Volvo V90 Twin Engine 2018 Ägarmanual

Volvo V90 Twin Engine 2018 Ägarmanual
V90
TWIN ENGINE
ÄG A RMA N UA L
VÄLKOMMEN!
Vi hoppas att du kommer att få glädje av många års körning i din Volvo.
Bilen är konstruerad för din och dina passagerares säkerhet och komfort. Volvo strävar efter att vara en av världens säkraste personbilar. Din
Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka din trivsel med din Volvo rekommenderar vi att du läser anvisningar och underhållsinformation i denna ägarmanual. Ägarmanualen
finns även tillgänglig som mobilapp (Volvo Manual) och på Volvo Cars
supportsida (support.volvocars.com).
Vi uppmanar också alla att alltid använda säkerhetsbälte i den här och
andra bilar. Du bör heller inte köra om du är påverkad av alkohol eller
mediciner – eller av någon anledning har försämrad körförmåga.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
ÄGARINFORMATION
SÄKERHET
16
Volvo ID
26
Säkerhet
40
Ägarmanual i centerdisplay
17
Skapa och registrera ett Volvo ID
26
Säkerhet vid graviditet
40
Navigera i ägarmanual i centerdisplay
18
Drive-E – renare körglädje
28
Whiplash Protection System
41
Ägarmanual i mobila enheter
20
IntelliSafe – förarstöd
30
Pedestrian Protection System
42
Volvo Cars supportsida
20
Sensus – uppkoppling och underhållning
31
Säkerhetsbälten
43
Att läsa ägarmanualen
21
Mjukvaruuppdateringar
34
Ta på och av säkerhetsbälte
44
23
Inspelning av data
34
Bältesförsträckare
45
Villkor för tjänster
35
Återställa elektrisk bältesförsträckare
46
Integritetspolicy för kunder
35
Dörr- och bältespåminnare
46
Viktig information om tillbehör och
extrautrustning
36
Krockkuddar
47
Installation av tillbehör
36
Förarkrockkuddar
48
Inkoppling av utrustning till bilens
diagnosuttag
37
Passagerarkrockkudde
49
50
Visa bilens identifikationsnummer
38
Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde*
Förardistraktion
38
Sidokrockkuddar
52
Krockgardiner
53
Säkerhetsläge
54
Starta och förflytta bilen efter säkerhetsläge
54
Barnsäkerhet
55
Barnskydd
56
Övre fästpunkter för barnskydd
57
Nedre fästpunkter för barnskydd
57
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
58
Barnskyddsplacering
59
Ägarmanualen och miljön
2
DIN VOLVO
Ägarinformation
Barnskyddsmontering
60
DISPLAYER OCH
RÖSTSTYRNING
Hantera centerdisplay
101
Tabell för placering av barnskydd där
bilens säkerhetsbälte används
62
Instrument och reglage i vänsterstyrd bil
72
Aktivera och deaktivera centerdisplay
104
Instrument och reglage i högerstyrd bil
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
73
64
Navigera i centerdisplayens vyer
104
Förardisplay
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
75
65
Hantera delvyer i centerdisplay
107
Inställningar för förardisplay
77
Integrerad barnstol*
68
Funktionsvy i centerdisplay
110
Bränslemätare
77
Fälla upp sittdynan i integrerad barnstol*
68
Flytta appar och knappar i centerdisplay
112
Hybridmätare
78
Fälla ner sittdynan i integrerad barnstol*
Symboler i centerdisplayens statusfält
69
112
Hybridbatterimätare
79
Tangentbordet i centerdisplay
114
Färddator
80
117
Visa färddata i förardisplayen
81
Ändra språk för tangentbordet i centerdisplay
Nollställa trippmätare
82
117
Visa färdstatistik i centerdisplayen
83
Skriva in tecken, bokstäver och ord
för hand i centerdisplay
Inställningar för färdstatistik
83
Ändra utseendet i centerdisplay
119
Tid och datum
84
Stänga av och ändra volymen på
systemljud i centerdisplay
119
Yttertemperaturmätare
84
Ändra systemenheter
120
Kontrollsymboler i förardisplayen
85
Ändra systemspråk
120
Varningssymboler i förardisplayen
86
Öppna inställningar i centerdisplay
120
Licensavtal för förardisplayen
87
121
Applikationsmeny i förardisplay
93
Öppna kontextuell inställning i centerdisplay
Hantera applikationsmeny i förardisplay
94
Ändra inställningar i centerdisplay
122
Meddelande i förardisplay
95
Återställa användardata vid ägarbyte
122
Hantera meddelande i förardisplay
96
Återställa inställningar i centerdisplay
123
Hantera meddelande sparat från förardisplay
96
Inställningstyper i centerdisplay
123
Tabell över inställningar i centerdisplay
124
Översikt av centerdisplay
98
Förarprofiler
125
3
BELYSNING
4
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Välja förarprofil
126
Ljusreglage
140
Rutor, glas och speglar
154
Ändra namn på förarprofil
127
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
141
Klämskydd för rutor och solgardiner
154
Återställa inställningar i förarprofiler
127
Positionsljus
141
Återställningssekvens för klämskydd
155
Koppla fjärrnyckel till förarprofil
127
Varselljus
142
Fönsterhissar
155
Meddelande i centerdisplay
128
Halvljus
143
Manövrera fönsterhissar
156
Hantera meddelande i centerdisplay
129
Använda helljus
143
Använda solgardin*
157
Hantera meddelande sparat från
centerdisplay
130
Automatiskt helljus
144
Backspeglar
157
Head-up-display*
130
Använda blinkers
146
Justera backspeglarnas avbländning
158
Aktivera och deaktivera head-up-display*
132
Aktiva kurvljus*
146
Vinkling av yttre backspeglar
159
Inställningar för head-up-display*
132
Dimljus bak
147
Panoramatak*
160
Röststyrning
Bromsljus
133
148
Manövrera panoramatak*
162
Använda röststyrning
Nödbromsljus
134
148
164
Röststyra telefon
Varningsblinkers
135
148
Automatisk stängning av panoramatakets* solgardin
Använda ledbelysning
165
136
149
Använda vindrutetorkare
Röststyra radio och media
Trygghetsbelysning
136
149
166
Inställningar för röststyrning
Interiör belysning
150
Uppvärmda spolmunstycken för vindrutetorkare*
Justera interiör belysning
151
Använda regnsensorn
166
Använda regnsensorns minnesfunktion
167
Använda vindrute- och strålkastarspolare
168
Använda bakrutetorkare och -spolare
168
Använda automatisk bakrutetorkning
vid backning
169
SÄTEN OCH RATT
KLIMAT
Manuellt framsäte
172
Klimat
188
Aktivera och deaktivera eluppvärmd ratt*
204
Elmanövrerat framsäte*
172
Klimatzoner
188
204
188
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd ratt*
Aktivera autoreglerat klimat
205
Aktivera och deaktivera luftåtercirkulation
205
206
Justera elmanövrerat framsäte*
173
Klimatsensorer
Lagra minnesfunktion i elmanöverat
framsäte*
174
Upplevd temperatur
189
Använda lagrat minne i elmanövrerat
framsäte
Röststyra klimat
174
189
Luftkvalitet
190
Aktivera och deaktivera tidsinställning för luftåtercirkulation
Inställningar för massage i framsäte*
175
Clean Zone*
191
Aktivera och deaktivera max defroster
Clean Zone Interior Package*
206
191
Interior Air Quality System*
208
192
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
vindruta*
Justera massageinställningar* i framsäte
176
Justera sittdynans längd i framsäte
177
Justera sidostöd* i framsäte
178
192
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd vindruta*
209
Justera svankstöd* i framsäte
Aktivera och deaktivera luftkvalitetssensor*
178
Kupéfilter
179
192
Fälla ryggstöd i baksätet
Luftfördelning
180
193
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
bakruta och yttre backspeglar
209
Justera passagerarsäte från förarsätet*
182
193
Rattens reglage och signalhorn
183
Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken
194
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
210
Justera nackskydd i baksätet
Ändra luftfördelning
Reglera fläktnivå för framsäte
210
Rattlås
184
Tabell över luftfördelningsalternativ
196
Reglera fläktnivå för baksäte
211
Justera ratt
184
Klimatreglage
199
Reglera temperatur för framsäte
212
Aktivera och deaktivera eluppvärmt
framsäte*
201
Reglera temperatur för baksäte
212
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmt framsäte*
202
Synkronisera temperatur
213
Aktivera och deaktivera luftkonditionering
214
Värmare
214
Parkeringsvärmare
216
Tillskottsvärmare
217
Aktivera och deaktivera eluppvärmt
baksäte*
202
Aktivera och deaktivera ventilerat
framsäte*
203
5
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Aktivera och deaktivera automatisk
start av tillskottsvärmare
6
217
Låsindikering
220
Inställning för låsindikering
221
Aktivera och deaktivera barnsäkerhetsspärr
248
Fjärrnyckel
221
Automatisk låsning vid körning
250
Öppna och stänga elmanövrerad
baklucka*
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel
223
250
Inställningar för fjärrstyrd och insides
upplåsning
224
253
Låsa upp baklucka med fjärrnyckel
Programmera maxöppning för
elmanövrerad baklucka*
225
Fjärrnyckelns räckvidd
225
Öppna och stänga baklucka med
fotrörelse*
253
Byta batteri i fjärrnyckel
226
Privat låsning
255
Beställa fler fjärrnycklar
229
Aktivera och deaktivera privat låsning
255
Red Key – begränsad fjärrnyckel*
229
Larm*
256
Inställningar för Red Key*
230
Aktivera och deaktivera larm*
258
Löstagbart nyckelblad
230
Reducerad larmnivå*
259
Låsa och låsa upp med löstagbart
nyckelblad
231
Blockerat låsläge*
259
Elektronisk startspärr
233
Deaktivera blockerat låsläge* tillfälligt
260
Typgodkännande för fjärrnyckelsystemet
234
Detektering av okänd bildel*
260
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
243
Låsa och låsa upp nyckelfritt*
244
Inställningar för nyckelfri upplåsning*
245
Låsa upp bakluckan nyckelfritt*
245
Antennplaceringar för start- och låssystem
246
Låsa och låsa upp från bilens insida
247
Låsa upp bakluckan från bilens insida
248
FÖRARSTÖD
Förarstödsystem
262
Hastighetsberoende rattmotstånd
262
Ändra tolerans för Automatisk fartbegränsare
276
Deaktivera/återaktivera Adaptiv farthållare
292
Stabilitetssystem Roll Stability Control
263
Begränsningar för Automatisk fartbegränsare
276
Omkörningsassistans med Adaptiv
farthållare
294
Elektronisk stabilitetskontroll
263
Farthållare
Sportläge i Elektronisk stabilitetskontroll
277
Aktivera och starta Farthållare
Aktivera/deaktivera Sportläge i Elektronisk stabilitetskontroll
278
Starta Omkörningsassistans med
Adaptiv farthållare
294
265
265
Hantera hastighet för Farthållare
278
Begränsningar för Omkörningsassistans med Adaptiv farthållare
294
Begränsning för Sportläge i Elektronisk stabilitetskontroll
265
Deaktivera och sätta Farthållare i
beredskapsläge
279
Målbyte med Adaptiv farthållare
295
Symboler och meddelanden för Elektronisk stabilitetskontroll
Återaktivera Farthållare från beredskapsläge
280
295
266
Automatisk bromsning med Adaptiv
farthållare
281
296
267
Stänga av Farthållare
Begränsningar för Adaptiv farthållare
Connected Safety
Aktivera/deaktivera Connected Safety
Avståndsvarning*
281
297
268
Skifta mellan Farthållare och Adaptiv
farthållare
Begränsningar för Connected Safety
268
Head-up-display för Avståndsvarning
282
269
283
Symboler och meddelanden för
Adaptiv farthållare
299
Fartbegränsare
Aktivera/deaktivera Avståndsvarning
Aktivera och starta Fartbegränsare
270
Ställa in tidsavstånd för Avståndsvarning
283
Pilot Assist
301
Hantera hastighet för Fartbegränsare
270
284
Pilot Assist och Varning vid kollisionsrisk
304
Deaktivera och sätta Fartbegränsare
i beredskapsläge
271
Adaptiv farthållare*
285
305
287
Återaktivera Fartbegränsare från
beredskapsläge
272
Adaptiv farthållare och Varning vid
kollisionsrisk
Head-up-display för Pilot Assist vid
kollisionsrisk
Aktivera och starta Pilot Assist
306
Hantera hastighet för Pilot Assist
307
Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist
307
Stänga av Fartbegränsare
272
Begränsningar för Fartbegränsare
273
Automatisk fartbegränsare
273
Aktivera/deaktivera Automatisk fartbegränsare
275
Begränsningar för Avståndsvarning
Head-up-display för Adaptiv farthållare vid kollisionsrisk
288
Aktivera och starta Adaptiv farthållare
289
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist
309
Hantera hastighet för Adaptiv farthållare
290
Omkörningsassistans med Pilot Assist
311
Ställa in tidsavstånd för Adaptiv farthållare
291
Starta Omkörningsassistans med
Pilot Assist
311
7
8
Begränsningar för Omkörningsassistans med Pilot Assist
311
Meddelanden för City Safety
340
Begränsningar för Trafikskyltsinformation
357
Rear Collision Warning
341
Driver Alert Control
Målbyte med Pilot Assist
312
357
312
Begränsningar för Rear Collision
Warning
341
Aktivera/deaktivera Driver Alert Control
Automatisk bromsning med Pilot Assist
359
Begränsningar för Pilot Assist
313
BLIS*
342
Välj guide till rastplats vid varning
med Driver Alert Control
359
Symboler och meddelanden för
Pilot Assist*
314
Aktivera/deaktivera BLIS
343
Begränsningar för Driver Alert Control
359
Radarenhet
316
Begränsningar för BLIS
344
Körfältsassistans
360
Begränsningar för radarenhet
317
Rekommenderat underhåll för BLIS
344
Styrhjälp med Körfältsassistans
361
Rekommenderat Underhåll för Radarenhet
320
Meddelanden för BLIS
346
Aktivera/deaktivera Körfältsassistans
361
Cross Traffic Alert*
347
362
Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert
348
Välja assistansalternativ för Körfältsassistans
Begränsningar för Cross Traffic Alert
348
Begränsningar för Körfältsassistans
362
Rekommenderat underhåll för Cross
Traffic Alert
349
Symboler och meddelanden för
Körfältsassistans
363
Meddelanden för Cross Traffic Alert
350
Symboler i förardisplayen för
Körfältsassistans
365
Typgodkännande för Radarenhet
321
Kameraenhet
325
Begränsningar för Kameraenhet
326
Rekommenderat Underhåll för
Kameraenhet
329
City Safety™
329
Trafikskyltsinformation*
351
Styrassistans vid kollisionsrisk
365
Parametrar och delfunktioner för City
Safety
330
Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation
352
Aktivera/deaktivera Styrassistans vid
kollisionsrisk
366
Ställa in varningsavstånd för City Safety
332
Trafikskyltsinformation och skyltvisning
352
Styrassistans vid risk för avåkning
366
Trafikskyltsinformation och Sensus
Navigation
354
Nivå av Styrassistans vid risk för avåkning 367
Detektering av hinder med City Safety
333
City Safety i korsande trafik
335
336
Trafikskyltsinformation med Hastighetsvarning och Inställningar
355
Aktivera/deaktivera Styrassistans vid
risk för avåkning
368
Begränsningar för City Safety i korsande trafik
336
Aktivera/deaktivera Hastighetsvarning i Trafikskyltsinformation
356
Begränsningar för Styrassistans vid
risk för avåkning
368
City Safety vid förhindrad undanmanöver
Begränsningar för City Safety
337
Trafikskyltsinformation med fartkamerainformation
356
Styrassistans vid risk för kollision
med mötande
369
HYBRIDINFORMATION
Aktivera/deaktivera Styrassistans vid
kollisionsrisk med mötande
369
Begränsningar för Parkeringshjälpkamera
385
Begränsningar för Styrassistans vid
kollisionsrisk med mötande
Allmänt om Twin Engine
398
Laddning av hybridbatteriet
370
Rekommenderat Underhåll av Parkeringskamera
386
399
Laddström
Styrassistans vid risk för påkörning
bakifrån*
370
Symboler och meddelanden för Parkeringshjälpkamera
400
387
Laddkabel
401
Jordfelsbrytare i laddkabeln
Aktivera/deaktivera Styrassistans vid
risk för påkörning bakifrån*
371
403
Aktiv parkeringshjälp*
388
Temperaturövervakning av laddkabeln
403
Varianter av parkering med Aktiv parkeringshjälp
388
Laddkabelns kontrollenhet
Begränsningar för Styrassistans vid
risk för påkörning bakifrån
371
404
Parkera med Aktiv parkeringshjälp
389
Öppna och stänga luckan till laddintaget
Symboler och meddelanden för Styrassistans vid kollisionsrisk
373
405
Lämna parkering med Aktiv parkeringshjälp
392
Starta laddning av hybridbatteriet
406
Laddstatus i bilens laddintag
Parkeringshjälp*
374
408
393
Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet
Parkeringshjälp framåt, bakåt och
utmed sidorna
375
409
Rekommenderat Underhåll för Aktiv
parkeringshjälp
394
Laddstatus i bilens förardisplay
411
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
Aktivera/deaktivera Parkeringshjälp
376
413
Meddelanden för Aktiv parkeringshjälp*
395
Symboler och meddelanden gällande
Twin Engine i förardisplayen
Begränsningar för Parkeringshjälp
376
414
Rekommenderat Underhåll för Parkeringshjälp
377
Långtidsförvaring av fordon med
hybridbatteri
416
Symboler och meddelanden för Parkeringshjälp
378
Parkeringshjälpkamera*
379
Parkeringskamerornas Kameravyer
380
Hjälplinjer för Parkeringskamera
381
Sensorfält från Parkeringshjälp för
Parkeringskamera
383
Starta Parkeringshjälpkamera
384
Begränsningar för Aktiv parkeringshjälp*
9
START OCH KÖRNING
10
Starta bilen
418
Växellägen för automatisk växellåda
432
Bensinpartikelfilter
455
Stänga av bilen
419
Växla med rattpaddlar*
434
Överhettning av motor och drivsystem
456
Tändningslägen
420
Växelväljarspärr
435
Överbelastning av startbatteriet
457
Välja tändningsläge
421
Kickdown-funktion
436
Använda starthjälp med annat batteri
457
Alkolås*
422
Växlingsindikator*
436
Dragkrok*
459
Förbikoppling av alkolås*
422
Fyrhjulsdrift
436
Specifikationer för dragkrok*
459
Inför motorstart med alkolås
423
Drivsystem
437
In- och utfällbar dragkrok*
460
Bromsfunktioner
423
438
Köra med släpvagn
462
Färdbroms
423
Start och stopp av förbränningsmotor
i Twin Engine
425
438
464
Bromsförstärkning
Körlägen
Släpvagnsstabilisator*
Bromsa på våta vägbanor
425
Ändra körläge
441
Bromsa på saltade vägbanor
425
Nivåkontroll* och dämpning
443
Underhåll av bromssystem
426
Inställningar för nivåkontroll*
445
Parkeringsbroms
426
Ekonomisk körning
445
Aktivera och deaktivera parkeringsbroms
427
Köra med eldrift
446
Inställning för automatisk aktivering
av parkeringsbroms
428
Faktorer som påverkar räckvidden vid
eldrift
447
Parkera i backe
428
"Hold" och "Charge"-funktion
448
Använda HomeLink
471
Förberedelser inför en långresa
449
Typgodkännande för HomeLink®*
472
Vinterkörning
Vid fel på parkeringsbromsen
429
Automatisk broms vid stillastående
429
Aktivera och deaktivera automatisk
broms vid stillastående
430
Hjälp vid start i backe
431
Kontroll av släpvagnslampor
465
Dragkroksmonterad cykelhållare*
466
Bogsering
466
Sätta dit och ta bort bogserögla
467
Bärgning
468
HomeLink®*
469
Programmera HomeLink®*
469
450
Kompass
472
Vadning
451
Aktivera och deaktivera kompass
472
Öppna och stänga tanklucka
451
Kalibrera kompass
473
Fylla på bränsle
452
Automatisk inbromsning efter en kollision 431
Hantering av bränsle
454
Växellåda
Bensin
454
432
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Ljud, media och internet
476
Inställningar för video
492
Ljudinställningar
476
Media via Bluetooth®
492
Appar
477
Ansluta enhet via Bluetooth®
493
Ladda ner appar
478
Media via USB-ingång
493
Uppdatera appar
479
Ansluta enhet via USB-ingång
493
Ta bort appar
480
TV*
494
Radio
480
Använda TV*
494
Starta radio
481
Inställningar för TV*
495
Byta radioband och radiostation
481
Söka radiostation
Apple® CarPlay®*
495
482
Ställa in radiofavoriter
483
Använda Apple® CarPlay®*
496
Inställningar för radio
483
Inställningar för Apple® CarPlay®*
497
RDS-radio
485
Tips vid användning av Apple® CarPlay®*
498
Digitalradio*
485
Android Auto*
499
Länka mellan FM och digitalradio*
486
Använda Android Auto*
Mediaspelare
486
Inställningar för Android Auto*
Spela media
487
Styra och byta media
488
Söka media
489
Gracenote®
490
CD-spelare*
491
Video
491
Spela video
491
Spela DivX®
492
Växla mellan Bluetooth-anslutna
telefoner
505
Ta bort Bluetooth-ansluten telefon
505
Hantera telefonsamtal
506
Hantera textmeddelande
507
Inställningar för textmeddelande
508
Hantera telefonbok
508
Inställningar för telefon
509
Inställningar för Bluetooth-enheter
509
Internetansluten bil*
510
Anslut bilen till internet via en mobil
enhet (Bluetooth)
511
Anslut bilen till internet via en mobil
enhet (Wi-Fi)
511
499
Anslut bilen till internet via bilmodem
(SIM-kort)
512
500
Inställningar för bilmodem
513
Tips vid användning av Android Auto*
501
513
Telefon
501
Dela ut internet från bilen via Wi-Fihotspot
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången
502
Ingen eller dålig internetanslutning
514
Ta bort Wi-Fi nätverk
515
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth automatiskt
504
Teknik och säkerhet för Wi-Fi
515
Användarvillkor och datadelning
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth manuellt
516
504
Aktivera och deaktivera datadelning
516
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
505
Kompatibla format för media
516
Tekniska specifikationer för USB-enheter 517
11
HJUL OCH DÄCK
12
Lagringsutrymme på hårddisk
518
Däck
530
Använda däcktätningssats
549
Licensavtal för ljud och media
519
Dimensionsbeteckning för däck
531
552
Dimensionsbeteckning för fälg
532
Pumpa däck med kompressorn från
däcktätningssats
Däckens rotationsriktning
533
Slitagevarnare på däck
533
Kontrollera däcktryck
534
Justera däcktryck
534
Rekommenderat däcktryck
535
Systemet för däcktrycksövervakning*
536
Kalibrera systemet för däcktrycksövervakning*
537
Se däcktryckstatus i centerdisplay*
538
Åtgärd vid varning för lågt däcktryck
539
Vid byte av hjul
540
Verktygssats
541
Domkraft*
541
Hjulskruvar
542
Lossa hjul
542
Sätta dit hjul
544
Reservhjul*
545
Ta fram reservhjul
546
Vinterhjul
547
Snökedjor
547
Däcktätningssats
548
LASTNING, FÖRVARING OCH
KUPÉ
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Kupéns interiör
556
Tunnelkonsol
557
Eluttag
558
Använda eluttag
560
Använda handskfack
561
Solskydd
562
Lastutrymme
563
Rekommendationer vid lastning
563
Taklast och lastning på lasthållare
564
Bärkassekrokar
564
Lastsäkringsöglor
565
Genomlastningslucka i baksäte
565
Sätta dit och ta bort insynsskydd*
566
Manövrera insynsskydd*
567
Volvos serviceprogram
574
Byta säkring
595
Dataöverföring mellan bil och verkstad via Wi-Fi
574
Säkringar i motorrum
596
Download Center
575
Säkringar under handskfack
600
Hantera systemuppdateringar via
Download Center
575
Säkringar i lastutrymme
603
Rengöring av interiör
606
Rengöra centerdisplay
606
Rengöring av head-up-display*
607
Rengöra textilklädsel och innertakklädsel
608
Rengöra säkerhetsbälten
608
Rengöra golvmattor och iläggsmattor
608
Rengöra läderklädsel
609
Rengöra läderratt
610
Rengöra interiöra plast-, metall- och
trädetaljer
610
Rengöring av exteriör
611
Polering och vaxning
611
Handtvätt
612
Automatisk biltvätt
613
Högtryckstvätt
614
Rengöra torkarbladen
614
615
Bilstatus
Boka service och reparation
Skicka bilinformation till verkstad
Lyfta bilen
Öppna och stänga motorhuv
576
577
578
579
581
Service på klimatanläggning
582
Head-up-display vid byte av vindruta*
583
Motorrumsöversikt
583
Motorolja
584
Kontrollera och fylla på motorolja
585
Fylla på kylvätska
586
Lampbyte
588
Sätta dit och ta bort skyddsgaller*
568
Sätta dit och ta bort skyddsnät*
569
Förbandsväska
570
Varningstriangel
Byta backljuslampa
571
588
Byta dimljuslampa bak
589
Lampspecifikationer
589
Startbatteri
590
Rengöra exteriöra plast-, gummi- och
prydnadsdetaljer
Hybridbatteri
593
Rengöra fälgar
616
Symboler på batterier
594
Rostskydd
616
Säkringar och elcentraler
594
Bilens lack
616
13
SPECIFIKATIONER
14
INDEX
Bättring av mindre lackskador
617
Typbeteckningar
624
Kulörkoder
618
Mått
627
Byta torkarblad bakruta
618
Vikter
629
Byta torkarblad vindruta
619
Dragvikter och kultryck
630
Torkarblad i serviceläge
620
Motorspecifikationer
631
Påfyllning av spolarvätska
621
Specifikationer för motorolja
632
Ogynnsamma körförhållanden för
motorolja
633
Specifikationer för kylvätska
634
Specifikationer för transmissionsolja
634
Specifikationer för bromsvätska
634
Bränsletankvolym
635
Specifikationer för luftkonditionering
635
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
637
Godkända hjul- och däckdimensioner
639
Lägst tillåtna lastindex och hastighetsklass för däck
640
Godkända däcktryck
641
Index
643
ÄGARINFORMATION
ÄGARINFORMATION
Ägarinformation
Mobilapp
Ägarinformation finns tillgänglig i flera olika produktformat, både digitalt och tryckt. Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, som mobilapp
och på Volvo Cars supportsida. I handskfacket
finns en Quick Guide och ett supplement till
ägarmanualen med bl.a. information om säkringar och specifikationer. En tryckt ägarmanual
är möjlig att efterbeställa.
I App Store eller Google Play,
sök efter ”Volvo Manual”, ladda
ner appen till din smartphone
eller surfplatta och välj bil. I
appen finns instruktionsvideor
samt möjlighet till visuell navigering med exteriöra och interiöra bilder av bilen. Det går enkelt att navigera
mellan de olika avsnitten i ägarmanualen och
innehållet är sökbart.
Volvo Cars supportsida
Gå in på support.volvocars.com
och välj ditt land. Här hittar du
ägarmanualer dels online och
dels i PDF-format. På Volvo
Cars supportsida finns även
instruktionsvideor och ytterligare information och hjälp
rörande din Volvo och ditt bilägande. Sidan är tillgänglig för de flesta marknader.
Bilens centerdisplay1
I centerdisplayen, dra ner toppvyn och tryck på Ägarmanual.
Här finns möjlighet till visuell
navigering med exteriöra och
interiöra bilder av bilen.
Informationen är sökbar och
finns också indelad i kategorier.
1 För
16
Tryckt information
I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen1 som
innehåller information om säkringar och specifikationer, samt
en sammanfattning av viktig
och praktisk information.
marknader utan ägarmanual i centerdisplayen följer istället en tryckt fullständig manual med bilen.
I tryckt format finns även en Quick Guide som
hjälper till att komma igång med de vanligast
använda funktionerna i bilen.
Beroende på vald utrustningsnivå, marknad, etc.
kan även ytterligare ägarinformation finnas i
tryckt format i bilen.
En tryckt ägarmanual och tillhörande supplement
är möjliga att efterbeställa. Kontakta en Volvoåterförsäljare för beställning.
VIKTIGT
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett trafiksäkert sätt och att aktuella lagar och bestämmelser följs. Det är
också viktigt att bilen sköts och hanteras
enligt Volvos rekommendationer i ägarinformationen.
Om det skulle skilja mellan informationen i
centerdisplayen och den tryckta informationen, är det alltid den tryckta informationen
som gäller.
ÄGARINFORMATION
OBS
Att byta språk i centerdisplayen kan innebära
att viss ägarinformation inte överensstämmer
med nationella eller lokala lagar och bestämmelser. Byt inte till ett språk som är svårt att
förstå, det kan då bli svårt att hitta tillbaka i
strukturen i skärmen.
Relaterad information
•
•
•
•
Ägarmanual i centerdisplay (s. 17)
Ägarmanual i mobila enheter (s. 20)
Volvo Cars supportsida (s. 20)
Ägarmanual i centerdisplay
Kontextuell ägarmanual
I bilens centerdisplay finns ägarmanualen tillgänglig digitalt2.
Den digitala ägarmanualen nås från toppvyn och i
vissa fall nås även kontextuell ägarmanual från
toppvyn.
OBS
Den digitala ägarmanualen är inte tillgänglig
under körning.
Ägarmanual
Kontextuella ägarmanualen nås från toppvyn.
Att läsa ägarmanualen (s. 21)
När kontextuell ägarmanual är tillgänglig visas
den till höger om Ägarmanual i toppvyn.
Ett tryck på den kontextuella ägarmanualen öppnar en artikel i ägarmanualen som är relaterad till
det innehåll som visas på skärmen. T.ex. tryck på
Manual Navigation – en artikel som har att göra
med navigation öppnas.
Detta gäller enbart vissa av apparna i bilen. För
tredjepartsappar, som laddas ner, går det t.ex.
inte att komma åt appspecifika artiklar.
Ägarmanualen nås från toppvyn.
För att öppna ägarmanualen – dra ner toppvyn i
centerdisplayen och tryck på Ägarmanual.
Informationen i ägarmanualen nås direkt via ägarmanualens startsida eller via dess toppmeny.
2
Gäller för de flesta marknaderna.
}}
17
ÄGARINFORMATION
||
Relaterad information
•
•
•
Navigera i ägarmanual i centerdisplay
(s. 18)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 104)
Ladda ner appar (s. 478)
Navigera i ägarmanual i
centerdisplay
Startsida
Tryck på symbolen för att
komma tillbaka till ägarmanualens startsida.
Den digitala ägarmanualen kan nås från centerdisplayens toppvy i bilen. Innehållet är sökbart
och det är enkelt att navigera mellan olika avsnitt.
Kategorier
Artiklarna i ägarmanualen är
strukturerade i huvudkategorier
och underkategorier. Samma
artikel kan förekomma i flera
passande kategorier för att
enklare hittas.
Ägarmanualen nås från toppvyn.
–
För att öppna ägarmanualen – dra ner toppvyn i centerdisplayen och tryck på
Ägarmanual.
Det finns ett antal olika alternativ för att hitta
information i ägarmanualen. Alternativen går att
nå dels från ägarmanualens startsida och dels
från toppmenyn.
Öppna menyn i toppmenyn
–
18
Tryck på
i den övre listen i ägarmanualen.
> En meny öppnar sig för olika val för att
hitta information:
1.
Tryck på Kategorier.
> Huvudkategorierna visas i en lista.
2.
Tryck på en huvudkategori ( ).
> En lista med underkategorier (
artiklar (
3.
) visas.
Tryck på en artikel för att öppna.
För att backa, tryck på pilen bakåt.
) och
ÄGARINFORMATION
Quick Guide
Tryck på symbolen för att
komma till sida med länkar till
ett urval av artiklar som kan
vara extra bra att läsa för att
lära känna bilens vanligaste
funktioner. Artiklarna kan även
nås via kategorier, men finns
här samlade för snabb åtkomst. Tryck på en artikel för att läsa den i sin helhet.
Hotspots för exteriör och interiör
Exteriöra och interiöra översiktsbilder av bilen. Olika delar
är utpekade med hotspots som
leder vidare till artiklar om
respektive delar av bilen.
2.
3.
Tryck på en hotspot.
> Titeln på en artikel om området visas.
Tryck på titeln för att öppna artikeln.
Favoriter
Tryck på symbolen för att
komma till de artiklar som är
sparade som favoriter. Tryck på
en artikel för att läsa den i sin
helhet.
Spara eller ta bort artiklar som favoriter
Spara en artikel som favorit genom att trycka på
längst upp till höger då en artikel är öppen.
När en artikel blivit sparad som favorit är stjärnan
.
ifylld:
Video
Tryck på Exteriör eller Interiör.
> Exteriöra eller interiöra bilder visas med så
kallade hotspots utplacerade. Hotspotsen
leder till artiklar om respektive del av bilen.
Svep horisontellt över skärmen för att
bläddra mellan bilderna.
Tryck på symbolen för att få
information om vilken version
av ägarmanualen som är tillgänglig i bilen samt övrig nyttig
information.
För att backa, tryck på pilen bakåt.
För att ta bort en artikel som favorit, tryck på
stjärnan igen i den aktuella artikeln.
1.
Information
Tryck på symbolen för att
komma till korta instruktionsfilmer för olika funktioner i bilen.
Använda sökfunktionen i toppmenyn
1.
i ägarmanualens toppmeny. Ett
Tryck på
tangentbord blir synligt i nedre delen av skärmen.
2.
Skriv in ett sökord, t.ex. "säkerhetsbälte".
> Förslag på artiklar och kategorier visas
allteftersom bokstäver skrivs in.
3.
Tryck på artikeln eller kategorin för att
komma till den.
Relaterad information
•
•
•
Ägarmanual i centerdisplay (s. 17)
Tangentbordet i centerdisplay (s. 114)
Att läsa ägarmanualen (s. 21)
19
ÄGARINFORMATION
Ägarmanual i mobila enheter
Ägarmanualen finns som mobilapp3 och är tillgänglig både på App Store och Google Play.
Appen är anpassad för både smarttelefoner och
surfplattor.
mellan de olika avsnitten i ägarmanualen och
innehållet är sökbart.
Volvo Cars supportsida
På Volvo Cars hem- och supportsida finns ytterligare information rörande din bil. Där kan du navigera vidare till Min Volvo, en personlig webbsida
för dig och din bil.
Support på internet
Gå in på support.volvocars.com för att besöka
sidan. Supportsidan är tillgänglig för de flesta
marknader.
Här finns support för sådant som rör t.ex. internetuppkopplade tjänster och funktioner, Volvo On
Call*, navigationssystemet* och appar. Video och
stegvisa instruktioner förklarar olika procedurer,
t.ex. hur bilen ansluts till internet via en mobiltelefon.
Nedladdningsbar information
Ägarmanualen finns att ladda
ner som mobilapp på App Store
eller Google Play. QR-koden
här bredvid leder direkt till
appen, sök annars efter "Volvo
manual" i App Store eller
Google Play.
I appen finns video samt exteriöra och interiöra
bilder där olika delar av bilen är utpekade med så
kallade hotspots, som leder vidare till artiklar om
respektive område. Det går enkelt att navigera
3
20
Mobilappen är tillgänglig både på App Store och Google
Play.
Relaterad information
•
Att läsa ägarmanualen (s. 21)
Kartor
För bilar utrustade med Sensus Navigation, finns
möjlighet att ladda ner kartor från supportsidan.
Ägarmanualer som PDF
Ägarmanualer finns tillgängliga för nedladdning i
PDF-format. Välj bilmodell och modellår för att
ladda ner den manual som önskas.
Kontakt
På supportsidan finns kontaktuppgifter till kundsupport och närmaste Volvoåterförsäljare.
För vissa mobila enheter.
* Tillval/tillbehör.
ÄGARINFORMATION
Min Volvo på internet
Att läsa ägarmanualen
Tillval/tillbehör
Från www.volvocars.com är det möjligt att navigera sig vidare till Min Volvo som är en personlig
webbsida för dig och din bil.
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
ägarmanualen, helst före den första åkturen.
Att läsa ägarmanualen är ett bra sätt att bekanta
sig med nya funktioner, få råd om hur bilen bäst
hanteras i olika situationer och lära sig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i ägarmanualen.
I ägarmanualen beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och
vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
Skapa ett personligt Volvo ID, logga in på Min
Volvo och få en översikt av bl.a. service, avtal och
garantier. På Min Volvo finns även information om
modellanpassade tillbehör och mjukvaror till bilen.
Relaterad information
•
Volvo ID (s. 26)
Syftet med ägarmanualen är att förklara alla funktioner och tillval som är möjliga i en Volvo. Den är
inte tänkt som en garanti för att alla dessa funktioner och tillval är inkluderade i varje bil. Viss terminologi kan skilja sig från den terminologi som
används inom försäljning, marknadsföring och
reklammaterial.
Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att
förbättra vår produkt. Modifieringar kan medföra
att information, beskrivningar och illustrationer i
ägarmanualen skiljer sig från utrustningen i bilen.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan
föregående meddelande.
Avlägsna inte den här manualen ur bilen – om
problem skulle uppstå saknas då nödvändig
information om var och hur professionell hjälp
kan sökas.
© Volvo Car Corporation
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk: *.
Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen
finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar till olika marknaders
behov och nationella eller lokala lagar och
bestämmelser.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
Särskilda texter
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
OBS
Obs-texter ger råd eller tips som underlättar
vid användande av t.ex. finesser och funktioner.
}}
* Tillval/tillbehör.
21
ÄGARINFORMATION
||
Fotnot
Varning för personskada
I ägarmanualen finns det på vissa ställen information som ligger som en fotnot längst ner på sidan
eller i slutet av en tabell. Denna information är ett
tillägg till den text som den via numret hänvisar
till. Om fotnoten syftar till text i en tabell används
bokstäver istället för siffror som hänvisning.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart eller
blått varningsfält och meddelandefält. Används
för att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i skador på egendom.
Information
Meddelandetexter
I bilen finns displayer som visar meny- och meddelandetexter. I ägarmanualen skiljer sig utseendet på dessa texter från den vanliga texten.
Exempel på meny- och meddelandetexter:
Telefon, Nytt meddelande.
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit text/
bild på svart meddelandefält. Används för att
påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada eller
dödsfall.
Risk för egendomsskada
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart meddelandefält.
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör inte
anspråk på att vara exakta avbildningar av de
som finns i bilen. Syftet är att visa ungefär hur
de ser ut och ungefär var på bilen de finns.
Den information som gäller just din bil finns
på respektive dekal på din bil.
22
ÄGARINFORMATION
Procedurlistor
Relaterad information
Ägarmanualen och miljön
Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss
ordningsföljd, är i ägarmanualen numrerade:
Relaterad information hänvisar till andra artiklar
med närliggande information.
Ägarmanualen är tryckt på papper med ursprung
i kontrollerade skogar.
Bilder
Forest Stewardship Council (FSC)®-symbolen
visar att pappersmassan i en tryckt publikation av
ägarmanualen kommer från FSC®-certifierade
skogar eller andra kontrollerade källor.
När det till en steg-för-steg-instruktion finns
en bildserie är varje moment numrerat på
samma sätt som motsvarande bild.
Listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en
rörelse.
Pilar med bokstäver används för att åskådliggöra en rörelse där den inbördes ordningen
inte är relevant.
Om det inte finns någon bildserie till en steg-försteg-instruktion är de olika stegen numrerade
med vanliga siffror.
Positionslistor
I översiktsbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran
återkommer i den positionslista som finns i
anslutning till bilden, som beskriver objektet.
Bilder som används i ägarmanualen är ibland
schematiska och är avsedda att ge en helhetsbild
eller exempel på en viss funktion. Bilder kan
avvika från bilens utseende beroende på utrustningsnivå och marknad.
Fortsättning följer
}} Denna symbol är placerad längst ned till
höger när en artikel fortsätter på nästa uppslag.
Fortsättning från föregående sida
|| Denna symbol är placerad längst upp till vänster när en artikel fortsätter från föregående uppslag.
Relaterad information
•
•
•
Ägarmanual i centerdisplay (s. 17)
Relaterad information
•
Drive-E – renare körglädje (s. 28)
Ägarmanual i mobila enheter (s. 20)
Volvo Cars supportsida (s. 20)
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i ägarmanualen
används en punktlista.
Exempel:
•
•
Kylvätska
Motorolja
23
DIN VOLVO
DIN VOLVO
Volvo ID
Volvo ID ger tillgång till ett brett urval av personliga Volvo-tjänster1 online.
Relaterad information
•
•
Skapa och registrera ett Volvo ID (s. 26)
Boka service och reparation (s. 577)
Det är möjligt att skapa ett Volvo ID från bilen,
Min Volvo eller Volvo On Call-app2. Vissa funktioner och tjänster kräver att bilen är registrerad
till ett personligt Volvo ID. När Volvo ID:t även
registreras till bilen ges tillgång till ett brett urval
av Volvo-tjänster, tillgängliga från bilen.
Exempel på tjänster:
•
Min Volvo – En personlig webbsida för dig
och din bil.
•
Volvo On Call* – Volvo ID används vid inloggning i Volvo On Call-app.
•
Send to Car – Möjlighet att skicka en adress
från en karttjänst på internet direkt till bilen.
•
Boka service och reparation – Registrera din
önskade verkstad/återförsäljare på Min Volvo
för att kunna boka service direkt från bilen.
Fördelar med Volvo ID
•
Ett användarnamn och ett lösenord för att
komma åt online-tjänster, dvs. endast ett
användarnamn och ett lösenord att komma
ihåg.
•
Om användarnamn/lösenord för en tjänst
(t.ex. Volvo On Call) ändras, ändras det också
automatiskt för andra tjänster.
1
2
26
Skapa och registrera ett Volvo ID
Det är möjligt att skapa Volvo ID på olika sätt.
Om Volvo ID skapas på Min Volvo eller med
Volvo On Call-app måste Volvo ID:t även registreras till bilen, för att de olika Volvo ID-tjänsterna ska vara möjliga att använda.
Skapa ett Volvo ID med app
1. Ladda ner appen Volvo ID från Download
Center i centerdisplayens appvy.
2.
Starta appen och registrera en personlig epostadress.
3.
Följ instruktionerna som automatiskt skickas
till den angivna e-postadressen.
> Ett Volvo ID är nu skapat och ID:t är automatiskt registrerat till bilen. Volvo ID-tjänsterna är nu möjliga att använda.
Skapa ett Volvo ID på Min Volvo
1. Gå in på www.volvocars.com och navigera
vidare till Min Volvo.
2.
Ange en personlig e-postadress.
3.
Följ instruktionerna som automatiskt skickas
till den angivna e-postadressen.
> Ett Volvo ID är nu skapat. Läs om hur ID:t
registreras till bilen nedan.
Vilka tjänster som finns tillgängliga kan variera över tid och varierar beroende på utrustningsnivå och marknad.
För dig med Volvo On Call*.
* Tillval/tillbehör.
DIN VOLVO
Skapa ett Volvo ID med Volvo On Call-app3
1. Ladda ner senaste versionen av Volvo On
Call-appen från smarttelefonen, via t.ex. App
Store, Windows Phone eller Google Play.
2.
Välj att skapa Volvo ID från appens startsida
och ange en personlig e-postadress.
3.
Följ instruktionerna som automatiskt skickas
till den angivna e-postadressen.
> Ett Volvo ID är nu skapat. Läs om hur ID:t
registreras till bilen nedan.
Registrera ditt Volvo ID till bilen
Om Volvo ID skapades via webben eller med
Volvo On Call-appen, registrera det till bilen:
1.
3.
Följ instruktionerna som automatiskt skickas
till e-postadressen som är kopplad till ditt
Volvo ID.
> Ditt Volvo ID är nu registrerat till bilen.
Volvo ID-tjänsterna är nu möjliga att
använda.
Relaterad information
•
•
•
Ladda ner appar (s. 478)
•
Internetansluten bil* (s. 510)
Volvo ID (s. 26)
Hantera systemuppdateringar via Download
Center (s. 575)
Om det inte redan är gjort, ladda ner appen
Volvo ID från Download Center i appvy.
OBS
För att ladda ner appar måste bilen vara
ansluten till internet.
2.
Starta appen och fyll i ditt Volvo ID/din epostadress.
3 Bilar
med Volvo On Call*.
* Tillval/tillbehör.
27
DIN VOLVO
Drive-E – renare körglädje
Volvo Car Corporation arbetar ständigt med
utveckling av säkrare och mer effektiva produkter
Miljöomsorg är ett av Volvo Cars kärnvärden och
vägleder all verksamhet. Miljöarbetet utgår från
bilens hela livscykel och tar hänsyn till den miljöpåverkan den har, från design till skrotning och
återvinning. Volvo Cars har som grundprincip att
varje ny produkt som tas fram ska påverka miljön
mindre än den produkt den ersätter.
Ett resultat av Volvos miljöarbete är utvecklingen
av de mer effektiva och mindre förorenande drivlinorna Drive-E. Den personliga miljön är också
något Volvo värnar om – luften inne i en Volvo är
t.ex. renare än luften utanför tack vare klimatanläggningen.
28
och lösningar för att minska den negativa påverkan på miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav. Alla Volvos tillverkningsenheter ska vara ISO
14001-certifierade, vilket stödjer ett systematiskt
arbete med verksamhetens miljöfrågor som leder
till ständiga förbättringar med minskad miljöpåverkan. Innehav av ISO-certifikatet innebär även
att gällande miljölagar och föreskrifter följs. Volvo
ställer dessutom krav på att samarbetspartners
också ska uppfylla dessa krav.
Bränsleförbrukning
Eftersom en stor del av den totala miljöpåverkan
från en bil uppstår när den används ligger tyngdpunkten i Volvo Cars miljöarbete på att minska
bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och andra
luftföroreningar. Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser.
Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre
utsläpp av växthusgasen koldioxid.
DIN VOLVO
Bidra till en bättre miljö
En energieffektiv och bränslesnål bil bidrar inte
bara till en minskad påverkan på miljön utan innebär även en minskad kostnad för ägaren av bilen.
Som förare är det lätt att själv minska bränsleförbrukningen och därigenom både spara pengar
och bidra till en bättre miljö – här följer några råd:
•
Planera för en effektiv medelhastighet. Hastigheter över ca 80 km/h (ca 50 mph) samt
under 50 km/h (ca 30 mph) medför förhöjd
energiförbrukning.
•
Följ Service- och garantibokens rekommenderade intervaller gällande service och
underhåll av bilen.
•
Undvik tomgångskörning – stäng av motorn
vid längre väntetider. Ta hänsyn till lokala
bestämmelser.
•
Planera färdvägen – många onödiga stopp
och ojämn hastighet bidrar till ökad bränsleförbrukning.
•
Använd förkonditionering – det förbättrar
räckvidden för hybridbatteriet och minskar
energibehovet under färd.
Tänk även på att hantera miljöfarligt avfall som
t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt.
Rådgör med en verkstad vid osäkerhet om hur
denna typ av avfall ska deponeras – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Effektiv avgasrening
Volvos verkstäder och miljön
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och ut"
– ett koncept som innefattar ren kupémiljö och
högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du även till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir den en
del i Volvos system. Volvo ställer krav på hur verkstadslokalerna ska vara utformade för att förhindra spill och utsläpp i miljön. Verkstadspersonalen har det kunnande och de verktyg som
behövs för att garantera god miljöomsorg.
Ren luft i kupén
Ett luftfilter bidrar till att hindra att damm och pollen kommer in i kupén via luftintaget.
Luftkvalitetssystemet Interior Air Quality System
(IAQS)* säkerställer att den inkommande luften
är renare än luften utanför i trafikerad miljö.
Återvinning
Systemet renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och
marknära ozon. Om utomhusluften är förorenad
stängs luftintaget och luften återcirkuleras. En
sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer
eller tunnlar.
Eftersom Volvo arbetar utifrån ett livscykelperspektiv är det även viktigt att bilen återvinns på ett
miljömässigt riktigt sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar. Bilens siste ägare ombeds därför att
kontakta en återförsäljare för hänvisning till en
certifierad/godkänd återvinningsanläggning.
IAQS är en del av Clean Zone Interior Package
(CZIP)*, som även omfattar en funktion som gör
att fläkten startar när bilen låses upp med fjärrnyckeln.
•
Interiör
Materialet som används i interiören i en Volvo är
noga utvalt och har testats för att vara trivsamt
och behagligt. Några av detaljerna är handgjorda,
exempelvis sys sömmarna till ratten för hand.
Interiören är kontrollerad för att inte avge stark
lukt eller ämnen som orsakar besvär vid t.ex. stark
värme och starkt ljus.
Relaterad information
•
•
•
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 637)
Ekonomisk körning (s. 445)
Ägarmanualen och miljön (s. 23)
Luftkvalitet (s. 190)
* Tillval/tillbehör.
29
DIN VOLVO
IntelliSafe – förarstöd
IntelliSafe är Volvo Cars tankesätt kring bilsäkerhet. IntelliSafe består av ett antal system, såväl
standard som tillval och syftar till att göra bilfärden säker, förebygga skador och skydda passagerare och övriga trafikanter.
Stödja
I IntelliSafe ingår förarstödsfunktioner såsom
Adaptiv farthållare* som hjälper föraren att hålla
en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt
tidsavstånd till framförvarande fordon.
Pilot Assist4 hjälper föraren att framföra bilen
mellan körfältets sidomarkeringar med styrassistans samt att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande
fordon.
Aktiv parkeringshjälp* hjälper föraren att parkera i
eller lämna en parkeringsficka.
Automatiskt helljus, Cross Traffic Alert (CTA)*
och Blind Spot Information (BLIS)* är andra
exempel på system som kan hjälpa föraren.
Förebygga
City Safety är en funktion som kan bidra till att
förebygga olyckor. Funktionen kan förhindra eller
lindra en kollision med fotgängare, cyklister,
större djur eller fordon. Ljus-, ljud- och bromspulsvarningar ges vid risk för kollision för att
hjälpa föraren att agera i tid. Om föraren inte rea4
30
gerar på varningen och risken för kollision
bedöms överhängande kan City Safety automatiskt bromsa bilen.
Körfältsassistans (LKA) är ett annat exempel på
en funktion som kan hjälpa till att förebygga
olyckor genom att – på motorvägar och liknande
större leder – hjälpa föraren reducera risken att
bilen oavsiktligt lämnar eget körfält.
Funktionen Styrhjälp vid ökad risk för
kollision kan hjälpa föraren reducera risken för
att bilen oavsiktligt lämnar körfältet och/eller kolliderar med ett annat fordon eller ett hinder
genom att aktivt styra bilen tillbaka in i körfältet
och/eller väja.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Förarstödsystem (s. 262)
Automatiskt helljus (s. 144)
Säkerhet (s. 40)
Säkerhetsbälten (s. 43)
Krockkuddar (s. 47)
Whiplash Protection System (s. 41)
Pedestrian Protection System (s. 42)
Funktionen Connected Safety kan informera föraren om att ett annat fordon längre fram på aktuell väg har aktiverat dess varningsblinkers eller
detekterat halt väglag.
Skydda
I syfte att skydda förare och passagerare är bilen
utrustad med bältesförsträckare som kan sträcka
säkerhetsbältena i kritiska situationer och vid kollisioner. Bilen har också krockkuddar och krockgardiner samt Whiplash Protection System
(WHIPS), vilket skyddar mot pisksnärtskador.
För att lindra fotgängares sammanstötning med
bilen vid frontal kollision finns dessutom ett
Pedestrian Protection System (PPS).
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
* Tillval/tillbehör.
DIN VOLVO
Sensus – uppkoppling och
underhållning
Sensus gör det möjligt att surfa på internet,
använda olika typer av appar och göra bilen till
en Wi-Fi hotspot.
Detta är Sensus
Sensus erbjuder ett intelligent gränssnitt och
uppkoppling mot den digitala världen. En intuitiv
navigationsstruktur gör det möjligt att få relevant
stöd, information och underhållning när det är
nödvändigt, utan att distrahera föraren.
Sensus omfattar alla lösningar i bilen som har att
göra med underhållning, uppkoppling, navigation*
och användargränssnittet mellan förare och bil.
Det är Sensus som gör kommunikation möjlig
mellan dig, bilen och omvärlden.
Information när den behövs, där den
behövs
De olika displayerna i bilen ger information vid
rätt tillfälle. Informationen visas på olika ställen
baserat på hur den bör prioriteras av föraren.
}}
* Tillval/tillbehör.
31
DIN VOLVO
||
Olika typ av information visas i olika displayer beroende på hur informationen bör prioriteras.
Head-up-display*
Head-up-displayen visar vald information som
föraren bör hantera så snart som möjligt. Det kan
t.ex. handla om trafikvarningar, information om
32
hastighet och navigation*. Även trafikskyltsinformation och inkommande telefonsamtal visas i
head-up-displayen. Den hanteras med rattens
högra knappsats och från centerdisplayen.
Förardisplay
Förardisplayen visar information om bl.a. hastighet och t.ex. inkommande samtal eller information
* Tillval/tillbehör.
DIN VOLVO
om vilken låt som spelas. Den hanteras med rattens två knappsatser.
Centerdisplay
Röststyrningssystemet
Röststyrningssystemet kan
användas utan att föraren
behöver ta händerna från
ratten. Systemet kan förstå
naturligt tal. Använd röststyrningen för att exempelvis spela
en låt, ringa någon, höja värmen
eller läsa upp ett textmeddelande.
Relaterad information
Många av bilens huvudfunktioner styrs från centerdisplayen, en pekskärm som reagerar vid
beröring. Antalet fysiska knappar och reglage i
bilen är därför minimalt. Skärmen kan hanteras
med eller utan handskar på.
•
•
•
•
•
•
Head-up-display* (s. 130)
Förardisplay (s. 75)
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Röststyrning (s. 133)
Internetansluten bil* (s. 510)
Dela ut internet från bilen via Wi-Fi-hotspot
(s. 513)
Härifrån kontrolleras t.ex. klimatanläggningen,
underhållningssystemet och sätespositionen*.
Informationen som visas i centerdisplayen kan
hanteras av föraren eller någon annan i bilen när
tillfälle ges.
* Tillval/tillbehör.
33
DIN VOLVO
Mjukvaruuppdateringar
Inspelning av data
För att du som Volvokund ska få bästa möjliga
upplevelse av din bil utvecklar Volvo ständigt
systemen i bilarna och de tjänster som du
erbjuds.
Som en del av Volvos säkerhets- och kvalitetsarbete registreras viss information om drift, funktionalitet och tillbud i bilen.
Hos en auktoriserad Volvoåterförsäljare kan du i
samband med service uppdatera mjukvaran i din
Volvo till senaste versionen. Med den senaste
mjukvaruuppdateringen kan du få tillgång till nya
funktioner och förbättringar, samt de förbättringar
som kommit med tidigare mjukvaruuppdateringar.
För mer information om vilka uppdateringar som
kommit och svar på vanliga frågor, gå in på
support.volvocars.com.
OBS
Funktionalitet efter uppdatering kan variera
beroende på marknad, modell, modellår och
tillval.
Relaterad information
34
Detta fordon är utrustat med en ”Event Data
Recorder” (EDR). Dess huvudsakliga syfte är att
registrera och spela in data i samband med trafikolyckor eller krockliknande situationer, såsom
tillfällen då krockkudden löses ut eller då fordonet slår i ett väghinder. Datan registreras i syfte
att öka förståelsen för hur fordonets system fungerar i dessa typer av situationer. EDR:en är
utformad för att spela in data relaterade till fordonsdynamik och säkerhetssystem under en kort
tid, vanligen 30 sekunder eller mindre.
EDR:en i detta fordon är konstruerad för att vid
trafikolyckor eller krockliknande situationer spela
in data relaterad till:
•
•
Hur de olika systemen i bilen fungerade;
Huruvida förar- och passagerarsäkerhetsbälten var spända/fästa;
•
Sensus – uppkoppling och underhållning
(s. 31)
•
Förarens användning av gas- eller bromspedalen;
•
Hantera systemuppdateringar via Download
Center (s. 575)
•
Vilken hastighet fordonet framfördes i.
Dessa kan bidra till att ge en bättre förståelse för
de omständigheter under vilka trafikolyckor och
skador uppstår. Data spelas in av EDR:en endast
om en icke-trivial krocksituation uppstår – inga
data registreras av EDR:en under normala körförhållanden. Systemet registrerar heller aldrig vem
som kör fordonet eller den geografiska positionen för den uppkomna krock- eller tillbudssituationen. Andra parter, såsom polismyndigheter,
kan däremot använda sig av den inspelade datan
i kombination med den typ av personligt identifierbar information som rutinmässigt samlas in vid
en trafikolycka. För att kunna tolka den registrerade datan krävs specialutrustning och tillgång till
antingen fordonet eller EDR:en.
Bilen är utöver EDR:en utrustad med ett antal
datorer som har till uppgift att kontinuerligt kontrollera och övervaka bilens funktion. De kan
spela in data under normala körförhållanden, men
framförallt om de registrerar ett fel som rör fordonets drift och funktionalitet eller vid aktivering av
fordonets aktiva förarstödfunktion (t.ex. City
Safety och autobromsfunktionen).
En del av den inspelade datan krävs för att tekniker ska kunna utföra service och underhåll i syfte
att diagnostisera och åtgärda eventuella fel som
har inträffat i fordonet. Den registrerade informationen behövs även för att Volvo ska kunna uppfylla juridiska krav enligt lag och myndighet. Information som är registrerad i fordonet ligger lagrad
i dess datorer tills dess att fordonet servas eller
repareras.
Utöver ovanstående kan den registrerade
informationen användas i aggregerad form i
forsknings- och produktutvecklingssyfte för att
kontinuerligt förbättra säkerheten och kvaliteten
på Volvos bilar.
DIN VOLVO
Volvo kommer inte att medverka till att ovan
beskriven information lämnas ut till tredje part
utan fordonsägarens samtycke. På grund av
nationella lagkrav och föreskrifter kan Volvo däremot tvingas att lämna ut information av den här
typen till polismyndigheter eller andra myndigheter som kan hävda laglig rätt att få tillgång till
denna. För att kunna läsa ut och tolka den inspelade datan krävs speciell teknisk utrustning, som
Volvo och verkstäder som ingått avtal med Volvo
har tillgång till. Volvo ansvarar för att information,
som förs över till Volvo i samband med service
och underhåll, lagras och hanteras på ett säkert
sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga lagkrav. För ytterligare information – kontakta en
Volvoåterförsäljare.
Villkor för tjänster
Integritetspolicy för kunder
Volvo erbjuder tjänster för att det ska bli så
säkert och bekvämt som möjligt för dig att köra
din Volvo.
Tjänsterna omfattar allt från hjälp i nödsituationer
till navigering och olika underhållningstjänster.
Volvo respekterar och värnar om den personliga
integriteten för alla som besöker våra webbsidor.
Den här policyn gäller behandling av kunddata
och personuppgifter. Syftet är att ge nuvarande,
tidigare och potentiella kunder en allmän förståelse för:
Innan du använder tjänsterna är det viktigt att du
läser Villkor för tjänster på support.volvocars.com.
Relaterad information
•
Integritetspolicy för kunder (s. 35)
•
De omständigheter under vilka vi samlar in
och behandlar dina personuppgifter.
•
•
De typer av personuppgifter som vi samlar in.
•
Hur vi hanterar dina personuppgifter.
Skälen till att vi samlar in dina personuppgifter.
Policyn kan läsas i sin helhet på
support.volvocars.com.
Relaterad information
•
•
•
Användarvillkor och datadelning (s. 516)
Villkor för tjänster (s. 35)
Inspelning av data (s. 34)
35
DIN VOLVO
Viktig information om tillbehör och
extrautrustning
VARNING
Föraren är alltid ansvarig för att bilen används
på ett säkert sätt och att gällande lagar och
föreskrifter följs.
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
och extrautrustning kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Vi rekommenderar starkt att Volvoägare endast
installerar av Volvo godkända originaltillbehör,
och att installation av tillbehör endast utförs av en
utbildad och kvalificerad Volvo-servicetekniker.
Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande
programvara finns i bilens datorsystem.
Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen
finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar till olika marknaders
behov och nationella eller lokala lagar och
bestämmelser.
Tillval eller tillbehörsutrustning som beskrivs i
denna manual markeras med en asterisk. Vid
osäkerhet om vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
36
Det är också viktigt att bilen får underhåll och
service enligt Volvos rekommendationer,
enligt ägarinformationen och service- och
garantiboken.
Om informationen ombord skiljer sig från den
tryckta ägarmanualen har den tryckta informationen alltid företräde.
Installation av tillbehör
Vi rekommenderar starkt att Volvoägare endast
installerar av Volvo godkända originaltillbehör,
och att installation av tillbehör endast utförs av
en utbildad och kvalificerad Volvo-servicetekniker. Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande programvara finns i bilens datorsystem.
•
Volvo originaltillbehör är testade för att
säkerställa att de fungerar tillsammans med
bilens system för prestanda, säkerhet och
utsläppskontroll. Dessutom vet en utbildad
och kvalificerad Volvo-servicetekniker var tillbehör får och inte får installeras på ett säkert
sätt i din Volvo. Du bör alltid rådfråga en
utbildad och kvalificerad Volvo-servicetekniker innan du installerar några tillbehör i eller
på din bil.
•
Tillbehör som inte är godkända av Volvo är
eventuellt inte testade specifikt för att passa
ihop med din bil.
•
Vissa av bilens prestanda- eller säkerhetssystem kan påverkas negativt om du installerar tillbehör som inte testats av Volvo, eller
om du låter någon som inte har erfarenhet av
bilen installera tillbehör.
•
Skador som orsakas av tillbehör som installerats på ej godkänt eller felaktigt sätt omfattas eventuellt inte av nybilsgarantin. Mer
garantiinformation finns i service- och garantiboken. Volvo tar inget ansvar för dödsfall,
personskador eller kostnader som kan upp-
Relaterad information
•
•
•
Installation av tillbehör (s. 36)
Inkoppling av utrustning till bilens diagnosuttag (s. 37)
Att läsa ägarmanualen (s. 21)
DIN VOLVO
stå som ett resultat av att annat än originaltillbehör har installerats.
Relaterad information
•
Viktig information om tillbehör och extrautrustning (s. 36)
Inkoppling av utrustning till bilens
diagnosuttag
Felaktig inkoppling och installation av programvara eller diagnosverktyg kan påverka bilens
elektroniksystem negativt.
Vi rekommenderar starkt att Volvoägare endast
installerar av Volvo godkända originaltillbehör,
och att installation av tillbehör endast utförs av en
utbildad och kvalificerad Volvo-servicetekniker.
Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande
programvara finns i bilens datorsystem.
OBS
Volvo Cars tar inget ansvar för konsekvenserna om utrustning som inte är behörig
ansluts till On-board Diagnostic-uttaget
(OBDII). Detta uttag bör endast användas av
utbildade och kvalificerade Volvo-servicetekniker.
Relaterad information
•
Viktig information om tillbehör och extrautrustning (s. 36)
Diagnosuttaget (On-board Diagnostic-uttaget, OBDII)
under instrumentpanelen på förarsidan.
37
DIN VOLVO
Visa bilens identifikationsnummer
Förardistraktion
Vid kontakt med en Volvoåterförsäljare om t.ex.
Volvo On Call-abonnemang behövs bilens identifikationsnummer (VIN5).
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
Föraren är ansvarig för att göra allt för att säkerställa sin egen säkerhet och säkerheten hos passagerarna i bilen och andra på vägen. En del av
detta ansvar är således att undvika distraktioner
såsom att han eller hon utför aktiviteter som inte
är relaterade till att hantera bilen i trafikmiljön.
2.
Gå vidare till System
Systeminformation Fordonets
identifieringsnummer.
> Bilens identifikationsnummer visas.
Din nya Volvo är, eller kan vara, utrustad med
innehållsrika underhållnings- och kommunikationssystem. Det kan vara mobiltelefoner med
handsfree, navigationssystem och ljudsystem
med många funktioner. Du kanske också har
andra portabla elektroniska enheter för din egen
bekvämlighet. Om de används på rätt och säkert
sätt kan de berika körupplevelsen. Om de
används på fel sätt kan de distrahera dig.
För alla sådana system vill vi ge följande varning,
som visar Volvos starka omsorg om din säkerhet.
Använd aldrig sådana enheter eller någon funktion i bilen på ett sådant sätt att det distraherar
dig från uppgiften att köra säkert. Distraktioner
kan leda till allvarliga olyckor. Bortsett från denna
allmänna varning erbjuder vi följande råd beträffande vissa nya funktioner som kan finnas i bilen:
5
38
Vehicle Identification Number
VARNING
•
Använd aldrig en handhållen mobiltelefon
under körning. I vissa områden är förarens användning av mobiltelefon när
bilen är i rörelse förbjuden.
•
Om bilen är utrustad med ett navigationssystem ska du endast ställa in och göra
ändringar i resplanen när bilen är parkerad.
•
Programmera aldrig ljudsystemet när
bilen är i rörelse. Programmera radions
förinställningar när bilen är parkerad, och
använd de programmerade förinställningarna för att det ska gå snabbare och enklare att använda radion.
•
Använd aldrig bärbara datorer eller handdatorer när bilen är i rörelse.
Relaterad information
•
Ljud, media och internet (s. 476)
SÄKERHET
SÄKERHET
Säkerhet
VARNING
Bilen är utrustad med ett flertal säkerhetssystem
som samverkar för att skydda bilens förare och
passagerare vid en olycka.
Om varningssymbolen förblir tänd eller tänds
under körning och meddelandet SRS airbag
Service snarast Kör till verkstad visas i
förardisplayen, är det ett tecken på att en del
av något säkerhetssystem inte har fullgod
funktion. Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas snarast.
Bilen är utrustad med ett antal sensorer som vid
en olycka reagerar och aktiverar olika säkerhetssystem, t.ex. olika typer av krockkuddar och
säkerhetsbältets bältesförsträckare. Beroende av
den specifika olyckssituationen, t.ex. kollisioner i
olika vinklar, rundslagning eller avkörning, reagerar systemen på olika sätt för att ge bästa skydd.
Säkerhetsbälte
VARNING
Om den specifika varningssymbolen är
trasig tänds istället den generella varningssymbolen och förardisplayen visar
samma meddelande.
Efter en olycka kan bilens säkerhetsläge aktiveras om någon viktig funktion i bilen har skadats.
Varningssymbol i förardisplay
40
Det är viktigt att säkerhetsbältet används på rätt
sätt under graviditeten och att gravida förare
anpassar sin sittställning.
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av bilens olika säkerhetssystem på egen
hand. Felaktigt ingrepp i något system kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd. Volvo rekommenderar
att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Därtill finns mekaniska säkerhetssystem som
Whiplash Protection System. Bilen är också
byggd så att en stor del av kraften vid en kollision
fördelas till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen.
Varningssymbolen tänds i förardisplayen när bilens elsystem sätts i tändningsläge II. Symbolen släcks efter
ca 6 sekunder om bilens säkerhetssystem är felfritt.
Säkerhet vid graviditet
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Säkerhet vid graviditet (s. 40)
Säkerhetsbälten (s. 43)
Krockkuddar (s. 47)
Whiplash Protection System (s. 41)
Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot axeln, med
den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan
brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt mot
sidan av låren och så lågt som möjligt under
magen – det får aldrig tillåtas att glida upp.
Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen som
möjligt utan onödigt slack. Kontrollera också att
säkerhetsbältet inte har vridit sig.
Pedestrian Protection System (s. 42)
Sittställning
Säkerhetsläge (s. 54)
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida
förare justera sätet och ratten, så att de har full
kontroll över bilen (vilket innebär att man lätt
Barnsäkerhet (s. 55)
SÄKERHET
måste kunna nå ratten och fotpedalerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan magen och
ratten.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkerhet (s. 40)
Säkerhetsbälten (s. 43)
Manuellt framsäte (s. 172)
Elmanövrerat framsäte* (s. 172)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) är ett
skydd som minskar risken för pisksnärtsskador.
Systemet består av energiupptagande ryggstöd
och sittdyna samt ett för systemet anpassat
nackskydd i framsätena.
WHIPS aktiveras vid en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets
egenskaper inverkar.
När WHIPS aktiveras fälls framsätenas ryggstöd
bakåt och sittdynan åker nedåt så att sittställningen för föraren och passageraren i framsätet
förändras. Rörelsen hjälper till att absorbera en
del av de krafter som kan ge upphov till pisksnärtsskador.
VARNING
WHIPS är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av sätet eller WHIPS på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Om framsätena har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska sätena bytas ut. En del av sätenas
skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även
om de verkar oskadade.
Placera inga föremål på golvet bakom eller under framsätena eller i baksätet som kan hindra WHIPS funktion.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framsätets ryggstöd.
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
eventuell last säkras för att förhindra den från
att glida fram mot framsätets ryggstöd i händelse av en kollision.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt eller ett
bakåtvänt barnskydd används i baksätet
måste motsvarande framsäte flyttas framåt så
att det inte har kontakt med det nedfällda
ryggstödet eller barnskyddet.
}}
* Tillval/tillbehör.
41
SÄKERHET
||
Sittställning
Pedestrian Protection System
För bästa möjliga skydd av WHIPS måste förare
och passagerare ha rätt sittställning och se till att
systemets funktion inte hindras.
Pedestrian Protection System (PPS) är ett
system som i vissa frontala kollisioner bidrar till
att lindra en fotgängares sammanstötning med
bilen.
Ställ in rätt sittställning på framsätet innan körningen påbörjas.
Förare och passagerare i framsätet bör sitta mitt i
sätet med så litet avstånd som möjligt mellan
nackskydd och huvud.
WHIPS och barnskydd
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkerhet (s. 40)
Manuellt framsäte (s. 172)
Elmanövrerat framsäte* (s. 172)
Rear Collision Warning (s. 341)
Vid vissa frontalkollisioner med en fotgängare
reagerar sensorer i fronten på bilen och systemet
aktiveras.
VARNING
Montera inte på några tillbehör eller ändra på
någonting i fronten. Felaktigt ingrepp i fronten
kan orsaka fel funktion i systemet och leda till
allvarlig personskada och materiella skador på
bilen.
Volvo rekommenderar att torkararmarna ska
vara original och att endast originaldelar
används till dem.
Vid aktivering av PPS sker följande:
•
•
Den bakre delen av motorhuven lyfts.
Ett automatiskt larm skickas via Volvo On
Call*.
Sensorerna är aktiva vid en hastighet av ca 25–
50 km/h (15–30 mph).
Sensorerna är konstruerade att känna av en kollision med ett objekt som har liknande egenskaper
som en människas ben.
OBS
Det kan finnas objekt i trafikmiljön som ger en
signal till sensorerna som liknar en kollision
med en fotgängare. Vid kollision med ett
sådant objekt är det möjligt att systemet aktiveras.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av systemet på egen hand. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas. Felaktigt ingrepp i systemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
VARNING
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas vid eventuella skador
på fronten på bilen för att säkerställa att
systemet är intakt.
Symboler i förardisplayen
Symbol
Innebörd
PPS har aktiverats, eller ett fel har
uppstått i systemet. Följ given
rekommendation.
42
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
Relaterad information
•
Säkerhet (s. 40)
Säkerhetsbälten
VARNING
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används.
För att säkerhetsbältet ska ge maximalt skydd är
det viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta
inte ryggstödet för långt bakåt, säkerhetsbältet är
avsett att skydda vid normal sittställning.
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det
utbytta säkerhetsbältet.
VARNING
Tänk på att inte använda clips eller fästa bältet kring krokar eller andra delar av interiören,
vilket hindrar säkerhetsbältet att sitta åt
ordentligt.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar.
Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta påverka
krockkuddens effekt vid en kollision.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkerhet (s. 40)
Bältesförsträckare (s. 45)
Ta på och av säkerhetsbälte (s. 44)
Dörr- och bältespåminnare (s. 46)
43
SÄKERHET
Ta på och av säkerhetsbälte
3.
I framsätena kan bältet justeras i höjdled.
Se till att samtliga passagerare har tagit på sig
säkerhetsbältet innan körningen påbörjas.
Ta på säkerhetsbälte
1.
Dra ut bältet långsamt och se till att det inte
är vridet eller skadat.
OBS
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:
•
•
•
2.
om det dras ut för snabbt
Bältet ska ligga in på axeln (inte ner över armen).
vid bromsning och acceleration
om bilen lutar kraftigt.
Lås fast bältet genom att skjuta ner dess låstunga i avsett bälteslås.
> Ett kraftigt "klick" indikerar att bältet är
låst.
4.
Tryck ihop bältesfästet och flytta bältet uppåt
eller nedåt.
Sträck höftbandet över höften genom att dra
i diagonalbandet uppåt mot axeln.
Positionera bältet så högt som möjligt utan
att det skaver mot halsen.
VARNING
Sätt alltid in låstungan från säkerhetsbältet i
bälteslåset på rätt sida. Säkerhetsbältena och
bälteslåset fungerar annars kanske inte som
avsett vid en kollision. Det finns risk för allvarliga skador.
Höftbandet ska sitta lågt (inte över buken).
44
SÄKERHET
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Tänk på att inte använda clips eller fästa bältet kring krokar eller andra delar av interiören,
vilket hindrar säkerhetsbältet att sitta åt
ordentligt.
VARNING
Skada aldrig säkerhetsbältena och sätt inte in
några främmande föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar då kanske inte som avsett vid en kollision. Det finns
risk för allvarliga skador.
Ta av säkerhetsbälte
1.
Tryck på den röda knappen på bälteslåset
och låt sedan rullen dra in bältet.
2.
Om det inte rullats in helt, mata in det för
hand så att det inte hänger löst.
Relaterad information
•
•
•
Säkerhetsbälten (s. 43)
Bältesförsträckare (s. 45)
Dörr- och bältespåminnare (s. 46)
Bältesförsträckare
Bilen är utrustad med standardbältesförsträckare
och elektriska bältesförsträckare som kan
sträcka säkerhetsbältena vid kritiska situationer
och kollisioner.
När den kritiska situationen upphört så återställs
bältet och den elektriska bältesförsträckaren
automatiskt, men kan också återställas manuellt.
VIKTIGT
Om passagerarkrockkudden deaktiveras, så
deaktiveras även den elektriska bältesförsträckaren på passagerarsidan.
Standardbältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten är utrustade med en standardbältesförsträckare.
Bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid
en tillräckligt kraftig kollision för att mer effektivt
fånga upp den åkande.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Elektriska bältesförsträckare
Säkerhetsbältena för förare och passagerare i
framsätet är utrustade med en elektrisk bältesförsträckare.
Bältesförsträckaren samverkar och kan aktiveras i
samband med förarstödsystemen City Safety och
Rear Collision Warning. Vid kritiska situationer så
som panikbroms, avkörning (t.ex. att bilen rullar
ner i ett dike, lyfter från marken eller slår emot
något i terrängen), sladd eller risk för kollision,
kan säkerhetsbältet sträckas av bältesförsträckarens elmotor.
Den elektriska bältesförsträckaren hjälper till att
positionera den åkande bättre vilket minskar risken för att slå emot bilens interiör och förbättrar
effekten av säkerhetssystem så som bilens
krockkuddar.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det
utbytta säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkerhetsbälten (s. 43)
Ta på och av säkerhetsbälte (s. 44)
Återställa elektrisk bältesförsträckare
(s. 46)
Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde* (s. 50)
* Tillval/tillbehör.
}}
45
SÄKERHET
•
•
City Safety™ (s. 329)
Rear Collision Warning (s. 341)
Återställa elektrisk
bältesförsträckare
Den elektriska bältesförsträckaren är designad
för att återställas automatiskt, men om bältet
ändå skulle förbli sträckt kan bältesförsträckaren
återställas manuellt.
1. Stanna bilen på en säker plats.
2.
Dörr- och bältespåminnare
Systemet påminner obältade om att ta på säkerhetsbältet och varnar även för öppen dörr,
motorhuv, baklucka eller tanklucka.
Förardisplayens grafik
Ta av säkerhetsbältet och ta därefter på det
igen.
> Bältet och den elektriska bältesförsträckaren återställs.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det
utbytta säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
•
46
Bältesförsträckare (s. 45)
Säkerhetsbälten (s. 43)
Grafik i förardisplayen med olika typer av varningar. Varningsfärgen på dörr och baklucka är beroende av bilens
hastighet.
Förardisplayens grafik visar vilka säten i bilen
som har bältade och obältade passagerare.
I samma grafik visas även om motorhuven, bakluckan, tankluckan eller någon dörr är öppen.
Grafiken kvitteras med ett tryck på högra rattknappsatsens O-knapp.
SÄKERHET
Bältespåminnare
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
•
•
Ljuspåminnelse i takkonsolen.
Ljuspåminnelse ges i takkonsolen och genom
varningssymbolen i förardisplayen.
Ljudpåminnelsen är beroende av hastighet samt
körtid och körsträcka.
Informera om vilka säkerhetsbälten som
används i baksätet. Förardisplayens grafik
visas vid användning av säkerhetsbältena.
Påminna om att något säkerhetsbälte i baksätet tagits av under färd genom ljus- och
ljudpåminnelse. Påminnelsen upphör då
säkerhetsbältet åter tagits på.
Påminnare för dörr, motorhuv, baklucka
och tanklucka
Om motorhuven, bakluckan, tankluckan eller
någon dörr inte är riktigt stängd visar förardisplayens grafik vad som är öppet. Stanna bilen på
en säker plats snarast och stäng det som utlöst
varningen.
Förarens och passagerarnas bältesstatus informeras i förardisplayen grafik när ett bälte tas på
eller av.
Om bilen körs i lägre hastighet än
ca 10 km/h (6 mph) tänds förardisplayens informationssymbol.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Om bilen körs i högre hastighet än
ca 10 km/h (6 mph) tänds förardisplayens varningssymbol.
Framsäte
Obältad förare och främre passagerare blir
påmind om att ta på sig säkerhetsbältet genom
ljus- och ljudpåminnelse.
Krockkuddar
Bilen är utrustad med krockkuddar samt krockgardin för förare och passagerare.
OBS
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbälte används
eller inte. Gäller alla bältespositioner.
Olyckssituationer kan därför uppstå då endast
en (eller ingen) av krockkuddarna aktiveras.
Sensorerna känner av det kollisionsvåld som
fordonet utsätts för och åtgärd anpassas efter
detta så att ingen, en eller flera krockkuddar
utlöses.
VARNING
Krockkuddesystemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa kablarna
till startbatteriet. Försök inte starta bilen eftersom krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen.
Volvo rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
•
Säkerhetsbälten (s. 43)
Ta på och av säkerhetsbälte (s. 44)
}}
47
SÄKERHET
||
Utlösta krockkuddar
Förarkrockkuddar
Om någon av krockkuddarna har löst ut rekommenderas följande:
Som ett komplement till säkerhetsbältet är bilen
utrustad med rattkrockkudde och knäkrockkudde1 på förarsidan.
•
Bärga bilen. Volvo rekommenderar att den
bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör
inte med utlösta krockkuddar.
•
Volvo rekommenderar att låta en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
•
Kontakta alltid läkare.
För att inte skadas om krockkudden löses ut,
måste passageraren sitta så upprätt som möjligt med fötterna på golvet och ryggen mot
ryggstödet.
VARNING
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den rök
och det damm som bildas vid utlösning av
kuddarna kan vid intensiv exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid
besvär tvätta med kallt vatten. Det snabba
utlösningsförloppet kan också, i kombination
med kuddens material, ge friktions- och
brännskador på huden.
Relaterad information
•
•
•
•
•
1
48
Säkerhet (s. 40)
Förarkrockkuddar (s. 48)
Passagerarkrockkudde (s. 49)
Sidokrockkuddar (s. 52)
Krockgardiner (s. 53)
Bilen är utrustad med knäkrockkudde endast på vissa marknader.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar.
Om bältet inte används eller används på ett
felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens
effekt vid en kollision.
Rattkrockkudde och knäkrockkudde1 på förarsidan i
framsätet.
Vid en frontalkrock hjälper krockkuddarna till att
skydda förarens huvud, nacke, ansikte och bröst
samt knän och ben.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses upp.
Krockkudden dämpar stöten för den åkande i
kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas
ihop under krocken töms den. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och tömning av kudden, sker på några tiondels sekunder.
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
Rattkrockkuddens placering
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens centrum. Ratten är märkt med AIRBAG.
Knäkrockkuddens1 placering
Krockkudden är monterad hopvikt i undre delen
av instrumentpanelen på förarsidan. Panelen är
märkt med AIRBAG.
VARNING
Placera eller fäst inga föremål framför eller
ovanpå panelen där knäkrockkudden är placerad.
SÄKERHET
Relaterad information
•
•
Krockkuddar (s. 47)
Passagerarkrockkudde (s. 49)
Passagerarkrockkudde
Som ett komplement till säkerhetsbältet är bilen
utrustad med krockkudde på passagerarsidan i
framsätet.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar.
Om bältet inte används eller används på ett
felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens
effekt vid en kollision.
För att inte skadas om krockkudden löses ut,
måste passageraren sitta så upprätt som möjligt med fötterna på golvet och ryggen mot
ryggstödet.
VARNING
Krockkudde på passagerarsidan i framsätet.
Vid en frontalkrock hjälper krockkudden till att
skydda passagerarens huvud, nacke, ansikte och
bröst samt knän och ben.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden blåses upp. Krockkudden
dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under
krocken töms den. I samband med detta bildas
en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och tömning av kudden,
sker på några tiondels sekunder.
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
Passagerarkrockkuddens placering
Krockkudden är monterad hopvikt i ett utrymme
ovanför handskfacket. Panelen är märkt med
AIRBAG.
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för passagerarplatsen är placerad.
}}
49
SÄKERHET
||
Dekal för passagerarkrockkudde
VARNING
Om bilen inte är utrustad med omkopplare för
att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden är krockkudden alltid aktiverad.
VARNING
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför
passagerarsätet.
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om krockkudden är
aktiverad.
Aktivera och deaktivera
passagerarkrockkudde*
Passagerarkrockkudden kan deaktiveras om
bilen är utrustad med en omkopplare, Passenger
Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Omkopplaren
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och blir åtkomlig när
dörren öppnas.
Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
passagerarkrockkudden är deaktiverad.
Dekal på passagerarsidans solskydd.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
Relaterad information
•
•
•
Dekal på passagerarsidans dörrstolpe. Dekalen blir synlig när passagerardörren öppnas.
Varningsdekal för passagerarkrockkudden är
placerad enligt ovan.
50
Krockkuddar (s. 47)
Förarkrockkuddar (s. 48)
Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde* (s. 50)
ON – krockkudden är aktiverad och alla
framåtvända passagerare (barn och vuxna)
kan sitta säkert på passagerarplatsen.
OFF – Krockkudden är deaktiverad och barn
i bakåtvända barnskydd kan sitta säkert på
passagerarplatsen.
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
VARNING
Om bilen inte är utrustad med omkopplare för
att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden är krockkudden alltid aktiverad.
2.
Bekräfta meddelandet genom att trycka på
högra rattknappsatsens O-knapp.
Deaktivera passagerarkrockkudde
Aktivera passagerarkrockkudde
Dra omkopplaren utåt och vrid från OFF (B)
till ON (A).
> Förardisplayen visar meddelandet
Passagerar airbag på Vänligen
bekräfta.
OBS
Om passagerarkrockkudden har aktiverats/
deaktiverats med bilen i tändningsläge I eller
lägre, visas meddelandet i förardisplayen samt
följande indikering i takkonsolen ca 6 sekunder efter att bilens elsystem sätts i tändningsläge II.
> Ett textmeddelande och en varningssymbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är aktiverad.
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram när krockkudden är
aktiverad.
Passagerarkrockkudden ska alltid vara aktiverad när framåtvända passagerare (barn och
vuxna) sitter på passagerarplatsen fram.
Dra omkopplaren utåt och vrid från ON (A)
till OFF (B).
> Förardisplayen visar meddelandet
Passagerar airbag av Vänligen
bekräfta.
OBS
Om passagerarkrockkudden har aktiverats/
deaktiverats med bilen i tändningsläge I eller
lägre, visas meddelandet i förardisplayen samt
följande indikering i takkonsolen ca 6 sekunder efter att bilens elsystem sätts i tändningsläge II.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
}}
51
SÄKERHET
||
2.
Bekräfta meddelandet genom att trycka på
högra rattknappsatsens O-knapp.
> Ett textmeddelande och en symbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på
passagerarplatsen fram är deaktiverad.
VARNING
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen när
krockkudden är deaktiverad.
Om ovanstående uppmaning inte följs kan det
leda till livsfara eller allvarlig personskada.
VIKTIGT
Om passagerarkrockkudden deaktiveras, så
deaktiveras även den elektriska bältesförsträckaren på passagerarsidan.
52
Relaterad information
•
•
Bältesförsträckare (s. 45)
Barnskydd (s. 56)
Sidokrockkuddar
Sidokrockkuddarna, på förar- och passagerarplats, verkar för att skydda bröstet och höften vid
en kollision.
Sidokrockkuddarna är monterade i framsätenas
yttre ryggramar och hjälper till att skydda förare
och passagerare i framsätet.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop
under krocken töms den. Sidokrockkudden blåses normalt endast upp på krocksidan.
SÄKERHET
VARNING
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i sidokrockkuddesystemet kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
Krockgardiner
VARNING
Krockgardinen, Inflatable Curtain (IC), hjälper till
att skydda förarens och passagerarnas huvuden
från att slå emot bilens insida vid en kollision.
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Krokarna är endast avsedda för
lättare ytterplagg (inte för hårda föremål som
t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler.
Den avsedda skyddseffekten kan då utebli.
Volvo rekommenderar att endast använda Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
VARNING
Placera inga föremål i området mellan sätets
yttre sida och dörrpanelen eftersom detta
område kan påverkas av sidokrockkudden.
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo används.
Andra klädslar kan hindra sidokrockkuddarnas
funktion.
VARNING
Sidokrockkudden är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Sidokrockkuddar och barnskydd
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Relaterad information
•
Krockkuddar (s. 47)
VARNING
Lämna 10 cm (4 tum) utrymme mellan last
och sidofönster om bilen lastas över ovankanten av dörrarnas fönster. Annars kan skyddseffekten av krockgardinen som finns dold
innanför bilens innertak utebli.
Krockgardinen är monterad längs med innertakets båda sidor och hjälper till att skydda förare
och passagerare på bilens ytterplatser. Panelerna
är märkta med IC AIRBAG.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockgardinen blåses upp.
VARNING
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i krockgardinens system kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
Relaterad information
•
Krockkuddar (s. 47)
53
SÄKERHET
Säkerhetsläge
VARNING
Säkerhetsläge är ett skydd som träder i kraft när
en kollision kan ha skadat någon viktig funktion i
bilen som t.ex. bränsleledningar, sensorer för
något av skyddssystemen eller bromssystemet.
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten
Säkerhetsläge Se ägarmanual visas i förardisplayen tillsammans med varningssymbolen om
displayen är oskadd och bilens elsystem fortfarande fungerar. Meddelandet betyder att bilens
funktionalitet är nedsatt.
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt. Volvo
rekommenderar att låta en auktoriserad
Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal status efter att
Säkerhetsläge Se ägarmanual visats.
Om bilen är satt i säkerhetsläge är det möjligt att
försöka återställa systemet för att starta och förflytta bilen en kortare sträcka, t.ex. om den befinner sig i ett trafikfarligt läge.
54
Om bilen är satt i säkerhetsläge är det möjligt att
försöka återställa systemet för att starta och förflytta bilen en kortare sträcka, t.ex. om den befinner sig i ett trafikfarligt läge.
Starta bilen efter säkerhetsläge
1.
VARNING
Undersök bilens allmäna skadeläge och att
inget bränsle runnit från bilen. Det får inte
heller lukta bränsle.
Om det rör sig om mindre skador, och frånvaro av bränsleläckage är kontrollerat kan
startförsök göras.
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den inte
bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo
rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta
bilen om det luktar bränsle när meddelandet
Säkerhetsläge Se ägarmanual visas i
förardisplayen. Lämna bilen snarast.
Starta och förflytta bilen efter
säkerhetsläge
VARNING
Relaterad information
•
•
•
Säkerhet (s. 40)
Starta och förflytta bilen efter säkerhetsläge
(s. 54)
Bärgning (s. 468)
Försök under inga omständigheter återstarta
bilen om det luktar bränsle när meddelandet
Säkerhetsläge Se ägarmanual visas i
förardisplayen. Lämna bilen snarast.
2.
Stäng av bilen.
3.
Försök därefter starta bilen.
> Förardisplayen visar meddelandet Start
av bil Systemkontroll, vänta under
tiden bilens elektronik utför en systemkontroll och därefter försöker återställa
sig till normal status. Detta kan ta uppemot en minut.
SÄKERHET
4.
Försök därefter att starta bilen igen när meddelandet Start av bil Systemkontroll,
vänta inte längre visas i förardisplayen.
VIKTIGT
Om meddelandet Säkerhetsläge Se
ägarmanual fortfarande visas i displayen ska
bilen inte köras eller bogseras utan måste då
bärgas. Dolda skador kan under färd göra
bilen omöjlig att manövrera, även om bilen
verkar körbar.
Förflytta bilen efter säkerhetsläge
1.
2.
Om förardisplayen visar meddelandet
Normal mode The car is now in normal
mode efter att startförsök gjorts, kan bilen
försiktigt flyttas, t.ex. om den befinner sig i ett
trafikfarligt läge.
Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
VARNING
•
Bärgning (s. 468)
Barnsäkerhet
Barn ska alltid sitta säkert när de färdas i bilen.
Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnskydd
och fästanordningar) som är utvecklad för att
passa just den här bilen. Med Volvos barnsäkerhetsutrustning erhålls de bästa förutsättningarna för att barnet åker säkert i bilen. Dessutom passar barnsäkerhetsutrustningen väl och
är enkel att använda.
Vilken utrustning som ska användas väljs med
hänsyn till barnets vikt och storlek.
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänt
barnskydd så länge som möjligt, minst till 3–4 års
ålder och därefter i framåtvänt barnskydd till dess
att barnet är 140 cm (4 fot 7 tum) långt.
OBS
Lagbestämmelser om vilken typ av barnskydd
som ska användas för barn i olika åldrar och
längder varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den inte
bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo
rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
•
Säkerhetsläge (s. 54)
Starta bilen (s. 418)
}}
55
SÄKERHET
||
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsutrustning
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning
som medföljer.
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsutrustning, kontakta tillverkaren för
tydligare anvisningar.
Barnskydd
•
Lämpliga barnskydd ska alltid användas när barn
färdas i bilen.
Barn ska sitta bra och säkert. Se till att barnskyddet placeras, monteras och används på rätt
sätt.
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
(s. 58)
•
•
Barnskyddsplacering (s. 59)
Titta i barnskyddets monteringsanvisning för rätt
montering.
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta i
knät på en passagerare.
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsutrustning
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning
som medföljer.
Relaterad information
•
•
•
Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde* (s. 50)
Säkerhet (s. 40)
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsutrustning, kontakta tillverkaren för
tydligare anvisningar.
Barnskydd (s. 56)
Aktivera och deaktivera barnsäkerhetsspärr
(s. 248)
OBS
Lämna aldrig ett barnskydd löst i bilen. Sätt
alltid fast det enligt barnskyddets anvisning
även när det inte används.
Relaterad information
•
•
•
•
56
Barnsäkerhet (s. 55)
Integrerad barnstol* (s. 68)
Övre fästpunkter för barnskydd (s. 57)
Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 57)
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
Övre fästpunkter för barnskydd
VARNING
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för barnskydd på baksätets ytterplatser.
De övre fästpunkterna är huvudsakligen avsedda
att användas tillsammans med framåtvända barnstolar.
Barnskyddets övre fästband ska dras genom
hålet i nackskyddsbenet innan de spänns fast
vid fästpunkten. Om detta inte är möjligt, följ
barnskyddstillverkarens rekommendationer.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när
ett barnskydd ska kopplas till de övre fästpunkterna.
OBS
Fäll nackskydden för att underlätta montering
av denna typ av barnskydd i bilar med fällbara
nackskydd på ytterplatserna.
Fästpunkternas placering
Nedre fästpunkter för barnskydd
Bilen är utrustad med nedre fästpunkter för barnskydd i framsätet* och baksätet.
De nedre fästpunkterna är avsedda att användas
tillsammans med vissa bakåtvända barnstolar.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när
ett barnskydd ska kopplas till de nedre fästpunkterna.
Fästpunkternas placering
OBS
I bilar med insynsskydd över lastutrymmet
måste detta tas bort innan barnskydd kan
monteras i fästpunkterna.
Relaterad information
Fästpunkternas placering indikeras av symboler på ryggstödets baksida.
Fästpunkterna är placerade på baksidan av baksätets ytterplatser.
•
•
•
•
Barnskydd (s. 56)
Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 57)
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
(s. 58)
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 62)
Fästpunkternas placering i framsätet.
Fästpunkterna i framsätet är placerade på
sidorna av passagerarplatsens benutrymme.
Fästpunkterna i framsätet finns bara monterade
om bilen är utrustad med omkopplare för att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden*.
}}
* Tillval/tillbehör.
57
SÄKERHET
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för
barnskydd
||
Bilen är utrustad med i-Size/ISOFIX2-fästpunkter
för barnskydd i baksätet.
i-Size/ISOFIX är ett fästsystem för bilbarnskydd
som bygger på en internationell standard.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när
ett barnskydd ska kopplas till i-Size/ISOFIX-fästpunkterna.
Fästpunkternas placering
Fästpunkternas placering i baksätet.
Fästpunkterna i baksätet är placerade på bakre
änden av framsätenas golvskenor.
Relaterad information
•
•
•
•
Barnskydd (s. 56)
Övre fästpunkter för barnskydd (s. 57)
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
(s. 58)
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 62)
Fästpunkternas placering indikeras av symboler2 på
ryggstödets klädsel.
Fästpunkterna för i-Size/ISOFIX finns bakom
lock i den nedre delen av baksätets ryggstöd, i de
yttre sittplatserna.
För att komma åt fästpunkterna, lyft på locket.
2
58
Namn och symbol skiftar beroende på marknad.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Barnskydd (s. 56)
Övre fästpunkter för barnskydd (s. 57)
Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 57)
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 64)
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 65)
SÄKERHET
Barnskyddsplacering
Det är viktigt att placera barnskyddet på rätt
plats i bilen, vilket bland annat beror på typen av
barnskydd och om passagerarkrockkudden är
aktiverad.
VARNING
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför
passagerarsätet.
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om krockkudden är
aktiverad.
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
passagerarkrockkudden är deaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
Dekal för passagerarkrockkudde
Dekal på passagerarsidans dörrstolpe. Dekalen blir synlig när passagerardörren öppnas.
Varningsdekal för passagerarkrockkudden är
placerad enligt ovan.
Relaterad information
Bakåtvänt barnskydd och krockkudde hör inte ihop.
•
•
•
Placera alltid bakåtvända barnskydd i baksätet
om passagerarkrockkudden är aktiverad. Barnet
kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp
om barnet sitter på passagerarplatsen.
Om passagerarkrockkudden är deaktiverad kan
bakåtvända barnskydd placeras på passagerarplatsen fram.
OBS
Dekal på passagerarsidans solskydd.
Barnskydd (s. 56)
Barnskyddsmontering (s. 60)
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 62)
•
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 64)
•
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 65)
Lagbestämmelser om hur barn får placeras i
bilen varierar från land till land. Ta reda på vad
som gäller.
59
SÄKERHET
Barnskyddsmontering
OBS
Det är viktigt att tänka på ett antal saker när ett
barnskyddet monteras och används, vilka beror
på barnskyddets placering.
Lämna aldrig ett barnskydd löst i bilen. Sätt
alltid fast det enligt barnskyddets anvisning
även när det inte används.
VARNING
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas,
eftersom de oavsiktligt kan orsaka öppning av
bälteslåset.
Sätt inte fast barnstolens fästband i sätets
längdjusteringsstång, eller i fjädrar, skenor
eller balkar under sätet. Vassa kanter kan
skada fästbanden.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
OBS
3
4
60
Montering i framsätet
•
Vid montering av bakåtvända barnskydd, kontrollera att passagerarkrockkudden är deaktiverad.
•
Vid montering av framåtvända barnskydd,
kontrollera att passagerarkrockkudden är
aktiverad.
•
Använd endast barnskydd som rekommenderas av Volvo, är universellt godkända eller är
semiuniversella och där bilen finns med på
tillverkarens fordonslista.
•
ISOFIX-barnskydd kan endast monteras då
bilen är utrustad med tillbehör ISOFIX-konsol3.
Vid användande av barnsäkerhetsutrustning
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning
som medföljer.
•
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsutrustning, kontakta tillverkaren för
tydligare anvisningar.
Om barnskyddet är utrustat med undre fästband rekommenderar Volvo att de nedre
fästpunkterna används för dessa3.
•
ISOFIX-guide kan användas för att underlätta
montering av barnskydd.
Tillbehörsutbudet varierar beroende av marknad.
Varierar beroende av marknad.
Montering i baksätet
VARNING
Barnskydd med stödben får inte monteras på
mittplatsen, fara kan uppstå.
•
Använd endast barnskydd som rekommenderas av Volvo, är universellt godkända eller är
semiuniversella och där bilen finns med på
tillverkarens fordonslista.
•
Ytterplatserna är utrustade med ISOFIX fästsystem och är godkända för i-Size4.
•
Ytterplatserna är utrustade med övre fästpunkter. Volvo rekommenderar att barnskyddets övre fästband ska dras genom hålet
i nackskyddet innan de spänns fast vid fästpunkten. Om detta inte är möjligt, följ barnskyddstillverkarens rekommendationer.
•
Om barnskyddet är utrustat med undre fästband, justera aldrig främre stolens läge efter
att fästbanden har monterats i de nedre fästpunkterna. Tänk på att alltid demontera de
undre fästbanden när barnskyddet inte är
installerat.
SÄKERHET
Relaterad information
•
•
Barnskyddsplacering (s. 59)
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 62)
•
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 64)
•
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 65)
61
SÄKERHET
Tabell för placering av barnskydd
där bilens säkerhetsbälte används
Tabellen ger en rekommendation för vilka barnskydd som passar var, och för vilken storlek på
barnet.
Vikt
Grupp 0
max 10 kg
Grupp 0+
max 13 kg
Grupp 1
9–18 kg
Grupp 2
15–25 kg
62
OBS
Läs alltid igenom ägarmanualens avsnitt om
barnskyddsmontering innan ett barnskydd
monteras i bilen.
Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast
bakåtvända barnskydd)
Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast
framåtvända barnskydd)
Baksäte, ytterplats
Baksäte, mittplats
UA, B
X
UB
UB
UA, B
X
UB
UB
LC
UFA, D
U, LC
U
LC
UFA
UE, F, B*, G, LC
UE
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast
bakåtvända barnskydd)
Grupp 3
22–36 kg
Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast
framåtvända barnskydd)
Baksäte, ytterplats
Baksäte, mittplats
UF, H, B*, G
UH
UFA
X
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd.
UF: Lämplig för framåtvända universellt godkända barnskydd.
L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella.
B: Inbyggt barnskydd godkänt för denna viktgrupp.
X: Platsen är ej lämplig för barn i denna viktgrupp.
A
B
C
D
E
F
G
H
Justera sätesryggen till ett mer upprätt läge.
Volvo rekommenderar: Volvo babystol (typgodkännande E1 04301146).
Volvo rekommenderar: Volvo vändbar stol i bakåtvänt läge (typgodkännande E5 04192); Volvo bakåtvänd stol (typgodkännande E5 04212).
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för barn i denna viktgrupp.
Volvo rekommenderar: Volvo vändbar stol i framåtvänt läge (typgodkännande E5 04191); Barnkudde med och utan rygg (typgodkännande E5 04216); Volvo bälteskudde med ryggstöd (typgodkännande E1
04301169); Volvo bältesstol (typgodkännande E1 04301312).
Volvo rekommenderar: Römer KidFix XP (typgodkännande E1 04301312).
Volvo rekommenderar: Integrerad barnstol (typgodkännande E5 04220).
Volvo rekommenderar: Barnkudde med och utan rygg (typgodkännande E5 04216); Volvo bälteskudde med ryggstöd (typgodkännande E1 04301169).
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om passagerarkrockkudden är aktiverad.
•
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 65)
•
Säkerhetsbälten (s. 43)
Relaterad information
•
•
•
Barnskyddsplacering (s. 59)
Barnskyddsmontering (s. 60)
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 64)
* Tillval/tillbehör.
63
SÄKERHET
Tabell för placering av i-Sizebarnskydd
Barnskyddet ska vara godkänt enligt UN Reg
R129.
Tabellen ger en rekommendation för vilka i-Sizebarnskydd som passar var, och för vilken storlek
på barnet.
Typ av barnskydd
Framsäte (med deaktiverad krockkudde,
endast bakåtvända barnskydd)
Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast
framåtvända barnskydd)
Baksäte, ytterplats
Baksäte, mittplats
i-Size-barnskydd
X
X
i-UA
X
i-U: Lämplig för i-Size "universellt" barnskydd, framåtvänt och bakåtvänt.
X: Ej lämplig för universellt godkända barnskydd.
A
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
Relaterad information
•
•
•
64
OBS
Läs alltid igenom ägarmanualens avsnitt om
barnskyddsmontering innan ett barnskydd
monteras i bilen.
Barnskyddsplacering (s. 59)
Barnskyddsmontering (s. 60)
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 62)
•
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 65)
•
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
(s. 58)
SÄKERHET
Tabell för placering av ISOFIXbarnskydd
Tabellen ger en rekommendation för vilka
ISOFIX-barnskydd som passar var, och för vilken
storlek på barnet.
Vikt
Grupp 0
max 10 kg
Grupp 0+
max 13 kg
StorleksklassA
Typ av barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
C
Bakåtvänt barnskydd
D
Bakåtvänt barnskydd
Barnskyddet ska vara godkänt enligt UN Reg
R44 och bilmodellen ska finnas med i tillverkarens fordonslista.
OBS
Läs alltid igenom ägarmanualens avsnitt om
barnskyddsmontering innan ett barnskydd
monteras i bilen.
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)B
Framsäte (med aktiverad
krockkudde, endast framåtvända barnskydd)B
Baksäte, ytterplats
Baksäte, mittplats
ILB, C, XD
X
ILC
X
ILB, C, E, XD
X
ILC
X
}}
65
SÄKERHET
||
Vikt
StorleksklassA
Grupp 1
9–18 kg
Typ av barnskydd
A
Framåtvänt barnskydd
B
Framåtvänt barnskydd
B1
Framåtvänt barnskydd
C
Bakåtvänt barnskydd
D
Bakåtvänt barnskydd
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)B
Framsäte (med aktiverad
krockkudde, endast framåtvända barnskydd)B
Baksäte, ytterplats
Baksäte, mittplats
X
ILB, E, F, XD
ILF, IUFF
X
ILB, E, XD
X
ILG
X
IL: Lämplig för specifika ISOFIX-barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella.
IUF: Lämplig för framåtvända ISOFIX-barnskydd som är universellt godkända för användning i viktgruppen.
X: Ej lämplig för ISOFIX-barnskydd.
A
B
C
D
E
F
G
För barnskydd med ISOFIX fästsystem finns en storleksklassificering för att hjälpa användare att välja rätt typ av barnskydd. Storleksklassen går att utläsa från barnstolens etikett.
Fungerar för installation av ISOFIX-barnstolar som är semiuniversellt godkända (IL) om bilen är utrustad med tillbehör ISOFIX-konsol (tillbehörsutbudet varierar beroende av marknad).
Volvo rekommenderar: Volvo babystol som fästs med ISOFIX fästsystem (typgodkännande E1 04301146).
Gäller om bilen inte är utrustad med ISOFIX-konsol.
Justera sätesryggen så att nackskyddet inte vidrör barnskyddet.
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för barn i denna viktgrupp.
Volvo rekommenderar: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (typgodkännande E5 04200).
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om passagerarkrockkudden är aktiverad.
66
OBS
Om ett i-Size/ISOFIX-barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas
med på barnskyddets fordonslista.
OBS
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoåterförsäljare kontaktas för att få rekommendation om vilka i-Size/ISOFIX-barnskydd
Volvo rekommenderar.
SÄKERHET
Relaterad information
•
•
•
Barnskyddsplacering (s. 59)
Barnskyddsmontering (s. 60)
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 62)
•
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 64)
•
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
(s. 58)
67
SÄKERHET
Integrerad barnstol*
De integrerade barnstolarna på ytterplatserna i
baksätet gör att barnen kan sitta bekvämt och
säkert.
Barnstolen är speciellt konstruerad för att ge barnen en bra säkerhet, tillsammans med bilens
säkerhetsbälte. Sittdynan kan fällas upp i två
lägen beroende på barnets vikt.
•
säkerhetsbältet inte ligger över barnets hals
eller nedanför axeln
Fälla upp sittdynan i integrerad
barnstol*
•
höftdelen av säkerhetsbältet är lågt placerat
över bäckenet, för att ge bästa skydd.
När den integrerade barnstolen används ska sittdynan fällas upp.
VARNING
Volvo rekommenderar att reparation eller byte
av den integrerade barnstolen endast utförs
av auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till barnstolen. Om en integrerad barnstol har varit utsatt för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska sittdynan, säkerhetsbältet, ryggstöd eller
eventuellt hela stolen bytas ut. Även om barnstolen verkar vara oskadad kan en del av dess
skyddsegenskaper ha gått förlorade. Detta
gäller även om sittdynan har varit nedfälld vid
en kollision eller liknande. Sittdynan ska även
bytas om den är mycket sliten.
Barnstolen är godkänd för barn som väger
15–36 kg (33–80 lbs) och är minst 95 cm
(37 tum) långa.
Sittdynan kan fällas upp i två lägen. Vilket läge
som ska användas beror på barnets vikt.
Nedre läge
Vikt
22–36 kg (50–
80 lbs)
Övre läge
15–25 kg (33–
55 lbs)
Nedre läge:
VARNING
Om inte instruktionerna rörande den integrerade barnstolen följs kan det orsaka allvarliga
skador på barnet i händelse av olycka.
Korrekt placering, bältet ska vara placerat inne på axeln.
Kontrollera innan färd att:
•
•
•
68
sittdynan är uppfälld till rätt läge för barnets
vikt
sittdynan är i låst läge
säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets
kropp och att det inte slackar eller är vridet
Relaterad information
•
•
•
Barnskydd (s. 56)
Fälla upp sittdynan i integrerad barnstol*
(s. 68)
Dra handtaget framåt och uppåt för att lösgöra sittdynan.
Fälla ner sittdynan i integrerad barnstol*
(s. 69)
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
Fälla ner sittdynan i integrerad
barnstol*
När den integrerade barnstolen inte används ska
sittdynan fällas ner i baksätet.
OBS
Det går inte att justera sittdynan från det övre
läget till det nedre läget. Från det övre läget
måste sittdynan först fällas ner helt i baksätet
och därefter fällas upp till det nedre läget.
Pressa sittdynan bakåt för att låsa.
Lyft upp sittdynan i framkant och pressa den
bakåt mot ryggstödet för att låsa.
Övre läge, utgå från det nedre läget:
VARNING
Om inte instruktionerna rörande den integrerade barnstolen följs kan det orsaka allvarliga
skador på barnet i händelse av olycka.
OBS
Det går inte att justera sittdynan från det övre
läget till det nedre läget. Från det övre läget
måste sittdynan först fällas ner helt i baksätet
och därefter fällas upp till det nedre läget.
Tryck på knappen för att lösgöra sittdynan.
Dra handtaget framåt för att lösgöra sittdynan.
Relaterad information
•
•
Integrerad barnstol* (s. 68)
Fälla ner sittdynan i integrerad barnstol*
(s. 69)
}}
* Tillval/tillbehör.
69
SÄKERHET
||
Tryck nedåt med handen mitt på sittdynan för
att låsa.
VIKTIGT
Kontrollera att inga lösa föremål (t.ex. leksaker) lämnats kvar i utrymmet under barnstolens sittdyna innan nedfällning.
OBS
Vid fällning av ryggstöd bak måste barnstolens sittdyna först fällas ner.
Relaterad information
•
•
70
Integrerad barnstol* (s. 68)
Fälla upp sittdynan i integrerad barnstol*
(s. 68)
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Instrument och reglage i
vänsterstyrd bil
I översikterna visas var displayer och reglage i
förarens närhet är placerade.
Ratt och instrumentpanel
Signalhorn
Vänster knappsats i ratt
Öppning av motorhuv
Displaybelysning, upplåsning/öppning*/
stängning* av baklucka, ljushöjdsreglering av
halogenstrålkastare
Takkonsol
Centerdisplay
Varningsblinkers, avfrostning, media
Växelväljare
Startvred
Positionsljus, varselljus, halvljus, helljus, blinkers, dimljus bak, nollställning av trippmätare
Rattpaddlar för manuell växling av automatväxellåda*
Head-up-display*
Förardisplay
Torkare och spolning, regnsensor*
Körlägesreglage
Parkeringsbroms
Främre läslampor och kupébelysning
Panoramatak*
Automatisk broms vid stillastående
Förardörr
Display i takkonsol
Manuell avbländning av inre backspegel
Höger knappsats i ratt
Rattinställning
72
Mitt- och tunnelkonsol
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Instrument och reglage i högerstyrd
bil
I översikterna visas var displayer och reglage i
förarens närhet är placerade.
Ratt och instrumentpanel
Displaybelysning, upplåsning/öppning*/
stängning* av baklucka, ljushöjdsreglering av
halogenstrålkastare
Öppning av motorhuv
Signalhorn
Rattinställning
Vänster knappsats i ratt
Takkonsol
Minnen för inställningar av elmanövrerat
framsäte*, yttre backspeglar och head-updisplay*
Centrallås
Fönsterhissar, yttre backspeglar, elektrisk
barnsäkerhetsspärr*
Inställning av framsäte
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 172)
Justera elmanövrerat framsäte* (s. 173)
Justera ratt (s. 184)
Positionsljus, varselljus, halvljus, helljus, blinkers, dimljus bak, nollställning av trippmätare
Rattpaddlar för manuell växling av automatväxellåda*
Head-up-display*
Förardisplay
Ljusreglage (s. 140)
Torkare och spolning, regnsensor*
Starta bilen (s. 418)
Höger knappsats i ratt
Förardisplay (s. 75)
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Växellåda (s. 432)
Främre läslampor och kupébelysning
Panoramatak*
Display i takkonsol
Manuell avbländning av inre backspegel
Mitt- och tunnelkonsol
}}
* Tillval/tillbehör.
73
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Förardörr
||
•
Växellåda (s. 432)
Centerdisplay
Minnen för inställningar av elmanövrerat
framsäte*, yttre backspeglar och head-updisplay*
Varningsblinkers, avfrostning, media
Växelväljare
Centrallås
Startvred
Körlägesreglage
Fönsterhissar, yttre backspeglar, elektrisk
barnsäkerhetsspärr*
Parkeringsbroms
Inställning av framsäte
Automatisk broms vid stillastående
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
74
Manuellt framsäte (s. 172)
Justera elmanövrerat framsäte* (s. 173)
Justera ratt (s. 184)
Ljusreglage (s. 140)
Starta bilen (s. 418)
Förardisplay (s. 75)
Översikt av centerdisplay (s. 98)
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Förardisplay
Förardisplayen visar information om bilen och
körningen.
I förardisplayen ingår mätare, indikatorer samt
kontroll- och varningssymboler. Vad som visas i
förardisplayen beror på bilens utrustning, inställningar och vilka funktioner som är aktiva för tillfället.
Förardisplayen aktiveras så fort en dörr öppnas,
d.v.s i tändningsläge 0. Efter en stund slocknar
förardisplayen om den inte används. För att återaktivera den gör något av följande:
•
•
Trampa ner bromspedalen.
Aktivera tändningsläge I.
•
Öppna en av dörrarna.
VARNING
Vid fel i förardisplayen kan information
rörande till exempel broms, airbag eller andra
säkerhetssystem inte visas. Föraren kan då
inte kontrollera status på bilens system samt
få aktuella varningar och information.
VARNING
Om förardisplayen skulle slockna, inte tändas
upp vid aktivering/start eller vara helt eller
delvis oläsbar skall bilen inte användas. Verkstad bör uppsökas omgående. Volvo
rekommenderar en auktoriserad Volvoverkstad.
Placering i förardisplayen:
Till vänster
I mitten
Till höger
Hastighetsmätare
Kontroll och varningssymboler
Varvtalsmätare/HybridmätareA
Trippmätare
Yttertemperaturmätare
Växlingsindikator
VägmätareB
Klocka
Körläge
Farthållar- och fartbegränsningsinformation
Meddelande, i vissa fall med grafik
Bränslemätare
Trafikskyltinformation*
Dörr- och bältesinformation
Hybridbatterimätare
–
Laddstatus
Körsträcka till tom tank
–
Mediaspelare
Körsträcka till tomt batteri
}}
* Tillval/tillbehör.
75
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
A
B
Till vänster
I mitten
Till höger
–
Navigationskarta*
Momentan bränsleförbrukning
–
Telefon
Appmeny (aktiveras med knappsats på ratten)
–
Röststyrning
–
Beror på valt körläge.
Ackumulerad körsträcka.
•
Dynamisk symbol
Den dynamiska symbolen i sin
grundform.
I förardisplayens mitt finns en dynamisk symbol
som ändrar utseende för olika typer av meddelande. En bärnstensfärgad eller röd markering
runt symbolen indikerar allvarlighetsgrad för kontroll- eller varningsmeddelande. Med en animering kan grundformen omvandlas till en större bild
för att grafiskt visa var ett problem är beläget
eller för att tydliggöra information.
76
Hantera applikationsmeny i förardisplay
(s. 94)
Exempel med kontrollsymbol.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Inställningar för förardisplay (s. 77)
Varningssymboler i förardisplayen (s. 86)
Kontrollsymboler i förardisplayen (s. 85)
Färddator (s. 80)
Meddelande i förardisplay (s. 95)
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Inställningar för förardisplay
Inställningar för förardisplayens visningsalternativ
kan göras i förardisplayens applikationsmeny
och i centerdisplayens inställningsmeny.
2.
3.
I appmenyn går det att välja vilken information
som förardisplayen ska visa från:
färddator
mediaspelare
telefon
navigationssystem*.
Inställningar i centerdisplay
Välja informationstyp
1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car Displayer
Information i förardisplay.
3.
Välj vad som ska visas i bakgrunden:
• Visa ingen information i bakgrunden
• Visa information om nuvarande
spelande media
• Visa navigation även när ingen resväg
är satt.
Välja tema
1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
Displayer
Teman för
Välj tema (utseende) på förardisplayen:
•
•
•
•
Inställningar i förardisplayens appmeny
•
•
•
•
Tryck på My Car
display
Bränslemätare
Bränslemätaren i förardisplayen visar bränslenivån i tanken.
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings.
Välja språk
1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på System Systemspråk och
enheter Systemspråk för att välja språk.
> En ändring påverkar språket i alla displayer.
Inställningarna är personliga och sparas automatiskt i den aktiva förarprofilen.
Relaterad information
•
•
•
Förardisplay (s. 75)
Hantera applikationsmeny i förardisplay
(s. 94)
Ändra inställningar i centerdisplay (s. 122)
Det beige området i bränslemätaren indikerar
mängden bränsle i tanken.
När bränslenivån är låg och det börjar bli dags att
tanka tänds bränslepumpsymbolen och blir
bärnstensfärgad. Färddatorn indikerar också kvarvarande körsträcka till tom tank.
Relaterad information
•
•
•
•
Förardisplay (s. 75)
Hybridbatterimätare (s. 79)
Fylla på bränsle (s. 452)
Bränsletankvolym (s. 635)
* Tillval/tillbehör.
77
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Hybridmätare
I körläge Hybrid och Pure visar förardisplayen en
hybridmätare som kan hjälpa föraren att köra
bilen mer energieffektivt.
Markerar effektnivån då förbränningsmotorn startar. En ifylld symbol betyder
att förbränningsmotorn används.
Exempel:
Markerar effektnivån då förbränningsmotorn kommer att starta. En ej ifylld
symbol betyder att förbränningsmotorn
inte används.
Indikator som anger att hybridbatteriet
laddas, t. ex. vid ett lätt tryck på bromspedalen.
Förarbegärd effekt
Hybridmätaren visar på olika sätt relationen
mellan hur mycket effekt som tas ur elmotorn
och hur mycket effekt som finns att tillgå.
Visaren i hybridmätaren anger den mängd motoreffekt föraren vill ha ut genom sättet att reglera
gaspedalen. Ju högre utslag på skalan, desto
större effekt vill föraren ha ut på aktuell växel.
Markeringen mellan blixten och droppen visar
punkten där elmotorn slutar arbeta och förbränningsmotorn tar vid.
Bilen är startad men står still, ingen effekt efterfrågas.
Symboler i hybridmätaren
Anger aktuell nivå för tillgänglig elmotoreffekt. En ifylld symbol betyder att
elmotorn används.
En ej ifylld symbol betyder att elmotorn
inte används.
78
Elmotorn kan inte leverera den mängd motoreffekt som
efterfrågas och förbränningsmotorn startar.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Hybridbatterimätare
Symboler i hybridbatterimätaren
Hybridbatterimätaren visar hur mycket energi
som finns i hybridbatteriet.
Bilen genererar ström till batteriet, batteriet laddas, t ex.
vid lätt tryck på bromspedalen eller vid motorbromsning i
utförsbacke.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Körlägen (s. 438)
Förardisplay (s. 75)
Färdbroms (s. 423)
Köra med eldrift (s. 446)
Start och stopp av förbränningsmotor i Twin
Engine (s. 438)
Energin i hybridbatteriet används till elmotorn
men även för att kyla eller värma bilen. Färddatorn beräknar en ungefärlig körsträcka för den
energimängd som finns i hybridbatteriet.
Symbolen
i hybridbatterimätaren indikerar
att funktionen Hold är aktiverad och symbolen
att funktionen Charge är aktiverad.
Relaterad information
•
•
•
Förardisplay (s. 75)
Laddning av hybridbatteriet (s. 399)
"Hold" och "Charge"-funktion (s. 448)
79
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Färddator
Bilens färddator registrerar och beräknar värden
som t.ex. körsträcka, bränsleförbrukning och
medelhastighet vid körning.
För att underlätta en bränsleekonomisk körning
registreras information om både momentan och
genomsnittlig bränsleförbrukning. Informationen
från färddatorn kan visas i förardisplayen.
Enheter för körsträcka, hastighet m.m. kan ändras
via systeminställningar i centerdisplayen.
Trippmätare
Det finns två trippmätare, TM och TA.
TM kan nollställas manuellt och TA nollställs
automatiskt om bilen inte används under minst
fyra timmar.
Under färden registreras information om:
•
•
•
•
Körsträcka
Medelhastighet
Genomsnittlig bränsleförbrukning.
Vägmätare
Följande mätare ingår i färddatorn:
•
•
•
•
•
•
1
80
Trippmätare
Vägmätare
Momentan bränsleförbrukning
Körsträcka till tom tank
Körsträcka till tomt batteri
Turist – alternativ hastighetsmätare
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
När mätaren visar "----" finns det för lite bränsle
kvar för att kunna beräkna återstående körsträcka. Fyll på bränsle så snart som möjligt.
OBS
Viss avvikelse kan uppstå om körsättet ändras.
Körtid
Värdena gäller från trippmätarens senaste nollställning.
Färddatorinformation i förardisplay1.
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
under senast körda 30 km (20 miles) och återstående körbar bränslemängd.
Vägmätaren registrerar bilens totala körsträcka.
Detta värde kan inte nollställas.
Momentan bränsleförbrukning
Denna mätare visar vilken bränsleförbrukning
bilen har för ögonblicket. Värdet uppdateras
ungefär varje sekund.
Körsträcka till tom tank
Färddatorn beräknar återstående körsträcka med
det bränsle som finns i tanken.
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka.
Körsträcka till tomt batteri
Mätaren visar ungefärlig sträcka som
kan köras med kvarvarande energimängd i hybridbatteriet.
När mätaren visar "----" finns ingen garanterad
körsträcka kvar.
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
med normalt lastad bil, vid normal körning och
med hänsyn tagen till om luftkonditioneringen
(AC) är på eller av. Vid byte mellan körlägena
Hybrid och Pure kan den beräknade körsträckan
utökas eftersom Pure-läget har reducerade klimatinställningar (ECO-klimat).
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
OBS
Viss avvikelse kan uppstå om körsättet ändras.
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka.
Startvärde vid fulladdat hybridbatteri
Eftersom det är svårt att förutse körsätt och
andra faktorer som påverkar räckvidden vid eldrift
har Volvo valt att använda ett startvärde när bilen
är fulladdad. Startvärdet anger en upp till-siffra
istället för en prognos för eldriftens räckvidd.
Skillnaden i startvärde mellan Hybrid och Pure
beror på att bilen tillåts använda mer energi ur
hybridbatteriet i läget Pure, samt att bilen
övergår till ECO-klimat.
Körsträcka vid eldrift
För att få längsta möjliga körsträcka vid eldrift
måste den som kör eldriven bil även tänka på att
spara ström. Ju fler förbrukare (stereo, elvärme i
rutor/speglar/säten, mycket kall luft från klimatanläggningen, etc) som är aktiva – desto kortare
möjlig körsträcka.
OBS
Turist – alternativ hastighetsmätare
Visa färddata i förardisplayen
Den alternativa digitala hastighetsmätaren underlättar vid körning i länder där trafikskyltar med
påbjuden hastighet har en annan enhet än den
som visas i bilens instrument.
Färddatorns registrerade och beräknade värden
kan visas i förardisplayen.
Värdena lagras i en färddatorapp. Via appmenyn
är det möjligt att välja vilken information som
förardisplayen ska visa.
Den digitala hastigheten visas då i motsatt enhet
relaterat till den analoga hastighetsmätaren. Är
den analoga hastighetsmätaren graderat i mph,
visar mätaren motsvarande hastighet digitalt i
km/h och omvänt.
Relaterad information
•
•
•
•
Visa färddata i förardisplayen (s. 81)
Nollställa trippmätare (s. 82)
Visa färdstatistik i centerdisplayen (s. 83)
Förardisplay (s. 75)
Öppna och navigera i appmenyn med rattens högra
knappsats.
Appmeny
Vänster/höger
Upp/ned
Bekräfta
Förutom högt strömuttag i kupén gör även
kraftiga accelerationer och inbromsningar,
höga hastigheter, tung last, låg yttertemperatur samt uppförsbackar att möjlig körsträcka
reduceras.
}}
81
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
1.
Öppna appmenyn i förardisplayen genom att
trycka (1).
(Det går inte att öppna appmenyn samtidigt
som det finns ett okvitterat meddelande i
förardisplayen. Meddelandet måste först
bekräftas innan appmenyn kan öppnas.)
2.
Navigera till färddatorappen åt vänster eller
höger med (2).
> De fyra översta menyraderna visar uppmätta värden för trippmätare TM. Nästa
fyra menyrader visar uppmätta värden för
trippmätare TA. Stega uppåt eller nedåt i
listan med (3).
3.
Stega längre ned till alternativknapparna för
att välja vilken information som ska visas i
förardisplayen:
•
•
•
•
•
Färddator (s. 80)
Nollställa trippmätare
Nollställ trippmätaren med vänster rattspak.
Nollställa trippmätare (s. 82)
–
Körsträcka till tom tank
Vägmätare
Körsträcka för trippmätare TM, TA, eller
ingen visning av körsträcka
•
Momentan bränsleförbrukning, medelförbrukning för TM eller TA, alternativt ingen
visning av bränsleförbrukning
•
•
Turist (alternativ hastighetsmätare).
Körsträcka till tomt batteri
Markera eller avmarkera ett val med Oknappen (4). Ändringen genomförs direkt.
82
Relaterad information
Nollställ all information i trippmätare TM
(d.v.s. körsträcka, medelförbrukning, medelhastighet och körtid) med ett långt tryck på
RESET-knappen på vänster rattspak.
Ett kort tryck på RESET-knappen nollställer
endast körsträckan.
Trippmätare TA har endast automatisk nollställning som sker när bilen inte används under fyra
timmar eller mer.
Relaterad information
•
Färddator (s. 80)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Visa färdstatistik i centerdisplayen
Inställningar för färdstatistik
Färdstatistik från färddatorn visas grafiskt i centerdisplayen och ger en översikt som underlättar
en mer bränsleekonomisk körning.
Nollställ eller justera inställningar för färdstatistik.
1.
Öppna appen Förarprestation i appvyn för
att visa färdstatistiken.
2.
Tryck på Preferenser för att
Öppna appen Förarprestation
i appvyn för att visa färdstatistiken.
Varje stapel i diagrammet symboliserar en körsträcka på
antingen 1, 10 eller 100 km,
alternativt miles. Staplarna fylls på från höger i
takt med pågående körning. Stapeln längst till
höger visar värdet för pågående sträcka.
Färdstatistik från färddatorn2.
OBS
Genomsnittlig bränsleförbrukning och total körtid
är beräknad sedan förra nollställningen av färdstatistik gjordes.
Bränsle- och elförbrukning visas i separata grafer. Visad elförbrukning är "netto"-förbrukning,
d.v.s. förbrukad energi minus återgenererad
energi skapad vid inbromsning.
Vid körning med eldrift kan bränsleförbrukning indikeras i färdstatistiken om tillskottsvärmaren3 är i gång.
Inställningar för färdstatistik (s. 83)
Färddator (s. 80)
ändra grafskala. Välj upplösning 1, 10
eller 100 km/miles för stapeln.
•
nollställa data efter varje färd. Genomförs
när bilen har stått stilla mer än 4 timmar.
•
nollställa data för nuvarande färd.
Färdstatistik, beräknad medelförbrukning,
och sammanlagd körtid nollställs alltid samtidigt.
Relaterad information
•
•
•
Enheter för körsträcka, hastighet m.m. kan ändras
via systeminställningar i centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
2
3
Visa färdstatistik i centerdisplayen (s. 83)
Färddator (s. 80)
Nollställa trippmätare (s. 82)
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Gäller bränsledriven värmare.
83
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Tid och datum
Klockan visas i både förar- och centerdisplayen.
Klockans placering
justeras då automatiskt beroende av var bilen
befinner sig. För en viss typ av navigationssystem
måste även nuvarande plats (land) ställas in för
att få rätt tidszon. Om Automatisk tid inte är
vald justeras tid och datum med pilarna upp eller
ned på pekskärmen.
Yttertemperaturmätare
Yttertemperaturen visas i förardisplayen.
En sensor känner av temperaturen utanför bilen.
Sommartid
I vissa länder är det möjligt att välja automatisk
inställning av sommartid med Auto. För övriga
länder kan sommartid ställas in med På eller Av.
Relaterad information
•
•
Klockans placering i 12-tums och 8-tums förardisplay.
I centerdisplayen är klockan placerad överst till
höger i statusfältet.
I vissa situationer kan meddelanden och information skymma klockan i förardisplayen.
Inställningar för tid och datum
–
Välj Inställningar System Datum och
Tid i centerdisplayens toppvy för att ändra
inställningar för tid- och datumformat.
Justera tid och datum genom att trycka på
pilarna upp eller ner på pekskärmen.
Automatisk tid för bilar med GPS
När bilen är utrustad med navigationssystem är
det möjligt att välja Automatisk tid. Tidszonen
84
Förardisplay (s. 75)
Ändra inställningar i centerdisplay (s. 122)
Yttertemperaturmätarens placering i 12-tums och 8tums förardisplay.
Om bilen har stått stilla kan mätaren visa ett för
högt temperaturvärde.
När yttertemperaturen ligger inom området –5 °C
till +2 °C (23 till 36 °F) lyser även en snöflingesymbol i förardisplayen och varnar för halkrisk.
Snöflingesymbolen tänds också tillfälligt i headup-displayen om bilen är utrustad med sådan.
Ändra enhet för bl.a. temperaturmätaren via
systeminställningar i centerdisplayens toppvy.
Relaterad information
•
•
Förardisplay (s. 75)
Ändra systemenheter (s. 120)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Kontrollsymboler i förardisplayen
Kontrollsymbolerna uppmärksammar föraren på
att en funktion är aktiverad, att ett system arbetar, eller att ett fel eller en brist uppstått.
Symbol
Innebörd
Information, läs displaytext
Informationssymbolen tänds i kombination med text i förardisplayen
då en avvikelse i något av bilens
system inträffat. Informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
Fel i bromssystemet
Symbolen lyser vid fel med parkeringsbromsen.
Fel i ABS-systemet
Om symbolen tänds är systemet ur
funktion. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men
utan ABS-funktionen.
Symbol
Innebörd
Innebörd
Däcktryckssystem
Fel på strålkastarsystemet
Symbolen lyser vid för lågt däcktryck. Vid fel i däcktryckssystemet
kommer symbolen först att blinka i
ca 1 minut och sedan lysa med fast
sken. Detta kan bero på att systemet inte kan upptäcka eller varna
för lågt däcktryck som avsett.
Symbolen lyser om ett fel har uppstått i ABL-funktionen (Active
Bending Lights) eller om annat fel i
strålkastarsystemet har uppstått.
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds efter motorstart kan det bero på fel i bilens
avgasreningssystem. Kör till en
verkstad för kontroll. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas.
Vänster och höger blinker
Symbolerna blinkar när blinkers
används.
Automatisk broms på
Symbolen lyser när funktionen är
aktiverad och färdbromsen eller
parkeringsbromsen verkar. Bromsen håller bilen stilla när den stannat.
Symbol
Automatiskt helljus på
Symbolen lyser med blått sken när
automatisk helljus är på.
Automatiskt helljus av
Symbolen lyser med vitt sken när
automatisk helljus är av.
Helljus på
Symbolen lyser när helljuset är på
samt vid helljusblink.
Automatiskt helljus på
Symbolen lyser med blått sken när
automatiskt helljus är på. Positionsljus är på.
Automatiskt helljus av
Positionsljus
Symbolen lyser när positionsljus är
på.
Symbolen lyser med vitt sken när
automatiskt helljus är av. Positionsljus är på.
}}
85
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Symbol
Innebörd
Symbol
Helljus på
Körfältsassistans
Symbolen lyser när helljus och
positionsljus är på.
Vit symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är detekterade.
Dimljus bak på
Grå symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är ej detekterade.
Symbolen lyser när dimljuset bak är
på.
Bärnstensfärgad symbol: Körfältsassistans varnar/ingriper.
Regnsensor på
Körfältsassistans och regnsensor
Symbolen lyser när regnsensorn är
på.
Vit symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är detekterade. Regnsensorn är på.
Förkonditionering på
Symbolen lyser när motor- och
kupévärmare/luftkonditionering
förkonditionerar bilen.
Grå symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är ej detekterade.
Regnsensorn är på.
Stabilitetssystem
Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser med fast sken har ett
fel uppstått i systemet.
Stabilitetssystem, sportläge
Symbolen lyser när sportläget är
aktiverat. Sportläget ger möjlighet
till en mer aktiv körupplevelse.
86
Innebörd
Relaterad information
•
•
Förardisplay (s. 75)
Varningssymboler i förardisplayen (s. 86)
Varningssymboler i förardisplayen
Varningssymbolerna uppmärksammar föraren på
att en viktig funktion är aktiverad, eller att ett allvarligt fel eller brist har uppstått.
Symbol
Innebörd
Varning
Den röda varningssymbolen tänds
då ett fel har indikerats som kan
påverka säkerheten och/eller
bilens körbarhet. Samtidigt visas ett
förklarande textmeddelande i förardisplayen. Varningssymbolen kan
även tändas i kombination med
andra symboler.
Bältespåminnare
Symbolen lyser eller blinkar om
någon i framsätet inte tagit på sig
säkerhetsbältet eller om någon i
baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.
Krockkuddar
Om symbolen förblir tänd eller
tänds under körning har ett fel
upptäckts i något av bilens säkerhetssystem. Läs meddelande i
förardisplayen. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Symbol
Innebörd
Symbol
Innebörd
Fel i bromssystemet
Generatorn laddar inte
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg. Uppsök
närmaste auktoriserade verkstad
för kontroll och åtgärd av bromsvätskenivån.
Symbolen tänds under körning om
ett fel i det elektriska systemet har
uppstått. Uppsök en verkstad. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas.
Parkeringsbroms ansatt
Kollisionsrisk
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt.
City Safety varnar vid kollisionsrisk
med andra fordon, fotgängare, cyklister och större djur.
Blinkande symbol innebär att ett fel
uppstått. Läs meddelande i förardisplayen.
Lågt oljetryck
Om symbolen tänds under körning
är motorns oljetryck för lågt. Stanna
motorn omedelbart och kontrollera
oljenivån i motorn, fyll på vid behov.
Om symbolen tänds och oljenivån
är normal, kontakta en verkstad.
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Licensavtal för förardisplayen
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i
avtalet angivna villkor. Följande text är Volvos
överenskommelse med tillverkare eller utvecklare
och är på engelska.
Relaterad information
•
•
Kontrollsymboler i förardisplayen (s. 85)
Förardisplay (s. 75)
}}
87
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person or organization obtaining a copy of
the software and accompanying documentation
covered by this license (the "Software") to use,
reproduce, display, distribute, execute, and
transmit the Software, and to prepare derivative
works of the Software, and to permit third-parties
to whom the Software is furnished to do so, all
subject to the following: The copyright notices in
the Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and the
following disclaimer, must be included in all
copies of the Software, in whole or in part, and all
derivative works of the Software, unless such
copies or derivative works are solely in the form
of machine-executable object code generated by
a source language processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
88
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
}}
89
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
90
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you
must contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
2.
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
3.
4.
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o [email protected]
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<[email protected]> Robert Wilhelm
<[email protected]> Werner
Lemberg <[email protected]>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
Willem van Schaik
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
}}
91
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
3.
Andreas Dilger
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
92
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
2.
3.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Applikationsmeny i förardisplay
Applikationsmenyn (appmenyn) i förardisplayen
ger snabb åtkomst till vanligt använda funktioner
för vissa appar.
Appmenyn i förardisplayen kan användas istället för att
använda centerdisplayen. Bilden är schematisk – layout
kan variera.
Appmenyn visas i förardisplayen och styrs med
rattens högra knappsats. Appmenyn gör det enklare att växla mellan olika appar eller funktioner i
apparna utan att behöva släppa ratten.
Appmenyns funktioner
Olika appar ger tillgång till olika typer av funktioner. Från appmenyn kan följande appar och
deras tillhörande funktioner styras:
Relaterad information
•
Förardisplay (s. 75)
}}
93
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Hantera applikationsmeny i
förardisplay
Öppna/stänga appmenyn
App
Funktioner
Färddator
Val av trippmätare, val av vad
som ska visas i förardisplayen
m.m.
Mediaspelare
Val av aktiv källa för mediaspelaren.
Telefon
Uppringning av en kontakt från
samtalslistan.
Appmenyn stängs automatiskt efter en stunds
inaktivitet eller för vissa val.
Navigation
Guide till destination m.m.
Navigera och välja i appmenyn
Relaterad information
•
•
•
–
Applikationsmenyn (appmenyn) i förardisplayen
hanteras med rattens högra knappsats.
(Det går inte att öppna appmenyn samtidigt
som det finns ett okvitterat meddelande i
förardisplayen. Meddelandet måste först
bekräftas innan appmenyn kan öppnas.)
> Appmenyn öppnas/stängs.
1.
Navigera mellan de olika apparna som finns
tillgängliga genom att trycka på vänster eller
höger (2).
> Funktioner för föregående/nästa app
visas i appmenyn.
2.
Bläddra bland funktionerna för vald app
genom att trycka på upp eller ner (3).
3.
Bekräfta eller markera ett val för funktionen
genom att trycka på bekräfta (4).
> Funktionen aktiveras och för vissa val
stängs därefter appmenyn.
Förardisplay (s. 75)
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Hantera applikationsmeny i förardisplay
(s. 94)
Appmenyn och rattens högra knappsats.
Öppna/stänga
Vänster/höger
Tryck på öppna/stänga (1).
Upp/ner
Bekräfta
Om appmenyn öppnas igen visas funktionerna för
senast valda app direkt.
Relaterad information
•
•
94
Applikationsmeny i förardisplay (s. 93)
Meddelande i förardisplay (s. 95)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Meddelande i förardisplay
Förardisplayen kan vid olika händelser visa meddelanden för att informera eller hjälpa föraren.
Servicemeddelanden
Nedan visas ett urval viktiga servicemeddelanden
och deras innebörd.
Meddelande
Innebörd
Stanna snarastA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk
– kontakta en verkstadB.
Stanna
motornA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk
– kontakta en verkstadB.
Meddelande i förardisplayen.
Service snarast Kör till
verkstadA
I förardisplayen visas meddelanden av hög prioritet för föraren.
Service erfordrasA
Meddelandena kan visas på olika ställen i förardisplayen beroende på vilken övrig information
som visas för tillfället. Efter en stund, eller när
meddelandet kvitterats/åtgärdats om det krävs,
försvinner meddelandet från förardisplayen. Om
ett meddelande behöver sparas lägger det sig i
appen Bilstatus som öppnas från appvyn i centerdisplayen.
Meddelandets utformning kan variera och kan
visas tillsammans med grafik, symboler eller
knappar för att t.ex. kvittera meddelandet eller
acceptera en förfrågan.
Regelbunden
service
Boka tid för
service
Regelbunden
service
Tid för service
Kontakta en verkstadB för
omgående kontroll av
bilen.
verkstadB
Kontakta en
för
kontroll av bilen så snart
som möjligt.
Meddelande
Innebörd
Regelbunden
service
Dags för service – kontakta en verkstadB. Visas
när servicetidpunkten överskridits.
Tid för service
överskriden
Tillfälligt
avstängdA
A
B
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs
automatiskt under körning
eller efter omstart.
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var problem har uppstått.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
Hantera meddelande i förardisplay (s. 96)
Hantera meddelande sparat från förardisplay
(s. 96)
Meddelande i centerdisplay (s. 128)
Dags för service – kontakta en verkstadB. Visas
före nästa servicetidpunkt.
Dags för service – kontakta en verkstadB. Visas
vid nästa servicetidpunkt.
95
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Hantera meddelande i förardisplay
2.
Meddelanden i förardisplayen hanteras med rattens högra knappsats.
Bekräfta valet genom att trycka på bekräfta
(2).
> Meddelandet försvinner från förardisplayen.
För meddelanden utan knappar:
–
Meddelande i förardisplayen och rattens högra knappsats.
Vänster/höger
Bekräfta
Vissa meddelanden i förardisplayen innehåller en
eller flera knappar för att t.ex. kvittera meddelandet eller acceptera en förfrågan.
Hantera nytt meddelande
För meddelanden med knappar:
1.
96
Navigera mellan de olika knapparna som
finns tillgängliga genom att trycka på vänster
eller höger (1).
Hantera meddelande sparat från
förardisplay
Meddelanden som sparats från förar- och centerdisplayerna hanteras i båda fallen i centerdisplayen.
Stäng meddelandet genom att trycka på
bekräfta (2) eller låt meddelandet automatiskt stängas efter en stund.
> Meddelandet försvinner från förardisplayen.
Om ett meddelande behöver sparas lägger det
sig i appen Bilstatus som öppnas från appvyn i
centerdisplayen. I samband med detta visas meddelandet Bilmeddelande har sparats i
Bilstatus-appen i centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
Sparade meddelanden kan ses i appen Bilstatus.
Meddelande i förardisplay (s. 95)
Meddelanden som visats i
förardisplayen och som behöver sparas läggs i appen
Bilstatus i centerdisplayen. I
samband med detta visas meddelandet Bilmeddelande har
sparats i Bilstatus-appen i
Hantera meddelande sparat från förardisplay
(s. 96)
Meddelande i centerdisplay (s. 128)
centerdisplayen.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Läsa sparat meddelande
Läsa sparat meddelande direkt:
Boka service för sparat meddelande:
–
Tryck på knappen till höger om meddelandet
Bilmeddelande har sparats i Bilstatusappen i centerdisplayen.
> Det sparade meddelandet visas i appen
Bilstatus.
–
Läsa sparat meddelande i efterhand:
1.
Öppna appen Bilstatus från appvyn i centerdisplayen.
> Appen startas i hemvyns nedersta delvy.
2.
Välj fliken Meddelanden i appen.
> En lista med sparade meddelanden visas.
3.
Tryck på ett meddelande för att expandera/
minimera.
> Mer information om meddelandet visas i
listan och bilden till vänster i appen visar
information om meddelandet i grafisk
form.
Hantera sparat meddelande
Vissa meddelanden har i expanderat läge två
knappar tillgängliga för att boka service eller läsa
ägarmanualen.
4
I expanderat läge för meddelandet, tryck på
Skapa förfrågan/Ring för att boka tid4
för att få hjälp med att boka service.
> Med Skapa förfrågan: Fliken
Förfrågningar öppnas i appen och skapar en förfrågan om att boka service och
reparation.
Med Ring för att boka tid: Telefonappen
startas och ringer upp ett servicecenter
för att boka service och reparation.
Läsa ägarmanualen för sparat meddelande:
–
I expanderat läge för meddelandet, tryck på
Ägarmanual för att läsa i ägarmanualen om
meddelandet.
> Ägarmanualen öppnas i centerdisplayen
och visar information kopplad till meddelandet.
Sparade meddelanden i appen raderas automatiskt varje gång motorn startas.
Relaterad information
•
•
•
Meddelande i förardisplay (s. 95)
Hantera meddelande i förardisplay (s. 96)
Meddelande i centerdisplay (s. 128)
Beroende av marknad. Volvo ID och vald verkstad behöver också vara registrerat.
97
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Översikt av centerdisplay
Från centerdisplayen styrs många av bilens funktioner. Här presenteras centerdisplayen och
dess möjligheter.
98
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Tre av centerdisplayens grundvyer. Svep åt höger respektive vänster för att nå funktions- respektive appvyn5.
Funktionsvy – bilfunktioner som aktiveras
eller deaktiveras med ett tryck. Vissa funk5
tioner är även så kallade triggerfunktioner
vilka öppnar fönster med inställningsmöjlig-
heter. Exempel på detta är Kamera. Inställningar för head-up-displayen* görs också
För högerstyrd bil är vyerna spegelvända.
}}
* Tillval/tillbehör.
99
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
från funktionsvyn men justeringar görs med
rattens högra knappsats.
Hemvy – den första vy som visas då skärmen
startas.
Den extra delvyn – senast använda appar
eller bilfunktioner som inte hör hemma i
någon av de övriga delvyerna. Tryck på delvyn
för att expandera den.
Applikationsvy (appvy) – appar som har laddats ner (tredjepartsappar) men också appar
för inbyggda funktioner, exempelvis FMradio. Tryck på en appikon för att öppna
appen.
Klimatrad – information och direktinteraktion
för att t.ex. ställa in temperatur och sätesvärme*. Tryck på symbolen mitt på klimatraden för att öppna klimatvyn med fler inställningsmöjligheter.
Statusfält – högst upp i skärmen visas aktiviteterna i bilen. Till vänster i statusfältet visas
nätverks- och anslutningsinformation och till
höger visas mediarelaterad information,
klocka samt indikering om pågående bakgrundsaktivitet.
Toppvy – dra fliken nedåt för att komma åt
toppvyn. Härifrån nås Inställningar,
Ägarmanual, Profil samt bilens sparade
meddelanden. I vissa fall nås också kontextuell inställning (t.ex. Inställningar
Navigation) och kontextuell ägarmanual
(t.ex. Manual Navigation) i toppvyn.
Navigation – leder till kartnavigering, med
t.ex. Sensus Navigation*. Tryck på delvyn för
att expandera den.
Media – senast använda appar som har att
göra med media. Tryck på delvyn för att
expandera den.
Telefon – härifrån nås telefonfunktionen.
Tryck på delvyn för att expandera den.
100
•
•
•
Ändra systemenheter (s. 120)
Rengöra centerdisplay (s. 606)
Meddelande i centerdisplay (s. 128)
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hantera centerdisplay (s. 101)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 104)
Funktionsvy i centerdisplay (s. 110)
Appar (s. 477)
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 112)
Öppna inställningar i centerdisplay (s. 120)
Öppna kontextuell inställning i centerdisplay
(s. 121)
Ägarmanual i centerdisplay (s. 17)
Mediaspelare (s. 486)
Telefon (s. 501)
Klimatreglage (s. 199)
Stänga av och ändra volymen på systemljud i
centerdisplay (s. 119)
Ändra utseendet i centerdisplay (s. 119)
Ändra systemspråk (s. 120)
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Hantera centerdisplay
Många av bilens funktioner styrs och regleras
från centerdisplayen. Centerdisplayen är en pekskärm som reagerar vid beröring.
Använda pekskärmsfunktionaliteten i
centerdisplayen
Skärmen reagerar olika beroende på om man
trycker, drar eller sveper över den. Det är möjligt
att t.ex. bläddra mellan olika vyer, markera objekt,
Tillvägagångssätt
scrolla i en lista och flytta på appar genom att
vidröra skärmen på olika sätt.
En infraröd ljusridå alldeles ovanför skärmens yta
gör att skärmen känner av ett finger som befinner
sig strax framför skärmen. Denna teknologi gör
det möjligt att använda skärmen även med
handskar på.
Två personer kan interagera med skärmen samtidigt, t.ex. för att justera klimatet för förarrespektive passagerarsidan.
VIKTIGT
Använd inte vassa föremål mot skärmen då
den kan repas av det.
I tabellen nedan presenteras de olika tillvägagångssätten för att hantera skärmen:
Utförande
Resultat
Tryck en gång.
Markerar ett objekt, bekräftar ett val eller aktiverar en funktion.
Tryck snabbt två gånger.
Zoomar in på ett digitalt objekt, exempelvis kartan*.
Tryck och håll kvar.
Griper tag i ett objekt. Kan användas för att flytta appar eller kartpunkter på kartan*. Tryck och håll kvar fingret mot skärmen och dra samtidigt objektet till önskad plats.
Tryck en gång med två
fingrar.
Zoomar ut från ett digitalt objekt, exempelvis kartan*.
}}
* Tillval/tillbehör. 101
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Tillvägagångssätt
Utförande
Resultat
Dra
Växlar mellan olika vyer, rullar i en lista, text eller vy. Håll inne och dra för att flytta appar eller kartpunkter på
kartan*. Dra horisontellt eller vertikalt över skärmen.
Svep/dra snabbt
Växlar mellan olika vyer, rullar i en lista, text eller vy. Dra horisontellt eller vertikalt över skärmen.
Observera att beröring i övre delen av skärmen kan få toppvyn att öppna sig.
102
Dra isär
Zoomar in.
Dra ihop
Zoomar ut.
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Återgå till hemvyn från en annan vy
1.
Tryck kort på hemknappen under centerdisplayen.
> Senaste läget för hemvyn visas.
2.
Tryck kort igen.
> Alla hemvyns delvyer sätts i standardläge.
Använda reglage i centerdisplayen
OBS
I hemvyns standardläge – tryck kort på hemknappen. En animation som beskriver åtkomst
till de olika vyerna visas på skärmen.
Scrolla i lista, artikel eller vy
När en scroll-indikator är synlig i skärmen är det
möjligt att scrolla nedåt eller uppåt i vyn. Svep
nedåt/uppåt var som helst i vyn.
Temperaturreglaget.
Till många av bilens funktioner används reglage.
Reglera t.ex. temperatur genom att antingen:
•
•
•
dra i reglaget till önskad temperatur,
trycka på + eller − för att höja eller sänka
temperaturen stegvis, eller
trycka på önskad temperatur på reglaget.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera centerdisplay
(s. 104)
•
Flytta appar och knappar i centerdisplay
(s. 112)
•
Tangentbordet i centerdisplay (s. 114)
Scroll-indikatorn syns i centerdisplayen när det är möjligt
att scrolla i vyn.
103
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Aktivera och deaktivera
centerdisplay
1.
Centerdisplayen kan dimmas ner och aktiveras
igen med hjälp av hemknappen under skärmen.
2.
Gör ett långt tryck på den fysiska hemknappen under skärmen.
> Skärmen släcks ner, förutom klimatraden
som fortfarande visas. Alla funktioner som
är kopplade till skärmen är fortfarande
igång.
Navigera i centerdisplayens vyer
Återaktivera skärmen – tryck kort på hemknappen.
> Samma vy som visades innan skärmen
stängdes av visas igen.
Hemvyn
OBS
Skärmen kan inte stängas av när en uppmaning om att utföra en åtgärd visas på skärmen.
Hemknapp för centerdisplayen.
Konsekvensen då hemknappen används blir att
skärmen dimmas ner och att pekskärmen inte
längre reagerar vid beröring. Klimatraden kommer
fortfarande visas. Alla funktioner som är kopplade
till skärmen är fortfarande igång, såsom klimat,
ljud, guidning* och appar. När centerdisplayen är
neddimmad är det lämpligt att rengöra skärmen.
Dimningsfunktion kan också användas för att
släcka ner skärmen så att den inte stör under
körning.
OBS
Centerdisplayen stängs automatiskt av när
motorn är av och förardörren öppnas.
Relaterad information
•
•
•
Rengöra centerdisplay (s. 606)
Ändra utseendet i centerdisplay (s. 119)
Översikt av centerdisplay (s. 98)
I centerdisplayen finns fem olika grundvyer:
hemvy, toppvy, klimatvy, applikationsvy (appvy)
och funktionsvy. Skärmen startas automatiskt när
förardörren öppnas.
Hemvyn är den vy som visas när skärmen startas.
Den består av fyra delvyer: Navigation, Media,
Telefon och en extra delvy.
En app eller bilfunktion som väljs från app- eller
funktionsvyn, startar i respektive delvy i hemvyn.
Ex. FM-radio startar i Media-delvyn.
Den extra delvyn består av den senast använda
appen eller bilfunktionen som inte har med
någon av de övriga tre områdena att göra.
Delvyerna visar kortfattad information om
respektive app.
OBS
Vid start av bilen visar hemvyns delvyer information om det aktuella läget för appar i
respektive delvy.
OBS
I hemvyns standardläge – tryck kort på hemknappen. En animation som beskriver åtkomst
till de olika vyerna visas på skärmen.
104
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Statusfältet
Högst upp i skärmen visas aktiviteterna i bilen. Till
vänster i statusfältet visas nätverks- och anslutningsinformation och till höger visas mediarelaterad information, klocka samt indikering om bakgrundsaktivitet pågår.
Toppvyn
•
Bilens sparade meddelanden.
I toppvyn ges i vissa fall åtkomst till:
•
•
Kontextuell inställning (ex. Inställningar
Navigation). Ändra inställningar direkt i
toppvyn då en app (ex. navigation) är igång.
Kontextuell ägarmanual (ex. Manual
Navigation). Få tillgång, direkt i toppvyn, till
artikel i den digitala ägarmanualen som är
relaterad till det innehåll som visas på skärmen.
Tryck på symbolen mitt på klimatraden
för att öppna klimatvyn och få tillgång
till fler klimatinställningar.
Tryck på symbolen för att stänga klimatvyn och återgå till tidigare vy.
Applikationsvyn
Lämna toppvyn – tryck utanför toppvyn, på hemknappen eller längst ner i toppvyn och dra uppåt.
Bakomliggande vy blir då synlig och möjlig att
använda igen.
OBS
Toppvyn neddragen.
I mitten av statusfältet högst upp i skärmen finns
en flik. Öppna toppvyn genom att trycka på fliken
eller genom att dra/svepa uppifrån och ner över
skärmen.
I toppvyn ges alltid åtkomst till:
• Inställningar
• Ägarmanual
• Profil
Toppvyn är inte tillgänglig vid start/avstängning eller då ett meddelande visas på skärmen. Den är heller inte tillgänglig då klimatvyn
visas.
Klimatvyn
Längst ner i skärmen ligger klimatraden alltid
synlig. Där kan de vanligaste klimatinställningarna
göras direkt, såsom inställning av temperatur och
sätesvärme*.
Applikationsvyn med bilens appar.
}}
* Tillval/tillbehör. 105
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Svep från höger till vänster6 över skärmen för att
komma åt applikationsvyn (appvyn) från hemvyn.
Här ligger appar som har laddats ner (tredjepartsappar) men också appar för inbyggda funktioner, exempelvis FM-radio. Vissa appar visar
kortfattad information direkt ute i appvyn, exempelvis antalet olästa textmeddelanden för
Meddelanden.
Funktionsvyn
Till skillnad från i appvyn, där en app öppnas med
ett tryck, aktiveras eller deaktiveras en funktion
genom ett tryck på respektive funktionsknapp.
Vissa funktioner, triggerfunktionerna öppnas i ett
eget fönster vid tryck.
Tryck på en app för att öppna den. Den öppnas
då i den delvy som den tillhör, exempelvis Media.
Gå tillbaka till hemvyn igen genom att svepa från
höger till vänster6 över skärmen eller genom att
trycka på hemknappen.
Beroende på mängden appar går det att scrolla
nedåt i appvyn. Gör det genom att svepa/dra
nedifrån och upp.
Relaterad information
•
•
Gå tillbaka till hemvyn igen genom att svepa från
vänster till höger6 över skärmen eller genom att
trycka på hemknappen.
Funktionsvyn med knappar för olika bilfunktioner.
Svep från vänster till höger6 över skärmen för att
komma åt funktionsvyn från hemvyn. Härifrån
aktiveras eller deaktiveras olika bilfunktioner, t.ex.
BLIS*, Lane Keeping Aid* och
Parkeringsassistans*.
6
106
Beroende på mängden funktioner går det även
här att scrolla nedåt i vyn. Gör det genom att
svepa/dra nedifrån och upp.
Hantera delvyer i centerdisplay (s. 107)
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 112)
•
•
Öppna inställningar i centerdisplay (s. 120)
•
•
•
•
•
•
Ägarmanual i centerdisplay (s. 17)
Öppna kontextuell inställning i centerdisplay
(s. 121)
Förarprofiler (s. 125)
Klimatreglage (s. 199)
Appar (s. 477)
Funktionsvy i centerdisplay (s. 110)
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Hantera delvyer i centerdisplay
Hemvyn består av fyra delvyer: Navigation,
Media, Telefon och en extra delvy. Dessa vyer
kan expanderas.
}}
107
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Expandera en delvy från standardläge
Standardläge och expanderat läge av en delvy i centerdisplayen.
108
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Expandera en delvy:
–
För delvyerna Navigation, Media och
Telefon: Tryck var som helst på delvyn. När
en delvy expanderas trängs extra delvyn i
hemvyn för tillfället undan. De andra två blir
minimerade och visar bara viss information.
Vid tryck på extra delvyn blir de andra tre delvyerna minimerade och visar bara viss information.
I den expanderade vyn ges tillgång till de
grundläggande funktionerna i respektive app.
I expanderat läge, öppna appen
i fullskärm – tryck på symbolen.
Relaterad information
•
•
•
Hantera centerdisplay (s. 101)
Aktivera och deaktivera centerdisplay
(s. 104)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 104)
Tryck på symbolen för att gå
tillbaka till det expanderade
läget, alternativt tryck på hemknappen nedanför skärmen.
Stänga en expanderad delvy:
–
Delvyn kan stängas på tre olika sätt:
•
Tryck på den övre delen av den expanderade delvyn.
•
Tryck på en annan delvy (då öppnas istället den i expanderat läge).
•
Tryck kort på den fysiska hemknappen
under centerdisplayen.
Öppna eller stänga en delvy i
fullskärmsläge
Den extra delvyn7 och delvyn för Navigation är
möjliga att öppna upp i fullskärm, med ännu mer
information och fler inställningsmöjligheter.
När en delvy är öppnad i fullskärmsläge visas
ingen information från de övriga delvyerna.
7
Hemknapp för centerdisplayen.
Det finns alltid möjlighet att gå tillbaka till hemvyn
genom att trycka på hemknappen. Gå tillbaka till
hemvyns standardvy från fullskärmsläge – tryck
två gånger på hemknappen.
Gäller inte alla appar eller bilfunktioner som öppnas via extra delvyn
109
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Funktionsvy i centerdisplay
I funktionsvyn, en av centerdisplayens grundvyer,
ligger alla knappar för bilfunktioner. Navigera till
funktionsvyn från hemvyn genom att svepa från
vänster till höger över skärmen8.
Olika typer av knappar
Det finns tre olika typer av knappar för bilfunktioner, se nedan:
Typ av knapp
Egenskap
Påverkar bilfunktion
Funktionsknappar
Har på/av-lägen.
De flesta knappar i funktionsvyn är funktionsknappar.
När en funktion är igång lyser en LED-indikator till vänster om ikonen för knappen. Tryck på
knappen för att aktivera/deaktivera en funktion.
Triggerknappar
Har inte på/av-lägen.
Vid tryck på en triggerknapp öppnas ett fönster för funktionen. Det kan exempelvis vara ett
fönster för att ändra sätets läge.
Parkeringsknappar
Har på-, av- och scanningslägen.
Liknar funktionsknappar men har ett extra läge för parkeringsscanning.
8
110
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
• Kamera
• Fäll nackstöd
• Justeringar för head-up display
• Kör in
• Kör ut
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Knapparnas olika lägen
När LED-indikatorn lyser grönt på en funktionsrespektive parkeringsknapp är funktionen aktiverad. När en funktion aktiveras visas för vissa funktioner en extra text om vad funktionen innebär.
Texten visas i några sekunder och därefter visas
knappen med LED-indikatorn tänd.
Funktionen är deaktiverad när LED-indikatorn är
släckt.
För Lane Keeping Aid visas exempelvis texten
Fungerar enbart i vissa hastigheter då
knappen trycks in.
Ett kort tryck på knappen en gång för att aktivera
eller deaktivera funktionen.
När en varningstriangel visas i högra delen av
knappen är det något som inte fungerar som det
är tänkt.
Relaterad information
•
•
Hantera centerdisplay (s. 101)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 104)
111
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Flytta appar och knappar i
centerdisplay
OBS
Göm undan de appar som sällan eller aldrig
används genom att lägga dem långt ner,
utanför den synliga vyn. På så sätt blir det lättare att hitta till de appar som används mer
frekvent.
Apparna och knapparna för bilfunktioner i apprespektive funktionsvyn kan flyttas och organiseras efter önskemål.
1. Svep från höger till vänster9 för att komma till
appvyn eller svep från vänster till höger9 för
att komma till funktionsvyn.
2.
3.
OBS
Tryck på en app eller knapp och håll inne.
> Appen eller knappen ändrar storlek och
blir lite genomskinlig. Den är då möjlig att
flytta.
Dra appen eller knappen till en ledig plats i
vyn.
Maximala antalet rader att utnyttja för att placera
appar eller knappar på är 48 stycken. För att
flytta en app eller knapp utanför den synliga vyn,
dra den till botten av vyn. Nya rader läggs då till,
där appen eller knappen kan placeras.
En app eller knapp kan alltså vara placerad
längre ner och syns då inte i normalläget för vyn.
Svep över skärmen för att scrolla uppåt eller
nedåt i vyn.
Appar och bilfunktionsknappar kan inte läggas på platser som redan är upptagna.
Relaterad information
•
•
•
Funktionsvy i centerdisplay (s. 110)
Appar (s. 477)
Hantera centerdisplay (s. 101)
Symboler i centerdisplayens
statusfält
Översikt av symboler som kan visas i centerdisplayens statusfält.
I statusfältet visas pågående aktiviteter och i
vissa fall deras status. På grund av begränsat
utrymme i fältet visas inte alla symboler hela
tiden.
Symbol
Innebörd
Ansluten till internet.
Anslutning till internet misslyckad.
Roaming aktiverat.
Signalstyrkan i mobiltelefonnätet.
Bluetooth-enhet ansluten.
Bluetooth aktiverat men ingen enhet
ansluten.
Information skickas till och från GPS.
Ansluten till Wi-Fi-nätverk.
9
112
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Symbol
Innebörd
Internetdelning aktiverad (Wi-Fihotspot). Bilen delar alltså ut tillgänglig uppkoppling.
Bilmodem aktiverat.
USB-delning aktiv.
Pågående process.
Timer för förkonditionering aktiv.
Ljudkälla spelas.
Ljudkälla stoppad.
Telefonsamtal pågår.
Ljudkälla tystad.
Nyheter tas emot från radiokanal.
Trafikinformation tas emot.
Klocka.
Relaterad information
•
•
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 104)
Meddelande i centerdisplay (s. 128)
113
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Tangentbordet i centerdisplay
Med centerdisplayens tangentbord är det möjligt
att skriva med tangenter i skärmen, men även för
hand genom att "rita in" bokstäver och tecken på
skärmen.
Med tangentbordet kan tecken, bokstäver och
siffror skrivas in, t.ex. för att skriva textmeddelanden från bilen, fylla i lösenord eller söka efter
artiklar i den digitala ägarmanualen.
Tangentbordet visas endast då det är möjligt att
skriva på skärmen.
114
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Bilden visar en översikt av några av de knappar som kan visas i tangentbordet. Utseendet varierar beroende på språkinställningar och i vilket sammanhang tangentbordet används.
Rad med förslag på ord eller tecken10. Föreslagna ord anpassas allteftersom nya bokstä10
Gäller asiatiska språk.
ver skrivs in. Bläddra bland förslagen genom
att trycka på pilarna till höger och vänster.
Tryck på ett förslag för att välja det. Observera att funktionen inte stöds av alla språkval.
}}
115
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Raden kommer då inte synas på tangentbordet.
Beroende på vilket språk som väljs för tangentbordet (se punkt 7) anpassas de tecken
som finns tillgängliga. Tryck på ett tecken för
att skriva in det.
Beroende på i vilket sammanhang tangentbordet används fungerar knappen på olika
sätt – antingen för att skriva in @ (när mailadress anges) eller för att skapa ny rad (vid
vanlig textinmatning).
Döljer tangentbordet. Om detta inte är möjligt visas inte knappen.
Används för att skriva med versaler. Tryck en
gång för att skriva en versal och sedan fortsätta med gemena bokstäver. Ytterligare ett
tryck gör samtliga bokstäver till versaler.
Nästa tryck återställer tangentbordet till
gemener. I detta läge blir den första bokstaven efter punkt, utropstecken eller frågetecken skriven som versal. Detta gäller även
första bokstaven i textfältet. I textfält ämnade
för namn eller adresser börjas varje ord automatiskt med versal. I textfält där lösenord,
webbadresser eller e-postadresser ska fyllas
i blir däremot alla bokstäver automatiskt
gemena, om inget annat aktivt ställs in med
knappen.
Sifferinmatning. Tangentbordet (2) visas då
med siffror. Tryck på
, som i sifferläget
visas istället för
, för att komma tillbaka
116
till tangentbordet med bokstäver, alternativt
för att se tangentbordet med specialtecken.
Varianter av en bokstav eller ett tecken
Byter språk för textinmatningen, t.ex. EN.
Tecken som är möjliga att skriva samt ordförslag (1) ändras beroende på valt språk. För
att det ska vara möjligt att ändra språk i tangentbordet måste språken först läggas till
under Inställningar.
Mellanslag.
Ångrar textinmatning. Ett kort tryck kort tar
bort ett tecken i taget. Håll inne knappen för
att ta bort tecken i ett snabbare tempo.
Byter tangentbordsläget för att skriva in bokstäver och tecken för hand istället.
Ett tryck på bekräftelseknappen över tangentbordet (syns inte i bilden) bekräftar den textinmatning som har gjorts. Knappen ser olika ut
beroende på sammanhang.
Varianter av en bokstav eller ett tecken t.ex. é
eller è kan skriva in genom att hålla inne bokstaven eller tecknet. En ruta med möjliga varianter av
bokstäver eller tecken visas. Tryck på önskad
variant. Väljs ingen varinat, skrivs orginalbokstaven/tecknet in.
Relaterad information
•
Ändra språk för tangentbordet i centerdisplay
(s. 117)
•
Skriva in tecken, bokstäver och ord för hand i
centerdisplay (s. 117)
•
•
Hantera centerdisplay (s. 101)
Hantera textmeddelande (s. 507)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Ändra språk för tangentbordet i
centerdisplay
För att det ska vara möjligt att växla mellan olika
språk i tangentbordet måste språken först läggas till under Inställningar.
För att ändra språk i tangentbordet med lista:
1.
Gör ett långt tryck på knappen.
> En lista blir synlig.
2.
Välj önskat språk. Om fler än fyra språk har
valts under Inställningar är det möjligt att
scrolla i listan ute i tangentbordet.
> Tangentbordet anpassas till det språk
som väljs och andra ordförslag ges.
Lägg till eller ta bort språk i inställningar
Tangentbordet är automatiskt inställt på samma
språk som systemspråket. Manuellt kan språket
för tangentbordet anpassas utan att systemspråket påverkas.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på System Systemspråk och
enheter Tangentbordslayout.
3.
Välj ett eller flera språk i listan.
> Det är nu möjligt att växla mellan de valda
språken direkt i tangentbordet för textinmatning.
Om inga språk aktivt har valts under
Inställningar behåller tangentbordet samma
språk som bilens systemspråk.
Växla mellan olika språk i
tangentbordet
När ett antal språk har valts i
Inställningar används
knappen i tangentbordet för att
växla mellan de olika språken.
För att ändra språk i tangentbordet utan att visa
lista:
–
Skriva in tecken, bokstäver och ord
för hand i centerdisplay
Med centerdisplayens tangentbord är det möjligt
skriva tecken, bokstäver och ord på skärmen
genom att "rita" för hand.
Tryck på knappen på tangentbordet för att byta från att
skriva med tangenter till att
skriva in bokstäver och tecken
för hand.
Gör ett kort tryck knappen.
> Tangentbordet anpassas till det språk
som står näst på tur i listan utan att visa
själva listan.
Relaterad information
•
•
Ändra systemspråk (s. 120)
Tangentbordet i centerdisplay (s. 114)
Område för att skriva in tecken/
bokstäver/ord/delar av ord.
Textfält där tecken eller ordförslag11 visas
allteftersom de ritas upp på skärmen (1).
Förslag på tecken/bokstäver/ord/delar av
ord. Listan går att scrolla i.
Mellanslag. Mellanslag kan även skapas
genom att rita in ett bindestreck (-) i området
}}
117
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
för handskrivna bokstäver (1). Se rubriken
"Göra mellanslag i fritextfält med handskrift"
nedan.
||
Ångra textinmatning. Tryck kort för att ta bort
ett tecken/en bokstav i taget. Vänta en kort
stund innan nästa tryck för att ta bort nästa
tecken/bokstav etc.
Gå tillbaka till tangentbordet med vanlig
teckeninmatning.
2.
Mata in tecknet/bokstaven/ordet genom att
vänta en kort stund.
> Tecknet/bokstaven/ordet högst upp i
listan matas in. Det går också att välja ett
annat tecken än det som visas högst upp
– tryck på önskat tecken, önskad bokstav
eller önskat ord i listan.
Ta bort/ändra tecken/bokstav som skrivits
in för hand
–
För att ta bort/ändra tecken/bokstäver finns
flera alternativ:
•
Tryck i listan (3) på den bokstav eller ord
som egentligen avsågs.
•
Tryck på knappen för att ångra textinmatning (5) för att ta bort bokstaven och
börja om.
•
Svep horisontellt från höger till vänster12
över området för handskrivna bokstäver
(1). Ta bort flera bokstäver genom att
svepa över området flera gånger.
•
Ett tryck på krysset i textfältet (2) tar bort
all inskriven text.
Stänga av/sätta på ljud vid inmatning.
Dölj tangentbordet. Om detta inte är möjligt
visas inte knappen.
Byt språk för textinmatningen.
Skriva in tecken/bokstäver/ord för hand
1. Skriv ett tecken, en bokstav, ett ord eller
delar av ett ord i området för handskrivna
bokstäver (1). Skriv ordet eller delar av ordet
ovanpå varandra eller på en linje.
> Ett antal förslag på tecken, bokstäver eller
ord visas (3). Det mest sannolika visas
högst upp i listan.
Byta rad i fritextfält med handskrift
Radera tecken i textfältet (2) genom att svepa över fältet
för handskrift (1).
VIKTIGT
Använd inte vassa föremål mot skärmen då
den kan repas av det.
11
12
13
118
Gäller vissa systemspråk.
För arabiskt tangentbord – svep åt motsatt håll. Vid svep från höger till vänster skapas ett mellanslag.
För arabiskt tangentbord – rita samma tecken men spegelvänt.
Byt rad för hand genom att rita in ovan tecken i fältet för
handskrift13.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Göra mellanslag i fritextfält med handskrift
Ändra utseendet i centerdisplay
Skärmens utseende i centerdisplayen är möjligt
att ändra genom att välja tema.
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
Gör ett mellanslag genom att rita ett streck från vänster
till höger14.
Relaterad information
•
Tangentbordet i centerdisplay (s. 114)
2.
Tryck på My Car
display.
Displayer
Teman för
3.
Välj därefter tema, t.ex. Minimalistic eller
Chrome Rings.
Som tillägg till dessa utseenden är det möjligt att
välja mellan Normal och Ljus. Vid Normal är
bakgrunden i skärmen mörk och texterna är ljusa.
Detta alternativ är förvalt för alla teman. Om så
önskas kan en ljus variant väljas där utseendet
ändras så att bakgrunden blir ljus och texterna
mörka. Alternativet kan t.ex. vara användbart vid
starkt dagsljus.
Stänga av och ändra volymen på
systemljud i centerdisplay
Systemljudet i centerdisplayen är möjligt att
ändra volym på eller stänga av.
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Ljud
3.
Dra i reglaget under Beröringssljud, för att
ändra volym/stänga av ljudet för tryck på
skärmen. Dra reglaget till önskad ljudnivå.
Systemvolymer.
Relaterad information
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Ändra inställningar i centerdisplay (s. 122)
Ljudinställningar (s. 476)
Alternativen är alltid tillgängliga för användaren
och påverkas inte av belysningen runt omkring.
Relaterad information
•
•
•
14
Öppna inställningar i centerdisplay (s. 120)
Aktivera och deaktivera centerdisplay
(s. 104)
Rengöra centerdisplay (s. 606)
För arabiskt tangentbord – rita strecket från höger till vänster.
119
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Ändra systemenheter
Ändra systemspråk
Öppna inställningar i centerdisplay
Inställningar för enheter görs i centerdisplayens
meny Inställningar.
Inställningar för språk görs i centerdisplayens
meny Inställningar.
I centerdisplayen hanteras Inställningar och
information för många av bilens funktioner.
1.
OBS
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Gå vidare till System Systemspråk och
enheter Måttenheter.
3.
Välj enhetsstandard mellan:
Att byta språk i centerdisplayen kan innebära
att viss ägarinformation inte överensstämmer
med nationella eller lokala lagar och bestämmelser. Byt inte till ett språk som är svårt att
förstå, det kan då bli svårt att hitta tillbaka i
strukturen i skärmen.
• Metrisk – kilometer, liter och grader Celsius.
• Brittisk – miles, gallons och grader Cel-
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Gå vidare till System
enheter.
3.
Välj Systemspråk. Språk med stöd för röststyrning har en röststyrningssymbol.
> Språket i förardisplayen, centerdisplayen
och head-up-displayen ändras.
sius.
• Amerikansk – miles, gallons och grader
Fahrenheit.
> Enheterna i förardisplayen, centerdisplayen och head-up-displayen ändras.
Relaterad information
•
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Öppna inställningar i centerdisplay (s. 120)
Ändra inställningar i centerdisplay (s. 122)
Ändra systemspråk (s. 120)
Systemspråk och
Relaterad information
•
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Toppvyn med knappen för Inställningar.
1.
Öppna toppvyn genom att trycka på fliken
eller genom att dra/svepa uppifrån och ner
över skärmen.
2.
Tryck på Inställningar för att öppna inställningsmenyn.
3.
Tryck på en av kategorierna som visas och
navigera till underkategorier och respektive
inställningar genom ytterligare tryck.
4.
Tryck på Bakåt för att gå bakåt i inställningsmenyn.
Öppna inställningar i centerdisplay (s. 120)
Ändra inställningar i centerdisplay (s. 122)
Ändra systemenheter (s. 120)
Tryck på Stäng för att stänga inställningsmenyn.
120
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Relaterad information
•
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Ändra inställningar i centerdisplay (s. 122)
Inställningstyper i centerdisplay (s. 123)
Tabell över inställningar i centerdisplay
(s. 124)
Öppna kontextuell inställning i
centerdisplay
Tryck på Stäng eller fysiska hemknappen under
centerdisplayen för att stänga inställningsvyn.
Via kontextuella inställningar är det möjligt för de
flesta av bilens grundappar att ändra inställningar direkt i toppvyn i centerdisplayen.
De flesta av bilens grundappar har denna kontextuella inställningsmöjlighet, men inte alla.
Tredjepartsappar
Tredjepartsappar ligger inte i bilens system från
början utan är sådana som är möjliga att ladda
ner, t.ex. Volvo ID. Här görs inställningarna alltid
inuti appen och inte från toppvyn.
Relaterad information
Toppvyn med knappen för kontextuell inställning.
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 98)
•
Ladda ner appar (s. 478)
Öppna inställningar i centerdisplay (s. 120)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
De appar som ligger i bilen från början, t.ex. FMradio och USB, är en del av Sensus och tillhör
bilens inbyggda funktioner. Inställningarna för
dessa appar är möjliga att ändra direkt i toppvyn i
centerdisplayen.
När kontextuell inställning är tillgänglig:
1.
Dra ner toppvyn då en app är expanderat
läge, t.ex. Navigation.
2.
Tryck på Inställningar Navigation.
3.
Ändra inställningar efter önskemål och
bekräfta valen.
121
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Ändra inställningar i centerdisplay
Det går att ändra Inställningar och information
för många av bilens funktioner via centerdisplayen.
1. Öppna toppvyn genom att trycka på fliken
eller genom att dra/svepa uppifrån och ner
över skärmen.
2.
Tryck på Inställningar för att öppna inställningsmenyn.
3.
Tryck på en av kategorierna och underkategorier för att navigera till önskad inställning.
4.
Ändra en eller flera inställningar. Olika typer
av inställningar ändras på olika sätt.
> Ändringarna sparas direkt.
Relaterad information
•
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
Inställningstyper i centerdisplay (s. 123)
Tabell över inställningar i centerdisplay
(s. 124)
Återställa användardata vid ägarbyte
Vid ett ägarbyte bör användardata och systeminställningar återställas till fabriksinställning.
Det är möjligt att återställa inställningarna i bilen
på olika nivåer. Återställ all användardata och
systeminställningar till urprunglig fabriksinställning vid ägarbyte. Vid ett ägarbyte är det även
viktigt att byta ägare till tjänsten Volvo On Call*.
Relaterad information
•
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
En underkategori i inställningsmenyn med olika typer av
inställningar, här en flervalsknapp och radioknappar.
122
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Återställa inställningar i
centerdisplay
4.
Det går att återställa standardvärdet för alla
inställningar som har gjorts i centerdisplayens
inställningsmeny.
Två typer av återställning
Det finns två olika typer av återställning för
inställningarna i inställningsmenyn:
• Fabriksåterställning – rensar alla data och
filer samt återställer samtliga inställningar till
standardvärde.
• Återställ personliga inställningar – rensar
personliga data samt återställer personliga
inställningar till standardvärde.
Återställa inställningar
Följ dessa instruktioner för att återställa inställningara.
OBS
Fabriksåterställning är möjlig endast när
bilen är stillastående.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Gå vidare till System
Fabriksåterställning.
3.
Välj önskad typ av återställning.
> Ett popup-fönster visas.
Tryck på OK för att bekräfta återställningen.
Inställningstyper i centerdisplay
För valet Återställ personliga inställningar
bekräftas återställningen genom att trycka på
Återställ för aktiv profil eller Återställ för
alla profiler.
> Valda inställningar återställs.
Olika typer av inställningar ändras på olika sätt.
Se tabellen för en beskrivning av de olika inställningstyperna.
Relaterad information
•
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Öppna inställningar i centerdisplay (s. 120)
Inställningstyper
Inställningstyp
Beskrivning
Triggerfunktion
Startar en app eller separat vy
för mer avancerade inställningar
genom att trycka på texten, t.ex.
för att koppla upp en enhet med
Bluetooth®.
Radioknapp
Välj en inställning av flera möjliga genom att trycka på önskad
radioknapp, t.ex. för att välja ett
systemspråk.
Flervalsknapp
Välj en nivå för något genom att
trycka på önskad del av
knappen, t.ex. för att välja känslighetsnivå för City Safety.
Kryssruta
Välj att aktivera/deaktivera en
funktion genom att trycka på
rutan för att kryssa i/ur den, t.ex.
för att välja automatisk start av
eluppvärmda säten.
Ändra inställningar i centerdisplay (s. 122)
Tabell över inställningar i centerdisplay
(s. 124)
}}
123
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Inställningstyp
Beskrivning
Skjutreglage
Välj en nivå för något inom ett
intervall genom att trycka på och
dra i reglaget, t.ex. för att välja
ljudnivå.
Informationsvisning
Ingen egentlig inställning, visar
information om något, t.ex.
bilens identifikationsnummer.
Relaterad information
•
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Tabell över inställningar i
centerdisplay
Underkategorier
Centerdisplayens inställningsmeny har ett antal
huvudkategorier och underkategorier där inställningar och information för många av bilens funktioner finns samlade.
Parkeringsbroms och fjädring
Det finns sju huvudkategorier: My Car, Ljud,
Navigation, Media, Kommunikation, Klimat
och System.
Varje kategori innehåller i sin tur ett antal underkategorier och inställningsmöjligheter. I tabellerna
nedan visas första nivån av underkategorier.
Inställningsmöjligheterna för en funktion eller ett
område beskrivs mer utförligt i respektive avsnitt
av ägarmanualen.
Låsning
Vindrutetorkare
Ljud
Underkategorier
Ton
Balans
Systemvolymer
Navigation
Vissa inställningar är personliga, vilket innebär att
de kan sparas till Förarprofiler, medan andra är
globala, vilket innebär att de inte är knutna till en
förarprofil.
Underkategorier
My Car
Trafik
Karta
Resväg och Vägledning
Underkategorier
Displayer
Media
IntelliSafe
Underkategorier
Körpreferenser/Individuellt körläge*
AM/FM-radio
Ljus och belysning
DAB*
Speglar och bekvämlighet
124
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Underkategorier
Gracenote®
TV*
Video
Kommunikation
Underkategorier
Telefon
Textmeddelanden
Android Auto*
Apple CarPlay*
Bluetooth enheter
Wi-Fi
Bilens Wi-Fi delning
Internet via bilmodem*
System
Förarprofiler
Integritet och datadelning
Många av inställningarna som görs i bilen kan
anpassas efter förarens personliga önskemål
och sparas i en eller flera förarprofiler.
De personliga inställningarna sparas automatiskt
i den aktiva förarprofilen. Varje nyckel kan kopplas till en förarprofil. När den kopplade nyckeln
används anpassas bilen efter den specifika förarprofilens inställningar.
Tangentbordslayout
Vilka inställningar sparas i förarprofiler?
Röststyrning*
I bilen är inställningarna som görs antingen personliga eller globala. Det är de personliga inställningarna som sparas i förarprofiler.
Underkategorier
Förarprofil
Datum och Tid
Systemspråk och enheter
Fabriksåterställning
Systeminformation
Relaterad information
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Ändra inställningar i centerdisplay (s. 122)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
Inställningar som kan sparas i en förarprofil gäller
bland annat skärmar, speglar, framsäten, navigation*, ljud- och mediasystem, språk och röststyrning.
Vissa inställningar, de så kallade globala inställningarna, är möjliga att ändra men sparas inte till
en specifik förarprofil. Ändring av de globala
inställningarna påverkar alla profiler.
Volvo On Call*
Volvo servicenätverk
Klimat
Huvudkategorin Klimat har inga underkategorier.
}}
* Tillval/tillbehör. 125
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Globala inställningar
De globala inställningarna och parametrarna ändras inte när en förarprofil byts mot en annan. De
förblir desamma oavsett vilken förarprofil som är
aktiv.
Inställningarna av tangentbordslayouten är exempel på globala inställningar. Om förarprofil X
används för att lägga till fler språk till tangentbordet ligger dessa kvar och är möjliga att växla
mellan även om förarprofil Y används. Inställningarna för tangentbordslayouten sparas inte till en
specifik förarprofil – inställningarna är globala.
Alternativ 1:
Personliga inställningar
Om förarprofil X har använts för att t.ex. ställa in
ljusstyrkan i centerdisplayen påverkas inte förarprofil Y av inställningen. Den har sparats till förarprofil X – inställningen av ljusstyrka är en personlig inställning.
1.
2.
Välj önskad förarprofil.
Relaterad information
3.
Tryck på Bekräfta.
> Förarprofilen är vald och systemet laddar
in den nya förarprofilens inställningar.
•
•
•
•
•
126
Välja förarprofil
När centerdisplayen startas visas vilken förarprofil som är vald högst upp i skärmen. Den förarprofil som användes senast är den som kommer
vara aktiv när bilen låses upp nästa gång. Det är
möjligt att byta till en annan förarprofil efter att
bilen har låsts upp. Om fjärrnyckeln däremot har
kopplats till en förarprofil är det denna som väljs
vid uppstart.
Det finns två alternativ för att byta till en annan
förarprofil.
Välja förarprofil (s. 126)
Ändra namn på förarprofil (s. 127)
Tryck på namnet på förarprofilen som visas i
centerdisplayens överkant när displayen
startas.
> En lista på valbara förarprofiler visas.
Återställa inställningar i förarprofiler (s. 127)
Alternativ 2:
Koppla fjärrnyckel till förarprofil (s. 127)
1.
Dra ner toppvyn i centerdisplayen.
Tabell över inställningar i centerdisplay
(s. 124)
2.
Tryck på Profil.
> Samma lista som för alternativ 1 visas.
3.
Välj önskad förarprofil.
4.
Tryck på Bekräfta.
> Förarprofilen är vald och systemet laddar
in den nya förarprofilens inställningar.
Relaterad information
•
•
•
•
Förarprofiler (s. 125)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 104)
Ändra namn på förarprofil (s. 127)
Koppla fjärrnyckel till förarprofil (s. 127)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Ändra namn på förarprofil
Återställa inställningar i förarprofiler
Koppla fjärrnyckel till förarprofil
Det är möjligt att byta namn på de olika förarprofilerna som används i bilen.
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
Inställningar som har sparats till en eller flera förarprofiler kan återställas om bilen står stilla.
Det är möjligt att koppla sin nyckel till en förarprofil. På så vis väljs automatiskt förarprofilen
med alla dess inställningar varje gång bilen
används med den specifika fjärrnyckeln.
2.
Tryck på System
3.
Välj Redigera profil.
> En meny visas där det är möjligt att redigera profilen.
4.
5.
Förarprofiler.
Tryck i rutan Profilnamn.
> Ett tangentbord blir synligt och namnet är
möjligt att ändra. Tryck på
för stänga
tangentbordet.
Spara namnändringen genom att trycka
Bakåt eller Stäng.
> Namnet har nu ändrats.
OBS
Ett profilnamn kan inte börja med mellanslag,
då kommer profilnamnet inte att sparas.
Relaterad information
•
•
OBS
Fabriksåterställning är möjlig endast när
bilen är stillastående.
Välja förarprofil (s. 126)
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på System Fabriksåterställning
Återställ personliga inställningar.
3.
Välj något av alternativen Återställ för aktiv
profil, Återställ för alla profiler eller
Avbryt.
Relaterad information
•
•
Förarprofiler (s. 125)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
Första gången fjärrnyckeln används är den inte
kopplad till någon specifik förarprofil. Vid uppstart
av bilen aktiveras automatiskt profilen Gäst.
Det är möjligt att manuellt välja en förarprofil utan
att koppla ihop den med nyckeln. Vid upplåsning
av bilen aktiveras den senast aktiva förarprofilen.
Har nyckeln en gång kopplats ihop med en förarprofil behöver ett val av förarprofil inte göras när
den specifika nyckeln används.
Koppla fjärrnyckel till en förarprofil
Välj först vilken profil som ska kopplas till nyckeln,
om profilen som ska kopplas inte redan är aktiv.
Den aktiva profilen kan därefter kopplas till nyckeln.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på System
3.
Markera önskad profil. Displayen går tillbaka
till hemvyn. Profilen Gäst går inte att koppla
ihop med en nyckel.
4.
Dra ner toppvyn igen och tryck på
Inställningar System Förarprofiler
Redigera profil.
Tangentbordet i centerdisplay (s. 114)
Förarprofiler.
}}
127
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
5.
Välj Anslut fjärrnyckel för att koppla profilen
med nyckeln. Det är inte möjligt att koppla en
förarprofil till en annan nyckel än den som för
tillfället används i bilen. Finns det flera nycklar
i bilen visas texten Fler än en nyckel
hittades, placera nyckeln som skall
anslutas på "backup"-läsaren.
•
Fjärrnyckel (s. 221)
Meddelande i centerdisplay
Centerdisplayen kan vid olika händelser visa
meddelanden för att informera eller hjälpa föraren.
Meddelande i centerdisplayens toppvy.
I centerdisplayen visas meddelanden av lägre
prioritet för föraren.
Backup-läsarens placering i tunnelkonsolen.
> När texten Profilen är ansluten till
nyckeln visas är nyckeln och förarprofilen
ihopkopplade.
6.
Tryck på OK.
> Den aktuella nyckeln är nu kopplad till förarprofilen och förblir det så länge rutan för
Anslut fjärrnyckel inte bockas ur.
Relaterad information
•
•
128
Förarprofiler (s. 125)
Ändra namn på förarprofil (s. 127)
De flesta meddelanden visas över centerdisplayens statusfält. Efter en stund, eller när meddelandet åtgärdats om det krävs, försvinner meddelandet från statusfältet. Om ett meddelande
behöver sparas lägger det sig i toppvyn i centerdisplayen.
Meddelandets utformning kan variera och kan
visas tillsammans med grafik, symboler eller en
knapp för att t.ex. aktivera/deaktivera en funktion
kopplad till meddelandet.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Popup-meddelanden
I vissa fall visas ett meddelande i form av ett
popup-fönster. Popup-meddelanden har högre
prioritet än meddelanden som visas i statusfältet
och kräver kvittens/åtgärd innan de försvinner.
Meddelanden som behöver sparas lägger sig i
toppvyn i centerdisplayen.
Hantera meddelande i centerdisplay
För meddelanden utan knappar:
Meddelanden i centerdisplayen hanteras i centerdisplayens vyer.
–
Om ett meddelande behöver sparas lägger det
sig i toppvyn i centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
Stäng meddelandet genom att trycka på det
eller låt meddelandet automatiskt stängas
efter en stund.
> Meddelandet försvinner från statusfältet.
Relaterad information
Hantera meddelande i centerdisplay (s. 129)
•
•
Hantera meddelande sparat från centerdisplay (s. 130)
Meddelande i förardisplay (s. 95)
•
Meddelande i centerdisplay (s. 128)
Hantera meddelande sparat från centerdisplay (s. 130)
Meddelande i förardisplay (s. 95)
Meddelande i centerdisplayens toppvy.
Vissa meddelanden i centerdisplayen har en
knapp (eller flera knappar i popup-meddelanden)
för att t.ex. aktivera/deaktivera en funktion kopplad till meddelandet.
Hantera nytt meddelande
För meddelanden med knappar:
–
Tryck på knappen för att utföra åtgärden eller
låt meddelandet automatiskt stängas efter
en stund.
> Meddelandet försvinner från statusfältet.
129
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Hantera meddelande sparat från
centerdisplay
2.
Meddelanden som sparats från förar- och centerdisplayerna hanteras i båda fallen i centerdisplayen.
Tryck på ett meddelande för att expandera/
minimera.
> Mer information om meddelandet visas i
listan och bilden till vänster i appen visar
information om meddelandet i grafisk
form.
Head-up-display*
Head-up-displayen är ett komplement till bilens
förardisplay och projicerar information från förardisplayen på vindrutan. Den projicerade bilden
kan endast ses från förarens position.
Hantera sparat meddelande
Vissa meddelanden har en knapp för att t.ex. aktivera/deaktivera en funktion kopplad till meddelandet.
–
Tryck på knappen för att utföra åtgärden.
Sparade meddelanden i toppvyn raderas automatiskt när bilen stängs av.
Relaterad information
Sparade meddelanden och möjliga val i toppvyn.
Meddelanden som visats i centerdisplayen och
som behöver sparas läggs i centerdisplayens
toppvy.
Läsa sparat meddelande
1. Öppna toppvyn i centerdisplayen.
> En lista med sparade meddelanden visas.
Meddelanden med en pil till höger går att
expandera.
130
•
•
•
Meddelande i centerdisplay (s. 128)
Hantera meddelande i centerdisplay (s. 129)
Inkommande telefonsamtal.
Meddelande i förardisplay (s. 95)
Head-up-displayen visar varningar och information avseende hastighet, farthållarfunktioner, navigation etc. i förarens synfält. Även trafikskyltsinformation och inkommande telefonsamtal kan
visas i head-up-displayen.
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
OBS
OBS
Förarens möjlighet att se informationen i
head-up-displayen försämras av:
•
•
•
•
Vissa synfel kan vid användning av head-updisplay medföra huvudvärk och en känsla av
ansträngdhet.
användning av polariserande solglasögon
en körställning som medför att föraren
inte sitter centrerad i sätet
City Safety i head-up-displayen
Vid aktivering av City Safety ersätts informationen
i head-up-displayen av grafik för City Safety.
Denna grafik tänds även om head-up-displayen
är avstängd.
föremål på displayenhetens täckglas
ogynnsamma ljusförhållanden.
VIKTIGT
Displayenheten varifrån informationen projiceras finns i instrumentpanelen. För att undvika
skador på displayenhetens täckglas – förvara
inga föremål på täckglaset och se till att inga
föremål faller ner på det.
Exempel på vad som kan visas i displayen.
Hastighet
Farthållare
Navigation
Trafikskyltar
Ett antal symboler kan visas tillfälligt i head-updisplayen, t.ex.:
Om varningssymbolen tänds – läs varningsmeddelande i förardisplayen.
Om informationssymbolen tänds – läs
meddelande i förardisplayen.
Grafiken för City Safety blinkar för att fånga förarens
uppmärksamhet.
Relaterad information
•
•
•
Aktivera och deaktivera head-up-display*
(s. 132)
Rengöring av head-up-display* (s. 607)
Head-up-display vid byte av vindruta*
(s. 583)
* Tillval/tillbehör. 131
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Aktivera och deaktivera head-updisplay*
Head-up-displayen kan aktiveras och deaktiveras
när bilen har startats.
Tryck på knappen Head-up
display i centerdisplayens
funktionsvy. En indikering i
knappen lyser när funktionen är
aktiverad.
Inställningar för head-up-display*
Inställningen sparas som personlig inställning i
förarprofilen.
Välja visningsalternativ
Välj funktioner som ska visas i head-up displayen.
Relaterad information
•
•
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car Displayer
display alternativ.
3.
Välj en eller flera funktioner:
Inställningar för head-up-display* (s. 132)
Head-up-display* (s. 130)
Justera ljusstyrka och höjdposition
Justera inställningar för head-up-displayens visning på vindrutan.
Inställningar kan göras i centerdisplayens inställningsmeny när bilen har startats och en projicerad bild visas på vindrutan.
•
•
•
•
1.
Tryck på knappen Justeringar för head-up
display i centerdisplayens funktionsvy.
2.
Justera den projicerade bildens ljusstyrka
och höjdposition i förarens synfält med rattens högra knappsats.
Head-up
Visa navigation
Visa Road Sign Information
Visa förarstöd
Visa telefon.
Minska ljusstyrkan
Öka ljusstyrkan
Höja positionen
Sänka positionen
132
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Röststyrning15
Bekräfta
Föraren kan röststyra vissa funktioner i mediaspelaren, Bluetooth-ansluten telefon, klimatsystemet och Volvos navigationssystem*.
Grafikens ljusstyrka anpassas automatiskt till ljusförhållandena i dess bakgrund. Ljusstyrkan påverkas även av justeringen av ljusstyrkan i bilens
övriga displayer.
Röstkommandon erbjuder extra bekvämlighet och
hjälper föraren att inte distraheras så att hon eller
han kan koncentrera sig på körningen, vägen och
trafiksituationen.
Höjdpositionen kan lagras i det elmanövrerade*
framsätets minnesfunktion.
Kalibrera horisontalläge
Kalibrering av head-up-displayens horisontalläge
kan behövas i samband med byte av vindruta eller
displayenhet. Kalibreringen innebär att den projicerade bilden roteras moturs eller medurs.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Välj My Car Displayer Head-up
display alternativ Kalibrering för headup display.
3.
Kalibrera bildens horisontalläge med rattens
högra knappsats.
VARNING
Rotera moturs
Rotera medurs
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att alla tillämpliga trafikregler efterföljs.
Bekräfta
Relaterad information
•
•
Head-up-display* (s. 130)
Aktivera och deaktivera head-up-display*
(s. 132)
Röststyrningssystemets mikrofon
Röststyrning sker i dialogform genom att användaren säger kommandon och får verbal respons
15
Gäller vissa marknader.
}}
* Tillval/tillbehör. 133
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
från systemet. Röststyrningssystemet använder
samma mikrofon som Bluetooth-anslutna
enheter, och röststyrningssystemets svar sker
genom bilens högtalare. I vissa fall visas även
textmeddelande i förardisplayen. Funktioner styrs
med rattens högra knappsats och inställningar
görs via centerdisplayen.
Systemuppdatering
Röststyrningssystemet förbättras kontinuerligt.
Hämta uppdateringar för optimal funktionalitet på
support.volvocars.com.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Använda röststyrning (s. 134)
Röststyra telefon (s. 135)
Använda röststyrning16
Tryck på rattknappen för röststyrning
för att aktivera
systemet och initiera en dialog
med röstkommandon.
kontakt från telefonboken. Om kontakten har
flera telefonnummer (t.ex. hem, mobil, arbete)
måste rätt kategori nämnas.
Tryck alltså på
mobil".
och säg "Ring Robyn Smith
Kommandon/fraser
Tänk på följande:
Följande kommandon är alltid möjliga att
använda:
•
Tala efter tonen med normal röst i vanligt
tempo.
•
•
Tala inte när systemet svarar (systemet uppfattar inte kommandon under denna tid).
"Repetera" – repeterar senaste röstinstruktionen i pågående dialog.
"Avbryt" – avbryter dialogen.
•
Undvik bakgrundsljud i kupéutrymmet genom
att ha dörrar, rutor och panoramatak*
stängda.
•
•
Röststyra radio och media (s. 136)
Röststyra klimat (s. 189)
Röststyrning kan avbrytas genom att:
Inställningar för röststyrning (s. 136)
•
•
säga "Avbryt".
"Hjälp" – startar en hjälpdialog. Systemet
svarar med kommandon som kan användas i
aktuell situation, en uppmaning eller ett
exempel.
Kommandon för specifika funktioner, såsom telefon och radio, finns beskrivna i specifika avsnitt.
långt tryck på rattknappen för röststyrning
.
För att påskynda kommunikationen och hoppa
över uppmaningar från systemet, tryck på rattknappen för röststyrning
då systemrösten
talar och säg nästa kommando.
Exempel på röststyrning
Tryck på
, säg "Ring [Förnamn]
[Efternamn] [nummerkategori]" – ringer vald
16
134
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Siffror
Sifferkommandon anges olika beroende på vilken
funktion som ska styras:
•
•
•
Telefon- och postnummer ska sägas individuellt siffra för siffra, t.ex. noll tre ett två två
fyra fyra tre (03122443).
Husnummer kan sägas individuellt eller i
grupp, t.ex. två två eller tjugotvå (22). För
engelska och nederländska kan flera grupper
sägas i sekvens, t.ex. tjugotvå tjugotvå (22
22). För engelska kan även dubbel eller trippel användas, t.ex. dubbel nolla (00). Nummer kan anges inom intervallet 0-2300.
Frekvenser kan sägas nittioåtta komma åtta
(98,8), etthundrafyra komma två eller hundrafyra komma två (104,2).
Relaterad information
•
•
•
•
•
17
18
Röststyrning (s. 133)
Röststyra telefon (s. 135)
Röststyra radio och media (s. 136)
Röststyra klimat (s. 189)
Inställningar för röststyrning (s. 136)
Röststyra telefon17
Ring en kontakt, få meddelanden upplästa eller
diktera korta meddelanden med röststyrningskommandon till en Bluetooth-ansluten telefon.
För att ange en kontakt i telefonboken så behöver röststyrningskommandot innefatta kontaktinformationen som finns angiven i telefonboken.
Om en kontakt, t.ex. Robyn Smith, har flera telefonnummer så kan även nummerkategorin anges,
t.ex. hem eller mobil: "Ring Robyn Smith
mobil".
Tryck på
mando:
•
•
•
•
•
•
Röststyrning (s. 133)
Använda röststyrning (s. 134)
Röststyra radio och media (s. 136)
Röststyra klimat (s. 189)
Inställningar för röststyrning (s. 136)
Internetansluten bil* (s. 510)
och säg något av följande kom-
•
"Ring [kontakt]" – ringer vald kontakt från
telefonboken.
•
"Ring [telefonnummer]" – ringer telefonnummer.
•
•
"Samtalslista" – visar samtalslistan.
•
Relaterad information
"Läs meddelande" – meddelande läses
upp. Finns flera meddelanden - välj vilket
meddelande som ska läsas upp.
"Diktera meddelande till [kontakt]" –
användaren uppmanas säga ett kort meddelande. Därefter läses meddelandet upp och
användaren kan välja att skicka18 eller göra
om meddelandet. För den här funktionen
måste bilen vara ansluten till internet.
Gäller vissa marknader.
Endast vissa telefoner kan skicka meddelanden via bilen. För kompatibilitet, se support.volvocars.com.
* Tillval/tillbehör. 135
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Röststyra radio och media19
Här följer kommandon för röststyrning av radio
och mediaspelare.
Tryck på
och säg något av följande kommandon:
•
"Media" – startar en dialog för media och
radio och visar exempel på kommandon.
•
•
•
"Spela [artist]" – spelar musik av vald artist.
•
"Spela [låttitel] från [album]" – spelar vald
låt från valt album.
"Spela [TV-kanalnamn]" – startar vald TVkanal*20.
•
"USB" – startar uppspelning från USB.
Inställningar för röststyrning21
"iPod" – startar uppspelning från iPod.
Här väljs inställningar för röststyrningssystemet.
"Bluetooth" – startar uppspelning från
Bluetooth-ansluten mediakälla.
"Liknande musik" – spelar musik från USBanslutna enheter som liknar den musik som
spelas.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Röststyrning (s. 133)
Använda röststyrning (s. 134)
Röststyra telefon (s. 135)
Röststyra klimat (s. 189)
Inställningar för röststyrning (s. 136)
Inställningar
System
Röststyrning
Inställningar kan göras inom följande områden:
• Repetera röstkommando
• Kön
• Talhastighet
Ljudinställningar
Välj ljudinställningar under:
Inställningar
Röststyrning
Ljud
Systemvolymer
•
"Spela [radiostation]" – startar vald radiokanal.
•
"Ställ in [frekvens]" – startar vald radiofrekvens i aktivt radioband. Om ingen radiokälla
är aktiv startas FM-bandet som standard.
Röststyrning är inte möjlig för alla språk. Tillgängliga språk för röststyrning är markerade med en
ikon i språklistan –
.
•
"Ställ in [frekvens] [frekvensband]" –
startar vald radiofrekvens på valt radioband.
Byte av språk slår även igenom på meny-, meddelande- och hjälptexter.
•
•
•
•
•
"Radio" – startar FM-radio.
19
20
21
136
"Spela [låttitel]" – spelar vald låt.
•
•
•
"FM radio" – startar FM-radio.
"DAB" – startar DAB-radio*.
Språkinställningar
Inställningar
och enheter
System Systemspråk
Systemspråk
"TV" – startar uppspelning från TV*20.
"CD" – startar uppspelning från CD*.
Gäller vissa marknader.
Gäller vissa marknader.
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Röststyrning (s. 133)
Använda röststyrning (s. 134)
Röststyra telefon (s. 135)
Röststyra klimat (s. 189)
Röststyra radio och media (s. 136)
Ljudinställningar (s. 476)
Ändra systemspråk (s. 120)
137
BELYSNING
BELYSNING
Ljusreglage
Läge
De olika ljusreglagen kontrollerar både yttre och
inre belysning. Med vänster rattspak aktiveras
och justeras yttre belysning. Med tumhjul i instrumentpanelen justeras interiör ljusstyrka.
Innebörd
Varselljus.
Volvo rekommenderar att läge
bilen körs.
VARNING
Helljusblink kan användas.
Bilens ljussystem kan inte i alla situationer
avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Varselljus och positionsljus.
Yttre belysning
Positionsljus när bilen är parkerad.A
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs
med ett trafiksäkert ljus och enligt gällande
trafikbestämmelser.
Helljusblink kan användas.
Halvljus och positionsljus.
Helljus kan aktiveras.
Helljusblink kan användas.
används när
Tumhjul i instrumentpanel
Varselljus och positionsljus i dagsljus.
Halvljus och positionsljus i svagt
dagsljus eller mörker eller när dimljus fram* och/eller bak är aktiverat.
Vridring i vänster rattspak.
Funktionen Automatiskt helljus kan
aktiveras.
När bilens elsystem är i tändningsläge II eller när
bilen är igång gäller följande funktioner för vridringens olika lägen:
Helljus kan aktiveras när halvljuset
är tänt.
A
Helljusblink kan användas.
Tumhjul (till vänster) för att justera interiör ljusstyrka.
Automatiskt helljus på/av.
Relaterad information
Om bilen är igång men stillastående kan vridringen skiftas till
läge
från annat läge för att tända endast positionsljusen i stället för annan belysning.
140
•
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 141)
•
•
Interiör belysning (s. 150)
Positionsljus (s. 141)
* Tillval/tillbehör.
BELYSNING
•
•
•
•
•
•
•
•
Använda blinkers (s. 146)
Använda helljus (s. 143)
Justera ljusfunktioner via
centerdisplay
Aktiva kurvljus* (s. 146)
Flera ljusfunktioner kan justeras och aktiveras via
centerdisplayen som exempelvis automatiskt helljus, ledbelysning och trygghetsbelysning.
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
Bromsljus (s. 148)
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Exteriör belysning eller Interiör
belysning.
Halvljus (s. 143)
Dimljus bak (s. 147)
Nödbromsljus (s. 148)
Varningsblinkers (s. 148)
Positionsljus
Positionsljus kan användas för att andra trafikanter ska se bilen om den stannar eller står parkerad. Positionsljuset tänds med rattspakens
vridring.
Ljus och belysning.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Ljusreglage (s. 140)
Automatiskt helljus (s. 144)
Använda ledbelysning (s. 149)
Trygghetsbelysning (s. 149)
Använda blinkers (s. 146)
Öppna inställningar i centerdisplay (s. 120)
Funktionsvy i centerdisplay (s. 110)
Rattspakens vridring i läget för positionsljus.
Ställ vridringen i läge
– positionsljusen
tänds (nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).
Är bilens elsystem i tändningsläge II eller är bilen
igång lyser varselljusen i stället för positionsljus
fram. När vridringen är i denna position så är
positionljusen tända oavsett vilket tändningsläge
bilens elsystem är i.
Om bilen är igång men stillastående kan vridfrån
ringen skiftas till läget för positionsljus
annat läge för att tända endast positionsljusen i
stället för annan belysning.
}}
* Tillval/tillbehör. 141
BELYSNING
||
Vid körning i mer än 30 sekunder i max 10 km/h
(ca 6 mph) eller om hastigheten överstiger
10 km/h (ca 6 mph) tänds varselljus. Föraren bör
.
vrida till annat läge än
När det är mörkt ute och bakluckan öppnas tänds
de bakre positionsljusen (om de inte redan är
tända) för att uppmärksamma bakomvarande.
Detta sker oavsett vilket läge vridringen står i
eller vilket tändningsläge bilens elsystem är i.
Varselljus
Systemet är ett hjälpmedel för att spara
energi – det kan inte i alla situationer avgöra
när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt
starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs
med ett trafiksäkert korrekt ljus och enligt gällande trafikbestämmelser.
Relaterad information
Relaterad information
•
•
VARNING
Bilen har sensorer som känner av omgivningens
ljusförhållanden. Med rattspakens vridring i läge
,
eller
samt när bilens elsystem är i tändningsläge II eller när bilen är igång,
växlar strålkastarna
lyser varselljuset. I läge
automatiskt till halvljus i svagt dagsljus eller mörker.
•
•
•
Ljusreglage (s. 140)
Tändningslägen (s. 420)
Ljusreglage (s. 140)
Tändningslägen (s. 420)
Halvljus (s. 143)
Rattspakens vridring i läge AUTO.
Med rattspakens vridring i läge
lyser varselljuset (DRL1) när bilen körs i dagsljus. Bilen
växlar automatiskt belysningen från varselljus till
halvljus i svagt dagsljus eller mörker. Växling till
halvljus sker också om dimljus fram* och/eller
bak aktiveras.
1
142
Daytime Running Lights
* Tillval/tillbehör.
BELYSNING
Halvljus
Vid körning med rattspakens vridring i läge
aktiveras halvljuset automatiskt i svagt
dagsljus eller mörker, när bilens elsystem är i
tändningsläge II eller när bilen är igång.
Rattspakens vridring i läge AUTO.
Med rattspakens vridring i läge
aktiveras
också halvljuset automatiskt om dimljus bak aktiveras.
lyser alltid
Med rattspakens vridring i läge
halvljuset när bilens elsystem är i tändningsläge II
eller när bilen är igång.
Tunneldetektering
Bilen känner av när den körs in i en tunnel och
skiftar då från varselljus till halvljus.
2
När halvljuset är tänt.
Observera att vridringen i vänster rattspak måste
stå i läge
för att tunneldetekteringen ska
fungera.
Relaterad information
•
•
•
Ljusreglage (s. 140)
Använda helljus
Helljus manövreras med den vänstra rattspaken.
Helljus är bilens starkaste belysning och bör
användas vid mörkerkörning, så länge det inte
bländar andra trafikanter, för att få bättre sikt.
Tändningslägen (s. 420)
Varselljus (s. 142)
Rattspak med vridring.
Helljusblink
För rattspaken lätt bakåt till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.
Helljus
Helljuset kan aktiveras när rattspakens vrid2 eller
ring står i läge
. Aktivera
helljuset genom att föra rattspaken framåt.
Deaktivera genom att föra rattspaken bakåt.
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
förardisplayen.
i
}}
143
BELYSNING
||
Relaterad information
•
•
Ljusreglage (s. 140)
Automatiskt helljus (s. 144)
Automatiskt helljus
Automatiskt helljus är en funktion som med en
kamerasensor i vindrutans överkant upptäcker
mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och då växlar från helljus
till halvljus.
Automatiskt helljus aktiveras med rattspakens vridring i
läge
.
Funktionen kan också ta hänsyn till gatubelysning. När kamerasensorn inte längre ser något
mötande eller framförvarande fordon tänds helljuset åter.
Funktionen kan träda in vid mörkerkörning när
bilens hastighet är ca 20 km/h (ca 12 mph) eller
högre.
144
Deaktivering av automatiskt helljus när helljuset
är på, medför att belysningen direkt ställs om till
halvljus.
När automatiskt helljus är aktiverat lyser symbomed vitt sken i förardisplayen.
len
När helljuset är tänt lyser symbolen med blått
sken. För LED-strålkastare gäller detta även om
helljuset är delvis avbländat, d.v.s. om ljuskäglan
lyser med något mer än halvljus.
BELYSNING
Bil med LED3-strålkastare*
Har det automatiska helljuset på/av-funktionalitet4 återgår belysningen till helljus någon sekund
efter det att kamerasensorn inte längre känner av
mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus.
Har det automatiska helljuset adaptiv funktionalitet4 fortsätter ljuskäglan, till skillnad från vad som
sker vid konventionell avbländning, att lysa med
helljus på båda sidor om mötande eller framförvarande fordon – enbart den del av ljuskäglan som
pekar direkt på fordonet bländas av.
mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus.
VARNING
Automatiskt helljus är ett hjälpmedel för att
vid gynnsamma förhållanden använda bästa
möjliga ljus.
Begränsningar för automatiskt helljus
Kamerasensorn som funktionen baseras på har
begränsningar.
Om denna symbol tillsammans med
meddelande Automatiskt helljus
Tillfälligt ej tillgängligt visas i förardisplayen, måste växling mellan heloch halvljus göras manuellt. Rattspakens vridring
. Symbolen
kan ändå stå i läge
slocknar när meddelandet visas.
Detsamma gäller om denna symbol tillsammans med meddelande
Vindrutesensor Sensor blockerad,
se ägarmanual visas.
Föraren är alltid ansvarig för att manuellt växla
mellan hel- och halvljus när trafiksituationer
eller väderförhållanden kräver det.
Relaterad information
•
•
•
Ljusreglage (s. 140)
Använda helljus (s. 143)
Begränsningar för Kameraenhet (s. 326)
Automatiskt helljus kan vara tillfälligt otillgängligt
t.ex. i situationer med tät dimma eller kraftigt
regn. När automatiskt helljus åter blir tillgängligt,
eller vindrutesensorerna inte längre är blockerade, släcks meddelandet och symbolen
tänds.
Adaptiv funktionalitet: Halvljus direkt mot mötande fordon, men fortsatt helljus på båda sidor om fordonet.
Belysningen återgår till fullt helljus någon sekund
efter det att kamerasensorn inte längre känner av
3 Lysdiod (Light Emitting Diode)
4 Beroende på bilens utrustningsnivå.
* Tillval/tillbehör. 145
BELYSNING
Använda blinkers
OBS
Bilens blinkers manövreras med vänster rattspak.
Blinkerlamporna blinkar tre gånger eller kontinuerligt, beroende på hur långt uppåt eller nedåt
spaken förs.
•
Denna automatiska blinksekvens kan
avbrytas genom att rattspaken omedelbart förs i motsatt riktning.
•
Om symbolen för blinker i förardisplayen
blinkar snabbare än normalt – se meddelande i förardisplayen.
Aktiva kurvljus*
Aktiva kurvljus är konstruerade för att ge maximal
belysning i kurvor och korsningar. Bil med LED5strålkastare* kan beroende på bilens utrustningsnivå ha aktiva kurvljus.
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller nedåt till yttersta
läget.
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
Relaterad information
Blinkers.
Kort blinksekvens
För rattspaken uppåt eller nedåt till första
läget och släpp. Blinkerlamporna blinkar tre
gånger. Funktionen kan aktiveras/deaktiveras via centerdisplayen.
•
•
Varningsblinkers (s. 148)
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 141)
Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster) respektive
aktiverad (höger).
De aktiva kurvljusen följer rattrörelsen för att ge
maximal belysning i kurvor och korsningar och
kan därmed ge föraren bättre upsikt.
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
bilen. Vid fel i funktionen lyser symbolen
i
förardisplayen samtidigt som förardisplayen visar
en förklarande text.
Funktionen är endast aktiv i svagt dagsljus eller
mörker och endast när bilen är i rörelse och halvljuset lyser.
5
146
Lysdiod (Light Emitting Diode)
* Tillval/tillbehör.
BELYSNING
Deaktivera/aktivera funktionen
Dimljus bak
Funktionen som är aktiverad när bilen levereras
från fabrik kan deaktiveras/aktiveras via centerdisplayens funktionsvy:
Dimljus bak lyser betydligt starkare än vanliga
baklyktor och bör endast användas då sikten är
nedsatt på grund av dimma, snö, rök eller damm
för att andra trafikanter i ett tidigt skede ska
observera framförvarande fordon.
Tryck på knappen Aktiva
kurvljus.
OBS
Bestämmelser för användning av dimljus bak
varierar mellan olika länder.
Relaterad information
•
•
•
Ljusreglage (s. 140)
Tändningslägen (s. 420)
Byta dimljuslampa bak (s. 589)
Relaterad information
•
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 141)
Knapp för dimljus bak.
Dimljus bak består av en lampa bak på förarsidan
av bilen.
Dimljus bak kan endast tändas när tändningsläge
II är aktivt eller när bilen är igång samt rattspakens vridring står i läge
eller
.
Tryck på knappen för till/från. Symbolen
förardisplayen lyser när dimljus bak är tänt.
i
Dimljus bak släcks automatiskt när startvredet
vrids medurs för att stänga av bilen eller när ratteller
.
spakens vridring ställs i läge
147
BELYSNING
Bromsljus
Nödbromsljus
Varningsblinkers
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.
Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma
bakomvarande fordon om en kraftig inbromsning.
Varningsblinkers varnar andra trafikanter genom
att bilens samtliga blinkers aktiveras samtidigt.
Fuktionen kan användas för att varna vid trafikfara.
Bromsljuset tänds när bromspedalen trycks ner.
Dessutom tänds det när bilen bromsas automatiskt av något förarstödsystem.
Relaterad information
•
•
Nödbromsljus (s. 148)
Bromsfunktioner (s. 423)
Funktionen innebär att bromsljuset blinkar istället
för att – som vid normal bromsning – lysa med
fast sken.
Nödbromsljusen aktiveras vid en kraftig inbromsning eller om ABS-systemet aktiveras i höga hastigheter.
Efter nedbromsning till en låg hastighet och föraren släpper bromsen återgår bromsljuset till normalt sken.
Samtidigt aktiveras bilens varningsblinkers. Dessa
blinkar tills föraren accelerar upp bilen till en
högre hastighet igen eller stänger av varningsblinkersen.
Relaterad information
•
•
•
Bromsljus (s. 148)
Färdbroms (s. 423)
Varningsblinkers (s. 148)
Knapp för varningsblinkers.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers.
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när bilen
bromsats så kraftigt att nödbromsljusen aktiverats och hastigheten är låg. Varningsblinkers börjar blinka efter att nödbromsljusen har slutat
blinka och deaktiveras då automatiskt när man
kör iväg igen eller deaktiveras om knappen trycks
in.
OBS
Bestämmelser för användning av varningsblinkers kan variera mellan länder.
148
BELYSNING
Relaterad information
•
•
Nödbromsljus (s. 148)
Använda blinkers (s. 146)
Använda ledbelysning
Trygghetsbelysning
En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts.
Trygghetsbelysningen tänds när bilen låses upp
och används för att tända bilens belysning på
avstånd.
För att aktivera funktionen:
Funktionen aktiveras när fjärrnyckeln används vid
upplåsning. Då lyser positionsljus, belysning i
yttre handtag*, nummerskyltsbelysning, inre taklampor och golvbelysning samt bagage/lastutrymmets belysning. Om en dörr öppnas inom
aktiveringstiden kommer tiden för belysningen i
yttre handtag* och den interiöra belysningen att
förlängas.
1.
Stäng av bilen.
2.
För vänster rattspak framåt mot instrumentpanelen och släpp.
3.
Stig ur bilen och lås dörren.
När funktionen aktiverats lyser en symbol i förardisplayen, positionsljus, belysning i yttre handtag*
samt nummerskyltsbelysning.
Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in via centerdisplayen.
Relaterad information
•
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 141)
•
Trygghetsbelysning (s. 149)
Funktionen kan aktiveras och deaktiveras via
centerdisplayen.
Relaterad information
•
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 141)
•
•
Använda ledbelysning (s. 149)
Fjärrnyckel (s. 221)
* Tillval/tillbehör. 149
BELYSNING
Interiör belysning
Interiören är utrustad med flera olika typer av
ljussättning för att förbättra upplevelsen. Bland
annat läslampor, handskfacksbelysning och
markbelysning.
All belysning i kupén kan tändas och släckas
manuellt minst 5 minuter från det att:
•
bilen har stängts av och dess elsystem är i
tändningsläge 0
•
bilen har låsts upp men den har inte startats.
Främre takbelysning
Läsbelysning
Läslamporna på höger respektive vänster sida
tänds eller släcks med ett kort tryck på respektive
knapp i takkonsolen. Ljusstyrkan justeras genom
att knappen hålls inne.
Kupébelysning
Golvbelysningen och takbelysningen tänds eller
släcks med ett kort tryck på knappen i takkonsolen.
Automatik för kupébelysning
Automatiken aktiveras med ett kort tryck på
AUTO-knappen i takkonsolen. Med automatiken
aktiverad lyser ljusindikatorn i knappen och kupébelysningen tänds och släcks enligt nedanstående.
Läslampor över baksätet.
Kupébelysningen:
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och kupébelysning.
Läslampa vänster sida
Kupébelysning
Automatik för kupébelysning
•
tänds när bilen låses upp och när den stängs
av
•
•
släcks när bilen startas och när den låses
•
förblir tänd i 2 minuter om någon av sidodörrarna är öppen.
tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs
Bakre takbelysning
I bakre delen av bilen finns läsbelysning, vilken
också används som kupébelysning.
I bil med panoramatak* finns två lampenheter, en på vardera sida av taket.
Läslamporna tänds eller släcks med ett kort tryck
på lampans knapp. Ljusstyrkan justeras genom
att knappen hålls inne.
Läslampa höger sida
150
* Tillval/tillbehör.
BELYSNING
Handskfacksbelysning
Belysning i förvaringsfack i dörrar
Justera interiör belysning
Handskfacksbelysningen tänds respektive släcks
när luckan öppnas eller stängs.
Belysningen i förvaringsfack i dörrar tänds när
man öppnar dörrarna och släcks när bilen låses.
Ljusstyrkan kan finjusteras med hjälp av tumhjulet i instrumentpanelen.
Belysningen i bilen tänds upp olika beroende på
tändningsläge. Den interiöra belysningen kan
justeras med ett tumhjul i intrumentpanelen och
vissa ljusfunktioner kan även justeras via centerdisplayen.
Med tumhjulet på instrumentpanelen vid ratten justeras ljusstyrkan på displaybelysning,
reglagebelysning, omgivande
ljus och stämningsljus*
Solskyddets spegelbelysning*
Belysningen till spegeln i solskyddet tänds
respektive släcks då locket öppnas eller stängs.
Markbelysning*
Markbelysningen tänds och släcks när respektive
dörr öppnas eller stängs.
Tröskelbelysning
Tröskelbelysningen tänds och släcks när en dörr
öppnas eller stängs.
Belysning i lastutrymme
Belysningen i lastutrymmet tänds respektive
släcks då bakluckan öppnas eller stängs.
Dekorbelysning
Det omgivande ljuset tänds när man öppnar dörrarna och släcks när bilen låses. Dekorbelysningens intensitet kan anpassas i centerdisplayen
och även finjusteras med tumhjulet i instrumentpanelen.
Stämningsljus*
Bilen är utrustad med några lysdioder som gör
det möjligt att ändra färg på ljuset. Denna belysning är tänd när bilen är i gång. Stämningsljuset
kan anpassas i centerdisplayen och även finjusteras med tumhjulet i instrumentpanelen.
Belysning i främre mugghållare i
tunnelkonsol
Belysningen i främre mugghållare tänds när bilen
låses upp och släcks när bilen låses. Ljusstyrkan
kan finjusteras med hjälp av tumhjulet i instrumentpanelen.
Relaterad information
•
•
•
•
Justera interiör belysning (s. 151)
Ljusreglage (s. 140)
Tändningslägen (s. 420)
Kupéns interiör (s. 556)
Justera omgivande dekorbelysning
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car Ljus och belysning
Interiör belysning.
3.
Välj mellan följande inställningar:
•
Under Intensitet för dekorbelysning,
välj mellan Av, Låg och Hög.
•
Under Nivå för dekorbelysning, välj
mellan Reducerad och Full.
Justera stämningsljus*
Bilen är utrustad med några lysdioder som gör
det möjligt att ändra färg på ljuset. Denna belysning är tänd när bilen är i gång.
}}
* Tillval/tillbehör. 151
BELYSNING
||
Ändra ljusets styrka
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car Ljus och belysning
Interiör belysning Stämningsljus.
3.
Under Styrka på stämningsljus välj mellan
Av, Låg och Hög.
Ändra ljusets färg
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car Ljus och belysning
Interiör belysning Stämningsljus.
3.
Välj mellan Efter temperatur och Efter färg
för att ändra ljusets färg.
Vid val Efter temperatur ändrar sig ljuset
efter inställd kupétemperatur.
Vid val Efter färg kan underkategorin
Temafärger användas för att justera ytterligare.
Relaterad information
•
•
•
152
Interiör belysning (s. 150)
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 141)
Tändningslägen (s. 420)
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Rutor, glas och speglar
I bilen finns reglage för rutor, glas och speglar.
Några av rutorna i bilen är förstärkta med laminering.
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta
och yttre backspeglar (s. 209)
Laminerat glas
Vindrutan och panoramataket* har laminerat glas.
Glaset är förstärkt, vilket ger ett bättre inbrottsskydd och förbättrar ljudisoleringen i kupén. För
vissa övriga glasytor finns laminerat glas som tillval.
Symbolen visas på de rutor där glaset är laminerat1.
Klämskydd för rutor och solgardiner
Alla rutor och solskydd* som styrs elektriskt har
klämskydd som löser ut om de blockeras av
något föremål vid öppning eller stängning.
Vid blockering stannar rörelsen och backar därefter automatiskt till ca 50 mm (ca 2 tum) från
det blockerade läget (alternativt till fullt ventilationsläge).
Om klämskyddet har löst ut är det ändå möjligt
att manövrera en gång till i samma riktning utan
klämskydd, om detta görs inom 10 sekunder
efter att klämskyddet har löst ut. Det finns alltså
möjlighet att forcera klämskyddet när stängning
avbrutits, t.ex. vid isbildning, genom att kontinuerligt trycka reglaget till helt stängt läge.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1
154
VARNING
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 154)
Ifall startbatteriet kopplats bort måste funktionen för automatisk öppning och stängning
återställas för att fungera korrekt. Återställning måste ske för att klämskyddet ska fungera.
Panoramatak* (s. 160)
Fönsterhissar (s. 155)
Backspeglar (s. 157)
Använda solgardin* (s. 157)
Head-up-display* (s. 130)
Använda vindrutetorkare (s. 165)
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 168)
Aktivera och deaktivera eluppvärmd vindruta*
(s. 208)
Relaterad information
•
•
•
•
Återställningssekvens för klämskydd (s. 155)
Manövrera fönsterhissar (s. 156)
Använda solgardin* (s. 157)
Panoramatak* (s. 160)
Gäller ej vindrutan och panoramataket* som alltid är laminerade och därför saknar denna symbol.
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Återställningssekvens för
klämskydd
Skulle det vara något problem med de elektriska
funktionerna för fönsterhissarna kan en återställningssekvens testas.
Fönsterhissar
VARNING
Fönsterhissarna manövreras med reglagepanelerna i respektive dörr. Förardörren har reglage
för att manövrera samtliga fönster och även aktivera barnsäkerhetsspärren.
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av rörliga delar.
VARNING
Ifall startbatteriet kopplats bort måste funktionen för automatisk öppning och stängning
återställas för att fungera korrekt. Återställning måste ske för att klämskyddet ska fungera.
Skulle problemet kvarstå eller om det gäller
panoramatak eller taklucka, kontakta en verkstad.
2.
Manövrera sedan i det manuella läget 3
gånger uppåt mot stängt läge.
> Systemet initieras automatisk.
Relaterad information
•
•
•
2
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 154)
Manövrera fönsterhissar (s. 156)
Använda solgardin* (s. 157)
Manövrera alltid rutor under uppsikt.
•
•
Lämna aldrig barn ensamma i bilen.
•
2
Återställ fönsterhiss
1. Börja med fönstret i stängt läge.
•
•
Reglagepanel i förardörr.
Elektrisk barnsäkerhetsspärr* som deaktiverar reglagen i bakdörrarna för att förhindra
att dörrar eller fönster öppnas inifrån.
Reglage för bakre fönster.
Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.
Tänk på att alltid bryta strömmen till elhissarna genom att sätta bilens elsystem i
tändningsläge 0 och ta sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas.
Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar
genom rutor, även om bilens elsystem är
helt avslaget.
Relaterad information
•
•
•
Manövrera fönsterhissar (s. 156)
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 154)
Återställningssekvens för klämskydd (s. 155)
Reglage för främre fönster.
Fönsterhissarna är utrustade med klämskydd.
Skulle det vara något problem med klämskyddet
kan en återställningssekvens provas.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör. 155
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Manövrera fönsterhissar
VARNING
Med reglagepanelen i förardörren kan alla fönsterhissar manövreras – med reglagepanelerna i
övriga dörrar manövreras respektive fönsterhiss.
Fönsterhissarna är utrustade med klämskydd.
Skulle det vara något problem med klämskyddet
kan en återställningssekvens provas.
Kontrollera att inget barn eller andra passagerare kommer i kläm när alla rutor stängs
med:
•
•
•
VARNING
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av rörliga delar.
•
•
Manövrera alltid rutor under uppsikt.
•
•
Lämna aldrig barn ensamma i bilen.
•
Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.
Tänk på att alltid bryta strömmen till elhissarna genom att sätta bilens elsystem i
tändningsläge 0 och ta sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas.
Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar
genom rutor, även om bilens elsystem är
helt avslaget.
centrallåsknappen
fjärrnyckeln.
OBS
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet
då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att
öppna även de främre fönsterrutorna lite
grann.
Manövrering av fönsterhissar.
Manövrering utan automatik. För något av
reglagen lätt uppåt eller nedåt. Fönsterhissarna går upp eller ner så länge reglaget hålls
i position.
Manövrering med automatik. För något av
reglagen uppåt eller nedåt till ändläget och
släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till sitt
ändläge.
För att fönsterhissarna ska kunna användas
måste tändningsläget vara I eller II. Efter att bilen
har stängts av kan fönsterhissarna manövreras i
några minuter efter att tändningen slagits av –
dock inte efter att en dörr har öppnats. Endast en
reglagepanel i taget kan manövreras.
Det går även att manövrera med hjälp av fjärrnyckel, nyckelfri öppning* med dörrhandtag eller
centrallåsknappen.
156
nyckelfri stängning*
OBS
Fönsterrutorna kan inte öppnas i hastigheter
över ca 180 km/h (ca112 mph), men de kan
stängas.
Det är alltid förarens ansvar att följa gällande
trafikregler.
Relaterad information
•
•
•
•
Fönsterhissar (s. 155)
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 154)
Återställningssekvens för klämskydd (s. 155)
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 244)
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
•
•
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 223)
Använda solgardin*
Backspeglar
Låsa och låsa upp från bilens insida (s. 247)
Solgardiner kan finnas inbyggda i vardera bakdörr.
De inre och yttre backspeglarna används för att
föraren ska få en bättre uppsikt bakåt.
I bakdörr – manuellt manövrerad
Inre backspegel
Den inre backspeglen justeras enkelt genom att
vinkla den för hand. Den inre backspegeln kan
vara utrustad med HomeLink*, automatisk
avbländning* och kompass*.
Yttre backspeglar
VARNING
Båda speglarna är krökta för att ge god överblick. Föremål kan se ut att vara längre bort
än vad de i verkligheten är.
Bilden är schematisk – utförandet kan variera.
Krok med tillhörande spärr
–
Dra upp solgardinen och haka fast den i kroken i dörrens övre karm.
Fönstret kan öppnas och stängas även när solgardinen är uppdragen.
Relaterad information
•
•
•
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 154)
Återställningssekvens för klämskydd (s. 155)
Fönsterhissar (s. 155)
De yttre backspeglarnas lägen justeras med
inställningsspaken i förardörrens reglagepanel.
Det finns även flera automatiska inställningar
som kan kopplas till minnesfunktionsknapparna
för det elmanövrerade sätet*.
Relaterad information
•
•
•
•
HomeLink®* (s. 469)
Kompass (s. 472)
Justera backspeglarnas avbländning (s. 158)
Vinkling av yttre backspeglar (s. 159)
}}
* Tillval/tillbehör. 157
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
•
•
Lagra minnesfunktion i elmanöverat framsäte* (s. 174)
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta
och yttre backspeglar (s. 209)
Justera backspeglarnas avbländning
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det reflekteras i backspeglarna och blända föraren.
Blända av när bakomvarande ljus stör.
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspeglarna av automatiskt. Automatisk avbländning är alltid aktiv under körning, utom när växellådans backläge är valt.
Manuell avbländning
Den inre backspegeln kan bländas av med ett
reglage i spegelns underkant.
OBS
Vid byte av känslighet märks ingen förändring
av avbländningen omedelbart, men förändringen kommer att vara genomförd efter ett
tag.
Känsligheten för avbländning kommer att påverka
både inre och yttre backspeglar.
Reglage för manuell avbländning.
1.
Blända av genom att föra reglaget in mot
kupén.
2.
Återgå till normalt läge genom att föra reglaget mot vindrutan.
Reglage för manuell avbländning finns inte på
spegel med automatisk avbländning.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car
bekvämlighet.
3.
Under Automatisk avbländning av
backspegel, välj Normal, Mörk eller Ljus.
Speglar och
I den inre backspegeln finns två sensorer – en
framåtriktad och en bakåtriktad – som arbetar tillsammans för att identifiera och eliminera bländande ljus. Den framåtriktade sensorn känner av
omgivande ljus, medan den bakåtriktade sensorn
känner av ljus från bakomvarande fordons strålkastare.
För att de yttre backspeglarna ska kunna vara
utrustade med automatisk avbländning måste
158
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
också den inre backspegeln vara utrustad med
automatisk avbländning.
OBS
Skyms sensorerna av t.ex. parkeringstillstånd,
transpondrar, solskydd eller objekt i säten
eller i lastutrymmet på ett sådant sätt att ljus
förhindras att nå sensorerna, reduceras den
inre och de yttre backspeglarnas avbländningsfunktion.
Vinkling av yttre backspeglar
Återställning till neutralläge
För att ha bättre sikt bakåt så behöver de yttre
backspeglarna ställas in efter förarens förutsättningar. Det finns flera automatiska inställningar
som även kan kopplas till minnesfunktionsknapparna för det elmanövrerade sätet*.
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge
måste elektriskt återställas till neutralläge för att
den elektriska in-/utfällningen ska fungera korrekt.
Backspeglar (s. 157)
Fäll ut dem igen genom att trycka ner knapparna L och R samtidigt.
3.
Upprepa ovanstående procedur vid behov.
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in.
Reglage för yttre backspeglar.
De yttre backspeglarnas lägen justeras med
inställningsspaken i förardörrens reglagepanel.
1.
i kombination med elmanövrerat säte med minnesknappar*.
2.
Fäll in backspeglar elektriskt*
Vinkling av yttre backspeglar (s. 159)
3 Endast
Fäll in speglarna genom att trycka ner knapparna L och R samtidigt.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Relaterad information
•
•
1.
Använda reglage för yttre backspeglar
Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan i
knappen lyser.
2.
Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3.
Tryck en gång till på knappen L eller R. Lampan ska inte längre lysa.
1.
Tryck ner knapparna L och R samtidigt (tändningsläget måste vara lägst I).
2.
Släpp dem efter ca 1 sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
Fäll ut speglarna genom att trycka ner L och R
samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i utfällt
läge.
Vinkling vid parkering3
Backspegeln kan vinklas ner för att exempelvis
föraren ska kunna se vägkanten vid parkering.
–
Lägg i backväxeln och tryck in knappen L
eller R.
}}
* Tillval/tillbehör. 159
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
||
Observera att knappen kan behöva tryckas in 2
gånger, beroende på om den redan var förvald.
När backspegeln är nedvinklad blinkar knappen.
När backväxeln läggs ur börjar backspegeln
återgå automatiskt efter ca 3 sekunder och når
sitt ursprungliga läge efter ca 8 sekunder.
Automatisk vinkling vid
parkering3
Med denna inställning vinklas backspegeln automatiskt ner när backväxel är vald. Det nedfällda
läget är förinställt och går inte att justera. Det går
att få backspegeln att direkt återgå till sitt
ursprungliga läge genom att 2 gånger trycka in
knappen L eller R.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
bekvämlighet.
3.
Under Vinkling av sidospegel vid
backning, välj Av, Förare, Passagerare
eller Båda för att aktivera/deaktivera och för
att välja vilken backspegel som ska vinklas.
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln fälls
backspeglarna in/ut automatiskt.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
3 Endast
160
3.
Tryck på My Car
bekvämlighet.
Speglar och
Välj Sidospeglar vinklas in vid låsning för
att aktivera/deaktivera.
Relaterad information
•
•
•
•
Backspeglar (s. 157)
Justera backspeglarnas avbländning (s. 158)
Lagra minnesfunktion i elmanöverat framsäte* (s. 174)
Panoramatak*
Panoramataket är uppdelat i två glassektioner.
Den främre är öppningsbar vertikalt i bakkant
(ventilationsläge) eller horisontellt (öppet läge).
Den bakre är ett fast takglas.
Panoramataket har en vindavvisare och en solgardin, tillverkad av perforerat tyg och placerad
under glastaket, för extra skydd mot t.ex. starkt
solljus.
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta
och yttre backspeglar (s. 209)
Speglar och
Automatisk infällning vid låsning*
1.
2.
Panoramataket och solgardinen manövreras med
ett reglage som är placerat i taket.
Det går även att manövrera med hjälp av fjärrnyckel, nyckelfri öppning* med dörrhandtag eller
centrallåsknappen.
i kombination med elmanövrerat säte med minnesknappar*.
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
För att panoramataket och solgardinen ska
kunna manövreras måste bilens elsystem vara i
tändningsläge I eller II.
VIKTIGT
VARNING
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av rörliga delar.
•
•
Manövrera alltid rutor under uppsikt.
•
•
Lämna aldrig barn ensamma i bilen.
•
•
Ta bort is och snö innan panoramataket
öppnas.
•
Manövrera inte panoramataket om det
frusit fast.
•
Låsa och låsa upp från bilens insida (s. 247)
Vindavvisare
Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.
Tänk på att alltid bryta strömmen till elhissarna genom att sätta bilens elsystem i
tändningsläge 0 och ta sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas.
Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar
genom rutor, även om bilens elsystem är
helt avslaget.
VIKTIGT
•
Öppna inte panoramataket när lasthållare
är monterad.
•
Placera inte tunga föremål på panoramataket.
Till panoramataket hör en vindavvisare som fälls
upp när panoramataket är i öppet läge.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Manövrera panoramatak* (s. 162)
Automatisk stängning av panoramatakets*
solgardin (s. 164)
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 154)
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 244)
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 223)
* Tillval/tillbehör. 161
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Manövrera panoramatak*
Panoramataket och solgardinen manövreras
med ett reglage i takpanelen och är båda utrustade med klämskydd.
VARNING
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av rörliga delar.
•
•
Manövrera alltid rutor under uppsikt.
•
•
Lämna aldrig barn ensamma i bilen.
•
Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.
Tänk på att alltid bryta strömmen till elhissarna genom att sätta bilens elsystem i
tändningsläge 0 och ta sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas.
Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar
genom rutor, även om bilens elsystem är
helt avslaget.
VIKTIGT
4
162
•
Öppna inte panoramataket när lasthållare
är monterad.
•
Placera inte tunga föremål på panoramataket.
VIKTIGT
•
Ta bort is och snö innan panoramataket
öppnas.
•
Manövrera inte panoramataket om det
frusit fast.
För att panoramataket och solgardinen ska
kunna manövreras måste bilens elsystem vara i
tändningsläge I eller II.
Det går även att manövrera med hjälp av fjärrnyckel, nyckelfri öppning* med dörrhandtag eller
centrallåsknappen.
VARNING
Kontrollera att inget barn eller andra passagerare kommer i kläm när alla rutor stängs
med:
•
•
•
Takets rörelse stoppas om reglaget släpps vid
manuell manövrering eller då glaset når komfort4-, maximalt öppnings- eller stängningsläge.
Rörelsen för både panoramatak och solgardin
stoppas också om reglaget i taket manövreras
igen i motsatt riktning mot den pågående rörelseriktningen.
Panoramataket och solgardinen är också utrustade med klämskydd.
OBS
Vid manuell öppning måste solgardinen vara
helt öppen innan panoramataket kan öppnas.
Vid omvänd procedur måste panoramataket
vara helt stängt innan solgardinen kan
stängas helt.
nyckelfri stängning*
centrallåsknappen
fjärrnyckeln.
VIKTIGT
Kontrollera att panoramataket är ordentligt
stängt vid stängning.
Komfortläge är en position där vindbrus och resonansljud under körning är på en behagligt låg nivå.
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Öppna och stäng ventilationsläge
Öppna och stäng panoramataket helt
med reglage i taket
Öppna genom att trycka reglaget uppåt en
gång.
Solgardinen följer med automatiskt om panoramataket stängs från ventilationsläget.
2.
Öppna panoramataket till komfortläget –
tryck reglaget bakåt en andra gång till läget
för automatisk öppning och släpp.
3.
Öppna panoramataket maximalt – tryck reglaget bakåt en tredje gång till läget för automatisk öppning och släpp.
Stäng genom att upprepa föregående procedur i
omvänd ordning – tryck istället reglaget framåt/
nedåt till läget för automatisk stängning.
Ventilationsläge, vertikalt i bakkant.
Stäng genom att trycka reglaget nedåt en
gång.
Då ventilationsläge väljs lyfts den främre glasluckan upp i bakkant. Om solgardinen är helt
stängd när ventilationsläge väljs, öppnas den
automatiskt ca 50 mm (ca 2 tum).
Automatisk manövrering
1. Öppna solgardinen maximalt – tryck reglaget
bakåt till läget för automatisk öppning och
släpp.
Manövrering, manuellt läge
Manövrering, automatiskt läge
Manuell manövrering
1. Öppna solgardinen – tryck reglaget bakåt till
läget för manuell öppning.
Automatisk manövrering – snabb öppning
eller stängning
Panoramataket och solgardinen kan öppnas eller
stängas samtidigt:
–
Öppna – tryck reglaget bakåt två gånger till
läget för automatisk manövrering och släpp.
Stäng – tryck reglaget framåt/nedåt två
gånger till läget för automatisk manövrering
och släpp.
2.
Öppna panoramataket till komfortläge – tryck
reglaget bakåt en andra gång till läget för
manuell öppning.
–
3.
Öppna panoramataket maximalt – tryck reglaget bakåt en tredje gång till läget för manuell öppning.
Relaterad information
Stäng genom att upprepa föregående procedur i
omvänd ordning – tryck istället reglaget framåt/
nedåt till läget för manuell stängning.
•
•
Panoramatak* (s. 160)
•
•
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 154)
Automatisk stängning av panoramatakets*
solgardin (s. 164)
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 244)
}}
* Tillval/tillbehör. 163
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
•
•
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 223)
Låsa och låsa upp från bilens insida (s. 247)
Automatisk stängning av
panoramatakets* solgardin
Med denna funktion stängs solgardinen automatiskt 15 minuter efter bilen har låsts om bilen
står parkerad i varmt väder. Detta görs för att
sänka kupétemperaturen och skydda bilklädseln
från solblekning.
Funktionen som är deaktiverad när bilen levereras från fabrik kan aktiveras eller deaktiveras i
centerdisplayen.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car
•
•
•
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 244)
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 223)
Låsa och låsa upp från bilens insida (s. 247)
Låsning.
Välj Automatisk stängning av takets
solgardin för att aktivera/deaktivera.
OBS
Även solgardinen stängs när alla rutor stängs
med:
•
•
•
nyckelfri stängning*
centrallåsknappen
fjärrnyckeln.
Relaterad information
•
•
•
164
Panoramatak* (s. 160)
Manövrera panoramatak* (s. 162)
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 154)
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Använda vindrutetorkare
Kontinuerlig torkning
För spaken uppåt för att torkarna ska
svepa med normal hastighet.
Vindrutetorkaren rengör vindrutan. Olika inställningar för vindrutetorkaren görs med höger rattspak.
För spaken ytterligare uppåt för att torkarna ska svepa med hög hastighet.
VIKTIGT
•
•
•
•
•
Använda bakrutetorkare och -spolare
(s. 168)
Påfyllning av spolarvätska (s. 621)
Torkarblad i serviceläge (s. 620)
Byta torkarblad vindruta (s. 619)
Byta torkarblad bakruta (s. 618)
Innan aktivering av torkare – säkerställ att
torkarbladen inte är fastfrusna och att eventuell snö eller is på vindrutan och bakrutan är
bortskrapad.
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna
rengör vindrutan. Vindrutan ska vara blöt när
vindrutetorkarna arbetar.
Höger rattspak.
Tumhjul, används för att ställa in regnsensorns känslighet och torkarnas frekvens.
Enkelsvep
För spaken nedåt och släpp för att göra
ett svep.
Vindrutetorkare av
För spaken till läge 0 för att stänga av
vindrutetorkarna.
Intervalltorkning
Ställ in antalet svep per tidsenhet med
tumhjulet när intervalltorkning är vald.
Relaterad information
•
•
Använda regnsensorn (s. 166)
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 168)
•
Använda automatisk bakrutetorkning vid
backning (s. 169)
•
Uppvärmda spolmunstycken för vindrutetorkare* (s. 166)
•
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 167)
* Tillval/tillbehör. 165
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Uppvärmda spolmunstycken för
vindrutetorkare*
Spolmunstyckena värms automatiskt vid kyla för
att förhindra att spolarvätskan fryser.
Använda regnsensorn
Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt.
Regnsensorns känslighet justeras med tumhjulet
på höger rattspak.
Relaterad information
•
•
Använda regnsensorn (s. 166)
Aktivera regnsensorn genom att trycka på regn.
sensorknappen
Om spaken förs nedåt gör torkarna extrasvep.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. Ett extra svep görs när
tumhjulet vrids uppåt.
Deaktivera regnsensor
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 168)
•
Använda automatisk bakrutetorkning vid
backning (s. 169)
Deaktivera regnsensorn genom att trycka på
regnsensorknappen
eller för spaken uppåt
till ett annat torkarprogram.
•
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 167)
Regnsensorn deaktiveras automatiskt i tändningsläge 0 eller när motorn är avstängd.
•
Använda bakrutetorkare och -spolare
(s. 168)
Regnsensorn deaktiveras automatiskt när torkarblad sätts i serviceläge. Regnsensorn återaktiveras när serviceläget har stängts av.
•
•
•
•
•
Påfyllning av spolarvätska (s. 621)
Torkarblad i serviceläge (s. 620)
Byta torkarblad vindruta (s. 619)
Byta torkarblad bakruta (s. 618)
Använda vindrutetorkare (s. 165)
Höger rattspak.
VIKTIGT
Regnsensorknapp
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn medan
bilen är igång eller när bilens elsystem är i
tändningsläge I eller II. Symbolen i förardisplayen slocknar.
Tumhjul, känslighet/frekvens
När regnsensorn är aktiverad visas regnsensori förardisplayen.
symbolen
Aktivera regnsensor
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen vara
igång eller elsystemet vara i tändningsläge I eller
II samtidigt som spaken till vindrutetorkarna ska
vara i läge 0 alternativt i läge för enkelsvep.
166
Relaterad information
•
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 168)
•
Använda automatisk bakrutetorkning vid
backning (s. 169)
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
•
Uppvärmda spolmunstycken för vindrutetorkare* (s. 166)
Använda regnsensorns
minnesfunktion
•
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 167)
Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt.
•
Använda bakrutetorkare och -spolare
(s. 168)
Aktivera/deaktivera minnesfunktion
•
•
•
•
•
Påfyllning av spolarvätska (s. 621)
Torkarblad i serviceläge (s. 620)
Minnesfunktion för regnsensorn är möjlig att aktivera så att regnsensorknappen inte behöver
tryckas in vid varje start av bilen:
Byta torkarblad vindruta (s. 619)
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Minne för regnsensor för att aktivera/
deaktivera minnesfunktionen.
Byta torkarblad bakruta (s. 618)
Använda vindrutetorkare (s. 165)
•
Använda vindrutetorkare (s. 165)
Vindrutetorkare.
Relaterad information
•
•
Använda regnsensorn (s. 166)
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 168)
•
Använda automatisk bakrutetorkning vid
backning (s. 169)
•
Uppvärmda spolmunstycken för vindrutetorkare* (s. 166)
•
Använda bakrutetorkare och -spolare
(s. 168)
•
•
•
•
Påfyllning av spolarvätska (s. 621)
Torkarblad i serviceläge (s. 620)
Byta torkarblad vindruta (s. 619)
Byta torkarblad bakruta (s. 618)
* Tillval/tillbehör. 167
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Använda vindrute- och
strålkastarspolare
Vindrute- och strålkastarspolare rengör vindrutan
och strålkastarna. Start av vindrute- och strålkastarspolare görs med höger rattspak.
Starta vindrute- och strålkastarspolare
Spolning av strålkastare*
För att spara vätska spolas strålkastarna automatiskt enligt ett definierat intervall, när strålkastarna är påslagna.
Reducerad spolning
Då det återstår ca 1 liter (1 qt) spolarvätska i
behållaren och meddelandet Spolarvätska Nivå
visas
låg Fyll på tillsammans med symbol
i förardisplayen, stängs tillförseln av spolarvätska
till strålkastarna av. Detta för att prioritera rengöring av vindrutan och sikten genom den. Strålkastarna spolas enbart om hel- eller halvljus är på.
Använda bakrutetorkare och spolare
Bakrutetorkare och -spolare rengör bakrutan.
Start av rengöring och inställningar görs med
höger rattspak.
Aktivera bakrutetorkare och -spolare
OBS
Bakrutetorkaren är utrustad med ett överhettningsskydd som gör att motorn stängs av om
den blir överhettad. Bakrutetorkaren fungerar
igen efter en nedkylningsperiod.
Relaterad information
•
•
Spolningsfunktion, höger rattspak.
–
För höger rattspak mot ratten för att starta
vindrute- och strålkastarspolarna.
> Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna några extra svep.
VIKTIGT
Undvik aktivering av spolsystem när det är
fruset eller spolarbehållaren är tom, i annat
fall finns risk att skada pumpen.
168
Använda regnsensorn (s. 166)
Använda automatisk bakrutetorkning vid
backning (s. 169)
•
Uppvärmda spolmunstycken för vindrutetorkare* (s. 166)
•
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 167)
•
Använda bakrutetorkare och -spolare
(s. 168)
•
•
•
•
•
Påfyllning av spolarvätska (s. 621)
Torkarblad i serviceläge (s. 620)
Byta torkarblad vindruta (s. 619)
Byta torkarblad bakruta (s. 618)
Använda vindrutetorkare (s. 165)
Välj
torkare.
för intervalltorkning med bakrute-
Välj
för kontinuerlig hastighet med
bakrutetorkare.
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
–
För höger rattspak framåt för att starta spolning och torkning av bakrutan.
Relaterad information
•
•
Använda regnsensorn (s. 166)
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 168)
•
Använda automatisk bakrutetorkning vid
backning (s. 169)
•
Uppvärmda spolmunstycken för vindrutetorkare* (s. 166)
•
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 167)
•
•
•
•
•
Påfyllning av spolarvätska (s. 621)
Torkarblad i serviceläge (s. 620)
Byta torkarblad vindruta (s. 619)
Byta torkarblad bakruta (s. 618)
Använda vindrutetorkare (s. 165)
Använda automatisk
bakrutetorkning vid backning
•
Använda vindrutetorkare (s. 165)
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren
starta. Funktionen upphör när backväxel läggs
ur.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Automatisk torkning av bakruta för
att aktivera/deaktivera torkning vid backning.
Vindrutetorkare.
Om bakrutetorkaren redan går med kontinuerlig
hastighet, sker ingen förändring.
Relaterad information
•
•
Använda regnsensorn (s. 166)
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 168)
•
Uppvärmda spolmunstycken för vindrutetorkare* (s. 166)
•
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 167)
•
Använda bakrutetorkare och -spolare
(s. 168)
•
•
•
•
Påfyllning av spolarvätska (s. 621)
Torkarblad i serviceläge (s. 620)
Byta torkarblad vindruta (s. 619)
Byta torkarblad bakruta (s. 618)
* Tillval/tillbehör. 169
SÄTEN OCH RATT
SÄTEN OCH RATT
Manuellt framsäte
Höj/sänk sätet genom att justera reglaget
upp/ner.
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter
för bästa möjliga sittkomfort.
Ändra ryggstödets lutning genom att vrida
ratten.
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarsätet innan
körning påbörjas, aldrig under färd. Var förvissad om att sätet är i låst läge för att undvika
personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.
Relaterad information
Höj/sänk sittdynans framkant* genom att
pumpa upp/ner.1
Ändra sittdynans längd* genom att dra upp
spaken och föra dynan framåt/bakåt med
handen.
Justera sätet framåt/bakåt genom att lyfta
handtaget och ställa in rätt avstånd till ratt
och pedaler. Kontrollera att sätet är spärrat
då inställningen har ändrats.
Ändra svankstödet* genom att trycka på
knappen uppåt/nedåt/framåt/bakåt.
1
172
•
•
•
Elmanövrerat framsäte* (s. 172)
Justera elmanövrerat framsäte* (s. 173)
Lagra minnesfunktion i elmanöverat framsäte* (s. 174)
•
Använda lagrat minne i elmanövrerat framsäte (s. 174)
•
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 176)
•
•
Justera sittdynans längd i framsäte (s. 177)
•
•
•
Justera sidostöd* i framsäte (s. 178)
Inställningar för massage i framsäte*
(s. 175)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 178)
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
Elmanövrerat framsäte*
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter
för bästa möjliga sittkomfort. Elmanövrerat säte
kan flyttas framåt/bakåt och upp/ner. Sittdynans
framkant kan höjas/sänkas samt justeras i längd*
och ryggstödets lutning kan ändras. Svankstödet
kan justeras uppåt/nedåt/framåt/bakåt.
De elmanövrerade sätena har ett överbelastningsskydd som utlöses om något säte blockeras
av något föremål. Om det händer, avlägsna föremålet och därefter manövrera sätet igen.
Inställning av sätet kan göras en viss tid efter att
dörren låsts upp utan att motorn är igång. Inställning av säte kan alltid göras när motorn är igång.
Justering kan även göras viss tid efter att motorn
stängts av.
Relaterad information
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 172)
Justera elmanövrerat framsäte* (s. 173)
Lagra minnesfunktion i elmanöverat framsäte* (s. 174)
•
Använda lagrat minne i elmanövrerat framsäte (s. 174)
•
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 176)
•
Justera sittdynans längd i framsäte (s. 177)
Gäller endast förarstolen.
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
•
•
•
•
Inställningar för massage i framsäte*
(s. 175)
Justera sidostöd* i framsäte (s. 178)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 178)
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
Justera elmanövrerat framsäte*
Ställ in önskat sittläge med hjälp av reglaget på
framsätets sittdel. För att aktivera multifunktionsreglaget och ställa in de olika komfortfunktionerna, vrid reglaget uppåt/nedåt.
För att aktivera multifunktionsreglaget och
ställa in de olika komfortfunktionerna, vrid
reglaget* uppåt/nedåt.
Ryggstödet i framsätena kan inte fällas helt
framåt.
Relaterad information
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 172)
Elmanövrerat framsäte* (s. 172)
Lagra minnesfunktion i elmanöverat framsäte* (s. 174)
•
Använda lagrat minne i elmanövrerat framsäte (s. 174)
•
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 176)
•
•
Justera sittdynans längd i framsäte (s. 177)
•
•
•
Justera sidostöd* i framsäte (s. 178)
Inställningar för massage i framsäte*
(s. 175)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 178)
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
Höj/sänk sittdynans framkant genom att
justera reglaget upp/ned.
Höj/sänk sätet genom att justera reglaget
upp/ner.
Flytta sätet framåt/bakåt genom att justera
reglaget framåt/bakåt.
Ändra ryggstödets lutning genom att justera
reglaget framåt/bakåt.
Endast en rörelse (fram/bak/upp/ner) kan göras
åt gången.
* Tillval/tillbehör. 173
SÄTEN OCH RATT
Lagra minnesfunktion i elmanöverat
framsäte*
3.
Minnesfunktionen lagrar inställningar för sätet,
yttre backspeglar och head-up-display*.
Det är möjligt att lagra två olika inställningar med
minnesfunktionen. Minnesfunktionens knappsats
finns antingen på ena framdörren eller båda*.
Inom tre sekunder, tryck och håll in knapp 1
eller 2.
> När positionen är lagrad i vald minnesknapp hörs en akustisk signal och ljusindikatorn i M-knappen slocknar.
Trycks inte någon av minnesknapparna in inom
tre sekunder slocknar M-knappen och ingen lagring görs.
Sätet måste justeras igen innan det går att sätta
ett nytt minne.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Knapp M för lagring av inställning.
Minnesknapp
Minnesknapp
Lagra inställning
174
1.
Ställ in säte, yttre backspeglar och head-updisplay till önskad position.
2.
Tryck och håll in M-knappen. Ljusindikatorn i
knappen lyser.
•
•
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 172)
Elmanövrerat framsäte* (s. 172)
Använda lagrat minne i
elmanövrerat framsäte
Minnesfunktionen lagrar inställningar för sätet,
yttre backspeglar och head-up-display*.
Använda lagrad inställning
Lagrad inställning kan användas när framsätesdörren är öppen eller stängd:
Öppen framdörr
– Tryck in en av minnesknapparna 1 eller 2
med ett kort tryck. Säte, yttre backspeglar
och head-up-display rör sig och stannar
sedan i de positioner som är lagrade i vald
minnesknapp.
Justera elmanövrerat framsäte* (s. 173)
Använda lagrat minne i elmanövrerat framsäte (s. 174)
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 176)
Justera sittdynans längd i framsäte (s. 177)
Inställningar för massage i framsäte*
(s. 175)
Justera sidostöd* i framsäte (s. 178)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 178)
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
Stängd framdörr
– Håll in en av minnesknapparna 1 eller 2 tills
säte, yttre backspeglar och head-up-display
stannar i de positioner som är lagrade i vald
minnesknapp.
Om minnesknappen släpps kommer sätets, de
yttre backspeglarnas och head-up-displayens
rörelse att avbrytas.
•
Inställningar för massage i framsäte*
(s. 175)
Inställningar för massage i
framsäte*
•
•
•
Justera sidostöd* i framsäte (s. 178)
För att ändra inställningar kan både multifunktionsreglaget* på sätet och centerdisplayen
användas. I centerdisplayen visas de olika inställningarna.
Justera svankstöd* i framsäte (s. 178)
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
VARNING
•
Eftersom framsätena kan justeras även
när tändningen är av bör barn aldrig vara i
bilen utan uppsikt.
•
Stolens rörelse kan stoppas närsomhelst
genom att trycka på någon av sätesreglagens knappar.
•
•
Ställ aldrig in stolen under körning.
Se till att det inte finns någonting under
stolarna när de justeras.
Relaterad information
•
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 172)
Elmanövrerat framsäte* (s. 172)
Justera elmanövrerat framsäte* (s. 173)
Lagra minnesfunktion i elmanöverat framsäte* (s. 174)
•
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 176)
•
Justera sittdynans längd i framsäte (s. 177)
Multifunktionsreglaget, placerad på sidan av sätets sittdel.
Inställningar för massage
Följande inställningsmöjligheter finns för massage:
• På/Av: Välj På/Av för att sätta på/stänga av
massagefunktionen.
• Program 1-5: Det finns 5 förinställda massageprogram. Välj mellan Dyning,
Stegande, Avancerad, Svankstöd och
Skuldra.
}}
* Tillval/tillbehör. 175
SÄTEN OCH RATT
||
• Intensitet: Välj mellan Låg, Normal och
Hög.
• Hastighet: Välj mellan Långsam, Normal
och Snabb.
Omstart av massage
Massagefunktionen stängs automatiskt av efter
20 minuter. Återaktivering av funktionen görs
manuellt.
–
Tryck på Omstart, som visas i centerdisplayen. för att valt massageprogram ska
starta om.
> Massageprogrammet startar om. Om
ingen åtgärd görs lägger sig meddelandet
i toppvyn.
176
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
Justera massageinställningar* i
framsäte
För att ändra inställningar kan både multifunktionsreglaget på sätet och centerdisplayen
användas. I centerdisplayen* visas de olika
inställningarna.
Justera massageinställningar* i
framsäte
Framsätet har massage i ryggstödet. Massagen
utförs av luftkuddar som kan massera med olika
inställningar.
Massagefunktionen går endast att aktivera när
bilens motor är igång.
1.
Aktivera multifunktionsreglaget genom vrida
reglaget uppåt/nedåt. Sätesinställningsvyn
visas i centerdisplayen.
Elmanövrerat framsäte* (s. 172)
2.
Välj Massage i sätesinställningsvyn.
Justera elmanövrerat framsäte* (s. 173)
3.
För att välja mellan de olika massagefunktionerna görs valet antingen direkt i pekskärmen eller genom att flytta markören uppåt/
nedåt med hjälp av multifunktionsreglagets
övre/nedre knapp. Ändra inställning i vald
funktion genom val direkt i pekskärmen
genom att trycka på pilarna eller med multifunktionsreglagets främre/bakre knapp.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 172)
Lagra minnesfunktion i elmanöverat framsäte* (s. 174)
•
Använda lagrat minne i elmanövrerat framsäte (s. 174)
•
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 176)
•
•
•
Justera sittdynans längd i framsäte (s. 177)
Justera sidostöd* i framsäte (s. 178)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 178)
Relaterad information
•
•
Manuellt framsäte (s. 172)
Elmanövrerat framsäte* (s. 172)
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
•
•
Justera elmanövrerat framsäte* (s. 173)
Justera sittdynans längd i framsäte
Lagra minnesfunktion i elmanöverat framsäte* (s. 174)
För att ändra inställningar kan både multifunktionsreglaget* på sätet och centerdisplayen
användas. I centerdisplayen visas de olika inställningarna.
•
Använda lagrat minne i elmanövrerat framsäte (s. 174)
•
•
•
•
•
Justera sittdynans längd i framsäte (s. 177)
2.
Välj Dynförlängning i sätesinställningsvyn.
•
Tryck på den främre delen av fyrvägsknappen (den runda) för att förlänga sittdynan.
•
Tryck på den bakre delen av fyrvägsknappen för att korta sittdynan.
Relaterad information
Inställningar för massage i framsäte* (s. 175)
•
•
•
•
Justera sidostöd* i framsäte (s. 178)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 178)
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
Multifunktionsreglaget, placerad på sidan av sätets sittdel.
För att aktivera multifunktionsreglaget vrid reglaget uppåt/nedåt.
Justera sittdyna
Sittdynans längd kan justeras genom att använda
multifunktionsreglaget på sätet.
1.
Manuellt framsäte (s. 172)
Elmanövrerat framsäte* (s. 172)
Justera elmanövrerat framsäte* (s. 173)
Lagra minnesfunktion i elmanöverat framsäte* (s. 174)
•
Använda lagrat minne i elmanövrerat framsäte (s. 174)
•
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 176)
•
•
•
•
Inställningar för massage i framsäte* (s. 175)
Justera sidostöd* i framsäte (s. 178)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 178)
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
Aktivera multifunktionsreglaget genom att
vrida reglaget uppåt/nedåt. Sätesinställningsvyn visas i centerdisplayen.
* Tillval/tillbehör. 177
SÄTEN OCH RATT
Justera sidostöd* i framsäte
2.
För att ändra inställningar kan både multifunktionsreglaget* på sätet och centerdisplayen
användas. I centerdisplayen visas de olika inställningarna.
Välj Sidostöd i sätesinställningsvyn.
Justera svankstöd* i framsäte
•
Tryck på den främre delen av fyrvägsknap.
pen för att öka sidostödet
•
Tryck på den bakre delen av fyrvägsknappen för att minska sidostödet.
Aktivera multifunktionsreglaget* genom att vrida
reglaget uppåt/nedåt. Sätesinställningsvyn visas
i centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
•
Multifunktionsreglaget, placerad på sidan av sätets sittdel.
Ryggstödets sidor kan justeras för att ge sidosupport.
För att justera sidostödet:
1.
Aktivera multifunktionsreglaget genom att
. Sätesinställvrida reglaget uppåt/nedåt
ningsvyn visas i centerdisplayen.
Manuellt framsäte (s. 172)
Elmanövrerat framsäte* (s. 172)
Justera elmanövrerat framsäte* (s. 173)
Lagra minnesfunktion i elmanöverat framsäte* (s. 174)
•
Använda lagrat minne i elmanövrerat framsäte (s. 174)
•
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 176)
•
•
•
•
Justera sittdynans längd i framsäte (s. 177)
Inställningar för massage i framsäte* (s. 175)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 178)
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
Multifunktionsreglaget, placerad på sidan av sätets sittdel.
4-vägssvankstödet, som ger möjligheter att
justera svankstödet, används genom tryckning på
fyrvägsknappen placerad på sidan av sätets sittdel. Svankstödet kan justeras framåt/bakåt och
uppåt/neråt.
Justera svankstöd* i framsäte
För att justera svankstödet:
1.
178
Aktivera multifunktionsreglaget genom att
vrida reglaget uppåt/nedåt. Sätesinställningsvyn visas i centerdisplayen.
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
2.
Välj Svankstöd i sätesinställningsvyn.
•
Tryck på fyrvägsknappen (den runda)
upp/ner för att flytta svankstödet uppåt/
nedåt.
Passagerarsätet fram kan justeras från förarsätet.
•
Tryck på den främre delen av fyrvägsknappen för att öka svankstödet.
Aktivera funktionen
•
Tryck på den bakre delen av fyrvägsknappen för att minska svankstödet.
Relaterad information
•
•
•
•
Justera passagerarsäte från
förarsätet*
Manuellt framsäte (s. 172)
Funktionen aktiveras via funktionsvyn i centerdisplayen:
Tryck på knappen Justera
passagerarsätet för att aktivera.
Elmanövrerat framsäte* (s. 172)
Flytta passagerarsätet framåt/bakåt genom
att justera reglaget framåt/bakåt.
Justera elmanövrerat framsäte* (s. 173)
Lagra minnesfunktion i elmanöverat framsäte* (s. 174)
•
Använda lagrat minne i elmanövrerat framsäte (s. 174)
•
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 176)
•
•
•
•
Justera sittdynans längd i framsäte (s. 177)
Inställningar för massage i framsäte* (s. 175)
Justera sidostöd* i framsäte (s. 178)
Justera passagerarsäte från förarsätet*
(s. 179)
Ändra passagerarsätets ryggstödslutning
genom att justera reglaget framåt/bakåt.
Justera passagerarsätet
Inom 10 sekunder, från aktivering av funktionen,
måste föraren justera passagerarsätet. Sker
ingen justering inom denna tid deaktiveras funktionen.
Föraren justerar passagerarsätet med hjälp av
reglagen på förarsätet:
Relaterad information
•
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 172)
Elmanövrerat framsäte* (s. 172)
Justera elmanövrerat framsäte* (s. 173)
Lagra minnesfunktion i elmanöverat framsäte* (s. 174)
•
Använda lagrat minne i elmanövrerat framsäte (s. 174)
•
Justera massageinställningar* i framsäte
(s. 176)
•
•
Justera sittdynans längd i framsäte (s. 177)
Inställningar för massage i framsäte* (s. 175)
}}
* Tillval/tillbehör. 179
SÄTEN OCH RATT
•
•
Justera sidostöd* i framsäte (s. 178)
Fälla ryggstöd i baksätet
Justera svankstöd* i framsäte (s. 178)
Baksätets ryggstöd är uppdelat i två delar. De
två delarna kan fällas framåt var för sig.
VARNING
•
•
Ställ in sätet och fixera det innan avfärd.
Var försiktig vid inställning av sätet. Okontrollerad eller oaktsam inställning kan
leda till klämskador.
Vid lastning av långa objekt måste de alltid spännas fast på ett säkert sätt för att
undvika skada vid hastiga inbromsningar.
•
Stäng alltid av motorn och lägg i parkeringsbromsen vid i- och urlastning i bilen.
•
För bilar med automatisk växling, sätt växelväljaren i P för att förhindra att växelväljaren flyttas av misstag.
VIKTIGT
Sittdynan på den integrerade barnstolen* ska
vara i nedfällt läge innan fällning av baksätets
ryggstöd.
Armstödet* på mittplatsen ska fällas upp
innan fällning av sätet.
Om bilen har privat låsning ska luckan vara
stängd innan fällning av sätet.
OBS
Framsätena kan behöva skjutas fram och/
eller ryggstöden justeras upp för att de bakre
ryggstöden ska kunna fällas fram helt.
VIKTIGT
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas
något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena
får inte heller vara kopplade. Risk finns annars
att det uppstår skada på baksätets klädsel.
180
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
Fälla ryggstöd
2.
Fäll ner mittplatsens nackskydd manuellt.
2.
Bil med elektronisk fällning
3.
Håll inne knappen för fällning. Knapparna är
markerade med L och R för vänster
respektive höger ryggstödsdel.
Dra handtagen som är placerade i bilens
vänstra respektive högra baksätesrygg
framåt.
3.
Sätet släpper från låsningen men är kvar i
samma position. Fäll ner ryggstödet till horisontellt läge.
4.
Ryggstöd fälls automatiskt till horisontellt
läge. Även nackskydden fälls automatiskt.
Fälla upp ryggstöd
För att fälla ryggstödet manuellt:
Fälla upp ryggstödet till upprätt position görs
manuellt:
Om bilen är utrustad med elektronisk* fällning av
baksätet finns knappar placerade i lastutrymmet.
Det går även att fälla ryggstöden manuellt.
Fäll ner mittnackskyddet manuellt
2.
Dra handtagen som är placerade i bilens
vänstra respektive högra baksätesrygg
framåt
.
För att möjliggöra fällning av baksäte måste bilen
stå stilla samt bakluckan vara öppen.
3.
Ryggstödet släpper från låsningen och fälls
automatiskt till horisontellt läge.
För elektroniskt styrd fällning av ryggstöd:
Bil utan elektronisk fällning
Om bilen endast har manuell fällning av baksäte:
Säkerställ att inga personer eller föremål
befinner sig i baksätet.
Tryck ryggen vidare tills spärren går i lås.
3.
Nackskyddet fälls upp manuellt.
4.
Vid behov justera upp mittplatsens nackskydd.
•
1.
1.
För ryggstödet uppåt/bakåt med handen.
2.
Relaterad information
VARNING
Var uppmärksam så att personer inte riskerar
att klämma sig vid den automatiska fällningen
av baksätet. Eftersom detta sker automatiskt
vid knapptryckningen skall ingen befinna sig i
eller för nära baksätet.
1.
1.
Justera nackskydd i baksätet (s. 182)
.
Fäll ner mittplatsens nackskydd manuellt.
* Tillval/tillbehör. 181
SÄTEN OCH RATT
Justera nackskydd i baksätet
Elektrisk nedfällning av yttre nackskydd
baksäte*
Reglera mittplatsens nackskydd efter passagerarens längd. Fäll ytterplatsernas nackskydd* för
att förbättra sikten bakåt.
Justering av nackskydd mittplats
För att få ner skyddet måste knappen (se bild)
tryckas in samtidigt som nackskyddet trycks ner
försiktigt.
VARNING
Mittplatsens nackskydd ska regleras efter passagerarens längd så att det om möjligt täcker hela
bakhuvudet. Skjut det manuellt uppåt efter behov.
182
Mittplatsens nackskydd skall vara i sitt nedersta läge när mittplatsen inte används. När
mittplatsen används skall nackskyddet vara
korrekt justerad till passagerarens längd så
att det om möjligt täcker hela bakhuvudet.
De yttre nackskydden kan fällas via centerdisplayens funktionsvy. Fällning av nackskydd går att
göra i tändningsläge 0.
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
Rattens reglage och signalhorn
Tryck på knappen Fäll
nackstöd för att aktivera/
deaktivera fällning.
På ratten finns signalhorn och reglage för bl.a.
förarstödsystem och röststyrning.
För tillbaka nackskyddet manuellt tills ett klickljud
hörs.
VARNING
Fäll inte ner de yttre nackskydden om det
finns passagerare på någon av platserna i
baksätet.
Relaterad information
•
Fälla ryggstöd i baksätet (s. 180)
VARNING
Nackskydden ska vara i låst läge efter uppfällning.
Manuell nedfällning av yttre nackskydd
baksäte*
För bil med elektrisk fällning av baksäte* fälls de
yttre nackskydden manuellt med reglaget på
. För bil utan elektrisk
sätets ovansida, se bild
fällning är nackskydden fasta.
2
Fartbegränsare*, Farthållare, Adaptiv farthållare*, Avståndsvarning* och Pilot Assist*.
Knappsatser och paddlar* i ratten.
Reglage för förarstödsystem2.
Paddel* för manuell växling av automatisk
växellåda.
Reglage för röststyrning, justering av headup-display samt meny-, meddelande- och
telefonhantering.
}}
* Tillval/tillbehör. 183
SÄTEN OCH RATT
||
Signalhorn
Rattlås
Justera ratt
Rattlåset försvårar styrning om bilen t.ex. tillgrips
olovligen. Ett mekaniskt ljud kan uppfattas när
rattlåset låses eller låser upp.
Ratten kan justeras i olika lägen.
Aktivera rattlås
Rattlåset aktiveras när bilen låses utifrån och
motorn är avstängd. Om bilen lämnas olåst kommer rattlåset automatiskt låsas efter en stund.
Deaktivera rattlås
Signalhornet är placerat på rattens centrum.
Relaterad information
•
•
Rattlås (s. 184)
Justera ratt (s. 184)
Rattlåset deaktiveras när bilen låses upp utifrån.
Om bilen inte är låst räcker det att fjärrnyckeln är
inne i kupén och bilen startas genom att vrida
startvredet medurs för att låsa upp rattlåset.
Relaterad information
•
•
Rattens reglage och signalhorn (s. 183)
Justera ratt (s. 184)
Inställning av ratt går att göra i djupled och i höjdled.
Rattinställningen sker på olika sätt beroende på
om bilen är utrustad med knäkrockkudde3 eller
inte.
VARNING
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
Ratten får aldrig ställas in under färd.
Vid hastighetsberoende servostyrning kan rattmotståndet regleras. Rattmotståndet regleras
efter bilens hastighet för att ge föraren ökad vägkänsla.
3
184
Bilen är utrustad med knäkrockkudde endast på vissa marknader.
SÄTEN OCH RATT
Med knäkrockkudde
Utan knäkrockkudde
Spak för justering av ratt.
Spak för justering av ratt.
1.
Skjut spaken framåt för att lösgöra ratten.
1.
Dra spaken bakåt för att lösgöra ratten.
2.
Ställ in ratten i det läge som passar.
2.
Ställ in ratten i det läge som passar.
3.
Dra tillbaka spaken för att fixera ratten. Om
det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt
som spaken förs tillbaka.
3.
Skjut tillbaka spaken framåt för att fixera
ratten. Om det går trögt, tryck lite på ratten
samtidigt som spaken förs tillbaka.
Relaterad information
•
•
Rattlås (s. 184)
Rattens reglage och signalhorn (s. 183)
185
KLIMAT
KLIMAT
Klimat
Klimatzoner
Klimatsensorer
Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering.
Klimatanläggningen kyler eller värmer samt
avfuktar luften i kupén.
Klimatanläggningens samtliga funktioner regleras
från centerdisplayen och fysiska knappar i mittkonsolen.
Antalet klimatzoner bilen är indelad i styr möjligheten att ställa in olika temperatur för olika delar
av kupén.
Klimatanläggningen har ett antal sensorer till
hjälp för att reglera klimatet i bilen.
4-zonsklimat
Sensorernas placering
Vissa funktioner för baksätet kan också regleras
från klimatreglage* bak på tunnelkonsolen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
Klimatzoner (s. 188)
Klimatsensorer (s. 188)
Upplevd temperatur (s. 189)
Röststyra klimat (s. 189)
Värmare (s. 214)
Fuktsensor – i kåpan vid inre backspegeln.
Luftkvalitet (s. 190)
Klimatzoner med 4-zonsklimat.
Luftfördelning (s. 193)
Med 4-zonsklimat kan temperaturen i kupén
ställas in separat för vänster och höger sida i
både fram- och baksäte.
Yttertemperatursensor – i den högra ytterbackspegeln.
Relaterad information
Temperatursensor för kupén – vid de fysiska
knapparna i mittkonsolen.
Klimatreglage (s. 199)
•
Klimat (s. 188)
Solsensor – på instrumentpanelens ovansida.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna med
klädesplagg eller andra föremål.
188
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Med Interior Air Quality System* finns även en
luftkvalitetssensor som sitter i klimatanläggningens luftintag.
Relaterad information
•
•
Klimat (s. 188)
Interior Air Quality System* (s. 192)
Upplevd temperatur
Röststyra klimat1
Klimatanläggningen reglerar klimatet i kupén
utifrån den upplevda temperaturen, inte den faktiska.
Kommando för röststyrning av klimatanläggningen till att t.ex. ändra temperatur, aktivera
eluppvärmt säte* eller ändra fläktnivå.
Tryck på
och säg något av följande kommando:
Temperaturen som väljs i kupén motsvarar den
fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till den
yttertemperatur, lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring
bilen.
I systemet finns en solsensor som känner av på
vilken sida solen skiner in i kupén. Detta medför
att temperaturen kan skilja mellan höger och
vänster sidas luftmunstycken trots att regleringen
är inställd på samma temperatur på båda sidor.
Relaterad information
•
1
Gäller vissa marknader.
•
"Klimat" – startar en dialog för klimat och
visar exempel på kommandon.
•
"Ställ in temperaturen på X grader" –
ställer in önskad temperatur.
•
"Öka temperaturen"/"Minska
temperaturen" – höjer/sänker inställd temperatur ett steg.
•
"Synka temperaturen" – synkroniserar
temperaturen för samtliga klimatzoner i bilen
med förarsidans inställda temperatur.
•
"Rikta fläkten mot golvet"/"Rikta fläkten
mot kupén" – öppnar önskat luftflöde.
•
"Rikta bort fläkten från golvet"/"Rikta
bort fläkten från kupén" – stänger önskat
luftflöde.
•
"Ställ in fläkten på max"/"Stäng av
fläkten" – ändrar fläktnivå till Max/Off.
•
"Öka fläkten"/"Minska fläkten" – höjer/
sänker inställd fläktnivå ett steg.
•
"Sätt på autoklimat" – aktiverar automatreglerat klimat.
Klimat (s. 188)
}}
* Tillval/tillbehör. 189
KLIMAT
||
•
"Sätt på AC"/"Stäng av AC" – aktiverar/
deaktiverar luftkonditioneringen.
•
"Sätt på återcirkulationen"/"Stäng av
återcirkulationen" – aktiverar/deaktiverar
luftåtercirkulationen.
•
•
"Sätt på maxdefrostern"/"Stäng av
maxdefroster" – aktiverar/deaktiverar max
defroster.
•
"Sätt på elektrisk defroster"/"Stäng av
elektrisk defroster" – aktiverar/deaktiverar
eluppvärmd vindruta*.
•
"Sätt på bakre defroster"/"Stäng av
bakre defroster" – aktiverar/deaktiverar
eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.
•
"Sätt på rattvärmen"/"Stäng av
rattvärmen" – aktiverar/deaktiverar eluppvärmd ratt*.
•
"Öka rattvärmen"/"Minska rattvärmen" –
höjer/sänker inställd nivå för eluppvärmd
ratt* ett steg.
•
•
190
"Sätt på defrostern"/"Stäng av
defrostern" – aktiverar/deaktiverar avfrostning av rutor och backspeglar.
"Sätt på stolsvärmen"/"Stäng av
stolsvärmen" – aktiverar/deaktiverar eluppvärmt säte*.
"Öka stolsvärmen"/"Minska
stolsvärmen" – höjer/sänker inställd nivå
för eluppvärmt säte* ett steg.
•
•
"Sätt på stolsfläkten"/"Stäng av
stolsfläkten" – aktiverar/deaktiverar ventilerat säte*.
"Öka stolsfläkten"/"Minska stolsfläkten"
– höjer/sänker inställd nivå för ventilerat
säte* ett steg.
Relaterad information
•
•
•
•
Klimat (s. 188)
Röststyrning (s. 133)
Använda röststyrning (s. 134)
Inställningar för röststyrning (s. 136)
Luftkvalitet
Materialvalen i kupén och luftreningssystemet
ser till att luftkvaliteten i kupén är hög.
Material i kupén
Interiören i kupén är utformad för att vara trivsam
och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker.
Utprovade material har utvecklats för att minimera dammängden i kupén och bidra till att
kupén blir lättare att hålla ren.
Mattorna i både kupén och lastutrymmet är löstagbara och lätta att ta ur och göra rena.
Använd rengöringsmedel och bilvårdsprodukter
som rekommenderas av Volvo för att rengöra
interiören.
Luftreningssystem
Förutom kupéfiltret hjälper även Clean Zone
Interior Package* och luftkvalitetssystemet
Interior Air Quality System* till att hålla en hög
luftkvalitet i kupén.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Klimat (s. 188)
Clean Zone* (s. 191)
Clean Zone Interior Package* (s. 191)
Interior Air Quality System* (s. 192)
Kupéfilter (s. 192)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Clean Zone*
Funktionen Clean Zone kontrollerar och indikerar
om alla förutsättningar för god luftkvalitet i kupén
är uppfyllda eller ej.
•
•
Att kupéfläkten är aktiverad.
Clean Zone Interior Package*
Att luftåtercirkulationen är deaktiverad.
Clean Zone Interior Package (CZIP) omfattar en
serie modifieringar som håller kupén ännu renare
från allergi- och astmaframkallande substanser.
OBS
Clean Zone indikerar inte att luftkvaliteten är
god, utan indikerar endast att förutsättningarna för god luftkvalitet är uppfyllda.
Följande ingår:
•
En utbyggd fläktfunktion som innebär att
fläkten startar när bilen låses upp med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med frisk
luft. Funktionen startar vid behov och stängs
av automatiskt efter en stund eller då en av
dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet
under vilket fläkten går minskar successivt på
grund av minskat behov fram tills bilen är 4
år.
•
Det helautomatiska luftkvalitetssystemet
Interior Air Quality System (IAQS).
Relaterad information
•
•
•
•
Indikatorn syns i klimatvyn i centerdisplayen.
Indikatorn syns i klimatraden när klimatvyn
inte är öppnad.
Om förutsättningarna inte uppfylls är texten
Clean Zone vit. När alla förutsättningar är uppfyllda indikeras detta genom att texten ändrar
färg till blå.
Luftkvalitet (s. 190)
Clean Zone Interior Package* (s. 191)
Interior Air Quality System* (s. 192)
Kupéfilter (s. 192)
Relaterad information
•
•
•
•
Luftkvalitet (s. 190)
Clean Zone* (s. 191)
Interior Air Quality System* (s. 192)
Kupéfilter (s. 192)
Förutsättningar som kontrolleras:
•
•
•
Att alla dörrar och bakluckan är stängda.
Att alla sidofönster och panoramataket* är
stängda.
Att luftkvalitetssystemet Interior Air Quality
System* är aktiverat.
* Tillval/tillbehör. 191
KLIMAT
Interior Air Quality System*
Interior Air Quality System (IAQS) är ett helautomatiskt luftkvalitetssystem som avskiljer gaser
och partiklar så att halten av lukter och föroreningar i kupén reduceras.
IAQS är en del av Clean Zone Interior Package
(CZIP) och renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och
marknära ozon.
Om systemets luftkvalitetssensor känner att
utomhusluften är förorenad stängs luftintaget
och luftåtercirkulationen aktiveras.
OBS
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn
alltid vara inkopplad.
I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
Vid imbildning bör avfrostningsfunktionerna
för vindruta och sidorutor samt bakruta
användas.
Aktivera och deaktivera
luftkvalitetssensor*
Luftkvalitetssensorn hör till det helautomatiska
luftkvalitetssystemet Interior Air Quality System
(IAQS).
Det är möjligt att ställa in om luftkvalitetssensorn
ska vara aktiverad/deaktiverad.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Luftkvalitetsensor för att aktivera/
deaktivera luftkvalitetssensorn.
Kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas med
ett filter.
Byte av kupéfilter
För att bibehålla hög klimatprestanda måste filtret bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid
körning i starkt förorenad miljö kan filtret behöva
bytas oftare.
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Relaterad information
•
Interior Air Quality System* (s. 192)
Relaterad information
•
•
•
•
Luftkvalitet (s. 190)
Clean Zone* (s. 191)
Clean Zone Interior Package* (s. 191)
Interior Air Quality System* (s. 192)
Relaterad information
•
•
•
•
•
192
Aktivera och deaktivera luftkvalitetssensor*
(s. 192)
Luftkvalitet (s. 190)
Clean Zone* (s. 191)
Clean Zone Interior Package* (s. 191)
Kupéfilter (s. 192)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Luftfördelning
•
Klimatanläggningen fördelar den inkommande
luften genom ett antal olika munstycken i kupén.
Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 194)
•
Tabell över luftfördelningsalternativ (s. 196)
Ändra luftfördelning
Luftfördelningen går att ändra manuellt vid
behov.
Automatisk och manuell luftfördelning
Med automatreglerat klimat igång sker luftfördelningen automatiskt. Vid behov går luftfördelningen att styra manuellt.
Reglerbara ventilationsmunstycken
Vissa ventilationsmunstycken i bilen är reglerbara,
vilket innebär att det går att öppna/stänga och
rikta luftflödet från munstycket.
Luftfördelningsknapparna i klimatvyn.
Luftfördelning – defrostermunstycken vindruta
Luftfördelning – ventilationsmunstycken
instrumentpanel och mittkonsol
Luftfördelning – ventilationsmunstycken golv
Placering av reglerbara ventilationsmunstycken i kupén.
Fyra på instrumentpanelen och ett vardera på
dörrstolparna mellan fram- och bakdörr.
Relaterad information
•
•
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på en eller flera av luftfördelningsknapparna för att öppna/stänga motsvarande luftflöde.
> Luftfördelningen ändras och knapparna
lyses upp/släcks.
Klimat (s. 188)
Ändra luftfördelning (s. 193)
}}
193
KLIMAT
||
Relaterad information
•
•
•
Luftfördelning (s. 193)
Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 194)
Tabell över luftfördelningsalternativ (s. 196)
Öppna, stänga och rikta
ventilationsmunstycken
Ventilationsmunstycken för baksäte:
Vissa ventilationsmunstycken i kupén kan öppnas, stängas och riktas individuellt.
Om bilens yttre munstycken riktas mot sidofönstren kan imma elimineras.
Om bilens yttre munstycken riktas inåt erhålls, i
varmt klimat, en behaglig miljö i kupén.
Öppna och stänga
ventilationsmunstycken
Ventilationsmunstycken för framsäte:
Ventilationsmunstyckets tumhjul2.
–
Rulla på tumhjulet för att öppna/stänga luftflödet från munstycket.
Ju större del av de vita linjerna på tumhjulet
som syns, desto högre luftflöde.
Ventilationsmunstyckets vred2.
–
Vrid på vredet för att öppna/stänga luftflödet
från munstycket.
När markeringen på vredet står i vertikalt
läge är luftflödet som högst.
2
194
Bilden är schematisk – munstyckets utformning varierar beroende av placering.
KLIMAT
Rikta ventilationsmunstycken
Ventilationsmunstyckets spak2.
För spaken i sidled/höjdled för att rikta luftflödet från munstycket.
–
Relaterad information
•
•
•
2
Luftfördelning (s. 193)
Ändra luftfördelning (s. 193)
Tabell över luftfördelningsalternativ (s. 196)
Bilden är schematisk – munstyckets utformning varierar beroende av placering.
195
KLIMAT
Tabell över luftfördelningsalternativ
Luftfördelningen går att ändra manuellt vid
behov. Följande alternativ är möjliga att ställa in.
Luftfördelning
Syfte
Om samtliga luftfördelningsknappar avmarkeras i manuellt läge återgår klimatanläggningen till automatreglerat klimat.
196
Huvudluftflöde från defrostermunstycken. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Motverkar im- och isbildning i kallt och fuktigt
klimat (för att uppnå detta får inte fläktnivån vara
för låg).
Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen. Visst luftflöde från
övriga ventilationsmunstycken.
Ger god nedkylning i varmt klimat.
Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken vid golvet. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger värme eller kyla till golvet.
KLIMAT
Luftfördelning
Syfte
Huvudluftflöde från defrostermunstycken och ventilationsmunstycken på instrumentpanelen. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger god komfort i varmt och torrt klimat.
Huvudluftflöde från defrostermunstycken och ventilationsmunstycken vid golvet. Visst
luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger god komfort och bra avimning i kallt och
fuktigt klimat.
Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen och ventilationsmunstycken vid golvet. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger god komfort i soligt väder vid svala utomhustemperaturer.
Huvudluftflöde från defrostermunstycken, från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen och ventilationsmunstycken vid golvet.
Ger balanserad komfort i kupén.
}}
197
KLIMAT
||
Relaterad information
•
•
•
198
Luftfördelning (s. 193)
Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 194)
Ändra luftfördelning (s. 193)
KLIMAT
Klimatreglage
Huvudklimat
I fliken Huvudklimat kan förutom klimatradens
funktioner även övriga huvudklimatfunktioner regleras.
Klimatanläggningens funktioner regleras från
fysiska knappar i mittkonsolen, centerdisplayen
och klimatreglage bak på tunnelkonsolen.
Fysiska knappar i mittkonsol
Temperaturreglage för förar- och passagerarsidan.
Reglage för eluppvärmt* och ventilerat* föraroch passagerarsäte samt eluppvärmd ratt*.
Knapp för eluppvärmd vindruta* samt max
defroster.
Knapp för eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar.
Klimatrad i centerdisplay
Från klimatraden kan de allra vanligaste klimatfunktionerna regleras.
Knapp för åtkomst till klimatvyn. Grafiken på
knappen visar aktiverade klimatinställningar.
Klimatvy i centerdisplay
Ett tryck på mittknappen i klimatraden ger
åtkomst till klimatvyn. Klimatvyn är uppdelad i flikarna:
• Huvudklimat
• Bakre klimat
• Parkeringsklimat
Växla mellan flikarna genom att svepa till vänster/
höger eller genom att trycka på respektive rubrik.
Max, Elektrisk, Bak – Reglage för avfrostning av rutor och backspeglar.
AC – Reglage för luftkonditionering.
Recirc – Reglage för luftåtercirkulation.
Reglage för luftfördelning.
}}
* Tillval/tillbehör. 199
KLIMAT
||
Klimatreglage bak på tunnelkonsol
Fläktreglage för framsäte.
AUTO – Autoreglering av klimat.
Bakre klimat
I fliken Bakre klimat kan samtliga klimatfunktioner för baksätet regleras.
Reglage för eluppvärmt baksäte*.
Fläktreglage för baksäte.
Temperatureglage för baksäte.
Andra radens klimat – Reglage för klimatfunktionalitet i baksäte. Fläktreglage för baksäte.
Temperaturreglage för baksäte.
Reglage för eluppvärmt baksäte*.
Parkeringsklimat
I fliken Parkeringsklimat kan bilens parkeringsklimat regleras.
200
Knapp för låsning/upplåsning av klimatpanelen.
Klimatpanelen har ett skärmlås för att undvika
oavsiktlig ändring av fläktnivå och temperatur. När
skärmen är låst visas bara sätesreglagen* och
knappen för upplåsning.
Efter upplåsning kan även fläktnivå och temperatur ändras från klimatpanelen och alla valda klimatinställningar visas. Skärmen låses automatiskt
efter en stunds inaktivitet.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Klimat (s. 188)
Aktivera och deaktivera eluppvärmt
framsäte*
Aktivera och deaktivera eluppvärmt framsäte*
(s. 201)
Sätena kan värmas för att öka komforten för förare och passagerare när det är kallt.
Relaterad information
•
•
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmt baksäte*
(s. 202)
•
Aktivera och deaktivera ventilerat framsäte*
(s. 203)
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd ratt*
(s. 204)
•
•
VARNING
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon
anledning har svårigheter att hantera reglaget
för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan
brännskada uppstå.
Relaterad information
•
•
Aktivera autoreglerat klimat (s. 205)
Klimatreglage (s. 199)
Aktivera och deaktivera automatisk start av
eluppvärmt framsäte* (s. 202)
Aktivera och deaktivera luftåtercirkulation
(s. 205)
•
Aktivera och deaktivera max defroster
(s. 206)
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd vindruta*
(s. 208)
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta
och yttre backspeglar (s. 209)
•
•
•
•
Reglera fläktnivå för framsäte (s. 210)
Ratt- och sätesknappar i klimatraden.
1.
Om bilen inte är utrustad med ventilerade
säten eller eluppvärmd ratt är knappen för
eluppvärmda säten direkt tillgänglig i klimatraden.
Reglera fläktnivå för baksäte (s. 211)
Synkronisera temperatur (s. 213)
Aktivera och deaktivera luftkonditionering
(s. 214)
Tryck på vänster respektive höger sidas rattoch sätesknapp i klimatraden i centerdisplayen för att öppna reglaget för säte och
ratt.
2.
Tryck upprepade gånger på knappen för
eluppvärmda säten för att skifta mellan de
fyra nivåerna: Av, Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och knappen visar inställd
nivå.
* Tillval/tillbehör. 201
KLIMAT
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmt framsäte*
Aktivera och deaktivera eluppvärmt
baksäte*
Sätena kan värmas för att öka komforten för förare och passagerare när det är kallt.
Det är möjligt att ställa in om automatisk start av
eluppvärmda säten ska vara aktiverad/deaktiverad vid motorstart. Med automatisk start aktiverad
kommer eluppvärmning starta vid låg omgivningstemperatur.
Sätena kan värmas för att öka komforten för förare och passagerare när det är kallt.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Startnivå, sätesvärme för förare och
Startnivå, sätesvärmare för passagerare
för att aktivera/deaktivera automatisk start av
eluppvärmt förar- och passagerarsäte.
4.
Välj Låg, Medel eller Hög för att välja nivå
efter att funktionen aktiverats.
Relaterad information
•
•
202
Aktivera och deaktivera eluppvärmt
baksäte från baksäte
Aktivera och deaktivera eluppvärmt
baksäte från framsäte
Sätesvärmeindikering och reglage på klimatpanelen bak
på tunnelkonsolen.
–
Knappar för eluppvärmda säten i gruppen Bakre klimat
i klimatvyn.
Klimatreglage (s. 199)
1.
Aktivera och deaktivera eluppvärmt framsäte*
(s. 201)
Öppna klimatvyn i centerdisplayen och välj fliken Bakre klimat.
2.
Tryck upprepade gånger på knappen för
eluppvärmda säten för att skifta mellan de
fyra nivåerna: Av, Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och knappen visar inställd
nivå.
Tryck upprepade gånger på vänster
respektive höger sidas knappar för eluppvärmda säten på tunnelkonsolens klimatpanel för att skifta mellan de fyra nivåerna: Av,
Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och skärmen i klimatpanelen
visar inställd nivå.
VARNING
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon
anledning har svårigheter att hantera reglaget
för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan
brännskada uppstå.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Relaterad information
•
Klimatreglage (s. 199)
Aktivera och deaktivera ventilerat
framsäte*
Sätena kan ventileras för att exempelvis ge ökad
komfort i varmt klimat.
Ventilationssystemet består av fläktar i säten och
ryggstöd som suger luft genom sätets klädsel.
Kyleffekten ökar ju kallare kupéluften är. Systemet kan aktiveras när motorn är igång.
2.
Tryck upprepade gånger på knappen för ventilerade säten för att skifta mellan de fyra
nivåerna: Av, Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och knappen visar inställd
nivå.
Relaterad information
•
Klimatreglage (s. 199)
Ratt- och sätesknappar i klimatraden.
1.
Tryck på vänster respektive höger sidas rattoch sätesknapp i klimatraden i centerdisplayen för att öppna reglaget för säte och
ratt.
Om bilen inte är utrustad med eluppvärmda
säten eller eluppvärmd ratt är knappen för
ventilerade säten direkt tillgängligt i klimatraden.
* Tillval/tillbehör. 203
KLIMAT
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
ratt*
Ratten kan värmas för att öka komforten för förare när det är kallt.
Ratt- och sätesknappar i klimatraden.
1.
Tryck på förarsidans ratt- och sätesknapp i
klimatraden i centerdisplayen för att öppna
reglaget för säte och ratt.
Om bilen inte är utrustad med eluppvärmda
säten eller ventilerade säten är knappen för
eluppvärmd ratt direkt tillgänglig i klimatraden.
2.
204
Relaterad information
•
•
Klimatreglage (s. 199)
Aktivera och deaktivera automatisk start av
eluppvärmd ratt* (s. 204)
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd ratt*
Ratten kan värmas för att öka komforten för förare när det är kallt.
Det är möjligt att ställa in om automatisk start av
eluppvärmd ratt ska vara aktiverad/deaktiverad
vid motorstart. Med automatisk start aktiverad
kommer eluppvärmning starta vid låg omgivningstemperatur.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Startnivå för automatisk rattvärmare
för att aktivera/deaktivera automatisk start av
eluppvärmd ratt.
4.
Välj Låg, Medel eller Hög för att välja nivå
efter att funktionen aktiverats.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd ratt*
(s. 204)
Tryck upprepade gånger på knappen för
eluppvärmd ratt för att skifta mellan de fyra
nivåerna: Av, Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och knappen visar inställd
nivå.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Aktivera autoreglerat klimat
OBS
Med autoreglerat klimat aktiverat styrs flera klimatfunktioner automatiskt.
Det är möjligt att ändra temperatur och fläktnivå utan att autoreglerat klimat deaktiveras.
Autoreglerat klimat deaktiveras när luftfördelningen ändras manuellt eller när max defroster aktiveras.
Aktivera och deaktivera
luftåtercirkulation
Luftåtercirkulationen utestänger dålig luft,
avgaser etc. utifrån, genom att klimatanläggningen återanvänder luften i kupén.
Relaterad information
•
Klimatreglage (s. 199)
Autoregleringsknappen i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck kort eller långt på AUTO.
•
•
Kort tryck – luftåtercirkulation, luftkonditionering och luftdistribution styrs automatiskt.
Långt tryck – luftåtercirkulation, luftkonditionering och luftdistribution styrs automatiskt, temperatur och fläktnivå ändras
till standardinställningar: 22 °C (72 °F)
och nivå 3 (nivå 2 i baksätet).
> Autoreglering av klimatet aktiveras och
knappen lyses upp.
Luftåtercirkulationssknappen i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Recirc.
> Luftåtercirkulationen aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.
VIKTIGT
Om luften i bilen återcirkuleras för länge finns
risk för imbildning på rutornas insidor.
}}
205
KLIMAT
||
OBS
Det är inte möjligt att aktivera luftåtercirkulationen när max defroster är aktiverad.
Relaterad information
•
•
Klimatreglage (s. 199)
Aktivera och deaktivera tidsinställning för luftåtercirkulation (s. 206)
Aktivera och deaktivera
tidsinställning för luftåtercirkulation
Aktivera och deaktivera max
defroster
Luftåtercirkulationen utestänger dålig luft,
avgaser etc. utifrån, genom att klimatanläggningen återanvänder luften i kupén.
Det är möjligt att ställa in om en timer för luftåtercirkulationen ska vara aktiverad/deaktiverad. Med
timer aktiverad stängs luftåtercirkulationen automatiskt av efter 20 minuter.
Max defroster används för att snabbt få bort
imma och is från rutor.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Återcirkulationstimer för att aktivera/
deaktivera timer för luftåtercirkulationen.
Aktivera och deaktivera max defroster
från mittkonsol
I mittkonsolen finns en fysisk knapp för snabbåtkomst till max defroster.
Med eluppvärmd vindruta* kan max defroster
endast aktiveras individuellt från klimatvyn i centerdisplayen.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera luftåtercirkulation
(s. 205)
Fysisk knapp i mittkonsolen.
Bilar utan eluppvärmd vindruta:
–
206
Tryck på knappen.
> Max defroster aktiveras/deaktiveras och
knappen lyses upp/släcks.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Bilar med eluppvärmd vindruta:
–
Tryck upprepade gånger på knappen för att
skifta mellan de tre nivåerna:
•
•
Aktivera och deaktivera max defroster
från centerdisplay
Relaterad information
•
Klimatreglage (s. 199)
Aktiverad eluppvärmd vindruta
Aktiverad eluppvärmd vindruta och max
defroster
•
Deaktiverad.
> Eluppvärmd vindruta samt max defroster
aktiveras/deaktiveras och knappen lyses
upp/släcks.
OBS
Max defroster startar med viss fördröjning för
att undvika en kort ökning i fläktnivå om
eluppvärmd vindruta deaktiveras med två
snabba tryck på knappen.
Max defrosterknappen i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Max.
> Max defroster aktiveras/deaktiveras och
knappen lyses upp/släcks.
Max defroster deaktiverar autoreglering av
klimatet och luftåtercirkulationen, aktiverar
luftkonditioneringen samt ändrar fläktnivån till 5 och temperaturen till HI.
När max defroster deaktiveras återgår
klimatanläggningen till de föregående
inställningarna.
OBS
Ljudnivån ökar i och med att fläktnivån ändras
till 5.
207
KLIMAT
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
vindruta*
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
vindruta från centerdisplay
Eluppvärmd vindruta används för att snabbt få
bort imma och is från rutan.
Relaterad information
•
•
Klimatreglage (s. 199)
Aktivera och deaktivera automatisk start av
eluppvärmd vindruta* (s. 209)
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
vindruta från mittkonsol
I mittkonsolen finns en fysisk knapp för snabbåtkomst till eluppvärmd vindruta.
Knappen för eluppvärmd vindruta i klimatvyn.
Fysisk knapp i mittkonsolen.
–
Tryck upprepade gånger på knappen för att
skifta mellan de tre nivåerna:
•
•
Aktiverad eluppvärmd vindruta
Aktiverad eluppvärmd vindruta och max
defroster
• Deaktiverad.
> Eluppvärmd vindruta samt max defroster
aktiveras/deaktiveras och knappen lyses
upp/släcks.
208
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Elektrisk.
> Eluppvärmd vindruta aktiveras/deaktiveras
och knappen lyses upp/släcks.
OBS
En triangulär yta längst ut på vardera sida av
vindrutan är inte eluppvärmd, där kan avisningen ta längre tid.
OBS
Eluppvärmd vindruta kan ha inverkan på prestandan hos transpondrar och annan kommunikationsutrustning.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd vindruta*
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
bakruta och yttre backspeglar
Eluppvärmd vindruta används för att snabbt få
bort imma och is från rutan.
Det är möjligt att ställa in om automatisk start av
eluppvärmd vindruta ska vara aktiverad/deaktiverad vid motorstart. Med automatisk start aktiverad
kommer eluppvärmning starta när det finns risk
för is eller imma på rutan. Eluppvärmningen
stängs automatiskt av när rutan är tillräckligt varm
och imman eller isen är borta.
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
används för att snabbt få bort imma och is från
rutor och backspeglar.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Automatisk defroster vindruta för att
aktivera/deaktivera automatisk start av
eluppvärmd vindruta.
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
bakruta och yttre backspeglar från
mittkonsol
I mittkonsolen finns en fysisk knapp för snabbåtkomst till eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.
Knappen för eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar i
klimatvyn.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
bakruta och yttre backspeglar från
centerdisplay
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Bak.
> Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
aktiveras/deaktiveras och knappen lyses
upp/släcks.
Aktivera och deaktivera eluppvärmd vindruta*
(s. 208)
Fysisk knapp i mittkonsolen.
–
Tryck på knappen.
> Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
aktiveras/deaktiveras och knappen lyses
upp/släcks.
Relaterad information
•
•
Klimatreglage (s. 199)
Aktivera och deaktivera automatisk start av
eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
(s. 210)
* Tillval/tillbehör. 209
KLIMAT
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd bakruta och
yttre backspeglar
Reglera fläktnivå för framsäte
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
används för att snabbt få bort imma och is från
rutor och backspeglar.
Det är möjligt att ställa in om automatisk start av
eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar ska
vara aktiverad/deaktiverad vid motorstart. Med
automatisk start aktiverad kommer eluppvärmning starta när det finns risk för is eller imma på
rutan. Eluppvärmningen stängs automatiskt av
när rutan är tillräckligt varm och imman eller isen
är borta.
2.
Tryck på Klimat.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
Välj Automatisk defroster bak för att aktivera/deaktivera automatisk start av eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.
2.
Tryck på önskad fläktnivå, Off, 1–5 eller Max.
> Fläktnivån ändras och knapparna för vald
nivå lyses upp.
•
210
•
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
Relaterad information
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta
och yttre backspeglar (s. 209)
Klimatanläggningen anpassar automatiskt
utifrån behov luftflödet inom vald fläktnivå, vilket innebär att fläkthastigheten kan ändras
trots att fläktnivån är den samma.
Relaterad information
1.
3.
OBS
Fläkten kan ställas in på flera olika automatiskt
reglerande fläktnivåer för framsätet.
Fläktreglageknapparna i klimatvyn.
VIKTIGT
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in vilket ger risk för imbildning på rutornas insidor.
Klimatreglage (s. 199)
KLIMAT
Reglera fläktnivå för baksäte
Fläkten kan ställas in på flera olika automatiskt
reglerande fläktnivåer för baksätet.
Reglera fläktnivå för baksäte från
baksäte
1.
Reglera fläktnivå för baksäte från
framsäte
OBS
Klimatanläggningen anpassar automatiskt
utifrån behov luftflödet inom vald fläktnivå, vilket innebär att fläkthastigheten kan ändras
trots att fläktnivån är den samma.
Tryck på upplåsningsknappen på tunnelkonsolens klimatpanel för att komma åt reglagen.
Relaterad information
•
Fläktreglageknapparna i fliken Bakre klimat i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen och välj fliken Bakre klimat.
2.
Tryck på önskad fläktnivå, 1–5.
Baksätets fläktnivå kan stängas av genom att
trycka på Andra radens klimat.
> Fläktnivån ändras och knapparna för vald
nivå lyses upp.
Klimatreglage (s. 199)
Fläktreglage på klimatpanelen bak på tunnelkonsolen.
2.
Tryck på önskad fläktnivå, 1–5.
> Fläktnivån ändras och knapparna för vald
nivå lyses upp.
OBS
Fläktnivån för baksätet går inte att ställa in
om fläktnivån för framsätet är i läge Off.
Baksätets fläktnivå kan endast stängas av
från klimatvyn i centerdisplayen.
211
KLIMAT
Reglera temperatur för framsäte
Reglera temperatur för baksäte
Temperaturen kan ställas in på önskat gradtal för
framsätets klimatzoner.
Temperaturen kan ställas in på önskat gradtal för
baksätets klimatzoner.
Reglera temperatur för baksäte från
framsäte
Temperaturreglaget.
2.
•
•
Temperaturknappar i klimatraden.
1.
Reglera temperaturen genom att antingen:
dra i reglaget till önskad temperatur, eller
trycka på +/− för att höja/sänka temperaturen stegvis.
> Temperaturen ändras och knappen visar
inställd temperatur.
Tryck på vänster respektive höger sidas temperaturknapp i klimatraden i centerdisplayen
för att öppna reglaget.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
Relaterad information
•
212
Klimatreglage (s. 199)
Temperaturknappar i fliken Bakre klimat i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen och välj fliken Bakre klimat.
2.
Tryck på vänster respektive höger sidas temperaturknapp för att öppna reglaget.
KLIMAT
Synkronisera temperatur
Temperaturen i bilens olika klimatzoner kan synkroniseras med förarsidans inställda temperatur.
Temperaturreglaget.
3.
Reglera temperaturen genom att:
•
•
dra i reglaget till önskad temperatur
Temperaturreglage på klimatpanelen bak på tunnelkonsolen.
2.
trycka på +/− för att höja/sänka temperaturen stegvis.
> Temperaturen ändras och knappen visar
inställd temperatur.
OBS
Reglera temperatur för baksäte från
baksäte
1.
Tryck på vänster respektive höger sidas </>knappar för att sänka/höja temperaturen
stegvis.
> Temperaturen ändras och skärmen i klimatpanelen visar inställd temperatur.
Synkroniseringsknapp på förarsidans temperaturreglage.
1.
Tryck på förarsidans temperaturknapp i klimatraden i centerdisplayen för att öppna reglaget.
2.
Tryck på Synkronisera temperatur.
> Temperaturen för samtliga zoner i bilen
synkroniseras med förarsidans inställda
temperatur och synkroniseringssymbolen
visas vid temperaturknappen.
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
Tryck på upplåsningsknappen på tunnelkonsolens klimatpanel för att komma åt reglagen.
Relaterad information
•
Klimatreglage (s. 199)
Synkroniseringen upphör genom ytterligare ett
tryck på Synkronisera temperatur eller genom
att ändra temperaturinställningar för någon
annan klimatzon än förarens.
Relaterad information
•
Klimatreglage (s. 199)
213
KLIMAT
Aktivera och deaktivera
luftkonditionering
OBS
Det är inte möjligt att aktivera luftkonditioneringen när fläktreglaget är i läge Off.
Luftkonditioneringen kyler ner och avfuktar
inkommande luft vid behov.
Relaterad information
•
Värmare
Värmaren hjälper motorn och kupén att uppnå
rätt temperatur innan och under körning.
Värmaren har två delfunktioner:
•
Parkeringsvärmare – värmer vid behov kupén
när parkeringsklimatets förkonditionering är
aktiverad.
•
Tillskottsvärmare – värmer vid behov kupén
och motorn under körning.
Klimatreglage (s. 199)
Luftkonditioneringsknappen i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på AC.
> Luftkonditioneringen aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.
När luftkonditioneringen är aktiverad styr
klimatanläggningen automatiskt start och
avstängning utifrån behov.
OBS
Stäng alla sidofönster och panoramataket* för
att luftkonditioneringen ska fungera optimalt.
214
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Beroende av marknad används en bränsledriven
värmare eller en elektrisk värmare3.
Bränsle och tankning5
OBS
Se till att det finns tillräckligt med bränsle i
bilens ordinarie bränsletank om värmaren
behöver användas.
Värmaren är monterad i det främre högra hjulhuset.
OBS
VARNING
När värmaren är aktiv4 kan rök komma från
det främre högra hjulhuset och ett dovt ljud
höras. Ett tickande ljud från bränslepumpen
kan också höras från den bakre delen av
bilen. Detta är helt normalt.
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng av
den bränsledrivna värmaren innan tankning
påbörjas.
Batteri och laddning
Varningsdekal på tankluckan.
Värmaren drivs av bilens hybridbatteri. Om laddningsgraden i hybridbatteriet är för låg stängs
värmaren av automatiskt och förardisplayen visar
ett meddelande.
Värmaren använder bränsle från bilens ordinarie
bränsletank.
OBS
Se till att batteriets laddningsgrad är tillräckligt hög om värmaren behöver användas.
3 En auktoriserad Volvohandlare
4 Gäller bränsledriven värmare.
5 Gäller bränsledriven värmare.
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör den
stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till värmaren.
Om nivån i bränsletanken är för låg, stängs värmaren av automatiskt och förardisplayen visar ett
meddelande.
Kontrollera i förardisplayen att
värmaren är avstängd, när den
arbetar som parkeringsvärmare lysser denna symbol.
Relaterad information
•
•
•
Klimat (s. 188)
Parkeringsvärmare (s. 216)
Tillskottsvärmare (s. 217)
har information om vilka marknader som använder respektive värmare.
215
KLIMAT
Parkeringsvärmare
Parkeringsvärmaren värmer vid behov kupén
innan körning om bilens förkonditionering är aktiverad.
Parkeringsvärmaren är en av två delfunktioner för
bilens värmare. Värmaren är monterad i det
främre högra hjulhuset.
När parkeringsvärmaren är aktiv lyser
denna symbol i förardisplayen6.
Värmarens maximala gångtid är 40 minuter.
OBS
Se till att det finns tillräckligt med bränsle i
bilens ordinarie bränsletank om parkeringsvärmaren behöver användas8.
Se till att hybridbatteriets laddningsgrad är tillräckligt hög om parkeringsvärmaren behöver
användas.
VARNING
OBS
När värmaren är aktiv7 kan rök komma från
det främre högra hjulhuset och ett dovt ljud
höras. Ett tickande ljud från bränslepumpen
kan också höras från den bakre delen av
bilen. Detta är helt normalt.
Parkeringsvärmaren startar automatiskt om parkeringsklimatets förkonditionering är aktiverad
och kupén behöver värmas upp.
Den stängs av automatiskt när tiden för en
inställd timer eller värmarens maximala gångtid
uppnåtts, eller om bilen startas.
6 Gäller bränsledriven värmare.
7 Gäller bränsledriven värmare.
8 Gäller bränsledriven värmare.
9 Gäller bränsledriven värmare.
10 Gäller bränsledriven värmare.
216
VARNING
Om det luktar bränsle, kommer ovanligt
mycket eller svart rök eller hörs ovanliga ljud
från parkeringsvärmaren10, stäng av värmaren
och dra om möjligt ut parkeringsvärmarens
säkring. Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas för
reparation.
Använd inte förkonditionering9:
•
Inomhus i oventilerade utrymmen.
Avgaser avges om värmaren startar.
•
På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser,
högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
•
När det finns risk för att värmarens
avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i
främre högra hjulhuset kan förhindra
värmarens ventilation.
Tänk på att förkonditioneringen kan startas av
en timer som ställts in långt i förväg.
Relaterad information
•
•
Värmare (s. 214)
Tillskottsvärmare (s. 217)
KLIMAT
Tillskottsvärmare
Tillskottsvärmaren hjälper till att värma kupén och
motorn under körning.
Tillskottsvärmaren är en av två delfunktioner för
bilens värmare. Värmaren är monterad i det
främre högra hjulhuset.
•
Aktivera och deaktivera automatisk start av
tillskottsvärmare (s. 217)
Aktivera och deaktivera automatisk
start av tillskottsvärmare
Tillskottsvärmaren hjälper till att värma kupén och
motorn under körning.
Det är möjligt att ställa in om tillskottsvärmarens
automatiska start ska vara aktiverad/deaktiverad.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Tillskottsvärmare för att aktivera/deaktivera automatisk start för tillskottsvärmaren.
OBS
När värmaren är aktiv11 kan rök komma från
det främre högra hjulhuset och ett dovt ljud
höras. Ett tickande ljud från bränslepumpen
kan också höras från den bakre delen av
bilen. Detta är helt normalt.
OBS
Volvo rekommenderar att tillskottsvärmarens
automatiska start stängs av vid korta körsträckor13.
Tillskottsvärmaren startar och styrs automatiskt
när värme behövs då bilen körs.
Den stängs av automatiskt när bilen stängs av.
OBS
OBS
Om tillskottsvärmarens automatiska start
deaktiveras kan det leda till försämrad komfort i kupén eftersom klimatanläggningen då
saknar värmekälla vid eldrift.
Se till att det finns tillräckligt med bränsle i
bilens ordinarie bränsletank om tillskottsvärmaren behöver användas12.
Relaterad information
•
•
11
12
13
Värmare (s. 214)
Parkeringsvärmare (s. 216)
Relaterad information
•
Tillskottsvärmare (s. 217)
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
217
NYCKEL, LÅS OCH LARM
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsindikering
Lås- och larmindikator
När bilen låses eller låses upp indikerar bilens
blinkers att låsningen respektive upplåsningen
utförts korrekt.
Indikering i låsknappar
Framdörr
Exteriör indikering
Låsning
•
Bilens varningsblinkers indikerar låsning
genom en blinkning samt infällning av de
yttre backspeglarna1.
Upplåsning
•
Bilens varningsblinkers indikerar upplåsning
genom två blinkningar samt utfällning av de
yttre backspeglarna1.
Samtliga dörrar, baklucka och motorhuv måste
vara stängda för att indikera låst bil. Om låsning
sker med endast förardörren stängd2 kommer
låsning ske men låsindikeringen med varningsblinkers sker först efter att samtliga dörrar, baklucka och motorhuv har stängts.
1
2
220
Lås- och larmindikatorn på instrumentpanelen visar låssystemets status.
Lång blink indikerar låsning av bilen. När bilen är
låst indikeras detta genom korta pulserande
blinkningar.
Övrig indikering
Funktionerna ledbelysning och trygghetsbelysning ger också indikering om låsning och upplåsning.
Låsknappar med indikeringslampa i framdörr.
Tänd indikeringslampa i framdörrarnas respektive
låsknapp indikerar att alla dörrar är låsta. Om
någon dörr öppnas slocknar lampan i båda dörrarna.
Endast bilar med elektriskt infällbara backspeglar.
Gäller inte bilar utrustade med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*).
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
I bakdörr*
Låsknapp med indikeringslampa i bakdörr.
Tänd indikeringslampa i dörrarnas respektive låsknapp indikerar att respektive dörr är låst. Om
någon dörr låses upp slocknar dess lampa
medan övriga fortsätter att vara tända.
Relaterad information
•
•
•
Inställning för låsindikering (s. 221)
Inställning för låsindikering
Fjärrnyckel
Det är möjligt att välja hur bilen bekräftar låsning
och upplåsning i centerdisplayens inställningsmeny.
Fjärrnyckeln låser och låser upp dörrar och baklucka. Fjärrnyckeln behöver finnas i bilen för att
den ska kunna startas.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
3.
Tryck på Synlig respons vid låsning för att
välja när bilen ska ge synlig respons: vid
Låsning, Upplåsning, Båda, eller för att
stänga av funktionen.
Indikering med infällbara backspeglar*
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
bekvämlighet.
3.
Välj Sidospeglar vinklas in vid låsning för
att aktivera eller stänga av funktionen.
Trygghetsbelysning (s. 149)
Använda ledbelysning (s. 149)
Låsning.
Speglar och
Relaterad information
•
Låsindikering (s. 220)
Fjärrnyckel, till vänster samt knapplös nyckel (Key Tag)*,
till höger.
Fjärrnyckeln används inte fysiskt vid start eftersom bilen i standardutförande är utrustad med
stöd för nyckelfri start (Passive Start). Nyckeln
behöver finnas i den främre delen av kupén, t.ex. i
en ficka hos föraren eller placeras i mugghållaren
i tunnelkonsolen, för att möjliggöra start av bilen.
}}
* Tillval/tillbehör. 221
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Som tillval finns även nyckelfri låsning och upplåsning av dörrar och baklucka (Passive Entry*).
Då sträcker sig nyckelns räckvidd i en halvcirkel
med en radie på ca 1,5 meter (5 fot) ut från
förardörren respektive ca 1 meter (3 fot) ut från
bakluckan.
Fjärrnyckelns knappar
Panikfunktion – Används för att i nödfall
påkalla omgivningens uppmärksamhet. Om
knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder
eller trycks in 2 gånger inom 3 sekunder,
aktiveras blinkers och signalhorn. Funktionen
kan stängas av med samma knapp efter att
den varit aktiverad i minst 5 sekunder. I annat
fall stängs den av automatiskt efter
3 minuter.
Med nyckelfri start i kombination med nyckelfri
låsning och upplåsning kan fjärrnyckeln placeras
var som helst i kupén eller lastutrymmet med
bibehållen funktionalitet gällande start av bilen.
Var och en av fjärrnycklarna som följer med bilen
kan kopplas till en förarprofil med unika inställningar för bilen. När en nyckel med en viss profil
används, anpassas bilens inställningar efter den
profilen.
Knapplös nyckel (Key Tag)
För bilar utrustade med nyckelfri låsning och upplåsning* medföljer en lite mindre, lättare och
knapplös nyckel (Key Tag). Den fungerar på
samma sätt som den ordinarie fjärrnyckeln avseende nyckelfri start samt låsning och upplåsning3.
Den har inget löstagbart nyckelblad och batteriet
går inte att byta ut.
Fjärrnyckeln har fyra knappar – en på den vänstra sidan
och tre på den högra.
Låsning – Med ett knapptryck låses dörrarna, bakluckan och tankluckan samtidigt
som larmet* aktiveras.
Ett längre tryck stänger alla fönster samt
panoramataket* samtidigt.
Upplåsning – Med ett knapptryck låses
dörrar och baklucka upp samtidigt som
larmet avaktiveras.
Ett längre tryck öppnar alla fönster samtidigt4.
Baklucka – Låser upp och avlarmar enbart
bakluckan. På bilar med elmanövrerad baklucka* öppnas luckan automatiskt vid ett
3
4
222
långt tryck. Stängning av luckan sker också
med ett långt tryck – varningssignaler ljuder.
VARNING
Om någon lämnas kvar i bilen se till att fönsterhissar och panoramatak* görs strömlösa
genom att alltid ta med dig fjärrnyckeln när du
lämnar bilen.
OBS
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln/Key Tag i bilen.
En kvarlämnad fjärrnyckel/Key Tag i bilen
kommer att avaktiveras då bilen låses och larmas med en annan giltig nyckel. Även funktionen "Blockerat låsläge" avaktiveras.
Den avaktiverade nyckeln återaktiveras igen
då man låser upp bilen.
Nyckeln är vattentät till ett djup av ca 10 meter (30 fot) i upp till 60 minuter, vilket gör den lämplig för användning i aktiviteter i och kring vatten.
Genomvädringsfunktionen kan användas t.ex. för att snabbt vädra ur bilen vid varm väderlek.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Störningar
Fjärrnyckelns funktioner för nyckelfri start samt
nyckelfri låsning och upplåsning* kan störas av
elektromagnetiska fält och avskärmning.
OBS
•
•
•
Löstagbart nyckelblad (s. 230)
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel
Red Key – begränsad fjärrnyckel* (s. 229)
Med fjärrnyckelns knappar kan låsning och upplåsning av samtliga dörrar och baklucka ske
samtidigt.
Elektronisk startspärr (s. 233)
Låsa med fjärrnyckel
Undvik att förvara fjärrnyckeln nära metallföremål eller elektroniska apparater, t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare – helst inte närmre än 10-15 cm
(4-6 tum).
Om störningar ändå skulle uppstå – använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad för att låsa upp
och placera därefter nyckeln i backup-läsaren i
mugghållaren för att avlarma bilen.
OBS
När fjärrnyckeln placeras i mugghållaren, se
till att inga andra bilnycklar, metallföremål
eller elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare) finns i mugghållaren. Flera bilnycklar
nära varandra i mugghållaren kan störa varandra.
Fjärrnyckel.
–
Tryck på fjärrnyckelns
-knapp för att låsa.
Relaterad information
•
•
•
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 223)
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 225)
Byta batteri i fjärrnyckel (s. 226)
}}
* Tillval/tillbehör. 223
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
För att låssekvensen ska kunna aktiveras måste
förardörren vara stängd5. Om någon av de övriga
dörrarna eller bakluckan är öppna, låses och larmas* dessa först när de stängs. Larmets rörelsesensor* aktiveras när alla dörrar och bakluckan är
stängda och låsta.
OBS
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom två minuter efter upplåsning, låses de automatiskt. Denna funktion minskar risken att bilen
oavsiktligt lämnas olåst.
När fjärrnyckeln inte fungerar
OBS
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln/Key Tag i bilen.
En kvarlämnad fjärrnyckel/Key Tag i bilen
kommer att avaktiveras då bilen låses och larmas med en annan giltig nyckel. Även funktionen "Blockerat låsläge" avaktiveras.
Den avaktiverade nyckeln återaktiveras igen
då man låser upp bilen.
Låsa när bakluckan är öppen
OBS
Om bilen har låsts och bakluckan fortfarande
är öppen, se till så att fjärrnyckeln inte lämnats kvar i lastutrymmet när bakluckan stängs
och hela bilen är låst6.
Prova alltid med att gå närmare bilen och gör
ett nytt försök att låsa upp.
Inställningar för fjärrstyrd och
insides upplåsning
Det är möjligt att välja olika sekvenser för fjärrstyrd upplåsning.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car Låsning
och insides upplåsning.
3.
Välj alternativ:
• Alla dörrar
– låser upp alla dörrar samtidigt.
Skulle låsning eller upplåsning med fjärrnyckeln
inte fungera kan dess batteri vara förbrukat – lås
eller lås upp förardörren med det löstagbara
nyckelbladet.
• En dörr
– låser upp förardörren. För att låsa upp alla
dörrar krävs två tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Inställningar för fjärrstyrd och insides upplåsning (s. 224)
Låsa upp baklucka med fjärrnyckel (s. 225)
Fjärrnyckel (s. 221)
Byta batteri i fjärrnyckel (s. 226)
Låsa och låsa upp med löstagbart nyckelblad
(s. 231)
Fjärrstyrd
De inställningar som görs här påverkar även
centralupplåsning via öppningshandtag från insidan.
Relaterad information
•
•
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 223)
Låsa och låsa upp från bilens insida (s. 247)
Låsa upp med fjärrnyckel
–
5
6
224
Tryck på fjärrnyckelns
upp.
-knapp för att låsa
Är bilen utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning måste alla sidodörrar vara stängda.
Är bilen utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning och nyckeln detekteras inne i bilen kommer bakluckan inte att låsas när den stängs.*
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsa upp baklucka med fjärrnyckel
Det går att låsa upp enbart baklucka med en
knapp på fjärrnyckeln.
1.
-knapp.
Tryck på fjärrnyckelns
> Lås- och larmindikatorn på instrumentpanelen släcks för att visa att inte hela
bilen är larmad.
Larmets nivå- och rörelsesensorer samt
sensorerna för öppning av bakluckan
kopplas bort.
Bakluckan låses upp men förblir stängd
medan dörrarna förblir låsta och larmade.
För att sedan öppna bakluckan, greppa
lätt den gummerade tryckplattan undertill
på bakluckans handtag och öppna luckan.
Fjärrnyckelns räckvidd
För att fjärrnyckeln ska fungera korrekt behöver
den finnas inom ett visst avstånd från bilen.
Vid manuell användning
Fjärrnyckelns funktioner för t.ex. låsning och uppeller
låsning som aktiveras genom tryck på
, har en räckvidd som sträcker sig ca 20 meter
(65 fot) från bilen.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå
närmare och gör ett nytt försök.
Vid nyckelfri användning7
Öppnas inte luckan inom 2 minuter låses
den igen och larmet återaktiveras.
Använd fjärrnyckelns
låsa upp bakluckan.
-knapp för att larma av och
2.
Med tillvalet elmanövrerad baklucka* –
Långt tryck (ca 1.5 sekund) på fjärrnyckelns
-knapp
> Bakluckan låses upp och öppnas medan
dörrarna förblir låsta och larmade.
Relaterad information
•
•
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 223)
Öppna och stänga elmanövrerad baklucka*
(s. 250)
Markerad yta i bilden illustrerar områden som täcks av
systemets antenner.
För nyckelfri användning måste en fjärrnyckel
eller den knappfria nyckeln (Key Tag) finnas inom
7 Gäller
endast bilar utrustade med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*).
}}
* Tillval/tillbehör. 225
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
ett halvcirkelformat område med en radie på ca
1,5 meter (5 fot) på båda långsidorna och ca
1 meter (3 fot) från bakluckan.
Byta batteri i fjärrnyckel
Batteriet i fjärrnyckeln behöver bytas ut när det
laddats ur.
OBS
OBS
Alla batterier har en begränsad livslängd och
måste till slut bytas ut (gäller ej för Key Tag).
Batteriets livslängd varierar beroende på hur
ofta fordonet/nyckeln används.
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska
förhållanden etc. Bilen kan alltid låsas/låsas
upp med nyckelbladet.
Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen
Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen
när motorn är igång visas varningsmeddelandet Fjärrnyckel ej hittad
Borttagen från bil i förardisplayen
samtidigt som en ljudpåminnelse hörs när sista
dörren stängs.
Meddelandet slocknar när nyckeln återförs till
bilen följt av ett tryck på högra rattknappsatsens
O-knapp eller när sista dörren stängs igen.
Relaterad information
•
•
•
8
226
Fjärrnyckel (s. 221)
Antennplaceringar för start- och låssystem
(s. 246)
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 243)
VIKTIGT
Förbrukad Key Tag ska lämnas till
auktoriserad Volvoverkstad. Nyckel måste
raderas från bilen eftersom den fortfarande
går att använda för att starta bilen via back-up
start.
Öppna nyckeln och byta batteri
Batteriet till fjärrnyckeln bör bytas om:
informationssymbolen tänds och meddelandet Lågt batteri i bilnyckel Se
ägarmanual visas i förardisplayen
och/eller
•
låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar på
signal från fjärrnyckeln inom 20 meter
(65 fot) från bilen.
OBS
Prova alltid med att gå närmare bilen och gör
ett nytt försök att låsa upp.
Håll fjärrnyckeln med framsidan synlig
och Volvos logotyp rättvänd – skjut knappen
vid nyckelringen i nederkant åt höger. Skjut
framsidans skal några millimeter uppåt.
Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.
Batteriet i den knapplösa nyckeln8 (Key Tag) går
inte att byta ut – en ny nyckel kan beställas hos
en auktoriserad Volvoverkstad.
Denna nyckel följer med bil utrustad med tillvalet nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*).
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Vänd på nyckeln, för knappen åt sidan
och skjut baksidans skal några millimeter
uppåt.
Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.
Batteriets (+)-sida ligger uppåt. Bänd sedan
försiktigt loss batteriet som bilden visar.
VIKTIGT
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det försämrar deras funktion.
Sätt i ett nytt batteri med (+)-sidan uppåt.
Undvik att vidröra fjärrnyckelns batterikontakter med fingrarna.
Placera batteriet med kanten ned i hållaren. Skjut sedan batteriet framåt så att det
fastnar under de två plastspärrarna.
Tryck sedan batteriet nedåt så att det
fastnar under den övre svarta plastspärren.
OBS
Använd batterier med beteckning CR2032,
3 V.
Använd t.ex. en skruvmejsel för att kunna
vrida batteriluckan moturs så markeringarna
möts vid texten OPEN.
Lyft bort batteriluckan försiktigt genom att
trycka ned t.ex. en nagel i försänkningen.
Bänd sedan batteriluckan uppåt.
}}
227
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
OBS
Volvo rekommenderar att batterier som ska
användas i fjärrnyckeln uppfyller UN Manual
of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3.
Batterier som monterats i fabrik eller som
byts av en auktoriserad Volvoverkstad uppfyller ovanstående kriterium.
Återplacera baksidans skal och tryck det
nedåt tills ett klickljud hörs.
Vänd på fjärrnyckeln och sätt tillbaka
framsidans skal genom att trycka det nedåt
tills ett klickljud hörs.
Skjut sedan tillbaka skalet.
> Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet
hamnat i rätt läge och sitter fast.
Skjut sedan tillbaka skalet.
> Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet
sitter fast.
VIKTIGT
Sätt tillbaka batteriluckan och vrid dess
markering medurs till texten CLOSE.
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
Relaterad information
•
228
Fjärrnyckel (s. 221)
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Beställa fler fjärrnycklar
Red Key – begränsad fjärrnyckel*
Bilen levereras med två fjärrnycklar . En knapplös
nyckel medföljer om bilen är utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning*. Fler nycklar kan
efterbeställas.
Sammanlagt tolv nycklar kan programmeras och
användas till samma bil. Vid efterbeställning läggs
ytterligare förarprofiler till – en per ny fjärrnyckel.
Detta gäller även för den knapplösa nyckeln.
En Red Key gör det möjligt för bilens ägare att
sätta begränsningar för vissa av bilens egenskaper. Begränsningarna är tänkta att främja att
bilen framförs på ett säkert sätt, t.ex. vid utlåning.
sig bilen till t.ex. unga förare, betjänad parkering
eller verkstad. Innehavaren av en Red Key kan
inte ändra inställningar som är gjorda för den, för
detta krävs en ordinarie fjärrnyckel.
Relaterad information
•
•
Inställningar för Red Key* (s. 230)
Fjärrnyckel (s. 221)
Förlust av fjärrnyckel
Vid förlust av en fjärrnyckel kan en ny beställas
hos en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. De återstående fjärrnycklarna
ska tas med till verkstaden. I stöldförebyggande
syfte raderas den förlorade nyckelns kod ur
systemet.
Det aktuella antalet nycklar som finns registrerade för bilen kan kontrolleras via förarprofiler i
centerdisplayens toppvy , välj Inställningar
System Förarprofiler.
Relaterad information
•
Fjärrnyckel (s. 221)
För en Red Key går det att definiera bilens maximala hastighet, sätta hastighetspåminnelser och
bestämma högtalarsystemets maximala ljudvolym.
Dessutom kommer vissa av bilens förarstödsystem alltid att vara aktiva. Nyckelns funktioner i
övrigt är desamma som för en vanlig fjärrnyckel.
En eller flera Red Keys kan beställas hos en
Volvoåterförsäljare. Sammanlagt elva nycklar med
begränsningar kan programmeras och användas
till en och samma bil – minst en måste vara en
ordinarie fjärrnyckel.
Begränsningarna är tänkta att fungera som
åtgärder för att minska risken för olyckor och därmed göra att det känns säkrare att lämna ifrån
* Tillval/tillbehör. 229
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Inställningar för Red Key*
Innehavaren av en ordinarie fjärrnyckel kan göra
inställningar för Red Key. Vissa förarstödfunktioner är alltid aktiva.
1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på System Förarprofiler Red
key.
> Följande inställningar kan sättas:
• Bestämt tidsgap för Adaptive
Cruise Control
• Sänkt maxvolym
• Maximal hastighetsbegränsning
• Hastighetsvarning
Adaptiv farthållare*:
• Inställning vid första användning: Längsta
intervall
Sänkt maxvolym (På/Av):
• Inställning vid första användning: På
Hastighetsbegränsare (På/Av):
• Inställningsintervall: 50-250 km/h
(30-160 mph)
•
Inställning vid första användning är
120 km/h (75 mph)
•
Stegintervall: 1 km/h (1 mph)
9 Detta gäller oavsett om bilen är vänster10 Medföljer bilar utrustade med nyckelfri
230
I förardisplayen visas symbolen och
meddelandet
Red key Hastighetsbegränsning
kan ej överskridas.
Löstagbart nyckelblad
Fjärrnyckeln innehåller ett löstagbart nyckelblad
av metall med vilket ett antal funktioner kan aktiveras och vissa moment utföras.
Hastighetspåminnelse (På/Av):
• Inställningsintervall: 0-250 km/h
(0-160 mph)
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade
Volvoverkstäder, vilka rekommenderas vid beställning av nya nyckelblad.
•
Inställning vid första användning: 50, 70 och
90 km/h (30, 45 och 55 mph)
Nyckelbladets användningsområden
•
•
Stegintervall: 1 km/h (1 mph)
Max antal samtidiga påminnelser: 6 st
Förarstödfunktioner
Följande förarstödfunktioner kommer alltid att
vara aktiva för användaren av en Red Key:
•
•
•
•
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*
Körfältsassistans (LKA)*
Avståndsvarning*
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
•
vänster9 framdörr öppnas manuellt om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln.
•
•
alla dörrar nödlåsas.
bakdörrarnas mekaniska barnsäkerhetsspärr
aktiveras och deaktiveras.
Den knapplösa nyckeln10 (Key Tag) har inget löstagbart nyckelblad. Vid behov, använd den ordinarie fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad.
City Safety
Driver Alert Control (DAC)*
Trafikskyltsinformation*
Relaterad information
•
Red Key – begränsad fjärrnyckel* (s. 229)
eller högerstyrd.
låsning/upplåsning (Passive Entry*).
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsa och låsa upp med löstagbart
nyckelblad
Lösgöra nyckelbladet
Det löstagbara nyckelbladet kan bl.a. användas
för att låsa upp från utsidan – t.ex. om fjärrnyckelns batteri tagit slut.
Låsa upp
Återplacera nyckelbladet i fjärrnyckeln på
dess avsedda plats efter användning.
Håll fjärrnyckeln med framsidan synlig
och Volvo:s logotyp rättvänd – skjut knappen
vid nyckelringen i nederkant åt höger. För
framsidans skal några millimeter uppåt.
Sätt tillbaka skalet genom att trycka det
nedåt tills ett klickljud hörs.
Skjut sedan tillbaka skalet.
> Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet
sitter fast.
Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.
Dra ut det främre dörrhandtaget på vänster
sida11 till dess ändläge, så att låscylindern
blir synlig.
Relaterad information
•
Låsa och låsa upp med löstagbart nyckelblad
(s. 231)
Sätt nyckeln i låscylindern.
•
Fjärrnyckel (s. 221)
Vrid medurs 45 grader så att nyckelbladet
pekar rakt bakåt.
Vrid tillbaka nyckeln 45 grader till utgångsläget. Ta ut nyckeln från låscylindern och släpp
tillbaka handtaget så att bakre delen av
handtaget hamnar mot bilen igen.
Lösgör nyckelbladet genom att vinkla upp
det.
5.
11
Detta gäller oavsett höger- eller vänsterstyrd bil.
Dra ut handtaget.
> Dörren öppnas.
}}
231
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Låsningen sker på samma sätt men med vridning
45 grader moturs istället för medurs i steg (3).
Stänga av larmet*
OBS
När dörren låses upp med nyckelbladet och
sedan öppnas utlöses larmet.
Låsa
Dörren kan öppnas både från ut- och insidan.
Det är också möjligt att låsa bilen med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad t.ex. vid strömbortfall
eller om nyckelns batteri blivit urladdat.
Vänster framdörr kan låsas med dess låscylinder
och det löstagbara nyckelbladet.
Övriga dörrar saknar låscylindrar och har istället
en låsomställning på respektive dörrs gavel som
måste tryckas in med hjälp av nyckelbladet – därefter är de mekaniskt låsta/spärrade mot öppning utifrån.
Dörren är spärrad mot öppning utifrån. För
att återgå till läge A måste dörrens innerhandtag öppnas.
Dörrarna kan även låsas upp med fjärrnyckelns
upplåsningsknapp eller med förardörrens centrallåsknapp.
OBS
Dörrarna kan fortfarande öppnas inifrån.
Backup-läsarens placering i mugghållaren.
Stäng av larmet genom att:
1.
2.
232
En dörrs låsomställning låser enbart aktuell dörr – inte alla dörrar samtidigt.
•
En manuellt låst bakdörr med aktiverad
manuell eller elektrisk barnsäkerhetsspärr
kan inte öppnas från vare sig utsida eller
insida. En bakdörr låst på det viset kan
bara låsas upp med fjärrnyckel eller centrallåsknapp.
Relaterad information
Placera fjärrnyckeln på nyckelsymbolen i
backup-läsaren i botten av mugghållaren i
tunnelkonsolen.
Vrid sedan startvredet medurs och släpp vredet.
> Reglaget återgår automatiskt till
ursprungsläget – larmsignalen slutar ljuda
och larmet stängs av.
•
Manuell låsning av dörr. Ej att förväxlas med Barnsäkerhetsspärren.
–
•
•
•
•
Löstagbart nyckelblad (s. 230)
Aktivera och deaktivera larm* (s. 258)
Byta batteri i fjärrnyckel (s. 226)
Fjärrnyckel (s. 221)
Ta ur det löstagbara nyckelbladet ur fjärrnyckeln. För in nyckelbladet i hålet för låsomställningen och tryck in nyckeln tills nyckeln
bottnar, cirka 12 mm.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Elektronisk startspärr
Den elektroniska startspärren är ett stöldskydd
som förhindrar att fordonet startas av obehörig
person.
Bilen kan endast startas med rätt fjärrnyckel.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Fjärrnyckel
ej hittad
Fel vid läsning av
fjärrnyckeln under
start – placera
nyckeln på nyckelsymbolen i mugghållaren och försök
igen.
Se ägarmanual
Innebörd
Fjärrstyrd
startspärr
Den fjärrmanövrerade startspärren
med spårsystem är
aktiverad. Bilen går
inte att starta. Kontakta Volvo On Call
Service center.
Bil ej möjlig
att starta
Följande felmeddelande i förardisplayen är relaterat till den elektroniska startspärren:
Symbol
Meddelande
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel (s. 221)
Beställa fler fjärrnycklar (s. 229)
Fjärrmanövrerad startspärr med
spårsystem12
Bilen är utrustad med ett system som gör det
möjligt att spåra och lokalisera bilen samt att på
avstånd aktivera startspärren, vilken förhindrar
motorstart. Kontakta närmaste Volvoåterförsäljare
för mer information och hjälp med att aktivera
systemet.
Följande felmeddelande i förardisplayen är relaterat till den fjärrmanövrerade startspärren med
spårsystem:
12
Endast vissa marknader och tillsammans med Volvo On Call*.
* Tillval/tillbehör. 233
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Typgodkännande för
fjärrnyckelsystemet
Typgodkännande för bilens fjärrnyckelsystem
kan utläsas i följande tabeller.
Låssystem nyckelfri start (Passive Start)
och nyckelfri låsning/upplåsning
(Passive Entry*)
För mer information om typgodkännande, se
support.volvocars.com.
CEM-märkning för fjärrnyckelsystemet. För kompletterande typgodkännandenummer se följande tabeller.
Land/Område
Typgodkännande
Europa
Härmed intygar Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal att denna
VO3-134TRX står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU (RED).
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på
support.volvocars.com.
234
Jordanien
TRC/LPD/2014/250
Serbien
P1614120100
Argentina
CNC ID: C-14771
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Land/Område
Typgodkännande
Brasilien
MT-3245/2015
Indonesien
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malaysia
RAAT/37A/0315/S(15-0663)
Mexico
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Ryssland
Förenade Arabemiraten
ER37847/15
DA0062437/11
}}
235
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Land/Område
Typgodkännande
Namibia
TA-2016-02
Sydafrika
TA-2014-1868
Fjärrnyckel
Land/område
Typgodkännande
Europa
Härmed försäkrar Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG att denna typ av radioutrustning HUF8423 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på
support.volvocars.com.
Frekvensband: 433,92 MHz
Maximal utstrålad sändningseffekt: 10 mW
Tillverkare: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Germany
Jordanien
236
TRC/LPD/2015/104
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Land/område
Marocco
Typgodkännande
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexico
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibia
TA-2015-102
}}
237
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Land/område
Oman
Serbien
238
Typgodkännande
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Land/område
Typgodkännande
Sydafrika
TA-2015-432
Förenade Arabemiraten
Key Tag
Land/område
Typgodkännande
Europa
Härmed försäkrar Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG att denna typ av radioutrustning HUF8432 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på
support.volvocars.com.
Frekvensband: 433,92 MHz
Maximal utstrålad sändningseffekt: 10 mW
Tillverkare: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Germany
Jordanien
TRC/LPD/2015/107
}}
239
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Land/område
Marocco
Typgodkännande
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexico
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibia
240
TA-2015-103
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Land/område
Typgodkännande
Oman
Serbien
}}
241
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Land/område
Typgodkännande
Sydafrika
TA-2015-414
Förenade Arabemiraten
Relaterad information
•
242
Fjärrnyckel (s. 221)
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Nyckelfritt och beröringskänsliga
ytor*
Om bilen är utrustad med nyckelfri låsning och
upplåsning räcker det att ha fjärrnyckeln med sig
i t.ex. en ficka eller en väska, vilket gör det bekvämare att öppna bilen om händerna är upptagna.
Beröringskänsliga ytor
Dörrhandtag
På dörrhandtagens utsida finns en fördjupning
för låsning och på insidan finns en beröringskänslig yta för upplåsning.
OBS
Det är viktigt att endast en beröringskänslig
yta aktiveras åt gången. Om handtaget greppas samtidigt som låsytan berörs finns det
risk för dubbelkommandon. Detta innebär att
den begärda aktiviteten (låsning/upplåsning)
inte kommer att utföras, alternativt utförs med
en fördröjning.
Relaterad information
•
•
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 244)
Låsa upp bakluckan nyckelfritt* (s. 245)
Baklucka
Bakluckans handtag har en gummerad tryckplatta som endast är till för upplåsning.
Beröringskänslig fördjupning för låsning
Beröringskänslig yta för upplåsning
OBS
Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i samband med tvättning av bilen om fjärrnyckeln är inom räckvidd.
* Tillval/tillbehör. 243
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsa och låsa upp nyckelfritt*
Låsa nyckelfritt
Låsning och upplåsning från utsidan av bilen
görs med dörrarnas eller bakluckans handtag
om bilen är utrustad med nyckelfri låsning/
upplåsning (Passive Entry)*.
Alla sidodörrar måste vara stängda för att bilen
ska kunna låsas. Bakluckan kan däremot vara
öppen vid låsning med sidodörrarnas handtag.
–
Gummerad tryckplatta på bakluckan används endast för
upplåsning.
OBS
Beröringskänslig fördjupning för låsning
Beröringskänslig yta för upplåsning
Det krävs att en av bilens fjärrnycklar befinner
sig inom räckvidd för att låsning och upplåsning ska fungera.
OBS
Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i samband med tvättning av bilen om fjärrnyckeln är inom räckvidd.
13
14
244
Vidrör den markerade ytan baktill på utsidan
på något av dörrhandtagen efter att dörren
stängts, eller tryck in knappen undertill på
bakluckan för låsning13 före den stängs.
> Låsindikatorn i vindrutan bekräftar att låsningen är utförd genom att börja blinka.
För att stänga alla sidorutor samt panoramataket*
samtidigt – lägg fingret mot den beröringskänsliga fördjupningen på dörrhandtagets utsida och
håll kvar till dess att sidorutor och panoramatak
har stängts.
Låsa när bakluckan är öppen
OBS
Om bilen har låsts och bakluckan fortfarande
är öppen, se till så att fjärrnyckeln inte lämnats kvar i lastutrymmet när bakluckan stängs
och hela bilen är låst14.
Gäller med elmanövrerad baklucka*.
Om nyckeln detekteras inne i bilen kommer bakluckan inte att låsas när den stängs.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsa upp nyckelfritt
–
Greppa ett dörrhandtag eller tryck på den
gummerade tryckplattan undertill på bakluckans handtag för upplåsning.
> Låsindikatorn i vindrutan bekräftar att
bilen är upplåst genom att släckas –
öppna dörrar eller baklucka som normalt.
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom två minuter efter upplåsning, låses de automatiskt. Denna funktion minskar risken att bilen
oavsiktligt lämnas olåst.
Inställningar för nyckelfri
upplåsning*
Det är möjligt att välja olika sekvenser för nyckelfri upplåsning.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
upplåsning
3.
Inställningar för nyckelfri upplåsning*
(s. 245)
•
•
Låsa upp bakluckan nyckelfritt* (s. 245)
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 243)
Låsning
Det räcker att ha med sig fjärrnyckeln i t.ex. en
ficka eller en väska för att låsa upp bakluckan
nyckelfritt.
Bakluckan hålls stängd av ett elektriskt lås.
Nyckelfri
Välj alternativ:
• Alla dörrar
– låser upp alla dörrar samtidigt.
Relaterad information
•
Låsa upp bakluckan nyckelfritt*
• En dörr
– låser upp vald dörr.
Relaterad information
•
•
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 244)
För att öppna luckan:
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 243)
1.
Tryck lätt på den gummerade tryckplattan
undertill på bakluckans handtag.
> Låset frikopplas.
OBS
Det krävs att en av bilens fjärrnycklar befinner
sig inom räckvidd bakom bilen för att upplåsning ska fungera.
}}
* Tillval/tillbehör. 245
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
2.
Lyft i ytterhandtaget för att öppna luckan
helt.
VIKTIGT
•
Minimal kraft behövs för att frigöra bakluckans lås – Tryck bara lätt på den gummerade plattan.
•
Lägg inte lyftkraften på gummiplattan vid
öppning av bakluckan – lyft i handtaget.
För stor kraft kan skada gummiplattans
elektriska kontakt.
Antennplaceringar för start- och
låssystem
VARNING
Personer med inopererad pacemaker bör inte
komma närmare Keyless-systemets antenner
än 22 cm (9 tum) med pacemakern. Detta för
att omöjliggöra störningar mellan pacemakern
och Keyless-systemet.
Bilen är utrustad med ett nyckelfritt start- och
låssystem15 och har därför ett antal inbyggda
antenner placerade på olika platser i bilen.
Relaterad information
•
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 243)
•
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 225)
Det är också möjligt att låsa upp bakluckan handfritt med en fotrörelse under den bakre stötfångaren, se separat avsnitt.
VARNING
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga avgaser
kan sugas in i bilen via lastutrymmet.
Relaterad information
Under mugghållaren i främre delen av tunnelkonsolen
I övre främre delen av vänster bakdörr16
•
•
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 244)
I övre främre delen av höger bakdörr16
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 243)
I lastutrymmet16
•
•
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 225)
15
16
246
Antennernas placering.
Öppna och stänga baklucka med fotrörelse*
(s. 253)
Nyckelfritt låssystem gäller endast bil utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning (Passive Entry*).
Endast i bil utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning (Passive Entry*).
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsa och låsa upp från bilens insida
Alternativ upplåsningsmetod
Dörrar och baklucka kan låsas och låsas upp
inifrån med framdörrarnas centrallåsreglage.
Bakdörrarnas låsreglage* låser respektive bakdörr.
-knappen stänger alla sidoEtt långt tryck på
rutor samt panoramataket* samtidigt.
Låsa med knapp i bakdörr*
Centrallås
Öppningshandtag för alternativ upplåsning i sidodörr.
–
Knapp för låsning och upplåsning i framdörr med indikeringslampa.
För att ändra denna inställning, tryck på
Inställningar My Car Låsning
Fjärrstyrd och insides upplåsning i
centerdisplayens toppvy.
Låsa upp med knapp i framdörr
–
Tryck på
-knappen för att låsa upp samtliga sidodörrar och baklucka.
Ett långt tryck på
-knappen öppnar alla
sidorutor samtidigt17.
17
Dra ut någon av sidodörrarnas öppningshandtag och släpp.
> Beroende på fjärrnyckelns inställningar
kommer antingen alla dörrar att låsas upp
eller enbart den valda dörren att låsas upp
och öppnas.
Knapp för låsning i bakdörr med indikeringslampa.
Bakdörrarnas låsknapp låser enbart respektive
bakdörr.
Låsa upp bakdörr
–
Dra i öppningshandtaget.
> Bakdörren är upplåst och öppnad.
Låsa med knapp i framdörr
–
Tryck på
-knappen – båda framdörrarna
måste vara stängda.
> Samtliga dörrar och baklucka är låsta.
Genomvädringsfunktionen kan användas t.ex. för att snabbt vädra ur bilen vid varm väderlek.
}}
* Tillval/tillbehör. 247
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Relaterad information
•
Inställningar för fjärrstyrd och insides upplåsning (s. 224)
•
Låsa upp bakluckan från bilens insida
(s. 248)
•
Aktivera och deaktivera barnsäkerhetsspärr
(s. 248)
Låsa upp bakluckan från bilens
insida
Aktivera och deaktivera
barnsäkerhetsspärr
Bakluckan kan låsas upp inifrån med knapp på
instrumentpanelen.
1.
Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn kan
öppna en bakdörr inifrån. Det finns en elektrisk*
respektive en manuell spärr.
Aktivera och deaktivera elektriskt*
Den elektriska barnsäkerhetsspärren kan aktiveras och deaktiveras vid alla tändningslägen högre
än 0. Aktivering och deaktivering kan göras upp
till 2 minuter efter att motorn stängts av, förutsatt
att ingen dörr öppnas.
Kort tryck på instrumentpanelens
-knapp.
> Luckan låses upp och kan öppnas utifrån
genom ett grepp om den gummerade
tryckplattan.
Med tillvalet elmanövrerad baklucka* –
2.
Långt tryck på instrumentpanelens
knapp.
> Luckan öppnas.
-
Knapp för elektrisk aktivering och deaktivering.
1.
Starta motorn eller välj ett tändningsläge
högre än 0.
Relaterad information
•
•
248
Låsa och låsa upp från bilens insida (s. 247)
Öppna och stänga elmanövrerad baklucka*
(s. 250)
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
2.
Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Förardisplayen visar meddelandet Bakre
barnlås Aktiverad och knappens lampa
lyser – spärren är aktiv.
Aktivera och deaktivera manuellt
Relaterad information
•
•
Låsa och låsa upp från bilens insida (s. 247)
Löstagbart nyckelblad (s. 230)
När den elektriska barnsäkerhetsspärren är aktiv
kan de bakre:
•
fönstren öppnas endast med förardörrens
reglagepanel
•
dörrarna inte öppnas inifrån.
För att häva spärren:
–
Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Förardisplayen visar meddelandet Bakre
barnlås Inaktiverat och knappens lampa
släcks – spärren är inaktiverad.
Manuell barnsäkerhetsspärr. Ej att förväxlas med manuellt dörrlås.
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad
för att vrida vredet.
–
Dörren är spärrad mot öppning inifrån.
Vid motoravstängning lagras aktuell inställning –
är barnsäkerhetsspärren aktiverad vid motoravstängning, kommer funktionen att vara fortsatt
aktiverad vid påföljande motorstart.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Bakre barnlås
Aktiverad
Barnsäkerhetsspärren är aktiverad.
Bakre barnlås
Inaktiverat
Barnsäkerhetsspärren är inaktiverad.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
OBS
•
En dörrs vridreglage spärrar enbart aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.
•
Det finns ingen manuell spärr på bilar
utrustade med elektrisk Barnsäkerhetsspärr.
249
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Automatisk låsning vid körning
Då bilen börjar rulla låses dörrar och baklucka
automatiskt.
För att ändra denna inställning:
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Automatisk låsning av dörrar vid
körning för att deaktivera eller aktivera funktionen.
Låsning.
Öppna och stänga elmanövrerad
baklucka*
–
Långt tryck på instrumentpanelens
knapp. Håll den intryckt tills luckan börjar
öppnas.
–
Lätt tryck på bakluckans handtag.
Bilens baklucka är möjlig att öppna och stänga
med elmanövrering.
Öppna elmanövrerad baklucka
Gör på något av följande sätt för att öppna bakluckan:
–
Långt tryck på fjärrnyckelns
-knapp. Håll
den intryckt tills luckan börjar öppnas.
Relaterad information
•
250
Låsa och låsa upp från bilens insida (s. 247)
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
–
Fotrörelse* under den bakre stötfångaren.
–
Tryck på
-knappen på bakluckans undersida för att stänga.
–
Långt tryck på instrumentpanelens
knapp.
> Bakluckan stängs automatiskt och signaler ljuder – luckan förblir olåst.
–
Fotrörelse* under den bakre stötfångaren.
> Bakluckan stängs automatiskt och signaler ljuder – luckan förblir olåst.
Stänga och låsa18 elmanövrerad
baklucka
–
Stänga elmanövrerad baklucka
Tryck på
-knappen på bakluckans undersida för att stänga och samtidigt låsa både
lucka och dörrar (samtliga dörrar måste vara
stängda för låsning).
> Bakluckan stängs automatiskt – luckan
och dörrarna låses, och larmet* aktiveras.
> Bakluckan stängs automatiskt – luckan
förblir olåst.
Gör på något av följande sätt för att stänga18
bakluckan:
OBS
Knappen är aktiv 24 timmar efter att luckan
har lämnats öppen. Därefter måste stängning
göras manuellt.
–
18
Långt tryck på fjärrnyckelns
-knapp.
> Bakluckan stängs automatiskt och signaler ljuder – luckan förblir olåst.
Bil utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning (Passive Entry*) har en knapp för stängning samt en knapp för stängning och låsning.
OBS
•
En av bilens fjärrnycklar måste befinna sig
inom räckvidd för att låsning och upplåsning ska fungera.
•
Vid nyckelfri* låsning eller stängning ljuder
tre signaler om nyckeln inte detekteras tillräckligt nära luckan.
}}
* Tillval/tillbehör. 251
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
VIKTIGT
Vid manuell hantering av bakluckan, öppna
eller stäng den långsamt. Använd inte våld för
att öppna/stänga den om den ger motstånd.
Den kan skadas och sluta fungera korrekt.
Avbryta öppning eller stängning
Avbryt öppning eller stängning på något av följande sätt:
•
•
•
Tryck på instrumentpanelens knapp.
•
Tryck på den gummerade tryckplattan under
ytterhandtaget.
•
Med hjälp av fotrörelse*.
VARNING
Beakta klämrisk vid öppning/stängning. Innan
öppning/stängning påbörjas; kontrollera att
ingen är nära bakluckan då en klämskada kan
få allvarliga följder.
Manövrera alltid bakluckan under uppsikt.
Relaterad information
•
Programmera maxöppning för elmanövrerad
baklucka* (s. 253)
•
Öppna och stänga baklucka med fotrörelse*
(s. 253)
•
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 225)
Förspända fjädrar
Tryck på fjärrnyckelns knapp.
Tryck på stängningsknappen på bakluckans
undersida.
Luckans rörelse avbryts och stannar. Luckan kan
därefter hanteras manuellt.
Klämskydd
Om något med tillräckligt mycket motstånd hindrar bakluckan att öppnas eller stängas aktiveras
klämskyddet.
252
•
Vid öppning – rörelsen avbryts, bakluckan
stannar och en lång signal ljuder.
•
Vid stängning – rörelsen avbryts, bakluckan
stannar, en lång signal ljuder och bakluckan
återgår till programmerad maxposition.
De förspända fjädrarna för den elmanövrerade bakluckan.
VARNING
Öppna inte de förspända fjädrarna för den
elmanövrerade bakluckan. De är förspända
med högt tryck och kan vid öppning orsaka
skada.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Programmera maxöppning för
elmanövrerad baklucka*
OBS
•
Anpassa bakluckans öppningsläge till låg takhöjd.
Ställa in maxöppning:
1.
Öppna bakluckan – stanna den i önskad
öppningsposition.
OBS
Det är inte möjligt att programmera för lägre
öppningsläge än halvöppen baklucka.
2.
-knappen på bakluckans underTryck in
sida i minst 3 sekunder.
> Två korta signaler ljuder och den lagrade
positionen är därmed sparad.
Återställning av maxöppning:
–
För luckan manuellt till dess högsta möjliga
position – tryck in
-knappen på bakluckan i minst 3 sekunder.
> Två signaler ljuder och den lagrade positionen är därmed raderad. Luckan kommer hädanefter öppnas till sitt maxläge.
Om systemet arbetat kontinuerligt för
länge, stängs det av för att undvika överbelastning. Det kan användas igen efter
ca 2 minuter.
Relaterad information
•
Öppna och stänga elmanövrerad baklucka*
(s. 250)
Öppna och stänga baklucka med
fotrörelse*
För att underlätta manövrering av bakluckan när
händerna är upptagna, kan den öppnas och
stängas med hjälp av en framåtriktad sparkrörelse under den bakre stötfångaren.
Är bilen utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning* är det möjligt att låsa upp bakluckan
med fotrörelse.
Funktionen med både öppning och stängning av
bakluckan är tillgänglig när bilen även är utrustad
med elmanövrerad baklucka*.
OBS
Funktionen fotmanövrerad baklucka finns i två
utföranden:
•
•
Öppning och stängning med fotrörelse
Endast upplåsning med fotrörelse (lyft
upp bakluckan manuellt för att öppna
den)
Observera att funktionen öppning och stängning med fotrörelse kräver elmanövrerad baklucka*.
}}
* Tillval/tillbehör. 253
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Öppna och stänga med fotrörelse
||
Avbryta öppning eller stängning med
fotrörelse
– Gör en långsam framåtriktad sparkrörelse
under pågående öppning eller stängning för
att stoppa bakluckans rörelse.
För att avbryta öppning eller stängning behöver
fjärrnyckeln inte vara i närheten av bilen.
OBS
Det finns risk för reducerad eller utebliven
funktion om den bakre stötfångaren belastas
med stora mängder is, snö, smuts eller dylikt.
Se därför till att hålla den ren.
Sensorn är placerad till vänster om mitten i stötfångaren.
En av bilens fjärrnycklar måste befinna sig inom
räckvidd bakom bilen (ca 1 meter ( 3 fot)) för att
öppning och stängning ska vara möjlig. Detta gäller även vid redan upplåst bil för att undvika oavsiktlig öppning vid t.ex. biltvätt.
Sparkrörelse inom sensorns giltiga aktiveringsområde.
–
Gör en långsam framåtriktad sparkrörelse
under den vänstra delen av den bakre stötfångaren. Tag sedan ett steg tillbaka. Stötfångaren ska inte vidröras.
> En kort ljudsignal ljuder när öppning eller
stängning aktiveras – bakluckan öppnas/
stängs.
Om bakluckan är i öppet läge så sker alltid en stängning19 vid aktivering via fotrörelse.
Om flera sparkrörelser sker utan att godkänd
fjärrnyckel finns bakom bilen kommer öppning
inte vara möjlig förrän efter en viss tid.
OBS
Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i biltvätt eller dylikt om fjärrnyckeln är inom
räckvidd.
Relaterad information
•
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 243)
•
Öppna och stänga elmanövrerad baklucka*
(s. 250)
•
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 225)
Håll inte kvar foten under bilen i sparkrörelsen,
detta gör att aktiveringen kan misslyckas.
19
254
Gäller bil med elmanövrerad baklucka*.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Privat låsning
Bakluckan kan låsas med så kallad privat låsning
och förhindrar att den kan öppnas, t.ex. när bilen
lämnas till service, hotell eller liknande.
Funktionsknappen för privat
låsning finns i centerdisplayens
funktionsvy. Beroende av låsets
aktuella status visas Privat
låsning inaktiverad eller
Privat låsning aktiverad.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera privat låsning
(s. 255)
Aktivera och deaktivera privat
låsning
Privat låsning aktiveras med funktionsknapp i
centerdisplayen och en valfri PIN-kod.
OBS
För att funktionen privat låsning ska kunna
aktiveras behöver bilen vara i minst tändningsläge I.
2.
Ange önskad säkerhetskod.
> Säkerhetskoden är sparad. Funktionen
privat låsning är nu redo att aktiveras.
Om systemet har nollställts behöver ovanstående
procedur upprepas.
Aktivera privat låsning
1.
Tryck på knappen för privat låsning i funktionsvyn.
Ange säkerhetskod före första
användning
Första gången som funktionen används behöver
en säkerhetskod väljas. Den kan sedan användas
för att deaktivera privat låsning om den valda
PIN-koden har tappats bort eller glömts. Säkerhetskoden fungerar som en PUK-kod för alla
eventuella PIN-koder som sätts för funktionen
privat låsning.
Spara säkerhetskoden på en säker plats.
För att skapa en säkerhetskod:
1.
Tryck på knappen för privat låsning i funktionsvyn.
> Ett popup-fönster visas.
2.
Ange den kod som ska användas för att
kunna låsa upp bakluckan efter låsning och
tryck på Bekräfta.
> Bakluckan låses. Bekräftelse på låsning
sker genom att det visas en grön indikering vid knappen i funktionsvyn.
> Ett popup-fönster visas.
}}
255
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Deaktivera privat låsning
Larm*
Ett aktiverat larm löser ut om:
1.
Larmet varnar med ljud-och ljussignaler om
någon utan giltig fjärrnyckel tar sig in i bilen, eller
manipulerar startbatteri eller larmsiren.
•
•
Tryck på knappen för privat låsning i funktionsvyn.
•
> Ett popup-fönster visas.
2.
Ange den kod som användes vid låsning och
tryck på Bekräfta.
> Bakluckan låses upp. Bekräftelse på upplåsning sker genom att den gröna indikering vid knappen i funktionsvyn slocknar.
OBS
Om PIN-koden tappats/glömts bort eller om
fel PIN-kod slås in fler än tre gånger kan
säkerhetskoden användas för att deaktivera
den privata låsningen.
•
•
dörr, motorhuv eller baklucka öppnas20
en rörelse detekteras i passagerarutrymmet
(om det är utrustat med rörelsesensor*)
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor*)
startbatteriets kabel kopplas ifrån
sirenen kopplas bort.
Larmsignaler
Vid utlöst larm sker följande:
•
En siren ljuder under 30 sekunder eller tills
larmet stängs av.
•
Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter, eller tills larmet stängs av.
Om orsaken till att larmet aktiverats inte åtgärdas
upprepas larmcykeln max 10 gånger21.
OBS
Om privat låsning är aktiverad och bilen låses
upp via Volvo On Call* eller Volvo On Call*appen kommer den privata låsningen automatiskt att deaktiveras.
Relaterad information
•
256
Privat låsning (s. 255)
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Larmindikator
Rörelsesensorn utlöser larmet vid rörelser i
kupén – även luftströmmar registreras. Därför kan
larmet utlösas om bilen lämnas med öppet fönster eller panoramatak* eller om kupévärmare
används.
OBS
Försök inte själv reparera eller förändra komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
För att undvika detta:
•
Stäng fönster och panoramatak när bilen
lämnas.
•
Om kupé- eller parkeringsvärmare ska
användas – rikta luftström från ventilationsmunstycken så att de inte pekar uppåt i
kupén.
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar larmsystemets status:
Alternativt, använd reducerad larmnivå för att tillfälligt stänga av rörelse- och lutningssensorer.
•
•
Stäng även av rörelse- och lutningssensor när
bilen transporteras på färja eller biltåg då dess
rörelser kan påverka bilen och utlösa larmet.
•
Dioden släckt – larmet är deaktiverat.
Dioden blinkar en gång varannan sekund –
larmet är aktiverat.
Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling av
larmet max 30 sekunder eller fram till dess
att tändningsläge I infaller genom att startvredet vrids medurs och sedan släpps –
larmet har varit utlöst.
Rörelse- och lutningssensorer*
Relaterad information
•
•
•
Aktivera och deaktivera larm* (s. 258)
Reducerad larmnivå* (s. 259)
Blockerat låsläge* (s. 259)
Vid fel på larmsystem
Om ett fel uppstått i larmsystemet visar
förardisplayen symbolen och meddelandet Fel på larmsystem Service
erfordras. Kontakta då en verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Rörelse- och lutningssensorer reagerar på rörelser inuti bilen, om en ruta krossas eller om någon
försöker stjäla hjulen eller bogsera bort bilen.
20
21
Gäller vissa marknader.
Gäller för vissa marknader.
* Tillval/tillbehör. 257
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Aktivera och deaktivera larm*
Deaktivera larm
Stänga av utlöst larm
Larmet aktiveras samtidigt med låsning av bilen.
Lås upp och larma av bilen genom att:
–
Aktivera larm
•
•
Lås och larma bilen genom att:
•
•
trycka på fjärrnyckelns låsknapp
vidröra den markerade ytan på dörrhandtagens utsida eller bakluckans gummerade
tryckplatta22.
Om bilen är utrustad med både nyckelfri låsning/
upplåsning* och elmanövrerad baklucka* kan
undertill på bakluckan också låsa
knappen
och larma bilen.
trycka på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
greppa något av dörrhandtagen eller trycka
på bakluckans gummerade tryckplatta22.
Deaktivera larm utan fungerande fjärrnyckel
Bilen kan låsas upp och avlarmas även om fjärrnyckeln inte fungerar, t.ex. om fjärrnyckelns batteri är slut.
1.
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp eller
försätt bilen i tändningsläge I genom att vrida
startvredet medurs och sedan släppa.
Öppna förardörren med det löstagbara nyckelbladet.
> Larmet löser ut.
OBS
•
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
•
Om någon av dörrarna öppnas inifrån,
utlöses larmet.
Automatisk aktivering och
återaktivering av larm
Automatisk återaktivering av larmet förhindrar att
bilen oavsiktligt lämnas med larmet deaktiverat.
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och larmet
deaktiverats) men ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom två minuter, återaktiveras
larmet automatiskt. Samtidigt låses bilen igen.
Backup-läsarens placering i mugghållaren.
2.
En röd lysdiod på instrumentpanelen blinkar en gång
varannan sekund när bilen är låst och larmet är aktiverat.
22
258
3.
På vissa marknader aktiveras larmet automatiskt
efter viss fördröjning sedan förardörren öppnats
och stängts utan att låsning skett.
Placera fjärrnyckeln på nyckelsymbolen i
backup-läsaren i tunnelkonsolens mugghållare.
För att ändra denna inställning:
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
Vrid startvredet medurs och släpp.
> Larmet deaktiveras.
2.
Tryck på My Car
Låsning.
Gäller bara bil med nyckelfri låsning och upplåsning* (Passive Entry).
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
3.
Välj Avaktivering av passivt alarm för att
tillfälligt deaktivera funktionen.
Relaterad information
•
Larm* (s. 256)
Reducerad larmnivå*
Blockerat låsläge*
Reducerad larmnivå innebär att rörelse- och lutningssensorer är tillfälligt avstängda.
Stäng av rörelse- och lutningssensorerna för att
undvika oavsiktlig aktivering av larmet – t.ex. om
en hund lämnas i låst bil eller vid färd med biltåg
eller bilfärja.
Blockerat låsläge innebär att alla öppningshandtag frikopplas mekaniskt, vilket omöjliggör dörröppning från insidan när bilen är låst från utsidan.
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln och
vid nyckelfri låsning (Passive Entry)*. Det blockerade låsläget inträder med ca 10 sekunders fördröjning efter att dörrarna har låsts.
Tryck på knappen Reducerad
larmnivå i centerdisplayens
funktionsvy för att stänga av
rörelse- och lutningssensorerna vid påföljande låsning av
bilen.
Om en dörr öppnas inom fördröjningstiden
avbryts sekvensen och larmet deaktiveras.
OBS
Samtidigt deaktiveras funktionen blockerat låsläge, d.v.s. upplåsning inifrån blir möjlig.
•
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
Om bilen låses upp och låses igen måste den
reducerade larmnivån aktiveras igen.
•
Om någon av dörrarna öppnas inifrån,
utlöses larmet.
Relaterad information
•
•
Larm* (s. 256)
Blockerat låsläge* (s. 259)
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln,
nyckelfri upplåsning eller med Volvo On Call*appen när blockerat låsläge är aktiverat.
Vänster framdörr kan även låsas upp med det
löstagbara nyckelbladet. Om bilen låses upp med
det löstatagbara nyckelbladet kommer larmet att
utlösas.
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen Blockerat låsläge för att
inte riskera att någon blir inlåst.
}}
* Tillval/tillbehör. 259
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Relaterad information
•
•
Deaktivera blockerat låsläge* tillfälligt
(s. 260)
Larm* (s. 256)
Deaktivera blockerat låsläge*
tillfälligt
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan bör det blockerade låsläget deaktiveras, för att möjliggöra upplåsning
inifrån.
Tryck på knappen Reducerad
larmnivå i centerdisplayens
funktionsvy för att stänga av
blockerat låsläge tillfälligt.
Detektering av okänd bildel*
Funktionen "Foreign Component Detection" kan
upptäcka om en okänd bildel har anslutits till
bilen.
Varje LED-strålkastare* är anpassad till bilen. Om
en okänd strålkastare anslutits visar förardisplayen ett meddelande Okänd bildel. Service
erfordras, okänd bildel upptäckt. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Relaterad information
Detta medför också att larmets rörelse- och lutningssensorer* stängs av.
•
Volvos serviceprogram (s. 574)
I centerdisplayen visas därefter Reducerad
larmnivå och det blockerade låsläget deaktiveras tillfälligt vid påföljande låsning av bilen.
Vid vanlig låsning deaktiveras eluttagen direkt,
men med det blockerade låsläget tillfälligt deaktiverat är de aktiva i max 10 minuter efter låsning.
Om bilen låses upp och låses igen måste det
blockerade låsläget deaktiveras igen.
Vid påföljande motorstart nollställs systemet.
Relaterad information
•
•
260
Blockerat låsläge* (s. 259)
Larm* (s. 256)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
FÖRARSTÖD
Förarstödsystem
Bilen är utrustad med olika förarstödsystem vilka
aktivt eller passivt kan assistera föraren i olika
situationer.
Systemen kan till exempel hjälpa föraren att hålla
en bestämd hastighet eller ett visst tidsavstånd
till framförvarande fordon, förhindra en kollision
genom att varna föraren och bromsa bilen eller
hjälpa föraren att parkera.
Några av systemen är standardmonterade medan
andra är tillval. Det varierar dessutom beroende
på marknad.
Relaterad information
262
•
•
•
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 262)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rear Collision Warning (s. 341)
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 263)
Stabilitetssystem Roll Stability Control
(s. 263)
Connected Safety (s. 267)
Fartbegränsare (s. 269)
Farthållare (s. 277)
Avståndsvarning* (s. 281)
Adaptiv farthållare* (s. 285)
Pilot Assist (s. 301)
Radarenhet (s. 316)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BLIS* (s. 342)
Hastighetsberoende rattmotstånd
Cross Traffic Alert* (s. 347)
Hastighetsberoende styrservo gör att rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att ge
föraren ökad vägkänsla.
Trafikskyltsinformation* (s. 351)
Driver Alert Control (s. 357)
Körfältsassistans (s. 360)
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 365)
På motorvägar känns styrningen fastare. Vid parkering och i låg hastighet är styrningen lätt och
kräver lite ansträngning.
Parkeringshjälp* (s. 374)
Parkeringshjälpkamera* (s. 379)
Aktiv parkeringshjälp* (s. 388)
OBS
I vissa situationer kan styrservon bli för varm
och behöver då temporärt kylas – under den
tiden arbetar styrservon med reducerad effekt
och att vrida ratten kan då upplevas som
något tyngre.
Parallellt med den temporärt reducerade styrhjälpen visar förardisplayen ett meddelande
samt en RATT-symbol.
VARNING
Under tiden styrservon arbetar med reducerad
effekt är Förarstödsfunktioner med styrassistans inte möjliga.
I en sådan situation visar förardisplayen meddelandet Fel på servostyrning eller
Servostyrning styrassistans Tillfälligt
reducerad kombinerat med en RATT-symbol.
Kameraenhet (s. 325)
City Safety™ (s. 329)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Ändra nivå för rattmotstånd*
För att välja rattmotstånd, gå till avsnitt "Körlägen" och se beskrivning vid alternativ
INDIVIDUAL under rubrik "Valbara körlägen".
För de bilmodeller vilka saknar ett körlägesreglage med dess alternativ INDIVIDUAL görs valet
av rattmotstånd istället via centerdisplayens
toppvy och följande sökväg:
Inställningar My Car
Rattmotstånd
Körlägen
Val av rattmotstånd är inte åtkomlig under
pågående sväng om hastigheten överskrider
10 km/h (6 mph).
Relaterad information
•
•
•
•
•
1
2
3
Körlägen (s. 438)
Pilot Assist (s. 301)
Körfältsassistans (s. 360)
Stabilitetssystem Roll Stability
Control
Stabiliseringssystemet RSC1 minimerar risken
att bilen välter och slår runt vid t.ex. en häftig
undanmanöver eller om bilen får sladd.
RSC-systemet registrerar om och hur mycket
bilens lutning i sidled förändras. Med hjälp av den
informationen kalkyleras om det finns risk för att
bilen ska välta. Om risk föreligger träder bilens
elektroniska stabilitetskontroll in varefter motorns
vridmoment sänks och ett eller flera hjul bromsas
tills bilen återfått sin stabilitet.
VARNING
Vid normalt körsätt förbättrar RSC-systemet
bilens körsäkerhet, vilket inte ska uppfattas
som en möjlighet att öka hastigheten. Iakttag
alltid de normala försiktighetsåtgärderna för
säker körning.
Elektronisk stabilitetskontroll
Funktionen Elektronisk stabilitetskontroll (ESC2)
hjälper föraren att undvika sladd och förbättrar
bilens framkomlighet.
Förardisplayen visar denna
symbol då ESC-systemet ingriper.
Bromsingrepp från ESC-systemet kan upplevas som ett pulserande ljud och vid gaspådrag
kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
ESC-systemet består av följande delfunktioner:
•
•
•
•
Stabilitetsfunktion3
Antislir- och dragkraftsfunktion
Motorbromskontroll
Släpvagnsstabilisator
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 365)
Aktiv parkeringshjälp* (s. 388)
Roll Stability Control
Electronic Stability Control
Kallas även Antisladdfunktion.
}}
* Tillval/tillbehör. 263
FÖRARSTÖD
||
•
•
VARNING
Motorbromskontroll
Stabilitetssystemet ESC är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta
körningen och göra den säkrare – det kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Ofrivillig hjullåsning under körning kan bl.a. försvåra förarens möjlighet att styra bilen.
ESC kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid
ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Motorbromskontrollen (EDC4) förhindrar ofrivillig
hjullåsning, t.ex. efter nedväxling eller motorbromsning vid körning på låga växlar på halt
underlag.
Släpvagnsstabilisator*5
OBS
Funktionen TSA deaktiveras om ESC
sportläge aktiveras.
Funktionen kontrollerar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Antislir- och dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och bromsar de drivhjul som slirar för att ytterligare dragkraft ska
överföras från drivhjul som inte slirar.
Funktionen förhindrar även att drivhjulen slirar
mot vägbanan under acceleration.
264
Symboler och meddelanden för Elektronisk
stabilitetskontroll (s. 266)
Släpvagnsstabilisatorns (TSA6) funktion är att
stabilisera en bil med tillkopplat släpfordon i
situationer där ekipaget kommit i självsvängning.
Se även avsnitt "Släpvagnsstabilisator" för kompletterande information.
Stabilitetsfunktion3
3 Kallas även Antisladdfunktion.
4 Engine Drag Control
5 Släpvagnsstabilisatorn är inkluderad
6 Trailer Stability Assist
•
Relaterad information
•
Sportläge i Elektronisk stabilitetskontroll
(s. 265)
•
Aktivera/deaktivera Sportläge i Elektronisk
stabilitetskontroll (s. 265)
•
Begränsning för Sportläge i Elektronisk stabilitetskontroll (s. 265)
vid installation av Volvo original dragkrok.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Sportläge i Elektronisk
stabilitetskontroll
Aktivera/deaktivera Sportläge i
Elektronisk stabilitetskontroll
Begränsning för Sportläge i
Elektronisk stabilitetskontroll
ESC7-systemet är alltid aktiverat – det kan inte
stängas av. Föraren kan dock välja ESC
sportläge vilket ger möjlighet till en mer aktiv
körupplevelse.
ESC9-systemet är alltid aktiverat – det kan inte
stängas av. Föraren kan däremot välja sportläge
vilket ger möjlighet till en mer aktiv körupplevelse.
Sportläget aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
Med ESC10-systemets delfunktion ESC
sportläge aktiverad finns vissa begränsningar
knutna.
Funktionen ESC sportläge kan inte väljas då
någon av följande funktioner är aktiverade:
Med delfunktionen ESC sportläge vald reduceras ingreppen från ESC och bilen tillåts att sladda
mer och överlåter därmed större kontroll av bilen
till föraren än normalt.
Då ESC sportläge är vald kan ESC betraktas
som avstängd trots att det i många fall hjälper
föraren.
–
OBS
Med funktionen ESC sportläge vald är Släpvagnsstabilisatorn (TSA8) avstängd.
Tryck på knappen ESC sportläge i funktionsvyn.
> Sportläge aktiveras/deaktiveras –
knappen visar en grön/grå indikering.
Med ESC sportläge erhålls även maximal dragkraft om bilen kört fast eller vid körning i löst
underlag – t.ex. i sand eller djup snö.
Aktiverat ESC sportläge indikeras i
förardisplayen med att denna symbol
lyser med fast sken tills funktionen
deaktiveras eller tills motorn stängs av
– efter påföljande motorstart är ESC-systemet
tillbaka i dess normalläge igen.
Relaterad information
Relaterad information
•
•
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 263)
•
•
•
•
•
Fartbegränsare
Farthållare
Adaptiv farthållare
Pilot Assist.
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 263)
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 263)
Dragkrok* (s. 459)
7 Electronic Stability Control
8 Trailer Stability Assist
9 Electronic Stability Control
10 Electronic Stability Control
* Tillval/tillbehör. 265
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
Elektronisk stabilitetskontroll
Följande tabell visar några exempel.
Ett antal symboler och meddelanden gällande
elektronisk stabilitetskontroll (Electronic Stability
Control – ESC) kan visas i förardisplayen.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Fast sken i ca 2 sekunder.
Systemkontroll vid motorstart.
Blinkande sken.
ESC-systemet ingriper.
Fast sken.
Sportläge är aktiverat.
OBS! ESC-systemet är inte avstängt i detta läge – det är delvis reducerat.
ESC
Tillfälligt avstängd
ESC-systemet har temporärt reducerats p.g.a. för hög bromstemperatur – funktionen återaktiveras automatiskt när
bromsarna har svalnat.
Se meddelande i förardisplayen.
ESC
ESC-systemet är ur funktion.
Service erfordras
•
•
Stanna bilen på en säker plats, stäng av motorn och starta den igen.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
-knappen, belägen i centrum på rattryck på
tens högra knappsats.
266
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 263)
FÖRARSTÖD
Connected Safety
Larm om varningsblinkers
Funktionen Connected Safety11 kan informera
föraren om att ett annat fordon längre fram på
aktuell väg har aktiverat dess varningsblinkers
eller detekterat halt väglag. Information om halt
väglag utfärdas också om den egna bilen detekterar halka.
Om egen bils varningsblinkers aktiveras, sänds
den informationen till de fordon vilka närmar sig
den egna bilens position.
Connected Safety kommunicerar information
mellan egen bil och andra fordon via internet.
Funktionen är tänkt att göra en förare medveten
om att en eventuellt trafikfarlig situation kan finnas längre fram på aktuell väg.
Connected Safety kan hantera följande:
•
•
Larm om varningsblinkers
Larm om halt väglag
Om halt väglag detekteras av den egna bilen
kommer – förutom föraren – även förare i andra
fordon att informeras om det via internet.
I fordon med Head-up-display visas varningssymbolerna för Connected Safety även där.
OBS
Connected Safety-kommunikation mellan fordon fungerar enbart för de fordon vilka är
utrustade med funktionen Connected Safety
och har den aktiverad.
11
När den egna bilen närmar sig
ett varningsblinkande fordon,
visas denna symbol på instrumentpanelen.
Relaterad information
•
Aktivera/deaktivera Connected Safety
(s. 268)
•
Begränsningar för Connected Safety
(s. 268)
•
Internetansluten bil* (s. 510)
När den egna bilen är nära det varningsblinkande
fordonet, fördubblas symbolens storlek.
Larm om halt väglag
Om egen bil detekterar en försämring i friktion
mellan däck och vägbana, sänds den informationen till de fordon vilka närmar sig den egna
bilens position.
Vid larm om halka visas denna
symbol på instrumentpanelen –
både i den egna bilen samt
även i ett ankommande fordon,
då det närmar sig det hala
vägavsnittet.
Då det ankommande fordonet är nära det hala
vägavsnittet, fördubblas symbolens storlek på det
fordonets instrumentpanel.
Funktionen Connected Safety finns inte på alla marknader.
* Tillval/tillbehör. 267
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera Connected
Safety
Begränsningar för Connected
Safety
Funktionen Connected Safety aktiveras eller
stängs av så här:
Skifta mellan På/Av med
denna knapp i centerdisplayens
funktionsvy.
Information om fordon med aktiverad varningsblinkers eller som har detekterat halt väglag kommuniceras inte alltid mellan alla fordon inom
aktuellt område.
Orsak kan t.ex. vara:
Vid PÅ visas några fönster med
villkor vilka måste godkännas
av föraren innan en anslutning
till internet kan göras. Det handlar t.ex. om att föraren måste godkänna att data skickas från bilen
med förarens mobiltelefon.
•
•
Vid avsaknad av internetuppkoppling kommer
den egna bilen fortfarande att informera föraren
om att halt väglag har detekterats av den egna
bilen.
OBS
För att funktionen Connected Safety ska fungera optimalt måste den egna bilen vara
ansluten till internet – se länkarna i slutet på
detta avsnitt för hur det går till.
Relaterad information
•
•
•
268
Connected Safety (s. 267)
Internetansluten bil* (s. 510)
•
Ingen eller bristfällig kontakt med internet.
Fordon på halt underlag gör för svaga manövrer – t.ex. rattrörelse, acceleration eller
bromsning – för att friktion mellan däck och
vägbana ska kunna detekteras.
Fordon som detekterat halka eller har aktiverat varningsblinkers har inte aktiverat funktionen.
•
Fordon som detekterat halka eller har aktiverat varningsblinkers är inte utrustad med
funktionen.
•
Vid utebliven eller bristfällig global positionering/satellitnavigering kan varning utebli.
•
Detektering av halka eller aktivering av varningsblinkers har skett på en mindre väg,
vilken saknas i Volvo Cars databas.
•
VARNING
Connected Safety är inte utbyggt på alla
marknader och täcker inte alla områden – en
återförsäljare för Volvo har information om
aktuella områden.
•
Funktionen Connected Safety är ett kompletterande förarstöd med avsikt att
underlätta körningen och göra den
säkrare – den kan emellertid inte hantera
samtliga situationer i alla trafik-, väderoch vägförhållanden.
•
Funktionen kan i vissa situationer falskvarna för halt väglag.
•
Funktionen kan inte alltid upptäcka andra
fordon med aktiverade varningsblinkers
eller detektera alla vägavsnitt med halt
väglag.
•
Connected Safety kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Relaterad information
•
•
Connected Safety (s. 267)
Internetansluten bil* (s. 510)
Användarvillkor och datadelning (s. 516)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Fartbegränsare
: Minskar lagrad maxhastighet
En Fartbegränsare (SL12) kan liknas vid en
omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten
med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/
inställd maxhastighet.
Markör för lagrad maxhastighet
Bilens aktuella hastighet
Lagrad maxhastighet
VARNING
•
Funktioners knappar och symboler13.
: Aktiverar Fartbegränsaren från beredskapsläge och återupptar lagrad maxhastighet
: Ökar lagrad maxhastighet
: Från beredskapsläge – aktiverar Fartbegränsaren och lagrar aktuell hastighet
: Från aktivt läge – deaktiverar/skiftar
Fartbegränsaren till beredskapsläge
12
13
Funktionen Fartbegränsare är ett kompletterande förarstöd med avsikt att
underlätta körningen – den kan emellertid
inte hantera samtliga situationer vid alla
trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren måste alltid vara observant på
trafikförhållandet och ingripa om Fartbegränsaren inte håller lämplig hastighet.
•
Fartbegränsaren kan inte ersätta förarens
uppmärksamhet och omdöme utan denne
är alltid ansvarig för att bilen framförs på
ett säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
•
Hantera hastighet för Fartbegränsare
(s. 270)
•
Deaktivera och sätta Fartbegränsare i beredskapsläge (s. 271)
•
Återaktivera Fartbegränsare från beredskapsläge (s. 272)
•
•
•
Stänga av Fartbegränsare (s. 272)
Automatisk fartbegränsare (s. 273)
Begränsningar för Automatisk fartbegränsare
(s. 276)
•
Aktivera/deaktivera Automatisk fartbegränsare (s. 275)
•
Ändra tolerans för Automatisk fartbegränsare
(s. 276)
Relaterad information
•
•
Begränsningar för Fartbegränsare (s. 273)
Aktivera och starta Fartbegränsare (s. 270)
Speed Limiter
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
269
FÖRARSTÖD
Aktivera och starta Fartbegränsare
–
Funktionen Fartbegränsare (SL14) måste först
väljas och aktiveras för att kunna reglera hastigheten.
Med Fartbegränsaren i beredskapsläge och
visad – tryck på rattknapp
symbol
(2).
> Fartbegränsaren startas och aktuell
hastighet lagras som maxhastighet.
Sätt Fartbegränsaren i beredskapsläge
Hantera hastighet för
Fartbegränsare
Fartbegränsaren (SL15) kan ställas in på olika
hastigheter.
Sätt/ändra lagrad hastighet
Relaterad information
•
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
–
Tryck på ◀ (1) eller ▶ (3) för att bläddra fram
symbolen/funktionen för Fartbegränsaren
Fartbegränsare (s. 269)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
–
(4).
> Symbol (4) visas och Fartbegränsaren är
satt i beredskapsläge.
Starta Fartbegränsaren
Först efter motorstart kan Fartbegränsaren aktiveras. Lägsta möjliga maxhastighet att lagra är
30 km/h (20 mph).
14
270
Speed Limiter
•
Ändra lagrad hastighet med korta eller långa
(1) eller
(3):
tryck på rattknapp
•
Kort tryck: Varje tryck ändrar hastigheten i
steg om +/– 5 km/h (+/– 5 mph).
•
Tryck och håll: Släpp knappen när hastighetsindikatorn (4) markerar önskad
hastighet.
Senast gjorda knapptryck lagras i minnet.
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
Fartbegränsare (s. 269)
Deaktivera och sätta
Fartbegränsare i beredskapsläge
Fartbegränsaren (SL16) kan tillfälligt deaktiveras
och försättas i beredskapsläge.
Tillfällig deaktivering med gaspedalen
Fartbegränsningen kan även tillfälligt deaktiveras
och överskridas med gaspedalen utan att Fartbegränsaren först behöver försättas i beredskapsläge – t.ex. för att snabbt kunna accelerera bilen
ur en situation.
Gör då så här:
1.
Tryck ner gaspedalen helt och släpp upp den
för att avbryta accelerationen då önskad
hastighet är uppnådd.
> Fartbegränsaren är i detta läge fortfarande aktiverad och förardisplayens symbol är därför VIT.
2.
Släpp upp gaspedalen helt när den temporära accelerationen är avslutad.
> Bilen bromsas därefter automatiskt ner
under den senast lagrade maxhastigheten.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
För att deaktivera och sätta Fartbegränsaren i
beredskapsläge:
–
15
16
Tryck på rattknapp
(2).
> Förardisplayens fartbegränsarmarkeringar
och -symboler skiftar färg från VIT till GRÅ
– Fartbegränsaren är därmed temporärt
deaktiverad och föraren kan överskrida
den inställda maxhastigheten.
Relaterad information
•
Fartbegränsare (s. 269)
Speed Limiter
Speed Limiter
271
FÖRARSTÖD
Återaktivera Fartbegränsare från
beredskapsläge
–
Fartbegränsaren (SL17) kan återaktiveras efter
att tillfälligt ha deaktiveras och försättas i beredskapsläge.
Tryck på rattknapp
(2).
> Förardisplayens fartbegränsarmarkeringar
och -symboler skiftar färg från GRÅ till VIT
– bilen använder därefter aktuell hastighet
som maxhastighet.
Stänga av Fartbegränsare
Fartbegränsaren (SL18) kan stängas av.
Relaterad information
•
Fartbegränsare (s. 269)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
För att återaktivera Fartbegränsaren från beredskapsläge:
–
272
(2).
Tryck på rattknapp
> Fartbegränsaren försätts i beredskapsläge.
2.
Tryck på rattknapp ◀ (1) eller ▶ (3) för att
skifta till annan funktion.
> Förardisplayens symbol och markering för
Fartbegränsare (4) slocknar – därmed
raderas den inställda/lagrade maxhastigheten.
3.
(2) igen.
Tryck på rattknapp
> En annan funktion aktiveras.
Tryck på rattknapp
(1).
> Förardisplayens fartbegränsarmarkeringar
skiftar färg från GRÅ till VIT – bilens fart
begränsas därefter åter av den senast
lagrade maxhastigheten.
eller
17
18
1.
Speed Limiter
Speed Limiter
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
Fartbegränsare (s. 269)
Begränsningar för Fartbegränsare
Automatisk fartbegränsare
Vid branta utförslut kan Fartbegränsarens bromseffekt vara otillräcklig varför den lagrade maxhastigheten kan överskridas. Föraren uppmärksammas i så fall på detta med meddelandet
Maxhastighet överskriden i förardisplayen.
Funktionen Automatisk fartbegränsare (ASL19)
hjälper föraren att anpassa bilens maxhastighet
till den hastighet trafikskyltar visar.
OBS
Textmeddelande om överskriden maxhastighet aktiveras om hastigheten överskridits med
minst 3 km/h (ca 2 mph).
Funktionen Fartbegränsare (SL20) kan skiftas till
Automatisk fartbegränsare (ASL).
Den Automatiska fartbegränsaren använder hastighetsinformation från funktionen Trafikskyltsinformation21 för att automatiskt anpassa bilens
maxhastighet.
Relaterad information
•
19
20
21
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
Fartbegränsare (s. 269)
}}
273
FÖRARSTÖD
||
VARNING
•
•
•
•
Funktionen ASL är ett kompletterande
förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Även om föraren tydligt ser den hastighetsrelaterade trafikskylten kan hastighetsinformationen från funktionen Trafikskyltsinformation (RSI) till ASL vara felaktig – föraren måste i sådana fall själv
ingripa och accelerera alternativt bromsa
ner till lämplig hastighet.
ASL kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid
ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Se även rubrik ”Begränsningar för Trafikskyltsinformation”.
Är SL eller ASL aktiv?
Symbol
SL
ASL
✓
✓
A
✓
SkyltsymbolB efter "70" = ASL är aktiverad.
A
B
VIT symbol: Funktionen är aktiv, GRÅ symbol: Beredskapsläge.
Se följande rubrik "ASL-symbolen" beträffande betydelse av
symbolens färg.
ASL-symbolen
Skyltsymbolen (bredvid den lagrade
hastigheten "70", i hastighetsmätarens
centrum) kan anta tre färger, vilka har
olika betydelse:
Skyltsymbolens färg
Gröngul
274
Relaterad information
Symboler i förardisplayen visar vilken fartbegränsare som är aktiv:
Betydelse
ASL är aktiv
Grå
ASL är satt i beredskapsläge
Brandgul/
orange
ASL är i tillfälligt beredskapsläge – t.ex. för att en trafikskylt inte kunde avläsas.
•
Fartbegränsare (s. 269)
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera Automatisk
fartbegränsare
Funktionen Automatisk fartbegränsare (ASL22)
kan aktiveras och deaktiveras som ett tillägg till
Fartbegränsaren (SL23).
Aktivera ASL
Knappen Fartgränsassistans
finns i centerdisplayens funktionsvy.
För att aktivera den Automatiska fartbegränsaren:
1.
2.
22
23
Tryck på knappen Fartgränsassistans.
> ASL sätts i beredskapsläge, knappen visar
en grön indikering och förardisplayen visar
en skyltsymbol i hastighetsmätarens centrum.
•
OBS
Deaktivera ASL
Om funktionen Automatisk fartbegränsare är aktiverad visas trafikskyltsinformation i förardisplayen även om RSI inte är
aktiverad.
–
•
För att ta bort trafikskyltsinformation från
förardisplayen måste både Automatisk
fartbegränsare och RSI deaktiveras.
•
Då funktionen Automatisk fartbegränsare
är aktiverad men RSI deaktiverad ges
inga varningar från RSI. I detta läge kan
inte heller inställningar för RSI justeras –
för att kunna justera inställningar samt
erhålla varningar måste RSI aktiveras.
För att deaktivera den Automatiska fartbegränsaren:
Tryck på knappen Fartgränsassistans i
funktionsvyn.
> ASL stängs av och knappens indikering
blir GRÅ – SL aktiveras istället.
VARNING
Bilen följer inte längre skyltad maxhastighet
efter skifte från ASL till SL – den följer då
endast den i minnet lagrade maxhastigheten.
Relaterad information
•
Fartbegränsare (s. 269)
Tryck på rattknapp
.
> ASL aktiveras med bilens aktuella hastighet.
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
275
FÖRARSTÖD
Ändra tolerans för Automatisk
fartbegränsare
–
Funktionen Automatisk fartbegränsare (ASL24)
kan ställas in på olika toleransnivåer.
Det är möjligt att öka/minska skyltad maxfart. Om
bilen följer skyltad maxfart t.ex. 70 km/h
(43 mph) kan föraren välja att istället låta bilen
hålla 75 km/h (47 mph).
Tryck på rattknapp
(1) tills 70 km/h
(43 mph) ändrats till 75 km/h (47 mph) i
hastighetsmätarens centrum (4).
> Bilen använder därefter den valda toleransen 5 km/h (4 mph) så länge passerade
skyltar visar 70 km/h (43 mph).
Toleransen följs tills en trafikskylt med en
lägre eller högre hastighet passeras – då
följer bilen istället den nya skyltade maxfarten och toleransen raderas ur minnet.
Om funktionen Trafikskyltsinformation* är
aktiverad visas skyltad hastighet sedan
med en RÖD markering på hastighetsmätarens skala.
Justering av toleransen görs på samma sätt som
vid hantering av hastighet för Fartbegränsaren.
OBS
Begränsningar för Automatisk
fartbegränsare
Automatisk hastighetsbegränsning sker med
hjälp av hastighetsinformation från funktionen
RSI26 – inte från de hastighetsbegränsande trafikskyltar bilen passerar.
Om RSI26 inte kan tolka och lämna hastighetsinformation till ASL, ställs ASL i beredskapsläge
och skiftar till SL. Föraren måste i sådana fall
själv ingripa och bromsa ner till passande hastighet.
ASL kommer att aktiveras igen när funktionen
RSI26 åter kan tolka och lämna hastighetsinformation till ASL.
Se även avsnitt ”Begränsningar för Trafikskyltsinformation”.
Relaterad information
•
Fartbegränsare (s. 269)
Högsta möjliga valbara tolerans är
+/– 10 km/h (5 mph).
Funktioners knappar och symboler25.
Relaterad information
•
24
25
26
276
Fartbegränsare (s. 269)
Automatic Speed Limiter
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Road Sign Information – RSI
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Farthållare
Farthållaren (CC27) hjälper föraren att hålla en
jämn hastighet vilket ger en mer avkopplande
körupplevelse på motorvägar och långa raka
landsvägar i jämna trafikflöden.
Översikt
: Minskar lagrad hastighet
VARNING
Markör för lagrad hastighet
•
Funktionen Farthållare är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta
körningen – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-,
väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används (se länklistan i slutet av denna artikel).
•
Farthållaren kan inte ersätta förarens
uppmärksamhet och omdöme utan denne
är alltid ansvarig för att bilen framförs på
ett säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Bilens aktuella hastighet
Lagrad hastighet
OBS
I bil utrustad med Adaptiv farthållare* är det
möjligt att skifta mellan Farthållare och Adaptiv farthållare – se rubrik "Skifta mellan CC
och ACC".
Funktioners knappar och symboler28.
: Aktiverar Farthållaren från beredskapsläge och återupptar lagrad hastighet
: Ökar lagrad hastighet
: Från beredskapsläge – aktiverar Farthållaren och lagrar aktuell hastighet
: Från aktivt läge – deaktiverar/skiftar
Farthållaren till beredskapsläge
27
28
Relaterad information
•
•
•
Aktivera och starta Farthållare (s. 278)
Hantera hastighet för Farthållare (s. 278)
Deaktivera och sätta Farthållare i beredskapsläge (s. 279)
•
Återaktivera Farthållare från beredskapsläge
(s. 280)
•
Stänga av Farthållare (s. 281)
Cruise Control
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör. 277
FÖRARSTÖD
Aktivera och starta Farthållare
Funktionen Farthållare (CC29) måste först väljas
och aktiveras för att kunna reglera hastigheten.
(20 mph) eller högre. Lägsta möjliga hastighet att
lagra är 30 km/h (20 mph).
Hantera hastighet för Farthållare
För att starta Farthållaren:
Farthållaren (CC30) kan ställas in på olika hastigheter.
–
Sätt/ändra lagrad hastighet
Med symbol/funktion
visad – tryck
på rattknapp
(2).
> Farthållaren startas och aktuell hastighet
lagras som hastighet.
OBS
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h (20 mph).
Relaterad information
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
Sätta Farthållaren i beredskapsläge
För att sätta Farthållaren i beredskapsläge:
–
Tryck på ◀ (1) eller ▶ (3) för att bläddra fram
symbol/funktion
(4).
> Symbolen visas och Farthållaren kan därefter aktiveras.
Aktivera/starta Farthållaren
För att kunna starta Farthållaren från beredskapsläget måste aktuell hastighet vara 30 km/h
29
30
278
Cruise Control
Cruise Control
•
Farthållare (s. 277)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
FÖRARSTÖD
–
•
Ändra lagrad hastighet med korta eller långa
(1) eller
(3):
tryck på rattknapp
•
Kort tryck: Varje tryck ändrar hastigheten i
steg om +/– 5 km/h (+/– 5 mph).
•
Tryck och håll: Släpp knappen när hastighetsindikatorn (4) markerar önskad
hastighet
Senast gjorda knapptryck lagras i minnet.
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck på
rattknapp
(1), är det bilens aktuella hastighet vid knapptrycket som lagras, förutsatt att föraren håller foten på gaspedalen vid knapptrycket.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
Använda motorbroms istället för
färdbroms
Farthållaren reglerar hastigheten med ett reducerat bromsingrepp från färdbromsen. Vid utförslut
kan det ibland vara önskvärt att rulla iväg lite
snabbare och istället låta enbart motorbromsen
dämpa fartökningen. Föraren kan då tillfälligt
koppla ur Farthållarens färdbromsingrepp.
31
32
Se kompletterande information i avsnitt "Körlägen".
Cruise Control
För att göra så:
–
Tryck ner gaspedalen ungefär halvvägs och
släpp upp pedalen igen.
> Farthållaren kopplar ur dess automatiska
färdbromsingrepp och bromsar sedan
enbart med motorbroms.
Farthållarens beroende av körläge
Deaktivera och sätta Farthållare i
beredskapsläge
Farthållaren (CC32) kan tillfälligt deaktiveras och
försättas i beredskapsläge och därefter återaktiveras.
Deaktivera och sätta Farthållaren i
beredskapsläge
Farthållarens sätt att hålla hastigheten kan variera beroende på valt körläge31.
Farthållare Eco Cruise
Med körläge ECO blir Farthållarens accelerationer och inbromsningar mjukare jämfört med
andra körlägen för att möjliggöra optimal bränsleoch miljöekonomi. Det kan medföra att bilens
hastighet tillfälligt kan komma att ligga något
över eller under den lagrade hastigheten.
Farthållare Dynamic Cruise
Med körläge Dynamic kommer Farthållarens
accelerationer och inbromsningar att kännas
kraftigare och mer direkta jämfört med andra körlägen.
För att sätta Farthållaren i beredskapsläge:
Relaterad information
–
•
Farthållare (s. 277)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
Tryck på rattknapp
(2).
> Förardisplayens farthållarmarkeringar och
-symboler skiftar färg från VIT till GRÅ –
Farthållaren är därmed temporärt deaktiverad och föraren måste därefter själv
reglera hastigheten.
}}
279
FÖRARSTÖD
||
Beredskapsläge på grund av föraringrepp
Farthållaren deaktiveras tillfälligt och sätts i
beredskapsläge om:
•
•
•
•
färdbromsen används
växelväljaren förs till N-läge
kopplingspedalen hålls nertryckt längre än
1 minut
Återaktivera Farthållare från
beredskapsläge
Farthållaren (CC33) kan tillfälligt deaktiveras och
försättas i beredskapsläge och därefter återaktiveras.
För att starta Farthållaren från beredskapsläge:
–
Återaktivera Farthållaren från
beredskapsläge
Tryck på rattknapp
(2).
> Förardisplayens farthållarmarkeringar och
-symboler skiftar färg från GRÅ till VIT –
bilen följer därefter aktuell hastighet.
VARNING
En markant hastighetsökning kan följa när
hastigheten återupptas med rattknapp
.
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
Relaterad information
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
•
Automatiskt beredskapsläge
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och sätts i beredskapsläge om:
•
•
•
•
hjulen tappar väggreppet
motorvarvtalet är för lågt/högt
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
bromstemperaturen blir för hög
För att starta Farthållaren från beredskapsläge:
hastigheten sjunker under 30 km/h
(20 mph).
–
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
Relaterad information
•
33
280
Farthållare (s. 277)
Cruise Control
eller
Tryck på rattknapp
(1).
> Förardisplayens farthållarmarkeringar skiftar färg från GRÅ till VIT – bilen följer därefter åter den senast lagrade hastigheten.
Farthållare (s. 277)
FÖRARSTÖD
Stänga av Farthållare
OBS
Farthållaren (Cruise Control – CC) kan stängas
av.
I bil utrustad med Adaptiv farthållare* är det
möjligt att skifta mellan Farthållare och Adaptiv farthållare – se rubrik "Skifta mellan CC
och ACC".
Relaterad information
•
Farthållare (s. 277)
Avståndsvarning*
Funktionen Avståndsvarning35 kan hjälpa föraren
uppmärksamma att tidsavståndet till framförvarande fordon kan vara för kort.
Dock krävs att bilen är utrustad med en Head-up
display för att kunna visa avståndsvarning, vilken
då visas med en symbol på vindrutan så länge
tidsavståndet till framförvarande fordon är kortare än förvalt värde.
Avståndsvarning är aktiv i hastigheter
över 30 km/h (20 mph) och reagerar endast för
framförvarande fordon i samma färdriktning. För
mötande, långsamtgående eller stillastående fordon ges ingen avståndsinformation.
Funktioners knappar och symboler34.
För att stänga av Farthållaren:
1.
(2).
Tryck på rattknapp
> Farthållaren försätts i beredskapsläge.
2.
Tryck på rattknapp ◀ (1) eller ▶ (3) för att
skifta till annan funktion.
> Förardisplayens symbol för Farthållare
OBS
•
Avståndsvarning finns enbart i bilar vilka
kan visa information på vindrutan med en
s.k. Head-up-display.
•
Avståndsvarning är deaktiverad under
tiden Adaptiv farthållare är aktiv.
(4) slocknar – därmed raderas
den inställda/lagrade hastigheten.
3.
34
Tryck på rattknapp
(2) igen.
> En annan funktion aktiveras.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
}}
* Tillval/tillbehör. 281
FÖRARSTÖD
||
VARNING
Avståndsvarningen reagerar endast om tidsavståndet till framförvarande fordon är kortare
än det förinställda värdet – den egna bilens
hastighet påverkas inte.
Head-up-display för
Avståndsvarning36
OBS
Visuella varningssignaler på vindrutan kan
vara svåra att upptäcka vid starkt solsken,
reflexer, extrema ljuskontraster, användning av
solglasögon eller om föraren inte har blicken
riktad rakt fram.
I bil utrustad med Head-up-display* visas en
symbol på vindrutan så länge tidsavståndet till
framförvarande fordon är kortare än förvalt värde.
OBS
Relaterad information
Beroende på marknad kan denna funktion
vara antingen Standard eller Tillval.
•
•
Avståndsvarning* (s. 281)
Head-up-display* (s. 130)
Relaterad information
•
Head-up-display för Avståndsvarning
(s. 282)
•
•
Aktivera/deaktivera Avståndsvarning (s. 283)
•
Begränsningar för Avståndsvarning (s. 284)
35
36
37
282
Ställa in tidsavstånd för Avståndsvarning
(s. 283)
Symbol för Avståndsvarning på vindrutan37.
Det förutsätter dock att funktionen Visa
förarstöd är aktiverad via inställningar i bilens
menysystem – se avsnitt "Head-up-display" för
hur det går till.
Distance Alert
Funktionen Avståndsvarning finns enbart i bilar vilka kan visa information på vindrutan med en s.k. Head-up-display.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera
Avståndsvarning38
Ställa in tidsavstånd för
Avståndsvarning40
Funktionen Avståndsvarning39 kan ställas in med
olika tidsavstånd och även stängas av.
Funktionen Avståndsvarning41 kan ställas in med
olika tidsavstånd.
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i förardisplayen som
1–5 stycken horisontella streck
– ju fler streck desto längre
tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck motsvarar ca 3 sekunder.
På/Av
Tryck på knappen Distance
Alert i centerdisplayens funktionsvy.
•
GRÖN knappindikering – Avståndsvarning är
aktiverat.
•
GRÅ knappindikering – Avståndsvarning är
deaktiverat.
Samma symbol visas även när funktionen Adaptiv
farthållare är aktiverad.
Avståndsvarning aktiveras automatiskt efter varje
motorstart.
Relaterad information
•
38
39
40
41
Avståndsvarning* (s. 281)
Funktionen Avståndsvarning finns enbart i bilar vilka kan visa information på vindrutan med en s.k. Head-up-display.
Distance Alert
Funktionen Avståndsvarning finns enbart i bilar vilka kan visa information på vindrutan med en s.k. Head-up-display.
Distance Alert
Reglage för tidsavstånd.
Minska tidsavstånd
Öka tidsavstånd
Avståndsindikering
–
Tryck på rattknapp (1) eller (2) för att minska
eller öka tidsavstånd.
> Avståndsindikeringen (3) visar aktuellt
tidsavstånd.
}}
* Tillval/tillbehör. 283
FÖRARSTÖD
||
OBS
•
Ju högre hastighet desto längre blir
avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
•
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
•
Det inställda tidsavståndet används även
av funktionerna Adaptiv farthållare och
Pilot Assist.
Begränsningar för
Avståndsvarning42
Funktionen Avståndsvarning43 kan ha begränsad
funktionalitet i vissa situationer.
VARNING
•
Funktionen Avståndsvarning är ett kompletterande förarstöd med avsikt att
underlätta körningen och göra den
säkrare – den kan emellertid inte hantera
samtliga situationer vid alla trafik-, väderoch vägförhållanden.
•
Fordonens storlek kan påverka förmågan
att upptäcka, som t.ex. motorcyklar, vilket
kan innebära att varningslampan tänds på
kortare tidsavstånd än det inställda eller
att varningen tillfälligt uteblir.
•
Mycket höga hastigheter kan orsaka att
lampan tänds på kortare tidsavstånd än
det inställda p.g.a. begränsningar i radarenhetens räckvidd.
•
Avståndsvarning kan inte ersätta förarens
uppmärksamhet och omdöme utan denne
är alltid ansvarig för att bilen framförs på
ett säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
VARNING
•
Använd endast tidsavstånd som passar
aktuellt trafikförhållande.
•
Föraren bör vara medveten om att korta
tidsavstånd ger begränsad tid att reagera
och agera om en oförutsett trafiksituation
uppstår.
Relaterad information
•
42
43
284
Avståndsvarning* (s. 281)
OBS
Funktionen använder bilens radarenhet vilken
har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för radarenheten".
Relaterad information
•
Avståndsvarning* (s. 281)
Funktionen Avståndsvarning finns enbart i bilar vilka kan visa information på vindrutan med en s.k. Head-up-display.
Distance Alert
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Adaptiv farthållare*
VARNING
(ACC44)
Den Adaptiva farthållaren
hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med
ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.
En Adaptiv farthållare ger en mer avkopplande
körupplevelse på långa resor på motorvägar och
långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
•
Funktionen Adaptiv farthållare är ett kompletterande förarstöd med avsikt att
underlätta körningen och göra den
säkrare – den kan emellertid inte hantera
samtliga situationer vid alla trafik-, väderoch vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används (se länklistan i slutet av denna artikel).
•
Kamera- och radarenheten mäter avståndet till framförvarande fordon45.
Föraren väljer önskad hastighet och ett tidsavstånd till framförvarande fordon. Om kamera- och
radarenheten upptäcker ett långsammare fordon
framför bilen, anpassas hastigheten automatiskt
via det förinställda tidsavståndet till det fordonet.
Då vägen är fri återgår bilen till vald hastighet.
44
45
Den Adaptiva farthållaren kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att bilen
framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
malt att bromsarna ger ifrån sig svaga ljud när de
används för att justera hastigheten.
Den Adaptiva farthållaren strävar efter att reglera
hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer som
kräver snabba inbromsningar måste föraren
bromsa själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande fordon bromsar kraftigt. På grund av begränsningar hos
radarenheten kan en inbromsning komma oväntat eller utebli.
Den Adaptiva farthållaren eftersträvar att följa
framförvarande fordon i den egna filen på ett av
föraren inställt tidsavstånd. Om radarenheten inte
ser något framförvarande fordon kommer bilen
att istället hålla den av föraren inställda och lagrade hastigheten. Så sker även om framförvarande fordons hastighet ökar och överskrider den
lagrade hastigheten.
För bilar med automatisk växellåda gäller:
•
OBS
Beroende på marknad kan denna funktion
vara antingen Standard eller Tillval.
Den Adaptiva farthållaren reglerar hastigheten
med gaspådrag och inbromsningar. Det är nor-
Adaptive Cruise Control
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Den Adaptiva farthållaren kan följa ett annat
fordon i hastigheter från stillastående upp till
200 km/h (125 mph).
För bilar med manuell växellåda gäller:
•
Den Adaptiva farthållaren kan följa ett annat
fordon i hastigheter från 30 km/h (20 mph)
upp till 200 km/h (125 mph).
}}
* Tillval/tillbehör. 285
FÖRARSTÖD
||
•
•
•
VARNING
Översikt
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren är alltid
ansvarig och måste ingripa om systemet
inte upptäcker ett framförvarande fordon.
Reglage
Målbilsindikering: ACC har upptäckt och följer en målbil med förvalt tidsavstånd
Symbol för tidsavstånd till framförvarande
fordon
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon som t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte
heller för låga släpfordon/trailers,
mötande, långsamtgående eller stillastående fordon och föremål.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
krävande situationer som t.ex. stadstrafik,
korsningar, halka, mycket vatten eller
slask på vägbanan, kraftigt regn/snöfall,
dålig sikt, kurviga vägar eller av- och
påfarter.
Minskar tidsavstånd till framförvarande fordon
OBS
I bil utrustad med Adaptiv farthållare* är det
möjligt att skifta mellan Farthållare och Adaptiv farthållare – se rubrik "Skifta mellan CC
och ACC".
Funktioners knappar och symboler45.
VIKTIGT
Underhåll av den Adaptiva farthållarens komponenter får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
: Aktiverar den Adaptiva farthållaren från
beredskapsläge och återupptar lagrad
hastighet
: Ökar lagrad hastighet
: Från beredskapsläge – aktiverar den
Adaptiva farthållaren och lagrar aktuell
hastighet
: Från aktivt läge – deaktiverar/skiftar
den Adaptiva farthållaren till beredskapsläge
: Minskar lagrad hastighet
Ökar tidsavstånd till framförvarande fordon
45
286
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Förardisplay
Indikering av hastigheter45.
Lagrad hastighet
•
Hantera hastighet för Adaptiv farthållare
(s. 290)
•
Ställa in tidsavstånd för Adaptiv farthållare
(s. 291)
•
Deaktivera/återaktivera Adaptiv farthållare
(s. 292)
•
Omkörningsassistans med Adaptiv farthållare
(s. 294)
•
Starta Omkörningsassistans med Adaptiv
farthållare (s. 294)
•
Begränsningar för Omkörningsassistans med
Adaptiv farthållare (s. 294)
•
•
Framförvarande fordons hastighet.
Egen bils aktuella hastighet.
För att se olika kombinationer av symboler
beroende av trafiksituation – se rubrik "Symboler
och meddelanden för den Adaptiv farthållaren".
•
Adaptiv farthållare och Varning vid kollisionsrisk (s. 287)
•
Head-up-display för Adaptiv farthållare vid
kollisionsrisk (s. 288)
•
Aktivera och starta Adaptiv farthållare
(s. 289)
45
Målbyte med Adaptiv farthållare (s. 295)
Automatisk bromsning med Adaptiv farthållare (s. 295)
•
Begränsningar för Adaptiv farthållare
(s. 296)
•
Skifta mellan Farthållare och Adaptiv farthållare (s. 297)
•
Symboler och meddelanden för Adaptiv farthållare (s. 299)
Relaterad information
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Adaptiv farthållare och Varning vid
kollisionsrisk
}}
287
FÖRARSTÖD
||
VARNING
Den Adaptiva farthållaren varnar endast för
fordon som dess radarenhet har upptäckt –
därför kan en varning utebli eller ske med viss
fördröjning.
•
Head-up-display för Adaptiv
farthållare vid kollisionsrisk
I bil utrustad med Head-up-display* visas varningen på vindrutan med en blinkande symbol.
Invänta aldrig en varning utan bromsa när
det behövs.
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare* (s. 285)
Ljud och symbol för Kollisionsvarning46.
Akustisk varningssignal vid kollisionsrisk
Varningssymbol vid kollisionsrisk
Avståndsmätning med kamera- och radarenhet
Den Adaptiva farthållaren använder ca 40 % av
färdbromsens kapacitet. Om bilen behöver bromsas kraftigare än den Adaptiva farthållaren klarar
och föraren inte bromsar, aktiveras varningslampa
och varningsljud för att uppmärksamma föraren
om att ett omedelbart ingripande är nödvändigt.
Symbol för kollisionsvarning på vindrutan47.
OBS
Visuella varningssignaler på vindrutan kan
vara svåra att upptäcka vid starkt solsken,
reflexer, extrema ljuskontraster, användning av
solglasögon eller om föraren inte har blicken
riktad rakt fram.
Relaterad information
•
46
47
288
Adaptiv farthållare* (s. 285)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Aktivera och starta Adaptiv
farthållare
Starta/aktivera den Adaptiva
farthållaren
Den Adaptiva farthållaren (ACC48) måste först
aktiveras och därefter startas för att kunna reglera hastighet och avstånd.
För att kunna starta ACC krävs följande:
•
Föraren måste ha säkerhetsbälte påtaget
och förardörren ska vara stängd.
Att sätta den Adaptiva farthållaren i
beredskapsläge
•
Det måste finnas ett framförvarande fordon
(målfordon) inom rimligt avstånd eller aktuell
hastighet måste vara lägst 15 km/h (9 mph).
•
För bilar med manuell växellåda: Hastigheten
måste vara lägst 30 km/h (20 mph).
–
Med symbol/funktion
(4) visad – tryck
på rattknapp
(1).
> Den Adaptiva farthållaren startas och
aktuell hastighet lagras, vilken visas med
siffror i hastighetsmätarens centrum.
Endast då avståndssymbolen
visar två fordon, regleras tidsavståndet till framförvarande fordon av ACC.
Samtidigt markeras ett hastighetsintervall.
Den högre hastigheten är den
lagrade/valda hastigheten och
den lägre hastigheten är det
framförvarande fordonets (målfordonets) hastighet.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
Den Adaptiva farthållaren är i beredskapsläge
direkt efter varje motorstart. För att sätta den i
beredskapsläge från aktivt läge, gör man så här:
–
48
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare* (s. 285)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
Tryck på rattknapp ◀ (2) eller ▶ (3) för att
(4).
bläddra fram symbol/funktion
> Symbolen visas och den Adaptiva farthållaren sätts i beredskapsläge.
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör. 289
FÖRARSTÖD
Hantera hastighet för Adaptiv
farthållare
–
Ändra lagrad hastighet med korta eller långa
(1) eller
(2):
tryck på rattknapp
Den Adaptiva farthållaren (ACC49) kan ställas in
på olika hastigheter.
•
Kort tryck: Varje tryck ändrar hastigheten i
steg om +/– 5 km/h (+/– 5 mph).
Sätt/ändra lagrad hastighet
•
Tryck och håll: Släpp knappen när hastighetsindikatorn (3) markerar önskad
hastighet.
•
Senast gjorda knapptryck lagras i minnet.
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck på
rattknapp
, är det bilens aktuella hastighet vid
knapptrycket som lagras, förutsatt att föraren håller foten på gaspedalen vid knapptrycket.
Manuell växellåda
Den Adaptiva farthållaren kan följa ett annat fordon i hastigheter från 30 km/h (20 mph) upp till
200 km/h (125 mph).
Minsta programmerbara hastighet för den Adaptiva farthållaren är 30 km/h (20 mph) – högsta är
200 km/h (125 mph).
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare* (s. 285)
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell och marknad.
: Ökar lagrad hastighet.
: Minskar lagrad hastighet.
Lagrad hastighet.
Automatisk växellåda
Den Adaptiva farthållaren kan följa ett annat fordon i hastigheter från stillastående upp till
200 km/h (125 mph).
Observera att minsta programmerbara hastighet
för den Adaptiva farthållaren är 30 km/h
(20 mph) – även om den klarar att följa ett annat
fordon ner till stillastående, kan en lägre hastighet än 30 km/h (20 mph) inte väljas/lagras.
Högsta valbara hastighet är 200 km/h
(125 mph).
49
290
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Ställa in tidsavstånd för Adaptiv
farthållare
OBS
Den Adaptiva farthållaren (ACC50) kan ställas in
med olika tidsavstånd.
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i förardisplayen som
1–5 stycken horisontella streck
– ju fler streck desto längre
tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck motsvarar ca 3 sekunder.
50
51
•
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
•
Om den Adaptiva farthållaren inte verkar
reagera med en hastighetsökning vid
aktivering, kan orsaken vara att tidsavståndet till framförvarande fordon är kortare än det förvalda tidsavståndet.
Minska tidsavstånd
Öka tidsavstånd
OBS
Då endast en bil visas, finns inget framförvarande fordon inom rimligt avstånd.
Ju högre hastighet desto längre blir
avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Reglage för tidsavstånd51.
Samma symbol visas även när funktionen
Avståndsvarning är aktiverad.
När symbolen i förardisplayen visar två bilar,
följer ACC framförvarande fordon med ett förvalt tidsavstånd.
•
Avståndsindikering
–
Tryck på rattknapp (1) eller (2) för att minska
eller öka tidsavstånd.
> Avståndsindikeringen (3) visar aktuellt
tidsavstånd.
För att kunna följa framförvarande bil på ett mjukt
och komfortabelt sätt, tillåter den Adaptiva farthållaren tidsluckan att variera påtagligt i vissa
lägen. I låg fart, då avstånden blir korta, ökar den
Adaptiva farthållaren tidsluckan något.
Adaptive Cruise Control
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
VARNING
•
Använd endast tidsavstånd som passar
aktuellt trafikförhållande.
•
Föraren bör vara medveten om att korta
tidsavstånd ger begränsad tid att reagera
och agera om en oförutsett trafiksituation
uppstår.
Välj hur ACC ska hålla avståndet* till
framförvarande fordon
Föraren kan välja olika körsätt för hur den Adaptiva farthållare ska hålla det förvalda tidsavståndet
till framförvarande fordon. Valet görs via körlägesreglaget DRIVE MODE.
}}
* Tillval/tillbehör. 291
FÖRARSTÖD
||
Välj ett av följande alternativ:
• Eco – ACC fokuserar på optimal bränsle-
ekonomi vilket medför längre tidsavstånd till
framförvarande fordon.
• Comfort – ACC fokuserar på att följa inställt
tidsavstånd till framförvarande fordon så
mjukt som möjligt.
• Dynamic – ACC fokuserar på att följa inställt
Deaktivera/återaktivera Adaptiv
farthållare
För att tillfälligt stänga av den Adaptiva farthållaren och sätta den i beredskapsläge:
Den Adaptiva farthållaren (ACC52) kan tillfälligt
deaktiveras och försättas i beredskapsläge och
därefter återaktiveras.
–
Tryck på rattknapp
(2).
> Symbolen
i förardisplayen skiftar färg
från VIT till GRÅ och lagrad hastighet i
hastighetsmätarens centrum skiftar färg
från BEIGE till GRÅ.
Deaktivera och sätta den Adaptiva
farthållaren i beredskapsläge
tidsavstånd till framförvarande fordon mer
direkt vilket i vissa fall kan innebära kraftigare
accelerationer och inbromsningar.
VARNING
•
Med den Adaptiva farthållaren i beredskapsläge måste föraren ingripa och själv
reglera både hastighet och avstånd till
framförvarande fordon.
•
Då den Adaptiva farthållaren är i beredskapsläge och bilen kommer för nära ett
framförvarande fordon, varnas föraren för
det korta avståndet istället av funktionen
Avståndsvarning.
Se ytterligare information i avsnitt "Körlägen".
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare* (s. 285)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
52
292
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Beredskapsläge på grund av föraringrepp
Den Adaptiva farthållaren deaktiveras tillfälligt
och sätts i beredskapsläge om:
•
•
•
färdbromsen används.
•
kopplingspedalen är nertryckt i ca 1 minut –
gäller bilar med manuell växellåda.
växelväljaren förs till N-läge.
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
Automatiskt beredskapsläge
Den Adaptiva farthållaren är beroende av andra
system, t.ex. stabilitetskontroll/antisladd ESC53.
Om något av dessa andra system upphör att fungera, stängs den Adaptiva farthållaren av automatiskt.
VARNING
Vid automatiskt beredskapsläge varnas föraren av en ljudsignal och ett meddelande på
förardisplayen.
•
53
Föraren måste då själv reglera bilens
hastighet, bromsa vid behov och hålla ett
säkert avstånd till andra fordon.
Ett automatiskt beredskapsläge kan bero på att:
•
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och
ACC är osäker på om framförvarande fordon
är ett stillastående fordon eller ett objekt,
t.ex. ett farthinder.
•
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och
framförvarande fordon viker av så att ACC
inte längre har ett fordon att följa.
•
hastigheten sjunker under 30 km/h
(20 mph) – gäller endast bilar med manuell
växellåda.
•
•
•
•
•
•
•
föraren öppnar dörren.
föraren tar av sig säkerhetsbältet.
Återaktivera Adaptiv farthållare från
beredskapsläge
motorvarvtalet är för lågt/högt.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
ett eller flera hjul tappar väggreppet.
För att återaktivera ACC från beredskapsläge:
bromstemperaturen är hög.
parkeringsbromsen aktiveras.
–
kamera- och radarenheten täcks av t.ex. snö
eller kraftigt regn (kameralins/radarvågor
blockeras).
Tryck på rattknapp
(1).
> Hastigheten sätts till den senast lagrade.
VARNING
En markant hastighetsökning kan följa när
hastigheten återupptas med rattknapp
.
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare* (s. 285)
Electronic Stability Control
* Tillval/tillbehör. 293
FÖRARSTÖD
Omkörningsassistans med Adaptiv
farthållare
Starta Omkörningsassistans med
Adaptiv farthållare
Den Adaptiva farthållaren (ACC54) kan hjälpa
föraren vid omkörning av andra fordon.
Förutsättning för Omkörningsassistans
Hur Omkörningsassistans fungerar
Då ACC följer ett annat fordon och föraren markerar en förestående omkörning med körriktningsvisaren55, hjälper den Adaptiva farthållaren
till genom att accelerera bilen mot framförvarande fordon, innan den egna bilen hunnit över i
omkörningsfilen.
Funktionen fördröjer därefter fartminskning för
att undvika för tidig inbromsning då bilen närmar
sig ett långsammare fordon.
Funktionen är aktiv tills det omkörda fordonet har
passerats.
För att kunna aktivera omkörningsassistans krävs
att:
•
det finns ett framförvarande fordon (målfordon)
•
egen bils aktuella hastighet är
minst 70 km/h (43 mph)
•
lagrad hastighet för ACC är tillräckligt hög
för att en säker omkörning ska kunna utföras.
Relaterad information
•
54
55
56
294
Funktionen Omkörningsassistans kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
VARNING
Föraren bör vara beredd på att vid plötsligt
förändrade villkor i samband med användande
av Omkörningsassistans kan funktionen i
vissa lägen utföra en oönskad acceleration.
Somliga situationer bör därför undvikas, som
t.ex. om;
•
bilen närmar sig en avfart för att svänga
av åt samma håll som en omkörning normal sker
•
framförvarande fordon saktar ner innan
den egna bilen hunnit över till omkörningsfilen
•
•
trafiken i omkörningsfilen saktar ner
Starta Omkörningsassistans
För att starta Omkörningsassistans:
–
Aktivera körriktningsvisaren.
Använd vänster körriktningsvisare i en bil
med ratten till vänster, eller körriktningsvisaren till höger i en bil med ratten på höger
sida.
> Omkörningsassistans startas.
VARNING
Var uppmärksam på att denna funktion kan
aktiveras vid fler situationer än vid omkörning,
som t.ex. då körriktningsvisare används för att
markera filbyte eller inför avfart till annan väg
– bilen kommer då att kortvarigt accelerera.
Begränsningar för
Omkörningsassistans med Adaptiv
farthållare
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare* (s. 285)
Adaptiv farthållare* (s. 285)
bil för högertrafik körs i ett land med vänstertrafik (eller tvärtom).
Situationer av detta slag undviks genom att tillfälligt sätta ACC56 i beredskapsläge.
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare* (s. 285)
Adaptive Cruise Control
Endast vid vänsterblink i vänsterstyrd bil, respektive blink åt höger i högerstyrd bil.
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Målbyte med Adaptiv farthållare
VARNING
Den Adaptiva farthållaren (ACC57) har i kombination med automatisk växellåda en målbytesfunktionalitet i vissa hastigheter.
När den Adaptiva farthållaren följer ett annat
fordon i hastigheter över ca 30 km/h
(20 mph) och byter målfordon – från ett rörligt
till ett stillastående fordon – kommer den
Adaptiva farthållaren att ignorera det stillastående fordonet och istället accelerera till
den lagrade hastigheten.
Målbyte
•
Föraren måste då själv ingripa och
bromsa.
Automatiskt beredskapsläge vid målbyte
Den Adaptiva farthållaren kopplas ur och sätts i
beredskapsläge:
Om framförvarande målfordon hastigt viker av kan stillastående trafik finnas framför.
När den Adaptiva farthållaren följer ett annat fordon i hastigheter under 30 km/h (20 mph) och
byter målfordon – från ett rörligt till ett stillastående fordon – kommer den Adaptiva farthållaren
att bromsa för det stillastående fordonet.
•
då hastigheten understiger 5 km/h (3 mph)
och den Adaptiva farthållaren är osäker på
om målobjektet är ett stillastående fordon
eller något annat objekt, t.ex. ett farthinder.
•
då hastigheten understiger 5 km/h (3 mph)
och framförvarande fordon viker av så den
Adaptiva farthållaren inte längre har ett fordon att följa.
Automatisk bromsning med Adaptiv
farthållare
Den Adaptiva farthållaren (ACC58) har en särskild bromsfunktion i långsam trafik och vid stillastående.
Bromsfunktion i långsamma köer och
vid stillastående
Vid korta stopp i samband med krypkörning i
långsam trafik eller vid trafikljus återupptas körningen automatiskt om stoppen inte överstiger
ca 3 sekunder – tar det längre tid innan framförvarande bil börjar rulla igen, ställs den Adaptiva
farthållaren i beredskapsläge med automatisk
bromsning.
–
Den Adaptiva farthållaren återaktiveras på ett
av följande sätt:
•
•
Tryck på rattknapp
.
Tryck ner gaspedalen.
> Den Adaptiva farthållaren återupptar följandet av framförvarande fordon om det
börjar köra framåt inom ca 6 sekunder.
Relaterad information
•
57
58
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
Adaptiv farthållare* (s. 285)
}}
* Tillval/tillbehör. 295
FÖRARSTÖD
||
OBS
ACC kan hålla bilen stillastående i högst
5 minuter – därefter ansätts parkeringsbromsen och den Adaptiva farthållaren kopplas ur.
Innan den Adaptiva farthållaren kan återaktiveras, måste parkeringsbromsen lossas.
Upphörande av automatisk bromsning
I vissa situationer avbryts automatisk bromsning
vid stillastående och den Adaptiva farthållaren
ställs i beredskapsläge. Det innebär att bromsarna släpper och bilen kan börja rulla – föraren
måste därför ingripa och själv bromsa för att hålla
bilen.
Det kan ske i följande situationer:
•
•
•
•
föraren sätter foten på bromspedalen
parkeringsbromsen ansätts
växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge
föraren sätter den Adaptiva farthållaren i
beredskapsläge.
Automatisk aktivering av
parkeringsbroms
I vissa situationer ansätts parkeringsbromsen för
att hålla bilen fortsatt stilla.
59
296
Det sker om den Adaptiva farthållaren håller bilen
stilla med färdbromsen och:
Begränsningar för Adaptiv
farthållare
•
föraren öppnar dörren eller tar av sig säkerhetsbältet
Den Adaptiva farthållaren (ACC59) kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
•
•
•
ACC hållit bilen stilla längre än ca 5 minuter
Branta vägar och/eller tung last
bromsarna överhettats
föraren stänger av motorn manuellt.
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare* (s. 285)
Tänk på att den Adaptiva farthållaren i första
hand är avsedd att användas vid körning på plana
vägbanor. Funktionen kan ha svårigheter att hålla
korrekt avstånd till framförvarande fordon vid körning i branta utförslut – var då extra uppmärksam
och beredd att bromsa.
•
Använd inte den Adaptiva farthållaren om
bilen har tung last eller med ett släpfordon
kopplat till bilen.
Övrigt
•
Körläge Off Road kan inte väljas då den
Adaptiva farthållaren är aktiverad.
OBS
Funktionen använder bilens kameraenhet
vilken har vissa generella begränsningar, se
avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".
OBS
Funktionen använder bilens radarenhet vilken
har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för radarenheten".
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare* (s. 285)
Skifta mellan Farthållare och
Adaptiv farthållare
3.
I bil med Adaptiv farthållare (ACC60) kan föraren
skifta mellan Farthållare (CC61) och ACC.
En symbol i förardisplayen visar vilken farthållare
som är aktiv:
CC
ACC
A
Farthållare
A
A
Tryck på rattknapp
.
> Farthållaren startar och lagrar aktuell
hastighet.
VARNING
Att skifta från ACC till CC innebär att bilen:
•
inte längre håller ett förvalt tidsavstånd till
framförvarande fordon.
•
enbart följer den lagrade hastigheten och
föraren måste därför själv bromsa när det
behövs.
Adaptiv farthållare
VIT symbol: Funktionen är aktiv, GRÅ symbol: Beredskapsläge
Skifta från ACC till CC
Gör så här:
Om CC är aktiv vid motoravstängning, kommer
ACC att aktiveraras automatiskt vid påföljande
motorstart.
1.
Försätt den Adaptiva farthållaren i beredskapsläge med rattknapp
.
Skifta från CC till ACC
2.
Tryck på knapp Farthållare i centerdisplayens funktionsvy – knappens indikator skiftar färg från GRÅ till GRÖN.
> Förardisplayen skiftar symboler från
1.
Gör så här:
Försätt Farthållaren i beredskapsläge med
.
rattknapp
ACC till
CC – därefter
är den Adaptiva farthållaren avstängd och
Farthållaren är satt i beredskapsläge.
60
61
Adaptive Cruise Control
Cruise Control
}}
* Tillval/tillbehör. 297
FÖRARSTÖD
||
2.
Tryck på knapp Farthållare i funktionsvyn –
knappens indikator skiftar färg från GRÖN till
GRÅ .
> Förardisplayen skiftar symboler från
CC till
ACC – därmed
är den Adaptiva farthållaren satt i beredskapsläge.
3.
.
Tryck på rattknapp
> Den Adaptiva farthållaren startar och lagrar aktuell hastighet tillsammans med förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.
Relaterad information
•
298
Adaptiv farthållare* (s. 285)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
Adaptiv farthållare
Ett antal symboler och meddelanden gällande
den Adaptiva farthållaren (ACC62) kan visas via
förardisplayen och/eller Head-up-displayen*.
Föregående bild64 visar att den Adaptiva farthållaren är inställd på att hålla 110 km/h (68 mph)
och att det inte finns något framförvarande fordon att följa.
och följer samtidigt framförvarande fordon som
håller samma hastighet.
Här följer några exempel63.
Föregående bild64 visar att den Adaptiva farthållaren är inställd på att hålla 110 km/h (68 mph)
62
63
64
Adaptive Cruise Control
I följande bildexempel informerar funktionen RSI (Road Sign Information) om att högsta tillåtna hastighet är 130 km/h (80 mph).
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
}}
* Tillval/tillbehör. 299
FÖRARSTÖD
||
Symbol
Meddelande
Innebörd
Symbolen är VIT.
Bilen håller lagrad/vald hastighet.
Adaptiv farthållare
Den Adaptiva farthållaren är satt i beredskapsläge.
Ej tillgänglig
Symbolen är GRÅ.
Adaptiv farthållare
Service erfordras
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symbolen är GRÅ.
Vindrutesensor
Rengör vindrutan framför kamera- och radarenhetens sensorer.
Sensor blockerad, se ägarmanual
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
300
Adaptiv farthållare* (s. 285)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Pilot Assist
Pilot Assist hjälper föraren att framföra bilen
mellan körfältets sidomarkeringar med styrassistans samt att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande
fordon.
Så här fungerar Pilot Assist
Funktionen Pilot Assist är främst avsedd för
användning på motorvägar och liknande stora trafikleder där den kan bidra till en bekvämare körning och en mer avkopplande körupplevelse.
Föraren väljer önskad hastighet och ett tidsavstånd till framförvarande fordon. Pilot Assist läser
avståndet till framförvarande fordon och körfältets sidomarkeringar på vägbanan med kameraoch radarenheten. Det förinställda tidsavståndet
hålls genom automatisk hastighetsanpassning
samtidigt som styrassistans hjälper till att positionera den egna bilen inom körfältet.
Aktuell status för styrassistans
visas med rattsymbolens färg:
• GRÖN ratt indikerar aktiv styrassistans
• GRÅ ratt (som i bilden) indikerar deaktiverad styrassistans.
Pilot Assist styrassistans baseras på en sammanvägning av det framförvarande fordonets färdväg
och körfältets sidomarkeringar. Föraren kan när
som helst bortse från Pilot Assist styrrekommendation och styra i en annan riktning, t.ex. för att
byta fil eller för att undvika hinder på vägen.
Om Pilot Assist inte kan tolka körfältet entydigt,
t.ex. om kamera- och radarenheten inte ser körfältets sidomarkeringar, stänger Pilot Assist tillfälligt av styrassistans men återupptar den igen om
körfältet åter kan tolkas – funktionerna hastighets- och avståndsreglering förblir dock fortsatt
aktiva.
VARNING
Kamera- och radarenheten mäter avståndet till framförvarande fordon och detekterar sidomarkeringar65.
Pilot Assist styrassistans stängs automatiskt
av och återupptas utan föregående varning.
Kamera- och radarenhet
Avståndsläsare
Läsare sidomarkeringar
65
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
}}
301
FÖRARSTÖD
||
VARNING
•
•
•
•
Funktionen Pilot Assist är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta
körningen och göra den säkrare – den
kan emellertid inte hantera samtliga
situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används (se länklistan i slutet av denna artikel).
Pilot Assist ska bara användas om det
finns tydliga körfältslinjer målade på vardera sidan om körfältet. All annan
användning medför ökad risk för kontakt
med omgivande hinder, vilka inte kan
detekteras av funktionen.
Pilot Assist kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är
alltid ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med rätt positionering i sidled
i körfältet, med lämplig hastighet och med
lämpligt avstånd till andra fordon samt i
enlighet med gällande trafikregler och
bestämmelser.
OBS
Beroende på marknad kan denna funktion
vara antingen Standard eller Tillval.
Pilot Assist reglerar hastigheten med gaspådrag
och inbromsningar. Det är normalt att bromsarna
ger ifrån sig svaga ljud när de används för att
justera hastigheten.
Pilot Assist eftersträvar att reglera hastigheten på
ett mjukt sätt. I situationer som kräver snabba
inbromsningar måste föraren bromsa själv. Detta
gäller vid stora hastighetsskillnader eller om
framförvarande bil bromsar kraftigt. På grund av
begränsningar hos kamera- och radarenheten
kan en inbromsning komma oväntat eller utebli.
Pilot Assist eftersträvar att följa framförvarande
fordon i den egna filen på ett av föraren inställt
tidsavstånd. Om radarenheten inte ser något
framförvarande fordon kommer bilen att istället
hålla den av föraren inställda och lagrade hastigheten. Detta sker även om framförvarande fordons hastighet ökar och överskrider den lagrade
hastigheten.
För bilar med automatisk växellåda gäller:
•
•
302
Pilot Assist kan följa ett annat fordon i hastigheter från stillastående upp till 200 km/h
(125 mph).
Pilot Assist kan ge styrassistans från nära
stillastående upp till 140 km/h (87 mph).
För bilar med manuell växellåda gäller:
•
Pilot Assist kan följa ett annat fordon i hastigheter från 30 km/h (20 mph) upp till
200 km/h (125 mph).
•
Pilot Assist kan ge styrassistans från
30 km/h (20 mph) upp till 140 km/h
(87 mph).
VARNING
•
Pilot Assist är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste ingripa om
systemet inte upptäcker ett framförvarande fordon.
•
Pilot Assist bromsar inte för människor,
djur, föremål, små fordon (t.ex. cyklar och
motorcyklar), låga släpfordon/trailers
samt mötande, långsamtgående eller
stillastående fordon.
•
Använd inte Pilot Assist vid krävande
situationer som t.ex. stadstrafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar, av- och påfarter eller med
släpfordon kopplat till bilen.
VIKTIGT
Underhåll av i Pilot Assist ingående komponenter får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
FÖRARSTÖD
Vid kurvor och när vägen delar sig
Översikt
Ökar tidsavstånd till framförvarande fordon
Pilot Assist samspelar med föraren vilken därför
inte ska invänta styrhjälp från Pilot Assist utan alltid bör vara beredd att öka sin egen styrinsats,
speciellt i kurvor.
Reglage
▶: Skiftar från Adaptiv farthållare till Pilot
Assist
Minskar tidsavstånd till framförvarande fordon
Då bilen närmar sig en avfart eller om körfältet
delar sig, bör föraren styra mot önskat körfält för
att till Pilot Assist ange önskad körriktning.
Funktionssymbol
Symboler för målbil samt tidsavstånd till
framförvarande fordon
Pilot Assist strävar efter att hålla bilen i
körfältets mitt
När Pilot Assist hjälper till att styra strävar den
efter att placera bilen mitt emellan körfältsmarkeringarna och därför rekommenderas att låta
bilen själv hitta optimal placering för att få en så
mjuk körupplevelse som möjligt. Föraren kontrollerar att bilen placeras på ett säkert sätt i körfältet och har därför alltid möjlighet att justera positionen genom att öka egen styrinsats.
Symbol för aktiverad/deaktiverad styrassistans
Funktioners knappar och symboler65.
Om Pilot Assist inte placerar bilen på ett lämpligt
sätt i körfältet, rekommenderas att stänga av Pilot
Assist eller skifta till Adaptiv farthållare.
: Aktiverar Pilot Assist från beredskapsläge och återupptar lagrad hastighet och
tidsavstånd
: Ökar lagrad hastighet
: Från beredskapsläge – aktiverar Pilot
Assist och lagrar aktuell hastighet
: Från aktivt läge – deaktiverar/skiftar
Pilot Assist till beredskapsläge
◀: Skiftar från Pilot Assist till Adaptiv farthållare
: Minskar lagrad hastighet
65
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
}}
303
FÖRARSTÖD
||
Förardisplay
Indikering av hastigheter65.
Lagrad hastighet
•
•
•
Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist (s. 307)
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist (s. 309)
Omkörningsassistans med Pilot Assist
(s. 311)
•
Starta Omkörningsassistans med Pilot Assist
(s. 311)
•
Begränsningar för Omkörningsassistans med
Pilot Assist (s. 311)
•
•
Målbyte med Pilot Assist (s. 312)
•
•
Begränsningar för Pilot Assist (s. 313)
Framförvarande fordons hastighet
Pilot Assist och Varning vid
kollisionsrisk
Automatisk bromsning med Pilot Assist
(s. 312)
Symboler och meddelanden för Pilot Assist*
(s. 314)
Egen bils aktuella hastighet
För att se olika kombinationer av symboler
beroende av trafiksituation – se rubrik "Symboler
och meddelanden för Pilot Assist".
Relaterad information
•
Pilot Assist och Varning vid kollisionsrisk
(s. 304)
•
Head-up-display för Pilot Assist vid kollisionsrisk (s. 305)
•
•
65
304
Aktivera och starta Pilot Assist (s. 306)
Hantera hastighet för Pilot Assist (s. 307)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Varning vid kollisionsrisk
VARNING
Pilot Assist varnar endast för fordon som dess
kamera- och radarenhet har upptäckt – därför
kan en varning utebli eller ske med viss fördröjning.
•
Head-up-display för Pilot Assist vid
kollisionsrisk
I bil utrustad med Head-up-display* visas varningen på vindrutan med en blinkande symbol.
Invänta aldrig en varning utan bromsa när
det behövs!
Relaterad information
•
Pilot Assist (s. 301)
Ljud och symbol för Kollisionsvarning66.
Akustisk varningssignal vid kollisionsrisk
Varningssymbol vid kollisionsrisk
Symbol för kollisionsvarning på vindrutan67.
Avståndsmätning med kamera- och radarenhet
Pilot Assist använder ca 40 % av färdbromsens
kapacitet. Om bilen behöver bromsas kraftigare
än vad Pilot Assist klarar och föraren inte bromsar, aktiveras varningslampa och varningsljud för
att uppmärksamma föraren om att ett omedelbart
ingripande är nödvändigt.
OBS
Visuella varningssignaler på vindrutan kan
vara svåra att upptäcka vid starkt solsken,
reflexer, extrema ljuskontraster, användning av
solglasögon eller om föraren inte har blicken
riktad rakt fram.
Relaterad information
•
66
67
Pilot Assist (s. 301)
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör. 305
FÖRARSTÖD
Aktivera och starta Pilot Assist
Pilot Assist måste först aktiveras och därefter
startas för att kunna reglera hastighet, avstånd
och ge styrassistans.
Med den Adaptiva farthållaren i beredskapsläge:
1.
2.
Händerna på ratten
Tryck på rattknapp ▶ (6).
> Symbol
skiftar till Pilot Assist i beredskapsläge (8).
En förutsättning för att Pilot Assist ska fungera är
att föraren håller händerna på ratten. Om Pilot
Assist detekterar att föraren inte håller händerna
på ratten uppmanas föraren med ett textmeddelande och en akustisk signal att aktivt styra bilen.
Tryck på rattknapp
(2).
> Pilot Assist startas och aktuell hastighet
lagras, vilken visas med siffror i hastighetsmätarens centrum.
Om Pilot Assist därefter fortfarande inte kan
detektera förarens händer på ratten, skiftar funktionen till beredskapsläge. Sedan måste Pilot
.
Assist omstartas med rattknapp
...eller...
OBS
Med den Adaptiva farthållaren startad:
–
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
För att kunna starta Pilot Assist krävs följande:
•
Föraren måste ha säkerhetsbälte påtaget
och förardörren ska vara stängd.
•
Det måste finnas ett framförvarande fordon
(målfordon) inom rimligt avstånd eller aktuell
hastighet måste vara lägst 15 km/h (9 mph).
•
306
För bilar med manuell växellåda: Hastigheten
måste vara lägst 30 km/h (20 mph).
Observera att hjälpfunktionen Pilot Assist
enbart fungerar när föraren har händerna på
ratten.
Tryck på rattknapp ▶ (6).
> Pilot Assist startas.
Endast när rattsymbolen (2)
växlat från GRÅ till GRÖN, är
Pilot Assist styrassistans aktiv.
Endast då avståndssymbolen
visar ett fordon (1) ovanför
rattsymbolen, regleras tidsavståndet till framförvarande fordon av Pilot Assist.
Samtidigt markeras ett hastighetsintervall.
Den högre hastigheten är den
lagrade/valda hastigheten och
den lägre hastigheten är det
framförvarande fordonets (målfordonets) hastighet.
Relaterad information
•
Pilot Assist (s. 301)
FÖRARSTÖD
Hantera hastighet för Pilot Assist
Pilot Assist kan ställas in på olika hastigheter.
Sätt/ändra lagrad hastighet
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck på
, är det bilens aktuella hastighet vid
rattknapp
knapptrycket som lagras, förutsatt att föraren håller foten på gaspedalen vid knapptrycket.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
Automatisk växellåda
Pilot Assist kan följa ett annat fordon i hastigheter från stillastående upp till 200 km/h
(125 mph).
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell och marknad.
: Ökar lagrad hastighet
: Minskar lagrad hastighet
Lagrad hastighet
–
•
Ändra lagrad hastighet med korta eller långa
(1) eller
(2):
tryck på rattknapp
•
Kort tryck: Varje tryck ändrar hastigheten i
steg om +/– 5 km/h (+/– 5 mph).
•
Tryck och håll: Släpp knappen när hastighetsindikatorn (3) markerar önskad
hastighet.
Observera att minsta programmerbara hastighet
för Pilot Assist är 30 km/h (20 mph) – även om
den klarar att följa ett annat fordon ner till stillastående, kan en lägre hastighet än 30 km/h
(20 mph) inte väljas/lagras.
Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist
Pilot Assist kan ställas in med olika tidsavstånd.
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i förardisplayen som
1–5 stycken horisontella streck
– ju fler streck desto längre
tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck motsvarar ca 3 sekunder.
OBS
När symbolen i förardisplayen visar en bil och
en ratt, följer Pilot Assist ett framförvarande
fordon med ett förvalt tidsavstånd.
Då endast en ratt visas, finns inget framförvarande fordon inom rimligt avstånd.
Högsta valbara hastighet är 200 km/h
(125 mph).
Manuell växellåda
Pilot Assist kan följa ett annat fordon i hastigheter från 30 km/h (20 mph) upp till 200 km/h
(125 mph).
Minsta programmerbara hastighet för Pilot Assist
är 30 km/h (20 mph) – högsta är 200 km/h
(125 mph).
Relaterad information
•
Pilot Assist (s. 301)
Senast gjorda knapptryck lagras i minnet.
}}
307
FÖRARSTÖD
||
OBS
•
Ju högre hastighet desto längre blir
avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
•
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
•
Om Pilot Assist inte verkar reagera med
en hastighetsökning vid aktivering, kan
orsaken vara att tidsavståndet till framförvarande fordon är kortare än det förvalda
tidsavståndet.
Reglage för tidsavstånd68.
VARNING
Öka tidsavstånd
Avståndsindikering
Tryck på rattknapp (1) eller (2) för att minska
eller öka tidsavstånd.
> Avståndsindikeringen (3) visar aktuellt
tidsavstånd.
För att kunna följa framförvarande bil på ett mjukt
och komfortabelt sätt, tillåter Pilot Assist tidsluckan att variera påtagligt i vissa lägen. T.ex. i låg
fart, då avstånden blir korta, ökar Pilot Assist tidsluckan något.
68
308
• Eco – Pilot Assist fokuserar på optimal
bränsleekonomi vilket medför längre tidsavstånd till framförvarande fordon.
• Comfort – Pilot Assist fokuserar på att följa
inställt tidsavstånd till framförvarande fordon
så mjukt som möjligt.
• Dynamic – Pilot Assist fokuserar på att följa
inställt tidsavstånd till framförvarande fordon
mer direkt vilket i vissa fall kan innebära kraftigare accelerationer och inbromsningar.
Se ytterligare information i avsnitt "Körlägen".
Minska tidsavstånd
–
Välj ett av följande alternativ:
•
Använd endast tidsavstånd som passar
aktuellt trafikförhållande.
•
Föraren bör vara medveten om att korta
tidsavstånd ger begränsad tid att reagera
och agera om en oförutsett trafiksituation
uppstår.
Relaterad information
•
Pilot Assist (s. 301)
Välj hur Pilot Assist ska hålla avståndet*
till framförvarande fordon
Föraren kan välja olika körsätt för hur Pilot Assist
ska hålla det förvalda tidsavståndet till framförvarande fordon. Valet görs via körlägesreglaget
DRIVE MODE.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist
Tryck på rattknapp ◀ (3).
> Pilot Assist stängs av och skiftar till den
Adaptiva farthållaren i aktivt läge.
–
Pilot Assist kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge och därefter återaktiveras.
Deaktivera och sätta Pilot Assist i
beredskapsläge
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
För att tillfälligt stänga av Pilot Assistoch sätta
den i beredskapsläge:
–
Tryck på rattknapp
(2).
> Pilot Assist sätts i beredskapsläge – symbolen (8) i förardisplayen skiftar färg från
VIT till GRÅ och lagrad hastighet i hastighetsmätarens centrum skiftar färg från
BEIGE till GRÅ.
VARNING
•
Med Pilot Assist i beredskapsläge måste
föraren ingripa och själv styra samt reglera både hastighet och avstånd till framförvarande fordon.
•
Då Pilot Assist är i beredskapsläge och
bilen kommer för nära ett framförvarande
fordon, varnas föraren för det korta
avståndet istället av funktionen Avståndsvarning.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
När körriktningsvisare används kopplas Pilot
Assist styrhjälp tillfälligt ur. När så inte längre är
fallet, återaktiveras styrhjälpen automatiskt om
körfältets sidomarkeringar fortfarande kan detekteras.
Beredskapsläge på grund av föraringrepp
Pilot Assist deaktiveras tillfälligt och sätts i
beredskapsläge om:
•
•
•
färdbromsen används.
växelväljaren förs till N-läge.
körriktningsvisare används längre än
1 minut .
•
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
•
kopplingspedalen är nertryckt i ca 1 minut –
gäller bilar med manuell växellåda.
...eller...
}}
309
FÖRARSTÖD
||
Automatiskt beredskapsläge
Pilot Assist är beroende av andra system, t.ex.
stabilitetskontroll/antisladd ESC69. Om något av
dessa andra system upphör att fungera, stängs
Pilot Assist av automatiskt.
•
•
VARNING
Vid automatiskt beredskapsläge varnas föraren av en ljudsignal och ett meddelande på
förardisplayen.
•
Föraren måste då själv reglera bilens
hastighet, bromsa vid behov och hålla ett
säkert avstånd till andra fordon.
•
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och
Pilot Assist är osäker på om framförvarande
fordon är ett stillastående fordon eller ett
objekt, t.ex. ett farthinder.
hastigheten sjunker under 30 km/h
(20 mph) – gäller endast bilar med manuell
växellåda.
Återaktivera Pilot Assist från
beredskapsläge
69
310
föraren öppnar dörren.
bromstemperaturen är hög.
händerna inte hålls på ratten.
parkeringsbromsen aktiveras.
motorvarvtalet är för lågt/högt.
föraren tar av sig säkerhetsbältet.
ett eller flera hjul tappar väggreppet.
kamera- och radarenheten täcks av t.ex. snö
eller kraftigt regn (kameralins/radarvågor
blockeras).
Electronic Stability Control
–
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och
framförvarande fordon viker av så att Pilot
Assist inte längre har ett fordon att följa.
Ett automatiskt beredskapsläge kan t.ex. bero på
att:
•
•
•
•
•
•
•
•
För att återaktivera Pilot Assist:
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
Tryck på rattknapp
(1).
> Hastigheten sätts till den senast lagrade.
VARNING
En markant hastighetsökning kan följa när
.
hastigheten återupptas med rattknapp
Relaterad information
•
Pilot Assist (s. 301)
FÖRARSTÖD
Omkörningsassistans med Pilot
Assist
Starta Omkörningsassistans med
Pilot Assist
Pilot Assist kan hjälpa föraren vid omkörning av
andra fordon.
Förutsättning för Omkörningsassistans
Hur Omkörningsassistans fungerar
Då Pilot Assist följer ett annat fordon och föraren
markerar en förestående omkörning med körriktningsvisaren70, hjälper Pilot Assist till genom att
accelerera bilen mot framförvarande fordon,
innan den egna bilen hunnit över i omkörningsfilen.
Funktionen fördröjer därefter fartminskning för
att undvika för tidig inbromsning då bilen närmar
sig ett långsammare fordon.
Funktionen är aktiv tills det omkörda fordonet har
passerats.
För att kunna aktivera omkörningsassistans krävs
att:
•
det finns ett framförvarande fordon (målfordon)
•
egen bils aktuella hastighet är
minst 70 km/h (43 mph)
•
lagrad hastighet för Pilot Assist är tillräckligt hög för att en säker omkörning ska
kunna utföras.
Relaterad information
•
70
Funktionen Omkörningsassistans kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
VARNING
Föraren bör vara beredd på att vid plötsligt
förändrade villkor i samband med användande
av Omkörningsassistans kan funktionen i
vissa lägen utföra en oönskad acceleration.
Somliga situationer bör därför undvikas, som
t.ex. om;
•
bilen närmar sig en avfart för att svänga
av åt samma håll som en omkörning normal sker
•
framförvarande fordon saktar ner innan
den egna bilen hunnit över till omkörningsfilen
•
•
trafiken i omkörningsfilen saktar ner
Starta Omkörningsassistans
För att starta Omkörningsassistans:
–
Aktivera körriktningsvisaren.
Använd vänster körriktningsvisare i en bil
med ratten till vänster, eller körriktningsvisaren till höger i en bil med ratten på höger
sida.
> Omkörningsassistans startas.
VARNING
Var uppmärksam på att denna funktion kan
aktiveras vid fler situationer än vid omkörning,
som t.ex. då körriktningsvisare används för att
markera filbyte eller inför avfart till annan väg
– bilen kommer då att kortvarigt accelerera.
Begränsningar för
Omkörningsassistans med Pilot
Assist
Relaterad information
•
Pilot Assist (s. 301)
Pilot Assist (s. 301)
bil för högertrafik körs i ett land med vänstertrafik (eller tvärtom).
Situationer av detta slag undviks genom att tillfälligt sätta Pilot Assist i beredskapsläge.
Relaterad information
•
Pilot Assist (s. 301)
Endast vid vänsterblink i vänsterstyrd bil, respektive blink åt höger i högerstyrd bil.
311
FÖRARSTÖD
Målbyte med Pilot Assist
VARNING
Pilot Assist har i kombination med automatisk
växellåda en målbytesfunktionalitet i vissa hastigheter.
När Pilot Assist följer ett annat fordon i hastigheter över ca 30 km/h (20 mph) och byter
målfordon – från ett rörligt till ett stillastående
fordon – kommer Pilot Assist att ignorera det
stillastående fordonet och istället accelerera
till den lagrade hastigheten.
Målbyte
•
Föraren måste då själv ingripa och
bromsa.
Automatiskt beredskapsläge vid målbyte
Pilot Assist kopplas ur och sätts i beredskapsläge:
Om framförvarande målfordon hastigt viker av kan stillastående trafik finnas framför.
När Pilot Assist följer ett annat fordon i hastigheter under 30 km/h (20 mph) och byter mål från
ett rörligt till ett stillastående fordon, kommer
Pilot Assist att bromsa för det stillastående fordonet.
•
•
då hastigheten understiger 5 km/h (3 mph)
och Pilot Assist är osäker på om målobjektet
är ett stillastående fordon eller något annat
objekt, t.ex. ett farthinder.
då hastigheten understiger 5 km/h (3 mph)
och framförvarande fordon viker av så Pilot
Assist inte längre har ett fordon att följa.
Relaterad information
•
Pilot Assist (s. 301)
Automatisk bromsning med Pilot
Assist
Pilot Assist har en särskild bromsfunktion i långsam trafik och vid stillastående.
Bromsfunktion i långsamma köer och
vid stillastående
Vid korta stopp i samband med krypkörning i
långsam trafik eller vid trafikljus återupptas körningen automatiskt om stoppen inte överstiger
ca 3 sekunder – tar det längre tid innan framförvarande fordon börjar rulla igen, ställs Pilot Assist
i beredskapsläge med automatisk bromsning.
–
Pilot Assist återaktiveras på ett av följande
sätt:
•
•
Tryck på rattknapp
.
Tryck ner gaspedalen.
> Pilot Assist återupptar följandet av framförvarande fordon om det börjar köra
framåt inom ca 6 sekunder.
OBS
Pilot Assist kan hålla bilen stillastående i
högst 5 minuter – därefter ansätts parkeringsbromsen och funktionen kopplas ur.
Innan Pilot Assist kan återaktiveras, måste
parkeringsbromsen lossas.
312
FÖRARSTÖD
Upphörande av automatisk bromsning
I vissa situationer avbryts automatisk bromsning
vid stillastående och Pilot Assist sätts i beredskapsläge. Det innebär att bromsarna släpper
och bilen kan börja rulla – föraren måste därför
ingripa och själv bromsa för att hålla bilen still.
Det kan ske i följande situationer:
•
•
•
•
föraren sätter foten på bromspedalen
parkeringsbromsen ansätts
Begränsningar för Pilot Assist
Pilot Assist kan ha begränsad funktionalitet i
vissa situationer.
Funktionen Pilot Assist är ett hjälpmedel vilket
kan underlätta och hjälpa föraren i många situationer. Men föraren är i alla lägen alltid ansvarig
för att ett säkert avstånd hålls till omgivningen
samt att korrekt position i körfältet är säkerställd.
VARNING
I vissa situationer kan Pilot Assist styrassistans ha svårt att hjälpa föraren på rätt sätt
eller automatiskt stängas av – då rekommenderas att inte använda Pilot Assist. Exempel
på sådana situationer kan vara att:
•
körfältsmarkeringarna är nötta, saknas
eller korsar varandra.
•
körfältsuppdelningen är oklar, t.ex. när
körfälten delas eller slås ihop eller vid
avfarter eller om flera uppsättningar vägmarkeringar förekommer.
•
kanter eller andra linjer än körfältsmarkeringar förekommer på eller invid vägbanan,
t.ex. trottoarkanter, skarvar eller lagningar
i vägbanans yta, kanter på barriärer, vägkanter eller skarpa skuggor.
växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge
föraren sätter Pilot Assist i beredskapsläge.
Automatisk aktivering av
parkeringsbroms
I vissa situationer ansätts parkeringsbromsen för
att hålla bilen fortsatt still.
Det sker om Pilot Assist håller bilen stilla med
färdbromsen och:
•
•
•
körfältet är smalt eller kurvigt.
körfältet innehåller krön eller gupp.
•
föraren öppnar dörren eller tar av sig säkerhetsbältet
•
Pilot Assist hållit bilen stilla längre än
ca 5 minuter
•
•
bromsarna överhettats
Föraren bör även vara uppmärksam på att
Pilot Assist har följande begränsningar:
föraren stänger av motorn manuellt.
•
Relaterad information
•
Pilot Assist (s. 301)
det är dåligt väder med regn, snö, dimma
eller slask eller nedsatt sikt med dåliga
ljusförhållanden, motljus, våt vägbana etc.
Höga trottoarkanter, barriärer, tillfälligt
uppställda hinder (koner, barriärer etc.)
detekteras inte. De kan alternativt detekteras felaktigt som körfältsmarkeringar
och därigenom medföra risk för att bilen
kommer i kontakt med dessa hinder. För}}
313
FÖRARSTÖD
aren måste själv säkerställa att bilen har
ett lämpligt avstånd till berörda hinder.
||
•
Kamera- och radarsensorn har inte kapacitet att upptäcka alla förekommande
objekt och hinder i trafikmiljön, t.ex. gropar i vägbanan, stillastående hinder eller
objekt vilka helt eller delvis blockerar färdvägen.
•
Pilot Assist ”ser” inte fotgängare, djur
m.m.
•
Funktionens rekommenderade styringrepp är begränsat i styrka vilket innebär
att den inte alltid kan hjälpa föraren att
styra och hålla bilen inom körfältet.
•
•
Använd inte Pilot Assist om bilen har tung
last eller med ett släpfordon kopplat till bilen.
OBS
Pilot Assist kan inte aktiveras om ett släpfordon, cykelhållare eller liknande ansluts till
bilens elsystem.
Symboler och meddelanden för
Pilot Assist*
Ett antal symboler och meddelanden gällande
Pilot Assist kan visas via förardisplayen och/eller
Head-up-displayen*.
Övrigt
•
Körläge Off Road kan inte väljas då Pilot
Assist är aktiverad.
OBS
Funktionen använder bilens kameraenhet
vilken har vissa generella begränsningar, se
avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".
Pilot Assist stängs av om styrservon arbetar med reducerad effekt – t.ex. vid kylning på grund av överhettning (se avsnitt
"Hastighetsberoende rattmotstånd").
OBS
Funktionen använder bilens radarenhet vilken
har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för radarenheten".
Föraren har alltid möjlighet att korrigera eller
justera aktuellt pålagt styringrepp från Pilot
Assist och själv vrida ratten till önskat läge.
Branta vägar och/eller tung last
Tänk på att Pilot Assist i första hand är avsedd
att användas vid körning på plana vägbanor.
Funktionen kan ha svårigheter att hålla korrekt
avstånd till framförvarande fordon vid körning i
branta utförslut – var då extra uppmärksam och
beredd att bromsa.
314
Relaterad information
•
•
Pilot Assist (s. 301)
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 262)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Här följer några exempel71.
Föregående bild72 visar att Pilot Assist är inställd
på att hålla 110 km/h (68 mph) och att det inte
finns något framförvarande fordon att följa.
Pilot Assist ger här ingen styrassistans eftersom
körfältets sidomarkeringar inte kan detekteras.
71
72
Föregående bild72 visar att Pilot Assist är inställd
på att hålla 110 km/h (68 mph) och följer samtidigt framförvarande fordon vilket håller samma
hastighet.
Föregående bild72 visar att Pilot Assist är inställd
på att hålla 110 km/h (68 mph) och följer samtidigt framförvarande fordon vilket håller samma
hastighet.
Pilot Assist ger här ingen styrassistans eftersom
körfältets sidomarkeringar inte kan detekteras.
Här ger Pilot Assist även styrassistans eftersom
körfältets sidomarkeringar kan detekteras.
I följande bildexempel informerar funktionen RSI (Road Sign Information) om att högsta tillåtna hastighet är 130 km/h (80 mph).
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
}}
315
FÖRARSTÖD
Radarenhet
||
Radarenheten används av flera förarstödsystem
och har i uppgift att upptäcka andra fordon.
Relaterad information
•
•
•
Begränsningar för radarenhet (s. 317)
Rekommenderat Underhåll för Radarenhet
(s. 320)
Typgodkännande för Radarenhet (s. 321)
Föregående bild72 visar att Pilot Assist är inställd
på att hålla 110 km/h (68 mph) och att det inte
finns något framförvarande fordon att följa.
Och Pilot Assist ger här styrassistans eftersom
körfältets sidomarkeringar kan detekteras.
Relaterad information
•
Pilot Assist (s. 301)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
Radarenheten används av följande funktioner:
•
•
•
•
•
Avståndsvarning*
Adaptiv farthållare*
Körfältsassistans
Pilot Assist*
City Safety
Modifiering av radarenheten kan göra den olaglig
att använda.
72
316
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Begränsningar för radarenhet
Radarenheten har vissa begränsningar – vilket
också begränsar de funktioner som använder
enheten.
Radarenheten är placerad innanför övre delen av
vindrutan tillsammans med bilens kameraenhet.
Blockerad enhet
VIKTIGT
Placera, klistra eller montera ingenting på
vindrutans ut- eller insida, framför eller runt
kamera- och radarenheten – det kan störa
kamera- och radarbaserade funktioner.
Om förardisplayen visar denna symbol
samt meddelandet
"Vindrutesensor Sensor blockerad,
se ägarmanual" innebär det att
kamera- och radarenheten inte kan upptäcka
andra fordon, cyklister, fotgängare och större djur
framför bilen samt att bilens kamera- och radarbaserade funktioner kan störas, reduceras,
stängs av helt eller ge felaktig funktionsrespons.
Det kan även innebära att funktioner reduceras, stängs av helt eller ger felaktig funktionsrespons.
Markerat område måste hållas fritt från dekaler, föremål,
solfilm etc73.
I följande tabell visas exempel på möjliga orsaker till att meddelandet visas samt lämplig åtgärd:
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför kamera- och radarenheten är smutsig eller belagd
med is eller snö.
Rengör vindrutans yta framför kamera- och radarenheten från smuts, is och
snö.
Tät dimma, kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna eller kamerasikten.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid kraftig nederbörd.
73
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
}}
317
FÖRARSTÖD
||
Orsak
Åtgärd
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna
eller kamerasikten.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid mycket blöt eller snötäckt vägbana.
Det har kommit smuts mellan vindrutans insida och kamera- och radarenheten.
Uppsök verkstad för rengöring av vindrutan innanför enhetens kåpa – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
kör in mellan egen bil och framförvarande
fordon.
OBS
Håll ren vindrutan framför kamera- och radarenheten.
Små fordon, exempelvis motorcyklar, eller
fordon som inte kör mitt i filen kan förbli
oupptäckta.
Fordons hastighet
I kurvor kan radarenheten upptäcka fel fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur sikte.
Radarenhetens förmåga att upptäcka ett framförvarande fordon minskar kraftigt om:
•
Låga släpfordon
framförvarande fordons hastighet skiljer
mycket från den egna bilens
Begränsat synfält
Radarenheten har ett begränsat synfält. I vissa
situationer upptäcks inte ett annat fordon eller
upptäckten sker senare än förväntat.
Lågt släpfordon i radarskugga.
Radarenhetens synfält.
Radarenheten kan ibland upptäcka fordon
sent på korta avstånd – t.ex. ett fordon som
318
Även låga släpfordon kan vara svårupptäckta för
radarenheten eller missas helt – föraren bör därför vara extra uppmärksam vid färd bakom låga
släpfordon då den Adaptiva farthållaren eller Pilot
Assist är aktiverad.
FÖRARSTÖD
Höga temperaturer
Vid mycket höga kupétemperaturer kan kameraoch radarenheten tillfälligt stängas av under
ca 15 minuter efter motorstart för att skydda
dess elektronik. När temperaturen sjunkit tillräckligt, återstartar kamera- och radarenheten automatiskt.
Skadad vindruta
VIKTIGT
Vid byte av vindruta måste kamera- och radarenhet omkalibreras på verkstad för att säkerställa funktionen av bilens samtliga kameraoch radarbaserade system – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
VIKTIGT
Om spricka, repa eller stenskott uppstår på
vindrutan framför något av kamera- och radarenhetens "fönster" och täcker en yta på
ca 0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12 in.) eller större,
ska en verkstad kontaktas för byte av vindrutan – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Radarenhet (s. 316)
Utebliven åtgärd kan medföra reducerad prestanda för de förarstödsystem vilka använder
kamera- och radarenheten.
Det kan även innebära att funktioner reduceras, stängs av helt eller ger felaktig funktionsrespons.
För att inte riskera utebliven, felaktig eller
reducerad funktion för de förarstöd som
använder radarenheten gäller även följande:
•
Volvo rekommenderar att inte reparera
sprickor, repor eller stenskott i området
framför kamera- och radarenheten –
istället bör hela vindrutan bytas.
•
Innan utbyte av vindruta, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för verifiering
av att rätt vindruta beställs och monteras.
•
Samma typ eller av Volvo godkända vindrutetorkare ska monteras vid utbyte.
319
FÖRARSTÖD
Rekommenderat Underhåll för
Radarenhet
För att kamera- och radarenheten ska fungera
korrekt måste vindrutan framför enheten hållas
ren från smuts, is och snö och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
OBS
Smuts, is och snö som täcker kamera- och
radarenheten reducerar funktionen och kan
omöjliggöra mätning.
Det kan även innebära att funktioner reduceras, stängs av helt eller ger felaktig funktionsrespons.
Relaterad information
•
320
Radarenhet (s. 316)
FÖRARSTÖD
Typgodkännande för Radarenhet
Här kan typgodkännande för bilens radarenheter
i ACC74-, PA75- och BLIS76-funktionerna
utläsas.
Marknad
ACCA &
PAB
BLISC
Symbol
Typgodkännande
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brasilien
EAN: (01)07897843840855
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the
following link www.delphi.com/automotive-homologation.
Europa
✓
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
74
75
76
ACC = Adaptive Cruise Control
PA = Pilot Assist
BLIS = Blind Spot Information
}}
321
FÖRARSTÖD
||
Marknad
ACCA &
PAB
BLISC
Typgodkännande
REGISTERED No: ER37536/15
✓
Förenade Arabemiraten (UAE)
Symbol
DEALER No: DA37380/15
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonesien
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordanien
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Korea
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marocko
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
322
FÖRARSTÖD
Marknad
Mexico
Moldavien
ACCA &
PAB
BLISC
✓
Singapore
И011 14
✓
✓
IFETEL: RLVDEL215-0314
✓
✓
Serbien
Typgodkännande
IFETEL: RLVDEL215-0299
✓
✓
Symbol
И011 15
✓
TA-2014/1824
✓
APPROVED
Sydafrika
✓
TA-2014/2390
APPROVED
}}
323
FÖRARSTÖD
||
ACCA &
PAB
Marknad
BLISC
✓
Taiwan
Symbol
Typgodkännande
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
Delphi і
✓
Ukraina
✓
ACC = Adaptive Cruise Control
PA = Pilot Assist
BLIS = Blind Spot Information
A
B
C
Typgodkännande för Radioutrustning
Marknad
Europa
Symbol
Typgodkännande
Volvo Cars förklarar härmed att all radioutrustning överensstämmer
med de väsentliga kraven och andra tillämpliga bestämmelser i
direktiv 2014/53/EU.
Relaterad information
•
324
Radarenhet (s. 316)
і
(
2009 .) Д
Delphi.
є, щ
і
і
ь
)
і і
і
і
RACAM/SRR2 і
і є
і
і
і
(П
КМ № 679 і 24
ь
і Delphi
П
і
:
FÖRARSTÖD
Kameraenhet
Kameraenheten används av flera förarstödsystem och har i uppgift att t.ex. upptäcka
vägens sidolinjer eller trafikskyltar.
Relaterad information
•
•
Begränsningar för Kameraenhet (s. 326)
Rekommenderat Underhåll för Kameraenhet
(s. 329)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
Kameraenheten används av följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•
Adaptiv farthållare*
Pilot Assist*
Körfältsassistans*
Styrassistans vid kollisionsrisk
City Safety
Driver Alert Control*
Trafikskyltsinformation*
Automatiskt helljus*
* Tillval/tillbehör. 325
FÖRARSTÖD
Begränsningar för Kameraenhet
Blockerad enhet
Kameraenheten har vissa begränsningar – vilket
också begränsar de funktioner som använder
enheten.
Nedsatt sikt
Kameran har begränsningar liknande det mänskliga ögats, d.v.s. den kan "se" sämre i t.ex. intensivt snöfall eller regn, i tät dimma eller i kraftig
damm- eller snörök. Under sådana förhållanden
kan kameraberoende funktioner kraftigt reduceras eller tillfälligt deaktiveras.
Starkt motljus, reflexer i körbanan, snö- eller isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller otydliga
sidomarkeringar för körfält kan kraftigt reducera
funktionen när kameran används för att läsa av
körbanan, upptäcka fotgängare, cyklister, större
djur och andra fordon.
I följande tabell visas exempel på möjliga orsaker
till att meddelandet visas samt lämplig åtgärd:
Markerat område måste hållas fritt från dekaler, föremål,
solfilm etc77.
Kameraenheten är placerad innanför övre delen
av vindrutan tillsammans med bilens radarenhet.
VIKTIGT
Placera, klistra eller montera ingenting på
vindrutans ut- eller insida, framför eller runt
kamera- och radarenheten – det kan störa
kamera- och radarbaserade funktioner.
Det kan även innebära att funktioner reduceras, stängs av helt eller ger felaktig funktionsrespons.
77
326
Om förardisplayen visar denna symbol
samt meddelandet
"Vindrutesensor Sensor blockerad,
se ägarmanual" innebär det att
kamera- och radarenheten inte kan upptäcka
andra fordon, cyklister, fotgängare och större djur
framför bilen samt att bilens kamera- och radarbaserade funktioner kan störas, reduceras,
stängs av helt eller ge felaktig funktionsrespons.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
FÖRARSTÖD
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför kamera- och radarenheten är smutsig eller
belagd med is eller snö.
Rengör vindrutans yta framför kamera- och radarenheten från smuts, is och snö.
Tät dimma, kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna eller
kamerasikten.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid kraftig nederbörd.
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna eller kamerasikten.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid mycket blöt eller snötäckt vägbana.
Det har kommit smuts mellan vindrutans insida och kamera- och
radarenheten.
Uppsök verkstad för rengöring av vindrutan innanför enhetens kåpa – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Starkt motljus
Ingen åtgärd. Kameraenheten återställs automatiskt vid mer fördelaktiga ljusförhållanden.
OBS
Håll ren vindrutan framför kamera- och radarenheten.
Höga temperaturer
Vid mycket höga kupétemperaturer kan kameraoch radarenheten tillfälligt stängas av under
ca 15 minuter efter motorstart för att skydda
dess elektronik. När temperaturen sjunkit tillräckligt, återstartar kamera- och radarenheten automatiskt.
Skadad vindruta
VIKTIGT
Det kan även innebära att funktioner reduceras, stängs av helt eller ger felaktig funktionsrespons.
Om spricka, repa eller stenskott uppstår på
vindrutan framför något av kamera- och radarenhetens "fönster" och täcker en yta på
ca 0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12 in.) eller större,
ska en verkstad kontaktas för byte av vindrutan – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
För att inte riskera utebliven, felaktig eller
reducerad funktion för de förarstöd som
använder radarenheten gäller även följande:
•
Volvo rekommenderar att inte reparera
sprickor, repor eller stenskott i området
framför kamera- och radarenheten –
istället bör hela vindrutan bytas.
Utebliven åtgärd kan medföra reducerad prestanda för de förarstödsystem vilka använder
kamera- och radarenheten.
•
Innan utbyte av vindruta, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för verifiering
av att rätt vindruta beställs och monteras.
•
Samma typ eller av Volvo godkända vindrutetorkare ska monteras vid utbyte.
}}
327
FÖRARSTÖD
||
VIKTIGT
Vid byte av vindruta måste kamera- och radarenhet omkalibreras på verkstad för att säkerställa funktionen av bilens samtliga kameraoch radarbaserade system – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
328
Kameraenhet (s. 325)
FÖRARSTÖD
Rekommenderat Underhåll för
Kameraenhet
För att kamera- och radarenheten ska fungera
korrekt måste vindrutan framför enheten hållas
ren från smuts, is och snö och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
City Safety™
City Safety kan uppmärksamma föraren med
ljus-, ljud- och bromspulsvarning för att hjälpa
föraren upptäcka plötsligt uppdykande fotgängare, cyklister, större djur och fordon – bilen försöker då automatiskt bromsa om föraren inte
själv agerar inom rimlig tid.
OBS
City Safety aktiverar en kort, kraftig bromsning
och stannar bilen i normalfallet precis bakom
framförvarande fordon.
City Safety aktiveras i situationer där föraren
egentligen borde ha börjat bromsa betydligt tidigare varför funktionen inte kommer att kunna
hjälpa föraren i alla lägen.
Smuts, is och snö som täcker kamera- och
radarenheten reducerar funktionen och kan
omöjliggöra mätning.
City Safety är konstruerat för att aktiveras så sent
som möjligt för att undvika onödiga ingrepp.
Det kan även innebära att funktioner reduceras, stängs av helt eller ger felaktig funktionsrespons.
Förare eller passagerare märker normalt inte av
City Safety – bara om en situation uppkommer
som är mycket nära en kollision.
Relaterad information
•
Funktionen hjälper föraren genom att bromsa
bilen automatiskt vid överhängande risk för kollision om föraren inte själv reagerar i tid genom att
bromsa och/eller styra undan.
Kameraenhet (s. 325)
Kamera- och radarenhetens placering78.
City Safety kan förhindra en kollision eller sänka
kollisionshastigheten.
City Safety är ett hjälpmedel för att assistera en
förare som riskerar att köra på en fotgängare,
större djur, en cyklist eller ett fordon.
Funktionen City Safety kan hjälpa föraren att
undvika en kollision vid t.ex. körning i köer, där
förändringar i framförvarande trafik tillsammans
med ouppmärksamhet kan leda till en incident.
78
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
}}
329
FÖRARSTÖD
||
•
•
•
•
Funktionen City Safety är ett kompletterande förarstöd med avsikt att förbättra
körsäkerheten – den kan emellertid inte
hantera samtliga situationer i alla trafik-,
väder- och vägförhållanden.
City Safety auto-bromsfunktion kan förhindra en kollision eller reducera kollisionshastigheten, men för att säkerställa
full bromsverkan bör föraren alltid trampa
på bromsen – även när bilen auto-bromsar.
Varning och styrhjälp aktiveras endast vid
hög risk för kollision – invänta därför aldrig en kollisionsvarning eller att City
Safety ska ingripa.
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister är avstängda i fordonshastigheter över 80 km/h (50 mph).
•
City Safety aktiverar inga auto-bromsingrepp vid kraftig acceleration.
•
City Safety kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är
alltid ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
•
330
vilka föraren ska vara medveten om innan
funktionen används (se länklistan till alla
delavsnitt).
VARNING
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om City Safety
för att ta del av bl.a. dess begränsningar,
Relaterad information
•
Parametrar och delfunktioner för City Safety
(s. 330)
•
Ställa in varningsavstånd för City Safety
(s. 332)
•
Detektering av hinder med City Safety
(s. 333)
•
•
City Safety i korsande trafik (s. 335)
•
City Safety vid förhindrad undanmanöver
(s. 336)
•
•
Begränsningar för City Safety i korsande trafik (s. 336)
Begränsningar för City Safety (s. 337)
Meddelanden för City Safety (s. 340)
Parametrar och delfunktioner för
City Safety
City Safety kan undvika en kollision med ett framförvarande fordon, en cyklist, en fotgängare eller
ett större djur genom att reducera bilens hastighet med dess auto-bromsfunktion.
Är hastighetsskillnaden högre än följande
angivna hastigheter kan City Safety auto-bromsfunktion inte förhindra en kollision men däremot
mildra konsekvensen av den.
Fordon
För ett framförvarande fordon kan City Safety
reducera hastigheten med upp till 60 km/h
(37 mph).
Cyklister
För en cyklist kan City Safety reducera hastigheten med upp till 50 km/h (30 mph).
Fotgängare
För en fotgängare kan City Safety reducera hastigheten med upp till 45 km/h (28 mph).
Större djur
Vid risk för en kollision med ett stort djur kan City
Safety reducera bilens hastighet med upp till
15 km/h (9 mph).
Bromsfunktionen för stora djur är i första hand
avsedd att minska krockvåldet i högre hastigheter
och är som mest effektiv i hastigheter över
70 km/h (43 mph) men mindre effektiv i lägre
hastigheter.
FÖRARSTÖD
Delfunktioner för City Safety
Funktionsöversikt79.
Akustisk varningssignal vid kollisionsrisk
Varningssymbol vid kollisionsrisk
City Safety kan upptäcka fotgängare, cyklister
eller fordon vilka är stillastående eller rör sig i
samma riktning som den egna bilen och befinner
sig framför. City Safety kan även upptäcka fotgängare, cyklister eller stora djur vilka korsar
vägen framför den egna bilen.
Vid risk för kollision med en fotgängare, större
djur, cyklist eller ett fordon samt fordon beskrivna
i avsnittet "City Safety i korsande trafik", påkallas
förarens uppmärksamhet med en ljus-, ljud- och
bromspulsvarning. Vid lägre hastigheter, kraftig
förarinbromsning eller gaspådrag uteblir bromspulsvarningen. Bromspulsens intensitet varierar
med bilens hastighet.
2 – Bromsunderstöd
Om risken för kollision ökat ytterligare efter kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.
Avståndsmätning med kamera- och radarenhet
City Safety utför tre moment i följande ordning:
Bromsunderstödet förstärker förarens inbromsning om systemet bedömer att bromsningen inte
är tillräcklig för att undvika en kollision.
1.
Kollisionsvarning
2.
Bromsunderstöd
3.
Auto-broms
3 – Auto-broms
I sista momentet aktiveras den automatiska
bromsfunktionen.
Följande text förklarar vad som sker i de tre
momenten:
1 – Kollisionsvarning
Först varnas föraren för en nära förestående
kollision.
79
Om föraren i detta läge ännu inte har påbörjat en
undanmanöver och kollisionsrisken är överhängande, träder den automatiska bromsfunktionen in
– detta sker oavsett om föraren bromsar eller
inte. Bromsning sker då med full bromskraft för
att sänka kollisionshastigheten eller med begrän-
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
sad bromskraft om det är tillräckligt för att undvika en kollision.
I samband med att den automatiska bromsfunktionen träder in kan bältesförsträckare aktiveras,
se avsnitt "Bältesförsträckare" för mer information.
Auto-bromsen kan för vissa situationer påbörja
bromsingrepp med en lättare bromsning för att
sedan övergå till full bromsverkan.
När City Safety har förhindrat en kollision med ett
stillastående föremål förblir bilen stående i väntan
på aktiv åtgärd av föraren. Om bilen bromsats för
ett långsammare framförvarande fordon, reduceras farten till samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.
OBS
På bil med manuell växellåda stoppar motorn
när funktionen Auto-broms stannat bilen, om
föraren inte hinner trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
Ett pågående bromsingrepp kan alltid avbrytas
genom att föraren trycker hårt på gaspedalen.
OBS
När City Safety bromsar, tänds bromsljusen.
}}
331
FÖRARSTÖD
||
När City Safety aktiveras och bromsar, visar förardisplayen ett textmeddelande om att funktionen
är/har varit aktiv.
VARNING
City Safety får inte användas för att ändra förarens sätt att framföra bilen – föraren ska inte
enbart förlita sig på och låta City Safety
bromsa bilen.
Relaterad information
•
City Safety™ (s. 329)
Ställa in varningsavstånd för City
Safety
istället då leder till att City Safety varnar i ett
senare skede.
City Safety är visserligen alltid aktiverad men föraren har möjlighet att välja varningsavstånd för
funktionen.
Varningsavstånd Sen bör därför användas endast
i undantagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.
VARNING
OBS
Funktionen City Safety kan inte stängas av
utan aktiveras automatiskt vid motorstart/
eldrift och är sedan på tills motorn/eldriften
stängs av.
Varningsavståndet bestämmer känsligheten för
systemet och reglerar på vilket avstånd ljus-, ljudoch bromspulsvarningen ska utlösas.
För att välja varningsavstånd:
1.
Välj Inställningar My Car
centerdisplayens toppvy.
2.
Under City Safety varning, välj där Sen,
Normal eller Tidig för att ställa in önskat
varningsavstånd.
Inget automatiskt system kan garantera
100 % korrekt funktion i alla situationer.
Prova därför aldrig City Safety mot människor, djur eller fordon – det kan medföra
svåra skador och livsfara.
•
City Safety varnar föraren vid risk för kollision men funktionen kan inte förkorta förarens reaktionstid.
•
Även om varningsavståndet har satts till
Tidig kan varningar i vissa lägen uppfattas som sena – t.ex. vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande fordon
plötsligt bromsar kraftigt.
•
Med varningsavstånd inställd på Tidig
kommer varningarna med längre framförhållning. Det kan medföra att varningarna
kommer oftare än vid varningsavstånd
Normal men är att rekommendera eftersom det kan göra City Safety effektivare.
IntelliSafe i
Om inställningen Tidig ger för många varningar,
vilket i vissa situationer kan uppfattas som irriterande, kan varningsavstånd Normal alternativt
Sen väljas.
När varningar upplevs som för frekventa och störande kan varningsavståndet minskas vilket visserligen minskar det totala antalet varningar men
332
•
FÖRARSTÖD
OBS
Varning med körriktningsvisarna för Rear
Collision Warning deaktiveras om varningsavståndet för kollisionsvarning i funktionen City
Safety är inställt på den lägsta nivån "Sen".
Funktionerna med bältesförsträckning och
bromsning är dock fortsatt aktiva.
Relaterad information
•
City Safety™ (s. 329)
Detektering av hinder med City
Safety
De hinder som City Safety kan detektera är fordon, cyklister, större djur och fotgängare.
Fordon
City Safety detekterar de flesta fordon vilka står
stilla eller rör sig i samma riktning som den egna
bilen samt fordon beskrivna i avsnittet "City
Safety i korsande trafik".
För att City Safety ska kunna detektera ett fordon
i mörker, måste dess fram- och baklyktor fungera
och lysa tydligt.
Cyklist
Optimala exempel på vad City Safety tolkar som cyklist –
med tydlig kropps- och cykelkontur.
som möjligt – detta förutsätter möjlighet att
urskilja cykel, huvud, armar, axlar, ben, över- och
underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.
Om stora delar av cyklistens kropp eller cykel ej
är synliga för funktionens kamera, kan systemet
inte upptäcka en cyklist.
För att funktionen ska kunna upptäcka en cyklist
måste denne vara vuxen och sitta på en cykel
avsedd för vuxna.
VARNING
City Safety är ett kompletterande förarstöd
men kan inte upptäcka alla cyklister i varenda
situation och kan t.ex. inte se:
•
•
delvis skymda cyklister.
•
cyklister i klädsel som döljer kroppskonturen.
•
cyklar lastade med större föremål.
cyklister om kontrasten till cyklistens bakgrund är dålig – varning och bromsingrepp kan då komma sent eller utebli
helt.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
För optimal prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar en cyklist, får så
entydig information om kropps- och cykelkontur
}}
333
FÖRARSTÖD
||
Fotgängare
VARNING
Större djur
City Safety är ett kompletterande förarstöd
men kan inte upptäcka alla fotgängare i
varenda situation och kan t.ex. inte se:
Optimala exempel på vad systemet betraktar som fotgängare med tydlig kroppskontur.
För optimal prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar fotgängare, får så
entydig information om kroppskontur som möjligt
– detta förutsätter möjlighet att urskilja huvud,
armar, axlar, ben, över- och underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.
För att en fotgängare ska kunna detekteras krävs
en kontrast till bakgrunden vilket kan bero på kläder, bakgrund, väderförhållanden etc. Vid låg kontrast kan fotgängare upptäckas sent eller inte alls
vilket kan innebära sena eller helt uteblivna varningar och bromsingrepp.
City Safety kan detektera fotgängare även i mörker om de är upplysta av bilens strålkastare.
334
•
delvis skymda fotgängare, personer i
klädsel som döljer kroppskonturen eller
fotgängare kortare än 80 cm (32 in.).
•
fotgängare om kontrasten till fotgängarens bakgrund är dålig – varning och
bromsingrepp kan då komma sent eller
utebli helt.
•
fotgängare som bär på större föremål.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
Optimala exempel på vad City Safety tolkar som större
djur – stillastående eller långsamt gående och med tydlig kroppskontur.
För optimal prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar ett större djur
(t.ex. älg och häst) får så entydig information om
kroppskontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att urskilja djuret rakt från sidan i kombination med ett för djuret normalt rörelsemönster.
Om delar av djurets kropp inte är synliga för funktionens kamera, kan systemet inte upptäcka djuret.
City Safety kan detektera stora djur även i mörker
om de är upplysta av bilens strålkastare.
FÖRARSTÖD
VARNING
City Safety är ett kompletterande förarstöd
men kan inte upptäcka alla större djur i
varenda situation och kan t.ex. inte se:
•
•
delvis skymda större djur.
•
större djur som springer eller rör sig
snabbt.
•
större djur om kontrasten till djurets bakgrund är dålig – varning och bromsingrepp kan då komma sent eller utebli
helt.
•
VARNING
City Safety kan hjälpa föraren i samband med att
den egna bilen svänger och korsar ett mötande
fordons väg i en korsning.
större djur sedda rakt framifrån eller rakt
bakifrån.
mindre djur som t.ex. hundar och katter.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
Relaterad information
•
City Safety i korsande trafik
City Safety™ (s. 329)
: Sektor där City Safety kan detektera mötande korsande fordon.
För att City Safety ska kunna detektera ett
mötande fordon på kollisionskurs, måste den
mötande först komma in i den sektor där City
Safety kan analysera förloppet.
Dessutom måste följande kriterier vara uppfyllda:
•
egen bils hastighet måste vara minst 4 km/h
(3 mph)
•
egen bil måste svänga åt vänster på marknader med högertrafik (alternativt åt höger vid
vänstertrafik)
•
mötande fordon måste ha strålkastarna
tända.
•
Funktionen "City Safety i korsande trafik"
är ett kompletterande förarstöd med
avsikt att förbättra körsäkerheten – den
kan emellertid inte hantera samtliga
situationer i alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Varningar och bromsingrepp i samband
med risk för kollision med mötande fordon, kommer oftast mycket sent.
•
Invänta aldrig en kollisionsvarning eller att
City Safety ska ingripa.
•
City Safety kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är
alltid ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Relaterad information
•
City Safety™ (s. 329)
335
FÖRARSTÖD
Begränsningar för City Safety i
korsande trafik
OBS
Funktionen använder bilens kameraenhet
vilken har vissa generella begränsningar, se
avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".
I vissa fall kan City Safety ha svårt att hjälpa föraren vid kollisionsrisk i samband med mötande
korsande trafik.
OBS
Funktionen använder bilens radarenhet vilken
har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för radarenheten".
City Safety vid förhindrad
undanmanöver
City Safety har möjlighet att hjälpa föraren
genom att automatiskt bromsa bilen tidigare då
det inte är möjligt att undvika en kollision genom
att enbart styra undan.
City Safety hjälper föraren genom att fortlöpande
försöka förutse om det finns möjliga "flyktvägar"
åt sidorna ifall ett långsamt eller stillastående
framförvarande fordon upptäcks i ett sent skede.
Relaterad information
•
City Safety™ (s. 329)
Det kan vara t.ex:
•
•
•
•
•
vid halt väglag och stabilitetskontroll ESC
ingriper
om mötande fordon upptäcks sent
om mötande fordon skyms av något
om mötande fordon har släckta strålkastare
om mötande fordon kör oförutsägbart och
t.ex. snabbt byter körfält i ett sent skede.
Egen bil (1) "ser" inga möjligheter att väja för framförvarande fordon (2) och kan därför auto-bromsa tidigare.
Egen bil
Långsamt/stillastående fordon
City Safety ingriper inte med auto-bromsfunktionen så länge föraren själv har möjlighet att undvika en kollision via en styrmanöver.
336
FÖRARSTÖD
Men om City Safety förutser att en undanmanöver inte är möjlig p.g.a. trafik i angränsande körfält, kan funktionen hjälpa föraren genom att
automatiskt påbörja inbromsning i ett tidigare
skede.
VARNING
•
•
Möjligheten för City Safety att kunna förutse en viss situation är ett kompletterande förarstöd med avsikt att förbättra
körsäkerheten – det kan emellertid inte
hantera samtliga situationer i alla trafik-,
väder- och vägförhållanden.
City Safety kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är
alltid ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Begränsningar för City Safety vid
förhindrad undanmanöver
OBS
Funktionen använder bilens kameraenhet
vilken har vissa generella begränsningar, se
avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".
80
Electronic Stability Control
OBS
Funktionen använder bilens radarenhet vilken
har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för radarenheten".
Relaterad information
•
City Safety™ (s. 329)
Begränsningar för City Safety
Funktionen City Safety kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Omgivning
Låga objekt
Nedhängande objekt som t.ex. flagga/vimpel för
utskjutande last eller tillbehör som t.ex. extraljus
och frontbågar vilka överstiger motorhuvens höjd
begränsar funktionen.
Halka
Vid halt väglag förlängs bromssträckan vilket kan
reducera förmågan för City Safety att undvika en
kollision. I sådana situationer kommer de låsningsfria bromsarna och stabilitetskontrollen
ESC80 att ge bästa möjliga bromskraft med bibehållen stabilitet.
Motljus
Den visuella varningssignalen i vindrutan kan vara
svår att upptäcka vid starkt solljus, reflexer, vid
användning av solglasögon eller om föraren inte
har blicken riktad rakt fram.
Värme
Vid hög kupétemperatur orsakat av t.ex. starkt
solljus kan den visuella varningssignalen i vindrutan tillfälligt sättas ur funktion.
}}
337
FÖRARSTÖD
||
Kamera- och radarenhetens synfält
Kamerans synfält är begränsad varför fotgängare,
större djur, cyklister och fordon i vissa situationer
inte kan upptäckas eller upptäckten sker senare
än förväntat.
Smutsiga fordon kan upptäckas senare än andra
och motorcyklar kan vid mörker upptäckas sent
eller inte alls.
Om ett textmeddelande i förardisplayen säger att
kamera- och radarenheten är blockerad, innebär
det att City Safety kan ha svårt att upptäcka fotgängare, större djur, cyklister, fordon eller väglinjer framför bilen – det medför att City Safety kan
ha en reducerad funktionalitet.
Låg hastighet
City Safety aktiveras inte i mycket låga farter –
under 4 km/h (3 mph) – varför systemet inte
ingriper i situationer där den egna bilen närmar
sig framförvarande fordon mycket långsamt, t.ex.
vid parkering.
Övrigt
VARNING
•
Aktiv förare
Förarens kommandon prioriteras alltid, varför City
Safety inte ingriper eller senarelägger varning/
ingrepp i situationer där föraren på ett tydligt sätt
styr och gasar även om en kollision är oundviklig.
Varningar och bromsingrepp kan utlösas
sent eller utebli om trafiksituation eller
yttre påverkan gör att kamera- och radarenheten inte kan upptäcka framförvarande fotgängare, cyklister, större djur
eller fordon på korrekt sätt.
•
Ett aktivt och medvetet körbeteende kan därför
senarelägga en kollisionsvarning och ingrepp för
att minimera onödiga varningar.
För att fordon ska kunna detekteras
nattetid måste dess fram- och baklyktor
fungera och lysa tydligt.
•
Kamera- och radarenheten har en
begränsad räckvidd för fotgängare och
cyklister – systemet kan ge effektiva varningar och bromsingrepp om den relativa
hastigheten är lägre än 50 km/h
(30 mph). För stillastående eller långsamgående fordon är varningar och bromsingrepp effektiva i fordonshastigheter upp
till 70 km/h (43 mph). Hastighetsreduktionen för stora djur är mindre än 15
km/h (9 mph) och kan uppnås i fordonshastigheter över 70 km/h (43 mph). I
lägre hastigheter är varning och bromsingrepp för stora djur mindre effektivt.
•
Varningar för stillastånde eller långsamgående fordon och stora djur kan sättas
ur funktion p.g.a. mörker eller dålig sikt.
Ett felmeddelande visas dock ej för alla situationer där vindrutans sensorer är blockerade –
föraren måste därför vara noggrann med att hålla
ren vindrutans område framför kamera- och
radarenheten.
VIKTIGT
Underhåll och byte av komponenter i City
Safety får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Föraringrepp
Backning
När den egna bilen backar är City Safety temporärt deaktiverad.
338
FÖRARSTÖD
•
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister är avstängda vid fordonshastighet över 80 km/h (50 mph).
•
Placera, klistra eller montera ingenting på
vindrutans ut- eller insida, framför eller
runt kamera- och radarenheten – det kan
störa kamerabaserade funktioner.
•
Föremål, snö, is eller smuts i kamerasensorns område kan reducera funktionen,
stänga av den helt eller ge felaktig funktionsrespons.
Relaterad information
•
City Safety™ (s. 329)
OBS
Funktionen använder bilens kameraenhet
vilken har vissa generella begränsningar, se
avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".
OBS
Funktionen använder bilens radarenhet vilken
har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för radarenheten".
Marknadsbegränsning
City Safety är inte tillgänglig i alla länder. Om City
Safety inte finns med i centerdisplayens meny för
Inställningar är bilen inte utrustad med den
funktionen.
Sökväg i centerdisplayens toppvy:
•
Inställningar
My Car
IntelliSafe
339
FÖRARSTÖD
Meddelanden för City Safety
Ett antal meddelanden gällande City Safety kan
visas i förardisplayen.
Följande tabell visar några exempel.
Meddelande
Innebörd
City Safety
När City Safety bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning, kan en eller flera av förardisplayens symboler
tändas kombinerat med att ett textmeddelande visas.
Automatiskt ingrip.
City Safety
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Nedsatt funktionalitet Service
erfordras
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
340
City Safety™ (s. 329)
FÖRARSTÖD
Rear Collision Warning
Funktionen Rear Collision Warning (RCW) kan
hjälpa föraren undvika att bli påkörd bakifrån av
upphinnande fordon.
RCW aktiveras automatiskt vid varje motorstart.
Funktionen RCW kan varna förare i bakifrån kommande fordon för kollision genom att blinka
intensivt med körriktningsvisarna.
Om RCW-funktionen vid hastighet
under 30 km/h (20 mph) beräknar att den egna
bilen riskerar att bli påkörd bakifrån, kan bältesförsträckare sträcka säkerhetsbälten i framsäten
och aktivera säkerhetssystemet Whiplash
Protection System.
Strax innan en påkörning bakifrån inträffar kan
RCW även aktivera färdbromsen för att reducera
den egna bilens acceleration framåt i kollisionsögonblicket. Färdbromsen aktiveras dock enbart
om den egna bilen är stillastående. Färdbromsen
släpper omedelbart om gaspedalen trycks ned.
Relaterad information
•
Begränsningar för Rear Collision Warning
(s. 341)
•
Whiplash Protection System (s. 41)
Begränsningar för Rear Collision
Warning
Relaterad information
•
Rear Collision Warning (s. 341)
I vissa fall kan RCW ha svårt att hjälpa föraren
vid kollisionsrisk.
Det kan t.ex. vara om:
•
•
bakifrån upphinnande fordon upptäcks sent
•
bakifrån upphinnande fordon kör i hastigheter över 80 km/h (50 mph)
•
ett släpfordon, cykelhållare eller liknande
ansluts till bilens elsystem – då deaktiveras
funktionen RCW automatiskt.
bakifrån upphinnande fordon byter körfält i
ett sent skede
OBS
På vissa marknader varnar RCW inte med
körriktningsvisarna på grund av lokala trafikbestämmelser – i sådana fall är den delen av
funktionen därför deaktiverad.
OBS
Varning med körriktningsvisarna för Rear
Collision Warning deaktiveras om varningsavståndet för kollisionsvarning i funktionen City
Safety är inställt på den lägsta nivån "Sen".
Funktionerna med bältesförsträckning och
bromsning är dock fortsatt aktiva.
341
FÖRARSTÖD
BLIS*
ges, kommer indikeringslampan att övergå från
fast sken till att blinka med ett mer intensivt ljus.
BLIS81
Funktionen
är avsedd att hjälpa föraren
upptäcka fordon snett bakom och vid sidan av
egen bil, för att ge föraren stöd i tät trafik på
vägar med flera körfält i samma riktning.
OBS
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
BLIS är en förarhjälp avsedd att varna för:
•
•
fordon i den döda vinkeln
snabbt upphinnande fordon i vänster och
höger körfält närmast egen bil.
VARNING
Princip för BLIS
•
Funktionen BLIS är ett kompletterande
förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Ansvaret för att byta körfält på ett trafiksäkert och omdömesgillt sätt ligger alltid
på föraren.
•
BLIS kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid
ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Zon i död vinkel
Zon för snabbt upphinnande fordon.
BLIS-funktionen är aktiv i hastigheter
över 10 km/h (6 mph).
Systemet är konstruerat för att reagera då:
•
•
BLIS-lampans placering82.
Indikeringslampa
BLIS-knapp i centerdisplayens funktionsvy
aktiverar/deaktiverar funktionen.
81
82
342
egen bil blir omkört av andra fordon
egen bil blir snabbt upphunnet av annat fordon.
När BLIS upptäcker ett fordon inom zon 1, eller
ett snabbt upphinnande fordon i zon 2, lyser indikeringslampan vid respektive ytterbackspegel
med fast sken. Om föraren i det läget aktiverar
körriktningsvisaren åt den sida som varningen
Blind Spot Information Systems
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
•
•
•
Aktivera/deaktivera BLIS (s. 343)
Aktivera/deaktivera BLIS
Funktionen BLIS83 kan aktiveras/deaktiveras.
Relaterad information
•
BLIS* (s. 342)
Begränsningar för BLIS (s. 344)
Rekommenderat underhåll för BLIS (s. 344)
Meddelanden för BLIS (s. 346)
BLIS-lampans placering84.
Indikeringslampa
–
BLIS-knapp i centerdisplayens funktionsvy
aktiverar/deaktiverar funktionen.
Tryck på knappen BLIS i funktionsvyn.
> BLIS aktiveras/deaktiveras – knappen
visar en GRÖN/GRÅ indikering.
Om BLIS är aktiverat vid motorstart, bekräftas
funktionen av att ytterspeglarnas indikeringslampor blinkar en gång.
Är BLIS deaktiverat vid motoravstängning är det
fortsatt avstängt efter påföljande motorstart och
ingen indikeringslampa tänds.
83
84
Blind Spot Information
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör. 343
FÖRARSTÖD
Begränsningar för BLIS
VARNING
Funktionen BLIS85 kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.
•
•
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backas.
Relaterad information
•
Rekommenderat underhåll för BLIS
• För optimal funktion är det viktigt att ytorna
framför sensorerna hålls rena.
•
Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom
sensorernas yta.
BLIS* (s. 342)
Håll denna yta ren – både på bilens vänstra och högra
sida86.
Exempel på begränsningar:
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra
varningar.
•
Funktionen BLIS deaktiveras automatiskt om
ett släpfordon, cykelhållare eller liknande
ansluts till bilens elsystem.
•
För optimal prestanda av BLIS bör cykelhållare, bagagehållare eller liknande inte monteras på bilens dragkrok.
85
86
87
344
Håll denna yta ren – både på bilens vänstra och högra
sida87.
Sensorerna för BLIS är placerade innanför vardera hörn bakskärm/stötfångare och används
även av funktionerna Cross Traffic Alert (CTA)
och Rear Collision Warning.
Blind Spot Information
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
VIKTIGT
Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas
komponenter eller omlackering av stötfångare
får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
BLIS* (s. 342)
Cross Traffic Alert* (s. 347)
Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert
(s. 348)
•
Begränsningar för Cross Traffic Alert
(s. 348)
•
Rekommenderat underhåll för Cross Traffic
Alert (s. 349)
•
•
Meddelanden för Cross Traffic Alert (s. 350)
Rear Collision Warning (s. 341)
* Tillval/tillbehör. 345
FÖRARSTÖD
Meddelanden för BLIS
Ett antal meddelanden gällande BLIS88 kan
visas i förardisplayen.
Följande tabell visar några exempel.
Meddelande
Innebörd
Dolda vinkeln sensor
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Service erfordras
Dolda vinkeln sens. av
BLIS och CTA har deaktiverats då ett släpfordon har anslutits till bilens elsystem.
Släpvagn kopplad
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
88
346
BLIS* (s. 342)
Blind Spot Information
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Cross Traffic Alert*
CTA89
BLIS90
är ett kompletterande förarstöd till
avsedd att hjälpa föraren upptäcka korsande trafik bakom bilen då den backas.
Om CTA upptäcker att något närmar sig från
sidan indikeras detta med:
•
en akustisk signal – ljudet hörs i vänster eller
höger högtalare beroende av från vilket håll
objektet närmar sig.
•
•
en tänd ikon i bildskärmens PAS91-grafik.
VARNING
en ikon i parkeringshjälpkamerans toppvy.
Princip för CTA.
CTA kompletterar BLIS genom att under backning kunna se korsande trafik från sidan, t.ex. då
bilen backas ut från en parkering.
Funktionen Cross Traffic Alert är ett kompletterande förarstöd med avsikt att
underlätta körningen och göra den
säkrare – den kan emellertid inte hantera
samtliga situationer vid alla trafik-, väderoch vägförhållanden.
•
Ansvaret för att backa bilen på ett trafiksäkert och omdömesgillt sätt ligger alltid
på föraren.
•
Cross Traffic Alert kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Relaterad information
Tänd ikon för CTA i bildskärmens PAS91-grafik92.
CTA är konstruerat för att i första hand upptäcka
fordon – i gynnsamma fall kan även mindre föremål som cyklar samt fotgängare upptäckas.
CTA är endast aktiv om bilen rullar bakåt eller om
växellådans backläge har valts.
89
90
91
92
•
•
Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert
(s. 348)
•
Begränsningar för Cross Traffic Alert
(s. 348)
•
Rekommenderat underhåll för Cross Traffic
Alert (s. 349)
•
Meddelanden för Cross Traffic Alert (s. 350)
Cross Traffic Alert
Blind Spot Information
Park Assist System: Parkeringshjälp med backsensorer
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör. 347
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera Cross Traffic
Alert
Begränsningar för Cross Traffic
Alert
Föraren kan välja att stänga av funktionen CTA93
så här:
Tryck på knappen Cross
Traffic Alert i centerdisplayens
funktionsvy.
Funktionen CTA94 kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.
•
•
GRÅ knappindikering – CTA är deaktiverad.
GRÖN knappindikering – CTA är aktiverad.
CTA fungerar inte optimalt i alla situationer utan
har en viss begränsning – CTA-sensorerna kan
t.ex. inte "se" igenom andra parkerade fordon
eller skymmande föremål.
Här följer några exempel på när CTA:s "synfält"
från början kan vara begränsat och annalkande
fordon därför inte kan upptäckas förrän de är
mycket nära:
CTA aktiveras automatiskt efter varje motorstart.
Blind CTA-sektor.
Relaterad information
•
I en vinklad parkeringsficka kan CTA vara helt "blind" åt
ena sidan.
Sektor där CTA kan detektera/"se".
Cross Traffic Alert* (s. 347)
Då den egna bilen långsamt backas, ändras dock
vinkeln i förhållande till fordonet/föremålet som
skymmer varvid den blinda sektorn snabbt minskar.
Bilen står långt in i en parkeringsficka.
93
94
348
Cross Traffic Alert
Cross Traffic Alert
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Exempel på ytterligare begränsningar
• Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra
varningar. Se kompletterande information i
avsnitt "Rekommenderat underhåll för Cross
Traffic Alert".
•
•
Rekommenderat underhåll för
Cross Traffic Alert
• För optimal funktion är det viktigt att ytorna
VIKTIGT
Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas
komponenter eller omlackering av stötfångare
får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
framför sensorerna hålls rena.
•
CTA deaktiveras automatiskt om ett släpfordon, cykelhållare eller liknande ansluts till
bilens elsystem.
Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom
sensorernas yta.
Relaterad information
•
•
•
För optimal prestanda av CTA bör cykelhållare, bagagehållare eller liknande inte monteras på bilens dragkrok.
Cross Traffic Alert* (s. 347)
BLIS* (s. 342)
Rear Collision Warning (s. 341)
Relaterad information
•
Cross Traffic Alert* (s. 347)
Håll denna yta ren – både på bilens vänstra och högra
sida95.
Sensorerna för CTA är placerade innanför vardera hörn bakskärm/stötfångare och används
även av funktionen BLIS96 och Rear Collision
Warning.
95
96
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Blind Spot Information
* Tillval/tillbehör. 349
FÖRARSTÖD
Meddelanden för Cross Traffic Alert
Ett antal meddelanden gällande CTA97 kan visas
i förardisplayen.
Följande tabell visar några exempel.
Meddelande
Innebörd
Dolda vinkeln sensor
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Service erfordras
Dolda vinkeln sens. av
BLIS och CTA har deaktiverats då ett släpfordon har anslutits till bilens elsystem.
Släpvagn kopplad
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
97
350
Cross Traffic Alert* (s. 347)
Cross Traffic Alert
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Trafikskyltsinformation*
OBS
(RSI98)
Funktionen Trafikskyltsinformation
hjälper föraren att observera vilka hastighetsrelaterade trafikskyltar och vissa förbudsskyltar bilen
passerar.
På några marknader är funktionen Trafikskyltsinformation (RSI) enbart tillgänglig i kombination med Sensus Navigation.
VARNING
Exempel på läsbara skyltar99.
RSI ger information om bl.a. aktuell hastighet, att
en motorväg eller motortrafikled börjar/upphör,
när det råder omkörningsförbud och förbjuden
färdriktning.
Om en skylt för motorväg/motortrafikled och en
skylt med högsta tillåtna hastighet passeras samtidigt, väljer RSI att visa skyltsymbol för motorväg/
motortrafikled. Den nya högsta tillåtna hastigheten visas direkt med ett streck i förardisplayens
hastighetsskala.
98
99
•
Funktionen Trafikskyltsinformation är ett
kompletterande förarstöd med avsikt att
underlätta körningen och göra den
säkrare – den kan emellertid inte hantera
samtliga situationer vid alla trafik-, väderoch vägförhållanden.
•
Trafikskyltsinformation kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att bilen
framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
•
Trafikskyltsinformation med Hastighetsvarning och Inställningar (s. 355)
•
Aktivera/deaktivera Hastighetsvarning i Trafikskyltsinformation (s. 356)
•
Trafikskyltsinformation med fartkamerainformation (s. 356)
•
Begränsningar för Trafikskyltsinformation
(s. 357)
Relaterad information
•
Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation
(s. 352)
•
Trafikskyltsinformation och skyltvisning
(s. 352)
•
Trafikskyltsinformation och Sensus
Navigation (s. 354)
Road Sign Information
Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast några exempel.
* Tillval/tillbehör. 351
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera
Trafikskyltsinformation
Funktionen Trafikskyltsinformation är valbar – föraren kan välja På eller Av.
Tryck på knappen Road Sign
Information i centerdisplayens
funktionsvy.
•
•
Relaterad information
•
Trafikskyltsinformation* (s. 351)
Trafikskyltsinformation och
skyltvisning
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI100) registrerar och visar trafikskyltar på olika sätt
beroende på skylt och situation.
GRÖN knappindikering – RSI är aktiverad.
GRÅ knappindikering – RSI är deaktiverad.
OBS
•
Om funktionen Automatisk fartbegränsare är aktiverad visas trafikskyltsinformation i förardisplayen även om RSI inte är
aktiverad.
•
För att ta bort trafikskyltsinformation från
förardisplayen måste både Automatisk
fartbegränsare och RSI deaktiveras.
•
Då funktionen Automatisk fartbegränsare
är aktiverad men RSI deaktiverad ges
inga varningar från RSI. I detta läge kan
inte heller inställningar för RSI justeras –
för att kunna justera inställningar samt
erhålla varningar måste RSI aktiveras.
100Road
352
Sign Information
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Är bilen utrustad med Sensus Navigation
används även information från kartan för att
avgöra om bilen framförs i fel färdriktning.
Förardisplayens symbol släcks efter
10–30 sekunder och förblir så tills nästa hastighetsrelaterad skylt passeras.
Föraren kan även få en akustisk varning vid körning mot förbjuden infart om funktionen
Ljudvarning för trafikskyltar är aktiverad – se
rubrik "Aktivera/deaktivera ljudvarning" i avsnitt
"Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation".
Ändrad hastighetsbegränsning
Hastighetsbegränsning eller motorväg
upphör
Exempel101 på registrerad hastighetsinformation.
När RSI registrerat en trafikskylt med påbjuden
hastighet, visar förardisplayen den skylten som en
symbol i kombination med en RÖD markering i
hastighetsskalan.
101Trafikskyltar
När RSI detekterar en "indirekt hastighetsskylt"
med innebörden att aktuell hastighetsbegränsning upphör – t.ex. vid upphörande av motorväg –
visas en symbol med motsvarande trafikskylt i
förardisplayen.
Exempel på indirekt hastighetsskylt101 är:
Tillsammans med symbolen för
gällande hastighetsbegränsning kan även en kompletterande skylt101 visas, t.ex.
omkörningsförbud.
Samtliga begränsningar upphör.
Passeras en förbjuden infart
med denna skylt på respektive
sida, varnas föraren med en
blinkande symbol av denna
skylt101 i förardisplayen.
Motorväg upphör.
är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast exempel.
Vid passage av en direktvisande hastighetsskylt
när en hastighetsbegränsning ändras, visas en
symbol med motsvarande trafikskylt i förardisplayen.
Exempel på en direktvisande
hastighetsskylt101.
Förardisplayens symbol släcks efter ca 5 minuter
och förblir så tills nästa hastighetsrelaterad skylt
passeras.
}}
353
FÖRARSTÖD
||
Tilläggstavlor
Vissa hastigheter gäller först
efter t.ex. en viss sträcka eller
under en viss tid på dygnet.
Föraren uppmärksammas på
den omständigheten med en
symbol för tilläggsskylt under
symbolen med hastighet. Förardisplayens symboltillägg visar då antingen "DIST"
eller "TIME".
En symbol för tilläggsskylt i
form av en tom ram under
förardisplayens hastighetssymbol101, betyder att RSI detekterat en tilläggstavla med kompletterande information för
aktuell hastighetsbegränsning.
Exempel på tilläggstavlor101.
Ibland skyltas olika hastighetsbegränsningar för
samma väg – en tilläggstavla anger då under vilka
omständigheter hastigheterna gäller. Det kan
vara särskilt olycksdrabbade vägavsnitt vid t.ex.
regn och/eller dimma.
354
•
Vid indirekt hastighetsskyltning som t.ex.
skyltar för motorväg och motortrafikled samt
ortsskyltar.
•
Om tidigare detekterad hastighetsskylt inte
bedöms vara giltig längre och ingen ny skylt
passerats.
OBS
På några marknader är funktionen Trafikskyltsinformation (RSI) enbart tillgänglig i kombination med Sensus Navigation.
Om varningsskylten101 "Skola"
eller "Lekande barn" finns med
i satellitnavigatorns kartdata102,
visar förardisplayen en skylt av
denna typ.
Relaterad information
•
101Trafikskyltar är marknadsanpassade
102Endast i bil med Sensus Navigation.
Är bilen utrustad med Sensus Navigation hämtas
hastighetsrelaterad information från navigationsenheten i följande fall:
Skylt för "Skola" och "Lekande barn"
Tilläggsskylt relaterat regn visas endast om vindrutetorkarna används.
Om ett släpfordon är anslutet till bilens elsystem
och en hastighetsskylt med tilläggstavla ”släpfordon” passeras, kommer den hastigheten att visas
i förardisplayen.
Trafikskyltsinformation och Sensus
Navigation
Trafikskyltsinformation* (s. 351)
OBS
Om en nerladdad tredjepartsapp används för
navigation finns inget stöd för hastighetsrelaterad information.
Relaterad information
•
Trafikskyltsinformation* (s. 351)
– bilder i denna instruktion visar endast exempel.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Trafikskyltsinformation med
Hastighetsvarning och Inställningar
Delfunktionen Hastighetsvarning för RSI103 är
valbar – föraren kan välja På eller Av .
Hastighetsvarning varnar föraren när gällande
hastighetsbegränsning eller en förvald "hastighetsgräns" överträds – efter varningen upprepas
den ytterligare en gång om föraren inte sänker
hastigheten.
Hastighetsvarning ges i form av
att förardisplayens symbol104
med gällande högsta tillåtna
hastighet temporärt blinkar då
den hastigheten överskrids.
Hastighetsvarning utfärdas alltid om hastighetsbegränsning
överskrids i samband med fartkamerainformation.
Välj gräns för hastighetsvarning så här:
1.
Välj Inställningar My Car IntelliSafe
Road Sign Information i centerdisplayens toppvy.
2.
Markera Hastighetsvarning.
> Funktionen aktiveras och en väljare för
hastighetsgräns visas.
3.
Justera gränsen för Hastighetsvarning via
tryck på bildskärmens upp-/nedpilar.
Med funktionen Ljudvarning för trafikskyltar
aktiverad, varnas föraren också vid körning mot
enkelriktad trafik/förbjuden infart.
Relaterad information
•
Trafikskyltsinformation* (s. 351)
Observera att funktionen inte
tar hänsyn till vald gränsjustering då förardisplayen visar symbolen för fartkamera.
Ljudvarning På/Av
Det är även möjligt att få en akustisk varning i
samband med Hastighetsvarning.
Ändra inställning för varningsljud så här:
Inställningar
1.
Justera gräns för Hastighetsvarning
Föraren kan välja att få varning vid en högre
hastighet än den skyltade hastigheten.
Välj Inställningar My Car IntelliSafe
Road Sign Information i centerdisplayens toppvy.
2.
Markera/avmarkera Ljudvarning för
trafikskyltar för att aktivera/stänga av ljudvarning.
103Road Sign Information
104Trafikskyltar är marknadsanpassade
– bilden i denna instruktion visar endast ett exempel.
* Tillval/tillbehör. 355
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera
Hastighetsvarning i
Trafikskyltsinformation
Delfunktionen Hastighetsvarning aktiveras så
här:
1.
Välj Inställningar My Car IntelliSafe
Road Sign Information i centerdisplayens toppvy.
2.
Markera Hastighetsvarning.
> Funktionen aktiveras och en väljare för
hastighetsgräns visas.
Trafikskyltsinformation med
fartkamerainformation
Bil utrustad med RSI105 och Sensus
Navigation * kan ge information om kommande
fartkamera i förardisplayen.
formation med Hastighetsvarning och inställningar" samt avsnitt "Begränsningar för Trafikskyltsinformation".
OBS
(se beskrivning för "val av hastighetsgräns" i avsnitt "Trafikskyltsinformation
med Hastighetsvarning och Inställningar")
Relaterad information
•
•
Trafikskyltsinformation* (s. 351)
Fartkamerainformation i förardisplayen106.
Trafikskyltsinformation med Hastighetsvarning och Inställningar (s. 355)
Om bilen överskrider en detekterad hastighetsgräns med
funktionen Hastighetsvarning
aktiverad, ges en hastighetsvarning när bilen närmar sig en
fartkamera, förutsatt att navigationskartan för aktuellt område
innehåller information om fartkameror.
•
För att få en ljudvarning vid hastighetsöverträdelse måste funktionen
Hastighetsvarning vara aktiverad samt
delfunktionen Ljudvarning för
trafikskyltar vara i läge På. Varning med
ljud ges då om bilens hastighet överskrider den hastighet vilken funktionen RSI
visar i förardisplayen.
•
Information om fartkameror på navigationskartan finns inte för alla marknader/
områden.
Relaterad information
•
•
•
Trafikskyltsinformation* (s. 351)
Trafikskyltsinformation med Hastighetsvarning och Inställningar (s. 355)
Begränsningar för Trafikskyltsinformation
(s. 357)
För mer information om Hastighetsvarning i samband med fartkamera – se avsnitt "Trafikskyltsin105Road
106OBS!
356
Sign Information
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell och marknad/område.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Begränsningar för
Trafikskyltsinformation
OBS
Funktionen använder bilens kameraenhet
vilken har vissa generella begränsningar, se
avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI107) kan
ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Exempel på vad som kan reducera RSI är:
•
•
•
•
•
Relaterad information
blekta skyltar
•
skyltar placerade i kurva
vridna eller skadade skyltar
skyltar placerade högt över vägbanan
helt/delvis skymda eller dåligt placerade
skyltar
•
skyltar delvis eller helt täckta med frost, snö
och/eller smuts
•
digitala vägkartor108 är inaktuella, felaktiga
eller saknar hastighetsinformation109.
Trafikskyltsinformation* (s. 351)
Driver Alert Control
Funktionen Driver Alert Control (DAC) är avsedd
att hjälpa föraren bli uppmärksammad på att
denne börjar få ett vingligt körbeteende, t.ex. om
föraren är distraherad eller håller på att somna.
DAC har som mål att upptäcka ett långsamt försämrat körbeteende och är i första hand ämnad
att användas på större vägar. Funktionen är inte
avsedd för stadstrafik.
Funktionen aktiveras när hastigheten överstiger
65 km/h (40 mph) och förblir aktiv så länge hastigheten är över 60 km/h (37 mph).
OBS
Vissa typer av cykelhållare inkopplade på eluttaget för släpfordon, kan RSI-funktionen tolka
som ett tillkopplat släpfordon. I sådana fall
kan förardisplayen visa felaktig hastighetsinformation.
En kamera läser av vägbanans sidomarkeringar
och jämför vägens sträckning med förarens rattrörelser.
107Road Sign Information
108I bil utrustad med Sensus Navigation.
109Kartdata med hastighetsinformation finns
inte för alla områden.
}}
* Tillval/tillbehör. 357
FÖRARSTÖD
||
VARNING
•
Då körbeteendet börjar bli vingligt larmas föraren med denna
symbol i förardisplayen tillsammans med textmeddelandet
Dags att ta en paus snart?.
Om körbeteendet inte förbättras utan blir påtagligt vingligt larmas föraren med
samma symbol i förardisplayen kombinerat med
en ljudsignal och textmeddelandet Dags att ta
en paus.
Är funktionen Guide till rastplats aktiverad i
Sensus Navigation* vid varningen Dags att ta
en paus visas även förslag på lämplig plats för
en paus.
Varningarna upprepas efter en stund om inte körbeteendet förbättrats.
358
Funktionen Driver Alert Control är ett
kompletterande förarstöd med avsikt att
underlätta körningen och göra den
säkrare – den kan emellertid inte hantera
samtliga situationer vid alla trafik-, väderoch vägförhållanden.
•
Driver Alert Control ska inte användas för
att förlänga ett körpass utan föraren bör
planera in pauser med jämna mellanrum
och se till att vara utvilad.
•
Driver Alert Control kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Relaterad information
•
Aktivera/deaktivera Driver Alert Control
(s. 359)
•
Välj guide till rastplats vid varning med Driver
Alert Control (s. 359)
•
Begränsningar för Driver Alert Control
(s. 359)
VARNING
Ett larm från Driver Alert Control bör tas på
största allvar eftersom en sömnig förare ofta
inte själv observerar sitt tillstånd.
Vid larm eller känsla av trötthet:
•
Stanna bilen på ett säkert sätt snarast
och vila.
Studier har visat att det är lika farligt att köra
vid trötthet som under påverkan av alkohol
eller andra stimulantia.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera Driver Alert
Control
Välj guide till rastplats vid varning
med Driver Alert Control
Begränsningar för Driver Alert
Control
Funktionen Driver Alert Control (DAC) kan aktiveras/deaktiveras.
Det är möjligt att ställa in om funktionen Guide
till rastplats ska vara aktiverat/deaktiverat.
Med guide aktiverad visas automatiskt förslag på
en lämplig rastplats i samband med att DAC varnar.
Funktionen Driver Alert Control (DAC) kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
På/Av
För att ändra inställningar i DAC:
1.
2.
3.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
Välj My Car
Control.
IntelliSafe
Markera/avmarkera Trötthetsvarning för att
aktivera/deaktivera DAC.
Relaterad information
•
Driver Alert
Driver Alert Control (s. 357)
För att välja Guide till rastplats:
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Välj My Car
Control.
3.
Markera/avmarkera Guide till rastplats för
att aktivera/deaktivera funktionen.
IntelliSafe
I vissa fall kan systemet varna trots att förarens
körbeteende inte har försämrats, t.ex:
•
•
på spårig vägbeläggning.
VARNING
Driver Alert
I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas
trots förarens trötthet – t.ex. vid användning av
funktionen Pilot Assist – med påföljd att föraren då inte får någon varning från DAC.
Därför är det mycket viktigt att alltid stanna
och ta en paus vid minsta känsla av trötthet,
oavsett om DAC-funktionen har varnat eller
inte.
Relaterad information
•
vid starka sidovindar
Driver Alert Control (s. 357)
OBS
Funktionen använder bilens kameraenhet
vilken har vissa generella begränsningar, se
avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".
Relaterad information
•
Driver Alert Control (s. 357)
359
FÖRARSTÖD
Körfältsassistans
Beroende av inställningar agerar Körfältsassistans enligt följande:
Uppgiften för Körfältsassistans (LKA110) är att,
på motorvägar och liknande större leder, hjälpa
föraren reducera risken att bilen oavsiktligt lämnar eget körfält.
• Styrhjälp112 aktiverad: Då bilen närmar sig
en sidolinje, kommer LKA att aktivt styra
bilen tillbaka in i körfältet med ett svagt styrmoment i ratten.
Körfältsassistans styr bilen tillbaka in i körfältet
och/eller varnar föraren med vibrationer i ratten.
• Varning112 aktiverad: Om bilen är på väg att
passera en sidolinje, varnas föraren med vibrationer i ratten.
Körfältsassistans är aktiv i hastighetsintervallet
65–200 km/h (40–125 mph) på vägar med väl
synliga sidolinjer.
På smala vägar kan funktionen bli otillgänglig och
sätts då i beredskapsläge. När vägen är tillräckligt
bred blir funktionen tillgänglig igen.
OBS
Körfältsassistans styr bilen tillbaka in i körfältet.
Då körriktningsvisare är påslagen ger inte
Körfältsassistans någon styrning eller varning.
VARNING
Körfältsassistans varnar med rattvibrationer111.
En kamera läser av vägens/körfältets sidolinjer.
110Lane Keeping Aid
111Rattvibrationerna varierar – ju
112Se rubrik "Assistansalternativ
360
längre tid bilen befinner sig över sidolinjen, desto desto längre vibration.
för LKA" i avsnitt "Aktivera/deaktivera Körfältsassistans".
•
Funktionen Körfältsassistans är ett kompletterande förarstöd med avsikt att förbättra körsäkerheten – den kan emellertid
inte hantera samtliga situationer i alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Funktionen kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är
alltid ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
FÖRARSTÖD
Körfältsassistans ingriper inte
Styrhjälp med Körfältsassistans
En förutsättning för att styrhjälpen LKA113 ska
fungera är att föraren håller händerna på ratten,
vilket systemet fortlöpande kontrollerar.
Om föraren inte håller händerna på ratten, visar förardisplayen denna symbol kombinerat med ett meddelande vilket
uppmanar föraren att aktivt
styra bilen:
Aktivera/deaktivera
Körfältsassistans
Funktionen Körfältsassistans LKA114 är valbar –
föraren kan välja På eller Av.
På/Av
Tryck på knappen Lane
Keeping Aid i centerdisplayens funktionsvy.
• Lane Keeping Aid – Styr bilen
Körfältsassistans ingriper inte i skarp innerkurva.
I vissa fall tillåter Körfältsassistans att sidolinjer
korsas utan att ingripa med vare sig styrhjälp eller
varning – t.ex. vid användning av körriktningsvisare eller gena i kurvor.
Relaterad information
•
•
•
Styrhjälp med Körfältsassistans (s. 361)
•
Välja assistansalternativ för Körfältsassistans
(s. 362)
•
Symboler och meddelanden för Körfältsassistans (s. 363)
•
Symboler i förardisplayen för Körfältsassistans (s. 365)
Begränsningar för Körfältsassistans (s. 362)
Aktivera/deaktivera Körfältsassistans
(s. 361)
Om föraren då inte börjar styra, visas symbolen
igen kombinerat med ett varningsljud och detta
meddelande:
• Lane Keeping Aid – I standby till styrning
aktiveras
•
•
GRÖN knappindikering – LKA är aktiverad.
GRÅ knappindikering – LKA är deaktiverad.
Relaterad information
•
Körfältsassistans (s. 360)
Följer föraren därefter fortfarande inte uppmaningen att börja styra, försätts LKA113 i beredskapsläge – funktionen kommer sedan att vara
otillgänglig till dess föraren börjar styra bilen igen.
Relaterad information
•
Körfältsassistans (s. 360)
361
FÖRARSTÖD
Välja assistansalternativ för
Körfältsassistans
Föraren kan välja hur LKA115 ska agera om bilen
lämnar eget körfält.
1. Välj Inställningar My Car IntelliSafe i
centerdisplayens toppvy.
2.
I vissa krävande situationer kan Körfältsassistans
ha svårt att hjälpa föraren på rätt sätt – då
rekommenderas att funktionen stängs av.
Exempel på sådan situation kan vara:
• Båda – föraren får både varning och styr-
•
•
•
•
•
•
• Varning – föraren blir enbart varnad.
•
kanter eller andra linjer än körfältets sidomarkeringar
•
då styrservon arbetar med reducerad effekt –
t.ex. vid kylning på grund av överhettning (se
avsnitt "Hastighetsberoende rattmotstånd".
Vid Läge för Lane Keeping Aid, välj hur
LKA ska agera:
• Styrhjälp – föraren får styrhjälp utan varning.
hjälp.
Relaterad information
•
Begränsningar för Körfältsassistans
Körfältsassistans (s. 360)
vägarbete
vinterväglag
dålig vägbeläggning
mycket sportigt körsätt
dåligt väder med reducerad sikt
vägar med otydliga eller obefintliga sidomarkeringar
OBS
Funktionen använder bilens kameraenhet
vilken har vissa generella begränsningar, se
avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".
113Lane
114Lane
115Lane
362
Keeping Aid
Keeping Aid
Keeping Aid
Relaterad information
•
•
Körfältsassistans (s. 360)
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 262)
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
Körfältsassistans
Ett antal symboler och meddelanden gällande
Körfältsassistans LKA116 kan visas i förardisplayen.
Följande tabell visar några exempel.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Förarstödsfunktioner
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Nedsatt funktionalitet Service erfordras
Vindrutesensor
Kamerans förmåga att läsa av körbanan framför bilen är reducerad.
Sensor blockerad, se ägarmanual
Lane Keeping Aid
Styr bilen
Lane Keeping Aid
LKA styrhjälp fungerar inte om föraren inte håller händerna på ratten. Följ uppmaningen
och styr bilen.
LKA är försatt i beredskapsläge till dess föraren börjar styra bilen igen.
I standby till styrning aktiveras
116Lane
Keeping Aid
}}
363
FÖRARSTÖD
||
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
-knappen, belägen i centrum på rattryck på
tens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
364
Körfältsassistans (s. 360)
FÖRARSTÖD
Symboler i förardisplayen för
Körfältsassistans
Otillgänglig
Styrassistans vid kollisionsrisk
Uppgiften för funktionen Assistans vid
kollisionsrisk är att hjälpa föraren reducera risken för att bilen oavsiktligt lämnar körfältet och/
eller kolliderar med ett annat fordon eller ett hinder genom att aktivt styra bilen tillbaka in i körfältet och/eller väja.
Körfältsassistans LKA117 visualiseras med en
symbol i förardisplayen för olika situationer.
Här följer några exempel på
symbolens utseende och vid
vilken situation den visas:
Funktionen Assistans vid kollisionsrisk består
av tre delfunktioner:
Tillgänglig
Otillgänglig – symbolens sidolinjer är GRÅ.
Körfältsassistans kan inte läsa av körfältets sidolinjer, hastigheten är för låg eller vägen är för
smal.
Indikering av styrhjälp/varning
•
•
•
Styrassistans vid risk för avåkning
Styrassistans vid risk för kollision med
mötande
Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån*
Efter ett automatiskt ingripande visar förardisplayen att så har skett med ett textmeddelande:
• Assistans vid kollisionsrisk –
Automatiskt ingrip.
OBS
Tillgänglig – symbolens sidolinjer är VITA.
Körfältsassistans läser av körfältets ena eller
båda sidolinjer.
Styrhjälp/varning – symbolens sidolinjer är FÄRGADE.
Det är alltid föraren som bestämmer hur
mycket bilen ska styra – bilen kan aldrig ta
kommandot.
Körfältsassistans indikerar att systemet varnar
och/eller försöker styra tillbaka bilen in i körfältet.
Relaterad information
•
117Lane
Keeping Aid
Körfältsassistans (s. 360)
}}
* Tillval/tillbehör. 365
FÖRARSTÖD
||
Relaterad information
•
•
•
•
Aktivera/deaktivera Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 366)
Aktivera/deaktivera Styrassistans
vid kollisionsrisk
Symboler och meddelanden för Styrassistans
vid kollisionsrisk (s. 373)
Funktionen är valbar – föraren kan välja att ha
den På eller Av.
Gör så här för att stänga av funktionen:
Styrassistans vid risk för avåkning (s. 366)
1.
Nivå av Styrassistans vid risk för avåkning
(s. 367)
Välj Inställningar My Car
centerdisplayens toppvy.
2.
Avmarkera Assistans vid kollisionsrisk.
> Funktionen är därefter avstängd.
•
Aktivera/deaktivera Styrassistans vid risk för
avåkning (s. 368)
•
Begränsningar för Styrassistans vid risk för
avåkning (s. 368)
OBS
När funktionen Assistans vid kollisionsrisk
deaktiveras, stängs samtliga delfunktioner av:
•
Styrassistans vid risk för kollision med
mötande (s. 369)
•
Aktivera/deaktivera Styrassistans vid kollisionsrisk med mötande (s. 369)
•
•
•
Begränsningar för Styrassistans vid kollisionsrisk med mötande (s. 370)
•
•
Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån*
(s. 370)
•
Aktivera/deaktivera Styrassistans vid risk för
påkörning bakifrån* (s. 371)
•
Begränsningar för Styrassistans vid risk för
påkörning bakifrån (s. 371)
Styrassistans vid risk för avåkning
Styrassistans vid risk för kollision med
mötande
Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån*
Trots möjligheten att stänga av funktionen
rekommenderas föraren att ha den aktiverad
eftersom den i de flesta fall kan förbättra körsäkerheten.
Delfunktionens uppgift är att hjälpa föraren reducera risken att bilen oavsiktligt lämnar vägen
genom att aktivt styra bilen tillbaka in på vägen
igen.
Funktionen är aktiv inom hastighetsintervallet
65–140 km/h (40–87 mph) på vägar med väl
synliga sidomarkeringar/-linjer.
En kamera läser av vägkanter och målade sidomarkeringar. Om bilen är på väg att korsa vägkanten styrs bilen tillbaka in på vägen och om
styringrepp inte är tillräckligt för att undvika avåkning, aktiveras även bromsingrepp.
Funktionen ingriper däremot inte med varken
styrassistans eller bromsingrepp om körriktningsvisaren används. Och om funktionen detekterar
att föraren kör bilen på ett aktivt sätt, kommer en
aktivering av funktionen att hållas tillbaka.
Efter ett automatiskt ingripande visar förardisplayen att så har skett med ett textmeddelande:
• Assistans vid kollisionsrisk –
Automatiskt ingrip.
Relaterad information
•
366
IntelliSafe i
Styrassistans vid risk för avåkning
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 365)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
VARNING
•
Delfunktionen "Styrassistans vid risk för
avåkning" är ett kompletterande förarstöd
med avsikt att förbättra körsäkerheten –
den kan emellertid inte hantera samtliga
situationer i alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Funktionen kan inte detektera barriärer,
räcken eller liknande hinder vid sidan av
körbanan.
•
"Styrassistans vid risk för avåkning" kan
inte ersätta förarens uppmärksamhet och
omdöme utan denne är alltid ansvarig för
att bilen framförs på ett säkert sätt, med
lämplig hastighet och lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Relaterad information
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 365)
Nivå av Styrassistans vid risk för
avåkning
Styrassistans med bromsingrepp
Funktionen har två aktiveringsnivåer vid ingrepp:
• Enbart styrassistans
•
Styrassistans med bromsingrepp
Enbart styrassistans
Ingrepp med styrhjälp och bromsning.
Bromsingrepp hjälper i situationer då enbart styrassistans inte räcker till. Bromskraften anpassas
automatiskt beroende på situationen vid avåkningstillfället.
Ingrepp med styrhjälp.
Relaterad information
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 365)
367
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera Styrassistans
vid risk för avåkning
Begränsningar för Styrassistans vid
risk för avåkning
Funktionen är valbar – föraren kan välja att ha
den På eller Av.
Gör så här för att stänga av funktionen:
I vissa krävande situationer kan funktionen ha
svårt att hjälpa föraren på rätt sätt – då rekommenderas att den stängs av.
Exempel på sådan situation kan vara:
1.
Välj Inställningar My Car
centerdisplayens toppvy.
IntelliSafe i
2.
Avmarkera Assistans vid kollisionsrisk.
> Funktionen är därefter avstängd.
OBS
När funktionen Assistans vid kollisionsrisk
deaktiveras, stängs samtliga delfunktioner av:
•
•
•
Styrassistans vid risk för avåkning
Styrassistans vid risk för kollision med
mötande
Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån*
Trots möjligheten att stänga av funktionen
rekommenderas föraren att ha den aktiverad
eftersom den i de flesta fall kan förbättra körsäkerheten.
Relaterad information
•
368
•
•
•
•
•
•
•
vägarbete
vinterväglag
smala vägar
OBS
Funktionen använder bilens radarenhet vilken
har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för radarenheten".
Relaterad information
•
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 365)
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 262)
dålig vägbeläggning
mycket sportigt körsätt
dåligt väder med reducerad sikt
vägar med otydliga eller obefintliga sidomarkeringar
•
kanter eller andra linjer än körfältets sidomarkeringar
•
då styrservon arbetar med reducerad effekt –
t.ex. vid kylning på grund av överhettning (se
avsnitt "Hastighetsberoende rattmotstånd".
OBS
Funktionen använder bilens kameraenhet
vilken har vissa generella begränsningar, se
avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 365)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Styrassistans vid risk för kollision
med mötande
Delfunktionen kan hjälpa en distraherad förare
som inte observerar att bilen är på väg in i
mötande körfält.
Funktionen ingriper däremot inte med styrassistans om körriktningsvisaren används. Och om
funktionen detekterar att föraren kör bilen på ett
aktivt sätt, kommer en aktivering av funktionen att
hållas tillbaka.
Efter ett automatiskt ingripande visar förardisplayen att så har skett med ett textmeddelande:
• Assistans vid kollisionsrisk –
Automatiskt ingrip.
Aktivera/deaktivera Styrassistans
vid kollisionsrisk med mötande
Funktionen är valbar – föraren kan välja att ha
den På eller Av.
Gör så här för att stänga av funktionen:
1.
Välj Inställningar My Car
centerdisplayens toppvy.
IntelliSafe i
2.
Avmarkera Assistans vid kollisionsrisk.
> Funktionen är därefter avstängd.
VARNING
•
Funktionen kan assistera genom att väja tillbaka till eget
körfält.
•
Styrassistans aktiveras endast vid hög
risk för kollision – invänta därför aldrig att
funktionen ska ingripa.
•
Funktionen kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är
alltid ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Mötande fordon
Egen bil
Funktionen är aktiv inom hastighetsintervallet
60–140 km/h (37–87 mph) på vägar med väl
synliga sidomarkeringar/-linjer.
Om bilen är på väg att lämna eget körfält samtidigt som ett mötande fordon närmar sig, kan
funktionen hjälpa föraren styra tillbaka bilen in i
eget körfält.
OBS
Delfunktionen "Styrassistans vid risk för
kollision med mötande" är ett kompletterande förarstöd med avsikt att förbättra
körsäkerheten – den kan emellertid inte
hantera samtliga situationer i alla trafik-,
väder- och vägförhållanden.
När funktionen Assistans vid kollisionsrisk
deaktiveras, stängs samtliga delfunktioner av:
•
•
•
Styrassistans vid risk för avåkning
Styrassistans vid risk för kollision med
mötande
Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån*
Trots möjligheten att stänga av funktionen
rekommenderas föraren att ha den aktiverad
eftersom den i de flesta fall kan förbättra körsäkerheten.
Relaterad information
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 365)
Relaterad information
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 365)
* Tillval/tillbehör. 369
FÖRARSTÖD
Begränsningar för Styrassistans vid
kollisionsrisk med mötande
OBS
Funktionen använder bilens kameraenhet
vilken har vissa generella begränsningar, se
avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".
Funktionen kan ha begränsad funktionalitet i
vissa situationer och ingriper t.ex. inte i följande
fall:
• för mindre fordon som t.ex. motorcyklar
•
om merparten av bilen nått in i det angränsande körfältet
•
utanför hastighetsintervallet 60–140 km/h
(37–87 mph)
•
då styrservon arbetar med reducerad effekt –
t.ex. vid kylning på grund av överhettning (se
avsnitt "Hastighetsberoende rattmotstånd".
Delfunktionen kan hjälpa en distraherad förare
som inte observerar att bilen är på väg att lämna
eget körfält samtidigt som ett annat fordon närmar sig bakifrån eller finns i den döda vinkeln.
OBS
på vägar där körfälten saknar tydliga sidomarkeringar
•
Styrassistans vid risk för påkörning
bakifrån*
Funktionen använder bilens radarenhet vilken
har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för radarenheten".
Relaterad information
•
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 365)
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 262)
Andra krävande situationer kan t.ex. vara:
•
•
•
•
•
•
vägarbete
vinterväglag
Funktionen kan assistera genom att styra tillbaka till
eget körfält.
smala vägar
Annat fordon i död vinkel
dålig vägbeläggning
Egen bil
mycket sportigt körsätt
dåligt väder med reducerad sikt.
I dessa krävande situationer kan funktionen ha
svårt att hjälpa föraren på rätt sätt – då rekommenderas att den stängs av.
Om bilen är på väg att lämna eget körfält samtidigt som ett annat fordon finns i den döda vinkeln
eller ett snabbt fordon i angränsande körfält närmar sig, kan funktionen hjälpa föraren styra tillbaka bilen in i eget körfält.
Även om föraren medvetet byter körfält med aktiverad körriktningsvisare utan att observera att ett
370
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
annat fordon närmar sig, kan funktionen hjälpa
till.
Aktivera/deaktivera Styrassistans
vid risk för påkörning bakifrån*
Begränsningar för Styrassistans vid
risk för påkörning bakifrån
Funktionen är aktiv inom hastighetsintervallet
60–140 km/h (37–87 mph) på vägar med väl
synliga sidomarkeringar/-linjer.
Funktionen är valbar – föraren kan välja att ha
den På eller Av.
Gör så här för att stänga av den:
Efter ett automatiskt ingripande visar förardisplayen att så har skett med ett textmeddelande:
1.
Välj Inställningar My Car
centerdisplayens toppvy.
Funktionen kan ha begränsad funktionalitet i
vissa situationer och ingriper t.ex. inte i följande
fall:
• för mindre fordon som t.ex. motorcyklar
• Assistans vid kollisionsrisk –
2.
Avmarkera Assistans vid kollisionsrisk.
> Funktionen är därefter avstängd.
Automatiskt ingrip.
VARNING
•
•
•
OBS
Delfunktionen "Styrassistans vid risk för
påkörning bakifrån" är ett kompletterande
förarstöd med avsikt att förbättra körsäkerheten – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer i alla trafik-,
väder- och vägförhållanden.
När funktionen Assistans vid kollisionsrisk
deaktiveras, stängs samtliga delfunktioner av:
•
•
•
Styrassistans aktiveras endast vid hög
risk för kollision – invänta därför aldrig att
funktionen ska ingripa.
Funktionen kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är
alltid ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
IntelliSafe i
om merparten av bilen nått in i det angränsande körfältet
•
på vägar/körfält med otydliga eller obefintliga
sidomarkeringar
•
utanför hastighetsintervallet 60–140 km/h
(37–87 mph)
•
då styrservon arbetar med reducerad effekt –
t.ex. vid kylning på grund av överhettning (se
avsnitt "Hastighetsberoende rattmotstånd".
Styrassistans vid risk för avåkning
Styrassistans vid risk för kollision med
mötande
Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån*
Trots möjligheten att stänga av funktionen
rekommenderas föraren att ha den aktiverad
eftersom den i de flesta fall kan förbättra körsäkerheten.
Relaterad information
•
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 365)
Andra krävande situationer kan t.ex. vara:
•
•
•
•
•
•
vägarbete
vinterväglag
smala vägar
dålig vägbeläggning
mycket sportigt körsätt
dåligt väder med reducerad sikt.
I dessa krävande situationer kan funktionen ha
svårt att hjälpa föraren på rätt sätt – då rekommenderas att den stängs av.
Relaterad information
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 365)
}}
* Tillval/tillbehör. 371
FÖRARSTÖD
||
OBS
Funktionen använder bilens kameraenhet
vilken har vissa generella begränsningar, se
avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".
OBS
Funktionen använder bilens radarenhet vilken
har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för radarenheten".
Förutom kamera- och radarenheten använder
funktionen även bilens bakåtriktade radar vilken
har vissa generella begränsningar en förare bör
vara medveten om – se kompletterande information i avsnitt "Begränsningar för BLIS".
Relaterad information
•
•
372
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 365)
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 262)
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
Styrassistans vid kollisionsrisk
Ett antal symboler och meddelanden gällande
funktionen kan visas i förardisplayen.
Följande tabell visar några exempel.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Assistans vid kollisionsrisk
I samband med att funktionen aktiveras visas ett meddelande till föraren om att systemet har
aktiverats.
Automatiskt ingrip.
Vindrutesensor
Kamerans förmåga att läsa av körbanan framför bilen är reducerad.
Sensor blockerad, se ägarmanual
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 365)
373
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälp*
Funktionen Parkeringshjälp kan hjälpa föraren
vid manövrering i trånga utrymmen genom att
indikera avstånd till hinder med ljudsignaler kombinerat med grafik i centerdisplayen.
bilen varit stillastående ca 2 sekunder. Ljudsignal
för hinder bakåt är aktiv även då bilen står still.
VARNING
Vid avstånd inom 30 cm (1 ft) från ett hinder
bakom eller framför bilen är tonen konstant och
aktiv sensors fält närmast bilsymbolen är fylld.
Parkeringshjälpens ljudnivå kan justeras under
pågående ljudsignal med mittkonsolens [>II]vred. Justering kan även göras i toppvyns menyalternativ Inställningar.
OBS
•
Ljudvarningar ges bara för objekt vilka
befinner sig direkt i bilens färdväg.
Bildskärmsvy med hinderzoner och sensorsektorer.
Centerdisplayen visar en översiktsbild med förhållandet mellan bilen och upptäckta hinder.
Markerad sektor indikerar var hindret befinner sig.
Ju närmare bilsymbolen är en markerad sektorruta, desto kortare är avståndet mellan bilen och
upptäckt hinder.
Ju kortare avstånd till hindret, desto tätare ljuder
signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas automatiskt.
Ljudsignal för hinder framåt och åt sidorna är
aktiv då bilen är i rörelse men upphör efter att
374
•
Funktionen Parkeringshjälp är ett kompletterande förarstöd med avsikt att
underlätta körningen och göra den
säkrare – den kan emellertid inte hantera
samtliga situationer vid alla trafik-, väderoch vägförhållanden.
•
Parkeringssensorerna har döda/blinda
vinklar där hinder inte kan upptäckas.
•
Var särskilt uppmärksam på människor
och djur som befinner sig nära bilen.
•
Parkeringshjälp kan inte ersätta förarens
uppmärksamhet och omdöme utan denne
är alltid ansvarig för att bilen framförs på
ett säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Relaterad information
•
Parkeringshjälp framåt, bakåt och utmed
sidorna (s. 375)
•
•
•
Aktivera/deaktivera Parkeringshjälp (s. 376)
•
Begränsningar för Parkeringshjälp (s. 376)
Rekommenderat Underhåll för Parkeringshjälp (s. 377)
Symboler och meddelanden för Parkeringshjälp (s. 378)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälp framåt, bakåt och
utmed sidorna
Parkeringshjälp har olika parametrar beroende
på vilken del av bilen som närmar sig ett hinder.
Bakåt
OBS
Framåt
Vid backning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken – utan Volvo original
släpvagnskablage – kan parkeringshjälpen
behöva stängas av manuellt för att sensorerna inte ska reagera på dessa.
Utmed sidorna
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
Parkeringshjälpens frontsensorer aktiveras automatiskt vid motorstart. Frontsensorerna är aktiva
vid hastigheter under 10 km/h (6 mph).
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
Sensorerna bakåt aktiveras om bilen rullar bakåt
utan ilagd växel eller då växelspaken förs till
backläge.
Mätområdet börjar ca 1,5 meter ( 5 ft) bakom
bilen.
Vid backning med tillkopplad släpvagn, deaktiveras parkeringshjälpen bakåt automatiskt.
Mätområdet börjar ca 80 cm (2,5 ft) framför
bilen.
Parkeringshjälpens sidosensorer aktiveras automatiskt vid motorstart. De är aktiva vid hastigheter under 10 km/h (6 mph).
Mätområdet börjar ca 30 cm (1 ft) från sidorna.
Ljudsignal för hinder åt sidorna kommer från
sidohögtalarna.
OBS
Parkeringshjälpen deaktiveras när parkeringsbromsen ansätts eller P-läge väljs i bil med
automatisk växellåda.
VIKTIGT
Vid montering av extraljus: Tänk på att dessa
inte får skymma sensorerna – extraljusen kan
då uppfattas som hinder.
}}
375
FÖRARSTÖD
||
Relaterad information
•
Parkeringshjälp* (s. 374)
Aktivera/deaktivera Parkeringshjälp
Begränsningar för Parkeringshjälp
Funktionen Parkeringshjälp kan aktiveras/deaktiveras.
Funktionen Parkeringshjälp kan inte detektera
allt i samtliga situationer och kan därför ha
begränsad funktionalitet i vissa fall.
På/Av
Parkeringshjälpens front- och sidosensorer aktiveras automatiskt vid motorstart – sensorerna
bakåt om bilen rullar bakåt eller då backväxeln
väljs.
Följande exempel på begränsningar för Parkeringshjälp bör en förare vara medveten om:
Funktionen aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
Var extra uppmärksam vid
körning bakåt då denna
symbol visas när ett släpfordon, en cykelhållare eller liknande är tillkopplat och
elektriskt anslutet till bilen.
–
Tryck på knappen Parkeringsassistans i
funktionsvyn.
> Parkeringshjälp aktiveras/deaktiveras,
knappen visar en GRÖN/GRÅ indikering.
VARNING
Symbolen indikerar att parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda
och varnar då inte för några hinder.
I bil utrustad med Parkeringshjälpkamera kan
Parkeringshjälp även aktiveras/deaktiveras från
respektive kameravy.
Relaterad information
•
376
Parkeringshjälp* (s. 374)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
VIKTIGT
Föremål som t.ex. kedjor, tunna blanka stolpar
eller låga hinder kan hamna i ”signalskugga”
och då tillfälligt inte uppfattas av sensorerna –
den pulserande tonen kan då oväntat upphöra
istället för att övergå till förväntad konstantton.
Sensorerna kan inte upptäcka höga objekt,
t.ex. utstickande lastbryggor.
•
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick när
funktionen mäter avstånd till objekt bakom
bilen.
Rekommenderat Underhåll för
Parkeringshjälp
För att funktionen Parkeringshjälp ska fungera
optimalt måste dess sensorer rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
Relaterad information
•
Var i sådana här situationer extra uppmärksam och manövrera/förflytta bilen
särskilt långsamt eller avbryt pågående
parkeringsmanöver – hög risk för skada
på fordon eller andra föremål kan föreligga eftersom information från sensorerna inte alltid är tillförlitlig vid sådana
situationer.
Parkeringshjälp* (s. 374)
Parkeringssensorernas placering118.
OBS
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler vilka
orsakas av externa ljudkällor med samma ultraljudfrekvenser som systemet arbetar med.
Exempel på sådana källor är signalhorn, våta
däck på asfalt, pneumatiska bromsar, avgasljud från motorcyklar, etc.
118OBS!
Smuts, is och snö som täcker sensorerna kan
ge upphov till falska varningssignaler, reducerad eller utebliven funktion.
Relaterad information
•
Parkeringshjälp* (s. 374)
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör. 377
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
Parkeringshjälp
Symboler och meddelanden för Parkeringshjälp
kan visas i förar- och/eller centerdisplayen.
Följande tabell visar några exempel.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda och därför presenteras inga akustiska varningar
för hinder/objekt.
Parkeringshjälp
En eller flera av funktionens sensorer är blockerade – kontrollera och åtgärda snarast möjligt.
Sensorer blockerade, rengöring
behövs
Parkeringshjälp
Ej tillgänglig Service erfordras
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
378
Parkeringshjälp* (s. 374)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälpkamera*
Parkeringshjälpkameran kan hjälpa föraren vid
manövrering i trånga utrymmen genom att indikera hinder med kamerabild och grafik i centerdisplayen.
Parkeringshjälpkamera är en stödfunktion vilken
aktiveras automatiskt när backväxeln väljs eller
manuellt via centerdisplayen.
Exempel på kameravy119.
Zoom120 – zooma in/ut
360°-vy* – aktiverar/deaktiverar samtliga
kameror
PAS* – aktiverar/deaktiverar Parkeringshjälp
Dragkrok* – aktiverar/deaktiverar hjälplinje
för dragkrok*121
CTA* – aktiverar/deaktiverar Cross Traffic
Alert
VARNING
•
Funktionen Parkeringskamera är ett kompletterande förarstöd med avsikt att
underlätta körningen och göra den
säkrare – den kan emellertid inte hantera
samtliga situationer vid alla trafik-, väderoch vägförhållanden.
•
Parkeringskamerorna har döda/blinda
vinklar där hinder inte kan upptäckas.
•
Var särskilt uppmärksam på människor
och djur som befinner sig nära bilen.
•
Föremål/hinder kan vara närmare bilen
än de upplevs vara på bildskärmen.
•
Parkeringskamerorna kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Parkeringskamerornas Kameravyer (s. 380)
Hjälplinjer för Parkeringskamera (s. 381)
Sensorfält från Parkeringshjälp för Parkeringskamera (s. 383)
Starta Parkeringshjälpkamera (s. 384)
Begränsningar för Parkeringshjälpkamera
(s. 385)
•
Rekommenderat Underhåll av Parkeringskamera (s. 386)
•
Rekommenderat Underhåll av Parkeringskamera (s. 386)
•
Symboler och meddelanden för Parkeringshjälpkamera (s. 387)
Linjer – aktiverar/deaktiverar hjälplinjer
119Bilden är schematisk – detaljer kan
120Vid inzoomning släcks hjälplinjer.
121Ej tillgänglig för alla marknader.
variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör. 379
FÖRARSTÖD
Parkeringskamerornas Kameravyer
Funktionen kan visa en sammansatt 360°-vy
samt en separat vy för de fyra respektive kamerorna: bakre, främre, vänster eller höger kameravy.
Från 360°-vyn kan varje kameravy aktiveras separat:
•
360°-vy*
Bakåt
Tryck på bildskärmen för önskad kameras
"synfält" – t.ex. på ytan framför/ovanför frontkameran.
Vilken av kamerorna som är
aktiv, indikeras med en kamerasymbol på centerdisplayens
bilsymbol.
Är bilen även utrustad med
Parkeringshjälp* illustreras
avstånd till upptäckta hinder med fält i olika färger.
Kamerorna kan aktiveras automatiskt eller manuellt – se avsnitt "Starta Parkeringshjälpkamera”.
Parkeringskamerornas "synfält" med dess ungefärliga
täckområde.
Kameran122 bakåt är placerad ovanför registreringsskylten.
Kameran bakåt visar ett brett område bakom
bilen. För vissa modeller kan även en del av stötfångaren synas samt eventuell dragkrok.
Föremål på centerdisplayen kan upplevas luta
något – detta är normalt.
Funktionen 360°-vy aktiverar samtliga parkeringskameror varvid bilens fyra sidor visas samtidigt i centerdisplayen, vilket hjälper föraren att
observera vad som finns runt bilen vid manövrering i låga hastigheter.
122OBS!
380
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Framåt
Sidorna
Hjälplinjer för Parkeringskamera
Parkeringshjälpkamerorna visar med linjer på
bildskärmen var bilen befinner sig i förhållande
till omgivningen.
Parkeringskameran123 framåt är placerad i grillen.
Frontkameran kan vara till hjälp vid utfart med
begränsad sikt åt sidorna, t.ex. vid passage
genom en häck. Den är aktiv i hastigheter upp till
25 km/h (16 mph) – därefter släcks frontkameran.
Om bilen inte uppnår 50 km/h (30 mph) och
hastigheten sjunker under 22 km/h (14 mph)
inom 1 minut efter att frontkameran släckts, återaktiveras kameran.
Sidokamerorna123 är placerade i respektive ytterbackspegel.
Sidokamerorna kan visa vad som finns utmed
respektive sida av bilen.
Relaterad information
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 379)
Exempel124 på hjälplinjer.
Hjälplinjer visar tänkt bana för bilens yttermått
med aktuellt rattutslag – detta underlättar vid
fickparkering, backning i trånga utrymmen och vid
påkoppling av släpfordon.
123OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
124Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
}}
* Tillval/tillbehör. 381
FÖRARSTÖD
||
Linjerna på skärmen projiceras som om de
befann sig i markplan bakom bilen och är direkt
beroende av rattutslaget, vilket gör att föraren ser
den väg bilen kommer att ta – även då bilen
svänger.
Hjälplinjerna inkluderar bilens mest utstickande
detaljer, t.ex. dragkrok, ytterbackspeglar och hörn.
VIKTIGT
•
Tänk på att med kameravy bakåt vald,
visar bildskärmen endast området bakom
bilen – var då uppmärksam på bilens
sidor och front när ratten vrids vid backning.
•
Samma sak gäller omvänt – var observant
på vad som händer med bilens bakre
delar då den främre kameravyn är vald.
•
Observera att hjälplinjerna visar den kortaste vägen – var därför extra uppmärksam på att bilens sidor inte går mot/över
något då ratten vrids vid körning framåt
eller att bilens front sveps mot/över
något då ratten vrids vid backning.
OBS
•
Vid backning med släpfordon som inte är
elektriskt kopplad till bilen visar bildskärmens hjälplinjer den väg bilen kommer
att ta – inte släpfordonets.
•
Bildskärmen visar inga hjälplinjer när en
släpvagn är elektriskt ansluten till bilens
elsystem.
•
Hjälplinjer visas inte vid inzoomning.
Hjälplinjer i 360°-vy*
360°-vy med hjälplinjer124.
Med 360°-vy visas hjälplinjer – beroende på körriktning – bakom, framför och vid sidan av bilen:
•
•
Vid körning framåt: Frontlinjer
Vid backning: Sidolinjer och backlinjer.
Med front- eller backkamera vald, visas hjälplinjerna oberoende av bilens körriktning.
Med en sidokamera vald, visas hjälplinjer endast
vid backning.
124Bilden
382
är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Hjälplinje för dragkrok*
Kameran kan med fördel användas vid tillkoppling
av ett släpfordon genom att visa en hjälplinje för
dragkrokens tänkta "bana" mot släpfordonet.
1.
Tryck på Dragkrok (1).
> Hjälplinjen för dragkrokens tänkta "bana"
visas – samtidigt släcks bilens hjälplinjer.
Sensorfält från Parkeringshjälp för
Parkeringskamera
Är bilen utrustad med Parkeringshjälp visas
avståndet i 360°-vyn med färgade fält för varje
sensor som registrerar ett hinder.
Hjälplinjer för både bil och dragkrok kan
inte visas samtidigt.
2.
Tryck på Zoom (2) vid behov av noggrann
manövrering.
> Kameranvyn zoomas in.
Relaterad information
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 379)
Dragkrok med hjälplinje124.
Dragkrok – aktivera hjälplinje för dragkrok.
Zoom – zooma in/ut.
124Bilden
är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
}}
* Tillval/tillbehör. 383
FÖRARSTÖD
||
Sensorfält bakåt och framåt
Fältens färg för sensorerna bakåt och framåt
ändras med minskande avstånd till hindret – från
gult, via orange mot rött.
Fältfärg bakåt och
framåt
Avstånd i meter (fot)
Gul
0,6–1,5 (2,0–4,9)
Orange
0,4–0,6 (1,3–2,0)
Röd
0–0,4 (0–1,3)
Parkeringshjälpkameran startar automatiskt när
backväxeln väljs eller manuellt med en av centerdisplayens funktionsknappar.
Kameravy vid backning
Sensorfält åt sidorna
Sidofälten visas med enbart färgen orange.
Fältfärg sidor
Avstånd i meter (fot)
Orange
0–0,3 (0–1,0)
Relaterad information
•
Starta Parkeringshjälpkamera
Parkeringshjälpkamera* (s. 379)
Vid val av backväxel visar bildskärmen 360°-vyn
om den eller en av sidovyerna var senast använd
kameravy – annars visas backvyn.
Kameravy vid manuell kamerastart
Starta parkeringskameran med
denna knapp i centerdisplayens
funktionsvy.
Bildskärmen visar därefter i första hand den senast använda
kameravyn. Men efter varje
motorstart ersätts tidigare visad sidovy av 360°vyn och tidigare visad zoomad backvy ersätts av
backvyn.
Automatisk deaktivering av kamera
Bildskärmen kan visa färgade sensorfält på bilsymbolen125.
Frontvyn släcks vid 25 km/h (16 mph) för att inte
distrahera föraren – den återaktiveras automatiskt om hastigheten sänks till 22 km/h (14 mph)
inom 1 minut förutsatt att hastigheten ej överskridit 50 km/h (31 mph).
Övriga kameravyer släcks vid 15 km/h (9 mph)
och återaktiveras ej.
125Bilden
384
är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 379)
Begränsningar för
Parkeringshjälpkamera
Blinda sektorer
Funktionen Parkeringshjälpkamera kan inte
detektera allt i samtliga situationer och kan därför ha begränsad funktionalitet.
Följande exempel på begränsningar för Parkeringshjälpkameran bör en förare vara medveten
om:
VARNING
Var extra uppmärksam vid
körning bakåt då denna
symbol visas när ett släpfordon, en cykelhållare eller liknande är tillkopplat och
elektriskt anslutet till bilen.
Symbolen indikerar att parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda
och varnar då inte för några hinder.
OBS
Cykelhållare eller andra tillbehör monterade
bak på bilen kan skymma kamerans sikt.
Det finns "blinda" sektorer mellan kamerornas synfält.
I 360°-vyn kan hinder/föremål "försvinna" i skarvarna mellan de individuella kamerorna.
VARNING
Var uppmärksam på att även om det ser ut
som att en förhållandevis liten del av bilden är
skymd kan det medföra att en relativt stor
sektor är dold och hinder kan därför förbli
oupptäckt tills bilen är mycket nära hindret.
Defekt kamera
Om en kamerasektor är SVART
och innehåller den här symbolen innebär det att den kameran är ur funktion.
Följande bild visar ett exempel.
}}
* Tillval/tillbehör. 385
FÖRARSTÖD
Rekommenderat Underhåll av
Parkeringskamera
||
Respektive parkeringskamera placerad vid bakre
registreringsskylthållare, i grillen samt i båda
ytterbackspeglar, behöver ett visst mått av
underhåll.
Rengör kameralinser regelbundet med ljummet
vatten och bilschampo – försiktigt så inte linsen
repas.
OBS
Håll kameralinsen ren från smuts, snö och is
för bästa funktion. Detta är speciellt viktigt vid
dåliga ljusförhållanden.
Bilens vänstra kamera är ur funktion.
Svart kamerasektor
En svart kamerasektor visas även vid följande tillfällen, men då utan symbol för defekt kamera:
•
•
•
öppen dörr
öppen baklucka
Relaterad information
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 379)
infälld ytterspegel.
Ljusförhållanden
Kamerabilden justeras automatiskt efter rådande
ljusförhållande. Det gör att bilden kan variera
något i ljusstyrka och kvalitet. Dåliga ljusförhållanden kan resultera i reducerad bildkvalitet.
Relaterad information
•
386
Parkeringshjälpkamera* (s. 379)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
Parkeringshjälpkamera
Symboler och meddelanden för Parkeringshjälpkamera kan visas i förar- och/eller centerdisplayen.
Följande tabell visar exempel.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda och därför presenteras inga akustiska varningar
och fältmarkeringar för hinder/objekt.
Kameran är ur funktion.
Parkeringshjälp
En eller flera av funktionens sensorer är blockerade – kontrollera och åtgärda snarast möjligt.
Sensorer blockerade, rengöring
behövs
Parkeringshjälp
Ej tillgänglig Service erfordras
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 379)
* Tillval/tillbehör. 387
FÖRARSTÖD
Aktiv parkeringshjälp*
OBS
(PAP126)
Den Aktiva parkeringshjälpen
hjälper
föraren att parkera i eller lämna en parkeringsficka.
Funktionen PAP mäter utrymme och styr
bilen – förarens uppgift är att:
•
•
•
PAP kontrollerar först om ett utrymme är tillräckligt stort och styr sedan in bilen i utrymmet.
Centerdisplayen visar med symboler, grafik och
text vilka olika moment som ska utföras och när.
•
•
VARNING
•
Funktionen PAP är ett kompletterande
förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Var särskilt uppmärksam på människor
och djur som befinner sig nära bilen.
•
PAP kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid
ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
126Park
127Park
388
hålla noggrann uppsikt runt bilen
Varianter av parkering med Aktiv
parkeringshjälp
Aktiv parkeringshjälp PAP127 kan användas vid
följande varianter av parkering.
följa centerdisplayens instruktioner
välja växel (bakåt/framåt) – ett "pling"ljud talar om när föraren ska byta växel
reglera och hålla säker hastighet
bromsa och stanna.
Relaterad information
•
•
•
Varianter av parkering med Aktiv parkeringshjälp (s. 388)
Parkera med Aktiv parkeringshjälp (s. 389)
Lämna parkering med Aktiv parkeringshjälp
(s. 392)
•
Begränsningar för Aktiv parkeringshjälp*
(s. 393)
•
Rekommenderat Underhåll för Aktiv parkeringshjälp (s. 394)
•
Meddelanden för Aktiv parkeringshjälp*
(s. 395)
Assist Pilot
Assist Pilot
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Parallellparkering
Vinkelrät parkering
Parkera med Aktiv parkeringshjälp
Den Aktiva parkeringshjälpen (PAP128) hjälper
föraren att parkera via tre delmoment. Funktionen
kan även hjälpa föraren att lämna en parkeringsficka.
OBS
Funktionen PAP mäter utrymme och styr
bilen – förarens uppgift är att:
Princip för parallell- eller fickparkering.
Princip för vinkelrät parkering.
PAP-funktionen parkerar bilen med följande delmoment:
PAP-funktionen parkerar bilen med följande delmoment:
1.
Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.
1.
Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.
2.
Bilen styrs in i utrymmet under backning.
2.
3.
Bilen positioneras i utrymmet med hjälp av
körning framåt/bakåt.
Bilen styrs in i utrymmet under backning och
positioneras i utrymmet med hjälp av körning
framåt/bakåt.
Med funktionen Kör ut kan en parallellparkerad
bil även få hjälp av PAP med att lämna parkeringsfickan – se rubrik "Lämna en parkeringsficka" i avsnitt "Parkera med Aktiv parkeringshjälp".
OBS
En vinkelrät parkerad bil kan inte få hjälp av
PAP-funktionen Kör ut med att lämna en
parkeringsficka – den funktionen ska bara
användas för en parallellparkerad bil.
•
•
•
•
•
hålla noggrann uppsikt runt bilen
följa centerdisplayens instruktioner
välja växel (bakåt/framåt) – ett "pling"ljud talar om när föraren ska byta växel
reglera och hålla säker hastighet
bromsa och stanna.
Symboler, grafik och/eller text visar på centerdisplayens bildskärm när de olika momenten ska
utföras.
PAP kan aktiveras om följande kriterier är uppfyllda efter motorstart:
•
•
Inget släpfordon är kopplat till bilen
Hastigheten måste vara lägre än 30 km/h
(20 mph).
Relaterad information
•
128Park
Assist Pilot
Aktiv parkeringshjälp* (s. 388)
}}
* Tillval/tillbehör. 389
FÖRARSTÖD
||
OBS
Avståndet mellan bilen och parkeringsfickor
ska vara 0,5–1,5 meter (1,6–5,0 ft) då PAP
söker parkeringsutrymme.
2.
Tryck på knappen Kör in i funktionsvyn eller i
kameravyn.
> PAP söker av och kontrollerar om en parkeringsyta är tillräckligt stor.
3.
Var beredd att stanna bilen då grafik och
meddelande på centerdisplayen säger att en
lämplig parkeringsficka har hittats.
> Ett popup-fönster visas.
4.
Välj Parallell parkering eller Vinkelrät
parkering och lägg i backväxeln.
Parkera
PAP parkerar bilen med följande delmoment:
1.
Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.
2.
Bilen styrs in i utrymmet under backning.
3.
Bilen positioneras i utrymmet – systemet kan
då begära att föraren ska skifta växel.
Princip för parallell parkering.
Söka och kontrollmäta parkeringsfickor
Funktionen kan aktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
Den kan även nås från kameravyerna.
•
Princip för vinkelrät parkering.
Gör så här:
1.
390
OBS
PAP söker utrymme för parkering, visar
instruktioner och styr in bilen på bilens passagerarsida. Men om så önskas kan bilen parkeras även på förarsidan av gatan:
Kör i högst 30 km/h (20 mph) inför en parallell parkering eller högst 20 km/h (12 mph)
inför en vinkelrät parkering.
Aktivera körriktningsvisaren åt förarsidan
– då söker systemet parkeringsutrymme
på den sidan av bilen istället.
FÖRARSTÖD
Backa in i parkeringsutrymmet
Gör så här för att backa in bilen i parkeringsutrymmet:
1.
Kontrollera att det är fritt bakåt och lägg i
backväxeln.
2.
Backa långsamt och försiktigt utan att röra
ratten – och inte fortare än 7 km/h (4 mph).
3.
Var beredd att stanna bilen då grafik och
meddelande på centerdisplayen ger den
instruktionen.
Positionera bilen i parkeringsutrymmet
OBS
Parallell.
Vinkelrät.
•
Håll händerna borta från ratten då PAPfunktionen är aktiverad.
•
Se till att ratten inte hindras på något sätt
och kan rotera fritt.
•
För att uppnå bästa resultat – vänta tills
ratten vridits färdigt innan körning bakåt/
framåt påbörjas.
Parallell.
Vinkelrät.
Gör så här:
1.
För växelväljaren till D-läge, vänta tills ratten
vridits och kör sakta framåt.
}}
391
FÖRARSTÖD
||
2.
Var beredd att stanna bilen då grafik och
meddelande på centerdisplayen ger den
instruktionen.
3.
Lägg i backväxeln och kör sakta bakåt.
4.
Var beredd att stanna bilen då grafik och
meddelande på centerdisplayen ger den
instruktionen.
Funktionen stängs av automatiskt i kombination
med att grafik och meddelande visar att parkeringen är avslutad. Föraren kan dock behöva göra
en extra korrigering efteråt – endast föraren kan
bedöma när bilen är ordentligt parkerad.
Lämna parkering med Aktiv
parkeringshjälp
Funktionen Kör ut kan hjälpa föraren att lämna
en parkeringsficka.
OBS
Om PAP anser att föraren kan lämna parkeringsfickan utan någon extra manöver kommer funktionen att avslutas, även om det kan tyckas att
bilen är kvar i parkeringsfickan.
Relaterad information
Att lämna en parkeringsficka med funktionen
Kör ut ska endast användas för en parallellparkerad bil – den fungerar inte för en vinkelrät parkerad bil.
•
Aktiv parkeringshjälp* (s. 388)
Funktionen Kör ut aktiveras i
centerdisplayens funktionsvy
eller i kameravyn.
VIKTIGT
Varningsavståndet är kortare när sensorerna
används av PAP jämfört med när Parkeringshjälp använder sensorerna.
Relaterad information
•
Aktiv parkeringshjälp* (s. 388)
Gör så här:
1.
Tryck på knappen Kör ut i funktionsvyn eller
i kameravyn.
2.
Välj med körriktningsvisaren åt vilket håll
bilen ska lämna parkeringsfickan.
3.
Var beredd att stanna bilen då grafik och
meddelande på centerdisplayen ger den
instruktionen – följ instruktionerna på samma
sätt som vid parkeringsförfarandet.
Observera att ratten kan "fjädra" tillbaka då funktionen avslutas – föraren kan då behöva vrida
ratten tillbaka till maximalt rattutslag för att kunna
lämna parkeringsfickan.
392
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Begränsningar för Aktiv
parkeringshjälp*
Funktionen Aktiv parkeringshjälp PAP129 kan inte
detektera allt i samtliga situationer och kan därför ha begränsad funktionalitet.
VARNING
•
Funktionen PAP är ett kompletterande
förarstöd med avsikt att underlätta körningen – den kan emellertid inte hantera
samtliga situationer vid alla trafik-, väderoch vägförhållanden.
•
Var särskilt uppmärksam på människor
och djur som befinner sig nära bilen.
•
Tänk på att bilens front kan svänga ut
mot mötande trafik under parkeringsmanövern.
•
Objekt belägna högre än sensorernas
detektionsområde inkluderas inte när parkeringsmanövern beräknas vilket kan leda
till att PAP kan svänga in i parkeringsfickan för tidigt – därför bör sådana parkeringsfickor undvikas.
•
PAP kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid
ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Följande exempel på begränsningar för Aktiv parkeringshjälp bör en förare vara medveten om:
129Park
Assist Pilot
Parkering avbryts
En parkeringssekvens avbryts:
•
•
om föraren rör ratten
•
om föraren trycker på Avbryt i centerdisplayen
•
vid ingrepp av de låsningsfria bromsarna eller
den Elektroniska stabilitetskontrollen – t.ex.
ett hjul tappar fästet vid halt väglag
•
då styrservon arbetar med reducerad effekt –
t.ex. vid kylning på grund av överhettning (se
avsnitt "Hastighetsberoende rattmotstånd".
om bilen framförs för fort – över 7 km/h
(4 mph)
Ett meddelande i centerdisplayen informerar i
förekommande fall om varför parkeringssekvensen avbröts.
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan PAP inte
hitta parkeringsfickor – en anledning kan vara
att sensorerna störs av externa ljudkällor vilka
avger samma ultraljudfrekvenser systemet
arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn,
våta däck på asfalt, pneumatiska bromsar,
avgasljud från motorcyklar, m.m.
}}
* Tillval/tillbehör. 393
FÖRARSTÖD
||
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
•
Använd godkända däck130 med korrekt däcktryck – det påverkar PAP:s förmåga att parkera.
•
PAP utgår från på aktuell plats parkerade
fordons placering – är dessa olämpligt uppställda kan t.ex. den egna bilens däck och
fälgar skadas mot trottoarkanter.
•
Vinkelräta parkeringsfickor kan missas eller
erbjudas i onödan om en parkerad bil sticker
ut mer än övriga parkerade bilar.
•
PAP är konstruerad för parkering på raka
gator – inte i kraftiga böjar eller svängar. Se
därför till att bilen är parallell med aktuella
parkeringsfickor då PAP mäter utrymmet.
Föraransvar
Föraren bör ha i minnet att PAP är ett hjälpmedel
– inte en ofelbar helautomatisk funktion. Därför
måste föraren vara beredd att avbryta ett parkeringsmoment.
Det finns även några detaljer att tänka på i samband med parkering, t.ex:
•
Föraren är alltid ansvarig för bedömning av
att det utrymme PAP erbjuder är lämpligt för
parkering.
•
Använd inte PAP om snökedjor eller reservhjul är monterade.
•
Använd inte PAP om lastade föremål sticker
utanför bilen.
•
Kraftigt regn eller snöfall kan medföra att
parkeringsfickan inte mäts på ett korrekt sätt.
•
Under sökning och kontrollmätning av parkeringsutrymme kan PAP missa objekt placerade långt in i ett utrymme.
•
Parkeringsfickor på smala gator kan inte alltid erbjudas eftersom nödvändigt utrymme
för manövrering kanske inte är tillräckligt.
130Med ”godkända däck”
131Park Assist Pilot
394
Rekommenderat Underhåll för Aktiv
parkeringshjälp
För att funktionen Aktiv parkeringshjälp PAP131
ska fungera optimalt måste dess sensorer rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
VIKTIGT
Byte till annan godkänd fälg- och/eller däckdimension kan medföra en förändrad däckomkrets vilket innebär att PAP-systemets
parametrar då kan behöva uppdateras. Rådfråga en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
Aktiv parkeringshjälp* (s. 388)
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 262)
Parkeringssensorernas placering132.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna kan
ge upphov till falska varningssignaler, reducerad eller utebliven funktion.
Relaterad information
•
Aktiv parkeringshjälp* (s. 388)
avses däck av samma typ och fabrikat som originalmonterats vid nyleverans från fabrik.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Meddelanden för Aktiv
parkeringshjälp*
Meddelanden för Aktiv parkeringshjälp PAP133
kan visas i förar- och/eller centerdisplayen.
Följande tabell visar exempel.
Meddelande
Innebörd
Parkeringshjälp
En eller flera av funktionens sensorer är blockerade – kontrollera och åtgärda snarast möjligt.
Sensorer blockerade, rengöring behövs
Parkeringshjälp
Ej tillgänglig Service erfordras
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Aktiv parkeringshjälp* (s. 388)
132OBS! Bilden är schematisk
133Park Assist Pilot
– detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör. 395
HYBRIDINFORMATION
HYBRIDINFORMATION
Allmänt om Twin Engine
Viktigt att känna till
Twin Engine körs som en helt vanlig bil, men
vissa funktioner skiljer sig från en bil som drivs
enbart av bensin eller diesel. Elmotorn driver
bilen huvudsakligen i låga hastigheter, bensinmotorn i högre samt vid mer aktiv körning.
I förardisplayen visas en del unik information för
Twin Engine – laddningsinformation, valt körläge,
körsträcka till tomt batteri samt hybridbatteriets
laddningsnivå.
Strömlös bil
Tänk på att när bilen är strömlös fungerar inte
viktiga funktioner såsom bromsar, servostyrning,
etc.
Under körning är det möjligt att försätta bilen i
olika körlägen t.ex. endast eldrift eller vid behov
av kraft, både el- och bensinmotor. Bilen beräknar en optimal kombination av körbarhet, körupplevelse, miljöbelastning samt bränsleekonomi
utefter valt körläge.
För att bilen ska fungera optimalt gäller det att
hybridbatteriet med tillhörande elektriska drivsystem samt bensinmotorn och dess drivsystem har
korrekt arbetstemperatur. Batterikapaciteten kan
reduceras väsentligt om batteriet är för kallt eller
för varmt. Genom förkonditionering förbereds
bilens drivsystem och kupén innan avfärd, så att
både slitage och energibehov under färd minskas. Räckvidden för hybridbatteriet ökar.
Hybridbatteriet, som driver elmotorn, laddas via
laddkabel men kan även laddas vid mjuk inbromsning och vid motorbroms i växelläge B. Hybridbatteriet kan även laddas med bilens motor.
398
VARNING
Vid strömlös bil med avstängd el- och bränslemotor är det inte möjligt att bromsa bilen.
VARNING
Ett flertal komponenter i bilen arbetar med
högvoltsspänning som kan vara farlig vid felaktiga ingrepp. Dessa komponenter och alla
orangefärgade kablar får endast hanteras av
behörig personal.
Rör ingenting som inte är tydligt beskrivet i ägarmanualen.
Relaterad information
Bogsering inte tillåten
Bogsering av Twin Engine är inte tillåten eftersom elmotorn tar skada.
Exteriört motorljud
VARNING
Tänk på att bilen inte avger något motorljud
när den endast drivs av elmotorn och därför
kan vara svår att uppfatta för barn, fotgängare,
cyklister och djur. Detta gäller speciellt i låga
farter, t.ex. på parkeringsplatser.
Högvoltsspänning
•
•
•
•
•
•
•
Laddning av hybridbatteriet (s. 399)
Hybridmätare (s. 78)
Körlägen (s. 438)
Hybridbatteri (s. 593)
Faktorer som påverkar räckvidden vid eldrift
(s. 447)
Växellägen för automatisk växellåda (s. 432)
Bogsering (s. 466)
HYBRIDINFORMATION
Laddning av hybridbatteriet
Laddning med fast kontrollenhet enligt
mode 31
Förutom bränsletank som i en konventionell bil är
bilen utrustad med ett uppladdningsbart batteri –
ett så kallat hybridbatteri av typen litium-jon.
På vissa marknader är kontrollenheten fast installerad i en laddstation kopplad till elnätet. Laddkabeln har då ingen egen kontrollenhet. Istället
har den ett speciellt kontaktdon att användas för
att koppla laddkabeln till laddstationen. Följ
instruktioner på laddstationen.
Hybridbatteriet laddas med hjälp av en laddkabel
med kontrollenhet vilken är placerad i ett förvaringsfack i lastutrymmet.
Laddning med bensinmotor
OBS
Volvo rekommenderar en laddkabel enligt IEC
62196 och IEC 61851 som stöder temperaturövervakning.
Laddkabelhandtag och laddintag.
Laddstatus indikeras på tre sätt:
Tiden det tar för hybridbatteriet att laddas är
beroende av vilken laddström som används.
OBS
Hybridbatteriets kapacitet minskar något med
ålder och användning, vilket kan resultera i
ökad användning av bensinmotorn och därigenom något ökad bränsleförbrukning.
VARNING
Byte av hybridbatteri får endast utföras av
verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
1 Europeisk
standard - EN 61851-1.
•
Olika indikatorer på laddkabelns kontrollenhet.
•
•
Indikeringslampa i bilens laddintag.
Bild och text i förardisplayen.
Så länge laddning av hybridbatteriet pågår laddas
även bilens startbatteri.
Om hybridbatteriets temperatur är under –10 ºC
(14 ºF) eller över 40 ºC (104 ºF) kan det innebära att vissa av bilens funktioner förändras eller
uteblir eftersom hybridbatteriers kapacitet reduceras utanför detta temperaturintervall.
Bilen genererar ström till batteriet och batteriet laddas,
t.ex. vid lätt tryck på bromspedalen eller vid motorbromsning i utförsbacke.
Eldrift är inte möjlig i de fall temperaturen i batteriet är för låg eller hög. Om körläge PURE då är
valt startar förbränningsmotorn.
•
Bilen kan också generera ström till hybridbatteriet och batteriet laddas.
Vid mjuk inbromsning med bromspedalen
återladdas hybridbatteriet. Bilens rörelse-
}}
399
HYBRIDINFORMATION
energi omvandlas då till elektrisk energi som
används för att ladda hybridbatteriet.
||
•
•
I växelläge B elmotorbromsar bilen när gaspedalen släpps samtidigt återladdas då
hybridbatteriet.
Hybridbatteriet kan även laddas med bilens
förbränningsmotor.
Relaterad information
•
•
•
Laddström (s. 400)
Öppna och stänga luckan till laddintaget
(s. 405)
•
•
Starta laddning av hybridbatteriet (s. 406)
•
Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet
(s. 409)
•
•
•
Laddstatus i bilens laddintag (s. 408)
•
•
•
2
400
Laddkabel (s. 401)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 413)
Laddstatus i bilens förardisplay (s. 411)
Symboler och meddelanden gällande Twin
Engine i förardisplayen (s. 414)
Växellägen för automatisk växellåda (s. 432)
Ändra körläge (s. 441)
Långtidsförvaring av fordon med hybridbatteri
(s. 416)
Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.
Laddström
Laddström används till laddning av hybridbatteriet samt förkonditionering av bilen. Laddkabeln mellan bilens laddintag och ett 230 Vuttag2 (växelström) kan ställas in för belastning
av olika strömstyrkor (6–16 A) med hjälp av kontrollenheten.
När laddkabeln aktiveras visar förardisplayen ett
meddelande och en lampa tänds i bilens laddintag. Laddströmmen används huvudsakligen till
batteriladdning men nyttjas även till förkonditionering av bilen. När bilens hybridbatteri laddas så
laddas samtidigt även startbatteriet.
VIKTIGT
Lossa aldrig laddkabeln från 230 V-uttaget
(växelström) under pågående laddning – risken finns då att 230 V-uttaget kan skadas.
Avbryt alltid laddningen först och koppla därefter loss laddkabeln – först från bilens laddintag och därefter från 230 V-uttaget.
Laddningstiden varierar med inställd strömstyrka
på kontrollenheten. Nedanstående laddtider gäller vid optimal laddning, det vill säga när ingen klimatisering eller annan last påverkar laddningen.
Om laddtiden upplevs längre bör detta undersökas.
A
Strömstyrka (A)A
Laddningstid (timmar)
6
6
10
3,5
16
2,5
Maximal laddström kan variera beroende på marknad.
OBS
•
Vid mycket kallt eller varmt väder används
en del av laddströmmen för att värma/
kyla hybridbatteriet och kupén vilket medför längre laddtid.
•
Laddtiden förlängs om förkonditionering
har valts. Tidsåtgång beror huvudsakligen
på yttertemperaturen.
Normalt ingår flera 230 V-förbrukare i en säkringskrets, varför ytterligare förbrukare (t.ex.
belysning, dammsugare, borrmaskin etc.) kan finnas på samma säkring.
Exempel 1
Om bilen ansluts till ett 230 V/10 A-uttag och
kontrollenheten är inställd på 16 A, kommer bilen
att försöka dra 16 A ur 230 V-nätet – efter en
stund kommer den överbelastade 10 A-säkringen
för uttaget att lösa ut och batteriladdningen
avbryts.
HYBRIDINFORMATION
Återställ då säkringen för uttaget och välj en
lägre laddström på kontrollenheten.
Exempel 2
•
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 413)
Laddkabel
Laddkabeln med dess kontrollenhet används för
att ladda bilens hybridbatteri.
Om bilen ansluts till ett 230 V/10 A-uttag och
kontrollenheten är inställd på 10 A, kommer bilen
att dra 10 A ur 230 V-nätet. Om ytterligare förbrukare ansluts till samma uttag (eller annat
uttag i samma säkringskrets) finns risk att säkringen för uttaget/säkringskretsen överbelastas
och löser ut varvid batteriladdningen avbryts.
Återställ då säkringen för uttaget/säkringskretsen och välj en lägre laddström på kontrollenheten – alternativt koppla ifrån annan förbrukare
från uttaget/säkringskretsen.
Exempel 3
Om bilen ansluts till ett 230 V/10 A-uttag och
kontrollenheten är inställd på 6 A, kommer bilen
bara att dra 6 A ur 230 V-nätet. Batteriladdningen kommer visserligen att ta längre tid men
då kan ytterligare förbrukare anslutas samtidigt
till samma uttag/säkringskrets så länge den samlade lasten inte överstiger uttagets/säkringskretsens kapacitet.
Relaterad information
•
•
•
•
Laddkabel (s. 401)
Laddkabelns kontrollenhet (s. 404)
Laddstatus i bilens förardisplay (s. 411)
Laddkabeln är placerad i förvaringsfacket under lastutrymmets golvlucka.
VARNING
Använd endast laddningskabeln som följde
med bilen eller en ersättningskabel som är
rekommenderad av Volvo.
Specifikationer, laddkabel
Kapslingsklass
Omgivningstemperatur
IP67
–32 ºC till 50 ºC
(–25 ºF till 122 ºF)
Laddstatus i bilens laddintag (s. 408)
}}
401
HYBRIDINFORMATION
||
VARNING
•
Laddkabeln har en inbyggd jordfelsbrytare. Laddning får endast göras med jordade och godkända uttag.
•
Barn bör hållas under uppsikt i närheten
av laddkabeln när den är ansluten.
•
Högspänning finns i laddkabeln. Kontakt
med högspänning kan orsaka dödsfall
eller allvarliga personskador.
•
Använd inte laddkabeln om den är skadad
på något sätt. Skadad eller ej fungerande
laddkabel får endast repareras av verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
•
Placera alltid laddkabeln så att man inte
kör över den, trampar på den, snubblar
över den eller på annat sätt skadar den,
eller orsakar personskador.
•
Koppla bort laddaren från vägguttaget
innan den rengörs.
•
Anslut aldrig laddningskabeln till en förlängningssladd eller förgreningsdosa.
Se även tillverkarens instruktioner för användning av laddkabeln och dess komponenter.
VIKTIGT
Adapter mellan 230 V-uttaget (växelström)
och laddkabeln får enbart användas om adaptern är godkänd enligt IEC 61851 och IEC
62196.
VIKTIGT
Lossa aldrig laddkabeln från 230 V-uttaget
(växelström) under pågående laddning – risken finns då att 230 V-uttaget kan skadas.
Avbryt alltid laddningen först och koppla därefter loss laddkabeln – först från bilens laddintag och därefter från 230 V-uttaget.
VIKTIGT
Rengör laddkabeln med en ren trasa fuktad
med vatten eller ett milt rengöringsmedel.
Använd inte kemikalier eller lösningsmedel.
Doppa inte laddkabeln i vatten.
Laddkabeln och dess tillhörande delar bör
inte översköljas eller nedsänkas i vatten.
402
VIKTIGT
Grenuttag, förlängningskablage, överspänningsskydd eller liknande enheter får ej
användas tillsammans med laddkabeln då det
kan medföra risk för brand, elchock etc.
Undvik att utsätta kontrollenheten och dess
stickpropp för direkt solljus. Överhettningsskyddet i stickproppen riskerar i så fall att
reducera eller avbryta laddningen av hybridbatteriet.
Relaterad information
•
•
•
Jordfelsbrytare i laddkabeln (s. 403)
•
Laddning av hybridbatteriet (s. 399)
Laddkabelns kontrollenhet (s. 404)
Temperaturövervakning av laddkabeln
(s. 403)
HYBRIDINFORMATION
Jordfelsbrytare i laddkabeln
VARNING
Laddkabelns kontrollenhet har en inbyggd jordfelsbrytare som skyddar bilen och användaren
från elektriska stötar orsakade av systemfel.
Om kontrollenhetens inbyggda jordfelsbrytare
löser ut lyser bilsymbolen med rött fast sken –
kontrollera 230 V-uttaget (växelström).
VARNING
Laddning av hybridbatteriet får endast göras
med jordade och godkända 230 V-uttag (växelström). Om kapaciteten för uttaget eller säkringskretsen är okänd låt en licenserad elektriker kontrollera kapaciteten. Att ladda över en
säkerhetskrets kapacitet kan leda till brand
eller skada säkringskretsen.
•
Laddkabelns överströmsskydd hjälper till
att skydda bilens laddningssystem, men
kan inte garantera att en överbelastning
aldrig förekommer.
•
Använd aldrig synligt slitna eller skadade
eluttag. Det kan orsaka brand eller allvarliga skador.
•
Anslut aldrig laddkabeln till en förlängningskabel.
•
Underhåll eller byte av hybridbatteriet får
endast utföras av en utbildad och kvalificerad Volvo-servicetekniker.
VIKTIGT
Jordfelsbrytaren skyddar inte 230 V-uttaget
(växelström)/elinstallationen.
Relaterad information
•
•
•
Temperaturövervakning av
laddkabeln
För att bilens hybridbatteri ska laddas säkert
varje gång, har laddkabelns kontrollenhet samt
stickkontakt inbyggda övervakningsanordningar
av temperaturen.
Temperaturövervakningen sker dels i kontrollenheten och dels i stickkontakten.
OBS
Volvo rekommenderar en laddkabel enligt IEC
62196 och IEC 61851 som stöder temperaturövervakning.
Övervakning i kontrollenheten
Laddningen stängs av om temperaturen i kontrollenheten blir för hög, detta för att skydda
elektroniken. Det kan t.ex. ske vid hög yttertemperatur och/eller krafigt solljus direkt på kontrollenheten.
Laddkabel (s. 401)
Laddkabelns kontrollenhet (s. 404)
Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet
(s. 409)
}}
403
HYBRIDINFORMATION
||
Övervakning i stickkontakten
Om temperaturen i strömkällan, till vilken laddkabeln är kopplad, blir för hög reduceras laddströmmen. Om temperaturen överstiger en kritisk
gräns avbryts laddningen helt.
Laddkabelns kontrollenhet
Laddkabelns kontrollenhet består av indikatorer
och reglage.
VIKTIGT
Om temperaturövervakningen automatiskt har
sänkt laddströmmen vid upprepade tillfällen
och laddningen avbrutits måste orsaken till
överhettningen utredas och åtgärdas.
Relaterad information
•
•
Laddkabel (s. 401)
Laddkabelns kontrollenhet (s. 404)
Kontrollenhetens indikatorer och reglage.
Indikator visar vald laddström3.
3
404
Maximal laddström kan variera beroende på marknad.
HYBRIDINFORMATION
Symbol lyser när laddkabeln är ansluten till
ett 230 V-uttag4 (växelström).
Öppna och stänga luckan till
laddintaget
Tryckknappar för att öka och minska laddströmmen.
Luckan till hybridbatteriets laddintag öppnas
manuellt.
Relaterad information
•
•
•
Symbolen lyser när laddkabeln är ansluten till
bilens laddintag.
Starta laddning av hybridbatteriet (s. 406)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 413)
Laddning av hybridbatteriet (s. 399)
OBS
Laddkabeln kommer ihåg den senaste inställningen av laddströmmen. Det är därför viktigt
att justera inställningen om annat 230 Vuttag (växelström) används vid nästa laddtillfälle.
På laddkabelns kontrollenhet väljs önskad laddström 6–16 A3. Vid leverans är lägsta möjliga
laddström förinställd.
Relaterad information
•
•
•
Laddkabel (s. 401)
•
Starta laddning av hybridbatteriet (s. 406)
Laddström (s. 400)
Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet
(s. 409)
Lås först upp bilen med fjärrnyckeln.
Tryck in den bakre delen av luckan och släpp.
Öppna luckan.
Stängning av laddintagets lucka görs i omvänd
ordning.
OBS
Eftersom luckan är låst under körning måste
bilen låsas upp igen för att luckan ska kunna
öppnas.
4
3
Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.
Maximal laddström kan variera beroende på marknad.
405
HYBRIDINFORMATION
Starta laddning av hybridbatteriet
Bilens hybridbatteri laddas med laddkabel
mellan bilen och ett 230 V-uttag5 (växelström).
VARNING
•
Använd endast laddningskabeln som följer med
bilen eller en ersättningskabel som är rekommenderad av Volvo.
VIKTIGT
•
Laddning av hybridbatteriet får ske enbart
från godkända skyddsjordade 230 Vuttag6 eller från laddstation med av Volvo
tillhandahållen lös laddsladd (Mode 3).
•
Kontrollenhetens jordfelsbrytare skyddar
bilen, men det kan ändå finnas risk för
överbelastning av 230 V-nätet.
•
Undvik synligt slitna eller skadade nätuttag då de vid användning kan leda till
brand- och/eller personskada.
Anslut aldrig laddkabeln när risk för åska eller
blixtnedslag föreligger.
OBS
Volvo rekommenderar en laddkabel enligt IEC
62196 och IEC 61851 som stöder temperaturövervakning.
Laddning av hybridbatteriet får enbart ske
med maximal tillåten eller lägre laddström
enligt gällande lokala och nationella
rekommendationer för hybridladdning från
230 V-uttag (växelström)/stickpropp.
•
•
VARNING
•
Laddkabeln har en inbyggd jordfelsbrytare. Laddning får endast göras med jordade och godkända uttag.
•
Barn bör hållas under uppsikt i närheten
av laddkabeln när den är ansluten.
•
Högspänning finns i laddkabeln. Kontakt
med högspänning kan orsaka dödsfall
eller allvarliga personskador.
•
Använd inte laddkabeln om den är skadad
på något sätt. Skadad eller ej fungerande
laddkabel får endast repareras av verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
•
Placera alltid laddkabeln så att man inte
kör över den, trampar på den, snubblar
över den eller på annat sätt skadar den,
eller orsakar personskador.
•
Koppla bort laddaren från vägguttaget
innan den rengörs.
•
Anslut aldrig laddningskabeln till en förlängningssladd eller förgreningsdosa.
Använd aldrig förlängningskabel.
Använd aldrig adapter.
Se även tillverkarens instruktioner för användning av laddkabeln och dess komponenter.
5
6
406
Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.
Eller likvärdiga uttag med annan spänning beroende på marknad.
HYBRIDINFORMATION
5.
•
Kontrollera att 230 V-uttaget (växelström) har tillräcklig strömkapacitet för
laddning av elfordon – vid osäkerhet bör
uttaget kontrolleras av en fackman.
•
Laddkabelns laddhandtag spärras/låses fast
och laddning startar inom 5 sekunder. När
laddningen startats blinkar LED-lampan i laddintaget med grönt sken. Förardisplayen visar
återstående beräknad laddtid eller om laddningen inte fungerar som den ska.
Om uttaget har okänd strömkapacitet –
använd lägsta nivå på kontrollenheten.
Batteriladdning kan avbrytas en stund om
bilen låses upp:
VIKTIGT
Ta fram laddkabeln från förvaringsfacket under
lastgolvet. Observera att bilen ska vara avstängd
inför laddning.
Öppna laddluckan. Avlägsna laddhandtagets
skyddslock och tryck sedan fast handtaget
hela vägen in i uttaget till bilen.
•
och dörren öppnas – laddning återstartar
inom några minuter.
•
utan att dörren öppnas – bilen återlåses
automatiskt. Laddning återstartar efter
1 minut.
VIKTIGT
Anslut laddkabeln till ett 230 V-uttag.
Använd aldrig förlängningskabel.
2.
Ställ in rätt laddström (för aktuellt 230 Vuttag) på kontrollenheten.
Lossa aldrig laddkabeln från 230 V-uttaget
(växelström) under pågående laddning – risken finns då att 230 V-uttaget kan skadas.
Avbryt alltid laddningen först och koppla därefter loss laddkabeln – först från bilens laddintag och därefter från 230 V-uttaget.
Kläm fast laddhandtagets skyddslock som
bilden visar.
VIKTIGT
För att undvika skador på lacken, t.ex. vid kraftig blåst, placera laddhandtagets skyddslock
så att det inte vidrör bilen.
Vid laddning kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är normalt
och sker på grund av kylning av hybridbatteriet.
Relaterad information
•
•
Laddning av hybridbatteriet (s. 399)
Laddkabelns kontrollenhet (s. 404)
}}
407
HYBRIDINFORMATION
•
•
•
•
•
Öppna och stänga luckan till laddintaget
(s. 405)
Laddstatus i bilens laddintag (s. 408)
Laddstatus i bilens laddintag
I laddintaget visas status för laddningen med en
LED-lampa.
Laddstatus i bilens förardisplay (s. 411)
Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet
(s. 409)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 413)
LED-lampans
sken
Innebörd
Blinkande
grönt
Laddning pågårB.
Grönt
Laddning klarC.
Rött
Ett fel har uppstått.
A
B
C
T.ex. efter att en dörr har öppnats eller om laddkabelns handtag
inte är fastlåst.
Ju långsammare blink, desto närmare fulladdat.
Slocknar efter en stund.
Relaterad information
LED-lampans placering i bilens laddintag.
LED-lampan visar aktuell status under pågående
laddning. Om LED-lampan inte lyser kontrollera
att kabeln sitter ordentligt i vägguttaget och uttaget i bilen. Vit, röd eller gul lampa aktiveras när
kupébelysningen tänds – de fortsätter att lysa en
stund efter att kupébelysningen slocknat.
408
LED-lampans
sken
Innebörd
Vitt
Ledljus.
Gult
VäntlägeA – väntar på att
laddning ska starta.
•
•
•
•
Laddning av hybridbatteriet (s. 399)
Laddstatus i bilens förardisplay (s. 411)
Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet
(s. 409)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 413)
HYBRIDINFORMATION
Laddstatus i laddkabelns
kontrollenhet
Olika indikatorer på laddkabelns kontrollenhet
visar status för pågående och efter avslutad
laddning.
Kontrollenhetens indikatorer och reglage.
}}
409
HYBRIDINFORMATION
||
Kontrollenhetens indikatorer
Status
Innebörd
Rekommenderad åtgärd
Indikatorn för laddström (1) är släckt.
Bilsymbolen (4) lyser med fast grönt
sken.
Standby
•
•
Laddkabeln är ansluten till bilen.
Vänta tills batteriet är fulladdat.
Aktuell laddström visas med en grön
indikator (1). Bilsymbolen (4) lyser
med ett fast grönt sken.
Laddning pågår.
•
•
Bilens elektronik har påbörjat laddning.
Indikatorn för laddström (1) är släckt.
Bilsymbolen (4) blinkar rött.
Laddning är inte
möjlig.
•
Det finns ett kommunikationsfel mellan
kontrollenheten och bilen.
1.
Kontrollera alla anslutningar eller använd
ett annat 230 V-uttag (växelström).
•
Bilelektronikens ventilation är inte tillräcklig,
ej aktiverad eller felaktig.
2.
Starta om batteriladdningen.
•
Jordfelsbrytaren på laddkabeln har löst ut.
1.
Dra ut laddkabeln ur 230 V-uttaget.
2.
Jordfelsbrytaren nollställs och enheten
startar om.
3.
Om problemet kvarstår – kontakta fackman
Bilsymbolen (4) lyser med fast rött
sken.
Indikatorn för laddström (1) samt
hussymbolen (2) blinkar rött.
Laddning är inte
möjlig.
Laddning är inte
möjlig.
Relaterad information
•
•
•
•
•
410
Laddning av hybridbatteriet (s. 399)
Laddkabelns kontrollenhet (s. 404)
Laddstatus i bilens laddintag (s. 408)
Laddstatus i bilens förardisplay (s. 411)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 413)
Laddning är möjlig men har ännu inte aktiverats av elektroniken i bilen.
Vänta tills batteriet är fulladdat.
Laddning pågår.
Temperaturövervakning har löst ut för 230 Vuttaget.
Starta om laddning. Om problemet kvarstår –
kontakta fackman.
HYBRIDINFORMATION
Laddstatus i bilens förardisplay
I förardisplayen visas statusen för laddningen
med både bild och text. Informationen visas så
länge förardisplayen är igång.
Bild
A
Meddelande
Innebörd
Fulladdad: [Tid] visas tillsammans med en animation med blått pulserande ljus genom laddkabeln.
Laddning pågår och en ungefärlig tid för när batteriet beräknas vara fulladdat visas.
Texten Fulladdad visas. En bild över bilen visas med en LED-indikator
vid laddintaget som lyser grönt.
Battieriet är fulladdat.
Texten Laddningsfel visas. LED-indikatorn vid laddintaget lyser rött.
Ett fel har uppstått, kontrollera anslutningen av laddkabeln
mot bilens laddintag och mot 230 V-uttagetA (växelström).
Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.
}}
411
HYBRIDINFORMATION
||
OBS
Om förardisplayen inte används på en stund
släcks den ner. Aktivera displayen igen
genom att antingen
•
•
•
trycka ner bromspedalen,
öppna en av dörrarna eller
försätta bilen i tändningsläge I genom att
vrida START-vredet medurs och släppa.
Relaterad information
•
•
412
Laddning av hybridbatteriet (s. 399)
Symboler och meddelanden gällande Twin
Engine i förardisplayen (s. 414)
•
•
Laddstatus i bilens laddintag (s. 408)
•
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 413)
Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet
(s. 409)
HYBRIDINFORMATION
Avsluta laddningen av
hybridbatteriet
kabeln kan lossas igen om bilen låses upp med
fjärrnyckeln. För bilar med Passive Entry* kan
man låsa och låsa upp med handtaget igen.
Avsluta laddningen genom att låsa upp bilen,
koppla ur laddkabeln ur bilens laddintag och
därefter ur 230 V-uttaget7 (växelström).
Relaterad information
OBS
Lås alltid upp bilen så att laddningen avbryts
innan anslutningen till 230 V-uttaget (växelström) kopplas ur. Observera att laddkabeln
måste kopplas ur bilens laddintag innan den
kopplas ur 230 V-uttaget, dels för att undvika
skador på systemet och dels för att undvika
att laddningen avbryts oavsiktligt.
Ta loss kabeln från bilens laddintag och
stäng luckan.
•
Öppna och stänga luckan till laddintaget
(s. 405)
•
•
•
Laddkabel (s. 401)
Laddning av hybridbatteriet (s. 399)
Starta laddning av hybridbatteriet (s. 406)
Ta loss kabeln från 230 V-uttaget.
Lås upp bilen med fjärrnyckeln – laddningen
avslutas och laddkabelns spärrade handtag
släpper/låses upp.
7
Lägg tillbaka laddkabeln i bilens förvaringsfack under lastrumsgolvet.
Laddkabel låses automatiskt
Om laddkabeln inte lossas från laddintaget, låses
den automatiskt fast igen en stund efter upplåsning för att maximera laddning och räckvidd, samt
möjliggöra förkonditionering inför avfärd. Ladd-
Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.
* Tillval/tillbehör. 413
HYBRIDINFORMATION
Symboler och meddelanden
gällande Twin Engine i
förardisplayen
även visas i kombination med generella kontrolloch varningssymboler och släcks när problemen
har åtgärdats.
Ett antal symboler och meddelanden gällande
Twin Engine kan visas i förardisplayen. De kan
Symbol
Meddelande
Innebörd
12 V Batteri
Fel på hybridbatteriet. Kontakta en verkstadA för kontroll av batteriet så snart som möjligt.
Laddningsfel, service snarast. Kör till
verkstad.
12 V Batteri
Fel på hybridbatteriet. Stanna bilen snarast och kontakta en verkstadA för kontroll av batteriet.
Laddningsfel Stanna snarast
12 V Batteri
Fel på hybridbatteriet. Kontakta en verkstadA för kontroll av funktionen så snart som möjligt.
Säkring utlöst Service erfordras
Hybridbatteri
Överhettad Stanna snarast
Temperaturen i hybridbatteriet verkar stiga onormalt, stanna bilen och stäng av motorn. Vänta minst
5 minuter innan vidare körning. Ring verkstadA eller kontrollera utifrån att allt verkar normalt innan
vidare körning.
Reducerad prestanda
Hybridbatteriet är inte tillräckligt laddat för högre hastigheter. Ladda batteriet så snart som möjligt.
Begränsad maxhastighet
Hybridsystem
Ryckig gång i låg fart, OK att köra
vidare
414
Hybridsystemet fungerar inte som det ska. Kontakta en verkstadA för kontroll av funktionen så snart
som möjligt.
HYBRIDINFORMATION
Symbol
Meddelande
Innebörd
Hybridsystemfel
Hybridsystemet är ur funktion. Kontakta en verkstadA för kontroll av funktionen så snart som möjligt.
Service erfordras
Laddkabel
Ta bort innan start
Laddkabel
Borttagen? Vrid och håll startvredet i
7s
A
Visas när föraren försöker starta bilen och laddkabeln är inkopplad i bilen. Koppla bort laddkabeln
och stäng laddluckan.
Visas när föraren efter ett tidigare försök startar bilen med laddkabeln inkopplad i bilen. Koppla bort
laddkabeln eller undersök att kabeln verkligen är bortkopplad och att laddluckan är stängd.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Starta laddning av hybridbatteriet (s. 406)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet (s. 413)
Laddning av hybridbatteriet (s. 399)
Varningssymboler i förardisplayen (s. 86)
Kontrollsymboler i förardisplayen (s. 85)
Hybridmätare (s. 78)
Hybridbatterimätare (s. 79)
415
HYBRIDINFORMATION
Långtidsförvaring av fordon med
hybridbatteri
2.
För att minimera degradering av hybridbatteriet i
samband med långtidsförvaring (längre än 1
månad) av fordonet rekommenderas att laddningsgraden ligger på cirka 25 % enligt förardisplayen.
Gör enligt följande:
Om förvaringen varat längre än 6 månader
eller hybridbatteriets laddnivå är märkbart
under 25 % – ladda batteriet till cirka 25 %
igen för att kompensera för den naturliga
självurladdningen som märks av vid just
längre förvaring. Kontrollera löpande laddnivån i förardisplayen.
OBS
Välj en så sval placering av fordonet som möjligt för att minimera åldring av batteriet vid
långtidsförvaring. Sommartid bör fordonet
helst stå inomhus alternativt utomhus i
skugga, beroende på var temperaturen är
lägst.
Relaterad information
1.
416
Om laddningsgraden är hög – kör bilen till
dess ca 25 % återstår. Är laddningsgraden
låg – ladda batteriet till dess att ca 25 %
uppnås.
•
•
•
Starta laddning av hybridbatteriet (s. 406)
Hybridbatterimätare (s. 79)
Laddning av hybridbatteriet (s. 399)
START OCH KÖRNING
START OCH KÖRNING
Starta bilen
För att starta bilen:
Bilen startas med hjälp av startvredet i tunnelkonsolen när fjärrnyckeln finns i kupén.
1.
2.
3.
Startvredet i tunnelkonsolen.
VARNING
Innan start:
•
•
•
Ta på säkerhetsbältet.
Ställ in säte, ratt och speglar.
Se till att det går att trycka ner bromspedalen helt.
Fjärrnyckeln används inte fysiskt vid start av bilen
eftersom den är utrustad med stöd för nyckelfri
start (Passiv start).
1
418
Fjärrnyckeln måste finnas i bilen. För bilar
med Passiv start behöver nyckeln finnas i
den främre delen av kupén. Med tillvalet
nyckelfri låsning/upplåsning* av bilen räcker
det att nyckeln befinner sig någonstans i
bilen.
Håll bromspedalen nedtryckt1 helt. För bil
med automatisk växling, se till att växelläge P
eller N är valt. För bilar med manuell växling,
se till att växelspaken är i friläge eller att
kopplingspedalen är nedtryckt.
Vrid startvredet medurs och släpp vredet.
Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget.
Bilen bör inte startas med laddsladden inkopplad
men i de fallen då den inte går att dra ur alternativt att bilen felaktigt detekterar laddsladden är
det möjligt att forcera start av bilen:
1.
Tryck på bromspedalen och vrid startvredet
medurs.
2.
Texten Laddkabel Ta bort innan start
kommer upp i förardisplayen.
3.
Vrid startvredet medurs igen.
4.
Texten Borttagen? Vrid och håll
startvredet i 7s kommer upp, vrid då
medurs och håll vredet i 7 sekunder för att
starta bilen.
Vid motorstart arbetar startmotorn tills motorn
startar eller till dess överhettningsskyddet bryter.
Vid start under normala förhållanden prioriteras
bilens elektriska drivmotor – bensinmotorn förblir
avstängd. Det innebär att efter startvredet vridits
medurs har den elektriska motorn ”startat” och
bilen är körklar. Startad bil indikeras av att förardisplayens kontrollampor slocknar och dess förvalda tema tänds upp.
Det finns dock situationer där bensinmotorn startar istället, t.ex. vid för låg temperatur eller om
hybridbatteriet behöver laddas.
Backup-läsarens placering i tunnelkonsolen.
Om bilen rullar räcker det med att vrida startvredet medurs för att starta motorn.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Om meddelandet Fjärrnyckel ej hittad visas i
förardisplayen vid start, placera fjärrnyckeln vid
backup-läsaren. Gör därefter ett nytt startförsök.
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckeln från bilen under körning.
Stänga av bilen
Bilen stängs av med hjälp av startvredet i tunnelkonsolen.
OBS
VARNING
När fjärrnyckeln placeras vid backup-läsaren,
se till att inga andra bilnycklar, metallföremål
eller elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare) finns vid backup-läsaren. Flera bilnycklar
nära varandra vid backup-läsaren kan störa
varandra.
Ta alltid med fjärrnyckeln ur bilen när bilen
lämnas och se till att bilens elsystem är i
tändningsläge 0 – särskilt om det finns barn i
bilen.
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara märkbart högre än normalt för vissa motortyper.
Detta görs för att så snabbt som möjligt få
upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner
och skonar miljön.
Om meddelandet Start av bil Systemkontroll,
vänta visas i förardisplayen vid start, vänta tills
meddelandet försvinner och gör därefter ett nytt
startförsök.
VIKTIGT
Om motorn inte startat efter 3 försök – vänta
3 minuter innan ett nytt försök påbörjas.
Startförmågan ökar om startbatteriet får återhämta sig.
OBS
Bilen kan inte startas om hybridbatteriet är
urladdat.
Startvredet i tunnelkonsolen.
För att stänga av bilen:
–
Relaterad information
•
•
•
•
•
Stänga av bilen (s. 419)
Tändningslägen (s. 420)
Justera ratt (s. 184)
Använda starthjälp med annat batteri
(s. 457)
Välja tändningsläge (s. 421)
Vrid startvredet medurs och släpp – bilen
stängs av. Reglaget återgår automatiskt till
ursprungsläget.
Om växelväljaren för bil med automatisk växling
inte är i läge P eller om bilen rullar:
–
Vrid medurs och håll vredet tills bilen stängs
av.
Relaterad information
•
•
•
Starta bilen (s. 418)
Tändningslägen (s. 420)
Justera ratt (s. 184)
}}
419
START OCH KÖRNING
•
•
Använda starthjälp med annat batteri
(s. 457)
Välja tändningsläge (s. 421)
Tändningslägen
Bilens elsystem kan försättas i olika nivåer/lägen
och på så sätt göra olika funktioner tillgängliga.
Nivå
0
För att möjliggöra användning av ett begränsat
antal funktioner med avstängd motor, kan bilens
elsystem försättas i 3 olika nivåer – 0, I och II.
Ägarmanualen beskriver genomgående dessa
nivåer med benämningen "tändningsläge".
Följande tabell visar vilka funktioner som är tillgängliga i respektive tändningsläge/nivå:
Funktioner
•
Kilometerräknare, klocka och temperaturmätare tändsA.
•
Elektriskt manövrerade säten* kan
justeras.
•
•
Fönsterhissar kan användas.
•
Infotainmentsystemet kan
användasA.
Centerdisplayen startas upp och
kan användasA.
Funktionerna är tidsstyrda i detta tändningsläge och stängs av automatiskt
efter en stund.
I
•
Panoramatak, fönsterhissar, 12 Vuttag i kupé, Bluetooth, navigation,
telefon, kupéfläkt och vindrutetorkare kan användas.
•
Elektriskt manövrerade säten kan
justeras.
•
12 V-uttag i lastutrymmet kan
användas.
Strömförbrukningen belastar batteriet i detta tändningsläge.
420
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Nivå
II
Funktioner
•
•
•
Välja tändningsläge
Strålkastarna tänds.
Bilens elsystem kan försättas i olika nivåer/lägen
och på så sätt göra olika funktioner tillgängliga.
Varnings-/kontrollampor lyser i
5 sekunder.
Att välja tändningsläge
Flera övriga system aktiveras.
Eluppvärmning i sittdynor och bakruta kan dock aktiveras först efter
att bilen startats.
•
Tändningsläge I – Vrid startvredet medurs
och släpp vredet. Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget.
•
Tändningsläge II – Vrid startvredet medurs
och håll vredet i ca 5 sekunder. Släpp därefter vredet, vilket automatiskt återgår till
ursprungsläget.
•
Tillbaka till tändningsläge 0 – För att
återgå till tändningsläge 0 från läge I och II –
Vrid startvredet medurs och släpp vredet.
Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget.
Detta tändningsläge förbrukar
mycket ström från batteriet och bör
därför undvikas!
A
Relaterad information
Aktiveras även när dörren öppnas.
Relaterad information
•
•
•
•
Starta bilen (s. 418)
Justera ratt (s. 184)
Startvredet i tunnelkonsolen.
Använda starthjälp med annat batteri
(s. 457)
•
Välja tändningsläge (s. 421)
Tändningsläge 0 – Lås upp bilen och förvara fjärrnyckeln inne i bilen.
•
•
•
•
•
Starta bilen (s. 418)
Stänga av bilen (s. 419)
Tändningslägen (s. 420)
Justera ratt (s. 184)
Använda starthjälp med annat batteri
(s. 457)
OBS
För att nå nivå I eller II utan motorstart –
tryck inte ner bromspedalen, eller kopplingspedalen för bilar med manuell växling, när
dessa tändningslägen ska väljas.
421
START OCH KÖRNING
Alkolås*
Förbikoppling av alkolås*
Alkolåsets funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare. Innan motorstart är
möjlig måste föraren göra ett utandningsprov
som verifierar att denne inte är påverkad av alkohol. Alkolåset kalibreras till respektive marknads
gällande gränsvärde för laglig bilkörning.
I händelse av en nödsituation eller att alkolåset
är ur funktion, är det möjligt att koppla förbi alkolåset för att kunna köra bilen.
Bilen har ett gränssnitt för elektrisk inkoppling av
olika alkolåsfabrikat och modeller rekommenderade av Volvo. Gränssnittet underlättar alkolåsinkoppling, samt ger möjlighet till en integrerad
funktion med alkolåsrelaterade meddelanden i
bilens huvuddisplay. För information om specifikt
alkolås hänvisas till respektive alkolåstillverkares
instruktionsbok.
VARNING
Alkolåset är ett hjälpmedel och fråntar inte
föraren ansvar. Det är alltid förarens ansvar att
vara nykter och att framföra bilen på ett säkert
sätt.
OBS
All aktivering av förbikopplingsfunktionen loggas och sparas i ett minne i alkolåsets kontrollenhet. Det går inte att ångra en förbikoppling.
Meddelandet Blås i alkolåset Förbikoppla
istället? kommer upp i skärmen:
•
Om det står "Cancel/Yes" - välj förbikoppling
med ett tryck på högra rattknappsatsens
högerpilknapp och sedan på O-knappen.
•
Om det står "Yes" - välj förbikoppling med
ett tryck på O-knappen.
Förbikoppling av alkolås* (s. 422)
Alkolåset är nu förbikopplat och bilen kan startas.
Vid installationen av alkolås väljs antalet möjliga
förbikopplingar som ska kunna utföras innan
service erfodras.
Tändningslägen (s. 420)
Relaterad information
•
•
422
Tändningslägen (s. 420)
Aktivera Förbikopplingsfunktionen (Bypass)
Inför motorstart med alkolås (s. 423)
Starta bilen (s. 418)
Starta bilen (s. 418)
För deaktivering via respektive alkolås, se tillhörande instruktioner.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Alkolås* (s. 422)
Inför motorstart med alkolås (s. 423)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Inför motorstart med alkolås
Bromsfunktioner
Färdbroms
Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klart för
användning när bilen öppnas.
Bilens bromsar används för att sänka hastigheten eller förhindra att bilen sätts i rullning.
Att tänka på
Vid sidan av färdbroms och parkeringsbroms är
bilen utrustad med flera automatiska bromshjälpfunktioner. Dessa kan underlätta t.ex. genom att
föraren inte behöver hålla foten på bromspedalen
vid stillastående vid ett trafikljus, vid start i uppförsbacke eller vid körning i nedförsbacke.
Färdbromsen är en del av bromssystemet.
Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om en
bromskrets skadas kommer bromspedalen att ta
djupare. Ett högre pedaltryck behövs då för att få
normal bromseffekt.
För att få korrekt funktion och ett så rättvisande
mätresultat som möjligt:
•
•
Undvik att äta eller dricka ca 5 minuter innan
utandningsprovet.
Undvik kraftig vindrutespolning – alkoholen i
spolarvätskan kan resultera i felaktigt mätresultat.
OBS
Efter en avslutad körning kan motorn återstartas inom 30 minuter utan att ett nytt
utandningsprov behöver göras.
Relaterad information
•
•
•
•
Förbikoppling av alkolås* (s. 422)
Alkolås* (s. 422)
Starta bilen (s. 418)
Tändningslägen (s. 420)
Beroende av bilens utrustning kan följande
bromshjälpfunktioner finnas:
•
•
•
•
Automatisk broms vid stillastående (Auto
Hold)
I mycket kuperade landskap eller vid körning med
tung last kan bromsarna avlastas genom motorbromsning i växelläge B.
Backstarthjälp (Hill Start Assist)
Låsningsfria bromsar
Automatisk inbromsning efter en kollision
City Safety
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
VARNING
Vid strömlös bil med avstängd el- och bränslemotor är det inte möjligt att bromsa bilen.
Färdbroms (s. 423)
Parkeringsbroms (s. 426)
Automatisk broms vid stillastående (s. 429)
Automatisk inbromsning efter en kollision
(s. 431)
Hjälp vid start i backe (s. 431)
City Safety™ (s. 329)
Bilen har låsningsfria bromsar, Anti-lock Braking
System (ABS), som kan förhindra att hjulen låser
sig vid inbromsning och möjliggör bibehållen styrförmåga. Vid ingrepp kan vibrationer kännas i
bromspedalen, vilket är normalt.
Efter att bilen startats görs automatiskt ett kort
test av ABS-systemet då föraren släpper bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test av systemet kan komma att göras vid låg hastighet. Testet kan kännas som pulseringar i bromspedalen.
Lätt inbromsning ger laddning till
hybridbatteriet
Vid lätt inbromsning används den elektriska
motorns motorbroms. Bilens rörelseenergi
omvandlas då istället till elektrisk energi vilken
}}
* Tillval/tillbehör. 423
START OCH KÖRNING
||
används till att ladda hybridbatteriet. Batteriladdning med elmotorbroms indikeras i förardisplayen.
Symboler i förardisplayen
Symbol
VARNING
Innebörd
Om både varningslampan för bromsfel och
ABS-fel är tända samtidigt, kan ett fel ha uppstått i bromssystemet.
Kontrollera bromsvätskenivån. Om
nivån är låg, fyll på bromsvätska
samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
•
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid
detta tillfälle är normal, kör försiktigt till
närmaste verkstad för kontroll av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
•
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen
köras vidare utan att bromsvätska fyllts
på. Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Fel på pedalsensor.
Fast sken i 2 sekunder vid start av
motor: Automatisk funktionskontroll.
Förardisplayen indikerar laddning vid elmotorbromsning.
Denna funktion är aktiv i hastighetsintervallet
150–5 km/h (93–3 mph). Vid hårdare inbromsning, samt utanför det hastighetsintervallet, kompletteras inbromsningen av det hydrauliska
bromssystemet. I förardisplayen indikeras det
med visaren nere i det röda området.
424
Fast sken i mer än 2 sekunder: Fel
i ABS-systemet. Bilens ordinarie
bromssystem fungerar fortfarande,
men utan ABS-funktion.
Om meddelandet Bromspedal
Egenskaper ändrade Service
erfordras visas är systemet för
"Brake-by-wire" ur funktion.
Bromspedalen tar djupare och ett
högre pedaltryck krävs för att få
bromseffekt.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Bromsförstärkning (s. 425)
Automatisk broms vid stillastående (s. 429)
Hjälp vid start i backe (s. 431)
Bromsa på våta vägbanor (s. 425)
Bromsa på saltade vägbanor (s. 425)
Underhåll av bromssystem (s. 426)
Bromsljus (s. 148)
START OCH KÖRNING
Bromsförstärkning
Bromsa på våta vägbanor
Bromsa på saltade vägbanor
Bromsförstärkningssystemet, BAS (Brake Assist
System), hjälper till att öka bromskraften vid
inbromsning och förkortar därmed bromssträckan.
Systemet känner av förarens sätt att bromsa och
ökar bromskraften när det behövs. Bromskraften
kan förstärkas upp till nivån då ABS-systemet
ingriper. Funktionen avbryts när trycket på bromspedalen minskas.
Vid körning en längre tid i kraftigt regn utan att
bromsa, kan bromseffekten vid den första
inbromsningen fördröjas något.
Vid körning på saltade vägar kan det bildas ett
saltskikt på bromsskivor och bromsbelägg.
Relaterad information
•
Färdbroms (s. 423)
Detta kan även vara fallet efter en biltvätt. Det är
då nödvändigt att trampa kraftigare på bromsen.
Håll därför ett större avstånd till framförvarande
trafik.
Bromsa bilen ordentligt efter körning på våta
vägar och efter en biltvätt. Bromsskivorna värms
då upp, torkar snabbare och skyddas mot korrosion. Ta hänsyn till rådande trafiksituation vid
inbromsning.
Relaterad information
•
•
Färdbroms (s. 423)
Bromsa på saltade vägbanor (s. 425)
Detta kan förlänga bromssträckan. Håll därför ett
extra säkerhetsavstånd till framförvarande fordon.
Se också till att:
•
Bromsa då och då för att avlägsna ett eventuellt saltskikt. Se till att andra trafikanter inte
utsätts för fara vid inbromsningen.
•
Trampa försiktigt på bromspedalen när körningen har avslutats och innan nästa färd
startar.
Relaterad information
•
•
Färdbroms (s. 423)
Bromsa på våta vägbanor (s. 425)
425
START OCH KÖRNING
Underhåll av bromssystem
Parkeringsbroms
Kontrollera regelbundet bromssystemets komponenter för slitage.
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceintervaller följas, vilka finns specificerade i Service- och Garantiboken. Nya och utbytta
bromsbelägg och bromsskivor ger optimal bromsverkan först efter några hundra kilometer (miles)
efter ”inslitning”. Kompensera den minskade
bromsverkan genom att trampa ned bromspedalen hårdare. Volvo rekommenderar att endast
bromsbelägg som är godkända för din Volvo
monteras.
Parkeringsbromsen förhindrar att bilen rullar iväg
från stillastående genom att mekaniskt låsa/
spärra två hjul.
VIKTIGT
Kontroll av slitage på bromssystemets komponenter bör göras regelbundet.
Kontakta en verkstad för information om tillvägagångssätt eller låt en verkstad utföra
inspektionen – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Relaterad information
•
426
Färdbroms (s. 423)
Reglaget för parkeringsbromsen är placerad i tunnelkonsolen mellan stolarna.
När den elektriskt manövrerade parkeringsbromsen arbetar hörs ett svagt elmotorljud. Ljudet uppkommer även vid automatiska funktionskontroller av parkeringsbromsen.
Om bilen står stilla när parkeringsbromsen
ansätts verkar den endast på bakhjulen. Om
ansättningen sker när bilen rör sig används ordinarie färdbroms, d.v.s. bromsen verkar på alla fyra
hjulen. Bromsverkan övergår till bakhjulen när
bilen nästan står stilla.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera parkeringsbroms
(s. 427)
•
•
•
Parkera i backe (s. 428)
Vid fel på parkeringsbromsen (s. 429)
Automatisk broms vid stillastående (s. 429)
START OCH KÖRNING
Aktivera och deaktivera
parkeringsbroms
Automatisk aktivering
Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt:
Använd parkeringsbromsen för att förhindra att
bilen rullar iväg från stillastående.
•
Aktivera parkeringsbroms
•
•
om funktionen Auto hold (automatisk broms
vid stillastående) är aktiverad och bilen har
stått stilla en längre tid (5-10 minuter).
när växelläge P väljs i en brant backe.
när bilen stängts av och inställningen för
automatisk aktivering av parkeringsbroms är
aktiverad i centerdisplayen.
Nödbroms
I nödfall kan parkeringsbromsen aktiveras när
bilen är i rörelse genom att dra och hålla upp reglaget. Bromsförloppet avbryts när reglaget släpps,
eller om gaspedalen trampas ned.
OBS
1.
Dra reglaget uppåt.
> Symbolen i förardisplayen tänds när parkeringsbromsen är aktiverad.
2.
Kontrollera att bilen står still.
Deaktivera parkeringsbroms
Vid nödbromsning i högre hastigheter ljuder
en signal under bromsförloppet.
Deaktivera manuellt
1. Tryck ned bromspedalen bestämt.
2.
Tryck ned reglaget.
> Parkeringsbromsen släpper och symbolen
i förardisplayen slocknar.
Symbol i förardisplayen
Symbol
Innebörd
Symbolen är tänd när parkeringsbromsen är aktiverad.
Om symbolen blinkar innebär det
att ett fel har uppstått. Läs meddelande i förardisplayen.
}}
427
START OCH KÖRNING
||
Deaktivera automatiskt
1. Ta på säkerhetsbältet.
Inställning för automatisk aktivering
av parkeringsbroms
2.
Tryck ned bromspedalen bestämt.
3.
Starta bilen.
Välj om parkeringsbromsen ska aktiveras automatiskt när bilen stängts av.
4.
Välj växelläge D eller R och ge gas.
> Parkeringsbromsen släpper och symbolen
i förardisplayen slocknar.
Relaterad information
•
•
•
•
Inställning för automatisk aktivering av parkeringsbroms (s. 428)
Vid fel på parkeringsbromsen (s. 429)
Parkeringsbroms (s. 426)
Parkera i backe (s. 428)
Använd alltid parkeringsbroms vid parkering i en
backe.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering
på lutande underlag. En ilagd växel eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att
hålla bilen stilla i alla situationer.
Valet görs i inställningsmenyn i centerdisplayen.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car Parkeringsbroms och
fjädring och markera eller avmarkera funktionen Automatisk aktivering av
parkeringsbroms.
OBS
När bilen initialt startas kan parkeringsbromsen lossas automatiskt utan att säkerhetsbältet är på.
Parkera i backe
Relaterad information
•
•
Aktivera och deaktivera parkeringsbroms
(s. 427)
Parkeringsbroms (s. 426)
Om bilen parkeras i uppförsbacke:
•
Om bilen parkeras i utförsbacke:
•
Vrid hjulen i riktning mot trottoarkanten.
Tung last i motlut
Tung last, t.ex. ett släp, kan göra att bilen rullar
bakåt när parkeringsbromsen lossas automatiskt i
kraftigt motlut. Undvik detta genom att dra reglaget uppåt samtidigt som bilen kör iväg. Släpp
reglaget när motorn uppnår dragläge.
Relaterad information
•
428
Vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.
Aktivera och deaktivera parkeringsbroms
(s. 427)
START OCH KÖRNING
Vid fel på parkeringsbromsen
Symboler i förardisplayen
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad om det
inte går att deaktivera eller aktivera parkeringsbromsen efter flera försök.
En varningssignal ljuder vid färd med ansatt parkeringsbroms.
Symbol
Om symbolen blinkar innebär det
att ett fel har uppstått. Se meddelande i förardisplayen.
Om bilen måste parkeras innan ett eventuellt fel
är åtgärdat, ska hjulen vridas som vid parkering i
backe och växelväljaren vara i läge P.
Fel i bromssystemet. Se meddelande i förardisplayen.
Låg batterispänning
Informationsmeddelande i förardisplayen.
Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken lossas eller ansättas. Anslut ett
starthjälpsbatteri om batterispänningen är för låg.
Byte av bromsbelägg
Bromsbeläggen bak måste bytas på verkstad på
grund av den elektriskt manövrerade parkeringsbromsens konstruktion – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Innebörd
Automatisk broms vid stillastående
Automatisk broms vid stillastående (Auto hold)
innebär att föraren kan släppa bromspedalen
med bibehållen bromsverkan när bilen har stannat vid ett trafikljus eller en vägkorsning.
När bilen har stannat aktiveras bromsarna automatiskt. Funktionen kan använda antingen färdbroms eller parkeringsbroms för att hålla bilen
stilla och fungerar på alla lutningar. Vid ivägkörning lossar bromsarna automatiskt om föraren
har säkerhetsbältet på.
OBS
Vid inbromsning till stillastående i en uppeller nedförsbacke bör bromspedalen trampas
ned lite hårdare innan den släpps för att
säkerställa att bilen inte rullar alls.
Relaterad information
•
•
•
Aktivera och deaktivera parkeringsbroms
(s. 427)
Startbatteri (s. 590)
Volvos serviceprogram (s. 574)
Parkeringsbromsen aktiveras om:
•
•
•
•
bilen stängs av
förardörren öppnas
förarens säkerhetsbälte lossas
bilen har varit stillastående en längre tid
(5-10 minuter).
}}
429
START OCH KÖRNING
||
Symboler i förardisplayen
Symbol
Innebörd
Symbolen är tänd när funktionen
använder färdbromsen för att hålla
bilen stilla.
Aktivera och deaktivera automatisk
broms vid stillastående
•
Funktionen förblir avstängd tills den återaktiveras.
Funktionen automatisk broms vid stillastående
aktiveras med knappen i tunnelkonsolen.
•
När funktionen är avstängd kommer backstarthjälpen (HSA) att vara fortsatt aktiv och
förhindrar att bilen rullar bakåt vid start i uppförsbacke.
Relaterad information
Symbolen är tänd när funktionen
använder parkeringsbromsen för
att hålla bilen stilla.
•
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera automatisk broms vid
stillastående (s. 430)
•
•
•
Färdbroms (s. 423)
Parkeringsbroms (s. 426)
Hjälp vid start i backe (s. 431)
–
Tryck på knappen i tunnelkonsolen för att
aktivera eller stänga av funktionen.
> Indikeringen i knappen lyser när funktionen är aktiverad. Aktiverad funktion
finns kvar även när bilen startas nästa
gång.
Gäller vid avstängning
Är funktionen aktiv och håller bilen
med färdbromsen (A-symbolen är tänd)
så måste bromspedalen trampas ned
samtidigt som knappen trycks ned för
att stänga av.
430
Automatisk broms vid stillastående (s. 429)
START OCH KÖRNING
Hjälp vid start i backe
Backstarthjälpen, Hill Start Assist (HSA), förhindrar att bilen rullar bakåt vid start i uppförsbacke. Vid backning i uppförsbacke förhindrar
den att bilen rullar framåt.
Funktionen innebär att pedaltrycket i bromssystemet finns kvar några sekunder under tiden foten
flyttas från bromspedal till gaspedal.
Den tillfälliga bromseffekten släpper efter några
sekunder eller när föraren påbörjar ivägkörning.
Backstarthjälpen är tillgänglig även om funktionen automatisk broms vid stillastående (Auto
hold) är avstängd.
Relaterad information
•
•
Automatisk broms vid stillastående (s. 429)
Färdbroms (s. 423)
Automatisk inbromsning efter en
kollision
Vid en kollision där aktiveringsnivån för pyrotekniska bältesförsträckare eller krockkudde uppnås, eller om en kollision med ett stort djur
detekteras, ansätts bilens bromsar automatiskt.
Funktionen är till för att förhindra eller mildra
effekter av en eventuell efterföljande kollision.
Relaterad information
•
•
•
Rear Collision Warning (s. 341)
BLIS* (s. 342)
Bromsfunktioner (s. 423)
Efter en allvarlig kollision finns det en risk att det
inte längre är möjligt att kontrollera och styra
bilen. För att då undvika eller minska effekten av
en eventuell efterföljande kollision, mot ett fordon
eller ett objekt i bilens väg, aktiveras bromshjälpsystemet automatiskt och bromsar bilen på ett
säkert sätt.
Bromsljus och varningsblinkers aktiveras under
inbromsningen. När bilen stannat fortsätter varningsblinkersen att blinka och parkeringsbromsen ansätts.
Om en inbromsning inte skulle vara lämplig, t.ex.
om det finns en risk att bli påkörd av efterföljande
trafik, kan systemet åsidosättas genom att föraren trycker ned gaspedalen.
Funktionen förutsätter att bromssystemet är
intakt efter kollisionen.
Bromshjälpen ingår i säkerhetssystemen Rear
Collision Warning och Blind Spot Information.
* Tillval/tillbehör. 431
START OCH KÖRNING
Växellåda
Symbol
Växellådan är en del av bilens drivlina (kraftöverföring) mellan motor och drivhjul. Växellådans
funktion är att ändra utväxling beroende på
hastighet och kraftbehov.
Bilen har en åttaväxlad automatisk växellåda, och
en elmotor för bakhjulsdrift. Antalet växlar innebär
att motorns vridmoment och effektband kan
utnyttjas effektivt. Två av växlarna är överväxlar
som sparar bränsle vid körning med konstanta
varvtal. Med rattpaddlar* är det möjligt att växla
upp eller ned manuellt. Förardisplayen visar vilket
växelläge som används för tillfället.
Informations- eller felmeddelande
för växellåda. Följ given rekommendation.
Symboler i förardisplayen
Om ett fel skulle uppstå i växellådan visar förardisplayen en symbol och ett meddelande.
432
Växellägen för automatisk växellåda
Med en automatisk växellåda väljer systemet
växel så att körningen blir optimal. Växellådan har
även ett manuellt växelläge.
Varm eller överhettad växellåda.
Följ given rekommendation.
Reducerad prestanda/Accelerationsförmåga nedsatt
Vid ett tillfälligt fel på drivlinan kan
bilen gå in i ett s.k. Limp home-läge
med lägre motoreffekt för att undvika skador på drivlinan.
VIKTIGT
I avsikt att förhindra skada på någon av drivsystemets komponenter kontrolleras växellådans arbetstemperatur. Vid risk för överhettning tänds en varningssymbol i förardisplayen
och ett textmeddelande visas – följ där given
rekommendation.
Innebörd
Relaterad information
•
•
Förardisplayen visar vilket växelläge som är valt:
Växellägen för automatisk växellåda (s. 432)
P, R, N, D eller B.
Växlingsindikator* (s. 436)
Vid manuell växling visas även vilken växel som
används (1 – 8).
Växling
Växelväljaren är av Shift-by-wire-typ där växlingarna utförs elektroniskt istället för mekaniskt.
Detta innebär enklare växlingar och mer distinkta
växellägen.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Byt växelläge genom att trycka den återfjädrande
växelväljaren framåt eller bakåt.
Välj läge P när bilen är parkerad eller när motorn
ska startas. Bilen måste stå stilla när parkeringsläget väljs.
Backläge – R
Välj läge R för att backa. Bilen måste stå stilla när
backläget väljs.
För att välja ett annat växelläge när parkeringsläget är valt måste bromspedalen vara nedtryckt
och tändningsläget vara II.
Neutralläge – N
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Ansätt parkeringsbromsen om bilen står stilla
med växelväljaren i N-läge.
Vid parkering – ansätt först parkeringsbromsen
och välj därefter parkeringsläget.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering
på lutande underlag. En ilagd växel eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att
hålla bilen stilla i alla situationer.
Växellägen
För att kunna växla från neutralläget till ett annat
växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt
och tändningsläget vara II.
Körläge – D
D är det normala körläget. Upp- och nedväxling
sker automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla vid växling från läge
R till läge D.
OBS
Parkeringsläge – P
Växelväljaren måste stå i P-läge för att bilen
ska kunna låsas och larmas.
Hjälpfunktioner
Systemet kommer att växla till P-läge automatiskt:
•
•
Parkeringsläget aktiveras med P-knappen som är
placerad intill växelväljaren.
om bilen stängs av i läge D eller R.
om föraren lossar säkerhetsbältet och öppnar förardörren när bilen är igång med växelväljaren i ett annat läge än P.
För att parkera en bil utan bälte och med öppen
dörr – upphäv P-läget genom att lägga i R eller D
igen.
}}
433
START OCH KÖRNING
||
Bromsläge – B
B kan väljas när som helst under färden. I B-läget
elmotorbromsar bilen när gaspedalen släpps
samtidigt som hybridbatteriet laddas. Detta ger
fler möjligheter till återladdning av hybridbatteriet,
då laddningen sker även utan att föraren
använder bromspedalen.
•
Tryck växelväljaren framåt för att återgå till Dläget.
För att undvika ryck och motorstopp växlar växellådan automatiskt ner om farten sjunker lägre än
vad som är lämpligt för den valda växeln.
Relaterad information
•
•
•
•
Växla med rattpaddlar*
Rattpaddlarna är ett komplement till växelväljaren
som gör det möjligt att växla manuellt utan att
släppa händerna från ratten.
Aktivera rattpaddlar
Växelväljarspärr (s. 435)
För att kunna växla med rattpaddlarna måste de
först aktiveras:
Växla med rattpaddlar* (s. 434)
–
Kickdown-funktion (s. 436)
Växlingsindikator* (s. 436)
Dra en av paddlarna mot ratten.
> En siffra i förardisplayen indikerar aktuell
växel.
B-läge i förardisplayen.
Ifrån B-läget är det möjligt att manuellt växla ned
till lägre växlar. Förardisplayen visar vilken växel (1
- 8) som används.
•
Tryck växelväljaren bakåt en gång för att
växla ned till närmast lägre växel.
•
Tryck växelväljaren bakåt en gång till för att
växla ned ytterligare.
För att kunna växla manuellt till en högre växel
krävs att bilen är utrustad med rattpaddlar*.
434
Förardisplay vid växling med rattpaddlar.
Växla
För att växla ett steg:
–
Dra en av paddlarna bakåt – mot ratten – och
släpp.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Växelväljarspärren förhindrar oavsiktlig växling
mellan olika växellägen i en automatisk växellåda.
I växelläge B sker ingen automatisk avstängning.
Automatisk växelväljarspärr
Relaterad information
Den automatiska växelväljarspärren har särskilda
säkerhetssystem.
•
•
"–": Väljer nästa lägre växel.
"+": Väljer nästa högre växel.
En växling sker vid varje paddeldrag förutsatt att
motorns varvtal inte går utanför tillåtet område.
Växelväljarspärr
Automatisk avstängning
I växelläge D stängs rattpaddlarna av efter en
kort stund om de inte används. Det indikeras med
att siffran för aktuell växel slocknar.
Växellägen för automatisk växellåda (s. 432)
Växlingsindikator* (s. 436)
Från parkeringsläge – P
För att kunna föra växelväljaren ur P-läget måste
bromspedalen vara nedtryckt och tändningsläget
vara II.
Från neutralläge – N
Om växelväljaren är i läge N och bilen har stått
stilla i minst 3 sekunder (oavsett om motorn är
igång eller inte) är växelväljaren spärrad.
Efter varje växling skiftar förardisplayen siffra för
att visa aktuell växel.
För att kunna föra växelväljaren från N-läget till
ett annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och tändningsläget vara II.
Stänga av funktionen
Meddelande i förardisplayen
Manuell avstängning i växelläge D och B
– Stäng av rattpaddlarna genom att dra höger
paddel (+) mot ratten och håll kvar tills siffran
för aktuell växel i förardisplayen slocknar.
> Växellådan återgår till växelläge D
respektive B beroende på vilket läge som
var valt innan paddlarna aktiverades.
Växelväljaren spärras inte mekaniskt.
Om växelväljaren är spärrad visas ett meddelande
i förardisplayen, t.ex. Växelspak Trampa ned
bromsen för att aktivera växelspaken.
Relaterad information
•
Växellägen för automatisk växellåda (s. 432)
* Tillval/tillbehör. 435
START OCH KÖRNING
Kickdown-funktion
Växlingsindikator*
Fyrhjulsdrift
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nedväxling, s.k. kickdown.
Fyrhjulsdrift, AWD (All Wheel Drive), innebär att
bilen driver samtidigt på alla fyra hjulen vilket förbättrar väggreppet.
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker
uppväxling automatiskt.
Växlingsindikatorn i förardisplayen visar aktuell
växel vid manuell växling och när det är lämpligt
att lägga i nästa växel för bästa möjliga bränsleekonomi.
För en miljöanpassad körning vid manuell växling
är det viktigt att köra på rätt växel och att växla i
god tid.
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är växellådans styrprogram försett med ett nedväxlingsskydd.
Växlingsindikatorn visar aktuell växel i förardisplayen och indikerar med en pil uppåt en rekommenderad växling till högre växel. Växlingsindikatorn visas i växelläge B.
Växellådan tillåter inte nedväxlingar/kickdown
som leder till så högt motorvarv att motorn kan
skadas. Om föraren ändå försöker göra en sådan
nedväxling vid högt motorvarv händer ingenting –
den ursprungliga växeln förblir ilagd.
Fyrhjulsdriftens egenskaper varierar beroende av
vilket körläge som är valt.
Relaterad information
Relaterad information
Växellägen för automatisk växellåda (s. 432)
För att uppnå bästa möjliga väggrepp fördelas
drivkraften automatiskt till de hjul som har det
bästa fästet. Systemet beräknar ständigt behovet
av vridmoment till bakhjulen, och kan omedelbart
omfördela upp till hälften av motorns vridmoment
till bakhjulen.
Fyrhjulsdrift har även en stabilserande effekt vid
högre hastigheter. Vid normal körning fördelas en
större del av kraften till framhjulen. Vid stillastående är fyrhjulsdrift alltid inkopplad som en förberedelse för maximal dragkraft under accelerationen.
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal i
syfte att förhindra motorskador.
•
Elmotorn som driver bakhjulen möjliggör elektrisk
fyrhjulsdriftfunktionalitet.
Växlingsindikator i
förardisplayen2.
•
•
Körlägen (s. 438)
Växellåda (s. 432)
Relaterad information
•
2
436
Växellägen för automatisk växellåda (s. 432)
Bilden är schematisk, layouten kan variera beroende av bilmodell eller uppdaterad mjukvara.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Drivsystem
Ger elektrisk fyrhjulsdriftfunktionalitet. Återvinner bromsenergi till elenergi.
Volvo Twin Engine kombinerar en förbränningsmotor som driver framhjulen med en elmotor
som driver bakhjulen.
Relaterad information
•
•
Två drivsystem
Beroende på förarvalt körläge och tillgänglig
elenergi kan de båda drivsystemen användas
antingen enskilt eller parallellt.
Elmotorn får sin energi ur ett hybridbatteri som
ligger i tunnelkonsolen. Hybridbatteriet går att
ladda i ett vägguttag, eller i en speciell laddstation. Förbränningsmotorn kan dessutom ladda
hybridbatteriet med en särskild högvoltsgenerator.
Både förbränningsmotor och elmotor kan generera drivkraft direkt på hjulen. Ett avancerat styrsystem koordinerar de båda drivsystemens egenskaper för att ge bästa möjliga körekonomi.
•
•
•
Allmänt om Twin Engine (s. 398)
Start och stopp av förbränningsmotor i Twin
Engine (s. 438)
Körlägen (s. 438)
Växellåda (s. 432)
Faktorer som påverkar räckvidden vid eldrift
(s. 447)
Hybridbatteri – Hybridbatteriets funktion är
att lagra energi. Det tar emot energi vid laddning från elnätet, vid regenerativ inbromsning
eller från högvoltsgeneratorn. Det ger energi
till eldrift och även till att tillfälligt köra den
elektriska luftkonditioneringen vid förkonditionering av kupén.
Förbränningsmotor – Förbränningsmotorn
startar när energinivån i hybridbatteriet inte
räcker till för den motoreffekt som föraren
efterfrågar.
Högvoltsgenerator3 – Laddar hybridbatteriet.
Startmotor för förbränningsmotorn. Kan
stötta förbränningsmotorn med extra
elenergi.
Elmotor – Driver bilen i eldrift. Ger vid behov
extra vridmoment och effekt vid acceleration.
3
CISG (Crank Integrated Starter Generator) – Kombinerad högvoltsgenerator och startmotor.
437
START OCH KÖRNING
Start och stopp av
förbränningsmotor i Twin Engine
hur länge förbränningsmotorn behöver vara igång
varierar beroende på katalysatorns temperatur.
Ett avancerat styrsystem avgör i vilken utsträckning bilen körs på förbränningsmotor, elmotor
eller båda parallellt. Vid eldrift kan bilen ibland
behöva starta förbränningsmotorn automatiskt
på grund av yttre omständigheter, t.ex. vid låga
yttertemperaturer, vilket är helt normalt. Dessutom startar förbränningsmotorn alltid när hybridbatteriet når sin lägsta laddningsnivå.
•
•
•
•
Klimatinställningar vid låga
temperaturer
Vid låga yttertemperaturer startar ibland förbränningsmotorn automatiskt för att önskad kupétemperatur och luftkvalitet ska uppnås. Tiden för hur
länge förbränningsmotorn är igång kan påverkas
genom att:
•
•
•
Drivsystem (s. 437)
Ekonomisk körning (s. 445)
Köra med eldrift (s. 446)
Körlägen (s. 438)
Valet av körläge påverkar bilens köregenskaper
för att förbättra körupplevelsen och underlätta
vid körning i speciella situationer.
Med körlägen går det snabbt att få tillgång till
bilens många funktioner och inställningar vid
olika körbehov. Följande system anpassas för att
erhålla bästa möjliga köregenskaper i respektive
körläge:
•
•
•
•
•
•
Styrning
Motor/växellåda/fyrhjulsdrift
Bromsar
Stötdämpning
Förardisplay
Klimatinställningar
minska fläktstyrkan
Välj det körläge som passar bäst för nuvarande
körförhållanden. Tänk på att alla körlägen inte är
tillgängliga i alla situationer.
aktivera körläge Pure.
Valbara körlägen
sänka temperaturen
Eldrift vid låga eller höga temperaturer
Vid låga eller höga yttertemperaturer kan bilens
räckvidd och effekt vid eldrift reduceras och
påverka hur ofta förbränningsmotorn automatiskt
startas.
Avgasrening
För att säkerställa att avgasreningen fungerar
optimalt krävs det att förbränningsmotorn, när
den väl startats, är i gång några minuter. Tiden för
438
Relaterad information
Körlägen
VARNING
Tänk på att bilen inte avger något motorljud
när den endast drivs av elmotorn och därför
kan vara svår att uppfatta för barn, fotgängare,
cyklister och djur. Detta gäller speciellt i låga
farter, t.ex. på parkeringsplatser.
START OCH KÖRNING
VARNING
Lämna inte bilen i ett oventilerat utrymme
med aktiverat körläge och avstängd bränslemotor – automatisk motorstart sker vid låg
energinivå i hybridbatteriet och avgaserna kan
då allvarligt skada människor och djur.
HYBRID
• Detta är bilens normalläge där elmotor och
förbränningsmotor jobbar tillsammans.
När bilen startar är den i Hybrid-läget. Styrsystemet använder både el- och förbränningsmotor –
enskilt eller parallellt – och beräknar optimal
användning avseende prestanda, bränsleförbrukning och komfort. Förmågan att köra med enbart
elmotor beror på hybridbatteriets energinivå och
t.ex. på behovet av värme/kyla i kupén.
Körläget är anpassat för en låg energiförbrukning
med en optimerad mix mellan el- och förbränningsmotor, utan att kompromissa med klimatkomfort eller körupplevelse. När en högre acceleration önskas används maximal tilläggseffekt från
den elektriska drivlinan. Bilen känner också av om
körförhållanden kräver fyrhjulsdrift och kopplar
automatiskt in detta vid behov. Fyrhjulsdrift och
elektrisk tilläggseffekt är alltid tillgänglig oavsett
laddstatus på batteriet.
Information i förardisplayen
Vid körning i hybridläget visar förardisplayen en
hybridmätare. Visaren i hybridmätaren indikerar
hur mycket energi som föraren efterfrågar med
gaspedalen. Markeringen mellan blixten och
droppen visar hur mycket energi som finns att
tillgå.
Med hög effekt tillgänglig är det möjligt att köra
enbart på el. När gaspedalen trycks ned aktiveras
enbart elmotorn ända tills ett visst läge uppnås.
Förbränningsmotorn startar när detta läge överskrids och energinivån i batteriet inte räcker till
för den motoreffekt som föraren efterfrågar med
gaspedalen.
Vid låg energinivå (hybridbatteriet nästan tomt)
måste batteriets energinivå upprätthållas, vilket
leder till att förbränningsmotorn startar oftare.
Ladda hybridbatteriet från ett 230 VAC-uttag
med laddkabeln, eller aktivera Charge i funktionsvyn för att återställa förmågan att köra på
enbart el.
Förardisplayen vid framdrivning med både el- och förbränningsmotor.
Förardisplayen visar också när energi
återförs till batteriet (regeneras) vid en
lätt inbromsning.
PURE
• Kör bilen med elmotor, med så låg energiförbrukning som möjligt och med minsta möjliga
koldioxidutsläpp.
Körläget maximerar körning på hybridbatteriet.
Detta innebär t.ex. att effekten på vissa klimatinställningar är reducerade för att ge längsta möjliga körsträcka på enbart el.
Pure-läget är tillgängligt när hybridbatteriet har
en tillräckligt hög energinivå. Även i Pure-läget
startar förbränningsmotorn om energinivån i batteriet blir för låg. Förbränningsmotorn startar
också
•
om hastigheten överstiger 125 km/h
(78 mph)
•
om föraren begär mer drivkraft än eldrivningen kan ge
•
vid system-/komponentbegränsningar, t.ex.
låg yttertemperatur.
Körläget är optimerat för maximal körsträcka med
elektrisk framdrivning och är framför allt utvecklat
för stadstrafik. Med Pure gäller lägsta möjliga förbrukning även när hybridbatteriet är tömt. Klimatet i kupén regleras till Eco-klimat, och vid halt
väglag kan något mer hjulspinn vara tillåtet innan
fyrhjulsdrift automatiskt aktiveras.
}}
439
START OCH KÖRNING
||
Eco-klimat
I körläge Pure aktiveras automatiskt Eco-klimat i
kupén för att minska energiförbrukningen.
OBS
Vid aktivering av körläge Pure ändras några
parametrar i klimatsystemets inställningar och
några elförbrukares funktioner reduceras.
Vissa inställningar kan återställas manuellt,
men full funktionalitet återfås endast genom
att lämna körläge Pure eller anpassa körläge
Individual med full klimatfunktionalitet.
Vid besvär med imbildning, tryck på knappen för
max defroster som har normal funktionalitet.
AWD
• Förbättra bilens väggrepp och framkomlighet
med utökad fyrhjulsdrift.
Körläget låser bilen i fyrhjulsdrift. En optimal fördelning mellan fram- och bakaxelmoment ger
bästa framkomlighet, stabilitet och väggrepp t.ex.
vid halt väglag, vid körning med ett tyngre släp,
eller vid bogsering. Körläge AWD är alltid tillgängligt oavsett laddstatus på hybridbatteriet.
Både förbränningsmotor och elmotor är inkopplade för att kunna driva alla fyra hjulen, vilket
medför en ökad bränsleförbrukning.
kan koppla in elmotorn eller starta förbränningsmotorn vid behov.
POWER
• Power-läget gör att bilen får ett sportigare
beteende och snabbare respons vid gaspådrag.
Körläget maximerar den kombinerade effekten
från förbrännings- och elmotor genom att bilen
drivs med både fram- och bakhjul. Växlingarna blir
snabbare och distinktare, och växellådan prioriterar växel med högre dragkraft. Styrresponsen är
snabbare och dämpningen är hårdare.
Både förbränningsmotor och elmotor är inkopplade för att kunna driva alla fyra hjulen, vilket
medför en ökad bränsleförbrukning.
Körläget är optimerat för maximal prestanda och
respons vid gaspådrag. Det förändrar förbränningsmotorns gaspedalrespons, växlingsschema
och laddtryckssystem. Även chassisättningar,
styrning och bromsarnas respons optimeras. Körläge Power är alltid tillgängligt oavsett laddstatus
på hybridbatteriet.
INDIVIDUAL
• Anpassa ett körläge efter egna önskemål.
Välj ett körläge att utgå ifrån och justera sedan
inställningarna efter önskade köregenskaper.
Dessa inställningar sparas i en egen förarprofil.
I bilens övriga körlägen anpassar bilen automatiskt behovet av fyrhjulsdrift till underlaget, och
4
440
Individuellt körläge är bara tillgängligt om det
först är aktiverat i centerdisplayen.
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell eller uppdaterad mjukvara.
Inställningsvy4 för Individuellt körläge.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car Individuellt körläge och
markera Individuellt körläge.
START OCH KÖRNING
3.
Vid Förval, välj ett körläge att utgå ifrån:
Pure, Hybrid eller Power.
Möjliga justeringar gäller inställningar för:
•
•
•
•
•
•
Förardisplay
Rattmotstånd
Egenskaper för drivlinan
•
Allmänt om Twin Engine (s. 398)
Ändra körläge
Körläget ändras med reglaget i tunnelkonsolen.
Välj det körläge som passar bäst för nuvarande
körförhållanden. Tänk på att alla körlägen inte är
tillgängliga i alla situationer.
För att ändra körläge:
Bromskaraktär
Dämpningskontroll
ECO-klimat.
Användning av förbränningsmotorn
Ett avancerat styrsystem avgör i vilken utsträckning bilen körs på förbränningsmotor, elmotor
eller båda parallellt.
Den primära funktionen är att utnyttja de olika
motorerna och den tillgängliga energin i hybridbatteriet så effektivt som möjligt, med hänsyn till
de olika körlägenas egenskaper samt förarens
begäran av effekt genom gaspedalen.
Det finns även fall där tillfälliga begränsningar i
systemet, eller lagkravsstyrda funktioner för att
upprätthålla en låg nivå av bilens totala utsläpp av
emissioner, kan komma att använda förbränningsmotorn i större utsträckning.
Relaterad information
•
•
•
Ändra körläge (s. 441)
Ekonomisk körning (s. 445)
Hybridmätare (s. 78)
1.
Tryck på körlägesreglaget DRIVE MODE.
> En popup-meny öppnas i centerdisplayen.
2.
Rulla hjulet uppåt eller nedåt tills önskat körläge är markerat.
3.
Tryck på körlägesreglaget eller direkt på pekskärmen för att bekräfta valet.
> Det valda körläget indikeras i förardisplayen.
Om ett körläget är gråtonat i popup-menyn är det
inte valbart.
}}
441
START OCH KÖRNING
||
442
Relaterad information
•
Körlägen (s. 438)
START OCH KÖRNING
Nivåkontroll* och dämpning
Stötdämpning (Four-C)
Vid transport
Nivåkontroll och stötdämpning regleras automatiskt i bilen.
Med nivåkontroll bak bibehåller bilen samma höjd
bak oavsett last. Nivåregleringen kan förekomma
även efter att bilen har parkerats.
Stötdämpningen är anpassad efter det valda körläget och efter vilken hastighet bilen har. Dämpningen är normalt inställd för bästa möjliga komfort och regleras kontinuerligt beroende av
vägens underlag, bilens acceleration, inbromsning
och kurvtagning.
Vid transport av bilen på färja, tåg eller lastbil får
bilen bara surras runt däcken och inte i övriga
delar av chassit. Förändringar i luftfjädringen kan
uppstå under transporten vilket skulle kunna
påverka surrningen negativt.
Symboler och meddelanden i förardisplay
Symbol
Meddelande
Innebörd
Nivåreglering
Nivåregleringen har stängts av manuellt av användaren.
Avaktiverad av användare
Nivåreglering
Tillfälligt nedsatt prestanda
Nivåregleringens prestanda har reducerats temporärt på grund av omfattande systemanvändning. Om
detta meddelandet visas ofta (t. ex. flera gånger under en vecka) kontakta en verkstadA.
Nivåreglering
Ett fel har inträffat. Besök en verkstadA så snart som möjligt.
Service erfordras
}}
* Tillval/tillbehör. 443
START OCH KÖRNING
||
Symbol
Meddelande
Innebörd
Nivåregleringsfel
Stanna snarast
Ett kritiskt fel har inträffat. Stoppa säkert, låt bärga bilen (upplyft med alla hjulen på bärgningsflak) till en
verkstadA .
Nivåreglering
Ett fel har inträffat. Om meddelandet visas under körning, kontakta en verkstadA.
Sakta ner Bilen är för hög
Nivåreglering
Nivåreglering av bilens bakaxel till målhöjden pågår.
Autojusterar bilens höjd
A
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
444
Inställningar för nivåkontroll* (s. 445)
Körlägen (s. 438)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Inställningar för nivåkontroll*
Ekonomisk körning
Stäng av nivåkontroll när bilen ska hissas upp
med domkraft för att undvika problem med den
automatiska regleringen.
Kör ekonomiskt och spara samtidigt miljön
genom att köra mjukt och förutseende, samt
anpassa körsätt och hastighet till den rådande
situationen.
Inställningar i centerdisplayen
Inaktivering av nivåkontroll
I vissa fall måste funktionen stängas av, t.ex.
innan bilen hissas upp med domkraft*. Nivåskillnaden som skapas vid lyft med domkraft medför
annars att luftfjädringen börjar justera höjden, vilket skapar en oönskad påverkan.
Stäng av funktionen via centerdisplayen:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
fjädring.
3.
Välj Inaktivering av nivåkontroll.
Parkeringsbroms och
Planera för eldrift
Det är viktigt att planera körningen noga vid
eldrift för att uppnå längsta möjliga körsträcka:
Nivåkontroll* och dämpning (s. 443)
Rekommendationer vid lastning (s. 563)
Vid en kort körning efter förkonditionering av
kupén, stäng om möjligt av kupéfläkten, alternativt luftkonditioneringen i varmt klimat.
•
Om förkonditionering inte är möjlig när det är
kallt ute, använd i första hand eluppvärmning
av säte och ratt. Undvik att värma upp hela
interiören vilket tar energi från hybridbatteriet.
Ladda
• Ladda bilen regelbundet från elnätet. Ta för
vana att alltid påbörja en färd med fulladdat
hybridbatteri.
•
•
Ta reda på var laddstationer finns.
Välj om möjligt parkeringsplats med laddstation.
OBS
Ladda bilen från elnätet så ofta som möjligt!
Relaterad information
•
•
•
Förkonditionera
• Förkonditionera om möjligt bilen innan körning med hjälp av laddkabeln ansluten till
elnätet.
•
Undvik att parkera bilen så att interiören
under parkeringstiden kyls ut eller överhettas.
Parkera till exempel bilen i ett klimatiserat
garage.
}}
* Tillval/tillbehör. 445
START OCH KÖRNING
||
Köra
• För lägsta energiförbrukning, aktivera körläge
Pure.
•
•
Kör i jämn hastighet och med god framförhållning för att undvika inbromsningar. Detta
körsätt ger den lägsta energiförbrukningen.
•
Val av däck kan påverka energiförbrukningen
– rådgör om lämpliga däck med en återförsäljare.
•
Balansera effektbehovet med gaspedalen. Ta
hjälp av indikeringen för tillgänglig elmotoreffekt i förardisplayen för att undvika att starta
förbränningsmotorn i onödan. Elmotorn är
effektivare än förbränningsmotorn, speciellt i
låga hastigheter.
•
Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
desto högre förbrukning.
•
Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd
och höjer förbrukningen – ta bort lasthållare
som inte används.
•
•
Undvik att köra med öppna fönster.
•
446
Vid nödvändig inbromsning – bromsa mjukt
med bromspedalen, det återladdar hybridbatteriet. En regenerativ bromsningsfunktion
är inbyggd i bromspedalen och kan förstärkas med elmotorbroms i växelläge B.
•
Hög hastighet ger ökad energiförbrukning –
luftmotståndet ökar med hastigheten.
•
Aktivera Hold-funktionen i funktionsvyn vid
högre hastigheter under körningar som är
längre än vad elen räcker till.
•
Undvik om möjligt att använda Charge-funktionen för att ladda hybridbatteriet. Laddning
med förbränningsmotor ökar bränsleförbrukningen och medför ökat koldioxidutsläpp.
•
I kallt klimat, reducera om möjligt eluppvärmning av rutor, speglar, säten och ratt.
Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet – välj ECO -däcktryck
för bästa resultat.
Håll inte bilen stilla i en backe med gaspedalen. Använd färdbromsen i stället.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Drive-E – renare körglädje (s. 28)
Faktorer som påverkar räckvidden vid eldrift
(s. 447)
Köra med eldrift (s. 446)
Köra med eldrift
Vid körning med eldrift ger Volvo Twin Engine en
kombination av god bränsleekonomi, låga
utsläpp och hög prestanda.
För energieffektivast körning:
•
Välj körläge Pure för att komma så långt som
möjligt på enbart el.
•
Balansera effektbehovet med gaspedalen. Ta
hjälp av indikeringen för tillgänglig elmotoreffekt i förardisplayens hybridmätare för att
undvika att starta förbränningsmotorn i onödan.
•
Vid nödvändig inbromsning – bromsa mjukt
med bromspedalen, det återladdar hybridbatteriet.
•
Aktivera Hold-funktionen i funktionsvyn vid
högre hastigheter under körningar som är
längre än vad elen räcker till.
•
Minska strömuttaget i kupén genom att
reducera t.ex. fläktstyrka, eluppvärmning eller
användning av luftkonditionering.
Hybridmätare (s. 78)
Kontrollera däcktryck (s. 534)
Följ även allmänna råd om ekonomisk körning
angående hastighet, däck och last för att maximera räckvidden.
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om Twin Engine (s. 398)
Ekonomisk körning (s. 445)
Hybridmätare (s. 78)
START OCH KÖRNING
•
Faktorer som påverkar räckvidden vid eldrift
(s. 447)
Faktorer som påverkar räckvidden
vid eldrift
•
Start och stopp av förbränningsmotor i Twin
Engine (s. 438)
•
"Hold" och "Charge"-funktion (s. 448)
Bilens räckvidd vid eldrift beror av flera faktorer.
Förutsättningarna för att uppnå en lång räckvidd
varierar efter de omständigheter och förhållanden som bilen körs i.
Det certifierade värdet för bilens elkörsträcka ska
inte tolkas som en förväntad räckvidd. Certifieringsvärdet är ett jämförelsevärde som erhålls vid
speciella EU-körcykler. Den verkliga räckvidden
beror av flera faktorer.
Faktorer som påverkar räckvidden
Vissa faktorer kan föraren själv inte påverka,
medan andra är möjliga att påverka.
Upp till en viss gräns har en varmare yttertemperatur en gynnsam påverkan på räckvidden.
Yttertemperatur
Avstängt
kupéklimat
Vanligt
kupéklimat
30 °C (86 °F)
95 %
80 %
20 °C (68 °F)
100 %
90%
10 °C (50 °F)
90 %
80 %
0 °C (32 °F)
80 %
60 %
-10 °C (14 °F)
70 %
40 %
Den längsta räckvidden uppnås under mycket
gynnsamma förhållanden när alla faktorer har en
positiv påverkan.
Faktorer som föraren inte kan påverka
Det finns flera yttre omständigheter som påverkar
räckvidden i varierande grad:
•
•
•
•
•
trafiksituation
korta körsträckor
topografi
yttertemperatur och motvind
väglag och ytbeläggning.
Tabellen nedan visar det ungefärliga förhållandet
mellan yttertemperatur och räckvidd, dels på en
bil med avstängt kupéklimat, dels på en bil med
vanligt kupéklimat.
}}
447
START OCH KÖRNING
||
Faktorer som föraren påverkar
Föraren bör vara medveten om att följande faktorer påverkar räckvidden för att kunna hantera
bilen energieffektivt:
•
•
•
•
•
•
•
regelbunden laddning
förkonditionering
•
Värdena som visas i tabellerna är relaterade till en ny bil.
•
Det är inga absoluta värden utan är
beroende av körbeteende, miljö och
andra omständigheter.
körläge Pure
Relaterad information
klimatinställningar
hastighet och acceleration
funktionen Hold
däck och däcktryck.
Tabellen nedan visar det ungefärliga förhållandet
mellan konstanthastighet och räckvidd, där en
lägre konstanthastighet har en gynnsam påverkan på räckvidden.
Konstanthastighet
448
OBS
100 km/h (62 mph)
50 %
80 km/h (50 mph)
70 %
60 km/h (37 mph)
90 %
50 km/h (31 mph)
100 %
•
•
•
•
Köra med eldrift (s. 446)
Ekonomisk körning (s. 445)
"Hold" och "Charge"-funktion (s. 448)
Körlägen (s. 438)
"Hold" och "Charge"-funktion
I vissa situationer kan det vara bra att kunna
styra hybridbatteriets laddningsgrad under
pågående körning. Detta är möjligt med funktionerna Hold och Charge som är tillgängliga i alla
körlägen.
Funktionsknappar för Hold och Charge
Funktionerna aktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
Hold
Batterinivå bibehålls för
senare bruk.
Funktionen håller laddningen i
hybridbatteriet för eldrift och
sparar tillgänglig elenergi för
senare användning, t.ex. för
körning i stadsmiljö eller genom villakvarteret.
Hold är tillgängligt oavsett vilken laddningsgrad
det är på hybridbatteriet.
Bilen fungerar som vid normal hybriddrift med
urladdat batteri, där bilen utöver återanvändning
av t.ex. bromsgenererad energi startar förbränningsmotorn oftare för att behålla laddningen i
batteriet.
START OCH KÖRNING
Förberedelser inför en långresa
Charge
Bensinmotorn laddar
hybridbatteriet.
Inför en bilsemester eller annan längre resa är
det viktigt att kontrollera bilens funktioner och
utrustning extra noggrant.
Kontrollera att:
Funktionen laddar upp hybridbatteriet med stöttning av förbränningsmotorn för användning av utökad eldrift vid
senare tillfälle. Funktionen är inte tillgänglig när
hybridbatteriet redan har en hög laddningsnivå.
Symboler i förardisplayen
Symbolen
är aktiverad.
visas i hybridbatterimätaren när Charge
Relaterad information
•
•
•
•
motorn fungerar som den ska och att bränsleförbrukningen är normal
•
inget läckage (bränsle, olja, eller annan
vätska) förekommer
•
•
bromsverkan vid inbromsning är optimal
•
däckens mönsterdjup och lufttryck är tillräckligt. Byt till vinterdäck vid körning till områden
med risk för snöiga eller isiga vägbanor.
•
•
•
startbatteriets laddning är god
Köra med eldrift (s. 446)
Ekonomisk körning (s. 445)
Hybridmätare (s. 78)
samtliga lampor fungerar – justera strålkastarnas ljushöjd om bilen lastats tungt
torkarbladen är i bra skick
varningstriangel och reflexväst finns i bilen –
lagkrav i vissa länder.
Relaterad information
Symbolen
aktiverad.
visas i hybridbatterimätaren när Hold är
•
•
•
•
•
•
Kontrollera däcktryck (s. 534)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 637)
Påfyllning av spolarvätska (s. 621)
Vinterkörning (s. 450)
Ekonomisk körning (s. 445)
Inställningar för bilmodem (s. 513)
}}
449
START OCH KÖRNING
•
•
•
•
•
Rekommendationer vid lastning (s. 563)
Vinterkörning
Halt väglag
Köra med släpvagn (s. 462)
Vid vinterkörning är det viktigt att göra vissa kontroller på bilen för att säkerställa att den kan
köras på ett säkert sätt.
För bästa möjliga väggrepp rekommenderar Volvo
vinterdäck på samtliga hjul om risk för snö eller is
föreligger.
Pilot Assist (s. 301)
Fartbegränsare (s. 269)
Däcktätningssats (s. 548)
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
•
Motorns kylvätska ska innehålla 50 % glykol.
Denna blandning skyddar motorn mot frostsprängning ner till ca –35 °C (–31 °F). För att
undvika hälsorisker ska olika typer av glykol
inte blandas.
•
Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
•
Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är kall.
VIKTIGT
Lågviskositetsolja ska inte användas vid hård
körning eller i varmt väder.
•
•
450
Startbatteriets kondition och laddningsnivå
ska ses över. Kallt väder ställer större krav på
startbatteriet samtidigt som dess kapacitet
minskas av kyla.
Använd spolarvätska med frostskydd för att
undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.
OBS
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i alla länder.
Öva halkkörning under kontrollerade former för
att lära känna bilens reaktioner.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vinterhjul (s. 547)
Snökedjor (s. 547)
Bromsa på saltade vägbanor (s. 425)
Bromsa på våta vägbanor (s. 425)
Påfyllning av spolarvätska (s. 621)
Startbatteri (s. 590)
Byta torkarblad vindruta (s. 619)
Byta torkarblad bakruta (s. 618)
Fylla på kylvätska (s. 586)
Ogynnsamma körförhållanden för motorolja
(s. 633)
START OCH KÖRNING
Vadning
VIKTIGT
Vadning innebär att bilen körs genom en djupare
mängd vatten på en vattenbelagd vägbana. Vadning ska göras med stor försiktighet.
Observera följande för att förhindra skador på
bilen vid körning genom vatten (t.ex. på översvämmade vägar):
•
Vattennivån får inte vara högre än bilens golv.
Kontrollera om möjligt djupet på den djupaste punkten innan körningen genom vattnet påbörjas. Extra försiktighet ska iakttas vid
passage av strömmande vatten.
•
•
Kör inte fortare än gånghastighet.
•
Tänk på att vågor som skapas av mötande
trafik kan överstiga nivån för bilens golv.
•
Undvik att köra genom saltvatten (korrosionsrisk).
Stanna inte bilen i vattnet. Kör försiktigt
framåt eller backa tillbaka bilen ur vattnet.
Delar av bilen (t.ex. motor, växellåda, drivlina
eller elektriska komponenter) kan skadas vid
körning genom vatten med en högre nivå än
bilens golv. Skador på någon komponent
orsakad av översvämning, hydrostatisk låsning
eller oljebrist täcks inte av garantin.
Öppna och stänga tanklucka
Tankluckan låses upp med knapp på instrumentpanelen.
I förardisplayen indikerar pilen
bredvid tanksymbolen vilken
sida av bilen tankluckan är
placerad.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart.
Bärga istället bilen ur vattnet och transportera
den på bärgningsflak till verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
När vattnet passerats, tryck lätt på bromspedalen
och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra bromsbeläggen våta
med fördröjd bromsverkan som resultat.
Rengör eventuell kontakt för släpvagnskoppling
efter körning i vatten och lera.
Relaterad information
•
Bärgning (s. 468)
}}
451
START OCH KÖRNING
2.
||
Efter avslutad tankning – stäng luckan med
ett lätt tryck.
Relaterad information
•
1.
Tryck på knappen på instrumentpanelen.
> Tryckutjämning av bränsletanken medför
en viss fördröjning av lucköppningen.
Meddelandet Bränsletank Tanklocket
öppnas visas i förardisplayen, och därefter Bränsletank Klar för tankning.
OBS
Efter att tankluckan har öppnats måste tankningen ske inom ca tio minuter. Därefter
stängs den ventil som öppnats vid knapptryckningen och det går inte längre att tanka
utan att pumpmunstycket slår ifrån.
Om ventilen stängs innan tankningen är slutförd – tryck på knappen igen och vänta tills
förardisplayen visar meddelandet
Bränsletank Klar för tankning.
452
Fylla på bränsle (s. 452)
Fylla på bränsle
Bränsletanken är utrustad med ett locklöst
bränslepåfyllningssystem.
Tanka bilen vid tankstation
START OCH KÖRNING
Påfyllning av bränsle görs på följande sätt.
1.
4.
Stäng av bilen och öppna tankluckan.
OBS
Efter att tankluckan har öppnats måste tankningen ske inom ca tio minuter. Därefter
stängs den ventil som öppnats vid knapptryckningen och det går inte längre att tanka
utan att pumpmunstycket slår ifrån.
Om ventilen stängs innan tankningen är slutförd – tryck på knappen igen och vänta tills
förardisplayen visar meddelandet
Bränsletank Klar för tankning.
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån första gången.
> Tanken är fylld.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
Fylla på bränsle från reservdunk
Vid påfyllning med reservdunk, använd tratten
som ligger i skumblocket under golvluckan i lastutrymmet.
1.
Öppna tankluckan.
För in tratten i bränslepåfyllningsöppningen.
Påfyllningsröret har två öppningsbara luckor
och trattens rör måste föras förbi båda luckorna innan påfyllning kan påbörjas.
2.
Välj bränsle som är godkänt att använda för
bilen enligt identifierare5 på insidan av tankluckan. Se information om godkända bränslen och identifierare i avsnitt "Bensin".
2.
3.
För in pumpmunstycket i bränslepåfyllningsöppningen. Påfyllningsröret har två öppningsbara luckor och pumpmunstycket måste
föras förbi båda luckorna innan tankningen
påbörjas.
Gäller bil med bränslevärmare*
5
Dekal på insidan av tankluckan.
Relaterad information
•
•
Öppna och stänga tanklucka (s. 451)
Bensin (s. 454)
Använd aldrig bränslevärmaren när bilen befinner
sig på ett tankstationsområde.
Identifierare enligt CEN standard EN16942 återfinns på insidan av tankluckan, samt senast slutet 2018 på motsvarande bränslepumpar och deras munstycken vid tankställen runt om i Europa.
* Tillval/tillbehör. 453
START OCH KÖRNING
Hantering av bränsle
VIKTIGT
Använd inte bränsle med sämre kvalitet än vad
Volvo rekommenderar eftersom motoreffekten
och bränsleförbrukningen då påverkas negativt.
Blandning av olika bränsletyper eller användning av bränsle som inte rekommenderas
upphäver Volvos garantier samt eventuella
kompletterande serviceavtal, detta gäller
samtliga motorer.
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och att
få bränslestänk i ögonen.
Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med vatten
under minst 15 minuter och sök läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och diesel
är mycket giftiga och kan orsaka permanenta
skador eller dödsfall om de sväljs. Sök läkarvård omedelbart om bränsle har svalts.
VARNING
Bensin
Bensin är en form av motorbränsle som är
avsedd för bil med bensinmotor.
Använd endast bensin från välkända tillverkare.
Fyll aldrig på bränsle med tveksam kvalitet. Bensinen ska uppfylla normen EN 228.
Identifierare för bensin
Relaterad information
•
Bensin (s. 454)
Identifierare enligt CEN standard EN16942 återfinns på insidan av tankluckan, samt senast slutet
2018 på motsvarande bränslepumpar och deras
munstycken vid tankställen runt om i Europa.
Detta är identifierarna som gäller för nuvarande
standardbränslen i Europa. Bensin med följande
identifierare får användas i bil med bensinmotor:
E5 är en bensin med max
2.7 % syre och max 5 vol %
etanol.
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan åstadkomma gnistbildning och antända bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra brand och
personskada.
454
E10 är en bensin med max
3.7 % syre och max 10 vol %
etanol.
START OCH KÖRNING
VIKTIGT
•
Bränsle som innehåller upp till 10
volymprocent etanol är tillåtet.
•
EN 228 E10 bensin (max
10 volymprocent etanol) är godkänt att
användas.
•
Högre etanol än E10 (max
10 volymprocent etanol) är inte tillåtet.
T.ex. E85 är inte tillåtet.
Oktantal
•
•
95 RON kan användas vid normal körning.
•
Oktantal lägre än RON 95 får inte användas.
98 RON rekommenderas för maximal effekt
och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C (100 °F)
rekommenderas högsta möjliga oktantal för bästa
prestanda och bränsleförbrukning.
VIKTIGT
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
Bränsle som innehåller metalltillsatser får
inte användas.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
Relaterad information
•
•
•
•
Hantering av bränsle (s. 454)
Fylla på bränsle (s. 452)
Bensinpartikelfilter (s. 455)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 637)
Bensinpartikelfilter
Bensindriven bil är utrustad med partikelfilter för
en effektivare avgasrening.
Partiklar i avgaserna samlas i bensinpartikelfiltret
under normal körning. Under normala driftsförhållanden sker en passiv regenerering som leder till
att partiklarna oxideras och bränns bort. På så
sätt töms filtret.
Om bilen körs i låga hastigheter eller vid upprepade kallstarter vid låg yttertemperatur, kan en
aktiv regenerering vara nödvändig. Regenereringen av partikelfiltret sker automatiskt och tar
normalt 10-20 minuter. Under regenerering kan
en bränd lukt förekomma.
Använd parkeringsvärmare i kallt väder – då når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
Vid körning korta sträckor i låg
hastighet med bensinbil
Kapaciteten hos bensinavgasreningssystemet
påverkas av sättet som bilen körs. Att köra varierande körsträckor och i olika hastigheter är viktigt
för att nå optimal prestanda.
Att ofta köra korta sträckor i låg hastighet (eller i
kallt klimat) där motorn inte uppnår normal drifttemperatur, kan leda till problem som så småningom kan orsaka funktionsstörningar och
utlösa ett varningsmeddelande. Om bilen körs
mest i stadstrafik är det viktigt att regelbundet
köra även i högre hastigheter för att låta bensinavgasreningssystemet regenerera.
}}
455
START OCH KÖRNING
||
•
Bilen bör landsvägsköras i hastigheter över
60 km/h (38 mph) i minst 20 minuter mellan
varje tankningstillfälle.
Relaterad information
•
Bensin (s. 454)
Överhettning av motor och
drivsystem
Under speciella förhållanden, vid hård körning i
t.ex. brant terräng och varmt klimat, finns risk för
att motor och drivsystem kan överhettas – särskilt vid tung last.
•
Vid överhettning kan motorns effekt begränsas temporärt.
•
Ta bort extraljus som sitter framför grillen vid
körning i varmt klimat.
•
Om temperaturen i motorns kylsystem blir för
hög tänds en varningssymbol och förardisplayen visar meddelandet Motortemperatur
Hög temperatur Stanna snarast. Stanna
då bilen på ett säkert sätt och låt motorn gå
på tomgång under några minuter för att
svalna.
•
•
456
säkert sätt och låt motorn gå på tomgång
under några minuter för att låta växellådan
svalna.
•
Vid överhettning kan bilens luftkonditionering
komma att stängas av temporärt.
•
Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
OBS
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar en
stund efter att motorn stängts av.
Symboler i förardisplayen
Symbol
Hög motortemperatur. Följ given
rekommendation.
Om meddelandet Motortemperatur Hög
temperatur Stäng av motorn eller
Kylarvätska Låg nivå, stäng av motorn
visas, stanna bilen och stäng av motorn.
Om växellådan blir överhettad kommer ett
alternativt växlingsprogram att väljas. Dessutom aktiveras en inbyggd skyddsfunktion
som bl.a. tänder en varningssymbol och förardisplayen visar meddelandet Växellåda
varm Sänk hastigheten för att sänka
temperaturen eller Växellåda överhettad
Stanna snarast och låt växellådan
svalna. Följ då given rekommendation, sänk
hastigheten respektive stanna bilen på ett
Innebörd
Låg nivå kylarvätska. Följ given
rekommendation.
Växellådan varm/överhettad/kyls.
Följ given rekommendation.
Relaterad information
•
•
Fylla på kylvätska (s. 586)
Köra med släpvagn (s. 462)
START OCH KÖRNING
•
•
Förberedelser inför en långresa (s. 449)
Överbelastning av startbatteriet
Växlingsindikator* (s. 436)
De elektriska funktionerna i bilen belastar startbatteriet olika mycket. Undvik att använda tändningsläge II när bilen är avstängd. Använd istället
tändningsläge I – då förbrukas mindre ström.
Använda starthjälp med annat
batteri
Om startbatteriet är urladdat kan bilen startas
med ström från ett annat batteri.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när bilen är
avstängd. Exempel på sådana funktioner är:
•
•
•
•
kupéfläkt
strålkastare
vindrutetorkare
ljudanläggning (hög volym).
Om startbatterispänningen är låg visas ett meddelande i förardisplayen. Energisparfunktionen
stänger sedan av eller reducerar vissa funktioner,
t.ex. kupéfläkt och/eller ljudanläggning.
–
Ladda då startbatteriet genom att starta bilen
och låt den sedan gå i minst 15 minuter –
startbatteriet laddas bättre under körning än
med motorn på tomgång vid stillastående.
Relaterad information
•
•
Startbatteri (s. 590)
Tändningslägen (s. 420)
Laddpunkt för starthjälp av egen bil.
VIKTIGT
Bilens laddpunkt är endast till för starthjälp av
egen bil. Laddpunkten är inte avsedd för
starthjälp av annan bil. Används laddpunkten
för att starta en annan bil kan det medföra att
en säkring går sönder vilket innebär att laddpunkten slutar fungera.
Då en säkring har gått sönder visas meddelandet
12 V Batteri Säkring utlöst Service erfordras
i förardisplayen. Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
}}
* Tillval/tillbehör. 457
START OCH KÖRNING
||
Vid starthjälp rekommenderas följande steg för
att undvika kortslutning eller andra skador:
1.
Sätt bilens elsystem i tändningsläge 0.
2.
Kontrollera att hjälpstartbatteriet har spänningen 12 V.
3.
Om hjälpstartbatteriet är monterat i en annan
bil – stäng av den hjälpande bilens motor och
se till att de båda bilarna inte vidrör varandra.
4.
Sätt fast den röda startkabelns ena klämma
på hjälpstartbatteriets pluspol (1).
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika
kortslutningar med andra komponenter i
motorrummet.
5.
Öppna den positiva hjälpstartspunktens täcklock (2).
6.
Sätt den röda startkabelns andra klämma på
bilens positiva hjälpstartspunkt (2).
7.
Sätt fast den svarta startkabelns ena klämma
på hjälpstartbatteriets minuspol (3).
8.
Sätt den svarta startkabelns andra klämma
på bilens negativa hjälpstartspunkt (4).
9.
458
Kontrollera att startkablarnas klämmor sitter
fast ordentligt så att det inte uppstår gnistor
under startförsöket.
10. Starta motorn på "hjälpbilen" och låt den gå
någon minut med högre tomgång än normalt,
ca 1500 varv/minut.
VARNING
11. Starta den egna bilens motor. Om startförsöket misslyckas förläng laddtiden till 10
minuter och gör därefter ett nytt startförsök.
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken är
mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om en startkabel ansluts felaktigt,
kan räcka för att batteriet ska explodera.
•
Anslut inte startkablarna till någon bränslesystemkomponent eller till någon rörlig
del. Var försiktig med varma motordelar.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om svavelsyra kommer i kontakt med ögon, hud
eller kläder. Vid stänk i ögonen – kontakta
omedelbart läkare.
•
Rök aldrig i närheten av batteriet.
OBS
Vid motorstart under normala förhållanden
prioriteras bilens elektriska drivmotor – bensinmotorn förblir avstängd. Det innebär att
efter startvredet vridits medurs har den elektriska motorn ”startat” och bilen är körklar.
Startad motor indikeras av att förardisplayens
kontrollampor slocknar och dess förvalda
tema tänds upp.
OBS
VIKTIGT
Bilen kan inte startas om hybridbatteriet är
urladdat.
Rör inte anslutningarna mellan kabel och bil
under startförsöket. Det finns risk för gnistbildning.
Relaterad information
12. Ta bort startkablarna i omvänd ordning –
först den svarta och sedan den röda.
Se till att ingen av den svarta startkabelns
klämmor kommer i kontakt med bilens positiva hjälpstartspunkt/hjälpstartbatteriets pluspol eller ansluten klämma på den röda startkabeln.
•
•
•
•
Starta bilen (s. 418)
Tändningslägen (s. 420)
Justera ratt (s. 184)
Välja tändningsläge (s. 421)
START OCH KÖRNING
Dragkrok*
Bilen kan utrustas med en dragkrok som gör det
möjligt att dra t.ex. en släpvagn efter bilen.
Det kan finnas olika varianter av dragkrok för
bilen, kontakta en Volvoåterförsäljare för mer
information.
Relaterad information
•
•
•
•
In- och utfällbar dragkrok* (s. 460)
Specifikationer för dragkrok*
Mått och fästpunkter för dragkrok.
Köra med släpvagn (s. 462)
Dragkroksmonterad cykelhållare* (s. 466)
Specifikationer för dragkrok* (s. 459)
VIKTIGT
När motorn stängs av kan den konstanta batterispänningen till släpvagnskontakten automatiskt stängas av för att inte ladda ur startbatteriet.
VIKTIGT
Dragkulan behöver regelbundet rengöras och
smörjas in med fett för att förhindra slitage.
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används ska dragkulan inte smörjas in.
Detta gäller även vid montering av cykelhållare som kläms fast runt dragkulan.
OBS
Om bilen är utrustad med dragkrok finns
ingen bakre infästning för bogserögla.
}}
* Tillval/tillbehör. 459
START OCH KÖRNING
||
Mått, fästpunkter i mm (tum)
A
1229 (48,4)
B
111,8 (4,4)
C
875 (34,4)
460
VARNING
437,5 (17,2)
E
Se bild ovan
F
310,5 (12,2)
Fälla ut dragkroken
G
Kulans centrum
VARNING
Dragkrok* (s. 459)
Dragvikter och kultryck (s. 630)
1.
Följ anvisningarna för in- och utfällning av
dragkroken noggrant.
D
Relaterad information
•
•
In- och utfällbar dragkrok*
Den in-/utfällbara dragkroken är alltid lättåtkomlig och är enkel att fälla ut eller in efter behov. I
infällt läge är dragkroken helt dold.
Undvik att stå nära stötfångaren mitt bakom
bilen vid utfällning av dragkroken.
Öppna bakluckan. En knapp för in- och utfällning av dragkroken finns placerad på höger
sida baktill i lastutrymmet. En indikeringslampa i knappen måste lysa med ett fast
orange sken för att utfällningsfunktionen ska
vara aktiv.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
2.
Fälla in dragkroken
3.
VIKTIGT
Säkerställ att det inte sitter någon anslutningskontakt eller adapter monterad i el-uttaget när dragkroken fälls in.
1.
Tryck in knappen och släpp – ett för långt
tryck kan innebära att utfällningen inte startar.
> Dragkroken faller ut och ner i ett olåst
läge – indikeringslampan blinkar orange.
VARNING
Tryck inte på knappen för in- och utfällning
om ett släpfordon är kopplat till dragkroken.
OBS
Dragkroken måste avsluta utfällningsförloppet
innan den kan föras vidare till låst läge. Detta
förlopp kan ta några sekunder. Om dragkroken inte fixeras i låst läge, vänta några sekunder och försök igen.
För dragkroken till sitt ändläge där den då fixeras och låses fast – indikeringslampan lyser
med ett fast orange sken.
> Dragkroken är redo att användas.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer
i avsett fäste.
OBS
Strömsparläge aktiveras efter en stund och
indikeringslampan slocknar. Systemet återaktiveras genom att bakluckan stängs och
sedan öppnas igen. Detta gäller både vid inoch utfällning av dragkroken.
Öppna bakluckan. Tryck in knappen på höger
sida baktill i lastutrymmet och släpp – ett för
långt tryck kan innebära att infällningen inte
startar.
> Dragkroken faller automatiskt ner i ett
olåst läge – indikeringslampan vid
knappen blinkar orange.
Om bilen elektriskt detekterat påkopplat släp,
slutar indikeringslampan lysa med fast sken.
}}
461
START OCH KÖRNING
||
2.
Köra med släpvagn
•
Vid körning med släpvagn finns det ett antal
saker som är viktiga att tänka på när det gäller
dragkroken, släpvagnen samt hur lasten placeras i släpvagnen.
Håll en låg hastighet vid körning med släpvagn uppför en lång brant stigning.
•
De maximala släpvagnsvikterna som är
angivna gäller endast för höjder upp till
1000 m.ö.h (3280 fot). På högre höjder är
motoreffekten och därmed bilens klättringsförmåga nedsatt på grund av den minskade
lufttätheten, och den maximala släpvagnsvikten måste därför minskas. Vikten för bil och
släpvagn måste minskas med 10 % för varje
ytterligare 1000 m (3280 fot) (eller del
därav).
•
Undvik att köra med släpvagn vid stigningar
över 12 %.
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval, t.ex.
dragkrok, reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt.
Lås dragkroken genom att föra tillbaka den
till sitt infällda läge där den låses.
> Indikeringslampan lyser nu med ett fast
sken om dragkroken är korrekt infälld.
Relaterad information
•
•
462
Köra med släpvagn (s. 462)
Bilen levereras med nödvändig utrustning för körning med släpvagn.
•
•
Dragkroken på bilen ska vara av godkänd typ.
Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens dragkrok följer angivet maximalt kultryck. Kultrycket räknas som del av bilens nyttolast.
•
Öka däcktrycket till rekommenderat tryck för
full last.
•
Motorn belastas hårdare än normalt vid körning med släpvagn.
•
Kör inte med tungt släp när bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km
(620 miles).
•
I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt. Växla
ner till en lägre växel vid manuell växling och
anpassa hastigheten.
•
Följ gällande bestämmelser för tillåtna hastigheter och vikter.
Dragkrok* (s. 459)
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
väsentligt ökar bilens bränsleförbrukning.
Släpvagnskontakt
Om bilens dragkrok har en 13-polig kontakt och
släpet har en 7-polig kontakt behövs en adapter.
Använd en adapter som är godkänd av Volvo. Se
till att kabeln inte släpar i marken.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
VIKTIGT
När motorn stängs av kan den konstanta batterispänningen till släpvagnskontakten automatiskt stängas av för att inte ladda ur startbatteriet.
Släpvagnsvikter
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli svårkontrollerbart vid undanmanövrar och inbromsningar.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är de
som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt och
hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan vara
certifierade för högre dragvikter än vad bilen
får dra.
Nivåreglering*
Bilens system för nivåkontroll eftersträvar att
hålla en konstant höjd oavsett last (upp till den
tillåtna maxvikten). När bilen står still sjunker bakvagnen något, vilket är normalt.
Vid körning i kuperad terräng och varmt
klimat
Under vissa förhållanden kan det finnas risk för
överhettning vid körning med släpvagn. Vid överhettning av motor och drivsystem tänds en varningssymbol i förardisplayen tillsammans med ett
meddelande.
Den automatiska växellådan väljer optimal växel
relaterat belastning och motorvarv.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Släpvagnsstabilisator* (s. 464)
Kontroll av släpvagnslampor (s. 465)
Dragvikter och kultryck (s. 630)
Överhettning av motor och drivsystem
(s. 456)
Ogynnsamma körförhållanden för motorolja
(s. 633)
Branta stigningar
Spärra inte den automatiska växellådan med en
högre växel än vad motorn "orkar med" – det är
inte alltid fördelaktigt att köra på hög växel och
lågt motorvarv.
Parkera i backe
1. Tryck ner bromspedalen.
2.
Aktivera parkeringsbromsen.
3.
Välj växelläge P.
4.
Släpp bromspedalen.
Använd stoppklossar för att blockera hjulen när
bil med påkopplat släp parkeras i backe.
Starta i backe
1. Tryck ner bromspedalen.
2.
Välj växelläge D.
3.
Lossa parkeringsbromsen.
4.
Släpp bromspedalen och kör iväg.
* Tillval/tillbehör. 463
START OCH KÖRNING
Släpvagnsstabilisator*
Orsaker till självsvängning
Fenomenet att bil med släp hamnar i självsvängning, kan uppstå för alla kombinationer av bilar
och släp. I vanliga fall krävs höga hastigheter för
att det ska uppstå. Men om släpvagnen är överlastat eller har lasten felaktigt fördelad, t.ex. för
långt bak, finns risk för självsvängning även i
lägre hastigheter.
Om självsvängningen inte dämpas ut trots släpvagnsstabilisatorns första ingrepp, bromsas ekipaget med alla hjul kombinerat med att motorns
drivkraft reduceras. När självsvängningen successivt dämpats och ekipaget åter är stabilt avbryter
systemet regleringen och föraren återfår full kontroll över bilen.
Släpvagnsstabilisatorn
har till uppgift att
stabilisera bil med tillkopplat släpvagn i situationer där ekipaget kommit i självsvängning.
Funktionen ingår i stabilitetssystemet ESC7.
För att självsvängning sedan ska börja, behövs en
utlösande faktor, t.ex.:
•
Bil med släp utsätts för en plötslig kraftig
sidovind.
•
Bil med släp kör på ojämn vägbana eller i ett
gupp.
•
Yviga rattrörelser.
Då självsvängning väl har börjat kan den bli svår
eller omöjlig att dämpa, vilket gör ekipaget svårkontrollerat med risk för att hamna i t.ex. fel körfält eller utanför vägbanan.
6
7
464
Släpvagnsstabilisatorns funktion
Släpvagnsstabilisatorn övervakar kontinuerligt
bilens rörelser, speciellt i sidled. Om självsvängning upptäcks, sker individuell bromsreglering på
framhjulen vilket ger en stabiliserande effekt på
ekipaget. Oftast räcker detta för att föraren ska
återfå kontroll över bilen.
(TSA6)
Då släpfordonsstabilisatorn
arbetar, blinkar ESC-symbolen i
förardisplayen.
Relaterad information
•
•
Köra med släpvagn (s. 462)
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 263)
OBS
Stabilitetsfunktionen stängs av om föraren
väljer sportläge genom att deaktivera ESC via
menysystemet i centerdisplayen.
Ingrepp av släpvagnsstabilisatorn kan utebli om
föraren med kraftiga rattrörelser försöker häva
självsvängningen, eftersom systemet då inte kan
avgöra om det är släpet eller föraren som orsakar
självsvängningen.
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Kontroll av släpvagnslampor
Vid inkoppling av en släpvagn – kontrollera att
släpvagnens alla lampor fungerar innan avfärd.
Blinkers och bromsljus på släpvagn
Om en eller flera av släpvagnens blinkers eller
bromsljuslampor är trasiga visar förardisplayen en
symbol och ett meddelande. Övriga lampor på
släpvagnen måste kontrolleras manuellt av föraren innan avfärd.
Symbol
dimbakljus för att framföra ekipaget på ett säkert
sätt.
Kontroll av släpvagnslampor*
Automatisk kontroll
Efter elektrisk inkoppling av en släpvagn är det
möjligt att säkra att släpets lampor fungerar via
en automatisk ljusaktivering. Funktionen hjälper
föraren att kontrollera att lamporna på släpet fungerar innan avfärd.
Meddelande
För att kunna genomföra kontrollen måste
motorn vara avstängd.
• Släpvagnsblinkrar Höger
1.
blinker fungerar ej
• Släpvagnsblinkrar Vänster
blinker fungerar ej
2.
Bekräfta meddelandet genom att trycka på
högra rattknappsatsens O-knapp.
> Ljuskontrollen startar.
3.
Gå ur bilen för att kunna kontrollera lampornas funktion.
> Alla släpvagnens lampor börjar blinka sedan tänds lamporna en i taget.
• Släpvagnsbromsljus Funktionsfel
Om någon lampa för släpvagnens körriktningsvisare är trasig blinkar dessutom förardisplayens
symbol för körriktningsvisarna snabbare än normalt.
Dimbakljus på släpvagn
Vid inkoppling av släpvagn kan det förekomma
att dimbakljuset inte tänds upp på bilen, i dessa
fall förflyttas dimbakljusfunktionaliteten till släpvagnen. Kontrollera därför i dessa fall vid aktivering av dimljus att släpvagnen är utrustad med
När ett släpfordon kopplas till dragkroken
visas meddelandet Automatisk kontroll av
släpvagnslampor i förardisplayen.
4.
Kontrollera visuellt att alla lampor som finns
tillgängliga på släpvagnen fungerar.
5.
Efter en stund blinkar alla lampor på släpvagnen till igen.
> Kontrollen är genomförd.
Stänga av automatisk kontroll
Den automatiska kontrollfunktionen går att
stänga i centerdisplayen.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Avmarkera Automatisk kontroll av
släpvagnslampor.
Ljus och belysning.
Manuell kontroll
Om den automatiska kontrollen är avstängd är
det möjligt att starta kontrollen manuellt.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Manuell kontroll av
släpvagnslampor.
> Ljuskontrollen startar. Gå ur bilen för att
kunna kontrollera lampornas funktion.
Ljus och belysning.
Relaterad information
•
Köra med släpvagn (s. 462)
* Tillval/tillbehör. 465
START OCH KÖRNING
Dragkroksmonterad cykelhållare*
Vid användning av cykelhållare rekommenderas
de cykelhållare som Volvo har utvecklat.
Detta för att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd. Volvos
cykelhållare finns att köpa hos auktoriserade
Volvoåterförsäljare.
Följ noggrant de instruktioner som bifogas cykelhållaren.
•
Cykelhållaren inklusive last får väga max 75
kg (165 pund).
•
Cykelhållaren får vara avsedd för max tre
cyklar.
VARNING
•
•
•
•
är felaktigt monterad på dragkulan
•
används till annat än att frakta cyklar.
•
•
466
ökad vikt
Vid bogsering dras bilen efter ett annat fordon
med hjälp av en bogserlina.
Ju större avståndet är mellan lastens tyngdpunkt
och dragkulan, desto större blir belastningen på
dragkroken.
Bogsering av bil med Twin Engine är inte tillåten
eftersom elmotorn tar skada. Vid förflyttning ska
bilen bärgas upplyft och stå med alla hjulen på
ett bärgningsflak.
Lasta enligt följande rekommendationer:
Vid bogsering av annan bil
•
Sätt den tyngsta cykeln längst in, närmast
bilen.
•
Håll lasten symmetrisk och så nära bilens
mitt som möjligt, t.ex. genom att sätta cyklarna omlott om flera cyklar ska lastas.
Att bogsera en bil tar mycket energi – använd
körläge AWD. Då laddas hybridbatteriet kombinerat med att bilens kör- och vägegenskaper förbättras.
•
•
är överlastad, se cykelhållarens instruktioner för max lastvikt
Bilens köregenskaper påverkas när en cykelhållare är monterad på dragkroken, t.ex. på grund av:
Bogsering
förändrad bromsförmåga.
Rekommendationer vid lastning av
cyklar på cykelhållaren
Felaktig användning av cykelhållaren kan
orsaka skador på dragkrok och bil.
Cykelhållaren kan lossa från dragkroken om
den:
reducerad markfrigång
Ta bort lösa föremål från cykeln vid transport,
t.ex. cykelkorg, batteri, barnstol. Dels för att
minska belastningen på dragkrok och cykelhållare, dels för att minska luftmotståndet vilket påverkar bränsleförbrukningen.
Starthjälp
Bogsera inte igång motorn. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att motorn
inte kan startas.
Använd inte skyddsöverdrag på cyklarna.
Detta kan påverka manövrering, innebära försämrad sikt och öka bränsleförbrukningen.
Det kommer också att leda till ökad belastning på dragkroken.
Relaterad information
•
Ta reda på den enligt lag högsta tillåtna hastigheten för bogsering innan bogseringen påbörjas.
Dragkrok* (s. 459)
VIKTIGT
Den elektriska drivmotorn och katalysatorn
kan skadas vid försök att bogsera igång bilen.
Relaterad information
•
•
•
Sätta dit och ta bort bogserögla (s. 467)
Varningsblinkers (s. 148)
Bärgning (s. 468)
reducerad accelerationsförmåga
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
•
•
Använda starthjälp med annat batteri (s. 457)
Sätta dit och ta bort bogserögla
Välja tändningsläge (s. 421)
Använd bogserögla om bilen ska bogsera ett
annat fordon. Bogseröglan skruvas fast i ett
gängat uttag bakom ett täcklock på den bakre
stötfångarens högra sida.
OBS
Om bilen är utrustad med dragkrok finns
ingen bakre infästning för bogserögla.
Sätta dit bogseröglan
Ta bort täcklocket – tryck på markeringen
med ett finger och vik samtidigt ut motstående sida/hörn med hjälp av ett mynt eller
liknande.
> Locket svänger kring dess centrumlinje
och kan sedan tas loss.
Ta fram bogseröglan som finns i skumblocket under golvet i lastutrymmet8.
8
Skumblockets utformning och placering kan variera beroende av bilmodell.
}}
467
START OCH KÖRNING
||
3.
Skruva bogseröglan ända in till dess det tar
stopp. Vrid fast öglan ordentligt, trä t.ex. igenom hjulskruvnyckeln* och använd den som
hävarm.
Bärgning
VARNING
Vid bärgning forslas bilen bort med hjälp av
annat fordon.
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
Bogseröglan kan användas för att dra bilen upp
på en bärgningsbil med flak.
Ingen/inget får stå bakom bärgningsbilen
medan bilen dras upp på flaket.
Relaterad information
•
Sätta dit och ta bort bogserögla (s. 467)
VIKTIGT
Observera att bil med Twin Engine alltid
måste bärgas upplyft med alla hjulen på bärgningsflak.
VIKTIGT
Det är viktigt att bogseröglan skruvas fast
ordentligt – ända tills det tar stopp.
Ta bort bogseröglan:
–
Efter användning skruvas bogseröglan loss
och läggs tillbaka på dess plats.
Avsluta med att sätta tillbaka täcklocket på
stötfångaren.
Relaterad information
•
•
•
468
Bogsering (s. 466)
Bärgning (s. 468)
Gäller bilar med nivåkontroll*: Om bilen är
utrustad med luftfjädring måste denna stängas av
innan bilen hissas upp. Stäng av funktionen via
centerdisplayen.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
fjädring.
3.
Välj Inaktivering av nivåkontroll.
Parkeringsbroms och
Bilens läge och markfrigång bestämmer om det
är möjligt att dra upp bilen på ett flak. Om lutningen på bärgningsbilens ramp är för brant eller
om markfrigången under bilen är otillräcklig kan
bilen skadas om man försöker dra upp den. Bilen
bör då lyftas med bärgningsbilens lyftanordning.
Verktygssats (s. 541)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
HomeLink®*9
HomeLink®10
är en programmerbar fjärrkontroll,
integrerad i bilens elsystem, som kan fjärrstyra
upp till tre olika anordningar (t.ex. garageportsöppnare, larmsystem, utom- och inomhusbelysning m.m.) och därmed ersätta fjärrkontrollerna
till dessa.
Allmänt
HomeLink® levereras inbyggt i innerbackspegeln.
HomeLink®-panelen består av tre programmerbara knappar och en indikeringslampa i spegelglaset.
För mer information om HomeLink®, besök:
www.HomeLink.com, www.youtube.com/
HomeLinkGentex eller ring
00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277)11.
Spara originalfjärrkontrollerna för framtida programmering (t.ex. vid byte till annan bil eller för
användning i ett annat fordon). Det rekommenderas också att knapparnas programmering raderas
när bilen ska säljas.
Relaterad information
•
•
•
Använda HomeLink (s. 471)
Programmera HomeLink®* (s. 469)
Typgodkännande för HomeLink®* (s. 472)
Bilden är schematisk – utförandet kan variera.
Knapp 1
Programmera HomeLink®*12
Följ dessa instruktioner för att programmera
HomeLink®, återställa all programmering eller
programmera om enstaka knapp.
OBS
I vissa fordon måste tändningen vara på eller i
"tillbehörsläge" innan HomeLink® kan programmeras eller användas. Sätt gärna i nya
batterier i den fjärrkontroll som ska ersättas
av HomeLink®, för snabbare programmering
och bättre sändning av radiosignalen.
HomeLink®-knapparna bör återställas innan
programmering.
VARNING
Medan HomeLink® programmeras kan den
garageport eller grind som programmeras
aktiveras. Säkerställ därför att ingen är i närheten av porten eller grinden under programmering. Bilen bör stå utanför garaget medan
en garageportsöppnare programmeras.
Knapp 2
Knapp 3
Indikeringslampa
9 Gäller vissa marknader.
10 HomeLink och symbolen HomeLink-huset är registrerade varumärken av Gentex Corporation.
11 Notera att det kostnadsfria numret kanske inte är tillgängligt beroende på operatör.
12 Gäller vissa marknader.
}}
* Tillval/tillbehör. 469
START OCH KÖRNING
||
1.
Rikta fjärrkontrollen mot den HomeLink®knapp som ska programmeras och håll den
ca 2–8 cm (ca 1-3 tum) från knappen. Skym
inte indikeringslampan på HomeLink®.
00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277)14.
Programmera om enstaka knapp
För att programmera om en enstaka HomeLink®knapp, gör så här:
Notera: Vissa fjärrkontroller kan programmera HomeLink® bättre på ett avstånd på ca
15–20 cm (ca 6–12 tum). Ha detta i åtanke
om det är problem med programmering.
2.
Tryck och håll inne både knappen på fjärrkontrollen och knappen på HomeLink® som
ska programmeras.
3.
Släpp inte knapparna förrän indikeringslampan har övergått från att blinka långsamt
(ca 1 gång per sekund) till att antingen
blinka snabbt (ca 10 gånger per sekund)
eller lysa konstant.
> Om det lyser konstant: Indikation på att
programmeringen har slutförts. Tryck på
den programmerade knappen 2 gånger
för att aktivera.
Om det blinkar snabbt: Den enhet som
ska programmeras mot HomeLink® har
möjligtvis en säkerhetsfunktion som kräver extra steg. Testa att trycka på den programmerade knappen 2 gånger för att se
om programmeringen fungerar. Fortsätt
annars med följande steg.
13
14
470
4.
Leta upp inlärningsknappen13 på mottagaren
till t.ex. garageporten. Den är vanligtvis placerad nära antennens fäste på mottagaren.
5.
Tryck in och släpp mottagarens inlärningsknapp en gång. Programmeringen måste
slutföras inom 30 sekunder efter att
knappen har tryckts in.
6.
Tryck in och släpp den knapp på HomeLink®
som ska programmeras. Repetera sekvensen
av tryck/håll/släpp en andra gång och,
beroende på mottagarens modell, även en
tredje gång.
> Programmeringen är nu klar och garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras
när den programmerade knappen trycks
in.
Om programmeringsproblem uppstår kontakta
HomeLink® på: www.HomeLink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex eller ring
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
Notera att det kostnadsfria numret kanske inte är tillgängligt beroende på operatör.
1.
Tryck in önskad knapp och håll inne i ca 20
sekunder.
2.
När indikeringslampan på HomeLink® börjar
blinka långsamt går det att programmera
som vanligt.
Notera: Om den knapp som ska programmeras om inte blir programmerad med en ny
enhet kommer den att återgå till tidigare sparad programmering.
Återställa HomeLink®-knapparna
Det går endast att återställa alla HomeLink®knapparna på samma gång, inte enstaka knapp
var för sig. Enstaka knapp kan endast programmeras om.
–
Tryck och håll inne de yttre knapparna (1 och
3) på HomeLink® ca 10 sekunder.
> När indikeringslampan övergår från ett
konstant sken till att börjar blinka så är
knapparna återställda och redo att programmeras på nytt.
START OCH KÖRNING
Använda HomeLink
Relaterad information
•
•
•
Använda HomeLink (s. 471)
HomeLink®* (s. 469)
Typgodkännande för
HomeLink®*
(s. 472)
När HomeLink® väl är programmerad kan denna
användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.
Tryck in den programmerade knappen. Garageporten, grinden, larmsystemet eller liknande aktiveras (kan ta några sekunder). Om knappen är
intryckt mer än 20 sekunder så påbörjas omprogrammering. Indikeringslampan lyser eller blinkar
när knappen har tryckts in. Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis fortfarande användas parallellt med HomeLink® om så önskas.
Relaterad information
•
•
•
HomeLink®* (s. 469)
Programmera HomeLink®* (s. 469)
Typgodkännande för HomeLink®* (s. 472)
OBS
Ifall tändningen är avstängd, fungerar
HomeLink® i 30 minuter efter det att förardörren har öppnats.
VARNING
•
Om HomeLink® används för att manövrera en garageport eller grind, säkerställ
att ingen är i närheten av porten eller
grinden under tiden den är i rörelse.
•
Använd inte HomeLink® till någon garageport som saknar säkerhetsstopp och
säkerhetsback.
* Tillval/tillbehör. 471
START OCH KÖRNING
Typgodkännande för HomeLink®*15
Kompass
Aktivera och deaktivera kompass
Typgodkännande för EU
I backspegelns övre högra hörn finns en display
som visar i vilken kompassriktning bilens front
pekar.
I backspegelns övre högra hörn finns en display
som visar i vilken kompassriktning bilens front
pekar.
Gentex Corporation förklarar härmed att
HomeLink® Model UAHL5 efterlever radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.
Aktivera och deaktivera kompass
Kompassen aktiveras automatiskt när bilen
startas.
Frekvensband inom vilka radioutrustningen fungerar:
•
•
•
•
•
–
868.00MHz-868.60MHz <25mW E.R.P.
868.70MHz-868.20MHz <25mW E.R.P.
•
•
869.70MHz-870.00MHz <25mW E.R.P.
För mer information, se support.volvocars.com.
Relaterad information
HomeLink®* (s. 469)
Tryck in knappen på backspegelns undersida
med hjälp av t.ex. ett gem.
Relaterad information
869.40MHz-869.65MHz <25mW E.R.P.
Certifikatinnehavarens adress: Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI
49464, USA
•
För att deaktivera/aktivera kompassen manuellt:
433.05MHz-434.79MHz <10mW E.R.P.
Kompass (s. 472)
Kalibrera kompass (s. 473)
Backspegel med kompass.
Åtta olika kompassriktningar visas med engelsk
förkortning: N (norr), NE (nordost), E (öster), SE
(sydost), S (söder), SW (sydväst), W (väster) och
NW (nordväst).
Relaterad information
•
•
15
472
Aktivera och deaktivera kompass (s. 472)
Kalibrera kompass (s. 473)
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Kalibrera kompass
8.
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas mellan
flera magnetiska zoner.
Relaterad information
•
•
Gör så här för att kalibrera:
1.
Stanna bilen på en stor öppen yta som är fri
från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
2.
Starta bilen och stäng av all elektrisk utrustning (klimatanläggning, torkare etc.) samt se
till att alla dörrar är stängda.
OBS
Kalibreringen kan misslyckas eller helt utebli
om elektrisk utrustning inte stängs av.
3.
Håll knappen på backspegelns undersida
intryckt ca 3 sekunder (använd t.ex. ett gem).
Numret för aktuell magnetisk zon visas.
Upprepa ovanstående procedur vid behov.
Kompass (s. 472)
Aktivera och deaktivera kompass (s. 472)
Magnetiska zoner.
4.
Tryck upprepade gånger på knappen tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se kartan över magnetiska zoner för kompass.
5.
Vänta tills displayen återgår till att visa tecknet C, alternativt håll knappen på backspegelns undersida intryckt ca 6 sekunder tills
det att tecknet C visas.
6.
Kör långsamt i en cirkel med en hastighet av
högst 10 km/h (6 mph) tills en kompassriktning visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar. Kör därefter ytterligare 2 varv
för att finjustera kalibreringen.
7.
Bilar med eluppvärmd vindruta*: Om tecknet C visas i displayen när den eluppvärmda
vindrutan aktiveras, genomför då kalibrering
enligt punkt 6 ovan med den eluppvärmda
vindrutan aktiverad.
* Tillval/tillbehör. 473
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Ljud, media och internet
Ljud- och mediasystemet består av mediaspelare
och radio. Det går också att ansluta en telefon
via Bluetooth för att använda handsfree-funktioner eller spela musik trådlöst i bilen. När bilen
är uppkopplad till internet är det även möjligt att
använda appar för mediauppspelning.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Översikt över ljud och media
Styr funktionerna med rösten, rattens knappsats
eller centerdisplayen. Antalet högtalare och förstärkare beror på vilket ljudsystem bilen är utrustad med.
Systemuppdatering
Ljud- och mediasystemet förbättras kontinuerligt.
När bilen är ansluten till internet är det möjligt att
hämta systemuppdateringar för optimal funktionalitet, se support.volvocars.com.
476
Mediaspelare (s. 486)
Radio (s. 480)
Telefon (s. 501)
Internetansluten bil* (s. 510)
Appar (s. 477)
Röststyrning (s. 133)
Ljudinställningar
Ljudsystemet är förinställt för optimal ljudåtergivning men kan anpassas efter behov.
Volymen regleras normalt med volymreglaget
under centerdisplayen eller rattens högra knappsats. Detta gäller t.ex. vid uppspelning av musik,
radio, pågående telefonsamtal och aktiva trafikmeddelanden.
Tändningslägen (s. 420)
Optimal ljudåtergivning
Förardistraktion (s. 38)
Ljudsystemet är förkalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
varje kombination av bilmodell och ljudsystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens läge och bilens
hastighet.
Hantera systemuppdateringar via Download
Center (s. 575)
Licensavtal för ljud och media (s. 519)
Ljudinställningar efter behov
I toppvyn under Inställningar
ande inställningar väljas:
Ljud kan följ-
• Ton – personlig inställning av t.ex. bas, diskant och equalizer.
• Balans – balans mellan höger/vänster hög-
talare respektive balans mellan främre/bakre
högtalare.
• Systemvolymer - justerar volym i bilens
olika system, t.ex. Röststyrning,
Parkeringsassistans och Ringsignal.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Appar
Ljudupplevelse*
På appvyn finns applikationer (appar) som ger
åtkomst till vissa av bilens tjänster.
Mikrofoner i bilens tak.
Återskapa akustiken från Göteborgs konserthus.
OBS
Ljudupplevelse öppnas från centerdisplayens
appvy och ger tillgång till ytterligare ljudinställningar. Följande inställningar är möjliga:
• Studio – ljudet kan optimeras för Förare,
Alla och Bak.
• Individuell scen – surroundläge med inställning för intensitet och omslutning.
• Konserthus – återger ljudet med rumsakustik från Göteborgs konserthus.
Täck inte över bilens mikrofoner.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Mediaspelare (s. 486)
Inställningar för röststyrning (s. 136)
Inställningar för telefon (s. 509)
Ljud, media och internet (s. 476)
Internetansluten bil* (s. 510)
Aktiv ljuddämpning*
Vissa bilar är utrustad med en aktiv ljuddämpningsfunktion vilket dämpar motorbuller i kupén
med hjälp av ljudsystemet. Mikrofoner i bilens tak
uppfattar störande ljud och ljudsystemet skickar
ut motljud för att dämpa bullret.
}}
* Tillval/tillbehör. 477
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Svep från höger till vänster1 över centerdisplayens skärm för att komma till appvyn från hemvyn. Här ligger appar som har laddats ner (tredjepartsappar) men också appar för inbyggda funktioner, exempelvis FM-radio.
ladda ner fler appar, t.ex. webbradio och musiktjänster.
Vissa appar är endast möjliga att använda om
bilen är ansluten till internet.
Starta en app genom att trycka på appen i centerdisplayens appvy.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
Appvyn (generisk bild, grundappar varierar mellan marknader och modeller)
Några grundappar finns alltid tillgängliga. När
bilen är ansluten till internet är det möjligt att
1
478
Ladda ner appar (s. 478)
Uppdatera appar (s. 479)
Ladda ner appar
När bilen är ansluten till internet är det möjligt att
ladda ner nya appar.
OBS
Datanedladdning kan påverka andra tjänster
som överför data, t.ex. webbradio. Om påverkan på andra tjänster upplevs som störande
kan nedladdningen avbrytas. Alternativt kan
det vara lämpligt att stänga av eller avbryta
andra tjänster.
Ta bort appar (s. 480)
Apple® CarPlay®* (s. 495)
Android Auto* (s. 499)
Internetansluten bil* (s. 510)
OBS
Vid nedladdning med telefon, var extra uppmärksam på kostnaden för datatrafik.
Lagringsutrymme på hårddisk (s. 518)
Användarvillkor och datadelning (s. 516)
1.
Öppna appen Download Center på appvyn.
2.
Välj Nya appar för att öppna en lista över
appar som finns tillgängliga men inte är
installerade i bilen.
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
3.
4.
Tryck på raden för en app för att expandera i
listan och få mer information om appen.
Välj Installera för att starta nedladdningen
och installation av önskad app.
> Status indikeras för nedladdning och
installationen medan den pågår.
Om en nedladdning inte kan starta för tillfället visas ett meddelande. Appen kommer att finnas kvar i listan och det är möjligt att försöka starta en nedladdning igen.
Avbryta nedladdning
– Tryck på Avbryt för att avbryta en pågående
nedladdning.
Observera att det bara är nedladdningen som kan
avbrytas, när installationsfasen har startat går
denna inte att avbryta.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Appar (s. 477)
Uppdatera appar (s. 479)
Ta bort appar (s. 480)
Uppdatera appar
När bilen är ansluten till internet är det möjligt att
uppdatera appar.
OBS
Datanedladdning kan påverka andra tjänster
som överför data, t.ex. webbradio. Om påverkan på andra tjänster upplevs som störande
kan nedladdningen avbrytas. Alternativt kan
det vara lämpligt att stänga av eller avbryta
andra tjänster.
OBS
Vid nedladdning med telefon, var extra uppmärksam på kostnaden för datatrafik.
Uppdatera vissa
1. Öppna appen Download Center på appvyn.
2.
Välj Applikationsuppdat. för att öppna en
lista över alla tillgängliga uppdateringar.
3.
Leta upp önskad app och välj Installera.
> Uppdatering påbörjas.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Appar (s. 477)
Ladda ner appar (s. 478)
Ta bort appar (s. 480)
Hantera systemuppdateringar via Download
Center (s. 575)
Internetansluten bil* (s. 510)
Om en app används under pågående uppdatering så kommer den startas om för att installationen ska slutföras.
Uppdatera alla
1. Öppna appen Download Center på appvyn.
Internetansluten bil* (s. 510)
Hantera systemuppdateringar via Download
Center (s. 575)
Lagringsutrymme på hårddisk (s. 518)
2.
Välj Installera alla.
> Uppdatering påbörjas.
* Tillval/tillbehör. 479
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Ta bort appar
Radio
När bilen är ansluten till internet är det möjligt att
avinstallera appar.
En app som används måste avslutas för att avinstallationen ska kunna genomföras.
Det är möjligt att lyssna på radiofrekvensbanden
FM och digitalradio (DAB)*. När bilen är internetansluten är det även möjligt att lyssna på webbradio.
1.
Öppna appen Download Center på appvyn.
2.
Välj Applikationsuppdat. för att öppna en
lista över alla installerade appar.
3.
Leta upp önskad app och välj Avinstallera
för att starta en avinstallation av appen.
> När appen är avinstallerad försvinner den
från listan.
•
•
•
•
RDS-radio (s. 485)
Internetansluten bil* (s. 510)
Röststyra radio och media (s. 136)
Mediaspelare (s. 486)
Radion kan hanteras med röststyrning, knappsatsen i ratten
eller centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
480
Appar (s. 477)
Ladda ner appar (s. 478)
Uppdatera appar (s. 479)
Hantera systemuppdateringar via Download
Center (s. 575)
Internetansluten bil* (s. 510)
Relaterad information
•
•
•
•
•
Starta radio (s. 481)
Byta radioband och radiostation (s. 481)
Ställa in radiofavoriter (s. 483)
Inställningar för radio (s. 483)
Digitalradio* (s. 485)
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Starta radio
Radion startas från centerdisplayens appvy.
1. Öppna önskat radioband (t.ex. FM) från appvyn.
•
•
•
Ställa in radiofavoriter (s. 483)
Byta radioband och radiostation
Inställningar för radio (s. 483)
Här finns instruktioner för byte av radioband, lista
i radiobandet och radiostation i vald lista.
Röststyra radio och media (s. 136)
Byta radioband
Svep fram appvyn på centerdisplayen och välj
önskat radioband (t.ex. FM) alternativt öppna
förardisplayens appmeny med rattens högra
knappsats och välj därifrån.
Byta lista i radiobandet
1.
2.
Tryck på Bibliotek.
Välj radiostation.
Relaterad information
•
•
•
Radio (s. 480)
Söka radiostation (s. 482)
Byta radioband och radiostation (s. 481)
}}
481
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
2.
3.
Välj uppspelning från Stationer, Favoriter,
Genrer eller Ensembler2.
Tryck på önskad station i listan.
Favoriter – spelar endast valda favoritkanaler.
Söka radiostation
Manuell stationssökning
Radion sammanställer automatiskt en stationslista med de radiostationer som inom området
sänder ut starkast signaler.
Genrer – spelar endast radiokanaler som sänder
vald genre/programtyp, t.ex. pop och klassisk
musik.
Byta radiostation i vald lista
–
Tryck på
eller
under centerdisplayen eller rattens högra knappsats.
> Förflyttning sker ett steg i vald uppspelningslista.
Det går även att byta radiostation i vald lista via
centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
2
482
Radio (s. 480)
Söka radiostation (s. 482)
Röststyra radio och media (s. 136)
Ställa in radiofavoriter (s. 483)
Vid övergång till manuell stationssökning byter
inte radion längre automatiskt frekvens då mottagningen blir dålig.
Sökmöjligheterna beror på valt radioband:
•
•
DAB* – ensembler och stationer.
1.
Tryck på Bibliotek.
2.
Tryck på
.
> Sökvyn med tangentbord öppnas.
3.
Skriv in sökord.
> Sökning sker vid varje inmatning av
tecken och sökträffarna visas kategoriserat.
Inställningar för radio (s. 483)
Applikationsmeny i förardisplay (s. 93)
–
FM – stationer, genres och frekvens.
Tryck på Manuell inställning, dra i reglaget
eller
. Vid långt tryck
eller tryck på
hoppar sökningen till nästa tillgängliga station i frekvensbandet. Det går också att
använda rattens högra knappsats.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Radio (s. 480)
Starta radio (s. 481)
Byta radioband och radiostation (s. 481)
Röststyra radio och media (s. 136)
Inställningar för radio (s. 483)
Gäller endast digitalradio (DAB*).
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Ställa in radiofavoriter
Det går att lägga till en radiokanal i appen
Radiofavoriter samt i radiobandets (t.ex. FM)
favoritlista. Nedan finns instruktioner för tilläggning och borttagning av favoriter.
Radiofavoriter
Radiofavoriter visar sparade
favoriter från samtliga radioband.
1.
Öppna appen Radiofavoriter från appvyn.
2.
Tryck på önskad radiostation i listan för att
lyssna.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Radio (s. 480)
Inställningar för radio
Starta radio (s. 481)
Det finns flera olika radiofunktioner att aktivera
och deaktivera.
Söka radiostation (s. 482)
Avbryta trafikmeddelande
Byta radioband och radiostation (s. 481)
Pågående sändning av t.ex. trafikmeddelande kan
avbrytas tillfälligt med tryck på
i rattens
högra knappsats eller tryck på Avbryt i centerdisplayen.
Röststyra radio och media (s. 136)
Inställningar för radio (s. 483)
Applikationsmeny i förardisplay (s. 93)
Aktivera och deaktivera radiofunktioner
Dra ner toppvyn och välj Inställningar Media
och önskat radioband för att se tillgängliga funktioner.
Lägga till och ta bort radiofavoriter
–
Tryck på
för att lägga till/ta bort en
radiokanal i radiobandets favoritlista och
Radiofavoriter.
När en favorit sparas från en stationslista kommer radion automatiskt söka efter bästa frekvensen. Men om en favorit sparas från manuell stationssökning, byter inte radion automatiskt till
starkare frekvens.
Vid borttagning av favorit kommer den även tas
bort från respektive radiobands favoritlista.
}}
483
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
FM-radio
• Visa information från radiosändning:
visar information om programmens innehåll,
artister etc.
DAB* (digitalradio)
• Sortera kanallista: val för hur sortering av
kanaler ska göras. Antingen alfabetisk ordning eller efter servicenummer.
gående mediakälla återupptas när meddelandet är klart.
• Frys programtjänstnamn: välj för att pro-
• DAB till DAB länkning: startar funktionen
– Nyhetsflöde: mottar nyheter.
gramtjänstnamnet ej skall skrolla kontinuerligt utan visningen fryses efter 20 sekunder.
• Välj meddelanden:
– Lokala avbrott: avbryter pågående
mediauppspelning och sänder information
om trafikstörningar i närområdet. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas
när meddelandet är klart. Funktionen Lokala
avbrott är en geografisk begränsning av
funktionen Trafikmeddelanden. Funktionen
Trafikmeddelanden måste vara aktiverad
samtidigt.
– Nyheter: avbryter pågående mediauppspelning och sänder nyheter. Uppspelning av
föregående mediakälla återupptas när
nyhetssändningen är klar.
– Alarm: avbryter pågående mediauppspelning och sänder varningar om allvarliga
olyckor och katastrofer. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas när meddelandet är klart.
– Trafikmeddelanden: avbryter pågående
mediauppspelning och sänder information
om trafikstörningar. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas när meddelandet är klart.
484
– Vägtrafikinformation: mottar information
om trafikstörningar.
för länkning inom DAB. Förloras mottagningen för en radiokanal, letas en annan upp
automatiskt inom en annan kanalgrupp
(ensemble).
– Transportinformation: mottar information
om kollektivtrafik, t.ex. tidtabeller för färjor
och tåg.
– Varning/Tjänster: mottar information om
incidenter av mindre betydelse än Alarmfunktionen, t.ex. strömavbrott.
• DAB till FM länkning: startar funktionen för
länkning mellan DAB och FM. Förloras mottagningen för en radiokanal, letas en alternativ frekvens på FM upp automatisk.
• Visa information från radiosändning: val
för att visa radiotext eller valda delar av radiotext, t.ex. artist.
• Visa programrelaterade bilder: val om bil-
der till olika program ska visas upp i skärmen
eller inte.
Relaterad information
•
•
•
Radio (s. 480)
Digitalradio* (s. 485)
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 112)
• Välj meddelanden: val för vilka typer av
meddelanden som ska mottas då DAB är
igång. Valda meddelanden avbryter
pågående mediauppspelning och spelar upp
meddelandet. Uppspelning av föregående
mediakälla återupptas när meddelandet är
klart.
– Alarm: avbryter pågående mediauppspelning och sänder varningar om allvarliga
olyckor och katastrofer. Uppspelning av före-
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
RDS-radio
RDS (Radio Data System) gör att radion automatiskt byter till den starkaste sändaren. RDS
ger möjlighet att få t.ex. trafikinformation och att
söka efter vissa programtyper.
RDS länkar samman FM-sändare i nätverk. En
FM-sändare i ett sådant nätverk sänder information som ger en RDS-radio bl.a. följande funktioner:
•
Automatiskt byte till en starkare sändare om
mottagningen i området är dålig.
•
Sökning av programinriktning, t.ex. programtyper eller trafikinformation.
•
Mottagning av textinformation om pågående
radioprogram.
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
endast valda delar av dess funktionalitet.
Vid sändning av nyheter eller trafikmeddelande
kan radion byta station och pågående ljudkälla
avbrytas. Om t.ex. CD-spelaren* är aktiv försätts
den i pausläge. Radion återgår till föregående
ljudkälla och volym när den inställda programinriktningen slutar sändas. För att avbryta tidigare,
tryck på
i rattens högra knappsats eller tryck
på Avbryt i centerdisplayen.
3
Digital Audio Broadcasting
Relaterad information
•
•
Radio (s. 480)
Inställningar för radio (s. 483)
Digitalradio*
Digitalradio (DAB3) är ett digitalt sändningssystem för radio. Radion stödjer DAB, DAB+ och
DMB4.
Radion kan hanteras med röststyrning, knappsatsen i ratten
eller centerdisplayen.
Appen för digitalradion startas
från appvyn i centerdisplayen.
Digitalradio spelas upp på samma sätt som andra
radioband, t.ex. FM. Förutom möjlighet att välja
uppspelning från Stationer, Favoriter och
Genrer, finns även möjlighet att välja uppspelning från underkanaler och Ensembler.
Ensembler är en samling radiokanaler (kanalgrupp) som sänds på samma frekvens.
I de fall radiokanalen sänder ut sin logotyp laddas
den ner och visas bredvid stationsnamnet (tid för
nerladdning varierar).
}}
* Tillval/tillbehör. 485
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
DAB underkanal
Sekundära komponenter benämns oftast som
underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet till
andra språk. Underkanaler indikeras med pilsymbol i kanallistan.
Länka mellan FM och digitalradio*
Mediaspelare
Funktionen innebär att digitalradion (DAB) kan
gå från en kanal med dålig eller ingen mottagning till samma kanal i en annan kanalgrupp
(ensemble) med bättre mottagning, inom DAB
och/eller mellan DAB och FM.
Relaterad information
DAB till DAB och DAB till FM länkning
Mediaspelaren kan spela upp ljud från CD-spelaren* och från externa ljudkällor som är anslutna
via USB-ingång eller Bluetooth. Den kan också
spela upp videoformat via USB-ingången.
När bilen är uppkopplad till internet är det även
möjligt att lyssna på webbradio, ljudböcker och
musiktjänster via appar.
•
•
•
•
•
•
Länka mellan FM och digitalradio* (s. 486)
Byta radioband och radiostation (s. 481)
Söka radiostation (s. 482)
Ställa in radiofavoriter (s. 483)
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Media
3.
Bocka i/ur rutorna för DAB till DAB
länkning och/eller DAB till FM länkning
för att aktivera/deaktivera respektive funktioner.
Röststyra radio och media (s. 136)
Inställningar för radio (s. 483)
DAB.
Relaterad information
•
•
•
Digitalradio* (s. 485)
Radio (s. 480)
Inställningar för radio (s. 483)
Mediaspelaren styrs från centerdisplayen, men flera funktioner kan styras med rattens
högra knappsats eller röststyrning.
Radion, som även hanteras i mediaspelaren,
beskrivs i ett separat avsnitt.
4
486
Digital Multimedia Broadcasting
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spela media (s. 487)
Styra och byta media (s. 488)
Söka media (s. 489)
Appar (s. 477)
Radio (s. 480)
CD-spelare* (s. 491)
Spela media
Mediaspelaren styrs från centerdisplayen. Flera
funktioner kan även styras med rattens högra
knappsats eller röststyrning.
I mediaspelaren hanteras även radion, vilket
beskrivs i ett separat avsnitt.
Starta mediakälla
CD*
1. Sätt i en cd-skiva.
2.
Öppna appen CD från appvyn.
3.
Välj vad som ska spelas.
> Uppspelning startar.
USB-minne
1. Sätt i USB-minnet.
Video (s. 491)
2.
Öppna appen USB från appvyn.
Media via Bluetooth® (s. 492)
3.
Välj vad som ska spelas.
> Uppspelning startar.
Media via USB-ingång (s. 493)
Internetansluten bil* (s. 510)
Mp3-spelare och iPod®
OBS
För att starta uppspelning från iPod ska iPodappen användas (inte USB).
När iPod används som ljudkälla har bilens
ljud- och mediasystem en menystruktur som
liknar iPod-spelarens egen menystruktur.
1.
Anslut mediakälla.
2.
Starta uppspelning i ansluten mediakälla.
3.
Öppna appen (iPod, USB) från appvyn.
> Uppspelning startar.
Appvyn. (Generisk bild, grundappar varierar mellan marknader och modeller.)
}}
* Tillval/tillbehör. 487
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Bluetooth-ansluten enhet
1. Aktivera Bluetooth i mediakällan.
2.
Anslut mediakälla.
3.
Starta uppspelning i ansluten mediakälla.
4.
Öppna appen Bluetooth från appvyn.
> Uppspelning startar.
Media vid internetanslutning
Spela upp media från internetanslutna appar:
1.
Anslut bilen till internet.
2.
Öppna aktuell app från appvyn.
> Uppspelning startar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Styra och byta media (s. 488)
Styra och byta media
Ansluta enhet via USB-ingång (s. 493)
Uppspelning av media kan styras med röststyrning, rattknappsatsen eller centerdisplayen.
Mediaspelaren kan hanteras
med röststyrning, knappsatsen i
ratten eller centerdisplayen.
Ansluta enhet via
Bluetooth®
(s. 493)
Ladda ner appar (s. 478)
Internetansluten bil* (s. 510)
Video (s. 491)
Apple® CarPlay®* (s. 495)
Android Auto* (s. 499)
Röststyra radio och media (s. 136)
Kompatibla format för media (s. 516)
Läs separat avsnitt för hur appar laddas ner.
Video
1. Anslut mediakälla.
2.
Öppna appen USB från appvyn.
3.
Tryck på titeln på det som önskas spelas
upp.
> Uppspelning startar.
Apple CarPlay
CarPlay beskrivs i separat avsnitt.
Android Auto
Android Auto beskrivs i separat avsnitt.
Relaterad information
488
•
Hantera applikationsmeny i förardisplay
(s. 94)
•
Radio (s. 480)
Volym – vrid ratten under centerdisplayen eller
på rattens högra knappsats för att
tryck på
höja eller sänka ljudnivån.
Spela/pausa – tryck på bilden som tillhör låten
som spelas, den fysiska knappen under centerpå rattens högra knappsats.
displayen eller
Byta spår/låt – tryck på önskat spår i centerdisplayen, tryck på
eller
under centerdisplayen eller på rattens högra knappsats.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Byt enhet – tryck på knappen
för att skifta mellan USBenheter då flera är anslutna.
Spola/flytta i tid – tryck på tidsaxeln i centerdisplayen och dra i sidled, alternativt tryck och håll in
eller
under centerdisplayen eller på rattens högra knappsats.
Byta media – välj från tidigare källor i appen, i
appvyn tryck på önskad app eller välj med rattens
högra knappsats via appmenyn
.
Bibliotek – tryck på knappen
för att spela från biblioteket.
Shuffle – tryck på knappen för
att blanda uppspelningsordningen.
Söka media
Det är möjligt att söka efter artist, kompositör,
sångtitlar, album, video, ljudbok, spellista och –
när bilen är ansluten till internet – poddsändningar (digital media via internet).
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Mediaspelare (s. 486)
Söka media (s. 489)
Ljudinställningar (s. 476)
Appar (s. 477)
Gracenote® (s. 490)
Röststyra radio och media (s. 136)
1.
Likadan – tryck på knappen för
att med hjälp av Gracenote
söka efter liknande musik på
USB-enhet och skapa en spellista utifrån det. Spellistan kan
maximalt innehålla 50 låtar.
.
Tryck på
> Sökvyn med tangentbord öppnas.
2.
Skriv in sökord.
3.
Tryck på Sök.
> Anslutna enheter söks igenom och sökträffarna listas kategoriserat.
Svep i sidled över skärmen för att visa varje kategori separat.
Relaterad information
•
•
Mediaspelare (s. 486)
Internetansluten bil* (s. 510)
}}
* Tillval/tillbehör. 489
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
•
•
Spela media (s. 487)
Gracenote®
Skriva in tecken, bokstäver och ord för hand i
centerdisplay (s. 117)
Gracenote identifierar artist, album, spårtitlar och
tillhörande bilder, vilka visas i samband med
uppspelning.
Relaterad information
Gracenote MusicID® är en standard för musikigenkänning.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Media
3.
Välj inställningar för Gracenote-data:
Gracenote®.
• Onlinesökning av Gracenote® i databas
– söker i Gracenotes onlinedatabas för spelande media.
• Gracenote® flertal träffar – val hur
Gracenote-data ska visas vid flera sökresultat.
1 – filens originaldata används.
2 – Gracenote-data används.
3 – Gracenote- eller original-data kan väljas.
•
Ingen – inget resultat visas.
Uppdatera Gracenote
Innehållet i Gracenote-databasen uppdateras
kontinuerligt. Hämta senaste uppdateringen för
optimal funktionalitet. För information och nerladdning, se support.volvocars.com.
490
•
•
Spela media (s. 487)
Licensavtal för ljud och media (s. 519)
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
CD-spelare*
Video
Spela video
Mediaspelaren kan spela CD-skivor med kompatibla ljudfiler.
Videor på USB-anslutna enheter kan spelas upp
med mediaspelaren.
Videor spelas upp via appen USB på appvyn.
1. Anslut mediakälla (USB-enhet).
När bilen börjar rulla visas ingen bild, utan endast
ljudet spelas upp. Bilden visas igen när bilen står
stilla.
2.
Öppna appen USB från appvyn.
3.
Information om kompatibla format för media finns
i ett eget avsnitt.
Tryck på den titel som önskas spelas upp.
> Uppspelning startar.
Relaterad information
Relaterad information
In- och utmatningsöppning för skiva.
•
•
•
•
Spela video (s. 491)
Spela DivX® (s. 492)
Inställningar för video (s. 492)
•
•
•
•
Video (s. 491)
Spela DivX® (s. 492)
Inställningar för video (s. 492)
Kompatibla format för media (s. 516)
Kompatibla format för media (s. 516)
Knapp för utmatning av skiva.
Relaterad information
•
•
•
Spela media (s. 487)
Röststyra radio och media (s. 136)
Kompatibla format för media (s. 516)
* Tillval/tillbehör. 491
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Spela DivX®
Certified®
Denna DivX
enhet måste registreras
för att kunna spela köpta DivX Video-on-Demand
(VOD)-filmer.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Video DivX® VOD och hämta
registreringskoden.
3.
Gå till vod.divx.com för mer information och
slutföra registreringen.
Relaterad information
•
•
•
•
492
Video (s. 491)
Spela video (s. 491)
Inställningar för video (s. 492)
Kompatibla format för media (s. 516)
Inställningar för video
Media via Bluetooth®
Det går att ändra vissa inställningar för
videouppspelning, t.ex. språk.
Med videospelaren i fullskärmsläge eller genom
att öppna toppvyn och trycka på Inställningar
Video kan följande justeras; Språk för ljud, Av
och Språk för undertexter.
Bilens mediaspelare är utrustad med Bluetooth
och kan trådlöst spela upp ljudfiler från externa
Bluetooth-enheter, såsom mobiltelefoner och
surfplattor.
För att mediaspelaren ska kunna spela upp ljudfiler trådlöst från en extern enhet måste enheten
anslutas till bilen via Bluetooth först.
Relaterad information
•
Video (s. 491)
Relaterad information
•
•
•
•
Ansluta enhet via Bluetooth® (s. 493)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 502)
Spela media (s. 487)
Kompatibla format för media (s. 516)
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Ansluta enhet via Bluetooth®
Media via USB-ingång
Ansluta enhet via USB-ingång
Anslut en
till bilen för att trådlöst spela upp media och ge bilen internetuppkoppling om det är möjligt.
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3-spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via bilens
USB-ingång.
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3-spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via någon
av bilens USB-ingångar.
Många telefoner på marknaden har idag trådlös
Bluetooth®-teknik, men alla är inte helt kompatibla med bilen. För kompatibilitet, se
support.volvocars.com.
Enheter med uppladdningsbara batterier laddas
när de är anslutna via USB och tändningen är i
läge I, II eller motorn är igång.
Vid användning av Apple CarPlay* och
Android Auto* måste telefonen anslutas till den
USB-ingång med vit ram (i de fall det finns två
USB-ingångar).
Bluetooth®-enhet
Tillvägagångssättet för att ansluta en mediaenhet
är detsamma som att ansluta en telefon till bilen
via Bluetooth®.
Det går snabbare att läsa in innehållet på den
externa källan om den endast innehåller kompatibla format. Även videofiler kan spelas upp via
USB-ingången.
Relaterad information
Vissa mp3-spelare har ett eget filsystem som
bilen inte har stöd för.
•
•
•
Media via Bluetooth® (s. 492)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 502)
Spela media (s. 487)
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Ansluta enhet via USB-ingång (s. 493)
Spela media (s. 487)
Video (s. 491)
Tändningslägen (s. 420)
Tekniska specifikationer för USB-enheter
(s. 517)
USB-ingångar (typ A) i tunnelkonsolen. Låt kabeln ligga
framåt så att den inte kläms när luckan stängs.
Apple® CarPlay®* (s. 495)
Relaterad information
Android Auto* (s. 499)
•
•
•
•
Spela media (s. 487)
Media via USB-ingång (s. 493)
Mediaspelare (s. 486)
Tekniska specifikationer för USB-enheter
(s. 517)
}}
* Tillval/tillbehör. 493
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
•
Tekniska specifikationer för USB-enheter
(s. 517)
•
•
Apple® CarPlay®* (s. 495)
Android Auto* (s. 499)
TV*5
Använda TV*6
När bilen når en viss hastighet visas ingen bild,
ljudet hörs dock under tiden. Bilden återkommer
igen när bilen är nästan eller helt stillastående.
TV:n styrs från centerdisplayen. Flera funktioner
kan även styras från höger knappsats på ratten
eller med röststyrning.
TV:n startas från appvyn. Tryck på appen TV och
välj en kanal.
TV:n söker automatiskt efter de kanaler med bäst
mottagning.
Ändra listan över synliga kanaler
1. Tryck på Bibliotek
2.
Välj uppspelning från TV-kanaler eller
Favoriter.
3.
Välj önskad kanal.
Ändra kanal ifrån vald lista
– Tryck på
eller
under centerdisplayen eller på knappsatsen på ratten.
> Förflyttning sker ett steg i vald uppspelningslista
Det går även att byta via centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
5
6
494
Använda TV* (s. 494)
Inställningar för TV* (s. 495)
Favoriter
En TV-kanal kan sparas som en favorit:
–
Tryck på
för att lägga till/ta bort en
kanal i favoritlistan.
Gäller vissa marknader.
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
TV-guide
Det finns en programguide med information om
TV-program upp till 48 timmar.
Tryck på Guide för att visa information om
TV-program.
–
OBS
Om bilen förflyttas inom landet, exempelvis
från stad till stad, är det inte säkert att
Favoriter är tillgängliga då frekvensen kan ha
ändrats.
OBS
Systemet stödjer endast TV-sändningar i länder som sänder MPEG-2 eller MPEG-4 och
följer DVB-T/T2 standard. Systemet stödjer
inte analoga sändningar.
Relaterad information
•
•
•
•
7
TV* (s. 494)
Inställningar för TV* (s. 495)
Röststyra radio och media (s. 136)
Licensavtal för ljud och media (s. 519)
Gäller vissa marknader.
Inställningar för TV*7
Apple® CarPlay®*
Det är möjligt att göra vissa inställningar både i
toppvyn eller när TV:n är i fullskärmsläge.
Med TV:n i fullskärmsläge eller genom att öppna
toppvyn och trycka på Inställningar Media
TV kan följande justeras:
CarPlay ger dig möjligheten att lyssna på musik,
ringa telefonsamtal, få köranvisningar, skicka/ta
emot meddelanden och använda Siri, allt medan
du håller dig fokuserad på din körning.
• Språk för undertexter
• Språk för ljud
Bildformat
Genom att trycka på Bildformat är det möjligt att
välja vilket format TV-bilden ska visas i.
1.
Auto – TV-bilden visas i det bildformat som
sänds ut.
2.
Autojustering – TV-bilden maximeras utan
bildbeskärning.
Relaterad information
•
•
•
•
TV* (s. 494)
Använda TV* (s. 494)
Kompatibla format för media (s. 516)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
CarPlay fungerar med utvalda
Apple-enheter. Om bilen inte
redan har stöd för CarPlay så
är det möjligt att installera i
efterhand. Kontakta en Volvoåterförsäljare för att installera
CarPlay.
Information om vilka appar som stödjs och vilka
telefoner som är kompatibla finns på Apples
hemsida: www.apple.com/ios/carplay/. Användning av appar som inte är kompatibla med
CarPlay kan ibland medföra att anslutningen
mellan iPhone och bilen bryts. Vänligen notera att
Volvo inte ansvarar för innehållet i CarPlay.
Vid användning av kartnavigering via CarPlay
visas ingen guidning i förar- eller head-up-displayen, utan endast i centerdisplayen.
CarPlay-apparna kan styras via centerdisplayen,
telefonen eller med rattens högra knappsats (gäller vissa funktioner). Apparna kan även röststyras
startar
med Siri. Långt tryck på rattknappen
röststyrning med Siri och ett kort tryck aktiverar
}}
* Tillval/tillbehör. 495
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
bilens egna röststyrning. Om Siri bryter för tidigt,
8.
håll inne rattknappen
För användning av Apple Car Play gäller
följande: Apple CarPlay är en tjänst som
tillhandahålls av Apple Inc. i enlighet med
dess användarvillkor. Volvo Cars är därmed
inte ansvarigt för Apple CarPlay eller dess
funktioner/applikationer. Genom att
använda Apple CarPlay kommer viss
information från din bil (inklusive dess
position) att överföras till din iPhone. I
förhållande till Volvo Cars är du ansvarig för
din eller någon annans användning av Apple
CarPlay.
Relaterad information
•
•
•
•
8
496
Använda Apple® CarPlay®* (s. 496)
Använda Apple® CarPlay®*
5.
För att använda CarPlay måste röststyrningen
Siri vara aktiverad i din telefon. Telefonen behöver också ha en internetanslutning via Wi-Fi eller
mobilnätet.
Starta CarPlay
CarPlay startas enligt följande efter att en iPhone
blivit ansluten.
Ansluta en iPhone och starta CarPlay
1.
Anslut en iPhone till USB-ingången. I de fall
det finns två USB-ingångar ska den med vit
ram runt ingången användas.
> Om inställning för automatisk start är
vald – namnet på telefonen visas.
2.
Tryck på telefonnamnet – delvyn med
CarPlay öppnas och kompatibla appar visas.
3.
Om delvyn med CarPlay inte öppnas, tryck på
Apple CarPlay i appvyn.
> Delvyn med CarPlay öppnas och kompatibla appar visas.
4.
Tryck på önskad app.
> Appen startas.
OBS
CarPlay kan användas endast om Bluetooth
är avstängt. En telefon eller mediaspelare
som är ansluten till bilen via Bluetooth kommer därför inte vara tillgänglig när CarPlay är
aktiv. För att få en internetuppkoppling till
bilens appar måste en alternativ internetkälla
användas. Använd Wi-Fi eller bilens inbyggda
modem*.
Inställningar för Apple® CarPlay®* (s. 497)
Röststyrning (s. 133)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
1.
Anslut en iPhone till USB-ingången. I de fall
det finns två USB-ingångar ska den med vit
ram runt ingången användas.
2.
Läs informationen i popup-fönstret och tryck
sedan på OK.
3.
Tryck på Apple CarPlay i appvyn.
4.
Läs villkoren och tryck sedan på Acceptera
för att ansluta.
> Delvyn med CarPlay öppnas och kompatibla appar visas.
Tryck på önskad app.
> Appen startas.
CarPlay körs i bakgrunden om en annan app
startas i samma delvy. För att åter visa CarPlay i
delvyn – tryck på CarPlay-ikonen i appvyn.
Apple och CarPlay är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Skifta anslutning mellan CarPlay och
iPod
•
Anslut bilen till internet via en mobil enhet
(Wi-Fi) (s. 511)
CarPlay till iPod
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
•
Anslut bilen till internet via bilmodem (SIMkort) (s. 512)
•
Röststyrning (s. 133)
2.
Gå vidare till Kommunikation
CarPlay.
Apple
3.
Bocka ur rutan för den Apple-enhet som inte
längre ska starta CarPlay automatiskt när
USB-kabeln ansluts.
4.
Koppla ur och koppla in Apple-enheten till
USB-ingången.
5.
Öppna appen iPod från appvyn.
Inställningar för Apple® CarPlay®*
Inställningar för Apple-enhet ansluten med
CarPlay10.
Automatisk start
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Gå vidare till Kommunikation
CarPlay och välj inställning:
Apple
•
Bocka i rutan – CarPlay startar automatiskt när USB-kabeln ansluts.
•
Bocka ur rutan – CarPlay startar inte
automatiskt när USB-kabeln ansluts.
Maximalt 20 stycken Apple-enheter kan lagras i
listan. När listan är full och en ny enhet ansluts
tas den äldsta bort.
iPod till CarPlay
1. Tryck på Apple CarPlay i appvyn.
2.
Läs informationen i popup-fönstret och tryck
sedan på OK.
För att radera listan måste inställningar återställas i centerdisplayen (fabriksåterställning).
3.
Koppla ur och koppla in Apple-enheten till
USB-ingången.
> Delvyn med Apple CarPlay öppnas och
kompatibla appar visas9.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Ljud Systemvolymer och gör
inställningar för följande:
Systemvolymer
Relaterad information
•
•
•
• Röststyrning
• Röst för Navigation
• Ringsignal
Ansluta enhet via USB-ingång (s. 493)
Apple® CarPlay®* (s. 495)
Inställningar för Apple® CarPlay®* (s. 497)
9 Apple, CarPlay, iPhone och iPod är registrerade varumärken som tillhör
10 Apple och CarPlay är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
Apple Inc.
}}
* Tillval/tillbehör. 497
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Relaterad information
•
•
•
11
498
Apple® CarPlay®* (s. 495)
Använda Apple® CarPlay®* (s. 496)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
Tips vid användning av Apple®
CarPlay®*
Här finns tips som kan vara av nytta vid användning av CarPlay®.
• Uppdatera din iPhone med senaste versionen av iOS operativsystem och säkerställ att
apparna är uppdaterade.
•
Vid problem med CarPlay, koppla ifrån telefonen från USB-porten och anslut igen. Testa
annars att på telefonen stänga den app som
inte fungerar och sedan starta appen igen,
eller pröva att stänga alla appar och starta
om telefonen.
•
Om apparna inte syns då CarPlay startar
(svart skärm), testa att minimera och expandera delvyn för CarPlay.
•
Användning av appar som inte är kompatibla
med CarPlay kan ibland medföra att anslutningen mellan telefonen och bilen bryts.
Information om vilka appar som stöds samt
kompatibla telefonmodeller hittar du på
Apples hemsida. Det går också att söka efter
CarPlay i App Store för att hitta information
om appar som är kompatibla med CarPlay på
din marknad.
•
CarPlay fungerar endast med iPhone11.
OBS
Tillgänglighet och funktionalitet kan variera
beroende på marknad.
Relaterad information
•
Apple® CarPlay®* (s. 495)
Apple, CarPlay och iPhone är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Android Auto*
OBS
Android Auto ger dig möjlighet att lyssna på
musik, ringa telefonsamtal, få köranvisningar och
använda bilanpassade appar från en Androidenhet. Android Auto fungerar med utvalda
Android-enheter.
Då en telefon är ansluten till Android Auto är
det möjligt att strömma via Bluetooth till
annan mediaspelare. Bluetooth är aktivt
medans Android Auto används.
Vid användning av kartnavigering via
Android Auto sker ingen guidning i förar- eller
head-up-displayen, utan endast i centerdisplayen.
Det går att styra Android Auto via centerdisplayen, med rattens högra knappsats eller via
röststyrning. Långt tryck på rattknappen
startar röststyrning och ett kort tryck inaktiverar.
Information om vilka appar som stöds och vilka
telefoner som är kompatibla finns på hemsidan:
www.android.com/auto/. För tredjepartsappar, se
Google Play. Vänligen notera att Volvo inte
ansvarar för innehållet i Android Auto.
Android Auto startas från appvyn. Efter att
Android Auto startats en gång kommer appen att
startas automatiskt nästa gång enheten ansluts.
Automatisk start kan stängas av under inställningar.
För användning av Android Auto gäller
följande: Android Auto är en tjänst som
tillhandahålls av Google Inc. i enlighet med
dess användarvillkor. Volvo Cars är inte
ansvarigt för Android Auto eller dess
funktioner eller applikationer. När du
använder Android Auto kommer viss
information från din bil (inklusive dess
position) att överföras till din anslutna
Android-telefon. Du är helt ansvarig för din
eller någon annan persons användning av
Android Auto.
Använda Android Auto*
För att att använda appen Android Auto måste
telefonen vara ansluten till bilens USB-ingång.
Första gången en Android ansluts
1. Anslut Android-telefonen till USB-ingången. I
de fall det finns två USB-ingångar ska den
med vit ram runt ingången användas.
2.
Läs informationen i popup-fönstret och tryck
sedan på OK.
3.
Tryck på Android Auto i appvyn.
4.
Läs villkoren och tryck sedan på Acceptera
för att ansluta.
> Delvyn med Android Auto öppnas och
kompatibla appar visas.
5.
Tryck på önskad app.
> Appen startas.
Relaterad information
•
•
Använda Android Auto* (s. 499)
Inställningar för Android Auto* (s. 500)
}}
* Tillval/tillbehör. 499
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Tidigare ansluten Android
1. Anslut telefonen till USB-ingången.
> Om inställning för automatisk start är
vald – namnet på telefonen visas.
Inställningar för Android Auto*
2.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation
och välj inställning:
3.
4.
Tryck på telefonnamnet – delvyn med
Android Auto öppnas och kompatibla appar
visas.
Tryck på önskad app.
> Appen startas.
Relaterad information
Android Auto* (s. 499)
Inställningar för Android Auto* (s. 500)
•
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
Automatisk start
Om inställning för automatisk start inte
är vald – öppna appen Android Auto från
appvyn.
> Delvyn med Android Auto öppnas och
kompatibla appar visas.
Android Auto körs i bakgrunden om en annan
app startas i samma delvy. För att åter visa
Android Auto i delvyn – tryck på Android Autoikonen i appvyn.
•
•
•
•
Inställningar för telefon som varit ansluten första
gången med Android Auto.
Android Auto
•
Bocka i rutan – Android Auto startar automatiskt när USB-kabeln ansluts.
•
Bocka ur rutan – Android Auto startar inte
automatiskt när USB-kabeln ansluts.
Maximalt 20 stycken Android-enheter kan lagras
i listan. När listan är full och en ny enhet ansluts
tas den äldsta bort.
För att radera listan måste en fabriksåterställning
göras.
Systemvolymer
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Ljud Systemvolymer och gör
inställningar för följande:
Ansluta enhet via USB-ingång (s. 493)
• Röststyrning
• Röst för Navigation
• Ringsignal
Röststyrning (s. 133)
Relaterad information
•
•
500
Android Auto* (s. 499)
Använda Android Auto* (s. 499)
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Tips vid användning av Android
Auto*
Här finns tips som kan vara av nytta vid användning av Android Auto.
• Säkerställ att dina appar är uppdaterade.
•
Vid start av bilen, vänta tills centerdisplayen
har startat, anslut telefonen och öppna sedan
Android Auto från appvyn.
•
Vid problem med Android Auto, koppla ur din
Android-telefon från USB-porten och anslut
den på nytt via USB. Testa annars att stänga
appen på telefonen och sedan starta appen
igen.
•
När en telefon är ansluten till Android Auto
går det fortfarande att spela upp media via
Bluetooth till en annan mediaspelare.
Bluetooth-funktionen är på när Android Auto
används.
Telefon
Översikt
En telefon med Bluetooth kan anslutas trådlöst
till bilens inbyggda handsfree-system.
Ljud- och mediasystemet fungerar som handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett urval av telefonens funktioner. Telefonen kan hanteras med
sina knappar även om den är ansluten.
När en telefon har kopplats och anslutits till bilen
är det möjligt att ringa, skicka/ta emot meddelande, spela upp media trådlöst och använda telefonen som internetuppkoppling.
Telefonen hanteras med centerdisplayen, men kan även delvis hanteras med röststyrning
och appmenyn vilka nås från
rattens högra knappsats.
Mikrofon.
Telefon.
Telefonhantering i centerdisplay.
Knappsats för hantering av telefonfunktioner
som visas i förardisplayen samt röststyrning.
Relaterad information
•
Android Auto* (s. 499)
Förardisplay.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Hantera telefonsamtal (s. 506)
Hantera telefonbok (s. 508)
Hantera textmeddelande (s. 507)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 502)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
automatiskt (s. 504)
}}
* Tillval/tillbehör. 501
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
manuellt (s. 504)
Ansluta en telefon till bilen via
Bluetooth första gången
•
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 505)
•
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 505)
•
•
•
•
Ta bort Bluetooth-ansluten telefon (s. 505)
Anslut en telefon med Bluetooth aktiverat för att
sedan från bilen kunna ringa, skicka/ta emot
meddelande, spela upp media trådlöst och
ansluta bilen till internet.
Det är möjligt att ha två Bluetooth-enheter
anslutna samtidigt, varav den ena endast för att
spela upp media trådlöst. Den senast anslutna
telefonen blir automatiskt ansluten för att ringa,
skicka/ta emot meddelande, spela upp media
och ge internetuppkoppling. Det går att ändra
vad telefonen ska användas till under inställningar för Bluetooth enheter.
•
•
Inställningar för telefon (s. 509)
Röststyrning (s. 133)
Hantera applikationsmeny i förardisplay
(s. 94)
Ljudinställningar (s. 476)
Anslut bilen till internet via en mobil enhet
(Bluetooth) (s. 511)
Efter att enheten anslutits/registrerats en första
gång via Bluetooth behöver enheten inte längre
vara synlig/sökbar, utan enbart ha Bluetooth aktiverat. För att kunna ansluta bilen till internet via
telefonen måste även internetdelning vara aktiverad i telefonen. Maximalt 20 anslutna Bluetoothenheter kan lagras i bilen.
2.
För att ansluta bilen till internet via telefonens Bluetooth – aktivera internetdelning
(portabel-/personlig hotspot) via Bluetooth i
telefonen.
3.
Öppna delvyn för telefon.
•
•
Om telefon finns ansluten till bilen – tryck
. I popup-fönstret tryck på
på Växla
Lägg till telefon.
> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
Listan uppdateras allteftersom nya
enheter upptäcks.
4.
Tryck på namnet på den telefon som ska
anslutas.
5.
Kontrollera att angiven sifferkod i bilen stämmer överens med den i telefonen. Välj i så
fall att acceptera på båda ställena.
6.
Välj i telefonen att acceptera eller avvisa
eventuella val för telefonens kontakter och
meddelanden.
Det finns två möjligheter att ansluta. Antingen
söka telefonen från bilen eller söka bilen från
telefonen.
Alternativ 1 – sök telefon från bil
1.
502
Gör telefonen sökbar/synlig via Bluetooth.
Om ingen telefon finns ansluten till bilen –
tryck på Lägg till telefon.
OBS
•
I vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras.
•
Alla mobiltelefoner är inte till fullo kompatibla och kan då inte visa kontakter och
meddelande i bilen.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Alternativ 2 – sök bil från telefon
1.
OBS
Öppna delvyn för telefon.
•
•
Om ingen telefon finns ansluten till bilen –
tryck på Lägg till telefon Gör bilen
synlig.
Om telefon finns ansluten till bilen – tryck
på Växla
. I popup-fönstret tryck på
Lägg till telefon Gör bilen synlig.
2.
Aktivera Bluetooth i telefonen.
3.
För att ansluta bilen till internet via telefonens Bluetooth – aktivera internetdelning
(portabel-/personlig hotspot) via Bluetooth i
telefonen.
4.
Sök i telefonen efter Bluetooth-enheter.
> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
5.
Välj bilens namn i telefonen.
6.
Ett popup-fönster om anslutningen visas i
bilen. Bekräfta anslutningen.
7.
Kontrollera att angiven sifferkod i bilen stämmer överens med den i externa enheten. Välj
i så fall att acceptera på båda ställena.
8.
Välj i telefonen att acceptera eller avvisa
eventuella val för telefonens kontakter och
meddelanden.
•
I vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras.
•
Alla mobiltelefoner är inte till fullo kompatibla och kan då inte visa kontakter och
meddelande i bilen.
•
•
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 509)
Anslut bilen till internet via en mobil enhet
(Bluetooth) (s. 511)
OBS
Om telefonens operativsystem uppdateras är
det möjligt att kopplingen bryts. Radera då
telefonen från bilen och koppla sedan på nytt.
Kompatibla telefoner
Många telefoner på marknaden har idag trådlös
Bluetooth-teknik, men alla är inte helt kompatibla
med bilen. För kompatibilitet, se
support.volvocars.com.
Relaterad information
•
•
Telefon (s. 501)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
automatiskt (s. 504)
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
manuellt (s. 504)
•
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 505)
•
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 505)
•
Ta bort Bluetooth-ansluten telefon (s. 505)
503
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Ansluta en telefon till bilen via
Bluetooth automatiskt
Det går att ansluta en telefon till bilen via Bluetooth automatiskt. Telefonen måste ha varit
ansluten till bilen en första gång.
Det är endast de två senast anslutna telefonerna
som är möjliga att koppla automatiskt.
1.
Försätt bilen i tändningsläge I eller högre.
> Telefonen ansluts.
Relaterad information
•
•
504
Tändningslägen (s. 420)
Ansluta en telefon till bilen via
Bluetooth manuellt
Det går att ansluta en telefon till bilen via Bluetooth manuellt. Telefonen måste ha varit ansluten
till bilen en första gång.
1. Aktivera Bluetooth i telefonen.
För att samtidigt ansluta bilen till internet ska
även internetdelning (portabel-/personlig
hotspot) i telefonen vara aktiverad.
Aktivera Bluetooth i telefonen innan bilen
försätts i tändningsläge I.
För att samtidigt ansluta bilen till internet ska
även internetdelning (portabel-/personlig
hotspot) i telefonen vara aktiverad.
2.
•
Telefon (s. 501)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 502)
2.
Öppna delvyn för telefon.
> Kopplade telefoner listas.
3.
Tryck på namnet på den telefon som ska
anslutas.
> Telefonen ansluts.
Relaterad information
•
•
Telefon (s. 501)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 502)
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
manuellt (s. 504)
•
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
automatiskt (s. 504)
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 505)
•
•
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 505)
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 505)
•
•
•
•
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 505)
Ta bort Bluetooth-ansluten telefon (s. 505)
•
•
•
Ta bort Bluetooth-ansluten telefon (s. 505)
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 509)
Anslut bilen till internet via en mobil enhet
(Bluetooth) (s. 511)
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 509)
Anslut bilen till internet via en mobil enhet
(Bluetooth) (s. 511)
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Koppla från Bluetooth-ansluten
telefon
Växla mellan Bluetooth-anslutna
telefoner
Koppla från en Bluetooth-ansluten telefon från
bilen genom att deaktivera Bluetooth i telefonen.
När telefonen är utom räckhåll från bilen kopplas
den automatiskt ifrån. Om frånkopplingen sker
under pågående samtal kan samtalet fortsätta i
telefonen.
Det går att växla mellan flera Bluetooth-anslutna
telefoner.
1. Öppna delvyn för telefon.
2.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Telefon (s. 501)
Tryck på Växla
eller dra ned toppvyn och
tryck på Inställningar Kommunikation
Bluetooth enheter Lägg till enhet.
> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
Inställningar för telefon (s. 509)
3.
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 505)
Relaterad information
Ta bort Bluetooth-ansluten telefon (s. 505)
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 509)
•
•
Tryck på telefonen som ska anslutas.
Telefon (s. 501)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 502)
•
•
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 509)
•
Ta bort Bluetooth-ansluten telefon (s. 505)
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 505)
Ta bort Bluetooth-ansluten telefon
Det går att ta bort telefoner ur listan över registrerade Bluetooth-enheter.
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation Bluetooth
enheter.
> Registrerade Bluetooth-enheter listas.
3.
Tryck på den telefon som ska tas bort.
4.
Tryck på Ta bort enhet och bekräfta valet.
> Telefonen är inte längre registrerad i bilen.
Relaterad information
•
•
Telefon (s. 501)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 502)
•
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 505)
•
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 505)
•
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 509)
505
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Hantera telefonsamtal
Samtalshantering i bilen för en Bluetoothansluten telefon.
Ringa flerpartssamtal
Under pågående samtal:
1.
Tryck på Lägg till samtal.
2.
Välj att ringa från samtalshistoriken, favoriter
eller kontaktlistan.
3.
Tryck på en post/rad i samtalshistoriken
för kontakten i kontaktlistan.
alternativt
4.
Tryck på Byt samtal för att skifta mellan
parterna.
5.
Tryck på
tal.
för att avsluta pågående sam-
Gruppsamtal
Under pågående flerpartssamtal:
Generisk illustration.
1.
Tryck på Slå ihop samtal för att slå samman pågående flerpartssamtal.
2.
Tryck på
Ringa telefonsamtal
1.
Öppna delvyn för telefon.
2.
Välj att ringa från; samtalshistoriken, ange
nummer med knappsatsen eller via kontaktlistan. I kontaktlistan är det möjligt att söka
eller bläddra. Tryck på
i kontaktlistan för
att placera en kontakt under Favoriter.
3.
Tryck på
4.
Tryck på
.
för att avsluta samtalet.
Det är även möjligt ringa från samtalshistoriken
via appmenyn som nås från rattens högra knappsats
.
Inkommande telefonsamtal
Inkommande telefonsamtal visas i förardisplayen
och centerdisplayen. Hantera samtalet med rattens högra knappsats eller centerdisplayen.
1.
Tryck på Svara/Avböj.
2.
Tryck på
för att avsluta samtalet.
Inkommande telefonsamtal under pågående
samtal
1. Tryck på Svara/Avböj.
2.
506
för att avsluta samtalet.
Tryck på
för att avsluta samtalet.
Privat samtal
–
Under pågående samtal, tryck på Privat
samtal och välj inställning:
• Växla till mobiltelefon – handsfree-
funktionen kopplas ifrån och samtalet
fortsätter i mobiltelefonen.
• Fokus förare – mikrofonen i taket på
passagerarsidan stängs av och samtalet
fortsätter med bilens handsfree-funktion.
Relaterad information
•
•
Telefon (s. 501)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 502)
•
•
Röststyra telefon (s. 135)
•
Skriva in tecken, bokstäver och ord för hand i
centerdisplay (s. 117)
•
•
•
Hantera applikationsmeny i förardisplay
(s. 94)
Hantera telefonbok (s. 508)
Hantera textmeddelande (s. 507)
Ljudinställningar (s. 476)
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Hantera textmeddelande
Meddelandehantering i bilen för en Bluetoothansluten telefon.
I vissa telefoner måste meddelandefunktionen
aktiveras. Alla telefoner är inte helt kompatibla
och kan därför inte visa kontakter och meddelanden i bilen. För kompabilitet, se
support.volvocars.com.
Skicka textmeddelande i centerdisplay12
1. Det går att svara på ett meddelande eller
skapa nytt meddelande.
•
•
Hantera textmeddelande i centerdisplay
Textmeddelanden visas endast i centerdisplayen
om den inställningen är vald.
Tryck på Meddelanden i appvyn för att hantera textmeddelanden i centerdisplayen.
Läsa textmeddelande i centerdisplay
Tryck på ikonen för att få meddelandet
uppläst.
Svara på meddelande – tryck på kontakten vars meddelande ska besvaras och
tryck sedan på Svara.
Skapa nytt meddelande – tryck på Skapa
nytt. Välj kontakt alternativt skriv in nummer.
2.
Skriv meddelandet.
3.
Tryck på Skicka.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Telefon (s. 501)
Inställningar för textmeddelande (s. 508)
Inställningar för telefon (s. 509)
Internetansluten bil* (s. 510)
Röststyra telefon (s. 135)
Skriva in tecken, bokstäver och ord för hand i
centerdisplay (s. 117)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 502)
Hantera textmeddelande i förardisplay
Textmeddelanden visas endast i förardisplayen
om den inställningen är vald.
Läsa nytt textmeddelande i förardisplay
– För att få meddelandet uppläst - välj Läs
upp med rattens knappsats.
Diktera svar i förardisplay
Efter textmeddelandet lästs upp går det att svara
kort med diktering om bilen är ansluten till internet.
–
Tryck på Svara med rattens knappsats. En
dikteringsdialog startar.
Meddelandenotifiering
I inställningarna för textmeddelanden går det att
aktivera och deaktivera notifieringar.
12
Endast vissa telefoner kan skicka meddelanden via bilen. För kompatibilitet, se support.volvocars.com.
* Tillval/tillbehör. 507
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Inställningar för textmeddelande
Hantera telefonbok
Inställningar för textmeddelande i ansluten telefon.
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
Kontakthantering i bilen för en Bluetoothansluten telefon.
2.
Tryck på Kommunikation
Textmeddelanden och välj inställningar:
Relaterad information
•
•
•
•
• Notiser i centerdisplay – visar medde-
landenotiser i centerdisplayens statusfält.
• Notiser i förardisplay – visar notiser i
förardisplayen och inkommande meddelande kan hanteras med rattens högra
knappsats.
•
• Signal för textmeddelanden – val av
signal för inkommande textmeddelanden.
Relaterad information
•
•
•
•
Telefon (s. 501)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 502)
Hantera textmeddelande (s. 507)
Inställningar för telefon (s. 509)
Bläddra mellan bokstäverna och
för att
hitta matchande kontakt. Beroende på existerande kontakter i telefonboken visas
endast matchande bokstäver.
Sök kontakter – tryck på
för att söka
på telefonnummer eller namn i kontaktlistan.
Favoriter – tryck på
för att lägga till/ta
bort en kontakt i favoritlistan.
OBS
Enbart kontakter från en aktivt Bluetoothansluten telefon visas i centerdisplayen. Upp
till 3000 kontakter kan visas.
508
Sortering
Kontaktlistan är sorterad i bokstavsordning där
.
specialtecken och siffror sorteras under
Sorteringsordningen kan göras på för- eller efternamn, vilket justeras i inställningarna för telefon.
Telefon (s. 501)
Inställningar för telefon (s. 509)
Röststyra telefon (s. 135)
Skriva in tecken, bokstäver och ord för hand i
centerdisplay (s. 117)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 502)
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Inställningar för telefon
•
När telefonen är ansluten till bilen kan följande
inställningar väljas.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation
välj inställningar:
Telefon och
möjligt att använda ringsignal från telefonen eller bilen. Vissa telefoner är inte till
fullo kompatibla och det är därmed inte
möjligt att använda telefonens ringsignaler i bilen. För kompabilitet, se
support.volvocars.com.
• Sorteringsordning – val av sorteringsordning i kontaktlistan.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
Tryck på My Car Displayer
display alternativ.
3.
Välj Visa telefon.
Head-up
Relaterad information
•
•
•
Head-up-display* (s. 130)
Ljudinställningar (s. 476)
2.
Tryck på Kommunikation Bluetooth
enheter och välj inställningar:
• Lägg till enhet – startar parkoppling av ny
• Tidigare kopplade enheter – listar uppkopplade/kopplade enheter.
• Ta bort enhet – tar bort kopplad enhet.
• Tillåtna tjänster för denna enhet – ställer
in vad enheten ska användas till: ringa,
skicka/ta emot meddelande, strömma media
och som internetuppkoppling.
• Internetanslutning – ansluter bilen till internet via enhetens Bluetooth-uppkoppling.
Samtalsnotiser i head-up-display*
2.
Inställningar för Bluetooth-enheter
Inställningar för Bluetooth-anslutna enheter.
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
enhet.
• Ringsignaler – val av ringsignal. Det är
1.
•
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 502)
Relaterad information
•
•
•
•
Telefon (s. 501)
Inställningar för telefon (s. 509)
Internetansluten bil* (s. 510)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 502)
Telefon (s. 501)
Inställningar för textmeddelande (s. 508)
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 509)
* Tillval/tillbehör. 509
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Internetansluten bil*
När bilen är ansluten till internet går det t.ex. att
använda webbradio och musiktjänster via appar,
ladda ner mjukvara samt kontakta återförsäljare
från bilen.
Bilen kopplas upp via Bluetooth, Wi-Fi eller med
bilens inbyggda modem*.
Då bilen är internetansluten är det möjligt att dela
ut internetuppkopplingen (Wi-Fi-hotspot) så att
andra enheter kan använda sig av internetuppkopplingen13.
Uppkopplingsstatus visas med en symbol i centerdisplayens statusfält.
OBS
Vid användning av internet överförs data
(datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
Aktivering av dataroaming kan orsaka ytterligare avgifter.
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för
datatrafik.
OBS
Vid användning av Apple CarPlay är det
endast möjligt att ansluta bilen till internet
med Wi-Fi eller bilmodem*.
OBS
Vid användning av Android Auto är det möjligt
att ansluta bilen till internet med Wi-Fi,
Bluetooth eller bilmodem*.
Relaterad information
•
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 112)
•
Anslut bilen till internet via en mobil enhet
(Bluetooth) (s. 511)
•
Anslut bilen till internet via en mobil enhet
(Wi-Fi) (s. 511)
•
Anslut bilen till internet via bilmodem (SIMkort) (s. 512)
•
•
•
Appar (s. 477)
•
•
•
•
Ta bort Wi-Fi nätverk (s. 515)
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 514)
Dela ut internet från bilen via Wi-Fi-hotspot
(s. 513)
Teknik och säkerhet för Wi-Fi (s. 515)
Volvo ID (s. 26)
Användarvillkor och datadelning (s. 516)
Läs Villkor för tjänster och Integritetspolicy för
kunder på support.volvocars.com innan bilen
ansluts till internet.
13
510
Gäller ej vid uppkoppling med Wi-Fi.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Anslut bilen till internet via en mobil
enhet (Bluetooth)
Upprätta en internetanslutning via Bluetooth
genom internetdelning från en telefon och få tillgång till flera uppkopplade tjänster i bilen.
Telefon och nätverksoperatör måste stödja internetdelning (utdelning av internetuppkoppling)
och abonnemanget måste innefatta datatrafik.
1.
För att kunna ansluta bilen till internet via en
Bluetooth-ansluten telefon behöver telefonen ha varit ansluten till bilen via Bluetooth
en första gång. Säkerställ i telefonen att
internetdelning (portabel-/personlig hotspot)
är aktiverat.
2.
Om telefonen varit ansluten via Bluetooth
tidigare, tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.
3.
I centerdisplayen: Tryck på Kommunikation
Bluetooth enheter.
Kryssa i rutan för Bluetoothinternetanslutning under rubriken
Internetanslutning.
> Din bil är nu ansluten till internet via den
Bluetooth-anslutna telefonen.
4.
OBS
Vid användning av Apple CarPlay är det
endast möjligt att ansluta bilen till internet
med Wi-Fi eller bilmodem*.
Relaterad information
•
•
Internetansluten bil* (s. 510)
Anslut bilen till internet via bilmodem (SIMkort) (s. 512)
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 502)
•
Anslut bilen till internet via en mobil enhet
(Wi-Fi) (s. 511)
•
•
•
Apple® CarPlay®* (s. 495)
Anslut bilen till internet via en mobil
enhet (Wi-Fi)
Upprätta en internetanslutning via Wi-Fi genom
internetdelning från en telefon och få tillgång till
flera uppkopplade tjänster i bilen.
Telefon och nätverksoperatör måste stödja internetdelning (utdelning av internetuppkoppling)
och abonnemanget måste innefatta datatrafik.
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 514)
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 509)
1.
Aktivera internetdelning (portabel-/personlig
hotspot) i telefonen.
2.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
3.
Gå vidare till Kommunikation
4.
Aktivera/deaktivera genom att bocka i/ur
rutan för Wi-Fi.
5.
Tryck på nätverksnamnet för det nätverk som
ska anslutas.
6.
Ange nätverkets lösenord.
7.
Om annan uppkopplingskälla använts tidigare – bekräfta valet att byta uppkoppling.
> Bilen kopplar upp sig till nätverket.
Wi-Fi.
Observera att vissa telefoner stänger ner internetdelningen efter kontakten brutits till bilen, t.ex.
}}
* Tillval/tillbehör. 511
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
när bilen lämnats och till nästa användningstillfälle. Därmed behöver internetdelningen i telefonen återaktiveras vid nästa användningstillfälle.
Då en telefon ansluts till bilen så sparas den för
senare användning. När maximalt antal sparade
(50 st.) uppnåtts raderas den först anslutna. För
att visa en lista med sparade nätverk eller manuellt ta bort sparade nätverk, gå till Inställningar
Kommunikation Wi-Fi Sparade
nätverk.
Anslut bilen till internet via
bilmodem (SIM-kort)
För bilar utrustade med Volvo On Call* är det
möjligt att upprätta en internetanslutning via bilmodemet och ett personligt SIM-kort (P-SIM).
Vid uppkoppling med bilmodem kommer Volvo
On Call-tjänsterna använda anslutningen.
1.
6.
Ange SIM-kortets PIN-kod.
> Bilen kopplar upp sig till nätverket.
Relaterad information
•
•
•
Internetansluten bil* (s. 510)
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 514)
Inställningar för bilmodem (s. 513)
Teknik- och säkerhetskrav för Wi-Fi-anslutning
beskrivs i separat avsnitt.
Relaterad information
•
•
•
•
Internetansluten bil* (s. 510)
Ta bort Wi-Fi nätverk (s. 515)
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 514)
Teknik och säkerhet för Wi-Fi (s. 515)
Placera ett personligt SIM-kort i hållaren
under lastgolvet.
512
2.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
3.
Tryck på Kommunikation
bilmodem.
4.
Aktivera/deaktivera genom att bocka i/ur
rutan för Internet via bilmodem.
5.
Om annan uppkopplingskälla använts tidigare – bekräfta valet att byta uppkoppling.
Internet via
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Inställningar för bilmodem14
Bilen är utrustad med ett modem som kan
användas för att ansluta bilen till internet. Det är
även möjligt att dela ut internetanslutningen via
Wi-Fi.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation Internet via
bilmodem och välj inställningar:
• Skicka kod för förfrågan – används t.ex.
för att ladda eller kontrollera saldo på kontantkort. Funktionen är operatörsberoende.
Relaterad information
•
Anslut bilen till internet via bilmodem (SIMkort) (s. 512)
•
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 514)
Dela ut internet från bilen via Wi-Fihotspot
Då bilen är internetansluten är det möjligt att
dela ut internetuppkopplingen så att andra
enheter kan använda sig av internetuppkopplingen15.
• Internet via bilmodem – val för att använda
bilmodemet som uppkoppling.
• Dataanvändning – tryck på Återställ nollställer räkneverk för mottagen och skickad
datamängd.
• Nätverk
Välj operatör – automatiskt eller manuellt
val av nätverksoperatör.
Dataroaming – är rutan ikryssad så kommer
bilmodemet försöka koppla upp sig mot
internet då bilen befinner sig utomlands
utanför hemmanätverket. Observera att detta
kan medföra höga kostnader. Kontrollera ditt
roamingavtal gällande datatrafik i utlandet
med nätverksoperatören i ditt hemland.
• SIM-kortets PIN-kod
Byt PIN-kod – maximalt 4 siffror kan anges.
Inaktivera SIM-kortets PIN-kod – val om
PIN-kod skall krävas för åtkomst till SIM-kort.
14
Endast bilar med Volvo On Call.
}}
513
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Nätverksoperatören (SIM-kortet) måste stödja
internetdelning (utdelning av internetuppkoppling).
OBS
Aktivering av Wi-Fi-hotspot kan orsaka ytterligare avgifter från din nätverksoperatör.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation
delning.
3.
Tryck på Nätverksnamn och namnge internetdelningen.
Uppkopplingsstatus visas med symbol i centerdisplayens statusfält.
4.
Tryck på Lösenord och välj ett lösenord som
sedan ska anges i anslutande enheter.
Tryck på Anslutna enheter för att se lista över
de för närvarande anslutna enheterna.
5.
Tryck på Frekvensband och välj vilken frekvens internetdelningen ska sända data med.
Observera att val av frekvensband inte är tillgängligt på alla marknader.
Relaterad information
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för
datatrafik.
Bilens Wi-Fi
6.
Aktivera/deaktivera genom att bocka i/ur
rutan för Bilens Wi-Fi delning.
7.
Om Wi-Fi tidigare använts som uppkopplingskälla – bekräfta valet att byta uppkoppling.
> Det är nu möjligt för externa enheter att
ansluta till bilens internetdelning (Wi-Fihotspot).
•
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 112)
•
•
Internetansluten bil* (s. 510)
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 514)
Ingen eller dålig internetanslutning
Faktorer som påverkar internetanslutningen.
Mängden data som överförs är beroende av vilka
tjänster eller appar som används i bilen. Att
exempelvis strömma ljud kan medföra en stor
datatrafikmängd vilket kräver en bra anslutning
och god signalstyrka.
Telefon till bil
Hastigheten i internetanslutningen kan variera
beroende på telefonens placering i bilen. Flytta
telefonen närmare centerdisplayen för att öka
signalstyrkan. Säkerställ att inget störande finns
emellan.
Telefon till nätverksoperatör
Hastigheten i det mobila nätverket varierar
beroende på täckningen på den plats du befinner
dig. Sämre nätverkstäckning kan förekomma t.ex.
i tunnlar, bakom berg, i djupa dalar eller inomhus.
Hastigheten beror även på vilket avtal du har med
din teleoperatör.
OBS
Vid problem med datatrafik, kontakta din nätverksoperatör.
Starta om telefonen
Om det uppstår problem med internetanslutningen kan det hjälpa att starta om telefonen.
15
514
Gäller ej när bilen är internetansluten via Wi-Fi.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Relaterad information
•
•
Internetansluten bil* (s. 510)
Teknik och säkerhet för Wi-Fi (s. 515)
Ta bort Wi-Fi nätverk
Teknik och säkerhet för Wi-Fi
Borttagning av nätverk som inte ska användas.
Möjliga nätverkstyper att ansluta till.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Gå vidare till Kommunikation
Sparade nätverk.
Wi-Fi
3.
Tryck på Glöm för det nätverk som ska tas
bort.
4.
Bekräfta valet.
> Bilen kommer fortsättningsvis inte koppla
upp sig till nätverket.
Ta bort samtliga nätverk
Samtliga nätverk kan tas bort samtidigt genom
att återställa till fabriksinställningar. Observera då
att alla användardata och systeminställningar
återställs till ursprunglig fabriksinställning.
Det går enbart att ansluta till nätverk av följande
typ:
•
•
•
Frekvens – 2,4 eller 5 GHz16.
Standarder – 802.11 a/b/g/n.
Säkerhetstyp – WPA2-AES-CCMP.
Bilens Wi-Fi-system är konstruerat för att hantera
Wi-Fi-enheter inne i bilen.
Om flera enheter arbetar på frekvensen samtidigt
kan det resultera i försämrad prestanda.
Relaterad information
•
Internetansluten bil* (s. 510)
Relaterad information
•
•
•
•
16
Internetansluten bil* (s. 510)
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 514)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
Anslut bilen till internet via en mobil enhet
(Wi-Fi) (s. 511)
Val av frekvens inte är tillgängligt på alla marknader.
* Tillval/tillbehör. 515
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Användarvillkor och datadelning
Aktivera och deaktivera datadelning
Kompatibla format för media
Första gången vissa tjänster och appar startas
kan ett popup-fönster med rubriken
Användarvillkor och Datadelning visas.
Syftet är att informera om Volvos användarvillkor
och policy för datadelning. Genom att acceptera
datadelning accepterar användaren att viss information skickas från bilen. Detta krävs för att vissa
tjänster och appar ska kunna fungera fullt ut.
I centerdisplayens inställningsmeny kan datadelning för berörda tjänster och appar ställas in.
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
För att kunna spela upp media måste följande filformat användas.
Datadelning kan ställas in från centerdisplayens
inställningsmeny.
2.
Tryck på System
datadelning.
3.
Välj Datadelning för att aktivera eller deaktivera datadelning.
4.
När datadelning är aktiverad går det att
ändra inställningar för enskilda tjänster och
appar i listan nedanför.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera datadelning
(s. 516)
Integritet och
När datadelning deaktiveras finns tidigare inställningar för enskilda tjänster och appar kvar när
datadelning aktiveras igen.
Ljudfiler
Format
Filändelse
Codec
MP3
.mp3
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (mp3
compatible),
MP3 HD (mp3
compatible)
AAC
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC (MPEG-4
part III Audio),
HE-AAC (aacPlus
v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
WAV
.wav
LPCM
FLAC
.flac
FLAC
Relaterad information
•
Användarvillkor och datadelning (s. 516)
Videofiler
516
Format
Filändelse
MP4
.mp4, m4v
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Format
Filändelse
Max filstorlek
4 GB
AVI
.avi
Ljudcodec
MP3, AC3
AVI (DivX)
.avi, divx
Undertexter
XSUB
ASF
.asf, .wmv
MKV
.mkv
Specialfunktioner
Flera undertexter, flera
ljudspår, återuppta uppspelning
Referens
Uppfyller alla krav för DivX
Home Theater profil. Besök
divx.com för mer information och program för att
konvertera filer till DivX
Home Theater video.
Undertexter
Format
Filändelse
SubViewer
.sub
SubRip
.srt
SSA
.ssa
DivX®
DivX certifierade enheter har testats för högkvalitativ videouppspelning av DivX (.divx, .avi). När
DivX-logotypen visas, kan DivX-filmer spelas.
Profil
DivX Home Theater
Video codec
DivX, MPEG-4
Upplösning
720x576
Ljudhastighet
(bit rate)
4.8Mbps
Bildhastighet
30 fps
Filändelse
.divx, .avi
Relaterad information
•
•
•
Mediaspelare (s. 486)
Video (s. 491)
Spela DivX® (s. 492)
Tekniska specifikationer för USBenheter
För att innehållet på USB-enheter ska kunna
läsas måste följande specifikationer uppfyllas.
Eventuell mappstruktur kommer ej att visas i centerdisplayen vid uppspelning.
Max antal
Filer
15 000
Mappar
1 000
Mappnivåer
8
Spellistor
100
Poster i en spellista
1 000
Undermappar
Ingen gräns
Teknisk specifikation för USB-Akontakt
•
•
•
•
Typ A-uttag
Version 2.0
Spänningsmatning 5 V
Strömmatning max. 2.1 A
Relaterad information
•
Media via USB-ingång (s. 493)
517
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Lagringsutrymme på hårddisk
Det går att visa hur mycket ledigt utrymme som
finns på bilens hårddisk.
Lagringsinformation för bilens hårddisk, bland
annat total kapacitet, tillgänglig kapacitet och hur
mycket utrymme som används för installerade
appar kan visas. Informationen finns under
Inställningar System Systeminformation
Lagring.
Relaterad information
•
518
Appar (s. 477)
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Licensavtal för ljud och media
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i
avtalet angivna villkor. Följande texter är Volvos
överenskommelser med tillverkare/utvecklare.
Flera av texterna är på engelska.
Bowers & Wilkins
Dirac Unison optimerar högtalarna i tid, rum och
frekvens för bästa möjliga bas-integration och
klarhet. Teknologin möjliggör också en verklighetstrogen återgivning av den akustiska karaktären från specifika konserthallar. Med hjälp av
avancerade algoritmer kontrollerar Dirac Unison
digitalt alla högtalare baserat på akustiska mätningar med hög precision. Som en dirigent för en
orkester garanterar Dirac Unison att högtalarna
spelar i perfekt samstämmighet.
DivX®
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX
Certified® enhet måste registreras för att kunna
spela köpta DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer.
Skaffa registreringskoden genom att lokalisera
DivX VOD avsnittet i enhetens inställningsmeny.
Gå till vod.divx.com för mer information om hur du
slutför registreringen.
Patentnummer
Täckt av ett eller flera av följande patent i USA:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183;
8,731,369; RE45,052.
Gracenote®
Bowers & Wilkins och B&W är varumärken som
tillhör B&W Group Ltd. Nautilus är ett varumärke
som tillhör B&W Group Ltd. Kevlar är ett registrerat varumärke av DuPont.
Dirac Unison®
DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper
är varumärken som tillhör DivX, LLC och används
på licens.
Delar av innehållet är upphovsrättsskyddat © av
Gracenote eller dess leverantörer.
Denna DivX Certified® enhet kan spela DivX®
Home Theater videofiler upp till 576p (inkluderat .avi, .divx). Ladda ned gratis mjukvara på
www.divx.com för att skapa, spela och strömma
digital video.
Gracenote, Gracenote logo och logotyp,
"Powered by Gracenote" och Gracenote MusicID
är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Gracenote, Inc. i USA och/
eller i andra länder.
}}
519
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Gracenote® slutanvändaravtal
Detta program eller denna enhet innehåller programvara från Gracenote, Inc. i Emeryville, Kalifornien, USA (”Gracenote”). Programvaran från Gracenote (”Gracenote-programvaran”) aktiverar
detta program för identifiering av skivor och/eller
filer samt inhämtning av musikrelaterad information, inklusive uppgifter om namn, artist, spår och
titel (”Gracenote-data”) från onlineservrar eller
inbäddade databaser (tillsammans kallade ”Gracenote-servrar”) och för utförande av andra
åtgärder. Du får endast använda Gracenote-data
enligt de avsedda slutanvändarfunktionerna för
detta program eller denna enhet.
Du samtycker till att endast använda Gracenotedata, Gracenote-programvaran och Gracenoteservrarna för ditt personliga, ej kommersiella bruk.
Du samtycker till att inte överlåta, kopiera, överföra eller vidarebefordra denna Gracenote-programvara eller dessa Gracenote-data till någon
tredje man. DU SAMTYCKER TILL ATT INTE
ANVÄNDA ELLER UTNYTTJA GRACENOTEDATA, GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER
GRACENOTE-SERVRARNA PÅ ANNAT SÄTT
ÄN VAD SOM UTTRYCKLIGEN TILLÅTS I
DETTA AVTAL.
Du samtycker till att din ej exklusiva rätt att
använda Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna kommer att upphöra
om du bryter mot dessa restriktioner. Om din
licens upphör samtycker du till att upphöra med
all användning av Gracenote-data, Gracenote-
520
programvaran och Gracenote-servrarna. Gracenote har ensamrätt på alla Gracenote-data, all
Gracenote-programvara och alla Gracenote-servrar, inklusive alla äganderättigheter. Gracenote
kommer under inga omständigheter att ha någon
skyldighet att betala dig för information som du
tillhandahåller. Du samtycker till att Gracenote,
Inc. får göra gällande företagets rättigheter under
detta avtal mot dig direkt i sitt eget namn.
Gracenote-tjänsten använder en unik identifierare
för dokumentation av frågor för statistiska ändamål. Syftet med en slumpmässigt tilldelad numerisk identifierare är att göra det möjligt för Gracenote-tjänsten att räkna frågor, utan att veta något
om vem du är. Ytterligare information finns på
webbsidan för Gracenotes sekretesspolicy för
Gracenote-tjänsten.
Gracenote-programvaran och allt som ingår i
Gracenote-data licensieras till dig i ”befintligt
skick”. Gracenote utfärdar inga utfästelser eller
garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda,
avseende riktigheten i de Gracenote-data som
finns i Gracenote-servrarna. Gracenote förbehåller sig rätten att ta bort data från Gracenoteservrarna eller att ändra datakategorier på grund
av något skäl som Gracenote anser vara tillräckligt. Ingen garanti utfärdas avseende Gracenoteprogramvarans eller Gracenote-servrarnas felfrihet eller att Gracenote-programvaran eller Gracenote-servrarna kommer att fungera utan avbrott.
Gracenote har ingen skyldighet att förse dig med
nya, förbättrade eller ytterligare datatyper eller
kategorier som Gracenote kan tillhandahålla i
framtiden och företaget förbehåller sig rätten att
avbryta sina tjänster när som helst.
GRACENOTE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, VARE SIG DESSA ÄR UTTRYCKTA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET
FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH
ICKE-INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. GRACENOTE
GARANTERAR INTE DE RESULTAT SOM
ERHÅLLS GENOM DIN ANVÄNDNING AV GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER EN GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE KOMMER
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT
ANSVARA FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR ELLER
FÖR NÅGON VINSTFÖRLUST ELLER
INKOMSTFÖRLUST.
© Gracenote, Inc. 2009
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the GPL/
LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
}}
521
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
2.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
522
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files or
Software are furnished to do so, provided that (a)
the above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files or
Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with the
Data File(s) or Software that the data or software
has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a
copyright holder shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
dealings in these Data Files or Software without
prior written authorization of the copyright holder.
Överensstämmelsedeklaration
}}
523
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Land/
Område
Brasilien:
Este equipamento opera em caráter secundário isto e, náo tem direito a protecão contra interferéncia prejudicial, mesmo tipo, e não pode
causar interferéncia a sistemas operando em caráter primário.
Para consultas, visite: www.anatel.gov.br
EU:
Tillverkare: Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city. Hyogo, 669-1513, Japan
Härmed försäkrar Mitsubishi Electric Corporation att denna typ av radioutrustning [Audio Navigation Unit] överensstämmer med direktiv
2014/53/EU.
För mer information, se support.volvocars.com.
Förenade
Arabemiraten:
524
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Land/
Område
Kasakstan:
Modellnamn: NR-0V
Tillverkare: Mitsubishi Electric Corporation
Exportland: Japan
}}
525
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Land/
Område
Kina:
1.
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
天线增益
天线增益
≤100 mW 或≤20 dBm ①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
■ 载频容限
20 ppm
■ 帯外发射
率(在 2.4-2.4835GHz 頻段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2.不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3.使用时不得对各种合法的无线电通信业
使用
4.使用微
率无线电设备,必须忍
5.不得在飞机和机场附近使用
526
10dBi 时
10dBi 时
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
科学及医疗应用设备的辐射干扰
措施消除干扰后方可继续
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Land/
Område
Korea:
B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을
적으로 하며,
든
지역에서 사용할 수 있습니다.
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
Malaysia
This device has been certified under the Communications & Multimedia Act of 1998, Communications and Multimedia (Technical Standards)
Regulations 2000.To retrieve your device’s serial number, please visit (support.volvocars.com) and search for “SIRIM Label Verification”.
Device category: Navigation equipment for vehicle (Bluetooth)
Model: NR-0V
Type Approval No.:
RBAY/18A/1015S(15-4067)
}}
527
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Land/
Område
Mexico:
Taiwan:
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
變更頻率
商號或使用者均不得擅自
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應
立停用,改善至無干擾時方得繼續使用
電通信
前項合法通信,指依電信法規定作業之無線
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業
科學及醫療用電波輻射性電機設備
之干擾
Relaterad information
•
•
•
•
•
528
Ljud, media och internet (s. 476)
Internetansluten bil* (s. 510)
Mediaspelare (s. 486)
Gracenote® (s. 490)
Sensus – uppkoppling och underhållning
(s. 31)
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
HJUL OCH DÄCK
Däck
Nya däck
Däckens funktion är bland annat att bära last, ge
grepp mot underlaget, dämpa vibrationer och
skydda hjulet mot slitage.
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper.
Däcktyp, dimension, däcktryck och hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Däckekonomi
•
•
•
•
•
Bilen är utrustad med däck enligt den däckinformationsdekal som finns på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr).
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll
av bilen.
Rekommenderade däck
Vid leverans är bilen utrustad med Volvo originaldäck som har märkningen VOL1 på däcksidan.
Dessa däck är noga anpassade till bilen. Vid
däckbyte är det därför viktigt att även de nya
däcken har denna märkning för att bilens köregenskaper, komfort och bränsleförbrukning ska
bibehållas.
Däck är färskvara. Efter några år börjar de hårdna
samtidigt som friktionsegenskaperna försämras
undan för undan. Eftersträva därför att få så
färska däck som möjligt vid utbyte. Det är särskilt
viktigt när det gäller vinterdäck. De sista siffrorna
i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år.
Detta är däckets DOT-märkning (Department of
Transportation) och anges med fyra siffror, exempelvis 0717. Däcket är då tillverkat vecka 07, år
2017.
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras av
fackman även om de verkar oskadade. Däck åldras och bryts ner även om de sällan eller aldrig
används. Funktionen kan då påverkas. Det gäller
alla däck som sparas för framtida bruk. Exempel
på yttre tecken som indikerar att däcket är
1
530
Avvikelser kan förekomma för vissa däckdimensioner.
olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
Håll rätt däcktryck.
Undvik snabba starter, hårda inbromsningar
och däckgnissel.
Däckslitaget ökar med hastigheten.
Rätt framhjulsinställning är mycket viktig.
Obalanserade hjul försämrar däckekonomin
och åkkomforten.
•
Däcken måste ha samma rotationsriktning
under hela sin livstid.
•
När du byter däck bör däcken med det bästa
mönstret monteras på bakhjulen för att
minska risken för överstyrning vid hård
inbromsning.
•
Om du kör på kantstenar eller djupa hål kan
du skada däcken och/eller fälgarna permanent.
Däcksrotation
Bilen har ingen obligatorisk däcksrotation. Körsätt, däcktryck, klimat och vägarnas skick har en
inverkan på hur snabbt däcken åldras och slits.
Rätt däcktryck ger jämnare slitage.
För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att slitagemönster uppstår på däcken, bör
fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämp-
HJUL OCH DÄCK
lig körsträcka vid första skiftet är ca 5000 km (ca
3100 miles) och därefter med 10000 km (ca
6200 miles) intervall.
Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas för kontroll vid osäkerhet om
mönsterdjupet. Om det redan har uppstått betydande skillnad i slitage (> 1 mm skillnad i mönsterdjup) mellan däcken, så ska de minst slitna
däcken alltid sitta bak. En framhjulssladd är vanligen lättare att häva än en bakhjulssladd, och
leder till att bilen fortsätter rakt fram istället för
att bakänden sladdar ut åt sidan och man kanske
helt förlorar kontrollen över bilen. Därför är det
viktigt att bakhjulen aldrig förlorar fästet före
framhjulen.
Förvara hjul och däck
När du förvarar kompletta hjul (däck monterade
på fälgar), bör de hängas upp eller placeras liggande på sidan på golvet.
Däck som inte är monterade på fälgar ska förvaras liggande på sidan eller stående upprätt, men
inte hängas upp.
VIKTIGT
Däck bör lagras på en sval, torr och mörk
plats, och bör aldrig förvaras nära lösningsmedel, bensin, oljor m.m.
VARNING
•
•
Storleken på fälgar och däck till din Volvo
är angivna för att uppfylla stränga krav på
stabilitet och köregenskaper. Ej godkända
kombinationer av fälgarnas och däckens
storlek kan påverka bilens stabilitet och
köregenskaper negativt.
Eventuella skador som orsakas av att
fälg/däckkombinationer med ej godkänd
storlek har monterats omfattas inte av
nybilsgarantin. Volvo tar inget ansvar för
dödsfall, personskador eller kostnader
som kan orsakas av sådana installationer.
Relaterad information
•
•
•
•
Kontrollera däcktryck (s. 534)
Däckens rotationsriktning (s. 533)
Slitagevarnare på däck (s. 533)
Systemet för däcktrycksövervakning*
(s. 536)
•
•
•
Däcktätningssats (s. 548)
•
Rekommendationer vid lastning (s. 563)
Dimensionsbeteckning för däck (s. 531)
Godkända hjul- och däckdimensioner
(s. 639)
Dimensionsbeteckning för däck
Beteckningar för däckens dimension, lastindex
och hastighetsklass.
Bilen är helbilsgodkänd med vissa kombinationer
av fälgar och däck.
Dimensionsbeteckning
Alla däck har en dimensionsbeteckning, till exempel: 245/45 R18 100 W.
245
Däckets bredd (mm)
45
Förhållande mellan däcksidans höjd och
däckets bredd (%)
R
Radialdäck
18
Fälgdiameter i tum
100
Kodsiffror för max. tillåten däckbelastning, lastindex (LI)
W
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet, hastighetsklass (SS). (I detta
fall 270 km/h (168 mph).)
Lastindex
Varje däck har en viss förmåga att bära last, ett
lastindex (LI). Bilens vikt avgör vilken lastförmåga
som krävs av däcken.
}}
* Tillval/tillbehör. 531
HJUL OCH DÄCK
||
Hastighetsklass
Varje däck tål en viss maxhastighet. Däckens
hastighetsklass, SS (Speed Symbol), ska minst
motsvara bilens toppfart. I tabellen nedan anges
vilken maximalt tillåten hastighet som gäller för
respektive hastighetsklass (SS). Enda undantaget
från dessa bestämmelser är vinterdäck2, där en
lägre hastighetsklass får användas. Om ett
sådant däck väljs får bilen inte köras fortare än
däcket är klassificerat för. (T.ex. får klass Q köras
i maximalt 160 km/h (100 mph).) Väglaget avgör
hur fort bilen kan köras, inte däckens hastighetsklass.
OBS
Det är maximal tillåten hastighet som anges i
tabellen.
2
532
Q
160 km/h (100 mph) (används endast på
vinterdäck)
T
190 km/h (118 mph)
H
210 km/h (130 mph)
V
240 km/h (149 mph)
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
Både dubbade och dubbfria däck.
VARNING
Lägsta tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS) på däcken till respektive motorvariant framgår av specifikationer som kan
hittas i den tryckta ägarmanualen. Om ett
däck med för lågt lastindex eller hastighetsklass används, kan det bli överhettat och skadas.
•
Hjul- och fälgdimensioner betecknas enligt
exempel i nedanstående tabell.
Bilen är helbilsgodkänd med vissa kombinationer
av fälgar och däck.
Alla fälgar har en dimensionsbeteckning, till
exempel: 8Jx18x42.
8
Fälgbredd i tum
Däck (s. 530)
J
Fälghornets profil
Dimensionsbeteckning för fälg (s. 532)
18
Fälgdiameter i tum
42
Off-set i mm (avstånd från hjulcentrum till
hjulets kontaktyta mot navet)
Relaterad information
•
•
•
Dimensionsbeteckning för fälg
Godkända hjul- och däckdimensioner
(s. 639)
Lägst tillåtna lastindex och hastighetsklass
för däck (s. 640)
Relaterad information
•
•
•
Däck (s. 530)
Dimensionsbeteckning för däck (s. 531)
Godkända hjul- och däckdimensioner
(s. 639)
HJUL OCH DÄCK
Däckens rotationsriktning
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket.
Pilen visar däckets rotationsriktning.
•
Däcket ska ha samma rotationsriktning
under hela sin livslängd.
•
De bör endast skiftas mellan fram och bak,
aldrig från vänster till höger sida eller omvänt.
•
Om däcken monteras inkorrekt försämras
bilens bromsegenskaper och förmåga att
pressa undan regn och snömodd.
•
Däck med störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för att minska risken för sladd).
Relaterad information
•
Däck (s. 530)
Slitagevarnare på däck
Slitagevarnaren visar status på däckets mönsterdjup.
Slitagevarnaren är en smal upphöjning tvärs över
däckets längsgående mönsterspår. På sidan av
däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear
Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat
till 1,6 mm (1/16 tum), kommer slitbanan i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då snarast till nya
däck. Tänk på att däck med litet mönsterdjup har
mycket dåligt väggrepp i regn eller snö.
Relaterad information
•
Däck (s. 530)
OBS
Se till att ha samma typ och dimension och
även samma fabrikat på båda hjulparen.
533
HJUL OCH DÄCK
Kontrollera däcktryck
Korrekt däcktryck hjälper till att förbättra körstabiliteten, sparar bränsle och förlänger däckens
livslängd.
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett naturligt
fenomen. Däcktrycket varierar också beroende på
omgivningens temperatur. Körning med för lågt
däcktryck innebär att däcken kan bli överhettade
och skadas. Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och köregenskaper.
Kontrollera däckens lufttryck varje månad.
Använd det rekommenderade däcktrycket för
kalla däck, för optimala däckprestanda och optimalt slitage. För lågt eller för högt däcktryck kan
orsaka att däcken slits ojämnt.
VARNING
•
•
För lågt däcktryck är den vanligaste orsaken till att däck går sönder och kan resultera i svåra däcksprickor, att slitbanan
lossnar eller en däckexplosion, med oväntad förlust av kontrollen över bilen och
ökad risk för personskador.
Däck med för lågt tryck minskar bilens
lastförmåga.
Kalla däck
Denna temperatur nås normalt sedan bilen har
varit parkerad i minst 3 timmar.
Efter att ha kört ungefär 1,6 km (1 mile) anses
däcken vara varma. Om du måste köra längre än
så för att pumpa däcken kontrollerar och registrerar du däcktrycket först och fyller på lämpligt
däcktryck när du kommer till pumpen.
När utetemperaturen ändras, ändras även däcktrycket. En temperatursänkning på 10 grader
orsakar att däcktrycket sjunker 1 psi (7 kPa).
Kontrollera däcktrycket ofta och justera till korrekt tryck, vilket framgår av bilens däckinformationsskylt eller certifieringsetikett.
Om du kontrollerar däcktrycket när däcken är
varma ska du aldrig släppa ut luft. Däcken är
varma på grund av körningen och det är normalt
att trycket stiger över det rekommenderade
trycket för kalla däck. Ett varmt däck med däcktryck lika med eller under det rekommenderade
för kalla däck kan ha alltför lågt tryck.
Relaterad information
•
•
•
Rekommenderat däcktryck (s. 535)
•
Däck (s. 530)
Justera däcktryck
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett naturligt fenomen. Därför måste lufttrycket ibland
justeras för att upprätthålla rekommenderat
däcktryck.
Använd det rekommenderade däcktrycket för
kalla däck, för optimala däckprestanda och optimalt slitage.
OBS
För att undvika fel däcktryck bör trycket kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck avses
att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen (ca 3 timmar efter att bilen har
körts). Efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre.
1.
Ta bort hatten från ventilen på ett däck och
tryck sedan ned däcktrycksmätaren kraftigt
på ventilen.
2.
Fyll på luft till det rekommenderade trycket.
Justera däcktryck (s. 534)
Systemet för däcktrycksövervakning*
(s. 536)
Däcktrycket ska kontrolleras när däcken är kalla.
Däcken anses kalla när de har samma temperatur som den omgivande luften.
534
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
3.
Sätt tillbaka ventilhatten.
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra att
skruva loss.
4.
Kontrollera däcken visuellt så att det inte
finns några spikar eller andra föremål inbäddade som kan punktera däcket och orsaka
läckage.
5.
Kontrollera sidoväggarna så att det inte finns
några gropar, skåror, bulor eller andra oregelbundenheter.
6.
Upprepa detta för alla däck, även reservdäcket*.
OBS
Om du fyllt på för mycket luft släpper du ut
luften genom att trycka på metallpinnen i mitten av ventilen. Kontrollera sedan trycket igen
med däcktrycksmätaren.
Vissa reservdäck kräver högre däcktryck än
övriga däck. Kontrollera i däcktryckstabellen
eller på däcktrycksskylten.
Relaterad information
•
•
•
Kontrollera däcktryck (s. 534)
•
Godkända däcktryck (s. 641)
Rekommenderat däcktryck (s. 535)
Pumpa däck med kompressorn från däcktätningssats (s. 552)
Rekommenderat däcktryck
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr) visar vilka tryck
däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden.
På skylten finns beteckningen för de fabriksmonterade däcken på bilen, liksom lastgränser och
däcktryck.
Bättre bränsleekonomi med ECO-tryck
Vid lätt last (max 3 personer) och hastigheter upp
till 160 km/h (100 mph), kan ECO-trycken väljas
för bästa möjliga bränsleekonomi. Om bästa möjliga ljud- och åkkomfort eftersträvas rekommenderas istället de lägre komforttrycken.
Relaterad information
•
•
Kontrollera däcktryck (s. 534)
Godkända däcktryck (s. 641)
* Tillval/tillbehör. 535
HJUL OCH DÄCK
Systemet för
däcktrycksövervakning*
Systemet för däcktrycksövervakning, Indirect
Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS), varnar med en kontrollsymbol i förardisplayen när
trycket är för lågt i ett eller flera av bilens däck.
Symbol
Förklaring
Symbolen tänds för att indikera lågt
däcktryck.
Om det blir något fel i systemet
blinkar däcktrycksvarningssymbolen
i ungefär en minut och förblir sedan
tänd.
Systembeskrivning
Systemet för däcktrycksövervakning mäter skillnader i rotationshastighet mellan de olika hjulen
genom ABS-systemet för att kunna avgöra om
de har korrekt däcktryck. Om däcktrycket är för
lågt, förändras däckets diameter och följaktligen
dess rotationshastighet. Genom att jämföra
däcken med varandra kan systemet avgöra om
ett eller fler däck har för lågt tryck.
Allmän information om
däckövervakningssystem
I nedanstående information benäms däckövervakningssystem generellt som TPMS.
Varje däck, inklusive reservdäcket*, bör kontrolleras varje månad. Vid kontroll bör däcket vara
kallt och ha det luftryck som rekommenderas av
536
biltillverkaren på däcktrycksdekalen eller i däcktryckstabellen. Om bilen har däck av en annan
storlek än de som rekommenderas av tillverkaren,
ta reda på vad som är rätt lufttrycksnivå för dessa.
Systemfel på TPMS kan uppstå av flera anledningar, exempelvis efter byte till reservdäck, eller
andra däck eller hjul som förhindrar TPMS att
fungera ordentligt.
Som en extra säkerhetsåtgärd är bilen utrustad
med ett däcktrycksövervakningssystem (TPMS)
som visar när ett eller flera av däcken har för lågt
lufttryck. När kontrollsymbolen för lågt lufttryck
tänds, stanna och kontrollera däcken så snart
som möjligt och fyll på luft till ett korrekt lufttryck.
Kontrollera alltid kontrollsymbolen för TPMS efter
att ha bytt ett eller flera däck för att säkerställa
att det nya däcket eller hjulet fungerar korrekt
med TPMS.
Körning med däck som har för lågt däcktryck kan
leda till att däcket överhettas, vilket kan orsaka
punktering. Lågt däcktryck minskar också bränsleeffektiviteten samt däckets livslängd och kan
påverka hanteringen av bilen och dess förmåga
att stanna. Observera att TPMS inte ersätter ordinarie däckskötsel. Det är förarens ansvar att
bibehålla ett korrekt däcktryck, även om gränsen
för lågt däcktryck inte har uppnåtts så att kontrollsymbolen har tänts.
Bilen är också utrustad med en TPMS-systemfelindikator som indikerar när systemet inte fungerar korrekt. TPMS-systemfelindikator är kombinerad med kontrollsymbolen för lågt däcktryck. När
systemet upptäcker ett fel, blinkar symbolen i
förardisplayen cirka en minut och förblir sedan
tänd. Detta förfarande upprepas när bilen startas
tills felet har åtgärdats. När symbolen är tänd kan
systemets förmåga att upptäcka eller varna för
lågt däcktryck vara påverkad.
Meddelanden på instrumentpanelen
När däcktrycket är för lågt tänds kontrollsymbolen för lågt däcktryck i förardisplayen och ett
meddelanden visas.
• Lågt däcktryck Kontrollera däcken,
kalibrera efter påfyllnad
• Däcktryckssystem Tillfälligt ej tillgänglig
• Däcktryckssystem Service erfordras
Att tänka på
•
Kalibrera alltid systemet efter ett hjulbyte
eller en däcktrycksjustering. Se däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe för Volvos
rekommenderade däcktryck.
•
Om du byter till däck med en annan dimension än de fabriksmonterade måste systemet
kalibreras för dessa däck för att undvika
falska varningar.
•
Om ett reservhjul* används så är det möjligt
att däcktrycksövervakningen inte fungerar
korrekt på grund av skillnader mellan hjulen.
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
•
Systemet ersätter inte behovet av regelbunden däckinspektion och underhåll.
Kalibrera systemet för
däcktrycksövervakning*
•
Det är inte möjligt att stänga av systemet för
däcktrycksövervakning.
För att systemet för däcktrycksövervakning,
Indirect Tyre Pressure Monitoring System
(ITPMS), ska fungera korrekt måste ett referensvärde för däcktrycket fastställas. Detta måste
göras varje gång däcken byts eller däcktrycket
ändras.
VARNING
•
•
Felaktigt däcktryck kan leda till däckhaveri, som kan resultera i att föraren tappar
kontroll över bilen.
Systemet kan inte indikera plötsliga däckskador i förväg.
Relaterad information
•
•
•
•
Exempelvis vid körning med tung last eller vid
höghastighetskörning över 160 km/h (100 mph)
bör däcktrycket justeras enligt Volvos rekommenderade däcktrycksvärden. Därefter ska systemet
omkalibreras.
Rekommenderat däcktryck (s. 535)
1.
Stäng av bilen.
Se däcktryckstatus i centerdisplay* (s. 538)
2.
Åtgärd vid varning för lågt däcktryck
(s. 539)
Pumpa däcken till önskat tryck enligt däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe.
3.
Starta bilen.
4.
Öppna appen Bilstatus i appvyn.
Kalibrera systemet för däcktrycksövervakning* (s. 537)
5.
Tryck på TPMS.
OBS
Bilen måste stå stilla då kalibrering påbörjas.
6.
Tryck på Kalibrera.
7.
Tryck på OK för att bekräfta att däcktrycket i
alla fyra däcken har kontrollerats och justerats.
}}
* Tillval/tillbehör. 537
HJUL OCH DÄCK
||
8.
Kör bilen tills kalibreringen är klar.
OBS
Kalibreringen utförs när bilen kör i en hastighet över 35 km/h (22 mph).
> När tillräckligt med data samlats in för att
systemet ska kunna upptäcka lågt däcktryck, ändrar däcken i centerdisplayen färg
från grått till grönt. Systemet ger ingen
ytterligare bekräftelse att kalibreringen är
utförd.
Kom ihåg att alltid kalibrera däcktrycksövervakningssystemet när du bytt hjul eller om
däcktrycket har ändrats enligt däcktrycksdekalen eller däcktryckstabellen.
Om korrekta referensvärden inte har ställts in
kan systemet inte varna för lågt däcktryck på
rätt sätt.
VARNING
Avgaserna innehåller kolmonoxid, som är
osynlig och luktfri, men mycket giftig. Därför
ska kalibreringen alltid utföras utomhus eller i
en verkstad med avgasutsug.
Kontrollera status
1.
Öppna appen Bilstatus i appvyn.
2.
Tryck på TPMS för att visa däckens status.
Relaterad information
•
•
•
•
•
538
Med systemet för däcktrycksövervakning,
Indirect Tyre Pressure Monitoring System
(ITPMS), är det möjligt att se däcktryckstatus i
centerdisplayen.
Bilen måste stå still med motorn igång för att
du ska komma åt kalibreringsknappen och
starta kalibreringsprocessen.
Om bilens tändning stängs av innan kalibreringen är färdig ändras däcken i centerdisplayen färg från grått till grönt vid nästa
start, även om kalibreringen inte är klar.
Utför kalibreringen på nytt och låt den bli
klar inom en och samma körcykel för att
säkerställa att kalibreringen genomförts
på rätt sätt.
Skulle start av kalibreringen misslyckas
visas meddelandet Kalibrering ej
slutförd. Försök igen..
Se däcktryckstatus i centerdisplay*
Rekommenderat däcktryck (s. 535)
Justera däcktryck (s. 534)
Se däcktryckstatus i centerdisplay* (s. 538)
Åtgärd vid varning för lågt däcktryck
(s. 539)
Systemet för däcktrycksövervakning* (s. 536)
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Statusindikering
Grafiken i centerdisplayen visar status för varje
däck3.
att fylla på luft snarast. Kalibrera systemet
efter att däcktrycken har justerats.
Samtliga däck gråa:
•
•
Kalibrering pågår.
Okänd status.
Det kan kräva några minuters körning över
35 km/h (22 mph) för att systemet ska bli aktivt.
Samtliga däck gråa och ett meddelande:
• Däcktryckssystem Tillfälligt ej
tillgängligt. Kontrollsymbolen blinkar och
övergår i fast sken efter ca 1 minut. Systemet är för tillfället inte tillgängligt, aktiveras
inom kort.
Grönt däck:
•
Däcket har för lågt tryck. Stanna och kontrollera/åtgärda däcktrycket genom att fylla
på luft snarast. Kalibrera systemet efter att
däcktrycket har justerats.
Samtliga däck gula:
•
3
4
Kontrollsymbolen blinkar och övergår i fast
sken efter ca 1 minut. Systemet fungerar inte
korrekt, kontakta en verkstad4.
Däcktrycket ligger över gränsvärdet för en
varning.
Gult däck:
•
• Däcktryckssystem Service erfordras.
Två eller flera däck har för lågt tryck. Stanna
och kontrollera/åtgärda däcktrycken genom
Relaterad information
•