att antingen/eller:
•
•
•
Fjärrnyckeln har satts in i startlåset.
Hastigheten överstiger 30 km/h.
OK-knappen har tryckts in.
Relaterad information
•
Fjärrnyckel – funktioner (s. 149)
06 Lås och larm
PCC* – unika funktioner
Användning av informationsknappen
Fjärrnyckel med PCC har utökad funktionalitet
jämfört med fjärrnyckel utan PCC (s. 147) i
form av en informationsknapp samt indikeringslampor.
–
Tryck på informationsknappen
.
> Under ca 7 sekunder blinkar alla indikeringslamporna och ljuset vandrar
runt på PCC:n. Det indikerar att information från bilen avläses.
Om någon av de andra knapparna
trycks in under denna tid avbryts
avläsningen.
OBS
Fjärrnyckel med PCC* – Personal Car
Communicator.
Informationsknapp
Indikeringslampor
Med informationsknappen kan viss information från bilen erhållas med hjälp av indikeringslamporna.
Grönt ihållande ljus – Bilen är låst.
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen vid
upprepade tillfällen och på olika platser
(samt efter 7 sekunder och efter att ljuset
vandrat runt på PCC:n), kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Indikeringslamporna ger information enligt
följande bild:
Gult ihållande ljus – Bilen är olåst.
Rött ihållande ljus – Larmet har löst ut
sedan bilen låstes.
Rött ljus blinkar omväxlande i de båda
röda indikeringslamporna – Larmet har
löst ut för mindre än 5 minuter sedan.
Relaterad information
•
06
PCC* – räckvidd (s. 152)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
151
06 Lås och larm
PCC* – räckvidd
PCC:ns räckvidd för låsning, upplåsning och
baklucka är ca 20 m från bilen – övriga funktioner upp till ca 100 m.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning –
gå närmare och gör ett nytt försök.
OBS
Informationsknappens funktion kan störas
av omgivande radiovågor, byggnader,
topografiska förhållanden etc.
Relaterad information
•
•
Keyless drive* – PCC:ns räckvidd (s. 157)
Fjärrnyckel – räckvidd (s. 150)
Löstagbart nyckelblad
En fjärrnyckel (s. 147) innehåller ett löstagbart
nyckelblad av metall med vilket några funktioner kan aktiveras och vissa moment utföras.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, vilka rekommenderas
vid beställning av nya nyckelblad.
Nyckelbladets funktioner
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
•
vänster framdörr öppnas manuellt om
centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, se Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr (s. 153).
•
bakdörrarnas mekaniska barnsäkerhetsspärr aktiveras/deaktiveras (s. 166).
•
höger framdörr och bakdörrarna låsas
manuellt (s. 162) vid t.ex. strömbortfall.
•
åtkomst till handskfack och lastutrymme
(sekretesslåsning (s. 154)*) spärras.
•
krockkudde för passagerare fram
(PACOS*) aktiveras/deaktiveras (s. 32).
Utanför PCC:ns räckvidd
Befinner sig PCC:n för långt bort från bilen för
att information ska kunna avläsas visas den
senaste statusen bilen lämnades i, utan att
ljuset vandrar runt på PCC:n.
06
Om fler PCC:er används till bilen, är det
enbart den PCC som senast användes för
låsning/upplåsning som visar korrekt status.
OBS
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen inom
räckvidden, kan det bero på att den sista
kommunikationen mellan PCC:n och bilen
störts av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc.
152
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel – funktioner (s. 149)
Fjärrnyckel med nyckelblad (s. 147)
06 Lås och larm
Löstagbart nyckelblad – losstagning/
fastsättning
Losstagning/fastsättning av löstagbart nyckelblad (s. 152) görs enligt nedan:
Losstagning nyckelblad
Relaterad information
•
Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr
(s. 153)
•
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
(s. 166)
•
Passagerarkrockkudde – aktivering/deaktivering* (s. 32)
Löstagbart nyckelblad – upplåsning
dörr
Det löstagbara nyckelbladet (s. 152) kan
användas om centrallåset inte kan aktiveras
med fjärrnyckeln (s. 147), t.ex. om nyckelns
batteri tagit slut.
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln – t.ex. om batterierna är slut – kan
vänster framdörr kan öppnas på följande sätt:
1. Lås upp vänster framdörr med nyckelbladet i dörrhandtagets låscylinder. För bild
och mer information, se Keyless drive* –
upplåsning med nyckelblad (s. 159).
OBS
När dörren låsts upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet.
Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt.
Fastsättning nyckelblad
Sätt försiktigt tillbaka nyckelbladet på dess
plats i fjärrnyckeln (s. 147).
1. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
2. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
2. Stäng av larmet genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset.
För bil med Keyless-system, se Keyless drive*
– upplåsning med nyckelblad (s. 159).
06
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel med nyckelblad (s. 147)
Fjärrnyckel/PCC – byte av batteri (s. 155)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
153
06 Lås och larm
Sekretesslåsning*
Aktivera/deaktivera
G017870
Sekretesslåsning är tänkt att användas när
bilen lämnas till service, hotell eller liknande.
Handskfacket är då låst och bakluckans lås är
bortkopplat från centrallåset – bakluckan kan
inte öppnas med vare sig centrallåsets knapp
i framdörrarna eller fjärrnyckeln (s. 147).
G017869
Låspunkter för fjärrnyckel utan nyckelblad och
aktiverad sekretesslåsning.
Låspunkter för fjärrnyckel med nyckelblad.
06
Det innebär att fjärrnyckeln utan nyckelblad
endast kan användas för att aktivera/deaktivera larmet (s. 168), öppna dörrarna och att
köra bilen.
Fjärrnyckeln utan nyckelblad kan sedan överlämnas till service- eller hotellpersonal – det
lösa nyckelbladet behålls av bilägaren.
OBS
Glöm inte att dra ut insynsskyddet (s. 144))
över lastutrymmet innan bakluckan stängs.
Aktivering av sekretesslås.
För att aktivera sekretesslåsningen:
Skjut in nyckelbladet i handskfackets
låscylinder.
Vrid nyckelbladet 180 grader medurs.
Nyckelhålet är vertikalt i sekretesslåst
läge.
Dra ut nyckelbladet. Samtidigt visar
kombiinstrumentets informationsdisplay
ett meddelande.
Därefter är handskfacket låst och bakluckan
kan inte längre låsas upp med fjärrnyckeln
eller centrallåsknappen.
OBS
Sätt inte tillbaka nyckelbladet på fjärrnyckeln utan förvara det på en säker plats.
154
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Lås och larm
•
Deaktivering sker i omvänd ordning.
För information om låsning av enbart handskfacket, se Låsning/upplåsning – handskfack
(s. 164).
Fjärrnyckel/PCC – byte av batteri
Batterierna till fjärrnyckel/PCC kan bytas.
Batterierna till fjärrnyckel/PCC bör bytas om:
•
informationssymbolen i kombiinstrumentet tänds och displayen visar Svagt
batteri i fjärrkontrollen. Var god byt
batterier.
och/eller
•
låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
på signal från fjärrnyckeln inom 20 m från
bilen.
Öppning
Dra den fjäderbelastade spärren åt
sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt
bakåt.
Stick in en 3 mm spårskruvmejsel i
hålet bakom den fjäderbelastade spärren
och bänd försiktigt upp fjärrnyckeln.
OBS
Vänd fjärrnyckeln med knapparna uppåt,
för att undvika att batterierna faller ut när
den öppnas.
06
VIKTIGT
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det
kan försämra deras funktion.
155
06 Lås och larm
||
Batteribyte
Studera noga hur batteriet/batterierna
sitter fast på lockets insida, med avseende på deras (+)- och (–)-sida.
2. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
3. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
Fjärrnyckel (1 batteri)
VIKTIGT
1. Bänd försiktigt loss batteriet.
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
2. Sätt i ett nytt med (+)-sidan nedåt.
PCC* (2 batterier)
1. Bänd försiktigt loss batterierna.
2. Sätt först i ett nytt med (+)-sidan uppåt.
3. Lägg den vita plastfliken emellan och sätt
sist i ytterligare ett nytt batteri med (+)sidan nedåt.
Batterityp
Använd batteri med beteckning CR2430, 3 V
– ett i fjärrnyckeln och två i PCC:n.
OBS
Volvo rekommenderar att batterier som
ska användas i fjärrnyckel/PCC uppfyller
UN Manual of Test and Criteria, Part III,
sub-section 38.3. Batterier som monterats
i fabrik eller som byts av en auktoriserad
Volvoverkstad uppfyller ovanstående kriterium.
06
Hopsättning
1. Tryck ihop fjärrnyckeln.
2
156
Personal Car Communicator.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel med nyckelblad (s. 147)
Fjärrnyckel – funktioner (s. 149)
Keyless drive*
Keyless drive, endast med PCC (s. 151)2 innebär att bilens lås- och startsystem kan hanteras nyckellöst.
Med Keyless drive-funktionen som finns i
PCC:n kan bilen låsas upp (s. 159), köras
och låsas utan nyckel. Det räcker att ha
PCC:n med sig. Systemet gör det bekvämare
att öppna bilen, t.ex. när händerna är upptagna.
Båda bilens PCC:er har Keyless-funktion. Det
går att beställa fler PCC:er, se Fjärrnyckel
med nyckelblad (s. 147).
Bilens elsystem kan försättas i tre olika nivåer
– nyckelläge 0, I och II (s. 72) – med fjärrnyckeln.
Relaterad information
•
•
•
Keyless drive* – PCC:ns räckvidd (s. 157)
Keyless drive* – säker hantering av PCC:n
(s. 157)
Keyless drive* – störningar i PCC:ns funktion (s. 158)
06 Lås och larm
Keyless drive* – PCC:ns räckvidd
För att en dörr eller bakluckan ska kunna öppnas måste en PCC finnas inom maximalt ca
1,5 m avstånd från bilens dörrhandtag eller
baklucka.
Den som ska låsa eller låsa upp en dörr
måste bära PCC:n med sig. Det går inte att
låsa eller låsa upp en dörr om PCC:n befinner
sig på bilens motsatta sida.
När PCC:n återförts till bilen slocknar varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen upphör efter att antingen/eller:
•
•
•
en dörr har öppnats och stängts
PCC:n har satts in i startlåset
OK-knappen har tryckts in.
Relaterad information
•
•
Keyless drive* (s. 156)
Keyless drive* – antennplacering (s. 160)
Keyless drive* – säker hantering av
PCC:n
Hantera alla fjärrnycklar med stor varsamhet.
Om en PCC med keyless-funktion glömts
kvar i bilen deaktiveras den tillfälligt när bilen
låses. Ingen obehörig kan då öppna dörrarna.
Om någon däremot bryter sig in bilen och hittar PCC:n, aktiveras den igen. Hantera därför
alla PCC:er med stor varsamhet.
VIKTIGT
Lämna aldrig en PCC kvar i bilen.
Relaterad information
•
Keyless drive* (s. 156)
06
De röda ringarna i ovanstående bild illustrerar
det område som täcks in av systemets antenner.
Om alla PCC:er avlägsnas från bilen då
motorn går eller nyckelläge I eller II (s. 72) är
aktivt och om alla dörrar stängs, visar
informationsdisplayen i kombiinstrumentet ett
varningsmeddelande samtidigt som en ljudpåminnelse hörs.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
157
06 Lås och larm
Keyless drive* – störningar i PCC:ns
funktion
Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning.
OBS
Keyless drive* – låsning
Bilar med Keyless-drive-system har ett beröringskänsligt område på dörrarnas ytterhandtag samt en gummerad knapp bredvid bakluckans gummerade tryckplatta för låsning/
upplåsning.
Placera/förvara inte PCC:n nära en mobiltelefon eller metallföremål – inte närmare
än 10–15 cm.
Relaterad information
•
Fjärrnyckel/PCC – byte av batteri (s. 155)
Keyless drive* – säker hantering av PCC:n
(s. 157)
Keyless drive* – PCC:ns räckvidd (s. 157)
06
Det beröringskänsliga området på dörrrarnas
ytterhandtag samt den gummerade knappen
bredvid bakluckans gummerade tryckplatta.
Lås dörrarna och bakluckan med ett långt
tryck på någon av dörrhandtagens beröringskänsliga område eller tryck på bakluckans
mindre av de båda gummerade knapparna –
låsindikatorn (s. 148) i vindrutan bekräftar att
låsningen är utförd genom att börja blinka.
Alla dörrar och bakluckan måste vara stängda
innan bilen kan låsas – i annat fall låses inte
bilen.
158
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
Om störningar ändå uppstår, använd PCC:n
och nyckelbladet som en fjärrnyckel, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 149).
•
•
OBS
På bil med automatisk växellåda måste
växelväljaren ställas i P-läge – i annat fall
kan bilen varken låsas eller larmas.
Keyless drive* (s. 156)
Larmindikator (s. 168)
06 Lås och larm
Keyless drive* – upplåsning
Upplåsning sker när en hand fattar ett dörrhandtag eller bakluckans gummerade tryckplatta påverkas – öppna dörr eller baklucka
som normalt.
OBS
Keyless drive* – upplåsning med
nyckelblad
2. Stick sedan in nyckelbladet i låscylindern
och lås upp dörren.
Om centrallåset inte kan låsas upp med
PCC:n, t.ex. om batterierna är slut, kan vänster framdörr öppnas med PCC:ns löstagbara
nyckelblad (se Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning (s. 153)).
3. Sätt tillbaka plastkåpan efter upplåsningen.
OBS
När vänster förardörr låses upp med nyckelbladet och öppnas, utlöses larmet. Det
stängs av genom att sätta PCC:n i startlåset, se Larm – fjärrnyckeln ur funktion (s.
169).
Dörrhandtagen registrerar normalt en hand
som fattar tag om handtaget men med
tjocka handskar eller efter en mycket
snabb handrörelse kan det krävas ett
andra försök eller att handsken tas av.
Relaterad information
Relaterad information
•
•
•
•
Keyless drive* (s. 156)
Keyless drive* – låsning (s. 158)
Keyless drive* (s. 156)
Larm (s. 168)
Hål för nyckelbladet – för att lossa kåpan.
För att komma åt låscylindern måste dörrhandtagets plastkåpa tas loss – även det görs
med nyckelbladet:
06
1. Tryck nyckelbladet ca 1 cm rakt upp i
hålet på dörrhandtagets/kåpans undersida – bänd inte.
> Plastkåpan lossar automatiskt av
momentet när bladet trycks rakt upp
och in i öppningen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
159
06 Lås och larm
Keyless drive* – nyckelminne
Keyless drive* – låsinställningar
Keyless drive* – antennplacering
Nyckelminnet3
i PCC:n gör att vissa inställningar i bilen kan anpassas efter person.
Låsinställningar för Keyless-funktionen kan
anpassas.
Keyless-systemet har ett antal inbyggda
antenner utplacerade i bilen.
Nyckelminnefunktionen finns i kombination
med el-manövrerad förarstol och el-backspeglar. Inställningar för yttre backspeglar
och förarstol kan sparas i nyckelminnet.
Låsinställningar för Keyless-funktionen kan
anpassas genom att i menysystemet MY
CAR ange vilka dörrar som ska låsas upp.
För beskrivning av menysystemet, se MY
CAR (s. 102).
Minnesfunktion i PCC
Om flera personer med var sin PCC närmar
sig bilen, görs inställningarna för stol och
backspeglar efter den som öppnar förardörren.
Relaterad information
•
Efter att förardörren t.ex. öppnats av
person-A med PCC-A men person-B med
PCC-B ska köra, kan inställningarna ändras
på följande sätt:
•
06
Stående vid förardörren eller sittande
bakom ratten trycker person-B på sin
PCC:s knapp för upplåsning, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 149).
•
Välj ett av tre möjliga minnen för stolinställning med stolknapp 1–3, se Säten
fram – elmanövrerade (s. 74).
•
Justera stol och speglar manuellt, se
Säten fram – elmanövrerade (s. 74) och
Backspeglar – yttre (s. 95).
Relaterad information
•
•
3
160
Keyless drive* (s. 156)
Fjärrnyckel – funktioner (s. 149)
Endast i kombination med el-manövrerad* förarstol och el-speglar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Keyless drive* (s. 156)
Stötfångare bak, mitten
Dörrhandtag, vänster bak
Lastutrymme, mitten längst in under golv
Dörrhandtag, höger bak
Mittkonsol, under bakre del
Mittkonsol, under främre del.
06 Lås och larm
VARNING
Personer med inopererad pacemaker bör
inte komma närmare Keyless-systemets
antenner än 22 cm med pacemakern.
Detta för att omöjliggöra störningar mellan
pacemakern och Keyless-systemet.
Relaterad information
•
Keyless drive* (s. 156)
Låsning/upplåsning – utifrån
VARNING
Låsning/upplåsning utifrån sker med fjärrnyckeln (s. 147). Fjärrnyckeln kan låsa/låsa
upp samtliga dörrar och bakluckan samtidigt.
Olika sekvenser för upplåsning kan väljas, se
Fjärrnyckel – funktioner (s. 149).
För att låssekvensen ska kunna aktiveras
måste förardörren vara stängd – om någon av
de övriga dörrarna eller bakluckan är öppen,
låses den/dessa och larmet aktiveras först
när den/de stängs. Med Keyless*-system
måste samtliga dörrar och baklucka vara
stängda.
OBS
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
Var uppmärksam på risken för att bli inlåst
i bilen då den låses utifrån med fjärrnyckeln – det går därefter inte att öppna
några dörrar inifrån med dörreglagen. För
mer information, se Blockerat låsläge* (s.
165).
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom två minuter efter upplåsning, låses
alla lås igen automatiskt. Denna funktion
minskar risken att bilen oavsiktligt lämnas
olåst. (För bilar med larm, se Larm (s. 168).)
Relaterad information
•
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 162)
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 161)
Skulle låsning/upplåsning med fjärrnyckeln
inte fungera kan dess batteri vara förbrukat –
lås eller lås då upp vänster framdörr med det
löstagbara nyckelbladet, se Löstagbart
nyckelblad – losstagning/fastsättning (s. 153).
06
OBS
Tänk på att larmet löser ut när dörren öppnas efter att ha låsts upp med nyckelbladet – larmet stängs av då fjärrnyckeln
trycks in i startlåset.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
161
06 Lås och larm
Manuell låsning av dörr
Dörren är spärrad mot öppning utifrån.
I vissa situationer måste bilen kunna låsas
manuellt, t.ex. vid strömbortfall.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
Vänster framdörr kan låsas med dess låscylinder och fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad, se Keyless drive* – upplåsning med
nyckelblad (s. 159).
OBS
Κvriga dörrar saknar låscylindrar och har
istället låsvred på respektive dörrs gavel som
måste vridas om – därefter är de mekaniskt
låsta/spärrade mot öppning utifrån. Dörrarna
kan fortfarande öppnas inifrån.
•
En dörrs vridreglage låser enbart aktuell dörr – inte alla dörrar samtidigt.
•
En manuellt låst bakdörr med aktiverad manuell Barnsäkerhetsspärr kan
inte öppnas från vare sig utsida eller
insida, se Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering (s. 166). En bakdörr låst
på det viset kan bara låsas upp med
fjärrnyckel eller centrallåsknapp.
Låsning/upplåsning – inifrån
Samtliga dörrar och baklucka låsas eller låsas
upp samtidigt med förardörrens och passagerardörrens* knapp för centrallåsning.
Centrallås
Relaterad information
•
Fjärrnyckel/PCC – byte av batteri (s. 155)
Centrallås.
•
06
Tryck in knappens ena sida
för att
låser upp.
låsa – den andra sidan
Ett långt tryck öppnar även alla sidorutor*
samtidigt.
Upplåsning
Manuell låsning av dörr. Ej att förväxlas med
Barnsäkerhetsspärr (s. 166).
–
162
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad för att vrida vredet, se Löstagbart
nyckelblad – losstagning/fastsättning (s.
153).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Från insidan kan en dörr låsas upp på två
olika sätt:
•
Tryck på centrallåsknappen
.
Ett långt tryck öppnar även alla sidorutor*
samtidigt (se även Genomvädringsfunktion (s.
163)).
06 Lås och larm
•
Dra i öppningshandtaget och öppna dörren – dörren låses upp och öppnas i ett
moment.
Låsknapp* bakdörrar
Genomvädringsfunktion
Genomvädringsfunktionen öppnar eller
stänger alla sidofönster samtidigt och kan
användas exempelvis för att snabbt vädra ur
bilen vid varmt väder.
Lampa i låsknapp
Centrallås finns i två varianter – lampan i förardörrens centrallåsknapp har olika betydelse
beroende av variant.
Med centrallåsknapp i enbart förardörr, övriga
dörrar saknar knapp:
•
Tänd lampa betyder att alla dörrar är
låsta.
Med centrallåsknapp i båda framdörrar och
elektrisk låsknapp i vardera bakdörr:
•
Tänd lampa betyder att enbart aktuell
dörr är låst. När samtliga knappar lyser är
alla dörrar låsta.
Tryck på centrallåsknappen
stängda dörrar låses.
Bakdörrarnas låsknapp låser enbart
respektive bakdörr.
För att låsa upp dörren:
•
Låsning
•
Knappens lampa lyser när dörren är låst.
Centrallåsknapp
Då bilen börjar rulla låses dörrar och baklucka
automatiskt.
Ett långt tryck på
-symbolen i centrallåsknappen öppnar alla sidorutor samtidigt.
-symbolen stänger
Samma förfarande på
alla sidorutor samtidigt.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 102).
•
•
– alla
Ett långt tryck stänger även alla sidorutor och
taklucka samtidigt (se även Genomvädringsfunktion (s. 163)).
Dra i öppningshandtaget – dörren är upplåst och öppnad.
Automatisk låsning
06
Relaterad information
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 162)
Fönsterhissar (s. 93)
Relaterad information
•
•
•
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 161)
Larm (s. 168)
Fjärrnyckel – funktioner (s. 149)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
163
06 Lås och larm
Låsning/upplåsning – handskfack
Låsning/upplåsning – baklucka
Handskfacket (s. 138) kan endast låsas/låsas
upp med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad.
Bakluckan kan öppnas, låsas och låsas upp
på flera sätt.
För information om nyckelblad, se Löstagbart
nyckelblad – losstagning/fastsättning (s. 153).
Manuell öppning
VIKTIGT
•
Minimal kraft behövs för att frigöra
bakluckans lås – Tryck bara lätt på den
gummerade plattan.
•
Lägg inte lyftkraften på gummiplattan
vid öppning av bakluckan – lyft i handtaget. För stor kraft kan skada gummiplattans elektriska kontakt.
Upplåsning med fjärrnyckel
Gummiplatta med elektrisk kontakt.
För att låsa handskfacket:
Skjut in nyckelbladet i handskfackets
låscylinder.
06
Vrid nyckelbladet 90 grader medurs.
Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.
Dra ut nyckelbladet.
•
Upplåsning sker i omvänd ordning.
För information om sekretesslåsning, se Sekretesslåsning* (s. 154).
Bakluckan hålls stängd av ett elektriskt lås.
För att öppna:
1. Tryck lätt på den breda av de två gummerade tryckplattorna under ytterhandtaget
– låset frikopplas.
2. Lyft i ytterhandtaget för att öppna luckan
helt.
Med fjärrnyckelns
-knapp kan bakluckan
ensam avlarmas* och låsas upp.
Låsindikatorn (s. 148) på instrumentpanelen
slutar blinka för att visa att inte hela bilen är
låst och larmets* nivå- och rörelsesensorer
samt sensorerna för öppning av bakluckan
kopplas bort.
Dörrarna förblir låsta och larmade.
164
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Lås och larm
•
Bakluckan låses upp men förblir stängd –
tryck lätt på den gummerade tryckplattan
under ytterhandtaget och lyft luckan.
Κppnas inte luckan inom 2 minuter låses den
igen och larmet återaktiveras.
Upplåsning från bilens insida
Relaterad information
•
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 162)
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 161)
Blockerat låsläge*
Blockerat låsläge4 innebär att alla öppningshandtag mekaniskt frikopplas, vilket omöjliggör dörröppning från både in- och utsidan.
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln (s. 147) och inträder med ca
10 sekunders fördröjning efter att dörrarna
har låsts.
OBS
Om en dörr öppnas inom fördröjningstiden
avbryts sekvensen och larmet deaktiveras.
Upplåsning baklucka
För att låsa upp bakluckan:
–
Tryck på belysningspanelens knapp. (1)
> Luckan låses upp och kan öppnas
inom 2 minuter (om bilen är låst
inifrån).
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln
vid Blockerat låsläge. Vänster framdörr kan
även låsas upp med det löstagbara nyckelbladet (s. 152). Dessutom är det möjligt att
låsa upp/öppna dörrar och baklucka på bilar
utrustade med Keyless drive* genom att ta i
dörrhandtag eller bakluckans handtag.
06
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen Blockerat låsläge för
att inte riskera att någon blir inlåst.
Låsning med fjärrnyckel
–
Tryck på fjärrnyckelns knapp för låsning
, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 149).
> Låsindikatorn på instrumentpanelen
börjar blinka vilket innebär att bilen är
låst och larmet* har aktiverats.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
165
06 Lås och larm
||
Tillfällig deaktivering
OBS
•
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
•
Om någon av dörrarna öppnas inifrån,
utlöses larmet.
Barnsäkerhetsspärr – manuell
aktivering
Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn kan
öppna en bakdörr inifrån.
Aktivera/deaktivera barnsäkerhetsspärr
Relaterad information
•
Keyless drive* – upplåsning med nyckelblad (s. 159)
•
Fjärrnyckel med nyckelblad (s. 147)
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
MY CAR
OK MENU
TUNE vridreglage
EXIT
06
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen
Blockerat låsläge tillfälligt stängas av. Det
görs i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 102).
Manuell barnsäkerhetsspärr. Ej att förväxlas med
Manuellt dörrlås (s. 162).
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i
bakkanten på bakdörrarna och är endast
åtkomligt när dörren är öppen.
För att aktivera/deaktivera barnsäkerhetsspärren:
–
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad (s. 152) för att vrida vredet.
Dörren är spärrad mot öppning inifrån.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
4
166
Endast i kombination med Larm.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Lås och larm
VARNING
Varje bakdörr har två vridreglage – förväxla
inte Barnsäkerhetsspärren med Manuellt
dörrlås.
OBS
•
•
En dörrs vridreglage spärrar enbart
aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.
Det finns ingen manuell spärr på bilar
utrustade med elektrisk Barnsäkerhetsspärr.
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk
aktivering*
Barnsäkerhetsspärr med elektrisk aktivering
förhindrar att barn kan öppna bakdörrar eller
fönster inifrån.
Aktivering
Barnsäkerhetsspärren kan aktiveras/deaktiveras vid alla nyckellägen (s. 72) högre än 0.
Aktivering/deaktivering kan göras upp till
2 minuter efter att motorn stängts av, förutsatt att ingen dörr öppnas.
När Barnsäkerhetsspärren är aktiv kan de
bakre:
För att aktivera Barnsäkerhetsspärren:
Vid motoravstängning lagras aktuell inställning – är barnsäkerhetsspärren aktiverad vid
motoravstängning, kommer funktionen att
vara fortsatt aktiverad vid påföljande motorstart.
Relaterad information
•
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering*
(s. 167)
•
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 162)
2. Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Kombiinstrumentets informationsdisplay visar meddelande Bakre barnlås
Aktiverade och knappens lampa lyser
– spärren är aktiv.
•
fönstren öppnas endast med förardörrens
reglagepanel
•
dörrarna inte öppnas inifrån.
Relaterad information
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 161)
•
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
(s. 166)
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 162)
06
Reglagepanel förardörr.
1. Starta motorn eller välj ett nyckelläge
högre än 0.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
167
06 Lås och larm
Larm
OBS
Larmet är en anordning som varnar vid exempelvis ett inbrott i bilen.
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet.
Alla sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Aktiverat larm löser ut om:
•
•
dörr, motorhuv eller baklucka öppnas
en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor*)
06
Tryck på fjärrnyckelns låsknapp.
Deaktivera larm
•
•
startbatteriets kabel kopplas ifrån
Stänga av utlöst larm
sirenen kopplas bort.
–
Rörelsesensorerna utlöser larmet vid rörelser i kupén – även luftströmmar registreras. Därför kan larmet utlösas om bilen
lämnas med öppet fönster eller öppen taklucka eller om kupévärmare används.
För att undvika detta: Stäng fönster/
taklucka när bilen lämnas. Om bilens
integrerade kupévärmare (eller en portabel
elektrisk) ska användas – rikta luftström
från ventilationsmunstycken så att de inte
pekar uppåt i kupén. Alternativt kan reducerad larmnivå användas, se Reducerad
larmnivå (s. 170).
168
–
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor*)
OBS
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Larmindikatorn visar larmsystemets (s. 168)
status.
Aktivera larm
•
Om ett fel uppstått i larmsystemet visar
informationsdisplayen i kombiinstrumentet ett
meddelande. Kontakta då en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Larmindikator
–
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
eller genom att sätt in fjärrnyckeln i startlåset.
Relaterad information
•
•
•
Larmindikator (s. 168)
Larm – automatisk återaktivering (s. 169)
Larm – fjärrnyckeln ur funktion (s. 169)
Samma diod som låsindikatorn (s. 148).
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar
larmsystemets status:
•
•
Dioden släckt – larmet är frånkopplat
•
Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet (och fram till dess att fjärrnyckeln satts i startlåset och nyckelläge I
nås) – larmet har varit utlöst.
Dioden blinkar en gång varannan sekund
– larmet är inkopplat
06 Lås och larm
Larm – automatisk återaktivering
Larm – fjärrnyckeln ur funktion
Larmsignaler
Automatisk återaktivering av larmet (s. 168)
förhindrar att bilen oavsiktligt lämnas med
larmet deaktiverat.
Om larmet (s. 168) inte kan stängas av med
fjärrnyckeln – om t.ex. nyckelns batteri (s. 155)
är slut – kan bilen låsas upp, avlarmas och
motorn startas på följande sätt:
Vid utlöst larm (s. 168) ljuder en siren och
samtliga körriktningsvisare blinkar.
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och
larmet deaktiverats) men ingen av dörrarna
eller bakluckan öppnats inom 2 minuter, återaktiveras larmet automatiskt. Samtidigt låses
bilen igen.
1. Κppna förardörren med det löstagbara
nyckelbladet (s. 159).
> Larmet löser ut, larmindikatorn (s. 168)
blinkar snabbt och sirenen ljuder.
•
En siren ljuder under 30 sekunder eller
tills larmet stängs av. Sirenen har eget
batteri och fungerar oberoende av bilens
startbatteri.
•
Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter eller tills larmet stängs av.
Relaterad information
•
Reducerad larmnivå (s. 170)
06
2. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
> Larmet deaktiveras och larmindikatorn
slocknar.
3. Starta motorn.
169
06 Lås och larm
Reducerad larmnivå
Reducerad larmnivå innebär att rörelse- och
lutningssensorerna tillfälligt kan stängas av.
För att undvika oavsiktlig aktivering av
larmet (s. 168) – om t.ex. en hund lämnas i
låst bil eller vid färd med biltåg eller bilfärja –
stäng tillfälligt av Rörelse- och lutningssensorer.
Tillvägagångssättet är detsamma som vid tillfällig urkoppling av Blockerat låsläge (s. 165)5.
Relaterad information
•
Larmindikator (s. 168)
06
5
170
Endast i kombination med larm.
FΚRARSTΚD
07 Förarstöd
Stabilitets- och dragkraftssystem
(DSTC)
Stabilitets- och dragkraftssystemet, DSTC
(Dynamic Stability & Traction Control), hjälper
föraren att undvika sladd och förbättrar bilens
framkomlighet.
Vid inbromsning kan systemets ingrepp upplevas som ett pulserande ljud. Vid gaspådrag
kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
Systemet består av följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
Antisladdfunktion
Antislirfunktion
Dragkraftsfunktion
Motorbromskontroll – EDC
Corner Traction Control – CTC
Släpfordonsstabilisator* – TSA
Antisladdfunktion
Motorbromskontroll (EDC)
EDC (Engine Drag Control) förhindrar ofrivillig
hjullåsning, t.ex. efter nedväxling eller motorbromsning vid körning på låga växlar på halt
underlag.
Ofrivillig hjullåsning under körning kan bl.a.
försvåra förarens möjlighet att styra bilen.
Corner Traction Control (CTC)
CTC kompenserar för understyrning och tillåter högre acceleration i en kurva än normalt
utan hjulspinn på innerhjulet, t.ex. vid en
svängande motorvägspåfart för att snabbt
komma upp i rådande trafiktempo.
Släpfordonsstabilisator1
Släpfordonsstabilisatorns (s. 292) funktion är
att stabilisera bil med tillkopplat släpfordon i
situationer där ekipaget kommit i självsvängning. För mer information, se Körning med
släpvagn (s. 287).
Funktionen kontrollerar hjulens driv- och
bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
OBS
Funktionen deaktiveras om föraren väljer
Sport-läge.
Antislirfunktion
07
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
Dragkraftsfunktion
•
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
– handhavande (s. 172)
•
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
– symboler och meddelanden (s. 174)
1
172
Relaterad information
Ingår vid installation av Volvo original dragkrok.
Stabilitets- och dragkraftssystem
(DSTC) – handhavande
Stabilitets- och dragkraftssystemet (s. 172)
(DSTC – Dynamic Stability & Traction
Control), hjälper föraren att undvika sladd och
förbättrar bilens framkomlighet.
Val av nivå – Sport-läge
Stabilitets- och dragkraftssystemet är alltid
aktiverat – det kan inte stängas av.
Föraren kan dock välja Sport-läge vilket ger
möjlighet till en mer aktiv körupplevelse. Vid
Sport-läge känner systemet av om gaspedal,
rattrörelser och kurvtagning är mer aktiv än
vid normal körning och tillåter då kontrollerad
sladd med bakvagnen upp till en viss nivå
innan det ingriper och stabiliserar bilen.
Om föraren avbryter en kontrollerad sladd
genom att släppa gaspedalen ingriper Stabilitets- och dragkraftssystemet och stabiliserar
bilen.
Med Sport-läge erhålls maximal dragkraft om
bilen kört fast eller vid körning i löst underlag
– t.ex. sand eller djup snö.
Sport-läge väljs i menysystemet MY CAR.
För beskrivning av menysystemet, se MY
CAR (s. 102).
Sport-läget är aktivt tills föraren väljer bort
det eller tills motorn stängs av – efter nästa
07 Förarstöd
motorstart är Stabilitets- och dragkraftssystemet tillbaka i dess normalläge igen.
Relaterad information
•
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
– symboler och meddelanden (s. 174)
07
173
07 Förarstöd
Stabilitets- och dragkraftssystem
(DSTC) – symboler och meddelanden
hjälper föraren att undvika sladd och förbättrar bilens framkomlighet.
Stabilitets- och dragkraftssystemet (s. 172)
(DSTC – Dynamic Stability & Traction Control)
Tabell
Symbol
Meddelande
Innebörd
DSTC Tillfälligt AV
Systemet har temporärt reducerats p.g.a. för hög temperatur på bromskivorna – Funktionen återaktiveras
automatiskt när bromsarna har svalnat.
DSTC Serv. erfordras
Systemet är ur funktion.
•
•
Stanna bilen på en säker plats, stäng av motorn och starta den igen.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
"Meddelande"
Ett textmeddelande finns i kombiinstrumentet (s. 61) – Läs det!
Fast sken i 2 sek.
Systemkontroll vid motorstart.
Blinkande sken.
Systemet ingriper.
och
Sport-läge är aktiverat.
07
Relaterad information
•
174
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
– handhavande (s. 172)
07 Förarstöd
Trafikskyltsinformation (RSI)*
VARNING
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI –
Road Sign Information) hjälper föraren att
komma ihåg vilka hastighetsrelaterade trafikskyltar bilen passerat.
RSI fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt och
enligt gällande trafikregler och bestämmelser.
Trafikskyltsinformation (RSI)* –
handhavande
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI –
Road Sign Information) hjälper föraren att
komma ihåg vilka hastighetsrelaterade trafikskyltar bilen passerat.
Så här hanteras funktionen
Relaterad information
•
Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande (s. 175)
•
Trafikskyltsinformation (RSI)* – begränsningar (s. 177)
Exempel på läsbara hastighetsrelaterade skyltar2.
Funktionen RSI ger information om bl.a. aktuell hastighet, att en motorväg eller motortrafikled börjar/upphör samt när det råder
omkörningsförbud.
I det fall både en skylt för motorväg/motortrafikled och en skylt med högsta tillåtna hastighet passeras, väljer RSI att visa skyltsymbol
för högsta tillåtna hastighet.
2
3
Registrerad hastighetsinformation3.
När RSI registrerat en trafikskylt med påbjuden hastighet, visar kombiinstrumentet den
skylten som en symbol.
Tillsammans med symbolen
för gällande hastighetsbegränsning, kan i förekommande fall även skylt med
omkörningsförbud visas.
07
Visade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – denna instruktions bilder visar endast några exempel.
Visade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – denna instruktions bilder visar endast några exempel.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
175
07 Förarstöd
||
Begränsning eller motorväg upphör
Tilläggstavlor
I situationer då RSI detekterar en skylt som
innebär att hastighetsbegränsning upphör –
eller annan hastighetsrelaterad information,
t.ex. motorväg upphör – visar kombiinstrumentet motsvarande trafikskylt i
ca 10 sekunder:
Vissa hastigheter gäller först efter t.ex. en viss
sträcka eller under en viss tid på dygnet. Föraren uppmärksammas på den omständigheten med en symbol för tilläggsskylt under
symbolen med hastighet.
Exempel på sådana skyltar är:
Exempel på tilläggstavlor3.
Samtliga begränsningar upphör.
Ibland skyltas olika hastighetsbegränsningar
för samma väg – en tilläggstavla anger då
under vilka omständigheter hastigheterna gäller. Det kan vara särskilt olycksdrabbade vägavsnitt vid t.ex. regn och/eller dimma.
Tilläggsskylt relaterat regn visas endast om
vindrutetorkarna används.
Motorväg upphör.
07
Därefter döljs skyltinformationen tills nästa
hastighetsrelaterad skylt detekteras.
176
Hastighet som gäller på en
avfart, anges på vissa marknader med en tilläggstavla
innehållande en pil.
Hastighetsskylt kopplad till
denna typ av tilläggstavla
visas endast om föraren använder körriktningsvisaren.
3
Visning av tilläggsinformation
Visade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – denna instruktions bilder visar endast några exempel.
En symbol för tilläggsskylt i form av en tom
ram under kombiinstrumentets hastighetssymbol, betyder att RSI detekterat en tilläggstavla med kompletterande information för
aktuell hastighetsbegränsning.
Inställning i MY CAR
Det finns valmöjligheter för RSI i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 102).
07 Förarstöd
Trafikskyltsinformation På/Av
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 102).
Relaterad information
•
•
•
Kombiinstrumentets visning av hastighetssymboler kan stängas av. Funktionen kan
aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY
CAR. För beskrivning av menysystemet, se
MY CAR (s. 102).
Hastighetsvarning
Trafikskyltsinformation (RSI)* (s. 175)
Trafikskyltsinformation (RSI)* – begränsningar (s. 177)
MY CAR (s. 102)
Trafikskyltsinformation (RSI)* –
begränsningar
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI –
Road Sign Information) hjälper föraren att
komma ihåg vilka hastighetsrelaterade trafikskyltar bilen passerat. Funktionen har följande
begränsningar.
RSI-funktionens kamerasensor har begränsningar liknande det mänskliga ögats – läs mer
om kamerasensorns begränsningar (s. 216)).
Skyltar som indirekt informerar om att hastighetsbegränsning råder, t.ex. namnskylt på
stad/samhälle, registreras inte av RSI-funktionen.
Här följer några exempel på vad som kan
störa funktionen:
•
•
•
•
•
Blekta skyltar
Skyltar placerade i kurva
Vridna eller skadade skyltar
Skymda eller dåligt placerade skyltar
Skyltar delvis eller helt täckta med frost,
snö och/eller smuts.
Relaterad information
Föraren kan välja att få en varning då gällande hastighetsbegränsning överträds med
5 km/h eller mer. Varningen ges i form av att
symbolen med gällande högsta hastighet
temporärt blinkar då hastigheten överskrids.
•
•
Trafikskyltsinformation (RSI)* (s. 175)
07
Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande (s. 175)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
177
07 Förarstöd
Fartbegränsare
Relaterad information
Fartbegränsare – komma igång
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
•
•
•
Fartbegränsare – larm överskriden hastighet (s. 180)
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
Översikt
•
Fartbegränsare – avstängning (s. 180)
Sätta på och aktivera
Fartbegränsare – komma igång (s. 178)
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 179)
När Fartbegränsaren är aktiv visas dess symbol (6) i kombination med en markering (5) vid
inställd högsta hastighet i kombiinstrumentet.
Val och lagring av högsta möjliga hastighet i
minnet kan göras både vid färd och stillastående.
Under färd
Rattens knappsats och kombiinstrument.
Aktivera och justera maxhastighet.
2. När bilen rullar i önskad högsta möjliga
hastighet: Tryck på någon av rattknapparna
eller
tills kombiinstrumentet
visar en markering (5) vid önskad maxhastighet.
> Fartbegränsaren är därefter aktiv och
vald maxhastighet är lagrad i minnet.
Vald hastighet.
Vid stillastående
Fartbegränsare aktiv.
1. Tryck på rattknapp
Fartbegränsaren.
Fartbegränsare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad
hastighet återupptas.
07
178
1. Tryck på rattknapp
för att sätta på
Fartbegränsaren.
> Symbolen (6) för Fartbegränsare tänds
på kombiinstrumentet.
Beredskapsläge.
för att sätta på
07 Förarstöd
2. Stega med
-knappen tills kombiinstrumentet visar en markering (5) vid önskad
maxhastighet.
> Fartbegränsaren är därefter aktiv och
vald maxhastighet är lagrad i minnet.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Fartbegränsare – ändra hastighet
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
Fartbegränsare (s. 178)
För att ändra lagrad hastighet:
Fartbegränsare – ändra hastighet (s. 179)
•
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 179)
eller
–
Justera med korta tryck på
varje tryck ger +/– 5 km/h. Senast gjorda
tryck lagras i minnet.
Fartbegränsare – avstängning (s. 180)
För att justera +/– 1 km/h:
Fartbegränsare – larm överskriden hastighet (s. 180)
•
Håll knappen intryckt och släpp när
kombiinstrumentet visar en markering (5)
vid önskad maxhastighet.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Fartbegränsare (s. 178)
Fartbegränsare – komma igång (s. 178)
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 179)
Fartbegränsare – avstängning (s. 180)
Fartbegränsare – larm överskriden hastighet (s. 180)
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
För att deaktivera Fartbegränsaren tillfälligt
och sätta den i beredskapsläge:
–
Tryck på
.
> Kombiinstrumentets markering (5) skiftar färg från GRΚN till VIT och föraren
kan temporärt överskrida den inställda
maxhastigheten.
Fartbegränsaren återaktiveras med ett
varvid markeringen (5) skiftryck på
tar färg från VIT till GRΚN och bilens
maxhastighet är åter begränsad.
Tillfällig deaktivering med gaspedal
Fartbegränsaren kan även sättas i beredskapsläge med gaspedalen, t.ex. för att
snabbt kunna accelerera bilen ur en situation:
07
179
07 Förarstöd
||
– Tryck ner gaspedalen helt.
> Kombiinstrumentet visar lagrad maxhastighet med en färgad markering (5)
och föraren kan temporärt överskrida
den inställda maxhastigheten –
markeringen (5) skiftar under tiden färg
från GRΚN till VIT.
Fartbegränsaren återaktiveras automatiskt efter att gaspedalen släppts
och bilens hastighet bromsats ner
under den valda/lagrade maxhastigheten – displayens markering (5) skiftar
färg från VIT till GRΚN och bilens maxhastighet är åter begränsad.
Relaterad information
•
•
•
•
•
07
Fartbegränsare – larm överskriden
hastighet
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
Vid brant utför kan Fartbegränsarens motorbromseffekt vara otillräcklig och den valda
maxhastigheten överskridas. Föraren uppmärksammas på detta med en akustisk signal.
Fartbegränsare (s. 178)
–
Larmet aktiveras först efter 5 sekunder om
hastigheten överskridits med minst 3 km/h
eller
förutsatt att ingen av knapparna
har tryckts under senaste halvminuten.
Fartbegränsare – ändra hastighet (s. 179)
Fartbegränsare – avstängning (s. 180)
Relaterad information
•
•
•
•
Fartbegränsare (s. 178)
Fartbegränsare – ändra hastighet (s. 179)
Fartbegränsare – komma igång (s. 178)
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 179)
Fartbegränsare – avstängning (s. 180)
Tryck på rattknapp
.
> Kombiinstrumentets symbol för Fartbegränsare (6) och markering för
inställd hastighet (5) slocknar. Den
valda och lagrade hastigheten är därmed raderad ur minnet och kan inte
-knappen.
återupptas med
OBS
•
180
För att stänga av Fartbegränsaren:
Signalen är aktiv tills föraren bromsat ner farten under den valda maxhastigheten.
Fartbegränsare – komma igång (s. 178)
Fartbegränsare – larm överskriden hastighet (s. 180)
Fartbegränsare – avstängning
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
Föraren kan därefter med gaspedalen
åter välja hastighet utan begränsning.
Relaterad information
•
•
•
•
Fartbegränsare (s. 178)
Fartbegränsare – komma igång (s. 178)
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 179)
Fartbegränsare – larm överskriden hastighet (s. 180)
07 Förarstöd
Farthållare*
VARNING
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet vilket ger en
mer avkopplande körupplevelse på motorvägar och långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandet och ingripa när Farthållaren
inte håller lämplig hastighet och/eller lämpligt avstånd.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt.
Översikt
Relaterad information
•
•
Rattens knappsats och kombiinstrument i bil
med Fartbegränsare4.
Farthållare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad
hastighet återupptas.
Farthållare* – hantera hastighet (s. 182)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 182)
•
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 183)
•
Farthållare* – stänga av (s. 183)
Beredskapsläge
Rattens knappsats och kombiinstrument i bil
utan Fartbegränsare4.
Aktivera och justera hastighet.
Vald hastighet (GRÅ = Beredskapsläge).
Farthållare aktiv – VIT symbol (GRÅ =
Beredskapsläge).
07
4
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
181
07 Förarstöd
Farthållare* – hantera hastighet
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet. Det är möjligt
att aktivera, ställa in respektive ändra hastigheten.
Aktivera och ställa in hastighet
•
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex.
vid en omkörning, påverkar inte farthållarens
inställning – bilen återgår till inställd hastighet
när gaspedalen släpps.
För att sätta på Farthållaren:
•
Tryck på rattknapp
>
Farthållarens symbol i kombiinstrumentet
skiftar från VIT till GRÅ och visar att Farthållaren är i beredskapsläge.
OBS
Om någon av Farthållarens knappar hålls
intryckt flera minuter, blockeras den och
stängs av. För att kunna återaktivera Farthållaren, måste bilen stannas och motorn
återstartas.
För att aktivera Farthållaren:
•
Vid önskad hastighet – tryck på rattknapp
eller
.
>
Aktuell hastighet lagras i minnet och
kombiinstrumentets markering (5) tänds/
blir VIT vid den valda hastigheten.
OBS
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h.
07
Ändra hastighet
Relaterad information
•
•
Farthållare* (s. 181)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 182)
•
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 183)
•
Farthållare* – stänga av (s. 183)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet. Funktionen
kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge.
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
För att tillfälligt koppla ur Farthållaren och
ställa den i beredskapsläge:
•
Tryck på rattknapp
>
Kombiinstrumentets markering (5) och
symbolen (6) skiftar färg från VIT till GRÅ.
.
Automatiskt beredskapskapsläge
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs i
beredskapsläge om:
•
•
•
•
•
hjulen tappar väggreppet
färdbromsen används
hastigheten sjunker under ca 30 km/h
växelväljaren förs till neutralläge (automatisk växellåda)
föraren håller en högre hastighet än den
inställda längre än 1 minut.
För att ändra lagrad hastighet:
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
•
Relaterad information
Justera med korta tryck på
eller
–
varje tryck ger +/– 5 km/h. Senast gjorda
tryck lagras i minnet.
För att justera +/– 1 km/h:
182
Håll knappen intryckt och släpp vid
önskad hastighet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
•
Farthållare* (s. 181)
Farthållare* – hantera hastighet (s. 182)
07 Förarstöd
•
•
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 183)
Farthållare* – återuppta inställd
hastighet
Farthållare* – stänga av (s. 183)
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet. Efter tillfällig
deaktivering och beredskapsläge (s. 182) är
det möjligt att återuppta inställd hastighet.
Farthållare* – stänga av
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet. Här beskrivs
hur den stängs av.
För att återaktivera farthållaren ur beredskapsläge:
Farthållaren stängs av med en rattknapp (1)
eller genom att stänga av motorn – den
inställda hastigheten raderas ur minnet och
-knappen.
kan inte återupptas med
•
Tryck på rattknapp
Relaterad information
>
Kombiinstrumentets markering (5) och
symbol (6) skiftar färg från GRÅ till VIT
och hastigheten sätts då till den senast
lagrade.
.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa
efter att hastigheten återupptagits med
.
•
•
•
•
Farthållare* (s. 181)
Farthållare* – hantera hastighet (s. 182)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 182)
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 183)
Relaterad information
•
•
•
Farthållare* – hantera hastighet (s. 182)
•
Farthållare* – stänga av (s. 183)
Farthållare* (s. 181)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 182)
07
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
183
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare – ACC*
VARNING
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla en
jämn hastighet och ett säkert avstånd till framförvarande fordon.
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva farthållaren inte håller lämplig hastighet eller lämpligt avstånd.
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Den adaptiva farthållaren ger en mer avkopplande körupplevelse på långa resor på motorvägar och långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
Läs alla avsnitt om den Adaptiva farthållaren i ägarmanualen för att ta del av dess
begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan den används.
Föraren ställer in önskad hastighet (s. 187)
och tidsintervall (s. 188) till bilen framför. När
radardetektorn upptäcker ett långsammare
fordon framför bilen, anpassas hastigheten
automatiskt till detta. Då vägen är fri återgår
bilen till vald hastighet.
Om den Adaptiva farthållaren är avstängd
eller ställd i beredskapsläge (s. 189) och
bilen kommer för nära ett framförvarande fordon, varnas föraren istället av funktionen
Avståndsvarning (s. 198) för det korta
avståndet.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt
avstånd och hastighet hålls, även när den
Adaptiva farthållaren används.
VIKTIGT
Underhåll av den Adaptiva farthållarens
komponenter får endast utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Automatisk växellåda
Bilar med automatisk växellåda har utökade
funktioner med den Adaptiva farthållarens
Köassistent (s. 190).
07
Relaterad information
•
•
•
184
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 186)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 185)
Adaptiv farthållare* – felsökning och
åtgärd (s. 195)
•
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 196)
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – funktion
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla en
jämn hastighet och ett säkert avstånd till framförvarande fordon. Den består av en farthållare och en samverkande avståndshållare.
Funktionsöversikt
VARNING
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon, t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för mötande, långsamtgående eller
stillastående fordon och föremål.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
Funktionsöversikt5.
Varningslampa – inbromsning av förare
nödvändig
Rattens knappsats (s. 186)
Radarsensor (s. 192)
5
6
Avståndet till framförvarande fordon (s. 188)
mäts huvudsakligen med en radarsensor (s.
192). Farthållaren reglerar hastigheten med
gaspådrag och inbromsningar. Det är normalt
att bromsarna ger ifrån sig svaga ljud när den
Adaptiva farthållaren använder dem.
Den Adaptiva farthållaren eftersträvar att följa
framförvarande fordon i den egna filen på ett
av föraren inställt tidsavstånd. Om radarsensorn inte ser något framförvarande fordon
kommer bilen att istället hålla Farthållarens
inställda hastighet. Så sker även om framförvarande fordons hastighet överskrider Farthållarens inställda hastighet.
Den Adaptiva farthållaren strävar efter att reglera hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer
som kräver snabba inbromsningar måste föraren bromsa själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil
bromsar kraftigt. På grund av begränsningar
hos radarsensorn (s. 193) kan en inbromsning komma oväntat eller utebli.
Den Adaptiva farthållaren kan aktiveras att
följa ett annat fordon i hastigheter från
30 km/h6 upp till 200 km/h. Sjunker hastigheten under 30 km/h eller om motorvarvtalet blir
för lågt, ställs farthållaren i beredskapsläge (s.
189) varvid automatisk bromsning upphör –
föraren måste då ta över själv för att hålla ett
säkert avstånd till framförvarande fordon.
Varningslampa – inbromsning av förare
nödvändig
Den Adaptiva farthållaren har en bromsförmåga som motsvarar mer än 40 % av bilens
bromskapacitet.
Om bilen behöver bromsas kraftigare än Farthållaren klarar och föraren inte bromsar,
använder Farthållaren Kollisionsvarnarens (s.
208) varningslampa och varningsljud för att
göra föraren uppmärksam på att ett omedelbart ingipande är nödvändigt.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan skilja beroende av bilmodell.
Köassistenten (s. 190) (i bilar med automatisk växellåda) kan hantera intervallet 0–200 km/h.
07
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
185
07 Förarstöd
||
OBS
Varningslampan kan vara svår att upptäcka vid starkt solljus eller vid användning
av solglasögon.
VARNING
Adaptiv farthållare* – översikt
Handhavande av den Adaptiva farthållaren
och rattens knappsats varierar beroende på
om bilen är utrustad med fartbegränsare7 eller
inte.
Tidsavstånd
ACC är aktiv vid GRΚN symbol (VIT =
beredskapsläge).
Adaptiv farthållare utan Fartbegränsare
Adaptiv farthållare med Fartbegränsare
Farthållaren varnar endast för fordon som
radarsensorn har upptäckt. Därför kan varningen utebli eller ske med viss fördröjning. Invänta inte en varning utan bromsa
när det behövs.
Branta vägar och/eller tung last
Tänk på att den Adaptiva farthållaren i första
hand är avsedd att användas vid körning på
plana vägbanor. Den kan ha svårigheter att
hålla korrekt avstånd till framförvarande fordon vid körning i branta utförslut, med tung
last eller med släpfordon – var då extra uppmärksam och beredd att bromsa.
Relaterad information
07
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 184)
Adaptiv farthållare* – stänga av (s. 190)
Adaptiv farthållare* – köra om annat fordon (s. 190)
Farthållare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad
hastighet återupptas.
Farthållare – På/Av eller Beredskapsläge.
Beredskapsläge upphör och lagrad
hastighet återupptas.
Tidsavstånd – Κka/minska.
Beredskapsläge
Aktivera och justera hastighet.
Tidsavstånd – Κka/minska.
(Används ej)
Aktivera och justera hastighet.
Grön markering vid lagrad hastighet (VIT
= beredskapsläge).
Grön markering vid lagrad hastighet (VIT
= beredskapsläge).
Tidsavstånd
ACC är aktiv vid GRΚN symbol (VIT =
beredskapsläge).
7
186
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 184)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 185)
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 196)
Adaptiv farthållare* – hantera
hastighet
Samtidigt markeras ett hastighetsintervall:
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla en
jämn hastighet och ett säkert avstånd till framförvarande fordon.
För att sätta på Farthållaren:
•
– en liknande VIT
Tryck på rattknapp
symbol tänds i kombiinstrumentet (8) vilket visar att Farthållaren är i beredskapsläge (s. 189).
För att aktivera Farthållaren:
•
Vid önskad hastighet – tryck på rattknapp
eller
.
>
Aktuell hastighet lagras i minnet, kombiinstrumentet visar ett "förstoringsglas" runt
den valda hastigheten någon sekund och
dess markering skiftar från VIT till GRΚN.
Då denna symbol skiftar färg från
VIT till GRΚN är Farthållaren aktiv
och bilen håller lagrad hastighet.
Endast då symbolen visar
bild av ett annat fordon, regleras avståndet till framförvarande fordon av Farthållaren.
•
den högre hastigheten med GRΚN
markering (6) är den förprogrammerade
hastigheten
•
den lägre hastigheten är den framförvarande bilens hastighet.
Ändra hastighet
För att ändra lagrad hastighet:
•
eller
–
Justera med korta tryck på
varje tryck ger +/– 5 km/h. Senast gjorda
tryck lagras i minnet.
Om farten ökas med gaspedalen innan
tryck på
/ -knapp, är det bilens aktuella hastighet vid knapptrycket som lagras i Farthållaren.
För att justera +/– 1 km/h:
•
Håll knappen intryckt och släpp vid
önskad hastighet.
07
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
187
07 Förarstöd
||
OBS
Om någon av Farthållarens knappar hålls
intryckt flera minuter, blockeras den och
stängs av. För att kunna återaktivera Farthållaren, måste bilen stannas och motorn
återstartas.
I vissa situationer går det inte att aktivera
farthållaren. Då visar kombiinstrumentet (s.
196) Farthållare Ej tillgänglig.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 184)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 186)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 185)
Adaptiv farthållare* – ställa in
tidsavstånd
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla en
jämn hastighet och ett säkert avstånd till framförvarande fordon.
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas
och visas i kombiinstrumentet som 1–5 stycken
horisontella streck – ju fler
streck desto längre tidsavstånd. Ett streck motsvarar
ca 1 sekund till framförvarande fordon,
5 streck ca 3 sekunder.
För att ställa in/ändra tidsavståndet:
•
Vrid rattknappsatsens (s. 186) tumhjul
(eller använd knapparna
/
för bil
utan Fartbegränsare).
I låg fart, då avstånden blir korta, ökar den
Adaptiva farthållaren tidsluckan något.
För att kunna följa framförvarande bil på ett
mjukt och komfortabelt sätt, tillåter den
Adaptiva farthållaren tidsluckan att variera
påtagligt i vissa lägen.
07
Observera att små tidsavstånd ger föraren
kort tid att reagera och agera om något oförutsett skulle inträffa i trafiken.
Samma symbol visas även när funktionen
Avståndsvarning (s. 198) är aktiverad.
188
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
Om Farthållaren inte verkar reagera vid
aktivering kan orsaken vara att tidavståndet till framförvarande bil förhindrar en
hastighetsökning.
Ju högre hastighet desto längre blir
avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Relaterad information
•
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 184)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 186)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 185)
Adaptiv farthållare* – stänga av (s. 190)
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – tillfällig
deaktivering och beredskapsläge
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla en
jämn hastighet och ett säkert avstånd till framförvarande fordon. Farthållaren kan tillfälligt
deaktiveras och försättas i beredskapsläge.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex.
vid en omkörning, påverkar inte Farthållarens
inställning – bilen återgår till senast lagrad
hastighet när gaspedalen släpps.
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
med Fartbegränsare
Den Adaptiva farthållaren är beroende av
andra system, t.ex. DSTC (Stabilitets- och
dragkraftssystem) (s. 172). Om något av
dessa system slutar fungera stängs Farthållaren av automatiskt.
För att tillfälligt koppla ur den Adaptiva farthållaren och ställa den i beredskapsläge:
•
Tryck på rattknapp
Denna symbol och lagrad hastighets
markering skiftar då färg från GRΚN
till VIT.
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
utan Fartbegränsare
För att tillfälligt koppla ur den Adaptiva farthållaren och ställa den i beredskapsläge:
•
Tryck på rattknapp
Beredskapsläge p.g.a. föraringrepp
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs i
beredskapsläge om:
•
•
•
8
färdbromsen används
växelväljaren förs till N-läge (automatisk
växellåda)
Återuppta inställd hastighet
Adaptiv farthållare i beredskapsläge återaktiv– hastigeras med ett tryck på rattknapp
heten sätts då till den senast lagrade.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa
efter att hastigheten återupptagits med
.
Automatiskt beredskapsläge
Vid automatisk deaktivering ljuder en signal
och meddelandet Farthållare Urkopplad
visas i kombiinstrumentet. Föraren måste då
ingripa och själv anpassa hastighet och
avstånd till framförvarande fordon.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 184)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 186)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 185)
En automatisk deaktivering kan bero på att:
•
•
•
•
•
•
•
föraren öppnar dörren
föraren tar av sig bältet
motorvarvtalet är för lågt/högt
hastigheten sjunkit under 30 km/h8
hjulen tappar väggreppet
07
bromstemperaturen är hög
radarsensorn är täckt av t.ex. blöt snö
eller kraftigt regn (radarvågorna blockeras).
föraren håller en högre hastighet än den
inställda längre än 1 minut.
Gäller inte bil med Köassistent – den klarar ända ner till stillastående.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
189
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – köra om annat
fordon
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla en
jämn hastighet och ett säkert avstånd till framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla en
jämn hastighet och ett säkert avstånd till framförvarande fordon. Köassistenten ger den
Adaptiva farthållaren utökad funktionalitet
även i hastigheter under 30 km/h..
Knappsats med Fartbegränsare
Den Adaptiva farthållaren stängs av med ratti rattens knappsats (s. 186). Den
knapp
inställda hastigheten raderas och kan inte
-knappen.
återupptas med
Funktionen är aktiv i hastigheter
över 70 km/h.
Knappsats utan Fartbegränsare
Var uppmärksam på att denna funktion
kan aktiveras vid fler situationer förutom
vid omkörning, t.ex. då körriktningsvisare
används för att markera filbyte eller avfart
till annan väg – bilen kommer då att kortvarigt accelerera.
Relaterad information
•
•
•
9
190
Adaptiv farthållare* – köassistent
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla en
jämn hastighet och ett säkert avstånd till framförvarande fordon.
Då bilen följer ett annat fordon och föraren
markerar en förestående omkörning med körriktningsvisaren9, hjälper den Adaptiva farthållaren till genom att kortvarigt accelerera
bilen mot framförvarande fordon.
VARNING
07
Adaptiv farthållare* – stänga av
Med ett kort tryck på rattknapp
ställs den
Adaptiva farthållaren i beredskapsläge (s.
189). Med ytterligare ett kort trycks stängs
den av. Den inställda hastigheten raderas och
-knappen.
kan inte återupptas med
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 184)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 185)
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 196)
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 184)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 186)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 185)
Endast vid vänsterblink i vänsterstyrd bil, respektive blink åt höger i högerstyrd bil.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Den Adaptiva farthållaren är kompletterad
med funktionen Köassistent (även kallad
"Queue Assist").
Köassistenten har följande funktioner:
•
•
•
•
Utökat hastighetsintervall – även under
30 km/h och stillastående
Målbyte
Automatisk bromsning upphör vid stillastående
Automatisk aktivering parkeringsbroms.
Observera att minsta programmerbara hastighet för den Adaptiva farthållaren är 30 km/h –
även om den klarar att följa ett annat fordon
ner till stillastående, kan en lägre hastighet
inte väljas.
07 Förarstöd
Utökat hastighetsintervall
OBS
För att kunna aktivera farthållaren måste
förardörren vara stängd och föraren ha
säkerhetsbältet påtaget.
Den Adaptiva farthållaren kan följa ett annat
fordon inom intervallet 0–200 km/h.
OBS
•
Tryck på rattknapp
.
eller
•
Tryck ner gaspedalen.
>
Därefter kommer Farthållaren att återuppta följandet av framförvarande fordon.
•
Målbyte
Föraren måste själv ingripa och
bromsa.
Automatiskt beredskapsläge vid
målbyte
För att kunna aktivera farthållaren under
30 km/h krävs ett framförvarande fordon
inom rimligt avstånd.
•
När farthållaren följer ett annat fordon i
hastigheter över 30 km/h och byter mål
från ett rörligt till ett stillastående fordon,
kommer farthållaren att ignorera det stillastående fordonet och istället välja den lagrade hastigheten.
Innan Farthållaren kan återaktiveras
måste föraren lossa parkeringsbromsen.
OBS
Vid korta stopp i samband med krypkörning i
långsam trafik eller vid trafikljus återupptas
körningen automatiskt om stoppen inte överstiger ca 3 sekunder – tar det längre tid innan
framförvarande bil börjar rulla igen, ställs den
Adaptiva farthållaren i beredskapsläge med
automatisk bromsning. Föraren måste sedan
återaktivera den på ett av följande sätt:
VARNING
Köassistenten kan hålla bilen stillastående
i högst 4 minuter – därefter ansätts parkeringsbromsen och Farthållaren kopplas ur.
Den Adaptiva farthållaren kopplas ur och
ställs i beredskapsläge:
•
då hastigheten understiger 5 km/h och
Farthållaren är osäker på om målobjektet
är ett stillastående fordon eller något
annat objekt, t.ex. ett farthinder.
Om framförvarande målfordon hastigt viker av
kan stillastående trafik finnas framför.
•
När den Adaptiva farthållaren följer ett annat
fordon i hastigheter under 30 km/h och byter
mål från ett rörligt till ett stillastående fordon,
kommer Farthållaren att bromsa för det stillastående fordonet.
då hastigheten understiger 5 km/h och
framförvarande fordon viker av så Farthållaren inte längre har ett fordon att följa.
Upphörande av automatisk bromsning
vid stillastående
I vissa situationer avbryter Köassistenten
automatisk bromsning vid stillastående. Det
innebär att bromsarna släpper och bilen kan
börja rulla – föraren måste därför ingripa och
själv bromsa för att hålla bilen.
07
Köassistenten släpper färdbromsen och
ställer den Adaptiva farthållaren i beredskapsläge i följande situationer:
}}
191
07 Förarstöd
||
•
•
•
•
föraren sätter foten på bromspedalen
parkeringsbromsen ansätts
växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge
föraren ställer Farthållaren i beredskapsläge.
Automatisk aktivering parkeringsbroms
I vissa situationer ansätter Köassistenten parkeringsbromsen för att hålla bilen fortsatt
stilla.
Det sker om:
•
•
•
•
•
föraren öppnar dörren eller tar av sig
säkerhetsbältet
DSTC ändras från Normal- till Sport-läge
Köassistenten hållit bilen stilla längre än
4 minuter
Adaptiv farthållare* – skifta
farthållarfunktionalitet
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla ett
säkert avstånd till framförvarande fordon.
Skifta från ACC till CC
•
•
Adaptiv farthållare*
•
Avståndsvarning*
•
Relaterad information
>
motorn stängs av
07
Därmed är standardfarthållaren (s. 181)
CC (Cruise Control) aktiverad.
Bilen bromsar inte längre automatiskt efter
skifte från ACC till CC – den följer endast
satt hastighet.
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 184)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 185)
–
Gör ett långt tryck på rattknapp
kombiinstrumentets symbol skiftar från
till
.
VARNING
bromsarna överhettats.
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 186)
Skifta tillbaka från CC till ACC
Stäng av farthållaren med 1–2 tryck på
enligt avstängningsinstruktionen (s. 190).
Nästa gång systemet sätts på, är det den
Adaptiva farthållaren som aktiveras.
Relaterad information
•
•
•
192
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Radarsensorn används av följande funktioner:
Med en knapptryckning kan den Adaptiva
delen (avståndshållaren) i Farthållaren deaktiveras varvid bilen endast följer den satta hastigheten.
Relaterad information
•
•
•
Radarsensor
Radarsensorns uppgift är att upptäcka bilar
eller större fordon i samma körriktning, i
samma körfält.
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 184)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 186)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 185)
•
•
•
•
Kollisionsvarnare med auto-broms och
fotgängarskydd*
Radarsensor – begränsningar (s. 193)
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 184)
Kollisionsvarnare* (s. 208)
Avståndsvarning* (s. 198)
07 Förarstöd
Radarsensor – begränsningar
VARNING
En radarsensor (s. 192) har vissa begränsningar bland annat på grund av sitt begränsade synfält.
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva farthållaren inte håller lämplig hastighet eller lämpligt avstånd.
Radarsensorns förmåga att upptäcka ett
framförvarande fordon minskas kraftigt:
•
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
om radarsensorn blir blockerad och inte
kan upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask eller andra
föremål har samlats framför radarsensorn.
Läs alla avsnitt om den Adaptiva farthållaren i ägarmanualen för att ta del av dess
begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan den används.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt
avstånd och hastighet hålls, även när den
Adaptiva farthållaren används.
OBS
Håll ren ytan framför radarsensorn – se
underrubriken "Underhåll" (s. 213).
•
VARNING
om framförvarande fordons hastighet skiljer sig mycket från den egna hastigheten.
Tillbehör eller andra föremål som t.ex.
extraljus får inte monteras framför grillen.
Synfält
Radarsensorn har ett begränsat synfält. I
vissa situationer upptäcks inte ett annat fordon eller upptäckten sker senare än förväntat.
ACC:ns synfält.
Radarsensorn kan ibland upptäcka fordon sent på korta avstånd, t.ex. ett fordon som kör in mellan eget och framförvarande fordon.
Små fordon, exempelvis motorcyklar,
eller fordon som inte kör mitt i filen kan
förbli oupptäckta.
07
I kurvor kan radarsensorn upptäcka fel
fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur
sikte.
}}
193
07 Förarstöd
||
VARNING
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon, t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för mötande, långsamtgående eller
stillastående fordon och föremål.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
VIKTIGT
Vid synlig skada på bilens grill eller vid
misstanke om att radarsensorn kan vara
skadad:
•
Kontakta en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Funktionen kan helt eller delvis utebli –
alternativt fungera felaktigt – om grillen,
radarsensorn eller dess konsol är skadad
eller har lossnat.
07
Relaterad information
•
•
•
194
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 184)
Kollisionsvarnare* (s. 208)
Avståndsvarning* (s. 198)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – felsökning och
åtgärd
Den Adaptiva farthållaren (s. 184) (ACC –
Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att
hålla en jämn hastighet och ett säkert avstånd
till framförvarande fordon.
Om kombiinstrumentet visar meddelandet
Radarn blockerad Se handbok innebär det
att radarsignalerna från radarsensorn (s. 192)
blockeras och att fordon framför bilen inte
kan upptäckas.
I följande tabell visas exempel på möjliga
orsaker till att meddelandet visas och lämplig
åtgärd:
Det innebär att – förutom Adaptiv farthållare –
Avståndsvarning (s. 198) och Kollisionsvarnare (s. 208) med auto-broms inte heller fungerar.
Orsak
Åtgärd
Radarytan i grillen är smutsig eller belagd med is eller snö.
Gör ren radarytan i grillen från smuts, is och snö.
Kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid kraftig nederbörd.
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid mycket blöt eller snöig vägbana.
Radarytan är rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta några minuter för radarn att upptäcka att den inte
längre är blockerad.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 186)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 185)
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 196)
07
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
195
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – symboler och
meddelanden
jämn hastighet och ett säkert avstånd till framförvarande fordon. Ibland kan den Adaptiva
farthållaren visa en symbol och/eller ett text-
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla en
Symbol
Meddelande
Innebörd
Symbolen är GRΚN
Bilen håller lagrad hastighet.
Symbolen är VIT
Den Adaptiva farthållaren är satt i beredskapsläge.
meddelande. Här är några exempel – följ i
förekommande fall given rekommendation:
Standardfarthållare är manuellt vald.
DSTC Normal för ink. av
farthåll
Adaptiva farthållaren går inte att aktivera förrän Stabilitets- och dragkraftsfunktionen (DSTC) (s. 172)
har satts i Normalläge.
Farthållare Urkopplad
Adaptiva farthållaren har stängts av – föraren måste själv reglera hastigheten.
Farthållare Ej tillgänglig
Adaptiva farthållaren kan inte aktiveras.
Detta kan bland annat bero på att:
•
•
07
Radarn blockerad Se
handbok
bromstemperaturen är hög
radarsensorn är blockerad av t.ex. blöt snö eller regn.
Adaptiva farthållaren är tillfälligt ur funktion.
•
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om
snöslask har samlats framför radarsensorn.
Föraren kan då välja att skifta till (s. 192) ordinarie Farthållare (CC) – ett textmeddelande informerar
om lämpliga alternativ.
Läs om radarsensorns begränsningar (s. 193).
196
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Symbol
Meddelande
Innebörd
Farthållare Serv. erfordras
Adaptiva farthållaren är ur funktion.
•
Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Bromsa för att hålla +
akustiskt larm
Bilen står stilla och Farthållaren kommer att släppa färdbromsen för att låta parkeringsbromsen ta
över och hålla bilen, men ett fel på parkeringsbromsen gör att bilen strax kommer att börja rulla.
(Endast med Köassistent)
•
Under 30 km/h Endast
följande
Visas vid försök att aktivera Farthållaren vid hastighet under 30 km/h utan ett framförvarande fordon
inom aktiveringsavstånd (ca 30 meter).
Föraren måste bromsa själv. Meddelandet kvarstår och larmet ljuder tills föraren trampar på
bromspedalen eller använder gaspedalen.
(Endast med Köassistent)
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 184)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 186)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 185)
07
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
197
07 Förarstöd
Avståndsvarning*
Avståndsvarning (Distance Alert) är en funktion som informerar föraren om tidsavståndet
till framförvarande fordon.
Avståndsvarningen är aktiv i hastigheter över
30 km/h och reagerar endast för fordon som
kör framför det egna fordonet, i samma riktning. För mötande, långsamtgående eller
stillastående fordon ges ingen avståndsinformation.
OBS
Avståndsvarning är deaktiverad under
tiden Adaptiv farthållare är aktiv.
len – då hanteras funktionen i bilens menysystem MY CAR, se MY CAR (s. 102).
Ställa in tidsavstånd
VARNING
Avståndsvarningen reagerar endast om
avståndet till framförvarande fordon är kortare än det förinställda värdet – det egna
fordonets hastighet påverkas inte.
Handhavande
Reglage och symbol för tidsavstånd.
Tidsavstånd – Κka/minska.
Tidsavstånd – På.
Tryck på knappen i mittkonsolen för att sätta
på eller stänga av funktionen. En lysande
lampa i knappen visar att funktionen är
påslagen.
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas
och visas i kombiinstrumentet som 1–5 stycken
horisontella streck – ju fler
streck desto längre tidsavstånd. Ett streck motsvarar
ca 1 sekund till framförvarande fordon,
5 streck ca 3 sekunder.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en knapp i mittkonso-
Samma symbol visas även när Adaptiv farthållare är aktiverad.
Orange varningsljus10.
07
En orange varningslampa i vindrutan lyser
med fast sken om avståndet till framförvarande fordon är kortare än det inställda tidsavståndet.
10
198
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
OBS
Ju högre hastighet desto längre blir
avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Det inställda tidsavståndet används även
av funktionen Adaptiv farthållare (s. 185).
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
Avståndsvarning* – begränsningar
Avståndsvarning (Distance Alert) är en funktion som informerar föraren om avståndet till
framförvarande fordon. Funktionen använder
samma radarsensor som den Adaptiva farthållaren (s. 184) och Kollisionsvarnare med
auto-broms (s. 208), har vissa begränsningar.
OBS
Starkt solsken, reflexer eller kraftiga ljusvariationer samt användning av solglasögon
kan göra att varningsljuset i vindrutan inte
syns.
Relaterad information
•
Avståndsvarning* – begränsningar (s.
199)
Dåligt väder eller kurviga vägar kan
påverka radarsensorns möjligheter att
upptäcka framförvarande fordon.
Även fordonens storlek kan påverka förmågan att upptäcka, t.ex. motorcyklar.
Detta kan innebära att varningslampan
tänds på kortare avstånd än det inställda
eller att varningen tillfälligt uteblir.
Mycket höga hastigheter kan också orsaka
att lampan tänds på kortare avstånd än
det inställda p.g.a. begränsningar i sensorns räckvidd.
07
För ytterligare information om radarsensorns
begränsningar, se Radarsensor – begränsningar (s. 193) och (s. 214).
Relaterad information
•
•
Avståndsvarning* (s. 198)
Avståndsvarning* – symboler och meddelanden (s. 200)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
199
07 Förarstöd
Avståndsvarning* – symboler och
meddelanden
till framförvarande fordon. Funktionen har
vissa begränsningar.
Avståndsvarning (Distance Alert) är en funktion som informerar föraren om tidsavståndet
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad Se
handbok
Avståndsvarning är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask
har samlats framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar (s. 193).
Krockvarning Serv.
erfordras
A
Avståndsvarning samt Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
Relaterad information
•
•
Avståndsvarning* (s. 198)
Avståndsvarning* – begränsningar (s. 199)
07
200
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
City Safety™
VIKTIGT
City Safety™ är en funktion för att stödja föraren att undvika en kollision vid bl.a. körning i
köer, där förändringar i framförvarande trafik
tillsammans med ouppmärksamhet kan leda
till en incident.
Underhåll och byte av komponenter i City
Safety™ får endast utföras på verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
VARNING
Funktionen City Safety™ är aktiv i hastigheter
under 50 km/h och hjälper föraren genom att
bromsa bilen automatiskt vid överhängande
risk för kollision med framförvarande fordon,
om föraren inte själv reagerar i tid genom att
bromsa och/eller styra undan.
City Safety™ reagerar inte på fordon som
kör i en annan riktning än det egna fordonet, för små fordon och motorcyklar eller
för människor och djur.
City Safety™ kan förhindra kollision vid en
hastighetsskillnad lägre än 15 km/h – vid
högre hastighetsskillnad kan kollisionshastigheten endast reduceras. För full bromsverkan måste föraren trampa på bromspedalen.
City Safety™ är konstruerat för att aktiveras
så sent som möjligt för att undvika onödiga
ingrepp.
Förare eller passagerare märker normalt av
City Safety™ bara om en situation uppkommer som är mycket nära en kollision.
Är bilen även utrustad med Kollisionsvarnare
med auto-broms (s. 208)* kompletterar dessa
båda system varandra.
City Safety™ läser av trafiken framför bilen
med en lasersensor monterad i vindrutans
överkant. Vid överhängande risk för kollision
kommer City Safety™ att automatiskt bromsa
bilen, vilket kan upplevas som en kraftig
inbromsning.
City Safety™ fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
City Safety™ aktiveras i situationer där föraren egentligen borde ha börjat bromsa
betydligt tidigare varför funktionen inte kommer att kunna hjälpa föraren i alla lägen.
City Safety™ ska inte användas för att ändra
förarens sätt att framföra bilen – om föraren
enbart förlitar sig på och låter City Safety™
bromsa, kommer en kollision att ske förr eller
senare.
City Safety™ – funktion
Invänta aldrig att City Safety™ ska ingripa.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt
avstånd och hastighet hålls.
Relaterad information
•
•
•
•
•
City Safety™ – begränsningar (s. 203)
07
City Safety™ – funktion (s. 201)
City Safety™ – handhavande (s. 202)
City Safety™ – lasersensorn (s. 205)
City Safety™ – symboler och meddelanden (s. 207)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
201
07 Förarstöd
||
När funktionen aktiveras och bromsar, visar
kombiinstrumentet ett textmeddelande om att
funktionen är/har varit aktiv.
OBS
När City Safety™ bromsar, tänds bromsljusen.
City Safety™ – handhavande
City Safety™ är en funktion för att stödja föraren att undvika en kollision vid bl.a. körning i
köer, där förändringar i framförvarande trafik
tillsammans med ouppmärksamhet kan leda
till en incident.
På och Av
Relaterad information
Lasersensorns sändar- och mottagarfönster11.
Om hastighetsskillnaden är 4–15 km/h relaterat den framförvarande bilen kan City
Safety™ helt undvika en kollision.
•
•
•
•
•
City Safety™ – begränsningar (s. 203)
City Safety™ (s. 201)
City Safety™ – handhavande (s. 202)
City Safety™ – lasersensorn (s. 205)
City Safety™ – symboler och meddelanden (s. 207)
City Safety™ aktiverar en kort, kraftig bromsning och stannar bilen i normalfallet precis
bakom framförvarande fordon. För de flesta
förare ligger detta långt utanför ett normalt
körsätt och kan upplevas som obehagligt.
07
Är hastighetsskillnaden mellan fordonen mer
än 15 km/h kan City Safety™ inte på egen
hand undvika kollisionen – för full bromskraft
måste föraren trampa på bromspedalen och
det kan då vara möjligt att undvika en kollision, även vid hastighetsskillnader över
15 km/h.
OBS
Funktionen City Safety™ är alltid påslagen
efter att motorn startats via nyckelläge I
och II (s. 72).
I vissa situationer kan det vara önskvärt att
stänga av City Safety™, t.ex. där lövade grenar kan svepa över motorhuv och/eller vindruta.
Efter motorstart kan City Safety™ stängas av.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 102).
Vid nästa motorstart kommer dock funktionen
att vara påslagen igen, även om systemet var
avstängt när motorn stängdes av.
VARNING
Lasersensorn sänder ut laserljus även när
City Safety™ är manuellt avstängd.
11
202
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
07 Förarstöd
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 201)
City Safety™ – begränsningar (s. 203)
City Safety™ – funktion (s. 201)
City Safety™ – lasersensorn (s. 205)
City Safety™ – symboler och meddelanden (s. 207)
MY CAR (s. 102)
City Safety™ – begränsningar
Sensorn i City Safety™ är konstruerad för att
upptäcka bilar och andra större motorfordon
framför bilen och är oberoende av om det är
dag eller natt. Funktionen har emellertid ett
antal begränsningar.
Sensorn har emellertid begränsningar och
fungerar sämre – eller inte alls – i t.ex. kraftigt
snöfall eller regn, i tät dimma eller i kraftig
damm- eller snörök. Imma, smuts, is eller snö
på vindrutan kan störa funktionen.
Nedhängande objekt som t. ex. flagga/vimpel
för utskjutande last eller tillbehör som t.ex.
extraljus och frontbågar vilka överstiger
motorhuvens höjd begränsar funktionen.
Laserljuset från sensorn i City Safety™ mäter
hur ljuset reflekteras. Sensorn kan inte se
föremål med låg reflektionsförmåga. Fordons
bakdelar reflekterar i allmänhet ljuset tillräcklig tack vare registreringsskylt och bakljusreflektorer.
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket
kan reducera förmågan för City Safety™ att
undvika kollision. I sådana situationer kommer ABS- och DSTC-systemen att ge bästa
möjliga bromskraft med bibehållen stabilitet.
rande bil mycket långsamt, t.ex. vid parkering.
Förarens kommandon prioriteras alltid, varför
City Safety™ inte ingriper i situationer där föraren på ett tydligt sätt styr eller gasar även
om en kollision är oundviklig.
När City Safety™ har förhindrat en kollision
med ett stillastående föremål förblir bilen
stillastående i högst 1,5 sekund. Om bilen
bromsats för ett rullande framförvarande fordon, reduceras farten till samma hastighet
som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn
när City Safety™ stoppat bilen om inte föraren hinner trycka ner kopplingspedalen
dessförinnan.
OBS
•
Håll vindrutans yta framför lasersensorn ren avseende is, snö, och smuts
(se bild på sensorns placering (s. 201)).
•
Klistra eller montera ingenting på vindrutan framför lasersensorn
•
Avlägsna is och snö från motorhuven –
snö- och istäcke får ej överstiga 5 cm
höjd.
När den egna bilen backar är City Safety™
temporärt deaktiverad.
Felsökning och åtgärd
City Safety™ aktiveras inte i låga farter –
under 4 km/h – varför systemet inte ingriper i
situationer där man närmar sig framförva-
Om kombiinstrumentet visar meddelandet
Vindrutesensorer täckta innebär det att
lasersensorn är blockerad och inte kan upp-
07
203
07 Förarstöd
||
täcka fordon framför bilen, vilket i sin tur innebär att City Safety™ inte fungerar.
VIKTIGT
Om spricka, repa eller stenskott uppstår
på vindrutan framför något av lasersensorns båda "fönster" och täcker en yta på
ca 0,5 × 3,0 mm (eller större), ska en verkstad kontaktas för byte av vindrutan (se
bild på sensorns placering (s. 201)) – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Dock kommer inte meddelandet
Vindrutesensorer täckta att visas för alla
situationer där lasersensorn är blockerad –
föraren måste därför vara noggrann med att
hålla ren vindrutan och området framför lasersensorn.
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och förslag till lämplig
åtgärd.
07
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför lasersensorn är
smutsig eller belagd
med is eller snö.
Rengör vindrutans
yta framför sensorn
från smuts, is och
snö.
Lasersensorns synfält är blockerat.
Avlägsna det
blockerande föremålet.
Utebliven åtgärd kan medföra reducerad
prestanda för City Safety™.
För att inte riskera utebliven, felaktig eller
reducerad funktion för City Safety™, gäller
även följande:
Volvo rekommenderar att inte reparera
sprickor, repor eller stenskott i området framför lasersensorn – istället bör
hela vindrutan bytas.
•
Innan utbyte av vindruta, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för verifiering av att rätt vindruta beställs och
monteras.
•
Samma typ eller av Volvo godkända
vindrutetorkare ska monteras vid
utbyte.
Relaterad information
•
•
•
•
204
•
City Safety™ (s. 201)
City Safety™ – funktion (s. 201)
City Safety™ – handhavande (s. 202)
City Safety™ – lasersensorn (s. 205)
•
City Safety™ – symboler och meddelanden (s. 207)
07 Förarstöd
City Safety™ – lasersensorn
Funktionen City Safety™ innehåller en sensor
vilken sänder ut laserljus (se bild (s. 201) för
sensorns placering). Kontakta en kvalificerad
verkstad vid fel eller behov av service på
lasersensorn – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Det är absolut nödvändigt
att följa föreskrivna instruktioner vid hantering
av lasersensorn.
Följande två dekaler relaterar till lasersensorn:
medelsverket) standarder för laserprodukters utförande med undantag för avvikelser i enlighet med "Laser Notice No.
50" från den 26 juli 2001.
Strålningsdata för lasersensor
VARNING
Om någon av instruktionerna häri inte
efterföljs finns risk för ögonskador!
•
Titta aldrig in i lasersensorn (vilken
avger spridande osynlig laserstrålning)
på ett avstånd om 100 mm eller närmare med förstorande optik av typ förstoringsglas, mikroskop, objektiv eller
liknande optiska instrument.
•
Test, reparation, demontering, justering och/eller byte av reservdelar på
lasersensorn får enbart utföras av en
kvalificerad verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
•
För att undvika exponering av skadlig
strålning, utför ingen omjustering eller
underhåll annat än specificerat häri.
•
Reparatör måste följa särskilt framtagen verkstadsinformation för lasersensor.
•
Demontera inte lasersensorn (inkl. ta
bort linserna). En demonterad lasersensor uppfyller laser klass 3B enligt
standard IEC 60825-1. Laser klass 3B
är inte ögonsäker och utgör därför en
risk för skador.
•
Lasersensorns kontakt måste vara
urkopplad innan demontering från
vindrutan.
Följande tabell preciserar lasersensorns fysikaliska data.
Maximal pulsenergi
2,64 µJ
Maximal medeluteffekt
45 mW
Pulslängd
Divergens (horisontell × vertikal)
33 ns
28° × 12°
Bildens övre dekal beskriver laserljusets klassificering:
•
Laserstrålning – Titta inte i laserstrålen
med optiska instrument – Klass 1M laserprodukt.
Bildens undre dekal beskriver laserljusets
fysikaliska data:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Κverensstämmer med FDA:s (amerikanska livs-
07
}}
205
07 Förarstöd
||
•
Lasersensorn måste vara monterad på
vindrutan innan sensorns kontakt
ansluts.
•
Lasersensorn sänder laserljus när fjärrnyckeln är i nyckelläge II (s. 72) även
vid avstängd motor.
Relaterad information
•
•
•
•
•
07
206
City Safety™ (s. 201)
City Safety™ – begränsningar (s. 203)
City Safety™ – funktion (s. 201)
City Safety™ – handhavande (s. 202)
City Safety™ – symboler och meddelanden (s. 207)
07 Förarstöd
City Safety™ – symboler och
meddelanden
I samband med att City Safety™ (s. 201) automatiskt bromsar, kan en eller flera av kombiin-
Symbol
strumentets symboler tändas kombinerat med
att ett textmeddelande visas. Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på
blinkerspakens OK-knapp.
Meddelande
Innebörd/Åtgärd
Bromshjälp av City Safety
City Safety™ bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning.
Vindrutesensorer täckta
Lasersensorn är tillfälligt ur funktion på grund av att något blockerar den.
•
Ta bort föremålet som blockerar sensorn och/eller rengör vindrutan framför den.
Läs om lasersensorns begränsningar (s. 203).
City Safety Serv. erfordras
City Safety™ är ur funktion.
•
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 201)
City Safety™ – begränsningar (s. 203)
City Safety™ – funktion (s. 201)
City Safety™ – handhavande (s. 202)
City Safety™ – lasersensorn (s. 205)
07
207
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare*
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd aktiveras i situationer där föraren
egentligen borde ha börjat bromsa betydligt
tidigare varför funktionen inte kommer att
kunna hjälpa föraren i alla lägen.
Nivå 1
varnas12
Föraren enbart
för uppdykande hinder med visuella och akustiska signaler –
ingen automatisk bromsning ingriper, föraren
måste själv bromsa.
Nivå 2
Föraren varnas för uppdykande hinder med
visuella och akustiska signaler – bilen bromsas automatiskt om föraren inte själv agerar
inom rimlig tid.
VIKTIGT
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd är konstruerad för att aktiveras så
sent som möjligt för att undvika onödiga
ingrepp.
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd kan förhindra en kollision eller sänka
kollisionshastigheten.
07
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd ska inte användas för att ändra förarens sätt att framföra bilen – om föraren
enbart förlitar sig på Kollisionsvarnare med
auto-broms och låter den bromsa, kommer
en kollision att ske förr eller senare.
Två systemnivåer
Beroende av hur bilen är utrustad, kan funktionen Kollisionsvarnare med auto-broms &
fotgängarskydd förekomma i två varianter:
12
208
Ingen varning för cyklister med "Nivå 1".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Underhåll av i Kollisionsvarnare med autobroms & fotgängarskydd ingående komponenter får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 209)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 212)
•
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 210)
•
Kollisionsvarnare* – handhavande (s.
213)
•
Kollisionsvarnare* – allmäna begränsningar (s. 214)
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 216)
•
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden (s. 218)
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare* – funktion
3. Auto-broms14
3 – Auto-broms14
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
Kollisionsvarnaren och City Safety™ (s. 201)
kompletterar varandra.
I sista momentet aktiveras den automatiska
bromsfunktionen.
1 – Kollisionsvarning
Om föraren i detta läge ännu inte har påbörjat
en undanmanöver och kollisionsrisken är
överhängande, träder den automatiska
bromsfunktionen in – detta sker oavsett om
föraren bromsar eller inte. Bromsning sker då
med full bromskraft för att sänka kollisionshastigheten eller med begränsad bromskraft
om det är tillräckligt för att undvika en kollision. För cyklister kan varning och fullt bromsingrepp komma mycket sent eller samtidigt.
Först varnas föraren för en nära förestående
kollision.
Kollisionsvarnaren upptäcker fotgängare,
stillastående fordon samt fordon som kör i
samma riktning framför det egna fordonet.
Vid risk för kollision med en fotgängare eller
ett fordon påkallas förarens uppmärksamhet
med en rödblinkande varningssignal (1) och
en akustisk signal.
2 – Bromsunderstöd14
Om risken för kollision ökat ytterligare efter
kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.
Funktionsöversikt13.
Audio-visuell varningssignal vid kollisionsrisk.
Radarsensor14
Kamerasensor
Kollisionsvarnaren med auto-broms utför tre
moment i följande ordning:
1. Kollisionsvarning
2. Bromsunderstöd14
13
14
Det innebär att bromssystemet förbereds för
en snabb inbromsning genom att bromsarna
ansätts svagt, vilket kan kännas som ett lättare ryck.
Om bromspedalen trycks ner tillräckligt fort
sker inbromsningen med full bromsverkan.
07
Bromsunderstödet förstärker även förarens
inbromsning om systemet bedömer att
bromsningen inte är tillräcklig för att undvika
en kollision.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
Endast med system Nivå 2.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
209
07 Förarstöd
||
•
Kollisionsvarnaren fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden. Kollisionsvarnaren reagerar inte på
fordon eller cyklister som kör i en annan
riktning än det egna fordonet eller för djur.
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 210)
•
Kollisionsvarnare* – detektering av
cyklist
Kollisionsvarnare* – handhavande (s.
213)
•
Kollisionsvarnare* – allmäna begränsningar (s. 214)
Varning aktiveras endast vid hög risk för
kollision. Detta avsnitt "Funktion" samt
avsnitt "Begränsningar" informerar om
begränsningar vilka föraren ska vara medveten om innan Kollisionsvarnare med
auto-broms används.
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 216)
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
•
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden (s. 218)
VARNING
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister är avstängda i fordonshastighet över 80 km/h.
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister fungerar inte i mörker och
tunnlar – inte heller vid tänd gatubelysning.
Auto-bromsfunktionen kan förhindra en
kollision eller reducera kollisionshastigheten. För att säkerställa full bromsverkan
bör föraren alltid trampa på bromsen –
även när bilen auto-bromsar.
Invänta aldrig en kollisionsvarning. Föraren
ansvarar alltid för att rätt avstånd och
hastighet hålls – även när Kollisionsvarnare
med auto-broms används.
07
Relaterad information
•
•
210
Kollisionsvarnare* (s. 208)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 212)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Optimalt exempel på vad systemet tolkar som
cyklist – med tydlig kropps- och cykelkontur, rakt
bakifrån och i bilens centrumlinje.
För optimal prestanda av systemet krävs att
den systemfunktion som identifierar en cyklist, får så entydig information om kroppsoch cykelkontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att urskilja cykel, huvud, armar,
axlar, ben, över- och underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.
07 Förarstöd
Om stora delar av cyklistens kropp eller cykel
ej är synliga för funktionens kamera, kan
systemet inte upptäcka en cyklist.
sidolinjer kan detekteras sent eller inte
alls.
•
Funktionens förmåga att upptäcka cyklister i skymning och gryning är begränsad –
precis som för det mänskliga ögat.
•
Funktionens förmåga att upptäcka cyklister är avstängd vid körning i mörker och
tunnlar – även vid tänd gatubelysning.
•
För optimal cykeldetektering ska funktionen City Safety™ vara aktiverad, se
City Safety™ (s. 201).
VARNING
Funktionen "ser" endast cyklister bakifrån, som
har samma färdriktning.
•
För att funktionen ska kunna upptäcka en
cyklist måste denne vara vuxen och sitta
på en "senior-cykel".
•
Cykeln måste vara utrustad med en väl
synlig och godkänd15 bakåtriktad röd
reflex, monterad minst 70 cm ovanför
vägbanan.
•
Funktionen kan bara upptäcka cyklister
rakt bakifrån och som har samma färdriktning – inte snett bakifrån, inte från
sidan.
•
Cyklister som färdas vid vänster eller
höger kant av bilens tänkta/förlängda
15
Kollisionsvarnare med auto-broms &
detektering av cyklister är ett hjälpmedel.
Relaterad information
•
•
•
•
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 212)
Kollisionsvarnare* (s. 208)
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 209)
Kollisionsvarnare* – handhavande (s.
213)
•
Kollisionsvarnare* – allmäna begränsningar (s. 214)
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 216)
•
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden (s. 218)
Funktionen kan inte upptäcka:
•
alla cyklister i alla situationer och ser
t.ex. inte delvis skymda cyklister.
•
cyklister i klädsel som döljer kroppskonturen eller som kommer från sidan.
•
cyklar som saknar bakåtriktad röd
reflex.
• cyklar lastade med större föremål.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
07
Reflexen ska uppfylla rekommendation och villkor från aktuell marknads trafikmyndighet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
211
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare* – detektering av
fotgängare
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
•
För att en fotgängare ska kunna upptäckas måste denne synas i helfigur och
ha en längd av minst 80 cm.
•
Systemet kan inte upptäcka en fotgängare som bär på större föremål.
•
Kamerasensorns förmåga att se fotgängare i skymning och gryning är begränsad
– precis som för det mänskliga ögat.
•
Kamerasensorns förmåga att upptäcka
fotgängare är avstängd vid körning i mörker och tunnlar – även vid tänd gatubelysning.
VARNING
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd är ett hjälpmedel.
Funktionen kan inte upptäcka alla fotgängare i alla situationer och ser t.ex. inte delvis
skymda fotgängare, personer i klädsel som
döljer kroppskonturen eller fotgängare kortare än 80 cm.
Optimala exempel på vad systemet betraktar
som fotgängare med tydlig kroppskontur.
07
För optimal prestanda av systemet krävs att
den systemfunktion som identifierar fotgängare, får så entydig information om kroppskontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet
att urskilja huvud, armar, axlar, ben, över- och
underkropp i kombination med ett mänskligt
normalt rörelsemönster.
Om stora delar av kroppen ej är synliga för
kameran kan systemet inte upptäcka en fotgängare.
212
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och med
säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
Relaterad information
•
•
•
Kollisionsvarnare* (s. 208)
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 209)
Kollisionsvarnare* – handhavande (s.
213)
•
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 210)
•
Kollisionsvarnare* – allmäna begränsningar (s. 214)
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 216)
•
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden (s. 218)
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare* – handhavande
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
Inställningar för Kollisionsvarnaren görs från
MY CAR via mittkonsolens bildskärm och
menysystem, se MY CAR (s. 102).
Varningssignaler På och Av
Det går att välja om Kollisionvarnarens akustiska och visuella varningssignaler ska vara
påslagna eller avstängda.
Vid motorstart fås automatiskt den inställning
som var vald då motorn stängdes av.
OBS
Funktionerna Bromsunderstöd och Autobroms är alltid påslagna – de kan inte
stängas av.
Ljus- och ljudsignal
Efter motorstart kan både ljus- och ljudsignal
stängas av. Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 102).
Varningslampan (se (1) i bild (s. 209)) testas
vid varje motorstart genom att kort tända varningslampans separata ljuspunkter om Kolli-
sionsvarnarens ljus- och ljudvarning är aktiverade.
Ljudsignal
Varningsljudet kan aktiveras/deaktiveras
separat i menysystemet MY CAR. För
beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s.
102).
Ställa in varningsavstånd
Varningsavståndet reglerar på vilket avstånd
den visuella och akustiska varningen utlöses.
Varningsavståndet ställs in i menysystemet
MY CAR. För beskrivning av menysystemet,
se MY CAR (s. 102).
Varningsavståndet bestämmer känsligheten
för systemet. Varningsavstånd Långt ger tidigare varning. Prova först med Långt och om
denna inställning ger för många varningar, vilket i vissa situationer kan uppfattas som irriterande, byt då till varningsavstånd Normalt.
Använd varningsavstånd Kort endast i
undantagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.
OBS
När den Adaptiva farthållaren används
kommer varningslampan och varningsljudet att användas av Farthållaren även om
Kollisionsvarnaren är avstängd.
Kollisionsvarnaren varnar föraren vid risk
för kollision, men funktionen kan inte förkorta förarens reaktionstid.
För att Kollisionsvarnaren skall vara effektiv, kör alltid med Avståndsvarning (s. 198)
inställd på tidsavstånd 4–5.
OBS
Även om varningsavståndet har satts till
Långt kan varningar i vissa lägen uppfattas som sena. T.ex. vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil
bromsar kraftigt.
VARNING
Inget automatiskt system kan garantera
100 % korrekt funktion i alla situationer.
Prova därför aldrig Kollisionsvarnare med
auto-broms mot människor eller fordon –
det kan medföra svåra skador och livsfara.
07
Kontrollera inställningar
De aktuella inställningarna kan kontrolleras på
mittkonsolens bildskärm. Sök med menysystemet (s. 102)MY CAR.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
213
07 Förarstöd
||
Underhåll
•
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 210)
•
Kollisionsvarnare* – allmäna
begränsningar
Kollisionsvarnare* – allmäna begränsningar (s. 214)
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 216)
•
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden (s. 218)
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
Funktionen har vissa begränsningar – den är
t.ex. aktiv först från och med ca 4 km/h.
Kamera- och radarsensor16.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de hållas rena från smuts, is och snö och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
07
Relaterad information
•
•
•
16
214
Kollisionsvarnare* (s. 208)
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 209)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 212)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kollisionsvarnarens visuella varningssignal (se
(1) i bild (s. 209)) kan vara svår att upptäcka
vid starkt solljus, reflexer, vid användning av
solglasögon eller om föraren inte har blicken
riktad rakt fram. Varningsljudet bör därför alltid vara aktiverat.
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket
kan reducera förmågan att undvika kollision. I
sådana situationer kommer ABS- och DSTCsystemen att ge bästa möjliga bromskraft
med bibehållen stabilitet.
07 Förarstöd
OBS
Den visuella varningssignalen kan tillfälligt
sättas ur funktion vid hög kupétemperatur
som orsakats av t.ex. starkt solljus. Om
detta sker aktiveras varningsljudet även
om det är deaktiverat i menysystemet.
•
Varningar kan utebli om avståndet till
framförvarande är kort eller ratt- och
pedalrörelser är stora, t.ex. vid aktiv
körstil.
VARNING
Varningar och bromsingrepp kan utlösas
sent eller utebli om trafiksituationen eller
yttre påverkan gör att radar- eller kamerasensorn inte kan upptäcka en fotgängare
eller ett framförvarande fordon eller cyklist
på korrekt sätt.
Sensorsystemet har en begränsad räckvidd för fotgängare och cyklister17 – systemet kan för dessa ge effektiva varningar
och bromsingrepp i fordonshastigheter
upp till 50 km/h. För stillastående eller
långsamgående fordon är varningar och
bromsingrepp effektiva i fordonshastigheter upp till 70 km/h.
Varningar för stillastånde eller långsamgående fordon kan sättas ur funktion
p.g.a. mörker eller dålig sikt.
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister är avstängda vid fordonshastighet över 80 km/h.
Kollisionsvarnaren använder samma radarsensor som den Adaptiva farthållaren (s. 184).
Läs mer om radarsensorns begränsningar (s.
193).
Om varningar upplevs som för frekventa och
störande kan varningsavståndet minskas (s.
213). Detta leder då till att systemet varnar i
ett senare skede vilket minskar det totala
antalet varningar.
17
Med ilagd backväxel är Kollisionsvarnare med
auto-broms temporärt deaktiverad.
Kollisionsvarnare med auto-broms aktiveras
inte i låga farter – under 4 km/h – varför
systemet inte ingriper i situationer där det
egna fordonet närmar sig framförvarande bil
mycket långsamt, t.ex. vid parkering.
I situationer där föraren visar ett aktivt och
medvetet körbeteende kan en kollisionsvarning senareläggas något för att minimera
onödiga varningar.
När Auto-broms har förhindrat en kollision
med ett stillastående föremål förblir bilen
stillastående i högst 1,5 sekund. Om bilen
bromsats för ett rullande framförvarande fordon, reduceras farten till samma hastighet
som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn
när Auto-broms stoppat bilen om inte föraren
hinner trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
Relaterad information
•
•
•
Kollisionsvarnare* (s. 208)
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 209)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 212)
•
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 210)
•
Kollisionsvarnare* – handhavande (s. 213)
För cyklister kan varning och fullt bromsingrepp komma mycket sent eller samtidigt.
07
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
215
07 Förarstöd
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 216)
kameraberoende funktioner reduceras kraftigt
eller tillfälligt deaktiveras.
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden (s. 218)
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
Även starkt motljus, reflexer i körbanan, snöeller isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller
otydliga sidomarkeringar för körfält kan kraftigt reducera funktionen när kamerasensorn
används för att läsa av körbanan samt upptäcka fotgängare och andra fordon.
Funktionen använder bilens kamerasensor
vilken har vissa begränsningar.
Kamerasensorns synfält är begränsat varför
fotgängare, cyklister och fordon i vissa situationer inte kan upptäckas eller upptäckten
sker senare än förväntat.
Bilens kamerasensor används – förutom av
Kollisionsvarnare med auto-broms – även av
funktionerna:
•
•
•
•
Automatisk hel-/halvljusavbländning (s.
84)
Trafikskyltsinformation (s. 175)
Felsökning och åtgärd
Driver Alert Control – DAC (s. 220)
Om displayen visar meddelandet
Vindrutesensorer täckta innebär det att
kamerasensorn är blockerad och inte kan
upptäcka fotgängare, cyklister, fordon eller
väglinjer framför bilen.
Körfältsassistent (s. 224)
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera eller få ett eller flera av kameran
beroende system att sluta fungera.
07
Kamerasensorn har begränsningar liknande
det mänskliga ögats, dvs. den "ser" sämre i
t.ex. mörker, kraftigt snöfall eller regn och i tät
dimma. Under sådana förhållanden kan
216
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Vid mycket höga temperaturer stängs kameran tillfälligt av under ca 15 minuter efter
motorstart för att skydda kamerafunktionen.
Det innebär samtidigt att – förutom Kollisionsvarning med auto-broms – inte heller funktionerna Automatisk hel-/halvljusavbländning,
Trafikskyltsinformation, Driver Alert Control
och Lane Departure Warning kommer att ha
full funktionalitet.
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och lämplig åtgärd.
07 Förarstöd
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta
framför kameran
är smutsig eller
belagd med is
eller snö.
Gör ren vindrutans yta
framför kameran från
smuts, is och snö.
Tät dimma, kraftigt regn eller snö
gör att kameran
inte ser tillräckligt
bra.
Ingen åtgärd. Kameran
fungerar inte ibland vid
kraftig nederbörd.
Vindrutans yta
framför kameran
är rengjord men
meddelandet
kvarstår.
Avvakta. Det kan ta
några minuter för
kameran att mäta synbarheten.
Det har kommit
smuts mellan
vindrutans insida
och kameran.
Uppsök verkstad för
rengöring av vindrutan
innanför kamerakåpan
– en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
•
•
Kollisionsvarnare* – handhavande (s. 213)
•
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden (s. 218)
Kollisionsvarnare* – allmäna begränsningar (s. 214)
Relaterad information
•
•
•
•
07
Kollisionsvarnare* (s. 208)
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 209)
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 210)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 212)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
217
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare* – symboler och
meddelanden
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Krockvarning AV
Kollisionsvarnaren avstängd.
Visas när motorn startas.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.
Krockvarning Ej tillgänglig
Kollisionsvarnaren kan ej aktiveras.
Visas när föraren försöker aktivera funktionen.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.
Bromshjälpen har aktiverats
Auto-broms har varit aktiv.
Vindrutesensorer
täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Meddelandet slocknar efter ett tryck på OK-knappen.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar (s. 216).
07
218
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad Se
handbok
Kollisionsvarnare med auto-broms är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask
har samlats framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar (s. 193).
Krockvarning Serv.
erfordras
A
Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
•
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
Relaterad information
•
•
•
Kollisionsvarnare* (s. 208)
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 209)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 212)
•
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 210)
•
•
Kollisionsvarnare* – handhavande (s. 213)
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 216)
Kollisionsvarnare* – allmäna begränsningar (s. 214)
07
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
219
07 Förarstöd
Driver Alert System*
Driver Alert System är avsett att hjälpa förare
som är på väg att få ett försämrat körbeteende eller är på väg att omedvetet lämna sitt
körfält.
Driver Alert System består av olika funktioner,
vilka kan vara påslagna samtidigt eller var för
sig:
•
•
Driver Alert Control – DAC (s. 221).
Relaterad information
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (s. 220)
•
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande (s. 221)
•
Körfältsassistans (LDW)* (s. 224)
Driver Alert Control (DAC)* – symboler
och meddelanden (s. 222)
Driver Alert Control (DAC)*
Funktionen DAC är avsedd att fånga förarens
uppmärksamhet då denne börjar få ett vingligt
körbeteende, t.ex. om föraren är distraherad
eller håller på att somna.
DAC har som mål att upptäcka ett långsamt
försämrat körbeteende och är i första hand
ämnad att användas på större vägar. Funktionen är inte avsedd för stadstrafik.
Körfältsassistent – LDW (s. 224).
En påslagen funktion är satt i beredskapsläge
och aktiveras automatiskt först då hastigheten går över 65 km/h.
Funktionen deaktiveras igen när hastigheten
sjunker under 60 km/h.
Båda funktionerna använder en kamera som
är beroende av att körfältet har målade sidomarkeringar på var sida.
VARNING
07
220
Driver Alert System fungerar inte i alla
situationer utan är endast avsett att vara
ett kompletterande hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
En kamera läser av körbanans målade sidomarkeringar och jämför vägens sträckning
med förarens rattrörelser. Föraren larmas när
fordonet inte följer körbanan på ett jämnt sätt.
I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas
trots trötthet. Då kan det hända att föraren
inte får någon varning. Därför är det alltid viktigt att stanna och ta en paus vid känsla av
trötthet, oavsett om DAC varnat eller inte.
07 Förarstöd
OBS
Funktionen ska inte användas för att förlänga ett körpass. Planera alltid in pauser
med jämna mellanrum och se till att vara
utvilad.
Driver Alert Control (DAC)* –
handhavande
Inställningar görs från mittkonsolens bildskärm och dess menysystem. För information
om hur menysystemet används, se MY CAR
(s. 102).
Begränsning
Varningssymbolen kan släckas:
I vissa fall kan systemet varna trots att förarens körbeteende inte har försämrats, t.ex:
•
•
Framförs fordonet vingligt larmas
föraren med en ljudsignal samt textmeddelandet Driver Alert Dags för
en paus – vidstående symbol tänds
samtidigt i kombiinstrumentet. Varningen
upprepas efter en stund om inte körbeteendet
förbättras.
•
vid starka sidovindar
VARNING
på spårig vägbeläggning.
Ett larm bör tas på största allvar eftersom
en sömnig förare ofta inte själv observerar
sitt tillstånd.
OBS
Kamerasensorn har vissa begränsningar (s. 216).
Vid larm eller känsla av trötthet; stanna
bilen på ett säkert sätt snarast och vila.
Studier har visat att det är lika farligt att
köra vid trötthet som under påverkan av
alkohol.
Relaterad information
•
•
•
Driver Alert System* (s. 220)
Bil med LDW kan visa detta på bildskärmen.
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande (s. 221)
Funktionen Driver Alert kan sättas i beredskapsläge. Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 102).
Driver Alert Control (DAC)* – symboler
och meddelanden (s. 222)
Tryck på vänster rattspaks OK-knapp.
Driver Alert aktiveras när hastigheten överstiger 65 km/h och förblir aktiv så länge hastigheten är över 60 km/h.
Relaterad information
•
•
•
Driver Alert System* (s. 220)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 220)
Driver Alert Control (DAC)* – symboler
och meddelanden (s. 222)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07
221
07 Förarstöd
Driver Alert Control (DAC)* – symboler
och meddelanden
DAC (s. 220) kan i olika situationer visa symboler och textmeddelanden i kombiinstrumentet eller på mittkonsolens bildskärm.
Kombiinstrument
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Driver Alert Dags för en paus
Fordonet har framförts på ett vingligt sätt – föraren larmas med en akustisk varningssignal + text.
Vindrutesensorer täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar (s. 216).
Driver Alert Sys Serv. erfordras
A
Systemet är ur funktion.
•
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
Bildskärm
07
222
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Driver Alert AV
Funktionen är avstängd.
Driver Alert Tillgänglig
Funktionen är aktiverad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
SymbolA
A
Meddelande
Innebörd
Driver Alert Standby <65 km/h
Funktionen är satt i beredskapsläge p.g.a. att hastigheten är lägre än 65 km/h.
Driver Alert Ej tillgänglig
Körbanan saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är tillfälligt ur funktion. Läs om
kamerasensorns begränsningar (s. 216).
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
Relaterad information
•
•
•
Driver Alert System* (s. 220)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 220)
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande (s. 221)
07
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
223
07 Förarstöd
Körfältsassistans (LDW)*
OBS
Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver
Alert System – omnämns ibland även som
LDW (Lane Departure Warning).
Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera
risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.
Princip för LDW
Föraren varnas bara en gång vid varje tillfälle hjulen korsar en linje. Inget larm hörs
alltså när bilen har en linje mellan hjulen.
Körfältsassistans (LDW) – funktion
Vissa inställningar kan göras för funktionen
Körfältsassistans.
Av & På
Relaterad information
•
•
Driver Alert System* (s. 220)
Körfältsassistans (LDW) – begränsningar
(s. 226)
•
Körfältsassistans (LDW) – funktion (s.
224)
•
Körfältsassistans (LDW) – handhavande
(s. 225)
•
Körfältsassistans (LDW) – symboler och
meddelanden (s. 227)
LDW sätts på eller stängs av med en knapp
på mittkonsolen. En lampa i knappen lyser
när funktionen är påslagen.
(Bilden är schematisk – ej modellspecifik.)
07
LDW består av en kamera som läser av
vägens/körfältets målade sidolinjer.
Om fordonet omotiverat korsar körbanans
vänstra eller högra sidolinje larmas föraren
med en ljudsignal.
Funktionen kompletteras i kombiinstrumentet
med självförklarande grafik i olika situationer.
Personliga inställningar
Inställningar görs från mittkonsolens bildskärm via menysystemet i MY CAR. För
beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s.
102).
Välj bland alternativen:
• På vid start – Funktionen försätts i
beredskapsläge varje gång motorn
224
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
startas. I annat fall fås samma värde som
fanns när motorn stängdes av.
• Ökad känslighet – Känsligheten ökar, ett
larm kommer tidigare och färre begränsningar gäller.
Körfältsassistans (LDW) –
handhavande
LDW kompletteras i kombiinstrumentet med
självförklarande grafik i olika situationer. Här
följer några exempel:
Relaterad information
•
•
Körfältsassistans (LDW)* (s. 224)
Relaterad information
•
•
•
•
Körfältsassistans (LDW)* (s. 224)
Körfältsassistans (LDW) – begränsningar
(s. 226)
Körfältsassistans (LDW) – funktion (s. 224)
Körfältsassistans (LDW) – symboler och
meddelanden (s. 227)
Körfältsassistans (LDW) – begränsningar
(s. 226)
•
Körfältsassistans (LDW) – handhavande
(s. 225)
•
Körfältsassistans (LDW) – symboler och
meddelanden (s. 227)
LDW-funktionens sidolinjer (rödmarkerade i bilden).
•
LDW-symbolen har VITA sidolinjer – funktionen är aktiv och detekterar/"ser" den
ena sidolinjen eller båda.
•
LDW-symbolen har GRÅ sidolinjer – funktionen är aktiv men ser varken vänster
eller höger sidolinje.
07
eller
•
LDW-symbolen har GRÅ sidolinjer – funktionen är i beredskapsläge på grund av
att hastigheten är under 65 km/h.
•
LDW-symbolen saknar sidolinjer – funktionen är deaktiverad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
225
07 Förarstöd
Körfältsassistans (LDW) –
begränsningar
Körfältsassistentens kamerasensor har
begränsningar liknande det mänskliga ögats.
För mer information, läs om kamerasensorns
begränsningar (s. 216).
OBS
Det finns några situationer då LDW inte ger
någon varning, t.ex.:
•
•
•
•
•
Körriktningsvisare är påslagen
Föraren har foten på bromspedalen18
Vid snabb nedtryckning av gaspedalen18
Vid snabba rattrörelser18
Vid så kraftig sväng att bilen kränger.
Relaterad information
•
•
•
07
•
18
226
Körfältsassistans (LDW)* (s. 224)
Körfältsassistans (LDW) – funktion (s. 224)
Körfältsassistans (LDW) – handhavande
(s. 225)
Körfältsassistans (LDW) – symboler och
meddelanden (s. 227)
När "Κkad känslighet" är valt ges ändå en varning, se Körfältsassistans (LDW) – funktion (s. 224).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Körfältsassistans (LDW) – symboler
och meddelanden
tion med ett förklarande meddelande – följ i
förekommande fall given rekommendation.
I situationer där LDW-funktionen uteblir kan
kombiinstrumentet visa en symbol i kombina-
Exempel på meddelanden:
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Lane departure warning PÅ/Lane
departure warning AV
Funktionen är påslagen/avslagen.
Visas vid påslag/avslag.
Texten försvinner efter 5 sekunder.
Lane Depart. Warning Otillgänglig
vid nuvarande hastighet
Funktionen är satt i beredskapsläge p.g.a. att hastigheten är lägre än 65 km/h.
Lane Depart. Warning Otillgänglig
Körfältet saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är tillfälligt ur funktion. Läs om
kamerasensorns begränsningar (s. 216).
Lane Depart. Warning Tillgänglig
Funktionen läser körfältets sidomarkeringar.
Vindrutesensorer täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar (s. 216).
Driver Alert Sys Serv. erfordras
Systemet är ur funktion.
•
A
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
07
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
}}
227
07 Förarstöd
||
Relaterad information
•
•
•
•
Körfältsassistans (LDW)* (s. 224)
Körfältsassistans (LDW) – begränsningar
(s. 226)
Körfältsassistans (LDW) – funktion (s. 224)
Körfältsassistans (LDW) – handhavande
(s. 225)
07
228
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Parkeringshjälp*
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
•
•
•
•
Parkeringshjälp* – framåt (s. 231)
Parkeringshjälp* – funktion
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 232)
Parkeringshjälpen aktiveras automatiskt vid
motorstart – strömbrytarens lampa lyser.
Stängs parkeringshjälpen av med knappen,
slocknar lampan.
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 230)
Parkeringshjälpkamera (s. 233)
Parkeringshjälpens ljudnivå kan justeras
under pågående ljudsignal med mittkonsolens VOL-vred. Ljudnivån kan även justeras i
ljudinställningsmenyn som nås med ett tryck
på SOUND eller i bilens menysystem (s. 102)
MY CAR19.
Parkeringshjälp finns i två varianter:
•
•
Enbart bak
Både fram och bak.
VARNING
•
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta
det ansvar som föraren själv har vid
parkering.
•
Sensorerna har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på t.ex. människor
eller djur som befinner sig nära bilen.
På/Av för Parkeringshjälp och CTA*.
Om bilen är utrustad med CTA (s. 238)
blinkar indikeringslamporna för BLIS (s. 236)
en gång, då Parkeringshjälpen aktiveras med
knappen.
07
Relaterad information
•
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 232)
•
Parkeringshjälp* – funktion (s. 229)
19
Beroende av ljud- och mediasystem.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
229
07 Förarstöd
||
VIKTIGT
Föremål som t.ex. kedjor, tunna blanka
stolpar eller låga hinder kan hamna i ”signalskugga” och då tillfälligt inte uppfattas
av sensorerna – den pulserande tonen kan
då oväntat upphöra istället för att övergå
till förväntad konstantton.
Parkeringshjälp* – bakåt
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
Sensorerna kan inte upptäcka höga objekt,
t.ex. utstickande lastbryggor.
•
Bildskärmsvy – visar hinder vänster fram och
höger bak.
Mittkonsolens bildskärm visar en översiktsbild med förhållandet mellan bilen och ett
upptäckt hinder.
Markerad sektor visar vilken/vilka av de fyra
sensorerna som upptäckt ett hinder. Ju närmare bilsymbolen en markerad sektorruta är,
desto kortare är avståndet mellan bilen och
ett upptäckt hinder.
07
Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas
automatiskt.
Vid avstånd inom 30 cm är tonen konstant
och aktiv sensors fält närmast bilen är fylld.
Om upptäckt hinder finns inom avstånd för
konstantton både bakom och framför bilen,
ljuder tonen växelvis från högtalarna.
230
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Var i sådana här situationer extra uppmärksam och manövrera/förflytta bilen
särskilt långsamt eller avbryt pågående
parkeringsmanöver – hög risk för
skada på fordon eller andra föremål
kan föreligga eftersom sensorerna för
tillfället inte har optimal funktion.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 229)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 232)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 231)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 232)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 230)
Parkeringshjälpkamera (s. 233)
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignal för hinder bakåt kommer från en av
de bakre högtalarna.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i.
Vid backning med t.ex. en släpvagn på dragkroken, stängs parkeringshjälpen bak automatiskt av – i annat fall skulle sensorerna reagera på släpvagnen.
07 Förarstöd
OBS
Vid backning med t.ex. släpvagn eller
cykelhållare på dragkroken – utan Volvo
original släpvagnskablage – kan parkeringshjälpen behöva stängas av manuellt
för att sensorerna inte ska reagera på
dessa.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 229)
Parkeringshjälp* – framåt
OBS
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
Parkeringshjälpen framåt deaktiveras när
parkeringsbromsen ansätts eller P-läge
väljs i bil med automatisk växellåda.
Parkeringshjälpen aktiveras automatiskt vid
motorstart – strömbrytarens lampa för Av/På
lyser. Stängs parkeringshjälpen av med
knappen, slocknar lampan.
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 232)
VIKTIGT
Vid montering av extraljus: Tänk på att
dessa inte får skymma sensorerna – extraljusen kan då uppfattas som hinder.
Relaterad information
•
•
Parkeringshjälp* – funktion (s. 229)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 231)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 232)
•
•
•
•
Parkeringshjälpkamera (s. 233)
Parkeringshjälp* (s. 229)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 232)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 229)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 232)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 230)
Parkeringshjälpkamera (s. 233)
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignal för hinder framåt kommer från en
av de främre högtalarna.
07
Parkeringshjälpen framåt är aktiv upp till
ca 10 km/h. Lampan i knappen är tänd för att
indikera att systemet är påslaget. När hastigheten understiger 10 km/h aktiveras systemet
igen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
231
07 Förarstöd
Parkeringshjälp* – felindikering
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
Om kombiinstrumentets informationssymbol lyser med fast sken och
textmeddelande Parkeringshjälp
Serv. erfordras visas, är parkeringshjälpen
ur funktion.
Parkeringshjälp* – rengöring av
sensorer
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
VIKTIGT
Sensorernas placering bak.
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler som orsakas av externa ljudkällor
som avger samma ultraljudfrekvenser som
systemet arbetar med.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan ge upphov till falska varningssignaler.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.
Relaterad information
•
•
07
232
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 229)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 232)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 229)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 231)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 230)
Parkeringshjälpkamera (s. 233)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
Sensorernas placering fram.
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 229)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 229)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 231)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 232)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 230)
Parkeringshjälpkamera (s. 233)
07 Förarstöd
Parkeringshjälpkamera
Funktion och handhavande
Parkeringskameran är ett hjälpsystem och
aktiveras när backväxeln läggs i (kan ändras i
inställningsmenyn (s. 235)).
Kamerabilden visas på mittkonsolens bildskärm.
Är bilen även utrustad med parkeringshjälpsensorer* visas dess information grafiskt som
färgade fält för att illustrera avståndet till upptäckta hinder, se rubrik "Bilar med backsensorer" längre fram i texten.
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick
när funktionen mäter parkeringsutrymmet.
VARNING
•
Parkeringskameran är ett hjälpmedel
och kan aldrig ersätta förarens ansvar
vid backning.
•
Kameran har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på människor och
djur som befinner sig nära bilen.
kommer att rulla med aktuellt rattutslag –
detta underlättar vid fickparkering, backning i
trånga utrymmen och vid påkoppling av släpvagn. Även bilens ungefärliga yttermått illustreras med två streckade linjer. Hjälplinjerna
kan stängas av i inställningsmenyn.
CAM-knappens placering.
Kameran visar vad som finns bakom bilen
och om något dyker upp från sidorna.
Kameran är aktiv ca 5 sekunder efter att
backväxeln lagts ur eller tills bilens hastighet
överstiger 10 km/h framåt eller 35 km/h
bakåt.
Kameran visar ett brett område bakom bilen
samt del av stötfångaren och eventuell dragkrok.
Föremål på bildskärmen kan upplevas luta
något – detta är normalt.
OBS
Föremål på bildskärmen kan vara närmare
bilen än de upplevs vara på skärmen.
Är någon annan vy aktiv tar parkeringskamerasystemet automatiskt över och kamerabilden visas på skärmen.
När backväxeln läggs i visas grafiskt två heldragna linjer som illustrerar var bilens bakhjul
07
Kamerans placering intill öppningshandtaget.
Ljusförhållanden
Kamerabilden justeras automatiskt efter
rådande ljusförhållande. Det gör att bilden
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
233
07 Förarstöd
||
kan variera något i ljusstyrka och kvalitet.
Dåliga ljusförhållanden kan resultera i en
något reducerad bildkvalitet.
OBS
•
Vid backning med släpvagn som inte
är elektriskt kopplad till bilen visar
skärmens linjer den väg bilen kommer
att ta – inte släpvagnens.
•
Skärmen visar inga linjer när en släpvagn är elektriskt kopplad till bilens
elsystem.
•
Parkeringskameran stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om
Volvo original släpvagnskablage
används.
OBS
Håll kameralinsen ren från smuts, snö och
is för bästa funktion. Detta är speciellt viktigt vid dåliga ljusförhållanden.
Hjälplinjer
Gränslinjer
Systemets olika linjer20.
VIKTIGT
Tänk på att skärmbilden bara visar området bakom bilen – så var uppmärksam på
bilens sidor och framvagn när ratten vrids
vid backning.
Exempel på hur hjälplinjer kan visas för föraren.
07
Linjerna på skärmen projiceras som om de
befann sig i markplan bakom bilen och är
direkt beroende av rattutslaget, vilket gör att
föraren ser den väg bilen kommer att ta –
även då bilen svänger.
20
234
Bilden är schematisk och visar ej aktuell bilmodell på rätt sätt.
Gränslinje fri backnings-zon
"Hjulspår"
Den streckade linjen (1) ramar in en zon upp
till ca 1,5 m bakåt från stötfångaren. Det är
samtidigt gränsen för bilens mest utstickande
detaljer, t.ex. ytterbackspeglar och hörn –
även då bilen svänger.
De breda "hjulspåren" (2) mellan sidolinjerna
anger var hjulen kommer att rulla och kan
sträcka sig ca 3,2 m bakåt från stötfångaren
om inget hinder finns i vägen.
07 Förarstöd
Bilar med backsensorer*
Relaterad information
•
Parkeringshjälpkamera – inställningar (s.
235)
•
Parkeringshjälpkamera – begränsningar
(s. 236)
•
Parkeringshjälp* (s. 229)
Parkeringshjälpkamera – inställningar
Parkeringskameran är ett hjälpsystem och
aktiveras när backväxeln läggs i.
Inställningar
För att ändra inställningar för parkeringskameran:
1. Tryck på OK/MENU när en kameravy
visas.
2. Vrid fram önskat alternativ med OK/
MENU.
Färgade fält (4 st – en per sensor) visar avstånd.
Är bilen även utrustad med parkeringshjälpsensorer (parkeringshjälpsensorer (s. 229)) blir
avståndsvisningen mer precis och färgade fält
visar vilken/vilka av de 4 sensorerna som
registrerar ett hinder.
3. Tryck på OK/MENU och backa ut med
EXIT.
eller
1. Tryck på CAM.
2. Tryck på OK/MENU.
3. Vrid fram önskat alternativ med OK/
MENU.
4. Tryck på OK/MENU och backa ut med
EXIT.
Färg
Avstånd (meter)
Ljusgul
0,7–1,5
Övrigt
Gul
0,5–0,7
Orange
0,3–0,5
Standardinställning är att kameran aktiveras
när backväxeln läggs i.
Röd
0–0,3
•
Ett tryck på CAM aktiverar kameran även
om inte backväxeln läggs i.
•
Växla mellan normal och zoomad bild
genom att vrida TUNE eller trycka på
CAM.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07
235
07 Förarstöd
||
Dragkrok
Kameran kan med fördel användas vid tillkoppling av ett släpfordon. En hjälplinje för
dragkrokens tänkta "bana" mot släpfordonet
kan visas på bildskärmen – precis som för
"hjulspåren".
•
Relaterad information
•
•
Parkeringskameran är ett hjälpsystem och
aktiveras när backväxeln läggs i.
OBS
Vid behov av precis manövrering kan
dragkroken zoomas in med ett tryck på
CAM – upprepat knapptryck skiftar till
normalvy igen.
Dragkrokens hjälplinje aktiveras i menysystemet efter tryck på OK/MENU där val kan
göras mellan visning av "hjulspår" eller dragkrokens bana – båda alternativ kan inte visas
samtidigt.
•
•
Parkeringshjälpkamera –
begränsningar
Cykelhållare eller andra tillbehör monterade bak på bilen kan skymma kamerans
sikt.
Att tänka på
Var uppmärksam på att även om det ser ut
som att en förhållandevis liten del av bilden är
skymd kan det medföra att en relativt stor
sektor är dold och hinder kan därigenom förbli oupptäckta tills de är alldeles inpå bilen.
Parkeringshjälpkamera (s. 233)
•
Parkeringshjälpkamera – begränsningar
(s. 236)
Håll kameralinsen ren från smuts, is och
snö.
•
Rengör kameralinsen regelbundet med
ljummet vatten och bilschampo – försiktigt så inte linsen repas.
Parkeringshjälp* (s. 229)
MY CAR (s. 102)
Relaterad information
•
•
07
•
236
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Parkeringshjälpkamera (s. 233)
Parkeringshjälpkamera – inställningar (s.
235)
Parkeringshjälp* (s. 229)
BLIS* (Blind Spot Information System)
BLIS (Blind Spot Information System) är en
funktion konstruerad för att ge föraren stöd i
körning i tät trafik på vägar med flera körfält i
samma riktning.
BLIS är en förarhjälp avsedd att varna för:
•
•
fordon i den döda vinkeln
snabbt upphinnande fordon i vänster och
höger körfält närmast eget fordon.
BLIS-funktionen CTA (s. 238) (Cross Traffic
Alert) är en förarhjälp avsedd att varna för:
•
korsande trafik då bilen backas.
VARNING
BLIS är ett kompletterande hjälpmedel och
fungerar inte i alla situationer.
BLIS är ingen ersättning för ett säkert körsätt och användande av backspeglar.
BLIS kan aldrig ersätta förarens ansvar
och uppmärksamhet – det åligger alltid
föraren att utföra filbyten på ett trafiksäkert
sätt.
07 Förarstöd
Översikt
Underhåll
BLIS* (Blind Spot Information System)
– handhavande
BLIS (Blind Spot Information System) är en
funktion konstruerad för att ge föraren stöd i
körning i tät trafik på vägar med flera körfält i
samma riktning.
Aktivera/deaktivera BLIS
BLIS aktiveras vid motorstart vilket bekräftas
av att dörrpanelernas indikeringslampor
blinkar en gång.
BLIS-lampans placering21.
Indikeringslampa
BLIS-symbol
OBS
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
Placering av sensor.
BLIS-funktionernas sensorer är placerade
innanför vardera sidas bakskärm/stötfångare.
•
För optimal funktion är det viktigt att
ytorna framför sensorerna hålls rena.
Relaterad information
•
BLIS* (Blind Spot Information System) –
handhavande (s. 237)
BLIS-funktionen kan deaktiveras/aktiveras i
bilens menysystem (s. 102) MY CAR.
När BLIS deaktiveras/aktiveras slocknar/
tänds lampan i knappen och kombiinstrumentet bekräftar ändringen med ett textmeddelande – vid aktivering blinkar dörrpanelernas indikeringslampor en gång.
För att släcka meddelandet:
•
Tryck på vänster rattspaks OK-knapp.
eller
•
Vänta ca 5 sekunder – meddelandet
slocknar.
07
21
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
237
07 Förarstöd
||
När fungerar BLIS
VARNING
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backas.
Begränsningar
Princip för BLIS: 1. Zon i död vinkel. 2. Zon för
snabbt upphinnande fordon.
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra varningar. BLIS kan inte detektera
detta tillstånd.
•
Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom
sensorernas yta.
•
BLIS deaktiveras då ett släpfordon
ansluts till bilens elsystem.
BLIS-funktionen är aktiv i hastigheter över
ca 10 km/h.
Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas komponenter eller omlackering av
stötfångare får endast utföras på verkstad
– en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
07
238
eget fordon blir omkört av andra fordon
eget fordon blir snabbt upphunnet av
annat fordon.
När BLIS upptäcker ett fordon inom zon 1,
eller ett snabbt upphinnande fordon i zon 2,
lyser dörrpanelens BLIS-lampa med fast
sken. Om föraren i det läget aktiverar körriktningsvisaren åt den sida som varningen ges,
kommer BLIS-lampan att övergå från fast
sken till att blinka med ett mer intensivt ljus.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Aktivera/deaktivera CTA
CTA aktiveras vid motorstart vilket bekräftas
av att dörrpanelernas indikeringslampor för
BLIS blinkar en gång.
VIKTIGT
Systemet är konstruerat för att reagera då:
•
•
CTA (Cross Traffic Alert)*
CTA (Cross Traffic Alert) är en förarhjälp
avsedd att varna för korsande trafik då bilen
backas. CTA är ett komplement till BLIS (s.
236).
Relaterad information
•
BLIS* (Blind Spot Information System) (s.
236)
•
BLIS – symboler och meddelanden (s.
240)
På-/Av för sensorerna till Parkeringshjälp och
CTA.
CTA-funktionen kan stängas av med Parkeringshjälpens (s. 229) På/Av-knapp. BLIS-lampan blinkar till en gång vid aktivering
07 Förarstöd
VARNING
CTA är ett kompletterande hjälpmedel och
fungerar inte i alla situationer.
CTA är ingen ersättning för ett säkert körsätt och användande av backspeglar.
CTA kan aldrig ersätta förarens ansvar och
uppmärksamhet – det åligger alltid föraren
att backa på ett trafiksäkert sätt.
När fungerar CTA
CTA är endast aktiv under backning och aktiveras automatiskt då växellådans backläge
väljs.
•
En akustisk signal varnar då CTA upptäckt att något närmar sig från sidan – ljudet hörs i vänster eller höger högtalare
beroende av från vilket håll objektet närmar sig.
•
CTA varnar också genom att BLIS-lamporna tänds.
•
En varning visas även med en tänd ikon i
bildskärmens PAS-grafik (s. 229).
Begränsningar
CTA fungerar inte optimalt i alla situationer
utan har en viss begränsning – CTA-sensorerna kan t.ex. inte "se" igenom andra parkerade fordon eller skymmande föremål.
Bilen står långt in i en parkeringsficka.
Blind CTA-sektor.
Sektor där CTA kan detektera/"se".
Här följer några exempel på när CTA:s "synfält" från början kan vara begränsad och
annalkande fordon därför inte kan upptäckas
förrän de är mycket nära:
Princip för CTA.
CTA kompletterar BLIS-funktionen genom att
under backning kunna se korsande trafik från
sidan, t.ex. då bilen backas ut från en parkering.
CTA är konstruerat för att i första hand upptäcka fordon – i gynnsamma fall kan även
mindre föremål som cyklar samt fotgängare
upptäckas.
07
I en vinklad parkeringsficka kan CTA vara helt
"blind" åt ena sidan.
Då det egna fordonet långsamt backas, ändras dock vinkeln i förhållande till bilen/föremå}}
239
07 Förarstöd
||
let som skymmer varvid den blinda sektorn
snabbt minskar.
BLIS – symboler och meddelanden
I situationer där BLIS (s. 236)- och CTA (s.
238)-funktionen uteblir eller avbryts kan
kombiinstrumentet visa en symbol kompletterad med ett förklarande meddelande – Följ
eventuellt given rekommendation.
Exempel på ytterligare begränsningar:
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra varningar. CTA kan inte detektera
detta tillstånd.
•
Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom
sensorernas yta.
•
CTA deaktiveras då ett släpfordon ansluts
till bilens elsystem.
VIKTIGT
Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas komponenter eller omlackering av
stötfångare får endast utföras på verkstad
– en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Underhåll
Exempel på meddelanden:
Placering av sensor.
CTA-funktionernas sensorer är placerade
innanför vardera sidas bakskärm/stötfångare.
•
För optimal funktion är det viktigt att
ytorna framför sensorerna hålls rena.
Relaterad information
•
BLIS* (Blind Spot Information System) (s.
236)
•
BLIS – symboler och meddelanden (s.
240)
Meddelande
Innebörd
CTA AV
CTA är manuellt avstängt –
BLIS är aktivt.
BLIS och
CTA AV
Släp kopplat
BLIS och CTA är tillfälligt ur
funktion p.g.a. att ett släpfordon är anslutet till bilens
elsystem.
BLIS och
CTA Service erfordras
BLIS och CTA är ur funktion.
07
•
Uppsök verkstad om
meddelandet kvarstår –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
Relaterad information
•
240
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
BLIS* (Blind Spot Information System) (s.
236)
07 Förarstöd
Justerbart rattmotstånd*
Rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att ge föraren ökad vägkänsla. På
motorvägar är styrningen fastare och mera
direkt. Vid parkering och i låg hastighet är
styrningen lätt och kräver ingen ansträngning.
Föraren kan välja mellan tre olika nivåer av
rattmotstånd för vägkänsla eller styrsensitivitet. Inställningen görs i menysystemet MY
CAR. För beskrivning av menysystmet, se MY
CAR (s. 102).
Denna inställning är inte åtkomlig när bilen är
i rörelse.
OBS
I vissa situationer kan styrservon bli för
varm och behöver då temporärt kylas –
under den tiden arbetar styrservon med
reducerad effekt och att vrida ratten kan
då upplevas som något tyngre.
Parallellt med den temporärt reducerade
styrhjälpen visar kombiinstrumentet ett
meddelande.
Relaterad information
•
07
MY CAR (s. 102)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
241
START OCH KΚRNING
08 Start och körning
Alkolås*
Alkolåsets1
funktion är att förhindra att bilen
framförs av en berusad förare. Innan motorstart är möjlig måste föraren göra ett utandningsprov som verifierar att denne inte är
påverkad av alkohol. Alkolåset kalibreras till
respektive marknads gällande gränsvärde för
laglig bilkörning.
Alkolås* – funktioner och
handhavande
Kontrollampa (4)
Batteristatus
Funktioner
Grönt blinkande
Laddning pågår
Grön
Fulladdat
Gul
Halvladdat
Röd
Urladdat – placera laddaren i hållaren eller anslut
strömförsörjningskabeln
från handskfacket.
VARNING
Alkolåset är ett hjälpmedel och fritar inte
föraren från ansvar. Det är alltid förarens
ansvar att vara nykter och att framföra
bilen på ett säkert sätt.
Relaterad information
•
Alkolås* – funktioner och handhavande (s.
243)
•
•
•
•
Alkolås* – att tänka på (s. 245)
OBS
Förvara Alkolåset i dess hållare. Då hålls
det inbyggda batteriet fulladdat och Alkolåset aktiveras automatiskt när bilen öppnas.
Munstycke för utandningsprov.
Strömbrytare.
Alkolås* – förvaring (s. 244)
Sändarknapp.
Alkolås* – inför motorstart (s. 244)
Lampa för batteristatus.
Alkolås* – symboler och textmeddelanden
(s. 246)
Lampa för resultat av utandningsprov.
Lampa indikerar klart för utandningsprov.
Handhavande – batteri
Alkolåsets kontrollampa (4) visar batteriets
status:
Relaterad information
•
•
•
•
•
Alkolås* (s. 243)
Alkolås* – förvaring (s. 244)
Alkolås* – att tänka på (s. 245)
Alkolås* – inför motorstart (s. 244)
Alkolås* – symboler och textmeddelanden
(s. 246)
08
1
Benämns även Alcoguard.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
243
08 Start och körning
Alkolås* – förvaring
Förvara Alkolåset i dess hållare. Lossa handenhet genom att trycka in den lätt i dess hållare och släppa – den fjädrar då ut och kan
sedan tas ur hållaren.
•
Alkolås* – symboler och textmeddelanden
(s. 246)
Alkolås* – inför motorstart
Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klar
för användning när bilen öppnas.
1. Då kontrollampan (6) lyser grönt är Alkolåset klart att användas.
2. Ta loss Alkolåset från dess hållare. Är
Alkolåset utanför bilen vid upplåsning
måste det först aktiveras med strömbrytaren (2).
3. Fäll upp munstycket (1), ta ett djupt andetag och blås med jämnt tryck tills ett
"klick"-ljud hörs efter ca 5 sekunder.
Resultatet blir ett av alternativen i nästföljande tabell Resultat efter utfört utandningsprov.
Handenhetens förvaring och laddstation.
•
•
Återplacera handenheten i hållaren
genom att skjuta in den tills det "klickar"
till.
Förvara handenheten i hållaren – då är
den bäst skyddad och dess batterier hålls
fulladdade.
Relaterad information
08
244
•
Alkolås* – funktioner och handhavande (s.
243)
•
•
•
Alkolås* – inför motorstart (s. 244)
Alkolås* (s. 243)
Alkolås* – att tänka på (s. 245)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
4. Visas inget meddelande kan överföringen
till bilen ha misslyckats – tryck då på
knappen (3) för att att manuellt sända
resultatet till bilen.
5. Fäll ner munstycket och sätt fast Alkolåset i dess hållare.
6. Starta motorn efter godkänt utandningsprov inom 5 minuter – i annat fall måste
det göras om.
08 Start och körning
Resultat efter utfört utandningsprov
Kontrollampa
(5) + Displaytext
Innebörd
Grön lampa +
Alcoguard
Godkänt test
Starta motorn – ingen
alkoholhalt uppmätt.
Gul lampa +
Alcoguard
Godkänt test
Motorstart möjlig – uppmätt alkoholhalt är över
0,1 promille men under
gällande gränsvärdeA.
Röd lampa +
Underkänt test
Vänta 1 minut
Motorstart ej möjlig –
uppmätt alkoholhalt är
över gällande gränsvärdeA.
A
Gränsvärde varierar från land till land, ta reda på vad som
gäller. Se även Alkolås* (s. 243)
OBS
Efter en avslutad körning kan motorn återstartas inom 30 minuter utan att ett nytt
utandningsprov behöver göras.
Relaterad information
•
Alkolås* – funktioner och handhavande (s.
243)
•
•
•
Alkolås* – förvaring (s. 244)
Alkolås* (s. 243)
Alkolås* – symboler och textmeddelanden
(s. 246)
Alkolås* – att tänka på
Kalibrering och Service
För att få korrekt funktion och ett så rättvisande mätresultat som möjligt:
Alkolåset ska kontrolleras och kalibreras på
en verkstad2 var 12:e månad.
•
Undvik att äta eller dricka ca 5 minuter
innan utandningsprovet.
•
Undvik kraftig vindrutespolning – alkoholen i spolarvätskan kan resultera i felaktigt
mätresultat.
30 dagar innan nödvändig omkalibrering visar
kombiinstrumentet meddelandet Alcoguard
Kalib. erfordras. Om kalibrering inte utförs
inom dessa 30 dagar kommer normal motorstart att spärras – endast start med Bypassfunktion blir då möjlig, se följande rubrik
"Nödsituation".
För att säkerställa att ett nytt utandningsprov
görs vid förarbyte – håll in strömbrytaren (2)
och sändningsknappen (3) samtidigt i
ca 3 sekunder. Då återgår bilen till startblockeringsläge och ett nytt godkänt utandningsprov krävs innan motorstart.
Meddelandet kan släckas med ett tryck på
sändningsknappen (3). Det slocknar annars
av sig själv efter ca 2 minuter men återkommer sedan vid varje motorstart – enbart
omkalibrering på en verkstad2 kan släcka
meddelandet permanent.
Kall eller varm väderlek
Ju kallare väderlek desto längre tid innan
Alkolåset är klart för användning:
Temperatur (ºC)
Maximal uppvärmningstid
(sekunder)
+10 till +85
10
–5 till +10
60
–40 till –5
180
Vid temperaturer under –20 ºC eller över
+60 ºC behöver Alkolåset extra strömförsörj-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08
245
08 Start och körning
||
ning. Kombiinstrumentet visar Alcoguard
sätt i strömkabel. Anslut då strömförsörjningskabeln från handskfacket till Alkolåset
och vänta tills kontrollampa (6) lyser grön.
Aktivera Bypassfunktion
•
Vid extremt kall väderlek kan uppvärmningstiden minskas genom att Alkolåset tas med
inomhus.
Nödsituation
I händelse av en nödsituation eller att Alkolåset är ur funktion, är det möjligt att koppla
förbi Alkolåset för att kunna köra bilen.
OBS
Bypass-funktionen kan testas utan att felmeddelande loggas – utför då alla steg utan
att starta bilen. Felmeddelandet raderas när
bilen låses.
08
Vid installationen av Alkolås väljs om förbikopplingen ska vara Bypass- eller Nödfunktion. Denna inställning kan i efterhand ändras
på en verkstad2.
2
246
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Innebörd/åtgärd
Alcoguard
Återstart
möjlig
Motorn har varit avstängd
kortare tid än 30 minuter
– motorstart möjlig utan
nytt prov.
Alcoguard
Serv. erfordras
Kontakta en verkstadA.
Alcoguard
Ingen signal
Sändning misslyckades –
sänd manuellt med
knapp (3) eller gör ett nytt
utandningsprov.
Alcoguard
Ogiltigt test
Testet misslyckades –
gör ett nytt utandningsprov.
Alkolås* (s. 243)
Alcoguard
Blås längre
Blåsningen för kort – blås
längre.
Alkolås* – symboler och textmeddelanden
(s. 246)
Alcoguard
Blås svagare
Blåsningen för hård –
blås svagare.
Aktivera Nödfunktion
•
Förutom redan beskrivna meddelanden relatertade till hur alkolåset fungerar inför motorstart (s. 244) kan kombiinstrumentets display
även visa följande:
Displaytext
Denna funktion kan aktiveras flera gånger.
Felmeddelandet som visas under körning kan
endast släckas hos en verkstad2.
All aktivering med förbikoppling (Bypass)
loggas och sparas i ett minne, se Inspelning av data (s. 16).
Efter aktiverad Bypass-funktion visar kombiinstrumentet Alcoguard Bypass aktiverad
hela tiden under körning och kan endast återställas på en verkstad2.
Tryck och håll in vänster rattspaks OKknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – kombiinstrumentet visar först Bypass aktiverad
Vänta 1 minut och sedan Alcoguard
Bypass aktiverad – därefter kan motorn
startas.
Alkolås* – symboler och
textmeddelanden
Tryck och håll in vänster rattspaks OKknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – kombiinstrumentet visar Alcoguard Bypass
aktiverad och motorn kan startas.
Denna funktion kan användas en gång, sedan
måste återställning göras på verkstad2.
Relaterad information
•
Alkolås* – funktioner och handhavande (s.
243)
•
•
•
•
Alkolås* – förvaring (s. 244)
Alkolås* – inför motorstart (s. 244)
08 Start och körning
Displaytext
Innebörd/åtgärd
Alcoguard
Blås hårdare
Blåsningen för svag –
blås hårdare.
Alcoguard
Förvärmning
Uppvärmning ej klar –
vänta på text Alcoguard
Blås 5 sekunder.
A
Start av motor
Motorn startas respektive stängs av med hjälp
av fjärrnyckeln och START/STOP ENGINEknappen.
Dieselmotor
2. Tryck ner bromspedalen helt3.
3. Tryck på START/STOP ENGINEknappen och släpp den sedan.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Alkolås* – funktioner och handhavande (s.
243)
•
•
•
Alkolås* – att tänka på (s. 245)
1. Placera fjärrnyckeln i startlåset och tryck
in den till dess ändläge. Observera att om
bilen är utrustad med Alkolås* måste ett
utandningsprov först godkännas innan
motorn kan startas. För mer information
om Alkolås, se Alkolås* (s. 243).
Vid motorstart arbetar startmotorn tills motorn
startar eller till dess överhettningsskyddet
bryter.
Alkolås* – förvaring (s. 244)
Alkolås* (s. 243)
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt och
START/STOP ENGINE-knapp.
VIKTIGT
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet,
se Löstagbart nyckelblad – losstagning/
fastsättning (s. 153).
Vid motorstart under normala förhållanden
prioriteras bilens elektriska drivmotor – dieselmotorn förblir avstängd. Det innebär att
efter tryck på START/STOP ENGINEknappen har den elektriska motorn ”startat”
och bilen är körklar. Startad motor indikeras
av att kombiinstrumentets kontrollampor
slocknar och dess förvalda tema tänds upp
(se Kombiinstrument, digitalt – översikt (s.
62)).
Det finns dock situationer där dieselmotorn
startar istället, t.ex. vid för låg temperatur eller
om hybridbatteriet behöver laddas.
08
3
Om bilen rullar räcker det med att trycka på START/STOP ENGINE-knappen för att starta motorn.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
247
08 Start och körning
||
VIKTIGT
OBS
Om motorn inte startat efter 3 försök –
vänta 3 minuter innan ett nytt försök
påbörjas. Startförmågan ökar om startbatteriet får återhämta sig.
En förutsättning för att motorn ska starta
är att en av bilens fjärrnycklar med Keyless
drive-funktion finns i kupén eller lastutrymmet.
VARNING
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckeln från bilen under
körning eller vid bogsering.
Ta aldrig ut fjärrnyckeln ur startlåset efter
motorstart eller då bilen bogseras.
VARNING
Ta alltid fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas och se då till att nyckelläget är 0 –
särskilt om det finns barn i bilen. För information om hur det går till – se Nyckellägen
(s. 72).
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta görs för att så snabbt som
möjligt få upp avgasreningssystemet till
normal driftstemperatur, vilket minimerar
avgasemissioner och skonar miljön.
Keyless drive*
08
248
Följ steg 2–3 för nyckelfri (s. 156) start av
motor.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Avstängning av motor
Motorn stängs av med hjälp av START/STOP
ENGINE-knappen.
För att stanna motorn:
•
Om växelväljaren inte är i läge P eller om bilen
rullar:
•
Relaterad information
•
Avstängning av motor (s. 248)
Tryck på START/STOP ENGINE –
motorn stannar.
Tryck 2 gånger på START/STOP
ENGINE eller håll knappen intryckt tills
motorn stannar.
Relaterad information
•
Nyckellägen (s. 72)
08 Start och körning
Rattlås
Starthjälp med batteri
Rattlåset försvårar styrning om bilen t.ex. tillgrips olovligen.
Om startbatteriet (s. 335) är urladdat kan
bilen startas med ström från ett annat batteri.
Funktion
•
Rattlåset låser upp när fjärrnyckeln sitter i
startlåset4 och START/STOP ENGINEknappen trycks in.
•
Rattlåset låser när förardörren öppnas
efter att motorn stängts av.
4. Sätt fast den röda startkabelns ena
klamma på hjälpstartbatteriets pluspol (1).
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika kortslutningar med andra komponenter i motorrummet.
Ett mekaniskt ljud kan förnimmas när rattlåset
låser upp eller låser.
Relaterad information
•
•
•
Start av motor (s. 247)
Nyckellägen (s. 72)
Ratt (s. 78)
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika kortslutning eller andra skador:
1. Sätt fjärrnyckeln i nyckelläge 0 (s. 72).
2. Kontrollera att hjälpstartbatteriet har
spänningen 12 V.
3. Om hjälpstartbatteriet är monterat i en
annan bil – stäng av den hjälpande bilens
motor och se till att de båda bilarna inte
vidrör varandra.
5. Κppna clipsen på det egna batteriets
och ta loss locket.
främre täcklock
6. Sätt den röda startkabelns andra klamma
på bilens pluspol (2).
7. Sätt fast den svarta startkabelns ena
klamma på hjälpstartbatteriets minuspol
(3).
8. Sätt den andra klamman på en jordpunkt,
t.ex. höger motorfäste i ovankant, den
yttre skruvskallen (4).
08
4
Bil med Keyless måste ha en fjärrnyckel inne i kupén.
249
08 Start och körning
||
9. Kontrollera att startkablarnas klammor
sitter fast ordentligt så att det inte uppstår
gnistor under startförsöket.
10. Starta motorn på "hjälpbilen" och låt den
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, ca 1500 varv/minut.
11. Starta motorn i bilen med det urladdade
batteriet med intryckt fjärrnyckel och ett
tryck på START/STOP ENGINEknappen, se Start av motor (s. 247).
12. Ta bort startkablarna i omvänd ordning –
först den svarta och sedan den röda.
> Se till att ingen av den svarta startkabelns klammor kommer i kontakt
med batteriets pluspol eller ansluten
klamma på den röda startkabeln!
13. Sätt tillbaka det egna batteriets främre
täcklock.
VARNING
OBS
Vid motorstart under normala förhållanden
prioriteras bilens elektriska drivmotor –
dieselmotorn förblir avstängd. Det innebär
att efter tryck på START/STOP ENGINEknappen har den elektriska motorn ”startat” och bilen är körklar. Startad motor
indikeras av att kombiinstrumentets kontrollampor slocknar och dess förvalda
tema tänds upp.
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna under startförsöket. Det finns risk för gnistbildning.
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra
som kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i
ögonen – kontakta omedelbart läkare.
Drivsystem
Denna V60 Plug-in Hybrid är en så kallad
parallellhybrid vilket innebär att den har två
separata drivsystem; en elmotor och en dieselmotor. Beroende på förarvalt körläge och
tillgänglig elenergi kan de båda drivsystemen
användas antingen enskilt eller parallellt.
Två drivsystem
Ett avancerat styrsystem koordinerar de båda
drivsystemens egenskaper för att ge bästa
möjliga körekonomi.
Relaterad information
•
Start av motor (s. 247)
Hybridbatteri
Starkströmsgenerator5
Dieselmotor
Elmotor
08
5
250
Kombinerad högspänningsgenerator och startmotor – ISG (Integrated Starter Generator).
08 Start och körning
Elmotorn driver bilen huvudsakligen i låga
hastigheter, dieselmotorn i högre samt vid
mer aktiv körning.
Både dieselmotorn och elmotorn kan generera drivkraft direkt på hjulen. Dieselmotorn
kan dessutom ladda elmotorns hybridbatteri
med en särskild högspänningsgenerator.
Relaterad information
•
•
•
Drivsystem – körlägen (s. 251)
Energiflöde (s. 253)
Drivsystem – symboler och meddelanden
(s. 255)
Drivsystem – körlägen
Bilens båda drivsystem användas antingen
enskilt eller parallellt. Under körning kan föraren välja mellan olika körlägen. Oavsett valt
körläge, kontrollerar styrsystemet att kombinationen av körbarhet, körupplevelse, miljöbelastning och bränsleekonomi alltid är optimal
relaterat valt körläge.
Om ett körläge inte kan aktiveras, förklaras
anledningen med ett textmeddelande i
kombiinstrumentet.
VARNING
•
Lämna inte bilen i ett oventilerat
utrymme med aktiverat körläge och
avstängd dieselmotor – automatisk
motorstart sker vid låg energinivå i
hybridbatteriet och avgaserna kan då
allvarligt skada människor och djur.
– PURE
Detta alternativ fokuserar på
eldrivning samt låg energiförbrukning och hjälper föraren
maximera körning på hybridbatteriet.
OBS
Föraren kan inte ställa in "fel" körläge – om
någon parameter i en viss situation inte är
uppfylld, väljer systemet automatiskt ett
annat lämpligare körläge.
Då körsträckan vid eldrivning
är kopplad till bilens totala energiförbrukning
görs avkall på funktioner som begränsar körsträckan, t.ex. klimat- och dynamisk prestanda. För att få längsta möjliga körsträcka
är luftkonditioneringen (s. 120) därför
avstängd – den kan dock aktiveras med ACknappen vid behov.
OBS
Vid imbildning, tryck på AC-, AUTO- eller
defrosterknappen.
Att observera
Reglage för körlägen.
Detta körläge kan väljas endast när hybridbatteriet har tillräckligt hög energinivå.
08
251
08 Start och körning
||
Dieselmotorn kan i vissa fall auto-starta, trots
att körläge PURE är valt, t.ex.:
•
•
om hastigheten överstiger 125 km/h
•
om hybridbatteriet har för låg energinivå
och måste laddas
•
vid system-/komponentbegränsningar,
t.ex. låg yttertemperatur, se Energiflöde
(s. 253).
Detta alternativ är bilens förvalda startläge. Styrsystemet
använder både den elektriska och dieseldrivna
motorn – enskilt eller parallellt – och beräknar optimal
användning avseende prestanda, bränsleförbrukning och komfort.
Förmågan att köra med enbart elmotor i körläget HYBRID beror på hybridbatteriets energinivå och t.ex. behov av värme/kyla i kupén.
Vid hög nivå är förmågan till enbart eldrivning
samma som i PURE-läget – d.v.s. bilen är
enkel att köra som elbil (hög eleffekt tillgänglig).
252
•
om föraren begär mer drivkraft än eldrivningen kan ge
– HYBRID
08
För att återställa förmågan att köra på enbart
el i HYBRID-läge:
Vid låg energinivå (hybridbatteriet nästan
tomt) måste även batteriets energinivå samtidigt upprätthållas, vilket leder till att dieselmotorn startar oftare.
– AWD
Ladda hybridbatteriet från ett 230 VACuttag med laddkabeln (se Laddström (s.
277)) eller använd SAVE-funktionen.
Att observera
•
Även vid hög energinivå i hybridbatteriet
kan dieselmotorn starta, t.ex. för att höja/
sänka temperaturen i kupén.
– POWER
Detta val försätter bilen i
bästa respons och prestandaläge genom att både den
elektriska och dieseldrivna
motorn är aktiverade hela
tiden. Bilen får ett sportigare
beteende och snabbare
respons vid gaspådrag.
Vid aktiv körning prioriteras körning på lägre
växel, innebärande fördröjd uppväxling.
Att observera
•
•
•
Dieselmotorn går kontinuerligt.
Bilen drivs med både fram- och bakhjul.
Detta körläge medför en ökad bränsleförbrukning.
heter.
Läget aktiverar fyrhjulsdriften
vilket förbättrar bilens väggrepp och framkomlighet.
Läget är främst avsett för låg
fart vid halt väglag, men fyrhjulsdrift har även en stabiliserande effekt i högre hastig-
Att observera
•
•
Dieselmotorn går kontinuerligt.
Detta körläge medför en ökad bränsleförbrukning.
– SAVE
Denna funktion startar laddning av hybridbatteriet och
ser till att dess energinivå
inte understiger en kapacitet
motsvarande ca 20 km körning med eldrivning. Tanken
är att kunna spara denna
energi till ett senare tillfälle då eldrivning är
mer lämplig, t.ex. för stadskörning.
Om hybridbatteriets energinivå är låg vid
tryck på SAVE-knappen kommer dieselmotorn först att ladda upp det till en kapacitet
motsvarande ca 20 km körning med eldrivning.
08 Start och körning
Körning med elmotorn sparar mer bränsle vid
låga farter än vid högre. Välj därför SAVE i
första hand då hybridbatteriets energinivå är
hög och en planerad körning ska börja med
en längre sträcka i högre farter (t.ex. på
motorväg) och avslutas med en sträcka i låga
farter när eldrift önskas.
Vid tryck på SAVE-knappen när hybridbatteriets energinivå motsvarar mer än
ca 20 km körning med eldrift, bibehålls
hybridbatteriets då aktuella energinivå.
Oavsett valt körläge, aktiveras temporärt en
uppladdning av hybridbatteriet i bakgrunden
– snarlik SAVE-funktionen – då en automatisk
DPF (s. 275)-regenerering utförs.
Att observera
•
Detta körläge medför en ökad bränsleförbrukning.
•
Efter att dieselmotorn laddat hybridbatteriet till dess SAVE-nivå, kommer
styrsystemet att stoppa/starta dieselmotorn på samma sätt som vid låg energinivå i HYBRID-läge.
Körlägen i MY CAR
I bilens menysystem (s. 102) finns korta
beskrivningar om bilens olika körlägen.
1. Gå till MY CAR
HYBRID
Körlägen.
2. Välj där mellan PURE, HYBRID,
POWER, AWD och SAVE och bekräfta
med OK.
Start/Stop-funktion
Energiflöde
Styrsystemet avgör när dieselmotorn kan
stoppas och vara avstängd samt hur länge.
Det motsvarar Start/Stop-funktion i konventionella bilar med bränsledrivna motorer.
Mittkonsolens bildskärm kan grafiskt visa
vilken av bilens motorer som driver bilen samt
hur energin flödar – den visar t.ex. om hybridbatteriet laddas eller lämnar energi till elmotorn.
Färdstatistik
Bilen lagrar statistik (s. 109) över förbrukad el/
diesel relaterad körd sträcka.
Dessutom information om temperaturer och
ålder relaterat dieselbränsle.
Förutom via Färddatorn, kan färdstatistiken
även nås via menysystemet MY CAR:
•
Gå till MY CAR Färdstatistik och
bekräfta med OK.
Relaterad information
•
•
•
Drivsystem (s. 250)
Drivsystem – symboler och meddelanden
(s. 255)
Energiflöde (s. 253)
Funktionen visning av energiflöden aktiveras i
menysystemet:
•
Gå till MY CAR HYBRID
Energiflöden och bekräfta med OK.
Begränsning p.g.a. låg yttertemperatur
För undvikande av risken för paraffinutfällning
(se Bränsle – diesel (s. 273)) i dieselbränslet
p.g.a. låg köldbeständighet har bilen en
marknadsberoende funktion vilken automatiskt begränsar möjligheten att använda eldriv-
08
253
08 Start och körning
||
ning med körläge PURE eller HYBRID vid låga
temperaturer. Om en sådan situation skulle
uppstå kommer dieselmotorn att gå hela
tiden.
Dieselbränslets köldbeständighet är ett mått
på bränslets användbarhet vid låga temperaturer. Normalt är dieselbränslets köldegenskaper anpassat till den klimatzon och årstid
där det distribueras och säljs. Se även information om dieselbränsle (s. 273).
Den automatiska begränsningen vid låga
temperaturer ökar gradvis beroende på
bränslets ålder i tanken. Då bilen är nytankad
finns ingen begränsning men den tilltar ju
äldre bränslet i tanken blir, räknat i månader.
Funktionens uppgift är att vid låga yttertemperaturer låta bilen förbruka bränsle i sådan
takt att färskt bränsle – med rätt köldbeständighet – kan/måste fyllas på innan den kritiska
temperaturen för aktuellt bränsle nås.
Bränslets ålder
Gammalt dieselbränsle (från ca 5 månader
och äldre) i kombination med kondensvatten
kan under vissa omständigheter medföra algoch bakteriebildning i bränslesystemet och/
eller oxidation av bränslet med risk för driftstörning som följd.
08
254
För att undvika sådana problem har bilen en
inbyggd funktion vilken kontrollerar bränslets
ålder. I samband med det kan ett självförklarande textmeddelande dyka upp, t.ex:
• Gammalt bränsle. Starta dieselmotorn
för att förbruka bränsle
• Gammalt bränsle. Motorn körs för att
förbruka bränsle
• Gammalt bränsle. Tanka bilen
Följ i förekommande fall rekommenderad
åtgärd.
Relaterad information
•
Drivsystem (s. 250)
08 Start och körning
Drivsystem – symboler och
meddelanden
Drivsystemet kan i vissa situationer visa ett
meddelande i kombiinstrumentet – följ i förekommande fall given rekommendation.
Denna symbol tänds i kombination
med ett textmeddelande och en
akustisk varningssignal om en obältad förare öppnar förardörren med
startad dieselmotor eller elmotor.
Samma sak sker om en obältad förare gör en
motorstart med öppen förardörr.
Här följer några exempel på meddelanden,
dess innebörd samt förslag till åtgärd:
Meddelande
Innebörd
Åtgärd
PURE är ej tillgänglig på grund av låg temperatur i hybridsystem
En eller flera delar i drivsystemet har ej nått
korrekt arbetstemperatur.
Kör på HYBRID-läge tills meddelandet
skiftar till PURE tillgängligt – tryck
sedan på PURE-knappen.
PURE är ej tillgänglig på grund av tillfälliga
begränsn. i hybridsystem
Temporär systembegränsning, t.ex. ej korrekt arbetstemperatur.
Kör på HYBRID-läge tills meddelandet
skiftar till PURE tillgängligt – tryck
sedan på PURE-knappen.
PURE är ej tillgänglig på grund av svagt batteri
Hybridbatteriet har för låg energinivå.
Kör på SAVE-läge tills meddelandet skiftar till PURE tillgängligt eller 230 VACladda batteriet – tryck sedan på PUREknappen.
PURE är ej tillgänglig med växelspak i manuellt
läge
Växelväljaren är i manuellt "+/–"-läge.
För växelväljaren åt sidan, till automatiskt
läge och tryck sedan på PURE-knappen.
PURE tillgängligt
PURE-läget är åter tillgängligt efter tidigare
begränsning.
–
POWER är ej tillgänglig på grund av tillfälliga
begränsn. i hybridsystem
Temporär systembegränsning, t.ex. ej korrekt arbetstemperatur.
–
08
}}
255
08 Start och körning
||
Meddelande
Innebörd
Åtgärd
SAVE är ej tillgänglig på grund av tillfälliga
begränsn. i hybridsystem
Temporär systembegränsning, t.ex. ej korrekt arbetstemperatur.
–
AWD är ej tillgänglig på grund av tillfälliga
begränsn. i hybridsystem
Temporär systembegränsning, t.ex. ej korrekt arbetstemperatur.
–
Relaterad information
•
08
256
Drivsystem (s. 250)
08 Start och körning
Växellådor
Växlingsindikator*
Automatisk växellåda – Geartronic
En V60 Plug-in Hybrid körs och hanteras på
samma sätt som en bil med en konventionell
förbränningsmotor och automatisk växellåda.
Växlingsindikatorn meddelar föraren när det är
lämpligt att lägga i nästa högre eller lägre
växel. En väsentlig detalj i samband med miljöanpassad körning är att köra på rätt växel
och att växla i god tid.
Växellådan Geartronic har två olika växellägen
– Automatisk och Manuell.
Undantaget är att med växelväljaren på manuellt växelläge (+/–) kommer dieselmotorn alltid
att vara igång. Föraren måste då växla manuellt och bilen motorbromsar när gaspedalen
släpps, se Automatisk växellåda – Geartronic
(s. 257).
Automatisk växellåda
VIKTIGT
I avsikt att förhindra skada på någon av
drivsystemets komponenter kontrolleras
växellådans arbetstemperatur. Vid risk för
överhettning tänds en varningssymbol i
kombiinstrumentet kombinerat med ett
textmeddelande – Följ då där given rekommendation.
Relaterad information
•
Automatisk växellåda – Geartronic (s.
257)
D: Automatiska växellägen. +/–: Manuella växellägen. S6: Sportläge*.
Kombiinstrument "Digital" med växlingsindikator.
Som hjälpmedel finns på vissa varianter en
indikator – GSI (Gear Shift Indicator) – vilken
meddelar föraren när det är lämpligt att lägga
i nästa högre eller lägre växel för att erhålla
lägsta tänkbara bränsleförbrukning. Vid hänsyn tagen till egenskaper såsom prestanda
och vibrationsfri gång kan det dock vara
lämpligt att växla vid högre varvtal. Inramad
siffra anger aktuell växel.
Kombiinstrumentet (s. 61) visar växelväljarens
läge med följande tecken: P, R, N, D, S*, 1, 2,
3 osv.
Växellägen
Automatiska växellägen indikeras till höger på kombiinstrumentet. (Endast en markör är tänd åt gången – den
för aktuellt växelväljarläge.)
08
6
Funktionen "Sportläge" finns ej i en V60 Plug-in Hybrid – enbart "+" och "–".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
257
08 Start och körning
||
Parkeringsläge – P
Backläge – R
Välj läge P när motorn ska startas eller när
bilen parkeras.
Bilen måste stå stilla när R-läge väljs.
•
För att kunna föra växelväljaren ur P-läge
måste bromspedalen först tryckas ner
ordentligt.
OBS
Vid motorstart görs en automatisk funktionskontroll av bromssystemet då föraren
trycker ner bromspedalen för att ta växelväljaren ur P-läget. Vid funktionskontrollen
är pedalvägen något längre än vid normal
bromsning.
I P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Ansätt även parkeringsbromsen (s. 264), för
säkerhets skull.
OBS
Växelväljaren måste stå i P-läge för att
bilen ska kunna låsas och larmas.
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
VARNING
08
258
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att hålla
bilen i alla situationer.
Neutralläge – N
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Ansätt parkeringsbromsen om bilen står stilla
med växelväljaren i N-läge.
Körläge – D
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling sker automatiskt beroende på gaspådrag
och hastighet. Bilen ska stå stilla när D-läge
väljs från R-läge .
Geartronic – Manuella växellägen (+S–)
Med växelväljaren på manuellt växelläge
"+S–" är dieselmotorn permanent i drift. Föraren måste då växla manuellt och bilen
motorbromsar när gaspedalen släpps.
Manuellt växelläge nås genom att
föra spaken åt sidan från läge D till
ändläget vid "+S–". Kombiinstrumentets symbol "+S–" skiftar färg
från VIT till ORANGE och siffrorna 1, 2, 3 osv,
visas i en ruta vilket motsvarar den växel som
just då är ilagd.
•
Tryck spaken framåt mot "+" (plus) för att
växla upp ett steg och släpp den – spaken återgår till sitt viloläge mellan + och –.
eller
•
Dra spaken bakåt mot "–" (minus) för att
växla ner ett steg och släpp den.
Manuellt växelläge "+S–" kan väljas när som
helst under färden.
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter
farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för
den valda växeln.
För att återgå till automatiskt körläge:
•
För spaken åt sidan till ändläget vid D.
Geartronic – Vinterläge
Det kan underlätta att komma iväg i halt väglag om 3:ans växel läggs i manuellt.
1. Tryck ner bromspedalen och för växelväljaren från D-läge till ändläget vid "+S–" –
kombiinstrumentet skiftar tecken från D
till siffran 1.
2. Stega upp till växel 3 genom att trycka
fram spaken mot "+" (plus) 2 gånger –
displayen skiftar tecken från 1 till 3.
3. Släpp bromsen och ge försiktigt gaspådrag.
Växellådans "vinterläge" gör att bilen rullar
iväg med ett lägre motorvarv och reducerad
motorstyrka på drivhjulen.
Kickdown
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en
omedelbar nerväxling, s.k. kickdown.
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget,
sker uppväxling automatiskt.
08 Start och körning
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är
växellådans styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd som förhindrar kickdown-funktionen.
Växelväljarspärr
Det finns två olika typer av växelväljarspärr –
mekanisk och automatisk.
Mekanisk växelväljarspärr
Relaterad information
•
Transmissionsolja – kvalitet och volym (s.
371)
För att kunna föra växelväljaren från P till
övriga växellägen måste bromspedalen vara
nedtryckt och fjärrnyckeln i nyckelläge II (s.
72).
Växlingsspärr – Neutral (N)
Om växelväljaren är i N-läge och bilen har
stått stilla i minst 3 sekunder (oavsett om
motorn är igång eller inte) är växelväljaren
spärrad.
G021351
Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kickdown
som leder till så högt motorvarv att motorn
kan skadas. Om föraren ändå försöker göra
en sådan nedväxling vid högt motorvarv händer ingenting – den ursprungliga växeln förblir
ilagd.
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal i syfte att förhindra motorskador.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P)
För att kunna föra växelväljaren från N till ett
annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och fjärrnyckeln i nyckelläge II.
Deaktivera automatisk växelväljarspärr
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt
mellan N och D. Κvriga lägen har en spärr
som manövreras med spärrknappen på växelväljarspaken.
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
Automatisk växelväljarspärr
Automatväxellådan har särskilda säkerhetssystem:
Parkeringsläge (P)
Stillastående bil med motorn igång:
•
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
Om bilen inte är körbar, t.ex. vid urladdat
startbatteri, måste växelväljaren föras ur Pläget för att bilen ska kunna flyttas.
08
259
08 Start och körning
||
Lyft gummimattan i facket bakom mittkonsolen och lokalisera ett hål7 för nyckelbladet (s. 153) i fackets botten.
Sök fram en återfjädrande knapp nere i
hålet med nyckelbladet, tryck ner
knappen med bladet och håll.
För växelväljaren ur P-läget och dra upp
nyckelbladet.
4. Lägg tillbaka gummimattan.
Relaterad information
•
Automatisk växellåda – Geartronic (s.
257)
Starthjälp i backe (HSA)*
Fyrhjulsdrift – AWD
Färdbromsen kan släppas inför igångkörning
eller backning i en backe – funktionen HSA
(Hill Start Assist) gör att bilen inte rullar iväg.
Med fyrhjulsdrift uppnås bästa möjliga väggrepp.
Funktionen innebär att pedaltrycket i bromssystemet finns kvar några sekunder under
tiden foten flyttas från bromspedal till gaspedal.
Den tillfälliga bromseffekten släpper efter
några sekunder eller när föraren ger gas.
Relaterad information
•
Start av motor (s. 247)
08
7
260
Det kan finnas 2 st hål – ett för nyckelbladet och ett som fixerar gummimattan.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Med denna knapp på mittkonsolen aktiveras fyrhjulsdriften (AWD – All Wheel
Drive), se Drivsystem – körlägen (s. 251). Läget är främst
avsett att användas vid låg
hastighet i halt väglag. Fyrhjulsdrift har även en stabilserande effekt vid
högre hastigheter.
För att uppnå bästa möjliga väggrepp och
undvika hjulspinn fördelas drivkraften automatiskt till de hjul som har det bästa fästet.
Vid normal körning fördelas en större del av
kraften till framhjulen.
08 Start och körning
Färdbroms
Funktionskontroll vid motorstart
Färdbromsen används till att sänka bilens
hastighet vid färd.
En V60 Plug-in Hybrid är utrustad med ett s.k.
"brake by wire" bromssystem. Efter varje
motorstart görs en automatisk funktionskontroll av bromssystemet då föraren trycker ner
bromspedalen för att ta växelväljaren ur Pläget, se Automatisk växellåda – Geartronic
(s. 257). I samband med funktionskontrollen
kan informationsdisplayen i vissa fall visa ett
meddelande och en symbol, se exempel i
tabellen sist i detta avsnitt.
Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om
en bromskrets skadas kommer det att innebära att bromsarna tar djupare och att det
behövs ett högre pedaltryck för att få normal
bromseffekt.
Förarens tryck på bromspedalen förstärks av
en bromsservo.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn
är igång.
Om bromsen används vid avstängd motor är
pedalvägen något längre och ett högre
pedaltryck måste användas för att bromsa
bilen.
I mycket kuperade landskap eller vid körning
med tung last kan bromsarna avlastas genom
motorbromsning. Motorbromsen utnyttjas
effektivast om samma växel används nedför
som uppför.
För mer generell information om hård belastning av bilen, se Motorolja – ogynnsamma
körförhållanden (s. 367).
OBS
Vid funktionskontrollen är pedalvägen
något längre än vid normal bromsning.
Lätt inbromsning –
hybridbatteriladdning
Vid lätt inbromsning används den elektriska
motorns motorbroms. Bilens rörelseenergi
omvandlas då istället till elektrisk energi vilken
används till att ladda hybridbatteriet. Batteriladdning med motorbroms indikeras i kombiinstrumentet (s. 62) med en animering.
inbromsningen av det hydrauliska bromssystemet.
Rengöring av bromsskivor
Smuts- och vattenbeläggningar på bromsskivorna kan göra att bromsverkan fördröjs. Vid
blött väglag, inför långtidsparkering och efter
att bilen tvättats är det lämpligt att genomföra
rengöring genom att under färd bromsa svagt
under en kort period.
Underhåll
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet
bör Volvos serviceintervaller följas, vilka finns
specificerade i Service- och Garantiboken.
VIKTIGT
Kontroll av slitage på bromssystemets
komponenter bör göras regelbundet.
Kontakta en verkstad för information om
tillvägagångssätt eller låt en verkstad
utföra inspektionen – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Denna funktion är aktiv i hastighetsintervallet
150–5 km/h – vid hårdare inbromsning, samt
utanför det hastighetsintervallet, kompletteras
08
}}
261
08 Start och körning
||
Symboler och meddelanden
Symbol
Meddelande
Innebörd/åtgärd
Fast sken – kontrollera bromsvätskenivån. Om nivån är låg, fyll på bromsvätska samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
Fast sken i 2 sekunder vid motorstart – automatisk funktionskontroll.
Tryck bromspedalen
helt för att få ur P-läge
Bromspedalens egenskaper ändrade Service
erfordras
Fottrycket på bromspedalen är för lågt.
•
Tryck pedalen längre ner.
Kan visas vid mycket kall väderlek eller om växelväljaren förts ur P-läge med bromspedalen otillräckligt
nedtryckt.
•
Stäng av motorn med ett tryck på START/STOP ENGINE-knappen – gör en ny motorstart och
tryck ner bromspedalen.
Om felmeddelandet kvarstår: Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
VARNING
Om
och
är tända samtidigt,
kan fel ha uppstått i bromssystemet.
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid
detta tillfälle är normal, kör då försiktigt till
närmaste verkstad för kontroll av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
08
262
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Relaterad information
•
•
Parkeringsbroms (s. 264)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s. 263)
•
Färdbroms – nödbromsförstärkning (s.
263)
•
Färdbroms – låsningsfria bromsar (s.
263)
08 Start och körning
Färdbroms – låsningsfria bromsar
Låsningsfria bromsar, ABS (Anti-lock Braking
System), hindrar hjulen från att låsa sig vid
inbromsning.
Funktionen medför styrförmågan behålls och
det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder. Vid
ingrepp kan vibrationer kännas i bromspedalen, vilket är normalt.
Efter att motorn startats görs automatiskt ett
kort test av ABS-systemet då föraren släpper
bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test
av ABS-systemet kan komma att göras då
bilen når 10 km/h. Testet kan uppfattas som
pulseringar i bromspedalen.
Relaterad information
•
•
•
•
Färdbroms (s. 261)
Färdbroms – nödbromsljus och
automatisk varningsblinkers
Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma bakomvarande om en kraftig inbromsning. Funktionen innebär att bromsljuset
blinkar istället för att – som vid normal bromsning – lysa med fast sken.
Nödbromsljus aktiveras i hastigheter över
50 km/h vid kraftig inbromsning. Efter att
bilens hastighet bromsats ner under 10 km/h
återgår bromsljuset från att blinka till normalt
fast sken – samtidigt aktiveras varningsblinkers (s. 88), vilka blinkar tills föraren påverkar
motorvarvet med gaspedalen eller de stängs
av med dess knapp.
Nödbromsförstärkning EBA (Emergency
Brake Assist) hjälper till att öka bromskraften
och därmed förkorta bromssträckan.
EBA känner av förarens sätt att bromsa och
ökar bromskraften när det behövs. Bromskraften kan förstärkas upp till nivån då ABSsystemet ingriper. EBA-funktionen avbryts när
trycket på bromspedalen minskas.
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs.
Släpps bromspedalen upphör all inbromsning.
Relaterad information
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s. 263)
•
•
•
Parkeringsbroms (s. 264)
Färdbroms – nödbromsförstärkning (s.
263)
•
Färdbroms – låsningsfria bromsar (s. 263)
Parkeringsbroms (s. 264)
Färdbroms – nödbromsförstärkning
Färdbroms (s. 261)
Färdbroms – nödbromsförstärkning (s.
263)
Relaterad information
•
•
•
Parkeringsbroms (s. 264)
•
Färdbroms – låsningsfria bromsar (s. 263)
Färdbroms (s. 261)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s. 263)
08
263
08 Start och körning
Parkeringsbroms
Att ansätta parkeringsbromsen
Parkeringsbromsen håller bilen stilla, då förarplatsen är tom, genom att mekaniskt låsa/
spärra två hjul.
RELEASE. Bromsförloppet avbryts när reglaget släpps.
OBS
Vid nödbromsning i hastigheter över
10 km/h ljuder en signal under bromsförloppet.
Funktion
När den elektriska parkeringsbromsen arbetar
hörs ett svagt elmotorljud. Ljudet uppkommer
även vid automatiska funktionskontroller av
parkeringsbromsen.
Om bilen står stilla när parkeringsbromsen
ansätts verkar den endast på bakhjulen. Om
ansättningen sker när bilen rör sig används
ordinarie färdbroms, dvs. bromsen verkar på
alla fyra hjulen. Bromsverkan övergår till bakhjulen när bilen nästan står stilla.
Låg batterispänning
Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken lossas eller ansättas.
Anslut ett starthjälpsbatteri om batterispänningen är för låg, se Starthjälp med batteri (s.
249).
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke:
•
Parkeringsbromsreglage – ansätt.
1. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
2. Tryck på reglaget PUSH LOCK/PULL
RELEASE.
>
Kombiinstrumentets symbol börjar blinka – vid fast sken är parkeringsbromsen ansatt.
3. Släpp färdbromspedalen och säkerställ
att bilen står still.
•
När bilen parkeras ska växelväljaren vara i
P-läge.
Nödbroms
08
264
I nödfall kan parkeringsbromsen ansättas när
fordonet är i rörelse genom att trycka och
hålla på reglaget PUSH LOCK/PULL
Vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i utförsbacke:
•
Vrid hjulen i riktning mot trottoarkanten.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – en ilagd växel
eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.
08 Start och körning
Att lossa parkeringsbromsen
Lossa automatiskt
Tung last i motlut
1. Ta på säkerhetsbältet.
Tung last, t.ex. ett släp, kan göra att bilen
rullar bakåt när parkeringsbromsen lossas
automatiskt i kraftigt motlut. Undvik detta
genom att trycka in reglaget samtidigt som
du kör iväg. Släpp reglaget när motorn uppnår dragläge.
2. Starta motorn.
3. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
4. För växelväljaren till läge D eller R och ge
gas.
>
Parkeringsbromsen släpper och
kombiinstrumentets symbol slocknar.
OBS
Parkeringsbromsreglage – lossa.
Lossa manuellt
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset8.
2. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
Av säkerhetsskäl lossas parkeringsbromsen bara automatiskt om motorn är
igång och föraren har bilbältet på sig. Parkeringsbromsen lossas omedelbart på
bilar med automatväxellåda när gaspedalen trycks ner och växelväljaren står i läge
D eller R.
Byte av bromsbelägg
Bromsbeläggen bak måste bytas på verkstad
p.g.a. den elektriska parkeringsbromsens
konstruktion – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Symboler och meddelanden
För information om hur kombiinstrumentets
textmeddelanden kan visas och raderas, se
Meddelanden – hantering (s. 102).
3. Dra i reglaget.
>
Parkeringsbromsen släpper och
kombiinstrumentets symbol slocknar.
Symbol
Meddelande
Innebörd/åtgärd
"Meddelande"
•
Läs kombiinstrumentets meddelande.
Blinkande symbol innebär att parkeringsbromsen ansätts.
Blinkar symbolen i någon annan situation innebär det att ett fel uppstått.
•
8
Läs kombiinstrumentets meddelande.
För bil med Keyless-system: Tryck på START/STOP ENGINE.
08
}}
265
08 Start och körning
||
Symbol
Meddelande
Innebörd/åtgärd
Parkeringsbroms
ej helt släppt
Ett fel gör att parkeringsbromsen inte kan lossas:
•
Försök att ansätta och lossa bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök:
•
Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
OBS! En varningssignal ljuder vid fortsatt färd med detta felmeddelande.
Parkeringsbroms
inte aktiverad
Ett fel gör att parkeringsbromsen inte kan ansättas:
•
Försök att lossa och ansätta bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök:
•
Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Meddelandet tänds även på bilar med manuell växellåda när bilen körs i låg hastighet med dörren öppen för
att göra föraren uppmärksam på att parkeringsbromsen kan ha lossats oavsiktligt.
Parkeringsbroms
Serv. erfordras
Ett fel har uppstått:
•
Försök att ansätta och lossa bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök:
•
•
Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Om bilen måste parkeras innan ett eventuellt fel är är åtgärdat ska hjulen vridas
som vid parkering i backe och växelväljaren ska ställas i P-läge.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
08
266
Relaterad information
•
Färdbroms (s. 261)
08 Start och körning
Planera din körning
Det är viktigt att planera körningen noga vid
eldrift för att uppnå längsta möjliga körsträcka.
Här är några råd som sänker strömförbrukningen (vilket ger längre möjlig körsträcka)
utan att restiden behöver öka eller nöjet med
bilkörningen minskar.
Uttnyttja eldrift så mycket som möjligt:
•
Håll inte bilen stilla i en backe med gaspedalen. Använd färdbromsen i stället.
•
Utnyttja motorbroms och mjuk användning av färdbromsen vid inbromsning –
det återladdar hybridbatteriet och förlänger möjlig körsträcka med elmotor.
•
•
Ta reda på var laddstationer finns.
•
Balansera elförbrukningen med gaspedalen och utnyttja därigenom elmotorns fördelar.
Välj i första hand parkeringsplats med
laddstation.
VARNING
Tänk på att bilen inte avger något motorljud när den endast drivs av elmotorn och
därför kan vara svår att uppfatta för barn,
fotgängare, cyklister och djur. Detta gäller
speciellt i låga farter, t.ex. på parkeringsplatser.
OBS
Ta för vana att alltid påbörja en färd med
fulladdat hybridbatteri.
Körteknik
Elmotorn fungerar både som motor och generator. Vid inbromsning (s. 261) utnyttjas
bromskraften till att ladda hybridbatteriet (s.
276) – energi vilken annars hade gått förlorad
som värmeenergi.
•
Hög hastighet ökar strömförbrukningen
avsevärt p.g.a. ökat luftmotstånd – en fördubblad hastighet ökar luftmotståndet
4 ggr.
•
Underhåll bilen regelbundet – följ Volvos
rekommenderade serviceintervaller.
•
Att bogsera en annan bil drar mycket el –
använd AWD-läge. Då laddas hybridbatteriet kombinerat med att bilens köroch vägegenskaper förbättras, se Drivsystem – körlägen (s. 251).
På motsvarande sätt kan systemet behöva
kylas ned vid körning i värme.
OBS
Om yttertemperaturen blir extremt låg
kommer dieselmotorn alltid vara igång.
Strömförbrukare
Ju fler strömförbrukare i bilen som är påslagna (t.ex. stereo, elvärme i rutor, backspeglar, säten osv.) desto högre energiförbrukning.
Relaterad information
•
•
Bränsleekonomisk körning (s. 276)
Vinterkörning (s. 270)
Yttertemperatur
Elmotor, elektronik och batterier fungerar bäst
vid cirka 25 °C. När bilen är ansluten till ett
eluttag konditioneras (s. 124) den till sitt optimala temperaturintervall. Om bilen startas i
kyla eller under körning hamnar utanför sitt tillåtna temperaturintervall startar bränslevärmare och eventuellt även förbränningsmotor
automatiskt så att uppvärmning sker. Bilen
kan köras elektriskt men med reducerad
effekt om temperaturen blir för låg.
08
267
08 Start och körning
Vadning
Vadning innebär att bilen framförs genom vattenbelagd vägbana. Vadning ska göras med
stor försiktighet.
Bilen kan köras genom ett vattendjup på
högst 25 cm med en hastighet av högst
10 km/h. Extra försiktighet ska iakttas vid
passage av strömmande vatten.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan
göra bromsbeläggen våta med fördröjd
bromsverkan som resultat.
•
Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk motorvärmare och släpvagnskoppling efter körning i vatten och lera.
•
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna någon längre stund – det kan orsaka
elfel i bilen.
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer in i luftfiltret.
Vid djup större än 25 cm kan vatten
komma in i transmissionen. Då minskar
oljornas smörjande förmåga vilket förkortar
livslängden på dessa system.
08
268
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart
– bogsera bilen ur vattnet till verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Risk för motorhaveri.
Relaterad information
•
•
Bärgning (s. 294)
Bogsering (s. 293)
Överhettning
Under speciella förhållanden, vid hård körning
i t.ex. brant terräng och varmt klimat, finns risk
för att motor och drivsystem kan överhettas –
särskilt vid tung last.
För information om överhettning vid körning
med släpfordon, se Körning med släpvagn (s.
287).
•
Ta bort extraljus som sitter framför grillen
vid körning i varmt klimat.
•
Om temperaturen i motorns kylsystem blir
för hög tänds en varningssymbol i kombiinstrumentets informationsdisplay och
visar där textmeddelandet Hög
motortemp Stanna snarast – stanna då
bilen på ett säkert sätt och låt motorn gå
på tomgång under några minuter för att
svalna.
•
Visas textmeddelandet Hög motortemp
Stanna motorn eller Låg kylvätskeniv
Stanna motorn ska motorn stängas av
efter att bilen stannats.
Vid överhettning i växellådan aktiveras en
inbyggd skyddsfunktion som bl.a. tänder
en varningssymbol i kombiinstrumentet
och dess display visar textmeddelandet
Växellåda varm Sänk hastigheten eller
Växellåda varm Stanna snarast – följ
given rekommendation och sänk hastigheten respektive stanna bilen på ett
säkert sätt och låt motorn gå på tomgång
under några minuter för att låta växellådan svalna.
•
08 Start och körning
•
•
Vid överhettning kan bilens luftkonditionering komma att stängas av temporärt.
Stäng inte av motorn omedelbart vid
stopp efter en hård körning.
Körning med öppen baklucka
Överbelastning – startbatteri
Vid körning med öppen baklucka kan giftiga
avgaser sugas in i bilen via lastutrymmet.
De elektriska funktionerna i bilen belastar
startbatteriet (s. 335) olika mycket. Undvik att
använda nyckelläge (s. 72) II när motorn är
avstängd. Använd istället läge I – då förbrukas
mindre ström.
VARNING
OBS
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via lastutrymmet.
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar
en stund efter att motorn stängts av.
Relaterad information
•
Lastning (s. 140)
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd. Exempel på sådana funktioner
är:
•
•
•
•
kupéfläkt
strålkastare
vindrutetorkare
ljudanläggning (hög volym).
Om startbatterispänningen är låg visar kombiinstrumentets informationsdisplay texten Låg
batterinivå Energisparläge. Energisparfunktionen stänger sedan av eller reducerar vissa
funktioner, t.ex. kupéfläkt och/eller ljudanläggning.
–
Ladda då startbatteriet genom att starta
motorn och låt den sedan gå i minst
15 minuter – startbatteriet laddas bättre
under körning än med motorn på tomgång vid stillastående.
08
269
08 Start och körning
Inför en lång resa
Vinterkörning
Inför en lång resa är det en fördel att gå igenom följande punkter:
Vid vinterkörning är det viktigt att utföra vissa
kontroller för att säkerställa att bilen kommer
kunna framföras på ett säkert sätt.
•
Kontrollera att motorn fungerar som den
ska och att bränsleförbrukning (s. 374) är
normal.
•
Se till att inget läckage (bränsle, olja, eller
annan vätska) förekommer.
•
Kontrollera samtliga glödlampor och
däckens mönsterdjup.
•
Att medföra varningstriangel (s. 307) är
ett lagkrav i vissa länder.
Relaterad information
•
Motorolja – kontroll och påfyllning (s.
322)
•
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 302)
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
•
Motorns kylvätska (s. 323) ska innehålla
minst 50 % glykol. Denna blandning
skyddar motorn mot frostsprängning ner
till ca –35 °C. För bästa frostskydd ska
olika typer av glykol inte blandas.
•
Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
•
Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är
kall. För mer information om lämpliga
oljor, se Motorolja – ogynnsamma körförhållanden (s. 367).
Lampbyte (s. 325)
VIKTIGT
Lågviskositetsolja ska inte användas vid
hård körning eller i varmt väder.
08
270
•
Startbatteriets kondition och laddningsnivå ska ses över. Kallt väder ställer
större krav på startbatteriet samtidigt som
dess kapacitet minskas av kyla.
•
Använd spolarvätska (s. 335)för att undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.
För bästa möjliga väggrepp rekommenderar
Volvo vinterdäck på samtliga hjul om risk för
snö eller is föreligger.
OBS
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i alla
länder.
Halt väglag
Κva halkkörning under kontrollerade former
för att lära känna bilens reaktioner.
08 Start och körning
Räckvidd vid elektrisk drivning
Bilens räckvidd vid elektrisk drivning är
beroende av flera faktorer, t.ex. antalet påslagna förbrukare.
Strömförbrukare
För att få längsta möjliga körsträcka vid elektrisk drivning, måste den som kör eldriven bil
även tänka på att spara ström (s. 277). Ju fler
förbrukare (stereo, elvärme i rutor/speglar/
säten, mycket kall luft från klimatanläggningen, etc.) som är påslagna – desto kortare
möjlig körsträcka.
längre stillestånd, se Långtidsförvaring – att
tänka på (s. 286).
Relaterad information
•
•
Planera din körning (s. 267)
Tanklucka – Öppna/stänga
Tankluckan kan öppnas/stängas på följande
sätt:
Öppna/stänga tanklucka
Vinterkörning (s. 270)
För specificering av räckvidd vid eldrift, se
Räckvidd – specifikation (s. 379).
OBS
Förutom högt strömuttag i kupén kan även
höga hastigheter, kraftiga accelerationer,
tung last samt uppförsbackar reducera
möjlig körsträcka.
Längre stillestånd
Under normal hybridbatteriladdning (s. 276)
går en del av laddströmmen åt för att hålla
bilens drivsystem körklart, framför allt till att
styra hybridbatteriets temperatur. Om bilen
inte ska användas på några dagar, kan energi
sparas genom att inte starta förkonditionering. Om bilen inte ska användas under en
längre tid, mår hybridbatteriet bäst om bilen
parkeras på ett svalt ställe. För ytterligare
information om vad man ska tänka på vid
Κppna tankluckan med knappen på belysningspanelen – luckan öppnar när knappen
släpps.
I kombiinstrumentets display indikerar
pilen på symbolen vilken sida av bilen
tanklocket är placerat.
•
Stäng genom att trycka in luckan tills ett
klick bekräftar att den är stängd.
Relaterad information
•
Påfyllning av bränsle (s. 272)
08
271
08 Start och körning
Tanklucka – manuell öppning
Påfyllning av bränsle
Påfyllning med reservdunk9
Tankluckan kan öppnas för hand när elektrisk
öppning från kupén inte är möjlig.
Viktiga saker att tänka på vid tankning.
Vid påfyllning med reservdunk, använd tratten
som ligger under golvluckan i lastutrymmet.
Tratten ligger placerad vid reservhjulet eller i
baljan under golvluckan.
Öppna/stänga tanklock
Var noga med att föra in trattens rör ordentligt
i påfyllningsröret. Påfyllningsröret har ett öppningsbart lock och trattens rör måste föras
förbi locket innan påfyllning kan påbörjas.
Relaterad information
•
•
1. Κppna/avlägsna sidoluckan i lastutrymmet (samma sida som tankluckan).
2. Vidga/öppna en perforerad del i isoleringen och sök fram en grönfärgad lina
med handtag.
3. Dra linan försiktigt rakt bakåt tills tankluckan fälls ut med ett klickljud.
VIKTIGT
Dra försiktigt i linan – minimal kraft behövs
för att frigöra luckans lås.
08
Relaterad information
•
9
272
Påfyllning av bränsle (s. 272)
Gäller endast bilar med dieselmotor.
Tanklocket kan parkeras på luckan.
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst övertryck uppstå i tanken. Κppna då locket långsamt.
•
Efter tankning – sätt tillbaka locket och
vrid tills ett eller flera knäppljud hörs.
Påfyllning av bränsle
•
Κverfyll inte tanken utan avbryt när
pumpmunstycket slår ifrån.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
Tanklucka – manuell öppning (s. 272)
Bränsle – hantering (s. 273)
08 Start och körning
Bränsle – hantering
VIKTIGT
Bränsle med sämre kvalitet än Volvos rekommendationer ska inte användas eftersom
motoreffekten och bränsleförbrukningen
påverkas negativt.
Blandning av olika bränsletyper eller
användning av bränsle som inte rekommenderas upphäver Volvos garantier samt
eventuella kompletterande serviceavtal,
detta gäller samtliga motorer. OBS! Det
gäller inte bilar med motorer som är
anpassade för att köras på etanolbränsle
(E85).
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och
att få bränslestänk i ögonen.
Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med
vatten under minst 15 minuter och sök
läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och
diesel är mycket giftiga och kan orsaka
permanenta skador eller dödsfall om de
sväljs. Sök läkarvård omedelbart om
bränsle har svalts.
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med
släpvagn eller körning på höga höjder i
kombination med bränslekvalitet är faktorer som kan inverka på bilens prestationsförmåga.
Relaterad information
Bränsle som spillts ut på marken kan
antändas.
•
•
•
•
Stäng av bränsledriven värmare innan
tankning påbörjas.
•
VARNING
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
Bränsleekonomisk körning (s. 276)
Bränsle – diesel (s. 273)
Dieselpartikelfilter (DPF) (s. 275)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp (s.
374)
Bränsletank – volym (s. 373)
Bränsle – diesel
Diesel används som motorbränsle.
Använd endast dieselbränslen från välkända
tillverkare. Fyll aldrig på diesel med tveksam
kvalitet. Diesel bör uppfylla normen
EN 590 eller JIS K2204. Dieselmotorer är
känsliga för föroreningar i bränslet, som t.ex.
för hög mängd svavelpartiklar.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(–6 °C till –40 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan leda till startsvårigheter. De större
oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle
som är avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten. Detta är mer lättflytande vid låga
temperaturer och reducerar risken för paraffinutfällning.
Risken för kondensvatten i tanken minskar
om tanken hålls välfylld. Se till att det är rent
runt påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill
på lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten
vid spill.
VIKTIGT
Endast bränsle som uppfyller europeisk
dieselstandard får användas.
Svavelhalten får vara maximalt 50 ppm.
08
273
08 Start och körning
||
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas:
•
•
•
•
Marine Diesel Fuel
Inför påfyllning av bränsle vid bränslebrist:
Eldningsolja
•
Bränslestopp
Bränslesystemets konstruktion hos en dieselmotor gör att om bränslet tar slut, kan urluftning på verkstad krävas för återstart efter
tankning.
Efter ett motorstopp på grund av bränslebrist
behöver bränslesystemet en kort stund för att
utföra en kontroll. Gör då så här innan motorn
startas, efter att bränsletanken fyllts med diesel:
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck in
den till ändläget, se Nyckellägen (s. 72)
för mer information.
2. Tryck på START-knappen utan att trycka
ner broms- och/eller kopplingspedal.
Stanna bilen på så plan/vågrät mark
som möjligt – lutar bilen finns risk för
luftfickor i bränsletillförseln.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat
bränsle använts. För mer information, se Volvos serviceprogram (s. 316).
Att tänka på vid bränslestopp
Undvik att köra slut på bränslet. I händelse av
tom tank är det möjligt att ta köra vidare med
tillgänglig laddning i hybridbatteriet. Efter att
återfyllning av bränsle skett kommer tiden för
motorstart att kunna upplevas som förlängd
(upp till 30 sekunder). I vissa fall kan även
upprepade startförsök behövas.
När motorn startats rekommenderas att den
hålls igång i minst 5 minuter. Välj körläge
AWD eller POWER för att underlätta bränsletillförseln.
Om meddelandet Förbränningsmotor ej
tillgänglig Begränsad prestanda och
körsträcka visas i kombiinstrumentets informationsdisplay – stäng av och starta sedan
om motorn igen för att återfå full funktion.
3. Vänta ca 1 minut.
10
274
OBS
Specialtillsatser
FAME10 (Fatty Acid Methyl Ester) och
vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt
Volvos rekommendation och ger ökat slitage och motorskador som inte täcks av
Volvos garantier.
08
4. För att starta motorn: Tryck ner bromsoch/eller kopplingspedal och tryck på
START-knappen en gång till.
Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd FAME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
Relaterad information
•
•
•
Bränsle – hantering (s. 273)
Dieselpartikelfilter (DPF) (s. 275)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp (s.
374)
08 Start och körning
Katalysatorer
Dieselpartikelfilter (DPF)
Katalysatorerna har till uppgift att rena avgaserna. De är placerade nära motorn för att
snabbt nå arbetstemperatur.
Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter,
vilket medför effektivare avgasrening.
Katalysatorerna består av en monolit (keramsten eller metall) med kanaler. Kanalväggarna
är belagda med platina/rodium/palladium.
Metallerna svarar för katalysatorfunktionen,
dvs. de påskyndar den kemiska processen
utan att förbrukas.
LambdasondTM
syremätgivare
Lambdasonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet (se
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp (s.
374)).
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i
de avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet
från avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem, som kontinuerligt styr insprutningsventilerna. Förhållandet mellan det bränsle
och den luft som förs till motorn regleras hela
tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en effektiv förbränning för att reducera de skadliga ämnena (kolväten, koloxid
och kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
Relaterad information
•
•
Bränsleekonomisk körning (s. 276)
Bränsle – diesel (s. 273)
OBS
Under regenereringen kan följande uppstå:
Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under
normal körning. För att bränna bort partiklarna och tömma filtret startas en s.k. regenerering. För detta krävs att motorn har nått
normal arbetstemperatur.
Regenereringen av partikelfiltret sker automatiskt och tar normalt 10–20 minuter. Vid
låg medelhastighet kan det ta lite längre tid.
Under regenerering ökar bränsleförbrukningen något.
Vid regenerering aktiveras temporärt en uppladdning av hybridbatteriet i bakgrunden,
vilken liknar SAVE-funktionen, se Drivsystem
– körlägen (s. 251).
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds en gul varningstriangel i kombiinstrumentet och meddelandet Sotfilter fullt Se
handbok visas i dess informationsdisplay.
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur.
Bilen bör sedan köras i ytterligare 20 minuter.
en smärre reducering av motoreffekt
kan temporärt förnimmas
•
bränsleförbrukningen kan temporärt
öka
•
en bränd lukt kan förekomma.
När regenerering är avslutad raderas varningsmeddelandet automatiskt.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder – då
når motorn normal arbetstemperatur snabbare.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt med partiklar kan det
vara svårt att starta motorn och filtret blir
funktionsodugligt. Då finns risk att filtret
måste bytas ut.
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
•
Relaterad information
•
•
•
Bränsle – diesel (s. 273)
•
Bränsletank – volym (s. 373)
Bränsle – hantering (s. 273)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp (s.
374)
08
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
275
08 Start och körning
Bränsleekonomisk körning
Att köra ekonomiskt och spara miljön är att
köra förutseende och mjukt samt att anpassa
körsätt och hastighet till den rådande situationen.
08
276
•
Ta hjälp av ECO Guide som indikerar hur
bränsleekonomiskt bilen körs, se Eco
guide & Hybrid guide (s. 66).
•
Kör på högsta möjliga växel, anpassad
efter aktuell trafiksituation och väg – lägre
varvtal ger lägre förbrukning. Ta hjälp av
växelindikatorn (s. 257).
•
Undvik snabba onödiga accelerationer
och häftiga inbromsningar.
•
Hög hastighet ger ökad bränsleförbrukning – luftmotståndet ökar med hastigheten.
•
Varmkör inte motorn med tomgångskörning utan kör hellre med lätt belastning så
snart det är möjligt – en kall motor drar
mer bränsle än en varm.
•
Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet – välj
ECO -däcktryck för bästa resultat, se
Däck – godkända däcktryck (s. 377).
•
Val av däck kan påverka bränsleförbrukningen – rådgör om lämpliga däck med
en återförsäljare.
•
Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
desto högre förbrukning.
•
Utnyttja motorbroms vid inbromsning, där
så kan ske utan risk för andra trafikanter.
•
•
Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer förbrukningen – ta bort
lasthållare som inte används.
Undvik att köra med öppna fönster.
För information om Volvo Personvagnars miljöfilosofi, se Volvo Personvagnars miljöfilosofi
(s. 19).
För mer information om bränsleförbrukning,
se Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp (s.
374).
VARNING
Stäng aldrig av motorn vid färd, exempelvis i nedförslut, detta inaktiverar viktiga
system såsom styr- och bromsservo.
Relaterad information
•
•
•
Bränsle – hantering (s. 273)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp (s.
374)
Bränsletank – volym (s. 373)
Laddning av hybridbatteri
Förutom bränsletank som i en konventionell
bil, är bilen utrustad med ett uppladdningsbart batteri, ett så kallat hybridbatteri av typ
Litium-Jon.
Hybridbatteriet laddas med hjälp av en laddkabel med kontrollenhet (s. 279) vilken är
placerad i förvaringsutrymmet under lastrummets golvlucka, se Laddkabel med kontrollenhet (s. 279).
OBS
Använd en av Volvo rekommenderad laddkabel enligt IEC 62196 och IEC 61851 som
stöder temperaturövervakning.
Tiden det tar för hybridbatteriet att laddas är
beroende av vilken laddström (s. 277) som
används.
Vid laddning av bilens hybridbatteri visar displayen på laddkabelns kontrollenhet aktuell
status (s. 282) under en pågående och efter
en avslutad laddning.
Så länge laddning av hybridbatteriet pågår
laddas även bilens startbatteri (s. 335).
Om hybridbatteriets temperatur är under
–10 ºC eller över 30 ºC kan det innebära att
vissa av bilens funktioner förändras eller uteblir eftersom hybridbatteriers kapacitet reduceras utanför detta temperaturintervall.
08 Start och körning
Exempel på detta är att körläge PURE (se
Drivsystem och körlägen (s. 251)) vilket inte
är valbart om temperaturen i batteriet är för
låg eller hög.
Laddning med fast kontrollenhet enligt
mode 311
På vissa marknader är kontrollenheten fast
installerad i en laddstation kopplad till elnätet.
Laddkabeln har då ingen egen kontrollenhet.
Istället har den ett speciellt kontaktdon att
användas för att koppla laddkabeln till laddstationen. Följ instruktioner på laddstationen.
Relaterad information
•
Laddning av hybridbatteri – förberedelser
(s. 278)
•
Räckvidd vid elektrisk drivning (s. 271)
Laddström
Laddström används till laddning av hybridbatteriet (s. 276) samt förkonditionering av
bilen. Laddkabeln (s. 279) mellan bilens laddintag och ett 230 VAC-uttag kan ställas in för
belastning av olika strömstyrkor (6–16 A) med
hjälp av kontrollenheten.
När laddkabeln aktiveras visar kombiinstrumentet ett meddelande och en lampa (s. 284)
tänds i bilens laddintag. Laddströmmen
används huvudsakligen till batteriladdning
men nyttjas även till förkonditionering (s. 124)
av bilen.
VIKTIGT
Lossa aldrig laddkabeln från 230 VACuttaget under pågående laddning – risk
finns att 230 VAC-uttaget då kan skadas.
Strömstyrka
(A)
Laddningstid (timmar)
6
7,5–10,0
10
4,5–7,0
16
4,0–5,5
OBS
•
Vid mycket kallt eller varmt väder
används en del av laddströmmen för
att värma/kyla hybridbatteriet och
kupén (förkonditionering (s. 124)) vilket
medför längre laddtid.
•
Laddtiden förlängs om förkonditionering (s. 124) har valts. Tidsåtgång beror
huvudsakligen på yttertemperaturen.
Laddningstiden varierar med inställd strömstyrka på kontrollenheten.
Se exempel i följande tabell:
08
11
Europeisk standard - EN 61851-1.
277
08 Start och körning
||
ytterligare förbrukare ansluts till samma uttag
(eller annat uttag i samma säkringskrets) finns
risk att säkringen för uttaget/säkringskretsen
överbelastas och löser ut varvid batteriladdningen avbryts.
Återställ då säkringen för uttaget/säkringskretsen och välj en lägre laddström på kontrollenheten – alternativt koppla ifrån annan
förbrukare från uttaget.
Exempel 3
Laddkabelhandske och laddintag.
Normalt ingår flera 230 VAC-förbrukare i en
säkringskrets, varför ytterligare förbrukare
(t.ex. belysning, dammsugare, borrmaskin
etc.) kan finnas på samma säkring.
Exempel 1
Om bilen ansluts till ett 230 VAC/10 A-uttag
och kontrollenheten är inställd på 16 A, kommer bilen att försöka dra 16 A ur 230 VACnätet – efter en stund kommer den överbelastade 10 A-säkringen för uttaget att lösa ut
och batteriladdningen avbryts.
Återställ då säkringen för uttaget och välj en
lägre laddström på kontrollenheten, se Laddning av hybridbatteri – förberedelser (s. 278).
08
278
Om bilen ansluts till ett 230 VAC/10 A-uttag
och kontrollenheten är inställd på 6 A, kommer bilen bara att dra 6 A ur 230 VAC-nätet.
Batteriladdningen kommer visserligen att ta
längre tid men då kan ytterligare förbrukare
anslutas samtidigt till samma uttag (eller säkringskrets) så länge den samlade lasten inte
överstiger säkringenskretsens kapacitet.
Laddning av hybridbatteri –
förberedelser
Innan uppladdning av bilens hybridbatteri kan
påbörjas (s. 283) behöver ett antal förberedelser göras.
VARNING
•
Laddning av hybridbatteriet får ske
enbart från godkända skyddsjordade
230 VAC-uttag.
•
Kontrollenhetens jordfelsbrytare skyddar bilen men det kan ändå finnas risk
för överbelastning av 230 VAC-nätet.
•
Undvik synligt slitna eller skadade
nätuttag då de vid användning kan
leda till brand- och/eller personskada.
•
Använd aldrig förlängningskabel.
VARNING
Relaterad information
•
Räckvidd vid elektrisk drivning (s. 271)
Byte av hybridbatteri får endast utföras av
verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Innan laddning
VIKTIGT
Exempel 2
•
Om bilen ansluts till ett 230 VAC/10 A-uttag
och kontrollenheten är inställd på 10 A, kommer bilen att dra 10 A ur 230 VAC-nätet. Om
Kontrollenheten bör inte översköljas
eller nedsänkas i vatten.
•
Undvik direkt solljus.
08 Start och körning
Dra loss laddintagets täcklock och fäst
det i hållaren på luckans insida. Se till att
täcklockets gummistropp är böjd nedåt
för att undvika att locket lossnar från hållaren.
VIKTIGT
•
Kontrollera att 230 VAC-uttaget har tillräcklig strömförsörjning för laddning
av elfordon – vid osäkerhet bör uttaget
kontrolleras av en fackman.
•
Om uttaget har okänd strömstyrka –
använd lägsta nivå på kontrollenheten.
Laddkabel med kontrollenhet
Laddkabeln med dess kontrollenhet används
för att ladda bilens hybridbatteri. Använd en
av Volvo rekommenderad laddkabel.
Stängning av laddintagets lucka görs i
omvänd ordning.
Relaterad information
På laddkabelns kontrollenhet (s. 279) väljs
önskad laddström (s. 277) 6–16 A12. Vid leverans är lägsta möjliga laddström förinställd.
•
•
Laddning av hybridbatteri (s. 276)
Laddning av hybridbatteri – avslut (s.
285)
Öppna/stänga lucka laddintag
Laddkabeln är placerad i förvaringsutrymmet
under lastrummets golvlucka.
Specifikationer, laddkabel
Kapslingsklass
Omgivningstemperatur
IP67
–32 ºC till +50 ºC
Tryck in den bakre delen av luckan och
släpp.
Κppna luckan.
08
12
Maximal laddström kan variera beroende på marknad.
279
08 Start och körning
||
VARNING
Kontrollenhet
Indikator13 visa vald laddström.
Symbol lyser när laddkabeln är ansluten
till ett 230 VAC-uttag.
Laddkabeln får inte användas om någon
del av den är skadad – risk finns då för
elschock och allvarlig personskada.
Tryckknappar för att öka/minska laddströmmen.
Skadad eller ej fungerande laddkabel får
endast repareras av verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symbolen lyser när laddkabeln är
ansluten till bilens 230 VAC-intag.
VIKTIGT
Grenuttag, överspänningsskydd eller liknande enheter får ej användas tillsammans
med laddkabeln då det kan medföra risk
för brand, elchock etc.
VIKTIGT
Lossa aldrig laddkabeln från 230 VACuttaget under pågående laddning – risk
finns att 230 VAC-uttaget då kan skadas.
Adapter mellan 230 VAC-uttag och laddkabel får enbart användas om adaptern är
märkt med godkännande enligt IEC 61851
och IEC 62196.
OBS
Laddkabeln kommer ihåg den senaste
inställningen av laddströmmen. Det är därför viktigt att justera inställningen om annat
230 VAC-uttag används vid nästa laddtillfälle.
08
Kontrollenhetens display och reglage.
13
280
Maximal laddström kan variera beroende på marknad.
08 Start och körning
Relaterad information
•
Laddkabel med kontrollenhet – statusmeddelanden (s. 282)
•
Laddkabel med kontrollenhet – jordfelsbrytare (s. 283)
•
Laddström (s. 277)
08
281
08 Start och körning
Laddkabel med kontrollenhet –
statusmeddelanden
het (s. 279) aktuell status under en pågående
och efter en avslutad laddning.
Vid laddning (s. 276) av bilens hybridbatteri
visar displayen på laddkabelns kontrollen-
Kontrollenhetens display
Status
Innebörd
Rekommenderad åtgärd
Indikatorn för laddström (1) är släckt.
Bilsymbolen (5) lyser med fast grönt
sken.
Standby
•
•
Vänta tills batteriet är fulladdat.
Aktuell strömförbrukning visas med
en grön indikator (1). Bilsymbolen (5)
lyser med ett fast grönt sken.
Laddning pågår.
Indikatorn för laddström är släckt.
Bilsymbolen (5) blinkar rött.
Laddning är inte
möjlig.
Bilsymbolen (5) lyser med fast rött
sken.
Laddning är inte
möjlig.
•
•
Laddkabeln är ansluten till bilen.
Laddning är möjlig men har ännu inte
aktiverats av elektroniken i bilen.
Bilens elektronik har påbörjat laddning.
Vänta tills batteriet är fulladdat.
Laddning pågår.
•
Det finns ett kommunikationsfel mellan
kontrollenheten och bilen.
1. Kontrollera alla anslutningar eller
använd ett annat 230 VAC-uttag.
•
Bilelektronikens ventilation är inte tillräcklig, ej aktiverad eller felaktig.
2. Starta om batteriladdningen.
•
Jordfelsbrytaren på laddkabeln har löst
ut.
1. Dra ut laddkabeln ur 230 VACuttaget.
2. Jordfelsbrytaren nollställs och
enheten startar om.
Indikatorn (1) för laddström samt
hussymbolen (3) blinkar rött.
Relaterad information
•
08
282
Laddström (s. 277)
Laddning är inte
möjlig.
Temperaturövervakning har löst ut för
230 VAC-uttaget.
Starta om laddning. Om problemet
kvarstår – kontakta fackman.
08 Start och körning
Laddkabel med kontrollenhet –
temperaturövervakning
Laddkabel med kontrollenhet –
jordfelsbrytare
För att bilens hybridbatteri ska laddas (s. 276)
säkert varje gång, har kontrollenheten (s. 279)
en inbyggd övervakningsanordning av laddströmmen.
Laddkabelns (s. 279) kontrollenhet har en
inbyggd jordfelsbrytare som skyddar bilen och
användaren från elektriska stötar orsakade av
systemfel.
Kontrollenhetens övervakningsanordning
säkerställer att den tillåtna laddströmmen (s.
277) automatiskt justeras för att ta hänsyn till
säkerhetsaspekten. Detta garanterar säker
drift utan tillsyn och optimerad laddningstid.
Om kontrollenhetens inbyggda jordfelsbrytare
löser ut lyser bilsymbolen med rött fast sken –
kontrollera 230 VAC-uttaget.
VIKTIGT
Kontrollenhetens jordfelsbrytare skyddar
inte 230 VAC-uttaget.
OBS
Använd en av Volvo rekommenderad laddkabel enligt IEC 62196 och IEC 61851 som
stöder temperaturövervakning.
Relaterad information
•
Laddning av hybridbatteri – start
Hur laddning av hybridbatteriet (s. 276)
startas.
VIKTIGT
Anslut aldrig laddkabeln när risk för blixtnedslag föreligger.
OBS
Använd en av Volvo rekommenderad laddkabel enligt IEC 62196 och IEC 61851 som
stöder temperaturövervakning.
Ta fram laddkabeln (s. 279) från förvaringsutrymmet under lastgolvet.
Laddning av hybridbatteri (s. 276)
Temperatursäkring
Temperaturövervakningen aktiveras automatisk när bilens hybridbatteri börjar laddas. Om
en kritisk temperatur uppnås sänks laddströmmen. Om detta sker vid upprepande tillfällen stängs laddningen av.
VIKTIGT
Om temperaturövervakningen automatiskt
har sänkt laddströmmen vid upprepade
tillfällen och laddningen avbrutits måste
orsaken till överhettningen utredas och
åtgärdas.
Anslut laddkabeln till ett 230 VAC-uttag.
Använd aldrig skarvsladd.
2. Ställ in rätt laddström (s. 277) (för aktuellt
230 VAC-uttag) på kontrollenheten.
08
283
08 Start och körning
||
5. Laddkabelns handske spärras/låses fast
och laddning startar efter ca 10 sekunder.
För att kontrollera återstående laddtid:
•
Tryck på fjärrnyckelns knapp för
Trygghetsbelysning – kombiinstrumentet visar då beräknad tid.
Batteriladdning kan avbrytas en stund om
bilen låses upp:
Avlägsna laddhandtagets skyddslock och
anslut sedan handtaget till bilen.
•
och dörren öppnas – laddning återstartar efter 2 minuter.
•
utan att dörren öppnas – bilen återlåses automatiskt, se Låsning/upplåsning – utifrån (s. 161). Laddning återstartar efter 1 minut.
OBS
Trygghetsbelysningen måste vara aktiv för
att visa återstående laddtid. Dess inställningar hanteras i menysystemet MY
CAR (s. 102).
Placering av laddhantagets skyddslock.
VIKTIGT
För att undvika skador på lacken, t.ex. vid
kraftig blåst, placera laddhandtagets
skyddslock så att det inte vidrör bilen.
08
284
VIKTIGT
Lossa aldrig laddkabeln från 230 VACuttaget under pågående laddning – risk
finns att 230 VAC-uttaget då kan skadas.
6. När laddningen är klar (se följande tabell)
– öppna förardörren. Då tänds kombiinstrumentet upp och kan visa information
om laddstatus.
LED-lamporna visar aktuell status under
pågående laddning. Vit, blå, röd och gul
lampa aktiveras när kupébelysningen tänds –
de fortsätter att lysa en stund efter att kupébelysningen slocknat.
LED-lampans
sken
Innebörd
Vitt – fast
Ledljus
Gult – fast
VäntlägeA – väntar på
att laddning ska
starta.
Grönt – blinkande
Laddning pågårB.
Grönt – fast
Laddning klarC.
08 Start och körning
LED-lampans
sken
Innebörd
Blått – blinkande
eller fast
Timer påslagen.
Rött – blinkande
fast
Ett fel har uppstått.
A
B
C
Laddning av hybridbatteri – avslut
Hur laddning av hybridbatteriet (s. 276) avslutas.
OBS
För att kunna ta loss laddkabelhandsken
från bilens 230 VAC-intag måste bilen först
låsas upp med fjärrnyckeln/PCC:n.
T.ex. efter att en dörr har öppnats eller laddkabelns
handske är inte fastlåst.
Ju långsammare blink, desto närmare fulladdat.
Slocknar efter en stund.
Ta loss kabeln från bilens elintag, sätt tillbaka laddintagets täcklock och stäng
luckan, se Laddning av hybridbatteri –
förberedelser (s. 278).
Vid laddning kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är
normalt och sker p.g.a. kylning av hybridbatteriet.
Relaterad information
•
Laddning av hybridbatteri – avslut (s.
285)
Lås upp bilen med fjärrnyckeln/PCC:n* –
laddkabelns spärrade handske släpper/
låses upp.
Ta loss kabeln från 230 VAC-uttaget.
Lägg tillbaka laddkabeln i bilens förvaringsutrymme under lastrumsgolvet.
08
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
285
08 Start och körning
||
Laddning med dieselmotor
Hybridbatteriet kan även laddas med bilens dieselmotor,
se Drivsystem (s. 250).
Långtidsförvaring – att tänka på
OBS
För att minska degradering av hybridbatteriet i
samband med långtidsförvaring av fordonet
rekommenderas att laddningsgraden ligger på
25 %.
Välj en så sval placering av fordonet som
möjligt för att minimera åldring av batteriet
vid långtidsförvaring. Sommartid bör fordonet helst stå inomhus alternativt utomhus i skugga, beroende på var temperaturen är lägst.
Gör enligt följande:
Relaterad information
•
•
Laddkabel med kontrollenhet (s. 279)
Laddning av hybridbatteri – start (s. 283)
1. Välj tema "Hybrid" för kombiinstrumentet.
(För information om menyhantering, se
Kombiinstrument (s. 61).)
2. Om laddningsgraden är hög – kör bilen till
dess ca 25 % återstår. Är laddningsgraden låg – tryck på POWER-knappen och
kör bilen till dess att ca 25 % uppnås.
(För mer information om körlägen, se
Drivsystem – körlägen (s. 251).)
3. Om förvaringen varat längre än
6 månader och är tänkt att fortgå – starta
motorn i körläge POWER och låt den vara
igång i minst 10 minuter tills laddningsgraden stabiliseras kring 25 % igen
(rekommenderas).
Om bilen stått inlåst och inte kunnat köras
och hybridbatteriets laddnivå är märkbart
under 25 % – ladda batteriet i ca 45 minuter
på lägsta nivå beroende på laddstatus. Kontrollera löpande laddnivån i kombiinstrument,
se Laddning av hybridbatteri – start (s. 283).
08
286
För hantering av startbatteriet i samband med
långtidsförvaring, se Startbatteri (s. 335).
VIKTIGT
Under långtidsförvaring ska laddkabeln
inte vara ansluten i bilens laddintag.
Relaterad information
•
•
Laddning av hybridbatteri (s. 276)
Räckvidd vid elektrisk drivning (s. 271)
08 Start och körning
Körning med släpvagn
Vid körning med släpvagn finns det ett antal
viktiga saker att tänka på när det gäller exempelvis draganordningen, släpvagnen samt hur
lasten placeras i släpvagnen.
malt. Växla ner till en lägre växel och
anpassa hastigheten.
•
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt.
Summan av passagerares vikt och samtliga
tillval, t.ex. dragkrok, reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt. För utförlig
information om vikter, se Vikter (s. 364).
Av säkerhetsskäl bör maximalt tillåten
hastighet, för bil med tillkopplat släp, inte
överskridas. Följ gällande bestämmelser
för tillåtna hastigheter och vikter.
•
Håll en låg hastighet vid körning med
släpvagn uppför en lång brant stigning.
•
Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 12 %.
Om draganordningen monterats av Volvo,
levereras bilen med nödvändig utrustning för
körning med släpvagn.
Släpvagnskabel
•
Draganordningen på bilen ska vara av
godkänd typ.
•
Om dragkroken monteras i efterhand,
kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
Om bilens draganordning har en 13-polig
kontakt och släpet har en 7-polig kontakt
behövs en adapter. Använd en adapterkabel
som är godkänd av Volvo. Se till att kabeln
inte släpar i marken.
Blinkers och bromsljus på släp
•
Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
Om någon av släpets lampor för körriktningsvisarna är trasig, blinkar kombiinstrumentets
symbol för körriktningsvisarna snabbare än
normalt och informationsdisplayen visar texten Glödlampsfel Släpets blinker.
•
Κka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. För däcktrycksdekalens
placering, se Däck - lufttryck (s. 306).
•
Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
Är någon av släpets lampor för bromsljuset
trasig visas texten Glödlampsfel Släp
stoppljus.
•
Kör inte med tungt släp när bilen är helt
ny. Vänta tills den körts minst 1000 km.
•
I långa och branta nedförsbackar belastas bilens bromsar mycket mer än nor-
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna
kan vara certifierade för högre dragvikter
än vad bilen får dra.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
Relaterad information
•
•
•
Körning med släpvagn – automatisk
växellåda (s. 288)
Draganordning/Dragkrok (s. 288)
Lampbyte (s. 325)
Släpvagnsvikter
För information om Volvos tilllåtna släpvagnsvikter, se Dragvikt och kultryck (s. 365).
08
287
08 Start och körning
Körning med släpvagn – automatisk
växellåda
Start i backe
Draganordning/Dragkrok
1. Tryck ner färdbromsen.
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
2. För växelväljaren till körläge D.
En draganordning gör att det t.ex. går att dra
en släpkärra efter bilen.
•
En automatisk växellåda väljer optimal
växel relaterat belastning och motorvarv.
•
Vid överhettning tänds en varningssymbol
i kombiinstrumentet tillsammans med ett
meddelande som visas i informationsdisplayen – följ given rekommendation.
3. Frigör parkeringsbromsen.
4. Släpp färdbromsen och kör iväg.
Relaterad information
•
Automatisk växellåda – Geartronic (s.
257)
Om bilen utrustats med delbar/löstagbar
dragkrok ska monteringsanvisningen för fastsättning av den lösa delen följas noggrant, se
Löstagbar dragkrok – fastsättning/borttagning
(s. 290).
VARNING
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
Branta stigningar
•
•
•
Spärra inte automatväxellådan med en
högre växel än vad motorn "orkar med" –
det är inte alltid fördelaktigt att köra på
hög växel och lågt motorvarv.
•
Parkering i backe
Följ monteringsanvisningen noggrant.
Den löstagbara delen måste vara låst
med nyckel innan körning påbörjas.
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
1. Tryck ner färdbromsen.
2. Aktivera parkeringsbromsen.
3. För växelväljaren till läge P.
Viktigt att kontrollera
•
4. Släpp färdbromsen.
08
288
•
Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
när bil med automatväxellåda och
påkopplat släp parkeras. Använd alltid
parkeringsbromsen.
•
Använd stoppklossar för att blockera
hjulen när bil med påkopplat släp parkeras i backe.
Dragkrokens kula behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet.
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
Relaterad information
•
Körning med släpvagn (s. 287)
08 Start och körning
Löstagbar dragkrok – förvaring
Löstagbar dragkrok – specifikationer
Förvara den löstagbara dragkroken i lastutrymmet.
Specifikationer för löstagbar dragkrok.
G021485
Specifikationer
Mått, fästpunkter (mm)
Dragkrokens förvaringsplats.
VIKTIGT
Ta alltid loss dragkroken efter användning
och förvara den på dess bestämda plats i
bilen.
A
998
B
81
C
854
D
427
E
109
F
282
•
Löstagbar dragkrok – specifikationer (s.
289)
G
Sidobalk
•
Löstagbar dragkrok – fastsättning/borttagning (s. 290)
H
Kulans centrum
•
Körning med släpvagn (s. 287)
Relaterad information
Relaterad information
•
•
•
Löstagbar dragkrok – fastsättning/borttagning (s. 290)
08
Löstagbar dragkrok – förvaring (s. 289)
Körning med släpvagn (s. 287)
289
08 Start och körning
Löstagbar dragkrok – fastsättning/
borttagning
Fastsättning/borttagning av den löstagbara
dragkroken görs på följande sätt:
Indikatorfönstret ska visa grönt.
G021487
Sätt i och skjut in dragkroken tills ett klick
hörs.
08
290
Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
G000000
Ta bort skyddskåpan genom att först
och sedan dra kåpan
trycka in spärren
.
rakt bakåt
G021489
G018928
Indikatorfönstret ska visa rött.
G021490
G021488
Fastsättning
Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
Kontrollera att dragkroken sitter fast
genom att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
VARNING
Om dragkroken inte sitter korrekt ska den
tas loss och sättas fast igen enligt tidigare
steg.
VIKTIGT
G021495
G021494
08 Start och körning
Säkerhetsvajer.
Tryck in låsratten
och vrid den moturs
tills ett klick hörs.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
Borttagning av dragkrok
Smörj bara in kulan för draghandsken,
resten av dragkroken ska vara ren och torr.
Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp
och håll ned samtidigt som dragkroken
dras ut bakåt och uppåt.
VARNING
Sätt i nyckeln och vrid den medurs till
upplåst läge.
Förankra dragkroken på ett säkert sätt om
den förvaras i bilen, se Löstagbar dragkrok
– förvaring (s. 289).
08
}}
291
08 Start och körning
||
Släpvagnsstabilisator – TSA14
G018929
Funktionen Släpvagnsstabilisator (TSA –
Trailer Stability Assist) har till uppgift att stabilisera bil med tillkopplat släpfordon i situationer där ekipaget kommit i självsvängning.
Skjut på skyddskåpan tills den snäpper
fast.
Relaterad information
•
•
•
Löstagbar dragkrok – förvaring (s. 289)
Löstagbar dragkrok – specifikationer (s.
289)
Körning med släpvagn (s. 287)
Släpvagnsstabilisatorn ingår i Stabilitets- och
dragkraftssystemet (s. 172) (DSTC – Dynamic
Stability and Traction Control).
Funktion
Fenomenet att bil med släp hamnar i självsvängning, kan uppstå för alla kombinationer
av bilar och släp. I vanliga fall krävs höga hastigheter för att det ska uppstå. Men om släpfordonet är överlastat eller har lasten felaktigt
fördelad, t.ex. för långt bak, finns risk för
självsvängning även i lägre hastigheter,
70–90 km/h.
För att självsvängning sedan ska börja,
behövs en utlösande faktor, t.ex.:
•
Bil med släp utsätts för en plötslig kraftig
sidovind.
•
Bil med släp kör på ojämn vägbana eller i
ett gupp.
•
Yviga rattrörelser.
Handhavande
Då självsvängning väl har börjat kan den bli
svår eller omöjlig att dämpa, vilket gör ekipaget svårkontrollerat med risk för att hamna i
t.ex. fel körfält eller utanför vägbanan.
08
14
292
Ingår vid installation av Volvo original dragkrok.
Släpvagnsstabilisatorn övervakar kontinuerligt
bilens rörelser, speciellt i sidled. Om självsvängning upptäcks, sker individuell bromsreglering på framhjulen vilket ger en stabiliserande effekt på ekipaget. Oftast räcker detta
för att föraren ska återfå kontroll över bilen.
Om självsvängningen inte dämpas ut trots
stabilisatorns första ingrepp, bromsas ekipaget med alla hjul kombinerat med att motorns
drivkraft reduceras. När självsvängningen
successivt dämpats och ekipaget åter är stabilt avbryter systemet regleringen och föraren
återfår full kontroll över bilen. För mer information, se Stabilitets- och dragkraftssystem
(DSTC) – handhavande (s. 172)
Övrigt
Ingrepp av Släpvagnsstabilisatorn kan ske i
hastighetsintervallet 60–160 km/h.
OBS
TSA-funktionen stängs av om föraren väljer Sport-läge, se Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC) (s. 172).
Ingrepp av stabilisatorn kan utebli om föraren
med kraftiga rattrörelser försöker häva självsvängningen, eftersom systemet då inte kan
avgöra om det är släpet eller föraren som
orsakar självsvängningen.
08 Start och körning
Då stabilisatorn arbetar, blinkar kombiinstrumentets DSTC-symbol.
Relaterad information
•
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
– symboler och meddelanden (s. 174)
Bogsering
Bogserögla
Vid bogsering dras ett fordon efter ett annat
fordon med hjälp av en bogserlina.
Bogseröglan skruvas fast i ett gängat uttag
bakom ett täcklock på stötfångarens högra
sida bak.
Bogsering av V60 Plug-in Hybrid är inte tillåten. Vid förflyttning ska bilen bärgas upplyft
och stå med alla hjulen på bärgningsflak.
Fastsättning av bogserögla
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bogseras
så att hjulen rullar framåt.
Starthjälp
Bogsera inte igång motorn. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att
motorn inte kan startas, se Starthjälp med
batteri (s. 249).
VIKTIGT
Den elektriska drivmotorn och katalysatorn
kan skadas vid försök att bogsera igång
bilen.
Relaterad information
•
Bogserögla (s. 293)
Ta fram bogseröglan som ligger bakom
panelen på vänstersidan i lastutrymmet.
08
293
08 Start och körning
||
Täcklock för bogseröglans fästpunkt förekommer i två varianter vilka måste öppnas på olika sätt:
•
•
Varianten med ett urtag öppnas genom
att, med ett mynt eller liknande
instucket i urtaget, bända det utåt. Vik
sedan ut locket helt och ta loss det.
Den andra varianten har en markering
utmed dess ena sida eller i ett hörn:
Tryck på markeringen med ett finger
och vik samtidigt ut motstående sida/
hörn med hjälp av ett mynt eller liknande – locket svänger kring dess
centrumlinje och kan sedan tas loss.
VARNING
Ingen/inget får stå bakom bärgningsbilen
medan bilen dras upp på flaket.
Relaterad information
•
•
Bogsering (s. 293)
Bärgning (s. 294)
Bärgning
Bärgning innebär att bilen forslas bort med
hjälp av annat fordon.
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
Bogseröglan får användas för att dra bilen
upp på en bärgningsbil med flak. Bilens läge
och markfrigång bestämmer om det är möjligt. Om lutningen på bärgningsbilens ramp är
för brant eller om markfrigången under bilen
är otillräcklig kan bilen skadas om man försöker dra upp den genom att använda bogseröglan. Lyft bilen genom att använda bärgningsbilens lyftanordning om nödvändigt.
Skruva bogseröglan ända in till dess
fläns. Vrid fast öglan ordentligt med t.ex.
hjulmutternyckeln.
VARNING
Ingen/inget får stå bakom bärgningsbilen
medan bilen dras upp på flaket.
Efter användning skruvas bogseröglan
loss och läggs tillbaka på dess plats.
VIKTIGT
Avsluta med att sätta tillbaka täcklocket
på stötfångaren.
08
294
Bogseröglan får användas för att dra bilen
upp på en bärgningsbil med flak. Bilens läge
och markfrigång bestämmer om det är möjligt. Om lutningen på bärgningsbilens ramp är
för brant eller om markfrigången under bilen
är otillräcklig kan bilen skadas om man försöker dra upp den genom att använda bogseröglan. Lyft bilen genom att använda bärgningsbilens lyftanordning om nödvändigt.
Observera att V60 Plug-in Hybrid alltid
måste bärgas upplyft med alla hjulen på
bärgningsflak.
Relaterad information
•
Bogsering (s. 293)
HJUL OCH DÄCK
09 Hjul och däck
09
Däck – rotationsriktning
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket.
Följ rekommenderat däcktryck som finns
angivet i däcktryckstabellen (s. 377).
Relaterad information
•
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 300)
Däck – hastighetsklasser (s. 301)
Däck – lastindex (s. 301)
Däck – skötsel (s. 296)
Däck – slitagevarnare (s. 297)
Däck – skötsel
Däckens funktion är bland annat att ge grepp
mot underlaget, dämpa vibrationer och
skydda hjulet mot slitage.
Köregenskaper
Däck betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
G021778
Däckens ålder
Pilen visar däckets rotationsriktning.
Däcket ska ha samma rotationsriktning under
hela sin livslängd. De bör endast skiftas
mellan fram och bak, aldrig från vänster till
höger sida eller omvänt. Om däcken monteras inkorrekt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga att pressa undan regn och
snömodd. Däck med störst mönsterdjup ska
alltid monteras bak (för att minska risken för
sladd).
OBS
Se till att ha samma typ och dimension
och även samma fabrikat på båda hjulparen.
296
Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade. Däck åldras och bryts ner även om de
sällan eller aldrig används. Funktionen kan då
påverkas. Det gäller alla däck som sparas för
framtida bruk. Exempel på yttre tecken som
indikerar att däcket är olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
Nya däck
09 Hjul och däck
och leder till att bilen fortsätter rakt fram istället för att bakänden sladdar ut åt sidan och
man kanske helt förlorar kontrollen över bilen.
Därför är det viktigt att bakhjulen aldrig förlorar fästet före framhjulen.
Slitage och underhåll
Rätt däcktryck (s. 306) ger jämnare slitage.
Körsätt, däcktryck, klimat och vägarnas skick
har en inverkan på hur snabbt dina däck åldras och slits. För att undvika skillnader i
mönsterdjup samt förhindra att slitagemönster uppstår kan fram- och bakhjulen skiftas
med varandra. Lämplig körsträcka vid första
skiftet är ca 5000 km och därefter med
10000 km intervall. Volvo rekommenderar dig
att kontakta en auktoriserad Volvoverkstad
för kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Om det redan har uppstått betydande skillnad i slitage (> 1 mm skillnad i mönsterdjup)
mellan däcken, så skall de minst slitna
däcken alltid sitta bak. En framhjulssladd är
vanligen lättare att häva än en bakhjulssladd,
En slitagevarnare visar status på däckets slitbana.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda –
inte stående.
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll av bilen.
Sommar- och vinterdäck
När sommar- och vinterhjulen skiftas, ska de
märkas upp med vilken sida de har suttit på,
t.ex. V för vänster och H för höger.
09
Däck – slitagevarnare
Relaterad information
•
•
•
•
•
G021829
Däck är färskvara. Efter några år börjar de
hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck som möjligt vid utbyte.
Det är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck.
De sista siffrorna i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år. Detta är däckets
DOT-märkning (Department of
Transportation) och anges med fyra siffror,
exempelvis 1510. Däcket på bilden är tillverkat vecka 15, år 2010.
Däck – dimensioner (s. 300)
Däck – hastighetsklasser (s. 301)
Däck – lastindex (s. 301)
Däck – rotationsriktning (s. 296)
Däck – slitagevarnare (s. 297)
Slitagevarnare.
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När
däckets mönsterdjup är reducerat till 1,6 mm,
kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna.
Byt då snarast till nya däck. Tänk på att däck
med litet mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i regn eller snö.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 300)
Däck – hastighetsklasser (s. 301)
Däck – lastindex (s. 301)
Däck – rotationsriktning (s. 296)
Däck – skötsel (s. 296)
297
09 Hjul och däck
09
Hjulskruvar
Verktyg
Hjulskruvar används för att fästa hjulen vid
naven och finns i olika utföranden.
I bilen finns bl.a. bogserögla, domkraft* och
hjulskruvsnyckel*.
VIKTIGT
Hjulskruvarna ska dras åt med 140 Nm.
Vid alltför hård åtdragning kan skruvförbandet skadas.
Använd endast fälgar som är testade och
godkända av Volvo och som ingår i Volvo originalsortiment. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
Låsbar hjulskruv*
Låsbar hjulskruv* kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg.
Relaterad information
•
Hjul- och fälgdimensioner (s. 300)
Bilens bogserögla och provisoriska däcktätningssats finns bakom luckan på vänstersidan av lastutrymmet. Här finns även plats för
hylsan till de låsbara hjulskruvarna. Domkraft*
och hjulskruvsnyckel* ligger i en påse på golvet i lastutrymmet.
Om bilen inte är utrustad med tillbehörsreservhjulet behöver domkraften inte förvaras i
bilen.
VARNING
När bogseröglan och den provisoriska
däcktätningssatsen förvaras i skumblocket
ska de alltid spännas fast med spännremmen.
298
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Provisorisk däcktätning (s. 308)
Bogserögla (s. 293)
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 302)
Hjulskruvar (s. 298)
Domkraft* (s. 299)
09 Hjul och däck
Domkraft*
En domkraft används för att höja upp bilen,
t.ex. vid byte av däck.
i skumblocket på vänstra sidan av lastutrymmet.
VARNING
Använd originaldomkraften endast vid reservhjulsbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara
välsmord.
Påsen ska förankras så att den vita pilen
(se den infällda bilden) pekar framåt i bilen.
Verktyg – återplacering
OBS
Om golvluckan i lastgolvet inte är stängd,
fungerar inte sekretesslåsningen.
Relaterad information
•
•
Varningstriangel (s. 307)
Provisorisk däcktätning (s. 308)
Vinterdäck
09
Vinterdäck är däck som är anpassade för vinterväglag.
Vinterdäck
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
dimensioner. Däckdimensionerna är
beroende av motorvariant. Vid körning med
vinterdäck måste rätt typ av däck monteras
på alla fyra hjulen.
OBS
Volvo rekommenderar att du rådgör med
en Volvoåterförsäljare om vilken fälg och
däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Den vita pilen måste peka framåt i bilen.
Efter användning veva ihop domkraften och
skruva isär bogseröglan och hjulskruvnyckeln. Lägg hjulskruvnyckeln och domkraften i
sina respektive fack i påsen. Dra åt påsens
mittrem ordentligt och använd den andra
remmen för att förankra påsen i bakre lastsäkringsögla på lastutrymmets vänstra sida.
Placera påsen så att det inte kläms när bakluckan stängs. Den vita pilen på påsen måste
peka framåt i bilen. Lägg tillbaka bogseröglan
Dubbade vinterdäck ska köras in
500–1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna sätter sig riktigt i däcken. Det ger
däcken och speciellt dubbarna längre livslängd.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid
sommarförhållanden. Därför rekommenderar
Volvo att inte köra med vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än 4 mm.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
299
09 Hjul och däck
09
||
Använda snökedjor
Hjul- och fälgdimensioner
Däck – dimensioner
Snökedjor får endast användas på framhjulen
(gäller även fyrhjulsdrivna bilar). Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor. Undvik att
köra på barmark eftersom detta sliter mycket
hårt på både snökedjor och däck.
Hjul- och fälgdimensioner betecknas enligt
exempel i nedanstående tabell.
Bilens hjul (fälgar) och däck har en viss
dimension, se exempel i tabellen nedan.
Bilen är helbilsgodkänd. Detta innebär att
vissa kombinationer av hjul (fälg) och däck är
godkända.
Bilen är helbilsgodkänd. Detta innebär att
vissa kombinationer av hjul (fälgar) och däck
är godkända.
Hjul (fälgar) har en dimensionsbeteckning, till
exempel: 7Jx16x50.
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
235/45R17 97W.
VARNING
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell, däck- och fälgdimensioner. Vid osäkerhet rekommenderar Volvo att du rådgör
med en auktoriserad Volvoverkstad. Fel
snökedja kan orsaka allvarlig skada på din
bil och leda till en olycka.
Relaterad information
•
7
Fälgbredd i tum
J
Fälghornets profil
16
Fälgdiameter i tum
50
Off-set i mm (avstånd från hjulcentrum till hjulets kontaktyta mot navet)
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 302)
235
Däckets bredd (mm)
45
Förhållande mellan däcksidans höjd
och däckets bredd (%)
R
Radialdäck
17
Fälgdiameter i tum (")
97
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning, lastindex (LI)
W
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet, hastighetsklass (SS). (I
detta fall 270 km/h.)
Relaterad information
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 300)
Däck – godkända däcktryck (s. 377)
Hjul och däck – godkända dimensioner (s.
375)
Relaterad information
•
•
•
•
•
300
Däck – hastighetsklasser (s. 301)
Däck – lastindex (s. 301)
Däck – rotationsriktning (s. 296)
Däck – skötsel (s. 296)
Däck – godkända däcktryck (s. 377)
09 Hjul och däck
•
•
Hjul- och fälgdimensioner (s. 300)
Däck – lastindex
Däck – hastighetsklasser
Hjul och däck – godkända dimensioner (s.
375)
Lastindex indikerar ett däcks förmåga att bära
en viss last.
Varje däck tål en viss maxhastighet och tillhör
därmed en särskild hastighetsklass (SS –
Speed Symbol).
Varje däck har en viss förmåga att bära last,
ett lastindex (LI). Bilens vikt avgör vilken lastförmåga som krävs av däcken. Lägsta tillåtna
index anges i lastindextabellen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 300)
Däck – godkända däcktryck (s. 377)
Däck – hastighetsklasser (s. 301)
Däck – skötsel (s. 296)
Hjul och däck – godkända dimensioner (s.
375)
09
Däckens hastighetsklass ska minst motsvara
bilens toppfart. Lägsta tillåtna hastighetsklass
anges i hastighetsklasstabellen nedan. Enda
undantaget från dessa bestämmelser är vinterdäck (s. 299)1, där lägre hastighetsklass får
användas. Om ett sådant däck väljs får bilen
inte köras fortare än däcket är klassificerat
för. (T.ex. får klass Q köras i maximalt
160 km/h.) Väglaget avgör hur fort bilen kan
köras, inte däckens hastighetsklass.
OBS
Det är maximal tillåten hastighet som
anges i tabellen.
1
Q
160 km/h (används endast på vinterdäck)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Både dubbade och dubbfria däck.
301
09 Hjul och däck
09
||
VARNING
Bilen måste utrustas med däck som har
samma eller högre lastindex (s. 301) (LI)
och hastighetsklass (SS) än specificerat.
Om ett däck med för lågt lastindex eller
hastighetsklass används kan det bli överhettat.
Relaterad information
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 300)
Däck – lastindex (s. 301)
Däck – rotationsriktning (s. 296)
Byte av hjul – losstagning hjul
Bilens hjul går att byta ut mot t.ex. vinterhjul/
vinterdäck.
Reservhjul*
Följande instruktioner gäller enbart om ett
reservhjul har köpts som tillbehör till bilen.
Om bilen inte är utrustad med reservhjul – se
information om provisorisk däcktätning
(TMK) (s. 308).
Reservhjulet (Temporary spare) är endast
avsett att användas tillfälligt och ska snarast
ersättas med ett ordinarie hjul. Under körning
med reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper. Reservhjulet är mindre än det
vanliga hjulet. Därmed påverkas bilens markfrigång. Se upp med höga trottoarkanter och
maskintvätta inte bilen. Om reservhjulet sitter
på framaxeln kan du heller inte samtidigt
använda snökedjor. På fyrhjulsdrivna bilar kan
drivningen på bakaxeln kopplas ur. Reservhjulet ska inte repareras.
Rätt däcktryck på reservhjulet anges i däcktryckstabellen (s. 377).
VIKTIGT
302
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Reservhjulet levereras i en påse vilken ska
vara placerad på lastgolvet i lastutrymmet
och fastspänd med remmar.
•
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett
reservhjul på bilen.
•
Bilen får aldrig köras utrustad med fler
än ett reservhjul av typen "Temporary
spare" samtidigt.
Bil med fyra lastsäkringsöglor.
Vänd handtaget på reservhjulspåsen ut mot
dig. Fäst de fastsydda spännremmarnas krokar i de främre lastsäkringsöglorna. Fäst den
långa remmen i en av de främre lastsäkringsöglorna, för remmen diagonalt över reservhjulet och genom det övre handtaget. Spänn fast
den korta spännremmen på den långa. Fäst i
den bakre lastsäkringsöglan och dra åt.
Inför hjulbytet
1. Lossa spännbanden, lyft ur reservhjulet ur
lastutrymmet och ta ut det ur reservhjulspåsen.
09 Hjul och däck
2. För att komma åt bogseröglan, öppna
luckan på vänstersidan av lastutrymmet.
3. Ta fram domkraften* och hjulskruvnyckeln* (som ligger i en påse på lastutrymmets golv). Om annan domkraft väljes, se
Lyftning av bilen (s. 317).
VARNING
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna är ordentligt smorda samt att
den är fri från smuts.
OBS
•
Om bilen inte är utrustad med tillbehörsreservhjulet behöver domkraften
inte förvaras i bilen.
•
Volvo rekommenderar endast användning av den domkraft* som hör till
respektive bilmodell, vilket framgår av
domkraftsdekalen.
•
På dekalen anges också domkraftens
maximala lyftförmåga vid en angiven
lyfthöjd.
OBS
09
Bilens ordinarie domkraft är endast avsedd
för att användas vid enstaka tillfällen och
under kort tid såsom byte av hjul vid punktering, byte till vinterhjul/sommarhjul, mm.
Endast domkraften som tillhör den specifika modellen får användas för att lyfta
bilen. Om bilen ska lyftas oftare, eller
under längre tid än för ett hjulskifte,
rekommenderas att en garagedomkraft
används. I så fall följ de bruksanvisningar
som följer med utrustningen.
4. Sätt ut varningstriangeln (s. 307) om ett
hjul byts på en trafikerad plats. Bilen och
domkraften* ska stå på ett fast horisontellt underlag.
Losstagning
1. Ansätt parkeringsbromsen (s. 264) och
lägg i backväxeln eller läge P om bilen
har automatisk växellåda.
2. Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd till exempel kraftiga träklossar eller större stenar.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
303
09 Hjul och däck
09
||
3. Skruva ihop bogseröglan med hjulskruvnyckeln* till stopp enligt efterföljande bild.
VARNING
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraften
och bilens domkraftsfäste.
5. På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Vid varje fäste finns ett urtag i
plasttäckningen. Veva ner domkraftens fot
så att den pressas plant mot marken.
VIKTIGT
Bogseröglan måste skruvas in samtliga
gängvarv i hjulskruvsnyckeln.
4. Lossa hjulskruvarna ½–1 varv moturs
med hjulskruvnyckeln.
VIKTIGT
Marken ska vara fast, slät och ska inte
luta.
6. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta
bort hjulskruvarna och lyft av hjulet.
Relaterad information
•
•
304
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Byte av hjul – montering (s. 305)
Domkraft* (s. 299)
•
•
Varningstriangel (s. 307)
Hjulskruvar (s. 298)
09 Hjul och däck
Byte av hjul – montering
VARNING
Det är viktigt att monteringen av hjulet utförs
på ett korrekt sätt.
09
Påsen ska förankras så att den vita pilen
(se den infällda bilden) pekar framåt i bilen.
Ditsättning
1. Rengör anliggningsytorna mellan hjul och
nav.
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad på domkraft.
2. Sätt dit hjulet. Skruva åt hjulskruvarna
ordentligt.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
3. Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.
Parkera bilen på ett sådant sätt att passagerare har bilen eller helst ett vägräcke
mellan sig och vägbanan.
Den vita pilen måste peka framåt i bilen.
5. Skruva isär bogseröglan och hjulskruvnyckeln. Lägg hjulskruvnyckeln och
domkraften i sina respektive fack i påsen.
Dra åt påsens mittrem ordentligt och
använd den andra remmen för att förankra påsen i bakre lastsäkringsögla på
lastutrymmets vänstra sida. Placera
påsen så att den inte kläms när bakluckan stängs. Den vita pilen på påsen
måste peka framåt i bilen.
4. Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är viktigt att hjulskruvarna blir ordentligt
åtdragna. Dra åt med 140 Nm. Kontrollera
åtdragningsmomentet med momentnyckel.
Relaterad information
•
•
•
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 302)
Domkraft* (s. 299)
Varningstriangel (s. 307)
Hjulskruvar (s. 298)
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika
ventilskador orsakade av grus, smuts,
mm.
•
Använd enbart ventilhattar av plast.
Ventilhattar av metall kan rosta och bli
svåra att skruva loss.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
305
09 Hjul och däck
09
Däck - lufttryck
Återmontera ventillucka
Däck kan ha olika lufttryck vilket mäts i
enheten bar.
1. Sätt på ventilhatten.
Kontrollera däckens lufttryck
Däckens lufttryck ska kontrolleras varje
månad.
Däcktrycksdekal
2. Tryck luckans ena kant (den utan hålet)
).
på plats (närmast däcket
3. Vik sedan in locket mot fälgen – tryck
samtidigt lätt ner den vinklade övre kanten för att hjälpa den in under fälgens
kant.
OBS
Däckventilen är täckt av en plastlucka som är
försedd med ett hål2.
•
Däcktryck kontrolleras på kalla däck.
Med kalla däck avses att däcken har
samma temperatur som yttertemperaturen. Efter några kilometers körning
blir däcken varma och trycket högre.
•
För lågt däcktryck ökar bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd
och försämrar bilens vägegenskaper.
Körning med för lågt däcktryck innebär
att däcken kan bli överhettade och
skadas. Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och styregenskaper.
Demontera ventillucka
1. Ta fram torxnyckeln (som sitter i skumblocket bakom panelen på vänstersidan
av bagageutrymmet).
2. Tryck in torxnyckeln i hålet.
3. Bänd loss luckan med hjälp av torxnyckeln
.
4. Ta bort ventilhatten.
2
306
Endast 17"-hjulet Thia
•
Däcktrycket sjunker med tiden, det är
ett naturligt fenomen. Däcktrycket varierar också beroende på omgivningens
temperatur.
G021830
4. Kontrollera att luckan ligger jämnt med
fälgens yta – om inte, tryck försiktigt in
den del som buktar ut.
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr) visar däcktryck för
bilens rekommenderade däckdimensioner.
Det finns också angivet i däcktryckstabellen,
se Däck – godkända däcktryck (s. 377).
Relaterad information
•
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 300)
Däck – hastighetsklasser (s. 301)
Däck – lastindex (s. 301)
Däck – skötsel (s. 296)
Däck – slitagevarnare (s. 297)
09 Hjul och däck
Varningstriangel
Förbandslåda*
Varningstriangeln används för att varna andra
trafikanter för stillastående fordon.
Förbandslådan innehåller första hjälpenutrustning.
09
Förvaring och uppfällning
Lyft golvluckan och ta ut varningstriangeln.
Ta varningstriangeln ur fodralet, vik ut och
sätt ihop de två lösa sidorna.
Fäll ut varningstriangelns stödben.
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på
trafiksituationen.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i lastutrymmet efter användning.
En väska med första hjälpenutrustning finns
placerad under golvet i lastutrymmet.
OBS
Är bilen sekretesslåst kan bak- och golvlucka inte öppnas, se Sekretesslåsning* (s.
154).
OBS
Är bilen sekretesslåst kan bak- och golvlucka inte öppnas, se Sekretesslåsning* (s.
154).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
307
09 Hjul och däck
09
Provisorisk däcktätning
VIKTIGT
Provisorisk däcktätning, med hjälp av provisorisk däcktätningssats (TMK – Temporary
Mobility Kit), används till att täta en punktering
samt kontrollera och justera däcktrycket (s.
377).
Den provisoriska däcktätningssatsen (s. 309)
består av en kompressor och en flaska med
tätningsvätska. Tätningen fungerar som en
provisorisk reparation. Flaskan med tätningsvätskan ska bytas ut innan bäst före-datumet
passerats och efter användning. Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i
slitbanan.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador. Anslut kompressorn till
ett av bilens 12 V-uttag. Välj det uttag som är
närmast det punkterade däcket.
Om kompressorn för däcktätning är
ansluten till ett av de båda uttagen (s. 139)
i tunnelkonsolen ska ingen annan strömförbrukare vara ansluten till det andra.
OBS
Provisorisk däcktätningssats –
placering
Provisorisk däcktätningssats (TMK –
Temporary Mobility Kit) används till att täta en
punktering samt kontrollera och justera
däcktrycket (s. 377).
Placering av däcktätningssatsen
Kompressorn för provisorisk däcktätning
är provad och godkänd av Volvo.
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätning – handhavande
(s. 310)
•
Provisorisk däcktätning – efterkontroll (s.
312)
•
Provisorisk däcktätningssats – översikt (s.
309)
•
Verktyg (s. 298)
Däcktätningssatsen finns bakom luckan på
vänstersidan av lastutrymmet.
Sätt ut en varningstriangel (s. 307) om ett
däck ska tätas vid en trafikerad plats.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
308
09 Hjul och däck
VIKTIGT
Om kompressorn för däcktätning är
ansluten till ett av de båda uttagen (s. 139)
i tunnelkonsolen ska ingen annan strömförbrukare vara ansluten till det andra.
OBS
Provisorisk däcktätningssats –
översikt
Provisorisk däcktätning, med hjälp av provisorisk däcktätningssats (TMK – Temporary
Mobility Kit), används till att täta en punktering
samt kontrollera och justera däcktrycket (s.
377).
Kompressorn för provisorisk däcktätning
är provad och godkänd av Volvo.
Flaska med tätningsvätska
09
Tryckmätare
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätningssats – placering
(s. 308)
•
Provisorisk däcktätningssats – tätningsvätska (s. 314)
•
Provisorisk däcktätning (s. 308)
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätningssats – översikt (s.
309)
•
Provisorisk däcktätningssats – tätningsvätska (s. 314)
•
Provisorisk däcktätning (s. 308)
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Kabel
Flaskhållare (orangefärgade locket)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
Luftslang
309
09 Hjul och däck
09
Provisorisk däcktätning –
handhavande
Provisorisk däcktätning, med hjälp av provisorisk däcktätningssats (TMK – Temporary
Mobility Kit), används till att täta en punktering
samt kontrollera och justera däcktrycket (s.
377).
Provisorisk däcktätning
1. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet (som sitter på kompressorns ena sida)
och sätt fast den på ratten.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h
efter att den provisoriska däcktätningen
använts. Volvo rekommenderar dig att
uppsöka en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal
körsträcka 200 km). Personalen kan
avgöra om däcket kan lagas eller behöver
bytas.
VARNING
4. Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
5. Demontera ventillucka3
Ta fram torxnyckeln (som sitter i skumblocket bakom panelen på vänstersidan
av bagageutrymmet).
Tryck in torxnyckeln i hålet.
Bänd loss luckan med hjälp av torxnyckeln (A).
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid
hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan med tvål och vatten.
2. Kontrollera att strömbrytaren är i position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
OBS
Bryt inte flaskans plombering innan
användning. När flaskan skruvas fast bryts
plomberingen automatiskt.
För information om detaljernas funktion, se Provisorisk däcktätningssats – översikt (s. 309).
3
310
Endast 17"-hjulet Thia
3. Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
Skruva loss ventilhatten och koppla
slangen från kompressorn till ventilen.
09 Hjul och däck
6. Koppla slangen från kompressorn till ventilen.
7. Sätt i kabeln i 12 V-uttaget och starta
bilen.
OBS
Ifall kompressorn är ansluten till ett av de
båda 12 V-uttagen i tunnelkonsolen, ska
ingen annan strömförbrukare vara ansluten
till det andra.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
8. Sätt strömbrytaren i position I.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn
pumpar. Om det uppstår sprickbildningar
eller ojämnheter ska kompressorn omedelbart stängas av. Färden bör inte fortsätta.
Att kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter ca
30 sekunder.
3
9. Fyll däcket i 7 minuter.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska
inte arbeta längre än 10 minuter.
Relaterad information
•
•
•
09
Provisorisk däcktätning (s. 308)
Provisorisk däcktätning – efterkontroll (s.
312)
Provisorisk däcktätningssats – översikt (s.
309)
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max. 3,5 bar. (Släpp ut luft
med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.)
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Att kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
11. Stäng av kompressorn och dra ur kabeln
ur 12 V-uttaget.
12. Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
Tryck tillbaka luckan3 över däckventilet
med hålet mot hjulets nav. Två klick
bekräftar att luckan sitter på plats.
13. Kör snarast ca 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan
kan täta däcket.
Endast 17"-hjulet Thia
311
09 Hjul och däck
09
Provisorisk däcktätning – efterkontroll
OBS
Provisorisk däcktätning, med hjälp av provisorisk däcktätningssats (TMK – Temporary
Mobility Kit), används till att täta en punktering
samt kontrollera och justera däcktrycket (s.
377).
Kontrollera däckdryck
1. Anslut utrustningen igen (för instruktioner
om demontering av ventilluckan, se (s.
310)).
•
Ligger det under 1,3 bar4 har däcket
inte tätats tillräckligt. Färden bör inte
fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
Är däcktrycket högre än 1,3 bar4 ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck enligt däcktryckstabellen, se
Däck – godkända däcktryck (s. 377).
Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
3. Se till att kompressorn är avstängd.
Lossa luftslangen och kabeln.
4
5
312
1 bar = 100 kPa.
Endast 17"-hjulet Thia
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika
ventilskador orsakade av grus, smuts,
mm.
•
Använd enbart ventilhattar av plast.
Ventilhattar av metall kan rosta och bli
svåra att skruva loss.
OBS
2. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
•
•
4. Återmontera ventillucka5
Sätt på ventilhatten.
Tryck luckans ena kant (den utan hålet)
på plats (närmast däcket - B). Vik sedan
in locket mot fälgen – tryck samtidigt lätt
ner den vinklade övre kanten för att hjälpa
den in under fälgens kant. Kontrollera att
luckan ligger jämnt med fälgens yta – om
inte, tryck försiktigt in den del som buktar
ut.
Efter användning ska flaskan med tätningsvätska och slangen bytas ut. Volvo
rekommenderar att dessa byten utförs av
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
Volvo rekommenderar dig att köra till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att
byta ut/reparera det skadade däcket. Informera verkstaden om att däcket innehåller
däcktätningsvätska.
09 Hjul och däck
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h
efter att den provisoriska däcktätningen
använts. Volvo rekommenderar dig att
uppsöka en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal
körsträcka 200 km). Personalen kan
avgöra om däcket kan lagas eller behöver
bytas.
Relaterad information
•
•
•
Provisorisk däcktätning (s. 308)
Provisorisk däcktätning – handhavande
(s. 310)
Provisorisk däcktätningssats – översikt (s.
309)
Provisorisk däcktätningssats –
pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp med
hjälp av kompressorn i den provisoriska däcktätningssatsen (s. 309).
1. Kompressorn ska vara avstängd. Se till
att strömbrytaren står i position 0 och ta
fram kabel och luftslang.
2. Demontera
– för instruktioner om demontering av ventilluckan, se
(s. 310).
ventilluckan6
3. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
dit luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
5. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
09
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska
inte arbeta längre än 10 minuter.
6. Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktryckstabellen, se Däck – godkända
däcktryck (s. 377). Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.
Återmontera ventilluckan6 genom att
trycka luckans ena kant (den utan hålet)
på plats (närmast däcket), se Provisorisk
däcktätning – efterkontroll (s. 312). Vik
sedan in locket mot fälgen – tryck samtidigt lätt ner den vinklade övre kanten för
att hjälpa den in under fälgens kant. Kontrollera att luckan ligger jämnt med fälgens yta – om inte, tryck försiktigt in den
del som buktar ut.
8. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
4. Anslut kabeln till något av bilens 12 Vuttag och starta bilen.
6
Endast 17"-hjulet Thia
313
09 Hjul och däck
09
||
Relaterad information
•
•
•
Provisorisk däcktätning (s. 308)
Provisorisk däcktätningssats – översikt (s.
309)
Provisorisk däcktätning – efterkontroll (s.
312)
Provisorisk däcktätningssats –
tätningsvätska
Behållaren (flaskan) med den provisoriska
däcktätningssatsen (s. 309) innehåller tätningsvätska och den går att byta ut.
Byt flaska när bäst före-datum passerats.
Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt
avfall.
VARNING
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Relaterad information
•
314
Provisorisk däcktätning (s. 308)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
10 Underhåll och service
Volvos serviceprogram
10
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet
bör Volvos serviceprogram följas, vilket finns
specificerat i Service- och garantiboken.
Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad
Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal,
servicelitteratur och de specialverktyg som
garanterar högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Service och reparation
Underhåll bilen regelbundet. Följ Volvos
rekommenderade serviceintervaller.
Vid behov av översyn och reparation får
endast en auktoriserad verkstad utföra arbetet.
VARNING
Gör inga egna reparationer på detta fordon. Elledningar och/eller komponenter
som lossnat får enbart åtgärdas av en
auktoriserad verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
316
Serviceintervall och nästa service,
laddkabel
Timräknaren på laddkabeln räknar laddningstid tills nästa serviceintervall. Volvo
rekommenderar att kontrollenheten kontrolleras av en elektriker efter varje 5000 drifttimmar.
VIKTIGT
Modifiera inte kontrollenheten på något
sätt.
Relaterad information
•
Klimatanläggning – felsökning och reparation (s. 325)
10 Underhåll och service
Lyftning av bilen
Vid lyftning av bilen är det viktigt att domkraften eller lyftarmarna sätts på avsedda ställen
av bilens underrede.
OBS
10
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft som hör till respektive bilmodell. Om annan domkraft väljs än den
av Volvo rekommenderade, följ de instruktioner som följer med utrustningen.
}}
317
10 Underhåll och service
||
10
Domkraftsfästen (pilarna) för domkraft som hör till bilen samt lyftpunkter (rödmarkerade).
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft fram
ska den sättas under någon av de fyra lyftpunkterna längst in under bilen. Om bilen lyfts
med verkstadsdomkraft bak ska den sättas
under någon av lyftpunkterna. Var noga med
att sätta verkstadsdomkraften så att bilen inte
kan glida av domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.
Om bilen lyfts med en verkstadslyft av tvåpelartyp, kan de främre och bakre lyftarmarna
sättas under de yttre lyftpunkterna (domkraftsfästena). Fram kan alternativt de inre
lyftpunkterna användas.
Relaterad information
•
318
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 302)
10 Underhåll och service
Motorhuv – öppna och stänga
VARNING
Motorhuven kan öppnas när handtaget i
kupén vridits medurs och spärren vid grillen
förts åt vänster.
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
Relaterad information
•
•
Motorrum – kontroll (s. 320)
Motorrum – översikt (s. 319)
Motorrum – översikt
Översikten visar normala kontrollpunkter.
En del av bilens batterier och några av de
komponenter som ingår i bilens elektriska
drivsystem finns under huven. Var försiktig i
detta utrymme och rör bara det som har med
normalt underhåll att göra.
10
VARNING
Orange kablar utmärkta med starkströmsdekal får endast hanteras av behörig personal.
Handtaget för huvöppning är alltid på vänster
sida.
VARNING
Ett flertal komponenter i bilen arbetar med
farlig elektrisk spänning.
•
Rör ingenting som inte är tydligt
beskrivet i denna ägarmanual.
•
Var försiktig vid kontroll/påfyllning av
vätskor i motorrummet.
Vrid handtaget ungefär 20-25 grader
medurs. Det hörs när spärren släpper.
För spärren åt vänster och öppna huven.
(Spärrhaken sitter mellan strålkastare och
grill, se bild.)
319
10 Underhåll och service
||
Relaterad information
•
•
Motorhuv – öppna och stänga (s. 319)
Motorrum – kontroll (s. 320)
Motorrum – kontroll
Vissa oljor och vätskor bör kontrolleras med
jämna mellanrum.
Regelbunden kontroll
10
Kontrollera följande oljor och vätskor med
jämna mellanrum, t.ex. vid tankning:
Normala kontrollpunkter – övriga detaljer kräver
specialistkompetens.
•
•
•
•
Påfyllning av motorolja
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
Kontroll/påfyllning av bromsvätska (på
förarsidan)
Påfyllning av spolarvätska
VARNING
Bilens elsystem ska alltid vara i nyckelläge
0 när arbete utförs i motorrummet, se
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s.
72).
320
Styrservoolja
Spolarvätska
Tänk på att kylarfläkten (placerad framtill i
motorrummet, bakom kylaren) kan starta
automatiskt någon tid efter att motorn
stängts av.
Kontroll/påfyllning av styrservoolja
Relä- och säkringscentral
Motorolja
VARNING
Kontroll/påfyllning av kylvätska till kyloch klimatsystem
Startbatteri
Kylvätska
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Motorhuv – öppna och stänga (s. 319)
Motorrum – översikt (s. 319)
Kylvätska – nivå (s. 323)
Motorolja – kontroll och påfyllning (s.
322)
Styrservoolja – nivå (s. 325)
Spolarvätska – påfyllning (s. 335)
10 Underhåll och service
Motorolja – allmänt
För att rekommenderade serviceintervall ska
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja
används.
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
se Motorolja – ogynnsamma körförhållanden
(s. 367).
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg
och med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo rekommenderar:
För att rekommenderade serviceintervall
ska kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
Byt motorolja och oljefilter enligt de bytesintervaller som finns angivna i Service- och
garantiboken.
Att använda olja av högre kvalitet än den
angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo
en olja med högre kvalitet, se Motorolja –
ogynnsamma körförhållanden (s. 367).
10
För påfyllningsbar volym, se Motorolja – kvalitet och volym (s. 369).
Relaterad information
•
Motorolja – kontroll och påfyllning (s.
322)
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs
på en auktoriserad Volvoverkstad.
Volvo använder olika system för varning för
låg/hög oljenivå eller lågt/högt oljetryck. Vissa
motorvarianter har oljetryckgivare, då
används kombiinstrumentets varningssymbol
för lågt oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare, då informeras föraren via instrumentets varningssymbol
samt displaytexter.
Vissa varianter har båda systemen. Kontakta
en Volvoåterförsäljare för mer information.
321
10 Underhåll och service
Motorolja – kontroll och påfyllning
VARNING
Oljenivån kontrolleras med elektronisk oljenivågivare.
10
Fyll inte på mer olja om fyllnadsnivå (3)
eller (4) visas enligt bilden nedan. Nivån får
aldrig ligga över MAX eller under MIN,
detta kan leda till motorskada.
Motor med elektronisk oljenivågivare,
5-cyl. diesel
OBS
Meddelande och graf i display.
Meddelande
Motoroljenivå
Påfyllningsrör.1
Du behöver inte vidta åtgärder med avseende
på motoroljenivån innan ett meddelande visas
i displayen, se bild nedan.
Oljenivån kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med tumhjulet då
motorn är avstängd, se Menyhantering –
kombiinstrument (s. 100).
VARNING
Visas meddelande Oljeservice erfordras
åk till verkstad. Oljenivån kan vara för hög.
VIKTIGT
Vid meddelande Låg oljenivå Fyll på 0,5
liter motorolja, fyll endast på med
0,5 liter.
1
322
Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka.
Oljenivån detekteras endast av systemet
då vissa förutsättningar är uppfyllda.
Systemet kan därför inte alltid direkt känna
av förändringar då olja fylls på eller tappas
av. Under vissa förhållanden kan förbränningsmotordrift i ca 30 km krävas.
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören
då det finns risk för brand.
Mätning av oljenivå, 5-cyl. diesel
Om kontroll av oljenivå önskas görs det enligt
sekvens nedan.
1. Aktivera nyckelläge II, se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 72).
10 Underhåll och service
2. Vrid tumhjulet på vänster rattspak till
position Oljenivå.
> Därefter visas information om motorns
oljenivå.
För mer information om menyhantering, se Menyhantering – kombiinstrument (s. 100).
Kylvätska – nivå
Kylvätskan kyler förbränningsmotorn till rätt
arbetstemperatur. Den värme som överförs
från motorn till kylvätskan kan användas till att
värma kupén.
Kylvätskans nivå ska ligga mellan MIN- och
MAX-markeringarna på expansionskärlet.
Nivåkontroll och påfyllning
VARNING
Kylvätskan kan vara mycket het. Om
påfyllning behöver göras då motorn är
varm, skruva av expansionskärlets lock
sakta så att övertrycket försvinner.
10
För volymuppgifter samt standard med avseende på vattenkvalitet, se Kylvätska - kvalitet
och volym (s. 370).
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna på expansionskärlet. Om
systemet inte är välfyllt, kan höga temperaturer uppstå med risk för skador på motorn.
Siffrorna 1–4 representerar fyllnadsnivå. Fyll inte
på mer olja om fyllnadsnivå (3) eller (4) visas.
Rekommenderad fyllnadsnivå är 4. Meddelande
och graf i display.
Relaterad information
•
Motorolja – allmänt (s. 321)
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera
mängden kylvätska och vatten för rådande
väderlek. Komplettera aldrig med endast rent
vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten
som för stor andel kylvätska.
323
10 Underhåll och service
VIKTIGT
10
Broms- och kopplingsvätska – nivå
•
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-märkena som är synliga inuti behållaren. Kontrollera nivån regelbundet.
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos
rekommendationer.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
•
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent
med kranvatten av godkänd kvalitet
alternativt spolas med färdigblandad
kylvätska.
Motorn får endast köras med välfyllt
kylsystem. I annat fall kan för höga
temperaturer uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
Påfyllning
Bromsvätskans nivå ska ligga mellan behållarens MIN- och MAX-märken.
Nivåkontroll
För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska, se Bromsvätska – kvalitet och volym (s. 372). På bilar som körs så
att bromsarna används ofta och hårt, t.ex. vid
bergskörning eller körning i tropiskt klimat
med hög luftfuktighet, ska vätskan bytas varje
år.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på. Volvo
rekommenderar att anledningen till bromsvätskeförlusten kontrolleras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
Vätskebehållaren är placerad på förarsidan.
Vätskebehållaren är skyddad under avtäckningen som täcker kallzonen av motorrummet. Det runda locket måste först tas bort
innan behållarens lock kan nås.
Κppna locket som sitter placerat på
avtäckningen genom att vrida det.
Skruva av locket på behållaren och fyll på
vätska. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena, vilka är placerade på insidan av behållaren.
VIKTIGT
Glöm inte sätta på locket.
324
10 Underhåll och service
Styrservoolja – nivå
Styrservooljans nivå ska ligga mellan MINoch MAX-märkena. Oljan behöver inte bytas.
Klimatanläggning – felsökning och
reparation
Service och reparation av luftkonditioneringsanläggningen får endast utföras av
auktoriserad verkstad.
Felsökning och reparation
Luftkonditioneringsanläggningen innehåller
fluorescerande spårmedel. Använd ultraviolett
ljus vid läckagesökning.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
I luftkonditioneringsanläggningen finns
köldmediet R134a under tryck. Service
och reparation av systemet får endast
utföras av auktoriserad verkstad.
VIKTIGT
Håll rent runt styrservobehållaren vid kontroll. Locket ska inte öppnas.
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av
olja behövs inte. Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-märkena. För rekommenderad oljekvalitet, se Styrservoolja – kvalitet (s. 372).
Relaterad information
•
Volvos serviceprogram (s. 316)
Lampbyte
Lampbyte kan utföras på glödlampor. Vid byte
av LED- och xenon-lampor hänvisas till verkstad.
Glödlamporna finns specificerade (s. 332).
Glödlampor och andra ljuskällor som är av
särskild typ, såsom LED2-lampor, eller som
av annan orsak inte lämpar sig för byte annat
än av verkstad är de som finns i:
•
Aktiva xenon-strålkastare – ABL (xenonlampor)
•
•
•
•
•
•
Varselljus/Positions-/parkeringsljus fram
•
•
Handskfacksbelysning
•
Bromsljus.
10
Sidomarkeringsljus fram
Kurvtagningsljus
Sidoblinkers, yttre backspeglar
Trygghetsbelysning, yttre backspeglar
Interiörbelysning förutom Instegsbelysning fram
Positions-/parkeringsljus bak/Sidomarkeringsljus bak
OBS
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
motorn är avstängd och måste bogseras,
kan bilen fortfarande styras.
2
Lysdiod (Light Emitting Diode)
325
10 Underhåll och service
||
VARNING
10
På bilar utrustade med xenon-strålkastare
ska byte av xenon-lampor utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Arbete med xenon-lamporna kräver särskild försiktighet eftersom
strålkastaren är utrustad med ett högspänningsaggregat.
VARNING
Bilens elsystem ska vara i nyckelläge 0 när
lampbyte görs, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 72).
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett från fingrarna förångas
av värmen och ger en beläggning på
reflektorn som då kan förstöras.
OBS
Om ett felmeddelande kvarstår efter den
trasiga glödlampan ersatts, rekommenderas att en auktoriserad Volvoverkstad uppsöks.
326
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Detta är normalt, all
ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt
ut ur lamphuset då lampan varit tänd en
stund.
Lampbyte – strålkastare
Samtliga av strålkastarens glödlampor byts
genom att först via motorrummet lossa och ta
ut hela strålkastaren.
Borttagning av strålkastare
Sätt bilens elsystem i nyckelläge 0, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 72).
Relaterad information
•
•
Lampbyte – strålkastare (s. 326)
Lampbyte – placering av lampor bak (s.
331)
•
Lampbyte – belysning i make up-spegel
(s. 332)
•
Lampbyte – belysning i lastutrymme (s.
331)
•
Lampbyte – nummerskyltsbelysning (s.
331)
Dra ur strålkastarens låssprintar.
Frigör strålkastaren genom att växelvis
vinkla och dra ut den.
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket.
10 Underhåll och service
1. Anslut kontaktstycket, ett klickljud ska
höras.
Lampbyte – täcklock till hel-/
halvljuslampor
2. Sätt tillbaka strålkastaren och låssprintarna. Den korta sprinten sätts närmast
grillen. Kontrollera att de är korrekt nerstuckna.
Hel-/halvljuslampor nås genom att lossa strålkastarens större täcklock.
10
3. Kontrollera belysningen.
Lossa strålkastarens kontaktstycke
genom att pressa ner clipset med tummen.
För samtidigt ut kontaktstycket med
andra handen.
5. Lyft ut strålkastaren och lägg den på ett
mjukt underlag så att inte linsen repas.
6. Byt den aktuella glödlampan.
Fastsättning av strålkastare
Strålkastaren måste vara monterad och kontakten korrekt ditsatt innan belysningen slås
på eller fjärrnyckeln sätts in i startlåset.
Relaterad information
•
•
•
Lampbyte (s. 325)
Lampbyte – täcklock till hel-/halvljuslampor (s. 327)
Lampor – specifikationer (s. 332)
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, se Lampbyte – strålkastare (s. 326).
1. Skruva loss täcklockets fyra skruvar med
ett verktyg för Torx, dimension T20 (1). De
ska inte lossas helt. (3–4 varv är tillräckligt.)
2. Skjut täcklocket åt sidan.
3. Ta loss täcklocket.
Sätt tillbaka täcklocket i omvänd ordning.
Relaterad information
•
•
Lampbyte – strålkastare (s. 326)
Lampbyte – halvljus (s. 328)
327
10 Underhåll och service
•
•
Lampbyte – helljus (s. 328)
Lampbyte – halvljus
Lampbyte – helljus
Lampbyte – extra helljus (s. 329)
Halvljuslampan är placerad innanför strålkastarens större täcklock.
Helljuslampan är placerad innanför strålkastarens större täcklock.
OBS
10
OBS
Gäller bilar med halogen-strålkastare.
1. Lossa strålkastaren (s. 326).
1. Lossa strålkastaren (s. 326).
2. Ta loss täcklocket (s. 327).
2. Ta loss täcklocket (s. 327).
3. Lossa kontaktstycket från lampan.
3. Lossa lampan genom att vrida moturs
och sedan dra rakt ut.
4. Lossa lampan genom att dra den rakt ut.
5. Styrpinnen på lampan ska vara rakt uppåt
när den sätts dit och ett klickljud ska
höras då den snäpps fast.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Relaterad information
•
328
Gäller bilar med halogen-strålkastare.
Lampor – specifikationer (s. 332)
4. Lossa kontaktstycket från lampan.
5. Byt ut glödlampan och passa in den i
sockeln och vrid medurs för att sätta fast
lampan. Den kan sättas fast på ett sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 332)
10 Underhåll och service
Lampbyte – extra helljus
Den extra helljuslampan är placerad innanför
strålkastarens större täcklock.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 332)
Lampbyte – blinkers fram
Blinkerlampan är placerad innanför strålkastarens mindre täcklock.
OBS
10
Gäller bilar med xenon-strålkastare*.
1. Lossa strålkastaren (s. 326).
2. Lossa locket genom att dra rakt ut.
1. Lossa strålkastaren (s. 326).
2. Ta loss täcklocket (s. 327).
3. Lossa lampan genom att vrida moturs
och sedan dra rakt ut.
4. Lossa kontaktstycket från glödlampan.
5. Byt ut glödlampan och passa in den i
sockeln och vrid medurs för att sätta fast
lampan. Den kan bara sättas fast på ett
sätt.
3. Dra i lamphållaren för att få ut glödlampan.
4. Tryck och samtidigt vrid glödlampan för
att få loss den.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 332)
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
329
10 Underhåll och service
Lampbyte – ljus bak
Relaterad information
Blinkers bak, dimljus bak och backljus byts
inifrån lastutrymmet.
10
Lamphållare bak
Lamporna blir åtkomliga när däcktätningssatsen
lyfts ut.
1. Κppna panelen.
2. Lyft ut däcktätningssatsen.
Back-, dim- och blinkerlampan i baklyktan
byts inifrån lastutrymmet.
3. Ta ut isoleringen som sitter framför glödlampshållaren genom att dra den rakt ut.
4. Tryck ner spärrhaken och dra ut glödlampshållaren.
5. Lossa den trasiga glödlampan genom att
trycka in den och vrida moturs.
6. Sätt i en ny glödlampa, pressa nedåt och
vrid medurs.
7. Håll ner spärrhaken när glödlampshållaren sätts tillbaka.
8. Sätt tillbaka isoleringen, däcktätningssatsen och panelen.
330
•
Lampbyte – placering av lampor bak (s.
331)
•
Lampor – specifikationer (s. 332)
10 Underhåll och service
Lampbyte – placering av lampor bak
Lampbyte – nummerskyltsbelysning
Lampbyte – belysning i lastutrymme
Översikten visar lampornas placering bak.
Nummerskyltsbelysningen är placerad under
bakluckans handtag.
Lastutrymmesbelysningen är placerad i bakluckan.
G031942
10
Bromsljus (LED)
Positions-/parkeringsljus (LED)/Sidomarkeringsljus (LED)
Blinker (s. 330)
Bromsljus (LED)
2. Lossa hela glödlamphuset försiktigt och
dra ut det.
3. Byt till ny glödlampa.
Backljus
4. Sätt tillbaka och skruva fast hela glödlamphuset.
Dimbakljus
Relaterad information
Relaterad information
•
•
1. Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
•
1. Stick in en skruvmejsel och bänd lätt så
lamphuset lossnar.
2. Byt till ny glödlampa.
3. Kontrollera att lampan lyser och tryck tillbaka lamphuset.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 332)
Lampor – specifikationer (s. 332)
Lampbyte (s. 325)
Lampor – specifikationer (s. 332)
331
10 Underhåll och service
Lampbyte – belysning i make upspegel
10
Make up-spegelns lampor är placerade innanför lamplinserna.
Borttagning av lamplins
Specifikationerna gäller glödlampor. Vid byte
av LED- och xenon-lampor hänvisas till verkstad.
Belysning
WA
Typ
Halvljus, halogen
55
H7 LL
Helljus, halogen
65
H9
Extra helljus, ABL
65
H9
Blinkers fram
24
PY24W
Instegsbelysning
fram
3
T10 Sockel
W2,1x9,5d
Handskfacksbelysning
5
Sockel SV8.5
Längd 43 mm
1. Stick in en skruvmejsel under lamplinsen
och bänd försiktigt upp låsklacken på
kanten.
Make up-spegelbelysning
1,2
T5 Sockel
W2x4,6d
2. Lossa försiktigt och lyft bort lamplinsen.
Lastutrymmesbelysning
5
Sockel SV8.5
Längd 43 mm
Nummerskyltsbelysning
5
C5W LL
Blinkers bak
21
PY21W LL
-
-
3. Dra med en näbbtång glödlampan rakt ut
åt sidan och byt till en ny. Observera! –
kläm inte hårt med tången. Lampans glas
kan i så fall krossas.
Fastsättning av lamplins
1. Sätt tillbaka lamplinsen.
2. Tryck fast den.
Relaterad information
•
332
Lampor – specifikationer
Lampor – specifikationer (s. 332)
-
Belysning
WA
Typ
Backljus
21
P21W LL
Dimbakljus
21
H21W LL
A
Watt
Relaterad information
•
•
•
Lampbyte (s. 325)
Lampbyte – placering av lampor bak (s.
331)
Lampbyte – belysning i make up-spegel
(s. 332)
10 Underhåll och service
Torkarblad
Torkarblad sveper bort vatten från vind- och
bakrutan. Tillsammans med spolarvätska rengör de rutorna och säkerställer sikten vid körning.
Vindrutans torkarblad måste vara i serviceläge
när de ska bytas.
Serviceläge
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset3 och tryck
kort på START/STOP ENGINE-knappen
för att sätta bilens elsystem i nyckelläge I.
För detaljerad information om nyckellägen, se Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer (s. 72).
Byte av torkarblad
10
2. Tryck kort på START/STOP ENGINEknappen igen för att sätta bilens elsystem
i nyckelläge 0.
3. För inom 3 sekunder höger rattspak
uppåt och håll den kvar i ca 1 sekund.
> Torkarna går då och ställer sig rakt
upp.
Torkarna återgår till utgångsläge vid ett kort
tryck på START/STOP ENGINE-knappen för
att sätta bilens elsystem i nyckelläge I (eller
vid start av bilen).
VIKTIGT
Torkarblad i serviceläge.
För att det ska vara möjligt att byta, tvätta
eller lyfta torkarbladen (till exempel vid
avskrapning av is från vindrutan) måste de
vara i serviceläge.
Om torkararmarna i serviceläge har fällts
upp från vindrutan, måste de fällas tillbaka
mot vindrutan innan torkarna tillåts att
återgå till utgångsläge. Detta för att undvika att lacken på motorhuven skrapas.
VIKTIGT
Innan torkarbladen sätts i serviceläge –
säkerställ att de inte är fastfrusna.
3
Inte nödvändigt i bil med Keyless-funktion.
}}
333
10 Underhåll och service
||
Fäll upp torkararmen när den är i serviceläge. Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut
parallellt med torkararmen.
10
Byte av torkarblad bakruta
Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud hörs.
Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.
4. Fäll tillbaka torkararmen mot vindrutan.
Torkarna återgår från serviceläge till utgångsläge vid ett kort tryck på START/STOP
ENGINE-knappen för att sätta bilens elsystem i nyckelläge I (eller vid start av bilen).
1. Fäll torkararmen utåt.
2. Ta tag i den inre delen av bladet (vid
pilen).
3. Vrid moturs för att använda bladets ändläge mot torkararmen som en hävstång
för att lättare få loss bladet.
4. Tryck fast det nya torkarbladet. Kontrollera att det sitter fast ordentligt.
5. Fäll tillbaka torkararmen.
Rengöring
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på
förarsidan är längre än det på passagerarsidan.
334
För rengöring av torkarblad och vindruta, se
Biltvätt (s. 353).
VIKTIGT
Kontrollera bladen regelbundet. Eftersatt
underhåll förkortar bladens livslängd.
Relaterad information
•
Spolarvätska – påfyllning (s. 335)
10 Underhåll och service
Spolarvätska – påfyllning
Startbatteri
Spolarvätska används till renhållning av strålkastare och rutor. Under vintern ska spolarvätska med frostskydd användas.
Startbatteriets livslängd och funktion påverkas
av antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden, klimatförhållanden etc.
Bilens traditionella 12 V-batteri benämns här
"startbatteri" även om hybridbatteriet (s. 338)
ofta används vid start av förbränningmotorn.
•
Koppla aldrig ifrån startbatteriet då
motorn går.
•
Kontrollera att kablar till startbatteriet är
rätt anslutna och väl åtdragna.
VARNING
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra
som kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i
ögonen – kontakta omedelbart läkare.
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.
VIKTIGT
Använd spolarvätska med frostskydd
under vintern så att det inte fryser i pump,
behållare och slangar.
För volymuppgifter, se Spolarvätska – kvalitet
och volym (s. 372).
Relaterad information
•
Torkarblad (s. 333)
OBS
Om både startbatteriet och hybridbatteriet (s. 276) är urladdade måste båda
batterierna laddas. Att i ett sådant fall först
ladda endast hybridbatteriet är inte möjligt.
10
VIKTIGT
Om följande inte beaktas kan energisparfunktionen för infotainment tillfälligt upphöra att fungera och/eller meddelande i
informationsdisplayen om startbatteriets
laddningsgrad tillfälligt vara inaktuellt efter
inkoppling av externt startbatteri eller batteriladdare:
•
Den negativa batteripolen på bilens
startbatteri får aldrig användas för
anslutning av externt startbatteri eller
batteriladdare – enbart bilens chassi
ska användas som jordpunkt.
Se Starthjälp med batteri (s. 249) – där
beskrivs var och hur kabelklammorna ska
placeras.
VIKTIGT
Vid laddning av startbatteriet ska endast
traditionell batteriladdare användas.
335
10 Underhåll och service
||
OBS
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
Startbatteriets livslängd påverkas av flera
faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat.
Batteriets startkapacitet sjunker gradvis
med tiden och behöver därför laddas om
bilen inte används under en längre tid eller
om den bara körs korta sträckor. Stark
kyla begränsar startkapaciteten ytterligare.
10
För att startbatteriet ska hållas i bra kondition rekommenderas minst 15 minuters
körning/vecka eller att batteriet ansluts till
en batteriladdare med automatisk underhållsladdning.
Batteri – symboler
Undvik gnistor eller
öppen eld.
På batteriet finns symboler som informerar
och varnar.
Symboler på batteriet
Använd skyddsglasögon.
Explosionsfara.
Ytterligare information i
bilens ägarmanual.
Ska lämnas till återvinning.
Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat
har maximal livslängd.
Relaterad information
•
•
Batteri – symboler (s. 336)
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
OBS
Startbatteri – byte (s. 337)
Förbrukat startbatteri ska återvinnas på ett
miljöanpassat sätt – det innehåller bly.
Batteriet innehåller frätande syra.
336
Relaterad information
•
Startbatteri (s. 335)
10 Underhåll och service
Startbatteri – byte
Ta loss bakre täcklocket genom att
skruva ett kvarts varv och lyfta loss det.
Startbatteriet i bilen kan bytas utan hjälp av
verkstad.
VARNING
Bilens traditionella 12 V-batteri benämns här
"startbatteri" även om hybridbatteriet (s. 338)
ofta används vid start av förbränningmotorn.
Anslut och ta bort plus- respektive minuskabel i rätt ordningsföljd.
10
Demontering
Allra först: Ta fjärrnyckeln ur startlåset och
vänta minst 5 minuter innan några elektriska
anslutningar rörs – detta för att bilens elsystem behöver lagra nödvändig information till
styrenheterna.
Lossa den svarta minuskabeln.
Lossa den röda pluskabeln.
Lossa avluftningsslangen från batteriet.
Skruva loss skruven som håller batteriklamman.
För batteriet åt sidan.
Lyft upp det.
Montering
Κppna clipsen på främre täcklocket och
ta loss locket.
Lösgör gummilisten så att bakre täcklocket går fritt.
}}
337
10 Underhåll och service
10
1. Ställ ner batteriet i batterilådan.
Hybridbatteri
2. För batteriet inåt samt åt sidan tills det
når bakkant av lådan.
För drift med elmotorn är bilen utrustad med
ett hybridbatteri – ett underhållsfritt uppladdningsbart batteri av typen Litium-Jon.
3. Skruva fast klamman som håller batteriet.
4. Anslut avluftningsslangen.
> Kontrollera att den är korrekt ansluten
till både batteriet och utloppet i
karossen.
5. Anslut den röda pluskabeln.
6. Anslut den svarta minuskabeln.
7. Tryck fast det bakre täcklocket. (Se tidigare avsnitt "Demontering".)
VARNING
Byte av hybridbatteri får endast utföras av
verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Kylvätska
Hybridbatteriets kylsystem har ett separat
expansionskärl.
8. Montera gummilisten. (Se "Demontering".)
9. Passa in det främre täcklocket och fäst
det med clipsen. (Se "Demontering".)
För mer information om bilens startbatteri –
Elsystem (s. 378).
VIKTIGT
Påfyllning av hybridbatteriets kylvätska ska
endast utföras av verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
338
Relaterad information
•
Laddning av hybridbatteri – förberedelser
(s. 278)
10 Underhåll och service
Säkringar – allmänt
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna
och komponenterna skyddade genom ett
antal säkringar.
VARNING
Orange kablar utmärkta med starkströmsdekal får endast hanteras av behörig personal.
VARNING
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
Under handskfack
Lastutrymme
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperetal.
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål eller
en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan
förorsaka betydande skador på elsystemet
och möjligtvis leda till brand.
Placering av elcentraler
Ett flertal komponenter i bilen arbetar med
farlig elektrisk spänning.
Motorrum kallzon
10
Relaterad information
•
•
•
•
•
Säkringar – i motorrum (s. 340)
Säkringar – under handskfack (s. 343)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 345)
Säkringar – i lastutrymme (s. 347)
Säkringar – i motorrummets kallzon (s.
351)
Rör ingenting som inte är tydligt beskrivet i
denna ägarmanual.
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och
bränts. Om samma säkring bränns upprepade gånger föreligger något fel på en komponent. Volvo rekommenderar då att du uppsöker en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Byte
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
Placering av elcentraler i vänsterstyrd bil, om
bilen är högerstyrd byter centralerna under
handskfacket sida.
Motorrum
Under handskfack
339
10 Underhåll och service
Säkringar – i motorrum
Säkringar i motorrum skyddar bl.a. motor- och
bromsfunktioner.
10
340
10 Underhåll och service
Allmänt säkringar motorrum
På insidan av locket finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller
sättas på plats.
Funktion
A
Funktion
A
–
–
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under
handskfack
20
ABS
5
Motorrum övre
Primärsäkring för relä-/
säkringscentral under handskfack
Motorrum främre
–
–
Justerbart rattmotstånd*
5
Motorrum undre
–
–
10
–
–
Motorstyrenhet; Transmissionsstyrenhet; Krockkuddar
–
Eluppvärmda spolarmunstycken*
10
–
Positioner (se föregående bild)
Dessa säkringar är alla placerade i motorrumsboxen. Säkringarna i (C) är placerade
under (A).
60
10
På insidan av locket finns en dekal som visar
säkringarnas placering.
Vindrutetorkare
30
–
–
•
Säkringar 1–7 och 42–44 är av typ "Midi
Fuse" och får enbart bytas av en verkstad4.
Parkeringsvärmare*
25
Ljusreglage
5
–
–
–
•
–
Säkringar 8–15 och 34 är av typ "JCASE"
och bör bytas av en verkstad4
–
–
–
–
•
Säkringar 16–33 och 35–41 är av typ
"Mini Fuse".
ABS-pump
40
–
–
Funktion
A
ABS-ventiler
20
Reläspolar
5
–
–
Strålkastarspolare*
20
Extraljus*
20
Ljushöjdsreglering*; Aktiva
xenon-strålkastare – ABL*
10
Signalhorn
15
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under
handskfack
4
50
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
341
10 Underhåll och service
||
10
342
Funktion
A
Reläspole i huvudrelä för
motorstyrsystem; Motorstyrenhet
10
Transmissionsstyrenhet
15
–
–
Reläspolar i elcentral i motorrum kallzon
5
Startrelä
30
Glödstyrenhet
10
Motorstyrenhet
15
Luftmassemätare; Reglerventiler
15
Ventiler; Oljenivågivare
10
Lambdasond; Styrenhet kylarjalusi
10
Dieselfiltervärmare
20
Vevhusventilationsvärmare
5
Funktion
A
Glödstift
70
Kylfläkt
80
Styrservo
100
Bakom motorn
A: Vänsterstyrd bil. B: Högerstyrd bil.
Säkring
Funktion
A
Κvervakning av vakuumpump för
bromssystem
5
Relaterad information
•
•
Säkringar – under handskfack (s. 343)
•
Säkringar – i lastutrymme (s. 347)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 345)
10 Underhåll och service
Säkringar – under handskfack
Säkringar under handskfack skyddar bl.a.
infotainment- och stols-/sätesfunktioner.
10
Positioner
Funktion
A
Primärsäkring för audiostyrenhet*; Primärsäkring för säkringar
16–20: Infotainment
40
Vindrutespolare; Bakrutespolare
25
–
–
–
–
–
–
Funktion
A
Funktion
A
Dörrhandtag (Keyless*)
5
20
–
–
Kontrollpanel bakre passagerardörr vänster
Keyless*
7,5
Elmanövrerad stol förarsida*
20
Elmanövrerad stol passagerarsida*
20
Kontrollpanel förardörr
20
Kontrollpanel främre passagerardörr
20
Kontrollpanel bakre passagerardörr höger
20
–
–
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
343
10 Underhåll och service
||
10
Funktion
A
Funktion
A
Infotainmentstyrenhet; BildskärmA
5
–
–
Audiostyrenhet (förstärkare)*;
Digitalradio*; TV*
10
–
–
Audio eller Styrenhet SensusA
15
Telematik*; Bluetooth*
5
–
–
Taklucka*; Innerbelysning tak;
Klimatsensor*; Spjällmotorer
luftintag
5
12 V-uttag tunnelkonsol
15
Sätesvärme bak höger*
15
Sätesvärme bak vänster*
15
Eldriven värmare
5
Stolsvärme passagerarsida
15
Stolsvärme förarsida
15
Parkeringsassistans*; Parkeringskamera*; Dragkroksstyrenhet*
5
A
BLIS*
344
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Vissa modellvarianter.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkringar – i motorrum (s. 340)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 345)
Säkringar – i lastutrymme (s. 347)
Säkringar – i motorrummets kallzon (s.
351)
10 Underhåll och service
Säkringar – i styrenhet under
handskfack
Säkringar i styrenhet under handskfack skyddar bl.a. krockkudde- och kollisionsvarningsfunktioner.
Positioner
Funktion
A
Bakrutetorkare
15
–
Innerbelysning; Förardörrens
reglagepanel fönsterhissar;
Fjärrmanövrerad öppnare garageport*; Elmanövrerade framstolar*
–
7,5
10
Funktion
A
Funktion
A
Kombiinstrument
5
Eluppvärmd ratt*
15
Adaptiv farthållare ACC*; Kollisionsvarning*
10
Eluppvärmd vindruta*
15
Innerbelysning; Regnsensor
7,5
Upplåsning baklucka
10
Rattmodul
7,5
Fällbart nackskydd*
10
Centrallås tanklucka
10
Bränslepump
20
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
345
10 Underhåll och service
||
10
Funktion
A
Rörelsesensor, larm*; Klimatpanel
5
Rattlås
15
Larmsiren*; Diagnosuttag OBDII
5
–
–
Krockkuddar
10
Kollisionsvarning*
5
Gaspedalgivare; Avbländning
inre backspegel*; Sätesvärme
bak*
7,5
Infotainmentstyrenhet (Performance); Audio (Performance)
15
Bromsljus
5
Taklucka*
20
Startspärr
5
Relaterad information
•
•
•
•
346
Säkringar – i motorrum (s. 340)
Säkringar – under handskfack (s. 343)
Säkringar – i lastutrymme (s. 347)
Säkringar – i motorrummets kallzon (s.
351)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Underhåll och service
Säkringar – i lastutrymme
Säkringar i lastutrymme skyddar bl.a. släpvagns- och eldriftsfunktioner.
10
Centralen är placerad bakom klädseln på vänster sida.
Positioner
Box A
Däcktätningssatsen behöver lyftas ut för att centralen ska bli åtkomlig.
Funktion
A
Elektrisk parkeringsbroms
vänster
30
Elektrisk parkeringsbroms
höger
30
Eluppvärmd bakruta
30
Släpvagnsuttag 2*
15
Box A
Funktion
A
–
–
12 V-uttag lastutrymme
15
–
–
–
–
–
–
–
–
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
347
10 Underhåll och service
||
Box A
10
348
Funktion
A
Släpvagnsuttag 1*
40
–
–
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Underhåll och service
10
Centralen är placerad bakom klädseln på vänster sida.
Box
B
Däcktätningssatsen behöver lyftas ut för att centralen ska bli åtkomlig.
Funktion
A
Kylvätskepump 1 för hybridbatteri; Ventil för kylvätskepumpar 1 och 2
Box
B
Funktion
A
10
Laddenhet; Spänningsomvandlare 400 V–12 V; Styrenhet för hybridbatteri
10
Kylvätskepump 2 för hybridbatteri
10
10
Laddenhet; Spänningsomvandlare 400 V–12 V; Styrenhet för hybridbatteri
5
Reläspolar; Starkströmsomvandlare för elmotor och
kombinerad starkströmsgenerator/startmotor
15
Kylvätskepump för kylsystemets lågtemperaturkrets
15
Urkoppling av elmotor från
bakaxel
–
–
}}
349
10 Underhåll och service
||
Box
B
10
Funktion
A
Starkströmsomvandlare för
elmotor och kombinerad
starkströmsgenerator/startmotor; Styrenhet för hybridbatteri
10
Kylvätskeventiler för kylsystemets lågtemperaturkrets;
Elektrisk A/C-kompressor;
Ventil för värmeväxlare; Ventil för klimatanläggning
10
–
–
–
–
Relaterad information
•
•
•
•
350
Säkringar – i motorrum (s. 340)
Säkringar – under handskfack (s. 343)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 345)
Säkringar – i motorrummets kallzon (s.
351)
10 Underhåll och service
Säkringar – i motorrummets kallzon
Säkringar i motorrummets kallzon finns i bil
med Start/Stop-funktion.
10
Placering säkringar för Start/Stop-funktion.
•
Säkringar A1 och A2 är av typ "MEGA
Fuse" och får enbart bytas av en verkstad5.
Positioner
Funktion
A
•
Säkringar 1–11 är av typ "Midi Fuse" och
får enbart bytas av en verkstad5.
Huvudsäkring för elcentral i
motorrum
175
•
Säkring 12 är av typ "Mini Fuse".
Huvudsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under
handskfack, relä-/säkringscentral under handskfack, elcentraler i lastutrymme
175
För mer information om Start/Stop – se Drivsystem – körlägen (s. 251).
5
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Funktion
A
Vakuumpump för bromssystem
40
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under
handskfack
50
Primärsäkring för relä-/
säkringscentral under handskfack
60
}}
351
10 Underhåll och service
||
10
Funktion
A
Primärsäkring för elcentral B i
lastutrymme
50
Primärsäkring för elcentral A i
lastutrymme
60
Kupéfläkt
40
–
–
–
–
–
–
Intern diod
50
Oljepump automatväxellåda
30
–
–
Relaterad information
352
•
•
•
Säkringar – under handskfack (s. 343)
•
Säkringar – i lastutrymme (s. 347)
Säkringar – i motorrum (s. 340)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 345)
10 Underhåll och service
Biltvätt
Bilen bör tvättas så snart den blivit smutsig.
Håll till på en spolplatta med oljeavskiljare.
Använd bilschampo.
Tvätta för hand
•
•
•
Avlägsna fågelspillning från lacken så
snart som möjligt. Den innehåller kemikalier som påverkar och missfärgar lacken
mycket snabbt. Det rekommenderas att
eventuella missfärgningar avlägsnas av
en auktoriserad Volvoverkstad.
Spola underredet.
Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats för att minska risken för tvättrepor. Spruta inte direkt på låsen.
•
Vid behov använd kallavfettningsmedel
på hårt nedsmutsade ytor. Observera att
ytorna då inte får vara solvarma!
•
Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
•
Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo.
•
Torka bilen torr med ett rent, mjukt
sämskskinn eller en vattenskrapa. Om
man undviker att låta vattendroppar självtorka i starkt solljus minskar risken för
vattentorkfläckar som kan behöva poleras
bort.
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
VIKTIGT
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till
exempel vid bränslepåfyllning.
Använd inga frätande rengöringsmedel
utan använd vatten och en icke repande
svamp.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Detta är normalt, all
ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt
ut ur lamphuset då lampan varit tänd en
stund.
Torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar bladets livslängd.
Vid rengöring:
– Ställ torkarbladen i serviceläge, se Torkarblad (s. 333).
OBS
Tvätta regelbundet torkarblad och vindruta
med ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd inga starka lösningsmedel.
10
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kommer inte åt på
alla ställen. För att uppnå bra resultat rekommenderas att tvätta bilen för hand.
OBS
Under de första månaderna ska bilen
endast handtvättas. Detta eftersom lacken
är känsligare när den är ny.
Högtryckstvätt
Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser
och se till att munstycket inte kommer närmare bilens ytor än 30 cm (avståndet gäller
alla exteriöra detaljer). Spruta inte direkt på
låsen.
Prova bromsarna
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar bromsarna.
}}
353
10 Underhåll och service
10
||
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid
körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Friktionsvärmen gör att bromsbeläggen
värms upp och torkar. Gör samma sak efter
start i mycket fuktig eller kall väderlek.
Exteriöra plast-, gummi- och
prydnadsdetaljer
För rengöring och vård av infärgade plastartiklar, gummi- och prydnadsdetaljer, till exempel blanklister, rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. Vid användning av sådant rengöringsmedel ska instruktionerna följas noggrant.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Relaterad information
•
•
•
Polering och vaxning (s. 354)
Rengöring av interiör (s. 355)
Vatten- och smutsavvisande ytskikt (s.
355)
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxning kan göras tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före
polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller
tjärstänk med asfaltsborttagare eller lacknafta. Svårare fläckar kan tas bort med fin
slippasta (rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna på förpackningarna. Många preparat
innehåller både polish och vax.
VIKTIGT
Vid användning av avfettningsmedel på
plast och gummi, om nödvändigt gnugga
endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Enbart lackbehandlingar rekommenderade
av Volvo ska användas. Andra behandlingar; såsom konservering, försegling,
skydd, glansförsegling eller liknande kan
skada lacken. Lackskada orsakad av
sådana behandlingar täcks inte av Volvos
garanti.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Fälgar
Använd endast fälgrengöringsmedel som
rekommenderas av Volvo.
Starka fälgrengöringsmedel kan skada ytan
och orsaka fläckar på förkromade aluminiumfälgar.
354
Relaterad information
•
Biltvätt (s. 353)
10 Underhåll och service
Vatten- och smutsavvisande ytskikt
Rostskydd
Rengöring av interiör
Rutorna är behandlade med ett ytskikt som
förbättrar sikten vid svåra väderförhållanden.
Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo.
Rengör regelbundet och följ instruktionerna
som medföljer bilvårdsprodukten.
Skötsel:
Bilen fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan i fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i utsatta balkar, hålrum,
slutna sektioner och sidodörrar.
•
Använd aldrig produkter som bilvax,
avfettningsmedel eller liknande på glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Kontroll och underhåll
•
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan repas.
•
För att undvika skador på glasytan vid
isborttagning – använd endast isskrapa
av plast.
•
För att de vattenavvisande egenskaperna
ska bestå rekommenderas en behandling
med ett speciellt efterbehandlingsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Det bör
användas första gången efter tre år och
därefter varje år.
Vatten- och smutsavvisande ytskikt*
Det sker ett naturligt slitage på de
vattenavvisande ytskikten.
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta
bort is från rutorna. Använd eluppvärmningen för att ta bort is från speglarna, se
Rutor och backspeglar – eluppvärmning (s.
96).
Smuts och vägsalt leder lätt till korrosion,
därför är det viktigt att hålla bilen ren. För att
upprätthålla bilens rostskydd behöver det
regelbundet kontrolleras och eventuellt förbättras.
Under normala förhållanden kräver rostskyddet ingen efterbehandling förrän efter
ca 12 år. Efter denna tid bör efterbehandling
göras med tre års intervall. Volvo
rekommenderar att låta en auktoriserad
Volvoverkstad hjälpa dig om bilen behöver
efterbehandlas.
Relaterad information
•
Lackskador (s. 357)
10
Det är viktigt med dammsugning innan rengöring med rengöringsmedel.
Mattor och lastutrymme
Ta ut iläggsmattorna för separat rengöring av
golvmattan och iläggsmattorna. Använd
dammsugare för att suga bort damm och
smuts. Vardera iläggsmatta sitter fast med
piggar.
– Ta tag i iläggsmattan vid vardera pigg och
lyft mattan rakt upp.
Sätt iläggsmattan på plats genom att trycka
fast den vid vardera pigg.
VARNING
Kontrollera innan färd att iläggsmattan vid
förarplatsen är ordentligt nedstucken och
fixerad i knopparna för att inte komma i
kläm vid och under pedalerna.
Till fläckar på golvmattan rekommenderas,
efter dammsugning, speciellt textilrengöringsmedel. Golvmattor ska rengöras med medel
som rekommenderas av din Volvoåterförsäljare.
Relaterad information
•
Biltvätt (s. 353)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
355
10 Underhåll och service
||
Fläckar på textilklädsel och takklädsel
10
För att inte försämra klädselns brandhärdighetsegenskaper rekommenderas speciellt
textilrengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Volvo Leather Care kit finns att köpa hos din
Volvoåterförsäljare.
•
VIKTIGT
Ta bort smuts och damm med en mjuk
förfuktad svamp och neutral tvål.
•
•
En del färgade klädesplagg (till exempel jeans och mockaplagg) kan missfärga klädseln.
Läder behöver andas. Täck aldrig över
läderratten med skydd av plast.
•
Använd naturliga oljor. För bästa resultat
rekommendas Volvos lädervårdsmedel.
•
Använd aldrig starka lösningsmedel.
Det kan skada såväl textil-, vinyl- som
läderklädsel.
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är behandlad för att
bevara sitt ursprungliga utseende.
Läderklädsel åldras och får en vacker patina
med tiden. Läder förädlas och bearbetas för
att det ska bibehålla sina naturliga egenskaper. Det blir försett med ett skyddande
ytskikt, men för att bibehålla både egenskaper och utseende krävs regelbunden rengöring. Volvo erbjuder en heltäckande produkt
för rengöring och efterbehandling av läderklädsel som, då den används enligt instruktionerna, bevarar lädrets skyddande ytskikt.
Efter en tids användning kommer lädrets
naturliga utseende ändå att framträda mer
eller mindre beroende på lädrets ytstruktur.
Detta är en naturlig mognad av lädret och
visar att det är en naturprodukt.
Volvo rekommenderar att för att uppnå bästa
resultat rengöra och applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov).
356
Tvättråd för läderratt
Tvättråd för läderklädsel
1. Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt
skum.
2. Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
Om ratten får fläckar:
Grupp 1 (bläck, vin, kaffe, mjölk, svett och
blod)
–
Använd mjuk trasa eller svamp. Blanda en
5 %- ammoniumlösning. (För blodfläckar,
använd en lösning av 2 dl vatten och 25 g
salt.)
Grupp 2 (fett, olja, såser och choklad)
1. Samma procedur som för grupp 1.
3. Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
2. Polera med ett absorberande papper eller
duk.
4. Torka av med ett mjukt papper eller en
duk och låt lädret torka helt.
1. Använd mjuk borste för att ta bort smutsen.
Skyddsbehandling av läderklädsel
2. Samma procedur som för grupp 1.
1. Häll lite av skyddskrämen på filtduken
och massera in ett tunt skikt av kräm med
lätta cirkulerande rörelser på lädret.
2. Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd
och UV-skydd.
Grupp 3 (torr smuts, damm)
Fläckar på interiöra plast-, metall- och
trädetaljer
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas lätt vattenfuktad splittfiberduk eller microfiberduk som finns hos Volvoåterförsäljare.
10 Underhåll och service
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel. I svårare fall kan speciellt rengöringsmedel som
finns hos Volvoåterförsäljare användas.
Säkerhetsbälten
Lackskador
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt textilrengöringsmedel finns hos din
Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt
innan det rullas tillbaka in igen.
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas omgående.
Relaterad information
Materiel
•
6
7
Biltvätt (s. 353)
Kulörkod
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
De vanligaste lackskadorna är mindre stenskott, repor och skador på t.ex. skärmkanter,
dörrar och stötfångare.
10
Bättring av mindre lackskador
•
grundfärg (primer)6 – för t.ex. plastklädda
stötfångare finns särskild vidhäftningsprimer på sprayburk
•
baslack och klarlack – finns på sprayburkar eller som färgpennor/stift7
•
•
maskeringstejp
Kod för bilens kulör
Det är viktigt att använda rätt kulör. För produktdekalens placering, se Typbeteckningar
(s. 360).
fin slipduk6.
Eventuellt.
Följ instruktionerna som följer med förpackningen för färgpennan/stiftet.
357
10 Underhåll och service
||
Reparera mindre lackskador såsom
stenskott och repor
3. Rör om grundfärgen (primer) väl och
applicera med hjälp av en fin pensel,
tändsticka eller dylikt. Avsluta med baslack och klarlack när grundfärgen torkat.
10
4. Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
OBS
G021832
Om stenskottet inte nått ner till metallytan
(plåten) och ett oskadat färgskikt fortfarande finns kvar – fyll i baslack och klarlack direkt efter att ytan gjorts ren.
Innan arbetet påbörjas måste bilen vara rentvättad och torr samt ha en temperatur över
15 °C.
1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
eventuella lackrester följer med.
Om skadan nått ner till en metallyta (plåt)
är det lämpligt att använda en grundfärg
(primer). Vid skada i en plastyta bör en
vidhäftningsprimer användas för bättre
resultat – spruta i sprayburkens lock och
pensla tunt.
2. Före målning kan vid behov (t.ex. om det
finns ojämna kanter) en lätt slipning med
mycket fint slipmaterial göras lokalt. Ytan
rengörs noggrant och får torka.
358
Relaterad information
•
Rostskydd (s. 355)
SPECIFIKATIONER
11 Specifikationer
Typbeteckningar
Typbeteckning, chassinummer etc., dvs. bilunik information kan utläsas på en dekal i
bilen.
11
360
11 Specifikationer
Placering av dekaler
11
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren
om bilen och vid beställning av reservdelar
och tillbehör kan det underlätta om man vet
bilens typbeteckning, chassi- och motornummer.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
}}
361
11 Specifikationer
||
Dekalen blir synlig när höger bakdörr
öppnas.
Dekal för parkeringsvärmare.
Motorkod och motorns tillverkningsnummer.
Dekal för motorolja.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer.
11
Bilens identifikationsnummer. (VIN
Vehicle Identification Number)
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör
inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller just din bil finns på respektive dekal på
din bil.
Relaterad information
•
•
362
Vikter (s. 364)
Motorspecifikationer (s. 366)
11 Specifikationer
Mått
Mått på bilens längd, höjd etc. kan utläsas i
tabellen.
11
Mått
mm
Mått
mm
A
Hjulbas
2776
H
Spårvidd bak
1575
B
Längd
4635
I
Lastbredd, golv
1082
C
Lastlängd, golv, fällt baksäte
1749
J
Bredd
1865
D
Lastlängd, golv
978
K
Bredd inkl. backspeglar
2097
E
Höjd
1484
L
Bredd inkl. infällda backspeglar
F
Lasthöjd
1899
G
Spårvidd fram
658
1578
363
11 Specifikationer
Vikter
VARNING
Max. totalvikt etc. kan utläsas på en dekal i
bilen.
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten
är placerad.
Tjänstevikten inkluderar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %, alla oljor
och vätskor.
11
Passagerarnas vikt och monterade tillval samt
kultryck (s. 365) (vid påkopplad släpvagn)
påverkar lastförmågan och räknas inte in i
tjänstevikten.
Tillåten Max. last = Totalvikt – Tjänstevikt.
OBS
Dokumenterad tjänstevikt gäller bil i basutförande – alltså en bil utan extra utrustning
eller tillval. Det innebär att för varje tillval
som adderas, minskar bilens lastkapacitet
motsvarande tillvalets vikt.
För information om dekalens placering, se Typbeteckningar (s. 360).
Max. totalvikt
Exempel på tillval som reducerar lastkapaciteten är utrustningsnivåerna Kinetic/
Momentum/Summum samt andra tillval
såsom Dragkrok, Lasthållare, Takbox,
Ljudanläggning, Extraljus, GPS, Bränsledriven värmare, Skyddsgaller, Mattor,
Insynsskydd, Elmanövrerade stolar, etc.
Att väga bilen är ett säkert sätt att få reda
på tjänstevikten för just Din bil.
Max. tågvikt (bil+släp)
Max. framaxeltryck
Max. bakaxeltryck
Utrustningsnivå
Max. last: Se registreringsbevis.
Max. taklast: 75 kg.
Relaterad information
•
364
Dragvikt och kultryck (s. 365)
11 Specifikationer
Dragvikt och kultryck
Dragvikt och kultryck för körning med släpvagn kan utläsas i tabellerna.
Maxvikt bromsad släpvagn
Motor
MotorkodA
Växellåda
D6 AWD
D82PHEV
Automat, TF-80SD
Maxvikt bromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
1800
90
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 360) .
A
11
Maxvikt obromsad släpvagn
Maxvikt obromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
750
50
Relaterad information
•
•
•
Vikter (s. 364)
Körning med släpvagn (s. 287)
Släpvagnsstabilisator – TSA (s. 292)
365
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
Motorspecifikationer (effekt etc. ) för
respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
Dieselmotor
Motor
11
D6 AWD
A
MotorkodA
D82PHEV
Effekt
Effekt
Vridmoment
(kW/rpm)
(hk/rpm)
(Nm/rpm)
158/4000
215/4000
440/1500-3000
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 360).
Relaterad information
•
•
366
Kylvätska - kvalitet och volym (s. 370)
Motorolja – kvalitet och volym (s. 369)
Cylinderantal
5
Cylinderdiameter
Slaglängd
Slagvolym
(mm)
(mm)
(liter)
81,0
93,15
2,400
Kompressionsförhållande
16,5:1
11 Specifikationer
Motorspecifikationer – Elektrisk
drivmotor
Motorolja – ogynnsamma
körförhållanden
V60 PLUG-IN HYBRID drivs dels av en dieselmotor, dels av en elektrisk drivmotor (ERAD –
Electric Rear Axle Drive).
Ogynnsamma körförhållanden kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Nedan följer några exempel på ogynnsamma
körförhållanden.
Max. uteffekt: 50 kW (70 hk).
Vridmoment: 200 Nm.
Relaterad information
•
Motorspecifikationer (s. 366)
Kontrollera oljenivån (s. 322) oftare vid långvarig körning:
•
•
•
•
11
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30 °C eller varmare än +40 °C.
Ovanstående gäller även vid kortare körsträckor vid låga temperaturer.
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma körförhållanden. Det ger ett extra
skydd för motorn.
Volvo rekommenderar:
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg
och med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
ska kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs
på en auktoriserad Volvoverkstad.
367
11 Specifikationer
||
Relaterad information
•
•
11
368
Motorolja – kvalitet och volym (s. 369)
Motorolja – allmänt (s. 321)
11 Specifikationer
Motorolja – kvalitet och volym
Motoroljekvalitet och volym för respektive
motoralternativ kan utläsas i tabellen.
Volvo rekommenderar:
11
Motor
MotorkodA
Oljekvalitet
Volym, inkl. oljefilter
(liter)
D6 AWD
D82PHEV
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
ca 5,9
Viskositet: SAE 0W–30
A
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 360).
Relaterad information
•
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden
(s. 367)
•
Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 322)
369
11 Specifikationer
Kylvätska - kvalitet och volym
Kylvätskevolym för respektive motoralternativ
kan utläsas i tabellen.
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad kylvätska utblandad med 50 % vatten2,
se förpackning.
Motor
11
Volym
(liter)
D6 AWD
12,9
Relaterad information
•
2
370
Kylvätska – nivå (s. 323)
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
11 Specifikationer
Transmissionsolja – kvalitet och
volym
Föreskriven transmissionsolja och volym för
respektive växellådsalternativ kan utläsas i
tabellen.
Manuell växellåda
OBS
Under normala körförhållanden behöver
växellådsoljan inte bytas under dess livslängd. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändigt.
11
Automatisk växellåda
Automatisk växellåda
TF-80SD
Volym (liter)
ca 7,0
Föreskriven transmissionsolja
AW1
OBS
Under normala körförhållanden behöver
växellådsoljan inte bytas under dess livslängd. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändigt.
Relaterad information
•
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden
(s. 367)
•
Typbeteckningar (s. 360)
371
11 Specifikationer
11
Bromsvätska – kvalitet och volym
Styrservoolja – kvalitet
Spolarvätska – kvalitet och volym
Bromsvätska kallas mediet i ett hydrauliskt
bromssystem som används för att överföra
kraft från exempelvis en bromspedal via en
huvudbromscylinder till en eller flera slavcylindrar som i sin tur påverkar en mekanisk
broms.
Styrservoolja kallas mediet som används i
bilens styrservosystem.
Spolarvätska används för att tillsammans med
vind- och bakrutetorkare (s. 91) hålla bilens
rutor och strålkastare rena och säkerställa sikten vid körning.
Föreskriven kvalitet: DOT 4
Föreskriven kvalitet: WSS M2C204-A2 eller
likvärdig produkt.
Relaterad information
•
Styrservoolja – nivå (s. 325)
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad spolarvätska – med frostskydd vid kall
väderlek och under fryspunkten.
Volym: 0,6 liter
Volym:
Relaterad information
•
•
•
Broms- och kopplingsvätska – nivå (s.
324)
Relaterad information
•
•
372
Bilar med strålkastarrengöring: 3,4 liter.
Bilar utan strålkastarrengöring: 3,4 liter.
Spolarvätska – påfyllning (s. 335)
Torkarblad (s. 333)
11 Specifikationer
Bränsletank – volym
Bränsletankens volym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
Motor
Volym (liter)
D6 AWD
ca 45
Relaterad information
•
•
Påfyllning av bränsle (s. 272)
Föreskriven kvalitet
Diesel: Bränsle – diesel (s. 273)
11
Motorspecifikationer (s. 366)
373
11 Specifikationer
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
Bränsleförbrukningen för ett fordon mäts i liter
per 100 km och CO2-utsläppet i gram per km.
Förklaring
Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel
på detta är:
•
•
Förarens körsätt.
•
•
Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
gram/km
liter/100 km
11
blandad körning
D6 AWD
(D82PHEV)
48
374
•
•
Bränsleekonomisk körning (s. 276)
Vikter (s. 364)
Om kunden valt större hjul än de standardmonterade på modellens grundversion, så ökar motståndet.
Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden, väder och bilens skick.
Redan en kombination av här nämnda exempel kan ge avsevärt högre förbrukning. För
ytterligare information hänvisas till de refererade regelverken3.
1,8
Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i
tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler3, som gäller för bil med tjänstevikt i
basutförande och utan extrautrustning.
Beroende på utrustning kan bilens vikt öka.
Detta, liksom hur tungt bilen lastas, ökar
bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.
3
Relaterad information
Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan
uppstå vid en jämförelse med EU-körcyklerna3 som används vid certifiering av bilen
och på vilka förbrukningssiffrorna i tabellen
baseras.
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med
släpvagn eller körning på höga höjder i
kombination med bränslekvalitet är faktorer som kan inverka på bilens prestationsförmåga.
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU Regulation no 692/2008 och 715/2007 (Euro 5) /
Euro 6 och UN ECE Regulation no 101. Regelverken omfattar körcyklerna stadskörning och landsvägskörning. – Stadskörning - mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är simulerad.
– Landsvägskörning - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h. Körningen är simulerad. – Värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av stadskörning och landsvägskörning. CO2-utsläpp - för att beräkna koldioxidutsläppen under de två körcyklerna samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för CO2utsläpp.
11 Specifikationer
Hjul och däck – godkända
dimensioner
handling. Nedanstående tabell visar samtliga
godkända kombinationer av fälgar och däck.
I vissa länder framgår inte alla godkända
dimensioner av registreringsbevis eller annan
Motor
D6 AWD
D82PHEV
För information om lägst tillåtna lastindex (LI)
och lägst tillåtna hastighetsklass (SS), se Lastindex och hastighetsklass (s. 376).
✓ = Godkänd
man/
235/45 R 17
235/45 R 18
aut
8Jx17x55
8Jx18x55
aut
✓
✓
11
Relaterad information
•
•
Däck – dimensioner (s. 300)
Hjul- och fälgdimensioner (s. 300)
375
11 Specifikationer
Lastindex och hastighetsklass
Nedanstående tabell visar det lägst tillåtna
lastindex (LI) och hastighetsklass (SS). Uppgift
Motor
D6 AWD
11
A
B
D82PHEV
ende på dessa uppgifter, se Typbeteckningar
(s. 360).
man/
aut
Lägst tillåtna lastindex (LI)A
Lägst tillåtna hastighetsklass (SS)B
aut
97
V
Däckets lastindex ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.
Däckets hastighetsklass ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.
Relaterad information
376
om motor, framhjulsdrift (FWD) eller fyrhjulsdrift (AWD) samt typ av växellåda behövs för
att läsa tabellen. För information med avse-
•
Hjul och däck – godkända dimensioner (s.
375)
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 300)
Hjul- och fälgdimensioner (s. 300)
Däck – lastindex (s. 301)
Däck – hastighetsklasser (s. 301)
11 Specifikationer
Däck – godkända däcktryck
Godkända däcktryck för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
Motor
Däckstorlek
Hastighet
(km/h)
D6 AWD (D82PHEV)
Max. last
ECO-tryckA
Fram
Bak
Fram
Bak
Fram/bak
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
235/45 R 17
0 – 160
280
280
280
280
280
235/45 R 18
160 +
280
280
320
320
–
max 80
420
420
420
420
420
Temporary Spare Tyre
A
B
Last, 1 – 3 personer
11
Bränsleekonomisk körning.
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal:1 bar = 100 kPa.
Relaterad information
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 300)
Däck - lufttryck (s. 306)
Typbeteckningar (s. 360)
377
11 Specifikationer
Elsystem
Startbatteri – specifikation
Hybridbatteri – specifikation
Elsystemet är enpoligt och använder chassi
och motorstomme som ledare.
Startbatteriet används för att driva startmotorn och annan elektrisk utrustning i bilen.
Hybridbatteriet (batteri för drivmotor) används
för att driva elmotorn vid körning på eldrift.
Bilen har en spänningsreglerad växelströmsgenerator.
Spänning: 12 V.
Typ: Litium-Jon
Köldstartförmåga, CCA – Cold Cranking
Amperes: 700-800 A.
Energimängd: 11,2 kWh.
Startbatteriets kapacitet beror på bilens
utrustning.
11
Reservkapacitet: 135–160 minuter.
VIKTIGT
VIKTIGT
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
Relaterad information
•
•
•
OBS
Startbatteri – specifikation (s. 378)
Startbatteri – byte (s. 337)
•
Startbatteriets kärlstorlek skall överensstämma med originalbatteriets
mått.
•
Startbatteriets höjd är olika beroende
på storlek.
Startbatteri (s. 335)
Relaterad information
•
•
378
Startbatteri – byte (s. 337)
Startbatteri (s. 335)
Livslängd: Mer än 10 år.
Relaterad information
•
•
Laddning av hybridbatteri (s. 276)
Laddning av hybridbatteri – förberedelser
(s. 278)
11 Specifikationer
Räckvidd – specifikation
Typgodkännande – fjärrnyckelsystem
Typgodkännande – radarsystem
Bilens räckvidd vid eldrift (körläge PURE): upp
till 50 km.
Typgodkännande för fjärrnyckelsystem kan
utläsas i tabellen.
Typgodkännande för radarsystem kan utläsas
i tabellen.
Låssystem standard
Land/Område
Land/
Område
EU
Europa
Härmed intygar Delphi
Electronics & Safety att
L2C0038TR och L2C0049TR
är i överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG. Försäkran
om överensstämmelse kan
vid behov konsulteras med
Delphi Electronics & Safety /
One Corporate Center /
Kokomo, Indiana 46904-9005
USA.
Nyckellöst låssystem (Keyless drive)
Land/Område
EU
11
Relaterad information
Relaterad information
•
•
Radarsensor (s. 192)
Fjärrnyckel med nyckelblad (s. 147)
379
11 Specifikationer
Typgodkännande – Bluetooth®
Typgodkännande för Bluetooth® kan utläsas i
tabellen.
11
380
11 Specifikationer
Överensstämmelsedeklaration (Declaration of Conformity)
Land/
Område
Länder inom
EU:
Exportland: Japan
Tillverkare: Alpine Electronics Inc.
Typ av utrustning:
11
Bluetooth®-enhet
För ytterligare information besök http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing
}}
381
11 Specifikationer
||
Land/
Område
11
382
Tjeckien:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danmark:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Tyskland:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estland:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Storbritannien:
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Spanien:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grekland:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΗΛΩΝΕ Ο Bluetooth® Module Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Frankrike:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italien:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lettland:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litauen:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
ΣΟ ΣΩ ΕΣ
11 Specifikationer
Land/
Område
Nederländerna:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Ungern:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polen:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugal:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições
da Directiva 1999/5/CE.
Slovenien:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili
direktive 1999/5/ES.
Slovakien:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finland:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Sverige:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Norge:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
11
383
11 Specifikationer
Licenser
Sensus software
11
384
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
11 Specifikationer
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
GNU Lesser General Public License (LGPL),
etc.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
Portions of this product uses software
copyrighted © v2.4.3/2010 The
FreeTypeProject (www.freetype.org). All rights
reserved.
You have the right of acquisition,
modification, and distribution of the source
code of the GPL/LGPL software.
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU General
Public License version 2 and 3 (GPLv2/
GPLv3), GNU Lesser General Public License
version 3 (LGPLv3), The FreeType Project
License (“FreeType License”) and other
different and/or additional copyright licenses,
disclaimers and notices. The links how to
access the exact terms of GPLv2, GPLv3,
LGPLv3, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
This offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
This product includes software under
following licenses:
GPL v2 : http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0.html
•
•
•
Linux kernel (merge between MontaVista
2.6.31 kernel and kernel from
L2.6.31_MX51_ER_1007 BSP)
uBoot (based on v2009.08)
busybox (based on version 1.13.2.)
GCC runtime library exception: http://
www.gnu.org/licenses/gcc-exception.html
•
libgcc_s.so.1
LGPL v3: http://www.gnu.org/licenses/
lgpl.html
•
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
11
The website provides the Source Code "As
Is" and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
DivX®
Libc.so.6, libpthread.so.0, Librt.so.1
The FreeType Project License: http://
www.freetype.org/FTL.TXT
•
libfreetype.so.6 (version 2.4.3)
Linux software
This product contains software licensed
under GNU General Public License (GPL) or
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®,
DivX Certified® and associated logos are
}}
385
11 Specifikationer
||
registered trademarks of DivX, Inc. and are
used under license. ABOUT DIVX VIDEO:
DivX® is a digital video format created by
DivX, Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit
www.divx.com for more information and
software tools to convert your files into DivX
video.
11
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order
to play DivX Video-on-Demand (VOD)
content. To generate the registration code,
locate the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to http://vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX VOD.
Covered by one or more of the following U.S.
Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
Gracenote® slutanvändaravtal
Detta program eller denna enhet innehåller
programvara från Gracenote, Inc. i Emeryville,
Kalifornien, USA (”Gracenote”). Programvaran
från Gracenote (”Gracenote-programvaran”)
aktiverar detta program för identifiering av
skivor och/eller filer samt inhämtning av
musikrelaterad information, inklusive uppgifter om namn, artist, spår och titel (”Gracenote-data”) från onlineservrar eller inbäddade
databaser (tillsammans kallade ”Gracenoteservrar”) och för utförande av andra åtgärder.
Du får endast använda Gracenote-data enligt
386
de avsedda slutanvändarfunktionerna för
detta program eller denna enhet.
Du samtycker till att endast använda Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna för ditt personliga, ej kommersiella bruk. Du samtycker till att inte överlåta, kopiera, överföra eller vidarebefordra
denna Gracenote-programvara eller dessa
Gracenote-data till någon tredje man. DU
SAMTYCKER TILL ATT INTE ANVÄNDA
ELLER UTNYTTJA GRACENOTE-DATA,
GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER
GRACENOTE-SERVRARNA PÅ ANNAT SÄTT
ÄN VAD SOM UTTRYCKLIGEN TILLÅTS I
DETTA AVTAL.
Du samtycker till att din ej exklusiva rätt att
använda Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna kommer
att upphöra om du bryter mot dessa restriktioner. Om din licens upphör samtycker du till
att upphöra med all användning av Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna. Gracenote har ensamrätt
på alla Gracenote-data, all Gracenote-programvara och alla Gracenote-servrar, inklusive alla äganderättigheter. Gracenote kommer under inga omständigheter att ha någon
skyldighet att betala dig för information som
du tillhandahåller. Du samtycker till att Gracenote, Inc. får göra gällande företagets rättigheter under detta avtal mot dig direkt i sitt
eget namn.
Gracenote-tjänsten använder en unik identifierare för dokumentation av frågor för statistiska ändamål. Syftet med en slumpmässigt
tilldelad numerisk identifierare är att göra det
möjligt för Gracenote-tjänsten att räkna frågor, utan att veta något om vem du är. Ytterligare information finns på webbsidan för Gracenotes sekretesspolicy för Gracenote-tjänsten.
Gracenote-programvaran och allt som ingår i
Gracenote-data licensieras till dig i ”befintligt
skick”. Gracenote utfärdar inga utfästelser
eller garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda, avseende riktigheten i de Gracenote-data som finns i Gracenote-servrarna.
Gracenote förbehåller sig rätten att ta bort
data från Gracenote-servrarna eller att ändra
datakategorier på grund av något skäl som
Gracenote anser vara tillräckligt. Ingen garanti
utfärdas avseende Gracenote-programvarans
eller Gracenote-servrarnas felfrihet eller att
Gracenote-programvaran eller Gracenoteservrarna kommer att fungera utan avbrott.
Gracenote har ingen skyldighet att förse dig
med nya, förbättrade eller ytterligare datatyper eller kategorier som Gracenote kan tillhandahålla i framtiden och företaget förbehåller sig rätten att avbryta sina tjänster när
som helst.
GRACENOTE FRÅNSÄGER SIG ALLA
GARANTIER, VARE SIG DESSA ÄR
UTTRYCKTA ELLER UNDERFΚRSTÅDDA,
INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL,
11 Specifikationer
UNDERFΚRSTÅDDA GARANTIER FΚR
SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FΚR ETT VISST
ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKEINTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. GRACENOTE
GARANTERAR INTE DE RESULTAT SOM
ERHÅLLS GENOM DIN ANVÄNDNING AV
GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER EN
GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT
ANSVARA FΚR NÅGRA FΚLJDSKADOR
ELLER FΚR NÅGON VINSTFΚRLUST ELLER
INKOMSTFΚRLUST.
© Gracenote, Inc. 2009
Relaterad information
•
Volvo Sensus (s. 71)
Symboler i display
Det förekommer en mängd olika symboler i
displayerna i bilen. Symbolerna är indelade i
varnings-, kontroll- och informationssymboler.
Nedan visas de vanligast förekommande symbolerna med dess innebörd och en hänvisning
till var i manualen man kan hitta mer information.
– Röd varningssymbol, tänds då ett fel
har indikerats som kan påverka säkerheten
och/eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett
förklarande textmeddelande i kombiinstrumentet.
– Informationssymbol, tänds, i kombination med text i kombiinstrumentet, då en avvikelse i något av bilens system inträffat. Informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
Symbol
Innebörd
Se
Fel i bromssystemet
(s. 68), (s.
261)
Varning, Säkerhetsläge
(s. 30), (s.
39), (s. 68)
Kontrollsymboler i kombiinstrumentet
Symbol
Innebörd
Se
Fel i ABL-systemet*
(s. 67), (s.
86)
Avgasreningssystem
(s. 67)
Fel i ABS-systemet
(s. 67), (s.
261)
Dimljus bak på
(s. 67), (s.
87)
Stabilitetssystem,
DSTC, Släpvagnsstabilisator*
(s. 67), (s.
174), (s.
292)
Stabilitetssystem,
sportläge
(s. 67), (s.
174)
Motorförvärmare
(diesel)
(s. 67)
Låg nivå i bränsletank
(s. 67), (s.
130)
Varningssymboler i kombiinstrumentet
Symbol
Innebörd
Se
Parkeringsbroms
åtdragen
(s. 68), (s.
264)
Krockkuddar –
SRS
(s. 30), (s.
68)
Bältespåminnare
(s. 26), (s.
68)
Startbatteriet laddas inte
(s. 68)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11
387
11 Specifikationer
||
Symbol
Innebörd
Se
Information, läs
displaytext
Innebörd
Se
(s. 67)
Farthållare*
Helljus på
(s. 67), (s.
83)
Vänster blinkers
(s. 67)
Höger blinkers
(s. 67)
11
Informationssymboler i
kombiinstrumentet
Symbol
388
Innebörd
Se
Aktivt helljus, AHB
(Active High
Beam)*
(s. 84)
Kamerasensor*
(s. 84)
Adaptiv farthållare*
(s. 196)
Adaptiv farthållare*, Avståndsvarning* (Distance
Alert)
(s. 188),
(s. 198)
Adaptiv farthållare*, tidsavstånd
(s. 184),
(s. 186)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Symbol
Innebörd
Se
(s. 181)
Tanklucka höger
sida
(s. 271)
Radarsensor*
(s. 196),
(s. 200),
(s. 218)
Låg batterinivå
(s. 130)
Parkeringsbroms
(s. 264)
Färdbroms
(s. 261)
Regnsensor*
(s. 91)
Fartbegränsare
(s. 178)
Kamerasensor*,
Lasersensor*
(s. 207),
(s. 218),
(s. 222),
(s. 227)
Driver Alert
System*, Lane
Departure Warning*
(s. 222),
(s. 227)
(s. 200),
(s. 207),
(s. 218)
Driver Alert
System*, Lane
Departure Warning*
(s. 227)
Auto-broms*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert),
City SafetyTM, Kollisionsvarnare*
(s. 222)
Motor- och kupévärmare*
(s. 130)
Driver Alert
System*, Dags för
paus
Registrerad hastighetsinformation*
(s. 175)
Aktiverat tidur*
(s. 130)
Parkering inne
(s. 125)
ABL-systemet*
(s. 86)
Symbol
11 Specifikationer
Symbol
Innebörd
Se
Parkering ute
(s. 126)
Uppvärming av
säte
(s. 125),
(s. 126)
Informationssymboler i takkonsolens
display
Symbol
Innebörd
Se
Bältespåminnare
(s. 29)
Krockkudde passagerarplats, aktiverad
(s. 32)
Krockkudde passagerarplats, deaktiverad
(s. 32)
11
Relaterad information
•
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 67)
•
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 68)
•
Meddelanden – hantering (s. 102)
389
12 Index
Antislir...................................................... 172
A
ACC – Adaptiv farthållare........................ 184
Active Bending Lights (ABL)...................... 86
12
Adaptiv farthållare....................................
beredskapsläge..................................
felsökning...........................................
funktion...............................................
hantera hastighet................................
köra om...............................................
radarsensor.........................................
skifta farthållarfunktionalitet................
ställa in tidsintervall............................
stänga av............................................
tillfällig deaktivering............................
översikt...............................................
184
189
195
185
187
190
192
192
188
190
189
186
AIRBAG...................................................... 31
Aktiva xenon-strålkastare.......................... 86
Aktivt helljus............................................... 84
Alkolås..................................................... 243
Allergi- och astmaframkallande substanser............................................................ 113
All Wheel Drive (fyrhjulsdrift).................... 260
390
Automatisk återlåsning............................ 161
Automattvätt............................................ 353
Automatväxellåda.................................... 257
manuella växellägen (Geartronic)....... 258
släpvagn............................................. 288
AWD, fyrhjulsdrift..................................... 260
avgaser, giftiga, sugas in......................... 269
Avståndsvarning...................................... 198
begränsningar..................................... 199
symboler och meddelanden............... 200
Avstängning av motor.............................. 248
B
Backspeglar
elektriskt infällbara................................
eluppvärmning......................................
inre........................................................
kompass...............................................
yttre.......................................................
Baksäte
eluppvärmning.................................... 118
Barn
barnstol och krockkudde...................... 46
barnstol och sidokrockkudde............... 35
barnsäkerhetsspärr............................... 41
placering i bilen..................................... 46
säkerhet.......................................... 35, 41
Barnskydd..................................................
integrerad två-stegs bälteskudde.........
ISOFIX fästsystem för barnsstolar........
rekommenderade.................................
storleksklasser för barnskydd med
ISOFIX fästsystem................................
typer......................................................
övre fästpunkter för barnstolar.............
41
46
49
42
50
51
53
Barnsäkerhetsspärr......................... 166, 167
96
96
97
97
95
Anpassning av köregenskaper................ 241
Baklampor
placering............................................. 331
Anpassning av ljusbild............................... 91
Active Bending Lights........................... 91
Baklucka
låsning/upplåsning.............................. 164
Antisladdfunktion..................................... 172
Bakruta, eluppvärmning............................ 96
Batteri......................................................
fjärrnyckel/PCC...................................
starthjälp.............................................
symboler på batteriet..........................
underhåll.............................................
varningssymboler...............................
335
155
249
336
335
336
Belysning................................................. 325
aktiva xenon-strålkastare..................... 86
belysningsautomatik, kupé................... 90
dimljus bak........................................... 87
displaybelysning................................... 81
glödlampor, specifikationer................ 332
12 Index
hel-/halvljus........................................... 83
i kupé.................................................... 89
instrumentbelysning............................. 81
kurvtagningsljus.................................... 86
ledbelysning.......................................... 90
ljushöjdsreglering.................................. 81
positions-/parkeringsljus...................... 81
reglage.................................................. 89
trygghetsbelysning....................... 91, 150
tunneldetektering.................................. 82
varselljus............................................... 82
Belysning, lampbyte................................
blinkers, fram......................................
halvljus (bilar med halogen-strålkastare).....................................................
helljus (bilar med aktiva xenon-strålkastare)...............................................
helljus (bilar med halogen-strålkastare).....................................................
lamphållare bak: blinkers bak, dimljus
bak och backljus.................................
lastutrymme........................................
make-up spegel..................................
nummerskyltsbelysning......................
326
329
328
329
328
330
331
332
331
Bilklädsel.................................................. 355
Biltvätt...................................................... 353
Bilvård...................................................... 353
Bilvård, läderklädsel................................. 356
Blinkers...................................................... 88
BLIS................................................. 236, 237
Blockerat låsläge..................................... 165
deaktivering........................................ 165
tillfällig deaktivering............................ 166
Bogsering................................................ 293
bogseringsögla................................... 293
Bogserögla.............................................. 293
Bromsar........................................... 261, 263
bromsljus.............................................. 87
bromssystem.............................. 261, 263
handbroms......................................... 264
låsningsfria bromsar, ABS.................. 263
nödbromsförstärkning, EBA............... 263
nödbromsljus........................................ 87
påfyllning av bromsvätska.................. 324
symboler i kombiinstrument............... 262
startbatteri och bränsle....................... 133
tankning.............................................. 133
Bränsletank
volym.................................................. 373
Bältesförsträckare................................ 29, 38
Bälteskudde
nedfällning............................................ 49
sittställning............................................ 46
uppfällning............................................ 47
Bältespåminnare........................................ 29
Bärgning.................................................. 294
C
City Safety™............................................ 201
Bromsljus................................................... 87
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 113
Bromsvätska............................................ 324
kvalitet och volym............................... 372
CO2-utsläpp............................................. 374
Bränsle.....................................................
bränsleekonomi..................................
bränslefilter.........................................
bränsleförbrukning..............................
273
306
274
374
Bränsledriven värmare.............................
autoläge..............................................
deaktivera...........................................
parkering i backe................................
132
133
133
133
12
Corner Traction Control........................... 172
CTA.......................................................... 238
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 113
D
Defroster.................................................. 121
Dekaler..................................................... 360
391
12 Index
Detektering av cyklist.............................. 210
slitagevarnare..................................... 297
specifikationer.................... 375, 376, 377
tryck............................................ 306, 377
vinterdäck........................................... 299
Diesel....................................................... 273
bränslestopp....................................... 274
Dieselpartikelfilter.................................... 275
Dimljus
bak........................................................ 87
Däckdimension........................................ 300
Däcktrycksdekal...................................... 306
Displaybelysning........................................ 81
Domkraft.................................................. 299
Draganordning................................. 288, 289
specifikationer.................................... 289
12
392
Eluttag...................................................... 139
lastutrymme........................................ 141
Etiketter.................................................... 360
E
ECC, elektronisk klimatanläggning.......... 117
Dragkrok
avtagbar, borttagning......................... 291
avtagbar, fastsättning......................... 290
Eco guide................................................... 66
Dragkrok, se Draganordning.................... 288
Ekonomisk körning.................................. 276
Dragkrok - löstagbar
fastsättning/borttagning............. 290, 291
Eldriven värmare...................................... 132
Effekt........................................................ 366
elmotor................................................ 367
Dragvikt och kultryck............................... 365
Elektrisk drivmotor
specifikationer.................................... 367
Driver Alert Control.................................. 220
handhavande...................................... 221
Elektrisk parkeringsbroms
låg batterispänning............................. 264
Driver Alert System.................................. 220
Elektriskt infällbara backspeglar................ 96
Drivsystem............................................... 250
Elektronisk klimatanläggning – ECC........ 117
Däck
dimensioner........................................
däcktätning.........................................
mönsterdjup........................................
rotationsriktning..................................
skötsel................................................
Elektronisk startspärr............................... 148
375
308
299
296
296
Eluppvärmning
backspeglar.......................................... 96
bakruta.................................................. 96
ratt........................................................ 79
säten................................................... 118
Elmanövrerad stol...................................... 74
Elmanövrerad taklucka.............................. 99
Elsystem.................................................. 378
F
Fartbegränsare........................................
avstängning........................................
larm överskriden hastighet.................
tilfällig deaktivering.............................
178
180
180
179
Fartbegräsnare
komma igång.............................. 178, 179
Farthållare................................................
hantera hastighet................................
stänga av............................................
tillfällig deaktivering............................
återuppta inställd hastighet................
181
182
183
182
183
Felmeddelanden
Adaptiv farthållare............................... 196
Driver Alert Control............................. 222
Lane Departure Warning..................... 227
se Meddelanden och symboler.. 196, 265
Felmeddelanden i BLIS............................ 240
12 Index
Felsökning
Adaptiv farthållare............................... 195
Felsökning för kamerasensor.................. 203
Fjärrmanövrerad startspärr...................... 149
Fjärrnyckel....................................... 147, 148
batteribyte........................................... 155
funktioner............................................ 149
förlust.................................................. 147
löstagbart nyckelblad................. 152, 153
räckvidd...................................... 150, 157
Förbandslåda........................................... 307
Förkonditionering.....................................
allmänt................................................
direktavstängning...............................
direktstart............................................
inställning............................................
meddelanden och symboler...............
parkering inne.....................................
parkering ute.......................................
tidur.....................................................
124
124
127
126
125
130
125
126
128
H
Halka........................................................ 270
Halt väglag............................................... 270
Handbroms.............................................. 264
Handskfack.............................................. 138
låsning................................................ 164
Hastighetsklasser, däck........................... 301
Hel-/halvljus, se Belysning......................... 83
Första hjälpen.......................................... 307
Helljus, automatisk aktivering.................... 84
Hill Start Assist........................................ 260
Fläkt
ECC.................................................... 119
Förvaringsplats
handskfack......................................... 138
Kavajhållare........................................ 137
tunnelkonsol....................................... 137
Fotgängarskydd....................................... 208
Förvaringsplatser i kupén........................ 135
Hjul
ditsättning........................................... 305
losstagning......................................... 302
snökedjor............................................ 299
Fälg, dimensioner.................................... 300
G
Hjul och däck
godkända dimensioner....................... 375
lastindex och hastighetsklass............. 376
Fälgar
rengöring............................................ 354
Geartronic................................................ 258
Fjärrnyckelsystem, typgodkännande....... 379
Fläckar..................................................... 355
FSC, miljömärkning................................... 21
Fyrhjulsdrift, AWD.................................... 260
Genomvädringsfunktion.................. 111, 163
Hjulskruvar............................................... 298
låsbara................................................ 298
Färddator......................... 103, 105, 108, 109
Glas
laminerat/förstärkt................................ 21
Färdstatistik..................................... 109, 253
Hybridbatteri............................................ 338
laddning.............................................. 276
specifikationer.................................... 378
Glödlampor, se Belysning........................ 326
Färgkod, lack........................................... 357
Hybrid guide.............................................. 66
GSI – Växelväljarhjälp.............................. 257
Hög motortemperatur.............................. 287
Färdbroms....................................... 261, 263
Fönsterhissar............................................. 93
Fönster och backspeglar................... 21, 355
12
Högtrycksspolning av strålkastare............ 92
393
12 Index
K
IAQS – Interior Air Quality System........... 113
Kamerasensor.................................. 203, 216
Kollisionsvarnare med Auto-broms......... 208
Iläggsmattor............................................. 138
Katalysator............................................... 275
bärgning.............................................. 293
Kollisionsvarning.............................. 208, 209
Imma
behandling av rutorna......................... 111
kondens i strålkastare......................... 353
12
Kavajhållare............................................. 137
Kombiinstrument....................................... 62
Keyless drive.... 156, 157, 158, 159, 160, 248
Informationsdisplay................................... 62
Kompass.................................................... 97
kalibrering............................................. 98
Keyless - låsning...................................... 158
Informationsknapp, PCC......................... 151
Kondens i strålkastare............................. 353
Keyless - upplåsning............................... 159
Inre backspegel......................................... 97
automatisk avbländning....................... 97
Kontroll av motoroljenivå......................... 321
Klimat
allmänt................................................
autoreglering.......................................
faktisk temperatur...............................
personliga inställningar.......................
sensorer..............................................
temperaturreglering............................
Kontrollenhet........................................... 283
Instrumentbelysning, se Belysning............ 81
Instrument och reglage........................ 55, 58
Instrumentöversikt
högerstyrd bil........................................ 58
vänsterstyrd bil..................................... 55
Inställning av ratt....................................... 78
Insynsskydd............................................. 144
Interior Air Quality System (IAQS)
luftrening............................................. 113
Intervalltorkning......................................... 92
J
Jordfelsbrytare......................................... 283
394
handhavande...................................... 213
radarsensor................................. 192, 201
I
111
119
112
114
112
120
Klimatanläggning
reparation........................................... 325
Klocka, inställning...................................... 70
Klämskydd, taklucka............................... 100
Kontrollenhetens display......................... 282
Kontrollsymboler.................................. 65, 67
Krock, se Kollision..................................... 39
Krockgardin......................................... 35, 38
Krockkudde
aktivering/deaktivering, PACOS........... 32
förarsida.......................................... 31, 38
passagerarsida......................... 31, 32, 38
Knappsats i ratten..................................... 79
Krockkuddesystem.................................... 30
varningssymbol..................................... 30
Kollision..................................................... 39
Kulörkod, lack.......................................... 357
Kollisionsvarnare
allmäna begränsningar....................... 214
detektering av fotgängare................... 212
funktion............................................... 209
Kupébelysning, se Belysning..................... 89
Kupéfilter................................................. 113
Kurvtagningsljus........................................ 86
Kylsystem................................................ 268
överhettning........................................ 268
12 Index
Kylvätska
volym och kvalitet............................... 370
Laddström............................................... 277
Ljusindikeringar, PCC.............................. 151
Laminerat glas........................................... 21
Ljusreglage................................................ 80
Kylvätska, kontroll och påfyllning
motorrum............................................ 323
Lampor, se Belysning.............................. 325
Luftdistribution......................................... 114
tabell................................................... 122
återcirkulation..................................... 121
Köassistent.............................................. 190
Köldmedium............................................ 325
Körfältsassistent
handhavande.............................. 225, 226
Körning....................................................
kylsystem............................................
med släpvagn.....................................
med öppen baklucka..........................
270
268
287
269
Körning med släpvagn
dragvikt............................................... 365
kultryck............................................... 365
Körriktningsvisare...................................... 88
L
Lack
kulörkod.............................................. 357
lackskador och bättring...................... 357
Laddkabel................................................ 279
kontrollenhet....................................... 279
Laddning.................................................. 278
avsluta laddning.................................. 285
starta laddning.................................... 283
Lane Departure Control................... 224, 225
Larm................................................. 168, 169
automatisk återaktivering................... 169
fjärrnyckel ur funktion......................... 169
kontroll av larm................................... 151
larmindikator....................................... 168
larmsignaler........................................ 169
reducerad larmnivå............................. 170
Lasersensor............................................. 205
Lastindex................................................. 301
Luftkonditionering.................................... 120
Luftkvalitetssystem IAQS......................... 113
Luftrening
kupé.................................... 112, 113, 114
material............................................... 114
Låg oljenivå.............................................. 321
Långtidsförvaring..................................... 286
Lås
låsning................................................ 161
manuell låsning................................... 162
upplåsning.................................. 161, 162
Lastning
allmänt................................................
lastutrymme........................................
lång last..............................................
taklast.................................................
140
140
140
141
Lastutrymme
belysning..............................................
fästpunkter..........................................
insynsskydd........................................
kylvätska.............................................
skyddsnät...........................................
89
141
144
338
142
Låsindikering............................................ 148
Ledbelysning............................................. 90
Läderklädsel, tvättråd.............................. 356
Ljusbild, anpassning.................................. 91
Löstagbar dragkrok
förvaring.............................................. 289
Ljushöjdsreglering strålkastare.................. 81
12
Låsbara hjulskruvar.................................. 298
Låsindikator............................................. 148
Låsning/upplåsning
baklucka............................................. 164
handskfack......................................... 164
insidan................................................ 162
395
12 Index
M
Make up-spegel................................. 89, 138
Manuella växellägen (Geartronic)............. 258
Manuell växellåda
GSI – Växelväljarhjälp......................... 257
Max taklast.............................................. 364
Meddelandehantering.............................. 102
Meddelanden
informationsdisplay............................ 101
12
Meddelanden i BLIS................................ 240
Meddelanden och symboler
Adaptiv farthållare............................... 196
Driver Alert Control............................. 222
Kollisionsvarnare med autobroms.......................................... 207, 218
Lane Departure Warning..................... 227
Menyhantering
kombiinstrument................................. 100
menyöversikt...................................... 101
Miljömärkning, FSC, ägarmanual............... 21
Nyckelblad....................................... 152, 153
Motorolja.......................................... 321, 367
filter..................................................... 321
kvalitet och volym............................... 369
ogynnsamma körförhållanden............ 367
Nyckelfri start (keyless drive) 156, 157,
158,
159,
160,
Motorrum
kylvätska.............................................
olja......................................................
styrservoolja.......................................
översikt...............................................
323
321
325
319
Motorspecifikationer........................ 366, 367
MY CAR................................................... 102
248
Nyckellägen............................................... 72
Nödutrustning
förbandslåda....................................... 307
varningstriangel.................................. 307
O
Olja, se även Motorolja.................... 367, 369
Mått.......................................................... 363
Mätare
bränslemätare....................................... 63
hastighetsmätare.................................. 63
varvtalsmätare...................................... 63
Mätsticka, elektronisk.............................. 322
Mönsterdjup............................................. 299
P
PACOS....................................................... 32
Panelbelysning........................................... 81
Panikfunktion........................................... 150
Parkering i backe..................................... 133
Parkeringsbroms..................................... 264
Minnesfunktion i stol.................................. 75
N
Motor
starta................................................... 247
stänga av............................................ 248
överhettning........................................ 287
Nackskydd
mittplats bak......................................... 76
nedfällning...................................... 76, 78
Motorbromskontroll................................. 172
396
Motorhuv, öppning.................................. 319
Nollställning trippmätare.................. 106, 108
Nyckel...................................... 147, 148, 160
Parkeringshjälp........................................
bakåt...................................................
felindikering........................................
funktion...............................................
sensorer för parkeringshjälp...............
229
230
232
229
232
Parkeringshjälpkamera............................ 233
inställningar......................................... 235
12 Index
PCC – Personal Car Communicator
funktioner............................................ 149
räckvidd...................................... 152, 157
Pisksnärtsskador, WHIPS.......................... 36
Polering.................................................... 354
Positions-/parkeringsljus........................... 81
Provisorisk däcktätning...........................
efterkontroll.........................................
pumpning av däck..............................
utförande............................................
308
312
313
310
Rattlås...................................................... 249
Rattmotstånd, hastighetsberoende......... 241
Regenerering........................................... 275
Reglage, ljus.............................................. 80
Regnsensor................................................ 92
Rekommendationer vid körning............... 270
Rekommenderade barnskydd
tabell..................................................... 42
S
Sekretesslåsning...................................... 154
Sensus....................................................... 71
Serviceläge.............................................. 333
Serviceprogram....................................... 316
Sidokrockkudde, SIPS......................... 34, 38
Signalhorn.................................................. 79
Relä-/säkringsbox, se Säkringar.............. 339
SIPS-bag................................................... 34
Provisorisk däcktätningssats
placering............................................. 308
tätningsvätska.................................... 314
översikt............................................... 309
Rengöring
automattvätt.......................................
biltvätt.................................................
fälgar...................................................
klädsel.................................................
säkerhetsbälten..................................
Skyddsgaller............................................ 144
Q
Reservhjul................................................ 302
montering............................................ 305
Queue Assist............................................ 190
Rostskydd................................................ 355
353
353
354
355
357
Rotationsriktning...................................... 296
Ryggstöd................................................... 74
framsäte, fällning.................................. 74
R
Radarsensor............................................ 185
begränsningar............................. 192, 193
Ratt............................................................
eluppvärmning......................................
knappsats.............................................
rattinställning........................................
78
79
79
78
Ryggstöd baksäte, fällning........................ 77
Räckvidd
vid eldrift............................................. 379
Skyddsnät................................................ 143
12
Slitagevarnare.......................................... 297
Släpfordon
självsvängning.................................... 292
Släpfordonsstabilisator.................... 172, 292
Släpvagn.................................................. 287
kabel................................................... 287
körning med släpvagn........................ 287
Solskärm, taklucka.................................. 100
Sotfilter.................................................... 275
SOTFILTER FULLT.................................. 275
Spin control............................................. 172
Spolare
bakruta.................................................. 93
spolarvätska, påfyllning...................... 335
vindruta................................................. 92
397
12 Index
Spolarvätska
volym.................................................. 372
Spolarvätska, påfyllning........................... 335
Spolmunstycken, uppvärmda.................... 92
Stabilitet- och dragkraftssystem
handhavande...................................... 172
Stabilitets- och dragkraftssystem.... 172, 174
Stabilitetssystem..................................... 172
Start-/Stop-funktion................................. 253
12
Startbatteri....................................... 269, 378
specifikation........................................ 378
överbelastning.................................... 269
Starthjälp................................................. 249
Startspärr................................................. 148
Stenskott och repor................................. 357
Stol, se Säten............................................ 73
Strålkastare.............................................. 326
Styrkraftsnivå, se Rattmotstånd.............. 241
Styrservoolja
kvalitet................................................ 372
Ställa in tidsavstånd................................. 198
Stämningsljus............................................ 90
Svängningsdämpare................................ 288
Symboler
kontrollsymboler............................. 65, 67
varningssymboler................................. 65
398
Symboler och meddelanden
Adaptiv farthållare............................... 196
Driver Alert Control............................. 222
Kollisionsvarnare med autobroms.......................................... 207, 218
Lane Departure Warning..................... 227
System
löser ut.................................................. 38
Säkerhetsbälte...........................................
baksäte.................................................
bältesförsträckare.................................
bältespåminnare...................................
graviditet...............................................
lossa.....................................................
ta på......................................................
26
29
29
29
28
28
27
Säkerhetsläge............................................ 39
förflyttning............................................. 41
startförsök............................................. 40
Säkerhetsspärr
barn....................................................... 41
Säkringar.................................................. 339
allmänt................................................ 339
bakom motorn.................................... 342
byte..................................................... 339
kallzon................................................. 351
lastutrymme........................................ 347
motorrum............................................ 340
Start/Stop........................................... 351
under handskfack....................... 343, 345
Säkringscentral........................................ 339
Säten.......................................................... 73
elmanövrerade...................................... 74
eluppvärmning.................................... 118
fällning av ryggstöd bak....................... 77
fällning av ryggstöd fram...................... 74
nackskydd bak..................................... 76
T
Taklast, max vikt...................................... 364
Taklucka
klämskydd.......................................... 100
solskärm............................................. 100
ventilationsläge..................................... 99
öppning och stängning......................... 99
Tankning
påfyllning............................................
tanklock..............................................
tanklucka............................................
tanklucka, manuell öppning................
272
272
271
272
Temperatur
faktisk temperatur............................... 112
Temperaturreglering................................ 120
Tidur
förkonditionering................................. 128
inställning............................................ 128
12 Index
starta................................................... 129
stänga av............................................ 129
Tjänstevikt................................................ 364
Torkarblad................................................
byte.....................................................
byte bakruta........................................
rengöring............................................
serviceläge..........................................
333
333
334
334
333
Torkare och spolning................................. 91
Totalvikt................................................... 364
Traction control........................................ 172
Trafikskyltsinformation............................. 175
begränsningar..................................... 177
handhavande...................................... 175
Transmissionsolja
volym och kvalitet............................... 371
Transponder.............................................. 17
Trippmätare............................................... 70
Trippmätare nollställning................. 106, 108
Typbeteckningar...................................... 360
V
Typgodkännande
Bluetooth®.......................................... 380
fjärrnyckelsystem................................ 379
radarsystem........................................ 379
V60 PLUG-IN HYBRID
introduktion........................................... 24
översikt................................................. 22
Tätningsvätska......................................... 314
Vadning.................................................... 268
Varningsblinkers........................................ 88
U
Underhåll
rostskydd............................................ 355
Upplåsning
från insidan......................................... 162
från utsidan......................................... 161
Upplåsning med nyckelblad.................... 159
Uppvärmda spolmunstycken..................... 92
Urkoppling av växelväljarspärr................ 259
Utsläpp av koldioxid................................ 374
Tunneldetektering...................................... 82
Tunnelkonsol........................................... 137
12 V-uttag........................................... 139
cigarettändare och askkopp............... 137
Tuta............................................................ 79
Varningslampor
bältespåminnare............................. 29, 68
fel i bromssystemet.............................. 68
krockkuddar-SRS................................. 68
parkeringsbroms åtdragen................... 68
startbatteriet laddas inte....................... 68
varning.................................................. 68
12
Varningsljud
kollisionsvarnare................................. 213
Varningssymboler................................ 65, 68
Trygghetsbelysning........................... 91, 150
TSA – släpfordonsstabilisator.......... 172, 292
Varningslampa
adaptiv farthållare............................... 185
kollisionsvarnare................................. 213
stabilitets- och dragkraftssystem....... 172
W
Varningstriangel....................................... 307
WHIPS
barnstol/barnkudde.............................. 37
pisksnärtskydd............................... 36, 38
sittställning............................................ 37
Vattenavvisande ytskikt, rengöring.......... 355
Varselljus.................................................... 82
Vatten- och smutsavvisande ytskikt........ 355
Vaxning.................................................... 354
Ventilation................................................ 114
399
12 Index
Verktyg..................................................... 298
Vikter
tjänstevikt........................................... 364
Vindrutespolning........................................ 92
Vindrutetorkare.......................................... 91
regnsensor............................................ 92
Vinterdäck................................................ 299
Yttre backspeglar...................................... 95
automatisk avbländning....................... 95
Å
Återställning av fönsterhissar..................... 94
Återställning av yttre backspeglar............. 95
Vinterkörning............................................ 270
Volvo Sensus............................................. 71
12
Värmare
bränsledriven...................................... 132
eldriven............................................... 132
Ä
Ägarmanual, miljömärkning....................... 21
Värmereflekterande vindruta...................... 17
Vätskor, volymuppgifter... 370, 371, 372, 373
Vätskor och oljor...................... 370, 371, 372
Växelindikator.......................................... 257
Växellåda................................................. 257
automat............................................... 257
Växelväljarspärr....................................... 259
Växelväljarspärr, mekanisk urkoppling.... 259
Y
Yttermått.................................................. 363
Yttertemperaturmätare.............................. 70
400
Ö
Κverhettning............................................ 287
Volvo Car Corporation TP 16735 (Swedish), AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement