Volvo V70 Quick start guide

Volvo V70 Quick start guide
VOLVO V70 & XC70
Quick Guide
Web Edition
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick-Guide för att snabbt och enkelt lära några av de
vanligaste funktionerna.
Samtliga varningstexter och annan viktig och detaljerad information finns
endast i instruktionsboken – denna folder innehåller enbart ett litet urval.
Instruktionsboken innehåller dessutom den senaste och mest aktuella
informationen
Tillval är markerade med en asterisk (*).
På www.volvocars.com finns ytterligare information som berör din bil.
Fjärrnyckel med PCC* – personal car communicator
Låser dörrar och baklucka samt aktiverar
larmet*. Efter 10-25 sekunder blockeras
lås och inre öppningshandtag. Dörrarna
kan sedan inte heller öppnas inifrån.
Låser upp dörrarA och baklucka samt
avaktiverar larmet.
Låser upp bakluckan – den öppnas inteB.
Trygghetsbelysning. Tänder lampor i
sidospeglar*, blinkers och parkeringsljus,
vid nummerplåt, kupétak och golv.
Panikfunktion. Hålls intryckt ca 3 sekunder vid en nödsituation för att utlösa
larmet.
Information om bilen kan fås inom
20 meters räckvidd.
– Tryck på knappen och vänta 7 sekunder.
Knapptryck utom räckvidd visar senast
lagrade status ur minnet.
PCC*
1
2
3
4
Grönt ljus: Bilen är låst.
Gult ljus: Bilen är olåst.
Rött ljus: Larmet har varit utlöst.
Blinkande växlande rött ljus: Larmet utlöst
för mindre än 5 minuter sedan.
Automatisk återlåsning sker om inte dörr/baklucka
öppnas inom 2 minuter efter upplåsning.
B
Elmanövrerad baklucka öppnas.
A
Nyckellägen
För att nå följande nyckellägen utan motorstart:
Tryck inte ner broms-/kopplingspedal.
Läge
Aktiva funktioner
Fjärrnyckel ej indragen – Ljudanläggning och kupébelysning.
Fjärrnyckel indragen – Instrument/klockbelysning, rattlås av.
Indragen nyckel och kort tryck på
START – Taklucka*, fönsterhissar, fläkt,
ECC, vindrutetorkare, 12 V-uttag, RTI*.
För att gå ur nyckelläge 0/I och därmed stänga
av alla elförbrukare: Tryck till nyckeln för att få ut
den ur nyckelhålet.
Starta motorn
– Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck lätt på
den – nyckeln dras in.
– Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.
Kallstart
OBS
– Tryck kort på knappen för att starta motorn.
Stäng av motorn och ta ur
fjärrnyckeln
Efter kallstart är tomgången hög oavsett
yttertemperatur. En stunds förhöjd tomgång är
en del av Volvos effektiva avgasreningssystem.
BLIS – Blind Spot Information
System*
Om BLIS’ indikeringslampa lyser trots att
inget fordon finns i den döda vinkeln, kan
orsaken vara t.ex. reflex från våt vägbana eller
lågt stående sol i kameran.
Vid direkt fel på systemet visar displayen
texten BLIS Serv. erfordras.
1. Tryck kort på knappen – motorn stannar.
2. Tryck kort på nyckeln – den kan nu tas
ur startlåset (automatväxel måste vara i
P-läge).
REGLAGEPANEL FÖRARDÖRR
L R
Inställning yttre speglar
– Välj L (vänster) eller R (höger), justera
med spaken.
Infällning/utfällning yttre speglar*
– Tryck på L och R samtidigt.
1
Fönsterhiss, manuell.
2
Fönsterhiss, automatisk.
Barnsäkerhetsspärr*. Fönster och dörrar bak kan ej öppnas från baksätet.
LJUDANLÄGGNING
6
2
2
1
5
7
1 Tryck för På/Av.
Vrid för att justera ljudvolym.
2 Välj AM, FM1/FM2, CD eller MODE.
Med MODE kan AUXA/USB aktiveras och
dess volym justeras.
3 Tryck för att välja ljudbild t.ex. BASS,
Dolby Pro Logic II* eller SUB-BAS* – vrid
för att justera.
4
3
CD-spelare
3 Vrid för att byta spår.
4 Byt cd-spår med vänster/högerpil.
Välj cd-skivaB med upp-/nerpil.
6 Kort tryck matar ut aktuell skiva.
Långt tryck matar ut alla skivorB.
7 Välj cd-skivaB med 1–6.
RADIO
3 Vrid för att välja station.
4 Sök station med vänster-/högerpil.
Lagra önskad station genom att hålla en
av sifferknapparna 0–9 på FM1 eller FM2
intryckt tills displayen bekräftar lagringen.
Totalt 20 stationer kan lagras.
5 Tryck ca 2 sekunder för att autolagra de
10 starkaste stationerna. Displayen visar
Autolagring under sökning.
Välj lagrad station med 0–9.
A
AUX-ingång för t.ex. mp3-spelare (vars ljud blir bäst
med dess volym ställd på medium).
B
Endast cd-växlare.
Elmanövrerad baklucka*
Öppning
– Håll in knapp för baklucka på belysningspanel/
fjärrnyckel tills luckan börjar öppna.
– Eller tryck lätt på luckans gummerade tryckplatta under ytterhandtaget och lyft.
Stängning
– Tryck på bakluckans stängningsknapp eller
stäng manuellt.
ELEKTRONISK KLIMATANLÄGGNING – ECC*
AUTOMATISK REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
1 Vrid för individuell temperatur i vänster/
höger del av kupé. Displayen visar vald
temperatur.
6 Tryck för automatisk reglering av vald
temperatur och övriga funktioner.
MANUELL REGLERING
2 Ventilation vänster/höger stol.
3 Vrid för att ändra fläkthastighet.
4 Eluppvärmning vänster/höger stol.
5 Luftdistribution
7 Luftkvalitetssystem Av/AUT/Recirkulation.
8 Max defroster. Riktar all luft mot framruta
och sidofönster med maximal luftström.
9 Eluppvärmd bakruta och sidospeglar.
Stäng av när uppvärmningen är klar.
10 AC – Luftkonditionering På/Av. Kyler kupén
och avimmar rutorna.
Förvaringsutrymmen, 12 v-uttag & aux/USB*
12 V-uttagen i kupén fungerar i nyckelläge I eller
II. 12 V-uttaget* i last­utrymmet är alltid aktivt.
Med AUX/USB*-uttaget kan bilens ljudanläggning t.ex. spela musik från en mp3-spelare.
viktigt
Med motorn avstängd kan användning av
12 V-uttaget i lastutrymmet ladda ur startbatteriet.
Färddator OCH TRIPPMÄTARE
1 Låg bränslenivå. Vid tänd symbol, fyll på
bränsle snarast.
2 T1 & T2 – oberoende trippmätare, som
7
alltid är aktiva.
8
3 Bränslemätare. Symbolens pil påminner
om på vilken sida tank­locket sitter.
4 Display färddator. Välj funktion med (8).
5 Klocka. Justera med (6).
6 Vrid till ändläge och håll för att ställa
9
obs
Displaytext Kilometer till tom tank är en
uppskattning av möjlig körsträcka baserad på
tidigare körförhållanden.
klockan.
Kort tryck växlar mellan T1 & T2.
Långt tryck nollställer aktuell mätare.
7 Tryck för att visa/släcka meddelande.
8 Vrid för att se färddatorns alternativ.
9 Kort tryck nollställer färddatorns aktuella
funktion.
Långt tryck nollställer alla färddatorns
funktioner.
Ställa in ratten
reducerad larmnivå
För att undvika att larmet aktiveras om t.ex. en
hund lämnas kvar i låst bil, om bilen parkeras
på bilfärja, tågtransport etc. ska rörelsesensorn
tillfälligt kopplas bort.
Se instruktionsboken, avsnitt Larm.
VARNING
Ställ in ratten innan körning på­börjas – aldrig
under körning.
Ljusreglage
Display- och instrumentbelysning.
Dimstrålkastare
Dimljus bak (enbart förarsida).
Automatiskt halvljus. Helljusblink fungerar men inte fast helljus.
Parkeringsljus
Halvljus. Släcks när motorn stängs av.
Helljus kan aktiveras.
Öppnar lucka för tanklock.
A
Helljusblink
Manuell ljushöjdsreglering (automatisk
för Xenon-ljus*).
B
Hel-/halvljusväxling och Ledbelysning.
Upplåsning av baklucka.
Förarstödsystem
Bluetooth*
För att hjälpa föraren att t.ex. bromsa i tid, hålla
säkert avstånd till andra fordon eller ha bra
placering på vägbanan, kan bilen vara utrustad
med ett flertal system:
• Adaptiv farthållare*
• Avståndskontroll*
• Kollisionsvarnare med auto-broms*
• Driver Alert System*.
1. Gör mobiltelefonen sökbar/synbar.
2. Håll in ljudanläggningens PHONE-knapp.
3. Välj Lägg till telefon i ljudanläggningens
display.
4. Välj den telefon som ska anslutas.
5. Mata in siffrorna som visas i ljudanläggningens display via mobiltelefonens knappsats.
vindrutetorkare och Regnsensor*
1 Regnsensor På/Av, med spak i läge 0.
2 Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
3 Torkare bakruta – intervall/normal.
A
Enkelsvep
0
Av
B
Intervalltorkare, se även (2).
C
Normal svephastighet.
D
Hög svephastighet.
E
Spolare vindruta och strålkastare.
F
Spolare bakruta.
Lyser då regnsensorn är aktiv.
Ansätta
– Tryck på knappen. Varningslampan blinkar
tills parkeringsbromsen är fullt åtdragen
– därefter fast sken.
Lossa
1. Nyckelläge 0 eller I.
2. Tryck ner bromspedalen och dra lätt i knappen.
Lossa automatiskt
– Kör iväg. (För bilar med automatisk växellåda krävs påtaget säkerhetsbälte.)
Inställning framstol
1
2
3
4
5
6
Svankstöd
Ryggstödets lutning.
Höj/sänk stolen.
Höj/sänk sittdynans framkant.
Framåt/bakåt.
Fällning passagerarstols ryggstöd.
EBA – emergency brake assist
Bilvård
Nödbromsförstärkningen hjälper till att öka
bromskraften och därmed förkorta bromssträckan. EBA aktiveras när föraren bromsar
hastigt. När EBA aktiveras sjunker broms­
pedalen ner lite längre än vanligt.
Handtvätt är skonsammare mot lacken än automattvätt. Lacken är också känsligare när den
är ny. Därför rekommenderas handtvätt under
bilens första månader.
– Tryck (håll) ner bromspedalen så länge det
behövs – all inbromsning upphör om pedalen
släpps.
Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på
att smuts och grus kan repa lacken.
TP 12005 (Swedish). AT 1020. Printed in Sweden, Göteborg 2010. Copyright © 2000-2010 Volvo Car Corporation.
PARKERINGSBROMS
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement