Volvo XC60 2014 Ägarmanual

Volvo XC60 2014 Ägarmanual
WEB EDITION
ÄGARMANUAL
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FΚR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många
års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för
Din och Dina passagerares säkerhet och komfort.
Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din
Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar
vi att Du bekantar Dig med utrustning, anvisningar
och underhållsinformation i denna ägarmanual.
Innehållsförteckning
01 Introduktion
Ägarinformation........................................
Att läsa ägarmanualen..............................
Inspelning av data.....................................
Tillbehör och extrautrustning....................
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*..........
Information på internet..............................
Volvo Personvagnars miljöfilosofi.............
Ägarmanualen och miljön.........................
Laminerat glas...........................................
02 Säkerhet
13
13
16
17
17
18
19
21
21
Allmänt om säkerhetsbälte.......................
Säkerhetsbälte – ta på..............................
Säkerhetsbälte – lossa..............................
Säkerhetsbälte – graviditet.......................
Bältespåminnare.......................................
Bältesförsträckare.....................................
Säkerhet – varningssymbol.......................
Krockkuddesystem...................................
Krockkudde på förarsida..........................
Passagerarkrockkudde.............................
Passagerarkrockkudde – aktivering/
deaktivering*.............................................
Sidokrockkudde (SIPS).............................
Sidokrockkudde (SIPS) – barnstol/barnkudde........................................................
Krockgardin (IC)........................................
Allmänt om WHIPS (whiplash-skydd).......
WHIPS – barnskydd..................................
WHIPS – sittställning.................................
Roll Over Protection System (ROPS)........
När systemen löser ut...............................
Allmänt om säkerhetsläge.........................
Säkerhetsläge – startförsök......................
Säkerhetsläge – förflyttning......................
23
24
24
24
25
26
26
27
28
28
Allmänt om barnsäkerhet..........................
Barnskydd.................................................
Barnskydd – placering..............................
Barnskydd – två-stegs bälteskudde*........
Två-stegs bälteskudde* – uppfällning.......
Två-stegs bälteskudde* – nedfällning.......
Barnskydd – ISOFIX..................................
ISOFIX – storleksklasser...........................
ISOFIX – typer av barnskydd....................
Barnskydd – övre fästpunkter...................
01 02 02
2
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
29
31
32
32
33
34
34
35
35
36
37
38
38
39
44
44
45
47
47
48
49
51
Innehållsförteckning
03 Instrument och reglage
Instrument och reglage, vänsterstyrd bil –
översikt......................................................
Instrument och reglage, högerstyrd bil –
översikt......................................................
Kombiinstrument.......................................
Kombiinstrument, analogt – översikt........
Kombiinstrument, digitalt – översikt.........
Eco guide & Power guide*........................
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd....................................................
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd....................................................
Yttertemperaturmätare..............................
Trippmätare...............................................
Klocka.......................................................
Volvo Sensus............................................
Nyckellägen..............................................
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer..
Säten fram.................................................
Säten fram – elmanövrerade.....................
Nyckelminne* i fjärrnyckel.........................
Säten bak..................................................
Ratt...........................................................
Eluppvärmning* av ratten..........................
Ljusreglage................................................
53
Positions-/parkeringsljus..........................
Varselljus...................................................
Tunneldetektering*....................................
Hel-/halvljus..............................................
Aktivt helljus*.............................................
Aktiva xenon-strålkastare*........................
Dimljus bak...............................................
Bromsljus..................................................
Varningsblinkers........................................
Blinkers.....................................................
Kupébelysning..........................................
Ledbelysning.............................................
Trygghetsbelysning...................................
Strålkastare – anpassning av ljusbild........
Torkare och spolning................................
Fönsterhissar............................................
Backspeglar – yttre...................................
Rutor och backspeglar – eluppvärmning..
Backspegel – inre......................................
Kompass*..................................................
Panoramatak* – allmänt............................
Panoramatak* – manövrering....................
Menyhantering – kombiinstrument...........
79
80
80
81
82
84
85
85
86
86
87
88
89
89
89
91
93
94
95
95
97
97
99
Menyöversikt – kombiinstrument............
Meddelanden..........................................
Meddelanden – hantering.......................
MY CAR..................................................
Färddator................................................
Färddator – kombiinstrument "Analog"..
Färddator – kombiinstrument "Digital"...
Färddator – kompletterande information
Färddator – färdstatistik*.........................
03 03 03
56
59
59
60
63
64
65
67
67
68
68
69
70
71
72
73
74
76
77
77
100
101
102
102
103
104
107
110
111
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3
Innehållsförteckning
04 Klimat
Allmänt om klimat...................................
Faktisk temperatur..................................
Sensorer – klimat....................................
Luftrening................................................
Luftrening – kupéfilter.............................
Luftrening – Clean Zone Interior Package
(CZIP)*.....................................................
Luftrening – IAQS*...................................
Luftrening – material...............................
Menyinställningar – klimat.......................
Luftdistribution i kupé.............................
Elektronisk klimatanläggning – ECC.......
Eluppvärmda framsäten*........................
Eluppvärmt baksäte*...............................
Fläkt........................................................
Autoreglering...........................................
Temperaturreglering i kupé.....................
Luftkonditionering...................................
Avfuktning och avfrostning av vindruta..
Luftdistribution – återcirkulation.............
Luftdistribution – tabell...........................
Motor- och kupévärmare*.......................
Motor- och kupévärmare* – direktstart/avstängning.............................................
05 Lastning och förvaring
113
113
114
114
114
Motor- och kupévärmare* – tidur............
Motor- och kupévärmare* – meddelanden..........................................................
Extravärmare*.........................................
Bränsledriven extravärmare*...................
Elektrisk extravärmare*...........................
127
Förvaringsplatser....................................
Kavajhållare.............................................
Tunnelkonsol...........................................
Tunnelkonsol – cigarettändare och askkopp*.......................................................
Handskfack.............................................
Iläggsmattor*...........................................
Make up-spegel......................................
Tunnelkonsol – 12 V-uttag......................
Lastning..................................................
Lastning – lång last.................................
Taklast.....................................................
Lastsäkringsöglor....................................
Lastning – bärkassehållare.....................
12 V eluttag – lastutrymme*....................
Skyddsnät*..............................................
Skyddsnät* kombinerat med insynsskydd......................................................
Skyddsgaller...........................................
Insynsskydd............................................
04 04 05
4
115
115
115
116
116
118
119
119
120
120
121
121
122
123
124
126
127
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
129
131
131
132
134
136
136
136
137
137
137
138
139
139
140
140
140
141
141
144
145
145
Innehållsförteckning
06 Lås och larm
Fjärrnyckel med nyckelblad.................... 148
Fjärrnyckel – förlust ................................ 148
Nyckelminne*.......................................... 148
Indikering låsning/upplåsning – inställning......................................................... 149
Elektronisk startspärr.............................. 149
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem.......................................................... 150
Fjärrnyckel – funktioner........................... 150
Fjärrnyckel – räckvidd............................. 151
PCC* – unika funktioner.......................... 151
PCC* – räckvidd...................................... 152
Löstagbart nyckelblad............................ 153
Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning................................................... 153
Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr 154
Fjärrnyckel/PCC – byte av batteri........... 154
Keyless drive*.......................................... 156
Keyless drive* – PCC:ns räckvidd........... 156
Keyless drive* – säker hantering av
PCC:n...................................................... 157
Keyless drive* – störningar i PCC:ns
funktion................................................... 157
Keyless drive* – låsning.......................... 157
Keyless drive* – upplåsning.................... 158
07 Förarstöd
Keyless drive* – upplåsning med nyckelblad ........................................................
Keyless drive* – nyckelminne..................
Keyless drive* – låsinställningar..............
Keyless drive* – antennplacering............
Låsning/upplåsning – utifrån...................
Låsning/upplåsning – inifrån...................
Genomvädringsfunktion..........................
Låsning/upplåsning – handskfack..........
Låsning/upplåsning – baklucka..............
Elmanövrerad baklucka..........................
Blockerat låsläge*...................................
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering*..........................................................
Larm........................................................
Larmindikator..........................................
Larm – automatisk återaktivering............
Larm – fjärrnyckeln ur funktion...............
Larmsignaler...........................................
Reducerad larmnivå................................
158
159
159
160
160
161
162
162
162
164
165
166
Aktivt chassi – Four C*............................
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
– handhavande........................................
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
– symboler och meddelanden.................
Trafikskyltsinformation (RSI)*..................
Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande......................................................
Trafikskyltsinformation (RSI)* – begränsningar......................................................
Farthållare*..............................................
Farthållare* – hantera hastighet..............
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge.......................................
Farthållare* – återuppta inställd hastighet...........................................................
Farthållare* – stänga av...........................
Adaptiv farthållare – ACC*......................
Adaptiv farthållare* – funktion.................
Adaptiv farthållare* – översikt.................
Adaptiv farthållare* – hantera hastighet..
Adaptiv farthållare* – ställa in tidsavstånd.......................................................
Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge................................
06 06 07
167
167
168
168
169
169
169
171
171
172
173
174
174
176
177
177
178
179
179
179
180
182
183
184
184
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
Innehållsförteckning
Adaptiv farthållare* – köra om annat fordon.......................................................... 185
Adaptiv farthållare* – stänga av.............. 186
Adaptiv farthållare* – köassistent............ 186
Adaptiv farthållare* – skifta farthållarfunktionalitet.................................................. 188
Radarsensor............................................ 188
Radarsensor – begränsningar................. 188
Adaptiv farthållare* – felsökning och
åtgärd...................................................... 190
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden................................................. 191
Avståndsvarning*.................................... 193
Avståndsvarning* – begränsningar......... 194
Avståndsvarning* – symboler och meddelanden................................................. 195
City Safety™........................................... 196
City Safety™ – funktion.......................... 196
City Safety™ – handhavande................. 197
City Safety™ – begränsningar................ 198
City Safety™ – lasersensorn................... 200
City Safety™ – symboler och meddelanden.......................................................... 202
Kollisionsvarnare*.................................... 203
Kollisionsvarnare* – funktion................... 204
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist............................................................
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare...................................................
Kollisionsvarnare* – handhavande..........
Kollisionsvarnare* – allmäna begränsningar......................................................
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar.........................................
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden.................................................
Driver Alert System*................................
Driver Alert Control (DAC)*......................
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande......................................................
Driver Alert Control (DAC)* – symboler
och meddelanden...................................
Körfältsassistans (LDW)*.........................
Körfältsassistans (LDW) – funktion.........
Körfältsassistans (LDW) – handhavande
Körfältsassistans (LDW) – begränsningar
Körfältsassistans (LDW) – symboler och
meddelanden..........................................
Parkeringshjälp*......................................
Parkeringshjälp* – funktion.....................
Parkeringshjälp* – bakåt.........................
205
Parkeringshjälp* – framåt........................
Parkeringshjälp* – felindikering...............
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
Parkeringshjälpkamera...........................
Parkeringshjälpkamera – inställningar....
Parkeringshjälpkamera – begränsningar.
BLIS* (Blind Spot Information System)...
BLIS* (Blind Spot Information System) –
handhavande..........................................
CTA (Cross Traffic Alert)*........................
BLIS – symboler och meddelanden........
Justerbart rattmotstånd*.........................
07 07 07
6
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
207
208
209
211
213
215
215
216
217
219
219
220
221
222
224
224
225
226
227
227
228
230
231
231
232
234
236
236
Innehållsförteckning
08 Start och körning
Alkolås*...................................................
Alkolås* – funktioner och handhavande..
Alkolås* – förvaring.................................
Alkolås* – inför motorstart.......................
Alkolås* – att tänka på............................
Alkolås* – symboler och textmeddelanden..........................................................
Start av motor.........................................
Avstängning av motor.............................
Rattlås.....................................................
Fjärrstart (ERS)*.......................................
Fjärrstart (ERS) – handhavande..............
Fjärrstart (ERS) – symboler och meddelanden.....................................................
Starthjälp med batteri.............................
Växellådor...............................................
Manuell växellåda...................................
Växlingsindikator*...................................
Automatisk växellåda – Geartronic*........
Automatisk växellåda – Powershift*........
Växelväljarspärr.......................................
Starthjälp i backe (HSA)*.........................
Start/Stop*..............................................
Start/Stop* – funktion och handhavande
238
238
239
239
240
Start/Stop* – motorn stoppar inte........... 258
Start/Stop* – motorn auto-startar........... 259
Start/Stop* – motorn auto-startar inte.... 260
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda............................................ 261
Start/Stop* – inställningar....................... 261
Start/Stop* – symboler och meddelanden.......................................................... 263
ECO*....................................................... 265
Fyrhjulsdrift – AWD*................................ 267
Hill Descent Control (HDC)*.................... 267
Färdbroms............................................... 268
Färdbroms – låsningsfria bromsar.......... 269
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers............................... 269
Färdbroms – nödbromsförstärkning....... 270
Parkeringsbroms..................................... 271
Vadning................................................... 274
Κverhettning........................................... 274
Körning med öppen baklucka................. 275
Κverbelastning – startbatteri................... 275
Inför en lång resa.................................... 276
Vinterkörning........................................... 276
Tanklucka – Κppna/stänga..................... 277
Tanklucka – manuell öppning.................
Påfyllning av bränsle...............................
Bränsle – hantering.................................
Bränsle – bensin......................................
Bränsle – diesel.......................................
Katalysatorer...........................................
Dieselpartikelfilter (DPF)..........................
Bränsleekonomisk körning......................
Körning med släpvagn............................
Körning med släpvagn – manuell växellåda.........................................................
Körning med släpvagn – automatisk
växellåda.................................................
Draganordning/Dragkrok........................
Löstagbar dragkrok – förvaring...............
Löstagbar dragkrok – specifikationer.....
Löstagbar dragkrok – fastsättning/borttagning....................................................
Släpvagnsstabilisator – TSA...................
Bogsering................................................
Bogserögla..............................................
Bärgning..................................................
277
277
278
279
279
280
280
281
282
08 08 08
241
242
243
243
244
244
246
247
248
248
249
249
253
255
256
256
257
283
283
284
284
284
285
287
288
290
291
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
7
Innehållsförteckning
09 Hjul och däck
Däck – rotationsriktning..........................
Däck – skötsel.........................................
Däck – slitagevarnare..............................
Hjulskruvar..............................................
Verktyg....................................................
Domkraft*................................................
Vinterdäck...............................................
Hjul- och fälgdimensioner.......................
Däck – dimensioner................................
Däck – lastindex......................................
Däck – hastighetsklasser........................
Byte av hjul – losstagning hjul.................
Byte av hjul – montering.........................
Däck - lufttryck........................................
Varningstriangel......................................
Förbandslåda*.........................................
Provisorisk däcktätning*.........................
Provisorisk däcktätningssats* – placering...........................................................
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
Provisorisk däcktätning* – handhavande
Provisorisk däcktätning* – efterkontroll..
Provisorisk däcktätningssats* – pumpning av däck............................................
10 Underhåll och service
293
293
294
295
295
295
296
297
297
298
298
299
301
302
303
303
304
Provisorisk däcktätningssats* – tätningsvätska...................................................... 309
Volvos serviceprogram...........................
Lyftning av bilen......................................
Motorhuv – öppna och stänga................
Motorrum – översikt................................
Motorrum – kontroll.................................
Motorolja – allmänt.................................
Motorolja – kontroll och påfyllning..........
Kylvätska – nivå......................................
Broms- och kopplingsvätska – nivå........
Styrservoolja – nivå.................................
Klimatanläggning – felsökning och reparation.......................................................
Lampbyte................................................
Lampbyte – strålkastare..........................
Lampbyte – täcklock till hel-/halvljuslampor...........................................................
Lampbyte – halvljus................................
Lampbyte – helljus..................................
Lampbyte – extra helljus.........................
Lampbyte – blinkers fram.......................
Lampbyte – ljus bak................................
Lampbyte – placering av lampor bak......
Lampbyte – nummerskyltsbelysning......
Lampbyte – belysning i lastutrymme......
09 09 10
8
304
305
306
307
308
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
311
312
314
314
316
316
317
320
321
322
322
322
323
324
325
325
326
326
326
327
327
328
Innehållsförteckning
11 Specifikationer
Lampbyte – belysning i make up-spegel
Lampor – specifikationer ........................
Torkarblad...............................................
Spolarvätska – påfyllning........................
Startbatteri..............................................
Batteri – symboler...................................
Startbatteri – byte...................................
Batteri – Start/Stop.................................
Säkringar – allmänt.................................
Säkringar – i motorrum...........................
Säkringar – under handskfack................
Säkringar – i styrenhet under
handskfack..............................................
Säkringar – i lastutrymme.......................
Säkringar – i motorrummets kallzon.......
Biltvätt.....................................................
Polering och vaxning..............................
Vatten- och smutsavvisande ytskikt.......
Rostskydd...............................................
Rengöring av interiör...............................
Lackskador.............................................
328
328
329
331
331
332
333
334
336
338
342
Typbeteckningar.....................................
Mått.........................................................
Vikter.......................................................
Dragvikt och kultryck..............................
Motorspecifikationer...............................
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden......................................................
Motorolja – kvalitet och volym................
Kylvätska - kvalitet och volym................
Transmissionsolja – kvalitet och volym...
Bromsvätska – kvalitet och volym..........
Styrservoolja – kvalitet............................
Spolarvätska – kvalitet och volym..........
Bränsletank – volym................................
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.....
Hjul och däck – godkända dimensioner.
Lastindex och hastighetsklass................
Däck – godkända däcktryck...................
Elsystem..................................................
Startbatteri – specifikation......................
Typgodkännande – fjärrnyckelsystem....
Typgodkännande – radarsystem............
356
359
360
361
363
Symboler i display................................... 394
10 11 11
344
346
347
349
350
351
351
351
353
365
366
368
369
371
371
371
372
373
376
377
378
379
380
381
381
Typgodkännande – Bluetooth®............... 383
Licenser................................................... 391
9
Innehållsförteckning
12 Index
Index....................................................... 398
12
10
Innehållsförteckning
11
INTRODUKTION
01 Introduktion
Ägarinformation
Att läsa ägarmanualen
Din bil är utrustad med en bildskärm* där Du
kan hitta information om hur Din bil fungerar.
Den här ägarmanualen är ett komplement till
den informationen och innehåller viktig text,
de senaste uppdateringarna, samt instruktioner som kan vara bra att ha när Du av praktiska skäl inte kan läsa informationen på bildskärmen.
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
ägarmanualen, helst före den första åkturen.
Då får Du möjlighet att bekanta Dig med nya
funktioner, får råd om hur bilen bäst ska hanteras i olika situationer och lär Dig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som
finns i boken.
Att byta bildskärmsspråk kan innebära att viss
information inte överensstämmer med nationella eller lokala lagar och bestämmelser.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i ägarmanualen är
inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att
göra ändringar utan föregående meddelande.
VIKTIGT
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett trafiksäkert sätt och att
aktuella lagar och bestämmelser följs. Det
är också viktigt att bilen sköts och hanteras enligt Volvos rekommendationer i ägarinformationen.
Om det skulle skilja mellan informationen
på bildskärmen och i den tryckta boken, är
det alltid den tryckta informationen som
gäller.
©
• Quick Guide – Ett urval av artiklar för
01
vanliga funktioner.
OBS
Ägarmanualen är inte tillgänglig under körning.
Ägarmanual i mobila enheter
Volvo Personvagnar AB
Digital ägarmanual i bil1
När det i tryckt bok hänvisas till digital ägarmanual avses den som visas på bildskärmen i
bilen.
Κppna den digitala ägarmanualen – tryck på
MY CAR–knappen i mittkonsolen, tryck OK/
MENU och välj Ägarmanual.
OBS
Det finns fyra alternativ för att hitta information i ägarmanualen:
Ägarmanual finns att ladda ner som mobilapplikation (gäller vissa bilmodeller och
mobila enheter), se www.volvocars.com.
• Sök – Sökfunktion för att hitta en artikel.
• Kategorier – Alla artiklar sorterade i kate-
Mobilapplikationen innehåller även video
samt sökbart innehåll och enkel navigering
mellan olika avsnitt.
gorier.
• Favoriter – Snabbåtkomst för favoritmärkta artiklar.
1
Gälller vissa bilmodeller.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
13
01 Introduktion
01
||
Tillval/tillbehör
Fotnot
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk*.
I ägarmanualen finns det information som ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna
information är ett tillägg till den text som den
via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till
text i en tabell används bokstäver istället för
siffror som hänvisning.
I ägarmanualen beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen
finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar för olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar
och bestämmelser.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller
tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
Särskilda texter
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för
personskada.
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella skador.
OBS
OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
14
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Varning för personskada
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i
ägarmanualen med att texten är lite större
och gråfärgad. Exempel på detta finns i
meny- och meddelandetexter i informationsdisplayen (t.ex. Ljudinställningar).
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till
för att förmedla viktig information på ett
enkelt och tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i
följande fallande grad av varning/information.
G031590
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit
text/bild på svart meddelandefält. Används
för att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i allvarlig
personskada eller dödsfall.
01 Introduktion
Risk för egendomsskada
Information
När det till en steg-för-steg instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat på samma sätt som motsvarande bild.
01
Numrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra
en rörelse.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
eller blått varningsfält och meddelandefält.
Används för att påvisa förekomst av fara som,
om varningen ignoreras, kan resultera i skador på egendom.
G031593
G031592
Pilar med bokstäver används för att
åskådliggöra en rörelse där den inbördes
ordningen inte är relevant.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
meddelandefält.
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
Positionslistor
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran återkommer i den positionslista som
finns i anslutning till bilden, som beskriver
objektet.
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör
inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller just din bil finns på respektive dekal på
din bil.
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i ägarmanualen
används en punktlista.
Exempel:
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en
viss ordningsföljd, är i ägarmanualen numrerade.
•
•
Kylvätska
Motorolja
Relaterad information
Relaterad information hänvisar till andra
avsnitt med närliggande information.
}}
15
01 Introduktion
01
||
Bilder
Inspelning av data
Bokens bilder är ibland schematiska och kan
avvika från bilens utseende beroende på
utrustningsnivå och marknad.
Viss information om fordonets drift och funktionalitet samt eventuellt tillbud registreras i
bilen.
Fortsättning följer
}} Denna symbol är placerad längst ned till
Ditt fordon innehåller en rad datorer som har
till uppgift att kontinuerligt kontrollera och
övervaka fordonets drift och funktionalitet.
Vissa av datorerna kan registrera information
under normal körning om dessa upptäcker ett
fel. Dessutom registreras information vid
krock eller tillbud. Delar av den registrerade
informationen behövs för att tekniker vid service och underhåll skall kunna diagnostisera
och åtgärda uppkomna fel i fordonet samt för
att Volvo skall kunna uppfylla lagkrav och
andra regelverk. Härutöver används informationen i forskningssyfte av Volvo i syfte att
kontinuerligt vidareutveckla kvaliteten och
säkerheten, då informationen kan bidra till en
bättre förståelse för de omständigheter som
orsakar att olyckor och personskador uppkommer. Informationen innehåller uppgifter
om status och funktionalitet i olika system
och moduler i fordonet beträffande bl.a.
motor-, gasregleringsspjäll-, styrning- och
bromssystem. Denna information kan innehålla uppgifter beträffande förarens sätt att
framföra fordonet, såsom exempelvis fordonets hastighet, användning av bromsrespektive gaspedal, rattutslag och om förare
respektive passagerare använt säkerhetsbälte
eller ej. Den här informationen kan av angivna
skäl komma att lagras i fordonets datorer
höger när en artikel fortsätter på nästa uppslag.
Fortsättning från föregående sida
|| Denna symbol är placerad längst upp till
vänster när en artikel fortsätter från föregående uppslag.
Relaterad information
•
•
16
Ägarmanualen och miljön (s. 21)
Information på internet (s. 18)
under viss tid, men också som följd av en
kollision eller tillbud. Informationen kan lagras
av Volvo så länge som den kan bidra till att
vidareutveckla och ytterligare höja säkerheten
och kvaliteten samt så länge det finns lagkrav
och andra regelverk som Volvo behöver ta
hänsyn till.
Volvo kommer inte att medverka till att ovan
beskriven information lämnas ut till tredje part
utan fordonsägarens samtycke. Dock kan
Volvo på grund av nationella lagkrav och regler tvingas att lämna ut sådan information till
myndigheter, såsom polismyndighet, eller
andra som kan hävda laglig rätt att få tillgång
till denna.
För att kunna läsa ut och tolka information
som registrerats av datorerna i fordonet krävs
speciell teknisk utrustning som Volvo, och
verkstäder som ingått avtal med Volvo, har
tillgång till. Volvo ansvarar för att information,
som förs över till Volvo i samband med service och underhåll, lagras och hanteras på ett
säkert sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga lagkrav. För ytterligare information –
kontakta en Volvoåterförsäljare.
01 Introduktion
Tillbehör och extrautrustning
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
och extrautrustning kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande
programvara finns i bilens datorsystem. Volvo
rekommenderar därför att du alltid kontaktar
en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör eller extrautrustning som
ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
Värmereflekterande vindruta*
Vindrutan är försedd med en värmereflekterande film (IR) som minskar solens värmeinstrålning i kupén.
Placering av elektronisk utrustning, t.ex. en
transponder, bakom en glasyta med värmereflekterande film kan påverka dess funktion
och prestanda negativt.
Om funktionen för elektronisk utrustning ska
bli optimal bör denna placeras på den del av
vindrutan som saknar värmereflekterande film
(se markerat fält i ovanstående bild).
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*
01
Om bilen är utrustad med Volvo On Call, VOC
är det viktigt att byta ägare till tjänsten.
VOC är en tilläggstjänst som består av säkerhets-, trygghets- och komforttjänster. Vid
ägarbyte är det viktigt att byta ägare till tjänsten.
Avsluta VOC tjänst
Kontakta Volvoåterförsäljare vid ägarbyte för
att avsluta VOC tjänsten.
Vid ägarbyte är det viktigt att återställa personliga inställningar i bilen till ursprunglig
fabriksinställning2, se Ägarbyte.
Starta VOC tjänst
Det är mycket viktigt att VOC tjänsten byter
ägare så att den tidigare ägarens möjlighet att
utföra tjänster i bilen avbryts. Kontakta Volvoåterförsäljare vid ägarbyte.
Relaterad information
•
Information på internet (s. 18)
Fält där IR-film inte är applicerad.
Mått
A
47 mm
B
87 mm
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
17
01 Introduktion
01
Information på internet
På www.volvocars.com finns ytterligare information som rör din bil.
Med ett personligt Volvo ID är det möjligt att
logga in på Min Volvo vilket är en personlig
webbsida för dig och din bil.
QR-kod
För att kunna läsa QR-koden krävs en QRkodläsare, vilket finns som tilläggsprogram
(app) till flera mobiltelefoner. QR-kodläsare
kan laddas ner från t.ex. App Store, Windows
Phone eller Google Play.
2
18
Gäller endast bilar som är möjliga att ansluta till internet.
01 Introduktion
01
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
G000000
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden som vägleder all verksamhet. Vi
tror också att våra kunder delar vår omtanke
om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat vilket inkluderar Miljöstandarden
ISO 14001 som täcker samtliga fabriker och
flera av våra andra enheter. Vi ställer även
krav på våra samarbetspartners att arbeta
systematiskt med miljörelaterade frågor.
Bränsleförbrukning
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre
bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp
av växthusgasen koldioxid.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön.
ger avgasutsläppen långt under gällande normer.
Ren luft i kupén
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Effektiv avgasrening
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS*
(Interior Air Quality System) säkerställer att
den inkommande luften är renare än luften
utanför i trafikerad miljö.
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och
ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö
och högeffektiv avgasrening. I många fall lig-
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Den inkommande luften övervakas kontinuerligt och om halten av vissa
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
19
01 Introduktion
01
||
ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir
för hög, stängs luftintaget. En sådan situation
kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.
garantibokens rekommenderade intervaller.
•
Om bilen är utrustad med motorvärmare*,
använd den före kallstart – det förbättrar
startförmågan och minskar slitage vid kall
väderlek och motorn når normal arbetstemperatur snabbare vilket sänker förbrukning och minskar utsläpp.
•
Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt p.g.a. att luftmotståndet ökar – vid en
fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet 4 ggr.
•
Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt.
Rådgör med en verkstad vid osäkerhet
om hur denna typ av avfall ska deponeras
– en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Interiör
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra
stor vikt vid att välja miljöanpassade material.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du till
en renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil
blir den en del i vårt system. Volvo ställer krav
på hur våra verkstadslokaler ska utformas för
att förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår
verkstadspersonal har det kunnande och de
verktyg som behövs för att garantera god
miljöomsorg.
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
– här följer några råd:
•
•
•
20
Undvik tomgångskörning – stäng av
motorn vid längre väntetider. Ta hänsyn
till lokala bestämmelser.
Kör ekonomiskt – var förutseende.
Gör service och underhåll enligt ägarmanualens anvisningar – följ Service- och
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Genom att följa dessa råd kan pengar och
jordens resurser sparas och bilens hållbarhet
förlängas. För mer information och fler råd se
Eco guide (s. 63), Bränsleekonomisk körning (s. 281) och Bränsleförbrukning (s.
373).
Återvinning
Som ett led i Volvos miljöarbete är det viktigt
att bilen återvinns på ett miljömässigt riktigt
sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar.
Bilens siste ägare ombeds därför att kontakta
en återförsäljare för hänvisning till en certifierad/godkänd återvinningsanläggning.
Relaterad information
•
Ägarmanualen och miljön (s. 21)
01 Introduktion
Ägarmanualen och miljön
Laminerat glas
Pappersmassan i en tryckt publikation av
ägarmanualen kommer från FSC®-certifierade
skogar eller andra kontrollerade källor.
Laminerat glas
Forest Stewardship Council®-symbolen visar
att pappersmassan i en tryckt publikation av
ägarmanualen kommer från FSC®-certifierade
skogar eller andra kontrollerade källor.
glasytor*.
01
Vindrutan och panoramataket har
laminerat glas. Det är förstärkt vilket
ger ett bättre inbrottsskydd och förbättrad ljudisolering i kupén. Κvriga
Relaterad information
•
Volvo Personvagnars miljöfilosofi (s. 19)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
21
SÄKERHET
02 Säkerhet
Allmänt om säkerhetsbälte
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare har på sig säkerhetsbältet under färd.
•
Höftbandet ska sitta lågt (inte över
buken).
•
Sträck höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet uppåt mot axeln.
Relaterad information
•
•
•
Säkerhetsbälte – graviditet (s. 24)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 24)
Bältesförsträckare (s. 26)
02
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast
en person.
För att säkerhetsbältet ska ge maximalt
skydd är det viktigt att det ligger väl an mot
kroppen. Luta inte ryggstödet för långt bakåt,
säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal sittställning.
Obältade blir påminda om att ta på sig (s.
24) säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse (s. 25).
Tänk på
•
Använd inte clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt.
•
Säkerhetsbältet får inte vara snott eller
vridet.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av säkerhetsbältet på egen hand.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en
kollision, ska hela säkerhetsbältet bytas ut.
En del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om det
verkar oskadat. Byt också säkerhetsbältet
om det är slitet eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett
för samma plats som det utbytta säkerhetsbältet.
23
02 Säkerhet
Säkerhetsbälte – lossa
Säkerhetsbälte – graviditet
Lossa säkerhetsbältet (s. 23) när bilen står
still.
Dra ut bältet långsamt och lås fast det genom
att skjuta ner dess låstunga i bälteslåset. Ett
kraftigt "klick" indikerar att bältet är låst.
Tryck på den röda knappen på bälteslåset
och låt sedan rullen dra in bältet. Om det inte
rullats in helt, mata in det för hand så att det
inte hänger löst.
Säkerhetsbälte (s. 23) ska alltid användas
under graviditeten, men det är viktigt att det
används på rätt sätt.
I baksätet passar låstunga endast i avsett
lås1.
Tänk på
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:
•
•
•
Säkerhetsbälte – ta på (s. 24)
Bältespåminnare (s. 25)
om det dras ut för snabbt
vid bromsning och acceleration
om bilen lutar kraftigt.
Relaterad information
•
•
•
•
Relaterad information
•
•
Säkerhetsbälte – graviditet (s. 24)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 24)
Bältesförsträckare (s. 26)
Bältespåminnare (s. 25)
G020998
02
Säkerhetsbälte – ta på
Ta på säkerhetsbältet (s. 23) innan körningen
påbörjas.
Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot axeln,
med den diagonala delen av säkerhetsbältet
mellan brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen som möjligt utan onödigt slack. Kontrollera också att säkerhetsbältet inte har vridit
sig.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen (s. 71) och
ratten (s. 76), så att de har full kontroll över
bilen (vilket innebär att man lätt måste kunna
1
24
Vissa marknader.
02 Säkerhet
nå ratten och fotpedalerna). Eftersträva ett
maximalt avstånd mellan magen och ratten.
Relaterad information
Säkerhetsbälte – ta på (s. 24)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 24)
ders körning eller efter en tryckning på
blinkerspakens (s. 99) OK-knapp.
•
Påminna om att något säkerhetsbälte i
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i kombiinstrumentet kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits på, men kan också kvitteras manuellt med en tryckning på OKknappen.
02
Meddelandet i kombiinstrumentet, som visar
vilka säkerhetsbälten som används, finns alltid tillgängligt. För att se lagrade meddelanden, tryck på OK-knappen.
G017726
•
•
Bältespåminnare
Obältade blir påminda om att ta på sig (s. 24)
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och i
vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse finns i
takkonsolen och i kombiinstrumentet (s.
59).
Vissa marknader
Obältad förare och främre passagerare blir
påmind om att ta på sig säkerhetsbältet
genom ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart
ges ljudpåminnelse de första 6 sekunderna.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
•
Informera om vilka säkerhetsbälten (s. 23)
som används i baksätet. Ett meddelande
visas i kombiinstrumentet vid användning
av säkerhetsbältena eller om en av bakdörrarna har öppnats. Meddelandet raderas automatiskt efter ungefär 30 sekun-
25
02 Säkerhet
02
Bältesförsträckare
Säkerhet – varningssymbol
Alla säkerhetsbälten (s. 23) är utrustade med
bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt kraftig kollision. Säkerhetsbältet
fångar då mer effektivt upp den åkande.
Varningssymbolen visas om ett fel upptäcks i
felsökningen eller om ett system har aktiverats. I de fall det krävs visas varningssymbolen
tillsammans med ett meddelande i kombiinstrumentets (s. 59) informationsdisplay.
VARNING
Sätt aldrig in låstungan från passagerarens
säkerhetsbälte i bälteslåset på förarsidan.
Sätt alltid in låstungan från säkerhetsbältet
i bälteslåset på rätt sida. Skada aldrig
säkerhetsbältena och sätt inte in några
främmande föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar då
kanske inte som avsett vid en kollision. Det
finns risk för allvarliga skador.
Varningstriangel samt varningssymbol för krockkuddesystemet i digitalt kombiinstrument.
Varningssymbolen i kombiinstrumentet tänds
med fjärrnyckeln i nyckelläge II (s. 70). Symbolen släcks efter ca 6 sekunder om krockkuddesystemet är felfritt.
Varningstriangel samt varningssymbol för krockkuddesystemet (s. 27) i analogt kombiinstrument.
VARNING
Om varningssymbolen för krockkuddesystemet förblir tänd eller tänds under körning, är det ett tecken på att krockkuddesystemet inte har fullgod funktion. Symbolen indikerar fel på bältessystemet, SIPS,
IC-systemet eller annat fel i systemet.
Volvo rekommenderar att du snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
Om varningssymbolen är trasig, tänds varningstriangeln och SRS airbag Service
erfordras eller SRS airbag Service snarast
visas i displayen. Volvo rekommenderar att
26
02 Säkerhet
•
Allmänt om säkerhetsläge (s. 36)
Vid en frontalkrock hjälper krockkuddesystemet till att skydda föraren och passageraren
från skador på huvud, ansikte och bröst.
Systemet består av krockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar
sensorer och krockkudden/krockkuddarna
blåses upp och blir varma. För att dämpa
islaget mot krockkudden töms den igen när
den pressas samman. I samband med detta
bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt.
Hela förloppet, med uppblåsning och tömning
av kudden, sker på några tiondels sekunder.
02
VARNING
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för reparation.
Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet
kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
G018665
Relaterad information
Krockkuddesystem
Krockkuddesystemet, vänsterstyrd bil.
OBS
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbälte
används eller inte. Gäller alla bältespositioner.
Olyckssituationer kan därför uppstå då
endast en (eller ingen) av krockkuddarna
aktiveras. Sensorerna känner av det kollisionsvåld som fordonet utsätts för och
åtgärd anpassas efter detta så att en eller
flera krockkuddar utlöses.
G018666
du snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
Krockkuddesystemet, högerstyrd bil.
Relaterad information
•
•
•
Krockkudde på förarsida (s. 28)
Passagerarkrockkudde (s. 28)
Säkerhet – varningssymbol (s. 26)
27
02 Säkerhet
02
Krockkudde på förarsida
Passagerarkrockkudde
Som ett komplement till säkerhetsbältet (s. 23)
på förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde (s. 27).
Som ett komplement till säkerhetsbältet (s. 23)
på passagerarsidan är bilen utrustad med en
krockkudde (s. 27).
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens
centrum. Ratten är märkt med AIRBAG.
Krockkudden är monterad hopvikt i ett
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med AIRBAG.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används
på ett felaktigt sätt, kan detta påverka
krockkuddens effekt vid en kollision.
Placering av krockkudde på passagerarsidan i
högerstyrd bil.
Relaterad information
•
VARNING
Passagerarkrockkudde (s. 28)
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används
på ett felaktigt sätt, kan detta påverka
krockkuddens effekt vid en kollision.
Placering av krockkudde på passagerarsidan i
vänsterstyrd bil.
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt
som möjligt med fötterna på golvet och
ryggen mot ryggstödet. Säkerhetsbältet
ska vara fastspänt.
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
28
02 Säkerhet
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad.
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarstolen.
Personer som är kortare än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
Omkopplare – PACOS*
Krockkudden på passagerarsidan i framsätet
kan deaktiveras (s. 29) om bilen är utrustad
med en omkopplare, PACOS (Passenger
Airbag Cut Off Switch).
Passagerarkrockkudde – aktivering/
deaktivering*
sätet, aldrig barn i barnstol eller på
kudde.
Krockkudden på passagerarsidan (s. 28) i
framsätet kan deaktiveras om bilen är utrustad
med en omkopplare, PACOS (Passenger
Airbag Cut Off Switch).
Krockkudden är deaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
Omkopplare – PACOS
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och
blir åtkomlig när dörren öppnas.
Kontrollera att omkopplaren står i önskat
läge. Fjärrnyckelns nyckelblad (s. 153) ska
användas för att ändra läge.
Deaktiverad krockkudde (passagerarplats):
OBS
Relaterad information
Barnskydd (s. 39)
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla
personer som är kortare än 140 cm.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
Om bilen är utrustad med krockkudde på
passagerarplatsen fram, men saknar
omkopplare PACOS (Passenger Airbag
Cut Off Switch), är krockkudden alltid aktiverad.
Krockkudde på förarsida (s. 28)
VARNING
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen när krockkudden är deaktiverad.
VARNING
•
•
02
Placering av krockkuddens dekal samt omkopplare.
Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan passagerare över
140 cm sitta på passagerarplatsen i fram-
När fjärrnyckeln är i nyckelläge II (s. 70)
visas varningssymbolen (s. 26) för krockkudden i kombiinstrumentet under
ca 6 sekunder.
Därefter tänds indikeringen i takkonsolen
som visar korrekt status för passagerarplatsens krockkudde.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
29
02 Säkerhet
||
VARNING
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för bilens passagerare.
2
02
Relaterad information
G017800
2
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde är aktiverad.
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde är deaktiverad.
En varningssymbol i takkonsolen indikerar att
krockkudden på passagerarplatsen fram är
aktiverad (se föregående bild).
Ett textmeddelande och en symbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är deaktiverad (se föregående
bild).
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad och symbolen
i takkonsolen är
tänd. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
30
G017724
•
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om meddelandet i takkonsolen
indikerar att krockkudden är deaktiverad,
samtidigt som varningssymbolen (s. 26) för
krockkuddesystemet visas i kombiinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en verkstad. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Barnskydd (s. 39)
02 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS)
VARNING
Vid en sidokollision fördelas en stor del av
kollisionskraften av SIPS (Side Impact
Protection System) till balkar, stolpar, golv, tak
och andra delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på förar- och passagerarplats, skyddar
bröstet och höften och är en viktig del av
SIPS.
•
G032949
Förarplats, vänsterstyrd bil.
Volvo rekommenderar att reparation
endast utförs av en auktoriserad
Volvoverkstad. Felaktigt ingrepp i
SIPS-bag-systemet kan orsaka felaktig
funktion och få allvarliga personskador
som följd.
•
Placera inga föremål i området mellan
stolens yttre sida och dörrpanelen
eftersom detta område kan påverkas
av sidokrockkudden.
•
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo
används. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
•
Sidokrockkudden är ett komplement
till säkerhetsbältet. Använd alltid
säkerhetsbältet.
02
Relaterad information
•
•
•
SIPS-bag-systemet består av två huvuddelar,
sidokrockkudde och sensorer. Sidokrockkudden är placerad i framstolens ryggram.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp.
Krockkudden blåses upp mellan den åkande
och dörrpanelen och dämpar stöten för den
åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms
den. Sidokrockkudden blåses normalt endast
upp på krocksidan.
Passagerarplats, vänsterstyrd bil.
•
Krockkudde på förarsida (s. 28)
Passagerarkrockkudde (s. 28)
Sidokrockkudde (SIPS) – barnstol/barnkudde (s. 32)
Krockgardin (IC) (s. 32)
31
02 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS) – barnstol/
barnkudde
02
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden (s. 31).
Krockgardin (IC)
VARNING
Krockgardinen hjälper till att skydda förarens
och passagerarnas huvuden från att slå emot
bilens insida vid en kollision.
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i
handtagen i taket. Kroken är endast
avsedd för lättare ytterplagg (inte för hårda
föremål som t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Volvo rekommenderar att du endast
använder Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
Barnstol/barnkudde (s. 39) kan placeras i
framsätet såvida bilen inte är utrustad med en
aktiverad krockkudde (s. 29) på passagerarsidan.
Relaterad information
•
•
Passagerarkrockkudde (s. 28)
VARNING
Allmänt om barnsäkerhet (s. 38)
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av dörrarnas fönster. Annars
kan skyddseffekten av krockgardinen som
finns dold innanför bilens innertak utebli.
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är en del
av SIPS-systemet (s. 31) och krockkuddesystemet (s. 27). Den är monterad längs med
innertakets båda sidor och skyddar bilens
åkande på ytterplatserna. Vid en tillräckligt
kraftig kollision reagerar sensorer och krockgardinen blåses upp.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till
säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
32
Allmänt om säkerhetsbälte (s. 23)
02 Säkerhet
Allmänt om WHIPS (whiplash-skydd)
VARNING
WHIPS (Whiplash Protection System) är ett
skydd mot pisksnärtsskador. Systemet består
av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för
systemet anpassat nackskydd i framsätena.
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
02
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av stolen eller WHIPS-systemet själv.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
•
•
WHIPS – barnskydd (s. 34)
WHIPS – sittställning (s. 34)
Allmänt om säkerhetsbälte (s. 23)
WHIPS-systemet aktiveras vid en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets egenskaper inverkar.
33
02 Säkerhet
02
WHIPS – barnskydd
WHIPS – sittställning
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPSsystemet (s. 33).
För bästa möjliga skydd av WHIPS-systemet (s. 33) måste förare och passagerare ha
rätt sittställning och se till att systemets funktion inte hindras.
Barnstol/barnkudde (s. 39) kan placeras i
framsätet såvida bilen inte är utrustad med en
aktiverad krockkudde (s. 29) på passagerarsidan.
Relaterad information
•
Allmänt om barnsäkerhet (s. 38)
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
Sittställning
Ställ in rätt sittställning på framsätet (s. 71)
innan körningen påbörjas.
Förare och passagerare i framsätet bör sitta
mitt i sätet med så litet avstånd som möjligt
mellan nackskydd och huvud.
Funktion
Placera inga föremål i baksätet som kan hindra
WHIPS-systemets funktion.
VARNING
Placera inga föremål på golvet bakom förar-/
passagerarstol som kan hindra WHIPS-systemets
funktion.
34
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt
måste motsvarande framstol flyttas framåt
så att den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.
02 Säkerhet
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras.
Volvo rekommenderar att det kontrolleras
av en auktoriserad Volvoverkstad.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om
stolen verkar vara oskadd.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
Roll Over Protection System (ROPS)
När systemen löser ut
Volvos Roll-Over Protection System (ROPS)
har utvecklats för att minska risken för att
bilen ska välta samt för att ge bästa möjliga
skydd om olyckan ändå inträffar.
Vid en kollision samverkar Volvos olika personsäkerhetssystem för att minska skadorna.
System
Aktiveras
Systemet består av ett stabiliseringssystem,
Roll Stability Control (RSC) som gör att risken
att välta och slå runt minimeras vid t.ex. häftiga undanmanövrar eller om bilen får sladd.
Bältesförsträckare (s. 26) framsäte
Vid frontal- och/eller
sido- och/eller bakkollision och/eller
rundslagning
RSC-systemet använder en sensor som registrerar hur bilens lutning i sidled förändras.
Med hjälp av den informationen kalkyleras
sedan risken för att bilen ska välta. Om risken
finns så träder DSTC-systemet (s. 171) in,
motormomentet sänks och ett eller flera hjul
bromsas tills bilen har återtagit sin stabilitet.
Bältesförsträckare
baksäte
Vid frontal- och/eller
sidokollision och/
eller rundslagning
Krockkuddar
Vid frontalkollisionA
02
(Ratt- (s. 28) och
passagerarkrockkudde (s. 28))
VARNING
Vid normalt körsätt förbättrar RSC-systemet bilens körsäkerhet, vilket inte ska uppfattas som en möjlighet att öka hastigheten. Iakttag alltid de normala försiktighetsåtgärderna för säker körning.
A
Sidokrockkuddar
SIPS (s. 31)
Vid sidokollisionA
Krockgardin IC (s.
32)
Vid sidokollision
och/eller rundslagning och/eller vid
vissa frontalkollisionerA
Pisksnärtskydd
WHIPS (s. 33)
Vid påkörning bakifrån
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att
krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska
aktiveras.
35
02 Säkerhet
Om krockkuddarna (s. 27) har löst ut rekommenderas följande:
•
Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
•
Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
•
Kontakta alltid läkare.
02
OBS
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det
kan försvåra styrningen av bilen. Även
andra säkerhetssystem kan vara skadade.
Den rök och det damm som bildas vid
utlösning av kuddarna kan vid intensiv
exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det snabba utlösningsförloppet kan
också, i kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på
huden.
Allmänt om säkerhetsläge
Säkerhetsläge är ett skydd som träder i kraft
när kollisionen kan ha skadat någon viktig
funktion i bilen som t.ex. bränsleledningar,
sensorer för något av skyddssystemen eller
bromssystemet.
Aktivering av krockkuddarna och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision.
VARNING
Krockkuddesystemets styrenhet är placerad i mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit
dränkt med vatten eller annan vätska,
lossa batterikablarna. Försök inte starta
bilen eftersom krockkuddarna kan utlösas.
Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad.
Varningstriangel i analogt kombiinstrument.
Varningstriangel i digitalt kombiinstrument.
36
02 Säkerhet
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten Säkerhetsläge Se handbok visas i
kombiinstrumentets (s. 59) informationsdisplay. Det betyder att bilens funktionalitet är
nedsatt.
VARNING
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i
säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador eller att bilen inte fungerar som
normalt. Volvo rekommenderar att du låter
en auktoriserad Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal status efter att Säkerhetsläge Se
handbok visats.
Relaterad information
•
•
Säkerhetsläge – startförsök (s. 37)
Säkerhetsläge – förflyttning (s. 38)
Säkerhetsläge – startförsök
VARNING
Om bilen är satt i säkerhetsläge (s. 36) kan
startförsök göras om allt verkar normalt och
frånvaro av bränsleläckage är kontrollerat.
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den
inte bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo rekommenderar att den bärgas
till en auktoriserad Volvoverkstad.
02
Relaterad information
•
Säkerhetsläge – förflyttning (s. 38)
Ta ur fjärrnyckeln och öppna förardörren. Om
det nu visas ett meddelande om att tändningen är på ska du trycka på startknappen.
Stäng sedan dörren och sätt tillbaka fjärrnyckeln. Bilens elektronik försöker nu återställa sig till normal status. Försök därefter
starta bilen.
Om meddelandet Säkerhetsläge Se
handbok fortfarande visas i displayen ska
bilen inte köras eller bogseras utan måste då
bärgas (s. 291). Dolda skador kan under färd
göra bilen omöjlig att manövrera, även om
bilen verkar körbar.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet Säkerhetsläge Se handbok
visas. Lämna bilen snarast.
37
02 Säkerhet
02
Säkerhetsläge – förflyttning
Allmänt om barnsäkerhet
Barnsäkerhetsspärr
Om Normal mode visas efter att
Säkerhetsläge Se handbok återställts efter
startförsök (s. 37), kan bilen försiktigt flyttas ur
sitt trafikfarliga läge.
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knät på en passagerare.
Bakdörrarna och bakdörrarnas fönster* kan
spärras manuellt (s. 166) eller elektroniskt (s.
167)* för öppning inifrån.
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänd barnstol så länge som möjligt, minst till
3–4 års ålder och därefter framåtvänd barnkudde/barnstol upp till 10 års ålder.
Relaterad information
Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
Relaterad information
•
Allmänt om säkerhetsläge (s. 36)
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek, se Barnskydd (s.
39).
OBS
Lagbestämmelser om hur barn får placeras
i bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnstolar, barnkuddar & fästanordningar) som är
utvecklade för just din bil. Använder du Volvos barnsäkerhetsutrustning får du bästa förutsättningar för att ditt barn åker säkert i bilen
men också att barnsäkerhetsutrustningen
passar och är enkel att använda.
OBS
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukter, kontakta tillverkaren för
tydligare anvisningar.
38
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
•
•
Barnskydd – placering (s. 44)
Barnskydd – ISOFIX (s. 47)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 51)
02 Säkerhet
Barnskydd
Barn ska sitta bra och säkert. Se till att barnskyddet används på rätt sätt.
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer.
02
VARNING
G020739
Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och balkar under stolen. Vassa kanter
kan skada fästbanden.
Titta i barnstolens monteringsanvisning för
rätt montering.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
}}
39
02 Säkerhet
||
Rekommenderade barnskydd2
Vikt
02
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Grupp 0
Typgodkännande: E1 04301146
Grupp 0+
(L)
max 13 kg
max 10 kg
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte.
Grupp 0+
Typgodkännande: E1 04301146
max 13 kg
(U)
Grupp 0
max 10 kg
Grupp 0+
max 13 kg
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband. Använd
skyddskudde mellan barnstolen och instrumentpanelen.
Typgodkännande: E5 03135
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt
barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1 04301146
(U)
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt
barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte
och fästband.
Typgodkännande: E5 03135
(L)
Grupp 0
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
max 10 kg
(U)
(U)
Grupp 0+
max 13 kg
40
Volvo babystol (Volvo Infant
Seat) – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1 04301146
(U)
(L)
2
Baksäte mittplats
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt
barnskydd som fästs med ISOFIX fästsystem.
max 10 kg
Grupp 0
Baksäte ytterplats
Beträffande andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat)
– bakåtvänt barnskydd som fästs
med bilens säkerhetsbälte och
fästband.
Typgodkännande: E5 03135
(L)
Barnstolar som är universellt
godkända.
(U)
02 Säkerhet
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Baksäte ytterplats
Grupp 1
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte
och fästband.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
(L)
(L)
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband. Använd
skyddskudde mellan barnstolen och instrumentpanelen.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt
barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte
och fästband.
9–18 kg
Grupp 1
9–18 kg
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
(L)
(L)
Grupp 1
Baksäte mittplats
02
Bakåtvänd barnstol (Child Seat)
– bakåtvänt barnskydd som fästs
med bilens säkerhetsbälte och
fästband.
Typgodkännande: E5 03135
(L)
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd som fästs
med ISOFIX fästsystem och fästband.
9–18 kg
Typgodkännande: E5 03171
(L)
Grupp 1
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
9–18 kg
(U)
(U)
Barnstolar som är universellt
godkända.
(U)
}}
41
02 Säkerhet
||
02
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Grupp 2
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte
och fästband.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child
Seat) – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.
(L)
(L)
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med bilens bälte.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd
som fästs med bilens bälte.
Typgodkännande: E5 04191
Typgodkännande: E5 04191
(U)
(U)
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo Booster
Seat with backrest).
Typgodkännande: E1 04301169
Typgodkännande: E1 04301169
(UF)
(UF)
Barnkudde med och utan rygg (Booster
Cushion with and without backrest).
Barnkudde med och utan rygg (Booster Cushion
with and without backrest).
Typgodkännande: E5 04216
Typgodkännande: E5 04216
(UF)
(UF)
15–25 kg
Grupp 2
15–25 kg
Grupp 2/3
15–36 kg
Grupp 2/3
15–36 kg
42
Typgodkännande: E5 04192
(L)
Volvo bälteskudde med ryggstöd
(Volvo Booster Seat with
backrest).
Typgodkännande: E1 04301169
(UF)
Barnkudde med och utan rygg
(Booster Cushion with and
without backrest).
Typgodkännande: E5 04216
(UF)
02 Säkerhet
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Grupp 2/3
15–36 kg
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Integrerad bälteskudde (Integrated Booster
Cushion) – finns som fabriksmonterat tillval.
02
Typgodkännande: E5 04189
(B)
L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
UF: Lämpliga för framåtvänt universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
B: Inbyggda barnskydd godkända för denna viktklass.
Relaterad information
•
•
•
•
Barnskydd – placering (s. 44)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 51)
Barnskydd – ISOFIX (s. 47)
Allmänt om barnsäkerhet (s. 38)
43
02 Säkerhet
Barnskydd – placering
02
VARNING
Placera alltid barnstolar/barnkuddar (s. 39) i
baksätet om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad (s. 29). Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp om det
sitter på passagerarplatsen.
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte
användas, eftersom de oavsiktligt kan
orsaka öppning av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot
vindrutan.
Barnskydd – två-stegs bälteskudde*
De integrerade bälteskuddarna i baksätet gör
att barnen kan sitta bekvämt och säkert.
Bälteskuddarna är speciellt konstruerade för
att ge en bra säkerhet. I kombination med
säkerhetsbälte (s. 23) är de godkända för
barn som väger mellan 15 och 36 kg och är
minst 95 cm långa.
Relaterad information
Dekalen för krockkudde blir synlig när passagerardörren öppnas, se bild (s. 29).
•
•
•
Allmänt om barnsäkerhet (s. 38)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 51)
Barnskydd – ISOFIX (s. 47)
Det går bra att placera:
•
en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
så länge det inte finns någon aktiverad
krockkudde på passagerarsidan.
•
en eller flera barnstolar/barnkuddar i baksätet.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS)
är aktiverad.
Personer som är kortare än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
44
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Korrekt placering, bältet ska vara placerat inne
på axeln.
02 Säkerhet
VARNING
Volvo rekommenderar att reparation eller
byte endast utförs av auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till
bälteskudden. Om en integrerad bälteskudde varit utsatt för en kraftig belastning,
t.ex. i samband med en kollision, ska hela
bälteskudden bytas ut. Även om bälteskudden verkar vara oskadad kan en del av
dess skyddsegenskaper ha gått förlorade.
Bälteskudden ska även bytas om den är
mycket sliten.
Felaktig placering, nackskyddet ska vara justerat
lika högt som huvudet och bältet får inte ligga
nedanför axeln.
Kontrollera innan färd att:
•
den integrerade två-stegs bälteskudden
är rätt inställd enligt tabell (s. 45) och i
låst läge
•
säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets kropp och att det inte slackar eller är
vridet
•
säkerhetsbältet inte ligger över barnets
hals eller nedanför axeln (se föregående
bilder)
•
höftdelen av säkerhetsbältet är lågt placerat över bäckenet, för att ge bästa
skydd.
Två-stegs bälteskudde* – uppfällning
Den integrerade bälteskudden (s. 44) i baksätet kan fällas upp i två steg. Hur många steg
kudden ska fällas upp beror på barnets vikt.
Vikt
Steg 1
Steg 2
22–36 kg
15–25 kg
02
VARNING
Om inte instruktionerna rörande två-stegs
bälteskudden följs kan det orsaka allvarliga
skador på barnet i händelse av olycka.
Justering av bälteskuddens två nivåer görs
genom uppfällning (s. 45) och nedfällning (s.
47).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
45
02 Säkerhet
||
Steg 13
Steg 24
OBS
02
Det går inte att justera bälteskudden från
steg 2 till steg 1. Den måste först återställas genom att fällas ned (s. 47) helt i sittdynan.
Dra handtaget framåt och uppåt för att
lösgöra bälteskudden.
Pressa bälteskudden bakåt för att låsa.
3
4
46
Lyft upp bälteskudden i framkant och
pressa den bakåt mot ryggstödet för att låsa.
Nedre steget.
Κvre steget.
Utgå från nedre steget. Tryck på knappen.
02 Säkerhet
Två-stegs bälteskudde* – nedfällning
Barnskydd – ISOFIX
Den integrerade bälteskudden (s. 44) i baksätet kan fällas ned från övre eller nedre steget
till helt nedfällt läge i dynan. Det går däremot
inte att justera bälteskudden från övre steget
till nedre steget.
ISOFIX är ett fästsystem för bilbarnskydd (s.
39) som bygger på en internationell standard.
02
Tryck nedåt med handen mitt på kudden
för att låsa kudden.
VIKTIGT
Kontrollera att inga lösa föremål (t.ex. leksaker) lämnats kvar i utrymmet under kudden innan nedfällning.
Dra handtaget framåt för att lösgöra kudden.
OBS
Vid fällning av ryggstöd bak måste bälteskudden först fällas ned.
Relaterad information
•
Två-stegs bälteskudde* – uppfällning (s.
45)
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda
bakom den nedre delen av baksätets ryggstöd, i de yttre sittplatserna.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se föregående
bild).
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner
sittplatsens sittdyna.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIXfästpunkterna.
Relaterad information
•
•
•
ISOFIX – storleksklasser (s. 48)
ISOFIX – typer av barnskydd (s. 49)
Allmänt om barnsäkerhet (s. 38)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
47
02 Säkerhet
ISOFIX – storleksklasser
02
För barnskydd med ISOFIX (s. 47) fästsystem
finns en storleksklassificering för att hjälpa
användare att välja rätt typ av barnsskydd (s.
49).
Storleksklass
Beskrivning
A
Full storlek, framåtvänt barnskydd
B
Reducerad storlek (alt. 1),
framåtvänt barnskydd
B1
Reducerad storlek (alt. 2),
framåtvänt barnskydd
C
Full storlek, bakåtvänt barnskydd
D
Reducerad storlek, bakåtvänt barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
F
Tvärställt babyskydd, vänster
G
Tvärställt babyskydd, höger
VARNING
Placera aldrig barnet på passagerarplatsen
om bilen är utrustad med en aktiverad
krockkudde.
48
OBS
Om ett ISOFIX barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas
med på barnskyddets fordonslista.
OBS
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få
rekommendation om vilka ISOFIX barnskydd Volvo rekommenderar.
02 Säkerhet
ISOFIX – typer av barnskydd
Barnskydd är olika stora – bilar är olika stora.
Det gör att alla barnskydd inte passar på alla
platser i alla bilmodeller.
Typ av barnskydd
Babyskydd tvärställt
Babyskydd bakåtvänt
Vikt
max 10 kg
max 10 kg
02
Storleksklass
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Babyskydd bakåtvänt
max 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Barnskydd bakåtvänt
9–18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
}}
49
02 Säkerhet
||
Typ av barnskydd
Barnskydd framåtvänd
02
Vikt
9–18 kg
Storleksklass
B
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
X
OKA
(IUL)
B1
X
OKA
(IUL)
A
X
OKA
(IUL)
X: ISOFIX-positionen är inte lämplig för ISOFIX barnskydd i denna viktklass och/eller storleksklass.
IL: Lämplig för specifika ISOFIX barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
IUF: Lämplig för framåtvänt ISOFIX barnskydd som är universellt godkända i denna viktklass.
A
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
Se till att välja rätt storleksklass (s. 48) för
barnskydd med ISOFIX (s. 47) fästsystem.
50
02 Säkerhet
Barnskydd – övre fästpunkter
OBS
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för
vissa framåtvända barnstolar (s. 39). Dessa
fästpunkter är placerade på baksidan av sätet.
I bilar med insynsskydd över lastutrymmet
måste detta tas bort innan barnskydd kan
monteras i fästpunkterna.
02
För detaljerad information om hur barnstolen
ska spännas fast i de övre fästpunkterna, se
stolstillverkarens anvisningar.
VARNING
Barnstolens fästband ska alltid dras
genom hålet i nackskyddsbenet innan de
spänns fast vid fästpunkten.
Relaterad information
De övre fästpunkterna är huvudsakligen
avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar. Volvo rekommenderar att
små barn sitter i bakåtvända barnstolar så
långt upp i åldern som möjligt.
•
•
•
Allmänt om barnsäkerhet (s. 38)
Barnskydd – placering (s. 44)
Barnskydd – ISOFIX (s. 47)
OBS
Fäll nackskydden för att underlätta montering av denna typ av barnskydd i bilar
med fällbara nackskydd på ytterplatserna.
51
INSTRUMENT OCH REGLAGE
03 Instrument och reglage
Instrument och reglage, vänsterstyrd
bil – översikt
I översikten visas var bilens displayer och reglage är placerade.
03
}}
53
03 Instrument och reglage
||
Översikt vänsterstyrd bil
03
54
03 Instrument och reglage
Funktion
Se
Funktion
Se
Meny- och meddelandehantering,
blinkers, hel-/halvljus, färddator
(s. 99), (s.
102), (s. 86),
(s. 81) och
(s. 110).
Reglagepanel
(s. 161), (s.
167), (s. 91)
och (s. 93).
Manuell växling av
automatväxellåda*
(s. 249).
Farthållare*
(s. 177) och
(s. 179).
Signalhorn, krockkudde
Varningsblinkers
(s. 86).
Kontrollpanel för
infotainment och
menyhantering
(s. 102) och
supplement
Sensus Infotainment.
(s. 76) och
(s. 27).
Kontrollpanel för klimatanläggning
(s. 118).
Kombiinstrument
(s. 59).
Växelväljare
Menyhantering, ljudstyrning, telefonstyrning*
(s. 102) och
supplement
Sensus Infotainment.
(s. 248) eller
(s. 249).
Reglage för aktivt
chassi (Four-C)*
(s. 171).
START/STOP
ENGINE-knapp
(s. 242).
Torkare och spolning
(s. 89).
Startlås
(s. 69).
Rattinställning
(s. 76).
Bildskärm för infotainment och visning
av menyer
(s. 102) och
supplement
Sensus Infotainment.
Motorhuvsöppnare
(s. 314).
Parkeringsbroms
(s. 271).
Dörröppningshandtag
–
Ljusreglage, öppnare för tank- och
baklucka
(s. 77), (s.
277) och (s.
162).
Stolsinställning*
(s. 72).
Relaterad information
•
•
•
Yttertemperaturmätare (s. 67)
Trippmätare (s. 67)
Klocka (s. 68)
03
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
55
03 Instrument och reglage
Instrument och reglage, högerstyrd bil
– översikt
I översikten visas var bilens displayer och reglage är placerade.
03
56
03 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
03
}}
57
03 Instrument och reglage
||
03
58
Funktion
Se
Funktion
Se
Funktion
Se
Bildskärm för
infotainment och
visning av
menyer
(s. 102) och
supplement Sensus Infotainment.
Stolsinställning*
(s. 72).
(s. 171).
(s. 77), (s. 277)
och (s. 162).
Startlås
(s. 69).
Ljusreglage,
öppnare för tankoch baklucka
Reglage för
aktivt chassi
(Four-C)*
(s. 118).
START/STOP
ENGINE-knapp
(s. 242).
Parkeringsbroms
(s. 102) och
supplement Sensus Infotainment.
Kontrollpanel för
klimatanläggning
Manuell växling
av automatväxellåda*
(s. 249).
Kontrollpanel för
infotainment och
menyhantering
(s. 102) och
supplement Sensus Infotainment.
Varningsblinkers
(s. 86).
Farthållare*
(s. 177) och (s.
179).
Kombiinstrument
(s. 59).
Signalhorn,
krockkudde
(s. 76) och (s.
27).
Menyhantering,
ljudstyrning, telefonstyrning*
(s. 102) och
supplement Sensus Infotainment.
Torkare och
spolning
(s. 89).
Dörröppningshandtag
–
Reglagepanel
(s. 161), (s. 167),
(s. 91) och (s.
93).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Parkeringsbroms
(s. 271).
Motorhuvsöppnare
(s. 102) och
supplement Sensus Infotainment.
Motorhuv –
öppna och
stänga (s. 314).
Rattinställning
(s. 102) och
supplement Sensus Infotainment.
Ratt (s. 76).
Meny- och meddelandehantering, blinkers,
hel-/halvljus,
färddator
(s. 99), (s. 102),
(s. 86), (s. 81)
och (s. 110).
Växelväljare
(s. 248) eller (s.
249).
Relaterad information
•
•
•
Yttertemperaturmätare (s. 67)
Trippmätare (s. 67)
Klocka (s. 68)
03 Instrument och reglage
Kombiinstrument
Kombiinstrument, analogt – översikt
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas information om vissa av bilens funktioner
samt meddelanden.
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas information om vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare och färddator, samt
meddelanden. Informationen visas med symboler och text.
•
Kombiinstrument, analogt – översikt (s.
59)
•
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s.
60)
•
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 64)
•
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 65)
Informationsdisplay
03
Bränslemätare. När indikeringen minskar
till endast en vit markering1, tänds den
gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator – kompletterande information (s. 110) och Påfyllning
av bränsle (s. 277).
Informationsdisplay, analogt instrument.
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas information om vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare och färddator, samt
meddelanden. Informationen visas med symboler och text. Ytterligare beskrivning finns
under de funktioner som använder displayen.
1
2
3
Mätare och indikatorer
Eco meter. Mätaren ger en indikation om
hur ekonomiskt bilen körs. Ju högre
utslag på skalan, desto mer ekonomiskt.
Hastighetsmätare
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Växlingsindikator2/Växellägesindikator3.
Se även Växlingsindikator* (s. 249), Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 249)
När displayens meddelande "Körsträcka till tom tank:" börjar visa "----", blir markeringen röd.
Manuell växellåda
Automatisk växellåda
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
59
03 Instrument och reglage
||
eller Automatisk växellåda – Powershift*
(s. 253).
Kontroll- och varningssymboler
symboler inom några sekunder utom symbolen för fel i bilens avgasreningssystem och
symbolen för lågt oljetryck.
Relaterad information
•
•
•
03
Kombiinstrument (s. 59)
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 64)
Kombiinstrument, digitalt – översikt
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas information om vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare och färddator, samt
meddelanden. Informationen visas med symboler och text.
Informationsdisplay
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 65)
Kontroll- och varningssymboler, analogt instrument.
Kontrollsymboler
Kontroll- och varningssymboler
Varningssymboler4
Funktionskontroll
Samtliga kontroll- och varningssymboler
utom symboler i informationsdisplayens mitt,
tänds i nyckelläge II eller vid start av motorn.
När motorn startat ska samtliga symboler
slockna, utom den för parkeringsbromsen
som släcks först när denna frigörs.
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II, slocknar samtliga
4
60
Informationsdisplay, digitalt instrument*.
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas information om vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare och färddator, samt
meddelanden. Informationen visas med symboler och text. Ytterligare beskrivning finns
under de funktioner som använder displayen.
Mätare och indikatorer, digitalt
instrument
För digitalt kombiinstrument kan olika teman
väljas. Möjliga teman är "Elegance", "Eco"
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 317).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
och "Performance". Inställningen av temat
kan sparas i fjärrnyckelns minne vid låsning
av bilen, se Fjärrnyckel med nyckelblad (s.
148) och MY CAR (s. 102).
Tema kan väljas endast när motorn är igång.
För att välja tema – tryck på vänster rattspaks
OK-knapp och välj därefter menyalternativ
Teman genom att vrida spakens tumhjul.
Bekräfta valet genom att trycka på OKknappen. För mer information om menyhantering, se Menyhantering – kombiinstrument
(s. 99).
Utseendet i mittkonsolens bildskärm följer på
vissa modellvarianter kombiinstrumentets
inställning av tema.
03
Mätare och indikatorer, tema "Elegance".
Bränslemätare. När indikeringen minskar
till endast en vit markering5, tänds den
gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator – kompletterande information (s. 110) och Påfyllning
av bränsle (s. 277).
Temperaturmätare för motorns kylvätska
Eco guide. Se även Eco guide & Power
guide* (s. 63).
Hastighetsmätare
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Växlingsindikator6/Växellägesindikator7.
Se även Växlingsindikator* (s. 249), Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 249)
eller Automatisk växellåda – Powershift*
(s. 253).
5
6
7
Mätare och indikatorer, tema "Eco".
Bränslemätare. När indikeringen minskar
till endast en vit markering5, tänds den
gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator – kompletterande information (s. 110) och Påfyllning
av bränsle (s. 277).
Hastighetsmätare
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Växlingsindikator6/Växellägesindikator7.
Se även Växlingsindikator* (s. 249), Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 249)
eller Automatisk växellåda – Powershift*
(s. 253).
När displayens meddelande "Körsträcka till tom tank:" börjar visa "----", blir markeringen röd.
Manuell växellåda
Automatisk växellåda
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
61
03 Instrument och reglage
||
matisk växellåda – Geartronic* (s. 249)
eller Automatisk växellåda – Powershift*
(s. 253).
Kontroll- och varningssymboler
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II, slocknar samtliga
symboler inom några sekunder utom symbolen för fel i bilens avgasreningssystem och
symbolen för lågt oljetryck.
Relaterad information
03
•
•
Mätare och indikatorer, tema "Performance".
Bränslemätare. När indikeringen minskar
till endast en vit markering5, tänds den
gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator – kompletterande information (s. 110) och Påfyllning
av bränsle (s. 277).
Temperaturmätare för motorns kylvätska
Hastighetsmätare
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Power guide. Se även Eco guide & Power
guide* (s. 63).
Växlingsindikator6/Växellägesindikator7.
Se även Växlingsindikator* (s. 249), Auto5
6
7
8
62
slockna, utom den för parkeringsbromsen
som släcks först när denna frigörs.
•
Kombiinstrument (s. 59)
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 64)
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 65)
Kontroll- och varningssymboler, digitalt instrument.
Kontrollsymboler
Kontroll- och varningssymboler
Varningssymboler8
Funktionskontroll
Samtliga kontroll- och varningssymboler
utom symboler i informationsdisplayens mitt,
tänds i nyckelläge II eller vid start av motorn.
När motorn startat ska samtliga symboler
När displayens meddelande "Körsträcka till tom tank:" börjar visa "----", blir markeringen röd.
Manuell växellåda
Automatisk växellåda
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 317).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
Eco guide & Power guide*
Momentanvärde
Eco guide och Power guide är två av kombiinstrumentets (s. 59) instrument vilka hjälper
föraren att framföra bilen med bästa möjliga
körekonomi.
Här visas momentanvärde – ju högre utslag
på skalan, desto bättre.
Bilen lagrar även statistik över utförda körningar vilka kan ses i form av stapeldiagram,
se Färddator – färdstatistik* (s. 111).
Eco guide
Detta instrument ger en indikation om hur
ekonomiskt bilen körs.
För att kunna se denna funktion väljs tema
"Eco", se Kombiinstrument, digitalt – översikt
(s. 60).
Momentanvärdet beräknas utifrån hastighet,
motorvarvtal, uttagen motoreffekt samt
användning av färdbroms.
Optimal hastighet (50–80 km/h) och låga
varvtal uppmuntras. Vid gaspådrag och
bromsning sjunker visarna.
Mycket låga momentanvärden tänder mätarens röda område (med kort tidsfördröjning)
vilket innebär dålig körekonomi och bör därför undvikas.
Medelvärde
Medelvärdet följer långsamt momentanvärdet
och beskriver hur bilen körts den senaste
tiden. Ju högre visarna ligger på skalan, desto
bättre körekonomi har föraren presterat.
Power guide
Detta instrument visar relationen mellan hur
mycket effekt (Power) som tas ur motorn och
hur mycket effekt som finns att tillgå.
För att kunna se denna funktion väljs tema
"Performance", se Kombiinstrument, digitalt –
översikt (s. 60).
03
Tillgänglig motoreffekt
Uttagen motoreffekt
Tillgänglig motoreffekt
Den mindre övre visaren anger tillgänglig
motoreffekt9. Ju högre utslag på skalan,
desto mer effekt finns tillgänglig på aktuell
växel.
Uttagen motoreffekt
Den större undre visaren anger uttagen
motoreffekt9. Ju högre utslag på skalan,
desto mer effekt tas ut från motorn.
Ett stort gap mellan de båda visarna indikerar
en stor effektreserv.
Momentanvärde
Medelvärde
9
Effekt är beroende av motorns varvtal.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
63
03 Instrument och reglage
Kombiinstrument –
kontrollsymbolernas innebörd
Kontrollsymbolerna uppmärksammar föraren
på att en funktion är aktiverad, att ett system
arbetar, eller att ett fel eller en brist uppstått.
Kontrollsymboler
Symbol
03
Innebörd
Fel i ABL-systemet
Avgasreningssystem
Fel i ABS-systemet
Dimljus bak på
Symbol
Innebörd
Höger blinker
Eco-funktion på, se ECO* (s.
265)
Dimljus bak på
Start/Stop, motorn auto-stoppad, se Start/Stop* – funktion
och handhavande (s. 257)
Stabilitetssystem
Används ej
Stabilitetssystem, sportläge
Motorförvärmare (diesel)
Låg nivå i bränsletank
Information, läs displaytext
Helljus på
Vänster blinker
64
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Symbolen lyser när dimljuset bak är på.
Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser med fast
sken har ett fel uppstått i systemet.
Stabilitetssystem, sportläge
Fel i ABL-systemet
Symbolen lyser om ett fel har uppstått i ABLfunktionen (Active Bending Lights).
Avgasreningssystem
Stabilitetssystem
3. Om symbolen förblir tänd, kör till en verkstad för kontroll av ABS-systemet. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Om symbolen tänds efter motorstart kan det
bero på fel i bilens avgasreningssystem. Kör
till en verkstad för kontroll. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i ABS-systemet
Om symbolen tänds är systemet ur funktion.
Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
Sportläget ger möjlighet till en mer aktiv
körupplevelse. Systemet känner då av om
gaspedal, rattrörelser och kurvtagning är mer
aktiv än vid normal körning och tillåter då
kontrollerad sladd med bakvagnen upp till en
viss nivå innan det ingriper och stabiliserar
bilen.
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning av motorn
pågår. Förvärmning sker för det mesta på
grund av låg temperatur.
Låg nivå i bränsletank
När symbolen tänds är nivån i bränsletanken
låg, fyll på bränsle snarast.
Information, läs displaytext
Informationssymbolen tänds i kombination
med text i informationsdisplayen då en avvikelse i något av bilens system inträffat. Med-
03 Instrument och reglage
delandetexten släcks med OK-knappen, se
Menyhantering – kombiinstrument (s. 99),
eller försvinner automatiskt efter en tid (tiden
varierar beroende på vilken funktion som indikeras). Informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
Kombiinstrument –
varningssymbolernas innebörd
Varningssymbolerna uppmärksammar föraren
på att en viktig funktion är aktiverad, eller att
ett allvarligt fel eller en allvarlig brist uppstått.
omedelbart och kontrollera oljenivån i motorn,
fyll på vid behov. Om symbolen tänds och
oljenivån är normal, kontakta en verkstad.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Varningssymboler
Parkeringsbroms åtdragen
OBS
Symbol
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av OKknappen, eller slocknar automatiskt efter
en stund.
Innebörd
Lågt oljetryckA
Parkeringsbroms åtdragen,
digitalt instrument
Helljus på
Parkeringsbroms åtdragen,
analogt instrument
Symbolen lyser när helljuset är på samt vid
helljusblink.
Krockkuddar – SRS
Vänster/höger blinker
Båda blinkersymbolerna blinkar när varningsblinkers används.
Bältespåminnare
Eco-funktion på
Generatorn laddar inte
Symbolen lyser när Eco-funktionen är aktiverad.
Start/Stop
Symbolen lyser när motorn är auto-stoppad.
Relaterad information
•
•
•
Kombiinstrument (s. 59)
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 65)
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 60)
A
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt. Symbolen blinkar under
ansättning och övergår sedan till fast sken.
Blinkande symbol i någon annan situation
innebär att ett fel uppstått. Läs meddelande i
informationsdisplayen.
För mer information, se Parkeringsbroms (s.
271).
Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller tänds under
körning har ett fel upptäckts i bälteslåset,
SRS-, SIPS- eller IC-systemet. Kör snarast till
en verkstad för kontroll. Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad
Volvoverkstad.
Fel i bromssystemet
Bältespåminnare
Varning
Symbolen blinkar om någon i framsätet inte
tagit på sig säkerhetsbältet eller om någon i
baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt
oljetryck. Varning sker via displaytext, se Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 317).
Lågt oljetryck
Om symbolen tänds under körning är
motorns oljetryck för lågt. Stanna motorn
03
Generatorn laddar inte
Symbolen tänds under körning om ett fel i det
elektriska systemet har uppstått. Uppsök en
verkstad. Volvo rekommenderar att du vänder
dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
65
03 Instrument och reglage
||
Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån
vara för låg. Stanna bilen på en säker plats
och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se Broms- och kopplingsvätska – nivå (s.
321).
03
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt kan fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
•
Om båda symbolerna slocknar, kör
vidare.
•
Om symbolerna förblir tända, kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
Broms- och kopplingsvätska – nivå (s.
321). Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända, kan bilen under stor
försiktighet köras till en verkstad för
kontroll av bromssystemet. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Bromsvätskeförlusten måste kontrolleras
av en verkstad, Volvo rekommenderar att
du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen
sladdar vid kraftig inbromsning.
Varning
Den röda varningssymbolen tänds då ett fel
har indikerats som kan påverka säkerheten
och/eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett
förklarande textmeddelande i informationsdisplayen. Symbolen förblir synlig tills felet är
åtgärdat men textmeddelandet kan tryckas
bort med OK-knappen, se Menyhantering –
kombiinstrument (s. 99). Varningssymbolen
kan även tändas i kombination med andra
symboler.
Åtgärd:
1. Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte
köras vidare.
10
66
Endast bilar med larm*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Läs informationen i informationsdisplayen. Utför åtgärd enligt meddelandet i
displayen. Radera meddelandet med OKknappen.
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om någon av dörrarna inte är riktigt stängd
tänds informations- eller varningssymbolen
tillsammans med en förklarande bild i
informationsdisplayen. Stanna bilen på en
säker plats snarast och stäng den dörr som
är öppen.
len.
Om bilen körs i lägre hastighet än
ca 7 km/h tänds informationssymboOm bilen körs i högre hastighet än
ca 7 km/h tänds varningssymbolen.
Om motorhuven10 inte är riktigt stängd tänds
varningssymbolen tillsammans med en förklarande bild i informationsdisplayen. Stanna
bilen på en säker plats snarast och stäng
motorhuven.
Om bakluckan inte är riktigt stängd tänds
informationssymbolen tillsammans med en
förklarande bild i informationsdisplayen.
Stanna bilen på en säker plats snarast och
stäng bakluckan.
03 Instrument och reglage
Relaterad information
•
•
•
Kombiinstrument (s. 59)
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 64)
Yttertemperaturmätare
Trippmätare
Yttertemperaturmätarens display syns i
kombiinstrumentet.
Trippmätarens display syns i kombiinstrumentet.
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 60)
03
Display för yttertemperaturmätare, digitalt
instrument
Display för yttertemperaturmätare, analogt instrument
När temperaturen ligger inom området +2 °C
till –5 °C lyser en snöflingesymbol i displayen.
Den varnar för halkrisk. Om bilen stått stilla
kan mätaren visa för högt värde.
Relaterad information
•
Kombiinstrument (s. 59)
Trippmätare, digitalt instrument.
Display för trippmätare11
De båda trippmätarna T1 och T2 används för
att mäta korta sträckor. Sträckans längd visas
i displayen.
Vrid vänster rattspaks tumhjul för att visa
önskad mätare.
Ett långt tryck (tills ändring sker) på vänster
rattspaks RESET-knapp nollställer visad
trippmätare. För mer information, se Färddator – kompletterande information (s. 110).
Relaterad information
•
11
Kombiinstrument (s. 59)
Displayens utseende kan skilja beroende på instrumentvariant.
67
03 Instrument och reglage
Klocka
Volvo Sensus
Klockans display syns i kombiinstrumentet.
Volvo Sensus är hjärtat i Din personliga Volvoupplevelse. Det är Sensus som ger information, underhållning och funktioner som förenklar Ditt ägande.
Med ett tryck på MY CAR presenteras alla
inställningar relaterat till körning och kontroll
av bilen, t.ex. City Safety, lås och larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan etc.
Med ett tryck på respektive RADIO, MEDIA,
*, NAV* och CAM* kan andra källor,
TEL*,
system och funktioner aktiveras t.ex. AM, FM,
CD, DVD*, TV*, Bluetooth*, navigation* och
parkeringshjälpkamera*.
03
Klocka, digitalt instrument.
Display för visning av tid12
Ställa klockan
Klockan kan justeras i menysystemet
MY CAR, se MY CAR (s. 102).
Relaterad information
•
Kombiinstrument (s. 59)
För mer information om alla funktioner/
system, se respektive avsnitt i ägarmanualen
eller dess supplement.
När Du sitter i din bil vill Du ha kontroll, och i
dagens uppkopplade värld även information,
kommunikation och underhållning när det
passar Dig. Sensus omfattar alla våra lösningar som möjliggör uppkoppling* mot
omvärlden, och ger Dig samtidigt intuitiv kontroll över bilens alla möjligheter.
Volvo Sensus sammanför och presenterar
många funktioner i flera av bilens system på
mittkonsolens bildskärm. Med Volvo Sensus
kan bilen göras personlig med hjälp av ett lättanvänt användargränssnitt. Inställningar kan
göras i bilinställningar, ljud och media, klimat
etc.
Med mittkonsolens knappar och reglage eller
rattens högra knappsats* kan funktioner akti-
12
68
veras eller deaktiveras och många varierande
inställningar kan göras.
I analogt instrument visas tiden mitt i instrumentet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
Översikt
Nyckellägen
Med fjärrnyckeln kan bilens elsystem försättas
i olika lägen/nivåer och på så sätt göra olika
funktioner tillgängliga, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 70).
VIKTIGT
Främmande föremål i startlåset kan äventyra funktionen eller förstöra låset.
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet,
se Löstagbart nyckelblad – losstagning/
fastsättning (s. 153).
Ta ur fjärrnyckeln
03
Ta tag i fjärrnyckeln och dra ut den ur startlåset.
Kontrollpanel i mittkonsol. Bilden är schematisk –
antal funktioner och knapparnas placering varierar beroende på vald utrustning och marknad.
Navigation* – NAV, se separat supplement.
Ljud och media – RADIO, MEDIA, TEL*,
se separat supplement (Sensus Infotainment).
Bilinställningar – MY CAR, se MY CAR (s.
102).
Internetansluten bil –
*, se separat
supplement (Sensus Infotainment).
Klimatanläggning (s. 113).
Parkeringshjälpkamera (s. 228) – CAM*.
Relaterad information
•
Licenser (s. 391)
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt.
OBS
För bilar med Keyless*-funktion behöver
fjärrnyckeln inte sättas i startlåset utan kan
förvaras i t.ex. en ficka. För mer information om Keyless-funktioner, se Keyless
drive* (s. 156).
Sätta i fjärrnyckeln
1. Håll i fjärrnyckelns ände med det löstagbara nyckelbladet och placera fjärrnyckeln i startlåset.
2. Tryck sedan in fjärrnyckeln i låset till dess
ändläge.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
69
03 Instrument och reglage
Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer
För att möjliggöra användning av ett begränsat antal funktioner med avstängd motor, kan
bilens elsystem försättas i 3 olika nivåer (nyckellägen) – 0, I och II – med fjärrnyckeln. Denna
ägarmanual beskriver genomgående dessa
nivåer med benämningen "nyckellägen".
03
Nivå
0
Funktioner
•
Kilometerräknare, klocka och
temperaturmätare tänds.
•
Elektriskt manövrerade stolar
kan justeras.
•
Ljudanläggningen kan
användas under begränsad tid
– se supplement Sensus Infotainment.
Följande tabell visar vilka funktioner som är
tillgängliga i respektive nyckelläge/nivå.
I
II
•
•
•
•
Att välja nyckelläge/nivå
•
Nyckelläge 0 - Lås upp bilen – därmed är
bilens elsystem på nivå 0.
•
Nyckelläge I - Med fjärrnyckeln helt
intryckt i startlåset13 – Tryck kort på
START/STOP ENGINE.
OBS
För att nå nivå I eller II utan motorstart –
tryck inte ned broms-/kopplingspedalen
när dessa nyckellägen ska väljas.
Panoramatak, fönsterhissar, 12
V-uttag i kupé, navigation, telefon, kupéfläkt och vindrutetorkare kan användas.
•
Strålkastarna tänds.
Nyckelläge II - Med fjärrnyckeln helt
intryckt i startlåset13 – Gör ett långt14
tryck på START/STOP ENGINE.
•
Tillbaka till nyckelläge 0 - För att återgå
till nyckelläge 0 från läge II och I – Tryck
kort på START/STOP ENGINE.
Varnings-/kontrollampor lyser i
5 sekunder.
Flera övriga system aktiveras.
Eluppvärmning i sittdynor och
bakruta kan dock aktiveras
först efter motorstart.
Detta nyckelläge förbrukar
mycket ström från startbatteriet
och bör därför undvikas!
Ljudanläggning
För information om ljudanläggningens funktion med urtagen fjärrnyckel, se supplement
Sensus Infotainment.
Start och Stopp av motor
För information om att starta/stanna motorn,
se Start av motor (s. 242).
Bogsering
För viktig information om fjärrnyckeln vid
bogsering, se Bogsering (s. 288).
13
14
70
Inte nödvändigt för bil med Keyless*-funktion.
Ca 2 sekunder.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
Relaterad information
•
Nyckellägen (s. 69)
Säten fram
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter för bästa möjliga sittkomfort.
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen
innan körning påbörjas, aldrig under färd.
Förvissa dig om att stolen är i låst läge för
att undvika personskada vid en eventuell
hård inbromsning eller olycka.
Fällning av ryggstöd i framsäte*16
03
Ändra svankstödet, vrid ratten15.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa
in rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera att stolen är spärrad då inställningen ändrats.
Höj/sänk* sittdynans framkant, pumpa
upp/ner.
15
16
Passagerarstolens ryggstöd kan fällas framåt
för att ge plats för lång last.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
Skjut stolen så långt bakåt/neråt som
möjligt.
Höj/sänk stolen, pumpa upp/ner.
Ställ in ryggstödet till upprätt läge.
Manöverpanel för elmanövrerad stol*.
Lyft spärrarna på ryggstödets baksida
och fäll det framåt.
Gäller även elmanövrerad stol.
Sportstolens ryggstöd kan inte fällas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
71
03 Instrument och reglage
||
4. Skjut fram stolen så att nackskyddet
"låses" fast under handskfacket.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
VARNING
Ta tag i ryggstödet och förvissa dig om att
det är ordentligt låst efter uppfällning för
att undvika personskada vid en eventuell
hård inbromsning eller olycka.
03
Säten fram – elmanövrerade
Elmanövrerat svankstöd*
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter för bästa möjliga sittkomfort. Elmanövrerat säte kan flyttas framåt/bakåt och upp/
ner. Sittdynans framkant kan höjas/sänkas.
Ryggstödets lutning kan ändras.
Elmanövrerat säte*
Relaterad information
•
•
Säten fram – elmanövrerade (s. 72)
Säten bak (s. 74)
Svankstöd, ökning
Svankstöd, minskning
Förberedelser
Sittdynans framkant upp/ner
Stol framåt/bakåt och upp/ner
Ryggstödslutning
De elmanövrerade framstolarna har ett överbelastningsskydd som utlöses om någon stol
blockeras av något föremål. Om det händer,
gå till nyckelläge I eller 0 och vänta en kort
stund innan stolen manövreras igen.
Endast en rörelse (fram/bak/upp/ned) kan
göras åt gången.
72
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Inställning av stolen kan göras en viss tid
efter att dörren låsts upp med fjärrnyckeln
utan nyckel i startlåset. Inställning av stolen
görs normalt i nyckelläge I och kan alltid
göras när motorn är igång.
03 Instrument och reglage
Säte med minnesfunktion*
Eluppvärmda säten
För eluppvärmda säten, se Eluppvärmda
framsäten* (s. 119) och Eluppvärmt baksäte*
(s. 119).
Nyckelminne* i fjärrnyckel17
Samtliga fjärrnycklar kan användas av olika
förare för att lagra förarstolens och de yttre
backspeglarnas inställningar18.
Relaterad information
•
•
Säten fram (s. 71)
Säten bak (s. 74)
03
Minnesfunktionen lagrar inställningar för
stolen och de yttre backspeglarna.
Lagra inställning
Minnesknapp
Minnesknapp
Minnesknapp
Gör så här för att lagra inställningarna och
använda nyckelminnet:
•
•
Ställ in stolen som du vill ha den.
•
Lås upp bilen (genom att trycka på upplåsningsknappen på samma fjärrnyckel)
och öppna förardörren. Förarstolen och
backspeglarna kommer att automatiskt
inta positionerna som är lagrade i fjärrnyckelns minne (om stolen har rörts
sedan du låste bilen).
Knapp för lagring av inställning
1. Ställ in stolen och de yttre backspeglarna.
2. Håll knappen för lagring av inställning
intryckt, samtidigt som en av minnesknapparna trycks in.
Använda lagrad inställning
Håll in en av minnesknapparna tills stolen och
de yttre backspeglarna stannar. Om knappen
släpps kommer stolens rörelse att avbrytas.
Lås bilen genom att trycka på låsknappen
på fjärrnyckeln som du brukar använda.
Detta lagrar stolens och backspeglarnas
positioner i fjärrnyckelns minne19.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
73
03 Instrument och reglage
||
Nyckelminnet kan aktiveras/deaktiveras i
menysystemet MY CAR. För beskrivning av
menysystemet, se MY CAR (s. 102).
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av stolens inställningsknappar eller
minnesknappar så stannar stolen.
03
Säten bak
Baksätets ryggstöd och de yttre nackskydden
kan fällas. Mittplatsens nackskydd kan regleras efter passagerarens längd.
Manuell nedfällning av yttre nackskydd
baksäte
Nackskydd mittplats bak
Återstart för att nå stolsposition som lagrats i
nyckelminnet görs genom att trycka på upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Förardörren
måste då vara öppen.
VARNING
Klämrisk! Se till att barn inte leker med
reglagen. Kontrollera att inga föremål finns
framför, bakom eller under stolen vid
inställning. Försäkra dig om att ingen av
passagerarna i baksätet kan komma i
kläm.
Relaterad information
•
17
18
19
74
Fjärrnyckel – funktioner (s. 150)
Dra i spärrhandtaget närmast nackskyddet för
att fälla nackskyddet framåt.
Reglera skyddet efter passagerarens längd så
det om möjligt täcker hela bakhuvudet. Skjut
det uppåt efter behov.
För att få ner skyddet igen måste knappen
(placerad i mitten mellan ryggstödet och
nackskyddet, se bild) tryckas in samtidigt
som nackskyddet trycks ner försiktigt.
För nyckelminne vid Keyless-funktion, se Keyless drive* – nyckelminne (s. 159).
Endast om bilen är utrustad med elmanövrerad stol med minne och elektriskt infällbara backspeglar.
Denna inställning påverkar inte inställningar som har lagrats med den elmanövrerade stolens minnesfunktion.
Nackskyddet förs tillbaka manuellt tills ett
klickljud hörs.
VARNING
Nackskydden ska vara i låst läge efter
uppfällning.
03 Instrument och reglage
Fällning av ryggstöd i baksäte
OBS
När ryggstödet har fällts tillbaka ska den
röda indikeringen inte visas längre. Om
den fortfarande visas är ryggstödet inte
spärrat.
VIKTIGT
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas
något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena
får inte heller vara kopplade. Risk finns
annars att det uppstår skada på baksätets
klädsel.
VARNING
Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i baksätet är ordentligt låsta efter
uppfällning.
Det tredelade ryggstödet kan fällas på olika
sätt.
Elektrisk fällning av yttre nackskydd
baksäte*
OBS
Framstolarna kan behöva skjutas fram
och/eller ryggstöden justeras upp för att
de bakre ryggstöden ska kunna fällas fram
helt.
•
•
•
•
Den vänstra delen kan fällas separat.
Den mittre delen kan fällas separtat.
Den högra delen kan bara fällas tillsammans med den mittre.
Om hela ryggstödet ska fällas ska de
olika delarna fällas var för sig.
03
Om mittryggstödet ska fällas – frigör och
justera ner nackskyddet för mittryggstödet, se tidigare avsnitt "Nackskydd mittplats bak".
De yttre nackskydden fälls automatiskt
när de yttre ryggstöden fälls. Dra upp
och fäll
ryggstödets spärrhandtag
samtidigt fram ryggstödet. En röd indikering vid låsspärren
visar att ryggstödet
inte längre är spärrat.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
1. Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge II.
2. Tryck in knappen för att fälla de bakre
yttre nackskydden så att bakåtsikten förbättras.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
75
03 Instrument och reglage
||
VARNING
Fäll inte ner de yttre nackskydden om det
finns passagerare på någon av ytterplatserna.
För tillbaka nackskyddet manuellt tills ett
klickljud hörs.
03
Ratt
Ratten kan justeras i olika lägen och har reglage för signalhorn, farthållare samt meny-,
ljud- och telefonstyrning.
Inställning
VARNING
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
Vid hastighetsberoende servostyrning* kan
rattmotståndet regleras, se Justerbart rattmotstånd* (s. 236).
Knappsatser* och paddlar*
VARNING
Nackskydden ska vara i låst läge efter
uppfällning.
Relaterad information
Säten fram (s. 71)
Säten fram – elmanövrerade (s. 72)
G021138
•
•
Inställning av ratt.
Spak – lösgöring av ratt
Möjliga rattlägen
Ratten kan ställas in i höjd- och djupled:
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Farthållare* (s. 177)
1. Dra spaken åt dig för att lösgöra ratten.
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 179)
2. Ställ in ratten i det läge som passar.
Paddel för manuell växling av automatisk
växellåda, se Automatisk växellåda –
Geartronic* (s. 249)
3. Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.
76
Knappsatser och paddlar i ratten.
Meny-, ljud- och telefonstyrning, se supplement Sensus Infotainment
03 Instrument och reglage
Signalhorn
Eluppvärmning* av ratten
Ljusreglage
Ratten kan värmas upp med elvärme.
Med ljusreglaget aktiveras och justeras yttre
belysning. Det används också för att justera
display-, instrument- och kupébelysning.
Funktion
03
Signalhorn.
Tryck på rattens centrum för att signalera.
Relaterad information
•
Eluppvärmning* av ratten (s. 77)
Knappens position kan variera beroende på val
av övrig utrustning samt marknad.
Upprepade knapptryck skiftar mellan följande funktioner:
Funktion
Indikering
Avstängd
Knapplampa släckt
Uppvärmning
Knapplampa tänd
Automatisk rattvärme
Med automatisk start av rattvärme aktiverad
kommer uppvärmning av ratten starta vid
motorstart. Automatisk start sker när bilen är
kall och omgivningstemperaturen är under ca
10 °C. Aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet MY CAR (s. 102).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
77
03 Instrument och reglage
||
Översikt ljusreglage
Läge
Innebörd
Läge
Varselljus, sidomarkeringsljus
fram och positions-/parkeringsljus/sidomarkeringsljus bak
under dagtid när bilens elsystem
är i nyckelläge II eller motorn är
igång.
VarselljusA när bilens elsystem
är i nyckelläge II eller motorn är
igång.
Helljusblink kan användas.
Varselljus, sidomarkeringsljus
fram och positions-/parkeringsljus/sidomarkeringsljus bak när
bilens elsystem är i nyckelläge II
eller motorn är igång.
03
Tumhjul för justering av display- och
instrumentbelysning samt stämningsljus*
Automatisk växling till positions-/parkeringsljus/sidomarkeringsljus när bilen parkeras.
Knapp för dimbakljus
Helljusblink kan användas.
Översikt ljusreglage.
Automatisk växling till halvljus
och positions-/parkeringsljus/
sidomarkeringsljus vid dåliga
ljusförhållanden eller när vindrutetorkare eller dimbakljus är
aktiverade.
Funktionen Tunneldetektering (s.
80)* är aktiverad.
Funktionen Aktivt helljus (s.
82)* kan användas.
Vred för färdbelysning och parkeringsljus
Helljus kan aktiveras när halvljuset är tänt.
Tumhjul20 för ljushöjdsreglering
Vredets lägen
Helljusblink kan användas.
Halvljus och positions-/parkeringsljus/sidomarkeringsljus.
OBS
Samma lampor används som varselljus
och positions-/parkeringsljus fram. Ljusstyrkan är högre när lamporna används
som varselljus.
Helljus kan aktiveras.
Helljusblink kan användas.
A
20
78
Finns inte för bilar utrustade med aktiva xenon-strålkastare*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Innebörd
Placerade i eller under stötfångaren fram.
03 Instrument och reglage
Positions-/parkeringsljus
används
Volvo rekommenderar att läge
när bilen körs, så länge trafiksituationer eller
väderförhållanden inte är ogynnsamma för
funktionen Aktivt helljus*.
Positions-/parkeringsljus tänds med ljusreglagets vred.
Instrumentbelysning
Olika display- och instrumentbelysning tänds
beroende på nyckelläge, se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 70).
03
Displaybelysningen dämpas automatiskt vid
mörker – känsligheten ställs in med tumhjulet.
Instrumentbelysningens styrka regleras med
tumhjulet.
Ljushöjdsreglering strålkastare
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden. Sänk ljuset om bilen lastats tungt.
1. Låt motorn vara igång eller ha bilens
elsystem i nyckelläge I.
2. Rulla uppåt/neråt med tumhjulet för att
höja/sänka ljushöjden.
Lägen på tumhjulet för olika lastfall.
Endast förare
Förare samt passagerare i passagerarsätet fram
Personer i alla säten
Personer i alla säten samt maximal last i
lastutrymmet
Förare samt maximal last i lastutrymmet
Bilar med aktiva xenon-strålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering och är därför inte
utrustade med tumhjulet.
Ljusreglagets vred i läget för positions-/parkeringsljus.
Ställ vredet i läge
(nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).
Är bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn
igång lyser varselljusen i stället för positions-/
parkeringsljus fram.
När det är mörkt ute och bakluckan öppnas
tänds de bakre positions-/parkeringsljusen för
att uppmärksamma bakomvarande. Detta
sker oavsett vilket läge vredet står i eller vilket
nyckelläge bilens elsystem är i.
Relaterad information
•
Ljusreglage (s. 77)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
79
03 Instrument och reglage
Varselljus
Med ljusreglagets vred i läge
samt
bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn
igång, aktiveras varselljuset automatiskt vid
bra ljusförhållanden.
Systemet är ett hjälpmedel för att spara
energi – det kan inte i alla situationer
avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Varselljus under dagtid – DRL
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs med en trafiksäkert korrekt ljussättning och enligt gällande trafikbestämmelser.
03
Ljusreglagets vred i läge AUTO.
Med ljusreglagets vred i läge
aktiveras
varselljusen (Daytime Running Lights – DRL)
automatiskt när bilen körs under dagtid. En
ljussensor på instrumentpanelens ovansida
växlar från varselljus till halvljus vid skymning
eller när dagsljuset blir för svagt. Växling till
halvljus sker också i de fall vindrutetorkare
eller dimbakljus är aktiverade.
80
VARNING
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tunneldetektering*
På marknader utan automatiskt halvljus aktiverar tunneldetekteringen halvljuset när bilen
körs in i en tunnel. Ca 20 sekunder efter det
att bilen körts ut ur tunneln, deaktiveras halvljuset.
Funktionen Tunneldetektering finns i bil med
regnsensor*. Sensorn känner av ingången till
en tunnel och ställer om belysningen från varselljus till halvljus. Ca 20 sekunder efter att
bilen lämnat tunneln, återgår belysningen till
varselljus. Körs bilen in i ännu en tunnel inom
denna tid, behålls halvljuset på. På så sätt
undviks täta förändringar av bilens ljussättning.
Observera att ljusreglagets vred måste stå i
för att tunneldetekteringen ska
läge
fungera.
Relaterad information
•
•
Hel-/halvljus (s. 81)
Ljusreglage (s. 77)
03 Instrument och reglage
Hel-/halvljus
Med ljusreglagets vred i läge
samt
bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn
igång, aktiveras halvljuset automatiskt vid
dåliga ljusförhållanden.
lyser alltid
Med ljusreglagets vred i läge
halvljuset när motorn är igång eller när nyckelläge II är aktivt.
matiskt i de fall vindrutetorkare eller dimbakljus är aktiverade.
•
Tunneldetektering* (s. 80)
lyser alltid halvljuset
Med vredet i läge
när motorn är igång eller när nyckelläge II är
aktivt.
Helljusblink
För rattspaken lätt mot ratten till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.
03
Helljus
Helljuset kan aktiveras när vredet står i läge
21 eller
. Aktivera/deaktivera helljuset genom att föra rattspaken mot ratten till
ändläget och släppa.
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
i kombiinstrumentet.
Extraljus*
Rattspak och ljusreglagets vred.
Läge för helljusblink
Läge för helljus
Halvljus
Med vredet i läge
aktiveras halvljuset
automatiskt vid skymning eller när dagsljuset
blir för svagt. Halvljuset aktiveras också auto-
21
22
Om bilen har extraljus kan föraren i menysystemet MY CAR välja om de ska vara deaktiverade eller tändas/släckas samtidigt med helljuset22, se MY CAR (s. 102).
Relaterad information
•
•
•
•
Aktiva xenon-strålkastare* (s. 84)
Aktivt helljus* (s. 82)
Ljusreglage (s. 77)
Strålkastare – anpassning av ljusbild (s.
89)
När halvljuset är tänt.
Extraljus måste anslutas till elsystemet av verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
81
03 Instrument och reglage
Aktivt helljus*
Funktionen Aktivt helljus upptäcker mötande
trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och växlar belysningen från helljus till halvljus. Xenonstrålkastare bländar av
enbart den del av ljuskäglan som pekar direkt
på fordonet. Belysningen återgår till helljus
när det infallande ljuset upphört.
03
Aktivt helljus – AHB
Aktivt helljus (Active High Beam – AHB) är en
funktion som med en kamerasensor i vindrutans överkant upptäcker mötande trafiks
strålkastarljus eller framförvarande fordons
bakljus, och då växlar från helljus till halvljus.
Funktionen kan också ta hänsyn till gatubelysning.
Bil med halogen-strålkastare
Belysningen återgår till helljus någon sekund
efter det att kamerasensorn inte längre känner av mötande trafiks strålkastarljus eller
framförvarande fordons bakljus.
Bil med xenon-strålkastare
Till skillnad från vad som sker vid konventionell avbländning, fortsätter ljuskäglan lysa
med helljus på båda sidor om mötande eller
framförvarande fordon – enbart den del av
ljuskäglan som pekar direkt på fordonet bländas av.
82
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Halvljus direkt mot mötande fordon, men fortsatt
helljus på båda sidor om fordonet.
Belysningen återgår till fullt helljus någon
sekund efter det att kamerasensorn inte
längre känner av mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus.
Aktivering/deaktivering
AHB kan aktiveras då ljusreglagets vred står i
läge
(förutsatt att funktionen inte har
deaktiverats i menysystemet MY CAR), se MY
CAR (s. 102).
Rattspak och ljusreglagets vred i läge AUTO.
Funktionen kan träda in vid mörkerkörning
när bilens hastighet är 20 km/h eller högre.
Aktivera/deaktivera AHB genom att föra vänster rattspak mot ratten till ändläget och
släppa. Deaktivering vid helljus medför att
belysningen direkt ställs om till halvljus.
Bil med analogt kombiinstrument
När AHB är aktiverat lyser symbolen
instrumentets informationsdisplay.
i
När helljuset är tänt lyser också symbolen
i kombiinstrumentet. För xenon-strålkastare gäller detta även om helljuset är delvis avbländat, dvs. så snart ljuskäglan lyser
med något mer än halvljus.
Bil med digitalt kombiinstrument
03 Instrument och reglage
När AHB är aktiverat lyser symbolen
med vitt sken i instrumentets informationsdisplay.
När helljuset är tänt lyser symbolen med blått
sken. För xenon-strålkastare gäller detta även
om helljuset är delvis avbländat, dvs. så snart
ljuskäglan lyser med något mer än halvljus.
Manuell manövrering
OBS
sensorerna inte längre är blockerade, släcks
meddelandet och symbolen
tänds.
VIKTIGT
Exempel på när manuell växling mellan
hel- och halvljus kan krävas:
VARNING
•
•
•
•
•
•
AHB är ett hjälpmedel för att vid gynnsamma förhållanden använda bästa möjliga ljussättning.
Föraren är alltid ansvarig för att manuellt
växla mellan hel- och halvljus när trafiksituationer eller väderförhållanden kräver det.
vid kraftigt regn eller tät dimma
vid underkylt regn
vid snörök eller snömodd
vid månsken
vid körning i svagt upplysta samhällen
när framförvarande trafik har svag
belysning
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
•
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera eller få ett eller flera av kameran
beroende system att sluta fungera.
om det finns fotgängare på eller vid
vägen
•
om det finns starkt reflekterande föremål såsom skyltar i närheten av vägen
•
när mötande trafiks belysning skyms
av t.ex. vägräcken
Om meddelandet Active high beam
Tillfälligt otillgängligt Manövrera manuellt
visas i kombiinstrumentets informationsdisplay måste växling mellan hel- och halvljus
göras manuellt. Dock kan ljusreglagets vred
ändå stå i läge
. Detsamma gäller om
meddelandet Vindrutesensorer blockerade
Se handbok och symbolen
visas.
slocknar när dessa meddeSymbolen
landen visas.
AHB kan vara tillfälligt otillgängligt t.ex. i
situationer med tät dimma eller kraftigt regn.
När AHB åter blir tillgängligt, eller vindrute-
•
•
•
03
när det finns trafik på anslutande vägar
vid backkrön eller svackor
i tvära kurvor.
För mer information om kamerasensorns
begränsningar, se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar (s. 211).
Relaterad information
•
•
Hel-/halvljus (s. 81)
Ljusreglage (s. 77)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
83
03 Instrument och reglage
Aktiva xenon-strålkastare*
Aktiva xenonstrålkastare är konstruerade för
att ge maximal belysning i kurvor och korsningar och därmed ge ökad säkerhet.
Aktiva xenon-strålkastare – ABL
03
Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster)
respektive aktiverad (höger).
Om bilen är utrustad med aktiva xenon-strålkastare (Active Bending Lights – ABL) följer
ljuset från strålkastarna rattrörelsen för att ge
maximal belysning i kurvor och korsningar
och därmed ge ökad säkerhet.
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
bilen (förutsatt att den inte har deaktiverats i
menysystemet MY CAR), se MY CAR (s.
102). Vid fel i funktionen lyser symbolen
i kombiinstrumentet samtidigt som informa-
23
84
Aktiverad vid leverans från fabrik.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
tionsdisplayen visar en förklarande text och
ytterligare en tänd symbol.
Symbol
Display
Innebörd
Strålkastarsystem
funktionsfel
Service
erfordras
Systemet är ur
funktion. Uppsök
en verkstad om
meddelandet
kvarstår. Volvo
rekommenderar
att du kontaktar
en auktoriserad
Volvoverkstad.
Funktionen är endast aktiv i skymning eller
mörker och endast när bilen är i rörelse.
Funktionen23 kan deaktiveras/aktiveras i
menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 102).
För anpassning av ljusbild, se Strålkastare –
anpassning av ljusbild (s. 89).
Kurvtagningsljus
Aktiva xenonstrålkastare är utrustade med
kurvtagningsljus som temporärt lyser upp
området snett framför bilen åt det håll ratten
vrids i tvär kurva, eller åt det håll blinkers
används.
Funktionen aktiveras när hel- eller halvljus
används samt bilens hastighet är lägre än ca
30 km/h.
Dessutom tänds båda kurvtagningsljusen
som ett komplement till backljuset vid backning.
Relaterad information
•
•
•
Hel-/halvljus (s. 81)
Aktivt helljus* (s. 82)
Ljusreglage (s. 77)
03 Instrument och reglage
Dimljus bak
Då sikten är nedsatt på grund av dimma kan
dimbakljuset användas för att andra trafikanter
i ett tidigt skede ska observera framförvarande
fordon.
OBS
Bestämmelser för användning av dimbakljus varierar mellan olika länder.
Relaterad information
•
Ljusreglage (s. 77)
Bromsljus
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.
Bromsljuset tänds när bromspedalen trycks
ner. Dessutom tänds det när något av förarstödssystemen Adaptiv farthållare (s. 179),
City Safety (s. 196) eller Kollisionsvarnare (s.
203) bromsar bilen.
För information om nödbromsljus och automatisk varningsblinkers, se Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s.
269).
03
Knapp för dimljus bak.
Dimbakljuset kan endast tändas när nyckelläge II är aktivt eller motorn är igång samt
eller
.
ljusreglagets vred står i läge
Tryck på knappen för till/från. Dimbakljusets
kontrollsymbol
i kombiinstrumentet och
lampan i knappen lyser när dimbakljuset är
tänt.
Dimbakljuset släcks automatiskt när motorn
stängs av eller när ljusreglagets vred ställs i
läge
eller
.
85
03 Instrument och reglage
Varningsblinkers
Varningsblinkers varnar andra trafikanter
genom att bilens samtliga blinkerlampor
blinkar samtidigt när denna funktion är aktiverad.
03
nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s. 269).
Relaterad information
•
Blinkers (s. 86)
Blinkers
Bilens blinkers manövreras med vänster rattspak. Blinkerlamporna blinkar tre gånger eller
kontinuerligt, beroende på hur långt uppåt
eller neråt spaken förs.
När varningsblinkers är aktiverade blinkar
båda blinkersymbolerna i kombinationsinstrumentet.
Blinkers.
Kort blinksekvens
Knapp för varningsblinkers.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers. Båda blinkersymbolerna i kombiinstrumentet blinkar när varningsblinkers används.
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när
bilen bromsats så kraftigt att nödbromsljusen
aktiverats och hastigheten understiger
10 km/h. Varningsblinkers förblir aktiva när
man stannat och deaktiveras automatiskt när
man kör iväg igen eller om knappen trycks in.
För mer information om nödbromsljus och
automatisk varningsblinkers, se Färdbroms –
86
För rattspaken uppåt eller neråt till första
läget och släpp. Blinkerlamporna blinkar
tre gånger. Funktionen kan aktiveras/
deaktiveras i menysystemet MY CAR, se
MY CAR (s. 102).
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till
yttersta läget.
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
03 Instrument och reglage
Blinkersymboler
Kupébelysning
För blinkersymboler, se Kombiinstrument –
kontrollsymbolernas innebörd (s. 64).
Kupébelysningen aktiveras/deaktiveras med
knappar i reglagen ovanför framsätena och
baksätet.
Relaterad information
Varningsblinkers (s. 86)
G021150
03
Bakre takbelysning.
G021149
•
Bakre takbelysning
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
kupébelysning.
Läslampa vänster sida
Läslampa höger sida
Kupébelysning
All belysning i kupén kan tändas och släckas
manuellt inom 30 minuter från det att:
•
motorn har stängts av och bilens elsystem är i nyckelläge 0
•
bilen har låsts upp men motorn har inte
startats.
Bakre takbelysning i bilar med panoramatak.
Lamporna tänds eller släcks med ett tryck på
respektive knapp.
Främre takbelysning
Läslamporna fram tänds eller släcks med ett
tryck på respektive knapp i takkonsolen.
87
03 Instrument och reglage
||
Instegsbelysning
Instegsbelysningen (och kupébelysningen)
tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs.
Handskfacksbelysning
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks när luckan öppnas eller stängs.
03
Make up-spegelbelysning
Belysningen till make up-spegeln (s. 137)
tänds respektive släcks då locket öppnas
eller stängs.
Belysning i lastutrymme
Belysningen i lastutrymmet tänds respektive
släcks då bakluckan öppnas eller stängs.
Belysningsautomatik
Med knappen för kupébelysning kan tre lägen
väljas för belysningen i kupén:
•
Av – höger sida intryckt, belysningsautomatiken är deaktiverad.
•
Neutralläge – belysningsautomatiken är
aktiverad.
•
På – vänster sida intryckt, kupébelysningen är tänd.
Neutralläge
När knappen är i neutralläge, tänds och
släcks kupébelysningen automatiskt enligt
nedanstående.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
88
•
•
bilen låses upp med fjärrnyckel eller
nyckelblad, se Fjärrnyckel – funktioner (s.
150) eller Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr (s. 154)
motorn stängts av och bilens elsystem är
i nyckelläge 0.
motorn startar
En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts.
bilen låses.
1. Ta fjärrnyckeln ur startlåset.
Kupébelysningen släcks när:
•
•
Ledbelysning
Ledbelysning omfattas av halvljus, parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt instegsbelysning.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i två
minuter om någon av dörrarna är öppen.
Om någon belysning tänds manuellt och bilen
låses kommer den att släckas automatiskt
efter två minuter.
Stämningsljus
När den vanliga kupébelysningen har slocknat och motorn går lyser några lysdioder,
bl.a. en i takbelysningen för att ge ett svagt
ljus och förhöja stämningen under färd.
Denna belysning slocknar en liten stund efter
den vanliga kupébelysningen när bilen låses.
Ljusstyrkan regleras med tumhjulet på ljusreglaget (s. 77).
2. För vänster rattspak mot ratten till ändläget och släpp. Funktionen aktiveras på
samma sätt som vid helljusblink, se Hel-/
halvljus (s. 81).
3. Stig ur bilen och lås dörren.
När funktionen aktiverats lyser halvljus,
parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar,
nummerskyltsbelysning, inre taklampor samt
instegsbelysning.
Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in i menysystemet MY CAR,
se MY CAR (s. 102).
Relaterad information
•
Trygghetsbelysning (s. 89)
03 Instrument och reglage
Trygghetsbelysning
Strålkastare – anpassning av ljusbild
Torkare och spolning
Trygghetsbelysning omfattas av parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt instegsbelysning.
Är bilen utrustad med aktiva xenon-strålkastare och har funktionen Aktivt helljus krävs att
ljusbilden ställs om vid skifte från höger- till
vänstertrafik, och omvänt.
Torkare och spolare rengör vindrutan och
bakrutan. Strålkastarna rengörs med högtrycksspolning.
Trygghetsbelysningen tänds med fjärrnyckeln, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 150),
och används för att tända bilens belysning på
avstånd.
Aktiva xenon-strålkastare*
När funktionen aktiverats med fjärrkontrollen
lyser parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre taklampor
samt instegsbelysning.
Tiden för hur länge trygghetsbelysningen ska
hållas tänd kan ställas in i menysystemet
MY CAR, se MY CAR (s. 102).
Relaterad information
•
Ledbelysning (s. 88)
Vindrutetorkare24
För bil utan funktionen Aktivt helljus* behöver
ingen anpassning av ljusbilden göras. Ljusbilden är utformad på ett sådant sätt att
mötande trafik inte bländas.
03
För bil med Aktivt helljus krävs anpassning av
ljusbilden. Bilen måste stå stilla och motorn
vara igång när ljusbilden skiftas mellan högeroch vänstertrafik.
Ljusbilden skiftas i menysystemet MY CAR,
se MY CAR (s. 102).
Halogenstrålkastare
Ingen anpassning av ljusbilden behöver
göras. Ljusbilden är utformad på ett sådant
sätt att mötande trafik inte bländas.
Vindrutetorkare och vindrutespolare.
Regnsensor, till/från
Tumhjul, känslighet/frekvens
Vindrutetorkare av
För spaken till läge 0 för att stänga
av vindrutetorkarna.
Enkelsvep
För spaken uppåt och släpp för att
göra ett svep.
24
För byte av torkarblad och serviceläge torkarblad, se Torkarblad (s. 329). För påfyllning av spolarvätska, se Spolarvätska – påfyllning (s. 331).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
89
03 Instrument och reglage
||
Intervalltorkning
Ställ in antalet svep per tidsenhet
med tumhjulet när intervalltorkning
är vald.
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal hastighet.
03
Torkarna sveper med hög hastighet.
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare under vintertid
– säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna och att eventuell snö eller is på
vindrutan (och bakrutan) är bortskrapad.
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara
blöt när vindrutetorkarna arbetar.
Serviceläge torkarblad
För rengöring av vindruta/torkarblad och byte
av torkarblad, se Torkarblad (s. 329) och Biltvätt (s. 349).
Regnsensor*
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet.
90
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
När regnsensorn är aktiverad tänds en lampa
i knappen och regnsensorsymbolen
visas i kombiinstrumentet.
Spolning av strålkastare och rutor
Aktivera och ställ in känslighet
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen
vara igång eller fjärrnyckeln i läge I eller II
samtidigt som spaken till vindrutetorkarna ska
vara i läge 0 alternativt i läge för enkelsvep.
Aktivera regnsensorn genom att trycka på
. Torkarna gör ett svep.
knappen
Om spaken förs uppåt gör torkarna extrasvep.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. (Ett extra svep
görs när tumhjulet vrids uppåt.)
Deaktivera
Deaktivera regnsensorn genom att trycka på
eller för spaken nedåt till ett
knappen
annat torkarprogram.
Regnsensorn deaktiveras automatiskt när
fjärrnyckeln tas ur startlåset eller fem minuter
efter att motorn stängts av.
VIKTIGT
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn
medan bilen är igång eller fjärrnyckeln är i
läge I eller II. Symbolen i kombiinstrumentet och lampan i knappen slocknar.
Spolningsfunktion.
Spolning av vindruta
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna.
Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna
några extra svep och strålkastarna spolas.
Uppvärmda spolmunstycken*
Spolmunstyckena värms automatiskt vid kyla
för att förhindra att spolarvätskan fryser fast.
Högtrycksspolning av strålkastare*
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara
vätska spolas strålkastarna automatiskt vid
var femte spolning av vindrutan.
Reducerad spolning
Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i behållaren och meddelandet om att man ska fylla
på spolarvätska visas i kombiinstrumentet,
03 Instrument och reglage
stängs tillförseln av spolarvätska till strålkastarna av. Detta för att prioritera rengöring av
vindrutan och sikten genom den.
Torkning och spolning av bakruta
Torkare – backning
Fönsterhissar
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren starta intervalltorkningsläge25. Funktionen upphör när backväxel läggs ur.
Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – med övriga dörrars
reglagepaneler manövreras respektive
fönsterhiss.
Om bakrutetorkaren redan går med kontinuerlig hastighet, sker ingen förändring.
03
OBS
På bilar med regnsensor aktiveras bakrutetorkaren vid backning, om sensorn är aktiverad och det regnar.
Relaterad information
Bakrutetorkare – intervalltorkning
Bakrutetorkare – kontinuerlig hastighet
Genom att föra spaken framåt (se pil i bild
ovan) startas spolning och torkning av bakrutan.
OBS
Bakrutetorkaren är utrustad med ett överhettningsskydd som gör att motorn stängs
av om den blir överhettad. Bakrutetorkaren
fungerar igen efter en nedkylningsperiod
(30 sekunder eller längre, beroende på värmen i motorn och yttertemperaturen).
25
•
•
Spolarvätska – påfyllning (s. 331)
Spolarvätska – kvalitet och volym (s. 371)
Reglagepanel i förardörr.
Elektrisk spärr för öppning av dörrar* och
fönster bak, se Barnsäkerhetsspärr –
elektrisk aktivering* (s. 167).
Reglage bakre fönster
Reglage främre fönster
VARNING
Kontrollera att ingen baksätespassagerare
kommer i kläm när fönstren stängs från
förardörren.
Denna funktion (intervalltorkning vid backning) kan stängas av. Uppsök en verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
91
03 Instrument och reglage
||
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare inte kommer i kläm om fönstren
stängs, även när fjärrnyckeln används.
VARNING
03
Om det finns barn i bilen – tänk på att alltid
bryta strömmen till fönsterhissarna genom
att välja nyckelläge 0 och ta sedan med
fjärrnyckeln då bilen lämnas. För information om nyckellägen – se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 70).
Manövrering
gepaneler kan bara manövrera respektive
fönsterhiss. Endast en reglagepanel i taget
kan manövreras.
För att fönsterhissarna ska kunna användas
måste nyckelläget vara lägst I – se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 70). Efter
motoravstängning kan fönsterhissarna manövreras i några minuter efter att fjärrnyckeln
tagits ur – dock inte efter att en dörr har öppnats.
Stängning av fönstren avbryts och fönstret
öppnas om något hindrar dess rörelse. Det
finns möjlighet att forcera klämskyddet när
stängning avbrutits t.ex. vid isbildning, genom
att kontinuerligt hålla knappen uppdragen tills
fönstret är stängt. Klämskyddet aktiveras åter
efter en kort stund.
OBS
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet då de bakre fönsterrutorna är öppna,
är att öppna även de främre fönsterrutorna
lite grann.
Manövrering utan automatik
Manövrering utan automatik
För något av reglagen lätt uppåt/nedåt.
Fönsterhissarna går upp/ner så länge reglaget hålls i position.
Manövrering med automatik
Manövrering med automatik
Manövrering av fönsterhissar.
Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – övriga dörrars regla-
92
För något av reglagen uppåt/nedåt till ändläget och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till sitt ändläge.
Manövrering med fjärrnyckel och
centrallås
För att fjärrmanövrera de elektriska fönsterhissarna från utsidan med fjärrnyckeln eller
från insidan med centrallåset, se Fjärrnyckel
med nyckelblad (s. 148) och Låsning/upplåsning – inifrån (s. 161).
Återställning
Ifall batteriet kopplats bort måste funktionen
för automatisk öppning återställas för att fungera korrekt.
1. Dra upp knappens främre del lätt för att
hissa upp rutan till sitt ändläge och håll
kvar i en sekund.
2. Släpp knappen kort.
3. Dra upp knappens främre del igen i en
sekund.
VARNING
Återställning måste ske för att klämskyddet ska fungera.
03 Instrument och reglage
Backspeglar – yttre
VARNING
De yttre backspeglarnas lägen justeras med
inställningsspaken i förardörrens reglage.
Spegeln på förarsidan är av vidvinkeltyp
för att ge god överblick. Föremål kan
synas vara längre bort än vad de i verkligheten är.
Yttre backspeglar
Lagring av position26
Backspeglarnas positioner lagras i nyckelminnet när bilen låses med fjärrnyckeln. När bilen
låses upp med samma fjärrnyckel intar backspeglarna och förarstolen de lagrade positionerna när förardörren öppnas.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 102).
Vinkling av backspegel vid parkering26
Reglage yttre backspeglar.
Inställning
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel eller R för höger backspegel. Lampan
i knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i
mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan ska inte längre lysa.
Backspegeln kan vinklas ner för att exempelvis föraren ska kunna se vägkanten vid parkering.
–
Lägg i backväxeln och tryck in knappen L
eller R.
När backväxeln läggs ur återgår backspegeln
automatiskt till dess ursprungliga position
efter ca 10 sekunder, eller tidigare genom att
trycka in knappen L respektive R.
Automatisk vinkling av backspegel vid
parkering26
När backväxeln läggs i vinklas backspegeln
automatiskt ner för att föraren exempelvis ska
26
kunna se vägkanten vid parkering. När backväxeln läggs ur återgår backspegeln automatiskt till sin ursprungliga position efter en
stund.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 102).
Automatisk infällning vid låsning26
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln
fälls backspeglarna in/ut automatiskt.
03
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 102).
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt
läge måste elektriskt återställas till neutralläge
för att den elektriska in-/utfällningen ska fungera korrekt:
1. Fäll in speglarna med knapparna L och R.
2. Fäll ut dem igen med knapparna L och R.
3. Upprepa ovanstående procedur vid
behov.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Automatisk avbländning*
För att backspeglarna ska kunna vara utrustade med denna funktion krävs att också den
inre backspegeln har automatisk avbländning,
se Backspegel – inre (s. 95).
Endast i kombination med elmanövrerad stol med minne, se Säten fram – elmanövrerade (s. 72).
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
93
03 Instrument och reglage
||
Rutor och backspeglar –
eluppvärmning
Se även Avfuktning och avfrostning av vindruta (s. 122).
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt
(nyckelläge måste vara lägst I).
Eluppvärmningen används för att få bort is
och imma från vindrutan, bakrutan och de
yttre backspeglarna.
2. Släpp dem efter ca 1 sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
Eluppvärmd vindruta*, bakruta och yttre
backspeglar
De yttre backspeglarna och bakrutan avimmas/avisas automatiskt om bilen startas i
yttertemperatur lägre än +7 °C. Autoavfrostning kan väljas i menysystemet MY CAR, se
MY CAR (s. 102).
Elektriskt infällbara backspeglar*
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in:
03
Fäll ut speglarna genom att trycka ner L och
R samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i
utfällt läge.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan på backspeglarna tänds då trygghetsbelysning (s. 89) eller ledbelysning (s. 88)
valts.
Relaterad information
•
•
Backspegel – inre (s. 95)
Rutor och backspeglar – eluppvärmning
(s. 94)
Eluppvärmning vindruta
Eluppvärmning bakruta och yttre backspeglar
Funktionen används för att få bort is och
imma från vindruta, bakruta och yttre backspeglar.
Ett tryck på respektive knapp startar uppvärmningen. Lampan i knappen visar att funktionen är aktiv. Stäng av uppvärmningen så
snart isen/imman är borta för att inte belasta
batteriet onödigt mycket. Funktionen stängs
dock av automatiskt efter en viss tid.
94
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
Backspegel – inre
Den inre backspegeln kan bländas av med ett
reglage i spegelns underkant. Alternativt bländar backspegeln av automatiskt.
Inre backspegel
avbländning finns inte på spegel med automatisk avbländning.
I backspegeln finns två sensorer – en framåtriktad och en bakåtriktad – som arbetar tillsammans för att identifiera och eliminera
bländande ljus. Den framåtriktade sensorn
känner av omgivande ljus, medan den bakåtriktade sensorn känner av ljus från bakomvarande fordons strålkastare.
Kompass*
I backspegeln finns en display som visar i
vilken kompassriktning bilens front pekar.
Handhavande
03
OBS
Skyms sensorerna av t. ex. parkeringstillstånd, transpondrar, solskydd eller objekt i
säten eller i lastutrymmet på ett sådant
sätt att ljus förhindras att nå sensorerna,
reduceras den inre och de yttre backspeglarnas avbländningsfunktion.
Reglage för avbländning
Manuell avbländning
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av med reglaget för avbländning när
bakomvarande ljus stör:
1. Blända av genom att föra reglaget in mot
kupén.
2. Återgå till normalt läge genom att föra
reglaget mot vindrutan.
Kompass (s. 95) kan enbart väljas till backspegel med automatisk avbländning.
Relaterad information
•
Backspeglar – yttre (s. 93)
Backspegel med kompass.
I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens
front pekar. Åtta olika riktningar visas med
engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E
(öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst),
W (väster) och NW (nordväst).
Kompassen aktiveras automatiskt när bilen
startas eller när nyckelläge II är aktivt, se
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s.
70). För att deaktivera/aktivera kompassen –
tryck in knappen på backspegelns undersida
med hjälp av t.ex. ett gem.
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglage för manuell
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
95
03 Instrument och reglage
||
7. Bilar med eluppvärmd vindruta*: Om
tecknet C visas i displayen när den eluppvärmda vindrutan aktiveras, genomför då
kalibrering enligt punkt 6 ovan med den
eluppvärmda vindrutan aktiverad, se
Avfuktning och avfrostning av vindruta (s.
122).
Kalibrering
Kompassen kan behöva kalibreras för att visa
rätt kompassriktning.
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas
flera magnetiska zoner.
Gör så här för att kalibrera:
2. Starta bilen och stäng av all elektrisk
utrustning (klimatanläggning, torkare etc.)
samt se till att alla dörrar är stängda.
OBS
Kalibreringen kan misslyckas eller helt utebli om elektrisk utrustning inte stängs av.
3. Håll knappen på backspegelns undersida
intryckt ca 3 sekunder. Numret för aktuell
magnetisk zon visas.
96
8. Upprepa ovanstående procedur vid
behov.
1. Stanna bilen på en stor öppen yta som är
fri från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G030295
03
Magnetiska zoner.
4. Tryck upprepade gånger på knappen tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se
kartan över magnetiska zoner för kompass.
5. Vänta tills displayen återgår till att visa
tecknet C, alternativt håll knappen på
backspegelns undersida intryckt
ca 6 sekunder (använd t.ex. ett gem) tills
det att tecknet C visas.
6. Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 10 km/h tills en kompassriktning
visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar. Kör därefter ytterligare
2 varv för att finjustera kalibreringen.
03 Instrument och reglage
Panoramatak* – allmänt
Panoramataket är uppdelat i två sektioner där
endast den främre sektionen är öppningsbar –
horisontellt eller vertikalt i bakkant (ventilationsläge).
Till panoramataket hör en solgardin, tillverkad
av perforerat tyg och placerad under glastaket, för extra skydd mot t.ex. starkt solljus.
VARNING
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av panoramatakets rörliga delar.
Panoramatak* – manövrering
Vid automatisk manövrering öppnas gardinen/
taket maximalt.
•
Manövrera alltid panoramataket under
uppsikt.
I ventilationsläge lyfts takets främre sektion
upp i bakkant.
•
Låt inte barn leka med manövreringsreglaget.
Manövrering
•
Tänk på att alltid bryta strömmen till
panoramataket genom att välja nyckelläge 0 och ta sedan med fjärrnyckeln/
PCC:n* då bilen lämnas. För information om nyckellägen – se Nyckellägen
– funktioner vid olika nivåer (s. 70).
Vindavvisare
Panoramataket och gardinen manövreras
med ett reglage som är placerat i taket. Reglaget aktiveras i nyckelläge I eller II, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 70).
VARNING
03
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av panoramatakets rörliga delar.
•
Manövrera alltid panoramataket under
uppsikt.
•
Låt inte barn leka med manövreringsreglaget.
•
Tänk på att alltid bryta strömmen till
panoramataket genom att välja nyckelläge 0 och ta sedan med fjärrnyckeln/
PCC:n* då bilen lämnas. För information om nyckellägen – se Nyckellägen
– funktioner vid olika nivåer (s. 70).
Till panoramataket hör en vindavvisare som
fälls upp när panoramataket är i öppet läge.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
97
03 Instrument och reglage
||
Snabb öppning/stängning
Panoramataket och gardinen kan öppnas/
stängas samtidigt:
03
•
Κppna – tryck reglaget bakåt två gånger
till läget för automatisk manövrering och
släpp.
•
Stäng – tryck reglaget framåt två gånger
till läget för automatisk manövrering och
släpp.
OBS
Vid manuell öppning måste gardinen vara
helt öppen innan panoramataket kan öppnas. Vid omvänd procedur måste panoramataket vara helt stängt innan gardinen
kan stängas.
Ventilationsläge
Manuell manövrering
Κppning, automatisk
Κppning, manuell
Stängning, manuell
Stängning, automatisk
Panoramataket och gardinen kan manövreras
i nyckelläge I eller II.
Automatisk manövrering
1. För att maximalt öppna gardinen – tryck
reglaget bakåt till läget för automatisk
öppning och släpp.
2. För att sedan öppna panoramataket maximalt – tryck reglaget bakåt en andra
gång till läget för automatisk öppning och
släpp.
Stäng taket/gardinen genom att upprepa
föregående procedur i omvänd ordning –
tryck i stället reglaget framåt till läget för automatisk stängning.
98
1. Κppna gardinen – tryck reglaget bakåt till
tryckpunkten för manuell öppning. Gardinen rör sig mot maximal öppning så länge
knappen hålls intryckt.
2. Vinkla panoramataket – tryck reglaget
bakåt en andra gång till tryckpunkten för
manuell öppning
3. Κppna panoramataket – tryck reglaget
bakåt en tredje gång till tryckpunkten för
manuell öppning. Panoramataket rör sig
mot maximal öppning så länge knappen
hålls intryckt.
Stäng taket/gardinen genom att upprepa
föregående procedur i omvänd ordning –
tryck i stället reglaget framåt till läget för
manuell stängning.
Ventilationsläge, vertikalt i bakkant.
Κppna genom att trycka reglagets bakkant uppåt.
Stäng genom att dra reglagets bakkant
nedåt.
Då ventilationsläge väljs lyfts den främre sektionen upp i bakkant. Om gardinen är helt
stängd när ventilationsläge väljs – öppnar den
automatiskt ca 50 mm.
03 Instrument och reglage
Stängning med fjärrnyckel eller
centrallåsknapp
därefter automatiskt till ca 50 mm från det
blockerade läget (alternativt till fullt ventilationsläge). Klämskyddet verkar också vid
öppning av glasluckan eller solgardinen.
Det finns möjlighet att forcera klämskyddet
när stängning avbrutits t.ex. vid isbildning
runt glasluckan, genom att kontinuerligt hålla
reglaget fram- eller nedtryckt tills glasluckan
är stängd.
Med ett långt tryck på låsknappen, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 150) och Låsning/
upplåsning – inifrån (s. 161), stängs panoramataket och alla fönstren. De yttre backspeglarna fälls in*, dörrarna och bakluckan
låses. Om stängningen behöver avbrytas,
tryck på låsknappen igen.
Menyhantering – kombiinstrument
Med vänster rattspak styrs de menyer (s. 100)
som visas i informationsdisplayen i kombiinstrumentet (s. 59). Vilka menyer som visas är
beroende av nyckelläget (s. 70).
03
Display (analogt kombiinstrument) och reglage
för menyhantering.
VARNING
Om panoramataket stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen kommer i
kläm.
Klämskydd
Panoramataket har ett klämskydd som löser
ut om glasluckan eller solgardinen blockeras
av något föremål vid stängning. Vid blockering stannar luckan eller gardinen och öppnas
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
99
03 Instrument och reglage
||
Menyöversikt – kombiinstrument
Nollställning färddator
Vilka menyer som visas i kombiinstrumentets
informationsdisplay är beroende av nyckelläget (s. 70).
Relaterad information
•
Vissa av nedanstående menyalternativ förutsätter att funktion och hårdvara är installerad i
bil.
Kombiinstrument, analogt – översikt (s.
59)
•
•
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 60)
Analogt kombiinstrument
03
Digital hastighet
Parkeringsvärmare*
Display (digitalt kombiinstrument) och reglage för
menyhantering.
OK – åtkomst av meddelandelista samt
bekräftar meddelanden.
Tumhjul – bläddrar mellan menyval.
RESET – nollställer aktiv funktion.
Används i vissa fall till att välja/aktivera en
funktion, se förklaring under respektive
funktion.
Om meddelande (s. 101) finns måste det
bekräftas med OK för att menyerna ska visas.
Relaterad information
•
Meddelanden – hantering (s. 102)
Extravärmare*
Färddatoralternativ
Servicestatus
Oljenivå27
Meddelanden (##)28
Digitalt kombiinstrument
Inställningar*
Teman
Kontrastläge/Färgläge
Servicestatus
Meddelanden28
Oljenivå27
Parkeringsvärmare*
27
28
100
Vissa motorer.
Antal meddelande anges inom parentes.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Menyhantering – kombiinstrument (s. 99)
03 Instrument och reglage
Meddelanden
Samtidigt som en varnings-, informationseller kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande meddelande i informationsdisplayen.
Meddelande
Innebörd
Stanna snarastA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstadB.
Stanna
motornA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstadB.
Service snarastA
Kontakta en verkstadB
för omgående kontroll av
bilen.
Service
erfordrasA
Kontakta en verkstadB
för kontroll av bilen så
snart som möjligt.
Se handbokA
Läs ägarmanualen.
Boka tid för
service
Dags att boka service –
kontakta en verkstadB.
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
Tid för service
Dags för service – kontakta en verkstadB. Tidpunkten påverkas av
antal körda mil, antal
månader sedan senaste
service, motorns gångtid
och oljekvalitet.
Växellådan
varm Stanna
snarast Låt
svalna
Kritiskt fel. Stanna
genast bilen på ett
säkert sätt och kontakta
en verkstadB.
Tillfälligt
avstängdA
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs
automatiskt under körning eller efter omstart.
Låg batterispänning
Strömsparläge
Ljudsystemet avstängt
för att spara energi.
Ladda batteri.
Tid för service överskriden
Följs inte serviceintervall
täcker inte garantin
eventuellt skadade delar
– kontakta en verkstadB.
Växellåda
Oljebyte
erfordras
Kontakta en verkstadB
för kontroll av bilen så
snart som möjligt.
Växellåda
Minskad prestanda
Växellådan klarar inte full
kapacitet. Kör försiktigt
tills meddelandet slocknarC.
Vid upprepad visning –
kontakta en verkstadB.
Växellådan
varm Sänk
hastigheten
A
B
C
03
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var
problem har uppstått.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
För mer information rörande automatisk växellåda, se
Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 249).
Relaterad information
•
•
Meddelanden – hantering (s. 102)
Menyhantering – kombiinstrument (s. 99)
Kör lugnare eller stanna
bilen på ett säkert sätt.
Lägg ur växeln och låt
motorn gå på tomgång
tills meddelandet slocknarC.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
101
03 Instrument och reglage
03
Meddelanden – hantering
MY CAR
Med vänster rattspak kan man bekräfta och
bläddra bland meddelanden (s. 101) som
visas i kombiinstrumentets informationsdisplay.
MY CAR är en menykälla som hanterar många
av bilens funktioner, t.ex. City Safety, lås och
larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan
etc.
Samtidigt som en varnings-, informationseller kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande meddelande i displayen. Felmeddelande lagras i en minneslista tills felet åtgärdats.
Vissa funktioner är standard, andra är tillval –
utbudet varierar även beroende av marknad.
Tryck in OK på vänster rattspak för att
bekräfta ett meddelande. Bläddra bland meddelanden med tumhjulet (s. 99).
Handhavande
Navigering bland menyerna sker med
knappar på mittkonsolen eller med rattens
högra knappsats.
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när
färddatorn används, måste meddelandet
läsas (tryck på OK) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
Relaterad information
•
Menyöversikt – kombiinstrument (s. 100)
MY CAR – öppnar menysystemet MY
CAR.
OK/MENU – tryck på knappen i mittkonsolen eller tumhjulet i ratten för att välja/
102
03 Instrument och reglage
bocka i markerat menyalternativ eller
lagra vald funktion i minnet.
TUNE – vrid på vredet i mittkonsolen eller
tumhjulet i ratten för att stega upp/ner
bland menyalternativ.
EXIT
Färddator
Bilens färddator kan registrera, beräkna och
visa information under färd.
Färddatorns innehåll och utseende varierar
beroende av om kombiinstrumentet är av typ
"Analog" eller "Digital":
EXIT-funktioner
•
Beroende av i vilken funktion markören befinner sig vid EXIT-tryck och på vilken menynivå, kan något av följande ske:
Färddator – kombiinstrument "Analog" (s.
104)
•
Färddator – kombiinstrument "Digital" (s.
107)
•
•
•
•
•
telefonsamtal avvisas
aktuell funktion avbryts
inmatade tecken raderas
senast gjorda val ångras
leder uppåt i menysystemet.
Kort respektive långt tryck kan ge varierande
resultat.
Färddatorns Funktioner respektive alternativa Rubriker ligger vardera listade i en ändlös slinga (loop).
Relaterad information
•
•
Färddator – färdstatistik* (s. 111)
Färddator – kompletterande information
(s. 110)
03
Kontroll och inställningar kan göras direkt
efter att kombiinstrumentet automatiskt tänds
upp i samband med upplåsning. Om inget av
färddatorns reglage påverkas inom
ca 30 sekunder efter öppnad förardörr, släcks
instrumentet varefter antingen nyckelläge II (s. 70) eller motorstart krävs för att
kunna manövrera Färddatorn.
OBS
Ett långt tryck leder till högsta menynivån
(huvudkällvyn), varifrån bilens samtliga funktioner/menykällor kan nås.
Om ett varningsmeddelande visas när
Färddatorn används måste meddelandet
först kvitteras innan färddatorn kan aktiveras igen.
Menyalternativ och sökvägar
För beskrivning av menyalternativ och sökvägar i MY CAR, se supplement Sensus Infotainment.
•
Kvittera meddelandet med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
Gruppmenyer
Färddatorn har två olika gruppmenyer:
•
•
Funktioner
Rubrik i kombiinstrumentet
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
103
03 Instrument och reglage
Färddator – kombiinstrument
"Analog"
Bilens färddator kan registrera, beräkna och
visa information under färd.
03
Färddatorns menyer ligger i en steglös loop.
Ett av alternativen är att färddatorns display
slocknar – det markerar även början/slutet på
loopen.
Funktioner
Gör så här för att öppna och kontrollera/
justera funktioner:
1. För säkerställning att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – ”Nollställ” dem
först med 2 tryck på RESET.
2. Tryck på OK – loop med alla funktioner
öppnas.
3. Bläddra bland funktionerna med tumhjulet och välj/bekräfta med OK.
4. Avluta med 2 tryck på RESET efter utförd
kontroll/justering.
Färddatorns olika funktioner listas i följande
tabell:
Informationsdisplay och reglage.
OK – Κppnar loopen med Färddatorns
funktioner + Aktiverar markerat alternativ.
Tumhjul – Κppnar loopen med Färddatorns rubriker + Bläddrar mellan alternativ.
RESET – Ångrar, nollar eller backar ut ur
en funktion efter utfört val.
104
03 Instrument och reglage
Funktioner
Information
Digital hastighet
Visar bilens hastighet digitalt i kombiinstrumentets centrum:
•
•
•
•
km/h
Ingen visning
Parkeringsvärmare*
•
•
•
Κppna med med OK, välj med tumhjulet, bekräfta med OK och backa ut med ENTER.
mph
För beskrivning av programmering tidur, se Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 127).
Direktstart
03
Tidur 1 – leder till meny för val av klockslag.
Tidur 2 – leder till meny för val av klockslag.
Extravärmare*
För mer information, se Extravärmare* (s. 131).
• Auto På
• Av
Färddatoralternativ
•
•
•
•
•
Körsträcka till tom tank
Bränsleförbrukning
Medelhastighet
Trippmätare T1 och miltal
Trippmätare T2 och miltal
Servicestatus
Här väljs/aktiveras de alternativ som ska finnas som valbara rubriker i Färddatorn. Symbolerna
för redan valda är VITA och försedda med en "bock" – övriga är GRÅ och saknar "bock":
1. Κppna med funktionen med OK, bläddra mellan alternativens symboler med tumhjulet
och markera/stanna på önskad symbol.
2. Bekräfta med OK – symbolen skiftar färg från GRÅ till VIT och markeras med en "bock".
3. Fortsätt att välja funktionssymboler med tumhjulet eller avsluta med RESET.
Visar antal månader och körsträcka till nästa service.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
105
03 Instrument och reglage
||
A
03
Funktioner
Information
OljenivåA
För mer information, se Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 317).
Meddelanden (##)
För mer information, se Meddelanden – hantering (s. 102).
Vissa motorer.
Rubriker
En av rubrikerna i följande tabell kan väljas för
konstant visning i kombiinstrumentet. Gör så
här för att bestämma vilken:
106
2. Vrid på tumhjulet – valbara rubriker för
färddatorn visas i en loop.
3. Stanna på önskad rubrik.
Färddatorrubrik i kombiinstrumentet
Information
Trippmätare T1 och miltal
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T1.
Trippmätare T2 och miltal
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T2.
Räckvidd
För mer information – se avsnittet "Räckvidd – körsträcka till tom tank" (s. 110).
Bränsleförbrukning
Aktuell förbrukning.
Medelhastighet
•
Ingen färddatorinformation.
Detta alternativ visar en tom display – det markerar även början/slutet på loopen.
Kombiinstrumentets färddatorrubrik kan när
som helst under färd skiftas till ett annat alternativ. Gör så här:
–
1. För säkerställning att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – ”Nollställ” dem
först med 2 tryck på RESET.
Vrid på tumhjulet – stanna på önskad
rubrik.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Långt tryck på RESET nollställer Medelhastighet.
Relaterad information
•
Färddator – kompletterande information
(s. 110)
•
Färddator – färdstatistik* (s. 111)
03 Instrument och reglage
Färddator – kombiinstrument "Digital"
Funktioner
Bilens färddator kan registrera, beräkna och
visa information under färd.
Gör så här för att öppna och kontrollera/
justera funktioner:
Färddatorns menyer ligger i en steglös loop.
Ett av alternativen är att färddatorns tre displayer slocknar – det markerar även början/
slutet på loopen.
1. För säkerställning att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – ”Nollställ” dem
först med 2 tryck på RESET.
2. Tryck på OK – loop med alla funktioner
öppnas.
3. Bläddra bland funktionerna med tumhjulet och välj/bekräfta med OK.
03
4. Avluta med 2 tryck på RESET efter utförd
kontroll/justering.
Färddatorns olika funktioner listas i följande
tabell:
Informationsdisplayer och rattspakens reglage.
OK – Κppnar loopen med Färddatorns
funktioner + Aktiverar markerat alternativ.
Tumhjul – Κppnar loopen med Färddatorns rubriker + Bläddrar mellan alternativ.
RESET – Ångrar, nollar eller backar ut ur
en funktion efter utfört val.
}}
107
03 Instrument och reglage
||
Funktioner
Information
Nollställning färddator
Observera att denna funktion inte nollställer de båda trippmätarna T1 och T2 – se tabellen
under nästa avsnitt "Rubriker" eller avsnittet "Nollställning med 'Digital'" (s. 110) för information om det momentet.
•
•
03
Medelförbrukning
Medelhastighet
Meddelanden
För mer information, se Meddelanden – hantering (s. 102).
Teman
Här väljs kombiinstrumentets (s. 59) utseende.
Inställningar*
Välj Auto På eller Av.
För mer information, se Extravärmare* (s. 131).
Kontrastläge/Färgläge
Justera kombiinstrumentets ljus- och färgintensitet.
Parkeringsvärmare*
För beskrivning av programmering tidur, se Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 127).
• Direktstart
• Symbol Tidur 1 – leder till meny för val av
klockslag.
•
A
Symbol Tidur 2 – leder till meny för val av
klockslag.
Servicestatus
Visar antal månader och körsträcka till nästa service.
OljenivåA
För mer information, se Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 317).
Vissa motorer.
Rubriker
Tre färddatorrubriker kan visas samtidigt – en
i vardera ”fönster” (se föregående bild).
108
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
En av rubrikkombinationerna i följande tabell
kan väljas för konstant visning i kombiinstrumentet. Gör så här för att bestämma vilken:
1. För säkerställning att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – ”Nollställ” dem
först med 2 tryck på RESET.
03 Instrument och reglage
2. Vrid på tumhjulet – valbara rubrikkombinationerer visas i en loop.
3. Stanna på önskad rubrikkombination.
Rubrikkombinationer
Information
Medelförbrukning
Trippmätare T1 + Mätarställning
Medelhastighet
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T1.
Nuvarande förbrukning
Trippmätare T2 + Mätarställning
Körsträcka till tom
tank
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T2.
Nuvarande förbrukning
Mätarställning
kmh<>mph
Ingen färddatorinformation.
03
kmh<>mph – se avsnittet "Digital hastighetsvisning" (s. 110).
Detta alternativ släcker samtliga färddatorns tre displayer – det
markerar även början/slutet på loopen.
Kombiinstrumentets rubrikkombination för
Färddatorn kan när som helst under färd skiftas till ett annat alternativ. Gör så här:
–
Vrid på tumhjulet – stanna på önskad
rubrik.
Relaterad information
•
Färddator – kompletterande information
(s. 110)
•
Färddator – färdstatistik* (s. 111)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
109
03 Instrument och reglage
Färddator – kompletterande
information
När rubrik Räckvidd visar "----" finns ingen
garanterad körsträcka kvar.
Bilens färddator kan registrera, beräkna och
visa information under färd. Här följer kompletterande information av några funktioner.
–
Medelförbrukning
03
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
under senast körda 30 km och återstående
körbar bränslemängd.
Genomsnittlig bränsleförbrukning beräknas
från senaste nollställning.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om körsättet
ändras.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven värmare* har använts.
Medelhastighet
Genomsnittshastigheten beräknas för avverkad körsträcka sedan senaste nollställning.
Nuvarande förbrukning
Uppgiften om aktuell bränsleförbrukning uppdateras fortlöpande – ungefär varje sekund.
När bilen framförs i låg hastighet visas förbrukningen per tidsenhet – i högre hastighet
visas den relaterad till körsträcka.
Olika enheter (km/miles) kan väljas för visning
– se avsnittet "Ändra enhet" (s. 110).
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka. För mer information om hur
bränsleförbrukningen kan påverkas, se Volvo
Personvagnars miljöfilosofi (s. 19).
Digital hastighetsvisning29
Hastigheten visas i motsatt enhet (kmh/mph)
relaterat huvudinstrumentet. Är det t.ex. graderat i mph, visar Färddatorn motsvarande
hastighet i km/h och omvänt.
Nollställning med "Analog"
Med aktuell färddatorrubrik – Trippmätare T1,
Trippmätare T2 eller Medelhastighet – visad i
kombiinstrumentet:
Gör ett långt tryck på RESET – vald
rubrik nollas.
Räckvidd – körsträcka till tom tank
–
Färddatorn visar ungefärlig sträcka som kan
köras med kvarvarande bränslemängd i tanken.
Varje rubrik måste nollas individuellt.
29
110
Fyll då på bränsle snarast möjligt.
Enbart för kombiinstrument "Digital".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Nollställning med "Digital"
Trippmätare:
1. Vrid med tumhjulet fram den rubrikkombination innehållande trippmätaren som
ska nollställas.
2. Gör ett långt tryck på RESET – vald trippmätare nollas.
Medelhastighet & Medelförbrukning:
1. Välj funktion Nollställning färddator och
aktivera med OK.
2. Välj något av följande alternativ med
Tumhjulet och aktivera med OK:
•
•
•
l/100 km
km/h
Nollställ båda
3. Avsluta med RESET.
Ändra enhet
Det går att växla enhet (km/miles) för sträcka
och hastighet i menysystemet My Car, se MY
CAR (s. 102).
OBS
Förutom i Färddatorn, ändras dessa
enheter samtidigt även i Volvos navigationssystem*.
03 Instrument och reglage
Relaterad information
•
Färddator – färdstatistik* (s. 111)
Färddator – färdstatistik*
Handhavande
Information lagras om gjorda färder innehållande genomsnittlig bränsleförbrukning och
medelhastighet, vilket kan ses på mittkonsolens bildskärm som ett stapeldiagram.
I menysystemet MY CAR kan olika inställningar göras. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 102)
• Påbörja ny resa – med ENTER raderas
all tidigare statistik, backa ut ur menyn
med EXIT.
Funktion
• Nollställ vid varje körcykel – kryssa i
rutan med ENTER och backa ut ur menyn
med EXIT.
03
Med alternativet "Nollställ vid varje
körcykel" ikryssat raderas all statistik automatiskt efter avslutad körning och 4 timmars
stillestånd. Vid påföljande motorstart börjar
Färdstatistiken om från noll.
Färdstatistik30.
Varje stapel symboliserar 1 km eller 10 km
körd sträcka, beroende av vald skala – stapeln längst till höger visar värdet för aktuell
pågående kilometer eller 10 km.
Ska en ny körcykel påbörjas innan 4 timmar
förflutit måste aktuell period först raderas
manuellt med alternativet "Påbörja ny resa".
Se även information om Eco guide (s. 63) .
Relaterad information
•
Färddator – kompletterande information
(s. 110)
Med TUNE-ratten kan skalan för staplarna
skiftas mellan 1 km och 10 km – markören
längst till höger skiftar läge mellan uppe och
nere relaterat vald skala.
30
Bilden är schematisk – layout kan variera beroende av bilmodell eller uppdaterad mjukvara.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
111
KLIMAT
04 Klimat
Allmänt om klimat
användas i första hand. För att minska
risken för uppkomst av imma ska fönstren
hållas rena och putsas med vanligt fönsterputsmedel.
Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering (s. 118). Klimatanläggningen kyler
eller värmer samt avfuktar luften i kupén.
OBS
Luftkonditioneringen (AC) (s. 121) kan
stängas av, men för bästa möjliga klimatkomfort i kupén och undvikande av imma
på rutorna bör den alltid vara påslagen.
Att tänka på
•
För att luftkonditioneringen ska fungera
optimalt bör sidofönster och panoramatak* vara stängda
•
Genomvädringsfunktionen (s. 162) öppnar/stänger alla sidofönster samtidigt och
kan användas exempelvis för att snabbt
vädra ur bilen vid varmt väder.
•
Sopa bort is och snö från luftintaget till
klimatanläggningen (spalten mellan huv
och vindruta).
•
Vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen.
Detta är normalt.
•
•
När motorn behöver maximal kraft, dvs.
vid fullgasacceleration eller körning i uppförsbacke med släpvagn, kan luftkonditioneringen tillfälligt stängas av. Det kan
då uppstå en tillfällig temperaturökning i
kupén.
För att ta bort imma på fönstrens insida
ska defrosterfunktionen (s. 122)
Bilar med Start/Stop*
Vid auto-stoppad (s. 256) motor kan viss
utrustning få sin funktion tillfälligt reducerad,
t.ex. klimatanläggningens fläkthastighet (s.
120).
Bilar med ECO*
När funktionen ECO (s. 265) aktiveras kan
viss utrustning få sin funktion tillfälligt reducerad eller avstängd, t.ex. luftkonditioneringen (s. 121).
Faktisk temperatur
Temperaturen som väljs i kupén motsvarar
den fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till
lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc.
som för tillfället råder i och kring bilen.
I systemet finns en solsensor (s. 114) som
känner av på vilken sida solen skiner in i
kupén. Detta medför att temperaturen kan
skilja mellan höger och vänster luftmunstycken trots att regleringen är inställd på
samma temperatur på båda sidor.
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 113)
04
Temperaturreglering i kupé (s. 121)
OBS
Vid aktivering av ECO-funktionen ändras
några parametrar i klimatsystemets inställningar och några el-förbrukares funktioner
reduceras – ett tryck på AC-knappen återställer klimatsystemet men då med reducerad AC-funktion.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Faktisk temperatur (s. 113)
Menyinställningar – klimat (s. 116)
Elektronisk klimatanläggning – ECC (s.
118)
Luftdistribution i kupé (s. 116)
Luftrening (s. 114)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
113
04 Klimat
Sensorer – klimat
Luftrening
Luftrening – kupéfilter
Klimatanläggningen har ett antal sensorer till
hjälp för att reglera temperaturen (s. 113) i
bilen.
Interiören i kupén är utformad för att vara trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker
och astmatiker.
All luft som kommer in i bilens kupé renas
med ett filter.
•
Solsensorn sitter på instrumentpanelens
ovansida.
Kupéfilter (s. 114)
•
Temperatursensorn för kupén sitter
nedanför klimatpanelen.
•
•
•
•
Yttertemperatursensorn sitter i yttre backspegeln.
•
•
Fuktsensorn* sitter vid inre backspegeln.
Interior Air Quality System (IAQS) (s.
115)*
04
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller andra föremål.
Relaterad information
•
114
Allmänt om klimat (s. 113)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Material i kupén (s. 115)
Clean Zone Interior Package (CZIP) (s.
115)*
Filtret måste bytas med jämna mellanrum.
Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare.
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 113)
Relaterad information
•
Luftrening (s. 114)
04 Klimat
Luftrening – Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
CZIP omfattar en serie modifieringar som håller kupén ännu renare från allergi- och astmaframkallande substanser.
Följande ingår:
•
•
En utbyggd fläktfunktion som innebär att
fläkten startar när bilen öppnas med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med
friskluft. Funktionen startar vid behov och
stängs av automatiskt efter en stund eller
då en av dörrarna till kupén öppnas.
Luftrening – IAQS*
Luftrening – material
Luftkvalitetssystemet IAQS avskiljer gaser och
partiklar så att halten av lukter och föroreningar i kupén reduceras.
Utprovade material har utvecklats för att minimera dammängden i kupén och bidra till att
kupén blir lättare att hålla ren.
Om utomhusluften är förorenad stängs luftintaget och luften återcirkuleras.
Mattorna i både kupén och lastutrymmet är
löstagbara och lätta att ta ur och göra rena.
Använd rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo för att rengöra interiören (s. 351).
Det är möjligt att aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 102).
OBS
Luftrening (s. 114)
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn alltid vara inkopplad.
Luftkvalitetssystemet IAQS (s. 115) är ett
helautomatiskt system som renar luften i
kupén från luftföroreningar som partiklar,
kolväten, kväveoxider och marknära
ozon.
04
I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
Vid imbildning bör luftkvalitetssensorn
kopplas ur och defrosterfunktionerna för
vindruta och sidorutor samt bakruta
användas.
OBS
För att behålla CZIP-standard i bilar med
CZIP ska IAQS-filtret bytas efter
15 000 km eller en gång per år beroende
på vilket som inträffar först. Dock max
75 000 km över 5 år. I bilar utan CZIP och
då kunden inte vill behålla CZIP-standard
ska IAQS-filtret bytas vid ordinarie service.
Relaterad information
•
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 113)
Luftrening (s. 114)
Luftrening – Clean Zone Interior Package
(CZIP)* (s. 115)
För mer information om CZIP, se broschyren
som medföljer bilen vid köpet.
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 113)
Luftrening (s. 114)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
115
04 Klimat
04
Menyinställningar – klimat
Luftdistribution i kupé
Det är möjligt att aktivera/deaktivera eller
ändra grundinställning för sex av klimatanläggningens funktioner via mittkonsolen.
Den inkommande luften fördelas genom ett
antal olika munstycken i kupén.
•
Fläktnivå vid automatisk klimatreglering (s. 120).
•
•
Återcirkulationstimer (s. 123).
•
•
Luftkvalitetssystem (s. 115)*.
•
Automatisk start av rattvärme (s. 77).
Automatisk start av bakrutedefroster (s.
94).
Automatisk start av stolsvärme förare (s.
119).
Mer information finns i beskrivningen av
menysystemet (s. 102).
Klimatanläggningens funktioner kan i menysystemet MY CAR återställas till grundinställningen. För beskrivning av menysystemet, se
MY CAR (s. 102).
Relaterad information
•
116
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanel
Allmänt om klimat (s. 113)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Κppet
I AUTO-läget sker luftdistributionen helt automatiskt.
Vid behov går den att styra manuellt, se luftfördelningstabellen (s. 124).
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om de yttersta munstyckena riktas mot sidofönstren kan imma elimineras.
04 Klimat
Ventilationsmunstycken i dörrstolpar
Luftfördelning
Stängt
Luftfördelning – defroster vindruta
Κppet
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om munstyckena riktas mot fönstren kan
imma elimineras i kallt klimat.
Om munstyckena riktas in mot kupén erhålls,
i varmt klimat, en behaglig miljö i baksätet.
Luftfördelning – ventilation golv
Figuren utgörs av tre knappar. Vid tryck på
knapparna tänds i bildskärmen (se följande
bild) motsvarande figur och en pil framför
respektive del av figuren som visar vilken luftfördelning som är vald. För mer information,
se luftfördelningstabellen (s. 124).
Vald luftfördelning visas i mittkonsolens bildskärm.
04
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 113)
Autoreglering (s. 120)
Luftdistribution – återcirkulation (s. 123)
OBS
Tänk på att små barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
117
04 Klimat
Elektronisk klimatanläggning – ECC
ECC (Electronic Climate Control) håller den
temperatur som väljs i kupén och kan ställas
in separat för förar- och passagerarsidan.
Med autofunktionen regleras temperatur, luftkonditionering, fläkthastighet, återcirkulation
och luftfördelning automatiskt.
04
Temperaturreglering (s. 121), vänster
sida
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar (s. 94)
Eluppvärmt framsäte (s. 119), vänster
sida
Eluppvärmt framsäte (s. 119), höger sida
Max. defroster (s. 122)
Fläkt (s. 120)
Luftfördelning (s. 116) – ventilation golv
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Luftfördelning – defroster vindruta
118
Temperaturreglering (s. 121), höger sida
Återcirkulation (s. 123)
AUTO – Automatisk klimatreglering (s.
120)
AC – Luftkonditionering på/av (s. 121)
04 Klimat
Eluppvärmda framsäten*
•
Framsätenas uppvärmning har tre lägen för att
öka komforten för förare och passagerare när
det är kallt.
Lägsta värmenivån – ett orange fält lyser i
bildskärmen.
•
Stäng av värmen – inget fält lyser.
VARNING
Eluppvärmt baksäte*
Uppvärmningen av baksätets1 ytterpositioner
har tre lägen för att öka komforten för passagerare när det är kallt.
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller
av någon anledning har svårigheter att
hantera reglaget för det eluppvärmda
sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.
Automatisk start av förarsätesvärme
04
Med automatisk start av förarsätesvärme
aktiverad kommer förarsätet att ha högsta
värmenivån vid motorstart.
Aktuell värmenivå visas i mittkonsolens bildskärm.
Automatisk start sker när bilen är kall och
omgivningstemperaturen är lägre än
ca +7 °C.
Aktuell värmenivå visas i tryckknappens lampor.
Det är möjligt att aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 102).
•
•
•
•
Relaterad information
Tryck upprepade gånger på knappen för att
aktivera funktionen:
•
Högsta värmenivån – tre orange fält lyser i
mittkonsolens bildskärm (se bilden ovan).
•
Lägre värmenivån – två orange fält lyser i
bildskärmen.
1
•
•
Allmänt om klimat (s. 113)
Tryck upprepade gånger på knappen för att
aktivera funktionen:
Högsta värmenivån – tre lampor lyser.
Lägre värmenivån – två lampor lyser.
Lägsta värmenivån – en lampa lyser.
Stäng av värmen – ingen lampa lyser.
Eluppvärmt baksäte* (s. 119)
Eluppvärmt baksäte utgår om man väljer till integrerad två-stegs bälteskudde (s. 44).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
119
04 Klimat
||
VARNING
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller
av någon anledning har svårigheter att
hantera reglaget för det eluppvärmda
sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.
Fläkt
Autoreglering
Fläkten bör alltid vara aktiverad, detta för att
undvika imma på rutorna.
Autofunktionen reglerar automatiskt temperatur (s. 121), luftkonditionering (s. 121), fläkthastighet (s. 120), återcirkulation (s. 123) och
luftfördelning (s. 116).
OBS
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in – vilket kan ge risk
för imma på rutorna.
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 113)
Fläktvred
Eluppvärmda framsäten* (s. 119)
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten. Om
AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt (s.
120) – tidigare inställd fläkthastighet kopplas ur.
04
Relaterad information
•
•
120
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Allmänt om klimat (s. 113)
Elektronisk klimatanläggning – ECC (s.
118)
AUTOKLIMAT.
Vid val av en eller flera
manuella funktioner fortsätter
övriga funktioner att styras
automatiskt. Vid tryck på
AUTO kopplas alla manuella
inställningar bort. Bildskärmen visar
Fläkthastigheten i automatläget kan ställas in
i menysystemet MY CAR. För beskrivning av
menysystemet, se MY CAR (s. 102).
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 113)
04 Klimat
Temperaturreglering i kupé
När bilen startas är den senast gjorda temperaturinställningen kvar.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
•
Elektronisk klimatanläggning – ECC (s.
118)
Luftkonditionering
Luftkonditioneringen kyler ned och avfuktar
inkommande luft vid behov.
När lampan i AC-knappen
lyser styrs luftkonditioneringen av systemets automatik.
När lampan i AC-knappen är
släckt är luftkonditioneringen
urkopplad. Κvriga funktioner styrs fortfarande
automatiskt. När max. defrosterfunktionen (s.
122) aktiveras slås luftkonditioneringen på
automatiskt, så att luften avfuktas maximalt.
04
Aktuell temperatur för vardera sida visas i mittkonsolens bildskärm.
Med vredet kan temperaturen ställas in – separat för
förarsidan och passagerarsidan.
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 113)
Faktisk temperatur (s. 113)
121
04 Klimat
Avfuktning och avfrostning av
vindruta
Eluppvärmd vindruta* och max. defroster
används för att snabbt få bort imma och is
från vindruta och sidorutor.
För bilar utan eluppvärmd vindruta:
•
Luft strömmar till rutorna – symbol (2)
lyser i bildskärmen.
•
Stäng av funktionen – ingen symbol lyser.
För bilar med eluppvärmd vindruta:
•
Starta eluppvärmningen av vindrutan2 –
symbol (1) lyser i bildskärmen.
•
Starta eluppvärmningen av vindrutan2
och luftström till rutorna – symbolerna (1)
och (2) lyser i bildskärmen.
•
04
Eluppvärmd vindruta och IR-ruta (s. 17)
kan ha inverkan på prestandan hos transpondrar och annan kommunikationsutrustning.
Elektrisk uppvärmning*
Max. defroster
Lampan i defrosterknappen
lyser när funktionen är
inkopplad.
Tryck upprepade gånger på
knappen för att aktivera
funktionen.
2
122
OBS
En triangulär yta längst ut på vardera sida
av vindrutan är inte eluppvärmd, där kan
avisningen ta längre tid.
OBS
Eluppvärmd vindruta är inte tillgänglig när
motorn är auto-stoppad (s. 256).
Ifall tecknet C visas i backspegeln när den eluppvärmda vindrutan aktiveras, så måste kompassen (s. 95)* kalibreras om.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
luftkonditioneringen kopplas automatiskt
in
•
återcirkulationen och luftkvalitetssystemet
kopplas automatiskt ur.
OBS
Ljudnivån ökar i och med att fläkten går på
max.
Stäng av funktionen – ingen symbol lyser.
OBS
Vald inställning visas i mittkonsolens bildskärm.
När funktionen valts sker dessutom följande
för att ge maximal avfuktning av luften i
kupén:
När defrosterfunktionen stängs av återgår
klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 113)
04 Klimat
Luftdistribution – återcirkulation
Återcirkulation väljs för att utestänga dålig luft,
avgaser etc. från kupén, dvs. ingen luft från
utsidan sugs in i bilen när funktionen är aktiverad.
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 113)
Luftdistribution i kupé (s. 116)
Luftdistribution – tabell (s. 124)
När återcirkulation är inkopplad, lyser den orangefärgade
lampan i knappen.
VIKTIGT
04
Om luften i bilen återcirkuleras för länge
finns det risk för imbildning på rutornas
insidor.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad kommer
anläggningen att lämna manuellt aktiverat
återcirkulationsläge efter en tid som beror på
yttertemperaturen. Det minskar risken för is,
imma och dålig luft.
Det är möjligt att aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 102).
OBS
Vid val av max. defroster kopplas alltid
återcirkulationen ur.
123
04 Klimat
Luftdistribution – tabell
Med tre knappar väljs fördelningen (s. 116) av
luften.
04
124
Luftdistribution
Används
Luft till rutorna. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften
återcirkuleras inte. Luftkonditioneringen är alltid inkopplad.
för att snabbt bli av med is och imma.
Luft till vindruta, via defrostermunstycke, och sidorutor. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken.
för att undvika im- och isbildning (inte för låg fläkthastighet för att detta ska uppnås) i kallt och fuktigt klimat.
Luftström till rutorna och från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
för att få god komfort i varmt och torrt klimat.
Luftström i huvud- och brösthöjd från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen.
för att få god nedkylning i varmt klimat.
04 Klimat
Luftdistribution
Används
Luft till golv och rutor. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen.
för att få en behaglig komfort och bra avimning i kallt
eller fuktigt klimat.
Luft till golv och från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala utomhustemperaturer.
04
Luft till golvet. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till rutor.
för att få värme eller kyla till golvet.
Luftström till rutor, från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen
och till golv.
för att få svalare längs golvet eller varmare upptill i kallt
klimat eller varmt, torrt klimat.
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 113)
Luftdistribution – återcirkulation (s. 123)
125
04 Klimat
Motor- och kupévärmare*
Tankning
Genom förkonditionering förbereder värmaren
motor och kupé innan avfärd så att både slitage och energibehov under färd minskas.
playen visar ett meddelande. Bekräfta meddelandet med ett tryck på blinkerspakens (s.
99) OK-knapp.
VIKTIGT
Värmaren kan startas direkt (s. 127) eller med
tidur (s. 127).
Upprepad användning av värmaren i kombination med korta körsträckor leder till att
batteriet laddas ur med påföljande startproblem.
Om yttertemperaturen överstiger 15 °C kan
värmaren inte startas. Vid –5 °C eller lägre är
värmarens maximala gångtid 50 minuter.
För att säkerställa att bilbatteriet återladdas med lika mycket energi som värmaren
förbrukar, bör man vid regelbunden
användning av värmaren köra bilen lika
lång tid som värmaren används. Värmaren
används maximalt 50 minuter vid varje tillfälle.
VARNING
04
Använd inte den bränsledrivna värmaren
inomhus. Avgaser utsöndras.
OBS
När den bränsledrivna värmaren är aktiv
kan rök komma från höger hjulhus, vilket är
helt normalt.
Varningsdekal på tankluckan.
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng
av den bränsledrivna värmaren innan tankning påbörjas.
Kontrollera i kombiinstrumentet att värmaren är avstängd, när den arbetar visas
värmesymbolen.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör
den stå med fronten nedåt för att säkra
bränsletillförseln till den bränsledrivna värmaren.
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, stängs värmaren av automatiskt och informationsdis-
126
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 129)
•
Extravärmare* (s. 131)
04 Klimat
Motor- och kupévärmare* –
direktstart/-avstängning
Vid direktstart av motor- och kupévärmaren (s. 126) kommer den att vara aktiverad i 50
minuter.
Uppvärmningen av kupén startar så fort
motorns kylvätska uppnått rätt temperatur.
OBS
Bilen kan startas och köras medan bränsledrivna värmaren är igång.
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
Motor- och kupévärmare* – tidur
Motor- och kupévärmarens (s. 126) tidur är
kopplade till bilens klocka.
Två olika tidpunkter kan väljas med tidur.
Med tidpunkt avses här det klockslag då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens elektronik
väljer tidpunkt när uppvärmningen ska börja
utifrån rådande yttertemperatur.
OBS
Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt gjord programmering av tiduren.
8. Tryck på OK4 för att bekräfta inställningen.
9. "Backa" i menystrukturen med RESET.
10. Välj det andra tiduret (fortsätt från punkt
2) eller gå ur menyn med RESET.
Starta
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
2. Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
3. Välj ett av de båda tiduren med hjälp av
tumhjulet och aktivera med OK.
2. Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
Inställning3
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
Avstängning
3. Stega vidare i nästa meny till Direktstart/
Avbryt för att aktivera/deaktivera värmaren och välj med OK.
2. Stega med tumhjulet (s. 99) till ett av tiduren Parkeringsvärmare och välj med
OK.
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
4. Gå ur menyn med RESET.
3. Välj ett av de båda tiduren med hjälp av
tumhjulet och bekräfta med OK.
Relaterad information
•
•
Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 127)
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 129)
4. Tryck kort på OK för att komma till den
upplysta timinställningen.
5. Välj önskad timme med tumhjulet.
6. Tryck kort på OK för att komma till minutinställningen.
04
4. Gå ur menyn med RESET.
En tidurstartad värmare kan stängas av
manuellt, innan tiduret gör det. Gör så här:
2. Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
> Om ett tidur är satt men inte aktiverat
syns en klock-ikon bredvid den
inställda tiden.
3. Välj ett av de båda tiduren med hjälp av
tumhjulet och bekräfta med OK.
7. Välj önskad minut med tumhjulet.
3
4
Inställning av tidur är endast möjlig med avstängd motor.
Ytterligare ett tryck på OK aktiverar tiduret.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
127
04 Klimat
||
4. Stäng av tiduret genom att trycka:
•
•
länge på OK eller
kort på OK för att komma vidare i
menyn. Välj sedan att stoppa tiduret
och bekräfta valet med OK.
5. Gå ur menyn med RESET.
En tidurstartad värmare kan även stängas av
direkt (s. 127).
Relaterad information
•
04
128
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 129)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Klimat
Motor- och kupévärmare* –
meddelanden
Symboler och displaymeddelanden gällande
motor- och kupévärmaren (s. 126) skiljer sig
beroende på om kombiinstrumentet (s. 59) är
analogt eller digitalt.
När något av tiduren är aktiverat, lyser symbolen för aktiverat tidur i displayen samtidigt
som inställd tid visas intill symbolen.
Symbol för aktiverat tidur i analogt
kombiinstrument.
Symbol för aktiverat tidur i digitalt
kombiinstrument.
Tabellen visar förekommande symboler och
displaytexter.
När värmaren är aktiverad lyser värmesymbolen i informationsdisplayen.
Symbol
Display
Innebörd
04
Värmaren är påslagen och arbetar.
Bränsledriven värmare stoppad Batteri
i sparläge
Värmaren stoppad av bilens elektronik för att möjliggöra motorstart.
Bränsledriven värmare stoppad Låg
bränslenivå
Start av värmaren är inte möjlig p.g.a. för låg bränslenivå – detta för att möjliggöra
motorstart samt ca 50 km körning.
Bränsledriven värmare Service erfordras
Värmaren ur funktion. Kontakta en verkstad för reparation. Volvo rekommenderar att du
kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
129
04 Klimat
||
En displaytext slocknar automatiskt efter en
stund eller efter ett tryck på blinkerspakens (s. 99) OK-knapp.
04
130
04 Klimat
Extravärmare*
klimatzoner5
I kalla
kan en extravärmare behövas för att uppnå rätt arbetstemperatur i
motorn och få tillräcklig värme i kupén.
I bilar med dieselmotorer är en bränsledriven
extravärmare (s. 131) monterad.
I en semi-kall5 klimatzon får dieseldrivna bilar
en elektrisk extravärmare (s. 132) istället för
en bränsledriven.
Bilar med vissa bensinmotorer6 har en elektrisk extravärmare integrerad i bilens klimatsystem.
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* (s. 126)
Bränsledriven extravärmare*
Bilen är utrustad antingen med en elektrisk (s.
132) eller bränsledriven extravärmare (s. 131).
3. Stega med tumhjulet till Extravärmare7
alternativt Inställningar8 och välj med
OK.
Värmaren startar automatiskt när extra värme
behövs då motorn är igång.
4. Välj ett av alternativen PÅ eller AV med
hjälp av tumhjulet och bekräfta med OK.
Värmaren stängs av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts eller när motorn stängs av.
5. Gå ur menyn med RESET.
OBS
När extravärmaren är aktiv kan rök komma
från höger hjulhus vilket är helt normalt.
Autoläge eller avstängning
Extravärmarens automatiska startsekvens
kan stängas av om så önskas.
OBS
Menyalternativen är bara synliga i nyckelläge I – eventuell justering måste därför
göras före motorstart.
Kupévärmare*
04
Om extravärmaren är kompletterad med
tidursfunktion kan den användas som en
kupévärmare (s. 126).
OBS
Volvo rekommenderar att den bränsledrivna extravärmaren stängs av vid korta
körsträckor.
1. Före motorstart: Välj nyckelläge I (s. 70).
2. Tryck på OK för att komma till menyn.
5
6
7
8
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka geografiska områden som berörs.
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka motorer som berörs.
Analogt kombiinstrument.
Digitalt kombiinstrument.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
131
04 Klimat
Elektrisk extravärmare*
Bilen är utrustad antingen med en bränsledriven (s. 131) eller elektrisk extravärmare (s.
131).
Värmaren kan inte regleras manuellt, utan
aktiveras automatiskt efter motorstart vid
yttertemperaturer under 14 °C och stängs av
efter att inställd kupétemperatur är uppnådd.
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* (s. 126)
04
132
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LASTNING OCH FΚRVARING
05 Lastning och förvaring
Förvaringsplatser
Översikt av förvaringsplatser i kupén.
05
134
05 Lastning och förvaring
Förvaringsfack i dörrpanel
Förvaringsficka* framkant på framstolarnas sittdynor
Biljettklämma
Handskfack (s. 137)
Förvaringsfack, mugghållare (s. 136)
Kavajhållare (s. 136)
Mugghållare* i armstöd, baksäte
Förvaringsficka
VARNING
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc.
i handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa
annars skada personer i bilen.
05
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
135
05 Lastning och förvaring
Kavajhållare
Tunnelkonsol
Kavajhållaren är placerad på vänster sida av
passagerarstolens nackskydd.
Tunnelkonsolen är placerad mellan framsätena.
Kavajhållaren är endast avsedd för lättare
plagg.
En löstagbar askkopp är placerad i mugghållaren under armstödet. Cigarettändaren är
placerad i 12 V-uttaget (s. 138) för framsätet.
Askkoppen i tunnelkonsolen (s. 136) lossas
genom att koppen lyfts rakt upp.
Relaterad information
•
Tunnelkonsol – cigarettändare och
askkopp*
Förvaringsplatser (s. 134)
Tändaren aktiveras genom att knappen trycks
in. När tändfunktionen är klar hoppar
knappen ut igen. Dra ut tändaren och använd
glöden att tända med.
Relaterad information
•
Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor) och
USB*/AUX-ingång under armstödet.
05
Innehåller mugghållare för förare och
passagerare. (Om askkopp och cigarettändare (s. 136) är valt finns en cigarettändare i 12 V-uttaget (s. 138) för framsätet, och en löstagbar askkopp i mugghållaren.)
Undvik att förvara mynt, nycklar eller liknande
metallföremål i mugghållaren eftersom dessa
föremål kan orsaka oavsiktlig aktivering av
larmet (s. 167)*.
Relaterad information
•
136
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Förvaringsplatser (s. 134)
Förvaringsplatser (s. 134)
05 Lastning och förvaring
Handskfack
Iläggsmattor*
Make up-spegel
Handskfacket är placerat på passagerarsidan.
Iläggsmattor samlar upp t.ex. skräp och snöslask. Volvo tillhandahåller speciellt tillverkade
iläggsmattor.
Make up-spegeln är placerad på solskyddets
baksida.
VARNING
Kontrollera innan färd att iläggsmattan vid
förarplatsen är ordentligt nedstucken och
fixerad i knopparna för att inte komma i
kläm vid och under pedalerna.
Relaterad information
•
Här kan t.ex. bilens ägarmanual och kartor
förvaras. Hållare för pennor finns på luckans
insida. Handskfacket kan låsas (s. 162)* med
hjälp av nyckelbladet (s. 153).
Relaterad information
•
Förvaringsplatser (s. 134)
Rengöring av interiör (s. 351)
Make up-spegel med belysning.
Lampan till make up-spegeln, på förarsidan*
respektive passagerarsidan, tänds automatiskt då locket lyfts upp.
05
Relaterad information
•
Lampbyte – belysning i make up-spegel
(s. 328)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
137
05 Lastning och förvaring
Tunnelkonsol – 12 V-uttag
Eluttagen (12 V) är placerade bredvid mugghållaren1 samt bak på tunnelkonsolen.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner. För att uttaget
ska leverera ström måste fjärrnyckeln vara
lägst i nyckelläge I (s. 70).
VIKTIGT
Max. strömuttag är 10 A (120 W) om ett
uttag används åt gången. Om båda uttagen i tunnelkonsolen används samtidigt
gäller 7,5 A (90 W) per uttag.
Ifall kompressorn för däcktätning är
ansluten till ett av de båda uttagen, ska
ingen annan strömförbrukare vara ansluten
till det andra.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
OBS
OBS
Extrautrustning och tillbehör – t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner
– som är anslutna till något av kupéns 12 V
eluttag, kan aktiveras av klimatsystemet
även då fjärrnyckeln är urtagen eller när
bilen är låst, exempelvis då parkeringsvärmaren aktiveras vid en förinställd tidpunkt.
12 V-uttag i tunnelkonsol, framsäte.
05
G021440
Dra därför ut kontakterna ur eluttagen till
extrautrustningen eller tillbehören då de
inte används eftersom startbatteriet kan
tömmas vid ett sådant tillfälle!
12 V-uttag i tunnelkonsol, baksäte.
1
138
Ifall askkopp och cigarettändare är valt utgår mugghållare och intilliggande 12 V-uttag.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kompressorn för provisorisk däcktätning (s. 304) är provad och godkänd av
Volvo.
Relaterad information
•
Tunnelkonsol – cigarettändare och askkopp* (s. 136)
•
12 V eluttag – lastutrymme* (s. 141)
05 Lastning och förvaring
Lastning
VARNING
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt.
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid
en frontalkollision i en hastighet av
50 km/h komma att uppnå en rörelsevikt
som motsvarar 1000 kg.
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt.
Summan av passagerares vikt och samtliga
tillval reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt. För utförlig information om vikter, se Vikter (s. 360).
(s. 162).
VARNING
Bakluckan öppnas via en knapp på
belysningspanelen eller fjärrnyckeln,
se Låsning/upplåsning – baklucka
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten
når för högt.
•
VARNING
Centrera lasten.
Täck skarpa kanter med något mjukt för
att inte skada klädseln.
•
Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
05
Stäng av motorn och ansätt parkeringsbromsen vid lastning/lossning av långa
föremål. I ogynnsamma fall kan annars lasten komma åt växelspaken eller växelväljaren och därigenom föra den till ett körläge
– bilen kan då rulla iväg.
Observera att inga föremål får hindra funktionen för framstolarnas WHIPS-system om
något av baksätets ryggstöd är nedfällt,
seWHIPS – sittställning (s. 34).
•
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
Täck skarpa kanter och vassa hörn med
något mjukt.
Placera lasten tryckt mot baksätets ryggstöd.
Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt. Undvik att placera tung last på
nedfällda ryggstöd.
Fällning av ryggstöd i baksäte
För att förenkla lastning i lastutrymmet kan
baksätets ryggstöd fällas ned, se Säten bak
(s. 74).
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
Att tänka på vid lastning
•
•
För att förenkla lastning (s. 139) i lastutrymmet
kan baksätets ryggstöd fällas ned. För extra
lång last kan även passagerarstolens ryggstöd
fällas2.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på lastens vikt och placering.
•
Lastning – lång last
Relaterad information
•
•
•
•
Lastsäkringsöglor (s. 140)
Skyddsnät* (s. 141)
Lastning – lång last (s. 139)
Taklast (s. 140)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
139
05 Lastning och förvaring
Taklast
Lastsäkringsöglor
Lastning – bärkassehållare
Vid taklast rekommenderas de lasthållare som
Volvo har utvecklat. Detta för att undvika skador på bilen och för att uppnå största möjliga
säkerhet vid färd.
De fällbara lastsäkringsöglorna används till att
fästa spännband för att förankra gods i lastutrymmet.
Bärkassehållaren håller kassar på plats och
förhindrar att de välter och sprider sitt innehåll
i lastutrymmet.
•
Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
•
Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lägg den tyngsta lasten underst.
•
Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
•
Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
05
G017745
Följ noggrant den monteringsanvisning som
bifogas lasthållaren.
Bärkassehållare under uppfällbar lucka i golvet.
VARNING
Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som
ligger eller sticker ut kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning.
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket. För information om maximalt tillåten last på taket,
inklusive lasthållare och eventuell takbox,
Vikter (s. 360).
Relaterad information
•
2
140
Lastning (s. 139)
Gäller endast komfortstolar.
Spänn alltid fast stora och tunga saker
med säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
Relaterad information
•
Lastning (s. 139)
1. Fäll upp hållaren, som är en del av golvluckan.
2. Spänn fast bärkassarna med spännbandet och fäst bärhandtagen i krokarna.
Relaterad information
•
Lastning (s. 139)
05 Lastning och förvaring
12 V eluttag – lastutrymme*
OBS
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner.
Kompressorn för provisorisk däcktätning
är provad och godkänd av Volvo. För information om användning av Volvos rekommenderade provisoriska däcktätning
(TMK), Provisorisk däcktätning* (s. 304).
Skyddsnät*
Ett skyddsnät hindrar last från att åka fram i
kupén vid häftiga inbromsningar.
Skyddsnätet som monteras i fyra fästpunkter
förekommer i två utföranden.
Relaterad information
Fäll ner locket för att komma åt eluttaget.
•
Uttaget lämnar spänning även när fjärrnyckeln inte är i startlåset.
Tunnelkonsol – 12 V-uttag (s. 138)
G034213
•
05
Skyddsnät, utförande 1.
VIKTIGT
Max. strömuttag är 10 A (120 W).
OBS
Tänk på att användning av eluttaget med
motorn avslagen medför risk för urladdning av bilens startbatteri.
Skyddsnät, utförande 2.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
141
05 Lastning och förvaring
||
Ett skyddsnät hindrar last eller husdjur från
att åka fram i kupén vid häftiga inbromsningar. Skyddsnätet måste alltid, av säkerhetsskäl, fästas och förankras på rätt sätt.
Nätet är tillverkat av stark nylonväv och kan
fästas på två olika platser i bilen:
•
Bakre montering – Bakom baksätets
ryggstöd
•
Främre montering – Bakom framstolarnas
ryggstöd.
2. Haka fast stångens ena ände i främre
eller bakre takfästet med dragbandens
lås vända mot dig.
3. Haka fast stångens andra ände i takfästet
på motsatt sida – de teleskopiskt fjädrande fästhakarna underlättar inpassningen.
4. Bakre montering: Med nätet monterat i de
bakre takfästena, kroka fast skyddsnätets
dragband i lastutrymmets främre golvöglor.
Var noga med att trycka fram stångens
fästhakar till respektive takfästes främre
ändläge.
VARNING
Last i lastutrymmet måste förankras väl,
även med ett korrekt monterat skyddsnät.
05
Främre montering.
Fastsättning, utförande 1
OBS
Skyddsnätet monteras enklast via ena
bakdörren.
VARNING
Det är nödvändigt att försäkra sig om att
skyddsnätets övre infästningar är rätt monterade och att dragbanden är säkert fastsatta.
Skadade nät får inte användas.
1. Veckla ut skyddsnätet och se till att den
delade övre stången spärras i utfällt läge.
142
Bakre montering.
Främre montering: Med nätet monterat i
de främre takfästena, kroka fast skyddsnätets dragband i öglorna bak på stolarnas glidskenor – det underlättar om ryggstöden rätas upp och stolarna skjuts fram
ett stycke.
Var observant på att inte pressa stol/ryggstöd hårt mot nätet när stol/ryggstöd
skjuts bakåt igen – justera bara tills stol/
ryggstöd vidrör nätet.
05 Lastning och förvaring
VIKTIGT
Om stol/ryggstöd pressas hårt bakåt mot
skyddsnätet kan nätet och/eller dess takfästen skadas.
Fastsättning, utförande 2
OBS
Skyddsnätet monteras enklast via ena
bakdörren.
5. Spänn åt skyddsnätet med dragbanden.
Demontering och förvaring, utförande 1
VARNING
3. Haka fast nätets andra fästhake i takfästet
på motsatt sida – de teleskopiskt fjädrande fästhakarna underlättar inpassningen.
Var noga med att trycka fram nätets fästhakar till respektive takfästes främre ändläge.
Det är nödvändigt att försäkra sig om att
skyddsnätets övre infästningar är rätt monterade och att karbinhakarna är säkert
påhakade.
Skadade nät får inte användas.
1. Veckla ut skyddsnätet.
2. Haka fast nätets ena fästhake i främre
eller bakre takfästet med nätets förvaringsfickor vända bakåt.
Skyddsnätet kan enkelt tas loss och fällas ihop.
05
Bakre montering.
Lossa spänningen i nätet genom att
trycka in knappen på dragbandets lås
och mata ut ett stycke av bandet.
Tryck in spärrhaken och ta loss dragbandets båda krokar.
Knäck stången på mitten, vik ihop den
och rulla ihop nätet.
Det hopvikta skyddsnätet kan förvaras under
lastutrymmets golv.
}}
143
05 Lastning och förvaring
||
4. Bakre montering: Med nätet monterat i de
bakre takfästena, haka på skyddsnätets
karbinhakar i lastutrymmets främre golvöglor.
Demontering och förvaring, utförande 2
Skyddsnätet kan enkelt tas loss och vikas
ihop.
Skyddsnätet kan även fällas upp från baksätet då insynsskyddet är utdraget.
2. Lossa nätets fästhakar från takfästena.
Följ proceduren som beskrivs under avsnittet
"Användning av skyddsnät" (s. 141). Stropparna för uppfällning är placerade vid pilarna.
Det hopvikta skyddsnätet kan förvaras under
lastutrymmets golv.
Relaterad information
•
•
05
Främre montering: Med nätet monterat i
de främre takfästena, haka på skyddsnätets karbinhakar i öglorna bak på stolarnas
glidskenor – det underlättar om ryggstöden rätas upp och stolarna skjuts fram
ett stycke.
Var observant på att inte pressa stol/ryggstöd hårt mot nätet när stol/ryggstöd
skjuts bakåt igen – justera bara tills stol/
ryggstöd vidrör nätet.
VIKTIGT
Om stol/ryggstöd pressas hårt bakåt mot
skyddsnätet kan nätet och/eller dess takfästen skadas.
144
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ett skyddsnät hindrar last från att åka fram i
kupén vid häftiga inbromsningar.
1. Tryck in karbinhakarnas fjädrande klaffar
och lossa karbinhakarna från öglorna.
3. Vik ihop nätet.
Främre montering.
Skyddsnät* kombinerat med
insynsskydd
Lastning (s. 139)
Skyddsgaller (s. 145)
Relaterad information
•
•
•
Skyddsnät* (s. 141)
Lastning (s. 139)
Lastsäkringsöglor (s. 140)
05 Lastning och förvaring
Skyddsgaller
Ett skyddsgaller hindrar last eller husdjur från
att åka fram i kupén vid häftiga inbromsningar.
kan skyddsgallret dock demonteras och tas
ut ur bilen.
Insynsskydd
För information om nödvändiga verktyg och
tillvägagångssätt vid montering/demontering,
se den monteringsanvisning3 som följde med
vid nyanskaffning.
Vid återmontering måste skyddsgallret alltid,
av säkerhetsskäl, fästas och förankras på rätt
sätt.
G031978
Relaterad information
Uppfällning
Fatta tag längst ner på skyddsgallrets nederkant och dra bakåt/uppåt.
VIKTIGT
Skyddsgallret kan inte fällas upp eller ner
då ett insynsskydd är monterat.
Montering/demontering
Skyddsgallret sitter vanligtvis permanent
monterat i bilen eftersom det enkelt kan fällas
upp i taket och därmed vara ur vägen vid
behov av längre lastutrymme. Om så önskas
3
Skyddsnät* (s. 141)
G031977
•
•
•
Lastning (s. 139)
Lastsäkringsöglor (s. 140)
Dra insynsskyddet över lasten och haka fast
det i urtagen vid lastutrymmets bakre stolpar.
VIKTIGT
05
Skyddsgallret kan inte fällas upp eller ner
då insynsskyddet är monterat.
Fastsättning av insynsskydd
För in ena ändstycket av skyddet i försänkningen på sidopanelen.
För in andra ändstycket i motsvarande
försänkning.
Monteringsanvisning nr 30715972.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
145
05 Lastning och förvaring
||
Tryck fast båda sidorna. Ett klickljud ska
höras och den röda markeringen ska försvinna.
> Kontrollera att båda ändstycken är
låsta.
Borttagning av insynsskydd
1. Tryck in ena ändstyckets knapp och lyft
ur det.
2. Vinkla upp/ut skyddet försiktigt och det
andra ändstycket lossar automatiskt.
Nedfällning av insynsskyddets bakre
täckskiva
Insynsskyddets bakre täckskiva sticker i sitt
inrullade läge ut horisontellt i lastutrymmet
när det är monterat.
05
–
Dra täckskivan lätt bakåt, fri från sina
stödhyllor och fäll ner.
Relaterad information
•
•
146
Lastning (s. 139)
Lastning – lång last (s. 139)
LÅS OCH LARM
06 Lås och larm
Fjärrnyckel med nyckelblad
Fjärrnyckel – förlust
Nyckelminne*
Fjärrnyckeln används för att starta bilen samt
för låsning och upplåsning. Den innehåller ett
löstagbart nyckelblad (s. 153) av metall. Den
synliga delen finns i två utföranden för att
kunna skilja fjärrnycklarna åt.
Vid förlust av en fjärrnyckel kan en ny beställas hos en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Nyckelminnet i fjärrnyckeln (s. 148) gör att
vissa inställningar i bilen kan anpassas efter
person.
De återstående fjärrnycklarna ska tas med till
Volvoverkstaden. I stöldförebyggande syfte
raderas den förlorade fjärrnyckelns kod ur
systemet. Det aktuella antalet nycklar som
finns registrerade för bilen kan kontrolleras i
menysystemet MY CAR. För beskrivning av
menysystemet, se MY CAR (s. 102).
Nyckelminnefunktionen finns i kombination
med el-manövrerad förarstol, el-backspeglar.
Inställningar för yttre backspeglar, förarstol
och rattmotstånd kan sparas i nyckelminnet.
Bilen levereras med 2 stycken fjärrnycklar
eller PCC:er* (Personal Car Communicator).
Fler fjärrnycklar kan efterbeställas – upp till
6 stycken kan programmeras och användas
till en och samma bil.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till
fönsterhissarna och taklucka genom att ta
ur fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
06
Fjärrnyckel med PCC (s. 151) har utökad
funktionalitet jämfört med fjärrnyckeln, se
PCC* – unika funktioner (s. 151).
Relaterad information
•
148
Fjärrnyckel – funktioner (s. 150)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
Fjärrnyckel – funktioner (s. 150)
Nyckelminne - yttre backspeglar och
förarstol
Inställningarna kopplas automatiskt till
respektive fjärrnyckel, se Nyckelminne* i fjärrnyckel (s. 73) och Justerbart rattmotstånd* (s.
236). Vid låsning med fjärrnyckeln sparas
även inställningen av kombiinstrumentets
tema i nyckeln, se MY CAR (s. 102).
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 102).
För bilar med Keyless drive-funktion, se
Keyless drive* (s. 156).
06 Lås och larm
Indikering låsning/upplåsning –
inställning
När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln (s. 148) indikerar bilens blinkers att
låsningen/upplåsningen utförts korrekt.
•
Låsning – en blinkning och backspeglarna
fälls1 in.
•
Upplåsning – två blinkningar och backspeglarna fälls1 ut.
Vid låsning sker indikeringen endast om alla
lås har låsts, efter att dörrarna stängts.
Elektronisk startspärr
Den elektroniska startspärren är ett stöldskydd som förhindrar att fordonet startas av
obehörig person.
Varje fjärrnyckel (s. 148) har en unik kod.
Bilen kan endast startas med rätt fjärrnyckel
med korrekt kod.
Följande felmeddelanden i kombiinstrumentets informationsdisplay är relaterade till
den elektroniska startspärren:
Meddelande
Innebörd
Sätt i bilnyckel
Fel vid läsning av fjärrnyckeln under start – dra
nyckeln ur startlåset, tryck
in den igen och gör ett nytt
startförsök.
Bilnyckel ej
hittad
Fel vid läsning av fjärrnyckeln under start – gör ett
nytt startförsök.
Om felet kvarstår: Tryck in
fjärrnyckeln i startlåset och
gör ett nytt startförsök.
Att välja funktion
Olika alternativ för indikering av låsning/
upplåsning med ljus kan ställas in i bilens
menysystem MY CAR. För beskrivning av
menysystemet, se MY CAR (s. 102).
Startspärr
Nytt startförsök
Relaterad information
•
•
Keyless drive* (s. 156)
Larmindikator (s. 168)
Fel på startspärrsystemet
under starten. Om felet
kvarstår: Kontakta en verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
06
För start av bilen, se Start av motor (s. 242).
Relaterad information
•
1
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem (s. 150)
Endast bilar med el-infällbara backspeglar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
149
06 Lås och larm
Fjärrmanövrerad startspärr med
spårsystem
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem
gör det möjligt att spåra och lokalisera bilen
samt att på avstånd aktivera startspärren vilket
stänger av motorn.
Fjärrnyckel – funktioner
Fjärrnyckeln har funktioner som t.ex. låsning
och upplåsning av dörrarna.
Kontakta närmaste Volvohandlare för mer
information och hjälp med att aktivera systemet.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel med nyckelblad (s. 148)
Fjärrnyckel med PCC* – Personal Car
Communicator.
Elektronisk startspärr (s. 149)
Information
Fjärrnyckel, standardversion.
Låsning
Upplåsning
Trygghetsbelysning
06
Baklucka
Panikfunktion
Funktionsknappar
Låsning – Låser dörrarna och bakluckan
samtidigt som larmet aktiveras.
Ett långt tryck stänger alla rutor och taklucka*
samtidigt (se även Genomvädringsfunktion (s.
162)).
VARNING
Om taklucka och rutor stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen får händerna
i kläm.
Upplåsning – Låser upp dörrarna och
bakluckan samtidigt som larmet deaktiveras.
Ett långt tryck öppnar alla rutor samtidigt (se
även Genomvädringsfunktion (s. 162)).
150
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Lås och larm
Funktionen kan ändras från att låsa upp alla
dörrarna samtidigt, till att med en knapptryckning först låsa upp enbart förardörren och
efter ytterligare en knapptryckning – inom
10 sekunder – låsa upp återstående dörrar.
Funktionen kan ändras i menysystemet MY
CAR. För beskrivning av menysystemet, se
MY CAR (s. 102).
Fjärrnyckel – räckvidd
PCC* – unika funktioner
Fjärrnyckelns (s. 148) funktioner har en räckvidd på ca 20 meter från bilen.
Fjärrnyckel med PCC har utökad funktionalitet
jämfört med fjärrnyckel utan PCC (s. 148) i
form av en informationsknapp samt indikeringslampor.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning –
gå närmare och gör ett nytt försök.
OBS
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av
omgivande radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc. Bilen kan alltid
låsas/låsas upp med nyckelbladet, Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr (s. 154).
Trygghetsbelysning – Används för att
tända bilens belysning på avstånd. För mer
information, se Trygghetsbelysning (s. 89).
Baklucka – Låser upp och avlarmar
enbart bakluckan. För mer information, se
Låsning/upplåsning – baklucka (s. 162). På
bilar med Elmanövrerad baklucka (s. 164)*
öppnas luckan efter ett långt tryck.
Panikfunktion – Används för att i nödfall
påkalla omgivningens uppmärksamhet.
Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen då
motorn går eller nyckelläge (s. 69) I eller II är
aktivt och om alla dörrar stängs, visar
informationsdisplayen i kombiinstrumentet ett
varningsmeddelande samtidigt som en ljudpåminnelse hörs.
Om knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder
eller trycks in 2 gånger inom 3 sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn.
När fjärrnyckeln återförts till bilen slocknar
meddelandet och ljudpåminnelsen upphör
efter att antingen/eller:
Funktionen kan stängas av med samma
knapp efter att den varit aktiverad i minst
5 sekunder. I annat fall stängs den av efter
ca 3 minuter.
•
•
•
Relaterad information
•
•
•
Fjärrnyckel med nyckelblad (s. 148)
Fjärrnyckeln har satts in i startlåset.
Hastigheten överstiger 30 km/h.
Fjärrnyckel med PCC* – Personal Car
Communicator.
Informationsknapp
Indikeringslampor
06
Med informationsknappen kan viss information från bilen erhållas med hjälp av indikeringslamporna.
OK-knappen har tryckts in.
Relaterad information
•
Fjärrnyckel – funktioner (s. 150)
PCC* – unika funktioner (s. 151)
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 160)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
151
06 Lås och larm
||
Användning av informationsknappen
PCC* – räckvidd
–
PCC:ns räckvidd för låsning, upplåsning och
baklucka är ca 20 m från bilen – övriga funktioner upp till ca 100 m.
Tryck på informationsknappen
.
> Under ca 7 sekunder blinkar alla indikeringslamporna och ljuset vandrar
runt på PCC:n. Det indikerar att information från bilen avläses.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning –
gå närmare och gör ett nytt försök.
Om någon av de andra knapparna
trycks in under denna tid avbryts
avläsningen.
OBS
Informationsknappens funktion kan störas
av omgivande radiovågor, byggnader,
topografiska förhållanden etc.
OBS
Grönt ihållande ljus – Bilen är låst.
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen vid
upprepade tillfällen och på olika platser
(samt efter 7 sekunder och efter att ljuset
vandrat runt på PCC:n), kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
06
Indikeringslamporna ger information enligt
följande bild:
Gult ihållande ljus – Bilen är olåst.
Rött ihållande ljus – Larmet har löst ut
sedan bilen låstes.
Rött ljus blinkar omväxlande i de båda
röda indikeringslamporna – Larmet har
löst ut för mindre än 5 minuter sedan.
Relaterad information
•
PCC* – räckvidd (s. 152)
Utanför PCC:ns räckvidd
Befinner sig PCC:n för långt bort från bilen för
att information ska kunna avläsas visas den
senaste statusen bilen lämnades i, utan att
ljuset vandrar runt på PCC:n.
Om fler PCC:er används till bilen, är det
enbart den PCC som senast användes för
låsning/upplåsning som visar korrekt status.
OBS
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen inom
räckvidden, kan det bero på att den sista
kommunikationen mellan PCC:n och bilen
störts av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc.
152
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Lås och larm
Relaterad information
•
•
Keyless drive* – PCC:ns räckvidd (s. 156)
Fjärrnyckel – räckvidd (s. 151)
Löstagbart nyckelblad
En fjärrnyckel (s. 148) innehåller ett löstagbart
nyckelblad av metall med vilket några funktioner kan aktiveras och vissa moment utföras.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, vilka rekommenderas
vid beställning av nya nyckelblad.
Löstagbart nyckelblad – losstagning/
fastsättning
Losstagning/fastsättning av löstagbart nyckelblad (s. 153) görs enligt nedan:
Losstagning nyckelblad
Nyckelbladets funktioner
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
•
förardörren öppnas manuellt om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln,
se Löstagbart nyckelblad – upplåsning
dörr (s. 154).
•
bakdörrarnas mekaniska barnsäkerhetsspärr aktiveras/deaktiveras (s. 166).
•
•
åtkomst till handskfack spärras.
krockkudde för passagerare fram
(PACOS*) aktiveras/deaktiveras (s. 29).
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel – funktioner (s. 150)
Fjärrnyckel med nyckelblad (s. 148)
Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt.
Fastsättning nyckelblad
06
Sätt försiktigt tillbaka nyckelbladet på dess
plats i fjärrnyckeln (s. 148).
1. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
2. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
153
06 Lås och larm
||
Relaterad information
•
Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr
(s. 154)
•
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
(s. 166)
•
Passagerarkrockkudde – aktivering/deaktivering* (s. 29)
Löstagbart nyckelblad – upplåsning
dörr
Det löstagbara nyckelbladet (s. 153) kan
användas om centrallåset inte kan aktiveras
med fjärrnyckeln (s. 148), t.ex. om nyckelns
batteri tagit slut.
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln – t.ex. om batterierna är slut – kan
förardörren öppnas på följande sätt:
1. Lås upp förardörren med nyckelbladet i
dörrhandtagets låscylinder. För bild och
mer information, se Keyless drive* – upplåsning med nyckelblad (s. 158).
OBS
När dörren låsts upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet.
2. Stäng av larmet genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset.
06
För bil med Keyless-system, se Keyless drive*
– upplåsning med nyckelblad (s. 158).
Relaterad information
•
•
154
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Fjärrnyckel med nyckelblad (s. 148)
Fjärrnyckel/PCC – byte av batteri (s. 154)
Fjärrnyckel/PCC – byte av batteri
Batterierna till fjärrnyckel/PCC kan bytas.
Batterierna till fjärrnyckel/PCC bör bytas om:
•
informationssymbolen i kombiinstrumentet tänds och displayen visar Svagt
batteri i fjärrkontrollen. Var god byt
batterier.
och/eller
•
låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
på signal från fjärrnyckeln inom 20 m från
bilen.
06 Lås och larm
Batteribyte
Studera noga hur batteriet/batterierna
sitter fast på lockets insida, med avseende på deras (+)- och (–)-sida.
2. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
3. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
Fjärrnyckel (1 batteri)
VIKTIGT
1. Bänd försiktigt loss batteriet.
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
2. Sätt i ett nytt med (+)-sidan nedåt.
PCC* (2 batterier)
Öppning
Dra den fjäderbelastade spärren åt
sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt
bakåt.
Stick in en 3 mm spårskruvmejsel i
hålet bakom den fjäderbelastade spärren
och bänd försiktigt upp fjärrnyckeln.
OBS
Vänd fjärrnyckeln med knapparna uppåt,
för att undvika att batterierna faller ut när
den öppnas.
VIKTIGT
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det
kan försämra deras funktion.
1. Bänd försiktigt loss batterierna.
2. Sätt först i ett nytt med (+)-sidan uppåt.
3. Lägg den vita plastfliken emellan och sätt
sist i ytterligare ett nytt batteri med (+)sidan nedåt.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel med nyckelblad (s. 148)
Fjärrnyckel – funktioner (s. 150)
Batterityp
Använd batteri med beteckning CR2430, 3 V
– ett i fjärrnyckeln och två i PCC:n.
OBS
Volvo rekommenderar att batterier som
ska användas i fjärrnyckel/PCC uppfyller
UN Manual of Test and Criteria, Part III,
sub-section 38.3. Batterier som monterats
i fabrik eller som byts av en auktoriserad
Volvoverkstad uppfyller ovanstående kriterium.
06
Hopsättning
1. Tryck ihop fjärrnyckeln.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
155
06 Lås och larm
Keyless drive*
Keyless drive* – PCC:ns räckvidd
151)2
Keyless drive, endast med PCC (s.
innebär att bilens lås- och startsystem kan hanteras nyckellöst.
Med Keyless drive-funktionen som finns i
PCC:n kan bilen låsas upp (s. 158), köras
och låsas utan nyckel. Det räcker att ha
PCC:n med sig. Systemet gör det bekvämare
att öppna bilen, t.ex. när händerna är upptagna.
För att en dörr eller bakluckan ska kunna öppnas måste en PCC finnas inom maximalt ca
1,5 m avstånd från bilens dörrhandtag eller
baklucka.
Den som ska låsa eller låsa upp en dörr
måste bära PCC:n med sig. Det går inte att
låsa eller låsa upp en dörr om PCC:n befinner
sig på bilens motsatta sida.
Båda bilens PCC:er har Keyless-funktion. Det
går att beställa fler PCC:er, se Fjärrnyckel
med nyckelblad (s. 148).
Bilens elsystem kan försättas i tre olika nivåer
– nyckelläge 0, I och II (s. 70) – med fjärrnyckeln.
Relaterad information
06
•
•
•
Keyless drive* – PCC:ns räckvidd (s. 156)
Keyless drive* – säker hantering av PCC:n
(s. 157)
Keyless drive* – störningar i PCC:ns funktion (s. 157)
De röda ringarna i ovanstående bild illustrerar
det område som täcks in av systemets antenner.
Om alla PCC:er avlägsnas från bilen då
motorn går eller nyckelläge I eller II (s. 70) är
aktivt och om alla dörrar stängs, visar
informationsdisplayen i kombiinstrumentet ett
varningsmeddelande samtidigt som en ljudpåminnelse hörs.
2
156
Personal Car Communicator.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
När PCC:n återförts till bilen slocknar varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen upphör efter att antingen/eller:
•
•
•
en dörr har öppnats och stängts
PCC:n har satts in i startlåset
OK-knappen har tryckts in.
Relaterad information
•
•
Keyless drive* (s. 156)
Keyless drive* – antennplacering (s. 160)
06 Lås och larm
Keyless drive* – säker hantering av
PCC:n
Keyless drive* – störningar i PCC:ns
funktion
Hantera alla fjärrnycklar med stor varsamhet.
Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning.
Om en PCC med keyless-funktion glömts
kvar i bilen deaktiveras den tillfälligt när bilen
låses. Ingen obehörig kan då öppna dörrarna.
OBS
Placera/förvara inte PCC:n nära en mobiltelefon eller metallföremål – inte närmare
än 10–15 cm.
Om någon däremot bryter sig in bilen och hittar PCC:n, aktiveras den igen. Hantera därför
alla PCC:er med stor varsamhet.
VIKTIGT
Lämna aldrig en PCC kvar i bilen.
Relaterad information
•
Keyless drive* (s. 156)
Keyless drive* – låsning
Bilar med Keyless-drive-system har en knapp
på dörrarnas ytterhandtag för låsning/upplåsning.
Om störningar ändå uppstår, använd PCC:n
och nyckelbladet som en fjärrnyckel, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 150).
Relaterad information
•
•
•
Fjärrnyckel/PCC – byte av batteri (s. 154)
Keyless drive* – säker hantering av PCC:n
(s. 157)
Bilar med Keyless-system har en knapp på dörrarnas ytterhandtag.
Keyless drive* – PCC:ns räckvidd (s. 156)
Lås dörrarna och bakluckan genom att trycka
in låsknappen på någon av dörrhandtagen på
utsidan.
Alla dörrar och bakluckan måste vara stängda
innan bilen kan låsas – i annat fall låses inte
bilen.
06
OBS
På bil med automatisk växellåda måste
växelväljaren ställas i P-läge – i annat fall
kan bilen varken låsas eller larmas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
157
06 Lås och larm
||
Relaterad information
•
•
Keyless drive* (s. 156)
Larmindikator (s. 168)
Keyless drive* – upplåsning
Upplåsning sker när en hand fattar ett dörrhandtag eller bakluckans gummerade tryckplatta påverkas – öppna dörr eller baklucka
som normalt.
Relaterad information
•
•
Keyless drive* – upplåsning med
nyckelblad
Om centrallåset inte kan låsas upp med
PCC:n, t.ex. om batterierna är slut, kan vänster framdörr öppnas med PCC:ns löstagbara
nyckelblad (se Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning (s. 153)).
Keyless drive* (s. 156)
Keyless drive* – låsning (s. 157)
Hål för nyckelbladet – för att lossa kåpan.
För att komma åt låscylindern måste dörrhandtagets plastkåpa tas loss – även det görs
med nyckelbladet:
06
1. Tryck nyckelbladet ca 1 cm rakt upp i
hålet på dörrhandtagets/kåpans undersida – bänd inte.
> Plastkåpan lossar automatiskt av
momentet när bladet trycks rakt upp
och in i öppningen.
158
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Lås och larm
2. Stick sedan in nyckelbladet i låscylindern
och lås upp dörren.
3. Sätt tillbaka plastkåpan efter upplåsningen.
OBS
När vänster förardörr låses upp med nyckelbladet och öppnas, utlöses larmet. Det
stängs av genom att sätta PCC:n i startlåset, se Larm – fjärrnyckeln ur funktion (s.
169).
Relaterad information
•
•
Keyless drive* (s. 156)
Larm (s. 167)
Keyless drive* – nyckelminne
Keyless drive* – låsinställningar
Nyckelminnet3
i PCC:n gör att vissa inställningar i bilen kan anpassas efter person.
Låsinställningar för Keyless-funktionen kan
anpassas.
Nyckelminnefunktionen finns i kombination
med el-manövrerad förarstol och el-backspeglar. Inställningar för yttre backspeglar
och förarstol kan sparas i nyckelminnet.
Låsinställningar för Keyless-funktionen kan
anpassas genom att i menysystemet MY
CAR ange vilka dörrar som ska låsas upp.
För beskrivning av menysystemet, se MY
CAR (s. 102).
Minnesfunktion i PCC
Om flera personer med var sin PCC närmar
sig bilen, görs inställningarna för stol och
backspeglar efter den som öppnar förardörren.
Relaterad information
•
Keyless drive* (s. 156)
Efter att förardörren t.ex. öppnats av
person-A med PCC-A men person-B med
PCC-B ska köra, kan inställningarna ändras
på följande sätt:
•
Stående vid förardörren eller sittande
bakom ratten trycker person-B på sin
PCC:s knapp för upplåsning, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 150).
•
Välj ett av tre möjliga minnen för stolinställning med stolknapp 1–3, se Säten
fram – elmanövrerade (s. 72).
•
Justera stol och speglar manuellt, se
Säten fram – elmanövrerade (s. 72) och
Backspeglar – yttre (s. 93).
06
Relaterad information
•
•
3
Keyless drive* (s. 156)
Fjärrnyckel – funktioner (s. 150)
Endast i kombination med el-manövrerad* förarstol och el-speglar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
159
06 Lås och larm
Keyless drive* – antennplacering
Keyless-systemet har ett antal inbyggda
antenner utplacerade i bilen.
Relaterad information
•
Keyless drive* (s. 156)
Låsning/upplåsning – utifrån
Låsning/upplåsning utifrån sker med fjärrnyckeln (s. 148). Fjärrnyckeln kan låsa/låsa
upp samtliga dörrar och bakluckan samtidigt.
Olika sekvenser för upplåsning kan väljas, se
Fjärrnyckel – funktioner (s. 150).
För att låssekvensen ska kunna aktiveras
måste förardörren vara stängd – om någon av
de övriga dörrarna eller bakluckan är öppen,
låses den/dessa och larmet aktiveras först
när den/de stängs. Med Keyless*-system
måste samtliga dörrar och baklucka vara
stängda.
OBS
Baklucka, vid torkarmotor
Dörrhandtag, vänster bak
Lastutrymme, mitten längst in under golv
06
Dörrhandtag, höger bak
Mittkonsol, under bakre del
Mittkonsol, under främre del.
VARNING
Personer med inopererad pacemaker bör
inte komma närmare Keyless-systemets
antenner än 22 cm med pacemakern.
Detta för att omöjliggöra störningar mellan
pacemakern och Keyless-systemet.
160
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
Skulle låsning/upplåsning med fjärrnyckeln
inte fungera kan dess batteri vara förbrukat –
lås eller lås då upp förardörren med det löstagbara nyckelbladet, se Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning (s. 153).
OBS
Tänk på att larmet löser ut när dörren öppnas efter att ha låsts upp med nyckelbladet – larmet stängs av då fjärrnyckeln
trycks in i startlåset.
06 Lås och larm
VARNING
Var uppmärksam på risken för att bli inlåst
i bilen då den låses utifrån med fjärrnyckeln – det går därefter inte att öppna
några dörrar inifrån med dörreglagen. För
mer information, se Blockerat låsläge* (s.
165).
•
Låsning/upplåsning – inifrån
Samtliga dörrar och baklucka låsas eller låsas
upp samtidigt med förardörrens och passagerardörrens* knapp för centrallåsning.
Låsning
Centrallås
•
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom två minuter efter upplåsning, låses
alla lås igen automatiskt. Denna funktion
minskar risken att bilen oavsiktligt lämnas
olåst. (För bilar med larm, se Larm (s. 167).)
efter att
Samtliga dörrar kan individuellt även låsas
manuellt med dess låsknapp – dörren måste
då vara stängd.
Automatisk låsning
Relaterad information
Då bilen börjar rulla låses dörrar och baklucka
automatiskt.
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 161)
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 160)
Tryck på centrallåsknappen
framdörrarna stängts.
Ett långt tryck stänger även alla sidorutor och
taklucka samtidigt (se även Genomvädringsfunktion (s. 162)).
Automatisk återlåsning
•
•
Dra i öppningshandtaget en gång och
släpp – dörren är upplåst. Genom att dra i
handtaget ytterligare en gång öppnas
dörren.
Centrallås.
•
Tryck in knappens ena sida
för att
låser upp.
låsa – den andra sidan
Ett långt tryck öppnar även alla sidorutor*
samtidigt.
Upplåsning
Från insidan kan en dörr låsas upp på två
olika sätt:
•
Tryck på centrallåsknappen
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 102).
Relaterad information
•
•
•
06
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 160)
Larm (s. 167)
Fjärrnyckel – funktioner (s. 150)
.
Ett långt tryck öppnar även alla sidorutor*
samtidigt (se även Genomvädringsfunktion (s.
162)).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
161
06 Lås och larm
Genomvädringsfunktion
Låsning/upplåsning – handskfack
Låsning/upplåsning – baklucka
Genomvädringsfunktionen öppnar eller
stänger alla sidofönster samtidigt och kan
användas exempelvis för att snabbt vädra ur
bilen vid varmt väder.
Handskfacket (s. 137) kan endast låsas/låsas
upp med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad.
Bakluckan kan öppnas, låsas och låsas upp
på flera sätt.
För information om nyckelblad, se Löstagbart
nyckelblad – losstagning/fastsättning (s. 153).
Manuell öppning
Centrallåsknapp
06
Ett långt tryck på
-symbolen i centrallåsknappen öppnar alla sidorutor samtidigt.
-symbolen stänger
Samma förfarande på
alla sidorutor samtidigt.
Gummiplatta med elektrisk kontakt.
För att låsa handskfacket:
Skjut in nyckelbladet i handskfackets
låscylinder.
Vrid nyckelbladet 90 grader medurs.
Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.
Relaterad information
•
•
162
Dra ut nyckelbladet.
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 161)
Fönsterhissar (s. 91)
•
Upplåsning sker i omvänd ordning.
Bakluckan hålls stängd av ett elektriskt lås.
För att öppna:
1. Tryck lätt på den gummerade tryckplattan
under ytterhandtaget – låset frikopplas.
2. Lyft i ytterhandtaget för att öppna luckan
helt.
06 Lås och larm
VIKTIGT
•
•
Minimal kraft behövs för att frigöra
bakluckans lås – Tryck bara lätt på den
gummerade plattan.
Lägg inte lyftkraften på gummiplattan
vid öppning av bakluckan – lyft i handtaget. För stor kraft kan skada gummiplattans elektriska kontakt.
•
Bakluckan låses upp men förblir stängd –
tryck lätt på den gummerade tryckplattan
under ytterhandtaget och lyft luckan.
Låsning med fjärrnyckel
–
Κppnas inte luckan inom 2 minuter låses den
igen och larmet återaktiveras.
Tryck på fjärrnyckelns knapp för låsning
, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 150).
> Om bilen är utrustad med Larm* börjar
larmindikatorn på instrumentpanelen
blinka, vilket innebär att larmet aktiverats.
Upplåsning från bilens insida
Relaterad information
•
•
Upplåsning med fjärrnyckel
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 161)
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 160)
Upplåsning baklucka
För att låsa upp bakluckan:
–
Med fjärrnyckelns
-knapp kan bakluckan
ensam avlarmas* och låsas upp.
Om bilen är utrustad med larm (s. 167)*
släcks larmindikatorn (s. 168) på instrumentpanelen för att visa att inte hela bilen är larmad. Larmets nivå- och rörelsesensorer samt
sensorerna för öppning av bakluckan kopplas
bort.
06
Tryck på belysningspanelens knapp. (1)
> Luckan låses upp och kan öppnas
inom 2 minuter (om bilen är låst
inifrån).
Dörrarna förblir låsta och larmade.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
163
06 Lås och larm
OBS
•
•
Om systemet arbetat kontinuerligt för
länge, stängs det av för att undvika
överbelastning. Det kan användas igen
efter ca 2 minuter.
Vid öppning – elmanövreringen stängs av
och luckan frikopplas.
•
Vid stängning – luckan stannar och
backar från hindret några centimeter.
•
Har startbatteriet varit urladdat eller
frånkopplat måste luckan öppnas och
stängas en gång för att nollställa
systemet.
Elmanövrerad baklucka
Bilens baklucka kan öppnas/stängas med
hjälp av en knapp på belysningspanelen samt
på fjärrnyckeln
VARNING
Beakta klämrisk vid öppning/stängning.
Innan öppning/stängning påbörjas; kontrollera att ingen är nära bakluckan då en
klämskada kan få allvarliga följder.
Manövrera alltid bakluckan under uppsikt.
G031965
Programmerbar maxöppning
Bakluckans maximala öppningsläge kan programmeras. Kan användas vid t.ex. låg takhöjd i garaget. Gör så här:
•
Κppna luckan manuellt, håll den i önskad
position och ge knappen på bakluckan ett
långt tryck (minst 3 sekunder) och släpp
sedan luckan – programmeringen är klar.
•
För att ta bort programmeringen – för
luckan manuellt till en högre position.
06
Långt tryck på belysningspanelens knapp
– håll knappen intryckt tills luckan börjar
öppna.
•
Långt tryck på fjärrnyckelns knapp – håll
knappen intryckt tills luckan börjar öppna.
Snö och vind
•
Om bakluckan tyngs ner av något när den ska
öppnas, t.ex. snö, is eller stark vind, och
detta får luckan att falla ner kommer den att
stängas automatiskt.
Tryck lätt på den gummerade tryckplattan
under ytterhandtaget.
Stänga baklucka
Klämskydd
•
Om något med tillräckligt mycket motstånd
hindrar bakluckan att öppnas/stängas aktiveras klämskyddet.
164
Bakluckan kan öppnas på tre sätt,
varav två med denna knapp:
•
OBS
Beakta takhöjden vid användning av elmanövrering. Använd inte elmanövrering av
luckan vid låg takhöjd, se under rubrik
"Avbryt öppning/stängning av baklucka".
Öppna baklucka
Stängning görs med denna knapp
på bakluckan eller för hand.
Tryck på knappen – luckan stängs automatiskt.
Avbryta öppning/stängning av baklucka
Detta kan utföras på fyra sätt, varav
tre med denna knapp:
06 Lås och larm
•
•
•
•
Tryck på belysningspanelens knapp
Blockerat låsläge*
Tryck på fjärrnyckelns knapp
Blockerat låsläge innebär att alla låsknappar
och öppningshandtag mekaniskt frikopplas,
vilket omöjliggör dörröppning från både inoch utsidan.
Tryck på bakluckans knapp
Tryck på den gummerade tryckplattan
under ytterhandtaget.
– Luckans rörelse avbryts och stannar.
Manuell manövrering av baklucka
Systemet kopplas ur om öppnings-/stängningssekvensen avbryts enligt föregående
avsnitt.
•
Därefter kan bakluckan hanteras manuellt.
Relaterad information
•
Låsning/upplåsning – baklucka (s. 162)
Tillfällig deaktivering
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln (s. 148) och inträder med ca
10 sekunders fördröjning efter att dörrarna
har låsts.
OBS
Om en dörr öppnas inom fördröjningstiden
avbryts sekvensen och larmet deaktiveras.
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
MY CAR
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln
vid Blockerat låsläge. Vänster framdörr kan
även låsas upp med det löstagbara nyckelbladet (s. 153). Dessutom är det möjligt att
låsa upp/öppna dörrar och baklucka på bilar
utrustade med Keyless drive* genom att ta i
dörrhandtag eller bakluckans handtag.
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen Blockerat låsläge för
att inte riskera att någon blir inlåst.
OK MENU
TUNE vridreglage
EXIT
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen
Blockerat låsläge tillfälligt stängas av. Det
görs i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 102).
06
OBS
•
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
•
Om någon av dörrarna öppnas inifrån,
utlöses larmet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
165
06 Lås och larm
||
Relaterad information
•
Keyless drive* – upplåsning med nyckelblad (s. 158)
•
Fjärrnyckel med nyckelblad (s. 148)
Barnsäkerhetsspärr – manuell
aktivering
OBS
Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn kan
öppna en bakdörr inifrån.
Aktivera/deaktivera barnsäkerhetsspärr
•
En dörrs vridreglage spärrar enbart
aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.
•
Det finns ingen manuell spärr på bilar
utrustade med elektrisk Barnsäkerhetsspärr.
G021077
Relaterad information
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i
bakkanten på bakdörrarna och är endast
åtkomligt när dörren är öppen.
06
För att aktivera/deaktivera barnsäkerhetsspärren:
–
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad (s. 153) för att vrida vredet.
Dörren är spärrad mot öppning inifrån.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
166
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering*
(s. 167)
•
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 161)
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 160)
06 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk
aktivering*
Barnsäkerhetsspärr med elektrisk aktivering
förhindrar att barn kan öppna bakdörrar eller
fönster inifrån.
Aktivering
2. Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Kombiinstrumentets informationsdisplay visar meddelande Bakre barnlås
Aktiverade och knappens lampa lyser
– spärren är aktiv.
Barnsäkerhetsspärren kan aktiveras/deaktiveras vid alla nyckellägen (s. 69) högre än 0.
Aktivering/deaktivering kan göras upp till
2 minuter efter att motorn stängts av, förutsatt att ingen dörr öppnas.
När Barnsäkerhetsspärren är aktiv kan de
bakre:
För att aktivera Barnsäkerhetsspärren:
Vid motoravstängning lagras aktuell inställning – är barnsäkerhetsspärren aktiverad vid
motoravstängning, kommer funktionen att
vara fortsatt aktiverad vid påföljande motorstart.
•
fönstren öppnas endast med förardörrens
reglagepanel
•
dörrarna inte öppnas inifrån.
Relaterad information
•
•
Reglagepanel förardörr.
1. Starta motorn eller välj ett nyckelläge
högre än 0.
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
(s. 166)
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 161)
Larm
Larmet är en anordning som varnar vid exempelvis ett inbrott i bilen.
Aktiverat larm löser ut om:
•
•
dörr, motorhuv eller baklucka öppnas
•
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor*)
•
•
startbatteriets kabel kopplas ifrån
en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor*)
sirenen kopplas bort.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visar
informationsdisplayen i kombiinstrumentet ett
meddelande. Kontakta då en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
OBS
Rörelsesensorerna utlöser larmet vid rörelser i kupén – även luftströmmar registreras. Därför kan larmet utlösas om bilen
lämnas med öppet fönster eller öppen taklucka eller om kupévärmare används.
06
För att undvika detta: Stäng fönster/
taklucka när bilen lämnas. Om bilens
integrerade kupévärmare (eller en portabel
elektrisk) ska användas – rikta luftström
från ventilationsmunstycken så att de inte
pekar uppåt i kupén. Alternativt kan reducerad larmnivå användas, se Reducerad
larmnivå (s. 169).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
167
06 Lås och larm
||
OBS
Under mugghållaren i mittkonsolen är en
av sensorerna till larmet placerad, denna
sensor är känslig för metaller.
Larmindikator
Larm – automatisk återaktivering
Larmindikatorn visar larmsystemets (s. 167)
status.
Automatisk återaktivering av larmet (s. 167)
förhindrar att bilen oavsiktligt lämnas med
larmet deaktiverat.
Undvik att förvara mynt, nycklar eller liknande metallföremål i mittkonsolens
mugghållare eftersom dessa kan orsaka en
oavsiktlig aktivering av larmet.
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och
larmet deaktiverats) men ingen av dörrarna
eller bakluckan öppnats inom 2 minuter, återaktiveras larmet automatiskt. Samtidigt låses
bilen igen.
OBS
Relaterad information
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet.
Alla sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Aktivera larm
–
Tryck på fjärrnyckelns låsknapp.
Deaktivera larm
–
06
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Stänga av utlöst larm
–
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
eller genom att sätt in fjärrnyckeln i startlåset.
Relaterad information
•
•
•
168
Larmindikator (s. 168)
Larm – automatisk återaktivering (s. 168)
Larm – fjärrnyckeln ur funktion (s. 169)
•
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar
larmsystemets status:
•
•
Dioden släckt – larmet är frånkopplat
•
Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet (och fram till dess att fjärrnyckeln satts i startlåset och nyckelläge I
nås) – larmet har varit utlöst.
Dioden blinkar en gång varannan sekund
– larmet är inkopplat
Reducerad larmnivå (s. 169)
06 Lås och larm
Larm – fjärrnyckeln ur funktion
Larmsignaler
Reducerad larmnivå
Om larmet (s. 167) inte kan stängas av med
fjärrnyckeln – om t.ex. nyckelns batteri (s. 154)
är slut – kan bilen låsas upp, avlarmas och
motorn startas på följande sätt:
Vid utlöst larm (s. 167) ljuder en siren och
samtliga körriktningsvisare blinkar.
Reducerad larmnivå innebär att rörelse- och
lutningssensorerna tillfälligt kan stängas av.
•
En siren ljuder under 30 sekunder eller
tills larmet stängs av. Sirenen har eget
batteri och fungerar oberoende av bilens
startbatteri.
•
Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter eller tills larmet stängs av.
För att undvika oavsiktlig aktivering av
larmet (s. 167) – om t.ex. en hund lämnas i
låst bil eller vid färd med biltåg eller bilfärja –
stäng tillfälligt av Rörelse- och lutningssensorer.
1. Κppna förardörren med det löstagbara
nyckelbladet (s. 158).
> Larmet löser ut, larmindikatorn (s. 168)
blinkar snabbt och sirenen ljuder.
Tillvägagångssättet är detsamma som vid tillfällig urkoppling av Blockerat låsläge (s. 165)4.
Relaterad information
•
Larmindikator (s. 168)
06
2. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
> Larmet deaktiveras och larmindikatorn
slocknar.
3. Starta motorn.
4
Endast i kombination med larm.
169
FΚRARSTΚD
07 Förarstöd
Aktivt chassi – Four C*
Handhavande
Aktivt chassi "Four-C" (Continously
Controlled Chassis Concept), reglerar stötdämparnas egenskaper så att bilens köregenskaper kan justeras. Tre inställningar finns:
Comfort, Sport och Advanced.
Stabilitets- och dragkraftssystemet, DSTC
(Dynamic Stability & Traction Control), hjälper
föraren att undvika sladd och förbättrar bilens
framkomlighet.
Comfort
Vid inbromsning kan systemets ingrepp upplevas som ett pulserande ljud. Vid gaspådrag
kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
Inställningen gör att bilen upplevs bekvämare
på grov och ojämn vägbeläggning. Stötdämpningen är mjuk och karossens rörelse är
följsam och behaglig.
Sport
Inställningen gör att bilen upplevs sportigare
och rekommenderas vid mer aktiv körning.
Styrresponsen är snabbare än i läge Comfort.
Dämpningen är hårdare och karossen följer
vägbanan för att minska krängning vid kurvtagning.
Advanced
Denna inställning rekommenderas endast på
riktigt jämn och slät vägbeläggning.
Stötdämparna är optimerade för maximalt
väggrepp och krängning i kurvor är ytterligare
minimerad.
Stabilitets- och dragkraftssystem
(DSTC)
Systemet består av följande funktioner:
Manöverknappar.
Med mittkonsolens knappar väljs önskad
chassieinställning. Den inställning som användes när motorn stängdes av, återaktiveras vid
nästa motorstart. Undantaget är Advanced –
den återstartas som Sport.
•
•
•
•
•
•
Antisladdfunktion
Antislirfunktion
Dragkraftsfunktion
Motorbromskontroll – EDC
Corner Traction Control – CTC
Släpfordonsstabilisator* – TSA
Antisladdfunktion
Funktionen kontrollerar hjulens driv- och
bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Antislirfunktion
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
07
Dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
171
07 Förarstöd
||
Motorbromskontroll (EDC)
EDC (Engine Drag Control) förhindrar ofrivillig
hjullåsning, t.ex. efter nedväxling eller motorbromsning vid körning på låga växlar på halt
underlag.
Ofrivillig hjullåsning under körning kan bl.a.
försvåra förarens möjlighet att styra bilen.
Corner Traction Control (CTC)
CTC kompenserar för understyrning och tillåter högre acceleration i en kurva än normalt
utan hjulspinn på innerhjulet, t.ex. vid en
svängande motorvägspåfart för att snabbt
komma upp i rådande trafiktempo.
Släpfordonsstabilisator1
Släpfordonsstabilisatorns (s. 287) funktion är
att stabilisera bil med tillkopplat släpfordon i
situationer där ekipaget kommit i självsvängning. För mer information, se Körning med
släpvagn (s. 282).
OBS
Funktionen deaktiveras om föraren väljer
Sport-läge.
07
Relaterad information
•
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
– handhavande (s. 172)
•
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
– symboler och meddelanden (s. 173)
1
172
Ingår vid installation av Volvo original dragkrok.
Stabilitets- och dragkraftssystem
(DSTC) – handhavande
motorstart är Stabilitets- och dragkraftssystemet tillbaka i dess normalläge igen.
Stabilitets- och dragkraftssystemet (s. 171)
(DSTC – Dynamic Stability & Traction
Control), hjälper föraren att undvika sladd och
förbättrar bilens framkomlighet.
Relaterad information
Val av nivå – Sport-läge
Stabilitets- och dragkraftssystemet är alltid
aktiverat – det kan inte stängas av.
Föraren kan dock välja Sport-läge vilket ger
möjlighet till en mer aktiv körupplevelse. Vid
Sport-läge känner systemet av om gaspedal,
rattrörelser och kurvtagning är mer aktiv än
vid normal körning och tillåter då kontrollerad
sladd med bakvagnen upp till en viss nivå
innan det ingriper och stabiliserar bilen.
Om föraren avbryter en kontrollerad sladd
genom att släppa gaspedalen ingriper Stabilitets- och dragkraftssystemet och stabiliserar
bilen.
Med Sport-läge erhålls maximal dragkraft om
bilen kört fast eller vid körning i löst underlag
– t.ex. sand eller djup snö.
Sport-läge väljs i menysystemet MY CAR.
För beskrivning av menysystemet, se MY
CAR (s. 102).
Sport-läget är aktivt tills föraren väljer bort
det eller tills motorn stängs av – efter nästa
•
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
– symboler och meddelanden (s. 173)
07 Förarstöd
Stabilitets- och dragkraftssystem
(DSTC) – symboler och meddelanden
hjälper föraren att undvika sladd och förbättrar bilens framkomlighet.
Stabilitets- och dragkraftssystemet (s. 171)
(DSTC – Dynamic Stability & Traction Control)
Tabell
Symbol
Meddelande
Innebörd
DSTC Tillfälligt AV
Systemet har temporärt reducerats p.g.a. för hög temperatur på bromskivorna – Funktionen återaktiveras
automatiskt när bromsarna har svalnat.
DSTC Serv. erfordras
Systemet är ur funktion.
•
•
Stanna bilen på en säker plats, stäng av motorn och starta den igen.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
"Meddelande"
Ett textmeddelande finns i kombiinstrumentet (s. 59) – Läs det!
Fast sken i 2 sek.
Systemkontroll vid motorstart.
Blinkande sken.
Systemet ingriper.
och
Sport-läge är aktiverat.
Relaterad information
•
07
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
– handhavande (s. 172)
173
07 Förarstöd
Trafikskyltsinformation (RSI)*
VARNING
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI –
Road Sign Information) hjälper föraren att
komma ihåg vilka hastighetsrelaterade trafikskyltar bilen passerat.
RSI fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt och
enligt gällande trafikregler och bestämmelser.
Trafikskyltsinformation (RSI)* –
handhavande
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI –
Road Sign Information) hjälper föraren att
komma ihåg vilka hastighetsrelaterade trafikskyltar bilen passerat.
Så här hanteras funktionen
Relaterad information
•
Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande (s. 174)
•
Trafikskyltsinformation (RSI)* – begränsningar (s. 176)
Exempel på läsbara hastighetsrelaterade skyltar2.
Funktionen RSI ger information om bl.a. aktuell hastighet, att en motorväg eller motortrafikled börjar/upphör samt när det råder
omkörningsförbud.
07
I det fall både en skylt för motorväg/motortrafikled och en skylt med högsta tillåtna hastighet passeras, väljer RSI att visa skyltsymbol
för högsta tillåtna hastighet.
2
3
174
Visade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – denna instruktions bilder visar endast några exempel.
Visade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – denna instruktions bilder visar endast några exempel.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Registrerad hastighetsinformation3.
När RSI registrerat en trafikskylt med påbjuden hastighet, visar kombiinstrumentet den
skylten som en symbol.
Tillsammans med symbolen
för gällande hastighetsbegränsning, kan i förekommande fall även skylt med
omkörningsförbud visas.
07 Förarstöd
Begränsning eller motorväg upphör
Tilläggstavlor
I situationer då RSI detekterar en skylt som
innebär att hastighetsbegränsning upphör –
eller annan hastighetsrelaterad information,
t.ex. motorväg upphör – visar kombiinstrumentet motsvarande trafikskylt i
ca 10 sekunder:
Vissa hastigheter gäller först efter t.ex. en viss
sträcka eller under en viss tid på dygnet. Föraren uppmärksammas på den omständigheten med en symbol för tilläggsskylt under
symbolen med hastighet.
Exempel på sådana skyltar är:
Exempel på tilläggstavlor3.
Samtliga begränsningar upphör.
Ibland skyltas olika hastighetsbegränsningar
för samma väg – en tilläggstavla anger då
under vilka omständigheter hastigheterna gäller. Det kan vara särskilt olycksdrabbade vägavsnitt vid t.ex. regn och/eller dimma.
Tilläggsskylt relaterat regn visas endast om
vindrutetorkarna används.
Motorväg upphör.
Därefter döljs skyltinformationen tills nästa
hastighetsrelaterad skylt detekteras.
Hastighet som gäller på en
avfart, anges på vissa marknader med en tilläggstavla
innehållande en pil.
Hastighetsskylt kopplad till
denna typ av tilläggstavla
visas endast om föraren använder körriktningsvisaren.
3
Visning av tilläggsinformation
Visade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – denna instruktions bilder visar endast några exempel.
En symbol för tilläggsskylt i form av en tom
ram under kombiinstrumentets hastighetssymbol, betyder att RSI detekterat en tilläggstavla med kompletterande information för
aktuell hastighetsbegränsning.
Inställning i MY CAR
Det finns valmöjligheter för RSI i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 102).
07
}}
175
07 Förarstöd
||
Trafikskyltsinformation På/Av
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 102).
Relaterad information
•
•
•
Kombiinstrumentets visning av hastighetssymboler kan stängas av. Funktionen kan
aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY
CAR. För beskrivning av menysystemet, se
MY CAR (s. 102).
Hastighetsvarning
MY CAR (s. 102)
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI –
Road Sign Information) hjälper föraren att
komma ihåg vilka hastighetsrelaterade trafikskyltar bilen passerat. Funktionen har följande
begränsningar.
RSI-funktionens kamerasensor har begränsningar liknande det mänskliga ögats – läs mer
om kamerasensorns begränsningar (s. 211)).
Skyltar som indirekt informerar om att hastighetsbegränsning råder, t.ex. namnskylt på
stad/samhälle, registreras inte av RSI-funktionen.
Här följer några exempel på vad som kan
störa funktionen:
•
•
•
•
•
Blekta skyltar
Skyltar placerade i kurva
Vridna eller skadade skyltar
Skymda eller dåligt placerade skyltar
Skyltar delvis eller helt täckta med frost,
snö och/eller smuts.
Relaterad information
07
Föraren kan välja att få en varning då gällande hastighetsbegränsning överträds med
5 km/h eller mer. Varningen ges i form av att
symbolen med gällande högsta hastighet
temporärt blinkar då hastigheten överskrids.
176
Trafikskyltsinformation (RSI)* (s. 174)
Trafikskyltsinformation (RSI)* – begränsningar (s. 176)
Trafikskyltsinformation (RSI)* –
begränsningar
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
•
Trafikskyltsinformation (RSI)* (s. 174)
Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande (s. 174)
07 Förarstöd
Farthållare*
VARNING
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet vilket ger en
mer avkopplande körupplevelse på motorvägar och långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
Översikt
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandet och ingripa när Farthållaren
inte håller lämplig hastighet och/eller lämpligt avstånd.
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet. Det är möjligt
att aktivera, ställa in respektive ändra hastigheten.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt.
Aktivera och ställa in hastighet
Relaterad information
•
•
Farthållare* – hantera hastighet
Farthållare* – hantera hastighet (s. 177)
För att sätta på Farthållaren:
•
Tryck på rattknapp
>
Farthållarens symbol i kombiinstrumentet
skiftar från VIT till GRÅ och visar att Farthållaren är i beredskapsläge.
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 178)
•
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 179)
•
Farthållare* – stänga av (s. 179)
För att aktivera Farthållaren:
•
Vid önskad hastighet – tryck på rattknapp
eller
.
>
Aktuell hastighet lagras i minnet och
kombiinstrumentets markering (5) tänds/
blir VIT vid den valda hastigheten.
Rattens knappsats och kombiinstrument.
OBS
Farthållare – På/Av.
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h.
Beredskapsläge upphör och lagrad
hastighet återupptas.
Beredskapsläge
Ändra hastighet
Aktivera och justera hastighet.
För att ändra lagrad hastighet:
Vald hastighet (GRÅ = Beredskapsläge).
•
Farthållare aktiv – VIT symbol (GRÅ =
Beredskapsläge).
För att justera +/– 1 km/h:
07
Justera med korta tryck på
eller
–
varje tryck ger +/– 5 km/h. Senast gjorda
tryck lagras i minnet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
177
07 Förarstöd
||
•
Håll knappen intryckt och släpp vid
önskad hastighet.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex.
vid en omkörning, påverkar inte farthållarens
inställning – bilen återgår till inställd hastighet
när gaspedalen släpps.
OBS
Om någon av Farthållarens knappar hålls
intryckt flera minuter, blockeras den och
stängs av. För att kunna återaktivera Farthållaren, måste bilen stannas och motorn
återstartas.
Relaterad information
•
•
Farthållare* (s. 177)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 178)
•
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 179)
•
Farthållare* – stänga av (s. 179)
07
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet. Funktionen
kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge.
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
För att tillfälligt koppla ur Farthållaren och
ställa den i beredskapsläge:
•
Tryck på rattknapp
>
Kombiinstrumentets markering (5) och
symbolen (6) skiftar färg från VIT till GRÅ.
.
Automatiskt beredskapskapsläge
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs i
beredskapsläge om:
•
•
•
•
hjulen tappar väggreppet
färdbromsen används
hastigheten sjunker under ca 30 km/h
kopplingspedalen hålls nertryckt en stund
– några få sekunder aktiverar dock ej
beredskapsläget4
•
växelväljaren förs till neutralläge (automatisk växellåda)
•
föraren håller en högre hastighet än den
inställda längre än 1 minut.
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
4
178
Bilar med 4-cyl 2,0L-motor tillåter även växling.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
•
Farthållare* – hantera hastighet (s. 177)
•
Farthållare* – stänga av (s. 179)
Farthållare* (s. 177)
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 179)
07 Förarstöd
Farthållare* – återuppta inställd
hastighet
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet. Efter tillfällig
deaktivering och beredskapsläge (s. 178) är
det möjligt att återuppta inställd hastighet.
Farthållare* – stänga av
Adaptiv farthållare – ACC*
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet. Här beskrivs
hur den stängs av.
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla en
jämn hastighet och ett säkert avstånd till framförvarande fordon.
För att återaktivera farthållaren ur beredskapsläge:
Farthållaren stängs av med en rattknapp (1)
eller genom att stänga av motorn – den
inställda hastigheten raderas ur minnet och
-knappen.
kan inte återupptas med
•
Tryck på rattknapp
Relaterad information
>
Kombiinstrumentets markering (5) och
symbol (6) skiftar färg från GRÅ till VIT
och hastigheten sätts då till den senast
lagrade.
.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa
efter att hastigheten återupptagits med
.
Relaterad information
•
•
•
Farthållare* – hantera hastighet (s. 177)
•
Farthållare* – stänga av (s. 179)
•
•
•
•
Farthållare* (s. 177)
Farthållare* – hantera hastighet (s. 177)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 178)
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 179)
Den adaptiva farthållaren ger en mer avkopplande körupplevelse på långa resor på motorvägar och långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
Föraren ställer in önskad hastighet (s. 183)
och tidsintervall (s. 184) till bilen framför. När
radardetektorn upptäcker ett långsammare
fordon framför bilen, anpassas hastigheten
automatiskt till detta. Då vägen är fri återgår
bilen till vald hastighet.
Om den Adaptiva farthållaren är avstängd
eller ställd i beredskapsläge (s. 184) och
bilen kommer för nära ett framförvarande fordon, varnas föraren istället av funktionen
Avståndsvarning (s. 193) för det korta
avståndet.
Farthållare* (s. 177)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 178)
07
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
179
07 Förarstöd
||
VARNING
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva farthållaren inte håller lämplig hastighet eller lämpligt avstånd.
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Läs alla avsnitt om den Adaptiva farthållaren i ägarmanualen för att ta del av dess
begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan den används.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt
avstånd och hastighet hålls, även när den
Adaptiva farthållaren används.
VIKTIGT
Underhåll av den Adaptiva farthållarens
komponenter får endast utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Automatisk växellåda
07
Bilar med automatisk växellåda har utökade
funktioner med den Adaptiva farthållarens
Köassistent (s. 186).
Relaterad information
•
•
•
180
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 182)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 180)
Adaptiv farthållare* – felsökning och
åtgärd (s. 190)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 191)
Adaptiv farthållare* – funktion
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla en
jämn hastighet och ett säkert avstånd till framförvarande fordon. Den består av en farthållare och en samverkande avståndshållare.
07 Förarstöd
Funktionsöversikt
VARNING
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon, t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för mötande, långsamtgående eller
stillastående fordon och föremål.
Funktionsöversikt5.
Varningslampa – inbromsning av förare
nödvändig
Rattens knappsats (s. 182)
Radarsensor (s. 188)
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
Avståndet till framförvarande fordon (s. 184)
mäts huvudsakligen med en radarsensor (s.
188). Farthållaren reglerar hastigheten med
gaspådrag och inbromsningar. Det är normalt
att bromsarna ger ifrån sig svaga ljud när den
Adaptiva farthållaren använder dem.
VARNING
Bromspedalen rör sig när farthållaren
bromsar. Vila inte foten under bromspedalen för då kan den bli klämd.
Den Adaptiva farthållaren eftersträvar att följa
framförvarande fordon i den egna filen på ett
5
6
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan skilja beroende av bilmodell.
Köassistenten (s. 186) (i bilar med automatisk växellåda) kan hantera intervallet 0–200 km/h.
av föraren inställt tidsavstånd. Om radarsensorn inte ser något framförvarande fordon
kommer bilen att istället hålla Farthållarens
inställda hastighet. Så sker även om framförvarande fordons hastighet överskrider Farthållarens inställda hastighet.
Den Adaptiva farthållaren strävar efter att reglera hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer
som kräver snabba inbromsningar måste föraren bromsa själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil
bromsar kraftigt. På grund av begränsningar
hos radarsensorn (s. 188) kan en inbromsning komma oväntat eller utebli.
Den Adaptiva farthållaren kan aktiveras att
följa ett annat fordon i hastigheter från
30 km/h6 upp till 200 km/h. Sjunker hastigheten under 30 km/h eller om motorvarvtalet blir
för lågt, ställs farthållaren i beredskapsläge (s.
184) varvid automatisk bromsning upphör –
föraren måste då ta över själv för att hålla ett
säkert avstånd till framförvarande fordon.
Varningslampa – inbromsning av förare
nödvändig
Den Adaptiva farthållaren har en bromsförmåga som motsvarar mer än 40 % av bilens
bromskapacitet.
07
Om bilen behöver bromsas kraftigare än Farthållaren klarar och föraren inte bromsar,
}}
181
07 Förarstöd
||
använder Farthållaren Kollisionsvarnarens (s.
203) varningslampa och varningsljud för att
göra föraren uppmärksam på att ett omedelbart ingipande är nödvändigt.
Adaptiv farthållare* – översikt
OBS
Varningslampan kan vara svår att upptäcka vid starkt solljus eller vid användning
av solglasögon.
VARNING
Farthållaren varnar endast för fordon som
radarsensorn har upptäckt. Därför kan varningen utebli eller ske med viss fördröjning. Invänta inte en varning utan bromsa
när det behövs.
Beredskapsläge upphör och lagrad
hastighet återupptas.
Farthållare – På/Av eller Beredskapsläge.
Branta vägar och/eller tung last
07
Aktivera och justera hastighet.
(Används ej)
Grön markering vid lagrad hastighet (VIT
= beredskapsläge).
Tidsavstånd
Relaterad information
•
•
•
182
Tidsavstånd – Κka/minska.
Tänk på att den Adaptiva farthållaren i första
hand är avsedd att användas vid körning på
plana vägbanor. Den kan ha svårigheter att
hålla korrekt avstånd till framförvarande fordon vid körning i branta utförslut, med tung
last eller med släpfordon – var då extra uppmärksam och beredd att bromsa.
ACC är aktiv vid GRΚN symbol (VIT =
beredskapsläge).
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 179)
Adaptiv farthållare* – stänga av (s. 186)
Adaptiv farthållare* – köra om annat fordon (s. 185)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 179)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 180)
•
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 191)
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – hantera
hastighet
Samtidigt markeras ett hastighetsintervall:
OBS
Om någon av Farthållarens knappar hålls
intryckt flera minuter, blockeras den och
stängs av. För att kunna återaktivera Farthållaren, måste bilen stannas och motorn
återstartas.
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla en
jämn hastighet och ett säkert avstånd till framförvarande fordon.
För att sätta på Farthållaren:
•
– en liknande VIT
Tryck på rattknapp
symbol tänds i kombiinstrumentet (8) vilket visar att Farthållaren är i beredskapsläge (s. 184).
För att aktivera Farthållaren:
•
Vid önskad hastighet – tryck på rattknapp
eller
.
>
Aktuell hastighet lagras i minnet, kombiinstrumentet visar ett "förstoringsglas" runt
den valda hastigheten någon sekund och
dess markering skiftar från VIT till GRΚN.
Då denna symbol skiftar färg från
VIT till GRΚN är Farthållaren aktiv
och bilen håller lagrad hastighet.
Endast då symbolen visar
bild av ett annat fordon, regleras avståndet till framförvarande fordon av Farthållaren.
•
den högre hastigheten med GRΚN
markering (6) är den förprogrammerade
hastigheten
•
den lägre hastigheten är den framförvarande bilens hastighet.
Ändra hastighet
För att ändra lagrad hastighet:
•
eller
–
Justera med korta tryck på
varje tryck ger +/– 5 km/h. Senast gjorda
tryck lagras i minnet.
I vissa situationer går det inte att aktivera
farthållaren. Då visar kombiinstrumentet (s.
191) Farthållare Ej tillgänglig.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 179)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 182)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 180)
Om farten ökas med gaspedalen innan
tryck på
/ -knapp, är det bilens aktuella hastighet vid knapptrycket som lagras i Farthållaren.
För att justera +/– 1 km/h:
•
Håll knappen intryckt och släpp vid
önskad hastighet.
07
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
183
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – ställa in
tidsavstånd
OBS
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla en
jämn hastighet och ett säkert avstånd till framförvarande fordon.
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas
och visas i kombiinstrumentet som 1–5 stycken
horisontella streck – ju fler
streck desto längre tidsavstånd. Ett streck motsvarar
ca 1 sekund till framförvarande fordon,
5 streck ca 3 sekunder.
För att ställa in/ändra tidsavståndet:
•
Κka eller minska med rattknapparna
.
/
I låg fart, då avstånden blir korta, ökar den
Adaptiva farthållaren tidsluckan något.
07
För att kunna följa framförvarande bil på ett
mjukt och komfortabelt sätt, tillåter den
Adaptiva farthållaren tidsluckan att variera
påtagligt i vissa lägen.
Observera att små tidsavstånd ger föraren
kort tid att reagera och agera om något oförutsett skulle inträffa i trafiken.
Samma symbol visas även när funktionen
Avståndsvarning (s. 193) är aktiverad.
184
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om Farthållaren inte verkar reagera vid
aktivering kan orsaken vara att tidavståndet till framförvarande bil förhindrar en
hastighetsökning.
Ju högre hastighet desto längre blir
avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Relaterad information
•
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 179)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 182)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 180)
Adaptiv farthållare* – stänga av (s. 186)
Adaptiv farthållare* – tillfällig
deaktivering och beredskapsläge
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla en
jämn hastighet och ett säkert avstånd till framförvarande fordon. Farthållaren kan tillfälligt
deaktiveras och försättas i beredskapsläge.
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
För att tillfälligt koppla ur den Adaptiva farthållaren och ställa den i beredskapsläge:
•
Tryck på rattknapp
Denna symbol och lagrad hastighets
markering skiftar då färg från GRΚN
till VIT.
Beredskapsläge p.g.a. föraringrepp
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs i
beredskapsläge om:
07 Förarstöd
•
•
färdbromsen används
•
växelväljaren förs till N-läge (automatisk
växellåda)
•
föraren håller en högre hastighet än den
inställda längre än 1 minut.
kopplingspedalen är nertryckt längre än
1 minut7
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex.
vid en omkörning, påverkar inte Farthållarens
inställning – bilen återgår till senast lagrad
hastighet när gaspedalen släpps.
•
•
•
•
Vid automatisk deaktivering ljuder en signal
och meddelandet Farthållare Urkopplad
visas i kombiinstrumentet. Föraren måste då
ingripa och själv anpassa hastighet och
avstånd till framförvarande fordon.
hjulen tappar väggreppet
bromstemperaturen är hög
radarsensorn är täckt av t.ex. blöt snö
eller kraftigt regn (radarvågorna blockeras).
Återuppta inställd hastighet
Adaptiv farthållare i beredskapsläge återaktiv– hastigeras med ett tryck på rattknapp
heten sätts då till den senast lagrade.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa
efter att hastigheten återupptagits med
.
Automatiskt beredskapsläge
Den Adaptiva farthållaren är beroende av
andra system, t.ex. DSTC (Stabilitets- och
dragkraftssystem) (s. 171). Om något av
dessa system slutar fungera stängs Farthållaren av automatiskt.
hastigheten sjunkit under 30 km/h8
7
8
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla en
jämn hastighet och ett säkert avstånd till framförvarande fordon.
Då bilen följer ett annat fordon och föraren
markerar en förestående omkörning med körriktningsvisaren9, hjälper den Adaptiva farthållaren till genom att kortvarigt accelerera
bilen mot framförvarande fordon.
Funktionen är aktiv i hastigheter
över 70 km/h.
VARNING
Var uppmärksam på att denna funktion
kan aktiveras vid fler situationer förutom
vid omkörning, t.ex. då körriktningsvisare
används för att markera filbyte eller avfart
till annan väg – bilen kommer då att kortvarigt accelerera.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 179)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 182)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 180)
En automatisk deaktivering kan bero på att:
•
•
•
Adaptiv farthållare* – köra om annat
fordon
föraren öppnar dörren
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 179)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 182)
07
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 180)
föraren tar av sig bältet
motorvarvtalet är för lågt/högt
Att frikoppla och välja högre eller lägre växel medför inget beredskapsläge.
Gäller inte bil med Köassistent – den klarar ända ner till stillastående.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
185
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – stänga av
Adaptiv farthållare* – köassistent
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla en
jämn hastighet och ett säkert avstånd till framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla en
jämn hastighet och ett säkert avstånd till framförvarande fordon. Köassistenten ger den
Adaptiva farthållaren utökad funktionalitet
även i hastigheter under 30 km/h..
ställs den
Med ett kort tryck på rattknapp
Adaptiva farthållaren i beredskapsläge (s.
184). Med ytterligare ett kort trycks stängs
den av. Den inställda hastigheten raderas och
-knappen.
kan inte återupptas med
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 179)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 180)
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 191)
I bil med automatisk växellåda är den Adaptiva farthållaren kompletterad med funktionen
Köassistent (även kallad "Queue Assist").
Utökat hastighetsintervall
OBS
För att kunna aktivera farthållaren måste
förardörren vara stängd och föraren ha
säkerhetsbältet påtaget.
Med automatisk växellåda kan den Adaptiva
farthållaren följa ett annat fordon inom intervallet 0–200 km/h.
Köassistenten har följande funktioner:
•
•
•
•
OBS
Utökat hastighetsintervall – även under
30 km/h och stillastående
För att kunna aktivera farthållaren under
30 km/h krävs ett framförvarande fordon
inom rimligt avstånd.
Målbyte
Automatisk bromsning upphör vid stillastående
Automatisk aktivering parkeringsbroms.
Observera att minsta programmerbara hastighet för den Adaptiva farthållaren är 30 km/h –
även om den klarar att följa ett annat fordon
ner till stillastående, kan en lägre hastighet
inte väljas.
Vid korta stopp i samband med krypkörning i
långsam trafik eller vid trafikljus återupptas
körningen automatiskt om stoppen inte överstiger ca 3 sekunder – tar det längre tid innan
framförvarande bil börjar rulla igen, ställs den
Adaptiva farthållaren i beredskapsläge med
automatisk bromsning. Föraren måste sedan
återaktivera den på ett av följande sätt:
•
07
Tryck på rattknapp
.
eller
9
186
Endast vid vänsterblink i vänsterstyrd bil, respektive blink åt höger i högerstyrd bil.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Tryck ner gaspedalen.
>
Därefter kommer Farthållaren att återuppta följandet av framförvarande fordon.
07 Förarstöd
OBS
VARNING
Köassistenten kan hålla bilen stillastående
i högst 4 minuter – därefter ansätts parkeringsbromsen och Farthållaren kopplas ur.
•
När farthållaren följer ett annat fordon i
hastigheter över 30 km/h och byter mål
från ett rörligt till ett stillastående fordon,
kommer farthållaren att ignorera det stillastående fordonet och istället välja den lagrade hastigheten.
Innan Farthållaren kan återaktiveras
måste föraren lossa parkeringsbromsen.
•
Målbyte
Föraren måste själv ingripa och
bromsa.
Automatiskt beredskapsläge vid
målbyte
Den Adaptiva farthållaren kopplas ur och
ställs i beredskapsläge:
Om framförvarande målfordon hastigt viker av
kan stillastående trafik finnas framför.
När den Adaptiva farthållaren följer ett annat
fordon i hastigheter under 30 km/h och byter
mål från ett rörligt till ett stillastående fordon,
kommer Farthållaren att bromsa för det stillastående fordonet.
•
då hastigheten understiger 5 km/h och
Farthållaren är osäker på om målobjektet
är ett stillastående fordon eller något
annat objekt, t.ex. ett farthinder.
•
då hastigheten understiger 5 km/h och
framförvarande fordon viker av så Farthållaren inte längre har ett fordon att följa.
Upphörande av automatisk bromsning
vid stillastående
I vissa situationer avbryter Köassistenten
automatisk bromsning vid stillastående. Det
innebär att bromsarna släpper och bilen kan
börja rulla – föraren måste därför ingripa och
själv bromsa för att hålla bilen.
•
•
•
•
föraren sätter foten på bromspedalen
parkeringsbromsen ansätts
växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge
föraren ställer Farthållaren i beredskapsläge.
Automatisk aktivering parkeringsbroms
I vissa situationer ansätter Köassistenten parkeringsbromsen för att hålla bilen fortsatt
stilla.
Det sker om:
•
•
•
•
•
föraren öppnar dörren eller tar av sig
säkerhetsbältet
DSTC ändras från Normal- till Sport-läge
Köassistenten hållit bilen stilla längre än
4 minuter
motorn stängs av
bromsarna överhettats.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 179)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 182)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 180)
07
Köassistenten släpper färdbromsen och
ställer den Adaptiva farthållaren i beredskapsläge i följande situationer:
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
187
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – skifta
farthållarfunktionalitet
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla ett
säkert avstånd till framförvarande fordon.
Skifta från ACC till CC
En radarsensor (s. 188) har vissa begränsningar bland annat på grund av sitt begränsade synfält.
Radarsensorn används av följande funktioner:
Radarsensorns förmåga att upptäcka ett
framförvarande fordon minskas kraftigt:
•
•
Adaptiv farthållare*
•
Avståndsvarning*
•
Relaterad information
–
Gör ett långt tryck på rattknapp
kombiinstrumentets symbol skiftar från
till
.
Därmed är standardfarthållaren (s. 177)
CC (Cruise Control) aktiverad.
VARNING
Bilen bromsar inte längre automatiskt efter
skifte från ACC till CC – den följer endast
satt hastighet.
Skifta tillbaka från CC till ACC
Stäng av farthållaren med 1–2 tryck på
enligt avstängningsinstruktionen (s. 186).
Nästa gång systemet sätts på, är det den
Adaptiva farthållaren som aktiveras.
Relaterad information
•
•
•
188
Radarsensor – begränsningar
Med en knapptryckning kan den Adaptiva
delen (avståndshållaren) i Farthållaren deaktiveras varvid bilen endast följer den satta hastigheten.
>
07
Radarsensor
Radarsensorns uppgift är att upptäcka bilar
eller större fordon i samma körriktning, i
samma körfält.
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 179)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 182)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 180)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
•
•
•
Kollisionsvarnare med auto-broms och
fotgängarskydd*
•
OBS
Radarsensor – begränsningar (s. 188)
Håll ren ytan framför radarsensorn – se
underrubriken "Underhåll" (s. 208).
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 179)
Kollisionsvarnare* (s. 203)
Avståndsvarning* (s. 193)
om radarsensorn blir blockerad och inte
kan upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask eller andra
föremål har samlats framför radarsensorn.
•
om framförvarande fordons hastighet skiljer sig mycket från den egna hastigheten.
Synfält
Radarsensorn har ett begränsat synfält. I
vissa situationer upptäcks inte ett annat fordon eller upptäckten sker senare än förväntat.
07 Förarstöd
VARNING
VARNING
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva farthållaren inte håller lämplig hastighet eller lämpligt avstånd.
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon, t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för mötande, långsamtgående eller
stillastående fordon och föremål.
Läs alla avsnitt om den Adaptiva farthållaren i ägarmanualen för att ta del av dess
begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan den används.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt
avstånd och hastighet hålls, även när den
Adaptiva farthållaren används.
VARNING
VIKTIGT
Tillbehör eller andra föremål som t.ex.
extraljus får inte monteras framför grillen.
Vid synlig skada på bilens grill eller vid
misstanke om att radarsensorn kan vara
skadad:
ACC:ns synfält.
•
Kontakta en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Funktionen kan helt eller delvis utebli –
alternativt fungera felaktigt – om grillen,
radarsensorn eller dess konsol är skadad
eller har lossnat.
Radarsensorn kan ibland upptäcka fordon sent på korta avstånd, t.ex. ett fordon som kör in mellan eget och framförvarande fordon.
Små fordon, exempelvis motorcyklar,
eller fordon som inte kör mitt i filen kan
förbli oupptäckta.
I kurvor kan radarsensorn upptäcka fel
fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur
sikte.
07
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 179)
Kollisionsvarnare* (s. 203)
Avståndsvarning* (s. 193)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
189
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – felsökning och
åtgärd
Den Adaptiva farthållaren (s. 179) (ACC –
Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att
hålla en jämn hastighet och ett säkert avstånd
till framförvarande fordon.
Om kombiinstrumentet visar meddelandet
Radarn blockerad Se handbok innebär det
Det innebär att – förutom Adaptiv farthållare –
Avståndsvarning (s. 193) och Kollisionsvarnare (s. 203) med auto-broms inte heller fungerar.
Åtgärd
Radarytan i grillen är smutsig eller belagd med is eller snö.
Gör ren radarytan i grillen från smuts, is och snö.
Kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid kraftig nederbörd.
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid mycket blöt eller snöig vägbana.
Radarytan är rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta några minuter för radarn att upptäcka att den inte
längre är blockerad.
•
•
•
190
I följande tabell visas exempel på möjliga
orsaker till att meddelandet visas och lämplig
åtgärd:
Orsak
Relaterad information
07
att radarsignalerna från radarsensorn (s. 188)
blockeras och att fordon framför bilen inte
kan upptäckas.
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 182)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 180)
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 191)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – symboler och
meddelanden
jämn hastighet och ett säkert avstånd till framförvarande fordon. Ibland kan den Adaptiva
farthållaren visa en symbol och/eller ett text-
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla en
Symbol
Meddelande
Innebörd
Symbolen är GRΚN
Bilen håller lagrad hastighet.
Symbolen är VIT
Den Adaptiva farthållaren är satt i beredskapsläge.
meddelande. Här är några exempel – följ i
förekommande fall given rekommendation:
Standardfarthållare är manuellt vald.
DSTC Normal för ink. av
farthåll
Adaptiva farthållaren går inte att aktivera förrän Stabilitets- och dragkraftsfunktionen (DSTC) (s. 171)
har satts i Normalläge.
Farthållare Urkopplad
Adaptiva farthållaren har stängts av – föraren måste själv reglera hastigheten.
Farthållare Ej tillgänglig
Adaptiva farthållaren kan inte aktiveras.
Detta kan bland annat bero på att:
•
•
Radarn blockerad Se
handbok
bromstemperaturen är hög
radarsensorn är blockerad av t.ex. blöt snö eller regn.
Adaptiva farthållaren är tillfälligt ur funktion.
•
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om
snöslask har samlats framför radarsensorn.
07
Föraren kan då välja att skifta till (s. 188) ordinarie Farthållare (CC) – ett textmeddelande informerar
om lämpliga alternativ.
Läs om radarsensorns begränsningar (s. 188).
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
191
07 Förarstöd
||
Symbol
Meddelande
Innebörd
Farthållare Serv. erfordras
Adaptiva farthållaren är ur funktion.
•
Bromsa för att hålla +
akustiskt larm
Bilen står stilla och Farthållaren kommer att släppa färdbromsen för att låta parkeringsbromsen ta
över och hålla bilen, men ett fel på parkeringsbromsen gör att bilen strax kommer att börja rulla.
(Endast med Köassistent)
•
Under 30 km/h Endast
följande
Visas vid försök att aktivera Farthållaren vid hastighet under 30 km/h utan ett framförvarande fordon
inom aktiveringsavstånd (ca 30 meter).
(Endast med Köassistent)
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 179)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 182)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 180)
07
192
Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Föraren måste bromsa själv. Meddelandet kvarstår och larmet ljuder tills föraren trampar på
bromspedalen eller använder gaspedalen.
07 Förarstöd
Avståndsvarning*
Avståndsvarning (Distance Alert) är en funktion som informerar föraren om tidsavståndet
till framförvarande fordon.
Avståndsvarningen är aktiv i hastigheter över
30 km/h och reagerar endast för fordon som
kör framför det egna fordonet, i samma riktning. För mötande, långsamtgående eller
stillastående fordon ges ingen avståndsinformation.
OBS
Avståndsvarning är deaktiverad under
tiden Adaptiv farthållare är aktiv.
len – då hanteras funktionen i bilens menysystem MY CAR, se MY CAR (s. 102).
Ställa in tidsavstånd
VARNING
Avståndsvarningen reagerar endast om
avståndet till framförvarande fordon är kortare än det förinställda värdet – det egna
fordonets hastighet påverkas inte.
Handhavande
Reglage och symbol för tidsavstånd.
Tidsavstånd – Κka/minska.
Tidsavstånd – På.
Tryck på knappen i mittkonsolen för att sätta
på eller stänga av funktionen. En lysande
lampa i knappen visar att funktionen är
påslagen.
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas
och visas i kombiinstrumentet som 1–5 stycken
horisontella streck – ju fler
streck desto längre tidsavstånd. Ett streck motsvarar
ca 1 sekund till framförvarande fordon,
5 streck ca 3 sekunder.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en knapp i mittkonso-
Samma symbol visas även när Adaptiv farthållare är aktiverad.
Orange varningsljus10.
En orange varningslampa i vindrutan lyser
med fast sken om avståndet till framförvarande fordon är kortare än det inställda tidsavståndet.
10
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
07
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
193
07 Förarstöd
||
OBS
Ju högre hastighet desto längre blir
avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Det inställda tidsavståndet används även
av funktionen Adaptiv farthållare (s. 180).
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
Avståndsvarning* – begränsningar
Avståndsvarning (Distance Alert) är en funktion som informerar föraren om avståndet till
framförvarande fordon. Funktionen använder
samma radarsensor som den Adaptiva farthållaren (s. 179) och Kollisionsvarnare med
auto-broms (s. 203), har vissa begränsningar.
OBS
Starkt solsken, reflexer eller kraftiga ljusvariationer samt användning av solglasögon
kan göra att varningsljuset i vindrutan inte
syns.
Relaterad information
•
Avståndsvarning* – begränsningar (s.
194)
Dåligt väder eller kurviga vägar kan
påverka radarsensorns möjligheter att
upptäcka framförvarande fordon.
Även fordonens storlek kan påverka förmågan att upptäcka, t.ex. motorcyklar.
Detta kan innebära att varningslampan
tänds på kortare avstånd än det inställda
eller att varningen tillfälligt uteblir.
Mycket höga hastigheter kan också orsaka
att lampan tänds på kortare avstånd än
det inställda p.g.a. begränsningar i sensorns räckvidd.
07
För ytterligare information om radarsensorns
begränsningar, se Radarsensor – begränsningar (s. 188) och (s. 209).
Relaterad information
•
•
194
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Avståndsvarning* (s. 193)
Avståndsvarning* – symboler och meddelanden (s. 195)
07 Förarstöd
Avståndsvarning* – symboler och
meddelanden
till framförvarande fordon. Funktionen har
vissa begränsningar.
Avståndsvarning (Distance Alert) är en funktion som informerar föraren om tidsavståndet
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad Se
handbok
Avståndsvarning är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask
har samlats framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar (s. 188).
Krockvarning Serv.
erfordras
A
Avståndsvarning samt Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
Relaterad information
•
•
Avståndsvarning* (s. 193)
Avståndsvarning* – begränsningar (s. 194)
07
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
195
07 Förarstöd
City Safety™
VIKTIGT
City Safety™ är en funktion för att stödja föraren att undvika en kollision vid bl.a. körning i
köer, där förändringar i framförvarande trafik
tillsammans med ouppmärksamhet kan leda
till en incident.
Underhåll och byte av komponenter i City
Safety™ får endast utföras på verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
VARNING
Funktionen City Safety™ är aktiv i hastigheter
under 50 km/h och hjälper föraren genom att
bromsa bilen automatiskt vid överhängande
risk för kollision med framförvarande fordon,
om föraren inte själv reagerar i tid genom att
bromsa och/eller styra undan.
City Safety™ fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
City Safety™ reagerar inte på fordon som
kör i en annan riktning än det egna fordonet, för små fordon och motorcyklar eller
för människor och djur.
City Safety™ aktiveras i situationer där föraren egentligen borde ha börjat bromsa
betydligt tidigare varför funktionen inte kommer att kunna hjälpa föraren i alla lägen.
City Safety™ kan förhindra kollision vid en
hastighetsskillnad lägre än 15 km/h – vid
högre hastighetsskillnad kan kollisionshastigheten endast reduceras. För full bromsverkan måste föraren trampa på bromspedalen.
City Safety™ är konstruerat för att aktiveras
så sent som möjligt för att undvika onödiga
ingrepp.
City Safety™ ska inte användas för att ändra
förarens sätt att framföra bilen – om föraren
enbart förlitar sig på och låter City Safety™
bromsa, kommer en kollision att ske förr eller
senare.
07
Förare eller passagerare märker normalt av
City Safety™ bara om en situation uppkommer som är mycket nära en kollision.
Är bilen även utrustad med Kollisionsvarnare
med auto-broms (s. 203)* kompletterar dessa
båda system varandra.
196
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Invänta aldrig att City Safety™ ska ingripa.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt
avstånd och hastighet hålls.
Relaterad information
•
•
•
•
•
City Safety™ – begränsningar (s. 198)
City Safety™ – funktion (s. 196)
City Safety™ – handhavande (s. 197)
City Safety™ – lasersensorn (s. 200)
City Safety™ – symboler och meddelanden (s. 202)
City Safety™ – funktion
City Safety™ läser av trafiken framför bilen
med en lasersensor monterad i vindrutans
överkant. Vid överhängande risk för kollision
kommer City Safety™ att automatiskt bromsa
bilen, vilket kan upplevas som en kraftig
inbromsning.
07 Förarstöd
När funktionen aktiveras och bromsar, visar
kombiinstrumentet ett textmeddelande om att
funktionen är/har varit aktiv.
OBS
När City Safety™ bromsar, tänds bromsljusen.
City Safety™ – handhavande
City Safety™ är en funktion för att stödja föraren att undvika en kollision vid bl.a. körning i
köer, där förändringar i framförvarande trafik
tillsammans med ouppmärksamhet kan leda
till en incident.
På och Av
Relaterad information
Lasersensorns sändar- och mottagarfönster11.
Om hastighetsskillnaden är 4–15 km/h relaterat den framförvarande bilen kan City
Safety™ helt undvika en kollision.
•
•
•
•
•
City Safety™ – begränsningar (s. 198)
City Safety™ (s. 196)
City Safety™ – handhavande (s. 197)
City Safety™ – lasersensorn (s. 200)
City Safety™ – symboler och meddelanden (s. 202)
City Safety™ aktiverar en kort, kraftig bromsning och stannar bilen i normalfallet precis
bakom framförvarande fordon. För de flesta
förare ligger detta långt utanför ett normalt
körsätt och kan upplevas som obehagligt.
Är hastighetsskillnaden mellan fordonen mer
än 15 km/h kan City Safety™ inte på egen
hand undvika kollisionen – för full bromskraft
måste föraren trampa på bromspedalen och
det kan då vara möjligt att undvika en kollision, även vid hastighetsskillnader över
15 km/h.
OBS
Funktionen City Safety™ är alltid påslagen
efter att motorn startats via nyckelläge I
och II (s. 70).
I vissa situationer kan det vara önskvärt att
stänga av City Safety™, t.ex. där lövade grenar kan svepa över motorhuv och/eller vindruta.
Efter motorstart kan City Safety™ stängas av.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 102).
Vid nästa motorstart kommer dock funktionen
att vara påslagen igen, även om systemet var
avstängt när motorn stängdes av.
07
VARNING
Lasersensorn sänder ut laserljus även när
City Safety™ är manuellt avstängd.
11
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
197
07 Förarstöd
||
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 196)
City Safety™ – begränsningar (s. 198)
City Safety™ – funktion (s. 196)
City Safety™ – lasersensorn (s. 200)
City Safety™ – symboler och meddelanden (s. 202)
MY CAR (s. 102)
City Safety™ – begränsningar
Sensorn i City Safety™ är konstruerad för att
upptäcka bilar och andra större motorfordon
framför bilen och är oberoende av om det är
dag eller natt. Funktionen har emellertid ett
antal begränsningar.
Sensorn har emellertid begränsningar och
fungerar sämre – eller inte alls – i t.ex. kraftigt
snöfall eller regn, i tät dimma eller i kraftig
damm- eller snörök. Imma, smuts, is eller snö
på vindrutan kan störa funktionen.
Nedhängande objekt som t. ex. flagga/vimpel
för utskjutande last eller tillbehör som t.ex.
extraljus och frontbågar vilka överstiger
motorhuvens höjd begränsar funktionen.
Laserljuset från sensorn i City Safety™ mäter
hur ljuset reflekteras. Sensorn kan inte se
föremål med låg reflektionsförmåga. Fordons
bakdelar reflekterar i allmänhet ljuset tillräcklig tack vare registreringsskylt och bakljusreflektorer.
07
198
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket
kan reducera förmågan för City Safety™ att
undvika kollision. I sådana situationer kommer ABS- och DSTC-systemen att ge bästa
möjliga bromskraft med bibehållen stabilitet.
rande bil mycket långsamt, t.ex. vid parkering.
Förarens kommandon prioriteras alltid, varför
City Safety™ inte ingriper i situationer där föraren på ett tydligt sätt styr eller gasar även
om en kollision är oundviklig.
När City Safety™ har förhindrat en kollision
med ett stillastående föremål förblir bilen
stillastående i högst 1,5 sekund. Om bilen
bromsats för ett rullande framförvarande fordon, reduceras farten till samma hastighet
som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn
när City Safety™ stoppat bilen om inte föraren hinner trycka ner kopplingspedalen
dessförinnan.
OBS
•
Håll vindrutans yta framför lasersensorn ren avseende is, snö, och smuts
(se bild på sensorns placering (s. 196)).
•
Klistra eller montera ingenting på vindrutan framför lasersensorn
•
Avlägsna is och snö från motorhuven –
snö- och istäcke får ej överstiga 5 cm
höjd.
När den egna bilen backar är City Safety™
temporärt deaktiverad.
Felsökning och åtgärd
City Safety™ aktiveras inte i låga farter –
under 4 km/h – varför systemet inte ingriper i
situationer där man närmar sig framförva-
Om kombiinstrumentet visar meddelandet
Vindrutesensorer täckta innebär det att
lasersensorn är blockerad och inte kan upp-
07 Förarstöd
täcka fordon framför bilen, vilket i sin tur innebär att City Safety™ inte fungerar.
VIKTIGT
Om spricka, repa eller stenskott uppstår
på vindrutan framför något av lasersensorns båda "fönster" och täcker en yta på
ca 0,5 × 3,0 mm (eller större), ska en verkstad kontaktas för byte av vindrutan (se
bild på sensorns placering (s. 196)) – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Dock kommer inte meddelandet
Vindrutesensorer täckta att visas för alla
situationer där lasersensorn är blockerad –
föraren måste därför vara noggrann med att
hålla ren vindrutan och området framför lasersensorn.
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och förslag till lämplig
åtgärd.
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför lasersensorn är
smutsig eller belagd
med is eller snö.
Rengör vindrutans
yta framför sensorn
från smuts, is och
snö.
Lasersensorns synfält är blockerat.
Avlägsna det
blockerande föremålet.
•
City Safety™ – symboler och meddelanden (s. 202)
Utebliven åtgärd kan medföra reducerad
prestanda för City Safety™.
För att inte riskera utebliven, felaktig eller
reducerad funktion för City Safety™, gäller
även följande:
•
Volvo rekommenderar att inte reparera
sprickor, repor eller stenskott i området framför lasersensorn – istället bör
hela vindrutan bytas.
•
Innan utbyte av vindruta, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för verifiering av att rätt vindruta beställs och
monteras.
•
Samma typ eller av Volvo godkända
vindrutetorkare ska monteras vid
utbyte.
Relaterad information
•
•
•
•
07
City Safety™ (s. 196)
City Safety™ – funktion (s. 196)
City Safety™ – handhavande (s. 197)
City Safety™ – lasersensorn (s. 200)
199
07 Förarstöd
City Safety™ – lasersensorn
Funktionen City Safety™ innehåller en sensor
vilken sänder ut laserljus (se bild (s. 196) för
sensorns placering). Kontakta en kvalificerad
verkstad vid fel eller behov av service på
lasersensorn – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Det är absolut nödvändigt
att följa föreskrivna instruktioner vid hantering
av lasersensorn.
Följande två dekaler relaterar till lasersensorn:
medelsverket) standarder för laserprodukters utförande med undantag för avvikelser i enlighet med "Laser Notice No.
50" från den 26 juli 2001.
Strålningsdata för lasersensor
Maximal pulsenergi
2,64 µJ
Maximal medeluteffekt
45 mW
Divergens (horisontell × vertikal)
Titta aldrig in i lasersensorn (vilken
avger spridande osynlig laserstrålning)
på ett avstånd om 100 mm eller närmare med förstorande optik av typ förstoringsglas, mikroskop, objektiv eller
liknande optiska instrument.
•
Test, reparation, demontering, justering och/eller byte av reservdelar på
lasersensorn får enbart utföras av en
kvalificerad verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
•
För att undvika exponering av skadlig
strålning, utför ingen omjustering eller
underhåll annat än specificerat häri.
•
Reparatör måste följa särskilt framtagen verkstadsinformation för lasersensor.
•
Demontera inte lasersensorn (inkl. ta
bort linserna). En demonterad lasersensor uppfyller laser klass 3B enligt
standard IEC 60825-1. Laser klass 3B
är inte ögonsäker och utgör därför en
risk för skador.
•
Lasersensorns kontakt måste vara
urkopplad innan demontering från
vindrutan.
33 ns
28° × 12°
Bildens övre dekal beskriver laserljusets klassificering:
•
Laserstrålning – Titta inte i laserstrålen
med optiska instrument – Klass 1M laserprodukt.
Bildens undre dekal beskriver laserljusets
fysikaliska data:
•
200
•
Följande tabell preciserar lasersensorns fysikaliska data.
Pulslängd
07
VARNING
Om någon av instruktionerna häri inte
efterföljs finns risk för ögonskador!
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Κverensstämmer med FDA:s (amerikanska livs-
07 Förarstöd
•
Lasersensorn måste vara monterad på
vindrutan innan sensorns kontakt
ansluts.
•
Lasersensorn sänder laserljus när fjärrnyckeln är i nyckelläge II (s. 70) även
vid avstängd motor.
Relaterad information
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 196)
City Safety™ – begränsningar (s. 198)
City Safety™ – funktion (s. 196)
City Safety™ – handhavande (s. 197)
City Safety™ – symboler och meddelanden (s. 202)
07
201
07 Förarstöd
City Safety™ – symboler och
meddelanden
I samband med att City Safety™ (s. 196) automatiskt bromsar, kan en eller flera av kombiin-
Symbol
strumentets symboler tändas kombinerat med
att ett textmeddelande visas. Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på
blinkerspakens OK-knapp.
Meddelande
Innebörd/Åtgärd
Bromshjälp av City Safety
City Safety™ bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning.
Vindrutesensorer täckta
Lasersensorn är tillfälligt ur funktion på grund av att något blockerar den.
•
Ta bort föremålet som blockerar sensorn och/eller rengör vindrutan framför den.
Läs om lasersensorns begränsningar (s. 198).
City Safety Serv. erfordras
City Safety™ är ur funktion.
•
Relaterad information
07
202
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 196)
City Safety™ – begränsningar (s. 198)
City Safety™ – funktion (s. 196)
City Safety™ – handhavande (s. 197)
City Safety™ – lasersensorn (s. 200)
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare*
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd aktiveras i situationer där föraren
egentligen borde ha börjat bromsa betydligt
tidigare varför funktionen inte kommer att
kunna hjälpa föraren i alla lägen.
Nivå 1
varnas12
Föraren enbart
för uppdykande hinder med visuella och akustiska signaler –
ingen automatisk bromsning ingriper, föraren
måste själv bromsa.
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd ska inte användas för att ändra förarens sätt att framföra bilen – om föraren
enbart förlitar sig på Kollisionsvarnare med
auto-broms och låter den bromsa, kommer
en kollision att ske förr eller senare.
Två systemnivåer
Beroende av hur bilen är utrustad, kan funktionen Kollisionsvarnare med auto-broms &
fotgängarskydd förekomma i två varianter:
12
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 211)
•
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden (s. 213)
Nivå 2
Föraren varnas för uppdykande hinder med
visuella och akustiska signaler – bilen bromsas automatiskt om föraren inte själv agerar
inom rimlig tid.
VIKTIGT
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd är konstruerad för att aktiveras så
sent som möjligt för att undvika onödiga
ingrepp.
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd kan förhindra en kollision eller sänka
kollisionshastigheten.
•
Underhåll av i Kollisionsvarnare med autobroms & fotgängarskydd ingående komponenter får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 204)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 207)
•
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 205)
•
Kollisionsvarnare* – handhavande (s.
208)
•
Kollisionsvarnare* – allmäna begränsningar (s. 209)
07
Ingen varning för cyklister med "Nivå 1".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
203
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare* – funktion
3. Auto-broms14
3 – Auto-broms14
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
Kollisionsvarnaren och City Safety™ (s. 196)
kompletterar varandra.
I sista momentet aktiveras den automatiska
bromsfunktionen.
1 – Kollisionsvarning
Om föraren i detta läge ännu inte har påbörjat
en undanmanöver och kollisionsrisken är
överhängande, träder den automatiska
bromsfunktionen in – detta sker oavsett om
föraren bromsar eller inte. Bromsning sker då
med full bromskraft för att sänka kollisionshastigheten eller med begränsad bromskraft
om det är tillräckligt för att undvika en kollision. För cyklister kan varning och fullt bromsingrepp komma mycket sent eller samtidigt.
Först varnas föraren för en nära förestående
kollision.
Kollisionsvarnaren upptäcker fotgängare,
stillastående fordon samt fordon som kör i
samma riktning framför det egna fordonet.
Vid risk för kollision med en fotgängare eller
ett fordon påkallas förarens uppmärksamhet
med en rödblinkande varningssignal (1) och
en akustisk signal.
2 – Bromsunderstöd14
Om risken för kollision ökat ytterligare efter
kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.
Funktionsöversikt13.
Audio-visuell varningssignal vid kollisionsrisk.
Radarsensor14
07
Kamerasensor
Kollisionsvarnaren med auto-broms utför tre
moment i följande ordning:
1. Kollisionsvarning
2. Bromsunderstöd14
13
14
204
Det innebär att bromssystemet förbereds för
en snabb inbromsning genom att bromsarna
ansätts svagt, vilket kan kännas som ett lättare ryck.
Om bromspedalen trycks ner tillräckligt fort
sker inbromsningen med full bromsverkan.
Bromsunderstödet förstärker även förarens
inbromsning om systemet bedömer att
bromsningen inte är tillräcklig för att undvika
en kollision.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
Endast med system Nivå 2.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
•
Kollisionsvarnaren fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden. Kollisionsvarnaren reagerar inte på
fordon eller cyklister som kör i en annan
riktning än det egna fordonet eller för djur.
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 205)
•
Kollisionsvarnare* – detektering av
cyklist
Kollisionsvarnare* – handhavande (s.
208)
•
Kollisionsvarnare* – allmäna begränsningar (s. 209)
Varning aktiveras endast vid hög risk för
kollision. Detta avsnitt "Funktion" samt
avsnitt "Begränsningar" informerar om
begränsningar vilka föraren ska vara medveten om innan Kollisionsvarnare med
auto-broms används.
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 211)
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
•
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden (s. 213)
VARNING
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister är avstängda i fordonshastighet över 80 km/h.
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister fungerar inte i mörker och
tunnlar – inte heller vid tänd gatubelysning.
Auto-bromsfunktionen kan förhindra en
kollision eller reducera kollisionshastigheten. För att säkerställa full bromsverkan
bör föraren alltid trampa på bromsen –
även när bilen auto-bromsar.
Invänta aldrig en kollisionsvarning. Föraren
ansvarar alltid för att rätt avstånd och
hastighet hålls – även när Kollisionsvarnare
med auto-broms används.
Relaterad information
•
•
Kollisionsvarnare* (s. 203)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 207)
Optimalt exempel på vad systemet tolkar som
cyklist – med tydlig kropps- och cykelkontur, rakt
bakifrån och i bilens centrumlinje.
För optimal prestanda av systemet krävs att
den systemfunktion som identifierar en cyklist, får så entydig information om kroppsoch cykelkontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att urskilja cykel, huvud, armar,
axlar, ben, över- och underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07
205
07 Förarstöd
||
Om stora delar av cyklistens kropp eller cykel
ej är synliga för funktionens kamera, kan
systemet inte upptäcka en cyklist.
sidolinjer kan detekteras sent eller inte
alls.
•
Funktionens förmåga att upptäcka cyklister i skymning och gryning är begränsad –
precis som för det mänskliga ögat.
•
Funktionens förmåga att upptäcka cyklister är avstängd vid körning i mörker och
tunnlar – även vid tänd gatubelysning.
•
För optimal cykeldetektering ska funktionen City Safety™ vara aktiverad, se
City Safety™ (s. 196).
VARNING
Funktionen "ser" endast cyklister bakifrån, som
har samma färdriktning.
07
•
För att funktionen ska kunna upptäcka en
cyklist måste denne vara vuxen och sitta
på en "senior-cykel".
•
Cykeln måste vara utrustad med en väl
synlig och godkänd15 bakåtriktad röd
reflex, monterad minst 70 cm ovanför
vägbanan.
•
Funktionen kan bara upptäcka cyklister
rakt bakifrån och som har samma färdriktning – inte snett bakifrån, inte från
sidan.
•
Cyklister som färdas vid vänster eller
höger kant av bilens tänkta/förlängda
15
206
Kollisionsvarnare med auto-broms &
detektering av cyklister är ett hjälpmedel.
Funktionen kan inte upptäcka:
•
alla cyklister i alla situationer och ser
t.ex. inte delvis skymda cyklister.
•
cyklister i klädsel som döljer kroppskonturen eller som kommer från sidan.
•
cyklar som saknar bakåtriktad röd
reflex.
• cyklar lastade med större föremål.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
Reflexen ska uppfylla rekommendation och villkor från aktuell marknads trafikmyndighet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
•
•
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 207)
Kollisionsvarnare* (s. 203)
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 204)
Kollisionsvarnare* – handhavande (s.
208)
•
Kollisionsvarnare* – allmäna begränsningar (s. 209)
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 211)
•
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden (s. 213)
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare* – detektering av
fotgängare
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
•
För att en fotgängare ska kunna upptäckas måste denne synas i helfigur och
ha en längd av minst 80 cm.
•
Systemet kan inte upptäcka en fotgängare som bär på större föremål.
•
Kamerasensorns förmåga att se fotgängare i skymning och gryning är begränsad
– precis som för det mänskliga ögat.
•
Kamerasensorns förmåga att upptäcka
fotgängare är avstängd vid körning i mörker och tunnlar – även vid tänd gatubelysning.
•
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 205)
•
Kollisionsvarnare* – allmäna begränsningar (s. 209)
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 211)
•
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden (s. 213)
VARNING
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd är ett hjälpmedel.
Funktionen kan inte upptäcka alla fotgängare i alla situationer och ser t.ex. inte delvis
skymda fotgängare, personer i klädsel som
döljer kroppskonturen eller fotgängare kortare än 80 cm.
Optimala exempel på vad systemet betraktar
som fotgängare med tydlig kroppskontur.
För optimal prestanda av systemet krävs att
den systemfunktion som identifierar fotgängare, får så entydig information om kroppskontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet
att urskilja huvud, armar, axlar, ben, över- och
underkropp i kombination med ett mänskligt
normalt rörelsemönster.
Om stora delar av kroppen ej är synliga för
kameran kan systemet inte upptäcka en fotgängare.
•
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och med
säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
07
Relaterad information
•
•
•
Kollisionsvarnare* (s. 203)
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 204)
Kollisionsvarnare* – handhavande (s.
208)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
207
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare* – handhavande
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
Inställningar för Kollisionsvarnaren görs från
MY CAR via mittkonsolens bildskärm och
menysystem, se MY CAR (s. 102).
Varningssignaler På och Av
Det går att välja om Kollisionvarnarens akustiska och visuella varningssignaler ska vara
påslagna eller avstängda.
Vid motorstart fås automatiskt den inställning
som var vald då motorn stängdes av.
OBS
Funktionerna Bromsunderstöd och Autobroms är alltid påslagna – de kan inte
stängas av.
Ljus- och ljudsignal
07
Efter motorstart kan både ljus- och ljudsignal
stängas av. Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 102).
Varningslampan (se (1) i bild (s. 204)) testas
vid varje motorstart genom att kort tända varningslampans separata ljuspunkter om Kolli-
208
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
sionsvarnarens ljus- och ljudvarning är aktiverade.
Ljudsignal
Varningsljudet kan aktiveras/deaktiveras
separat i menysystemet MY CAR. För
beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s.
102).
Ställa in varningsavstånd
Varningsavståndet reglerar på vilket avstånd
den visuella och akustiska varningen utlöses.
Varningsavståndet ställs in i menysystemet
MY CAR. För beskrivning av menysystemet,
se MY CAR (s. 102).
Varningsavståndet bestämmer känsligheten
för systemet. Varningsavstånd Långt ger tidigare varning. Prova först med Långt och om
denna inställning ger för många varningar, vilket i vissa situationer kan uppfattas som irriterande, byt då till varningsavstånd Normalt.
Använd varningsavstånd Kort endast i
undantagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.
OBS
När den Adaptiva farthållaren används
kommer varningslampan och varningsljudet att användas av Farthållaren även om
Kollisionsvarnaren är avstängd.
Kollisionsvarnaren varnar föraren vid risk
för kollision, men funktionen kan inte förkorta förarens reaktionstid.
För att Kollisionsvarnaren skall vara effektiv, kör alltid med Avståndsvarning (s. 193)
inställd på tidsavstånd 4–5.
OBS
Även om varningsavståndet har satts till
Långt kan varningar i vissa lägen uppfattas som sena. T.ex. vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil
bromsar kraftigt.
VARNING
Inget automatiskt system kan garantera
100 % korrekt funktion i alla situationer.
Prova därför aldrig Kollisionsvarnare med
auto-broms mot människor eller fordon –
det kan medföra svåra skador och livsfara.
Kontrollera inställningar
De aktuella inställningarna kan kontrolleras på
mittkonsolens bildskärm. Sök med menysystemet (s. 102)MY CAR.
07 Förarstöd
Underhåll
•
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 205)
•
Kollisionsvarnare* – allmäna
begränsningar
Kollisionsvarnare* – allmäna begränsningar (s. 209)
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 211)
•
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden (s. 213)
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
Funktionen har vissa begränsningar – den är
t.ex. aktiv först från och med ca 4 km/h.
Kamera- och radarsensor16.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de hållas rena från smuts, is och snö och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
Kollisionsvarnarens visuella varningssignal (se
(1) i bild (s. 204)) kan vara svår att upptäcka
vid starkt solljus, reflexer, vid användning av
solglasögon eller om föraren inte har blicken
riktad rakt fram. Varningsljudet bör därför alltid vara aktiverat.
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket
kan reducera förmågan att undvika kollision. I
sådana situationer kommer ABS- och DSTCsystemen att ge bästa möjliga bromskraft
med bibehållen stabilitet.
Relaterad information
•
•
•
16
07
Kollisionsvarnare* (s. 203)
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 204)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 207)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
209
07 Förarstöd
||
OBS
Den visuella varningssignalen kan tillfälligt
sättas ur funktion vid hög kupétemperatur
som orsakats av t.ex. starkt solljus. Om
detta sker aktiveras varningsljudet även
om det är deaktiverat i menysystemet.
•
Varningar kan utebli om avståndet till
framförvarande är kort eller ratt- och
pedalrörelser är stora, t.ex. vid aktiv
körstil.
VARNING
Varningar och bromsingrepp kan utlösas
sent eller utebli om trafiksituationen eller
yttre påverkan gör att radar- eller kamerasensorn inte kan upptäcka en fotgängare
eller ett framförvarande fordon eller cyklist
på korrekt sätt.
Sensorsystemet har en begränsad räckvidd för fotgängare och cyklister17 – systemet kan för dessa ge effektiva varningar
och bromsingrepp i fordonshastigheter
upp till 50 km/h. För stillastående eller
långsamgående fordon är varningar och
bromsingrepp effektiva i fordonshastigheter upp till 70 km/h.
Varningar för stillastånde eller långsamgående fordon kan sättas ur funktion
p.g.a. mörker eller dålig sikt.
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister är avstängda vid fordonshastighet över 80 km/h.
Kollisionsvarnaren använder samma radarsensor som den Adaptiva farthållaren (s. 179).
Läs mer om radarsensorns begränsningar (s.
188).
07
Om varningar upplevs som för frekventa och
störande kan varningsavståndet minskas (s.
208). Detta leder då till att systemet varnar i
ett senare skede vilket minskar det totala
antalet varningar.
17
210
För cyklister kan varning och fullt bromsingrepp komma mycket sent eller samtidigt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Med ilagd backväxel är Kollisionsvarnare med
auto-broms temporärt deaktiverad.
Kollisionsvarnare med auto-broms aktiveras
inte i låga farter – under 4 km/h – varför
systemet inte ingriper i situationer där det
egna fordonet närmar sig framförvarande bil
mycket långsamt, t.ex. vid parkering.
I situationer där föraren visar ett aktivt och
medvetet körbeteende kan en kollisionsvarning senareläggas något för att minimera
onödiga varningar.
När Auto-broms har förhindrat en kollision
med ett stillastående föremål förblir bilen
stillastående i högst 1,5 sekund. Om bilen
bromsats för ett rullande framförvarande fordon, reduceras farten till samma hastighet
som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn
när Auto-broms stoppat bilen om inte föraren
hinner trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
Relaterad information
•
•
•
Kollisionsvarnare* (s. 203)
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 204)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 207)
•
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 205)
•
Kollisionsvarnare* – handhavande (s. 208)
07 Förarstöd
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 211)
kameraberoende funktioner reduceras kraftigt
eller tillfälligt deaktiveras.
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden (s. 213)
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
Även starkt motljus, reflexer i körbanan, snöeller isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller
otydliga sidomarkeringar för körfält kan kraftigt reducera funktionen när kamerasensorn
används för att läsa av körbanan samt upptäcka fotgängare och andra fordon.
Funktionen använder bilens kamerasensor
vilken har vissa begränsningar.
Kamerasensorns synfält är begränsat varför
fotgängare, cyklister och fordon i vissa situationer inte kan upptäckas eller upptäckten
sker senare än förväntat.
Bilens kamerasensor används – förutom av
Kollisionsvarnare med auto-broms – även av
funktionerna:
•
•
•
•
Automatisk hel-/halvljusavbländning (s.
82)
Vid mycket höga temperaturer stängs kameran tillfälligt av under ca 15 minuter efter
motorstart för att skydda kamerafunktionen.
Trafikskyltsinformation (s. 174)
Felsökning och åtgärd
Driver Alert Control – DAC (s. 215)
Om displayen visar meddelandet
Vindrutesensorer täckta innebär det att
kamerasensorn är blockerad och inte kan
upptäcka fotgängare, cyklister, fordon eller
väglinjer framför bilen.
Körfältsassistent (s. 219)
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera eller få ett eller flera av kameran
beroende system att sluta fungera.
Kamerasensorn har begränsningar liknande
det mänskliga ögats, dvs. den "ser" sämre i
t.ex. mörker, kraftigt snöfall eller regn och i tät
dimma. Under sådana förhållanden kan
Det innebär samtidigt att – förutom Kollisionsvarning med auto-broms – inte heller funktionerna Automatisk hel-/halvljusavbländning,
Trafikskyltsinformation, Driver Alert Control
och Lane Departure Warning kommer att ha
full funktionalitet.
07
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och lämplig åtgärd.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
211
07 Förarstöd
||
07
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta
framför kameran
är smutsig eller
belagd med is
eller snö.
Gör ren vindrutans yta
framför kameran från
smuts, is och snö.
Tät dimma, kraftigt regn eller snö
gör att kameran
inte ser tillräckligt
bra.
Ingen åtgärd. Kameran
fungerar inte ibland vid
kraftig nederbörd.
Vindrutans yta
framför kameran
är rengjord men
meddelandet
kvarstår.
Avvakta. Det kan ta
några minuter för
kameran att mäta synbarheten.
Det har kommit
smuts mellan
vindrutans insida
och kameran.
Uppsök verkstad för
rengöring av vindrutan
innanför kamerakåpan
– en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
•
212
Kollisionsvarnare* (s. 203)
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 204)
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 205)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 207)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
•
Kollisionsvarnare* – handhavande (s. 208)
•
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden (s. 213)
Kollisionsvarnare* – allmäna begränsningar (s. 209)
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare* – symboler och
meddelanden
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
SymbolA
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
Meddelande
Innebörd
Krockvarning AV
Kollisionsvarnaren avstängd.
Visas när motorn startas.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.
Krockvarning Ej tillgänglig
Kollisionsvarnaren kan ej aktiveras.
Visas när föraren försöker aktivera funktionen.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.
Bromshjälpen har aktiverats
Auto-broms har varit aktiv.
Vindrutesensorer
täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Meddelandet slocknar efter ett tryck på OK-knappen.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar (s. 211).
07
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
213
07 Förarstöd
||
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad Se
handbok
Kollisionsvarnare med auto-broms är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask
har samlats framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar (s. 188).
Krockvarning Serv.
erfordras
A
Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
•
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
Relaterad information
•
•
•
07
214
Kollisionsvarnare* (s. 203)
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 204)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 207)
•
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 205)
•
•
Kollisionsvarnare* – handhavande (s. 208)
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 211)
Kollisionsvarnare* – allmäna begränsningar (s. 209)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Driver Alert System*
Driver Alert System är avsett att hjälpa förare
som är på väg att få ett försämrat körbeteende eller är på väg att omedvetet lämna sitt
körfält.
Driver Alert System består av olika funktioner,
vilka kan vara påslagna samtidigt eller var för
sig:
•
•
Driver Alert Control – DAC (s. 216).
Relaterad information
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (s. 215)
•
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande (s. 216)
•
Körfältsassistans (LDW)* (s. 219)
Driver Alert Control (DAC)* – symboler
och meddelanden (s. 217)
Driver Alert Control (DAC)*
Funktionen DAC är avsedd att fånga förarens
uppmärksamhet då denne börjar få ett vingligt
körbeteende, t.ex. om föraren är distraherad
eller håller på att somna.
DAC har som mål att upptäcka ett långsamt
försämrat körbeteende och är i första hand
ämnad att användas på större vägar. Funktionen är inte avsedd för stadstrafik.
Körfältsassistent – LDW (s. 219).
En påslagen funktion är satt i beredskapsläge
och aktiveras automatiskt först då hastigheten går över 65 km/h.
Funktionen deaktiveras igen när hastigheten
sjunker under 60 km/h.
Båda funktionerna använder en kamera som
är beroende av att körfältet har målade sidomarkeringar på var sida.
VARNING
Driver Alert System fungerar inte i alla
situationer utan är endast avsett att vara
ett kompletterande hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
En kamera läser av körbanans målade sidomarkeringar och jämför vägens sträckning
med förarens rattrörelser. Föraren larmas när
fordonet inte följer körbanan på ett jämnt sätt.
07
I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas
trots trötthet. Då kan det hända att föraren
inte får någon varning. Därför är det alltid viktigt att stanna och ta en paus vid känsla av
trötthet, oavsett om DAC varnat eller inte.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
215
07 Förarstöd
||
OBS
Funktionen ska inte användas för att förlänga ett körpass. Planera alltid in pauser
med jämna mellanrum och se till att vara
utvilad.
Driver Alert Control (DAC)* –
handhavande
Inställningar görs från mittkonsolens bildskärm och dess menysystem. För information
om hur menysystemet används, se MY CAR
(s. 102).
Begränsning
Varningssymbolen kan släckas:
I vissa fall kan systemet varna trots att förarens körbeteende inte har försämrats, t.ex:
•
•
Framförs fordonet vingligt larmas
föraren med en ljudsignal samt textmeddelandet Driver Alert Dags för
en paus – vidstående symbol tänds
samtidigt i kombiinstrumentet. Varningen
upprepas efter en stund om inte körbeteendet
förbättras.
•
vid starka sidovindar
VARNING
på spårig vägbeläggning.
Ett larm bör tas på största allvar eftersom
en sömnig förare ofta inte själv observerar
sitt tillstånd.
OBS
Kamerasensorn har vissa begränsningar (s. 211).
Vid larm eller känsla av trötthet; stanna
bilen på ett säkert sätt snarast och vila.
Studier har visat att det är lika farligt att
köra vid trötthet som under påverkan av
alkohol.
Relaterad information
•
•
•
Driver Alert System* (s. 215)
Bil med LDW kan visa detta på bildskärmen.
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande (s. 216)
Funktionen Driver Alert kan sättas i beredskapsläge. Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 102).
Driver Alert Control (DAC)* – symboler
och meddelanden (s. 217)
Driver Alert aktiveras när hastigheten överstiger 65 km/h och förblir aktiv så länge hastigheten är över 60 km/h.
07
216
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tryck på vänster rattspaks OK-knapp.
Relaterad information
•
•
•
Driver Alert System* (s. 215)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 215)
Driver Alert Control (DAC)* – symboler
och meddelanden (s. 217)
07 Förarstöd
Driver Alert Control (DAC)* – symboler
och meddelanden
DAC (s. 215) kan i olika situationer visa symboler och textmeddelanden i kombiinstrumentet eller på mittkonsolens bildskärm.
Kombiinstrument
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Driver Alert Dags för en paus
Fordonet har framförts på ett vingligt sätt – föraren larmas med en akustisk varningssignal + text.
Vindrutesensorer täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar (s. 211).
Driver Alert Sys Serv. erfordras
A
Systemet är ur funktion.
•
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
Bildskärm
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Driver Alert AV
Funktionen är avstängd.
Driver Alert Tillgänglig
Funktionen är aktiverad.
07
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
217
07 Förarstöd
||
SymbolA
A
Meddelande
Innebörd
Driver Alert Standby <65 km/h
Funktionen är satt i beredskapsläge p.g.a. att hastigheten är lägre än 65 km/h.
Driver Alert Ej tillgänglig
Körbanan saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är tillfälligt ur funktion. Läs om
kamerasensorns begränsningar (s. 211).
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
Relaterad information
•
•
•
Driver Alert System* (s. 215)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 215)
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande (s. 216)
07
218
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Körfältsassistans (LDW)*
OBS
Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver
Alert System – omnämns ibland även som
LDW (Lane Departure Warning).
Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera
risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.
Princip för LDW
Föraren varnas bara en gång vid varje tillfälle hjulen korsar en linje. Inget larm hörs
alltså när bilen har en linje mellan hjulen.
Körfältsassistans (LDW) – funktion
Vissa inställningar kan göras för funktionen
Körfältsassistans.
Av & På
Relaterad information
•
•
Driver Alert System* (s. 215)
Körfältsassistans (LDW) – begränsningar
(s. 221)
•
Körfältsassistans (LDW) – funktion (s.
219)
•
Körfältsassistans (LDW) – handhavande
(s. 220)
•
Körfältsassistans (LDW) – symboler och
meddelanden (s. 222)
LDW sätts på eller stängs av med en knapp
på mittkonsolen. En lampa i knappen lyser
när funktionen är påslagen.
(Bilden är schematisk – ej modellspecifik.)
LDW består av en kamera som läser av
vägens/körfältets målade sidolinjer.
Om fordonet omotiverat korsar körbanans
vänstra eller högra sidolinje larmas föraren
med en ljudsignal.
Funktionen kompletteras i kombiinstrumentet
med självförklarande grafik i olika situationer.
Personliga inställningar
Inställningar görs från mittkonsolens bildskärm via menysystemet i MY CAR. För
beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s.
102).
07
Välj bland alternativen:
• På vid start – Funktionen försätts i
beredskapsläge varje gång motorn
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
219
07 Förarstöd
||
startas. I annat fall fås samma värde som
fanns när motorn stängdes av.
• Ökad känslighet – Känsligheten ökar, ett
larm kommer tidigare och färre begränsningar gäller.
Körfältsassistans (LDW) –
handhavande
LDW kompletteras i kombiinstrumentet med
självförklarande grafik i olika situationer. Här
följer några exempel:
Relaterad information
•
•
Körfältsassistans (LDW)* (s. 219)
Körfältsassistans (LDW) – begränsningar
(s. 221)
•
Körfältsassistans (LDW) – handhavande
(s. 220)
•
Körfältsassistans (LDW) – symboler och
meddelanden (s. 222)
LDW-funktionens sidolinjer (rödmarkerade i bilden).
07
220
•
LDW-symbolen har VITA sidolinjer – funktionen är aktiv och detekterar/"ser" den
ena sidolinjen eller båda.
•
LDW-symbolen har GRÅ sidolinjer – funktionen är aktiv men ser varken vänster
eller höger sidolinje.
eller
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
LDW-symbolen har GRÅ sidolinjer – funktionen är i beredskapsläge på grund av
att hastigheten är under 65 km/h.
•
LDW-symbolen saknar sidolinjer – funktionen är deaktiverad.
Relaterad information
•
•
•
•
Körfältsassistans (LDW)* (s. 219)
Körfältsassistans (LDW) – begränsningar
(s. 221)
Körfältsassistans (LDW) – funktion (s. 219)
Körfältsassistans (LDW) – symboler och
meddelanden (s. 222)
07 Förarstöd
Körfältsassistans (LDW) –
begränsningar
Körfältsassistentens kamerasensor har
begränsningar liknande det mänskliga ögats.
För mer information, läs om kamerasensorns
begränsningar (s. 211).
OBS
Det finns några situationer då LDW inte ger
någon varning, t.ex.:
•
•
•
•
•
Körriktningsvisare är påslagen
Föraren har foten på bromspedalen18
Vid snabb nedtryckning av gaspedalen18
Vid snabba rattrörelser18
Vid så kraftig sväng att bilen kränger.
Relaterad information
•
•
•
•
18
Körfältsassistans (LDW)* (s. 219)
Körfältsassistans (LDW) – funktion (s. 219)
Körfältsassistans (LDW) – handhavande
(s. 220)
Körfältsassistans (LDW) – symboler och
meddelanden (s. 222)
07
När "Κkad känslighet" är valt ges ändå en varning, se Körfältsassistans (LDW) – funktion (s. 219).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
221
07 Förarstöd
Körfältsassistans (LDW) – symboler
och meddelanden
tion med ett förklarande meddelande – följ i
förekommande fall given rekommendation.
I situationer där LDW-funktionen uteblir kan
kombiinstrumentet visa en symbol i kombina-
Exempel på meddelanden:
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Lane departure warning PÅ/Lane
departure warning AV
Funktionen är påslagen/avslagen.
Visas vid påslag/avslag.
Texten försvinner efter 5 sekunder.
Lane Depart. Warning Otillgänglig
vid nuvarande hastighet
Funktionen är satt i beredskapsläge p.g.a. att hastigheten är lägre än 65 km/h.
Lane Depart. Warning Otillgänglig
Körfältet saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är tillfälligt ur funktion. Läs om
kamerasensorns begränsningar (s. 211).
Lane Depart. Warning Tillgänglig
Funktionen läser körfältets sidomarkeringar.
Vindrutesensorer täckta
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar (s. 211).
Driver Alert Sys Serv. erfordras
07
•
A
222
Systemet är ur funktion.
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
07 Förarstöd
Relaterad information
•
•
•
•
Körfältsassistans (LDW)* (s. 219)
Körfältsassistans (LDW) – begränsningar
(s. 221)
Körfältsassistans (LDW) – funktion (s. 219)
Körfältsassistans (LDW) – handhavande
(s. 220)
07
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
223
07 Förarstöd
Parkeringshjälp*
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
Parkeringshjälpens ljudnivå kan justeras
under pågående ljudsignal med mittkonsolens VOL-vred. Ljudnivån kan även justeras i
ljudinställningsmenyn som nås med ett tryck
på SOUND eller i bilens menysystem (s. 102)
MY CAR19.
Relaterad information
•
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 227)
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* – funktion (s. 224)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 226)
Parkeringshjälp* – funktion
Parkeringshjälpen aktiveras automatiskt vid
motorstart – strömbrytarens lampa lyser.
Stängs parkeringshjälpen av med knappen,
slocknar lampan.
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 227)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 225)
Parkeringshjälpkamera (s. 228)
Parkeringshjälp finns i två varianter:
•
•
Enbart bak
Både fram och bak.
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick
när funktionen mäter parkeringsutrymmet.
VARNING
•
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta
det ansvar som föraren själv har vid
parkering.
•
Sensorerna har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på t.ex. människor
eller djur som befinner sig nära bilen.
07
19
224
Beroende av ljud- och mediasystem.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
På/Av för Parkeringshjälp och CTA*.
Om bilen är utrustad med CTA (s. 234)
blinkar indikeringslamporna för BLIS (s. 231)
en gång, då Parkeringshjälpen aktiveras med
knappen.
07 Förarstöd
VIKTIGT
Föremål som t.ex. kedjor, tunna blanka
stolpar eller låga hinder kan hamna i ”signalskugga” och då tillfälligt inte uppfattas
av sensorerna – den pulserande tonen kan
då oväntat upphöra istället för att övergå
till förväntad konstantton.
Parkeringshjälp* – bakåt
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
Sensorerna kan inte upptäcka höga objekt,
t.ex. utstickande lastbryggor.
•
Bildskärmsvy – visar hinder vänster fram och
höger bak.
Mittkonsolens bildskärm visar en översiktsbild med förhållandet mellan bilen och ett
upptäckt hinder.
Markerad sektor visar vilken/vilka av de fyra
sensorerna som upptäckt ett hinder. Ju närmare bilsymbolen en markerad sektorruta är,
desto kortare är avståndet mellan bilen och
ett upptäckt hinder.
Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas
automatiskt.
Vid avstånd inom 30 cm är tonen konstant
och aktiv sensors fält närmast bilen är fylld.
Om upptäckt hinder finns inom avstånd för
konstantton både bakom och framför bilen,
ljuder tonen växelvis från högtalarna.
Var i sådana här situationer extra uppmärksam och manövrera/förflytta bilen
särskilt långsamt eller avbryt pågående
parkeringsmanöver – hög risk för
skada på fordon eller andra föremål
kan föreligga eftersom sensorerna för
tillfället inte har optimal funktion.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 224)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 227)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 226)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 227)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 225)
Parkeringshjälpkamera (s. 228)
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignal för hinder bakåt kommer från en av
de bakre högtalarna.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i.
Vid backning med t.ex. en släpvagn på dragkroken, stängs parkeringshjälpen bak automatiskt av – i annat fall skulle sensorerna reagera på släpvagnen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07
225
07 Förarstöd
||
OBS
Vid backning med t.ex. släpvagn eller
cykelhållare på dragkroken – utan Volvo
original släpvagnskablage – kan parkeringshjälpen behöva stängas av manuellt
för att sensorerna inte ska reagera på
dessa.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 224)
Parkeringshjälp* – framåt
•
•
Parkeringshjälp* – funktion (s. 224)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 226)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 227)
•
•
•
•
Parkeringshjälpkamera (s. 228)
Parkeringshjälpen framåt är aktiv upp till
ca 10 km/h. Lampan i knappen är tänd för att
indikera att systemet är påslaget. När hastigheten understiger 10 km/h aktiveras systemet
igen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VIKTIGT
Vid montering av extraljus: Tänk på att
dessa inte får skymma sensorerna – extraljusen kan då uppfattas som hinder.
Relaterad information
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignal för hinder framåt kommer från en
av de främre högtalarna.
226
Parkeringshjälpen framåt deaktiveras när
parkeringsbromsen ansätts eller P-läge
väljs i bil med automatisk växellåda.
Parkeringshjälpen aktiveras automatiskt vid
motorstart – strömbrytarens lampa för Av/På
lyser. Stängs parkeringshjälpen av med
knappen, slocknar lampan.
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 227)
07
OBS
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
Parkeringshjälp* (s. 224)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 227)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 224)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 227)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 225)
Parkeringshjälpkamera (s. 228)
07 Förarstöd
Parkeringshjälp* – felindikering
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
Om kombiinstrumentets informationssymbol lyser med fast sken och
textmeddelande Parkeringshjälp
Serv. erfordras visas, är parkeringshjälpen
ur funktion.
Parkeringshjälp* – rengöring av
sensorer
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
VIKTIGT
Sensorernas placering bak.
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler som orsakas av externa ljudkällor
som avger samma ultraljudfrekvenser som
systemet arbetar med.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan ge upphov till falska varningssignaler.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 224)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 227)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 224)
G031402
Relaterad information
Sensorernas placering fram.
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 224)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 224)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 226)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 227)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 225)
Parkeringshjälpkamera (s. 228)
07
Parkeringshjälp* – framåt (s. 226)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 225)
Parkeringshjälpkamera (s. 228)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
227
07 Förarstöd
Parkeringshjälpkamera
Funktion och handhavande
Parkeringskameran är ett hjälpsystem och
aktiveras när backväxeln läggs i (kan ändras i
inställningsmenyn (s. 230)).
Kamerabilden visas på mittkonsolens bildskärm.
Är bilen även utrustad med parkeringshjälpsensorer* visas dess information grafiskt som
färgade fält för att illustrera avståndet till upptäckta hinder, se rubrik "Bilar med backsensorer" längre fram i texten.
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick
när funktionen mäter parkeringsutrymmet.
VARNING
•
Parkeringskameran är ett hjälpmedel
och kan aldrig ersätta förarens ansvar
vid backning.
•
Kameran har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på människor och
djur som befinner sig nära bilen.
kommer att rulla med aktuellt rattutslag –
detta underlättar vid fickparkering, backning i
trånga utrymmen och vid påkoppling av släpvagn. Även bilens ungefärliga yttermått illustreras med två streckade linjer. Hjälplinjerna
kan stängas av i inställningsmenyn.
CAM-knappens placering.
Kameran visar vad som finns bakom bilen
och om något dyker upp från sidorna.
Kameran är aktiv ca 5 sekunder efter att
backväxeln lagts ur eller tills bilens hastighet
överstiger 10 km/h framåt eller 35 km/h
bakåt.
Kameran visar ett brett område bakom bilen
samt del av stötfångaren och eventuell dragkrok.
Föremål på bildskärmen kan upplevas luta
något – detta är normalt.
OBS
Föremål på bildskärmen kan vara närmare
bilen än de upplevs vara på skärmen.
07
Är någon annan vy aktiv tar parkeringskamerasystemet automatiskt över och kamerabilden visas på skärmen.
När backväxeln läggs i visas grafiskt två heldragna linjer som illustrerar var bilens bakhjul
228
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kamerans placering intill öppningshandtaget.
Ljusförhållanden
Kamerabilden justeras automatiskt efter
rådande ljusförhållande. Det gör att bilden
07 Förarstöd
kan variera något i ljusstyrka och kvalitet.
Dåliga ljusförhållanden kan resultera i en
något reducerad bildkvalitet.
OBS
•
Vid backning med släpvagn som inte
är elektriskt kopplad till bilen visar
skärmens linjer den väg bilen kommer
att ta – inte släpvagnens.
•
Skärmen visar inga linjer när en släpvagn är elektriskt kopplad till bilens
elsystem.
•
Parkeringskameran stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om
Volvo original släpvagnskablage
används.
OBS
Håll kameralinsen ren från smuts, snö och
is för bästa funktion. Detta är speciellt viktigt vid dåliga ljusförhållanden.
Hjälplinjer
Gränslinjer
Systemets olika linjer20.
VIKTIGT
Tänk på att skärmbilden bara visar området bakom bilen – så var uppmärksam på
bilens sidor och framvagn när ratten vrids
vid backning.
Exempel på hur hjälplinjer kan visas för föraren.
Linjerna på skärmen projiceras som om de
befann sig i markplan bakom bilen och är
direkt beroende av rattutslaget, vilket gör att
föraren ser den väg bilen kommer att ta –
även då bilen svänger.
20
Bilden är schematisk och visar ej aktuell bilmodell på rätt sätt.
Gränslinje fri backnings-zon
"Hjulspår"
Den streckade linjen (1) ramar in en zon upp
till ca 1,5 m bakåt från stötfångaren. Det är
samtidigt gränsen för bilens mest utstickande
detaljer, t.ex. ytterbackspeglar och hörn –
även då bilen svänger.
De breda "hjulspåren" (2) mellan sidolinjerna
anger var hjulen kommer att rulla och kan
sträcka sig ca 3,2 m bakåt från stötfångaren
om inget hinder finns i vägen.
07
}}
229
07 Förarstöd
||
Bilar med backsensorer*
Relaterad information
•
Parkeringshjälpkamera – inställningar (s.
230)
•
Parkeringshjälpkamera – begränsningar
(s. 231)
•
Parkeringshjälp* (s. 224)
Parkeringshjälpkamera – inställningar
Parkeringskameran är ett hjälpsystem och
aktiveras när backväxeln läggs i.
Inställningar
För att ändra inställningar för parkeringskameran:
1. Tryck på OK/MENU när en kameravy
visas.
2. Vrid fram önskat alternativ med OK/
MENU.
Färgade fält (4 st – en per sensor) visar avstånd.
Är bilen även utrustad med parkeringshjälpsensorer (parkeringshjälpsensorer (s. 224)) blir
avståndsvisningen mer precis och färgade fält
visar vilken/vilka av de 4 sensorerna som
registrerar ett hinder.
07
230
3. Tryck på OK/MENU och backa ut med
EXIT.
eller
1. Tryck på CAM.
2. Tryck på OK/MENU.
3. Vrid fram önskat alternativ med OK/
MENU.
4. Tryck på OK/MENU och backa ut med
EXIT.
Färg
Avstånd (meter)
Ljusgul
0,7–1,5
Övrigt
Gul
0,5–0,7
Orange
0,3–0,5
Standardinställning är att kameran aktiveras
när backväxeln läggs i.
Röd
0–0,3
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Ett tryck på CAM aktiverar kameran även
om inte backväxeln läggs i.
•
Växla mellan normal och zoomad bild
genom att vrida TUNE eller trycka på
CAM.
07 Förarstöd
Dragkrok
Kameran kan med fördel användas vid tillkoppling av ett släpfordon. En hjälplinje för
dragkrokens tänkta "bana" mot släpfordonet
kan visas på bildskärmen – precis som för
"hjulspåren".
•
Relaterad information
•
•
Parkeringskameran är ett hjälpsystem och
aktiveras när backväxeln läggs i.
OBS
Vid behov av precis manövrering kan
dragkroken zoomas in med ett tryck på
CAM – upprepat knapptryck skiftar till
normalvy igen.
Dragkrokens hjälplinje aktiveras i menysystemet efter tryck på OK/MENU där val kan
göras mellan visning av "hjulspår" eller dragkrokens bana – båda alternativ kan inte visas
samtidigt.
•
•
Parkeringshjälpkamera –
begränsningar
Cykelhållare eller andra tillbehör monterade bak på bilen kan skymma kamerans
sikt.
Att tänka på
Var uppmärksam på att även om det ser ut
som att en förhållandevis liten del av bilden är
skymd kan det medföra att en relativt stor
sektor är dold och hinder kan därigenom förbli oupptäckta tills de är alldeles inpå bilen.
Parkeringshjälpkamera (s. 228)
•
Parkeringshjälpkamera – begränsningar
(s. 231)
Håll kameralinsen ren från smuts, is och
snö.
•
Rengör kameralinsen regelbundet med
ljummet vatten och bilschampo – försiktigt så inte linsen repas.
Parkeringshjälp* (s. 224)
MY CAR (s. 102)
Relaterad information
•
•
•
Parkeringshjälpkamera (s. 228)
BLIS* (Blind Spot Information System)
BLIS (Blind Spot Information System) är en
funktion konstruerad för att ge föraren stöd i
körning i tät trafik på vägar med flera körfält i
samma riktning.
BLIS är en förarhjälp avsedd att varna för:
•
•
fordon i den döda vinkeln
snabbt upphinnande fordon i vänster och
höger körfält närmast eget fordon.
BLIS-funktionen CTA (s. 234) (Cross Traffic
Alert) är en förarhjälp avsedd att varna för:
•
korsande trafik då bilen backas.
VARNING
BLIS är ett kompletterande hjälpmedel och
fungerar inte i alla situationer.
BLIS är ingen ersättning för ett säkert körsätt och användande av backspeglar.
BLIS kan aldrig ersätta förarens ansvar
och uppmärksamhet – det åligger alltid
föraren att utföra filbyten på ett trafiksäkert
sätt.
Parkeringshjälpkamera – inställningar (s.
230)
07
Parkeringshjälp* (s. 224)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
231
07 Förarstöd
||
Översikt
Underhåll
BLIS* (Blind Spot Information System)
– handhavande
BLIS (Blind Spot Information System) är en
funktion konstruerad för att ge föraren stöd i
körning i tät trafik på vägar med flera körfält i
samma riktning.
Aktivera/deaktivera BLIS
BLIS aktiveras vid motorstart vilket bekräftas
av att dörrpanelernas indikeringslampor
blinkar en gång.
BLIS-lampans placering21.
Indikeringslampa
BLIS-symbol
OBS
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
Placering av sensor.
BLIS-funktionernas sensorer är placerade
innanför vardera sidas bakskärm/stötfångare.
•
För optimal funktion är det viktigt att
ytorna framför sensorerna hålls rena.
Relaterad information
•
BLIS* (Blind Spot Information System) –
handhavande (s. 232)
Knapp för aktivering/deaktivering.
BLIS-funktionen kan deaktiveras/aktiveras
med ett tryck på mittkonsolens BLIS-knapp.
07
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då hanteras funktionen i bilens menysystem (s. 102) MY CAR.
21
232
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
När BLIS deaktiveras/aktiveras slocknar/
tänds lampan i knappen och kombiinstrumentet bekräftar ändringen med ett textmeddelande – vid aktivering blinkar dörrpanelernas indikeringslampor en gång.
För att släcka meddelandet:
•
Tryck på vänster rattspaks OK-knapp.
När BLIS upptäcker ett fordon inom zon 1,
eller ett snabbt upphinnande fordon i zon 2,
lyser dörrpanelens BLIS-lampa med fast
sken. Om föraren i det läget aktiverar körriktningsvisaren åt den sida som varningen ges,
kommer BLIS-lampan att övergå från fast
sken till att blinka med ett mer intensivt ljus.
Vänta ca 5 sekunder – meddelandet
slocknar.
När fungerar BLIS
•
BLIS* (Blind Spot Information System) (s.
231)
•
BLIS – symboler och meddelanden (s.
236)
VARNING
eller
•
Relaterad information
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backas.
Begränsningar
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra varningar. BLIS kan inte detektera
detta tillstånd.
•
Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom
sensorernas yta.
•
BLIS deaktiveras då ett släpfordon
ansluts till bilens elsystem.
VIKTIGT
Princip för BLIS: 1. Zon i död vinkel. 2. Zon för
snabbt upphinnande fordon.
BLIS-funktionen är aktiv i hastigheter över
ca 10 km/h.
Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas komponenter eller omlackering av
stötfångare får endast utföras på verkstad
– en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
07
Systemet är konstruerat för att reagera då:
•
•
eget fordon blir omkört av andra fordon
eget fordon blir snabbt upphunnet av
annat fordon.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
233
07 Förarstöd
CTA (Cross Traffic Alert)*
CTA (Cross Traffic Alert) är en förarhjälp
avsedd att varna för korsande trafik då bilen
backas. CTA är ett komplement till BLIS (s.
231).
Aktivera/deaktivera CTA
CTA aktiveras vid motorstart vilket bekräftas
av att dörrpanelernas indikeringslampor för
BLIS blinkar en gång.
VARNING
CTA är ett kompletterande hjälpmedel och
fungerar inte i alla situationer.
CTA är ingen ersättning för ett säkert körsätt och användande av backspeglar.
CTA kan aldrig ersätta förarens ansvar och
uppmärksamhet – det åligger alltid föraren
att backa på ett trafiksäkert sätt.
När fungerar CTA
CTA är endast aktiv under backning och aktiveras automatiskt då växellådans backläge
väljs.
•
En akustisk signal varnar då CTA upptäckt att något närmar sig från sidan – ljudet hörs i vänster eller höger högtalare
beroende av från vilket håll objektet närmar sig.
•
CTA varnar också genom att BLIS-lamporna tänds.
•
En varning visas även med en tänd ikon i
bildskärmens PAS-grafik (s. 224).
Begränsningar
CTA fungerar inte optimalt i alla situationer
utan har en viss begränsning – CTA-sensorerna kan t.ex. inte "se" igenom andra parkerade fordon eller skymmande föremål.
På-/Av för sensorerna till Parkeringshjälp och
CTA.
07
CTA-funktionen kan stängas av med Parkeringshjälpens (s. 224) På/Av-knapp. BLIS-lampan blinkar till en gång vid aktivering
Här följer några exempel på när CTA:s "synfält" från början kan vara begränsad och
annalkande fordon därför inte kan upptäckas
förrän de är mycket nära:
Princip för CTA.
CTA kompletterar BLIS-funktionen genom att
under backning kunna se korsande trafik från
sidan, t.ex. då bilen backas ut från en parkering.
CTA är konstruerat för att i första hand upptäcka fordon – i gynnsamma fall kan även
mindre föremål som cyklar samt fotgängare
upptäckas.
234
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
let som skymmer varvid den blinda sektorn
snabbt minskar.
Exempel på ytterligare begränsningar:
Bilen står långt in i en parkeringsficka.
Blind CTA-sektor.
Sektor där CTA kan detektera/"se".
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra varningar. CTA kan inte detektera
detta tillstånd.
•
Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom
sensorernas yta.
•
CTA deaktiveras då ett släpfordon ansluts
till bilens elsystem.
VIKTIGT
Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas komponenter eller omlackering av
stötfångare får endast utföras på verkstad
– en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Underhåll
Placering av sensor.
CTA-funktionernas sensorer är placerade
innanför vardera sidas bakskärm/stötfångare.
•
För optimal funktion är det viktigt att
ytorna framför sensorerna hålls rena.
Relaterad information
•
BLIS* (Blind Spot Information System) (s.
231)
•
BLIS – symboler och meddelanden (s.
236)
07
I en vinklad parkeringsficka kan CTA vara helt
"blind" åt ena sidan.
Då det egna fordonet långsamt backas, ändras dock vinkeln i förhållande till bilen/föremå-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
235
07 Förarstöd
BLIS – symboler och meddelanden
Justerbart rattmotstånd*
I situationer där BLIS (s. 231)- och CTA (s.
234)-funktionen uteblir eller avbryts kan
kombiinstrumentet visa en symbol kompletterad med ett förklarande meddelande – Följ
eventuellt given rekommendation.
Rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att ge föraren ökad vägkänsla. På
motorvägar är styrningen fastare och mera
direkt. Vid parkering och i låg hastighet är
styrningen lätt och kräver ingen ansträngning.
Exempel på meddelanden:
Föraren kan välja mellan tre olika nivåer av
rattmotstånd för vägkänsla eller styrsensitivitet. Inställningen görs i menysystemet MY
CAR. För beskrivning av menysystmet, se MY
CAR (s. 102).
Meddelande
Innebörd
CTA AV
CTA är manuellt avstängt –
BLIS är aktivt.
BLIS och
CTA AV
Släp kopplat
BLIS och CTA är tillfälligt ur
funktion p.g.a. att ett släpfordon är anslutet till bilens
elsystem.
BLIS och
CTA Service erfordras
BLIS och CTA är ur funktion.
07
•
Uppsök verkstad om
meddelandet kvarstår –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
Relaterad information
•
236
BLIS* (Blind Spot Information System) (s.
231)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Denna inställning är inte åtkomlig när bilen är
i rörelse.
OBS
I vissa situationer kan styrservon bli för
varm och behöver då temporärt kylas –
under den tiden arbetar styrservon med
reducerad effekt och att vrida ratten kan
då upplevas som något tyngre.
Parallellt med den temporärt reducerade
styrhjälpen visar kombiinstrumentet ett
meddelande.
Relaterad information
•
MY CAR (s. 102)
START OCH KΚRNING
08 Start och körning
Alkolås*
Alkolåsets1
funktion är att förhindra att bilen
framförs av en berusad förare. Innan motorstart är möjlig måste föraren göra ett utandningsprov som verifierar att denne inte är
påverkad av alkohol. Alkolåset kalibreras till
respektive marknads gällande gränsvärde för
laglig bilkörning.
Alkolås* – funktioner och
handhavande
Kontrollampa (4)
Batteristatus
Funktioner
Grönt blinkande
Laddning pågår
Grön
Fulladdat
Gul
Halvladdat
Röd
Urladdat – placera laddaren i hållaren eller anslut
strömförsörjningskabeln
från handskfacket.
VARNING
Alkolåset är ett hjälpmedel och fritar inte
föraren från ansvar. Det är alltid förarens
ansvar att vara nykter och att framföra
bilen på ett säkert sätt.
Relaterad information
•
Alkolås* – funktioner och handhavande (s.
238)
•
•
•
•
Alkolås* – att tänka på (s. 240)
OBS
Munstycke för utandningsprov.
Strömbrytare.
Alkolås* – förvaring (s. 239)
Sändarknapp.
Alkolås* – inför motorstart (s. 239)
Lampa för batteristatus.
Alkolås* – symboler och textmeddelanden
(s. 241)
Lampa för resultat av utandningsprov.
Lampa indikerar klart för utandningsprov.
Handhavande – batteri
Alkolåsets kontrollampa (4) visar batteriets
status:
08
1
238
Benämns även Alcoguard.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Förvara Alkolåset i dess hållare. Då hålls
det inbyggda batteriet fulladdat och Alkolåset aktiveras automatiskt när bilen öppnas.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Alkolås* (s. 238)
Alkolås* – förvaring (s. 239)
Alkolås* – att tänka på (s. 240)
Alkolås* – inför motorstart (s. 239)
Alkolås* – symboler och textmeddelanden
(s. 241)
08 Start och körning
Alkolås* – förvaring
Förvara Alkolåset i dess hållare. Lossa handenhet genom att trycka in den lätt i dess hållare och släppa – den fjädrar då ut och kan
sedan tas ur hållaren.
•
Alkolås* – symboler och textmeddelanden
(s. 241)
Alkolås* – inför motorstart
Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klar
för användning när bilen öppnas.
1. Då kontrollampan (6) lyser grönt är Alkolåset klart att användas.
2. Ta loss Alkolåset från dess hållare. Är
Alkolåset utanför bilen vid upplåsning
måste det först aktiveras med strömbrytaren (2).
3. Fäll upp munstycket (1), ta ett djupt andetag och blås med jämnt tryck tills ett
"klick"-ljud hörs efter ca 5 sekunder.
Resultatet blir ett av alternativen i nästföljande tabell Resultat efter utfört utandningsprov.
Handenhetens förvaring och laddstation.
•
•
Återplacera handenheten i hållaren
genom att skjuta in den tills det "klickar"
till.
Förvara handenheten i hållaren – då är
den bäst skyddad och dess batterier hålls
fulladdade.
Relaterad information
•
Alkolås* – funktioner och handhavande (s.
238)
•
•
•
Alkolås* – inför motorstart (s. 239)
4. Visas inget meddelande kan överföringen
till bilen ha misslyckats – tryck då på
knappen (3) för att att manuellt sända
resultatet till bilen.
5. Fäll ner munstycket och sätt fast Alkolåset i dess hållare.
6. Starta motorn efter godkänt utandningsprov inom 5 minuter – i annat fall måste
det göras om.
08
Alkolås* (s. 238)
Alkolås* – att tänka på (s. 240)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
239
08 Start och körning
||
Resultat efter utfört utandningsprov
Kontrollampa
(5) + Displaytext
Innebörd
Grön lampa +
Alcoguard
Godkänt test
Starta motorn – ingen
alkoholhalt uppmätt.
Gul lampa +
Alcoguard
Godkänt test
Motorstart möjlig – uppmätt alkoholhalt är över
0,1 promille men under
gällande gränsvärdeA.
Röd lampa +
Underkänt test
Vänta 1 minut
Motorstart ej möjlig –
uppmätt alkoholhalt är
över gällande gränsvärdeA.
A
Gränsvärde varierar från land till land, ta reda på vad som
gäller. Se även Alkolås* (s. 238)
OBS
Efter en avslutad körning kan motorn återstartas inom 30 minuter utan att ett nytt
utandningsprov behöver göras.
Relaterad information
08
240
•
Alkolås* – funktioner och handhavande (s.
238)
•
•
•
Alkolås* – förvaring (s. 239)
Alkolås* (s. 238)
Alkolås* – symboler och textmeddelanden
(s. 241)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Alkolås* – att tänka på
Kalibrering och Service
För att få korrekt funktion och ett så rättvisande mätresultat som möjligt:
Alkolåset ska kontrolleras och kalibreras på
en verkstad2 var 12:e månad.
•
Undvik att äta eller dricka ca 5 minuter
innan utandningsprovet.
•
Undvik kraftig vindrutespolning – alkoholen i spolarvätskan kan resultera i felaktigt
mätresultat.
30 dagar innan nödvändig omkalibrering visar
kombiinstrumentet meddelandet Alcoguard
Kalib. erfordras. Om kalibrering inte utförs
inom dessa 30 dagar kommer normal motorstart att spärras – endast start med Bypassfunktion blir då möjlig, se följande rubrik
"Nödsituation".
För att säkerställa att ett nytt utandningsprov
görs vid förarbyte – håll in strömbrytaren (2)
och sändningsknappen (3) samtidigt i
ca 3 sekunder. Då återgår bilen till startblockeringsläge och ett nytt godkänt utandningsprov krävs innan motorstart.
Meddelandet kan släckas med ett tryck på
sändningsknappen (3). Det slocknar annars
av sig själv efter ca 2 minuter men återkommer sedan vid varje motorstart – enbart
omkalibrering på en verkstad2 kan släcka
meddelandet permanent.
Kall eller varm väderlek
Ju kallare väderlek desto längre tid innan
Alkolåset är klart för användning:
Temperatur (ºC)
Maximal uppvärmningstid
(sekunder)
+10 till +85
10
–5 till +10
60
–40 till –5
180
Vid temperaturer under –20 ºC eller över
+60 ºC behöver Alkolåset extra strömförsörj-
08 Start och körning
ning. Kombiinstrumentet visar Alcoguard
sätt i strömkabel. Anslut då strömförsörjningskabeln från handskfacket till Alkolåset
och vänta tills kontrollampa (6) lyser grön.
Aktivera Bypassfunktion
•
Vid extremt kall väderlek kan uppvärmningstiden minskas genom att Alkolåset tas med
inomhus.
Nödsituation
I händelse av en nödsituation eller att Alkolåset är ur funktion, är det möjligt att koppla
förbi Alkolåset för att kunna köra bilen.
OBS
Bypass-funktionen kan testas utan att felmeddelande loggas – utför då alla steg utan
att starta bilen. Felmeddelandet raderas när
bilen låses.
Vid installationen av Alkolås väljs om förbikopplingen ska vara Bypass- eller Nödfunktion. Denna inställning kan i efterhand ändras
på en verkstad2.
2
Innebörd/åtgärd
Alcoguard
Återstart
möjlig
Motorn har varit avstängd
kortare tid än 30 minuter
– motorstart möjlig utan
nytt prov.
Alcoguard
Serv. erfordras
Kontakta en verkstadA.
Alcoguard
Ingen signal
Sändning misslyckades –
sänd manuellt med
knapp (3) eller gör ett nytt
utandningsprov.
Alcoguard
Ogiltigt test
Testet misslyckades –
gör ett nytt utandningsprov.
Alkolås* (s. 238)
Alcoguard
Blås längre
Blåsningen för kort – blås
längre.
Alkolås* – symboler och textmeddelanden
(s. 241)
Alcoguard
Blås svagare
Blåsningen för hård –
blås svagare.
Aktivera Nödfunktion
•
Förutom redan beskrivna meddelanden relatertade till hur alkolåset fungerar inför motorstart (s. 239) kan kombiinstrumentets display
även visa följande:
Displaytext
Denna funktion kan aktiveras flera gånger.
Felmeddelandet som visas under körning kan
endast släckas hos en verkstad2.
All aktivering med förbikoppling (Bypass)
loggas och sparas i ett minne, se Inspelning av data (s. 16).
Efter aktiverad Bypass-funktion visar kombiinstrumentet Alcoguard Bypass aktiverad
hela tiden under körning och kan endast återställas på en verkstad2.
Tryck och håll in vänster rattspaks OKknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – kombiinstrumentet visar först Bypass aktiverad
Vänta 1 minut och sedan Alcoguard
Bypass aktiverad – därefter kan motorn
startas.
Alkolås* – symboler och
textmeddelanden
Tryck och håll in vänster rattspaks OKknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – kombiinstrumentet visar Alcoguard Bypass
aktiverad och motorn kan startas.
Denna funktion kan användas en gång, sedan
måste återställning göras på verkstad2.
Relaterad information
•
Alkolås* – funktioner och handhavande (s.
238)
•
•
•
•
Alkolås* – förvaring (s. 239)
Alkolås* – inför motorstart (s. 239)
08
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
241
08 Start och körning
||
Displaytext
Innebörd/åtgärd
Alcoguard
Blås hårdare
Blåsningen för svag –
blås hårdare.
Alcoguard
Förvärmning
Uppvärmning ej klar –
vänta på text Alcoguard
Blås 5 sekunder.
A
Start av motor
Motorn startas respektive stängs av med hjälp
av fjärrnyckeln och START/STOP ENGINEknappen.
Bensin- och dieselmotor
2. Håll kopplingspedalen nedtryckt helt3.
(För bilar med automatisk växellåda –
tryck på bromspedalen.)
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
3. Tryck på START/STOP ENGINEknappen och släpp den sedan.
Relaterad information
•
Alkolås* – funktioner och handhavande (s.
238)
•
•
•
Alkolås* – att tänka på (s. 240)
Vid motorstart arbetar startmotorn tills motorn
startar eller till dess överhettningsskyddet
bryter.
Alkolås* – förvaring (s. 239)
Alkolås* (s. 238)
VIKTIGT
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt och
START/STOP ENGINE-knapp.
VIKTIGT
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet,
se Löstagbart nyckelblad – losstagning/
fastsättning (s. 153).
08
3
242
Om bilen rullar räcker det med att trycka på START/STOP ENGINE-knappen för att starta motorn.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Placera fjärrnyckeln i startlåset och tryck
in den till dess ändläge. Observera att om
bilen är utrustad med Alkolås* måste ett
utandningsprov först godkännas innan
motorn kan startas. För mer information
om Alkolås, se Alkolås* (s. 238).
Om motorn inte startat efter 3 försök –
vänta 3 minuter innan ett nytt försök
påbörjas. Startförmågan ökar om startbatteriet får återhämta sig.
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckeln ur startlåset efter
motorstart eller då bilen bogseras.
08 Start och körning
VARNING
Ta alltid fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas och se då till att nyckelläget är 0 –
särskilt om det finns barn i bilen. För information om hur det går till – se Nyckellägen
(s. 69).
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta görs för att så snabbt som
möjligt få upp avgasreningssystemet till
normal driftstemperatur, vilket minimerar
avgasemissioner och skonar miljön.
Keyless drive*
Följ steg 2–3 för nyckelfri (s. 156) start av
motor.
Avstängning av motor
Rattlås
Motorn stängs av med hjälp av START/STOP
ENGINE-knappen.
Rattlåset försvårar styrning om bilen t.ex. tillgrips olovligen.
För att stanna motorn:
Funktion
•
Tryck på START/STOP ENGINE –
motorn stannar.
Om växelväljaren inte är i läge P eller om bilen
rullar:
•
Tryck 2 gånger på START/STOP
ENGINE eller håll knappen intryckt tills
motorn stannar.
Relaterad information
•
Nyckellägen (s. 69)
•
Rattlåset låser upp när fjärrnyckeln sitter i
startlåset4 och START/STOP ENGINEknappen trycks in.
•
Rattlåset låser när förardörren öppnas
efter att motorn stängts av.
Ett mekaniskt ljud kan förnimmas när rattlåset
låser upp eller låser.
Relaterad information
•
•
•
Start av motor (s. 242)
Nyckellägen (s. 69)
Ratt (s. 76)
OBS
En förutsättning för att motorn ska starta
är att en av bilens fjärrnycklar med Keyless
drive-funktion finns i kupén eller lastutrymmet.
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckeln från bilen under
körning eller vid bogsering.
08
Relaterad information
•
Avstängning av motor (s. 243)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
243
08 Start och körning
Fjärrstart (ERS)*
VARNING
Fjärrstart (ERS – Engine Remote Start) innebär att bilens motor kan startas på distans
med fjärrnyckeln eller PCC-nyckel. Detta för
att kunna värma upp/kyla ner kupén innan
avfärd.
För att fjärrstarta motorn måste följande
kriterier vara uppfyllda:
Klimatanläggning och audiosystem startar
med samma inställningar som då bilen parkerades.
En ERS-startad motor är aktiverad i maximalt
15 minuter, därefter stängs den av. Efter
2 st ERS-aktiveringar krävs att motorn startas
på ordinare vis innan ERS åter kan användas.
Tillvalet ERS-funktion kan fås på flertalet bilar
med automatisk växellåda.
OBS
Livslängden på fjärrnyckelns batteri påverkas av ERS-funktionen. Vid frekvent
användning av ERS bör batteriet därför
bytas 1 gång per år, se Fjärrnyckel/PCC –
byte av batteri (s. 154).
Fjärrstart (ERS) – handhavande
•
•
Bilen ska vara under uppsikt.
•
Bilen får inte stå i ett slutet oventilerat
utrymme – avgaserna kan allvarligt
skada människor och djur.
Person eller djur får inte befinna sig i
bilen.
Relaterad information
•
•
Fjärrstart (ERS) – handhavande (s. 244)
Fjärrstart (ERS) – symboler och meddelanden (s. 246)
Nyckelns knappar för fjärrstart.
Upplåsning
Låsning
Trygghetsbelysning
Upplåsning baklucka
Information5
Fjärrstarta motorn
OBS
Ta hänsyn till lokala/nationella regler/
bestämmelser för tomgångskörning.
För att kunna fjärrstarta motorn måste bilen
vara låst.
Gör så här:
1. Gör ett kort tryck på nyckelns knapp (2).
2. Gör direkt därefter ett långt tryck – minst
2 sekunder – på knapp (3).
08
4
5
244
Bil med Keyless måste ha en fjärrnyckel inne i kupén.
Endast på PCC-nyckel, se PCC* – unika funktioner (s. 151).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08 Start och körning
Om förutsättningarna för ERS är uppfyllda
sker följande:
1. Körriktningsvisarna blinkar snabbt några
gånger.
2. Motorn startar.
3. Att motorn startat verifieras därefter med
att körriktningsvisarna lyser med fast
sken i 3 sekunder.
OBS
Efter fjärrstart är bilen fortsatt låst, dock
med deaktiverad rörelsesensor*.
Med
PCC6-nyckel
Ljusindikeringen för Trygghetsbelysning7 blinkar några gånger vid
knapptryckning och övergår sedan
till fast sken om alla kriterier för ERS
är uppfyllda. Detta innebär dock inte att ERS
har startat motorn.
För kontroll om ERS har startat motorn, kan
användaren trycka på knapp (5) – om motorn
har startat sker en ljusindikering vid knapparna (2) och (3).
Aktiva funktioner
Med fjärrstartad motor är följande funktioner
aktiverade:
•
•
•
Ventilationssystem
Audio-/videosystem
Trygghetsbelysning.
Deaktiverade funktioner
Relaterad information
•
•
Fjärrstart (ERS)* (s. 244)
Fjärrstart (ERS) – symboler och meddelanden (s. 246)
Med fjärrstartad motor är följande funktioner
deaktiverade:
•
•
•
•
Strålkastare
Positionsljus
Nummerplåtsbelysning
Vindrutetorkare.
ERS avbryts
Följande moment stänger av en ERS-startad
motor:
•
Fjärrnyckelns knapp (1), (2) eller (4) trycks
in
•
•
•
•
•
•
Bilen låses upp
En dörr öppnas
Gas- eller bromspedal trycks ner
Växelväljaren förs ur P-läge
Det är ca 10 liter kvar i bränsletanken
Aktiv ERS-tid överskrider 15 minuter.
När en ERS-startad motor stängs av, lyser
körriktningsvisarna med fast sken i
3 sekunder.
08
6
7
För mer information om PCC-nyckeln, se PCC* – unika funktioner (s. 151).
För mer information om Trygghetsbelysning, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 150) och Trygghetsbelysning (s. 89).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
245
08 Start och körning
Fjärrstart (ERS) – symboler och
meddelanden
I situationer där ERS-funktionen uteblir eller
avbryts, visar kombiinstrumentet en symbol
kompletterad med ett förklarande textmeddelande.
Utebliven ERS-funktion
Meddelande
Ingen fjärrstart
Max 2 starter
08
246
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
Ingen fjärrstart
motorkylvätska
ERS uteblev p.g.a. felmeddelande från kylsystemet, se Kylvätska
– nivå (s. 320).
Fjärrstart från
låg batterinivå
ERS avbruten p.g.a.
för låg batterispänning.
Ingen fjärrstart
dörr öppen
ERS uteblev då en
dörr/bakluckan inte var
stängd.
Fjärrstart från
motorkylvätska
ERS avbruten p.g.a.
felmeddelande från
kylsystemet.
Ingen fjärrstart
bilen inte låst
ERS uteblev då bilen
inte var låst.
Innebörd
ERS uteblev då högst
2 st ERS-aktiveringar i
följd är tillåtna.
Ingen fjärrstart
låg bränslenivå
ERS uteblev p.g.a. för
låg bränslenivå.
Ingen fjärrstart
växeln ej i P
ERS uteblev då växelväljaren inte är i Pläge.
Ingen fjärrstart
föraren i bilen
A
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Avbruten ERS-funktion
Meddelande
Innebörd
Fjärrstart från
låg bränslenivå
ERS avbruten p.g.a.
för låg bränslenivå.
ERS uteblev p.g.a. att
en person finns i
kupén.
Fjärrstart från
växeln ej i P
ERS avbruten då växelväljaren inte är i Pläge.
Ingen fjärrstart
låg batterinivå
ERS uteblev p.g.a. låg
batterispänning. Ladda
batteriet genom att
starta motorn.
Fjärrstart från
föraren i bilen
ERS avbruten p.g.a.
att en person finns i
kupén.
Ingen fjärrstart
motorvarning
ERS uteblev p.g.a. varningsmeddelande från
motor. Kontakta en
verkstadA.
Fjärrstart från
motorvarning
ERS avbruten p.g.a.
felmeddelande från
motor. Kontakta en
verkstadA.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
A
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
Fjärrstart (ERS)* (s. 244)
Fjärrstart (ERS) – handhavande (s. 244)
08 Start och körning
Starthjälp med batteri
Om startbatteriet (s. 331) är urladdat kan
bilen startas med ström från ett annat batteri.
4. Sätt fast den röda startkabelns ena
klamma på hjälpstartbatteriets pluspol (1).
11. Starta motorn i bilen med det urladdade
batteriet.
VIKTIGT
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika kortslutningar med andra komponenter i motorrummet.
5. Κppna clipsen på det egna batteriets
främre täcklock och ta loss locket, se
Startbatteri – byte (s. 333).
6. Sätt den röda startkabelns andra klamma
på bilens pluspol (2).
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika kortslutning eller andra skador:
1. Sätt fjärrnyckeln i nyckelläge 0 (s. 69).
2. Kontrollera att hjälpstartbatteriet har
spänningen 12 V.
3. Om hjälpstartbatteriet är monterat i en
annan bil – stäng av den hjälpande bilens
motor och se till att de båda bilarna inte
vidrör varandra.
Rör inte anslutningarna under startförsöket. Det finns risk för gnistbildning.
12. Ta bort startkablarna i omvänd ordning –
först den svarta och sedan den röda.
> Se till att ingen av den svarta startkabelns klammor kommer i kontakt
med batteriets pluspol eller ansluten
klamma på den röda startkabeln!
7. Sätt fast den svarta startkabelns ena
klamma på hjälpstartbatteriets minuspol
(3).
VARNING
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra
som kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i
ögonen – kontakta omedelbart läkare.
8. Sätt den andra klamman på en jordpunkt,
t.ex. höger motorfäste i ovankant, den
yttre skruvskallen (4).
9. Kontrollera att startkablarnas klammor
sitter fast ordentligt så att det inte uppstår
gnistor under startförsöket.
10. Starta motorn på "hjälpbilen" och låt den
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, ca 1500 varv/minut.
Relaterad information
•
Start av motor (s. 242)
08
247
08 Start och körning
Växellådor
Manuell växellåda
Backväxelspärr
Det finns två huvudtyper av växellådor. Manuell- respektive automatisk växellåda.
Växellådans funktion är att ändra utväxling
beroende på fart och kraftbehov.
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
•
•
Manuell växellåda (s. 248)
Automatisk växellåda – Geartronic (s.
249) och Powershift (s. 253)
VIKTIGT
•
Följ växelmönster präglat på växelspaken
och utgå från neutralläge N innan den
förs till R-läget.
•
Lägg i backväxeln endast då bilen står
still.
I avsikt att förhindra skada på någon av
drivsystemets komponenter kontrolleras
växellådans arbetstemperatur. Vid risk för
överhettning tänds en varningssymbol i
kombiinstrumentet kombinerat med ett
textmeddelande – Följ då där given rekommendation.
OBS
Med den övre varianten av växelmönster
för 6-växlad låda (se föregående bild) –
tryck först ner växelspaken i N-läget för
att lägga i backen.
Växelmönster 6-växlad låda.
Relaterad information
•
Automatisk växellåda – Geartronic* (s.
249)
Den 6-växlade lådan finns i två olika versioner
– backväxelns läge skiljer dem åt. Se aktuellt
växelmönster präglat på växelspaken.
•
Trampa ned kopplingspedalen helt vid
varje växling.
•
Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – en ilagd växel
är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla
situationer.
08
248
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
Växellådor (s. 248)
Transmissionsolja – kvalitet och volym (s.
369)
08 Start och körning
Växlingsindikator*
Växlingsindikatorn meddelar föraren när det är
lämpligt att lägga i nästa högre eller lägre
växel. En väsentlig detalj i samband med miljöanpassad körning är att köra på rätt växel
och att växla i god tid.
Manuell växellåda
Växlingsindikator för manuell
låda. Endast en markör är
tänd åt gången – vid normal
körning lyser endast den i
mitten.
meddelar föraren när det är lämpligt att lägga
i nästa högre eller lägre växel för att erhålla
lägsta tänkbara bränsleförbrukning. Vid hänsyn tagen till egenskaper såsom prestanda
och vibrationsfri gång kan det dock vara
lämpligt att växla vid högre varvtal. Inramad
siffra anger aktuell växel.
Automatisk växellåda – Geartronic*
Växellådan Geartronic har två olika växellägen
– Automatisk och Manuell.
Med kombiinstrument "Analog" visas växellägen och
indikatorpilar i instrumentets
centrum.
Vid rekommenderad upp-/
nerväxling tänds den övre vid "+" eller den
nedre vid "–", rödmarkerade i bilden.
Automatisk växellåda
Kombiinstrument "Digital" med växlingsindikator.
08
Som hjälpmedel finns på vissa varianter en
indikator – GSI (Gear Shift Indicator) – vilken
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
249
08 Start och körning
||
•
För att kunna föra växelväljaren ur P-läge
måste bromspedalen först tryckas ner
ordentligt.
I P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Ansätt även parkeringsbromsen (s. 271), för
säkerhets skull.
OBS
Växelväljaren måste stå i P-läge för att
bilen ska kunna låsas och larmas.
D: Automatiska växellägen. +/–: Manuella växellägen. S8: Sportläge*.
Kombiinstrumentet (s. 59) visar växelväljarens
läge med följande tecken: P, R, N, D, S*, 1, 2,
3 osv.
Växellägen
Automatiska växellägen indikeras till höger på kombiinstrumentet. (Endast en markör är tänd åt gången – den
för aktuellt växelväljarläge.)
Symbol "S" för Sportläge är
ORANGE i aktivt läge.
Parkeringsläge – P
Välj läge P när motorn ska startas eller när
bilen parkeras.
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att hålla
bilen i alla situationer.
Backläge – R
Bilen måste stå stilla när R-läge väljs.
Neutralläge – N
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Ansätt parkeringsbromsen om bilen står stilla
med växelväljaren i N-läge.
08
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling sker automatiskt beroende på gaspådrag
och hastighet. Bilen ska stå stilla när D-läge
väljs från R-läge .
Geartronic – Manuella växellägen (+S–)
Med Geartronic automatiska växellåda kan
föraren även växla manuellt. Bilen motorbromsar när gaspedalen släpps.
Manuellt växelläge nås genom att
föra spaken åt sidan från läge D till
ändläget vid "+S–". Kombiinstrumentets symbol "+S–" skiftar färg
från VIT till ORANGE och siffrorna 1, 2, 3 osv,
visas i en ruta vilket motsvarar den växel som
just då är ilagd.
•
Tryck spaken framåt mot "+" (plus) för att
växla upp ett steg och släpp den – spaken återgår till sitt viloläge mellan + och –.
eller
•
Dra spaken bakåt mot "–" (minus) för att
växla ner ett steg och släpp den.
Manuellt växelläge "+S–" kan väljas när som
helst under färden.
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter
farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för
den valda växeln.
För att återgå till automatiskt körläge:
8
250
Körläge – D
Funktionen "Sportläge" finns ej i en V60 Plug-in Hybrid – enbart "+" och "–".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08 Start och körning
•
För spaken åt sidan till ändläget vid D.
OBS
Automatisk deaktivering
OBS
Om rattpaddlarna inte används, deaktiveras de efter en kort stund – det indikeras
med att kombiinstrumentet skiftar tecken;
från siffra för aktuell växel tillbaka till "D".
Om växellådan har ett Sportprogram, blir
lådan manuell först efter att växelväljaren
förts framåt eller bakåt i dess "+S–"-läge.
Kombiinstrumentet skiftar då tecken från S
till att visa vilken av växlarna 1, 2, 3 osv.,
som är ilagd.
Undantag är vid motorbroms – då är paddlarna aktiverade så länge motorbromsning
pågår.
Manuell deaktivering
Paddlar*
Som komplement till att växla manuellt med
växelväljaren finns även reglage placerade på
ratten, s.k. "paddlar".
För att kunna växla med rattpaddlarna måste
de först aktiveras. Det görs genom att dra en
av paddlarna mot ratten – kombiinstrumentet
skiftar då tecken från "D" till en siffra vilket
indikerar aktuell växel.
För att sedan växla ett steg:
•
Dra en av paddlarna bakåt – mot ratten –
och släpp.
Rattens båda "paddlar".
"–": Väljer nästa lägre växel.
"+": Väljer nästa högre växel.
En växling sker vid varje paddeldrag förutsatt
att motorns varvtal inte går utanför tillåtet
område.
Efter varje växling skiftar kombiinstrumentet
siffra för att visa aktuell växel.
Rattpaddlarna kan även deaktiveras manuellt:
•
Dra båda paddlarna mot ratten och
håll tills kombiinstrumentet skiftar
tecken från siffra för aktuell växel till
"D".
Paddlarna kan även användas med växelväljaren i Sportläge* – då är paddlarna ständigt
aktiverade utan att deaktiveras.
Geartronic – Sportläge* (S)9
Sportprogrammet ger ett sportigare
beteende och tillåter högre varvtal
på växlarna. Samtidigt fås snabbare
respons vid gaspådrag. Vid aktiv
körning prioriteras även körning på en lägre
växel, innebärande fördröjd uppväxling.
För att aktivera Sportläge:
9
Bara med vissa motorer.
08
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
251
08 Start och körning
||
•
För växelväljaren åt sidan, från D-läge till
ändläget vid "+S–" – kombiinstrumentet
skiftar tecken från D till S.
Sportläget kan väljas när som helst under färden.
Geartronic – Vinterläge
Det kan underlätta att komma iväg i halt väglag om 3:ans växel läggs i manuellt.
1. Tryck ner bromspedalen och för växelväljaren från D-läge till ändläget vid "+S–" –
kombiinstrumentet skiftar tecken från D
till siffran 110.
2. Stega upp till växel 3 genom att trycka
fram spaken mot "+" (plus) 2 gånger –
displayen skiftar tecken från 1 till 3.
3. Släpp bromsen och ge försiktigt gaspådrag.
Växellådans "vinterläge" gör att bilen rullar
iväg med ett lägre motorvarv och reducerad
motorstyrka på drivhjulen.
Kickdown
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en
omedelbar nerväxling, s.k. kickdown.
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget,
sker uppväxling automatiskt.
08
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
10
252
Om bilen har Sportläge*, visas först "S".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är
växellådans styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd som förhindrar kickdown-funktionen.
Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kickdown
som leder till så högt motorvarv att motorn
kan skadas. Om föraren ändå försöker göra
en sådan nedväxling vid högt motorvarv händer ingenting – den ursprungliga växeln förblir
ilagd.
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal i syfte att förhindra motorskador.
Relaterad information
•
Transmissionsolja – kvalitet och volym (s.
369)
08 Start och körning
Automatisk växellåda – Powershift*
En automatisk växellåda med Powershift är en
växellåda som, till skillnad mot en automatisk
växellåda med Geartronic (s. 249), har dubbla
mekaniska kopplingslameller.
nic – Vinterläge" (s. 249). Med Powershift
underlättas att komma iväg i halt väglag om
2:ans växel läggs i manuellt istället för 3:ans
växel (Geartronic).
Powershift eller Geartronic
Modell med växellådan Powershift bör inte
bogseras eftersom den är beroende av
motorgång för att få tillräcklig smörjning. Om
bogsering ändå måste ske, ska sträckan
göras så kort som möjligt och då med mycket
låg hastighet.
D: Automatiska växellägen. +S–: Manuella växellägen. S: Sportläge*.
Vid osäkerhet om bilen är utrustad med växellådan Powershift eller inte, kan det verifieras
genom att kontrollera beteckningen på växellådans dekal under motorhuven – se Typbeteckningar (s. 356). Beteckning ”MPS6” betyder att det är en Powershift – i annat fall är
det automatlådan Geartronic.
Den automatiska växellådan Powershift överför drivkraften från motor till drivhjul med
dubbla mekaniska kopplingslameller, till skillnad mot Geartronic vilken istället gör det med
en hydraulisk momentomvandlare.
Att tänka på
Powershift växellåda fungerar på samma sätt
och har likadana reglage och funktioner som
automatlådan Geartronic. Ett undantag är
Geartronics Vinterläge, se avsnittet "Geartro-
En växellåda som blivit för varm märks
genom att bilen upplevs skaka och vibrera,
varningssymbolen tänds och kombiinstru-
Växellådans dubbelkoppling har ett överlastskydd som aktiveras om den skulle bli för
varm, t.ex. om bilen hålls stilla med gaspedalen i en uppförsbacke för länge.
mentet visar ett meddelande. Även vid långsam kökörning (10 km/h eller lägre) i uppförsbacke eller med påkopplat släpfordon kan
växellådan bli för varm. Växellådan svalnar vid
stillastående, med nertryckt färdbroms och
motorn på tomgång.
Κverhettning vid körning i långsam kö kan
undvikas genom att köra etappvis:
•
Stå stilla och vänta med foten på färdbromsen tills en lagom sträcka byggts
upp i framförvarande trafik, kör fram ett
stycke, stanna och vänta en stund igen
med foten på bromsen.
VIKTIGT
Använd färdbromsen för att hålla bilen still
i ett uppförslut – håll inte bilen still med
gaspedalen. Växellådan kan då överhettas.
För viktig information angående växellådan
Powershift och bogsering, se Bogsering (s.
288).
Textmeddelande och åtgärd
I vissa situationer kan kombiinstrumentet visa
ett textmeddelande samtidigt med att en
symbol tänds.
08
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
253
08 Start och körning
||
Symbol
A
Meddelande
Köregenskaper
Åtgärd
Växellåda överh. bromsa
f.a hålla
Svårighet att hålla jämn hastighet med
konstant motorvarv.
Växellådan överhettad. Håll bilen stilla med färdbromsen.A
Växellåda överh. parkera
snarast
Kraftigt huggande framdrivning av
bilen.
Växellådan överhettad. Parkera genast bilen på ett säkert
sätt.A
Växellådan kyls låt motorn
gå
Ingen drivning på grund av överhettad
växellåda.
Växellådan överhettad. För snabbast kylning: Låt motorn gå
på tomgång med växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
Tabellen visar tre steg med ökad allvarlighetsgrad om växellådan skulle bli för varm. Parallellt med textmeddelandet uppmärksammas
föraren även genom att bilens elektronik tillfälligt förändrar köregenskaperna. Följ textmeddelandets anvisning i förekommande fall.
OBS
Tabellens exempel är ingen indikation på
att bilen är defekt, utan visar att en säkerhetsfunktion aktiverats i avsikt att förhindra
skada på någon av bilens komponenter.
VARNING
Om varningssymbol kombinerad med texten Växellåda överh. parkera snarast
ignoreras kan värmen i växellådan bli så
hög att kraftflödet mellan motor och växellåda tillfälligt bryts för att hindra kopplingen från att haverera – bilen förlorar då
drivningen och blir stillastående tills växellådans temperatur kylts till acceptabel
nivå.
För fler möjliga textmeddelanden med dess
respektive förslag till lösning, rörande automatisk växellåda, se Meddelanden (s. 101).
Ett textmeddelande slocknar automatiskt
efter utförd åtgärd eller efter ett tryck på
blinkerspakens OK-knapp.
08
254
08 Start och körning
•
Växelväljarspärr
Det finns två olika typer av växelväljarspärr –
mekanisk och automatisk.
Mekanisk växelväljarspärr
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P)
Om bilen inte är körbar, t.ex. vid urladdat
startbatteri, måste växelväljaren föras ur Pläget för att bilen ska kunna flyttas.
Lyft gummimattan i facket bakom mittkonsolen och lokalisera ett hål11 för nyckelbladet (s. 153) i fackets botten.
För att kunna föra växelväljaren från P till
övriga växellägen måste bromspedalen vara
nedtryckt och fjärrnyckeln i nyckelläge II (s.
70).
Sök fram en återfjädrande knapp nere i
hålet med nyckelbladet, tryck ner
knappen med bladet och håll.
Växlingsspärr – Neutral (N)
G021351
Om växelväljaren är i N-läge och bilen har
stått stilla i minst 3 sekunder (oavsett om
motorn är igång eller inte) är växelväljaren
spärrad.
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt
mellan N och D. Κvriga lägen har en spärr
som manövreras med spärrknappen på växelväljarspaken.
För att kunna föra växelväljaren från N till ett
annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och fjärrnyckeln i nyckelläge II.
Deaktivera automatisk växelväljarspärr
För växelväljaren ur P-läget och dra upp
nyckelbladet.
4. Lägg tillbaka gummimattan.
Relaterad information
•
Automatisk växellåda – Geartronic* (s.
249)
•
Automatisk växellåda – Powershift* (s.
253)
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
Automatisk växelväljarspärr
Automatväxellådan har särskilda säkerhetssystem:
Parkeringsläge (P)
Stillastående bil med motorn igång:
11
08
Det kan finnas 2 st hål – ett för nyckelbladet och ett som fixerar gummimattan.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
255
08 Start och körning
Starthjälp i backe (HSA)*12
Start/Stop*
Färdbromsen kan släppas inför igångkörning
eller backning i en backe – funktionen HSA
(Hill Start Assist) gör att bilen inte rullar iväg.
Vissa kombinationer av motor och växellåda
är försedda med en Start- och Stoppfunktion
vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående
bilkö eller väntan vid trafikljus – motorn stängs
då temporärt av och startar automatiskt igen
då färden ska fortsätta.
Funktionen innebär att pedaltrycket i bromssystemet finns kvar några sekunder under
tiden foten flyttas från bromspedal till gaspedal.
Den tillfälliga bromseffekten släpper efter
några sekunder eller när föraren ger gas.
Relaterad information
•
Start av motor (s. 242)
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden vilket vägleder all vår verksamhet.
Denna målinriktning har resulterat i flera
separata energisparande funktioner varav
Start/Stop är en av dem, samtliga med den
gemensamma uppgiften att minska bränsleförbrukningen, vilken i sin tur bidrar till reducerat avgasutsläpp.
Allmänt om Start/Stop
Motorn stängs av – det blir tystare och renare.
08
12
256
Beror på kombination motor och växellåda. HSA ej möjlig med vissa kombinationer.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Med Start/Stop-funktionen ges föraren möjlighet till ett mer aktivt miljömedvetet sätt att
köra bil genom att låta motorn "auto-stoppa",
när så är lämpligt.
Manuell eller Automatisk
Observera att det finns skillnader i Start/Stopfunktion beroende av om växellådan är manuell eller automatisk.
Relaterad information
•
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 257)
•
•
•
Start av motor (s. 242)
•
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 259)
Start/Stop* – inställningar (s. 261)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte (s.
260)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 258)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 261)
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 263)
•
Batteri – Start/Stop (s. 334)
08 Start och körning
Start/Stop* – funktion och
handhavande
Villkor
Vissa kombinationer av motor och växellåda
är försedda med en Start/Stop-funktion vilken
träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö
eller väntan vid trafikljus. Start/Stop-funktionen aktiveras automatiskt när motorn nyckelstartas.
Frikoppla, ställ växelspaken i
neutralläge och släpp upp kopplingspedalen – motorn auto-stoppar.
M
Stanna bilen med färdbromsen
och håll sedan kvar foten på pedalen – motorn auto-stoppar.
A
Start/Stop-funktionen aktiveras automatiskt när motorn
nyckelstartas. Föraren uppmärksammas på det genom
att funktionens symbol tänds
upp i kombiinstrumentet och
att På-/Av-knappens lampa
lyser.
Samtliga bilens ordinarie
system såsom belysning,
radio etc. fungerar som normalt även vid
auto-stoppad motor förutom att viss utrustning kan få funktionen tillfälligt reducerad,
t.ex. klimatanläggningens fläkthastighet eller
extremt hög volym på ljudanläggningen.
A
M/A
Auto-starta motorn
Villkor
A
M/A
A
Med växelspaken i neutralläge:
M
1. Tryck ner kopplingspedalen
eller tryck på gaspedalen –
motorn startar.
2. Lägg i lämplig växel och kör.
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Är ECO-funktionen aktiverad
kan motorn auto-stoppa
innan bilen står helt still.
Som verifikation och påminnelse om
att motorn är auto-stoppad tänds
kombiinstrumentets symbol för
Start/Stop-funktionen.
Släpp fottrycket på färdbromsen –
motorn auto-startar och färden kan
fortsätta.
A
Behåll fottrycket på färdbromsen
och tryck på gaspedalen – motorn
auto-startar.
A
I ett utförslut finns även denna möjlighet:
M+
A
Släpp färdbromsen och låt bilen
rulla iväg – motorn auto-startar då
hastigheten överskrider normal
promenadtakt.
Auto-stoppa motorn
A
För att motorn ska auto-stoppa gäller följande:
Deaktivera Start/Stop-funktionen
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
I vissa situationer kan det
vara önskvärt att tillfälligt
stänga av den automatiska
Start/Stop-funktionen – det
görs med ett tryck på denna
knapp.
08
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
257
08 Start och körning
||
Avstängd funktion indikeras med att
kombiinstrumentets Start/Stopsymbol och På-/Av-knappens lampa
slocknar.
Start/Stop* – motorn stoppar inte
Start/Stop-funktionen är avstängd tills den
återaktiveras med knappen eller tills nästa
gång motorn nyckelstartas.
Starthjälp HSA
Motorn auto-stoppar inte om:
HSA innebär att trycket i bromssystemet temporärt finns kvar under tiden foten flyttas från
bromspedalen till gaspedalen inför igångkörning med auto-stoppad motor. Den tillfälliga
bromseffekten släpper efter ett par sekunder
eller när föraren ger gas.
Relaterad information
•
•
•
•
258
Batteri – Start/Stop (s. 334)
Vissa kombinationer av motor och växellåda
är försedda med en Start/Stop-funktion vilken
träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö
eller väntan vid trafikljus. Även om Start/Stopfunktionen är aktiverad, auto-stoppar motorn
inte alltid.
Färdbromsen kan släppas även i ett uppförslut för att auto-starta motorn – funktionen
HSA (s. 256) (Hill Start Assist) gör att bilen
inte rullar bakåt.
08
•
Start/Stop* (s. 256)
Start av motor (s. 242)
Start/Stop* – inställningar (s. 261)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte (s.
260)
Villkor
M/AA
bilen inte först uppnått ca 8 km/h
efter nyckelstart eller senaste
auto-stopp.
M+A
föraren öppnat säkerhetsbältets
lås.
M+A
startbatteriets kapacitet är under
lägsta tillåtna nivå.
M+A
motorn inte har normal driftstemperatur.
M+A
yttertemperaturen är under fryspunkten eller över ca 30 °C.
M+A
vindrutans elektriska uppvärmning
aktiveras.
M+A
•
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 259)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 261)
M+A
•
miljön i kupén avviker från förvalda värden – indikeras av att
kupéfläkten har ett högt varvtal.
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 263)
bilen backas.
M+A
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 258)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08 Start och körning
Villkor
M/AA
Villkor
startbatteriets temperatur är under
fryspunkten eller för hög.
M+A
den Adaptiva farthållarens Köassistent är aktiverad.
A
föraren gör större rattrörelser.
M+A
A
avgassystemets partikelfilter är
fullt – först efter att en automatisk
reningscykel utförts (se Dieselpartikelfilter (DPF) (s. 280)), återaktiveras den tillfälligt avstängda
Start/Stop-funktionen.
M+A
växelväljaren är i S-lägeC eller
"+/–".
vägbanan är mycket brant.
M+A
ett släpfordon är elektriskt anslutet till bilens elsystem.
M+A
motorhuven öppnatsB.
M+A
A
B
C
M/AA
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Endast med vissa motorer.
Sportläge.
Relaterad information
växellådan inte har normal driftstemperatur.
A
det atmosfäriska lufttrycket understiger motsvarande
1500–2500 m.ö.h. – aktuellt lufttryck varierar med rådande väderlek.
A
Start/Stop* – motorn auto-startar
Vissa kombinationer av motor och växellåda
är försedda med en Start/Stop-funktion vilken
träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö
eller väntan vid trafikljus. En auto-stoppad
motor kan i vissa fall åter-starta utan att föraren bestämt att färden ska fortsätta.
I följande fall auto-startar motorn även om
föraren inte tryckt ner kopplingspedalen
(manuell låda) eller tar foten från bromspedalen (automatisk låda):
•
•
Start/Stop* (s. 256)
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 257)
Villkor
M/AA
•
•
•
Start av motor (s. 242)
Imma bildas på rutorna.
M+A
Miljön i kupén avviker från förvalda värden.
M+A
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 259)
Ett temporärt högt strömuttag
råder eller startbatteriets kapacitet
sjunker under lägsta tillåtna nivå.
M+A
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 263)
Upprepade pumpningar med
bromspedalen.
M+A
•
Batteri – Start/Stop (s. 334)
Motorhuven öppnasB.
M+A
Bilen börjar rulla, eller gör en liten
hastighetsökning om bilen autostoppat utan att stå helt stilla.
M+A
Start/Stop* – inställningar (s. 261)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte (s.
260)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 261)
Förarens bälteslås öppnas med
växelväljaren i D- eller N-läge.
A
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08
259
08 Start och körning
||
M/AA
•
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 261)
RattrörelserB.
A
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 263)
Växelväljaren förs ur D-läget till SlägeC, R eller "+/–".
A
•
Batteri – Start/Stop (s. 334)
Förardörren öppnas med växelväljaren i D-läge – "pling"-ljud och
textmeddelande informerar om att
Start/Stop-funktionen är aktiv.
A
Villkor
A
B
C
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
Vissa kombinationer av motor och växellåda
är försedda med en Start/Stop-funktion vilken
träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö
eller väntan vid trafikljus. Motorn auto-startar
inte alltid efter att ha auto-stoppat.
I följande fall auto-startar inte motorn efter att
ha auto-stoppat:
Villkor
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Endast med vissa motorer.
Sportläge.
VARNING
Κppna inte motorhuven när motorn autostoppat – motorn kan plötsligt auto-starta.
Gör först en normal motoravstängning
med START/STOP ENGINE-knappen
innan huven fälls upp.
08
260
•
•
Start/Stop* (s. 256)
•
•
•
Start av motor (s. 242)
•
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 258)
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 257)
Start/Stop* – inställningar (s. 261)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte (s.
260)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
A
En växel är ilagd utan frikoppling –
en displaytext uppmanar föraren
att ställa växelspaken i neutralläge
för att auto-start ska kunna ske.
M
Föraren är obältad, växelväljaren är
i P-läge och förardörren är öppen –
en normal motorstart måste göras.
A
A
Relaterad information
M/A
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 256)
•
•
•
•
•
Start av motor (s. 242)
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 257)
Start/Stop* – inställningar (s. 261)
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 259)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 258)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 261)
08 Start och körning
•
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 263)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp
manuell växellåda
Batteri – Start/Stop (s. 334)
Vissa kombinationer av motor och växellåda
är försedda med en Start/Stop-funktion vilken
träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö
eller väntan vid trafikljus. I det fall en igångkörning misslyckas och motorn stannar, gör
enligt nedan:
1. Tryck ner kopplingspedalen igen –
motorn auto-startar.
Start/Stop* – inställningar
Vissa kombinationer av motor och växellåda
är försedda med en Start/Stop-funktion vilken
träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö
eller väntan vid trafikljus. I bilens menysystem
MY CAR under rubrik DRIVe finns information om Volvos Start-Stop-system samt
rekommendationer för energibesparande körteknik.
2. I vissa fall måste växelspaken ställas i
neutralläge. Kombiinstrumentet visar då
texten Lägg växel i neutralläge.
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 256)
•
•
•
Start av motor (s. 242)
•
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 259)
•
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 257)
Start/Stop* – inställningar (s. 261)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte (s.
260)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 258)
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 263)
Batteri – Start/Stop (s. 334)
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 256)
•
•
Start av motor (s. 242)
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 259)
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 257)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte (s.
260)
08
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 258)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
261
08 Start och körning
||
•
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 261)
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 263)
•
Batteri – Start/Stop (s. 334)
08
262
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08 Start och körning
Start/Stop* – symboler och
meddelanden
Start/Stop-funktionen kan visa textmeddelanden på informationsdisplayen.
Symbol
Textmeddelande
Kombinerat med denna kontrollampa kan Start/Stop-funktionen
visa textmeddelanden på kombiin-
strumentet för vissa situationer. För några av
dem finns en rekommenderad åtgärd som bör
utföras. Följande tabell visar några exempel.
Meddelande
Info/åtgärd
M/AA
Auto Start-Stop serv. erfordras
Start/Stop är ur funktion. Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
M+A
Autostart Motorn igång + akustisk signal
Aktiveras om förardörren öppnas med auto-stoppad motor och växelväljaren i D-läge.
Tryck på Startknappen
Motorn kommer ej att auto-starta – gör en normal motorstart med START/STOP
ENGINE-knappen.
M+A
Trampa ned koppl för att
starta
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att kopplingspedalen ska tryckas ner.
M
Tryck broms och koppl. för
start
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att broms- eller kopplingspedalen ska tryckas
ner.
M
Växel i neutral för att starta
Växel är ilagd utan frikoppling – frikoppla och ställ växelspaken i neutralläge.
M
A
08
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
263
08 Start och körning
||
Symbol
A
Meddelande
Info/åtgärd
Välj P eller N för att starta
Start/Stop har deaktiverats – för växelväljaren till N- eller P-läge och gör en normal
motorstart med START/STOP ENGINE-knappen .
A
Tryck på Startknappen
Motorn kommer ej att auto-starta – gör en normal motorstart med START/STOP
ENGINE-knappen och växelväljaren på P eller N.
A
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Om ett meddelande inte släcks efter utförd
åtgärd bör en verkstad kontaktas – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 256)
•
•
•
Start av motor (s. 242)
•
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 259)
•
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 257)
Start/Stop* – inställningar (s. 261)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte (s.
260)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 258)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 261)
Batteri – Start/Stop (s. 334)
08
264
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
M/AA
08 Start och körning
ECO*
ECO är en innovativ Volvo-funktion för automatväxlade bilar, vilken kan reducera bränsleförbrukning med upp till 5%, beroende på förarens körbeteende. Funktionen ger föraren
möjlighet till ett mer aktivt miljömedvetet sätt
att köra bil.
Allmänt
Vid aktivering av ECO-funktionen förändras följande:
•
•
•
OBS
ECO – Handhavande
Eco Coast – Funktion
Delfunktionen Eco Coast innebär i praktiken
att motorbromsen deaktiveras vilket medför
att bilens rörelseenergi används till att rulla
längre sträckor. Då föraren släpper gaspedalen frikopplas växellådan automatiskt från
motorn vars varvtal sänks till tomgång med
minimal förbrukning.
Växellådans växlingspunkter.
Start/Stop-funktionen – motorn kan autostoppa även innan bilen stannat och står
helt still.
Funktionen Eco Coast aktiveras – motorbroms upphör.
•
Klimatsystemets inställningar – vissa elförbrukare deaktiveras eller fungerar med
reducerad effekt.
Avstängd ECO-funktion indikeras med att kombiinstrumentets ECO-symbol och
ECO -knappens lampa
slocknar. Funktionen är
sedan avstängd tills den
återaktiveras med
ECO -knappen.
Vid aktivering av ECO-funktionen ändras
några parametrar i klimatsystemets inställningar och några el-förbrukares funktioner
reduceras – ett tryck på AC-knappen återställer klimatsystemet men då med reducerad AC-funktion.
Motorstyrning och respons från gaspedal.
•
ECO-funktion På eller Av
Funktionen är tänkt att användas vid en förutsedd hastighetssänkning, t.ex. för att rulla
fram mot en vägkorsning eller ett rödljus.
ECO På/Av
ECO-symbol
Vid motoravstängning deaktiveras ECO-funktionen och måste därför aktiveras efter varje
motorstart. Undantag finns för vissa motorer
– det verifieras dock enkelt med att både
kombiinstrumentets ECO-symbol och
ECO -knappens lampa lyser vid aktiverad
funktion.
Eco Coast möjliggör en proaktiv körning där
föraren kan använda så kallad "Pulse &
Glide"-teknik och ett minimum av inbromsningar.
Kombination På och Av
Även en kombination av Eco Coast och temporärt avstängd ECO-funktion kan sammantaget bidra till sänkt förbrukning. Alltså:
•
Aktiv Eco Coast: Lång rullning utan
motorbroms = Låg förbrukning
08
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
265
08 Start och körning
||
och
•
Avstängd ECO-funktion: Kort rullning
med motorbroms = Minimal förbrukning.
OBS
För att få optimalt låg bränsleförbrukning
bör dock Eco Coast kombinerat med korta
frirullningar i regel undvikas.
Aktivera Eco Coast
Funktionen aktiveras när gaspedalen släpps
upp helt, i kombination med följande parametrar:
•
•
•
ECO-knappen aktiverad
•
Vägens utförslut ej brantare än ca 6 %.
Växelväljaren i D-läge
Hastighet inom intervallet
ca 65–140 km/h
Deaktivera Eco Coast
I vissa situationer kan det vara önskvärt att
stänga av Eco Coast-funktionen. Exempel på
sådana tillfällen kan vara:
08
266
•
vid branta utförslut – för att kunna
använda motorbroms.
•
inför en förestående omkörning – för att
kunna göra den på säkrast möjliga sätt.
Att deaktivera Eco Coast och återgå till
motorbroms kan göras på följande sätt:
•
•
•
•
Tryck på ECO-knappen.
För växelspaken till manuellt "S+/–"-läge.
Växla med med rattpaddlarna.
Påverka gas- eller bromspedal.
Eco Coast – Begränsningar
Funktionen är inte tillgänglig om:
•
•
•
farthållaren aktiveras
•
motor och/eller växellåda ej har normal
arbetstemperatur.
•
•
vägens utförslut är brantare än ca 6 %
manuella växlingar görs med rattpaddlarna*
växelväljaren förs från D- till "S+/–"-läge
hastigheten är utanför intervallet
ca 65–140 km/h
Mer information och inställningar
I bilens menysystem MY CAR finns ytterligare
information om ECO-konceptet – se avsnitt
MY CAR (s. 102).
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 113)
08 Start och körning
Fyrhjulsdrift – AWD*
Hill Descent Control (HDC)*
Med fyrhjulsdrift uppnås bästa möjliga väggrepp.
HDC kan liknas vid en automatisk motorbroms. När gaspedalen släpps i utförsbackar
bromsas bilen i normala fall av att motorn
eftersträvar låga varv på tomgång, s.k. motorbroms. Men ju brantare vägbana och ju mer
last som finns i bilen desto fortare rullar bilen
trots motorbroms. För att då sänka hastigheten måste föraren hjälpa till med färdbromsen.
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad
Funktion
VARNING
HDC fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
Fyrhjulsdrift (All Wheel Drive) innebär att bilen
driver samtidigt på alla fyra hjulen.
Kraften fördelas automatiskt mellan fram- och
bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar kraften till de hjul som i det aktuella väglaget har det bästa fästet. Detta för att
uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika
hjulspinn. Vid normal körning fördelas en
större del av kraften till framhjulen.
Fyrhjulsdriften ökar körsäkerheten i regn, snö
och frosthalka.
HDC gör det möjligt att i branta utförslut öka/
minska hastigheten, med foten på enbart
gaspedalen, utan att använda färdbromsen.
Gaspedalens känslighet blir mindre och mer
exakt genom att pedalens fulla utslag bara
kan reglera motorns varvtal inom ett begränsat varvtalsområde. Bromssystemet bromsar
självt och ger bilen en låg och jämn hastighet,
varvid föraren helt kan fokusera på styrningen.
HDC är till särskilt stor hjälp i branta backar
med ojämnt underlag och hala partier. T.ex.
vid sjösättning av båt på trailer från en ramp.
HDC sätts på eller stängs av med en strömbrytare på mittkonsolen. En lampa i knappen
lyser när funktionen är påslagen.
När HDC arbetar lyser denna symbol
och kombiinstrumentet visar
Utförskörnings- hjälp PÅ.
Funktionen fungerar endast med växel 1 eller
backen R – med automatisk växellåda visar
kombiinstrumentet då tecken 1 eller R, se
Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 249).
OBS
HDC kan inte aktiveras på en automatisk
växellåda med växelväljaren i läge D.
Handhavande
HDC tillåter bilen rulla i högst 10 km/h framåt
med motorbroms och 7 km/h bakåt. Med
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08
267
08 Start och körning
gaspedalen kan dock valfri hastighet väljas
inom växelns fartregister. När gaspedalen
släpps, bromsas bilen snabbt ner igen till 10
respektive 7 km/h, oavsett backens lutning
och utan att färdbromsen behöver användas.
När funktionen arbetar tänds bromsljusen
automatiskt. Föraren kan när som helst
bromsa eller stanna bilen genom att använda
färdbromsen.
HDC deaktiveras:
•
•
•
med på-/av-knappen på mittkonsolen
om en högre växel än 1 väljs på en manuell växellåda
om högre växel än 1 väljs på en automatisk växellåda eller om växelväljaren förs
till läge D.
Funktionen kan kopplas ur när som helst. Om
det sker i ett brant utförslut kommer inte
bromseffekten att släppa direkt, utan långsamt.
OBS
Med HDC aktiverad kan en fördröjning
mellan gaspådrag och motorrespons
ibland upplevas.
08
268
Färdbroms
Färdbromsen används till att sänka bilens
hastighet vid färd.
Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om
en bromskrets skadas kommer det att innebära att bromsarna tar djupare och att det
behövs ett högre pedaltryck för att få normal
bromseffekt.
Förarens tryck på bromspedalen förstärks av
en bromsservo.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn
är igång.
Om bromsen används vid avstängd motor
känns pedalen stum och ett högre pedaltryck
måste användas för att bromsa bilen.
rengöring genom att under färd bromsa svagt
under en kort period.
Underhåll
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet
bör Volvos serviceintervaller följas, vilka finns
specificerade i Service- och Garantiboken.
VIKTIGT
Kontroll av slitage på bromssystemets
komponenter bör göras regelbundet.
Kontakta en verkstad för information om
tillvägagångssätt eller låt en verkstad
utföra inspektionen – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler och meddelanden
Symbol
Innebörd
I mycket kuperade landskap eller vid körning
med tung last kan bromsarna avlastas genom
motorbromsning. Motorbromsen utnyttjas
effektivast om samma växel används nedför
som uppför.
Fast sken – kontrollera bromsvätskenivån. Om nivån är låg,
fyll på bromsvätska samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
För mer generell information om hård belastning av bilen, se Motorolja – ogynnsamma
körförhållanden (s. 365).
Fast sken i 2 sekunder vid
motorstart – automatisk funktionskontroll.
Rengöring av bromsskivor
Smuts- och vattenbeläggningar på bromsskivorna kan göra att bromsverkan fördröjs. Vid
blött väglag, inför långtidsparkering och efter
att bilen tvättats är det lämpligt att genomföra
08 Start och körning
VARNING
Om
och
är tända samtidigt,
kan fel ha uppstått i bromssystemet.
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid
detta tillfälle är normal, kör då försiktigt till
närmaste verkstad för kontroll av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Relaterad information
•
•
Parkeringsbroms (s. 271)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s. 269)
•
Färdbroms – nödbromsförstärkning (s.
270)
•
Färdbroms – låsningsfria bromsar (s.
269)
Färdbroms – låsningsfria bromsar
Låsningsfria bromsar, ABS (Anti-lock Braking
System), hindrar hjulen från att låsa sig vid
inbromsning.
Funktionen medför styrförmågan behålls och
det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder. Vid
ingrepp kan vibrationer kännas i bromspedalen, vilket är normalt.
Efter att motorn startats görs automatiskt ett
kort test av ABS-systemet då föraren släpper
bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test
av ABS-systemet kan komma att göras då
bilen når 10 km/h. Testet kan uppfattas som
pulseringar i bromspedalen.
Relaterad information
•
•
•
•
Färdbroms (s. 268)
Färdbroms – nödbromsljus och
automatisk varningsblinkers
Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma bakomvarande om en kraftig inbromsning. Funktionen innebär att bromsljuset
blinkar istället för att – som vid normal bromsning – lysa med fast sken.
Nödbromsljus aktiveras i hastigheter över
50 km/h vid kraftig inbromsning. Efter att
bilens hastighet bromsats ner under 10 km/h
återgår bromsljuset från att blinka till normalt
fast sken – samtidigt aktiveras varningsblinkers (s. 86), vilka blinkar tills föraren påverkar
motorvarvet med gaspedalen eller de stängs
av med dess knapp.
Relaterad information
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s. 269)
•
•
•
Parkeringsbroms (s. 271)
Färdbroms – nödbromsförstärkning (s.
270)
•
Färdbroms – låsningsfria bromsar (s. 269)
Parkeringsbroms (s. 271)
Färdbroms (s. 268)
Färdbroms – nödbromsförstärkning (s.
270)
08
269
08 Start och körning
Färdbroms – nödbromsförstärkning
Nödbromsförstärkning EBA (Emergency
Brake Assist) hjälper till att öka bromskraften
och därmed förkorta bromssträckan.
EBA känner av förarens sätt att bromsa och
ökar bromskraften när det behövs. Bromskraften kan förstärkas upp till nivån då ABSsystemet ingriper. EBA-funktionen avbryts när
trycket på bromspedalen minskas.
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs.
Släpps bromspedalen upphör all inbromsning.
Relaterad information
08
270
•
•
•
Parkeringsbroms (s. 271)
•
Färdbroms – låsningsfria bromsar (s. 269)
Färdbroms (s. 268)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s. 269)
08 Start och körning
Parkeringsbroms
Att ansätta parkeringsbromsen
Parkeringsbromsen håller bilen stilla, då förarplatsen är tom, genom att mekaniskt låsa/
spärra två hjul.
RELEASE. Bromsförloppet avbryts när reglaget släpps.
OBS
Vid nödbromsning i hastigheter över
10 km/h ljuder en signal under bromsförloppet.
Funktion
När den elektriska parkeringsbromsen arbetar
hörs ett svagt elmotorljud. Ljudet uppkommer
även vid automatiska funktionskontroller av
parkeringsbromsen.
Om bilen står stilla när parkeringsbromsen
ansätts verkar den endast på bakhjulen. Om
ansättningen sker när bilen rör sig används
ordinarie färdbroms, dvs. bromsen verkar på
alla fyra hjulen. Bromsverkan övergår till bakhjulen när bilen nästan står stilla.
Låg batterispänning
Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken lossas eller ansättas.
Anslut ett starthjälpsbatteri om batterispänningen är för låg, se Starthjälp med batteri (s.
247).
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke:
•
Parkeringsbromsreglage – ansätt.
1. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
2. Tryck på reglaget PUSH LOCK/PULL
RELEASE.
>
Kombiinstrumentets symbol börjar blinka – vid fast sken är parkeringsbromsen ansatt.
Vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i utförsbacke:
•
Vrid hjulen i riktning mot trottoarkanten.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – en ilagd växel
eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.
3. Släpp färdbromspedalen och säkerställ
att bilen står still.
•
När bilen parkeras ska 1:ans växel läggas
i (manuell växellåda) eller växelväljaren
vara i läge P (automatisk växellåda).
Nödbroms
I nödfall kan parkeringsbromsen ansättas när
fordonet är i rörelse genom att trycka och
hålla på reglaget PUSH LOCK/PULL
08
}}
271
08 Start och körning
||
Att lossa parkeringsbromsen
OBS
Lossa automatiskt
1. Starta motorn.
2. Lägg i 1:ans växel eller backväxeln.
3. Släpp upp kopplingen och ge gas.
>
Parkeringsbromsen släpper och
kombiinstrumentets symbol slocknar.
Bil med automatisk växellåda
Tung last i motlut
Lossa manuellt
Tung last, t.ex. ett släp, kan göra att bilen
rullar bakåt när parkeringsbromsen lossas
automatiskt i kraftigt motlut. Undvik detta
genom att trycka in reglaget samtidigt som
du kör iväg. Släpp reglaget när motorn uppnår dragläge.
1. Sätt fjärrnyckeln i
2. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
Bil med manuell växellåda
3. Dra i reglaget.
>
Parkeringsbromsen släpper och
kombiinstrumentets symbol slocknar.
Lossa manuellt
2. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
3. Dra i reglaget PUSH LOCK/PULL
RELEASE.
>
Parkeringsbromsen släpper och
kombiinstrumentets symbol slocknar.
OBS
Parkeringsbromsen kan även lossas
manuellt genom att kopplingspedalen
trycks ner istället för bromspedalen. Volvo
rekommenderar att bromspedalen
används.
08
13
272
startlåset13.
Parkeringsbromsreglage – lossa.
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.13
För bil med Keyless-system: Tryck på START/STOP ENGINE.
Av säkerhetsskäl lossas parkeringsbromsen bara automatiskt om motorn är
igång och föraren har bilbältet på sig. Parkeringsbromsen lossas omedelbart på
bilar med automatväxellåda när gaspedalen trycks ner och växelväljaren står i läge
D eller R.
Lossa automatiskt
1. Ta på säkerhetsbältet.
2. Starta motorn.
Byte av bromsbelägg
Bromsbeläggen bak måste bytas på verkstad
p.g.a. den elektriska parkeringsbromsens
konstruktion – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
3. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
Symboler och meddelanden
4. För växelväljaren till läge D eller R och ge
gas.
>
Parkeringsbromsen släpper och
kombiinstrumentets symbol slocknar.
För information om hur kombiinstrumentets
textmeddelanden kan visas och raderas, se
Meddelanden – hantering (s. 102).
08 Start och körning
Symbol
Meddelande
Innebörd/åtgärd
"Meddelande"
•
Läs kombiinstrumentets meddelande.
Blinkande symbol innebär att parkeringsbromsen ansätts.
Blinkar symbolen i någon annan situation innebär det att ett fel uppstått.
•
Parkeringsbroms
ej helt släppt
Läs kombiinstrumentets meddelande.
Ett fel gör att parkeringsbromsen inte kan lossas:
•
Försök att ansätta och lossa bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök:
•
Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
OBS! En varningssignal ljuder vid fortsatt färd med detta felmeddelande.
Parkeringsbroms
inte aktiverad
Ett fel gör att parkeringsbromsen inte kan ansättas:
•
Försök att lossa och ansätta bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök:
•
Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Meddelandet tänds även på bilar med manuell växellåda när bilen körs i låg hastighet med dörren öppen för
att göra föraren uppmärksam på att parkeringsbromsen kan ha lossats oavsiktligt.
Parkeringsbroms
Serv. erfordras
Ett fel har uppstått:
•
Försök att ansätta och lossa bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök:
•
•
Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Om bilen måste parkeras innan ett eventuellt fel är åtgärdat, ska hjulen vridas
som vid parkering i backe och 1:ans växel
läggas i (manuell växellåda) eller växelväljaren vara i läge P (automatisk växellåda).
Relaterad information
•
Färdbroms (s. 268)
08
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
273
08 Start och körning
Vadning
Vadning innebär att bilen framförs genom vattenbelagd vägbana. Vadning ska göras med
stor försiktighet.
Bilen kan köras genom ett vattendjup på
högst 25 cm med en hastighet av högst
10 km/h. Extra försiktighet ska iakttas vid
passage av strömmande vatten.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan
göra bromsbeläggen våta med fördröjd
bromsverkan som resultat.
•
Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk motorvärmare och släpvagnskoppling efter körning i vatten och lera.
•
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna någon längre stund – det kan orsaka
elfel i bilen.
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer in i luftfiltret.
Vid djup större än 25 cm kan vatten
komma in i transmissionen. Då minskar
oljornas smörjande förmåga vilket förkortar
livslängden på dessa system.
08
274
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart
– bogsera bilen ur vattnet till verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Risk för motorhaveri.
Relaterad information
•
•
Bärgning (s. 291)
Bogsering (s. 288)
Överhettning
Under speciella förhållanden, vid hård körning
i t.ex. brant terräng och varmt klimat, finns risk
för att motor och drivsystem kan överhettas –
särskilt vid tung last.
För information om överhettning vid körning
med släpfordon, se Körning med släpvagn (s.
282).
•
Ta bort extraljus som sitter framför grillen
vid körning i varmt klimat.
•
Om temperaturen i motorns kylsystem blir
för hög tänds en varningssymbol i kombiinstrumentets informationsdisplay och
visar där textmeddelandet Hög
motortemp Stanna snarast – stanna då
bilen på ett säkert sätt och låt motorn gå
på tomgång under några minuter för att
svalna.
•
Visas textmeddelandet Hög motortemp
Stanna motorn eller Låg kylvätskeniv
Stanna motorn ska motorn stängas av
efter att bilen stannats.
Vid överhettning i växellådan aktiveras en
inbyggd skyddsfunktion som bl.a. tänder
en varningssymbol i kombiinstrumentet
och dess display visar textmeddelandet
Växellåda varm Sänk hastigheten eller
Växellåda varm Stanna snarast – följ
given rekommendation och sänk hastigheten respektive stanna bilen på ett
säkert sätt och låt motorn gå på tomgång
under några minuter för att låta växellådan svalna.
•
08 Start och körning
•
•
Vid överhettning kan bilens luftkonditionering komma att stängas av temporärt.
Stäng inte av motorn omedelbart vid
stopp efter en hård körning.
Körning med öppen baklucka
Överbelastning – startbatteri
Vid körning med öppen baklucka kan giftiga
avgaser sugas in i bilen via lastutrymmet.
De elektriska funktionerna i bilen belastar
startbatteriet (s. 331) olika mycket. Undvik att
använda nyckelläge (s. 70) II när motorn är
avstängd. Använd istället läge I – då förbrukas
mindre ström.
VARNING
OBS
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via lastutrymmet.
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar
en stund efter att motorn stängts av.
Relaterad information
•
Lastning (s. 139)
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd. Exempel på sådana funktioner
är:
•
•
•
•
kupéfläkt
strålkastare
vindrutetorkare
ljudanläggning (hög volym).
Om startbatterispänningen är låg visar kombiinstrumentets informationsdisplay texten Låg
batterinivå Energisparläge. Energisparfunktionen stänger sedan av eller reducerar vissa
funktioner, t.ex. kupéfläkt och/eller ljudanläggning.
–
Ladda då startbatteriet genom att starta
motorn och låt den sedan gå i minst
15 minuter – startbatteriet laddas bättre
under körning än med motorn på tomgång vid stillastående.
08
275
08 Start och körning
Inför en lång resa
Vinterkörning
Inför en lång resa är det en fördel att gå igenom följande punkter:
Vid vinterkörning är det viktigt att utföra vissa
kontroller för att säkerställa att bilen kommer
kunna framföras på ett säkert sätt.
•
Kontrollera att motorn fungerar som den
ska och att bränsleförbrukning (s. 373) är
normal.
•
Se till att inget läckage (bränsle, olja, eller
annan vätska) förekommer.
•
Kontrollera samtliga glödlampor och
däckens mönsterdjup.
•
Att medföra varningstriangel (s. 303) är
ett lagkrav i vissa länder.
Relaterad information
•
Motorolja – kontroll och påfyllning (s.
317)
•
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 299)
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
•
Motorns kylvätska (s. 320) ska innehålla
minst 50 % glykol. Denna blandning
skyddar motorn mot frostsprängning ner
till ca –35 °C. För bästa frostskydd ska
olika typer av glykol inte blandas.
•
Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
•
Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är
kall. För mer information om lämpliga
oljor, se Motorolja – ogynnsamma körförhållanden (s. 365).
Lampbyte (s. 322)
VIKTIGT
Lågviskositetsolja ska inte användas vid
hård körning eller i varmt väder.
08
276
•
Startbatteriets kondition och laddningsnivå ska ses över. Kallt väder ställer
större krav på startbatteriet samtidigt som
dess kapacitet minskas av kyla.
•
Använd spolarvätska (s. 331)för att undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.
För bästa möjliga väggrepp rekommenderar
Volvo vinterdäck på samtliga hjul om risk för
snö eller is föreligger.
OBS
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i alla
länder.
Halt väglag
Κva halkkörning under kontrollerade former
för att lära känna bilens reaktioner.
08 Start och körning
Tanklucka – Öppna/stänga
Tanklucka – manuell öppning
Påfyllning av bränsle
Tankluckan kan öppnas/stängas på följande
sätt:
Tankluckan kan öppnas för hand när elektrisk
öppning från kupén inte är möjlig.
Viktiga saker att tänka på vid tankning.
1. Κppna/avlägsna sidoluckan i lastutrymmet (samma sida som tankluckan) och
sök fram en grönfärgad lina med handtag.
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst övertryck uppstå i tanken. Κppna då locket långsamt.
2. Dra linan försiktigt rakt bakåt tills tankluckan fälls ut med ett klickljud.
•
Öppna/stänga tanklucka
Κppna tankluckan med knappen på belysningspanelen – luckan öppnar när knappen
släpps.
I kombiinstrumentets display indikerar
pilen på symbolen vilken sida av bilen
tanklocket är placerat.
•
Dra försiktigt i linan – minimal kraft behövs
för att frigöra luckans lås.
Stäng genom att trycka in luckan tills ett
klick bekräftar att den är stängd.
Relaterad information
•
VIKTIGT
Påfyllning av bränsle (s. 277)
Relaterad information
•
Påfyllning av bränsle (s. 277)
Öppna/stänga tanklock
Efter tankning – sätt tillbaka locket och
vrid tills ett eller flera knäppljud hörs.
Påfyllning av bränsle
•
Κverfyll inte tanken utan avbryt när
pumpmunstycket slår ifrån.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
08
277
08 Start och körning
||
Påfyllning med reservdunk14
Bränsle – hantering
Vid påfyllning med reservdunk, använd tratten
som ligger under golvluckan i lastutrymmet.
Tratten ligger placerad vid reservhjulet eller i
baljan under golvluckan.
Bränsle med sämre kvalitet än Volvos rekommendationer ska inte användas eftersom
motoreffekten och bränsleförbrukningen
påverkas negativt.
Var noga med att föra in trattens rör ordentligt
i påfyllningsröret. Påfyllningsröret har ett öppningsbart lock och trattens rör måste föras
förbi locket innan påfyllning kan påbörjas.
Relaterad information
•
•
Tanklucka – manuell öppning (s. 277)
Bränsle – hantering (s. 278)
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och
att få bränslestänk i ögonen.
Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med
vatten under minst 15 minuter och sök
läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och
diesel är mycket giftiga och kan orsaka
permanenta skador eller dödsfall om de
sväljs. Sök läkarvård omedelbart om
bränsle har svalts.
278
Gäller endast bilar med dieselmotor.
Relaterad information
Bränsle som spillts ut på marken kan
antändas.
Stäng av bränsledriven värmare innan
tankning påbörjas.
•
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
14
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med
släpvagn eller körning på höga höjder i
kombination med bränslekvalitet är faktorer som kan inverka på bilens prestationsförmåga.
•
•
•
•
VARNING
08
VIKTIGT
Blandning av olika bränsletyper eller
användning av bränsle som inte rekommenderas upphäver Volvos garantier samt
eventuella kompletterande serviceavtal,
detta gäller samtliga motorer. OBS! Det
gäller inte bilar med motorer som är
anpassade för att köras på etanolbränsle
(E85).
Bränsleekonomisk körning (s. 281)
Bränsle – diesel (s. 279)
Dieselpartikelfilter (DPF) (s. 280)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp (s.
373)
Bränsletank – volym (s. 372)
08 Start och körning
Bränsle – bensin
Bränsle – diesel
Bensin används som motorbränsle.
Diesel används som motorbränsle.
Bensin ska uppfylla normen EN 228. De flesta
motorer kan köras på oktantalen 95 och
98 RON. Endast i undantagsfall bör 91 RON
användas.
Använd endast dieselbränslen från välkända
tillverkare. Fyll aldrig på diesel med tveksam
kvalitet. Diesel bör uppfylla normen
EN 590 eller JIS K2204. Dieselmotorer är
känsliga för föroreningar i bränslet, som t.ex.
för hög mängd svavelpartiklar.
•
95 RON kan användas vid normal körning.
•
98 RON rekommenderas för maximal
effekt och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
VIKTIGT
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
Relaterad information
•
•
•
Bränsleekonomisk körning (s. 281)
•
Bränsletank – volym (s. 372)
15
Bränsle – hantering (s. 278)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp (s.
373)
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(–6 °C till –40 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan leda till startsvårigheter. De större
oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle
som är avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten. Detta är mer lättflytande vid låga
temperaturer och reducerar risken för paraffinutfällning.
Risken för kondensvatten i tanken minskar
om tanken hålls välfylld. Se till att det är rent
runt påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill
på lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten
vid spill.
VIKTIGT
Endast bränsle som uppfyller europeisk
dieselstandard får användas.
Svavelhalten får vara maximalt 50 ppm.
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas:
•
•
•
•
Specialtillsatser
Marine Diesel Fuel
Eldningsolja
FAME15 (Fatty Acid Methyl Ester) och
vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt
Volvos rekommendation och ger ökat slitage och motorskador som inte täcks av
Volvos garantier.
Bränslestopp
Bränslesystemets konstruktion hos en dieselmotor gör att om bränslet tar slut, kan urluftning på verkstad krävas för återstart efter
tankning.
Efter ett motorstopp på grund av bränslebrist
behöver bränslesystemet en kort stund för att
utföra en kontroll. Gör då så här innan motorn
startas, efter att bränsletanken fyllts med diesel:
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck in
den till ändläget, se Nyckellägen (s. 69)
för mer information.
2. Tryck på START-knappen utan att trycka
ner broms- och/eller kopplingspedal.
08
Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd FAME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
279
08 Start och körning
||
3. Vänta ca 1 minut.
Katalysatorer
Dieselpartikelfilter (DPF)
4. För att starta motorn: Tryck ner bromsoch/eller kopplingspedal och tryck på
START-knappen en gång till.
Katalysatorerna har till uppgift att rena avgaserna. De är placerade nära motorn för att
snabbt nå arbetstemperatur.
Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter,
vilket medför effektivare avgasrening.
OBS
Inför påfyllning av bränsle vid bränslebrist:
•
Stanna bilen på så plan/vågrät mark
som möjligt – lutar bilen finns risk för
luftfickor i bränsletillförseln.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat
bränsle använts. För mer information, se Volvos serviceprogram (s. 311).
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
Relaterad information
08
280
•
•
•
Bränsle – hantering (s. 278)
Dieselpartikelfilter (DPF) (s. 280)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp (s.
373)
Katalysatorerna består av en monolit (keramsten eller metall) med kanaler. Kanalväggarna
är belagda med platina/rodium/palladium.
Metallerna svarar för katalysatorfunktionen,
dvs. de påskyndar den kemiska processen
utan att förbrukas.
LambdasondTM syremätgivare
Lambdasonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet (se
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp (s.
373)).
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i
de avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet
från avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem, som kontinuerligt styr insprutningsventilerna. Förhållandet mellan det bränsle
och den luft som förs till motorn regleras hela
tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en effektiv förbränning för att reducera de skadliga ämnena (kolväten, koloxid
och kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
Relaterad information
•
•
•
Bränsleekonomisk körning (s. 281)
Bränsle – bensin (s. 279)
Bränsle – diesel (s. 279)
Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under
normal körning. För att bränna bort partiklarna och tömma filtret startas en s.k. regenerering. För detta krävs att motorn har nått
normal arbetstemperatur.
Regenereringen av partikelfiltret sker automatiskt och tar normalt 10–20 minuter. Vid
låg medelhastighet kan det ta lite längre tid.
Under regenerering ökar bränsleförbrukningen något.
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds en gul varningstriangel i kombiinstrumentet och meddelandet Sotfilter fullt Se
handbok visas i dess informationsdisplay.
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur.
Bilen bör sedan köras i ytterligare 20 minuter.
08 Start och körning
OBS
Bränsleekonomisk körning
•
en smärre reducering av motoreffekt
kan temporärt förnimmas
•
Att köra ekonomiskt och spara miljön är att
köra förutseende och mjukt samt att anpassa
körsätt och hastighet till den rådande situationen.
bränsleförbrukningen kan temporärt
öka
•
•
en bränd lukt kan förekomma.
För lägsta bränsleförbrukning, aktivera
ECO (s. 265)*16.
•
Ta hjälp av ECO Guide som indikerar hur
bränsleekonomiskt bilen körs, se Eco
guide & Power guide* (s. 63).
Under regenereringen kan följande uppstå:
När regenerering är avslutad raderas varningsmeddelandet automatiskt.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder – då
når motorn normal arbetstemperatur snabbare.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt med partiklar kan det
vara svårt att starta motorn och filtret blir
funktionsodugligt. Då finns risk att filtret
måste bytas ut.
•
•
Undvik snabba onödiga accelerationer
och häftiga inbromsningar.
•
Hög hastighet ger ökad bränsleförbrukning – luftmotståndet ökar med hastigheten.
•
Varmkör inte motorn med tomgångskörning utan kör hellre med lätt belastning så
snart det är möjligt – en kall motor drar
mer bränsle än en varm.
Relaterad information
•
•
•
Bränsle – diesel (s. 279)
•
Bränsletank – volym (s. 372)
16
Bränsle – hantering (s. 278)
Kör på högsta möjliga växel, anpassad
efter aktuell trafiksituation och väg – lägre
varvtal ger lägre förbrukning. Ta hjälp av
växelindikatorn (s. 249).
•
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp (s.
373)
•
Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet – välj
ECO -däcktryck för bästa resultat, se
Däck – godkända däcktryck (s. 378).
•
Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
desto högre förbrukning.
•
Utnyttja motorbroms vid inbromsning, där
så kan ske utan risk för andra trafikanter.
•
Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer förbrukningen – ta bort
lasthållare som inte används.
•
Undvik att köra med öppna fönster.
För information om Volvo Personvagnars miljöfilosofi, se Volvo Personvagnars miljöfilosofi
(s. 19).
För mer information om bränsleförbrukning,
se Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp (s.
373).
VARNING
Stäng aldrig av motorn vid färd, exempelvis i nedförslut, detta inaktiverar viktiga
system såsom styr- och bromsservo.
Relaterad information
•
•
•
Bränsle – hantering (s. 278)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp (s.
373)
Bränsletank – volym (s. 372)
Val av däck kan påverka bränsleförbrukningen – rådgör om lämpliga däck med
en återförsäljare.
08
Gäller endast bilar med automatisk växellåda.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
281
08 Start och körning
Körning med släpvagn
Vid körning med släpvagn finns det ett antal
viktiga saker att tänka på när det gäller exempelvis draganordningen, släpvagnen samt hur
lasten placeras i släpvagnen.
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt.
Summan av passagerares vikt och samtliga
tillval, t.ex. dragkrok, reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt. För utförlig
information om vikter, se Vikter (s. 360).
Om draganordningen monterats av Volvo,
levereras bilen med nödvändig utrustning för
körning med släpvagn.
•
Draganordningen på bilen ska vara av
godkänd typ.
•
Om dragkroken monteras i efterhand,
kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
•
•
08
282
malt. Växla ner till en lägre växel och
anpassa hastigheten.
•
Av säkerhetsskäl bör maximalt tillåten
hastighet, för bil med tillkopplat släp, inte
överskridas. Följ gällande bestämmelser
för tillåtna hastigheter och vikter.
•
Håll en låg hastighet vid körning med
släpvagn uppför en lång brant stigning.
•
Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 12 %.
Är någon av släpets lampor för bromsljuset
trasig visas texten Glödlampsfel Släp
stoppljus.
Kör inte med tungt släp när bilen är helt
ny. Vänta tills den körts minst 1000 km.
•
I långa och branta nedförsbackar belastas bilens bromsar mycket mer än nor-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
Blinkers och bromsljus på släp
Κka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. För däcktrycksdekalens
placering, se Däck - lufttryck (s. 302).
•
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna
kan vara certifierade för högre dragvikter
än vad bilen får dra.
Släpvagnskabel
Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
För information om Volvos tilllåtna släpvagnsvikter, se Dragvikt och kultryck (s. 361).
Om bilens draganordning har en 13-polig
kontakt och släpet har en 7-polig kontakt
behövs en adapter. Använd en adapterkabel
som är godkänd av Volvo. Se till att kabeln
inte släpar i marken.
Om någon av släpets lampor för körriktningsvisarna är trasig, blinkar kombiinstrumentets
symbol för körriktningsvisarna snabbare än
normalt och informationsdisplayen visar texten Glödlampsfel Släpets blinker.
•
Släpvagnsvikter
Nivåreglering*
De bakre stötdämparna bibehåller en konstant höjd oavsett bilens last (upp till den tillåtna maxvikten). När bilen står still sjunker
bakvagnen något, vilket är normalt
Relaterad information
•
Körning med släpvagn – manuell växellåda (s. 283)
•
Körning med släpvagn – automatisk
växellåda (s. 283)
•
•
Draganordning/Dragkrok (s. 284)
Lampbyte (s. 322)
08 Start och körning
Körning med släpvagn – manuell
växellåda
Körning med släpvagn – automatisk
växellåda
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
Överhettning
•
En automatisk växellåda väljer optimal
växel relaterat belastning och motorvarv.
Start i backe
•
Vid överhettning tänds en varningssymbol
i kombiinstrumentet tillsammans med ett
meddelande som visas i informationsdisplayen – följ given rekommendation.
2. För växelväljaren till körläge D.
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
•
Kör inte motorn på högre varv än
4500 varv/minut
(dieselmotorer: 3500 varv/minut) – i annat
fall kan oljetemperaturen bli för hög.
Branta stigningar
•
Dieselmotor 5 cyl
•
Vid risk för överhettning är det optimala
varvtalet för motorn 2300–3000 varv/
minut för optimal cirkulation av kylvätskan.
Relaterad information
•
Körning med släpvagn (s. 282)
Spärra inte automatväxellådan med en
högre växel än vad motorn "orkar med" –
det är inte alltid fördelaktigt att köra på
hög växel och lågt motorvarv.
VIKTIGT
Se även särskild information om långsam
körning med släpvagn för bilar med automatisk växellåda Powershift, se Automatisk växellåda – Powershift* (s. 253).
1. Tryck ner färdbromsen.
3. Frigör parkeringsbromsen.
4. Släpp färdbromsen och kör iväg.
Relaterad information
•
Automatisk växellåda – Geartronic* (s.
249)
Parkering i backe
1. Tryck ner färdbromsen.
2. Aktivera parkeringsbromsen.
3. För växelväljaren till läge P.
4. Släpp färdbromsen.
•
Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
när bil med automatväxellåda och
påkopplat släp parkeras. Använd alltid
parkeringsbromsen.
•
Använd stoppklossar för att blockera
hjulen när bil med påkopplat släp parkeras i backe.
08
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
283
08 Start och körning
Draganordning/Dragkrok
Löstagbar dragkrok – förvaring
Löstagbar dragkrok – specifikationer
En draganordning gör att det t.ex. går att dra
en släpkärra efter bilen.
Förvara den löstagbara dragkroken i lastutrymmet.
Specifikationer för löstagbar dragkrok.
Specifikationer
Om bilen utrustats med delbar/löstagbar
dragkrok ska monteringsanvisningen för fastsättning av den lösa delen följas noggrant, se
Löstagbar dragkrok – fastsättning/borttagning
(s. 285).
VARNING
•
Följ monteringsanvisningen noggrant.
Den löstagbara delen måste vara låst
med nyckel innan körning påbörjas.
G031713
•
•
Dragkrokens förvaringsplats.
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
VIKTIGT
Ta alltid loss dragkroken efter användning
och förvara den på dess bestämda plats i
bilen, ordentligt fastspänd med sin rem.
Viktigt att kontrollera
•
Dragkrokens kula behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet.
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
Relaterad information
08
284
•
Körning med släpvagn (s. 282)
Relaterad information
•
Löstagbar dragkrok – specifikationer (s.
284)
•
Löstagbar dragkrok – fastsättning/borttagning (s. 285)
•
Körning med släpvagn (s. 282)
G021485
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
08 Start och körning
Löstagbar dragkrok – fastsättning/
borttagning
Fastsättning/borttagning av den löstagbara
dragkroken görs på följande sätt:
G021488
Fastsättning
Indikatorfönstret ska visa rött.
1036
B
111
C
855
D
428
E
109
F
326
G
Sidobalk
H
Kulans centrum
Ta bort skyddskåpan genom att först
vrida skruvarna ett kvarts varv
. Skjut
sedan kåpan snett nedåt framåt för att frigöra och dra den slutligen bakåt för att ta
.
loss den
Sätt i och skjut in dragkroken tills ett klick
hörs.
G021487
A
Relaterad information
•
•
•
Löstagbar dragkrok – fastsättning/borttagning (s. 285)
Löstagbar dragkrok – förvaring (s. 284)
G021489
Mått, fästpunkter (mm)
Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
08
Körning med släpvagn (s. 282)
285
08 Start och körning
Indikatorfönstret ska visa grönt.
Kontrollera att dragkroken sitter fast
genom att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
VARNING
G000000
Om dragkroken inte sitter korrekt ska den
tas loss och sättas fast igen enligt tidigare
steg.
Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
VIKTIGT
G021495
G021494
G021490
||
Säkerhetsvajer.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
Borttagning av dragkrok
Smörj bara in kulan för draghandsken,
resten av dragkroken ska vara ren och torr.
Sätt i nyckeln och vrid den medurs till
upplåst läge.
08
286
08 Start och körning
Släpvagnsstabilisator – TSA17
Funktionen Släpvagnsstabilisator (TSA –
Trailer Stability Assist) har till uppgift att stabilisera bil med tillkopplat släpfordon i situationer där ekipaget kommit i självsvängning.
Släpvagnsstabilisatorn ingår i Stabilitets- och
dragkraftssystemet (s. 171) (DSTC – Dynamic
Stability and Traction Control).
Sätt tillbaka skyddskåpan genom att kila
in kåpans hakar i kofångarens bakkant.
Tryck kåpan uppåt tills skruvarna är i kor. Vrid slutligen skruvarna
rekt position
ett kvarts varv
så att kåpan fästs. Det
är viktigt att skruvarnas vred är tvärställda
vid montering.
Tryck in låsratten
och vrid den moturs
tills ett klick hörs.
Relaterad information
•
•
Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp
och håll ned samtidigt som dragkroken
dras ut bakåt och uppåt.
VARNING
Förankra dragkroken på ett säkert sätt om
den förvaras i bilen, se Löstagbar dragkrok
– förvaring (s. 284).
17
•
Löstagbar dragkrok – förvaring (s. 284)
Löstagbar dragkrok – specifikationer (s.
284)
Körning med släpvagn (s. 282)
Funktion
Fenomenet att bil med släp hamnar i självsvängning, kan uppstå för alla kombinationer
av bilar och släp. I vanliga fall krävs höga hastigheter för att det ska uppstå. Men om släpfordonet är överlastat eller har lasten felaktigt
fördelad, t.ex. för långt bak, finns risk för
självsvängning även i lägre hastigheter,
70–90 km/h.
För att självsvängning sedan ska börja,
behövs en utlösande faktor, t.ex.:
•
Bil med släp utsätts för en plötslig kraftig
sidovind.
•
Bil med släp kör på ojämn vägbana eller i
ett gupp.
•
Yviga rattrörelser.
Handhavande
Då självsvängning väl har börjat kan den bli
svår eller omöjlig att dämpa, vilket gör ekipaget svårkontrollerat med risk för att hamna i
t.ex. fel körfält eller utanför vägbanan.
08
Ingår vid installation av Volvo original dragkrok.
287
08 Start och körning
||
Släpvagnsstabilisatorn övervakar kontinuerligt
bilens rörelser, speciellt i sidled. Om självsvängning upptäcks, sker individuell bromsreglering på framhjulen vilket ger en stabiliserande effekt på ekipaget. Oftast räcker detta
för att föraren ska återfå kontroll över bilen.
Om självsvängningen inte dämpas ut trots
stabilisatorns första ingrepp, bromsas ekipaget med alla hjul kombinerat med att motorns
drivkraft reduceras. När självsvängningen
successivt dämpats och ekipaget åter är stabilt avbryter systemet regleringen och föraren
återfår full kontroll över bilen. För mer information, se Stabilitets- och dragkraftssystem
(DSTC) – handhavande (s. 172)
Övrigt
Ingrepp av Släpvagnsstabilisatorn kan ske i
hastighetsintervallet 60–160 km/h.
OBS
TSA-funktionen stängs av om föraren väljer Sport-läge, se Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC) (s. 171).
08
288
Ingrepp av stabilisatorn kan utebli om föraren
med kraftiga rattrörelser försöker häva självsvängningen, eftersom systemet då inte kan
avgöra om det är släpet eller föraren som
orsakar självsvängningen.
Då stabilisatorn arbetar, blinkar kombiinstrumentets DSTC-symbol.
Relaterad information
•
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
– symboler och meddelanden (s. 173)
Bogsering
Vid bogsering dras ett fordon efter ett annat
fordon med hjälp av en bogserlina.
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bogseras
så att hjulen rullar framåt.
Bogsera inte fordonet i högre hastighet än
80 km/h och inte längre sträcka än 80 km.
Ta reda på den enligt lag högsta tillåtna hastigheten för bogsering innan bogsering
påbörjas.
1. Lås upp rattlåset genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset och gör ett långt tryck
på START/STOP ENGINE-knappen –
nyckelläge II aktiveras, se Nyckellägen (s.
69) för mer information om nyckellägen.
2. Fjärrnyckeln måste vara kvar i startlåset
under hela bogseringen.
3. Håll bogserlinan sträckt, när dragbilen
sänker farten, genom att hålla foten lätt
på bromspedalen – då undviks hårda
ryck.
4. Var beredd att bromsa för att stanna.
08 Start och körning
VARNING
•
Kontrollera att rattlåset är upplåst
innan bogsering.
•
Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge II – i
läge I är alla krockkuddar deaktiverade.
•
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset när
bilen bogseras.
göras så kort som möjligt och då med mycket
låg hastighet.
motorn inte kan startas, se Starthjälp med
batteri (s. 247).
Vid osäkerhet om bilen är utrustad med växellådan Powershift eller inte, kan det verifieras
genom att kontrollera beteckningen på växellådans dekal under motorhuven, se Typbeteckningar (s. 356). Beteckning ”MPS6” betyder att det är en Powershift – i annat fall är
det automatlådan Geartronic.
Katalysatorn kan skadas vid försök att
bogsera igång motorn.
Relaterad information
•
Bogserögla (s. 290)
VIKTIGT
VARNING
Undvik bogsering.
Broms- och styrservo fungerar inte när
motorn är avstängd – det behövs
ca 5 gånger hårdare tryck på bromspedalen och styrningen går betydligt tyngre än
normalt.
•
För att flytta bilen från en trafikfarlig
plats kan den dock bogseras undan en
kort sträcka i låg hastighet – inte
längre än 10 km och inte högre hastighet än 10 km/h. Observera att bilen alltid måste bogseras så att hjulen rullar
framåt.
•
Vid förflyttning längre sträcka än
10 km måste bilen bärgas med drivhjulen lyfta från vägbanan – professionell
bärgning rekommenderas.
Manuell växellåda
Inför bogsering:
–
VIKTIGT
För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.
Automatisk växellåda Geartronic
Inför bogsering:
–
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
Automatisk växellåda Powershift
Modell med växellådan Powershift bör inte
bogseras eftersom den är beroende av
motorgång för att få tillräcklig smörjning. Om
bogsering ändå måste ske, ska sträckan
Inför bogsering:
–
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
Starthjälp
Bogsera inte igång motorn. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att
08
289
08 Start och körning
Bogserögla
Bogseröglan skruvas fast i ett gängat uttag
bakom ett täcklock på stötfångarens högra
sida, fram eller bak.
Täcklock för bogseröglans fästpunkt förekommer i två varianter vilka måste öppnas på olika sätt:
•
Fastsättning av bogserögla
•
Varianten med ett urtag öppnas genom
att, med ett mynt eller liknande
instucket i urtaget, bända det utåt. Vik
sedan ut locket helt och ta loss det.
Den andra varianten har en markering
utmed dess ena sida eller i ett hörn:
Tryck på markeringen med ett finger
och vik samtidigt ut motstående sida/
hörn med hjälp av ett mynt eller liknande – locket svänger kring dess
centrumlinje och kan sedan tas loss.
Skruva bogseröglan ända in till dess
fläns. Vrid fast öglan ordentligt med t.ex.
hjulmutternyckeln.
Efter användning skruvas bogseröglan
loss och läggs tillbaka på dess plats.
Avsluta med att sätta tillbaka täcklocket
på stötfångaren.
08
290
Ta fram bogseröglan som ligger under
golvluckan i lastutrymmet – den kan i
vissa fall ligga skymd under tröskeln.
VARNING
Ingen/inget får stå bakom bärgningsbilen
medan bilen dras upp på flaket.
Bogseröglan får användas för att dra bilen
upp på en bärgningsbil med flak. Bilens läge
och markfrigång bestämmer om det är möjligt. Om lutningen på bärgningsbilens ramp är
för brant eller om markfrigången under bilen
är otillräcklig kan bilen skadas om man försöker dra upp den genom att använda bogseröglan. Lyft bilen genom att använda bärgningsbilens lyftanordning om nödvändigt.
VIKTIGT
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg – inte för bärgning efter dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
Relaterad information
•
•
Bogsering (s. 288)
Bärgning (s. 291)
08 Start och körning
Bärgning
VIKTIGT
Bärgning innebär att bilen forslas bort med
hjälp av annat fordon.
Observera att bilen alltid måste bärgas så
att hjulen rullar framåt.
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
•
Bogseröglan får användas för att dra bilen
upp på en bärgningsbil med flak. Bilens läge
och markfrigång bestämmer om det är möjligt. Om lutningen på bärgningsbilens ramp är
för brant eller om markfrigången under bilen
är otillräcklig kan bilen skadas om man försöker dra upp den genom att använda bogseröglan. Lyft bilen genom att använda bärgningsbilens lyftanordning om nödvändigt.
Fyrhjulsdriven bil (AWD) med upplyft
framvagn ska inte bärgas i högre
hastighet än 70 km/h. Den bör inte
bärgas längre sträckor än 50 km.
Relaterad information
•
Bogsering (s. 288)
VARNING
Ingen/inget får stå bakom bärgningsbilen
medan bilen dras upp på flaket.
VIKTIGT
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg – inte för bärgning efter dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
08
291
HJUL OCH DÄCK
09 Hjul och däck
Däck – rotationsriktning
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket.
Följ rekommenderat däcktryck som finns
angivet i däcktryckstabellen (s. 378).
Relaterad information
•
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 297)
Däck – hastighetsklasser (s. 298)
Däck – lastindex (s. 298)
Däck – skötsel (s. 293)
Däck – slitagevarnare (s. 294)
Däck – skötsel
09
Däckens funktion är bland annat att ge grepp
mot underlaget, dämpa vibrationer och
skydda hjulet mot slitage.
Köregenskaper
Däck betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
G021778
Däckens ålder
Pilen visar däckets rotationsriktning.
Däcket ska ha samma rotationsriktning under
hela sin livslängd. De bör endast skiftas
mellan fram och bak, aldrig från vänster till
höger sida eller omvänt. Om däcken monteras inkorrekt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga att pressa undan regn och
snömodd. Däck med störst mönsterdjup ska
alltid monteras bak (för att minska risken för
sladd).
Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade. Däck åldras och bryts ner även om de
sällan eller aldrig används. Funktionen kan då
påverkas. Det gäller alla däck som sparas för
framtida bruk. Exempel på yttre tecken som
indikerar att däcket är olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
Nya däck
OBS
Se till att ha samma typ och dimension
och även samma fabrikat på båda hjulparen.
293
09 Hjul och däck
||
Däck är färskvara. Efter några år börjar de
hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck som möjligt vid utbyte.
Det är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck.
De sista siffrorna i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år. Detta är däckets
DOT-märkning (Department of
Transportation) och anges med fyra siffror,
exempelvis 1510. Däcket på bilden är tillverkat vecka 15, år 2010.
och leder till att bilen fortsätter rakt fram istället för att bakänden sladdar ut åt sidan och
man kanske helt förlorar kontrollen över bilen.
Därför är det viktigt att bakhjulen aldrig förlorar fästet före framhjulen.
Slitage och underhåll
Rätt däcktryck (s. 302) ger jämnare slitage.
Körsätt, däcktryck, klimat och vägarnas skick
har en inverkan på hur snabbt dina däck åldras och slits. För att undvika skillnader i
mönsterdjup samt förhindra att slitagemönster uppstår kan fram- och bakhjulen skiftas
med varandra. Lämplig körsträcka vid första
skiftet är ca 5000 km och därefter med
10000 km intervall. Volvo rekommenderar dig
att kontakta en auktoriserad Volvoverkstad
för kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Om det redan har uppstått betydande skillnad i slitage (> 1 mm skillnad i mönsterdjup)
mellan däcken, så skall de minst slitna
däcken alltid sitta bak. En framhjulssladd är
vanligen lättare att häva än en bakhjulssladd,
294
En slitagevarnare visar status på däckets slitbana.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda –
inte stående.
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll av bilen.
Sommar- och vinterdäck
När sommar- och vinterhjulen skiftas, ska de
märkas upp med vilken sida de har suttit på,
t.ex. V för vänster och H för höger.
Däck – slitagevarnare
Relaterad information
•
•
•
•
•
G021829
09
Däck – dimensioner (s. 297)
Däck – hastighetsklasser (s. 298)
Däck – lastindex (s. 298)
Däck – rotationsriktning (s. 293)
Däck – slitagevarnare (s. 294)
Slitagevarnare.
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När
däckets mönsterdjup är reducerat till 1,6 mm,
kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna.
Byt då snarast till nya däck. Tänk på att däck
med litet mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i regn eller snö.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 297)
Däck – hastighetsklasser (s. 298)
Däck – lastindex (s. 298)
Däck – rotationsriktning (s. 293)
Däck – skötsel (s. 293)
09 Hjul och däck
Hjulskruvar
Verktyg
Domkraft*
Hjulskruvar används för att fästa hjulen vid
naven och finns i olika utföranden.
I bilen finns bl.a. bogserögla, domkraft* och
hjulskruvsnyckel*.
En domkraft används för att höja upp bilen,
t.ex. vid byte av däck.
09
Använd originaldomkraften endast vid reservhjulsbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara
välsmord.
VIKTIGT
Hjulskruvarna ska dras åt med 140 Nm.
Vid alltför hård åtdragning kan skruvförbandet skadas.
Verktyg – återplacering
Använd endast fälgar som är testade och
godkända av Volvo och som ingår i Volvo originalsortiment. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
Låsbar hjulskruv*
Låsbar hjulskruv* kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg. Under lastgolvet
finns plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna.
Relaterad information
•
Hjul- och fälgdimensioner (s. 297)
Under lastgolvet ligger bilens bogserögla,
domkraft* och hjulskruvsnyckel*. Här finns
även plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Provisorisk däcktätning* (s. 304)
Bogserögla (s. 290)
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 299)
Hjulskruvar (s. 295)
Domkraft* (s. 295)
Efter användning av verktyg och domkraft*
ska de placeras tillbaka på rätt sätt. Domkraften vevas ihop till rätt läge för att få plats.
Skumblocket och reservhjulet placeras tillbaka i omvänd ordning mot hur det togs ur.
Notera att det finns en pil på övre skumblocket. Den ska peka framåt i bilen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
295
09 Hjul och däck
09
||
VIKTIGT
Verktyg och domkraft* ska förvaras på
avsedd plats i bilens bagage-/lastutrymme
när de inte används.
Relaterad information
•
•
Varningstriangel (s. 303)
Provisorisk däcktätning* (s. 304)
Vinterdäck
Använda snökedjor
Vinterdäck är däck som är anpassade för vinterväglag.
Snökedjor får endast användas på framhjulen
(gäller även fyrhjulsdrivna bilar). Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor. Undvik att
köra på barmark eftersom detta sliter mycket
hårt på både snökedjor och däck.
Vinterdäck
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
dimensioner. Däckdimensionerna är
beroende av motorvariant. Vid körning med
vinterdäck måste rätt typ av däck monteras
på alla fyra hjulen.
VARNING
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell, däck- och fälgdimensioner. Vid osäkerhet rekommenderar Volvo att du rådgör
med en auktoriserad Volvoverkstad. Fel
snökedja kan orsaka allvarlig skada på din
bil och leda till en olycka.
OBS
Volvo rekommenderar att du rådgör med
en Volvoåterförsäljare om vilken fälg och
däcktyp som passar bäst.
VIKTIGT
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in
500–1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna sätter sig riktigt i däcken. Det ger
däcken och speciellt dubbarna längre livslängd.
Endast enkelsidiga snökedjor är tillåtna
att användas. Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till
rätt bilmodell, däck- och fälgdimensioner.
Vid osäkerhet rekommenderar Volvo att du
rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid
sommarförhållanden. Därför rekommenderar
Volvo att inte köra med vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än 4 mm.
296
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 299)
09 Hjul och däck
Hjul- och fälgdimensioner
Däck – dimensioner
Hjul- och fälgdimensioner betecknas enligt
exempel i nedanstående tabell.
Bilens hjul (fälgar) och däck har en viss
dimension, se exempel i tabellen nedan.
Bilen är helbilsgodkänd. Detta innebär att
vissa kombinationer av hjul (fälg) och däck är
godkända.
Bilen är helbilsgodkänd. Detta innebär att
vissa kombinationer av hjul (fälgar) och däck
är godkända.
Hjul (fälgar) har en dimensionsbeteckning, till
exempel: 7Jx16x50.
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
235/60 R18 103 V.
7
Fälgbredd i tum
J
Fälghornets profil
16
Fälgdiameter i tum
50
Off-set i mm (avstånd från hjulcentrum till hjulets kontaktyta mot navet)
Relaterad information
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 297)
235
Däckets bredd (mm)
60
Förhållande mellan däcksidans höjd
och däckets bredd (%)
R
Radialdäck
18
Fälgdiameter i tum
103
Kodsiffror för max. tillåten däckbelastning, lastindex (LI)
V
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet, hastighetsklass (SS). (I
detta fall 240 km/h.)
Däck – godkända däcktryck (s. 378)
Hjul och däck – godkända dimensioner (s.
376)
•
Hjul och däck – godkända dimensioner (s.
376)
09
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Däck – hastighetsklasser (s. 298)
Däck – lastindex (s. 298)
Däck – rotationsriktning (s. 293)
Däck – skötsel (s. 293)
Däck – godkända däcktryck (s. 378)
Hjul- och fälgdimensioner (s. 297)
297
09 Hjul och däck
09
Däck – lastindex
Däck – hastighetsklasser
Lastindex indikerar ett däcks förmåga att bära
en viss last.
Varje däck tål en viss maxhastighet och tillhör
därmed en särskild hastighetsklass (SS –
Speed Symbol).
Varje däck har en viss förmåga att bära last,
ett lastindex (LI). Bilens vikt avgör vilken lastförmåga som krävs av däcken. Lägsta tillåtna
index anges i lastindextabellen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 297)
Däck – godkända däcktryck (s. 378)
Däck – hastighetsklasser (s. 298)
Däck – skötsel (s. 293)
Hjul och däck – godkända dimensioner (s.
376)
Däckens hastighetsklass ska minst motsvara
bilens toppfart. Lägsta tillåtna hastighetsklass
anges i hastighetsklasstabellen nedan. Enda
undantaget från dessa bestämmelser är vinterdäck (s. 296)1, där lägre hastighetsklass får
användas. Om ett sådant däck väljs får bilen
inte köras fortare än däcket är klassificerat
för. (T.ex. får klass Q köras i maximalt
160 km/h.) Väglaget avgör hur fort bilen kan
köras, inte däckens hastighetsklass.
OBS
Det är maximal tillåten hastighet som
anges i tabellen.
1
298
Både dubbade och dubbfria däck.
Q
160 km/h (används endast på vinterdäck)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
VARNING
Bilen måste utrustas med däck som har
samma eller högre lastindex (s. 298) (LI)
och hastighetsklass (SS) än specificerat.
Om ett däck med för lågt lastindex eller
hastighetsklass används kan det bli överhettat.
Relaterad information
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 297)
Däck – lastindex (s. 298)
Däck – rotationsriktning (s. 293)
09 Hjul och däck
Byte av hjul – losstagning hjul
Framtagning av reservhjul
Bilens hjul går att byta ut mot t.ex. vinterhjul/
vinterdäck.
1. Fäll upp lastgolvet, bakifrån och framåt.
Reservhjul*
3. Lyft ur skumblocket med dess verktyg.
Reservhjulet (Temporary spare) är endast
avsett att användas tillfälligt och ska snarast
ersättas med ett ordinarie hjul. Under körning
med reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper. Reservhjulet är mindre än det
vanliga hjulet. Därmed påverkas bilens markfrigång. Se upp med höga trottoarkanter och
maskintvätta inte bilen. Om reservhjulet sitter
på framaxeln kan du heller inte samtidigt
använda snökedjor. På fyrhjulsdrivna bilar kan
drivningen på bakaxeln kopplas ur. Reservhjulet ska inte repareras.
4. Lyft ur reservhjulet.
Rätt däcktryck på reservhjulet anges i däcktryckstabellen (s. 378).
VIKTIGT
•
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett
reservhjul på bilen.
•
Bilen får aldrig köras utrustad med fler
än ett reservhjul av typen "Temporary
spare" samtidigt.
2. Skruva upp fästskruven.
Losstagning
VARNING
09
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna är ordentligt smorda samt att
den är fri från smuts.
OBS
Sätt ut varningstriangel (s. 303) om ett hjul
byts på trafikerad plats. Bilen och domkraften* ska stå på ett fast horisontellt underlag.
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft* som hör till respektive
bilmodell, vilket framgår av domkraftsdekalen.
1. Dra åt parkeringsbromsen, (s. 271) och
lägg i backväxeln eller läge P om bilen
har automatisk växellåda.
På dekalen anges också domkraftens
maximala lyftförmåga vid en angiven
lägsta lyfthöjd.
2. Ta fram domkraft*, hjulskruvsnyckeln*
och demonteringsverktyg för hjulsida*
som ligger under lastgolvet i lastutrymmet. Om annan domkraft väljes, se Lyftning av bilen (s. 312).
3. Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd till exempel kraftiga träklossar eller större stenar.
Reservhjulet är placerat i reservhjulsbaljan
med utsidan nedåt. Reservhjulet och skumblocket hålls fast med samma genomgående
skruv. Skumblocket innehåller alla verktyg.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
299
09 Hjul och däck
09
||
4. Skruva ihop bogseröglan med hjulskruvnyckeln* till stopp enligt efterföljande bild.
VARNING
7.
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraften
och bilens domkraftsfäste.
6. På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Vid varje fäste finns ett urtag i
plasttäckningen. Veva ner domkraftens fot
så att den pressas plant mot marken.
Kontrollera att domkraften sitter i fästet
enligt bilden och att foten är placerad lodrät under fästet.
VIKTIGT
Bogseröglan måste skruvas in samtliga
gängvarv i hjulskruvsnyckeln.
VIKTIGT
Domkraftsfästet är det bakersta av de två
bakre urtagen.
5. Lossa hjulskruvarna ½–1 varv moturs
med hjulskruvnyckeln.
VIKTIGT
Marken ska vara fast, slät och ska inte
luta.
300
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
8. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta
bort hjulskruvarna och lyft av hjulet.
Relaterad information
•
•
•
•
Byte av hjul – montering (s. 301)
Domkraft* (s. 295)
Varningstriangel (s. 303)
Hjulskruvar (s. 295)
09 Hjul och däck
Byte av hjul – montering
Det är viktigt att monteringen av hjulet utförs
på ett korrekt sätt.
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika
ventilskador orsakade av grus, smuts,
mm.
•
Använd enbart ventilhattar av plast.
Ventilhattar av metall kan rosta och bli
svåra att skruva loss.
Ditsättning
1. Rengör anliggningsytorna mellan hjul och
nav.
2. Sätt dit hjulet. Skruva åt hjulskruvarna
ordentligt.
3. Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.
OBS
Bilens ordinarie domkraft är endast avsedd
för att användas vid enstaka tillfällen och
under kort tid såsom byte av hjul vid punktering, byte till vinterhjul/sommarhjul, mm.
Endast domkraften som tillhör den specifika modellen får användas för att lyfta
bilen. Om bilen ska lyftas oftare, eller
under längre tid än för ett hjulskifte,
rekommenderas att en garagedomkraft
används. I så fall följ de bruksanvisningar
som följer med utrustningen.
OBS
Hjulsidans uttag för ventilen ska vara över
ventilen på fälgen vid montering.
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad på domkraft.
09
Relaterad information
•
•
•
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 299)
Domkraft* (s. 295)
Varningstriangel (s. 303)
Hjulskruvar (s. 295)
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
Parkera bilen på ett sådant sätt att passagerare har bilen eller helst ett vägräcke
mellan sig och vägbanan.
4. Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är viktigt att hjulskruvarna blir ordentligt
åtdragna. Dra åt med 140 Nm. Kontrollera
åtdragningsmomentet med momentnyckel.
5. Sätt tillbaka eventuell heltäckande hjulsida.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
301
09 Hjul och däck
09
Däck - lufttryck
•
Däcktrycksdekal
Däck kan ha olika lufttryck vilket mäts i
enheten bar.
Kontrollera däckens lufttryck
Däckens lufttryck ska kontrolleras varje
månad.
•
Däcktryck för bilens rekommenderade
däckdimension
•
•
ECO-tryck2
Reservdäckets tryck (Temporary Spare)
OBS
•
Däcktryck kontrolleras på kalla däck.
Med kalla däck avses att däcken har
samma temperatur som yttertemperaturen. Efter några kilometers körning
blir däcken varma och trycket högre.
•
För lågt däcktryck ökar bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd
och försämrar bilens vägegenskaper.
Körning med för lågt däcktryck innebär
att däcken kan bli överhettade och
skadas. Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och styregenskaper.
•
2
302
G021830
Detta gäller även bilens reservhjul.
Däcktrycket sjunker med tiden, det är
ett naturligt fenomen. Däcktrycket varierar också beroende på omgivningens
temperatur.
ECO-trycket ger förbättrad bränsleekonomi.
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr) visar vilka tryck
däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden. Det finns också angivet i däcktryckstabellen, se Däck – godkända däcktryck (s. 378).
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För att få bäst bränsleekonomi vid hastigheter
under 160 km/h rekommenderas ECO-trycket
(gäller både för full och lätt last), se Däck –
godkända däcktryck (s. 378).
Relaterad information
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 297)
Däck – hastighetsklasser (s. 298)
Däck – lastindex (s. 298)
Däck – skötsel (s. 293)
Däck – slitagevarnare (s. 294)
09 Hjul och däck
Varningstriangel
Varningstriangeln används för att varna andra
trafikanter för stillastående fordon.
Förvaring och uppfällning
Lyft golvluckan och ta ut varningstriangeln.
Ta varningstriangeln ur fodralet, vik ut och
sätt ihop de två lösa sidorna.
Förbandslåda*
09
Förbandslådan innehåller första hjälpenutrustning.
Fäll ut varningstriangelns stödben.
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på
trafiksituationen.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i lastutrymmet efter användning.
En väska med första hjälpenutrustning finns
placerad under golvet i lastutrymmet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
303
09 Hjul och däck
09
Provisorisk däcktätning*
VIKTIGT
Provisorisk däcktätning, med hjälp av provisorisk däcktätningssats (TMK – Temporary
Mobility Kit), används till att täta en punktering
samt kontrollera och justera däcktrycket (s.
378).
Den provisoriska däcktätningssatsen (s. 305)
består av en kompressor och en flaska med
tätningsvätska. Tätningen fungerar som en
provisorisk reparation. Flaskan med tätningsvätskan ska bytas ut innan bäst före-datumet
passerats och efter användning. Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i
slitbanan.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador. Anslut kompressorn till
ett av bilens 12 V-uttag. Välj det uttag som är
närmast det punkterade däcket.
Om kompressorn för däcktätning är
ansluten till ett av de båda uttagen (s. 138)
i tunnelkonsolen ska ingen annan strömförbrukare vara ansluten till det andra.
OBS
Provisorisk däcktätningssats* –
placering
Provisorisk däcktätningssats (TMK –
Temporary Mobility Kit) används till att täta en
punktering samt kontrollera och justera
däcktrycket (s. 378).
Placering av däcktätningssatsen
Kompressorn för provisorisk däcktätning
är provad och godkänd av Volvo.
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätning* – handhavande
(s. 306)
•
Provisorisk däcktätning* – efterkontroll (s.
307)
•
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
(s. 305)
•
Verktyg (s. 295)
Däcktätningssatsen finns under golvet i lastutrymmet.
Sätt ut en varningstriangel (s. 303) om ett
däck ska tätas vid en trafikerad plats.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
304
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
09 Hjul och däck
VIKTIGT
Om kompressorn för däcktätning är
ansluten till ett av de båda uttagen (s. 138)
i tunnelkonsolen ska ingen annan strömförbrukare vara ansluten till det andra.
OBS
Provisorisk däcktätningssats* –
översikt
Provisorisk däcktätning, med hjälp av provisorisk däcktätningssats (TMK – Temporary
Mobility Kit), används till att täta en punktering
samt kontrollera och justera däcktrycket (s.
378).
Kompressorn för provisorisk däcktätning
är provad och godkänd av Volvo.
Flaska med tätningsvätska
09
Tryckmätare
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätningssats* – placering
(s. 304)
•
Provisorisk däcktätningssats* – tätningsvätska (s. 309)
•
Provisorisk däcktätning* (s. 304)
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
(s. 305)
•
Provisorisk däcktätningssats* – tätningsvätska (s. 309)
•
Provisorisk däcktätning* (s. 304)
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Kabel
Flaskhållare (orangefärgade locket)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
Luftslang
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
305
09 Hjul och däck
09
Provisorisk däcktätning* –
handhavande
Provisorisk däcktätning, med hjälp av provisorisk däcktätningssats (TMK – Temporary
Mobility Kit), används till att täta en punktering
samt kontrollera och justera däcktrycket (s.
378).
Provisorisk däcktätning
1. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet (som sitter på kompressorns ena sida)
och sätt fast den på ratten.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h
efter att den provisoriska däcktätningen
använts. Volvo rekommenderar dig att
uppsöka en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal
körsträcka 200 km). Personalen kan
avgöra om däcket kan lagas eller behöver
bytas.
VARNING
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid
hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan med tvål och vatten.
2. Kontrollera att strömbrytaren är i position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
OBS
Bryt inte flaskans plombering innan
användning. När flaskan skruvas fast bryts
plomberingen automatiskt.
För information om detaljernas funktion, se Provisorisk däcktätningssats* – översikt (s. 305).
306
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3. Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
4. Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
5. Koppla slangen från kompressorn till ventilen.
6. Sätt i kabeln i 12 V-uttaget och starta
bilen.
OBS
Ifall kompressorn är ansluten till ett av de
båda 12 V-uttagen i tunnelkonsolen, ska
ingen annan strömförbrukare vara ansluten
till det andra.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
09 Hjul och däck
7. Sätt strömbrytaren i position I.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn
pumpar. Om det uppstår sprickbildningar
eller ojämnheter ska kompressorn omedelbart stängas av. Färden bör inte fortsätta.
Att kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
9. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max. 3,5 bar. (Släpp ut luft
med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.)
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Att kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter ca
30 sekunder.
8. Fyll däcket i 7 minuter.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska
inte arbeta längre än 10 minuter.
10. Stäng av kompressorn och dra ur kabeln
ur 12 V-uttaget.
11. Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
12. Kör snarast ca 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan
kan täta däcket.
Relaterad information
•
•
•
Provisorisk däcktätning* (s. 304)
Provisorisk däcktätning* – efterkontroll (s.
307)
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
(s. 305)
Provisorisk däcktätning* –
efterkontroll
09
Provisorisk däcktätning, med hjälp av provisorisk däcktätningssats (TMK – Temporary
Mobility Kit), används till att täta en punktering
samt kontrollera och justera däcktrycket (s.
378).
Kontrollera däckdryck
1. Anslut utrustningen igen.
2. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
•
Ligger det under 1,3 bar3 har däcket
inte tätats tillräckligt. Färden bör inte
fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
•
Är däcktrycket högre än 1,3 bar3 ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck enligt däcktryckstabellen, se
Däck – godkända däcktryck (s. 378).
Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
3. Se till att kompressorn är avstängd.
Lossa luftslangen och kabeln.
Sätt på ventilhatten.
3
1 bar = 100 kPa.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
307
09 Hjul och däck
09
||
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika
ventilskador orsakade av grus, smuts,
mm.
•
Använd enbart ventilhattar av plast.
Ventilhattar av metall kan rosta och bli
svåra att skruva loss.
OBS
Efter användning ska flaskan med tätningsvätska och slangen bytas ut. Volvo
rekommenderar att dessa byten utförs av
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
Volvo rekommenderar dig att köra till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att
byta ut/reparera det skadade däcket. Informera verkstaden om att däcket innehåller
däcktätningsvätska.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h
efter att den provisoriska däcktätningen
använts. Volvo rekommenderar dig att
uppsöka en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal
körsträcka 200 km). Personalen kan
avgöra om däcket kan lagas eller behöver
bytas.
Relaterad information
•
•
•
Provisorisk däcktätning* (s. 304)
Provisorisk däcktätning* – handhavande
(s. 306)
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
(s. 305)
Provisorisk däcktätningssats* –
pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp med
hjälp av kompressorn i den provisoriska däcktätningssatsen (s. 305).
1. Kompressorn ska vara avstängd. Se till
att strömbrytaren står i position 0 och ta
fram kabel och luftslang.
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
dit luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
3. Anslut kabeln till något av bilens 12 Vuttag och starta bilen.
4. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
308
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
09 Hjul och däck
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska
inte arbeta längre än 10 minuter.
5. Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktryckstabellen, se Däck – godkända
däcktryck (s. 378). Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.
Behållaren (flaskan) med den provisoriska
däcktätningssatsen (s. 305) innehåller tätningsvätska och den går att byta ut.
Byt flaska när bäst före-datum passerats.
Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt
avfall.
VARNING
6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Relaterad information
•
•
•
Provisorisk däcktätning* (s. 304)
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
(s. 305)
Provisorisk däcktätning* – efterkontroll (s.
307)
09
Provisorisk däcktätningssats* –
tätningsvätska
Förvaras oåtkomligt för barn.
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätning* (s. 304)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
309
UNDERHÅLL OCH SERVICE
10 Underhåll och service
Volvos serviceprogram
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet
bör Volvos serviceprogram följas, vilket finns
specificerat i Service- och garantiboken.
10
Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad
Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal,
servicelitteratur och de specialverktyg som
garanterar högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Relaterad information
•
Klimatanläggning – felsökning och reparation (s. 322)
311
10 Underhåll och service
Lyftning av bilen
10
Vid lyftning av bilen är det viktigt att domkraften eller lyftarmarna sätts på avsedda ställen
av bilens underrede.
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft som hör till respektive bilmodell. Om annan domkraft väljs än den
av Volvo rekommenderade, följ de instruktioner som följer med utrustningen.
312
10 Underhåll och service
10
Domkraftsfästen (pilarna) för domkraft som hör till bilen samt lyftpunkter (rödmarkerade).
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft fram
ska den sättas under någon av de fyra lyftpunkterna längst in under bilen. Om bilen lyfts
med verkstadsdomkraft bak ska den sättas
under någon av lyftpunkterna. Var noga med
att sätta verkstadsdomkraften så att bilen inte
kan glida av domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.
Om bilen lyfts med en verkstadslyft av tvåpelartyp, kan de främre och bakre lyftarmarna
sättas under de yttre lyftpunkterna (domkraftsfästena). Fram kan alternativt de inre
lyftpunkterna användas.
Relaterad information
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 299)
313
10 Underhåll och service
Motorhuv – öppna och stänga
10
VARNING
Motorhuven kan öppnas när handtaget vid
pedalerna dragits bakåt och spärren vid grillen
förts åt vänster.
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
Motorrum – översikt
Översikten visar normala kontrollpunkter.
Motorrum 4-cyl. 2.0 l1
Relaterad information
•
•
Motorrum – kontroll (s. 316)
Motorrum – översikt (s. 314)
Motorrummets utseende kan skilja beroende av
motorvariant.
Påfyllning av motorolja
G031911
Expansionskärl för kylsystem
Behållare för styrservoolja
Kylare
Dra i handtaget vid pedalerna. En informationssymbol tänds då huven är öppen,
se Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd (s. 64).
För spärren åt vänster och öppna huven.
(Spärrhaken sitter mellan strålkastare och
grill, se bild.)
1
314
Gäller ej motor B4204T7 – se i stället följande rubrik "Motorrum förutom 4-cyl. 2.0 l".
Behållare för broms- och kopplingsvätska (placerad på förarsidan)
Startbatteri
Relä- och säkringscentral
10 Underhåll och service
Påfyllning av spolarvätska
Påfyllning av spolarvätska
Motorrum förutom 4-cyl. 2.0 l2
Luftfilter
Luftfilter
VARNING
VARNING
Tändsystemet har mycket hög spänning
och effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Bilens elsystem ska alltid vara i
nyckelläge 0 när arbete utförs i motorrummet, se Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer (s. 70).
Tändsystemet har mycket hög spänning
och effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Bilens elsystem ska alltid vara i
nyckelläge 0 när arbete utförs i motorrummet, se Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer (s. 70).
Vidrör inte tändstift eller tändspole när
bilens elsystem är i nyckelläge II eller när
motorn är varm.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när
bilens elsystem är i nyckelläge II eller när
motorn är varm.
Motorrummets utseende kan skilja beroende av
motorvariant.
Expansionskärl för kylsystem
Behållare för styrservoolja
Mätsticka för motorolja3
10
Relaterad information
•
•
Motorhuv – öppna och stänga (s. 314)
Motorrum – kontroll (s. 316)
Kylare
Påfyllning av motorolja
Behållare för broms- och kopplingsvätska (placerad på förarsidan)
Startbatteri
Relä- och säkringscentral
2
3
Gäller även motor B4204T7.
Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka (5-cyl. diesel).
315
10 Underhåll och service
10
Motorrum – kontroll
Motorolja – allmänt
Vissa oljor och vätskor bör kontrolleras med
jämna mellanrum.
För att rekommenderade serviceintervall ska
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja
används.
Regelbunden kontroll
Kontrollera följande oljor och vätskor med
jämna mellanrum, t.ex. vid tankning:
•
•
•
•
Motorolja
Styrservoolja
Spolarvätska
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
316
Motorhuv – öppna och stänga (s. 314)
Motorrum – översikt (s. 314)
Kylvätska – nivå (s. 320)
Motorolja – kontroll och påfyllning (s.
317)
Styrservoolja – nivå (s. 322)
Spolarvätska – påfyllning (s. 331)
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg
och med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Kylvätska
Tänk på att kylarfläkten (placerad framtill i
motorrummet, bakom kylaren) kan starta
automatiskt någon tid efter att motorn
stängts av.
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
se Motorolja – ogynnsamma körförhållanden
(s. 365).
Volvo rekommenderar:
För att rekommenderade serviceintervall
ska kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs
på en auktoriserad Volvoverkstad.
Volvo använder olika system för varning för
låg/hög oljenivå eller lågt/högt oljetryck. Vissa
motorvarianter har oljetryckgivare, då
används kombiinstrumentets varningssymbol
för lågt oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare, då informeras föraren via instrumentets varningssymbol
samt displaytexter.
Vissa varianter har båda systemen. Kontakta
en Volvoåterförsäljare för mer information.
10 Underhåll och service
Byt motorolja och oljefilter enligt de bytesintervaller som finns angivna i Service- och
garantiboken.
Att använda olja av högre kvalitet än den
angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo
en olja med högre kvalitet, se Motorolja –
ogynnsamma körförhållanden (s. 365).
Motorolja – kontroll och påfyllning
Oljenivån kontrolleras på vissa motorvarianter
med elektronisk oljenivågivare, på andra
motorvarianter med oljemätsticka.
10
Motor med oljemätsticka4
G021737
För påfyllningsbar volym, se Motorolja – kvalitet och volym (s. 366).
Relaterad information
Oljenivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
Motorolja – kontroll och påfyllning (s.
317)
Mätning och eventuell påfyllning
G021734
•
Mätsticka och påfyllningsrör.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på
den nya bilen.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts
av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all
olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
4
1. Säkerställ att bilen står plant. Det är viktigt att vänta cirka 5 minuter efter det att
motorn stängts av så att oljan hinner rinna
tillbaka ner i oljetråget.
2. Dra upp och torka av mätstickan.
3. Stick ner mätstickan igen.
4. Dra upp och kontrollera nivån.
5. Ligger nivån nära MIN bör 0,5 liter fyllas
på. Skulle nivån vara kraftigt under, kan
ytterligare mängd erfordras.
6. Om nivån åter önskas kontrolleras, gör
det efter en kortare körning. Därefter upprepa steg 1–4.
Gäller ej 4-cyl. 2.0 l eller 5-cyl. diesel vilka har elektronisk oljenivågivare. Gäller dock motor B4204T7.
317
10 Underhåll och service
||
VARNING
VIKTIGT
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Nivån
får aldrig ligga över MAX eller under MIN,
detta kan leda till motorskada.
10
Vid meddelande om låg oljenivå, fyll
endast på med den volym som anges,
exempelvis 0,5 liter.
OBS
VARNING
Systemet kan inte direkt känna av förändringar då olja fylls på eller tappas av. Bilen
måste ha körts ca 30 km och stått stilla 2
timmar med avstängd motor och på plan
mark innan visning av oljenivån blir korrekt.
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören
då det finns risk för brand.
Motor med elektronisk oljenivågivare,
4-cyl. 2.0 l5
Meddelande och graf i display. Vänster display
visar digitalt kombiinstrument och höger analogt.
Meddelande
Motoroljenivå
Oljenivån kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med tumhjulet då
motorn är avstängd, se Menyhantering –
kombiinstrument (s. 99).
VARNING
Påfyllningsrör.6
Visas meddelande Oljeservice erfordras
åk till verkstad. Oljenivån kan vara för hög.
Du behöver inte vidta åtgärder med avseende
på motoroljenivån innan ett meddelande visas
i displayen, se bild nedan.
5
6
318
Gäller ej motor B4204T7 – se i stället tidigare rubrik "Motor med oljemätsticka".
Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka.
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören
då det finns risk för brand.
Mätning av oljenivå, 4-cyl. 2.0 l
Om kontroll av oljenivå önskas görs det enligt
sekvens nedan.
1. Aktivera nyckelläge II, se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 70).
10 Underhåll och service
2. Vrid tumhjulet på vänster rattspak till
position Oljenivå.
> Därefter visas information om motorns
oljenivå.
Du behöver inte vidta åtgärder med avseende
på motoroljenivån innan ett meddelande visas
i displayen, se bild nedan.
För mer information om menyhantering, se Menyhantering – kombiinstrument (s. 99).
Motor med elektronisk oljenivågivare,
5-cyl. diesel
10
OBS
Oljenivån detekteras endast av systemet
under körning. Systemet kan inte direkt
känna av förändringar då olja fylls på eller
tappas av. Bilen måste köras ca 30 km
innan visning av oljenivån blir korrekt.
OBS
Om inte rätt förutsättningar för mätning av
oljenivå är uppfyllda (tid efter motoravstängning, bilens lutning, yttertemperatur
etc.) är uppfyllda, kommer meddelande Ej
tillgänglig att visas. Detta innebär inte att
det är något fel i bilens system.
VIKTIGT
Vid meddelande Låg oljenivå Fyll på 0,5
liter motorolja, fyll endast på med
0,5 liter.
VARNING
Meddelande och graf i display. Vänster display
visar digitalt kombiinstrument och höger analogt.
Meddelande
Fyll inte på mer olja om fyllnadsnivå (3)
eller (4) visas enligt bilden nedan. Nivån får
aldrig ligga över MAX eller under MIN,
detta kan leda till motorskada.
Motoroljenivå
Oljenivån kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med tumhjulet då
motorn är avstängd, se Menyhantering –
kombiinstrument (s. 99).
VARNING
Visas meddelande Oljeservice erfordras
åk till verkstad. Oljenivån kan vara för hög.
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören
då det finns risk för brand.
Mätning av oljenivå, 5-cyl. diesel
Om kontroll av oljenivå önskas görs det enligt
sekvens nedan.
1. Aktivera nyckelläge II, se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 70).
Påfyllningsrör.7
7
Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka.
}}
319
10 Underhåll och service
10
||
2. Vrid tumhjulet på vänster rattspak till
position Oljenivå.
> Därefter visas information om motorns
oljenivå.
För mer information om menyhantering, se Menyhantering – kombiinstrument (s. 99).
Kylvätska – nivå
Kylvätskan kyler förbränningsmotorn till rätt
arbetstemperatur. Den värme som överförs
från motorn till kylvätskan kan användas till att
värma kupén.
Kylvätskans nivå ska ligga mellan MIN- och
MAX-markeringarna på expansionskärlet.
Nivåkontroll och påfyllning
VARNING
Kylvätskan kan vara mycket het. Om
påfyllning behöver göras då motorn är
varm, skruva av expansionskärlets lock
sakta så att övertrycket försvinner.
För volymuppgifter samt standard med avseende på vattenkvalitet, se Kylvätska - kvalitet
och volym (s. 368).
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna på expansionskärlet. Om
systemet inte är välfyllt, kan höga temperaturer uppstå med risk för skador på motorn.
Siffrorna 1–4 representerar fyllnadsnivå. Fyll inte
på mer olja om fyllnadsnivå (3) eller (4) visas.
Rekommenderad fyllnadsnivå är 4. Meddelande
och graf i display. Vänster display visar digitalt
kombiinstrument och höger analogt.
Relaterad information
•
320
Motorolja – allmänt (s. 316)
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera
mängden kylvätska och vatten för rådande
väderlek. Komplettera aldrig med endast rent
vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten
som för stor andel kylvätska.
10 Underhåll och service
VIKTIGT
•
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos
rekommendationer.
•
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent
med kranvatten av godkänd kvalitet
alternativt spolas med färdigblandad
kylvätska.
Motorn får endast köras med välfyllt
kylsystem. I annat fall kan för höga
temperaturer uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
Broms- och kopplingsvätska – nivå
Påfyllning
Broms- och kopplingsvätskans nivå ska ligga
mellan behållarens MIN- och MAX-märken.
Nivåkontroll
10
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena som är synliga inuti behållaren. Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska, se Bromsvätska – kvalitet och volym (s. 371). På bilar som körs så
att bromsarna används ofta och hårt, t.ex. vid
bergskörning eller körning i tropiskt klimat
med hög luftfuktighet, ska vätskan bytas varje
år.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på. Volvo
rekommenderar att anledningen till bromsvätskeförlusten kontrolleras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
Vätskebehållaren är placerad på förarsidan.
Vätskebehållaren är skyddad under avtäckningen som täcker kallzonen av motorrummet. Det runda locket måste först tas bort
innan behållarens lock kan nås.
Κppna locket som sitter placerat på
avtäckningen genom att vrida det.
Skruva av locket på behållaren och fyll på
vätska. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena, vilka är placerade på insidan av behållaren.
VIKTIGT
Glöm inte sätta på locket.
321
10 Underhåll och service
Styrservoolja – nivå
Styrservooljans nivå ska ligga mellan MINoch MAX-märkena. Oljan behöver inte bytas.
10
Klimatanläggning – felsökning och
reparation
Service och reparation av luftkonditioneringsanläggningen får endast utföras av
auktoriserad verkstad.
Felsökning och reparation
Luftkonditioneringsanläggningen innehåller
fluorescerande spårmedel. Använd ultraviolett
ljus vid läckagesökning.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
I luftkonditioneringsanläggningen finns
köldmediet R134a under tryck. Service
och reparation av systemet får endast
utföras av auktoriserad verkstad.
VIKTIGT
Håll rent runt styrservobehållaren vid kontroll. Locket ska inte öppnas.
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av
olja behövs inte. Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-märkena. För rekommenderad oljekvalitet, se Styrservoolja – kvalitet (s. 371).
OBS
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
motorn är avstängd och måste bogseras,
kan bilen fortfarande styras.
8
322
Lysdiod (Light Emitting Diode)
Relaterad information
•
Volvos serviceprogram (s. 311)
Lampbyte
Lampbyte kan utföras på glödlampor. Vid byte
av LED- och xenon-lampor hänvisas till verkstad.
Glödlamporna finns specificerade (s. 328).
Glödlampor och andra ljuskällor som är av
särskild typ, såsom LED8-lampor, eller som
av annan orsak inte lämpar sig för byte annat
än av verkstad är de som finns i:
•
Aktiva xenon-strålkastare – ABL (xenonlampor)
•
•
•
•
•
•
Varselljus/Positions-/parkeringsljus fram
•
•
•
•
Handskfacksbelysning
Sidomarkeringsljus fram
Kurvtagningsljus
Sidoblinkers, yttre backspeglar
Trygghetsbelysning, yttre backspeglar
Interiörbelysning förutom Instegsbelysning fram
Positions-/parkeringsljus bak
Sidomarkeringsljus bak
Blinkers bak.
10 Underhåll och service
VARNING
OBS
På bilar utrustade med xenon-strålkastare
ska byte av xenon-lampor utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Arbete med xenon-lamporna kräver särskild försiktighet eftersom
strålkastaren är utrustad med ett högspänningsaggregat.
VARNING
Bilens elsystem ska vara i nyckelläge 0 när
lampbyte görs, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 70).
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett från fingrarna förångas
av värmen och ger en beläggning på
reflektorn som då kan förstöras.
OBS
Om ett felmeddelande kvarstår efter den
trasiga glödlampan ersatts, rekommenderas att en auktoriserad Volvoverkstad uppsöks.
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Detta är normalt, all
ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt
ut ur lamphuset då lampan varit tänd en
stund.
Lampbyte – strålkastare
Samtliga av strålkastarens glödlampor byts
genom att först via motorrummet lossa och ta
ut hela strålkastaren.
Borttagning av strålkastare
10
Sätt bilens elsystem i nyckelläge 0, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 70).
Relaterad information
•
•
Lampbyte – strålkastare (s. 323)
Lampbyte – placering av lampor bak (s.
327)
•
Lampbyte – belysning i make up-spegel
(s. 328)
•
Lampbyte – belysning i lastutrymme (s.
328)
•
Lampbyte – nummerskyltsbelysning (s.
327)
Dra ur strålkastarens låssprintar.
Dra strålkastaren rakt fram.
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket.
323
10 Underhåll och service
||
Vid fastsättning, känn efter att den långa
låsprinten sitter fast, den ska sitta fast i
bägge öglorna.
1. Anslut kontaktstycket, ett klickljud ska
höras.
10
Lampbyte – täcklock till hel-/
halvljuslampor
Hel-/halvljuslampor nås genom att lossa strålkastarens större täcklock.
2. Sätt tillbaka strålkastaren och låssprintarna. Kontrollera att de är korrekt nerstuckna.
Lossa strålkastarens kontaktstycke
genom att pressa ner clipset med tummen.
För samtidigt ut kontaktstycket med
andra handen.
5. Lyft ut strålkastaren och lägg den på ett
mjukt underlag så att inte linsen repas.
6. Byt den aktuella glödlampan.
Fastsättning av strålkastare
3. Kontrollera belysningen.
Strålkastaren måste vara monterad och kontakten korrekt ditsatt innan belysningen slås
på eller fjärrnyckeln sätts in i startlåset.
Relaterad information
•
•
•
Lampbyte (s. 322)
Lampbyte – täcklock till hel-/halvljuslampor (s. 324)
Lampor – specifikationer (s. 328)
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, se Lampbyte – strålkastare (s. 323).
1. Skruva loss täcklockets fyra skruvar med
ett verktyg för Torx, dimension T20 (1). De
ska inte lossas helt. (3–4 varv är tillräckligt.)
2. Skjut täcklocket åt sidan.
3. Ta loss täcklocket.
Sätt tillbaka täcklocket i omvänd ordning.
Relaterad information
•
•
324
Lampbyte – strålkastare (s. 323)
Lampbyte – halvljus (s. 325)
10 Underhåll och service
•
•
Lampbyte – helljus (s. 325)
Lampbyte – halvljus
Lampbyte – helljus
Lampbyte – extra helljus (s. 326)
Halvljuslampan är placerad innanför strålkastarens större täcklock.
Helljuslampan är placerad innanför strålkastarens större täcklock.
OBS
OBS
Gäller bilar med halogen-strålkastare.
Gäller bilar med halogen-strålkastare.
1. Lossa strålkastaren (s. 323).
1. Lossa strålkastaren (s. 323).
2. Ta loss täcklocket (s. 324).
2. Ta loss täcklocket (s. 324).
3. Lossa kontaktstycket från lampan.
3. Lossa lampan genom att vrida moturs
och sedan dra rakt ut.
4. Lossa lampan genom att trycka hållaren
neråt.
4. Lossa kontaktstycket från lampan.
5. Passa in den nya lampan i sockeln och
snäpp fast den. Den kan sättas fast på ett
sätt.
5. Byt ut glödlampan och passa in den i
sockeln och vrid medurs för att sätta fast
lampan. Den kan sättas fast på ett sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Relaterad information
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 328)
10
•
Lampor – specifikationer (s. 328)
325
10 Underhåll och service
Lampbyte – extra helljus
Lampbyte – blinkers fram
Lampbyte – ljus bak
Den extra helljuslampan är placerad innanför
strålkastarens större täcklock.
Blinkerlampan är placerad innanför strålkastarens mindre täcklock.
Blinkers bak, dimljus bak och backljus byts
inifrån lastutrymmet.
Dimbakljus
OBS
10
Gäller bilar med xenon-strålkastare*.
1. Lossa strålkastaren (s. 323).
2. Lossa lamphållaren genom att vrida
moturs.
1. Lossa strålkastaren (s. 323).
2. Ta loss täcklocket (s. 324).
3. Lossa kontaktstycket från glödlampan.
4. Lossa lamphållaren genom att dra rakt ut.
5. Byt ut glödlampan och passa in den i
sockeln. Den kan bara sättas fast på ett
sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Relaterad information
•
326
Lampor – specifikationer (s. 328)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3. Dra i lamphållaren för att få ut glödlampan.
4. Lossa den trasiga glödlampan genom att
trycka in den och vrida moturs.
5. Sätt i en ny glödlampa, pressa nedåt och
vrid medurs.
6. Passa in lamphållaren och vrid medurs.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 328)
Dimbakljuset nås bakom stötfångaren.
1. Lossa glödlampshållaren genom att vrida
moturs.
2. Lossa den trasiga glödlampan genom att
trycka in glödlampan och vrida moturs.
3. Sätt i en ny glödlampa, pressa nedåt och
vrid medurs.
4. Passa in glödlampshållaren och vrid
medurs.
10 Underhåll och service
Broms- och backljus
Lampbyte – placering av lampor bak
Lampbyte – nummerskyltsbelysning
Översikten visar lampornas placering bak.
Nummerskyltsbelysningen är placerad under
bakluckans handtag.
10
Både bromsljuset och backljuset byts inifrån
lastutrymmet.
Positions-/parkeringsljus (LED)/Sidomarkeringsljus (LED)
1. Κppna panelen.
2. Lossa glödlampshållaren genom att vrida
moturs.
Bromsljus (s. 326)
Backljus (s. 326)
3. Lossa den trasiga glödlampan genom att
trycka in den och vrida moturs.
Blinker
4. Sätt i en ny glödlampa, pressa nedåt och
vrid medurs.
5. Passa in glödlampshållaren och vrid
medurs.
Relaterad information
•
Lampbyte – placering av lampor bak (s.
327)
•
Lampor – specifikationer (s. 328)
Bromsljus (LED)
Relaterad information
•
•
Lampbyte (s. 322)
1. Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
2. Lossa hela glödlamphuset försiktigt och
dra ut det.
3. Byt till ny glödlampa.
4. Sätt tillbaka och skruva fast hela glödlamphuset.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 328)
Lampor – specifikationer (s. 328)
327
10 Underhåll och service
Lampbyte – belysning i lastutrymme
Lastutrymmesbelysningen är placerad i bakluckan.
10
Lampbyte – belysning i make upspegel
Make up-spegelns lampor är placerade innanför lamplinserna.
Lampor – specifikationer
Specifikationerna gäller glödlampor. Vid byte
av LED- och xenon-lampor hänvisas till verkstad.
Borttagning av lamplins
WA
Typ
Halvljus, halogen
55
H7 LL
Helljus, halogen
65
H9
Extra helljus, ABL
65
H9
Blinkers fram
24
PY24W
Instegsbelysning
fram
3
T10 Sockel
W2,1x9,5d
Handskfacksbelysning
5
Sockel SV8.5
Längd 43 mm
1. Stick in en skruvmejsel under lamplinsen
och bänd försiktigt upp låsklackarna på
kanten.
Make up-spegelbelysning
2
T5 Sockel
W2x4,6d
2. Snäpp loss lamplinsen.
Lastutrymmesbelysning
10
Sockel SV8.5
Längd 43 mm
Nummerskyltsbelysning
5
C5W LL
Bromsljus
21
P21W LL
1. Sätt tillbaka lamplinsen.
Backljus
21
P21W LL
2. Tryck fast den.
Dimbakljus
21
H21W LL
G031942
Belysning
1. Stick in en skruvmejsel och bänd lätt så
lamphuset lossnar.
2. Byt till ny glödlampa.
3. Kontrollera att lampan lyser och tryck tillbaka lamphuset.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 328)
3. Dra med en näbbtång glödlampan rakt ut
åt sidan och byt till en ny. Observera! –
kläm inte hårt med tången. Lampans glas
kan i så fall krossas.
Fastsättning av lamplins
Relaterad information
•
328
Lampor – specifikationer (s. 328)
A
Watt
10 Underhåll och service
Relaterad information
•
•
•
Lampbyte (s. 322)
Lampbyte – placering av lampor bak (s.
327)
Lampbyte – belysning i make up-spegel
(s. 328)
Torkarblad
Torkarblad sveper bort vatten från vind- och
bakrutan. Tillsammans med spolarvätska rengör de rutorna och säkerställer sikten vid körning.
Vindrutans torkarblad måste vara i serviceläge
när de ska bytas.
Serviceläge
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset9 och tryck
kort på START/STOP ENGINE-knappen
för att sätta bilens elsystem i nyckelläge I.
För detaljerad information om nyckellägen, se Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer (s. 70).
10
2. Tryck kort på START/STOP ENGINEknappen igen för att sätta bilens elsystem
i nyckelläge 0.
3. För inom 3 sekunder höger rattspak
uppåt och håll den kvar i ca 1 sekund.
> Torkarna går då och ställer sig rakt
upp.
Torkarna återgår till utgångsläge vid ett kort
tryck på START/STOP ENGINE-knappen för
att sätta bilens elsystem i nyckelläge I (eller
vid start av bilen).
VIKTIGT
Torkarblad i serviceläge.
För att det ska vara möjligt att byta, tvätta
eller lyfta torkarbladen (till exempel vid
avskrapning av is från vindrutan) måste de
vara i serviceläge.
Om torkararmarna i serviceläge har fällts
upp från vindrutan, måste de fällas tillbaka
mot vindrutan innan torkarna tillåts att
återgå till utgångsläge. Detta för att undvika att lacken på motorhuven skrapas.
VIKTIGT
Innan torkarbladen sätts i serviceläge –
säkerställ att de inte är fastfrusna.
9
Inte nödvändigt i bil med Keyless-funktion.
329
10 Underhåll och service
||
Byte av torkarblad
10
Fäll upp torkararmen när den är i serviceläge. Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut
parallellt med torkararmen.
Byte av torkarblad bakruta
Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud hörs.
Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.
Torkarna återgår från serviceläge till utgångsläge vid ett kort tryck på START/STOP
ENGINE-knappen för att sätta bilens elsystem i nyckelläge I (eller vid start av bilen).
G032770
4. Fäll tillbaka torkararmen mot vindrutan.
1. Fäll torkararmen utåt.
2. Ta tag i den inre delen av bladet (vid
pilen).
3. Vrid moturs för att använda bladets ändläge mot torkararmen som en hävstång
för att lättare få loss bladet.
4. Tryck fast det nya torkarbladet. Kontrollera att det sitter fast ordentligt.
5. Fäll tillbaka torkararmen.
Rengöring
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på
förarsidan är längre än det på passagerarsidan.
330
För rengöring av torkarblad och vindruta, se
Biltvätt (s. 349).
VIKTIGT
Kontrollera bladen regelbundet. Eftersatt
underhåll förkortar bladens livslängd.
10 Underhåll och service
Relaterad information
•
Spolarvätska – påfyllning (s. 331)
Spolarvätska – påfyllning
Startbatteri
Spolarvätska används till renhållning av strålkastare och rutor. Under vintern ska spolarvätska med frostskydd användas.
Startbatteriets livslängd och funktion påverkas
av antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden, klimatförhållanden etc.
Startbatteriet är ett traditionellt 12 V-batteri.
•
Koppla aldrig ifrån startbatteriet då
motorn går.
•
Kontrollera att kablar till startbatteriet är
rätt anslutna och väl åtdragna.
10
VARNING
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.
VIKTIGT
Använd spolarvätska med frostskydd
under vintern så att det inte fryser i pump,
behållare och slangar.
För volymuppgifter, se Spolarvätska – kvalitet
och volym (s. 371).
Relaterad information
•
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra
som kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i
ögonen – kontakta omedelbart läkare.
VIKTIGT
Vid laddning av startbatteriet ska endast
traditionell batteriladdare användas.
Torkarblad (s. 329)
331
10 Underhåll och service
||
VIKTIGT
10
OBS
Om följande inte beaktas kan energisparfunktionen för infotainment tillfälligt upphöra att fungera och/eller meddelande i
informationsdisplayen om startbatteriets
laddningsgrad tillfälligt vara inaktuellt efter
inkoppling av externt startbatteri eller batteriladdare:
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
Startbatteriets livslängd påverkas av flera
faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat.
Batteriets startkapacitet sjunker gradvis
med tiden och behöver därför laddas om
bilen inte används under en längre tid eller
om den bara körs korta sträckor. Stark
kyla begränsar startkapaciteten ytterligare.
•
Den negativa batteripolen på bilens
startbatteri får aldrig användas för
anslutning av externt startbatteri eller
batteriladdare – enbart bilens chassi
ska användas som jordpunkt.
Se Starthjälp med batteri (s. 247) – där
beskrivs var och hur kabelklammorna ska
placeras.
För att startbatteriet ska hållas i bra kondition rekommenderas minst 15 minuters
körning/vecka eller att batteriet ansluts till
en batteriladdare med automatisk underhållsladdning.
Batteri – symboler
På batteriet finns symboler som informerar
och varnar.
Symboler på batteriet
Använd skyddsglasögon.
Ytterligare information i
bilens ägarmanual.
Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat
har maximal livslängd.
Relaterad information
•
•
•
Batteri – symboler (s. 332)
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Startbatteri – byte (s. 333)
Batteri – Start/Stop (s. 334)
Batteriet innehåller frätande syra.
332
10 Underhåll och service
Undvik gnistor eller
öppen eld.
Startbatteri – byte
Startbatteriet i bilen kan bytas utan hjälp av
verkstad.
Startbatteriet är ett traditionellt 12 V-batteri.
10
Demontering
Explosionsfara.
Allra först: Ta fjärrnyckeln ur startlåset och
vänta minst 5 minuter innan några elektriska
anslutningar rörs – detta för att bilens elsystem behöver lagra nödvändig information till
styrenheterna.
Ska lämnas till återvinning.
OBS
Förbrukat startbatteri ska återvinnas på ett
miljöanpassat sätt – det innehåller bly.
Relaterad information
•
Startbatteri (s. 331)
Κppna clipsen på främre täcklocket och
ta loss locket.
Lösgör gummilisten så att bakre täcklocket går fritt.
333
10 Underhåll och service
||
Ta loss bakre täcklocket genom att
skruva ett kvarts varv och lyfta loss det.
VARNING
10
Anslut och ta bort plus- respektive minuskabel i rätt ordningsföljd.
1. Ställ ner batteriet i batterilådan.
Batteri – Start/Stop
2. För batteriet inåt samt åt sidan tills det
når bakkant av lådan.
Bil försedd med Start/Stop-funktion är utrustad med två 12 V-batterier – ett extra kraftigt
startbatteri samt ett stödbatteri som hjälper till
vid Start/Stop-funktionens startsekvens.
3. Skruva fast klamman som håller batteriet.
4. Anslut avluftningsslangen.
> Kontrollera att den är korrekt ansluten
till både batteriet och utloppet i
karossen.
Lossa den svarta minuskabeln.
5. Anslut den röda pluskabeln.
Lossa den röda pluskabeln.
6. Anslut den svarta minuskabeln.
Lossa avluftningsslangen från batteriet.
7. Tryck fast det bakre täcklocket. (Se tidigare avsnitt "Demontering".)
Skruva loss skruven som håller batteriklamman.
8. Montera gummilisten. (Se "Demontering".)
För batteriet åt sidan.
Lyft upp det.
För mer information om Start/Stop – se Start/
Stop* (s. 256).
För mer information om bilens startbatteri –
se Starthjälp med batteri (s. 247) och Startbatteri – specifikation (s. 380).
Batteri
9. Passa in det främre täcklocket och fäst
det med clipsen. (Se "Demontering".)
För mer information om bilens startbatteri –
Elsystem (s. 379).
Montering
A
B
334
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Start
Stöd
KöldstartförmågaA,
CCA (A)
760
120
StorlekB,
L×B×H
(mm)
278×175×190
150×90×106
Kapacitet
(Ah)
70
8
Enligt SAE-standard.
Största möjliga storlek.
10 Underhåll och service
VIKTIGT
Batteriernas placering
Vid batteribyte, i bil med Start/Stop-funktion, måste batterier av AGM10-typ monteras.
Ju högre strömuttag i bilen (extra kyla/
värme, etc) desto mer måste batterierna laddas = Κkad bränsleförbrukning.
•
När startbatteriets kapacitet sjunkit
under lägsta tillåtna nivå kopplas Start/
Stop-funktionen ur.
Tillfälligt reducerad Start/Stop-funktion p.g.a.
högt strömuttag innebär:
•
Motorn auto-startar11 utan att föraren
trycker ner kopplingspedalen (manuell
växellåda).
•
Motorn auto-startar utan att föraren lyfter
foten från färdbromspedalen (automatisk
växellåda).
10
11
12
Absorbed Glass Mat
Auto-start kan endast ske om växelspaken står i neutralläge.
Se Startbatteri (s. 331) för utförlig beskrivning av startbatteriet.
10
•
OBS
•
VIKTIGT
Om följande inte beaktas kan Start/Stopfunktionen tillfälligt upphöra att fungera
efter inkoppling av externt startbatteri eller
batteriladdare:
A: Vänsterstyrd bil. B: Högerstyrd bil. (1) Startbatteri12 (2) Stödbatteri.
Den negativa batteripolen på bilens
startbatteri får aldrig användas för
anslutning av externt startbatteri eller
batteriladdare – enbart bilens chassi
ska användas som jordpunkt.
Se Starthjälp med batteri (s. 247) – där
beskrivs var och hur kabelklammorna ska
placeras.
Stödbatteriet behöver normalt inte mer service än det ordinarie startbatteriet. Vid frågor
eller problem bör verkstad kontaktas – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
}}
335
10 Underhåll och service
||
OBS
Om startbatteriet har blivit så urladdat att
allt är “svart” och bilen i princip saknar
samtliga normala elektriska funktioner och
motorn därefter startas med hjälp av ett
externt batteri eller batteriladdare, kommer
Start/Stop-funktionen att vara aktiverad.
Motorn kommer då att kunna auto-stoppas men Start/Stop-funktionen kan vid ett
auto-stopp misslyckas med att auto-starta
motorn p.g.a. otillräcklig kapacitet i startbatteriet.
10
För att säkerställa en lyckad auto-start
efter ett auto-stopp måste batteriet först
laddas upp. Vid en yttertemperatur av
+15 °C behöver batteriet laddas minst
1 timma. Vid lägre yttertemperatur rekommenderas en laddningstid på 3–4 timmar.
Rekommendationen är att batteriet laddas
upp med en extern batteriladdare.
Om den möjligheten saknas rekommenderas att tillfälligt deaktivera Start/Stop-funktionen tills startbatteriet återladdats tillräckligt.
För mer information om laddning av startbatteri, se Startbatteri (s. 331).
Relaterad information
•
336
Batteri – symboler (s. 332)
Säkringar – allmänt
Placering av elcentraler
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna
och komponenterna skyddade genom ett
antal säkringar.
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och
bränts. Om samma säkring bränns upprepade gånger föreligger något fel på en komponent. Volvo rekommenderar då att du uppsöker en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Byte
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
Placering av elcentraler i vänsterstyrd bil, om
bilen är högerstyrd byter centralerna under
handskfacket sida.
Motorrum
Under handskfack
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
Under handskfack
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperetal.
Lastutrymme
Motorrum kallzon (endast Start/Stop)
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål eller
en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan
förorsaka betydande skador på elsystemet
och möjligtvis leda till brand.
Relaterad information
•
•
•
Säkringar – i motorrum (s. 338)
Säkringar – under handskfack (s. 342)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 344)
10 Underhåll och service
•
•
Säkringar – i lastutrymme (s. 346)
Säkringar – i motorrummets kallzon (s.
347)
10
337
10 Underhåll och service
Säkringar – i motorrum
Säkringar i motorrum skyddar bl.a. motor- och
bromsfunktioner.
10
338
10 Underhåll och service
Allmänt säkringar motorrum
På insidan av locket finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller
sättas på plats.
Positioner (se föregående bild)
Motorrum övre
Motorrum främre
Motorrum undre
Dessa säkringar är alla placerade i motorrumsboxen. Säkringarna i (C) är placerade
under (A).
På insidan av locket finns en dekal som visar
säkringarnas placering.
•
Säkringar 1–7 och 42–44 är av typ "Midi
Fuse" och får enbart bytas av en verkstad13.
•
Säkringar 8–15 och 34 är av typ "JCASE"
och bör bytas av en verkstad13
•
13
Säkringar 16–33 och 35–41 är av typ
"Mini Fuse".
Funktion
A
Funktion
A
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under
handskfackA
50
Eluppvärmd vindruta*, höger
sida
40
ABS-pump
40
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under
handskfack
50
ABS-ventiler
20
Primärsäkring för elcentral i
lastutrymmeA
60
Strålkastarspolare*
20
10
Primärsäkring för relä-/
säkringscentral under handskfackA
60
Ljushöjdsreglering*; Aktiva
xenon-strålkastare – ABL*
20
Primärsäkring för relä-/
säkringscentral under handskfackA
60
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under
handskfack
ABS
5
Justerbart rattmotstånd*
5
Motorstyrenhet; Transmissionsstyrenhet; Krockkuddar
10
10
–
–
Elektrisk extravärmare*A
100
Eluppvärmd vindruta*, vänster
sida
40
Eluppvärmda spolarmunstycken*
Vindrutetorkare
30
–
–
Parkeringsvärmare*
25
Ljusreglage
5
KupéfläktA
40
–
–
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
10
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
339
10 Underhåll och service
||
10
340
Funktion
A
Funktion
A
Funktion
A
–
–
10
–
Reläspolar
5
20
Extraljus*
20
Motorstyrenhet (4-cyl. 2.0 lB);
Tändspolar (5-, 6-cyl. bensin);
Kondensator (6-cyl.)
Signalhorn
15
10
Reläspole i huvudrelä för
motorstyrsystem; Motorstyrenhet (4-cyl. 2.0 lB, 5-, 6-cyl.)
10
Motorstyrenhet (bensin förutom 4-cyl. 2.0 lC)
Magnetkoppling A/C (5-, 6cyl.); Ventiler (1.6 l, motor
B4204T7; 5-cyl., 6-cyl.); Motorstyrenhet (6-cyl.); Solenoider
(6-cyl. utan turbo); Ställmotorer
inloppsrör (6-cyl. utan turbo);
Luftmassemätare (motor
B4204T7; 5-cyl. bensin); Oljenivågivare (5-cyl. diesel)
10
–
Tändspolar (1.6 l bensin, motor
B4204T7); Glödstyrenhet (5cyl. diesel)
Motorstyrenhet (1.6 l diesel,
5-cyl. diesel)
15
15
Transmissionsstyrenhet
15
Motorstyrenhet (4-cyl. 2.0 lB)
20
Magnetkoppling A/C (ej 4-cyl.
2.0 lC, ej 5-cyl. diesel); Stödjande kylvätskepump (4-cyl.
2.0 l diesel)
15
10
Lambdasonder (1.6 l bensin,
motor B4204T7); Lambdasond
(5-cyl. diesel); Styrenhet kylarjalusi (1.6 l diesel, 5-cyl. diesel)
10
Reläspole i relä för magnetkoppling A/C (ej 5-cyl. diesel);
Reläspole i relä för kylvätskepump (1.6 l bensin Start/Stop);
Reläspolar i elcentral i motorrum kallzon (Start/Stop)
5
Ventiler (1.6 l bensin); Luftmassemätare (1.6 l, 4-cyl. 2.0 lB);
Termostat (4-cyl. 2.0 l bensinB);
EVAP-ventil (4-cyl. 2.0 l bensinB); Kylventil för klimatanläggning (4-cyl. 2.0 l diesel);
Kylpump för EGR (4-cyl. 2.0 l
diesel)
Ventiler (4-cyl. 2.0 lB); Oljepump (4-cyl. 2.0 l bensinB);
Lambdasond, mittre (4-cyl.
2.0 l bensinB); Lambdasond,
bakre (4-cyl. 2.0 l diesel)
15
15
StartreläA
30
Luftmassemätare (5-cyl. diesel,
6-cyl.); Reglerventiler (5-cyl.
diesel); Insprutningsventiler (5-,
6-cyl. bensin); Motorstyrenhet
(5-cyl. bensin, 6-cyl.)
Lambdasond, främre (4-cyl.
2.0 lB); Lambdasond, bakre (4cyl. 2.0 l bensinB); EVAP-ventil
(5-, 6-cyl. bensin); Lambdasonder (5-, 6-cyl. bensin)
Tändspolar (4-cyl. 2.0 l bensinB)
15
Dieselfiltervärmare
20
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Underhåll och service
A
B
C
Funktion
A
Styrenhet kylarjalusi (5-cyl.
bensin)
5
Vevhusventilationsvärmare
(5-cyl. diesel); Oljepump
automatväxellåda (5-cyl. diesel
Start/Stop)
10
Magnetkoppling A/C (4-cyl.
2.0 lB); Glödstyrenhet (4-cyl.
2.0 l diesel); Oljepump (4-cyl.
2.0 l diesel)
15
Kylvätskepump (4-cyl. 2.0 l
bensinB)
50
Glödstift (diesel)
70
Kylfläkt (1.6 l, 4-cyl. 2.0 l bensin, 5-cyl. bensin)
60
Kylfläkt (6-cyl., 4-cyl. 2.0 l diesel, 5-cyl. diesel)
80
Styrservo
100
•
Säkringar – i lastutrymme (s. 346)
10
För bilar med Start/Stop-funktion är denna säkringsplats
tom – se i stället Säkringar – i motorrummets kallzon (s.
347).
Gäller ej motor B4204T7.
Gäller dock motor B4204T7.
Relaterad information
•
•
Säkringar – under handskfack (s. 342)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 344)
341
10 Underhåll och service
Säkringar – under handskfack
Säkringar under handskfack skyddar bl.a.
infotainment- och stols-/sätesfunktioner.
10
Positioner
342
Funktion
A
Primärsäkring för audiostyrenhet*; Primärsäkring för säkringar
16–20: Infotainment
40
Vindrutespolare; Bakrutespolare
25
–
–
–
–
–
–
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktion
A
Funktion
A
–
–
Kontrollpanel bakre passagerardörr vänster
20
Keyless*
20
Elmanövrerad stol förarsida*
20
12 V-uttag lastutrymme*
15
Kontrollpanel förardörr
20
Kontrollpanel främre passagerardörr
20
Kontrollpanel bakre passagerardörr höger
20
Elmanövrerat svankstöd
(Inscription)
10 Underhåll och service
Funktion
A
Funktion
A
Elmanövrerad stol passagerarsida*
20
Stolsvärme förarsida
15
Parkeringsassistans*; Parkeringskamera*; Dragkroksstyrenhet*
5
Elmanövrerat svankstöd
(Inscription)
–
–
BLIS*
Infotainmentstyrenhet; BildskärmA
5
AWD-styrenhet*
15
Audiostyrenhet (förstärkare)*;
Digitalradio*; TV*
10
Aktivt chassi Four-C*
10
Audio eller Styrenhet SensusA
15
Telematik*; Bluetooth*
5
–
–
Taklucka*; Innerbelysning tak;
Klimatsensor*; Spjällmotorer
luftintag
5
12 V-uttag tunnelkonsol
15
Sätesvärme bak höger*
15
Sätesvärme bak vänster*
15
–
Stolsvärme passagerarsida
A
10
Vissa modellvarianter.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkringar – i motorrum (s. 338)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 344)
Säkringar – i lastutrymme (s. 346)
Säkringar – i motorrummets kallzon (s.
347)
–
15
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
343
10 Underhåll och service
Säkringar – i styrenhet under
handskfack
10
Säkringar i styrenhet under handskfack skyddar bl.a. krockkudde- och kollisionsvarningsfunktioner.
Positioner
Funktion
A
Bakrutetorkare
15
–
–
Funktion
Innerbelysning; Förardörrens
reglagepanel fönsterhissar;
Fjärrmanövrerad öppnare garageport*; Elmanövrerade framstolar*
A
7,5
Elmanövrerat svankstöd
(Inscription)
Kombiinstrument
344
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
Funktion
A
Adaptiv farthållare ACC*; Kollisionsvarning*
10
Innerbelysning; Regnsensor
7,5
Rattmodul
7,5
Centrallås tanklucka
10
Eluppvärmd ratt*
15
10 Underhåll och service
Funktion
A
Funktion
A
Eluppvärmd vindruta*
15
Taklucka*
20
Upplåsning baklucka
10
Startspärr
5
Fällbart nackskydd*
10
Bränslepump
20
Rörelsesensor, larm*; Klimatpanel
5
Rattlås
15
Larmsiren*; Diagnosuttag OBDII
5
–
–
Krockkuddar
10
Kollisionsvarning*
5
Gaspedalgivare; Avbländning
inre backspegel*; Sätesvärme
bak*
10
Relaterad information
•
•
•
•
Säkringar – i motorrum (s. 338)
Säkringar – under handskfack (s. 342)
Säkringar – i lastutrymme (s. 346)
Säkringar – i motorrummets kallzon (s.
347)
7,5
Elektrisk extravärmare*
Infotainmentstyrenhet (Performance); Audio (Performance)
15
Bromsljus
5
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
345
10 Underhåll och service
Säkringar – i lastutrymme
Säkringar i lastutrymme skyddar bl.a. släpvagns- och eldriftsfunktioner.
10
Centralen är placerad bakom klädseln på vänster sida.
Positioner
346
Funktion
A
Funktion
A
–
–
Släpvagnsuttag 1*
40
–
–
–
30
–
–
Eluppvärmd bakruta
30
–
–
Släpvagnsuttag 2*
15
–
–
Elmanövrerad baklucka*
20
Funktion
A
Elektrisk parkeringsbroms vänster
30
Elektrisk parkeringsbroms höger
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
–
Relaterad information
•
•
•
•
Säkringar – i motorrum (s. 338)
Säkringar – under handskfack (s. 342)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 344)
Säkringar – i motorrummets kallzon (s.
347)
10 Underhåll och service
Säkringar – i motorrummets kallzon
Säkringar i motorrummets kallzon finns i bil
med Start/Stop-funktion.
10
Placering säkringar för Start/Stop-funktion.
•
Säkringar A1 och A2 är av typ "MEGA
Fuse" och får enbart bytas av en verkstad14.
Positioner
Funktion
A
•
Säkringar 1–11 är av typ "Midi Fuse" och
får enbart bytas av en verkstad14.
Huvudsäkring för elcentral i
motorrum
175
•
Säkring 12 är av typ "Mini Fuse".
Huvudsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under
handskfack, relä-/säkringscentral under handskfack, elcentral
i lastutrymme
175
För mer information om Start/Stop – se Start/
Stop* (s. 256).
14
Funktion
A
Elektrisk extravärmare*
100
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under
handskfack
50
Primärsäkring för relä-/
säkringscentral under handskfack
60
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
347
10 Underhåll och service
||
10
Funktion
A
Primärsäkring för relä-/
säkringscentral under handskfack
60
Primärsäkring för elcentral i
lastutrymme
60
Kupéfläkt
40
–
–
–
–
Startrelä
30
Intern diod
50
Stödbatteri
70
Central elektronikstyrenhet
(CEM) – referensspänning
stödbatteri; Laddningspunkt
stödbatteri
15
Relaterad information
348
•
•
•
Säkringar – under handskfack (s. 342)
•
Säkringar – i lastutrymme (s. 346)
Säkringar – i motorrum (s. 338)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 344)
10 Underhåll och service
Biltvätt
Bilen bör tvättas så snart den blivit smutsig.
Håll till på en spolplatta med oljeavskiljare.
Använd bilschampo.
Tvätta för hand
•
•
•
Avlägsna fågelspillning från lacken så
snart som möjligt. Den innehåller kemikalier som påverkar och missfärgar lacken
mycket snabbt. Det rekommenderas att
eventuella missfärgningar avlägsnas av
en auktoriserad Volvoverkstad.
Spola underredet.
Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats för att minska risken för tvättrepor. Spruta inte direkt på låsen.
•
Vid behov använd kallavfettningsmedel
på hårt nedsmutsade ytor. Observera att
ytorna då inte får vara solvarma!
•
Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
•
Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo.
•
Torka bilen torr med ett rent, mjukt
sämskskinn eller en vattenskrapa. Om
man undviker att låta vattendroppar självtorka i starkt solljus minskar risken för
vattentorkfläckar som kan behöva poleras
bort.
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
VIKTIGT
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till
exempel vid bränslepåfyllning.
Använd inga frätande rengöringsmedel
utan använd vatten och en icke repande
svamp.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Detta är normalt, all
ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt
ut ur lamphuset då lampan varit tänd en
stund.
Torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar bladets livslängd.
Vid rengöring:
– Ställ torkarbladen i serviceläge, se Torkarblad (s. 329).
OBS
Tvätta regelbundet torkarblad och vindruta
med ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd inga starka lösningsmedel.
10
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kommer inte åt på
alla ställen. För att uppnå bra resultat rekommenderas att tvätta bilen för hand.
OBS
Under de första månaderna ska bilen
endast handtvättas. Detta eftersom lacken
är känsligare när den är ny.
Högtryckstvätt
Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser
och se till att munstycket inte kommer närmare bilens ytor än 30 cm (avståndet gäller
alla exteriöra detaljer). Spruta inte direkt på
låsen.
Prova bromsarna
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar bromsarna.
}}
349
10 Underhåll och service
10
||
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid
körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Friktionsvärmen gör att bromsbeläggen
värms upp och torkar. Gör samma sak efter
start i mycket fuktig eller kall väderlek.
Exteriöra plast-, gummi- och
prydnadsdetaljer
För rengöring och vård av infärgade plastartiklar, gummi- och prydnadsdetaljer, till exempel blanklister, rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. Vid användning av sådant rengöringsmedel ska instruktionerna följas noggrant.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Relaterad information
•
•
•
Polering och vaxning (s. 350)
Rengöring av interiör (s. 351)
Vatten- och smutsavvisande ytskikt (s.
351)
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxning kan göras tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före
polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller
tjärstänk med asfaltsborttagare eller lacknafta. Svårare fläckar kan tas bort med fin
slippasta (rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna på förpackningarna. Många preparat
innehåller både polish och vax.
VIKTIGT
Vid användning av avfettningsmedel på
plast och gummi, om nödvändigt gnugga
endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Enbart lackbehandlingar rekommenderade
av Volvo ska användas. Andra behandlingar; såsom konservering, försegling,
skydd, glansförsegling eller liknande kan
skada lacken. Lackskada orsakad av
sådana behandlingar täcks inte av Volvos
garanti.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Fälgar
Använd endast fälgrengöringsmedel som
rekommenderas av Volvo.
Starka fälgrengöringsmedel kan skada ytan
och orsaka fläckar på förkromade aluminiumfälgar.
350
Relaterad information
•
Biltvätt (s. 349)
10 Underhåll och service
Vatten- och smutsavvisande ytskikt
Rostskydd
Rengöring av interiör
Rutorna är behandlade med ett ytskikt som
förbättrar sikten vid svåra väderförhållanden.
Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo.
Rengör regelbundet och följ instruktionerna
som medföljer bilvårdsprodukten.
Skötsel:
Bilen fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan i fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i utsatta balkar, hålrum,
slutna sektioner och sidodörrar.
•
Använd aldrig produkter som bilvax,
avfettningsmedel eller liknande på glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Kontroll och underhåll
•
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan repas.
•
För att undvika skador på glasytan vid
isborttagning – använd endast isskrapa
av plast.
•
För att de vattenavvisande egenskaperna
ska bestå rekommenderas en behandling
med ett speciellt efterbehandlingsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Det bör
användas första gången efter tre år och
därefter varje år.
Vatten- och smutsavvisande ytskikt*
Det sker ett naturligt slitage på de
vattenavvisande ytskikten.
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta
bort is från rutorna. Använd eluppvärmningen för att ta bort is från speglarna, se
Rutor och backspeglar – eluppvärmning (s.
94).
Smuts och vägsalt leder lätt till korrosion,
därför är det viktigt att hålla bilen ren. För att
upprätthålla bilens rostskydd behöver det
regelbundet kontrolleras och eventuellt förbättras.
Under normala förhållanden kräver rostskyddet ingen efterbehandling förrän efter
ca 12 år. Efter denna tid bör efterbehandling
göras med tre års intervall. Volvo
rekommenderar att låta en auktoriserad
Volvoverkstad hjälpa dig om bilen behöver
efterbehandlas.
Relaterad information
•
Lackskador (s. 353)
10
Det är viktigt med dammsugning innan rengöring med rengöringsmedel.
Mattor och lastutrymme
Ta ut iläggsmattorna för separat rengöring av
golvmattan och iläggsmattorna. Använd
dammsugare för att suga bort damm och
smuts. Vardera iläggsmatta sitter fast med
piggar.
– Ta tag i iläggsmattan vid vardera pigg och
lyft mattan rakt upp.
Sätt iläggsmattan på plats genom att trycka
fast den vid vardera pigg.
VARNING
Kontrollera innan färd att iläggsmattan vid
förarplatsen är ordentligt nedstucken och
fixerad i knopparna för att inte komma i
kläm vid och under pedalerna.
Till fläckar på golvmattan rekommenderas,
efter dammsugning, speciellt textilrengöringsmedel. Golvmattor ska rengöras med medel
som rekommenderas av din Volvoåterförsäljare.
Relaterad information
•
Biltvätt (s. 349)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
351
10 Underhåll och service
||
Fläckar på textilklädsel och takklädsel
10
För att inte försämra klädselns brandhärdighetsegenskaper rekommenderas speciellt
textilrengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Volvo Leather Care kit finns att köpa hos din
Volvoåterförsäljare.
•
VIKTIGT
Ta bort smuts och damm med en mjuk
förfuktad svamp och neutral tvål.
•
•
En del färgade klädesplagg (till exempel jeans och mockaplagg) kan missfärga klädseln.
Läder behöver andas. Täck aldrig över
läderratten med skydd av plast.
•
Använd naturliga oljor. För bästa resultat
rekommendas Volvos lädervårdsmedel.
•
Använd aldrig starka lösningsmedel.
Det kan skada såväl textil-, vinyl- som
läderklädsel.
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är behandlad för att
bevara sitt ursprungliga utseende.
Läderklädsel åldras och får en vacker patina
med tiden. Läder förädlas och bearbetas för
att det ska bibehålla sina naturliga egenskaper. Det blir försett med ett skyddande
ytskikt, men för att bibehålla både egenskaper och utseende krävs regelbunden rengöring. Volvo erbjuder en heltäckande produkt
för rengöring och efterbehandling av läderklädsel som, då den används enligt instruktionerna, bevarar lädrets skyddande ytskikt.
Efter en tids användning kommer lädrets
naturliga utseende ändå att framträda mer
eller mindre beroende på lädrets ytstruktur.
Detta är en naturlig mognad av lädret och
visar att det är en naturprodukt.
Volvo rekommenderar att för att uppnå bästa
resultat rengöra och applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov).
352
Tvättråd för läderratt
Tvättråd för läderklädsel
1. Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt
skum.
2. Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
Om ratten får fläckar:
Grupp 1 (bläck, vin, kaffe, mjölk, svett och
blod)
–
Använd mjuk trasa eller svamp. Blanda en
5 %- ammoniumlösning. (För blodfläckar,
använd en lösning av 2 dl vatten och 25 g
salt.)
Grupp 2 (fett, olja, såser och choklad)
1. Samma procedur som för grupp 1.
3. Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
2. Polera med ett absorberande papper eller
duk.
4. Torka av med ett mjukt papper eller en
duk och låt lädret torka helt.
1. Använd mjuk borste för att ta bort smutsen.
Skyddsbehandling av läderklädsel
2. Samma procedur som för grupp 1.
1. Häll lite av skyddskrämen på filtduken
och massera in ett tunt skikt av kräm med
lätta cirkulerande rörelser på lädret.
2. Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd
och UV-skydd.
Grupp 3 (torr smuts, damm)
Fläckar på interiöra plast-, metall- och
trädetaljer
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas lätt vattenfuktad splittfiberduk eller microfiberduk som finns hos Volvoåterförsäljare.
10 Underhåll och service
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel. I svårare fall kan speciellt rengöringsmedel som
finns hos Volvoåterförsäljare användas.
Säkerhetsbälten
Lackskador
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt textilrengöringsmedel finns hos din
Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt
innan det rullas tillbaka in igen.
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas omgående.
Relaterad information
Materiel
•
15
16
Biltvätt (s. 349)
Kulörkod
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
De vanligaste lackskadorna är mindre stenskott, repor och skador på t.ex. skärmkanter,
dörrar och stötfångare.
10
Bättring av mindre lackskador
•
grundfärg (primer)15 – för t.ex. plastklädda
stötfångare finns särskild vidhäftningsprimer på sprayburk
•
baslack och klarlack – finns på sprayburkar eller som färgpennor/stift16
•
•
maskeringstejp
Kod för bilens kulör
Det är viktigt att använda rätt kulör. För produktdekalens placering, se Typbeteckningar
(s. 356).
fin slipduk15.
Eventuellt.
Följ instruktionerna som följer med förpackningen för färgpennan/stiftet.
353
10 Underhåll och service
||
Reparera mindre lackskador såsom
stenskott och repor
3. Rör om grundfärgen (primer) väl och
applicera med hjälp av en fin pensel,
tändsticka eller dylikt. Avsluta med baslack och klarlack när grundfärgen torkat.
10
4. Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
OBS
G021832
Om stenskottet inte nått ner till metallytan
(plåten) och ett oskadat färgskikt fortfarande finns kvar – fyll i baslack och klarlack direkt efter att ytan gjorts ren.
Innan arbetet påbörjas måste bilen vara rentvättad och torr samt ha en temperatur över
15 °C.
1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
eventuella lackrester följer med.
Om skadan nått ner till en metallyta (plåt)
är det lämpligt att använda en grundfärg
(primer). Vid skada i en plastyta bör en
vidhäftningsprimer användas för bättre
resultat – spruta i sprayburkens lock och
pensla tunt.
2. Före målning kan vid behov (t.ex. om det
finns ojämna kanter) en lätt slipning med
mycket fint slipmaterial göras lokalt. Ytan
rengörs noggrant och får torka.
354
Relaterad information
•
Rostskydd (s. 351)
SPECIFIKATIONER
11 Specifikationer
Typbeteckningar
Typbeteckning, chassinummer etc., dvs. bilunik information kan utläsas på en dekal i
bilen.
11
356
11 Specifikationer
Placering av dekaler
11
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren
om bilen och vid beställning av reservdelar
och tillbehör kan det underlätta om man vet
bilens typbeteckning, chassi- och motornummer.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
}}
357
11 Specifikationer
||
Dekalen blir synlig när höger bakdörr
öppnas.
Dekal för parkeringsvärmare.
Motorkod och motorns tillverkningsnummer.
Dekal för motorolja.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer.
11
Manuell växellåda
Automatväxellåda
Bilens identifikationsnummer. (VIN
Vehicle Identification Number)
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör
inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller just din bil finns på respektive dekal på
din bil.
Relaterad information
•
•
358
Vikter (s. 360)
Motorspecifikationer (s. 363)
11 Specifikationer
Mått
Mått på bilens längd, höjd etc. kan utläsas i
tabellen.
11
Mått
mm
Mått
mm
A
Hjulbas
2774
H
Spårvidd bak
1586
B
Längd
4644
I
Lastbredd, golv
1090
C
Lastlängd, golv, fällt baksäte
1789
J
Bredd
1891
D
Lastlängd, golv
972
K
Bredd inkl. backspeglar
2120
E
Höjd
1713
L
Bredd inkl. infällda backspeglar
F
Lasthöjd
1891
G
Spårvidd fram
802
1632
359
11 Specifikationer
Vikter
VARNING
Max. totalvikt etc. kan utläsas på en dekal i
bilen.
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten
är placerad.
Tjänstevikten inkluderar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %, alla oljor
och vätskor.
11
Passagerarnas vikt och monterade tillval samt
kultryck (s. 361) (vid påkopplad släpvagn)
påverkar lastförmågan och räknas inte in i
tjänstevikten.
Tillåten Max. last = Totalvikt – Tjänstevikt.
OBS
Dokumenterad tjänstevikt gäller bil i basutförande – alltså en bil utan extra utrustning
eller tillval. Det innebär att för varje tillval
som adderas, minskar bilens lastkapacitet
motsvarande tillvalets vikt.
För information om dekalens placering, se Typbeteckningar (s. 356).
Max. totalvikt
Exempel på tillval som reducerar lastkapaciteten är utrustningsnivåerna Kinetic/
Momentum/Summum samt andra tillval
såsom Dragkrok, Lasthållare, Takbox,
Ljudanläggning, Extraljus, GPS, Bränsledriven värmare, Skyddsgaller, Mattor,
Insynsskydd, Elmanövrerade stolar, etc.
Att väga bilen är ett säkert sätt att få reda
på tjänstevikten för just Din bil.
Max. tågvikt (bil+släp)
Max. framaxeltryck
Max. bakaxeltryck
Utrustningsnivå
Max. last: Se registreringsbevis.
Max. taklast: 100 kg.
Relaterad information
•
360
Dragvikt och kultryck (s. 361)
11 Specifikationer
Dragvikt och kultryck
Maxvikt bromsad släpvagn
Dragvikt och kultryck för körning med släpvagn kan utläsas i tabellerna.
Motor
MotorkodA
Växellåda
Alla
Alla
Alla
T5
B4204T7
T5
OBS
Användning av svängningsdämpare på
draganordningen rekommenderas för släpvagn tyngre än 1800 kg.
Maxvikt bromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
0–1200
50
Automat, MPS6
1800
90
B4204T11
Automat, TG-81SC
1600
75
T5
B4204T15
Automat, TG-81SC
1600
75
3.2 AWD
B6324S5
Automat, TF-80SC
1800
90
T6
B4204T9
Automat, TG-81SC
1800
90
T6 AWD
B6304T4
Automat, TF-80SC
2000
90
D3
D5204T7
Manuell, M66
1600
75
D3
D5204T7
Automat, TF-80SC
1600
75
D4
D4204T5
Manuell, M66
1800
90
D4
D4204T5
Automat, TG-81SC
1800
90
D4 AWD
D5244T12
Manuell, M66
1800
90
D4 AWD
D5244T12
Automat, TF-80SC
2000
90
D4 AWD
D5244T17
Manuell, M66
1800
90
11
}}
361
11 Specifikationer
||
Motor
MotorkodA
Växellåda
D4 AWD
D5244T17
D5 AWD
D5 AWD
Max. kultryck (kg)
Automat, TF-80SC
2000
90
D5244T11
Manuell, M66
1800
90
D5244T15
Automat, TF-80SC
2000
90
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 356) .
A
11
Maxvikt bromsad släpvagn (kg)
Maxvikt obromsad släpvagn
Maxvikt obromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
750
Relaterad information
•
•
•
362
Vikter (s. 360)
Körning med släpvagn (s. 282)
Släpvagnsstabilisator – TSA (s. 287)
50
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
Motorspecifikationer (effekt etc. ) för
respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
Motor
A
B
C
MotorkodA
OBS
Alla motorer finns inte på alla marknader.
Effekt
Effekt
Vridmoment
(kW/rpm)
(hk/rpm)
(Nm/rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
Slaglängd
Slagvolym
(mm)
(mm)
(liter)
Kompressionsförhållande
T5
B4204T7
177/5500
240/5500
320/1800-5000
4
87,5
83,1
1,999
10,0:1
T5
B4204T11
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
T5
B4204T15
161/5500
220/5500
350/1500-4000
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
T6
B4204T9
225/5700
306/5700
400/2100-4500
4
82,0
93,2
1,969
10,3:1
T6 AWD
B6304T4
224/5600
304/5600
440/2100–4200
6
82,0
93,2
2,953
9,3:1
3.2 AWD
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
6
84
96
3,192
10,8:1
D3
D5204T7
100/3500
136/3500
350/1500-2250
5
81,0
77
1,984
16,5:1
D4
D4204T5
133/4250
181/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
D4 AWD
D5244T12
133/4000
181/4000
420/1500-2500
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D4 AWD
D5244T17
120/4000
163/4000
420/1500-2500
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D5 AWD
D5244T11B
158/4000
215/4000
420/1500-3250
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
D5 AWD
D5244T15C
158/4000
215/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
11
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 356).
Manuell växellåda
Automatisk växellåda
}}
363
11 Specifikationer
||
Relaterad information
•
•
11
364
Kylvätska - kvalitet och volym (s. 368)
Motorolja – kvalitet och volym (s. 366)
11 Specifikationer
Motorolja – ogynnsamma
körförhållanden
Relaterad information
•
•
Ogynnsamma körförhållanden kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Nedan följer några exempel på ogynnsamma
körförhållanden.
Kontrollera oljenivån (s. 317) oftare vid långvarig körning:
•
•
•
•
Motorolja – kvalitet och volym (s. 366)
Motorolja – allmänt (s. 316)
11
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30 °C eller varmare än +40 °C.
Ovanstående gäller även vid kortare körsträckor vid låga temperaturer.
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma körförhållanden. Det ger ett extra
skydd för motorn.
Volvo rekommenderar:
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg
och med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
ska kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs
på en auktoriserad Volvoverkstad.
365
11 Specifikationer
Motorolja – kvalitet och volym
Motoroljekvalitet och volym för respektive
motoralternativ kan utläsas i tabellen.
Volvo rekommenderar:
11
Motor
MotorkodA
Oljekvalitet
Volym, inkl. oljefilter
(liter)
B6304T4
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
ca 6,8
3.2 AWD
B6324S5
Viskositet: SAE 0W–30
ca 6,8
D3
D5204T7
ca 5,9
D4 AWD
D5244T12
ca 5,9
D4 AWD
D5244T17
ca 5,9
D5 AWD
D5244T11B
ca 5,9
D5 AWD
D5244T15C
ca 5,9
T6 AWD
366
11 Specifikationer
Motor
MotorkodA
Oljekvalitet
Volym, inkl. oljefilter
(liter)
T5
B4204T11
Castrol Edge Professional V 0W-20 eller 0w20 VCC RBS0-2AE
ca 5,4
T5
B4204T15
ca 5,4
T6
B4204T9
ca 5,4
D4
D4204T5
ca 5,6
11
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
T5
B4204T7
Viskositet: SAE 5W–30
ca 5,4
Vid körning under ogynnsamma förhållanden, använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
A
B
C
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 356).
Manuell växellåda.
Automatisk växellåda.
Relaterad information
•
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden
(s. 365)
•
Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 317)
367
11 Specifikationer
Kylvätska - kvalitet och volym
(liter)
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad kylvätska utblandad med 50 % vatten2,
se förpackning.
11
2
368
Volym
MotorA
3.2 AWD
B6324S5
T6 AWD
B6304T4
D3
D5204T7
D4 AWD
D5244T12
D4 AWD
D5244T17
D5 AWD
D5244T15
D5 AWD
D5244T11
D4
D4204T5
Volym
MotorA
Kylvätskevolym för respektive motoralternativ
kan utläsas i tabellen.
(liter)
A
8,9
B
T5
B4204T11
T5
B4204T15
T6
B4204T9
T5
B4204T7
8,9 (9,2B)
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
10,5
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på
motorn, se Typbeteckningar (s. 356).
Gäller bil med bränsledriven värmare.
Relaterad information
•
8,3 (8,7B)
Kylvätska – nivå (s. 320)
11 Specifikationer
Transmissionsolja – kvalitet och
volym
Föreskriven transmissionsolja och volym för
respektive växellådsalternativ kan utläsas i
tabellen.
Manuell växellåda
Manuell växellåda
M66
A
Volym (liter)
ca 1,9 (ca 1,45A)
Föreskriven transmissionsolja
BOT 350 M3
11
Gäller motor D4204T5.
OBS
Under normala körförhållanden behöver
växellådsoljan inte bytas under dess livslängd. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändigt.
Automatisk växellåda
Automatisk växellåda
Föreskriven transmissionsolja
MPS6
ca 7,3
BOT 341
TF-80SC
ca 7,0
AW1
TG-81SC
A
B
Volym (liter)
ca
6,6A
ca 7,5B
AW1
Bensinmotorer
Dieselmotorer
}}
369
11 Specifikationer
||
OBS
Under normala körförhållanden behöver
växellådsoljan inte bytas under dess livslängd. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändigt.
Relaterad information
11
370
•
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden
(s. 365)
•
Typbeteckningar (s. 356)
11 Specifikationer
Bromsvätska – kvalitet och volym
Styrservoolja – kvalitet
Spolarvätska – kvalitet och volym
Bromsvätska kallas mediet i ett hydrauliskt
bromssystem som används för att överföra
kraft från exempelvis en bromspedal via en
huvudbromscylinder till en eller flera slavcylindrar som i sin tur påverkar en mekanisk
broms.
Styrservoolja kallas mediet som används i
bilens styrservosystem.
Spolarvätska används för att tillsammans med
vind- och bakrutetorkare (s. 89) hålla bilens
rutor och strålkastare rena och säkerställa sikten vid körning.
Föreskriven kvalitet: DOT 4
Föreskriven kvalitet: WSS M2C204-A2 eller
likvärdig produkt.
Relaterad information
•
Styrservoolja – nivå (s. 322)
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad spolarvätska – med frostskydd vid kall
väderlek och under fryspunkten.
Volym: 0,6 liter
Volym:
Relaterad information
•
•
•
Broms- och kopplingsvätska – nivå (s.
321)
11
Bilar med strålkastarrengöring: 6,5 liter.
Bilar utan strålkastarrengöring: 4,5 liter.
Relaterad information
•
•
Spolarvätska – påfyllning (s. 331)
Torkarblad (s. 329)
371
11 Specifikationer
Bränsletank – volym
Bränsletankens volym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
Motor
11
Föreskriven kvalitet
Bensinmotor
ca 70
Bensin: Bränsle – bensin (s. 279)
Dieselmotor
ca 70
Diesel: Bränsle – diesel (s. 279)
Relaterad information
•
•
372
Volym (liter)
Påfyllning av bränsle (s. 277)
Motorspecifikationer (s. 363)
11 Specifikationer
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
stadskörning
Bränsleförbrukningen för ett fordon mäts i liter
per 100 km och CO2-utsläppet i gram per km.
landsvägskörning
Förklaring
blandad körning
gram/km
liter/100 km
11
XC60
T5 (B4204T11)
–
–
–
–
–
–
T6 (B4204T9)
–
–
–
–
–
–
T6 AWD (B6304T4)
354
15,2
188
8,1
249
10,7
3.2 AWD (B6324S5)
322
13,8
176
7,6
229
9,9
D3 (D5204T7)
169
6,4
122
4,6
139
5,3
D3 (D5204T7)
207
7,9
131
5,0
159
6,0
}}
373
11 Specifikationer
||
XC60
11
374
D4 (D4204T5)
–
–
–
–
–
–
D4 (D4204T5)
–
–
–
–
–
–
D4 AWD (D5244T12)
158
6,0
128
4,9
139
5,3
D4 AWD (D5244T12)
222
8,5
139
5,3
169
6,4
D4 AWD (D5244T17)
158
6,0
128
4,9
139
5,3
D4 AWD (D5244T17)
222
8,5
139
5,3
169
6,4
D5 AWD (D5244T11)
158
6,0
128
4,9
139
5,3
D5 AWD (D5244T15)
222
8,5
139
5,3
169
6,4
11 Specifikationer
OBS
Om förbruknings- och emissionsdata saknas finns detta i ett bipackat supplement.
Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i
tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler3, som gäller för bil med tjänstevikt i
basutförande och utan extrautrustning.
Beroende på utrustning kan bilens vikt öka.
Detta, liksom hur tungt bilen lastas, ökar
bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.
Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel
på detta är:
•
•
Förarens körsätt.
•
•
Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan
uppstå vid en jämförelse med EU-körcyklerna3 som används vid certifiering av bilen
och på vilka förbrukningssiffrorna i tabellen
baseras.
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med
släpvagn eller körning på höga höjder i
kombination med bränslekvalitet är faktorer som kan inverka på bilens prestationsförmåga.
11
Relaterad information
•
•
Bränsleekonomisk körning (s. 281)
Vikter (s. 360)
Om kunden valt större hjul än de standardmonterade på modellens grundversion, så ökar motståndet.
Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden, väder och bilens skick.
Redan en kombination av här nämnda exempel kan ge avsevärt högre förbrukning. För
ytterligare information hänvisas till de refererade regelverken3.
3
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU Regulation no 692/2008 och 715/2007 (Euro 5 /
Euro 6) och UN ECE Regulation no 101. Regelverken omfattar körcyklerna stadskörning och landsvägskörning. – Stadskörning - mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är simulerad.
– Landsvägskörning - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h. Körningen är simulerad. – Bil med D4 AWD eller D5 AWD-motor i kombination med 6-växlad manuell låda
startas på 2:ans växel. Värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av stadskörning och landsvägskörning. CO2-utsläpp - för att beräkna koldioxidutsläppen under de två körcyklerna samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för CO2-utsläpp.
375
11 Specifikationer
Hjul och däck – godkända
dimensioner
I vissa länder framgår inte alla godkända
dimensioner av registreringsbevis eller annan
handling. Nedanstående tabell visar samtliga
11
XC60
man/
Motor
aut
376
För information om lägst tillåtna lastindex (LI)
och lägst tillåtna hastighetsklass (SS), se Lastindex och hastighetsklass (s. 377).
✓ = Godkänd
235/60R18
235/55R19
235/65R17
8Jx18x55
8Jx19x55
255/45R20
7,5Jx17x55
7,5Jx18x55
7,5Jx19x55
8Jx20x55
3.2 AWD (B6324S5)
aut
✓
✓
✓
✓
T5 (B4204T11)
aut
✓
✓
✓
✓
T5 (B4204T15)
aut
✓
✓
✓
✓
T6 (B4204T9)
aut
✓
✓
✓
✓
T6 AWD (B6304T4)
aut
✓
✓
✓
✓
D3 (D5204T7)
man/aut
✓
✓
✓
✓
D4 (D4204T5)
man/aut
✓
✓
✓
✓
D4 AWD (D5244T12)
man/aut
✓
✓
✓
✓
D4 AWD (D5244T17)
man/aut
✓
✓
✓
✓
D5 AWD (D5244T11)
man
✓
✓
✓
✓
D5 AWD (D5244T15)
aut
✓
✓
✓
✓
Relaterad information
•
•
godkända kombinationer av fälgar och däck.
Uppgift om motor, framhjulsdrift (FWD) eller
fyrhjulsdrift (AWD) samt typ av växellåda
behövs för att läsa tabellen. För information
med avseende på dessa uppgifter, se Typbeteckningar (s. 356).
Däck – dimensioner (s. 297)
Hjul- och fälgdimensioner (s. 297)
11 Specifikationer
Lastindex och hastighetsklass
Nedanstående tabell visar det lägst tillåtna
lastindex (LI) och hastighetsklass (SS). Uppgift
A
B
om motor, framhjulsdrift (FWD) eller fyrhjulsdrift (AWD) samt typ av växellåda behövs för
att läsa tabellen. För information med avse-
ende på dessa uppgifter, se Typbeteckningar
(s. 356).
XC60
man/
Motor
aut
Lägst tillåtna lastindex (LI)A
Lägst tillåtna hastighetsklass (SS)B
3.2 AWD
B6324S5
aut
101
H
T5
B4204T11
aut
101
H
T5
B4204T15
aut
101
H
T6
B4204T9
aut
101
H
T6 AWD
B6304T4
aut
101
H
D3
D5204T7
man/aut
101
H
D4
D4204T5
man/aut
101
H
D4 AWD
D5244T12
man/aut
101
H
D4 AWD
D5244T17
man/aut
101
H
D5 AWD
D5244T11
man
101
V
D5 AWD
D5244T15
aut
101
H
11
Däckets lastindex ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.
Däckets hastighetsklass ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.
Relaterad information
•
Hjul och däck – godkända dimensioner (s.
376)
•
•
Däck – dimensioner (s. 297)
•
•
Däck – lastindex (s. 298)
Däck – hastighetsklasser (s. 298)
Hjul- och fälgdimensioner (s. 297)
377
11 Specifikationer
Däck – godkända däcktryck
Godkända däcktryck för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
XC60
Däckstorlek
Motor
11
Hastighet
(km/h)
235/65 R 17
Alla motorer
OBS
Alla motorer, däck eller kombinationer av
dessa förekommer inte alltid på alla marknader.
Last, 1 – 3 personer
Max. last
ECO-tryckA
Fram
Bak
Fram
Bak
Fram/bak
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 – 160
240
240
270
270
270
160 +
240
240
270
270
–
max 80
420
420
420
420
–
235/60 R 18
235/55 R 19
255/45 R 20
Temporary Spare Tyre
A
B
Bränsleekonomisk körning.
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal:1 bar = 100 kPa.
Relaterad information
•
•
•
378
Däck – dimensioner (s. 297)
Däck - lufttryck (s. 302)
Typbeteckningar (s. 356)
11 Specifikationer
Elsystem
Elsystemet är enpoligt och använder chassi
och motorstomme som ledare.
Bilen har en spänningsreglerad växelströmsgenerator.
Startbatteriets kapacitet beror på bilens
utrustning.
VIKTIGT
11
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
Relaterad information
•
•
•
Startbatteri – specifikation (s. 380)
Startbatteri – byte (s. 333)
Startbatteri (s. 331)
379
11 Specifikationer
Startbatteri – specifikation
Startbatteriet används för att driva startmotorn och annan elektrisk utrustning i bilen.
Motor
11
Köldstartförmåga,
Reservkapacitet
CCA – Cold Cranking Amperes (A)
(minuter)
Bensin (Etanol)
12
520–800
100–160
Diesel
12
700–800
135–160
Bensin/Diesel med Start/Stop-funktion
12
760A
135
A
Batteri av typ AGM (Absorbed Glass Mat) måste användas i bilar med Start/Stop-funktion.
VIKTIGT
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
OBS
•
Startbatteriets kärlstorlek skall överensstämma med originalbatteriets
mått.
•
Startbatteriets höjd är olika beroende
på storlek.
Relaterad information
•
•
380
Spänning (V)
Startbatteri – byte (s. 333)
Startbatteri (s. 331)
11 Specifikationer
Typgodkännande – fjärrnyckelsystem
Typgodkännande för fjärrnyckelsystem kan
utläsas i tabellen.
Land/Område
Kina
Typgodkännande – radarsystem
Typgodkännande för radarsystem kan utläsas
i tabellen.
Låssystem standard
Land/Område
EU, Kina
Hong Kong
11
Nyckellöst låssystem (Keyless drive)
Land/Område
EU
Relaterad information
•
Fjärrnyckel med nyckelblad (s. 148)
Korea
381
11 Specifikationer
||
Land/
Område
Singapore
11
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Brasilien
Europa
Härmed intygar Delphi
Electronics & Safety att
L2C0038TR och L2C0049TR
är i överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG. Försäkran
om överensstämmelse kan
vid behov konsulteras med
Delphi Electronics & Safety /
One Corporate Center /
Kokomo, Indiana 46904-9005
USA.
Relaterad information
•
382
Radarsensor (s. 188)
11 Specifikationer
Typgodkännande – Bluetooth®
Typgodkännande för Bluetooth® kan utläsas i
tabellen.
11
}}
383
11 Specifikationer
||
Överensstämmelsedeklaration (Declaration of Conformity)
Land/
Område
Länder
inom EU:
Exportland: Japan
11
Tillverkare: Alpine Electronics Inc.
Typ av utrustning: Bluetooth®-enhet
För ytterligare information besök http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing
384
11 Specifikationer
Land/
Område
Tjeckien:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danmark:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Tyskland:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estland:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Storbritannien:
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Spanien:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grekland:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΗΛΩΝΕ Ο Bluetooth® Module Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Frankrike:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italien:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lettland:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litauen:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
11
ΣΟ ΣΩ ΕΣ
}}
385
11 Specifikationer
||
Land/
Område
11
386
Nederländerna:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Ungern:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polen:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugal:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovenien:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovakien:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finland:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Sverige:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Norge:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
11 Specifikationer
Land/
Område
Kina:
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
调整及开关等使用方法
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
率(EIRP)
天线增益
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
11
■ 最大
率谱密度
■ 载频容限
10dBi 时
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
20 ppm
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
天线增益
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
继续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
措施消除干扰后方可
科学及医疗应用设备的辐射干扰
5. 不得在飞机和机场附近使用
}}
387
11 Specifikationer
||
Land/
Område
Taiwan:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
11
388
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用
前項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備
之干擾
11 Specifikationer
Land/
Område
Sydkorea:
제품 정보
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
모델 명: IAM2.1
11
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남 2 동 726-173 볼보빌딩 4 층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
}}
389
11 Specifikationer
||
Land/
Område
Förenade
Arabemiraten:
11
Sydafrika:
Jamaica:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thailand:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Oman
390
11 Specifikationer
Licenser
Sensus software
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
11
}}
391
11 Specifikationer
||
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
11
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU General
Public License version 2 and 3 (GPLv2/
GPLv3), GNU Lesser General Public License
version 3 (LGPLv3), The FreeType Project
License (“FreeType License”) and other
different and/or additional copyright licenses,
disclaimers and notices. The links how to
access the exact terms of GPLv2, GPLv3,
LGPLv3, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
This offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
392
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
GNU Lesser General Public License (LGPL),
etc.
Portions of this product uses software
copyrighted © v2.4.3/2010 The
FreeTypeProject (www.freetype.org). All rights
reserved.
You have the right of acquisition,
modification, and distribution of the source
code of the GPL/LGPL software.
This product includes software under
following licenses:
GPL v2 : http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0.html
•
•
•
Linux kernel (merge between MontaVista
2.6.31 kernel and kernel from
L2.6.31_MX51_ER_1007 BSP)
uBoot (based on v2009.08)
busybox (based on version 1.13.2.)
GCC runtime library exception: http://
www.gnu.org/licenses/gcc-exception.html
•
libgcc_s.so.1
LGPL v3: http://www.gnu.org/licenses/
lgpl.html
•
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As
Is" and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
DivX®
Libc.so.6, libpthread.so.0, Librt.so.1
The FreeType Project License: http://
www.freetype.org/FTL.TXT
•
libfreetype.so.6 (version 2.4.3)
Linux software
This product contains software licensed
under GNU General Public License (GPL) or
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®,
DivX Certified® and associated logos are
11 Specifikationer
registered trademarks of DivX, Inc. and are
used under license. ABOUT DIVX VIDEO:
DivX® is a digital video format created by
DivX, Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit
www.divx.com for more information and
software tools to convert your files into DivX
video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order
to play DivX Video-on-Demand (VOD)
content. To generate the registration code,
locate the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to http://vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX VOD.
Covered by one or more of the following U.S.
Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
Gracenote® slutanvändaravtal
Detta program eller denna enhet innehåller
programvara från Gracenote, Inc. i Emeryville,
Kalifornien, USA (”Gracenote”). Programvaran
från Gracenote (”Gracenote-programvaran”)
aktiverar detta program för identifiering av
skivor och/eller filer samt inhämtning av
musikrelaterad information, inklusive uppgifter om namn, artist, spår och titel (”Gracenote-data”) från onlineservrar eller inbäddade
databaser (tillsammans kallade ”Gracenoteservrar”) och för utförande av andra åtgärder.
Du får endast använda Gracenote-data enligt
de avsedda slutanvändarfunktionerna för
detta program eller denna enhet.
Du samtycker till att endast använda Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna för ditt personliga, ej kommersiella bruk. Du samtycker till att inte överlåta, kopiera, överföra eller vidarebefordra
denna Gracenote-programvara eller dessa
Gracenote-data till någon tredje man. DU
SAMTYCKER TILL ATT INTE ANVÄNDA
ELLER UTNYTTJA GRACENOTE-DATA,
GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER
GRACENOTE-SERVRARNA PÅ ANNAT SÄTT
ÄN VAD SOM UTTRYCKLIGEN TILLÅTS I
DETTA AVTAL.
Du samtycker till att din ej exklusiva rätt att
använda Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna kommer
att upphöra om du bryter mot dessa restriktioner. Om din licens upphör samtycker du till
att upphöra med all användning av Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna. Gracenote har ensamrätt
på alla Gracenote-data, all Gracenote-programvara och alla Gracenote-servrar, inklusive alla äganderättigheter. Gracenote kommer under inga omständigheter att ha någon
skyldighet att betala dig för information som
du tillhandahåller. Du samtycker till att Gracenote, Inc. får göra gällande företagets rättigheter under detta avtal mot dig direkt i sitt
eget namn.
Gracenote-tjänsten använder en unik identifierare för dokumentation av frågor för statistiska ändamål. Syftet med en slumpmässigt
tilldelad numerisk identifierare är att göra det
möjligt för Gracenote-tjänsten att räkna frågor, utan att veta något om vem du är. Ytterligare information finns på webbsidan för Gracenotes sekretesspolicy för Gracenote-tjänsten.
Gracenote-programvaran och allt som ingår i
Gracenote-data licensieras till dig i ”befintligt
skick”. Gracenote utfärdar inga utfästelser
eller garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda, avseende riktigheten i de Gracenote-data som finns i Gracenote-servrarna.
Gracenote förbehåller sig rätten att ta bort
data från Gracenote-servrarna eller att ändra
datakategorier på grund av något skäl som
Gracenote anser vara tillräckligt. Ingen garanti
utfärdas avseende Gracenote-programvarans
eller Gracenote-servrarnas felfrihet eller att
Gracenote-programvaran eller Gracenoteservrarna kommer att fungera utan avbrott.
Gracenote har ingen skyldighet att förse dig
med nya, förbättrade eller ytterligare datatyper eller kategorier som Gracenote kan tillhandahålla i framtiden och företaget förbehåller sig rätten att avbryta sina tjänster när
som helst.
11
GRACENOTE FRÅNSÄGER SIG ALLA
GARANTIER, VARE SIG DESSA ÄR
UTTRYCKTA ELLER UNDERFΚRSTÅDDA,
INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL,
}}
393
11 Specifikationer
11
||
UNDERFΚRSTÅDDA GARANTIER FΚR
SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FΚR ETT VISST
ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKEINTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. GRACENOTE
GARANTERAR INTE DE RESULTAT SOM
ERHÅLLS GENOM DIN ANVÄNDNING AV
GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER EN
GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT
ANSVARA FΚR NÅGRA FΚLJDSKADOR
ELLER FΚR NÅGON VINSTFΚRLUST ELLER
INKOMSTFΚRLUST.
© Gracenote, Inc. 2009
Relaterad information
•
Volvo Sensus (s. 68)
Symboler i display
Det förekommer en mängd olika symboler i
displayerna i bilen. Symbolerna är indelade i
varnings-, kontroll- och informationssymboler.
Nedan visas de vanligast förekommande symbolerna med dess innebörd och en hänvisning
till var i manualen man kan hitta mer information.
– Röd varningssymbol, tänds då ett fel
har indikerats som kan påverka säkerheten
och/eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett
förklarande textmeddelande i kombiinstrumentet.
– Informationssymbol, tänds, i kombination med text i kombiinstrumentet, då en avvikelse i något av bilens system inträffat. Informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
Varningssymboler i kombiinstrumentet
Symbol
394
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Symbol
Innebörd
Se
Lågt oljetryck
(s. 65)
Parkeringsbroms
åtdragen
(s. 65), (s.
271)
Parkeringsbroms
åtdragen, alternativ symbol
(s. 65)
Krockkuddar –
SRS
(s. 26), (s.
65)
Innebörd
Se
Bältespåminnare
(s. 23), (s.
65)
Generatorn laddar
inte
(s. 65)
Fel i bromssystemet
(s. 65), (s.
268)
Varning, Säkerhetsläge
(s. 26), (s.
36), (s.
65), (s.
253)
Kontrollsymboler i kombiinstrumentet
Symbol
Innebörd
Se
Fel i ABL-systemet*
(s. 64), (s.
84)
Avgasreningssystem
(s. 64)
Fel i ABS-systemet
(s. 64), (s.
268)
Dimljus bak på
(s. 64), (s.
85)
Stabilitetssystem,
DSTC, Utförskörningshjälp, Släpvagnsstabilisator
(s. 64), (s.
267), (s.
173), (s.
287)
11 Specifikationer
Symbol
Innebörd
Se
Stabilitetssystem,
sportläge
(s. 64), (s.
173)
Motorförvärmare
(diesel)
(s. 64)
Låg nivå i bränsletank
(s. 64), (s.
129)
Informationssymboler i
kombiinstrumentet
Symbol
Symbol
(s. 177)
Adaptiv farthållare*
(s. 191)
Driver Alert
System*, Dags för
paus
(s. 217)
(s. 179),
(s. 182)
Parkeringsbroms
(s. 271)
Regnsensor*
(s. 89)
Aktivt helljus, AHB
(Active High
Beam)*
(s. 82)
Vindrutesensor*
(s. 82)
Start/Stop*
(s. 263)
Start/Stop*
(s. 263)
Driver Alert
System*, Körfältsassistent (LDW)
(s. 217),
(s. 222)
Helljus på
(s. 64), (s.
81)
Adaptiv farthållare*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert)
(s. 184),
(s. 193)
Vänster blinkers
(s. 64)
Radarsensor*
Höger blinkers
(s. 64)
(s. 191),
(s. 195),
(s. 213)
-
-
Kamerasensor*,
Lasersensor*
(s. 202),
(s. 213),
(s. 217),
(s. 222)
ECO-funktion* på
(s. 64), (s.
265)
Används ej
-
(s. 216)
Farthållare*
(s. 64)
(s. 64), (s.
263)
Driver Alert
System*, Dags för
paus
Se
Information, läs
displaytext
Start/Stop*,
motorn autostoppad
Se
Innebörd
Adaptiv farthållare*,
tidsavstånd
-
Innebörd
Auto-broms*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert),
City SafetyTM, Kollisionsvarnare*
(s. 195),
(s. 202),
(s. 213)
ABL-systemet*
(s. 84)
11
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
395
11 Specifikationer
||
Symbol
11
396
Innebörd
Se
Driver Alert
System*, Lane
Departure Warning*
(s. 220)
Driver Alert
System*, Lane
Departure Warning*
(s. 222)
Registrerad hastighetsinformation*
(s. 174)
Motor- och kupévärmare*
(s. 129)
Aktiverat tidur*
(s. 129)
Aktiverat tidur*
(s. 129)
Låg batterinivå
(s. 129)
Tanklucka höger
sida
(s. 277)
Informationssymboler i takkonsolens
display
Symbol
Innebörd
Se
Bältespåminnare
(s. 25)
Krockkudde passagerarplats, aktiverad
(s. 29)
Krockkudde passagerarplats, deaktiverad
(s. 29)
Relaterad information
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 64)
•
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 65)
•
Meddelanden – hantering (s. 102)
11 Specifikationer
11
397
12 Index
Antisladdfunktion..................................... 171
A
ACC – Adaptiv farthållare........................ 179
Active Bending Lights (ABL)...................... 84
12
Adaptiv farthållare....................................
beredskapsläge..................................
felsökning...........................................
funktion...............................................
hantera hastighet................................
köra om...............................................
radarsensor.........................................
skifta farthållarfunktionalitet................
ställa in tidsintervall............................
stänga av............................................
tillfällig deaktivering............................
översikt...............................................
179
184
190
180
183
185
188
188
184
186
184
182
Antislir...................................................... 171
Automatisk återlåsning............................ 161
Automattvätt............................................ 349
Automatväxellåda............................ 249, 253
bogsering och bärgning...................... 289
manuella växellägen (Geartronic)....... 250
släpvagn............................................. 283
AWD, fyrhjulsdrift..................................... 267
avgaser, giftiga, sugas in......................... 275
Avståndsvarning...................................... 193
begränsningar..................................... 194
symboler och meddelanden............... 195
Avstängning av motor.............................. 243
AIRBAG...................................................... 28
Aktiva xenon-strålkastare.......................... 84
Aktivt chassi – FOUR-C........................... 171
All Wheel Drive (fyrhjulsdrift).................... 267
Backspeglar
elektriskt infällbara................................
eluppvärmning......................................
inre........................................................
kompass...............................................
yttre.......................................................
Anpassning av köregenskaper........ 171, 236
Backväxelspärr........................................ 248
Anpassning av ljusbild............................... 89
Active Bending Lights........................... 89
Baklampor
placering............................................. 327
Aktivt helljus............................................... 82
Alkolås..................................................... 238
Allergi- och astmaframkallande substanser............................................................ 115
398
B
94
94
95
95
93
Baklucka..................................................
elmanövrerad......................................
låsning/upplåsning..............................
stänga.................................................
öppna..................................................
164
164
162
164
164
Bakruta, eluppvärmning............................ 94
Baksäte
eluppvärmning.................................... 119
Barn
barnstol och krockkudde...................... 44
barnstol och sidokrockkudde............... 32
barnsäkerhetsspärr............................... 38
placering i bilen..................................... 44
säkerhet.......................................... 32, 38
Barnskydd..................................................
integrerad två-stegs bälteskudde.........
ISOFIX fästsystem för barnsstolar........
rekommenderade.................................
storleksklasser för barnskydd med
ISOFIX fästsystem................................
typer......................................................
övre fästpunkter för barnstolar.............
38
44
47
39
48
49
51
Barnsäkerhetsspärr......................... 166, 167
Batteri......................................................
fjärrnyckel/PCC...................................
starthjälp.............................................
symboler på batteriet..........................
underhåll.............................................
varningssymboler...............................
331
154
247
332
331
332
12 Index
Belysning................................................. 322
aktiva xenon-strålkastare..................... 84
belysningsautomatik, kupé................... 88
dimljus bak........................................... 85
displaybelysning................................... 79
glödlampor, specifikationer................ 328
hel-/halvljus........................................... 81
i kupé.................................................... 87
instrumentbelysning............................. 79
kurvtagningsljus.................................... 84
ledbelysning.......................................... 88
ljushöjdsreglering.................................. 79
positions-/parkeringsljus...................... 79
reglage.................................................. 87
trygghetsbelysning....................... 89, 150
tunneldetektering.................................. 80
varselljus............................................... 80
Belysning, lampbyte................................
blinkers, fram......................................
halvljus (bilar med halogen-strålkastare).....................................................
helljus (bilar med aktiva xenon-strålkastare)...............................................
helljus (bilar med halogen-strålkastare).....................................................
lamphållare bak: blinkers bak, dimljus
bak och backljus.................................
lastutrymme........................................
make-up spegel..................................
nummerskyltsbelysning......................
323
326
325
326
325
326
328
328
327
Bensinkvalitet.......................................... 279
Bilklädsel.................................................. 351
Biltvätt...................................................... 349
Bilvård...................................................... 349
Bilvård, läderklädsel................................. 352
Blinkers...................................................... 86
BLIS................................................. 231, 232
Blockerat låsläge..................................... 165
deaktivering........................................ 165
tillfällig deaktivering............................ 165
Bogsering................................................ 288
bogseringsögla................................... 290
Bogserögla.............................................. 290
Bromsar........................................... 268, 269
bromsljus.............................................. 85
bromssystem.............................. 268, 269
handbroms......................................... 271
låsningsfria bromsar, ABS.................. 269
nödbromsförstärkning, EBA............... 270
nödbromsljus........................................ 85
påfyllning av bromsvätska.................. 321
symboler i kombiinstrument............... 268
Bromsljus................................................... 85
Broms- och kopplingsvätska................... 321
Bromsvätska
kvalitet och volym............................... 371
Bränsle............................................. 278, 279
bränsleekonomi.................................. 302
bränslefilter......................................... 280
bränsleförbrukning.............................. 373
Bränsledriven värmare
direktstart/-avstängning..................... 127
tidur..................................................... 127
Bränsletank
volym.................................................. 372
Bältesförsträckare................................ 26, 35
Bälteskudde
nedfällning............................................ 47
sittställning............................................ 44
uppfällning............................................ 45
12
Bältespåminnare........................................ 25
Bärgning.................................................. 291
Bärkassehållare....................................... 140
C
Chassiinställningar................................... 171
City Safety™............................................ 196
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 115
CO2-utsläpp............................................. 373
Corner Traction Control........................... 172
CTA.......................................................... 234
399
12 Index
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 115
D
Defroster.................................................. 122
Dekaler..................................................... 356
Detektering av cyklist.............................. 205
Diesel....................................................... 279
bränslestopp....................................... 279
12
Dieselpartikelfilter.................................... 280
Dimljus
bak........................................................ 85
Displaybelysning........................................ 79
Domkraft.................................................. 295
Draganordning......................................... 284
specifikationer.................................... 284
Elmanövrerad baklucka........................... 164
Däckdimension........................................ 297
Eluttag...................................................... 138
lastutrymme........................................ 141
Däcktrycksdekal...................................... 302
Elmanövrerad stol...................................... 72
Elmanövrerat panoramatak....................... 97
Elsystem.................................................. 379
Eluppvärmning
backspeglar.......................................... 94
bakruta.................................................. 94
ratt........................................................ 77
säten................................................... 119
ERS – Fjärrstart........................................ 244
E
ECC, elektronisk klimatanläggning.......... 118
Eco Cruise............................................... 265
Dragkrok
avtagbar, borttagning......................... 286
avtagbar, fastsättning......................... 285
Eco guide................................................... 63
Dragkrok, se Draganordning.................... 284
Ekonomisk körning.................................. 281
Dragkrok - löstagbar
fastsättning/borttagning............. 285, 286
Elektrisk parkeringsbroms
låg batterispänning............................. 271
Dragvikt och kultryck............................... 361
Elektriskt infällbara backspeglar................ 94
Driver Alert Control.................................. 215
handhavande...................................... 216
Elektronisk klimatanläggning – ECC........ 118
Driver Alert System.................................. 215
400
Däck
dimensioner........................................ 376
däcktätning......................................... 304
mönsterdjup........................................ 296
rotationsriktning.................................. 293
skötsel................................................ 293
slitagevarnare..................................... 294
specifikationer.................... 376, 377, 378
tryck............................................ 302, 378
vinterdäck........................................... 296
ECO-tryck................................................ 378
Effekt........................................................ 363
Elektronisk startspärr............................... 149
Etiketter.................................................... 356
Extravärmare
bränsledriven...................................... 131
elektrisk...................................... 131, 132
F
Farthållare................................................
hantera hastighet................................
stänga av............................................
tillfällig deaktivering............................
återuppta inställd hastighet................
177
177
179
178
179
Felmeddelanden
Adaptiv farthållare............................... 191
Driver Alert Control............................. 217
12 Index
Lane Departure Warning..................... 222
se Meddelanden och symboler.. 191, 272
Färddator................. 103, 104, 107, 110, 111
Felmeddelanden i BLIS............................ 236
Färgkod, lack........................................... 353
Felsökning
Adaptiv farthållare............................... 190
Fönsterhissar............................................. 91
Felsökning för kamerasensor.................. 198
Fjärrmanövrerad startspärr...................... 150
Fjärrnyckel....................................... 148, 149
batteribyte........................................... 154
funktioner............................................ 150
förlust.................................................. 148
löstagbart nyckelblad................. 153, 154
räckvidd...................................... 151, 156
Färdstatistik............................................. 111
Fönster och backspeglar................... 21, 351
Förbandslåda........................................... 303
Första hjälpen.......................................... 303
Förvaringsplats
handskfack......................................... 137
Kavajhållare........................................ 136
tunnelkonsol....................................... 136
Förvaringsplatser i kupén........................ 134
Fläckar..................................................... 351
Halka........................................................ 276
Halt väglag............................................... 276
Handbroms.............................................. 271
Handskfack.............................................. 137
låsning................................................ 162
Hastighetsklasser, däck........................... 298
HDC......................................................... 267
Hel-/halvljus, se Belysning......................... 81
Helljus, automatisk aktivering.................... 82
Hill Descent Control................................. 267
G
Hjul
ditsättning........................................... 301
losstagning......................................... 299
snökedjor............................................ 296
Fläkt
ECC.................................................... 120
Gardin
panoramatak......................................... 97
Fotgängarskydd....................................... 203
Geartronic................................................ 250
FOUR-C – Aktivt chassi........................... 171
Genomvädringsfunktion.................. 113, 162
Hjul och däck
godkända dimensioner....................... 376
lastindex och hastighetsklass............. 377
FSC, miljömärkning................................... 21
Glas
laminerat/förstärkt................................ 21
Hjulskruvar............................................... 295
låsbara................................................ 295
Glödlampor, se Belysning........................ 323
Hög motortemperatur.............................. 282
GSI – Växelväljarhjälp.............................. 249
Högtrycksspolning av strålkastare............ 90
Fyrhjulsdrift, AWD.................................... 267
Fälg, dimensioner.................................... 297
Fälgar
rengöring............................................ 350
12
Hill Start Assist........................................ 256
Fjärrnyckelsystem, typgodkännande....... 381
Fjärrstart – ERS........................................ 244
H
Färdbroms....................................... 268, 269
401
12 Index
K
IAQS – Interior Air Quality System........... 115
Kamerasensor.................................. 198, 211
Iläggsmattor............................................. 137
Katalysator............................................... 280
bärgning.............................................. 289
Imma
behandling av rutorna......................... 113
kondens i strålkastare......................... 349
12
Kavajhållare............................................. 136
Keyless drive.... 156, 157, 158, 159, 160, 243
Informationsdisplay............................. 59, 60
Keyless - låsning...................................... 157
Informationsknapp, PCC................. 151, 152
Keyless - upplåsning............................... 158
Inre backspegel......................................... 95
automatisk avbländning....................... 95
Klimat
allmänt................................................
autoreglering.......................................
faktisk temperatur...............................
personliga inställningar.......................
sensorer..............................................
temperaturreglering............................
Instrumentbelysning, se Belysning............ 79
Instrument och reglage........................ 53, 56
Instrumentöversikt
högerstyrd bil........................................ 56
vänsterstyrd bil..................................... 53
Inställning av ratt....................................... 76
Insynsskydd............................................. 145
Interior Air Quality System (IAQS)
luftrening............................................. 115
Intervalltorkning......................................... 90
402
Kollisionsvarnare med Auto-broms......... 203
I
113
120
113
116
114
121
Klimatanläggning
reparation........................................... 322
Kollisionsvarning.............................. 203, 204
Kombiinstrument................................. 59, 60
Kompass.................................................... 95
kalibrering............................................. 96
Kondens i strålkastare............................. 349
Kontroll av motoroljenivå......................... 316
Kontrollsymboler............................ 60, 62, 64
Krock, se Kollision..................................... 36
Krockgardin......................................... 32, 35
Krockkudde
aktivering/deaktivering, PACOS........... 29
förarsida.......................................... 28, 35
passagerarsida......................... 28, 29, 35
Krockkuddesystem.................................... 27
varningssymbol..................................... 26
Kulörkod, lack.......................................... 353
Klocka, inställning...................................... 68
Kupébelysning, se Belysning..................... 87
Knappsats i ratten..................................... 76
Kupéfilter................................................. 114
Kollision..................................................... 36
Kupévärmare........................................... 126
Kollisionsvarnare
allmäna begränsningar....................... 209
detektering av fotgängare................... 207
funktion............................................... 204
handhavande...................................... 208
radarsensor................................. 188, 196
Kurvtagningsljus........................................ 84
Kylsystem................................................ 274
överhettning........................................ 274
Kylvätska
volym och kvalitet............................... 368
Kylvätska, kontroll och påfyllning............ 320
12 Index
Köassistent.............................................. 186
Köldmedium............................................ 322
larmsignaler........................................ 169
reducerad larmnivå............................. 169
Låg oljenivå.............................................. 316
Lås
låsning................................................ 160
upplåsning.................................. 160, 161
Körfältsassistent
handhavande.............................. 220, 221
Lasersensor............................................. 200
Körning....................................................
kylsystem............................................
med släpvagn.....................................
med öppen baklucka..........................
Lastning
allmänt................................................
lastutrymme........................................
lång last..............................................
taklast.................................................
139
139
139
140
Låsindikering............................................ 149
88
140
145
141
Läderklädsel, tvättråd.............................. 352
Körriktningsvisare...................................... 86
Lastutrymme
belysning..............................................
fästpunkter..........................................
insynsskydd........................................
skyddsnät...........................................
L
Ledbelysning............................................. 88
276
274
282
275
Körning med släpvagn
dragvikt............................................... 361
kultryck............................................... 361
Lack
kulörkod.............................................. 353
lackskador och bättring...................... 353
Lastindex................................................. 298
Låsbara hjulskruvar.................................. 295
Ljusbild, anpassning.................................. 89
Ljushöjdsreglering strålkastare.................. 79
Ljusindikeringar, PCC.............................. 152
Laminerat glas........................................... 21
Ljusreglage................................................ 77
Lampor, se Belysning.............................. 322
Luftdistribution......................................... 116
tabell................................................... 124
återcirkulation..................................... 123
Lane Departure Control................... 219, 220
Larm......................................... 167, 168, 169
automatisk återaktivering................... 168
fjärrnyckel ur funktion......................... 169
kontroll av larm................................... 152
larmindikator....................................... 168
Luftkonditionering.................................... 121
Luftkvalitetssystem IAQS......................... 115
Luftrening
kupé............................................ 114, 115
material............................................... 115
Låsning/upplåsning
baklucka............................................. 162
handskfack......................................... 162
insidan................................................ 161
12
Löstagbar dragkrok
förvaring.............................................. 284
M
Make up-spegel................................. 88, 137
Manuella växellägen (Geartronic)............. 250
Manuell växellåda....................................
bogsering och bärgning......................
GSI – Växelväljarhjälp.........................
släpvagn.............................................
248
289
249
283
Max taklast.............................................. 360
Meddelandehantering.............................. 102
Meddelanden
informationsdisplay............................ 101
403
12 Index
Meddelanden i BLIS................................ 236
Meddelanden och symboler
Adaptiv farthållare............................... 191
Driver Alert Control............................. 217
Kollisionsvarnare med autobroms.......................................... 202, 213
Lane Departure Warning..................... 222
Motor- och kupévärmare.................... 129
Menyhantering
kombiinstrument................................... 99
menyöversikt...................................... 100
12
Miljömärkning, FSC, ägarmanual............... 21
Minnesfunktion i stol.................................. 73
Motor
start/stop............................................
starta...................................................
stänga av............................................
överhettning........................................
256
242
243
282
kvalitet och volym............................... 366
ogynnsamma körförhållanden............ 365
Motorrum
kylvätska.............................................
olja......................................................
styrservoolja.......................................
översikt...............................................
Motorhuv, öppning.................................. 314
404
243
Nyckellägen............................................... 69
320
316
322
314
Nödutrustning
förbandslåda....................................... 303
varningstriangel.................................. 303
Motorspecifikationer................................ 363
Motorvärmare.......................................... 126
MY CAR................................................... 102
Mått.......................................................... 359
O
Olja, se även Motorolja.................... 365, 366
Mätare
bränslemätare................................. 59, 60
hastighetsmätare............................ 59, 60
varvtalsmätare................................ 59, 60
P
Mätsticka, elektronisk...................... 318, 319
Paddel på ratten........................................ 76
Mönsterdjup............................................. 296
Panelbelysning........................................... 79
PACOS....................................................... 29
Panikfunktion........................................... 150
Motorbroms, automatisk......................... 267
Motorbromskontroll................................. 172
Nyckelfri start (keyless drive) 156, 157,
158,
159,
160,
N
Motor- och kupévärmare
direktstart/-avstängning..................... 127
meddelanden...................................... 129
tidur..................................................... 127
Nackskydd
mittplats bak......................................... 74
nedfällning...................................... 74, 75
Motorolja.......................................... 316, 365
filter..................................................... 316
Nyckel...................................... 148, 149, 159
Nollställning trippmätare.......... 106, 108, 110
Nyckelblad....................................... 153, 154
Panoramatak
gardin.................................................... 97
ventilationsläge..................................... 98
öppning och stängning......................... 97
Parkeringsbroms..................................... 271
Parkeringshjälp........................................ 224
bakåt................................................... 225
felindikering........................................ 227
12 Index
funktion............................................... 224
sensorer för parkeringshjälp............... 227
Rostskydd................................................ 351
R
Parkeringshjälpkamera............................ 228
inställningar......................................... 230
Radarsensor............................................ 180
begränsningar..................................... 188
PCC – Personal Car Communicator
funktioner............................................ 150
räckvidd...................................... 152, 156
Ratt............................................................
eluppvärmning......................................
knappsats.............................................
paddel...................................................
rattinställning........................................
Pisksnärtsskador, WHIPS.......................... 33
Polering.................................................... 350
Positions-/parkeringsljus........................... 79
Power guide............................................... 63
Powershift växellåda........................ 253, 289
Provisorisk däcktätning...........................
efterkontroll.........................................
pumpning av däck..............................
utförande............................................
304
307
308
306
Provisorisk däcktätningssats
placering............................................. 304
tätningsvätska.................................... 309
översikt............................................... 305
Q
Queue Assist............................................ 186
76
77
76
76
76
Rattlås...................................................... 243
Rotationsriktning...................................... 293
Rundslagningsskydd
ROPS (Roll Over Protection System).... 35
Ryggstöd................................................... 71
framsäte, fällning.................................. 71
Ryggstöd baksäte, fällning........................ 75
Rattmotstånd, hastighetsberoende......... 236
S
Regenerering........................................... 280
Sensus....................................................... 68
Reglage, ljus.............................................. 77
Serviceläge.............................................. 329
Regnsensor................................................ 90
Serviceprogram....................................... 311
Rekommendationer vid körning............... 276
Sidokrockkudde, SIPS......................... 31, 35
Rekommenderade barnskydd
tabell..................................................... 39
Signalhorn.................................................. 77
Relä-/säkringsbox, se Säkringar.............. 336
Skyddsgaller............................................ 145
Rengöring
automattvätt.......................................
biltvätt.................................................
fälgar...................................................
klädsel.................................................
säkerhetsbälten..................................
Skyddsnät................................................ 144
349
349
350
351
353
Reservhjul................................................ 299
montering............................................ 301
ROPS (Roll Over Protection System)......... 35
12
SIPS-bag................................................... 31
Slitagevarnare.......................................... 294
Släpfordon
självsvängning.................................... 287
Släpfordonsstabilisator.................... 172, 287
Släpvagn.................................................. 282
kabel................................................... 282
körning med släpvagn........................ 282
405
12 Index
Sotfilter.................................................... 280
Styrkraftsnivå, se Rattmotstånd.............. 236
SOTFILTER FULLT.................................. 280
Styrservoolja
kvalitet................................................ 371
Spin control............................................. 171
Spolare
bakruta.................................................. 91
spolarvätska, påfyllning...................... 331
vindruta................................................. 90
Spolarvätska
volym.................................................. 371
Spolarvätska, påfyllning........................... 331
12
Spolmunstycken, uppvärmda.................... 90
Stabilitet- och dragkraftssystem
handhavande...................................... 172
Stabilitets- och dragkraftssystem.... 171, 173
Stabilitetssystem..................................... 171
Start/Stop................................................ 256
funktion och handhavande................. 257
motorn stoppar inte............................ 258
Startbatteri....................................... 275, 380
specifikation........................................ 380
överbelastning.................................... 275
Starthjälp................................................. 247
Startspärr................................................. 149
Stenskott och repor................................. 353
Stol, se Säten............................................ 71
Strålkastare.............................................. 323
406
Ställa in tidsavstånd................................. 193
Stämningsljus............................................ 88
Svängningsdämpare................................ 284
Symboler
kontrollsymboler....................... 60, 62, 64
varningssymboler........................... 60, 62
Symboler och meddelanden
Adaptiv farthållare............................... 191
Driver Alert Control............................. 217
Kollisionsvarnare med autobroms.......................................... 202, 213
Lane Departure Warning..................... 222
System
löser ut.................................................. 35
Säkerhetsbälte...........................................
baksäte.................................................
bältesförsträckare.................................
bältespåminnare...................................
graviditet...............................................
lossa.....................................................
ta på......................................................
23
25
26
25
24
24
24
Säkerhetsläge............................................ 36
förflyttning............................................. 38
startförsök............................................. 37
Säkerhetsspärr
barn....................................................... 38
Säkringar.................................................. 336
allmänt................................................ 336
byte..................................................... 336
kallzon................................................. 347
lastutrymme........................................ 346
motorrum............................................ 338
Start/Stop........................................... 347
under handskfack....................... 342, 344
Säkringscentral........................................ 336
Säten.......................................................... 71
elmanövrerade...................................... 72
eluppvärmning.................................... 119
fällning av ryggstöd bak....................... 75
fällning av ryggstöd fram...................... 71
nackskydd bak..................................... 74
T
Taklast, max vikt...................................... 360
Tankning
påfyllning............................................
tanklock..............................................
tanklucka............................................
tanklucka, manuell öppning................
277
277
277
277
Temperatur
faktisk temperatur............................... 113
12 Index
Temperaturreglering................................ 121
Typbeteckningar...................................... 356
Tjänstevikt................................................ 360
Typgodkännande
Bluetooth®.......................................... 383
fjärrnyckelsystem................................ 381
radarsystem........................................ 381
Torkarblad................................................
byte.....................................................
byte bakruta........................................
rengöring............................................
serviceläge..........................................
329
330
330
330
329
Tätningsvätska......................................... 309
Torkare och spolning................................. 89
Totalvikt................................................... 360
U
Traction control........................................ 171
Underhåll
rostskydd............................................ 351
Trafikskyltsinformation............................. 174
begränsningar..................................... 176
handhavande...................................... 174
Transmission............................................ 248
Upplåsning
från insidan......................................... 161
från utsidan......................................... 160
Transmissionsolja
volym och kvalitet............................... 369
Upplåsning med nyckelblad.................... 158
Transponder.............................................. 17
Urkoppling av växelväljarspärr................ 255
Trippmätare............................................... 67
Trippmätare nollställning......... 106, 108, 110
Uppvärmda spolmunstycken..................... 90
Utsläpp av koldioxid................................ 373
Tunneldetektering...................................... 80
Tunnelkonsol........................................... 136
12 V-uttag........................................... 138
cigarettändare och askkopp............... 136
Vadning.................................................... 274
Varningsblinkers........................................ 86
Varningslampa
adaptiv farthållare............................... 180
kollisionsvarnare................................. 208
stabilitets- och dragkraftssystem....... 171
Varningslampor
bältespåminnare............................. 25, 65
fel i bromssystemet.............................. 65
generatorn laddar inte.......................... 65
krockkuddar-SRS................................. 65
lågt oljetryck......................................... 65
parkeringsbroms åtdragen................... 65
varning.................................................. 65
12
Varningsljud
kollisionsvarnare................................. 208
Varningssymboler.......................... 60, 62, 65
Varningstriangel....................................... 303
Varselljus.................................................... 80
Trygghetsbelysning........................... 89, 150
TSA – släpfordonsstabilisator.......... 172, 287
V
W
WHIPS
barnstol/barnkudde.............................. 34
pisksnärtskydd............................... 33, 35
sittställning............................................ 34
Vattenavvisande ytskikt, rengöring.......... 351
Vatten- och smutsavvisande ytskikt........ 351
Vaxning.................................................... 350
Ventilation................................................ 116
Verktyg..................................................... 295
Tuta............................................................ 77
407
12 Index
Vikter
tjänstevikt........................................... 360
Vindruta
eluppvärmning.................................... 122
Yttre backspeglar...................................... 93
automatisk avbländning....................... 93
Vindruta, eluppvärmning............................ 94
Å
Vindrutespolning........................................ 90
Återställning av fönsterhissar..................... 92
Vindrutetorkare.......................................... 89
regnsensor............................................ 90
Återställning av yttre backspeglar............. 93
Vinterdäck................................................ 296
Vinterkörning............................................ 276
12
Volvo Sensus............................................. 68
Värmereflekterande vindruta...................... 17
Ä
Ägarmanual, miljömärkning....................... 21
Vätskor, volymuppgifter... 368, 369, 371, 372
Vätskor och oljor...................... 368, 369, 371
Växelindikator.......................................... 249
Växellåda................................................. 248
automat....................................... 249, 253
manuell............................................... 248
Växelväljarspärr....................................... 255
Växelväljarspärr, mekanisk urkoppling.... 255
Y
Yttermått.................................................. 359
Yttertemperaturmätare.............................. 67
408
Ö
Κverhettning............................................ 282
Volvo Car Corporation TP 16720 (Swedish), AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement