Volvo | XC60 | Quick Guide | Volvo XC60 2010 Quick Guide

Volvo XC60 2010 Quick Guide
VOLVO XC60
Quick guide
Web Edition
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick-Guide så lär du dig snabbt och enkelt några av de
vanligaste funktionerna.
Samtliga varningstexter och annan viktig och detaljerad information finns
endast i instruktionsboken – denna folder innehåller enbart ett litet urval.
Instruktionsboken innehåller dessutom den senaste och mest aktuella
informationen
Tillval är markerade med en asterisk (*).
På www.volvocars.com finns ytterligare information som berör din bil.
Fjärrnyckel med PCC* – personal car communicator
Låser dörrar och baklucka samt aktiverar larmet*.
Låser upp dörrarA och baklucka samt
avaktiverar larmet.
Låser upp bakluckan – den öppnas
inteB.
Trygghetsbelysning. Tänder lampor i
sidospeglar*, blinkers och parkeringsljus, vid nummerplåt, kupétak och golv.
“Panik”-knapp. Hålls intryckt ca 3 sekunder vid en nödsituation för att utlösa
larmet.
Automatisk återlåsning sker om inte dörr/baklucka
öppnas inom 2 minuter efter upplåsning.
B
Elmanövrerad baklucka öppnas.
A
PCC*
Information om bilen kan fås inom 20 meters räckvidd.
– Tryck på knappen och vänta 7 sekunder.
Knapptryck utom räckvidd visar senast
lagrade status ur minnet.
1 Grönt ljus: Bilen är låst.
2 Gult ljus: Bilen är olåst.
3 Blinkande växlande rött ljus: En person kan
befinna sig inne i bilen.
4 Rött ljus: Larmet har varit utlöst.
city safety™
Om hastighetensskillnaden är högre kan en
kollision inte undvikas men hastigheten i kollisionsögonblicket reduceras. City Safety™ är
konstruerad att aktiveras så sent som möjligt
för att undvika onödiga ingrepp.
City Safety™ är tänkt att hjälpa en distraherad
förare strax innan en förestående kollision.
Funktionen är aktiv i hastighetsområde
4–30 km/h och hjälper föraren genom att kontrollera framförvarande trafik med en lasersensor monterad i vindrutans överdel.
City Safety™ kan hjälpa till att undvika en kollision om hastighetsskillnaden mellan det egna
och det framförvarande fordonet är lägre än
15 km/h.
varning
City Safety™ är ett förarhjälpmedel och kan
aldrig ersätta dennes uppmärksamhet över
trafiken eller ansvaret att framföra fordonet
på ett säkert sätt.
City Safety™ får aldrig användas som ersättning för färdbroms.
City Safety™ fungerar inte i alla trafik-, väder- eller vägförhållanden.
Starta motorn
– Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck lätt på
den – nyckeln dras in.
– Tryck kort på knappen för
att starta motorn.
– Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.
Kallstart
OBS
Efter kallstart är tomgången hög oavsett
yttertemperatur. En stunds förhöjd tomgång
är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem.
Stäng av motorn och ta ur
fjärrnyckeln
BLIS – Blind Spot Information
System*
1. Tryck kort på knappen
– motorn stannar.
2. Tryck kort på nyckeln
– den kan nu tas ur startlåset (automatväxel måste
vara i P-läge).
Om BLIS’ indikeringslampa lyser trots att
inget fordon finns i den döda vinkeln, kan
orsaken vara t.ex. reflex från våt vägbana eller
lågt stående sol i kameran.
Vid direkt fel på systemet visar displayen
texten BLIS Serv. erfordras.
Regnsensor* och vindrutetorkare
F
A
0
1
2
Enkelsvep
0
Av
B
B
Intervalltorkare, se även (2).
C
C
Normal svephastighet.
D
D
Hög svephastighet.
E
Spolare vindruta och strålkastare.
F
Spolare bakruta.
3
E
A
1 Regnsensor På/Av, med spak i läge 0.
2 Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
3 Torkare bakruta – intervall/normal.
Lyser då regnsensorn är aktiv.
Nyckellägen
Läge Aktiva funktioner
För att nå följande nyckellägen utan motorstart: Tryck inte ner broms-/kopplingspedalen.
Fjärrnyckel ej indragen – Ljudanläggning och kupébelysning.
Fjärrnyckel indragen – Instrument/klock–belysning, rattlås av.
Indragen nyckel och kort tryck på
start – Panoramatak*, fönsterhissar,
fläkt, ECC, vindrutetorkare, 12 V-uttag,
RTI*.
För att gå ur nyckelläge 0/I och stänga av alla
förbrukare: Tryck på nyckeln – den matas ut.
LJUDANLÄGGNING
1 Tryck för PÅ/AV.
Vrid för att justera ljudvolym.
2 Välj AM, FM1/FM2, CD eller MODE.
Med MODE kan AUXA aktiveras och AUXljudkällans volym justeras.
3 Tryck för att välja ljudbild t.ex. BASS, Dolby
Pro Logic II* eller SUB-BAS* – vrid för att
justera.
RADIO
3 Vrid för att välja station.
4 Sök station med vänster-/högerpil.
Lagra upp till 20 stationer genom att hålla
inne 0–9 på FM1 eller FM2 vid önskad
station tills displayen bekräftar valet.
5 Tryck ca 2 sekunder för att autolagra de
10 starkaste stationerna. displayen visar
Autolagring under sökningen.
Välj lagrad station med 0–9.
AUX-ingång för t.ex. mp3-spelare (vars ljud blir bäst
med volymen ställd på medium).
A
CD-spelare
3 Vrid för att byta cd-spår.
4 Byt cd-spår med vänster-/högerpil.
Välj cd-skivaB med upp-/nerpil.
6 Kort tryck matar ut aktuell skiva.
Långt tryck matar ut alla skivorB.
7 Välj cd-skivaB med 1–6.
aux och usb*
En iPod®C eller mp3-spelare kan anslutas till
ljudanläggningen via mittkonsolens AUX- eller
USB-anslutning.
RADIOSYSTEM DAB*
Det digitala sändningssystemet Digital Audio
Broadcasting erbjuder High-Quality radio och
ännu fler kanaler.
B
C
Endast cd-växlare*.
Varumärket iPod tillhör Apple Computer Inc.
Elektronisk klimatanläggning – ECC*
AUTOMATISK REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
1 Vrid för att önskad individuell temperatur
vänster/höger del av kupé. Displayen visar
vald temperatur.
5 Tryck för automatisk reglering av vald temperatur och övriga funktioner.
MANUELL REGLERING
2
3
4
6
7
Vrid för att ändra fläkthastighet.
Luftdistribution
Eluppvärmning vänster/höger stol.
Luftkvalitetssystem Av/AUT/Recirkulation.
Defroster. Tar snabbt bort imma på framruta och sidofönster.
8 Eluppvärmd bakruta och sidospeglar.
9 AC – Luftkonditionering På/Av. Kyler kupén
och avimmar rutorna.
Förvaringsutrymmen, 12 v-uttag & aux/USB*
12 V-uttagen i kupén fungerar i nyckelläge
I eller II. 12 V-uttaget* i last­utrymmet är alltid
aktivt.
Med AUX/USB*-uttaget kan bilens ljudanläggning t.ex. spela musik från en mp3-spelare.
viktigt
Med motorn avstängd kan användning av
12 V-uttaget i lastutrymmet ladda ur startbatteriet.
färddator OCH TRIPPMÄTARE
1 Låg bränslenivå. Vid tänd symbol, fyll på
bränsle snarast.
2 T1 & T2 – oberoende trippmätare, som
3
4
5
6
alltid är aktiva.
Bränslemätare. Symbolens pil påminner
om på vilken sida tank­locket sitter.
Display färddator. Välj funktion med (8).
Klocka. Justera med (6).
Vrid till ändläge och håll för att ställa
klockan.
Kort tryck växlar mellan T1 & T2.
Långt tryck nollställer aktuell mätare.
7
8
9
7 Tryck för att visa/släcka meddelande.
8 Vrid för att se färddatorns alternativ.
9 Kort tryck nollställer färddatorns aktuella
funktion.
Långt tryck nollställer alla färddatorns
funktioner.
obs
Displaytext Kilometer till tom tank är en
uppskattning av möjlig körsträcka baserad
på tidigare körförhållanden.
Ställa in ratten
VARNING
Ställ in ratten innan körning på­börjas – aldrig under körning.
Tankning
– Tryck för att öppna tankluckan.
Ljusreglage
Display- och instrumentbelysning.
Dimstrålkastare
Dimljus bak (enbart förarsida).
Automatiskt halvljus. Helljusblink fungerar men inte fast helljus.
Parkeringsljus
Halvljus. Släcks när motorn stängs av.
Helljus kan aktiveras.
Manuell ljushöjdsreglering (automatisk
för Dual Xenon-ljus*).
A
Helljusblink
B
Hel-/halvljusväxling och Ledbelysning.
Förarstödsystem*
Bluetooth*
För att hjälpa föraren att t.ex. bromsa i tid,
hålla säkert avstånd till andra fordon eller ha
bra placering på vägbanan, kan bilen vara
utrustad med ett flertal system:
• Adaptiv farthållare*
• Avståndskontroll*
• Kollisionsvarnare med auto-broms*.
• Driver Alert System*.
1. Gör mobiltelefonen sökbar/synbar.
2. Håll in ljudanläggningens PHONE-knapp.
3. Välj Lägg till telefon i ljudanläggningens
display.
4. Välj den telefon som ska anslutas.
5. Mata in siffrorna som visas i ljudanläggningens display via mobiltelefonens
knappsats.
Elmanövrerat panoramatak*
stå i maximalt öppet läge innan taket kan
manövreras.
Vid ventilationsläge öppnas/stängs solgardinen automatiskt.
Automatisk maximal öppning.
Manuell öppning.
C Manuell stängning.
D Automatisk maximal stängning.
E Öppning ventilationsläge.
F Stängning ventilationsläge.
A
B
Första trycket på reglaget manövrerar sol­­
gardinen – andra panoramataket.
Vid manuell manövrering måste solgardinen
EBA – emergency brake assist
inställning framstol
Nödbromsförstärkningen hjälper till att öka
bromskraften och därmed förkorta bromssträckan. EBA aktiveras när föraren bromsar
hastigt. När EBA aktiveras sjunker broms­
pedalen ner lite längre än vanligt.
– Tryck (håll) ner bromspedalen så länge det
behövs – all inbromsning upphör om pedalen
släpps.
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare när
den är ny. Därför rekommenderas handtvätt
under bilens första månader. Använd rent
vatten och tvättsvamp. Tänk på att smuts och
grus kan repa lacken.
1
2
3
4
5
6
Svankstöd
Ryggstödets lutning.
Höj/sänk stolen.
Höj/sänk sittdynans framkant.
Framåt/bakåt.
Fällning passagerarstols ryggstöd.
Parkeringsbroms
elmanövrerad baklucka*
Ansätta
– Tryck på knappen. Varningslampan blinkar
tills parkeringsbromsen är fullt åtdragen
– därefter fast sken.
Lossa
1. Nyckelläge 0 eller I.
2. Tryck ner bromspedalen och dra lätt i knappen.
Lossa automatiskt
– Kör iväg. (För bilar med automatisk växellåda
krävs påtaget säkerhetsbälte).
Öppning
– Håll in knapp för baklucka på belysningspanel/fjärrnyckel tills luckan börjar öppna.
– Eller tryck lätt på luckans gummerade tryckplatta under ytterhandtaget och lyft.
Stängning
– Tryck på bakluckans stängningsknapp eller
stäng manuellt.
TP 11171 (Swedish). AT 0920. Printed in Sweden, Göteborg 2009. Copyright © 2000-2009 Volvo Car Corporation.
Bilvård
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising