Volvo | XC40 | Ägarmanual | Volvo XC40 2019 Late Ägarmanual

Volvo XC40 2019 Late Ägarmanual
XC40
ÄG A RMA N UA L
VÄLKOMMEN!
Vi hoppas att du kommer att få glädje av många års körning i din Volvo.
Bilen är konstruerad för din och dina passagerares säkerhet och komfort. Volvo strävar efter att konstruera en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhetsoch miljökrav.
För att öka din trivsel med din Volvo rekommenderar vi att du läser anvisningar och underhållsinformation i denna ägarmanual. Ägarmanualen
finns även tillgänglig som mobilapp (Volvo Manual) och på Volvo Cars
supportsida (support.volvocars.com).
Vi uppmanar också alla att alltid använda säkerhetsbälte i den här och
andra bilar. Du bör heller inte köra om du är påverkad av alkohol eller
mediciner – eller av någon anledning har försämrad körförmåga.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
ÄGARINFORMATION
SÄKERHET
16
Volvo ID
26
Säkerhet
42
Ägarmanual i centerdisplay
17
Skapa och registrera ett Volvo ID
26
Säkerhet vid graviditet
42
Navigera i ägarmanual i centerdisplay
18
Drive-E – renare körglädje
28
Whiplash Protection System
43
Ägarmanual i mobila enheter
20
IntelliSafe – förarstöd och säkerhet
30
Säkerhetsbälten
44
Volvo Cars supportsida
20
Sensus – uppkoppling och underhållning
31
Ta på och av säkerhetsbälte
45
Att läsa ägarmanualen
21
Mjukvaruuppdateringar
34
Bältesförsträckare
46
23
Inspelning av data
34
Återställa elektrisk bältesförsträckare*
47
Villkor för tjänster
35
Dörr- och bältespåminnare
47
Integritetspolicy för kunder
35
Krockkuddar
48
Viktig information om tillbehör och
extrautrustning
36
Förarkrockkuddar
49
Installation av tillbehör
36
Passagerarkrockkudde
50
Inkoppling av utrustning till bilens
diagnosuttag
37
Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde*
51
Visa bilens identifikationsnummer
38
Sidokrockkuddar
53
Förardistraktion
38
Krockgardiner
54
Säkerhetsläge
55
Starta och förflytta bilen efter säkerhetsläge
55
Barnsäkerhet
56
Barnskydd
57
Övre fästpunkter för barnskydd
58
Nedre fästpunkter för barnskydd
58
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
59
Barnskyddsplacering
60
Barnskyddsmontering
61
Ägarmanualen och miljön
2
DIN VOLVO
Ägarinformation
Översiktstabell för placering av barnskydd
63
DISPLAYER OCH
RÖSTSTYRNING
Navigera i centerdisplayens vyer
102
Tabell för placering av barnskydd där
bilens säkerhetsbälte används
64
Instrument och reglage i vänsterstyrd bil
72
Hantera delvyer i centerdisplay
105
Instrument och reglage i högerstyrd bil
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
73
66
Funktionsvy i centerdisplay
108
Förardisplay
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
76
67
Flytta appar och knappar i centerdisplay
110
Inställningar för förardisplay
78
Symboler i centerdisplayens statusfält
110
Bränslemätare
79
Tangentbordet i centerdisplay
112
Färddator
79
115
Visa färddata i förardisplayen
80
Ändra språk för tangentbordet i centerdisplay
Nollställa trippmätare
81
115
Visa färdstatistik i centerdisplayen
82
Skriva in tecken, bokstäver och ord
för hand i centerdisplay
Inställningar för färdstatistik
82
Ändra utseendet i centerdisplay
117
Datum och tid
83
Stänga av och ändra volymen på
systemljud i centerdisplay
117
Yttertemperaturmätare
83
Ändra systemenheter
118
Kontrollsymboler i förardisplayen
84
Ändra systemspråk
118
Varningssymboler i förardisplayen
86
118
Licensavtal för förardisplayen
87
Ändra inställningar i centerdisplayens
toppvy
Applikationsmeny i förardisplay
91
Öppna kontextuell inställning i centerdisplay
119
Hantera applikationsmeny i förardisplay
91
Återställa användardata vid ägarbyte
Meddelande i förardisplay
120
92
Återställa inställningar i centerdisplay
Hantera meddelande i förardisplay
120
93
Tabell över inställningar i centerdisplay
Hantera meddelande sparat från förardisplay
121
95
Förarprofiler
122
Översikt av centerdisplay
96
Välja förarprofil
123
Hantera centerdisplay
99
Ändra namn på förarprofil
123
Skydda förarprofil
124
Aktivera och deaktivera centerdisplay
102
3
BELYSNING
4
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Koppla fjärrnyckel till förarprofil
124
Ljusreglage
134
Rutor, glas och speglar
148
Återställa inställningar i förarprofiler
125
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
135
Klämskydd för rutor och solgardiner
148
Meddelande i centerdisplay
126
Positionsljus
135
Återställningssekvens för klämskydd
148
Hantera meddelande i centerdisplay
126
Varselljus
136
Fönsterhissar
149
Hantera meddelande sparat från
centerdisplay
127
Halvljus
137
Manövrera fönsterhissar
149
Röststyrning
128
Använda helljus
137
Backspeglar
151
Använda röststyrning
128
Automatiskt helljus
138
Justera backspeglarnas avbländning
151
Röststyra telefon
130
Använda blinkers
139
Vinkling av yttre backspeglar
152
Röststyra radio och media
130
Aktiva kurvljus*
140
Panoramatak*
154
Inställningar för röststyrning
131
Dimstrålkastare/kurvtagningsljus*
140
Manövrera panoramatak*
155
Dimljus bak
141
157
Bromsljus
142
Automatisk stängning av panoramatakets* solgardin
Nödbromsljus
142
Torkarblad och spolarvätska
157
Varningsblinkers
142
Använda vindrutetorkare
158
Använda ledbelysning
143
Använda regnsensorn
159
Trygghetsbelysning
143
Använda regnsensorns minnesfunktion
160
Interiör belysning
144
Använda vindrute- och strålkastarspolare
160
Justera interiör belysning
145
Använda bakrutetorkare och -spolare
161
Använda automatisk bakrutetorkning
vid backning
161
SÄTEN OCH RATT
KLIMAT
Manuellt framsäte
164
Klimat
176
Elmanövrerat* framsäte
165
Klimatzoner
176
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd ratt*
190
Justera elmanövrerat* framsäte
165
Klimatsensorer
177
Aktivera autoreglerat klimat
191
Aktivera och deaktivera luftåtercirkulation
Lagra position för säte och backspeglar
166
Upplevd temperatur
177
191
178
Aktivera och deaktivera tidsinställning för luftåtercirkulation
Använda lagrad position för säte och
backspeglar
166
Röststyra klimat
192
Justera* sittdynans längd i framsäte
167
Luftkvalitet
179
Aktivera och deaktivera max defroster
Clean Zone*
192
168
179
Clean Zone Interior Package*
193
168
180
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
vindruta*
Justera svankstöd* i framsäte
Fälla ryggstöd i baksätet
Interior Air Quality System*
Justera nackskydd i baksätet
170
180
194
172
Aktivera och deaktivera luftkvalitetssensor*
181
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd vindruta*
Rattens reglage och signalhorn
195
Rattlås
172
Kupéfilter
181
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
bakruta och yttre backspeglar
Justera ratt
173
Luftfördelning
181
195
Ändra luftfördelning
182
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken
183
Reglera fläktnivå för framsäte
196
Reglera temperatur för framsäte
196
Tabell över luftfördelningsalternativ
184
Synkronisera temperatur
197
Klimatreglage
187
Aktivera och deaktivera luftkonditionering
198
Aktivera och deaktivera eluppvärmt
framsäte*
188
Parkeringsklimat*
198
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmt framsäte*
189
Förkonditionering*
199
Starta och stänga av förkonditionering*
199
200
200
Aktivera och deaktivera eluppvärmt
baksäte*
189
Tidsinställning för förkonditionering*
Aktivera och deaktivera eluppvärmd ratt*
190
Lägga till och redigera tidsinställning
för förkonditionering*
5
NYCKEL, LÅS OCH LARM
6
Aktivera och deaktivera tidsinställning för förkonditionering*
202
Låsindikering
210
Inställning för låsindikering
211
Ta bort tidsinställning för förkonditionering*
202
Fjärrnyckel
211
Klimatkomfort vid parkering*
203
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel
213
Inställningar för fjärrstyrd och insides
upplåsning
Starta och stänga av klimatkomfort
vid parkering*
203
214
Symboler och meddelanden för parkeringsklimat*
205
Låsa upp baklucka med fjärrnyckel
215
Fjärrnyckelns räckvidd
215
Värmare*
206
Byta batteri i fjärrnyckel
216
Parkeringsvärmare*
207
Beställa fler fjärrnycklar
219
Tillskottsvärmare*
208
Löstagbart nyckelblad
219
Aktivera och deaktivera automatisk
start av tillskottsvärmare*
208
Låsa och låsa upp med löstagbart
nyckelblad
220
Elektronisk startspärr
221
Typgodkännande för fjärrnyckelsystemet
222
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
231
Låsa och låsa upp nyckelfritt*
232
Inställningar för nyckelfri upplåsning*
233
Låsa upp bakluckan nyckelfritt*
234
Antennplaceringar för start- och låssystem
234
Låsa och låsa upp från bilens insida
235
Låsa upp bakluckan från bilens insida
236
Aktivera och deaktivera barnsäkerhetsspärr
237
Automatisk låsning vid körning
238
Öppna och stänga elmanövrerad
baklucka*
238
Programmera maxöppning för
elmanövrerad baklucka*
241
Öppna och stänga baklucka med
fotrörelse*
242
Privat låsning
243
Aktivera och deaktivera privat låsning
244
Larm*
245
Aktivera och deaktivera larm*
246
Reducerad larmnivå*
247
Blockerat låsläge*
248
Deaktivera blockerat låsläge* tillfälligt
248
FÖRARSTÖD
Förarstödsystem
252
Farthållare
268
Målbyte med förarstöd
291
Hastighetsberoende rattmotstånd
252
Aktivera och starta farthållare
269
Ställ in tidsavstånd för förarstöd
291
Elektronisk stabilitetskontroll
253
270
Körläge för förarstöd
293
Elektronisk stabilitetskontroll i sportläge
254
Deaktivera och sätta farthållare i
beredskapsläge
255
271
293
Aktivera/deaktivera sportläge för
elektronisk stabilitetskontroll
Återaktivera farthållare från beredskapsläge
Ställ in lagrad hastighet för förarstöd
Automatisk bromsning med förarstöd
294
Symboler och meddelanden för elektronisk stabilitetskontroll
256
Omkörningsassistans
295
Använda omkörningsassistans
296
Radarenhet
296
Typgodkännande för radarenhet
298
Stabilitetssystem
Connected Safety
Aktivera/deaktivera Connected Safety
258
258
259
Stänga av farthållare
Adaptiv farthållare*
271
272
Reglage och displayvisning för den
adaptiva farthållaren*
273
Aktivera och starta adaptiv farthållare*
274
Kameraenhet
303
Deaktivera/återaktivera adaptiv farthållare*
275
Begränsningar för kamera- och radarenhet
304
Begränsningar för adaptiv farthållare*
277
308
277
Rekommenderat underhåll för
kamera- och radarenhet
Begränsningar för Connected Safety
260
Fartbegränsare
260
Aktivera och starta fartbegränsare
261
Deaktivera och sätta fartbegränsare i
beredskapsläge
262
Skifta mellan farthållare och adaptiv
farthållare*
City Safety™
309
Återaktivera fartbegränsare från
beredskapsläge
263
Symboler och meddelanden för
adaptiv farthållare*
279
Parametrar och delfunktioner för City
Safety
310
Stänga av fartbegränsare
263
Pilot Assist
281
Ställa in varningsavstånd för City Safety
312
Begränsningar för fartbegränsare
264
Reglage och displayvisning för Pilot
Assist
283
Detektering av hinder med City Safety
313
Automatisk fartbegränsare
264
Aktivera och starta Pilot Assist
284
City Safety i korsande trafik
315
Aktivera/deaktivera automatisk fartbegränsare
266
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist
285
Begränsningar för City Safety i korsande trafik
316
Ändra tolerans för automatisk fartbegränsare
267
Begränsningar för Pilot Assist
Begränsningar för automatisk fartbegränsare
267
287
City Safety vid förhindrad undanmanöver
316
Symboler och meddelanden för
Pilot Assist*
288
City Safety bromsar för mötande fordon
317
Varning från förarstöd vid kollisionsrisk
290
Begränsningar för City Safety
318
Meddelanden för City Safety
321
7
8
Rear Collision Warning
322
Begränsningar för Rear Collision
Warning
322
Välj guide till rastplats vid varning
från Driver Alert Control
340
Begränsningar för parkeringshjälp
356
Begränsningar för Driver Alert Control
340
Symboler och meddelanden för parkeringshjälp
357
BLIS*
323
Körfältsassistans
340
Parkeringshjälpkamera*
358
Aktivera eller deaktivera BLIS
324
Styrhjälp med körfältsassistans
342
Vyer för parkeringskamera*
359
Begränsningar för BLIS
325
Aktivera/deaktivera körfältsassistans
342
Hjälplinjer för parkeringskamera*
361
Meddelanden för BLIS
326
342
327
Sensorfält från parkeringshjälp för
parkeringskamera
363
Cross Traffic Alert*
Välja assistansalternativ för körfältsassistans
Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert
328
Begränsningar för körfältsassistans
343
Starta parkeringshjälpkamera
364
Begränsningar för Cross Traffic Alert
328
Symboler och meddelanden för
körfältsassistans
344
Symboler och meddelanden för parkeringshjälpkamera
365
Meddelanden för Cross Traffic Alert
330
Aktiv parkeringshjälp*
366
331
Symboler i förardisplayen för
körfältsassistans
346
Trafikskyltsinformation*
Aktivera/deaktivera trafikskyltsinformation*
Styrassistans vid kollisionsrisk
346
367
332
Varianter av parkering med aktiv parkeringshjälp*
Parkera med aktiv parkeringshjälp*
368
333
Aktivera/deaktivera styrassistans vid
kollisionsrisk
347
Trafikskyltsinformation och skyltvisning*
Trafikskyltsinformation och Sensus
Navigation*
Nivå av Styrassistans vid risk för avåkning 348
370
335
Lämna parallell parkering med aktiv
parkeringshjälp*
Styrassistans vid risk för avåkning
349
Trafikskyltsinformation med hastighetsvarning och inställningar*
Begränsningar för aktiv parkeringshjälp*
371
335
Styrassistans vid risk för kollision
med mötande
349
Meddelanden för aktiv parkeringshjälp*
373
Aktivera/deaktivera hastighetsvarning i trafikskyltsinformation
336
Begränsningar för styrassistans vid
kollisionsrisk
350
Trafikskyltsinformation med fartkamerainformation*
337
Symboler och meddelanden för styrassistans vid kollisionsrisk
352
Begränsningar för trafikskyltsinformation* 337
Parkeringshjälp*
353
Driver Alert Control
338
354
Aktivera/deaktivera Driver Alert Control
339
Parkeringshjälp framåt, bakåt och
utmed sidorna*
Aktivera/deaktivera parkeringshjälp*
355
START OCH KÖRNING
Starta bilen
376
Manuell växellåda
390
Vinterkörning
410
Stänga av bilen
377
Växellägen för automatisk växellåda
391
Vadning
411
Tändningslägen
378
Växla med rattpaddlar*
392
Öppna och stänga tanklucka
412
Välja tändningsläge
379
Växelväljarspärr
393
Fylla på bränsle
412
Alkolås*
380
Kickdown-funktion
394
Hantering av bränsle
413
Förbikoppling av alkolås*
380
Växlingsindikator
394
Bensin
414
Inför motorstart med alkolås
381
Fyrhjulsdrift*
395
Bensinpartikelfilter
415
Bromsfunktioner
381
Körlägen*
395
Diesel
416
Färdbroms
381
Ändra körläge*
397
Bränslestopp och dieselmotor
417
Bromsförstärkning
382
Körläge Eco
398
Dieselpartikelfilter
417
Aktivera och deaktivera körläge Eco
med funktionsknapp
400
Avgasrening med AdBlue®
418
Start/stopp-funktion
400
Köra med start/stopp-funktion
400
Bromsa på våta vägbanor
383
Bromsa på saltade vägbanor
383
Underhåll av bromssystem
383
Parkeringsbroms
384
Aktivera och deaktivera parkeringsbroms
384
Inställning för automatisk aktivering
av parkeringsbroms
386
Parkera i backe
Stänga av start/stopp-funktionen tillfälligt 402
Villkor för start/stopp-funktion
402
Nivåkontroll* och dämpning
404
386
Låghastighetskörning*
406
Vid fel på parkeringsbromsen
386
406
Automatisk broms vid stillastående
387
Aktivera och deaktivera låghastighetskörning* med funktionsknapp
Aktivera och deaktivera automatisk
broms vid stillastående
388
Hjälp vid start i backe
388
Hantering av AdBlue®
419
Kontrollera och fylla på AdBlue®
419
Symboler och meddelanden för AdBlue®
422
Överhettning av motor och drivsystem
424
Överbelastning av startbatteriet
425
Använda starthjälp med annat batteri
425
Dragkrok*
427
Specifikationer för dragkrok*
427
Utförskörningshjälp*
407
In- och utfällbar dragkrok*
428
Aktivera och deaktivera utförskörningshjälp* med funktionsknapp
408
Köra med släpvagn
430
409
432
Automatisk inbromsning efter en kollision 389
Ekonomisk körning
Släpvagnsstabilisator*
410
433
Växellåda
Förberedelser inför en långresa
Kontroll av släpvagnslampor
Dragkroksmonterad cykelhållare*
434
389
9
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Bogsering
434
Ljud, media och internet
446
Inställningar för video
462
Sätta dit och ta bort bogserögla
435
Ljudinställningar
446
Media via Bluetooth®
462
Bärgning
437
Ljudupplevelse*
447
Ansluta enhet via Bluetooth®
462
HomeLink®*
438
Appar
447
Media via USB-ingång
463
Programmera HomeLink®*
439
Ladda ner appar
448
Ansluta enhet via USB-ingång
463
Använda HomeLink®*
441
Uppdatera appar
449
Tekniska specifikationer för USB-enheter 464
Typgodkännande för HomeLink®*
441
Ta bort appar
450
Kompatibla format för media
464
Radio
450
Apple® CarPlay®*
465
Starta radio
451
Använda Apple® CarPlay®*
466
Byta radioband och radiostation
451
Söka radiostation
452
Inställningar för Apple® CarPlay®*
Ställa in radiofavoriter
453
Inställningar för radio
453
RDS-radio
455
Digitalradio*
455
Länka mellan FM och digitalradio*
456
Mediaspelare
456
Spela media
457
Styra och byta media
458
Söka media
459
Gracenote®
Kompass*
442
Aktivera och deaktivera kompass*
442
Kalibrera kompass*
10
442
Tips vid användning av
Apple®
CarPlay®*
467
468
Android Auto*
469
Använda Android Auto*
469
Inställningar för Android Auto*
470
Tips vid användning av Android Auto*
471
Telefon
471
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången
472
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth automatiskt
474
460
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth manuellt
474
Video
461
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
Spela video
475
461
Spela DivX®
475
461
Växla mellan Bluetooth-anslutna
telefoner
HJUL OCH DÄCK
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter
475
Däck
500
Använda däcktätningssats
519
Hantera telefonsamtal
476
Dimensionsbeteckning för däck
501
523
Hantera textmeddelande
477
Dimensionsbeteckning för fälg
502
Pumpa däck med kompressorn från
däcktätningssats
Inställningar för textmeddelande
478
Däckens rotationsriktning
503
Hantera telefonbok
478
Slitagevarnare på däck
503
Inställningar för telefon
479
Kontrollera däcktryck
504
Inställningar för Bluetooth-enheter
479
Justera däcktryck
504
Trådlös telefonladdare*
479
Rekommenderat däcktryck
505
Använda trådlös telefonladdare*
480
Systemet för däcktrycksövervakning*
506
Internetansluten bil*
480
507
Ansluta bilen till internet via Bluetooth-ansluten telefon
481
Spara nytt däcktryck i övervakningssystemet*
Se däcktryckstatus i centerdisplay*
508
Ansluta bilen till internet via telefon
(Wi-Fi)
482
Åtgärd vid varning för lågt däcktryck
509
Ansluta bilen till internet via bilmodem (SIM-kort)
483
Vid byte av hjul
510
Verktygssats
510
Domkraft*
511
511
Inställningar för bilmodem*
483
Dela ut internet från bilen via Wi-Fihotspot
484
Hjulskruvar
Lossa hjul
512
Ingen eller dålig internetanslutning
485
Sätta dit hjul
514
Ta bort Wi-Fi nätverk
486
Reservhjul*
515
Teknik och säkerhet för Wi-Fi
486
Hantera reservhjul
516
Användarvillkor och datadelning
486
Vinterdäck
517
Aktivera och deaktivera datadelning
487
Snökedjor
517
Lagringsutrymme på hårddisk
487
Däcktätningssats
518
Licensavtal för ljud och media
488
11
LASTNING, FÖRVARING OCH
KUPÉ
12
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Kupéns interiör
526
Tunnelkonsol
527
Använda cigarettändaren*
528
Tömma askkopp*
528
Eluttag
529
Använda eluttag
529
Använda handskfack
530
Solskydd
532
Lastutrymme
532
Rekommendationer vid lastning
532
Taklast och lastning på lasthållare
533
Bärkassekrokar
534
Lastsäkringsöglor
535
Genomlastningslucka i baksäte*
535
Fälla upp lastgolv
Volvos serviceprogram
544
Återvinning av batteri
567
Dataöverföring mellan bil och verkstad via Wi-Fi
544
Säkringar och elcentraler
567
Download Center
545
Byta säkring
568
Hantera systemuppdateringar via
Download Center
545
Säkringar i motorrum
569
Säkringar under vänster framsäte
572
Rengöring av interiör
575
Rengöra centerdisplay
575
Rengöra textilklädsel och innertakklädsel
576
Rengöra säkerhetsbälten
577
Rengöra golvmattor och iläggsmattor
577
Rengöra läderklädsel
578
Rengöra läderratt
578
Rengöra interiöra plast-, metall- och
trädetaljer
579
Rengöring av exteriör
579
Polering och vaxning
580
Handtvätt
580
Automatisk biltvätt
582
Högtryckstvätt
583
Rengöra torkarbladen
583
583
Bilstatus
Boka service och reparation
Skicka bilinformation till verkstad
Lyfta bilen
Service på klimatanläggning
Öppna och stänga motorhuv
Motorrumsöversikt
546
546
547
549
551
551
553
Motorolja
553
Kontrollera och fylla på motorolja
554
Fylla på kylvätska
535
556
Lossa vikbart lastgolv*
Lampbyte
536
557
Yttre lampors positioner
Sätta dit och ta bort skyddsnät*
537
558
Byta blinkerlampa bak
Ta bort och förvara hatthylla
558
539
Byta bromsljuslampa
Förbandsväska*
560
540
Byta dimljuslampa bak
Varningstriangel
561
541
Lampspecifikationer
561
Rengöra exteriöra plast-, gummi- och
prydnadsdetaljer
Startbatteri
562
Rengöra fälgar
584
Stödbatteri
565
Rostskydd
585
Symboler på batterier
566
Bilens lack
585
SPECIFIKATIONER
INDEX
Bättring av mindre lackskador
585
Typbeteckningar
592
Kulörkoder
587
Mått
595
Byta torkarblad bakruta
587
Vikter
596
Byta torkarblad vindruta
588
Dragvikter och kultryck
597
Torkarblad i serviceläge
589
Motorspecifikationer
599
Påfyllning av spolarvätska
590
Specifikationer för motorolja
600
Ogynnsamma körförhållanden för
motorolja
602
Specifikationer för kylvätska
603
Specifikationer för transmissionsolja
603
Specifikationer för bromsvätska
603
Bränsletankvolym
604
AdBlue®
604
Specifikationer för luftkonditionering
604
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
606
Godkända hjul- och däckdimensioner
610
Lägsta tillåtna lastindex och hastighetsklass för däck
611
Godkända däcktryck
612
Tankvolym för
Index
613
13
ÄGARINFORMATION
ÄGARINFORMATION
Ägarinformation
Mobilapp
Ägarinformation finns tillgänglig i flera olika produktformat, både digitalt och tryckt. Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, som mobilapp
och på Volvo Cars supportsida. I handskfacket
finns en Quick Guide och ett supplement till
ägarmanualen med bl.a. information om säkringar och specifikationer. En tryckt ägarmanual
är möjlig att efterbeställa.
I App Store eller Google Play,
sök efter ”Volvo Manual”, ladda
ner appen till din smartphone
eller surfplatta och välj bil. I
appen finns instruktionsvideor
samt möjlighet till visuell navigering med exteriöra och interiöra bilder av bilen. Det går enkelt att navigera
mellan de olika avsnitten i ägarmanualen och
innehållet är sökbart.
Volvo Cars supportsida
Gå in på support.volvocars.com
och välj ditt land. Här hittar du
ägarmanualer dels online och
dels i PDF-format. På Volvo
Cars supportsida finns även
instruktionsvideor och ytterligare information och hjälp
rörande din Volvo och ditt bilägande. Sidan är tillgänglig för de flesta marknader.
Bilens centerdisplay1
I centerdisplayen, dra ner toppvyn och tryck på Ägarmanual.
Här finns möjlighet till visuell
navigering med exteriöra och
interiöra bilder av bilen.
Informationen är sökbar och
finns också indelad i kategorier.
1 För
16
Tryckt information
I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen1 som
innehåller information om säkringar och specifikationer, samt
en sammanfattning av viktig
och praktisk information.
marknader utan ägarmanual i centerdisplayen följer istället en tryckt fullständig manual med bilen.
I tryckt format finns även en Quick Guide som
hjälper till att komma igång med de vanligast
använda funktionerna i bilen.
Beroende på vald utrustningsnivå, marknad, etc.
kan även ytterligare ägarinformation finnas i
tryckt format i bilen.
En tryckt ägarmanual och tillhörande supplement
är möjliga att efterbeställa. Kontakta en Volvoåterförsäljare för beställning.
VIKTIGT
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett trafiksäkert sätt och att aktuella lagar och bestämmelser följs. Det är
också viktigt att bilen sköts och hanteras
enligt Volvos rekommendationer i ägarinformationen.
Om det skulle skilja mellan informationen i
centerdisplayen och den tryckta informationen, är det alltid den tryckta informationen
som gäller.
ÄGARINFORMATION
OBS
Att byta språk i centerdisplayen kan innebära
att viss ägarinformation inte överensstämmer
med nationella eller lokala lagar och bestämmelser. Byt inte till ett svårförståeligt språk,
det kan då bli svårt att hitta tillbaka i strukturen i skärmen.
Relaterad information
•
•
•
•
Ägarmanual i centerdisplay (s. 17)
Ägarmanual i mobila enheter (s. 20)
Volvo Cars supportsida (s. 20)
Ägarmanual i centerdisplay
I bilens centerdisplay finns ägarmanualen tillgänglig digitalt2.
Informationen i ägarmanualen nås direkt via ägarmanualens startsida eller via dess toppmeny.
Kontextuell ägarmanual
Den digitala ägarmanualen nås från toppvyn och i
vissa fall nås även kontextuell ägarmanual från
toppvyn.
OBS
Den digitala ägarmanualen är inte tillgänglig
under körning.
Ägarmanual
Att läsa ägarmanualen (s. 21)
Toppvyn med knappen för kontextuell ägarmanual.
Den kontextuella ägarmanualen är en genväg till
en artikel i ägarmanualen som beskriver den
aktiva funktionen som visas på skärmen. När kontextuell ägarmanual är tillgänglig visas den till
höger om Ägarmanual i toppvyn.
Toppvyn med knappen för ägarmanual.
För att öppna ägarmanualen – dra ner toppvyn i
centerdisplayen och tryck på Ägarmanual.
2
Gäller för de flesta marknader.
Ett tryck på den kontextuella ägarmanualen öppnar alltså en artikel i ägarmanualen som är relaterad till det innehåll som visas på skärmen. T.ex.
tryck på Manual Navigation – en artikel som har
att göra med navigation öppnas.
Detta gäller enbart vissa av apparna i bilen. För
nedladdade tredjepartsappar går det t.ex. inte att
komma åt appspecifika artiklar.
}}
17
ÄGARINFORMATION
||
Relaterad information
•
•
•
Navigera i ägarmanual i centerdisplay
(s. 18)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 102)
Ladda ner appar (s. 448)
Navigera i ägarmanual i
centerdisplay
Startsida
Tryck på symbolen för att
komma tillbaka till ägarmanualens startsida.
Den digitala ägarmanualen kan nås från centerdisplayens toppvy i bilen. Innehållet är sökbart
och det är enkelt att navigera mellan olika avsnitt.
Kategorier
Artiklarna i ägarmanualen är
strukturerade i huvudkategorier
och underkategorier. Samma
artikel kan förekomma i flera
passande kategorier för att
enklare kunna hittas.
Ägarmanualen nås från toppvyn.
–
För att öppna ägarmanualen – dra ner toppvyn i centerdisplayen och tryck på
Ägarmanual.
Det finns ett antal olika alternativ för att hitta
information i ägarmanualen. Alternativen går att
nå dels från ägarmanualens startsida och dels
från toppmenyn.
Öppna menyn i toppmenyn
–
18
Tryck på
i den övre listen i ägarmanualen.
> En meny för olika val för att hitta information öppnas:
1.
Tryck på Kategorier.
> Huvudkategorierna visas i en lista.
2.
Tryck på en huvudkategori ( ).
> En lista med underkategorier (
artiklar (
3.
) och
) visas.
Tryck på en artikel för att öppna den.
För att backa, tryck på pilen bakåt.
ÄGARINFORMATION
Quick Guide
Tryck på symbolen för att
komma till sida med länkar till
ett urval av artiklar som kan
vara extra bra att läsa för att
lära känna bilens vanligaste
funktioner. Artiklarna kan även
nås via kategorier, men finns
här samlade för snabb åtkomst. Tryck på en artikel för att läsa den i sin helhet.
Hotspots för exteriör och interiör
Exteriöra och interiöra översiktsbilder av bilen. Olika delar
är utpekade med hotspots som
leder vidare till artiklar om
respektive delar av bilen.
2.
3.
Tryck på en hotspot.
> Titeln på en artikel om området visas.
Tryck på titeln för att öppna artikeln.
Favoriter
Tryck på symbolen för att
komma till de artiklar som är
sparade som favoriter. Tryck på
en artikel för att läsa den i sin
helhet.
Spara eller ta bort artiklar som favoriter
Spara en artikel som favorit genom att trycka på
längst upp till höger då en artikel är öppen.
När en artikel blivit sparad som favorit är stjärnan
.
ifylld:
Video
Tryck på Exteriör eller Interiör.
> Exteriöra eller interiöra bilder visas med så
kallade hotspots utplacerade. Hotspotsen
leder till artiklar om respektive del av bilen.
Svep horisontellt över skärmen för att
bläddra mellan bilderna.
Tryck på symbolen för att få
information om vilken version
av ägarmanualen som är tillgänglig i bilen samt övrig nyttig
information.
För att backa, tryck på pilen bakåt.
För att ta bort en artikel som favorit, tryck på
stjärnan igen i den aktuella artikeln.
1.
Information
Tryck på symbolen för att
komma till korta instruktionsfilmer för olika funktioner i bilen.
Använda sökfunktionen i toppmenyn
1.
i ägarmanualens toppmeny. Ett
Tryck på
tangentbord blir synligt i nedre delen av skärmen.
2.
Skriv in ett sökord, t.ex. "säkerhetsbälte".
> Förslag på artiklar och kategorier visas
allteftersom bokstäver skrivs in.
3.
Tryck på artikeln eller kategorin för att
komma till den.
Relaterad information
•
•
•
Ägarmanual i centerdisplay (s. 17)
Tangentbordet i centerdisplay (s. 112)
Att läsa ägarmanualen (s. 21)
19
ÄGARINFORMATION
Ägarmanual i mobila enheter
Ägarmanualen finns som mobilapp3 och är tillgänglig både på App Store och Google Play.
Appen är anpassad för både smarttelefoner och
surfplattor.
mellan de olika avsnitten i ägarmanualen och
innehållet är sökbart.
Volvo Cars supportsida
På Volvo Cars hem- och supportsida finns ytterligare information rörande din bil. Där kan du navigera vidare till Min Volvo, en personlig webbsida
för dig och din bil.
Support på internet
Gå in på support.volvocars.com för att besöka
sidan. Supportsidan är tillgänglig för de flesta
marknader.
Här finns support för sådant som rör t.ex. internetuppkopplade tjänster och funktioner, Volvo On
Call*, navigationssystemet* och appar. Video och
stegvisa instruktioner förklarar olika procedurer,
t.ex. hur bilen ansluts till internet via en mobiltelefon.
Nedladdningsbar information
Ägarmanualen finns att ladda
ner som mobilapp på App Store
eller Google Play. QR-koden
här bredvid leder direkt till
appen, sök annars efter "Volvo
manual" i App Store eller
Google Play.
I appen finns video samt exteriöra och interiöra
bilder där olika delar av bilen är utpekade med så
kallade hotspots, som leder vidare till artiklar om
respektive område. Det går enkelt att navigera
3
20
Mobilappen är tillgänglig både på App Store och Google
Play.
Relaterad information
•
Att läsa ägarmanualen (s. 21)
Kartor
För bilar utrustade med Sensus Navigation finns
möjlighet att ladda ner kartor från supportsidan.
Ägarmanualer som PDF
Ägarmanualer finns tillgängliga för nedladdning i
PDF-format. Välj bilmodell och modellår för att
ladda ner den manual som önskas.
Kontakt
På supportsidan finns kontaktuppgifter till kundsupport och närmaste Volvoåterförsäljare.
För vissa mobila enheter.
* Tillval/tillbehör.
ÄGARINFORMATION
Min Volvo på internet
Att läsa ägarmanualen
Tillval/tillbehör
Från www.volvocars.com är det möjligt att navigera sig vidare till Min Volvo som är en personlig
webbsida för dig och din bil.
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
ägarmanualen, helst före den första åkturen.
I ägarmanualen beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och
vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
Skapa ett personligt Volvo ID, logga in på Min
Volvo och få en översikt av bl.a. service, avtal och
garantier. På Min Volvo finns även information om
modellanpassade tillbehör och mjukvaror till bilen.
Relaterad information
•
Volvo ID (s. 26)
Att läsa ägarmanualen är ett bra sätt att bekanta
sig med nya funktioner, få råd om hur bilen bäst
hanteras i olika situationer och lära sig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i ägarmanualen.
Syftet med ägarmanualen är att förklara alla funktioner, tillval och tillbehör som är möjliga i en
Volvo. Den är inte tänkt som en garanti för att alla
dessa funktioner och tillval är inkluderade i varje
bil. Viss terminologi kan skilja sig från den terminologi som används inom försäljning, marknadsföring och reklammaterial.
Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att
förbättra vår produkt. Modifieringar kan medföra
att information, beskrivningar och illustrationer i
ägarmanualen skiljer sig från utrustningen i bilen.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan
föregående meddelande.
Avlägsna inte den här manualen ur bilen – om
problem skulle uppstå saknas då nödvändig
information om var och hur professionell hjälp
kan sökas.
© Volvo Car Corporation
Alla, vid tid för publicering, kända typer av tillval/
tillbehör markeras med en asterisk: *.
Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen
finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar till olika marknaders
behov och nationella eller lokala lagar och
bestämmelser.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
Särskilda texter
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
OBS
Obs-texter ger råd eller tips som underlättar
vid användande av t.ex. finesser och funktioner.
}}
* Tillval/tillbehör.
21
ÄGARINFORMATION
||
Dekaler
Risk för egendomsskada
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart meddelandefält.
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör inte
anspråk på att vara exakta avbildningar av de
som finns i bilen. Syftet är att visa ungefär hur
de ser ut och ungefär var på bilen de finns.
Den information som gäller just din bil finns
på respektive dekal på din bil.
Varning för personskada
Bilder och videoklipp
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart eller
blått varningsfält och meddelandefält. Används
för att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i skador på egendom.
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit text/
bild på svart meddelandefält. Används för att
påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada eller
dödsfall.
22
Information
Bilder och videoklipp som används i ägarmanualen är ibland schematiska och är avsedda att ge
en helhetsbild eller exempel på en viss funktion.
De kan avvika från bilens utseende beroende på
utrustningsnivå och marknad.
Relaterad information
•
•
•
Ägarmanual i centerdisplay (s. 17)
Ägarmanual i mobila enheter (s. 20)
Volvo Cars supportsida (s. 20)
ÄGARINFORMATION
Ägarmanualen och miljön
Ägarmanualen är tryckt på papper med ursprung
i kontrollerade skogar.
Forest Stewardship Council (FSC)®-symbolen
visar att pappersmassan i en tryckt publikation av
ägarmanualen kommer från FSC®-certifierade
skogar eller andra kontrollerade källor.
Relaterad information
•
Drive-E – renare körglädje (s. 28)
23
DIN VOLVO
DIN VOLVO
Volvo ID
Volvo ID är ett personligt ID som ger tillgång till
en mängd tjänster via ett och samma användarnamn och lösenord.
OBS
De tillgängliga tjänsterna kan variera över tid
och beror på utrustningsnivå och marknad.
Exempel på tjänster:
•
Min Volvo – en personlig webbsida för dig
och din bil (minvolvo.volvocars.se).
•
Volvo On Call-app* – kontrollera bilen med
din telefon. Det går t.ex. att kontrollera bränslenivå, visa närmaste bensinstation och låsa
bilen på distans.
•
Send to Car – skicka adresser från karttjänster på webben direkt till bilen.
•
Boka service och reparation – registrera din
önskade verkstad/återförsäljare på Min Volvo
och boka service direkt från bilen.
OBS
Om användarnamn/lösenord för en tjänst
(t.ex. Volvo On Call) ändras, ändras det också
automatiskt för andra tjänster.
1
26
Volvo ID skapas från bilen, Min Volvo eller Volvo
On Call-app1.
När Volvo ID är registrerat i bilen blir fler tjänster
tillgängliga. Det går att använda flera Volvo ID till
samma bil och även ansluta flera bilar till samma
Volvo ID.
Relaterad information
•
•
Skapa och registrera ett Volvo ID (s. 26)
Boka service och reparation (s. 546)
Skapa och registrera ett Volvo ID
Det är möjligt att skapa Volvo ID på olika sätt.
Om Volvo ID skapas på Min Volvo eller med
Volvo On Call-app måste Volvo ID:t även registreras till bilen, för att de olika Volvo ID-tjänsterna ska vara möjliga att använda.
Skapa ett Volvo ID med appen Volvo ID
1. Ladda ner appen Volvo ID från Download
Center i centerdisplayens appvy.
2.
Starta appen och registrera en personlig epostadress.
3.
Följ instruktionerna som automatiskt skickas
till den angivna e-postadressen.
> Ett Volvo ID är nu skapat och ID:t är automatiskt registrerat till bilen. Volvo ID-tjänsterna är nu möjliga att använda.
Skapa ett Volvo ID på Min Volvo
1. Gå in på www.volvocars.com och navigera
vidare till Min Volvo.
2.
Ange en personlig e-postadress.
3.
Följ instruktionerna som automatiskt skickas
till den angivna e-postadressen.
> Ett Volvo ID är nu skapat. Läs om hur ID:t
registreras till bilen nedan.
För dig med Volvo On Call*.
* Tillval/tillbehör.
DIN VOLVO
Skapa ett Volvo ID med Volvo On Call-app2
1. Ladda ner senaste versionen av Volvo On
Call-appen från smarttelefonen, via t.ex. App
Store, Windows Phone eller Google Play.
2.
Välj att skapa Volvo ID från appens startsida
och ange en personlig e-postadress.
3.
Följ instruktionerna som automatiskt skickas
till den angivna e-postadressen.
> Ett Volvo ID är nu skapat. Läs om hur ID:t
registreras till bilen nedan.
3.
Relaterad information
1.
Volvo ID (s. 26)
•
•
•
Ladda ner appar (s. 448)
•
Internetansluten bil* (s. 480)
Registrera ditt Volvo ID till bilen
Om Volvo ID skapades via webben eller med
Volvo On Call-appen, registrera det till bilen:
Följ instruktionerna som automatiskt skickas
till e-postadressen som är kopplad till ditt
Volvo ID.
> Ditt Volvo ID är nu registrerat till bilen.
Volvo ID-tjänsterna är nu möjliga att
använda.
Hantera systemuppdateringar via Download
Center (s. 545)
Om det inte redan är gjort, ladda ner appen
Volvo ID från Download Center i centerdisplayens appvy.
OBS
För att ladda ner appar måste bilen vara
ansluten till internet.
2.
Starta appen och fyll i ditt Volvo ID/din epostadress.
2 Bilar
med Volvo On Call*.
* Tillval/tillbehör.
27
DIN VOLVO
Drive-E – renare körglädje
Volvo Car Corporation arbetar ständigt med
utveckling av säkrare och mer effektiva produkter
Miljöomsorg är ett av Volvo Cars kärnvärden och
vägleder all verksamhet. Miljöarbetet utgår från
bilens hela livscykel och tar hänsyn till den miljöpåverkan den har, från design till skrotning och
återvinning. Volvo Cars har som grundprincip att
varje ny produkt som tas fram ska påverka miljön
mindre än den produkt den ersätter.
Ett resultat av Volvos miljöarbete är utvecklingen
av de mer effektiva och mindre förorenande drivlinorna Drive-E. Den personliga miljön är också
något Volvo värnar om – luften inne i en Volvo är
t.ex. renare än luften utanför tack vare klimatanläggningen.
28
och lösningar för att minska den negativa påverkan på miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav. Alla Volvos tillverkningsenheter ska vara ISO
14001-certifierade, vilket stödjer ett systematiskt
arbete med verksamhetens miljöfrågor som leder
till ständiga förbättringar med minskad miljöpåverkan. Innehav av ISO-certifikatet innebär även
att gällande miljölagar och föreskrifter följs. Volvo
ställer dessutom krav på att samarbetspartners
också ska uppfylla dessa krav.
Bränsleförbrukning
Eftersom en stor del av den totala miljöpåverkan
från en bil uppstår när den används ligger tyngdpunkten i Volvo Cars miljöarbete på att minska
bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och andra
luftföroreningar. Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser.
Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre
utsläpp av växthusgasen koldioxid.
DIN VOLVO
Bidra till en bättre miljö
En energieffektiv och bränslesnål bil bidrar inte
bara till en minskad påverkan på miljön utan innebär även en minskad kostnad för ägaren av bilen.
Som förare är det lätt att själv minska bränsleförbrukningen och därigenom både spara pengar
och bidra till en bättre miljö – här följer några råd:
•
•
Planera för en effektiv medelhastighet. Hastigheter över ca 80 km/h (ca 50 mph) samt
under 50 km/h (ca 30 mph) medför förhöjd
energiförbrukning.
Följ Service- och garantibokens rekommenderade intervaller gällande service och
underhåll av bilen.
•
Undvik tomgångskörning – stäng av motorn
vid längre väntetider. Ta hänsyn till lokala
bestämmelser.
•
Planera färdvägen – många onödiga stopp
och ojämn hastighet bidrar till ökad bränsleförbrukning.
•
Använd förkonditionering* före kallstart – det
förbättrar startförmågan och minskar slitage
vid kall väderlek. Motorn når normal arbetstemperatur snabbare, vilket sänker förbrukningen och minskar utsläppen.
Tänk även på att hantera miljöfarligt avfall som
t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt.
Rådgör med en verkstad vid osäkerhet om hur
denna typ av avfall ska deponeras – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Effektiv avgasrening
Volvos verkstäder och miljön
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och ut"
– ett koncept som innefattar ren kupémiljö och
högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du även till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir den en
del i Volvos system. Volvo ställer krav på hur verkstadslokalerna ska vara utformade för att förhindra spill och utsläpp i miljön. Verkstadspersonalen har det kunnande och de verktyg som
behövs för att garantera god miljöomsorg.
Ren luft i kupén
Ett luftfilter bidrar till att hindra att damm och pollen kommer in i kupén via luftintaget.
Luftkvalitetssystemet Interior Air Quality System
(IAQS)* säkerställer att den inkommande luften
är renare än luften utanför i trafikerad miljö.
Återvinning
Systemet renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och
marknära ozon. Om utomhusluften är förorenad
stängs luftintaget och luften återcirkuleras. En
sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer
eller tunnlar.
Eftersom Volvo arbetar utifrån ett livscykelperspektiv är det även viktigt att bilen återvinns på ett
miljömässigt riktigt sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar. Bilens siste ägare ombeds därför att
kontakta en återförsäljare för hänvisning till en
certifierad/godkänd återvinningsanläggning.
IAQS är en del av Clean Zone Interior Package
(CZIP)*, som även omfattar en funktion som gör
att fläkten startar när bilen låses upp med fjärrnyckeln.
•
Interiör
Materialet som används i interiören i en Volvo är
noga utvalt och har testats för att vara trivsamt
och behagligt. Några av detaljerna är handgjorda,
exempelvis sys sömmarna till ratten för hand.
Interiören är kontrollerad för att inte avge stark
lukt eller ämnen som orsakar besvär vid t.ex. stark
värme och starkt ljus.
Relaterad information
•
•
•
•
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 606)
Ekonomisk körning (s. 409)
Starta och stänga av förkonditionering*
(s. 199)
Ägarmanualen och miljön (s. 23)
Luftkvalitet (s. 179)
* Tillval/tillbehör.
29
DIN VOLVO
IntelliSafe – förarstöd och säkerhet
IntelliSafe är Volvo Cars tankesätt kring bilsäkerhet. IntelliSafe består av ett antal system3 och
syftar till att göra bilfärden säkrare, förebygga
skador och skydda passagerare och övriga trafikanter.
VARNING
Funktionerna är kompletterande hjälpmedel de kan inte hantera alla situationer i alla förhållanden.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt samt enligt gällande trafikregler och bestämmelser.
Stödja
I syfte att hjälpa föraren att framföra bilen på ett
säkrare sätt har IntelliSafe följande funktioner.
•
•
•
•
•
•
•
•
3
4
30
Automatiskt helljus
Tunneldetektering
Pilot Assist
Cross Traffic Alert
Blind Spot Information
Parkeringshjälp*
Aktiv parkeringshjälp*
Parkeringshjälpkamera*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trafikskyltsinformation*
OBS
Elektronisk stabilitetskontroll
Läs de individuella delarna om varje system
för att fullt ut förstå funktionerna och ta del av
viktiga varningar.
Roll Stability Control
Fartbegränsare*
Farthållare
Adaptiv farthållare*
Rear Collision Warning
Driver Alert Control
Fyrhjulsdrift4
Relaterad information
•
•
•
Automatiskt helljus (s. 138)
Säkerhet (s. 42)
Förarstödsystem (s. 252)
Förebygga
I syfte att hjälpa föraren att förebygga en olycka
har IntelliSafe följande funktioner.
• City Safety
• Connected Safety
• Avståndsvarning*
• Körfältsasssistans
• Assistans vid kollisionsrisk
Skydda
I syfte att skydda förare och passagerare i vissa
situationer vid händelse av en olycka har
IntelliSafe följande samverkande funktioner.
•
•
•
Whiplash Protection System
Säkerhetsbälten med bältesförsträckare
Krockkuddar
Vissa av systemen är standardmonterade medan andra är tillval. Detta kan variera beroende på marknad, årsmodell och bilmodell.
All Wheel Drive
* Tillval/tillbehör.
DIN VOLVO
Sensus – uppkoppling och
underhållning
Sensus gör det möjligt att använda olika typer av
appar samt göra bilen till en Wi-Fi-hotspot.
Detta är Sensus
Sensus erbjuder ett intelligent gränssnitt och
uppkoppling mot den digitala världen. En intuitiv
navigationsstruktur gör det möjligt att få relevant
stöd, information och underhållning när det är
nödvändigt, utan att distrahera föraren.
Information när den behövs, där den
behövs
De olika displayerna i bilen ger information vid
rätt tillfälle. Informationen visas på olika ställen
baserat på hur den bör prioriteras av föraren.
Sensus omfattar alla lösningar i bilen som har att
göra med underhållning, uppkoppling, navigation*
och användargränssnittet mellan förare och bil.
Det är Sensus som gör kommunikation möjlig
mellan dig, bilen och omvärlden.
}}
* Tillval/tillbehör.
31
DIN VOLVO
||
Olika typer av information visas i olika displayer beroende på hur informationen bör prioriteras.
Förardisplay
Förardisplay5.
5
32
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Förardisplayen visar information om bl.a. hastighet och t.ex. inkommande samtal eller information
om vilken låt som spelas. Den hanteras med rattens två knappsatser.
Centerdisplay
DIN VOLVO
Många av bilens huvudfunktioner styrs från centerdisplayen, en pekskärm som reagerar vid
beröring. Antalet fysiska knappar och reglage i
bilen är därför minimalt. Skärmen kan hanteras
med eller utan handskar på.
Härifrån kontrolleras t.ex. klimatanläggningen,
underhållningssystemet och sätespositionen*.
Informationen som visas i centerdisplayen kan
hanteras av föraren eller någon annan i bilen när
tillfälle ges.
Röststyrningssystemet
Röststyrningssystemet kan
användas utan att föraren
behöver ta händerna från
ratten. Systemet kan förstå
naturligt tal. Använd röststyrningen för att exempelvis spela
en låt, ringa någon, höja värmen
eller läsa upp ett textmeddelande.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Förardisplay (s. 76)
Översikt av centerdisplay (s. 96)
Röststyrning (s. 128)
Internetansluten bil* (s. 480)
Dela ut internet från bilen via Wi-Fi-hotspot
(s. 484)
* Tillval/tillbehör.
33
DIN VOLVO
Mjukvaruuppdateringar
Inspelning av data
För att du som Volvokund ska få bästa möjliga
upplevelse av din bil utvecklar Volvo ständigt
systemen i bilarna och de tjänster som du
erbjuds.
Som en del av Volvos säkerhets- och kvalitetsarbete registreras viss information om drift, funktionalitet och tillbud i bilen.
Hos en auktoriserad Volvoåterförsäljare kan du i
samband med service uppdatera mjukvaran i din
Volvo till senaste versionen. Med den senaste
mjukvaruuppdateringen kan du dra nytta av tillgängliga förbättringar, inklusive de som kommit
med tidigare mjukvaruuppdateringar.
För mer information om vilka uppdateringar som
kommit och svar på vanliga frågor, gå in på
support.volvocars.com.
OBS
Funktionalitet efter uppdatering kan variera
beroende på marknad, modell, modellår och
tillval.
Detta fordon är utrustat med en ”Event Data
Recorder” (EDR). Dess huvudsakliga syfte är att
registrera och spela in data i samband med trafikolyckor eller krockliknande situationer, såsom
tillfällen då krockkudden löses ut eller då fordonet slår i ett väghinder. Datan registreras i syfte
att öka förståelsen för hur fordonets system fungerar i dessa typer av situationer. EDR:en är
utformad för att spela in data relaterade till fordonsdynamik och säkerhetssystem under en kort
tid, vanligen 30 sekunder eller mindre.
EDR:en i detta fordon är konstruerad för att vid
trafikolyckor eller krockliknande situationer spela
in data relaterad till:
•
•
Hur de olika systemen i bilen fungerade;
Relaterad information
34
Huruvida förar- och passagerarsäkerhetsbälten var spända/fästa;
•
Sensus – uppkoppling och underhållning
(s. 31)
•
Förarens användning av gas- eller bromspedalen;
•
Hantera systemuppdateringar via Download
Center (s. 545)
•
Vilken hastighet fordonet framfördes i.
Dessa kan bidra till att ge en bättre förståelse för
de omständigheter under vilka trafikolyckor och
skador uppstår. Data spelas in av EDR:en endast
om en icke-trivial krocksituation uppstår – inga
data registreras av EDR:en under normala körförhållanden. Systemet registrerar heller aldrig vem
som kör fordonet eller den geografiska positionen för den uppkomna krock- eller tillbudssituationen. Andra parter, såsom polismyndigheter,
kan däremot använda sig av den inspelade datan
i kombination med den typ av personligt identifierbar information som rutinmässigt samlas in vid
en trafikolycka. För att kunna tolka den registrerade datan krävs specialutrustning och tillgång till
antingen fordonet eller EDR:en.
Bilen är utöver EDR:en utrustad med ett antal
datorer som har till uppgift att kontinuerligt kontrollera och övervaka bilens funktion. De kan
spela in data under normala körförhållanden, men
framförallt om de registrerar ett fel som rör fordonets drift och funktionalitet eller vid aktivering av
fordonets aktiva förarstödfunktion (t.ex. City
Safety och autobromsfunktionen).
En del av den inspelade datan krävs för att tekniker ska kunna utföra service och underhåll i syfte
att diagnostisera och åtgärda eventuella fel som
har inträffat i fordonet. Den registrerade informationen behövs även för att Volvo ska kunna uppfylla juridiska krav enligt lag och myndighet. Information som är registrerad i fordonet ligger lagrad
i dess datorer tills dess att fordonet servas eller
repareras.
Utöver ovanstående kan den registrerade
informationen användas i aggregerad form i
forsknings- och produktutvecklingssyfte för att
kontinuerligt förbättra säkerheten och kvaliteten
på Volvos bilar.
DIN VOLVO
Volvo kommer inte att medverka till att ovan
beskriven information lämnas ut till tredje part
utan fordonsägarens samtycke. På grund av
nationella lagkrav och föreskrifter kan Volvo däremot tvingas att lämna ut information av den här
typen till polismyndigheter eller andra myndigheter som kan hävda laglig rätt att få tillgång till
denna. För att kunna läsa ut och tolka den inspelade datan krävs speciell teknisk utrustning, som
Volvo och verkstäder som ingått avtal med Volvo
har tillgång till. Volvo ansvarar för att information,
som förs över till Volvo i samband med service
och underhåll, lagras och hanteras på ett säkert
sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga lagkrav. För ytterligare information – kontakta en
Volvoåterförsäljare.
Villkor för tjänster
Integritetspolicy för kunder
Volvo erbjuder tjänster för att det ska bli så
säkert och bekvämt som möjligt för dig att köra
din Volvo.
Volvo respekterar och värnar om den personliga
integriteten för alla som besöker våra webbsidor.
Tjänsterna omfattar allt från hjälp i nödsituationer
till navigering och olika underhållningstjänster.
Innan du använder tjänsterna är det viktigt att du
läser Villkor för tjänster på support.volvocars.com.
Relaterad information
•
Integritetspolicy för kunder (s. 35)
Den här policyn gäller behandling av kunddata
och personuppgifter. Syftet är att ge nuvarande,
tidigare och potentiella kunder en allmän förståelse för:
•
De omständigheter under vilka vi samlar in
och behandlar dina personuppgifter.
•
•
De typer av personuppgifter som vi samlar in.
•
Hur vi hanterar dina personuppgifter.
Skälen till att vi samlar in dina personuppgifter.
Policyn kan läsas i sin helhet på
support.volvocars.com.
Relaterad information
•
•
•
Användarvillkor och datadelning (s. 486)
Villkor för tjänster (s. 35)
Inspelning av data (s. 34)
35
DIN VOLVO
Viktig information om tillbehör och
extrautrustning
VARNING
Föraren är alltid ansvarig för att bilen används
på ett säkert sätt och att gällande lagar och
föreskrifter följs.
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
och extrautrustning kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Det är också viktigt att bilen får underhåll och
service enligt Volvos rekommendationer,
enligt ägarinformationen och service- och
garantiboken.
Vi rekommenderar starkt att Volvoägare endast
installerar av Volvo godkända originaltillbehör,
och att installation av tillbehör endast utförs av en
utbildad och kvalificerad Volvo-servicetekniker.
Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande
programvara finns i bilens datorsystem.
Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen
finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar till olika marknaders
behov och nationella eller lokala lagar och
bestämmelser.
Tillval eller tillbehörsutrustning som beskrivs i
denna manual markeras med en asterisk. Vid
osäkerhet om vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
36
Om informationen ombord skiljer sig från den
tryckta ägarmanualen har den tryckta informationen alltid företräde.
Installation av tillbehör
Vi rekommenderar starkt att Volvoägare endast
installerar av Volvo godkända originaltillbehör,
och att installation av tillbehör endast utförs av
en utbildad och kvalificerad Volvo-servicetekniker. Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande programvara finns i bilens datorsystem.
•
Volvo originaltillbehör är testade för att
säkerställa att de fungerar tillsammans med
bilens system för prestanda, säkerhet och
utsläppskontroll. Dessutom vet en utbildad
och kvalificerad Volvo-servicetekniker var tillbehör får och inte får installeras på ett säkert
sätt i din Volvo. Du bör alltid rådfråga en
utbildad och kvalificerad Volvo-servicetekniker innan du installerar några tillbehör i eller
på din bil.
•
Tillbehör som inte är godkända av Volvo är
eventuellt inte testade specifikt för att passa
ihop med din bil.
•
Vissa av bilens prestanda- eller säkerhetssystem kan påverkas negativt om du installerar tillbehör som inte testats av Volvo, eller
om du låter någon som inte har erfarenhet av
bilen installera tillbehör.
•
Skador som orsakas av tillbehör som installerats på ej godkänt eller felaktigt sätt omfattas eventuellt inte av nybilsgarantin. Mer
garantiinformation finns i service- och garantiboken. Volvo tar inget ansvar för dödsfall,
personskador eller kostnader som kan upp-
Relaterad information
•
•
•
Installation av tillbehör (s. 36)
Inkoppling av utrustning till bilens diagnosuttag (s. 37)
Att läsa ägarmanualen (s. 21)
DIN VOLVO
stå som ett resultat av att annat än originaltillbehör har installerats.
Relaterad information
•
Viktig information om tillbehör och extrautrustning (s. 36)
Inkoppling av utrustning till bilens
diagnosuttag
OBS
Volvo Cars tar inget ansvar för konsekvenserna om utrustning som inte är behörig
ansluts till On-board Diagnostic-uttaget
(OBDII). Detta uttag bör endast användas av
utbildade och kvalificerade Volvo-servicetekniker.
Felaktig inkoppling och installation av programvara eller diagnosverktyg kan påverka bilens
elektroniksystem negativt.
Vi rekommenderar starkt att Volvoägare endast
installerar av Volvo godkända originaltillbehör,
och att installation av tillbehör endast utförs av en
utbildad och kvalificerad Volvo-servicetekniker.
Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande
programvara finns i bilens datorsystem.
Relaterad information
•
Viktig information om tillbehör och extrautrustning (s. 36)
Diagnosuttaget (On-board Diagnostic-uttaget, OBDII)
under instrumentpanelen på förarsidan.
37
DIN VOLVO
Visa bilens identifikationsnummer
Vid kontakt med en Volvoåterförsäljare om t.ex.
Volvo On Call-abonnemang behövs bilens identifikationsnummer (VIN6).
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Gå vidare till System
Systeminformation Fordonets
identifieringsnummer.
> Bilens identifikationsnummer visas.
Ytterligare sätt att hitta VIN är att titta på instrumentbrädan genom bilens vindruta, på första
sidan i service- och garantiboken eller i bilens
registreringsbevis.
Det är även möjligt att få fram VIN genom att
kontakta Transportstyrelsen och uppge bilens
registreringsnummer.
Förardistraktion
Föraren är ansvarig för att göra allt för att säkerställa sin egen säkerhet och säkerheten hos passagerarna i bilen och andra på vägen. En del av
detta ansvar är således att undvika distraktioner
såsom att han eller hon utför aktiviteter som inte
är relaterade till att hantera bilen i trafikmiljön.
Din nya Volvo är, eller kan vara, utrustad med
innehållsrika underhållnings- och kommunikationssystem. Det kan vara mobiltelefoner med
handsfree, navigationssystem och ljudsystem
med många funktioner. Du kanske också har
andra portabla elektroniska enheter för din egen
bekvämlighet. Om de används på rätt och säkert
sätt kan de berika körupplevelsen. Om de
används på fel sätt kan de distrahera dig.
För alla sådana system vill vi ge följande varning,
som visar Volvos starka omsorg om din säkerhet.
Använd aldrig sådana enheter eller någon funktion i bilen på ett sådant sätt att det distraherar
dig från uppgiften att köra säkert. Distraktioner
kan leda till allvarliga olyckor. Bortsett från denna
allmänna varning erbjuder vi följande råd beträffande vissa nya funktioner som kan finnas i bilen:
VIN har liknande placering på samtliga modeller.
6
38
Vehicle Identification Number
DIN VOLVO
VARNING
•
Använd aldrig en handhållen mobiltelefon
under körning. I vissa områden är förarens användning av mobiltelefon när
bilen är i rörelse förbjuden.
•
Om bilen är utrustad med ett navigationssystem ska du endast ställa in och göra
ändringar i resplanen när bilen är parkerad.
•
Programmera aldrig ljudsystemet när
bilen är i rörelse. Programmera radions
förinställningar när bilen är parkerad, och
använd de programmerade förinställningarna för att det ska gå snabbare och enklare att använda radion.
•
Använd aldrig bärbara datorer eller handdatorer när bilen är i rörelse.
Relaterad information
•
Ljud, media och internet (s. 446)
39
SÄKERHET
SÄKERHET
Säkerhet
VARNING
Bilen är utrustad med ett flertal säkerhetssystem
som samverkar för att skydda bilens förare och
passagerare vid en olycka.
Om varningssymbolen förblir tänd eller tänds
under körning och meddelandet SRS airbag
Service snarast Kör till verkstad visas i
förardisplayen, är det ett tecken på att en del
av något säkerhetssystem inte har fullgod
funktion. Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas snarast.
Bilen är utrustad med ett antal sensorer som vid
en olycka reagerar och aktiverar olika säkerhetssystem, t.ex. olika typer av krockkuddar och
säkerhetsbältets bältesförsträckare. Beroende av
den specifika olyckssituationen, t.ex. kollisioner i
olika vinklar, rundslagning eller avkörning, reagerar systemen på olika sätt för att ge bästa skydd.
Säkerhetsbälte
VARNING
Om den specifika varningssymbolen är
trasig tänds istället den generella varningssymbolen och förardisplayen visar
samma meddelande.
Efter en olycka kan bilens säkerhetsläge aktiveras om någon viktig funktion i bilen har skadats.
Varningssymbol i förardisplay
42
Det är viktigt att säkerhetsbältet används på rätt
sätt under graviditeten och att gravida förare
anpassar sin sittställning.
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av bilens olika säkerhetssystem på egen
hand. Felaktigt ingrepp i något system kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd. Volvo rekommenderar
att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Därtill finns mekaniska säkerhetssystem som
Whiplash Protection System. Bilen är också
byggd så att en stor del av kraften vid en kollision
fördelas till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen.
Varningssymbolen tänds i förardisplayen när bilens elsystem sätts i
tändningsläge II. Symbolen släcks efter
ca 6 sekunder om bilens säkerhetssystem är felfritt.
Säkerhet vid graviditet
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Säkerhet vid graviditet (s. 42)
Säkerhetsbälten (s. 44)
Krockkuddar (s. 48)
Whiplash Protection System (s. 43)
Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot axeln, med
den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan
brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt mot
sidan av låren och så lågt som möjligt under
magen – det får aldrig tillåtas att glida upp.
Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen som
möjligt utan onödigt slack. Kontrollera också att
säkerhetsbältet inte har vridit sig.
Säkerhetsläge (s. 55)
Sittställning
Barnsäkerhet (s. 56)
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida
förare justera sätet och ratten, så att de har full
kontroll över bilen (vilket innebär att man lätt
SÄKERHET
måste kunna nå ratten och fotpedalerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan magen och
ratten.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkerhet (s. 42)
Säkerhetsbälten (s. 44)
Manuellt framsäte (s. 164)
Elmanövrerat* framsäte (s. 165)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) är ett
skydd som minskar risken för pisksnärtsskador.
Systemet består av energiupptagande ryggstöd
och sittdyna samt ett för systemet anpassat
nackskydd i framsätena.
WHIPS aktiveras vid en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets
egenskaper inverkar.
När WHIPS aktiveras fälls framsätenas ryggstöd
bakåt och sittdynan åker nedåt så att sittställningen för föraren och passageraren i framsätet
förändras. Rörelsen hjälper till att absorbera en
del av de krafter som kan ge upphov till pisksnärtsskador.
VARNING
WHIPS är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av sätet eller WHIPS på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Om framsätena har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska sätena bytas ut. En del av sätenas
skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även
om de verkar oskadade.
Placera inga föremål på golvet bakom eller under framsätena eller i baksätet som kan hindra WHIPS funktion.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framsätets ryggstöd.
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
eventuell last säkras för att förhindra den från
att glida fram mot framsätets ryggstöd i händelse av en kollision.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt eller ett
bakåtvänt barnskydd används i baksätet
måste motsvarande framsäte flyttas framåt så
att det inte har kontakt med det nedfällda
ryggstödet eller barnskyddet.
}}
* Tillval/tillbehör.
43
SÄKERHET
||
Sittställning
Säkerhetsbälten
För bästa möjliga skydd av WHIPS måste förare
och passagerare ha rätt sittställning och se till att
systemets funktion inte hindras.
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används.
Ställ in rätt sittställning på framsätet innan körningen påbörjas.
Förare och passagerare i framsätet bör sitta mitt i
sätet med så litet avstånd som möjligt mellan
nackskydd och huvud.
WHIPS och barnskydd
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS.
För att säkerhetsbältet ska ge maximalt skydd är
det viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta
inte ryggstödet för långt bakåt, säkerhetsbältet är
avsett att skydda vid normal sittställning.
44
Säkerhet (s. 42)
Manuellt framsäte (s. 164)
Elmanövrerat* framsäte (s. 165)
Rear Collision Warning (s. 322)
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det
utbytta säkerhetsbältet.
VARNING
Tänk på att inte använda clips eller fästa bältet kring krokar eller andra delar av interiören,
vilket hindrar säkerhetsbältet att sitta åt
ordentligt.
Relaterad information
•
•
•
•
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar.
Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta påverka
krockkuddens effekt vid en kollision.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkerhet (s. 42)
Bältesförsträckare (s. 46)
Ta på och av säkerhetsbälte (s. 45)
Dörr- och bältespåminnare (s. 47)
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
Ta på och av säkerhetsbälte
3.
I framsätena kan bältet justeras i höjdled.
Se till att samtliga passagerare har tagit på sig
säkerhetsbältet innan körningen påbörjas.
Ta på säkerhetsbälte
1.
Dra ut bältet långsamt och se till att det inte
är vridet eller skadat.
OBS
Säkerhetsbältet är utrustat med en bältesrulle
som låses i följande situationer:
•
•
•
•
2.
om bältet dras ut för snabbt.
Bältet ska ligga över axeln (inte ner över armen).
vid bromsning och acceleration.
om bilen lutar kraftigt.
vid körning i svängar.
Lås fast bältet genom att skjuta ner dess låstunga i avsett bälteslås.
> Ett kraftigt "klick" indikerar att bältet är
låst.
4.
Tryck ihop bältesfästet och flytta bältet uppåt
eller nedåt.
Sträck höftbandet över höften genom att dra
i diagonalbandet uppåt mot axeln.
Positionera bältet så högt som möjligt utan
att det skaver mot halsen.
VARNING
Sätt alltid in låstungan från säkerhetsbältet i
bälteslåset på rätt sida. Säkerhetsbältena och
bälteslåset fungerar annars kanske inte som
avsett vid en kollision. Det finns risk för allvarliga skador.
Höftbandet ska sitta lågt (inte över buken).
}}
45
SÄKERHET
||
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Tänk på att inte använda clips eller fästa bältet kring krokar eller andra delar av interiören,
vilket hindrar säkerhetsbältet att sitta åt
ordentligt.
VARNING
Skada aldrig säkerhetsbältena och sätt inte in
några främmande föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar då kanske inte som avsett vid en kollision. Det finns
risk för allvarliga skador.
Ta av säkerhetsbälte
1.
Tryck på den röda knappen på bälteslåset
och låt sedan rullen dra in bältet.
2.
Om det inte rullats in helt, mata in det för
hand så att det inte hänger löst.
Relaterad information
•
•
•
46
Säkerhetsbälten (s. 44)
Bältesförsträckare (s. 46)
Dörr- och bältespåminnare (s. 47)
Bältesförsträckare
Bilen är utrustad med standardbältesförsträckare
och elektriska* bältesförsträckare som kan
sträcka säkerhetsbältena vid kritiska situationer
och kollisioner.
När den kritiska situationen upphört så återställs
bältet och den elektriska bältesförsträckaren
automatiskt, men kan också återställas manuellt.
VIKTIGT
Om passagerarkrockkudden deaktiveras, så
deaktiveras även den elektriska bältesförsträckaren på passagerarsidan.
Standardbältesförsträckare
Säkerhetsbältena i framsätet och på ytterplatserna i baksätet är utrustade med en standardbältesförsträckare.
VARNING
Bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid
en tillräckligt kraftig kollision för att mer effektivt
fånga upp den åkande.
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Elektriska bältesförsträckare*
Säkerhetsbältena för förare och passagerare i
framsätet är utrustade med en elektrisk bältesförsträckare.
Bältesförsträckaren samverkar och kan aktiveras i
samband med förarstödsystemen City Safety och
Rear Collision Warning. Vid kritiska situationer så
som panikbroms, avkörning (t.ex. att bilen rullar
ner i ett dike, lyfter från marken eller slår emot
något i terrängen), sladd eller risk för kollision,
kan säkerhetsbältet sträckas av bältesförsträckarens elmotor.
Den elektriska bältesförsträckaren hjälper till att
positionera den åkande bättre vilket minskar risken för att slå emot bilens interiör och förbättrar
effekten av säkerhetssystem så som bilens
krockkuddar.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det
utbytta säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkerhetsbälten (s. 44)
Ta på och av säkerhetsbälte (s. 45)
Återställa elektrisk bältesförsträckare*
(s. 47)
Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde* (s. 51)
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
•
•
City Safety™ (s. 309)
Rear Collision Warning (s. 322)
Återställa elektrisk
bältesförsträckare*
Den elektriska bältesförsträckaren är designad
för att återställas automatiskt, men om bältet
ändå skulle förbli sträckt kan bältesförsträckaren
återställas manuellt.
1.
Stanna bilen på en säker plats.
2.
Ta av säkerhetsbältet och ta därefter på det
igen.
> Bältet och den elektriska bältesförsträckaren återställs.
Dörr- och bältespåminnare
Systemet påminner obältade om att ta på säkerhetsbältet och varnar även för öppen dörr,
motorhuv eller lucka.
Förardisplayens grafik
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det
utbytta säkerhetsbältet.
Grafik i förardisplayen med olika typer av varningar. Varningsfärgen på dörr och baklucka är beroende av bilens
hastighet.
Förardisplayens grafik visar vilka säten i bilen
som har bältade och obältade passagerare.
I samma grafik visas även om motorhuven, bakluckan eller någon dörr är öppen.
Grafiken kvitteras med ett tryck på högra rattknappsatsens O-knapp.
Relaterad information
•
•
Bältesförsträckare (s. 46)
Säkerhetsbälten (s. 44)
}}
* Tillval/tillbehör.
47
SÄKERHET
||
Bältespåminnare
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
•
•
Ljuspåminnelse i takkonsolen.
Ljuspåminnelse ges i takkonsolen och genom
varningssymbolen i förardisplayen.
Ljudpåminnelsen är beroende av hastighet samt
körtid och körsträcka.
Påminna om att något säkerhetsbälte i baksätet tagits av under färd genom ljus- och
ljudpåminnelse. Påminnelsen upphör då
säkerhetsbältet åter tagits på.
Påminnare för dörr, motorhuv, baklucka
och tanklucka
Om motorhuven, bakluckan, tankluckan eller
någon dörr inte är riktigt stängd visar förardisplayens grafik vad som är öppet. Stanna bilen på
en säker plats snarast och stäng det som utlöst
varningen.
Förarens och passagerarnas bältesstatus informeras i förardisplayen grafik när ett bälte tas på
eller av.
Om bilen körs i lägre hastighet än
ca 10 km/h (6 mph) tänds förardisplayens informationssymbol.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Om bilen körs i högre hastighet än
ca 10 km/h (6 mph) tänds förardisplayens varningssymbol.
Framsäte
Obältad förare och främre passagerare blir
påmind om att ta på sig säkerhetsbältet genom
ljus- och ljudpåminnelse.
48
Informera om vilka säkerhetsbälten som
används i baksätet. Förardisplayens grafik
visas vid användning av säkerhetsbältena.
Relaterad information
•
•
Säkerhetsbälten (s. 44)
Ta på och av säkerhetsbälte (s. 45)
Krockkuddar
Bilen är utrustad med krockkuddar samt krockgardin för förare och passagerare.
OBS
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbälte används
eller inte. Gäller alla bältespositioner.
Olyckssituationer kan därför uppstå då endast
en (eller ingen) av krockkuddarna aktiveras.
Sensorerna känner av det kollisionsvåld som
fordonet utsätts för och åtgärd anpassas efter
detta så att ingen, en eller flera krockkuddar
utlöses.
VARNING
Krockkuddesystemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa kablarna
till startbatteriet. Försök inte starta bilen eftersom krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen.
Volvo rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
SÄKERHET
Utlösta krockkuddar
Förarkrockkuddar
Om någon av krockkuddarna har löst ut rekommenderas följande:
Som ett komplement till säkerhetsbältet är bilen
utrustad med rattkrockkudde och knäkrockkudde1 på förarsidan.
•
Bärga bilen. Volvo rekommenderar att den
bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör
inte med utlösta krockkuddar.
•
Volvo rekommenderar att låta en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
•
Kontakta alltid läkare.
För att inte skadas om krockkudden löses ut,
måste passageraren sitta så upprätt som möjligt med fötterna på golvet och ryggen mot
ryggstödet.
VARNING
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den rök
och det damm som bildas vid utlösning av
kuddarna kan vid intensiv exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid
besvär tvätta med kallt vatten. Det snabba
utlösningsförloppet kan också, i kombination
med kuddens material, ge friktions- och
brännskador på huden.
Relaterad information
•
•
•
•
•
1
Säkerhet (s. 42)
Förarkrockkuddar (s. 49)
Passagerarkrockkudde (s. 50)
Sidokrockkuddar (s. 53)
Krockgardiner (s. 54)
Bilen är utrustad med knäkrockkudde endast på vissa marknader.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar.
Om bältet inte används eller används på ett
felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens
effekt vid en kollision.
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
Rattkrockkudde och knäkrockkudde1 på förarsidan i
framsätet.
Vid en frontalkrock hjälper krockkuddarna till att
skydda förarens huvud, nacke, ansikte och bröst
samt knän och ben.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses upp.
Krockkudden dämpar stöten för den åkande i
kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas
ihop under krocken töms den. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och tömning av kudden, sker på några tiondels sekunder.
Rattkrockkuddens placering
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens centrum. Ratten är märkt med AIRBAG.
Knäkrockkuddens1 placering
Krockkudden är monterad hopvikt i undre delen
av instrumentpanelen på förarsidan. Panelen är
märkt med AIRBAG.
VARNING
Placera eller fäst inga föremål framför eller
ovanpå panelen där knäkrockkudden är placerad.
}}
49
SÄKERHET
||
Relaterad information
•
•
Krockkuddar (s. 48)
Passagerarkrockkudde (s. 50)
Passagerarkrockkudde
Som ett komplement till säkerhetsbältet är bilen
utrustad med krockkudde på passagerarsidan i
framsätet.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar.
Om bältet inte används eller används på ett
felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens
effekt vid en kollision.
För att inte skadas om krockkudden löses ut,
måste passageraren sitta så upprätt som möjligt med fötterna på golvet och ryggen mot
ryggstödet.
VARNING
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
Krockkudde på passagerarsidan i framsätet.
Vid en frontalkrock hjälper krockkudden till att
skydda passagerarens huvud, nacke, ansikte och
bröst samt knän och ben.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden blåses upp. Krockkudden
dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under
krocken töms den. I samband med detta bildas
en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och tömning av kudden,
sker på några tiondels sekunder.
50
Passagerarkrockkuddens placering
Krockkudden är monterad hopvikt i ett utrymme
ovanför handskfacket. Panelen är märkt med
AIRBAG.
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för passagerarplatsen är placerad.
SÄKERHET
Dekal för passagerarkrockkudde
VARNING
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför
passagerarsätet.
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om krockkudden är
aktiverad.
Passagerarkrockkudden kan deaktiveras om
bilen är utrustad med en omkopplare, Passenger
Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
passagerarkrockkudden är deaktiverad.
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och blir åtkomlig när
dörren öppnas.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.
Dekal på passagerarsidans solskydd.
Relaterad information
Varningsdekal för passagerarkrockkudden är placerad enligt ovan.
•
•
•
VARNING
Aktivera och deaktivera
passagerarkrockkudde*
Krockkuddar (s. 48)
Förarkrockkuddar (s. 49)
Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde* (s. 51)
Om bilen inte är utrustad med omkopplare för
att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden är krockkudden alltid aktiverad.
ON – krockkudden är aktiverad och alla
framåtvända passagerare (barn och vuxna)
kan sitta säkert på passagerarplatsen.
OFF – Krockkudden är deaktiverad och barn
i bakåtvända barnskydd kan sitta säkert på
passagerarplatsen.
}}
* Tillval/tillbehör.
51
SÄKERHET
||
VARNING
Om bilen inte är utrustad med omkopplare för
att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden är krockkudden alltid aktiverad.
2.
Bekräfta meddelandet genom att trycka på
högra rattknappsatsens O-knapp.
Deaktivera passagerarkrockkudde
Aktivera passagerarkrockkudde
Dra omkopplaren utåt och vrid från OFF till
ON.
> Förardisplayen visar meddelandet
Passagerar airbag på Vänligen
bekräfta.
OBS
Om passagerarkrockkudden har aktiverats/
deaktiverats med bilen i tändningsläge I eller
lägre, visas meddelandet i förardisplayen samt
följande indikering i takkonsolen ca 6 sekunder efter att bilens elsystem sätts i tändningsläge II.
52
> Ett textmeddelande och en varningssymbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är aktiverad.
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram när krockkudden är
aktiverad.
Passagerarkrockkudden ska alltid vara aktiverad när framåtvända passagerare (barn och
vuxna) sitter på passagerarplatsen fram.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
Dra omkopplaren utåt och vrid från ON till
OFF.
> Förardisplayen visar meddelandet
Passagerar airbag av Vänligen
bekräfta.
OBS
Om passagerarkrockkudden har aktiverats/
deaktiverats med bilen i tändningsläge I eller
lägre, visas meddelandet i förardisplayen samt
följande indikering i takkonsolen ca 6 sekunder efter att bilens elsystem sätts i tändningsläge II.
SÄKERHET
2.
Bekräfta meddelandet genom att trycka på
högra rattknappsatsens O-knapp.
> Ett textmeddelande och en symbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på
passagerarplatsen fram är deaktiverad.
VARNING
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen när
krockkudden är deaktiverad.
Om ovanstående uppmaning inte följs kan det
leda till livsfara eller allvarlig personskada.
VIKTIGT
Relaterad information
•
•
Bältesförsträckare (s. 46)
Barnskydd (s. 57)
Sidokrockkuddar
Sidokrockkuddarna, på förar- och passagerarplats, verkar för att skydda bröstet och höften vid
en kollision.
Sidokrockkuddarna är monterade i framsätenas
yttre ryggramar och hjälper till att skydda förare
och passagerare i framsätet.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop
under krocken töms den. Sidokrockkudden blåses normalt endast upp på krocksidan.
Om passagerarkrockkudden deaktiveras, så
deaktiveras även den elektriska bältesförsträckaren på passagerarsidan.
}}
53
SÄKERHET
||
VARNING
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i sidokrockkuddesystemet kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
Krockgardiner
VARNING
Krockgardinen, Inflatable Curtain (IC), hjälper till
att skydda förarens och passagerarnas huvuden
från att slå emot bilens insida vid en kollision.
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Krokarna är endast avsedda för
lättare ytterplagg (inte för hårda föremål som
t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler.
Den avsedda skyddseffekten kan då utebli.
Volvo rekommenderar att endast använda Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
VARNING
Placera inga föremål i området mellan sätets
yttre sida och dörrpanelen eftersom detta
område kan påverkas av sidokrockkudden.
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo används.
Andra klädslar kan hindra sidokrockkuddarnas
funktion.
VARNING
Sidokrockkudden är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Sidokrockkuddar och barnskydd
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Relaterad information
•
54
Krockkuddar (s. 48)
VARNING
Lämna 10 cm (4 tum) utrymme mellan last
och sidofönster om bilen lastas över ovankanten av dörrarnas fönster. Annars kan skyddseffekten av krockgardinen som finns dold
innanför bilens innertak utebli.
Krockgardinen är monterad längs med innertakets båda sidor och hjälper till att skydda förare
och passagerare på bilens ytterplatser. Panelerna
är märkta med IC AIRBAG.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockgardinen blåses upp.
VARNING
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i krockgardinens system kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
Relaterad information
•
Krockkuddar (s. 48)
SÄKERHET
Säkerhetsläge
VARNING
Säkerhetsläge är ett skydd som träder i kraft när
en kollision kan ha skadat någon viktig funktion i
bilen som t.ex. bränsleledningar, sensorer för
något av skyddssystemen eller bromssystemet.
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt. Volvo
rekommenderar att låta en auktoriserad
Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal status efter att
Säkerhetsläge Se ägarmanual visats.
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten
Säkerhetsläge Se ägarmanual visas i förardisplayen tillsammans med varningssymbolen om
displayen är oskadd och bilens elsystem fortfarande fungerar. Meddelandet betyder att bilens
funktionalitet är nedsatt.
Om bilen är satt i säkerhetsläge är det möjligt att
försöka återställa systemet för att starta och förflytta bilen en kortare sträcka, t.ex. om den befinner sig i ett trafikfarligt läge.
Om bilen är satt i säkerhetsläge är det möjligt att
försöka återställa systemet för att starta och förflytta bilen en kortare sträcka, t.ex. om den befinner sig i ett trafikfarligt läge.
Starta bilen efter säkerhetsläge
1.
VARNING
Undersök bilens allmänna skadeläge och att
inget bränsle runnit från bilen. Det får inte
heller lukta bränsle.
Om det rör sig om mindre skador, och frånvaro av bränsleläckage är kontrollerat kan
startförsök göras.
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den inte
bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo
rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta
bilen om det luktar bränsle när meddelandet
Säkerhetsläge Se ägarmanual visas i
förardisplayen. Lämna bilen snarast.
Starta och förflytta bilen efter
säkerhetsläge
VARNING
Relaterad information
•
•
•
Säkerhet (s. 42)
Starta och förflytta bilen efter säkerhetsläge
(s. 55)
Bärgning (s. 437)
Försök under inga omständigheter återstarta
bilen om det luktar bränsle när meddelandet
Säkerhetsläge Se ägarmanual visas i
förardisplayen. Lämna bilen snarast.
2.
Stäng av bilen.
}}
55
SÄKERHET
||
3.
Försök därefter att starta bilen.
> Bilens elektronik utför en systemkontroll
och försöker därefter att återställa sig till
normal status.
VIKTIGT
Om meddelandet Säkerhetsläge Se
ägarmanual fortfarande visas i displayen ska
bilen inte köras eller bogseras utan måste då
bärgas. Dolda skador kan under färd göra
bilen omöjlig att manövrera, även om bilen
verkar körbar.
Förflytta bilen efter säkerhetsläge
1.
2.
Om förardisplayen visar meddelandet
Normal mode The car is now in normal
mode efter att startförsök gjorts, kan bilen
försiktigt flyttas, t.ex. om den befinner sig i ett
trafikfarligt läge.
Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
VARNING
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den inte
bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo
rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
56
Relaterad information
•
•
•
Säkerhetsläge (s. 55)
Starta bilen (s. 376)
Bärgning (s. 437)
Barnsäkerhet
Barn ska alltid sitta säkert när de färdas i bilen.
Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnskydd
och fästanordningar) som är utvecklad för att
passa just den här bilen. Med Volvos barnsäkerhetsutrustning erhålls de bästa förutsättningarna för att barnet åker säkert i bilen. Dessutom passar barnsäkerhetsutrustningen väl och
är enkel att använda.
Vilken utrustning som ska användas väljs med
hänsyn till barnets vikt och storlek.
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänt
barnskydd så länge som möjligt, minst till 3–4 års
ålder och därefter i framåtvänt barnskydd till dess
att barnet är 140 cm (4 fot 7 tum) långt.
OBS
Lagbestämmelser om vilken typ av barnskydd
som ska användas för barn i olika åldrar och
längder varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
SÄKERHET
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsutrustning
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning
som medföljer.
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsutrustning, kontakta tillverkaren för
tydligare anvisningar.
Barnskydd
Lämpliga barnskydd ska alltid användas när barn
färdas i bilen.
Barnskyddsplacering (s. 60)
Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde* (s. 51)
Barn ska sitta bra och säkert. Se till att barnskyddet placeras, monteras och används på rätt
sätt.
Titta i barnskyddets monteringsanvisning för rätt
montering.
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta i
knät på en passagerare.
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsutrustning
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning
som medföljer.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Säkerhet (s. 42)
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsutrustning, kontakta tillverkaren för
tydligare anvisningar.
Barnskydd (s. 57)
Aktivera och deaktivera barnsäkerhetsspärr
(s. 237)
OBS
Lämna aldrig ett barnskydd löst i bilen. Sätt
alltid fast det enligt barnskyddets anvisning
även när det inte används.
Relaterad information
•
•
•
•
Barnsäkerhet (s. 56)
Övre fästpunkter för barnskydd (s. 58)
Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 58)
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
(s. 59)
* Tillval/tillbehör.
57
SÄKERHET
Övre fästpunkter för barnskydd
VARNING
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för barnskydd på baksätets ytterplatser.
Barnskyddets övre fästband ska dras genom
hålet i nackskyddsbenet innan de spänns fast
vid fästpunkten. Om detta inte är möjligt, följ
barnskyddstillverkarens rekommendationer.
De övre fästpunkterna är huvudsakligen avsedda
att användas tillsammans med framåtvända barnstolar.
OBS
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när
ett barnskydd ska kopplas till de övre fästpunkterna.
Fäll nackskydden för att underlätta montering
av denna typ av barnskydd i bilar med fällbara
nackskydd på ytterplatserna.
Fästpunkternas placering
Nedre fästpunkter för barnskydd
Bilen är utrustad med nedre fästpunkter för barnskydd i framsätet* och baksätet.
De nedre fästpunkterna är avsedda att användas
tillsammans med vissa bakåtvända barnstolar.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när
ett barnskydd ska kopplas till de nedre fästpunkterna.
Fästpunkternas placering
OBS
I bilar med hatthylla måste denna tas bort
innan barnskydd kan monteras i fästpunkterna.
Relaterad information
•
•
•
58
Barnskydd (s. 57)
Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 58)
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
(s. 59)
Fästpunkternas placering i framsätet.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler på ryggstödets baksida.
•
Fästpunkterna är placerade på baksidan av baksätets ytterplatser.
Översiktstabell för placering av barnskydd
(s. 63)
Fästpunkterna i framsätet är placerade på
sidorna av passagerarplatsens benutrymme.
•
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 64)
Fästpunkterna i framsätet finns bara monterade
om bilen är utrustad med omkopplare för att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden*.
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för
barnskydd
Bilen är utrustad med i-Size/ISOFIX-fästpunkter
för barnskydd i baksätet.
i-Size/ISOFIX2 är ett fästsystem för bilbarnskydd
som bygger på en internationell standard.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när
ett barnskydd ska kopplas till i-Size/ISOFIX-fästpunkterna.
Fästpunkternas placering
Relaterad information
•
•
•
•
Barnskydd (s. 57)
Övre fästpunkter för barnskydd (s. 58)
Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 58)
Översiktstabell för placering av barnskydd
(s. 63)
•
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 66)
•
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 67)
Fästpunkternas placering i baksätet.
Fästpunkterna i baksätet är placerade på bakre
änden av framsätenas golvskenor.
Relaterad information
•
•
•
Barnskydd (s. 57)
Övre fästpunkter för barnskydd (s. 58)
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
(s. 59)
•
Översiktstabell för placering av barnskydd
(s. 63)
•
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 64)
Fästpunkternas placering indikeras av symboler2 på
ryggstödets klädsel.
Fästpunkterna för i-Size/ISOFIX finns bakom
lock i den nedre delen av baksätets ryggstöd, i de
yttre sittplatserna.
För att komma åt fästpunkterna, lyft på locket.
2
Namn och symbol skiftar beroende på marknad.
59
SÄKERHET
Barnskyddsplacering
Det är viktigt att placera barnskyddet på rätt
plats i bilen, platsvalet beror bland annat på
typen av barnskydd och om passagerarkrockkudden är aktiverad.
OBS
Dekal för passagerarkrockkudde
Lagbestämmelser om hur barn får placeras i
bilen varierar från land till land. Ta reda på vad
som gäller.
VARNING
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför
passagerarsätet.
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om krockkudden är
aktiverad.
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
passagerarkrockkudden är deaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
Bakåtvänt barnskydd och krockkudde hör inte ihop.
Placera alltid bakåtvända barnskydd i baksätet
om passagerarkrockkudden är aktiverad. Barnet
kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp
om barnet sitter på passagerarplatsen.
Om passagerarkrockkudden är deaktiverad kan
bakåtvända barnskydd placeras på passagerarplatsen fram.
60
Dekal på passagerarsidans solskydd.
Varningsdekal för passagerarkrockkudden är placerad enligt ovan.
Relaterad information
•
•
•
Barnskydd (s. 57)
Barnskyddsmontering (s. 61)
Översiktstabell för placering av barnskydd
(s. 63)
•
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 64)
•
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 66)
•
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 67)
SÄKERHET
Barnskyddsmontering
OBS
Det är viktigt att tänka på ett antal saker när ett
barnskyddet monteras och används, vilka beror
på barnskyddets placering.
VARNING
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas,
eftersom de oavsiktligt kan orsaka öppning av
bälteslåset.
Sätt inte fast barnstolens fästband i sätets
längdjusteringsstång, eller i fjädrar, skenor
eller balkar under sätet. Vassa kanter kan
skada fästbanden.
Lämna aldrig ett barnskydd löst i bilen. Sätt
alltid fast det enligt barnskyddets anvisning
även när det inte används.
•
3
4
Vid montering av bakåtvända barnskydd, kontrollera att passagerarkrockkudden är deaktiverad.
•
Vid montering av framåtvända barnskydd,
kontrollera att passagerarkrockkudden är
aktiverad.
•
Använd endast barnskydd som rekommenderas av Volvo, är universellt godkända eller är
semiuniversella och där bilen finns med på
tillverkarens fordonslista.
•
ISOFIX-barnskydd kan endast monteras då
bilen är utrustad med tillbehör ISOFIX-konsol3.
Vid användande av barnsäkerhetsutrustning
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning
som medföljer.
•
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsutrustning, kontakta tillverkaren för
tydligare anvisningar.
Om barnskyddet är utrustat med undre fästband rekommenderar Volvo att de nedre
fästpunkterna används för dessa3.
•
Om barnskyddet är utrustat med stödben,
placera alltid stödbenet/stödbenen direkt
mot golvet. Placera aldrig något stödben på
ett fotstöd eller annat föremål.
Tillbehörsutbudet varierar beroende av marknad.
Varierar beroende på marknad.
ISOFIX-guide kan användas för att underlätta
montering av barnskydd.
Montering i baksätet
•
Använd endast barnskydd som rekommenderas av Volvo, är universellt godkända eller är
semiuniversella och där bilen finns med på
tillverkarens fordonslista.
•
Barnskydd med stödben får inte monteras på
mittplatsen.
•
Ytterplatserna är utrustade med ISOFIX fästsystem och är godkända för i-Size4.
•
Ytterplatserna är utrustade med övre fästpunkter. Volvo rekommenderar att barnskyddets övre fästband ska dras genom hålet
i nackskyddet innan de spänns fast vid fästpunkten. Om detta inte är möjligt, följ barnskyddstillverkarens rekommendationer.
•
Om barnskyddet är utrustat med undre fästband, justera aldrig främre stolens läge efter
att fästbanden har monterats i de nedre fästpunkterna. Tänk på att alltid demontera de
undre fästbanden när barnskyddet inte är
installerat.
•
Om barnskyddet är utrustat med stödben,
placera alltid stödbenet/stödbenen direkt
mot golvet. Placera aldrig något stödben på
ett fotstöd eller annat föremål.
Montering i framsätet
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
OBS
•
}}
61
SÄKERHET
||
Relaterad information
•
•
62
Barnskyddsplacering (s. 60)
Översiktstabell för placering av barnskydd
(s. 63)
•
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 64)
•
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 66)
•
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 67)
SÄKERHET
Översiktstabell för placering av
barnskydd
Tabellen ger en översikt över vilka typer av barnskydd som passar på vilka av bilens säten.
Sätespositioner i högerstyrd bil.
Sätespositioner i vänsterstyrd bil.
SätespositionB
A
B
C
i-Size-barnskydd
Universellt godkända barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte
Andra kategorier av barnskyddA
3, 5
2C, 3, 4, 5
2C, 3, 5
För mer information, kontakta barnskyddstillverkaren.
Enligt numrering ovan.
Aktiverad krockkudde för framåtvända barnskydd. Deaktiverad krockkudde för bakåtvända barnskydd.
Relaterad information
•
•
•
•
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 66)
•
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 67)
Barnskyddsplacering (s. 60)
Barnskyddsmontering (s. 61)
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 64)
63
SÄKERHET
Tabell för placering av barnskydd
där bilens säkerhetsbälte används
Tabellen ger en rekommendation för vilka barnskydd som passar var, och för vilken storlek på
barnet.
Vikt
Grupp 0
max 10 kg
Grupp 0+
max 13 kg
Grupp 1
9–18 kg
Grupp 2
15–25 kg
64
OBS
Läs alltid igenom ägarmanualens avsnitt om
barnskyddsmontering innan ett barnskydd
monteras i bilen.
Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast
bakåtvända barnskydd)A
Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast
framåtvända barnskydd)A
Baksäte, ytterplats
Baksäte, mittplats
UB, C
X
UC
UC
UB, C
X
UC
UC
LD
UFB, E
UE, LD
UE
LD
UFB, F
UF, LD
UF
SÄKERHET
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast
bakåtvända barnskydd)A
Grupp 3
22–36 kg
Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast
framåtvända barnskydd)A
Baksäte, ytterplats
Baksäte, mittplats
UF
UF
UFB, F
X
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd.
UF: Lämplig för framåtvända universellt godkända barnskydd.
L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella.
X: Platsen är ej lämplig för barn i denna viktgrupp.
A
B
C
D
E
F
Sittdynans förlängningsdel ska alltid vara inskjuten vid installation av barnstolar.
Justera sätet till ett mer upphöjt läge.
Volvo rekommenderar: Volvo babystol (typgodkännande E1 04301146).
Volvo rekommenderar: Volvo bakåtvänd stol (typgodkännande E5 04212).
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för barn i denna viktgrupp.
Volvo rekommenderar: Barnkudde med och utan rygg (typgodkännande E5 04216); Volvo bältesstol (typgodkännande E1 04301312).
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om passagerarkrockkudden är aktiverad.
•
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 67)
•
Säkerhetsbälten (s. 44)
Relaterad information
•
•
•
•
Barnskyddsplacering (s. 60)
Barnskyddsmontering (s. 61)
Översiktstabell för placering av barnskydd
(s. 63)
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 66)
65
SÄKERHET
Tabell för placering av i-Sizebarnskydd
Barnskyddet ska vara godkänt enligt UN Reg
R129.
Tabellen ger en rekommendation för vilka i-Sizebarnskydd som passar var, och för vilken storlek
på barnet.
Typ av barnskydd
Framsäte (med deaktiverad krockkudde,
endast bakåtvända barnskydd)
Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast
framåtvända barnskydd)
Baksäte, ytterplats
Baksäte, mittplats
i-Size-barnskydd
X
X
i-UA, B
X
i-U: Lämplig för i-Size "universellt" barnskydd, framåtvänt och bakåtvänt.
X: Ej lämplig för universellt godkända barnskydd.
A
B
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
Volvo rekommenderar: BeSafe iZi Kid X2 i-Size (typgodkännande E4-129R-000002).
Relaterad information
•
•
•
66
OBS
Läs alltid igenom ägarmanualens avsnitt om
barnskyddsmontering innan ett barnskydd
monteras i bilen.
Barnskyddsplacering (s. 60)
Barnskyddsmontering (s. 61)
Översiktstabell för placering av barnskydd
(s. 63)
•
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 64)
•
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 67)
•
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
(s. 59)
SÄKERHET
Tabell för placering av ISOFIXbarnskydd
Tabellen ger en rekommendation för vilka
ISOFIX-barnskydd som passar var, och för vilken
storlek på barnet.
Vikt
Grupp 0
max 10 kg
Grupp 0+
max 13 kg
StorleksklassA
Typ av barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
C
Bakåtvänt barnskydd
D
Bakåtvänt barnskydd
Barnskyddet ska vara godkänt enligt UN Reg
R44 och bilmodellen ska finnas med i tillverkarens fordonslista.
OBS
Läs alltid igenom ägarmanualens avsnitt om
barnskyddsmontering innan ett barnskydd
monteras i bilen.
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)B, C
Framsäte (med aktiverad
krockkudde, endast framåtvända barnskydd)B, C
Baksäte, ytterplats
Baksäte, mittplats
ILB, D, XE
X
ILD
X
ILB, D, F, XE
X
ILD
X
}}
67
SÄKERHET
||
Vikt
StorleksklassA
Grupp 1
9–18 kg
Typ av barnskydd
A
Framåtvänt barnskydd
B
Framåtvänt barnskydd
B1
Framåtvänt barnskydd
C
Bakåtvänt barnskydd
D
Bakåtvänt barnskydd
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)B, C
Framsäte (med aktiverad
krockkudde, endast framåtvända barnskydd)B, C
Baksäte, ytterplats
Baksäte, mittplats
X
ILB, F, G, XE
ILG, IUFG
X
ILB, F, XE
X
IL
X
IL: Lämplig för specifika ISOFIX-barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella.
IUF: Lämplig för framåtvända ISOFIX-barnskydd som är universellt godkända för användning i viktgruppen.
X: Ej lämplig för ISOFIX-barnskydd.
A
B
C
D
E
F
G
För barnskydd med ISOFIX fästsystem finns en storleksklassificering för att hjälpa användare att välja rätt typ av barnskydd. Storleksklassen går att utläsa från barnstolens etikett.
Fungerar för installation av ISOFIX-barnstolar som är semiuniversellt godkända (IL) om bilen är utrustad med tillbehör ISOFIX-konsol (tillbehörsutbudet varierar beroende av marknad). Övre fästpunkter för barnskydd finns inte på denna plats.
Sittdynans förlängningsdel ska alltid vara inskjuten vid installation av barnstolar.
Volvo rekommenderar: Volvo babystol som fästs med ISOFIX fästsystem (typgodkännande E1 04301146).
Gäller om bilen inte är utrustad med ISOFIX-konsol.
Justera sätesryggen så att nackskyddet inte vidrör barnskyddet.
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för barn i denna viktgrupp.
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om passagerarkrockkudden är aktiverad.
68
OBS
Om ett i-Size/ISOFIX-barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas
med på barnskyddets fordonslista.
OBS
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoåterförsäljare kontaktas för att få rekommendation om vilka i-Size/ISOFIX-barnskydd
Volvo rekommenderar.
SÄKERHET
Relaterad information
•
•
•
Barnskyddsplacering (s. 60)
Barnskyddsmontering (s. 61)
Översiktstabell för placering av barnskydd
(s. 63)
•
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 64)
•
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 66)
•
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
(s. 59)
69
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Instrument och reglage i
vänsterstyrd bil
I översikterna visas var displayer och reglage i
förarens närhet är placerade.
Ratt och instrumentpanel
Vänster knappsats i ratt
Mitt- och tunnelkonsol
Displaybelysning, upplåsning/öppning*/
stängning* av baklucka
Takkonsol
Centerdisplay
Startknapp
Positionsljus, varselljus, halvljus, helljus, blinkers, dimstrålkastare/kurvtagningsljus*, dimljus bak, nollställning av trippmätare
Främre läslampor och kupébelysning
Rattpaddlar* för manuell växling av automatväxellåda
Display i takkonsol, ON CALL-knapp*
Förardisplay
Panoramatak*
Manuell avbländning av inre backspegel
Varningsblinkers, avfrostning, media, körlägesknapp*
Eluttag, USB-ingång, trådlös telefonladdare*
Växelväljare
Parkeringsbroms
Automatisk broms vid stillastående
Torkare och spolning, regnsensor*
Höger knappsats i ratt
Rattinställning
Signalhorn
72
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Förardörr
•
Växellåda (s. 389)
Instrument och reglage i högerstyrd
bil
I översikterna visas var displayer och reglage i
förarens närhet är placerade.
Minnen för inställningar av elmanövrerat
framsäte*, yttre backspeglar
Centrallås, fönsterhissar, yttre backspeglar,
elektrisk barnsäkerhetsspärr*
Öppning av motorhuv
Inställning av framsäte
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 164)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 165)
Justera ratt (s. 173)
Ljusreglage (s. 134)
Starta bilen (s. 376)
Förardisplay (s. 76)
Översikt av centerdisplay (s. 96)
}}
* Tillval/tillbehör.
73
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Ratt och instrumentpanel
Takkonsol
Mitt- och tunnelkonsol
Positionsljus, varselljus, halvljus, helljus, blinkers, dimstrålkastare/kurvtagningsljus*, dimljus bak, nollställning av trippmätare
Främre läslampor och kupébelysning
Centerdisplay
Panoramatak*
Startknapp
Rattpaddlar* för manuell växling av automatväxellåda
Display i takkonsol, ON CALL-knapp*
Varningsblinkers, avfrostning, media, körlägesknapp*
Förardisplay
Manuell avbländning av inre backspegel
Eluttag, USB-ingång, trådlös telefonladdare*
Torkare och spolning, regnsensor*
Växelväljare
Displaybelysning, upplåsning/öppning*/
stängning* av baklucka
Parkeringsbroms
Höger knappsats i ratt
Automatisk broms vid stillastående
Signalhorn
Rattinställning
Vänster knappsats i ratt
74
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Förardörr
Minnen för inställningar av elmanövrerat
framsäte*, yttre backspeglar
Centrallås, fönsterhissar, yttre backspeglar,
elektrisk barnsäkerhetsspärr*
Öppning av motorhuv
Inställning av framsäte
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 164)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 165)
Justera ratt (s. 173)
Ljusreglage (s. 134)
Starta bilen (s. 376)
Förardisplay (s. 76)
Översikt av centerdisplay (s. 96)
Växellåda (s. 389)
* Tillval/tillbehör.
75
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Förardisplay
Förardisplayen visar information om bilen och
körningen.
I förardisplayen ingår mätare, indikatorer samt
kontroll- och varningssymboler. Vad som visas i
förardisplayen beror på bilens utrustning, inställningar och vilka funktioner som är aktiva för tillfället.
Förardisplayen aktiveras så fort en dörr öppnas,
d.v.s i tändningsläge 0. Efter en stund slocknar
förardisplayen om den inte används. För att återaktivera den gör något av följande:
•
•
Trampa ner bromspedalen.
Aktivera tändningsläge I.
•
Öppna en av dörrarna.
VARNING
Om förardisplayen skulle slockna, inte tändas
upp vid aktivering/start eller vara helt eller
delvis oläsbar skall bilen inte användas. Verkstad bör uppsökas omgående. Volvo
rekommenderar en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Vid fel i förardisplayen kan information
rörande till exempel broms, airbag eller andra
säkerhetssystem inte visas. Föraren kan då
inte kontrollera status på bilens system samt
få aktuella varningar och information.
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på
bilmodell.
Placering i förardisplayen:
76
Till vänster
I mitten
Till höger
Hastighetsmätare
Kontroll och varningssymboler
Varvtalsmätare/eco-mätareA
Trippmätare
Yttertemperaturmätare
Växlingsindikator
VägmätareB
Klocka
Körläge
Farthållar- och fartbegränsningsinformation
Meddelande, i vissa fall med grafik
Bränslemätare
Trafikskyltinformation*
Dörr- och bältesinformation
Start/stopp-funktionens status
–
Mediaspelare
Körsträcka till tom tank
–
Navigationskarta*
Momentan bränsleförbrukning
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
A
B
Till vänster
I mitten
Till höger
–
Telefon
Appmeny (aktiveras med knappsats på ratten)
–
Röststyrning
–
–
KompassA
–
Beror på valt körläge.
Ackumulerad körsträcka.
Dynamisk symbol
•
•
Den dynamiska symbolen i sin
grundform.
I förardisplayens mitt finns en dynamisk symbol
som ändrar utseende för olika typer av meddelande. En bärnstensgul eller röd markering runt
symbolen indikerar allvarlighetsgrad för kontrolleller varningsmeddelande.
Meddelande i förardisplay (s. 92)
Hantera applikationsmeny i förardisplay
(s. 91)
Exempel med kontrollsymbol.
Med en animering kan grundformen omvandlas
till grafik som visar var ett problem är beläget,
eller för att tydliggöra information.
Relaterad information
•
•
•
•
Inställningar för förardisplay (s. 78)
Varningssymboler i förardisplayen (s. 86)
Kontrollsymboler i förardisplayen (s. 84)
Färddator (s. 79)
77
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Inställningar för förardisplay
Inställningar via centerdisplay
Inställningar för förardisplayens visningsalternativ
kan göras via förardisplayens applikationsmeny
och via centerdisplayens inställningsmeny.
Välja informationstyp
1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
Inställningar via förardisplayens
appmeny
2.
Tryck på My Car Displayer
Information i förardisplay.
3.
Välj vad som ska visas i bakgrunden:
Relaterad information
• Visa ingen information i bakgrunden
• Visa information om nuvarande
•
•
2.
Tryck på System Systemspråk och
enheter Systemspråk för att välja språk.
> En ändring påverkar språket i alla displayer.
Inställningarna är personliga och sparas automatiskt i den aktiva förarprofilen.
spelande media
• Visa navigation även när ingen resväg
är satt
•
Förardisplay (s. 76)
Hantera applikationsmeny i förardisplay
(s. 91)
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 118)
Välja tema
1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på
bilmodell.
Appmenyn öppnas och styrs med rattens högra
knappsats.
I appmenyn går det att välja vilken information
som förardisplayen ska visa från
•
•
•
•
78
färddator
mediaspelare
telefon
navigationssystem*.
2.
Tryck på My Car
display
3.
Välj tema (utseende) på förardisplayen:
•
•
•
•
Displayer
Teman för
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings
Välja språk
1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Bränslemätare
Färddator
Bränslemätaren i förardisplayen visar bränslenivån i tanken.
Bilens färddator registrerar värden som t.ex. körsträcka, bränsleförbrukning och medelhastighet
vid körning.
För att underlätta en bränsleekonomisk körning
registreras information om både momentan och
genomsnittlig bränsleförbrukning. Informationen
från färddatorn kan visas i förardisplayen.
Enheter för körsträcka, hastighet m.m. kan ändras
via systeminställningar i centerdisplayen.
Trippmätare
Det finns två trippmätare, TM och TA.
TM kan nollställas manuellt och TA nollställs
automatiskt om bilen inte används under minst
fyra timmar.
Under färden registreras information om:
•
•
•
•
Relaterad information
•
•
•
1
Förardisplay (s. 76)
Fylla på bränsle (s. 412)
Bränsletankvolym (s. 604)
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Körtid
Medelhastighet
Genomsnittlig bränsleförbrukning
Värdena gäller från trippmätarens senaste nollställning.
Det beige området i bränslemätaren indikerar
mängden bränsle i tanken.
När bränslenivån är låg och det börjar bli dags att
tanka tänds bränslepumpsymbolen och blir
bärnstensgul. Färddatorn indikerar också kvarvarande körsträcka till tom tank.
Körsträcka
Vägmätare
Vägmätaren registrerar bilens totala körsträcka.
Detta värde kan inte nollställas.
Exempel på färddatorinformation i förardisplayen.1
Momentan bränsleförbrukning
Följande mätare ingår i färddatorn:
Denna mätare visar vilken bränsleförbrukning
bilen har för ögonblicket. Värdet uppdateras
ungefär varje sekund.
•
•
•
•
•
Trippmätare
Vägmätare
Momentan bränsleförbrukning
Körsträcka till tom tank
Turist – alternativ hastighetsmätare
Körsträcka till tom tank
Färddatorn beräknar återstående körsträcka med det bränsle som finns i
tanken.
}}
79
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
under senast körda 30 km (20 miles) och återstående körbar bränslemängd.
När mätaren visar "----" finns det för lite bränsle
kvar för att kunna beräkna återstående körsträcka. Fyll på bränsle så snart som möjligt.
OBS
Viss avvikelse kan uppstå om körsättet ändras.
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka.
Turist – alternativ hastighetsmätare
Den alternativa digitala hastighetsmätaren underlättar vid körning i länder där trafikskyltar med
påbjuden hastighet har en annan enhet än den
som visas i bilens instrument.
Den digitala hastigheten visas då i motsatt enhet
relaterat till den analoga hastighetsmätaren. Är
den analoga hastighetsmätaren graderat i mph,
visar mätaren motsvarande hastighet digitalt i
km/h och omvänt.
Relaterad information
•
•
•
•
80
Visa färddata i förardisplayen (s. 80)
Nollställa trippmätare (s. 81)
Visa färdstatistik i centerdisplayen (s. 82)
Förardisplay (s. 76)
•
Ändra systemenheter (s. 118)
Visa färddata i förardisplayen
Färddatorns registrerade och beräknade värden
kan visas i förardisplayen.
Värdena lagras i en färddatorapp. Via appmenyn
är det möjligt att välja vilken information som
förardisplayen ska visa.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
2.
3.
Öppna och navigera i appmenyn2 med rattens högra
knappsats.
Appmeny
Navigera till färddatorappen åt vänster eller
höger med (2).
> De fyra översta menyraderna visar uppmätta värden för trippmätare TM. Nästa
fyra menyrader visar uppmätta värden för
trippmätare TA. Stega uppåt eller nedåt i
listan med (3).
Stega längre ned till alternativknapparna för
att välja vilken information som ska visas i
förardisplayen:
•
•
•
•
Vägmätare
•
Momentan bränsleförbrukning, medelförbrukning för TM eller TA, alternativt ingen
visning av bränsleförbrukning
Vänster/höger
Upp/ned
Bekräfta
1.
(Det går inte att öppna appmenyn samtidigt
som det finns ett okvitterat meddelande i
förardisplayen. Meddelandet måste först
bekräftas med ett tryck på O-knappen (4)
innan appmenyn kan öppnas.)
2
Körsträcka till tom tank
Turist (alternativ hastighetsmätare)
Körsträcka för trippmätare TM, TA, eller
ingen visning av körsträcka
Markera eller avmarkera ett val med Oknappen (4). Ändringen genomförs direkt.
Öppna appmenyn i förardisplayen genom att
trycka (1).
Relaterad information
•
•
Nollställa trippmätare
Nollställ trippmätaren med vänster rattspak.
Färddator (s. 79)
Nollställa trippmätare (s. 81)
–
Nollställ all information i trippmätare TM
(d.v.s. körsträcka, medelförbrukning, medelhastighet och körtid) med ett långt tryck på
RESET-knappen på vänster rattspak.
Ett kort tryck på RESET-knappen nollställer
endast körsträckan.
Trippmätare TA har endast automatisk nollställning som sker när bilen inte används under fyra
timmar eller mer.
Relaterad information
•
Färddator (s. 79)
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
81
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Visa färdstatistik i centerdisplayen
Relaterad information
Färdstatistik från färddatorn visas grafiskt i centerdisplayen och ger en översikt som underlättar
en mer bränsleekonomisk körning.
•
•
Inställningar för färdstatistik (s. 82)
Färddator (s. 79)
Inställningar för färdstatistik
Nollställ eller justera inställningar för färdstatistik.
1.
Öppna appen Förarprestation i appvyn för
att visa färdstatistiken.
2.
Tryck på Preferenser för att
Öppna appen Förarprestation
i appvyn för att visa färdstatistiken.
Varje stapel i diagrammet symboliserar en körsträcka på
antingen 1, 10 eller 100 km,
alternativt miles. Staplarna fylls på från höger i
takt med pågående körning. Stapeln längst till
höger visar värdet för pågående sträcka.
Genomsnittlig bränsleförbrukning och total körtid
är beräknad sedan förra nollställningen av färdstatistik gjordes.
•
ändra grafskala. Välj upplösning 1, 10
eller 100 km/miles för stapeln.
•
nollställa data efter varje färd. Genomförs
när bilen har stått stilla mer än 4 timmar.
•
nollställa data för nuvarande färd.
Färdstatistik, beräknad medelförbrukning,
och sammanlagd körtid nollställs alltid samtidigt.
Enheter för körsträcka, hastighet m.m. kan ändras
via systeminställningar i centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
Färdstatistik från färddatorn3.
3
82
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Visa färdstatistik i centerdisplayen (s. 82)
Färddator (s. 79)
Nollställa trippmätare (s. 81)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Datum och tid
Klockan visas i både förar- och centerdisplay.
Klockans placering
befinner sig. För en viss typ av navigationssystem
måste även nuvarande plats (land) ställas in för
att få rätt tidszon. Om Automatisk tid inte är
vald justeras tid och datum med pilarna upp eller
ned på pekskärmen.
Yttertemperaturmätare
Yttertemperaturen visas i förardisplayen.
En sensor känner av temperaturen utanför bilen.
Sommartid
I vissa länder är det möjligt att välja inställningen
Automatisk sommartid för automatisk inställning av sommartid. För övriga länder kan inställningen Sommartid väljas manuellt.
Relaterad information
•
•
I vissa situationer kan meddelanden och information skymma klockan i förardisplayen.
Förardisplay (s. 76)
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 118)
Om bilen har stått stilla kan mätaren visa ett för
högt temperaturvärde.
I centerdisplayen är klockan placerad uppe till
höger i statusfältet.
När yttertemperaturen ligger inom
området –5 °C till +2 °C (23 °F till
36 °F) tänds en snöflingesymbol som
varnar för frosthalka.
Inställningar för datum och tid
–
Välj Inställningar System Datum och
Tid i centerdisplayens toppvy för att ändra
inställningar för tid- och datumformat.
Justera datum och tid genom att trycka på
pilarna upp eller ner på pekskärmen.
Automatisk tid för bilar med GPS
När bilen är utrustad med navigationssystem är
det möjligt att välja Automatisk tid. Tidszonen
justeras då automatiskt beroende av var bilen
Ändra enhet för temperaturmätaren m.m. via
systeminställningar i centerdisplayens toppvy.
Relaterad information
•
•
Förardisplay (s. 76)
Ändra systemenheter (s. 118)
83
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Kontrollsymboler i förardisplayen
Kontrollsymbolerna uppmärksammar föraren på
att en funktion är aktiverad, att ett system arbetar, eller att ett fel eller en brist har uppstått.
Symbol
Innebörd
Information, läs displaytext
Informationssymbolen tänds i kombination med text i förardisplayen
då en avvikelse i något av bilens
system inträffat. Informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
Symbol
Innebörd
Fel på strålkastarsystemet
Symbolen lyser vid för lågt däcktryck. Vid fel i däcktryckssystemet
kommer symbolen först att blinka i
ca 1 minut och sedan lysa med fast
sken. Detta kan bero på att systemet inte kan upptäcka eller varna
för lågt däcktryck som avsett.
Symbolen lyser om ett fel har uppstått i ABL-funktionen (Active
Bending Lights) eller om annat fel i
strålkastarsystemet har uppstått.
Avgasreningssystem
Symbolen lyser vid fel med parkeringsbromsen.
Fel i ABS-systemet
Vänster och höger blinker
Om symbolen tänds är systemet ur
funktion. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men
utan ABS-funktionen.
Symbolen blinkar när blinker
används.
Automatisk broms på
Symbolen lyser när funktionen är
aktiverad och färdbromsen eller
parkeringsbromsen verkar. Bromsen håller bilen stilla när den stannat.
84
Innebörd
Däcktryckssystem
Om symbolen tänds efter motorstart kan det bero på fel i bilens
avgasreningssystem. Kör till en
verkstad för kontroll. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas.
Fel i bromssystemet
Symbol
Automatiskt helljus på
Symbolen lyser med blått sken när
automatiskt helljus är på.
Automatiskt helljus av
Symbolen lyser med vitt sken när
automatiskt helljus är av.
Helljus på
Symbolen lyser när helljuset är på
samt vid helljusblink.
Automatiskt helljus på
Symbolen lyser med blått sken när
automatiskt helljus är på. Positionsljus är på.
Automatiskt helljus av
Positionsljus
Symbolen lyser när positionsljus är
på.
Symbolen lyser med vitt sken när
automatiskt helljus är av. Positionsljus är på.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Symbol
Innebörd
Symbol
Innebörd
Helljus på
Stabilitetssystem, sportläge
Symbolen lyser när helljus och
positionsljus är på.
Symbolen lyser när dimljuset bak är
på.
Symbolen lyser när sportläget är
aktiverat. Sportläget ger möjlighet
till en mer aktiv körupplevelse.
Systemet känner då av om gaspedal, rattrörelser och kurvtagning är
mer aktiv än vid normal körning och
tillåter då kontrollerad sladd med
bakvagnen upp till en viss nivå
innan det ingriper och stabiliserar
bilen.
Regnsensor på
Körfältsassistans
Symbolen lyser när regnsensorn är
på.
Vit symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är detekterade.
Förkonditionering på
Grå symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är ej detekterade.
Dimstrålkastare på
Symbolen lyser när dimljuset fram
är på.
Dimljus bak på
Symbolen lyser när motor- och
kupévärmare/luftkonditionering
förkonditionerar bilen.
Symbol
Innebörd
Körfältsassistans och regnsensor
Vit symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är detekterade. Regnsensorn är på.
Grå symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är ej detekterade.
Regnsensorn är på.
AdBlue-system (diesel)
Symbolen lyser vid låg AdBlue-nivå
eller vid fel i AdBlue-systemet.
Relaterad information
•
•
Förardisplay (s. 76)
Varningssymboler i förardisplayen (s. 86)
Bärnstensgul symbol: Körfältsassistans varnar/ingriper.
Stabilitetssystem
Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser med fast sken har ett
fel uppstått i systemet.
85
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Varningssymboler i förardisplayen
Varningssymbolerna uppmärksammar föraren på
att en viktig funktion är aktiverad, eller att ett allvarligt fel eller brist har uppstått.
Symbol
Innebörd
Varning
Den röda varningssymbolen tänds
då ett fel har indikerats som kan
påverka säkerheten eller bilens
körbarhet. Samtidigt visas ett förklarande textmeddelande i förardisplayen. Varningssymbolen kan även
tändas i kombination med andra
symboler.
Bältespåminnare
Symbolen lyser eller blinkar om
någon i framsätet inte tagit på sig
säkerhetsbältet eller om någon i
baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.
Krockkuddar
Om symbolen förblir tänd eller
tänds under körning har ett fel
upptäckts i något av bilens säkerhetssystem. Läs meddelande i
förardisplayen. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
86
Symbol
Innebörd
Symbol
Innebörd
Fel i bromssystemet
Generatorn laddar inte
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg. Uppsök
närmaste auktoriserade verkstad
för kontroll och åtgärd av bromsvätskenivån.
Symbolen tänds under körning om
ett fel i det elektriska systemet har
uppstått. Uppsök en verkstad. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas.
Parkeringsbroms ansatt
Kollisionsrisk
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt.
City Safety varnar vid kollisionsrisk
med andra fordon, fotgängare, cyklister och större djur.
Blinkande symbol innebär att ett fel
uppstått. Läs meddelande i förardisplayen.
Lågt oljetryck
Om symbolen tänds under körning
är motorns oljetryck för lågt. Stanna
motorn omedelbart och kontrollera
oljenivån i motorn, fyll på vid behov.
Om symbolen tänds och oljenivån
är normal, kontakta en verkstad.
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Relaterad information
•
•
Kontrollsymboler i förardisplayen (s. 84)
Förardisplay (s. 76)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Licensavtal för förardisplayen
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i
avtalet angivna villkor. Följande text är Volvos
överenskommelse med tillverkare eller utvecklare
och är på engelska.
Freetype Project License
3rd Party Software Disclaimers and License
Agreements Confidential ID 06-00004-004 39 /
75 Revision 06.00A, 2015-06-09 2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.
Introduction
The FreeType Project is distributed in several
archive packages; some of them may contain, in
addition to the FreeType font engine, various
tools and contributions which rely on, or relate to,
the FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do not
fall under their own explicit license. The license
affects thus the FreeType font engine, the test
programs, documentation and makefiles, at the
very least. This license was inspired by the BSD,
Artistic, and IJG (Independent JPEG Group)
licenses, which all encourage inclusion and use
of free software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main points
are that: o We don't promise that this software
works. However, we will be interested in any kind
of bug reports. (`as is' distribution) o You can use
this software for whatever you want, in parts or
full form, without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote this
software. If you use it, or only parts of it, in a
program, you must acknowledge somewhere in
your documentation that you have used the
FreeType code. (`credits') We specifically permit
and encourage the inclusion of this software, with
or without modifications, in commercial products.
We disclaim all warranties covering The FreeType
Project and assume no liability related to The
FreeType Project. Finally, many people asked us
for a preferred form for a credit/disclaimer to use
in compliance with this license. We thus
encourage you to use the following text:
"Portions of this software are copyright © 2013
The FreeType Project (www.freetype.org). All
rights reserved."
Legal Terms
0. Definitions – Throughout this license, the
terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the
`FreeType Project', be they named as alpha, beta
or final release. `You' refers to the licensee, or
person using the project, where `using' is a
generic term including compiling the project's
source code as well as linking it to form a
`program' or `executable'. This program is
referred to as `a program using the FreeType
engine'. This license applies to all files distributed
in the original FreeType Project, including all
source code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you must
contact us to verify this. The FreeType Project is
copyright (C) 1996-2000 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights
reserved except as specified below.
1. No Warranty – THE FREETYPE PROJECT IS
PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN
NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE
INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE
PROJECT. '
2. Redistribution – This license grants a
worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable
right and license to use, execute, perform,
compile, display, copy, create derivative works of,
distribute and sublicense the FreeType Project
(in both source and object code forms) and
derivative works thereof for any purpose; and to
authorize others to exercise some or all of the
rights granted herein, subject to the following
conditions: o Redistribution of source code must
retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any
additions, deletions or changes to the original
}}
87
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
files must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in all
copies of source files. o Redistribution in binary
form must provide a disclaimer that states that
the software is based in part of the work of the
FreeType Team, in the distribution
documentation. We also encourage you to put an
URL to the FreeType web page in your
documentation, though this isn't mandatory.
These conditions apply to any software derived
from or based on the FreeType Project, not just
the unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need be
paid to us.
3. Advertising – Neither the FreeType authors
and contributors nor you shall use the name of
the other for commercial, advertising, or
promotional purposes without specific prior
written permission. We suggest, but do not
require, that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType
library', or `FreeType Distribution'. As you have
not signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType Project is
copyrighted material, only this license, or another
one contracted with the authors, grants you the
right to use, distribute, and modify it. Therefore,
by using, distributing, or modifying the FreeType
88
Project, you indicate that you understand and
accept all the terms of this license.
4. Contacts – There are two mailing lists related
to FreeType: o freetype@nongnu.org. Discusses
general use and applications of FreeType, as well
as future and wanted additions to the library and
distribution. If you are looking for support, start in
this list if you haven't found anything to help you
in the documentation. o freetypedevel@nongnu.org. Discusses bugs, as well as
engine internals, design issues, specific licenses,
porting, etc. Our home page can be found at
http://www.freetype.org
HarfBuzz / UCDN License
Copyright © 2010,2011,2012 Google, Inc.
•
•
•
•
•
•
Copyright © 2012 Mozilla Foundation
Copyright © 2011 Codethink Limited
Copyright © 2008,2010 Nokia Corporation
and/or its subsidiary(-ies)
Copyright © 2009 Keith Stribley
Copyright © 2009 Martin Hosken and SIL
International
•
•
•
•
Copyright © 2007 Chris Wilson
•
Copyright © 1998-2004 David Turner and
Werner Lemberg
Copyright © 2006 Behdad Esfahbod
Copyright © 2005 David Turner
Copyright © 2004,2007,2008,2009,2010
Red Hat, Inc.
For full copyright notices consult the individual
files in the package. Permission is hereby
granted, without written agreement and without
license or royalty fees, to use, copy, modify, and
distribute this software and its documentation for
any purpose, provided that the above copyright
notice and the following two paragraphs appear
in all copies of this software. IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE
TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT,
SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN
IF THE COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE. THE COPYRIGHT HOLDER
SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS
ON AN "AS IS" BASIS, AND THE COPYRIGHT
HOLDER HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE
MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES,
ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Libunibreak License
This library is released under an open-source
licence, the zlib/libpng licence. Please check the
file LICENCE for details. Apart from using the
algorithm, part of the code is derived from the
data provided under http://www.unicode.org/
Public. And the Unicode Terms of Use may apply:
URL:http://www.unicode.org/copyright.html
LICENSE:
•
Copyright (C) 2008-2012 Wu Yongwei
<wuyongwei at gmail dot com>
•
Copyright (C) 2012 Tom Hacohen <tom dot
hacohen at samsung dot com>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
author be held liable for any damages arising
from the use of this software. Permission is
granted to anyone to use this software for any
purpose, including commercial applications, and
to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgement
in the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
Unicode Inc. License Agreement
EXHIBIT 1 UNICODE, INC. LICENSE
AGREEMENT - DATA FILES AND SOFTWARE
Unicode Data Files include all data files under
the directories http://www.unicode.org/Public/,
http://www.unicode.org/reports/, and http://
www.unicode.org/cldr/data/ . Unicode Software
includes any source code published in the
Unicode Standard or under the directories http://
www.unicode.org/Public/, http://
www.unicode.org/reports/, and http://
www.unicode.org/cldr/data/. NOTICE TO USER:
Carefully read the following legal agreement. BY
DOWNLOADING, INSTALLING, COPYING OR
OTHERWISE USING UNICODE INC.'S DATA
FILES ("DATA FILES"), AND/OR SOFTWARE
("SOFTWARE"), YOU UNEQUIVOCALLY
ACCEPT, AND AGREE TO BE BOUND BY, ALL
OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS
AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE, DO NOT
DOWNLOAD, INSTALL, COPY, DISTRIBUTE OR
USE THE DATA FILES OR SOFTWARE.
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright © 1991-2010 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files or
Software are furnished to do so, provided that (a)
the above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files or
Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with the
Data File(s) or Software that the data or software
has been modified. THE DATA FILES AND
SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
}}
89
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of a copyright holder shall not be used
in advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in these Data Files or
Software without prior written authorization of the
copyright holder.
ZLIB Data Compression Library License
Agreement
(C) 1995-2010 Jean-loup Gailly and Mark Adler
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software. Permission is
granted to anyone to use this software for any
purpose, including commercial applications, and
to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:
1.
90
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
Jean-loup Gailly Mark Adler jloup@gzip.org
madler@alumni.caltech.edu If you use the zlib
library in a product, we would appreciate *not*
receiving lengthy legal documents to sign. The
sources are provided for free but without
warranty of any kind. The library has been entirely
written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it
does not include third-party code. If you
redistribute modified sources, we would
appreciate that you include in the file ChangeLog
history information documenting your changes.
Please read the FAQ for more information on the
distribution of modified source versions.
GLEW License (Modified BSD License)
The OpenGL Extension Wrangler Library
•
Copyright (C) 2002-2008, Milan Ikits
<milan.ikits@ieee org>
•
Copyright (C) 2002-2008, Marcelo E.
Magallon <mmagallo@debian.org>
•
Copyright (C) 2002, Lev Povalahev
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the
above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer. * Redistributions in
binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution. * The
name of the author may be used to endorse or
promote products derived from this software
without specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Relaterad information
•
Förardisplay (s. 76)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Applikationsmeny i förardisplay
Applikationsmenyn (appmenyn) i förardisplayen
ger snabb åtkomst till vanligt använda funktioner
för vissa appar.
App
Funktioner
Färddator
Val av trippmätare, val av vad
som ska visas i förardisplayen
m.m.
Mediaspelare
Val av aktiv källa för mediaspelaren.
Telefon
Uppringning av en kontakt från
samtalslistan.
Navigation
Guide till destination m.m.
Hantera applikationsmeny i
förardisplay
Applikationsmenyn (appmenyn) i förardisplayen
hanteras med rattens högra knappsats.
Relaterad information
Bilden är schematisk.
Appmenyn i förardisplayen kan användas istället
för centerdisplayen och styrs med rattens högra
knappsats. Appmenyn gör det enklare att växla
mellan olika appar eller funktioner i apparna utan
att behöva släppa ratten.
Appmenyns funktioner
•
•
•
Förardisplay (s. 76)
Översikt av centerdisplay (s. 96)
Hantera applikationsmeny i förardisplay
(s. 91)
Appmenyn och rattens högra knappsats.
Öppna/stänga
Vänster/höger
Upp/ner
Bekräfta
Olika appar ger tillgång till olika typer av funktioner. Från appmenyn kan följande appar och
deras tillhörande funktioner styras:
}}
91
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Öppna/stänga appmenyn
Tryck på öppna/stänga (1).
> Appmenyn öppnas/stängs.
–
Meddelande i förardisplay
Förardisplayen kan vid olika händelser visa meddelanden för att informera eller hjälpa föraren.
OBS
Det går inte att öppna appmenyn samtidigt
som det finns ett okvitterat meddelande i
förardisplayen. Meddelandet måste först
bekräftas innan appmenyn kan öppnas.
Appmenyn stängs automatiskt efter en stunds
inaktivitet eller för vissa val.
Exempel på meddelande i förardisplayen4.
Navigera och välja i appmenyn
1.
Navigera mellan apparna genom att trycka på
vänster eller höger (2).
> Funktioner för föregående/nästa app
visas i appmenyn.
2.
Bläddra bland funktionerna för vald app
genom att trycka på upp eller ner (3).
3.
Bekräfta eller markera ett val för funktionen
genom att trycka på bekräfta (4).
> Funktionen aktiveras och för vissa val
stängs därefter appmenyn.
Om appmenyn öppnas igen visas funktionerna för
senast valda app direkt.
I förardisplayen visas meddelanden av hög prioritet för föraren.
Relaterad information
Meddelanden kan visas på olika ställen i förardisplayen beroende på vilken övrig information som
visas för tillfället. Efter en stund, eller när medde-
•
•
92
Exempel på meddelande i förardisplayen5.
Applikationsmeny i förardisplay (s. 91)
Meddelande i förardisplay (s. 92)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
landet kvitterats/åtgärdats om det krävs, försvinner meddelandet från förardisplayen. Om ett
meddelande behöver sparas lägger det sig i
appen Bilstatus som öppnas från appvyn i centerdisplayen.
Innebörd
Regelbunden
service
Dags för service – kontakta en verkstadB. Visas
före nästa servicetidpunkt.
Boka tid för
service
Meddelandets utformning kan variera och kan
visas tillsammans med grafik, symboler eller
knappar för att t.ex. kvittera meddelandet eller
acceptera en förfrågan.
Regelbunden
service
Tid för service
Servicemeddelanden
Nedan visas ett urval viktiga servicemeddelanden
och deras innebörd.
4
5
Meddelande
Regelbunden
service
Meddelande
Innebörd
Tid för service
överskriden
Stanna snarastA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk
– kontakta en verkstadB.
Tillfälligt
avstängdA
Stanna
motornA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk
– kontakta en verkstadB.
Service snarast Kör till
verkstadA
Kontakta en verkstadB för
omgående kontroll av
bilen.
Service erfordrasA
Kontakta en verkstadB för
kontroll av bilen så snart
som möjligt.
Med 8-tums förardisplay.
Med 12-tums förardisplay.
A
B
Hantera meddelande i förardisplay
Meddelanden i förardisplayen hanteras med rattens högra knappsats.
Dags för service – kontakta en verkstadB. Visas
vid nästa servicetidpunkt.
Dags för service – kontakta en verkstadB. Visas
när servicetidpunkten överskridits.
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs
automatiskt under körning
eller efter omstart.
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var problem har uppstått.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
Hantera meddelande i förardisplay (s. 93)
Hantera meddelande sparat från förardisplay
(s. 95)
Meddelande i centerdisplay (s. 126)
}}
93
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
För meddelanden utan knappar:
||
–
Stäng meddelandet genom att trycka på
bekräfta (2) eller låt meddelandet automatiskt stängas efter en stund.
> Meddelandet försvinner från förardisplayen.
Om ett meddelande behöver sparas lägger det
sig i appen Bilstatus som öppnas från appvyn i
centerdisplayen. I samband med detta visas meddelandet Bilmeddelande har sparats i
Bilstatus-appen i centerdisplayen.
Exempel på meddelande i förardisplayen6 och rattens
högra knappsats.
Exempel på meddelande i förardisplayen7 och rattens
högra knappsats.
Vänster/höger
Bekräfta
Vissa meddelanden i förardisplayen innehåller en
eller flera knappar för att t.ex. kvittera meddelandet eller acceptera en förfrågan.
Hantera nytt meddelande
För meddelanden med knappar:
6
7
94
Med 8-tums förardisplay.
Med 12-tums förardisplay.
1.
Navigera mellan knapparna genom att trycka
på vänster eller höger (1).
2.
Bekräfta valet genom att trycka på bekräfta
(2).
> Meddelandet försvinner från förardisplayen.
Relaterad information
•
•
•
Meddelande i förardisplay (s. 92)
Hantera meddelande sparat från förardisplay
(s. 95)
Meddelande i centerdisplay (s. 126)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Hantera meddelande sparat från
förardisplay
Meddelanden som sparats från förar- och centerdisplayerna hanteras i båda fallen i centerdisplayen.
Läsa sparat meddelande
Läsa sparat meddelande direkt:
–
Tryck på knappen till höger om meddelandet
Bilmeddelande har sparats i Bilstatusappen i centerdisplayen.
> Det sparade meddelandet visas i appen
Bilstatus.
Boka service för sparat meddelande:
–
Läsa sparat meddelande i efterhand:
Sparade meddelanden kan ses i appen Bilstatus.
Meddelanden som visats i
förardisplayen och som behöver sparas läggs i appen
Bilstatus i centerdisplayen. I
samband med detta visas meddelandet Bilmeddelande har
sparats i Bilstatus-appen i
centerdisplayen.
8
1.
Öppna appen Bilstatus från appvyn i centerdisplayen.
> Appen startas i hemvyns nedersta delvy.
2.
Välj fliken Meddelanden i appen.
> En lista med sparade meddelanden visas.
3.
Tryck på ett meddelande för att expandera/
minimera.
> Mer information om meddelandet visas i
listan och bilden till vänster i appen visar
information om meddelandet i grafisk
form.
Hantera sparat meddelande
Vissa meddelanden har i expanderat läge två
knappar tillgängliga för att boka service eller läsa
ägarmanualen.
I expanderat läge för meddelandet, tryck på
Skapa förfrågan/Ring för att boka tid8
för att få hjälp med att boka service.
> Med Skapa förfrågan: Fliken
Förfrågningar öppnas i appen och skapar en förfrågan om att boka service och
reparation.
Med Ring för att boka tid: Telefonappen
startas och ringer upp ett servicecenter
för att boka service och reparation.
Läsa ägarmanualen för sparat meddelande:
–
I expanderat läge för meddelandet, tryck på
Ägarmanual för att läsa i ägarmanualen om
meddelandet.
> Ägarmanualen öppnas i centerdisplayen
och visar information kopplad till meddelandet.
Sparade meddelanden i appen raderas automatiskt varje gång motorn startas.
Relaterad information
•
•
•
Meddelande i förardisplay (s. 92)
Hantera meddelande i förardisplay (s. 93)
Meddelande i centerdisplay (s. 126)
Beroende av marknad. Volvo ID och vald verkstad behöver också vara registrerat.
95
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Översikt av centerdisplay
Från centerdisplayen styrs många av bilens funktioner. Här presenteras centerdisplayen och
dess möjligheter.
96
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Tre av centerdisplayens grundvyer. Svep åt höger respektive vänster för att nå funktions- respektive appvyn9.
Funktionsvy – bilfunktioner som aktiveras
eller deaktiveras med ett tryck. Vissa funk9
För högerstyrd bil är vyerna spegelvända.
}}
97
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
tioner är även så kallade triggerfunktioner
vilka öppnar fönster med inställningsmöjligheter. Exempel på detta är Kamera.
Den extra delvyn – senast använda appar
eller bilfunktioner som inte hör hemma i
någon av de övriga delvyerna. Tryck på delvyn
för att expandera den.
Hemvy – den första vy som visas då skärmen
startas.
Applikationsvy (appvy) – appar som har laddats ner (tredjepartsappar) men också appar
för inbyggda funktioner, exempelvis FMradio. Tryck på en appikon för att öppna
appen.
Statusfält – högst upp i skärmen visas aktiviteterna i bilen. Till vänster i statusfältet visas
nätverks- och anslutningsinformation och till
höger visas mediarelaterad information,
klocka samt indikering om pågående bakgrundsaktivitet.
Toppvy – dra fliken nedåt för att komma åt
toppvyn. Härifrån nås Inställningar,
Ägarmanual, Profil samt bilens sparade
meddelanden. I vissa fall nås också kontextuell inställning (t.ex. Inställningar
Navigation) och kontextuell ägarmanual
(t.ex. Manual Navigation) i toppvyn.
Navigation – leder till kartnavigering, med
t.ex. Sensus Navigation*. Tryck på delvyn för
att expandera den.
Media – senast använda appar som har att
göra med media. Tryck på delvyn för att
expandera den.
Telefon – härifrån nås telefonfunktionen.
Tryck på delvyn för att expandera den.
98
•
•
•
Ändra systemenheter (s. 118)
Rengöra centerdisplay (s. 575)
Meddelande i centerdisplay (s. 126)
Klimatrad – information och direktinteraktion
för att t.ex. ställa in temperatur och sätesvärme*. Tryck på symbolen mitt på klimatraden för att öppna klimatvyn med fler inställningsmöjligheter.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Hantera centerdisplay (s. 99)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 102)
Funktionsvy i centerdisplay (s. 108)
Appar (s. 447)
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 110)
•
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 118)
•
Öppna kontextuell inställning i centerdisplay
(s. 119)
•
•
•
•
•
Ägarmanual i centerdisplay (s. 17)
•
•
Mediaspelare (s. 456)
Telefon (s. 471)
Klimatreglage (s. 187)
Stänga av och ändra volymen på systemljud i
centerdisplay (s. 117)
Ändra utseendet i centerdisplay (s. 117)
Ändra systemspråk (s. 118)
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Hantera centerdisplay
Många av bilens funktioner styrs och regleras
från centerdisplayen. Centerdisplayen är en pekskärm som reagerar vid beröring.
Använda pekskärmsfunktionaliteten i
centerdisplayen
Skärmen reagerar olika beroende på om man
trycker, drar eller sveper över den. Det är möjligt
att t.ex. bläddra mellan olika vyer, markera objekt,
Tillvägagångssätt
skrolla i en lista och flytta på appar genom att
vidröra skärmen på olika sätt.
En infraröd ljusridå alldeles ovanför skärmens yta
gör att skärmen känner av ett finger som befinner
sig strax framför skärmen. Denna teknologi gör
det möjligt att använda skärmen även med
handskar på.
Två personer kan interagera med skärmen samtidigt, t.ex. för att justera klimatet för förarrespektive passagerarsidan.
VIKTIGT
Använd inte vassa föremål mot skärmen då
den kan repas av det.
I tabellen nedan presenteras de olika tillvägagångssätten för att hantera skärmen:
Utförande
Resultat
Tryck en gång.
Markerar ett objekt, bekräftar ett val eller aktiverar en funktion.
Tryck snabbt två gånger.
Zoomar in på ett digitalt objekt, exempelvis kartan.
Tryck och håll kvar.
Griper tag i ett objekt. Kan användas för att flytta appar eller kartpunkter på kartan. Tryck och håll kvar fingret
mot skärmen och dra samtidigt objektet till önskad plats.
Tryck en gång med två
fingrar.
Zoomar ut från ett digitalt objekt, exempelvis kartan.
}}
99
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Tillvägagångssätt
Utförande
Resultat
Dra
Växlar mellan olika vyer, rullar i en lista, text eller vy. Håll inne och dra för att flytta appar eller kartpunkter på
kartan. Dra horisontellt eller vertikalt över skärmen.
Svep/dra snabbt
Växlar mellan olika vyer, rullar i en lista, text eller vy. Dra horisontellt eller vertikalt över skärmen.
Observera att beröring i övre delen av skärmen kan få toppvyn att öppna sig.
100
Dra isär
Zoomar in.
Dra ihop
Zoomar ut.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Återgå till hemvyn från en annan vy
1.
Tryck kort på hemknappen under centerdisplayen.
> Senaste läget för hemvyn visas.
2.
Tryck kort igen.
> Alla hemvyns delvyer sätts i standardläge.
Använda reglage i centerdisplayen
OBS
I hemvyns standardläge – tryck kort på hemknappen. En animation som beskriver åtkomst
till de olika vyerna visas på skärmen.
Skrolla i lista, artikel eller vy
När en skroll-indikator är synlig i skärmen är det
möjligt att skrolla nedåt eller uppåt i vyn. Svep
nedåt/uppåt var som helst i vyn.
Temperaturreglaget.
Till många av bilens funktioner används reglage.
Reglera t.ex. temperatur genom att antingen:
•
•
•
dra i reglaget till önskad temperatur,
trycka på + eller − för att höja eller sänka
temperaturen stegvis, eller
trycka på önskad temperatur på reglaget.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera centerdisplay
(s. 102)
•
Flytta appar och knappar i centerdisplay
(s. 110)
•
Tangentbordet i centerdisplay (s. 112)
Skroll-indikatorn syns i centerdisplayen när det är möjligt
att skrolla i vyn.
101
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Aktivera och deaktivera
centerdisplay
1.
Centerdisplayen kan dimmas ner och aktiveras
igen med hjälp av hemknappen under skärmen.
2.
Gör ett långt tryck på den fysiska hemknappen under skärmen.
> Skärmen släcks ner, förutom klimatraden
som fortfarande visas. Alla funktioner som
är kopplade till skärmen är fortfarande
igång.
Navigera i centerdisplayens vyer
Återaktivera skärmen – tryck kort på hemknappen.
> Samma vy som visades innan skärmen
stängdes av visas igen.
Hemvyn
OBS
Skärmen kan inte stängas av när en uppmaning om att utföra en åtgärd visas på skärmen.
Hemknapp för centerdisplayen.
Konsekvensen då hemknappen används blir att
skärmen dimmas ner och att pekskärmen inte
längre reagerar vid beröring. Klimatraden kommer
fortfarande att visas. Alla funktioner som är kopplade till skärmen är fortfarande igång, såsom klimat, ljud, guidning* och appar. När centerdisplayen är neddimmad är det lämpligt att rengöra
skärmen. Dimningsfunktion kan också användas
för att släcka ner skärmen så att den inte stör
under körning.
OBS
Centerdisplayen stängs automatiskt av när
motorn är av och förardörren öppnas.
Relaterad information
•
•
•
Rengöra centerdisplay (s. 575)
Ändra utseendet i centerdisplay (s. 117)
Översikt av centerdisplay (s. 96)
I centerdisplayen finns fem olika grundvyer:
hemvy, toppvy, klimatvy, applikationsvy (appvy)
och funktionsvy. Skärmen startas automatiskt när
förardörren öppnas.
Hemvyn är den vy som visas när skärmen startas.
Den består av fyra delvyer: Navigation, Media,
Telefon och en extra delvy.
En app eller bilfunktion som väljs från app- eller
funktionsvyn startar i respektive delvy i hemvyn.
T.ex. FM-radio startar i Media-delvyn.
Den extra delvyn visar den senast använda appen
eller bilfunktionen som inte har med något av de
övriga tre områdena att göra.
Delvyerna visar kortfattad information om
respektive app.
OBS
Vid start av bilen visar hemvyns delvyer information om det aktuella läget för appar i
respektive delvy.
OBS
I hemvyns standardläge – tryck kort på hemknappen. En animation som beskriver åtkomst
till de olika vyerna visas på skärmen.
102
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Statusfältet
•
Högst upp i skärmen visas aktiviteterna i bilen. Till
vänster i statusfältet visas nätverks- och anslutningsinformation och till höger visas mediarelaterad information, klocka samt indikering om bakgrundsaktivitet pågår.
I toppvyn ges i vissa fall åtkomst till:
Toppvyn
•
•
Bilens sparade meddelanden.
Kontextuell inställning (t.ex. Inställningar
Navigation). Ändra inställningar direkt i
toppvyn då en app (ex. navigation) är igång.
Kontextuell ägarmanual (t.ex. Manual
Navigation). Få tillgång, direkt i toppvyn, till
artikel i den digitala ägarmanualen som är
relaterad till det innehåll som visas på skärmen.
Tryck på symbolen mitt på klimatraden
för att öppna klimatvyn och få tillgång
till fler klimatinställningar.
Tryck på symbolen för att stänga
klimatvyn och återgå till tidigare vy.
Applikationsvyn
Lämna toppvyn – tryck utanför toppvyn, på hemknappen eller längst ner i toppvyn och dra uppåt.
Bakomliggande vy blir då synlig och möjlig att
använda igen.
OBS
Toppvyn neddragen.
I mitten av statusfältet högst upp i skärmen finns
en flik. Öppna toppvyn genom att trycka på fliken
eller genom att dra/svepa uppifrån och ner över
skärmen.
I toppvyn ges alltid åtkomst till:
• Inställningar
• Ägarmanual
• Profil
Toppvyn är inte tillgänglig vid start/avstängning eller då ett meddelande visas på skärmen. Den är heller inte tillgänglig då klimatvyn
visas.
Klimatvyn
Längst ner i skärmen ligger klimatraden alltid
synlig. Där kan de vanligaste klimatinställningarna
göras direkt, såsom inställning av temperatur och
sätesvärme*.
Applikationsvyn med bilens appar.
}}
* Tillval/tillbehör. 103
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Svep från höger till vänster10 över skärmen för att
komma åt applikationsvyn (appvyn) från hemvyn.
Här ligger appar som har laddats ner (tredjepartsappar) men också appar för inbyggda funktioner, exempelvis FM-radio. Vissa appar visar
kortfattad information direkt ute i appvyn, exempelvis antalet olästa textmeddelanden för
Meddelanden.
Funktionsvyn
Beroende på mängden funktioner går det även
här att scrolla nedåt i vyn. Gör det genom att
svepa/dra nedifrån och upp.
Till skillnad från i appvyn, där en app öppnas med
ett tryck, aktiveras eller deaktiveras en funktion
genom ett tryck på respektive funktionsknapp.
Vissa funktioner, triggerfunktionerna, öppnas i ett
eget fönster vid tryck.
Tryck på en app för att öppna den. Appen öppnas
då i delvyn som den tillhör, exempelvis Media.
Gå tillbaka till hemvyn igen genom att svepa från
höger till vänster10 över skärmen eller genom att
trycka på hemknappen.
Beroende på mängden appar går det att skrolla
nedåt i appvyn. Gör det genom att svepa/dra
nedifrån och upp.
Relaterad information
•
•
Gå tillbaka till hemvyn igen genom att svepa från
vänster till höger10 över skärmen eller genom att
trycka på hemknappen.
Funktionsvyn med knappar för olika bilfunktioner.
höger10
Svep från vänster till
över skärmen för att
komma åt funktionsvyn från hemvyn. Härifrån
aktiveras eller deaktiveras olika bilfunktioner, t.ex.
BLIS*, Lane Keeping Aid* och
Parkeringsassistans*.
10
104
Hantera delvyer i centerdisplay (s. 105)
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 110)
•
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 118)
•
Öppna kontextuell inställning i centerdisplay
(s. 119)
•
•
•
•
•
•
Ägarmanual i centerdisplay (s. 17)
Förarprofiler (s. 122)
Klimatreglage (s. 187)
Appar (s. 447)
Funktionsvy i centerdisplay (s. 108)
Översikt av centerdisplay (s. 96)
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Hantera delvyer i centerdisplay
Hemvyn består av fyra delvyer: Navigation,
Media, Telefon och en extra delvy. Dessa vyer
kan expanderas.
}}
105
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Expandera en delvy från standardläge
Standardläge och expanderat läge av en delvy i centerdisplayen.
106
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Expandera en delvy:
–
I expanderat läge, öppna appen
i fullskärm – tryck på symbolen.
För delvyerna Navigation, Media och
Telefon: Tryck var som helst på delvyn. När
en delvy expanderas trängs den extra delvyn i
hemvyn för tillfället undan. De andra två delvyerna blir minimerade och visar bara viss
information. Vid tryck på extra delvyn blir de
andra tre delvyerna minimerade och visar
bara viss information.
Relaterad information
•
•
•
Hantera centerdisplay (s. 99)
Aktivera och deaktivera centerdisplay
(s. 102)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 102)
Tryck på symbolen för att gå
tillbaka till det expanderade
läget, alternativt tryck på hemknappen nedanför skärmen.
I den expanderade vyn ges tillgång till de
grundläggande funktionerna i respektive app.
Stänga en expanderad delvy:
–
Delvyn kan stängas på tre olika sätt:
•
Tryck på den övre delen av den expanderade delvyn.
•
Tryck på en annan delvy (då öppnas istället denna i expanderat läge).
•
Tryck kort på den fysiska hemknappen
under centerdisplayen.
Öppna eller stänga en delvy i
fullskärmsläge
Den extra delvyn11 och delvyn för Navigation är
möjliga att öppna upp i fullskärm, med ännu mer
information och fler inställningsmöjligheter.
När en delvy är öppnad i fullskärmsläge visas
ingen information från de övriga delvyerna.
11
Hemknapp för centerdisplayen.
Det finns alltid möjlighet att gå tillbaka till hemvyn
genom att trycka på hemknappen. För att gå tillbaka till hemvyns standardvy från fullskärmsläge
– tryck två gånger på hemknappen.
Gäller inte alla appar eller bilfunktioner som öppnas via den extra delvyn.
107
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Funktionsvy i centerdisplay
I funktionsvyn, en av centerdisplayens grundvyer,
ligger alla knappar för bilfunktioner. Navigera till
funktionsvyn från hemvyn genom att svepa från
vänster till höger över skärmen12.
Olika typer av knappar
Det finns tre olika typer av knappar för bilfunktioner, se nedan:
Typ av knapp
Egenskap
Påverkar bilfunktion
Funktionsknappar
Har på/av-lägen.
De flesta knappar i funktionsvyn är
funktionsknappar.
När en funktion är igång lyser en LED-indikator till vänster om ikonen för knappen. Tryck på
knappen för att aktivera/deaktivera en funktion.
Triggerknappar
Har inte på/av-lägen.
Vid tryck på en triggerknapp öppnas ett fönster för funktionen. Det kan exempelvis vara ett fönster för att ändra sätets läge.
Parkeringsknappar
Har på-, av- och scanningslägen.
Liknar funktionsknappar men har ett extra läge för parkeringsscanning.
12
108
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
• Kamera
• Fäll nackstöd
• Kör in
• Kör ut
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Knapparnas olika lägen
När LED-indikatorn lyser grönt på en funktionsrespektive parkeringsknapp är funktionen aktiverad. När en funktion aktiveras visas för vissa funktioner en extra text om vad funktionen innebär.
Texten visas i några sekunder och därefter visas
knappen med LED-indikatorn tänd.
Funktionen är deaktiverad när LED-indikatorn är
släckt.
För Lane Keeping Aid visas exempelvis texten
Fungerar enbart i vissa hastigheter då
knappen trycks in.
Ett kort tryck på knappen en gång aktiverar eller
deaktiverar funktionen.
När en varningstriangel visas i högra delen av
knappen är det något som inte fungerar som det
är tänkt.
Relaterad information
•
•
Hantera centerdisplay (s. 99)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 102)
109
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Flytta appar och knappar i
centerdisplay
OBS
Göm undan de appar som sällan eller aldrig
används genom att lägga dem långt ner,
utanför den synliga vyn. På så sätt blir det lättare att hitta till de appar som används mer
frekvent.
Apparna och knapparna för bilfunktioner i apprespektive funktionsvyn kan flyttas och organiseras efter önskemål.
1.
Svep från höger till vänster13 för att komma
till appvyn eller svep från vänster till höger13
för att komma till funktionsvyn.
2.
Tryck på en app eller knapp och håll inne.
> Appen eller knappen ändrar storlek och
blir lite genomskinlig. Den är då möjlig att
flytta.
3.
Dra appen eller knappen till en ledig plats i
vyn.
Maximala antalet rader att utnyttja för att placera
appar eller knappar på är 48 stycken. För att
flytta en app eller knapp utanför den synliga vyn,
dra den till botten av vyn. Nya rader läggs då till,
där appen eller knappen kan placeras.
En app eller knapp kan alltså vara placerad
längre ner och syns då inte i normalläget för vyn.
Svep över skärmen för att scrolla uppåt eller
nedåt i vyn.
OBS
Appar och bilfunktionsknappar kan inte läggas på platser som redan är upptagna.
Relaterad information
•
•
•
Funktionsvy i centerdisplay (s. 108)
Appar (s. 447)
Hantera centerdisplay (s. 99)
Symboler i centerdisplayens
statusfält
Översikt av symboler som kan visas i centerdisplayens statusfält.
I statusfältet visas pågående aktiviteter och i
vissa fall deras status. På grund av begränsat
utrymme i fältet visas inte alla symboler hela
tiden.
Symbol
Innebörd
Ansluten till internet.
Roaming aktiverat.
Signalstyrkan i mobiltelefonnätet.
Bluetooth-enhet ansluten.
Bluetooth aktiverat men ingen enhet
ansluten.
Information skickas till och från GPS.
Ansluten till Wi-Fi-nätverk.
Internetdelning aktiverad (Wi-Fihotspot). Bilen delar alltså ut tillgänglig uppkoppling.
13
110
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Symbol
Innebörd
Bilmodem aktiverat.
USB-delning aktiv.
•
•
•
•
Ansluta enhet via USB-ingång (s. 463)
Trådlös telefonladdare* (s. 479)
Telefon (s. 471)
Datum och tid (s. 83)
Telefon laddas trådlöst.
Pågående process.
Timer för förkonditionering aktiv.
Ljudkälla spelas.
Ljudkälla stoppad.
Telefonsamtal pågår.
Ljudkälla tystad.
Nyheter tas emot från radiokanal.
Trafikinformation tas emot.
Klocka.
Relaterad information
•
•
•
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 102)
Meddelande i centerdisplay (s. 126)
Internetansluten bil* (s. 480)
* Tillval/tillbehör. 111
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Tangentbordet i centerdisplay
Med centerdisplayens tangentbord är det möjligt
att skriva med tangenter i skärmen, men även för
hand genom att "rita in" bokstäver och tecken på
skärmen.
Med tangentbordet kan tecken, bokstäver och
siffror skrivas in, t.ex. för att skriva textmeddelanden från bilen, fylla i lösenord eller söka efter
artiklar i den digitala ägarmanualen.
Tangentbordet visas endast då det är möjligt att
skriva på skärmen.
112
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Bilden visar en översikt av några av de knappar som kan visas i tangentbordet. Utseendet varierar beroende på språkinställningar och i vilket sammanhang tangentbordet används.
Rad med förslag på ord eller tecken14. Föreslagna ord anpassas allteftersom nya bokstä14
Gäller asiatiska språk.
ver skrivs in. Bläddra bland förslagen genom
att trycka på pilarna till höger och vänster.
Tryck på ett förslag för att välja det. Observera att funktionen inte stöds av alla språkval.
}}
113
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Raden kommer då inte synas på tangentbordet.
Beroende på vilket språk som väljs för tangentbordet (se punkt 7) anpassas de tecken
som finns tillgängliga. Tryck på ett tecken för
att skriva in det.
Beroende på i vilket sammanhang tangentbordet används fungerar knappen på olika
sätt – antingen för att skriva in @ (när mailadress anges) eller för att skapa ny rad (vid
vanlig textinmatning).
Döljer tangentbordet. Om detta inte är möjligt visas inte knappen.
Används för att skriva med versaler. Tryck en
gång för att skriva en versal och sedan fortsätta med gemena bokstäver. Ytterligare ett
tryck gör samtliga bokstäver till versaler.
Nästa tryck återställer tangentbordet till
gemener. I detta läge blir den första bokstaven efter punkt, utropstecken eller frågetecken skriven som versal. Detta gäller även
första bokstaven i textfältet. I textfält ämnade
för namn eller adresser börjas varje ord automatiskt med versal. I textfält där lösenord,
webbadresser eller e-postadresser ska fyllas
i blir däremot alla bokstäver automatiskt
gemena, om inget annat aktivt ställs in med
knappen.
Sifferinmatning. Tangentbordet (2) visas då
med siffror. Tryck på
, som i sifferläget
visas istället för
, för att komma tillbaka
114
till tangentbordet med bokstäver, alternativt
för att se tangentbordet med specialtecken.
Varianter av en bokstav eller ett tecken
Byter språk för textinmatningen, t.ex. EN.
Tecken som är möjliga att skriva samt ordförslag (1) ändras beroende på valt språk. För
att det ska vara möjligt att ändra språk i tangentbordet måste språken först läggas till
under Inställningar.
Mellanslag.
Ångrar textinmatning. Ett kort tryck kort tar
bort ett tecken i taget. Håll inne knappen för
att ta bort tecken i ett snabbare tempo.
Byter tangentbordsläget för att skriva in bokstäver och tecken för hand istället.
Ett tryck på bekräftelseknappen över tangentbordet (syns inte i bilden) bekräftar den textinmatning som har gjorts. Knappen ser olika ut
beroende på sammanhang.
Varianter av en bokstav eller ett tecken t.ex. é
eller è kan skrivas in genom att hålla inne bokstaven eller tecknet. En ruta med möjliga varianter av
bokstäver eller tecken visas. Tryck på önskad
variant. Väljs ingen variant, skrivs orginalbokstaven/tecknet in.
Relaterad information
•
Ändra språk för tangentbordet i centerdisplay
(s. 115)
•
Skriva in tecken, bokstäver och ord för hand i
centerdisplay (s. 115)
•
•
Hantera centerdisplay (s. 99)
Hantera textmeddelande (s. 477)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Ändra språk för tangentbordet i
centerdisplay
För att det ska vara möjligt att växla mellan olika
språk i tangentbordet måste språken först läggas till under Inställningar.
För att ändra språk i tangentbordet med lista:
1.
Gör ett långt tryck på knappen.
> En lista blir synlig.
2.
Välj önskat språk. Om fler än fyra språk har
valts under Inställningar är det möjligt att
scrolla i listan ute i tangentbordet.
> Tangentbordet anpassas till det språk
som väljs och andra ordförslag ges.
Lägg till eller ta bort språk i inställningar
Tangentbordet är automatiskt inställt på samma
språk som systemspråket. Manuellt kan språket
för tangentbordet anpassas utan att systemspråket påverkas.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på System Systemspråk och
enheter Tangentbordslayout.
3.
Välj ett eller flera språk i listan.
> Det är nu möjligt att växla mellan de valda
språken direkt i tangentbordet för textinmatning.
Om inga språk aktivt har valts under
Inställningar behåller tangentbordet samma
språk som bilens systemspråk.
Växla mellan olika språk i
tangentbordet
När ett antal språk har valts i
Inställningar används
knappen i tangentbordet för att
växla mellan de olika språken.
För att ändra språk i tangentbordet utan att visa
lista:
–
Skriva in tecken, bokstäver och ord
för hand i centerdisplay
Med centerdisplayens tangentbord är det möjligt
skriva tecken, bokstäver och ord på skärmen
genom att "rita" för hand.
Tryck på knappen på tangentbordet för att byta från att
skriva med tangenter till att
skriva in bokstäver och tecken
för hand.
Gör ett kort tryck knappen.
> Tangentbordet anpassas till det språk
som står näst på tur i listan utan att visa
själva listan.
Relaterad information
•
•
Ändra systemspråk (s. 118)
Tangentbordet i centerdisplay (s. 112)
Område för att skriva in tecken/
bokstäver/ord/delar av ord.
Textfält där tecken eller ordförslag15 visas
allteftersom de ritas upp på skärmen (1).
Förslag på tecken/bokstäver/ord/delar av
ord. Listan går att scrolla i.
}}
115
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Mellanslag. Mellanslag kan även skapas
genom att rita in ett bindestreck (-) i området
för handskrivna bokstäver (1). Se rubriken
"Göra mellanslag i fritextfält med handskrift"
nedan.
||
Ångra textinmatning. Tryck kort för att ta bort
ett tecken/en bokstav i taget. Vänta en kort
stund innan nästa tryck för att ta bort nästa
tecken/bokstav etc.
Gå tillbaka till tangentbordet med vanlig
teckeninmatning.
Stänga av/sätta på ljud vid inmatning.
Dölj tangentbordet. Om detta inte är möjligt
visas inte knappen.
Byt språk för textinmatningen.
15
16
116
Skriva in tecken/bokstäver/ord för hand
1. Skriv ett tecken, en bokstav, ett ord eller
delar av ett ord i området för handskrivna
bokstäver (1). Skriv ordet eller delar av ordet
ovanpå varandra eller på en linje.
> Ett antal förslag på tecken, bokstäver eller
ord visas (3). Det mest sannolika visas
högst upp i listan.
Ta bort/ändra tecken/bokstav som skrivits
in för hand
VIKTIGT
Använd inte vassa föremål mot skärmen då
den kan repas av det.
2.
Mata in tecknet/bokstaven/ordet genom att
vänta en kort stund.
> Tecknet/bokstaven/ordet högst upp i
listan matas in. Det går också att välja ett
annat tecken än det som visas högst upp
– tryck på önskat tecken, önskad bokstav
eller önskat ord i listan.
Gäller vissa systemspråk.
För arabiskt tangentbord – svep åt motsatt håll. Vid svep från höger till vänster skapas ett mellanslag.
Radera tecken i textfältet (2) genom att svepa över fältet
för handskrift (1).
–
För att ta bort/ändra tecken/bokstäver finns
flera alternativ:
•
Tryck i listan (3) på den bokstav eller ord
som egentligen avsågs.
•
Tryck på knappen för att ångra textinmatning (5) för att ta bort bokstaven och
börja om.
•
Svep horisontellt från höger till vänster16
över området för handskrivna bokstäver
(1). Ta bort flera bokstäver genom att
svepa över området flera gånger.
•
Ett tryck på krysset i textfältet (2) tar bort
all inskriven text.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Byta rad i fritextfält med handskrift
Ändra utseendet i centerdisplay
Skärmens utseende i centerdisplayen är möjligt
att ändra genom att välja tema.
Byt rad för hand genom att rita in ovan tecken i fältet för
handskrift17.
Göra mellanslag i fritextfält med handskrift
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
display.
3.
Välj därefter tema, t.ex. Minimalistic eller
Chrome Rings.
Displayer
Teman för
Som tillägg till dessa utseenden är det möjligt att
välja mellan Normal och Ljus. Vid Normal är
bakgrunden i skärmen mörk och texterna är ljusa.
Detta alternativ är förvalt för alla teman. Om så
önskas kan en ljus variant väljas där utseendet
ändras så att bakgrunden blir ljus och texterna
mörka. Alternativet kan t.ex. vara användbart vid
starkt dagsljus.
Stänga av och ändra volymen på
systemljud i centerdisplay
Systemljudet i centerdisplayen är möjligt att
ändra volym på eller stänga av.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Ljud
3.
Dra i reglaget under Tryckljud, för att ändra
volym/stänga av ljudet för tryck på skärmen.
Dra reglaget till önskad ljudnivå.
Systemvolymer.
Relaterad information
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 96)
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 118)
Ljudinställningar (s. 446)
Alternativen är alltid tillgängliga för användaren
och påverkas inte av belysningen runt omkring.
Relaterad information
Gör ett mellanslag genom att rita ett streck från vänster
till höger18.
•
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 118)
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera centerdisplay
(s. 102)
•
Rengöra centerdisplay (s. 575)
•
17
18
Tangentbordet i centerdisplay (s. 112)
För arabiskt tangentbord – rita samma tecken men spegelvänt.
För arabiskt tangentbord – rita strecket från höger till vänster.
117
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Ändra systemenheter
Ändra systemspråk
Inställningar för enheter görs i centerdisplayens
meny Inställningar.
Inställningar för språk görs i centerdisplayens
meny Inställningar.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Gå vidare till System Systemspråk och
enheter Måttenheter.
3.
Välj en enhetsstandard:
OBS
Att byta språk i centerdisplayen kan innebära
att viss ägarinformation inte överensstämmer
med nationella eller lokala lagar och bestämmelser. Byt inte till ett svårförståeligt språk,
det kan då bli svårt att hitta tillbaka i strukturen i skärmen.
• Metrisk – kilometer, liter och grader Cel-
Ändra inställningar i
centerdisplayens toppvy
Det går att ändra inställningar och information
för många av bilens funktioner via centerdisplayen.
1.
Öppna toppvyn genom att trycka på fliken
högst upp eller genom att dra/svepa uppifrån och ner över skärmen.
2.
Tryck på Inställningar för att öppna inställningsmenyn.
sius.
• Brittisk – miles, gallons och grader Cel-
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Gå vidare till System
enheter.
3.
Välj Systemspråk. Språk med stöd för röststyrning har en röststyrningssymbol.
> Språket i förardisplayen och centerdisplayen ändras.
sius.
• Amerikansk – miles, gallons och grader
Fahrenheit.
> Enheterna i förardisplayen och centerdisplayen ändras.
Relaterad information
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 96)
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 118)
Ändra systemspråk (s. 118)
Relaterad information
•
•
•
118
Systemspråk och
Översikt av centerdisplay (s. 96)
Toppvyn med knappen för Inställningar.
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 118)
3.
Tryck på en av kategorierna och underkategorierna för att navigera till önskad inställning.
4.
Ändra en eller flera inställningar. Olika typer
av inställningar ändras på olika sätt.
> Ändringarna sparas direkt.
Ändra systemenheter (s. 118)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Öppna kontextuell inställning i
centerdisplay
2.
Tryck på Inställningar Navigation.
> Sida för navigationsinställningar öppnas.
Via kontextuella inställningar är det möjligt för de
flesta av bilens grundappar att ändra inställningar direkt i toppvyn i centerdisplayen.
3.
Ändra inställningar efter önskemål och
bekräfta valen.
Tryck på Stäng eller fysiska hemknappen under
centerdisplayen för att stänga inställningsvyn.
De flesta av bilens grundappar har denna kontextuella inställningsmöjlighet, men inte alla.
Tredjepartsappar
Tredjepartsappar ligger inte i bilens system från
början utan är sådana som är möjliga att ladda
ner, t.ex. Volvo ID. Här görs inställningarna alltid
inuti appen och inte från toppvyn.
En underkategori i inställningsmenyn med olika typer av
inställningar, här en flervalsknapp och radioknappar.
Relaterad information
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 96)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 120)
Tabell över inställningar i centerdisplay
(s. 121)
Relaterad information
•
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 118)
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 96)
•
Ladda ner appar (s. 448)
Toppvyn med knappen för kontextuell inställning.
Kontextuell inställning är en genväg för att
komma åt specifik inställning som rör den aktiva
funktionen som visas på skärmen. De appar som
ligger i bilen från början, t.ex. FM-radio och USB,
är en del av Sensus och tillhör bilens inbyggda
funktioner. Inställningarna för dessa appar är möjliga att ändra direkt via kontextuell inställning i
toppvyn.
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 120)
När kontextuell inställning är tillgänglig:
1.
Dra ner toppvyn då en app är i expanderat
läge, t.ex. Navigation.
119
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Återställa användardata vid ägarbyte
Vid ett ägarbyte bör användardata och systeminställningar återställas till fabriksinställning.
Det är möjligt att återställa inställningarna i bilen
på olika nivåer. Återställ all användardata och
systeminställningar till ursprunglig fabriksinställning vid ägarbyte. Vid ett ägarbyte är det även
viktigt att byta ägare till tjänsten Volvo On Call*.
Relaterad information
•
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 120)
•
Återställa inställningar i förarprofiler (s. 125)
Återställa inställningar i
centerdisplay
4.
För valet Återställ personliga inställningar
bekräftas återställningen genom att trycka på
Återställ för aktiv profil eller Återställ för
alla profiler.
> Valda inställningar återställs.
Det går att återställa standardvärdet för alla
inställningar som har gjorts i centerdisplayens
inställningsmeny.
Två typer av återställning
Det finns två olika typer av återställning för
inställningarna i inställningsmenyn:
• Fabriksåterställning – rensar alla data och
filer samt återställer samtliga inställningar till
standardvärde.
• Återställ personliga inställningar – rensar
personliga data samt återställer personliga
inställningar till standardvärde.
Tryck på OK för att bekräfta återställningen.
Relaterad information
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 96)
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 118)
Tabell över inställningar i centerdisplay
(s. 121)
Återställa inställningar
Följ dessa instruktioner för att återställa inställningara.
OBS
Fabriksåterställning är möjlig endast när
bilen är stillastående.
120
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Gå vidare till System
Fabriksåterställning.
3.
Välj önskad typ av återställning.
> Ett popup-fönster visas.
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Tabell över inställningar i
centerdisplay
Underkategorier
Underkategorier
Centerdisplayens inställningsmeny har ett antal
huvudkategorier och underkategorier där inställningar och information för många av bilens funktioner finns samlade.
Låsning
TV*
Parkeringsbroms och fjädring
Video
Det finns sju huvudkategorier: My Car, Ljud,
Navigation, Media, Kommunikation, Klimat
och System.
Varje kategori innehåller i sin tur ett antal underkategorier och inställningsmöjligheter. I tabellerna
nedan visas första nivån av underkategorier.
Inställningsmöjligheterna för en funktion eller ett
område beskrivs mer utförligt i respektive avsnitt
av ägarmanualen.
Vindrutetorkare
Ljud
Kommunikation
Underkategorier
Underkategorier
Telefon
Ton
Textmeddelanden
Balans
Android Auto*
Systemvolymer
Apple CarPlay*
Navigation
Bluetooth-enheter
Vissa inställningar är personliga, vilket innebär att
de kan sparas till Förarprofiler, medan andra är
globala, vilket innebär att de inte är knutna till en
förarprofil.
Underkategorier
Wi-Fi
Karta
Bilens Wi-Fi delning
Resväg och Vägledning
Internet via bilmodem*
My Car
Trafik
Volvo On Call*
Underkategorier
Displayer
IntelliSafe
Körpreferenser/Individuellt körläge*
Ljus och belysning
Speglar och bekvämlighet
Media
Volvo servicenätverk
Underkategorier
Klimat
AM/FM-radio
Huvudkategorin Klimat har inga underkategorier.
DAB*
Gracenote®
}}
* Tillval/tillbehör. 121
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
System
Underkategorier
Förarprofil
Datum och Tid
Systemspråk och enheter
Integritet och datadelning
Tangentbordslayout
Röststyrning*
Fabriksåterställning
Systeminformation
Relaterad information
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 96)
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 118)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 120)
Förarprofiler
Många av inställningarna som görs i bilen kan
anpassas efter förarens personliga önskemål
och sparas i en eller flera förarprofiler.
De personliga inställningarna sparas automatiskt
i den aktiva förarprofilen. Varje nyckel kan kopplas till en förarprofil. När den kopplade nyckeln
används anpassas bilen efter den specifika förarprofilens inställningar.
Vilka inställningar sparas i förarprofiler?
Många av inställningarna som görs i bilen kommer automatiskt att sparas i den aktiva förarprofilen om profilen inte är skyddad. I bilen är inställningarna som görs antingen personliga eller globala. Det är de personliga inställningarna som
sparas i förarprofiler.
Inställningar som kan sparas i en förarprofil gäller
bland annat skärmar, speglar, framsäten, navigation*, ljud- och mediasystem, språk och röststyrning.
Vissa inställningar, de så kallade globala inställningarna, är möjliga att ändra men sparas inte till
en specifik förarprofil. Ändring av de globala
inställningarna påverkar alla profiler.
Inställningarna av tangentbordslayouten är exempel på globala inställningar. Om förarprofil X
används för att lägga till fler språk till tangentbordet ligger dessa kvar och är möjliga att växla
mellan även om förarprofil Y används. Inställningarna för tangentbordslayouten sparas inte till en
specifik förarprofil – inställningarna är globala.
Personliga inställningar
Om förarprofil X har använts för att t.ex. ställa in
ljusstyrkan i centerdisplayen påverkas inte förarprofil Y av inställningen. Den har sparats till förarprofil X – inställningen av ljusstyrka är en personlig inställning.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Välja förarprofil (s. 123)
Ändra namn på förarprofil (s. 123)
Koppla fjärrnyckel till förarprofil (s. 124)
Skydda förarprofil (s. 124)
Återställa inställningar i förarprofiler (s. 125)
Tabell över inställningar i centerdisplay
(s. 121)
Globala inställningar
De globala inställningarna och parametrarna ändras inte när en förarprofil byts mot en annan. De
förblir desamma oavsett vilken förarprofil som är
aktiv.
122
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Välja förarprofil
När centerdisplayen startas visas vilken förarprofil som är vald högst upp i skärmen. Den förarprofil som användes senast är den som kommer
vara aktiv när bilen låses upp nästa gång. Det är
möjligt att byta till en annan förarprofil efter att
bilen har låsts upp. Om fjärrnyckeln däremot har
kopplats till en förarprofil är det denna som väljs
vid uppstart.
Det finns två alternativ för att byta till en annan
förarprofil.
Alternativ 1:
1.
Tryck på namnet på förarprofilen som visas i
centerdisplayens överkant när displayen
startas.
> En lista på valbara förarprofiler visas.
2.
Välj önskad förarprofil.
3.
Tryck på Bekräfta.
> Förarprofilen är vald och systemet laddar
in den nya förarprofilens inställningar.
4.
Tryck på Bekräfta.
> Förarprofilen är vald och systemet laddar
in den nya förarprofilens inställningar.
Alternativ 3:
1.
Dra ner toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
3.
Tryck på System Förarprofiler.
> En lista på valbara förarprofiler visas.
4.
Välj önskad förarprofil.
5.
Tryck på Bekräfta.
> Förarprofilen är vald och systemet laddar
in den nya förarprofilens inställningar.
Relaterad information
•
•
•
•
Ändra namn på förarprofil
Det är möjligt att byta namn på de olika förarprofilerna som används i bilen.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på System
3.
Välj Redigera profil.
> En meny visas där det är möjligt att redigera profilen.
4.
Tryck i rutan Profilnamn.
> Ett tangentbord blir synligt och namnet är
möjligt att ändra. Tryck på
för stänga
tangentbordet.
5.
Spara namnändringen genom att trycka
Bakåt eller Stäng.
> Namnet har nu ändrats.
Förarprofiler (s. 122)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 102)
Förarprofiler.
OBS
Ändra namn på förarprofil (s. 123)
Ett profilnamn kan inte börja med mellanslag,
då kommer profilnamnet inte att sparas.
Koppla fjärrnyckel till förarprofil (s. 124)
Alternativ 2:
1.
Dra ner toppvyn i centerdisplayen.
Relaterad information
2.
Tryck på Profil.
> Samma lista som för alternativ 1 visas.
•
•
3.
Välja förarprofil (s. 123)
Tangentbordet i centerdisplay (s. 112)
Välj önskad förarprofil.
123
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Skydda förarprofil
Relaterad information
I vissa fall är det önskvärt att olika inställningar
som görs i bilen inte ska sparas till den aktiva
förarprofilen. Det är då möjligt att skydda förarprofilen.
•
OBS
Skydda förarprofil är möjligt endast när bilen
är stillastående.
För att skydda en förarprofil:
124
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på System
3.
Välj Redigera profil.
> En meny visas där det är möjligt att redigera profilen.
Förarprofiler.
4.
Välj Skydda profil för att skydda profilen.
5.
Spara valet att skydda profilen genom att
trycka på Bakåt/Stäng.
> När profilen är skyddad kommer inställningar som görs i bilen inte automatiskt
att sparas till profilen. Ändringarna måste
istället sparas manuellt under
Inställningar System Förarprofiler
Redigera profil, med tryck på Spara
aktuella inställningar till profilen. När
profilen är oskyddad sparas inställningarna däremot automatiskt till profilen.
Förarprofiler (s. 122)
Koppla fjärrnyckel till förarprofil
Det är möjligt att koppla sin nyckel till en förarprofil. På så vis väljs automatiskt förarprofilen
med alla dess inställningar varje gång bilen
används med den specifika fjärrnyckeln.
Första gången fjärrnyckeln används är den inte
kopplad till någon specifik förarprofil. Vid uppstart
av bilen aktiveras automatiskt profilen Gäst.
Det är möjligt att manuellt välja en förarprofil utan
att koppla ihop den med nyckeln. Vid upplåsning
av bilen aktiveras den senast aktiva förarprofilen.
Har nyckeln en gång kopplats ihop med en förarprofil behöver ett val av förarprofil inte göras när
den specifika nyckeln används.
Koppla fjärrnyckel till en förarprofil
OBS
Koppla fjärrnyckel till förarprofil är möjligt
endast när bilen är stillastående.
Välj först vilken profil som ska kopplas till nyckeln,
om profilen som ska kopplas inte redan är aktiv.
Den aktiva profilen kan därefter kopplas till nyckeln.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på System
Förarprofiler.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
3.
4.
5.
Markera önskad profil. Displayen går tillbaka
till hemvyn. Profilen Gäst går inte att koppla
ihop med en nyckel.
Dra ner toppvyn igen och tryck på
Inställningar System Förarprofiler
Redigera profil.
Välj Anslut fjärrnyckel för att koppla profilen
med nyckeln. Det är inte möjligt att koppla en
förarprofil till en annan nyckel än den som för
tillfället används i bilen. Finns det flera nycklar
i bilen visas texten Fler än en nyckel
hittades, placera nyckeln som skall
anslutas på "backup"-läsaren.
6.
Tryck på OK.
> Den aktuella nyckeln är nu kopplad till förarprofilen och förblir det så länge rutan för
Anslut fjärrnyckel inte bockas ur.
Återställa inställningar i förarprofiler
Inställningar som har sparats till en eller flera förarprofiler kan återställas om bilen står stilla.
OBS
Relaterad information
•
•
•
Fabriksåterställning är möjlig endast när
bilen är stillastående.
Förarprofiler (s. 122)
Ändra namn på förarprofil (s. 123)
Fjärrnyckel (s. 211)
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på System Fabriksåterställning
Återställ personliga inställningar.
3.
Välj något av alternativen Återställ för aktiv
profil, Återställ för alla profiler eller
Avbryt.
Relaterad information
•
•
Förarprofiler (s. 122)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 120)
Backup-läsarens placering i förvaringsfacket.
> När texten Profilen är ansluten till
nyckeln visas är nyckeln och förarprofilen
ihopkopplade.
125
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Meddelande i centerdisplay
Centerdisplayen kan vid olika händelser visa
meddelanden för att informera eller hjälpa föraren.
Popup-meddelanden
I vissa fall visas ett meddelande i form av ett
popup-fönster. Popup-meddelanden har högre
prioritet än meddelanden som visas i statusfältet
och kräver kvittens/åtgärd innan de försvinner.
Hantera meddelande i centerdisplay
Meddelanden i centerdisplayen hanteras i centerdisplayens vyer.
Relaterad information
•
•
•
Hantera meddelande i centerdisplay (s. 126)
Hantera meddelande sparat från centerdisplay (s. 127)
Meddelande i förardisplay (s. 92)
Exempel på meddelande i centerdisplayens toppvy.
Exempel på meddelande i centerdisplayens toppvy.
I centerdisplayen visas meddelanden av lägre
prioritet för föraren.
De flesta meddelanden visas över centerdisplayens statusfält. Efter en stund, eller när meddelandet åtgärdats om det krävs, försvinner meddelandet från statusfältet. Om ett meddelande
behöver sparas lägger det sig i toppvyn i centerdisplayen.
Meddelandets utformning kan variera och kan
visas tillsammans med grafik, symboler eller en
knapp för att t.ex. aktivera/deaktivera en funktion
kopplad till meddelandet.
126
Vissa meddelanden i centerdisplayen har en
knapp (eller flera knappar i popup-meddelanden)
för att t.ex. aktivera/deaktivera en funktion kopplad till meddelandet.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Hantera nytt meddelande
För meddelanden med knappar:
–
Tryck på knappen för att utföra åtgärden eller
låt meddelandet automatiskt stängas efter
en stund.
> Meddelandet försvinner från statusfältet.
Hantera meddelande sparat från
centerdisplay
Meddelanden som sparats från förar- och centerdisplayerna hanteras i båda fallen i centerdisplayen.
Stäng meddelandet genom att trycka på det
eller låt meddelandet automatiskt stängas
efter en stund.
> Meddelandet försvinner från statusfältet.
–
Relaterad information
Relaterad information
•
Meddelande i centerdisplay (s. 126)
Hantera meddelande sparat från centerdisplay (s. 127)
Meddelande i förardisplay (s. 92)
Tryck på knappen för att utföra åtgärden.
Sparade meddelanden i toppvyn raderas automatiskt när bilen stängs av.
Om ett meddelande behöver sparas lägger det
sig i toppvyn i centerdisplayen.
•
•
Tryck på ett meddelande för att expandera/
minimera.
> Mer information om meddelandet visas i
listan och bilden till vänster i appen visar
information om meddelandet i grafisk
form.
Hantera sparat meddelande
Vissa meddelanden har en knapp för att t.ex. aktivera/deaktivera en funktion kopplad till meddelandet.
För meddelanden utan knappar:
–
2.
Exempel på sparade meddelanden och möjliga val i
toppvyn.
•
•
•
Meddelande i centerdisplay (s. 126)
Hantera meddelande i centerdisplay (s. 126)
Meddelande i förardisplay (s. 92)
Meddelanden som visats i centerdisplayen och
som behöver sparas läggs i centerdisplayens
toppvy.
Läsa sparat meddelande
1. Öppna toppvyn i centerdisplayen.
> En lista med sparade meddelanden visas.
Meddelanden med en pil till höger går att
expandera.
127
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Röststyrning19
Föraren kan röststyra vissa funktioner i mediaspelaren, Bluetooth-ansluten telefon, klimatsystemet och Volvos navigationssystem*.
Röstkommandon erbjuder extra bekvämlighet och
hjälper föraren att inte distraheras så att hon eller
han kan koncentrera sig på körningen, vägen och
trafiksituationen.
VARNING
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att alla tillämpliga trafikregler efterföljs.
från systemet. Röststyrningssystemet använder
samma mikrofon som Bluetooth-anslutna
enheter, och röststyrningssystemets svar sker
genom bilens högtalare. I vissa fall visas även
textmeddelande i förardisplayen. Funktioner styrs
med rattens högra knappsats och inställningar
görs via centerdisplayen.
Använda röststyrning20
Tryck på rattknappen för röststyrning
för att aktivera
systemet och initiera en dialog
med röstkommandon.
Systemuppdatering
Röststyrningssystemet förbättras kontinuerligt.
Hämta uppdateringar för optimal funktionalitet på
support.volvocars.com.
Tänk på följande:
•
Tala efter tonen med normal röst i vanligt
tempo.
Relaterad information
•
Tala inte när systemet svarar (systemet uppfattar inte kommandon under denna tid).
•
Undvik bakgrundsljud i kupéutrymmet genom
att ha dörrar, rutor och panoramatak*
stängda.
•
•
•
•
•
Använda röststyrning (s. 128)
Röststyra telefon (s. 130)
Röststyra radio och media (s. 130)
Röststyra klimat (s. 178)
Inställningar för röststyrning (s. 131)
Röststyrning kan avbrytas genom att:
•
•
trycka kort på
och säga "Avbryt".
långt tryck på rattknappen för röststyrning
tills två pip-toner hörs.
För att påskynda kommunikationen och hoppa
över uppmaningar från systemet, tryck på rattdå systemrösten
knappen för röststyrning
talar och säg nästa kommando.
Röststyrningssystemets mikrofon
Röststyrning sker i dialogform genom att användaren säger kommandon och får verbal respons
19
128
För att ändra ljudvolymen på systemet, vrid på
volymvredet när rösten talar. Det går bra att
använda andra knappar under röststyrning. Dock
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
är övrigt ljud tystat under dialog med systemet,
vilket innebär att det inte går att utföra några
funktioner kopplade till ljud med hjälp av knapparna.
Siffror
Sifferkommandon anges olika beroende på vilken
funktion som ska styras:
•
Telefon- och postnummer ska sägas individuellt siffra för siffra, t.ex. noll tre ett två två
fyra fyra tre (03122443).
•
Husnummer kan sägas individuellt eller i
grupp, t.ex. två två eller tjugotvå (22). För
engelska och nederländska kan flera grupper
sägas i sekvens, t.ex. tjugotvå tjugotvå (22
22). För engelska kan även dubbel eller trippel användas, t.ex. dubbel nolla (00). Nummer kan anges inom intervallet 0-2300.
Exempel på röststyrning
Tryck på
, säg "Ring [Förnamn]
[Efternamn] [nummerkategori]" – ringer vald
kontakt från telefonboken. Om kontakten har
flera telefonnummer (t.ex. hem, mobil, arbete)
måste rätt kategori nämnas.
Tryck alltså på
mobil".
och säg "Ring Robyn Smith
Kommandon/fraser
•
Följande kommandon kan oftast användas oavsett situation:
•
"Repetera" – repeterar senaste röstinstruktionen i pågående dialog.
•
•
"Avbryt" – avbryter dialogen.
"Hjälp" – startar en hjälpdialog. Systemet
svarar med kommandon som kan användas i
aktuell situation, en uppmaning eller ett
exempel.
Kommandon för specifika funktioner, såsom telefon och radio, finns beskrivna i specifika avsnitt.
20
2.
Tryck på System
inställningar.
Röststyrning och välj
• Repetera röstkommando
• Talhastighet
Relaterad information
•
•
•
•
•
Röststyrning (s. 128)
Röststyra telefon (s. 130)
Röststyra radio och media (s. 130)
Röststyra klimat (s. 178)
Inställningar för röststyrning (s. 131)
Frekvenser kan sägas nittioåtta komma åtta
(98,8), etthundrafyra komma två eller hundrafyra komma två (104,2).
Hastighet och repetitionsläge
Det är möjligt att justera hastigheten om rösten
pratar för fort.
Repetitionsläge kan slås på för att systemet ska
repetera det du har sagt.
För att ändra hastigheten eller aktivera/deaktivera repetitionsläge:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Gäller vissa marknader.
129
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Röststyra telefon21
Relaterad information
Ring en kontakt, få meddelanden upplästa eller
diktera korta meddelanden med röststyrningskommandon till en Bluetooth-ansluten telefon.
•
•
•
•
•
•
För att ange en kontakt i telefonboken behöver
röststyrningskommandot innefatta kontaktinformationen som finns angiven i telefonboken. Om
en kontakt, t.ex. Robyn Smith, har flera telefonnummer kan även nummerkategorin anges, t.ex.
hem eller mobil: "Ring Robyn Smith mobil".
Tryck på
mando:
Använda röststyrning (s. 128)
Röststyra radio och media (s. 130)
Röststyra radio och media23
Här följer kommandon för röststyrning av radio
och mediaspelare.
Röststyra klimat (s. 178)
Tryck på
mandon:
Inställningar för röststyrning (s. 131)
•
"Media" – startar en dialog för media och
radio och visar exempel på kommandon.
•
•
•
"Spela [artist]" – spelar musik av vald artist.
Internetansluten bil* (s. 480)
och säg något av följande kom-
och säg något av följande kom-
"Spela [låttitel]" – spelar vald låt.
"Spela [låttitel] från [album]" – spelar vald
låt från valt album.
•
"Ring [kontakt]" – ringer vald kontakt från
telefonboken.
•
"Spela [TV-kanalnamn]" – startar vald TVkanal*24.
•
"Ring [telefonnummer]" – ringer telefonnummer.
•
"Spela [radiostation]" – startar vald radiokanal.
•
•
"Samtalslista" – visar samtalslistan.
•
"Läs meddelande" – meddelande läses
upp. Finns flera meddelanden – välj vilket
meddelande som ska läsas upp.
"Ställ in [frekvens]" – startar vald radiofrekvens i aktivt radioband. Om ingen radiokälla
är aktiv startas FM-bandet som standard.
•
"Ställ in [frekvens] [frekvensband]" –
startar vald radiofrekvens på valt radioband.
•
•
•
"Radio" – startar FM-radio.
•
21
22
23
24
130
Röststyrning (s. 128)
"Diktera meddelande till [kontakt]" –
användaren uppmanas säga ett kort meddelande. Därefter läses meddelandet upp och
användaren kan välja att skicka22 eller göra
om meddelandet. För den här funktionen
måste bilen vara ansluten till internet.
"FM radio" – startar FM-radio.
"AM radio" – startar AM-radio.
Gäller vissa marknader.
Endast vissa telefoner kan skicka meddelanden via bilen. För kompatibilitet, se support.volvocars.com.
Gäller vissa marknader.
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
•
•
•
•
•
•
"DAB" – startar DAB-radio*.
"TV" – startar uppspelning från
TV*24.
"USB" – startar uppspelning från USB.
"iPod" – startar uppspelning från iPod.
"Bluetooth" – startar uppspelning från
Bluetooth-ansluten mediakälla.
"Liknande musik" – spelar musik från USBanslutna enheter som liknar den musik som
spelas.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Röststyrning (s. 128)
Använda röststyrning (s. 128)
Röststyra telefon (s. 130)
Röststyra klimat (s. 178)
Inställningar för röststyrning (s. 131)
Inställningar för röststyrning25
Relaterad information
Här väljs inställningar för röststyrningssystemet.
•
•
•
•
•
•
•
Inställningar
System
Röststyrning
Inställningar kan göras inom följande områden:
• Repetera röstkommando
• Kön
• Talhastighet
Röststyrning (s. 128)
Använda röststyrning (s. 128)
Röststyra telefon (s. 130)
Röststyra klimat (s. 178)
Röststyra radio och media (s. 130)
Ljudinställningar (s. 446)
Ändra systemspråk (s. 118)
Ljudinställningar
Välj ljudinställningar under:
Inställningar
Röststyrning
Ljud
Systemvolymer
Språkinställningar
Röststyrning är inte möjlig för alla språk. Tillgängliga språk för röststyrning är markerade med en
.
ikon i språklistan –
Byte av språk slår även igenom på meny-, meddelande- och hjälptexter.
Inställningar
och enheter
24
25
System Systemspråk
Systemspråk
Gäller vissa marknader.
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör. 131
BELYSNING
BELYSNING
Ljusreglage
Läge
De olika ljusreglagen kontrollerar både yttre och
inre belysning. Med vänster rattspak aktiveras
och justeras yttre belysning. Med tumhjul i instrumentpanelen justeras interiör ljusstyrka.
VARNING
Innebörd
Bilens ljussystem kan inte i alla situationer
avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Halvljus och positionsljus.
Helljus kan aktiveras.
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs
med ett trafiksäkert ljus och enligt gällande
trafikbestämmelser.
Helljusblink kan användas.
Yttre belysning
Varselljus och positionsljus i dagsljus.
Halvljus och positionsljus i svagt
dagsljus eller mörker eller när dimljus fram* och/eller bak är aktiverat.
Tumhjul i instrumentpanel
Funktionen Automatiskt helljus kan
aktiveras.
Helljus kan aktiveras när halvljus är
tänt.
Helljusblink kan användas.
Automatiskt helljus på/av.
Vridring i vänster rattspak.
När bilens elsystem är i tändningsläge II gäller
följande funktioner för vridringens olika lägen:
Läge
Innebörd
Varselljus.
Helljusblink kan användas.
Varselljus och positionsljus.
Positionsljus när bilen är parkerad.A
Helljusblink kan användas.
134
A
Om bilen är igång men stillastående kan vridringen skiftas till
läge
från annat läge för att tända endast positionsljusen i stället för annan belysning.
Volvo rekommenderar att läge
bilen körs.
används när
Tumhjul (till vänster) för att justera interiör ljusstyrka.
Relaterad information
•
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 135)
•
•
•
•
Interiör belysning (s. 144)
Positionsljus (s. 135)
Använda blinkers (s. 139)
Använda helljus (s. 137)
* Tillval/tillbehör.
BELYSNING
•
•
•
•
•
•
•
Halvljus (s. 137)
Dimstrålkastare/kurvtagningsljus* (s. 140)
Justera ljusfunktioner via
centerdisplay
Bromsljus (s. 142)
Flera ljusfunktioner kan justeras och aktiveras via
centerdisplayen. Detta gäller exempelvis automatiskt helljus, ledbelysning och trygghetsbelysning.
Nödbromsljus (s. 142)
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Exteriör belysning eller Interiör
belysning och välj sedan den funktion som
önskas justeras.
Dimljus bak (s. 141)
Aktiva kurvljus* (s. 140)
Varningsblinkers (s. 142)
Positionsljus
Positionsljus kan användas för att andra trafikanter ska se bilen om den stannar eller står parkerad. Positionsljuset tänds med rattspakens
vridring.
Ljus och belysning.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Ljusreglage (s. 134)
Automatiskt helljus (s. 138)
Använda ledbelysning (s. 143)
Rattspakens vridring i läget för positionsljus.
Trygghetsbelysning (s. 143)
Ställ vridringen i läge
– positionsljusen
tänds (nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).
Använda blinkers (s. 139)
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
(s. 118)
Funktionsvy i centerdisplay (s. 108)
Är bilens elsystem i tändningsläge II lyser varselljusen i stället för positionsljus fram. När vridringen är i denna position så är positionljusen
tända oavsett vilket tändningsläge bilens elsystem är i.
Om bilen är igång men stillastående kan vridfrån
ringen skiftas till läget för positionsljus
annat läge för att tända endast positionsljusen i
stället för annan belysning.
}}
* Tillval/tillbehör. 135
BELYSNING
||
Vid körning i mer än 30 sekunder i max 10 km/h
(ca 6 mph) eller om hastigheten överstiger
10 km/h (ca 6 mph) tänds varselljus. Föraren bör
.
vrida till annat läge än
När det är mörkt ute och bakluckan öppnas tänds
de bakre positionsljusen (om de inte redan är
tända) för att uppmärksamma bakomvarande.
Detta sker oavsett vilket läge vridringen står i
eller vilket tändningsläge bilens elsystem är i.
Varselljus
Systemet är ett hjälpmedel för att spara
energi – det kan inte i alla situationer avgöra
när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt
starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs
med ett trafiksäkert korrekt ljus och enligt gällande trafikbestämmelser.
Relaterad information
Relaterad information
•
•
VARNING
Bilen har sensorer som känner av omgivningens
ljusförhållanden. Med rattspakens vridring i läge
,
eller
samt när bilens elsystem är i tändningsläge II lyser varselljuset. I läge
växlar strålkastarna automatiskt till halvljus
i svagt dagsljus eller mörker.
•
•
•
Ljusreglage (s. 134)
Tändningslägen (s. 378)
Ljusreglage (s. 134)
Tändningslägen (s. 378)
Halvljus (s. 137)
Rattspakens vridring i läge AUTO.
Med rattspakens vridring i läge
lyser varselljuset (DRL1) när bilen körs i dagsljus. Bilen
växlar automatiskt belysningen från varselljus till
halvljus i svagt dagsljus eller mörker. Växling till
halvljus sker också om dimljus fram* och/eller
bak aktiveras.
1
136
Daytime Running Lights
* Tillval/tillbehör.
BELYSNING
Halvljus
Vid körning med rattspakens vridring i läge
aktiveras halvljuset automatiskt i svagt
dagsljus eller mörker, när bilens elsystem är i
tändningsläge II.
•
•
•
Relaterad information
•
•
•
Ljusreglage (s. 134)
Använda helljus
Helljus manövreras med den vänstra rattspaken.
Helljus är bilens starkaste belysning och bör
användas vid mörkerkörning, så länge det inte
bländar andra trafikanter, för att få bättre sikt.
Tändningslägen (s. 378)
Varselljus (s. 136)
Rattspak med vridring.
Rattspakens vridring i läge AUTO.
Med rattspakens vridring i läge
också halvljuset automatiskt om:
Observera att vridringen i vänster rattspak måste
för att tunneldetekteringen ska
stå i läge
fungera.
aktiveras
dimljus fram* aktiveras
Helljusblink
För rattspaken lätt bakåt till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.
dimljus bak aktiveras
dimljus fram och bak aktiveras.
lyser alltid
Med rattspakens vridring i läge
halvljuset när bilens elsystem är i tändningsläge
II.
Tunneldetektering
Bilen känner av när den körs in i en tunnel och
skiftar då från varselljus till halvljus.
}}
* Tillval/tillbehör. 137
BELYSNING
||
Automatiskt helljus
Helljus
Helljuset kan aktiveras när rattspakens vrid2 eller
. Aktivera
ring står i läge
helljuset genom att föra rattspaken framåt.
Deaktivera genom att föra rattspaken bakåt.
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
förardisplayen.
Automatiskt helljus är en funktion som med en
kamerasensor i vindrutans överkant upptäcker
mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och då växlar från helljus
till halvljus.
i
Relaterad information
•
•
läge
. Vridringen går sedan tillbaka till läge
. När automatiskt helljus är aktiverat lyser
symbolen
med vitt sken i förardisplayen.
När helljuset är tänt lyser symbolen med blått
sken.
Deaktivering av automatiskt helljus när helljuset
är på, medför att belysningen direkt ställs om till
halvljus.
Begränsningar för automatiskt helljus
Ljusreglage (s. 134)
Kamerasensorn som funktionen baseras på har
begränsningar.
Automatiskt helljus (s. 138)
Om denna symbol tillsammans med
meddelande Automatiskt helljus
Tillfälligt ej tillgängligt visas i förardisplayen, måste växling mellan heloch halvljus göras manuellt. Symbolen
slocknar när meddelandet visas.
Symbolen
representerar automatiskt helljus.
Funktionen kan träda in vid mörkerkörning när
bilens hastighet är ca 20 km/h (ca 12 mph) eller
högre. Funktionen kan också ta hänsyn till gatubelysning. När kamerasensorn inte längre känner
av något mötande eller framförvarande fordon
tänds helljuset igen efter någon sekund.
Aktivera automatiskt helljus
Automatiskt helljus aktiveras och deaktiveras
genom att vrida den högra rattspakens vridring till
2
138
När halvljuset är tänt.
Detsamma gäller om denna symbol tillsammans med meddelande
Vindrutesensor Sensor blockerad,
se ägarmanual visas.
Automatiskt helljus kan vara tillfälligt otillgängligt
t.ex. i situationer med tät dimma eller kraftigt
regn. När automatiskt helljus åter blir tillgängligt,
eller vindrutesensorerna inte längre är blockerade, släcks meddelandet och symbolen
tänds.
BELYSNING
VARNING
Automatiskt helljus är ett hjälpmedel för att
vid gynnsamma förhållanden använda bästa
möjliga ljus.
Föraren är alltid ansvarig för att manuellt växla
mellan hel- och halvljus när trafiksituationer
eller väderförhållanden kräver det.
Använda blinkers
Relaterad information
•
•
•
OBS
Bilens blinkers manövreras med vänster rattspak.
Blinkerlamporna blinkar tre gånger eller kontinuerligt, beroende på hur långt uppåt eller nedåt
spaken förs.
•
Denna automatiska blinksekvens kan
avbrytas genom att rattspaken omedelbart förs i motsatt riktning.
•
Om symbolen för blinker i förardisplayen
blinkar snabbare än normalt – se meddelande i förardisplayen.
Kontinuerlig blinksekvens
Ljusreglage (s. 134)
För rattspaken uppåt eller nedåt till yttersta
läget.
Använda helljus (s. 137)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 304)
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
Relaterad information
Blinkers.
Kort blinksekvens
För rattspaken uppåt eller nedåt till första
läget och släpp. Blinkerlamporna blinkar tre
gånger. Om funktionen deaktiveras via centerdisplayen blinkar lamporna en gång.
•
•
•
Varningsblinkers (s. 142)
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 135)
Byta blinkerlampa bak (s. 558)
139
BELYSNING
Aktiva kurvljus*
Deaktivera/aktivera funktionen
Dimstrålkastare/kurvtagningsljus*
Aktiva kurvljus är konstruerade för att ge maximal
belysning i kurvor och korsningar. Bil med LED3strålkastare* kan beroende på bilens utrustningsnivå ha aktiva kurvljus.
Funktionen som är aktiverad när bilen levereras
från fabrik kan deaktiveras/aktiveras via centerdisplayens funktionsvy:
Det främre dimljusen ger ifrån sig ett starkare
sken än halvljusen och är därför extra effektiva i
dimma.
Tryck på knappen Aktiva
kurvljus.
Relaterad information
•
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 135)
•
Dimstrålkastare/kurvtagningsljus* (s. 140)
Knapp för dimstrålkastare.
Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster) respektive
aktiverad (höger).
De aktiva kurvljusen följer rattrörelsen för att ge
maximal belysning i kurvor och korsningar och
kan därmed ge föraren bättre uppsikt.
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
bilen. Vid fel i funktionen lyser symbolen
i
förardisplayen samtidigt som förardisplayen visar
en förklarande text.
Funktionen är endast aktiv i svagt dagsljus eller
mörker och endast när bilen är i rörelse och halvljuset lyser.
3
140
Dimstrålkastarna kan tändas när bilens elsystem
är i tändningsläge II samt rattspakens vridring
står i läge
,
eller
.
Tryck på knappen för att aktivera och deaktivera.
lyser i förardisplayen när dimSymbolen
strålkastarna är tända.
Dimstrålkastarna släcks automatiskt när bilen
stängs av eller när rattspakens vridring ställs i
.
läge
Lysdiod (Light Emitting Diode)
* Tillval/tillbehör.
BELYSNING
OBS
Bestämmelser för användning av dimstrålkastare varierar mellan olika länder.
Kurvtagningsljus*
Dimljus bak
Dimljus bak släcks automatiskt när:
Dimljus bak lyser betydligt starkare än vanliga
baklyktor och bör endast användas då sikten är
nedsatt på grund av dimma, snö, rök eller damm
för att andra trafikanter i ett tidigt skede ska
observera framförvarande fordon.
•
bilen stängs av eller när rattspakens vridring
ställs i läge
•
rattspakens vridring står i läge
dimstrålkastarna släcks.
Dimstrålkastarna kan inkludera funktionen kurvtagningsljus som temporärt lyser upp området
snett framför bilen åt det håll ratten vrids i tvär
kurva, eller åt det håll blinkers används.
OBS
Bestämmelser för användning av dimljus bak
varierar mellan olika länder.
Funktionen aktiveras i svagt dagsljus eller mörker
eller
när rattspakens vridring står i läge
samt bilens hastighet är lägre än ca
30 km/h (ca 20 mph).
Relaterad information
•
•
•
•
Dessutom tänds båda kurvtagningsljusen som ett
komplement till backljuset vid backning.
Funktionen som är aktiverad när bilen levereras
från fabrik kan aktiveras och deaktiveras via centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Tändningslägen (s. 378)
Byta dimljuslampa bak (s. 561)
Knapp för dimljus bak.
Ljusreglage (s. 134)
Dimljus bak kan endast tändas när:
•
tändningsläge II är aktivt samt rattspakens
vridring står i läge
eller
•
rattspakens vridring står i läge
dimstrålkastarna är tända.
Dimljus bak (s. 141)
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 135)
Ljusreglage (s. 134)
Dimstrålkastare/kurvtagningsljus* (s. 140)
Dimljus bak består av en lampa bak på förarsidan
av bilen.
Tändningslägen (s. 378)
Aktiva kurvljus* (s. 140)
och
och
Tryck på knappen för att tända/släcka. Symbolen
lyser i förardisplayen när dimljus bak är
tänt.
* Tillval/tillbehör. 141
BELYSNING
Bromsljus
Nödbromsljus
Varningsblinkers
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.
Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma
bakomvarande fordon om en kraftig inbromsning.
Varningsblinkers varnar andra trafikanter genom
att bilens samtliga blinkers aktiveras samtidigt.
Funktionen kan användas för att varna vid trafikfara.
Bromsljuset tänds när bromspedalen trycks ner
och när bilen bromsas automatiskt av något
förarstödsystem.
Relaterad information
•
•
•
•
Nödbromsljus (s. 142)
Bromsfunktioner (s. 381)
Byta bromsljuslampa (s. 560)
Förarstödsystem (s. 252)
Funktionen innebär att bromsljuset blinkar istället
för att – som vid normal bromsning – lysa med
fast sken.
Nödbromsljusen aktiveras vid en kraftig inbromsning eller om ABS-systemet aktiveras i höga hastigheter.
Efter nedbromsning till en låg hastighet och föraren släpper bromsen återgår bromsljuset till normalt sken.
Samtidigt aktiveras bilens varningsblinkers. Dessa
blinkar tills föraren accelerar upp bilen till en
högre hastighet igen eller stänger av bilens varningsblinkers.
Relaterad information
•
•
•
Bromsljus (s. 142)
Färdbroms (s. 381)
Varningsblinkers (s. 142)
Knapp för varningsblinkers.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers.
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när bilen
bromsats så kraftigt att nödbromsljusen aktiverats och hastigheten är låg. Varningsblinkers börjar blinka efter att nödbromsljusen har slutat
blinka och deaktiveras då automatiskt när man
kör iväg igen eller deaktiveras om knappen trycks
in.
OBS
Bestämmelser för användning av varningsblinkers kan variera mellan länder.
142
BELYSNING
Relaterad information
•
•
Nödbromsljus (s. 142)
Använda blinkers (s. 139)
Använda ledbelysning
Trygghetsbelysning
En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts.
Trygghetsbelysningen tänds när bilen låses upp
och används för att tända bilens belysning på
avstånd.
För att aktivera funktionen:
Funktionen aktiveras när fjärrnyckeln används vid
upplåsning. Då lyser positionsljus, belysning i
yttre handtag*, nummerskyltsbelysning, inre taklampor och golvbelysning samt bagage/lastutrymmets belysning. Om en dörr öppnas inom
aktiveringstiden kommer tiden för belysningen i
yttre handtag* och den interiöra belysningen att
förlängas.
1.
Stäng av bilen.
2.
För vänster rattspak framåt mot instrumentpanelen och släpp.
3.
Stig ur bilen och lås dörren.
När funktionen aktiverats lyser en symbol i förardisplayen, positionsljus, belysning i yttre handtag*
samt nummerskyltsbelysning.
Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in via centerdisplayen.
Relaterad information
•
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 135)
•
Trygghetsbelysning (s. 143)
Funktionen kan aktiveras och deaktiveras via
centerdisplayen.
Relaterad information
•
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 135)
•
•
Använda ledbelysning (s. 143)
Fjärrnyckel (s. 211)
* Tillval/tillbehör. 143
BELYSNING
Interiör belysning
Interiören är utrustad med flera olika typer av
ljussättning för att förbättra upplevelsen. Bland
annat läslampor, handskfacksbelysning och
markbelysning.
All belysning i kupén kan tändas och släckas
manuellt minst 5 minuter från det att:
•
bilen har stängts av och dess elsystem är i
tändningsläge 0
•
bilen har låsts upp men den har inte startats.
Främre takbelysning
Automatik för kupébelysning
Bakre takbelysning*
Läslampa höger sida
I bakre delen av bilen finns läsbelysning, vilken
också används som kupébelysning.
Läsbelysning
Läslamporna på höger respektive vänster sida
tänds eller släcks med ett kort tryck på respektive
knapp i takkonsolen. Ljusstyrkan justeras genom
att knappen hålls inne.
Kupébelysning
Golvbelysningen och takbelysningen tänds eller
släcks med ett kort tryck på knappen i takkonsolen.
Automatik för kupébelysning
Automatiken aktiveras med ett kort tryck på
AUTO-knappen i takkonsolen. Med automatiken
aktiverad lyser ljusindikatorn i knappen och kupébelysningen tänds och släcks enligt nedanstående.
Läslampor över baksätet.
Kupébelysningen tänds när:
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och kupébelysning.
Läslampa vänster sida
Kupébelysning
144
•
•
•
•
bilen låses upp
bilen stängs av
en sidodörr öppnas
förblir tänd i 2 minuter om någon av sidodörrarna är öppen.
Kupébelysningen släcks när:
•
•
•
bilen låses
bilen startas
I bil med panoramatak* finns två lampenheter, en på vardera sida av taket.
en sidodörr stängs.
* Tillval/tillbehör.
BELYSNING
Läslamporna tänds eller släcks med ett kort tryck
på lampans knapp. Ljusstyrkan justeras genom
att knappen hålls inne.
Handskfacksbelysning
Handskfacksbelysningen tänds respektive släcks
när luckan öppnas eller stängs.
Solskyddets spegelbelysning*
Belysningen till spegeln i solskyddet tänds
respektive släcks då locket öppnas eller stängs.
Markbelysning*
Markbelysningen tänds eller släcks när respektive
dörr öppnas eller stängs.
Belysning i lastutrymme
Belysningen i lastutrymmet tänds eller släcks då
bakluckan öppnas eller stängs.
Belysning i förvaringsfack i dörrar
Justera interiör belysning
Belysningen i förvaringsfack i dörrar tänds när
man öppnar dörrarna och släcks när bilen låses.
Ljusstyrkan kan finjusteras med hjälp av tumhjulet i instrumentpanelen.
Belysningen i bilen tänds upp olika beroende på
tändningsläge. Den interiöra belysningen kan
justeras med ett tumhjul i intrumentpanelen och
vissa ljusfunktioner kan även justeras via centerdisplayen.
Belysning i tunnelkonsolens främre
mugghållare
Med tumhjulet på instrumentpanelen till vänster om ratten
justeras ljusstyrkan på displaybelysning, reglagebelysning,
omgivande ljus och stämningsljus*
Belysningen i främre mugghållare tänds när bilen
låses upp och släcks när bilen låses. Ljusstyrkan
kan finjusteras med hjälp av tumhjulet i instrumentpanelen.
Relaterad information
•
•
•
•
Justera interiör belysning (s. 145)
Justera omgivande dekorbelysning
Ljusreglage (s. 134)
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car Ljus och belysning
Interiör belysning.
3.
Välj mellan följande inställningar:
Tändningslägen (s. 378)
Kupéns interiör (s. 526)
Dekorbelysning
Det omgivande ljuset tänds när man öppnar dörrarna och släcks när bilen låses. Dekorbelysningens intensitet kan anpassas i centerdisplayen
och även finjusteras med tumhjulet i instrumentpanelen.
Stämningsljus*
Bilen är utrustad med lysdioder som gör det möjligt att ändra färg på ljuset. Denna belysning är
tänd när bilen är i gång. Stämningsljuset kan
anpassas i centerdisplayen och även finjusteras
med tumhjulet i instrumentpanelen.
•
Under Intensitet för dekorbelysning,
välj mellan Av, Låg och Hög.
•
Under Nivå för dekorbelysning, välj
mellan Reducerad och Full.
Justera stämningsljus*
Bilen är utrustad med några lysdioder som gör
det möjligt att ändra färg på ljuset. Denna belysning är tänd när bilen är i gång.
}}
* Tillval/tillbehör. 145
BELYSNING
||
Ändra ljusets styrka
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car Ljus och belysning
Interiör belysning Stämningsljus.
3.
Under Styrka på stämningsljus välj mellan
Av, Låg och Hög.
Ändra ljusets färg
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car Ljus och belysning
Interiör belysning Stämningsljus.
3.
Välj mellan Efter temperatur och Efter färg
för att ändra ljusets färg.
Vid val Efter temperatur ändrar sig ljuset
efter inställd kupétemperatur.
Vid val Efter färg kan underkategorin
Temafärger användas för att justera ytterligare.
Relaterad information
•
•
•
146
Interiör belysning (s. 144)
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 135)
Tändningslägen (s. 378)
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Rutor, glas och speglar
Klämskydd för rutor och solgardiner
I bilen finns reglage för rutor, glas och speglar.
Några av rutorna i bilen är förstärkta med laminering.
Alla eldrivna rutor och solskydd* har klämskydd
som löser ut om de blockeras av något föremål
vid öppning eller stängning.
Laminerat glas
Vid blockering stannar rörelsen och backar därefter automatiskt till ca 50 mm (ca 2 tum) från
det blockerade läget (alternativt till fullt ventilationsläge).
Vindrutan har laminerat glas och för vissa övriga
glasytor finns laminerat glas som tillval. Laminerat
glas är förstärkt, vilket ger ett bättre inbrottsskydd
och förbättrar ljudisoleringen i kupén.
Även panoramataket* har laminerat glas.
Symbolen visas på de rutor där glaset är
laminerat1.
Skulle det vara något problem med klämskyddet
kan en återställningssekvens provas.
•
•
1
148
VARNING
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 148)
Om startbatteriet kopplats bort måste funktionen för automatisk öppning och stängning
återställas för att fungera korrekt. Återställning måste ske för att klämskyddet ska fungera.
Panoramatak* (s. 154)
Fönsterhissar (s. 149)
Backspeglar (s. 151)
Använda vindrutetorkare (s. 158)
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 160)
Aktivera och deaktivera eluppvärmd vindruta*
(s. 193)
Om ett problem skulle uppstå med de elektriska
funktionerna för fönsterhissarna kan en återställningssekvens testas.
VARNING
Om startbatteriet kopplats bort måste funktionen för automatisk öppning och stängning
återställas för att fungera korrekt. Återställning måste ske för att klämskyddet ska fungera.
Det finns möjlighet att forcera klämskyddet när
stängning avbrutits, t.ex. vid isbildning, genom att
kontinuerligt trycka reglaget i en och samma riktning.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Återställningssekvens för
klämskydd
Relaterad information
•
•
•
Återställningssekvens för klämskydd (s. 148)
Skulle problem kvarstå, eller om det gäller panoramatak eller taklucka, kontakta en verkstad2.
Återställ fönsterhiss
1. Börja med fönstret i stängt läge.
2.
Manövrera sedan reglaget i det manuella
läget 3 gånger uppåt mot stängt läge.
> Systemet initieras automatiskt.
Relaterad information
•
•
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 148)
Manövrera fönsterhissar (s. 149)
Manövrera fönsterhissar (s. 149)
Panoramatak* (s. 154)
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta
och yttre backspeglar (s. 195)
Gäller ej vindrutan och panoramataket* som alltid är laminerade och därför saknar denna symbol.
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Fönsterhissar
VARNING
Fönsterhissarna manövreras med reglagepanelerna i respektive dörr. Förardörren har reglage
för att manövrera samtliga fönster och även aktivera barnsäkerhetsspärren.
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av rörliga delar.
•
•
Manövrera alltid rutor under uppsikt.
•
•
Lämna aldrig barn ensamma i bilen.
•
Reglagepanel i förardörr.
Elektrisk barnsäkerhetsspärr* som deaktiverar reglagen i bakdörrarna för att förhindra
att dörrar eller fönster öppnas inifrån.
Reglage för bakre fönster.
Reglage för främre fönster.
Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.
Tänk på att alltid bryta strömmen till elhissarna genom att sätta bilens elsystem i
tändningsläge 0 och ta sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas.
Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar
genom rutor, även om bilens elsystem är
helt avslaget.
Relaterad information
•
•
•
Manövrera fönsterhissar
Med reglagepanelen i förardörren kan alla fönsterhissar manövreras – med reglagepanelerna i
övriga dörrar manövreras respektive fönsterhiss.
Fönsterhissarna är utrustade med klämskydd.
Skulle det vara något problem med klämskyddet
kan en återställningssekvens provas.
VARNING
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av rörliga delar.
•
•
Manövrera alltid rutor under uppsikt.
•
•
Lämna aldrig barn ensamma i bilen.
Manövrera fönsterhissar (s. 149)
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 148)
Återställningssekvens för klämskydd (s. 148)
•
Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.
Tänk på att alltid bryta strömmen till elhissarna genom att sätta bilens elsystem i
tändningsläge 0 och ta sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas.
Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar
genom rutor, även om bilens elsystem är
helt avslaget.
Fönsterhissarna är utrustade med klämskydd.
Skulle det vara något problem med klämskyddet
kan en återställningssekvens provas.
2
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
}}
* Tillval/tillbehör. 149
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
||
VARNING
Kontrollera så att inte barn eller andra passagerare kommer i kläm när alla rutor stängs
med fjärrnyckel eller nyckelfri öppning* med
dörrhandtag.
•
•
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 232)
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 213)
OBS
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet
då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att
öppna även de främre fönsterrutorna lite
grann.
Manövrering av fönsterhissar.
Manövrering utan automatik. För något av
reglagen lätt uppåt eller nedåt. Fönsterhissarna går upp eller ner så länge reglaget hålls
i position.
Manövrering med automatik. För något av
reglagen uppåt eller nedåt till ändläget och
släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till sitt
ändläge.
För att fönsterhissarna ska kunna användas
måste tändningsläget vara I eller II. Efter att bilen
har stängts av kan fönsterhissarna manövreras i
några minuter efter att tändningen slagits av –
dock inte efter att en dörr har öppnats. Det går
endast att manövrera med ett reglage i taget.
Det går även att manövrera med hjälp av fjärrnyckel eller nyckelfri öppning* med dörrhandtag.
150
OBS
Fönsterrutorna kan inte öppnas i hastigheter
över ca 180 km/h (ca112 mph), men de kan
stängas.
Det är alltid förarens ansvar att följa gällande
trafikregler.
OBS
Rutor kan eventuellt inte manövreras vid låga
temperaturer.
Relaterad information
•
•
•
Fönsterhissar (s. 149)
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 148)
Återställningssekvens för klämskydd (s. 148)
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Backspeglar
De inre och yttre backspeglarna används för att
föraren ska få en bättre uppsikt bakåt.
Inre backspegel
Den inre backspeglen justeras genom att vinkla
den för hand. Den inre backspegeln kan vara
utrustad med HomeLink*, automatisk avbländning* och kompass*.
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta
och yttre backspeglar (s. 195)
Justera backspeglarnas avbländning
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det reflekteras i backspeglarna och blända föraren.
Blända av när bakomvarande ljus stör.
Manuell avbländning
Den inre backspegeln kan bländas av med ett
reglage i spegelns underkant.
Yttre backspeglar
VARNING
Båda speglarna är krökta för att ge god överblick. Föremål kan se ut att vara längre bort
än vad de i verkligheten är.
De yttre backspeglarnas lägen justeras med
inställningsspaken i förardörrens reglagepanel.
Det finns även flera automatiska inställningar
som kan kopplas till minnesfunktionsknapparna
för det elmanövrerade sätet*.
Relaterad information
•
•
•
•
•
HomeLink®* (s. 438)
Kompass* (s. 442)
Justera backspeglarnas avbländning (s. 151)
Vinkling av yttre backspeglar (s. 152)
Reglage för manuell avbländning.
1.
Blända av genom att föra reglaget in mot
kupén.
2.
Återgå till normalt läge genom att föra reglaget mot vindrutan.
Reglage för manuell avbländning finns inte på
spegel med automatisk avbländning.
Lagra position för säte och backspeglar
(s. 166)
}}
* Tillval/tillbehör. 151
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
||
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspeglarna av automatiskt. Automatisk avbländning är alltid aktiv under körning, utom när växellådans backläge är valt.
För att de yttre backspeglarna ska kunna vara
utrustade med automatisk avbländning måste
också den inre backspegeln vara utrustad med
automatisk avbländning.
OBS
OBS
Skyms sensorerna av t.ex. parkeringstillstånd,
transpondrar, solskydd eller objekt i säten
eller i lastutrymmet på ett sådant sätt att ljus
förhindras att nå sensorerna, reduceras den
inre och de yttre backspeglarnas avbländningsfunktion.
Vid byte av känslighet märks ingen förändring
av avbländningen omedelbart, utan förändringen sker gradvis.
Känsligheten för avbländning kommer att påverka
både inre och yttre backspeglar.
För att ändra avbländningens känslighet:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car
bekvämlighet.
3.
Under Automatisk avbländning av
backspegel, välj Normal, Mörk eller Ljus.
För att ha bättre sikt bakåt så behöver de yttre
backspeglarna ställas in efter förarens förutsättningar. Det finns flera automatiska inställningar
som även kan kopplas till minnesfunktionsknapparna för det elmanövrerade sätet*.
Använda reglage för yttre backspeglar
Relaterad information
•
•
Backspeglar (s. 151)
Vinkling av yttre backspeglar (s. 152)
Speglar och
I den inre backspegeln finns två sensorer – en
framåtriktad och en bakåtriktad – som arbetar tillsammans för att identifiera och eliminera bländande ljus. Den framåtriktade sensorn känner av
omgivande ljus, medan den bakåtriktade sensorn
känner av ljus från bakomvarande fordons strålkastare.
152
Vinkling av yttre backspeglar
Reglage för yttre backspeglar.
De yttre backspeglarnas lägen justeras med
inställningsspaken i förardörrens reglagepanel.
Tändningsläget måste vara lägst I.
1.
Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan i
knappen lyser.
2.
Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3.
Tryck en gång till på knappen L eller R. Lampan ska inte längre lysa.
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Fäll in backspeglar elektriskt*
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in.
1.
Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
2.
Släpp dem efter ca 1 sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
Fäll ut speglarna genom att trycka ner L och R
samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i utfällt
läge.
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge
måste elektriskt återställas till neutralläge för att
den elektriska in-/utfällningen* ska fungera korrekt.
Observera att knappen kan behöva tryckas in 2
gånger, beroende på om den redan var förvald.
När backspegeln är nedvinklad blinkar knappen.
När backväxeln läggs ur börjar backspegeln
återgå automatiskt efter ca 3 sekunder och når
sitt ursprungliga läge efter ca 8 sekunder.
Automatisk vinkling vid
parkering3
Med denna inställning vinklas backspegeln automatiskt ner när backväxel är vald. Det nedfällda
läget är förinställt och går inte att justera. Det går
att få backspegeln att direkt återgå till sitt
ursprungliga läge genom att 2 gånger trycka in
knappen L eller R.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
1.
Fäll in speglarna genom att trycka ner knapparna L och R samtidigt.
2.
Tryck på My Car
bekvämlighet.
2.
Fäll ut dem igen genom att trycka ner knapparna L och R samtidigt.
3.
3.
Upprepa ovanstående procedur vid behov.
Under Vinkling av sidospegel vid
backning, välj Av, Förare, Passagerare
eller Båda för att aktivera/deaktivera och för
att välja vilken backspegel som ska vinklas.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Vinkling vid parkering3
Det går att vinkla ner en backspegel för att föraren exempelvis ska kunna se vägkanten vid parkering.
–
Lägg i backväxeln och tryck in knappen L
eller R.
3 Endast
2.
Tryck på My Car
bekvämlighet.
Speglar och
3.
Välj Sidospeglar vinklas in vid låsning för
att aktivera/deaktivera.
Relaterad information
•
•
•
•
Backspeglar (s. 151)
Justera backspeglarnas avbländning (s. 151)
Lagra position för säte och backspeglar
(s. 166)
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta
och yttre backspeglar (s. 195)
Speglar och
Automatisk infällning vid låsning*
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln kan
backspeglarna fällas in/ut automatiskt.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
i kombination med elmanövrerat säte med minnesknappar*.
* Tillval/tillbehör. 153
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Panoramatak*
Panoramataket är uppdelat i två glassektioner.
Den främre är öppningsbar vertikalt i bakkant
(ventilationsläge) eller horisontellt (öppet läge).
Den bakre är ett fast takglas.
Panoramataket har en vindavvisare och en solgardin, tillverkad av perforerat tyg och placerad
under glastaket, för extra skydd mot t.ex. starkt
solljus.
VARNING
Vindavvisare
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av rörliga delar.
•
•
Manövrera alltid rutor under uppsikt.
•
•
Lämna aldrig barn ensamma i bilen.
•
Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.
Tänk på att alltid bryta strömmen till elhissarna genom att sätta bilens elsystem i
tändningsläge 0 och ta sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas.
Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar
genom rutor, även om bilens elsystem är
helt avslaget.
Till panoramataket hör en vindavvisare som fälls
upp när panoramataket är i öppet läge.
Relaterad information
VIKTIGT
•
Öppna inte panoramataket när lasthållare
är monterad.
•
Placera inte tunga föremål på panoramataket.
Panoramataket och solgardinen manövreras med
ett reglage som är placerat i taket.
För att panoramataket och solgardinen ska
kunna manövreras måste bilens elsystem vara i
tändningsläge I eller II.
154
•
•
•
•
•
Manövrera panoramatak* (s. 155)
Automatisk stängning av panoramatakets*
solgardin (s. 157)
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 148)
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 232)
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 213)
VIKTIGT
•
Ta bort is och snö innan panoramataket
öppnas. Var försiktig så att inte ytor repas
eller lister skadas.
•
Manövrera inte panoramataket om det
frusit fast.
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Manövrera panoramatak*
Panoramataket och solgardinen manövreras
med ett reglage i takpanelen och är båda utrustade med klämskydd.
VARNING
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av rörliga delar.
•
•
Manövrera alltid rutor under uppsikt.
•
•
Lämna aldrig barn ensamma i bilen.
•
Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.
Tänk på att alltid bryta strömmen till elhissarna genom att sätta bilens elsystem i
tändningsläge 0 och ta sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas.
Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar
genom rutor, även om bilens elsystem är
helt avslaget.
VIKTIGT
4
•
Öppna inte panoramataket när lasthållare
är monterad.
•
Placera inte tunga föremål på panoramataket.
VIKTIGT
•
•
Ta bort is och snö innan panoramataket
öppnas. Var försiktig så att inte ytor repas
eller lister skadas.
Manövrera inte panoramataket om det
frusit fast.
För att panoramataket och solgardinen ska
kunna manövreras måste bilens elsystem vara i
tändningsläge I eller II.
Det går även att manövrera med hjälp av fjärrnyckel eller nyckelfri öppning* med dörrhandtag .
VARNING
Kontrollera så att inte barn eller andra passagerare kommer i kläm när alla rutor stängs
med fjärrnyckel eller nyckelfri öppning* med
dörrhandtag.
stoppas också om reglaget i taket manövreras
igen i motsatt riktning mot den pågående rörelseriktningen.
Panoramataket och solgardinen är också utrustade med klämskydd. Skulle det vara något problem med klämskyddet kan en återställningssekvens provas.
OBS
Vid manuell öppning måste solgardinen vara
helt öppen innan panoramataket kan öppnas.
Vid omvänd procedur måste panoramataket
vara helt stängt innan solgardinen kan
stängas helt.
OBS
Rutor kan eventuellt inte manövreras vid låga
temperaturer.
VIKTIGT
Kontrollera att panoramataket är ordentligt
stängt vid stängning.
Takets rörelse stoppas om reglaget släpps vid
manuell manövrering eller då glaset når komfort4-, maximalt öppnings- eller stängningsläge.
Rörelsen för både panoramatak och solgardin
Komfortläge är en position där vindbrus och resonansljud under körning är på en behagligt låg nivå.
}}
* Tillval/tillbehör. 155
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
||
Öppna och stäng ventilationsläge
Öppna och stäng panoramataket helt
med reglage i taket
Öppna genom att trycka reglaget uppåt en
gång.
Solgardinen följer med automatiskt om panoramataket stängs från ventilationsläget.
Manövrering, manuellt läge
Manövrering, automatiskt läge
Manuell manövrering
1. Öppna solgardinen – tryck reglaget bakåt till
läget för manuell öppning.
Öppna panoramataket till komfortläget –
tryck reglaget bakåt en andra gång till läget
för automatisk öppning och släpp.
3.
Öppna panoramataket maximalt – tryck reglaget bakåt en tredje gång till läget för automatisk öppning och släpp.
Automatisk manövrering – snabb öppning
eller stängning
Panoramataket och solgardinen kan öppnas eller
stängas samtidigt:
–
Öppna – tryck reglaget bakåt två gånger till
läget för automatisk manövrering och släpp.
Stäng – tryck reglaget framåt/nedåt två
gånger till läget för automatisk manövrering
och släpp.
2.
Öppna panoramataket till komfortläge – tryck
reglaget bakåt en andra gång till läget för
manuell öppning.
–
3.
Öppna panoramataket maximalt – tryck reglaget bakåt en tredje gång till läget för manuell öppning.
Relaterad information
Stäng genom att upprepa föregående procedur i
omvänd ordning – tryck istället reglaget framåt/
nedåt till läget för manuell stängning.
156
2.
Stäng genom att upprepa föregående procedur i
omvänd ordning – tryck istället reglaget framåt/
nedåt till läget för automatisk stängning.
Ventilationsläge, vertikalt i bakkant.
Stäng genom att trycka reglaget nedåt en
gång.
Då ventilationsläge väljs lyfts den främre glasluckan upp i bakkant. Om solgardinen är helt
stängd när ventilationsläge väljs, öppnas den
automatiskt ca 50 mm (ca 2 tum).
Automatisk manövrering
1. Öppna solgardinen maximalt – tryck reglaget
bakåt till läget för automatisk öppning och
släpp.
•
•
Panoramatak* (s. 154)
•
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 148)
Automatisk stängning av panoramatakets*
solgardin (s. 157)
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
•
•
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 232)
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 213)
Automatisk stängning av
panoramatakets* solgardin
Med denna funktion stängs solgardinen automatiskt 15 minuter efter att bilen har låsts ifall
bilen står parkerad i varmt väder. Detta görs för
att sänka kupétemperaturen och skydda bilklädseln från solblekning.
Funktionen som är deaktiverad när bilen levereras från fabrik kan aktiveras eller deaktiveras i
centerdisplayen.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car
Låsning.
Välj Automatisk stängning av takets
solgardin för att aktivera/deaktivera.
OBS
Även solgardinen stängs när alla rutor stängs
med fjärrnyckel eller nyckelfri öppning* med
dörrhandtag.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Panoramatak* (s. 154)
Manövrera panoramatak* (s. 155)
Klämskydd för rutor och solgardiner (s. 148)
Torkarblad och spolarvätska
Torkarna tillsammans med spolarvätskan
används för att förbättra sikten samt strålkastarnas ljusbild.
Spolmunstyckena värms* automatiskt vid kyla för
att förhindra att spolarvätskan fryser.
Information om att det behövs påfyllning av spolarvätska visas i förardisplayen när ca 1 liter (1 qt)
spolarvätska återstår.
Relaterad information
•
•
Använda regnsensorn (s. 159)
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 160)
•
Använda automatisk bakrutetorkning vid
backning (s. 161)
•
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 160)
•
Använda bakrutetorkare och -spolare
(s. 161)
•
•
•
•
•
Påfyllning av spolarvätska (s. 590)
Torkarblad i serviceläge (s. 589)
Byta torkarblad vindruta (s. 588)
Byta torkarblad bakruta (s. 587)
Använda vindrutetorkare (s. 158)
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 232)
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 213)
* Tillval/tillbehör. 157
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Använda vindrutetorkare
Kontinuerlig torkning
För spaken uppåt för att torkarna ska
svepa med normal hastighet.
Vindrutetorkarna rengör vindrutan. Olika inställningar för vindrutetorkarna görs med höger rattspak.
För spaken ytterligare uppåt för att torkarna ska svepa med hög hastighet.
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare – säkerställ att
torkarbladen inte är fastfrusna och att eventuell snö eller is på vindrutan och bakrutan är
bortskrapad.
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna
rengör vindrutan. Vindrutan ska vara blöt när
vindrutetorkarna arbetar.
Höger rattspak.
Tumhjulet används för att ställa in regnsensorns känslighet och torkarnas frekvens.
Enkelsvep
För spaken nedåt och släpp för att göra
ett svep.
Vindrutetorkare av
För spaken till läge 0 för att stänga av
vindrutetorkarna.
Intervalltorkning
Ställ in antalet svep per tidsenhet med
tumhjulet när intervalltorkning är vald.
158
Relaterad information
•
•
Använda regnsensorn (s. 159)
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 160)
•
Använda automatisk bakrutetorkning vid
backning (s. 161)
•
•
Torkarblad och spolarvätska (s. 157)
•
Använda bakrutetorkare och -spolare
(s. 161)
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 160)
•
•
•
•
Påfyllning av spolarvätska (s. 590)
Torkarblad i serviceläge (s. 589)
Byta torkarblad vindruta (s. 588)
Byta torkarblad bakruta (s. 587)
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Använda regnsensorn
Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt.
Regnsensorns känslighet justeras med tumhjulet
på höger rattspak.
Aktivera regnsensorn genom att trycka på regn.
sensorknappen
•
För spaken nedåt för att torkarna ska göra extrasvep.
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 160)
•
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. Ett extra svep görs när
tumhjulet vrids uppåt.
Använda automatisk bakrutetorkning vid
backning (s. 161)
•
•
Torkarblad och spolarvätska (s. 157)
•
Använda bakrutetorkare och -spolare
(s. 161)
Deaktivera regnsensor
Deaktivera regnsensorn genom att trycka på
regnsensorknappen
eller för spaken uppåt
till ett annat torkarprogram.
Regnsensorn deaktiveras automatiskt i
tändningsläge 0 eller när motorn är avstängd.
Höger rattspak.
Regnsensorknapp
Tumhjul, känslighet/frekvens
När regnsensorn är aktiverad visas regnsensori förardisplayen.
symbolen
Aktivera regnsensor
Relaterad information
Regnsensorn deaktiveras automatiskt när torkarblad sätts i serviceläge. Regnsensorn återaktiveras när serviceläget har stängts av.
•
•
•
•
•
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 160)
Påfyllning av spolarvätska (s. 590)
Torkarblad i serviceläge (s. 589)
Byta torkarblad vindruta (s. 588)
Byta torkarblad bakruta (s. 587)
Använda vindrutetorkare (s. 158)
VIKTIGT
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn medan
bilen är igång eller när bilens elsystem är i
tändningsläge I eller II. Symbolen i förardisplayen slocknar.
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen vara
igång alternativt i tändningsläge I eller II samtidigt som spaken till vindrutetorkarna är i läge 0,
alternativt i läge för enkelsvep.
159
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Använda regnsensorns
minnesfunktion
Använda vindrute- och
strålkastarspolare
Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt.
Vindrute- och strålkastarspolare rengör vindrutan
och strålkastarna. Start av vindrute- och strålkastarspolare görs med höger rattspak.
Aktivera/deaktivera minnesfunktion
Minnesfunktion för regnsensorn är möjlig att aktivera så att regnsensorknappen inte behöver
tryckas in varje gång bilen startas:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Minne för regnsensor för att aktivera/
deaktivera minnesfunktionen.
Starta vindrute- och strålkastarspolare
Vindrutetorkare.
160
Reducerad spolning
Då det återstår ca 1 liter (1 qt) spolarvätska i
behållaren och meddelandet Spolarvätska Nivå
visas
låg Fyll på tillsammans med symbol
i förardisplayen, stängs tillförseln av spolarvätska
till strålkastarna av. Detta för att prioritera rengöring av vindrutan och sikten genom den. Strålkastarna spolas enbart om hel- eller halvljus är på.
•
•
Använda regnsensorn (s. 159)
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 160)
•
Använda automatisk bakrutetorkning vid
backning (s. 161)
•
•
Torkarblad och spolarvätska (s. 157)
•
•
•
•
•
För att spara vätska spolas strålkastarna automatiskt enligt ett definierat intervall, när strålkastarna är påslagna.
Relaterad information
Relaterad information
•
•
Spolning av strålkastare*
Använda bakrutetorkare och -spolare
(s. 161)
Påfyllning av spolarvätska (s. 590)
Torkarblad i serviceläge (s. 589)
Byta torkarblad vindruta (s. 588)
Spolningsfunktion, höger rattspak.
–
För höger rattspak mot ratten för att starta
vindrute- och strålkastarspolarna.
> Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna några extra svep.
VIKTIGT
Undvik aktivering av spolsystem när det är
fruset eller spolarbehållaren är tom, i annat
fall finns risk att skada pumpen.
Använda regnsensorn (s. 159)
Använda automatisk bakrutetorkning vid
backning (s. 161)
•
•
Torkarblad och spolarvätska (s. 157)
•
Använda bakrutetorkare och -spolare
(s. 161)
•
•
•
•
•
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 160)
Påfyllning av spolarvätska (s. 590)
Torkarblad i serviceläge (s. 589)
Byta torkarblad vindruta (s. 588)
Byta torkarblad bakruta (s. 587)
Använda vindrutetorkare (s. 158)
Byta torkarblad bakruta (s. 587)
Använda vindrutetorkare (s. 158)
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Använda bakrutetorkare och spolare
–
Bakrutetorkare och -spolare rengör bakrutan.
Start av rengöring och inställningar görs med
höger rattspak.
Relaterad information
Aktivera bakrutetorkare och -spolare
OBS
Bakrutetorkarens motor är utrustad med ett
överhettningsskydd som gör att den stängs av
om den blir överhettad. Bakrutetorkaren fungerar igen efter en nedkylningsperiod.
Välj
torkare.
för intervalltorkning med bakrute-
Välj
för kontinuerlig hastighet med
bakrutetorkare.
•
•
För höger rattspak framåt för att starta spolning och torkning av bakrutan.
Använda regnsensorn (s. 159)
Använda automatisk
bakrutetorkning vid backning
Om backväxeln läggs in när vindrutetorkarna är
aktiverade kommer bakrutetorkaren starta. Funktionen upphör när backväxeln läggs ur.
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 160)
1.
•
Använda automatisk bakrutetorkning vid
backning (s. 161)
2.
Tryck på My Car
•
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 160)
3.
•
•
•
•
•
•
Torkarblad och spolarvätska (s. 157)
Välj Automatisk torkning av bakruta för
att aktivera/deaktivera torkning vid backning.
Påfyllning av spolarvätska (s. 590)
Torkarblad i serviceläge (s. 589)
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
Vindrutetorkare.
Om bakrutetorkaren redan går med kontinuerlig
hastighet, sker ingen förändring när backväxeln
läggs in.
Byta torkarblad vindruta (s. 588)
Relaterad information
Byta torkarblad bakruta (s. 587)
•
•
Använda vindrutetorkare (s. 158)
Använda regnsensorn (s. 159)
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 160)
•
•
Torkarblad och spolarvätska (s. 157)
•
Använda bakrutetorkare och -spolare
(s. 161)
•
•
•
•
•
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 160)
Påfyllning av spolarvätska (s. 590)
Torkarblad i serviceläge (s. 589)
Byta torkarblad vindruta (s. 588)
Byta torkarblad bakruta (s. 587)
Använda vindrutetorkare (s. 158)
161
SÄTEN OCH RATT
SÄTEN OCH RATT
Manuellt framsäte
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter
för bästa möjliga sittkomfort.
Justera sätet framåt/bakåt genom att lyfta
handtaget och ställa in rätt avstånd till ratt
och pedaler. Kontrollera att sätet är spärrat
då inställningen har ändrats.
Ändra sittdynans längd* genom att dra upp
spaken och föra dynan framåt/bakåt med
handen.
Höj/sänk sittdynans framkant* genom att
pumpa upp/ner1.
Ändra svankstödet* genom att trycka på
knappen uppåt/nedåt/framåt/bakåt.
1
164
Höj/sänk sätet genom att pumpa spaken
upp/ner.
Ändra ryggstödets lutning genom att vrida
ratten.
Relaterad information
•
•
•
Elmanövrerat* framsäte (s. 165)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 165)
Lagra position för säte och backspeglar
(s. 166)
•
Använda lagrad position för säte och backspeglar (s. 166)
•
•
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 167)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 168)
Det går att ställa in nackskydden i höjdled
genom att trycka in knappen och justera
manuellt.
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarsätet innan
körning påbörjas, aldrig under färd. Var förvissad om att sätet är i låst läge för att undvika
personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.
Gäller endast förarstolen.
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
Elmanövrerat* framsäte
Justera elmanövrerat* framsäte
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter
för bästa möjliga sittkomfort. Det elmanövrerade
sätet kan flyttas framåt/bakåt och upp/ner. Sittdynans framkant kan höjas/sänkas och ryggstödets lutning kan ändras. Svankstödet* kan justeras uppåt/nedåt/framåt/bakåt. Dynans längd
justeras manuellt*.
Ställ in önskat sittläge med hjälp av reglagen på
framsätets sittdel. Aktivera svankstödet* genom
att trycka på fyrvägsreglaget.
Ryggstödet i framsätena kan inte fällas helt
framåt.
Inställning av säte kan göras när motorn är igång
och inom en viss tid efter att dörren har låsts upp
utan att motorn är igång. Justering kan även
göras inom en viss tid efter att motorn stängts av.
VIKTIGT
De elmanövrerade sätena har ett överbelastningsskydd som utlöses om något säte blockeras av något föremål. Om det händer,
avlägsna föremålet och manövrera därefter
sätet igen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 164)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 165)
Lagra position för säte och backspeglar
(s. 166)
Använda lagrad position för säte och backspeglar (s. 166)
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 167)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 168)
Aktivera och använd svankstödsreglaget
genom att trycka på fyrvägsreglaget uppåt/
nedåt/framåt/bakåt.
Höj/sänk sittdynans framkant genom att
justera reglaget upp/ner.
Höj/sänk sätet genom att justera reglaget
upp/ner.
Flytta sätet framåt/bakåt genom att justera
reglaget framåt/bakåt.
Ändra ryggstödets lutning genom att justera
reglaget framåt/bakåt.
Endast en rörelse (fram/bak/upp/ner) kan göras
åt gången.
Det går att ställa in nackskydden i höjdled
genom att trycka in knappen och justera
manuellt.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 164)
Elmanövrerat* framsäte (s. 165)
Lagra position för säte och backspeglar
(s. 166)
Använda lagrad position för säte och backspeglar (s. 166)
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 167)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 168)
* Tillval/tillbehör. 165
SÄTEN OCH RATT
Lagra position för säte och
backspeglar
2.
Tryck och håll in M-knappen. Ljusindikatorn i
knappen lyser.
Använda lagrad position för säte
och backspeglar
Det är möjligt att lagra positionen för elmanövrerat* säte och yttre backspeglar i minnesknapparna.
3.
Inom tre sekunder, tryck och håll in knapp 1
eller 2.
> När positionen är lagrad i vald minnesknapp hörs en ljudsignal och ljusindikatorn i M-knappen slocknar.
Om positionerna för det elmanövrerade* sätet
och de yttre backspeglarna har lagrats kan de
enkelt aktiveras med hjälp av minnesknapparna.
Lagra två olika positioner för det elmanövrerade*
sätet och de yttre backspeglarna med hjälp av
minnesknapparna. Knapparna sitter på insidan av
antingen ena framdörren eller båda*.
Använda lagrad inställning
Trycks inte någon av minnesknapparna in inom
tre sekunder slocknar M-knappen och ingen lagring görs.
Sätet eller backspeglarna måste justeras igen
innan det går att sätta ett nytt minne.
Relaterad information
•
•
•
•
Knapp M för lagring av inställning.
Minnesknapp.
Minnesknapp.
Lagra position
1.
166
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 164)
Elmanövrerat* framsäte (s. 165)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 165)
Använda lagrad position för säte och backspeglar (s. 166)
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 167)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 168)
Vinkling av yttre backspeglar (s. 152)
Lagrad inställning kan användas när framsätesdörren är öppen eller stängd:
Öppen framdörr
– Tryck in en av minnesknapparna 1 ( ) eller
2 ( ) med ett kort tryck. Elmanövrerat säte
och yttre backspeglar rör sig och stannar
sedan i de positioner som är lagrade i vald
minnesknapp.
Ställ in säte och yttre backspeglar till önskad
position.
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
Stängd framdörr
– Håll in en av minnesknapparna 1 ( ) eller 2
( ) tills säte och yttre backspeglar stannar i
de positioner som är lagrade i vald minnesknapp.
Justera* sittdynans längd i framsäte
•
För att öka komforten kan sittdynans längd justeras.
Använda lagrad position för säte och backspeglar (s. 166)
•
Justera svankstöd* i framsäte (s. 168)
Om minnesknappen släpps kommer sätets och
de yttre backspeglarnas rörelse att avbrytas.
VARNING
•
Eftersom framsätena kan justeras även
när tändningen är av bör barn aldrig vara i
bilen utan uppsikt.
•
Stolens rörelse kan stoppas närsomhelst
genom att trycka på någon av sätesreglagens knappar.
•
•
Ställ aldrig in stolen under körning.
Se till att det inte finns någonting under
stolarna när de justeras.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Reglage för dynjustering.
på sätets framsida och
1.
Ta tag i handtaget
dra uppåt.
2.
Justera sittdynans längd.
3.
Släpp handtaget och se till att dynan hamnat
i låst läge.
Manuellt framsäte (s. 164)
Elmanövrerat* framsäte (s. 165)
Relaterad information
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 165)
•
•
•
•
Lagra position för säte och backspeglar
(s. 166)
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 167)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 168)
Manuellt framsäte (s. 164)
Elmanövrerat* framsäte (s. 165)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 165)
Lagra position för säte och backspeglar
(s. 166)
Vinkling av yttre backspeglar (s. 152)
* Tillval/tillbehör. 167
SÄTEN OCH RATT
Justera svankstöd* i framsäte
Fälla ryggstöd i baksätet
Justera svankstödet
Baksätets ryggstöd är uppdelat i två delar. De
två delarna kan fällas framåt var för sig.
Svankstödet justeras med hjälp av reglage på
sidan av sätets sittdyna.
VARNING
Fyrvägsknappen, placerad på sidan av sätets sittdel.
Fyrvägssvankstödet justeras med fyrvägsknappen
(den runda) som är placerad på sidan av sätets
sittdel. Svankstödet kan justeras framåt/bakåt
och uppåt/nedåt.
1.
/ner
Tryck på fyrvägsknappen upp
att flytta svankstödet uppåt/nedåt.
för
2.
av fyrvägskTryck på den främre delen
nappen för att öka svankstödet.
3.
Tryck på den bakre delen
av fyrvägsknappen för att minska svankstödet.
Relaterad information
•
•
•
•
168
Manuellt framsäte (s. 164)
Elmanövrerat* framsäte (s. 165)
•
Ställ in sätet och fixera det innan avfärd.
Var försiktig vid inställning av sätet. Okontrollerad eller oaktsam inställning kan
leda till klämskador.
•
Vid lastning av långa objekt måste de alltid spännas fast på ett säkert sätt för att
undvika skada vid hastiga inbromsningar.
•
Stäng alltid av motorn och lägg i parkeringsbromsen vid i- och urlastning i bilen.
•
För bilar med automatisk växling, sätt växelväljaren i P för att förhindra att växelväljaren flyttas av misstag.
VIKTIGT
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas
något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena
får inte heller vara kopplade. Risk finns annars
att det uppstår skada på baksätets klädsel.
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 165)
Lagra position för säte och backspeglar
(s. 166)
•
Använda lagrad position för säte och backspeglar (s. 166)
•
Justera* sittdynans längd i framsäte (s. 167)
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
VIKTIGT
Fälla ryggstöd med knappar i lastutrymmet
Fälla ryggstöd med handtag i baksätet
För att möjliggöra fällning av baksäte måste bilen
stå stilla samt bakluckan vara öppen. Säkerställ
att inga personer eller föremål befinner sig i baksätet.
Säkerställ att inga personer eller föremål befinner
sig i baksätet.
Armstödet* på mittplatsen ska fällas upp
innan fällning av sätet.
Genomlastningsluckan* i baksätet ska vara
stängd innan fällning.
OBS
Framsätena kan behöva skjutas fram och/
eller ryggstöden justeras upp för att de bakre
ryggstöden ska kunna fällas fram helt.
Fälla ryggstöd i bil med elektroniskt
styrd fällning*
Om bilen är utrustad med elektronisk fällning av
baksätet är det möjligt att fälla sätet med
knappar placerade i lastutrymmet. Det är även
möjligt att fälla baksätet med hjälp av handtag på
sätets ovansida.
VARNING
Var uppmärksam så att personer inte riskerar
att klämma sig vid den automatiska fällningen
av baksätet. Eftersom detta sker automatiskt
vid knapptryckningen skall ingen befinna sig i
eller för nära baksätet.
1.
Fäll ner mittplatsens nackskydd manuellt.
2.
Håll inne knappen för fällning. Knapparna är
markerade med L och R för vänster
respektive höger ryggstödsdel.
3.
Ryggstöden släpper från låsningen. Först
fälls nackskydden, därefter fälls ryggstöden
automatiskt till horisontellt läge.
Fäll ner mittplatsens nackskydd manuellt.
Dra handtagen som är placerade i bilens
vänstra respektive högra baksätesrygg
framåt för att fälla vänstra respektive högra
delen av baksätet.
> Ryggstöden släpper från låsningen. Först
fälls nackskydden, därefter fälls ryggstöden automatiskt till horisontellt läge.
Fälla ryggstöd manuellt
Om bilen endast har manuell fällning av baksäte,
fäll högra respektive vänstra delen av sätet med
handtag i baksätet.
}}
* Tillval/tillbehör. 169
SÄTEN OCH RATT
4.
||
Vid behov justera upp mittplatsens nackskydd.
VARNING
När ryggstödet har fällts tillbaka ska den röda
indikeringen inte visas längre. Om den fortfarande visas är ryggstödet inte spärrat.
Justera nackskydd i baksätet
Reglera mittplatsens nackskydd efter passagerarens längd. Fäll ytterplatsernas nackskydd* för
att förbättra sikten bakåt.
Justera mittplatsens nackskydd
VARNING
Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i
baksätet är ordentligt låsta efter uppfällning.
Nackskydden på ytterplatserna måste alltid
vara uppfällda när det finns passagerare på
någon plats i baksätet.
Säkerställ att inga personer eller föremål befinner
sig i baksätet.
Fäll ner mittplatsens nackskydd manuellt.
Dra handtagen som är placerade i bilens
vänstra respektive högra baksätesrygg
framåt för att fälla vänstra respektive högra
delen av baksätet.
3.
Ryggstödet släpper från låsningen och behöver fällas ner manuellt till horisontellt läge.
Relaterad information
•
•
•
Justera nackskydd i baksätet (s. 170)
Privat låsning (s. 243)
Aktivera och deaktivera privat låsning
(s. 244)
Mittplatsens nackskydd ska regleras efter passagerarens längd så att det om möjligt täcker hela
bakhuvudet. Skjut det manuellt uppåt efter behov.
Fälla upp ryggstöd
Uppfällning av ryggstödet till upprätt position
görs manuellt:
170
1.
För ryggstödet uppåt/bakåt.
2.
Tryck ryggen vidare tills spärren går i lås.
3.
Fäll upp nackskydden manuellt.
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
Relaterad information
•
För att få ner skyddet måste knappen (se bild)
tryckas in samtidigt som nackskyddet trycks ner
försiktigt.
Fälla ryggstöd i baksätet (s. 168)
Tryck på knappen Fäll
nackstöd för att aktivera/
deaktivera fällning.
VARNING
Mittplatsens nackskydd skall vara i sitt nedersta läge när mittplatsen inte används. När
mittplatsen används skall nackskyddet vara
korrekt justerad till passagerarens längd så
att det om möjligt täcker hela bakhuvudet.
För tillbaka nackskyddet manuellt tills ett klickljud
hörs.
VARNING
Fälla baksätets yttre nackskydd via
centerdisplay*
De yttre nackskydden kan fällas via centerdisplayens funktionsvy. Fällning av nackskydd går att
göra i tändningsläge 0.
Fäll inte ner de yttre nackskydden om det
finns passagerare på någon av de platserna i
baksätet.
VARNING
Nackskydden ska vara i låst läge efter uppfällning.
* Tillval/tillbehör. 171
SÄTEN OCH RATT
Rattens reglage och signalhorn
Signalhorn
På ratten finns signalhorn och reglage för bl.a.
förarstödsystem och röststyrning.
Rattlås
Rattlåset försvårar styrning av bilen om den t.ex.
tillgrips olovligen. Ett mekaniskt ljud kan uppfattas när rattlåset låses eller låses upp.
Aktivera rattlås
Rattlåset aktiveras när bilen låses utifrån och
motorn är avstängd. Om bilen lämnas olåst kommer rattlåset automatiskt att aktiveras efter en
stund.
Deaktivera rattlås
Signalhornet är placerat på rattens centrum.
Relaterad information
Knappsatser och paddlar* i ratten.
Reglage för förarstödsystem2.
•
•
Rattlås (s. 172)
Justera ratt (s. 173)
Paddel* för manuell växling av automatisk
växellåda.
Rattlåset deaktiveras när bilen låses upp utifrån.
Om bilen inte är låst räcker det att fjärrnyckeln är
inne i kupén och att bilen startas för att rattlåset
ska deaktiveras.
Relaterad information
•
•
Rattens reglage och signalhorn (s. 172)
Justera ratt (s. 173)
Reglage för röststyrning samt meny-, meddelande- och telefonhantering.
2
172
Fartbegränsare, Farthållare, Adaptiv farthållare*, Avståndsvarning* och Pilot Assist.
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
Justera ratt
Ratten kan justeras i olika lägen.
Spak för justering av ratt.
Inställning av ratt går att göra i djupled och i höjdled.
VARNING
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
Ratten får aldrig ställas in under färd.
Vid hastighetsberoende servostyrning kan rattmotståndet regleras. Rattmotståndet regleras
efter bilens hastighet för att ge föraren ökad vägkänsla.
1.
Skjut spaken framåt för att lösgöra ratten.
2.
Ställ in ratten i det läge som passar.
3.
Dra tillbaka spaken för att fixera ratten. Om
det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt
som spaken förs tillbaka.
Relaterad information
•
•
•
Rattlås (s. 172)
Rattens reglage och signalhorn (s. 172)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 165)
* Tillval/tillbehör. 173
KLIMAT
KLIMAT
Klimat
Klimatzoner
Bilen är utrustad med manuell eller elektronisk*
klimatreglering. Klimatanläggningen kyler eller
värmer samt avfuktar luften i kupén.
Antalet klimatzoner bilen är indelad i styr möjligheten att ställa in olika temperatur för olika delar
av kupén.
Klimatanläggningens samtliga funktioner regleras
från centerdisplayen och fysiska knappar i mittkonsolen.
1-zonsklimat
2-zonsklimat*
Vissa funktioner för baksätet kan också regleras
från klimatreglage* bak på tunnelkonsolen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
176
Klimatzoner (s. 176)
Klimatsensorer (s. 177)
Klimatzoner med 2-zonsklimat.
Upplevd temperatur (s. 177)
Med 2-zonsklimat kan temperaturen i kupén
ställas in separat för vänster och höger sida.
Röststyra klimat (s. 178)
Parkeringsklimat* (s. 198)
Värmare* (s. 206)
Luftkvalitet (s. 179)
Luftfördelning (s. 181)
Klimatzoner med 1-zonsklimat.
Relaterad information
•
Klimat (s. 176)
Med 1-zonsklimat ställs temperaturen i kupén in
gemensamt för vänster och höger sida.
Klimatreglage (s. 187)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Klimatsensorer
Klimatanläggningen har ett antal sensorer till
hjälp för att reglera klimatet i bilen.
Med Interior Air Quality System* finns även en
luftkvalitetssensor som sitter i klimatanläggningens luftintag.
Sensorernas placering
Relaterad information
•
•
Klimat (s. 176)
Interior Air Quality System* (s. 180)
Upplevd temperatur
Klimatanläggningen reglerar klimatet i kupén
utifrån den upplevda temperaturen, inte den faktiska.
Temperaturen som väljs i kupén motsvarar den
fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till den
yttertemperatur, lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring
bilen.
I systemet finns en solsensor som känner av på
vilken sida solen skiner in i kupén. Detta medför
att temperaturen kan skilja mellan höger och
vänster sidas luftmunstycken trots att regleringen
är inställd på samma temperatur på båda sidor.
Relaterad information
Solsensor – på instrumentpanelens ovansida.
•
Klimat (s. 176)
Fuktsensor – i kåpan vid inre backspegeln.
Yttertemperatursensor – i den högra ytterbackspegeln.
Temperatursensor för kupén – vid de fysiska
knapparna i mittkonsolen.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna med
klädesplagg eller andra föremål.
* Tillval/tillbehör. 177
KLIMAT
Röststyra klimat1
•
Kommando för röststyrning av klimatanläggningen till att t.ex. ändra temperatur, aktivera
eluppvärmt säte* eller ändra fläktnivå.
"Sätt på AC"/"Stäng av AC" – aktiverar/
deaktiverar luftkonditioneringen.
•
Tryck på
mando:
"Sätt på återcirkulationen"/"Stäng av
återcirkulationen" – aktiverar/deaktiverar
luftåtercirkulationen.
•
•
"Klimat" – startar en dialog för klimat och
visar exempel på kommandon.
"Sätt på defrostern"/"Stäng av
defrostern" – aktiverar/deaktiverar avfrostning av rutor och backspeglar.
•
"Sätt på maxdefrostern"/"Stäng av
maxdefroster" – aktiverar/deaktiverar max
defroster.
"Öka temperaturen"/"Minska
temperaturen" – höjer/sänker inställd temperatur ett steg.
•
"Sätt på elektrisk defroster"/"Stäng av
elektrisk defroster" – aktiverar/deaktiverar
eluppvärmd vindruta*.
•
"Synka temperaturen" – synkroniserar
temperaturen* för samtliga klimatzoner i bilen
med förarsidans inställda temperatur.
•
"Sätt på bakre defroster"/"Stäng av
bakre defroster" – aktiverar/deaktiverar
eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.
•
"Rikta fläkten mot golvet"/"Rikta fläkten
mot kupén" – öppnar önskat luftflöde.
•
•
"Rikta bort fläkten från golvet"/"Rikta
bort fläkten från kupén" – stänger önskat
luftflöde.
"Sätt på rattvärmen"/"Stäng av
rattvärmen" – aktiverar/deaktiverar eluppvärmd ratt*.
•
"Öka rattvärmen"/"Minska rattvärmen" –
höjer/sänker inställd nivå för eluppvärmd
ratt* ett steg.
•
"Sätt på stolsvärmen"/"Stäng av
stolsvärmen" – aktiverar/deaktiverar eluppvärmt säte*.
•
"Ställ in temperaturen på X grader" –
ställer in önskad temperatur.
•
•
"Ställ in fläkten på max"/"Stäng av
fläkten" – ändrar fläktnivå till Max/Off.
•
"Öka fläkten"/"Minska fläkten" – höjer/
sänker inställd fläktnivå ett steg.
•
"Sätt på autoklimat" – aktiverar automatreglerat* klimat.
1
178
och säg något av följande kom-
•
"Öka stolsvärmen"/"Minska
stolsvärmen" – höjer/sänker inställd nivå
för eluppvärmt säte* ett steg.
Relaterad information
•
•
•
•
Klimat (s. 176)
Röststyrning (s. 128)
Använda röststyrning (s. 128)
Inställningar för röststyrning (s. 131)
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Luftkvalitet
Clean Zone*
Materialvalen i kupén och luftreningssystemet
ser till att luftkvaliteten i kupén är hög.
Funktionen Clean Zone kontrollerar och indikerar
om alla förutsättningar för god luftkvalitet i kupén
är uppfyllda eller ej.
Material i kupén
•
•
Utprovade material har utvecklats för att minimera dammängden i kupén och bidra till att
kupén blir lättare att hålla ren.
OBS
Relaterad information
•
•
•
•
Mattorna i både kupén och lastutrymmet är löstagbara och lätta att ta ur och göra rena.
Använd rengöringsmedel och bilvårdsprodukter
som rekommenderas av Volvo för att rengöra
interiören.
•
•
•
•
•
Klimat (s. 176)
Clean Zone* (s. 179)
Clean Zone Interior Package* (s. 180)
Interior Air Quality System* (s. 180)
Kupéfilter (s. 181)
Luftkvalitet (s. 179)
Clean Zone Interior Package* (s. 180)
Interior Air Quality System* (s. 180)
Kupéfilter (s. 181)
Indikatorn syns i klimatvyn i centerdisplayen.
Luftreningssystem
Relaterad information
Att luftåtercirkulationen är deaktiverad.
Clean Zone indikerar inte att luftkvaliteten är
god, utan indikerar endast att förutsättningarna för god luftkvalitet är uppfyllda.
Interiören i kupén är utformad för att vara trivsam
och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker.
Förutom kupéfiltret hjälper även Clean Zone
Interior Package* och luftkvalitetssystemet
Interior Air Quality System* till att hålla en hög
luftkvalitet i kupén.
Att kupéfläkten är aktiverad.
Indikatorn syns i klimatraden när klimatvyn
inte är öppnad.
Om förutsättningarna inte uppfylls är texten
Clean Zone vit. När alla förutsättningar är uppfyllda indikeras detta genom att texten ändrar
färg till blå.
Förutsättningar som behöver vara uppfyllda:
•
•
•
Att alla dörrar och bakluckan är stängda.
Att alla sidofönster och panoramataket* är
stängda.
Att luftkvalitetssystemet Interior Air Quality
System* är aktiverat.
* Tillval/tillbehör. 179
KLIMAT
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
Clean Zone Interior Package (CZIP) omfattar en
serie modifieringar som håller kupén ännu renare
från allergi- och astmaframkallande substanser.
Interior Air Quality System (IAQS) är ett helautomatiskt luftkvalitetssystem som avskiljer gaser
och partiklar så att halten av lukter och föroreningar i kupén reduceras.
Följande ingår:
•
•
En utbyggd fläktfunktion som innebär att
fläkten startar när bilen låses upp med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med frisk
luft. Funktionen startar vid behov och stängs
av automatiskt efter en stund eller då en av
dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet
under vilket fläkten går minskar successivt på
grund av minskat behov fram tills bilen är 4
år.
Kupéfilter (s. 181)
IAQS är en del av Clean Zone Interior Package
(CZIP) och renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och
marknära ozon.
Om systemets luftkvalitetssensor känner att
utomhusluften är förorenad stängs luftintaget
och luftåtercirkulationen aktiveras.
OBS
Det helautomatiska luftkvalitetssystemet
Interior Air Quality System (IAQS).
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn
alltid vara inkopplad.
Relaterad information
•
•
•
•
•
I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
Luftkvalitet (s. 179)
Clean Zone* (s. 179)
Vid imbildning bör avfrostningsfunktionerna
för vindruta och sidorutor samt bakruta
användas.
Interior Air Quality System* (s. 180)
Kupéfilter (s. 181)
Relaterad information
•
•
•
•
180
Aktivera och deaktivera luftkvalitetssensor*
(s. 181)
Luftkvalitet (s. 179)
Clean Zone* (s. 179)
Clean Zone Interior Package* (s. 180)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Aktivera och deaktivera
luftkvalitetssensor*
Luftkvalitetssensorn hör till det helautomatiska
luftkvalitetssystemet Interior Air Quality System
(IAQS).
Det är möjligt att ställa in om luftkvalitetssensorn
ska vara aktiverad/deaktiverad.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Luftkvalitetsensor för att aktivera/
deaktivera luftkvalitetssensorn.
Relaterad information
•
Interior Air Quality System* (s. 180)
Kupéfilter
Luftfördelning
All luft som kommer in i bilens kupé renas med
ett filter.
Klimatanläggningen fördelar den inkommande
luften genom ett antal olika munstycken i kupén.
Byte av kupéfilter
Automatisk och manuell luftfördelning
För att bibehålla hög klimatprestanda måste filtret bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid
körning i starkt förorenad miljö kan filtret behöva
bytas oftare.
Med automatreglerat klimat2 igång sker luftfördelningen automatiskt. Vid behov går luftfördelningen att styra manuellt.
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Reglerbara ventilationsmunstycken
Vissa ventilationsmunstycken i bilen är reglerbara,
vilket innebär att det går att öppna/stänga och
rikta luftflödet från munstycket.
Relaterad information
•
•
•
•
Luftkvalitet (s. 179)
Clean Zone* (s. 179)
Clean Zone Interior Package* (s. 180)
Interior Air Quality System* (s. 180)
Placering av reglerbara ventilationsmunstycken i kupén.
Med 1-zonsklimat – fyra på instrumentpanelen.
Tillkommer med 2-zonsklimat* – två bak på
tunnelkonsolen.
2
Inte tillgängligt med manuell klimatreglering.
}}
* Tillval/tillbehör. 181
KLIMAT
||
OBS
Vid låg omgivningstemperatur fördelas ingen
luft från de reglerbara ventilationsmunstyckena bak på tunnelkonsolen.
Ändra luftfördelning
Luftfördelningen går att ändra manuellt vid
behov.
Relaterad information
Klimat (s. 176)
•
•
•
Ändra luftfördelning (s. 182)
•
Tabell över luftfördelningsalternativ (s. 184)
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att
trycka på symbolen mitt på klimatraden.
Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 183)
Luftfördelningsknapparna i klimatvyn.
Luftfördelning – defrostermunstycken vindruta
Luftfördelning – ventilationsmunstycken
instrumentpanel och mittkonsol
Luftfördelning – ventilationsmunstycken golv
2.
Tryck på en eller flera av luftfördelningsknapparna för att öppna/stänga motsvarande luftflöde.
> Luftfördelningen ändras och knapparna
lyses upp/släcks.
Relaterad information
•
•
•
182
Luftfördelning (s. 181)
Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 183)
Tabell över luftfördelningsalternativ (s. 184)
KLIMAT
Öppna, stänga och rikta
ventilationsmunstycken
Vissa ventilationsmunstycken i kupén kan öppnas, stängas och riktas individuellt.
Om bilens yttre munstycken riktas mot sidofönstren kan imma elimineras.
Om bilens yttre munstycken riktas inåt erhålls, i
varmt klimat, en behaglig miljö i kupén.
Öppna och stänga
ventilationsmunstycken
–
Vrid på vredet i mitten av ventilationsmunstycket för att öppna/stänga luftflödet från
munstycket.
När markeringen på vredet står i vertikalt
läge är luftflödet som högst.
Rikta ventilationsmunstycken
–
För spaken i mitten av ventilationsmunstycket i sidled/höjdled för att rikta luftflödet
från munstycket.
Relaterad information
•
•
•
Luftfördelning (s. 181)
Ändra luftfördelning (s. 182)
Tabell över luftfördelningsalternativ (s. 184)
183
KLIMAT
Tabell över luftfördelningsalternativ
Luftfördelningen går att ändra manuellt vid
behov. Följande alternativ är möjliga att ställa in.
Luftfördelning
Syfte
Om samtliga luftfördelningsknappar avmarkeras i manuellt läge återgår klimatanläggningen till automatreglerat klimat.
Med manuell klimatreglering är det inte möjligt att avmarkera samtliga luftfördelningsknappar.
184
Huvudluftflöde från defrostermunstycken. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Motverkar im- och isbildning i kallt och fuktigt klimat (för att uppnå detta får inte fläktnivån vara för
låg).
Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen. Visst luftflöde
från övriga ventilationsmunstycken.
Ger god nedkylning i varmt klimat.
Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken vid golvet. Visst luftflöde från övriga
ventilationsmunstycken.
Ger värme eller kyla till golvet.
KLIMAT
Luftfördelning
Syfte
Huvudluftflöde från defrostermunstycken och ventilationsmunstycken på instrumentpanelen. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger god komfort i varmt och torrt klimat.
Huvudluftflöde från defrostermunstycken och ventilationsmunstycken vid golvet.
Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger god komfort och bra avimning i kallt och fuktigt klimat.
Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen och ventilationsmunstycken vid golvet. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger god komfort i soligt väder vid svala utomhustemperaturer.
Huvudluftflöde från defrostermunstycken, från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen och ventilationsmunstycken vid golvet.
Ger balanserad komfort i kupén.
}}
185
KLIMAT
||
Relaterad information
•
•
•
186
Luftfördelning (s. 181)
Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 183)
Ändra luftfördelning (s. 182)
KLIMAT
Klimatreglage
Huvudklimat
I fliken Huvudklimat kan förutom klimatradens
funktioner även övriga huvudklimatfunktioner regleras.
Klimatanläggningens funktioner regleras från
fysiska knappar i mittkonsolen, centerdisplayen
och klimatreglage bak på tunnelkonsolen*.
Fysiska knappar i mittkonsol
Klimatraden med 2-zonsklimat. Klimatraden med 1-zonsklimat har vissa skillnader i reglagens placering.
Temperaturreglage för förar- och passagerarsidan3.
Knapp för eluppvärmd vindruta* samt max
defroster.
Knapp för eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar.
Klimatrad i centerdisplay
Från klimatraden kan de allra vanligaste klimatfunktionerna regleras.
3
4
Reglage för eluppvärmt* och ventilerat* föraroch passagerarsäte samt eluppvärmd ratt*4.
Knapp för åtkomst till klimatvyn. Grafiken på
knappen visar aktiverade klimatinställningar.
Klimatvy i centerdisplay
Klimatvyn öppnas genom att trycka på
symbolen mitt på klimatraden.
Beroende på utrustningsnivå kan
klimatvyn vara uppdelad i flera flikar.
Växla mellan flikarna genom att svepa till vänster/
höger eller genom att trycka på respektive rubrik.
Med 1-zonsklimat finns reglaget till höger om mittknappen. Med manuell klimatreglering visas inte inställd temperatur utan istället en gradlös skala.
Med 1-zonsklimat är knapparna placerade längst till vänster respektive höger i klimatraden.
Max, Elektrisk, Bak – Reglage för avfrostning av rutor och backspeglar.
AC – Reglage för luftkonditionering.
}}
* Tillval/tillbehör. 187
KLIMAT
Recirc – Reglage för luftåtercirkulation.
||
Reglage för luftfördelning.
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd vindruta*
(s. 193)
Aktivera och deaktivera eluppvärmt
framsäte*
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta
och yttre backspeglar (s. 195)
Sätena kan värmas för att öka komforten för förare och passagerare när det är kallt.
•
•
•
Reglera fläktnivå för framsäte (s. 196)
Fläktreglage.
AUTO – Autoreglering av klimat5.
Parkeringsklimat*
I fliken Parkeringsklimat kan bilens parkeringsklimat regleras.
Synkronisera temperatur (s. 197)
Aktivera och deaktivera luftkonditionering
(s. 198)
1.
Klimatreglage bak på tunnelkonsol*
Om bilen är utrustad med eluppvärmda baksäten*
finns fysiska knappar bak på tunnelkonsolen för
reglering av den funktionen.
Om bilen inte är utrustad med ventilerade
säten eller eluppvärmd ratt (för förarsidan) är
knappen för eluppvärmda säten direkt tillgänglig i klimatraden.
Relaterad information
•
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmt baksäte*
(s. 189)
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd ratt*
(s. 190)
•
5
188
Klimat (s. 176)
Aktivera och deaktivera eluppvärmt framsäte*
(s. 188)
•
•
•
Tryck på vänster respektive höger sidas rattoch sätesknapp i klimatraden i centerdisplayen för att öppna reglaget för säte och
ratt.
Aktivera autoreglerat klimat (s. 191)
Aktivera och deaktivera luftåtercirkulation
(s. 191)
2.
Tryck upprepade gånger på knappen för
eluppvärmda säten för att skifta mellan de
fyra nivåerna: Av, Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och knappen visar inställd
nivå.
Aktivera och deaktivera max defroster
(s. 192)
Inte tillgängligt med manuell klimatreglering.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
VARNING
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon
anledning har svårigheter att hantera reglaget
för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan
brännskada uppstå.
Relaterad information
•
•
Klimatreglage (s. 187)
Aktivera och deaktivera automatisk start av
eluppvärmt framsäte* (s. 189)
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmt framsäte*
Aktivera och deaktivera eluppvärmt
baksäte*
Sätena kan värmas för att öka komforten för förare och passagerare när det är kallt.
Sätena kan värmas för att öka komforten för förare och passagerare när det är kallt.
Det är möjligt att ställa in om automatisk start av
eluppvärmda säten ska vara aktiverad/deaktiverad vid motorstart. Med automatisk start aktiverad
kommer eluppvärmning att starta vid låg omgivningstemperatur.
Aktivera och deaktivera eluppvärmt
baksäte från baksäte
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Startnivå, sätesvärme för förare och
Startnivå, sätesvärmare för passagerare
för att aktivera/deaktivera automatisk start av
eluppvärmt förar- och passagerarsäte.
> Ett "A" visas vid respektive knapp för
eluppvärmda framsäten i klimatraden när
automatisk start har aktiverats.
4.
Välj Låg, Medel eller Hög för att välja nivå
efter att funktionen aktiverats.
Relaterad information
•
•
Klimatreglage (s. 187)
Aktivera och deaktivera eluppvärmt framsäte*
(s. 188)
Knappar för eluppvärmda säten bak på tunnelkonsolen.
–
Tryck upprepade gånger på vänster
respektive höger sidas fysiska knappar för
eluppvärmda säten bak på tunnelkonsolen
för att skifta mellan de fyra nivåerna: Av,
Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och dioderna i knappen visar
inställd nivå.
}}
* Tillval/tillbehör. 189
KLIMAT
||
VARNING
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon
anledning har svårigheter att hantera reglaget
för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan
brännskada uppstå.
Relaterad information
•
Klimatreglage (s. 187)
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
ratt*
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd ratt*
Ratten kan värmas för att öka komforten för förare när det är kallt.
Ratten kan värmas för att öka komforten för förare när det är kallt.
1.
Det är möjligt att ställa in om automatisk start av
eluppvärmd ratt ska vara aktiverad/deaktiverad
vid motorstart. Med automatisk start aktiverad
kommer eluppvärmning att starta vid låg omgivningstemperatur.
Tryck på förarsidans ratt- och sätesknapp i
klimatraden i centerdisplayen för att öppna
reglaget för säte och ratt.
Om bilen inte är utrustad med eluppvärmda
säten eller ventilerade säten är knappen för
eluppvärmd ratt direkt tillgänglig i klimatraden.
2.
Tryck upprepade gånger på knappen för
eluppvärmd ratt för att skifta mellan de fyra
nivåerna: Av, Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och knappen visar inställd
nivå.
Relaterad information
•
•
190
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Startnivå för automatisk rattvärmare
för att aktivera/deaktivera automatisk start av
eluppvärmd ratt.
> Ett "A" visas vid knappen för eluppvärmd
ratt i klimatraden när automatisk start har
aktiverats.
4.
Välj Låg, Medel eller Hög för att välja nivå
efter att funktionen aktiverats.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd ratt*
(s. 190)
Klimatreglage (s. 187)
Aktivera och deaktivera automatisk start av
eluppvärmd ratt* (s. 190)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Aktivera autoreglerat klimat6
Relaterad information
Med autoreglerat klimat aktiverat styrs flera klimatfunktioner automatiskt.
•
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att
trycka på symbolen mitt på klimatraden.
2.
Tryck kort eller långt på AUTO Klimat.
•
Klimatreglage (s. 187)
Aktivera och deaktivera
luftåtercirkulation
Luftåtercirkulationen utestänger dålig luft,
avgaser etc. utifrån, genom att klimatanläggningen återanvänder luften i kupén.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att
trycka på symbolen mitt på klimatraden.
2.
Tryck på Recirc.
> Luftåtercirkulationen aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.
Kort tryck – luftåtercirkulation, luftkonditionering och luftdistribution styrs automatiskt.
Långt tryck – luftåtercirkulation, luftkonditionering och luftdistribution styrs automatiskt, temperatur och fläktnivå ändras
till standardinställningar: 22 °C (72 °F)
och nivå 3.
> Autoreglering av klimatet aktiveras och
knappen lyses upp.
•
OBS
Det är möjligt att ändra temperatur och fläktnivå utan att autoreglerat klimat deaktiveras.
Autoreglerat klimat deaktiveras när luftfördelningen ändras manuellt eller när max defroster aktiveras.
6
Inte tillgängligt med manuell klimatreglering.
VIKTIGT
Om luften i bilen återcirkuleras för länge finns
risk för imbildning på rutornas insidor.
OBS
Det är inte möjligt att aktivera luftåtercirkulationen när max defroster är aktiverad.
}}
191
KLIMAT
||
Relaterad information
•
•
Klimatreglage (s. 187)
Aktivera och deaktivera tidsinställning för luftåtercirkulation (s. 192)
Aktivera och deaktivera
tidsinställning för luftåtercirkulation
Aktivera och deaktivera max
defroster
Luftåtercirkulationen utestänger dålig luft,
avgaser etc. utifrån, genom att klimatanläggningen återanvänder luften i kupén.
Max defroster används för att snabbt få bort
imma och is från rutor.
Det är möjligt att ställa in om en timer för luftåtercirkulationen ska vara aktiverad/deaktiverad. Med
timer aktiverad stängs luftåtercirkulationen automatiskt av efter 20 minuter.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Återcirkulationstimer för att aktivera/
deaktivera timer för luftåtercirkulationen.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera luftåtercirkulation
(s. 191)
Max defroster deaktiverar autoreglering av klimatet och luftåtercirkulationen, aktiverar luftkonditioneringen samt ändrar fläktnivån till 5 och temperaturen till HI.
OBS
Ljudnivån ökar i och med att fläktnivån ändras
till 5.
När max defroster deaktiveras återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
Aktivera och deaktivera max defroster
från mittkonsol
I mittkonsolen finns en fysisk knapp för snabbåtkomst till max defroster.
Med eluppvärmd vindruta* kan max defroster
endast aktiveras individuellt från klimatvyn i centerdisplayen.
192
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
OBS
Max defroster startar med viss fördröjning för
att undvika en kort ökning i fläktnivå om
eluppvärmd vindruta deaktiveras med två
snabba tryck på knappen.
Aktivera och deaktivera max defroster
från centerdisplay
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
vindruta*
Eluppvärmd vindruta används för att snabbt få
bort imma och is från rutan.
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
vindruta från mittkonsol
I mittkonsolen finns en fysisk knapp för snabbåtkomst till eluppvärmd vindruta.
Fysisk knapp i mittkonsolen.
Bilar utan eluppvärmd vindruta:
–
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att
trycka på symbolen mitt på klimatraden.
2.
Tryck på Max.
> Max defroster aktiveras/deaktiveras och
knappen lyses upp/släcks.
Tryck på knappen.
> Max defroster aktiveras/deaktiveras och
knappen lyses upp/släcks.
Bilar med eluppvärmd vindruta:
–
1.
Tryck upprepade gånger på knappen för att
skifta mellan de tre nivåerna:
•
•
Aktiverad eluppvärmd vindruta
Aktiverad eluppvärmd vindruta och max
defroster
Deaktiverad.
> Eluppvärmd vindruta samt max defroster
aktiveras/deaktiveras och knappen lyses
upp/släcks.
•
Relaterad information
•
Klimatreglage (s. 187)
Fysisk knapp i mittkonsolen.
–
Tryck upprepade gånger på knappen för att
skifta mellan de tre nivåerna:
•
•
Aktiverad eluppvärmd vindruta
Aktiverad eluppvärmd vindruta och max
defroster
Deaktiverad.
> Eluppvärmd vindruta samt max defroster
aktiveras/deaktiveras och knappen lyses
upp/släcks.
•
}}
* Tillval/tillbehör. 193
KLIMAT
||
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
vindruta från centerdisplay
1.
2.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att
trycka på symbolen mitt på klimatraden.
Tryck på Elektrisk.
> Eluppvärmd vindruta aktiveras/deaktiveras
och knappen lyses upp/släcks.
OBS
En triangulär yta längst ut på vardera sida av
vindrutan är inte eluppvärmd, där kan avisningen ta längre tid.
OBS
OBS
Om eluppvärmd vindruta aktiveras när Start/
Stop-funktionen har auto-stoppat motorn
kommer motorn att återstartas.
Relaterad information
•
•
Klimatreglage (s. 187)
Aktivera och deaktivera automatisk start av
eluppvärmd vindruta* (s. 194)
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd vindruta*
Eluppvärmd vindruta används för att snabbt få
bort imma och is från rutan.
Det är möjligt att ställa in om automatisk start av
eluppvärmd vindruta ska vara aktiverad/deaktiverad vid motorstart. Med automatisk start aktiverad
kommer eluppvärmning att starta när det finns
risk för is eller imma på rutan. Eluppvärmningen
stängs automatiskt av när rutan är tillräckligt varm
och imman eller isen är borta.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Automatisk defroster vindruta för att
aktivera/deaktivera automatisk start av
eluppvärmd vindruta.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd vindruta*
(s. 193)
Eluppvärmd vindruta kan ha inverkan på prestandan hos transpondrar och annan kommunikationsutrustning.
194
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
bakruta och yttre backspeglar
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
används för att snabbt få bort imma och is från
rutor och backspeglar.
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
bakruta och yttre backspeglar från
mittkonsol
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
bakruta och yttre backspeglar från
centerdisplay
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
används för att snabbt få bort imma och is från
rutor och backspeglar.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att
trycka på symbolen mitt på klimatraden.
2.
Tryck på Bak.
> Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
aktiveras/deaktiveras och knappen lyses
upp/släcks.
I mittkonsolen finns en fysisk knapp för snabbåtkomst till eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.
•
•
–
Det är möjligt att ställa in om automatisk start av
eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar ska
vara aktiverad/deaktiverad vid motorstart. Med
automatisk start aktiverad kommer eluppvärmning att starta när det finns risk för is eller imma
på rutan. Eluppvärmningen stängs automatiskt av
när rutan är tillräckligt varm och imman eller isen
är borta.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
Klimatreglage (s. 187)
3.
Aktivera och deaktivera automatisk start av
eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
(s. 195)
Välj Automatisk defroster bak för att aktivera/deaktivera automatisk start av eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.
Relaterad information
Relaterad information
Fysisk knapp i mittkonsolen.
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd bakruta och
yttre backspeglar
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta
och yttre backspeglar (s. 195)
Tryck på knappen.
> Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
aktiveras/deaktiveras och knappen lyses
upp/släcks.
195
KLIMAT
Reglera fläktnivå för framsäte7
VIKTIGT
Fläkten kan ställas in på flera olika automatiskt
reglerande8 fläktnivåer för framsätet.
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in vilket ger risk för imbildning på rutornas insidor.
Reglera temperatur för framsäte10
Temperaturen kan ställas in på önskat gradtal11
för framsätets klimatzoner.
OBS
1.
Klimatanläggningen anpassar automatiskt
utifrån behov luftflödet inom vald fläktnivå, vilket innebär att fläkthastigheten kan ändras
trots att fläktnivån är den samma.9
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att
trycka på symbolen mitt på klimatraden.
Relaterad information
•
Klimatreglage (s. 187)
Temperaturknappar i klimatraden12, 11.
1.
Fläktreglageknapparna i klimatvyn.
2.
Tryck på önskad fläktnivå, Off, 1–5 eller Max.
> Fläktnivån ändras och knapparna för vald
nivå lyses upp.
7 För 2-zonsklimat även baksäte.
8 Endast med elektronisk klimatreglering.
9 Endast med elektronisk klimatreglering.
10 För 2-zonsklimat även baksäte.
11 Med manuell klimatreglering visas inte inställt gradtal
12 Med 1-zonsklimat finns temperaturknappen till höger
196
utan istället en gradlös skala.
om mittknappen.
Tryck på vänster respektive höger sidas temperaturknapp i klimatraden i centerdisplayen
för att öppna reglaget.
KLIMAT
Synkronisera temperatur14
Temperaturen i bilens olika klimatzoner kan synkroniseras med förarsidans inställda temperatur.
att ändra temperaturinställningar för någon
annan klimatzon än förarens.
Relaterad information
•
Klimatreglage (s. 187)
Temperaturreglaget13, 11.
2.
Reglera temperaturen genom att antingen:
•
•
dra i reglaget till önskad temperatur, eller
trycka på +/− för att höja/sänka temperaturen stegvis.
> Temperaturen ändras och knappen visar
inställd temperatur11.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
Relaterad information
•
13
11
14
Synkroniseringsknapp på förarsidans temperaturreglage.
1.
Tryck på förarsidans temperaturknapp i
klimatraden i centerdisplayen för att öppna
reglaget.
2.
Tryck på Synkronisera temperatur.
> Temperaturen för samtliga zoner i bilen
synkroniseras med förarsidans inställda
temperatur och synkroniseringssymbolen
visas vid temperaturknappen.
Synkroniseringen upphör genom ytterligare ett
tryck på Synkronisera temperatur eller genom
Klimatreglage (s. 187)
Med 1-zonsklimat är reglaget horisontellt istället för vertikalt.
Med manuell klimatreglering visas inte inställt gradtal utan istället en gradlös skala.
Inte tillgängligt med 1-zonsklimat.
197
KLIMAT
Aktivera och deaktivera
luftkonditionering
Luftkonditioneringen kyler ner och avfuktar
inkommande luft vid behov.
När luftkonditioneringen är aktiverad styr klimatanläggningen automatiskt start och avstängning
utifrån behov.
Relaterad information
•
Klimatreglage (s. 187)
Parkeringsklimat*
Parkeringsklimat är ett samlingsnamn för olika
funktioner som förbättrar kupéns klimat när bilen
är parkerad, t.ex. förkonditionering.
Funktioner som tillhör parkeringsklimatet styrs från fliken Parkeringsklimat i
klimatvyn i centerdisplayen. Klimatvyn
öppnas genom att trycka på symbolen
mitt på klimatraden.
Relaterad information
1.
2.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att
trycka på symbolen mitt på klimatraden.
•
•
•
•
Klimat (s. 176)
Förkonditionering* (s. 199)
Klimatkomfort vid parkering* (s. 203)
Symboler och meddelanden för parkeringsklimat* (s. 205)
Tryck på AC.
> Luftkonditioneringen aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.
OBS
Stäng alla sidofönster och panoramataket* för
att luftkonditioneringen ska fungera optimalt.
OBS
Det är inte möjligt att aktivera luftkonditioneringen när fläktreglaget är i läge Off.
198
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Förkonditionering*
Förkonditionering är en klimatfunktion som, om
möjligt, försöker uppnå komforttemperatur i
kupén innan avfärd.
Förkonditionering är möjlig att direktstarta eller
att ställa in via tidur.
Funktionen utnyttjar i olika fall flera system:
•
Parkeringsvärmaren* värmer i kallt klimat upp
kupén till komforttemperatur.
•
Ventilationen kyler vid varmt klimat kupén
genom att blåsa in luft utifrån.
OBS
Vid förkonditionering av kupén arbetar bilen
för att nå komforttemperatur och inte den
inställda temperaturen i klimatanläggningen.
Relaterad information
•
•
•
15
Parkeringsklimat* (s. 198)
Starta och stänga av förkonditionering*
(s. 199)
Tidsinställning för förkonditionering* (s. 200)
Vissa marknader.
Starta och stänga av
förkonditionering*
Förkonditionering värmer* eller ventilerar kupén,
om möjligt, innan körning. Funktionen kan direktstartas från centerdisplayen eller en mobiltelefon.
VARNING
Använd inte förkonditionering om bilen är
utrustad med värmare*:
•
Inomhus i oventilerade utrymmen.
Avgaser avges om värmaren startar.
•
På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser,
högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
•
När det finns risk för att värmarens
avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö under
främre delen av bilen kan förhindra värmarens ventilation.
Starta och stänga av från bil
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att
trycka på symbolen mitt på klimatraden.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
3.
Tryck på Förkonditionering.
> Förkonditioneringen startas/stängs av
och knappen lyses upp/släcks.
OBS
Bilens dörrar och fönster bör vara stängda
under förkonditioneringen av kupén.
Tänk på att förkonditioneringen kan startas av
en timer som ställts in långt i förväg.
Starta från app*
Start av förkonditioneringen, samt information om
valda inställningar, kan skötas från en enhet som
har Volvo On Call* app. Förkonditioneringen värmer* kupén till komforttemperatur eller ventilerar
kupén genom att blåsa in luft utifrån.
Kupén kan också förkonditioneras med funktionen fjärrstart av bil (Engine Remote Start –
ERS)15 via Volvo On Call* app.
}}
* Tillval/tillbehör. 199
KLIMAT
||
Relaterad information
•
•
•
Parkeringsklimat* (s. 198)
Förkonditionering* (s. 199)
Tidsinställning för förkonditionering* (s. 200)
Tidsinställning för
förkonditionering*
Lägga till och redigera
tidsinställning för förkonditionering*
Timern kan ställas in så att förkonditioneringen är
klar vid en förutbestämd tidpunkt.
Förkonditioneringens timer kan hantera upp till 8
tidsinställningar.
Timern kan hantera upp till 8 olika inställningar
för:
Lägga till tidsinställning
•
•
En tidpunkt på ett enskilt datum
En tidpunkt på en eller flera veckodagar, med
eller utan upprepning.
Relaterad information
•
•
200
Förkonditionering* (s. 199)
Lägga till och redigera tidsinställning för förkonditionering* (s. 200)
•
Aktivera och deaktivera tidsinställning för förkonditionering* (s. 202)
•
Ta bort tidsinställning för förkonditionering*
(s. 202)
Knappen för att lägga till tidsinställning i fliken
Parkeringsklimat i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
3.
Tryck på Skapa ny timer.
> Ett popup-fönster visas.
7.
OBS
Det är inte möjligt att lägga till en tidsinställning om det redan finns 8 inställningar för
timern. Ta bort en tidsinställning för att kunna
lägga till en ny.
4.
VARNING
Använd inte förkonditionering om bilen är
utrustad med värmare*:
•
Inomhus i oventilerade utrymmen.
Avgaser avges om värmaren startar.
•
På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser,
högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
Med Dagar: Aktivera/deaktivera upprepning
genom att bocka i/ur rutan för Upprepa
veckovis.
•
Med Datum: Välj datum för förkonditioneringen genom att bläddra med pilarna i
datumlistan.
När det finns risk för att värmarens
avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö under
främre delen av bilen kan förhindra värmarens ventilation.
Tänk på att förkonditioneringen kan startas av
en timer som ställts in långt i förväg.
Tryck på Datum för att ställa in tidpunkt för
ett enskilt datum.
Tryck på Dagar för att ställa in tidpunkt för
en eller flera veckodagar.
5.
Med Dagar: Välj veckodagar för förkonditioneringen genom att trycka på veckodagarnas
knappar.
6.
Tryck på Bekräfta för att lägga till tidsinställningen.
> Tidsinställningen läggs till i listan och aktiveras.
Ställ in den tidpunkt då förkonditioneringen
ska vara klar genom att bläddra med pilarna i
klockan.
Relaterad information
•
•
•
•
Förkonditionering* (s. 199)
Tidsinställning för förkonditionering* (s. 200)
Aktivera och deaktivera tidsinställning för förkonditionering* (s. 202)
Ta bort tidsinställning för förkonditionering*
(s. 202)
Redigera tidinställning
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
3.
Tryck på den tidsinställning som ska ändras.
> Ett popup-fönster visas.
4.
Redigera tidsinställningen på samma sätt
som under rubriken "Lägga till tidsinställning" ovan.
* Tillval/tillbehör. 201
KLIMAT
Aktivera och deaktivera
tidsinställning för förkonditionering*
VARNING
Använd inte förkonditionering om bilen är
utrustad med värmare*:
En tidsinställning i timern för förkonditioneringen
kan aktiveras eller deaktiveras utifrån behov.
•
Inomhus i oventilerade utrymmen.
Avgaser avges om värmaren startar.
•
På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser,
högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
•
När det finns risk för att värmarens
avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö under
främre delen av bilen kan förhindra värmarens ventilation.
Ta bort tidsinställning för
förkonditionering*
En tidsinställning för förkonditioneringen som
inte längre behövs kan tas bort.
Tänk på att förkonditioneringen kan startas av
en timer som ställts in långt i förväg.
Timerknappar i fliken Parkeringsklimat i klimatvyn.
Relaterad information
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
3.
Aktivera/deaktivera en tidsinställning genom
att trycka på timerknappen till höger om
inställningen.
> Tidsinställningen aktiveras/deaktiveras
och knappen lyses upp/släcks.
•
•
•
•
Förkonditionering* (s. 199)
Knappen för att redigera lista/ta bort tidsinställning i fliken Parkeringsklimat i klimatvyn.
Tidsinställning för förkonditionering* (s. 200)
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
Lägga till och redigera tidsinställning för förkonditionering* (s. 200)
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
Ta bort tidsinställning för förkonditionering*
(s. 202)
3.
Tryck på Redigera lista.
4.
Tryck på raderingsikonen till höger i listan.
> Ikonen ändras till texten Radera.
5.
Tryck Radera för att bekräfta.
> Tidsinställningen tas bort från listan.
Relaterad information
•
•
202
Förkonditionering* (s. 199)
Tidsinställning för förkonditionering* (s. 200)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
•
•
Lägga till och redigera tidsinställning för förkonditionering* (s. 200)
Aktivera och deaktivera tidsinställning för förkonditionering* (s. 202)
Klimatkomfort vid parkering*
Klimatet i bilens kupé kan upprätthållas under
parkering, t.ex. om motorn behöver stängas av
men förare eller passagerare vill sitta kvar i bilen
med bibehållen klimatkomfort.
Starta och stänga av klimatkomfort
vid parkering*
Behållande av klimatkomfort upprätthåller klimatet i kupén efter körning. Funktionen kan direktstartas från centerdisplayen.
Behållande av klimatkomfort är bara möjlig att
direktstarta.
Funktionen utnyttjar i olika fall flera system:
•
Restvärme från motorn värmer i kallt klimat
upp kupén till komforttemperatur.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att
trycka på symbolen mitt på klimatraden.
•
Ventilationen kyler vid varmt klimat kupén
genom att blåsa in luft utifrån.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
3.
Tryck på Behåll klimatkomfort.
> Behållande av klimatkomfort startas/
stängs av och knappen lyses upp/släcks.
OBS
Behållande av klimatkomfort stängs av om
bilen låses utifrån för att inte använda
restvärme i onödan. Funktionen är tänkt att
användas för att behålla klimatkomfort när
förare eller passagerare är kvar i bilen.
Relaterad information
•
•
Parkeringsklimat* (s. 198)
Starta och stänga av klimatkomfort vid parkering* (s. 203)
OBS
Det går inte att starta behållande av klimatkomfort om det inte finns tillräckligt med
restvärme i motorn för att upprätthålla kupéklimatet, eller om yttertemperaturen är över
ca 20 °C (68 °F).
OBS
Behållande av klimatkomfort stängs av om
bilen låses utifrån för att inte använda
restvärme i onödan. Funktionen är tänkt att
användas för att behålla klimatkomfort när
förare eller passagerare är kvar i bilen.
}}
* Tillval/tillbehör. 203
KLIMAT
||
Relaterad information
•
204
Klimatkomfort vid parkering* (s. 203)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Symboler och meddelanden för
parkeringsklimat*
Meddelanden gällande parkeringsklimatet kan
även visas i en enhet som har Volvo On Call* app.
När parkeringsvärmaren är aktiv lyser
denna symbol i förardisplayen.
Ett antal symboler och meddelanden gällande
parkeringsklimatet kan visas i förardisplayen.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Parkeringsklimat
Parkeringsklimatet är ur funktion. Kontakta en verkstadA för kontroll av funktionen så snart som möjligt.
Service erfordras
Parkeringsklimat
Tillfälligt ej tillgängligt
Parkeringsklimat
Ej tillgänglig Bränslenivå för låg
Parkeringsklimat
Parkeringsklimatet är tillfälligt ur funktion. Om problemet kvarstår över tid, kontakta en verkstadA för kontroll av funktionen.
Parkeringsklimatet kan inte aktiveras då bränslenivån är för låg för att starta parkeringsvärmaren*. Fyll på
bilens bränsletank.
Ej tillgänglig Laddningsnivå för låg
Parkeringsklimatet kan inte aktiveras då laddningsgraden i startbatteriet är för låg för att starta parkeringsvärmaren*. Starta bilen.
Parkeringsklimat
Gångtiden för parkeringsklimatet är begränsad då laddningsgraden i startbatteriet är för låg. Starta bilen.
Begränsad Laddningsnivån för låg
A
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Parkeringsklimat* (s. 198)
* Tillval/tillbehör. 205
KLIMAT
Värmare*
Bränsle och tankning
VARNING
Värmaren har två delfunktioner som i olika situationer hjälper till att värma kupé eller motor.
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng av
den bränsledrivna värmaren innan tankning
påbörjas.
Värmaren har två delfunktioner:
•
Parkeringsvärmare – värmer vid behov kupén
när parkeringsklimatets förkonditionering är
aktiverad.
•
Tillskottsvärmare – värmer vid behov kupén
och motorn under körning.
Värmaren är bränsledriven och är monterad inne i
motorrummet.
OBS
När värmaren är aktiv kan rök komma underifrån främre delen av bilen och ett dovt ljud
höras. Ett tickande ljud från bränslepumpen
kan också höras från den bakre delen av
bilen. Detta är helt normalt.
Batteri och laddning
Värmaren drivs av bilens startbatteri. Om laddningsgraden i startbatteriet är för låg stängs
värmaren av automatiskt och förardisplayen visar
ett meddelande.
Kontrollera i förardisplayen att
värmaren är avstängd, när den
arbetar som parkeringsvärmare
lyser denna symbol.
Relaterad information
Varningsdekal på tankluckan.
•
•
•
Klimat (s. 176)
Parkeringsvärmare* (s. 207)
Tillskottsvärmare* (s. 208)
Värmaren använder bränsle från bilens ordinarie
bränsletank.
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning kan det
begränsa bränsletillförseln till värmaren.
Om nivån i bränsletanken är för låg, stängs värmaren av automatiskt och förardisplayen visar ett
meddelande.
OBS
Se till att det finns tillräckligt med bränsle i
bilens bränsletank om värmaren behöver
användas.
OBS
Se till att batteriets laddningsgrad är tillräckligt hög om värmaren behöver användas.
206
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Parkeringsvärmare*
Parkeringsvärmaren värmer vid behov kupén
innan körning om bilens förkonditionering är aktiverad.
Parkeringsvärmaren är en av två delfunktioner för
bilens värmare. Värmaren är monterad inne i
motorrummet.
När denna symbol lyser i förardisplayen
kan parkeringsvärmaren vara aktiv.
OBS
När värmaren är aktiv kan rök komma underifrån främre delen av bilen och ett dovt ljud
höras. Ett tickande ljud från bränslepumpen
kan också höras från den bakre delen av
bilen. Detta är helt normalt.
OBS
VARNING
Använd inte förkonditionering om bilen är
utrustad med värmare*:
Se till att det finns tillräckligt med bränsle i
bilens bränsletank om parkeringsvärmaren
behöver användas.
Se till att startbatteriets laddningsgrad är tillräckligt hög om parkeringsvärmaren behöver
användas.
VIKTIGT
Upprepad användning av parkeringsvärmaren
i kombination med korta körsträckor leder till
att batteriet laddas ur med påföljande startproblem.
Värmarens maximala gångtid är 30 minuter.
Inomhus i oventilerade utrymmen.
Avgaser avges om värmaren startar.
•
På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser,
högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
•
När det finns risk för att värmarens
avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö under
främre delen av bilen kan förhindra värmarens ventilation.
Tänk på att förkonditioneringen kan startas av
en timer som ställts in långt i förväg.
För att säkerställa att bilbatteriet återladdas
med lika mycket energi som parkeringsvärmaren förbrukar, bör man vid regelbunden
användning av värmaren köra bilen lika lång
tid som värmaren används.
VARNING
Om det luktar bränsle, kommer ovanligt
mycket eller svart rök eller hörs ovanliga ljud
från parkeringsvärmaren, stäng av värmaren
och dra om möjligt ut parkeringsvärmarens
säkring. Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas för
reparation.
Parkeringsvärmaren startar automatiskt om parkeringsklimatets förkonditionering* är aktiverad
och kupén behöver värmas upp.
Den stängs av automatiskt när tiden för en
inställd timer eller värmarens maximala gångtid
uppnåtts, eller om bilen startas.
•
Relaterad information
•
•
Värmare* (s. 206)
Tillskottsvärmare* (s. 208)
* Tillval/tillbehör. 207
KLIMAT
Tillskottsvärmare*
Tillskottsvärmaren hjälper till att värma kupén och
motorn under körning.
Tillskottsvärmaren är en av två delfunktioner för
bilens värmare. Värmaren är monterad inne i
motorrummet.
OBS
När värmaren är aktiv kan rök komma underifrån främre delen av bilen och ett dovt ljud
höras. Ett tickande ljud från bränslepumpen
kan också höras från den bakre delen av
bilen. Detta är helt normalt.
Aktivera och deaktivera automatisk
start av tillskottsvärmare*
Tillskottsvärmaren hjälper till att värma kupén och
motorn under körning.
Det är möjligt att ställa in om tillskottsvärmarens
automatiska start ska vara aktiverad/deaktiverad.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Tillskottsvärmare för att aktivera/deaktivera automatisk start för tillskottsvärmaren.
OBS
Tillskottsvärmaren startar och styrs automatiskt
när värme behövs då bilen körs.
Volvo rekommenderar att tillskottsvärmarens
automatiska start stängs av vid korta körsträckor.
Den stängs av automatiskt när bilen stängs av.
OBS
Se till att det finns tillräckligt med bränsle i
bilens bränsletank om tillskottsvärmaren
behöver användas.
Relaterad information
•
Tillskottsvärmare* (s. 208)
Relaterad information
•
•
•
208
Värmare* (s. 206)
Parkeringsvärmare* (s. 207)
Aktivera och deaktivera automatisk start av
tillskottsvärmare* (s. 208)
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsindikering
Bilen indikerar med varningsblinkers när bilen
låses eller låses upp.
Lås- och larmindikator på
instrumentpanelen
Indikering i låsknappar
Lås- och larmindikatorn visar låssystemets status:
Låsknappar med indikeringslampa i framdörr.
Framdörr
Exteriör indikering
Låsning
•
Bilens varningsblinkers indikerar låsning
genom en blinkning samt infällning av de
yttre backspeglarna1.
Upplåsning
•
Bilens varningsblinkers indikerar upplåsning
genom två blinkningar samt utfällning av de
yttre backspeglarna1.
Samtliga dörrar, baklucka och motorhuv måste
vara stängda för att indikera låst bil. Om låsning
sker med endast förardörren stängd2 kommer
låsning ske men låsindikeringen med varningsblinkers sker först efter att samtliga dörrar, baklucka och motorhuv har stängts.
1
2
210
•
•
•
En lång blinkning indikerar låsning.
Korta blinkningar indikerar att bilen är låst.
Snabba blinkningar efter frånkoppling av
larm* indikerar att larmet har varit utlöst.
Tänd indikeringslampa i framdörrarnas respektive
låsknapp indikerar att alla dörrar är låsta. Om
någon dörr öppnas slocknar lampan i båda dörrarna.
Endast bil med elektriskt infällbara backspeglar.
Gäller inte bil utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning*.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Bakdörr*
Inställning för låsindikering
Fjärrnyckel
I centerdisplayens inställningsmeny går det att
välja olika alternativ för hur bilen bekräftar låsning
och upplåsning.
Fjärrnyckeln låser och låser upp dörrar, baklucka
och tanklucka. Fjärrnyckeln behöver finnas i bilen
för att den ska kunna startas.
För att ändra inställning för låsningsrespons:
1.
2.
Tryck på My Car
3.
Tryck på Synlig respons vid låsning för att
välja när bilen ska ge synlig respons:
Tänd indikeringslampa i dörrarnas respektive låsknapp indikerar att respektive dörr är låst. Om
någon dörr låses upp slocknar dess lampa
medan övriga fortsätter att vara tända.
Även funktionerna ledbelysning och trygghetsbelysning kan aktiveras vid låsning respektive upplåsning.
Relaterad information
•
•
•
Inställning för låsindikering (s. 211)
Trygghetsbelysning (s. 143)
Använda ledbelysning (s. 143)
Låsning.
• Låsning
• Upplåsning
• Båda
Låsknapp med indikeringslampa i bakdörr.
Övrig indikering
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
Eller stäng av funktionen genom att markera
Av.
För att ändra inställning för infällbara backspeglar* vid låsning:
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
bekvämlighet.
3.
Välj Sidospeglar vinklas in vid låsning för
att aktivera eller stänga av funktionen.
Speglar och
Relaterad information
•
Låsindikering (s. 210)
}}
* Tillval/tillbehör. 211
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Fjärrnyckelns knappar
||
långt tryck. Stängning av bakluckan sker då
också med ett långt tryck – varningssignaler
ljuder.
Panikfunktion – Används för att i nödfall
påkalla omgivningens uppmärksamhet. Om
knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder
eller trycks in två gånger inom 3 sekunder,
aktiveras blinkers och signalhorn. Funktionen
kan stängas av med samma knapp efter att
den varit aktiverad i minst 5 sekunder. I annat
fall stängs den av automatiskt efter 3
minuter.
Fjärrnyckel3 respektive knapplös nyckel (Key Tag)*.
Fjärrnyckeln används inte fysiskt vid start eftersom bilen i standardutförande är utrustad med
stöd för nyckelfri start (Passive Start). Det räcker
då att nyckeln finns i den främre delen av kupén.
För bilar utrustade med nyckelfri låsning och upplåsning (Passive Entry)* kan nyckeln finnas var
som helst i bilen för att den ska kunna startas. Då
medföljer även en lite mindre, lättare och knapplös nyckel (Key Tag).
Fjärrnycklarna kan kopplas till olika förarprofiler
för att spara personliga inställningar i bilen.
Fjärrnyckeln har fyra knappar – en på den vänstra sidan
och tre på den högra.
Låsning – Med ett knapptryck låses dörrarna, bakluckan och tankluckan samtidigt
som larmet* aktiveras.
Ett längre tryck stänger alla fönster samt
panoramataket* samtidigt.
Upplåsning – Med ett knapptryck låses
dörrar, baklucka och tanklucka upp samtidigt
som larmet deaktiveras.
Ett längre tryck öppnar alla fönster samtidigt.
Denna genomvädringsfunktion kan användas
t.ex. för att snabbt vädra ur bilen vid varm
väderlek.
Baklucka – Låser upp och avlarmar enbart
bakluckan. På bilar med elmanövrerad baklucka* öppnas bakluckan automatiskt vid ett
3
212
VARNING
Om någon lämnas kvar i bilen se till att fönsterhissar och panoramatak* görs strömlösa
genom att alltid ta med dig fjärrnyckeln när du
lämnar bilen.
OBS
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
•
En kvarlämnad fjärrnyckel eller knapplös
nyckel kommer att deaktiveras då bilen
låses och larmas med en annan giltig
nyckel. Även funktionen "Blockerat låsläge" deaktiveras. Den kvarlämnade nyckeln aktiveras igen då bilen låses upp.
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Knapplös nyckel (Key Tag)*
OBS
Den knapplösa nyckeln som medföljer funktionen
nyckelfri låsning och upplåsning, fungerar på
samma sätt som den vanliga fjärrnyckeln avseende nyckelfri start samt låsning och upplåsning.
Nyckeln är vattentät till ett djup av ca 10 meter
(30 fot) i upp till 60 minuter. Den har inget löstagbart nyckelblad och batteriet går inte att byta
ut.
Störningar
Fjärrnyckelns funktioner för nyckelfri start samt
nyckelfri låsning och upplåsning* kan störas av
elektromagnetiska fält och avskärmning.
OBS
Undvik att förvara fjärrnyckeln nära metallföremål eller elektroniska apparater, t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare – helst inte närmre än 10-15 cm
(4-6 tum).
När fjärrnyckeln placeras i backup-läsaren i
förvaringsfacket, se till att inga andra bilnycklar, metallföremål eller elektroniska apparater
(t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare) ligger där i. Flera bilnycklar
nära varandra i förvaringsfacket kan störa varandra.
Låsa med fjärrnyckel
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 213)
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 215)
Byta batteri i fjärrnyckel (s. 216)
Löstagbart nyckelblad (s. 219)
Elektronisk startspärr (s. 221)
Koppla fjärrnyckel till förarprofil (s. 124)
Om störningar ändå skulle uppstå – använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad för att låsa upp
och placera därefter nyckeln i backup-läsaren i
förvaringsfacket för att avlarma bilen.
4
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel
Med fjärrnyckelns knappar kan låsning och upplåsning av samtliga dörrar, baklucka och tanklucka ske samtidigt.
Är bilen utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning* måste alla sidodörrar vara stängda.
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på
bilmodell.
–
Tryck på fjärrnyckelns
bilen.
-knapp för att låsa
För att låssekvensen ska kunna aktiveras måste
förardörren vara stängd4. Om någon av de övriga
dörrarna eller bakluckan är öppna, låses och larmas* dessa först när de stängs. Larmets rörelsesensor* aktiveras när alla dörrar och bakluckan är
stängda och låsta.
}}
* Tillval/tillbehör. 213
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
När fjärrnyckeln inte fungerar
OBS
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
•
En kvarlämnad fjärrnyckel eller knapplös
nyckel kommer att deaktiveras då bilen
låses och larmas med en annan giltig
nyckel. Även funktionen "Blockerat låsläge" deaktiveras. Den kvarlämnade nyckeln aktiveras igen då bilen låses upp.
Låsa när bakluckan är öppen
OBS
Om bilen har låsts och bakluckan fortfarande
är öppen, se till så att fjärrnyckeln inte lämnats kvar i lastutrymmet när bakluckan stängs
och hela bilen är låst5.
OBS
Prova alltid med att gå närmare bilen och gör
ett nytt försök att låsa upp.
Skulle låsning eller upplåsning med fjärrnyckeln
inte fungera kan dess batteri vara förbrukat – lås
eller lås upp förardörren med det löstagbara
nyckelbladet.
Relaterad information
Tryck på fjärrnyckelns
upp bilen.
Det är möjligt att välja olika sekvenser för fjärrstyrd upplåsning.
För att ändra inställning:
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car Låsning
och insides upplåsning.
3.
Välj alternativ:
Fjärrstyrd
•
Inställningar för fjärrstyrd och insides upplåsning (s. 214)
• Alla dörrar – låser upp alla dörrar samti-
•
•
•
•
Låsa upp baklucka med fjärrnyckel (s. 215)
• En dörr – låser upp förardörren. För att
digt.
låsa upp alla dörrar krävs två tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Fjärrnyckel (s. 211)
Byta batteri i fjärrnyckel (s. 216)
Låsa och låsa upp med löstagbart nyckelblad
(s. 220)
Låsa upp med fjärrnyckel
–
Inställningar för fjärrstyrd och
insides upplåsning
-knapp för att låsa
Automatisk återlåsning
De inställningar som görs här påverkar även
centralupplåsning via öppningshandtag från insidan.
Relaterad information
•
•
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 213)
Låsa och låsa upp från bilens insida (s. 235)
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom 2 minuter efter upplåsning, låses de automatiskt. Denna funktion minskar risken att bilen
oavsiktligt lämnas olåst.
5
214
Är bilen utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning och nyckeln detekteras inne i bilen kommer bakluckan inte att låsas när den stängs.*
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsa upp baklucka med fjärrnyckel
2.
Det går att låsa upp enbart baklucka med en
knapp på fjärrnyckeln.
Med tillvalet elmanövrerad baklucka* –
Fjärrnyckelns räckvidd
Långt tryck (ca 1.5 sekund) på fjärrnyckelns
-knapp
> Bakluckan låses upp och öppnas medan
sidodörrarna förblir låsta och larmade.
För att fjärrnyckeln ska fungera korrekt behöver
den finnas inom ett visst avstånd från bilen.
Relaterad information
•
•
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 213)
Öppna och stänga elmanövrerad baklucka*
(s. 238)
Vid manuell användning
Fjärrnyckelns funktioner för t.ex. låsning och uppeller
låsning som aktiveras genom tryck på
, har en räckvidd som sträcker sig ca 20 meter
(65 fot) från bilen.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå
närmare och gör ett nytt försök.
Vid nyckelfri* användning
1.
Tryck på fjärrnyckelns
-knapp.
> Bakluckan låses upp men förblir stängd.
Sidodörrarna är fortsatt låsta och larmade*. Lås- och larmindikatorn på instrumentpanelen släcks för att visa att inte
hela bilen är låst.
Greppa lätt den gummerade tryckplattan
undertill på bakluckans handtag för att
öppna bakluckan. Om inte bakluckan öppnas inom 2 minuter låses den igen och
larmet återaktiveras.
För nyckelfri användning måste en fjärrnyckel
eller den knappfria nyckeln (Key Tag) finnas inom
ett halvcirkelformat område med en radie på ca
1,5 meter (5 fot) på båda långsidorna och ca
1 meter (3 fot) från bakluckan.
}}
* Tillval/tillbehör. 215
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
OBS
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska
förhållanden etc. Bilen kan alltid låsas/låsas
upp med nyckelbladet.
Byta batteri i fjärrnyckel
Batteriet i fjärrnyckeln behöver bytas ut när det
laddats ur.
OBS
Alla batterier har en begränsad livslängd och
måste till slut bytas ut (gäller ej för Key Tag).
Batteriets livslängd varierar beroende på hur
ofta fordonet/nyckeln används.
Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen
Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen
när motorn är igång visas varningsmeddelandet Fjärrnyckel ej hittad
Borttagen från bil i förardisplayen
samtidigt som en ljudpåminnelse hörs när sista
dörren stängs.
Meddelandet slocknar när nyckeln återförs till
bilen följt av ett tryck på högra rattknappsatsens
O-knapp eller när sista dörren stängs igen.
•
Fjärrnyckel (s. 211)
Antennplaceringar för start- och låssystem
(s. 234)
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 231)
VIKTIGT
Förbrukad Key Tag ska lämnas till
auktoriserad Volvoverkstad. Nyckel måste
raderas från bilen eftersom den fortfarande
går att använda för att starta bilen via back-up
start.
Öppna nyckeln och byta batteri
Batteriet till fjärrnyckeln bör bytas om
•
informationssymbolen tänds och meddelandet Lågt batteri i bilnyckel visas i förardisplayen
•
låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar på
signal från fjärrnyckeln inom 20 meter
(65 fot) från bilen.
Relaterad information
•
•
Batteriet i den knapplösa nyckeln6 (Key Tag) går
inte att byta ut – en ny nyckel kan beställas hos
en auktoriserad Volvoverkstad.
OBS
Prova alltid med att gå närmare bilen och gör
ett nytt försök att låsa upp.
Håll fjärrnyckeln med framsidan synlig
och Volvos logotyp rättvänd – skjut knappen
vid nyckelringen i nederkant åt höger. Skjut
framsidans skal några millimeter uppåt.
Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.
6
216
Medföljer bil utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning*.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Vänd på nyckeln, för knappen åt sidan
och skjut baksidans skal några millimeter
uppåt.
Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.
Batteriets (+)-sida ligger uppåt. Bänd sedan
försiktigt loss batteriet som bilden visar.
VIKTIGT
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det försämrar deras funktion.
Sätt i ett nytt batteri med (+)-sidan uppåt.
Undvik att vidröra fjärrnyckelns batterikontakter med fingrarna.
Placera batteriet med kanten ned i hållaren. Skjut sedan batteriet framåt så att det
fastnar under de två plastspärrarna.
Tryck sedan batteriet nedåt så att det
fastnar under den övre svarta plastspärren.
OBS
Använd batterier med beteckning CR2032,
3 V.
Använd t.ex. en skruvmejsel för att kunna
vrida batteriluckan moturs så markeringarna
möts vid texten OPEN.
Lyft bort batteriluckan försiktigt genom att
trycka ned t.ex. en nagel i försänkningen.
Bänd sedan batteriluckan uppåt.
}}
217
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
OBS
Volvo rekommenderar att batterier som ska
användas i fjärrnyckeln uppfyller UN Manual
of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3.
Batterier som monterats i fabrik eller som
byts av en auktoriserad Volvoverkstad uppfyller ovanstående kriterium.
Återplacera baksidans skal och tryck det
nedåt tills ett klickljud hörs.
Vänd på fjärrnyckeln och sätt tillbaka
framsidans skal genom att trycka det nedåt
tills ett klickljud hörs.
Skjut sedan tillbaka skalet.
> Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet
hamnat i rätt läge och sitter fast.
Skjut sedan tillbaka skalet.
> Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet
sitter fast.
VIKTIGT
Sätt tillbaka batteriluckan och vrid dess
markering medurs till texten CLOSE.
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
Relaterad information
•
218
Fjärrnyckel (s. 211)
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Beställa fler fjärrnycklar
Löstagbart nyckelblad
Bilen levereras med två fjärrnycklar. En knapplös
nyckel medföljer om bilen är utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning*. Fler nycklar kan
efterbeställas.
Fjärrnyckeln innehåller ett löstagbart nyckelblad
av metall med vilket ett antal funktioner kan aktiveras och vissa moment utföras.
Sammanlagt tolv nycklar kan programmeras och
användas till samma bil. Vid efterbeställning läggs
ytterligare förarprofiler till – en per ny fjärrnyckel.
Detta gäller även för den knapplösa nyckeln.
Förlust av fjärrnyckel
Vid förlust av en fjärrnyckel kan en ny beställas
hos en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. De återstående fjärrnycklarna
ska tas med till verkstaden. I stöldförebyggande
syfte raderas den förlorade nyckelns kod ur
systemet.
Det aktuella antalet nycklar som finns registrerade för bilen kan kontrolleras via förarprofiler i
centerdisplayens toppvy , välj Inställningar
System Förarprofiler.
Lösgöra nyckelbladet
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade
Volvoverkstäder, vilka rekommenderas vid beställning av nya nyckelblad.
Nyckelbladets användningsområden
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan
•
vänster7 framdörr öppnas manuellt om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln
•
•
alla dörrar nödlåsas
bakdörrarnas mekaniska barnsäkerhetsspärr
aktiveras och deaktiveras.
Håll fjärrnyckeln med framsidan synlig
och Volvo:s logotyp rättvänd – skjut knappen
vid nyckelringen i nederkant åt höger. För
framsidans skal några millimeter uppåt.
Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.
nyckeln8
Den knapplösa
har inget löstagbart
nyckelblad. Vid behov, använd den ordinarie fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad.
Relaterad information
•
Fjärrnyckel (s. 211)
Lösgör nyckelbladet genom att vinkla upp
det.
7
8
Detta gäller oavsett om bilen är vänster- eller högerstyrd.
Medföljer bil utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning*.
}}
* Tillval/tillbehör. 219
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Låsa och låsa upp med löstagbart
nyckelblad
Låsningen sker på samma sätt men med vridning
45 grader moturs istället för medurs i steg (3).
Det löstagbara nyckelbladet kan bl.a. användas
för att låsa upp från utsidan – t.ex. om fjärrnyckelns batteri tagit slut.
Stänga av larmet*
Låsa upp
OBS
När dörren låses upp med nyckelbladet och
sedan öppnas utlöses larmet.
Återplacera nyckelbladet i fjärrnyckeln på
dess avsedda plats efter användning.
Sätt tillbaka skalet genom att trycka det
nedåt tills ett klickljud hörs.
Skjut sedan tillbaka skalet.
> Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet
sitter fast.
Dra ut det främre dörrhandtaget på vänster
sida9 till dess ändläge, så att låscylindern blir
synlig.
Relaterad information
•
Låsa och låsa upp med löstagbart nyckelblad
(s. 220)
Sätt nyckeln i låscylindern.
•
Fjärrnyckel (s. 211)
Vrid medurs 45 grader så att nyckelbladet
pekar rakt bakåt.
Vrid tillbaka nyckeln 45 grader till utgångsläget. Ta ut nyckeln från låscylindern och släpp
tillbaka handtaget så att bakre delen av
handtaget hamnar mot bilen igen.
5.
9
220
Dra ut handtaget.
> Dörren öppnas.
Backup-läsarens placering i förvaringsfacket.
Stäng av larmet genom att:
1.
Placera fjärrnyckeln på nyckelsymbolen i
backup-läsaren i tunnelkonsolens förvaringsfack.
2.
Tryck på startknappen.
> Larmsignalen slutar ljuda och larmet
stängs av.
Detta gäller oavsett om bilen är höger- eller vänsterstyrd.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsa
Dörren kan öppnas både från ut- och insidan.
Det är också möjligt att låsa bilen med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad t.ex. vid strömbortfall
eller om nyckelns batteri blivit urladdat.
Vänster framdörr kan låsas med dess låscylinder
och det löstagbara nyckelbladet.
Övriga dörrar saknar låscylindrar och har istället
en låsomställning på respektive dörrs gavel som
måste tryckas in med hjälp av nyckelbladet – därefter är de mekaniskt låsta/spärrade mot öppning utifrån.
Dörren är spärrad mot öppning utifrån. För
att återgå till läge A måste dörrens innerhandtag öppnas.
Dörrarna kan även låsas upp med fjärrnyckelns
upplåsningsknapp eller med förardörrens centrallåsknapp.
OBS
Dörrarna kan fortfarande öppnas inifrån.
•
En dörrs låsomställning låser enbart aktuell dörr – inte alla dörrar samtidigt.
•
En manuellt låst bakdörr med aktiverad
manuell eller elektrisk barnsäkerhetsspärr
kan inte öppnas från vare sig utsida eller
insida. En bakdörr låst på det viset kan
bara låsas upp med fjärrnyckel eller centrallåsknapp.
Relaterad information
Manuell låsning av dörr. Ej att förväxlas med barnsäkerhetsspärren.
–
•
•
•
•
Löstagbart nyckelblad (s. 219)
Aktivera och deaktivera larm* (s. 246)
Elektronisk startspärr
Den elektroniska startspärren är ett stöldskydd
som förhindrar att bilen startas av obehörig person.
Bilen kan endast startas med rätt fjärrnyckel.
Följande felmeddelande i förardisplayen är relaterat till den elektroniska startspärren:
Symbol
Meddelande
Innebörd
Fjärrnyckel
ej hittad
Fel vid läsning av
fjärrnyckeln under
start – placera
nyckeln på nyckelsymbolen i förvaringsfacket och försök igen.
Se ägarmanual
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel (s. 211)
Beställa fler fjärrnycklar (s. 219)
Byta batteri i fjärrnyckel (s. 216)
Fjärrnyckel (s. 211)
Ta ur det löstagbara nyckelbladet ur fjärrnyckeln. För in nyckelbladet i hålet för låsomställningen och tryck in nyckeln tills nyckeln
bottnar, cirka 12 mm (0,5 tum).
* Tillval/tillbehör. 221
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Typgodkännande för
fjärrnyckelsystemet
Typgodkännande för bilens fjärrnyckelsystem
kan utläsas i följande tabeller.
Låssystem nyckelfri start (Passive Start)
och nyckelfri låsning/upplåsning
(Passive Entry*)
För mer information om typgodkännande, se
support.volvocars.com.
CEM-märkning för fjärrnyckelsystemet. För kompletterande typgodkännandenummer se följande tabeller.
Land/Område
Typgodkännande
Europa
Härmed intygar Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal att denna
CV1-134TRX står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU (RED).
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på
support.volvocars.com.
222
Jordanien
TRC/LPD/2014/250
Serbien
P1614120100
Argentina
CNC ID: C-14771
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Land/Område
Typgodkännande
Brasilien
MT-3245/2015
Indonesien
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malaysia
RAAT/37A/1215/S(15-5198)
Mexico
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Ryssland
Förenade Arabemiraten
ER37847/15
DA0062437/11
}}
223
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Land/Område
Typgodkännande
Namibia
TA-2016-02
Sydafrika
TA-2014-1868
Fjärrnyckel
Land/område
Typgodkännande
Europa
Härmed försäkrar Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG att denna typ av radioutrustning HUF8423 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på
support.volvocars.com.
Frekvensband: 433,92 MHz
Maximal utstrålad sändningseffekt: 10 mW
Tillverkare: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Germany
Jordanien
224
TRC/LPD/2015/104
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Land/område
Marocco
Typgodkännande
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexico
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibia
TA-2015-102
}}
225
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Land/område
Oman
Serbien
226
Typgodkännande
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Land/område
Typgodkännande
Sydafrika
TA-2015-432
Förenade Arabemiraten
Key Tag
Land/område
Typgodkännande
Europa
Härmed försäkrar Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG att denna typ av radioutrustning HUF8432 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på
support.volvocars.com.
Frekvensband: 433,92 MHz
Maximal utstrålad sändningseffekt: 10 mW
Tillverkare: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Germany
Jordanien
TRC/LPD/2015/107
}}
227
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Land/område
Marocco
Typgodkännande
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexico
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibia
228
TA-2015-103
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Land/område
Typgodkännande
Oman
Serbien
}}
229
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Land/område
Typgodkännande
Sydafrika
TA-2015-414
Förenade Arabemiraten
Relaterad information
•
230
Fjärrnyckel (s. 211)
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Nyckelfritt och beröringskänsliga
ytor*
Med funktionen nyckelfri låsning och upplåsning
räcker det att ha fjärrnyckeln med sig i fickan
eller väskan. Bilen låses eller låses upp via en
beröringskänslig yta på dörrhandtaget.
Beröringskänsliga ytor
Dörrhandtag
På dörrhandtagens utsida finns en fördjupning
för låsning, och på insidan finns en beröringskänslig yta för upplåsning.
OBS
Det är viktigt att endast en beröringskänslig
yta aktiveras åt gången. Om handtaget greppas samtidigt som låsytan berörs finns det
risk för dubbelkommandon. Detta innebär att
den begärda aktiviteten (låsning/upplåsning)
inte kommer att utföras, alternativt utförs med
en fördröjning.
Relaterad information
•
•
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 232)
Låsa upp bakluckan nyckelfritt* (s. 234)
Bakluckans handtag
Bakluckans handtag har en gummerad tryckplatta som endast är till för upplåsning.
Beröringskänslig fördjupning för låsning
Beröringskänslig yta för upplåsning
OBS
Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i samband med tvättning av bilen om fjärrnyckeln är inom räckvidd.
* Tillval/tillbehör. 231
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsa och låsa upp nyckelfritt*
OBS
Med nyckelfri låsning och upplåsning räcker det
att vidröra dörrhandtagets beröringskänsliga yta
för att låsa eller låsa upp bilen.
OBS
Det krävs att en av bilens fjärrnycklar befinner
sig inom räckvidd för att låsning och upplåsning ska fungera.
Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i samband med tvättning av bilen om fjärrnyckeln är inom räckvidd.
Låsa nyckelfritt
Alla sidodörrar måste vara stängda för att bilen
ska kunna låsas. Bakluckan kan däremot vara
öppen vid låsning med sidodörrarnas handtag.
–
Beröringskänslig fördjupning för låsning
Låsa när bakluckan är öppen
OBS
Om bilen har låsts och bakluckan fortfarande
är öppen, se till så att fjärrnyckeln inte lämnats kvar i lastutrymmet när bakluckan stängs.
Om nyckeln detekteras inne i bilen kommer
bakluckan inte att låsas när den stängs.
Vidrör den markerade ytan baktill på utsidan
på något av dörrhandtagen efter att dörren
-knappen på bakstängts. Eller tryck på
luckans undersida10 före den stängs.
> Låsindikatorn på instrumentpanelen
bekräftar att låsningen är utförd genom
att börja blinka.
För att stänga alla sidorutor samt panoramataket*
samtidigt – lägg fingret mot den beröringskänsliga fördjupningen på dörrhandtagets utsida och
håll kvar till dess att sidorutor och panoramatak
har stängts.
Beröringskänslig yta för upplåsning
10
232
Gäller med elmanövrerad baklucka*.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsa upp nyckelfritt
–
Greppa ett dörrhandtag, eller tryck lätt på
den gummerade tryckplattan undertill på
bakluckans handtag för att låsa upp.
> Låsindikatorn på instrumentpanelen
bekräftar att bilen är upplåst genom att
sluta blinka.
•
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 231)
Inställningar för nyckelfri
upplåsning*
Det är möjligt att välja olika sekvenser för nyckelfri upplåsning.
För att ändra inställning:
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
upplåsning
3.
Välj alternativ:
Låsning
Nyckelfri
• Alla dörrar – låser upp alla dörrar samtidigt.
• En dörr – låser upp vald dörr.
Relaterad information
Gummerad tryckplatta på bakluckan kan endast
användas för upplåsning.
•
•
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 232)
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 231)
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom 2 minuter efter upplåsning, låses de automatiskt. Denna funktion minskar risken att bilen
oavsiktligt lämnas olåst.
Relaterad information
•
Inställningar för nyckelfri upplåsning*
(s. 233)
•
Låsa upp bakluckan nyckelfritt* (s. 234)
* Tillval/tillbehör. 233
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsa upp bakluckan nyckelfritt*
2.
Med nyckelfri låsning och upplåsning räcker det
att vidröra den beröringskänsliga ytan på bakluckans handtag för att låsa upp bakluckan.
Lyft i ytterhandtaget för att öppna bakluckan.
VIKTIGT
•
Minimal kraft behövs för att frigöra bakluckans lås – Tryck bara lätt på den gummerade plattan.
•
Lägg inte lyftkraften på gummiplattan vid
öppning av bakluckan – lyft i handtaget.
För stor kraft kan skada gummiplattans
elektriska kontakt.
OBS
Det krävs att en av bilens fjärrnycklar befinner
sig inom räckvidd bakom bilen för att upplåsning ska fungera.
Antennplaceringar för start- och
låssystem
Antenn för det nyckelfria startsystemet och
antenner för nyckelfritt låssystem* är inbyggda i
bilen.
Det är också möjligt att låsa upp bakluckan handfritt med en fotrörelse under den bakre stötfångaren, se separat avsnitt.
VARNING
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga avgaser
kan sugas in i bilen via lastutrymmet.
Relaterad information
Bakluckan hålls stängd av ett elektriskt lås.
•
•
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 232)
•
•
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 215)
För att öppna:
234
1.
Tryck lätt på den gummerade tryckplattan
undertill på bakluckans handtag.
> Låset frikopplas.
11
Endast i bil utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning*.
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 231)
Antennernas placering:
I förvaringsfacket i tunnelkonsolen
I övre främre delen av vänster bakdörr11
I övre främre delen av höger bakdörr11
I lastutrymmet11
Öppna och stänga baklucka med fotrörelse*
(s. 242)
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
VARNING
Personer med inopererad pacemaker bör inte
komma närmare Keyless-systemets antenner
än 22 cm (9 tum) med pacemakern. Detta för
att omöjliggöra störningar mellan pacemakern
och Keyless-systemet.
Låsa och låsa upp från bilens insida
Alternativ upplåsningsmetod
Dörrar och baklucka kan låsas och låsas upp
inifrån med framdörrarnas centrallåsreglage.
Centrallås
Relaterad information
•
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 231)
•
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 215)
Öppningshandtag för alternativ upplåsning i sidodörr12.
–
Knapp för låsning och upplåsning i framdörr med indikeringslampa.
Låsa upp med knapp i framdörr
–
Tryck på
-knappen för att låsa upp samtliga sidodörrar och baklucka.
Dra ut någon av sidodörrarnas öppningshandtag och släpp.
> Beroende på fjärrnyckelns inställningar
kommer antingen alla dörrar att låsas upp
eller enbart den valda dörren att låsas upp
och öppnas.
För att ändra denna inställning, tryck på
Inställningar My Car Låsning
Fjärrstyrd och insides upplåsning i
centerdisplayens toppvy.
Låsa med knapp i framdörr
–
12
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Tryck på
-knappen – båda framdörrarna
måste vara stängda.
> Samtliga dörrar och baklucka är låsta.
}}
* Tillval/tillbehör. 235
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Låsa med knapp i bakdörr*
Låsa upp bakluckan från bilens
insida
Relaterad information
Bakluckan kan låsas upp inifrån med knappen
på instrumentpanelen.
•
•
Låsa och låsa upp från bilens insida (s. 235)
Öppna och stänga elmanövrerad baklucka*
(s. 238)
Knapp för låsning i bakdörr med indikeringslampa.
Bakdörrarnas låsknapp låser respektive bakdörr.
Låsa upp bakdörr
–
Dra i öppningshandtaget.
> Bakdörren är upplåst och öppnad13.
–
Relaterad information
•
Inställningar för fjärrstyrd och insides upplåsning (s. 214)
•
Låsa upp bakluckan från bilens insida
(s. 236)
•
Aktivera och deaktivera barnsäkerhetsspärr
(s. 237)
13
236
Kort tryck på instrumentpanelens
knapp.
> Bakluckan låses upp och kan öppnas
utifrån genom ett grepp om den gummerade tryckplattan.
Med tillvalet elmanövrerad baklucka*:
–
Långt tryck på instrumentpanelens
knapp.
> Bakluckan öppnas.
-
Förutsatt att barnsäkerhetsspärren inte är aktiverad.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Aktivera och deaktivera
barnsäkerhetsspärr
Barnsäkerhetsspärren förhindrar att bakdörrarna
kan öppnas inifrån.
OBS
•
En dörrs vridreglage spärrar enbart aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.
•
Det finns ingen manuell spärr på bilar
utrustade med elektrisk barnsäkerhetsspärr.
Barnsäkerhetsspärren kan vara antingen manuell
eller elektrisk*.
Aktivera och deaktivera manuell
barnsäkerhetsspärr
Aktivera och deaktivera elektrisk*
barnsäkerhetsspärr
Den elektriska barnsäkerhetsspärren kan aktiveras och deaktiveras vid alla tändningslägen högre
än 0. Aktivering och deaktivering kan göras upp
till 2 minuter efter att bilen stängts av, förutsatt
att ingen dörr öppnas.
När den elektriska barnsäkerhetsspärren är aktiv
kan de bakre
•
fönstren öppnas endast med förardörrens
reglagepanel
•
dörrarna inte öppnas inifrån.
För att häva spärren:
–
Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Förardisplayen visar meddelandet Bakre
barnlås Inaktiverat och knappens lampa
släcks – spärren är inaktiverad.
Symbol
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad
för att vrida vredet.
Dörren är spärrad mot öppning inifrån.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Förardisplayen visar meddelandet Bakre
barnlås Aktiverad och knappens lampa
lyser – spärren är aktiv.
När bilen stängs av lagras aktuell inställning – är
barnsäkerhetsspärren aktiverad när bilen stängs
av, kommer funktionen att vara fortsatt aktiverad
nästa gång bilen startas.
Manuell barnsäkerhetsspärr. Ej att förväxla med manuellt
dörrlås.
–
2.
Meddelande
Innebörd
Bakre barnlås
Aktiverad
Barnsäkerhetsspärren är aktiverad.
Bakre barnlås
Inaktiverat
Barnsäkerhetsspärren är deaktiverad.
Knapp för elektrisk aktivering och deaktivering.
1.
Starta bilen eller välj ett tändningsläge högre
än 0.
}}
* Tillval/tillbehör. 237
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Relaterad information
•
•
Låsa och låsa upp från bilens insida (s. 235)
Löstagbart nyckelblad (s. 219)
Automatisk låsning vid körning
Då bilen börjar rulla låses dörrar och baklucka
automatiskt.
För att ändra denna inställning:
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Automatisk låsning av dörrar vid
körning för att deaktivera eller aktivera funktionen.
Låsning.
Öppna och stänga elmanövrerad
baklucka*
Funktion där bakluckan kan öppnas och stängas
med en knapptryckning.
Öppna
Gör på något av följande sätt för att öppna den
elmanövrerade bakluckan:
Relaterad information
•
Låsa och låsa upp från bilens insida (s. 235)
–
238
Långt tryck på fjärrnyckelns
-knapp. Håll
den intryckt tills bakluckan börjar öppnas.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
–
Långt tryck på instrumentpanelens
knapp. Håll den intryckt tills bakluckan börjar
öppnas.
–
Fotrörelse* under den bakre stötfångaren.
Tryck på
-knappen på bakluckans undersida för att stänga.
> Bakluckan stängs automatiskt och förblir
olåst.
–
Stänga
Gör på något av följande sätt för att stänga14 den
elmanövrerade bakluckan:
OBS
–
14
Lätt tryck på bakluckans handtag.
Bil utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning* har en knapp för stängning samt en knapp för stängning och låsning.
–
•
Knappen är aktiv 24 timmar efter att
luckan har lämnats öppen. Därefter måste
stängning göras manuellt.
•
Om luckan varit öppen i mer än 30 minuter
kommer den att stängas med lägre hastighet.
Långt tryck på fjärrnyckelns
-knapp.
> Bakluckan stängs automatiskt och signaler ljuder – bakluckan förblir olåst.
}}
* Tillval/tillbehör. 239
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
–
–
Långt tryck på instrumentpanelens
knapp.
> Bakluckan stängs automatiskt och signaler ljuder – bakluckan förblir olåst.
Stänga och låsa
OBS
Fotrörelse* under den bakre stötfångaren.
> Bakluckan stängs automatiskt och signaler ljuder – bakluckan förblir olåst.
•
En av bilens fjärrnycklar måste befinna sig
inom räckvidd för att låsning och upplåsning ska fungera.
•
Vid nyckelfri* låsning eller stängning ljuder
tre signaler om nyckeln inte detekteras tillräckligt nära luckan.
VIKTIGT
–
14
240
Tryck på
-knappen på bakluckans undersida för att stänga och samtidigt låsa14 baklucka och dörrar (samtliga dörrar måste vara
stängda för låsning).
> Bakluckan stängs automatiskt – bakluckan och dörrarna låses, och larmet*
aktiveras.
Vid manuell hantering av bakluckan, öppna
eller stäng den långsamt. Använd inte våld för
att öppna/stänga den om den ger motstånd.
Den kan skadas och sluta fungera korrekt.
Avbryta öppning eller stängning
Avbryt öppning eller stängning på något av följande sätt:
•
•
•
Tryck på instrumentpanelens knapp.
•
Tryck på den gummerade tryckplattan under
ytterhandtaget.
•
Med hjälp av fotrörelse*.
Tryck på fjärrnyckelns knapp.
Tryck på stängningsknappen på bakluckans
undersida.
Bil utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning* har en knapp för stängning samt en knapp för stängning och låsning.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Bakluckans rörelse avbryts och stannar. Bakluckan kan därefter hanteras manuellt.
Förspända fjädrar
Anpassa bakluckans öppningsläge till låg takhöjd.
Om bakluckan stoppas nära stängt läge kommer
nästa aktivering att innebära öppning av bakluckan.
Ställa in maxöppning:
Klämskydd
1.
Om något med tillräckligt mycket motstånd hindrar bakluckan att öppnas eller stängas aktiveras
klämskyddet.
•
Vid öppning – rörelsen avbryts, bakluckan
stannar och en lång signal ljuder.
•
Vid stängning – rörelsen avbryts, bakluckan
stannar, en lång signal ljuder och bakluckan
återgår till programmerad maxposition.
Programmera maxöppning för
elmanövrerad baklucka*
Öppna bakluckan – stanna den i önskad
öppningsposition.
OBS
Det är inte möjligt att programmera för lägre
öppningsläge än halvöppen baklucka.
De förspända fjädrarna för den elmanövrerade bakluckan.
2.
VARNING
VARNING
Öppna inte de förspända fjädrarna för den
elmanövrerade bakluckan. De är förspända
med högt tryck och kan vid öppning orsaka
skada.
Beakta klämrisk vid öppning och stängning.
Kontrollera att ingen person befinner sig nära
bakluckan innan öppning eller stängning
påbörjas då en klämskada kan få allvarliga
följder.
Relaterad information
Manövrera alltid bakluckan under uppsikt.
•
Programmera maxöppning för elmanövrerad
baklucka* (s. 241)
•
Öppna och stänga baklucka med fotrörelse*
(s. 242)
•
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 215)
-knappen på bakluckans underTryck in
sida i minst 3 sekunder.
> Två korta signaler ljuder och den lagrade
positionen är därmed sparad.
Återställning av maxöppning:
–
För bakluckan manuellt till dess högsta möjliga position – tryck in
-knappen på bakluckan i minst 3 sekunder.
> Två signaler ljuder och den lagrade positionen är därmed raderad. Bakluckan
kommer hädanefter att öppnas till sitt
maxläge.
}}
* Tillval/tillbehör. 241
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
OBS
•
Om systemet arbetat kontinuerligt för
länge, stängs det av för att undvika överbelastning. Det kan användas igen efter
ca 2 minuter.
Relaterad information
•
Öppna och stänga elmanövrerad baklucka*
(s. 238)
Öppna och stänga baklucka med
fotrörelse*
En funktion där bakluckan kan öppnas och
stängas med en fotrörelse under den bakre stötfångaren underlättar när händerna är upptagna.
Är bilen utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning* är det möjligt att låsa upp bakluckan
med fotrörelse.
Funktionen med både öppning och stängning av
bakluckan är tillgänglig när bilen även är utrustad
med elmanövrerad baklucka*.
OBS
Funktionen fotmanövrerad baklucka finns i två
utföranden:
•
•
Öppning och stängning med fotrörelse
Sensorn är placerad till vänster om mitten i stötfångaren.
En av bilens fjärrnycklar måste befinna sig inom
räckvidd bakom bilen, ca 1 meter ( 3 fot), för att
öppning och stängning ska vara möjlig. Detta gäller även vid redan upplåst bil för att undvika oavsiktlig öppning vid t.ex. biltvätt.
Endast upplåsning med fotrörelse (lyft
upp bakluckan manuellt för att öppna
den)
Observera att funktionen öppning och stängning med fotrörelse kräver elmanövrerad baklucka*.
242
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Öppna och stänga med fotrörelse
Avbryta öppning eller stängning med
fotrörelse
– Gör en långsam framåtriktad sparkrörelse
under pågående öppning eller stängning för
att stoppa bakluckans rörelse.
Privat låsning
Bakluckan kan låsas med funktionen privat låsning som förhindrar att den kan öppnas, t.ex. när
bilen lämnas till service, hotell eller liknande.
Funktionsknappen för privat
låsning finns i centerdisplayens
funktionsvy. Beroende av låsets
aktuella status visas Privat
låsning inaktiverad eller
Privat låsning aktiverad.
För att avbryta öppning eller stängning av bakluckan behöver fjärrnyckeln inte vara i närheten
av bilen.
Om bakluckan stoppas nära stängt läge kommer
nästa aktivering att innebära en öppning av bakluckan.
OBS
Sparkrörelse inom sensorns aktiveringsområde.
–
Det finns risk för reducerad eller utebliven
funktion om den bakre stötfångaren belastas
med stora mängder is, snö, smuts eller dylikt.
Se därför till att hålla den ren.
Gör en långsam framåtriktad sparkrörelse
under den vänstra delen av den bakre stötfångaren. Tag sedan ett steg tillbaka. Stötfångaren ska inte vidröras.
> En kort ljudsignal ljuder när öppning eller
stängning aktiveras – bakluckan öppnas/
stängs.
•
Aktivera och deaktivera privat låsning
(s. 244)
OBS
Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i biltvätt eller dylikt om fjärrnyckeln är inom
räckvidd.
Om flera sparkrörelser sker utan att godkänd
fjärrnyckel finns bakom bilen kommer öppning
inte att vara möjlig förrän efter en viss tid.
Håll inte kvar foten under bilen i sparkrörelsen,
detta gör att aktiveringen kan misslyckas.
Relaterad information
Relaterad information
•
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 231)
•
Öppna och stänga elmanövrerad baklucka*
(s. 238)
•
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 215)
* Tillval/tillbehör. 243
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Aktivera och deaktivera privat
låsning
Privat låsning aktiveras med funktionsknapp i
centerdisplayen och en valfri PIN-kod.
För att skapa en säkerhetskod:
Deaktivera privat låsning
1.
1.
Tryck på knappen för privat låsning i funktionsvyn.
Tryck på knappen för privat låsning i funktionsvyn.
OBS
För att funktionen privat låsning ska kunna
aktiveras behöver bilen vara i minst
tändningsläge I.
> Ett popup-fönster visas.
> Ett popup-fönster visas.
Den privata låsningen har två koder:
•
En säkerhetskod skapas första gången funktionen används.
•
En ny PIN-kod väljs vid varje aktivering av
funktionen.
Ange säkerhetskod före första
användning
2.
Aktivera privat låsning
1.
Första gången som funktionen används behöver
en säkerhetskod väljas. Den kan sedan användas
för att deaktivera privat låsning om den valda
PIN-koden har glömts eller tappats bort. Säkerhetskoden fungerar som en PUK-kod för alla
eventuella PIN-koder som sätts för funktionen
privat låsning.
Spara säkerhetskoden på en säker plats.
244
Ange önskad säkerhetskod och tryck på
Bekräfta.
> Säkerhetskoden är sparad. Funktionen
privat låsning är nu redo att aktiveras.
Tryck på knappen för privat låsning i funktionsvyn.
2.
Ange den kod som användes vid låsning och
tryck på Bekräfta.
> Bakluckan låses upp. Bekräftelse på upplåsning sker genom att den gröna indikeringen vid knappen i funktionsvyn slocknar.
Glömt PIN-kod
Om PIN-koden har glömts bort eller om fel PINkod slås in fler än tre gånger kan säkerhetskoden
användas för att deaktivera den privata låsningen.
Om bilen låses upp via Volvo On Call* eller Volvo
On Call-appen kommer den privata låsningen
automatiskt att deaktiveras.
> Ett popup-fönster visas.
2.
Ange den kod som ska användas för att låsa
upp bakluckan efter låsning och tryck på
Bekräfta.
> Bakluckan låses. Bekräftelse på låsning
sker genom att det visas en grön indikering vid knappen i funktionsvyn.
Glömt säkerhetskod
Om även säkerhetskoden har glömts bort, kontakta en auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få
hjälp med att deaktivera privat låsning.
Relaterad information
•
Privat låsning (s. 243)
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Larm*
Larmindikator
Larmet varnar med ljud-och ljussignaler om
någon utan giltig fjärrnyckel tar sig in i bilen, eller
manipulerar startbatteri eller larmsiren.
För att undvika detta:
Ett aktiverat larm löser ut om:
•
•
dörr, motorhuv eller baklucka
öppnas15
en rörelse detekteras i passagerarutrymmet
(om det är utrustat med rörelsesensor*)
•
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor*)
•
•
startbatteriets kabel kopplas ifrån
sirenen kopplas bort.
Larmsignaler
Vid utlöst larm sker följande:
•
•
En siren ljuder under 30 sekunder eller tills
larmet stängs av.
Varningsblinkers blinkar i 5 minuter, eller tills
larmet stängs av.
Om orsaken till att larmet aktiverats inte åtgärdas
upprepas larmcykeln max 10 gånger15.
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar larmsystemets status:
•
•
•
Dioden släckt – larmet är deaktiverat.
Dioden blinkar en gång varannan sekund –
larmet är aktiverat.
Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling av
larmet max 30 sekunder eller fram till dess
att tändningsläge I aktiveras – larmet har
varit utlöst.
Rörelse- och lutningssensorer*
Rörelsesensorn utlöser larmet vid rörelser i
kupén – även luftströmmar registreras. Därför kan
Gäller vissa marknader.
•
Stäng fönster och panoramatak när bilen
lämnas.
•
Om kupé- eller parkeringsvärmare ska
användas – rikta luftström från ventilationsmunstycken så att de inte pekar uppåt i
kupén.
Alternativt, använd reducerad larmnivå för att tillfälligt stänga av rörelse- och lutningssensorer.
Rörelse- och lutningssensorer reagerar på rörelser inuti bilen, om en ruta krossas eller om någon
försöker stjäla hjulen eller bogsera bort bilen.
15
larmet utlösas om bilen lämnas med öppet fönster eller panoramatak* eller om kupévärmare
används.
Stäng även av rörelse- och lutningssensor när
bilen transporteras på färja eller biltåg då dess
rörelser kan påverka bilen och utlösa larmet.
Vid fel på larmsystem
Om ett fel uppstått i larmsystemet visar
förardisplayen symbolen och meddelandet Fel på larmsystem Service
erfordras. Kontakta då en verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
OBS
Försök inte själv reparera eller förändra komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
}}
* Tillval/tillbehör. 245
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Relaterad information
•
•
•
Aktivera och deaktivera larm* (s. 246)
Reducerad larmnivå* (s. 247)
Blockerat låsläge* (s. 248)
Aktivera och deaktivera larm*
Deaktivera larm
Larmet aktiveras samtidigt med låsning av bilen.
Lås upp och larma av bilen genom att
Aktivera larm
•
•
Lås och larma bilen genom att
•
•
trycka på fjärrnyckelns låsknapp
trycka på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
greppa något av dörrhandtagen eller trycka
lätt på bakluckans gummerade tryckplatta16.
vidröra den markerade ytan på dörrhandtagens utsida eller bakluckans gummerade
tryckplatta16.
Om bilen är utrustad med både nyckelfri låsning/
upplåsning* och elmanövrerad baklucka* kan
undertill på bakluckan också låsa
knappen
och larma bilen.
En röd lysdiod på instrumentpanelen blinkar en gång
varannan sekund när bilen är låst och larmet är aktiverat.
16
246
Gäller bil med nyckelfri låsning och upplåsning*.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Deaktivera larm utan fungerande fjärrnyckel
Bilen kan låsas upp och avlarmas även om fjärrnyckeln inte fungerar, t.ex. om fjärrnyckelns batteri är slut.
Automatisk aktivering och
återaktivering av larm
1.
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och larmet
deaktiverats) men ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom två minuter, återaktiveras
larmet automatiskt. Samtidigt låses bilen igen.
Öppna förardörren med det löstagbara nyckelbladet.
> Larmet löser ut.
2.
Automatisk återaktivering av larmet förhindrar att
bilen oavsiktligt lämnas med larmet deaktiverat.
Reducerad larmnivå*
Reducerad larmnivå innebär att rörelse- och lutningssensorer är tillfälligt avstängda.
Stäng av rörelse- och lutningssensorerna för att
undvika oavsiktlig aktivering av larmet – t.ex. om
en hund lämnas i låst bil eller vid färd med biltåg
eller bilfärja.
Tryck på knappen Reducerad
larmnivå i centerdisplayens
funktionsvy för att stänga av
rörelse- och lutningssensorerna vid påföljande låsning av
bilen.
På vissa marknader aktiveras larmet automatiskt
efter viss fördröjning sedan förardörren öppnats
och stängts utan att låsning skett.
För att ändra denna inställning:
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
Låsning.
3.
Välj Avaktivering av passivt alarm för att
tillfälligt deaktivera funktionen.
Relaterad information
Placera fjärrnyckeln på nyckelsymbolen i
backup-läsaren i tunnelkonsolens förvaringsfack.
3.
•
Larm* (s. 245)
Samtidigt deaktiveras funktionen blockerat låsläge, d.v.s. upplåsning inifrån blir möjlig.
Om bilen låses upp och låses igen måste den
reducerade larmnivån aktiveras igen.
Relaterad information
•
•
Larm* (s. 245)
Blockerat låsläge* (s. 248)
Tryck på startknappen.
> Larmet deaktiveras.
Stänga av utlöst larm
–
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp eller
försätt bilen i tändningsläge I genom att
trycka på startknappen.
* Tillval/tillbehör. 247
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Blockerat låsläge*
Relaterad information
Blockerat låsläge innebär att alla öppningshandtag frikopplas mekaniskt vid låsning från utsidan,
vilket omöjliggör dörröppning från insidan.
•
Deaktivera blockerat låsläge* tillfälligt
(s. 248)
•
Larm* (s. 245)
Blockerat låsläge aktiveras vid låsning med fjärrnyckel eller vid nyckelfri låsning*, och inträder
med ca 10 sekunders fördröjning efter att dörrarna har låsts. Om en dörr öppnas inom fördröjningstiden avbryts sekvensen och larmet deaktiveras.
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckel, nyckelfri upplåsning* eller med Volvo On Call*-appen
när blockerat låsläge är aktiverat.
Vänster framdörr kan även låsas upp med det
löstagbara nyckelbladet. Om bilen låses upp med
det löstagbara nyckelbladet kommer larmet att
utlösas.
OBS
•
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
•
Om någon försöker att öppna dörrarna
inifrån utlöses larmet.
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen, för att inte riskera att
någon blir inlåst.
248
Deaktivera blockerat låsläge*
tillfälligt
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan bör det blockerade låsläget deaktiveras, för att möjliggöra upplåsning
inifrån.
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen, för att inte riskera att
någon blir inlåst.
Tryck på knappen Reducerad
larmnivå i centerdisplayens
funktionsvy för att stänga av
blockerat låsläge tillfälligt.
Detta medför också att larmets rörelse- och lutningssensorer* stängs av.
I centerdisplayen visas därefter Reducerad
larmnivå och det blockerade låsläget deaktiveras tillfälligt vid påföljande låsning av bilen.
Vid vanlig låsning deaktiveras eluttagen direkt,
men med det blockerade låsläget tillfälligt deaktiverat är de aktiva i max 10 minuter efter låsning.
Om bilen låses upp och låses igen måste det
blockerade låsläget deaktiveras igen.
Vid påföljande motorstart nollställs systemet.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Relaterad information
•
•
Blockerat låsläge* (s. 248)
Larm* (s. 245)
* Tillval/tillbehör. 249
FÖRARSTÖD
FÖRARSTÖD
Förarstödsystem
Bilen är utrustad med olika förarstödsystem vilka
aktivt eller passivt kan assistera föraren i olika
situationer.
Systemen kan till exempel hjälpa föraren att:
•
•
hålla en bestämd hastighet
•
förhindra en kollision genom att varna föraren och bromsa bilen
•
hålla ett visst tidsavstånd till framförvarande
fordon
hjälpa föraren att parkera.
Några av systemen är standardmonterade medan
andra är tillval – vilket alternativ som gäller är
marknadsberoende.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
252
IntelliSafe – förarstöd och säkerhet (s. 30)
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 252)
Stabilitetssystem (s. 258)
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 253)
Connected Safety (s. 258)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kameraenhet (s. 303)
Hastighetsberoende rattmotstånd
City Safety™ (s. 309)
Hastighetsberoende styrservo gör att rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att ge
föraren ökad vägkänsla.
Rear Collision Warning (s. 322)
BLIS* (s. 323)
Cross Traffic Alert* (s. 327)
Trafikskyltsinformation* (s. 331)
På motorvägar känns styrningen fastare. Vid parkering och i låg hastighet är styrningen lätt och
kräver lite ansträngning.
Driver Alert Control (s. 338)
Körfältsassistans (s. 340)
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 346)
Parkeringshjälp* (s. 353)
Parkeringshjälpkamera* (s. 358)
Aktiv parkeringshjälp* (s. 366)
OBS
I sällsynta situationer kan styrservon bli för varm och behöver då
temporärt kylas – under den tiden
arbetar styrservon med reducerad
effekt och att vrida ratten kan då upplevas
som något tyngre.
Parallellt med den temporärt reducerade styrhjälpen visar förardisplayen meddelandet
Servostyrning Tillfälligt nedsatt assistans
samt denna symbol.
Under tiden styrservon arbetar med reducerad
effekt är förarstödsfunktioner och system
med styrassistans inte möjliga.
Fartbegränsare (s. 260)
Automatisk fartbegränsare (s. 264)
Farthållare (s. 268)
Adaptiv farthållare* (s. 272)
Pilot Assist (s. 281)
Radarenhet (s. 296)
VARNING
Om temperaturen stiger för högt kan servon
tvingas stängas av helt. I en sådan situation
visar förardisplayen meddelandet Fel på
servostyrning Stanna snarast kombinerat
med symbol.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Ändra nivå för rattmotstånd*
Elektronisk stabilitetskontroll
Vid användning av körläge INDIVIDUAL så kan
rattmotståndet justeras.
Funktionen elektronisk stabilitetskontroll (ESC1)
hjälper föraren att undvika sladd och förbättrar
bilens framkomlighet.
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Förarstödsystem (s. 252)
Bromsingrepp från systemet
kan upplevas som ett pulserande ljud och vid gaspådrag
kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
Körlägen* (s. 395)
Systemet består av följande delfunktioner:
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Välj My Car
Körlägen
Relaterad information
Förardisplayen visar denna
symbol då systemet ingriper.
Rattmotstånd.
Val av rattmotstånd är endast åtkomlig om bilen
står stilla eller har låg hastighet samt kör rakt.
•
•
VARNING
•
•
•
•
Stabilitetsfunktion2
Antislir- och dragkraftsfunktion
Motorbromskontroll
Släpvagnsstabilisator
Stabilitetsfunktion2
Funktionen kontrollerar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Antislir- och dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och bromsar de drivhjul som slirar för att ytterligare dragkraft ska
överföras från drivhjul som inte slirar.
1
2
Electronic Stability Control
Kallas även antisladdfunktion.
}}
* Tillval/tillbehör. 253
FÖRARSTÖD
||
Funktionen förhindrar även att drivhjulen slirar
mot vägbanan under acceleration.
Elektronisk stabilitetskontroll i
sportläge
Motorbromskontroll
Stabilitetssystemet (ESC6) är alltid aktiverat –
det kan inte stängas av. Föraren kan dock välja
ESC sportläge vilket ger möjlighet till en mer
aktiv körupplevelse.
Motorbromskontrollen (EDC3) förhindrar ofrivillig
hjullåsning, t.ex. efter nedväxling eller motorbromsning vid körning på låga växlar på halt
underlag.
Ofrivillig hjullåsning under körning kan bl.a. försvåra förarens möjlighet att styra bilen.
Släpvagnsstabilisator*4
Släpvagnsstabilisatorns (TSA5) funktion är att
stabilisera en bil med tillkopplat släpfordon i
situationer där ekipaget kommit i självsvängning.
Med delfunktionen ESC sportläge vald reduceras ingreppen från systemet och bilen tillåts att
sladda mer och överlåter därmed större kontroll
av bilen till föraren än normalt.
Då ESC sportläge är vald kan funktionen
betraktas som avstängd trots att funktionen i
många fall fortsätter att hjälpa föraren.
OBS
Släpvagnsstabilisatorn deaktiveras om ESC
sportläge aktiveras.
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 252)
Med ESC sportläge vald är släpvagnsstabilisatorn (TSA7) avstängd.
Med ESC sportläge erhålls även maximal dragkraft om bilen kört fast eller vid körning i löst
underlag – t.ex. i sand eller djup snö.
Funktionen ESC sportläge kan inte väljas då
någon av följande funktioner är aktiverade:
•
•
•
•
Fartbegränsare
Farthållare
Adaptiv farthållare*
Pilot Assist
Relaterad information
•
•
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 253)
•
Släpvagnsstabilisator* (s. 432)
Aktivera/deaktivera sportläge för elektronisk
stabilitetskontroll (s. 255)
Aktivera/deaktivera sportläge för elektronisk
stabilitetskontroll (s. 255)
•
Symboler och meddelanden för elektronisk
stabilitetskontroll (s. 256)
•
Släpvagnsstabilisator* (s. 432)
3 Engine Drag Control
4 Släpvagnsstabilisatorn är inkluderad
5 Trailer Stability Assist
6 Electronic Stability Control
254
OBS
vid installation av Volvo original dragkrok.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera sportläge för
elektronisk stabilitetskontroll
Stabilitetssystemet (ESC8) är alltid aktiverat –
det kan inte stängas av. Föraren kan däremot
välja sportläge vilket ger möjlighet till en mer
aktiv körupplevelse.
Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.
•
GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.
•
GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.
Aktiverat ESC sportläge indikeras i
förardisplayen med att denna symbol
lyser med fast sken tills funktionen
deaktiveras eller tills motorn stängs av
– efter påföljande motorstart är systemet tillbaka i
dess normalläge igen.
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll i sportläge
(s. 254)
•
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 253)
7
8
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
255
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
elektronisk stabilitetskontroll
Följande tabell visar några exempel.
Ett antal symboler och meddelanden gällande
elektronisk stabilitetskontroll (ESC9) kan visas i
förardisplayen.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Fast sken i ca 2 sekunder.
Systemkontroll vid motorstart.
Blinkande sken.
Systemet ingriper.
Fast sken.
Sportläge är aktiverat.
OBS! Systemet är inte avstängt i detta läge – det är delvis reducerat.
ESC
Tillfälligt avstängd
Systemet har temporärt reducerats p.g.a. för hög bromstemperatur – funktionen återaktiveras automatiskt när bromsarna har svalnat.
Se meddelande i förardisplayen.
9
256
ESC
Systemet är ur funktion.
Service erfordras
•
Electronic Stability Control
Stanna bilen på en säker plats, stäng av motorn och starta den igen.
FÖRARSTÖD
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
-knappen, belägen i centrum på rattryck på
tens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 253)
257
FÖRARSTÖD
Stabilitetssystem
Connected Safety11
Stabiliseringssystemet (RSC10) minimerar risken
att bilen välter och slår runt vid t.ex. en häftig
undanmanöver eller om bilen får sladd.
Connected Safety kommunicerar information
mellan egen bil och andra fordon via internet12.
Funktionen är tänkt att göra en förare medveten
om att en eventuellt trafikfarlig situation kan finnas längre fram på aktuell väg.
Systemet registrerar om och hur mycket bilens
lutning i sidled förändras. Med hjälp av den
informationen kalkyleras om det finns risk för att
bilen ska välta. Om risk föreligger träder bilens
elektroniska stabilitetskontroll in varefter motorns
vridmoment sänks och ett eller flera hjul bromsas
tills bilen återfått sin stabilitet.
VARNING
Vid normalt körsätt förbättrar systemet bilens
körsäkerhet, vilket inte ska uppfattas som en
möjlighet att öka hastigheten. Iakttag alltid de
normala försiktighetsåtgärderna för säker körning.
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 253)
Funktionen Connected Safety kan informera föraren om att ett annat fordon längre fram på aktuell väg har aktiverat dess varningsblinkers eller
detekterat halt väglag. Information om halt väglag
utfärdas också om den egna bilen detekterar
halka.
Connected Safety kan hjälpa föraren med följande:
•
•
Larm om varningsblinkers
Larm om halt väglag
Om halt väglag detekteras av den egna bilen
kommer – förutom föraren – även förare i andra
fordon att informeras om det via internet.
OBS
Connected Safety-kommunikation mellan fordon fungerar enbart för de fordon vilka är
utrustade med funktionen och har den aktiverad.
10
11
12
258
Roll Stability Control
Finns inte på alla marknader.
Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
Larm om varningsblinkers
Om egen bils varningsblinkers aktiveras, kan
information om detta sändas till fordon som närmar sig den egna bilens position.
När den egna bilen närmar sig
ett varningsblinkande fordon,
visas denna symbol på instrumentpanelen.
När den egna bilen är nära det varningsblinkande
fordonet, fördubblas symbolens storlek.
Larm om halt väglag
Om egen bil detekterar en försämring i friktion
mellan däck och vägbana, sänds den informationen till de fordon vilka närmar sig den egna
bilens position.
Vid larm om halka visas denna
symbol på instrumentpanelen
när ett fordon närmar sig det
hala vägavsnittet, både i den
egna bilen och i andra fordon
som tagit emot informationen
via Connected Safety.
Då det ankommande fordonet är nära det hala
vägavsnittet, fördubblas symbolens storlek på det
fordonets instrumentpanel.
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 252)
Aktivera/deaktivera Connected Safety
(s. 259)
•
Begränsningar för Connected Safety
(s. 260)
•
Internetansluten bil* (s. 480)
Aktivera/deaktivera Connected
Safety
För att Connected Safety ska kunna dela information om väglag med andra fordon så behöver
funktionen vara aktiverad. Om delning av information inte önskas så kan funktionen deaktiveras.
Relaterad information
•
•
•
•
Connected Safety (s. 258)
Internetansluten bil* (s. 480)
Användarvillkor och datadelning (s. 486)
Begränsningar för Connected Safety
(s. 260)
Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.
•
GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.
•
GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.
Vid aktivering visas några fönster med villkor vilka
måste godkännas av föraren innan en anslutning
till internet13 kan göras. Det handlar t.ex. om att
föraren måste godkänna att data skickas från
bilen med förarens mobiltelefon.
Vid avsaknad av internetuppkoppling kommer
den egna bilen fortfarande att informera föraren
om att halt väglag har detekterats av den egna
bilen. För att Connected Safety ska fungera optimalt behöver den egna bilen vara ansluten till
internet.
13
Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
* Tillval/tillbehör. 259
FÖRARSTÖD
Begränsningar för Connected
Safety
VARNING
Information om fordon med aktiverad varningsblinkers eller som har detekterat halt väglag kommuniceras inte alltid mellan alla fordon inom
aktuellt område.
•
Funktionen kan i vissa situationer falskvarna för halt väglag.
•
Funktionen kan inte alltid upptäcka andra
fordon med aktiverade varningsblinkers
eller detektera alla vägavsnitt med halt
väglag.
Orsak kan t.ex. vara:
•
•
Ingen eller bristfällig kontakt med internet.
Fordon som detekterat halka eller har aktiverat varningsblinkers har inte aktiverat funktionen.
•
Fordon som detekterat halka eller har aktiverat varningsblinkers är inte utrustad med
funktionen.
•
•
VARNING
Fordon på halt underlag gör för svaga manövrer – t.ex. rattrörelse, acceleration eller
bromsning – för att friktion mellan däck och
vägbana ska kunna detekteras.
•
•
Vid utebliven eller bristfällig global positionering/satellitnavigering kan varning utebli.
Detektering av halka eller aktivering av varningsblinkers har skett på en mindre väg,
vilken saknas i Volvo Cars databas.
Connected Safety är inte utbyggt på alla
marknader och täcker inte alla områden – en
återförsäljare för Volvo har information om
aktuella områden.
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Relaterad information
•
•
260
Fartbegränsare
En fartbegränsare (SL14) kan liknas vid en
omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten
med gaspedalen men förhindras av fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/
inställd maxhastighet.
Connected Safety (s. 258)
Funktionens knappar och symboler.
: Aktiverar fartbegränsaren från beredskapsläge och återupptar lagrad maxhastighet
: Ökar lagrad maxhastighet
: Från beredskapsläge – aktiverar fartbegränsaren och lagrar aktuell hastighet
: Från aktivt läge – deaktiverar/skiftar
fartbegränsaren till beredskapsläge
: Minskar lagrad maxhastighet
Internetansluten bil* (s. 480)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Markör för lagrad maxhastighet
Bilens aktuella hastighet
Lagrad maxhastighet
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Relaterad information
•
•
•
14
Förarstödsystem (s. 252)
Begränsningar för fartbegränsare (s. 264)
•
•
Stänga av fartbegränsare (s. 263)
Aktivera och starta fartbegränsare
Deaktivera och sätta fartbegränsare i beredskapsläge (s. 262)
•
Återaktivera fartbegränsare från beredskapsläge (s. 263)
Funktionen fartbegränsare (SL15) måste först
väljas och aktiveras för att kunna reglera hastigheten.
•
Ställ in lagrad hastighet för förarstöd
(s. 293)
•
Automatisk fartbegränsare (s. 264)
Sätt fartbegränsaren i beredskapsläge
–
Tryck på ◀ (1) eller ▶ (3) för att bläddra fram
symbolen/funktionen för fartbegränsaren
(4).
> Symbol (4) visas och fartbegränsaren är
satt i beredskapsläge.
Starta fartbegränsaren
Först efter motorstart kan fartbegränsaren aktiveras. Lägsta möjliga maxhastighet att lagra är
30 km/h (20 mph).
Aktivera och starta fartbegränsare (s. 261)
Speed Limiter
}}
261
FÖRARSTÖD
||
–
Med fartbegränsaren i beredskapsläge och
visad – tryck på rattknapp
symbol
(2).
> Fartbegränsaren startas och aktuell
hastighet lagras som maxhastighet.
Deaktivera och sätta fartbegränsare
i beredskapsläge
Fartbegränsaren (SL16) kan tillfälligt deaktiveras
och försättas i beredskapsläge.
gränsaren först behöver försättas i beredskapsläge – t.ex. för att snabbt kunna accelerera bilen
ur en situation.
Gör då så här:
1.
Tryck ner gaspedalen helt och släpp upp den
för att avbryta accelerationen då önskad
hastighet är uppnådd.
> Fartbegränsaren är i detta läge fortfarande aktiverad och förardisplayens symbol är därför VIT.
2.
Släpp upp gaspedalen helt när den temporära accelerationen är avslutad.
> Bilen motorbromsas därefter automatiskt
ner under den senast lagrade maxhastigheten.
Relaterad information
•
•
•
•
Fartbegränsare (s. 260)
Stänga av fartbegränsare (s. 263)
Återaktivera fartbegränsare från beredskapsläge (s. 263)
Deaktivera och sätta fartbegränsare i beredskapsläge (s. 262)
För att deaktivera och sätta fartbegränsaren i
beredskapsläge:
–
Tryck på rattknapp
(2).
> Förardisplayens fartbegränsarens markeringar och symboler skiftar färg från VIT till
GRÅ – fartbegränsaren är därmed temporärt deaktiverad och föraren kan överskrida den inställda maxhastigheten.
Tillfällig deaktivering med gaspedalen
Fartbegränsningen kan även tillfälligt deaktiveras
och överskridas med gaspedalen utan att fartbe15
16
262
Speed Limiter
Speed Limiter
Relaterad information
•
•
•
•
Fartbegränsare (s. 260)
Återaktivera fartbegränsare från beredskapsläge (s. 263)
Aktivera och starta fartbegränsare (s. 261)
Stänga av fartbegränsare (s. 263)
FÖRARSTÖD
Återaktivera fartbegränsare från
beredskapsläge
–
Fartbegränsaren (SL17) kan återaktiveras efter
att tillfälligt ha deaktiveras och försättas i beredskapsläge.
Tryck på rattknapp
(2).
> Förardisplayens fartbegränsarens markeringar och symboler skiftar färg från GRÅ
till VIT – bilen använder därefter aktuell
hastighet som maxhastighet.
Stänga av fartbegränsare
Fartbegränsaren (SL18) kan stängas av.
Relaterad information
•
•
•
•
Fartbegränsare (s. 260)
Deaktivera och sätta fartbegränsare i beredskapsläge (s. 262)
Aktivera och starta fartbegränsare (s. 261)
Stänga av fartbegränsare (s. 263)
För att stänga av fartbegränsaren:
1.
(2).
Tryck på rattknapp
> Fartbegränsaren försätts i beredskapsläge.
2.
Tryck på rattknapp ◀ (1) eller ▶ (3) för att
skifta till annan funktion.
> Förardisplayens symbol och markering för
fartbegränsare (4) slocknar – därmed
raderas den inställda/lagrade maxhastigheten.
3.
(2) igen.
Tryck på rattknapp
> En annan funktion aktiveras.
För att återaktivera fartbegränsaren från beredskapsläge:
Tryck på rattknapp
(1).
> Förardisplayens fartbegränsarmarkeringar
skiftar färg från GRÅ till VIT – bilens fart
begränsas därefter åter av den senast
lagrade maxhastigheten.
–
eller
17
18
Speed Limiter
Speed Limiter
}}
263
FÖRARSTÖD
||
Relaterad information
•
•
•
•
Fartbegränsare (s. 260)
Aktivera och starta fartbegränsare (s. 261)
Återaktivera fartbegränsare från beredskapsläge (s. 263)
Deaktivera och sätta fartbegränsare i beredskapsläge (s. 262)
Begränsningar för fartbegränsare
Vid branta utförslut kan fartbegränsarens (SL19)
bromseffekt vara otillräcklig varför den lagrade
maxhastigheten kan överskridas. Föraren uppmärksammas i så fall på detta med meddelandet
Maxhastighet överskriden i förardisplayen.
OBS
Textmeddelande om överskriden maxhastighet aktiveras om hastigheten överskridits med
minst 3 km/h (ca 2 mph).
Automatisk fartbegränsare
Funktionen automatisk fartbegränsare (ASL20)
hjälper föraren att anpassa bilens maxhastighet
till den hastighet trafikskyltar visar.
Funktionen fartbegränsare (SL21) kan skiftas till
automatisk fartbegränsare (ASL).
Den automatiska fartbegränsaren använder hastighetsinformation från funktionen trafikskyltsinformation* (RSI22) för att automatiskt anpassa
bilens maxhastighet.
VARNING
Relaterad information
•
19
20
21
22
264
Fartbegränsare (s. 260)
•
Även om föraren tydligt ser den hastighetsrelaterade trafikskylten kan hastighetsinformationen från funktionen trafikskyltsinformation* (RSI) till ASL vara felaktig – föraren måste i sådana fall själv
ingripa och accelerera alternativt bromsa
ner till lämplig hastighet.
Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
VARNING
•
•
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Är SL eller ASL aktiv?
Relaterad information
Symboler i förardisplayen visar vilken fartbegränsare som är aktiv:
•
•
Symbol
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
A
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Skyltsymbol efter "70" = ASL är aktiverad.
SL
ASL
✓
✓
✓
A
Förarstödsystem (s. 252)
Aktivera/deaktivera automatisk fartbegränsare (s. 266)
•
Ändra tolerans för automatisk fartbegränsare
(s. 267)
•
Begränsningar för automatisk fartbegränsare
(s. 267)
•
•
Fartbegränsare (s. 260)
Trafikskyltsinformation* (s. 331)
VIT symbol: Funktionen är aktiv, GRÅ symbol: Beredskapsläge.
ASL-symbolen
Skyltsymbolen (bredvid den lagrade
hastigheten "70", i hastighetsmätarens
centrum) kan anta tre färger, vilka har
olika betydelse:
Skyltsymbolens färg
Gröngul
Betydelse
ASL är aktiv
Grå
ASL är satt i beredskapsläge
Brandgul/
orange
ASL är i tillfälligt beredskapsläge – t.ex. för att en trafikskylt inte kunde avläsas.
* Tillval/tillbehör. 265
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera automatisk
fartbegränsare
OBS
•
Funktionen automatisk fartbegränsare (ASL23)
kan aktiveras och deaktiveras som ett tillägg till
fartbegränsaren (SL24).
Aktivera ASL
Knappen Fartgränsassistans
finns i centerdisplayens funktionsvy.
För att aktivera den automatiska fartbegränsaren:
1.
2.
Tryck på knappen Fartgränsassistans.
> ASL sätts i beredskapsläge, knappen visar
en grön indikering och förardisplayen visar
en skyltsymbol i hastighetsmätarens centrum.
Tryck på rattknapp
.
> ASL aktiveras med bilens aktuella hastighet.
Om funktionen automatisk fartbegränsare
är aktiverad visas trafikskyltsinformation* i
förardisplayen även om RSI25 inte är aktiverad.
•
För att ta bort trafikskyltsinformation från
förardisplayen måste både automatisk
fartbegränsare och RSI deaktiveras.
•
Då funktionen automatisk fartbegränsare
är aktiverad men RSI deaktiverad, ges
inga varningar från RSI. För att erhålla
varningar måste även RSI aktiveras.
Relaterad information
Fartbegränsare (s. 260)
•
•
•
Automatisk fartbegränsare (s. 264)
•
Trafikskyltsinformation* (s. 331)
Begränsningar för automatisk fartbegränsare
(s. 267)
Deaktivera ASL
För att deaktivera den automatiska fartbegränsaren:
–
Tryck på knappen Fartgränsassistans i
funktionsvyn.
> ASL stängs av och knappens indikering
blir GRÅ – SL aktiveras istället.
VARNING
Bilen följer inte längre skyltad maxhastighet
efter skifte från ASL till SL – den följer då
endast den i minnet lagrade maxhastigheten.
23
24
25
266
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Ändra tolerans för automatisk
fartbegränsare
–
Funktionen automatisk fartbegränsare (ASL26)
kan ställas in på olika toleransnivåer.
Det är möjligt att öka/minska skyltad maxfart. Om
bilen följer skyltad maxfart t.ex. 70 km/h
(43 mph) kan föraren välja att istället låta bilen
hålla 75 km/h (47 mph).
Tryck på rattknapp
(1) tills 70 km/h
(43 mph) ändrats till 75 km/h (47 mph) i
hastighetsmätarens centrum (4).
> Bilen använder därefter den valda toleransen 5 km/h (4 mph) så länge passerade
skyltar visar 70 km/h (43 mph).
Toleransen följs tills en trafikskylt med en
lägre eller högre hastighet passeras – då
följer bilen istället den nya skyltade maxfarten och toleransen raderas ur minnet.
Om funktionen trafikskyltsinformation*27
är aktiverad visas skyltad hastighet även
med en färgad markering på hastighetsmätaren.
Justering av toleransen görs på samma sätt som
vid hantering av hastighet för fartbegränsaren.
OBS
Högsta möjliga valbara tolerans är
+/– 10 km/h (5 mph).
Funktionens knappar och symboler.
Begränsningar för automatisk
fartbegränsare
Automatisk hastighetsbegränsning (ASL28) sker
med hjälp av hastighetsinformation från funktionen trafikskyltsinformation* (RSI29) – inte från
de hastighetsbegränsande trafikskyltar bilen passerar.
Om RSI inte kan tolka och lämna hastighetsinformation till ASL, ställs ASL i beredskapsläge och
skiftar till SL. Föraren måste i sådana fall själv
ingripa och bromsa ner till passande hastighet.
ASL kommer att aktiveras igen när funktionen
RSI åter kan tolka och lämna hastighetsinformation till ASL.
Relaterad information
•
•
•
Fartbegränsare (s. 260)
Automatisk fartbegränsare (s. 264)
Trafikskyltsinformation* (s. 331)
Relaterad information
•
•
•
26
27
28
29
Automatisk fartbegränsare (s. 264)
Begränsningar för automatisk fartbegränsare
(s. 267)
Trafikskyltsinformation* (s. 331)
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
* Tillval/tillbehör. 267
FÖRARSTÖD
Farthållare
Farthållaren (CC30) hjälper föraren att hålla en
jämn hastighet vilket kan ge en mer avkopplande
körupplevelse på motorvägar och långa raka
landsvägar med jämna trafikflöden.
Översikt
: Minskar lagrad hastighet
Markör för lagrad hastighet
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Bilens aktuella hastighet
Lagrad hastighet
OBS
I bil utrustad med adaptiv farthållare*(ACC31)
är det möjligt att skifta mellan farthållare och
adaptiv farthållare.
Funktionens knappar och symboler.
: Aktiverar farthållaren från beredskapsläge och återupptar lagrad hastighet
: Ökar lagrad hastighet
: Från beredskapsläge – aktiverar farthållaren och lagrar aktuell hastighet
: Från aktivt läge – deaktiverar/skiftar
farthållaren till beredskapsläge
30
31
268
Använda motorbroms istället för
färdbroms
Farthållaren reglerar hastigheten med ett reducerat bromsingrepp från färdbromsen. Vid utförslut
kan det ibland vara önskvärt att rulla iväg lite
snabbare och istället låta enbart motorbromsen
dämpa fartökningen. Föraren kan då tillfälligt
koppla ur farthållarens färdbromsingrepp.
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
För att göra så:
–
Tryck ner gaspedalen ungefär halvvägs och
släpp upp pedalen igen.
> Farthållaren kopplar ur dess automatiska
färdbromsingrepp och bromsar sedan
enbart med motorbroms.
Aktivera och starta farthållare
För att starta farthållaren:
Funktionen farthållare (CC32) måste först väljas
och aktiveras för att kunna reglera hastigheten.
–
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
OBS
Förarstödsystem (s. 252)
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h (20 mph).
Aktivera och starta farthållare (s. 269)
Deaktivera och sätta farthållare i beredskapsläge (s. 270)
Relaterad information
Återaktivera farthållare från beredskapsläge
(s. 271)
Stänga av farthållare (s. 271)
Ställ in lagrad hastighet för förarstöd
(s. 293)
Skifta mellan farthållare och adaptiv farthållare* (s. 277)
Med symbol/funktion
visad – tryck
på rattknapp
(2).
> Farthållaren startas och aktuell hastighet
lagras som hastighet.
Sätta farthållaren i beredskapsläge
För att sätta farthållaren i beredskapsläge:
–
Tryck på ◀ (1) eller ▶ (3) för att bläddra fram
•
•
•
•
Farthållare (s. 268)
Stänga av farthållare (s. 271)
Deaktivera och sätta farthållare i beredskapsläge (s. 270)
Återaktivera farthållare från beredskapsläge
(s. 271)
symbol/funktion
(4).
> Symbolen visas och farthållaren kan därefter aktiveras.
Aktivera/starta farthållaren
För att kunna starta farthållaren från beredskapsläget måste aktuell hastighet vara 30 km/h
(20 mph) eller högre. Lägsta möjliga hastighet att
lagra är 30 km/h (20 mph).
32
Cruise Control
* Tillval/tillbehör. 269
FÖRARSTÖD
Deaktivera och sätta farthållare i
beredskapsläge
Farthållaren (CC33) kan tillfälligt deaktiveras och
försättas i beredskapsläge och därefter återaktiveras.
Beredskapsläge på grund av föraringrepp
Farthållaren deaktiveras tillfälligt och sätts i
beredskapsläge om:
•
•
•
•
växelväljaren förs till N-läge
kopplingspedalen hålls nertryckt längre än
1 minut
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
–
33
270
Tryck på rattknapp
(2).
> Förardisplayens farthållarmarkeringar och
-symboler skiftar färg från VIT till GRÅ –
farthållaren är därmed temporärt deaktiverad och föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
Cruise Control
Automatiskt beredskapsläge
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och sätts i beredskapsläge om:
•
•
•
•
•
•
färdbromsen används
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
För att sätta farthållaren i beredskapsläge:
Relaterad information
hjulen tappar väggreppet
motorvarvtalet är för lågt/högt
bromstemperaturen blir för hög
hastigheten sjunker under 30 km/h
(20 mph).
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
•
•
Farthållare (s. 268)
Återaktivera farthållare från beredskapsläge
(s. 271)
Aktivera och starta farthållare (s. 269)
Stänga av farthållare (s. 271)
FÖRARSTÖD
Återaktivera farthållare från
beredskapsläge
Farthållaren (CC34) kan tillfälligt deaktiveras och
försättas i beredskapsläge och därefter återaktiveras.
För att starta farthållaren från beredskapsläge:
–
Tryck på rattknapp
(2).
> Förardisplayens farthållarmarkeringar och
-symboler skiftar färg från GRÅ till VIT –
bilen följer därefter aktuell hastighet.
Stänga av farthållare
Farthållaren (CC35) kan stängas av.
VARNING
En markant hastighetsökning kan följa när
hastigheten återupptas med rattknapp
.
Relaterad information
•
•
•
•
För att starta farthållaren från beredskapsläge:
Tryck på rattknapp
(1).
> Förardisplayens farthållarmarkeringar skiftar färg från GRÅ till VIT – bilen följer därefter åter den senast lagrade hastigheten.
–
Farthållare (s. 268)
Stänga av farthållare (s. 271)
Deaktivera och sätta farthållare i beredskapsläge (s. 270)
Aktivera och starta farthållare (s. 269)
Funktionens knappar och symboler.
För att stänga av farthållaren:
1.
(2).
Tryck på rattknapp
> Farthållaren försätts i beredskapsläge.
2.
Tryck på rattknapp ◀ (1) eller ▶ (3) för att
skifta till annan funktion.
> Förardisplayens symbol för farthållare
(4) slocknar – därmed raderas
den inställda/lagrade hastigheten.
eller
3.
34
35
Cruise Control
Cruise Control
Tryck på rattknapp
(2) igen.
> En annan funktion aktiveras.
}}
271
FÖRARSTÖD
||
Relaterad information
•
•
Farthållare (s. 268)
Skifta mellan farthållare och adaptiv farthållare* (s. 277)
•
•
Aktivera och starta farthållare (s. 269)
•
Deaktivera och sätta farthållare i beredskapsläge (s. 270)
Återaktivera farthållare från beredskapsläge
(s. 271)
Adaptiv farthållare*36
Den adaptiva farthållaren (ACC37) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med
ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.
En adaptiv farthållare kan ge en mer avkopplande
körupplevelse på långa resor på motorvägar och
långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
Kamera- och radarenheten mäter avståndet till framförvarande fordon.
Föraren väljer önskad hastighet och ett tidsavstånd till framförvarande fordon. Om kamera- och
radarenheten upptäcker ett långsammare fordon
framför bilen, anpassas hastigheten automatiskt
via det förinställda tidsavståndet till det fordonet.
Då vägen är fri återgår bilen till vald hastighet.
36
37
272
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Den adaptiva farthållaren reglerar hastigheten
med gaspådrag och inbromsningar. Det är normalt att bromsarna ger ifrån sig svaga ljud när de
används för att justera hastigheten.
Den adaptiva farthållaren strävar efter att reglera
hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer som
kräver snabba inbromsningar måste föraren
bromsa själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande fordon brom-
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
sar kraftigt. På grund av begränsningar hos
radarenheten kan en inbromsning komma oväntat eller utebli.
Den adaptiva farthållaren eftersträvar att följa
framförvarande fordon i den egna filen på ett av
föraren inställt tidsavstånd. Om radarenheten inte
ser något framförvarande fordon kommer bilen
att istället hålla den av föraren inställda och lagrade hastigheten. Så sker även om framförvarande fordons hastighet ökar och överskrider den
lagrade hastigheten.
VARNING
•
Detta är inte ett kollisionsundvikande
system. Föraren är alltid ansvarig och
måste ingripa om systemet inte upptäcker
ett framförvarande fordon.
•
Funktionen bromsar inte för människor
eller djur och inte för små fordon som
t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för
låga släpfordon/trailers, mötande, långsamtgående eller stillastående fordon
och föremål.
•
38
Använd inte funktionen vid krävande
situationer som t.ex. stadstrafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
VIKTIGT
Underhåll av förarstödskomponenter får
endast utföras på verkstad38.
Relaterad information
•
•
Reglage och displayvisning för den
adaptiva farthållaren*
En sammanställning av hur den adaptiva farthållaren regleras med rattens vänstra knappsats och
hur funktionen visas i display.
Förarstödsystem (s. 252)
Reglage och displayvisning för den adaptiva
farthållaren* (s. 273)
•
Aktivera och starta adaptiv farthållare*
(s. 274)
•
Begränsningar för adaptiv farthållare*
(s. 277)
•
Symboler och meddelanden för adaptiv farthållare* (s. 279)
•
Varning från förarstöd vid kollisionsrisk
(s. 290)
•
•
Ställ in tidsavstånd för förarstöd (s. 291)
Ställ in lagrad hastighet för förarstöd
(s. 293)
•
Automatisk bromsning med förarstöd
(s. 294)
•
•
Målbyte med förarstöd (s. 291)
Omkörningsassistans (s. 295)
: Från beredskapsläge – aktiverar och
lagrar aktuell hastighet
: Från aktivt läge – deaktiverar/skiftar
till beredskapsläge
: Aktiverar funktionen från beredskapsläge och återupptar lagrad hastighet
: Ökar lagrad hastighet
: Minskar lagrad hastighet
Ökar tidsavstånd till framförvarande fordon
}}
* Tillval/tillbehör. 273
FÖRARSTÖD
||
Minskar tidsavstånd till framförvarande fordon
Aktivera och starta adaptiv
farthållare*
Starta/aktivera den adaptiva
farthållaren
Målbilsindikering: funktionen har upptäckt
och följer en målbil med förvalt tidsavstånd
Den adaptiva farthållaren (ACC39) måste först
aktiveras och därefter startas för att kunna reglera hastighet och avstånd.
För att kunna starta ACC krävs följande:
•
Föraren måste ha säkerhetsbälte påtaget
och förardörren ska vara stängd.
Att sätta den adaptiva farthållaren i
beredskapsläge
•
Det måste finnas ett framförvarande fordon
(målfordon) inom rimligt avstånd eller aktuell
hastighet måste vara lägst 15 km/h (9 mph).
•
För bilar med manuell växellåda: Hastigheten
måste vara lägst 30 km/h (20 mph).
–
Med symbol/funktion
(4) visad – tryck
på rattknapp
(1).
> Den adaptiva farthållaren startas och
aktuell hastighet lagras, vilken visas med
siffror i hastighetsmätarens centrum.
Symbol för tidsavstånd till framförvarande
fordon
Förardisplay
Indikering av hastigheter.
Lagrad hastighet
Framförvarande fordons hastighet.
Egen bils aktuella hastighet.
Relaterad information
•
39
274
Adaptiv farthållare* (s. 272)
Den adaptiva farthållaren är i beredskapsläge
direkt efter varje motorstart. För att sätta den i
beredskapsläge från aktivt läge, gör man så här:
–
Tryck på rattknapp ◀ (2) eller ▶ (3) för att
(4).
bläddra fram symbol/funktion
> Symbolen visas och den adaptiva farthållaren sätts i beredskapsläge.
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Endast då avståndssymbolen
visar två fordon, regleras tidsavståndet till framförvarande fordon av ACC.
Samtidigt markeras ett hastighetsintervall.
Den högre hastigheten är den
lagrade/valda hastigheten och
den lägre hastigheten är det
framförvarande fordonets (målfordonets) hastighet.
Relaterad information
•
•
•
40
Adaptiv farthållare* (s. 272)
Deaktivera/återaktivera adaptiv farthållare*
(s. 275)
Skifta mellan farthållare och adaptiv farthållare* (s. 277)
Adaptive Cruise Control
Deaktivera/återaktivera adaptiv
farthållare*
Den adaptiva farthållaren (ACC40) kan tillfälligt
deaktiveras och försättas i beredskapsläge och
därefter återaktiveras.
För att tillfälligt stänga av den adaptiva farthållaren och sätta den i beredskapsläge:
Tryck på rattknapp
(2).
> Lagrad hastighet i hastighetsmätarens
centrum skiftar färg från BEIGE till GRÅ
och indikering för tidsavstånd samt eventuell symbol för målbil slocknar.
–
Deaktivera och sätta den adaptiva
farthållaren i beredskapsläge
VARNING
•
Med den adaptiva farthållaren i beredskapsläge måste föraren ingripa och själv
reglera både hastighet och avstånd till
framförvarande fordon.
•
Då den adaptiva farthållaren är i beredskapsläge och bilen kommer för nära ett
framförvarande fordon, kan föraren varnas
för det korta avståndet av funktionen
avståndsvarning* istället.
}}
* Tillval/tillbehör. 275
FÖRARSTÖD
||
Beredskapsläge på grund av föraringrepp
Den adaptiva farthållaren deaktiveras tillfälligt och
sätts i beredskapsläge om:
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och
ACC är osäker på om framförvarande fordon
är ett stillastående fordon eller ett objekt,
t.ex. ett farthinder.
•
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och
framförvarande fordon viker av så att ACC
inte längre har ett fordon att följa.
•
hastigheten sjunker under 30 km/h
(20 mph) – gäller endast bilar med manuell
växellåda.
•
•
•
•
•
•
•
föraren öppnar dörren.
växelväljaren förs till N-läge.
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
kopplingspedalen är nertryckt i ca 1 minut –
gäller bilar med manuell växellåda.
•
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
Automatiskt beredskapsläge
Den adaptiva farthållaren är beroende av andra
system, t.ex. stabilitetskontroll/antisladd (ESC41).
Om något av dessa andra system upphör att fungera, stängs den adaptiva farthållaren av automatiskt.
VARNING
Vid automatiskt beredskapsläge varnas föraren av en ljudsignal och ett meddelande på
förardisplayen.
•
276
•
färdbromsen används.
•
•
•
41
Ett automatiskt beredskapsläge kan bero på att:
Föraren måste då själv reglera bilens
hastighet, bromsa vid behov och hålla ett
säkert avstånd till andra fordon.
Återaktivera adaptiv farthållare från
beredskapsläge
föraren tar av sig säkerhetsbältet.
motorvarvtalet är för lågt/högt.
För att återaktivera ACC från beredskapsläge:
ett eller flera hjul tappar väggreppet.
–
bromstemperaturen är hög.
Tryck på rattknapp
(1).
> Hastigheten sätts till den senast lagrade.
parkeringsbromsen aktiveras.
VARNING
kamera- och radarenheten täcks av t.ex. snö
eller kraftigt regn (kameralins/radarvågor
blockeras).
En markant hastighetsökning kan följa när
.
hastigheten återupptas med rattknapp
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare* (s. 272)
Aktivera och starta adaptiv farthållare*
(s. 274)
Skifta mellan farthållare och adaptiv farthållare* (s. 277)
Electronic Stability Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Begränsningar för adaptiv
farthållare*
Skifta mellan farthållare och adaptiv
farthållare*
Den adaptiva farthållaren (ACC42) kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
I bil med adaptiv farthållare (ACC43) kan föraren
skifta mellan farthållare (CC44) och ACC.
Branta vägar och/eller tung last
En symbol i förardisplayen visar vilken farthållare
som är aktiv:
Tänk på att den adaptiva farthållaren i första hand
är avsedd att användas vid körning på plana vägbanor. Funktionen kan ha svårigheter att hålla
korrekt avstånd till framförvarande fordon vid körning i branta utförslut – var då extra uppmärksam
och beredd att bromsa.
•
Använd inte den adaptiva farthållaren om
bilen har tung last eller med ett släpfordon
kopplat till bilen.
Övrigt
•
Körläge Off Road kan inte väljas då den
adaptiva farthållaren är aktiverad.
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
Relaterad information
•
•
42
43
Adaptiv farthållare* (s. 272)
CC
ACC
A
Farthållare
A
A
3.
VARNING
Att skifta från ACC till CC innebär att bilen:
•
inte längre håller ett förvalt tidsavstånd till
framförvarande fordon.
•
enbart följer den lagrade hastigheten och
föraren måste därför själv bromsa när det
behövs.
Adaptiv farthållare
VIT symbol: Funktionen är aktiv, GRÅ symbol: Beredskapsläge
Skifta från ACC till CC
Gör så här:
Tryck på rattknapp
.
> Farthållaren startar och lagrar aktuell
hastighet.
Om CC är aktiv vid motoravstängning, kommer
ACC att aktiveras automatiskt vid påföljande
motorstart.
1.
Försätt den adaptiva farthållaren i beredskapsläge med rattknapp
.
Skifta från CC till ACC
2.
Tryck på knapp Farthållare i centerdisplayens funktionsvy – knappens indikator skiftar färg från GRÅ till GRÖN.
> Förardisplayen skiftar symboler från
1.
Gör så här:
Försätt farthållaren i beredskapsläge med
.
rattknapp
ACC till
CC – därefter
är den adaptiva farthållaren avstängd och
farthållaren är satt i beredskapsläge.
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 304)
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
}}
* Tillval/tillbehör. 277
FÖRARSTÖD
||
2.
Tryck på knapp Farthållare i funktionsvyn –
knappens indikator skiftar färg från GRÖN till
GRÅ .
> Förardisplayen skiftar symboler från
CC till
ACC – därmed
är den adaptiva farthållaren satt i beredskapsläge.
3.
.
Tryck på rattknapp
> Den adaptiva farthållaren startar och lagrar aktuell hastighet tillsammans med förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.
Relaterad information
•
•
44
278
Adaptiv farthållare* (s. 272)
Farthållare (s. 268)
Cruise Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
adaptiv farthållare*
Ett antal symboler och meddelanden gällande
den adaptiva farthållaren (ACC45) kan visas via
förardisplayen.
Föregående bild visar att den adaptiva farthållaren är inställd på att hålla 110 km/h (68 mph)
och att det inte finns något framförvarande fordon att följa.
I följande bildexempel informerar funktionen RSI*
(Road Sign Information) om att högsta tillåtna
hastighet är 130 km/h (80 mph).
Föregående bild visar att den adaptiva farthållaren är inställd på att hålla 110 km/h (68 mph)
och följer samtidigt framförvarande fordon som
håller samma hastighet.
45
Adaptive Cruise Control
}}
* Tillval/tillbehör. 279
FÖRARSTÖD
||
Symbol
Meddelande
Innebörd
Symbolen är VIT.
Bilen håller lagrad/vald hastighet.
Adaptive Cruise Contr.
Den adaptiva farthållaren är satt i beredskapsläge.
Ej tillgänglig
Symbolen är GRÅ.
Adaptive Cruise Contr.
Service erfordras
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symbolen är GRÅ.
Vindrutesensor
Rengör vindrutan framför kamera- och radarenhetens sensorer.
Sensor blockerad, se ägarmanual
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
280
Adaptiv farthållare* (s. 272)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Pilot Assist46
Pilot Assist hjälper föraren att framföra bilen
mellan körfältets sidomarkeringar med styrassistans samt att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande
fordon.
Så här fungerar Pilot Assist
Funktionen Pilot Assist är främst avsedd för
användning på motorvägar och liknande stora trafikleder där den kan bidra till en bekvämare körning och en mer avkopplande körupplevelse.
Föraren väljer önskad hastighet och ett tidsavstånd till framförvarande fordon. Pilot Assist läser
avståndet till framförvarande fordon och körfältets sidomarkeringar på vägbanan med kameraoch radarenheten. Det förinställda tidsavståndet
hålls genom automatisk hastighetsanpassning
samtidigt som styrassistans hjälper till att positionera den egna bilen inom körfältet.
Pilot Assist styrassistans baseras på en sammanvägning av det framförvarande fordonets färdväg
och körfältets sidomarkeringar. Föraren kan när
som helst bortse från Pilot Assist styrrekommendation och styra i en annan riktning, t.ex. för att
byta fil eller för att undvika hinder på vägen.
Aktuell status för styrassistans
visas med rattsymbolens färg:
• GRÖN ratt indikerar aktiv styrassistans
• GRÅ ratt (som i bilden) indikerar deaktiverad styrassistans.
VARNING
Pilot Assist ska bara användas om det finns
tydliga körfältslinjer målade på vardera sidan
om körfältet. All annan användning medför
ökad risk för kontakt med omgivande hinder,
vilka inte kan detekteras av funktionen.
Om Pilot Assist inte kan tolka körfältet entydigt,
t.ex. om kamera- och radarenheten inte ser körfältets sidomarkeringar, stänger Pilot Assist tillfälligt av styrassistans men återupptar den igen om
körfältet åter kan tolkas – funktionerna hastighets- och avståndsreglering förblir dock fortsatt
aktiva.
VARNING
Kamera- och radarenheten mäter avståndet till framförvarande fordon och detekterar sidomarkeringar.
Pilot Assist styrassistans stängs automatiskt
av och återupptas utan föregående varning.
Kamera- och radarenhet
Avståndsläsare
Läsare sidomarkeringar
46
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
}}
281
FÖRARSTÖD
||
VARNING
•
•
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Pilot Assist reglerar hastigheten med gaspådrag
och inbromsningar. Det är normalt att bromsarna
ger ifrån sig svaga ljud när de används för att
justera hastigheten.
Pilot Assist eftersträvar att reglera hastigheten på
ett mjukt sätt. I situationer som kräver snabba
inbromsningar måste föraren bromsa själv. Detta
gäller vid stora hastighetsskillnader eller om
framförvarande bil bromsar kraftigt. På grund av
47
282
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
begränsningar hos kamera- och radarenheten
kan en inbromsning komma oväntat eller utebli.
Pilot Assist eftersträvar att följa framförvarande
fordon i den egna filen på ett av föraren inställt
tidsavstånd. Om radarenheten inte ser något
framförvarande fordon kommer bilen att istället
hålla den av föraren inställda och lagrade hastigheten. Detta sker även om framförvarande fordons hastighet ökar och överskrider den lagrade
hastigheten.
VARNING
•
Detta är inte ett kollisionsundvikande
system. Föraren är alltid ansvarig och
måste ingripa om systemet inte upptäcker
ett framförvarande fordon.
•
Funktionen bromsar inte för människor
eller djur och inte för små fordon som
t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för
låga släpfordon/trailers, mötande, långsamtgående eller stillastående fordon
och föremål.
•
Använd inte funktionen vid krävande
situationer som t.ex. stadstrafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
VIKTIGT
Underhåll av förarstödskomponenter får
endast utföras på verkstad47.
Vid kurvor och när vägen delar sig
Pilot Assist samspelar med föraren som därför
inte ska invänta styrhjälp från Pilot Assist utan alltid bör vara beredd att öka sin egen styrinsats,
speciellt i kurvor.
•
Då bilen närmar sig en avfart eller om körfältet delar sig, bör föraren styra mot önskat
körfält för att ange önskad körriktning till
Pilot Assist.
Pilot Assist strävar efter att hålla bilen i
körfältets mitt
När Pilot Assist hjälper till att styra strävar den
efter att placera bilen mitt emellan körfältsmarkeringarna och därför rekommenderas att låta
bilen själv hitta optimal placering för att få en så
mjuk körupplevelse som möjligt. Föraren kontrollerar att bilen placeras på ett säkert sätt i körfältet och har därför alltid möjlighet att justera positionen genom att öka egen styrinsats.
•
Om Pilot Assist inte placerar bilen på ett
lämpligt sätt i körfältet, rekommenderas att
stänga av Pilot Assist eller skifta till adaptiv
farthållare.
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 252)
Reglage och displayvisning för Pilot Assist
(s. 283)
•
•
•
Aktivera och starta Pilot Assist (s. 284)
•
Varning från förarstöd vid kollisionsrisk
(s. 290)
•
•
•
Målbyte med förarstöd (s. 291)
Begränsningar för Pilot Assist (s. 287)
Reglage och displayvisning för Pilot
Assist
En sammanställning av hur Pilot Assist regleras
med rattens vänstra knappsats och hur funktionen visas i display.
Reglage
Symboler och meddelanden för Pilot Assist*
(s. 288)
•
Omkörningsassistans (s. 295)
◀: Skiftar från Pilot Assist till adaptiv farthållare
Symboler för målbil
Symbol för tidsavstånd till framförvarande
fordon
Symbol för aktiverad/deaktiverad styrassistans
Ställ in lagrad hastighet för förarstöd
(s. 293)
Automatisk bromsning med förarstöd
(s. 294)
Minskar tidsavstånd till framförvarande fordon
Funktionssymbol
Ställ in tidsavstånd för förarstöd (s. 291)
•
: Minskar lagrad hastighet
Ökar tidsavstånd till framförvarande fordon
Funktionens knappar och symboler.
▶: Skiftar från adaptiv farthållare till Pilot
Assist
: Från beredskapsläge – aktiverar Pilot
Assist och lagrar aktuell hastighet
: Från aktivt läge – deaktiverar/skiftar
Pilot Assist till beredskapsläge
: Aktiverar Pilot Assist från beredskapsläge och återupptar lagrad hastighet och
tidsavstånd
: Ökar lagrad hastighet
}}
* Tillval/tillbehör. 283
FÖRARSTÖD
||
Förardisplay
Aktivera och starta Pilot Assist
Med den adaptiva farthållaren i beredskapsläge:
Pilot Assist måste först aktiveras och därefter
startas för att kunna reglera hastighet, avstånd
och ge styrassistans.
1.
Tryck på rattknapp ▶ (6).
> Symbol
skiftar till Pilot Assist i beredskapsläge (8).
2.
Tryck på rattknapp
(2).
> Pilot Assist startas och aktuell hastighet
lagras, vilken visas med siffror i hastighetsmätarens centrum.
...eller...
Med den adaptiva farthållaren startad:
–
Indikering av hastigheter.
Lagrad hastighet
Framförvarande fordons hastighet
Egen bils aktuella hastighet
Relaterad information
•
284
Pilot Assist (s. 281)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
För att kunna starta Pilot Assist krävs följande:
•
Föraren måste ha säkerhetsbälte påtaget
och förardörren ska vara stängd.
•
Det måste finnas ett framförvarande fordon
(målfordon) inom rimligt avstånd eller aktuell
hastighet måste vara lägst 15 km/h (9 mph).
•
För bilar med manuell växellåda: Hastigheten
måste vara lägst 30 km/h (20 mph).
Tryck på rattknapp ▶ (6).
> Pilot Assist startas.
Endast när rattsymbolen (2)
växlat från GRÅ till GRÖN, är
Pilot Assist styrassistans aktiv.
Endast då avståndssymbolen
visar ett fordon (1) ovanför
rattsymbolen, regleras tidsavståndet till framförvarande fordon av Pilot Assist.
Samtidigt markeras ett hastighetsintervall.
Den högre hastigheten är den
lagrade/valda hastigheten och
den lägre hastigheten är det
framförvarande fordonets (målfordonets) hastighet.
FÖRARSTÖD
Händerna på ratten
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist
En förutsättning för att Pilot Assist ska fungera är
att föraren håller händerna på ratten.
Pilot Assist kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge och därefter återaktiveras.
Om Pilot Assist detekterar att
föraren inte håller händerna på
ratten uppmanas föraren efter
en stund att aktivt styra bilen,
med en symbol och ett textmeddelande.
Deaktivera och sätta Pilot Assist i
beredskapsläge
Kan förarens händer efter några sekunder fortfarande inte detekteras på ratten, repeteras uppmaningen att aktivt styra bilen, kompletterad med
en akustisk varningssignal.
Om Pilot Assist efter ytterligare några sekunder
inte kan detektera förarens händer på ratten, blir
varningssignalen intensiv och styrfunktionen
stängs av. Därefter måste Pilot Assist omstartas
med rattknapp
.
OBS
Observera att hjälpfunktionen Pilot Assist
enbart fungerar när föraren har händerna på
ratten.
Relaterad information
•
•
Pilot Assist (s. 281)
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist (s. 285)
Tryck på rattknapp ◀ (3).
> Pilot Assist stängs av och skiftar till den
adaptiva farthållaren i aktivt läge.
–
VARNING
•
Med Pilot Assist i beredskapsläge måste
föraren ingripa och själv styra samt reglera både hastighet och avstånd till framförvarande fordon.
•
Då Pilot Assist är i beredskapsläge och
bilen kommer för nära ett framförvarande
fordon, varnas föraren för det korta
avståndet istället av funktionen avståndsvarning*.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
För att tillfälligt stänga av Pilot Assist och sätta
den i beredskapsläge:
–
Tryck på rattknapp
(2).
> Pilot Assist sätts i beredskapsläge – symbolen (8) i förardisplayen skiftar färg från
VIT till GRÅ och lagrad hastighet i hastighetsmätarens centrum skiftar färg från
BEIGE till GRÅ.
...eller...
}}
* Tillval/tillbehör. 285
FÖRARSTÖD
||
Beredskapsläge på grund av föraringrepp
Pilot Assist deaktiveras tillfälligt och sätts i
beredskapsläge om:
•
•
•
VARNING
färdbromsen används.
Vid automatiskt beredskapsläge varnas föraren av en ljudsignal och ett meddelande på
förardisplayen.
växelväljaren förs till N-läge.
•
körriktningsvisare används längre än
1 minut .
•
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
•
kopplingspedalen är nertryckt i ca 1 minut –
gäller bilar med manuell växellåda.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
När körriktningsvisare används kopplas Pilot
Assist styrhjälp tillfälligt ur. När så inte längre är
fallet, återaktiveras styrhjälpen automatiskt om
körfältets sidomarkeringar fortfarande kan detekteras.
Automatiskt beredskapsläge
Pilot Assist är beroende av andra system, t.ex.
stabilitetskontroll/antisladd ESC48. Om något av
dessa andra system upphör att fungera, stängs
Pilot Assist av automatiskt.
286
Electronic Stability Control
hastigheten sjunker under 30 km/h
(20 mph) – gäller endast bilar med manuell
växellåda.
Återaktivera Pilot Assist från
beredskapsläge
Ett automatiskt beredskapsläge kan t.ex. bero på
att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
48
Föraren måste då själv reglera bilens
hastighet, bromsa vid behov och hålla ett
säkert avstånd till andra fordon.
•
föraren öppnar dörren.
bromstemperaturen är hög.
händerna inte hålls på ratten.
parkeringsbromsen aktiveras.
motorvarvtalet är för lågt/högt.
föraren tar av sig säkerhetsbältet.
ett eller flera hjul tappar väggreppet.
kamera- och radarenheten täcks av t.ex. snö
eller kraftigt regn (kameralins/radarvågor
blockeras).
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och
Pilot Assist är osäker på om framförvarande
fordon är ett stillastående fordon eller ett
objekt, t.ex. ett farthinder.
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och
framförvarande fordon viker av så att Pilot
Assist inte längre har ett fordon att följa.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
För att återaktivera Pilot Assist:
–
Tryck på rattknapp
(1).
> Hastigheten sätts till den senast lagrade.
VARNING
En markant hastighetsökning kan följa när
.
hastigheten återupptas med rattknapp
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
•
Pilot Assist (s. 281)
Aktivera och starta Pilot Assist (s. 284)
Begränsningar för Pilot Assist
Pilot Assist kan ha begränsad funktionalitet i
vissa situationer.
Funktionen Pilot Assist är ett hjälpmedel vilket
kan underlätta och hjälpa föraren i många situationer. Men föraren är i alla lägen alltid ansvarig
för att ett säkert avstånd hålls till omgivningen
samt att korrekt position i körfältet är säkerställd.
VARNING
I vissa situationer kan Pilot Assist styrassistans ha svårt att hjälpa föraren på rätt sätt
eller automatiskt stängas av – då rekommenderas att inte använda Pilot Assist. Exempel
på sådana situationer kan vara att:
•
körfältsmarkeringarna är nötta, saknas
eller korsar varandra.
•
körfältsuppdelningen är oklar, t.ex. när
körfälten delas eller slås ihop eller vid
avfarter eller om flera uppsättningar vägmarkeringar förekommer.
•
kanter eller andra linjer än körfältsmarkeringar förekommer på eller invid vägbanan,
t.ex. trottoarkanter, skarvar eller lagningar
i vägbanans yta, kanter på barriärer, vägkanter eller skarpa skuggor.
•
•
•
körfältet är smalt eller kurvigt.
körfältet innehåller krön eller gupp.
det är dåligt väder med regn, snö, dimma
eller slask eller nedsatt sikt med dåliga
ljusförhållanden, motljus, våt vägbana etc.
Föraren bör även vara uppmärksam på att
Pilot Assist har följande begränsningar:
•
Höga trottoarkanter, barriärer, tillfälligt
uppställda hinder (koner, barriärer etc.)
detekteras inte. De kan alternativt detekteras felaktigt som körfältsmarkeringar
och därigenom medföra risk för att bilen
kommer i kontakt med dessa hinder. För}}
287
FÖRARSTÖD
aren måste själv säkerställa att bilen har
ett lämpligt avstånd till berörda hinder.
||
•
Kamera- och radarsensorn har inte kapacitet att upptäcka alla förekommande
objekt och hinder i trafikmiljön, t.ex. gropar i vägbanan, stillastående hinder eller
objekt vilka helt eller delvis blockerar färdvägen.
•
Pilot Assist ”ser” inte fotgängare, djur
m.m.
•
Funktionens rekommenderade styringrepp är begränsat i styrka vilket innebär
att den inte alltid kan hjälpa föraren att
styra och hålla bilen inom körfältet.
•
•
avstånd till framförvarande fordon vid körning i
branta utförslut – var då extra uppmärksam och
beredd att bromsa.
•
Föraren har alltid möjlighet att korrigera eller
justera aktuellt pålagt styringrepp från Pilot
Assist och själv vrida ratten till önskat läge.
Branta vägar och/eller tung last
Ett antal symboler och meddelanden gällande
Pilot Assist kan visas via förardisplayen.
OBS
Pilot Assist kan inte aktiveras om ett släpfordon, cykelhållare eller liknande ansluts till
bilens elsystem.
Övrigt
•
I bil utrustad med Sensus Navigation* har
funktionen möjlighet att använda information från kartdata vilket kan medföra varierad prestanda.
Pilot Assist stängs av om styrservon för
hastighetsberoende rattmotstånd arbetar
med reducerad effekt – t.ex. vid kylning
på grund av överhettning.
Använd inte Pilot Assist om bilen har tung
last eller med ett släpfordon kopplat till bilen.
Symboler och meddelanden för
Pilot Assist*
Körläge Off Road kan inte väljas då Pilot
Assist är aktiverad.
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
Relaterad information
•
•
Pilot Assist (s. 281)
•
•
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 252)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 304)
Körlägen* (s. 395)
Tänk på att Pilot Assist i första hand är avsedd
att användas vid körning på plana vägbanor.
Funktionen kan ha svårigheter att hålla korrekt
288
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Här följer några exempel49.
Föregående bild50 visar att Pilot Assist är inställd
på att hålla 110 km/h (68 mph) och att det inte
finns något framförvarande fordon att följa.
Pilot Assist ger här ingen styrassistans eftersom
körfältets sidomarkeringar inte kan detekteras.
49
50
Föregående bild50 visar att Pilot Assist är inställd
på att hålla 110 km/h (68 mph) och följer samtidigt framförvarande fordon vilket håller samma
hastighet.
Föregående bild50 visar att Pilot Assist är inställd
på att hålla 110 km/h (68 mph) och följer samtidigt framförvarande fordon vilket håller samma
hastighet.
Pilot Assist ger här ingen styrassistans eftersom
körfältets sidomarkeringar inte kan detekteras.
Här ger Pilot Assist även styrassistans eftersom
körfältets sidomarkeringar kan detekteras.
I följande bildexempel informerar funktionen RSI (Road Sign Information) om att högsta tillåtna hastighet är 130 km/h (80 mph).
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
}}
289
FÖRARSTÖD
Varning från förarstöd vid
kollisionsrisk
||
att uppmärksamma föraren om att ett omedelbart
ingripande är nödvändigt.
Förarstödssystemen Pilot Assist och adaptiv farthållare*51 kan varna föraren om avståndet till
framförvarande fordon plötsligt blir för kort.
VARNING
Förarstödssystemen varnar endast för fordon
som dess radarenhet har upptäckt – därför
kan en varning utebli eller ske med viss fördröjning. Invänta aldrig en varning utan
bromsa när det behövs.
Relaterad information
•
•
•
Föregående bild50 visar att Pilot Assist är inställd
på att hålla 110 km/h (68 mph) och att det inte
finns något framförvarande fordon att följa.
Förarstödsystem (s. 252)
Adaptiv farthållare* (s. 272)
Pilot Assist (s. 281)
Pilot Assist ger här styrassistans eftersom körfältets sidomarkeringar kan detekteras.
Relaterad information
•
Ljud och symbol för kollisionsvarning.
Akustisk varningssignal vid kollisionsrisk
Pilot Assist (s. 281)
Varningssymbol vid kollisionsrisk
Avståndsmätning med kamera- och radarenhet
Förarstöden använder ca 40 % av färdbromsens
kapacitet. Om bilen behöver bromsas kraftigare
än vad förarstöden klarar och föraren inte bromsar, aktiveras varningslampa och varningsljud för
50
51
290
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Målbyte med förarstöd
VARNING
Förarstöden adaptiv farthållare*52 och Pilot
Assist har i kombination med automatisk växellåda en målbytesfunktionalitet i vissa hastigheter.
När förarstöden följer ett annat fordon i hastigheter över ca 30 km/h (20 mph) och byter
målfordon – från ett rörligt till ett stillastående
fordon – kommer förarstöden att ignorera det
stillastående fordonet och istället accelerera
till den lagrade hastigheten.
Målbyte
•
Föraren måste då själv ingripa och
bromsa.
Automatiskt beredskapsläge vid målbyte
Förarstöden kopplas ur och sätts i beredskapsläge:
•
Om framförvarande målfordon hastigt viker av kan stillastående trafik finnas framför.
När förarstöden följer ett annat fordon i hastigheter under 30 km/h (20 mph) och byter målfordon – från ett rörligt till ett stillastående fordon –
kommer förarstöden att bromsa för det stillastående fordonet.
•
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
då hastigheten understiger 5 km/h (3 mph)
och framförvarande fordon viker av så att förarstöden inte längre har ett fordon att följa.
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i förardisplayen som
1–5 stycken horisontella streck
– ju fler streck desto längre
tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck motsvarar ca 3 sekunder.
OBS
När symbolen i förardisplayen visar en bil och
en ratt, följer Pilot Assist ett framförvarande
fordon med ett förvalt tidsavstånd.
Då endast en ratt visas, finns inget framförvarande fordon inom rimligt avstånd.
Relaterad information
•
•
•
52
53
då hastigheten understiger 5 km/h (3 mph)
och förarstöden är osäker på om målobjektet
är ett stillastående fordon eller något annat
objekt, t.ex. ett farthinder.
Ställ in tidsavstånd för förarstöd
Det går att ställa in vilket tidsavstånd till framförvarande fordon som ska hållas för funktionerna
adaptiv farthållare*53, Pilot Assist och avståndsvarning*.
Förarstödsystem (s. 252)
Adaptiv farthållare* (s. 272)
Pilot Assist (s. 281)
}}
* Tillval/tillbehör. 291
FÖRARSTÖD
||
OBS
När symbolen i förardisplayen visar två bilar,
följer ACC framförvarande fordon med ett förvalt tidsavstånd.
För att kunna följa framförvarande bil på ett mjukt
och komfortabelt sätt, tillåter den adaptiva farthållaren tidsluckan att variera påtagligt i vissa
lägen. I låg fart, då avstånden blir korta, ökar den
adaptiva farthållaren tidsluckan något.
Då endast en bil visas, finns inget framförvarande fordon inom rimligt avstånd.
Öka tidsavstånd
Avståndsindikering
292
•
Ju högre hastighet desto längre blir
avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
•
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
•
Om förarstöden inte verkar reagera med
en hastighetsökning vid aktivering, kan
orsaken vara att tidsavståndet till framförvarande fordon är kortare än det förvalda
tidsavståndet.
VARNING
Minska tidsavstånd
Tryck på rattknapp (1) eller (2) för att minska
eller öka tidsavstånd.
> Avståndsindikeringen (3) visar aktuellt
tidsavstånd.
Pilot Assist (s. 281)
OBS
Reglage för tidsavstånd.
–
•
•
Använd endast tidsavstånd som passar
aktuellt trafikförhållande.
•
Föraren bör vara medveten om att korta
tidsavstånd ger begränsad tid att reagera
och agera om en oförutsedd trafiksituation uppstår.
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 252)
Adaptiv farthållare* (s. 272)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Körläge för förarstöd
Föraren kan välja olika körsätt för hur förarstöden
ska hålla det förvalda tidsavståndet till framförvarande fordon.
Valet görs via körlägesreglaget DRIVE MODE.
Ställ in lagrad hastighet för
förarstöd
–
Det går att ställa in lagrad hastighet för funktionerna fartbegränsare, farthållare, adaptiv farthållare*54 och Pilot Assist.
Välj ett av följande alternativ:
• Eco – Förarstöden fokuserar på optimal
bränsleekonomi vilket medför längre tidsavstånd till framförvarande fordon.
•
inställt tidsavstånd till framförvarande fordon
så mjukt som möjligt.
• Dynamic* – Förarstöden fokuserar på att
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 252)
Körlägen* (s. 395)
•
Korta tryck: Varje tryck ändrar hastigheten i steg om +/– 5 km/h (+/– 5 mph).
•
Tryck och håll: Släpp knappen när hastighetsindikatorn (3) markerar önskad
hastighet.
Senast gjorda knapptryck lagras i minnet.
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck på
rattknapp
(1), är det bilens aktuella hastighet vid knapptrycket som lagras, förutsatt att föraren håller foten på gaspedalen vid knapptrycket.
• Comfort – Förarstöden fokuserar på att följa
följa inställt tidsavstånd till framförvarande
fordon mer direkt vilket i vissa fall kan innebära kraftigare accelerationer och inbromsningar.
Ändra lagrad hastighet med korta tryck på
(1) eller
(2) eller
rattknapparna
genom att hålla dem intryckta.
: Ökar lagrad hastighet.
: Minskar lagrad hastighet.
Lagrad hastighet.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
Automatisk växellåda
Förarstödfunktionerna kan följa ett annat fordon i
hastigheter från stillastående upp till 200 km/h
(125 mph).
Pilot Assist kan ge styrassistans från nära stillastående upp till 140 km/h (87 mph).
Observera att minsta programmerbara hastighet
är 30 km/h (20 mph) – även om den klarar att
följa ett annat fordon ner till stillastående, kan en
lägre hastighet än 30 km/h (20 mph) inte väljas/
lagras.
54
Adaptive Cruise Control
}}
* Tillval/tillbehör. 293
FÖRARSTÖD
||
Manuell växellåda
Förarstödfunktionerna kan följa ett annat fordon i
hastigheter från 30 km/h (20 mph) upp till
200 km/h (125 mph).
Pilot Assist kan ge styrassistans från 30 km/h
(20 mph) upp till 140 km/h (87 mph).
Minsta programmerbara hastighet är 30 km/h
(20 mph) – högsta är 200 km/h (125 mph).
Relaterad information
•
•
•
•
•
Förarstödsystem (s. 252)
Fartbegränsare (s. 260)
Farthållare (s. 268)
Adaptiv farthållare* (s. 272)
Pilot Assist (s. 281)
Automatisk bromsning med
förarstöd
OBS
Förarstöden kan hålla bilen stillastående i
högst 10 minuter – därefter ansätts parkeringsbromsen och funktionen kopplas ur.
Pilot Assist och adaptiv farthållare* (ACC55) har
en särskild bromsfunktion i långsam trafik och
vid stillastående.
Innan förarstöden kan återaktiveras, måste
parkeringsbromsen lossas.
Bromsfunktion i långsamma köer och
vid stillastående
Vid korta stopp i samband med krypkörning i
långsam trafik eller vid trafikljus återupptas körningen automatiskt om stoppen inte överstiger
ca 3 sekunder – tar det längre tid innan framförvarande fordon börjar rulla igen, ställs förarstödsfunktionen i beredskapsläge med automatisk
bromsning.
–
Funktionen återaktiveras på ett av följande
sätt:
•
•
Tryck på rattknapp
.
Tryck ner gaspedalen.
> Funktionen återupptar följandet av framförvarande fordon om det börjar köra
framåt inom ca 6 sekunder.
Upphörande av automatisk bromsning
I vissa situationer avbryts automatisk bromsning
vid stillastående och funktionen sätts i beredskapsläge. Det innebär att bromsarna släpper
och bilen kan börja rulla – föraren måste därför
ingripa och själv bromsa för att hålla bilen still.
Det kan ske i följande situationer:
•
•
•
•
föraren sätter foten på bromspedalen
parkeringsbromsen ansätts
växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge
föraren sätter funktionen i beredskapsläge.
Automatisk aktivering av
parkeringsbroms
I vissa situationer ansätts parkeringsbromsen för
att hålla bilen fortsatt still.
55
294
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Det sker om funktionen håller bilen stilla med
färdbromsen och:
•
föraren öppnar dörren eller tar av sig säkerhetsbältet
•
funktionen hållit bilen stilla längre än
ca 10 minuter
•
•
bromsarna överhettats
föraren stänger av motorn manuellt.
Relaterad information
•
•
•
•
Förarstödsystem (s. 252)
Adaptiv farthållare* (s. 272)
Pilot Assist (s. 281)
Bromsfunktioner (s. 381)
Omkörningsassistans
Omkörningsassistans kan hjälpa föraren vid
omkörning av andra fordon. Funktionen kan
användas med Pilot Assist eller den adaptiva
farthållaren* (ACC56).
•
•
Adaptiv farthållare* (s. 272)
Pilot Assist (s. 281)
Hur omkörningsassistans fungerar
Då Pilot Assist eller ACC följer ett annat fordon
och föraren markerar en förestående omkörning
med körriktningsvisaren57, hjälper systemen till
genom att accelerera bilen mot framförvarande
fordon, innan den egna bilen hunnit över i
omkörningsfilen.
Funktionen fördröjer därefter fartminskning för
att undvika för tidig inbromsning då bilen närmar
sig ett långsammare fordon.
Funktionen är aktiv tills det omkörda fordonet har
passerats.
VARNING
Var uppmärksam på att denna funktion kan
aktiveras vid fler situationer än vid omkörning,
som t.ex. då körriktningsvisare används för att
markera filbyte eller inför avfart till annan väg
– bilen kommer då att kortvarigt accelerera.
Relaterad information
•
•
56
57
Förarstödsystem (s. 252)
Använda omkörningsassistans (s. 296)
Adaptive Cruise Control
Endast vid vänsterblink i vänsterstyrd bil, respektive blink åt höger i högerstyrd bil.
* Tillval/tillbehör. 295
FÖRARSTÖD
Använda omkörningsassistans
VARNING
Det finns några förutsättningar för att omkörningsassistans ska kunna användas.
Föraren bör vara beredd på att vid plötsligt
förändrade villkor i samband med användande
av omkörningsassistans kan funktionen i vissa
lägen utföra en oönskad acceleration.
För att kunna aktivera omkörningsassistans krävs
att:
•
det finns ett framförvarande fordon (målfordon)
•
egen bils aktuella hastighet är
minst 70 km/h (43 mph)
•
lagrad hastighet är tillräckligt hög för att en
säker omkörning ska kunna utföras.
Somliga situationer bör därför undvikas, som
t.ex. om;
•
bilen närmar sig en avfart för att svänga
av åt samma håll som en omkörning normal sker
•
framförvarande fordon saktar ner innan
den egna bilen hunnit över till omkörningsfilen
•
•
trafiken i omkörningsfilen saktar ner
För att starta omkörningsassistans:
–
Aktivera körriktningsvisaren.
Använd vänster körriktningsvisare i en
vänsterstyrd bil eller höger i en högerstyrd bil.
> Omkörningsassistans startas.
Radarenhet
Radarenheten används av flera förarstödsystem
och har i uppgift att upptäcka andra fordon.
bil för högertrafik körs i ett land med vänstertrafik (eller tvärtom).
Situationer av detta slag undviks genom att tillfälligt sätta den adaptiva farthållaren eller Pilot
Assist i beredskapsläge.
Relaterad information
•
•
•
Omkörningsassistans (s. 295)
Adaptiv farthållare* (s. 272)
Pilot Assist (s. 281)
Radarenhetens placering.
Radarenheten används av följande funktioner:
•
•
•
•
•
Avståndsvarning*
Adaptiv farthållare*
Körfältsassistans
Pilot Assist*
City Safety
Modifiering av radarenheten kan göra den olaglig
att använda.
Relaterad information
•
•
296
Förarstödsystem (s. 252)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 304)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
•
Rekommenderat underhåll för kamera- och
radarenhet (s. 308)
•
Typgodkännande för radarenhet (s. 298)
297
FÖRARSTÖD
Typgodkännande för radarenhet
Här kan typgodkännande för bilens radarenheter
i ACC58-, PA59- och BLIS60-funktionerna
utläsas.
Marknad
ACC &
PA
Symbol
Typgodkännande
✓
Botswana
Brasilien
BLIS
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
✓
58
59
60
298
Adaptive Cruise Control
Pilot Assist
Blind Spot Information
03563-17-05364
FÖRARSTÖD
Marknad
ACC &
PA
BLIS
Symbol
Typgodkännande
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED). The
original declaration of conformity can be accessed at the following link www.delphi.com/
automotive-homologation.
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
Europa
Hereby, Hella KgaA Hueck & Co., declares that RS4 is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
✓
The Declaration of conformity may be consulted at Hella KGaA Hueck & Co., Rixbecker
Straße 75/ 59552 Lippstadt, Germany and on the website www.hella.com/vcc.
Frequency Band: 24050-24250 MHz
Maximum Output Power: 20 dBm EIRP
Registered No: ER37536/15
✓
Förenade Arabemiraten (UAE)
Dealer No: DA37380/15
✓
Registered No: ER53878/17
Dealer No: DA44932/15
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonesien
✓
Certificate number: 50459/SDPPI/2017
PLG ID: 6051
}}
299
FÖRARSTÖD
||
Marknad
Jordanien
ACC &
PA
BLIS
Typgodkännande
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
✓
Korea
Symbol
TRC/LPD/2017/63
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
✓
MSIP-CMM-HLA-RS4
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marocko
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
✓
IFETEL: RLVDEL215-0299
Radar de corto alcance
Mexiko
✓
RS4
Hella KGaA Hueck & Co
IFETEL: RLVHERS17-0286
Moldavien
300
✓
✓
FÖRARSTÖD
Marknad
ACC &
PA
BLIS
Typgodkännande
✓
Ryssland
И011 14
✓
Serbien
✓
✓
Singapore
И011 17
DA 105753
✓
✓
Sydafrika
DA 103238
TA-2014/1824
✓
✓
Taiwan
Symbol
TA-2016/3407
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB17LP0470T5
}}
301
FÖRARSTÖD
||
ACC &
PA
Marknad
BLIS
Symbol
Typgodkännande
Delphi і
✓
і
.) Д
Ukraina
✓
Typgodkännande för Radioutrustning
Marknad
Europa
Symbol
Typgodkännande
Volvo Cars förklarar härmed att all radioutrustning överensstämmer
med de väsentliga kraven och andra tillämpliga bestämmelser i
direktiv 2014/53/EU.
Relaterad information
•
302
Radarenhet (s. 296)
(
і
і
і
є, щ
і
ь
)
і
і
RACAM і
і є
П
і
і
і
і
(П
КМ № 679 і 24
ь
і Delphi
: Delphi.
2009
FÖRARSTÖD
Kameraenhet
Relaterad information
Kameraenheten används av flera förarstödsystem och har i uppgift att t.ex. upptäcka
vägens sidolinjer eller trafikskyltar.
•
•
•
Förarstödsystem (s. 252)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 304)
Rekommenderat underhåll för kamera- och
radarenhet (s. 308)
Kameraenhetens placering.
Kameraenheten används av följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•
Adaptiv farthållare*
Pilot Assist*
Körfältsassistans*
Styrassistans vid kollisionsrisk
City Safety
Driver Alert Control*
Trafikskyltsinformation*
Automatiskt helljus*
* Tillval/tillbehör. 303
FÖRARSTÖD
Begränsningar för kamera- och
radarenhet
Kameraenheten är placerad innanför övre delen
av vindrutan tillsammans med bilens radarenhet.
Kamera- och radarenheten har vissa begränsningar – vilket också begränsar de funktioner
som använder enheten. Följande exempel på
begränsningar bör en förare vara medveten om.
Placera, klistra eller montera ingenting på vindrutans ut- eller insida, framför eller runt kameraoch radarenheten – det kan störa kamera- och
radarbaserade funktioner. Det kan innebära att
funktioner reduceras, stängs av helt eller ger felaktig funktionsrespons.
Kamera och radar
Blockerad enhet
Om förardisplayen visar denna symbol
samt meddelandet
"Vindrutesensor Sensor blockerad,
se ägarmanual" innebär det att
kamera- och radarenheten inte kan upptäcka
andra fordon, cyklister, fotgängare och större djur
framför bilen samt att bilens kamera- och radarbaserade funktioner kan störas, reduceras,
stängas av helt eller ge felaktig funktionsrespons.
I följande tabell visas exempel på möjliga orsaker
till att meddelandet visas samt lämplig åtgärd:
Markerat område måste regelbundet rengöras och hållas fritt från dekaler, föremål, solfilm etc.
304
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför kamera- och radarenheten är smutsig eller
belagd med is eller snö.
Rengör vindrutans yta framför kamera- och radarenheten från smuts, is och snö.
Tät dimma, kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna eller
kamerasikten.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid kraftig nederbörd.
FÖRARSTÖD
Orsak
Åtgärd
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna eller kamerasikten.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid mycket blöt eller snötäckt vägbana.
Det har kommit smuts mellan vindrutans insida och kamera- och
radarenheten.
Uppsök verkstad för rengöring av vindrutan innanför enhetens kåpa – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Starkt motljus
Ingen åtgärd. Kameraenheten återställs automatiskt vid mer fördelaktiga ljusförhållanden.
Höga temperaturer
Vid mycket höga kupétemperaturer kan kameraoch radarenheten tillfälligt stängas av under
ca 15 minuter efter motorstart för att skydda
dess elektronik. När temperaturen sjunkit tillräckligt, återstartar kamera- och radarenheten automatiskt.
För att inte riskera utebliven, felaktig eller reducerad funktion för de förarstöd som använder radarenheten gäller även följande:
•
Skadad vindruta
OBS
Utebliven åtgärd kan medföra reducerad prestanda för de förarstödsystem vilka använder
kamera- och radarenheten. Det kan innebära
att funktioner reduceras, stängs av helt eller
ger felaktig funktionsrespons.
61
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Om spricka, repa eller stenskott uppstår på
vindrutan framför något av kamera- och
radarenhetens "fönster" och täcker en yta på
ca 0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12 in.) eller större,
ska en verkstad61 kontaktas för byte av vindrutan.
•
Volvo rekommenderar att inte reparera
sprickor, repor eller stenskott i området framför kamera- och radarenheten – istället bör
hela vindrutan bytas.
•
Innan utbyte av vindruta, kontakta en verkstad61 för verifiering av att rätt vindruta
beställs och monteras.
•
Samma typ eller av Volvo godkända vindrutetorkare ska monteras vid utbyte.
•
Vid byte av vindruta måste kamera- och radarenhet omkalibreras på verkstad61 för att
säkerställa funktionen av bilens samtliga
kamera- och radarbaserade system.
Radar
Fordons hastighet
Radarenhetens förmåga att upptäcka ett framförvarande fordon minskar kraftigt om framförvarande fordons hastighet skiljer mycket från den
egna bilens.
}}
305
FÖRARSTÖD
||
Begränsat synfält
Radarenheten har ett begränsat synfält. I vissa
situationer upptäcks inte ett annat fordon eller
upptäckten sker senare än förväntat.
kör in mellan egen bil och framförvarande
fordon.
kan kameraberoende funktioner kraftigt reduceras eller tillfälligt deaktiveras.
Små fordon, exempelvis motorcyklar, eller
fordon som inte kör mitt i filen kan förbli
oupptäckta.
Starkt motljus, reflexer i körbanan, snö- eller isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller otydliga
sidomarkeringar för körfält kan kraftigt reducera
funktionen när kameran används för att läsa av
körbanan, upptäcka fotgängare, cyklister, större
djur och andra fordon.
I kurvor kan radarenheten upptäcka fel fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur sikte.
Låga släpfordon
Lågt släpfordon i radarskugga.
Även låga släpfordon kan vara svårupptäckta för
radarenheten eller missas helt – föraren bör därför vara extra uppmärksam vid färd bakom låga
släpfordon då den adaptiva farthållaren eller Pilot
Assist är aktiverad.
Radarenhetens synfält.
Radarenheten kan ibland upptäcka fordon
sent på korta avstånd – t.ex. ett fordon som
306
Kamera
Nedsatt sikt
Kameror har begränsningar liknande det mänskliga ögats, d.v.s. den kan "se" sämre i t.ex. intensivt snöfall eller regn, i tät dimma eller i kraftig
damm- eller snörök. Under sådana förhållanden
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälpkamera*
Defekt kamera
Bakre parkeringskamera
Om en kamerasektor är SVART
och innehåller den här symbolen innebär det att den kameran är ur funktion.
Blinda sektorer
VARNING
Var extra uppmärksam vid
körning bakåt då denna
symbol visas när ett släpfordon, en cykelhållare eller liknande är tillkopplat och
elektriskt anslutet till bilen.
Följande bild visar ett exempel.
Symbolen indikerar att parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda
och varnar då inte för några hinder.
OBS
Det finns "blinda" sektorer mellan kamerornas synfält.
Cykelhållare eller andra tillbehör monterade
bak på bilen kan skymma kamerans sikt.
I parkeringshjälpkamerans 360°-vyn* kan hinder/
föremål "försvinna" i skarvarna mellan de individuella kamerorna.
VARNING
Var uppmärksam på att även om det ser ut
som att en förhållandevis liten del av bilden är
skymd kan det medföra att en relativt stor
sektor är dold och hinder kan därför förbli
oupptäckt tills bilen är mycket nära hindret.
Relaterad information
Bilens vänstra kamera är ur funktion.
En svart kamerasektor visas även vid följande tillfällen, men då utan symbol för defekt kamera:
•
•
•
öppen dörr
öppen baklucka
•
•
•
•
Kameraenhet (s. 303)
Radarenhet (s. 296)
Rekommenderat underhåll för kamera- och
radarenhet (s. 308)
Parkeringshjälpkamera* (s. 358)
infälld ytterspegel.
Ljusförhållanden
Kamerabilden justeras automatiskt efter rådande
ljusförhållande. Det gör att bilden kan variera
något i ljusstyrka och kvalitet. Dåliga ljusförhållanden kan resultera i reducerad bildkvalitet.
* Tillval/tillbehör. 307
FÖRARSTÖD
Rekommenderat underhåll för
kamera- och radarenhet
•
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 304)
För att kamera- och radarenhet ska fungera korrekt måste de hållas rena från smuts, is och snö
och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 358)
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna kan
ge upphov till falska varningssignaler, reducerad eller utebliven funktion.
Placering av bakre radarenheter. Håll markerad yta ren –
både på bilens vänstra och högra sida.
•
För optimal funktion är det viktigt att ytorna
framför sensorerna hålls rena.
•
Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom
sensorernas yta.
•
Rengör kameralinser regelbundet med ljummet vatten och bilschampo – försiktigt så
inte linsen repas.
VIKTIGT
Underhåll av förarstödskomponenter får
endast utföras på verkstad62.
Parkeringssensorernas placering.
Relaterad information
•
•
62
308
Kameraenhet (s. 303)
Radarenhet (s. 296)
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
City Safety™
Safety63
City
kan uppmärksamma föraren med
ljus-, ljud- och bromspulsvarning för att hjälpa
föraren upptäcka plötsligt uppdykande fotgängare, cyklister, större djur och fordon – bilen försöker då automatiskt bromsa om föraren inte
själv agerar inom rimlig tid.
Funktionen hjälper föraren genom att bromsa
bilen automatiskt vid överhängande risk för kollision om föraren inte själv reagerar i tid genom att
bromsa och/eller styra undan.
VARNING
•
City Safety auto-bromsfunktion kan förhindra en kollision eller reducera kollisionshastigheten, men för att säkerställa
full bromsverkan bör föraren alltid trampa
på bromsen – även när bilen auto-bromsar.
•
Varning aktiveras endast vid hög risk för
kollision – invänta därför aldrig en kollisionsvarning.
•
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister är avstängda i fordonshastigheter över 80 km/h (50 mph).
•
City Safety aktiverar inga auto-bromsingrepp vid kraftig acceleration.
City Safety aktiverar en kort, kraftig bromsning
och stannar bilen i normalfallet precis bakom
framförvarande fordon.
City Safety aktiveras i situationer där föraren
egentligen borde ha börjat bromsa betydligt tidigare varför funktionen inte kommer att kunna
hjälpa föraren i alla lägen.
City Safety är konstruerat för att aktiveras så sent
som möjligt för att undvika onödiga ingrepp.
Förare eller passagerare märker normalt inte av
City Safety – bara om en situation uppkommer
som är mycket nära en kollision.
Kamera- och radarenhetens placering.
City Safety kan förhindra en kollision eller sänka
kollisionshastigheten.
City Safety är ett hjälpmedel för att assistera en
förare som riskerar att köra på en fotgängare,
större djur, en cyklist eller ett fordon.
Funktionen City Safety kan hjälpa föraren att
undvika en kollision vid t.ex. körning i köer, där
förändringar i framförvarande trafik tillsammans
med ouppmärksamhet kan leda till en incident.
63
Funktionen är inte tillgänglig på alla marknader.
}}
309
FÖRARSTÖD
||
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Relaterad information
•
•
310
Förarstödsystem (s. 252)
Parametrar och delfunktioner för City Safety
(s. 310)
•
Ställa in varningsavstånd för City Safety
(s. 312)
•
Detektering av hinder med City Safety
(s. 313)
•
City Safety bromsar för mötande fordon
(s. 317)
•
City Safety vid förhindrad undanmanöver
(s. 316)
Parametrar och delfunktioner för
City Safety
•
•
City Safety i korsande trafik (s. 315)
•
•
Begränsningar för City Safety (s. 318)
City Safety kan undvika en kollision med ett
framförvarande fordon, en cyklist, en fotgängare
eller ett större djur genom att reducera bilens
hastighet med dess auto-bromsfunktion.
Begränsningar för City Safety i korsande trafik (s. 316)
Meddelanden för City Safety (s. 321)
Är hastighetsskillnaden högre än följande
angivna hastigheter kan City Safety auto-bromsfunktion inte förhindra en kollision men däremot
mildra konsekvensen av den.
Fordon
För ett framförvarande fordon kan City Safety
reducera hastigheten med upp till 60 km/h
(37 mph).
Cyklister
För en cyklist kan City Safety reducera hastigheten med upp till 50 km/h (30 mph).
Fotgängare
För en fotgängare kan City Safety reducera hastigheten med upp till 45 km/h (28 mph).
Större djur
Vid risk för en kollision med ett stort djur kan City
Safety reducera bilens hastighet med upp till
15 km/h (9 mph).
Bromsfunktionen för stora djur är i första hand
avsedd att minska krockvåldet i högre hastigheter
och är som mest effektiv i hastigheter över
70 km/h (43 mph) men mindre effektiv i lägre
hastigheter.
FÖRARSTÖD
Delfunktioner för City Safety
Funktionsöversikt.
Akustisk varningssignal vid kollisionsrisk
Varningssymbol vid kollisionsrisk
Avståndsmätning med kamera- och radarenhet
City Safety utför tre moment i följande ordning:
1.
Kollisionsvarning
2.
Bromsunderstöd
3.
Auto-broms
Följande text förklarar vad som sker i de tre
momenten:
1 – Kollisionsvarning
Först varnas föraren för en nära förestående
kollision.
City Safety kan upptäcka fotgängare, cyklister
eller fordon vilka är stillastående eller rör sig i
samma riktning som den egna bilen och befinner
sig framför. City Safety kan även upptäcka fotgängare, cyklister eller stora djur vilka korsar
vägen framför den egna bilen.
Vid risk för kollision med en fotgängare, större
djur, cyklist eller ett fordon samt fordon påkallas
förarens uppmärksamhet med en ljus-, ljud- och
bromspulsvarning. Vid lägre hastigheter, kraftig
förarinbromsning eller gaspådrag uteblir bromspulsvarningen. Bromspulsens intensitet varierar
med bilens hastighet.
2 – Bromsunderstöd
Om risken för kollision ökat ytterligare efter kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.
Bromsunderstödet förstärker förarens inbromsning om systemet bedömer att bromsningen inte
är tillräcklig för att undvika en kollision.
3 – Auto-broms
I sista momentet aktiveras den automatiska
bromsfunktionen.
Om föraren i detta läge ännu inte har påbörjat en
undanmanöver och kollisionsrisken är överhängande, träder den automatiska bromsfunktionen in
– detta sker oavsett om föraren bromsar eller
inte. Bromsning sker då med full bromskraft för
att sänka kollisionshastigheten eller med begränsad bromskraft om det är tillräckligt för att undvika en kollision.
I samband med att den automatiska bromsfunktionen träder in kan bältesförsträckare aktiveras.
Auto-bromsen kan för vissa situationer påbörja
bromsingrepp med en lättare bromsning för att
sedan övergå till full bromsverkan.
När City Safety har förhindrat en kollision med ett
stillastående föremål förblir bilen stående i väntan
på aktiv åtgärd av föraren. Om bilen bromsats för
ett långsammare framförvarande fordon, reduceras farten till samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.
OBS
På bil med manuell växellåda stoppar motorn
när funktionen auto-broms stannat bilen, om
föraren inte hinner trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
Ett pågående bromsingrepp kan alltid avbrytas
genom att föraren trycker hårt på gaspedalen.
OBS
När City Safety bromsar, tänds bromsljusen.
När City Safety aktiveras och bromsar, visar förardisplayen ett textmeddelande om att funktionen
är/har varit aktiv.
}}
311
FÖRARSTÖD
||
VARNING
City Safety får inte användas för att ändra förarens sätt att framföra bilen – föraren ska inte
enbart förlita sig på och låta City Safety
bromsa bilen.
Ställa in varningsavstånd för City
Safety
istället då leder till att City Safety varnar i ett
senare skede.
City Safety är visserligen alltid aktiverad men föraren har möjlighet att välja varningsavstånd för
funktionen.
Varningsavstånd Sen bör därför användas endast
i undantagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.
•
•
City Safety™ (s. 309)
Bältesförsträckare (s. 46)
VARNING
OBS
Relaterad information
Funktionen City Safety kan inte stängas av
utan aktiveras automatiskt vid motorstart/
eldrift och är sedan på tills motorn/eldriften
stängs av.
Varningsavståndet bestämmer känsligheten för
systemet och reglerar på vilket avstånd ljus-, ljudoch bromspulsvarningen ska utlösas.
För att välja varningsavstånd:
1.
Välj Inställningar My Car
centerdisplayens toppvy.
2.
Under City Safety varning, välj där Sen,
Normal eller Tidig för att ställa in önskat
varningsavstånd.
Inget automatiskt system kan garantera
100 % korrekt funktion i alla situationer.
Prova därför aldrig City Safety mot människor, djur eller fordon – det kan medföra
svåra skador och livsfara.
•
City Safety varnar föraren vid risk för kollision men funktionen kan inte förkorta förarens reaktionstid.
•
Även om varningsavståndet har satts till
Tidig kan varningar i vissa lägen uppfattas som sena – t.ex. vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande fordon
plötsligt bromsar kraftigt.
•
Med varningsavstånd inställd på Tidig
kommer varningarna med längre framförhållning. Det kan medföra att varningarna
kommer oftare än vid varningsavstånd
Normal men är att rekommendera eftersom det kan göra City Safety effektivare.
IntelliSafe i
Om inställningen Tidig ger för många varningar,
vilket i vissa situationer kan uppfattas som irriterande, kan varningsavstånd Normal alternativt
Sen väljas.
När varningar upplevs som för frekventa och störande kan varningsavståndet minskas vilket visserligen minskar det totala antalet varningar men
312
•
FÖRARSTÖD
OBS
Varning med körriktningsvisarna för Rear
Collision Warning deaktiveras om varningsavståndet för kollisionsvarning i funktionen City
Safety är inställt på den lägsta nivån "Sen".
Funktionerna med bältesförsträckning och
bromsning är dock fortsatt aktiva.
Relaterad information
•
•
City Safety™ (s. 309)
Rear Collision Warning (s. 322)
Detektering av hinder med City
Safety
City Safety kan hjälpa föraren att detektera fordon, cyklister, större djur och fotgängare.
Fordon
City Safety detekterar de flesta fordon vilka står
stilla eller rör sig i samma riktning som den egna
bilen. Funktionen kan också i vissa fall detektera
mötande fordon och korsande trafik.
För att City Safety ska kunna detektera ett fordon
i mörker, måste dess fram- och baklyktor fungera
och lysa tydligt.
Cyklist
Optimala exempel på vad City Safety tolkar som cyklist –
med tydlig kropps- och cykelkontur.
som möjligt – detta förutsätter möjlighet att
urskilja cykel, huvud, armar, axlar, ben, över- och
underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.
Om stora delar av cyklistens kropp eller cykel ej
är synliga för funktionens kamera, kan systemet
inte upptäcka en cyklist.
För att funktionen ska kunna upptäcka en cyklist
måste denne vara vuxen och sitta på en cykel
avsedd för vuxna.
VARNING
City Safety är ett kompletterande förarstöd
men kan inte upptäcka alla cyklister i varenda
situation och kan t.ex. inte se:
•
•
delvis skymda cyklister.
•
cyklister i klädsel som döljer kroppskonturen.
•
cyklar lastade med större föremål.
cyklister om kontrasten till cyklistens bakgrund är dålig – varning och bromsingrepp kan då komma sent eller utebli
helt.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
För optimal prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar en cyklist får så
entydig information om kropps- och cykelkontur
}}
313
FÖRARSTÖD
||
Fotgängare
VARNING
Större djur
City Safety är ett kompletterande förarstöd
men kan inte upptäcka alla fotgängare i
varenda situation och kan t.ex. inte se:
Optimala exempel på vad systemet betraktar som fotgängare med tydlig kroppskontur.
För optimal prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar fotgängare får så
entydig information om kroppskontur som möjligt
– detta förutsätter möjlighet att urskilja huvud,
armar, axlar, ben, över- och underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.
För att en fotgängare ska kunna detekteras krävs
en kontrast till bakgrunden vilket kan bero på kläder, bakgrund, väderförhållanden etc. Vid låg kontrast kan fotgängare upptäckas sent eller inte alls
vilket kan innebära sena eller helt uteblivna varningar och bromsingrepp.
City Safety kan detektera fotgängare även i mörker om de är upplysta av bilens strålkastare.
•
delvis skymda fotgängare, personer i
klädsel som döljer kroppskonturen eller
fotgängare kortare än 80 cm (32 in.).
•
fotgängare om kontrasten till fotgängarens bakgrund är dålig – varning och
bromsingrepp kan då komma sent eller
utebli helt.
•
fotgängare som bär på större föremål.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
Optimala exempel på vad City Safety tolkar som större
djur – stillastående eller långsamt gående och med tydlig kroppskontur.
Om ett större djur dyker upp framför din bil kan
Large Animal Detection, som är en del av City
Safety, i vissa situationer varna för djuret samt ge
bromsassistans.
För optimal prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar ett större djur
(t.ex. älg och häst) får så entydig information om
kroppskontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att urskilja djuret rakt från sidan i kombination med ett för djuret normalt rörelsemönster.
Om delar av djurets kropp inte är synliga för funktionens kamera, kan systemet inte upptäcka djuret.
City Safety kan detektera stora djur även i mörker
om de är upplysta av bilens strålkastare.
314
FÖRARSTÖD
VARNING
City Safety är ett kompletterande förarstöd
men kan inte upptäcka alla större djur i
varenda situation och kan t.ex. inte se:
•
•
delvis skymda större djur.
•
större djur som springer eller rör sig
snabbt.
VARNING
City Safety kan hjälpa föraren i samband med att
den egna bilen svänger och korsar ett mötande
fordons väg i en korsning.
Förarstöd varnar endast för hinder som dess
radarenhet har upptäckt – därför kan en varning utebli eller ske med viss fördröjning.
•
större djur sedda rakt framifrån eller rakt
bakifrån.
•
större djur om kontrasten till djurets bakgrund är dålig – varning och bromsingrepp kan då komma sent eller utebli
helt.
•
mindre djur som t.ex. hundar och katter.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
Relaterad information
•
•
•
City Safety i korsande trafik
City Safety™ (s. 309)
Begränsningar för City Safety (s. 318)
Begränsningar för City Safety i korsande trafik (s. 316)
Invänta aldrig en varning eller ingrepp
utan bromsa när det behövs.
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
: Sektor där City Safety kan detektera mötande korsande fordon.
För att City Safety ska kunna detektera ett
mötande fordon på kollisionskurs, måste den
mötande först komma in i den sektor där City
Safety kan analysera förloppet.
Dessutom måste följande kriterier vara uppfyllda:
•
egen bils hastighet måste vara minst 4 km/h
(3 mph)
•
egen bil måste svänga åt vänster på marknader med högertrafik (alternativt åt höger vid
vänstertrafik)
•
mötande fordon måste ha strålkastarna
tända.
Relaterad information
•
•
City Safety™ (s. 309)
Begränsningar för City Safety i korsande trafik (s. 316)
315
FÖRARSTÖD
Begränsningar för City Safety i
korsande trafik
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
I vissa fall kan City Safety ha svårt att hjälpa föraren vid kollisionsrisk i samband med mötande
korsande trafik.
Relaterad information
•
•
•
City Safety i korsande trafik (s. 315)
Begränsningar för City Safety (s. 318)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 304)
City Safety vid förhindrad
undanmanöver
City Safety har möjlighet att hjälpa föraren
genom att automatiskt bromsa bilen tidigare då
det inte är möjligt att undvika en kollision genom
att enbart styra undan.
City Safety hjälper föraren genom att fortlöpande
försöka förutse om det finns möjliga "flyktvägar"
åt sidorna ifall ett långsamt eller stillastående
framförvarande fordon upptäcks i ett sent skede.
Det kan vara t.ex:
•
•
•
•
•
vid halt väglag och stabilitetskontroll ESC
ingriper
om mötande fordon upptäcks sent
om mötande fordon skyms av något
om mötande fordon har släckta strålkastare
om mötande fordon kör oförutsägbart och
t.ex. snabbt byter körfält i ett sent skede.
Egen bil (1) "ser" inga möjligheter att väja för framförvarande fordon (2) och kan därför auto-bromsa tidigare.
Egen bil
Långsamt/stillastående fordon
City Safety ingriper inte med auto-bromsfunktionen så länge föraren själv har möjlighet att undvika en kollision via en styrmanöver.
316
FÖRARSTÖD
Men om City Safety förutser att en undanmanöver inte är möjlig p.g.a. trafik i angränsande körfält, kan funktionen hjälpa föraren genom att
automatiskt påbörja inbromsning i ett tidigare
skede.
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
Relaterad information
•
•
•
City Safety™ (s. 309)
Begränsningar för City Safety (s. 318)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 304)
City Safety bromsar för mötande
fordon
City Safety kan hjälpa föraren att nödbromsa för
ett mötande fordon i den egna bilens körfält.
Om ett mötande fordon kommer in i den egna
bilens körfält och en kollision är oundviklig kan
City Safety reducera bilens hastighet i avsikt att
minska krockvåldet.
Egen bil
Mötande fordon
För att funktionen ska fungera måste följande kriterier vara uppfyllda:
•
egen bils hastighet måste vara högre än
4 km/h (3 mph)
•
vägsträckan måste vara rak
}}
317
FÖRARSTÖD
||
•
egen bils körfält måste ha tydliga sidomarkeringar
•
egen bil måste vara rakt positionerad i eget
körfält
•
mötande fordon måste befinna sig innanför
egen bils körfältsmarkeringar
•
mötande fordon måste ha strålkastarna
tända
•
funktionen kan endast hantera kollisioner
”front mot front”
•
funktionen kan endast detektera fyrhjuliga
bilar.
•
•
•
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
VARNING
Förarstöd varnar endast för hinder som dess
radarenhet har upptäckt – därför kan en varning utebli eller ske med viss fördröjning.
•
64
65
318
Invänta aldrig en varning eller ingrepp
utan bromsa när det behövs.
Funktionen är inte tillgänglig på alla marknader.
Electronic Stability Control
VARNING
Begränsningar för City Safety
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Omgivning
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Relaterad information
•
•
•
City Safety™ (s. 309)
Begränsningar för City Safety (s. 318)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 304)
Funktionen City Safety64 kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Låga objekt
Nedhängande objekt som t.ex. flagga/vimpel för
utskjutande last eller tillbehör som t.ex. extraljus
och frontbågar vilka överstiger motorhuvens höjd
begränsar funktionen.
Halka
Vid halt väglag förlängs bromssträckan vilket kan
reducera förmågan för City Safety att undvika en
kollision. I sådana situationer kommer de låsningsfria bromsarna och stabilitetskontrollen
ESC65 att ge bästa möjliga bromskraft med bibehållen stabilitet.
Motljus
Den visuella varningssignalen i vindrutan kan vara
svår att upptäcka vid starkt solljus, reflexer, vid
användning av solglasögon eller om föraren inte
har blicken riktad rakt fram.
Värme
Vid hög kupétemperatur orsakat av t.ex. starkt
solljus kan den visuella varningssignalen i vindrutan tillfälligt sättas ur funktion.
FÖRARSTÖD
Kamera- och radarenhetens synfält
Kamerans synfält är begränsad varför fotgängare,
större djur, cyklister och fordon i vissa situationer
inte kan upptäckas eller upptäckten sker senare
än förväntat.
Smutsiga fordon kan upptäckas senare än andra
och motorcyklar kan vid mörker upptäckas sent
eller inte alls.
Om ett textmeddelande i förardisplayen säger att
kamera- och radarenheten är blockerad, innebär
det att City Safety kan ha svårt att upptäcka fotgängare, större djur, cyklister, fordon eller väglinjer framför bilen – det medför att City Safety kan
ha en reducerad funktionalitet.
Låg hastighet
City Safety aktiveras inte i mycket låga farter –
under 4 km/h (3 mph) – varför systemet inte
ingriper i situationer där den egna bilen närmar
sig framförvarande fordon mycket långsamt, t.ex.
vid parkering.
Aktiv förare
Förarens kommandon prioriteras alltid, varför City
Safety inte ingriper eller senarelägger varning/
ingrepp i situationer där föraren på ett tydligt sätt
styr och gasar även om en kollision är oundviklig.
Ett aktivt och medvetet körbeteende kan därför
senarelägga en kollisionsvarning och ingrepp för
att minimera onödiga varningar.
Övrigt
VARNING
•
Varningar och bromsingrepp kan utlösas
sent eller utebli om trafiksituation eller
yttre påverkan gör att kamera- och radarenheten inte kan upptäcka framförvarande fotgängare, cyklister, större djur
eller fordon på korrekt sätt.
•
För att fordon ska kunna detekteras
nattetid måste dess fram- och baklyktor
fungera och lysa tydligt.
•
Kamera- och radarenheten har en
begränsad räckvidd för fotgängare och
cyklister – systemet kan ge effektiva varningar och bromsingrepp om den relativa
hastigheten är lägre än 50 km/h
(30 mph). För stillastående eller långsamgående fordon är varningar och bromsingrepp effektiva i fordonshastigheter upp
till 70 km/h (43 mph). Hastighetsreduktionen för stora djur är mindre än 15
km/h (9 mph) och kan uppnås i fordonshastigheter över 70 km/h (43 mph). I
lägre hastigheter är varning och bromsingrepp för stora djur mindre effektivt.
•
Varningar för stillastånde eller långsamgående fordon och stora djur kan sättas
ur funktion p.g.a. mörker eller dålig sikt.
Ett felmeddelande visas dock ej för alla situationer där vindrutans sensorer är blockerade –
föraren måste därför vara noggrann med att hålla
ren vindrutans område framför kamera- och
radarenheten.
VIKTIGT
Underhåll av förarstödskomponenter får
endast utföras på verkstad66.
Föraringrepp
Backning
När den egna bilen backar är City Safety temporärt deaktiverad.
66
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
}}
319
FÖRARSTÖD
||
•
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister är avstängda vid fordonshastighet över 80 km/h (50 mph).
•
Placera, klistra eller montera ingenting på
vindrutans ut- eller insida, framför eller
runt kamera- och radarenheten – det kan
störa kamerabaserade funktioner.
•
Föremål, snö, is eller smuts i kamerasensorns område kan reducera funktionen,
stänga av den helt eller ge felaktig funktionsrespons.
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
Marknadsbegränsning
City Safety är inte tillgänglig i alla länder. Om City
Safety inte finns med i centerdisplayens meny för
Inställningar är bilen inte utrustad med den
funktionen.
Sökväg i centerdisplayens toppvy:
•
Inställningar
My Car
IntelliSafe
Relaterad information
•
•
320
City Safety™ (s. 309)
Begränsningar för City Safety i korsande trafik (s. 316)
•
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 304)
FÖRARSTÖD
Meddelanden för City Safety
Ett antal meddelanden gällande City Safety kan
visas i förardisplayen.
Följande tabell visar några exempel.
Meddelande
Innebörd
City Safety
När City Safety bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning, kan en eller flera av förardisplayens symboler
tändas kombinerat med att ett textmeddelande visas.
Automatiskt ingrepp
City Safety
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Nedsatt funktionalitet Service
erfordras
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
City Safety™ (s. 309)
321
FÖRARSTÖD
Rear Collision Warning67
Warning68
Funktionen Rear Collision
(RCW)
kan hjälpa föraren undvika att bli påkörd bakifrån
av upphinnande fordon.
Funktionen aktiveras automatiskt vid varje motorstart.
Förare i bakomvarande fordon kan varnas för
närstående kollision genom att funktionen blinkar
intensivt med körriktningsvisarna.
Om funktionen vid hastighet under 30 km/h
(20 mph) beräknar att den egna bilen riskerar att
bli påkörd bakifrån, kan bältesförsträckare sträcka
säkerhetsbälten i framsäten och aktivera säkerhetssystemet Whiplash Protection System.
Strax innan en påkörning bakifrån inträffar kan
funktionen även aktivera färdbromsen för att
reducera den egna bilens acceleration framåt i
kollisionsögonblicket. Färdbromsen aktiveras
dock enbart om den egna bilen är stillastående.
Färdbromsen släpper omedelbart om gaspedalen
trycks ned.
Relaterad information
•
•
•
67
68
69
322
Förarstödsystem (s. 252)
Begränsningar för Rear Collision Warning
(s. 322)
Whiplash Protection System (s. 43)
RCW: Varning för kollision bakifrån.
Funktionen finns inte på alla marknader.
RCW: Varning för kollision bakifrån.
Begränsningar för Rear Collision
Warning69
I vissa fall kan Rear Collision Warning (RCW) ha
svårt att hjälpa föraren vid kollisionsrisk.
Det kan t.ex. vara om:
•
•
bakifrån upphinnande fordon upptäcks sent
•
ett släpfordon, cykelhållare eller liknande
ansluts till bilens elsystem – då deaktiveras
funktionen automatiskt.
bakifrån upphinnande fordon byter körfält i
ett sent skede
OBS
På vissa marknader varnar RCW inte med
körriktningsvisarna på grund av lokala trafikbestämmelser – i sådana fall är den delen av
funktionen därför deaktiverad.
OBS
Varning med körriktningsvisarna för Rear
Collision Warning deaktiveras om varningsavståndet för kollisionsvarning i funktionen City
Safety är inställt på den lägsta nivån "Sen".
Funktionerna med bältesförsträckning och
bromsning är dock fortsatt aktiva.
Relaterad information
•
Rear Collision Warning (s. 322)
FÖRARSTÖD
BLIS*
ges, kommer indikeringslampan att övergå från
fast sken till att blinka med ett mer intensivt ljus.
BLIS70
Funktionen
är avsedd att hjälpa föraren
upptäcka fordon snett bakom och vid sidan av
egen bil, för att ge föraren stöd i tät trafik på
vägar med flera körfält i samma riktning.
OBS
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
BLIS är en förarhjälp avsedd att varna för:
•
•
fordon i den döda vinkeln
snabbt upphinnande fordon i vänster och
höger körfält närmast egen bil.
VARNING
Princip för BLIS
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Zon i död vinkel
Zon för snabbt upphinnande fordon.
BLIS-funktionen är aktiv i hastigheter
över 10 km/h (6 mph).
Systemet är konstruerat för att reagera då:
•
•
BLIS-lampans placering71.
Indikeringslampa
BLIS-knapp i centerdisplayens funktionsvy
aktiverar/deaktiverar funktionen.
70
71
egen bil blir omkört av andra fordon
egen bil blir snabbt upphunnet av annat fordon.
När BLIS upptäcker ett fordon inom zon 1, eller
ett snabbt upphinnande fordon i zon 2, lyser indikeringslampan vid respektive ytterbackspegel
med fast sken. Om föraren i det läget aktiverar
körriktningsvisaren åt den sida som varningen
Blind Spot Information Systems
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
}}
* Tillval/tillbehör. 323
FÖRARSTÖD
||
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
Aktivera eller deaktivera BLIS
Funktionen BLIS72 kan aktiveras eller deaktiveras.
Är BLIS deaktiverat vid motoravstängning är det
fortsatt avstängt efter påföljande motorstart och
ingen indikeringslampa tänds.
Relaterad information
•
BLIS* (s. 323)
Relaterad information
•
•
•
•
Förarstödsystem (s. 252)
Aktivera eller deaktivera BLIS (s. 324)
Begränsningar för BLIS (s. 325)
Meddelanden för BLIS (s. 326)
BLIS-lampans placering.
Indikeringslampa
•
•
Aktivera eller deaktivera funktionen med
denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.
GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.
GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.
Om BLIS är aktiverat vid motorstart, bekräftas
funktionen av att ytterspeglarnas indikeringslampor blinkar en gång.
72
324
Blind Spot Information Systems
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Begränsningar för BLIS
VARNING
Funktionen BLIS73 kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.
•
•
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backas.
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
Relaterad information
•
•
BLIS* (s. 323)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 304)
Håll markerad yta ren – både på bilens vänstra och
högra sida74.
Exempel på begränsningar:
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra
varningar.
•
Funktionen BLIS deaktiveras automatiskt om
ett släpfordon, cykelhållare eller liknande
ansluts till bilens elsystem.
•
För optimal prestanda av BLIS bör cykelhållare, bagagehållare eller liknande inte monteras på bilens dragkrok.
73
74
Blind Spot Information Systems
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör. 325
FÖRARSTÖD
Meddelanden för BLIS
Ett antal meddelanden gällande BLIS75 kan
visas i förardisplayen.
Följande tabell visar några exempel.
Meddelande
Innebörd
Dolda vinkeln sensor
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Service erfordras
Dolda vinkeln sens. av
BLIS och CTA A har deaktiverats då ett släpfordon har anslutits till bilens elsystem.
Släpvagn kopplad
A
Cross Trafic Alert*
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
75
326
BLIS* (s. 323)
Cross Traffic Alert* (s. 327)
Blind Spot Information System
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Cross Traffic Alert76*
CTA är endast aktiv om bilen rullar bakåt eller om
växellådans backläge har valts.
Cross Traffic Alert (CTA) är ett kompletterande
förarstöd till BLIS77 avsedd att hjälpa föraren
upptäcka korsande trafik bakom bilen då den
backas.
•
Delfunktionen auto-broms kan stoppa bilen om
risk för kollision föreligger, med ett ej observerat
fordon.
en akustisk signal – ljudet hörs i vänster eller
höger högtalare beroende av från vilket håll
objektet närmar sig.
•
en tänd ikon i bildskärmens
Parkeringshjälp-grafik.
•
en ikon i parkeringshjälpkamerans toppvy.
Om CTA upptäcker att något närmar sig från
sidan indikeras detta med:
Princip för CTA
CTA kompletterar BLIS genom att under backning kunna se korsande trafik från sidan, t.ex. då
bilen backas ut från en parkering.
CTA är konstruerat för att i första hand upptäcka
fordon – i gynnsamma fall kan även mindre föremål som cyklar samt fotgängare upptäckas.
76
77
Varning för korsande trafik då bilen backas.
Blind Spot Information
rande textmeddelande om varför bilen bromsades.
Tänd ikon för CTA i bildskärmens Parkeringshjälpgrafik.
•
Om föraren inte uppmärksammar varningen
från CTA och en kollision är oundviklig, träder
funktionen auto-broms in för att stanna
bilen varefter förardisplayen visar ett förkla-
VARNING
Delfunktionen auto-broms kan enbart detektera och bromsa för andra fordon i rörelse –
inte för t.ex. stillastående hinder, en cyklist
eller en fotgängare.
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
}}
* Tillval/tillbehör. 327
FÖRARSTÖD
||
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 252)
Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert
(s. 328)
•
Begränsningar för Cross Traffic Alert
(s. 328)
•
•
•
Meddelanden för Cross Traffic Alert (s. 330)
Aktivera/deaktivera Cross Traffic
Alert78
Begränsningar för Cross Traffic
Alert80
Föraren kan välja att stänga av varningen i funktionen CTA79 – delfunktionen auto-broms kan
däremot inte stängas av utan är fortsatt aktiverad.
Funktionen CTA81 med auto-broms kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Bromsingrepp är aktivt i hastigheter under
15 km/h.
Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.
BLIS* (s. 323)
Parkeringshjälp* (s. 353)
•
GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.
•
GRÅ knappindikering – varningssignal och
indikering på display för funktionen är deaktiverad.
CTA fungerar inte optimalt i alla situationer utan
har en viss begränsning – CTA-sensorerna kan
t.ex. inte "se" igenom andra parkerade fordon
eller skymmande föremål.
Här följer några exempel på när CTA:s "synfält"
från början kan vara begränsat och annalkande
fordon därför inte kan upptäckas förrän de är
mycket nära:
Funktionen aktiveras automatiskt efter varje
motorstart.
Relaterad information
•
Cross Traffic Alert* (s. 327)
Bilen står långt in i en parkeringsficka.
78
79
80
81
328
Varning för korsande trafik då bilen backas.
Cross Traffic Alert
Varning för korsande trafik då bilen backas.
Cross Traffic Alert
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
•
CTA deaktiveras automatiskt om ett släpfordon, cykelhållare eller liknande ansluts till
bilens elsystem.
•
För optimal prestanda av CTA bör cykelhållare, bagagehållare eller liknande inte monteras på bilens dragkrok.
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
I en vinklad parkeringsficka kan CTA vara helt "blind" åt
ena sidan.
Blind CTA-sektor.
Sektor där CTA kan detektera/"se".
Då den egna bilen långsamt backas, ändras dock
vinkeln i förhållande till fordonet/föremålet som
skymmer varvid den blinda sektorn snabbt minskar.
Relaterad information
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 327)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 304)
Exempel på ytterligare begränsningar
• Delfunktionen auto-broms detekterar
enbart fordon i rörelse och kan därför inte
"se" och bromsa för t.ex. stillastående hinder,
en cyklist eller en fotgängare.
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra
varningar.
* Tillval/tillbehör. 329
FÖRARSTÖD
Meddelanden för Cross Traffic
Alert82
Ett antal meddelanden gällande CTA83 med
auto-broms kan visas i förardisplayen.
Följande tabell visar exempel.
Meddelande
Innebörd
Dolda vinkeln sensor
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Service erfordras
Dolda vinkeln sens. av
BLISA och CTA har deaktiverats då ett släpfordon har anslutits till bilens elsystem.
Släpvagn kopplad
A
Blind Spot Information System
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
-knappen, belägen i centrum på rattryck på
tens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
82
83
330
Cross Traffic Alert* (s. 327)
BLIS* (s. 323)
Varning för korsande trafik då bilen backas.
Cross Traffic Alert
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Trafikskyltsinformation*
VARNING
Funktionen trafikskyltsinformation (RSI84) kan
hjälpa föraren att observera hastighetsrelaterade
trafikskyltar samt vissa förbudsskyltar.
Exempel85 på registrerad hastighetsinformation.
Om bilen passerar en skylt med hastighetsbegränsning, kommer det att visas på förardisplayen.
Exempel på läsbara skyltar85.
RSI kan ge information om bl.a. aktuell hastighet,
att en motorväg eller motortrafikled börjar/
upphör, när det råder omkörningsförbud och förbjuden färdriktning.
84
85
OBS
På några marknader är funktionen trafikskyltsinformation* enbart tillgänglig i kombination
med Sensus Navigation*.
Road Sign Information
Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast några exempel.
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 252)
Aktivera/deaktivera trafikskyltsinformation*
(s. 332)
•
Trafikskyltsinformation och skyltvisning*
(s. 333)
•
Trafikskyltsinformation och Sensus
Navigation* (s. 335)
}}
* Tillval/tillbehör. 331
FÖRARSTÖD
•
Trafikskyltsinformation med hastighetsvarning och inställningar* (s. 335)
Aktivera/deaktivera
trafikskyltsinformation*
•
Trafikskyltsinformation med fartkamerainformation* (s. 337)
•
Begränsningar för trafikskyltsinformation*
(s. 337)
Funktionen trafikskyltsinformation (RSI86) är valbar – föraren kan välja att ha funktionen aktiverad
eller deaktiverad.
Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.
•
GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.
•
GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.
Trafikskyltsinformation aktiveras automatiskt efter
varje motorstart.
86
332
OBS
•
Om funktionen automatisk fartbegränsare
är aktiverad visas trafikskyltsinformation i
förardisplayen även om funktionen trafikskyltsinformation inte är aktiverad.
•
För att ta bort trafikskyltsinformation från
förardisplayen måste både automatisk
fartbegränsare och trafikskyltsinformation
deaktiveras.
•
Då funktionen automatisk fartbegränsare
är aktiverad men trafikskyltsinformation
deaktiverad, ges inga varningar från trafikskyltsinformation. För att erhålla varningar måste även trafikskyltsinformation
aktiveras.
Relaterad information
•
•
Trafikskyltsinformation* (s. 331)
Automatisk fartbegränsare (s. 264)
RSI: Road Sign Information.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Trafikskyltsinformation och
skyltvisning*
Tillsammans med symbolen för
gällande hastighetsbegränsning kan även en kompletterande skylt88 visas, t.ex. omkörningsförbud.
Funktionen trafikskyltsinformation (RSI87) visar
trafikskyltar på olika sätt beroende på skylt och
situation.
Passeras en förbjuden infart
med denna skylt på respektive
sida, varnas föraren med en
blinkande symbol av denna
skylt88 i förardisplayen.
rekta hastighetsskyltar visas då bara om kartdata
saknar information om hastighetsbegränsning för
aktuell vägsträcka.
Exempel på indirekt hastighetsskylt88 är:
Samtliga begränsningar upphör.
Motorväg upphör.
Är bilen utrustad med Sensus Navigation*
används information från kartdata för att avgöra
om bilen framförs i fel färdriktning.
Exempel88 på registrerad hastighetsinformation.
När funktionen registrerat en trafikskylt med
påbjuden hastighet, visar förardisplayen den skylten som en symbol kombinerat med en färgad
markering i hastighetsskalan.
Är bilen utrustad med Sensus Navigation* hämtas hastighetsrelaterad information även från
kartdata vilket medför att förardisplayen kan visa
eller ändra information om hastighetsbegränsning utan att en hastighetsrelaterad skylt har
passerats.
87
88
Föraren kan även få en akustisk varning vid körning mot förbjuden infart om funktionen
Ljudvarning för trafikskyltar är aktiverad.
Hastighetsbegränsning eller motorväg
upphör
När funktionen detekterar en "indirekt hastighetsskylt" med innebörden att aktuell hastighetsbegränsning upphör – t.ex. vid upphörande av
motorväg – visas en symbol med motsvarande
trafikskylt i förardisplayen.
Förardisplayens symbol släcks efter
10–30 sekunder och förblir så tills nästa hastighetsrelaterad skylt passeras.
Ändrad hastighetsbegränsning
Vid passage av en direktvisande hastighetsskylt
när en hastighetsbegränsning ändras, visas en
symbol med motsvarande trafikskylt i förardisplayen.
Är bilen utrustad med Sensus Navigation* visas
normalt direktvisande hastighetsskyltar – indi-
Road Sign Information
Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast exempel.
}}
* Tillval/tillbehör. 333
FÖRARSTÖD
Exempel på en direktvisande
hastighetsskylt88.
Tilläggstavlor
Förardisplayens symbol släcks efter ca 5 minuter
tills nästa hastighetsrelaterad skylt passeras.
Vissa hastigheter gäller först
efter t.ex. en viss sträcka eller
under en viss tid på dygnet.
Föraren uppmärksammas på
den omständigheten med en
symbol för tilläggsskylt under
symbolen med hastighet. Förardisplayens symboltillägg visar då antingen "DIST"
eller "TIME".
Är bilen utrustad med Sensus Navigation* visas
hastighetsskylt i förardisplayen när kartdata har
information om hastighetsbegränsning för aktuell
vägsträcka, även om ingen direktvisande skylt har
passerats. Saknas information i kartdata, släcks
skylten efter ca 3 minuter efter senast passerad
hastighetsskylt.
En symbol för tilläggsskylt i
form av en tom ram under
förardisplayens hastighetssymbol88, betyder att funktionen
detekterat en tilläggstavla med
kompletterande information för
aktuell hastighetsbegränsning.
||
Exempel på tilläggstavlor88.
Ibland skyltas olika hastighetsbegränsningar för
samma väg – en tilläggstavla anger då under vilka
omständigheter hastigheterna gäller. Det kan
vara särskilt olycksdrabbade vägavsnitt vid t.ex.
regn och/eller dimma.
Skylt för "Skola" och "Lekande barn"
Om varningsskylt88 "Skola"
eller "Lekande barn" finns med
i satellitnavigatorns kartdata89,
visar förardisplayen en skylt av
denna typ.
Tilläggsskylt relaterat regn visas endast om vindrutetorkarna används.
Om ett släpfordon är anslutet till bilens elsystem
och en hastighetsskylt med tilläggstavla ”släpfordon” passeras, kommer den hastigheten att visas
i förardisplayen.
Relaterad information
•
88
89
334
Trafikskyltsinformation* (s. 331)
Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast exempel.
Endast i bil med Sensus Navigation*.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Trafikskyltsinformation och Sensus
Navigation*
Är bilen utrustad med Sensus Navigation* hämtas hastighetsrelaterad information från navigationsenheten i följande fall:
•
Vid indirekt hastighetsskyltning som t.ex.
skyltar för motorväg och motortrafikled samt
ortsskyltar.
•
Om tidigare detekterad hastighetsskylt inte
bedöms vara giltig längre och ingen ny skylt
passerats.
OBS
På några marknader är funktionen trafikskyltsinformation* enbart tillgänglig i kombination
med Sensus Navigation*.
OBS
Om en nerladdad tredjepartsapp används för
navigation finns inget stöd för hastighetsrelaterad information.
Relaterad information
•
90
91
Trafikskyltsinformation* (s. 331)
Road Sign Information
Trafikskyltar är marknadsanpassade – här visas endast ett exempel.
Trafikskyltsinformation med
hastighetsvarning och inställningar*
Delfunktionen Hastighetsvarning för trafikskyltsinformation (RSI90) är valbar – föraren kan välja
att ha delfunktionen aktiverad eller deaktiverad.
Hastighetsvarning varnar föraren när gällande
hastighetsbegränsning eller om en förvald "hastighetsgräns" överträds – varningen upprepas en
gång efter ca 30 sekunder inom ett och samma
hastighetsbegränsade område, om föraren inte
sänker hastigheten.
Ytterligare varning kan fås först efter att föraren
sänker hastigheten med minst 5 km/h (3 mph)
och sedan överträder hastighetsbegränsningen
igen eller om bilen når ett nytt/annat hastighetsbegränsat område.
Hastighetsvarning ges i form av
att förardisplayens symbol91
med gällande högsta tillåtna
hastighet temporärt blinkar då
den hastigheten överskrids.
Inställningar
Justera gräns för hastighetsvarning
Föraren kan välja att få varning vid en högre
hastighet än den skyltade hastigheten.
Välj gräns för hastighetsvarning så här:
1.
Välj Inställningar My Car IntelliSafe
Road Sign Information i centerdisplayens toppvy.
2.
Markera Hastighetsvarning.
> Funktionen aktiveras och en väljare för
hastighetsgräns visas.
3.
Justera gränsen för hastighetsvarning via
tryck på bildskärmens upp-/nedpilar.
Observera att funktionen inte
tar hänsyn till vald gränsjustering då förardisplayen visar symbolen för fartkamera.
Hastighetsvarning utfärdas alltid om hastighetsbegränsning
överskrids i samband med fartkamerainformation.
}}
* Tillval/tillbehör. 335
FÖRARSTÖD
||
Ljudvarning aktiverad/deaktiverad
Det är även möjligt att få en ljudvarning i samband med hastighetsvarning.
Ändra inställning för varningsljud så här:
1.
2.
Välj Inställningar My Car IntelliSafe
Road Sign Information i centerdisplayens toppvy.
Markera/avmarkera Ljudvarning för
trafikskyltar för att aktivera/stänga av ljudvarning.
Med funktionen Ljudvarning för trafikskyltar
aktiverad, varnas föraren också vid körning mot
enkelriktad trafik/förbjuden infart.
Fartkameravarning aktiverad/deaktiverad
Om bilen är utrustad med
Sensus Navigation* och kartdata innehåller information om
fartkameror, kan föraren välja
att få en ljudvarning i samband
med fartkamera.
Relaterad information
•
•
Trafikskyltsinformation* (s. 331)
Aktivera/deaktivera hastighetsvarning i trafikskyltsinformation (s. 336)
Aktivera/deaktivera
hastighetsvarning i
trafikskyltsinformation
Delfunktionen Hastighetsvarning aktiveras så
här:
1.
Välj Inställningar My Car IntelliSafe
Road Sign Information i centerdisplayens toppvy.
2.
Markera Hastighetsvarning.
> Funktionen aktiveras och en väljare för
hastighetsgräns visas.
Relaterad information
•
•
Trafikskyltsinformation* (s. 331)
Trafikskyltsinformation med hastighetsvarning och inställningar* (s. 335)
Ändra inställning för varningsljud så här:
336
1.
Välj Inställningar My Car IntelliSafe
Road Sign Information i centerdisplayens toppvy.
2.
Markera/avmarkera Ljudvarning för
fartkamera för att aktivera/stänga av ljudvarning för fartkamera.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Trafikskyltsinformation med
fartkamerainformation*
OBS
•
Bil utrustad med trafikskyltsinformation (RSI92)
och Sensus Navigation* kan ge information om
kommande fartkamera i förardisplayen.
•
•
Fartkamerainformation i förardisplayen.
Om bilen överskrider en detekterad hastighetsgräns med
funktionen Hastighetsvarning
aktiverad, ges en hastighetsvarning när bilen närmar sig en
fartkamera, förutsatt att navigationskartan för aktuellt område
innehåller information om fartkameror.
92
93
94
95
Road Sign Information
Road Sign Information
I bil utrustad med Sensus Navigation*.
Kartdata med hastighetsinformation finns inte för alla områden.
För att få en ljudvarning vid hastighetsöverträdelse måste funktionen
Hastighetsvarning vara aktiverad samt
delfunktionen Ljudvarning för
trafikskyltar vara i läge På. Varning med
ljud ges då om bilens hastighet överskrider den hastighet vilken funktionen RSI
visar i förardisplayen.
Det är möjligt att få en ljudvarning för
fartkameror oberoende av bilens hastighet, överskriden hastighetsgräns och
även om funktionen Ljudvarning för
trafikskyltar är deaktiverad.
Information om fartkameror på navigationskartan finns inte för alla marknader/
områden.
Relaterad information
•
Trafikskyltsinformation* (s. 331)
Begränsningar för
trafikskyltsinformation*
Funktionen trafikskyltsinformation (RSI93) kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Exempel på vad som kan reducera funktionen är:
•
•
•
•
•
blekta skyltar
•
skyltar delvis eller helt täckta med frost, snö
och/eller smuts
•
digitala vägkartor94 är inaktuella, felaktiga
eller saknar hastighetsinformation95.
skyltar placerade i kurva
vridna eller skadade skyltar
skyltar placerade högt över vägbanan
helt/delvis skymda eller dåligt placerade
skyltar
OBS
Vissa typer av cykelhållare inkopplade på eluttaget för släpfordon, kan RSI-funktionen tolka
som ett tillkopplat släpfordon. I sådana fall
kan förardisplayen visa felaktig hastighetsinformation.
}}
* Tillval/tillbehör. 337
FÖRARSTÖD
||
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
Relaterad information
•
•
Trafikskyltsinformation* (s. 331)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 304)
Driver Alert Control
Funktionen Driver Alert Control (DAC) är avsedd
att hjälpa föraren bli uppmärksammad på att
denne börjar få ett vingligt körbeteende, t.ex. om
föraren är distraherad eller håller på att somna.
DAC har som mål att upptäcka ett långsamt försämrat körbeteende och är i första hand ämnad
att användas på större vägar. Funktionen är inte
avsedd för stadstrafik.
Funktionen aktiveras när hastigheten överstiger
65 km/h (40 mph) och förblir aktiv så länge hastigheten är över 60 km/h (37 mph).
Bilen framförs oberäkneligt i körfältet.
Om körbeteendet blir påtagligt
vingligt larmas föraren med
denna symbol i förardisplayen
kombinerat med en ljudsignal
och textmeddelandet Dags att
ta en paus.
Är bilen utrustad med Sensus Navigation* och
har funktionen Guide till rastplats aktiverad,
visas även förslag på lämplig plats för en paus.
Varningen upprepas efter en stund om inte körbeteendet förbättrats.
DAC läser bilens placering i körfältet.
En kamera läser av vägbanans sidomarkeringar
och jämför vägens sträckning med förarens rattrörelser.
338
VARNING
Driver Alert Control ska inte användas för att
förlänga ett körpass utan föraren bör planera
in pauser med jämna mellanrum och se till att
vara utvilad.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
VARNING
•
•
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Förarstödsystem (s. 252)
Aktivera/deaktivera Driver Alert
Control
Aktivera/deaktivera Driver Alert Control
(s. 339)
Funktionen Driver Alert Control (DAC) kan aktiveras/deaktiveras.
•
Välj guide till rastplats vid varning från Driver
Alert Control (s. 340)
På/Av
•
Begränsningar för Driver Alert Control
(s. 340)
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Välj My Car
Control.
3.
Markera/avmarkera Trötthetsvarning för att
aktivera/deaktivera DAC.
Relaterad information
•
•
För att ändra inställningar i DAC:
IntelliSafe
Driver Alert
Relaterad information
•
•
Driver Alert Control (s. 338)
Begränsningar för Driver Alert Control
(s. 340)
VARNING
Ett larm från Driver Alert Control bör tas på
största allvar eftersom en sömnig förare ofta
inte själv observerar sitt tillstånd.
Vid larm eller känsla av trötthet:
•
Stanna bilen på ett säkert sätt snarast
och vila.
Studier har visat att det är lika farligt att köra
vid trötthet som under påverkan av alkohol
eller andra stimulantia.
339
FÖRARSTÖD
Välj guide till rastplats vid varning
från Driver Alert Control
Begränsningar för Driver Alert
Control
Det är möjligt att välja om funktionen Guide till
rastplats ska vara aktiverad/deaktiverad.
Funktionen Driver Alert Control (DAC) kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
I bil utrustad med Sensus Navigation* kan föraren
aktivera en guide som automatiskt kan föreslå en
lämplig rastplats i samband med att DAC varnar.
I vissa fall kan systemet varna trots att förarens
körbeteende inte har försämrats, t.ex:
För att välja Guide till rastplats:
1.
•
•
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Välj My Car
Control.
IntelliSafe
3.
Markera/avmarkera Guide till rastplats för
att aktivera/deaktivera funktionen.
på spårig vägbeläggning.
VARNING
I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas
trots förarens trötthet – t.ex. vid användning av
funktionen Pilot Assist – med påföljd att föraren då inte får någon varning från DAC.
Driver Alert
Körfältsassistans styr bilen tillbaka in i körfältet
och/eller varnar föraren med vibrationer i ratten.
Körfältsassistans är aktiv i hastighetsintervallet
65–200 km/h (40–125 mph) på vägar med väl
synliga sidolinjer.
På smala vägar kan funktionen bli otillgänglig och
sätts då i beredskapsläge. När vägen är tillräckligt
bred blir funktionen tillgänglig igen.
Därför är det mycket viktigt att alltid stanna
och ta en paus vid minsta känsla av trötthet,
oavsett om DAC-funktionen har varnat eller
inte.
Relaterad information
•
vid starka sidovindar
Körfältsassistans
Uppgiften för körfältsassistans (LKA96) är att, på
motorvägar och liknande större leder, hjälpa föraren reducera risken att bilen oavsiktligt lämnar
eget körfält.
Driver Alert Control (s. 338)
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
Relaterad information
•
•
96
340
Driver Alert Control (s. 338)
En kamera läser av vägens/körfältets sidolinjer.
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 304)
Lane Keeping Aid
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
bilen tillbaka in i körfältet med ett svagt styrmoment i ratten.
Körfältsassistans ingriper inte
• Varning aktiverad: Om bilen är på väg att
passera en sidolinje, varnas föraren med vibrationer i ratten.
OBS
Då körriktningsvisare/blinkers är påslagen
ger inte körfältsassistans någon styrning eller
varning.
Körfältsassistans styr bilen tillbaka in i körfältet.
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Körfältsassistans varnar med rattvibrationer.
Beroende av inställningar agerar körfältsassistans enligt följande:
• Styrhjälp aktiverad: Då bilen närmar sig en
sidolinje, kommer funktionen att aktivt styra
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Körfältsassistans ingriper inte i skarp innerkurva.
I vissa fall tillåter körfältsassistans att sidolinjer
korsas utan att ingripa med vare sig styrhjälp eller
varning – t.ex. vid användning av körriktningsvisare eller gena i kurvor.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Förarstödsystem (s. 252)
Styrhjälp med körfältsassistans (s. 342)
Aktivera/deaktivera körfältsassistans
(s. 342)
Begränsningar för körfältsassistans (s. 343)
Symboler och meddelanden för körfältsassistans (s. 344)
341
FÖRARSTÖD
Styrhjälp med körfältsassistans
För att styrhjälp med körfältsassistans (LKA97)
ska fungera måste föraren hålla händerna på
ratten, vilket systemet fortlöpande kontrollerar.
Om föraren inte håller händerna på ratten hörs en varningssignal och ett meddelande uppmanar föraren att
aktivt styra bilen:
Aktivera/deaktivera
körfältsassistans
Välja assistansalternativ för
körfältsassistans
Funktionen körfältsassistans (LKA98) är valbar –
föraren kan välja att ha funktionen aktiverad eller
deaktiverad.
Föraren kan välja hur körfältsassistans (LKA99)
ska agera om bilen lämnar eget körfält.
Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.
1.
Välj Inställningar My Car
centerdisplayens toppvy.
IntelliSafe i
2.
Vid Läge för Lane Keeping Aid, välj hur
funktionen ska agera:
• Styrhjälp – föraren får styrhjälp utan var•
ning.
Lane Keeping Aid – Styr bilen
Följer föraren inte uppmaningen och börjar styra,
försätts funktionen i beredskapsläge och detta
meddelande visas:
•
GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.
• Båda – föraren får både varning genom
•
GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.
• Varning – föraren blir enbart varnad
• Lane Keeping Aid – I standby till styrning
aktiveras
Funktionen kommer sedan att vara otillgänglig till
dess föraren börjar styra bilen igen.
Relaterad information
•
97
98
99
342
Körfältsassistans (s. 340)
Lane Keeping Aid
Lane Keeping Aid
Lane Keeping Aid
Relaterad information
•
•
Körfältsassistans (s. 340)
Välja assistansalternativ för körfältsassistans
(s. 342)
att ratten vibrerar och styrhjälp.
genom rattvibrationer.
Relaterad information
•
Körfältsassistans (s. 340)
FÖRARSTÖD
Begränsningar för körfältsassistans
Relaterad information
I vissa krävande situationer kan körfältsassistans
(LKA100) ha svårt att hjälpa föraren på rätt sätt –
då rekommenderas att funktionen stängs av.
•
•
•
Exempel på sådan situation kan vara:
•
•
•
•
•
•
Körfältsassistans (s. 340)
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 252)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 304)
vägarbete
vinterväglag
dålig vägbeläggning
mycket sportigt körsätt
dåligt väder med reducerad sikt
vägar med otydliga eller obefintliga sidomarkeringar
•
kanter eller andra linjer än körfältets sidomarkeringar
•
då styrservon för hastighetsberoende rattmotstånd arbetar med reducerad effekt –
t.ex. vid kylning på grund av överhettning.
Funktionen kan inte detektera barriärer, räcken
eller liknande hinder vid sidan av körbanan.
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
100Lane
Keeping Aid
343
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
körfältsassistans
Ett antal symboler och meddelanden gällande
körfältsassistans (LKA101) kan visas i förardisplayen.
Följande tabell visar några exempel.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Förarstödsfunktioner
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Nedsatt funktionalitet Service erfordras
Vindrutesensor
Kamerans förmåga att läsa av körbanan framför bilen är reducerad.
Sensor blockerad, se ägarmanual
Lane Keeping Aid
Styr bilen
Lane Keeping Aid
I standby till styrning aktiveras
101Lane
344
Keeping Aid
LKA styrhjälp fungerar inte om föraren inte håller händerna på ratten. Följ uppmaningen
och styr bilen.
LKA är försatt i beredskapsläge till dess föraren börjar styra bilen igen.
FÖRARSTÖD
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
-knappen, belägen i centrum på rattryck på
tens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
Körfältsassistans (s. 340)
Symboler i förardisplayen för körfältsassistans (s. 346)
345
FÖRARSTÖD
Symboler i förardisplayen för
körfältsassistans
Otillgänglig
Körfältsassistans (LKA102) visualiseras med en
symbol i förardisplayen för olika situationer.
Här följer några exempel på
symbolens utseende och vid
vilken situation den visas:
Tillgänglig
Styrassistans vid kollisionsrisk
Funktionen Assistans vid kollisionsrisk kan
hjälpa föraren att reducera risken för att bilen
oavsiktligt lämnar körfältet och/eller kolliderar
med ett annat fordon eller hinder genom att
aktivt styra bilen tillbaka in i körfältet och/eller
väja.
Funktionen består av dessa delfunktioner:
Styrassistans vid risk för avåkning
Otillgänglig – symbolens sidolinjer är GRÅ.
•
•
Körfältsassistans kan inte läsa av körfältets sidolinjer, hastigheten är för låg eller vägen är för
smal.
Efter ett automatiskt ingripande visar förardisplayen att så har skett med ett textmeddelande:
Indikering av styrhjälp/varning
Styrassistans vid risk för kollision med
mötande
• Assistans vid kollisionsrisk –
Automatiskt ingrepp
Tillgänglig – symbolens sidolinjer är VITA.
Körfältsassistans läser av körfältets ena eller
båda sidolinjer.
Styrhjälp/varning – symbolens sidolinjer är FÄRGADE.
Körfältsassistans indikerar att systemet varnar
och/eller försöker styra tillbaka bilen in i körfältet.
Relaterad information
•
102Lane
346
Keeping Aid
Körfältsassistans (s. 340)
FÖRARSTÖD
VARNING
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
•
Nivå av Styrassistans vid risk för avåkning
(s. 348)
Aktivera/deaktivera styrassistans
vid kollisionsrisk
•
Begränsningar för styrassistans vid kollisionsrisk (s. 350)
Funktionen styrassistans är valbar – föraren kan
välja att ha den aktiverad eller deaktiverad.
•
Symboler och meddelanden för styrassistans
vid kollisionsrisk (s. 352)
Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.
•
GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.
•
GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.
Funktionen aktiveras automatiskt vid varje motorstart103.
OBS
OBS
Det är alltid föraren som bestämmer hur
mycket bilen ska styra – bilen kan aldrig ta
kommandot.
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 252)
Aktivera/deaktivera styrassistans vid kollisionsrisk (s. 347)
103På
vissa marknader återaktiveras samma inställning som den vid motoravstängning.
När funktionen Assistans vid kollisionsrisk
deaktiveras, stängs samtliga delfunktioner av:
•
•
Styrassistans vid risk för avåkning
Styrassistans vid risk för kollision med
mötande
Trots möjligheten att stänga av funktionen
rekommenderas föraren att ha den aktiverad
eftersom den i de flesta fall kan förbättra körsäkerheten.
}}
347
FÖRARSTÖD
||
Relaterad information
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 346)
Nivå av Styrassistans vid risk för
avåkning
Styrassistans med bromsingrepp
Funktionen har två aktiveringsnivåer vid ingrepp:
•
•
Enbart styrassistans
Styrassistans med bromsingrepp
Enbart styrassistans
Ingrepp med styrhjälp och bromsning.
Bromsingrepp hjälper i situationer då enbart styrassistans inte räcker till. Bromskraften anpassas
automatiskt beroende på situationen vid avåkningstillfället.
Ingrepp med styrhjälp.
348
Relaterad information
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 346)
FÖRARSTÖD
Styrassistans vid risk för avåkning
VARNING
Styrassistans har några delfunktioner. Styrassistans vid risk för avåkning kan hjälpa föraren och
reducera risken att bilen oavsiktligt lämnar vägen
genom att aktivt styra bilen tillbaka in på vägen
igen.
Funktionen är aktiv inom hastighetsintervallet
65–140 km/h (40–87 mph) på vägar med väl
synliga sidomarkeringar/-linjer.
En kamera läser av vägkanter och målade sidomarkeringar. Om bilen är på väg att korsa vägkanten styrs bilen tillbaka in på vägen och om
styringrepp inte är tillräckligt för att undvika avåkning, aktiveras även bromsingrepp.
Funktionen ingriper däremot inte med varken
styrassistans eller bromsingrepp om körriktningsvisaren används. Och om funktionen detekterar
att föraren kör bilen på ett aktivt sätt, kommer en
aktivering av funktionen att hållas tillbaka.
Efter ett automatiskt ingripande visar förardisplayen att så har skett med ett textmeddelande:
• Assistans vid kollisionsrisk –
Automatiskt ingrepp
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Relaterad information
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 346)
Styrassistans vid risk för kollision
med mötande
Styrassistans har några delfunktioner. Styrassistans vid risk för kollision med mötande kan
hjälpa en distraherad förare som inte observerar
att bilen är på väg in i mötande körfält.
Funktionen kan assistera genom att väja tillbaka till eget
körfält.
Mötande fordon
Egen bil
Samtidigt som styringrepp aktiveras så aktiveras
också kollisionvarning för förarstöd. Bromspulsen
som ingår i kollisionsvarningen kommer dock inte
att aktiveras.
Funktionen är aktiv inom hastighetsintervallet
60–140 km/h (37–87 mph) på vägar med väl
synliga sidomarkeringar/-linjer.
}}
349
FÖRARSTÖD
||
Om bilen är på väg att lämna eget körfält samtidigt som ett mötande fordon närmar sig, kan
funktionen hjälpa föraren styra tillbaka bilen in i
eget körfält.
VARNING
Funktionen ingriper däremot inte med styrassistans om körriktningsvisaren används. Och om
funktionen detekterar att föraren kör bilen på ett
aktivt sätt, kommer en aktivering av funktionen att
hållas tillbaka.
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
Efter ett automatiskt ingripande visar förardisplayen att så har skett med ett textmeddelande:
• Assistans vid kollisionsrisk –
•
Automatiskt ingrepp
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Relaterad information
•
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 346)
Varning från förarstöd vid kollisionsrisk
(s. 290)
Begränsningar för styrassistans vid
kollisionsrisk
Funktionen kan ha begränsad funktionalitet i
vissa situationer och ingriper t.ex. inte i följande
fall:
•
•
för mindre fordon som t.ex. motorcyklar
•
på vägar/körfält med otydliga eller obefintliga
sidomarkeringar
•
utanför hastighetsintervallet 60–140 km/h
(37–87 mph)
•
då styrservon för hastighetsberoende rattmotstånd arbetar med reducerad effekt –
t.ex. vid kylning på grund av överhettning.
om merparten av bilen nått in i det angränsande körfältet
Andra krävande situationer kan t.ex. vara:
•
•
•
•
•
•
vägarbete
vinterväglag
smala vägar
dålig vägbeläggning
mycket sportigt körsätt
dåligt väder med reducerad sikt.
I dessa krävande situationer kan funktionen ha
svårt att hjälpa föraren på rätt sätt – då rekommenderas att den stängs av.
350
FÖRARSTÖD
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
Relaterad information
•
•
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 346)
Styrassistans vid risk för avåkning (s. 349)
Styrassistans vid risk för kollision med
mötande (s. 349)
351
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
styrassistans vid kollisionsrisk
Ett antal symboler och meddelanden gällande
funktionen kan visas i förardisplayen.
Följande tabell visar några exempel.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Assistans vid kollisionsrisk
I samband med att funktionen aktiveras visas ett meddelande till föraren om att systemet har
aktiverats.
Automatiskt ingrepp
Vindrutesensor
Sensor blockerad, se ägarmanual
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
352
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 346)
Kamerans förmåga att läsa av körbanan framför bilen är reducerad.
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälp*
Funktionen parkeringshjälp kan hjälpa föraren vid
manövrering i trånga utrymmen genom att indikera avstånd till hinder med ljudsignaler kombinerat med grafik i centerdisplayen.
Ljudsignal för hinder framåt och åt sidorna är
aktiv då bilen är i rörelse men upphör efter att
bilen varit stillastående ca 2 sekunder. Ljudsignal
för hinder bakåt är aktiv även då bilen står still.
Vid avstånd inom ca 30 cm (1 ft) till ett hinder
bakom eller framför bilen är tonen konstant och
aktiv sensors fält närmast bilsymbolen är fylld.
VARNING
•
Parkeringssensorerna har döda/blinda
vinklar där hinder inte kan upptäckas.
•
Var särskilt uppmärksam på människor
och djur som befinner sig nära bilen.
•
Tänk på att bilens front kan svänga ut
mot mötande trafik under parkeringsmanövern.
Vid avstånd inom ca 25 cm (0,8 ft) till ett hinder
åt sidorna är tonen intensivt pulserande och
aktivt sektorfält skiftar färg från ORANGE till
RÖD.
Parkeringshjälpens ljudnivå kan justeras under
pågående ljudsignal med mittkonsolens [>II]vred. Justering kan även göras i toppvyns menyalternativ Inställningar.
OBS
Bildskärmsvy med hinderzoner och sensorsektorer.
Centerdisplayen visar en översiktsbild med förhållandet mellan bilen och upptäckta hinder.
Markerad sektor indikerar var hindret befinner sig.
Ju närmare bilsymbolen är en markerad sektorruta framåt/bakåt, desto kortare är avståndet
mellan bilen och upptäckt hinder.
Sidosektorerna ändrar färg då avståndet minskar
mellan bilen och ett objekt.
Ju kortare avstånd till hindret, desto tätare ljuder
signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas automatiskt.
•
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Förutom i sektor närmast bilsymbolen,
ges ljudvarningar bara för objekt vilka
befinner sig direkt i bilens färdväg.
}}
* Tillval/tillbehör. 353
FÖRARSTÖD
||
Förarstödsystem (s. 252)
Parkeringshjälp framåt, bakåt och
utmed sidorna*
Parkeringshjälp framåt, bakåt och utmed
sidorna* (s. 354)
Parkeringshjälp har olika beteende beroende på
vilken del av bilen som närmar sig ett hinder.
Aktivera/deaktivera parkeringshjälp* (s. 355)
Framåt
Relaterad information
•
•
•
•
•
Bakåt
Symboler och meddelanden för parkeringshjälp (s. 357)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 304)
Varningssignal har en konstantton vid mindre än
ca 30 cm (1 ft) kvar till ett hinder .
Parkeringshjälpens främre sensorer aktiveras
automatiskt vid motorstart. De är aktiva vid hastigheter under 10 km/h (6 mph).
Mätområdet når ut ca 80 cm (2,5 ft) framför
bilen.
OBS
Parkeringshjälpen deaktiveras när parkeringsbromsen används eller P-läge väljs i bil med
automatisk växellåda.
354
VIKTIGT
Vid montering av extraljus: Tänk på att dessa
inte får skymma sensorerna – extraljusen kan
då uppfattas som hinder.
Varningssignal har en konstantton vid mindre än
ca 30 cm (1 ft) kvar till ett hinder .
Sensorerna bakåt aktiveras om bilen rullar bakåt
utan ilagd växel eller då växelspaken förs till
backläge.
Mätområdet når ut ca 1,5 meter (5 ft) bakom
bilen.
Vid backning med en till bilens elsystem elektriskt ansluten släpvagn, deaktiveras parkeringshjälpen bakåt automatiskt.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
OBS
Vid backning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken – utan Volvo original
släpvagnskablage – kan parkeringshjälpen
behöva stängas av manuellt för att sensorerna inte ska reagera på dessa.
Utmed sidorna
Parkeringshjälp* (s. 353)
Aktivera/deaktivera
parkeringshjälp*
Sensorfält från parkeringshjälp för parkeringskamera (s. 363)
Funktionen parkeringshjälp kan aktiveras/deaktiveras.
Relaterad information
•
•
Parkeringshjälpens front- och sidosensorer aktiveras automatiskt vid motorstart och sensorerna
bakåt aktiveras om bilen rullar bakåt eller då
backväxeln väljs.
Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.
Varningssignalen pulserar intensivt vid mindre än
ca 25 cm (0,8 ft) kvar till ett hinder .
Parkeringshjälpens sidosensorer aktiveras automatiskt vid motorstart. De är aktiva vid hastigheter under 10 km/h (6 mph).
•
GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.
•
GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.
I bil utrustad med parkeringshjälpkamera* kan
parkeringshjälp även aktiveras eller deaktiveras
från respektive kameravy.
Relaterad information
•
Parkeringshjälp* (s. 353)
Mätområdet är ca 25 cm (0,8 ft) ut från sidorna.
Sidosensorernas detekteringsområde ökar dock
markant då framhjulens styrvinkel ökas och vid
rattutslag kan hinder upp till ca 90 cm (3 ft) snett
bakom eller framför bilen upptäckas.
* Tillval/tillbehör. 355
FÖRARSTÖD
Begränsningar för parkeringshjälp
Funktionen parkeringshjälp kan inte detektera allt
i samtliga situationer och kan därför ha begränsad funktionalitet i vissa fall.
Följande exempel på begränsningar för parkeringshjälp bör en förare vara medveten om:
VARNING
Var extra uppmärksam vid
körning bakåt då denna
symbol visas när ett släpfordon, en cykelhållare eller liknande är tillkopplat och
elektriskt anslutet till bilen.
Symbolen indikerar att parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda
och varnar då inte för några hinder.
VIKTIGT
Föremål som t.ex. kedjor, tunna blanka stolpar
eller låga hinder kan hamna i ”signalskugga”
och då tillfälligt inte uppfattas av sensorerna –
den pulserande tonen kan då oväntat upphöra
istället för att övergå till förväntad konstantton.
Sensorerna kan inte upptäcka höga objekt,
t.ex. utstickande lastbryggor.
•
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick när
funktionen mäter avstånd till objekt bakom
bilen.
Relaterad information
•
Parkeringshjälp* (s. 353)
Var i sådana här situationer extra uppmärksam och manövrera/förflytta bilen
särskilt långsamt eller avbryt pågående
parkeringsmanöver – hög risk för skada
på fordon eller andra föremål kan föreligga eftersom information från sensorerna inte alltid är tillförlitlig vid sådana
situationer.
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler vilka
orsakas av externa ljudkällor med samma ultraljudfrekvenser som systemet arbetar med.
Exempel på sådana källor är signalhorn, våta
däck på asfalt, pneumatiska bromsar, avgasljud från motorcyklar, etc.
356
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
parkeringshjälp
Symboler och meddelanden för parkeringshjälp
kan visas i förar- och/eller centerdisplayen.
Följande tabell visar några exempel.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda och därför presenteras inga akustiska varningar
för hinder/objekt.
Parkeringshjälp
En eller flera av funktionens sensorer är blockerade – kontrollera och åtgärda snarast möjligt.
Sensorer blockerade, rengöring
behövs
Parkeringshjälp
Ej tillgänglig Service erfordras
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Parkeringshjälp* (s. 353)
* Tillval/tillbehör. 357
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälpkamera*
Dragkrok* – aktiverar/deaktiverar hjälplinje
för dragkrok*105
Parkeringshjälpkameran kan hjälpa föraren vid
manövrering i trånga utrymmen genom att indikera hinder med kamerabild och grafik i centerdisplayen.
CTA* – aktiverar/deaktiverar Cross Traffic
Alert
Föremål/hinder kan vara närmare bilen än de
upplevs vara på bildskärmen.
Parkeringshjälpkamera är en stödfunktion vilken
aktiveras automatiskt när backväxeln väljs eller
manuellt via centerdisplayen.
VARNING
•
Parkeringssensorerna har döda/blinda
vinklar där hinder inte kan upptäckas.
•
Var särskilt uppmärksam på människor
och djur som befinner sig nära bilen.
•
Tänk på att bilens front kan svänga ut
mot mötande trafik under parkeringsmanövern.
Exempel på kameravy.
Zoom104 – zooma in/ut
360°-vy* – aktiverar/deaktiverar samtliga
kameror
PAS* – aktiverar/deaktiverar parkeringshjälp
Linjer – aktiverar/deaktiverar hjälplinjer
104Vid inzoomning släcks hjälplinjer.
105Ej tillgänglig för alla marknader.
358
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
•
•
•
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 304)
Parkeringshjälp* (s. 353)
Cross Traffic Alert* (s. 327)
Vyer för parkeringskamera*
Funktionen kan visa en sammansatt 360°-vy
samt en separat vy för de fyra respektive kamerorna: bakre, främre, vänster eller höger kameravy.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Förarstödsystem (s. 252)
Vyer för parkeringskamera* (s. 359)
Hjälplinjer för parkeringskamera* (s. 361)
Sensorfält från parkeringshjälp för parkeringskamera (s. 363)
Starta parkeringshjälpkamera (s. 364)
Symboler och meddelanden för parkeringshjälpkamera (s. 365)
}}
* Tillval/tillbehör. 359
FÖRARSTÖD
||
Är bilen även utrustad med Parkeringshjälp*
illustreras avstånd till upptäckta hinder med fält i
olika färger.
360°-vy*
Framåt
Kamerorna kan aktiveras automatiskt eller manuellt.
Bakåt
Parkeringskameran framåt är placerad i grillen.
Parkeringskamerornas "synfält" med dess ungefärliga
täckområde.
Funktionen 360°-vy aktiverar samtliga parkeringskameror varvid bilens fyra sidor visas samtidigt i centerdisplayen, vilket hjälper föraren att
observera vad som finns runt bilen vid manövrering i låga hastigheter.
Från 360°-vyn kan varje kameravy aktiveras separat:
•
Tryck på bildskärmen för önskad kameras
"synfält" – t.ex. på ytan framför/ovanför frontkameran.
Kameran bakåt är placerad ovanför registreringsskylten.
Kameran bakåt visar ett brett område bakom
bilen. För vissa modeller kan även en del av stötfångaren synas samt eventuell dragkrok.
Föremål på centerdisplayen kan upplevas luta
något – detta är normalt.
Frontkameran kan vara till hjälp vid utfart med
begränsad sikt åt sidorna, t.ex. vid passage
genom en häck. Den är aktiv i hastigheter upp till
25 km/h (16 mph) – därefter släcks frontkameran.
Om bilen inte uppnår 50 km/h (30 mph) och
hastigheten sjunker under 22 km/h (14 mph)
inom 1 minut efter att frontkameran släckts, återaktiveras kameran.
Vilken av kamerorna som är
aktiv, indikeras med en kamerasymbol på centerdisplayens
bilsymbol.
360
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Sidorna
Hjälplinjer för parkeringskamera*
Parkeringshjälpkamerorna visar med linjer på
bildskärmen var bilen befinner sig i förhållande
till omgivningen.
Linjerna på skärmen projiceras som om de
befann sig i markplan bakom bilen och är direkt
beroende av rattutslaget, vilket gör att föraren ser
den väg bilen kommer att ta – även då bilen
svänger.
Hjälplinjerna inkluderar bilens mest utstickande
detaljer, t.ex. dragkrok, ytterbackspeglar och hörn.
OBS
Sidokamerorna är placerade i respektive ytterbackspegel.
Sidokamerorna kan visa vad som finns utmed
respektive sida av bilen.
Relaterad information
•
•
•
Vid backning med släpfordon som inte är
elektriskt kopplad till bilen visar bildskärmens hjälplinjer den väg bilen kommer
att ta – inte släpfordonets.
•
Bildskärmen visar inga hjälplinjer när en
släpvagn är elektriskt ansluten till bilens
elsystem.
•
Hjälplinjer visas inte vid inzoomning.
Parkeringshjälpkamera* (s. 358)
Starta parkeringshjälpkamera (s. 364)
Exempel på hjälplinjer.
Hjälplinjer visar tänkt bana för bilens yttermått
med aktuellt rattutslag – detta underlättar vid
fickparkering, backning i trånga utrymmen och vid
påkoppling av släpfordon.
}}
* Tillval/tillbehör. 361
FÖRARSTÖD
||
VIKTIGT
•
Tänk på att med kameravy bakåt vald,
visar bildskärmen endast området bakom
bilen – var då uppmärksam på bilens
sidor och front när ratten vrids vid backning.
•
Samma sak gäller omvänt – var observant
på vad som händer med bilens bakre
delar då den främre kameravyn är vald.
•
Observera att hjälplinjerna visar den kortaste vägen – var därför extra uppmärksam på att bilens sidor inte går mot/över
något då ratten vrids vid körning framåt
eller att bilens front sveps mot/över
något då ratten vrids vid backning.
Med 360°-vy visas hjälplinjer – beroende på körriktning – bakom, framför och vid sidan av bilen:
•
•
Hjälplinje för dragkrok*
Vid körning framåt: Frontlinjer
Vid backning: Sidolinjer och backlinjer.
Med front- eller backkamera vald, visas hjälplinjerna oberoende av bilens körriktning.
Med en sidokamera vald, visas hjälplinjer endast
vid backning.
Hjälplinjer i 360°-vy*
Dragkrok med hjälplinje.
Dragkrok – aktivera hjälplinje för dragkrok.
Zoom – zooma in/ut.
Kameran kan med fördel användas vid tillkoppling
av ett släpfordon genom att visa en hjälplinje för
dragkrokens tänkta "bana" mot släpfordonet.
360°-vy med hjälplinjer.
362
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
1.
Tryck på Dragkrok (1).
> Hjälplinjen för dragkrokens tänkta "bana"
visas – samtidigt släcks bilens hjälplinjer.
Hjälplinjer för både bil och dragkrok kan
inte visas samtidigt.
2.
Tryck på Zoom (2) vid behov av noggrann
manövrering.
> Kameranvyn zoomas in.
Sensorfält från parkeringshjälp för
parkeringskamera
Är bilen utrustad med parkeringshjälp visas
avståndet i 360°-vyn med färgade fält för varje
sensor som registrerar ett hinder.
Sensorfält bakåt och framåt
Relaterad information
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 358)
Fältens färg för sensorerna bakåt och framåt
ändras med minskande avstånd till hindret – från
GULT, via ORANGE mot RÖTT.
Fältfärg bakåt
Avstånd i meter (fot)
Gul
0,6–1,5 (2,0–4,9)
Orange
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Röd
0–0,3 (0–1,0)
Fältfärg framåt
Avstånd i meter (fot)
Gul
0,6–0,8 (2,0–2,6)
Orange
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Röd
0–0,3 (0–1,0)
Vid RÖDA sensorfält övergår den pulserande
ljudsignalen till konstantton.
Bildskärmen kan visa färgade sensorfält på bilsymbolen.
}}
* Tillval/tillbehör. 363
FÖRARSTÖD
||
Sensorfält åt sidorna
Varningssignaler är beroende av bilens tänkta
bana. Vid rattutslag kan varning därför komma
också för hinder snett framför eller snett bakom
bilen, inte bara rakt framför eller rakt bakom.
Sidofältens färg ändras med minskande avstånd
till hindret – från GULT till RÖTT.
Fältfärg sidor
Avstånd i meter (fot)
Gul
0,25–0,9 (0,8–3,0)
Röd
0–0,25 (0–0,8)
Vid RÖDA sensorfält övergår ljudsignalen från
pulserande till intensivt pulserande.
Relaterad information
•
Parkeringssensorernas sektorer där hinder kan upptäckas.
Vänster sidas främre sensorfält
Hindersektor i bilens tänkta bana framåt –
beroende av rattutslag
Sektor med RÖD fältfärg och intensivt pulserande ton
Höger sidas bakre sensorfält
Hindersektor i bilens tänkta bana bakåt –
beroende av rattutslag.
Starta parkeringshjälpkamera
Parkeringshjälpkameran startar automatiskt när
backväxeln väljs eller manuellt med en av centerdisplayens funktionsknappar.
Kameravy vid backning
Vid val av backväxel visar bildskärmen 360°-vyn
om den eller en av sidovyerna var senast använd
kameravy – annars visas backvyn.
Kameravy vid manuell kamerastart
Starta parkeringskameran med
denna knapp i centerdisplayens
funktionsvy.
Parkeringshjälpkamera* (s. 358)
Bildskärmen visar därefter i första hand den senast använda
kameravyn. Men efter varje
motorstart ersätts tidigare visad sidovy av 360°vyn och tidigare visad zoomad backvy ersätts av
backvyn.
Automatisk deaktivering av kamera
Frontvyn släcks vid 25 km/h (16 mph) för att inte
distrahera föraren – den återaktiveras automatiskt om hastigheten sänks till 22 km/h (14 mph)
inom 1 minut förutsatt att hastigheten ej överskridit 50 km/h (31 mph).
Övriga kameravyer släcks vid 15 km/h (9 mph)
och återaktiveras ej.
Relaterad information
•
364
Parkeringshjälpkamera* (s. 358)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
parkeringshjälpkamera
Symboler och meddelanden för parkeringshjälpkamera kan visas i förar- och/eller centerdisplayen.
Följande tabell visar exempel.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda och därför presenteras inga akustiska varningar
och fältmarkeringar för hinder/objekt.
Kameran är ur funktion.
Parkeringshjälp
En eller flera av funktionens sensorer är blockerade – kontrollera och åtgärda snarast möjligt.
Sensorer blockerade, rengöring
behövs
Parkeringshjälp
Ej tillgänglig Service erfordras
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 358)
* Tillval/tillbehör. 365
FÖRARSTÖD
Aktiv parkeringshjälp*
Den aktiva parkeringshjälpen (PAP106) kan
hjälpa föraren att manövrera bilen vid parkering.
Funktionen kan också assistera med styrning vid
utkörning från en parallell parkering.
Funktionen kontrollerar först
om ett utrymme är tillräckligt
stort och hjälper sedan föraren
att styra in bilen i utrymmet.
Centerdisplayen visar med
symboler, grafik och text vilka
olika moment som ska utföras och när.
VARNING
•
Parkeringssensorerna har döda/blinda
vinklar där hinder inte kan upptäckas.
•
Var särskilt uppmärksam på människor
och djur som befinner sig nära bilen.
•
Tänk på att bilens front kan svänga ut
mot mötande trafik under parkeringsmanövern.
106Park
366
VARNING
•
•
•
OBS
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Funktionen PAP mäter utrymme och styr
bilen – förarens uppgift är att:
•
•
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
•
•
hålla noggrann uppsikt runt bilen
följa centerdisplayens instruktioner
välja växel (bakåt/framåt) – ett "pling"ljud talar om när föraren ska byta växel
reglera och hålla säker hastighet
bromsa och stanna.
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 252)
Varianter av parkering med aktiv parkeringshjälp* (s. 367)
•
•
Parkera med aktiv parkeringshjälp* (s. 368)
•
Begränsningar för aktiv parkeringshjälp*
(s. 371)
•
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 304)
•
Meddelanden för aktiv parkeringshjälp*
(s. 373)
Lämna parallell parkering med aktiv parkeringshjälp* (s. 370)
Assist Pilot
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Varianter av parkering med aktiv
parkeringshjälp*
Vinkelrät parkering
Relaterad information
•
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP107) kan användas vid
följande varianter av parkering.
Aktiv parkeringshjälp* (s. 366)
Lämna parallell parkering med aktiv parkeringshjälp* (s. 370)
Parallellparkering
Princip för vinkelrät parkering.
Funktionen parkerar bilen med följande delmoment:
Princip för parallell- eller fickparkering.
Funktionen parkerar bilen med följande delmoment:
1.
Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.
2.
Bilen styrs in i utrymmet under backning.
3.
Bilen positioneras i utrymmet med hjälp av
körning framåt/bakåt.
Med funktionen Kör ut kan en parallellparkerad
bil även få hjälp av funktionen med att lämna parkeringsfickan.
107Park
1.
Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.
2.
Bilen styrs in i utrymmet under backning och
positioneras i utrymmet med hjälp av körning
framåt/bakåt.
OBS
Att lämna en parkeringsficka med funktionen
Kör ut ska endast användas för en parallellparkerad bil – den fungerar inte för en vinkelrät parkerad bil.
Assist Pilot
* Tillval/tillbehör. 367
FÖRARSTÖD
Parkera med aktiv parkeringshjälp*
Parkera
Den aktiva parkeringshjälpen
hjälper
föraren att parkera via tre delmoment. Funktionen
kan även hjälpa föraren att lämna en parkeringsficka.
Funktionen parkerar bilen med följande delmoment:
Funktionen mäter utrymme och styr bilen – förarens uppgift är att:
(PAP108)
•
•
•
•
•
hålla noggrann uppsikt runt bilen
följa centerdisplayens instruktioner
välja växel (bakåt/framåt) – ett "pling"-ljud
talar om när föraren ska byta växel
reglera och hålla säker hastighet
bromsa och stanna.
1.
Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.
2.
Bilen styrs in i utrymmet under backning.
3.
Bilen positioneras i utrymmet – systemet kan
då begära att föraren ska skifta växel och
bromsa.
Söka och kontrollmäta parkeringsfickor
Funktionen kan aktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
Den kan även nås från kameravyerna.
Princip för vinkelrät parkering.
Kör i högst 30 km/h (20 mph) inför en parkering.
1.
Tryck på knappen Kör in i funktionsvyn eller i
kameravyn.
> PAP söker av och kontrollerar om en parkeringsyta är tillräckligt stor.
2.
Var beredd att stanna bilen då grafik och
meddelande på centerdisplayen säger att en
lämplig parkeringsficka har hittats.
> Ett popup-fönster visas.
3.
Välj Parallell parkering eller Vinkelrät
parkering och lägg i backväxeln.
Symboler, grafik och/eller text visar på centerdisplayens bildskärm när de olika momenten ska
utföras.
Funktionen kan aktiveras om följande kriterier är
uppfyllda efter motorstart:
•
•
Inget släpfordon är kopplat till bilen
Hastigheten är lägre än 30 km/h (20 mph).
OBS
Avståndet mellan bilen och parkeringsfickor
ska vara 0,5–1,5 meter (1,6–5,0 ft) då funktionen söker parkeringsutrymme.
108Park
368
Princip för parallell parkering.
Assist Pilot
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
OBS
OBS
Funktionen söker utrymme för parkering, visar
instruktioner och styr in bilen på bilens passagerarsida. Men om så önskas kan bilen parkeras även på förarsidan av gatan:
•
Aktivera körriktningsvisaren åt förarsidan
– då söker systemet parkeringsutrymme
på den sidan av bilen istället.
•
Håll händerna borta från ratten då funktionen är aktiverad.
•
Se till att ratten inte hindras på något sätt
och kan rotera fritt.
•
För att uppnå bästa resultat – vänta tills
ratten vridits färdigt innan körning bakåt/
framåt påbörjas.
Backa in i parkeringsutrymmet
Vinkelrät.
Gör så här för att backa in bilen i parkeringsutrymmet:
1.
Kontrollera att det är fritt bakåt och lägg i
backväxeln.
2.
Backa långsamt och försiktigt utan att röra
ratten – och inte fortare än 7 km/h (4 mph).
3.
Var beredd att stanna bilen då grafik och
meddelande på centerdisplayen ger den
instruktionen.
Parallell.
}}
369
FÖRARSTÖD
||
Positionera bilen i parkeringsutrymmet
Principer för parallel parkering.
Gör så här:
1.
För växelväljaren till den växel som systemet
instruerar, vänta tills ratten vridits och kör
sakta framåt.
2.
Var beredd att stanna bilen då grafik och
meddelande på centerdisplayen ger den
instruktionen.
3.
Lägg i backväxeln och kör sakta bakåt.
4.
Var beredd att bromsa bilen då grafik och
meddelande på centerdisplayen ger den
instruktionen.
VIKTIGT
109Park
370
Funktionen Kör ut kan hjälpa föraren att lämna
en parkeringsficka när bilen är parallellt parkerad.
OBS
Att lämna en parkeringsficka med funktionen
Kör ut ska endast användas för en parallellparkerad bil – den fungerar inte för en vinkelrät parkerad bil.
Funktionen Kör ut aktiveras i
centerdisplayens funktionsvy
eller i kameravyn.
Funktionen stängs av automatiskt i kombination
med att grafik och meddelande visar att parkeringen är avslutad. Föraren kan dock behöva göra
en extra korrigering efteråt – endast föraren kan
bedöma när bilen är ordentligt parkerad.
Varningsavståndet är kortare när sensorerna
används av aktiv parkeringshjälp (PAP109)
jämfört med när parkeringshjälp använder
sensorerna.
Principer för vinkelrät parkering.
Lämna parallell parkering med aktiv
parkeringshjälp*
Relaterad information
•
Aktiv parkeringshjälp* (s. 366)
Gör så här:
1.
Tryck på knappen Kör ut i funktionsvyn eller
i kameravyn.
2.
Välj med körriktningsvisaren åt vilket håll
bilen ska lämna parkeringsfickan.
3.
Var beredd att stanna bilen då grafik och
meddelande på centerdisplayen ger den
instruktionen – följ instruktionerna på samma
sätt som vid parkeringsförfarandet.
Assist Pilot
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Observera att ratten kan "fjädra" tillbaka då funktionen avslutas – föraren kan då behöva vrida
ratten tillbaka till maximalt rattutslag för att kunna
lämna parkeringsfickan.
Om funktionen anser att föraren kan lämna parkeringsfickan utan någon extra manöver kommer
funktionen att avslutas, även om det kan tyckas
att bilen är kvar i parkeringsfickan.
Begränsningar för aktiv
parkeringshjälp*
Funktionen aktiv parkeringshjälp (PAP110) kan
inte detektera allt i samtliga situationer och kan
därför ha begränsad funktionalitet.
VARNING
•
Parkeringssensorerna har döda/blinda
vinklar där hinder inte kan upptäckas.
•
Var särskilt uppmärksam på människor
och djur som befinner sig nära bilen.
•
Tänk på att bilens front kan svänga ut
mot mötande trafik under parkeringsmanövern.
Relaterad information
•
Aktiv parkeringshjälp* (s. 366)
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen
och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten
om innan funktionen används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan
denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
VIKTIGT
Objekt belägna högre än sensorernas detekteringsområde inkluderas inte när parkeringsmanövern beräknas vilket kan leda till att
funktionen svänger in i parkeringsfickan för
tidigt – därför bör sådana parkeringsfickor
undvikas.
Följande exempel på begränsningar för aktiv parkeringshjälp bör en förare vara medveten om:
110Park
Assist Pilot
}}
* Tillval/tillbehör. 371
FÖRARSTÖD
||
Parkering avbryts
OBS
En parkeringssekvens avbryts:
•
•
om föraren rör ratten
•
om föraren trycker på Avbryt i centerdisplayen
•
vid ingrepp av de låsningsfria bromsarna eller
den elektroniska stabilitetskontrollen – t.ex.
ett hjul tappar fästet vid halt väglag
•
då styrservon för hastighetsberoende rattmotstånd arbetar med reducerad effekt –
t.ex. vid kylning på grund av överhettning.
om bilen framförs för fort – över 7 km/h
(4 mph)
Ett meddelande i centerdisplayen informerar i
förekommande fall om varför parkeringssekvensen avbröts.
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan funktionen
inte hitta parkeringsfickor – en anledning kan
vara att sensorerna störs av externa ljudkällor
vilka avger samma ultraljudfrekvenser systemet arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn,
våta däck på asfalt, pneumatiska bromsar,
avgasljud från motorcyklar, m.m.
111Med
372
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
•
Använd godkända däck111 med korrekt däcktryck – det påverkar funktionens förmåga att
parkera.
•
Funktionen utgår från på aktuell plats parkerade fordons placering – är dessa olämpligt
uppställda kan t.ex. den egna bilens däck och
fälgar skadas mot trottoarkanter.
•
Vinkelräta parkeringsfickor kan missas eller
erbjudas i onödan om en parkerad bil sticker
ut mer än övriga parkerade bilar.
•
Funktionen är konstruerad för parkering på
raka gator – inte i kraftiga böjar eller svängar.
Se därför till att bilen är parallell med aktuella
parkeringsfickor då funktionen mäter utrymmet.
Föraransvar
Föraren bör ha i minnet att funktionen är ett
hjälpmedel – inte en ofelbar helautomatisk funktion. Därför måste föraren vara beredd att avbryta
ett parkeringsmoment.
Det finns även några detaljer att tänka på i samband med parkering, t.ex:
•
Föraren är alltid ansvarig för bedömning av
att det utrymme funktionen erbjuder är lämpligt för parkering.
•
Använd inte funktionen om snökedjor eller
reservhjul är monterade.
•
Använd inte funktionen om lastade föremål
sticker utanför bilen.
•
Kraftigt regn eller snöfall kan medföra att
parkeringsfickan inte mäts på ett korrekt sätt.
•
Under sökning och kontrollmätning av parkeringsutrymme kan funktionen missa objekt
placerade långt in i ett utrymme.
•
Parkeringsfickor på smala gator kan inte alltid erbjudas eftersom nödvändigt utrymme
för manövrering kanske inte är tillräckligt.
VIKTIGT
Byte till annan godkänd fälg- och/eller däckdimension kan medföra en förändrad däckomkrets vilket innebär att systemets parametrar då kan behöva uppdateras. Rådfråga en
verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
Aktiv parkeringshjälp* (s. 366)
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 252)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 304)
”godkända däck” avses däck av samma typ och fabrikat som originalmonterats vid nyleverans från fabrik.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Meddelanden för aktiv
parkeringshjälp*
Meddelanden för aktiv parkeringshjälp (PAP112)
kan visas i förar- och/eller centerdisplayen.
Följande tabell visar exempel.
Meddelande
Innebörd
Parkeringshjälp
En eller flera av funktionens sensorer är blockerade – kontrollera och åtgärda snarast möjligt.
Sensorer blockerade, rengöring behövs
Parkeringshjälp
Ej tillgänglig Service erfordras
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Aktiv parkeringshjälp* (s. 366)
112Park
Assist Pilot
* Tillval/tillbehör. 373
START OCH KÖRNING
START OCH KÖRNING
Starta bilen
För att starta bilen:
Bilen startas med hjälp av startknappen bredvid
ratten när fjärrnyckeln finns i kupén.
1.
Fjärrnyckeln måste finnas i bilen. För bilar
med Passiv start behöver nyckeln finnas i
den främre delen av kupén. Med tillvalet
nyckelfri låsning/upplåsning* av bilen räcker
det att nyckeln befinner sig någonstans i
bilen.
2.
Håll bromspedalen nedtryckt1 helt. För bil
med automatisk växling, se till att växelläge P
eller N är valt. För bilar med manuell växling,
se till att växelspaken är i friläge eller att
kopplingspedalen är nedtryckt.
3.
OBS
Startknappens placering.
För bilar med dieselmotor kan en viss fördröjning uppstå innan start påbörjas.
VARNING
Innan start:
•
•
•
Ta på säkerhetsbältet.
Ställ in säte, ratt och speglar.
Tryck in startknappen.
Vid motorstart arbetar startmotorn tills motorn
startar eller tills överhettningsskyddet bryter.
Se till att det går att trycka ner bromspedalen helt.
Backup-läsarens placering.
Om meddelandet Fjärrnyckel ej hittad visas i
förardisplayen vid start, placera fjärrnyckeln vid
backup-läsaren. Gör därefter ett nytt startförsök.
OBS
När fjärrnyckeln placeras vid backup-läsaren,
se till att inga andra bilnycklar, metallföremål
eller elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare) finns vid backup-läsaren. Flera bilnycklar
nära varandra vid backup-läsaren kan störa
varandra.
Fjärrnyckeln används inte fysiskt vid start av bilen
eftersom den är utrustad med stöd för nyckelfri
start (Passiv start).
1
376
Om bilen rullar räcker det med att trycka in knappen för att starta motorn.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
VIKTIGT
Om motorn inte startat efter 3 försök – vänta
3 minuter innan ett nytt försök påbörjas.
Startförmågan ökar om startbatteriet får återhämta sig.
•
•
Använda starthjälp med annat batteri
(s. 425)
Välja tändningsläge (s. 379)
Stänga av bilen
Bilen stängs av med hjälp av startknappen bredvid ratten.
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckeln från bilen under körning eller vid bogsering.
VARNING
Ta alltid med fjärrnyckeln ur bilen när bilen
lämnas och se till att bilens elsystem är i
tändningsläge 0 – särskilt om det finns barn i
bilen.
Startknappens placering.
För att stänga av bilen:
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara märkbart högre än normalt för vissa motortyper.
Detta görs för att så snabbt som möjligt få
upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner
och skonar miljön.
Relaterad information
•
•
•
Stänga av bilen (s. 377)
Tändningslägen (s. 378)
–
Tryck på startknappen – bilen stängs av.
Om växelväljaren för bil med automatisk växling
inte är i läge P eller om bilen rullar:
–
Tryck in startknappen och håll in tills bilen
stängs av.
Relaterad information
•
•
•
Starta bilen (s. 376)
Tändningslägen (s. 378)
Justera ratt (s. 173)
Justera ratt (s. 173)
}}
377
START OCH KÖRNING
•
•
Använda starthjälp med annat batteri
(s. 425)
Välja tändningsläge (s. 379)
Tändningslägen
Bilens elsystem kan försättas i olika nivåer/lägen
och på så sätt göra olika funktioner tillgängliga.
Nivå
0
För att möjliggöra användning av ett begränsat
antal funktioner med avstängd motor, kan bilens
elsystem försättas i tre olika nivåer – 0, I och II.
Ägarmanualen beskriver genomgående dessa
nivåer med benämningen "tändningsläge".
Följande tabell visar vilka funktioner som är tillgängliga i respektive tändningsläge/nivå:
Funktioner
•
Kilometerräknare, klocka och temperaturmätare tändsA.
•
•
•
Elmanövrerade* säten kan justeras.
•
Infotainmentsystemet kan
användasA.
Fönsterhissar kan användas.
Centerdisplayen startas upp och
kan användasA.
I detta läge är funktionerna tidsstyrda
och stängs av automatiskt efter en
stund.
I
•
Panoramatak, fönsterhissar, 12 Veluttag i kupé, Bluetooth, navigation, telefon, kupéfläkt och vindrutetorkare kan användas.
•
•
Elmanövrerade säten kan justeras.
•
Infotainmentsystemet sätts igång
automatiskt om det var igång när
bilen lämnades.
12 V-eluttag* i lastutrymmet kan
användas.
Strömförbrukningen belastar batteriet i detta tändningsläge.
378
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Nivå
II
Välja tändningsläge
•
Strålkastarna tänds.
Bilens elsystem kan försättas i olika nivåer/lägen
och på så sätt göra olika funktioner tillgängliga.
Tändningsläge I – Tryck in startknappen
och släpp.
•
Varnings-/kontrollampor lyser i
5 sekunder.
Att välja tändningsläge
Tändningsläge II – Tryck in och håll
knappen i ca 5 sekunder. Släpp därefter
knappen.
•
Tillbaka till tändningsläge 0 – För att
återgå till tändningsläge 0 från läge I och II –
tryck på startknappen.
Funktioner
•
•
•
Flera övriga system aktiveras.
Eluppvärmning i sittdynor och bakruta kan dock aktiveras först efter
att bilen startats.
Relaterad information
Detta tändningsläge förbrukar
mycket ström från batteriet och bör
därför undvikas!
A
•
•
•
•
•
Aktiveras även när dörren öppnas.
Relaterad information
•
•
•
•
Starta bilen (s. 376)
Justera ratt (s. 173)
Startknappens placering.
Använda starthjälp med annat batteri
(s. 425)
•
Välja tändningsläge (s. 379)
Starta bilen (s. 376)
Stänga av bilen (s. 377)
Tändningslägen (s. 378)
Justera ratt (s. 173)
Använda starthjälp med annat batteri
(s. 425)
Tändningsläge 0 – Lås upp bilen och förvara fjärrnyckeln inne i bilen.
OBS
För att nå nivå I eller II utan motorstart –
tryck inte ner bromspedalen, eller kopplingspedalen för bilar med manuell växling, när
dessa tändningslägen ska väljas.
379
START OCH KÖRNING
Alkolås*
Förbikoppling av alkolås*
Alkolåsets funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare. Innan motorstart är
möjlig måste föraren göra ett utandningsprov
som verifierar att denne inte är påverkad av alkohol. Alkolåset kalibreras till respektive marknads
gällande gränsvärde för laglig bilkörning.
I händelse av en nödsituation eller om alkolåset
är ur funktion, är det möjligt att koppla förbi alkolåset för att kunna köra bilen.
Bilen har ett gränssnitt för elektrisk inkoppling av
olika alkolåsfabrikat och modeller rekommenderade av Volvo. Gränssnittet underlättar alkolåsinkoppling, samt ger möjlighet till en integrerad
funktion med alkolåsrelaterade meddelanden i
bilens huvuddisplay. För information om specifikt
alkolås hänvisas till respektive alkolåstillverkares
instruktionsbok.
VARNING
Alkolåset är ett hjälpmedel och fråntar inte
föraren ansvar. Det är alltid förarens ansvar att
vara nykter och att framföra bilen på ett säkert
sätt.
OBS
All aktivering av förbikopplingsfunktionen loggas och sparas i ett minne i alkolåsets kontrollenhet. Det går inte att ångra en förbikoppling.
Meddelandet Blås i alkolåset Förbikoppla
istället? kommer upp i skärmen:
•
Om det står "Cancel/Yes" - välj förbikoppling
med ett tryck på högra rattknappsatsens
högerpilknapp och sedan på O-knappen.
•
Om det står "Yes" - välj förbikoppling med
ett tryck på O-knappen.
Förbikoppling av alkolås* (s. 380)
Alkolåset är nu förbikopplat och bilen kan startas.
Vid installationen av alkolås väljs antalet möjliga
förbikopplingar som ska kunna utföras innan
service erfordras.
Tändningslägen (s. 378)
Tändningslägen (s. 378)
Aktivera förbikopplingsfunktionen (Bypass)
Inför motorstart med alkolås (s. 381)
Starta bilen (s. 376)
Starta bilen (s. 376)
För deaktivering via respektive alkolås, se tillhörande instruktioner.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Relaterad information
•
•
380
Alkolås* (s. 380)
Inför motorstart med alkolås (s. 381)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Inför motorstart med alkolås
Bromsfunktioner
Färdbroms
Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klart för
användning när bilen öppnas.
Bilens bromsar används för att sänka hastigheten eller förhindra att bilen sätts i rullning.
Färdbromsen är en del av bromssystemet.
Att tänka på
Vid sidan av färdbroms och parkeringsbroms är
bilen utrustad med flera automatiska bromshjälpfunktioner. Dessa kan underlätta t.ex. genom att
föraren inte behöver hålla foten på bromspedalen
vid stillastående vid ett trafikljus, vid start i uppförsbacke eller vid körning i nedförsbacke.
För att få korrekt funktion och ett så rättvisande
mätresultat som möjligt:
•
Undvik att äta eller dricka ca 5 minuter innan
utandningsprovet.
•
Undvik kraftig vindrutespolning – alkoholen i
spolarvätskan kan resultera i felaktigt mätresultat.
Beroende av bilens utrustning kan följande
bromshjälpfunktioner finnas:
•
OBS
Efter en avslutad körning kan motorn återstartas inom 30 minuter utan att ett nytt
utandningsprov behöver göras.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
Backstarthjälp (Hill Start Assist)
Automatisk inbromsning efter en kollision
City Safety
Utförskörningshjälp (Hill Descent Control)*
Förbikoppling av alkolås* (s. 380)
Relaterad information
Alkolås* (s. 380)
•
•
•
•
Starta bilen (s. 376)
Tändningslägen (s. 378)
•
•
•
2
Automatisk broms vid stillastående (Auto
Hold)
Anti-lock Braking System
Färdbroms (s. 381)
Parkeringsbroms (s. 384)
Automatisk broms vid stillastående (s. 387)
Automatisk inbromsning efter en kollision
(s. 389)
Hjälp vid start i backe (s. 388)
City Safety™ (s. 309)
Utförskörningshjälp* (s. 407)
Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om en
bromskrets skadas kommer bromspedalen att ta
djupare. Ett högre pedaltryck behövs då för att få
normal bromseffekt.
Förarens tryck på bromspedalen förstärks av en
bromsservo.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
Om färdbromsen används vid avstängd motor
känns pedalen stum och ett högre pedaltryck
måste användas för att bromsa bilen.
I mycket kuperade landskap eller vid körning med
tung last bör bromsarna avlastas genom motorbromsning i manuellt växelläge. Motorbromsen
utnyttjas effektivast om samma växel används
nedför som uppför. Använd körläge Off Road* för
utökad motorbroms vid körning i branta nedförsbackar i låga hastigheter.
Låsningsfria bromsar
Bilen har låsningsfria bromsar (ABS2) som förhindrar att hjulen låser sig vid inbromsning och
möjliggör bibehållen styrförmåga. Vid ingrepp kan
}}
* Tillval/tillbehör. 381
START OCH KÖRNING
||
vibrationer kännas i bromspedalen, vilket är normalt.
VARNING
Om både varningslampan för bromsfel och
ABS-fel är tända samtidigt, kan ett fel ha uppstått i bromssystemet.
Efter att bilen startats görs automatiskt ett kort
test av ABS-systemet då föraren släpper bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test av systemet kan komma att göras vid låg hastighet. Testet kan uppfattas som pulseringar i bromspedalen.
•
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid
detta tillfälle är normal, kör försiktigt till
närmaste verkstad för kontroll av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
•
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen
köras vidare utan att bromsvätska fyllts
på. Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Symboler i förardisplayen
Symbol
Innebörd
Kontrollera bromsvätskenivån. Om
nivån är låg, fyll på bromsvätska
samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
Fast sken i 2 sekunder vid start av
motor: Automatisk funktionskontroll.
Fast sken i mer än 2 sekunder: Fel
i ABS-systemet. Bilens ordinarie
bromssystem fungerar fortfarande,
men utan ABS-funktion.
3
382
Brake Assist System
Bromsförstärkning
Bromsförstärkningssystemet, (BAS3) hjälper till
att öka bromskraften vid inbromsning och kan
därmed förkorta bromssträckan.
Systemet känner av förarens sätt att bromsa och
ökar bromskraften när det behövs. Bromskraften
kan förstärkas upp till nivån då ABS-systemet
ingriper. Funktionen avbryts när trycket på bromspedalen minskas.
OBS
När BAS aktiveras sjunker bromspedalen ner
lite längre än vanligt, tryck (håll) ner bromspedalen så länge det behövs.
När bromspedalen släpps upphör all inbromsning.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Bromsförstärkning (s. 382)
Automatisk broms vid stillastående (s. 387)
Hjälp vid start i backe (s. 388)
Bromsa på våta vägbanor (s. 383)
Bromsa på saltade vägbanor (s. 383)
Underhåll av bromssystem (s. 383)
Bromsljus (s. 142)
Relaterad information
•
Färdbroms (s. 381)
START OCH KÖRNING
Bromsa på våta vägbanor
Bromsa på saltade vägbanor
Underhåll av bromssystem
Vid körning en längre tid i kraftigt regn utan att
bromsa, kan bromseffekten vid den första
inbromsningen fördröjas något.
Vid körning på saltade vägar kan det bildas ett
saltskikt på bromsskivor och bromsbelägg.
Kontrollera regelbundet bromssystemets komponenter för slitage.
Detta kan förlänga bromssträckan. Håll därför ett
extra säkerhetsavstånd till framförvarande fordon.
Se också till att:
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceintervaller följas, vilka finns specificerade i Service- och Garantiboken. Nya och utbytta
bromsbelägg och bromsskivor ger optimal bromsverkan först efter några hundra kilometer (miles)
efter ”inslitning”. Kompensera den minskade
bromsverkan genom att trampa ned bromspedalen hårdare. Volvo rekommenderar att endast
bromsbelägg som är godkända för din Volvo
monteras.
Detta kan även vara fallet efter en biltvätt. Det är
då nödvändigt att trampa kraftigare på bromsen.
Håll därför ett större avstånd till framförvarande
trafik.
Bromsa bilen ordentligt efter körning på våta
vägar och efter en biltvätt. Bromsskivorna värms
då upp, torkar snabbare och skyddas mot korrosion. Ta hänsyn till rådande trafiksituation vid
inbromsning.
Relaterad information
•
•
Färdbroms (s. 381)
Bromsa på saltade vägbanor (s. 383)
•
Bromsa då och då för att avlägsna ett eventuellt saltskikt. Se till att andra trafikanter inte
utsätts för fara vid inbromsningen.
•
Trampa försiktigt på bromspedalen när körningen har avslutats och innan nästa färd
startar.
Relaterad information
•
•
Färdbroms (s. 381)
VIKTIGT
Bromsa på våta vägbanor (s. 383)
Kontroll av slitage på bromssystemets komponenter bör göras regelbundet.
Kontakta en verkstad för information om tillvägagångssätt eller låt en verkstad utföra
inspektionen – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Relaterad information
•
Färdbroms (s. 381)
383
START OCH KÖRNING
Parkeringsbroms
Parkeringsbromsen förhindrar att bilen rullar iväg
från stillastående genom att mekaniskt låsa/
spärra två hjul.
•
•
Vid fel på parkeringsbromsen (s. 386)
Automatisk broms vid stillastående (s. 387)
Aktivera och deaktivera
parkeringsbroms
Använd parkeringsbromsen för att förhindra att
bilen rullar iväg från stillastående.
Aktivera parkeringsbroms
När den elektriskt manövrerade parkeringsbromsen arbetar hörs ett svagt elmotorljud. Ljudet uppkommer även vid automatiska funktionskontroller av parkeringsbromsen.
Om bilen står stilla när parkeringsbromsen aktiveras verkar den endast på bakhjulen. Om aktiveringen sker när bilen rör sig används ordinarie
färdbroms, d.v.s. bromsen verkar på alla fyra
hjulen. Bromsverkan övergår till bakhjulen när
bilen nästan står stilla.
Relaterad information
384
•
Aktivera och deaktivera parkeringsbroms
(s. 384)
•
Parkera i backe (s. 386)
1.
Dra reglaget uppåt.
> Symbolen i förardisplayen tänds när parkeringsbromsen är aktiverad.
2.
Kontrollera att bilen står still.
Symbol i förardisplayen
Symbol
Innebörd
Symbolen är tänd när parkeringsbromsen är aktiverad.
Om symbolen blinkar innebär det
att ett fel har uppstått. Läs meddelande i förardisplayen.
START OCH KÖRNING
Automatisk aktivering
Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt
•
•
•
2.
Med manuell växellåda:
Trampa ned kopplingspedalen och lägg i
lämplig växel. Släpp upp kopplingen och ge
gas.
> Parkeringsbromsen släpper och symbolen
i förardisplayen slocknar.
när växelläge P väljs i en brant backe4.
om funktionen Auto hold (automatisk broms
vid stillastående) är aktiverad och
• bilen har stått stilla en längre tid (5-10
minuter)
bilen stängs av
föraren lämnar bilen.
Nödbroms
I nödfall kan parkeringsbromsen aktiveras när
bilen är i rörelse genom att dra och hålla upp reglaget. Bromsförloppet avbryts när reglaget släpps,
eller om gaspedalen trampas ned.
OBS
Vid nödbromsning i högre hastigheter ljuder
en signal under bromsförloppet.
Med automatisk växellåda:
Tryck ned bromspedalen bestämt. Välj växelläge D eller R och ge gas.
när bilen stängts av och inställningen för
automatisk aktivering av parkeringsbroms är
aktiverad i centerdisplayen.
•
•
4
Deaktivera parkeringsbroms
OBS
Villkor för automatisk deaktivering är antingen
att föraren har tagit på sig säkerhetsbältet
eller att förardörren är stängd.
Deaktivera manuellt
1. Tryck ned bromspedalen bestämt.
2.
Tryck ned reglaget.
> Parkeringsbromsen släpper och symbolen
i förardisplayen slocknar.
Deaktivera automatiskt
1. Starta bilen.
Relaterad information
•
•
•
•
Inställning för automatisk aktivering av parkeringsbroms (s. 386)
Vid fel på parkeringsbromsen (s. 386)
Parkeringsbroms (s. 384)
Parkera i backe (s. 386)
Gäller med automatisk växellåda.
385
START OCH KÖRNING
Inställning för automatisk aktivering
av parkeringsbroms
Välj om parkeringsbromsen ska aktiveras automatiskt när bilen stängts av.
Parkera i backe
Vid fel på parkeringsbromsen
Använd alltid parkeringsbroms vid parkering i en
backe.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad om det
inte går att deaktivera eller aktivera parkeringsbromsen efter flera försök.
VARNING
För att ändra inställning:
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car Parkeringsbroms och
fjädring och markera eller avmarkera funktionen Automatisk aktivering av
parkeringsbroms.
Relaterad information
•
•
Aktivera och deaktivera parkeringsbroms
(s. 384)
Parkeringsbroms (s. 384)
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering
på lutande underlag. En ilagd växel eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att
hålla bilen stilla i alla situationer.
Om bilen parkeras i uppförsbacke:
•
Vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i utförsbacke:
•
Vrid hjulen i riktning mot trottoarkanten.
Tung last i motlut
Tung last, t.ex. ett släp, kan göra att bilen rullar
bakåt när parkeringsbromsen lossas automatiskt i
kraftigt motlut. Undvik detta genom att dra reglaget uppåt samtidigt som bilen kör iväg. Släpp
reglaget när motorn uppnår dragläge.
Relaterad information
•
386
Aktivera och deaktivera parkeringsbroms
(s. 384)
En varningssignal ljuder vid färd med aktiverad
parkeringsbroms.
Om bilen måste parkeras innan ett eventuellt fel
är åtgärdat, ska hjulen vridas som vid parkering i
backe och växelväljaren vara i läge P, alternativt
lägg i ettans växel om bilen har manuell växellåda.
Låg batterispänning
Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken deaktiveras eller aktiveras.
Anslut ett starthjälpsbatteri om batterispänningen
är för låg.
Byte av bromsbelägg
Bromsbeläggen bak måste bytas på verkstad på
grund av den elektriskt manövrerade parkeringsbromsens konstruktion – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
START OCH KÖRNING
Symboler i förardisplayen
Symbol
Innebörd
Om symbolen blinkar innebär det
att ett fel har uppstått. Se meddelande i förardisplayen.
Fel i bromssystemet. Se meddelande i förardisplayen.
Informationsmeddelande i förardisplayen.
Automatisk broms vid stillastående
När bilen har stannat aktiveras bromsarna automatiskt. Funktionen kan använda antingen färdbroms eller parkeringsbroms för att hålla bilen
stilla och fungerar på alla lutningar. Vid ivägkörning lossar bromsarna automatiskt om föraren
har säkerhetsbältet på.
OBS
Vid inbromsning till stillastående i en uppeller nedförsbacke bör bromspedalen trampas
ned lite hårdare innan den släpps för att
säkerställa att bilen inte rullar alls.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera parkeringsbroms
(s. 384)
•
•
•
Parkera i backe (s. 386)
Symboler i förardisplayen
Automatisk broms vid stillastående (Auto hold)
innebär att föraren kan släppa bromspedalen
med bibehållen bromsverkan när bilen har stannat vid ett trafikljus eller en vägkorsning.
Startbatteri (s. 562)
Parkeringsbromsen aktiveras om
Volvos serviceprogram (s. 544)
•
•
•
•
Symbol
Innebörd
Symbolen är tänd när funktionen
använder färdbromsen för att hålla
bilen stilla.
Symbolen är tänd när funktionen
använder parkeringsbromsen för
att hålla bilen stilla.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera automatisk broms vid
stillastående (s. 388)
•
•
•
Färdbroms (s. 381)
Parkeringsbroms (s. 384)
Hjälp vid start i backe (s. 388)
bilen stängs av
förardörren öppnas
förarens säkerhetsbälte lossas
bilen har varit stillastående en längre tid
(5-10 minuter).
387
START OCH KÖRNING
Aktivera och deaktivera automatisk
broms vid stillastående
•
Funktionen förblir avstängd tills den återaktiveras.
Funktionen automatisk broms vid stillastående
aktiveras med knappen i tunnelkonsolen.
•
När funktionen är avstängd kommer backstarthjälpen (HSA) att vara fortsatt aktiv och
förhindrar att bilen rullar bakåt vid start i uppförsbacke.
Relaterad information
•
Automatisk broms vid stillastående (s. 387)
Hjälp vid start i backe
Backstarthjälpen (HSA5) förhindrar att bilen
rullar bakåt vid start i uppförsbacke. Vid backning i uppförsbacke förhindrar den att bilen rullar
framåt.
Funktionen innebär att pedaltrycket i bromssystemet finns kvar några sekunder under tiden foten
flyttas från bromspedal till gaspedal.
Den tillfälliga bromseffekten släpper efter några
sekunder eller när föraren påbörjar ivägkörning.
Backstarthjälpen är tillgänglig även när funktionen automatisk broms vid stillastående (Auto
hold) är avstängd.
Relaterad information
–
Tryck på knappen i tunnelkonsolen för att
aktivera eller stänga av funktionen.
> Indikeringen i knappen lyser när funktionen är aktiverad. Aktiverad funktion
finns kvar även när bilen startas nästa
gång.
Gäller vid avstängning
Är funktionen aktiv och håller bilen
med färdbromsen (A-symbolen är tänd)
så måste bromspedalen trampas ned
samtidigt som knappen trycks ned för
att stänga av.
5
388
Hill Start Assist
•
•
Automatisk broms vid stillastående (s. 387)
Färdbroms (s. 381)
START OCH KÖRNING
Automatisk inbromsning efter en
kollision
Vid en kollision där aktiveringsnivån för pyrotekniska bältesförsträckare eller krockkudde uppnås, eller om en kollision med ett stort djur
detekteras, ansätts bilens bromsar automatiskt.
Funktionen är till för att förhindra eller mildra
effekter av en eventuell efterföljande kollision.
Efter en allvarlig kollision finns det en risk att det
inte längre är möjligt att kontrollera och styra
bilen. För att då undvika eller minska effekten av
en eventuell efterföljande kollision, mot ett fordon
eller ett objekt i bilens väg, aktiveras bromshjälpsystemet automatiskt och bromsar bilen på ett
säkert sätt.
Bromsljus och varningsblinkers aktiveras under
inbromsningen. När bilen stannat fortsätter varningsblinkersen att blinka och parkeringsbromsen ansätts.
Om en inbromsning inte skulle vara lämplig, t.ex.
om det finns en risk att bli påkörd av efterföljande
trafik, kan systemet åsidosättas genom att föraren trycker ned gaspedalen.
Funktionen förutsätter att bromssystemet är
intakt efter kollisionen.
Bromshjälpen ingår i säkerhetssystemen Rear
Collision Warning och Blind Spot Information.
Relaterad information
•
•
•
Rear Collision Warning (s. 322)
BLIS* (s. 323)
Bromsfunktioner (s. 381)
Växellåda
Växellådan är en del av bilens drivlina (kraftöverföring) mellan motor och drivhjul. Växellådans
funktion är att ändra utväxling beroende på
hastighet och kraftbehov.
Det finns två huvudtyper av växellådor, manuell
och automatisk.
Den manuella växellåda har sex växlar och den
automatiska växellådan har åtta. Antalet växlar
innebär att motorns vridmoment och effektband
kan utnyttjas effektivt. I den automatiska växellådan är två av växlarna överväxlar som sparar
bränsle vid körning med konstanta varvtal.
Med den automatiska växellådan är det också
möjligt att välja växel manuellt. Förardisplayen
visar vilken växel respektive växelläge som
används för tillfället.
VIKTIGT
I avsikt att förhindra skada på någon av drivsystemets komponenter kontrolleras växellådans arbetstemperatur. Vid risk för överhettning tänds en varningssymbol i förardisplayen
och ett textmeddelande visas – följ där given
rekommendation.
Symboler i förardisplayen
Om ett fel skulle uppstå i växellådan visar förardisplayen en symbol och ett meddelande.
}}
* Tillval/tillbehör. 389
START OCH KÖRNING
||
Symbol
Innebörd
Informations- eller felmeddelande
för växellåda. Följ given rekommendation.
Manuell växellåda
Relaterad information
•
•
Reducerad prestanda/Accelerationsförmåga nedsatt
Vid ett tillfälligt fel på drivlinan kan
bilen gå in i ett s.k. Limp home-läge
med lägre motoreffekt för att undvika skador på drivlinan.
Relaterad information
Växellägen för automatisk växellåda (s. 391)
Manuell växellåda (s. 390)
Den manuella växellådan har sex växlar, växelmönstret visas på växelspaken.
Växlingsindikator (s. 394)
•
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling.
•
Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
växlingarna.
Backväxelspärr
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd framåt.
390
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering
på lutande underlag – en ilagd växel är inte
tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.
Växling
Varm eller överhettad växellåda.
Följ given rekommendation.
•
•
•
Vid parkering
Med en manuell växellåda väljer föraren manuellt
en lämplig växel efter behovet av fart och kraft för
tillfället.
•
Följ växelmönster på växelspaken och utgå
från neutralläget innan den förs till R-läget.
•
Lägg i backväxeln endast då bilen står still.
Växellåda (s. 389)
Växlingsindikator (s. 394)
START OCH KÖRNING
Växellägen för automatisk växellåda
VARNING
Med en automatisk växellåda väljer systemet
växel så att körningen blir optimal. Växellådan har
även ett manuellt växelläge.
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering
på lutande underlag. En ilagd växel eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att
hålla bilen stilla i alla situationer.
OBS
Växelväljaren måste stå i P-läge för att bilen
ska kunna låsas och larmas.
Hjälpfunktioner
Byt växelläge genom att trycka den återfjädrande
växelväljaren framåt eller bakåt, alternativt i sidled
vid manuell växling.
Växellägen
Förardisplayen visar vilket växelläge som är valt:
P, R, N, D eller M.
Vid manuell växling visas även vilken växel som
används.
Växling
Växelväljaren är av Shift-by-wire-typ där växlingarna utförs elektroniskt istället för mekaniskt.
Detta innebär enklare växlingar och mer distinkta
växellägen.
Parkeringsläge – P
Parkeringsläget aktiveras med P-knappen som är
placerad intill växelväljaren.
Välj läge P när bilen är parkerad eller när motorn
ska startas. Bilen måste stå stilla när parkeringsläget väljs.
För att välja ett annat växelläge när parkeringsläget är valt måste bromspedalen vara nedtryckt
och tändningsläget vara II.
Vid parkering – ansätt först parkeringsbromsen
och välj därefter parkeringsläget.
Systemet kommer att växla till P-läge automatiskt
•
•
om bilen stängs av i läge D eller R.
om föraren lossar säkerhetsbältet och öppnar förardörren när bilen är igång med växelväljaren i ett annat läge än P.
För att parkera en bil utan bälte och med öppen
dörr – upphäv P-läget genom att lägga i R eller D
igen.
Om bilen stängs av i neutralläget sker ingen
automatisk övergång till P-läge. Detta för att det
skall vara möjligt att tvätta bilen i den typ av biltvätt som förutsätter att bilen rullas genom
anläggningen.
Backläge – R
Välj läge R för att backa. Bilen måste stå stilla när
backläget väljs.
}}
391
START OCH KÖRNING
||
Neutralläge – N
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Ansätt parkeringsbromsen om bilen står stilla
med växelväljaren i N-läge.
För att kunna växla från neutralläget till ett annat
växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt
och tändningsläget vara II.
Körläge – D
D är det normala körläget. Upp- och nedväxling
sker automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet.
Bilen måste stå stilla vid växling från läge R till
läge D.
Manuellt växelläge – M
Välj manuellt växelläge genom att föra växelväljaren bakåt från läge D. Förardisplayen visar vilken
växel som används.
•
Tryck växelväljaren åt höger mot "+" (plus)
för att växla upp ett steg och släpp den.
•
Tryck växelväljaren åt vänster mot "–" (minus)
för att växla ner ett steg och släpp den.
•
Tryck växelväljaren bakåt för att återgå till Dläget.
Växla med rattpaddlar*
Rattpaddlarna är ett komplement till växelväljaren
som gör det möjligt att växla manuellt utan att
släppa händerna från ratten.
För att undvika ryck och motorstopp växlar växellådan automatiskt ner om farten sjunker lägre än
vad som är lämpligt för den valda växeln.
Relaterad information
•
•
•
•
Växelväljarspärr (s. 393)
Växla med rattpaddlar* (s. 392)
Kickdown-funktion (s. 394)
"–": Väljer nästa lägre växel.
Växlingsindikator (s. 394)
"+": Väljer nästa högre växel.
Aktivera rattpaddlar
För att kunna växla med rattpaddlarna måste de
först aktiveras:
–
Dra en av paddlarna mot ratten.
> En siffra i förardisplayen indikerar aktuell
växel.
Manuellt växelläge kan väljas när som helst under
färden. Bilen motorbromsar när gaspedalen
släpps.
392
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Automatisk avstängning
I växelläge D stängs rattpaddlarna av efter en
kort stund om de inte används. Detta indikeras
genom att siffran för aktuell växel slocknar.
Undantag är vid motorbroms – då är paddlarna
aktiverade så länge motorbromsning pågår.
I växelläge M sker ingen automatisk avstängning.
Relaterad information
•
•
Förardisplay vid växling med rattpaddlar.
I växelläge M är rattpaddlarna automatiskt aktiverade.
Växla
För att växla ett steg:
–
Dra en av paddlarna bakåt – mot ratten – och
släpp.
En växling sker vid varje paddeldrag förutsatt att
motorns varvtal inte går utanför tillåtet område.
Efter varje växling skiftar förardisplayen siffra för
att visa aktuell växel.
Stänga av funktionen
Manuell avstängning i växelläge D
– Stäng av rattpaddlarna genom att dra höger
paddel (+) mot ratten och håll kvar tills siffran
för aktuell växel i förardisplayen slocknar.
Växellägen för automatisk växellåda (s. 391)
Växlingsindikator (s. 394)
Växelväljarspärr
Växelväljarspärren förhindrar oavsiktlig växling
mellan olika växellägen i en automatisk växellåda.
Automatisk växelväljarspärr
Den automatiska växelväljarspärren har särskilda
säkerhetssystem.
Från parkeringsläge – P
För att välja ett annat växelläge än P-läget måste
bromspedalen vara nedtryckt och tändningsläget
vara II.
Från neutralläge – N
Om växelväljaren är i läge N och bilen har stått
stilla i minst 3 sekunder (oavsett om motorn är
igång eller inte) är växelväljaren spärrad.
För att kunna föra växelväljaren från N-läget till
ett annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och tändningsläget vara II.
Meddelande i förardisplayen
Om växelväljaren är spärrad visas ett meddelande
i förardisplayen, t.ex. Växelspak Trampa ned
bromsen för att aktivera växelspaken.
Växelväljaren spärras inte mekaniskt.
Relaterad information
•
Växellägen för automatisk växellåda (s. 391)
393
START OCH KÖRNING
Kickdown-funktion
Växlingsindikator
Kickdown6 kan användas när maximal acceleration behövs, t.ex. vid en omkörning.
Växlingsindikatorn i förardisplayen visar aktuell
växel vid manuell växling och när det är lämpligt
att lägga i nästa växel för bästa möjliga bränsleekonomi.
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nedväxling, s.k. kickdown.
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker
uppväxling automatiskt.
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är växellådans styrprogram försett med ett nedväxlingsskydd.
För en miljöanpassad körning vid manuell växling
är det viktigt att köra på rätt växel och att växla i
god tid.
Med manuell växellåda
Växlingsindikatorn visar aktuell växel i förardisplayen och indikerar rekommenderad växling till
en högre växel med ett blinkande plustecken.
Växellådan tillåter inte nedväxlingar/kickdown
som leder till så högt motorvarv att motorn kan
skadas. Om föraren ändå försöker göra en sådan
nedväxling vid högt motorvarv händer ingenting –
den ursprungliga växeln förblir ilagd.
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal i
syfte att förhindra motorskador.
Relaterad information
•
6
394
Växellägen för automatisk växellåda (s. 391)
Endast möjlig med automatisk växellåda.
Med automatisk växellåda
Relaterad information
•
•
En pil uppåt indikerar en rekommenderad växling
till högre växel, och en pil nedåt en rekommenderad växling till lägre växel.
Växellägen för automatisk växellåda (s. 391)
Manuell växellåda (s. 390)
START OCH KÖRNING
Fyrhjulsdrift*
Körlägen*
Fyrhjulsdrift
innebär att bilen driver samtidigt på alla fyra hjulen vilket förbättrar väggreppet.
Valet av körläge påverkar bilens köregenskaper
för att förbättra körupplevelsen och underlätta
vid körning i speciella situationer.
För att uppnå bästa möjliga väggrepp fördelas
drivkraften automatiskt till de hjul som har det
bästa fästet. Systemet beräknar ständigt behovet
av vridmoment till bakhjulen, och kan omedelbart
omfördela upp till hälften av motorns vridmoment
till bakhjulen.
Med körlägen går det snabbt att få tillgång till
bilens många funktioner och inställningar vid
olika körbehov. Följande system anpassas för att
erhålla bästa möjliga köregenskaper i respektive
körläge:
(AWD7)
Fyrhjulsdrift har även en stabiliserande effekt vid
högre hastigheter. Vid normal körning fördelas en
större del av kraften till framhjulen. Vid stillastående är fyrhjulsdrift alltid inkopplad som en förberedelse för maximal dragkraft under accelerationen.
Fyrhjulsdriftens egenskaper varierar beroende av
vilket körläge som är valt.
Relaterad information
•
•
•
Körlägen* (s. 395)
Låghastighetskörning* (s. 406)
Växellåda (s. 389)
•
•
•
•
•
•
•
Styrning
Motor/växellåda8/fyrhjulsdrift*
Bromsar
Stötdämpning
arna gör att bilen känns bekväm, styrningen är
lätt, stötdämpningen är mjuk och karossens
rörelse är följsam.
Detta körläge är certifieringsläget för koldioxidutsläpp.
Eco
•
Anpassa bilen för en mer energieffektiv och
miljövänlig körning med Eco-läget.
Körläget innebär t.ex. att start/stopp-funktionen
är aktiverad och effekten på vissa klimatinställningar är reducerade.
Vid körning i Eco-läget visar förardisplayen en
eco-mätare som i realtid indikerar hur ekonomisk
körningen är.
Förardisplay
Start/stopp-funktion
Klimatinställningar
Välj det körläge som passar bäst för nuvarande
körförhållanden. Tänk på att alla körlägen inte är
tillgängliga i alla situationer.
Valbara körlägen
Comfort
• Detta är bilens normalläge.
När bilen startar är den i Comfort-läget och
start/stopp-funktionen är aktiverad. Inställning-
7
8
All Wheel Drive
Gäller med automatisk växellåda.
}}
* Tillval/tillbehör. 395
START OCH KÖRNING
||
Off Road
• Maximera bilens framkomlighet vid körning i
besvärlig terräng och på dåliga vägar.
Start/stopp-funktionen är avstängd.
Styrningen är lätt, fyrhjulsdriften* och låghastighetsfunktionen med utförkörningshjälp (HDC9) är
aktiverade. Start/stopp-funktionen är avstängd.
Välj ett körläge att utgå ifrån och justera sedan
inställningarna efter önskade köregenskaper.
Dessa inställningar sparas i den aktiva förarprofilen och är tillgängliga varje gång bilen är upplåst
med samma fjärrnyckel.
Körläget kan bara aktiveras i låga hastigheter och
hastighetsmätaren visar området för hastighetsbegränsningen. Om denna hastighet överskrids
avbryts Off Road-läget och ett annat körläge
aktiveras.
Individual
• Anpassa ett körläge efter egna önskemål.
Individuellt körläge är bara tillgängligt om det
först är aktiverat i centerdisplayen.
I Off Road-läget har förardisplayen en kompass
mellan hastighets- och varvtalsmätaren.
OBS
Körläget är inte utformat för att användas på
allmän väg.
Dynamic
• Dynamic-läget gör att bilen får ett sportigare beteende och snabbare respons vid
gaspådrag.
Växlingarna blir snabbare och distinktare, och
växellådan prioriterar växel med högre dragkraft.
Inställningsvy11 för individuellt körläge.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car Individuellt körläge och
markera Individuellt körläge.
Styrresponsen är snabbare och dämpningen är
hårdare10 vilket gör att karossen följer vägbanan
för att minska krängning vid kurvtagning.
9 Hill Descent Control
10 Gäller med Four-C.
11 Bilden är schematisk
396
– detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
3.
Vid Förval, välj ett körläge att utgå ifrån:
Eco, Komfort eller Dynamisk.
Möjliga justeringar gäller inställningar för:
•
•
•
•
•
•
•
Ändra körläge*
Förardisplay
Körläget ändras med knappen i mittkonsolen.
Rattmotstånd
Egenskaper för drivlinan
Tänk på att alla körlägen inte är tillgängliga i alla
situationer.
Bromskaraktär
För att ändra körläge:
Valet av körläge kan göras på två sätt:
•
Tryck på önskat körläge direkt på pekskärmen för att markera och aktivera körläget.
•
Tryck på DRIVE MODE-knappen igen för
att flytta markören till önskat körläge. Det
markerade körläget aktiveras efter en kort
fördröjning.
Dämpningskontroll
Relaterad information
ECO-klimat
•
•
Start/Stopp.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
2.
Välj det körläge som passar bäst för nuvarande
körförhållanden.
Ändra körläge* (s. 397)
Körläge Eco (s. 398)
Ekonomisk körning (s. 409)
Körlägen* (s. 395)
Aktivera och deaktivera körläge Eco med
funktionsknapp (s. 400)
•
Aktivera och deaktivera låghastighetskörning* med funktionsknapp (s. 406)
•
Aktivera och deaktivera utförskörningshjälp*
med funktionsknapp (s. 408)
Start/stopp-funktion (s. 400)
Låghastighetskörning* (s. 406)
Utförskörningshjälp* (s. 407)
Fyrhjulsdrift* (s. 395)
Förarprofiler (s. 122)
1.
Tryck på DRIVE MODE-knappen.
> En popup-meny öppnas i centerdisplayen
med det aktiva körläget markerat.
* Tillval/tillbehör. 397
START OCH KÖRNING
Körläge Eco
Körläge Eco optimerar bilens köregenskaper för
en mer bränsleekonomisk och miljövänlig körning.
Använd detta körläge för att spara både bränsle
och miljö.
Följande egenskaper anpassas för Eco-läget:
•
•
•
Växellådans
växlingspunkter12.
Motorstyrning och respons från gaspedal.
Frihjulsfunktionen Eco Coast12 aktiveras och
motorbroms upphör när gaspedalen släpps i
hastigheter mellan 65 och 140 km/h
(40 och 87 mph).
•
Vissa av klimatsystemets inställningar fungerar med reducerad effekt eller stängs av.
•
Förardisplayen visar information i en ecomätare som underlättar en miljömedveten
och ekonomisk körning.
Frihjulsfunktionen Eco Coast12
Frihjulsfunktionen Eco Coast innebär i praktiken
att motorbromsen upphör vilket medför att bilens
rörelseenergi används till att rulla längre sträckor.
Då föraren släpper gaspedalen frikopplas växellådan automatiskt från motorn vars varvtal sänks till
tomgång med minskad förbrukning.
12
398
Funktionen används bäst där det går att rulla
länge, t.ex. på vägar med svagt utförslut eller vid
en förutsedd hastighetssänkning för att rulla in i
en zon med en lägre hastighetsbegränsning.
Aktivera frihjulsfunktionen
Funktionen aktiveras när gaspedalen släpps upp
helt, i kombination med följande parametrar:
•
•
•
•
Körläge Eco är aktiverat.
Deaktivera frihjulsfunktionen genom att
Växelväljaren i D-läge.
Hastighet inom intervallet ca 65–140 km/h
(40–87 mph).
•
•
•
Vägens utförslut ej brantare än ca 6 %.
Stäng av frihjulsfunktionen genom att
Förardisplayen visar COASTING när frihjulsfunktionen används.
Begränsningar
Frihjulsfunktionen är inte tillgänglig om
•
motor och/eller växellåda ej har normal
arbetstemperatur
•
växelväljaren förs från läge D till manuellt
läge
•
hastigheten är utanför intervallet
ca 65–140 km/h (40–87 mph)
•
•
Deaktivera och stänga av frihjulsfunktionen
I vissa situationer kan det vara önskvärt att deaktivera eller stänga av funktionen för att kunna
använda motorbroms. Exempel på sådana tillfällen kan vara vid branta utförsbackar eller inför en
förestående omkörning – för att kunna göra den
på säkrast möjliga sätt.
vägens utförslut är brantare än ca 6 %
manuella växlingar görs med rattpaddlarna*.
•
•
påverka gas- eller bromspedal
föra växelväljaren till manuellt läge
växla med rattpaddlarna*.
byta körläge*
stänga av körläge Eco i funktionsvyn.
Även utan frihjulsfunktion är det möjligt att rulla
kortare sträckor, vilket bidrar till en sänkt förbrukning. För bästa bränsleekonomi är det dock mer
fördelaktigt att ha frihjulsfunktionen aktiverad och
kunna rulla längre sträckor.
Farthållaren Eco Cruise
Vid användning av farthållare i körläge Eco kommer bilens acceleration och retardation att vara
lägre jämfört med annat körläge, vilket möjliggör
ytterligare bränslebesparing. Detta innebär att
bilens hastighet kan ligga något över eller under
den inställda hastigheten.
Endast med automatisk växellåda.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
•
•
•
På en jämn väg kan bilens hastighet avvika
från den inställda hastigheten när farthållaren är aktiv och bilen frirullar.
I en brant uppförsbacke sjunker bilens
hastighet tills en nedväxling görs12, då påbörjas en reducerad acceleration för att uppnå
den inställda hastigheten.
I en utförsbacke där bilen frirullar kan bilens
hastighet ligga något över eller under den
inställda hastigheten. Funktionen använder
normalt motorbroms för att hålla den
inställda hastigheten, vid behov används även
färdbroms.
•
•
Vid ekonomisk körning visar mätaren ett lågt
värde med visaren i det gröna området.
Vid oekonomisk körning, t.ex. vid häftig
inbromsning eller kraftigt gaspådrag, visar
mätaren ett högt utslag.
•
•
•
Körlägen* (s. 395)
Ekonomisk körning (s. 409)
Start/stopp-funktion (s. 400)
Eco-mätaren har även en indikator som visar hur
en referensförare skulle köra bilen under samma
körfall. Detta indikeras med den korta visaren på
mätaren.
Eco-klimat
I körläge Eco aktiveras automatiskt eco-klimat i
kupén för att minska energiförbrukningen.
Eco-mätare i förardisplay
OBS
Vid aktivering av körläge Eco ändras några
parametrar i klimatsystemets inställningar och
några elförbrukares funktioner reduceras.
Vissa inställningar kan återställas manuellt,
men full funktionalitet återfås endast genom
att stänga av körläge Eco eller anpassa körläge Individual* med full klimatfunktionalitet.
Vid besvär med imbildning, tryck på knappen för
max defroster som har normal funktionalitet.
Relaterad information
Eco-mätaren indikerar hur ekonomisk körningen
är:
12
•
•
Ändra körläge* (s. 397)
Aktivera och deaktivera körläge Eco med
funktionsknapp (s. 400)
Endast med automatisk växellåda.
* Tillval/tillbehör. 399
START OCH KÖRNING
Aktivera och deaktivera körläge Eco
med funktionsknapp
Det finns en funktionsknapp för körläge Eco i
centerdisplayens funktionsvy om bilen inte är
utrustad med körlägesknapp i mittkonsolen.
Vid motoravstängning stängs Eco-läget av och
det måste därför aktiveras efter varje motorstart.
Förardisplayen visar ECO när funktionen är aktiverad.
Välja körläge Eco i centerdisplayens
funktionsvy
–
Tryck på knappen Körläge ECO för att aktivera eller deaktivera funktionen.
Start/stopp-funktion
Köra med start/stopp-funktion
Med start/stopp-funktion stängs motorn tillfälligt
av när bilen har stannat t.ex. vid ett trafikljus eller
i en bilkö, och startar sedan automatiskt igen då
färden fortsätter.
Start/stopp-funktionen stänger av motorn tillfälligt vid stillastående och startar sedan automatiskt igen då färden fortsätter.
Start/stopp-funktionen minskar bränsleförbrukningen, vilket i sin tur bidrar till reducerat avgasutsläpp.
Systemet ger möjlighet till ett miljömedvetet körsätt genom att låta motorn "auto-stoppa", när så
är lämpligt.
Relaterad information
•
•
•
Köra med start/stopp-funktion (s. 400)
Villkor för start/stopp-funktion (s. 402)
Körlägen* (s. 395)
Start/stopp-funktionen är tillgänglig när bilen
startas och kan aktiveras om vissa villkor är uppfyllda.
Förardisplayen indikerar när funktionen är
•
•
•
tillgänglig
aktiv
inte tillgänglig.
Samtliga bilens ordinarie system som belysning,
radio etc. fungerar normalt även vid auto-stoppad
motor. Viss utrustning kan dock få funktionen tillfälligt reducerad, t.ex. klimatanläggningens fläkthastighet eller extremt hög volym på ljudanläggningen.
Auto-stopp
> En indikering i knappen lyser när funktionen är aktiverad.
För att motorn ska auto-stoppa gäller följande:
Relaterad information
•
•
•
400
Körläge Eco (s. 398)
Ändra körläge* (s. 397)
Körlägen* (s. 395)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Med automatisk växellåda
•
Stanna bilen med färdbromsen och håll
sedan kvar foten på bromspedalen – motorn
auto-stoppar.
•
Behåll fottrycket på bromspedalen och tryck
på gaspedalen – motorn auto-startar.
•
I en nedförsbacke: Lätta fottrycket från
bromspedalen något så att bilen börjar att
rulla – motorn auto-startar efter en liten hastighetsökning.
Med manuell växellåda
•
Frikoppla, ställ växelspaken i neutralläge och
släpp upp kopplingspedalen – motorn autostoppar.
I körläge Comfort eller Eco kan motorn autostoppa innan bilen står helt still.
Med adaptiv farthållare eller Pilot Assist aktiverad
auto-stoppar motorn efter cirka 3 sekunder.
Med manuell växellåda
•
Med växelspaken i neutralläge: Tryck ned
kopplingspedalen eller tryck på gaspedalen –
motorn startar.
•
I en nedförsbacke: Lätta fottrycket från
bromspedalen något så att bilen börjar att
rulla – motorn auto-startar efter en liten hastighetsökning.
Auto-start
För att motorn ska auto-starta gäller följande:
Symboler i förardisplayen
Med automatisk växellåda
•
Texten READY visas i varvtalsmätaren när
funktionen är tillgänglig.
•
En visare i varvtalsmätaren pekar på READY
när funktionen är aktiv och motorn är autostoppad.
•
Släpp bromspedalen – motorn auto-startar
och färden kan fortsätta. I en uppförsbacke
ingriper backstarthjälpen (HSA13) som förhindrar att bilen rullar bakåt.
•
När funktionen Auto hold är aktiverad fördröjs auto-starten tills gaspedalen trycks ned.
•
Texten READY är gråtonad när funktionen
inte är tillgänglig.
•
När adaptiv farthållare eller Pilot Assist är
aktiverade auto-startar motorn när gaspedalen trycks ned, eller med ett tryck på
knappen på rattens vänstra knappsats.
•
Ingen text visas när funktionen är avstängd.
13
Funktionen är aktiv och motorn är auto-stoppad.
Relaterad information
•
Stänga av start/stopp-funktionen tillfälligt
(s. 402)
•
•
•
•
Villkor för start/stopp-funktion (s. 402)
Start/stopp-funktion (s. 400)
Hjälp vid start i backe (s. 388)
Automatisk broms vid stillastående (s. 387)
Hill Start Assist
401
START OCH KÖRNING
Stänga av start/stopp-funktionen
tillfälligt
I vissa situationer kan det vara önskvärt att tillfälligt stänga av start/stopp-funktionen.
Stäng av med funktionsknappen Start/Stopp i centerdisplayens funktionsvy. Vid
avstängd funktion är indikeringen i knappen släckt.
Funktionen är avstängd tills
•
•
•
Villkor för start/stopp-funktion
För att start/stopp-funktionen ska fungera krävs
att ett antal villkor är uppfyllda.
Om något villkor inte är uppfyllt indikeras detta i
förardisplayen.
Motorn auto-stoppar inte
I följande fall auto-stoppar inte motorn:
•
•
den återaktiveras
körläget ändras till Eco eller Comfort
nästa gång bilen startas.
•
•
Relaterad information
•
•
402
Köra med start/stopp-funktion (s. 400)
Villkor för start/stopp-funktion (s. 402)
•
•
Bilen har inte uppnått ca 10 km/h (6 mph)
efter start.
Efter ett antal upprepade auto-stopp behöver
hastigheten åter överstiga ca 10 km/h
(6 mph) innan nästa auto-stopp.
Föraren har lossat säkerhetsbältet.
Startbatteriets kapacitet är under lägsta tillåtna nivå.
Motorn har inte normal driftstemperatur.
Yttertemperaturen är under ca -5 °C (23 °F)
eller över ca 37 °C (98 °F).
•
•
•
•
Vindrutans elektriska uppvärmning aktiveras.
•
•
•
Föraren gör stora rattrörelser.
Miljön i kupén avviker från inställda värden.
Bilen backas.
Startbatteriets temperatur är under eller över
tillåtna gränsvärden.
Vägbanan är mycket brant.
Motorhuven öppnas.
•
Vid körning på höga höjder när motorn inte
har uppnått driftstemperatur.
•
•
ABS-systemet har aktiverats.
•
Många starter under en kort tid har aktiverat
startmotorns värmeskydd.
•
•
Avgassystemets partikelfilter är fullt.
Vid en hård inbromsning (även utan att ABSsystemet har aktiverats).
En släpvagn är ansluten till bilens elsystem.
Nedanstående gäller med automatisk växellåda:
•
•
Växellådan har inte normal driftstemperatur.
Växelväljaren är i läge M (±).
Motorn auto-startar inte
I följande fall auto-startar inte motorn efter att ha
auto-stoppat:
Med automatisk växellåda:
•
Föraren är obältad, växelväljaren är i P-läge
och förardörren är öppen – en normal start
måste göras.
Med manuell växellåda:
•
•
Föraren är obältad.
En växel är ilagd utan frikoppling.
START OCH KÖRNING
Ofrivilligt motorstopp med manuell växellåda
Om motorn inte återstartar, gör följande:
Nedanstående gäller med automatisk växellåda:
•
1.
Kontrollera att förarsidans säkerhetsbälte är
fastlåst i bälteslåset.
Förarens bälteslås öppnas med växelväljaren
i D- eller N-läge.
•
2.
Tryck ner kopplingspedalen igen – motorn
auto-startar.
Växelväljaren förs från D till läge R eller M
(±).
•
3.
I vissa fall måste växelspaken ställas i
neutralläge. Ett meddelande visas i förardisplayen – följ given rekommendation.
Förardörren öppnas med växelväljaren i Dläge – "pling"-ljud och textmeddelande informerar om att tändningen är på.
VARNING
Motorn auto-startar utan att
bromspedalen har släppts
Öppna inte motorhuven när motorn auto-stoppat. Gör en normal motoravstängning innan
motorhuven fälls upp.
I följande fall auto-startar motorn även om föraren inte tar foten från bromspedalen:
•
Hög luftfuktighet i kupén bildar imma på
rutorna.
•
•
Miljön i kupén avviker från inställda värden.
•
•
•
Ett temporärt högt strömuttag råder eller
startbatteriets kapacitet sjunker under lägsta
tillåtna nivå.
Relaterad information
•
•
•
Start/stopp-funktion (s. 400)
Köra med start/stopp-funktion (s. 400)
Stänga av start/stopp-funktionen tillfälligt
(s. 402)
Upprepade pumpningar med bromspedalen.
Motorhuven öppnas.
Bilen börjar rulla, eller gör en liten hastighetsökning om bilen auto-stoppat utan att
stå helt stilla.
403
START OCH KÖRNING
Nivåkontroll* och dämpning
Stötdämpning (Four-C)
Nivåkontroll och stötdämpning regleras automatiskt i bilen.
På bil utrustad med Four-C är stötdämpningen
anpassad efter det valda körläget och efter vilken
hastighet bilen har. Dämpningen är normalt
inställd för bästa möjliga komfort och regleras
kontinuerligt beroende av vägens underlag, bilens
acceleration, inbromsning och kurvtagning.
Symboler och meddelanden i förardisplay
Symbol
Meddelande
Innebörd
Nivåreglering
Den aktiva hjulupphängningen har stängts av manuellt av användaren.
Inaktiverat av användare
Nivåreglering
Tillfälligt nedsatt prestanda
Den aktiva hjulupphängningens prestanda har reducerats temporärt på grund av omfattande systemanvändning. Om detta meddelandet visas ofta (t. ex. flera gånger under en vecka) kontakta en verkstadA.
Nivåreglering
Ett fel har inträffat. Besök en verkstadA så snart som möjligt.
Service erfordras
404
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Symbol
Meddelande
Innebörd
Nivåregleringsfel
Ett kritiskt fel har inträffat. Stoppa säkert, låt bogsera bilen till en verkstadA.
Stanna snarast
Nivåreglering
Ett fel har inträffat. Om meddelandet visas under körning, kontakta en verkstadA.
Sakta ner Bilen är för hög
A
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Körlägen* (s. 395)
* Tillval/tillbehör. 405
START OCH KÖRNING
Låghastighetskörning*
OBS
(LSC14)
Låghastighetsfunktionen
underlättar och
förbättrar framkomlighet vid terrängkörning samt
på hala underlag, som t.ex. med husvagn på
gräsmattor eller med båtkärra på iläggningsramper.
Körläget är inte utformat för att användas på
allmän väg.
I bil med körlägesknapp* ingår funktionen i körläget Off Road.
Funktionen stängs av vid körning i högre hastigheter och måste återaktiveras vid lägre fart,
om så önskas.
Funktionen är anpassad för terrängkörning och
för körning med släpvagn i låga hastigheter, upp
till ca 40 km/h (25 mph).
Relaterad information
Med låghastighetskörning prioriteras låga växlar
och fyrhjulsdrift vilket hjälper till att undvika hjulspinn och ger bättre dragkraft på alla hjulen. Gaspedalen är mindre responsiv för att underlätta
dragkrafts- och hastighetsreglering i låg fart.
•
Aktivera och deaktivera låghastighetskörning* med funktionsknapp (s. 406)
•
•
•
Ändra körläge* (s. 397)
Funktionen aktiveras tillsammans med utförkörningshjälpen (HDC15) som gör att hastigheten
utför branta backar kan kontrolleras med gaspedalen och minskar behovet av att använda bromspedalen. Systemet möjliggör en låg och jämn
hastighet vid körning i branta nedförsbackar.
OBS
När LSC med HDC är aktiverade förändras
gaspedalskänslan och motorresponsen.
14
15
406
OBS
Aktivera och deaktivera
låghastighetskörning* med
funktionsknapp
Det finns en funktionsknapp för låghastighetskörning med Hill Descent Control i centerdisplayens funktionsvy om bilen inte är utrustad med
körlägesknapp i mittkonsolen.
Välja låghastighetskörning i
centerdisplayens funktionsvy
–
Tryck på knappen Hill Descent Control för
att aktivera eller deaktivera funktionen.
Utförskörningshjälp* (s. 407)
Fyrhjulsdrift* (s. 395)
> En indikering i knappen lyser när funktionen är aktiverad.
Vid motoravstängning stängs funktionen av automatiskt.
OBS
Funktionen stängs av vid körning i högre hastigheter och måste återaktiveras vid lägre fart,
om så önskas.
Low Speed Control
Hill Descent Control
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Relaterad information
•
•
Låghastighetskörning* (s. 406)
Ändra körläge* (s. 397)
Utförskörningshjälp*
(HDC16)
Utförskörningshjälp
är en låghastighetsfunktion med utökad motorbroms. Funktionen gör det möjligt att öka eller minska bilens
hastighet i branta nedförsbackar enbart med
gaspedalen, utan att använda färdbromsen.
I bil med körlägesknapp* ingår funktionen i körläget Off Road.
Utförskörningshjälpen är anpassad för terrängkörning i låga hastigheter och underlättar körning
i branta nedförsbackar med besvärliga underlag.
Föraren behöver inte använda bromspedalen
utan kan istället fokusera på styrningen.
att färdbromsen behöver användas. När funktionen arbetar tänds bromsljusen.
Föraren kan när som helst bromsa och minska
krypfarten, eller stanna bilen genom att använda
färdbromsen.
Funktionen aktiveras tillsammans med låghastighetskörning (LSC17) som underlättar körning och
förbättrar framkomlighet vid körning i terräng och
på hala underlag. Systemen är avsedda att
användas i låg hastighet, upp till ca 40 km/h (25
mph).
Att tänka på vid körning med HDC
•
VARNING
HDC fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
•
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
HDC kan användas i växelläge D, R, och med
växel 1 eller 2 vid manuell växling.
•
Det är inte möjligt att växla till växel 3 eller
högre vid manuell växling.
Funktion
Utförskörningshjälpen tillåter bilen att rulla i kryphastighet både framåt och bakåt med hjälp av
bromssystemet. Med gaspedalen kan hastigheten
regleras upp till en högre fart om så önskas. När
gaspedalen därefter släpps bromsas bilen åter
ner till krypfart, oavsett backens lutning och utan
16
17
Hill Descent Control
Low Speed Control
Om funktionen stängs av vid körning i en
brant nedförsbacke kommer bromseffekten
att minska gradvis.
Med automatisk växellåda
Med manuell växellåda
•
HDC bromsar bara med växel 1 eller med
backväxeln (R). Ingen aktiv bromsning sker
på högre växlar även om funktionen stängs
av först vid ca 40 km/h (25 mph).
}}
* Tillval/tillbehör. 407
START OCH KÖRNING
||
OBS
När LSC med HDC är aktiverade förändras
gaspedalskänslan och motorresponsen.
OBS
Körläget är inte utformat för att användas på
allmän väg.
OBS
Funktionen stängs av vid körning i högre hastigheter och måste återaktiveras vid lägre fart,
om så önskas.
Aktivera och deaktivera
utförskörningshjälp* med
funktionsknapp
Det finns en funktionsknapp för utförskörningshjälp med Hill Descent Control i centerdisplayens funktionsvy om bilen inte är utrustad med
körlägesknapp i mittkonsolen.
Relaterad information
•
•
Utförskörningshjälp* (s. 407)
Ändra körläge* (s. 397)
Välja utförskörningshjälp i
centerdisplayens funktionsvy
Utförskörningshjälpen fungerar bara i låga hastigheter.
–
Tryck på knappen Hill Descent Control för
att aktivera eller deaktivera funktionen.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera utförskörningshjälp*
med funktionsknapp (s. 408)
•
•
•
Ändra körläge* (s. 397)
Låghastighetskörning* (s. 406)
Fyrhjulsdrift* (s. 395)
> En indikering i knappen lyser när funktionen är aktiverad.
Vid motoravstängning stängs funktionen av automatiskt.
OBS
Funktionen stängs av vid körning i högre hastigheter och måste återaktiveras vid lägre fart,
om så önskas.
408
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Ekonomisk körning
Kör ekonomiskt och samtidigt mer miljövänligt
genom att köra mjukt och förutseende.
direkt efter start – en kall motor drar mer
bränsle än en varm.
•
Anpassa körsätt och hastighet till den rådande
situationen.
Observera följande:
Undvik om möjligt att använda bilen för att
köra korta sträckor. Motorn hinner inte uppnå
normal drifttemperatur vilket bidrar till en
ökad bränsleförbrukning.
•
Utnyttja motorbroms vid inbromsning, där så
kan ske utan risk för andra trafikanter.
•
För lägre bränsleförbrukning, aktivera körläge
Eco.
•
•
Använd frihjulsfunktionen Eco Coast i körläge Eco – motorbromsen upphör vilket
medför att bilens rörelseenergi används till
att rulla längre sträckor18.
Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet – välj ECO-däcktryck
för bästa resultat.
•
Val av däck kan påverka bränsleförbrukningen – rådgör om lämpliga däck med en
återförsäljare.
•
Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
desto högre förbrukning.
•
Taklast och takbox ger högre luftmotstånd
och höjer förbrukningen – ta bort lasthållare
som inte används.
•
Undvik att köra med öppna fönster.
•
Vid körning med manuell växling – kör på
högsta möjliga växel, anpassad efter aktuell
trafiksituation och väg – lägre varvtal ger
lägre förbrukning. Ta hjälp av växlingsindikatorn.
•
Kör i jämn hastighet och med god framförhållning för att minimera inbromsningar.
•
Hög hastighet ger ökad bränsleförbrukning –
luftmotståndet ökar med hastigheten.
•
Färddatorns indikering för momentan bränsleförbrukning kan vara till hjälp för att köra
mer ekonomiskt.
•
Varmkör inte motorn med tomgångskörning
utan kör hellre iväg med normal belastning
18
Relaterad information
•
•
•
Drive-E – renare körglädje (s. 28)
Körläge Eco (s. 398)
Kontrollera däcktryck (s. 504)
VARNING
Stäng aldrig av motorn vid färd, exempelvis i
nedförslut, detta inaktiverar viktiga system
såsom styr- och bromsservo.
Gäller med automatisk växellåda.
409
START OCH KÖRNING
Förberedelser inför en långresa
Inför en bilsemester eller annan längre resa är
det viktigt att kontrollera bilens funktioner och
utrustning extra noggrant.
Kontrollera att
•
motorn fungerar som den ska och att bränsleförbrukningen är normal
•
inget läckage (bränsle, olja, eller annan
vätska) förekommer
•
•
bromsverkan vid inbromsning är optimal
•
däckens mönsterdjup och lufttryck är tillräckligt. Byt till vinterdäck vid körning till områden
med risk för snöiga eller isiga vägbanor
•
•
•
startbatteriets laddning är god
samtliga lampor fungerar – justera strålkastarnas ljushöjd om bilen lastats tungt
•
•
•
•
410
Rekommendationer vid lastning (s. 532)
Vinterkörning
Köra med släpvagn (s. 430)
Vid vinterkörning är det viktigt att göra vissa kontroller på bilen för att säkerställa att den kan
köras på ett säkert sätt.
Pilot Assist (s. 281)
Fartbegränsare (s. 260)
Däcktätningssats (s. 518)
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
•
Motorns kylvätska ska innehålla 50 % glykol.
Denna blandning skyddar motorn mot frostsprängning ner till ca –35 °C (–31 °F). För att
undvika hälsorisker ska olika typer av glykol
inte blandas.
•
Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
•
Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är kall.
VIKTIGT
torkarbladen är i bra skick
varningstriangel och reflexväst finns i bilen –
lagkrav i vissa länder.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollera däcktryck (s. 504)
Lågviskositetsolja ska inte användas vid hård
körning eller i varmt väder.
•
Startbatteriets kondition och laddningsnivå
ska ses över. Kallt väder ställer större krav på
startbatteriet samtidigt som dess kapacitet
minskas av kyla.
•
Använd spolarvätska med frostskydd för att
undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 606)
Påfyllning av spolarvätska (s. 590)
Vinterkörning (s. 410)
Ekonomisk körning (s. 409)
Inställningar för bilmodem* (s. 483)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Halt väglag
Vadning
För bästa möjliga väggrepp rekommenderar Volvo
vinterdäck på samtliga hjul om risk för snö eller is
föreligger.
Vadning innebär att bilen körs genom vatten,
t.ex. på en översvämmad vägbana. Vadning ska
göras med stor försiktighet.
OBS
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i alla länder.
Öva halkkörning under kontrollerade former för
att lära känna bilens reaktioner.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vinterdäck (s. 517)
Bilen kan köras genom ett vattendjup på högst
45 cm (17 tum) i max promenadhastighet. Extra
försiktighet ska iakttas vid passage av strömmande vatten.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.
•
Rengör eventuella kontakter för elektrisk
värmare och släpvagnskoppling efter körning
i vatten och lera.
•
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund – det kan orsaka elfel i
bilen.
Snökedjor (s. 517)
Bromsa på saltade vägbanor (s. 383)
Bromsa på våta vägbanor (s. 383)
Påfyllning av spolarvätska (s. 590)
VIKTIGT
•
Motorskada kan uppstå om vatten kommer in i luftfiltret.
•
Om vatten kommer in i transmissionen
minskar oljornas smörjande förmåga vilket förkortar livslängden på dessa system.
•
Skador på någon komponent, motor, transmission, turboladdare, differential eller
dess interna komponenter orsakade av
översvämning, hydrostatisk låsning eller
oljebrist täcks inte av garantin.
•
Vid motorstopp i vatten, prova inte
omstart – bogsera bilen ur vattnet till
verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Risk för motorhaveri.
Relaterad information
•
•
Bärgning (s. 437)
Låghastighetskörning* (s. 406)
Startbatteri (s. 562)
Byta torkarblad vindruta (s. 588)
Byta torkarblad bakruta (s. 587)
Fylla på kylvätska (s. 556)
Ogynnsamma körförhållanden för motorolja
(s. 602)
* Tillval/tillbehör. 411
START OCH KÖRNING
Öppna och stänga tanklucka
Fylla på bränsle
Bilen måste vara upplåst för att tankluckan ska
kunna öppnas19.
Bränsletanken är utrustad med ett locklöst
bränslepåfyllningssystem.
I förardisplayen indikerar pilen
bredvid tanksymbolen vilken
sida av bilen tankluckan är placerad.
1.
Öppna tankluckan med ett lätt tryck på den
bakre delen av luckan.
2.
Efter avslutad tankning – stäng luckan med
ett lätt tryck.
2.
Tanka bilen vid tankstation
Välj bränsle som är godkänt att använda för
bilen enligt identifierare20 på insidan av tankluckan. Se information om godkända bränslen och identifieraren i avsnitt "Bensin"
respektive "Diesel".
Relaterad information
•
•
Fylla på bränsle (s. 412)
Kontrollera och fylla på AdBlue® (s. 419)
Det är viktigt att föra pumpmunstycket förbi påfyllningsrörets två öppningsbara luckor innan tankningen påbörjas.
Tankningsinstruktion:
1.
19
20
412
Stäng av bilen och öppna tankluckan.
3.
För in pumpmunstycket i bränslepåfyllningsöppningen. Påfyllningsröret har två öppningsbara luckor och pumpmunstycket måste
föras förbi båda luckorna innan tankningen
påbörjas.
Endast låsning och upplåsning med fjärrnyckel, nyckelfritt* eller via Volvo On Call påverkar tankluckans status.
Identifierare enligt CEN standard EN16942 återfinns på insidan av tankluckan, samt senast 12 oktober 2018 på motsvarande bränslepumpar och deras munstycken vid tankställen runt om i Europa.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
4.
Hantering av bränsle
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån första gången.
> Tanken är fylld.
Använd inte bränsle med sämre kvalitet än vad
Volvo rekommenderar eftersom motoreffekten
och bränsleförbrukningen då påverkas negativt.
OBS
VARNING
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
Undvik alltid att inandas bränsleångor och att
få bränslestänk i ögonen.
Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med vatten
under minst 15 minuter och sök läkarvård.
Fylla på bränsle från reservdunk
Vid påfyllning med reservdunk, använd tratten
som ligger i skumblocket under golvluckan i lastutrymmet.
1.
Öppna tankluckan.
2.
För in tratten i bränslepåfyllningsöppningen.
Påfyllningsröret har två öppningsbara luckor
och trattens rör måste föras förbi båda luckorna innan påfyllning kan påbörjas.
Gäller bil med bränsledriven
tillskottsvärmare*
Använd aldrig bränslevärmare när bilen befinner
sig på ett tankstationsområde.
Dekal på insidan av tankluckan.
Relaterad information
•
•
•
•
Öppna och stänga tanklucka (s. 412)
Bensin (s. 414)
Diesel (s. 416)
Bränslestopp och dieselmotor (s. 417)
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och diesel
är mycket giftiga och kan orsaka permanenta
skador eller dödsfall om de sväljs. Sök läkarvård omedelbart om bränsle har svalts.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan åstadkomma gnistbildning och antända bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra brand och
personskada.
}}
* Tillval/tillbehör. 413
START OCH KÖRNING
||
VIKTIGT
Blandning av olika bränsletyper eller användning av bränsle som inte rekommenderas
upphäver Volvos garantier samt eventuella
kompletterande serviceavtal, detta gäller
samtliga motorer.
Relaterad information
•
•
•
Bensin
E5 är en bensin med max
2.7 % syre och max 5 vol %
etanol.
Bensin är en form av motorbränsle som är
avsedd för bil med bensinmotor.
Använd endast bensin från välkända tillverkare.
Fyll aldrig på bränsle med tveksam kvalitet. Bensinen ska uppfylla normen EN 228.
E10 är en bensin med max
3.7 % syre och max 10 vol %
etanol.
Identifierare för bensin
Bensin (s. 414)
Diesel (s. 416)
Hantering av AdBlue® (s. 419)
VIKTIGT
•
Bränsle som innehåller upp till 10
volymprocent etanol är tillåtet.
Dekal på insidan av tankluckan.
•
Identifierare enligt CEN standard EN16942 återfinns på insidan av tankluckan, samt senast 12
oktober 2018 på motsvarande bränslepumpar
och deras munstycken vid tankställen runt om i
Europa.
EN 228 E10 bensin (max
10 volymprocent etanol) är godkänt att
användas.
•
Högre etanol än E10 (max
10 volymprocent etanol) är inte tillåtet.
T.ex. E85 är inte tillåtet.
Detta är identifierarna som gäller för nuvarande
standardbränslen i Europa. Bensin med följande
identifierare får användas i bil med bensinmotor:
414
Oktantal
•
•
RON 95 kan användas vid normal körning.
•
Oktantal lägre än RON 95 får inte användas.
RON 98 rekommenderas för maximal effekt
och lägsta bränsleförbrukning.
START OCH KÖRNING
Vid körning i varmare klimat än +38 °C (100 °F)
rekommenderas högsta möjliga oktantal för bästa
prestanda och bränsleförbrukning.
VIKTIGT
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
Bränsle som innehåller metalltillsatser får
inte användas.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
Relaterad information
•
•
•
•
Hantering av bränsle (s. 413)
Fylla på bränsle (s. 412)
Bensinpartikelfilter (s. 415)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 606)
Bensinpartikelfilter
•
Bensindriven bil är utrustad med partikelfilter för
en effektivare avgasrening.
Partiklar i avgaserna samlas i bensinpartikelfiltret
under normal körning. Under normala driftsförhållanden sker en passiv regenerering som leder till
att partiklarna oxideras och bränns bort. På så
sätt töms filtret.
Bilen bör landsvägsköras i hastigheter över
60 km/h (38 mph) i minst 20 minuter mellan
varje tankningstillfälle.
Relaterad information
•
Bensin (s. 414)
Om bilen körs i låga hastigheter eller vid upprepade kallstarter vid låg yttertemperatur, kan en
aktiv regenerering vara nödvändig. Regenereringen av partikelfiltret sker automatiskt och tar
normalt 10-20 minuter. Under regenerering kan
en bränd lukt förekomma.
Använd parkeringsvärmare i kallt väder – då når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
Vid körning korta sträckor i låg
hastighet med bensinbil
Kapaciteten hos avgasreningssystemet påverkas
av sättet som bilen körs. Att köra varierande körsträckor och i olika hastigheter är viktigt för att nå
optimal prestanda.
Att ofta köra korta sträckor i låg hastighet (eller i
kallt klimat) där motorn inte uppnår normal drifttemperatur, kan leda till problem som så småningom kan orsaka funktionsstörningar och
utlösa ett varningsmeddelande. Om bilen körs
mest i stadstrafik är det viktigt att regelbundet
köra även i högre hastigheter för att låta avgasreningssystemet regenerera.
415
START OCH KÖRNING
Diesel
B7 är diesel med max 7 vol %
fettsyrametylester (FAME).
Diesel är en form av motorbränsle som är
avsedd för bil med dieselmotor.
Använd endast dieselbränslen från välkända tillverkare. Fyll aldrig på bränsle med tveksam kvalitet. Dieselbränslet ska uppfylla normen EN 590
eller SS 155435. Dieselmotorer är känsliga för
föroreningar i bränslet, som t.ex. för hög mängd
svavel och metaller.
Identifierare
Se till att det är rent runt påfyllningsröret vid
tankning. Undvik spill på lackerade ytor. Tvätta
med tvål och vatten vid spill.
VIKTIGT
Dekal på insidan av tankluckan.
Detta är identifieraren som gäller för nuvarande
standardbränsle i Europa. Diesel med följande
identifierare får användas i bil med dieselmotor:
21
22
416
Fatty Acid Methyl Ester
Dieselbränsle med max 7 vol % FAME (B7) är tillåtet.
•
•
•
•
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer (lägre än
0 °C (32 °F)) ge en paraffinutfällning vilket kan
leda till startsvårigheter. De bränslekvaliteter som
säljs ska vara anpassade för årstid och klimatzon,
men vid extrema väderförhållanden, gammalt
bränsle eller vid förflyttning mellan klimatzoner,
kan paraffinutfällning förekomma.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om
tanken hålls välfylld.
Identifierare enligt CEN standard EN16942 återfinns på insidan av tankluckan, samt senast 12
oktober 2018 på motsvarande bränslepumpar
och deras munstycken, vid tankställen runt om i
Europa.
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte får
användas:
Dieselbränslet ska:
•
uppfylla normen EN 590 och/eller
SS 155435
•
ha en svavelhalt som inte överstiger
10 mg/kg
•
maximalt ha 7 vol % FAME21 (B7).
Specialtillsatser
Marine Diesel Fuel
Eldningsolja
FAME22 och vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt
Volvos rekommendation och ger ökat slitage
och motorskador som inte täcks av Volvos
garantier.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Hantering av bränsle (s. 413)
Fylla på bränsle (s. 412)
Bränslestopp och dieselmotor (s. 417)
Dieselpartikelfilter (s. 417)
Avgasrening med AdBlue® (s. 418)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 606)
START OCH KÖRNING
Bränslestopp och dieselmotor
Relaterad information
Efter ett motorstopp på grund av bränslebrist
behöver bränslesystemet en kort stund för att
utföra en kontroll.
•
•
•
Innan bilen startas efter att bränsletanken fyllts
med diesel – gör så här:
1.
Fjärrnyckeln måste finnas i bilen.
2.
Försätt bilen i tändningsläge II – tryck på
startknappen utan att trycka ned bromspedalen och håll kvar knappen nedtryckt i
ca 4 sekunder. Släpp därefter knappen.
3.
Vänta ca en minut.
4.
Starta motorn.
OBS
Inför påfyllning av bränsle vid bränslebrist:
•
Stanna bilen på så plan/vågrät mark som
möjligt – lutar bilen finns risk för luftfickor
i bränsletillförseln.
Att tänka på vid påfyllning med
reservdunk
Vid påfyllning av diesel med reservdunk, använd
tratten som ligger under golvluckan i lastutrymmet. Var noga med att föra in trattens rör ordentligt i påfyllningsröret. Påfyllningsröret har två öppningsbara luckor och trattens rör måste föras
förbi båda luckorna innan påfyllning kan påbörjas.
Fylla på bränsle (s. 412)
Diesel (s. 416)
Verktygssats (s. 510)
Dieselpartikelfilter
Dieseldriven bil är utrustad med partikelfilter för
en effektivare avgasrening.
Partiklar i avgaserna samlas i dieselpartikelfiltret
under normal körning. När vissa villkor är uppfyllda startar en regenerering för att bränna bort
partiklarna och tömma filtret. För att starta regenereringen krävs det att motorn har nått normal
arbetstemperatur. Regenereringen av partikelfiltret sker automatiskt och tar normalt
10–20 minuter.
OBS
Under regenereringen kan följande uppstå:
•
en smärre reducering av motoreffekt kan
temporärt förnimmas
•
•
bränsleförbrukningen kan temporärt öka
en bränd lukt kan förekomma.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder – då når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt med partiklar kan det vara
svårt att starta motorn och filtret blir funktionsodugligt. Då finns risk att filtret måste
bytas ut.
}}
* Tillval/tillbehör. 417
START OCH KÖRNING
||
Vid körning korta sträckor i låg
hastighet med dieselbil
Kapaciteten hos avgasreningssystemet påverkas
av sättet som bilen körs. Att köra varierande körsträckor och i olika hastigheter är viktigt för att nå
optimal prestanda.
Att ofta köra korta sträckor i låg hastighet (eller i
kallt klimat) där motorn inte uppnår normal drifttemperatur, kan leda till problem som så småningom kan orsaka funktionsstörningar och
utlösa ett varningsmeddelande. Om bilen körs
mest i stadstrafik är det viktigt att regelbundet
köra även i högre hastigheter för att låta avgasreningssystemet regenerera.
•
Bilen bör landsvägsköras i hastigheter över
60 km/h (38 mph) i minst 20 minuter mellan
varje tankningstillfälle.
AdBlue
418
Det är inte tillåtet att använda bilen när
AdBlue-tanken är tom eftersom den inte
längre överensstämmer med lagkraven för
avgasutsläpp. Därför är bilen utrustad med ett
varningssystem som informerar när AdBluetanken behöver fyllas på. När nivån i AdBluetanken blir låg visas varningar för att informera om att påfyllning av AdBlue är nödvändig.
AdBlue är en färglös vätska som består av
32,5 % urea25 i avjoniserat vatten och är tillverkat
enligt ISO 22241-standard. Den är speciellt
utvecklad till SCR-reningstekniken för dieselmotorer.
Diesel (s. 416)
Villkor för körning med AdBlue
Det måste alltid finnas AdBlue av rätt kvalitet i
tanken för att bilen ska kunna starta. SCR-systemet är mycket känsligt för föroreningar.
Avgasreningsssystemet övervakar kontinuerligt
tanknivå, kvalitet och dosering av AdBlue. Om
något är fel visas ett meddelande i förardisplayen.
23
24
25
AdBlue krävs för SCR-systemets funktion och
överensstämmelse med lagkraven för avgasutsläpp. Det är olagligt att ändra eller manipulera försörjningsystemet för AdBlue så att
ingen AdBlue-reagens förbrukas då den krävs
för att uppfylla lagkraven för avgasutsläpp. En
sådan manipulering kan vara ett brott och kan
leda till rättsliga åtgärder.
I SCR-systemet omvandlas AdBlue och avgasämnet kväveoxid till kväve och vattenånga, vilket
avsevärt minskar utsläppen av skadliga kväveoxider.
Avgasrening med AdBlue® (s. 418)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 606)
VIKTIGT
AdBlue är ett additiv som används i SCR24system för att minska utsläppen av skadliga
ämnen från en dieselmotor.
AdBlue har en egen tank i bilen och fylls på via
ett separat påfyllningsrör innanför tankluckan.
Förbrukningen beror på körstil, yttertemperatur
och systemets driftstemperatur.
Relaterad information
•
•
•
Avgasrening med AdBlue®23
Registrerat varumärke som tillhör Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)
Selective Catalytic Reduction
CO(NH2)2
Relaterad information
•
•
•
Hantering av AdBlue® (s. 419)
Kontrollera och fylla på AdBlue® (s. 419)
Symboler och meddelanden för AdBlue®
(s. 422)
START OCH KÖRNING
Hantering av AdBlue®26
Förvaring
Kontrollera och fylla på AdBlue®27
AdBlue består mestadels av vatten (ca 67.5 %
vatten och 32.5 % urea). Vätskan är inte brandfarlig men bör hanteras med försiktighet då den
kan irritera ögonen och huden.
AdBlue ska förvaras i tättslutande originalförpackning vid en temperatur över -11 °C (12 °F)
och under 30 °C (86 °F). Vätskan får inte förvaras i direkt solljus.
Kontrollera AdBlue-nivån regelbundet och fyll på
om meddelande för låg AdBlue-nivå visas i förardisplayen.
Att tänka på vid hantering
AdBlue fryser vid -11 °C (12 °F) men kan
användas igen när lösningen har tinat.
Undvik inandning av ångor samt kontakt med hud
och ögon. Använd gärna handskar som förhindrar
att känslig hud irriteras vid hantering av vätskan.
VARNING
Relaterad information
•
•
Kontrollera och fylla på AdBlue® (s. 419)
Avgasrening med AdBlue® (s. 418)
Åtgärder vid första hjälpen:
•
•
Vid inandning – sök frisk luft.
Vid hudkontakt – tvätta huden med tvål
och vatten.
•
Vid kontakt med ögon – skölj genast med
mycket vatten.
•
Vid förtäring – skölj munnen ordentligt.
Framkalla inte kräkning.
AdBlue-förbrukningen beror på körsätt, varför
påfyllning kan behövas mellan de normala serviceintervallen. Om AdBlue-tanken tillåts bli helt
tom går det inte längre att starta bilen.
OBS
Kör aldrig AdBlue-tanken tom. Fyll tanken i
god tid innan den är tom.
Skulle tanken köras tom kan motorn inte
startas efter att den stängts av, varken på
vanligt sätt eller med andra hjälpmedel.
Enda sättet att kunna återstarta efter att tanken körts tom är att fylla på AdBlue av specificerad kvalitet, minimum i den mängd som
anges i förardisplayen.
Kontakta läkare om besvären kvarstår eller
om en större mängd förtärts.
Åtgärder vid spill
Utspilld AdBlue på marken, bilen eller på målade
ytor ska sköljas noga med vatten. Undvik utsläpp i
avlopp.
26
27
Registrerat varumärke som tillhör Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)
Registrerat varumärke som tillhör Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)
}}
419
START OCH KÖRNING
||
Kontrollera AdBlue-nivå
Påfyllning
2.
1.
När AdBlue-nivån börjar bli låg
tänds en symbol i förardisplayen och meddelandet
AdBlue-nivå låg visas.
Tryck på Status för att visa AdBlue-nivå.
1.
Öppna appen Bilstatus i appvyn.
Öppna tankluckan med ett lätt tryck på den
bakre delen av luckan.
2.
Grafik för AdBlue-nivå i centerdisplayen.
Varje markör representerar ca 25 % av full
tank.
När mindre än 25 % av tanken återstår
ändrar den kvarvarande markören färg till
bärnstenfärgad, och vid mindre än 10 % blir
den röd.
420
Öppna det blå locket till det mindre påfyllningsröret avsett för AdBlue.
START OCH KÖRNING
3.
Fyll på AdBlue av rätt kvalitet28.
Överfyll inte tanken. Mängden AdBlue som
kan fyllas på visas i appen Bilstatus.
VARNING
Vid tankning från AdBlue-pump på tankstation rekommenderas pump som är anpassad
för personbil. Alternativt kan en AdBlue-pump
som är till för tyngre fordon användas.
VIKTIGT
Torka bort eventuell spilld AdBlue.
Var försiktig så att AdBlue inte kommer i kontakt med bilens lackering. Skölj i så fall rikligt
med vatten då vätskan kan påverka lackeringen.
Relaterad information
•
•
•
28
Hantering av AdBlue® (s. 419)
Symboler och meddelanden för AdBlue®
(s. 422)
Tankvolym för AdBlue® (s. 604)
ISO 22241
421
START OCH KÖRNING
Symboler och meddelanden för
AdBlue®29
Avgasreningsssystemet övervakar kontinuerligt
nivå, kvalitet och dosering av AdBlue. Om något
är fel visas ett meddelande i förardisplayen.
Symbol
Meddelande
Innebörd
AdBlue-nivå låg
AdBlue-nivån är låg och tanken behöver fyllas på.
AdBlue-dosering
Systemet fungerar inte som det ska. Kontakta en verkstadA för kontroll av funktionen.
och
AdBlue kvalitet
29
422
Registrerat varumärke som tillhör Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)
START OCH KÖRNING
Symbol
Meddelande
Innebörd
Fyll på AdBlue
AdBlue-nivån är kritiskt låg och tanken behöver omedelbart fyllas på.
Motorstart förhindrad
Det går inte att starta bilen förrän AdBlue har fyllts på. Fyll på AdBlue i den mängd som anges i
förardisplayen, eller kontaka en verkstadA.
och t.ex.: Fyll på minimum 4,5
liter med AdBlue
Observera att:
•
•
Motorstart förhindrad
Bilen måste stå plant för att nivåmätaren ska kunna registrera mängden påfylld AdBlue korrekt.
Det kan ta upp till 20 sekunder efter påfyllningen innan systemet uppdaterats med korrekt
nivåvisning.
Systemet fungerar inte som det ska. Kontakta en verkstadA för kontroll av funktionen.
Service av AdBlue krävs för
motorstart
A
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
Kontrollera och fylla på AdBlue® (s. 419)
Hantering av AdBlue® (s. 419)
Boka service och reparation (s. 546)
423
START OCH KÖRNING
Överhettning av motor och
drivsystem
Under vissa förhållanden, t.ex. vid hård körning i
brant terräng och varmt klimat, finns risk för att
motor och drivsystem kan överhettas – särskilt
vid tung last.
•
Vid överhettning kan motorns effekt begränsas temporärt.
•
Ta bort extraljus som sitter framför grillen vid
körning i varmt klimat.
•
Om temperaturen i motorns kylsystem blir för
hög tänds en varningssymbol och förardisplayen visar meddelandet Motortemperatur
Hög temperatur Stanna snarast. Stanna
då bilen på ett säkert sätt och låt motorn gå
på tomgång under några minuter för att
svalna.
•
Om meddelandet Motortemperatur Hög
temperatur Stäng av motorn eller
Kylarvätska Låg nivå, stäng av motorn
visas, stanna bilen och stäng av motorn.
•
Om växellådan blir överhettad kommer ett
alternativt växlingsprogram att väljas30. Dessutom aktiveras en inbyggd skyddsfunktion
som bl.a. tänder en varningssymbol och förardisplayen visar meddelandet Växellåda
varm Sänk hastigheten för att sänka
temperaturen eller Växellåda överhettad
Stanna snarast och låt växellådan
30
424
Gäller med automatisk växellåda.
svalna. Följ då given rekommendation, sänk
hastigheten respektive stanna bilen på ett
säkert sätt och låt motorn gå på tomgång
under några minuter för att låta växellådan
svalna.
•
Vid överhettning kan bilens luftkonditionering
komma att stängas av temporärt.
•
Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
OBS
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar en
stund efter att motorn stängts av.
Symboler i förardisplayen
Symbol
Innebörd
Hög motortemperatur. Följ given
rekommendation.
Låg nivå kylarvätska. Följ given
rekommendation.
Växellådan varm/överhettad/kyls.
Följ given rekommendation.
Relaterad information
•
•
•
•
Fylla på kylvätska (s. 556)
Köra med släpvagn (s. 430)
Förberedelser inför en långresa (s. 410)
Växlingsindikator (s. 394)
START OCH KÖRNING
Överbelastning av startbatteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar startbatteriet olika mycket. Undvik att använda
tändningsläge II när bilen är avstängd. Använd
istället tändningsläge I – då förbrukas mindre
ström.
Använda starthjälp med annat
batteri
Om startbatteriet är urladdat kan bilen startas
med ström från ett annat batteri.
–
kupéfläkt
vindrutetorkare
5.
Öppna den positiva hjälpstartspunktens täcklock (2).
6.
Sätt den röda startkabelns andra klämma på
bilens positiva hjälpstartspunkt (2).
7.
Sätt fast den svarta startkabelns ena klämma
på hjälpstartbatteriets minuspol (3).
8.
Sätt den svarta startkabelns andra klämma
på bilens negativa hjälpstartspunkt (4).
9.
Kontrollera att startkablarnas klämmor sitter
fast ordentligt så att det inte uppstår gnistor
under startförsöket.
ljudanläggning (hög volym).
Ladda då startbatteriet genom att starta bilen
och låt den sedan gå i minst 15 minuter –
startbatteriet laddas bättre under körning än
med motorn på tomgång vid stillastående.
Relaterad information
•
•
VIKTIGT
strålkastare
Om startbatterispänningen är låg visas ett meddelande i förardisplayen. Energisparfunktionen
stänger sedan av eller reducerar vissa funktioner,
t.ex. kupéfläkt och/eller ljudanläggning.
Startbatteri (s. 562)
Tändningslägen (s. 378)
Sätt fast den röda startkabelns ena klämma
på hjälpstartbatteriets pluspol (1).
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika
kortslutningar med andra komponenter i
motorrummet.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när bilen är
avstängd. Exempel på sådana funktioner är:
•
•
•
•
4.
Fästpunkter för startkablarna.
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas
följande steg för att undvika kortslutning eller
andra skador:
1.
Sätt bilens elsystem i tändningsläge 0.
2.
Kontrollera att hjälpstartbatteriet har spänningen 12 V.
3.
Om hjälpstartbatteriet är monterat i en annan
bil – stäng av den hjälpande bilens motor och
se till att de båda bilarna inte vidrör varandra.
10. Starta motorn på "hjälpbilen" och låt den gå
någon minut med högre tomgång än normalt,
ca 1500 varv/minut.
}}
425
START OCH KÖRNING
||
11. Starta motorn i bilen med det urladdade batteriet.
VARNING
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken är
mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om en startkabel ansluts felaktigt,
kan räcka för att batteriet ska explodera.
•
Anslut inte startkablarna till någon bränslesystemkomponent eller till någon rörlig
del. Var försiktig med varma motordelar.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om svavelsyra kommer i kontakt med ögon, hud
eller kläder. Vid stänk i ögonen – kontakta
omedelbart läkare.
•
Rök aldrig i närheten av batteriet.
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna mellan kabel och bil
under startförsöket. Det finns risk för gnistbildning.
12. Ta bort startkablarna i omvänd ordning –
först den svarta och sedan den röda.
Se till att ingen av den svarta startkabelns
klämmor kommer i kontakt med bilens positiva hjälpstartspunkt/hjälpstartbatteriets pluspol eller ansluten klämma på den röda startkabeln.
OBS
Om startbatteriet har urladdats så mycket att
bilen saknar normala elektriska funktioner och
motorn därefter hjälpstartas med ett externt
batteri eller en batteriladdare, kan Start/
stopp-funktionen vara fortsatt aktiverad. Om
Start/stopp-funktionen kort därefter autostoppar motorn är risken stor att auto-start av
motorn kommer att misslyckas på grund av
otillräcklig batterikapacitet eftersom batteriet
inte hunnit återuppladdas.
Om bilen har hjälpstartats eller om tillräcklig
tid saknas för att ladda batteriet med en batteriladdare skall Start/stopp-funktionen tillfälligt deaktiveras tills batteriet har återuppladdats av bilen. Vid en yttertemperatur av ca
+15 °C (ca 60 °F) behöver batteriet laddas
minst 1 timma av bilen. Vid lägre yttertemperatur kan laddningstiden öka till 3–4 timmar.
Rekommendationen är att ladda upp batteriet
med en extern batteriladdare.
Relaterad information
•
•
•
•
426
Starta bilen (s. 376)
Tändningslägen (s. 378)
Justera ratt (s. 173)
Välja tändningsläge (s. 379)
START OCH KÖRNING
Dragkrok*
Bilen kan utrustas med en dragkrok som gör det
möjligt att dra t.ex. en släpvagn efter bilen.
•
Specifikationer för dragkrok* (s. 427)
Specifikationer för dragkrok*
Mått och fästpunkter för dragkrok.
Det kan finnas olika varianter av dragkrok för
bilen, kontakta en Volvoåterförsäljare för mer
information.
VIKTIGT
När motorn stängs av kan den konstanta batterispänningen till släpvagnskontakten automatiskt stängas av för att inte ladda ur startbatteriet.
VIKTIGT
Dragkulan behöver regelbundet rengöras och
smörjas in med fett för att förhindra slitage.
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används ska dragkulan inte smörjas in.
Detta gäller även vid montering av cykelhållare som kläms fast runt dragkulan.
Relaterad information
•
•
•
In- och utfällbar dragkrok* (s. 428)
Köra med släpvagn (s. 430)
Dragkroksmonterad cykelhållare* (s. 434)
}}
* Tillval/tillbehör. 427
START OCH KÖRNING
||
Mått, fästpunkter i mm (tum)
A
939 (37)
B
72 (2,8)
C
6 (0,24)
D
145 (5,7)
E
88 (3,5)
F
Sidobalk lutar 8 grader
G
353 (13,9)
H
1048 (41,3)
I
524 (20,6)
Relaterad information
•
•
428
Dragkrok* (s. 427)
Dragvikter och kultryck (s. 597)
In- och utfällbar dragkrok*
1.
Den in- och utfällbara dragkroken är enkel att
fälla in eller ut efter behov. I infällt läge är dragkroken helt dold.
VARNING
Följ anvisningarna för in- och utfällning av
dragkroken noggrant.
VARNING
Tryck inte på knappen för in- och utfällning
om ett släpfordon är kopplat till dragkroken.
Fälla ut dragkroken
VARNING
Öppna bakluckan. En knapp för in- och utfällning av dragkroken finns placerad på höger
sida baktill i lastutrymmet. En indikeringslampa i knappen måste lysa med ett fast
orange sken för att utfällningsfunktionen ska
vara aktiv.
Undvik att stå nära stötfångaren mitt bakom
bilen vid utfällning av dragkroken.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
2.
Tryck på knappen och släpp – ett för långt
tryck kan innebära att utfällningen inte startar.
3.
OBS
Strömsparläge aktiveras efter en stund och
indikeringslampan slocknar. Systemet återaktiveras genom att bakluckan stängs och
sedan öppnas igen. Detta gäller både vid inoch utfällning av dragkroken.
Om bilen elektriskt detekterat påkopplat släp,
slutar indikeringslampan lysa med fast sken.
> Dragkroken faller ut och ner i ett olåst
läge – indikeringslampan blinkar orange.
Dragkroken är redo att föras vidare till låst
läge.
För dragkroken till sitt ändläge där den då fixeras och låses fast – indikeringslampan lyser
med ett fast orange sken.
> Dragkroken är redo att användas.
OBS
Dragkroken måste avsluta utfällningsförloppet
innan den kan föras vidare till låst läge. Detta
förlopp kan ta några sekunder. Om dragkroken inte fixeras i låst läge, vänta några sekunder och försök igen.
VARNING
Fälla in dragkroken
VIKTIGT
Säkerställ att det inte sitter någon anslutningskontakt eller adapter monterad i el-uttaget när dragkroken fälls in.
1.
Öppna bakluckan. Tryck in knappen på höger
sida baktill i lastutrymmet och släpp – ett för
långt tryck kan innebära att infällningen inte
startar.
> Dragkroken faller automatiskt ner i ett
olåst läge – indikeringslampan vid
knappen blinkar orange.
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer
i avsett fäste.
}}
429
START OCH KÖRNING
||
Köra med släpvagn
2.
Vid körning med släpvagn finns det ett antal
saker som är viktiga att tänka på när det gäller
dragkroken, släpvagnen samt hur lasten placeras i släpvagnen.
•
Håll en låg hastighet vid körning med släpvagn uppför en lång brant stigning.
•
De maximala släpvagnsvikterna som är
angivna gäller endast för höjder upp till
1000 m.ö.h. (3280 fot). På högre höjder är
motoreffekten och därmed bilens klättringsförmåga nedsatt på grund av den minskade
lufttätheten, och den maximala släpvagnsvikten måste därför minskas. Vikten för bil och
släpvagn måste minskas med 10 % för varje
ytterligare 1000 m (3280 fot), eller del därav.
•
Undvik att köra med släpvagn vid stigningar
över 12 %.
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval, t.ex.
dragkrok, reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt.
Lås dragkroken genom att föra tillbaka den
till sitt infällda läge där den låses.
> Indikeringslampan lyser nu med ett fast
sken om dragkroken är korrekt infälld.
Relaterad information
•
•
430
Köra med släpvagn (s. 430)
Bilen levereras med nödvändig utrustning för körning med släpvagn.
•
•
Dragkroken på bilen ska vara av godkänd typ.
Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens dragkrok följer angivet maximalt kultryck. Kultrycket räknas som del av bilens nyttolast.
•
Öka däcktrycket till rekommenderat tryck för
full last.
•
Motorn belastas hårdare än normalt vid körning med släpvagn.
•
Kör inte med tungt släp när bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km
(620 miles).
•
I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt. Växla
ner till en lägre växel vid manuell växling och
anpassa hastigheten.
•
Följ gällande bestämmelser för tillåtna hastigheter och vikter.
Dragkrok* (s. 427)
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med sämre bränslekvalitet än rekommenderad är faktorer som väsentligt ökar bilens
bränsleförbrukning.
Släpvagnskontakt
Om bilens dragkrok har en 13-polig kontakt och
släpet har en 7-polig kontakt behövs en adapter.
Använd en adapter som är godkänd av Volvo. Se
till att kabeln inte släpar i marken.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
VIKTIGT
När motorn stängs av kan den konstanta batterispänningen till släpvagnskontakten automatiskt stängas av för att inte ladda ur startbatteriet.
Släpvagnsvikter
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli svårkontrollerbart vid undanmanövrar och inbromsningar.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är de
som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt och
hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan vara
certifierade för högre dragvikter än vad bilen
får dra.
Nivåreglering*
Bilens system för nivåkontroll eftersträvar att
hålla en konstant höjd oavsett last (upp till den
tillåtna maxvikten). När bilen står still sjunker bakvagnen något, vilket är normalt.
Vid körning i kuperad terräng och varmt
klimat
Under vissa förhållanden kan det finnas risk för
överhettning vid körning med släpvagn. Vid överhettning av motor och drivsystem tänds en varningssymbol i förardisplayen och ett meddelande
visas.
Följande gäller bil med automatisk växellåda:
Den automatiska växellådan väljer optimal växel
beroende på belastning och motorvarv.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Släpvagnsstabilisator* (s. 432)
Kontroll av släpvagnslampor (s. 433)
Dragvikter och kultryck (s. 597)
Överhettning av motor och drivsystem
(s. 424)
Ogynnsamma körförhållanden för motorolja
(s. 602)
Branta stigningar
Spärra inte den automatiska växellådan med en
högre växel än vad motorn "orkar med" – det är
inte alltid fördelaktigt att köra på hög växel och
lågt motorvarv.
Parkera i backe
1. Tryck ner bromspedalen.
2.
Aktivera parkeringsbromsen.
3.
Välj växelläge P.
4.
Släpp bromspedalen.
Använd stoppklossar för att blockera hjulen när
bil med påkopplat släp parkeras i backe.
Starta i backe
1. Tryck ner bromspedalen.
2.
Välj växelläge D.
3.
Lossa parkeringsbromsen.
4.
Släpp bromspedalen och kör iväg.
* Tillval/tillbehör. 431
START OCH KÖRNING
Släpvagnsstabilisator*
Orsaker till självsvängning
Fenomenet att bil med släp hamnar i självsvängning, kan uppstå för alla kombinationer av bilar
och släp. I vanliga fall krävs höga hastigheter för
att det ska uppstå. Men om släpvagnen är överlastad eller har lasten felaktigt fördelad, t.ex. för
långt bak, finns risk för självsvängning även i
lägre hastigheter.
Om självsvängningen inte dämpas ut trots släpvagnsstabilisatorns första ingrepp, bromsas ekipaget med alla hjul kombinerat med att motorns
drivkraft reduceras. När självsvängningen successivt dämpats och ekipaget åter är stabilt avbryter
systemet regleringen och föraren återfår full kontroll över bilen.
Släpvagnsstabilisatorn
har till uppgift att
stabilisera bil med tillkopplat släpvagn i situationer där ekipaget kommit i självsvängning.
Funktionen ingår i stabilitetssystemet ESC32.
För att självsvängning sedan ska börja, behövs en
utlösande faktor, t.ex.:
•
Bil med släp utsätts för en plötslig kraftig
sidovind.
•
Bil med släp kör på ojämn vägbana eller i ett
gupp.
•
Yviga rattrörelser.
Då självsvängning väl har börjat kan den bli svår
eller omöjlig att dämpa, vilket gör ekipaget svårkontrollerat med risk för att hamna i t.ex. fel körfält eller utanför vägbanan.
31
32
432
Släpvagnsstabilisatorns funktion
Släpvagnsstabilisatorn övervakar kontinuerligt
bilens rörelser, speciellt i sidled. Om självsvängning upptäcks, sker individuell bromsreglering på
framhjulen vilket ger en stabiliserande effekt på
ekipaget. Oftast räcker detta för att föraren ska
återfå kontroll över bilen.
(TSA31)
Då släpvagnsstabilisatorn arbetar blinkar ESC-symbolen i
förardisplayen.
Relaterad information
•
•
Köra med släpvagn (s. 430)
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 253)
OBS
Stabilitetsfunktionen stängs av om föraren
väljer sportläge genom att deaktivera ESC via
menysystemet i centerdisplayen.
Ingrepp av släpvagnsstabilisatorn kan utebli om
föraren med kraftiga rattrörelser försöker häva
självsvängningen, eftersom systemet då inte kan
avgöra om det är släpet eller föraren som orsakar
självsvängningen.
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Kontroll av släpvagnslampor
Vid inkoppling av en släpvagn – kontrollera att
släpvagnens alla lampor fungerar innan avfärd.
Blinkers och bromsljus på släpvagn
Om en eller flera av släpvagnens blinkers eller
bromsljuslampor är trasiga visar förardisplayen en
symbol och ett meddelande. Övriga lampor på
släpvagnen måste kontrolleras manuellt av föraren innan avfärd.
Symbol
dimbakljus för att framföra ekipaget på ett säkert
sätt.
Kontroll av släpvagnslampor*
Automatisk kontroll
Efter elektrisk inkoppling av en släpvagn är det
möjligt att säkra att släpets lampor fungerar via
en automatisk ljusaktivering. Funktionen hjälper
föraren att kontrollera att lamporna på släpet fungerar innan avfärd.
Meddelande
För att kunna genomföra kontrollen måste bilen
vara avstängd.
• Släpvagnsblinkrar Höger
1.
blinker fungerar ej
• Släpvagnsblinkrar Vänster
blinker fungerar ej
2.
Bekräfta meddelandet genom att trycka på
högra rattknappsatsens O-knapp.
> Ljuskontrollen startar.
3.
Gå ur bilen för att kunna kontrollera lampornas funktion.
> Alla släpvagnens lampor börjar blinka sedan tänds lamporna en i taget.
• Släpvagnsbromsljus Funktionsfel
Om någon lampa för släpvagnens körriktningsvisare är trasig blinkar dessutom förardisplayens
symbol för körriktningsvisarna snabbare än normalt.
Dimbakljus på släpvagn
Vid inkoppling av släpvagn kan det förekomma
att dimbakljuset inte tänds upp på bilen, i dessa
fall förflyttas dimbakljusfunktionaliteten till släpvagnen. Kontrollera därför i dessa fall vid aktivering av dimljus att släpvagnen är utrustad med
När en släpvagn kopplas till dragkroken visas
meddelandet Automatisk kontroll av
släpvagnslampor i förardisplayen.
4.
Kontrollera visuellt att alla lampor som finns
tillgängliga på släpvagnen fungerar.
5.
Efter en stund blinkar alla lampor på släpvagnen till igen.
> Kontrollen är genomförd.
Stänga av automatisk kontroll
Den automatiska kontrollfunktionen går att
stänga av i centerdisplayen.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Avmarkera Automatisk kontroll av
släpvagnslampor.
Ljus och belysning.
Manuell kontroll
Om den automatiska kontrollen är avstängd är
det möjligt att starta kontrollen manuellt.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Manuell kontroll av
släpvagnslampor.
> Ljuskontrollen startar. Gå ur bilen för att
kunna kontrollera lampornas funktion.
Ljus och belysning.
Relaterad information
•
Köra med släpvagn (s. 430)
* Tillval/tillbehör. 433
START OCH KÖRNING
Dragkroksmonterad cykelhållare*
Vid användning av cykelhållare rekommenderas
de cykelhållare som Volvo har utvecklat.
Detta för att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd. Volvos
cykelhållare finns att köpa hos auktoriserade
Volvoåterförsäljare.
Följ noggrant de instruktioner som bifogas cykelhållaren.
•
Cykelhållaren inklusive last får väga max 75
kg (165 pund).
•
Cykelhållaren får vara avsedd för max tre
cyklar.
VARNING
•
•
•
•
är felaktigt monterad på dragkulan
•
används till annat än att frakta cyklar.
•
•
434
Vid bogsering dras bilen efter ett annat fordon
med hjälp av en bogserlina.
Ju större avståndet är mellan lastens tyngdpunkt
och dragkulan, desto större blir belastningen på
dragkroken.
Ta reda på den enligt lag högsta tillåtna hastigheten för bogsering innan bogseringen påbörjas.
Förberedelser och bogsering
Lasta enligt följande rekommendationer:
•
Sätt den tyngsta cykeln längst in, närmast
bilen.
•
Håll lasten symmetrisk och så nära bilens
mitt som möjligt, t.ex. genom att sätta cyklarna omlott om flera cyklar ska lastas.
•
Ta bort lösa föremål från cykeln vid transport,
t.ex. cykelkorg, batteri, barnstol. Dels för att
minska belastningen på dragkrok och cykelhållare, dels för att minska luftmotståndet vilket påverkar bränsleförbrukningen.
•
är överlastad, se cykelhållarens instruktioner för max lastvikt
Bilens köregenskaper påverkas när en cykelhållare är monterad på dragkroken, t.ex. på grund av:
Bogsering
Rekommendationer vid lastning av
cyklar på cykelhållaren
Felaktig användning av cykelhållaren kan
orsaka skador på dragkrok och bil.
Cykelhållaren kan lossa från dragkroken om
den
reducerad markfrigång
förändrad bromsförmåga.
Använd inte skyddsöverdrag på cyklarna.
Detta kan påverka manövrering, innebära försämrad sikt och öka bränsleförbrukningen.
Det kommer också att leda till ökad belastning på dragkroken.
Relaterad information
•
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bogseras så
att hjulen rullar framåt.
•
Bogsera inte bil med automatisk växellåda i högre hastighet än 80 km/h
(50 mph) och inte längre sträcka än
80 km (50 miles).
VARNING
•
Kontrollera att rattlåset är upplåst innan
bogsering.
•
Tändningsläge II ska vara aktivt – i
tändningsläge I är alla krockkuddar deaktiverade.
•
Ha alltid fjärrnyckeln i bilen när den bogseras.
Dragkrok* (s. 427)
ökad vikt
reducerad accelerationsförmåga
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
VARNING
Broms- och styrservo fungerar inte när
motorn är avstängd – det behövs ca 5 gånger
hårdare tryck på bromspedalen och styrningen går betydligt tyngre än normalt.
1.
Aktivera bilens varningsblinkers.
2.
Fäst bogserlinan i bogseröglan.
3.
Deaktivera rattlåset genom att låsa upp bilen.
4.
Försätt bilen i tändningsläge II – tryck på
startknappen utan att trycka ned bromspedalen och håll kvar knappen nedtryckt i
ca 4 sekunder. Släpp därefter knappen.
5.
För växelväljaren till neutralläge och lossa
parkeringsbromsen.
Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen inte lossas. Anslut ett starthjälpsbatteri om batterispänningen är för låg.
> Dragbilen kan nu starta bogseringen.
6.
Håll bogserlinan sträckt, när dragbilen sänker
farten, genom att hålla foten lätt på bromspedalen – då undviks hårda ryck.
7.
Var beredd att bromsa för att stanna.
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas vid försök att bogsera igång motorn.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Sätta dit och ta bort bogserögla (s. 435)
Varningsblinkers (s. 142)
Sätta dit och ta bort bogserögla
Använd bogseröglan vid bogsering. Bogseröglan skruvas fast i ett gängat uttag bakom ett
täcklock på stötfångarens högra sida, fram eller
bak.
Sätta dit bogseröglan
Bärgning (s. 437)
Använda starthjälp med annat batteri (s. 425)
Välja tändningsläge (s. 379)
Ta fram bogseröglan som finns i skumblocket under golvet i lastutrymmet.
Starthjälp
Bogsera inte igång motorn. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att motorn
inte kan startas.
}}
435
START OCH KÖRNING
4.
||
Fram: Ta bort täcklocket – tryck på markeringen med ett finger.
> Locket svänger kring sin mittlinje och kan
sedan tas loss.
Bak: Ta bort täcklocket – tryck på markeringen med ett finger och vik samtidigt ut
motstående sida/hörn.
> Locket svänger kring sin centrumlinje och
kan sedan tas loss.
Skruva i bogseröglan ända in tills det tar
stopp.
Vrid fast öglan ordentligt, trä t.ex. igenom
hjulskruvnyckeln* och använd den som
hävarm.
VIKTIGT
Det är viktigt att bogseröglan skruvas fast
ordentligt – ända tills det tar stopp.
436
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Att tänka på innan användning av
bogseröglan
• Bogseröglan får användas för att dra bilen
upp på en bärgningsbil med flak. Bilens läge
och markfrigång bestämmer om det är möjligt.
•
•
Om lutningen på bärgningsbilens ramp är för
brant eller om markfrigången under bilen är
otillräcklig kan bilen skadas om man försöker
dra upp den genom att använda bogseröglan.
Lyft vid behov bilen genom att använda bärgningsbilens lyftanordning, använd inte bogseröglan.
VARNING
Ingen/inget får stå bakom bärgningsbilen
medan bilen dras upp på flaket.
VIKTIGT
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering
på väg – inte för bärgning efter dikeskörning
eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp
för bärgning.
Ta bort bogseröglan
–
Skruva loss bogseröglan efter användning
och lägg tillbaka den på sin plats i skumblocket.
Avsluta med att sätta tillbaka täcklocket på
stötfångaren.
Relaterad information
•
•
•
Bogsering (s. 434)
Bärgning (s. 437)
Verktygssats (s. 510)
Bärgning
Vid bärgning forslas bilen bort med hjälp av
annat fordon.
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
Bogseröglan kan användas för att dra bilen upp
på en bärgningsbil med flak.
Bilens läge och markfrigång bestämmer om det
är möjligt att dra upp bilen på ett flak. Om lutningen på bärgningsbilens ramp är för brant eller
om markfrigången under bilen är otillräcklig kan
bilen skadas om man försöker dra upp den. Bilen
bör då lyftas med bärgningsbilens lyftanordning.
VARNING
Ingen/inget får stå bakom bärgningsbilen
medan bilen dras upp på flaket.
VIKTIGT
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering
på väg – inte för bärgning efter dikeskörning
eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp
för bärgning.
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bärgas så att
hjulen rullar framåt.
}}
437
START OCH KÖRNING
||
Relaterad information
•
Sätta dit och ta bort bogserögla (s. 435)
HomeLink®*33
HomeLink®34
är en programmerbar fjärrkontroll,
integrerad i bilens elsystem, som kan fjärrstyra
upp till tre olika anordningar (t.ex. garageportsöppnare, larmsystem, utom- och inomhusbelysning) och därmed ersätta fjärrkontrollerna till
dessa.
Allmänt
HomeLink® levereras inbyggt i innerbackspegeln.
HomeLink®-panelen består av tre programmerbara knappar och en indikeringslampa i spegelglaset.
För mer information om HomeLink®, besök:
www.HomeLink.com eller ring
00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277)35.
Spara originalfjärrkontrollerna för framtida programmering (t.ex. vid byte till annan bil eller för
användning i ett annat fordon). Det rekommenderas också att knapparnas programmering raderas
när bilen ska säljas.
Relaterad information
•
•
•
Använda HomeLink®* (s. 441)
Programmera HomeLink®* (s. 439)
Typgodkännande för HomeLink®* (s. 441)
Bilden är schematisk – utförandet kan variera.
Knapp 1
Knapp 2
Knapp 3
Indikeringslampa
33
34
35
438
Gäller vissa marknader.
HomeLink och symbolen HomeLink-huset är registrerade varumärken av Gentex Corporation.
Notera att det kostnadsfria numret kanske inte är tillgängligt beroende på operatör.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Programmera HomeLink®*36
1.
Följ dessa instruktioner för att programmera
HomeLink®, återställa all programmering eller
programmera om enstaka knapp.
Notera: Vissa fjärrkontroller kan programmera HomeLink® bättre på ett avstånd på ca
15–20 cm (ca 6–12 tum). Ha detta i åtanke
om problem med programmeringen uppstår.
OBS
I vissa fordon måste tändningen vara på eller i
"tillbehörsläge" innan HomeLink® kan programmeras eller användas. Sätt gärna i nya
batterier i den fjärrkontroll som ska ersättas
av HomeLink®, för snabbare programmering
och bättre sändning av radiosignalen.
HomeLink®-knapparna bör återställas innan
programmering.
VARNING
Rikta fjärrkontrollen mot den HomeLink®knapp som ska programmeras och håll den
ca 2–8 cm (ca 1-3 tum) från knappen. Skym
inte indikeringslampan på HomeLink®.
2.
Tryck och håll inne både knappen på fjärrkontrollen och knappen på HomeLink® som
ska programmeras.
3.
Släpp inte knapparna förrän indikeringslampan har övergått från att blinka långsamt
(ca 1 gång per sekund) till att antingen
blinka snabbt (ca 10 gånger per sekund)
eller lysa konstant.
> Om indikeringslampan lyser konstant:
Indikation på att programmeringen har
slutförts. Tryck på den programmerade
knappen 2 gånger för att aktivera.
Om indikeringslampan blinkar snabbt:
Den enhet som ska programmeras mot
HomeLink® har möjligtvis en säkerhetsfunktion som kräver extra steg. Testa att
trycka på den programmerade knappen 2
gånger för att se om programmeringen
fungerar. Fortsätt annars med följande
steg.
Medan HomeLink® programmeras kan den
garageport eller grind som programmeras
aktiveras. Säkerställ därför att ingen är i närheten av porten eller grinden under programmering. Bilen bör stå utanför garaget medan
en garageportsöppnare programmeras.
36
Gäller vissa marknader.
}}
* Tillval/tillbehör. 439
START OCH KÖRNING
00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277)38.
||
Programmera om enstaka knapp
För att programmera om en enstaka
knapp, gör så här:
4.
Leta upp inlärningsknappen37 på mottagaren
till t.ex. garageporten. Den är vanligtvis placerad nära antennens fäste på mottagaren.
5.
Tryck in och släpp mottagarens inlärningsknapp en gång. Programmeringen måste
slutföras inom 30 sekunder efter att
knappen har tryckts in.
6.
Tryck in och släpp den knapp på HomeLink®
som ska programmeras. Repetera sekvensen
av tryck/håll/släpp en andra gång och,
beroende på mottagarens modell, även en
tredje gång.
> Programmeringen är nu klar och garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras
när den programmerade knappen trycks
in.
Om programmeringsproblem uppstår kontakta
HomeLink® på: www.HomeLink.com eller ring
37
38
440
HomeLink®-
1.
Tryck in önskad knapp och håll inne i ca 20
sekunder.
2.
När indikeringslampan på HomeLink® börjar
blinka långsamt går det att programmera
som vanligt.
Relaterad information
•
•
•
Använda HomeLink®* (s. 441)
HomeLink®* (s. 438)
Typgodkännande för HomeLink®* (s. 441)
Notera: Om den knapp som ska programmeras om inte blir programmerad med en ny
enhet kommer den att återgå till tidigare sparad programmering.
Återställa HomeLink®-knapparna
Det går endast att återställa alla HomeLink®knapparna på samma gång, inte enstaka knapp
var för sig. Enstaka knapp kan endast programmeras om.
–
Tryck och håll inne de yttre knapparna (1 och
3) på HomeLink® ca 10 sekunder.
> När indikeringslampan övergår från ett
konstant sken till att börjar blinka så är
knapparna återställda och redo att programmeras på nytt.
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
Notera att det kostnadsfria numret kanske inte är tillgängligt beroende på operatör.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Använda HomeLink®*39
När
väl är programmerad kan denna
användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.
Tryck in den programmerade knappen. Garageporten, grinden, larmsystemet eller liknande aktiveras (kan ta några sekunder). Om knappen är
intryckt mer än 20 sekunder så påbörjas omprogrammering. Indikeringslampan lyser eller blinkar
när knappen har tryckts in. Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis fortfarande användas parallellt med HomeLink® om så önskas.
OBS
När tändningen stängts av, fungerar
HomeLink® i minst 7 minuter.
OBS
HomeLink® går inte att använda om bilen är
låst och larmad* från utsidan.
39
40
Typgodkännande för HomeLink®*40
VARNING
HomeLink®
•
•
Om HomeLink® används för att manövrera en garageport eller grind, säkerställ
att ingen är i närheten av porten eller
grinden under tiden den är i rörelse.
Använd inte HomeLink® till någon garageport som saknar säkerhetsstopp och
säkerhetsback.
Relaterad information
•
•
•
HomeLink®* (s. 438)
Programmera
HomeLink®*
(s. 439)
Typgodkännande för HomeLink®* (s. 441)
Typgodkännande för EU
Gentex Corporation förklarar härmed att
HomeLink® Model UAHL5 efterlever radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.
Frekvensband inom vilka radioutrustningen fungerar:
•
•
•
•
•
433.05MHz-434.79MHz <10mW E.R.P.
868.00MHz-868.60MHz <25mW E.R.P.
868.70MHz-868.20MHz <25mW E.R.P.
869.40MHz-869.65MHz <25mW E.R.P.
869.70MHz-870.00MHz <25mW E.R.P.
Certifikatinnehavarens adress: Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI
49464, USA
För mer information, se support.volvocars.com.
Relaterad information
•
HomeLink®* (s. 438)
Gäller vissa marknader.
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör. 441
START OCH KÖRNING
Kompass*
Aktivera och deaktivera kompass*
Kalibrera kompass*
I backspegelns övre högra hörn finns en display
som visar i vilken kompassriktning41 bilens front
pekar.
I backspegelns övre högra hörn finns en display
som visar i vilken kompassriktning42 bilens front
pekar.
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner. Kompassen43 bör kalibreras om bilen förflyttas
mellan flera magnetiska zoner.
Aktivera och deaktivera kompass
Gör så här för att kalibrera:
Kompassen aktiveras automatiskt när bilen
startas.
1.
Stanna bilen på en stor öppen yta som är fri
från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
2.
Starta bilen och stäng av all elektrisk utrustning (klimatanläggning, torkare etc.) samt se
till att alla dörrar är stängda.
För att deaktivera/aktivera kompassen manuellt:
–
Tryck in knappen på backspegelns undersida
med hjälp av t.ex. ett gem.
Relaterad information
•
•
Kompass* (s. 442)
Kalibrera kompass* (s. 442)
Backspegel med kompass.
Åtta olika kompassriktningar visas med engelsk
förkortning: N (norr), NE (nordost), E (öster), SE
(sydost), S (söder), SW (sydväst), W (väster) och
NW (nordväst).
OBS
Kalibreringen kan misslyckas eller helt utebli
om elektrisk utrustning inte stängs av.
3.
Håll knappen på backspegelns undersida
intryckt ca 3 sekunder (använd t.ex. ett gem).
Numret för aktuell magnetisk zon visas.
Relaterad information
•
•
41
42
43
442
Aktivera och deaktivera kompass* (s. 442)
Kalibrera kompass* (s. 442)
Backspegel med kompass finns som tillval enbart på vissa marknader och modeller.
Backspegel med kompass finns som tillval enbart på vissa marknader och modeller.
Backspegel med kompass finns som tillval enbart på vissa marknader och modeller.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Relaterad information
•
•
Kompass* (s. 442)
Aktivera och deaktivera kompass* (s. 442)
Magnetiska zoner.
4.
Tryck upprepade gånger på knappen tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se kartan över magnetiska zoner för kompass.
5.
Vänta tills displayen återgår till att visa tecknet C, alternativt håll knappen på backspegelns undersida intryckt ca 6 sekunder tills
det att tecknet C visas.
6.
Kör långsamt i en cirkel med en hastighet av
högst 10 km/h (6 mph) tills en kompassriktning visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar. Kör därefter ytterligare 2 varv
för att finjustera kalibreringen.
7.
Bilar med eluppvärmd vindruta*: Om tecknet C visas i displayen när den eluppvärmda
vindrutan aktiveras, genomför då kalibrering
enligt punkt 6 ovan med den eluppvärmda
vindrutan aktiverad.
8.
Upprepa ovanstående procedur vid behov.
* Tillval/tillbehör. 443
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Ljud, media och internet
Relaterad information
Ljud- och mediasystemet består av mediaspelare
och radio. Det går också att ansluta en telefon
via Bluetooth för att använda handsfree-funktioner eller spela musik trådlöst i bilen. När bilen
är uppkopplad till internet är det även möjligt att
använda appar för mediauppspelning.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Översikt över ljud och media
Styr funktionerna med rösten, rattens knappsats
eller centerdisplayen. Antalet högtalare och förstärkare beror på vilket ljudsystem bilen är utrustad med.
Systemuppdatering
Ljud- och mediasystemet förbättras kontinuerligt.
När bilen är ansluten till internet är det möjligt att
hämta systemuppdateringar för optimal funktionalitet, se support.volvocars.com.
Mediaspelare (s. 456)
Radio (s. 450)
Telefon (s. 471)
Internetansluten bil* (s. 480)
Appar (s. 447)
Röststyrning (s. 128)
Tändningslägen (s. 378)
Förardistraktion (s. 38)
Hantera systemuppdateringar via Download
Center (s. 545)
Licensavtal för ljud och media (s. 488)
Ljudinställningar
Ljudsystemet är förinställt för optimal ljudåtergivning men kan också anpassas.
Volymen regleras normalt med volymreglaget
under centerdisplayen eller rattens högra knappsats. Detta gäller t.ex. vid uppspelning av musik,
radio, pågående telefonsamtal och aktiva trafikmeddelanden.
Optimal ljudåtergivning
Ljudsystemet är förkalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
varje kombination av bilmodell och ljudsystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens läge och bilens
hastighet.
Personliga inställningar
I toppvyn under Inställningar Ljud är olika
inställningar tillgängliga beroende på bilens ljudsystem.
Premium Sound* (Harman Kardon)
• Equalizer – inställning av equalizer.
• Balans – balans mellan höger/vänster högtalare respektive balans mellan främre/bakre
högtalare.
• Systemvolymer – justerar volym i bilens
olika system, t.ex. Röststyrning,
Parkeringsassistans och Ringsignal.
446
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
High Performance*
Ljudupplevelse*
Appar
• Ton – inställning av t.ex. bas, diskant och
Ljudupplevelse är en app som ger tillgång till
ytterligare ljudinställningar.
På appvyn finns applikationer (appar) som ger
åtkomst till vissa av bilens tjänster.
Ljudupplevelse öppnas från centerdisplayens
appvy. Beroende på vilket ljudsystem bilen är
utrustad med är följande inställningar möjliga:
Svep från höger till vänster1 över centerdisplayens skärm för att komma till appvyn från hemvyn. Här ligger appar som har laddats ner (tredjepartsappar) men också appar för inbyggda funktioner, exempelvis FM-radio.
equalizer.
• Balans – balans mellan höger/vänster högtalare respektive balans mellan främre/bakre
högtalare.
• Systemvolymer – justerar volym i bilens
olika system, t.ex. Röststyrning,
Parkeringsassistans och Ringsignal.
Performance
• Ton och Balans – balans mellan högtalare
samt inställning av t.ex. bas, diskant och
equalizer.
• Systemvolymer – justerar volym i bilens
olika system, t.ex. Röststyrning,
Parkeringsassistans och Ringsignal.
• Sätesoptimering – ljudet kan optimeras för
Förare, Alla och Bak.
• Surround – surroundläge med nivåinställning.
•
Ton – inställning av t.ex. bas, diskant och
equalizer.
Relaterad information
•
•
Ljudinställningar (s. 446)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 102)
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
1
Ljudupplevelse* (s. 447)
Mediaspelare (s. 456)
Inställningar för röststyrning (s. 131)
Inställningar för telefon (s. 479)
Ljud, media och internet (s. 446)
Internetansluten bil* (s. 480)
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
}}
* Tillval/tillbehör. 447
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Samtliga appar som används bör vara uppdaterade till senaste version.
||
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
Ladda ner appar
När bilen är ansluten till internet är det möjligt att
ladda ner nya appar.
Ladda ner appar (s. 448)
Uppdatera appar (s. 449)
Ta bort appar (s. 450)
Apple® CarPlay®* (s. 465)
Android Auto* (s. 469)
Internetansluten bil* (s. 480)
OBS
Datanedladdning kan påverka andra tjänster
som överför data, t.ex. webbradio. Om påverkan på andra tjänster upplevs som störande
kan nedladdningen avbrytas. Alternativt kan
det vara lämpligt att stänga av eller avbryta
andra tjänster.
Lagringsutrymme på hårddisk (s. 487)
Användarvillkor och datadelning (s. 486)
OBS
Vid nedladdning med telefon, var extra uppmärksam på kostnaden för datatrafik.
1.
Öppna appen Download Center på appvyn.
2.
Välj Nya appar för att öppna en lista över
appar som finns tillgängliga men inte är
installerade i bilen.
3.
Tryck på raden för en app för att expandera i
listan och få mer information om appen.
Appvyn (generisk bild, grundappar varierar mellan marknader och modeller)
Några grundappar finns alltid tillgängliga. När
bilen är ansluten till internet är det möjligt att
ladda ner fler appar, t.ex. webbradio och musiktjänster.
Vissa appar är endast möjliga att använda om
bilen är ansluten till internet.
Starta en app genom att trycka på appen i centerdisplayens appvy.
448
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
4.
Välj Installera för att starta nedladdningen
och installation av önskad app.
> Status indikeras för nedladdning och
installationen medan den pågår.
Om en nedladdning inte kan starta för tillfället visas ett meddelande. Appen kommer att finnas kvar i listan och det är möjligt att försöka starta en nedladdning igen.
Avbryta nedladdning
– Tryck på Avbryt för att avbryta en pågående
nedladdning.
Observera att det bara är nedladdningen som kan
avbrytas, när installationsfasen har startat går
denna inte att avbryta.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Appar (s. 447)
Uppdatera appar (s. 449)
Ta bort appar (s. 450)
Internetansluten bil* (s. 480)
Hantera systemuppdateringar via Download
Center (s. 545)
Uppdatera appar
När bilen är ansluten till internet är det möjligt att
uppdatera appar.
OBS
Datanedladdning kan påverka andra tjänster
som överför data, t.ex. webbradio. Om påverkan på andra tjänster upplevs som störande
kan nedladdningen avbrytas. Alternativt kan
det vara lämpligt att stänga av eller avbryta
andra tjänster.
OBS
Vid nedladdning med telefon, var extra uppmärksam på kostnaden för datatrafik.
Uppdatera vissa
1. Öppna appen Download Center på appvyn.
2.
Välj Applikationsuppdat. för att öppna en
lista över alla tillgängliga uppdateringar.
3.
Leta upp önskad app och välj Installera.
> Uppdatering påbörjas.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Appar (s. 447)
Ladda ner appar (s. 448)
Ta bort appar (s. 450)
Hantera systemuppdateringar via Download
Center (s. 545)
Internetansluten bil* (s. 480)
Om en app används under pågående uppdatering så kommer den startas om för att installationen ska slutföras.
Uppdatera alla
1. Öppna appen Download Center på appvyn.
Lagringsutrymme på hårddisk (s. 487)
2.
Välj Installera alla.
> Uppdatering påbörjas.
* Tillval/tillbehör. 449
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Ta bort appar
Radio
När bilen är ansluten till internet är det möjligt att
avinstallera appar.
Det är möjligt att lyssna på radiofrekvensbanden
AM, FM och digitalradio (DAB)*. När bilen är
internetansluten är det även möjligt att lyssna på
webbradio.
En app som används måste avslutas för att avinstallationen ska kunna genomföras.
1.
Öppna appen Download Center på appvyn.
2.
Välj Applikationsuppdat. för att öppna en
lista över alla installerade appar.
3.
Leta upp önskad app och välj Avinstallera
för att starta en avinstallation av appen.
> När appen är avinstallerad försvinner den
från listan.
•
•
•
•
RDS-radio (s. 455)
Internetansluten bil* (s. 480)
Röststyra radio och media (s. 130)
Mediaspelare (s. 456)
Radion kan hanteras med röststyrning, knappsatsen i ratten
eller centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
450
Appar (s. 447)
Ladda ner appar (s. 448)
Uppdatera appar (s. 449)
Relaterad information
Hantera systemuppdateringar via Download
Center (s. 545)
•
•
•
•
•
Internetansluten bil* (s. 480)
Starta radio (s. 451)
Byta radioband och radiostation (s. 451)
Ställa in radiofavoriter (s. 453)
Inställningar för radio (s. 453)
Digitalradio* (s. 455)
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Starta radio
Radion startas från centerdisplayens appvy.
1.
Öppna önskat radioband (t.ex. FM) från appvyn.
•
•
•
•
Byta radioband och radiostation (s. 451)
Byta radioband och radiostation
Ställa in radiofavoriter (s. 453)
Inställningar för radio (s. 453)
Här finns instruktioner för byte av radioband, lista
i radiobandet och radiostation i vald lista.
Röststyra radio och media (s. 130)
Byta radioband
Svep fram appvyn på centerdisplayen och välj
önskat radioband (t.ex. FM) alternativt öppna
förardisplayens appmeny med rattens högra
knappsats och välj därifrån.
Byta lista i radiobandet
1.
2.
Tryck på Bibliotek.
Välj radiostation.
Relaterad information
•
•
Radio (s. 450)
Söka radiostation (s. 452)
}}
451
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
2.
3.
Välj uppspelning från Stationer, Favoriter,
Genrer eller Ensembler2.
Tryck på önskad station i listan.
Favoriter – spelar endast valda favoritkanaler.
Söka radiostation
Manuell stationssökning
Radion sammanställer automatiskt en stationslista med de radiostationer som inom området
sänder ut starkast signaler.
Genrer – spelar endast radiokanaler som sänder
vald genre/programtyp, t.ex. pop och klassisk
musik.
Byta radiostation i vald lista
Tryck på
eller
under centerdisplayen eller rattens högra knappsats.
> Förflyttning sker ett steg i vald uppspelningslista.
–
Vid övergång till manuell stationssökning byter
inte radion längre automatiskt frekvens då mottagningen blir dålig.
Det går även att byta radiostation i vald lista via
centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Radio (s. 450)
Sökmöjligheterna beror på valt radioband:
452
AM – stationer och frekvens.
Tryck på Manuell inställning, dra i reglaget
eller
. Vid långt tryck
eller tryck på
hoppar sökningen till nästa tillgängliga station i frekvensbandet. Det går också att
använda rattens högra knappsats.
Röststyra radio och media (s. 130)
•
•
•
DAB* – ensembler och stationer.
Ställa in radiofavoriter (s. 453)
1.
Tryck på Bibliotek.
Relaterad information
2.
Tryck på
.
> Sökvyn med tangentbord öppnas.
•
•
•
•
•
Söka radiostation (s. 452)
Inställningar för radio (s. 453)
Applikationsmeny i förardisplay (s. 91)
3.
2
–
FM – stationer, genres och frekvens.
Skriv in sökord.
> Sökning sker vid varje inmatning av
tecken och sökträffarna visas kategoriserat.
Radio (s. 450)
Starta radio (s. 451)
Byta radioband och radiostation (s. 451)
Röststyra radio och media (s. 130)
Inställningar för radio (s. 453)
Gäller endast digitalradio (DAB*).
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Ställa in radiofavoriter
Relaterad information
Det går att lägga till en radiokanal i appen
Radiofavoriter samt i radiobandets (t.ex. FM)
favoritlista. Nedan finns instruktioner för tilläggning och borttagning av favoriter.
•
•
•
•
•
•
•
Radiofavoriter
Radiofavoriter visar sparade
favoriter från samtliga radioband.
1.
Öppna appen Radiofavoriter från appvyn.
2.
Tryck på önskad radiostation i listan för att
lyssna.
Radio (s. 450)
Inställningar för radio
Starta radio (s. 451)
Det finns flera olika radiofunktioner att aktivera
och deaktivera.
Söka radiostation (s. 452)
Avbryta trafikmeddelande
Byta radioband och radiostation (s. 451)
Pågående sändning av t.ex. trafikmeddelande kan
avbrytas tillfälligt med tryck på
i rattens
högra knappsats eller tryck på Avbryt i centerdisplayen.
Röststyra radio och media (s. 130)
Inställningar för radio (s. 453)
Applikationsmeny i förardisplay (s. 91)
Aktivera och deaktivera radiofunktioner
Dra ner toppvyn och välj Inställningar Media
och önskat radioband för att se tillgängliga funktioner.
Lägga till och ta bort radiofavoriter
–
Tryck på
för att lägga till/ta bort en
radiokanal i radiobandets favoritlista och
Radiofavoriter.
När en favorit sparas från en stationslista kommer radion automatiskt söka efter bästa frekvensen. Men om en favorit sparas från manuell stationssökning, byter inte radion automatiskt till
starkare frekvens.
Vid borttagning av favorit kommer den även tas
bort från respektive radiobands favoritlista.
}}
453
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
AM/FM-radio
• Visa information från radiosändning:
visar information om programmens innehåll,
artister etc.
DAB* (digitalradio)
• Sortera kanallista: val för hur sortering av
kanaler ska göras. Antingen alfabetisk ordning eller efter servicenummer.
gående mediakälla återupptas när meddelandet är klart.
• Frys programtjänstnamn: välj för att pro-
• DAB till DAB-länkning: startar funktionen
– Nyhetsflöde: mottar nyheter.
gramtjänstnamnet ej skall skrolla kontinuerligt utan visningen fryses efter 20 sekunder.
• Välj meddelanden:
– Lokala avbrott: avbryter pågående
mediauppspelning och sänder information
om trafikstörningar i närområdet. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas
när meddelandet är klart. Funktionen Lokala
avbrott är en geografisk begränsning av
funktionen Trafikmeddelanden. Funktionen
Trafikmeddelanden måste vara aktiverad
samtidigt.
– Nyheter: avbryter pågående mediauppspelning och sänder nyheter. Uppspelning av
föregående mediakälla återupptas när
nyhetssändningen är klar.
– Alarm: avbryter pågående mediauppspelning och sänder varningar om allvarliga
olyckor och katastrofer. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas när meddelandet är klart.
– Trafikmeddelanden: avbryter pågående
mediauppspelning och sänder information
om trafikstörningar. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas när meddelandet är klart.
454
– Vägtrafikinformation: mottar information
om trafikstörningar.
för länkning inom DAB. Förloras mottagningen för en radiokanal, letas en annan upp
automatiskt inom en annan kanalgrupp
(ensemble).
– Transportinformation: mottar information
om kollektivtrafik, t.ex. tidtabeller för färjor
och tåg.
– Varning/Tjänster: mottar information om
incidenter av mindre betydelse än Alarmfunktionen, t.ex. strömavbrott.
• DAB till FM-länkning: startar funktionen för
länkning mellan DAB och FM. Förloras mottagningen för en radiokanal, letas en alternativ frekvens på FM upp automatiskt.
• Visa information från radiosändning: val
för att visa radiotext eller valda delar av radiotext, t.ex. artist.
• Visa programrelaterade bilder: val om bilder till olika program ska visas upp i skärmen
eller inte.
Relaterad information
•
•
•
Radio (s. 450)
Digitalradio* (s. 455)
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 110)
• Välj meddelanden: val för vilka typer av
meddelanden som ska mottas då DAB är
igång. Valda meddelanden avbryter
pågående mediauppspelning och spelar upp
meddelandet. Uppspelning av föregående
mediakälla återupptas när meddelandet är
klart.
– Alarm: avbryter pågående mediauppspelning och sänder varningar om allvarliga
olyckor och katastrofer. Uppspelning av före-
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
RDS-radio
Relaterad information
RDS (Radio Data System) gör att radion automatiskt byter till den starkaste sändaren. RDS
ger möjlighet att få t.ex. trafikinformation och att
söka efter vissa programtyper.
•
•
RDS länkar samman FM-sändare i nätverk. En
FM-sändare i ett sådant nätverk sänder information som ger en RDS-radio bl.a. följande funktioner:
•
Automatiskt byte till en starkare sändare om
mottagningen i området är dålig.
•
Sökning av programinriktning, t.ex. programtyper eller trafikinformation.
•
Mottagning av textinformation om pågående
radioprogram.
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
endast valda delar av dess funktionalitet.
Vid sändning av nyheter eller trafikmeddelande
kan radion byta station och pågående ljudkälla
avbrytas. Radion återgår till föregående ljudkälla
och volym när den inställda programinriktningen
slutar sändas. För att avbryta tidigare, tryck på
i rattens högra knappsats eller tryck på
Avbryt i centerdisplayen.
3
4
Digital Audio Broadcasting
Digital Multimedia Broadcasting
Radio (s. 450)
Inställningar för radio (s. 453)
Digitalradio*
Digitalradio (DAB3) är ett digitalt sändningssystem för radio. Radion stödjer DAB, DAB+ och
DMB4.
Radion kan hanteras med röststyrning, knappsatsen i ratten
eller centerdisplayen.
Appen för digitalradion startas
från appvyn i centerdisplayen.
Digitalradio spelas upp på samma sätt som andra
radioband, t.ex. FM. Förutom möjlighet att välja
uppspelning från Stationer, Favoriter och
Genrer, finns även möjlighet att välja uppspelning från underkanaler och Ensembler.
Ensembler är en samling radiokanaler (kanalgrupp) som sänds på samma frekvens.
I de fall radiokanalen sänder ut sin logotyp laddas
den ner och visas bredvid stationsnamnet (tid för
nerladdning varierar).
}}
* Tillval/tillbehör. 455
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
DAB underkanal
Sekundära komponenter benämns oftast som
underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet till
andra språk. Underkanaler indikeras med pilsymbol i kanallistan.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Länka mellan FM och digitalradio*
Mediaspelare
Funktionen innebär att digitalradion (DAB) kan
gå från en kanal med dålig eller ingen mottagning till samma kanal i en annan kanalgrupp
(ensemble) med bättre mottagning, inom DAB
och/eller mellan DAB och FM.
Mediaspelaren kan spela upp ljud från externa
ljudkällor som är anslutna via USB-ingång eller
Bluetooth. Den kan också spela upp videoformat
via USB-ingången.
Länka mellan FM och digitalradio* (s. 456)
DAB- till DAB- och DAB- till FMlänkning
Byta radioband och radiostation (s. 451)
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Söka radiostation (s. 452)
2.
Tryck på Media
3.
Bocka i/ur rutorna för DAB till DABlänkning och/eller DAB till FM-länkning
för att aktivera/deaktivera respektive funktioner.
Ställa in radiofavoriter (s. 453)
Röststyra radio och media (s. 130)
Inställningar för radio (s. 453)
När bilen är uppkopplad till internet är det även
möjligt att lyssna på webbradio, ljudböcker och
musiktjänster via appar.
DAB.
Relaterad information
•
•
•
Digitalradio* (s. 455)
Radio (s. 450)
Inställningar för radio (s. 453)
Mediaspelaren styrs från centerdisplayen, men flera funktioner kan styras med rattens
högra knappsats eller röststyrning.
Radion, som även hanteras i mediaspelaren,
beskrivs i ett separat avsnitt.
456
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spela media (s. 457)
Styra och byta media (s. 458)
Söka media (s. 459)
Appar (s. 447)
Radio (s. 450)
Video (s. 461)
Spela media
Mediaspelaren styrs från centerdisplayen. Flera
funktioner kan även styras med rattens högra
knappsats eller röststyrning.
I mediaspelaren hanteras även radion, vilket
beskrivs i ett separat avsnitt.
Starta mediakälla
USB-minne
1. Sätt i USB-minnet.
2.
Öppna appen USB från appvyn.
3.
Välj vad som ska spelas.
> Uppspelning startar.
Mp3-spelare och iPod®
OBS
Media via Bluetooth® (s. 462)
För att starta uppspelning från iPod ska iPodappen användas (inte USB).
Media via USB-ingång (s. 463)
Internetansluten bil* (s. 480)
När iPod används som ljudkälla har bilens
ljud- och mediasystem en menystruktur som
liknar iPod-spelarens egen menystruktur.
1.
Anslut mediakälla.
2.
Starta uppspelning i ansluten mediakälla.
3.
Öppna appen (iPod, USB) från appvyn.
> Uppspelning startar.
Bluetooth-ansluten enhet
1. Aktivera Bluetooth i mediakällan.
Appvyn. (Generisk bild, grundappar varierar mellan marknader och modeller.)
2.
Anslut mediakälla.
3.
Starta uppspelning i ansluten mediakälla.
4.
Öppna appen Bluetooth från appvyn.
> Uppspelning startar.
}}
* Tillval/tillbehör. 457
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Media vid internetanslutning
Spela upp media från internetanslutna appar:
1.
Anslut bilen till internet.
2.
Öppna aktuell app från appvyn.
> Uppspelning startar.
Läs separat avsnitt för hur appar laddas ner.
•
•
•
•
Apple® CarPlay®* (s. 465)
Styra och byta media
Android Auto* (s. 469)
Uppspelning av media kan styras med röststyrning, rattknappsatsen eller centerdisplayen.
Röststyra radio och media (s. 130)
Kompatibla format för media (s. 464)
Mediaspelaren kan hanteras
med röststyrning, knappsatsen i
ratten eller centerdisplayen.
Video
1. Anslut mediakälla.
2.
Öppna appen USB från appvyn.
3.
Tryck på titeln på det som önskas spelas
upp.
> Uppspelning startar.
Apple CarPlay
CarPlay beskrivs i separat avsnitt.
Android Auto
Android Auto beskrivs i separat avsnitt.
Relaterad information
458
•
Hantera applikationsmeny i förardisplay
(s. 91)
•
•
•
•
•
•
•
Radio (s. 450)
Styra och byta media (s. 458)
Ansluta enhet via USB-ingång (s. 463)
Ansluta enhet via Bluetooth® (s. 462)
Ladda ner appar (s. 448)
Volym – vrid ratten under centerdisplayen eller
tryck på
på rattens högra knappsats för att
höja eller sänka ljudnivån.
Spela/pausa – tryck på bilden som tillhör låten
som spelas, den fysiska knappen under centerpå rattens högra knappsats.
displayen eller
Internetansluten bil* (s. 480)
Video (s. 461)
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Byt enhet – tryck på knappen
för att skifta mellan USBenheter då flera är anslutna.
Byta spår/låt – tryck på önskat spår i centerdiseller
under centerdisplayen, tryck på
playen eller på rattens högra knappsats.
Spola/flytta i tid – tryck på tidsaxeln i centerdisplayen och dra i sidled, alternativt tryck och håll in
eller
under centerdisplayen eller på rattens högra knappsats.
Byta media – välj från tidigare källor i appen, i
appvyn tryck på önskad app eller välj med rattens
.
högra knappsats via appmenyn
Bibliotek – tryck på knappen
för att spela från biblioteket.
Shuffle – tryck på knappen för
att blanda uppspelningsordningen.
Likadan – tryck på knappen för
att med hjälp av Gracenote
söka efter liknande musik på
USB-enhet och skapa en spellista utifrån det. Spellistan kan
maximalt innehålla 50 låtar.
Söka media
Det är möjligt att söka efter artist, kompositör,
sångtitlar, album, video, ljudbok, spellista och –
när bilen är ansluten till internet – poddsändningar (digital media via internet).
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Mediaspelare (s. 456)
Söka media (s. 459)
Ljudinställningar (s. 446)
Appar (s. 447)
Gracenote® (s. 460)
Röststyra radio och media (s. 130)
1.
.
Tryck på
> Sökvyn med tangentbord öppnas.
2.
Skriv in sökord.
3.
Tryck på Sök.
> Anslutna enheter söks igenom och sökträffarna listas kategoriserat.
Svep i sidled över skärmen för att visa varje kategori separat.
Relaterad information
•
•
Mediaspelare (s. 456)
Internetansluten bil* (s. 480)
}}
* Tillval/tillbehör. 459
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
•
•
Spela media (s. 457)
Gracenote®
Skriva in tecken, bokstäver och ord för hand i
centerdisplay (s. 115)
Gracenote identifierar artist, album, spårtitlar och
tillhörande bilder, vilka visas i samband med
uppspelning.
Uppdatera Gracenote
Gracenote MusicID® är en standard för musikigenkänning. Genom att musikfilernas metadata
identifieras och analyseras kan information om
musiken presenteras. Metadata från olika källor
kan ibland vara inkonsekvent eller otillräcklig.
Gracenote har stöd för fonetisk bearbetning av
artistnamn, albumtitlar och genrer och på så sätt
kan röststyrning användas för att spela upp
musik.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Media
3.
Välj inställningar för Gracenote-data:
Gracenote®.
• Onlinesökning av Gracenote® i databas
– söker i Gracenotes onlinedatabas för spelande media.
• Gracenote® flertal träffar – val hur
Gracenote-data ska visas vid flera sökresultat.
1 – filens originaldata används.
2 – Gracenote-data används.
3 – Gracenote- eller original-data kan väljas.
•
460
Ingen – inget resultat visas.
Innehållet i Gracenote-databasen uppdateras
kontinuerligt. Hämta senaste uppdateringen för
optimal funktionalitet. För information och nerladdning, se support.volvocars.com.
Relaterad information
•
•
•
Spela media (s. 457)
Licensavtal för ljud och media (s. 488)
Röststyra radio och media (s. 130)
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Video
Spela video
Spela DivX®
Videor på USB-anslutna enheter kan spelas upp
med mediaspelaren.
Videor spelas upp via appen USB på appvyn.
Denna DivX Certified® enhet måste registreras
för att kunna spela köpta DivX Video-on-Demand
(VOD)-filmer.
1.
Anslut mediakälla (USB-enhet).
När bilen börjar rulla visas ingen bild, utan endast
ljudet spelas upp. Bilden visas igen när bilen står
stilla.
2.
Öppna appen USB från appvyn.
3.
Information om kompatibla format för media finns
i ett eget avsnitt.
Tryck på den titel som önskas spelas upp.
> Uppspelning startar.
Relaterad information
Relaterad information
•
•
•
•
Spela video (s. 461)
Spela DivX® (s. 461)
Inställningar för video (s. 462)
Kompatibla format för media (s. 464)
•
•
•
•
Video (s. 461)
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Video DivX® VOD och hämta
registreringskoden.
3.
Gå till vod.divx.com för mer information och
för att slutföra registreringen.
Spela DivX® (s. 461)
Inställningar för video (s. 462)
Relaterad information
Kompatibla format för media (s. 464)
•
•
•
•
Video (s. 461)
Spela video (s. 461)
Inställningar för video (s. 462)
Kompatibla format för media (s. 464)
461
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Inställningar för video
Media via Bluetooth®
Ansluta enhet via Bluetooth®
Det går att ändra vissa inställningar för
videouppspelning, t.ex. språk.
Bilens mediaspelare är utrustad med Bluetooth
och kan trådlöst spela upp ljudfiler från externa
Bluetooth-enheter, såsom mobiltelefoner och
surfplattor.
Anslut en Bluetooth®-enhet till bilen för att trådlöst spela upp media och ge bilen internetuppkoppling om det är möjligt.
Med videospelaren i fullskärmsläge eller genom
att öppna toppvyn och trycka på Inställningar
Video kan följande justeras; Språk för ljud, Av
och Språk för undertexter.
Relaterad information
•
Video (s. 461)
För att mediaspelaren ska kunna spela upp ljudfiler trådlöst från en extern enhet måste enheten
anslutas till bilen via Bluetooth först.
Relaterad information
•
•
•
•
Ansluta enhet via Bluetooth® (s. 462)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 472)
Spela media (s. 457)
Kompatibla format för media (s. 464)
Många telefoner på marknaden har idag trådlös
Bluetooth®-teknik, men alla är inte helt kompatibla med bilen.
För information om kompatibilitet, se
support.volvocars.com.
Tillvägagångssättet för att ansluta en mediaenhet
är detsamma som att ansluta en telefon till bilen
via Bluetooth®.
Relaterad information
•
•
•
462
Media via Bluetooth® (s. 462)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 472)
Spela media (s. 457)
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Media via USB-ingång
Ansluta enhet via USB-ingång
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3-spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via bilens
USB-ingång.
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3-spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via någon
av bilens USB-ingångar.
Enheter med uppladdningsbara batterier laddas
när de är anslutna via USB och tändningen är i
läge I, II eller motorn är igång.
Vid användning av Apple CarPlay* och
Android Auto* måste telefonen anslutas till den
USB-ingång med vit ram (i de fall det finns två
USB-ingångar).
Det går snabbare att läsa in innehållet på den
externa källan om den endast innehåller kompatibla format. Även videofiler kan spelas upp via
USB-ingången.
USB-ingång* (typ C) bak på tunnelkonsolen för laddning
av t.ex. telefoner och surfplattor5.
Vissa mp3-spelare har ett eget filsystem som
bilen inte har stöd för.
Relaterad information
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
5
•
•
•
•
Ansluta enhet via USB-ingång (s. 463)
Spela media (s. 457)
Video (s. 461)
Tändningslägen (s. 378)
Tekniska specifikationer för USB-enheter
(s. 464)
USB-ingångar (typ A) under centerdisplayen.
Apple® CarPlay®* (s. 465)
Android Auto* (s. 469)
Spela media (s. 457)
Media via USB-ingång (s. 463)
Mediaspelare (s. 456)
Tekniska specifikationer för USB-enheter
(s. 464)
•
Tekniska specifikationer för USB-enheter
(s. 464)
•
•
Apple® CarPlay®* (s. 465)
Android Auto* (s. 469)
Det är inte möjligt att spela upp media i bilens ljud- eller mediasystem via denna ingång.
* Tillval/tillbehör. 463
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Tekniska specifikationer för USBenheter
För att innehållet på USB-enheter ska kunna
läsas måste följande specifikationer uppfyllas.
Eventuell mappstruktur kommer ej att visas i centerdisplayen vid uppspelning.
För att kunna spela upp media måste följande filformat användas.
Relaterad information
•
Media via USB-ingång (s. 463)
Ljudfiler
Codec
MP3
.mp3
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (mp3
compatible),
MP3 HD (mp3
compatible)
AAC
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC (MPEG-4
part III Audio),
HE-AAC (aacPlus
v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
Typ A-uttag
WAV
.wav
LPCM
Version 2.0
FLAC
.flac
FLAC
15 000
Mappar
1 000
Mappnivåer
8
Spellistor
100
Poster i en spellista
1 000
Undermappar
Ingen gräns
Teknisk specifikation för USB-Akontakt
Spänningsmatning 5 V
Strömmatning max. 2.1 A
Teknisk specifikation för USB-Ckontakt
464
Kompatibla format för media
Filändelse
Filer
•
•
Spänningsmatning 5 V
Strömmatning max. 3.0 A
Format
Max antal
•
•
•
•
•
•
Typ C-uttag
Version 3.1
Videofiler
Format
Filändelse
MP4
.mp4, .m4v
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Format
Filändelse
Max filstorlek
4 GB
AVI
.avi
Ljudcodec
MP3, AC3
AVI (DivX)
.avi, .divx
Undertexter
XSUB
ASF
.asf, .wmv
MKV
.mkv
Specialfunktioner
Flera undertexter, flera
ljudspår, återuppta uppspelning
Referens
Uppfyller alla krav för DivX
Home Theater profil. Besök
divx.com för mer information och program för att
konvertera filer till DivX
Home Theater video.
Undertexter
Format
Filändelse
SubViewer
.sub
SubRip
.srt
SSA
.ssa
DivX®
DivX-certifierade enheter har testats för högkvalitativ videouppspelning av DivX (.divx, .avi). När
DivX-logotypen visas, kan DivX-filmer spelas.
Profil
DivX Home Theater
Video codec
DivX, MPEG-4
Upplösning
720x576
Ljudhastighet
(bit rate)
4.8Mbps
Bildhastighet
30 fps
Filändelse
.divx, .avi
Relaterad information
•
•
•
Mediaspelare (s. 456)
Video (s. 461)
Spela DivX® (s. 461)
Apple® CarPlay®*
CarPlay ger dig möjligheten att lyssna på musik,
ringa telefonsamtal, få köranvisningar, skicka/ta
emot meddelanden och använda Siri, allt medan
du håller dig fokuserad på din körning.
CarPlay fungerar med utvalda
iOS-enheter. Om bilen inte
redan har stöd för CarPlay så
är det möjligt att installera i
efterhand. Kontakta en Volvoåterförsäljare för att installera
CarPlay.
Information om vilka appar som stödjs och vilka
iOS-enheter som är kompatibla finns på Apples
hemsida: www.apple.com/ios/carplay/. Användning av appar som inte är kompatibla med
CarPlay kan ibland medföra att anslutningen
mellan enheten och bilen bryts. Vänligen notera
att Volvo inte ansvarar för innehållet i CarPlay.
Vid användning av kartnavigering via CarPlay
visas ingen guidning i förardisplayen, utan endast
i centerdisplayen.
Om navigering startas via CarPlay kommer eventuella pågående vägbeskrivningar från bilens
egna system att avslutas.
CarPlay-apparna kan styras via centerdisplayen,
iOS-enheten eller med rattens högra knappsats
(gäller vissa funktioner). Apparna kan även röststyras med Siri. Långt tryck på rattknappen
startar röststyrning med Siri och ett kort tryck
}}
* Tillval/tillbehör. 465
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
aktiverar bilens egna röststyrning. Om Siri bryter
6.
för tidigt, håll inne rattknappen
För användning av Apple CarPlay gäller
följande: Apple CarPlay är en tjänst som
tillhandahålls av Apple Inc. i enlighet med
dess användarvillkor. Volvo Cars är därmed
inte ansvarigt för Apple CarPlay eller dess
funktioner/applikationer. Genom att
använda Apple CarPlay kommer viss
information från din bil (inklusive dess
position) att överföras till din iOS-enhet. I
förhållande till Volvo Cars är du ansvarig för
din eller någon annans användning av Apple
CarPlay.
Relaterad information
•
•
•
•
6
466
Använda Apple® CarPlay®* (s. 466)
Inställningar för
Apple®
CarPlay®*
(s. 467)
Röststyrning (s. 128)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 120)
Använda Apple® CarPlay®*
4.
För att använda CarPlay måste röststyrningen
Siri vara aktiverad i din iOS-enhet. Enheten
behöver också ha en internetanslutning via Wi-Fi
eller mobilnätet.
Läs villkoren och tryck sedan på Acceptera
för att ansluta.
> Delvyn med CarPlay öppnas och kompatibla appar visas.
5.
Tryck på önskad app.
> Appen startas.
Ansluta en iOS-enhet och starta
CarPlay
OBS
CarPlay kan användas endast om Bluetooth
är avstängt. En telefon eller mediaspelare
som är ansluten till bilen via Bluetooth kommer därför inte vara tillgänglig när CarPlay är
aktiv. För att få en internetuppkoppling till
bilens appar måste en alternativ internetkälla
användas. Använd Wi-Fi eller bilens inbyggda
modem*.
Starta CarPlay
CarPlay startas enligt följande efter att en iOSenhet blivit ansluten.
1.
Anslut en iOS-enhet till USB-ingången. I de
fall det finns två USB-ingångar ska den med
vit ram runt ingången användas.
> Om inställning för automatisk start är
vald – namnet på enheten visas.
2.
Tryck på enhetens namn – delvyn med
CarPlay öppnas och kompatibla appar visas.
3.
Om delvyn med CarPlay inte öppnas, tryck på
Apple CarPlay i appvyn.
> Delvyn med CarPlay öppnas och kompatibla appar visas.
Tryck på önskad app.
> Appen startas.
1.
Anslut en iOS-enhet till USB-ingången. I de
fall det finns två USB-ingångar ska den med
vit ram runt ingången användas.
2.
Läs informationen i popup-fönstret och tryck
sedan på OK.
4.
3.
Tryck på Apple CarPlay i appvyn.
CarPlay körs i bakgrunden om en annan app
startas i samma delvy. För att åter visa CarPlay i
delvyn – tryck på CarPlay-ikonen i appvyn.
Apple och CarPlay är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Skifta anslutning mellan CarPlay och
iPod
•
Ansluta bilen till internet via telefon (Wi-Fi)
(s. 482)
CarPlay till iPod
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
•
Ansluta bilen till internet via bilmodem (SIMkort) (s. 483)
•
Röststyrning (s. 128)
2.
Gå vidare till Kommunikation
CarPlay.
Apple
3.
Bocka ur rutan för den iOS-enhet som inte
längre ska starta CarPlay automatiskt när
USB-kabeln ansluts.
4.
Koppla ur och koppla in iOS-enheten till
USB-ingången.
5.
Öppna appen iPod från appvyn.
iPod till CarPlay
1. Tryck på Apple CarPlay i appvyn.
2.
Läs informationen i popup-fönstret och tryck
sedan på OK.
3.
Koppla ur och koppla in iOS-enheten till
USB-ingången.
> Delvyn med Apple CarPlay öppnas och
kompatibla appar visas7.
Relaterad information
•
•
•
7
8
Ansluta enhet via USB-ingång (s. 463)
Apple® CarPlay®* (s. 465)
Inställningar för Apple® CarPlay®* (s. 467)
Apple, CarPlay, iPhone och iPod är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
Apple och CarPlay är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
Inställningar för Apple® CarPlay®*
Inställningar för iOS-enhet ansluten med
CarPlay8.
Automatisk start
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Gå vidare till Kommunikation
CarPlay och välj inställning:
Apple
•
Bocka i rutan – CarPlay startar automatiskt när USB-kabeln ansluts.
•
Bocka ur rutan – CarPlay startar inte
automatiskt när USB-kabeln ansluts.
Om bilen delas av många, exempelvis en bilpool,
är det värt att notera att maximalt 20 stycken
iOS-enheter kan lagras i listan. När listan är full
och en ny enhet ansluts tas den äldsta bort.
För att radera listan måste inställningar återställas i centerdisplayen (fabriksåterställning).
Systemvolymer
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Ljud Systemvolymer och gör
inställningar för följande:
• Röststyrning
• Röst för Navigation
• Ringsignal
}}
* Tillval/tillbehör. 467
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Relaterad information
•
•
•
Apple® CarPlay®* (s. 465)
Använda Apple® CarPlay®* (s. 466)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 120)
Tips vid användning av Apple®
CarPlay®*
Här finns tips som kan vara av nytta vid användning av CarPlay®.
•
Uppdatera din iOS-enhet med senaste versionen av iOS operativsystem och säkerställ
att apparna är uppdaterade.
•
Vid problem med CarPlay, koppla ifrån iOSenheten från USB-porten och anslut igen.
Testa annars att på enheten stänga den app
som inte fungerar och sedan starta appen
igen, eller pröva att stänga alla appar och
starta om enheten.
•
9
468
Om apparna inte syns då CarPlay startar
(svart skärm), testa att minimera och expandera delvyn för CarPlay.
•
Användning av appar som inte är kompatibla
med CarPlay kan ibland medföra att anslutningen mellan iOS-enheten och bilen bryts.
Information om vilka appar som stöds samt
kompatibla enheter hittar du på Apples
hemsida. Det går också att söka efter
CarPlay i App Store för att hitta information
om appar som är kompatibla med CarPlay på
din marknad.
•
Med hjälp av Siri är det möjligt att skriva/
diktera och läsa upp meddelanden. Uppläsning och diktering av meddelanden görs på
det språk som valts i inställningarna för Siri.
När meddelanden skrivs/dikteras kommer
ingen text att visas i centerdisplayen, utan
texten visas i iOS-enheten.
•
Om enheten är ansluten till bilen via
Bluetooth, kommer anslutning att brytas vid
användning av CarPlay. Återuppta då internetanslutning i bilen genom att dela internet
via Wi-Fi hotspot från enheten.
•
CarPlay fungerar endast med iPhone9.
OBS
Tillgänglighet och funktionalitet kan variera
beroende på marknad.
Relaterad information
•
•
Apple® CarPlay®* (s. 465)
Ansluta bilen till internet via telefon (Wi-Fi)
(s. 482)
Apple, CarPlay och iPhone är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Android Auto*
OBS
Android Auto ger dig möjlighet att lyssna på
musik, ringa telefonsamtal, få köranvisningar och
använda bilanpassade appar från en Androidenhet. Android Auto fungerar med utvalda
Android-enheter.
Då en enhet är ansluten till Android Auto är
det möjligt att strömma via Bluetooth till
annan mediaspelare. Bluetooth är aktivt
medans Android Auto används.
Vid användning av kartnavigering via
Android Auto sker ingen guidning i förardisplayen, utan endast i centerdisplayen.
Det går att styra Android Auto via centerdisplayen, med rattens högra knappsats eller via
röststyrning. Långt tryck på rattknappen
startar Google Assistent och ett kort tryck inaktiverar.
Information om vilka appar som stöds och vilka
Android-enheter som är kompatibla finns på
hemsidan: www.android.com/auto/. För tredjepartsappar, se Google Play. Vänligen notera att
Volvo inte ansvarar för innehållet i Android Auto.
Android Auto startas från appvyn. Efter att
Android Auto startats en gång kommer appen att
startas automatiskt nästa gång enheten ansluts.
Automatisk start kan stängas av under inställningar.
För användning av Android Auto gäller
följande: Android Auto är en tjänst som
tillhandahålls av Google Inc. i enlighet med
dess användarvillkor. Volvo Cars är inte
ansvarigt för Android Auto eller dess
funktioner eller applikationer. När du
använder Android Auto kommer viss
information från din bil (inklusive dess
position) att överföras till din anslutna
Android-enhet. Du är helt ansvarig för din
eller någon annan persons användning av
Android Auto.
Använda Android Auto*
För att använda appen Android Auto måste
appen vara installerad på Android-enheten och
enheten måste vara ansluten till bilens USBingång.
OBS
För att Android Auto ska vara möjlig att
använda krävs det att bilen är utrustad med
två USB-ingångar (USB-hub)*. Om bilen
endast har en USB-ingång är det inte möjligt
att använda Android Auto.
Första gången en Android ansluts
1. Anslut Android-enheten till USB-ingången
med vit ram.
2.
Läs informationen i popup-fönstret och tryck
sedan på OK.
3.
Tryck på Android Auto i appvyn.
4.
Läs villkoren och tryck sedan på Acceptera
för att ansluta.
> Delvyn med Android Auto öppnas och
kompatibla appar visas.
5.
Tryck på önskad app.
> Appen startas.
Relaterad information
•
•
Använda Android Auto* (s. 469)
Inställningar för Android Auto* (s. 470)
}}
* Tillval/tillbehör. 469
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Tidigare ansluten Android
1. Anslut enheten till USB-ingången med vit
ram.
> Om inställning för automatisk start är
vald – namnet på enheten visas.
2.
Tryck på enhetens namn – delvyn med
Android Auto öppnas och kompatibla appar
visas.
3.
Om inställning för automatisk start inte
är vald – öppna appen Android Auto från
appvyn.
> Delvyn med Android Auto öppnas och
kompatibla appar visas.
4.
Tryck på önskad app.
> Appen startas.
Android Auto körs i bakgrunden om en annan
app startas i samma delvy. För att åter visa
Android Auto i delvyn – tryck på Android Autoikonen i appvyn.
Relaterad information
•
•
•
•
Android Auto* (s. 469)
Inställningar för Android Auto*
Inställningar för Android-enhet som varit ansluten
första gången med Android Auto.
•
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 120)
Automatisk start
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation
och välj inställning:
Android Auto
•
Bocka i rutan – Android Auto startar automatiskt när USB-kabeln ansluts.
•
Bocka ur rutan – Android Auto startar inte
automatiskt när USB-kabeln ansluts.
Maximalt 20 stycken Android-enheter kan lagras
i listan. När listan är full och en ny enhet ansluts
tas den äldsta bort.
För att radera listan måste en fabriksåterställning
göras.
Systemvolymer
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Ljud Systemvolymer och gör
inställningar för följande:
Inställningar för Android Auto* (s. 470)
• Röststyrning
• Röst för Navigation
• Ringsignal
Ansluta enhet via USB-ingång (s. 463)
Röststyrning (s. 128)
Relaterad information
•
•
470
Android Auto* (s. 469)
Använda Android Auto* (s. 469)
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Tips vid användning av Android
Auto*
stycken Android-enheter kan lagras samtidigt. När listan är full och en ny enhet ansluts
tas den äldsta bort. För att radera listan
måste fabriksåterställning göras.
Här finns tips som kan vara av nytta vid användning av Android Auto.
•
•
Säkerställ att dina appar är uppdaterade.
•
Vid problem med Android Auto, koppla ur din
Android-enhet från USB-porten och anslut
den på nytt via USB. Testa annars att stänga
appen på enheten och sedan starta appen
igen.
•
Vid start av bilen, vänta tills centerdisplayen
har startat, anslut enheten och öppna sedan
Android Auto från appvyn.
När en enhet är ansluten till Android Auto
går det fortfarande att spela upp media via
Bluetooth till en annan mediaspelare.
Bluetooth-funktionen är på när Android Auto
används.
•
Om ikonen för Android Auto är utgråad betyder det att en enhet inte är ansluten. När du
ansluter din enhet blir ikonen upplyst. Om
ikonen saknas helt har bilen inte stöd för att
ansluta en enhet för detta ändamål.
•
Om enheten är ansluten till bilen via
Bluetooth, kommer anslutning att brytas vid
användning av Android Auto. Återuppta då
internetanslutning i bilen genom att dela
internet via Wi-Fi hotspot från enheten.
•
Om bilen delas av många, exempelvis en bilpool, är det värt att notera att maximalt 20
Relaterad information
•
•
Android Auto* (s. 469)
Ansluta bilen till internet via telefon (Wi-Fi)
(s. 482)
Telefon
En telefon med Bluetooth kan anslutas trådlöst
till bilens inbyggda handsfree-system.
Ljud- och mediasystemet fungerar som handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett urval av telefonens funktioner. Telefonen kan hanteras med
sina knappar även om den är ansluten.
När en telefon har kopplats och anslutits till bilen
är det möjligt att ringa, skicka/ta emot meddelande, spela upp media trådlöst och använda telefonen som internetuppkoppling.
Telefonen hanteras med centerdisplayen, samt
delvis med röststyrning och appmenyn, vilka nås
från rattens högra knappsats.
Översikt
Mikrofon.
Telefon.
}}
* Tillval/tillbehör. 471
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Trådlös telefonladdare.
||
Telefonhantering i centerdisplay.
Knappsats för hantering av telefonfunktioner
som visas i förardisplayen samt röststyrning.
Förardisplay.
Relaterad information
•
•
•
•
472
Hantera telefonsamtal (s. 476)
Hantera telefonbok (s. 478)
Hantera textmeddelande (s. 477)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 472)
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
automatiskt (s. 474)
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
manuellt (s. 474)
•
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 475)
•
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 475)
•
•
•
•
•
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter (s. 475)
Inställningar för telefon (s. 479)
•
Ljudinställningar (s. 446)
Trådlös telefonladdare* (s. 479)
Röststyrning (s. 128)
•
Ansluta bilen till internet via Bluetoothansluten telefon (s. 481)
Ansluta en telefon till bilen via
Bluetooth första gången
Anslut en telefon med Bluetooth aktiverat för att
sedan från bilen kunna ringa, skicka/ta emot
meddelanden, spela upp media trådlöst och
ansluta bilen till internet.
Det är möjligt att ha två Bluetooth-enheter
anslutna samtidigt, varav den ena endast för att
spela upp media trådlöst. Den senast anslutna
telefonen blir automatiskt ansluten för att ringa,
skicka/ta emot meddelanden, spela upp media
och ge internetuppkoppling. Det går att ändra
vad telefonen ska användas till under Bluetoothenheter via inställningsmenyn i centerdisplayens
toppvy. Mobiltelefonen behöver vara utrustad
med Bluetooth samt stödja internetdelning.
Efter att enheten anslutits/registrerats en första
gång via Bluetooth behöver enheten inte längre
vara synlig/sökbar, utan enbart ha Bluetooth aktiverat. Maximalt 20 anslutna Bluetooth-enheter
kan lagras i bilen.
Det finns två möjligheter att ansluta. Antingen
söka telefonen från bilen eller söka bilen från
telefonen.
Alternativ 1 – sök telefon från bil
1.
Gör telefonen sökbar/synlig via Bluetooth.
Hantera applikationsmeny i förardisplay
(s. 91)
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
2.
Öppna delvyn för telefonen i centerdisplayen.
•
Om ingen telefon är ansluten till bilen –
tryck på Lägg till telefon.
Om en telefon är ansluten till bilen – tryck
. I popup-fönstret tryck på
på Växla
Lägg till telefon.
> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
Listan uppdateras allteftersom nya
enheter upptäcks.
Alternativ 2 – sök bil från telefon
1.
•
•
•
Om ingen telefon är ansluten till bilen –
tryck på Lägg till telefon Gör bilen
synlig.
Om en telefon är ansluten till bilen – tryck
på Växla
. I popup-fönstret tryck på
Lägg till telefon Gör bilen synlig.
2.
Aktivera Bluetooth i telefonen.
3.
Sök i telefonen efter Bluetooth-enheter.
> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
3.
Tryck på namnet på den telefon som ska
anslutas.
4.
Kontrollera att angiven sifferkod i bilen stämmer överens med den i telefonen. Välj i så
fall att acceptera på båda ställen.
4.
Välj bilens namn i telefonen.
5.
Välj i telefonen att acceptera eller avvisa
eventuella val för telefonens kontakter och
meddelanden.
Ett popup-fönster om anslutningen visas i
bilen. Bekräfta anslutningen.
6.
Kontrollera att angiven sifferkod i bilen stämmer överens med den som visas i den
externa enheten. Välj i så fall att acceptera
på båda ställen.
5.
OBS
•
•
I vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras.
Alla mobiltelefoner är inte till fullo kompatibla och kan då inte visa kontakter och
meddelande i bilen.
7.
OBS
Öppna delvyn för telefon i centerdisplayen.
Välj i telefonen att acceptera eller avvisa
eventuella val för telefonens kontakter och
meddelanden.
•
I vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras.
•
Alla mobiltelefoner är inte till fullo kompatibla och kan då inte visa kontakter och
meddelande i bilen.
OBS
Om telefonens operativsystem uppdateras är
det möjligt att kopplingen bryts. Radera då
telefonen från bilen och koppla sedan på nytt.
Kompatibla telefoner
Många telefoner på marknaden har idag trådlös
Bluetooth-teknik, men alla är inte helt kompatibla
med bilen.
För kompatibilitet, se support.volvocars.com.
Relaterad information
•
•
Telefon (s. 471)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
automatiskt (s. 474)
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
manuellt (s. 474)
•
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 475)
•
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 475)
}}
473
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
•
•
•
•
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter (s. 475)
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 479)
Internetansluten bil* (s. 480)
Ansluta bilen till internet via Bluetoothansluten telefon (s. 481)
Ansluta en telefon till bilen via
Bluetooth automatiskt
Ansluta en telefon till bilen via
Bluetooth manuellt
Det går att ansluta en telefon till bilen via Bluetooth automatiskt. Telefonen måste ha varit
ansluten till bilen en första gång.
Det går att ansluta en telefon till bilen via Bluetooth manuellt. Telefonen måste ha varit ansluten
till bilen en första gång.
Det är endast de två senast anslutna telefonerna
som är möjliga att koppla automatiskt.
1.
Aktivera Bluetooth i telefonen.
2.
Öppna delvyn för telefon.
> Kopplade telefoner listas.
3.
Tryck på namnet på den telefon som ska
anslutas.
> Telefonen ansluts.
1.
Aktivera Bluetooth i telefonen innan bilen
försätts i tändningsläge I.
2.
Försätt bilen i tändningsläge I eller högre.
> Telefonen ansluts.
Relaterad information
•
•
474
Telefon (s. 471)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 472)
Relaterad information
•
•
Telefon (s. 471)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 472)
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
manuellt (s. 474)
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
automatiskt (s. 474)
•
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 475)
•
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 475)
•
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 475)
•
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 475)
•
•
•
•
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter (s. 475)
•
•
•
•
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter (s. 475)
•
Tändningslägen (s. 378)
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 479)
Internetansluten bil* (s. 480)
Ansluta bilen till internet via Bluetoothansluten telefon (s. 481)
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 479)
Internetansluten bil* (s. 480)
Ansluta bilen till internet via Bluetoothansluten telefon (s. 481)
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Koppla från Bluetooth-ansluten
telefon
Växla mellan Bluetooth-anslutna
telefoner
Det är möjligt att koppla från en Bluetoothansluten telefon och den kommer då inte längre
vara ansluten till bilen.
Det går att växla mellan flera Bluetooth-anslutna
telefoner.
•
När telefonen är utom räckhåll från bilen
kopplas den automatiskt ifrån. Om frånkopplingen sker under pågående samtal kommer
samtalet fortsätta i telefonen.
•
Det är även möjligt att koppla från telefonen
genom att manuellt deaktivera Bluetooth.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Telefon (s. 471)
Inställningar för telefon (s. 479)
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 475)
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter (s. 475)
1.
Öppna delvyn för telefon.
2.
eller dra ned toppvyn och
Tryck på Växla
tryck på Inställningar Kommunikation
Bluetooth-enheter Lägg till enhet.
> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
3.
Tryck på telefonen som ska anslutas.
Relaterad information
•
•
Telefon (s. 471)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 472)
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter
Det går att ta bort t.ex. telefoner ur listan över
registrerade Bluetooth-enheter.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation Bluetoothenheter.
> Registrerade Bluetooth-enheter listas.
3.
Tryck på den enhet som ska tas bort.
4.
Tryck på Ta bort enhet och bekräfta valet.
> Enheten är inte längre registrerad i bilen.
Relaterad information
•
•
Telefon (s. 471)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 472)
•
•
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 479)
•
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 475)
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 475)
•
•
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter (s. 475)
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 475)
•
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 479)
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 479)
475
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Hantera telefonsamtal
Samtalshantering i bilen för en Bluetoothansluten telefon.
Ringa flerpartssamtal
Under pågående samtal:
1.
Tryck på Lägg till samtal.
2.
Välj att ringa från samtalshistoriken, favoriter
eller kontaktlistan.
3.
Tryck på en post/rad i samtalshistoriken
för kontakten i kontaktlistan.
alternativt
4.
Tryck på Byt samtal för att skifta mellan
parterna.
5.
Tryck på
tal.
för att avsluta pågående sam-
Gruppsamtal
Under pågående flerpartssamtal:
Generisk illustration.
1.
Tryck på Slå ihop samtal för att slå samman pågående flerpartssamtal.
2.
Tryck på
Ringa telefonsamtal
1.
Öppna delvyn för telefon.
2.
Välj att ringa från samtalshistoriken, ange
nummer med knappsatsen eller via kontaktlistan. I kontaktlistan är det möjligt att söka
eller bläddra. Tryck på
i kontaktlistan för
att placera en kontakt under Favoriter.
3.
Tryck på
för att ringa.
4.
Tryck på
för att avsluta samtalet.
Det är även möjligt att ringa från samtalshistoriken via appmenyn som nås från rattens högra
knappsats
.
Inkommande telefonsamtal
Inkommande telefonsamtal visas i förardisplayen
och centerdisplayen. Hantera samtalet med rattens högra knappsats eller centerdisplayen.
1.
Tryck på Svara/Avböj.
2.
Tryck på
för att avsluta samtalet.
Inkommande telefonsamtal under pågående
samtal
1. Tryck på Svara/Avböj.
2.
476
för att avsluta samtalet.
Tryck på
för att avsluta samtalet.
Privat samtal
–
Under pågående samtal, tryck på Privat
samtal och välj inställning:
• Växla till mobiltelefon – handsfreefunktionen kopplas ifrån och samtalet
fortsätter i mobiltelefonen.
• Fokus förare – mikrofonen i taket på
passagerarsidan stängs av och samtalet
fortsätter med bilens handsfree-funktion.
Relaterad information
•
•
Telefon (s. 471)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 472)
•
•
Röststyra telefon (s. 130)
•
Skriva in tecken, bokstäver och ord för hand i
centerdisplay (s. 115)
•
•
•
Hantera applikationsmeny i förardisplay
(s. 91)
Hantera telefonbok (s. 478)
Hantera textmeddelande (s. 477)
Ljudinställningar (s. 446)
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Hantera textmeddelande10
Meddelandehantering i bilen för en Bluetoothansluten telefon.
Skicka textmeddelande i centerdisplay11
1. Det går att svara på ett meddelande eller
skapa ett nytt meddelande.
•
I vissa telefoner måste meddelandefunktionen
aktiveras. Alla telefoner är inte helt kompatibla
och kan därför inte visa kontakter och meddelanden i bilen. För kompabilitet, se
support.volvocars.com.
Hantera textmeddelande i centerdisplay
Textmeddelanden visas endast i centerdisplayen
om den inställningen är vald.
Tryck på Meddelanden i appvyn för att hantera textmeddelanden i centerdisplayen.
Läsa upp textmeddelande i centerdisplay
Tryck på ikonen för att få meddelandet
uppläst.
•
Svara på meddelande – tryck på kontakten vars meddelande ska besvaras och
tryck sedan på Svara.
Skapa nytt meddelande – tryck på Skapa
nytt. Välj kontakt alternativt skriv in nummer.
2.
Skriv meddelandet.
3.
Tryck på Skicka.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Telefon (s. 471)
Inställningar för textmeddelande (s. 478)
Inställningar för telefon (s. 479)
Internetansluten bil* (s. 480)
Röststyra telefon (s. 130)
Skriva in tecken, bokstäver och ord för hand i
centerdisplay (s. 115)
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 472)
•
Användarvillkor och datadelning (s. 486)
Hantera textmeddelande i förardisplay
Textmeddelanden visas endast i förardisplayen
om den inställningen är vald.
Läsa upp nytt textmeddelande i förardisplay
– För att få meddelandet uppläst - välj Läs
upp med rattens knappsats.
Diktera svar i förardisplay
Efter textmeddelandet lästs upp går det att svara
kort med diktering om bilen är ansluten till internet.
–
Tryck på Svara med rattens knappsats. En
dikteringsdialog startar.
Meddelandenotifiering
I inställningarna för textmeddelanden går det att
aktivera och deaktivera notifieringar.
10
11
Gäller endast vissa marknader. Kontakta en Volvoåterförsäljare för mer information.
Endast vissa telefoner kan skicka meddelanden via bilen. För kompatibilitet, se support.volvocars.com.
* Tillval/tillbehör. 477
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Inställningar för textmeddelande
Hantera telefonbok
Inställningar för textmeddelande i ansluten telefon.
När en telefon är ansluten med Bluetooth till
bilen kan kontakter hanteras direkt i centerdisplayen.
1.
2.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Tryck på Kommunikation
Textmeddelanden och välj inställningar:
Upp till 3000 kontakter kan visas från den telefon som är vald i centerdisplayen.
• Notiser i centerdisplay – visar medde-
Sorteringsordningen kan göras på för- eller efternamn, vilket justeras i inställningarna för telefon.
Relaterad information
•
•
•
•
landenotiser i centerdisplayens statusfält.
•
• Notiser i förardisplay – visar notiser i
förardisplayen och inkommande meddelande kan hanteras med rattens högra
knappsats.
• Signal för textmeddelanden – val av
signal för inkommande textmeddelanden.
Relaterad information
•
•
•
•
Telefon (s. 471)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 472)
Hantera textmeddelande (s. 477)
Inställningar för telefon (s. 479)
Bläddra mellan bokstäverna och
för att
hitta matchande kontakt. Beroende på existerande kontakter i telefonboken visas
endast matchande bokstäver.
Sök kontakter – tryck på
för att söka
på telefonnummer eller namn i kontaktlistan.
Favoriter – tryck på
för att lägga till/ta
bort en kontakt i favoritlistan.
Sortering
Kontaktlistan är sorterad i bokstavsordning där
specialtecken och siffror sorteras under
.
478
Telefon (s. 471)
Inställningar för telefon (s. 479)
Röststyra telefon (s. 130)
Skriva in tecken, bokstäver och ord för hand i
centerdisplay (s. 115)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 472)
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Inställningar för telefon
Inställningar för Bluetooth-enheter
Trådlös telefonladdare*
När telefonen är ansluten till bilen kan följande
inställningar väljas.
Inställningar för Bluetooth-anslutna enheter.
Under centerdisplayen finns en laddplatta för
trådlös laddning av telefoner.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Tryck på Kommunikation Bluetoothenheter och välj inställningar:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
2.
Tryck på Kommunikation
välj inställningar:
• Lägg till enhet – startar parkoppling av ny
Telefon och
• Ringsignaler – val av ringsignal. Det är
möjligt att använda ringsignal från telefonen eller bilen. Vissa telefoner är inte till
fullo kompatibla och det är därmed inte
möjligt att använda telefonens ringsignaler i bilen. 12
enhet.
• Tidigare kopplade enheter – listar registrerade/parkopplade enheter.
Ta bort enhet – tar bort kopplad enhet.
•
• Tillåtna tjänster för denna enhet – ställer
in vad enheten ska användas till: ringa,
skicka/ta emot meddelande, strömma media
och som internetuppkoppling.
• Sorteringsordning – val av sorteringsordning i kontaktlistan.
Relaterad information
•
•
•
•
•
12
•
•
Telefon (s. 471)
Använda trådlös telefonladdare* (s. 480)
net via enhetens Bluetooth-uppkoppling.
Inställningar för textmeddelande (s. 478)
Relaterad information
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 479)
•
•
•
•
Ljudinställningar (s. 446)
Relaterad information
• Internetanslutning – ansluter bilen till inter-
Telefon (s. 471)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 472)
En förutsättning för att telefonen ska
kunna laddas är att den har stöd för
trådlös laddning (Qi). Telefoner som
inte är utrustade med trådlösa laddningsmottagare kan ofta kompletteras med ett
skal som gör trådlös laddning möjlig.
Telefon (s. 471)
Inställningar för telefon (s. 479)
Internetansluten bil* (s. 480)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 472)
För kompabilitet, se support.volvocars.com.
* Tillval/tillbehör. 479
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Använda trådlös telefonladdare*
På gummiplattan under centerdisplayen går det
att ladda en telefon utan att telefonens sladd
behöver användas.
Om telefonen inte laddar:
• Kontrollera att laddplattan är fri från övriga
föremål.
•
Kontrollera att telefonen har stöd för trådlös
laddning (Qi).
•
•
Ta bort eventuellt skal från telefonen.
•
Kontrollera att bilen är igång.
Lyft upp telefonen och placera den åter i mitten av laddplattan.
Vid felplacering av telefon eller om föremål förhindrar laddningen på laddplattan visas ett meddelande på centerdisplayen.
VIKTIGT
Ta bort alla andra föremål från laddplattan
och placera telefonen i mitten av den.
> Telefonen börjar laddas och symbolen
visas högst upp i centerdisplayen.
OBS
Vissa telefoner kan bli varma under trådlös
laddning. Detta är normalt.
13
480
När bilen är ansluten till internet går det t.ex. att
använda webbradio och musiktjänster via appar,
ladda ner mjukvara samt kontakta återförsäljare
från bilen.
Bilen kopplas upp via Bluetooth, Wi-Fi eller med
bilens inbyggda modem* (SIM-kort).
Då bilen är internetansluten är det möjligt att dela
ut bilens internetuppkoppling (Wi-Fi-hotspot) så
att andra enheter, t.ex. surfplattor, kan få internet13.
Internetstatusen visas med en symbol i centerdisplayens statusfält.
Håll telefon och laddplatta fri från andra föremål under laddning för att undvika överhettning.
Trådlös telefonladdare framför växelspak
–
Internetansluten bil*
Relaterad information
•
•
•
Telefon (s. 471)
Trådlös telefonladdare* (s. 479)
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 110)
Gäller ej vid uppkoppling med Wi-Fi.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
OBS
Vid användning av internet överförs data
(datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
Aktivering av dataroaming kan orsaka ytterligare avgifter.
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för
datatrafik.
OBS
Vid användning av Apple CarPlay är det
endast möjligt att ansluta bilen till internet
med Wi-Fi eller bilmodem*.
•
Ansluta bilen till internet via telefon (Wi-Fi)
(s. 482)
Ansluta bilen till internet via
Bluetooth-ansluten telefon
•
Ansluta bilen till internet via bilmodem (SIMkort) (s. 483)
•
•
•
Appar (s. 447)
Upprätta en internetanslutning via Bluetooth
genom internetdelning från en telefon och få tillgång till flera uppkopplade tjänster i bilen.
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 485)
1.
•
•
•
•
Ta bort Wi-Fi nätverk (s. 486)
För att kunna ansluta bilen till internet via en
Bluetooth-ansluten telefon behöver telefonen ha varit ansluten till bilen via Bluetooth
en första gång.
2.
Säkerställ att telefonen stödjer internetdelning och att funktionen är aktiverad. I iPhone
kallas funktionen ”internetdelning”. I Androidtelefoner kan funktionen ha olika namn, men
ofta kallas den ”hotspot”. För iPhone-telefoner måste även menysidan "internetdelning"
vara öppen tills internetanslutningen upprättats.
3.
Om telefonen varit ansluten via Bluetooth
tidigare, tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.
4.
Tryck på Kommunikation
enheter.
5.
Kryssa i rutan för Bluetoothinternetanslutning under rubriken
Internetanslutning.
6.
Om annan uppkopplingskälla används,
bekräfta valet att byta uppkoppling.
> Din bil är nu ansluten till internet via den
Bluetooth-anslutna telefonen.
Dela ut internet från bilen via Wi-Fi-hotspot
(s. 484)
Teknik och säkerhet för Wi-Fi (s. 486)
Volvo ID (s. 26)
Användarvillkor och datadelning (s. 486)
OBS
Vid användning av Android Auto är det möjligt
att ansluta bilen till internet med Wi-Fi,
Bluetooth eller bilmodem*.
Läs Villkor för tjänster och Integritetspolicy för
kunder på support.volvocars.com innan bilen
ansluts till internet.
Relaterad information
•
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 110)
•
Ansluta bilen till internet via Bluetoothansluten telefon (s. 481)
Bluetooth-
}}
* Tillval/tillbehör. 481
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
OBS
Telefon och nätverksoperatör måste stödja
internetdelning (utdelning av internetuppkoppling) och abonnemanget måste innefatta
datatrafik.
Ansluta bilen till internet via telefon
(Wi-Fi)
Upprätta en internetanslutning via Wi-Fi genom
internetdelning från en telefon och få tillgång till
de uppkopplade tjänsterna i bilen.
1.
OBS
Vid användning av Apple CarPlay är det
endast möjligt att ansluta bilen till internet
med Wi-Fi eller bilmodem*.
Relaterad information
•
•
Säkerställ att telefonen stödjer internetdelning och att funktionen är aktiverad. I iPhone
kallas funktionen ”internetdelning”. I Androidtelefoner kan funktionen ha olika namn, men
ofta kallas den ”hotspot”. För iPhone-telefoner måste även menysidan "internetdelning"
vara öppen tills internetanslutningen upprättats.
Internetansluten bil* (s. 480)
2.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Ansluta bilen till internet via bilmodem (SIMkort) (s. 483)
3.
Gå vidare till Kommunikation
4.
Aktivera/deaktivera genom att bocka i/ur
rutan för Wi-Fi.
OBS
Telefon och nätverksoperatör måste stödja
internetdelning (utdelning av internetuppkoppling) och abonnemanget måste innefatta
datatrafik.
Wi-Fi.
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth första gången (s. 472)
•
Ansluta bilen till internet via telefon (Wi-Fi)
(s. 482)
5.
Om annan uppkopplingskälla används,
bekräfta valet att byta uppkoppling.
Teknik- och säkerhetskrav för Wi-Fi-anslutning
beskrivs i separat avsnitt.
•
•
•
Apple® CarPlay®* (s. 465)
6.
Tryck på nätverksnamnet för det nätverk som
ska anslutas.
Relaterad information
7.
Ange nätverkets lösenord.
> Bilen kopplar upp sig till nätverket.
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 485)
Inställningar för Bluetooth-enheter (s. 479)
Observera att vissa telefoner stänger ner internetdelningen efter kontakten brutits till bilen, t.ex.
när bilen lämnats och till nästa användningstillfälle. Därmed behöver internetdelningen i telefonen återaktiveras vid nästa användningstillfälle.
482
Då en telefon ansluts till bilen sparas den för
senare användning. För att visa en lista med sparade nätverk eller manuellt ta bort sparade nätverk, gå till Inställningar Kommunikation
Wi-Fi Sparade nätverk.
•
•
•
•
Internetansluten bil* (s. 480)
Ta bort Wi-Fi nätverk (s. 486)
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 485)
Teknik och säkerhet för Wi-Fi (s. 486)
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Ansluta bilen till internet via
bilmodem (SIM-kort)
4.
Det är möjligt att upprätta en internetanslutning
via bilmodemet och ett personligt SIM-kort (PSIM)*.
5.
Om annan uppkopplingskälla används,
bekräfta valet att byta uppkoppling.
6.
Ange SIM-kortets PIN-kod.
> Bilen kopplar upp sig till nätverket.
Bilar utrustade med Volvo On Call kommer, för de
tjänsterna, använda internetanslutningen med bilmodem.
Relaterad information
•
•
•
•
1.
Aktivera/deaktivera genom att bocka i/ur
rutan för Internet via bilmodem.
Internetansluten bil* (s. 480)
Fälla upp lastgolv (s. 535)
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 485)
Inställningar för bilmodem* (s. 483)
Inställningar för bilmodem*
Bilen är utrustad med ett modem som kan
användas för att ansluta bilen till internet. Det är
även möjligt att dela ut internetanslutningen via
Wi-Fi.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation Internet via
bilmodem och välj inställningar:
• Internet via bilmodem – val för att använda
bilmodemet som uppkoppling.
• Dataanvändning – tryck på Återställ nollställer räkneverk för mottagen och skickad
datamängd.
• Nätverk
Välj operatör – automatiskt eller manuellt
val av nätverksoperatör.
Placera ett personligt SIM-kort i hållaren
under lastgolvet.
Notera att mini-SIM krävs för att passa i
bilens kortläsare.
2.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
3.
Tryck på Kommunikation
bilmodem.
Internet via
Dataroaming – är rutan ikryssad så kommer
bilmodemet försöka koppla upp sig mot
internet då bilen befinner sig utomlands
utanför hemmanätverket. Observera att detta
kan medföra höga kostnader. Kontrollera ditt
roamingavtal gällande datatrafik i utlandet
med nätverksoperatören i ditt hemland.
• SIM-kortets PIN-kod
Byt PIN-kod – maximalt 4 siffror kan anges.
Inaktivera SIM-kortets PIN-kod – val om
PIN-kod skall krävas för åtkomst till SIM-kort.
}}
* Tillval/tillbehör. 483
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
• Skicka kod för förfrågan – används t.ex.
för att ladda eller kontrollera saldo på kontantkort. Funktionen är operatörsberoende.
Relaterad information
•
Ansluta bilen till internet via bilmodem (SIMkort) (s. 483)
•
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 485)
14
484
Gäller ej när bilen är internetansluten via Wi-Fi.
Dela ut internet från bilen via Wi-Fihotspot
Då bilen är internetansluten är det möjligt att
dela ut internetuppkopplingen så att andra
enheter kan använda sig av internetuppkopplingen14.
Nätverksoperatören (SIM-kortet) måste stödja
internetdelning (utdelning av internetuppkoppling).
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation
delning.
3.
Tryck på Nätverksnamn och namnge internetdelningen.
4.
Tryck på Lösenord och välj ett lösenord som
sedan ska anges i anslutande enheter.
5.
Tryck på Frekvensband och välj vilken frekvens internetdelningen ska sända data med.
Observera att val av frekvensband inte är tillgängligt på alla marknader.
6.
Aktivera/deaktivera genom att bocka i/ur
rutan för Bilens Wi-Fi-delning.
7.
Om Wi-Fi används som uppkopplingskälla,
bekräfta valet att byta uppkoppling.
> Det är nu möjligt för externa enheter att
ansluta till bilens internetdelning (Wi-Fihotspot).
Bilens Wi-Fi-
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
OBS
Aktivering av Wi-Fi-hotspot kan orsaka ytterligare avgifter från din nätverksoperatör.
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för
datatrafik.
Uppkopplingsstatus visas med symbol i centerdisplayens statusfält.
Tryck på Anslutna enheter för att se lista över
de för närvarande anslutna enheterna.
Relaterad information
•
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 110)
•
•
Internetansluten bil* (s. 480)
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 485)
Ingen eller dålig internetanslutning
Relaterad information
Faktorer som påverkar internetanslutningen.
•
•
Mängden data som överförs är beroende av vilka
tjänster eller appar som används i bilen. Att
exempelvis strömma ljud kan medföra en stor
datatrafikmängd vilket kräver en bra anslutning
och god signalstyrka.
Internetansluten bil* (s. 480)
Teknik och säkerhet för Wi-Fi (s. 486)
Telefon till bil
Hastigheten i internetanslutningen kan variera
beroende på telefonens placering i bilen. Flytta
telefonen närmare centerdisplayen för att öka
signalstyrkan. Säkerställ att inget störande finns
emellan.
Telefon till nätverksoperatör
Hastigheten i det mobila nätverket varierar
beroende på täckningen på den plats du befinner
dig. Sämre nätverkstäckning kan förekomma t.ex.
i tunnlar, bakom berg, i djupa dalar eller inomhus.
Hastigheten beror även på vilket avtal du har med
din teleoperatör.
OBS
Vid problem med datatrafik, kontakta din nätverksoperatör.
Starta om telefonen
Om det uppstår problem med internetanslutningen kan det hjälpa att starta om telefonen.
* Tillval/tillbehör. 485
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Ta bort Wi-Fi nätverk
Teknik och säkerhet för Wi-Fi
Användarvillkor och datadelning
Borttagning av nätverk som inte ska användas.
Möjliga nätverkstyper att ansluta till.
Första gången vissa tjänster och appar startas
kan ett popup-fönster med rubriken
Användarvillkor och Datadelning visas.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Gå vidare till Kommunikation
Sparade nätverk.
Wi-Fi
3.
Tryck på Glöm för det nätverk som ska tas
bort.
4.
Bekräfta valet.
> Bilen kommer fortsättningsvis inte koppla
upp sig till nätverket.
Ta bort samtliga nätverk
Samtliga nätverk kan tas bort samtidigt genom
att återställa till fabriksinställningar. Observera då
att alla användardata och systeminställningar
återställs till ursprunglig fabriksinställning.
Det går enbart att ansluta till nätverk av följande
typ:
•
•
•
Frekvens – 2,4 eller 5 GHz15.
Standarder – 802.11 a/b/g/n.
Säkerhetstyp – WPA2-AES-CCMP.
Bilens Wi-Fi-system är konstruerat för att hantera
Wi-Fi-enheter inne i bilen.
Om flera enheter arbetar på frekvensen samtidigt
kan det resultera i försämrad prestanda.
Relaterad information
•
Internetansluten bil* (s. 480)
Syftet är att informera om Volvos användarvillkor
och policy för datadelning. Genom att acceptera
datadelning accepterar användaren att viss information skickas från bilen. Detta krävs för att vissa
tjänster och appar ska kunna fungera fullt ut.
Funktionen datadelning för uppkopplade tjänster
och appar är som standard deaktiverad. För att
vissa uppkopplade tjänster och appar i bilen ska
kunna användas behöver datadelning aktiveras.
Datadelning kan ställas in från centerdisplayens
inställningsmeny.
OBS
Inställningar för integritet och datadelning är
unika för varje förarprofil.
Relaterad information
•
•
•
•
15
486
Internetansluten bil* (s. 480)
Ingen eller dålig internetanslutning (s. 485)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 120)
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera datadelning (s. 487)
Ansluta bilen till internet via telefon (Wi-Fi)
(s. 482)
Val av frekvens inte är tillgängligt på alla marknader.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Aktivera och deaktivera datadelning
Lagringsutrymme på hårddisk
I centerdisplayens inställningsmeny kan datadelning för berörda tjänster och appar ställas in.
Det går att visa hur mycket ledigt utrymme som
finns på bilens hårddisk.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på System
datadelning.
3.
Välj att aktivera eller deaktivera datadelning
för enskilda tjänster och samtliga appar.
Integritet och
Om datadelning för en uppkopplad tjänst eller
nedladdade appar inte aktiverats kan det göras i
samband med att de startas i centerdisplayen.
Om det är första gången en tjänst startas, eller
t.ex. efter en fabriksåterställning eller vissa mjukvaruuppdateringar, behöver Volvos villkor för uppkopplade tjänster godkännas. Observera att datadelning då även kommer vara aktiverad för andra
tjänster eller appar som delning redan godkänts
för.
Lagringsinformation för bilens hårddisk, bland
annat total kapacitet, tillgänglig kapacitet och hur
mycket utrymme som används för installerade
appar kan visas. Informationen finns under
Inställningar System Systeminformation
Lagring.
Relaterad information
•
Appar (s. 447)
OBS
Efter ett besök hos en Volvoverkstad kan du
behöva återaktivera datadelning för att uppkopplade tjänster och appar ska fungera igen.
Relaterad information
•
Användarvillkor och datadelning (s. 486)
487
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Licensavtal för ljud och media
DivX®
Gracenote®
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i
avtalet angivna villkor. Följande texter är Volvos
överenskommelser med tillverkare/utvecklare.
Flera av texterna är på engelska.
Dirac Unison®
DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper
är varumärken som tillhör DivX, LLC och används
på licens.
Dirac Unison optimerar högtalarna i tid, rum och
frekvens för bästa möjliga bas-integration och
klarhet. Teknologin möjliggör också en verklighetstrogen återgivning av den akustiska karaktären från specifika konserthallar. Med hjälp av
avancerade algoritmer kontrollerar Dirac Unison
digitalt alla högtalare baserat på akustiska mätningar med hög precision. Som en dirigent för en
orkester garanterar Dirac Unison att högtalarna
spelar i perfekt samstämmighet.
Denna DivX Certified® enhet kan spela DivX®
Home Theater videofiler upp till 576p (inkluderat .avi, .divx). Ladda ned gratis mjukvara på
www.divx.com för att skapa, spela och strömma
digital video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX
Certified® enhet måste registreras för att kunna
spela köpta DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer.
Skaffa registreringskoden genom att lokalisera
DivX VOD avsnittet i enhetens inställningsmeny.
Gå till vod.divx.com för mer information om hur du
slutför registreringen.
Patentnummer
Täckt av ett eller flera av följande patent i USA:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183;
8,731,369; RE45,052.
488
Delar av innehållet är upphovsrättsskyddat © av
Gracenote eller dess leverantörer.
Gracenote, Gracenote logo och logotyp,
"Powered by Gracenote" och Gracenote MusicID
är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Gracenote, Inc. i USA och/
eller i andra länder.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Gracenote® slutanvändaravtal
Detta program eller denna enhet innehåller programvara från Gracenote, Inc. i Emeryville, Kalifornien, USA (”Gracenote”). Programvaran från Gracenote (”Gracenote-programvaran”) aktiverar
detta program för identifiering av skivor och/eller
filer samt inhämtning av musikrelaterad information, inklusive uppgifter om namn, artist, spår och
titel (”Gracenote-data”) från onlineservrar eller
inbäddade databaser (tillsammans kallade ”Gracenote-servrar”) och för utförande av andra
åtgärder. Du får endast använda Gracenote-data
enligt de avsedda slutanvändarfunktionerna för
detta program eller denna enhet.
Du samtycker till att endast använda Gracenotedata, Gracenote-programvaran och Gracenoteservrarna för ditt personliga, ej kommersiella bruk.
Du samtycker till att inte överlåta, kopiera, överföra eller vidarebefordra denna Gracenote-programvara eller dessa Gracenote-data till någon
tredje man. DU SAMTYCKER TILL ATT INTE
ANVÄNDA ELLER UTNYTTJA GRACENOTEDATA, GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER
GRACENOTE-SERVRARNA PÅ ANNAT SÄTT
ÄN VAD SOM UTTRYCKLIGEN TILLÅTS I
DETTA AVTAL.
Du samtycker till att din ej exklusiva rätt att
använda Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna kommer att upphöra
om du bryter mot dessa restriktioner. Om din
licens upphör samtycker du till att upphöra med
all användning av Gracenote-data, Gracenote-
programvaran och Gracenote-servrarna. Gracenote har ensamrätt på alla Gracenote-data, all
Gracenote-programvara och alla Gracenote-servrar, inklusive alla äganderättigheter. Gracenote
kommer under inga omständigheter att ha någon
skyldighet att betala dig för information som du
tillhandahåller. Du samtycker till att Gracenote,
Inc. får göra gällande företagets rättigheter under
detta avtal mot dig direkt i sitt eget namn.
Gracenote-tjänsten använder en unik identifierare
för dokumentation av frågor för statistiska ändamål. Syftet med en slumpmässigt tilldelad numerisk identifierare är att göra det möjligt för Gracenote-tjänsten att räkna frågor, utan att veta något
om vem du är. Ytterligare information finns på
webbsidan för Gracenotes sekretesspolicy för
Gracenote-tjänsten.
Gracenote-programvaran och allt som ingår i
Gracenote-data licensieras till dig i ”befintligt
skick”. Gracenote utfärdar inga utfästelser eller
garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda,
avseende riktigheten i de Gracenote-data som
finns i Gracenote-servrarna. Gracenote förbehåller sig rätten att ta bort data från Gracenoteservrarna eller att ändra datakategorier på grund
av något skäl som Gracenote anser vara tillräckligt. Ingen garanti utfärdas avseende Gracenoteprogramvarans eller Gracenote-servrarnas felfrihet eller att Gracenote-programvaran eller Gracenote-servrarna kommer att fungera utan avbrott.
Gracenote har ingen skyldighet att förse dig med
nya, förbättrade eller ytterligare datatyper eller
kategorier som Gracenote kan tillhandahålla i
framtiden och företaget förbehåller sig rätten att
avbryta sina tjänster när som helst.
GRACENOTE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, VARE SIG DESSA ÄR UTTRYCKTA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET
FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH
ICKE-INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. GRACENOTE
GARANTERAR INTE DE RESULTAT SOM
ERHÅLLS GENOM DIN ANVÄNDNING AV GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER EN GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE KOMMER
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT
ANSVARA FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR ELLER
FÖR NÅGON VINSTFÖRLUST ELLER
INKOMSTFÖRLUST.
© Gracenote, Inc. 2009
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
}}
489
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
490
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the GPL/
LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
2.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files or
Software are furnished to do so, provided that (a)
the above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files or
Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with the
Data File(s) or Software that the data or software
has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a
copyright holder shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
}}
491
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
492
dealings in these Data Files or Software without
prior written authorization of the copyright holder.
Överensstämmelsedeklaration
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Land/
Område
Brasilien:
Este equipamento opera em caráter secundário isto e, náo tem direito a protecão contra interferéncia prejudicial, mesmo tipo, e não pode
causar interferéncia a sistemas operando em caráter primário.
Para consultas, visite: www.anatel.gov.br
EU:
Tillverkare: Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city. Hyogo, 669-1513, Japan
Härmed försäkrar Mitsubishi Electric Corporation att denna typ av radioutrustning [Audio Navigation Unit] överensstämmer med direktiv
2014/53/EU.
För mer information, se support.volvocars.com.
Förenade
Arabemiraten:
}}
493
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Land/
Område
Kasakstan:
Modellnamn: NR-0V
Tillverkare: Mitsubishi Electric Corporation
Exportland: Japan
494
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Land/
Område
Kina:
1.
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
天线增益
天线增益
10dBi 时
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm ①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
■ 载频容限
20 ppm
■ 帯外发射
率(在 2.4-2.4835GHz 頻段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2.不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3.使用时不得对各种合法的无线电通信业
使用
4.使用微
率无线电设备,必须忍
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
措施消除干扰后方可继续
科学及医疗应用设备的辐射干扰
5.不得在飞机和机场附近使用
}}
495
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Land/
Område
Korea:
B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을
적으로 하며,
든
지역에서 사용할 수 있습니다.
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
Malaysia
This device has been certified under the Communications & Multimedia Act of 1998, Communications and Multimedia (Technical Standards)
Regulations 2000. To retrieve your device’s serial number, please visit (support.volvocars.com) and search for “SIRIM Label Verification”.
Device category: Navigation equipment for vehicle (Bluetooth)
Model: NR-0V
Type Approval No.:
RBAY/18A/1015S(15-4067)
496
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Land/
Område
Mexiko:
Taiwan:
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
變更頻率
商號或使用者均不得擅自
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應
立停用,改善至無干擾時方得繼續使用
電通信
前項合法通信,指依電信法規定作業之無線
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業
科學及醫療用電波輻射性電機設備
之干擾
Relaterad information
•
•
•
•
•
Ljud, media och internet (s. 446)
Internetansluten bil* (s. 480)
Mediaspelare (s. 456)
Gracenote® (s. 460)
Sensus – uppkoppling och underhållning
(s. 31)
* Tillval/tillbehör. 497
HJUL OCH DÄCK
HJUL OCH DÄCK
Däck
Nya däck
Däckens funktion är bland annat att bära last, ge
grepp mot underlaget, dämpa vibrationer och
skydda hjulet mot slitage.
Däckekonomi
•
•
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper.
Däcktyp, dimension, däcktryck och hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
•
•
•
Bilen är utrustad med däck enligt den däckinformationsdekal som finns på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr).
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll
över bilen.
Rekommenderade däck
Vid leverans är bilen utrustad med Volvo originaldäck som har märkningen VOL1 på däcksidan.
Dessa däck är noga anpassade till bilen. Vid
däckbyte är det därför viktigt att även de nya
däcken har denna märkning för att bilens köregenskaper, komfort och bränsleförbrukning ska
bibehållas.
Däck är färskvara. Efter några år börjar de hårdna
samtidigt som friktionsegenskaperna försämras
undan för undan. Eftersträva därför att få så
färska däck som möjligt vid utbyte. Det är särskilt
viktigt när det gäller vinterdäck. De sista siffrorna
i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år.
Detta är däckets DOT-märkning (Department of
Transportation) och anges med fyra siffror, exempelvis 0717. Däcket är då tillverkat vecka 07, år
2017.
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras av
fackman även om de verkar oskadade. Däck åldras och bryts ner även om de sällan eller aldrig
används. Funktionen kan då påverkas. Det gäller
alla däck som sparas för framtida bruk. Exempel
på yttre tecken som indikerar att däcket är
1
500
Avvikelser kan förekomma för vissa däckdimensioner.
olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
Håll rätt däcktryck.
Undvik snabba starter, hårda inbromsningar
och däckgnissel.
Däckslitaget ökar med hastigheten.
Rätt framhjulsinställning är mycket viktig.
Obalanserade hjul försämrar däckekonomin
och åkkomforten.
•
Däcken måste ha samma rotationsriktning
under hela sin livstid.
•
När du byter däck bör däcken med det bästa
mönstret monteras på bakhjulen för att
minska risken för överstyrning vid hård
inbromsning.
•
Om du kör på kantstenar eller djupa hål kan
du skada däcken och/eller fälgarna permanent.
Däcksrotation
Bilen har ingen obligatorisk däcksrotation. Körsätt, däcktryck, klimat och vägarnas skick har en
inverkan på hur snabbt däcken åldras och slits.
Rätt däcktryck ger jämnare slitage.
För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att slitagemönster uppstår på däcken, bör
fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämp-
HJUL OCH DÄCK
lig körsträcka vid första skiftet är ca 5000 km (ca
3100 miles) och därefter med 10000 km (ca
6200 miles) intervall.
Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas för kontroll vid osäkerhet om
mönsterdjupet. Om det redan har uppstått betydande skillnad i slitage (> 1 mm skillnad i mönsterdjup) mellan däcken, så ska de minst slitna
däcken alltid sitta bak. En framhjulssladd är vanligen lättare att häva än en bakhjulssladd, och
leder till att bilen fortsätter rakt fram istället för
att bakänden sladdar ut åt sidan och man kanske
helt förlorar kontrollen över bilen. Därför är det
viktigt att bakhjulen aldrig förlorar fästet före
framhjulen.
Förvara hjul och däck
När du förvarar kompletta hjul (däck monterade
på fälgar), bör de hängas upp eller placeras liggande på sidan på golvet.
Däck som inte är monterade på fälgar ska förvaras liggande på sidan eller stående upprätt, men
inte hängas upp.
VIKTIGT
Däck bör lagras på en sval, torr och mörk
plats, och bör aldrig förvaras nära lösningsmedel, bensin, oljor m.m.
VARNING
•
•
Storleken på fälgar och däck till din Volvo
är angivna för att uppfylla stränga krav på
stabilitet och köregenskaper. Ej godkända
kombinationer av fälgarnas och däckens
storlek kan påverka bilens stabilitet och
köregenskaper negativt.
Eventuella skador som orsakas av att
fälg/däckkombinationer med ej godkänd
storlek har monterats omfattas inte av
nybilsgarantin. Volvo tar inget ansvar för
dödsfall, personskador eller kostnader
som kan orsakas av sådana installationer.
Relaterad information
•
•
•
•
Kontrollera däcktryck (s. 504)
Däckens rotationsriktning (s. 503)
Slitagevarnare på däck (s. 503)
Systemet för däcktrycksövervakning*
(s. 506)
•
•
•
Däcktätningssats (s. 518)
•
Rekommendationer vid lastning (s. 532)
Dimensionsbeteckning för däck (s. 501)
Godkända hjul- och däckdimensioner
(s. 610)
Dimensionsbeteckning för däck
Beteckningar för däckens dimension, lastindex
och hastighetsklass.
Bilen är helbilsgodkänd med vissa kombinationer
av fälgar och däck.
Dimensionsbeteckning
Alla däck har en dimensionsbeteckning, till exempel: 235/55 R18 100V.
235
Däckets bredd (mm)
55
Förhållande mellan däcksidans höjd och
däckets bredd (%)
R
Radialdäck
18
Fälgdiameter i tum
100
Kodsiffror för max. tillåten däckbelastning, lastindex (LI)
V
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet, hastighetsklass (SS). (I detta
fall 240 km/h (149 mph).)
Lastindex
Varje däck har en viss förmåga att bära last, ett
lastindex (LI). Bilens vikt avgör vilken lastförmåga
som krävs av däcken.
}}
* Tillval/tillbehör. 501
HJUL OCH DÄCK
||
Hastighetsklass
Varje däck tål en viss maxhastighet. Däckens
hastighetsklass, SS (Speed Symbol), ska minst
motsvara bilens toppfart. I tabellen nedan anges
vilken maximalt tillåten hastighet som gäller för
respektive hastighetsklass (SS). Enda undantaget
från dessa bestämmelser är vinterdäck2, där en
lägre hastighetsklass får användas. Om ett
sådant däck väljs får bilen inte köras fortare än
däcket är klassificerat för. T.ex. får klass Q köras i
maximalt 160 km/h (100 mph). Väglaget och
gällande trafikregler avgör hur fort bilen kan
köras, inte däckens hastighetsklass.
VARNING
Lägsta tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS) på däcken till respektive motorvariant framgår av specifikationer som kan
hittas i den tryckta ägarmanualen. Om ett
däck med för lågt lastindex eller hastighetsklass används, kan det bli överhettat och skadas.
Relaterad information
•
•
•
OBS
Det är maximal tillåten hastighet som anges i
tabellen.
2
502
Q
160 km/h (100 mph) (används endast på
vinterdäck)
T
190 km/h (118 mph)
H
210 km/h (130 mph)
V
240 km/h (149 mph)
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
Både dubbade och dubbfria däck.
•
Däck (s. 500)
Dimensionsbeteckning för fälg (s. 502)
Godkända hjul- och däckdimensioner
(s. 610)
Lägsta tillåtna lastindex och hastighetsklass
för däck (s. 611)
Dimensionsbeteckning för fälg
Hjul- och fälgdimensioner betecknas enligt
exempel i nedanstående tabell.
Bilen är helbilsgodkänd med vissa kombinationer
av fälgar och däck.
Alla fälgar har en dimensionsbeteckning, till
exempel: 7,5Jx18x50,5.
7,5
Fälgbredd i tum
J
Fälghornets profil
18
Fälgdiameter i tum
50,5
Off-set i mm (avstånd från hjulcentrum
till hjulets kontaktyta mot navet)
Relaterad information
•
•
•
Däck (s. 500)
Dimensionsbeteckning för däck (s. 501)
Godkända hjul- och däckdimensioner
(s. 610)
HJUL OCH DÄCK
Däckens rotationsriktning
Relaterad information
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket.
•
Pilen visar däckets rotationsriktning.
•
Däcket ska ha samma rotationsriktning
under hela sin livslängd.
•
De bör endast skiftas mellan fram och bak,
aldrig från vänster till höger sida eller omvänt.
•
Om däcken monteras inkorrekt försämras
bilens bromsegenskaper och förmåga att
pressa undan regn och snömodd.
•
Däck med störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för att minska risken för sladd).
Däck (s. 500)
Slitagevarnare på däck
Slitagevarnaren visar status på däckets mönsterdjup.
Slitagevarnaren är en smal upphöjning tvärs över
däckets längsgående mönsterspår. På sidan av
däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear
Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat
till 1,6 mm (1/16 tum), kommer slitbanan i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då snarast till nya
däck. Tänk på att däck med litet mönsterdjup har
mycket dåligt väggrepp i regn eller snö.
Relaterad information
•
Däck (s. 500)
OBS
Se till att ha samma typ och dimension och
även samma fabrikat på båda hjulparen.
503
HJUL OCH DÄCK
Kontrollera däcktryck
Korrekt däcktryck hjälper till att förbättra körstabiliteten, sparar bränsle och förlänger däckens
livslängd.
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett naturligt
fenomen. Däcktrycket varierar också beroende på
omgivningens temperatur. Körning med för lågt
däcktryck innebär att däcken kan bli överhettade
och skadas. Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och köregenskaper.
Kontrollera däckens lufttryck varje månad.
Använd det rekommenderade däcktrycket för
kalla däck, för optimal däckprestanda och optimalt slitage. För lågt eller för högt däcktryck kan
orsaka att däcken slits ojämnt.
VARNING
•
•
För lågt däcktryck är den vanligaste orsaken till att däck går sönder och kan resultera i svåra däcksprickor, att slitbanan
lossnar eller en däckexplosion, med oväntad förlust av kontrollen över bilen och
ökad risk för personskador.
Däck med för lågt tryck minskar bilens
lastförmåga.
Kalla däck
nås normalt då bilen har varit parkerad i minst 3
timmar.
Efter att ha kört ungefär 1,6 km (1 mile) anses
däcken vara varma. Om du måste köra längre än
så för att pumpa däcken kontrollerar och registrerar du däcktrycket först och fyller på lämpligt
däcktryck när du kommer till pumpen.
När utetemperaturen ändras, ändras även däcktrycket. En temperatursänkning på 10 grader
orsakar att däcktrycket sjunker 1 psi (7 kPa).
Kontrollera däcktrycket ofta och justera till korrekt tryck, vilket framgår av bilens däckinformationsdekal eller certifieringsetikett.
Om du kontrollerar däcktrycket när däcken är
varma ska du aldrig släppa ut luft. Däcken är
varma på grund av körningen och det är normalt
att trycket stiger över det rekommenderade
trycket för kalla däck. Ett varmt däck med däcktryck lika med eller under det rekommenderade
för kalla däck kan ha alltför lågt tryck.
Relaterad information
Justera däcktryck (s. 504)
•
•
•
Rekommenderat däcktryck (s. 505)
•
Däck (s. 500)
Justera däcktryck
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett naturligt fenomen. Därför måste lufttrycket ibland
justeras för att upprätthålla rekommenderat
däcktryck.
Använd det rekommenderade däcktrycket för
kalla däck, för optimal däckprestanda och optimalt slitage.
OBS
För att undvika fel däcktryck bör trycket kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck avses
att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen (ca 3 timmar efter att bilen har
körts). Efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre.
1.
Ta bort hatten från ventilen på ett däck och
tryck sedan ned däcktrycksmätaren kraftigt
på ventilen.
2.
Pumpa däcken till korrekt tryck, se dekal på
förarsidans dörrstolpe med rekommenderat
tryck för fabriksmonterade däck.
Systemet för däcktrycksövervakning*
(s. 506)
Däcktrycket ska kontrolleras när däcken är kalla.
Däcken anses kalla när de har samma temperatur som den omgivande luften. Denna temperatur
504
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
3.
Sätt tillbaka ventilhatten.
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra att
skruva loss.
4.
Kontrollera däcken visuellt så att det inte
finns några spikar eller andra föremål inbäddade som kan punktera däcket och orsaka
läckage.
5.
Kontrollera sidoväggarna så att det inte finns
några gropar, skåror, bulor eller andra oregelbundenheter.
6.
Upprepa detta för alla däck, även reservdäcket*.
OBS
Om du fyllt på för mycket luft släpper du ut
luften genom att trycka på metallpinnen i mitten av ventilen. Kontrollera sedan trycket igen
med däcktrycksmätaren.
Vissa reservdäck kräver högre däcktryck än
övriga däck. Kontrollera i däcktryckstabellen
eller på däcktrycksdekalen.
Relaterad information
Rekommenderat däcktryck (s. 505)
•
•
•
Kontrollera däcktryck (s. 504)
•
Godkända däcktryck (s. 612)
Pumpa däck med kompressorn från däcktätningssats (s. 523)
Rekommenderat däcktryck
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr) visar vilka tryck
däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden.
På dekalen finns beteckningen för de fabriksmonterade däcken på bilen, liksom lastgränser
och däcktryck.
Bättre bränsleekonomi med ECO-tryck
Vid lätt last (max 3 personer) och hastigheter upp
till 160 km/h (100 mph), kan ECO-trycken väljas
för bästa möjliga bränsleekonomi. Om bästa möjliga ljud- och åkkomfort eftersträvas rekommenderas istället de lägre komforttrycken.
Relaterad information
•
•
Kontrollera däcktryck (s. 504)
Godkända däcktryck (s. 612)
* Tillval/tillbehör. 505
HJUL OCH DÄCK
Systemet för
däcktrycksövervakning*
Systemet för däcktrycksövervakning3 varnar med
en kontrollsymbol i förardisplayen när trycket är
för lågt i ett eller flera av bilens däck.
Symbol
Förklaring
Symbolen tänds för att indikera lågt
däcktryck.
Om det blir något fel i systemet
blinkar däcktrycksvarningssymbolen
i ungefär en minut och förblir sedan
tänd.
Systembeskrivning
Systemet för däcktrycksövervakning mäter skillnader i rotationshastighet mellan de olika hjulen
genom ABS-systemet för att kunna avgöra om
de har korrekt däcktryck. Om däcktrycket är för
lågt, förändras däckets diameter och följaktligen
dess rotationshastighet. Genom att jämföra
däcken med varandra kan systemet avgöra om
ett eller fler däck har för lågt tryck.
Allmän information om
däckövervakningssystem
I nedanstående information benäms däckövervakningssystem generellt som TPMS.
3
506
Varje däck, inklusive reservdäcket*, bör kontrolleras varje månad. Vid kontroll bör däcket vara
kallt och ha det luftryck som rekommenderas av
biltillverkaren på däcktrycksdekalen eller i däcktryckstabellen. Om bilen har däck av en annan
storlek än de som rekommenderas av tillverkaren,
ta reda på vad som är rätt lufttrycksnivå för dessa.
tills felet har åtgärdats. När symbolen är tänd kan
systemets förmåga att upptäcka eller varna för
lågt däcktryck vara påverkad.
Som en extra säkerhetsåtgärd är bilen utrustad
med ett däcktrycksövervakningssystem (TPMS)
som visar när ett eller flera av däcken har för lågt
lufttryck. När kontrollsymbolen för lågt lufttryck
tänds, stanna och kontrollera däcken så snart
som möjligt och fyll på luft till ett korrekt lufttryck.
Kontrollera alltid kontrollsymbolen för TPMS efter
att ha bytt ett eller flera däck för att säkerställa
att det nya däcket eller hjulet fungerar korrekt
med TPMS.
Körning med däck som har för lågt däcktryck kan
leda till att däcket överhettas, vilket kan orsaka
punktering. Lågt däcktryck minskar också bränsleeffektiviteten samt däckets livslängd och kan
påverka hanteringen av bilen och dess förmåga
att stanna. Observera att TPMS inte ersätter ordinarie däckskötsel. Det är förarens ansvar att
bibehålla ett korrekt däcktryck, även om gränsen
för lågt däcktryck inte har uppnåtts så att kontrollsymbolen har tänts.
Bilen är också utrustad med en TPMS-systemfelindikator som indikerar när systemet inte fungerar korrekt. TPMS-systemfelindikator är kombinerad med kontrollsymbolen för lågt däcktryck. När
systemet upptäcker ett fel, blinkar symbolen i
förardisplayen cirka en minut och förblir sedan
tänd. Detta förfarande upprepas när bilen startas
Systemfel på TPMS kan uppstå av flera anledningar, exempelvis efter byte till reservdäck, eller
andra däck eller hjul som förhindrar TPMS att
fungera ordentligt.
Meddelanden på instrumentpanelen
När däcktrycket är för lågt tänds kontrollsymbolen för lågt däcktryck i förardisplayen och ett
meddelanden visas. Kontrollera då däcktrycket i
appen Bilstatus i centerdisplayen.
• Lågt däcktryckKontrollera däcken,
kalibrera efter påfyllnad
• Däcktryckssystem Tillfälligt ej tillgänglig
• Däcktryckssystem Service erfordras
Att tänka på
•
Spara alltid nytt däcktryck i systemet efter ett
hjulbyte eller en däcktrycksjustering.
•
Om du byter till däck med en annan dimension än de fabriksmonterade måste systemet
återställas genom att lagra nytt däcktryck för
dessa däck för att undvika falska varningar.
Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
•
Om ett reservhjul* används så är det möjligt
att däcktrycksövervakningen inte fungerar
korrekt på grund av skillnader mellan hjulen.
•
Systemet ersätter inte behovet av regelbunden däckinspektion och underhåll.
•
Det är inte möjligt att stänga av systemet för
däcktrycksövervakning.
VARNING
•
Felaktigt däcktryck kan leda till däckhaveri, som kan resultera i att föraren tappar
kontroll över bilen.
•
Systemet kan inte indikera plötsliga däckskador i förväg.
Relaterad information
•
•
•
•
4
Rekommenderat däcktryck (s. 505)
Se däcktryckstatus i centerdisplay* (s. 508)
Åtgärd vid varning för lågt däcktryck
(s. 509)
Spara nytt däcktryck i övervakningssystemet*
(s. 507)
Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
Spara nytt däcktryck i
övervakningssystemet*
För att systemet för däcktrycksövervakning4 ska
fungera korrekt måste ett referensvärde för däcktrycket sparas. Detta måste göras varje gång
däcken byts eller däcktrycket ändras för att
systemet ska kunna varna för lågt däcktryck på
rätt sätt.
4.
Öppna appen Bilstatus i appvyn.
5.
Tryck på TPMS.
Exempelvis vid körning med tung last eller vid
höghastighetskörning över 160 km/h (100 mph)
bör däcktrycket justeras enligt Volvos rekommenderade däcktrycksvärden. Därefter ska systemet
återställas genom att spara nytt däcktryck.
Gör följande procedur för att lagra nytt däcktryck
som referensvärde i systemet:
1.
Stäng av bilen.
2.
Pumpa däcken till korrekt tryck, se dekal på
förarsidans dörrstolpe med rekommenderat
tryck för fabriksmonterade däck.
3.
Starta bilen.
OBS
Bilen måste stå stilla för att knappen Spara
däcktryck ska vara valbar.
6.
Tryck på Spara däcktryck.
7.
Tryck på OK för att bekräfta att däcktrycket i
alla fyra däcken har kontrollerats och justerats.
}}
* Tillval/tillbehör. 507
HJUL OCH DÄCK
||
8.
Kör bilen tills nytt däcktryck har sparats.
Se däcktryckstatus i centerdisplay*
Lagring av nytt däcktryck utförs när bilen kör
i en hastighet över 35 km/h (22 mph).
Med systemet för
är det
möjligt att se däcktryckstatus i centerdisplayen.
Om bilens tändning stängs av innan nytt
däcktryck har sparats så behöver proceduren
utföras på nytt. Låt lagringen bli klar inom en
och samma körcykel för att säkerställa att
nytt däcktryck sparats på rätt sätt.
> Skulle lagring misslyckas visas meddelandet Sparande av däcktryck ej slutförd.
Försök igen..
Kontrollera status
Det krävs några minuters körning över 35 km/h
(22 mph) för att systemet ska bli aktivt.
1.
Öppna appen Bilstatus i appvyn.
VARNING
Avgaserna innehåller kolmonoxid, som är
osynlig och luktfri, men mycket giftig. Därför
ska proceduren för att spara nytt däcktryck
alltid utföras utomhus eller i en verkstad med
avgasutsug.
Relaterad information
•
•
•
•
•
5
508
Rekommenderat däcktryck (s. 505)
Justera däcktryck (s. 504)
Se däcktryckstatus i centerdisplay* (s. 508)
Åtgärd vid varning för lågt däcktryck
(s. 509)
Systemet för däcktrycksövervakning* (s. 506)
Statusindikering
däcktrycksövervakning5
Bilden är schematisk. Layout kan variera beroende av
bilmodell eller uppdaterad mjukvara.
2.
Tryck på TPMS för att visa däckens status.
Här följer några exempel på vilka meddelanden
som kan visas för däcktrycksstatus och vad de
innebär.
Centerdisplay:
Kontrollera
vänster framdäck, spara
efter fyllning
Däcket har för lågt tryck.
Stanna och kontrollera/
åtgärda däcktrycket
genom att fylla på luft
snarastA.
Centerdisplay:
Kontrollera alla
däck, spara
trycket efter
påfyllning
Två eller flera däck har
för lågt tryck. Stanna och
kontrollera/åtgärda
däcktrycken genom att
fylla på luft snarastA.
Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Förardisplay:
Däcktryckssystem Tillfälligt ej
tillgängligt
Kontrollsymbolen blinkar
och övergår i fast sken
efter ca 1 minut. Systemet är för tillfället inte tillgängligt, aktiveras inom
kort.
Förardisplay:
Däcktryckssystem Service
erfordras
Kontrollsymbolen blinkar
och övergår i fast sken
efter ca 1 minut. Systemet fungerar inte korrekt,
kontakta en verkstadB.
Spara alltid nytt däcktryck i systemet efter att däcktrycket har
justerats.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
A
B
Relaterad information
•
Spara nytt däcktryck i övervakningssystemet*
(s. 507)
•
Åtgärd vid varning för lågt däcktryck
(s. 509)
•
•
Systemet för däcktrycksövervakning* (s. 506)
Åtgärd vid varning för lågt däcktryck
OBS
När systemet för däcktrycksövervakning6 varnar
för lågt däcktryck krävs åtgärd.
För att undvika fel däcktryck bör trycket kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck avses
att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen (ca 3 timmar efter att bilen har
körts). Efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre.
Kontrollera och åtgärda däcktrycket när
kontrollsymbolen för systemet tänds
och meddelandet Lågt däcktryck
visas.
1.
Stäng av bilen.
2.
Kontrollera däcktrycket på alla fyra däcken
med en däcktrycksmätare.
•
Pumpa däcken till korrekt tryck, se dekal på
förarsidans dörrstolpe med rekommenderat
tryck för fabriksmonterade däck.
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra
att skruva loss.
3.
4.
OBS
Spara alltid nytt däcktryck i systemet via centerdisplayen efter att däcktrycket har justerats.
VARNING
Observera att kontrollsymbolen inte slocknar
förrän lågt däcktryck har åtgärdats och en
lagring av nytt däcktryck har påbörjats.
•
Felaktigt däcktryck kan leda till däckhaveri, som kan resultera i att föraren tappar
kontroll över bilen.
•
Systemet kan inte indikera plötsliga däckskador i förväg.
Bilstatus (s. 546)
Relaterad information
•
•
6
Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
Rekommenderat däcktryck (s. 505)
Justera däcktryck (s. 504)
}}
* Tillval/tillbehör. 509
HJUL OCH DÄCK
•
•
•
•
Spara nytt däcktryck i övervakningssystemet*
(s. 507)
Se däcktryckstatus i centerdisplay* (s. 508)
Systemet för däcktrycksövervakning* (s. 506)
Pumpa däck med kompressorn från däcktätningssats (s. 523)
Vid byte av hjul
Verktygssats
Bilens hjul går att byta ut, t.ex. mot vinterhjul eller
reservhjul. Följ respektive instruktion för att lossa
och sätta dit hjul.
I bilens lastutrymme finns verktyg som är användbara vid exempelvis bogsering eller hjulbyte.
Vid byte till annan däckdimension
Kontrollera att däckdimensionen är godkänd att
använda på bilen.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för uppdatering av mjukvara vid varje byte av däckdimension. En mjukvarunedladdning kan vara nödvändig
både vid byte till större och mindre dimensioner,
och även vid skifte mellan sommar- och vinterhjul.
Relaterad information
510
•
•
•
Lossa hjul (s. 512)
•
•
•
•
Verktygssats (s. 510)
Sätta dit hjul (s. 514)
Godkända hjul- och däckdimensioner
(s. 610)
Vinterdäck (s. 517)
Reservhjul* (s. 515)
Hjulskruvar (s. 511)
I skumblocket under lastgolvet ligger bilens bogserögla, däcktätningssats, verktyg för borttagning
av hjulskruvarnas plasthattar och hylsan till de
låsbara hjulskruvarna.
Är bilen utrustad med reservhjul* finns domkraft
och hjulskruvnyckel.
Relaterad information
•
•
•
Fälla upp lastgolv (s. 535)
Vid byte av hjul (s. 510)
Domkraft* (s. 511)
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Domkraft*
VIKTIGT
Domkraften kan användas för att lyfta bilen, till
exempel för att byta till reservhjul.
•
När domkraften* inte används ska den
förvaras i sitt förvaringsutrymme under
lastrummets golv.
•
Den domkraft som följer med bilen är
endast avsedd att användas vid enstaka
tillfällen och under kort tid såsom vid byte
av hjul vid punktering. Endast domkraften
som tillhör den specifika modellen får
användas för att lyfta bilen. Om bilen ska
lyftas oftare, eller under längre tid än för
ett hjulskifte, rekommenderas att en
garagedomkraft används. I så fall, följ de
bruksanvisningar som följer med utrustningen.
Hjulskruvar
Hjulskruvar används för att fästa hjulen vid
naven.
Använd endast fälgar som är testade och godkända av Volvo och som ingår i Volvo originalsortiment.
Kontrollera hjulskruvarnas åtdragningsmoment
med momentnyckel.
Använd inte smörjmedel på hjulskruvarnas
gängor.
VARNING
Hjulskruvarna kan behöva efterdras några
dagar efter ett byte har skett. Temperaturskillnader och vibrationer kan göra att de inte
sitter lika hårt.
Domkraften vevas ihop till rätt läge för att få plats.
Relaterad information
•
•
VIKTIGT
Fälla upp lastgolv (s. 535)
Hjulskruvarna ska dras åt med 140 Nm
(103 fotpund). Vid alltför hård eller lös åtdragning kan skruvförbandet skadas.
Verktygssats (s. 510)
Låsbar hjulskruv*
I skumblocket under lastgolvet finns plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna.
Relaterad information
•
•
Lossa hjul (s. 512)
Sätta dit hjul (s. 514)
* Tillval/tillbehör. 511
HJUL OCH DÄCK
Lossa hjul
Hjulbyten ska alltid utföras på rätt sätt. Följande
är instruktioner för hur ett hjul lossas och vad
som är viktigt att tänka på.
VARNING
•
Lägg i parkeringsbromsen och ställ växelväljaren i parkeringsläget (P).
•
Blockera de hjul som står på marken med
massiva träklossar eller stora stenar.
VIKTIGT
512
•
När domkraften* inte används ska den
förvaras i sitt förvaringsutrymme under
lastrummets golv.
•
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna är ordentligt smorda samt att
den är fri från smuts.
•
Den domkraft som följer med bilen är
endast avsedd att användas vid enstaka
tillfällen och under kort tid såsom vid byte
av hjul vid punktering. Endast domkraften
som tillhör den specifika modellen får
användas för att lyfta bilen. Om bilen ska
lyftas oftare, eller under längre tid än för
ett hjulskifte, rekommenderas att en
garagedomkraft används. I så fall, följ de
bruksanvisningar som följer med utrustningen.
•
Kontrollera att domkraften står på en fast,
plan yta som inte är hal och inte lutar.
•
Domkraften måste vara korrekt fäst i
domkraftsfästet.
•
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraften
och bilens domkraftsfäste.
•
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i
bilen då den lyfts upp med domkraft.
•
Om hjulbytet måste utföras i trafikerad
miljö ska passagerare ställa sig på en
säker plats.
•
Använd domkraft som är avsedd för bilen
när du byter däck. Använd stöd för att
palla upp bilen vid alla andra arbeten.
•
Kryp aldrig under bilen eller sträck in
någon del av kroppen då den lyfts upp
med domkraft.
1.
Sätt ut varningstriangeln och aktivera varningsblinkers om ett hjul ska bytas vid en trafikerad plats.
2.
Dra åt parkeringsbromsen och lägg i växelläge P, eller lägg i ettans växel om bilen har
manuell växellåda.
3.
Ta fram domkraft*, hjulskruvnyckel* och verktyg för hjulskruvarnas plasthattar som ligger i
skumblocket.
Verktyg för borttagning av plasthattar på hjulskruvarna.
4.
Blockera framför och bakom de hjul som ska
stå kvar på marken. Använd till exempel kraftiga träklossar eller större stenar.
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
5.
Skruva ihop bogseröglan med hjulskruvnyckeln till stopp enligt instruktionen.
8.
Vid lyftning av bilen är det viktigt att domkraften eller lyftarmarna placeras på avsedda
ställen av bilens underrede. Triangelformade
markeringar i plasttäckningen pekar ut var
domkraftsfästena/lyftpunkterna är placerade.
Det finns två domkraftsfästen på varje sida av
bilen. Vid varje fäste finns ett urtag för domkraften.
11. Vrid domkraften så att veven kommer så
långt från bilens sida som möjligt, domkraftens armar är då vinkelräta mot bilens riktning.
12. Lyft bilen så högt att hjulet som ska lossas
går fritt. Ta bort hjulskruvarna och lyft av hjulet.
Relaterad information
•
•
•
•
•
VIKTIGT
Bogseröglan måste skruvas in i hjulskruvnyckeln* så långt det går.
6.
Ta bort plasthattarna från hjulskruvarna med
avsett verktyg.
7.
Med bilen fortfarande på marken använder
du hjulskruvnyckeln/bogseröglan för att
lossa hjulskruvarna ½–1 varv genom att
trycka nedåt (moturs).
9.
Vid byte av hjul (s. 510)
Lyfta bilen (s. 549)
Domkraft* (s. 511)
Verktygssats (s. 510)
Sätta dit hjul (s. 514)
Placera domkraften på plan, fast mark som
inte är hal under den fästpunkt som ska
användas.
10. Veva upp den tills den är rätt inriktad och så
att den får kontakt med bilens domkraftfäste.
Kontrollera att domkraftens huvud (eller lyftarmarna på en verkstad) är rätt placerat i
fästet så att upphöjningen i huvudets mitt
passas in i fästets hål, och att foten är placerad lodrätt under fästet.
* Tillval/tillbehör. 513
HJUL OCH DÄCK
Sätta dit hjul
Instruktion för att sätta dit hjul vid hjulbyte.
OBS
Den domkraft som följer med bilen är endast
avsedd att användas vid enstaka tillfällen och
under kort tid såsom vid byte av hjul vid punktering. Endast domkraften som tillhör den
specifika modellen får användas för att lyfta
bilen. Om bilen ska lyftas oftare, eller under
längre tid än för ett hjulskifte, rekommenderas
att en garagedomkraft används. I så fall, följ
de bruksanvisningar som följer med utrustningen.
VARNING
•
Lägg i parkeringsbromsen och ställ växelväljaren i parkeringsläget (P).
•
Blockera de hjul som står på marken med
massiva träklossar eller stora stenar.
•
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna är ordentligt smorda samt att
den är fri från smuts.
•
Kontrollera att domkraften står på en fast,
plan yta som inte är hal och inte lutar.
•
Domkraften måste vara korrekt fäst i
domkraftsfästet.
•
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraften
och bilens domkraftsfäste.
•
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i
bilen då den lyfts upp med domkraft.
•
Om hjulbytet måste utföras i trafikerad
miljö ska passagerare ställa sig på en
säker plats.
•
Använd domkraft som är avsedd för bilen
när du byter däck. Använd stöd för att
palla upp bilen vid alla andra arbeten.
•
1.
514
Kryp aldrig under bilen eller sträck in
någon del av kroppen då den lyfts upp
med domkraft.
2.
Sätt dit hjulet. Skruva åt hjulskruvarna
ordentligt.
Använd inte smörjmedel på hjulskruvarnas
gängor.
3.
Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.
4.
Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är viktigt
att hjulskruvarna blir ordentligt åtdragna. Dra
åt med 140 Nm (103 fotpund). Kontrollera
åtdragningsmomentet med momentnyckel.
5.
Sätt tillbaka plasthattarna på hjulskruvarna.
6.
Kontrollera däcktrycket och kalibrera systemet för däcktrycksövervakning*.
Rengör ytorna mellan hjul och nav.
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
VARNING
Hjulskruvarna kan behöva efterdras några
dagar efter ett byte har skett. Temperaturskillnader och vibrationer kan göra att de inte
sitter lika hårt.
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra
att skruva loss.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Vid byte av hjul (s. 510)
Lyfta bilen (s. 549)
Domkraft* (s. 511)
Verktygssats (s. 510)
Lossa hjul (s. 512)
Spara nytt däcktryck i övervakningssystemet*
(s. 507)
Kontrollera däcktryck (s. 504)
Reservhjul*
Reservhjulet av typ Temporary Spare kan
användas för att tillfälligt ersätta ett punkterat
ordinarie hjul.
VARNING
•
Kör aldrig fortare än 80 km/h (50 mph)
med ett reservhjul på bilen.
Reservdäcket är endast avsett för tillfällig
användning. Byt ut det mot ett normalt hjul så
snart som möjligt.
•
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än
ett reservhjul av typen "Temporary Spare"
samtidigt.
•
Bilens köregenskaper kan ändras vid användning
av reservhjulet och markfrigången minskar. Tvätta
inte bilen i en automatisk biltvätt om Temporary
Spare används.
Under körning med reservhjulet kan bilen
få annorlunda köregenskaper. Reservhjulet ska snarast ersättas med ett ordinarie
hjul.
•
Reservhjulet är mindre än det vanliga hjulet vilket påverkar bilens markfrigång. Se
upp med höga trottoarkanter och maskintvätta inte bilen.
•
Följ av tillverkaren rekommenderat däcktryck på reservhjulet.
•
På fyrhjulsdrivna bilar kan drivningen på
bakaxeln kopplas ur.
•
Om reservhjulet sitter på framaxeln går
det inte att samtidigt använda snökedjor.
•
Reservhjulet ska inte repareras.
Rekommenderat däcktryck ska hållas oavsett i
vilken position på bilen det tillfälliga reservhjulet
används.
Om reservdäcket skulle skadas kan ett nytt köpas
från Volvoåterförsäljaren.
VIKTIGT
Bilen får inte köras med däck av olika dimensioner eller med ett annat reservdäck än det
som levererades med bilen. Användning av
hjul med olika storlek kan allvarligt skada
bilens växellåda.
}}
* Tillval/tillbehör. 515
HJUL OCH DÄCK
||
Relaterad information
•
•
Vid byte av hjul (s. 510)
Rekommenderat däcktryck (s. 505)
Hantera reservhjul
2.
Följ dessa instruktioner för att hantera reservhjulet.
Skruva tillbaka fästskruven som höll fast
däcket.
OBS
Om fästskruvens nedre infästning lossnar från
karossen under reservhjulet, sätt tillbaka den i
hålet och vrid medurs för att fästa den igen.
3.
Lägg tillbaka verktyg på rätt plats i skumblocket och lyft tillbaka det i bilen.
4.
Fäll sedan ned lastgolvet och lägg det punkterade däcket i bagage-/lastutrymmet.
Relaterad information
Reservhjulet är placerat i reservhjulsbaljan med
utsidan nedåt. Skumblocket innehåller alla verktyg för byte av hjul.
1.
Fäll upp lastgolvet, bakifrån och framåt.
2.
Lyft ur skumblocket med dess verktyg.
3.
Skruva upp fästskruven.
4.
Lyft ur reservhjulet.
•
•
Reservhjul* (s. 515)
Fälla upp lastgolv (s. 535)
Lägga tillbaka punkterat däck
1.
516
Lägg tillbaka det punkterade däcket på
reservhjulets plats.
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Vinterdäck
Vinterdäck är anpassade för vinterväglag.
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
dimensioner. Däckdimensionerna är beroende av
motorvariant. Vid körning med vinterdäck måste
rätt typ av däck monteras på alla fyra hjulen.
OBS
Kontakta en Volvoåterförsäljare för att rådgöra om vilken fälg och däcktyp som passar
bäst.
Tips vid byte till vinterdäck
När sommar- och vinterhjulen skiftas, märk upp
vilken sida de har suttit på, t.ex. V för vänster och
H för höger.
marförhållanden. Därför rekommenderar Volvo att
inte köra med vinterdäck som har mindre mönsterdjup än 4 mm (0,15 tum).
Relaterad information
•
•
•
Vid byte av hjul (s. 510)
Vinterkörning (s. 410)
Slitagevarnare på däck (s. 503)
Snökedjor
Användning av snökedjor och/eller vinterdäck
kan hjälpa till att förbättra drivkraften i vinterförhållanden.
Volvo rekommenderar inte användning av snökedjor på hjuldimensioner som är större än
18 tum
VARNING
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga
som är anpassade till rätt bilmodell, däck- och
fälgdimensioner. Endast enkelsidiga snökedjor är tillåtna.
Vid osäkerhet om snökedjan rekommenderar
Volvo att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas. Fel snökedja kan orsaka allvarlig skada
på bilen och leda till en olycka.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in 500–1000 km
(300-600 miles) mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer
ställer betydligt högre krav på däck än vid som}}
517
HJUL OCH DÄCK
||
•
VIKTIGT
Snökedjor kan användas på bilen med följande restriktioner:
•
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar noggrant. Montera kedjorna så
spänt som möjligt och spänn dem med
jämna mellanrum.
•
Snökedjor får endast användas på framhjulen (gäller även fyrhjulsdrivna bilar).
•
Om tillbehörs-, eftermarknads- eller "special"-däck och hjul monteras, som har en
annan storlek än originaldäcken och
hjulen, kan i vissa fall kedjor INTE
användas. Tillräckligt avstånd mellan kedjorna och bromsar, fjädring och karosskomponenter måste hållas.
•
Kontrollera lokala föreskrifter beträffande
användning av snökedjor innan de monteras.
•
Överskrid aldrig kedjetillverkarens
angivna högsta hastighet. Du får aldrig
under några omständigheter överskrida
50 km/h (30 mph).
•
Undvik gupp, hål eller skarpa svängar när
du kör med snökedjor.
•
518
Undvik att köra på barmark eftersom
detta sliter mycket hårt på både snökedjor och däck.
•
Bilens köregenskaper kan påverkas
negativt vid körning med snökedjor. Undvik snabba eller skarpa svängar, samt
bromsning med låsta hjul.
Vissa typer av kedjor som spänns fast
påverkar bromskomponenter och kan
därför INTE användas.
Du kan få mer information om snökedjor från en
Volvoåterförsäljare.
Relaterad information
•
Vinterkörning (s. 410)
Däcktätningssats
Den provisoriska däcktätningssatsen7 används
till att täta en punktering samt för att kontrollera
och justera lufttrycket i däcket.
Bilar som är utrustade med reservdäck* har inte
däcktätningsatsen.
Däcktätningssatsen består av en kompressor och
en flaska med tätningsvätska. Tätningen fungerar
som en provisorisk reparation.
OBS
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som
punkterats i slitbanan men har begränsad förmåga att täta däck som har punktering i
däcksidan. Använd inte däcktätningssatsen
på däck som uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador.
OBS
Kompressorn är avsedd för provisorisk däcktätning och godkänd av Volvo.
Placering
Däcktätningssatsen är placerad i skumblocket
under golvet i lastutrymmet.
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Använda däcktätningssats
Flaskans öppning
Täta en punktering med den provisoriska däcktätningssatsen, Temporary Mobility Kit (TMK).
Anslutning för flaskan
Översikt
Luftslang
Anslutningsventil
Koppla in
Tätningsvätskans utgångsdatum
Flaskan med tätningsvätska måste bytas ut om
flaskans utgångsdatum har passerats (se dekal
på flaskan). Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt avfall.
Relaterad information
•
•
•
Använda däcktätningssats (s. 519)
Pumpa däck med kompressorn från däcktätningssats (s. 523)
Däck (s. 500)
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Elkabel
Flaskfäste
Tryckreduceringsventil
Tryckmätare
Dekal, varning till hjulsida
Flaska med tätningsvätska
7
Temporary Mobility Kit (TMK)
}}
519
HJUL OCH DÄCK
||
VARNING
Ha följande punkter i åtanke vid användning
av däcktätningssystemet:
•
Flaskan med tätningsvätska innehåller
1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
Dessa ämnen är farliga vid förtäring.
•
Innehållet i denna flaska kan orsaka allergiska hudreaktioner eller på annat sätt
vara potentiellt skadliga för luftvägarna,
huden, centrala nervsystemet, och
ögonen.
Försiktighetsåtgärder:
Farligt vid förtäring.
•
Avfall: Lämna detta material och dess
behållare till ett insamlingsställe för farligt
avfall.
•
Tvätta noggrant efter hantering.
•
Hud: Tvätta drabbade områden av huden
med tvål och vatten. Kontakta läkare om
symptom uppstår.
•
Ögon: Skölj med mycket vatten i minst 15
minuter och lyft emellanåt det övre och
undre ögonlocket. Kontakta läkare om
symptom uppstår.
Inandning: Flytta den skadade till frisk luft.
Om irritation kvarstår, kontakta läkare.
3.
Kontrollera att strömbrytaren är i position 0
(Av), och ta fram elkabeln och luftslangen.
4.
Montera flaskan med tätningsvätska i kompressorn så att de röda pilarna på kompressorn och flaskan möts och vrid sedan medurs
tills det klickar.
Flaskan är utrustad med en backventil som
gör att vätskan inte kommer ut om den inte
är monterad i kompressorn.
VARNING
•
Ta inte bort flaskan när däcktätningssatsen används.
5.
•
Ta inte bort luftslangen när däcktätningssatsen används.
Fäst luftslangen på flaskans öppning och vrid
medurs tills det klickar.
6.
Skruva loss däckets ventilhatt och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
1.
Undvik långvarig eller upprepad kontakt
med huden. Ta av kläder om tätningsvätska har kommit på dem.
Första hjälpen:
520
Förtäring: Framkalla inte kräkning såvida
inte detta beordras av medicinsk personal. Kontakta läkare.
Förvaras oåtkomligt för barn.
•
•
•
•
•
Sätt ut varningstriangeln och aktivera varningsblinkers om ett däck ska tätas vid en
trafikerad plats.
Om punkteringen orsakats av en spik eller
liknande, låt denna sitta kvar i däcket. Den
hjälper till att täta hålet.
2.
Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet
som sitter på kompressorns ena sida. Sätt
fast den synligt på vindrutan som en påminnelse om att hålla hastigheten. Hastigheten
får inte överstiga 80 km/h (50 mph) efter att
den provisoriska däcktätningen använts.
Lossa också varningsdekalen och fäst det
ordentligt på sidan av hjulet så att den inte
faller av.
HJUL OCH DÄCK
7.
Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag och
starta bilen.
8.
OBS
Se till att inget av de andra 12 V-uttagen
används när kompressorn är i drift.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara.
Låt aldrig motorn gå i utrymmen som är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
Starta kompressorn genom att ställa strömbrytaren i position I (På).
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller
ojämnheter ska kompressorn omedelbart
stängas av. Färden bör inte fortsätta. Tillkalla
vägassistans för bärgning till en däckverkstad.
Volvo rekommenderar en auktoriserad däckverkstad.
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar (22 psi) och max. 2,5 bar (36 psi).
Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen
om däcktrycket är för högt.
För att komma åt tryckreduceringsventilen
måste flaskan med tätningsvätska först
avlägsnas. Avlägsna flaskan i följande ordning:
1. Ta loss luftslangen från däckventilen.
2. Lossa luftslangen från flaskan.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka upp
till 6 bar (88 psi) men trycket sjunker efter
ca 30 sekunder.
9.
Fyll däcket i 7 minuter.
VIKTIGT
Kompressorn ska inte arbeta längre än
10 minuter – risk för överhettning.
3. Ta bort flaskan från kompressorn.
4. Sätt tillbaka luftslangen direkt i kompressorn.
5. Fäst luftslangen mot däckventilen igen.
6. Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen.
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar (22 psi) är
hålet i däcket för stort. Färden bör inte fortsätta. Tillkalla vägassistans för bärgning till en
däckverkstad. Volvo rekommenderar en
auktoriserad däckverkstad.
11. Stäng av kompressorn och lossa elkabeln.
}}
521
HJUL OCH DÄCK
||
12. Skruva loss luftslangen från däckventilen och
sätt tillbaka ventilhatten på däcket.
OBS
•
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra att
skruva loss.
13. Rengör luftslangen innan den stoppas undan
och var försiktig så att det inte läcker ut tätningsvätska.
14. Kör snarast minst 3 km (2 miles) med en
maximal hastighet på 80 km/h (50 mph) så
att tätningsvätskan kan täta däcket och gör
därefter en efterkontroll.
VARNING
De första varven som däcket roterar kommer
det att spruta ut tätningsvätska ur punkteringshålet. Se till att ingen står i närheten av
bilen och får tätningsvätskan på sig när bilen
kör iväg. Avståndet bör vara minst 2 meter
(7 fot).
522
15. Efterkontroll
VARNING
Koppla på luftslangen på däckventilen och
skruva dit ventilanslutningen till botten på
däckventilens gänga. Kompressorn ska vara
avstängd.
Maximal körsträcka med däck som innehåller
däcktätningsvätska är 200 km (120 miles).
OBS
16. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
•
•
Ligger det under 1,3 bar (19 psi) har
däcket inte tätats tillräckligt. Färden bör
inte fortsätta. Tillkalla vägassistans för
bärgning.
Är däcktrycket högre än 1,3 bar (19 psi)
ska däcket pumpas upp till angivet däcktryck enligt däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (1 bar = 100 kPa =
14,5 psi). Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
Volvo rekommenderar att bilen körs till närmaste
auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut/reparera det skadade däcket. Informera verkstaden
om att däcket innehåller däcktätningsvätska.
Efter användning ska flaskan med tätningsvätska
och slangen bytas ut. Volvo rekommenderar att
dessa byten utförs av en auktoriserad Volvoverkstad.
Kompressorn är en elektrisk anordning, följ
lokala regler för avfallshantering.
Relaterad information
•
•
•
•
Fälla upp lastgolv (s. 535)
Rekommenderat däcktryck (s. 505)
Däcktätningssats (s. 518)
Pumpa däck med kompressorn från däcktätningssats (s. 523)
HJUL OCH DÄCK
Pumpa däck med kompressorn från
däcktätningssats
Bilens originaldäck kan pumpas upp med hjälp
av kompressorn i den provisoriska däcktätningssatsen.
1.
2.
Kompressorn ska vara avstängd. Se till att
strömbrytaren står i position 0 (Av) och ta
fram elkabel och luftslang.
4.
Skruva loss däckets ventilhatt och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag och
starta bilen.
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara.
Låt aldrig motorn gå i utrymmen som är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
Starta kompressorn genom att ställa strömbrytaren i position I (På).
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
6.
Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe.
Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen
om däcktrycket är för högt.
7.
Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och elkabeln.
8.
Sätt tillbaka ventilhatten på däcket.
Fäst luftslangen direkt i kompressorns flaskfäste och vrid medurs tills det klickar.
Flytta varningsdekalen till sidan av kompressorn, den behöver inte fästas på hjulsidan om
inte tätningsvätskan används.
3.
5.
Relaterad information
•
•
•
Rekommenderat däcktryck (s. 505)
Använda däcktätningssats (s. 519)
Däcktätningssats (s. 518)
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra att
skruva loss.
OBS
Kompressorn är en elektrisk anordning, följ
lokala regler för avfallshantering.
523
LASTNING, FÖRVARING OCH KUPÉ
LASTNING, FÖRVARING OCH KUPÉ
Kupéns interiör
VARNING
Översikt av kupéns interiör och förvaringsplatser.
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc. i
handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa annars
skada personer i bilen.
Framsäte
VIKTIGT
Förvaringsfack vid benutrymme, eluttag och USB-ingång
över den trådlösa telefonladdaren*, mugghållare samt
förvaring under armstöd i tunnelkonsolen.
Förvaringsfack i dörrpanelen, korthållare till vänster om
ratten, förvaring under förarsätet1, handskfack med
utfällbar krok samt solskydd.
Baksäte
Tänk på att exempelvis högblanka ytor lätt
repas av metallföremål. Lägg inte nycklar,
telefoner och annat på känsliga ytor.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
Tömma askkopp* (s. 528)
Använda cigarettändaren* (s. 528)
Eluttag (s. 529)
Använda handskfack (s. 530)
Solskydd (s. 532)
Tunnelkonsol (s. 527)
Trådlös telefonladdare* (s. 479)
Ansluta enhet via USB-ingång (s. 463)
Förvaringsfack i dörrpanelen, mugghållare* i mittplatsens
ryggstöd, förvaringsficka* på framsätets rygg samt USButtag* i tunnelkonsolen.
1
526
Max 1 kg (2,2 lbs) kan förvaras här.
* Tillval/tillbehör.
LASTNING, FÖRVARING OCH KUPÉ
Tunnelkonsol
VARNING
Tunnelkonsolen är placerad mellan framsätena.
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc. i
handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa annars
skada personer i bilen.
•
•
•
Kupéns interiör (s. 526)
Eluttag (s. 529)
Klimatreglage (s. 187)
VIKTIGT
Tänk på att exempelvis högblanka ytor lätt
repas av metallföremål. Lägg inte nycklar,
telefoner och annat på känsliga ytor.
OBS
Förvaringsfack med mugghållare.
En av sensorerna för larmet* finns under tunnelkonsolens mugghållare. Undvik att lägga
mynt, nycklar och andra metallföremål i
mugghållaren då detta kan utlösa larmet.
Papperskorg*2 som kan tas ur och tömmas.
Förvaringsfack under armstödet.
Klimatreglage för baksätets klimatfunktioner*
eller förvaringsfack. Undertill finns även ett
USB-uttag*.
OBS
USB-uttagen kan användas för att ladda t.ex.
en mobiltelefon eller surfplatta. Endast främre
USB-ingång kan användas för att spela upp
media i bilens ljudanläggning.
Relaterad information
•
•
2
Tömma askkopp* (s. 528)
Använda cigarettändaren* (s. 528)
Endast i bilar med automatisk växellåda.
* Tillval/tillbehör. 527
LASTNING, FÖRVARING OCH KUPÉ
Använda cigarettändaren*
Relaterad information
Cigarettändaren kan komplettera 12 V-uttaget i
den främre delen av tunnelkonsolen.
•
•
Cigarettändare i tunnelkonsol, framsäte.
1.
2.
3.
Tryck in knappen på tändaren.
> När tändaren har fått glöd hoppar
knappen upp.
Tömma askkopp* (s. 528)
Tömma askkopp*
Med cigarettändare i bilen finns en löstagbar
askkopp i tunnelkonsolen.
1.
Lossa askkoppen genom att dra den rakt
upp och töm innehållet.
2.
Återplacera askkoppen i tunnelkonsolen.
Dra ut tändaren ur uttaget och använd glöden att tända med.
VARNING
Var aktsam med glöd och aska så att det inte
skadar t.ex. interiör och passagerare. Släck
endast cigaretter i avsedd yta.
Sätt tillbaka tändaren i uttaget.
VARNING
Var aktsam när tändaren har fått glöd så att
den glödande delen inte skadar t.ex. interiör
och passagerare.
528
Kupéns interiör (s. 526)
Relaterad information
•
•
Kupéns interiör (s. 526)
Använda cigarettändaren* (s. 528)
* Tillval/tillbehör.
LASTNING, FÖRVARING OCH KUPÉ
Eluttag
Använda eluttag
I tunnelkonsolen finns ett 12 V-eluttag och i lastutrymmet finns ett 12 V-eluttag*.
Uttag med 12 V kan användas för olika tillbehör
avsedda för detta, t.ex. musikspelare, kylboxar
och mobiltelefoner.
Om det är problem med ett eluttag, kontakta en
verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
För att uttagen ska leverera ström måste bilens
elsystem vara satt i lägst tändningsläge I. Därefter är uttagen aktiva så länge startbatteriets
laddningsnivå inte blir för låg.
12 V-eluttag
12 V-eluttag i lastutrymme*.
Relaterad information
•
•
12 V-eluttag i tunnelkonsol, framsäte.
Uttagen med 12 V kan användas för olika tillbehör avsedda för detta, t.ex. musikspelare, kylboxar
och mobiltelefoner.
Kupéns interiör (s. 526)
Använda eluttag (s. 529)
Om motorn stängs av och bilen låses deaktiveras
uttagen. Om motorn stängs av och bilen förblir
olåst eller låses med blockerat låsläge tillfälligt
deaktiverat är uttagen aktiva i ytterligare max
7 minuter.
OBS
Tänk på att användning av eluttagen med
motorn avslagen medför en risk att startbatteriets laddningsnivå blir för låg, vilket kan
begränsa annan funktionalitet.
Tillbehör som är anslutna till eluttagen kan
aktiveras även när bilens elsystem är avslaget
eller om förkonditionering används. Av denna
anledningen, koppla ur kontakter när de inte
används för att undvika att startbatteriet laddas ur.
}}
* Tillval/tillbehör. 529
LASTNING, FÖRVARING OCH KUPÉ
||
VARNING
•
Använd inte tillbehör med stora eller
tunga kontakter – de kan skada uttaget
eller lossna under körning.
•
Använd inte tillbehör som kan orsaka
störningar för t.ex. bilens radiomottagare
eller elsystem.
•
Placera tillbehöret så att det inte riskerar
att skada förare eller passagerare vid en
kraftig inbromsning eller kollision.
•
Håll uppsikt över inkopplade tillbehör då
de kan generera värme som kan bränna
passagerare eller interiör.
Relaterad information
•
•
Eluttag (s. 529)
Kupéns interiör (s. 526)
Använda handskfack
Handskfacket är placerat på passagerarsidan. I
handskfacket kan t.ex. bilens tryckta ägarmanual
och kartor förvaras. Det finns också plats för
penna och korthållare.
Använda 12 V-uttag
1.
2.
Ta bort pluggen (tunnelkonsol) eller fäll ner
locket (bagage-/lastutrymme) framför uttaget och koppla in tillbehörets kontakt.
Koppla ur tillbehörets kontakt och sätt tillbaka pluggen (tunnelkonsol) eller fäll upp
locket (bagage-/lastutrymme) när uttaget
inte används eller uttaget lämnas oövervakat.
VIKTIGT
Maximalt effektuttag är 120 W (10 A) per
uttag.
530
Handskfacket med utfällbar krok.
Kroken på handskfacket kan fällas ut när handskfacket är öppet för att sedan användas när
handskfacket är stängt.
LASTNING, FÖRVARING OCH KUPÉ
Låsa och låsa upp handskfack*
Handskfacket kan låsas, t.ex. när bilen lämnas till
service, hotell eller liknande. Handskfacket kan
endast låsas/låsas upp med medföljande nyckel.
Bilden är schematisk – utformning kan variera.
Bilden är schematisk – utformning kan variera.
För att låsa handskfacket:
Skjut in nyckeln i handskfackets låscylinder.
Vrid nyckeln 90 grader medurs.
Nyckelns avsedda förvaringsplats. Bilden är schematisk
– utformning kan variera.
Aktivera kylning
Deaktivera kylning
–
Dra ut nyckeln.
–
Upplåsning sker i omvänd ordning.
Använda handskfack som kylt utrymme*
Handskfacket kan användas för kylning av t.ex.
dryck eller mat. Kylningen fungerar när klimatanläggningen är aktiv (dvs. när bilen är satt i
tändningsläge II eller då motorn är igång).
Aktivera eller deaktivera kylningen genom att
föra reglaget till ändläget mot kupén/
handskfacket.
Relaterad information
•
•
Kupéns interiör (s. 526)
Privat låsning (s. 243)
* Tillval/tillbehör. 531
LASTNING, FÖRVARING OCH KUPÉ
Solskydd
Lastutrymme
Rekommendationer vid lastning
I taket framför förarsätet och det främre passagersätet finns solskydd som kan fällas ner och
även vinklas ut åt sidan vid behov.
Bilen har ett flexibelt lastutrymme som gör det
möjligt att frakta och lastsäkra stora föremål.
Det finns ett antal saker som är viktiga att känna
till vid lastning av bilen.
Genom att fälla ryggstöden i baksätet kan lastutrymmet bli mycket rymligt. Använd lastsäkringsöglor eller bärkassehållare för att hålla lasten
säkert på plats. För att få plats med skrymmande
last är hatthyllan lätt att både ta bort och förvara
under lastgolvet.
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval
reducerar bilens lastförmåga med motsvarande
vikt.
VARNING
Under lastgolvet ligger bilens bogserögla och
däcktätningssats, alternativt reservhjul*.
Relaterad information
•
•
•
•
Rekommendationer vid lastning (s. 532)
Bärkassekrokar (s. 534)
Bilens köregenskaper förändras beroende på
lastens vikt och placering.
Lasta i last-/bagageutrymme
Bra att tänka på vid lastning:
•
•
Placera lasten tryckt mot baksätets ryggstöd.
På spegelns ram finns en hållare för t.ex. kort
eller biljetter.
•
Täck skarpa kanter med något mjukt för att
inte skada klädseln.
Relaterad information
•
Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
Bilden är schematisk – utformning kan variera.
Belysningen* för spegeln tänds automatiskt då
skyddet fälls upp.
•
Kupéns interiör (s. 526)
Lastsäkringsöglor (s. 535)
Ta bort och förvara hatthylla (s. 539)
Tunga föremål ska placeras så lågt som möjligt. Undvik att placera tung last på nedfällda
ryggstöd.
VARNING
Ett löst föremål som väger 20 kg (44 pund)
kan vid en frontalkollision i en hastighet av
50 km/h (30 mph) komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg (2200 pund).
532
* Tillval/tillbehör.
LASTNING, FÖRVARING OCH KUPÉ
VARNING
Lämna 10 cm (4 tum) utrymme mellan last
och sidofönster om bilen lastas över ovankanten av dörrarnas fönster. Annars kan skyddseffekten av krockgardinen som finns dold
innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Lastsäkringsöglor (s. 535)
Fälla ryggstöd i baksätet (s. 168)
Genomlastningslucka i baksäte* (s. 535)
Taklast och lastning på lasthållare (s. 533)
Nivåkontroll* och dämpning (s. 404)
Vikter (s. 596)
Taklast och lastning på lasthållare
Vid lasting på bilens tak rekommenderas de lasthållare som Volvo har utvecklat.
Detta för att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd. Volvos
lasthållare finns att köpa hos auktoriserade
Volvoåterförsäljare.
Följ noggrant den monteringsanvisning som bifogas lasthållaren.
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
•
Täck skarpa kanter och vassa hörn med något
mjukt.
Fördela lasten jämnt över lasthållarna. Lägg
den tyngsta lasten underst.
•
Stäng av motorn och ansätt parkeringsbromsen vid lastning/lossning av långa föremål. I ogynnsamma fall kan annars lasten
komma åt växelspaken eller växelväljaren och
därigenom föra den till ett körläge – bilen kan
då rulla iväg.
Kontrollera regelbundet att lasthållarna och
lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl
med lastband.
•
Om lasten är längre än bilen framåt, som t.ex.
en kanot eller kajak, sätt dit bogseröglan i sitt
främre uttag och använd den att fästa lastband i.
•
Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
•
Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
Utöka last-/bagageutrymmet
För att utöka lastutrymmet och förenkla lastning
kan baksätets ryggstöd fällas ned. Observera att
inga föremål får hindra funktionen för framstolarnas WHIPS-system om något av baksätets
ryggstöd är nedfällt.
En genomlastningslucka* i baksätet kan fällas
ned vid transport av långsmal last.
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
Följ bilens specifikationer om vikter och maximalt tillåten last.
}}
* Tillval/tillbehör. 533
LASTNING, FÖRVARING OCH KUPÉ
||
Relaterad information
•
•
Rekommendationer vid lastning (s. 532)
Vikter (s. 596)
Bärkassekrokar
Under golvluckan*
Bärkassekrokar håller kassar på plats och förhindrar att de välter och sprider sitt innehåll i
lastutrymmet.
Längs sidorna
1.
Lyft i handtaget i mitten av lastgolvet och vik
upp golvet.
2.
För fram lastgolvet till upprätt läge och placera det i justeringsspåret på var sida.
> Det går nu att hänga kassar med handtag
i lämplig höjd på krokarna.
Det finns en bärkassekrok i sidopanelen på var
sida av lastutrymmet.
VIKTIGT
Bärkassekrokarna får belastas med max 5 kg
(11 lbs).
I handskfack
Det finns även en utfällbar krok i handskfacket
som kan användas till att hänga en kasse på.
Relaterad information
•
•
•
534
Rekommendationer vid lastning (s. 532)
Använda handskfack (s. 530)
Sätta dit och ta bort skyddsnät* (s. 537)
* Tillval/tillbehör.
LASTNING, FÖRVARING OCH KUPÉ
Lastsäkringsöglor
Genomlastningslucka i baksäte*
Fälla upp lastgolv
Använd lastsäkringsöglorna till att fästa spännband i för att förankra gods i lastutrymmet.
Luckan i baksätets ryggstöd kan öppnas för
transport av långa smala föremål, t.ex. skidor.
Lastgolvet går att säkra i uppfällt läge med hjälp
av stödarmen.
VARNING
Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som
ligger eller sticker ut kan orsaka personskador
vid en kraftig inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
Relaterad information
•
•
Rekommendationer vid lastning (s. 532)
Vikter (s. 596)
1.
I lastutrymmet, ta tag i luckans handtag och
fäll ned luckan.
2.
Fäll fram armstödet i baksätet.
3.
Justera mittplatsens nackskydd uppåt så att
stålrören inte blockerar lucköppningen.
1.
Greppa handtaget för att fälla upp lastgolvet.
2.
Fäll upp stödarmen och placera änden i uttaget på lastgolvets undersida.
> Lastgolvet stannar i uppfällt läge.
Om funktionen privat låsning används ska
genomlastningsluckan vara stängd.
Relaterad information
•
•
•
Rekommendationer vid lastning (s. 532)
Privat låsning (s. 243)
Lastsäkringsöglor (s. 535)
}}
* Tillval/tillbehör. 535
LASTNING, FÖRVARING OCH KUPÉ
||
Med vikbart lastgolv*
Lossa vikbart lastgolv*
2.
Det vikbara lastgolvet kan lossas för att lättare
komma åt t.ex. SIM-korthållaren eller det undre
lagringsutrymmet.
1.
–
Lyft i handtaget i mitten av det vikbara lastgolvet och fäll ihop det framåt.
Tryck på låsfjädern där pilen visar tills det
tar stopp. Håll kvar trycket.
Relaterad information
•
Fäll ihop det vikbara lastgolvet framåt.
536
Lyft samtidigt upp lastgolvet några millimeter från underlaget.
Lastutrymme (s. 532)
3.
Lossa trycket från låsfjädern, men fortsätt
hålla lastgolvet lyft.
* Tillval/tillbehör.
LASTNING, FÖRVARING OCH KUPÉ
4.
Lastgolvet kan försiktigt läggas tillbaka
ovanpå låsfjädrarna utan att låsas fast.
OBS
Lastgolvet är även fäst med gångjärn fram.
Sätta dit och ta bort skyddsnät*
Skyddsnätet hindrar last från att åka fram i kupén
vid häftiga inbromsningar.
Skyddsnätet monteras i fyra fästpunkter.
Volvo rekommenderar att lastgolvet får sitta
kvar i sina främre gångjärn.
5.
Tryck ned lastgolvet för att låsa fast det i sina
fästen igen.
Relaterad information
•
Fortsätt hålla lastgolvet lyft och tryck på låsfjädern på andra sidan där pilen visar.
> Om åtgärderna under punkt 2 har utförts
korrekt ska lastgolvet nu ha lossat från
sina sidofästen.
Lastutrymme (s. 532)
Skyddsnätet måste av säkerhetsskäl alltid fästas
och förankras enligt nedanstående beskrivning.
Nätet är tillverkat av stark nylonväv och kan fästas
på två olika platser i bilen:
•
•
Bakre montering – bakom baksätet.
Främre montering – bakom framsätena.
VARNING
Last i lastutrymmet måste förankras väl, även
med ett korrekt monterat skyddsnät.
}}
* Tillval/tillbehör. 537
LASTNING, FÖRVARING OCH KUPÉ
||
Sätta dit skyddsnät
2.
VARNING
Haka fast nätets ena fästhake i främre eller
bakre takfästet med dragbandens lås vända
mot dig.
4.
Ta bort eventuell klädkrok från takfästet
genom att vrida ett kvarts varv medurs på
vänstersidan respektive ett kvarts varv moturs
på högersidan.
Det är nödvändigt att försäkra sig om att
skyddsnätets övre infästningar är rätt monterade och att dragbanden är säkert påhakade.
Skadade skyddsnät får inte användas.
OBS
Vid främre montering monteras skyddsnätet
enklast via ena bakdörren.
Bakre montering.
1.
Veckla ut skyddsnätet med de övre fästhakarna uppåt.
Vid bakre montering:
Gäller vänster sida.
3.
Haka fast nätets andra fästhake i takfästet
på motsatt sida.
Var noga med att trycka fram nätets fästhakar till respektive takfästes främre ändlä