Volvo | XC40 Twin Engine | Ägarmanual | Volvo XC40 Twin Engine 2020 Late Ägarmanual

Volvo XC40 Twin Engine 2020 Late Ägarmanual
XC40
TWIN ENGINE
ÄG AR M ANU AL
VÄLKOMMEN!
Vi hoppas att du kommer att få glädje av många års körning i din
Volvo. Bilen är konstruerad för din och dina passagerares säkerhet
och komfort. Volvo strävar efter att konstruera en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka din trivsel med din Volvo rekommenderar vi att du läser
anvisningar och underhållsinformation i denna ägarmanual. Ägarma-
nualen finns även tillgänglig som mobilapp (Volvo Manual) och på
Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com).
Vi uppmanar också alla att alltid använda säkerhetsbälte i den här
och andra bilar. Du bör heller inte köra om du är påverkad av alkohol
eller mediciner – eller av någon anledning har försämrad körförmåga.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
ÄGARINFORMATION
DIN VOLVO
16
Volvo ID
26
Säkerhet
42
Ägarmanual i centerdisplay
17
Skapa och registrera ett Volvo ID
26
Säkerhet vid graviditet
42
Navigera i ägarmanual i centerdisplay
18
Drive-E – renare körglädje
28
Whiplash Protection System
43
Ägarmanual i mobila enheter
20
IntelliSafe – förarstöd och säkerhet
31
Säkerhetsbälten
44
Volvo Cars supportsida
21
32
Ta på och av säkerhetsbälte
45
Att läsa ägarmanualen
21
Sensus – uppkoppling och underhållning
23
35
46
Ägarmanualen och miljön
Mjukvaruuppdateringar
Bältesförsträckare
Inspelning av data
35
Återställa elektrisk bältesförsträckare*
47
Villkor för tjänster
36
Integritetspolicy för kunder
37
Viktig information om tillbehör
och extrautrustning
37
Installation av tillbehör
38
Inkoppling av utrustning till bilens
diagnosuttag
38
Visa bilens identifikationsnummer
Förardistraktion
2
SÄKERHET
Ägarinformation
39
40
Dörr- och bältespåminnare
47
Krockkuddar
48
Förarkrockkuddar
49
Passagerarkrockkudde
50
Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde*
51
Sidokrockkuddar
53
Krockgardiner
54
Säkerhetsläge
55
Starta och förflytta bilen efter
säkerhetsläge
55
Barnsäkerhet
56
Barnskydd
57
Övre fästpunkter för barnskydd
58
Nedre fästpunkter för barnskydd
58
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för
barnskydd
59
Barnskyddsplacering
60
DISPLAYER OCH
RÖSTSTYRNING
Barnskyddsmontering
61
63
Displayer och reglage vid föraren i
vänsterstyrd bil
72
Hantera meddelande sparat från
förardisplay
96
Översiktstabell för placering av
barnskydd
Översikt av centerdisplay
98
Tabell för placering av barnskydd
där bilens säkerhetsbälte används
64
Displayer och reglage vid föraren i
högerstyrd bil
73
Hantera centerdisplay
101
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
66
Förardisplay
75
Aktivera och deaktivera centerdisplay
104
Inställningar för förardisplay
77
Bränslemätare
78
Hybridmätare
78
Hybridbatterimätare
Färddator
Visa färddata i förardisplayen
Tabell för placering av ISOFIXbarnskydd
67
Navigera i centerdisplayens vyer
104
Hantera delvyer i centerdisplay
108
Funktionsvy i centerdisplay
111
79
Flytta appar och knappar i centerdisplay
113
80
Symboler i centerdisplayens statusfält
113
82
Tangentbordet i centerdisplay
115
Nollställa trippmätare
83
118
Visa färdstatistik i centerdisplayen
83
Ändra språk för tangentbordet i
centerdisplay
Inställningar för färdstatistik
84
118
Datum och tid
84
Skriva in tecken, bokstäver och
ord för hand i centerdisplay
Yttertemperaturmätare
85
Ändra utseendet i centerdisplay
120
Kontrollsymboler i förardisplayen
85
Stänga av och ändra volymen på
systemljud i centerdisplay
120
Varningssymboler i förardisplayen
87
Ändra systemenheter
121
Licensavtal för förardisplayen
88
Ändra systemspråk
121
Appmeny i förardisplay
93
121
Hantera appmeny i förardisplay
94
Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy
Meddelande i förardisplay
94
Öppna kontextuell inställning i
centerdisplay
122
Hantera meddelande i förardisplay
95
Återställa användardata vid ägarbyte
123
Återställa inställningar i centerdisplay
123
3
BELYSNING
4
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Tabell över inställningar i centerdisplay
124
Ljusreglage
138
Rutor, glas och speglar
152
Förarprofiler
125
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
139
Klämskydd för rutor och solgardiner
152
Välja förarprofil
126
Positionsljus
139
Ändra namn på förarprofil
126
Varselljus
140
Skydda förarprofil
127
Halvljus
141
Koppla fjärrnyckel till förarprofil
127
Använda helljus
141
Återställa inställningar i förarprofiler
128
Automatiskt helljus
142
Meddelande i centerdisplay
129
Använda blinkers
143
Hantera meddelande i centerdisplay
129
Aktiva kurvljus*
144
Hantera meddelande sparat från
centerdisplay
130
Dimstrålkastare/kurvtagningsljus*
144
Dimljus bak
Röststyrning
131
Använda röststyrning
132
Röststyra telefon
133
Röststyra radio och media
134
Inställningar för röststyrning
135
Återställningssekvens för klämskydd
152
Fönsterhissar
153
Manövrera fönsterhissar
153
Backspeglar
155
Justera backspeglarnas avbländning
155
Justera vinkling av yttre backspeglar
156
Panoramatak*
158
Manövrera panoramatak*
159
145
Automatisk stängning av panoramatakets* solgardin
161
Bromsljus
146
Torkarblad och spolarvätska
161
Nödbromsljus
146
Använda vindrutetorkare
162
Varningsblinkers
147
Använda regnsensorn
163
Använda ledbelysning
147
164
Trygghetsbelysning
148
Använda regnsensorns minnesfunktion
Interiör belysning
148
Använda vindrute- och strålkastarspolare
164
Justera interiör belysning
150
Använda bakrutetorkare och -spolare
165
Använda automatisk bakrutetorkning vid backning
166
SÄTEN OCH RATT
KLIMAT
Manuellt framsäte
168
Klimat
178
Elmanövrerat* framsäte
169
Klimatzoner
178
Justera elmanövrerat* framsäte
169
Klimatsensorer
178
Använda lagrad position för säte
och backspeglar
170
Upplevd temperatur
179
Justera* sittdynans längd i framsäte
170
Justera svankstöd* i framsäte
171
Fälla ryggstöd i baksätet
171
Justera nackskydd i baksätet
173
Rattens reglage och signalhorn
174
Rattlås
Justera ratt
Aktivera och deaktivera automatisk start av eluppvärmd ratt*
191
Aktivera autoreglerat klimat
192
Aktivera och deaktivera luftåtercirkulation
192
Röststyra klimat
179
Luftkvalitet
Aktivera och deaktivera tidsinställning för luftåtercirkulation
193
180
Clean Zone*
181
Aktivera och deaktivera max defroster
193
Clean Zone Interior Package*
181
194
Interior Air Quality System*
182
Aktivera och deaktivera eluppvärmd vindruta*
182
Aktivera och deaktivera automatisk start av eluppvärmd vindruta*
195
175
Aktivera och deaktivera luftkvalitetssensor*
175
Kupéfilter
182
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
196
Luftfördelning
183
183
Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken
Aktivera och deaktivera automatisk start av eluppvärmd bakruta
och yttre backspeglar
196
Ändra luftfördelning
184
Reglera fläktnivå för framsäte
197
Tabell över luftfördelningsalternativ
185
Klimatreglage
188
Aktivera och deaktivera eluppvärmt framsäte*
189
Aktivera och deaktivera automatisk start av eluppvärmt framsäte*
190
Aktivera och deaktivera eluppvärmt baksäte*
190
Aktivera och deaktivera eluppvärmd ratt*
191
Reglera temperatur för framsäte
197
Synkronisera temperatur
198
Aktivera och deaktivera luftkonditionering
199
Parkeringsklimat
199
Förkonditionering
200
Starta och stänga av förkonditionering
200
Tidsinställning för förkonditionering
202
Lägga till och redigera tidsinställning för förkonditionering
202
5
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Aktivera och deaktivera tidsinställning för förkonditionering
204
Ta bort tidsinställning för förkonditionering
204
Klimatkomfort vid parkering
205
Starta och stänga av klimatkomfort vid parkering
205
Symboler och meddelanden för
parkeringsklimat
207
Värmare
214
Automatisk låsning vid körning
248
Inställning för låsindikering
215
248
Fjärrnyckel
215
Öppna och stänga elmanövrerad
baklucka*
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel
217
Programmera maxöppning för
elmanövrerad baklucka*
251
Inställningar för fjärrstyrd och insides upplåsning
218
Låsa upp baklucka med fjärrnyckel
219
Fjärrnyckelns räckvidd
219
Byta batteri i fjärrnyckel
220
Parkeringsvärmare
210
Beställa fler fjärrnycklar
224
Tillskottsvärmare
211
Löstagbart nyckelblad
224
Låsa och låsa upp med löstagbart
nyckelblad
225
Elektronisk startspärr
227
Typgodkännande för fjärrnyckelsystemet
228
Aktivera och deaktivera automatisk start av tillskottsvärmare
6
209
Låsindikering
212
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
241
Låsa och låsa upp nyckelfritt*
242
Inställningar för nyckelfri upplåsning*
243
Låsa upp bakluckan nyckelfritt*
243
Antennplaceringar för start- och
låssystem
244
Låsa och låsa upp från bilens insida
245
Låsa upp bakluckan från bilens insida
246
Aktivera och deaktivera barnsäkerhetsspärr
247
Hantera baklucka med fotrörelse*
252
Privat låsning
253
Aktivera och deaktivera privat låsning
254
Larm*
255
Aktivera och deaktivera larm*
256
Reducerad larmnivå*
258
Blockerat låsläge*
258
Deaktivera blockerat låsläge* tillfälligt
259
FÖRARSTÖD
Förarstödsystem
262
Trafikskyltsinformation*
282
Deaktivera farthållare
297
Hastighetsberoende rattmotstånd
262
283
Beredskapsläge för farthållare
298
Elektronisk stabilitetskontroll
263
Aktivera eller deaktivera trafikskyltsinformation*
Elektronisk stabilitetskontroll i
sportläge
264
Displayvisning för trafikskyltsinformation*
284
Aktivera eller deaktivera sportläge
för elektronisk stabilitetskontroll
265
Trafikskyltsinformation och
Sensus Navigation*
Symboler och meddelanden för
elektronisk stabilitetskontroll
266
Adaptiv farthållare*
298
Reglage för adaptiv farthållare*
300
286
Displayvisning för den adaptiva
farthållaren*
300
Varning för hastighetsbegränsning
och fartkamera från trafikskyltsinformation*
286
Välj och aktivera adaptiv farthållare*
301
Deaktivera adaptiv farthållare*
302
Beredskapsläge för adaptiv farthållare*
303
Begränsningar för adaptiv farthållare*
304
Skifta mellan farthållare och adaptiv farthållare* i centerdisplayen
305
306
Connected Safety
267
Aktivera eller deaktivera
Connected Safety
Aktivera eller deaktivera varningar
från trafikskyltsinformation*
287
268
Begränsningar för Connected Safety
288
269
Begränsningar för trafikskyltsinformation*
City Safety™
269
Fartbegränsare
289
Delfunktioner för City Safety
271
Välj och aktivera fartbegränsare
290
Symboler och meddelanden för
adaptiv farthållare*
Ställa in varningsavstånd för City
Safety
272
Deaktivera fartbegränsare
290
Pilot Assist*
307
Tillfällig deaktivering av fartbegränsare
Detektering av hinder med City Safety
291
273
Reglage för Pilot Assist*
309
Begränsningar för fartbegränsare
City Safety i korsande trafik
291
275
Displayvisning för Pilot Assist*
310
Automatisk fartbegränsare
Begränsningar för City Safety i
korsande trafik
292
276
Välj och aktivera Pilot Assist*
311
Aktivera eller deaktivera automatisk fartbegränsare
293
Deaktivera Pilot Assist*
312
Automatisk bromsning vid förhindrad undanmanöver med City
Safety
277
Ändra tolerans för automatisk fartbegränsare
294
Beredskapsläge för Pilot Assist*
313
314
City Safety bromsar för mötande
fordon
277
Begränsningar för automatisk fartbegränsare
295
Tillfällig frånkoppling av styrassistans med Pilot Assist*
Begränsningar för Pilot Assist*
314
Begränsningar för City Safety
278
Farthållare
295
317
Meddelanden för City Safety
281
Välj och aktivera farthållare
296
Symboler och meddelanden för
Pilot Assist*
7
8
Begränsningar för styrassistans
vid kollisionsrisk
335
Begränsningar för parkeringshjälp
351
Symboler och meddelanden för
styrassistans vid kollisionsrisk
336
Symboler och meddelanden för
parkeringshjälp
352
Rear Collision Warning*
337
Parkeringshjälpkamera*
353
Begränsningar för Rear Collision
Warning*
337
354
320
Parkeringshjälpkamerornas placering och upptagningsområde*
Ställ in tidsavstånd till framförvarande fordon
321
BLIS*
338
Körlägen vid användning av tidsavstånd till fordon
323
Aktivera eller deaktivera BLIS
339
Begränsningar för BLIS
340
Automatisk bromsning med förarstöd
323
Meddelanden för BLIS
341
Körfältsassistans
324
Driver Alert Control
Aktivera eller deaktivera körfältsassistans
326
Aktivera eller deaktivera Driver
Alert Control
Välj assistansalternativ för
körfältsassistans
326
Välj guide till rastplats vid varning
från Driver Alert Control
343
Använda aktiv parkeringshjälp*
365
Lämna parallell parkering med
aktiv parkeringshjälp*
368
Begränsningar för aktiv parkeringshjälp*
368
Meddelanden för aktiv parkeringshjälp*
371
Omkörningsassistans*
318
Använda omkörningsassistans
318
Varning från förarstöd vid kollisionsrisk
319
Målbyte med förarstöd
320
Ställ in lagrad hastighet för förarstöd
Hjälplinjer för parkeringshjälpkamera*
356
Sensorfält för parkeringshjälp
358
Aktivera parkeringshjälpkamera
359
Symboler och meddelanden för
parkeringshjälpkamera
361
342
Aktiv parkeringshjälp*
363
343
Varianter av parkering med aktiv
parkeringshjälp*
364
Begränsningar för körfältsassistans
327
Begränsningar för Driver Alert Control
344
Symboler och meddelanden för
körfältsassistans
328
Cross Traffic Alert*
344
Displayvisning för körfältsassistans
330
Aktivera eller deaktivera Cross
Traffic Alert*
345
Styrassistans vid kollisionsrisk
331
Begränsningar för Cross Traffic Alert*
346
Aktivera eller deaktivera styrassistans vid kollisionsrisk
332
Meddelanden för Cross Traffic Alert*
347
Styrassistans vid risk för avåkning
332
Parkeringshjälp*
348
Styrassistans vid risk för kollision
med mötande
333
Parkeringshjälp framåt, bakåt och
utmed sidorna*
349
Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån*
334
Aktivera eller deaktivera parkeringshjälp*
350
Radarenhet
372
Typgodkännande för radarenhet
373
Kameraenhet
381
Begränsningar för kamera- och
radarenhet
381
Rekommenderat underhåll för
kamera- och radarenhet
384
ELDRIFT OCH LADDNING
Symboler och meddelanden för
kamera- och radarenhet
386
START OCH KÖRNING
Allmänt om Twin Engine
390
Starta bilen
412
Laddning av hybridbatteriet
391
Stänga av bilen
413
Laddström
392
Tändningslägen
414
Laddkabel
393
Välja tändningsläge
415
Jordfelsbrytare i laddkabeln
395
Alkolås*
415
Temperaturövervakning av laddkabeln
396
Förbikoppling av alkolås*
416
Öppna och stänga luckan till laddintaget
397
Inför motorstart med alkolås*
416
Starta laddning av hybridbatteriet
397
Bromsfunktioner
416
Laddstatus i bilens laddintag
399
Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet
401
Laddstatus i bilens förardisplay
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
404
406
Symboler och meddelanden gällande Twin Engine i förardisplayen
407
Långtidsförvaring av fordon med
hybridbatteri
409
Färdbroms
417
Bromsförstärkning
418
Bromsa på våta vägbanor
418
Bromsa på saltade vägbanor
419
Underhåll av bromssystem
419
Parkeringsbroms
419
Aktivera och deaktivera parkeringsbroms
420
Inställning för automatisk aktivering av parkeringsbroms
421
Parkera i backe
422
Vid fel på parkeringsbromsen
422
Automatisk broms vid stillastående
423
Aktivera och deaktivera automatisk broms vid stillastående
423
Hjälp vid start i backe
424
Automatisk inbromsning efter en
kollision
424
9
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
10
Regenererande bromsning*
425
Hantering av bränsle
445
Ljud, media och internet
468
Växellåda
425
Bensin
446
Ljudinställningar
468
Automatisk växellåda
426
Bensinpartikelfilter
447
Ljudupplevelse*
469
Växla med automatisk växellåda
426
Överhettning av motor och drivsystem
447
Appar
469
Växla med rattpaddlar*
428
Överbelastning av startbatteriet
448
Ladda ner appar
470
Växelväljarspärr
429
Använda starthjälp med annat batteri
449
Uppdatera appar
471
Kickdown-funktion
429
Dragkrok*
450
Ta bort appar
472
Symboler och meddelanden för
automatisk växellåda
429
Specifikationer för dragkrok*
451
Radio
472
Växlingsindikator
430
In- och utfällbar dragkrok*
452
Starta radio
473
Drivsystem
430
Köra med släpvagn
Start och stopp av förbränningsmotor i Twin Engine
431
454
Byta radioband och radiostation
473
Släpvagnsstabilisator*
455
Söka radiostation
474
Kontroll av släpvagnslampor
456
475
Dragkroksmonterad cykelhållare*
457
Spara radiokanaler i appen Radiofavoriter
Bogsering
458
Inställningar för radio
476
459
Körlägen
432
Ändra körläge
435
Energifördelning i hybriddrift med
hjälp av kartdata*
436
Sätta dit och ta bort bogserögla
Bärgning
460
Ekonomisk körning
437
HomeLink®*
460
Faktorer som påverkar räckvidden
vid eldrift
438
Programmera HomeLink®*
461
Hold och Charge-funktion
439
Använda HomeLink®*
463
Förberedelser inför en långresa
440
Typgodkännande för HomeLink®*
464
Vinterkörning
441
Kompass*
464
Vadning
442
Aktivera och deaktivera kompass*
464
Kalibrera kompass*
465
Öppna och stänga tanklucka
442
Fylla på bränsle
443
RDS-radio
477
Digitalradio*
478
Länka mellan FM och digitalradio*
478
Mediaspelare
479
Spela media
479
Styra och byta media
481
Söka media
482
Gracenote®
482
Video
483
Spela video
483
Spela DivX®
Växla mellan Bluetooth-anslutna
telefoner
498
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter
498
Hantera telefonsamtal
499
Hantera textmeddelande
500
Inställningar för textmeddelande
501
Hantera telefonbok
501
Inställningar för telefon
502
487
Inställningar för Bluetooth-enheter
502
488
Trådlös telefonladdare*
502
488
Använda trådlös telefonladdare*
503
Certifikat för trådlös laddare
504
484
Inställningar för video
484
Media via Bluetooth®
484
Ansluta enhet via Bluetooth®
485
Media via USB-ingång
485
Ansluta enhet via USB-ingång
485
Tekniska specifikationer för USBenheter
486
Kompatibla format för media
Apple®
CarPlay®*
Använda
Apple®
CarPlay®*
Inställningar för Apple® CarPlay®*
Tips vid användning av
CarPlay®*
Apple®
490
490
Android Auto*
491
Använda Android Auto*
492
Inställningar för Android Auto*
493
Tips vid användning av Android Auto*
493
Telefon
Internetansluten bil*
505
Ansluta bilen till internet via Bluetooth-ansluten telefon
506
Ansluta bilen till internet via telefon (Wi-Fi)
506
Ansluta bilen till internet via bilmodem (SIM-kort)
507
494
Inställningar för bilmodem*
508
Ansluta en telefon till bilen via
Bluetooth första gången
495
Dela ut internet från bilen via
Wi-Fi-hotspot
508
Ansluta en telefon till bilen via
Bluetooth automatiskt
497
Ingen eller dålig internetanslutning
509
Ta bort Wi-Fi nätverk
510
Ansluta en telefon till bilen via
Bluetooth manuellt
497
Teknik och säkerhet för Wi-Fi
510
Användarvillkor och datadelning
511
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon 498
Aktivera och deaktivera datadelning
511
Datadelning för tjänster
512
Lagringsutrymme på hårddisk
513
Licensavtal för ljud och media
514
11
HJUL OCH DÄCK
Däck
526
Dimensionsbeteckning för däck
527
548
LASTNING, FÖRVARING OCH
KUPÉ
Kupéns interiör
550
528
Tunnelkonsol
551
Däckens rotationsriktning
529
Använda cigarettändaren*
551
Slitagevarnare på däck
529
Tömma askkopp*
552
Kontrollera däcktryck
530
Eluttag
552
Justera däcktryck
530
Använda eluttag
553
Rekommenderat däcktryck
531
Använda handskfack
554
555
Dimensionsbeteckning för fälg
12
Pumpa däck med kompressorn
från däcktätningssats
Systemet för däcktrycksövervakning*
532
Solskydd
Spara nytt däcktryck i övervakningssystemet*
533
Lastutrymme
556
Rekommendationer vid lastning
Se däcktryckstatus i centerdisplay*
556
534
Taklast och lastning på lasthållare
Åtgärd vid varning för lågt däcktryck
557
535
Bärkassekrokar
Meddelanden för däcktrycksövervakning*
558
536
Lastsäkringsöglor
558
Byta hjul
537
Genomlastningslucka i baksäte*
559
Verktygssats
538
Fälla upp lastgolv
559
Domkraft*
539
Sätta dit och ta bort skyddsnät*
559
Hjulskruvar
540
Reservhjul*
540
Hantera reservhjul*
541
Vinterdäck
542
Snökedjor
542
Däcktätningssats
543
Använda däcktätningssats
544
Ta bort och förvara hatthylla
561
Förbandsväska*
562
Varningstriangel
562
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Volvos serviceprogram
564
Yttre lampors positioner
595
Bilens lack
611
Dataöverföring mellan bil och verkstad via Wi-Fi
564
Byta blinkerlampa bak
596
Bättring av mindre lackskador
612
Download Center
565
Byta bromsljuslampa
597
Kulörkoder
613
Hantera systemuppdateringar via
Download Center
565
Byta dimljuslampa bak
598
Byta torkarblad bakruta
613
Lampspecifikationer
599
Byta torkarblad vindruta
614
Rengöring av interiör
599
Försätta torkarbladen i serviceläge
615
Rengöra centerdisplay
600
Påfyllning av spolarvätska
616
Rengöra textilklädsel och innertakklädsel
601
Bilstatus
Boka service och reparation
566
567
Skicka bilinformation till verkstad
568
Lyfta bilen
569
Service på klimatanläggning
572
Öppna och stänga motorhuv
572
Motorrumsöversikt
574
Motorolja
575
Kontrollera och fylla på motorolja
Rengöra säkerhetsbälten
602
Rengöra golvmattor och iläggsmattor
603
Rengöra läderklädsel*
603
Rengöra läderratt
604
576
Rengöra interiöra plast-, metalloch trädetaljer
604
Fylla på kylvätska
578
Rengöring av exteriör
605
Startbatteri
579
Polering och vaxning
605
Hybridbatteri
581
Handtvätt
606
Symboler på batterier
581
Automatisk biltvätt
608
Återvinning av batteri
582
Högtryckstvätt
609
Säkringar och elcentraler
582
Rengöra torkarblad
609
Byta säkring
583
610
Säkringar i motorrum
584
Rengöra exteriöra plast-, gummioch prydnadsdetaljer
Säkringar under vänster framsäte
589
Rengöra fälgar
611
Lampbyte
595
Rostskydd
611
13
SPECIFIKATIONER
14
INDEX
Typbeteckningar
620
Mått
623
Vikter
624
Dragvikter och kultryck
625
Motorspecifikationer
627
Specifikationer för motorolja
628
Ogynnsamma körförhållanden för
motorolja
629
Specifikationer för kylvätska
630
Specifikationer för transmissionsolja
630
Specifikationer för bromsvätska
630
Bränsletankvolym
631
Specifikationer för luftkonditionering
631
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
633
Godkända hjul- och däckdimensioner
636
Lägsta tillåtna lastindex och hastighetsklass för däck
637
Godkända däcktryck
638
Index
639
ÄGARINFORMATION
ÄGARINFORMATION
Ägarinformation
Mobilapp
Ägarinformation finns tillgänglig i flera olika
produktformat, både digitalt och tryckt. Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, som
mobilapp och på Volvo Cars supportsida. I
handskfacket finns en Quick Guide och ett
supplement till ägarmanualen med bl.a. information om säkringar och specifikationer. En
tryckt ägarmanual är möjlig att efterbeställa.
I App Store eller Google Play,
sök efter ”Volvo Manual”,
ladda ner appen till din
smartphone eller surfplatta
och välj bil. I appen finns
instruktionsvideor samt möjlighet till visuell navigering
med exteriöra och interiöra bilder av bilen.
Innehållet är sökbart och de olika avsnitten är
utformade för att lätt kunna navigeras
Volvo Cars supportsida
Bilens centerdisplay1
Gå in på https://
www.volvocars.com/intl/
support och välj ditt land. Här
hittar du ägarmanualer dels
online och dels i PDF-format.
På Volvo Cars supportsida
finns även instruktionsvideor
och ytterligare information och hjälp rörande
din Volvo och ditt bilägande. Sidan är tillgänglig för de flesta marknader.
I centerdisplayen, dra ner
toppvyn och tryck på
Ägarmanual. Här finns möjlighet till visuell navigering
med exteriöra och interiöra
bilder av bilen. Informationen
är sökbar och finns också
indelad i kategorier.
1
16
För marknader utan ägarmanual i centerdisplayen följer istället en tryckt fullständig manual med bilen.
Tryckt information
I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen1
som innehåller information
om säkringar och specifikationer, samt en sammanfattning av viktig och praktisk
information.
I tryckt format finns även en Quick Guide som
hjälper till att komma igång med de vanligast
använda funktionerna i bilen.
Beroende på vald utrustningsnivå, marknad,
etc. kan även ytterligare ägarinformation finnas i tryckt format i bilen.
En tryckt ägarmanual och tillhörande supplement är möjliga att efterbeställa. Kontakta en
Volvoåterförsäljare för beställning.
ÄGARINFORMATION
VIKTIGT
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett trafiksäkert sätt och att
aktuella lagar och bestämmelser följs. Det
är också viktigt att bilen sköts och hanteras
enligt Volvos rekommendationer i ägarinformationen.
Om det skulle skilja mellan informationen i
centerdisplayen och den tryckta informationen, är det alltid den tryckta informationen som gäller.
Ägarmanual i centerdisplay
I bilens centerdisplay finns ägarmanualen tillgänglig digitalt2.
Den digitala ägarmanualen nås från toppvyn
och i vissa fall nås även kontextuell ägarmanual från toppvyn.
Informationen i ägarmanualen nås direkt via
ägarmanualens startsida eller via dess toppmeny.
OBS
Den digitala ägarmanualen är inte tillgänglig under körning.
Ägarmanual
OBS
Att byta språk i centerdisplayen kan innebära att viss ägarinformation inte överensstämmer med nationella eller lokala lagar
och bestämmelser. Byt inte till ett svårförståeligt språk, det kan då bli svårt att hitta
tillbaka i strukturen i skärmen.
Relaterad information
•
•
•
•
Ägarmanual i centerdisplay (s. 17)
Ägarmanual i mobila enheter (s. 20)
Volvo Cars supportsida (s. 21)
Att läsa ägarmanualen (s. 21)
2 Gäller
för de flesta marknader.
Toppvyn med knappen för ägarmanual.
För att öppna ägarmanualen – dra ner toppvyn
i centerdisplayen och tryck på Ägarmanual.
}}
17
ÄGARINFORMATION
||
Kontextuell ägarmanual
Relaterad information
•
Navigera i ägarmanual i centerdisplay
(s. 18)
•
•
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 104)
Ladda ner appar (s. 470)
Navigera i ägarmanual i
centerdisplay
Den digitala ägarmanualen kan nås från centerdisplayens toppvy i bilen. Innehållet är sökbart och de olika avsnitten är utformade för
att lätt kunna navigeras.
Toppvyn med knappen för kontextuell ägarmanual.
Den kontextuella ägarmanualen är en genväg
till en artikel i ägarmanualen som beskriver
den aktiva funktionen som visas på skärmen.
När kontextuell ägarmanual är tillgänglig visas
den till höger om Ägarmanual i toppvyn.
Ett tryck på den kontextuella ägarmanualen
öppnar alltså en artikel i ägarmanualen som är
relaterad till det innehåll som visas på skärmen. T.ex. tryck på Manual Navigation – en
artikel som har att göra med navigation öppnas.
Detta gäller enbart vissa av apparna i bilen.
För nedladdade tredjepartsappar går det t.ex.
inte att komma åt appspecifika artiklar.
18
Ägarmanualen nås från toppvyn.
–
För att öppna ägarmanualen – dra ner
toppvyn i centerdisplayen och tryck på
Ägarmanual.
Det finns ett antal olika alternativ för att hitta
information i ägarmanualen. Alternativen går
att nå dels från ägarmanualens startsida och
dels från toppmenyn.
ÄGARINFORMATION
Öppna menyn i toppmenyn
–
Utvalda ämnen
Tryck på
i den övre listen i ägarmanualen.
> En meny för olika val för att hitta information öppnas:
Startsida
Tryck på symbolen för att
komma tillbaka till ägarmanualens startsida.
Kategorier
Artiklarna i ägarmanualen är
strukturerade i huvudkategorier och underkategorier.
Samma artikel kan förekomma i flera passande kategorier för att enklare kunna
hittas.
1.
Tryck på symbolen för att
komma till sida med länkar till
ett urval av artiklar som kan
vara bra att läsa för att lära
känna bilens vanligare funktioner. Artiklarna kan även
nås via kategorier, men finns
här samlade för en snabbare åtkomst. Tryck
på en artikel för att läsa den i sin helhet.
Hotspots för exteriör och interiör
Exteriöra och interiöra översiktsbilder av bilen. Olika
delar är utpekade med hotspots som leder vidare till
artiklar om respektive delar
av bilen.
artiklar (
) och
3. Tryck på en artikel för att öppna den.
För att backa, tryck på pilen bakåt.
För att backa, tryck på pilen bakåt.
Favoriter
Tryck på symbolen för att
komma till de artiklar som är
sparade som favoriter. Tryck
på en artikel för att läsa den i
sin helhet.
Spara eller ta bort artiklar som favoriter
Spara en artikel som favorit genom att trycka
på
längst upp till höger då en artikel är
öppen. När en artikel blivit sparad som favorit
är stjärnan ifylld: .
Video
1.
) visas.
3. Tryck på titeln för att öppna artikeln.
För att ta bort en artikel som favorit, tryck på
stjärnan igen i den aktuella artikeln.
Tryck på Kategorier.
> Huvudkategorierna visas i en lista.
2. Tryck på en huvudkategori ( ).
> En lista med underkategorier (
2. Tryck på en hotspot.
> Titeln på en artikel om området visas.
Tryck på Exteriör eller Interiör.
> Exteriöra eller interiöra bilder visas med
så kallade hotspots utplacerade. Hotspotsen leder till artiklar om respektive
del av bilen. Svep horisontellt över skärmen för att bläddra mellan bilderna.
Tryck på symbolen för att
komma till korta instruktionsfilmer för olika funktioner i
bilen.
}}
19
ÄGARINFORMATION
||
Ägarmanual i mobila enheter
Information
Tryck på symbolen för att få
information om vilken version
av ägarmanualen som är tillgänglig i bilen samt övrig nyttig information.
Ägarmanualen finns som mobilapp3 och är
tillgänglig både på App Store och Google
Play. Appen är anpassad för både smarttelefoner och surfplattor.
Använda sökfunktionen i toppmenyn
1.
Tryck på
i ägarmanualens toppmeny.
Ett tangentbord blir synligt i nedre delen
av skärmen.
2. Skriv in ett sökord, t.ex. "säkerhetsbälte".
> Förslag på artiklar och kategorier visas
allteftersom bokstäver skrivs in.
3. Tryck på artikeln eller kategorin för att
komma till den.
Relaterad information
•
•
•
Ägarmanual i centerdisplay (s. 17)
Tangentbordet i centerdisplay (s. 115)
Att läsa ägarmanualen (s. 21)
Ägarmanualen finns att ladda
ner som mobilapp på App
Store eller Google Play. QRkoden här bredvid leder direkt
till appen, sök annars efter
"Volvo manual" i App Store
eller Google Play.
I appen finns video samt exteriöra och interiöra bilder där olika delar av bilen är utpekade
med så kallade hotspots, som leder vidare till
artiklar om respektive område. Innehållet är
sökbart och de olika avsnitten är utformade för
att lätt kunna navigeras.
3 För
20
vissa mobila enheter.
Mobilappen är tillgänglig både på App Store och
Google Play.
Relaterad information
•
Att läsa ägarmanualen (s. 21)
ÄGARINFORMATION
Volvo Cars supportsida
Min Volvo på internet
Att läsa ägarmanualen
På Volvo Cars hem- och supportsida finns
ytterligare information rörande din bil. Där
kan du navigera vidare till Min Volvo, en personlig webbsida för dig och din bil.
Från www.volvocars.com är det möjligt att
navigera sig vidare till Min Volvo som är en
personlig webbsida för dig och din bil.
För att lära känna din nya bil, läs ägarmanualen redan före den första åkturen.
Att läsa ägarmanualen är ett sätt att bekanta
sig med nya funktioner, få råd om hur bilen ska
hanteras i olika situationer och lära sig utnyttja
bilens alla finesser. Var uppmärksam på de
säkerhetsanvisningar som finns i ägarmanualen.
Support på internet
Gå in på https://www.volvocars.com/intl/
support för att besöka sidan. Supportsidan är
tillgänglig för de flesta marknader.
Här finns support för sådant som rör t.ex.
internetuppkopplade tjänster och funktioner,
Volvo On Call*, navigationssystemet* och
appar. Video och stegvisa instruktioner förklarar olika procedurer, t.ex. hur bilen ansluts till
internet via en mobiltelefon.
Nedladdningsbar information
Kartor
För bilar utrustade med Sensus Navigation
finns möjlighet att ladda ner kartor från supportsidan.
Ägarmanualer som PDF
Ägarmanualer finns tillgängliga för nedladdning i PDF-format. Välj bilmodell och modellår
för att ladda ner den manual som önskas.
Kontakt
På supportsidan finns kontaktuppgifter till
kundsupport och närmaste Volvoåterförsäljare.
Skapa ett personligt Volvo ID, logga in på Min
Volvo och få en översikt av bl.a. service, avtal
och garantier. På Min Volvo finns även information om modellanpassade tillbehör och
mjukvaror till bilen.
Relaterad information
•
Volvo ID (s. 26)
Syftet med ägarmanualen är att förklara alla
funktioner, tillval och tillbehör som är möjliga i
en Volvo. Den är inte tänkt som en garanti för
att alla dessa funktioner och tillval är inkluderade i varje bil. Viss terminologi kan skilja sig
från den terminologi som används inom försäljning, marknadsföring och reklammaterial.
Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för
att förbättra vår produkt. Modifieringar kan
medföra att information, beskrivningar och
illustrationer i ägarmanualen skiljer sig från
utrustningen i bilen. Vi förbehåller oss rätten
att göra ändringar utan föregående meddelande.
Avlägsna inte den här manualen ur bilen – om
problem skulle uppstå saknas då nödvändig
information om var och hur professionell hjälp
kan sökas.
© Volvo Car Corporation
}}
* Tillval/tillbehör.
21
ÄGARINFORMATION
||
Tillval/tillbehör
I ägarmanualen beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
OBS
Risk för egendomsskada
Obs-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
Alla, vid tid för publicering, kända typer av tillval/tillbehör markeras med en asterisk: *.
Dekaler
Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen
finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar till olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar och
bestämmelser.
Varning för personskada
I bilen finns olika typer av dekaler som är till
för att förmedla viktig information på ett tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller
tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
eller blått varningsfält och meddelandefält.
Används för att påvisa förekomst av fara som,
om varningen ignoreras, kan resultera i skador
på egendom.
Särskilda texter
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella skador.
22
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit
text/bild på svart meddelandefält. Används för
att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i allvarlig
personskada eller dödsfall.
* Tillval/tillbehör.
ÄGARINFORMATION
Information
Relaterad information
•
•
•
Ägarmanual i centerdisplay (s. 17)
Ägarmanual i mobila enheter (s. 20)
Volvo Cars supportsida (s. 21)
Ägarmanualen och miljön
Ägarmanualen är tryckt på papper med
ursprung i kontrollerade skogar.
Forest Stewardship Council (FSC)®-symbolen
visar att pappersmassan i en tryckt publikation
av ägarmanualen kommer från FSC®-certifierade skogar eller andra kontrollerade källor.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
meddelandefält.
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör
inte anspråk på att vara exakta avbildningar
av de som finns i bilen. Syftet är att visa
ungefär hur de ser ut och ungefär var på
bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
Relaterad information
•
Drive-E – renare körglädje (s. 28)
Bilder och videoklipp
Bilder och videoklipp som används i ägarmanualen är ibland schematiska och är avsedda
att ge en helhetsbild eller exempel på en viss
funktion. De kan avvika från bilens utseende
beroende på utrustningsnivå och marknad.
23
DIN VOLVO
DIN VOLVO
Volvo ID
Volvo ID är ett personligt ID som ger tillgång
till en mängd tjänster via ett och samma
användarnamn och lösenord.
OBS
De tillgängliga tjänsterna kan variera över
tid och beror på utrustningsnivå och marknad.
Exempel på tjänster:
•
Min Volvo – en personlig webbsida för dig
och din bil (minvolvo.volvocars.se).
•
Volvo On Call-app* – kontrollera bilen med
din telefon. Det går t.ex. att kontrollera
bränslenivå, visa närmaste bensinstation
och låsa bilen på distans.
•
Send to Car – skicka adresser från karttjänster på webben direkt till bilen.
•
Boka service och reparation – registrera
verkstad/återförsäljare på Min Volvo och
boka service direkt från bilen.
OBS
Om användarnamn/lösenord för en tjänst
(t.ex. Volvo On Call) ändras, ändras det
också automatiskt för andra tjänster.
1
26
Volvo ID skapas från bilen, Min Volvo eller
Volvo On Call-app1.
När Volvo ID är registrerat i bilen blir fler tjänster tillgängliga. Det går att använda flera Volvo
ID till samma bil och även ansluta flera bilar till
samma Volvo ID.
Relaterad information
•
•
Skapa och registrera ett Volvo ID (s. 26)
Boka service och reparation (s. 567)
Skapa och registrera ett Volvo ID
Det är möjligt att skapa Volvo ID på olika sätt.
Om Volvo ID skapas på Min Volvo eller med
Volvo On Call-app måste Volvo ID:t även registreras till bilen, för att de olika Volvo IDtjänsterna ska vara möjliga att använda.
Skapa ett Volvo ID med appen Volvo ID
1. Ladda ner appen Volvo ID från Download
Center i centerdisplayens appvy.
2. Starta appen och registrera en personlig
e-postadress.
3. Följ instruktionerna som automatiskt
skickas till den angivna e-postadressen.
> Ett Volvo ID är nu skapat och ID:t är
automatiskt registrerat till bilen.
Volvo ID-tjänsterna är nu möjliga att
använda.
Skapa ett Volvo ID på Min Volvo
1. Gå in på www.volvocars.com och navigera vidare till Min Volvo.
2. Ange en personlig e-postadress.
3. Följ instruktionerna som automatiskt
skickas till den angivna e-postadressen.
> Ett Volvo ID är nu skapat. Läs om hur
ID:t registreras till bilen nedan.
För dig med Volvo On Call*.
* Tillval/tillbehör.
DIN VOLVO
Skapa ett Volvo ID med Volvo On Call-app2
1. Ladda ner senaste versionen av Volvo On
Call-appen till telefonen3.
2. Välj att skapa Volvo ID.
3. Webbsidan för att skapa Volvo ID öppnas.
Fyll i efterfrågad information.
4. Kryssa i rutan för att acceptera villkoren.
5. Tryck på knappen som skapar ditt Volvo
ID.
6. Ett e-postmeddelande skickas till den
adress som angetts. Klicka på länken i epostmeddelandet för att aktivera Volvo
ID:t.
> Nu är Volvo ID:t klart att användas.
2. Starta appen och fyll i ditt Volvo ID/din epostadress.
3. Följ instruktionerna som automatiskt
skickas till e-postadressen som är kopplad
till ditt Volvo ID.
> Ditt Volvo ID är nu registrerat till bilen.
Volvo ID-tjänsterna är nu möjliga att
använda.
Relaterad information
•
•
•
•
Volvo ID (s. 26)
Ladda ner appar (s. 470)
Hantera systemuppdateringar via Download Center (s. 565)
Internetansluten bil* (s. 505)
Registrera ditt Volvo ID till bilen
Om Volvo ID skapades via webben eller med
Volvo On Call-appen, registrera det till bilen:
1.
Om det inte redan är gjort, ladda ner
appen Volvo ID från Download Center i
centerdisplayens appvy.
OBS
För att ladda ner appar måste bilen vara
ansluten till internet.
2 Bilar med Volvo On Call*.
3 Finns att hämta via t.ex. Apple
App Store eller Google Play.
* Tillval/tillbehör.
27
DIN VOLVO
Drive-E – renare körglädje
Volvo Car Corporation arbetar ständigt med
utveckling av säkrare och mer effektiva pro-
Miljöomsorg är ett av Volvo Cars kärnvärden
och vägleder all verksamhet. Miljöarbetet
utgår från bilens hela livscykel och tar hänsyn
till den miljöpåverkan den har, från design till
skrotning och återvinning. Volvo Cars har som
grundprincip att varje ny produkt som tas fram
ska påverka miljön mindre än den produkt den
ersätter.
Ett resultat av Volvos miljöarbete är utvecklingen av de mer effektiva och mindre förorenande drivlinorna Drive-E. Den personliga miljön är också något Volvo värnar om – luften
28
dukter och lösningar för att minska den negativa påverkan på miljön.
inne i en Volvo är t.ex. renare än luften utanför
tack vare klimatanläggningen.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav. Alla Volvos tillverkningsenheter ska
vara ISO 14001-certifierade, vilket stödjer ett
systematiskt arbete med verksamhetens miljöfrågor som leder till ständiga förbättringar
med minskad miljöpåverkan. Innehav av ISOcertifikatet innebär även att gällande miljölagar och föreskrifter följs. Volvo ställer dessutom krav på att samarbetspartners också ska
uppfylla dessa krav.
Bränsleförbrukning
Eftersom en stor del av den totala miljöpåverkan från en bil uppstår när den används ligger
tyngdpunkten i Volvo Cars miljöarbete på att
minska bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp
och andra luftföroreningar. Volvos bilar har
konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina
respektive klasser. Lägre bränsleförbrukning
ger generellt lägre utsläpp av växthusgasen
koldioxid.
DIN VOLVO
Bidra till en bättre miljö
En energieffektiv och bränslesnål bil kan bidra
till minskad påverkan på miljön och även innebära en minskad kostnad för ägaren av bilen.
Som förare är det lätt att själv minska bränsleförbrukningen och därigenom både spara
pengar och bidra till en bättre miljö – här följer
några råd:
•
Planera för en effektiv medelhastighet.
Hastigheter över ca 80 km/h (ca 50 mph)
samt under 50 km/h (ca 30 mph) medför
förhöjd energiförbrukning.
•
Följ Service- och garantibokens rekommenderade intervaller gällande service och
underhåll av bilen.
•
Undvik tomgångskörning – stäng av
motorn vid längre väntetider. Ta hänsyn till
lokala bestämmelser.
•
Planera färdvägen – många onödiga stopp
och ojämn hastighet bidrar till ökad bränsleförbrukning.
•
Använd förkonditionering – det kan förbättra räckvidden för hybridbatteriet och
minskar energibehovet under färd.
Tänk även på att hantera miljöfarligt avfall som
t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat
sätt. Rådgör med en verkstad vid osäkerhet
om hur denna typ av avfall ska deponeras – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och
ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö
och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger avgasutsläppen långt under gällande normer.
Ren luft i kupén
Ett luftfilter bidrar till att hindra att damm och
pollen kommer in i kupén via luftintaget.
Luftkvalitetssystemet Interior Air Quality
System (IAQS)* säkerställer att den inkommande luften är renare än luften utanför i trafikerad miljö.
Systemet renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och
marknära ozon. Om utomhusluften är förorenad stängs luftintaget och luften återcirkuleras. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät
trafik, köer eller tunnlar.
IAQS är en del av Clean Zone Interior Package
(CZIP)*, som även omfattar en funktion som
gör att fläkten startar när bilen låses upp med
fjärrnyckeln.
Interiör
Materialet som används i interiören i en Volvo
är noga utvalt och har testats för att vara trivsamt och behagligt. Några av detaljerna är
handgjorda, exempelvis sys sömmarna till
ratten för hand. Interiören är kontrollerad för
att inte avge stark lukt eller ämnen som orsakar besvär vid t.ex. stark värme och starkt ljus.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du även
till en renare miljö. När Volvos verkstäder får
förtroendet för service och underhåll av din bil
blir den en del i Volvos system. Volvo ställer
krav på hur verkstadslokalerna ska vara utformade för att förhindra spill och utsläpp i miljön. Verkstadspersonalen har det kunnande
och de verktyg som behövs för att garantera
god miljöomsorg.
Återvinning
Eftersom Volvo arbetar utifrån ett livscykelperspektiv är det även viktigt att bilen återvinns på ett miljömässigt riktigt sätt. Nästan
hela bilen är återvinningsbar. Bilens siste
ägare ombeds därför att kontakta en återförsäljare för hänvisning till en certifierad/
godkänd återvinningsanläggning.
Relaterad information
•
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 633)
•
•
Ekonomisk körning (s. 437)
Starta och stänga av förkonditionering
(s. 200)
}}
* Tillval/tillbehör.
29
DIN VOLVO
||
30
•
•
Ägarmanualen och miljön (s. 23)
Luftkvalitet (s. 180)
DIN VOLVO
IntelliSafe – förarstöd och säkerhet
IntelliSafe är Volvo Cars tankesätt kring bilsäkerhet. IntelliSafe består av ett antal
system4 och syftar till att göra bilfärden
säkrare, förebygga skador och skydda passagerare och övriga trafikanter.
VARNING
Funktionerna är kompletterande hjälpmedel - de kan inte hantera alla situationer i
alla förhållanden.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt samt enligt gällande trafikregler och bestämmelser.
Stödja
I syfte att hjälpa föraren att framföra bilen på
ett säkrare sätt har IntelliSafe följande funktioner.
•
•
•
•
•
•
•
•
Automatiskt helljus
Tunneldetektering
Pilot Assist
Cross Traffic Alert*
Blind Spot Information*
Parkeringshjälp*
Aktiv parkeringshjälp*
Parkeringshjälpkamera*
4 Vissa av systemen
5 All Wheel Drive
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trafikskyltsinformation*
OBS
Elektronisk stabilitetskontroll
Läs de individuella delarna om varje system
för att fullt ut förstå funktionerna och ta del
av viktiga varningar.
Roll Stability Control
Fartbegränsare*
Farthållare
Adaptiv farthållare*
Rear Collision Warning
Driver Alert Control
Fyrhjulsdrift5
Relaterad information
•
•
•
Automatiskt helljus (s. 142)
Säkerhet (s. 42)
Förarstödsystem (s. 262)
Förebygga
I syfte att hjälpa föraren att förebygga en
olycka har IntelliSafe följande funktioner.
• City Safety
• Connected Safety
• Avståndsvarning*
• Körfältsasssistans
• Assistans vid kollisionsrisk
Skydda
I syfte att skydda förare och passagerare i
vissa situationer vid händelse av en olycka har
IntelliSafe följande samverkande funktioner.
•
•
•
Whiplash Protection System
Säkerhetsbälten med bältesförsträckare
Krockkuddar
är standardmonterade medan andra är tillval. Detta kan variera beroende på marknad, årsmodell och bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
31
DIN VOLVO
Sensus – uppkoppling och
underhållning
Sensus gör det möjligt att använda olika
typer av appar samt göra bilen till en Wi-Fihotspot.
Detta är Sensus
32
Sensus erbjuder ett intelligent gränssnitt och
uppkoppling mot den digitala världen. En
intuitiv navigationsstruktur gör det möjligt att
få relevant stöd, information och underhållning
när det är nödvändigt, utan att distrahera föraren.
Information när den behövs, där den
behövs
De olika displayerna i bilen ger information vid
rätt tillfälle. Informationen visas på olika ställen
baserat på hur den bör prioriteras av föraren.
Sensus omfattar alla lösningar i bilen som har
att göra med underhållning, uppkoppling, navigation* och användargränssnittet mellan förare och bil. Det är Sensus som gör kommunikation möjlig mellan dig, bilen och omvärlden.
* Tillval/tillbehör.
DIN VOLVO
Olika typer av information visas i olika displayer beroende på hur informationen bör prioriteras.
Förardisplay
Förardisplayen visar information om bl.a.
hastighet och t.ex. inkommande samtal eller
information om vilken låt som spelas. Den
hanteras med rattens två knappsatser.
Centerdisplay
Förardisplay6.
6 Bilden
är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
}}
33
DIN VOLVO
||
Många av bilens huvudfunktioner styrs från
centerdisplayen, en pekskärm som reagerar
vid beröring. Antalet fysiska knappar och reglage i bilen är därför minimalt. Skärmen kan
hanteras med eller utan handskar på.
Härifrån kontrolleras t.ex. klimatanläggningen,
underhållningssystemet och sätespositionen*.
Informationen som visas i centerdisplayen kan
hanteras av föraren eller någon annan i bilen
när tillfälle ges.
Röststyrningssystemet
Röststyrningssystemet kan
användas utan att föraren
behöver ta händerna från
ratten. Systemet kan förstå
naturligt tal. Använd röststyrningen för att exempelvis
spela en låt, ringa någon, höja
värmen eller läsa upp ett textmeddelande.
Relaterad information
•
•
•
•
•
34
Förardisplay (s. 75)
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Röststyrning (s. 131)
Internetansluten bil* (s. 505)
Dela ut internet från bilen via Wi-Fi-hotspot (s. 508)
* Tillval/tillbehör.
DIN VOLVO
Mjukvaruuppdateringar
Inspelning av data
För att du som Volvokund ska få bästa möjliga upplevelse av din bil utvecklar Volvo ständigt systemen i bilarna och de tjänster som
du erbjuds.
Hos en auktoriserad Volvoåterförsäljare kan du
i samband med service uppdatera mjukvaran i
din Volvo till senaste versionen. Med den
senaste mjukvaruuppdateringen kan du dra
nytta av tillgängliga förbättringar, inklusive de
som kommit med tidigare mjukvaruuppdateringar.
Som en del av Volvos säkerhets- och kvalitetsarbete registreras viss information om
drift, funktionalitet och tillbud i bilen.
Fordon som är utrustade med VCM High7 kan
samla in data om fordonets säkerhetsfunktioner samt övriga funktioner i fordonet. Datan
samlas in för produktutveckling, kvalitetsuppföljning, säkerhetsarbete samt för att förbättra
och övervaka fordonets kvalitet och dess
säkerhetsfunktioner. Syftet med insamlingen
av datan är även att hantera Volvo Personvagnars garantiuppdrag samt uppfylla lagkrav
som är relaterade till motorutsläppsdata.
För mer information om vilka uppdateringar
som kommit och svar på vanliga frågor, gå in
på https://www.volvocars.com/intl/support.
OBS
Funktionalitet efter uppdatering kan variera
beroende på marknad, modell, modellår
och tillval.
Relaterad information
•
Sensus – uppkoppling och underhållning
(s. 32)
•
Hantera systemuppdateringar via Download Center (s. 565)
7
Vehicle Connectivity Module
OBS
I samband med datainsamlingen, kan
Volvo komma att använda en liten del av
fordonets dataplan med upp till 10 MB/
månad.
Detta fordon är utrustat med en ”Event Data
Recorder” (EDR). Dess huvudsakliga syfte är
att registrera och spela in data i samband med
trafikolyckor eller krockliknande situationer,
såsom tillfällen då krockkudden löses ut eller
då fordonet slår i ett väghinder. Datan registreras i syfte att öka förståelsen för hur fordonets system fungerar i dessa typer av situationer. EDR:en är utformad för att spela in
data relaterade till fordonsdynamik och säkerhetssystem under en kort tid, vanligen
30 sekunder eller mindre.
EDR:en i detta fordon är konstruerad för att
vid trafikolyckor eller krockliknande situationer
spela in data relaterad till:
•
•
Hur de olika systemen i bilen fungerade;
•
Förarens användning av gas- eller bromspedalen;
•
Vilken hastighet fordonet framfördes i.
Huruvida förar- och passagerarsäkerhetsbälten var spända/fästa;
Dessa kan bidra till att ge förståelse för de
omständigheter under vilka trafikolyckor och
skador uppstår. Data spelas in av EDR:en
endast om en icke-trivial krocksituation uppstår – inga data registreras av EDR:en under
normala körförhållanden. Systemet registrerar
heller aldrig vem som kör fordonet eller den
geografiska positionen för den uppkomna
krock- eller tillbudssituationen. Andra parter,
såsom polismyndigheter, kan däremot
använda sig av den inspelade datan i kombination med den typ av personligt identifierbar
information som rutinmässigt samlas in vid en
trafikolycka. För att kunna tolka den registrerade datan krävs specialutrustning och tillgång
till antingen fordonet eller EDR:en.
}}
35
DIN VOLVO
Bilen är utöver EDR:en utrustad med ett antal
datorer som har till uppgift att kontinuerligt
kontrollera och övervaka bilens funktion. De
kan spela in data under normala körförhållanden, men framförallt om de registrerar ett
fel som rör fordonets drift och funktionalitet
eller vid aktivering av fordonets aktiva förarstödfunktion (t.ex. City Safety och autobromsfunktionen).
En del av den inspelade datan krävs för att
tekniker ska kunna utföra service och underhåll i syfte att diagnostisera och åtgärda eventuella fel som har inträffat i fordonet. Den registrerade informationen behövs även för att
Volvo ska kunna uppfylla juridiska krav enligt
lag och myndighet. Information som är registrerad i fordonet ligger lagrad i dess datorer
tills dess att fordonet servas eller repareras.
Utöver ovanstående kan den registrerade
informationen användas i aggregerad form i
forsknings- och produktutvecklingssyfte för
att kontinuerligt förbättra säkerheten och kvaliteten på Volvos bilar.
Volvo kommer inte att medverka till att ovan
beskriven information lämnas ut till tredje part
utan fordonsägarens samtycke. På grund av
nationella lagkrav och föreskrifter kan Volvo
däremot tvingas att lämna ut information av
den här typen till polismyndigheter eller andra
myndigheter som kan hävda laglig rätt att få
tillgång till denna. För att kunna läsa ut och
tolka den inspelade datan krävs speciell tek-
36
nisk utrustning, som Volvo och verkstäder
som ingått avtal med Volvo har tillgång till.
Volvo ansvarar för att information, som förs
över till Volvo i samband med service och
underhåll, lagras och hanteras på ett säkert
sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga
lagkrav. För ytterligare information – kontakta
en Volvoåterförsäljare.
Villkor för tjänster
Volvo erbjuder tjänster som hjälper till att öka
bilens säkerhet och komfort.
Tjänsterna omfattar allt från hjälp i nödsituationer till navigering och olika underhållningstjänster.
Innan du använder tjänsterna är det viktigt att
du läser supportinformation om villkor för
tjänster på www.volvocars.com.
Relaterad information
•
Integritetspolicy för kunder (s. 37)
DIN VOLVO
Integritetspolicy för kunder
Volvo respekterar och värnar om den personliga integriteten för alla som besöker våra
webbsidor.
Den här policyn gäller behandling av kunddata
och personuppgifter. Syftet är att ge nuvarande, tidigare och potentiella kunder en allmän förståelse för:
•
De omständigheter under vilka vi samlar in
och behandlar dina personuppgifter.
•
De typer av personuppgifter som vi samlar
in.
•
Skälen till att vi samlar in dina personuppgifter.
•
Hur vi hanterar dina personuppgifter.
För mer information om policyn, sök supportinformation på www.volvocars.com.
Relaterad information
•
•
•
Användarvillkor och datadelning (s. 511)
Villkor för tjänster (s. 36)
Viktig information om tillbehör och
extrautrustning
VARNING
Föraren är alltid ansvarig för att bilen
används på ett säkert sätt och att gällande
lagar och föreskrifter följs.
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör och extrautrustning kan påverka bilens
elektroniksystem negativt.
Vi rekommenderar starkt att Volvoägare
endast installerar av Volvo godkända originaltillbehör, och att installation av tillbehör endast
utförs av en utbildad och kvalificerad Volvoservicetekniker. Vissa tillbehör fungerar endast
när tillhörande programvara finns i bilens
datorsystem.
Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen
finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar till olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar och
bestämmelser.
Tillval eller tillbehörsutrustning som beskrivs i
denna manual markeras med en asterisk. Vid
osäkerhet om vad som är standard eller tillval/
tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
Det är också viktigt att bilen får underhåll
och service enligt Volvos rekommendationer, enligt ägarinformationen och serviceoch garantiboken.
Om informationen ombord skiljer sig från
den tryckta ägarmanualen har den tryckta
informationen alltid företräde.
Relaterad information
•
•
•
Installation av tillbehör (s. 38)
Inkoppling av utrustning till bilens diagnosuttag (s. 38)
Att läsa ägarmanualen (s. 21)
Inspelning av data (s. 35)
37
DIN VOLVO
Installation av tillbehör
Vi rekommenderar starkt att Volvoägare
endast installerar av Volvo godkända originaltillbehör, och att installation av tillbehör
endast utförs av en utbildad och kvalificerad
Volvo-servicetekniker. Vissa tillbehör fungerar
endast när tillhörande programvara finns i
bilens datorsystem.
• Volvo originaltillbehör är testade för att
säkerställa att de fungerar tillsammans
med bilens system för prestanda, säkerhet
och utsläppskontroll. Dessutom vet en
utbildad och kvalificerad Volvo-servicetekniker var tillbehör får och inte får installeras på ett säkert sätt i din Volvo. Du bör
alltid rådfråga en utbildad och kvalificerad
Volvo-servicetekniker innan du installerar
några tillbehör i eller på din bil.
•
Tillbehör som inte är godkända av Volvo är
eventuellt inte testade specifikt för att
passa ihop med din bil.
•
Vissa av bilens prestanda- eller säkerhetssystem kan påverkas negativt om du
installerar tillbehör som inte testats av
Volvo, eller om du låter någon som inte
har erfarenhet av bilen installera tillbehör.
•
38
Skador som orsakas av tillbehör som
installerats på ej godkänt eller felaktigt
sätt omfattas eventuellt inte av nybilsgarantin. Mer garantiinformation finns i
service- och garantiboken. Volvo tar inget
ansvar för dödsfall, personskador eller
kostnader som kan uppstå som ett resultat av att annat än originaltillbehör har
installerats.
Relaterad information
•
Viktig information om tillbehör och extrautrustning (s. 37)
Inkoppling av utrustning till bilens
diagnosuttag
Felaktig inkoppling och installation av programvara eller diagnosverktyg kan påverka
bilens elektroniksystem negativt.
Vi rekommenderar starkt att Volvoägare
endast installerar av Volvo godkända originaltillbehör, och att installation av tillbehör endast
utförs av en utbildad och kvalificerad Volvoservicetekniker. Vissa tillbehör fungerar endast
när tillhörande programvara finns i bilens
datorsystem.
Diagnosuttaget (On-board Diagnostic-uttaget,
OBDII) under instrumentpanelen på förarsidan.
DIN VOLVO
OBS
Volvo Cars tar inget ansvar för konsekvenserna om utrustning som inte är behörig
ansluts till On-board Diagnostic-uttaget
(OBDII). Detta uttag bör endast användas
av utbildade och kvalificerade Volvo-servicetekniker.
Relaterad information
•
Viktig information om tillbehör och extrautrustning (s. 37)
Visa bilens identifikationsnummer
Vid kontakt med en Volvoåterförsäljare om
t.ex. Volvo On Call-abonnemang behövs
bilens identifikationsnummer (VIN8).
1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2. Gå vidare till System
Systeminformation Fordonets
identifieringsnummer.
> Bilens identifikationsnummer visas.
Ytterligare sätt att hitta VIN är:
•
•
•
•
8 Vehicle
VIN har liknande placering på samtliga modeller.
på första sidan i service- och garantiboken
i bilens registreringsbevis
att kontakta Transportstyrelsen och uppge
bilens registreringsnummer
titta på instrumentbrädan genom bilens
vindruta.
Identification Number
39
DIN VOLVO
Förardistraktion
VARNING
Föraren är ansvarig för att göra allt för att
säkerställa sin egen säkerhet och säkerheten
hos passagerarna i bilen och andra på vägen.
En del av detta ansvar är således att undvika
distraktioner såsom att han eller hon utför
aktiviteter som inte är relaterade till att hantera bilen i trafikmiljön.
Din nya Volvo är, eller kan vara, utrustad med
innehållsrika underhållnings- och kommunikationssystem. Det kan vara mobiltelefoner med
handsfree, navigationssystem och ljudsystem
med många funktioner. Du kanske också har
andra portabla elektroniska enheter för din
egen bekvämlighet. Om de används på rätt
och säkert sätt kan de berika körupplevelsen.
Om de används på fel sätt kan de distrahera
dig.
För alla sådana system vill vi ge följande varning, som visar Volvos starka omsorg om din
säkerhet. Använd aldrig sådana enheter eller
någon funktion i bilen på ett sådant sätt att
det distraherar dig från uppgiften att köra
säkert. Distraktioner kan leda till allvarliga
olyckor. Bortsett från denna allmänna varning
erbjuder vi följande råd beträffande vissa nya
funktioner som kan finnas i bilen:
40
•
Använd aldrig en handhållen mobiltelefon under körning. I vissa områden är
förarens användning av mobiltelefon
när bilen är i rörelse förbjuden.
•
Om bilen är utrustad med ett navigationssystem ska du endast ställa in och
göra ändringar i resplanen när bilen är
parkerad.
•
Programmera aldrig ljudsystemet när
bilen är i rörelse. Programmera radions
förinställningar när bilen är parkerad,
och använd de programmerade förinställningarna för att det ska gå snabbare och enklare att använda radion.
•
Använd aldrig bärbara datorer eller
handdatorer när bilen är i rörelse.
Relaterad information
•
Ljud, media och internet (s. 468)
SÄKERHET
SÄKERHET
Säkerhet
VARNING
Bilen är utrustad med ett flertal säkerhetssystem som samverkar för att skydda bilens förare och passagerare vid en olycka.
Bilen är utrustad med ett antal sensorer som
vid en olycka reagerar och aktiverar olika
säkerhetssystem, t.ex. olika typer av krockkuddar och säkerhetsbältets bältesförsträckare.
Beroende av den specifika olyckssituationen,
t.ex. kollisioner i olika vinklar, rundslagning
eller avkörning, reagerar systemen på olika
sätt för att ge bra skydd.
Om varningssymbolen förblir tänd eller
tänds under körning och meddelandet SRS
airbag Service snarast Kör till verkstad
visas i förardisplayen, är det ett tecken på
att en del av något säkerhetssystem inte
har fullgod funktion. Volvo rekommenderar
att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas snarast.
Säkerhetsbälte
VARNING
Efter en olycka kan bilens säkerhetsläge aktiveras om någon viktig funktion i bilen har skadats.
Om den specifika varningssymbolen
är trasig tänds istället den generella
varningssymbolen och förardisplayen visar samma meddelande.
Varningssymbol i förardisplay
42
Det är viktigt att säkerhetsbältet används på
rätt sätt under graviditeten och att gravida
förare anpassar sin sittställning.
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av bilens olika säkerhetssystem på
egen hand. Felaktigt ingrepp i något
system kan orsaka felaktig funktion och få
allvarliga personskador till följd. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Därtill finns mekaniska säkerhetssystem som
Whiplash Protection System. Bilen är också
byggd så att en stor del av kraften vid en kollision fördelas till balkar, stolpar, golv, tak och
andra delar av karossen.
Varningssymbolen tänds i förardisplayen när bilens elsystem sätts i
tändningsläge II. Symbolen släcks
efter ca 6 sekunder om bilens säkerhetssystem är felfritt.
Säkerhet vid graviditet
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Säkerhet vid graviditet (s. 42)
Säkerhetsbälten (s. 44)
Krockkuddar (s. 48)
Whiplash Protection System (s. 43)
Säkerhetsläge (s. 55)
Barnsäkerhet (s. 56)
Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot axeln,
med den diagonala delen av säkerhetsbältet
mellan brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen
som möjligt utan onödigt slack. Kontrollera
också att säkerhetsbältet inte har vridit sig.
Sittställning
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera sätet och ratten, så att de
har full kontroll över bilen (vilket innebär att
SÄKERHET
man lätt måste kunna nå ratten och fotpedalerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan
magen och ratten.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkerhet (s. 42)
Säkerhetsbälten (s. 44)
Manuellt framsäte (s. 168)
Elmanövrerat* framsäte (s. 169)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) är ett
skydd som minskar risken för pisksnärtsskador. Systemet består av energiupptagande ryggstöd och sittdyna samt ett för
systemet anpassat nackskydd i framsätena.
WHIPS aktiveras vid en krock bakifrån där
krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets egenskaper inverkar.
När WHIPS aktiveras fälls framsätenas ryggstöd bakåt och sittdynan åker nedåt så att sittställningen för föraren och passageraren i
framsätet förändras. Rörelsen hjälper till att
absorbera en del av de krafter som kan ge
upphov till pisksnärtsskador.
VARNING
WHIPS är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av sätet eller WHIPS på egen hand.
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas.
Om framsätena har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska sätena bytas ut. En del av sätenas
skyddsegenskaper kan ha gått förlorade
även om de verkar oskadade.
Placera inga föremål på golvet bakom eller under
framsätena eller i baksätet som kan hindra WHIPS
funktion.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framsätets ryggstöd.
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt
måste eventuell last säkras för att förhindra
den från att glida fram mot framsätets
ryggstöd i händelse av en kollision.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt eller
ett bakåtvänt barnskydd används i baksätet
måste motsvarande framsäte flyttas framåt
så att det inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet eller barnskyddet.
}}
* Tillval/tillbehör.
43
SÄKERHET
||
Sittställning
Säkerhetsbälten
För att WHIPS ska ge bra skydd måste förare
och passagerare ha rätt sittställning och se till
att systemets funktion inte hindras.
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används.
För att säkerhetsbältet ska ge att bra skydd är
det viktigt att det ligger väl an mot kroppen.
Luta inte ryggstödet för långt bakåt, säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal sittställning.
Ställ in rätt sittställning på framsätet innan
körningen påbörjas.
Förare och passagerare i framsätet bör sitta
mitt i sätet med så litet avstånd som möjligt
mellan nackskydd och huvud.
WHIPS och barnskydd
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS.
Relaterad information
•
•
•
•
44
Säkerhet (s. 42)
Manuellt framsäte (s. 168)
Elmanövrerat* framsäte (s. 169)
Rear Collision Warning* (s. 337)
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En
del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper
kan ha gått förlorade även om det verkar
oskadat. Byt också säkerhetsbältet om det
är slitet eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för
samma plats som det utbytta säkerhetsbältet.
VARNING
Tänk på att inte använda clips eller fästa
bältet kring krokar eller andra delar av interiören, vilket hindrar säkerhetsbältet att sitta
åt ordentligt.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkerhet (s. 42)
Bältesförsträckare (s. 46)
Ta på och av säkerhetsbälte (s. 45)
Dörr- och bältespåminnare (s. 47)
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
Ta på och av säkerhetsbälte
3. I framsätena kan bältet justeras i höjdled.
Se till att samtliga passagerare har tagit på
sig säkerhetsbältet innan körningen påbörjas.
Ta på säkerhetsbälte
1.
Dra ut bältet långsamt och se till att det
inte är vridet eller skadat.
OBS
Säkerhetsbältet är utrustat med en bältesrulle som låses i följande situationer:
•
•
•
•
om bältet dras ut för snabbt.
Bältet ska ligga över axeln (inte ner över armen).
vid bromsning och acceleration.
om bilen lutar kraftigt.
vid körning i svängar.
2. Lås fast bältet genom att skjuta ner dess
låstunga i avsett bälteslås.
> Ett kraftigt "klick" indikerar att bältet är
låst.
Tryck ihop bältesfästet och flytta bältet
uppåt eller nedåt.
4. Sträck höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet uppåt mot axeln.
Positionera bältet så högt som möjligt
utan att det skaver mot halsen.
VARNING
Sätt alltid in låstungan från säkerhetsbältet
i bälteslåset på rätt sida. Säkerhetsbältena
och bälteslåset fungerar annars kanske inte
som avsett vid en kollision. Det finns risk
för allvarliga skador.
Höftbandet ska sitta lågt (inte över buken).
}}
45
SÄKERHET
||
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Tänk på att inte använda clips eller fästa
bältet kring krokar eller andra delar av interiören, vilket hindrar säkerhetsbältet att sitta
åt ordentligt.
VARNING
Skada aldrig säkerhetsbältena och sätt inte
in några främmande föremål i bälteslåset.
Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar
då kanske inte som avsett vid en kollision.
Det finns risk för allvarliga skador.
Ta av säkerhetsbälte
1.
Tryck på den röda knappen på bälteslåset
och låt sedan rullen dra in bältet.
2. Om det inte rullats in helt, mata in det för
hand så att det inte hänger löst.
Relaterad information
•
•
•
46
Säkerhetsbälten (s. 44)
Bältesförsträckare (s. 46)
Dörr- och bältespåminnare (s. 47)
Bältesförsträckare
Bilen är utrustad med standardbältesförsträckare och elektriska* bältesförsträckare
som kan sträcka säkerhetsbältena vid kritiska
situationer och kollisioner.
När den kritiska situationen upphört så återställs bältet och den elektriska bältesförsträckaren automatiskt, men kan också återställas
manuellt.
VIKTIGT
Standardbältesförsträckare
Om passagerarkrockkudden deaktiveras,
så deaktiveras även den elektriska bältesförsträckaren på passagerarsidan.
Säkerhetsbältena i framsätet och på ytterplatserna i baksätet är utrustade med en standardbältesförsträckare.
Bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet
vid en tillräckligt kraftig kollision för att mer
effektivt fånga upp den åkande.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Elektriska bältesförsträckare*
Säkerhetsbältena för förare och passagerare i
framsätet är utrustade med en elektrisk bältesförsträckare.
Bältesförsträckaren samverkar och kan aktiveras i samband med förarstödsystemen City
Safety och Rear Collision Warning. Vid kritiska
situationer så som panikbroms, avkörning
(t.ex. att bilen rullar ner i ett dike, lyfter från
marken eller slår emot något i terrängen),
sladd eller risk för kollision, kan säkerhetsbältet sträckas av bältesförsträckarens elmotor.
Den elektriska bältesförsträckaren hjälper till
att positionera den åkande bättre vilket minskar risken för att slå emot bilens interiör och
förbättrar effekten av säkerhetssystem så som
bilens krockkuddar.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En
del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper
kan ha gått förlorade även om det verkar
oskadat. Byt också säkerhetsbältet om det
är slitet eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för
samma plats som det utbytta säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
•
•
Säkerhetsbälten (s. 44)
Ta på och av säkerhetsbälte (s. 45)
Återställa elektrisk bältesförsträckare*
(s. 47)
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
•
•
•
Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde* (s. 51)
Återställa elektrisk
bältesförsträckare*
City Safety™ (s. 269)
Den elektriska bältesförsträckaren är designad för att återställas automatiskt, men om
bältet ändå skulle förbli sträckt kan bältesförsträckaren återställas manuellt.
1. Stanna bilen på en säker plats.
Rear Collision Warning* (s. 337)
Dörr- och bältespåminnare
Systemet påminner obältade om att ta på
säkerhetsbältet och varnar även för öppen
dörr, motorhuv eller lucka.
Förardisplayens grafik
2. Ta av säkerhetsbältet och ta därefter på
det igen.
> Bältet och den elektriska bältesförsträckaren återställs.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En
del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper
kan ha gått förlorade även om det verkar
oskadat. Byt också säkerhetsbältet om det
är slitet eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för
samma plats som det utbytta säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
•
Grafik i förardisplayen med olika typer av varningar.
Varningsfärgen på dörr och baklucka är beroende av
bilens hastighet.
Förardisplayens grafik visar vilka säten i bilen
som har bältade och obältade passagerare.
I samma grafik visas även om motorhuven,
bakluckan, tankluckan eller någon dörr är
öppen.
Grafiken kvitteras med ett tryck på högra rattknappsatsens O-knapp.
Bältesförsträckare (s. 46)
Säkerhetsbälten (s. 44)
}}
* Tillval/tillbehör.
47
SÄKERHET
||
Bältespåminnare
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
•
•
Ljuspåminnelse i takkonsolen.
Ljuspåminnelse ges i takkonsolen och genom
varningssymbolen i förardisplayen.
Ljudpåminnelsen är beroende av hastighet
samt körtid och körsträcka.
Påminna om att något säkerhetsbälte i
baksätet tagits av under färd genom ljusoch ljudpåminnelse. Påminnelsen upphör
då säkerhetsbältet åter tagits på.
Påminnare för dörr, motorhuv,
baklucka och tanklucka
Om motorhuven, bakluckan, tankluckan eller
någon dörr inte är riktigt stängd visar förardisplayens grafik vad som är öppet. Stanna bilen
på en säker plats snarast och stäng det som
utlöst varningen.
Förarens och passagerarnas bältesstatus
informeras i förardisplayens grafik när ett bälte
tas på eller av.
Om bilen körs i lägre hastighet än
ca 10 km/h (6 mph) tänds förardisplayens informationssymbol.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Om bilen körs i högre hastighet än
ca 10 km/h (6 mph) tänds förardisplayens varningssymbol.
Framsäte
Obältad förare och främre passagerare blir
påmind om att ta på sig säkerhetsbältet
genom ljus- och ljudpåminnelse.
48
Informera om vilka säkerhetsbälten som
används i baksätet. Förardisplayens grafik
visas vid användning av säkerhetsbältena.
Relaterad information
•
•
Säkerhetsbälten (s. 44)
Ta på och av säkerhetsbälte (s. 45)
Krockkuddar
Bilen är utrustad med krockkuddar samt
krockgardin för förare och passagerare.
OBS
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbälte
används eller inte. Gäller alla bältespositioner.
Olyckssituationer kan därför uppstå då
endast en (eller ingen) av krockkuddarna
aktiveras. Sensorerna känner av det kollisionsvåld som fordonet utsätts för och
åtgärd anpassas efter detta så att ingen, en
eller flera krockkuddar utlöses.
VARNING
Krockkuddesystemets styrenhet är placerad i mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit
dränkt med vatten eller annan vätska, lossa
kablarna till startbatteriet. Försök inte
starta bilen eftersom krockkuddarna kan
utlösas. Bärga bilen. Volvo rekommenderar
att den bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad.
SÄKERHET
Utlösta krockkuddar
Förarkrockkuddar
Om någon av krockkuddarna har löst ut
rekommenderas följande:
Som ett komplement till säkerhetsbältet är
bilen utrustad med rattkrockkudde och knäkrockkudde1 på förarsidan.
•
Bärga bilen. Volvo rekommenderar att den
bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad.
Kör inte med utlösta krockkuddar.
•
Volvo rekommenderar att låta en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
•
Kontakta alltid läkare.
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt
som möjligt med fötterna på golvet och
ryggen mot ryggstödet.
VARNING
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det
kan försvåra styrningen av bilen. Även
andra säkerhetssystem kan vara skadade.
Den rök och det damm som bildas vid
utlösning av kuddarna kan vid intensiv
exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det snabba utlösningsförloppet kan
också, i kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på
huden.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Säkerhet (s. 42)
Förarkrockkuddar (s. 49)
Passagerarkrockkudde (s. 50)
Sidokrockkuddar (s. 53)
Krockgardiner (s. 54)
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används
på ett felaktigt sätt, kan detta påverka
krockkuddens effekt vid en kollision.
Rattkrockkudde och knäkrockkudde1 på förarsidan i
framsätet.
Vid en frontalkrock hjälper krockkuddarna till
att skydda förarens huvud, nacke, ansikte och
bröst samt knän och ben.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses
upp. Krockkudden dämpar stöten för den
åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms den.
I samband med detta bildas en del rök i bilen,
vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och tömning av kudden, sker på
några tiondels sekunder.
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för reparation.
Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet
kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
Rattkrockkuddens placering
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens
centrum. Ratten är märkt med AIRBAG.
Knäkrockkuddens1 placering
Krockkudden är monterad hopvikt i undre
delen av instrumentpanelen på förarsidan.
Panelen är märkt med AIRBAG.
VARNING
Placera eller fäst inga föremål framför eller
ovanpå panelen där knäkrockkudden är
placerad.
}}
49
SÄKERHET
||
Relaterad information
•
•
Krockkuddar (s. 48)
Passagerarkrockkudde (s. 50)
Passagerarkrockkudde
Som ett komplement till säkerhetsbältet är
bilen utrustad med krockkudde på passagerarsidan i framsätet.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används
på ett felaktigt sätt, kan detta påverka
krockkuddens effekt vid en kollision.
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt
som möjligt med fötterna på golvet och
ryggen mot ryggstödet.
VARNING
Krockkudde på passagerarsidan i framsätet.
Vid en frontalkrock hjälper krockkudden till att
skydda passagerarens huvud, nacke, ansikte
och bröst samt knän och ben.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden blåses upp. Krockkudden dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas
ihop under krocken töms den. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och
tömning av kudden, sker på några tiondels
sekunder.
1
50
Bilen är utrustad med knäkrockkudde endast på vissa marknader.
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för reparation.
Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet
kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
Passagerarkrockkuddens placering
Krockkudden är monterad hopvikt i ett
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med AIRBAG.
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
SÄKERHET
Dekal för passagerarkrockkudde
VARNING
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarsätet.
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om krockkudden är
aktiverad.
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram
om passagerarkrockkudden är deaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara eller allvarlig
personskada.
Dekal på passagerarsidans solskydd.
Varningsdekal för passagerarkrockkudden är
placerad enligt ovan.
VARNING
Om bilen inte är utrustad med omkopplare
för att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden är krockkudden alltid aktiverad.
Aktivera och deaktivera
passagerarkrockkudde*
Passagerarkrockkudden kan deaktiveras om
bilen är utrustad med en omkopplare,
Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och blir åtkomlig
när dörren öppnas.
Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.
Relaterad information
•
•
•
Krockkuddar (s. 48)
Förarkrockkuddar (s. 49)
Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde* (s. 51)
ON – krockkudden är aktiverad och alla
framåtvända passagerare (barn och vuxna)
kan sitta säkert på passagerarplatsen.
OFF – Krockkudden är deaktiverad och
barn i bakåtvända barnskydd kan sitta
säkert på passagerarplatsen.
}}
* Tillval/tillbehör.
51
SÄKERHET
||
VARNING
Om bilen inte är utrustad med omkopplare
för att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden är krockkudden alltid aktiverad.
2. Bekräfta meddelandet genom att trycka på
högra rattknappsatsens O-knapp.
Deaktivera passagerarkrockkudde
Aktivera passagerarkrockkudde
Dra omkopplaren utåt och vrid från OFF
till ON.
> Förardisplayen visar meddelandet
Passagerarairbag på Vänligen
bekräfta.
OBS
Om passagerarkrockkudden har aktiverats/
deaktiverats med bilen i tändningsläge I
eller lägre, visas meddelandet i förardisplayen samt följande indikering i takkonsolen ca 6 sekunder efter att bilens elsystem
sätts i tändningsläge II.
52
> Ett textmeddelande och en varningssymbol i takkonsolen indikerar att
krockkudden på passagerarplatsen fram
är aktiverad.
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram när krockkudden är
aktiverad.
Passagerarkrockkudden ska alltid vara aktiverad när framåtvända passagerare (barn
och vuxna) sitter på passagerarplatsen
fram.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara eller allvarlig
personskada.
Dra omkopplaren utåt och vrid från ON till
OFF.
> Förardisplayen visar meddelandet
Passagerarairbag av Vänligen
bekräfta.
OBS
Om passagerarkrockkudden har aktiverats/
deaktiverats med bilen i tändningsläge I
eller lägre, visas meddelandet i förardisplayen samt följande indikering i takkonsolen ca 6 sekunder efter att bilens elsystem
sätts i tändningsläge II.
SÄKERHET
2. Bekräfta meddelandet genom att trycka på
högra rattknappsatsens O-knapp.
VIKTIGT
Om passagerarkrockkudden deaktiveras,
så deaktiveras även den elektriska bältesförsträckaren på passagerarsidan.
Sidokrockkuddar
Sidokrockkuddarna, på förar- och passagerarplats, verkar för att skydda bröstet och höften
vid en kollision.
Relaterad information
•
•
> Ett textmeddelande och en symbol i
takkonsolen indikerar att krockkudden
på passagerarplatsen fram är deaktiverad.
VARNING
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen när
krockkudden är deaktiverad.
Om ovanstående uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
Bältesförsträckare (s. 46)
Barnskydd (s. 57)
Sidokrockkuddarna är monterade i framsätenas yttre ryggramar och hjälper till att skydda
förare och passagerare i framsätet.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan den åkande och
dörrpanelen och dämpar stöten för den
åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms den.
Sidokrockkudden blåses normalt endast upp
på krocksidan.
}}
53
SÄKERHET
||
VARNING
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för reparation.
Felaktigt ingrepp i sidokrockkuddesystemet kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
Krockgardiner
VARNING
Krockgardinen, Inflatable Curtain (IC), hjälper
till att skydda förarens och passagerarnas
huvuden från att slå emot bilens insida vid en
kollision.
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Krokarna är endast avsedda
för lättare ytterplagg (inte för hårda föremål
som t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Volvo rekommenderar att endast
använda Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
VARNING
Placera inga föremål i området mellan
sätets yttre sida och dörrpanelen eftersom
detta område kan påverkas av sidokrockkudden.
VARNING
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo
används. Andra klädslar kan hindra sidokrockkuddarnas funktion.
VARNING
Sidokrockkudden är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Sidokrockkuddar och barnskydd
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Relaterad information
•
54
Krockkuddar (s. 48)
Lämna 10 cm (4 tum) utrymme mellan last
och sidofönster om bilen lastas över ovankanten av dörrarnas fönster. Annars kan
skyddseffekten av krockgardinen som finns
dold innanför bilens innertak utebli.
Krockgardinen är monterad längs med innertakets båda sidor och hjälper till att skydda
förare och passagerare på bilens ytterplatser.
Panelerna är märkta med IC AIRBAG.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockgardinen blåses upp.
VARNING
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för reparation.
Felaktigt ingrepp i krockgardinens system
kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
Relaterad information
•
Krockkuddar (s. 48)
SÄKERHET
Säkerhetsläge
VARNING
Säkerhetsläge är ett skydd som träder i kraft
när en kollision kan ha skadat någon viktig
funktion i bilen som t.ex. bränsleledningar,
sensorer för något av skyddssystemen eller
bromssystemet.
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten Säkerhetsläge Se ägarmanual visas i
förardisplayen tillsammans med varningssymbolen om displayen är oskadd och bilens
elsystem fortfarande fungerar. Meddelandet
betyder att bilens funktionalitet är nedsatt.
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i
säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador eller att bilen inte fungerar som normalt. Volvo rekommenderar att låta en
auktoriserad Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal
status efter att Säkerhetsläge Se
ägarmanual visats.
VARNING
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den
inte bogseras. Den ska bärgas från platsen.
Volvo rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet Säkerhetsläge Se ägarmanual
visas i förardisplayen. Lämna bilen snarast.
Om bilen är satt i säkerhetsläge är det möjligt
att försöka återställa systemet för att starta
och förflytta bilen en kortare sträcka, t.ex. om
den befinner sig i ett trafikfarligt läge.
Relaterad information
•
•
•
Säkerhet (s. 42)
Starta och förflytta bilen efter säkerhetsläge (s. 55)
Bärgning (s. 460)
Starta och förflytta bilen efter
säkerhetsläge
Om bilen är satt i säkerhetsläge är det möjligt
att försöka återställa systemet för att starta
och förflytta bilen en kortare sträcka, t.ex. om
den befinner sig i ett trafikfarligt läge.
Starta bilen efter säkerhetsläge
1.
Undersök bilens allmänna skadeläge och
att inget bränsle runnit från bilen. Det får
inte heller lukta bränsle.
Om det rör sig om mindre skador, och
frånvaro av bränsleläckage är kontrollerat
kan startförsök göras.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet Säkerhetsläge Se ägarmanual
visas i förardisplayen. Lämna bilen snarast.
2. Stäng av bilen.
3. Försök därefter att starta bilen.
> Bilens elektronik utför en systemkontroll och försöker därefter att återställa
sig till normal status. Förardisplayen
visar meddelandet Start av bil
Systemkontroll, vänta under tiden.
Detta kan ta uppemot en minut.
}}
55
SÄKERHET
||
4. Försök därefter att starta bilen igen när
meddelandet Start av bil
Systemkontroll, vänta inte längre visas i
förardisplayen.
VIKTIGT
Om meddelandet Säkerhetsläge Se
ägarmanual fortfarande visas i displayen
ska bilen inte köras eller bogseras utan
måste då bärgas. Dolda skador kan under
färd göra bilen omöjlig att manövrera, även
om bilen verkar körbar.
Förflytta bilen efter säkerhetsläge
1.
Om förardisplayen visar meddelandet
Normal mode The car is now in normal
mode efter att startförsök gjorts, kan bilen
försiktigt flyttas, t.ex. om den befinner sig i
ett trafikfarligt läge.
2. Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
VARNING
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den
inte bogseras. Den ska bärgas från platsen.
Volvo rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
56
Relaterad information
•
•
•
Säkerhetsläge (s. 55)
Starta bilen (s. 412)
Bärgning (s. 460)
Barnsäkerhet
Barn ska alltid sitta säkert när de färdas i
bilen.
Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnskydd
och fästanordningar) som är utvecklad för att
passa just den här bilen. Med Volvos barnsäkerhetsutrustning erhålls goda förutsättningar för att barnet åker säkert i bilen. Dessutom passar barnsäkerhetsutrustningen väl
och är enkel att använda.
Vilken utrustning som ska användas väljs med
hänsyn till barnets vikt och storlek.
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänt barnskydd så länge som möjligt, minst till
3–4 års ålder och därefter i framåtvänt barnskydd till dess att barnet är 140 cm
(4 fot 7 tum) långt.
OBS
Lagbestämmelser om vilken typ av barnskydd som ska användas för barn i olika
åldrar och längder varierar från land till
land. Ta reda på vad som gäller.
SÄKERHET
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsutrustning är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer.
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsutrustning, kontakta tillverkaren
för tydligare anvisningar.
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knät på en passagerare.
Relaterad information
•
•
•
Säkerhet (s. 42)
Barnskydd (s. 57)
Aktivera och deaktivera barnsäkerhetsspärr (s. 247)
Barnskydd
Relaterad information
Lämpliga barnskydd ska alltid användas när
barn färdas i bilen.
Barn ska sitta bra och säkert. Se till att barnskyddet placeras, monteras och används på
rätt sätt.
•
•
•
•
Titta i barnskyddets monteringsanvisning för
rätt montering.
OBS
•
•
Barnsäkerhet (s. 56)
Övre fästpunkter för barnskydd (s. 58)
Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 58)
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
(s. 59)
Barnskyddsplacering (s. 60)
Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde* (s. 51)
Vid användande av barnsäkerhetsutrustning är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer.
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsutrustning, kontakta tillverkaren
för tydligare anvisningar.
OBS
Lämna aldrig ett barnskydd löst i bilen.
Sätt alltid fast det enligt barnskyddets
anvisning även när det inte används.
OBS
Långvarig montering och användning av
barnskydd kan slita på bilens inredning.
Volvo rekommenderar användning av tillbehöret sparkskydd för att skydda bilens
inredning.
* Tillval/tillbehör.
57
SÄKERHET
Övre fästpunkter för barnskydd
VARNING
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för
barnskydd på baksätets ytterplatser.
De övre fästpunkterna är huvudsakligen
avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar.
Barnskyddets övre fästband ska dras
genom hålet i nackskyddsbenet innan de
spänns fast vid fästpunkten. Om detta inte
är möjligt, följ barnskyddstillverkarens
rekommendationer.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till de övre fästpunkterna.
OBS
Fäll nackskydden för att underlätta montering av denna typ av barnskydd i bilar med
fällbara nackskydd på ytterplatserna.
Fästpunkternas placering
Nedre fästpunkter för barnskydd
Bilen är utrustad med nedre fästpunkter för
barnskydd i framsätet* och baksätet.
De nedre fästpunkterna är avsedda att
användas tillsammans med vissa bakåtvända
barnstolar.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till de nedre
fästpunkterna.
Fästpunkternas placering
OBS
I bilar med hatthylla måste denna tas bort
innan barnskydd kan monteras i fästpunkterna.
Relaterad information
Fästpunkternas placering indikeras av symboler på
ryggstödets baksida.
Fästpunkterna är placerade på baksidan av
baksätets ytterplatser.
58
•
•
•
Barnskydd (s. 57)
Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 58)
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
(s. 59)
•
Översiktstabell för placering av barnskydd
(s. 63)
•
Tabell för placering av barnskydd där
bilens säkerhetsbälte används (s. 64)
Fästpunkternas placering i framsätet.
Fästpunkterna i framsätet är placerade på
sidorna av passagerarplatsens benutrymme.
Fästpunkterna i framsätet finns bara monterade om bilen är utrustad med omkopplare för
att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden*.
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för
barnskydd
Bilen är utrustad med i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd i baksätet.
i-Size/ISOFIX2 är ett fästsystem för bilbarnskydd som bygger på en internationell standard.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till i-Size/
ISOFIX-fästpunkterna.
Fästpunkternas placering i baksätet.
Fästpunkternas placering
Relaterad information
•
•
•
•
Barnskydd (s. 57)
Övre fästpunkter för barnskydd (s. 58)
Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 58)
Översiktstabell för placering av barnskydd
(s. 63)
•
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 66)
•
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 67)
Fästpunkterna i baksätet är placerade på
bakre änden av framsätenas golvskenor.
Relaterad information
•
•
•
Barnskydd (s. 57)
Övre fästpunkter för barnskydd (s. 58)
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
(s. 59)
•
Översiktstabell för placering av barnskydd
(s. 63)
•
Tabell för placering av barnskydd där
bilens säkerhetsbälte används (s. 64)
Fästpunkternas placering indikeras av symboler2 på
ryggstödets klädsel.
Fästpunkterna för i-Size/ISOFIX finns bakom
lock i den nedre delen av baksätets ryggstöd, i
de yttre sittplatserna.
För att komma åt fästpunkterna, lyft på locket.
2 Namn
och symbol skiftar beroende på marknad.
59
SÄKERHET
Barnskyddsplacering
Det är viktigt att placera barnskyddet på rätt
plats i bilen, platsvalet beror bland annat på
typen av barnskydd och om passagerarkrockkudden är aktiverad.
OBS
Dekal för passagerarkrockkudde
Lagbestämmelser om hur barn får placeras
i bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
VARNING
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarsätet.
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om krockkudden är
aktiverad.
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram
om passagerarkrockkudden är deaktiverad.
Bakåtvänt barnskydd och krockkudde hör inte ihop.
Placera alltid bakåtvända barnskydd i baksätet
om passagerarkrockkudden är aktiverad. Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp om barnet sitter på passagerarplatsen.
Om passagerarkrockkudden är deaktiverad
kan bakåtvända barnskydd placeras på passagerarplatsen fram.
60
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara eller allvarlig
personskada.
Dekal på passagerarsidans solskydd.
Varningsdekal för passagerarkrockkudden är
placerad enligt ovan.
Relaterad information
•
•
•
Barnskydd (s. 57)
Barnskyddsmontering (s. 61)
Översiktstabell för placering av barnskydd
(s. 63)
•
Tabell för placering av barnskydd där
bilens säkerhetsbälte används (s. 64)
•
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 66)
•
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 67)
SÄKERHET
Barnskyddsmontering
OBS
Det är viktigt att tänka på ett antal saker när
ett barnskydd monteras och används, vilka
beror på barnskyddets placering.
Lämna aldrig ett barnskydd löst i bilen.
Sätt alltid fast det enligt barnskyddets
anvisning även när det inte används.
VARNING
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte
användas, eftersom de oavsiktligt kan
orsaka öppning av bälteslåset.
Sätt inte fast barnstolens fästband i sätets
längdjusteringsstång, eller i fjädrar, skenor
eller balkar under sätet. Vassa kanter kan
skada fästbanden.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot
vindrutan.
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsutrustning är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer.
av marknad.
Om barnskyddet är utrustat med undre
fästband rekommenderar Volvo att de
nedre fästpunkterna används för dessa3.
•
Om barnskyddet är utrustat med stödben,
placera alltid stödbenet/stödbenen direkt
mot golvet. Placera aldrig något stödben
på ett fotstöd eller annat föremål.
•
ISOFIX-guide kan användas för att underlätta montering av barnskydd.
OBS
Långvarig montering och användning av
barnskydd kan slita på bilens inredning.
Volvo rekommenderar användning av tillbehöret sparkskydd för att skydda bilens
inredning.
Montering i baksätet
•
Använd endast barnskydd som rekommenderas av Volvo, är universellt godkända eller är semiuniversella och där
bilen finns med på tillverkarens fordonslista.
•
Barnskydd med stödben får inte monteras
på mittplatsen.
•
Ytterplatserna är utrustade med ISOFIX
fästsystem och är godkända för i-Size4.
•
Ytterplatserna är utrustade med övre fästpunkter. Volvo rekommenderar att barnskyddets övre fästband ska dras genom
hålet i nackskyddet innan de spänns fast
vid fästpunkten. Om detta inte är möjligt,
följ barnskyddstillverkarens rekommendationer.
•
Om barnskyddet är utrustat med undre
fästband, justera aldrig främre stolens läge
Montering i framsätet
•
Vid montering av bakåtvända barnskydd,
kontrollera att passagerarkrockkudden är
deaktiverad.
•
Vid montering av framåtvända barnskydd,
kontrollera att passagerarkrockkudden är
aktiverad.
•
Använd endast barnskydd som rekommenderas av Volvo, är universellt godkända eller är semiuniversella och där
bilen finns med på tillverkarens fordonslista.
•
ISOFIX-barnskydd kan endast monteras
då bilen är utrustad med tillbehör ISOFIXkonsol3.
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsutrustning, kontakta tillverkaren
för tydligare anvisningar.
3 Tillbehörsutbudet varierar beroende
4 Varierar beroende på marknad.
•
}}
61
SÄKERHET
||
efter att fästbanden har monterats i de
nedre fästpunkterna. Tänk på att alltid
demontera de undre fästbanden när barnskyddet inte är installerat.
•
Om barnskyddet är utrustat med stödben,
placera alltid stödbenet/stödbenen direkt
mot golvet. Placera aldrig något stödben
på ett fotstöd eller annat föremål.
Vid montering av babyskydd i baksätet rekommenderar Volvo att ha ett avstånd på minst 50 mm (2 tum)
från främsta delen av babyskyddet till bakersta delen
av sätet framför.
Relaterad information
62
•
•
Barnskyddsplacering (s. 60)
•
Tabell för placering av barnskydd där
bilens säkerhetsbälte används (s. 64)
Översiktstabell för placering av barnskydd
(s. 63)
•
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 66)
•
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 67)
SÄKERHET
Översiktstabell för placering av
barnskydd
Tabellen ger en översikt över vilka typer av
barnskydd som passar på vilka av bilens
säten.
Sätespositioner i högerstyrd bil.
Sätespositioner i vänsterstyrd bil.
SätespositionB
A
B
C
i-Size-barnskydd
Universellt godkända barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte
Andra kategorier av barnskyddA
3, 5
2C, 3, 4, 5
2C, 3, 5
För mer information, kontakta barnskyddstillverkaren.
Enligt numrering ovan.
Aktiverad krockkudde för framåtvända barnskydd. Deaktiverad krockkudde för bakåtvända barnskydd.
Relaterad information
•
•
•
Tabell för placering av barnskydd där
bilens säkerhetsbälte används (s. 64)
•
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 66)
Barnskyddsplacering (s. 60)
Barnskyddsmontering (s. 61)
•
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 67)
63
SÄKERHET
Tabell för placering av barnskydd
där bilens säkerhetsbälte används
Tabellen ger en rekommendation för vilka
barnskydd som passar var, och för vilken
storlek på barnet.
Vikt
Grupp 0
max 10 kg
Grupp 0+
max 13 kg
Grupp 1
9–18 kg
Grupp 2
15–25 kg
64
OBS
Läs alltid igenom ägarmanualens avsnitt
om barnskyddsmontering innan ett barnskydd monteras i bilen.
Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)A
Framsäte (med aktiverad krockkudde,
endast framåtvända barnskydd)A
Baksäte, ytterplats
Baksäte, mittplats
UB, C
X
UC
UC
UB, C
X
UC
UC
LD
UFB, E
UE, LD
UE
LD
UFB, F
UF, LD
UF
SÄKERHET
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)A
Framsäte (med aktiverad krockkudde,
endast framåtvända barnskydd)A
Baksäte, ytterplats
Baksäte, mittplats
X
UFB, F
UF
UF
Grupp 3
22–36 kg
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd.
UF: Lämplig för framåtvända universellt godkända barnskydd.
L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella.
X: Platsen är ej lämplig för barn i denna viktgrupp.
A
B
C
D
E
F
Sittdynans förlängningsdel ska alltid vara inskjuten vid installation av barnstolar.
Justera sätet till ett mer upphöjt läge.
Volvo rekommenderar: Volvo babystol (typgodkännande E1 04301146).
Volvo rekommenderar: Volvo bakåtvänd stol (typgodkännande E5 04212).
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för barn i denna viktgrupp.
Volvo rekommenderar: Barnkudde med och utan rygg (typgodkännande E5 04216); Volvo bältesstol (typgodkännande E1 04301312).
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om passagerarkrockkudden är aktiverad.
•
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 67)
•
Säkerhetsbälten (s. 44)
Relaterad information
•
•
•
•
Barnskyddsplacering (s. 60)
Barnskyddsmontering (s. 61)
Översiktstabell för placering av barnskydd
(s. 63)
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 66)
65
SÄKERHET
Tabell för placering av i-Sizebarnskydd
Barnskyddet ska vara godkänt enligt UN Reg
R129.
Tabellen ger en rekommendation för vilka iSize-barnskydd som passar var, och för vilken
storlek på barnet.
Typ av barnskydd
Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast framåtvända barnskydd)
Baksäte, ytterplats
Baksäte, mittplats
X
X
i-UA, B
X
i-U: Lämplig för i-Size "universellt" barnskydd, framåtvänt och bakåtvänt.
X: Ej lämplig för universellt godkända barnskydd.
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänt barnskydd så länge som möjligt, minst till 3–4 års ålder.
Volvo rekommenderar: BeSafe iZi Kid X2 i-Size (typgodkännande E4-129R-000002).
Relaterad information
•
•
•
66
Läs alltid igenom ägarmanualens avsnitt
om barnskyddsmontering innan ett barnskydd monteras i bilen.
Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)
i-Size-barnskydd
A
B
OBS
Barnskyddsplacering (s. 60)
Barnskyddsmontering (s. 61)
Översiktstabell för placering av barnskydd
(s. 63)
•
Tabell för placering av barnskydd där
bilens säkerhetsbälte används (s. 64)
•
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 67)
•
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
(s. 59)
SÄKERHET
Tabell för placering av ISOFIXbarnskydd
Tabellen ger en rekommendation för vilka
ISOFIX-barnskydd som passar var, och för
vilken storlek på barnet.
Vikt
Grupp 0
max 10 kg
Grupp 0+
max 13 kg
StorleksklassA
Barnskyddet ska vara godkänt enligt UN Reg
R44 och bilmodellen ska finnas med i tillverkarens fordonslista.
Typ av barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
C
Bakåtvänt barnskydd
D
Bakåtvänt barnskydd
OBS
Läs alltid igenom ägarmanualens avsnitt
om barnskyddsmontering innan ett barnskydd monteras i bilen.
Framsäte (med deaktiverad krockkudde,
endast bakåtvända
barnskydd)B, C
Framsäte (med aktiverad krockkudde,
endast framåtvända
barnskydd)B, C
Baksäte, ytterplats
Baksäte, mittplats
ILB, D, XE
X
ILD
X
ILB, D, F, XE
X
ILD
X
}}
67
SÄKERHET
||
Vikt
StorleksklassA
Grupp 1
9–18 kg
Typ av barnskydd
A
Framåtvänt barnskydd
B
Framåtvänt barnskydd
B1
Framåtvänt barnskydd
C
Bakåtvänt barnskydd
D
Bakåtvänt barnskydd
Framsäte (med deaktiverad krockkudde,
endast bakåtvända
barnskydd)B, C
Framsäte (med aktiverad krockkudde,
endast framåtvända
barnskydd)B, C
Baksäte, ytterplats
Baksäte, mittplats
X
ILB, F, G, XE
ILG, IUFG
X
ILB, F, XE
X
IL
X
IL: Lämplig för specifika ISOFIX-barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella.
IUF: Lämplig för framåtvända ISOFIX-barnskydd som är universellt godkända för användning i viktgruppen.
X: Ej lämplig för ISOFIX-barnskydd.
A
B
C
D
E
F
G
För barnskydd med ISOFIX fästsystem finns en storleksklassificering för att hjälpa användare att välja rätt typ av barnskydd. Storleksklassen går att utläsa från barnstolens etikett.
Fungerar för installation av ISOFIX-barnstolar som är semiuniversellt godkända (IL) om bilen är utrustad med tillbehör ISOFIX-konsol (tillbehörsutbudet varierar beroende av marknad). Övre fästpunkter för barnskydd finns inte på denna plats.
Sittdynans förlängningsdel ska alltid vara inskjuten vid installation av barnstolar.
Volvo rekommenderar: Volvo babystol som fästs med ISOFIX fästsystem (typgodkännande E1 04301146).
Gäller om bilen inte är utrustad med ISOFIX-konsol.
Justera sätesryggen så att nackskyddet inte vidrör barnskyddet.
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för barn i denna viktgrupp.
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om passagerarkrockkudden är aktiverad.
68
OBS
Om ett i-Size/ISOFIX-barnskydd saknar
storleksklassificering måste bilmodellen
finnas med på barnskyddets fordonslista.
SÄKERHET
OBS
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoåterförsäljare kontaktas för att få
information om vilka i-Size/ISOFIX-barnskydd Volvo rekommenderar.
Relaterad information
•
•
•
Barnskyddsplacering (s. 60)
Barnskyddsmontering (s. 61)
Översiktstabell för placering av barnskydd
(s. 63)
•
Tabell för placering av barnskydd där
bilens säkerhetsbälte används (s. 64)
•
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 66)
•
i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd
(s. 59)
69
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Displayer och reglage vid föraren i
vänsterstyrd bil
I översikterna visas var displayer och reglage i
förarens närhet är placerade.
Ratt och instrumentpanel
Vänster knappsats i ratt
Mitt- och tunnelkonsol
Displaybelysning, upplåsning/öppning*/
stängning* av baklucka
Takkonsol
Centerdisplay
Startknapp
Positionsljus, varselljus, halvljus, helljus,
blinkers, dimstrålkastare/kurvtagningsljus*, dimljus bak, nollställning av trippmätare
Rattpaddlar* för manuell växling av
automatväxellåda
Förardisplay
Främre läslampor och kupébelysning
Varningsblinkers, avfrostning, media, körlägesknapp*
Panoramatak*
Eluttag, USB-ingång, trådlös telefonladdare*
Display i takkonsol, ON CALL-knapp*
Växelväljare
Manuell avbländning av inre backspegel
Parkeringsbroms
Automatisk broms vid stillastående
Torkare och spolning, regnsensor*
Höger knappsats i ratt
Rattinställning
Signalhorn
72
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Förardörr
Displayer och reglage vid föraren i
högerstyrd bil
I översikterna visas var displayer och reglage i
förarens närhet är placerade.
Ratt och instrumentpanel
Signalhorn
Rattinställning
Vänster knappsats i ratt
Takkonsol
Minnen för inställningar av elmanövrerat
framsäte*, yttre backspeglar
Centrallås, fönsterhissar, yttre backspeglar, elektrisk barnsäkerhetsspärr*
Öppning av motorhuv
Inställning av framsäte
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 168)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 169)
Justera ratt (s. 175)
Positionsljus, varselljus, halvljus, helljus,
blinkers, dimstrålkastare/kurvtagningsljus*, dimljus bak, nollställning av trippmätare
Rattpaddlar* för manuell växling av
automatväxellåda
Främre läslampor och kupébelysning
Panoramatak*
Display i takkonsol, ON CALL-knapp*
Manuell avbländning av inre backspegel
Förardisplay
Ljusreglage (s. 138)
Torkare och spolning, regnsensor*
Starta bilen (s. 412)
Förardisplay (s. 75)
Displaybelysning, upplåsning/öppning*/
stängning* av baklucka
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Höger knappsats i ratt
}}
Växellåda (s. 425)
* Tillval/tillbehör.
73
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Mitt- och tunnelkonsol
Förardörr
Centerdisplay
Minnen för inställningar av elmanövrerat
framsäte*, yttre backspeglar
Startknapp
Centrallås, fönsterhissar, yttre backspeglar, elektrisk barnsäkerhetsspärr*
Varningsblinkers, avfrostning, media, körlägesknapp*
Öppning av motorhuv
Eluttag, USB-ingång, trådlös telefonladdare*
Växelväljare
Relaterad information
Parkeringsbroms
•
•
•
•
•
•
•
•
Automatisk broms vid stillastående
74
Inställning av framsäte
Manuellt framsäte (s. 168)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 169)
Justera ratt (s. 175)
Ljusreglage (s. 138)
Starta bilen (s. 412)
Förardisplay (s. 75)
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Växellåda (s. 425)
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Förardisplay
Förardisplayen visar information om bilen och
körningen.
I förardisplayen ingår mätare, indikatorer samt
kontroll- och varningssymboler. Vad som visas
i förardisplayen beror på bilens utrustning,
inställningar och vilka funktioner som är aktiva
för tillfället.
Förardisplayen aktiveras så fort en dörr öppnas, d.v.s i tändningsläge 0. Efter en stund
slocknar förardisplayen om den inte används.
För att återaktivera den gör något av följande:
•
•
•
Trampa ner bromspedalen.
Aktivera tändningsläge I.
VARNING
Om förardisplayen skulle slockna, inte tändas upp vid aktivering/start eller vara helt
eller delvis oläsbar skall bilen inte
användas. Verkstad bör uppsökas
omgående. Volvo rekommenderar en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Vid fel i förardisplayen kan information
rörande till exempel broms, airbag eller
andra säkerhetssystem inte visas. Föraren
kan då inte kontrollera status på bilens
system samt få aktuella varningar och
information.
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende
på bilmodell.
Öppna en av dörrarna.
Placering i förardisplayen:
Till vänster
I mitten
Till höger
Hastighetsmätare
Kontroll och varningssymboler
Varvtalsmätare/hybridmätareA
Trippmätare
Yttertemperaturmätare
Växlingsindikator
VägmätareB
Klocka
Körläge
Farthållar- och fartbegränsningsinformation
Meddelande, i vissa fall med grafik
Bränslemätare
Trafikskyltinformation*
Dörr- och bältesinformation
Hybridbatterimätare
–
Laddstatus
Körsträcka till tom tank
–
Mediaspelare
Körsträcka till tomt batteri
}}
* Tillval/tillbehör.
75
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
A
B
Till vänster
I mitten
Till höger
–
Navigationskarta*
Momentan bränsleförbrukning
–
Telefon
Appmeny (aktiveras med knappsats på ratten)
–
Röststyrning
–
Beror på valt körläge.
Ackumulerad körsträcka.
Dynamisk symbol
•
•
•
•
Den dynamiska symbolen i
sin grundform.
I förardisplayens mitt finns en dynamisk symbol som ändrar utseende för olika typer av
meddelande. En bärnstensgul eller röd
markering runt symbolen indikerar allvarlighetsgrad för kontroll- eller varningsmeddelande.
Färddator (s. 80)
Meddelande i förardisplay (s. 94)
Hantera appmeny i förardisplay (s. 94)
Körlägen (s. 432)
Exempel med kontrollsymbol.
Med en animering kan grundformen omvandlas till grafik som visar var ett problem är beläget, eller för att tydliggöra information.
Relaterad information
•
•
•
76
Inställningar för förardisplay (s. 77)
Varningssymboler i förardisplayen
(s. 87)
Kontrollsymboler i förardisplayen (s. 85)
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Inställningar för förardisplay
Inställningar via centerdisplay
Inställningar för förardisplayens visningsalternativ kan göras via förardisplayens appmeny
och via centerdisplayens inställningsmeny.
Välja informationstyp
1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
Inställningar via förardisplayens
appmeny
2. Tryck på My Car Displayer
Information i förardisplay.
3. Välj vad som ska visas i bakgrunden:
• Visa ingen information i bakgrunden
• Visa information om nuvarande
spelande media
• Visa navigation även när ingen
resväg är satt
2. Tryck på System Systemspråk och
enheter Systemspråk för att välja
språk.
> En ändring påverkar språket i alla displayer.
Inställningarna är personliga och sparas automatiskt i den aktiva förarprofilen.
Relaterad information
•
•
•
Förardisplay (s. 75)
Hantera appmeny i förardisplay (s. 94)
Ändra inställningar i centerdisplayens
toppvy (s. 121)
Välja tema
1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende
på bilmodell.
Appmenyn öppnas och styrs med rattens
högra knappsats.
I appmenyn går det att välja vilken information
som förardisplayen ska visa från
•
•
•
•
färddator
mediaspelare
telefon
navigationssystem*.
2. Tryck på My Car
för display
Displayer
Teman
3. Välj tema (utseende) på förardisplayen:
•
•
•
•
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings
Välja språk
1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
* Tillval/tillbehör.
77
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Bränslemätare
Hybridmätare
Bränslemätaren i förardisplayen visar bränslenivån i tanken.
I körläge Hybrid och Pure visar förardisplayen
en hybridmätare som kan hjälpa föraren att
köra bilen mer energieffektivt.
Markerar effektnivån då förbränningsmotorn startar. En ifylld symbol
betyder att förbränningsmotorn
används.
Markerar effektnivån då förbränningsmotorn kommer att starta. En
ej ifylld symbol betyder att förbränningsmotorn inte används.
Indikator som anger att hybridbatteriet laddas t.ex. vid ett lätt tryck
på bromspedalen.
Förarbegärd effekt
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende
på bilmodell.
Det beige området i bränslemätaren indikerar
mängden bränsle i tanken.
När bränslenivån är låg tänds bränslepumpsymbolen och blir bärnstensgul. Färddatorn
visar också körsträcka till tom tank.
Relaterad information
•
•
•
•
78
Förardisplay (s. 75)
Hybridbatterimätare (s. 79)
Fylla på bränsle (s. 443)
Bränsletankvolym (s. 631)
Hybridmätaren visar på olika sätt relationen
mellan hur mycket effekt som tas ur elmotorn
och hur mycket effekt som finns att tillgå.
Symboler i hybridmätaren
Anger aktuell nivå för tillgänglig
elmotoreffekt. En ifylld symbol betyder att elmotorn används.
En ej ifylld symbol betyder att elmotorn inte används.
Visaren i hybridmätaren anger den mängd
motoreffekt föraren vill ha ut genom sättet att
reglera gaspedalen. Ju högre utslag på skalan,
desto större effekt vill föraren ha ut på aktuell
växel. Markeringen mellan blixten och droppen
visar punkten där förbränningsmotorn startas.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Hybridbatterimätare
Exempel:
Hybridbatterimätaren visar hur mycket energi
som finns i hybridbatteriet.
Bilen är startad men står still, ingen effekt efterfrågas.
Bilen genererar ström till batteriet, batteriet laddas, t
ex. vid lätt tryck på bromspedalen eller vid motorbromsning i utförsbacke.
Relaterad information
•
•
•
•
Körlägen (s. 432)
Förardisplay (s. 75)
Färdbroms (s. 417)
Energin i hybridbatteriet används till elmotorn
men även för att kyla eller värma bilen. Färddatorn beräknar en ungefärlig körsträcka för
den energimängd som finns i hybridbatteriet.
Start och stopp av förbränningsmotor i
Twin Engine (s. 431)
Elmotorn kan inte leverera den mängd motoreffekt
som efterfrågas och förbränningsmotorn startar.
}}
79
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Symboler i hybridbatterimätaren
Färddator
•
Bilens färddator registrerar värden som t.ex.
körsträcka, bränsleförbrukning och medelhastighet vid körning.
För att underlätta en bränsleekonomisk körning registreras information om både momentan och genomsnittlig bränsleförbrukning.
Informationen från färddatorn kan visas i förardisplayen.
Enheter för körsträcka, hastighet m.m. kan
ändras via systeminställningar i centerdisplayen.
Turist – alternativ hastighetsmätare
Trippmätare
Det finns två trippmätare, TM och TA.
TM kan nollställas manuellt och TA nollställs
automatiskt om bilen inte används under
minst fyra timmar.
Under färden registreras information om:
•
•
•
•
Symbolen
i hybridbatterimätaren indikerar
att funktionen Hold är aktiverad och symbolen
att funktionen Charge är aktiverad.
Medelhastighet
Genomsnittlig bränsleförbrukning
Förardisplay (s. 75)
Laddning av hybridbatteriet (s. 391)
Vägmätare
Hold och Charge-funktion (s. 439)
Vägmätaren registrerar bilens totala körsträcka. Detta värde kan inte nollställas.
Exempel på färddatorinformation i förardisplayen.
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende
på bilmodell.
Följande mätare ingår i färddatorn:
•
•
•
•
•
80
Körtid
Värdena gäller från trippmätarens senaste
nollställning.
Relaterad information
•
•
•
Körsträcka
Trippmätare
Vägmätare
Momentan bränsleförbrukning
Körsträcka till tom tank
Körsträcka till tomt batteri
Momentan bränsleförbrukning
Denna mätare visar vilken bränsleförbrukning
bilen har för ögonblicket. Värdet uppdateras
ungefär varje sekund.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Körsträcka till tom tank
Färddatorn beräknar återstående
körsträcka med det bränsle som
finns i tanken.
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
under senast körda 30 km (20 miles) och
återstående körbar bränslemängd.
När mätaren visar "----" finns det för lite
bränsle kvar för att kunna beräkna återstående
körsträcka. Fyll på bränsle så snart som möjligt.
OBS
Viss avvikelse kan uppstå om körsättet
ändras.
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka.
Körsträcka till tomt batteri
Vid denna symbol visas den ungefärlig sträcka som kan köras med kvarvarande energimängd i hybridbatteriet.
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
med normalt lastad bil, vid normal körning och
med hänsyn tagen till om luftkonditioneringen
(AC) är på eller av. Vid byte mellan körlägena
Hybrid och Pure kan den beräknade kör-
sträckan utökas eftersom Pure-läget har reducerade klimatinställningar (eco-klimat).
OBS
Förutom högt strömuttag i kupén gör även
kraftiga accelerationer och inbromsningar,
höga hastigheter, tung last, låg yttertemperatur samt uppförsbackar att möjlig körsträcka reduceras.
När mätaren visar "----" finns ingen garanterad
eldriftkörsträcka kvar.
OBS
Viss avvikelse kan uppstå om körsättet
ändras.
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka.
Startvärde vid fulladdat hybridbatteri
Eftersom det är svårt att förutse körsätt och
andra faktorer som påverkar räckvidden vid
eldrift har Volvo valt att använda ett startvärde
när bilen är fulladdad. Startvärdet anger en
upp till-siffra istället för en prognos för eldriftens räckvidd. Skillnaden i startvärde mellan
Hybrid och Pure beror på att bilen tillåts
använda mer energi ur hybridbatteriet i läget
Pure, samt att bilen övergår till eco-klimat.
Körsträcka vid eldrift
För att få längsta möjliga körsträcka vid eldrift
måste den som kör eldriven bil även tänka på
att spara ström. Ju fler förbrukare (stereo,
elvärme i rutor/speglar/säten, mycket kall luft
från klimatanläggningen, etc) som är aktiva –
desto kortare möjlig körsträcka.
Turist – alternativ hastighetsmätare
Den alternativa digitala hastighetsmätaren
underlättar vid körning i länder där trafikskyltar
med påbjuden hastighet har en annan enhet
än den som visas i bilens instrument.
Den digitala hastigheten visas då i motsatt
enhet relaterat till den analoga hastighetsmätaren. Är den analoga hastighetsmätaren graderat i mph, visar mätaren motsvarande
hastighet digitalt i km/h och omvänt.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Visa färddata i förardisplayen (s. 82)
Nollställa trippmätare (s. 83)
Visa färdstatistik i centerdisplayen
(s. 83)
Förardisplay (s. 75)
Ändra systemenheter (s. 121)
81
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Visa färddata i förardisplayen
Färddatorns registrerade och beräknade värden kan visas i förardisplayen.
Värdena lagras i en färddatorapp. Via appmenyn är det möjligt att välja vilken information
som förardisplayen ska visa.
1.
Öppna appmenyn i förardisplayen genom
att trycka (1).
(Det går inte att öppna appmenyn samtidigt som det finns ett okvitterat meddelande i förardisplayen. Meddelandet måste
först bekräftas med ett tryck på Oknappen (4) innan appmenyn kan öppnas.)
2. Navigera till färddatorappen åt vänster
eller höger med (2).
> De fyra översta menyraderna visar uppmätta värden för trippmätare TM. Nästa
fyra menyrader visar uppmätta värden
för trippmätare TA. Stega uppåt eller
nedåt i listan med (3).
3. Stega längre ned till alternativknapparna
för att välja vilken information som ska
visas i förardisplayen:
Öppna och navigera i appmenyn1 med rattens högra
knappsats.
Upp/ned
•
•
•
•
•
Bekräfta
•
Appmeny
Vänster/höger
Vägmätare
Körsträcka till tom tank
Körsträcka till tomt batteri
Turist (alternativ hastighetsmätare)
Körsträcka för trippmätare TM, TA, eller
ingen visning av körsträcka
Momentan bränsleförbrukning, medelförbrukning för TM eller TA, alternativt
ingen visning av bränsleförbrukning
Markera eller avmarkera ett val med Oknappen (4). Ändringen genomförs direkt.
1
82
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Relaterad information
•
•
Färddator (s. 80)
Nollställa trippmätare (s. 83)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Nollställa trippmätare
Visa färdstatistik i centerdisplayen
Nollställ trippmätaren med vänster rattspak.
Färdstatistik från färddatorn visas grafiskt i
centerdisplayen och ger en översikt som
underlättar en mer bränsleekonomisk körning.
Öppna appen
Förarprestation i appvyn för
att visa färdstatistiken.
–
Nollställ all information i trippmätare TM
(d.v.s. körsträcka, medelförbrukning,
medelhastighet och körtid) med ett långt
tryck på RESET-knappen på vänster rattspak.
Ett tryck på RESET-knappen nollställer
endast körsträckan.
Trippmätare TA har endast automatisk nollställning som sker när bilen inte används
under fyra timmar eller mer.
Varje stapel i diagrammet
symboliserar en körsträcka
på antingen 1, 10 eller
100 km, alternativt miles. Staplarna fylls på
från höger i takt med pågående körning. Stapeln längst till höger visar värdet för pågående
sträcka.
Färdstatistik från färddatorn2.
OBS
Vid körning med eldrift kan bränsleförbrukning indikeras i färdstatistiken om tillskottsvärmaren3 är i gång.
Genomsnittlig bränsleförbrukning och total
körtid är beräknad sedan förra nollställningen
av färdstatistik gjordes.
Bränsle- och elförbrukning visas i separata
grafer. Visad elförbrukning är "netto"-förbrukning, d.v.s. förbrukad energi minus återgenererad energi skapad vid inbromsning.
Relaterad information
•
•
Inställningar för färdstatistik (s. 84)
Färddator (s. 80)
Relaterad information
•
Färddator (s. 80)
2 Bilden är schematisk – detaljer
3 Gäller bränsledriven värmare.
kan variera beroende på bilmodell.
83
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Inställningar för färdstatistik
Datum och tid
Nollställ eller justera inställningar för färdstatistik.
1. Öppna appen Förarprestation i appvyn
för att visa färdstatistiken.
Klockan visas i både förar- och centerdisplay.
Klockans placering
Sommartid
I vissa länder är det möjligt att välja inställningen Automatisk sommartid för automatisk inställning av sommartid. För övriga länder
kan inställningen Sommartid väljas manuellt.
2. Tryck på Preferenser för att
ändra grafskala. Välj upplösning 1, 10
eller 100 km/miles för stapeln.
•
nollställa data efter varje färd. Genomförs när bilen har stått stilla mer än 4
timmar.
I vissa situationer kan meddelanden och information skymma klockan i förardisplayen.
•
nollställa data för nuvarande färd.
I centerdisplayen är klockan placerad uppe till
höger i statusfältet.
Enheter för körsträcka, hastighet m.m. kan
ändras via systeminställningar i centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
84
Relaterad information
•
Färdstatistik, beräknad medelförbrukning,
och sammanlagd körtid nollställs alltid
samtidigt.
Visa färdstatistik i centerdisplayen (s. 83)
Färddator (s. 80)
Nollställa trippmätare (s. 83)
nen justeras då automatiskt beroende av var
bilen befinner sig. För en viss typ av navigationssystem måste även nuvarande plats
(land) ställas in för att få rätt tidszon. Om
Automatisk tid inte är vald justeras tid och
datum med pilarna upp eller ned på pekskärmen.
•
•
Inställningar för datum och tid
–
Välj Inställningar System Datum
och Tid i centerdisplayens toppvy för att
ändra inställningar för tid- och datumformat.
Justera datum och tid genom att trycka på
pilarna upp eller ner på pekskärmen.
Automatisk tid för bilar med GPS
När bilen är utrustad med navigationssystem
är det möjligt att välja Automatisk tid. Tidszo-
Förardisplay (s. 75)
Ändra inställningar i centerdisplayens
toppvy (s. 121)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Yttertemperaturmätare
Kontrollsymboler i förardisplayen
Yttertemperaturen visas i förardisplayen.
En sensor känner av temperaturen utanför
bilen.
Kontrollsymbolerna uppmärksammar föraren
på att en funktion är aktiverad, att ett system
arbetar, eller att ett fel eller en brist har uppstått.
Symbol
Innebörd
Information, läs displaytext
Informationssymbolen tänds i
kombination med text i förardisplayen då en avvikelse i något av
bilens system inträffat. Informationssymbolen kan även tändas i
kombination med andra symboler.
Fel i bromssystemet
Om bilen har stått stilla kan mätaren visa ett
för högt temperaturvärde.
När yttertemperaturen ligger inom
området –5 °C till +2 °C (23 °F till
36 °F) tänds en snöflingesymbol
som varnar för frosthalka.
Ändra enhet för temperaturmätaren m.m. via
systeminställningar i centerdisplayens toppvy.
Relaterad information
•
•
Förardisplay (s. 75)
Ändra systemenheter (s. 121)
Symbolen lyser vid fel med parkeringsbromsen.
Fel i ABS-systemet
Om symbolen tänds är systemet
ur funktion. Bilens ordinarie
bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
Symbol
Innebörd
Däcktryckssystem
Symbolen lyser vid för lågt däcktryck. Vid fel i däcktryckssystemet kommer symbolen först att
blinka i ca 1 minut och sedan lysa
med fast sken. Detta kan bero på
att systemet inte kan upptäcka
eller varna för lågt däcktryck som
avsett.
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds efter motorstart kan det bero på fel i bilens
avgasreningssystem. Kör till en
verkstad för kontroll. Volvo
rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Vänster och höger blinker
Symbolen blinkar när blinker
används.
Automatisk broms på
Symbolen lyser när funktionen är
aktiverad och färdbromsen eller
parkeringsbromsen verkar.
Bromsen håller bilen stilla när
den stannat.
Positionsljus
Symbolen lyser när positionsljus
är på.
}}
85
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Symbol
Innebörd
Innebörd
Symbol
Innebörd
Fel på strålkastarsystemet
Helljus på
Stabilitetssystem, sportläge
Symbolen lyser om ett fel har
uppstått i ABL-funktionen (Active
Bending Lights) eller om annat
fel i strålkastarsystemet har uppstått.
Symbolen lyser när helljus och
positionsljus är på.
Symbolen lyser när dimljuset bak
är på.
Symbolen lyser när sportläget är
aktiverat. Sportläget ger möjlighet till en mer aktiv körupplevelse. Systemet känner då av om
gaspedal, rattrörelser och kurvtagning är mer aktiv än vid normal körning och tillåter då kontrollerad sladd med bakvagnen
upp till en viss nivå innan det
ingriper och stabiliserar bilen.
Regnsensor på
Körfältsassistans
Symbolen lyser när regnsensorn
är på.
Vit symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är detekterade.
Förkonditionering på
Grå symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är ej detekterade.
Automatiskt helljus på
Symbolen lyser med blått sken
när automatiskt helljus är på.
Automatiskt helljus av
Symbolen lyser med vitt sken när
automatiskt helljus är av.
Helljus på
Symbolen lyser när helljuset är
på samt vid helljusblink.
Automatiskt helljus på
Symbolen lyser med blått sken
när automatiskt helljus är på.
Positionsljus är på.
Automatiskt helljus av
Symbolen lyser med vitt sken när
automatiskt helljus är av. Positionsljus är på.
86
Symbol
Dimstrålkastare på
Symbolen lyser när dimljuset
fram är på.
Dimljus bak på
Symbolen lyser när motor- och
kupévärmare/luftkonditionering
förkonditionerar bilen.
Stabilitetssystem
Blinkande symbol indikerar att
stabilitetssystemet arbetar. Om
symbolen lyser med fast sken har
ett fel uppstått i systemet.
Bärnstensgul symbol: Körfältsassistans varnar/ingriper.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Symbol
Innebörd
Körfältsassistans och regnsensor
Vit symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är detekterade.
Regnsensorn är på.
Grå symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är ej detekterade.
Regnsensorn är på.
Reducerad prestanda
Vid ett tillfälligt fel på drivlinan
kan bilen gå in i ett s.k. Limp
home-läge med lägre motoreffekt för att undvika skador på
drivlinan.
Relaterad information
•
•
Förardisplay (s. 75)
Varningssymboler i förardisplayen
(s. 87)
Varningssymboler i förardisplayen
Varningssymbolerna uppmärksammar föraren på att en viktig funktion är aktiverad,
eller att ett allvarligt fel eller brist har uppstått.
Symbol
Innebörd
Varning
Den röda varningssymbolen
tänds då ett fel har indikerats
som kan påverka säkerheten eller
bilens körbarhet. Samtidigt visas
ett förklarande textmeddelande i
förardisplayen. Varningssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
Bältespåminnare
Symbolen lyser eller blinkar om
någon i framsätet inte tagit på
sig säkerhetsbältet eller om
någon i baksätet tagit av sig
säkerhetsbältet.
Symbol
Innebörd
Krockkuddar
Om symbolen förblir tänd eller
tänds under körning har ett fel
upptäckts i något av bilens
säkerhetssystem. Läs meddelande i förardisplayen. Volvo
rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg. Uppsök
närmaste auktoriserade verkstad
för kontroll och åtgärd av bromsvätskenivån.
Parkeringsbroms ansatt
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt.
Blinkande symbol innebär att ett
fel uppstått. Läs meddelande i
förardisplayen.
}}
87
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Symbol
Innebörd
Symbol
Lågt oljetryck
Systemfel
Om symbolen tänds under körning när motorns oljetryck för
lågt. Stanna motorn omedelbart
och kontrollera oljenivån i
motorn, fyll på vid behov. Om
symbolen tänds och oljenivån är
normal, kontakta en verkstad.
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Symbolen tänds under körning
om något är fel på drivsystemet.
Samtidigt visas ett förklarande
textmeddelande i förardisplayen.
Hög motortemperatur
Symbolen tänds under körning
när motorn har för hög temperatur. Samtidigt visas ett förklarande textmeddelande i förardisplayen.
Generatorn laddar inte
Symbolen tänds under körning
om ett fel i det elektriska systemet har uppstått. Uppsök en
verkstad. Volvo rekommenderar
att en auktoriserad Volvoverkstad
kontaktas.
Kollisionsrisk
City Safety varnar vid kollisionsrisk med andra fordon, fotgängare, cyklister och större djur.
88
Innebörd
Relaterad information
•
•
Kontrollsymboler i förardisplayen (s. 85)
Förardisplay (s. 75)
Licensavtal för förardisplayen
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss
verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i avtalet angivna villkor. Följande text
är Volvos överenskommelse med tillverkare
eller utvecklare och är på engelska.
Freetype Project License
3rd Party Software Disclaimers and License
Agreements Confidential ID 06-00004-004
39 / 75 Revision 06.00A, 2015-06-09
2006-Jan-27 Copyright 1996-2002, 2006
by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Introduction
The FreeType Project is distributed in several
archive packages; some of them may contain,
in addition to the FreeType font engine,
various tools and contributions which rely on,
or relate to, the FreeType Project. This license
applies to all files found in such packages, and
which do not fall under their own explicit
license. The license affects thus the FreeType
font engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which all
encourage inclusion and use of free software
in commercial and freeware products alike. As
a consequence, its main points are that: o We
don't promise that this software works.
However, we will be interested in any kind of
bug reports. (`as is' distribution) o You can use
this software for whatever you want, in parts
or full form, without having to pay us. (`royaltyfree' usage) o You may not pretend that you
wrote this software. If you use it, or only parts
of it, in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that you
have used the FreeType code. (`credits') We
specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products. We
disclaim all warranties covering The FreeType
Project and assume no liability related to The
FreeType Project. Finally, many people asked
us for a preferred form for a credit/disclaimer
to use in compliance with this license. We
thus encourage you to use the following text:
"Portions of this software are copyright ©
2013 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved."
Legal Terms
0. Definitions – Throughout this license, the
terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg)
as the `FreeType Project', be they named as
alpha, beta or final release. `You' refers to the
licensee, or person using the project, where
`using' is a generic term including compiling
the project's source code as well as linking it
to form a `program' or `executable'. This
program is referred to as `a program using the
FreeType engine'. This license applies to all
files distributed in the original FreeType
Project, including all source code, binaries and
documentation, unless otherwise stated in the
file in its original, unmodified form as
distributed in the original archive. If you are
unsure whether or not a particular file is
covered by this license, you must contact us
to verify this. The FreeType Project is
copyright (C) 1996-2000 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All
rights reserved except as specified below.
1. No Warranty – THE FREETYPE PROJECT
IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. '
2. Redistribution – This license grants a
worldwide, royalty-free, perpetual and
irrevocable right and license to use, execute,
perform, compile, display, copy, create
derivative works of, distribute and sublicense
the FreeType Project (in both source and
object code forms) and derivative works
thereof for any purpose; and to authorize
others to exercise some or all of the rights
granted herein, subject to the following
conditions: o Redistribution of source code
must retain this license file (`FTL.TXT')
unaltered; any additions, deletions or changes
to the original files must be clearly indicated in
accompanying documentation. The copyright
notices of the unaltered, original files must be
preserved in all copies of source files. o
Redistribution in binary form must provide a
disclaimer that states that the software is
based in part of the work of the FreeType
Team, in the distribution documentation. We
}}
89
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
also encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
on the FreeType Project, not just the
unmodified files. If you use our work, you must
acknowledge us. However, no fee need be
paid to us.
3. Advertising – Neither the FreeType authors
and contributors nor you shall use the name of
the other for commercial, advertising, or
promotional purposes without specific prior
written permission. We suggest, but do not
require, that you use one or more of the
following phrases to refer to this software in
your documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
As you have not signed this license, you are
not required to accept it. However, as the
FreeType Project is copyrighted material, only
this license, or another one contracted with
the authors, grants you the right to use,
distribute, and modify it. Therefore, by using,
distributing, or modifying the FreeType
Project, you indicate that you understand and
accept all the terms of this license.
4. Contacts – There are two mailing lists
related to FreeType: o freetype@nongnu.org.
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
90
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o freetypedevel@nongnu.org. Discusses bugs, as well
as engine internals, design issues, specific
licenses, porting, etc. Our home page can be
found at http://www.freetype.org
HarfBuzz / UCDN License
• Copyright © 2010,2011,2012 Google, Inc.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Copyright © 2012 Mozilla Foundation
Copyright © 2011 Codethink Limited
Copyright © 2008,2010 Nokia
Corporation and/or its subsidiary(-ies)
Copyright © 2009 Keith Stribley
Copyright © 2009 Martin Hosken and SIL
International
Copyright © 2007 Chris Wilson
Copyright © 2006 Behdad Esfahbod
Copyright © 2005 David Turner
Copyright ©
2004,2007,2008,2009,2010 Red Hat,
Inc.
Copyright © 1998-2004 David Turner and
Werner Lemberg
For full copyright notices consult the individual
files in the package. Permission is hereby
granted, without written agreement and
without license or royalty fees, to use, copy,
modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose, provided that
the above copyright notice and the following
two paragraphs appear in all copies of this
software. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY
PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL,
INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE AND ITS
DOCUMENTATION, EVEN IF THE
COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY
DISCLAIMS ANY WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE
PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS"
BASIS, AND THE COPYRIGHT HOLDER HAS
NO OBLIGATION TO PROVIDE
MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES,
ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Libunibreak License
This library is released under an open-source
licence, the zlib/libpng licence. Please check
the file LICENCE for details. Apart from using
the algorithm, part of the code is derived from
the data provided under http://
www.unicode.org/Public. And the Unicode
Terms of Use may apply: URL:http://
www.unicode.org/copyright.html
LICENSE:
•
Copyright (C) 2008-2012 Wu Yongwei
<wuyongwei at gmail dot com>
•
Copyright (C) 2012 Tom Hacohen <tom
dot hacohen at samsung dot com>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will
the author be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use
this software in a product, an
acknowledgement in the product
documentation would be appreciated but
is not required.
2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3. This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
Unicode Inc. License Agreement
EXHIBIT 1 UNICODE, INC. LICENSE
AGREEMENT - DATA FILES AND
SOFTWARE Unicode Data Files include all
data files under the directories http://
www.unicode.org/Public/, http://
www.unicode.org/reports/, and http://
www.unicode.org/cldr/data/ . Unicode
Software includes any source code published
in the Unicode Standard or under the
directories http://www.unicode.org/Public/,
http://www.unicode.org/reports/, and http://
www.unicode.org/cldr/data/. NOTICE TO
USER: Carefully read the following legal
agreement. BY DOWNLOADING,
INSTALLING, COPYING OR OTHERWISE
USING UNICODE INC.'S DATA FILES ("DATA
FILES"), AND/OR SOFTWARE
("SOFTWARE"), YOU UNEQUIVOCALLY
ACCEPT, AND AGREE TO BE BOUND BY,
ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF
THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE,
DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, COPY,
DISTRIBUTE OR USE THE DATA FILES OR
SOFTWARE. COPYRIGHT AND
PERMISSION NOTICE Copyright ©
1991-2010 Unicode, Inc. All rights reserved.
Distributed under the Terms of Use in http://
www.unicode.org/copyright.html. Permission
is hereby granted, free of charge, to any
person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, and/or sell copies of the Data Files
or Software, and to permit persons to whom
the Data Files or Software are furnished to do
so, provided that (a) the above copyright
notice(s) and this permission notice appear
with all copies of the Data Files or Software,
(b) both the above copyright notice(s) and this
permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with
the Data File(s) or Software that the data or
software has been modified. THE DATA FILES
AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
}}
91
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of a copyright holder shall
not be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other dealings in
these Data Files or Software without prior
written authorization of the copyright holder.
ZLIB Data Compression Library License
Agreement
(C) 1995-2010 Jean-loup Gailly and Mark
Adler This software is provided 'as-is', without
any express or implied warranty. In no event
will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
1.
92
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use
this software in a product, an
acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but
is not required.
2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3. This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
Jean-loup Gailly Mark Adler jloup@gzip.org
madler@alumni.caltech.edu If you use the zlib
library in a product, we would appreciate *not*
receiving lengthy legal documents to sign. The
sources are provided for free but without
warranty of any kind. The library has been
entirely written by Jean-loup Gailly and Mark
Adler; it does not include third-party code. If
you redistribute modified sources, we would
appreciate that you include in the file
ChangeLog history information documenting
your changes. Please read the FAQ for more
information on the distribution of modified
source versions.
GLEW License (Modified BSD License)
The OpenGL Extension Wrangler Library
•
Copyright (C) 2002-2008, Milan Ikits
<milan.ikits@ieee org>
•
Copyright (C) 2002-2008, Marcelo E.
Magallon <mmagallo@debian.org>
•
Copyright (C) 2002, Lev Povalahev
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. * Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution. * The
name of the author may be used to endorse or
promote products derived from this software
without specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Appmeny i förardisplay
Appmenyn i förardisplayen ger snabb
åtkomst till vanligt använda funktioner för
vissa appar.
Relaterad information
•
App
Funktioner
Färddator
Val av trippmätare, val av vad
som ska visas i förardisplayen m.m.
Mediaspelare
Val av aktiv källa för mediaspelaren.
Telefon
Uppringning av en kontakt
från samtalslistan.
Navigation
Guide till destination m.m.
Förardisplay (s. 75)
Relaterad information
Bilden är schematisk.
•
•
•
Förardisplay (s. 75)
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Hantera appmeny i förardisplay (s. 94)
Appmenyn i förardisplayen kan användas istället för centerdisplayen och styrs med rattens
högra knappsats. Appmenyn gör det enklare
att växla mellan olika appar eller funktioner i
apparna utan att behöva släppa ratten.
Appmenyns funktioner
Olika appar ger tillgång till olika typer av funktioner. Från appmenyn kan följande appar och
deras tillhörande funktioner styras:
93
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Hantera appmeny i förardisplay
Öppna/stänga appmenyn
Appmenyn i förardisplayen hanteras med rattens högra knappsats.
–
Tryck på öppna/stänga (1).
> Appmenyn öppnas/stängs.
Meddelande i förardisplay
Förardisplayen kan vid olika händelser visa
meddelanden för att informera eller hjälpa
föraren.
OBS
Det går inte att öppna appmenyn samtidigt
som det finns ett okvitterat meddelande i
förardisplayen. Meddelandet måste först
bekräftas innan appmenyn kan öppnas.
Appmenyn stängs automatiskt efter en stunds
inaktivitet eller för vissa val.
Navigera och välja i appmenyn
Appmenyn och rattens högra knappsats. Bilden är
schematisk.
1.
Öppna/stänga
Vänster/höger
Upp/ner
Bekräfta
Navigera mellan apparna genom att trycka
på vänster eller höger (2).
> Funktioner för föregående/nästa app
visas i appmenyn.
2. Bläddra bland funktionerna för vald app
genom att trycka på upp eller ner (3).
3. Bekräfta eller markera ett val för funktionen genom att trycka på bekräfta (4).
> Funktionen aktiveras och för vissa val
stängs därefter appmenyn.
Om appmenyn öppnas igen visas funktionerna
för senast valda app direkt.
Relaterad information
•
•
94
Appmeny i förardisplay (s. 93)
Meddelande i förardisplay (s. 94)
Exempel på meddelande i förardisplayen. Bilden är
schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
I förardisplayen visas meddelanden av hög
prioritet för föraren.
Meddelanden kan visas på olika ställen i förardisplayen beroende på vilken övrig information
som visas för tillfället. Efter en stund, eller när
meddelandet kvitterats/åtgärdats om det
krävs, försvinner meddelandet från förardisplayen. Om ett meddelande behöver sparas
lägger det sig i appen Bilstatus som öppnas
från appvyn i centerdisplayen.
Meddelandets utformning kan variera och kan
visas tillsammans med grafik, symboler eller
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
knappar för att t.ex. kvittera meddelandet eller
acceptera en förfrågan.
Servicemeddelanden
Nedan visas ett urval viktiga servicemeddelanden och deras innebörd.
Meddelande
Innebörd
Stanna snarastA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstadB.
Stanna
motornA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstadB.
Meddelande
Innebörd
Regelbunden
service
Dags för service – kontakta en verkstadB. Visas
vid nästa servicetidpunkt.
Tid för service
Regelbunden
service
Tid för service
överskriden
Tillfälligt
avstängdA
A
Dags för service – kontakta en verkstadB. Visas
när servicetidpunkten
överskridits.
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs
automatiskt under körning eller efter omstart.
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var
problem har uppstått.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Service snarast Kör till
verkstadA
Kontakta en verkstadB
för omgående kontroll av
bilen.
Relaterad information
•
Service erfordrasA
Kontakta en verkstadB
för kontroll av bilen så
snart som möjligt.
Hantera meddelande i förardisplay
(s. 95)
•
Hantera meddelande sparat från förardisplay (s. 96)
Regelbunden
service
Dags för service – kontakta en verkstadB. Visas
före nästa servicetidpunkt.
•
Meddelande i centerdisplay (s. 129)
Boka tid för
service
B
Hantera meddelande i förardisplay
Meddelanden i förardisplayen hanteras med
rattens högra knappsats.
Exempel på meddelande i förardisplayen och rattens
högra knappsats. Bilden är schematisk – detaljer kan
variera beroende på bilmodell.
Vänster/höger
Bekräfta
Vissa meddelanden i förardisplayen innehåller
en eller flera knappar för att t.ex. kvittera meddelandet eller acceptera en förfrågan.
}}
95
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Hantera nytt meddelande
För meddelanden med knappar:
Hantera meddelande sparat från
förardisplay
1.
Meddelanden som sparats från förar- och
centerdisplayerna hanteras i båda fallen i centerdisplayen.
Navigera mellan knapparna genom att
trycka på vänster eller höger (1).
2. Bekräfta valet genom att trycka på
bekräfta (2).
> Meddelandet försvinner från förardisplayen.
Relaterad information
•
•
•
96
1.
Stäng meddelandet genom att trycka på
bekräfta (2) eller låt meddelandet automatiskt stängas efter en stund.
> Meddelandet försvinner från förardisplayen.
Om ett meddelande behöver sparas lägger det
sig i appen Bilstatus som öppnas från appvyn
i centerdisplayen. I samband med detta visas
meddelandet Bilmeddelande har sparats i
Bilstatus-appen i centerdisplayen.
Meddelande i förardisplay (s. 94)
Hantera meddelande sparat från förardisplay (s. 96)
Meddelande i centerdisplay (s. 129)
–
Tryck på knappen till höger om meddelandet Bilmeddelande har sparats i
Bilstatus-appen i centerdisplayen.
> Det sparade meddelandet visas i appen
Bilstatus.
Läsa sparat meddelande i efterhand:
För meddelanden utan knappar:
–
Läsa sparat meddelande
Läsa sparat meddelande direkt:
Öppna appen Bilstatus från appvyn i centerdisplayen.
> Appen startas i hemvyns nedersta
delvy.
2. Välj fliken Meddelanden i appen.
> En lista med sparade meddelanden
visas.
Sparade meddelanden kan ses i appen Bilstatus.
Meddelanden som visats i
förardisplayen och som behöver sparas läggs i appen
Bilstatus i centerdisplayen. I
samband med detta visas
meddelandet
Bilmeddelande har sparats
i Bilstatus-appen i centerdisplayen.
3. Tryck på ett meddelande för att expandera/minimera.
> Mer information om meddelandet visas
i listan och bilden till vänster i appen
visar information om meddelandet i
grafisk form.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Hantera sparat meddelande
Vissa meddelanden har i expanderat läge två
knappar tillgängliga för att boka service eller
läsa ägarmanualen.
Boka service för sparat meddelande:
–
Relaterad information
•
•
•
Meddelande i förardisplay (s. 94)
Hantera meddelande i förardisplay (s. 95)
Meddelande i centerdisplay (s. 129)
I expanderat läge för meddelandet, tryck
på Skapa förfrågan/Ring för att boka
tid4 för att få hjälp med att boka service.
> Med Skapa förfrågan: Fliken
Förfrågningar öppnas i appen och skapar en förfrågan om att boka service
och reparation.
Med Ring för att boka tid: Telefonappen startas och ringer upp ett servicecenter för att boka service och reparation.
Läsa ägarmanualen för sparat meddelande:
–
I expanderat läge för meddelandet, tryck
på Ägarmanual för att läsa i ägarmanualen om meddelandet.
> Ägarmanualen öppnas i centerdisplayen och visar information kopplad till
meddelandet.
Sparade meddelanden i appen raderas automatiskt varje gång motorn startas.
4 Beroende
av marknad. Volvo ID och vald verkstad behöver också vara registrerat.
97
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Översikt av centerdisplay
Från centerdisplayen styrs många av bilens
funktioner. Här presenteras centerdisplayen
och dess möjligheter.
98
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Tre av centerdisplayens grundvyer. Svep åt höger respektive vänster för att nå funktions- respektive appvyn5.
Funktionsvy – bilfunktioner som aktiveras
eller deaktiveras med ett tryck. Vissa funk5 För
högerstyrd bil är vyerna spegelvända.
}}
99
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
tioner är även så kallade triggerfunktioner
vilka öppnar fönster med inställningsmöjligheter. Exempel på detta är Kamera.
Den extra delvyn – senast använda appar
eller bilfunktioner som inte hör hemma i
någon av de övriga delvyerna. Tryck på
delvyn för att expandera den.
Hemvy – den första vy som visas då skärmen startas.
Applikationsvy (appvy) – appar som har
laddats ner (tredjepartsappar) men också
appar för inbyggda funktioner, exempelvis
FM-radio. Tryck på en appikon för att
öppna appen.
Statusfält – högst upp i skärmen visas
aktiviteterna i bilen. Till vänster i statusfältet visas nätverks- och anslutningsinformation och till höger visas mediarelaterad
information, klocka samt indikering om
pågående bakgrundsaktivitet.
Toppvy – dra fliken nedåt för att komma åt
toppvyn. Härifrån nås Inställningar,
Ägarmanual, Profil samt bilens sparade
meddelanden. I vissa fall nås också kontextuell inställning (t.ex. Inställningar
Navigation) och kontextuell ägarmanual
(t.ex. Manual Navigation) i toppvyn.
Navigation – leder till kartnavigering, med
t.ex. Sensus Navigation*. Tryck på delvyn
för att expandera den.
Media – senast använda appar som har
att göra med media. Tryck på delvyn för
att expandera den.
Telefon – härifrån nås telefonfunktionen.
Tryck på delvyn för att expandera den.
100
•
•
•
Ändra systemenheter (s. 121)
Rengöra centerdisplay (s. 600)
Meddelande i centerdisplay (s. 129)
Klimatrad – information och direktinteraktion för att t.ex. ställa in temperatur och
sätesvärme*. Tryck på symbolen mitt på
klimatraden för att öppna klimatvyn med
fler inställningsmöjligheter.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Hantera centerdisplay (s. 101)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 104)
Funktionsvy i centerdisplay (s. 111)
Appar (s. 469)
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 113)
•
Ändra inställningar i centerdisplayens
toppvy (s. 121)
•
Öppna kontextuell inställning i centerdisplay (s. 122)
•
•
•
•
•
Ägarmanual i centerdisplay (s. 17)
•
•
Ändra utseendet i centerdisplay (s. 120)
Mediaspelare (s. 479)
Telefon (s. 494)
Klimatreglage (s. 188)
Stänga av och ändra volymen på systemljud i centerdisplay (s. 120)
Ändra systemspråk (s. 121)
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Hantera centerdisplay
Många av bilens funktioner styrs och regleras
från centerdisplayen. Centerdisplayen är en
pekskärm som reagerar vid beröring.
Använda pekskärmsfunktionaliteten i
centerdisplayen
Skärmen reagerar olika beroende på om man
trycker, drar eller sveper över den. Det är möjligt att t.ex. bläddra mellan olika vyer, markera
Tillvägagångssätt
objekt och skrolla i en lista genom att vidröra
skärmen på olika sätt.
En infraröd ljusridå alldeles ovanför skärmens
yta gör att skärmen känner av ett finger som
befinner sig strax framför skärmen. Denna teknologi gör det möjligt att använda skärmen
även med handskar på.
Två personer kan interagera med skärmen
samtidigt, t.ex. för att justera klimatet för
förar- respektive passagerarsidan.
VIKTIGT
Använd inte vassa föremål mot skärmen då
den kan repas av det.
I tabellen nedan presenteras de olika tillvägagångssätten för att hantera skärmen:
Utförande
Resultat
Tryck en gång.
Markerar ett objekt, bekräftar ett val eller aktiverar en funktion.
Tryck snabbt två
gånger.
Zoomar in på ett digitalt objekt, exempelvis kartan.
Tryck och håll kvar.
Griper tag i ett objekt. Kan användas för att flytta appar eller kartpunkter på kartan. Tryck och håll
kvar fingret mot skärmen och dra samtidigt objektet till önskad plats.
Tryck en gång med två
fingrar.
Zoomar ut från ett digitalt objekt, exempelvis kartan.
}}
101
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Tillvägagångssätt
Utförande
Resultat
Dra
Växlar mellan olika vyer, rullar i en lista, text eller vy. Håll inne och dra för att flytta appar eller kartpunkter på kartan. Dra horisontellt eller vertikalt över skärmen.
Svep/dra snabbt
Växlar mellan olika vyer, rullar i en lista, text eller vy. Dra horisontellt eller vertikalt över skärmen.
Observera att beröring i övre delen av skärmen kan få toppvyn att öppna sig.
102
Dra isär
Zoomar in.
Dra ihop
Zoomar ut.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Återgå till hemvyn från en annan vy
1.
Tryck kort på hemknappen under centerdisplayen.
> Senaste läget för hemvyn visas.
2. Tryck kort igen.
> Alla hemvyns delvyer sätts i standardläge.
dra i reglaget till önskad temperatur,
•
trycka på önskad temperatur på reglaget.
trycka på + eller − för att höja eller sänka
temperaturen stegvis, eller
Relaterad information
OBS
I hemvyns standardläge – tryck kort på
hemknappen. En animation som beskriver
åtkomst till de olika vyerna visas på skärmen.
•
•
•
Aktivera och deaktivera centerdisplay
(s. 104)
•
Flytta appar och knappar i centerdisplay
(s. 113)
•
Tangentbordet i centerdisplay (s. 115)
Skroll-indikatorn syns i centerdisplayen när det är
möjligt att skrolla i vyn.
Använda reglage i centerdisplayen
Skrolla i lista, artikel eller vy
När en skroll-indikator är synlig i skärmen är
det möjligt att skrolla nedåt eller uppåt i vyn.
Svep nedåt/uppåt var som helst i vyn.
Temperaturreglaget.
Till många av bilens funktioner används reglage. Reglera t.ex. temperatur genom att
antingen:
103
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Aktivera och deaktivera
centerdisplay
1.
Centerdisplayen kan dimmas ner och aktiveras igen med hjälp av hemknappen under
skärmen.
Gör ett långt tryck på den fysiska hemknappen under skärmen.
> Skärmen släcks ner, förutom klimatraden som fortfarande visas. Alla funktioner som är kopplade till skärmen är
fortfarande igång.
2. Återaktivera skärmen – tryck kort på hemknappen.
> Samma vy som visades innan skärmen
stängdes av visas igen.
OBS
Skärmen kan inte stängas av när en uppmaning om att utföra en åtgärd visas på
skärmen.
Hemknapp för centerdisplayen.
Konsekvensen då hemknappen används blir
att skärmen dimmas ner och att pekskärmen
inte längre reagerar vid beröring. Klimatraden
kommer fortfarande att visas. Alla funktioner
som är kopplade till skärmen är fortfarande
igång, såsom klimat, ljud, guidning* och appar.
När centerdisplayen är neddimmad är det
lämpligt att rengöra skärmen. Dimningsfunktion kan också användas för att släcka ner
skärmen så att den inte stör under körning.
104
OBS
Centerdisplayen stängs automatiskt av när
motorn är av och förardörren öppnas.
Relaterad information
•
•
•
Rengöra centerdisplay (s. 600)
Ändra utseendet i centerdisplay (s. 120)
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Navigera i centerdisplayens vyer
I centerdisplayen finns fem olika grundvyer:
hemvy, toppvy, klimatvy, appvy och funktionsvy. Skärmen startas automatiskt när
förardörren öppnas.
Hemvyn
Hemvyn är den vy som visas när skärmen
startas. Den består av fyra delvyer:
Navigation, Media, Telefon och en extra
delvy.
En app eller bilfunktion som väljs från appeller funktionsvyn startar i respektive delvy i
hemvyn. T.ex. FM-radio startar i Media-delvyn.
Den extra delvyn visar den senast använda
appen eller bilfunktionen som inte har med
något av de övriga tre områdena att göra.
Delvyerna visar kortfattad information om
respektive app.
OBS
Vid start av bilen visar hemvyns delvyer
information om det aktuella läget för appar
i respektive delvy.
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
OBS
I hemvyns standardläge – tryck kort på
hemknappen. En animation som beskriver
åtkomst till de olika vyerna visas på skärmen.
I toppvyn ges alltid åtkomst till:
Klimatvyn
• Inställningar
• Ägarmanual
• Profil
• Bilens sparade meddelanden.
Längst ner i skärmen ligger klimatraden alltid
synlig. Där kan de vanligaste klimatinställningarna göras direkt, såsom inställning av temperatur och sätesvärme*.
Statusfältet
I toppvyn ges i vissa fall åtkomst till:
Högst upp i skärmen visas aktiviteterna i bilen.
Till vänster i statusfältet visas nätverks- och
anslutningsinformation och till höger visas
mediarelaterad information, klocka samt indikering om bakgrundsaktivitet pågår.
•
Toppvyn
•
Kontextuell inställning (t.ex. Inställningar
Navigation). Ändra inställningar direkt i
toppvyn då en app (ex. navigation) är
igång.
Tryck på symbolen mitt på klimatraden för att öppna klimatvyn och få
tillgång till fler klimatinställningar.
Tryck på symbolen för att stänga
klimatvyn och återgå till tidigare vy.
Kontextuell ägarmanual (t.ex. Manual
Navigation). Få tillgång, direkt i toppvyn,
till artikel i den digitala ägarmanualen som
är relaterad till det innehåll som visas på
skärmen.
Lämna toppvyn – tryck utanför toppvyn, på
hemknappen eller längst ner i toppvyn och dra
uppåt. Bakomliggande vy blir då synlig och
möjlig att använda igen.
OBS
Toppvyn neddragen.
I mitten av statusfältet högst upp i skärmen
finns en flik. Öppna toppvyn genom att trycka
på fliken eller genom att dra/svepa uppifrån
och ner över skärmen.
Toppvyn är inte tillgänglig vid start/
avstängning eller då ett meddelande visas
på skärmen. Den är heller inte tillgänglig då
klimatvyn visas.
}}
* Tillval/tillbehör. 105
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Appvyn
pelvis antalet olästa textmeddelanden för
Meddelanden.
Funktionsvyn
Tryck på en app för att öppna den. Appen öppnas då i delvyn som den tillhör, exempelvis
Media.
Beroende på mängden appar går det att
skrolla nedåt i appvyn. Gör det genom att
svepa/dra nedifrån och upp.
Gå tillbaka till hemvyn igen genom att svepa
från vänster till höger6 över skärmen eller
genom att trycka på hemknappen.
Appvyn med bilens appar.
vänster6
Svep från höger till
över skärmen för
att komma åt appvyn från hemvyn. Här ligger
appar som har laddats ner (tredjepartsappar)
men också appar för inbyggda funktioner,
exempelvis FM-radio. Vissa appar visar kortfattad information direkt ute i appvyn, exem-
6 Gäller
106
Funktionsvyn med knappar för olika bilfunktioner.
Svep från vänster till höger6 över skärmen för
att komma åt funktionsvyn från hemvyn. Härifrån aktiveras eller deaktiveras olika bilfunktioner, t.ex. BLIS*, Lane Keeping Aid* och
Parkeringsassistans*.
för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Beroende på mängden funktioner går det även
här att scrolla nedåt i vyn. Gör det genom att
svepa/dra nedifrån och upp.
Till skillnad från i appvyn, där en app öppnas
med ett tryck, aktiveras eller deaktiveras en
funktion genom ett tryck på respektive funktionsknapp. Vissa funktioner, triggerfunktionerna, öppnas i ett eget fönster vid tryck.
Gå tillbaka till hemvyn igen genom att svepa
från höger till vänster6 över skärmen eller
genom att trycka på hemknappen.
Relaterad information
•
•
Hantera delvyer i centerdisplay (s. 108)
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 113)
•
Ändra inställningar i centerdisplayens
toppvy (s. 121)
•
Öppna kontextuell inställning i centerdisplay (s. 122)
•
•
•
•
•
•
Ägarmanual i centerdisplay (s. 17)
Förarprofiler (s. 125)
Klimatreglage (s. 188)
Appar (s. 469)
Funktionsvy i centerdisplay (s. 111)
Översikt av centerdisplay (s. 98)
6 Gäller
för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
107
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Hantera delvyer i centerdisplay
Hemvyn består av fyra delvyer: Navigation,
Media, Telefon och en extra delvy. Dessa
vyer kan expanderas.
108
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Expandera en delvy från standardläge
Standardläge och expanderat läge av en delvy i centerdisplayen.
}}
109
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Expandera en delvy:
–
För delvyerna Navigation, Media och
Telefon: Tryck var som helst på delvyn.
När en delvy expanderas trängs den extra
delvyn i hemvyn för tillfället undan. De
andra två delvyerna blir minimerade och
visar bara viss information. Vid tryck på
extra delvyn blir de andra tre delvyerna
minimerade och visar bara viss information.
När en delvy är öppnad i fullskärmsläge visas
ingen information från de övriga delvyerna.
I expanderat läge, öppna
appen i fullskärm – tryck på
symbolen.
Tryck på symbolen för att gå
tillbaka till det expanderade
läget, alternativt tryck på
hemknappen nedanför skärmen.
I den expanderade vyn ges tillgång till de
grundläggande funktionerna i respektive
app.
Stänga en expanderad delvy:
–
Delvyn kan stängas på tre olika sätt:
•
Tryck på den övre delen av den expanderade delvyn.
•
Tryck på en annan delvy (då öppnas
istället denna i expanderat läge).
•
Tryck kort på den fysiska hemknappen
under centerdisplayen.
Öppna eller stänga en delvy i
fullskärmsläge
Den extra delvyn7 och delvyn för Navigation
är möjliga att öppna upp i fullskärm, med ännu
mer information och fler inställningsmöjligheter.
7
110
Hemknapp för centerdisplayen.
Det finns alltid möjlighet att gå tillbaka till
hemvyn genom att trycka på hemknappen. För
Gäller inte alla appar eller bilfunktioner som öppnas via den extra delvyn.
att gå tillbaka till hemvyns standardvy från fullskärmsläge – tryck två gånger på hemknappen.
Relaterad information
•
•
•
Hantera centerdisplay (s. 101)
Aktivera och deaktivera centerdisplay
(s. 104)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 104)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Funktionsvy i centerdisplay
I funktionsvyn, en av centerdisplayens grundvyer, ligger alla knappar för bilfunktioner.
Navigera till funktionsvyn från hemvyn genom
att svepa från vänster till höger över skärmen8.
Olika typer av knappar
Det finns tre olika typer av knappar för bilfunktioner, se nedan:
Typ av knapp
Egenskap
Påverkar bilfunktion
Funktionsknappar
Har på/av-lägen.
De flesta knappar i funktionsvyn
är funktionsknappar.
När en funktion är igång lyser en LED-indikator till vänster om ikonen för knappen. Tryck
på knappen för att aktivera/deaktivera en funktion.
Triggerknappar
Har inte på/av-lägen.
Vid tryck på en triggerknapp öppnas ett fönster för funktionen. Det kan exempelvis vara
ett fönster för att ändra sätets läge.
Parkeringsknappar
Har på-, av- och scanningslägen.
Liknar funktionsknappar men har ett extra läge för parkeringsscanning.
8 Gäller
för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
• Kamera
• Fäll nackstöd
• Kör in
• Kör ut
}}
111
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Knapparnas olika lägen
När LED-indikatorn lyser grönt på en funktions- respektive parkeringsknapp är funktionen aktiverad. När en funktion aktiveras
visas för vissa funktioner en extra text om vad
funktionen innebär. Texten visas i några
sekunder och därefter visas knappen med
LED-indikatorn tänd.
Funktionen är deaktiverad när LED-indikatorn
är släckt.
För Lane Keeping Aid visas exempelvis texten Fungerar enbart i vissa hastigheter då
knappen trycks in.
Ett kort tryck på knappen en gång aktiverar
eller deaktiverar funktionen.
När en varningstriangel visas i högra delen av
knappen är det något som inte fungerar som
det är tänkt.
Relaterad information
•
•
112
Hantera centerdisplay (s. 101)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 104)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Flytta appar och knappar i
centerdisplay
OBS
Göm undan de appar som sällan eller aldrig
används genom att lägga dem långt ner,
utanför den synliga vyn. På så sätt blir det
lättare att hitta till de appar som används
mer frekvent.
Apparna och knapparna för bilfunktioner i
app- respektive funktionsvyn kan flyttas och
organiseras efter önskemål.
1. Svep från höger till vänster9 för att komma
till appvyn eller svep från vänster till
höger9 för att komma till funktionsvyn.
Maximala antalet rader att utnyttja för att placera appar eller knappar på är 48 stycken. För
att flytta en app eller knapp utanför den synliga vyn, dra den till botten av vyn. Nya rader
läggs då till, där appen eller knappen kan placeras.
En app eller knapp kan alltså vara placerad
längre ner och syns då inte i normalläget för
vyn.
Svep över skärmen för att scrolla uppåt eller
nedåt i vyn.
9 Gäller
för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
Översikt av symboler som kan visas i centerdisplayens statusfält.
I statusfältet visas pågående aktiviteter och i
vissa fall deras status. På grund av begränsat
utrymme i fältet visas inte alla symboler hela
tiden.
OBS
2. Tryck på en app eller knapp och håll inne.
> Appen eller knappen ändrar storlek och
blir lite genomskinlig. Den är då möjlig
att flytta.
3. Dra appen eller knappen till en ledig plats i
vyn.
Symboler i centerdisplayens
statusfält
Appar och bilfunktionsknappar kan inte
läggas på platser som redan är upptagna.
Relaterad information
•
•
•
Symbol
Innebörd
Ansluten till internet.
Roaming aktiverat.
Funktionsvy i centerdisplay (s. 111)
Appar (s. 469)
Hantera centerdisplay (s. 101)
Signalstyrkan i mobiltelefonnätet.
Bluetooth-enhet ansluten.
Bluetooth aktiverat men ingen
enhet ansluten.
Information skickas till och från
GPS.
Ansluten till Wi-Fi-nätverk.
Internetdelning aktiverad (Wi-Fihotspot). Bilen delar alltså ut tillgänglig uppkoppling.
}}
113
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Symbol
Innebörd
Bilmodem aktiverat.
USB-delning aktiv.
•
•
•
•
Ansluta enhet via USB-ingång (s. 485)
Trådlös telefonladdare* (s. 502)
Telefon (s. 494)
Datum och tid (s. 84)
Telefon laddas trådlöst.
Pågående process.
Timer för förkonditionering aktiv.
Ljudkälla spelas.
Ljudkälla stoppad.
Telefonsamtal pågår.
Ljudkälla tystad.
Nyheter tas emot från radiokanal.
Trafikinformation tas emot.
Klocka.
Relaterad information
•
•
•
114
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 104)
Meddelande i centerdisplay (s. 129)
Internetansluten bil* (s. 505)
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Tangentbordet i centerdisplay
Med centerdisplayens tangentbord är det
möjligt att skriva med tangenter i skärmen,
men även för hand genom att "rita in" bokstäver och tecken på skärmen.
Med tangentbordet kan tecken, bokstäver och
siffror skrivas in, t.ex. för att skriva textmeddelanden från bilen, fylla i lösenord eller söka
efter artiklar i den digitala ägarmanualen.
Tangentbordet visas endast då det är möjligt
att skriva på skärmen.
}}
115
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Bilden visar en översikt av några av de knappar som kan visas i tangentbordet. Utseendet varierar beroende på språkinställningar och i vilket sammanhang tangentbordet
används.
116
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Rad med förslag på ord eller tecken10.
Föreslagna ord anpassas allteftersom nya
bokstäver skrivs in. Bläddra bland förslagen genom att trycka på pilarna till höger
och vänster. Tryck på ett förslag för att
välja det. Observera att funktionen inte
stöds av alla språkval. Raden kommer då
inte synas på tangentbordet.
Beroende på vilket språk som väljs för tangentbordet (se punkt 7) anpassas de
tecken som finns tillgängliga. Tryck på ett
tecken för att skriva in det.
Beroende på i vilket sammanhang tangentbordet används fungerar knappen på
olika sätt – antingen för att skriva in @
(när mailadress anges) eller för att skapa
ny rad (vid vanlig textinmatning).
Döljer tangentbordet. Om detta inte är
möjligt visas inte knappen.
Används för att skriva med versaler. Tryck
en gång för att skriva en versal och sedan
fortsätta med gemena bokstäver. Ytterligare ett tryck gör samtliga bokstäver till
versaler. Nästa tryck återställer tangentbordet till gemener. I detta läge blir den
första bokstaven efter punkt, utropstecken
eller frågetecken skriven som versal. Detta
gäller även första bokstaven i textfältet. I
textfält ämnade för namn eller adresser
börjas varje ord automatiskt med versal. I
10
textfält där lösenord, webbadresser eller
e-postadresser ska fyllas i blir däremot alla
bokstäver automatiskt gemena, om inget
annat aktivt ställs in med knappen.
Varianter av en bokstav eller ett
tecken
Sifferinmatning. Tangentbordet (2) visas
då med siffror. Tryck på
, som i siffer, för att komma
läget visas istället för
tillbaka till tangentbordet med bokstäver,
alternativt
för att se tangentbordet
med specialtecken.
Byter språk för textinmatningen, t.ex. EN.
Tecken som är möjliga att skriva samt ordförslag (1) ändras beroende på valt språk.
För att det ska vara möjligt att ändra språk
i tangentbordet måste språken först läggas till under Inställningar.
Mellanslag.
Ångrar textinmatning. Ett kort tryck kort
tar bort ett tecken i taget. Håll inne
knappen för att ta bort tecken i ett snabbare tempo.
Byter tangentbordsläget för att skriva in
bokstäver och tecken för hand istället.
Ett tryck på bekräftelseknappen över tangentbordet (syns inte i bilden) bekräftar den textinmatning som har gjorts. Knappen ser olika ut
beroende på sammanhang.
Varianter av en bokstav eller ett tecken t.ex. é
eller è kan skrivas in genom att hålla inne bokstaven eller tecknet. En ruta med möjliga varianter av bokstäver eller tecken visas. Tryck på
önskad variant. Väljs ingen variant, skrivs orginalbokstaven/tecknet in.
Relaterad information
•
Ändra språk för tangentbordet i centerdisplay (s. 118)
•
Skriva in tecken, bokstäver och ord för
hand i centerdisplay (s. 118)
•
•
Hantera centerdisplay (s. 101)
Hantera textmeddelande (s. 500)
Gäller asiatiska språk.
117
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Ändra språk för tangentbordet i
centerdisplay
Växla mellan olika språk i
tangentbordet
När ett antal språk har valts i
Inställningar används
knappen i tangentbordet för
att växla mellan de olika
språken.
För att det ska vara möjligt att växla mellan
olika språk i tangentbordet måste språken
först läggas till under Inställningar.
Lägg till eller ta bort språk i
inställningar
Tangentbordet är automatiskt inställt på
samma språk som systemspråket. Manuellt
kan språket för tangentbordet anpassas utan
att systemspråket påverkas.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2. Tryck på System Systemspråk och
enheter Tangentbordslayout.
3. Välj ett eller flera språk i listan.
> Det är nu möjligt att växla mellan de
valda språken direkt i tangentbordet för
textinmatning.
Om inga språk aktivt har valts under
Inställningar behåller tangentbordet samma
språk som bilens systemspråk.
För att ändra språk i tangentbordet med lista:
1.
2. Välj önskat språk. Om fler än fyra språk
har valts under Inställningar är det möjligt att scrolla i listan ute i tangentbordet.
> Tangentbordet anpassas till det språk
som väljs och andra ordförslag ges.
För att ändra språk i tangentbordet utan att
visa lista:
–
•
•
118
Gäller vissa systemspråk.
Med centerdisplayens tangentbord är det
möjligt skriva tecken, bokstäver och ord på
skärmen genom att "rita" för hand.
Tryck på knappen på tangentbordet för att byta från att
skriva med tangenter till att
skriva in bokstäver och
tecken för hand.
Gör ett långt tryck på knappen.
> En lista blir synlig.
Gör ett kort tryck knappen.
> Tangentbordet anpassas till det språk
som står näst på tur i listan utan att visa
själva listan.
Relaterad information
11
Skriva in tecken, bokstäver och ord
för hand i centerdisplay
Ändra systemspråk (s. 121)
Tangentbordet i centerdisplay (s. 115)
Område för att skriva in tecken/
bokstäver/ord/delar av ord.
Textfält där tecken eller ordförslag11 visas
allteftersom de ritas upp på skärmen (1).
Förslag på tecken/bokstäver/ord/delar av
ord. Listan går att scrolla i.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Mellanslag. Mellanslag kan även skapas
genom att rita in ett bindestreck (-) i området för handskrivna bokstäver (1). Se rubriken "Göra mellanslag i fritextfält med
handskrift" nedan.
Ångra textinmatning. Tryck kort för att ta
bort ett tecken/en bokstav i taget. Vänta
en kort stund innan nästa tryck för att ta
bort nästa tecken/bokstav etc.
Gå tillbaka till tangentbordet med vanlig
teckeninmatning.
Stänga av/sätta på ljud vid inmatning.
Dölj tangentbordet. Om detta inte är möjligt visas inte knappen.
Byt språk för textinmatningen.
12
Skriva in tecken/bokstäver/ord för hand
1. Skriv ett tecken, en bokstav, ett ord eller
delar av ett ord i området för handskrivna
bokstäver (1). Skriv ordet eller delar av
ordet ovanpå varandra eller på en linje.
> Ett antal förslag på tecken, bokstäver
eller ord visas (3). Det mest sannolika
visas högst upp i listan.
Ta bort/ändra tecken/bokstav som skrivits
in för hand
VIKTIGT
Använd inte vassa föremål mot skärmen då
den kan repas av det.
2. Mata in tecknet/bokstaven/ordet genom
att vänta en kort stund.
> Tecknet/bokstaven/ordet högst upp i
listan matas in. Det går också att välja
ett annat tecken än det som visas
högst upp – tryck på önskat tecken,
önskad bokstav eller önskat ord i listan.
För arabiskt tangentbord – svep åt motsatt håll. Vid svep från höger till vänster skapas ett mellanslag.
Radera tecken i textfältet (2) genom att svepa över
fältet för handskrift (1).
–
För att ta bort/ändra tecken/bokstäver
finns flera alternativ:
•
Tryck i listan (3) på den bokstav eller
ord som egentligen avsågs.
•
Tryck på knappen för att ångra textinmatning (5) för att ta bort bokstaven
och börja om.
•
Svep horisontellt från höger till vänster12 över området för handskrivna bokstäver (1). Ta bort flera bokstäver
genom att svepa över området flera
gånger.
•
Ett tryck på krysset i textfältet (2) tar
bort all inskriven text.
}}
119
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Byta rad i fritextfält med handskrift
Ändra utseendet i centerdisplay
Skärmens utseende i centerdisplayen är möjligt att ändra genom att välja tema.
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
2. Tryck på My Car
för display.
Displayer
Teman
3. Välj därefter tema, t.ex. Minimalistic eller
Chrome Rings.
Byt rad för hand genom att rita in ovan tecken i fältet
för handskrift13.
Göra mellanslag i fritextfält med handskrift
Som tillägg till dessa utseenden är det möjligt
att välja mellan Normal och Ljus. Vid Normal
är bakgrunden i skärmen mörk och texterna är
ljusa. Detta alternativ är förvalt för alla teman.
Om så önskas kan en ljus variant väljas där
utseendet ändras så att bakgrunden blir ljus
och texterna mörka. Alternativet kan t.ex. vara
användbart vid starkt dagsljus.
Alternativen är alltid tillgängliga för användaren och påverkas inte av belysningen runt
omkring.
Gör ett mellanslag genom att rita ett streck från
vänster till höger14.
Relaterad information
•
13
14
120
Relaterad information
•
Ändra inställningar i centerdisplayens
toppvy (s. 121)
•
Aktivera och deaktivera centerdisplay
(s. 104)
•
Rengöra centerdisplay (s. 600)
Tangentbordet i centerdisplay (s. 115)
För arabiskt tangentbord – rita samma tecken men spegelvänt.
För arabiskt tangentbord – rita strecket från höger till vänster.
Stänga av och ändra volymen på
systemljud i centerdisplay
Systemljudet i centerdisplayen är möjligt att
ändra volym på eller stänga av.
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på Ljud
Systemvolymer.
3. Dra i reglaget under Tryckljud, för att
ändra volym/stänga av ljudet för tryck på
skärmen. Dra reglaget till önskad ljudnivå.
Relaterad information
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Ändra inställningar i centerdisplayens
toppvy (s. 121)
Ljudinställningar (s. 468)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Ändra systemenheter
Ändra systemspråk
Inställningar för enheter görs i centerdisplayens meny Inställningar.
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
Inställningar för språk görs i centerdisplayens
meny Inställningar.
OBS
Att byta språk i centerdisplayen kan innebära att viss ägarinformation inte överensstämmer med nationella eller lokala lagar
och bestämmelser. Byt inte till ett svårförståeligt språk, det kan då bli svårt att hitta
tillbaka i strukturen i skärmen.
2. Gå vidare till System Systemspråk
och enheter Måttenheter.
3. Välj en enhetsstandard:
• Metrisk – kilometer, liter och grader
Celsius.
• Brittisk – miles, gallons och grader
1.
Celsius.
• Amerikansk – miles, gallons och grader Fahrenheit.
> Enheterna i förardisplayen och centerdisplayen ändras.
•
Ändra systemspråk (s. 121)
1.
Öppna toppvyn genom att trycka på fliken
högst upp eller genom att dra/svepa uppifrån och ner över skärmen.
2. Tryck på Inställningar för att öppna
inställningsmenyn.
Systemspråk
3. Välj Systemspråk.
Språk med stöd för röststyrning har en
röststyrningssymbol.
> Språket i förardisplayen och centerdisplayen ändras.
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Ändra inställningar i centerdisplayens
toppvy (s. 121)
Det går att ändra inställningar och information för många av bilens funktioner via centerdisplayen.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2. Gå vidare till System
och enheter.
Relaterad information
•
•
Ändra inställningar i
centerdisplayens toppvy
Relaterad information
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Ändra inställningar i centerdisplayens
toppvy (s. 121)
Ändra systemenheter (s. 121)
Toppvyn med knappen för Inställningar.
3. Tryck på en av kategorierna och underkategorierna för att navigera till önskad
inställning.
4. Ändra en eller flera inställningar. Olika
typer av inställningar ändras på olika sätt.
> Ändringarna sparas direkt.
}}
121
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Öppna kontextuell inställning i
centerdisplay
Via kontextuella inställningar är det möjligt
för de flesta av bilens grundappar att ändra
inställningar direkt i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på Inställningar Navigation.
> Sida för navigationsinställningar öppnas.
3. Ändra inställningar efter önskemål och
bekräfta valen.
Tryck på Stäng eller fysiska hemknappen
under centerdisplayen för att stänga inställningsvyn.
De flesta av bilens grundappar har denna kontextuella inställningsmöjlighet, men inte alla.
Tredjepartsappar
En underkategori i inställningsmenyn med olika typer
av inställningar, här en flervalsknapp och radioknappar.
Tredjepartsappar ligger inte i bilens system
från början utan är sådana som är möjliga att
ladda ner, t.ex. Volvo ID. Här görs inställningarna alltid inuti appen och inte från toppvyn.
Relaterad information
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
Tabell över inställningar i centerdisplay
(s. 124)
Toppvyn med knappen för kontextuell inställning.
Kontextuell inställning är en genväg för att
komma åt specifik inställning som rör den
aktiva funktionen som visas på skärmen. De
appar som ligger i bilen från början, t.ex. FMradio och USB, är en del av Sensus och tillhör
bilens inbyggda funktioner. Inställningarna för
dessa appar är möjliga att ändra direkt via
kontextuell inställning i toppvyn.
När kontextuell inställning är tillgänglig:
1.
122
Dra ner toppvyn då en app är i expanderat
läge, t.ex. Navigation.
Relaterad information
•
•
•
•
Ändra inställningar i centerdisplayens
toppvy (s. 121)
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
Ladda ner appar (s. 470)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Återställa användardata vid
ägarbyte
Återställa inställningar i
centerdisplay
Vid ett ägarbyte bör användardata och systeminställningar återställas till fabriksinställning.
Det är möjligt att återställa inställningarna i
bilen på olika nivåer. Återställ all användardata
och systeminställningar till ursprunglig fabriksinställning vid ägarbyte. Vid ett ägarbyte är det
även viktigt att byta ägare till tjänsten Volvo
On Call*.
Det går att återställa standardvärdet för alla
inställningar som har gjorts i centerdisplayens inställningsmeny.
Relaterad information
•
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
•
Återställa inställningar i förarprofiler
(s. 128)
4. Tryck på OK för att bekräfta återställningen.
För valet Återställ personliga
inställningar bekräftas återställningen
genom att trycka på Återställ för aktiv
profil eller Återställ för alla profiler.
> Valda inställningar återställs.
Två typer av återställning
Det finns två olika typer av återställning i
inställningsmenyn:
• Fabriksåterställning – rensar alla data
och filer samt återställer samtliga inställningar till standardvärde.
• Återställ personliga inställningar – rensar personliga data samt återställer personliga inställningar till standardvärde.
Relaterad information
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Ändra inställningar i centerdisplayens
toppvy (s. 121)
Tabell över inställningar i centerdisplay
(s. 124)
Återställa inställningar
Följ dessa instruktioner för att återställa
inställningara.
OBS
Fabriksåterställning är möjlig endast när
bilen är stillastående.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2. Gå vidare till System
Fabriksåterställning.
3. Välj önskad typ av återställning.
> Ett popup-fönster visas.
* Tillval/tillbehör. 123
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Tabell över inställningar i
centerdisplay
Centerdisplayens inställningsmeny har ett
antal huvudkategorier och underkategorier
där inställningar och information för många
av bilens funktioner finns samlade.
Det finns sju huvudkategorier: My Car, Ljud,
Navigation, Media, Kommunikation, Klimat
och System.
Varje kategori innehåller i sin tur ett antal
underkategorier och inställningsmöjligheter. I
tabellerna nedan visas första nivån av underkategorier. Inställningsmöjligheterna för en funktion eller ett område beskrivs mer utförligt i
respektive avsnitt av ägarmanualen.
Vissa inställningar är personliga, vilket innebär
att de kan sparas till Förarprofiler, medan
andra är globala, vilket innebär att de inte är
knutna till en förarprofil.
My Car
Underkategorier
124
Underkategorier
Parkeringsbroms och fjädring
Vindrutetorkare
Ljud
Underkategorier
Ton
Balans
Systemvolymer
Navigation
Underkategorier
Karta
Resväg och Vägledning
Trafik
Media
Kommunikation
Underkategorier
Telefon
Textmeddelanden
Android Auto*
Apple CarPlay*
Bluetooth-enheter
Wi-Fi
Bilens Wi-Fi-delning
Internet via bilmodem*
Volvo On Call*
Volvo servicenätverk
Klimat
Huvudkategorin Klimat har inga underkategorier.
System
Displayer
Underkategorier
IntelliSafe
AM/FM-radio
Underkategorier
Körpreferenser/Individuellt körläge*
DAB*
Förarprofil
Ljus och belysning
Gracenote®
Datum och Tid
Speglar och bekvämlighet
TV*
Systemspråk och enheter
Låsning
Video
Integritet och datadelning
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Underkategorier
Tangentbordslayout
Röststyrning*
Fabriksåterställning
Systeminformation
Relaterad information
•
•
•
Översikt av centerdisplay (s. 98)
Ändra inställningar i centerdisplayens
toppvy (s. 121)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
Förarprofiler
Många av inställningarna som görs i bilen kan
anpassas efter förarens personliga önskemål
och sparas i en eller flera förarprofiler.
De personliga inställningarna sparas automatiskt i den aktiva förarprofilen. Varje nyckel kan
kopplas till en förarprofil. När den kopplade
nyckeln används anpassas bilen efter den specifika förarprofilens inställningar.
Vilka inställningar sparas i
förarprofiler?
Många av inställningarna som görs i bilen
kommer automatiskt att sparas i den aktiva
förarprofilen om profilen inte är skyddad. I
bilen är inställningarna som görs antingen personliga eller globala. Det är de personliga
inställningarna som sparas i förarprofiler.
Inställningar som kan sparas i en förarprofil
gäller bland annat skärmar, speglar, framsäten, navigation*, ljud- och mediasystem, språk
och röststyrning.
Vissa inställningar, de så kallade globala
inställningarna, är möjliga att ändra men sparas inte till en specifik förarprofil. Ändring av
de globala inställningarna påverkar alla profiler.
annan. De förblir desamma oavsett vilken förarprofil som är aktiv.
Inställningarna av tangentbordslayouten är
exempel på globala inställningar. Om förarprofil X används för att lägga till fler språk till tangentbordet ligger dessa kvar och är möjliga att
växla mellan även om förarprofil Y används.
Inställningarna för tangentbordslayouten sparas inte till en specifik förarprofil – inställningarna är globala.
Personliga inställningar
Om förarprofil X har använts för att t.ex. ställa
in ljusstyrkan i centerdisplayen påverkas inte
förarprofil Y av inställningen. Den har sparats
till förarprofil X – inställningen av ljusstyrka är
en personlig inställning.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Välja förarprofil (s. 126)
Ändra namn på förarprofil (s. 126)
Koppla fjärrnyckel till förarprofil (s. 127)
Skydda förarprofil (s. 127)
Återställa inställningar i förarprofiler
(s. 128)
Tabell över inställningar i centerdisplay
(s. 124)
Globala inställningar
De globala inställningarna och parametrarna
ändras inte när en förarprofil byts mot en
* Tillval/tillbehör. 125
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Välja förarprofil
När centerdisplayen startas visas vilken förarprofil som är vald högst upp i skärmen. Den
förarprofil som användes senast är den som
kommer vara aktiv när bilen låses upp nästa
gång. Det är möjligt att byta till en annan förarprofil efter att bilen har låsts upp. Om fjärrnyckeln däremot har kopplats till en förarprofil är det denna som väljs vid uppstart.
Det finns två alternativ för att byta till en annan
förarprofil.
Alternativ 1:
1.
Tryck på namnet på förarprofilen som
visas i centerdisplayens överkant när displayen startas.
> En lista på valbara förarprofiler visas.
4. Tryck på Bekräfta.
> Förarprofilen är vald och systemet laddar in den nya förarprofilens inställningar.
Ändra namn på förarprofil
Alternativ 3:
Det är möjligt att byta namn på de olika förarprofilerna som används i bilen.
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
1.
2. Tryck på System
Dra ner toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
3. Tryck på System Förarprofiler.
> En lista på valbara förarprofiler visas.
4. Välj önskad förarprofil.
> Förarprofilen är vald och systemet laddar in den nya förarprofilens inställningar.
2. Välj önskad förarprofil.
Relaterad information
3. Tryck på Bekräfta.
> Förarprofilen är vald och systemet laddar in den nya förarprofilens inställningar.
•
•
•
•
Förarprofiler (s. 125)
3. Välj Redigera profil.
> En meny visas där det är möjligt att
redigera profilen.
4. Tryck i rutan Profilnamn.
> Ett tangentbord blir synligt och namnet
för
är möjligt att ändra. Tryck på
stänga tangentbordet.
5. Spara namnändringen genom att trycka
Bakåt eller Stäng.
> Namnet har nu ändrats.
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 104)
OBS
Ändra namn på förarprofil (s. 126)
Ett profilnamn kan inte börja med mellanslag, då kommer profilnamnet inte att sparas.
Koppla fjärrnyckel till förarprofil (s. 127)
Alternativ 2:
1.
Dra ner toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på Profil.
> Samma lista som för alternativ 1 visas.
3. Välj önskad förarprofil.
126
Förarprofiler.
Relaterad information
•
•
Välja förarprofil (s. 126)
Tangentbordet i centerdisplay (s. 115)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Skydda förarprofil
I vissa fall är det önskvärt att olika inställningar som görs i bilen inte ska sparas till den
aktiva förarprofilen. Det är då möjligt att
skydda förarprofilen.
OBS
Skydda förarprofil är möjligt endast när
bilen är stillastående.
För att skydda en förarprofil:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på System
Förarprofiler.
3. Välj Redigera profil.
> En meny visas där det är möjligt att
redigera profilen.
5. Spara valet att skydda profilen genom att
trycka på Bakåt/Stäng.
> När profilen är skyddad kommer inställningar som görs i bilen inte automatiskt
att sparas till profilen. Ändringarna
måste istället sparas manuellt under
Inställningar System
Förarprofiler Redigera profil, med
tryck på Spara aktuella inställningar
till profilen. När profilen är oskyddad
sparas inställningarna däremot automatiskt till profilen.
Relaterad information
•
Förarprofiler (s. 125)
Koppla fjärrnyckel till förarprofil
Det är möjligt att koppla sin nyckel till en förarprofil. På så vis väljs automatiskt förarprofilen med alla dess inställningar varje gång
bilen används med den specifika fjärrnyckeln.
Första gången fjärrnyckeln används är den
inte kopplad till någon specifik förarprofil. Vid
uppstart av bilen aktiveras automatiskt profilen Gäst.
Det är möjligt att manuellt välja en förarprofil
utan att koppla ihop den med nyckeln. Vid
upplåsning av bilen aktiveras den senast aktiva
förarprofilen. Har nyckeln en gång kopplats
ihop med en förarprofil behöver ett val av förarprofil inte göras när den specifika nyckeln
används.
Koppla fjärrnyckel till en förarprofil
4. Välj Skydda profil för att skydda profilen.
OBS
Koppla fjärrnyckel till förarprofil är möjligt
endast när bilen är stillastående.
Välj först vilken profil som ska kopplas till
nyckeln, om profilen som ska kopplas inte
redan är aktiv. Den aktiva profilen kan därefter
kopplas till nyckeln.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på System
Förarprofiler.
}}
127
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
3. Markera önskad profil. Displayen går tillbaka till hemvyn. Profilen Gäst går inte att
koppla ihop med en nyckel.
4. Dra ner toppvyn igen och tryck på
Inställningar System Förarprofiler
Redigera profil.
5. Välj Anslut fjärrnyckel för att koppla profilen med nyckeln. Det är inte möjligt att
koppla en förarprofil till en annan nyckel än
den som för tillfället används i bilen. Finns
det flera nycklar i bilen visas texten Fler än
en nyckel hittades, placera nyckeln
som skall anslutas på "backup"läsaren.
6. Tryck på OK.
> Den aktuella nyckeln är nu kopplad till
förarprofilen och förblir det så länge
rutan för Anslut fjärrnyckel inte
bockas ur.
Återställa inställningar i
förarprofiler
Inställningar som har sparats till en eller flera
förarprofiler kan återställas om bilen står
stilla.
OBS
Relaterad information
•
•
•
Förarprofiler (s. 125)
Fabriksåterställning är möjlig endast när
bilen är stillastående.
Ändra namn på förarprofil (s. 126)
Fjärrnyckel (s. 215)
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2. Tryck på System Fabriksåterställning
Återställ personliga inställningar.
3. Välj något av alternativen Återställ för
aktiv profil, Återställ för alla profiler
eller Avbryt.
Relaterad information
•
•
Backup-läsarens placering i förvaringsfacket.
> När texten Profilen är ansluten till
nyckeln visas är nyckeln och förarprofilen ihopkopplade.
128
Förarprofiler (s. 125)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Meddelande i centerdisplay
Centerdisplayen kan vid olika händelser visa
meddelanden för att informera eller hjälpa
föraren.
Popup-meddelanden
I vissa fall visas ett meddelande i form av ett
popup-fönster. Popup-meddelanden har högre
prioritet än meddelanden som visas i statusfältet och kräver kvittens/åtgärd innan de försvinner.
Hantera meddelande i
centerdisplay
Meddelanden i centerdisplayen hanteras i
centerdisplayens vyer.
Relaterad information
•
Hantera meddelande i centerdisplay
(s. 129)
•
Hantera meddelande sparat från centerdisplay (s. 130)
•
Meddelande i förardisplay (s. 94)
Exempel på meddelande i centerdisplayens toppvy.
Exempel på meddelande i centerdisplayens toppvy.
I centerdisplayen visas meddelanden av lägre
prioritet för föraren.
Vissa meddelanden i centerdisplayen har en
knapp (eller flera knappar i popup-meddelanden) för att t.ex. aktivera/deaktivera en funktion kopplad till meddelandet.
De flesta meddelanden visas över centerdisplayens statusfält. Efter en stund, eller när meddelandet åtgärdats om det krävs, försvinner
meddelandet från statusfältet. Om ett meddelande behöver sparas lägger det sig i toppvyn i
centerdisplayen.
Meddelandets utformning kan variera och kan
visas tillsammans med grafik, symboler eller
en knapp för att t.ex. aktivera/deaktivera en
funktion kopplad till meddelandet.
}}
129
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
Hantera nytt meddelande
För meddelanden med knappar:
–
Tryck på knappen för att utföra åtgärden
eller låt meddelandet automatiskt stängas
efter en stund.
> Meddelandet försvinner från statusfältet.
Hantera meddelande sparat från
centerdisplay
Meddelanden som sparats från förar- och
centerdisplayerna hanteras i båda fallen i centerdisplayen.
Hantera sparat meddelande
Vissa meddelanden har en knapp för att t.ex.
aktivera/deaktivera en funktion kopplad till
meddelandet.
För meddelanden utan knappar:
–
Stäng meddelandet genom att trycka på
det eller låt meddelandet automatiskt
stängas efter en stund.
> Meddelandet försvinner från statusfältet.
–
•
•
•
130
Meddelande i centerdisplay (s. 129)
Hantera meddelande sparat från centerdisplay (s. 130)
Meddelande i förardisplay (s. 94)
Tryck på knappen för att utföra åtgärden.
Sparade meddelanden i toppvyn raderas automatiskt när bilen stängs av.
Relaterad information
Om ett meddelande behöver sparas lägger det
sig i toppvyn i centerdisplayen.
Relaterad information
2. Tryck på ett meddelande för att expandera/minimera.
> Mer information om meddelandet visas
i listan och bilden till vänster i appen
visar information om meddelandet i
grafisk form.
Exempel på sparade meddelanden och möjliga val i
toppvyn.
Meddelanden som visats i centerdisplayen
och som behöver sparas läggs i centerdisplayens toppvy.
Läsa sparat meddelande
1. Öppna toppvyn i centerdisplayen.
> En lista med sparade meddelanden
visas. Meddelanden med en pil till
höger går att expandera.
•
•
•
Meddelande i centerdisplay (s. 129)
Hantera meddelande i centerdisplay
(s. 129)
Meddelande i förardisplay (s. 94)
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Röststyrning
Relaterad information
Röststyrning15
•
•
•
•
•
ger möjlighet att styra funktioner i bilen, t.ex. klimatsystemet, radio eller
en Bluetooth-ansluten telefon, med talkommandon. I bilar utrustade med Sensus
Navigation* kan även navigationssystemet
röststyras.
Använda röststyrning (s. 132)
Röststyra telefon (s. 133)
Röststyra radio och media (s. 134)
Röststyra klimat (s. 179)
Inställningar för röststyrning (s. 135)
Vad är röststyrning?
Röststyrning är ett stöd som kan underlätta
användningen av olika kommandon i din bil.
Den fungerar i princip som en vanlig applikation i vilken man matar in uppgifter i en
bestämd ordning i syfte att utföra en uppgift,
fast istället för att skriva på ett tangentbord
används röstkommandon. Därför kan det vara
en god idé att sätta sig in i hur, och i vilken
ordning, ett röstkommando ska talas in för att
få ut önskvärt resultat.
Med röststyrningssystemet kan du kontrollera
vissa infotainment- och klimatfunktioner
genom röstkommandon. Systemet kan svara
med tal och genom att visa information i förardisplayen.
VARNING
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att
alla tillämpliga trafikregler efterföljs.
15
Röststyrningssystemets mikrofon
Systemuppdatering
Röststyrningssystemet förbättras kontinuerligt. Att alltid ha senaste version installerad
rekommenderas.
Hämta uppdateringar på www.volvocars.com/
intl/support.
OBS
Alla systemspråk stödjer inte röststyrning.
De som gör det markeras med symbolen
i listan över tillgängliga systemspråk.
Läs mer om var den informationen hittas i
avsnittet om inställningar för röststyrning.
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör. 131
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Använda röststyrning
OBS
Alla systemspråk stödjer inte röststyrning.
De som gör det markeras med symbolen
i listan över tillgängliga systemspråk.
Läs mer om var den informationen hittas i
avsnittet om inställningar för röststyrning.
Starta röststyrning16
För att ge kommandon via
röststyrningssystemet för
man en "dialog" med systemet. Tryck på rattknappen för
röststyrning
för att aktivera systemet och initiera en
dialog med röstkommandon.
Efter att du har tryckt på knappen hörs en pipton och röststyrningssymbolen visas i förardisplayen.
Detta visar att systemet har börjat lyssna och
du kan nu börja tala in kommandon. Så fort du
börjar prata tränas systemet på att känna igen
och förstå din röst, detta tar några sekunder
och görs automatiskt vilket betyder att du inte
behöver starta någon röstträning manuellt.
Tänk på följande:
För att ändra ljudvolymen på systemet, vrid på
volymvredet när rösten talar. Det går bra att
använda andra knappar under röststyrning.
Dock är övrigt ljud tystat under dialog med
systemet, vilket innebär att det inte går att
utföra några funktioner kopplade till ljud med
hjälp av knapparna.
Tala efter tonen med normal röst i vanligt
tempo.
Avbryta röststyrning
•
Tala inte när systemet svarar (systemet
uppfattar inte kommandon under denna
tid).
•
Tryck ett kort tryck på
"Avbryt".
•
Undvik bakgrundsljud i kupéutrymmet
genom att ha dörrar, rutor och panoramatak* stängda.
•
Tryck ett långt tryck på rattknappen för
tills två pip-toner hörs.
röststyrning
Det här avbryter röststyrningen även då
systemet talar.
•
16
132
Generellt fungerar systemet på så sätt att det
lyssnar efter ett grundkommando som sedan
följs av mer detaljerade kommandon som specificerar vad det är du vill att systemet ska
uföra.
Röststyrningen avbryts också om du inte svarar under en dialog. Först kommer systemet
fråga tre gånger efter ett svar och om svar
ändå uteblir kommer röststyrningen avbrytas
automatiskt.
För att påskynda kommunikationen och hoppa
över uppmaningar från systemet, tryck på ratt. Detta avbryter
knappen för röststyrning
systemrösten och du kan säga nästa kommando.
Exempel på röststyrning
1.
Tryck på
.
2. Säg "Ring [Förnamn] [Efternamn]
[nummerkategori]", t.ex. "Ring Robyn
Smith mobil".
> Systemet ringer upp vald kontakt från
telefonboken. Om kontakten har flera
telefonnummer (t.ex. hem, mobil,
arbete) måste rätt kategori nämnas.
Röststyrning kan avbrytas på olika sätt:
och säg
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Kommandon/fraser
•
Följande kommandon kan oftast användas
oavsett situation:
•
"Repetera" – repeterar senaste röstinstruktionen i pågående dialog.
•
•
"Avbryt" – avbryter dialogen.17
"Hjälp" – startar en hjälpdialog. Systemet
svarar med kommandon som kan
användas i aktuell situation, en uppmaning
eller ett exempel.
Kommandon för specifika funktioner, såsom
telefon och radio, finns beskrivna i specifika
avsnitt.
Siffror
Sifferkommandon anges olika beroende på
vilken funktion som ska styras:
•
•
17
18
19
Telefon- och postnummer ska sägas
individuellt siffra för siffra, t.ex. "noll, tre,
ett, två, två, fyra, fyra, tre" (03122443).
Husnummer kan sägas individuellt eller i
grupp, t.ex. "två, två" eller "tjugotvå" (22).
För engelska och nederländska kan flera
grupper sägas i sekvens, t.ex. "tjugotvå,
tjugotvå" (22 22). För engelska kan även
dubbel eller trippel användas, t.ex. "dubbel
nolla" (00). Nummer kan anges inom
intervallet 0-2300.
Frekvenser kan sägas "nittioåtta komma
åtta" (98,8), "etthundrafyra komma två"
eller "hundrafyra komma två" (104,2).
Hastighet och repetitionsläge
Det är möjligt att justera hastigheten om
systemet talar för fort.
Repetitionsläge kan slås på för att systemet
ska repetera det du har sagt.
För att ändra hastigheten eller aktivera/deaktivera repetitionsläge:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2. Tryck på System
inställningar.
Röststyrning och välj
• Repetera röstkommando
• Talhastighet
Röststyra telefon18
Ring en kontakt, få meddelanden upplästa
eller diktera korta meddelanden med röststyrningskommandon till en Bluetooth-ansluten
telefon.
För att ange en kontakt i telefonboken behöver röststyrningskommandot innefatta kontaktinformationen som finns angiven i telefonboken. Om en kontakt, t.ex. Robyn Smith, har
flera telefonnummer kan även nummerkategorin anges, t.ex. hem eller mobil: "Ring Robyn
Smith mobil".
Tryck på
mando:
•
"Ring [kontakt]" – ringer vald kontakt
från telefonboken.
•
"Ring [telefonnummer]" – ringer telefonnummer.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Röststyrning (s. 131)
Röststyra telefon (s. 133)
•
•
Röststyra radio och media (s. 134)
Röststyra klimat (s. 179)
Inställningar för röststyrning (s. 135)
och säg något av följande kom-
•
"Samtalslista" – visar samtalslistan.
"Läs meddelande" – meddelande läses
upp. Finns flera meddelanden – välj vilket
meddelande som ska läsas upp.
"Diktera meddelande till [kontakt]" –
användaren uppmanas säga ett kort meddelande. Därefter läses meddelandet upp
och användaren kan välja att skicka19 eller
göra om meddelandet. För den här funk-
tills två pip-toner hörs.
Notera att detta enbart avbryter dialogen då systemet inte talar. För att göra det, tryck ett lång tryck på
Gäller vissa marknader.
Endast vissa telefoner kan skicka meddelanden via bilen. För information om vilka telefoner som är kompatibla, se www.volvocars.com/intl/support.
}}
133
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
||
tionen måste bilen vara ansluten till internet.
OBS
Alla systemspråk stödjer inte röststyrning.
De som gör det markeras med symbolen
i listan över tillgängliga systemspråk.
Läs mer om var den informationen hittas i
avsnittet om inställningar för röststyrning.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
20
134
Röststyrning (s. 131)
Använda röststyrning (s. 132)
Röststyra radio och media (s. 134)
Röststyra klimat (s. 179)
Röststyra radio och media20
Här följer kommandon för röststyrning av
radio och mediaspelare.
Tryck på
och säg något av följande kommandon:
•
"Media" – startar en dialog för media och
radio och visar exempel på kommandon.
•
"Spela [artist]" – spelar musik av vald
artist.
•
•
"Spela [låttitel]" – spelar vald låt.
•
"Spela [radiostation]" – startar vald
radiokanal.
•
"Ställ in [frekvens]" – startar vald radiofrekvens i aktivt radioband. Om ingen
radiokälla är aktiv startas FM-bandet som
standard.
Inställningar för röststyrning (s. 135)
Internetansluten bil* (s. 505)
•
"Bluetooth" – startar uppspelning från
Bluetooth-ansluten mediakälla.
•
"Liknande musik" – spelar musik från
USB-anslutna enheter som liknar den
musik som spelas.
OBS
Alla systemspråk stödjer inte röststyrning.
De som gör det markeras med symbolen
i listan över tillgängliga systemspråk.
Läs mer om var den informationen hittas i
avsnittet om inställningar för röststyrning.
"Spela [låttitel] från [album]" – spelar
vald låt från valt album.
•
"Ställ in [frekvens] [frekvensband]" –
startar vald radiofrekvens på valt radioband.
•
•
•
•
•
"Radio" – startar FM-radio.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Röststyrning (s. 131)
Använda röststyrning (s. 132)
Röststyra telefon (s. 133)
Röststyra klimat (s. 179)
Inställningar för röststyrning (s. 135)
"FM radio" – startar FM-radio.
"DAB" – startar DAB-radio*.
"USB" – startar uppspelning från USB.
"iPod" – startar uppspelning från iPod.
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING
Inställningar för röststyrning21
Relaterad information
Här väljs inställningar för röststyrningssystemet.
•
•
•
•
•
•
•
Inställningar
System
Röststyrning
Inställningar kan göras inom följande områden:
• Repetera röstkommando
• Kön
• Talhastighet
Röststyrning (s. 131)
Använda röststyrning (s. 132)
Röststyra telefon (s. 133)
Röststyra klimat (s. 179)
Röststyra radio och media (s. 134)
Ljudinställningar (s. 468)
Ändra systemspråk (s. 121)
Ljudinställningar
Välj ljudinställningar under:
Inställningar
Röststyrning
Ljud
Systemvolymer
Språkinställningar
Röststyrning är inte möjlig för alla språk. Tillgängliga språk för röststyrning är markerade
.
med en ikon i språklistan –
Byte av språk slår även igenom på meny-,
meddelande- och hjälptexter.
Inställningar
och enheter
21
System Systemspråk
Systemspråk
Gäller vissa marknader.
135
BELYSNING
BELYSNING
Ljusreglage
De olika ljusreglagen kontrollerar både yttre
och inre belysning. Med vänster rattspak aktiveras och justeras yttre belysning. Med tumhjul i instrumentpanelen justeras interiör ljusstyrka.
Yttre belysning
Läge
Innebörd
Läge
Varselljus.
Innebörd
Varselljus och positionsljus i
dagsljus.
Helljusblink kan användas.
Halvljus och positionsljus i svagt
dagsljus eller mörker eller när
dimljus fram* och/eller bak är
aktiverat.
Varselljus och positionsljus.
Positionsljus när bilen är parkerad.A
Funktionen Automatiskt helljus
kan aktiveras.
Helljusblink kan användas.
Halvljus och positionsljus.
Helljus kan aktiveras.
Helljus kan aktiveras när halvljus
är tänt.
Helljusblink kan användas.
Helljusblink kan användas.
Automatiskt helljus på/av.
A
Om bilen är igång men stillastående kan vridringen skiftas
till läge
från annat läge för att tända endast positionsljusen i stället för annan belysning.
Vridring i vänster rattspak.
När bilens elsystem är i tändningsläge II gäller
följande funktioner för vridringens olika lägen:
Volvo rekommenderar att läge
när bilen körs.
används
VARNING
Bilens ljussystem kan inte i alla situationer
avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs med ett trafiksäkert ljus och enligt gällande trafikbestämmelser.
138
* Tillval/tillbehör.
BELYSNING
Tumhjul i instrumentpanel
Justera ljusfunktioner via
centerdisplay
Flera ljusfunktioner kan justeras och aktiveras
via centerdisplayen. Detta gäller exempelvis
automatiskt helljus, ledbelysning och trygghetsbelysning.
1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2. Tryck på My Car
Tumhjul (till vänster) för att justera interiör ljusstyrka.
Relaterad information
•
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 139)
•
•
•
•
•
•
Interiör belysning (s. 148)
•
•
•
•
•
Positionsljus (s. 139)
Använda blinkers (s. 143)
Använda helljus (s. 141)
Halvljus (s. 141)
Dimstrålkastare/kurvtagningsljus*
(s. 144)
Dimljus bak (s. 145)
Aktiva kurvljus* (s. 144)
Bromsljus (s. 146)
Nödbromsljus (s. 146)
Varningsblinkers (s. 147)
Positionsljus
Positionsljus kan användas för att andra trafikanter ska se bilen om den stannar eller står
parkerad. Positionsljuset tänds med rattspakens vridring.
Ljus och belysning.
3. Välj Exteriör belysning eller Interiör
belysning och välj sedan den funktion
som önskas justeras.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Ljusreglage (s. 138)
Automatiskt helljus (s. 142)
Använda ledbelysning (s. 147)
Rattspakens vridring i läget för positionsljus.
Trygghetsbelysning (s. 148)
Ställ vridringen i läge
– positionsljusen
tänds (nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).
Använda blinkers (s. 143)
Ändra inställningar i centerdisplayens
toppvy (s. 121)
Funktionsvy i centerdisplay (s. 111)
Är bilens elsystem i tändningsläge II lyser varselljusen i stället för positionsljus fram. När
vridringen är i denna position så är positionljusen tända oavsett vilket tändningsläge bilens
elsystem är i.
Om bilen är igång men stillastående kan vridringen skiftas till läget för positionsljus
från annat läge för att tända endast positionsljusen i stället för annan belysning.
}}
* Tillval/tillbehör. 139
BELYSNING
||
Vid körning i mer än 30 sekunder i max
10 km/h (ca 6 mph) eller om hastigheten överstiger 10 km/h (ca 6 mph) tänds varselljus.
.
Föraren bör vrida till annat läge än
När det är mörkt ute och bakluckan öppnas
tänds de bakre positionsljusen (om de inte
redan är tända) för att uppmärksamma
bakomvarande. Detta sker oavsett vilket läge
vridringen står i eller vilket tändningsläge
bilens elsystem är i.
Varselljus
Systemet är ett hjälpmedel för att spara
energi – det kan inte i alla situationer
avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs med ett trafiksäkert korrekt ljus och
enligt gällande trafikbestämmelser.
Relaterad information
•
•
•
Relaterad information
•
•
VARNING
Bilen har sensorer som känner av omgivningens ljusförhållanden. Med rattspakens vrid,
eller
samt när
ring i läge
bilens elsystem är i tändningsläge II lyser varväxlar strålkastarna
selljuset. I läge
automatiskt till halvljus i svagt dagsljus eller
mörker.
Ljusreglage (s. 138)
Tändningslägen (s. 414)
Ljusreglage (s. 138)
Tändningslägen (s. 414)
Halvljus (s. 141)
Rattspakens vridring i läge AUTO.
Med rattspakens vridring i läge
lyser
varselljuset (DRL1) när bilen körs i dagsljus.
Bilen växlar automatiskt belysningen från varselljus till halvljus i svagt dagsljus eller mörker.
Växling till halvljus sker också om dimljus
fram* och/eller bak aktiveras.
1
140
Daytime Running Lights
* Tillval/tillbehör.
BELYSNING
Halvljus
Relaterad information
Vid körning med rattspakens vridring i läge
aktiveras halvljuset automatiskt i svagt
dagsljus eller mörker, när bilens elsystem är i
tändningsläge II.
•
•
•
Rattspakens vridring i läge AUTO.
Med rattspakens vridring i läge
aktiveras
också halvljuset automatiskt om dimljus bak
aktiveras.
lyser allMed rattspakens vridring i läge
tid halvljuset när bilens elsystem är i
tändningsläge II.
Tunneldetektering
Bilen känner av när den körs in i en tunnel och
skiftar då från varselljus till halvljus.
Observera att vridringen i vänster rattspak
för att tunneldetektermåste stå i läge
ingen ska fungera.
Ljusreglage (s. 138)
Tändningslägen (s. 414)
Varselljus (s. 140)
Använda helljus
Helljus manövreras med den vänstra rattspaken. Helljus är bilens starkaste belysning
och bör användas vid mörkerkörning, så
länge det inte bländar andra trafikanter, för
att få bättre sikt.
Rattspak med vridring.
Helljusblink
För rattspaken lätt bakåt till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken
släpps.
Helljus
Helljuset kan aktiveras när rattspakens
2 eller
vridring står i läge
. Aktivera helljuset genom att föra rattspaken
framåt.
Deaktivera genom att föra rattspaken
bakåt.
}}
141
BELYSNING
||
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
i förardisplayen.
Relaterad information
•
•
Ljusreglage (s. 138)
Automatiskt helljus (s. 142)
Automatiskt helljus
Automatiskt helljus är en funktion som med
en kamerasensor i vindrutans överkant upptäcker mötande trafiks strålkastarljus eller
framförvarande fordons bakljus, och då växlar
från helljus till halvljus.
läge
. Vridringen går sedan tillbaka till
läge
. När automatiskt helljus är aktiverat
med vitt sken i förardislyser symbolen
playen. När helljuset är tänt lyser symbolen
med blått sken.
Deaktivering av automatiskt helljus när helljuset är på, medför att belysningen direkt
ställs om till halvljus.
Automatiskt helljus behöver inte återaktiveras
varje gång bilen startas.
Begränsningar för automatiskt helljus
Kamerasensorn som funktionen baseras på
har begränsningar.
Symbolen
representerar automatiskt helljus.
Funktionen kan träda in vid mörkerkörning när
bilens hastighet är ca 20 km/h (ca 12 mph)
eller högre. Funktionen kan också ta hänsyn
till gatubelysning. När kamerasensorn inte
längre känner av något mötande eller framförvarande fordon tänds helljuset igen efter
någon sekund.
Aktivera automatiskt helljus
Automatiskt helljus aktiveras och deaktiveras
genom att vrida den vänstra rattspaken till
2 När
142
halvljuset är tänt.
Om denna symbol tillsammans med
meddelande Automatiskt helljus
Tillfälligt ej tillgängligt visas i förardisplayen, måste växling mellan heloch halvljus göras manuellt. Symbolen
slocknar när meddelandet visas.
Detsamma gäller om denna symbol
tillsammans med meddelande
Vindrutesensor Sensor blockerad,
se ägarmanual visas.
Automatiskt helljus kan vara tillfälligt otillgängligt t.ex. i situationer med tät dimma eller kraftigt regn. När automatiskt helljus åter blir tillgängligt, eller vindrutesensorerna inte längre
BELYSNING
är blockerade, släcks meddelandet och symtänds.
bolen
VARNING
Automatiskt helljus är ett hjälpmedel för att
vid gynnsamma förhållanden använda
bästa möjliga ljus.
Använda blinkers
Bilens blinkers manövreras med vänster rattspak. Blinkerlamporna blinkar tre gånger eller
kontinuerligt, beroende på hur långt uppåt
eller nedåt spaken förs.
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller nedåt till
yttersta läget.
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
Relaterad information
•
•
Föraren är alltid ansvarig för att manuellt
växla mellan hel- och halvljus när trafiksituationer eller väderförhållanden kräver det.
•
Varningsblinkers (s. 147)
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 139)
Byta blinkerlampa bak (s. 596)
Relaterad information
•
•
•
Ljusreglage (s. 138)
Använda helljus (s. 141)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 381)
Blinkers.
Kort blinksekvens
För rattspaken uppåt eller nedåt till första
läget och släpp. Blinkerlamporna blinkar
tre gånger. Om funktionen deaktiveras via
centerdisplayen blinkar lamporna en gång.
OBS
•
Denna automatiska blinksekvens kan
avbrytas genom att rattspaken omedelbart förs i motsatt riktning.
•
Om symbolen för blinker i förardisplayen blinkar snabbare än normalt –
se meddelande i förardisplayen.
143
BELYSNING
Aktiva kurvljus*
Deaktivera/aktivera funktionen
Dimstrålkastare/kurvtagningsljus*
Aktiva kurvljus är konstruerade för att ge
extra belysning i kurvor och korsningar. Bil
med LED3-strålkastare* kan beroende på
bilens utrustningsnivå ha aktiva kurvljus.
Funktionen som är aktiverad när bilen levereras från fabrik kan deaktiveras/aktiveras via
centerdisplayens funktionsvy:
Dimstrålkastarna aktiveras manuellt vid körning i dimma och automatiskt vid backning
för att komplettera backljuset.
Tryck på knappen Aktiva
kurvljus.
Om bilen är utrustad med kurvtagningsljus*
tänds dimstrålkastarna automatiskt i svagt
dagsljus eller mörker för att lysa upp området
snett framför bilen.
Relaterad information
•
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 139)
•
Dimstrålkastare/kurvtagningsljus*
(s. 144)
Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster)
respektive aktiverad (höger).
De aktiva kurvljusen följer rattrörelsen för att
ge extra belysning i kurvor och korsningar och
kan därmed ge föraren bättre uppsikt.
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
bilen. Vid fel i funktionen lyser symbolen
i förardisplayen samtidigt som förardisplayen
visar en förklarande text.
Funktionen är endast aktiv i svagt dagsljus
eller mörker och endast när bilen är i rörelse
och halvljuset lyser.
3 Lysdiod
144
Knapp för dimstrålkastare.
Dimstrålkastarna kan tändas när bilens elsystem är i tändningsläge II samt rattspakens
vridring står i läge
,
eller
.
Tryck på knappen för att aktivera och deaktilyser i förardisplayen när
vera. Symbolen
dimstrålkastarna är tända.
(Light Emitting Diode)
* Tillval/tillbehör.
BELYSNING
Dimstrålkastarna släcks automatiskt när bilen
stängs av eller när rattspakens vridring ställs i
.
läge
OBS
Bestämmelser för användning av dimstrålkastare varierar mellan olika länder.
•
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 139)
Dimljus bak
Dimljus bak lyser betydligt starkare än vanliga
baklyktor och bör endast användas då sikten
är nedsatt på grund av dimma, snö, rök eller
damm för att andra trafikanter i ett tidigt
skede ska observera framförvarande fordon.
Kurvtagningsljus*
Dimstrålkastarna kan inkludera funktionen
kurvtagningsljus som temporärt lyser upp
området snett framför bilen åt det håll ratten
vrids i tvär kurva, eller åt det håll blinkers
används.
Funktionen aktiveras i svagt dagsljus eller
mörker när rattspakens vridring står i läge
eller
samt bilens hastighet är lägre
än ca 30 km/h (ca 20 mph).
Dessutom tänds båda kurvtagningsljusen som
ett komplement till backljuset vid backning.
Funktionen som är aktiverad när bilen levereras från fabrik kan aktiveras och deaktiveras
via centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
•
Ljusreglage (s. 138)
Tändningslägen (s. 414)
Dimljus bak (s. 145)
Aktiva kurvljus* (s. 144)
Knapp för dimljus bak.
Dimljus bak består av en lampa bak på förarsidan av bilen.
Dimljus bak kan endast tändas när tändningsläge II är aktivt samt rattspakens vridring står i
eller
.
läge
Tryck på knappen för att tända/släcka. Symlyser i förardisplayen när dimljus
bolen
bak är tänt.
Dimljus bak släcks automatiskt när bilen
stängs av eller när rattspakens vridring ställs i
eller
.
läge
}}
* Tillval/tillbehör. 145
BELYSNING
||
OBS
Bestämmelser för användning av dimljus
bak varierar mellan olika länder.
Relaterad information
•
•
•
•
Ljusreglage (s. 138)
Dimstrålkastare/kurvtagningsljus* (s. 144)
Tändningslägen (s. 414)
Byta dimljuslampa bak (s. 598)
Bromsljus
Nödbromsljus
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.
Bromsljuset tänds när bromspedalen trycks
ner och när bilen bromsas automatiskt av
något förarstödsystem.
Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma bakomvarande fordon om en kraftig
inbromsning.
Relaterad information
•
•
•
•
Nödbromsljus (s. 146)
Bromsfunktioner (s. 416)
Byta bromsljuslampa (s. 597)
Förarstödsystem (s. 262)
Funktionen innebär att bromsljuset blinkar
istället för att – som vid normal bromsning –
lysa med fast sken.
Nödbromsljusen aktiveras vid en kraftig
inbromsning eller om ABS-systemet aktiveras
i höga hastigheter.
Efter nedbromsning till en låg hastighet och
föraren släpper bromsen återgår bromsljuset
till normalt sken.
Samtidigt aktiveras bilens varningsblinkers.
Dessa blinkar tills föraren accelerar upp bilen
till en högre hastighet igen eller stänger av
bilens varningsblinkers.
Relaterad information
•
•
•
146
Bromsljus (s. 146)
Färdbroms (s. 417)
Varningsblinkers (s. 147)
* Tillval/tillbehör.
BELYSNING
Varningsblinkers
Relaterad information
Varningsblinkers varnar andra trafikanter
genom att bilens samtliga blinkers aktiveras
samtidigt. Funktionen kan användas för att
varna vid trafikfara.
•
•
Nödbromsljus (s. 146)
Använda blinkers (s. 143)
Använda ledbelysning
En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts.
För att aktivera funktionen:
1.
Stäng av bilen.
2. För vänster rattspak framåt mot instrumentpanelen och släpp.
3. Stig ur bilen och lås dörren.
> En symbol i förardisplayen tänds för att
indikera att funktionen är aktiverad och
yttre belysning tänds: Positionsljus,
strålkastarljus, nummerskyltsbelysning
samt belysning i yttre handtag*.
Knapp för varningsblinkers.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers.
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när
bilen bromsats så kraftigt att nödbromsljusen
aktiverats och hastigheten är låg. Varningsblinkers börjar blinka efter att nödbromsljusen
har slutat blinka och deaktiveras då automatiskt när man kör iväg igen eller deaktiveras om
knappen trycks in.
Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in via centerdisplayen.
Relaterad information
•
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 139)
•
Trygghetsbelysning (s. 148)
OBS
Bestämmelser för användning av varningsblinkers kan variera mellan länder.
* Tillval/tillbehör. 147
BELYSNING
Trygghetsbelysning
Interiör belysning
Trygghetsbelysningen tänds när bilen låses
upp och används för att tända bilens belysning på avstånd.
Funktionen aktiveras när fjärrnyckeln används
vid upplåsning. I dagsljus aktiveras positionsljus, inre taklampor, golvbelysning och
bagage/lastutrymmets belysning. Vid svagt
dagsljus eller mörker aktiveras även nummerskyltsbelysning och belysning i yttre handtag*
med dess ljuskälla riktad mot marken.
Kupén är utrustad med flera olika typer av
ljussättning t.ex. allmänbelysning, justerbar
dekorbelysning och läsbelysning.
Belysningen hålls tänd ca 2 minuter om ingen
dörr öppnas. Om en dörr öppnas inom aktiveringstiden kommer tiden för den interiöra
belysningen och belysningen i yttre handtag*
och att förlängas.
All belysning i kupén kan tändas och släckas
manuellt minst 5 minuter från det att:
•
bilen har stängts av och dess elsystem är i
tändningsläge 0
•
bilen har låsts upp men ännu inte startats.
Främre takbelysning
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 139)
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
kupébelysning.
Läslampa vänster sida
Kupébelysning
Automatik för kupébelysning
Läslampa höger sida
148
Bilen låses upp
Bilen stängs av
En sidodörr öppnas.
Kupébelysningen släcks när:
Använda ledbelysning (s. 147)
Fjärrnyckel (s. 215)
Automatik för kupébelysning
Automatiken aktiveras med ett kort tryck på
AUTO-knappen i takkonsolen. Med automatiken aktiverad lyser ljusindikatorn i knappen
och kupébelysningen tänds och släcks enligt
nedanstående.
•
•
•
Relaterad information
•
•
Kupébelysning
Golvbelysningen och takbelysningen tänds
eller släcks med ett kort tryck på knappen i
takkonsolen.
Kupébelysningen tänds när:
Funktionen kan aktiveras och deaktiveras via
centerdisplayen.
•
Läsbelysning
Läslamporna på höger respektive vänster sida
tänds eller släcks med ett kort tryck på
respektive knapp i takkonsolen. Ljusstyrkan
justeras genom att knappen hålls inne.
•
•
•
•
Bilen låses
Bilen startas
En sidodörr stängs.
En sidodörr stått öppen ca 2 minuter.
Bakre takbelysning*
I bakre delen av bilen finns läsbelysning, vilken
också används som kupébelysning.
* Tillval/tillbehör.
BELYSNING
Handskfacksbelysning
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks när luckan öppnas eller stängs.
Solskyddets spegelbelysning*
Belysningen till spegeln i solskyddet tänds
respektive släcks då locket öppnas eller
stängs.
Markbelysning*
Markbelysningen tänds eller släcks när
respektive dörr öppnas eller stängs.
Läslampor över baksätet.
Belysning i lastutrymme
Belysningen i lastutrymmet tänds eller släcks
då bakluckan öppnas eller stängs.
låses. Ljusstyrkan kan finjusteras med hjälp av
tumhjulet i instrumentpanelen.
Belysning i tunnelkonsolens främre
mugghållare
Belysningen i främre mugghållare tänds när
bilen låses upp och släcks när bilen låses.
Ljusstyrkan kan finjusteras med hjälp av tumhjulet i instrumentpanelen.
Relaterad information
•
•
•
•
Justera interiör belysning (s. 150)
Ljusreglage (s. 138)
Tändningslägen (s. 414)
Kupéns interiör (s. 550)
Dekorbelysning
Det omgivande ljuset tänds när man öppnar
dörrarna och släcks när bilen låses. Dekorbelysningens intensitet kan anpassas i centerdisplayen och även finjusteras med tumhjulet i
instrumentpanelen.
Stämningsljus*
I bil med panoramatak* finns två lampenheter, en på
vardera sida av taket.
Läslamporna tänds eller släcks med ett kort
tryck på lampans knapp. Ljusstyrkan justeras
genom att knappen hålls inne.
Bilen är utrustad med lysdioder som gör det
möjligt att ändra färg på ljuset. Denna belysning är tänd när bilen är i gång. Stämningsljuset kan anpassas i centerdisplayen och även
finjusteras med tumhjulet i instrumentpanelen.
Belysning i förvaringsfack i dörrar
Belysningen i förvaringsfack i dörrar tänds när
man öppnar dörrarna och släcks när bilen
* Tillval/tillbehör. 149
BELYSNING
Justera interiör belysning
Belysningen i bilen tänds upp olika beroende
på tändningsläge. Den interiöra belysningen
kan justeras med ett tumhjul i intrumentpanelen och vissa ljusfunktioner kan även justeras via centerdisplayen.
Med tumhjulet på instrumentpanelen till vänster om
ratten justeras ljusstyrkan på
displaybelysning, reglagebelysning, omgivande dekorbelysning och stämningsljus*
Justera omgivande dekorbelysning
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på My Car Ljus och belysning
Interiör belysning.
Ändra ljusets styrka
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på My Car Ljus och belysning
Interiör belysning Stämningsljus.
3. Under Styrka på stämningsljus välj
mellan Av, Låg och Hög.
Ändra ljusets färg
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på My Car Ljus och belysning
Interiör belysning Stämningsljus.
3. Välj mellan Efter temperatur och Efter
färg för att ändra ljusets färg.
Vid val Efter temperatur ändrar sig ljuset
efter inställd kupétemperatur.
3. Välj mellan följande inställningar:
•
Under Intensitet för dekorbelysning,
välj mellan Av, Låg och Hög.
•
Under Nivå för dekorbelysning, välj
mellan Reducerad och Full.
Justera stämningsljus*
Bilen är utrustad med några lysdioder som gör
det möjligt att ändra färg på ljuset. Denna
belysning är tänd när bilen är i gång.
150
Vid val Efter färg kan underkategorin
Temafärger användas för att justera ytterligare.
Relaterad information
•
•
•
Interiör belysning (s. 148)
Justera ljusfunktioner via centerdisplay
(s. 139)
Tändningslägen (s. 414)
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Rutor, glas och speglar
I bilen finns flera olika rutor, glas och speglar.
Några av rutorna i bilen är förstärkta med
laminering.
Vindrutan har laminerat glas och för vissa
övriga glasytor finns laminerat glas som tillval.
Laminerat glas är förstärkt, vilket ger ett bättre
inbrottsskydd och förbättrar ljudisoleringen i
kupén.
Även panoramataket* har laminerat glas.
Symbolen visas på de rutor där glaset är laminerat1.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
152
Återställningssekvens för
klämskydd
Alla eldrivna rutor och solskydd* har klämskydd som löser ut om de blockeras av något
föremål vid öppning eller stängning.
Vid blockering stannar rörelsen och backar
därefter automatiskt till ca 50 mm (ca 2 tum)
från det blockerade läget (alternativt till fullt
ventilationsläge).
Om ett problem skulle uppstå med de elektriska funktionerna för fönsterhissarna kan en
återställningssekvens testas.
Det finns möjlighet att forcera klämskyddet
när stängning avbrutits, t.ex. vid isbildning,
genom att kontinuerligt trycka reglaget i en
och samma riktning.
Skulle det vara något problem med klämskyddet kan en återställningssekvens provas.
Klämskydd för rutor och solgardiner
(s. 152)
VARNING
Om startbatteriet kopplats bort måste
funktionen för automatisk öppning och
stängning återställas för att fungera korrekt. Återställning måste ske för att klämskyddet ska fungera.
Panoramatak* (s. 158)
Fönsterhissar (s. 153)
Backspeglar (s. 155)
Använda vindrutetorkare (s. 162)
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 164)
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd vindruta* (s. 194)
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar (s. 196)
1
Klämskydd för rutor och
solgardiner
Relaterad information
•
Återställningssekvens för klämskydd
(s. 152)
•
•
Manövrera fönsterhissar (s. 153)
VARNING
Om startbatteriet kopplats bort måste
funktionen för automatisk öppning och
stängning återställas för att fungera korrekt. Återställning måste ske för att klämskyddet ska fungera.
Skulle problem kvarstå, eller om det gäller
panoramatak, kontakta en verkstad2.
Återställ fönsterhiss
1. Börja med fönstret i stängt läge.
2. Manövrera sedan reglaget i det manuella
läget 3 gånger uppåt mot stängt läge.
> Systemet initieras automatiskt.
Relaterad information
•
Klämskydd för rutor och solgardiner
(s. 152)
•
Manövrera fönsterhissar (s. 153)
Manövrera panoramatak* (s. 159)
Gäller ej vindrutan och panoramataket* som alltid är laminerade och därför saknar denna symbol.
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Fönsterhissar
VARNING
Varje dörr har en reglagepanel för de eldrivna
fönsterhissarna. Förardörren har reglage för
att manövrera samtliga fönster och även aktivera barnsäkerhetsspärren.
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av rörliga delar.
•
•
•
•
•
Reglagepanel i förardörr.
Elektrisk barnsäkerhetsspärr* som deaktiverar reglagen i bakdörrarna för att förhindra att dörrar eller fönster öppnas
inifrån.
Reglage för bakre fönster.
Reglage för främre fönster.
2 En
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Manövrera alltid rutor under uppsikt.
Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.
Lämna aldrig barn ensamma i bilen.
Tänk på att alltid bryta strömmen till
elhissarna genom att sätta bilens elsystem i tändningsläge 0 och ta sedan
med nyckeln då bilen lämnas.
Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar genom rutor, även om bilens elsystem är helt avslaget.
Relaterad information
•
•
•
Manövrera fönsterhissar (s. 153)
Manövrera fönsterhissar
Med reglagepanelen i förardörren kan alla
fönsterhissar manövreras – med reglagepanelerna i övriga dörrar manövreras respektive
fönsterhiss.
Fönsterhissarna är utrustade med klämskydd.
Skulle det vara något problem med klämskyddet kan en återställningssekvens provas.
VARNING
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av rörliga delar.
•
•
•
•
Klämskydd för rutor och solgardiner
(s. 152)
Återställningssekvens för klämskydd
(s. 152)
•
Manövrera alltid rutor under uppsikt.
Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.
Lämna aldrig barn ensamma i bilen.
Tänk på att alltid bryta strömmen till
elhissarna genom att sätta bilens elsystem i tändningsläge 0 och ta sedan
med nyckeln då bilen lämnas.
Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar genom rutor, även om bilens elsystem är helt avslaget.
}}
* Tillval/tillbehör. 153
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
||
VARNING
Kontrollera så att inte barn eller andra
passagerare kommer i kläm när alla rutor
stängs med fjärrnyckel eller nyckelfri öppning* med dörrhandtag.
•
Återställningssekvens för klämskydd
(s. 152)
•
•
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 242)
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel
(s. 217)
OBS
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet då de bakre fönsterrutorna är öppna,
är att öppna även de främre fönsterrutorna
lite grann.
Manövrering av fönsterhissar.
Manövrering utan automatik. För något av
reglagen lätt uppåt eller nedåt. Fönsterhissarna går upp eller ner så länge reglaget hålls i position.
Manövrering med automatik. För något av
reglagen uppåt eller nedåt till ändläget och
släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till
sitt ändläge.
För att fönsterhissarna ska kunna användas
måste tändningsläget vara I eller II. Efter att
bilen har stängts av kan fönsterhissarna manövreras i några minuter efter att tändningen slagits av – dock inte efter att en dörr har öppnats. Det går endast att manövrera med ett
reglage i taget.
Det går även att manövrera med hjälp av fjärrnyckel eller nyckelfri öppning* med dörrhandtag.
154
OBS
Fönsterrutorna kan inte öppnas i hastigheter över ca 180 km/h (ca 112 mph), men de
kan stängas.
Det är alltid förarens ansvar att följa gällande trafikregler.
OBS
Rutor kan eventuellt inte manövreras vid
låga temperaturer.
Relaterad information
•
•
Fönsterhissar (s. 153)
Klämskydd för rutor och solgardiner
(s. 152)
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Backspeglar
De inre och yttre backspeglarna kan
användas för att föraren ska få en bättre uppsikt bakåt.
Inre backspegel
Den inre backspegeln är utrustad med HomeLink*, automatisk avbländning* och kompass*.
Den inre backspegeln justeras genom att
vinkla den för hand.
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar (s. 196)
Justera backspeglarnas
avbländning
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspeglarna och blända föraren. Blända av när bakomvarande ljus stör.
Manuell avbländning
Den inre backspegeln kan bländas av med ett
reglage i spegelns underkant.
Yttre backspeglar
VARNING
Båda speglarna är krökta för att ge god
överblick. Föremål kan se ut att vara längre
bort än vad de i verkligheten är.
De yttre backspeglarnas lägen justeras med
inställningsspaken i förardörrens reglagepanel.
Det finns även flera automatiska inställningar
som kan kopplas till minnesfunktionsknapparna för det elmanövrerade sätet*.
Relaterad information
•
•
•
•
HomeLink®* (s. 460)
Kompass* (s. 464)
Justera backspeglarnas avbländning
(s. 155)
Justera vinkling av yttre backspeglar
(s. 156)
Reglage för manuell avbländning.
1.
Blända av genom att föra reglaget in mot
kupén.
2. Återgå till normalt läge genom att föra reglaget mot vindrutan.
Reglage för manuell avbländning finns inte på
spegel med automatisk avbländning.
}}
* Tillval/tillbehör. 155
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
||
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspeglarna av automatiskt. Automatisk
avbländning är alltid aktiv under körning, utom
när växellådans backläge är valt.
För att de yttre backspeglarna ska kunna vara
utrustade med automatisk avbländning måste
också den inre backspegeln vara utrustad med
automatisk avbländning.
OBS
OBS
Skyms sensorerna av t.ex. parkeringstillstånd, transpondrar, solskydd eller objekt i
säten eller i lastutrymmet på ett sådant
sätt att ljus förhindras att nå sensorerna,
reduceras den inre och de yttre backspeglarnas avbländningsfunktion.
Vid byte av känslighet märks ingen förändring av avbländningen omedelbart, utan
förändringen sker gradvis.
Känsligheten för avbländning kommer att
påverka både inre och yttre backspeglar.
För att ändra avbländningens känslighet:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på My Car
bekvämlighet.
För att ha bättre sikt bakåt så behöver de
yttre backspeglarna ställas in efter förarens
förutsättningar.
Det finns flera automatiska inställningar som
även kan kopplas till minnesfunktionsknapparna för det elmanövrerade sätet*.
Använda reglage för yttre backspeglar
Relaterad information
•
•
Backspeglar (s. 155)
Justera vinkling av yttre backspeglar
(s. 156)
Speglar och
3. Under Automatisk avbländning av
backspegel, välj Normal, Mörk eller
Ljus.
I den inre backspegeln finns två sensorer – en
framåtriktad och en bakåtriktad – som arbetar
tillsammans för att identifiera och eliminera
bländande ljus. Den framåtriktade sensorn
känner av omgivande ljus, medan den bakåtriktade sensorn känner av ljus från bakomvarande fordons strålkastare.
156
Justera vinkling av yttre
backspeglar
Reglage för yttre backspeglar.
De yttre backspeglarnas lägen justeras med
inställningsspaken i förardörrens reglagepanel.
Tändningsläget måste vara lägst I.
1.
Tryck på knappen L för vänster backspegel eller R för höger backspegel. Lampan i
knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i
mitten.
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Automatisk infällning vid låsning*
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan ska inte längre lysa.
–
Fäll in backspeglar elektriskt*
Observera att knappen kan behöva tryckas in
2 gånger, beroende på om den redan var förvald. När backspegeln är nedvinklad blinkar
knappen. När backväxeln läggs ur börjar backspegeln återgå automatiskt efter ca 3 sekunder och når sitt ursprungliga läge efter ca 8
sekunder.
2. Tryck på My Car
bekvämlighet.
Automatisk vinkling vid parkering3
3. Välj Sidospeglar vinklas in vid låsning
för att aktivera/deaktivera.
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in.
1.
Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
2. Släpp dem efter ca 1 sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
Fäll ut speglarna genom att trycka ner L och R
samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i
utfällt läge med föregående inställning.
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt
läge måste elektriskt återställas till originalläge
för att den elektriska in-/utfällningen* ska fungera korrekt.
1.
Fäll in speglarna genom att trycka ner
knapparna L och R samtidigt.
2. Fäll ut dem igen genom att trycka ner
knapparna L och R samtidigt.
3. Upprepa ovanstående procedur vid behov.
Speglarna återställs till originalläge.
Vinkling vid parkering3
Det går att vinkla ner en backspegel för att föraren exempelvis ska kunna se vägkanten vid
parkering.
3 Endast
Lägg i backväxeln och tryck in knappen L
eller R.
Med denna inställning vinklas backspegeln
automatiskt ner när backväxel är vald. Det
nedfällda läget är förinställt och går inte att
justera.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2. Tryck på My Car
bekvämlighet.
I centerdisplayen kan du ställa in att backspeglarna fälls in/ut automatiskt när bilen
låses/låses upp med nyckeln.
1.
Speglar och
Om speglarna har fällts in med knapparna L
och R måste de dock fällas ut manuellt också.
Relaterad information
•
•
Speglar och
3. Under Vinkling av sidospegel vid
backning, välj Av, Förare, Passagerare
eller Båda för att aktivera/deaktivera och
för att välja vilken backspegel som ska
vinklas.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
•
Backspeglar (s. 155)
Justera backspeglarnas avbländning
(s. 155)
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar (s. 196)
Det går att få backspegeln att direkt återgå till
sitt ursprungliga läge genom att 2 gånger
trycka in knappen L eller R.
i kombination med elmanövrerat säte med minnesknappar*.
* Tillval/tillbehör. 157
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Panoramatak*
Panoramataket är uppdelat i två glassektioner. Den främre är öppningsbar vertikalt i
bakkant (ventilationsläge) eller horisontellt
(öppet läge). Den bakre är ett fast takglas.
Panoramataket har en vindavvisare och en
solgardin, tillverkad av perforerat tyg och placerad under glastaket, för extra skydd mot
t.ex. starkt solljus.
VARNING
Vindavvisare
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av rörliga delar.
•
•
•
•
•
Manövrera alltid rutor under uppsikt.
Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.
Lämna aldrig barn ensamma i bilen.
Tänk på att alltid bryta strömmen till
elhissarna genom att sätta bilens elsystem i tändningsläge 0 och ta sedan
med nyckeln då bilen lämnas.
Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar genom rutor, även om bilens elsystem är helt avslaget.
Till panoramataket hör en vindavvisare som
fälls upp när panoramataket är i öppet läge.
Relaterad information
VIKTIGT
Panoramataket och solgardinen manövreras
med ett reglage som är placerat i taket.
För att panoramataket och solgardinen ska
kunna manövreras måste bilens elsystem vara
i tändningsläge I eller II.
158
•
Öppna inte panoramataket när lasthållare är monterad.
•
Placera inte tunga föremål på panoramataket.
VIKTIGT
•
Ta bort is och snö innan panoramataket öppnas. Var försiktig så att inte
ytor repas eller lister skadas.
•
Manövrera inte panoramataket om det
frusit fast.
•
•
Manövrera panoramatak* (s. 159)
Automatisk stängning av panoramatakets*
solgardin (s. 161)
•
Klämskydd för rutor och solgardiner
(s. 152)
•
•
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 242)
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel
(s. 217)
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Manövrera panoramatak*
Panoramataket och solgardinen manövreras
med ett reglage i takpanelen och är båda
utrustade med klämskydd.
VARNING
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av rörliga delar.
•
•
•
•
•
Manövrera alltid rutor under uppsikt.
Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.
Lämna aldrig barn ensamma i bilen.
Tänk på att alltid bryta strömmen till
elhissarna genom att sätta bilens elsystem i tändningsläge 0 och ta sedan
med nyckeln då bilen lämnas.
Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar genom rutor, även om bilens elsystem är helt avslaget.
VIKTIGT
•
Öppna inte panoramataket när lasthållare är monterad.
•
Placera inte tunga föremål på panoramataket.
4 Komfortläge
VIKTIGT
•
Ta bort is och snö innan panoramataket öppnas. Var försiktig så att inte
ytor repas eller lister skadas.
•
Manövrera inte panoramataket om det
frusit fast.
För att panoramataket och solgardinen ska
kunna manövreras måste bilens elsystem vara
i tändningsläge I eller II.
Det går även att manövrera med hjälp av fjärrnyckel eller nyckelfri öppning* med dörrhandtag.
VARNING
Kontrollera så att inte barn eller andra
passagerare kommer i kläm när alla rutor
stängs med fjärrnyckel eller nyckelfri öppning* med dörrhandtag.
läge. Rörelsen för både panoramatak och solgardin stoppas också om reglaget i taket
manövreras igen i motsatt riktning mot den
pågående rörelseriktningen.
Panoramataket och solgardinen är också
utrustade med klämskydd. Skulle det vara
något problem med klämskyddet kan en återställningssekvens provas.
OBS
Vid manuell öppning måste solgardinen
vara helt öppen innan panoramataket kan
öppnas. Vid omvänd procedur måste panoramataket vara helt stängt innan solgardinen kan stängas helt.
OBS
Rutor kan eventuellt inte manövreras vid
låga temperaturer.
VIKTIGT
Kontrollera att panoramataket är ordentligt
stängt vid stängning.
Takets rörelse stoppas om reglaget släpps vid
manuell manövrering eller då glaset når komfort4-, maximalt öppnings- eller stängnings-
är en position där vindbrus och resonansljud under körning är på en behagligt låg nivå.
}}
* Tillval/tillbehör. 159
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
||
Öppna och stäng ventilationsläge
Öppna och stäng panoramataket helt
med reglage i taket
Automatisk manövrering
1. Öppna solgardinen maximalt – tryck reglaget bakåt till läget för automatisk öppning och släpp.
2. Öppna panoramataket till komfortläget –
tryck reglaget bakåt en andra gång till
läget för automatisk öppning och släpp.
3. Öppna panoramataket maximalt – tryck
reglaget bakåt en tredje gång till läget för
automatisk öppning och släpp.
Ventilationsläge, vertikalt i bakkant.
Öppna genom att trycka reglaget uppåt en
gång.
Stäng genom att trycka reglaget nedåt en
gång.
Då ventilationsläge väljs lyfts den främre glasluckan upp i bakkant. Om solgardinen är helt
stängd när ventilationsläge väljs, öppnas den
automatiskt ca 50 mm (ca 2 tum).
Solgardinen följer med automatiskt om panoramataket stängs från ventilationsläget.
Manövrering, manuellt läge
Manövrering, automatiskt läge
Manuell manövrering
1. Öppna solgardinen – tryck reglaget bakåt
till läget för manuell öppning.
2. Öppna panoramataket till komfortläge –
tryck reglaget bakåt en andra gång till
läget för manuell öppning.
3. Öppna panoramataket maximalt – tryck
reglaget bakåt en tredje gång till läget för
manuell öppning.
Stäng genom att upprepa föregående procedur i omvänd ordning – tryck istället reglaget
framåt/nedåt till läget för manuell stängning.
160
Stäng genom att upprepa föregående procedur i omvänd ordning – tryck istället reglaget
framåt/nedåt till läget för automatisk stängning.
Automatisk manövrering – snabb öppning
eller stängning
Panoramataket och solgardinen kan öppnas
eller stängas samtidigt:
–
Öppna – tryck reglaget bakåt två gånger
till läget för automatisk manövrering och
släpp.
–
Stäng – tryck reglaget framåt/nedåt två
gånger till läget för automatisk manövrering och släpp.
Relaterad information
•
•
Panoramatak* (s. 158)
Automatisk stängning av panoramatakets*
solgardin (s. 161)
* Tillval/tillbehör.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
•
•
•
Klämskydd för rutor och solgardiner
(s. 152)
Automatisk stängning av
panoramatakets* solgardin
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 242)
Med denna funktion stängs solgardinen automatiskt 15 minuter efter att bilen har låsts ifall
bilen står parkerad i varmt väder. Detta görs
för att sänka kupétemperaturen och skydda
bilklädseln från solblekning.
Funktionen som är deaktiverad när bilen levereras från fabrik kan aktiveras eller deaktiveras
i centerdisplayen.
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel
(s. 217)
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på My Car
Låsning.
Välj Automatisk stängning av takets
solgardin för att aktivera/deaktivera.
OBS
Även solgardinen stängs när alla rutor
stängs med fjärrnyckel eller nyckelfri öppning* med dörrhandtag.
Torkarblad och spolarvätska
Torkarna tillsammans med spolarvätskan syftar till att förbättra sikten samt strålkastarnas
ljusbild.
Spolmunstyckena värms* automatiskt vid kyla
för att förhindra att spolarvätskan fryser.
Information om att det behövs påfyllning av
spolarvätska visas i förardisplayen när ca 1 liter
(1 qt) spolarvätska återstår.
Relaterad information
•
•
•
Använda automatisk bakrutetorkning vid
backning (s. 166)
•
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 164)
•
Använda bakrutetorkare och -spolare
(s. 165)
•
•
Relaterad information
•
•
•
•
•
Panoramatak* (s. 158)
Manövrera panoramatak* (s. 159)
Klämskydd för rutor och solgardiner
(s. 152)
Använda regnsensorn (s. 163)
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 164)
•
•
•
Påfyllning av spolarvätska (s. 616)
Försätta torkarbladen i serviceläge
(s. 615)
Byta torkarblad vindruta (s. 614)
Byta torkarblad bakruta (s. 613)
Använda vindrutetorkare (s. 162)
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 242)
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 217)
* Tillval/tillbehör. 161
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Använda vindrutetorkare
Intervalltorkning
Vindrutetorkarna syftar till att rengöra vindrutan. Olika inställningar för vindrutetorkarna
görs med höger rattspak.
För spaken uppåt för att torkarna ska
gå i intervalltorkning. Ställ in antalet
svep per tidsenhet med tumhjulet när intervalltorkning är vald.
Kontinuerlig torkning
För spaken uppåt för att torkarna ska
svepa med normal hastighet.
För spaken ytterligare uppåt för att torkarna ska svepa med hög hastighet.
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare – säkerställ att
torkarbladen inte är fastfrusna och att
eventuell snö eller is på vindrutan och bakrutan är bortskrapad.
Höger rattspak.
Tumhjulet används för att ställa in regnsensorns känslighet och torkarnas frekvens.
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara
blöt när vindrutetorkarna arbetar.
Enkelsvep
För spaken nedåt och släpp för att göra
ett svep.
Vindrutetorkare av
För spaken till läge 0 för att stänga av
vindrutetorkarna.
Relaterad information
•
•
•
162
Använda regnsensorn (s. 163)
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 164)
Använda automatisk bakrutetorkning vid
backning (s. 166)
•
•
Torkarblad och spolarvätska (s. 161)
•
Använda bakrutetorkare och -spolare
(s. 165)
•
•
•
•
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 164)
Påfyllning av spolarvätska (s. 616)
Försätta torkarbladen i serviceläge
(s. 615)
Byta torkarblad vindruta (s. 614)
Byta torkarblad bakruta (s. 613)
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Använda regnsensorn
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet på höger rattspak.
För spaken nedåt för att torkarna ska göra
extrasvep.
•
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 164)
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. Ett extra svep görs
när tumhjulet vrids uppåt.
•
Använda bakrutetorkare och -spolare
(s. 165)
•
•
Påfyllning av spolarvätska (s. 616)
Deaktivera regnsensor
Deaktivera regnsensorn genom att trycka på
regnsensorknappen
eller för spaken
uppåt till ett annat torkarprogram.
Regnsensorn deaktiveras automatiskt i
tändningsläge 0 eller när motorn är avstängd.
•
•
•
Försätta torkarbladen i serviceläge
(s. 615)
Byta torkarblad vindruta (s. 614)
Byta torkarblad bakruta (s. 613)
Använda vindrutetorkare (s. 162)
Regnsensorn deaktiveras automatiskt när torkarblad sätts i serviceläge. Regnsensorn återaktiveras när serviceläget har stängts av.
VIKTIGT
Höger rattspak.
Regnsensorknapp
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn
medan bilen är igång eller när bilens elsystem är i tändningsläge I eller II. Symbolen i
förardisplayen slocknar.
Tumhjul, känslighet/frekvens
När regnsensorn är aktiverad visas regnseni förardisplayen.
sorsymbolen
Aktivera regnsensor
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen
vara igång alternativt i tändningsläge I eller II
samtidigt som spaken till vindrutetorkarna är i
läge 0, alternativt i läge för enkelsvep.
Aktivera regnsensorn genom att trycka på
regnsensorknappen
.
Relaterad information
•
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 164)
•
Använda automatisk bakrutetorkning vid
backning (s. 166)
•
Torkarblad och spolarvätska (s. 161)
163
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Använda regnsensorns
minnesfunktion
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt.
Aktivera/deaktivera minnesfunktion
Minnesfunktion för regnsensorn är möjlig att
aktivera så att regnsensorknappen inte behöver tryckas in varje gång bilen startas:
1.
•
•
Byta torkarblad bakruta (s. 613)
Använda vindrutetorkare (s. 162)
Använda vindrute- och
strålkastarspolare
Vindrute- och strålkastarspolare syftar till att
rengöra vindrutan och strålkastarna. Start av
vindrute- och strålkastarspolare görs med
höger rattspak.
Starta vindrute- och strålkastarspolare
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på My Car
Vindrutetorkare.
3. Välj Minne för regnsensor för att aktivera/deaktivera minnesfunktionen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
164
Använda regnsensorn (s. 163)
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 164)
Använda automatisk bakrutetorkning vid
backning (s. 166)
Torkarblad och spolarvätska (s. 161)
Använda bakrutetorkare och -spolare
(s. 165)
•
•
Påfyllning av spolarvätska (s. 616)
•
Byta torkarblad vindruta (s. 614)
Försätta torkarbladen i serviceläge
(s. 615)
Spolningsfunktion, höger rattspak.
–
För höger rattspak mot ratten för att starta
vindrute- och strålkastarspolarna.
> Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna några extra svep.
VIKTIGT
Undvik aktivering av spolsystem när det är
fruset eller spolarbehållaren är tom, i annat
fall finns risk att skada pumpen.
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Spolning av strålkastare*
För att spara vätska spolas strålkastarna automatiskt enligt ett definierat intervall, när strålkastarna är påslagna.
Reducerad spolning
Då det återstår ca 1 liter (1 qt) spolarvätska i
behållaren och meddelandet Spolarvätska
Nivå låg Fyll på tillsammans med symbol
visas i förardisplayen, stängs tillförseln
av spolarvätska till strålkastarna av. Detta för
att prioritera rengöring av vindrutan och sikten
genom den. Strålkastarna spolas enbart om
hel- eller halvljus är på.
Använda bakrutetorkare och spolare
–
Bakrutetorkare och -spolare syftar till att rengöra bakrutan. Start av rengöring och inställningar görs med höger rattspak.
Relaterad information
Aktivera bakrutetorkare och -spolare
OBS
Bakrutetorkarens motor är utrustad med
ett överhettningsskydd som gör att den
stängs av om den blir överhettad. Bakrutetorkaren fungerar igen efter en nedkylningsperiod.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Torkarblad och spolarvätska (s. 161)
•
Använda bakrutetorkare och -spolare
(s. 165)
•
•
Påfyllning av spolarvätska (s. 616)
•
•
•
Byta torkarblad vindruta (s. 614)
Använda regnsensorn (s. 163)
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 164)
•
Använda automatisk bakrutetorkning vid
backning (s. 166)
•
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 164)
•
•
•
Torkarblad och spolarvätska (s. 161)
Använda regnsensorn (s. 163)
•
•
•
Använda automatisk bakrutetorkning vid
backning (s. 166)
För höger rattspak framåt för att starta
spolning och torkning av bakrutan.
Påfyllning av spolarvätska (s. 616)
Försätta torkarbladen i serviceläge
(s. 615)
Byta torkarblad vindruta (s. 614)
Byta torkarblad bakruta (s. 613)
Använda vindrutetorkare (s. 162)
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 164)
Försätta torkarbladen i serviceläge
(s. 615)
Byta torkarblad bakruta (s. 613)
Använda vindrutetorkare (s. 162)
Välj
för intervalltorkning med bakrutetorkare.
Välj
för kontinuerlig hastighet med
bakrutetorkare.
* Tillval/tillbehör. 165
RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR
Använda automatisk
bakrutetorkning vid backning
Om backväxeln läggs i när vindrutetorkarna
är aktiverade kommer bakrutetorkaren starta.
Funktionen upphör när backväxeln läggs ur.
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på My Car
Vindrutetorkare.
3. Välj Automatisk torkning av bakruta för
att aktivera/deaktivera torkning vid backning.
Om bakrutetorkaren redan går med kontinuerlig hastighet sker ingen förändring när backväxeln läggs i.
Relaterad information
•
•
166
Använda regnsensorn (s. 163)
Använda vindrute- och strålkastarspolare
(s. 164)
•
•
Torkarblad och spolarvätska (s. 161)
•
Använda bakrutetorkare och -spolare
(s. 165)
•
•
Påfyllning av spolarvätska (s. 616)
•
•
Byta torkarblad vindruta (s. 614)
Använda regnsensorns minnesfunktion
(s. 164)
Försätta torkarbladen i serviceläge
(s. 615)
Byta torkarblad bakruta (s. 613)
•
Använda vindrutetorkare (s. 162)
SÄTEN OCH RATT
SÄTEN OCH RATT
Manuellt framsäte
För att öka din sittkomfort har bilens framsäten olika inställningsmöjligheter.
Justera sätet framåt/bakåt genom att lyfta
handtaget och ställa in rätt avstånd till ratt
och pedaler. Kontrollera att sätet är spärrat då inställningen har ändrats.
Ändra sittdynans längd* genom att dra
upp spaken och föra dynan framåt/bakåt
med handen.
Höj/sänk sittdynans framkant* genom att
pumpa upp/ner1.
Ändra svankstödet* genom att trycka på
knappen uppåt/nedåt/framåt/bakåt.
1
168
Höj/sänk sätet genom att pumpa spaken
upp/ner.
Ändra ryggstödets lutning genom att vrida
ratten.
Relaterad information
•
•
•
Elmanövrerat* framsäte (s. 169)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 169)
Använda lagrad position för säte och backspeglar (s. 170)
•
Justera* sittdynans längd i framsäte
(s. 170)
•
Justera svankstöd* i framsäte (s. 171)
Det går att ställa in nackskydden i höjdled
genom att trycka in knappen och justera
manuellt.
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarsätet innan
körning påbörjas, aldrig under färd. Var förvissad om att sätet är i låst läge för att undvika personskada vid en eventuell hård
inbromsning eller olycka.
Gäller endast förarstolen.
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
Elmanövrerat* framsäte
Justera elmanövrerat* framsäte
För att öka din sittkomfort har bilens framsäten olika inställningsmöjligheter. Det elmanövrerade sätet kan flyttas framåt/bakåt och
upp/ner. Sittdynans framkant kan höjas/
sänkas och ryggstödets lutning kan ändras.
Svankstödet* kan justeras uppåt/nedåt/
framåt/bakåt. Dynans längd justeras manuellt*.
Inställning av säte kan göras när motorn är
igång och inom en viss tid efter att dörren har
låsts upp utan att motorn är igång. Justering
kan även göras inom en viss tid efter att
motorn stängts av.
Ställ in önskat sittläge med hjälp av reglagen
på framsätets sittdel. Aktivera svankstödet*
genom att trycka på fyrvägsreglaget.
Ryggstödet i framsätena kan inte fällas helt
framåt.
Det går att ställa in nackskydden i höjdled
genom att trycka in knappen och justera
manuellt.
VIKTIGT
De elmanövrerade sätena har ett överbelastningsskydd som utlöses om något säte
blockeras av något föremål. Om det händer, avlägsna föremålet och manövrera
därefter sätet igen.
Relaterad information
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 168)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 169)
Använda lagrad position för säte och backspeglar (s. 170)
•
Justera* sittdynans längd i framsäte
(s. 170)
•
Justera svankstöd* i framsäte (s. 171)
Aktivera och använd svankstödsreglaget
genom att trycka på fyrvägsreglaget
uppåt/nedåt/framåt/bakåt.
Höj/sänk sittdynans framkant genom att
justera reglaget upp/ner.
Höj/sänk sätet genom att justera reglaget
upp/ner.
Flytta sätet framåt/bakåt genom att
justera reglaget framåt/bakåt.
Ändra ryggstödets lutning genom att
justera reglaget framåt/bakåt.
Endast en rörelse (fram/bak/upp/ner) kan
göras åt gången.
Relaterad information
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 168)
Elmanövrerat* framsäte (s. 169)
Använda lagrad position för säte och backspeglar (s. 170)
•
Justera* sittdynans längd i framsäte
(s. 170)
•
Justera svankstöd* i framsäte (s. 171)
* Tillval/tillbehör. 169
SÄTEN OCH RATT
Använda lagrad position för säte
och backspeglar
Om positionerna för det elmanövrerade* sätet
och de yttre backspeglarna har lagrats kan de
aktiveras med hjälp av minnesknapparna.
Använda lagrad inställning
Stängd framdörr
– Håll in en av minnesknapparna 1 ( ) eller
2 ( ) tills säte och yttre backspeglar
stannar i de positioner som är lagrade i
vald minnesknapp.
Justera* sittdynans längd i
framsäte
För att öka komforten kan sittdynans längd
justeras.
Om minnesknappen släpps kommer sätets
och de yttre backspeglarnas rörelse att avbrytas.
VARNING
•
Stolens rörelse kan stoppas närsomhelst genom att trycka på någon av
sätesreglagens knappar.
•
•
•
•
Reglage för dynjustering.
Ta tag i handtaget
och dra uppåt.
på sätets framsida
Ställ aldrig in stolen under körning.
1.
Se till att det inte finns någonting
under stolarna när de justeras.
2. Justera sittdynans längd.
Relaterad information
•
•
170
Eftersom framsätena kan justeras även
när tändningen är av bör barn aldrig
vara i bilen utan uppsikt.
•
•
Lagrad inställning kan användas när framsätesdörren är öppen eller stängd:
Öppen framdörr
– Tryck in en av minnesknapparna1 ( ) eller
2 ( ) med ett kort tryck. Elmanövrerat
säte och yttre backspeglar rör sig och
stannar sedan i de positioner som är lagrade i vald minnesknapp.
•
Manuellt framsäte (s. 168)
Elmanövrerat* framsäte (s. 169)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 169)
Justera* sittdynans längd i framsäte
(s. 170)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 171)
Justera vinkling av yttre backspeglar
(s. 156)
3. Släpp handtaget och se till att dynan hamnat i låst läge.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 168)
Elmanövrerat* framsäte (s. 169)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 169)
Använda lagrad position för säte och backspeglar (s. 170)
Justera svankstöd* i framsäte (s. 171)
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
Justera svankstöd* i framsäte
Justera svankstödet
Fälla ryggstöd i baksätet
Baksätets ryggstöd är uppdelat i två delar. De
två delarna kan fällas framåt var för sig.
Svankstödet justeras med hjälp av reglage på
sidan av sätets sittdyna.
VARNING
•
Tryck på fyrvägsknappen upp /ner
för att flytta svankstödet uppåt/nedåt.
•
av fyrvägskTryck på den främre delen
nappen för att öka svankstödet.
•
Tryck på den bakre delen
av fyrvägsknappen för att minska svankstödet.
Fyrvägsknappen, placerad på sidan av sätets sittdel.
Fyrvägssvankstödet justeras med fyrvägsknappen (den runda) som är placerad på sidan
av sätets sittdel. Svankstödet kan justeras
framåt/bakåt och uppåt/nedåt.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Manuellt framsäte (s. 168)
Elmanövrerat* framsäte (s. 169)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 169)
Använda lagrad position för säte och backspeglar (s. 170)
•
Ställ in sätet och fixera det innan
avfärd. Var försiktig vid inställning av
sätet. Okontrollerad eller oaktsam
inställning kan leda till klämskador.
•
Vid lastning av långa objekt måste de
alltid spännas fast på ett säkert sätt för
att undvika skada vid hastiga inbromsningar.
•
Stäng alltid av motorn och lägg i parkeringsbromsen vid i- och urlastning i
bilen.
•
För bilar med automatisk växling, sätt
växelväljaren i P för att förhindra att
växelväljaren flyttas av misstag.
VIKTIGT
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas
något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena
får inte heller vara kopplade. Risk finns
annars att det uppstår skada på baksätets
klädsel.
Justera* sittdynans längd i framsäte
(s. 170)
}}
* Tillval/tillbehör.
171
SÄTEN OCH RATT
||
VIKTIGT
Armstödet* på mittplatsen ska fällas upp
innan fällning av sätet.
Säkerställ att inga personer eller föremål befinner sig i baksätet.
Fäll ner mittplatsens nackskydd manuellt.
Genomlastningsluckan* i baksätet ska vara
stängd innan fällning.
OBS
Framsätena kan behöva skjutas fram och/
eller ryggstöden justeras upp för att de
bakre ryggstöden ska kunna fällas fram
helt.
Fälla ryggstöd
För att möjliggöra fällning av baksäte måste
bilen stå stilla samt minst en bakdörr vara
öppen.
VARNING
Dra handtagen som är placerade i bilens
vänstra respektive högra baksätesrygg
framåt för att fälla vänstra respektive
högra delen av baksätet.
När ryggstödet har fällts tillbaka ska den
röda indikeringen inte visas längre. Om den
fortfarande visas är ryggstödet inte spärrat.
3. Ryggstödet släpper från låsningen och
behöver fällas ner manuellt till horisontellt
läge.
VARNING
Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i baksätet är ordentligt låsta efter
uppfällning.
Fälla upp ryggstöd
Nackskydden på ytterplatserna måste alltid
vara uppfällda när det finns passagerare på
någon plats i baksätet.
Uppfällning av ryggstödet till upprätt position
görs manuellt:
1.
För ryggstödet uppåt/bakåt.
2. Tryck ryggen vidare tills spärren går i lås.
3. Fäll upp nackskydden manuellt.
172
4. Vid behov justera upp mittplatsens nackskydd.
Relaterad information
•
•
•
Justera nackskydd i baksätet (s. 173)
Privat låsning (s. 253)
Aktivera och deaktivera privat låsning
(s. 254)
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
Justera nackskydd i baksätet
Reglera mittplatsens nackskydd efter passagerarens längd. Fäll ytterplatsernas nackskydd* för att förbättra sikten bakåt.
Justera mittplatsens nackskydd
För att få ner skyddet måste knappen (se bild)
tryckas in samtidigt som nackskyddet trycks
ner försiktigt.
Tryck på knappen Fäll
nackstöd för att aktivera/
deaktivera fällning.
VARNING
Mittplatsens nackskydd ska regleras efter passagerarens längd så att det om möjligt täcker
hela bakhuvudet. Skjut det manuellt uppåt
efter behov.
Mittplatsens nackskydd skall vara i sitt
nedersta läge när mittplatsen inte används.
När mittplatsen används skall nackskyddet
vara korrekt justerad till passagerarens
längd så att det om möjligt täcker hela bakhuvudet.
Fälla baksätets yttre nackskydd via
centerdisplay*
De yttre nackskydden kan fällas via centerdisplayens funktionsvy. Fällning av nackskydd
går att göra i tändningsläge 0.
För tillbaka nackskyddet manuellt tills ett
klickljud hörs.
VARNING
Fäll inte ner de yttre nackskydden om det
finns passagerare på någon av de platserna
i baksätet.
VARNING
Nackskydden ska vara i låst läge efter uppfällning.
}}
* Tillval/tillbehör. 173
SÄTEN OCH RATT
||
Relaterad information
•
Fälla ryggstöd i baksätet (s. 171)
Rattens reglage och signalhorn
Signalhorn
På ratten finns signalhorn och reglage för
bl.a. förarstödsystem och röststyrning.
Signalhornet är placerat på rattens centrum.
Knappsatser och paddlar* i ratten.
Reglage för förarstödsystem2.
Relaterad information
•
•
Rattlås (s. 175)
Justera ratt (s. 175)
Paddel* för manuell växling av automatisk
växellåda.
Reglage för röststyrning samt meny-,
meddelande- och telefonhantering.
2 Fartbegränsare,
174
Farthållare, Adaptiv farthållare*, Avståndsvarning* och Pilot Assist.
* Tillval/tillbehör.
SÄTEN OCH RATT
Rattlås
Justera ratt
Rattlåset försvårar styrning av bilen om den
t.ex. tillgrips olovligen. Ett mekaniskt ljud kan
uppfattas när rattlåset låses eller låses upp.
Ratten kan justeras i olika lägen.
Aktivera rattlås
Rattlåset aktiveras när bilen låses utifrån och
motorn är avstängd. Om bilen lämnas olåst
kommer rattlåset automatiskt att aktiveras
efter en stund.
Deaktivera rattlås
Rattlåset deaktiveras när bilen låses upp
utifrån. Om bilen inte är låst räcker det att
fjärrnyckeln är inne i kupén och att bilen
startas för att rattlåset ska deaktiveras.
Relaterad information
•
•
Rattens reglage och signalhorn (s. 174)
Justera ratt (s. 175)
Spak för justering av ratt.
Inställning av ratt går att göra i djupled och i höjdled.
VARNING
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
Ratten får aldrig ställas in under färd.
Vid hastighetsberoende servostyrning kan
rattmotståndet regleras. Rattmotståndet regleras efter bilens hastighet för att ge föraren
ökad vägkänsla.
1.
Skjut spaken framåt för att lösgöra ratten.
2. Ställ in ratten i det läge som passar.
3. Dra tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.
Relaterad information
•
•
•
Rattlås (s. 175)
Rattens reglage och signalhorn (s. 174)
Justera elmanövrerat* framsäte (s. 169)
* Tillval/tillbehör. 175
KLIMAT
KLIMAT
Klimat
Klimatzoner
Klimatsensorer
Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering. Klimatanläggningen kyler eller värmer samt avfuktar luften i kupén.
Klimatanläggningens samtliga funktioner regleras från centerdisplayen och fysiska knappar
i mittkonsolen.
Antalet klimatzoner bilen är indelad i styr
möjligheten att ställa in olika temperatur för
olika delar av kupén.
Klimatanläggningen har ett antal sensorer till
hjälp för att reglera klimatet i bilen.
2-zonsklimat
Sensorernas placering
Vissa funktioner för baksätet kan också regleras från klimatreglage* bak på tunnelkonsolen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klimatzoner (s. 178)
Klimatsensorer (s. 178)
Upplevd temperatur (s. 179)
Röststyra klimat (s. 179)
Parkeringsklimat (s. 199)
Värmare (s. 209)
Klimatzoner med 2-zonsklimat.
Luftkvalitet (s. 180)
Solsensor – på instrumentpanelens ovansida.
Luftfördelning (s. 183)
Med 2-zonsklimat kan temperaturen i kupén
ställas in separat för vänster och höger sida.
Fuktsensor – i kåpan vid inre backspegeln.
Klimatreglage (s. 188)
Relaterad information
•
Klimat (s. 178)
Yttertemperatursensor – i den högra ytterbackspegeln.
Temperatursensor för kupén – vid de
fysiska knapparna i mittkonsolen.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller andra föremål.
178
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Med Interior Air Quality System* finns även en
luftkvalitetssensor som sitter i klimatanläggningens luftintag.
Relaterad information
•
•
Klimat (s. 178)
Interior Air Quality System* (s. 182)
Upplevd temperatur
Röststyra klimat1
Klimatanläggningen reglerar klimatet i kupén
utifrån den upplevda temperaturen, inte den
faktiska.
Temperaturen som väljs i kupén motsvarar
den fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till
den yttertemperatur, lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i
och kring bilen.
Kommando för röststyrning av klimatanläggningen till att t.ex. ändra temperatur, aktivera
eluppvärmt säte* eller ändra fläktnivå.
Tryck på
och säg något av följande kommando:
I systemet finns en solsensor som känner av
på vilken sida solen skiner in i kupén. Detta
medför att temperaturen kan skilja mellan
höger och vänster sidas luftmunstycken trots
att regleringen är inställd på samma temperatur på båda sidor.
•
"Klimat" – startar en dialog för klimat och
visar exempel på kommandon.
•
"Ställ in temperaturen på X grader" –
ställer in önskad temperatur.
•
"Öka temperaturen"/"Minska
temperaturen" – höjer/sänker inställd
temperatur ett steg.
•
"Synka temperaturen" – synkroniserar
temperaturen för samtliga klimatzoner i
bilen med förarsidans inställda temperatur.
•
"Rikta fläkten mot golvet"/"Rikta
fläkten mot kupén" – öppnar önskat luftflöde.
•
"Rikta bort fläkten från golvet"/"Rikta
bort fläkten från kupén" – stänger önskat luftflöde.
•
"Ställ in fläkten på max"/"Stäng av
fläkten" – ändrar fläktnivå till Max/Off.
•
"Öka fläkten"/"Minska fläkten" – höjer/
sänker inställd fläktnivå ett steg.
Relaterad information
•
1
Gäller vissa marknader.
Klimat (s. 178)
}}
* Tillval/tillbehör. 179
KLIMAT
||
•
"Sätt på autoklimat" – aktiverar automatreglerat klimat.
•
"Sätt på AC"/"Stäng av AC" – aktiverar/
deaktiverar luftkonditioneringen.
•
"Sätt på återcirkulationen"/"Stäng av
återcirkulationen" – aktiverar/deaktiverar
luftåtercirkulationen.
•
"Sätt på defrostern"/"Stäng av
defrostern" – aktiverar/deaktiverar
avfrostning av rutor och backspeglar.
•
"Sätt på maxdefrostern"/"Stäng av
maxdefroster" – aktiverar/deaktiverar
max defroster.
•
•
•
•
•
180
"Sätt på elektrisk defroster"/"Stäng av
elektrisk defroster" – aktiverar/deaktiverar eluppvärmd vindruta*.
"Sätt på bakre defroster"/"Stäng av
bakre defroster" – aktiverar/deaktiverar
eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.
"Sätt på rattvärmen"/"Stäng av
rattvärmen" – aktiverar/deaktiverar
eluppvärmd ratt*.
"Öka rattvärmen"/"Minska rattvärmen"
– höjer/sänker inställd nivå för eluppvärmd ratt* ett steg.
"Sätt på stolsvärmen"/"Stäng av
stolsvärmen" – aktiverar/deaktiverar
eluppvärmt säte*.
•
"Öka stolsvärmen"/"Minska
stolsvärmen" – höjer/sänker inställd nivå
för eluppvärmt säte* ett steg.
OBS
Alla systemspråk stödjer inte röststyrning.
De som gör det markeras med symbolen
i listan över tillgängliga systemspråk.
Läs mer om var den informationen hittas i
avsnittet om inställningar för röststyrning.
Relaterad information
•
•
•
•
Klimat (s. 178)
Röststyrning (s. 131)
Använda röststyrning (s. 132)
Inställningar för röststyrning (s. 135)
Luftkvalitet
Materialvalen i kupén och luftreningssystemet ser till att luftkvaliteten i kupén är hög.
Material i kupén
Interiören i kupén är utformad för att vara trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker
och astmatiker.
Utprovade material har utvecklats för att
minska dammängden i kupén och bidra till att
kupén blir lättare att hålla ren.
Mattorna i både kupén och lastutrymmet är
löstagbara och lätta att ta ur och göra rena.
Använd rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo för att rengöra interiören.
Luftreningssystem
Förutom kupéfiltret är bilen utrustad med
andra luftreningssystem som hjälper till att
hålla en hög luftkvalitet i kupén.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Klimat (s. 178)
Clean Zone* (s. 181)
Clean Zone Interior Package* (s. 181)
Interior Air Quality System* (s. 182)
Kupéfilter (s. 182)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Clean Zone*
Funktionen Clean Zone kontrollerar och indikerar om alla förutsättningar för god luftkvalitet i kupén är uppfyllda eller ej.
•
•
Att kupéfläkten är aktiverad.
Clean Zone Interior Package*
Att luftåtercirkulationen är deaktiverad.
Clean Zone Interior Package (CZIP) omfattar
en serie modifieringar som håller kupén ännu
renare från bland annat allergi- och astmaframkallande substanser.
Följande ingår:
OBS
Clean Zone indikerar inte att luftkvaliteten
är god, utan indikerar endast att förutsättningarna för god luftkvalitet är uppfyllda.
•
En utbyggd fläktfunktion som innebär att
fläkten startar när bilen låses upp med
fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med
frisk luft. Funktionen startar vid behov och
stängs av automatiskt efter en stund eller
då en av dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet under vilket fläkten går minskar
successivt på grund av minskat behov
fram tills bilen är 4 år.
•
Det helautomatiska luftkvalitetssystemet
Interior Air Quality System (IAQS).
Relaterad information
•
•
•
•
Indikatorn syns i klimatvyn i centerdisplayen.
Indikatorn syns i klimatraden när klimatvyn inte är öppnad.
Om förutsättningarna inte uppfylls är texten
Clean Zone vit. När alla förutsättningar är
uppfyllda indikeras detta genom att texten
ändrar färg till blå.
Luftkvalitet (s. 180)
Clean Zone Interior Package* (s. 181)
Interior Air Quality System* (s. 182)
Kupéfilter (s. 182)
Relaterad information
•
•
•
•
Luftkvalitet (s. 180)
Clean Zone* (s. 181)
Interior Air Quality System* (s. 182)
Kupéfilter (s. 182)
Förutsättningar som behöver vara uppfyllda:
•
•
•
Att alla dörrar och bakluckan är stängda.
Att alla sidofönster och panoramataket* är
stängda.
Att luftkvalitetssystemet Interior Air
Quality System* är aktiverat.
* Tillval/tillbehör. 181
KLIMAT
Interior Air Quality System*
Interior Air Quality System (IAQS) är ett helautomatiskt luftkvalitetssystem som avskiljer
gaser och partiklar så att halten av lukter och
föroreningar i kupén reduceras.
IAQS är en del av Clean Zone Interior Package
(CZIP) och renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och
marknära ozon.
Om systemets luftkvalitetssensor känner att
utomhusluften är förorenad stängs luftintaget
och luftåtercirkulationen aktiveras.
OBS
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn alltid vara inkopplad.
I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
Vid imbildning bör avfrostningsfunktionerna för vindruta och sidorutor samt bakruta användas.
Aktivera och deaktivera
luftkvalitetssensor*
Luftkvalitetssensorn hör till det helautomatiska luftkvalitetssystemet Interior Air Quality
System (IAQS).
Det är möjligt att ställa in om luftkvalitetssensorn ska vara aktiverad/deaktiverad.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
Kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas
med ett filter.
Byte av kupéfilter
För att bibehålla hög klimatprestanda måste
filtret bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos
serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt förorenad miljö kan
filtret behöva bytas oftare.
2. Tryck på Klimat.
OBS
3. Välj Luftkvalitetsensor för att aktivera/
deaktivera luftkvalitetssensorn.
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Relaterad information
•
Interior Air Quality System* (s. 182)
Relaterad information
•
•
•
•
Luftkvalitet (s. 180)
Clean Zone* (s. 181)
Clean Zone Interior Package* (s. 181)
Interior Air Quality System* (s. 182)
Relaterad information
•
•
•
•
•
182
Aktivera och deaktivera luftkvalitetssensor* (s. 182)
Luftkvalitet (s. 180)
Clean Zone* (s. 181)
Clean Zone Interior Package* (s. 181)
Kupéfilter (s. 182)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Luftfördelning
OBS
Klimatanläggningen fördelar den inkommande luften genom ett antal olika munstycken i kupén.
Vid låg omgivningstemperatur fördelas
ingen luft från de reglerbara ventilationsmunstyckena bak på tunnelkonsolen.
Ändra luftfördelning
Luftfördelningen går att ändra manuellt vid
behov.
Automatisk och manuell luftfördelning
Med automatreglerat klimat igång sker luftfördelningen automatiskt. Vid behov går luftfördelningen att styra manuellt.
Reglerbara ventilationsmunstycken
Vissa ventilationsmunstycken i bilen är reglerbara, vilket innebär att det går att öppna/
stänga och rikta luftflödet från munstycket.
Relaterad information
•
•
•
•
Klimat (s. 178)
Ändra luftfördelning (s. 183)
Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 184)
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom
att trycka på symbolen mitt på klimatraden.
Tabell över luftfördelningsalternativ
(s. 185)
Placering av reglerbara ventilationsmunstycken i
kupén.
Fyra på instrumentpanelen och två bak på
tunnelkonsolen.
}}
183
KLIMAT
||
Öppna, stänga och rikta
ventilationsmunstycken
Vissa ventilationsmunstycken i kupén kan
öppnas, stängas och riktas individuellt.
Om bilens yttre munstycken riktas mot sidofönstren kan imma elimineras.
Om bilens yttre munstycken riktas inåt erhålls,
i varmt klimat, en behaglig miljö i kupén.
Öppna och stänga
ventilationsmunstycken
Luftfördelningsknapparna i klimatvyn.
–
Luftfördelning – defrostermunstycken
vindruta
När markeringen på vredet står i vertikalt
läge är luftflödet som högst.
Luftfördelning – ventilationsmunstycken
instrumentpanel och mittkonsol
Luftfördelning – ventilationsmunstycken
golv
2. Tryck på en eller flera av luftfördelningsknapparna för att öppna/stänga motsvarande luftflöde.
> Luftfördelningen ändras och knapparna
lyses upp/släcks.
Relaterad information
184
•
•
Luftfördelning (s. 183)
•
Tabell över luftfördelningsalternativ
(s. 185)
Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 184)
Vrid på vredet i mitten av ventilationsmunstycket för att öppna/stänga luftflödet från
munstycket.
Rikta ventilationsmunstycken
–
För spaken i mitten av ventilationsmunstycket i sidled/höjdled för att rikta luftflödet från munstycket.
Relaterad information
•
•
•
Luftfördelning (s. 183)
Ändra luftfördelning (s. 183)
Tabell över luftfördelningsalternativ
(s. 185)
KLIMAT
Tabell över
luftfördelningsalternativ
Luftfördelningen går att ändra manuellt vid
behov. Följande alternativ är möjliga att ställa
in.
Luftfördelning
Syfte
Om samtliga luftfördelningsknappar avmarkeras i manuellt läge återgår klimatanläggningen till automatreglerat klimat.
Huvudluftflöde från defrostermunstycken. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Motverkar im- och isbildning i kallt och fuktigt
klimat (för att uppnå detta får inte fläktnivån
vara för låg).
Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger god nedkylning i varmt klimat.
}}
185
KLIMAT
||
186
Luftfördelning
Syfte
Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken vid golvet. Visst luftflöde från övriga
ventilationsmunstycken.
Ger värme eller kyla till golvet.
Huvudluftflöde från defrostermunstycken och ventilationsmunstycken på instrumentpanelen. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger god komfort i varmt och torrt klimat.
Huvudluftflöde från defrostermunstycken och ventilationsmunstycken vid golvet.
Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger god komfort och bra avimning i kallt och
fuktigt klimat.
KLIMAT
Luftfördelning
Syfte
Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen och ventilationsmunstycken vid golvet. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger god komfort i soligt väder vid svala utomhustemperaturer.
Huvudluftflöde från defrostermunstycken, från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen och ventilationsmunstycken vid golvet.
Ger balanserad komfort i kupén.
Relaterad information
•
•
Luftfördelning (s. 183)
•
Ändra luftfördelning (s. 183)
Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 184)
187
KLIMAT
Klimatreglage
Huvudklimat
I fliken Huvudklimat kan förutom klimatradens funktioner även övriga huvudklimatfunktioner regleras.
Klimatanläggningens funktioner regleras från
fysiska knappar i mittkonsolen, centerdisplayen och klimatreglage bak på tunnelkonsolen*.
Fysiska knappar i mittkonsol
Temperaturreglage för förar- och passagerarsidan.
Reglage för eluppvärmt* och ventilerat*
förar- och passagerarsäte samt eluppvärmd ratt*.
Knapp för eluppvärmd vindruta* samt max
defroster.
Knapp för eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar.
Klimatrad i centerdisplay
Från klimatraden kan de allra vanligaste klimatfunktionerna regleras.
Knapp för åtkomst till klimatvyn. Grafiken
på knappen visar aktiverade klimatinställningar.
Klimatvy i centerdisplay
Klimatvyn öppnas genom att trycka
på symbolen mitt på klimatraden.
Beroende på utrustningsnivå kan
klimatvyn vara uppdelad i flera flikar.
Växla mellan flikarna genom att svepa till vänster/höger eller genom att trycka på respektive
rubrik.
Max, Elektrisk, Bak – Reglage för
avfrostning av rutor och backspeglar.
AC – Reglage för luftkonditionering.
Recirc – Reglage för luftåtercirkulation.
Reglage för luftfördelning.
188
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Fläktreglage.
AUTO – Autoreglering av klimat.
Parkeringsklimat*
I fliken Parkeringsklimat kan bilens parkeringsklimat regleras.
Klimatreglage bak på tunnelkonsol*
Om bilen är utrustad med eluppvärmda baksäten* finns fysiska knappar bak på tunnelkonsolen för reglering av den funktionen.
Relaterad information
•
•
Klimat (s. 178)
Aktivera och deaktivera eluppvärmt framsäte* (s. 189)
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmt baksäte* (s. 190)
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd ratt*
(s. 191)
•
•
Aktivera autoreglerat klimat (s. 192)
Aktivera och deaktivera luftåtercirkulation
(s. 192)
•
Aktivera och deaktivera max defroster
(s. 193)
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd vindruta* (s. 194)
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar (s. 196)
•
Reglera fläktnivå för framsäte (s. 197)
•
•
Synkronisera temperatur (s. 198)
Aktivera och deaktivera luftkonditionering
(s. 199)
Aktivera och deaktivera
eluppvärmt framsäte*
Sätena kan värmas för att öka komforten för
förare och passagerare när det är kallt.
1.
Tryck på vänster respektive höger sidas
ratt- och sätesknapp i klimatraden i centerdisplayen för att öppna reglaget för säte
och ratt.
Om bilen inte är utrustad med ventilerade
säten eller eluppvärmd ratt (för förarsidan)
är knappen för eluppvärmda säten direkt
tillgänglig i klimatraden.
2. Tryck upprepade gånger på knappen för
eluppvärmda säten för att skifta mellan de
fyra nivåerna: Av, Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och knappen visar inställd
nivå.
}}
* Tillval/tillbehör. 189
KLIMAT
||
VARNING
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller
av någon anledning har svårigheter att hantera reglaget för det eluppvärmda sätet. I
annat fall kan brännskada uppstå.
Relaterad information
•
•
Klimatreglage (s. 188)
Aktivera och deaktivera automatisk start
av eluppvärmt framsäte* (s. 190)
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmt framsäte*
Aktivera och deaktivera
eluppvärmt baksäte*
Sätena kan värmas för att öka komforten för
förare och passagerare när det är kallt.
Det är möjligt att ställa in om automatisk start
av eluppvärmda säten ska vara aktiverad/
deaktiverad vid motorstart. Med automatisk
start aktiverad kommer eluppvärmning att
starta vid låg omgivningstemperatur.
Sätena kan värmas för att öka komforten för
förare och passagerare när det är kallt.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på Klimat.
3. Välj Startnivå, sätesvärme för förare
och Startnivå, sätesvärmare för
passagerare för att aktivera/deaktivera
automatisk start av eluppvärmt förar- och
passagerarsäte.
> Ett "A" visas vid respektive knapp för
eluppvärmda framsäten i klimatraden
när automatisk start har aktiverats.
4. Välj Låg, Medel eller Hög för att välja nivå
efter att funktionen aktiverats.
Relaterad information
•
•
190
Aktivera och deaktivera eluppvärmt
baksäte från baksäte
Klimatreglage (s. 188)
Aktivera och deaktivera eluppvärmt framsäte* (s. 189)
Knappar för eluppvärmda säten bak på tunnelkonsolen.
–
Tryck upprepade gånger på vänster
respektive höger sidas fysiska knappar för
eluppvärmda säten bak på tunnelkonsolen
för att skifta mellan de fyra nivåerna: Av,
Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och dioderna i knappen
visar inställd nivå.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
VARNING
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller
av någon anledning har svårigheter att hantera reglaget för det eluppvärmda sätet. I
annat fall kan brännskada uppstå.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera
eluppvärmd ratt*
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd ratt*
Ratten kan värmas för att öka komforten för
förare när det är kallt.
Ratten kan värmas för att öka komforten för
förare när det är kallt.
Det är möjligt att ställa in om automatisk start
av eluppvärmd ratt ska vara aktiverad/deaktiverad vid motorstart. Med automatisk start
aktiverad kommer eluppvärmning att starta vid
låg omgivningstemperatur.
1.
Klimatreglage (s. 188)
Tryck på förarsidans ratt- och sätesknapp i
klimatraden i centerdisplayen för att
öppna reglaget för säte och ratt.
Om bilen inte är utrustad med eluppvärmda säten eller ventilerade säten är
knappen för eluppvärmd ratt direkt tillgänglig i klimatraden.
2. Tryck upprepade gånger på knappen för
eluppvärmd ratt för att skifta mellan de
fyra nivåerna: Av, Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och knappen visar inställd
nivå.
Relaterad information
•
•
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på Klimat.
3. Välj Startnivå för automatisk
rattvärmare för att aktivera/deaktivera
automatisk start av eluppvärmd ratt.
> Ett "A" visas vid knappen för eluppvärmd ratt i klimatraden när automatisk
start har aktiverats.
4. Välj Låg, Medel eller Hög för att välja nivå
efter att funktionen aktiverats.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd ratt*
(s. 191)
Klimatreglage (s. 188)
Aktivera och deaktivera automatisk start
av eluppvärmd ratt* (s. 191)
* Tillval/tillbehör. 191
KLIMAT
Aktivera autoreglerat klimat
Relaterad information
Med autoreglerat klimat aktiverat styrs flera
klimatfunktioner automatiskt.
•
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom
att trycka på symbolen mitt på klimatraden.
2. Tryck kort eller långt på AUTO Klimat.
•
Kort tryck – luftåtercirkulation, luftkonditionering och luftdistribution styrs
automatiskt.
Långt tryck – luftåtercirkulation, luftkonditionering och luftdistribution styrs
automatiskt, temperatur och fläktnivå
ändras till standardinställningar: 22 °C
(72 °F) och nivå 3.
> Autoreglering av klimatet aktiveras och
knappen lyses upp.
Klimatreglage (s. 188)
Aktivera och deaktivera
luftåtercirkulation
Luftåtercirkulationen utestänger dålig luft,
avgaser etc. utifrån, genom att klimatanläggningen återanvänder luften i kupén.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom
att trycka på symbolen mitt på klimatraden.
•
OBS
Det är möjligt att ändra temperatur och
fläktnivå utan att autoreglerat klimat deaktiveras. Autoreglerat klimat deaktiveras när
luftfördelningen ändras manuellt eller när
max defroster aktiveras.
192
2. Tryck på Recirc.
> Luftåtercirkulationen aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.
VIKTIGT
Om luften i bilen återcirkuleras för länge
finns risk för imbildning på rutornas insidor.
OBS
Det är inte möjligt att aktivera luftåtercirkulationen när max defroster är aktiverad.
KLIMAT
Relaterad information
•
•
Klimatreglage (s. 188)
Aktivera och deaktivera tidsinställning för
luftåtercirkulation (s. 193)
Aktivera och deaktivera
tidsinställning för
luftåtercirkulation
Luftåtercirkulationen utestänger dålig luft,
avgaser etc. utifrån, genom att klimatanläggningen återanvänder luften i kupén.
Det är möjligt att ställa in om en timer för luftåtercirkulationen ska vara aktiverad/deaktiverad. Med timer aktiverad stängs luftåtercirkulationen automatiskt av efter 20 minuter.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
Aktivera och deaktivera max
defroster
Max defroster används för att snabbt få bort
imma och is från rutor.
Max defroster deaktiverar autoreglering av klimatet och luftåtercirkulationen, aktiverar luftkonditioneringen samt ändrar fläktnivån till 5
och temperaturen till HI.
OBS
Ljudnivån ökar i och med att fläktnivån
ändras till 5.
2. Tryck på Klimat.
3. Välj Återcirkulationstimer för att aktivera/deaktivera timer för luftåtercirkulationen.
När max defroster deaktiveras återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
Relaterad information
Aktivera och deaktivera max defroster
från mittkonsol
•
Aktivera och deaktivera luftåtercirkulation
(s. 192)
I mittkonsolen finns en fysisk knapp för snabbåtkomst till max defroster.
Med eluppvärmd vindruta* kan max defroster
endast aktiveras individuellt från klimatvyn i
centerdisplayen.
}}
* Tillval/tillbehör. 193
KLIMAT
||
OBS
Max defroster startar med viss fördröjning
för att undvika en kort ökning i fläktnivå om
eluppvärmd vindruta deaktiveras med två
snabba tryck på knappen.
Aktivera och deaktivera max defroster
från centerdisplay
Aktivera och deaktivera
eluppvärmd vindruta*
Eluppvärmd vindruta används för att snabbt
få bort imma och is från rutan.
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
vindruta från mittkonsol
I mittkonsolen finns en fysisk knapp för snabbåtkomst till eluppvärmd vindruta.
Fysisk knapp i mittkonsolen.
Bilar utan eluppvärmd vindruta:
–
1.
Tryck på knappen.
> Max defroster aktiveras/deaktiveras
och knappen lyses upp/släcks.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom
att trycka på symbolen mitt på klimatraden.
Bilar med eluppvärmd vindruta:
–
Tryck upprepade gånger på knappen för
att skifta mellan de tre nivåerna:
•
•
Aktiverad eluppvärmd vindruta
2. Tryck på Max.
> Max defroster aktiveras/deaktiveras
och knappen lyses upp/släcks.
Aktiverad eluppvärmd vindruta och max
defroster
Relaterad information
Deaktiverad.
> Eluppvärmd vindruta samt max defroster aktiveras/deaktiveras och knappen
lyses upp/släcks.
•
194
•
Klimatreglage (s. 188)
Fysisk knapp i mittkonsolen.
–
Tryck upprepade gånger på knappen för
att skifta mellan de tre nivåerna:
•
•
Aktiverad eluppvärmd vindruta
Aktiverad eluppvärmd vindruta och max
defroster
• Deaktiverad.
> Eluppvärmd vindruta samt max defroster aktiveras/deaktiveras och knappen
lyses upp/släcks.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
vindruta från centerdisplay
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom
att trycka på symbolen mitt på klimatraden.
2. Tryck på Elektrisk.
> Eluppvärmd vindruta aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.
OBS
En triangulär yta längst ut på vardera sida
av vindrutan är inte eluppvärmd, där kan
avisningen ta längre tid.
Relaterad information
•
•
Klimatreglage (s. 188)
Aktivera och deaktivera automatisk start
av eluppvärmd vindruta* (s. 195)
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd vindruta*
Eluppvärmd vindruta används för att snabbt
få bort imma och is från rutan.
Det är möjligt att ställa in om automatisk start
av eluppvärmd vindruta ska vara aktiverad/
deaktiverad vid motorstart. Med automatisk
start aktiverad kommer eluppvärmning att
starta när det finns risk för is eller imma på
rutan. Eluppvärmningen stängs automatiskt av
när rutan är tillräckligt varm och imman eller
isen är borta.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på Klimat.
3. Välj Automatisk defroster vindruta för
att aktivera/deaktivera automatisk start av
eluppvärmd vindruta.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd vindruta* (s. 194)
OBS
Eluppvärmd vindruta kan ha inverkan på
prestandan hos transpondrar och annan
kommunikationsutrustning.
* Tillval/tillbehör. 195
KLIMAT
Aktivera och deaktivera
eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
bakruta och yttre backspeglar från
centerdisplay
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
används för att snabbt få bort imma och is
från rutor och backspeglar.
Aktivera och deaktivera eluppvärmd
bakruta och yttre backspeglar från
mittkonsol
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom
att trycka på symbolen mitt på klimatraden.
I mittkonsolen finns en fysisk knapp för snabbåtkomst till eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar.
2. Tryck på Bak.
> Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar aktiveras/deaktiveras och
knappen lyses upp/släcks.
Relaterad information
•
•
Fysisk knapp i mittkonsolen.
–
196
Tryck på knappen.
> Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar aktiveras/deaktiveras och
knappen lyses upp/släcks.
Klimatreglage (s. 188)
Aktivera och deaktivera automatisk start
av eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar (s. 196)
Aktivera och deaktivera automatisk
start av eluppvärmd bakruta och
yttre backspeglar
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
används för att snabbt få bort imma och is
från rutor och backspeglar.
Det är möjligt att ställa in om automatisk start
av eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
ska vara aktiverad/deaktiverad vid motorstart.
Med automatisk start aktiverad kommer
eluppvärmning att starta när det finns risk för
is eller imma på rutan. Eluppvärmningen
stängs automatiskt av när rutan är tillräckligt
varm och imman eller isen är borta.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på Klimat.
3. Välj Automatisk defroster bak för att
aktivera/deaktivera automatisk start av
eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar (s. 196)
KLIMAT
Reglera fläktnivå för framsäte2
VIKTIGT
Fläkten kan ställas in på flera olika automatiskt reglerande fläktnivåer för framsätet.
1.
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in vilket ger risk för
imbildning på rutornas insidor.
Reglera temperatur för framsäte3
Temperaturen kan ställas in på önskat gradtal
för framsätets klimatzoner.
OBS
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom
att trycka på symbolen mitt på klimatraden.
Klimatanläggningen anpassar automatiskt
utifrån behov luftflödet inom vald fläktnivå,
vilket innebär att fläkthastigheten kan ändras trots att fläktnivån är den samma.
Relaterad information
•
Klimatreglage (s. 188)
Temperaturknappar i klimatraden.
1.
Tryck på vänster respektive höger sidas
temperaturknapp i klimatraden i centerdisplayen för att öppna reglaget.
Fläktreglageknapparna i klimatvyn.
2. Tryck på önskad fläktnivå, Off, 1–5 eller
Max.
> Fläktnivån ändras och knapparna för
vald nivå lyses upp.
2 För
3 För
2-zonsklimat även baksäte.
2-zonsklimat även baksäte.
}}
197
KLIMAT
||
Synkronisera temperatur
Relaterad information
Temperaturen i bilens olika klimatzoner kan
synkroniseras med förarsidans inställda temperatur.
•
Temperaturreglaget.
2. Reglera temperaturen genom att
antingen:
•
dra i reglaget till önskad temperatur,
eller
trycka på +/− för att höja/sänka temperaturen stegvis.
> Temperaturen ändras och knappen
visar inställd temperatur.
•
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
Relaterad information
•
198
Klimatreglage (s. 188)
Synkroniseringsknapp på förarsidans temperaturreglage.
1.
Tryck på förarsidans temperaturknapp i
klimatraden i centerdisplayen för att
öppna reglaget.
2. Tryck på Synkronisera temperatur.
> Temperaturen för samtliga zoner i bilen
synkroniseras med förarsidans inställda
temperatur och synkroniseringssymbolen visas vid temperaturknappen.
Synkroniseringen upphör genom ytterligare ett
tryck på Synkronisera temperatur eller
genom att ändra temperaturinställningar för
någon annan klimatzon än förarens.
Klimatreglage (s. 188)
KLIMAT
Aktivera och deaktivera
luftkonditionering
Luftkonditioneringen kyler ner och avfuktar
inkommande luft vid behov.
När luftkonditioneringen är aktiverad styr
klimatanläggningen automatiskt start och
avstängning utifrån behov.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom
att trycka på symbolen mitt på klimatraden.
Relaterad information
•
Klimatreglage (s. 188)
Parkeringsklimat
Parkeringsklimat är ett samlingsnamn för
olika funktioner som förbättrar kupéns klimat
när bilen är parkerad, t.ex. förkonditionering.
Funktioner som tillhör parkeringsklimatet styrs från fliken
Parkeringsklimat i klimatvyn i centerdisplayen. Klimatvyn öppnas
genom att trycka på symbolen mitt på klimatraden.
Relaterad information
•
•
•
•
Klimat (s. 178)
Förkonditionering (s. 200)
Klimatkomfort vid parkering (s. 205)
Symboler och meddelanden för parkeringsklimat (s. 207)
2. Tryck på AC.
> Luftkonditioneringen aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.
OBS
Stäng alla sidofönster och panoramataket*
för att luftkonditioneringen ska fungera så
bra som möjligt.
OBS
Det är inte möjligt att aktivera luftkonditioneringen när fläktreglaget är i läge Off.
* Tillval/tillbehör. 199
KLIMAT
Förkonditionering
OBS
Förkonditionering är en klimatfunktion som,
om möjligt, försöker uppnå komforttemperatur i kupén innan avfärd.
Förkonditionering är enbart tillgänglig när
bilen är ansluten till ett eluttag4. En laddstolpe som inte alltid är aktiv, t.ex. på
grund av en timer, kan orsaka funktionsbortfall för förkonditioneringen.
Förkonditionering är möjlig att direktstarta
eller att ställa in via tidur.
Funktionen utnyttjar i olika fall flera system:
•
Parkeringsvärmaren värmer i kallt klimat
upp kupén till komforttemperatur.
•
Luftkonditioneringen kyler vid varmt klimat kupén till komforttemperatur.
•
Eluppvärmning av ratt* och eluppvärmda
säten* för förare och passagerare är valbara att aktivera.
•
Om bilen inte är ansluten till ett eluttag är
det ändå möjligt att vid varmt klimat få en
kort nedkylning av kupén genom att direktstarta förkonditioneringen.
OBS
Vid förkonditionering av kupén arbetar
bilen för att nå komforttemperatur och inte
den inställda temperaturen i klimatanläggningen.
Eluppvärmning av vindruta, bakruta och
yttre backspeglar aktiveras automatiskt
vid behov.
Vid förkonditionering i varmt klimat kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa
under bilen. Detta är normalt.
Relaterad information
•
•
•
4 Gäller
200
Parkeringsklimat (s. 199)
Starta och stänga av förkonditionering
(s. 200)
Tidsinställning för förkonditionering
(s. 202)
Starta och stänga av
förkonditionering
Förkonditionering värmer eller kyler kupén,
om möjligt, innan körning. Funktionen kan
direktstartas från centerdisplayen eller en
mobiltelefon.
Starta och stänga av från bil
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom
att trycka på symbolen mitt på klimatraden.
2. Välj fliken Parkeringsklimat.
3. Välj om eluppvärmning av säten och ratt
ska aktiveras vid förkonditioneringen
genom att bocka i/ur rutorna för
respektive funktion.
4. Tryck på Förkonditionering.
> Förkonditioneringen startas/stängs av
och knappen lyses upp/släcks.
elektrisk värmare.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
OBS
Förkonditionering är enbart tillgänglig när
bilen är ansluten till ett eluttag5. En laddstolpe som inte alltid är aktiv, t.ex. på
grund av en timer, kan orsaka funktionsbortfall för förkonditioneringen.
Om bilen inte är ansluten till ett eluttag är
det ändå möjligt att vid varmt klimat få en
kort nedkylning av kupén genom att direktstarta förkonditioneringen.
OBS
Bilens dörrar och fönster bör vara stängda
under förkonditioneringen av kupén.
VARNING
Använd inte förkonditionering6:
•
Inomhus i oventilerade utrymmen.
Avgaser avges om värmaren startar.
•
På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle,
gaser, högt gräs, sågspån o.s.v. kan
antändas.
•
När det finns risk för att värmarens
avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö
under främre delen av bilen kan förhindra värmarens ventilation.
Relaterad information
•
•
•
Parkeringsklimat (s. 199)
Förkonditionering (s. 200)
Tidsinställning för förkonditionering
(s. 202)
Tänk på att förkonditioneringen kan startas
av en timer som ställts in långt i förväg.
Starta från app*
Start av förkonditioneringen, samt information
om valda inställningar, kan skötas från en
enhet som har Volvo On Call* app. Förkonditioneringen värmer eller kyler kupén (med
bilens luftkonditionering) till komforttemperatur.
Kupén kan också förkonditioneras med funktionen fjärrstart av bil (Engine Remote Start –
ERS)7 via Volvo On Call* app.
5 Gäller elektrisk värmare.
6 Gäller bränsledriven värmare.
7 Vissa marknader.
* Tillval/tillbehör. 201
KLIMAT
Tidsinställning för
förkonditionering
Timern kan ställas in så att förkonditioneringen är klar vid en förutbestämd tidpunkt.
Timern kan hantera upp till 8 olika inställningar
för:
•
•
En tidpunkt på ett enskilt datum
•
Ta bort tidsinställning för förkonditionering
(s. 204)
Lägga till och redigera
tidsinställning för
förkonditionering
Förkonditioneringens timer kan hantera upp
till 8 tidsinställningar.
Lägga till tidsinställning
En tidpunkt på en eller flera veckodagar,
med eller utan upprepning.
OBS
Förkonditionering är enbart tillgänglig när
bilen är ansluten till ett eluttag8. En laddstolpe som inte alltid är aktiv, t.ex. på
grund av en timer, kan orsaka funktionsbortfall för förkonditioneringen.
Om bilen inte är ansluten till ett eluttag är
det ändå möjligt att vid varmt klimat få en
kort nedkylning av kupén genom att direktstarta förkonditioneringen.
Relaterad information
•
•
•
Förkonditionering (s. 200)
Lägga till och redigera tidsinställning för
förkonditionering (s. 202)
Aktivera och deaktivera tidsinställning för
förkonditionering (s. 204)
8 Gäller
202
elektrisk värmare.
Knappen för att lägga till tidsinställning i fliken
Parkeringsklimat i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2. Välj fliken Parkeringsklimat.
KLIMAT
3. Tryck på Skapa ny timer.
> Ett popup-fönster visas.
OBS
7. Tryck på Bekräfta för att lägga till tidsinställningen.
> Tidsinställningen läggs till i listan och
aktiveras.
Det är inte möjligt att lägga till en tidsinställning om det redan finns 8 inställningar
för timern. Ta bort en tidsinställning för att
kunna lägga till en ny.
VARNING
Använd inte förkonditionering9:
4. Tryck på Datum för att ställa in tidpunkt
för ett enskilt datum.
5. Med Datum: Välj datum för förkonditioneringen genom att bläddra med pilarna i
datumlistan.
Med Dagar: Välj veckodagar för förkonditioneringen genom att trycka på veckodagarnas knappar.
6. Ställ in den tidpunkt då förkonditioneringen ska vara klar genom att bläddra med
pilarna i klockan.
9 Gäller
Relaterad information
•
•
Förkonditionering (s. 200)
Tidsinställning för förkonditionering
(s. 202)
•
Inomhus i oventilerade utrymmen.
Avgaser avges om värmaren startar.
•
Aktivera och deaktivera tidsinställning för
förkonditionering (s. 204)
•
På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle,
gaser, högt gräs, sågspån o.s.v. kan
antändas.
•
Ta bort tidsinställning för förkonditionering
(s. 204)
•
När det finns risk för att värmarens
avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö
under främre delen av bilen kan förhindra värmarens ventilation.
Tryck på Dagar för att ställa in tidpunkt för
en eller flera veckodagar.
Med Dagar: Aktivera/deaktivera upprepning genom att bocka i/ur rutan för
Upprepa veckovis.
4. Redigera tidsinställningen på samma sätt
som under rubriken "Lägga till tidsinställning" ovan.
Tänk på att förkonditioneringen kan startas
av en timer som ställts in långt i förväg.
Redigera tidsinställning
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2. Välj fliken Parkeringsklimat.
3. Tryck på den tidsinställning som ska ändras.
> Ett popup-fönster visas.
bränsledriven värmare.
203
KLIMAT
Aktivera och deaktivera
tidsinställning för
förkonditionering
VARNING
Använd inte förkonditionering10:
En tidsinställning i timern för förkonditioneringen kan aktiveras eller deaktiveras utifrån
behov.
•
Inomhus i oventilerade utrymmen.
Avgaser avges om värmaren startar.
•
På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle,
gaser, högt gräs, sågspån o.s.v. kan
antändas.
•
När det finns risk för att värmarens
avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö
under främre delen av bilen kan förhindra värmarens ventilation.
Ta bort tidsinställning för
förkonditionering
En tidsinställning för förkonditioneringen som
inte längre behövs kan tas bort.
Tänk på att förkonditioneringen kan startas
av en timer som ställts in långt i förväg.
Relaterad information
Timerknappar i fliken Parkeringsklimat i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2. Välj fliken Parkeringsklimat.
3. Aktivera/deaktivera en tidsinställning
genom att trycka på timerknappen till
höger om inställningen.
> Tidsinställningen aktiveras/deaktiveras
och knappen lyses upp/släcks.
10
204
Gäller bränsledriven värmare.
•
•
Förkonditionering (s. 200)
Tidsinställning för förkonditionering
(s. 202)
•
Lägga till och redigera tidsinställning för
förkonditionering (s. 202)
•
Ta bort tidsinställning för förkonditionering
(s. 204)
Knappen för att redigera lista/ta bort tidsinställning i
fliken Parkeringsklimat i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2. Välj fliken Parkeringsklimat.
3. Tryck på Redigera lista.
4. Tryck på raderingsikonen till höger i listan.
> Ikonen ändras till texten Radera.
5. Tryck Radera för att bekräfta.
> Tidsinställningen tas bort från listan.
KLIMAT
Relaterad information
•
•
Förkonditionering (s. 200)
Tidsinställning för förkonditionering
(s. 202)
•
Lägga till och redigera tidsinställning för
förkonditionering (s. 202)
•
Aktivera och deaktivera tidsinställning för
förkonditionering (s. 204)
Klimatkomfort vid parkering
Klimatet i bilens kupé kan upprätthållas under
parkering, t.ex. om motorn behöver stängas
av men förare eller passagerare vill sitta kvar i
bilen med bibehållen klimatkomfort.
Starta och stänga av klimatkomfort
vid parkering
Behållande av klimatkomfort upprätthåller klimatet i kupén efter körning. Funktionen kan
direktstartas från centerdisplayen.
Behållande av klimatkomfort är bara möjlig att
direktstarta.
Funktionen utnyttjar i olika fall flera system:
•
Restvärme från motorn värmer i kallt klimat upp kupén till komforttemperatur.
•
Ventilationen kyler vid varmt klimat kupén
genom att blåsa in luft utifrån.
OBS
Behållande av klimatkomfort stängs av om
bilen låses utifrån för att inte använda
restvärme i onödan. Funktionen är tänkt att
användas för att behålla klimatkomfort när
förare eller passagerare är kvar i bilen.
Behållande av klimatkomfort vid kallt klimat är begränsat i tid beroende på mängden restvärme som finns tillgänglig.
Relaterad information
•
•
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom
att trycka på symbolen mitt på klimatraden.
2. Välj fliken Parkeringsklimat.
3. Tryck på Behåll klimatkomfort.
> Behållande av klimatkomfort startas/
stängs av och knappen lyses upp/
släcks.
OBS
Det går inte att starta behållande av klimatkomfort om det inte finns tillräckligt med
restvärme i motorn för att upprätthålla
kupéklimatet, eller om yttertemperaturen
är över ca 20 °C (68 °F).
Parkeringsklimat (s. 199)
Starta och stänga av klimatkomfort vid
parkering (s. 205)
}}
205
KLIMAT
||
OBS
Behållande av klimatkomfort stängs av om
bilen låses utifrån för att inte använda
restvärme i onödan. Funktionen är tänkt att
användas för att behålla klimatkomfort när
förare eller passagerare är kvar i bilen.
Behållande av klimatkomfort vid kallt klimat är begränsat i tid beroende på mängden restvärme som finns tillgänglig.
Relaterad information
•
206
Klimatkomfort vid parkering (s. 205)
KLIMAT
Symboler och meddelanden för
parkeringsklimat
Ett antal symboler och meddelanden gällande parkeringsklimatet kan visas i förardisplayen.
Symbol
Meddelanden gällande parkeringsklimatet kan
även visas i en enhet som har Volvo On Call*
app.
När parkeringsvärmaren är aktiv
lyser denna symbol i förardisplayen.
Meddelande
Innebörd
Parkeringsklimat
Parkeringsklimatet är ur funktion. Kontakta en verkstadA för kontroll av funktionen så snart
som möjligt.
Service erfordras
Parkeringsklimat
Tillfälligt ej tillgängligt
Parkeringsklimat
Ej tillgänglig Bränslenivå för lågB
Parkeringsklimat
Ej tillgänglig Laddningsnivå för låg
Parkeringsklimatet är tillfälligt ur funktion. Om problemet kvarstår över tid, kontakta en verkstadA för kontroll av funktionen.
Parkeringsklimatet kan inte aktiveras då bränslenivån är för låg för att starta parkeringsvärmaren. Fyll på bilens bränsletank.
Parkeringsklimatet kan inte aktiveras då laddningsgraden i hybridbatteriet är för låg för att
starta parkeringsvärmaren. Starta bilen.
}}
* Tillval/tillbehör. 207
KLIMAT
||
Symbol
Meddelande
Innebörd
Parkeringsklimat
Ej tillgänglig, inte ansluten till
Parkeringsklimatet kan inte aktiveras om laddkabeln inte är ansluten. Anslut laddkabeln.
elnätetC
Parkeringsklimat
Begränsad Laddningsnivån för låg
A
B
C
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller elektrisk värmare.
Relaterad information
•
208
Parkeringsklimat (s. 199)
Gångtiden för parkeringsklimatet är begränsad då laddningsgraden i hybridbatteriet är för
låg. Starta bilen.
KLIMAT
Värmare
Värmaren har två delfunktioner som i olika
situationer hjälper till att värma kupé eller
motor.
Värmaren har två delfunktioner:
•
•
Parkeringsvärmare – värmer vid behov
kupén när parkeringsklimatets förkonditionering är aktiverad.
OBS
OBS
Se till att batteriets laddningsgrad är tillräckligt hög om värmaren behöver
användas.
Se till att det finns tillräckligt med bränsle i
bilens bränsletank om värmaren behöver
användas.
Bränsle och tankning13
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng
av den bränsledrivna värmaren innan tankning påbörjas.
Tillskottsvärmare – värmer vid behov
kupén och motorn under körning.
Kontrollera i förardisplayen att
värmaren är avstängd, när den
arbetar som parkeringsvärmare
lyser denna symbol.
Beroende av marknad används en bränsledriven värmare eller en elektrisk värmare11.
Värmaren är monterad inne i motorrummet.
Relaterad information
OBS
När värmaren är aktiv12 kan rök komma
underifrån främre delen av bilen och ett
dovt ljud höras. Ett tickande ljud från
bränslepumpen kan också höras från den
bakre delen av bilen. Detta är helt normalt.
Batteri och laddning
Värmaren drivs av bilens hybridbatteri. Om
laddningsgraden i hybridbatteriet är för låg
stängs värmaren av automatiskt och förardisplayen visar ett meddelande.
11
12
13
Varningsdekal på tankluckan.
•
•
•
Klimat (s. 178)
Parkeringsvärmare (s. 210)
Tillskottsvärmare (s. 211)
Värmaren använder bränsle från bilens ordinarie bränsletank.
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning kan
det begränsa bränsletillförseln till värmaren.
Om nivån i bränsletanken är för låg, stängs
värmaren av automatiskt och förardisplayen
visar ett meddelande.
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka marknader som använder respektive värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
209
KLIMAT
Parkeringsvärmare
Parkeringsvärmaren värmer vid behov kupén
innan körning om bilens förkonditionering är
aktiverad.
Parkeringsvärmaren är en av två delfunktioner
för bilens värmare. Värmaren är monterad inne
i motorrummet.
När denna symbol lyser i förardisplayen kan parkeringsvärmaren vara
aktiv14.
OBS
När värmaren är aktiv15 kan rök komma
underifrån främre delen av bilen och ett
dovt ljud höras. Ett tickande ljud från
bränslepumpen kan också höras från den
bakre delen av bilen. Detta är helt normalt.
Parkeringsvärmaren startar automatiskt om
parkeringsklimatets förkonditionering är aktiverad och kupén behöver värmas upp.
Beroende på faktorer så som bränsletillgång,
batterinivå, kupétemperatur och omgivnings-
14
15
16
17
18
210
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
temperatur har värmaren olika gångtid, men
aldrig längre än 30 minuter.
OBS
Se till att det finns tillräckligt med bränsle i
bilens bränsletank om parkeringsvärmaren
behöver användas16.
Se till att hybridbatteriets laddningsgrad är
tillräckligt hög om parkeringsvärmaren
behöver användas.
VARNING
Använd inte förkonditionering17:
•
Inomhus i oventilerade utrymmen.
Avgaser avges om värmaren startar.
•
På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle,
gaser, högt gräs, sågspån o.s.v. kan
antändas.
•
När det finns risk för att värmarens
avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö
under främre delen av bilen kan förhindra värmarens ventilation.
Tänk på att förkonditioneringen kan startas
av en timer som ställts in långt i förväg.
VARNING
Om det luktar bränsle, kommer ovanligt
mycket eller svart rök eller hörs ovanliga
ljud från parkeringsvärmaren18, stäng av
värmaren och dra om möjligt ut parkeringsvärmarens säkring. Volvo rekommenderar
att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas för reparation.
KLIMAT
Relaterad information
•
•
Värmare (s. 209)
Tillskottsvärmare (s. 211)
Tillskottsvärmare
Tillskottsvärmaren hjälper till att värma kupén
och motorn under körning.
Tillskottsvärmaren är en av två delfunktioner
för bilens värmare. Värmaren är monterad inne
i motorrummet.
•
Aktivera och deaktivera automatisk start
av tillskottsvärmare (s. 212)
OBS
När värmaren är aktiv19 kan rök komma
underifrån främre delen av bilen och ett
dovt ljud höras. Ett tickande ljud från
bränslepumpen kan också höras från den
bakre delen av bilen. Detta är helt normalt.
Tillskottsvärmaren startar och styrs automatiskt när värme behövs då bilen körs.
Den stängs av automatiskt när bilen stängs av.
OBS
Se till att det finns tillräckligt med bränsle i
bilens bränsletank om tillskottsvärmaren
behöver användas20.
Relaterad information
•
•
19
20
Värmare (s. 209)
Parkeringsvärmare (s. 210)
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
211
KLIMAT
Aktivera och deaktivera automatisk
start av tillskottsvärmare
Tillskottsvärmaren hjälper till att värma kupén
och motorn under körning.
Det är möjligt att ställa in om tillskottsvärmarens automatiska start ska vara aktiverad/
deaktiverad.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2. Tryck på Klimat.
3. Välj Tillskottsvärmare för att aktivera/
deaktivera automatisk start för tillskottsvärmaren.
OBS
Volvo rekommenderar att tillskottsvärmarens automatiska start stängs av vid korta
körsträckor21.
OBS
Om tillskottsvärmarens automatiska start
deaktiveras kan det leda till försämrad
komfort i kupén eftersom klimatanläggningen då saknar värmekälla vid eldrift.
Relaterad information
•
21
212
Tillskottsvärmare (s. 211)
Gäller bränsledriven värmare.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsindikering
Bilen indikerar med varningsblinkers när bilen
låses eller låses upp.
Lås- och larmindikator på
instrumentpanelen
Indikering i låsknappar
Lås- och larmindikatorn visar låssystemets
status:
Låsknappar med indikeringslampa i framdörr.
Framdörr
Exteriör indikering
Låsning
•
Bilens varningsblinkers indikerar låsning
genom en blinkning samt infällning av de
yttre backspeglarna1.
Upplåsning
•
Bilens varningsblinkers indikerar upplåsning genom två blinkningar samt utfällning
av de yttre backspeglarna1.
Samtliga dörrar, baklucka och motorhuv
måste vara stängda för att indikera låst bil. Om
låsning sker med endast förardörren stängd2
kommer låsning ske men låsindikeringen med
varningsblinkers sker först efter att samtliga
dörrar, baklucka och motorhuv har stängts.
•
•
•
En lång blinkning indikerar låsning.
Korta blinkningar indikerar att bilen är låst.
Snabba blinkningar efter frånkoppling av
larm* indikerar att larmet har varit utlöst.
Tänd indikeringslampa i framdörrarnas
respektive låsknapp indikerar att alla dörrar är
låsta. Om någon dörr öppnas slocknar lampan
i båda dörrarna.
1 Endast bil med elektriskt infällbara backspeglar.
2 Gäller inte bil utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning*.
214
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Bakdörr*
Inställning för låsindikering
Fjärrnyckel
I centerdisplayens inställningsmeny går det
att välja olika alternativ för hur bilen bekräftar
låsning och upplåsning.
För att ändra inställning för låsningsrespons:
Fjärrnyckeln låser och låser upp dörrar och
baklucka. Fjärrnyckeln behöver finnas i bilen
för att den ska kunna startas.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2. Tryck på My Car
Låsning.
3. Tryck på Synlig respons vid låsning för
att välja när bilen ska ge synlig respons:
• Låsning
• Upplåsning
• Båda
Låsknapp med indikeringslampa i bakdörr.
Tänd indikeringslampa i dörrarnas respektive
låsknapp indikerar att respektive dörr är låst.
Om någon dörr låses upp slocknar dess lampa
medan övriga fortsätter att vara tända.
Övrig indikering
Även funktionerna ledbelysning och trygghetsbelysning kan aktiveras vid låsning respektive
upplåsning.
Relaterad information
•
•
•
Inställning för låsindikering (s. 215)
Trygghetsbelysning (s. 148)
Använda ledbelysning (s. 147)
Eller stäng av funktionen genom att markera Av.
För att ändra inställning för infällbara backspeglar* vid låsning:
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2. Tryck på My Car
bekvämlighet.
Speglar och
3. Välj Sidospeglar vinklas in vid låsning
för att aktivera eller stänga av funktionen.
Relaterad information
•
3 Bilden
är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Låsindikering (s. 214)
Fjärrnyckel3 respektive knapplös nyckel (Key Tag)*.
Fjärrnyckeln används inte fysiskt vid start
eftersom bilen i standardutförande är utrustad
med stöd för nyckelfri start (Passive Start).
Det räcker då att nyckeln finns i den främre
delen av kupén.
För bilar utrustade med nyckelfri låsning och
upplåsning (Passive Entry)* kan nyckeln finnas
var som helst i bilen för att den ska kunna
startas. Då medföljer även en lite mindre, lättare och knapplös nyckel (Key Tag).
Fjärrnycklarna kan kopplas till olika förarprofiler för att spara personliga inställningar i bilen.
}}
* Tillval/tillbehör. 215
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
VARNING
Fjärrnyckeln innehåller ett knappbatteri.
Håll nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Om batterier råkar sväljas kan
de orsaka allvarliga skador.
Om skador upptäcks, t.ex. att batteriluckan
inte går att stänga ordentligt, bör produkten inte användas. Håll defekta produkter
utom räckhåll för barn.
Fjärrnyckelns knappar
Upplåsning – Med ett knapptryck låses
dörrar och baklucka upp samtidigt som
larmet deaktiveras.
Ett längre tryck öppnar alla fönster samtidigt. Denna genomvädringsfunktion kan
användas t.ex. för att snabbt vädra ur bilen
vid varm väderlek.
Baklucka – Låser upp och avlarmar
enbart bakluckan. På bilar med elmanövrerad baklucka* öppnas bakluckan automatiskt vid ett långt tryck. Stängning av
bakluckan sker då också med ett långt
tryck – varningssignaler ljuder.
Panikfunktion – Används för att i nödfall
påkalla omgivningens uppmärksamhet.
Om knappen hålls intryckt i minst 3
sekunder eller trycks in två gånger inom 3
sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn. Funktionen kan stängas av med
samma knapp efter att den varit aktiverad
i minst 5 sekunder. I annat fall stängs den
av automatiskt efter 3 minuter.
Fjärrnyckeln har fyra knappar – en på den vänstra
sidan och tre på den högra.
Låsning – Med ett knapptryck låses
dörrarna, bakluckan och tankluckan samtidigt som larmet* aktiveras.
VARNING
Om någon lämnas kvar i bilen se till att fönsterhissar och panoramatak* görs strömlösa genom att alltid ta med dig fjärrnyckeln när du lämnar bilen.
OBS
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
•
En kvarlämnad fjärrnyckel eller knapplös nyckel kommer att deaktiveras då
bilen låses och larmas med en annan
giltig nyckel. Även funktionen "Blockerat låsläge" deaktiveras. Den kvarlämnade nyckeln aktiveras igen då bilen
låses upp.
Knapplös nyckel (Key Tag)*
Den knapplösa nyckeln som medföljer funktionen nyckelfri låsning och upplåsning, fungerar på samma sätt som den vanliga fjärrnyckeln avseende nyckelfri start samt låsning
och upplåsning. Nyckeln är vattentät till ett
djup av ca 10 meter (30 fot) i upp till 60
minuter. Den har inget löstagbart nyckelblad
och batteriet går inte att byta ut.
Störningar
Fjärrnyckelns funktioner för nyckelfri start
samt nyckelfri låsning och upplåsning* kan
störas av elektromagnetiska fält och avskärmning.
Ett längre tryck stänger alla fönster samt
panoramataket* samtidigt.
216
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
OBS
Undvik att förvara fjärrnyckeln nära metallföremål eller elektroniska apparater t.ex.
mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer
eller laddare – helst inte närmre än
10-15 cm (4-6 tum).
•
Koppla fjärrnyckel till förarprofil (s. 127)
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel
Med fjärrnyckelns knappar kan låsning och
upplåsning av samtliga dörrar och baklucka
ske samtidigt.
Låsa med fjärrnyckel
Om störningar ändå skulle uppstå – använd
fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad för att låsa
upp och placera därefter nyckeln i backupläsaren i förvaringsfacket för att avlarma bilen
samt för att kunna starta bilen.
OBS
När fjärrnyckeln placeras i backup-läsaren i
förvaringsfacket, se till att inga andra bilnycklar, metallföremål eller elektroniska
apparater (t.ex. mobiltelefoner, surfplattor,
bärbara datorer eller laddare) ligger där i.
Flera bilnycklar nära varandra i förvaringsfacket kan störa varandra.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Starta bilen (s. 412)
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 217)
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 219)
Byta batteri i fjärrnyckel (s. 220)
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende
på bilmodell.
–
Tryck på fjärrnyckelns
låsa bilen.
-knapp för att
För att låssekvensen ska kunna aktiveras
måste förardörren vara stängd4. Om någon av
de övriga dörrarna eller bakluckan är öppna,
låses och larmas* dessa först när de stängs.
Larmets rörelsesensor* aktiveras när alla dörrar och bakluckan är stängda och låsta.
Löstagbart nyckelblad (s. 224)
Elektronisk startspärr (s. 227)
}}
* Tillval/tillbehör. 217
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
OBS
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
•
En kvarlämnad fjärrnyckel eller knapplös nyckel kommer att deaktiveras då
bilen låses och larmas med en annan
giltig nyckel. Även funktionen "Blockerat låsläge" deaktiveras. Den kvarlämnade nyckeln aktiveras igen då bilen
låses upp.
Låsa när bakluckan är öppen
Om bilen har låsts och bakluckan fortfarande är öppen, se till så att fjärrnyckeln
inte lämnats kvar i lastutrymmet när bakluckan stängs och hela bilen är låst5.
Låsa upp med fjärrnyckel
Tryck på fjärrnyckelns
låsa upp bilen.
Inställningar för fjärrstyrd och
insides upplåsning
När fjärrnyckeln inte fungerar
Det är möjligt att välja olika sekvenser för
fjärrstyrd upplåsning.
För att ändra inställning:
OBS
Prova alltid med att gå närmare bilen och
gör ett nytt försök att låsa upp.
Skulle låsning eller upplåsning med fjärrnyckeln inte fungera kan dess batteri vara förbrukat – lås eller lås upp förardörren med det
löstagbara nyckelbladet.
1.
-knapp för att
•
Inställningar för fjärrstyrd och insides upplåsning (s. 218)
•
Låsa upp baklucka med fjärrnyckel
(s. 219)
•
•
•
Fjärrnyckel (s. 215)
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2. Tryck på My Car Låsning
och insides upplåsning.
Fjärrstyrd
3. Välj alternativ:
• Alla dörrar – låser upp alla dörrar samtidigt.
Relaterad information
OBS
–
automatiskt. Denna funktion minskar risken
att bilen oavsiktligt lämnas olåst.
•
En dörr – låser upp förardörren. För att
låsa upp alla dörrar krävs två tryck på
fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
De inställningar som görs här påverkar även
centralupplåsning via öppningshandtag från
insidan.
Byta batteri i fjärrnyckel (s. 220)
Relaterad information
Låsa och låsa upp med löstagbart nyckelblad (s. 225)
•
•
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 217)
Låsa och låsa upp från bilens insida
(s. 245)
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom 2 minuter efter upplåsning, låses de
4 Är
5 Är
218
bilen utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning* måste alla sidodörrar vara stängda.
bilen utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning och nyckeln detekteras inne i bilen kommer bakluckan inte att låsas när den stängs.*
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsa upp baklucka med fjärrnyckel
2. Med tillvalet elmanövrerad baklucka* –
Det går att låsa upp enbart baklucka med en
knapp på fjärrnyckeln.
Långt tryck (ca 1.5 sekund) på fjärrnyck-knapp
elns
> Bakluckan låses upp och öppnas
medan sidodörrarna förblir låsta och
larmade.
Relaterad information
•
•
Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 217)
Öppna och stänga elmanövrerad baklucka* (s. 248)
Fjärrnyckelns räckvidd
För att fjärrnyckeln ska fungera korrekt behöver den finnas inom ett visst avstånd från
bilen.
Vid manuell användning
Fjärrnyckelns funktioner för t.ex. låsning och
upplåsning som aktiveras genom tryck på
eller , har en räckvidd som sträcker sig ca
20 meter (65 fot) från bilen.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning –
gå närmare och gör ett nytt försök.
Vid nyckelfri* användning
1.
-knapp.
Tryck på fjärrnyckelns
> Bakluckan låses upp men förblir
stängd.
Sidodörrarna är fortsatt låsta och larmade*. Lås- och larmindikatorn på
instrumentpanelen släcks för att visa
att inte hela bilen är låst.
Greppa lätt den gummerade tryckplattan undertill på bakluckans handtag för
att öppna bakluckan. Om inte bakluckan öppnas inom 2 minuter låses
den igen och larmet återaktiveras.
För nyckelfri användning måste en fjärrnyckel
eller den knappfria nyckeln (Key Tag) finnas
inom ett halvcirkelformat område med en
radie på ca 1,5 meter (5 fot) på båda långsidorna och ca 1 meter (3 fot) från bakluckan.
}}
* Tillval/tillbehör. 219
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
OBS
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av
omgivande radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc. Bilen kan alltid
låsas/låsas upp med nyckelbladet.
Byta batteri i fjärrnyckel
Batteriet i fjärrnyckeln behöver bytas ut när
det laddats ur.
OBS
Alla batterier har en begränsad livslängd
och måste till slut bytas ut (gäller ej för Key
Tag). Batteriets livslängd varierar beroende
på hur ofta fordonet/nyckeln används.
Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen
Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen
när motorn är igång visas varningsmeddelandet Fjärrnyckel ej hittad
Borttagen från bil i förardisplayen
samtidigt som en ljudpåminnelse hörs när
sista dörren stängs.
Meddelandet slocknar när nyckeln återförs till
bilen följt av ett tryck på högra rattknappsatsens O-knapp eller när sista dörren stängs
igen.
Relaterad information
•
•
•
Fjärrnyckel (s. 215)
Antennplaceringar för start- och låssystem
(s. 244)
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 241)
VIKTIGT
Förbrukad Key Tag ska lämnas till
auktoriserad Volvoverkstad. Nyckel måste
raderas från bilen eftersom den fortfarande
går att använda för att starta bilen via
back-up start.
Öppna nyckeln och byta batteri
Batteriet till fjärrnyckeln bör bytas om
•
informationssymbolen tänds och meddelandet Lågt batteri i bilnyckel visas i
förardisplayen
•
låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
på signal från fjärrnyckeln inom 20 meter
(65 fot) från bilen.
OBS
Prova alltid med att gå närmare bilen och
gör ett nytt försök att låsa upp.
Håll fjärrnyckeln med framsidan synlig
och Volvos logotyp rättvänd – skjut
knappen vid nyckelringen i nederkant åt
höger. Skjut framsidans skal några millimeter uppåt.
Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.
Batteriet i den knapplösa nyckeln6 (Key Tag)
går inte att byta ut – en ny nyckel kan beställas hos en auktoriserad Volvoverkstad.
6 Medföljer
220
bil utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning*.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Vänd på nyckeln, för knappen åt sidan
och skjut baksidans skal några millimeter
uppåt.
Använd t.ex. en skruvmejsel för att kunna
vrida batteriluckan moturs så markeringarna möts vid texten OPEN.
Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.
Lyft bort batteriluckan försiktigt genom att
trycka ned t.ex. en nagel i försänkningen.
Bänd sedan batteriluckan uppåt.
Batteriets (+)-sida ligger uppåt. Bänd
sedan försiktigt loss batteriet som bilden
visar.
VIKTIGT
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det
försämrar deras funktion.
}}
221
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
OBS
Volvo rekommenderar att batterier som
ska användas i fjärrnyckeln uppfyller UN
Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3. Batterier som monterats i
fabrik eller som byts av en auktoriserad
Volvoverkstad uppfyller ovanstående kriterium.
Sätt i ett nytt batteri med (+)-sidan uppåt.
Undvik att vidröra fjärrnyckelns batterikontakter med fingrarna.
Återplacera baksidans skal och tryck
det nedåt tills ett klickljud hörs.
Skjut sedan tillbaka skalet.
> Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet hamnat i rätt läge och sitter fast.
Placera batteriet med kanten ned i hållaren. Skjut sedan batteriet framåt så att
det fastnar under de två plastspärrarna.
Tryck sedan batteriet nedåt så att det
fastnar under den övre svarta plastspärren.
OBS
Använd batterier med beteckning
CR2032, 3 V.
222
Sätt tillbaka batteriluckan och vrid dess
markering medurs till texten CLOSE.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
VARNING
Kontrollera att batteriet är placerat korrekt
med rätt polaritet. Om fjärrnyckeln inte ska
användas under en längre period, plocka
bort batteriet för att undvika batteriläckage
och skador. Batterier som skadats eller
läcker kan orsaka frätande skador vid kontakt med hud, använd därför skyddshandskar vid hantering av skadade batterier.
Vänd på fjärrnyckeln och sätt tillbaka
framsidans skal genom att trycka det
nedåt tills ett klickljud hörs.
Skjut sedan tillbaka skalet.
> Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet sitter fast.
•
•
Håll batterier utom räckhåll för barn.
•
Batterier får inte: plockas isär, kortslutas eller kastas i öppen eld.
•
Ladda inte icke-laddningsbara batterier, detta kan orsaka explosion.
Relaterad information
•
Låsa och låsa upp med löstagbart nyckelblad (s. 225)
•
•
Starta bilen (s. 412)
Fjärrnyckel (s. 215)
Lämna inte batterier liggandes då de
kan sväljas av barn eller husdjur.
Innan användning bör fjärrnyckeln kontrolleras så att inga skador förekommer. Om
skador upptäcks, t.ex. att batteriluckan inte
går att stänga ordentligt, bör produkten
inte användas. Håll defekta produkter utom
räckhåll för barn.
VIKTIGT
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
223
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Beställa fler fjärrnycklar
Löstagbart nyckelblad
Bilen levereras med två fjärrnycklar. En
knapplös nyckel medföljer om bilen är utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning*.
Fler nycklar kan efterbeställas.
Sammanlagt tolv nycklar kan programmeras
och användas till samma bil. Vid efterbeställning läggs ytterligare förarprofiler till – en per
ny fjärrnyckel. Detta gäller även för den knapplösa nyckeln.
Fjärrnyckeln innehåller ett löstagbart nyckelblad av metall med vilket ett antal funktioner
kan aktiveras och vissa moment utföras.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, vilka rekommenderas
vid beställning av nya nyckelblad.
Förlust av fjärrnyckel
•
Vid förlust av en fjärrnyckel kan en ny beställas
hos en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. De återstående fjärrnycklarna ska tas med till verkstaden. I stöldförebyggande syfte raderas den förlorade
nyckelns kod ur systemet.
vänster7 framdörr öppnas manuellt om
centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln
•
•
alla dörrar nödlåsas
Det aktuella antalet nycklar som finns registrerade för bilen kan kontrolleras via förarprofiler i
centerdisplayens toppvy , välj Inställningar
System Förarprofiler.
Lösgöra nyckelbladet
Nyckelbladets användningsområden
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan
bakdörrarnas mekaniska barnsäkerhetsspärr aktiveras och deaktiveras.
Den knapplösa nyckeln8 har inget löstagbart
nyckelblad. Vid behov, använd den ordinarie
fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad.
Håll fjärrnyckeln med framsidan synlig
och Volvo:s logotyp rättvänd – skjut
knappen vid nyckelringen i nederkant åt
höger. För framsidans skal några millimeter uppåt.
Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.
Relaterad information
•
Fjärrnyckel (s. 215)
7 Detta gäller oavsett om bilen är vänster- eller högerstyrd.
8 Medföljer bil utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning*.
224
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Relaterad information
•
Låsa och låsa upp med löstagbart nyckelblad (s. 225)
•
Fjärrnyckel (s. 215)
Låsa och låsa upp med löstagbart
nyckelblad
Det löstagbara nyckelbladet kan bl.a.
användas för att låsa upp från utsidan – t.ex.
om fjärrnyckelns batteri tagit slut.
Låsa upp
Lösgör nyckelbladet genom att vinkla
upp det.
Dra ut det främre dörrhandtaget på vänster sida9 till dess ändläge, så att låscylindern blir synlig.
Sätt nyckeln i låscylindern.
Återplacera nyckelbladet i fjärrnyckeln på
dess avsedda plats efter användning.
Vrid medurs 45 grader så att nyckelbladet
pekar rakt bakåt.
Sätt tillbaka skalet genom att trycka
det nedåt tills ett klickljud hörs.
Vrid tillbaka nyckeln 45 grader till
utgångsläget. Ta ut nyckeln från låscylindern och släpp tillbaka handtaget så att
bakre delen av handtaget hamnar mot
bilen igen.
Skjut sedan tillbaka skalet.
> Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet sitter fast.
9 Detta
gäller oavsett om bilen är höger- eller vänsterstyrd.
}}
225
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
5. Dra ut handtaget.
> Dörren öppnas.
Låsningen sker på samma sätt men med vridning 45 grader moturs istället för medurs i
steg (3).
Stänga av larmet och starta bilen*
OBS
När dörren låses upp med nyckelbladet
och sedan öppnas utlöses larmet.
2. Tryck på startknappen.
> Larmsignalen slutar ljuda och larmet
stängs av.
Ta ur det löstagbara nyckelbladet ur fjärrnyckeln. För in nyckelbladet i hålet för
låsomställningen och tryck in nyckeln tills
nyckeln bottnar, cirka 12 mm (0,5 tum).
–
Låsa
Dörren kan öppnas både från ut- och insidan.
Det är också möjligt att låsa bilen med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad t.ex. vid strömbortfall eller om nyckelns batteri blivit urladdat.
Vänster framdörr kan låsas med dess låscylinder och det löstagbara nyckelbladet.
Övriga dörrar saknar låscylindrar och har istället en låsomställning på respektive dörrs gavel
som måste tryckas in med hjälp av nyckelbladet – därefter är de mekaniskt låsta/spärrade
mot öppning utifrån.
Dörren är spärrad mot öppning utifrån. För
att återgå till läge A måste dörrens innerhandtag öppnas.
Dörrarna kan även låsas upp med fjärrnyckelns
upplåsningsknapp eller med förardörrens
centrallåsknapp.
OBS
Dörrarna kan fortfarande öppnas inifrån.
•
En dörrs låsomställning låser enbart
aktuell dörr – inte alla dörrar samtidigt.
•
En manuellt låst bakdörr med aktiverad
manuell eller elektrisk barnsäkerhetsspärr kan inte öppnas från vare sig
utsida eller insida. En bakdörr låst på
det viset kan bara låsas upp med fjärrnyckel, centrallåsknapp eller via Volvo
On Call*.
Backup-läsarens placering i förvaringsfacket.
Relaterad information
Stäng av larmet genom att:
1.
226
Placera fjärrnyckeln på nyckelsymbolen i
backup-läsaren i tunnelkonsolens förvaringsfack.
•
•
•
Manuell låsning av dörr. Ej att förväxlas med barnsäkerhetsspärren.
Starta bilen (s. 412)
Löstagbart nyckelblad (s. 224)
Aktivera och deaktivera larm* (s. 256)
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
•
•
Byta batteri i fjärrnyckel (s. 220)
Elektronisk startspärr
Fjärrnyckel (s. 215)
Den elektroniska startspärren är ett stöldskydd som förhindrar att bilen startas av obehörig person.
Bilen kan endast startas med rätt fjärrnyckel.
Följande felmeddelande i förardisplayen är
relaterat till den elektroniska startspärren:
Symbol
Meddelande
Innebörd
Fjärrnyckel
ej hittad
Fel vid läsning av
fjärrnyckeln under
start – placera
nyckeln på nyckelsymbolen i förvaringsfacket och
försök igen.
Se ägarmanual
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel (s. 215)
Beställa fler fjärrnycklar (s. 224)
227
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Typgodkännande för
fjärrnyckelsystemet
Typgodkännande för bilens fjärrnyckelsystem
kan utläsas i följande tabeller.
Låssystem nyckelfri start (Passive
Start) och nyckelfri låsning/upplåsning
(Passive Entry*)
För detaljerad information om typgodkännande, gå till www.volvocars.com/intl/
support.
CEM-märkning för fjärrnyckelsystemet. För kompletterande typgodkännandenummer se följande tabeller.
Land/Område
Typgodkännande
Europa
Härmed intygar Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal att
denna CV1-134TRX står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv
2014/53/EU (RED).
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på
www.volvocars.com/intl/support
228
Jordanien
TRC/LPD/2014/250
Serbien
P1614120100
Argentina
CNC ID: C-14771
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Land/Område
Typgodkännande
Brasilien
MT-3245/2015
Indonesien
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malaysia
RAAT/37A/1215/S(15-5198)
Mexico
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Ryssland
Förenade Arabemiraten
ER37847/15
DA0062437/11
}}
229
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
230
Land/Område
Typgodkännande
Namibia
TA-2016-02
Sydafrika
TA-2014-1868
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Fjärrnyckel
Land/
område
Typgodkännande
Europa
Härmed försäkrar Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG att denna typ av radioutrustning HUF8423 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på
www.volvocars.com/intl/support
Frekvensband: 433,92 MHz
Maximal utstrålad sändningseffekt: 10 mW
Tillverkare: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany
Argentina
H-15532
Brasilien
Anatel: 05568-16-06643
Modelo: HUF8423
Este equipomento opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção
contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode
causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
}}
231
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Land/
område
Typgodkännande
CU
(Customs
Union)
Vitryssland,
Kazakstan,
Ryssland
Indonesien
[41005/SDPPI/2015]
[5149]
Jordanien
TRC/LPD/2015/104
Marocco
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Moldavien
232
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Land/
område
Typgodkännande
Mexico
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Nigeria
Connection and use of this communication equipment is permitted by the
Nigerian Communications Commission
Oman
}}
233
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Land/
område
Typgodkännande
Filippinerna
Serbien
Singapore
Complies with IMDA Standards
DA103787
Sydafrika
234
TA-2015-432
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Land/
område
Typgodkännande
Taiwan
本產品符合低 率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 第十四條等條文規定 1. 經
型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更
頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 2. 低 率射頻電機之使用不得影響
飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時
方得繼續使用 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信 低 率射頻
電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾
Förenade
Arabemiraten
}}
235
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Key Tag
Land/
område
Typgodkännande
Europa
Härmed försäkrar Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG att denna typ av radioutrustning HUF8432 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på
www.volvocars.com/intl/support.
Frekvensband: 433,92 MHz
Maximal utstrålad sändningseffekt: 10 mW
Tillverkare: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany
Argentina
H-15029
Brasilien
Anatel: 04362-16-06643
Modelo: HUF8432
Este equipo opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
236
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Land/
område
Typgodkännande
CU
(Customs
Union)
Vitryssland,
Kazakstan,
Ryssland
Indonesien
[41006/SDPPI/2015]
[5149]
Jordanien
Marocco
TRC/LPD/2015/107
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexico
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
IFT: RLVHUHU15-0972
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
}}
237
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Land/
område
Typgodkännande
Moldavien
Nigeria
Connection and use of this communications equipment is permitted by the
Nigerian Communications Commission
Oman
Filippinerna
238
ESD-1511501C
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Land/
område
Typgodkännande
Serbien
Singapore
Complies with IMDA Standards
DA103787
Sydafrika
TA-2015-414
}}
239
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Land/
område
Typgodkännande
Taiwan
本產品符合低 率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 第十四條等條文規定 1. 經
型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更
頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 2. 低 率射頻電機之使用不得影響
飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時
方得繼續使用 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信 低 率射頻
電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾
Förenade
Arabemiraten
Relaterad information
•
240
Fjärrnyckel (s. 215)
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Nyckelfritt och beröringskänsliga
ytor*
Med funktionen nyckelfri låsning och upplåsning räcker det att ha fjärrnyckeln med sig i
fickan eller väskan. Bilen låses eller låses upp
via en beröringskänslig yta på dörrhandtaget.
Beröringskänsliga ytor
Dörrhandtag
På dörrhandtagens utsida finns en fördjupning
för låsning, och på insidan finns en beröringskänslig yta för upplåsning.
OBS
Det är viktigt att endast en beröringskänslig yta aktiveras åt gången. Om handtaget
greppas samtidigt som låsytan berörs finns
det risk för dubbelkommandon. Detta innebär att den begärda aktiviteten (låsning/
upplåsning) inte kommer att utföras, alternativt utförs med en fördröjning.
Relaterad information
•
•
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 242)
Låsa upp bakluckan nyckelfritt* (s. 243)
Bakluckans handtag
Bakluckans handtag har en gummerad tryckplatta som endast är till för upplåsning.
Beröringskänslig fördjupning för låsning
Beröringskänslig yta för upplåsning
OBS
Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i samband med tvättning av bilen om
fjärrnyckeln är inom räckvidd.
* Tillval/tillbehör. 241
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsa och låsa upp nyckelfritt*
Låsa nyckelfritt
Låsa upp nyckelfritt
Med nyckelfri låsning och upplåsning räcker
det att vidröra dörrhandtagets beröringskänsliga yta för att låsa eller låsa upp bilen.
Alla sidodörrar måste vara stängda för att bilen
ska kunna låsas. Bakluckan kan däremot vara
öppen vid låsning med sidodörrarnas handtag.
–
OBS
Det krävs att en av bilens fjärrnycklar befinner sig inom räckvidd för att låsning och
upplåsning ska fungera.
–
Vidrör den markerade ytan baktill på utsidan på något av dörrhandtagen efter att
dörren stängts. Eller tryck på
knappen på bakluckans undersida före
den stängs.
> Låsindikatorn på instrumentpanelen
bekräftar att låsningen är utförd genom
att börja blinka.
Greppa ett dörrhandtag, eller tryck lätt på
den gummerade tryckplattan undertill på
bakluckans handtag för att låsa upp.
> Låsindikatorn på instrumentpanelen
bekräftar att bilen är upplåst genom att
sluta blinka.
För att stänga alla sidorutor samt panoramataket* samtidigt – lägg fingret mot den beröringskänsliga fördjupningen på dörrhandtagets
utsida och håll kvar till dess att sidorutor och
panoramatak har stängts.
Låsa när bakluckan är öppen
Om bilen har låsts och bakluckan fortfarande
är öppen, se till så att fjärrnyckeln inte lämnats
kvar i lastutrymmet när bakluckan stängs.
Beröringskänslig fördjupning för låsning
Beröringskänslig yta för upplåsning
OBS
Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i samband med tvättning av bilen om
fjärrnyckeln är inom räckvidd.
242
OBS
Om nyckeln detekteras inne i bilen kommer bakluckan inte att låsas när den
stängs.
Gummerad tryckplatta på bakluckan kan endast
användas för upplåsning.
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom 2 minuter efter upplåsning, låses de
automatiskt. Denna funktion minskar risken
att bilen oavsiktligt lämnas olåst.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Relaterad information
•
Inställningar för nyckelfri upplåsning*
(s. 243)
•
•
Låsa upp bakluckan nyckelfritt* (s. 243)
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 241)
Inställningar för nyckelfri
upplåsning*
Låsa upp bakluckan nyckelfritt*
Det är möjligt att välja olika sekvenser för
nyckelfri upplåsning.
För att ändra inställning:
1.
Med nyckelfri låsning och upplåsning räcker
det att vidröra den beröringskänsliga ytan på
bakluckans handtag för att låsa upp bakluckan.
OBS
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2. Tryck på My Car
upplåsning
Låsning
Det krävs att en av bilens fjärrnycklar befinner sig inom räckvidd bakom bilen för att
upplåsning ska fungera.
Nyckelfri
3. Välj alternativ:
• Alla dörrar – låser upp alla dörrar samtidigt.
•
En dörr – låser upp vald dörr.
Relaterad information
•
•
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 242)
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 241)
Bakluckan hålls stängd av ett elektriskt lås.
För att öppna:
1.
Tryck lätt på den gummerade tryckplattan
undertill på bakluckans handtag.
> Låset frikopplas.
}}
* Tillval/tillbehör. 243
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
2. Lyft i ytterhandtaget för att öppna bakluckan.
VIKTIGT
•
Minimal kraft behövs för att frigöra bakluckans lås – Tryck bara lätt på den
gummerade plattan.
•
Lägg inte lyftkraften på gummiplattan
vid öppning av bakluckan – lyft i handtaget. För stor kraft kan skada gummiplattans elektriska kontakt.
Antennplaceringar för start- och
låssystem
VARNING
Personer med inopererad pacemaker bör
inte komma närmare Keyless-systemets
antenner än 22 cm (9 tum) med pacemakern. Detta för att omöjliggöra störningar
mellan pacemakern och Keyless-systemet.
Antenn för det nyckelfria startsystemet och
antenner för nyckelfritt låssystem* är
inbyggda i bilen.
Relaterad information
•
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 241)
•
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 219)
Det är också möjligt att låsa upp bakluckan
handfritt med en fotrörelse under den bakre
stötfångaren, se separat avsnitt.
VARNING
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via lastutrymmet.
Relaterad information
•
•
•
•
10
244
Låsa och låsa upp nyckelfritt* (s. 242)
Antennernas placering:
I förvaringsfacket i tunnelkonsolen
I övre främre delen av vänster bakdörr10
I övre främre delen av höger bakdörr10
I lastutrymmet10
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 241)
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 219)
Hantera baklucka med fotrörelse* (s. 252)
Endast i bil utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning*.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Låsa och låsa upp från bilens insida
Alternativ upplåsningsmetod
Dörrar och baklucka kan låsas och låsas upp
inifrån med framdörrarnas centrallåsreglage.
Låsa med knapp i framdörr
–
Centrallås
Tryck på -knappen – båda framdörrarna
måste vara stängda.
> Samtliga dörrar och baklucka är låsta.
Låsa med knapp i bakdörr*
Öppningshandtag för alternativ upplåsning i sidodörr11.
–
Knapp för låsning och upplåsning i framdörr med
indikeringslampa.
Låsa upp med knapp i framdörr
–
11
12
Tryck på -knappen för att låsa upp
samtliga sidodörrar och baklucka.
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Förutsatt att barnsäkerhetsspärren inte är aktiverad.
Dra ut någon av sidodörrarnas öppningshandtag och släpp.
> Beroende på fjärrnyckelns inställningar
kommer antingen alla dörrar att låsas
upp eller enbart den valda dörren att
låsas upp och öppnas.
För att ändra denna inställning, tryck på
Inställningar My Car Låsning
Fjärrstyrd och insides upplåsning i
centerdisplayens toppvy.
Knapp för låsning i bakdörr med indikeringslampa.
Bakdörrarnas låsknapp låser respektive bakdörr.
Låsa upp bakdörr
–
Dra i öppningshandtaget.
> Bakdörren är upplåst och öppnad12.
}}
* Tillval/tillbehör. 245
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Relaterad information
•
Inställningar för fjärrstyrd och insides upplåsning (s. 218)
•
Låsa upp bakluckan från bilens insida
(s. 246)
•
Aktivera och deaktivera barnsäkerhetsspärr (s. 247)
Låsa upp bakluckan från bilens
insida
Relaterad information
Bakluckan kan låsas upp inifrån med knappen
på instrumentpanelen.
–
•
Låsa och låsa upp från bilens insida
(s. 245)
•
Öppna och stänga elmanövrerad baklucka* (s. 248)
Kort tryck på instrumentpanelens
knapp.
> Bakluckan låses upp och kan öppnas
utifrån genom ett grepp om den gummerade tryckplattan.
Med tillvalet elmanövrerad baklucka*:
–
246
Långt tryck på instrumentpanelens
knapp.
> Bakluckan öppnas.
-
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Aktivera och deaktivera
barnsäkerhetsspärr
OBS
Barnsäkerhetsspärren förhindrar att bakdörrarna kan öppnas inifrån.
Barnsäkerhetsspärren kan vara antingen
manuell eller elektrisk*.
Aktivera och deaktivera manuell
barnsäkerhetsspärr
•
En dörrs vridreglage spärrar enbart
aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.
•
Det finns ingen manuell spärr på bilar
utrustade med elektrisk barnsäkerhetsspärr.
Aktivera och deaktivera elektrisk*
barnsäkerhetsspärr
Den elektriska barnsäkerhetsspärren kan aktiveras och deaktiveras vid alla tändningslägen
högre än 0. Aktivering och deaktivering kan
göras upp till 2 minuter efter att bilen stängts
av, förutsatt att ingen dörr öppnas.
När den elektriska barnsäkerhetsspärren är
aktiv kan de bakre
•
fönstren öppnas endast med förardörrens
reglagepanel
•
dörrarna inte öppnas inifrån.
För att häva spärren:
–
Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Förardisplayen visar meddelandet
Bakre barnlås Inaktiverat och knappens lampa släcks – spärren är inaktiverad.
När bilen stängs av lagras aktuell inställning –
är barnsäkerhetsspärren aktiverad när bilen
stängs av, kommer funktionen att vara fortsatt
aktiverad nästa gång bilen startas.
Manuell barnsäkerhetsspärr. Ej att förväxla med
manuellt dörrlås.
–
2. Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Förardisplayen visar meddelandet
Bakre barnlås Aktiverad och knappens lampa lyser – spärren är aktiv.
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad för att vrida vredet.
Dörren är spärrad mot öppning inifrån.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
Knapp för elektrisk aktivering och deaktivering.
1.
Starta bilen eller välj ett tändningsläge
högre än 0.
}}
* Tillval/tillbehör. 247
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Symbol
Meddelande
Innebörd
Bakre barnlås
Aktiverad
Barnsäkerhetsspärren är aktiverad.
Bakre barnlås
Inaktiverat
Barnsäkerhetsspärren är
deaktiverad.
Relaterad information
•
Låsa och låsa upp från bilens insida
(s. 245)
•
Löstagbart nyckelblad (s. 224)
Automatisk låsning vid körning
Då bilen börjar rulla låses dörrar och baklucka
automatiskt.
För att ändra denna inställning:
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2. Tryck på My Car
Låsning.
Öppna och stänga elmanövrerad
baklucka*
Funktion där bakluckan kan öppnas och
stängas med en knapptryckning.
Öppna
Gör på något av följande sätt för att öppna den
elmanövrerade bakluckan:
3. Välj Automatisk låsning av dörrar vid
körning för att deaktivera eller aktivera
funktionen.
Relaterad information
•
Låsa och låsa upp från bilens insida
(s. 245)
–
248
Långt tryck på fjärrnyckelns
-knapp.
Håll den intryckt tills bakluckan börjar
öppnas.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
–
Långt tryck på instrumentpanelens
knapp. Håll den intryckt tills bakluckan
börjar öppnas.
–
Fotrörelse* under den bakre stötfångaren.
Tryck på
-knappen på bakluckans
undersida för att stänga.
> Bakluckan stängs automatiskt och förblir olåst.
–
Stänga
Gör på något av följande sätt för att stänga13
den elmanövrerade bakluckan:
OBS
–
13
Lätt tryck på bakluckans handtag.
Bil utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning* har en knapp för stängning samt en knapp för stängning och låsning.
–
•
Knappen är aktiv 24 timmar efter att
luckan har lämnats öppen. Därefter
måste stängning göras manuellt.
•
Om luckan varit öppen i mer än 30
minuter kommer den att stängas med
lägre hastighet.
Långt tryck på fjärrnyckelns
-knapp.
> Bakluckan stängs automatiskt och signaler ljuder – bakluckan förblir olåst.
}}
* Tillval/tillbehör. 249
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
–
–
Långt tryck på instrumentpanelens
knapp.
> Bakluckan stängs automatiskt och signaler ljuder – bakluckan förblir olåst.
Stänga och låsa
OBS
Fotrörelse* under den bakre stötfångaren.
> Bakluckan stängs automatiskt och signaler ljuder – bakluckan förblir olåst.
•
En av bilens fjärrnycklar måste befinna
sig inom räckvidd för att låsning och
upplåsning ska fungera.
•
Vid nyckelfri* låsning eller stängning
ljuder tre signaler om nyckeln inte
detekteras tillräckligt nära luckan.
VIKTIGT
–
13
250
Tryck på
-knappen på bakluckans
undersida för att stänga och samtidigt
låsa13 baklucka och dörrar (samtliga dörrar
måste vara stängda för låsning).
> Bakluckan stängs automatiskt – bakluckan och dörrarna låses, och larmet*
aktiveras.
Vid manuell hantering av bakluckan, öppna
eller stäng den långsamt. Använd inte våld
för att öppna/stänga den om den ger motstånd. Den kan skadas och sluta fungera
korrekt.
Avbryta öppning eller stängning
Avbryt öppning eller stängning på något av
följande sätt:
•
•
•
Tryck på instrumentpanelens knapp.
•
Tryck på den gummerade tryckplattan
under ytterhandtaget.
•
Med hjälp av fotrörelse*.
Tryck på fjärrnyckelns knapp.
Tryck på stängningsknappen på bakluckans undersida.
Bil utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning* har en knapp för stängning samt en knapp för stängning och låsning.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Bakluckans rörelse avbryts och stannar. Bakluckan kan därefter hanteras manuellt.
Förspända fjädrar
Programmera maxöppning för
elmanövrerad baklucka*
Om bakluckan stoppas nära stängt läge kommer nästa aktivering att innebära öppning av
bakluckan.
Anpassa bakluckans öppningsläge till låg takhöjd.
Ställa in maxöppning:
Klämskydd
1.
Om något med tillräckligt mycket motstånd
hindrar bakluckan att öppnas eller stängas
aktiveras klämskyddet.
•
Vid öppning – rörelsen avbryts, bakluckan
stannar och en lång signal ljuder.
•
Vid stängning – rörelsen avbryts, bakluckan stannar, en lång signal ljuder och
bakluckan återgår till programmerad maxposition.
OBS
Det är inte möjligt att programmera för
lägre öppningsläge än halvöppen baklucka.
De förspända fjädrarna för den elmanövrerade bakluckan.
VARNING
Öppna inte de förspända fjädrarna för den
elmanövrerade bakluckan. De är förspända
med högt tryck och kan vid öppning orsaka
skada.
VARNING
Beakta klämrisk vid öppning och stängning.
Kontrollera att ingen person befinner sig
nära bakluckan innan öppning eller stängning påbörjas då en klämskada kan få allvarliga följder.
Manövrera alltid bakluckan under uppsikt.
Öppna bakluckan – stanna den i önskad
öppningsposition.
Relaterad information
•
•
•
Programmera maxöppning för elmanövrerad baklucka* (s. 251)
Hantera baklucka med fotrörelse* (s. 252)
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 219)
-knappen på bakluckans
2. Tryck in
undersida i minst 3 sekunder.
> Två korta signaler ljuder och den lagrade positionen är därmed sparad.
Återställning av maxöppning:
–
För bakluckan manuellt till dess högsta
-knappen
möjliga position – tryck in
på bakluckan i minst 3 sekunder.
> Två signaler ljuder och den lagrade
positionen är därmed raderad. Bakluckan kommer hädanefter att öppnas
till sitt maxläge.
}}
* Tillval/tillbehör. 251
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
OBS
•
Om systemet arbetat kontinuerligt för
länge, stängs det av för att undvika
överbelastning. Det kan användas igen
efter ca 2 minuter.
Relaterad information
•
Öppna och stänga elmanövrerad baklucka* (s. 248)
Hantera baklucka med fotrörelse*
En funktion där bakluckan kan öppnas och
stängas med en fotrörelse under den bakre
stötfångaren underlättar när händerna är upptagna.
Är bilen utrustad med nyckelfri låsning och
upplåsning* är det möjligt att låsa upp bakluckan med fotrörelse.
Funktionen med både öppning och stängning
av bakluckan är tillgänglig när bilen även är
utrustad med elmanövrerad baklucka*.
OBS
Funktionen fotmanövrerad baklucka finns i
två utföranden:
•
•
Öppning och stängning med fotrörelse
Endast upplåsning med fotrörelse (lyft
upp bakluckan manuellt för att öppna
den)
Sensorn är placerad till vänster om mitten i stötfångaren.
En av bilens fjärrnycklar måste befinna sig
inom räckvidd bakom bilen, ca 1 meter ( 3 fot),
för att öppning och stängning ska vara möjlig.
Detta gäller även vid redan upplåst bil för att
undvika oavsiktlig öppning vid t.ex. biltvätt.
Observera att funktionen öppning och
stängning med fotrörelse kräver elmanövrerad baklucka*.
252
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Öppna och stänga med fotrörelse
Avbryta öppning eller stängning med
fotrörelse
– Gör en framåtriktad sparkrörelse under
pågående öppning eller stängning för att
stoppa bakluckans rörelse.
För att avbryta öppning eller stängning av bakluckan behöver fjärrnyckeln inte vara i närheten av bilen.
Om bakluckan stoppas nära stängt läge kommer nästa aktivering att innebära en öppning
av bakluckan.
OBS
Sparkrörelse inom sensorns aktiveringsområde.
–
Det finns risk för reducerad eller utebliven
funktion om den bakre stötfångaren belastas med stora mängder is, snö, smuts eller
dylikt. Se därför till att hålla den ren.
Gör en framåtriktad sparkrörelse under
den vänstra delen av den bakre stötfångaren. Tag sedan ett steg tillbaka. Stötfångaren ska inte vidröras.
> En kort ljudsignal ljuder när öppning
eller stängning aktiveras – bakluckan
öppnas/stängs.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera privat låsning
(s. 254)
OBS
Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i biltvätt eller dylikt om fjärrnyckeln är
inom räckvidd.
Om flera sparkrörelser sker utan att godkänd
fjärrnyckel finns bakom bilen kommer öppning
inte att vara möjlig förrän efter en viss tid.
Håll inte kvar foten under bilen i sparkrörelsen,
detta gör att aktiveringen kan misslyckas.
Privat låsning
Bakluckan kan låsas med funktionen privat
låsning som förhindrar att den kan öppnas
t.ex. när bilen lämnas till service, hotell eller
liknande.
Funktionsknappen för privat
låsning finns i centerdisplayens funktionsvy. Beroende
av låsets aktuella status visas
Privat låsning inaktiverad
eller Privat låsning
aktiverad.
Relaterad information
•
Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor*
(s. 241)
•
Öppna och stänga elmanövrerad baklucka* (s. 248)
•
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 219)
* Tillval/tillbehör. 253
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Aktivera och deaktivera privat
låsning
Privat låsning aktiveras med funktionsknapp i
centerdisplayen och en valfri PIN-kod.
För att skapa en säkerhetskod:
Deaktivera privat låsning
1.
1.
Tryck på knappen för privat låsning i funktionsvyn.
Tryck på knappen för privat låsning i funktionsvyn.
OBS
För att funktionen privat låsning ska kunna
aktiveras behöver bilen vara i minst
tändningsläge I.
> Ett popup-fönster visas.
Den privata låsningen har två koder:
•
En säkerhetskod skapas första gången
funktionen används.
•
En ny PIN-kod väljs vid varje aktivering av
funktionen.
Ange säkerhetskod före första
användning
Första gången som funktionen används behöver en säkerhetskod väljas. Den kan sedan
användas för att deaktivera privat låsning om
den valda PIN-koden har glömts eller tappats
bort. Säkerhetskoden fungerar som en PUKkod för alla eventuella PIN-koder som sätts för
funktionen privat låsning.
Spara säkerhetskoden på en säker plats.
254
2. Ange önskad säkerhetskod och tryck på
Bekräfta.
> Säkerhetskoden är sparad. Funktionen
privat låsning är nu redo att aktiveras.
Aktivera privat låsning
1.
> Ett popup-fönster visas.
2. Ange den kod som användes vid låsning
och tryck på Bekräfta.
> Bakluckan låses upp. Bekräftelse på
upplåsning sker genom att den gröna
indikeringen vid knappen i funktionsvyn
slocknar.
Tryck på knappen för privat låsning i funktionsvyn.
Glömt PIN-kod
> Ett popup-fönster visas.
Om bilen låses upp via Volvo On Call* eller
Volvo On Call-appen kommer den privata låsningen automatiskt att deaktiveras.
2. Ange den kod som ska användas för att
låsa upp bakluckan efter låsning och tryck
på Bekräfta.
> Bakluckan låses. Bekräftelse på låsning
sker genom att det visas en grön indikering vid knappen i funktionsvyn.
Om PIN-koden har glömts bort eller om fel
PIN-kod slås in fler än tre gånger kan säkerhetskoden användas för att deaktivera den privata låsningen.
Glömt säkerhetskod
Om även säkerhetskoden har glömts bort,
kontakta en auktoriserad Volvoåterförsäljare
för att få hjälp med att deaktivera privat låsning.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Relaterad information
•
Privat låsning (s. 253)
Larm*
•
•
dörr, motorhuv eller baklucka öppnas14
•
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor*)
•
•
en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor*)
startbatteriets kabel kopplas ifrån
sirenen kopplas bort.
Larmsignaler
Vid utlöst larm sker följande:
•
En siren ljuder under 30 sekunder eller
tills larmet stängs av.
•
Varningsblinkers blinkar i 5 minuter, eller
tills larmet stängs av.
Om orsaken till att larmet aktiverats inte åtgärdas upprepas larmcykeln max 10 gånger14.
14
Gäller vissa marknader.
Larmindikator
Larmet varnar med ljud-och ljussignaler om
någon utan giltig fjärrnyckel tar sig in i bilen,
eller manipulerar startbatteri eller larmsiren.
Ett aktiverat larm löser ut om:
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar
larmsystemets status:
•
•
Dioden släckt – larmet är deaktiverat.
•
Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet max 30 sekunder eller fram till
dess att tändningsläge I aktiveras – larmet
har varit utlöst.
Dioden blinkar en gång varannan sekund
– larmet är aktiverat.
}}
* Tillval/tillbehör. 255
NYCKEL, LÅS OCH LARM
||
Rörelse- och lutningssensorer*
Vid fel på larmsystem
Aktivera och deaktivera larm*
Rörelse- och lutningssensorer reagerar på
rörelser inuti bilen, om en ruta krossas eller om
någon försöker stjäla hjulen eller bogsera bort
bilen.
Om ett fel uppstått i larmsystemet
visar förardisplayen symbolen och
meddelandet Fel på larmsystem
Service erfordras. Kontakta då en
verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Larmet aktiveras samtidigt med låsning av
bilen.
Rörelsesensorn utlöser larmet vid rörelser i
kupén – även luftströmmar registreras. Därför
kan larmet utlösas om bilen lämnas med
öppet fönster eller panoramatak* eller om
kupévärmare används.
OBS
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet.
Alla sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
För att undvika detta:
•
Stäng fönster och panoramatak när bilen
lämnas.
•
Om kupé- eller parkeringsvärmare ska
användas – rikta luftström från ventilationsmunstycken så att de inte pekar
uppåt i kupén.
Alternativt, använd reducerad larmnivå för att
tillfälligt stänga av rörelse- och lutningssensorer.
Relaterad information
•
•
•
Aktivera larm
Lås och larma bilen genom att
•
•
trycka på fjärrnyckelns låsknapp
vidröra den markerade ytan på dörrhandtagens utsida eller bakluckans gummerade tryckplatta15.
Om bilen är utrustad med både nyckelfri låsning/upplåsning* och elmanövrerad baklucka*
undertill på bakluckan också
kan knappen
låsa och larma bilen.
Aktivera och deaktivera larm* (s. 256)
Reducerad larmnivå* (s. 258)
Blockerat låsläge* (s. 258)
Stäng även av rörelse- och lutningssensor när
bilen transporteras på färja eller biltåg då dess
rörelser kan påverka bilen och utlösa larmet.
En röd lysdiod på instrumentpanelen blinkar en gång
varannan sekund när bilen är låst och larmet är aktiverat.
15
256
Gäller bil med nyckelfri låsning och upplåsning*.
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Deaktivera larm
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och
larmet deaktiverats) men ingen av dörrarna
eller bakluckan öppnats inom två minuter,
återaktiveras larmet automatiskt. Samtidigt
låses bilen igen.
2.
Lås upp och larma av bilen genom att
•
trycka på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
•
greppa något av dörrhandtagen eller
trycka lätt på bakluckans gummerade
tryckplatta15.
På vissa marknader aktiveras larmet automatiskt efter viss fördröjning sedan förardörren
öppnats och stängts utan att låsning skett.
Deaktivera larm utan fungerande
fjärrnyckel
Bilen kan låsas upp och avlarmas även om
fjärrnyckeln inte fungerar t.ex. om fjärrnyckelns
batteri är slut.
1.
För att ändra denna inställning:
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2. Tryck på My Car
Öppna förardörren med det löstagbara
nyckelbladet.
> Larmet löser ut.
Placera fjärrnyckeln på nyckelsymbolen i
backup-läsaren i tunnelkonsolens förvaringsfack.
3. Tryck på startknappen.
> Larmet deaktiveras.
Låsning.
3. Välj Avaktivering av passivt alarm för att
tillfälligt deaktivera funktionen.
Relaterad information
•
Larm* (s. 255)
Stänga av utlöst larm
–
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
eller försätt bilen i tändningsläge I genom
att trycka på startknappen.
Automatisk aktivering och
återaktivering av larm
Automatisk återaktivering av larmet förhindrar
att bilen oavsiktligt lämnas med larmet deaktiverat.
15
Gäller bil med nyckelfri låsning och upplåsning*.
* Tillval/tillbehör. 257
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Reducerad larmnivå*
Blockerat låsläge*
Relaterad information
Reducerad larmnivå innebär att rörelse- och
lutningssensorer är tillfälligt avstängda.
Stäng av rörelse- och lutningssensorerna för
att undvika oavsiktlig aktivering av larmet –
t.ex. om en hund lämnas i låst bil eller vid färd
med biltåg eller bilfärja.
Blockerat låsläge innebär att alla öppningshandtag frikopplas mekaniskt vid låsning från
utsidan, vilket omöjliggör dörröppning från
insidan.
Blockerat låsläge aktiveras vid låsning med
fjärrnyckel eller vid nyckelfri låsning*, och
inträder med ca 10 sekunders fördröjning efter
att dörrarna har låsts. Om en dörr öppnas
inom fördröjningstiden avbryts sekvensen och
larmet deaktiveras.
•
Deaktivera blockerat låsläge* tillfälligt
(s. 259)
•
Larm* (s. 255)
Tryck på knappen
Reducerad larmnivå i centerdisplayens funktionsvy för
att stänga av rörelse- och lutningssensorerna vid påföljande låsning av bilen.
Samtidigt deaktiveras funktionen blockerat
låsläge, d.v.s. upplåsning inifrån blir möjlig.
Om bilen låses upp och låses igen måste den
reducerade larmnivån aktiveras igen.
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckel,
nyckelfri upplåsning* eller med Volvo On Call*appen när blockerat låsläge är aktiverat.
Vänster framdörr kan även låsas upp med det
löstagbara nyckelbladet. Om bilen låses upp
med det löstagbara nyckelbladet kommer
larmet att utlösas.
Relaterad information
•
•
OBS
Larm* (s. 255)
Blockerat låsläge* (s. 258)
•
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
•
Om någon försöker att öppna dörrarna
inifrån utlöses larmet.
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen, för att inte riskera
att någon blir inlåst.
258
* Tillval/tillbehör.
NYCKEL, LÅS OCH LARM
Deaktivera blockerat låsläge*
tillfälligt
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan bör det blockerade
låsläget deaktiveras, för att möjliggöra upplåsning inifrån.
Relaterad information
•
•
Blockerat låsläge* (s. 258)
Larm* (s. 255)
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen, för att inte riskera
att någon blir inlåst.
Tryck på knappen
Reducerad larmnivå i centerdisplayens funktionsvy för
att stänga av blockerat låsläge tillfälligt.
Detta medför också att larmets rörelse- och
lutningssensorer* stängs av.
I centerdisplayen visas därefter Reducerad
larmnivå och det blockerade låsläget deaktiveras tillfälligt vid påföljande låsning av bilen.
Vid vanlig låsning deaktiveras eluttagen direkt,
men med det blockerade låsläget tillfälligt
deaktiverat är de aktiva i max 10 minuter efter
låsning.
Om bilen låses upp och låses igen måste det
blockerade låsläget deaktiveras igen.
Vid påföljande motorstart nollställs systemet.
* Tillval/tillbehör. 259
FÖRARSTÖD
FÖRARSTÖD
Förarstödsystem
Bilen är utrustad med olika förarstödsystem
vilka aktivt eller passivt kan assistera föraren i
olika situationer.
Systemen kan till exempel hjälpa föraren att:
•
•
hålla en bestämd hastighet
hålla ett visst tidsavstånd till framförvarande fordon
•
förhindra en kollision genom att varna föraren och bromsa bilen
•
hjälpa föraren att parkera.
Några av systemen är standardmonterade
medan andra är tillval – vilket alternativ som
gäller är marknadsberoende.
Relaterad information
262
•
•
IntelliSafe – förarstöd och säkerhet (s. 31)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 263)
Hastighetsberoende rattmotstånd
(s. 262)
Connected Safety (s. 267)
City Safety™ (s. 269)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Omkörningsassistans* (s. 318)
Hastighetsberoende rattmotstånd
Körfältsassistans (s. 324)
Driver Alert Control (s. 342)
Hastighetsberoende styrservo gör att rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet
för att kunna ge föraren ökad vägkänsla. På
motorvägar är styrningen fastare. Vid parkering och i låg hastighet är styrningen lätt och
kräver mindre ansträngning.
Cross Traffic Alert* (s. 344)
Reducerad effekt
Parkeringshjälp* (s. 348)
I sällsynta situationer kan styrservon behöva
arbeta med reducerad effekt och att vrida
ratten kan då upplevas som något tyngre.
Detta kan hända när styrservon bli för varm
och behöver då temporärt kylas. Det kan även
ske om strömförsörjningen störs.
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 331)
Rear Collision Warning* (s. 337)
BLIS* (s. 338)
Parkeringshjälpkamera* (s. 353)
Radarenhet (s. 372)
Kameraenhet (s. 381)
Vid reducerad effekt visas
meddelandet Servostyrning
Tillfälligt nedsatt assistans
samt denna symbol i förardisplayen.
Under tiden styrservon arbetar med reducerad
effekt är förarstödsfunktioner och system med
styrassistans inte tillgängliga.
Trafikskyltsinformation* (s. 282)
Fartbegränsare (s. 289)
Automatisk fartbegränsare (s. 292)
Farthållare (s. 295)
Adaptiv farthållare* (s. 298)
Pilot Assist* (s. 307)
VARNING
Om temperaturen stiger för högt kan servon tvingas stängas av helt. I en sådan
situation visar förardisplayen meddelandet
Fel på servostyrning Stanna snarast
kombinerat med symbol.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Ändra nivå för rattmotstånd*
Elektronisk stabilitetskontroll
Vid användning av körläge INDIVIDUAL så kan
rattmotståndet justeras.
Funktionen elektronisk stabilitetskontroll
(ESC1) hjälper föraren att undvika sladd och
förbättrar bilens framkomlighet.
Förardisplayen visar denna
symbol då systemet ingriper.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2. Välj My Car Körlägen
Rattmotstånd.
Val av rattmotstånd är endast åtkomlig om
bilen står stilla eller har låg hastighet samt kör
rakt.
Bromsingrepp från systemet
kan upplevas som ett pulserande ljud och vid gaspådrag
kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
Relaterad information
Systemet består av följande delfunktioner:
•
•
Förarstödsystem (s. 262)
Körlägen (s. 432)
•
•
•
•
Stabilitetsfunktion2
Antislir- och dragkraftsfunktion
Motorbromskontroll
Roll Stability Control
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna
funktion för att ta del av bl.a. dess
begränsningar, vilka föraren ska vara
medveten om innan funktionen
används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att
bilen framförs på ett säkert sätt, med
lämplig hastighet och med lämpligt
avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och
bestämmelser.
Stabilitetsfunktion2
Funktionen kontrollerar hjulens driv- och
bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
1 Electronic Stability Control
2 Kallas även antisladdfunktion.
}}
* Tillval/tillbehör. 263
FÖRARSTÖD
||
Antislir- och dragkraftsfunktion
Roll Stability Control
Funktionen är aktiv i låg fart och bromsar de
drivhjul som slirar för att ytterligare dragkraft
ska överföras från drivhjul som inte slirar.
Denna funktion minskar risken att bilen välter
och slår runt vid t.ex. en häftig undanmanöver
eller om bilen får sladd. Systemet registrerar
om och hur mycket bilens lutning i sidled förändras. Med hjälp av den informationen kalkyleras om det finns risk för att bilen ska välta.
Om risk föreligger träder bilens elektroniska
stabilitetskontroll in varefter motorns vridmoment sänks och ett eller flera hjul bromsas tills
bilen återfått sin stabilitet.
Funktionen kan även förhindra att drivhjulen
slirar mot vägbanan under acceleration.
Motorbromskontroll
Motorbromskontrollen (EDC3) kan förhindra
ofrivillig hjullåsning, t.ex. efter nedväxling eller
motorbromsning vid körning på låga växlar på
halt underlag.
VARNING
Ofrivillig hjullåsning under körning kan bl.a.
försvåra förarens möjlighet att styra bilen.
Vid normalt körsätt förbättrar systemet
bilens körsäkerhet, vilket inte ska uppfattas
som en möjlighet att öka hastigheten. Iakttag alltid de normala försiktighetsåtgärderna för säker körning.
Släpvagnsstabilisator*4
(TSA5)
Släpvagnsstabilisatorns
funktion är att
stabilisera en bil med tillkopplat släpfordon i
situationer där ekipaget kommit i självsvängning.
OBS
Släpvagnsstabilisatorn deaktiveras om
ESC sportläge aktiveras.
3 Engine Drag Control
4 Släpvagnsstabilisatorn är inkluderad
5 Trailer Stability Assist
6 Electronic Stability Control
7 Trailer Stability Assist
264
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 262)
•
Symboler och meddelanden för elektronisk stabilitetskontroll (s. 266)
•
Släpvagnsstabilisator* (s. 455)
Aktivera eller deaktivera sportläge för elektronisk stabilitetskontroll (s. 265)
Elektronisk stabilitetskontroll i
sportläge
Stabilitetssystemet (ESC6) är alltid aktiverat
– det kan inte stängas av. Föraren kan dock
välja ESC sportläge vilket ger möjlighet till
en mer aktiv körupplevelse.
Med delfunktionen ESC sportläge vald reduceras ingreppen från systemet och bilen tillåts
att sladda mer och överlåter därmed större
kontroll av bilen till föraren än normalt.
Då ESC sportläge är vald kan funktionen
betraktas som avstängd trots att funktionen i
många fall fortsätter att hjälpa föraren.
OBS
Med ESC sportläge vald är släpvagnsstabilisatorn (TSA7) avstängd.
Med ESC sportläge erhålls mer dragkraft
även om bilen kört fast eller vid körning i löst
underlag – t.ex. i sand eller djup snö.
vid installation av Volvo original dragkrok.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
•
•
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 263)
Aktivera eller deaktivera sportläge för elektronisk stabilitetskontroll (s. 265)
Släpvagnsstabilisator* (s. 455)
Aktivera eller deaktivera sportläge
för elektronisk stabilitetskontroll
Stabilitetssystemet (ESC8) är alltid aktiverat
– det kan inte stängas av. Föraren kan däremot välja sportläge vilket ger möjlighet till
en mer aktiv körupplevelse.
Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i
centerdisplayens funktionsvy.
•
GRÖN knappindikering – funktionen är
aktiverad.
•
GRÅ knappindikering – funktionen är
deaktiverad.
•
•
Adaptiv farthållare*
Pilot Assist*
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll i sportläge
(s. 264)
•
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 263)
Aktiverat ESC sportläge
indikeras i förardisplayen med
att denna symbol lyser med
fast sken tills funktionen
deaktiveras eller tills motorn
stängs av – efter påföljande
motorstart är systemet tillbaka i dess normalläge igen.
Funktionen ESC sportläge kan inte väljas då
någon av följande funktioner är aktiverade:
•
•
8 Electronic
Fartbegränsare
Farthållare
Stability Control
* Tillval/tillbehör. 265
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
elektronisk stabilitetskontroll
kan visas i förardisplayen. Här följer några
exempel.
Ett antal symboler och meddelanden gällande elektronisk stabilitetskontroll (ESC9)
Symbol
Meddelande
Innebörd
Fast sken i ca 2 sekunder
Systemkontroll vid motorstart.
Blinkande sken
Systemet ingriper.
Fast sken
Sportläge är aktiverat. OBS! Systemet är inte avstängt i detta läge – det är delvis reducerat.
ESC
Systemet har temporärt reducerats p.g.a. för hög bromstemperatur – funktionen återaktiveras automatiskt
när bromsarna har svalnat.
Tillfälligt avstängd
ESC
Systemet är ur funktion. Stanna bilen på en säker plats, stäng av motorn och starta den igen.
Service erfordras
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
-knappen, belägen i centrum på
tryck på
rattens högra knappsats.
9 Electronic
266
Stability Control
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 263)
FÖRARSTÖD
Connected Safety10
Connected Safety kommunicerar information
mellan egen bil och andra fordon via internet11. Funktionen är tänkt att göra en förare
medveten om att en eventuellt trafikfarlig
situation kan finnas längre fram på aktuell
väg.
Funktionen kan informera föraren om att ett
annat fordon längre fram på aktuell väg har
aktiverat dess varningsblinkers eller detekterat
halt väglag. Information om halt väglag utfärdas också om den egna bilen detekterar halka.
Connected Safety kan hjälpa föraren med följande:
•
•
När den egna bilen närmar
sig ett varningsblinkande fordon, visas denna symbol i
förardisplayen.
När den egna bilen är nära det varningsblinkande fordonet, fördubblas symbolens storlek.
10
11
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna
funktion för att ta del av bl.a. dess
begränsningar, vilka föraren ska vara
medveten om innan funktionen
används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att
bilen framförs på ett säkert sätt, med
lämplig hastighet och med lämpligt
avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och
bestämmelser.
Om egen bil detekterar en försämring i friktion
mellan däck och vägbana, kan information om
detta sändas till fordon som närmar sig den
egna bilens position.
Vid larm om halka visas
denna symbol i förardisplayen
när ett fordon närmar sig det
hala vägavsnittet, både i den
egna bilen och i andra fordon
som tagit emot informationen
via Connected Safety.
Larm om halt väglag
Connected Safety-kommunikation mellan fordon fungerar enbart för de fordon vilka är
utrustade med funktionen och har den aktiverad.
Larm om varningsblinkers
•
Larm om halt väglag
Larm om varningsblinkers
Om egen bils varningsblinkers aktiveras, kan
information om detta sändas till fordon som
närmar sig den egna bilens position.
VARNING
Då det ankommande fordonet är nära det hala
vägavsnittet, fördubblas symbolens storlek.
Finns inte på alla marknader.
Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 262)
Aktivera eller deaktivera Connected Safety
(s. 268)
}}
267
FÖRARSTÖD
•
Begränsningar för Connected Safety
(s. 269)
Aktivera eller deaktivera
Connected Safety
•
Internetansluten bil* (s. 505)
För att Connected Safety ska kunna dela
information om väglag med andra fordon så
behöver funktionen vara aktiverad. Om delning av information inte önskas så kan funktionen deaktiveras.
Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i
centerdisplayens funktionsvy.
•
GRÖN knappindikering – funktionen är
aktiverad.
•
GRÅ knappindikering – funktionen är
deaktiverad.
Relaterad information
•
•
•
•
Connected Safety (s. 267)
Internetansluten bil* (s. 505)
Användarvillkor och datadelning (s. 511)
Begränsningar för Connected Safety
(s. 269)
Vid aktivering måste särskilda villkor som syns
i displayen godkännas av föraren innan en
anslutning till internet12 kan göras. Det handlar
t.ex. om att föraren måste godkänna att data
skickas från bilen med förarens mobiltelefon.
Vid avsaknad av internetuppkoppling kommer
den egna bilen fortfarande att informera föraren om att halt väglag har detekterats av den
egna bilen. För att Connected Safety ska fungera fullt ut behöver den egna bilen vara
ansluten till internet.
12
268
Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Begränsningar för Connected
Safety
VARNING
Information om fordon med aktiverad varningsblinkers eller som har detekterat halt
väglag kommuniceras inte alltid mellan alla
fordon inom aktuellt område.
Orsak kan t.ex. vara:
•
•
Ingen eller bristfällig kontakt med internet.
Fordon på halt underlag gör för svaga
manövrer – t.ex. rattrörelse, acceleration
eller bromsning – för att friktion mellan
däck och vägbana ska kunna detekteras.
•
Fordon som detekterat halka eller har aktiverat varningsblinkers har inte aktiverat
funktionen.
•
Fordon som detekterat halka eller har aktiverat varningsblinkers är inte utrustad
med funktionen.
•
Vid utebliven eller bristfällig global positionering/satellitnavigering kan varning utebli.
•
Detektering av halka eller aktivering av
varningsblinkers har skett på en mindre
väg, vilken saknas i Volvo Cars databas.
•
Connected Safety är inte utbyggt på alla
marknader och täcker inte alla områden –
en återförsäljare för Volvo har information
om aktuella områden.
13
Funktionen är inte tillgänglig på alla marknader.
•
Funktionen kan i vissa situationer falskvarna för halt väglag.
•
Funktionen kan inte alltid upptäcka
andra fordon med aktiverade varningsblinkers eller detektera alla vägavsnitt
med halt väglag.
City Safety™
City Safety13 kan uppmärksamma föraren
med ljus-, ljud- och bromspulsvarning för att
hjälpa föraren upptäcka fotgängare, cyklister,
större djur och fordon.
Relaterad information
•
•
Connected Safety (s. 267)
Internetansluten bil* (s. 505)
Funktionsöversikt
Ljudsignal vid kollisionsrisk
Varningssymbol vid kollisionsrisk
Avståndsmätning med kamera- och radarenhet
Funktionen kan hjälpa föraren att undvika en
kollision vid t.ex. körning i köer, där förändringar i framförvarande trafik tillsammans med
ouppmärksamhet kan leda till en incident. City
Safety aktiverar då en kort, kraftig bromsning
och bilen stannar i normalfallet precis bakom
framförvarande fordon.
}}
* Tillval/tillbehör. 269
FÖRARSTÖD
||
Funktionen hjälper föraren genom att bromsa
bilen automatiskt vid överhängande risk för
kollision om föraren inte själv reagerar i tid
genom att bromsa och/eller styra undan.
VARNING
•
City Safety aktiveras i situationer där föraren
egentligen borde ha börjat bromsa betydligt
tidigare varför funktionen inte kommer att
kunna hjälpa föraren i alla lägen. Funktionen är
konstruerad för att aktiveras så sent som möjligt för att undvika onödiga ingrepp. Automatisk inbromsning sker först efter eller i samband med kollisionsvarningen.
Förare eller passagerare märker normalt inte
av City Safety – bara om en situation uppkommer som är mycket nära en kollision.
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna
funktion för att ta del av bl.a. dess
begränsningar, vilka föraren ska vara
medveten om innan funktionen
används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att
bilen framförs på ett säkert sätt, med
lämplig hastighet och med lämpligt
avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och
bestämmelser.
Relaterad information
•
•
•
•
270
Förarstödsystem (s. 262)
Delfunktioner för City Safety (s. 271)
Ställa in varningsavstånd för City Safety
(s. 272)
Detektering av hinder med City Safety
(s. 273)
•
City Safety bromsar för mötande fordon
(s. 277)
•
Automatisk bromsning vid förhindrad
undanmanöver med City Safety (s. 277)
•
•
•
City Safety i korsande trafik (s. 275)
Begränsningar för City Safety (s. 278)
Meddelanden för City Safety (s. 281)
FÖRARSTÖD
Delfunktioner för City Safety
Safety14
City
kan hjälpa till att förhindra en
kollision eller sänka kollisionshastigheten.
Funktionen består av flera delfunktioner.
Möjlighet att reducera hastighet
Är hastighetsskillnaden mellan den egna bilen
och hinder större än följande angivna hastigheter kan City Safety auto-bromsfunktion inte
förhindra en kollision men däremot mildra konsekvensen av den.
Fordon
För ett framförvarande fordon kan City Safety
reducera hastigheten med upp till 60 km/h
(37 mph).
Cyklister
För en cyklist kan City Safety reducera hastigheten med upp till 50 km/h (30 mph).
Fotgängare
För en fotgängare kan City Safety reducera
hastigheten med upp till 45 km/h (28 mph).
Större djur
Vid risk för en kollision med ett stort djur kan
City Safety reducera bilens hastighet med upp
till 15 km/h (9 mph).
Bromsfunktionen för stora djur är i första hand
avsedd att minska krockvåldet i högre hastigheter och är som mest effektiv i hastigheter
14
Funktionen är inte tillgänglig på alla marknader.
över 70 km/h (43 mph) men mindre effektiv i
lägre hastigheter.
Moment för City Safety
City Safety utför tre moment i följande ordning:
1.
Bromsunderstödet förstärker förarens
inbromsning om systemet bedömer att
bromsningen inte är tillräcklig för att undvika
en kollision.
Kollisionsvarning
2. Bromsunderstöd
3. Auto-broms
1 – Kollisionsvarning
Först varnas föraren för en nära förestående
kollision.
City Safety kan upptäcka fotgängare, cyklister
eller fordon vilka är stillastående eller rör sig i
samma riktning som den egna bilen och befinner sig framför. City Safety kan även upptäcka
fotgängare, cyklister eller stora djur vilka korsar vägen framför den egna bilen.
Vid risk för kollision med en fotgängare, större
djur, cyklist eller ett fordon påkallas förarens
uppmärksamhet med en ljus-, ljud- och
bromspulsvarning. Vid lägre hastigheter, kraftig förarinbromsning eller gaspådrag uteblir
bromspulsvarningen. Bromspulsens intensitet
varierar med bilens hastighet.
2 – Bromsunderstöd
Om risken för kollision ökat ytterligare efter
kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.
}}
271
FÖRARSTÖD
||
3 – Auto-broms
I sista momentet aktiveras den automatiska
bromsfunktionen.
Om föraren i detta läge ännu inte har påbörjat
en undanmanöver och kollisionsrisken är överhängande, träder den automatiska bromsfunktionen in – detta sker oavsett om föraren
bromsar eller inte. Bromsning sker då med full
bromskraft för att sänka kollisionshastigheten
eller med begränsad bromskraft om det är tillräckligt för att undvika en kollision.
Ett pågående bromsingrepp kan alltid avbrytas genom att föraren trycker hårt på gaspedalen.
OBS
OBS
272
OBS
Funktionen City Safety kan inte stängas av
utan aktiveras automatiskt vid motorstart/
eldrift och är sedan på tills motorn/eldriften
stängs av.
När City Safety aktiveras och bromsar, visar
förardisplayen ett textmeddelande om att
funktionen är/har varit aktiv.
VARNING
City Safety får inte användas för att ändra
förarens sätt att framföra bilen – föraren
ska inte enbart förlita sig på och låta City
Safety bromsa bilen.
Auto-bromsen kan för vissa situationer påbörja
bromsingrepp med en lättare bromsning för
att sedan övergå till full bromsverkan.
På bil med manuell växellåda stoppar
motorn när funktionen auto-broms stannat
bilen, om föraren inte hinner trycka ner
kopplingspedalen dessförinnan.
City Safety15 är visserligen alltid aktiverad
men föraren har möjlighet att välja varningsavstånd för funktionen.
När City Safety bromsar, tänds bromsljusen.
I samband med att den automatiska bromsfunktionen träder in kan bältesförsträckare
aktiveras.
När City Safety har förhindrat en kollision med
ett stillastående föremål förblir bilen stående i
väntan på aktiv åtgärd av föraren. Om bilen
bromsats för ett långsammare framförvarande
fordon, reduceras farten till samma hastighet
som det framförvarande fordonet håller.
Ställa in varningsavstånd för City
Safety
Relaterad information
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 269)
City Safety i korsande trafik (s. 275)
City Safety bromsar för mötande fordon
(s. 277)
Begränsningar för City Safety (s. 278)
Bältesförsträckare (s. 46)
Varningsavståndet bestämmer känsligheten
för systemet och reglerar på vilket avstånd
ljus-, ljud- och bromspulsvarningen ska
utlösas.
För att välja varningsavstånd:
1.
Välj Inställningar My Car
i centerdisplayens toppvy.
IntelliSafe
2. Under City Safety varning, välj mellan
Sen, Normal eller Tidig för att ställa in
önskat varningsavstånd.
Om inställningen Tidig ger för många varningar, vilket i vissa situationer kan uppfattas
som irriterande, kan varningsavstånd Normal
alternativt Sen väljas.
När varningar upplevs som för frekventa och
störande kan varningsavståndet minskas vilket
visserligen minskar det totala antalet varningar
FÖRARSTÖD
men istället då leder till att City Safety varnar i
ett senare skede.
OBS
Varning med körriktningsvisarna för Rear
Collision Warning* deaktiveras om varningsavståndet för kollisionsvarning i funktionen City Safety är inställt på den lägsta
nivån "Sen".
Varningsavstånd Sen bör därför användas
endast i undantagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.
VARNING
•
•
15
Inget automatiskt system kan garantera 100 % korrekt funktion i alla situationer. Prova därför aldrig City Safety
mot människor, djur eller fordon – det
kan medföra svåra skador och livsfara.
City Safety varnar föraren vid risk för
kollision men funktionen kan inte förkorta förarens reaktionstid.
•
Även om varningsavståndet har satts
till Tidig kan varningar i vissa lägen
uppfattas som sena – t.ex. vid stora
hastighetsskillnader eller om framförvarande fordon plötsligt bromsar kraftigt.
•
Med varningsavstånd inställd på Tidig
kommer varningarna med längre framförhållning. Det kan medföra att varningarna kommer oftare än vid varningsavstånd Normal men är att
rekommendera eftersom det kan göra
City Safety effektivare.
Funktionen är inte tillgänglig på alla marknader.
Funktionerna med bältesförsträckning och
bromsning är dock fortsatt aktiva.
Relaterad information
•
•
•
City Safety™ (s. 269)
Begränsningar för City Safety (s. 278)
Rear Collision Warning* (s. 337)
Detektering av hinder med City
Safety
City Safety16 kan hjälpa föraren att detektera
fordon, cyklister, större djur och fotgängare.
Fordon
City Safety detekterar de flesta fordon vilka
står stilla eller rör sig i samma riktning som
den egna bilen. Funktionen kan också i vissa
fall detektera mötande fordon och korsande
trafik.
För att City Safety ska kunna detektera ett fordon i mörker, måste dess fram- och baklyktor
fungera och lysa tydligt.
Cyklist
Exempel på vad City Safety tolkar som cyklist – med
tydlig kropps- och cykelkontur.
}}
* Tillval/tillbehör. 273
FÖRARSTÖD
||
För bra prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar en cyklist får
så entydig information om kropps- och cykelkontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att urskilja cykel, huvud, armar, axlar, ben,
över- och underkropp i kombination med ett
mänskligt normalt rörelsemönster.
Fotgängare
VARNING
City Safety är ett kompletterande förarstöd
men kan inte upptäcka alla fotgängare i
varenda situation och kan t.ex. inte se:
Om stora delar av cyklistens kropp eller cykel
ej är synliga för funktionens kamera, kan
systemet inte upptäcka en cyklist.
För att funktionen ska kunna upptäcka en cyklist måste denne vara vuxen och sitta på en
cykel avsedd för vuxna.
VARNING
City Safety är ett kompletterande förarstöd
men kan inte upptäcka alla cyklister i
varenda situation och kan t.ex. inte se:
•
•
delvis skymda cyklister.
cyklister om kontrasten till cyklistens
bakgrund är dålig.
•
cyklister i klädsel som döljer kroppskonturen.
•
cyklar lastade med större föremål.
Varning och bromsingrepp kan komma
sent eller utebli helt. Föraren är alltid
ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
16
274
Funktionen är inte tillgänglig på alla marknader.
City Safety kan detektera fotgängare även i
mörker om de är upplysta av bilens strålkastare.
Exempel på vad systemet betraktar som fotgängare
med tydlig kroppskontur.
För bra prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar fotgängare får
så entydig information om kroppskontur som
möjligt – detta förutsätter möjlighet att
urskilja huvud, armar, axlar, ben, över- och
underkropp i kombination med ett mänskligt
normalt rörelsemönster.
För att en fotgängare ska kunna detekteras
krävs en kontrast till bakgrunden vilket kan
bero på kläder, bakgrund, väderförhållanden
etc. Vid låg kontrast kan fotgängare upptäckas
sent eller inte alls vilket kan innebära sena eller
helt uteblivna varningar och bromsingrepp.
•
delvis skymda fotgängare, personer i
klädsel som döljer kroppskonturen eller
fotgängare kortare än 80 cm (32 in.).
•
fotgängare om kontrasten till fotgängarens bakgrund är dålig.
•
fotgängare som bär på större föremål.
Varning och bromsingrepp kan komma
sent eller utebli helt. Föraren är alltid
ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
FÖRARSTÖD
Större djur
VARNING
City Safety är ett kompletterande förarstöd
men kan inte upptäcka alla större djur i
varenda situation och kan t.ex. inte se:
•
•
Exempel på vad City Safety tolkar som större djur –
stillastående eller långsamt gående och med tydlig
kroppskontur.
För bra prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar ett större djur
(t.ex. älg och häst) får så entydig information
om kroppskontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att urskilja djuret rakt från sidan i
kombination med ett för djuret normalt rörelsemönster.
Om delar av djurets kropp inte är synliga för
funktionens kamera, kan systemet inte upptäcka djuret.
City Safety17 kan hjälpa föraren i samband
med att den egna bilen svänger och korsar
ett mötande fordons väg i en korsning.
delvis skymda större djur.
större djur sedda rakt framifrån eller
rakt bakifrån.
•
större djur som springer eller rör sig
snabbt.
•
större djur om kontrasten till djurets
bakgrund är dålig.
•
mindre djur som t.ex. hundar och katter.
Varning och bromsingrepp kan komma
sent eller utebli helt. Föraren är alltid
ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
Relaterad information
•
•
City Safety i korsande trafik
City Safety™ (s. 269)
Sektor där City Safety kan detektera
mötande korsande fordon.
För att City Safety ska kunna detektera ett
mötande fordon på kollisionskurs, måste den
mötande först komma in i den sektor där City
Safety kan analysera förloppet.
Begränsningar för City Safety (s. 278)
City Safety kan detektera stora djur även i
mörker om de är upplysta av bilens strålkastare.
17
Funktionen är inte tillgänglig på alla marknader.
}}
275
FÖRARSTÖD
||
Dessutom måste följande kriterier vara uppfyllda:
•
egen bils hastighet måste vara minst
4 km/h (3 mph)
•
egen bil måste svänga åt vänster på marknader med högertrafik (alternativt åt höger
vid vänstertrafik)
•
Begränsningar för City Safety i
korsande trafik
Relaterad information
•
•
•
mötande fordon måste ha strålkastarna
tända.
City Safety™ (s. 269)
Begränsningar för City Safety (s. 278)
Det kan vara t.ex:
•
•
•
•
•
276
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
I vissa fall kan City Safety ha svårt att hjälpa
föraren vid kollisionsrisk i samband med
mötande korsande trafik.
Relaterad information
•
•
OBS
Vid halt väglag och stabilitetskontroll ESC
ingriper.
Om mötande fordon upptäcks sent.
Om mötande fordon skyms av något.
Om mötande fordon har släckta strålkastare.
Om mötande fordon kör oförutsägbart och
t.ex. snabbt byter körfält i ett sent skede.
City Safety i korsande trafik (s. 275)
Begränsningar för City Safety (s. 278)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 381)
FÖRARSTÖD
Automatisk bromsning vid
förhindrad undanmanöver med
City Safety
City Safety ingriper inte med auto-bromsfunktionen så länge föraren själv har möjlighet att
undvika en kollision via en styrmanöver.
City Safety18 har möjlighet att hjälpa föraren
genom att automatiskt bromsa bilen tidigare
då det inte är möjligt att undvika en kollision
genom att enbart styra undan.
City Safety hjälper föraren genom att fortlöpande försöka förutse om det finns möjliga
"flyktvägar" åt sidorna ifall ett långsamt eller
stillastående framförvarande fordon upptäcks i
ett sent skede.
Men om City Safety förutser att en undanmanöver inte är möjlig p.g.a. trafik i angränsande
körfält, kan funktionen hjälpa föraren genom
att automatiskt påbörja inbromsning i ett tidigare skede.
Relaterad information
•
•
City Safety bromsar för mötande
fordon
City Safety kan hjälpa föraren att nödbromsa
för ett mötande fordon i den egna bilens körfält.
Om ett mötande fordon kommer in i den egna
bilens körfält och en kollision är oundviklig kan
City Safety reducera bilens hastighet i avsikt
att minska krockvåldet.
City Safety™ (s. 269)
Begränsningar för City Safety (s. 278)
Egen bil
Mötande fordon
Egen bil (1) "ser" inga möjligheter att väja för framförvarande fordon (2) och kan därför auto-bromsa tidigare.
Egen bil
Långsamt/stillastående fordon
18
Funktionen är inte tillgänglig på alla marknader.
}}
277
FÖRARSTÖD
||
För att funktionen ska fungera måste följande
kriterier vara uppfyllda:
•
egen bils hastighet måste vara högre än
4 km/h (3 mph)
•
•
vägsträckan måste vara rak
egen bils körfält måste ha tydliga sidomarkeringar
•
egen bil måste vara rakt positionerad i
eget körfält
•
mötande fordon måste befinna sig innanför egen bils körfältsmarkeringar
•
mötande fordon måste ha strålkastarna
tända
•
funktionen kan endast hantera kollisioner
”front mot front”
•
funktionen kan endast detektera fyrhjuliga
bilar.
VARNING
Varningar och bromsingrepp i samband
med en förestående kollision med ett
mötande fordon kommer alltid mycket
sent.
Relaterad information
•
•
19
20
278
City Safety™ (s. 269)
Begränsningar för City Safety (s. 278)
Funktionen är inte tillgänglig på alla marknader.
Electronic Stability Control
Begränsningar för City Safety
Safety19
Funktionen City
kan ha begränsad
funktionalitet i vissa situationer.
Omgivning
Låga objekt
Nedhängande objekt som t.ex. flagga/vimpel
för utskjutande last eller tillbehör som t.ex.
extraljus och frontbågar vilka överstiger motorhuvens höjd begränsar funktionen.
Halka
Vid halt väglag förlängs bromssträckan vilket
kan reducera förmågan för City Safety att undvika en kollision. I sådana situationer är de låsningsfria bromsarna och stabilitetskontrollen
ESC20 konstruerade för att ge bästa möjliga
bromskraft med bibehållen stabilitet.
Motljus
Den visuella varningssignalen i vindrutan kan
vara svår att upptäcka vid starkt solljus,
reflexer, vid användning av solglasögon eller
om föraren inte har blicken riktad rakt fram.
Värme
Vid hög kupétemperatur orsakat av t.ex. starkt
solljus kan den visuella varningssignalen i
vindrutan tillfälligt sättas ur funktion.
Kamera- och radarenhetens synfält
Kamerans synfält är begränsad varför fotgängare, större djur, cyklister och fordon i vissa
situationer inte kan upptäckas eller upptäckten sker senare än förväntat.
Smutsiga fordon kan upptäckas senare än
andra och motorcyklar kan vid mörker upptäckas sent eller inte alls.
Om ett textmeddelande i förardisplayen säger
att kamera- eller radarenheten är blockerad,
innebär det att City Safety kan ha svårt att
upptäcka fotgängare, större djur, cyklister, fordon eller väglinjer framför bilen – det medför
att City Safety kan ha en reducerad funktionalitet.
Ett felmeddelande visas dock ej för alla situationer där vindrutans sensorer är blockerade –
föraren måste därför vara noggrann med att
hålla ren vindrutans område framför kameraoch radarenheten.
VIKTIGT
Underhåll av förarstödskomponenter får
endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
FÖRARSTÖD
Föraringrepp
Backning
När den egna bilen backar är City Safety temporärt deaktiverad.
Låg hastighet
City Safety aktiveras inte i mycket låga farter –
under 4 km/h (3 mph) – varför systemet inte
ingriper i situationer där den egna bilen närmar
sig framförvarande fordon mycket långsamt,
t.ex. vid parkering.
Aktiv förare
Förarens kommandon prioriteras alltid, varför
City Safety inte ingriper eller senarelägger varning/ingrepp i situationer där föraren på ett
tydligt sätt styr och gasar även om en kollision
är oundviklig.
VARNING
•
•
För att fordon ska kunna detekteras
nattetid måste dess fram- och baklyktor fungera och lysa tydligt.
•
Kamera- och radarenheten har en
begränsad räckvidd för fotgängare och
cyklister – systemet kan ge effektiva
varningar och bromsingrepp om den
relativa hastigheten är lägre än
50 km/h (30 mph). För stillastående
eller långsamtgående fordon är varningar och bromsingrepp effektiva i
fordonshastigheter upp till 70 km/h
(43 mph). Hastighetsreduktionen för
stora djur är mindre än 15 km/h
(9 mph) och kan uppnås i fordonshastigheter över 70 km/h (43 mph). I lägre
hastigheter är varning och bromsingrepp för stora djur mindre effektivt.
Ett aktivt och medvetet körbeteende kan därför senarelägga en kollisionsvarning och
ingrepp för att minimera onödiga varningar.
Viktiga varningar
VARNING
Förarstöd varnar endast för hinder som
dess radarenhet har upptäckt – därför kan
en varning utebli eller ske med viss fördröjning.
•
Invänta aldrig en varning eller ingrepp
utan bromsa när det behövs.
Varningar och bromsingrepp kan
utlösas sent eller utebli om trafiksituation eller yttre påverkan gör att
kamera- och radarenheten inte kan
upptäcka framförvarande fotgängare,
cyklister, större djur eller fordon på korrekt sätt.
•
Varningar för stillastånde eller långsamtgående fordon samt stora djur kan
sättas ur funktion p.g.a. mörker eller
dålig sikt.
•
Varning och bromsingrepp för fotgängare och cyklister är avstängda vid fordonshastighet över 80 km/h (50 mph).
•
Placera, klistra eller montera ingenting
på vindrutans ut- eller insida, framför
eller runt kamera- och radarenheten –
det kan störa kamerabaserade funktioner.
•
Föremål, snö, is eller smuts i kamerasensorns område kan reducera funktionen, stänga av den helt eller ge felaktig funktionsrespons.
VARNING
•
City Safety auto-bromsfunktion kan
förhindra en kollision eller reducera kollisionshastigheten, men för att säkerställa full bromsverkan bör föraren alltid
trampa på bromsen – även när bilen
auto-bromsar.
•
Varning aktiveras endast vid hög risk
för kollision – invänta därför aldrig en
kollisionsvarning.
•
Varning och bromsingrepp för fotgängare och cyklister är avstängda i fordonshastigheter över 80 km/h
(50 mph).
•
City Safety aktiverar inga auto-bromsingrepp vid kraftig acceleration.
}}
279
FÖRARSTÖD
||
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
Marknadsbegränsning
City Safety är inte tillgänglig i alla länder. Om
City Safety inte finns med i centerdisplayens
meny för Inställningar är bilen inte utrustad
med den funktionen.
Sökväg i centerdisplayens toppvy:
•
Inställningar
My Car
IntelliSafe
Relaterad information
•
•
280
City Safety™ (s. 269)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 381)
FÖRARSTÖD
Meddelanden för City Safety
Ett antal meddelanden gällande City Safety
kan visas i förardisplayen. Här följer några
exempel.
Meddelande
Innebörd
City Safety
När City Safety bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning, kan en eller flera av förardisplayens
symboler tändas kombinerat med att ett textmeddelande visas.
Automatiskt ingrepp
City Safety
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktasA.
Nedsatt funktionalitet Service erfordras
A
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på
rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår, kontakta verkstadA.
Relaterad information
•
City Safety™ (s. 269)
281
FÖRARSTÖD
Trafikskyltsinformation*
(RSI21)
Funktionen trafikskyltsinformation
kan
hjälpa föraren att observera hastighetsrelaterade trafikskyltar samt vissa förbudsskyltar.
hastighetsbegränsning överträds eller i samband med fartkameror.
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna
funktion för att ta del av bl.a. dess
begränsningar, vilka föraren ska vara
medveten om innan funktionen
används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att
bilen framförs på ett säkert sätt, med
lämplig hastighet och med lämpligt
avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och
bestämmelser.
OBS
På några marknader är funktionen trafikskyltsinformation* enbart tillgänglig i kombination med Sensus Navigation*.
Exempel på läsbara skyltar22.
RSI kan ge information om bl.a. aktuell hastighet, att en motorväg eller motortrafikled börjar/upphör, när det råder omkörningsförbud
och förbjuden färdriktning.
Om bilen passerar en skylt med hastighetsbegränsning, kommer det att visas på förardisplayen.
Det finns också delfunktioner för trafikskyltsinformation (RSI23) som kan varna föraren om
21
22
23
282
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 262)
Aktivera eller deaktivera trafikskyltsinformation* (s. 283)
Road Sign Information
Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast några exempel.
Road Sign Information
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
•
Displayvisning för trafikskyltsinformation*
(s. 284)
Aktivera eller deaktivera
trafikskyltsinformation*
•
Trafikskyltsinformation och Sensus
Navigation* (s. 286)
•
Varning för hastighetsbegränsning och
fartkamera från trafikskyltsinformation*
(s. 286)
•
Begränsningar för trafikskyltsinformation*
(s. 288)
Funktionen trafikskyltsinformation (RSI24) är
valbar – föraren kan välja att ha funktionen
aktiverad eller deaktiverad.
Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i
centerdisplayens funktionsvy.
•
GRÖN knappindikering – funktionen är
aktiverad.
•
GRÅ knappindikering – funktionen är
deaktiverad.
OBS
Trafikskyltsinformation aktiveras automatiskt
efter varje motorstart.
•
Om funktionen automatisk fartbegränsare är aktiverad visas trafikskyltsinformation i förardisplayen även om
funktionen trafikskyltsinformation inte
är aktiverad.
•
För att ta bort trafikskyltsinformation
från förardisplayen måste både automatisk fartbegränsare och trafikskyltsinformation deaktiveras.
•
Då funktionen automatisk fartbegränsare är aktiverad men trafikskyltsinformation deaktiverad, ges inga varningar
från trafikskyltsinformation. För att
erhålla varningar måste även trafikskyltsinformation aktiveras.
Relaterad information
•
•
•
24
Trafikskyltsinformation* (s. 282)
Automatisk fartbegränsare (s. 292)
Begränsningar för trafikskyltsinformation*
(s. 288)
RSI: Road Sign Information.
* Tillval/tillbehör. 283
FÖRARSTÖD
Displayvisning för
trafikskyltsinformation*
Tillsammans med symbolen
för gällande hastighetsbegränsning kan även en kompletterande skylt visas, t.ex.
omkörningsförbud.
Funktionen trafikskyltsinformation (RSI25)
visar trafikskyltar på olika sätt beroende på
skylt och situation.
Passeras en förbjuden infart
med denna skylt på
respektive sida, varnas föraren med en blinkande symbol av denna skylt i förardisplayen.
– indirekta hastighetsskyltar visas då bara om
kartdata saknar information om hastighetsbegränsning för aktuell vägsträcka.
Exempel på indirekt hastighetsskylt är:
Samtliga begränsningar upphör.
Motorväg upphör.
Är bilen utrustad med Sensus Navigation*
används information från kartdata för att
avgöra om bilen framförs i fel färdriktning.
Exempel26 på registrerad hastighetsinformation.
När funktionen registrerat en trafikskylt med
påbjuden hastighet, visar förardisplayen den
skylten som en symbol kombinerat med en
färgad markering i hastighetsskalan.
Är bilen utrustad med Sensus Navigation*
hämtas hastighetsrelaterad information även
från kartdata vilket medför att förardisplayen
kan visa eller ändra information om hastighetsbegränsning utan att en hastighetsrelaterad skylt har passerats.
25
26
284
Föraren kan även få en akustisk varning vid
körning mot förbjuden infart om funktionen
Ljudvarning för trafikskyltar är aktiverad.
Hastighetsbegränsning eller motorväg
upphör
När funktionen detekterar en "indirekt hastighetsskylt" med innebörden att aktuell hastighetsbegränsning upphör – t.ex. vid upphörande av motorväg – visas en symbol med
motsvarande trafikskylt i förardisplayen.
Förardisplayens symbol släcks efter
10–30 sekunder och förblir så tills nästa hastighetsrelaterad skylt passeras.
Ändrad hastighetsbegränsning
Vid passage av en direktvisande hastighetsskylt när en hastighetsbegränsning ändras,
visas en symbol med motsvarande trafikskylt i
förardisplayen.
Är bilen utrustad med Sensus Navigation*
visas normalt direktvisande hastighetsskyltar
Road Sign Information
Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast exempel.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Exempel på en direktvisande
hastighetsskylt.
Tilläggstavlor
Förardisplayens symbol släcks efter
ca 5 minuter tills nästa hastighetsrelaterad
skylt passeras.
Är bilen utrustad med Sensus Navigation*
visas hastighetsskylt i förardisplayen när kartdata har information om hastighetsbegränsning för aktuell vägsträcka, även om ingen
direktvisande skylt har passerats. Saknas
information i kartdata, släcks skylten
ca 3 minuter efter senast passerad hastighetsskylt.
Exempel på tilläggstavlor.
Ibland skyltas olika hastighetsbegränsningar
för samma väg – en tilläggstavla anger då
under vilka omständigheter hastigheterna gäller. Det kan vara särskilt olycksdrabbade vägavsnitt vid t.ex. regn och/eller dimma.
Vissa hastigheter gäller först
efter t.ex. en viss sträcka eller
under en viss tid på dygnet.
Föraren uppmärksammas på
den omständigheten med en
symbol för tilläggsskylt under
symbolen med hastighet.
Förardisplayens symboltillägg visar då
antingen "DIST" eller "TIME".
En symbol för tilläggsskylt i
form av en tom ram under
förardisplayens hastighetssymbol26, betyder att funktionen detekterat en tilläggstavla med kompletterande
information för aktuell hastighetsbegränsning.
Skylt för "Skola" och "Lekande barn"
Om varningsskylt "Skola"
eller "Lekande barn" finns
med i satellitnavigatorns kartdata27, visar förardisplayen en
skylt av denna typ.
Tilläggsskylt relaterat regn visas endast om
vindrutetorkarna används.
Om ett släpfordon är anslutet till bilens elsystem och en hastighetsskylt med tilläggstavla
”släpfordon” passeras, kommer den hastigheten att visas i förardisplayen.
Relaterad information
•
•
26
27
Trafikskyltsinformation* (s. 282)
Begränsningar för trafikskyltsinformation*
(s. 288)
Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast exempel.
Endast i bil med Sensus Navigation*.
* Tillval/tillbehör. 285
FÖRARSTÖD
Trafikskyltsinformation och Sensus
Navigation*
Är bilen utrustad med Sensus Navigation*
hämtas hastighetsrelaterad information från
navigationsenheten i följande fall:
•
Vid indirekt hastighetsskyltning som t.ex.
skyltar för motorväg och motortrafikled
samt ortsskyltar.
•
Om tidigare detekterad hastighetsskylt
inte bedöms vara giltig längre och ingen
ny skylt passerats.
Varning för hastighetsbegränsning
och fartkamera från
trafikskyltsinformation*
Hastighetsvarning utfärdas alltid om hastighetsbegränsning överskrids i samband med
fartkamerainformation.
Det finns delfunktioner för trafikskyltsinformation (RSI28) som kan varna föraren om
hastighetsbegränsning överträds eller i samband med fartkameror.
Hastighetsvarning varnar föraren när gällande hastighetsbegränsning eller lagrad maxhastighetöverträds – varningen upprepas en
gång efter ca 30 sekunder inom ett och
samma hastighetsbegränsade område, om
föraren inte sänker hastigheten.
Ytterligare varning kan fås först efter att föraren sänker hastigheten med minst 5 km/h
(3 mph) och sedan överträder hastighetsbegränsningen igen eller om bilen når ett nytt/
annat hastighetsbegränsat område.
OBS
På några marknader är funktionen trafikskyltsinformation* enbart tillgänglig i kombination med Sensus Navigation*.
OBS
Om en nerladdad tredjepartsapp används
för navigation finns inget stöd för hastighetsrelaterad information.
OBS
Exempel på information om fartkamera och hastighetsbegränsning i förardisplayen
Varning för hastighetsbegränsning
Relaterad information
•
28
29
286
Trafikskyltsinformation* (s. 282)
Hastighetsvarning ges i form
av att förardisplayens symbol29 med gällande högsta tillåtna hastighet temporärt
blinkar då den hastigheten
överskrids.
För att få en ljudvarning vid hastighetsöverträdelse måste funktionen
Hastighetsvarning vara aktiverad samt
delfunktionen Ljudvarning för
trafikskyltar vara i läge På. Varning med
ljud ges då om bilens hastighet överskrider
den hastighet vilken trafikskyltsinformation
visar i förardisplayen.
Road Sign Information
Trafikskyltar är marknadsanpassade – här visas endast ett exempel.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Varning för fartkamera
Bil utrustad med trafikskyltsinformation och Sensus
Navigation kan ge information om kommande fartkamera i förardisplayen30
Om bilen överskrider en detekterad hastighetsgräns med funktionen Hastighetsvarning
aktiverad, ges en hastighetsvarning när bilen
närmar sig en fartkamera, förutsatt att navigationskartan för aktuellt område innehåller
information om fartkameror.
OBS
Det är möjligt att få en ljudvarning för fartkameror oberoende av bilens hastighet,
överskriden hastighetsgräns och även om
funktionen Ljudvarning för trafikskyltar
är deaktiverad.
Relaterad information
•
•
•
30
31
Trafikskyltsinformation* (s. 282)
Aktivera eller deaktivera varningar från trafikskyltsinformation* (s. 287)
Begränsningar för trafikskyltsinformation*
(s. 288)
Aktivera eller deaktivera varningar
från trafikskyltsinformation*
Observera att funktionen inte
tar hänsyn till vald gränsjustering då förardisplayen visar
symbolen för fartkamera.
Delfunktionen Hastighetsvarning för trafikskyltsinformation (RSI31) är valbar – föraren
kan välja att ha delfunktionen aktiverad eller
deaktiverad.
Aktivera hastighetsvarning
1.
Välj Inställningar My Car IntelliSafe
Road Sign Information i centerdisplayens toppvy.
2. Markera Hastighetsvarning.
> Funktionen aktiveras och en väljare för
hastighetsgräns visas.
Justera gräns för hastighetsvarning
Föraren kan välja att få varning vid en högre
hastighet än den skyltade hastigheten.
1.
Välj Inställningar My Car IntelliSafe
Road Sign Information i centerdisplayens toppvy.
2. Markera Hastighetsvarning.
> Funktionen aktiveras och en väljare för
hastighetsgräns visas.
3. Justera gränsen för hastighetsvarning via
tryck på bildskärmens upp-/nedpilar.
Information om fartkameror på navigationskartan finns inte för alla marknader/områden.
Road Sign Information
Aktivera ljudvarning i samband med
hastighetsvarning
1.
Välj Inställningar My Car IntelliSafe
Road Sign Information i centerdisplayens toppvy.
2. Markera/avmarkera Ljudvarning för
trafikskyltar för att aktivera/stänga av
ljudvarning.
Med funktionen Ljudvarning för trafikskyltar
aktiverad, varnas föraren också vid körning
mot enkelriktad trafik/förbjuden infart.
Aktivera fartkameravarning
Om bilen är utrustad med Sensus Navigation*
och kartdata innehåller information om fartkameror, kan föraren välja att få en ljudvarning i
samband med fartkamera.
1.
Välj Inställningar My Car IntelliSafe
Road Sign Information i centerdisplayens toppvy.
}}
* Tillval/tillbehör. 287
FÖRARSTÖD
||
2. Markera/avmarkera Ljudvarning för
fartkamera för att aktivera/stänga av ljudvarning för fartkamera.
Relaterad information
•
•
•
Trafikskyltsinformation* (s. 282)
Varning för hastighetsbegränsning och
fartkamera från trafikskyltsinformation*
(s. 286)
Begränsningar för trafikskyltsinformation*
(s. 288)
Begränsningar för
trafikskyltsinformation*
OBS
Vissa typer av cykelhållare inkopplade på
eluttaget för släpfordon, kan RSI-funktionen tolka som ett tillkopplat släpfordon.
I sådana fall kan förardisplayen visa felaktig
hastighetsinformation.
Funktionen trafikskyltsinformation (RSI32)
kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Exempel på vad som kan reducera funktionen
är:
•
•
•
•
•
•
•
blekta skyltar
OBS
skyltar placerade i kurva
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
vridna eller skadade skyltar
skyltar placerade högt över vägbanan
helt/delvis skymda eller dåligt placerade
skyltar
Relaterad information
skyltar delvis eller helt täckta med frost,
snö och/eller smuts
•
•
digitala vägkartor33 är inaktuella, felaktiga
eller saknar hastighetsinformation34
Trafikskyltsinformation* (s. 282)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 381)
OBS
På några marknader är funktionen trafikskyltsinformation* enbart tillgänglig i kombination med Sensus Navigation*.
32
33
34
288
Road Sign Information
I bil utrustad med Sensus Navigation*.
Kartdata med hastighetsinformation finns inte för alla områden.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Fartbegränsare
: Minskar lagrad maxhastighet
(SL35)
En fartbegränsare
kan liknas vid en
omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av
fartbegränsaren att av misstag överträda en i
förväg vald/inställd maxhastighet.
Markör för lagrad maxhastighet
Bilens aktuella hastighet
Lagrad maxhastighet
Relaterad information
•
•
•
•
•
VARNING
•
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna
funktion för att ta del av bl.a. dess
begränsningar, vilka föraren ska vara
medveten om innan funktionen
används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att
bilen framförs på ett säkert sätt, med
lämplig hastighet och med lämpligt
avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och
bestämmelser.
Funktionens knappar och symboler.
: Aktiverar fartbegränsaren från beredskapsläge och återupptar lagrad maxhastighet
: Ökar lagrad maxhastighet
: Från beredskapsläge – aktiverar
fartbegränsaren och lagrar aktuell hastighet
: Från aktivt läge – deaktiverar/skiftar
fartbegränsaren till beredskapsläge
35
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Förarstödsystem (s. 262)
Begränsningar för fartbegränsare (s. 291)
Välj och aktivera fartbegränsare (s. 290)
Deaktivera fartbegränsare (s. 290)
Tillfällig deaktivering av fartbegränsare
(s. 291)
•
Ställ in lagrad hastighet för förarstöd
(s. 320)
•
Automatisk fartbegränsare (s. 292)
Speed Limiter
289
FÖRARSTÖD
Välj och aktivera fartbegränsare
(SL36)
Funktionen fartbegränsare
måste först
väljas och aktiveras för att kunna reglera hastigheten.
2. När fartbegränsare är vald – tryck på rattknapp
(2) för att aktivera.
> Symbolen är vit – fartbegränsare
startas och aktuell hastighet lagras som
maxhastighet.
Deaktivera fartbegränsare
Fartbegränsaren (SL37) kan deaktiveras och
stängas av.
Relaterad information
•
•
•
Först efter motorstart kan fartbegränsaren
aktiveras. Lägsta möjliga maxhastighet att
lagra är 30 km/h (20 mph).
1.
Tryck på ◀ (1) eller ▶ (3) för att bläddra
fram symbolen för fartbegränsaren
(4).
> Symbolen är grå – fartbegränsaren är i
beredskapsläge.
36
37
290
Speed Limiter
Speed Limiter
Fartbegränsare (s. 289)
Deaktivera fartbegränsare (s. 290)
Tillfällig deaktivering av fartbegränsare
(s. 291)
1.
Tryck på rattknapp
(2).
> Symbolen och markeringar blir grå –
fartbegränsaren försätts i beredskapsläge och föraren kan överskrida den
inställda maxhastigheten.
2. Tryck på rattknapp ◀ (1) eller ▶ (3) för att
skifta till annan funktion.
> Förardisplayens symbol och markering
för fartbegränsare (4) slocknar – därmed raderas den lagrade maxhastigheten.
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
•
•
Fartbegränsare (s. 289)
Välj och aktivera fartbegränsare (s. 290)
Tillfällig deaktivering av fartbegränsare
(s. 291)
Tillfällig deaktivering av
fartbegränsare
Fartbegränsaren (SL38) kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge.
Fartbegränsningen kan även tillfälligt deaktiveras och överskridas med gaspedalen utan att
fartbegränsaren först behöver försättas i
beredskapsläge – t.ex. för att snabbt kunna
accelerera bilen ur en situation.
Begränsningar för fartbegränsare
Fartbegränsaren (SL39) har vissa generella
begränsningar.
Vid branta utförslut kan fartbegränsarens
bromseffekt vara otillräcklig varför den lagrade
maxhastigheten kan överskridas. Föraren uppmärksammas i så fall på detta med meddelandet Maxhastighet överskriden i förardisplayen.
Gör då så här:
1.
Tryck ner gaspedalen helt och släpp upp
den för att avbryta accelerationen då
önskad hastighet är uppnådd.
> Fartbegränsaren är i detta läge fortfarande aktiverad och förardisplayens
symbol är därför VIT.
2. Släpp upp gaspedalen helt när den temporära accelerationen är avslutad.
> Bilen motorbromsas därefter automatiskt ner under den senast lagrade maxhastigheten.
OBS
Textmeddelande om överskriden maxhastighet aktiveras om hastigheten överskridits med minst 3 km/h (ca 2 mph).
Relaterad information
•
Fartbegränsare (s. 289)
Relaterad information
•
•
•
38
39
Fartbegränsare (s. 289)
Välj och aktivera fartbegränsare (s. 290)
Deaktivera fartbegränsare (s. 290)
Speed Limiter
Speed Limiter
291
FÖRARSTÖD
Automatisk fartbegränsare
Funktionen automatisk fartbegränsare
(ASL40) hjälper föraren att anpassa bilens
maxhastighet till den hastighet trafikskyltar
visar.
Funktionen fartbegränsare (SL41) kan skiftas
till automatisk fartbegränsare (ASL).
Den automatiska fartbegränsaren använder
hastighetsinformation från funktionen trafikskyltsinformation* (RSI42) för att automatiskt
anpassa bilens maxhastighet.
VARNING
•
•
VARNING
Även om föraren tydligt ser den hastighetsrelaterade trafikskylten kan hastighetsinformationen från funktionen trafikskyltsinformation* (RSI) till ASL vara felaktig – föraren måste i sådana fall själv ingripa och
accelerera alternativt bromsa ner till lämplig hastighet.
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna
funktion för att ta del av bl.a. dess
begränsningar, vilka föraren ska vara
medveten om innan funktionen
används.
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att
bilen framförs på ett säkert sätt, med
lämplig hastighet och med lämpligt
avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och
bestämmelser.
Skyltsymbolens
färg
Betydelse
Gröngul
Automatisk fartbegränsare är
aktiv
Grå
Automatisk fartbegränsare är
satt i beredskapsläge
Orange
Automatisk fartbegränsare är
i tillfälligt beredskapsläge –
t.ex. för att en trafikskylt inte
kunde avläsas.
Symbol för vilken fartbegränsare som
är aktiv
Beroende på om det är farthållare eller automatiskt farthållare som är aktiv så skiftar symbolvisningen i förardisplayen.
Symbol för automatisk fartbegränsare
Skyltsymbolen (bredvid den lagrade
hastigheten "70", i hastighetsmätarens centrum) kan anta tre färger,
vilka har olika betydelse:
40
41
42
292
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Symbol
SL
✓
ASL
✓
VIT symbol: Funktionen är aktiv,
GRÅ symbol: Beredskapsläge.
✓
Skyltsymbol efter "70" = automatisk fartbegränsare är aktiverad.
Aktivera eller deaktivera
automatisk fartbegränsare
Funktionen automatisk fartbegränsare
(ASL43) kan aktiveras och deaktiveras som ett
tillägg till fartbegränsaren (SL44).
Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i
centerdisplayens funktionsvy.
•
GRÖN knappindikering – funktionen är
aktiverad. Tryck på rattknapp
för att
starta automatisk fartbegränsare med
aktuell hastighet.
•
GRÅ knappindikering – funktionen är
deaktiverad. Vanlig fartbegränsare aktiveras istället.
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 262)
•
Ändra tolerans för automatisk fartbegränsare (s. 294)
•
Begränsningar för automatisk fartbegränsare (s. 295)
•
•
43
44
45
Aktivera eller deaktivera automatisk fartbegränsare (s. 293)
OBS
•
Om funktionen automatisk fartbegränsare är aktiverad visas trafikskyltsinformation (RSI45) i förardisplayen
även om trafikskyltsinformation inte är
aktiverad.
•
För att ta bort trafikskyltsinformation
från förardisplayen måste både automatisk fartbegränsare och trafikskyltsinformation deaktiveras.
•
Då funktionen automatisk fartbegränsare är aktiverad men trafikskyltsinformation deaktiverad, ges inga varningar
från trafikskyltsinformation. För att
erhålla varningar måste även trafikskyltsinformation aktiveras.
Fartbegränsare (s. 289)
Trafikskyltsinformation* (s. 282)
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
}}
* Tillval/tillbehör. 293
FÖRARSTÖD
||
Deaktivera automatisk fartbegränsare
För att deaktivera den automatiska fartbegränsaren:
Tryck på knappen i funktionsvyn.
> GRÅ knappindikering – ASL stängs av
och SL aktiveras istället.
–
VARNING
Bilen följer inte längre skyltad maxhastighet efter skifte från ASL till SL – den följer
då endast den lagrade maxhastigheten.
Ändra tolerans för automatisk
fartbegränsare
Funktionen automatisk fartbegränsare
(ASL46) kan ställas in på olika toleransnivåer.
Justering av toleransen görs på samma sätt
som vid hantering av hastighet för fartbegränsaren.
Om bilen följer skyltad maxfart t.ex. 70 km/h
(43 mph) kan föraren välja att istället låta bilen
hålla 75 km/h (47 mph).
•
Trafikskyltsinformation* (s. 282)
Relaterad information
•
Fartbegränsare (s. 289)
Automatisk fartbegränsare (s. 292)
OBS
Högsta möjliga valbara tolerans är
+/– 10 km/h (5 mph).
•
•
Relaterad information
•
•
•
Toleransen följs tills en trafikskylt med en lägre
eller högre hastighet passeras – då följer bilen
istället den nya skyltade maxfarten och toleransen raderas ur minnet.
Automatisk fartbegränsare (s. 292)
Begränsningar för automatisk fartbegränsare (s. 295)
Trafikskyltsinformation* (s. 282)
Begränsningar för automatisk fartbegränsare (s. 295)
Funktionens knappar och symboler
–
46
294
Tryck på rattknapp
(1) tills 70 km/h
(43 mph) ändrats till 75 km/h (47 mph) i
hastighetsmätarens centrum (2).
> Bilen använder därefter den valda toleransen 5 km/h (4 mph) så länge passerade skyltar visar 70 km/h (43 mph).
Automatic Speed Limiter
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Begränsningar för automatisk
fartbegränsare
Automatisk hastighetsbegränsning (ASL47)
sker med hjälp av hastighetsinformation från
funktionen trafikskyltsinformation* (RSI48) –
inte från de hastighetsbegränsande trafikskyltar bilen passerar.
Om trafikskyltsinformation inte kan tolka och
lämna hastighetsinformation till förarstödsystemen ställs den automatiskt fartbegränsaren i
beredskapsläge och skiftar till vanlig fartbegränsare. Föraren måste i sådana fall själv
ingripa och bromsa ner till passande hastighet.
Farthållare
(CC49)
Farthållaren
hjälper föraren att hålla en
jämn hastighet vilket kan ge en mer avkopplande körupplevelse på motorvägar och långa
raka landsvägar med jämna trafikflöden.
Markör för lagrad hastighet
Bilens aktuella hastighet
Lagrad hastighet
OBS
I bil utrustad med adaptiv farthållare*
(ACC50) är det möjligt att skifta mellan farthållare och adaptiv farthållare.
Automatisk fartbegränsare kommer att aktiveras igen när trafikskyltsinformation åter kan
tolka och lämna hastighetsinformation.
Relaterad information
•
•
•
Fartbegränsare (s. 289)
Automatisk fartbegränsare (s. 292)
Trafikskyltsinformation* (s. 282)
Funktionens knappar och symboler
: Aktiverar farthållaren från beredskapsläge och återupptar lagrad hastighet
: Ökar lagrad hastighet
: Från beredskapsläge – aktiverar
farthållaren och lagrar aktuell hastighet
: Från aktivt läge – deaktiverar/skiftar
farthållaren till beredskapsläge
: Minskar lagrad hastighet
47
48
49
50
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
}}
* Tillval/tillbehör. 295
FÖRARSTÖD
||
VARNING
För att göra så:
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
–
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna
funktion för att ta del av bl.a. dess
begränsningar, vilka föraren ska vara
medveten om innan funktionen
används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att
bilen framförs på ett säkert sätt, med
lämplig hastighet och med lämpligt
avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och
bestämmelser.
Använda motorbroms istället för
färdbroms
Farthållaren reglerar hastigheten med ett
reducerat bromsingrepp från färdbromsen. Vid
utförslut kan det ibland vara önskvärt att rulla
iväg lite snabbare och istället låta enbart
motorbromsen dämpa fartökningen. Föraren
kan då tillfälligt koppla ur farthållarens färdbromsingrepp.
296
Tryck ner gaspedalen ungefär halvvägs
och släpp upp pedalen igen.
> Farthållaren kopplar ur dess automatiska färdbromsingrepp och bromsar
sedan enbart med motorbroms.
Välj och aktivera farthållare
Funktionen farthållare (CC51) måste först väljas och aktiveras för att kunna reglera hastigheten.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Förarstödsystem (s. 262)
Välj och aktivera farthållare (s. 296)
Deaktivera farthållare (s. 297)
Beredskapsläge för farthållare (s. 298)
Ställ in lagrad hastighet för förarstöd
(s. 320)
Skifta mellan farthållare och adaptiv farthållare* i centerdisplayen (s. 305)
För att kunna starta farthållaren från beredskapsläget måste aktuell hastighet vara
30 km/h (20 mph) eller högre.
1.
Tryck på ◀ (1) eller ▶ (3) för att bläddra
(4).
fram symbolen för farthållare
> Symbolen är grå – farthållaren är i
beredskapsläge.
2. När farthållaren är vald – tryck på rattknapp
(2) för att aktivera.
> Symbolen är vit – farthållare startas
och aktuell hastighet lagras som maxhastighet. Lägsta möjliga hastighet att
lagra är 30 km/h (20 mph).
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Återaktivera farthållare till senast
lagrade hastighet
När farthållaren är vald – tryck på rattför att aktivera.
knapp
> Förardisplayens farthållarmarkeringar
skiftar färg från GRÅ till VIT – bilen följer därefter åter den senast lagrade hastigheten.
–
Deaktivera farthållare
Farthållaren
stängas av.
(CC52)
kan deaktiveras och
•
•
Välj och aktivera farthållare (s. 296)
Beredskapsläge för farthållare (s. 298)
VARNING
En markant hastighetsökning kan följa när
hastigheten återupptas med rattknapp
.
Relaterad information
•
•
•
Farthållare (s. 295)
1.
Deaktivera farthållare (s. 297)
Beredskapsläge för farthållare (s. 298)
(2).
Tryck på rattknapp
> Symbolen och markeringar blir grå –
farthållaren försätts i beredskapsläge.
2. Tryck på rattknapp ◀ (1) eller ▶ (3) för att
skifta till annan funktion.
> Förardisplayens symbol och markering
för farthållare (4) slocknar – därmed
raderas den lagrade maxhastigheten.
Relaterad information
•
•
51
52
Farthållare (s. 295)
Skifta mellan farthållare och adaptiv farthållare* i centerdisplayen (s. 305)
Cruise Control
Cruise Control
* Tillval/tillbehör. 297
FÖRARSTÖD
Beredskapsläge för farthållare
(CC53)
Farthållaren
kan deaktiveras och försättas i beredskapsläge. Detta kan ske på
grund av förarens ingrepp eller automatiskt.
Beredskapsläge innebär att funktionen är vald
i förardisplayen men inte aktiverad. Farthållaren reglerar då inte hastighet.
Beredskapsläge på grund av
föraringrepp
Farthållaren deaktiveras och sätts i beredskapsläge om något av följande händer:
•
•
•
Automatiskt beredskapsläge
Ett automatiskt beredskapsläge kan t.ex. bero
på något av följande:
•
•
•
•
Hjulen tappar väggreppet.
Motorvarvtalet är för lågt/högt.
Hastigheten sjunker under 30 km/h
(20 mph).
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
Relaterad information
Växelväljaren förs till N-läge.
•
•
•
Farthållare (s. 295)
Välj och aktivera farthållare (s. 296)
Deaktivera farthållare (s. 297)
Föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
Kamera- och radarenheten mäter avståndet till framförvarande fordon.
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
En adaptiv farthållare kan ge en mer avkopplande körupplevelse på långa resor på motorvägar och långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
•
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex.
vid en omkörning, påverkar inte inställningen –
bilen återgår till senast lagrad hastighet när
gaspedalen släpps.
53
54
55
298
Den adaptiva farthållaren (ACC55) kan hjälpa
föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.
Bromstemperaturen blir för hög.
Färdbromsen används.
Kopplingspedalen hålls nertryckt längre än
1 minut.
Adaptiv farthållare*54
Föraren väljer önskad hastighet och ett tidsavstånd till framförvarande fordon. Om kameraoch radarenheten upptäcker ett långsammare
fordon framför bilen, anpassas hastigheten
automatiskt via det förinställda tidsavståndet
Cruise Control
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
till det fordonet. Då vägen är fri återgår bilen
till vald hastighet.
Den adaptiva farthållaren eftersträvar att:
•
•
reglera hastigheten på ett mjukt sätt. I
situationer som kräver snabba inbromsningar måste föraren bromsa själv. Detta
gäller vid stora hastighetsskillnader eller
om framförvarande fordon bromsar kraftigt. På grund av begränsningar hos radarenheten kan en inbromsning komma
oväntat eller utebli.
följa framförvarande fordon i den egna
filen på ett av föraren inställt tidsavstånd.
Om radarenheten inte ser något framförvarande fordon kommer bilen att istället
hålla den av föraren inställda och lagrade
hastigheten. Så sker även om framförvarande fordons hastighet ökar och överskrider den lagrade hastigheten.
VARNING
•
•
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna
funktion för att ta del av bl.a. dess
begränsningar, vilka föraren ska vara
medveten om innan funktionen
används.
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att
bilen framförs på ett säkert sätt, med
lämplig hastighet och med lämpligt
avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och
bestämmelser.
VIKTIGT
Relaterad information
•
•
•
Förarstödsystem (s. 262)
Reglage för adaptiv farthållare* (s. 300)
Displayvisning för den adaptiva farthållaren* (s. 300)
•
Välj och aktivera adaptiv farthållare*
(s. 301)
•
Begränsningar för adaptiv farthållare*
(s. 304)
•
Symboler och meddelanden för adaptiv
farthållare* (s. 306)
•
Varning från förarstöd vid kollisionsrisk
(s. 319)
•
Ställ in tidsavstånd till framförvarande fordon (s. 321)
•
Ställ in lagrad hastighet för förarstöd
(s. 320)
•
Automatisk bromsning med förarstöd
(s. 323)
•
•
Målbyte med förarstöd (s. 320)
Omkörningsassistans* (s. 318)
Underhåll av förarstödskomponenter får
endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör. 299
FÖRARSTÖD
Reglage för adaptiv farthållare*56
En sammanställning av hur den adaptiva farthållaren (ACC57) regleras med rattens vänstra
knappsats och hur funktionen visas i display.
Minskar tidsavstånd till framförvarande
fordon
Displayvisning för den adaptiva
farthållaren*58
Målbilsindikering: funktionen har upptäckt
och följer en målbil med förvalt tidsavstånd
I följande bildexempel visas hur den adaptiva
farthållaren (ACC59) kan visas i displayerna i
olika sammanhang.
Symbol för tidsavstånd till framförvarande
fordon
Hastighet
Relaterad information
•
•
Adaptiv farthållare* (s. 298)
Begränsningar för adaptiv farthållare*
(s. 304)
: Från beredskapsläge – aktiverar
och lagrar aktuell hastighet
: Från aktivt läge – deaktiverar/skiftar
till beredskapsläge
: Aktiverar funktionen från beredskapsläge och återupptar lagrad hastighet
: Ökar lagrad hastighet
Indikering av hastigheter
Lagrad hastighet
Framförvarande fordons hastighet
Egen bils aktuella hastighet
: Minskar lagrad hastighet
Ökar tidsavstånd till framförvarande fordon
56
57
58
300
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
Adaptive Cruise Control
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Välj och aktivera adaptiv
farthållare*61
Tidsavstånd
Endast då avståndssymbolen
visar två fordon, regleras tidsavståndet till framförvarande
fordon av den adaptiva farthållaren. Samtidigt markeras
ett hastighetsintervall.
Den adaptiva farthållaren (ACC62) måste först
väljas och därefter aktiveras för att kunna reglera hastighet och avstånd.
Vid körning
I följande bildexempel informerar funktionen
trafikskyltsinformation* (RSI60) om att högsta
tillåtna hastighet är 130 km/h (80 mph).
Föregående bild visar att den adaptiva farthållaren är inställd på att hålla 110 km/h (68 mph)
och följer samtidigt framförvarande fordon
som håller samma hastighet.
Relaterad information
•
•
Adaptiv farthållare* (s. 298)
För att kunna starta funktionen krävs följande:
Begränsningar för adaptiv farthållare*
(s. 304)
•
Föraren måste ha säkerhetsbälte påtaget
och förardörren ska vara stängd.
•
Det måste finnas ett framförvarande fordon (målfordon) inom rimligt avstånd eller
Föregående bild visar att den adaptiva farthållaren är inställd på att hålla 110 km/h (68 mph)
och att det inte finns något framförvarande
fordon att följa.
59
60
61
62
Adaptive Cruise Control
Road Sign Information
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
Adaptive Cruise Control
}}
* Tillval/tillbehör. 301
FÖRARSTÖD
||
aktuell hastighet måste vara lägst 15 km/h
(9 mph).
•
För bilar med manuell växellåda: Hastigheten måste vara lägst 30 km/h (20 mph).
1.
Tryck på rattknapp ◀ (2) eller ▶ (3) för att
bläddra fram symbolen för adaptiv fart(4).
hållare
> Symbolen är grå – den adaptiva farthållaren är i beredskapsläge.
Relaterad information
•
•
•
•
Adaptiv farthållare* (s. 298)
Deaktivera adaptiv farthållare* (s. 302)
Deaktivera adaptiv farthållare*63
Den adaptiva farthållaren (ACC64) kan deaktiveras och stängas av.
Skifta mellan farthållare och adaptiv farthållare* i centerdisplayen (s. 305)
Begränsningar för adaptiv farthållare*
(s. 304)
2. När fartbegränsare är vald – tryck på ratt(1) för att aktivera.
knapp
> Symbolen är vit – fartbegränsare
startas och aktuell hastighet lagras som
maxhastighet.
Återaktivera adaptiv farthållare till
senast lagrade hastighet
När den adaptiva farthållaren är vald –
för att aktivera.
tryck på rattknapp
> Förardisplayens farthållarmarkeringar
skiftar färg från GRÅ till VIT – bilen följer därefter åter den senast lagrade hastigheten.
–
VARNING
En markant hastighetsökning kan följa när
hastigheten återupptas med rattknapp
.
63
302
1.
Tryck på rattknapp
(2).
> Symbolen och markeringar blir grå –
den adaptiva farthållaren försätts i
beredskapsläge. Även indikering för
tidsavstånd samt eventuell symbol för
målbil slocknar.
2. Tryck på rattknapp ◀ (1) eller ▶ (3) för att
skifta till annan funktion.
> Förardisplayens symbol och markering
för adaptiv farthållare (4) slocknar –
därmed raderas den lagrade maxhastigheten.
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
VARNING
•
Med den adaptiva farthållaren i beredskapsläge måste föraren ingripa och
själv reglera både hastighet och
avstånd till framförvarande fordon.
•
Då den adaptiva farthållaren är i beredskapsläge och bilen kommer för nära
ett framförvarande fordon, kan föraren
varnas för det korta avståndet av funktionen avståndsvarning* istället.
Relaterad information
•
•
Adaptiv farthållare* (s. 298)
•
Skifta mellan farthållare och adaptiv farthållare* i centerdisplayen (s. 305)
•
Välj och aktivera adaptiv farthållare*
(s. 301)
Begränsningar för adaptiv farthållare*
(s. 304)
Beredskapsläge för adaptiv
farthållare*65
Den adaptiva farthållaren (ACC66) kan deaktiveras och försättas i beredskapsläge. Detta
kan ske på grund av förarens ingrepp eller
automatiskt.
Beredskapsläge innebär att funktionen är vald
i förardisplayen men inte aktiverad. Adaptiv
farthållare reglerar då inte hastighet eller
avstånd till framförvarande fordon.
Beredskapsläge på grund av
föraringrepp
Den adaptiva farthållaren deaktiveras och
sätts i beredskapsläge om något av följande
händer:
•
•
•
•
Färdbromsen används.
Växelväljaren förs till N-läge.
Föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
Kopplingspedalen är nertryckt i ca 1 minut
– gäller bilar med manuell växellåda.
VARNING
•
Med den adaptiva farthållaren i beredskapsläge måste föraren ingripa och
själv reglera både hastighet och
avstånd till framförvarande fordon.
•
Då den adaptiva farthållaren är i beredskapsläge och bilen kommer för nära
ett framförvarande fordon, kan föraren
varnas för det korta avståndet av funktionen avståndsvarning* istället.
Automatiskt beredskapsläge
VARNING
Vid automatiskt beredskapsläge varnas föraren av en ljudsignal och ett meddelande
på förardisplayen.
•
Föraren måste då själv reglera bilens
hastighet, bromsa vid behov och hålla
ett säkert avstånd till andra fordon.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex.
vid en omkörning, påverkar inte inställningen –
bilen återgår till senast lagrad hastighet när
gaspedalen släpps.
64
65
66
Adaptive Cruise Control
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
Adaptive Cruise Control
}}
* Tillval/tillbehör. 303
FÖRARSTÖD
||
Ett automatiskt beredskapsläge kan bero på
något av följande:
•
Något av systemen som adaptiv farthållare är beroende av slutar fungera, t.ex.
stabilitetskontroll/antisladd (ESC67).
•
•
•
•
•
•
•
Föraren öppnar dörren.
•
•
Begränsningar för adaptiv
farthållare*68
Välj och aktivera adaptiv farthållare*
(s. 301)
Den adaptiva farthållaren (ACC69) kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
•
•
Deaktivera adaptiv farthållare* (s. 302)
Branta vägar och/eller tung last
Begränsningar för adaptiv farthållare*
(s. 304)
Motorvarvtalet är för lågt/högt.
Ett eller flera hjul tappar väggreppet.
Bromstemperaturen är hög.
Parkeringsbromsen aktiveras.
Kamera- och radarenheten täcks av t.ex.
snö eller kraftigt regn (kameralins/radarvågor blockeras).
•
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph)
och ACC är osäker på om framförvarande
fordon är ett stillastående fordon eller ett
objekt, t.ex. ett farthinder.
•
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph)
och framförvarande fordon viker av så att
ACC inte längre har ett fordon att följa.
•
hastigheten sjunker under 30 km/h
(20 mph) – gäller endast bilar med manuell växellåda.
67
68
69
304
Föraren tar av sig säkerhetsbältet.
Adaptiv farthållare* (s. 298)
Relaterad information
Tänk på att den adaptiva farthållaren i första
hand är avsedd att användas vid körning på
plana vägbanor. Funktionen kan ha svårigheter
att hålla korrekt avstånd till framförvarande
fordon vid körning i branta utförslut – var då
extra uppmärksam och beredd att bromsa.
Använd inte den adaptiva farthållaren om bilen
har tung last eller med ett släpfordon kopplat
till bilen.
Körläge otillgängligt
Körläge Off Road kan inte väljas då den adaptiva farthållaren är aktiverad.
Electronic Stability Control
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
VARNING
•
Detta är inte ett kollisionsundvikande
system. Föraren är alltid ansvarig och
måste ingripa om systemet inte upptäcker ett framförvarande fordon.
•
Funktionen bromsar inte för människor
eller djur och inte för små fordon som
t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller
för låga släpfordon/trailers, mötande,
långsamtgående eller stillastående fordon och föremål.
•
Använd inte funktionen vid krävande
situationer som t.ex. stadstrafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask
på vägbanan, kraftigt regn/snöfall,
dålig sikt, kurviga vägar eller av- och
påfarter.
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
Skifta mellan farthållare och
adaptiv farthållare*70 i
centerdisplayen
•
GRÖN knappindikering – adaptiv farthållare är deaktiverad och vanlig farthållare
är satt i beredskapsläge.
•
GRÅ knappindikering – vanlig farthållare
är deaktiverad och adaptiv farthållare är
satt i beredskapsläge.
70
71
72
Adaptiv farthållare* (s. 298)
Farthållare (s. 295)
En symbol i förardisplayen visar vilken farthållare som är aktiv:
Farthållare (CC)
A
Adaptiv farthållare* (s. 298)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 381)
•
•
När den vanliga farthållaren (CC71) är vald i
förardisplayen så går det att byta till adaptiv
farthållare (ACC72) i centerdisplayens funktionsvy.
Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i
centerdisplayens funktionsvy.
Relaterad information
•
•
Relaterad information
A
Adaptiv farthållare
(ACC)
A
VIT symbol: Funktionen är aktiv, GRÅ symbol: Beredskapsläge
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör. 305
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
adaptiv farthållare*73
Ett antal symboler och meddelanden gällande den adaptiva farthållaren (ACC74) kan
visas via förardisplayen.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Symbolen är VIT
Bilen håller lagrad hastighet.
Adaptive Cruise Contr.
Den adaptiva farthållaren är satt i beredskapsläge.
Ej tillgänglig
Symbolen är GRÅ
Adaptive Cruise Contr.
Service erfordras
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Symbolen är GRÅ
Vindrutesensor
Rengör vindrutan framför kamera- och radarenhetens sensorer.
Sensor blockerad, se ägarmanual
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på
rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
73
74
306
Adaptiv farthållare* (s. 298)
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
Adaptive Cruise Control
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Pilot Assist*75
Pilot Assist kan hjälpa föraren framföra bilen
mellan körfältets sidomarkeringar samt att
hålla en jämn hastighet kombinerat med ett
förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.
Lär känna Pilot Assist
Funktionen Pilot Assist är främst avsedd för
användning på motorvägar och liknande stora
trafikleder där den kan bidra till en bekvämare
körning och en mer avkopplande körupplevelse.
Föraren väljer önskad hastighet och ett tidsavstånd till framförvarande fordon. Pilot Assist
läser avståndet till framförvarande fordon och
körfältets sidomarkeringar på vägbanan med
kameraenheten. Det förinställda tidsavståndet
hålls genom automatisk hastighetsanpassning
samtidigt som styrassistans hjälper till att
positionera den egna bilen inom körfältet.
Kamera- och radarenheten mäter avståndet till framförvarande fordon och detekterar sidomarkeringar.
Kamera- och radarenhet
Avståndsläsare
Läsare sidomarkeringar
Pilot Assist hjälper till att styra bilen och du
kan behöva köra några mil med Pilot Assist
innan du känner dig helt bekväm med funktionen. Det är viktigt att känna till funktionens
alla användningsområden och begränsningar
75
radarenheten kan en inbromsning komma
oväntat eller utebli.
för att på ett säkert sätt kunna nyttja alla fördelar.
Pilot Assist reglerar hastigheten med gaspådrag och inbromsningar. Det är normalt att
bromsarna ger ifrån sig svaga ljud när de
används för att justera hastigheten.
Pilot Assist eftersträvar att:
•
reglera hastigheten på ett mjukt sätt. I
situationer som kräver snabba inbromsningar måste föraren bromsa själv. Detta
gäller vid stora hastighetsskillnader eller
om framförvarande bil bromsar kraftigt. På
grund av begränsningar hos kamera- och
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
•
följa framförvarande fordon i den egna
filen på ett av föraren inställt tidsavstånd.
Om radarenheten inte ser något framförvarande fordon kommer bilen att istället
hålla den av föraren inställda och lagrade
hastigheten. Detta sker även om framförvarande fordons hastighet ökar och överskrider den lagrade hastigheten.
Bilens placering i körfältet
När Pilot Assist hjälper till att styra strävar den
efter att placera bilen mitt emellan de synliga
körfältsmarkeringarna. För en mjukare körupplevelse är det bra att låta bilen själv hitta en
bra placering. Föraren har själv alltid möjlighet
att justera positionen genom att öka den egna
styrinsatsen. Det är viktigt att föraren kontrollerar att bilen placeras på ett säkert sätt i körfältet.
Om Pilot Assist inte placerar bilen på ett lämpligt sätt i körfältet, rekommenderas att stänga
av Pilot Assist eller skifta till adaptiv farthållare*.
}}
* Tillval/tillbehör. 307
FÖRARSTÖD
||
Styrassistans
Vid kurvor och när vägen delar sig
Aktuell status för styrassistans visas med rattsymbolens färg:
• GRÖN ratt indikerar aktiv
styrassistans
• GRÅ ratt (som i bilden) indikerar deaktiverad styrassistans.
Pilot Assist styrassistans baseras på en sammanvägning av det framförvarande fordonets
färdväg och körfältets sidomarkeringar. Föraren kan när som helst bortse från Pilot Assist
styrrekommendation och styra i en annan riktning, t.ex. för att byta fil eller för att undvika
hinder på vägen.
Om Pilot Assist inte kan tolka körfältet entydigt, t.ex. om kamera- och radarenheten inte
ser körfältets sidomarkeringar, stänger Pilot
Assist tillfälligt av styrassistans men återupptar den igen om körfältet åter kan tolkas –
funktionerna hastighets- och avståndsreglering förblir dock fortsatt aktiva. Vid tillfällig
deaktivering vibrerar ratten lätt för att föraren
ska bli uppmärksam på förändringen.
VARNING
Pilot Assist styrassistans stängs automatiskt av och återupptas utan föregående varning.
308
Pilot Assist samspelar med föraren som därför
inte ska invänta styrhjälp från Pilot Assist utan
alltid bör vara beredd att öka sin egen styrinsats, speciellt i kurvor.
funktionen stängs av. Därefter måste Pilot
.
Assist omstartas med rattknapp
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna
funktion för att ta del av bl.a. dess
begränsningar, vilka föraren ska vara
medveten om innan funktionen
används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att
bilen framförs på ett säkert sätt, med
lämplig hastighet och med lämpligt
avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och
bestämmelser.
Då bilen närmar sig en avfart eller om körfältet
delar sig, bör föraren styra mot önskat körfält
för att Pilot Assist ska detektera önskad körriktning.
Händerna på ratten
En förutsättning för att Pilot Assist ska fungera är att föraren håller händerna på ratten.
Det är viktigt att föraren hela tiden fortsätter
att vara aktiv och uppmärksam på körningen
eftersom Pilot Assist inte kan läsa av alla situationer och kan växla mellan av och på utan förvarning.
Om Pilot Assist detekterar att
föraren inte håller händerna
på ratten varnar systemet
med symbol och textmeddelande i förardisplayen för att
uppmana föraren att aktivt
styra bilen.
Kan förarens händer efter några sekunder fortfarande inte detekteras på ratten, repeteras
uppmaningen att aktivt styra bilen, kompletterad med en ljudsignal.
Om Pilot Assist efter ytterligare några sekunder inte kan detektera förarens händer på
ratten, blir varningssignalen intensiv och styr-
VIKTIGT
Underhåll av förarstödskomponenter får
endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
•
•
•
•
Förarstödsystem (s. 262)
Välj och aktivera Pilot Assist* (s. 311)
Displayvisning för Pilot Assist* (s. 310)
Reglage för Pilot Assist*76
: Minskar lagrad hastighet
En sammanställning av hur Pilot Assist regleras med rattens vänstra knappsats och hur
funktionen visas i display.
Ökar tidsavstånd till framförvarande fordon
Begränsningar för Pilot Assist* (s. 314)
Minskar tidsavstånd till framförvarande
fordon
Symboler och meddelanden för
Pilot Assist* (s. 317)
◀: Skiftar från Pilot Assist till adaptiv farthållare
•
•
Reglage för Pilot Assist* (s. 309)
Funktionssymbol
Varning från förarstöd vid kollisionsrisk
(s. 319)
Symboler för målbil
•
•
Målbyte med förarstöd (s. 320)
Symbol för tidsavstånd till framförvarande
fordon
•
Ställ in lagrad hastighet för förarstöd
(s. 320)
•
Automatisk bromsning med förarstöd
(s. 323)
▶: Skiftar från adaptiv farthållare* till Pilot
Assist
•
Omkörningsassistans* (s. 318)
: Från beredskapsläge – aktiverar
Pilot Assist och lagrar aktuell hastighet
Ställ in tidsavstånd till framförvarande fordon (s. 321)
Symbol för aktiverad/deaktiverad styrassistans
Funktionens knappar och symboler.
Relaterad information
•
Pilot Assist* (s. 307)
: Från aktivt läge – deaktiverar/skiftar
Pilot Assist till beredskapsläge
: Aktiverar Pilot Assist från beredskapsläge och återupptar lagrad hastighet
och tidsavstånd
: Ökar lagrad hastighet
76
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
* Tillval/tillbehör. 309
FÖRARSTÖD
Displayvisning för Pilot Assist*77
Tidsavstånd
Endast då avståndssymbolen
visar ett fordon (1) ovanför
rattsymbolen, regleras tidsavståndet till framförvarande
fordon av Pilot Assist.
I följande bildexempel visas hur Pilot Assist
kan visas i displayerna i olika sammanhang.
Hastighet
det inte finns något framförvarande fordon att
följa.
Pilot Assist ger här ingen styrassistans eftersom körfältets sidomarkeringar inte kan detekteras.
Endast när rattsymbolen (2)
växlat från GRÅ till GRÖN, är Pilot Assist styrassistans aktiv.
Vid körning
I följande bildexempel informerar funktionen
trafikskyltsinformation (RSI78) om att högsta
tillåtna hastighet är 130 km/h (80 mph).
Indikering av hastigheter.
Lagrad hastighet
Föregående bild visar att Pilot Assist är
inställd på att hålla 110 km/h (68 mph) och
följer samtidigt framförvarande fordon vilket
håller samma hastighet.
Framförvarande fordons hastighet
Egen bils aktuella hastighet
Pilot Assist ger här ingen styrassistans eftersom körfältets sidomarkeringar inte kan detekteras.
Föregående bild visar att Pilot Assist är
inställd på att hålla 110 km/h (68 mph) och att
77
78
310
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
Road Sign Information
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Föregående bild visar att Pilot Assist är
inställd på att hålla 110 km/h (68 mph) och att
det inte finns något framförvarande fordon att
följa.
Välj och aktivera Pilot Assist*79
Pilot Assist måste först väljas och därefter
aktiveras för att kunna reglera hastighet,
avstånd och ge styrassistans.
Pilot Assist ger här styrassistans eftersom körfältets sidomarkeringar kan detekteras.
Relaterad information
•
•
Föregående bild visar att Pilot Assist är
inställd på att hålla 110 km/h (68 mph) och
följer samtidigt framförvarande fordon vilket
håller samma hastighet.
Här ger Pilot Assist även styrassistans eftersom körfältets sidomarkeringar kan detekteras.
Pilot Assist* (s. 307)
Begränsningar för Pilot Assist* (s. 314)
Grön ratt indikerar att Pilot Assist ger styrassistans.
För att kunna starta Pilot Assist krävs följande.
•
Föraren måste ha säkerhetsbälte påtaget
och förardörren ska vara stängd.
•
Körfältets sidomarkeringar måste vara
tydliga och detekteras av bilen.
•
Det måste finnas ett framförvarande fordon (målfordon) inom rimligt avstånd eller
aktuell hastighet måste vara lägst 15 km/h
(9 mph).
•
Hastigheten får ej överstiga 140 km/h (87
mph).
•
Föraren måste hålla händerna på ratten.
}}
* Tillval/tillbehör. 311
FÖRARSTÖD
||
•
Det måste finnas ett framförvarande fordon (målfordon) inom rimligt avstånd eller
aktuell hastighet måste vara lägst 15 km/h
(9 mph).
•
För bilar med manuell växellåda: Hastigheten måste vara lägst 30 km/h (20 mph).
1.
Tryck på ◀ (1) eller ▶ (3) för att bläddra
(4).
fram symbolen för Pilot Assist
> Symbolen är grå – Pilot Assist är i
beredskapsläge.
VARNING
En markant hastighetsökning kan följa när
hastigheten återupptas med rattknapp
.
•
•
•
Pilot Assist* (s. 307)
Deaktivera Pilot Assist* (s. 312)
Begränsningar för Pilot Assist* (s. 314)
Återaktivera Pilot Assist till senast
lagrade hastighet
79
80
312
Pilot Assist kan deaktiveras och stängas av.
Relaterad information
2. När Pilot Assist är vald – tryck på rattknapp
(2) för att aktivera.
> Symbolen är vit – Pilot Assist startas
och aktuell hastighet lagras som maxhastighet.
–
Deaktivera Pilot Assist*80
När den Pilot Assist är vald – tryck på rattför att aktivera.
knapp
> Förardisplayens farthållarmarkeringar
skiftar färg från GRÅ till VIT – bilen följer därefter åter den senast lagrade hastigheten.
1.
Tryck på rattknapp
(2).
> Symbolen och markeringar blir grå –
Pilot Assist försätts i beredskapsläge.
Även indikering för tidsavstånd samt
eventuell symbol för målbil slocknar.
2. Tryck på rattknapp ◀ (1) eller ▶ (3) för att
skifta till annan funktion.
> Förardisplayens symbol och markering
för Pilot Assist (4) slocknar – därmed
raderas den lagrade maxhastigheten.
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
VARNING
•
•
Med Pilot Assist i beredskapsläge
måste föraren ingripa och själv styra
samt reglera både hastighet och
avstånd till framförvarande fordon.
Då Pilot Assist är i beredskapsläge och
bilen kommer för nära ett framförvarande fordon, varnas föraren för det
korta avståndet istället av funktionen
avståndsvarning*.
Relaterad information
•
•
Adaptiv farthållare* (s. 298)
•
Skifta mellan farthållare och adaptiv farthållare* i centerdisplayen (s. 305)
•
Begränsningar för adaptiv farthållare*
(s. 304)
•
Tillfällig frånkoppling av styrassistans med
Pilot Assist* (s. 314)
81
82
Välj och aktivera adaptiv farthållare*
(s. 301)
Beredskapsläge för Pilot Assist*81
Automatiskt beredskapsläge
Pilot Assist kan deaktiveras och försättas i
beredskapsläge. Detta kan ske på grund av
förarens ingrepp eller automatiskt.
Beredskapsläge innebär att funktionen är vald
i förardisplayen men inte aktiverad. Pilot Assist
reglerar då inte hastighet, avstånd till framförvarande fordon eller ger styrassistans.
VARNING
Vid automatiskt beredskapsläge varnas föraren av en ljudsignal och ett meddelande
på förardisplayen.
•
Beredskapsläge på grund av
föraringrepp
Pilot Assist deaktiveras och sätts i beredskapsläge om något av följande händer.
•
•
•
Färdbromsen används.
•
Föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
•
Ett automatiskt beredskapsläge kan bero på
något av följande.
•
Något av systemen som Pilot Assist är
beroende av slutar fungera, t.ex. stabilitetskontroll/antisladd 82.
•
•
•
•
•
•
•
•
Händerna hålls inte på ratten.
Växelväljaren förs till N-läge.
Körriktningsvisare används längre än
1 minut.
Kopplingspedalen är nertryckt i ca 1 minut
– gäller bilar med manuell växellåda.
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
Electronic Stability Control
Föraren måste då själv reglera bilens
hastighet, bromsa vid behov och hålla
ett säkert avstånd till andra fordon.
Föraren öppnar dörren.
Föraren tar av sig säkerhetsbältet.
Motorvarvtalet är för lågt/högt.
Ett eller flera hjul tappar väggreppet.
Bromstemperaturen är hög.
Parkeringsbromsen aktiveras.
Kamera- och radarenheten täcks av t.ex.
snö eller kraftigt regn (kameralins/radarvågor blockeras).
}}
* Tillval/tillbehör. 313
FÖRARSTÖD
||
•
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph)
och Pilot Assist är osäker på om framförvarande fordon är ett stillastående fordon
eller ett objekt, t.ex. ett farthinder.
•
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph)
och framförvarande fordon viker av så att
Pilot Assist inte längre har ett fordon att
följa.
•
hastigheten sjunker under 30 km/h
(20 mph) – gäller endast bilar med manuell växellåda.
Relaterad information
•
•
•
•
Pilot Assist* (s. 307)
Välj och aktivera Pilot Assist* (s. 311)
Deaktivera Pilot Assist* (s. 312)
Begränsningar för Pilot Assist* (s. 314)
Tillfällig frånkoppling av
styrassistans med Pilot Assist*83
Pilot Assist styrassistans kan tillfälligt kopplas från och återupptas utan föregående varning.
När körriktningsvisare används kopplas Pilot
Assist styrhjälp tillfälligt ur. När körriktningsvisaren stängts av återaktiveras styrhjälpen
automatiskt om körfältets sidomarkeringar
fortfarande kan detekteras.
Begränsningar för Pilot Assist*84
Pilot Assist kan ha begränsad funktionalitet i
vissa situationer.
Funktionen Pilot Assist är ett hjälpmedel vilket
kan underlätta och hjälpa föraren i många
situationer. Men föraren är i alla lägen alltid
ansvarig för att ett säkert avstånd hålls till
omgivningen samt att korrekt position i körfältet är säkerställd.
Om Pilot Assist inte kan tolka körfältet entydigt, t.ex. om kamera- eller radarenheten inte
ser körfältetssidomarkeringar, stänger Pilot
Assist tillfälligt av styrassistans – funktioner
för hastighets- och avståndsreglering förblir
fortsatt aktiva. Styrassistans återupptas igen
när körfältet kan tolkas igen. I dessa lägen kan
föraren bli uppmärksammad på att styrassistans tillfälligt deaktiveras genom en lätt vibration i ratten.
Relaterad information
•
•
•
•
83
84
314
Pilot Assist* (s. 307)
Välj och aktivera Pilot Assist* (s. 311)
Deaktivera Pilot Assist* (s. 312)
Begränsningar för Pilot Assist* (s. 314)
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
med dåliga ljusförhållanden, motljus,
våt vägbana etc.
VARNING
I vissa situationer kan Pilot Assist styrassistans ha svårt att hjälpa föraren på rätt sätt
eller automatiskt stängas av – då rekommenderas att inte använda Pilot Assist.
Exempel på sådana situationer kan vara
att:
•
körfältsmarkeringarna är otydliga,
nötta, saknas, korsar varandra eller om
flera uppsättningar vägmarkeringar
förekommer.
•
körfältsuppdelningen förändras, t.ex.
när körfälten delas eller slås ihop samt
vid avfarter.
•
vid vägarbeten och plötsliga förändringar av vägbanan, t.ex. då linjer kanske inte längre markerar den korrekta
färdvägen.
•
kanter eller andra linjer än körfältsmarkeringar förekommer på eller invid vägbanan, t.ex. trottoarkanter, skarvar eller
lagningar i vägbanans yta, kanter på
barriärer, vägkanter eller skarpa skuggor.
•
•
•
Föraren bör även vara uppmärksam på att
Pilot Assist har följande begränsningar:
•
•
det är dåligt väder med regn, snö,
dimma eller slask eller nedsatt sikt
Höga trottoarkanter, barriärer, tillfälligt
uppställda hinder (koner, barriärer etc.)
detekteras inte. De kan alternativt
detekteras felaktigt som körfältsmarkeringar och därigenom medföra risk
för att bilen kommer i kontakt med
dessa hinder. Föraren måste själv
säkerställa att bilen har ett lämpligt
avstånd till berörda hinder.
Kamera- och radarsensorn har inte
kapacitet att upptäcka alla förekommande objekt och hinder i trafikmiljön,
t.ex. gropar i vägbanan, stillastående
hinder eller objekt vilka helt eller delvis
blockerar färdvägen.
•
Pilot Assist ”ser” inte fotgängare, djur
m.m.
•
Funktionens styrhjälp är begränsat i
styrka, vilket innebär att Pilot Assist
inte alltid kan hjälpa föraren att styra
och hålla bilen inom körfältet.
•
I bil utrustad med Sensus Navigation*
har funktionen möjlighet att använda
information från kartdata vilket kan
medföra varierad prestanda.
körfältet är smalt eller kurvigt.
körfältet innehåller krön eller gupp.
•
Pilot Assist stängs av om styrservon för
hastighetsberoende rattmotstånd arbetar med reducerad effekt – t.ex. vid kylning på grund av överhettning.
VARNING
Pilot Assist ska bara användas om det finns
tydliga körfältslinjer målade på vardera
sidan om körfältet. All annan användning
medför ökad risk för kontakt med omgivande hinder, vilka inte kan detekteras av
funktionen.
VARNING
•
Detta är inte ett kollisionsundvikande
system. Föraren är alltid ansvarig och
måste ingripa om systemet inte upptäcker ett framförvarande fordon.
•
Funktionen bromsar inte för människor
eller djur och inte för små fordon som
t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller
för låga släpfordon/trailers, mötande,
långsamtgående eller stillastående fordon och föremål.
•
Använd inte funktionen vid krävande
situationer som t.ex. stadstrafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask
på vägbanan, kraftigt regn/snöfall,
dålig sikt, kurviga vägar eller av- och
påfarter.
}}
* Tillval/tillbehör. 315
FÖRARSTÖD
||
Föraren har alltid möjlighet att korrigera eller
justera aktuellt pålagt styringrepp från Pilot
Assist och själv vrida ratten till önskat läge.
Relaterad information
•
•
Branta vägar och/eller tung last
Tänk på att Pilot Assist i första hand är avsedd
att användas vid körning på plana vägbanor.
Funktionen kan ha svårigheter att hålla korrekt
avstånd till framförvarande fordon vid körning i
branta utförslut – var då extra uppmärksam
och beredd att bromsa.
•
•
Pilot Assist* (s. 307)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 381)
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 262)
Körlägen (s. 432)
Använd inte Pilot Assist om bilen har tung last
eller med ett släpfordon kopplat till bilen.
OBS
Pilot Assist kan inte aktiveras om ett släpfordon, cykelhållare eller liknande ansluts
till bilens elsystem.
Körläge otillgängligt
Körläge Off Road kan inte väljas då Pilot
Assist är aktiverad.
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
316
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
Pilot Assist*85
Ett antal symboler och meddelanden gällande Pilot Assist kan visas via förardisplayen.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Grå rattsymbol
Indikerar deaktiverad styrassistans. När Pilot Assist ger styrassistans är ratten grön.
Symbol för händerna på ratten
Systemet kan inte detektera att föraren har händerna på ratten. Lägg händerna på ratten
och styr aktivt bilen.
Vindrutesensor
Rengör vindrutan framför kamera- och radarenhetens sensorer.
Sensor blockerad, se ägarmanual
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på
rattens högra knappsats.
Relaterad information
•
•
Pilot Assist* (s. 307)
Begränsningar för Pilot Assist* (s. 314)
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
85
Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.
* Tillval/tillbehör. 317
FÖRARSTÖD
Omkörningsassistans*
VARNING
Omkörningsassistans kan hjälpa föraren vid
omkörning av andra fordon. Funktionen kan
användas med adaptiv farthållare* eller Pilot
Assist*.
Då adaptiv farthållare eller Pilot Assist följer ett
annat fordon och föraren markerar en förestående omkörning med körriktningsvisaren86,
hjälper systemen till genom att accelerera
bilen mot framförvarande fordon, innan den
egna bilen hunnit över i omkörningsfilen.
Funktionen fördröjer därefter fartminskning för
att undvika för tidig inbromsning då bilen närmar sig ett långsammare fordon.
VARNING
Var uppmärksam på att denna funktion kan
aktiveras vid fler situationer än vid omkörning, som t.ex. då körriktningsvisare
används för att markera filbyte eller inför
avfart till annan väg – bilen kommer då att
kortvarigt accelerera.
86
318
Omkörningsassistans kan användas med
adaptiv farthållare* eller Pilot Assist*. Det
finns några förutsättningar för att omkörningsassistans ska kunna användas.
För att kunna aktivera omkörningsassistans
krävs att:
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna
funktion för att ta del av bl.a. dess
begränsningar, vilka föraren ska vara
medveten om innan funktionen
används.
•
det finns ett framförvarande fordon (målfordon)
•
egen bils aktuella hastighet är
minst 70 km/h (43 mph)
•
lagrad hastighet är tillräckligt hög för att
en säker omkörning ska kunna utföras.
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att
bilen framförs på ett säkert sätt, med
lämplig hastighet och med lämpligt
avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och
bestämmelser.
För att starta omkörningsassistans:
•
Funktionen är aktiv tills det omkörda fordonet
har passerats.
Använda omkörningsassistans
–
Aktivera körriktningsvisaren.
Använd vänster körriktningsvisare i en
vänsterstyrd bil eller höger i en högerstyrd
bil.
> Omkörningsassistans startas.
Relaterad information
•
•
•
•
Förarstödsystem (s. 262)
Använda omkörningsassistans (s. 318)
Adaptiv farthållare* (s. 298)
Pilot Assist* (s. 307)
Endast vid vänsterblink i vänsterstyrd bil, respektive blink åt höger i högerstyrd bil.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
VARNING
Föraren bör vara beredd på att vid plötsligt
förändrade villkor i samband med användande av omkörningsassistans kan funktionen i vissa lägen utföra en oönskad
acceleration.
Varning från förarstöd vid
kollisionsrisk
Förarstödsystemen adaptiv farthållare* och
Pilot Assist* kan varna föraren om avståndet
till framförvarande fordon plötsligt blir för
kort.
Somliga situationer bör därför undvikas,
som t.ex. om;
•
framförvarande fordon saktar ner innan
den egna bilen hunnit över till omkörningsfilen
•
•
trafiken i omkörningsfilen saktar ner
bil för högertrafik körs i ett land med
vänstertrafik (eller tvärtom).
Situationer av detta slag undviks genom att
tillfälligt sätta den adaptiva farthållaren eller
Pilot Assist i beredskapsläge.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Relaterad information
•
•
•
bilen närmar sig en avfart för att
svänga av åt samma håll som en
omkörning normalt sker
•
Omkörningsassistans* (s. 318)
Adaptiv farthållare* (s. 298)
Pilot Assist* (s. 307)
Beredskapsläge för adaptiv farthållare*
(s. 303)
Beredskapsläge för Pilot Assist* (s. 313)
VARNING
Förarstödssystemen varnar endast för fordon som dess radarenhet har upptäckt –
därför kan en varning utebli eller ske med
viss fördröjning. Invänta aldrig en varning
utan bromsa när det behövs.
Förarstödsystem (s. 262)
Adaptiv farthållare* (s. 298)
Pilot Assist* (s. 307)
Ljud och symbol för kollisionsvarning
Ljudsignal vid kollisionsrisk
Varningssymbol vid kollisionsrisk
Avståndsmätning med kamera- och radarenhet
Adaptiv farthållare och Pilot Assist använder
ca 40% av färdbromsens kapacitet. Om bilen
behöver bromsas kraftigare än vad förarstöden
klarar och föraren inte bromsar, aktiveras varningslampa och varningsljud för att uppmärksamma föraren om att ett omedelbart ingripande är nödvändigt.
* Tillval/tillbehör. 319
FÖRARSTÖD
Målbyte med förarstöd
VARNING
Förarstöden adaptiv farthållare* och Pilot
Assist* har i kombination med automatisk
växellåda en målbytesfunktionalitet i vissa
hastigheter.
När förarstöden följer ett annat fordon i
hastigheter över ca 30 km/h (20 mph) och
byter målfordon – från ett rörligt till ett
stillastående fordon – kommer förarstöden
att ignorera det stillastående fordonet och
istället accelerera till den lagrade hastigheten.
Målbyte
•
Ställ in lagrad hastighet för
förarstöd
Det går att ställa in lagrad hastighet för funktionerna fartbegränsare, farthållare, adaptiv
farthållare* och Pilot Assist*.
Föraren måste då själv ingripa och
bromsa.
Automatiskt beredskapsläge vid målbyte
Förarstöden kopplas ur och sätts i beredskapsläge:
•
Om framförvarande målfordon hastigt viker av kan
stillastående trafik finnas framför.
När förarstöden följer ett annat fordon i hastigheter under 30 km/h (20 mph) och byter målfordon – från ett rörligt till ett stillastående fordon – kommer förarstöden att bromsa för det
stillastående fordonet.
•
då hastigheten understiger 5 km/h
(3 mph) och förarstöden är osäkra på om
målobjektet är ett stillastående fordon
eller något annat objekt, t.ex. ett farthinder.
då hastigheten understiger 5 km/h
(3 mph) och framförvarande fordon viker
av så att förarstöden inte längre har ett
fordon att följa.
: Ökar lagrad hastighet
: Minskar lagrad hastighet
Lagrad hastighet
Relaterad information
•
•
•
320
Förarstödsystem (s. 262)
Adaptiv farthållare* (s. 298)
Pilot Assist* (s. 307)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
–
Ändra lagrad hastighet med korta tryck på
(1) eller
(2) eller
rattknapparna
genom att hålla dem intryckta.
•
Korta tryck: Varje tryck ändrar hastigheten i steg om +/– 5 km/h
(+/– 5 mph).
Tryck och håll: Släpp knappen när hastighetsindikatorn (3) markerar önskad
hastighet.
> Senast gjorda knapptryck lagras i
minnet.
•
Påverkan med gaspedalen
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck
(1), är det bilens aktuella
på rattknapp
hastighet vid knapptrycket som lagras, förutsatt att föraren håller foten på gaspedalen vid
knapptrycket.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex.
vid en omkörning, påverkar inte inställningen –
bilen återgår till senast lagrad hastighet när
gaspedalen släpps.
Observera att minsta programmerbara hastighet är 30 km/h (20 mph) – även om den klarar att följa ett annat fordon ner till stillastående, kan en lägre hastighet än 30 km/h
(20 mph) inte väljas/lagras.
Manuell växellåda
Förarstödfunktionerna kan följa ett annat fordon i hastigheter från 30 km/h (20 mph) upp
till 200 km/h (125 mph).
Pilot Assist kan ge styrassistans från 30 km/h
(20 mph) upp till 140 km/h (87 mph).
Minsta programmerbara hastighet är 30 km/h
(20 mph) – högsta är 200 km/h (125 mph).
Relaterad information
•
•
•
•
•
Förarstödsystem (s. 262)
Fartbegränsare (s. 289)
Farthållare (s. 295)
Adaptiv farthållare* (s. 298)
Pilot Assist* (s. 307)
Ställ in tidsavstånd till
framförvarande fordon
Det går att ställa in vilket tidsavstånd till
framförvarande fordon som ska hållas för
funktionerna adaptiv farthållare*, Pilot Assist*
och avståndsvarning*.
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i förardisplayen som
1–5 stycken horisontella
streck – ju fler streck desto
längre tidsavstånd. Ett streck
motsvarar ca 1 sekund till
framförvarande fordon, 5 streck motsvarar
ca 3 sekunder.
OBS
När symbolen i förardisplayen visar en bil
och en ratt, följer Pilot Assist ett framförvarande fordon med ett förvalt tidsavstånd.
Då endast en ratt visas, finns inget framförvarande fordon inom rimligt avstånd.
Möjlig hastighet
Automatisk växellåda
Förarstödfunktionerna kan följa ett annat fordon i hastigheter från stillastående upp till
200 km/h (125 mph).
Pilot Assist kan ge styrassistans från nära
stillastående upp till 140 km/h (87 mph).
}}
* Tillval/tillbehör. 321
FÖRARSTÖD
||
OBS
När symbolen i förardisplayen visar två
bilar, följer den adaptiva farthållaren framförvarande fordon med ett förvalt tidsavstånd.
För att kunna följa framförvarande bil på ett
mjukt och komfortabelt sätt, tillåter den adaptiva farthållaren tidsluckan att variera påtagligt
i vissa lägen. I låg fart, då avstånden blir korta,
ökar den adaptiva farthållaren tidsluckan
något.
Då endast en bil visas, finns inget framförvarande fordon inom rimligt avstånd.
Reglage för tidsavstånd.
Minska tidsavstånd
Öka tidsavstånd
Avståndsindikering
–
322
Tryck på rattknapp (1) eller (2) för att
minska eller öka tidsavstånd.
> Avståndsindikeringen (3) visar aktuellt
tidsavstånd.
Relaterad information
•
Körlägen vid användning av tidsavstånd till
fordon (s. 323)
•
•
•
Förarstödsystem (s. 262)
Adaptiv farthållare* (s. 298)
Pilot Assist* (s. 307)
OBS
•
Ju högre hastighet desto längre blir
avståndet i meter räknat, för ett givet
tidsavstånd.
•
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna enligt lokala trafikbestämmelser.
•
Om förarstöden inte verkar reagera
med en hastighetsökning vid aktivering, kan orsaken vara att tidsavståndet
till framförvarande fordon är kortare än
det förvalda tidsavståndet.
VARNING
•
Använd endast tidsavstånd som passar
aktuellt trafikförhållande.
•
Föraren bör vara medveten om att
korta tidsavstånd ger begränsad tid att
reagera och agera om en oförutsedd
trafiksituation uppstår.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Körlägen vid användning av
tidsavstånd till fordon
Automatisk bromsning med
förarstöd
Föraren kan välja olika körsätt för hur förarstöden ska hålla det förvalda tidsavståndet till
framförvarande fordon.
Valet görs via körlägesreglaget DRIVE MODE.
Förarstöden adaptiv farthållare* och Pilot
Assist* har en särskild bromsfunktion i långsam trafik och vid stillastående. I vissa situationer ansätts parkeringsbromsen för att hålla
bilen fortsatt still.
Välj ett av följande alternativ:
• Pure – Förarstöden fokuserar på god
bränsleekonomi vilket medför längre tidsavstånd till framförvarande fordon.
• Hybrid – Förarstöden fokuserar på att
följa inställt tidsavstånd till framförvarande
fordon så mjukt som möjligt.
• Power – Förarstöden fokuserar på att
följa inställt tidsavstånd till framförvarande
fordon mer direkt vilket i vissa fall kan
innebära kraftigare accelerationer och
inbromsningar.
Relaterad information
•
Ställ in tidsavstånd till framförvarande fordon (s. 321)
•
•
Förarstödsystem (s. 262)
Körlägen (s. 432)
VARNING
Förarstöd varnar endast för hinder som
dess radarenhet har upptäckt – därför kan
en varning utebli eller ske med viss fördröjning.
•
Bromsfunktion i långsamma köer och
vid stillastående
OBS
Vid korta stopp i samband med krypkörning i
långsam trafik eller vid trafikljus återupptas
körningen automatiskt om stoppen inte överstiger ca 3 sekunder – tar det längre tid innan
framförvarande fordon börjar rulla igen, ställs
förarstödsfunktionen i beredskapsläge med
automatisk bromsning.
–
Funktionen återaktiveras på ett av följande
sätt:
•
•
Tryck på rattknapp
.
Tryck ner gaspedalen.
> Funktionen återupptar följandet av
framförvarande fordon om det börjar
köra framåt inom ca 6 sekunder.
VARNING
En markant hastighetsökning kan följa när
hastigheten återupptas med rattknapp
.
Invänta aldrig en varning eller ingrepp
utan bromsa när det behövs.
Förarstöden kan hålla bilen stillastående i
högst 10 minuter – därefter ansätts parkeringsbromsen och funktionen kopplas ur.
Innan förarstöden kan återaktiveras, måste
parkeringsbromsen lossas.
Upphörande av automatisk bromsning
I vissa situationer avbryts automatisk bromsning vid stillastående och funktionen sätts i
beredskapsläge. Det innebär att bromsarna
släpper och bilen kan börja rulla – föraren
måste därför ingripa och själv bromsa för att
hålla bilen still.
Det kan ske i någon av följande situationer:
•
•
•
•
Föraren sätter foten på bromspedalen.
Parkeringsbromsen ansätts.
Växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge.
Föraren sätter adaptiv farthållare eller Pilot
Assist i beredskapsläge.
}}
* Tillval/tillbehör. 323
FÖRARSTÖD
||
Automatisk aktivering av
parkeringsbroms
Parkeringsbromsen ansätts om funktionen
håller bilen stilla med färdbromsen och:
•
Föraren öppnar dörren eller tar av sig
säkerhetsbältet.
•
Funktionen har hållit bilen stilla längre än
ca 10 minuter.
•
•
Bromsarna överhettats.
Föraren stänger av motorn.
Relaterad information
•
•
•
•
Förarstödsystem (s. 262)
Adaptiv farthållare* (s. 298)
Körfältsassistans
Uppgiften för körfältsassistans (LKA87) är att,
på motorvägar och liknande större leder,
hjälpa föraren reducera risken att bilen oavsiktligt lämnar eget körfält.
Körfältsassistans styr bilen tillbaka in i körfältet och/eller varnar föraren med vibrationer i
ratten.
Körfältsassistans är aktiv i hastighetsintervallet 65–200 km/h (40–125 mph) på vägar
med väl synliga sidolinjer.
På smala vägar kan funktionen bli otillgänglig
och sätts då i beredskapsläge. När vägen är
tillräckligt bred blir funktionen tillgänglig igen.
Körfältsassistans styr bilen tillbaka in i körfältet.
Pilot Assist* (s. 307)
Bromsfunktioner (s. 416)
Körfältsassistans varnar med rattvibrationer.
En kamera läser av vägens/körfältets sidolinjer.
Beroende av inställningar agerar körfältsassistans enligt följande:
• Styrhjälp aktiverad: Då bilen närmar sig
en sidolinje, kommer funktionen att aktivt
87
324
Lane Keeping Aid
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
styra bilen tillbaka in i körfältet med ett
svagt styrmoment i ratten.
• Varning aktiverad: Om bilen är på väg att
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna
funktion för att ta del av bl.a. dess
begränsningar, vilka föraren ska vara
medveten om innan funktionen
används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att
bilen framförs på ett säkert sätt, med
lämplig hastighet och med lämpligt
avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och
bestämmelser.
passera en sidolinje, varnas föraren med
vibrationer i ratten.
Det finns också ett alternativ där både styrhjälp och varning är aktiverade samtidigt.
OBS
Då körriktningsvisare/blinkers är påslagen
ger inte körfältsassistans någon styrning
eller varning.
Körfältsassistans ingriper inte
Körfältsassistans ingriper inte i skarp innerkurva.
I vissa fall tillåter körfältsassistans att sidolinjer korsas utan att ingripa med vare sig styrhjälp eller varning – t.ex. vid användning av
körriktningsvisare eller om bilen tillåts gena i
kurvor.
Händerna på ratten
För att styrhjälp med körfältsassistans ska
fungera måste föraren hålla händerna på
ratten, vilket systemet fortlöpande kontrollerar.
Om föraren inte håller händerna på ratten hörs en varningssignal och ett meddelande uppmanar föraren att
aktivt styra bilen:
• Lane Keeping Aid – Styr bilen
}}
325
FÖRARSTÖD
||
Följer föraren inte uppmaningen och börjar
styra, försätts funktionen i beredskapsläge och
detta meddelande visas:
• Lane Keeping Aid – I standby till
styrning aktiveras
Funktionen kommer sedan att vara otillgänglig
till dess föraren börjar styra bilen igen.
Aktivera eller deaktivera
körfältsassistans
Välj assistansalternativ för
körfältsassistans
Funktionen körfältsassistans (LKA88) är valbar – föraren kan välja att ha funktionen aktiverad eller deaktiverad.
Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i
centerdisplayens funktionsvy.
Föraren kan välja hur körfältsassistans
(LKA89) ska agera om bilen lämnar eget körfält.
1. Välj Inställningar My Car IntelliSafe
i centerdisplayens toppvy.
Relaterad information
•
•
•
•
Förarstödsystem (s. 262)
• Styrhjälp – föraren får styrhjälp utan
Aktivera eller deaktivera körfältsassistans
(s. 326)
•
Begränsningar för körfältsassistans
(s. 327)
GRÖN knappindikering – funktionen är
aktiverad.
• Varning – föraren blir enbart varnad
•
GRÅ knappindikering – funktionen är
deaktiverad.
• Båda – föraren får både varning genom
Symboler och meddelanden för körfältsassistans (s. 328)
Relaterad information
•
•
•
88
89
326
2. Vid Läge för Lane Keeping Aid, välj hur
funktionen ska agera:
Lane Keeping Aid
Lane Keeping Aid
Körfältsassistans (s. 324)
Välj assistansalternativ för körfältsassistans (s. 326)
Begränsningar för körfältsassistans
(s. 327)
varning.
genom rattvibrationer.
att ratten vibrerar och styrhjälp.
Relaterad information
•
Körfältsassistans (s. 324)
FÖRARSTÖD
Begränsningar för
körfältsassistans
I vissa krävande situationer kan körfältsassistans (LKA90) ha svårt att hjälpa föraren
på rätt sätt – då rekommenderas att funktionen stängs av.
Exempel på sådan situation kan vara:
Relaterad information
•
•
•
Körfältsassistans (s. 324)
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 262)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 381)
vägarbete
•
•
•
•
•
•
vinterväglag
dålig vägbeläggning
mycket sportigt körsätt
dåligt väder med reducerad sikt
vägar med otydliga eller obefintliga sidomarkeringar
•
kanter eller andra linjer än körfältets sidomarkeringar
•
då styrservon för hastighetsberoende rattmotstånd arbetar med reducerad effekt –
t.ex. vid kylning på grund av överhettning.
Funktionen kan inte detektera barriärer, räcken
eller liknande hinder vid sidan av körbanan.
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
90
Lane Keeping Aid
327
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
körfältsassistans
Ett antal symboler och meddelanden gällande körfältsassistans (LKA91) kan visas i
förardisplayen. Här följer några exempel.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Förarstödsfunktioner
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktasA.
Nedsatt funktionalitet Service erfordras
Vindrutesensor
Sensor blockerad, se ägarmanual
91
328
Lane Keeping Aid
Kamerans förmåga att läsa av körbanan framför bilen är reducerad.
FÖRARSTÖD
Symbol
Meddelande
Innebörd
Lane Keeping Aid
LKA styrhjälp fungerar inte om föraren inte håller händerna på ratten. Följ uppmaningen och styr bilen.
Styr bilen
Lane Keeping Aid
LKA är försatt i beredskapsläge till dess föraren börjar styra bilen igen.
I standby till styrning aktiveras
A
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på
rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår, kontakta verkstadA.
Relaterad information
•
•
•
Körfältsassistans (s. 324)
Displayvisning för körfältsassistans
(s. 330)
Begränsningar för körfältsassistans
(s. 327)
329
FÖRARSTÖD
Displayvisning för körfältsassistans
Otillgänglig
Körfältsassistans
visualiseras med en
symbol i förardisplayen för olika situationer.
Här följer några exempel på
symbolens utseende och vid
vilken situation den visas:
Tillgänglig
Otillgänglig – symbolens sidolinjer är GRÅ.
Körfältsassistans kan inte läsa av körfältets
sidolinjer, hastigheten är för låg eller vägen är
för smal.
Indikering av styrhjälp/varning
Tillgänglig – symbolens sidolinjer är VITA.
Körfältsassistans läser av körfältets ena eller
båda sidolinjer.
Styrhjälp/varning – symbolens sidolinjer är FÄRGADE.
Körfältsassistans indikerar att systemet varnar
och/eller försöker styra tillbaka bilen in i körfältet.
92
330
Lane Keeping Aid
Relaterad information
•
•
(LKA92)
Körfältsassistans (s. 324)
Begränsningar för körfältsassistans
(s. 327)
FÖRARSTÖD
Styrassistans vid kollisionsrisk
Funktionen Assistans vid kollisionsrisk kan
hjälpa föraren att reducera risken för att bilen
oavsiktligt lämnar körfältet och/eller kolliderar med ett annat fordon eller hinder genom
att aktivt styra bilen tillbaka in i körfältet och/
eller väja.
Funktionen består av dessa delfunktioner:
•
•
•
Styrassistans vid risk för avåkning
VARNING
•
•
Styrassistans vid risk för kollision med
mötande
Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån*
Efter ett automatiskt ingripande visar förardisplayen att så har skett med ett textmeddelande:
Assistans vid kollisionsrisk – Automatiskt
ingrepp
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna
funktion för att ta del av bl.a. dess
begränsningar, vilka föraren ska vara
medveten om innan funktionen
används.
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att
bilen framförs på ett säkert sätt, med
lämplig hastighet och med lämpligt
avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och
bestämmelser.
Relaterad information
•
•
•
•
Förarstödsystem (s. 262)
Aktivera eller deaktivera styrassistans vid
kollisionsrisk (s. 332)
Styrassistans vid risk för avåkning (s. 332)
Styrassistans vid risk för kollision med
mötande (s. 333)
•
Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån* (s. 334)
•
Begränsningar för styrassistans vid kollisionsrisk (s. 335)
•
Symboler och meddelanden för styrassistans vid kollisionsrisk (s. 336)
OBS
Det är alltid föraren som bestämmer hur
mycket bilen ska styra – bilen kan aldrig ta
kommandot.
* Tillval/tillbehör. 331
FÖRARSTÖD
Aktivera eller deaktivera
styrassistans vid kollisionsrisk
OBS
•
GRÖN knappindikering – funktionen är
aktiverad.
•
GRÅ knappindikering – funktionen är
deaktiverad.
Funktionen aktiveras automatiskt vid varje
motorstart93.
•
•
Styrassistans vid risk för avåkning
Styrassistans vid risk för kollision med
mötande
•
Styrassistans vid risk för påkörning
bakifrån*
•
•
När funktionen Assistans vid
kollisionsrisk deaktiveras, stängs samtliga
delfunktioner av:
Funktionen styrassistans är valbar – föraren
kan välja att ha den aktiverad eller deaktiverad.
Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i
centerdisplayens funktionsvy.
Styrassistans vid risk för avåkning
Styrassistans har några delfunktioner. Styrassistans vid risk för avåkning kan hjälpa föraren och reducera risken att bilen oavsiktligt
lämnar vägen genom att aktivt styra bilen tillbaka in på vägen igen.
Funktionen har två aktiveringsnivåer vid
ingrepp:
Trots möjligheten att stänga av funktionen
rekommenderas föraren att ha den aktiverad eftersom den i de flesta fall kan förbättra körsäkerheten.
Enbart styrassistans
Styrassistans med bromsingrepp
Enbart styrassistans
Relaterad information
•
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 331)
Begränsningar för styrassistans vid kollisionsrisk (s. 335)
Ingrepp med styrhjälp
93
332
På vissa marknader återaktiveras samma inställning som den vid motoravstängning.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Styrassistans med bromsingrepp
sätt, kommer en aktivering av funktionen att
hållas tillbaka.
Styrassistans vid risk för kollision
med mötande
Relaterad information
Styrassistans har några delfunktioner. Styrassistans vid risk för kollision med mötande kan
hjälpa en distraherad förare som inte observerar att bilen är på väg in i mötande körfält.
•
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 331)
Begränsningar för styrassistans vid kollisionsrisk (s. 335)
Ingrepp med styrhjälp och bromsning
Bromsingrepp hjälper i situationer då enbart
styrassistans inte räcker till. Bromskraften
anpassas automatiskt beroende på situationen
vid avåkningstillfället.
Funktionen är aktiv inom hastighetsintervallet
65–140 km/h (40–87 mph) på vägar med väl
synliga sidomarkeringar/-linjer.
En kamera läser av vägkanter och målade
sidomarkeringar. Om bilen är på väg att korsa
vägkanten styrs bilen tillbaka in på vägen och
om styringrepp inte är tillräckligt för att undvika avåkning, aktiveras även bromsingrepp.
Funktionen ingriper däremot inte med varken
styrassistans eller bromsingrepp om körriktningsvisaren används. Och om funktionen
detekterar att föraren kör bilen på ett aktivt
Funktionen kan assistera genom att väja tillbaka till
eget körfält.
Mötande fordon
Egen bil
Samtidigt som styringrepp aktiveras så aktiveras också kollisionvarning för förarstöd.
Bromspulsen som ingår i kollisionsvarningen
kommer dock inte att aktiveras.
Funktionen är aktiv inom hastighetsintervallet
60–140 km/h (37–87 mph) på vägar med väl
synliga sidomarkeringar/-linjer.
}}
333
FÖRARSTÖD
||
Om bilen är på väg att lämna eget körfält samtidigt som ett mötande fordon närmar sig, kan
funktionen hjälpa föraren styra tillbaka bilen in
i eget körfält.
Funktionen ingriper däremot inte med styrassistans om körriktningsvisaren används. Och
om funktionen detekterar att föraren kör bilen
på ett aktivt sätt, kommer en aktivering av
funktionen att hållas tillbaka.
Styrassistans vid risk för påkörning
bakifrån*
Styrassistans har några delfunktioner. Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån kan
hjälpa en distraherad förare som inte observerar att bilen är på väg att lämna eget körfält
samtidigt som ett annat fordon närmar sig
bakifrån eller finns i den döda vinkeln.
Relaterad information
•
•
•
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 331)
Även om föraren medvetet byter körfält med
aktiverad körriktningsvisare utan att observera
att ett annat fordon närmar sig, kan funktionen
hjälpa till.
Funktionen är aktiv inom hastighetsintervallet
60–140 km/h (37–87 mph) på vägar med väl
synliga sidomarkeringar/-linjer.
Lamporna i sidobackspeglarna blinkar samtidigt som styringrepp, oavsett om funktionen
BLIS94 är aktiverad eller inte.
Relaterad information
Varning från förarstöd vid kollisionsrisk
(s. 319)
•
•
•
Begränsningar för styrassistans vid kollisionsrisk (s. 335)
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 331)
BLIS* (s. 338)
Begränsningar för styrassistans vid kollisionsrisk (s. 335)
Funktionen kan assistera genom att styra tillbaka till
eget körfält.
Annat fordon i död vinkel
Egen bil
Om bilen är på väg att lämna eget körfält samtidigt som ett annat fordon finns i den döda
vinkeln eller ett snabbt fordon i angränsande
körfält närmar sig, kan funktionen hjälpa föraren styra tillbaka bilen in i eget körfält.
94
334
Blind Spot Information
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Begränsningar för styrassistans vid
kollisionsrisk
Funktionen kan ha begränsad funktionalitet i
vissa situationer och ingriper t.ex. inte i följande fall:
• för mindre fordon som t.ex. motorcyklar
•
om merparten av bilen nått in i det angränsande körfältet
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
Relaterad information
•
på vägar/körfält med otydliga eller obefintliga sidomarkeringar
•
•
•
•
utanför hastighetsintervallet
60–140 km/h (37–87 mph)
•
•
då styrservon för hastighetsberoende rattmotstånd arbetar med reducerad effekt –
t.ex. vid kylning på grund av överhettning.
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 331)
Styrassistans vid risk för avåkning (s. 332)
Styrassistans vid risk för kollision med
mötande (s. 333)
Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån* (s. 334)
Andra krävande situationer kan t.ex. vara:
•
•
•
•
•
•
vägarbete
vinterväglag
smala vägar
dålig vägbeläggning
mycket sportigt körsätt
dåligt väder med reducerad sikt.
I dessa krävande situationer kan funktionen ha
svårt att hjälpa föraren på rätt sätt – då
rekommenderas att den stängs av.
* Tillval/tillbehör. 335
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
styrassistans vid kollisionsrisk
Ett antal symboler och meddelanden gällande styrassistans kan visas i förardisplayen.
Här följer några exempel.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Assistans vid kollisionsrisk
I samband med att funktionen aktiveras visas ett meddelande till föraren om att systemet
har aktiverats.
Automatiskt ingrepp
Vindrutesensor
Sensor blockerad, se ägarmanual
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på
rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
336
Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 331)
Begränsningar för styrassistans vid kollisionsrisk (s. 335)
Kamerans förmåga att läsa av körbanan framför bilen är reducerad.
FÖRARSTÖD
Rear Collision Warning*95
VARNING
Warning96
Funktionen Rear Collision
(RCW)
kan hjälpa föraren undvika att bli påkörd bakifrån av upphinnande fordon.
Förare i bakomvarande fordon kan varnas för
närstående kollision genom att funktionen
blinkar intensivt med körriktningsvisarna.
•
Om funktionen vid hastighet under 30 km/h
(20 mph) beräknar att den egna bilen riskerar
att bli påkörd bakifrån kan bältesförsträckare
sträcka säkerhetsbälten i framsätet. Vid kollision aktiveras också Whiplash Protection
System.
•
Strax innan en påkörning bakifrån inträffar kan
funktionen även aktivera färdbromsen för att
reducera den egna bilens acceleration framåt i
kollisionsögonblicket. Färdbromsen aktiveras
dock enbart om den egna bilen är stillastående. Färdbromsen släpper omedelbart om
gaspedalen trycks ned.
•
Funktionen aktiveras automatiskt vid varje
motorstart.
95
96
97
Varning för kollision bakifrån.
Funktionen finns inte på alla marknader.
Varning för kollision bakifrån.
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna
funktion för att ta del av bl.a. dess
begränsningar, vilka föraren ska vara
medveten om innan funktionen
används.
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att
bilen framförs på ett säkert sätt, med
lämplig hastighet och med lämpligt
avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och
bestämmelser.
Begränsningar för Rear Collision
Warning*97
I vissa fall kan Rear Collision Warning (RCW)
ha svårt att hjälpa föraren vid kollisionsrisk.
Det kan t.ex. vara om:
•
bakifrån upphinnande fordon upptäcks
sent
•
bakifrån upphinnande fordon byter körfält i
ett sent skede
•
ett släpfordon, cykelhållare eller liknande
ansluts till bilens elsystem – då deaktiveras funktionen automatiskt.
OBS
På vissa marknader varnar RCW inte med
körriktningsvisarna på grund av lokala trafikbestämmelser – i sådana fall är den
delen av funktionen därför deaktiverad.
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 262)
•
Whiplash Protection System (s. 43)
Begränsningar för Rear Collision Warning*
(s. 337)
}}
* Tillval/tillbehör. 337
FÖRARSTÖD
||
OBS
Varning med körriktningsvisarna för Rear
Collision Warning* deaktiveras om varningsavståndet för kollisionsvarning i funktionen City Safety är inställt på den lägsta
nivån "Sen".
BLIS*
Funktionen BLIS98 är avsedd att hjälpa föraren upptäcka fordon snett bakom och vid
sidan av egen bil, för att ge föraren stöd i tät
trafik på vägar med flera körfält i samma riktning.
Funktionerna med bältesförsträckning och
bromsning är dock fortsatt aktiva.
OBS
Princip för BLIS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
Zon i död vinkel
Zon för snabbt upphinnande fordon
Relaterad information
•
•
•
98
338
Rear Collision Warning* (s. 337)
Ställa in varningsavstånd för City Safety
(s. 272)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 381)
Systemet är konstruerat för att reagera då:
BLIS-lampans placering
BLIS är en förarhjälp avsedd att varna för:
•
•
fordon i den döda vinkeln
snabbt upphinnande fordon i vänster och
höger körfält närmast egen bil.
•
•
egen bil blir omkört av andra fordon
egen bil blir snabbt upphunnet av annat
fordon.
När BLIS upptäcker ett fordon inom zon 1,
eller ett snabbt upphinnande fordon i zon 2,
lyser indikeringslampan vid respektive ytterbackspegel med fast sken. Om föraren i det
läget aktiverar körriktningsvisaren åt den sida
som varningen ges, kommer indikeringslampan att övergå från fast sken till att blinka
med ett mer intensivt ljus.
Blind Spot Information
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
BLIS är aktiv när det egna fordonet har en
hastighet över 10 km/h (6 mph).
VARNING
Om passerande fordon kör mer än 15 km/h
(9 mph) fortare än det egna fordonet så kommer BLIS inte att reagera.
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna
funktion för att ta del av bl.a. dess
begränsningar, vilka föraren ska vara
medveten om innan funktionen
används.
OBS
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att
bilen framförs på ett säkert sätt, med
lämplig hastighet och med lämpligt
avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och
bestämmelser.
Relaterad information
•
•
•
•
99
Förarstödsystem (s. 262)
Aktivera eller deaktivera BLIS
Funktionen BLIS99 kan aktiveras eller deaktiveras.
Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i
centerdisplayens funktionsvy.
•
GRÖN knappindikering – funktionen är
aktiverad.
•
GRÅ knappindikering – funktionen är
deaktiverad.
Om BLIS är aktiverat vid motorstart, bekräftas
funktionen av att ytterspeglarnas indikeringslampor blinkar en gång.
Är BLIS deaktiverat vid motoravstängning är
det fortsatt avstängt efter påföljande motorstart och ingen indikeringslampa tänds.
Relaterad information
•
•
BLIS* (s. 338)
Begränsningar för BLIS (s. 340)
Aktivera eller deaktivera BLIS (s. 339)
Begränsningar för BLIS (s. 340)
Meddelanden för BLIS (s. 341)
Blind Spot Information
* Tillval/tillbehör. 339
FÖRARSTÖD
Begränsningar för BLIS
VARNING
Funktionen BLIS100 kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
•
•
BLIS fungerar inte när bilen backas.
OBS
Funktionen använder bilens radarenheter
vilka har vissa generella begränsningar.
Relaterad information
•
•
BLIS* (s. 338)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 381)
Håll markerad yta ren – både på bilens vänstra och
högra sida101.
Exempel på begränsningar:
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra varningar.
•
Funktionen BLIS deaktiveras automatiskt
om ett släpfordon, cykelhållare eller liknande ansluts till bilens elsystem.
•
För god prestanda av BLIS bör cykelhållare, bagagehållare eller liknande inte
monteras på bilens dragkrok.
100Blind Spot Information
101 OBS! Bilden är schematisk
340
– detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Meddelanden för BLIS
Ett antal meddelanden gällande BLIS102 kan
visas i förardisplayen. Här följer några exempel.
Meddelande
Innebörd
Dolda vinkeln sensor
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktasA.
Service erfordras
Dolda vinkeln sens. av
BLIS och CTA B har deaktiverats då ett släpfordon har anslutits till bilens elsystem.
Släpvagn kopplad
A
B
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Cross Traffic Alert*
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
-knappen, belägen i centrum på
tryck på
rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår, kontakta verkstadA.
Relaterad information
•
•
BLIS* (s. 338)
Cross Traffic Alert* (s. 344)
102 Blind
Spot Information
* Tillval/tillbehör. 341
FÖRARSTÖD
Driver Alert Control
VARNING
Funktionen Driver Alert Control (DAC) är
avsedd att hjälpa föraren bli uppmärksammad på att denne börjar få ett vingligt körbeteende, t.ex. om föraren är distraherad eller
håller på att somna.
DAC har som mål att upptäcka ett långsamt
försämrat körbeteende och är i första hand
ämnad att användas på större vägar. Funktionen är inte avsedd för stadstrafik.
Funktionen aktiveras när hastigheten överstiger 65 km/h (40 mph) och förblir aktiv så
länge hastigheten är över 60 km/h (37 mph).
Ett larm från Driver Alert Control bör tas på
största allvar eftersom en sömnig förare
ofta inte själv observerar sitt tillstånd.
Vid larm eller känsla av trötthet:
•
Stanna bilen på ett säkert sätt snarast
och vila.
Studier har visat att det är lika farligt att
köra vid trötthet som under påverkan av
alkohol eller andra stimulantia.
Bilen framförs oberäkneligt i körfältet.
Om körbeteendet blir påtagligt vingligt larmas föraren
med denna symbol i förardisplayen kombinerat med en
ljudsignal och textmeddelandet Dags att ta en paus.
Är bilen utrustad med Sensus Navigation* och
har funktionen Guide till rastplats aktiverad,
visas även förslag på lämplig plats för en paus.
Varningen upprepas efter en stund om inte
körbeteendet förbättrats.
DAC läser bilens placering i körfältet.
En kamera läser av vägbanans sidomarkeringar och jämför vägens sträckning med förarens rattrörelser.
342
VARNING
Driver Alert Control ska inte användas för
att förlänga ett körpass utan föraren bör
planera in pauser med jämna mellanrum
och se till att vara utvilad.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna
funktion för att ta del av bl.a. dess
begränsningar, vilka föraren ska vara
medveten om innan funktionen
används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att
bilen framförs på ett säkert sätt, med
lämplig hastighet och med lämpligt
avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och
bestämmelser.
Aktivera eller deaktivera Driver
Alert Control
Välj guide till rastplats vid varning
från Driver Alert Control
Funktionen Driver Alert Control (DAC) kan
aktiveras eller deaktiveras.
1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
I bil utrustad med Sensus Navigation* kan
föraren aktivera en guide som automatiskt
kan föreslå en lämplig rastplats i samband
med att Driver Alert Control (DAC) varnar.
Det är möjligt att välja om funktionen Guide
till rastplats ska vara aktiverad eller deaktiverad.
2. Välj My Car
IntelliSafe
Driver Alert.
3. Markera eller avmarkera
Trötthetsvarning för att aktivera alternativt deaktivera funktionen.
Relaterad information
•
•
Driver Alert Control (s. 342)
Begränsningar för Driver Alert Control
(s. 344)
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2. Välj My Car
IntelliSafe
Driver Alert.
3. Markera eller avmarkera Guide till
rastplats för att aktivera alternativt deaktivera funktionen.
Relaterad information
•
•
Driver Alert Control (s. 342)
Begränsningar för Driver Alert Control
(s. 344)
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 262)
•
Välj guide till rastplats vid varning från
Driver Alert Control (s. 343)
•
Begränsningar för Driver Alert Control
(s. 344)
Aktivera eller deaktivera Driver Alert
Control (s. 343)
* Tillval/tillbehör. 343
FÖRARSTÖD
Begränsningar för Driver Alert
Control
Funktionen Driver Alert Control (DAC) kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
I vissa fall kan systemet varna trots att förarens körbeteende inte har försämrats, t.ex:
•
•
vid starka sidovindar
på spårig vägbeläggning.
Cross Traffic Alert*103
Cross Traffic Alert (CTA) är ett kompletterande förarstöd till BLIS104 avsedd att hjälpa
föraren upptäcka korsande trafik bakom bilen
då den backas.
Delfunktionen auto-broms kan hjälpa föraren
att stoppa bilen om risk för kollision föreligger, med ett ej observerat fordon.
Om CTA upptäcker att något närmar sig från
sidan indikeras detta med:
•
en ljudsignal – ljudet hörs i vänster eller
höger högtalare beroende av från vilket
håll objektet närmar sig.
•
en tänd ikon i bildskärmens
Parkeringshjälp-grafik.
•
en ikon i parkeringshjälpkamerans toppvy.
VARNING
I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas trots förarens trötthet – t.ex. vid
användning av funktionen Pilot Assist* –
med påföljd att föraren då inte får någon
varning från DAC.
Därför är det mycket viktigt att alltid stanna
och ta en paus vid minsta känsla av trötthet, oavsett om funktionen har varnat eller
inte.
OBS
Funktionen använder bilens kamera- och
radarenheter vilka har vissa generella
begränsningar.
Relaterad information
•
•
Driver Alert Control (s. 342)
CTA är konstruerat för att i första hand upptäcka fordon – i gynnsamma fall kan även
mindre föremål som cyklar samt fotgängare
upptäckas.
Funktionen är endast aktiv om bilen rullar
bakåt eller om växellådans backläge har valts.
Tänd ikon för Cross Traffic Alert i bildskärmens
Parkeringshjälp-grafik.
Om föraren inte uppmärksammar varningen
från CTA och en kollision är oundviklig, träder
funktionen auto-broms in för att stanna bilen
varefter förardisplayen visar ett förklarande
textmeddelande om varför bilen bromsades.
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 381)
103Varning
344
Exempel på område där CTA kan hjälpa föraren att
uppfatta hinder vid backning.
för korsande trafik då bilen backas.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
VARNING
•
•
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna
funktion för att ta del av bl.a. dess
begränsningar, vilka föraren ska vara
medveten om innan funktionen
används.
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att
bilen framförs på ett säkert sätt, med
lämplig hastighet och med lämpligt
avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och
bestämmelser.
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 262)
•
Begränsningar för Cross Traffic Alert*
(s. 346)
•
Meddelanden för Cross Traffic Alert*
(s. 347)
Aktivera eller deaktivera Cross
Traffic Alert*105
•
•
BLIS* (s. 338)
Föraren kan välja att stänga av funktionen
Cross Traffic Alert (CTA).
Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i
centerdisplayens funktionsvy.
Parkeringshjälp* (s. 348)
•
GRÖN knappindikering – funktionen är
aktiverad.
•
GRÅ knappindikering – funktionen är
deaktiverad.
Funktionen aktiveras automatiskt efter varje
motorstart.
Relaterad information
•
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 344)
Begränsningar för Cross Traffic Alert*
(s. 346)
Meddelanden för Cross Traffic Alert*
(s. 347)
Aktivera eller deaktivera Cross Traffic
Alert* (s. 345)
104 Blind Spot Information
105 Varning för korsande trafik
då bilen backas.
* Tillval/tillbehör. 345
FÖRARSTÖD
Begränsningar för Cross Traffic
Alert*106
Då den egna bilen långsamt backas, ändras
dock vinkeln i förhållande till fordonet/föremålet som skymmer varvid den blinda sektorn
snabbt minskar.
Funktionen Cross Traffic Alert (CTA) med
auto-broms kan ha begränsad funktionalitet i
vissa situationer. Bromsingrepp är aktivt i
hastigheter under 15 km/h.
Exempel på ytterligare begränsningar
• Delfunktionen auto-broms detekterar
enbart fordon i rörelse och kan därför inte
"se" och bromsa för t.ex. stillastående hinder, en cyklist eller en fotgängare.
VARNING
Delfunktionen auto-broms kan enbart
detektera och bromsa för andra fordon i
rörelse – inte för t.ex. stillastående hinder,
en cyklist eller en fotgängare.
CTA har en viss begränsning – CTA-sensorerna kan t.ex. inte "se" igenom andra parkerade fordon eller skymmande föremål.
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra varningar.
•
CTA deaktiveras automatiskt om ett släpfordon, cykelhållare eller liknande ansluts
till bilens elsystem.
•
För god prestanda av CTA bör cykelhållare, bagagehållare eller liknande inte
monteras på bilens dragkrok.
Bilen står långt in i en parkeringsficka.
Här följer några exempel på när CTA:s "synfält" från början kan vara begränsat och annalkande fordon därför inte kan upptäckas förrän
de är mycket nära:
OBS
Funktionen använder bilens radarenheter
vilka har vissa generella begränsningar.
I en vinklad parkeringsficka kan CTA vara helt "blind"
åt ena sidan.
Blind CTA-sektor.
Sektor där CTA kan detektera/"se".
106Varning
346
Relaterad information
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 344)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 381)
för korsande trafik då bilen backas.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Meddelanden för Cross Traffic
Alert*107
Ett antal meddelanden gällande Cross Traffic
Alert (CTA) kan visas i förardisplayen. Här följer några exempel.
Meddelande
Innebörd
Dolda vinkeln sensor
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktasA.
Service erfordras
Dolda vinkeln sens. av
BLISB och CTA har deaktiverats då ett släpfordon har anslutits till bilens elsystem.
Släpvagn kopplad
A
B
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Blind Spot Information System
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på
rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår, kontakta verkstadA.
Relaterad information
•
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 344)
BLIS* (s. 338)
Begränsningar för Cross Traffic Alert*
(s. 346)
107 Varning
för korsande trafik då bilen backas.
* Tillval/tillbehör. 347
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälp*
(PAS108)
Funktionen parkeringshjälp
använder sensorer för att hjälpa föraren vid
manövrering i trånga utrymmen genom att
indikera avstånd till hinder med ljudsignaler
kombinerat med grafik i centerdisplayen.
Ju kortare avstånd till hindret, desto tätare
ljuder signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas automatiskt.
VARNING
Ljudsignal för hinder framåt och åt sidorna är
aktiv då bilen är i rörelse men upphör efter att
bilen varit stillastående ca 2 sekunder. Ljudsignal för hinder bakåt är aktiv även då bilen
står still.
Vid avstånd inom ca 30 cm (1 ft) till ett hinder
bakom eller framför bilen är tonen konstant
och aktivt sensorfält närmast bilsymbolen är
fylld.
Vid avstånd inom ca 25 cm (0,8 ft) till ett hinder åt sidorna är tonen intensivt pulserande
och aktivt sektorfält skiftar färg från ORANGE
till RÖD.
Bildskärmsvy med hinderzoner och sensorsektorer.
Centerdisplayen visar en översiktsbild med
förhållandet mellan bilen och upptäckta hinder.
Markerad sektor indikerar var hindret befinner
sig. Ju närmare bilsymbolen är en markerad
sektorruta framåt/bakåt, desto kortare är
avståndet mellan bilen och upptäckt hinder.
Sidosektorerna ändrar färg då avståndet minskar mellan bilen och ett objekt.
108Park
348
Parkeringshjälpens ljudnivå kan justeras under
pågående ljudsignal med mittkonsolens [>II]vred. Justering kan även göras i toppvyns
menyalternativ Inställningar.
OBS
Förutom i sektor närmast bilsymbolen, ges
ljudvarningar bara för objekt vilka befinner
sig direkt i bilens färdväg.
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna
funktion för att ta del av bl.a. dess
begränsningar, vilka föraren ska vara
medveten om innan funktionen
används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att
bilen framförs på ett säkert sätt, med
lämplig hastighet och med lämpligt
avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och
bestämmelser.
Relaterad information
•
•
Förarstödsystem (s. 262)
•
Aktivera eller deaktivera parkeringshjälp*
(s. 350)
Parkeringshjälp framåt, bakåt och utmed
sidorna* (s. 349)
Assist System
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
•
Symboler och meddelanden för parkeringshjälp (s. 352)
Parkeringshjälp framåt, bakåt och
utmed sidorna*
•
Begränsningar för parkeringshjälp
(s. 351)
Parkeringshjälp (PAS109) har olika beteende
beroende på vilken del av bilen som närmar
sig ett hinder.
Framåt
OBS
Parkeringshjälpen deaktiveras när parkeringsbromsen används eller P-läge väljs i
bil med automatisk växellåda.
VIKTIGT
Vid montering av extraljus: Tänk på att
dessa inte får skymma sensorerna – extraljusen kan då uppfattas som hinder.
Bakåt
Varningssignal har en konstantton vid mindre än
ca 30 cm (1 ft) kvar till ett hinder.
Parkeringshjälpens främre sensorer aktiveras
automatiskt vid motorstart. De är aktiva vid
hastigheter under 10 km/h (6 mph).
Mätområdet når ut ca 80 cm (2,5 ft) framför
bilen.
Varningssignal har en konstantton vid mindre än
ca 30 cm (1 ft) kvar till ett hinder.
Sensorerna bakåt aktiveras om bilen rullar
bakåt utan ilagd växel eller då växelspaken förs
till backläge.
109Park
Assist System
}}
* Tillval/tillbehör. 349
FÖRARSTÖD
||
Mätområdet når ut ca 1,5 meter (5 ft) bakom
bilen.
Mätområdet är ca 25 cm (0,8 ft) ut från
sidorna.
Aktivera eller deaktivera
parkeringshjälp*
Vid backning med en till bilens elsystem elektriskt ansluten släpvagn, deaktiveras parkeringshjälpen bakåt automatiskt.
Sidosensorernas detekteringsområde ökar
dock markant då framhjulens styrvinkel ökas
och vid rattutslag kan hinder upp till
ca 90 cm (3 ft) snett bakom eller framför bilen
upptäckas.
Funktionen parkeringshjälp (PAS110) kan aktiveras eller deaktiveras.
Parkeringshjälpens front- och sidosensorer
aktiveras automatiskt vid motorstart och sensorerna bakåt aktiveras om bilen rullar bakåt
eller då backväxeln väljs.
OBS
Vid backning med t.ex. släpvagn eller
cykelhållare på dragkroken – utan Volvo
original släpvagnskablage – kan parkeringshjälpen behöva stängas av manuellt för
att sensorerna inte ska reagera på dessa.
Relaterad information
•
•
Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i
centerdisplayens funktionsvy.
Parkeringshjälp* (s. 348)
Sensorfält för parkeringshjälp (s. 358)
Utmed sidorna
•
GRÖN knappindikering – funktionen är
aktiverad.
•
GRÅ knappindikering – funktionen är
deaktiverad.
I bil utrustad med parkeringshjälpkamera* kan
parkeringshjälp även aktiveras eller deaktiveras från respektive kameravy.
Relaterad information
•
•
Varningssignalen pulserar intensivt vid mindre än
ca 25 cm (0,8 ft) kvar till ett hinder .
Parkeringshjälp* (s. 348)
Begränsningar för parkeringshjälp
(s. 351)
Parkeringshjälpens sidosensorer aktiveras
automatiskt vid motorstart. De är aktiva vid
hastigheter under 10 km/h (6 mph).
350
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Begränsningar för parkeringshjälp
Funktionen parkeringshjälp (PAS111) kan inte
detektera allt i samtliga situationer och kan
därför ha begränsad funktionalitet i vissa fall.
Följande exempel på begränsningar för parkeringshjälp bör en förare vara medveten om:
VARNING
•
Parkeringssensorerna har döda/blinda
vinklar där hinder inte kan upptäckas.
•
Var särskilt uppmärksam på människor
och djur som befinner sig nära bilen.
•
Tänk på att bilens front kan svänga ut
mot mötande trafik under parkeringsmanövern.
VARNING
Var extra uppmärksam vid
körning bakåt då denna
symbol visas när ett släpfordon, en cykelhållare
eller liknande är tillkopplat
och elektriskt anslutet till
bilen.
VIKTIGT
VIKTIGT
Föremål som t.ex. kedjor, tunna blanka
stolpar eller låga hinder kan hamna i ”signalskugga” och då tillfälligt inte uppfattas
av sensorerna – den pulserande tonen kan
då oväntat upphöra istället för att övergå
till förväntad konstantton.
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler vilka orsakas av externa ljudkällor
med samma ultraljudfrekvenser som systemet arbetar med.
Exempel på sådana källor är signalhorn,
våta däck på asfalt, pneumatiska bromsar,
avgasljud från motorcyklar, etc.
Sensorerna kan inte upptäcka höga objekt,
t.ex. utstickande lastbryggor.
•
Var i sådana här situationer extra uppmärksam och manövrera/förflytta bilen
särskilt långsamt eller avbryt pågående
parkeringsmanöver – hög risk för
skada på fordon eller andra föremål
kan föreligga eftersom information från
sensorerna inte alltid är tillförlitlig vid
sådana situationer.
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick
när funktionen mäter avstånd till objekt
bakom bilen.
Relaterad information
•
Parkeringshjälp* (s. 348)
Symbolen indikerar att parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda och varnar då
inte för några hinder.
110 Park
111 Park
Assist System
Assist System
* Tillval/tillbehör. 351
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
parkeringshjälp
Symboler och meddelanden för parkeringshjälp (PAS112) kan visas i förar- och/eller centerdisplayen. Här följer några exempel.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda och därför presenteras inga akustiska
varningar för hinder/objekt.
Parkeringshjälp
Sensorer blockerade, rengöring
behövs
Parkeringshjälp
En eller flera av funktionens sensorer är blockerade – kontrollera och åtgärda snarast
möjligt.
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktasA.
Ej tillgänglig Service erfordras
A
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på
rattens högra knappsats.
Relaterad information
•
•
Parkeringshjälp* (s. 348)
Begränsningar för parkeringshjälp (s. 351)
Om ett meddelande kvarstår, kontakta verkstadA.
112 Park
352
Assist System
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälpkamera*
Linjer – aktiverar/deaktiverar hjälplinjer
(PAC113)
Parkeringskameran
kan hjälpa föraren vid manövrering i trånga utrymmen
genom att indikera hinder med kamerabild
och grafik i centerdisplayen.
Parkeringskamera är en stödfunktion som
aktiveras automatiskt när backväxeln väljs eller
manuellt via centerdisplayen.
Dragkrok* – aktiverar/deaktiverar hjälplinje för dragkrok*116
CTA* – aktiverar/deaktiverar Cross Traffic
Alert
Föremål/hinder kan vara närmare bilen än de
upplevs vara på bildskärmen.
VARNING
•
Parkeringssensorerna har döda/blinda
vinklar där hinder inte kan upptäckas.
•
Var särskilt uppmärksam på människor
och djur som befinner sig nära bilen.
•
Tänk på att bilens front kan svänga ut
mot mötande trafik under parkeringsmanövern.
Exempel på kameravy.
Zoom114 – zooma in/ut
360°-vy* – aktiverar/deaktiverar samtliga
kameror
PAS115 – aktiverar/deaktiverar parkeringshjälpsensorer
113 Park Assist Camera
114 Vid inzoomning släcks hjälplinjer.
115 Park Assist System
116 Ej tillgänglig för alla modeller och
marknader.
}}
* Tillval/tillbehör. 353
FÖRARSTÖD
||
VARNING
•
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna
funktion för att ta del av bl.a. dess
begränsningar, vilka föraren ska vara
medveten om innan funktionen
används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att
bilen framförs på ett säkert sätt, med
lämplig hastighet och med lämpligt
avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och
bestämmelser.
•
Symboler och meddelanden för parkeringshjälpkamera (s. 361)
Parkeringshjälpkamerornas
placering och upptagningsområde*
•
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 381)
•
•
Parkeringshjälp* (s. 348)
Parkeringshjälpkamerorna (PAC117) kan visa
en sammansatt 360°-vy samt en separat vy
för de fyra respektive kamerorna: bakre,
främre, vänster eller höger kameravy.
Cross Traffic Alert* (s. 344)
Relaterad information
354
•
•
Förarstödsystem (s. 262)
•
Hjälplinjer för parkeringshjälpkamera*
(s. 356)
•
•
Sensorfält för parkeringshjälp (s. 358)
Parkeringshjälpkamerornas placering och
upptagningsområde* (s. 354)
Aktivera parkeringshjälpkamera (s. 359)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Vilken av kamerorna som är
aktiv, indikeras med en kamerasymbol på centerdisplayens
bilsymbol.
360°-vy*
Föremål på centerdisplayen kan upplevas luta
något – detta är normalt.
Framåt
Är bilen även utrustad med
Parkeringshjälp* illustreras
avstånd till upptäckta hinder med fält i olika
färger.
Kamerorna kan aktiveras automatiskt eller
manuellt.
Bakåt
Parkeringskamerornas "synfält" med dess ungefärliga täckområde.
Funktionen 360°-vy aktiverar samtliga parkeringskameror varvid bilens fyra sidor visas
samtidigt i centerdisplayen, vilket hjälper föraren att observera vad som finns runt bilen vid
manövrering i låga hastigheter.
Parkeringskameran framåt är placerad i grillen.
Frontkameran kan vara till hjälp vid utfart med
begränsad sikt åt sidorna, t.ex. utkörning från
ett garage. Den är aktiv i hastigheter upp till
25 km/h (16 mph) – därefter släcks frontkameran.
Från 360°-vyn kan varje kameravy aktiveras
separat:
•
Tryck på bildskärmen för önskad kameras
"synfält" – t.ex. på ytan framför/ovanför
frontkameran.
Kameran bakåt är placerad ovanför registreringsskylten.
Om bilen inte uppnår 50 km/h (30 mph) och
hastigheten sjunker under 22 km/h (14 mph)
inom 1 minut efter att frontkameran släckts,
återaktiveras kameran.
Kameran bakåt visar ett brett område bakom
bilen. För vissa modeller kan även en del av
stötfångaren synas samt eventuell dragkrok.
117
Park Assist Camera
}}
* Tillval/tillbehör. 355
FÖRARSTÖD
||
Sidorna
Hjälplinjer för
parkeringshjälpkamera*
vid fickparkering, backning i trånga utrymmen
och vid påkoppling av släpfordon.
Parkeringshjälpkamerorna (PAC118) visar med
linjer på bildskärmen var bilen befinner sig i
förhållande till omgivningen.
Linjerna på skärmen projiceras som om de
befann sig i markplan bakom bilen och är
direkt beroende av rattutslaget, vilket gör att
föraren kan se den väg bilen kommer att ta –
även då bilen svänger.
Hjälplinjerna inkluderar bilens mest utstickande detaljer, t.ex. dragkrok, ytterbackspeglar
och hörn.
OBS
Sidokamerorna är placerade i respektive ytterbackspegel.
•
Vid backning med släpfordon som inte
är elektriskt kopplad till bilen visar bildskärmens hjälplinjer den väg bilen
kommer att ta – inte släpfordonets.
•
Bildskärmen visar inga hjälplinjer när
en släpvagn är elektriskt ansluten till
bilens elsystem.
•
Hjälplinjer visas inte vid inzoomning.
Sidokamerorna kan visa vad som finns utmed
respektive sida av bilen.
Relaterad information
•
•
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 353)
Aktivera parkeringshjälpkamera (s. 359)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 381)
Exempel på hjälplinjer
Hjälplinjer visar tänkt bana för bilens yttermått
med aktuellt rattutslag – detta kan underlätta
118 Park
356
Assist Camera
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
VIKTIGT
•
Tänk på att med kameravy bakåt vald,
visar bildskärmen endast området
bakom bilen – var då uppmärksam på
bilens sidor och front när ratten vrids
vid backning.
•
Samma sak gäller omvänt – var observant på vad som händer med bilens
bakre delar då den främre kameravyn
är vald.
•
Observera att hjälplinjerna visar den
kortaste vägen – var därför extra uppmärksam på att bilens sidor inte går
mot/över något då ratten vrids vid körning framåt eller att bilens front sveps
mot/över något då ratten vrids vid
backning.
Hjälplinjer i 360°-vy*
Hjälplinje för dragkrok*
360°-vy med hjälplinjer
Med 360°-vy visas hjälplinjer – beroende på
körriktning – bakom, framför och vid sidan av
bilen:
•
•
Vid körning framåt: Frontlinjer
Vid backning: Sidolinjer och backlinjer
Med front- eller backkamera vald, visas hjälplinjerna oberoende av bilens körriktning.
Med en sidokamera vald, visas hjälplinjer
endast vid backning.
Dragkrok med hjälplinje
Dragkrok – aktivera hjälplinje för dragkrok.
Zoom – zooma in/ut.
Kameran kan med fördel användas vid tillkoppling av ett släpfordon genom att visa en
hjälplinje för dragkrokens tänkta "bana" mot
släpfordonet.
}}
* Tillval/tillbehör. 357
FÖRARSTÖD
||
1.
Tryck på Dragkrok (1).
> Hjälplinjen för dragkrokens tänkta
"bana" visas – samtidigt släcks bilens
hjälplinjer.
Hjälplinjer för både bil och dragkrok kan
inte visas samtidigt.
Sensorfält för parkeringshjälp
Är bilen utrustad med parkeringshjälp
(PAS119) visas avståndet i parkeringshjälpkamerans (PAC120) 360°-vy med färgade fält för
varje sensor som registrerar ett hinder.
Sensorfält bakåt och framåt
2. Tryck på Zoom (2) vid behov av noggrann
manövrering.
> Kameranvyn zoomas in.
Relaterad information
•
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 353)
Parkeringshjälpkamerornas placering och
upptagningsområde* (s. 354)
•
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 381)
•
Dragkrok* (s. 450)
Fältens färg för sensorerna bakåt och framåt
ändras med minskande avstånd till hindret –
från GULT, via ORANGE mot RÖTT.
Fältfärg bakåt
Avstånd i meter (fot)
Gul
0,6–1,5 (2,0–4,9)
Orange
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Röd
0–0,3 (0–1,0)
Fältfärg framåt
Avstånd i meter (fot)
Gul
0,6–0,8 (2,0–2,6)
Orange
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Röd
0–0,3 (0–1,0)
Vid RÖDA sensorfält övergår den pulserande
ljudsignalen till konstantton.
Bildskärmen kan visa färgade sensorfält på bilsymbolen.
119 Park
120 Park
358
Assist System
Assist Camera
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Sensorfält åt sidorna
Varningssignaler är beroende av bilens tänkta
bana. Vid rattutslag kan varning därför komma
också för hinder snett framför eller snett
bakom bilen, inte bara rakt framför eller rakt
bakom.
Sidofältens färg ändras med minskande
avstånd till hindret – från GULT till RÖTT.
Hindersektor i bilens tänkta bana framåt –
beroende av rattutslag
Sektor med RÖD fältfärg och intensivt
pulserande ton
Höger sidas bakre sensorfält
Hindersektor i bilens tänkta bana bakåt –
beroende av rattutslag.
121 Park
Assist Camera
Gul
0,25–0,9 (0,8–3,0)
Röd
0–0,25 (0–0,8)
Parkeringshjälpkameran (PAC121) aktiveras
automatiskt när backväxeln väljs eller manuellt med en av centerdisplayens funktionsknappar.
Kameravy vid backning
Vid val av backväxel visar bildskärmen 360°vyn om den eller en av sidovyerna var senast
använd kameravy – annars visas backvyn.
Relaterad information
Kameravy vid manuell aktivering
•
Vänster sidas främre sensorfält
Avstånd i meter (fot)
Vid RÖDA sensorfält övergår ljudsignalen från
pulserande till intensivt pulserande.
•
•
•
Parkeringssensorernas sektorer där hinder kan upptäckas.
Fältfärg sidor
Aktivera parkeringshjälpkamera
Parkeringshjälp* (s. 348)
Aktivera parkeringskameran
med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.
Parkeringshjälpkamera* (s. 353)
Parkeringshjälpkamerornas placering och
upptagningsområde* (s. 354)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 381)
Bildskärmen visar därefter i
första hand den senast
använda kameravyn. Men
efter varje motorstart ersätts tidigare visad
sidovy av 360°-vyn och tidigare visad zoomad
backvy ersätts av backvyn.
•
GRÖN knappindikering – funktionen är
aktiverad.
•
GRÅ knappindikering – funktionen är
deaktiverad.
Automatisk deaktivering av kamera
Frontvyn släcks vid 25 km/h (16 mph) för att
inte distrahera föraren – den återaktiveras
automatiskt om hastigheten sänks till 22 km/h
}}
* Tillval/tillbehör. 359
FÖRARSTÖD
||
(14 mph) inom 1 minut förutsatt att hastigheten ej överskridit 50 km/h (31 mph).
Övriga kameravyer släcks vid 15 km/h (9 mph)
och återaktiveras ej.
Relaterad information
•
•
•
360
Parkeringshjälpkamera* (s. 353)
Begränsningar för parkeringshjälp (s. 351)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 381)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
parkeringshjälpkamera
eller centerdisplayen. Här följer några exempel.
Symboler och meddelanden för parkeringshjälpkamera (PAC122) kan visas i förar- och/
Symbol
Meddelande
Innebörd
Parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda och därför presenteras inga akustiska varningar och fältmarkeringar för hinder/objekt.
Kameran är ur funktion.
Parkeringshjälp
Sensorer blockerade, rengöring
behövs
Parkeringshjälp
En eller flera av funktionens sensorer är blockerade – kontrollera och åtgärda snarast möjligt.
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktasA.
Ej tillgänglig Service erfordras
A
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
122 Park
Assist Camera
}}
361
FÖRARSTÖD
||
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
-knappen, belägen i centrum på
tryck på
rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår, kontakta verkstadA.
Relaterad information
•
•
362
Parkeringshjälpkamera* (s. 353)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 381)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Aktiv parkeringshjälp*
VARNING
(PAP123)
Den aktiva parkeringshjälpen
kan
hjälpa föraren att manövrera bilen vid parkering. Funktionen kan också assistera med styrning vid utkörning från en parallell parkering.
Funktionen kontrollerar först om ett utrymme
är tillräckligt stort och hjälper sedan föraren att
styra in bilen i utrymmet.
•
Centerdisplayen visar med symboler, grafik
och text vilka olika moment som ska utföras
och när.
Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna
funktion för att ta del av bl.a. dess
begränsningar, vilka föraren ska vara
medveten om innan funktionen
används.
•
Förarstödsfunktioner kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att
bilen framförs på ett säkert sätt, med
lämplig hastighet och med lämpligt
avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och
bestämmelser.
•
Lämna parallell parkering med aktiv parkeringshjälp* (s. 368)
•
Begränsningar för aktiv parkeringshjälp*
(s. 368)
•
Meddelanden för aktiv parkeringshjälp*
(s. 371)
Relaterad information
123 Park
•
•
Förarstödsystem (s. 262)
•
Använda aktiv parkeringshjälp* (s. 365)
Varianter av parkering med aktiv parkeringshjälp* (s. 364)
Assist Pilot
* Tillval/tillbehör. 363
FÖRARSTÖD
Varianter av parkering med aktiv
parkeringshjälp*
Vinkelrät parkering
Relaterad information
•
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP124) kan användas
vid både parallell och vinkelrät parkering.
Parallellparkering
Aktiv parkeringshjälp* (s. 363)
Lämna parallell parkering med aktiv parkeringshjälp* (s. 368)
Princip för vinkelrät parkering.
Funktionen parkerar bilen med följande delmoment:
Princip för parallell- eller fickparkering.
Funktionen parkerar bilen med följande delmoment:
1.
Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.
2. Bilen styrs in i utrymmet under backning.
3. Bilen positioneras i utrymmet med hjälp av
körning framåt/bakåt.
Med funktionen Kör ut kan en parallellparkerad bil även få hjälp av funktionen med att
lämna parkeringsfickan.
124 Park
364
1.
Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.
2. Bilen styrs in i utrymmet under backning
och positioneras i utrymmet med hjälp av
körning framåt/bakåt.
OBS
Att lämna en parkeringsficka med funktionen Kör ut ska endast användas för en
parallellparkerad bil – den fungerar inte för
en vinkelrät parkerad bil.
Assist Pilot
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Använda aktiv parkeringshjälp*
(PAP125)
Den aktiva parkeringshjälpen
hjälper
föraren att parkera via tre delmoment. Funktionen kan även hjälpa föraren att lämna en
parkeringsficka.
Funktionen mäter utrymme och styr bilen –
förarens uppgift är att:
•
•
•
•
•
hålla noggrann uppsikt runt bilen
följa centerdisplayens instruktioner
välja växel (bakåt/framåt) – en ljudsignal
talar om när föraren ska byta växel
reglera och hålla säker hastighet
Parkera med aktiv parkeringshjälp
Funktionen parkerar bilen med följande delmoment:
1.
2. Bilen styrs in i utrymmet under backning.
3. Bilen positioneras i utrymmet – systemet
kan då begära att föraren ska skifta växel
och bromsa.
Sök och kontrollmät parkeringsfickor
Funktionen kan aktiveras i
centerdisplayens funktionsvy.
•
•
Inget släpfordon är kopplat till bilen
Hastigheten är lägre än 30 km/h
(20 mph).
Princip för sökning inför parallell parkering.
Den kan även nås från kameravyerna.
bromsa och stanna.
Symboler, grafik och/eller text visas på centerdisplayen när de olika momenten ska utföras.
Funktionen kan aktiveras om följande kriterier
är uppfyllda efter motorstart:
Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.
•
GRÖN knappindikering – funktionen är
aktiverad.
•
GRÅ knappindikering – funktionen är
deaktiverad.
OBS
Avståndet mellan bilen och parkeringsfickor ska vara 0,5–1,5 meter (1,6–5,0 ft)
då funktionen söker parkeringsutrymme.
125 Park
Assist Pilot
Princip för sökning inför vinkelrät parkering.
Kör i högst 30 km/h (20 mph) inför en parkering.
}}
* Tillval/tillbehör. 365
FÖRARSTÖD
||
Tryck på knappen Kör in i funktionsvyn
eller i kameravyn.
> Funktionen söker av och kontrollerar
om en parkeringsyta är tillräckligt stor.
1.
Backa in i parkeringsutrymmet
3. Var beredd att stanna bilen då grafik och
meddelande på centerdisplayen ger den
instruktionen.
2. Var beredd att stanna bilen då grafik och
meddelande på centerdisplayen säger att
en lämplig parkeringsficka har hittats.
> Ett popup-fönster visas.
OBS
3. Välj Parallell parkering eller Vinkelrät
parkering och lägg i backväxeln.
OBS
Funktionen söker utrymme för parkering,
visar instruktioner och styr in bilen på
bilens passagerarsida. Men om så önskas
kan bilen parkeras även på förarsidan av
gatan:
•
Princip för backning in till parallell parkering.
Aktivera körriktningsvisaren åt förarsidan – då söker systemet parkeringsutrymme på den sidan av bilen istället.
Princip för backning in till vinkelrät parkering.
1.
366
2. Backa långsamt och försiktigt utan att
röra ratten – och inte fortare än 7 km/h
(4 mph).
Kontrollera att det är fritt bakåt och lägg i
backväxeln.
•
Håll händerna borta från ratten då
funktionen är aktiverad.
•
Se till att ratten inte hindras på något
sätt och kan rotera fritt.
•
För att uppnå bästa resultat – vänta
tills ratten vridits färdigt innan körning
bakåt/framåt påbörjas.
FÖRARSTÖD
Positionera bilen i parkeringsutrymmet
1.
För växelväljaren till den växel som systemet instruerar, vänta tills ratten vridits och
kör sakta framåt.
2. Var beredd att stanna bilen då grafik och
meddelande på centerdisplayen ger den
instruktionen.
3. Lägg i backväxeln och kör sakta bakåt.
4. Var beredd att bromsa bilen då grafik och
meddelande på centerdisplayen ger den
instruktionen.
Princip för positionering vid parallel parkering.
Funktionen stängs av automatiskt i kombination med att grafik och meddelande visar att
parkeringen är avslutad. Föraren kan dock
behöva göra en extra korrigering efteråt –
endast föraren kan bedöma när bilen är
ordentligt parkerad.
VIKTIGT
eller bakom bilen, auto-bromsas bilen till stillastående.
Därefter visar förardisplayen ett pop-up-meddelande där föraren kan välja att avbryta parkeringen genom att trycka Avbryt eller trycka
Återuppta för att fortsätta parkeringssekvensen.
Gör följande efter valet Återuppta:
–
Kontrollera att det är fritt runt bilen och följ
instruktionerna på centerdisplayen, som
t.ex:
För att fortsätta – Accelerera försiktigt
bort från objektet.
Relaterad information
•
•
Aktiv parkeringshjälp* (s. 363)
Begränsningar för aktiv parkeringshjälp*
(s. 368)
Varningsavståndet är kortare när sensorerna används av aktiv parkeringshjälp
(PAP126) jämfört med när parkeringshjälp
använder sensorerna.
Princip för positionering vid vinkelrät parkering.
126 Park
Auto-broms under parkeringssekvens
Om parkeringssensorerna under pågående
parkering registerar ett fordon eller en fotgängare inom den tänkta färdvägen framför
Assist Pilot
* Tillval/tillbehör. 367
FÖRARSTÖD
Lämna parallell parkering med
aktiv parkeringshjälp*
Funktionen Kör ut kan hjälpa föraren att
lämna en parkeringsficka när bilen är parallellt parkerad.
OBS
Att lämna en parkeringsficka med funktionen Kör ut ska endast användas för en
parallellparkerad bil – den fungerar inte för
en vinkelrät parkerad bil.
Funktionen Kör ut aktiveras i
centerdisplayens funktionsvy
eller i kameravyn.
3. Var beredd att stanna bilen då grafik och
meddelande på centerdisplayen ger den
instruktionen – följ instruktionerna på
samma sätt som vid parkeringsförfarandet.
Observera att ratten kan "fjädra" tillbaka då
funktionen avslutas – föraren kan då behöva
vrida ratten tillbaka till maximalt rattutslag för
att kunna lämna parkeringsfickan.
Om funktionen anser att föraren kan lämna
parkeringsfickan utan någon extra manöver
kommer funktionen att avslutas, även om det
kan tyckas att bilen är kvar i parkeringsfickan.
GRÖN knappindikering – funktionen är
aktiverad.
•
GRÅ knappindikering – funktionen är
deaktiverad.
1.
Tryck på knappen Kör ut i funktionsvyn
eller i kameravyn.
2. Välj med körriktningsvisaren åt vilket håll
bilen ska lämna parkeringsfickan.
127 Park
368
Funktionen aktiv parkeringshjälp (PAP127) kan
inte detektera allt i samtliga situationer och
kan därför ha begränsad funktionalitet.
Följande exempel på begränsningar för aktiv
parkeringshjälp bör en förare vara medveten
om.
VARNING
•
Parkeringssensorerna har döda/blinda
vinklar där hinder inte kan upptäckas.
•
Var särskilt uppmärksam på människor
och djur som befinner sig nära bilen.
•
Tänk på att bilens front kan svänga ut
mot mötande trafik under parkeringsmanövern.
Relaterad information
•
•
•
Begränsningar för aktiv
parkeringshjälp*
Aktiv parkeringshjälp* (s. 363)
Begränsningar för aktiv parkeringshjälp*
(s. 368)
VIKTIGT
Objekt belägna högre än sensorernas
detekteringsområde inkluderas inte när
parkeringsmanövern beräknas vilket kan
leda till att funktionen svänger in i parkeringsfickan för tidigt – därför bör sådana
parkeringsfickor undvikas.
Assist Pilot
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Parkering avbryts
VIKTIGT
En parkeringssekvens avbryts:
•
•
om bilen framförs för fort – över 7 km/h
(4 mph)
•
om föraren trycker på Avbryt i centerdisplayen
•
vid ingrepp av de låsningsfria bromsarna
eller den elektroniska stabilitetskontrollen
– t.ex. ett hjul tappar fästet vid halt väglag
•
då styrservon för hastighetsberoende rattmotstånd arbetar med reducerad effekt –
t.ex. vid kylning på grund av överhettning.
•
Under vissa omständigheter kan funktionen inte hitta parkeringsfickor – en
anledning kan vara att sensorerna störs av
externa ljudkällor vilka avger samma ultraljudfrekvenser systemet arbetar med.
om föraren rör ratten
då parkeringssensorerna under pågående
parkering registerar ett fordon eller en fotgängare inom den tänkta färdvägen framför eller bakom bilen, auto-bromsas bilen
till stillastående.
Ett meddelande i centerdisplayen informerar i
förekommande fall om varför parkeringssekvensen avbröts.
128 Med
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.
•
Använd inte funktionen om lastade föremål sticker utanför bilen.
•
Kraftigt regn eller snöfall kan medföra att
parkeringsfickan inte mäts på ett korrekt
sätt.
•
Under sökning och kontrollmätning av
parkeringsutrymme kan funktionen missa
objekt placerade långt in i ett utrymme.
•
Parkeringsfickor på smala gator kan inte
alltid erbjudas eftersom nödvändigt
utrymme för manövrering kanske inte är
tillräckligt.
•
Använd godkända däck128 med korrekt
däcktryck – det påverkar funktionens förmåga att parkera.
•
Funktionen utgår från på aktuell plats parkerade fordons placering – är dessa
olämpligt uppställda kan t.ex. den egna
bilens däck och fälgar skadas mot trottoarkanter.
•
Vinkelräta parkeringsfickor kan missas
eller erbjudas i onödan om en parkerad bil
sticker ut mer än övriga parkerade bilar.
•
Funktionen är konstruerad för parkering
på raka gator – inte i kraftiga böjar eller
svängar. Se därför till att bilen är parallell
med aktuella parkeringsfickor då funktionen mäter utrymmet.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
Föraransvar
Föraren bör ha i minnet att funktionen är ett
hjälpmedel – inte en ofelbar helautomatisk
funktion. Därför måste föraren vara beredd att
avbryta ett parkeringsmoment.
Det finns även några detaljer att tänka på i
samband med parkering, t.ex:
•
Föraren är alltid ansvarig för bedömning
av att det utrymme funktionen erbjuder är
lämpligt för parkering.
•
Använd inte funktionen om snökedjor eller
reservhjul är monterade.
”godkända däck” avses däck av samma typ och fabrikat som originalmonterats vid leverans från fabrik.
}}
369
FÖRARSTÖD
||
Relaterad information
•
•
•
370
Aktiv parkeringshjälp* (s. 363)
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 262)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 381)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Meddelanden för aktiv
parkeringshjälp*
Meddelanden för aktiv parkeringshjälp
(PAP129) kan visas i förar- och/eller centerdisplayen. Här följer några exempel.
Meddelande
Innebörd
Parkeringshjälp
En eller flera av funktionens sensorer är blockerade – kontrollera och åtgärda snarast möjligt.
Sensorer blockerade, rengöring behövs
Parkeringshjälp
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktasA.
Ej tillgänglig Service erfordras
A
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på
-knappen, belägen i centrum på
rattens högra knappsats.
Om ett meddelande kvarstår, kontakta verkstadA.
Relaterad information
•
•
Aktiv parkeringshjälp* (s. 363)
Begränsningar för aktiv parkeringshjälp*
(s. 368)
129 Park
Assist Pilot
* Tillval/tillbehör. 371
FÖRARSTÖD
Radarenhet
•
Radarenheten används av flera förarstödsystem och har i uppgift att upptäcka andra
fordon.
Rekommenderat underhåll för kameraoch radarenhet (s. 384)
•
Typgodkännande för radarenhet (s. 373)
Radarenhetens placering
Radarenheten används av följande funktioner:
•
•
•
•
•
Avståndsvarning*
Adaptiv farthållare*
Pilot Assist*
Körfältsassistans
City Safety
Modifiering av radarenheten kan göra den
olaglig att använda.
Relaterad information
•
•
372
Förarstödsystem (s. 262)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 381)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Typgodkännande för radarenhet
Här finner du typgodkännande för bilens
radarenheter för adaptiv farthållare* (ACC130),
Pilot Assist* och BLIS*131.
Marknad
ACC
& PA
BLIS
Symbol
Typgodkännande
✓
Botswana
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brasilien
EAN: (01)07897843840855
✓
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode
causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
03563-17-05364
130Adaptive Cruise Control
131 Blind Spot Information
}}
* Tillval/tillbehör. 373
FÖRARSTÖD
||
Marknad
ACC
& PA
BLIS
Symbol
Typgodkännande
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following
link www.delphi.com/automotive-homologation.
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
Europa
Hereby, Hella KgaA Hueck & Co. Declares that the radio equipment type RS4 is in compliance
with Directive 2014/53/EU.
✓
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.hella.com/vcc.
Technical information: Frequency range: 24.05 ... 24.25 GHz Transmission power: 20 dBm
(maximum) EIRP
Manufacturer and Address: Manufacturer: Hella KGaA Hueck & Co. Address: Rixbecker
Straße 75, 59552 Lippstadt, Germany
Förenade Arabemiraten
(UAE)
Ghana
374
Registered No: ER37536/15
✓
Dealer No: DA37380/15
✓
✓
Registered No: ER53878/17
Dealer No: DA44932/15
NCA Approved: 1R3-1M-7E1-0B7
FÖRARSTÖD
Marknad
ACC
& PA
BLIS
Symbol
Typgodkännande
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Certificate number: 50459/SDPPI/2017
Indonesien
Country of origin Germany
✓
Certificate number: 53578/SDPPI/2017
Country of origin China
PLG ID: 6051
✓
Jamaica
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordanien
✓
✓
Malaysia
This product contains a Type Approved Module by Jamaica: SMA – “RS4”.
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
Type Approval No.: TRC/LPD/2017/63
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
CID F 15000578
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marocko
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
}}
375
FÖRARSTÖD
||
Marknad
ACC
& PA
BLIS
✓
Symbol
Typgodkännande
IFETEL: RLVDEL215-0299
Radar de corto alcance
RS4
Mexiko
✓
Hella KGaA Hueck & Co
IFETEL: RLVHERS17-0286
La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que
este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Moldavien
376
✓
✓
Nigeria
✓
Oman
✓
Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian
Communications Commission.
FÖRARSTÖD
Marknad
ACC
& PA
BLIS
Typgodkännande
✓
Ryssland
✓
Serbien
И011 14
✓
✓
Singapore
И011 17
DA 105753
✓
✓
Sydafrika
Symbol
DA 103238
TA-2014/1824
✓
TA-2016/3407
}}
377
FÖRARSTÖD
||
Marknad
ACC
& PA
BLIS
Symbol
Typgodkännande
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Sydkorea
R-CMM-HLA-RS4
✓
✓
이 기기는 무용(A급) 전자파 적합기기로서 판 매자 또는 사용 자는 이 점을 주의하시기 바 라
며, 가정외의 지역에서 사용 하는 것을 적으 로 합니다
CCAB15LP0560T3
CCAB17LP0470T5
Taiwan
378
✓
警語 經型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通
信;經發現有干擾現象時,應立即停用 ,並改善至無干擾時方得繼續使用 前項合法通信,指依電
信法規定作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射
性電機設備之干擾
FÖRARSTÖD
Marknad
ACC
& PA
BLIS
Symbol
Typgodkännande
є,
Delphi
(
✓
ь
)
є
RACAM/SRR2
ь
КМ № 679
24
Delphi
: Delphi.
(
2009 .)
: 24,05 – 24,25
ь
Ukraina
✓
: 20
(
.) EIRP
HELLA GmbH & Co. KGaA
є,
є
2014/53/Є .
www.hella.com/vcc
RS4
ь
:
: 24,05 – 24,25
ь
Vietnam
✓
Zambia
✓
: 20
(
.) EIRP
}}
379
FÖRARSTÖD
||
Typgodkännande för Radioutrustning
Marknad
Symbol
Europa
Typgodkännande
Volvo Cars förklarar härmed att all radioutrustning överensstämmer med de väsentliga kraven och andra tillämpliga
bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.
R 204-750001
Japan
This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law and the Japanese Telecommunications Business Law.
This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).
För detaljerad information om typgodkännande, gå till support.volvocars.com.
Relaterad information
•
•
•
•
380
Radarenhet (s. 372)
Adaptiv farthållare* (s. 298)
Pilot Assist* (s. 307)
BLIS* (s. 338)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Kameraenhet
Relaterad information
Kameraenheten används av flera förarstödsystem och har i uppgift att t.ex. upptäcka
vägens sidolinjer eller trafikskyltar.
•
•
Förarstödsystem (s. 262)
•
Rekommenderat underhåll för kameraoch radarenhet (s. 384)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 381)
Begränsningar för kamera- och
radarenhet
Kamera- och radarenheten har vissa begränsningar – vilket också begränsar de funktioner
som använder enheten. Följande exempel på
begränsningar bör en förare vara medveten
om.
Kameraenhetens placering
Kameraenheten används av följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Adaptiv farthållare*
Pilot Assist*
Körfältsassistans*
Styrassistans vid kollisionsrisk
City Safety
Driver Alert Control*
Trafikskyltsinformation*
Automatiskt helljus*
Parkeringshjälp*
}}
* Tillval/tillbehör. 381
FÖRARSTÖD
||
Gemensamma begränsningar för
kamera och radar
Blockerad enhet
skydda dess elektronik. När temperaturen
sjunkit tillräckligt, återstartar kamera- och
radarenheten automatiskt.
Skadad vindruta
OBS
Utebliven åtgärd kan medföra reducerad
prestanda för de förarstödsystem vilka
använder kamera- och radarenheten. Det
kan innebära att funktioner reduceras,
stängs av helt eller ger felaktig funktionsrespons.
Markerat område måste regelbundet rengöras och
hållas fritt från dekaler, föremål, solfilm etc.
Kameraenheten är placerad innanför övre
delen av vindrutan tillsammans med bilens
radarenhet.
Placera, klistra eller montera ingenting på
vindrutans ut- eller insida, framför eller runt
kamera- och radarenheten – det kan störa
kamera- och radarbaserade funktioner. Det
kan innebära att funktioner reduceras, stängs
av helt eller ger felaktig funktionsrespons.
Höga temperaturer
Vid mycket höga kupétemperaturer kan
kamera- och radarenheten tillfälligt stängas av
under ca 15 minuter efter motorstart för att
132 En
382
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
För att inte riskera felaktig funktion för de förarstöd som använder radarenheten gäller även
följande:
•
Om spricka, repa eller stenskott uppstår
på vindrutan framför något av kamera- och
radarenhetens "fönster" och täcker en yta
på ca 0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12 in.) eller
större, ska en verkstad132 kontaktas för
byte av vindrutan.
•
Volvo rekommenderar att inte reparera
sprickor, repor eller stenskott i området
framför kamera- och radarenheten – istället bör hela vindrutan bytas.
•
Innan utbyte av vindruta, kontakta en verkstad132 för verifiering av att rätt vindruta
beställs och monteras.
•
Samma typ eller av Volvo godkända vindrutetorkare ska monteras vid utbyte.
•
Vid byte av vindruta måste kamera- och
radarenhet omkalibreras på verkstad132 för
att säkerställa funktionen i bilens samtliga
kamera- och radarbaserade system.
Ytterligare begränsningar för radar
Fordons hastighet
Radarenhetens förmåga att upptäcka ett framförvarande fordon minskar kraftigt om framförvarande fordons hastighet skiljer mycket från
den egna bilens.
FÖRARSTÖD
Begränsat synfält
Radarenheten har ett begränsat synfält. I vissa
situationer upptäcks inte ett annat fordon eller
upptäckten sker senare än förväntat.
som kör in mellan egen bil och framförvarande fordon.
Små fordon, exempelvis motorcyklar, eller
fordon som inte kör mitt i filen kan förbli
oupptäckta.
I kurvor kan radarenheten upptäcka ett
annat fordon än tänkt eller tappa ett upptäckt fordon ur sikte.
Låga släpfordon
sådana förhållanden kan kameraberoende
funktioner kraftigt reduceras eller tillfälligt
deaktiveras.
Starkt motljus, reflexer i körbanan, snö- eller
isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller otydliga sidomarkeringar för körfält kan kraftigt
reducera funktionen när kameran används för
att läsa av körbanan, upptäcka fotgängare,
cyklister, större djur och andra fordon.
Lågt släpfordon i radarskugga
Även låga släpfordon kan vara svårupptäckta
för radarenheten eller missas helt – föraren
bör därför vara extra uppmärksam vid färd
bakom låga släpfordon då den adaptiva farthållaren* eller Pilot Assist* är aktiverad.
Radarenhetens synfält
Radarenheten kan ibland upptäcka fordon
sent på korta avstånd – t.ex. ett fordon
Ytterligare begränsningar för kamera
Nedsatt sikt
Kameror har begränsningar liknande det
mänskliga ögats, d.v.s. den kan "se" sämre i
t.ex. intensivt snöfall eller regn, i tät dimma
eller i kraftig damm- eller snörök. Under
}}
* Tillval/tillbehör. 383
FÖRARSTÖD
||
Ytterligare begränsningar för
parkeringshjälpkamera*
Blinda sektorer
variera något i ljusstyrka och kvalitet. Dåliga
ljusförhållanden kan resultera i reducerad bildkvalitet.
OBS
Cykelhållare eller andra tillbehör monterade
bak på bilen kan skymma kamerans sikt.
Relaterad information
•
•
•
Det finns "blinda" sektorer mellan kamerornas synfält.
•
•
Kameraenhet (s. 381)
Radarenhet (s. 372)
Rekommenderat underhåll för
kamera- och radarenhet
För att kamera- och radarenheter ska fungera
korrekt måste de hållas rena från smuts, is
och snö och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan ge upphov till falska varningssignaler,
reducerad eller utebliven funktion.
Rekommenderat underhåll för kameraoch radarenhet (s. 384)
Parkeringshjälpkamera* (s. 353)
Volvo Cars supportsida (s. 21)
I parkeringshjälpkamerans 360°-vy* kan hinder/föremål "försvinna" i skarvarna mellan de
individuella kamerorna.
VARNING
Var uppmärksam på att även om det ser ut
som att en förhållandevis liten del av bilden
är skymd kan det medföra att en relativt
stor sektor är dold och hinder kan därför
förbli oupptäckt tills bilen är mycket nära
hindret.
Parkeringssensorernas placering
Ljusförhållanden
Kamerabilden justeras automatiskt efter
rådande ljusförhållande. Det gör att bilden kan
384
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Relaterad information
Kameraenhet (s. 381)
•
•
•
Radarenhet (s. 372)
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 353)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 381)
Placering av bakre radarenheter. Håll markerad yta
ren – både på bilens vänstra och högra sida.
•
För bästa möjliga funktion är det viktigt att
ytorna framför sensorerna hålls rena.
•
Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom
sensorernas yta.
•
Rengör kameralinser regelbundet med
ljummet vatten och bilschampo – försiktigt så inte linsen repas.
VIKTIGT
Underhåll av förarstödskomponenter får
endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör. 385
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
kamera- och radarenhet
Här är exempel på några av de meddelanden
och symboler gällande kamera- och radarenheter som kan visas i förardisplayen.
I följande tabell visas exempel på möjliga orsaker till att meddelandet visas samt lämplig
åtgärd:
Sensor blockerad
Om förardisplayen visar denna symbol samt meddelandet
Vindrutesensor Sensor blockerad,
se ägarmanual innebär det att
kamera- och radarenheten inte kan upptäcka
andra fordon, cyklister, fotgängare och större
djur framför bilen samt att bilens kamera- och
radarbaserade funktioner kan störas.
386
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför kamera- och radarenheten är smutsig
eller belagd med is eller snö.
Rengör vindrutans yta framför kamera- och radarenheten från smuts, is och snö.
Tät dimma, kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna eller
kamerasikten.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid kraftig nederbörd.
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna eller kamerasikten.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid mycket blöt eller snötäckt vägbana.
Det har kommit smuts mellan vindrutans insida och kameraoch radarenheten.
Uppsök verkstad för rengöring av vindrutan innanför enhetens kåpa – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Starkt motljus
Ingen åtgärd. Kameraenheten återställs automatiskt vid mer fördelaktiga ljusförhållanden.
FÖRARSTÖD
Defekt kamera
Bakre parkeringskamera
Om en kamerasektor är
SVART och innehåller den här
symbolen innebär det att den
kameran är ur funktion.
VARNING
Var extra uppmärksam vid
körning bakåt då denna
symbol visas när ett släpfordon, en cykelhållare
eller liknande är tillkopplat
och elektriskt anslutet till
bilen.
Symbolen indikerar att parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda och varnar då
inte för några hinder.
Relaterad information
Bilens vänstra kamera är ur funktion.
En svart kamerasektor visas även vid följande
tillfällen, men då utan symbol för defekt
kamera:
•
•
•
Kameraenhet (s. 381)
•
•
•
Radarenhet (s. 372)
•
Volvo Cars supportsida (s. 21)
Begränsningar för kamera- och radarenhet
(s. 381)
öppen dörr
öppen baklucka
infälld ytterspegel.
387
ELDRIFT OCH LADDNING
ELDRIFT OCH LADDNING
Allmänt om Twin Engine
Viktigt att känna till
Twin Engine körs som en helt vanlig bil, men
vissa funktioner skiljer sig från en bil som
drivs enbart av bensin eller diesel. Elmotorn
driver bilen huvudsakligen i låga hastigheter,
bensinmotorn i högre hastigheter samt vid
mer aktiv körning.
I förardisplayen visas en del unik information
för Twin Engine – laddningsinformation, valt
körläge, körsträcka till tomt batteri samt
hybridbatteriets laddningsnivå.
Strömlös bil
Tänk på att när bilen är strömlös fungerar inte
viktiga funktioner såsom bromsar, servostyrning, etc.
Under körning är det möjligt att försätta bilen i
olika körlägen t.ex. endast eldrift eller vid
behov av kraft, både el- och bensinmotor.
Bilen beräknar en kombination av körbarhet,
körupplevelse, miljöbelastning samt bränsleekonomi utefter valt körläge.
För att bilen ska fungera optimalt gäller det att
hybridbatteriet med tillhörande elektriska drivsystem samt bensinmotorn och dess drivsystem har korrekt arbetstemperatur. Batterikapaciteten kan reduceras väsentligt om batteriet är för kallt eller för varmt. Genom förkonditionering förbereds bilens drivsystem och
kupén innan avfärd, så att både slitage och
energibehov under färd minskas. Räckvidden
för hybridbatteriet ökar.
Hybridbatteriet som driver elmotorn laddas via
laddkabel men kan även laddas vid mjuk
inbromsning och vid motorbroms i växelläge
B. Hybridbatteriet kan även laddas med bilens
motor.
390
Högvoltsspänning
VARNING
Vid strömlös bil med avstängd el- och
bränslemotor är det inte möjligt att bromsa
bilen.
VARNING
Ett flertal komponenter i bilen arbetar med
högvoltsspänning som kan vara farlig vid
felaktiga ingrepp. Dessa komponenter och
alla orangefärgade kablar får endast hanteras av behörig personal.
Bogsering inte tillåten
Bogsering av Twin Engine är inte tillåten eftersom elmotorn tar skada.
Exteriört motorljud
VARNING
Tänk på att bilen inte avger något motorljud när den endast drivs av elmotorn och
därför kan vara svår att uppfatta för barn,
fotgängare, cyklister och djur. Detta gäller
speciellt i låga farter, t.ex. på parkeringsplatser.
Rör ingenting som inte är tydligt beskrivet i
ägarmanualen.
Relaterad information
•
•
•
•
Laddning av hybridbatteriet (s. 391)
Hybridmätare (s. 78)
Körlägen (s. 432)
Starta och stänga av förkonditionering
(s. 200)
•
•
Hybridbatteri (s. 581)
•
•
Automatisk växellåda (s. 426)
Faktorer som påverkar räckvidden vid
eldrift (s. 438)
Bogsering (s. 458)
ELDRIFT OCH LADDNING
Laddning av hybridbatteriet
VARNING
Förutom bränsletank som i en konventionell
bil är bilen utrustad med ett uppladdningsbart batteri – ett så kallat hybridbatteri av
typen litium-jon.
Hybridbatteriet laddas med hjälp av en laddkabel vilken är placerad i ett förvaringsfack i lastutrymmet.
Byte av hybridbatteri får endast utföras av
verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
På vissa marknader är kontrollenheten fast
installerad i en laddstation kopplad till elnätet.
Laddkabeln har då ingen egen kontrollenhet.
Använd därför laddstationens laddkabel och
följ instruktionerna på laddstationen.
OBS
Laddning med bensinmotor
Tiden det tar för hybridbatteriet att laddas är
beroende av vilken laddström som används.
Hybridbatteriets kapacitet minskar något
med ålder och användning, vilket kan resultera i ökad användning av bensinmotorn
och därigenom något ökad bränsleförbrukning.
Laddkabelhandtag och laddintag.
Laddstatus indikeras på tre sätt:
•
•
•
Indikatorer på laddkabelns kontrollenhet.
Indikeringslampa i bilens laddintag.
Bild och text i förardisplayen.
Startbatteriet laddas när laddning av hybridbatteriet sker och avbryts när hybridbatteriet
är fulladdat.
Om hybridbatteriets temperatur är under
–10 ºC (14 ºF) eller över 40 ºC (104 ºF) kan
det innebära att vissa av bilens funktioner för-
1
Europeisk standard - EN 61851-1.
Eldrift är inte möjlig i de fall temperaturen i
batteriet är för låg eller hög. Om körläge PURE
då är valt startar förbränningsmotorn.
Laddning med fast kontrollenhet
enligt mode 31
Volvo rekommenderar en laddkabel enligt
IEC 62196 och IEC 61851 som stöder
temperaturövervakning.
OBS
ändras eller uteblir eftersom hybridbatteriers
kapacitet reduceras utanför detta temperaturintervall.
Bilen genererar ström till batteriet och batteriet laddas, t.ex. vid lätt tryck på bromspedalen eller vid
motorbromsning i utförsbacke.
}}
391
ELDRIFT OCH LADDNING
||
Bilen kan också generera ström till hybridbatteriet och batteriet laddas.
•
Vid mjuk inbromsning med bromspedalen
återladdas hybridbatteriet. Bilens rörelseenergi omvandlas då till elektrisk energi
som används för att ladda hybridbatteriet.
•
I växelläge B elmotorbromsar bilen när
gaspedalen släpps, samtidigt återladdas
hybridbatteriet.
•
Hybridbatteriet kan även laddas med
bilens förbränningsmotor.
Relaterad information
•
•
•
Öppna och stänga luckan till laddintaget
(s. 397)
•
•
Starta laddning av hybridbatteriet (s. 397)
•
Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet
(s. 401)
•
•
•
Laddstatus i bilens laddintag (s. 399)
•
•
392
Laddkabel (s. 393)
Laddström (s. 392)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 406)
Laddstatus i bilens förardisplay (s. 404)
Symboler och meddelanden gällande Twin
Engine i förardisplayen (s. 407)
Automatisk växellåda (s. 426)
Ändra körläge (s. 435)
•
Långtidsförvaring av fordon med hybridbatteri (s. 409)
Laddström
Laddström används till laddning av hybridbatteriet samt förkonditionering av bilen.
Laddning sker med en laddkabel ansluten till
bilens laddintag och ett 230 V-uttag2 (växelström).
När laddkabeln aktiveras visar förardisplayen
ett meddelande och en lampa tänds i bilens
laddintag. Laddströmmen används huvudsakligen till batteriladdning men nyttjas även till
förkonditionering av bilen. När bilens hybridbatteri laddas så laddas samtidigt även startbatteriet.
VIKTIGT
Lossa aldrig laddkabeln från 230 V-uttaget
(växelström) under pågående laddning –
risken finns då att 230 V-uttaget kan skadas. Avbryt alltid laddningen först och
koppla därefter loss laddkabeln – först från
bilens laddintag och därefter från 230 Vuttaget.
ELDRIFT OCH LADDNING
OBS
•
Vid mycket kallt eller varmt väder
används en del av laddströmmen för
att värma/kyla hybridbatteriet och
kupén vilket medför längre laddtid.
•
Laddtiden förlängs om förkonditionering har valts. Tidsåtgång beror huvudsakligen på yttertemperaturen.
Laddkabel
Laddkabeln med dess kontrollenhet används
för att ladda bilens hybridbatteri.
Säkring
Normalt ingår flera 230 V-förbrukare i en säkringskrets, varför ytterligare förbrukare (t.ex.
belysning, dammsugare, borrmaskin etc.) kan
finnas på samma säkring.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Laddkabeln är placerad i förvaringsfacket under
lastrummets golvlucka.
VARNING
•
Laddkabeln har en inbyggd jordfelsbrytare. Laddning får endast göras med
jordade och godkända uttag.
•
Barn bör hållas under uppsikt i närheten av laddkabeln när den är ansluten.
•
Högspänning finns i laddkabeln. Kontakt med högspänning kan orsaka
dödsfall eller allvarliga personskador.
•
Använd inte laddkabeln om den är skadad på något sätt. Skadad eller ej fungerande laddkabel får endast repareras
av verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
•
Placera alltid laddkabeln så att man
inte kör över den, trampar på den,
snubblar över den eller på annat sätt
skadar den, eller orsakar personskador.
•
Koppla bort laddaren från vägguttaget
innan den rengörs.
Laddkabel (s. 393)
Laddstatus i bilens förardisplay (s. 404)
Laddstatus i bilens laddintag (s. 399)
Starta och stänga av förkonditionering
(s. 200)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 406)
VARNING
Använd endast laddningskabeln som följde
med bilen eller en ersättningskabel som är
rekommenderad av Volvo.
Specifikationer, laddkabel
Omgivningstemperatur
2 Spänningen
i uttaget kan variera beroende på marknad.
–32 ºC till 50 ºC
(–25 ºF till 122 ºF)
}}
393
ELDRIFT OCH LADDNING
||
•
•
Anslut aldrig laddningskabeln till en
förlängningssladd eller förgreningsdosa.
Använd inte en eller flera adaptrar
mellan laddkabel och eluttag.
VIKTIGT
Rengör laddkabeln med en ren trasa fuktad
med vatten eller ett milt rengöringsmedel.
Använd inte kemikalier eller lösningsmedel.
Se även tillverkarens instruktioner för
användning av laddkabeln och dess komponenter.
VIKTIGT
Grenuttag, adaptrar, förlängningskablage,
överspänningsskydd eller liknande enheter
får ej användas tillsammans med laddkabeln då det kan medföra risk för brand,
elchock etc.
Adapter mellan 230 V-uttaget (växelström)
och laddkabeln får enbart användas om
adaptern är godkänd enligt IEC 61851 och
IEC 62196.
VIKTIGT
Lossa aldrig laddkabeln från 230 V-uttaget
(växelström) under pågående laddning –
risken finns då att 230 V-uttaget kan skadas. Avbryt alltid laddningen först och
koppla därefter loss laddkabeln – först från
bilens laddintag och därefter från 230 Vuttaget.
394
VARNING
Laddkabeln och dess tillhörande delar får
inte översköljas eller nedsänkas i vatten.
VIKTIGT
Undvik att utsätta kontrollenheten och
dess stickpropp för direkt solljus. Överhettningsskyddet i stickproppen riskerar i så
fall att reducera eller avbryta laddningen av
hybridbatteriet.
Relaterad information
•
•
Jordfelsbrytare i laddkabeln (s. 395)
•
Laddning av hybridbatteriet (s. 391)
Temperaturövervakning av laddkabeln
(s. 396)
ELDRIFT OCH LADDNING
Jordfelsbrytare i laddkabeln
Laddkabelns kontrollenhet har en inbyggd
jordfelsbrytare som skyddar bilen och användaren från elektriska stötar orsakade av
systemfel.
VARNING
Laddning av hybridbatteriet får endast
göras med jordade och godkända 230 Vuttag (växelström). Om kapaciteten för
uttaget eller säkringskretsen är okänd, låt
en licenserad elektriker kontrollera kapaciteten. Att ladda över en säkerhetskrets
kapacitet kan leda till brand eller skada
säkringskretsen.
VARNING
•
Laddkabelns överströmsskydd hjälper
till att skydda bilens laddningssystem,
men kan inte garantera att en överbelastning aldrig förekommer.
•
Använd aldrig synligt slitna eller skadade eluttag. Det kan orsaka brand
eller allvarliga skador.
•
Anslut aldrig laddkabeln till en förlängningskabel.
•
Underhåll eller byte av hybridbatteriet
får endast utföras av en utbildad och
kvalificerad Volvo-servicetekniker.
•
Använd inte annan laddsladd än
rekommenderad.
•
En extern timer får inte användas
mellan laddsladd och eluttag.
VIKTIGT
Kontrollenhetens LED3-lampor.
LED-lampa 1
LED-lampa 2
Om kontrollenhetens inbyggda jordfelsbrytare
löser ut blinkar LED-lampa 2 rött medan LEDlampa 1 är släckt – kontrollera 230 V-uttaget
(växelström).
Jordfelsbrytaren skyddar inte 230 V-uttaget (växelström)/elinstallationen.
3 Lysdiod
(Light Emitting Diode)
}}
395
ELDRIFT OCH LADDNING
||
Temperaturövervakning av
laddkabeln
För att bilens hybridbatteri ska laddas säkert
varje gång, har laddkabelns kontrollenhet
samt stickkontakt inbyggda övervakningsanordningar av temperaturen.
Temperaturövervakningen sker dels i kontrollenheten och dels i stickkontakten.
OBS
VIKTIGT
•
•
•
Kontrollera uttagets kapacitet.
Övrig elektronisk utrustning som är
inkopplad på samma säkringskrets ska
kopplas ur om den totala belastningen
överskrids.
Koppla inte in laddkabeln om uttaget
är skadat.
Relaterad information
•
•
396
Laddkabel (s. 393)
Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet
(s. 401)
Volvo rekommenderar en laddkabel enligt
IEC 62196 och IEC 61851 som stöder
temperaturövervakning.
Övervakning i kontrollenheten
Laddningen stängs av om temperaturen i kontrollenheten blir för hög, detta för att skydda
elektroniken. Det kan t.ex. ske vid hög yttertemperatur och/eller kraftigt solljus direkt på
kontrollenheten.
Övervakning i stickkontakten
Om temperaturen i strömkällan, till vilken
laddkabeln är kopplad, blir för hög reduceras
laddströmmen. Om temperaturen överstiger
en kritisk gräns avbryts laddningen helt.
VIKTIGT
Om temperaturövervakningen automatiskt
har sänkt laddströmmen vid upprepade tillfällen och laddningen avbrutits måste orsaken till överhettningen utredas och åtgärdas.
Relaterad information
•
Laddkabel (s. 393)
ELDRIFT OCH LADDNING
Öppna och stänga luckan till
laddintaget
Luckan till hybridbatteriets laddintag öppnas
manuellt.
Starta laddning av hybridbatteriet
Bilens hybridbatteri laddas med laddkabel
mellan bilen och ett 230 V-uttag4 (växelström).
VARNING
•
Laddning av hybridbatteriet får enbart
ske med maximal tillåten eller lägre
laddström enligt gällande lokala och
nationella rekommendationer för hybridladdning från 230 V-uttag (växelström)/stickpropp.
•
Laddning av hybridbatteriet får ske
enbart från godkända skyddsjordade
230 V-uttag5 eller från laddstation
med av Volvo tillhandahållen lös laddsladd (Mode 3).
•
Kontrollenhetens jordfelsbrytare skyddar bilen, men det kan ändå finnas risk
för överbelastning av 230 V-nätet.
•
Undvik synligt slitna eller skadade
nätuttag då de vid användning kan leda
till brand- och/eller personskada.
•
•
Använd aldrig förlängningskabel.
Använd endast laddningskabeln som följer
med bilen eller en ersättningskabel som är
rekommenderad av Volvo.
VIKTIGT
Anslut aldrig laddkabeln när risk för åska
eller blixtnedslag föreligger.
OBS
Tryck in den bakre delen av luckan och
släpp.
Öppna luckan.
Stängning av laddintagets lucka görs i
omvänd ordning.
Volvo rekommenderar en laddkabel enligt
IEC 62196 och IEC 61851 som stöder
temperaturövervakning.
Använd aldrig adapter.
Relaterad information
•
•
•
Starta laddning av hybridbatteriet (s. 397)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 406)
Laddning av hybridbatteriet (s. 391)
4 Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.
5 Eller likvärdiga uttag med annan spänning beroende på marknad.
}}
397
ELDRIFT OCH LADDNING
||
VARNING
•
Laddkabeln har en inbyggd jordfelsbrytare. Laddning får endast göras med
jordade och godkända uttag.
•
Barn bör hållas under uppsikt i närheten av laddkabeln när den är ansluten.
•
Högspänning finns i laddkabeln. Kontakt med högspänning kan orsaka
dödsfall eller allvarliga personskador.
•
Använd inte laddkabeln om den är skadad på något sätt. Skadad eller ej fungerande laddkabel får endast repareras
av verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
•
Placera alltid laddkabeln så att man
inte kör över den, trampar på den,
snubblar över den eller på annat sätt
skadar den, eller orsakar personskador.
•
Koppla bort laddaren från vägguttaget
innan den rengörs.
•
Anslut aldrig laddningskabeln till en
förlängningssladd eller förgreningsdosa.
•
Använd inte en eller flera adaptrar
mellan laddkabel och eluttag.
Se även tillverkarens instruktioner för
användning av laddkabeln och dess komponenter.
398
VIKTIGT
Kontrollera att 230 V-uttaget (växelström)
har tillräcklig strömkapacitet för laddning
av elfordon – vid osäkerhet bör uttaget
kontrolleras av en fackman.
Observera att bilen ska vara avstängd inför
laddning.
Ta fram laddkabeln från förvaringsfacket under
lastgolvet.
Anslut laddkabeln till ett 230 V-uttag.
Använd aldrig förlängningskabel.
Öppna laddluckan. Avlägsna laddhandtagets skyddslock och tryck sedan fast
handtaget hela vägen in i uttaget till bilen.
Kläm fast laddhandtagets skyddslock som
bilden visar.
VIKTIGT
För att undvika skador på lacken, t.ex. vid
kraftig blåst, placera laddhandtagets
skyddslock så att det inte vidrör bilen.
ELDRIFT OCH LADDNING
3. Laddkabelns laddhandtag spärras/låses
fast och laddning startar inom 5 sekunder.
När laddningen startats blinkar LED-lampan i laddintaget med grönt sken. Förardisplayen visar återstående beräknad
laddtid eller om laddningen inte fungerar
som den ska.
Batteriladdning kan avbrytas en stund om
bilen låses upp:
•
och dörren öppnas – laddning återstartar inom några minuter.
•
utan att dörren öppnas – bilen återlåses
automatiskt. Laddning återstartar efter
1 minut.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Laddning av hybridbatteriet (s. 391)
Öppna och stänga luckan till laddintaget
(s. 397)
Laddstatus i bilens laddintag
I laddintaget visas status för laddningen med
en LED-lampa.
Laddstatus i bilens laddintag (s. 399)
Laddstatus i bilens förardisplay (s. 404)
Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet
(s. 401)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 406)
LED-lampans placering i bilens laddintag.
VIKTIGT
Lossa aldrig laddkabeln från 230 V-uttaget
(växelström) under pågående laddning –
risken finns då att 230 V-uttaget kan skadas. Avbryt alltid laddningen först och
koppla därefter loss laddkabeln – först från
bilens laddintag och därefter från 230 Vuttaget.
Vid laddning kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är normalt och sker på grund av kylning av hybridbatteriet.
LED-lampan visar aktuell status under
pågående laddning. Om LED-lampan inte
lyser, kontrollera att kabeln sitter ordentligt i
vägguttaget och uttaget i bilen. Vit, röd eller
gul lampa aktiveras när kupébelysningen
tänds – de fortsätter att lysa en stund efter att
kupébelysningen slocknat.
LED-lampans sken
Innebörd
Vitt
Ledljus.
Gult
VäntlägeA – väntar på att
laddning ska starta.
}}
399
ELDRIFT OCH LADDNING
||
LED-lampans sken
Innebörd
Blinkande
grönt
Laddning pågårB.
Grönt
Laddning klarC.
Rött
Ett fel har uppstått.
A
B
C
T.ex. efter att en dörr har öppnats eller om laddkabelns
handtag inte är fastlåst.
Ju långsammare blinkning, desto närmare fulladdat.
Slocknar efter en stund.
Relaterad information
•
•
•
•
400
Laddning av hybridbatteriet (s. 391)
Laddstatus i bilens förardisplay (s. 404)
Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet
(s. 401)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 406)
ELDRIFT OCH LADDNING
Laddstatus i laddkabelns
kontrollenhet
LED-lampa 1
LED-lampa 2
Olika indikatorer på laddkabelns kontrollenhet visar status för pågående laddning samt
status efter avslutad laddning.
Kontrollenhetens LED6-lampor.
6 Lysdiod
(Light Emitting Diode)
}}
401
ELDRIFT OCH LADDNING
||
LED 1
LED 2
Status
Innebörd
Rekommenderad åtgärd
Blinkar blått,
gult och rött
Blinkar blått,
gult och rött
Initiering
Självtest
Vänta tills självtest avslutat.
Lyser blått
Släckt
Standby
Laddkabeln är ej ansluten till bilen.
Anslut laddkabeln till bilens laddintag.
Blinkar blått
Släckt
Standby
Laddning är möjlig men är inte aktiverad
av elektroniken i bilen.
Vänta tills laddning startar.
Blinkar blått
Blinkar blått
Laddning pågår.
•
Bilens elektronik har påbörjat laddning.
•
Laddning pågår.
Vänta tills batteriet är fulladdat.
Släckt
Blinkar gult
Laddning pågår.
Temperaturövervakning har detekterat en
förhöjd temperatur. Laddning pågår med
reducerad strömnivå.
Starta om laddning. Om problemet kvarstår –
kontakta fackman.
Släckt
Lyser gult
Laddning är inte
möjlig.
Temperaturövervakning har löst ut för
230 V-uttaget.
Starta om laddning. Om problemet kvarstår –
kontakta fackman.
Släckt
Blinkar rött
Laddning är inte
möjlig.
Jordfelsbrytaren på laddkabeln har löst
ut.
1.
Dra ut laddkabeln ur 230 V-uttaget.
2. Jordfelsbrytaren nollställs efter 10 sekunder
och enheten startar om.
3. Anslut laddkabeln i 230 V-uttaget.
4. Om problemet kvarstår – kontakta fackman.
402
Blinkar rött
Lyser rött
Laddning är inte
möjlig.
Laddkabeln ansluten till ojordat 230 Vuttag.
Anslut laddkabeln till ett jordat 230 V-uttag. Om
problemet kvarstår – kontakta fackman
Blinkar rött
Blinkar rött
Laddning är inte
möjlig.
Internt fel. Laddkabeln är skadad och
måste repareras.
Kontakta fackman.
ELDRIFT OCH LADDNING
Relaterad information
•
•
•
•
Laddning av hybridbatteriet (s. 391)
Laddstatus i bilens laddintag (s. 399)
Laddstatus i bilens förardisplay (s. 404)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 406)
403
ELDRIFT OCH LADDNING
Laddstatus i bilens förardisplay
I förardisplayen visas statusen för laddningen
med både bild och text. Informationen visas
så länge förardisplayen är igång.
Bild
A
404
Meddelande
Innebörd
Fulladdad: [Tid] visas tillsammans med en animation med blått
pulserande ljus genom laddkabeln.
Laddning pågår och en ungefärlig tid för när batteriet
beräknas vara fulladdat visas.
Texten Fulladdad visas. En bild över bilen visas med en LED-indikator vid laddintaget som lyser grönt.
Batteriet är fulladdat.
Texten Laddningsfel visas. LED-indikatorn vid laddintaget lyser rött.
Ett fel har uppstått, kontrollera anslutningen av laddkabeln mot bilens laddintag och mot 230 V-uttagetA (växelström).
Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.
ELDRIFT OCH LADDNING
OBS
Om förardisplayen inte används på en
stund släcks den ner. Aktivera displayen
igen genom att antingen
•
•
•
trycka ner bromspedalen,
öppna en av dörrarna eller
försätta bilen i tändningsläge I genom
att trycka in START-knappen och
släppa.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Laddning av hybridbatteriet (s. 391)
Symboler och meddelanden gällande Twin
Engine i förardisplayen (s. 407)
Laddstatus i bilens laddintag (s. 399)
Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet
(s. 401)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 406)
405
ELDRIFT OCH LADDNING
Avsluta laddningen av
hybridbatteriet
Avsluta laddningen genom att låsa upp bilen,
koppla ur laddkabeln ur bilens laddintag och
därefter ur 230 V-uttaget7 (växelström).
VIKTIGT
Innan laddkabeln kopplas ur bilens laddintag måste bilen låsas upp med upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Detta måste
utföras även om dörrarna på bilen redan är
upplåsta. Låses inte bilen upp med upplåsningsknappen kan detta leda till skador på
laddkabeln eller på systemet.
Lås upp bilen med fjärrnyckeln – laddningen avslutas och laddkabelns spärrade
handtag släpper/låses upp.
Lägg tillbaka laddkabeln i bilens förvaringsfack under lastrumsgolvet.
Laddkabel låses automatiskt
Om laddkabeln inte lossas från laddintaget,
låses den automatiskt fast igen en stund efter
upplåsning för att maximera laddning och
räckvidd, samt möjliggöra förkonditionering
inför avfärd. Laddkabeln kan lossas igen om
bilen låses upp med fjärrnyckeln. För bilar med
Passive Entry* kan man låsa och låsa upp med
handtaget igen.
OBS
Lås alltid upp bilen så att laddningen
avbryts innan anslutningen till 230 V-uttaget (växelström) kopplas ur. Observera att
laddkabeln måste kopplas ur bilens laddintag innan den kopplas ur 230 V-uttaget,
dels för att undvika skador på systemet
och dels för att undvika att laddningen
avbryts oavsiktligt.
Ta loss kabeln från 230 V-uttaget.
Ta loss kabeln från bilens laddintag och
stäng luckan.
Relaterad information
•
•
•
•
7
406
Öppna och stänga luckan till laddintaget
(s. 397)
Laddkabel (s. 393)
Laddning av hybridbatteriet (s. 391)
Starta laddning av hybridbatteriet (s. 397)
Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.
* Tillval/tillbehör.
ELDRIFT OCH LADDNING
Symboler och meddelanden
gällande Twin Engine i
förardisplayen
De kan även visas i kombination med generella kontroll- och varningssymboler och
släcks när problemen har åtgärdats.
Ett antal symboler och meddelanden gällande Twin Engine kan visas i förardisplayen.
Symbol
Meddelande
Innebörd
12 V Batteri
Fel på hybridbatteriet. Kontakta en verkstadA för kontroll av batteriet så snart som möjligt.
Laddningsfel, service snarast. Kör till
verkstad
12 V Batteri
Laddningsfel Stanna snarast
Fel på hybridbatteriet. Stanna bilen snarast och kontakta en verkstadA för kontroll av batteriet.
12 V Batteri
Fel på hybridbatteriet. Kontakta en verkstadA för kontroll av funktionen så snart som möjligt.
Säkring utlöst Service erfordras
HV-batteri
Överhettad Stanna snarast
Reducerad prestanda
Begränsad maxhastighet
Drivsystem
Ryckig gång i låg fart, OK att köra
vidare
Temperaturen i hybridbatteriet verkar stiga onormalt, stanna bilen och stäng av motorn.
Vänta minst 5 minuter innan vidare körning. Ring verkstadA eller kontrollera utifrån att allt
verkar normalt innan vidare körning.
Hybridbatteriet är inte tillräckligt laddat för högre hastigheter. Ladda batteriet så snart som
möjligt.
Hybridsystemet fungerar inte som det ska. Kontakta en verkstadA för kontroll av funktionen
så snart som möjligt.
}}
407
ELDRIFT OCH LADDNING
||
Symbol
Meddelande
Innebörd
Hybridsystemfel
Hybridsystemet är ur funktion. Kontakta en verkstadA för kontroll av funktionen så snart som
möjligt.
Service erfordras
Laddkabel
Ta bort innan start
A
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
408
Starta laddning av hybridbatteriet (s. 397)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 406)
Laddning av hybridbatteriet (s. 391)
Varningssymboler i förardisplayen (s. 87)
Kontrollsymboler i förardisplayen (s. 85)
Hybridmätare (s. 78)
Hybridbatterimätare (s. 79)
Visas när föraren försöker starta bilen och laddkabeln är inkopplad i bilen. Koppla bort laddkabeln och stäng laddluckan.
ELDRIFT OCH LADDNING
Långtidsförvaring av fordon med
hybridbatteri
För att minimera degradering av hybridbatteriet i samband med långtidsförvaring
(längre än 1 månad) av fordonet rekommenderas att laddningsgraden ligger på cirka
25 % enligt förardisplayen.
Gör enligt följande:
2. Om förvaringen varat längre än 6 månader
eller hybridbatteriets laddnivå är märkbart
under 25 % – ladda batteriet till cirka
25 % igen för att kompensera för den
naturliga självurladdningen som märks av
vid just längre förvaring. Kontrollera
löpande laddnivån i förardisplayen.
OBS
Välj en så sval placering av fordonet som
möjligt för att minimera åldring av batteriet
vid långtidsförvaring. Sommartid bör fordonet helst stå inomhus alternativt utomhus i
skugga, beroende på var temperaturen är
lägst.
Relaterad information
1.
Om laddningsgraden är hög – kör bilen till
dess ca 25 % återstår. Är laddningsgraden låg – ladda batteriet till dess att ca
25 % uppnås.
•
•
•
Starta laddning av hybridbatteriet (s. 397)
Hybridbatterimätare (s. 79)
Laddning av hybridbatteriet (s. 391)
409
START OCH KÖRNING
START OCH KÖRNING
Starta bilen
För att starta bilen:
Bilen startas med hjälp av startknappen bredvid ratten när fjärrnyckeln finns i kupén.
VIKTIGT
Bilen är inte möjlig att starta om laddkabeln fortfarande sitter i. Var uppmärksam
på att laddkabeln är borttagen ur laddintaget innan start av bilen.
1.
Startknappens placering.
VARNING
Innan start:
•
•
•
Ta på säkerhetsbältet.
Ställ in säte, ratt och speglar.
Se till att det går att trycka ner bromspedalen helt.
Fjärrnyckeln används inte fysiskt vid start av
bilen eftersom den är utrustad med stöd för
nyckelfri start (Passiv start).
1
412
Fjärrnyckeln måste finnas i bilen. För bilar
med Passiv start behöver nyckeln finnas i
den främre delen av kupén. Med tillvalet
nyckelfri låsning/upplåsning* av bilen
räcker det att nyckeln befinner sig någonstans i bilen.
por slocknar och dess förvalda tema tänds
upp.
Det finns dock situationer där bensinmotorn
startar istället t.ex. vid för låg temperatur eller
om hybridbatteriet behöver laddas.
Felmeddelanden
Om meddelandet Fjärrnyckel ej hittad visas i
förardisplayen vid start, placera fjärrnyckeln
vid backup-läsaren. Gör därefter ett nytt startförsök.
2. Håll bromspedalen nedtryckt1 helt. För bil
med automatisk växling, se till att växelläge P eller N är valt. För bilar med manuell växling, se till att växelspaken är i friläge
eller att kopplingspedalen är nedtryckt.
3. Tryck in startknappen.
Vid motorstart arbetar startmotorn tills motorn
startar eller tills överhettningsskyddet bryter.
Backup-läsarens placering.
Vid start under normala förhållanden prioriteras bilens elektriska drivmotor – bensinmotorn
förblir avstängd. Det innebär att efter att
startknappen har tryckts in har den elektriska
motorn ”startat” och bilen är körklar. Startad
bil indikeras av att förardisplayens kontrollam-
Om bilen rullar räcker det med att trycka in knappen för att starta motorn.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
OBS
VARNING
Ta alltid med fjärrnyckeln ur bilen när bilen
lämnas och se till att bilens elsystem är i
tändningsläge 0 – särskilt om det finns
barn i bilen.
När fjärrnyckeln placeras vid backup-läsaren, se till att inga andra bilnycklar, metallföremål eller elektroniska apparater (t.ex.
mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer
eller laddare) finns vid backup-läsaren.
Flera bilnycklar nära varandra vid backupläsaren kan störa varandra.
Om motorn inte startat efter 3 försök –
vänta 3 minuter innan ett nytt försök
påbörjas. Startförmågan ökar om startbatteriet får återhämta sig.
OBS
Bilen kan inte startas om hybridbatteriet är
urladdat.
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckeln från bilen under
körning.
Bilen stängs av med hjälp av startknappen
bredvid ratten.
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta görs för att så snabbt som
möjligt få upp avgasreningssystemet till
normal driftstemperatur, vilket minimerar
avgasemissioner och skonar miljön.
Om meddelandet Start av bil
Systemkontroll, vänta visas i förardisplayen
vid start, vänta tills meddelandet försvinner
och gör därefter ett nytt startförsök.
VIKTIGT
Stänga av bilen
Relaterad information
•
•
•
•
•
Startknappens placering.
Stänga av bilen (s. 413)
För att stänga av bilen:
Tändningslägen (s. 414)
–
Justera ratt (s. 175)
Använda starthjälp med annat batteri
(s. 449)
Välja tändningsläge (s. 415)
Tryck på startknappen – bilen stängs av.
Om växelväljaren för bil med automatisk växling inte är i läge P eller om bilen rullar:
–
Tryck in startknappen och håll in tills bilen
stängs av.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Starta bilen (s. 412)
Tändningslägen (s. 414)
Justera ratt (s. 175)
Använda starthjälp med annat batteri
(s. 449)
Välja tändningsläge (s. 415)
413
START OCH KÖRNING
Tändningslägen
Bilens elsystem kan försättas i olika nivåer/
lägen och på så sätt göra olika funktioner tillgängliga.
För att möjliggöra användning av ett begränsat antal funktioner med avstängd motor, kan
bilens elsystem försättas i tre olika nivåer – 0,
I och II. Ägarmanualen beskriver genomgående dessa nivåer med benämningen
"tändningsläge".
Nivå
0
Följande tabell visar vilka funktioner som är
tillgängliga i respektive tändningsläge/nivå:
Funktioner
•
Kilometerräknare, klocka och
temperaturmätare tändsA.
•
Elmanövrerade* säten kan justeras.
•
•
Fönsterhissar kan användas.
•
Infotainmentsystemet kan
användasA.
•
II
Centerdisplayen startas upp och
kan användasA.
I detta läge är funktionerna tidsstyrda och stängs av automatiskt
efter en stund.
I
Nivå
Panoramatak, fönsterhissar,
12 V-eluttag i kupé, Bluetooth,
navigation, telefon, kupéfläkt
och vindrutetorkare kan
användas.
•
Elmanövrerade säten kan justeras.
•
12 V-eluttag* i lastutrymmet kan
användas.
•
Infotainmentsystemet sätts
igång automatiskt om det var
igång när bilen lämnades.
Funktioner
•
•
Strålkastarna tänds.
•
Flera övriga system aktiveras.
Eluppvärmning i sittdynor och
bakruta kan dock aktiveras först
efter att bilen startats.
Varnings-/kontrollampor lyser i
5 sekunder.
Detta tändningsläge förbrukar
mycket ström från batteriet och
bör därför undvikas!
A
Aktiveras även när dörren öppnas.
Relaterad information
Starta bilen (s. 412)
•
•
•
Justera ratt (s. 175)
•
Välja tändningsläge (s. 415)
Använda starthjälp med annat batteri
(s. 449)
Strömförbrukningen belastar batteriet i detta tändningsläge.
414
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Välja tändningsläge
•
Bilens elsystem kan försättas i olika nivåer/
lägen och på så sätt göra olika funktioner tillgängliga.
Tändningsläge I – Tryck in startknappen
och släpp.
•
Tändningsläge II – Tryck in och håll
knappen i ca 5 sekunder. Släpp därefter
knappen.
•
Tillbaka till tändningsläge 0 – För att
återgå till tändningsläge 0 från läge I och
II – tryck på startknappen.
Att välja tändningsläge
Relaterad information
•
•
•
•
•
Starta bilen (s. 412)
Stänga av bilen (s. 413)
Tändningslägen (s. 414)
Justera ratt (s. 175)
Använda starthjälp med annat batteri
(s. 449)
Alkolås*
Alkolåsets funktion är att förhindra att bilen
framförs av en berusad förare. Innan motorstart är möjlig måste föraren göra ett utandningsprov som verifierar att denne inte är
påverkad av alkohol. Alkolåset kalibreras till
respektive marknads gällande gränsvärde för
laglig bilkörning.
Bilen har ett gränssnitt för elektrisk inkoppling
av olika alkolåsfabrikat och modeller rekommenderade av Volvo. Gränssnittet underlättar
alkolåsinkoppling, samt ger möjlighet till en
integrerad funktion med alkolåsrelaterade
meddelanden i bilens huvuddisplay. För information om specifikt alkolås hänvisas till
respektive alkolåstillverkares instruktionsbok.
VARNING
Startknappens placering.
•
Alkolåset är ett hjälpmedel och fråntar inte
föraren ansvar. Det är alltid förarens ansvar
att vara nykter och att framföra bilen på ett
säkert sätt.
Tändningsläge 0 – Lås upp bilen och förvara fjärrnyckeln inne i bilen.
OBS
För att nå nivå I eller II utan motorstart –
tryck inte ner bromspedalen, eller kopplingspedalen för bilar med manuell växling,
när dessa tändningslägen ska väljas.
Relaterad information
•
•
•
•
Förbikoppling av alkolås* (s. 416)
Inför motorstart med alkolås* (s. 416)
Starta bilen (s. 412)
Tändningslägen (s. 414)
* Tillval/tillbehör. 415
START OCH KÖRNING
Förbikoppling av alkolås*
Inför motorstart med alkolås*
Bromsfunktioner
I händelse av en nödsituation eller om alkolåset är ur funktion, är det möjligt att koppla
förbi alkolåset för att kunna köra bilen.
För deaktivering via respektive alkolås, se
leverantörens manual.
Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klart
för användning när bilen öppnas.
Bilens bromsar används för att sänka hastigheten eller förhindra att bilen sätts i rullning.
Utöver färdbroms och parkeringsbroms är
bilen utrustad med flera automatiska bromshjälpfunktioner. Dessa kan underlätta t.ex.
genom att föraren inte behöver hålla foten på
bromspedalen vid ett trafikljus, eller vid start i
uppförsbacke.
Relaterad information
•
•
•
•
Alkolås* (s. 415)
Inför motorstart med alkolås* (s. 416)
Att tänka på
För att få korrekt funktion och ett så rättvisande mätresultat som möjligt:
•
Undvik att äta eller dricka ca 5 minuter
innan utandningsprovet.
•
Undvik kraftig vindrutespolning – alkoholen i spolarvätskan kan resultera i felaktigt
mätresultat.
Starta bilen (s. 412)
Tändningslägen (s. 414)
OBS
Efter en avslutad körning kan motorn återstartas inom 30 minuter utan att ett nytt
utandningsprov behöver göras.
Relaterad information
•
•
•
•
416
Förbikoppling av alkolås* (s. 416)
Alkolås* (s. 415)
Starta bilen (s. 412)
Tändningslägen (s. 414)
Beroende av bilens utrustning kan följande
bromshjälpfunktioner finnas:
•
•
•
•
Automatisk broms vid stillastående (Auto
Hold)
Backstarthjälp (Hill Start Assist)
Automatisk inbromsning efter en kollision
City Safety
Relaterad information
•
•
•
Färdbroms (s. 417)
Parkeringsbroms (s. 419)
Automatisk broms vid stillastående
(s. 423)
•
Automatisk inbromsning efter en kollision
(s. 424)
•
•
Hjälp vid start i backe (s. 424)
City Safety™ (s. 269)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Färdbroms
Färdbromsen är en del av bromssystemet.
Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om
en bromskrets skadas kan bromspedalen
komma att ta djupare. Ett högre pedaltryck
behövs då för att få normal bromseffekt.
VARNING
Lätt inbromsning ger laddning till
hybridbatteriet
Vid lätt inbromsning används den elektriska
motorns motorbroms. Bilens rörelseenergi
omvandlas då istället till elektrisk energi vilken
används till att ladda hybridbatteriet. Batteriladdning med elmotorbroms indikeras i förardisplayen.
Symboler i förardisplayen
Symbol
Innebörd
Kontrollera bromsvätskenivån.
Om nivån är låg, fyll på bromsvätska samt kontrollera orsaken
till bromsvätskeförlusten.
Fel på pedalsensor.
Bromsservon fungerar endast då el- eller
förbränningsmotor är igång.
Om färdbromsen används när bilen är
avstängd krävs ett högre pedaltryck för att
bromsa bilen.
Fast sken i 2 sekunder vid start
av motor: Automatisk funktionskontroll.
I mycket kuperade landskap eller vid körning
med tung last kan bromsarna avlastas genom
motorbromsning i växelläge B.
Fast sken i mer än 2 sekunder:
Fel i ABS-systemet. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktion.
Låsningsfria bromsar
Bilen har låsningsfria bromsar (ABS2) som förhindrar att hjulen låser sig vid inbromsning och
möjliggör bibehållen styrförmåga. Vid ingrepp
kan vibrationer kännas i bromspedalen, vilket
är normalt.
Efter att bilen startats görs automatiskt ett
kort test av ABS-systemet då föraren släpper
bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test
av systemet kan komma att göras vid låg
hastighet. Testet kan uppfattas som pulseringar i bromspedalen.
2 Anti-lock
Braking System
Förardisplayen indikerar laddning vid elmotorbromsning.
Denna funktion är aktiv i hastighetsintervallet
150–5 km/h (93–3 mph). Vid hårdare
inbromsning, samt utanför det hastighetsintervallet, kompletteras inbromsningen av det
hydrauliska bromssystemet. I förardisplayen
indikeras det med visaren nere i det röda
området.
Om meddelandet Bromspedal
Egenskaper ändrade Service
erfordras visas är systemet för
"Brake-by-wire" ur funktion. Ett
högre pedaltryck krävs för att få
bromseffekt.
}}
417
START OCH KÖRNING
||
VARNING
Om både varningslampan för bromsfel och
ABS-fel är tända samtidigt, kan ett fel ha
uppstått i bromssystemet.
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid
detta tillfälle är normal, kör försiktigt till
närmaste verkstad för kontroll av
bromssystemet – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
•
Om bromsvätskan ligger under MINnivå i bromsvätskebehållaren bör inte
bilen köras vidare utan att bromsvätska
fyllts på. Anledningen till bromsvätskeförlusten måste kontrolleras.
•
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Bromsförstärkning (s. 418)
Automatisk broms vid stillastående
(s. 423)
Hjälp vid start i backe (s. 424)
Bromsa på våta vägbanor (s. 418)
Bromsa på saltade vägbanor (s. 419)
Underhåll av bromssystem (s. 419)
Bromsljus (s. 146)
3 Brake
418
Assist System
Bromsförstärkning
Bromsa på våta vägbanor
(BAS3)
Bromsförstärkningssystemet,
hjälper
till att öka bromskraften vid inbromsning och
kan därmed förkorta bromssträckan.
Systemet känner av förarens sätt att bromsa
och ökar bromskraften när det behövs. Bromskraften kan förstärkas upp till nivån då ABSsystemet ingriper. Funktionen avbryts när
trycket på bromspedalen minskas.
Relaterad information
•
Färdbroms (s. 417)
Vid körning en längre tid i kraftigt regn utan
att bromsa, kan bromseffekten vid den första
inbromsningen fördröjas något.
Detta kan även vara fallet efter en biltvätt. Det
är då nödvändigt att trampa kraftigare på
bromsen. Håll därför ett större avstånd till
framförvarande trafik.
Bromsa bilen ordentligt efter körning på våta
vägar och efter en biltvätt. Bromsskivorna
värms då upp, torkar snabbare och skyddas
mot korrosion. Ta hänsyn till rådande trafiksituation vid inbromsning.
Relaterad information
•
•
Färdbroms (s. 417)
Bromsa på saltade vägbanor (s. 419)
START OCH KÖRNING
Bromsa på saltade vägbanor
Underhåll av bromssystem
Parkeringsbroms
Vid körning på saltade vägar kan det bildas
ett saltskikt på bromsskivor och bromsbelägg.
Detta kan förlänga bromssträckan. Håll därför
ett extra säkerhetsavstånd till framförvarande
fordon. Se också till att:
Kontrollera regelbundet bromssystemets
komponenter för slitage.
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet
bör Volvos serviceintervaller följas, vilka finns
specificerade i Service- och Garantiboken.
Efter byte av bromsbelägg och bromskivor är
bromsverkan anpassad först efter några
hundra kilometer (miles) efter "inslitning".
Kompensera den minskade bromsverkan
genom att trampa ned bromspedalen hårdare.
Volvo rekommenderar att endast bromsbelägg
som är godkända för din Volvo monteras.
Parkeringsbromsen förhindrar att bilen rullar
iväg från stillastående genom att mekaniskt
låsa/spärra två hjul.
•
Bromsa då och då för att avlägsna ett
eventuellt saltskikt. Se till att andra trafikanter inte utsätts för fara vid inbromsningen.
•
Trampa försiktigt på bromspedalen när
körningen har avslutats och innan nästa
färd startar.
VIKTIGT
Relaterad information
•
•
Färdbroms (s. 417)
Kontroll av slitage på bromssystemets
komponenter bör göras regelbundet.
Bromsa på våta vägbanor (s. 418)
Kontakta en verkstad för information om
tillvägagångssätt eller låt en verkstad
utföra inspektionen – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Färdbroms (s. 417)
När den elektriskt manövrerade parkeringsbromsen arbetar hörs ett svagt elmotorljud.
Ljudet uppkommer även vid automatiska funktionskontroller av parkeringsbromsen.
Om bilen står stilla när parkeringsbromsen
aktiveras verkar den endast på bakhjulen. Om
aktiveringen sker när bilen rör sig används
ordinarie färdbroms, d.v.s. bromsen verkar på
alla fyra hjulen. Bromsverkan övergår till bakhjulen när bilen nästan står stilla.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera parkeringsbroms
(s. 420)
•
Parkera i backe (s. 422)
}}
419
START OCH KÖRNING
•
•
Vid fel på parkeringsbromsen (s. 422)
Automatisk broms vid stillastående
(s. 423)
Aktivera och deaktivera
parkeringsbroms
Automatisk aktivering
Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt
Använd parkeringsbromsen för att förhindra
att bilen rullar iväg från stillastående.
•
när bilen stängts av och inställningen för
automatisk aktivering av parkeringsbroms
är aktiverad i centerdisplayen.
•
•
när växelläge P väljs i en brant backe.
Aktivera parkeringsbroms
om funktionen Auto hold (automatisk
broms vid stillastående) är aktiverad och
• bilen har stått stilla en längre tid (5-10
minuter)
•
•
1.
Dra reglaget uppåt.
> Symbolen i förardisplayen tänds när
parkeringsbromsen är aktiverad.
2. Kontrollera att bilen står still.
Symbol i förardisplayen
Symbol
Innebörd
Symbolen är tänd när parkeringsbromsen är aktiverad.
Om symbolen blinkar innebär det
att ett fel har uppstått. Läs meddelande i förardisplayen.
420
bilen stängs av
föraren lämnar bilen.
Nödbroms
I nödfall kan parkeringsbromsen aktiveras när
bilen är i rörelse genom att dra och hålla upp
reglaget. Bromsförloppet avbryts när reglaget
släpps, eller om gaspedalen trampas ned.
OBS
Vid nödbromsning i högre hastigheter
ljuder en signal under bromsförloppet.
START OCH KÖRNING
Deaktivera parkeringsbroms
OBS
Villkor för automatisk deaktivering är
antingen att föraren har tagit på sig säkerhetsbältet eller att förardörren är stängd.
Inställning för automatisk
aktivering av parkeringsbroms
Välj om parkeringsbromsen ska aktiveras
automatiskt när bilen stängts av.
För att ändra inställning:
1.
Relaterad information
•
•
•
•
Deaktivera manuellt
För att deaktivera parkeringsbromsen behöver
motorn vara igång.
1.
Tryck ned bromspedalen bestämt.
Inställning för automatisk aktivering av
parkeringsbroms (s. 421)
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
Parkeringsbroms (s. 419)
2. Tryck på My Car Parkeringsbroms
och fjädring och markera eller avmarkera
funktionen Automatisk aktivering av
parkeringsbroms.
Parkera i backe (s. 422)
Relaterad information
Vid fel på parkeringsbromsen (s. 422)
•
Aktivera och deaktivera parkeringsbroms
(s. 420)
•
Parkeringsbroms (s. 419)
2. Tryck ned reglaget.
> Parkeringsbromsen släpper och symbolen i förardisplayen slocknar.
Deaktivera automatiskt
1. Starta bilen.
2. Tryck ned bromspedalen bestämt. Välj
växelläge D eller R och ge gas.
> Parkeringsbromsen släpper och symbolen i förardisplayen slocknar.
421
START OCH KÖRNING
Parkera i backe
Vid fel på parkeringsbromsen
Använd alltid parkeringsbroms vid parkering i
en backe.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad om
det inte går att deaktivera eller aktivera parkeringsbromsen efter flera försök.
En varningssignal ljuder vid färd med aktiverad
parkeringsbroms.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag. En ilagd växel
eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att hålla bilen stilla i alla situationer.
Om bilen parkeras i uppförsbacke:
•
Vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i utförsbacke:
•
Vrid hjulen i riktning mot trottoarkanten.
Tung last i motlut
Tung last t.ex. ett släp, kan göra att bilen rullar
bakåt när parkeringsbromsen lossas automatiskt i kraftigt motlut. Undvik detta genom att
dra reglaget uppåt samtidigt som bilen kör
iväg. Släpp reglaget när motorn uppnår dragläge.
Relaterad information
•
422
Aktivera och deaktivera parkeringsbroms
(s. 420)
Symboler i förardisplayen
Symbol
Om symbolen blinkar innebär det
att ett fel har uppstått. Se meddelande i förardisplayen.
Om bilen måste parkeras innan ett eventuellt
fel är åtgärdat, ska hjulen vridas som vid parkering i backe och växelväljaren vara i läge P.
Fel i bromssystemet. Se meddelande i förardisplayen.
Låg batterispänning
Informationsmeddelande i förardisplayen.
Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken deaktiveras eller aktiveras. Anslut ett starthjälpsbatteri om batterispänningen är för låg.
Byte av bromsbelägg
Bromsbeläggen bak måste bytas på verkstad
på grund av den elektriskt manövrerade parkeringsbromsens konstruktion – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Innebörd
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera parkeringsbroms
(s. 420)
•
•
•
Parkera i backe (s. 422)
Startbatteri (s. 579)
Volvos serviceprogram (s. 564)
START OCH KÖRNING
Automatisk broms vid stillastående
Automatisk broms vid stillastående (Auto
hold) innebär att föraren kan släppa bromspedalen med bibehållen bromsverkan när bilen
har stannat vid ett trafikljus eller en vägkorsning.
När bilen har stannat aktiveras bromsarna
automatiskt. Funktionen kan använda
antingen färdbroms eller parkeringsbroms för
att hålla bilen stilla och fungerar på alla lutningar. Vid ivägkörning lossar bromsarna automatiskt om föraren har säkerhetsbältet på eller
förardörren är stängd.
OBS
Vid inbromsning till stillastående i en uppeller nedförsbacke bör bromspedalen trampas ned lite hårdare innan den släpps för
att säkerställa att bilen inte rullar alls.
Parkeringsbromsen aktiveras om
•
•
•
•
bilen stängs av
Symboler i förardisplayen
Symbol
Innebörd
Symbolen är tänd när funktionen
använder färdbromsen för att
hålla bilen stilla.
Aktivera och deaktivera automatisk
broms vid stillastående
Funktionen automatisk broms vid stillastående aktiveras med knappen i tunnelkonsolen.
Symbolen är tänd när funktionen
använder parkeringsbromsen för
att hålla bilen stilla.
Relaterad information
•
•
•
•
Aktivera och deaktivera automatisk broms
vid stillastående (s. 423)
Färdbroms (s. 417)
Parkeringsbroms (s. 419)
Hjälp vid start i backe (s. 424)
–
Tryck på knappen i tunnelkonsolen för att
aktivera eller stänga av funktionen.
> Indikeringen i knappen lyser när funktionen är aktiverad. Aktiverad funktion
finns kvar även när bilen startas nästa
gång.
förardörren öppnas
förarens säkerhetsbälte lossas
bilen har varit stillastående en längre tid
(5-10 minuter).
}}
423
START OCH KÖRNING
||
Gäller vid avstängning
Är funktionen aktiv och håller bilen
med färdbromsen, A-symbolen är
tänd i förardisplayen, så måste
bromspedalen trampas ned samtidigt som knappen trycks ned för att stänga av.
•
Funktionen förblir avstängd tills den återaktiveras.
•
När funktionen är avstängd kommer backstarthjälpen (HSA) att vara fortsatt aktiv
och förhindrar att bilen rullar bakåt vid
start i uppförsbacke.
Relaterad information
•
Automatisk broms vid stillastående
(s. 423)
Hjälp vid start i backe
(HSA4)
Backstarthjälpen
förhindrar att bilen
rullar bakåt vid start i uppförsbacke. Vid backning i uppförsbacke förhindrar den att bilen
rullar framåt.
Funktionen innebär att pedaltrycket i bromssystemet finns kvar några sekunder under
tiden foten flyttas från bromspedal till gaspedal.
Den tillfälliga bromseffekten släpper efter
några sekunder eller när föraren påbörjar ivägkörning.
Backstarthjälpen är tillgänglig även när funktionen automatisk broms vid stillastående
(Auto hold) är avstängd.
Relaterad information
•
Automatisk broms vid stillastående
(s. 423)
•
Färdbroms (s. 417)
Automatisk inbromsning efter en
kollision
Vid en kollision där aktiveringsnivån för pyrotekniska bältesförsträckare eller krockkudde
uppnås, eller om en kollision med ett stort
djur detekteras, ansätts bilens bromsar automatiskt. Funktionen är till för att förhindra
eller mildra effekter av en eventuell efterföljande kollision.
Efter en allvarlig kollision finns det en risk att
det inte längre är möjligt att kontrollera och
styra bilen. För att då undvika eller minska
effekten av en eventuell efterföljande kollision,
mot ett fordon eller ett objekt i bilens väg, aktiveras bromshjälpsystemet automatiskt och
bromsar bilen på ett säkert sätt.
Bromsljus och varningsblinkers aktiveras
under inbromsningen. När bilen stannat fortsätter varningsblinkersen att blinka och parkeringsbromsen ansätts.
Om en inbromsning inte skulle vara lämplig
t.ex. om det finns en risk att bli påkörd av
efterföljande trafik, kan systemet åsidosättas
genom att föraren trycker ned gaspedalen.
Funktionen förutsätter att bromssystemet är
intakt efter kollisionen.
4 Hill
424
Start Assist
START OCH KÖRNING
Relaterad information
•
•
•
Rear Collision Warning* (s. 337)
BLIS* (s. 338)
Bromsfunktioner (s. 416)
Regenererande bromsning*
Växellåda
Bilen återvinner rörelseenergi vid inbromsning för att minska bränsleförbrukningen och
utsläppen.
När batterisymbolen visas i förardisplayen genererar bilen ström till batteriet.
Växellådan är en del av bilens drivlina (kraftöverföring) mellan motor och drivhjul. Växellådans funktion är att ändra utväxling
beroende på hastighet och kraftbehov.
Bilen har en sjuväxlad automatisk växellåda
med dubbelkoppling, inbyggd elmotor för
eldrift samt bromsenergiåtervinning. Antalet
växlar innebär att motorns vridmoment och
effektband kan utnyttjas effektivt.
Funktionen finns tillgänglig i alla körlägen tillsammans med växelläge D eller B.
Aktivera bromsåtervinning
Vid ett lätt tryck på bromspedalen eller vid
motorbromsning aktiveras bromsregenereringen.
Med både växelspak och rattpaddlar är det
möjligt att växla upp eller ned manuellt. Förardisplayen visar valt växelläge.
Vid val av manuellt växelläge B ökar regenereringen vid motorbromsning.
•
•
Relaterad information
Automatisk växellåda (s. 426)
Växlingsindikator (s. 430)
Relaterad information
•
•
Körlägen (s. 432)
Växla med automatisk växellåda (s. 426)
* Tillval/tillbehör. 425
START OCH KÖRNING
Automatisk växellåda
Växla med automatisk växellåda
Växellägen
Växel väljs automatiskt så att körningen blir
så energieffektiv som möjligt. Växellådan har
även ett manuellt växelläge.
Byt växelläge genom att trycka den återfjädrande växelväljaren framåt eller bakåt, alternativt i sidled vid manuell växling.
Parkering – P
Växling
Översikt över växelspak och läge P
Parkering aktiveras med P-knappen som är
placerad intill växelväljaren.
Översikt över växelspak och växlingsmönster i förardisplay.
Förardisplayen visar valt växelläge:
R, N, D eller B. P-läget är elektriskt.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
426
Växla med automatisk växellåda (s. 426)
Växla med rattpaddlar* (s. 428)
Växelväljarspärr (s. 429)
Kickdown-funktion (s. 429)
Växlingsindikator (s. 430)
Översikt över växelspak och växellägen.
I lägeP är växellådan mekaniskt spärrad.
Välj läge P när bilen är parkerad eller när
motorn ska startas. Bilen måste stå stilla när
P-läget väljs.
För att välja ett annat växelläge när läge P är
valt måste bromspedalen vara nedtryckt och
tändningsläget vara II.
Vid parkering – ansätt först parkeringsbromsen och välj därefter läge P.
Symboler och meddelanden för automatisk växellåda (s. 429)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag. En ilagd växel
eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att hålla bilen stilla i alla situationer.
OBS
För att kunna låsa och larma bilen måste
växelläget stå i P.
Hjälpfunktioner
Systemet kommer att växla till P-läget automatiskt:
•
•
om bilen stängs av i läge D eller R.
Neutral – N
Välj läge N när bilen ska startas. Ansätt parkeringsbromsen om bilen står stilla med växelväljaren i N-läget.
Läge B väljs genom att föra växelväljaren
bakåt från läge D.
•
Tryck växelväljaren åt höger mot "+" (plus)
för att växla upp ett steg och släpp den.
För att kunna byta från läge N till ett annat
växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt
och tändningsläget vara II.
•
Tryck växelväljaren åt vänster mot "–"
(minus) för att växla ner ett steg och släpp
den.
Körläge – D
D är det normala körläget. Upp- och nedväxling sker automatiskt beroende på gaspådrag
och hastighet.
•
Tryck växelväljaren bakåt för att återgå till
D-läget.
Bilen måste stå stilla vid växling från läge R till
läge D.
Broms – B
För att undvika ryck och motorstopp växlar
växellådan automatiskt ner om farten sjunker
lägre än vad som är lämpligt för den valda växeln.
Relaterad information
•
•
•
•
om föraren lossar säkerhetsbältet och
öppnar förardörren när bilen är igång med
ett annat läge än P.
För att parkera en bil utan bälte och med
öppen dörr – upphäv P-läget genom att lägga
i R eller D igen.
Automatisk växellåda (s. 426)
Växelväljarspärr (s. 429)
Växla med rattpaddlar* (s. 428)
Kickdown-funktion (s. 429)
Stängs bilen av i läge N sker ingen automatisk
övergång till läge P. Detta gör det möjligt att
tvätta bilen i en automatisk biltvätt.
Back – R
Välj läge R för att backa. Bilen måste stå stilla
när R-läget väljs.
Översikt över bromsläge i förardisplay.
Med läge B är det möjligt att växla manuellt.
Bilen elmotorbromsar när gaspedalen släpps
samtidigt som hybridbatteriet laddas.
* Tillval/tillbehör. 427
START OCH KÖRNING
Växla med rattpaddlar*
Rattpaddlarna är ett komplement till växelväljaren som gör det möjligt att växla manuellt
utan att släppa händerna från ratten.
Funktionen är tillgänglig i läge D eller B.
Förardisplay vid växling med rattpaddlar i manuellt
växelläge.
Aktivera rattpaddlar i läge D
För att kunna växla med rattpaddlarna måste
de aktiveras:
"–": Väljer nästa lägre växel.
"+": Väljer nästa högre växel.
Växla
För att växla:
–
Dra en av paddlarna bakåt – mot ratten –
och släpp.
En växling sker vid varje paddeldrag, förutsatt
att motorns varvtal inte går utanför tillåtet
område. Förardisplayen visar aktuell växel.
I läge B är rattpaddlarna automatiskt aktiverade.
428
–
Dra en av paddlarna mot ratten.
> En siffra i förardisplayen indikerar aktuell växel.
Förardisplay vid växling med rattpaddlar.
Stänga av rattpaddlar i läge D
Manuell avstängning
– Dra höger paddel (+) mot ratten och håll
kvar tills siffran i förardisplayen slocknar.
> Växellådan återgår till läge D.
Automatisk avstängning
Rattpaddlarna stängs av efter en kort stund
om de inte används. Detta indikeras genom att
siffran för aktuell växel slocknar. Undantag är
vid motorbroms – då är paddlarna aktiverade
så länge motorbromsning pågår.
Relaterad information
•
•
•
Automatisk växellåda (s. 426)
Växla med automatisk växellåda (s. 426)
Växlingsindikator (s. 430)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Växelväljarspärr
Kickdown-funktion
Växelväljarspärren förhindrar oavsiktlig växling mellan olika växellägen i en automatisk
växellåda.
Kickdown kan användas när maximal acceleration behövs t.ex. vid en omkörning.
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en
omedelbar nedväxling, s.k. kickdown.
Automatisk växelväljarspärr
Den automatiska växelväljarspärren har särskilda säkerhetssystem.
Från parkeringsläge – P eller neutralläge –
N
För att kunna föra växelväljaren från P eller N läget till ett annat växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt och tändningsläget vara
II. För vissa varianter av växellådor måste
motorn vara igång.
Om växelväljaren är i läge N och bilen har stått
stilla i minst 3 sekunder (oavsett om motorn är
igång eller inte) är växelväljaren spärrad.
Meddelande i förardisplayen
Om växelväljaren är spärrad visas ett meddelande i förardisplayen t.ex. Växelspak Trampa
ned bromsen för att aktivera växelspaken.
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker
uppväxling automatiskt.
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är
växellådans styrprogram försett med ett nedväxlingsskydd.
Växellådan tillåter inte nedväxlingar/kickdown
som leder till så högt motorvarv att motorn
kan skadas. Om föraren ändå försöker göra en
sådan nedväxling vid högt motorvarv händer
ingenting – den ursprungliga växeln förblir
ilagd.
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal
i syfte att förhindra motorskador.
Växelväljaren spärras inte mekaniskt.
Relaterad information
Relaterad information
•
•
•
Automatisk växellåda (s. 426)
Växla med automatisk växellåda (s. 426)
Automatisk växellåda (s. 426)
Symboler och meddelanden för
automatisk växellåda
Om ett fel skulle uppstå i växellådan visas en
symbol och ett meddelande i förardisplayen.
VIKTIGT
I avsikt att förhindra skada på någon av
drivsystemets komponenter kontrolleras
växellådans arbetstemperatur. Vid risk för
överhettning tänds en varningssymbol i
förardisplayen och ett textmeddelande
visas – följ där given rekommendation.
Symbol
Innebörd
Informations- eller felmeddelande för växellåda. Följ given
rekommendation.
Varm eller överhettad växellåda.
Följ given rekommendation.
Reducerad prestanda/Accelerationsförmåga nedsatt
Vid ett tillfälligt fel på drivlinan
kan bilen gå in i ett s.k. Limp
home-läge med lägre motoreffekt för att undvika skador på
drivlinan.
}}
429
START OCH KÖRNING
||
Relaterad information
•
Automatisk växellåda (s. 426)
Växlingsindikator
Drivsystem
Växlingsindikatorn i förardisplayen visar aktuell växel vid manuell växling och när det är
lämpligt att lägga i nästa växel för en så bra
bränsleekonomi som möjligt.
För en miljöanpassad körning vid manuell växling är det viktigt att köra på rätt växel och att
växla i god tid.
Volvo Twin Engine kombinerar en förbränningsmotor med en elmotor.
Två drivsystem
Beroende på förarvalt körläge och tillgänglig
elenergi kan de båda drivsystemen användas
antingen enskilt eller parallellt.
Elmotorn får sin energi ur ett hybridbatteri
som ligger i tunnelkonsolen. Hybridbatteriet
går att ladda i ett vägguttag, eller i en speciell
laddstation.
Både förbränningsmotor och elmotor kan
generera drivkraft direkt på hjulen. Ett avancerat styrsystem koordinerar de båda drivsystemens egenskaper för att ge bästa möjliga
körekonomi.
Växlingsindikator i förardisplayen5.
Växlingsindikatorn visas i växelläge B. Växlingsindikatorn visar aktuell växel i förardisplayen och indikerar rekommenderad växling
till en högre växel med ett blinkande plustecken.
Relaterad information
•
5 Bilden
430
är schematisk – detaljer kan variera beroende av bilmodell.
Automatisk växellåda (s. 426)
START OCH KÖRNING
Relaterad information
•
•
•
•
•
Hybridbatteri – Hybridbatteriets funktion
är att lagra energi. Det tar emot energi vid
laddning från elnätet eller vid regenerativ
inbromsning. Det ger energi till eldrift och
även till att tillfälligt köra den elektriska
luftkonditioneringen vid förkonditionering
av kupén.
Förbränningsmotor – Förbränningsmotorn
startar när energinivån i hybridbatteriet
inte räcker till för den motoreffekt som föraren efterfrågar.
Superkondensator – Tillhandahåller energin till att starta bilen, vilket sparar ordinarie 12 V batteri.
Elmotor – Driver bilen i eldrift. Ger vid
behov extra vridmoment och effekt vid
acceleration. Återvinner bromsenergi till
elenergi.
Allmänt om Twin Engine (s. 390)
Start och stopp av förbränningsmotor i
Twin Engine (s. 431)
Körlägen (s. 432)
Växellåda (s. 425)
Faktorer som påverkar räckvidden vid
eldrift (s. 438)
Start och stopp av
förbränningsmotor i Twin Engine
Ett avancerat styrsystem avgör i vilken
utsträckning bilen körs på förbränningsmotor,
elmotor eller båda parallellt. Vid eldrift kan
bilen ibland behöva starta förbränningsmotorn automatiskt på grund av yttre omständigheter t.ex. vid låga yttertemperaturer, vilket är helt normalt. Dessutom startar förbränningsmotorn alltid när hybridbatteriet når sin
lägsta laddningsnivå.
Klimatinställningar vid låga
temperaturer
Vid låga yttertemperaturer startar ibland förbränningsmotorn automatiskt för att önskad
kupétemperatur och luftkvalitet ska uppnås.
Tiden för hur länge förbränningsmotorn är
igång kan påverkas genom att
•
•
•
sänka temperaturen
minska fläktstyrkan
aktivera körläge Pure.
Eldrift vid låga eller höga temperaturer
Vid låga eller höga yttertemperaturer kan
bilens räckvidd och effekt vid eldrift reduceras
och påverka hur ofta förbränningsmotorn
automatiskt startas.
Avgasrening
För att säkerställa att avgasreningen fungerar
så energieffektivt som möjligt krävs det att
}}
431
START OCH KÖRNING
||
förbränningsmotorn, när den väl startats, är i
gång några minuter. Tiden för hur länge förbränningsmotorn behöver vara igång varierar
beroende på katalysatorns temperatur.
Relaterad information
•
•
•
Drivsystem (s. 430)
Ekonomisk körning (s. 437)
Körlägen (s. 432)
Körlägen
Valet av körläge påverkar bilens köregenskaper för att förbättra körupplevelsen och
underlätta vid körning i speciella situationer.
Med körlägen går det snabbt att få tillgång till
bilens många funktioner och inställningar vid
olika körbehov. Respektive körläge är anpassat för att ge så bra köregenskaper som möjligt:
•
•
•
•
•
•
Styrning
Motor/växellåda
Bromsar
Stötdämpning
Förardisplay
Klimatinställningar
Välj det körläge som är anpassat för nuvarande körförhållanden. Tänk på att alla körlägen inte är tillgängliga i alla situationer.
Valbara körlägen
VARNING
Tänk på att bilen inte avger något motorljud när den endast drivs av elmotorn och
därför kan vara svår att uppfatta för barn,
fotgängare, cyklister och djur. Detta gäller
speciellt i låga farter t.ex. på parkeringsplatser.
432
VARNING
Lämna inte bilen i ett oventilerat utrymme
med aktiverat körläge och avstängd bränslemotor – automatisk motorstart sker vid
låg energinivå i hybridbatteriet och avgaserna kan då allvarligt skada människor och
djur.
START OCH KÖRNING
Hybrid
• Detta är bilens normalläge där elmotor och
förbränningsmotor jobbar tillsammans.
När bilen startar är den i Hybrid-läget. Styrsystemet använder både el- och förbränningsmotor – enskilt eller parallellt – och anpassar
användning avseende prestanda, bränsleförbrukning och komfort. Förmågan att köra med
enbart elmotor beror på hybridbatteriets energinivå och t.ex. på behovet av värme eller kyla i
kupén.
Information i förardisplayen
Vid körning i hybridläget visar förardisplayen
en hybridmätare. Visaren i hybridmätaren indikerar hur mycket energi som föraren efterfrågar med gaspedalen. Markeringen mellan blixten och droppen visar hur mycket energi som
finns att tillgå.
Med hög effekt tillgänglig är det möjligt att
köra enbart på el. När gaspedalen trycks ned
aktiveras enbart elmotorn ända tills ett visst
läge uppnås. Förbränningsmotorn startar när
detta läge överskrids och energinivån i batteriet inte räcker till för den motoreffekt som föraren efterfrågar med gaspedalen.
Vid låg energinivå (hybridbatteriet nästan
tomt) måste batteriets energinivå upprätthållas, vilket leder till att förbränningsmotorn
startar oftare. Ladda hybridbatteriet från ett
230 VAC-uttag med laddkabeln, eller aktivera
Charge i funktionsvyn för att återställa förmågan att köra på enbart el.
Körläget är anpassat för en låg energiförbrukning med en mix mellan el- och förbränningsmotor, utan att kompromissa med klimatkomfort eller körupplevelse. När en högre acceleration önskas används maximal tilläggseffekt
från den elektriska drivlinan.
Förardisplayen vid framdrivning med både el- och
förbränningsmotor.
tinställningar är reducerade för att ge längsta
möjliga körsträcka på enbart el.
Pure-läget är tillgängligt när hybridbatteriet
har en tillräckligt hög energinivå. Även i Pureläget startar förbränningsmotorn om energinivån i batteriet blir för låg. Förbränningsmotorn
startar också
•
om hastigheten överstiger 125 km/h
(78 mph)
•
om föraren begär mer drivkraft än eldrivningen kan ge
•
vid system-/komponentbegränsningar
t.ex. låg yttertemperatur.
Körläget är anpassat för längsta möjliga körsträcka med elektrisk framdrivning och är
framför allt utvecklat för stadstrafik. Med Pure
gäller lägsta möjliga förbrukning även när
hybridbatteriet är tömt.
Förardisplayen visar också när energi
återförs till batteriet (regeneras) vid
en lätt inbromsning.
Pure
• Kör bilen med elmotor, med så låg energiförbrukning som möjligt och med minsta
möjliga koldioxidutsläpp.
Körläget prioriterar körning på hybridbatteriet.
Detta innebär t.ex. att effekten på vissa klima}}
433
START OCH KÖRNING
||
Eco-klimat
I körläge Pure aktiveras automatiskt eco-klimat i kupén för att minska energiförbrukningen.
OBS
Vid aktivering av körläge Pure ändras
några parametrar i klimatsystemets inställningar och några elförbrukares funktioner
reduceras. Vissa inställningar kan återställas manuellt, men full funktionalitet återfås
endast genom att lämna körläge Pure eller
anpassa körläge Individual med full klimatfunktionalitet.
Vid besvär med imbildning, tryck på knappen
för max defroster som har normal funktionalitet.
Power
• Bilen får ett sportigare beteende och
snabbare respons vid gaspådrag.
Körläget anpassar den kombinerade effekten
från förbrännings- och elmotor. Växlingarna
blir snabbare och distinktare, och växellådan
prioriterar växel med högre dragkraft. Styrresponsen är snabbare och dämpningen är hårdare.
ändrar förbränningsmotorns gaspedalrespons,
växlingsschema och laddtryckssystem. Även
chassisättningar, styrning och bromsarnas
respons är så god som möjligt. Körläge Power
är alltid tillgängligt oavsett laddstatus på
hybridbatteriet.
Power-läget finns även i utförandet Polestar
Engineered*.
Individual
Anpassa ett körläge efter egna önskemål.
•
Välj ett körläge att utgå ifrån och justera sedan
inställningarna efter önskade köregenskaper.
Dessa inställningar sparas i en egen förarprofil.
Individuellt körläge är bara tillgängligt om det
först är aktiverat i centerdisplayen.
Inställningsvy6 för individuellt körläge.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2. Tryck på My Car Individuellt körläge
och markera Individuellt körläge.
Körläget är anpassat för högsta möjliga prestanda och respons vid gaspådrag. Det för6 Bilden
434
är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
3. Vid Förval, välj ett körläge att utgå ifrån:
Pure, Hybrid, Power eller Polestar
Engineered*.
Möjliga justeringar gäller inställningar för:
•
•
•
•
•
•
Relaterad information
Egenskaper för drivlinan
Bromskaraktär
Ändra körläge
Ekonomisk körning (s. 437)
•
•
•
Hybridmätare (s. 78)
Körläget ändras med knappen i mittkonsolen.
Tänk på att alla körlägen inte är tillgängliga i
alla situationer.
Allmänt om Twin Engine (s. 390)
För att ändra körläge:
Förardisplay
Rattmotstånd
Ändra körläge (s. 435)
•
•
•
Energifördelning i hybriddrift med hjälp av
kartdata* (s. 436)
Välj det körläge som är anpassat för nuvarande körförhållanden.
Regenererande bromsning* (s. 425)
Dämpningskontroll
ECO-klimat
Användning av el- eller
förbränningsmotor
Ett avancerat styrsystem avgör i vilken
utsträckning bilen körs på förbränningsmotor,
elmotor eller båda parallellt.
Den primära funktionen är att utnyttja de olika
motorerna och den tillgängliga energin i
hybridbatteriet så effektivt som möjligt, med
hänsyn till de olika körlägenas egenskaper
samt förarens begäran av effekt genom gaspedalen.
Det finns även fall där tillfälliga begränsningar i
systemet, eller lagkravsstyrda funktioner för
att upprätthålla en låg nivå av bilens totala
utsläpp av emissioner, kan komma att
använda förbränningsmotorn i större utsträckning.
1.
Tryck på DRIVE MODE-knappen.
> En popup-meny öppnas i centerdisplayen med det aktiva körläget markerat.
}}
* Tillval/tillbehör. 435
START OCH KÖRNING
||
2. Valet av körläge kan göras på två sätt:
•
Tryck på önskat körläge direkt på pekskärmen för att markera och aktivera
körläget.
•
Tryck på DRIVE MODE-knappen igen
för att flytta markören till önskat körläge. Det markerade körläget aktiveras
efter en kort fördröjning.
Relaterad information
•
Körlägen (s. 432)
Energifördelning i hybriddrift med
hjälp av kartdata*
Körläget Hybrid är bilens normalläge där
elmotor och förbränningsmotor jobbar enskilt
eller tillsammans i hybriddrift. Om ett resmål
har valts i navigationssystemet* kan funktionen Predictive Efficiency7 på ett intelligent
sätt fördela förbrukningen av elenergi längs
hela körsträckan med hjälp av kartdatan.
Bränsleförbrukningen kan då sänkas jämfört
med normal hybriddrift där bilen först drivs på
el, för att senare när hybridbatteriet är urladdat
övergå till att drivas av förbränningsmotorn.
Funktion
Om avståndet till det valda resmålet är större
än den beräknade räckvidden med eldrift fördelar funktionen elenergin så att förbrukningen
blir så energieffektiv som möjligt för hela körsträckan. Detta gör det möjligt att undvika
situationer där normal hybriddrift annars skulle
använda en stor del av elenergin för att t.ex.
köra eldrift i hög hastighet på en motorväg för
att sedan köra stadskörning med förbränningsmotor i lägre hastighet.
Störst bränslebesparing blir det när
•
•
•
7
436
Förutsättningar för funktionen
För att funktionen ska fungera krävs att ett
antal villkor är uppfyllda:
•
•
•
•
Ett resmål är satt i navigationssystemet
och körsträckan till resmålet är längre än
möjlig räckvidd med enbart eldrift.
Körläge Hybrid är valt.
Funktionen Hold och Charge är deaktiverade.
Hybridbatteriet är laddat.
Användningstips
Om bilen används för arbetspendling och det
inte finns möjlighet att ladda bilen på arbetsplatsen – ange arbetsplatsen som ett delmål
och hemmet som slutmål. Urladdningen av
hybridbatteriet kommer då att fördelas över
körningen både till och från jobbet.
Lägg till liknande pendlingsrutter, d.v.s. resväg
mellan två laddningar, som Favoriter i navigationssystemet för att underlätta åtkomst.
Relaterad information
•
•
Körlägen (s. 432)
Ekonomisk körning (s. 437)
körsträckan inleds med motorvägskörning
körsträckan är mellan 50 och 100 km (30
och 60 mile) lång
hybridbatteriet är fulladdat vid start.
Endast vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Ekonomisk körning
Kör ekonomiskt och samtidigt mer miljövänligt genom att köra mjukt och förutseende.
Anpassa körsätt och hastighet till den rådande
situationen.
För att uppnå längsta möjliga körsträcka och
lägsta energiförbrukning med Twin Engine,
observera följande:
Ladda
• Ladda bilen regelbundet från elnätet. Ta
för vana att alltid påbörja en färd med fulladdat hybridbatteri.
•
•
•
Vid en kort körning efter förkonditionering
av kupén, stäng om möjligt av kupéfläkten, alternativt luftkonditioneringen i varmt
klimat.
•
Aktivera Hold-funktionen i funktionsvyn
vid högre hastigheter under körningar som
är längre än vad elen räcker till.
•
•
Om förkonditionering inte är möjlig när det
är kallt ute, använd i första hand eluppvärmning av säte och ratt. Undvik att
värma upp hela interiören vilket tar energi
från hybridbatteriet.
Undvik om möjligt att använda Chargefunktionen för att ladda hybridbatteriet.
Laddning med förbränningsmotor ökar
bränsleförbrukningen och medför ökat koldioxidutsläpp.
•
I kallt klimat, reducera om möjligt eluppvärmning av rutor, speglar, säten och ratt.
•
Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet – välj
ECO -däcktryck för ett så bra resultat som
möjligt.
•
Val av däck kan påverka energiförbrukningen – rådgör om lämpliga däck med en
återförsäljare.
•
Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
desto högre förbrukning.
•
Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer förbrukningen – ta bort
lasthållare som inte används.
•
•
Undvik att köra med öppna fönster.
Köra
• För lägsta energiförbrukning, aktivera körläge Pure.
•
Ta reda på var laddstationer finns.
Välj om möjligt parkeringsplats med laddstation.
•
OBS
Ladda bilen från elnätet så ofta som möjligt!
Förkonditionera
• Förkonditionera om möjligt bilen innan
körning med hjälp av laddkabeln ansluten
till elnätet.
•
Undvik att parkera bilen så att interiören
under parkeringstiden kyls ut eller överhettas. Parkera till exempel bilen i ett klimatiserat garage.
•
•
Kör i jämn hastighet och med god framförhållning för att undvika inbromsningar.
Detta körsätt ger den lägsta energiförbrukningen.
Balansera effektbehovet med gaspedalen.
Ta hjälp av indikeringen för tillgänglig
elmotoreffekt i förardisplayen för att undvika att starta förbränningsmotorn i onödan. Elmotorn är effektivare än förbränningsmotorn, speciellt i låga hastigheter.
Vid nödvändig inbromsning – bromsa
mjukt med bromspedalen, det återladdar
hybridbatteriet. En regenerativ bromsningsfunktion är inbyggd i bromspedalen
och kan förstärkas med elmotorbroms i
växelläge B.
Hög hastighet ger ökad energiförbrukning
– luftmotståndet ökar med hastigheten.
Håll inte bilen stilla i en backe med gaspedalen. Använd färdbromsen i stället.
Relaterad information
•
•
Drive-E – renare körglädje (s. 28)
Energifördelning i hybriddrift med hjälp av
kartdata* (s. 436)
}}
* Tillval/tillbehör. 437
START OCH KÖRNING
•
•
•
Faktorer som påverkar räckvidden vid
eldrift (s. 438)
Faktorer som påverkar räckvidden
vid eldrift
Hybridmätare (s. 78)
Bilens räckvidd vid eldrift beror av flera faktorer. Förutsättningarna för att uppnå en lång
räckvidd varierar efter de omständigheter och
förhållanden som bilen körs i.
Det certifierade värdet för bilens elkörsträcka
ska inte tolkas som en förväntad räckvidd.
Certifieringsvärdet är ett jämförelsevärde som
erhålls vid speciella EU-körcykler. Den verkliga
räckvidden beror av flera faktorer.
Kontrollera däcktryck (s. 530)
Faktorer som påverkar räckvidden
Vissa faktorer kan föraren själv inte påverka,
medan andra är möjliga att påverka.
Den längsta räckvidden uppnås under mycket
gynnsamma förhållanden när alla faktorer har
en positiv påverkan.
Faktorer som föraren inte kan påverka
Det finns flera yttre omständigheter som
påverkar räckvidden i varierande grad:
•
•
•
•
•
trafiksituation
korta körsträckor
topografi
yttertemperatur och motvind
väglag och ytbeläggning.
Tabellen visar det ungefärliga förhållandet
mellan yttertemperatur och räckvidd, dels på
en bil med avstängt kupéklimat, dels på en bil
med vanligt kupéklimat.
438
Upp till en viss gräns har en varmare yttertemperatur en gynnsam påverkan på räckvidden.
Yttertemperatur
Avstängt
kupéklimat
Vanligt
kupéklimat
30 °C
(86 °F)
95 %
80 %
20 °C
(68 °F)
100 %
90%
10 °C (50 °F)
90 %
80 %
0 °C (32 °F)
80 %
60 %
-10 °C
(14 °F)
70 %
40 %
START OCH KÖRNING
Faktorer som föraren påverkar
Föraren bör vara medveten om att följande
faktorer påverkar räckvidden för att kunna
hantera bilen energieffektivt:
•
•
•
•
•
•
•
OBS
regelbunden laddning
förkonditionering
•
Värden som visas i tabellerna avser en
ny bil.
•
Värdena är inte absoluta utan är
beroende av körbeteende, miljö och
andra omständigheter.
körläge Pure
klimatinställningar
Relaterad information
hastighet och acceleration
•
•
•
funktionen Hold
däck och däcktryck.
Tabellen visar det ungefärliga förhållandet
mellan konstanthastighet och räckvidd, där en
lägre konstanthastighet har en gynnsam
påverkan på räckvidden.
Konstanthastighet
100 km/h (62 mph)
50 %
80 km/h (50 mph)
70 %
60 km/h (37 mph)
90 %
50 km/h (31 mph)
100 %
Ekonomisk körning (s. 437)
Hold och Charge-funktion
I vissa situationer kan det vara bra att kunna
styra hybridbatteriets laddningsgrad under
pågående körning. Detta är möjligt med funktionerna Hold och Charge.
Hold och Charge är tillgängliga i alla körlägen. Funktionerna avbryts om körläge Pure
aktiveras.
Funktionsknappar för Hold och Charge
Hold och Charge-funktion (s. 439)
Funktionerna aktiveras i centerdisplayens
funktionsvy.
Körlägen (s. 432)
Hold
Batterinivå bibehålls för
senare bruk.
Funktionen håller laddningen
i hybridbatteriet för eldrift och
sparar tillgänglig elenergi för
senare användning t.ex. för
körning i stadsmiljö eller genom villakvarteret.
Bilen fungerar som vid normal hybriddrift med
urladdat batteri, där bilen utöver återanvändning av t.ex. bromsgenererad energi startar
förbränningsmotorn oftare för att behålla laddningen i batteriet.
}}
439
START OCH KÖRNING
||
Förberedelser inför en långresa
Charge
Bensinmotorn laddar
hybridbatteriet.
Inför en bilsemester eller annan längre resa är
det viktigt att kontrollera bilens funktioner
och utrustning extra noggrant.
Kontrollera att
Funktionen laddar upp
hybridbatteriet med hjälp av
förbränningsmotorn för
användning av utökad eldrift
vid senare tillfälle.
•
motorn fungerar som den ska och att
bränsleförbrukningen är normal
•
inget läckage (bränsle, olja, eller annan
vätska) förekommer
•
bromsverkan vid inbromsning fungerar
som den ska
•
däckens mönsterdjup och lufttryck är tillräckligt. Byt till vinterdäck vid körning till
områden med risk för snöiga eller isiga
vägbanor
•
•
•
startbatteriets laddning är god
Symboler i förardisplayen
Symbolen
visas i hybridbatterimätaren när
Charge är aktiverad.
Relaterad information
•
•
Symbolen
är aktiverad.
visas i hybridbatterimätaren när Hold
Ekonomisk körning (s. 437)
Hybridmätare (s. 78)
varningstriangel och reflexväst finns i bilen
– lagkrav i vissa länder.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
440
torkarbladen är i bra skick
Kontrollera däcktryck (s. 530)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 633)
Påfyllning av spolarvätska (s. 616)
Vinterkörning (s. 441)
Ekonomisk körning (s. 437)
Inställningar för bilmodem* (s. 508)
Rekommendationer vid lastning (s. 556)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
•
•
•
•
Köra med släpvagn (s. 454)
Vinterkörning
Halt väglag
Pilot Assist* (s. 307)
Vid vinterkörning är det viktigt att göra vissa
kontroller på bilen för att säkerställa att den
kan köras på ett säkert sätt.
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
För ett så bra väggrepp som möjligt
rekommenderar Volvo vinterdäck på samtliga
hjul om risk för snö eller is föreligger.
Fartbegränsare (s. 289)
Däcktätningssats (s. 543)
OBS
Motorns kylvätska ska innehålla 50 %
glykol. Denna blandning skyddar motorn
mot frostsprängning ner till ca –35 °C
(–31 °F). För att undvika hälsorisker ska
olika typer av glykol inte blandas.
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i alla
länder.
•
Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
Öva halkkörning under kontrollerade former
för att lära känna bilens reaktioner.
•
Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är
kall.
•
•
•
Startbatteriets kondition och laddningsnivå ska ses över. Kallt väder ställer större
krav på startbatteriet samtidigt som dess
kapacitet minskas av kyla.
Använd spolarvätska med frostskydd för
att undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.
Se separat avsnitt för rekommendation av
motorolja.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Specifikationer för motorolja (s. 628)
Vinterdäck (s. 542)
Snökedjor (s. 542)
Bromsa på saltade vägbanor (s. 419)
Bromsa på våta vägbanor (s. 418)
Påfyllning av spolarvätska (s. 616)
Startbatteri (s. 579)
Byta torkarblad vindruta (s. 614)
Byta torkarblad bakruta (s. 613)
Fylla på kylvätska (s. 578)
Ogynnsamma körförhållanden för motorolja (s. 629)
* Tillval/tillbehör. 441
START OCH KÖRNING
Vadning
VIKTIGT
Vadning innebär att bilen körs genom vatten
t.ex. på en översvämmad vägbana. Vadning
ska göras med stor försiktighet.
Observera följande för att förhindra skador på
bilen vid körning genom vatten:
•
•
•
Delar av bilen (t.ex. motor, växellåda, drivlina eller elektriska komponenter) kan skadas vid körning genom vatten med en
högre nivå än bilens golv. Skador på någon
komponent orsakad av översvämning, hydrostatisk låsning eller oljebrist täcks inte av
garantin.
Vattennivån får inte vara högre än bilens
golv. Kontrollera om möjligt djupet på den
djupaste punkten innan körningen genom
vattnet påbörjas. Extra försiktighet ska
iakttas vid passage av strömmande vatten.
Vid motorstopp i vatten, prova inte
omstart. Bärga istället bilen ur vattnet och
transportera den på bärgningsflak till verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Kör inte fortare än gånghastighet.
Stanna inte bilen i vattnet. Kör försiktigt
framåt eller backa tillbaka bilen ur vattnet.
•
Tänk på att vågor som skapas av mötande
trafik kan överstiga nivån för bilens golv.
•
Undvik att köra genom saltvatten (korrosionsrisk).
När vattnet passerats, tryck lätt på bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som
resultat.
Rengör eventuell kontakt för släpvagnskoppling efter körning i vatten och lera.
Relaterad information
•
442
Bärgning (s. 460)
Öppna och stänga tanklucka
Tankluckan låses upp med knapp på instrumentpanelen.
I förardisplayen indikerar
pilen bredvid tanksymbolen
vilken sida av bilen tankluckan är placerad.
START OCH KÖRNING
OBS
Efter att tankluckan har öppnats måste
tankningen ske inom ca 15 minuter. Därefter stängs den ventil som öppnats vid
knapptryckningen för öppning av tanklucka, och det går inte längre att tanka utan
att pumpmunstycket slår ifrån.
Fylla på bränsle
Bränsletanken är utrustad med ett locklöst
bränslepåfyllningssystem.
Tanka bilen vid tankstation
Om ventilen stängs innan tankningen är
slutförd – tryck på knappen igen och vänta
tills förardisplayen visar meddelandet
Bränsletank Klar för tankning.
1.
Tryck på knappen på instrumentpanelen.
> Tryckutjämning av bränsletanken medför en viss fördröjning av lucköppningen. Meddelandet Bränsletank
Tanklocket är öppet visas i förardisplayen, och därefter Bränsletank Klar
för tankning i förardisplayen. Om förbränningsmotorn är påslagen vid
knapptryckning slås den i regel av och
bilen går över till eldrift.
2. Efter avslutad tankning – stäng luckan
med ett lätt tryck.
Relaterad information
•
Fylla på bränsle (s. 443)
Det är viktigt att föra pumpmunstycket förbi påfyllningsrörets två öppningsbara luckor innan tankningen påbörjas.
}}
443
START OCH KÖRNING
||
Tankningsinstruktion:
1.
2.
4. Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån första gången.
> Tanken är fylld.
Stäng av bilen och öppna tankluckan.
OBS
OBS
Efter att tankluckan har öppnats måste
tankningen ske inom ca 15 minuter. Därefter stängs den ventil som öppnats vid
knapptryckningen för öppning av tanklucka, och det går inte längre att tanka utan
att pumpmunstycket slår ifrån.
Om ventilen stängs innan tankningen är
slutförd – tryck på knappen igen och vänta
tills förardisplayen visar meddelandet
Bränsletank Klar för tankning.
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
Fylla på bränsle från reservdunk
Välj bränsle som är godkänt att använda
för bilen enligt identifierare8 på insidan av
tankluckan. Se information om godkända
bränslen och identifierare i avsnitt "Bensin".
3. För in pumpmunstycket i bränslepåfyllningsöppningen. Påfyllningsröret har två
öppningsbara luckor och pumpmunstycket måste föras förbi båda luckorna
innan tankningen påbörjas.
8 Identifierare
444
Vid påfyllning med reservdunk, använd tratten
som ligger i skumblocket under golvluckan i
lastutrymmet.
1.
Öppna tankluckan.
2. För in tratten i bränslepåfyllningsöppningen. Påfyllningsröret har två öppningsbara luckor och trattens rör måste föras
förbi båda luckorna innan påfyllning kan
påbörjas.
Gäller bil med bränsledriven
tillskottsvärmare*
Använd aldrig bränslevärmare när bilen befinner sig på ett tankstationsområde.
enligt CEN standard EN16942 återfinns på insidan av tankluckan, samt senast 12 oktober 2018 på motsvarande bränslepumpar och deras munstycken vid tankställen runt om i Europa.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Hantering av bränsle
VIKTIGT
Använd inte bränsle med sämre kvalitet än
vad Volvo rekommenderar eftersom motoreffekten och bränsleförbrukningen då påverkas
negativt.
Blandning av olika bränsletyper eller
användning av bränsle som inte rekommenderas upphäver Volvos garantier samt
eventuella kompletterande serviceavtal,
detta gäller samtliga motorer.
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och
att få bränslestänk i ögonen.
Dekal på insidan av tankluckan.
Relaterad information
•
•
Öppna och stänga tanklucka (s. 442)
Bensin (s. 446)
Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med
vatten under minst 15 minuter och sök
läkarvård.
Relaterad information
•
Bensin (s. 446)
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och
diesel är mycket giftiga och kan orsaka permanenta skador eller dödsfall om de sväljs.
Sök läkarvård omedelbart om bränsle har
svalts.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan
antändas.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
445
START OCH KÖRNING
Bensin
E5 är en bensin med max
2.7 % syre och max 5 vol %
etanol.
Det är viktigt att använda rätt bränsle vid
tankning. Det finns bensin med olika oktantal
som är anpassade för olika typer av körning.
Använd endast bensin från välkända tillverkare. Fyll aldrig på bränsle med tveksam kvalitet. Bensinen ska uppfylla normen EN 228.
VIKTIGT
E10 är en bensin med max
3.7 % syre och max 10 vol %
etanol.
Identifierare för bensin
•
•
Dekal på insidan av tankluckan.
Identifierare enligt CEN standard EN16942
återfinns på insidan av tankluckan, samt
senast 12 oktober 2018 på motsvarande
bränslepumpar och deras munstycken vid
tankställen runt om i Europa.
Detta är identifierarna som gäller för nuvarande standardbränslen i Europa. Bensin med
följande identifierare får användas i bil med
bensinmotor:
•
•
•
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
Bränsle som innehåller metalltillsatser
får inte användas.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
VIKTIGT
Relaterad information
Bränsle som innehåller upp till 10
volymprocent etanol är tillåtet.
•
•
•
•
EN 228 E10 bensin (max
10 volymprocent etanol) är godkänt att
användas.
Högre etanol än E10 (max
10 volymprocent etanol) är inte tillåtet.
T.ex. E85 är inte tillåtet.
Oktantal
•
446
Vid körning i varmare klimat än +38 °C
(100 °F) rekommenderas högsta möjliga oktantal för en anpassad prestanda och bränsleförbrukning.
RON 95 kan användas vid normal körning.
RON 98 rekommenderas för en bra effekt
och låg bränsleförbrukning.
Oktantal lägre än RON 95 får inte
användas.
Hantering av bränsle (s. 445)
Fylla på bränsle (s. 443)
Bensinpartikelfilter (s. 447)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 633)
START OCH KÖRNING
Bensinpartikelfilter9
Bensindriven bil är utrustad med partikelfilter
för en effektivare avgasrening.
Partiklar i avgaserna samlas i bensinpartikelfiltret under normal körning. Under normala
driftsförhållanden sker en passiv regenerering
som leder till att partiklarna oxideras och
bränns bort. På så sätt töms filtret.
Om bilen körs i låga hastigheter eller vid upprepade kallstarter vid låg yttertemperatur, kan
en aktiv regenerering vara nödvändig. Regenereringen av partikelfiltret sker automatiskt och
tar normalt 10-20 minuter. Under regenerering kan bränsleförbrukningen temporärt öka.
•
Bilen bör landsvägsköras i hastigheter
över 70 km/h (44 mph) i minst 20
minuter mellan varje tankningstillfälle.
Relaterad information
•
Bensin (s. 446)
Överhettning av motor och
drivsystem
Under vissa förhållanden, t.ex. vid hård körning i brant terräng och varmt klimat, finns
risk för att motor och drivsystem kan överhettas – särskilt vid tung last.
• Vid överhettning kan motorns effekt
begränsas temporärt.
•
Ta bort extraljus som sitter framför grillen
vid körning i varmt klimat.
•
Om temperaturen i motorns kylsystem blir
för hög tänds en varningssymbol och
förardisplayen visar meddelandet
Motortemperatur Hög temperatur
Stanna snarast. Stanna då bilen på ett
säkert sätt och låt motorn gå på tomgång
under några minuter för att svalna.
•
Om meddelandet Motortemperatur Hög
temperatur Stäng av motorn eller
Kylarvätska Låg nivå, stäng av motorn
visas, stanna bilen och stäng av motorn.
•
Om växellådan blir överhettad kommer ett
alternativt växlingsprogram att väljas.
Dessutom aktiveras en inbyggd skyddsfunktion som bl.a. tänder en varningssymbol och förardisplayen visar meddelandet
Växellåda varm Sänk hastigheten för
att sänka temperaturen eller Växellåda
överhettad Stanna snarast och låt
växellådan svalna. Följ då given rekom-
Vid körning korta sträckor i låg
hastighet med bensinbil
Kapaciteten hos avgasreningssystemet påverkas av sättet som bilen körs. Att köra varierande körsträckor och i olika hastigheter är
viktigt för att nå en så energieffektiv prestanda
som möjligt.
Att ofta köra korta sträckor i låg hastighet
(eller i kallt klimat) där motorn inte uppnår normal drifttemperatur, kan leda till problem som
så småningom kan orsaka funktionsstörningar
och utlösa ett varningsmeddelande. Om bilen
körs mest i stadstrafik är det viktigt att regelbundet köra även i högre hastigheter för att
låta avgasreningssystemet regenerera.
9 Gäller
vissa varianter.
}}
447
START OCH KÖRNING
||
mendation, sänk hastigheten respektive
stanna bilen på ett säkert sätt och låt
motorn gå på tomgång under några
minuter för att låta växellådan svalna.
•
Vid överhettning kan bilens luftkonditionering komma att stängas av temporärt.
•
Stäng inte av motorn omedelbart vid
stopp efter en hård körning.
OBS
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar
en stund efter att motorn stängts av.
Symboler i förardisplayen
Symbol
Innebörd
Hög motortemperatur. Följ given
rekommendation.
Låg nivå kylarvätska. Följ given
rekommendation.
Växellådan varm/överhettad/kyls.
Följ given rekommendation.
Relaterad information
•
•
•
•
Fylla på kylvätska (s. 578)
Köra med släpvagn (s. 454)
Förberedelser inför en långresa (s. 440)
Växlingsindikator (s. 430)
Överbelastning av startbatteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar
startbatteriet olika mycket. Undvik att
använda tändningsläge II när bilen är
avstängd. Använd istället tändningsläge I –
då förbrukas mindre ström.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när bilen är
avstängd. Exempel på sådana funktioner är:
•
•
•
•
strålkastare
vindrutetorkare
ljudanläggning (hög volym).
Om startbatterispänningen är låg visas ett
meddelande i förardisplayen. Energisparfunktionen stänger sedan av eller reducerar vissa
funktioner, t.ex. kupéfläkt och/eller ljudanläggning.
–
Ladda då startbatteriet genom att starta
bilen och låt den sedan gå i minst
15 minuter – startbatteriet laddas bättre
under körning än med motorn på tomgång
vid stillastående.
Relaterad information
•
•
448
kupéfläkt
Startbatteri (s. 579)
Tändningslägen (s. 414)
START OCH KÖRNING
Använda starthjälp med annat
batteri
Vid starthjälp rekommenderas följande steg
för att undvika kortslutning eller andra skador:
Om startbatteriet är urladdat kan bilen startas
med ström från ett annat batteri.
1.
Sätt bilens elsystem i tändningsläge 0.
2. Kontrollera att hjälpstartbatteriet har
spänningen 12 V.
3. Om hjälpstartbatteriet är monterat i en
annan bil – stäng av den hjälpande bilens
motor och se till att de båda bilarna inte
vidrör varandra.
4. Sätt fast den röda startkabelns ena
klämma på hjälpstartbatteriets pluspol (1).
VIKTIGT
Laddpunkt för starthjälp av egen bil.
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika
kortslutningar med andra komponenter i
motorrummet.
VIKTIGT
Bilens laddpunkt är endast till för starthjälp
av egen bil. Laddpunkten är inte avsedd för
starthjälp av annan bil. Används laddpunkten för att starta en annan bil kan det medföra att en säkring går sönder vilket innebär
att laddpunkten slutar fungera.
Då en säkring har gått sönder visas meddelandet 12 V Batteri Säkring utlöst Service
erfordras i förardisplayen. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
5. Öppna den positiva hjälpstartspunktens
täcklock (2).
6. Sätt den röda startkabelns andra klämma
på bilens positiva hjälpstartspunkt (2).
7. Sätt fast den svarta startkabelns ena
klämma på hjälpstartbatteriets minuspol
(3).
8. Sätt den svarta startkabelns andra
klämma på bilens negativa hjälpstartspunkt (4).
9. Kontrollera att startkablarnas klämmor
sitter fast ordentligt så att det inte uppstår
gnistor under startförsöket.
10. Starta motorn på "hjälpbilen" och låt den
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, ca 1500 varv/minut.
11. Håll inne startknappen minst 5 sekunder
utan att ha foten på bromsen för att aktivera bilens elsystem.
OBS
Vid motorstart under normala förhållanden
prioriteras bilens elektriska drivmotor – förbränningsmotorn förblir avstängd. Det
innebär att efter att startknappen har
tryckts in har den elektriska motorn ”startat” och bilen är körklar. Startad motor
indikeras av att förardisplayens kontrollampor slocknar och dess förvalda tema tänds
upp.
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna mellan kabel och
bil under startförsöket. Det finns risk för
gnistbildning.
12. Vänta minst 2 minuter för att ladda upp
startbatteriet och gör därefter ett startförsök.
}}
449
START OCH KÖRNING
||
13. Om startförsöket misslyckas upprepa
punkt 11 och punkt 12.
OBS
Bilen kan inte startas om hybridbatteriet är
urladdat.
14. Ta bort startkablarna i omvänd ordning –
först den svarta och sedan den röda.
Se till att ingen av den svarta startkabelns
klämmor kommer i kontakt med bilens
positiva hjälpstartspunkt/hjälpstartbatteriets pluspol eller ansluten klämma på den
röda startkabeln.
Relaterad information
•
•
•
•
Starta bilen (s. 412)
Dragkrok*
Bilen kan utrustas med en dragkrok som gör
det möjligt att dra t.ex. en släpvagn efter
bilen.
Det kan finnas olika varianter av dragkrok för
bilen, kontakta en Volvoåterförsäljare för mer
information.
Tändningslägen (s. 414)
VIKTIGT
Justera ratt (s. 175)
När motorn stängs av kan den konstanta
batterispänningen till släpvagnskontakten
automatiskt stängas av för att inte ladda ur
startbatteriet.
Välja tändningsläge (s. 415)
VARNING
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
•
Anslut inte startkablarna till någon
bränslesystemkomponent eller till
någon rörlig del. Var försiktig med
varma motordelar.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
•
VIKTIGT
Dragkulan behöver regelbundet rengöras
och smörjas in med fett för att förhindra
slitage.
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används ska dragkulan inte smörjas in.
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i
ögonen – kontakta omedelbart läkare.
Rök aldrig i närheten av batteriet.
Detta gäller även vid montering av cykelhållare som kläms fast runt dragkulan.
Relaterad information
•
•
450
In- och utfällbar dragkrok* (s. 452)
Köra med släpvagn (s. 454)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
•
•
Dragkroksmonterad cykelhållare* (s. 457)
Specifikationer för dragkrok*
Specifikationer för dragkrok* (s. 451)
Mått och fästpunkter för dragkrok.
Mått, fästpunkter i mm (tum)
C
6 (0,24)
D
145 (5,7)
E
88 (3,5)
F
Sidobalk lutar 8 grader
G
353 (13,9)
H
1048 (41,3)
I
524 (20,6)
Relaterad information
•
•
Dragkrok* (s. 450)
Dragvikter och kultryck (s. 625)
Mått, fästpunkter i mm (tum)
A
939 (37)
B
72 (2,8)
* Tillval/tillbehör. 451
START OCH KÖRNING
In- och utfällbar dragkrok*
1.
2. Tryck på knappen och släpp – ett för långt
tryck kan innebära att utfällningen inte
startar.
Den in- och utfällbara dragkroken är enkel att
fälla in eller ut efter behov. I infällt läge är
dragkroken helt dold.
VARNING
Följ anvisningarna för in- och utfällning av
dragkroken noggrant.
VARNING
Tryck inte på knappen för in- och utfällning
om ett släpfordon är kopplat till dragkroken.
Fälla ut dragkroken
VARNING
Öppna bakluckan. En knapp för in- och
utfällning av dragkroken finns placerad på
höger sida baktill i lastutrymmet. En indikeringslampa i knappen måste lysa med
ett fast orange sken för att utfällningsfunktionen ska vara aktiv.
> Dragkroken faller ut och ner i ett olåst
läge – indikeringslampan blinkar
orange. Dragkroken är redo att föras
vidare till låst läge.
Undvik att stå nära stötfångaren mitt
bakom bilen vid utfällning av dragkroken.
452
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
3.
OBS
2.
Strömsparläge aktiveras efter en stund och
indikeringslampan slocknar. Systemet återaktiveras genom att bakluckan stängs och
sedan öppnas igen. Detta gäller både vid
in- och utfällning av dragkroken.
Om bilen elektriskt detekterat påkopplat
släp, slutar indikeringslampan lysa med
fast sken.
För dragkroken till sitt ändläge där den då
fixeras och låses fast – indikeringslampan
lyser med ett fast orange sken.
> Dragkroken är redo att användas.
VIKTIGT
Säkerställ att det inte sitter någon anslutningskontakt eller adapter monterad i eluttaget när dragkroken fälls in.
OBS
Dragkroken måste avsluta utfällningsförloppet innan den kan föras vidare till låst
läge. Detta förlopp kan ta några sekunder.
Om dragkroken inte fixeras i låst läge,
vänta några sekunder och försök igen.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
Lås dragkroken genom att föra tillbaka den
till sitt infällda läge där den låses.
> Indikeringslampan lyser nu med ett fast
sken om dragkroken är korrekt infälld.
Fälla in dragkroken
1.
Öppna bakluckan. Tryck in knappen på
höger sida baktill i lastutrymmet och släpp
– ett för långt tryck kan innebära att infällningen inte startar.
> Dragkroken faller automatiskt ner i ett
olåst läge – indikeringslampan vid
knappen blinkar orange.
Relaterad information
•
•
Köra med släpvagn (s. 454)
Dragkrok* (s. 450)
* Tillval/tillbehör. 453
START OCH KÖRNING
Köra med släpvagn
Vid körning med släpvagn finns det ett antal
saker som är viktiga att tänka på när det gäller dragkroken, släpvagnen samt hur lasten
placeras i släpvagnen.
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt.
Summan av passagerares vikt och samtliga
tillval t.ex. dragkrok, reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt.
•
Håll en låg hastighet vid körning med släpvagn uppför en lång brant stigning.
•
De maximala släpvagnsvikterna som är
angivna gäller endast för höjder upp till
1000 m.ö.h. (3280 fot). På högre höjder
är motoreffekten och därmed bilens klättringsförmåga nedsatt på grund av den
minskade lufttätheten, och den maximala
släpvagnsvikten måste därför minskas.
Vikten för bil och släpvagn måste minskas
med 10 % för varje ytterligare 1000 m
(3280 fot), eller del därav.
Bilen levereras med nödvändig utrustning för
körning med släpvagn.
454
•
Dragkroken på bilen ska vara av godkänd
typ.
•
Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens dragkrok följer angivet maximalt
kultryck. Kultrycket räknas som del av
bilens nyttolast.
•
Öka däcktrycket till rekommenderat tryck
för full last.
•
Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
•
Kör inte med tungt släp när bilen är helt
ny. Vänta tills den körts minst 1000 km
(620 miles).
•
I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
Växla ner till en lägre växel vid manuell
växling och anpassa hastigheten.
•
Följ gällande bestämmelser för tillåtna
hastigheter och vikter.
•
Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 12 %.
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med
släpvagn eller körning på höga höjder i
kombination med sämre bränslekvalitet än
rekommenderad är faktorer som väsentligt
ökar bilens bränsleförbrukning.
Släpvagnskontakt
Om bilens dragkrok har en 13-polig kontakt
och släpet har en 7-polig kontakt behövs en
adapter. Använd en adapter som är godkänd
av Volvo. Se till att kabeln inte släpar i marken.
VIKTIGT
När motorn stängs av kan den konstanta
batterispänningen till släpvagnskontakten
automatiskt stängas av för att inte ladda ur
startbatteriet.
Släpvagnsvikter
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan
vara certifierade för högre dragvikter än
vad bilen får dra.
Nivåreglering*
Bilens system för nivåkontroll eftersträvar att
hålla en konstant höjd oavsett last (upp till den
tillåtna maxvikten). När bilen står still sjunker
bakvagnen något, vilket är normalt.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Vid körning i kuperad terräng och
varmt klimat
Under vissa förhållanden kan det finnas risk för
överhettning vid körning med släpvagn. Vid
överhettning av motor och drivsystem tänds
en varningssymbol i förardisplayen och ett
meddelande visas.
Den automatiska växellådan anpassar växel
beroende på belastning och motorvarv.
Branta stigningar
Spärra inte den automatiska växellådan med
en högre växel än vad motorn "orkar med" –
det är inte alltid fördelaktigt att köra på hög
växel och lågt motorvarv.
Relaterad information
•
•
•
•
Släpvagnsstabilisator* (s. 455)
Kontroll av släpvagnslampor (s. 456)
Dragvikter och kultryck (s. 625)
Överhettning av motor och drivsystem
(s. 447)
•
Ogynnsamma körförhållanden för motorolja (s. 629)
•
In- och utfällbar dragkrok* (s. 452)
Släpvagnsstabilisator*
Släpvagnsstabilisatorn (TSA10) har till uppgift
att stabilisera bil med tillkopplat släpvagn i
situationer där ekipaget kommit i självsvängning. Funktionen ingår i stabilitetssystemet
ESC11.
Orsaker till självsvängning
Fenomenet att bil med släp hamnar i självsvängning, kan uppstå för alla kombinationer
av bilar och släp. I vanliga fall krävs höga hastigheter för att det ska uppstå. Men om släpvagnen är överlastad eller har lasten felaktigt
fördelad t.ex. för långt bak, finns risk för självsvängning även i lägre hastigheter.
Parkera i backe
1. Tryck ner bromspedalen.
För att självsvängning sedan ska börja, behövs
en utlösande faktor t.ex.:
2. Aktivera parkeringsbromsen.
•
Bil med släp utsätts för en plötslig kraftig
sidovind.
•
Bil med släp kör på ojämn vägbana eller i
ett gupp.
•
Yviga rattrörelser.
3. Välj växelläge P.
4. Släpp bromspedalen.
Använd stoppklossar för att blockera hjulen
när bil med påkopplat släp parkeras i backe.
Starta i backe
1. Tryck ner bromspedalen.
2. Välj växelläge D.
Då självsvängning väl har börjat kan den bli
svår eller omöjlig att dämpa, vilket gör ekipaget svårkontrollerat med risk för att hamna i
t.ex. fel körfält eller utanför vägbanan.
3. Lossa parkeringsbromsen.
4. Släpp bromspedalen och kör iväg.
10
11
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
}}
* Tillval/tillbehör. 455
START OCH KÖRNING
||
Släpvagnsstabilisatorns funktion
Relaterad information
Släpvagnsstabilisatorn övervakar kontinuerligt
bilens rörelser, speciellt i sidled. Om självsvängning upptäcks, sker individuell bromsreglering på framhjulen vilket ger en stabiliserande effekt på ekipaget. Oftast räcker detta
för att föraren ska återfå kontroll över bilen.
•
•
Om självsvängningen inte dämpas ut trots
släpvagnsstabilisatorns första ingrepp, bromsas ekipaget med alla hjul kombinerat med att
motorns drivkraft reduceras. När självsvängningen successivt dämpats och ekipaget åter
är stabilt avbryter systemet regleringen och
föraren återfår full kontroll över bilen.
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 263)
Kontroll av släpvagnslampor
Vid inkoppling av en släpvagn – kontrollera
att släpvagnens alla lampor fungerar innan
avfärd.
Blinkers och bromsljus på släpvagn
Om en eller flera av släpvagnens blinkers eller
bromsljuslampor är trasiga visar förardisplayen
en symbol och ett meddelande. Övriga lampor
på släpvagnen måste kontrolleras manuellt av
föraren innan avfärd.
Symbol
Meddelande
• Släpvagnsblinkrar Höger
blinker fungerar ej
OBS
Stabilitetsfunktionen stängs av om föraren
väljer sportläge genom att deaktivera ESC
via menysystemet i centerdisplayen.
Ingrepp av släpvagnsstabilisatorn kan utebli
om föraren med kraftiga rattrörelser försöker
häva självsvängningen, eftersom systemet då
inte kan avgöra om det är släpet eller föraren
som orsakar självsvängningen.
Då släpvagnsstabilisatorn
arbetar blinkar ESC-symbolen i förardisplayen.
456
Köra med släpvagn (s. 454)
• Släpvagnsblinkrar Vänster
blinker fungerar ej
• Släpvagnsbromsljus Funktionsfel
Om någon lampa för släpvagnens körriktningsvisare är trasig blinkar dessutom förardisplayens symbol för körriktningsvisarna
snabbare än normalt.
Dimbakljus på släpvagn
Vid inkoppling av släpvagn kan det förekomma
att dimbakljuset inte tänds upp på bilen, i
dessa fall förflyttas dimbakljusfunktionaliteten
till släpvagnen. Kontrollera därför i dessa fall
START OCH KÖRNING
vid aktivering av dimljus att släpvagnen är
utrustad med dimbakljus för att framföra ekipaget på ett säkert sätt.
Stänga av automatisk kontroll
Den automatiska kontrollfunktionen går att
stänga av i centerdisplayen.
Kontroll av släpvagnslampor*
1.
Automatisk kontroll
Efter elektrisk inkoppling av en släpvagn är det
möjligt att säkra att släpets lampor fungerar
via en automatisk ljusaktivering. Funktionen
hjälper föraren att kontrollera att lamporna på
släpet fungerar innan avfärd.
2. Tryck på My Car
För att kunna genomföra kontrollen måste
bilen vara avstängd.
1.
När en släpvagn kopplas till dragkroken
visas meddelandet Automatisk kontroll
av släpvagnslampor i förardisplayen.
2. Bekräfta meddelandet genom att trycka
på högra rattknappsatsens O-knapp.
> Ljuskontrollen startar.
3. Gå ur bilen för att kunna kontrollera lampornas funktion.
> Alla släpvagnens lampor börjar blinka sedan tänds lamporna en i taget.
4. Kontrollera visuellt att alla lampor som
finns tillgängliga på släpvagnen fungerar.
5. Efter en stund blinkar alla lampor på släpvagnen till igen.
> Kontrollen är genomförd.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Ljus och belysning.
3. Avmarkera Automatisk kontroll av
släpvagnslampor.
Manuell kontroll
Om den automatiska kontrollen är avstängd är
det möjligt att starta kontrollen manuellt.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2. Tryck på My Car
Dragkroksmonterad cykelhållare*
Vid användning av cykelhållare rekommenderas de cykelhållare som Volvo har utvecklat.
Detta för att undvika skador på bilen och för
att uppnå största möjliga säkerhet vid färd.
Volvos cykelhållare finns att köpa hos auktoriserade Volvoåterförsäljare.
Följ noggrant de instruktioner som bifogas
cykelhållaren.
•
Cykelhållaren inklusive last får väga max
75 kg (165 pund).
•
Cykelhållaren får vara avsedd för max tre
cyklar.
Ljus och belysning.
VARNING
3. Välj Manuell kontroll av
släpvagnslampor.
> Ljuskontrollen startar. Gå ur bilen för att
kunna kontrollera lampornas funktion.
Felaktig användning av cykelhållaren kan
orsaka skador på dragkrok och bil.
Cykelhållaren kan lossa från dragkroken om
den
Relaterad information
•
•
•
Köra med släpvagn (s. 454)
•
är felaktigt monterad på dragkulan
är överlastad, se cykelhållarens instruktioner för max lastvikt
används till annat än att frakta cyklar.
Bilens köregenskaper påverkas när en cykelhållare är monterad på dragkroken t.ex. på
grund av:
•
•
ökad vikt
reducerad accelerationsförmåga
}}
* Tillval/tillbehör. 457
START OCH KÖRNING
||
reducerad markfrigång
Bogsering
förändrad bromsförmåga.
Ju större avståndet är mellan lastens tyngdpunkt och dragkulan, desto större blir belastningen på dragkroken.
Vid bogsering dras bilen efter ett annat fordon med hjälp av en bogserlina.
Det är inte tillåtet att bogsera en Twin Engine
eftersom elmotorn tar skada. Bilen ska istället
bärgas upplyft och stå med alla hjulen på ett
bärgningsflak, inget av hjulparen får ha vägkontakt.
Lasta enligt följande rekommendationer:
Vid bogsering av annan bil
•
•
Rekommendationer vid lastning av
cyklar på cykelhållaren
•
Sätt den tyngsta cykeln längst in, närmast
bilen.
•
Håll lasten symmetrisk och så nära bilens
mitt som möjligt t.ex. genom att sätta cyklarna omlott om flera cyklar ska lastas.
•
•
Ta bort lösa föremål från cykeln vid transport t.ex. cykelkorg, batteri, barnstol. Dels
för att minska belastningen på dragkrok
och cykelhållare, dels för att minska luftmotståndet vilket påverkar bränsleförbrukningen.
Använd inte skyddsöverdrag på cyklarna.
Detta kan påverka manövrering, innebära
försämrad sikt och öka bränsleförbrukningen. Det kommer också att leda till
ökad belastning på dragkroken.
Relaterad information
•
458
Dragkrok* (s. 450)
•
•
Välja tändningsläge (s. 415)
Växellåda (s. 425)
Ta reda på den enligt lag högsta tillåtna hastigheten för bogsering innan bogseringen
påbörjas.
Starthjälp
Det är inte tillåtet att bogsera igång motorn
eftersom elmotorn tar skada. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att
motorn inte kan startas.
VIKTIGT
Den elektriska drivmotorn och katalysatorn
kan skadas vid försök att bogsera igång
bilen.
Relaterad information
•
•
•
•
Sätta dit och ta bort bogserögla (s. 459)
Varningsblinkers (s. 147)
Bärgning (s. 460)
Använda starthjälp med annat batteri
(s. 449)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Sätta dit och ta bort bogserögla
3. Skruva i bogseröglan ända in tills det tar
stopp.
Använd bogserögla om bilen ska bogsera ett
annat fordon. Bogseröglan skruvas fast i ett
gängat uttag bakom ett täcklock på den
bakre stötfångarens högra sida.
Sätta dit bogseröglan
Ta fram bogseröglan som finns i skumblocket under golvet i lastutrymmet.
Vrid fast öglan ordentligt, trä t.ex. igenom
hjulskruvnyckeln* och använd den som
hävarm.
Ta bort täcklocket – tryck på markeringen
med ett finger och vik samtidigt ut motstående sida/hörn.
> Locket svänger kring sin centrumlinje
och kan sedan tas loss.
VIKTIGT
Det är viktigt att bogseröglan skruvas fast
ordentligt – ända tills det tar stopp.
Ta bort bogseröglan
–
Skruva loss bogseröglan efter användning
och lägg tillbaka den på sin plats i skumblocket.
Avsluta med att sätta tillbaka täcklocket
på stötfångaren.
}}
* Tillval/tillbehör. 459
START OCH KÖRNING
||
Relaterad information
•
•
•
Bogsering (s. 458)
Bärgning (s. 460)
Verktygssats (s. 538)
Bärgning
HomeLink®*12
Vid bärgning forslas bilen bort med hjälp av
annat fordon.
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
HomeLink®13 är en programmerbar fjärrkontroll, integrerad i bilens elsystem, som kan
fjärrstyra upp till tre olika anordningar (t.ex.
garageportsöppnare, larmsystem, utom- och
inomhusbelysning) och därmed ersätta fjärrkontrollerna till dessa.
Bogseröglan kan användas för att dra bilen
upp på en bärgningsbil med flak.
VIKTIGT
Allmänt
Observera att bil med Twin Engine alltid
måste bärgas upplyft med alla hjulen på
bärgningsflak.
Bilens läge och markfrigång bestämmer om
det är möjligt att dra upp bilen på ett flak. Om
lutningen på bärgningsbilens ramp är för brant
eller om markfrigången under bilen är otillräcklig kan bilen skadas om man försöker dra upp
den. Bilen bör då lyftas med bärgningsbilens
lyftanordning.
VARNING
Ingen/inget får stå bakom bärgningsbilen
medan bilen dras upp på flaket.
Relaterad information
•
12
13
460
Sätta dit och ta bort bogserögla (s. 459)
Bilden är schematisk – utförandet kan variera.
Knapp 1
Knapp 2
Knapp 3
Indikeringslampa
Gäller vissa marknader.
HomeLink och symbolen HomeLink-huset är registrerade varumärken av Gentex Corporation.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
HomeLink® levereras inbyggt i innerbackspegeln. HomeLink®-panelen består av tre programmerbara knappar och en indikeringslampa i spegelglaset.
För mer information om HomeLink®, besök:
www.HomeLink.com eller ring
00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277)14.
Spara originalfjärrkontrollerna för framtida programmering (t.ex. vid byte till annan bil eller
för användning i ett annat fordon).
VIKTIGT
Knapparnas programmering bör raderas
när bilen ska säljas.
Relaterad information
•
•
•
14
15
Använda HomeLink®* (s. 463)
Programmera HomeLink®* (s. 461)
Typgodkännande för HomeLink®* (s. 464)
Programmera HomeLink®*15
Följ dessa instruktioner för att programmera
HomeLink®, återställa all programmering eller
programmera om enstaka knapp.
OBS
I vissa fordon måste tändningen vara på
eller i "tillbehörsläge" innan HomeLink®
kan programmeras eller användas. Sätt
gärna i nya batterier i den fjärrkontroll som
ska ersättas av HomeLink®, för snabbare
programmering och bättre sändning av
radiosignalen. HomeLink®-knapparna bör
återställas innan programmering.
1.
Rikta fjärrkontrollen mot den HomeLink®knapp som ska programmeras och håll
den ca 2–8 cm (ca 1-3 tum) från knappen.
Skym inte indikeringslampan på
HomeLink®.
Notera: Vissa fjärrkontroller kan programmera HomeLink® bättre på ett avstånd på
ca 15–20 cm (ca 6–12 tum). Ha detta i
åtanke om problem med programmeringen uppstår.
2. Tryck och håll inne både knappen på fjärrkontrollen och knappen på HomeLink®
som ska programmeras.
VARNING
Medan HomeLink® programmeras kan den
garageport eller grind som programmeras
aktiveras. Säkerställ därför att ingen är i
närheten av porten eller grinden under programmering. Bilen bör stå utanför garaget
medan en garageportsöppnare programmeras.
Notera att det kostnadsfria numret kanske inte är tillgängligt beroende på operatör.
Gäller vissa marknader.
}}
* Tillval/tillbehör. 461
START OCH KÖRNING
||
3. Släpp inte knapparna förrän indikeringslampan har övergått från att blinka långsamt (ca 1 gång per sekund) till att
antingen blinka snabbt (ca 10 gånger per
sekund) eller lysa konstant.
> Om indikeringslampan lyser konstant: Indikation på att programmeringen har slutförts. Tryck på den programmerade knappen 2 gånger för att
aktivera.
Om indikeringslampan blinkar
snabbt: Den enhet som ska programmeras mot HomeLink® har möjligtvis
en säkerhetsfunktion som kräver extra
steg. Testa att trycka på den programmerade knappen 2 gånger för att se om
programmeringen fungerar. Fortsätt
annars med följande steg.
eller ring 00 8000 466 354 65 (eller betalnumret +49 6838 907 277)17.
Programmera om enstaka knapp
För att programmera om en enstaka
HomeLink®-knapp, gör så här:
1.
4. Leta upp inlärningsknappen16 på mottagaren till t.ex. garageporten. Den är vanligtvis placerad nära antennens fäste på mottagaren.
5. Tryck in och släpp mottagarens inlärningsknapp en gång. Programmeringen måste
slutföras inom 30 sekunder efter att
knappen har tryckts in.
6. Tryck in och släpp den knapp på
HomeLink® som ska programmeras.
Repetera sekvensen av tryck/håll/släpp en
andra gång och, beroende på mottagarens
modell, även en tredje gång.
> Programmeringen är nu klar och garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade knappen
trycks in.
Om programmeringsproblem uppstår kontakta HomeLink® på: www.HomeLink.com
16
17
462
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
Notera att det kostnadsfria numret kanske inte är tillgängligt beroende på operatör.
Tryck in önskad knapp och håll inne i ca
20 sekunder.
2. När indikeringslampan på HomeLink® börjar blinka långsamt går det att programmera som vanligt.
Notera: Om den knapp som ska programmeras om inte blir programmerad med en
ny enhet kommer den att återgå till tidigare sparad programmering.
Återställa HomeLink®-knapparna
Det går endast att återställa alla HomeLink®knapparna på samma gång, inte enstaka
knapp var för sig. Enstaka knapp kan endast
programmeras om.
–
Tryck och håll inne de yttre knapparna (1
och 3) på HomeLink® ca 10 sekunder.
> När indikeringslampan övergår från ett
konstant sken till att börjar blinka så är
knapparna återställda och redo att programmeras på nytt.
START OCH KÖRNING
Relaterad information
Använda HomeLink®*18
•
•
•
När HomeLink® väl är programmerad kan
denna användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.
Tryck in den programmerade knappen. Garageporten, grinden, larmsystemet eller liknande
aktiveras (kan ta några sekunder). Om
knappen är intryckt mer än 20 sekunder så
påbörjas omprogrammering. Indikeringslampan lyser eller blinkar när knappen har
tryckts in. Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis fortfarande användas parallellt med
HomeLink® om så önskas.
Använda HomeLink®* (s. 463)
HomeLink®* (s. 460)
Typgodkännande för HomeLink®* (s. 464)
OBS
När tändningen stängts av, fungerar
HomeLink® i minst 7 minuter.
VARNING
•
Om HomeLink® används för att manövrera en garageport eller grind, säkerställ att ingen är i närheten av porten
eller grinden under tiden den är i
rörelse.
•
Använd inte HomeLink® till någon
garageport som saknar säkerhetsstopp
och säkerhetsback.
Relaterad information
•
•
•
HomeLink®* (s. 460)
Programmera HomeLink®* (s. 461)
Typgodkännande för HomeLink®* (s. 464)
OBS
HomeLink® går inte att använda om bilen
är låst och larmad* från utsidan.
18
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör. 463
START OCH KÖRNING
Typgodkännande för HomeLink®*19
Kompass*
Aktivera och deaktivera kompass*
Typgodkännande för EU
I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning20
bilens front pekar.
I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning21
bilens front pekar.
Gentex Corporation förklarar härmed att
HomeLink® Model UAHL5 efterlever radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.
Kompassen aktiveras automatiskt när bilen
startas.
Frekvensband inom vilka radioutrustningen
fungerar:
•
•
•
•
•
433.05MHz-434.79MHz <10mW E.R.P.
868.70MHz-868.20MHz <25mW E.R.P.
869.40MHz-869.65MHz <25mW E.R.P.
869.70MHz-870.00MHz <25mW E.R.P.
För mer information, sök supportinformation
om typgodkännande på www.volvocars.com.
Relaterad information
19
20
21
464
–
868.00MHz-868.60MHz <25mW E.R.P.
Certifikatinnehavarens adress: Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland
MI 49464, USA
•
För att deaktivera/aktivera kompassen manuellt:
HomeLink®* (s. 460)
Backspegel med kompass.
Åtta olika kompassriktningar visas med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E
(öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst),
W (väster) och NW (nordväst).
Tryck in knappen på backspegelns undersida med hjälp av t.ex. ett gem.
> Om kompassen är deaktiverad när bilen
stängs av, kommer den inte att aktiveras nästa gång bilen startas. Kompassen behöver då aktiveras manuellt.
Relaterad information
•
•
Kompass* (s. 464)
Kalibrera kompass* (s. 465)
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera kompass*
(s. 464)
•
Kalibrera kompass* (s. 465)
Gäller vissa marknader.
Backspegel med kompass finns som tillval enbart på vissa marknader och modeller.
Backspegel med kompass finns som tillval enbart på vissa marknader och modeller.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Kalibrera kompass*
7. Bilar med eluppvärmd vindruta*: Om
tecknet C visas i displayen när den eluppvärmda vindrutan aktiveras, genomför då
kalibrering enligt punkt 6 ovan med den
eluppvärmda vindrutan aktiverad.
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen22 bör kalibreras om bilen förflyttas mellan flera magnetiska zoner.
1.
Stanna bilen på en stor öppen yta som är
fri från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
8. Upprepa ovanstående procedur vid behov.
Relaterad information
2. Starta bilen och stäng av all elektrisk
utrustning (klimatanläggning, torkare etc.)
samt se till att alla dörrar är stängda.
OBS
Kalibreringen kan misslyckas eller helt utebli om elektrisk utrustning inte stängs av.
3. Håll knappen på backspegelns undersida
intryckt ca 3 sekunder (använd t.ex. ett
gem). Numret för aktuell magnetisk zon
visas.
•
•
Kompass* (s. 464)
Aktivera och deaktivera kompass* (s. 464)
Magnetiska zoner.
4. Tryck upprepade gånger på knappen tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se
kartan över magnetiska zoner för kompass.
5. Vänta tills displayen återgår till att visa
tecknet C, alternativt håll knappen på
backspegelns undersida intryckt
ca 6 sekunder tills det att tecknet C visas.
6. Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 10 km/h (6 mph) tills en kompassriktning visas i displayen, vilket visar
att kalibreringen är klar. Kör därefter ytterligare 2 varv för att finjustera kalibreringen.
22
Backspegel med kompass finns som tillval enbart på vissa marknader och modeller.
* Tillval/tillbehör. 465
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Ljud, media och internet
Relaterad information
Ljud- och mediasystemet består av mediaspelare och radio. Det går också att ansluta
en telefon via Bluetooth för att använda
handsfree-funktioner eller spela musik trådlöst i bilen. När bilen är uppkopplad till internet är det även möjligt att använda appar för
mediauppspelning.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mediaspelare (s. 479)
Radio (s. 472)
Telefon (s. 494)
Internetansluten bil* (s. 505)
Appar (s. 469)
Röststyrning (s. 131)
Ljudinställningar
Ljudåtergivningskvaliteten är förinställd men
den kan också anpassas.
Volymen regleras normalt med volymreglaget
under centerdisplayen eller rattens högra
knappsats. Detta gäller t.ex. vid uppspelning
av musik, radio, pågående telefonsamtal och
aktiva trafikmeddelanden.
Tändningslägen (s. 414)
Ljudåtergivning
Förardistraktion (s. 40)
Ljudsystemet är förkalibrerat med hjälp av
digital signalbehandling. Denna kalibrering tar
hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik,
lyssnarposition m.m. för varje kombination av
bilmodell och ljudsystem. Det finns även en
dynamisk kalibrering som tar hänsyn till
volymkontrollens läge och bilens hastighet.
Hantera systemuppdateringar via Download Center (s. 565)
Licensavtal för ljud och media (s. 514)
Personliga inställningar
Översikt över ljud och media
Styr funktionerna med rösten, rattens knappsats eller centerdisplayen. Antalet högtalare
och förstärkare beror på vilket ljudsystem bilen
är utrustad med.
Systemuppdatering
Ljud- och mediasystemet förbättras kontinuerligt. Det rekommenderas att hämta systemuppdateringar när nya sådana finns tillgängliga.
468
I toppvyn under Inställningar Ljud är olika
inställningar tillgängliga beroende på bilens
ljudsystem.
Premium Sound* (Harman Kardon)
• Equalizer – inställning av equalizer.
• Balans – balans mellan höger/vänster
högtalare respektive balans mellan främre/
bakre högtalare.
• Systemvolymer – justerar volym i bilens
olika system, t.ex. Röststyrning,
Parkeringsassistans och Ringsignal.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
High Performance*
Ljudupplevelse*
Appar
• Ton – inställning av t.ex. bas, diskant och
Ljudupplevelse är en app som ger tillgång till
ytterligare ljudinställningar.
Ljudupplevelse öppnas från centerdisplayens
appvy. Beroende på vilket ljudsystem bilen är
utrustad med är följande inställningar möjliga:
På appvyn finns appar som ger åtkomst till
vissa av bilens tjänster.
Svep från höger till vänster1 över centerdisplayens skärm för att komma till appvyn från
hemvyn. Här ligger appar som har laddats ner
(tredjepartsappar) men också appar för
inbyggda funktioner, exempelvis FM-radio.
equalizer.
• Balans – balans mellan höger/vänster
högtalare respektive balans mellan främre/
bakre högtalare.
• Systemvolymer – justerar volym i bilens
• Sätesoptimering – ljudet kan ställas in
för att främst anpassas för Förare, Alla
och Bak.
olika system, t.ex. Röststyrning,
Parkeringsassistans och Ringsignal.
Performance
• Ton och Balans – balans mellan högtalare samt inställning av t.ex. bas, diskant
och equalizer.
• Systemvolymer – justerar volym i bilens
olika system, t.ex. Röststyrning,
Parkeringsassistans och Ringsignal.
• Surround – surroundläge med nivåinställning.
• Ton – inställning av t.ex. bas, diskant och
equalizer.
Relaterad information
•
•
Ljudinställningar (s. 468)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 104)
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
1
Ljudupplevelse* (s. 469)
Mediaspelare (s. 479)
Inställningar för röststyrning (s. 135)
Inställningar för telefon (s. 502)
Ljud, media och internet (s. 468)
Internetansluten bil* (s. 505)
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
}}
* Tillval/tillbehör. 469
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Samtliga appar som används bör vara uppdaterade till senaste version.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
Ladda ner appar
När bilen är ansluten till internet är det möjligt att ladda ner nya appar.
OBS
Ladda ner appar (s. 470)
Datanedladdning kan påverka andra tjänster som överför data, t.ex. webbradio. Om
påverkan på andra tjänster upplevs som
störande kan nedladdningen avbrytas.
Alternativt kan det vara lämpligt att stänga
av eller avbryta andra tjänster.
Uppdatera appar (s. 471)
Ta bort appar (s. 472)
Apple® CarPlay®* (s. 488)
Android Auto* (s. 491)
Internetansluten bil* (s. 505)
Lagringsutrymme på hårddisk (s. 513)
OBS
Användarvillkor och datadelning (s. 511)
Vid nedladdning med telefon, var extra
uppmärksam på kostnaden för datatrafik.
1.
Öppna appen Download Center på appvyn.
Appvyn (generisk bild, grundappar varierar mellan
marknader och modeller)
Några grundappar finns alltid tillgängliga. När
bilen är ansluten till internet är det möjligt att
ladda ner fler appar, t.ex. webbradio och
musiktjänster.
Vissa appar är endast möjliga att använda om
bilen är ansluten till internet.
2. Välj Nya appar för att öppna en lista över
appar som finns tillgängliga men inte är
installerade i bilen.
Starta en app genom att trycka på appen i
centerdisplayens appvy.
470
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
3. Tryck på raden för en app för att expandera i listan och få mer information om
appen.
4. Välj Installera för att starta nedladdningen
och installation av önskad app.
> Status indikeras för nedladdning och
installationen medan den pågår.
Om en nedladdning inte kan starta för
tillfället visas ett meddelande. Appen
kommer att finnas kvar i listan och det
är möjligt att försöka starta en nedladdning igen.
Avbryta nedladdning
– Tryck på Avbryt för att avbryta en
pågående nedladdning.
Uppdatera appar
När bilen är ansluten till internet är det möjligt att uppdatera appar.
OBS
Datanedladdning kan påverka andra tjänster som överför data, t.ex. webbradio. Om
påverkan på andra tjänster upplevs som
störande kan nedladdningen avbrytas.
Alternativt kan det vara lämpligt att stänga
av eller avbryta andra tjänster.
OBS
Vid nedladdning med telefon, var extra
uppmärksam på kostnaden för datatrafik.
Om en app används under pågående uppdatering så kommer den startas om för att installationen ska slutföras.
Relaterad information
Uppdatera alla
1. Öppna appen Download Center på appvyn.
•
Appar (s. 469)
Uppdatera appar (s. 471)
2. Välj Applikationsuppdat. för att öppna en
lista över alla tillgängliga uppdateringar.
3. Leta upp önskad app och välj Installera.
> Uppdatering påbörjas.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Observera att det bara är nedladdningen som
kan avbrytas, när installationsfasen har startat
går denna inte att avbryta.
•
•
•
•
•
Uppdatera vissa
1. Öppna appen Download Center på appvyn.
Appar (s. 469)
Ladda ner appar (s. 470)
Ta bort appar (s. 472)
Hantera systemuppdateringar via Download Center (s. 565)
Internetansluten bil* (s. 505)
Ta bort appar (s. 472)
Internetansluten bil* (s. 505)
Hantera systemuppdateringar via Download Center (s. 565)
Lagringsutrymme på hårddisk (s. 513)
2. Välj Installera alla.
> Uppdatering påbörjas.
* Tillval/tillbehör. 471
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Ta bort appar
Radio
När bilen är ansluten till internet är det möjligt att avinstallera appar.
En app som används måste avslutas för att
avinstallationen ska kunna genomföras.
Det är möjligt att lyssna på radiofrekvensbanden FM och digitalradio (DAB)*. När bilen är
internetansluten är det även möjligt att lyssna
på webbradio.
1.
•
•
•
•
RDS-radio (s. 477)
Internetansluten bil* (s. 505)
Röststyra radio och media (s. 134)
Mediaspelare (s. 479)
Öppna appen Download Center på appvyn.
2. Välj Applikationsuppdat. för att öppna en
lista över alla installerade appar.
3. Leta upp önskad app och välj Avinstallera
för att starta en avinstallation av appen.
> När appen är avinstallerad försvinner
den från listan.
Radion kan hanteras med
röststyrning, knappsatsen i
ratten eller centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Appar (s. 469)
Ladda ner appar (s. 470)
Uppdatera appar (s. 471)
Hantera systemuppdateringar via Download Center (s. 565)
Internetansluten bil* (s. 505)
Relaterad information
•
•
•
•
•
472
Starta radio (s. 473)
Byta radioband och radiostation (s. 473)
Spara radiokanaler i appen Radiofavoriter
(s. 475)
Inställningar för radio (s. 476)
Digitalradio* (s. 478)
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Starta radio
Radion startas från centerdisplayens appvy.
1. Öppna önskat radioband (t.ex. FM) från
appvyn.
•
•
•
Spara radiokanaler i appen Radiofavoriter
(s. 475)
Byta radioband och radiostation
Inställningar för radio (s. 476)
Här finns instruktioner för byte av radioband,
lista i radiobandet och radiostation i vald lista.
Röststyra radio och media (s. 134)
Byta radioband
Svep fram appvyn på centerdisplayen och välj
önskat radioband (t.ex. FM) alternativt öppna
förardisplayens appmeny med rattens högra
knappsats och välj därifrån.
Byta lista i radiobandet
1.
2. Välj radiostation.
Relaterad information
•
•
•
Tryck på Bibliotek.
2. Välj uppspelning från Stationer,
Favoriter, Genrer eller Ensembler2.
3. Tryck på önskad station i listan.
Radio (s. 472)
Favoriter – spelar endast valda favoritkanaler.
Söka radiostation (s. 474)
Genrer – spelar endast radiokanaler som
sänder vald genre/programtyp, t.ex. pop och
klassisk musik.
Byta radioband och radiostation (s. 473)
}}
* Tillval/tillbehör. 473
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Byta radiostation i vald lista
–
Tryck på
eller
under centerdisplayen eller rattens högra knappsats.
> Förflyttning sker ett steg i vald uppspelningslista.
Söka radiostation
Manuell stationssökning
Radion sammanställer automatiskt en stationslista med de radiostationer som inom
området sänder ut starkast signaler.
Det går även att byta radiostation i vald lista
via centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Radio (s. 472)
Söka radiostation (s. 474)
Röststyra radio och media (s. 134)
Spara radiokanaler i appen Radiofavoriter
(s. 475)
Inställningar för radio (s. 476)
Appmeny i förardisplay (s. 93)
Sökmöjligheterna beror på valt radioband:
•
•
FM – stationer, genres och frekvens.
1.
Tryck på Bibliotek.
DAB* – ensembler och stationer.
.
2. Tryck på
> Sökvyn med tangentbord öppnas.
3. Skriv in sökord.
> Sökning sker vid varje inmatning av
tecken och sökträffarna visas kategoriserat.
2 Gäller
474
Med manuell sökning går det att hitta och
ställa in andra radiokanaler än de som finns
med i den automatiska listan över kanaler med
bäst mottagning i området.
Vid övergång till manuell stationssökning
byter inte radion längre automatiskt frekvens
då mottagningen blir dålig.
–
Tryck på Manuell inställning, dra i reglaget eller tryck på
eller
. Vid långt
tryck hoppar sökningen till nästa tillgängliga station i frekvensbandet. Det går
också att använda rattens högra knappsats.
endast digitalradio (DAB*).
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Relaterad information
•
•
•
•
•
Radio (s. 472)
Starta radio (s. 473)
Byta radioband och radiostation (s. 473)
Röststyra radio och media (s. 134)
Inställningar för radio (s. 476)
Spara radiokanaler i appen
Radiofavoriter
Det går att lägga till en radiokanal i appen
Radiofavoriter samt i radiobandets (t.ex. FM)
favoritlista. Nedan finns instruktioner för tilläggning och borttagning av radiokanaler.
Radiofavoriter
Appen Radiofavoriter visar
sparade radiokanaler från
samtliga radioband.
1.
Vid borttagning av en radiokanal från appen
Radiofavoriter kommer kanalen även tas bort
från respektive radiobands favoritlista.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Radio (s. 472)
Starta radio (s. 473)
Söka radiostation (s. 474)
Byta radioband och radiostation (s. 473)
Röststyra radio och media (s. 134)
Inställningar för radio (s. 476)
Appmeny i förardisplay (s. 93)
Öppna appen Radiofavoriter från appvyn.
2. Tryck på önskad radiostation i listan för att
lyssna.
Lägga till och ta bort radiofavoriter
1.
för att lägga till en radiokanal
Tryck på
i radiobandets favoritlista och appen
Radiofavoriter.
2. Tryck på Bibliotek, välj Redigera och
för att ta bort en radiokanal
tryck på
från favoritlistan.
När en radiokanal sparas från en stationslista
kommer radion automatiskt söka efter bästa
frekvensen. Men om en radiokanal sparas från
manuell stationssökning, byter inte radion
automatiskt till starkare frekvens.
475
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Inställningar för radio
Det finns flera olika radiofunktioner att aktivera och deaktivera.
Avbryta trafikmeddelande
Pågående sändning av t.ex. trafikmeddelande
i ratkan avbrytas tillfälligt med tryck på
tens högra knappsats eller tryck på Avbryt i
centerdisplayen.
Aktivera och deaktivera
radiofunktioner
Dra ner toppvyn och välj Inställningar
Media och önskat radioband för att se tillgängliga funktioner.
FM-radio
• Visa information från radiosändning:
visar information om programmens innehåll, artister etc.
• Frys programtjänstnamn: välj för att
programtjänstnamnet ej skall skrolla kontinuerligt utan visningen fryses efter 20
sekunder.
• Välj meddelanden:3
– Lokala avbrott: avbryter pågående
mediauppspelning och sänder information
om trafikstörningar i närområdet. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas när meddelandet är klart. Funktionen Lokala avbrott är en geografisk
3 Alla
476
begränsning av funktionen
Trafikmeddelanden. Funktionen
Trafikmeddelanden måste vara aktiverad
samtidigt.
– Nyheter: avbryter pågående
mediauppspelning och sänder nyheter.
Uppspelning av föregående mediakälla
återupptas när nyhetssändningen är klar.
– Alarm: avbryter pågående mediauppspelning och sänder varningar om allvarliga
olyckor och katastrofer. Uppspelning av
föregående mediakälla återupptas när
meddelandet är klart.
– Trafikmeddelanden: avbryter
pågående mediauppspelning och sänder
information om trafikstörningar. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas
när meddelandet är klart.
DAB* (digitalradio)
• Sortera kanallista: val för hur sortering av
kanaler ska göras. Antingen alfabetisk ordning eller efter servicenummer.
• DAB till DAB-länkning: startar funktionen för länkning inom DAB. Förloras
mottagningen för en radiokanal, letas en
annan upp automatiskt inom en annan
kanalgrupp (ensemble).
• DAB till FM-länkning: startar funktionen
mottagningen för en radiokanal, letas en
alternativ frekvens på FM upp automatiskt.
• Visa information från radiosändning:
val för att visa radiotext eller valda delar av
radiotext, t.ex. artist.
• Visa programrelaterade bilder: val om
bilder till olika program ska visas upp i
skärmen eller inte.
• Välj meddelanden: val för vilka typer av
meddelanden som ska mottas då DAB är
igång. Valda meddelanden avbryter
pågående mediauppspelning och spelar
upp meddelandet. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas när meddelandet är klart.
– Alarm: avbryter pågående mediauppspelning och sänder varningar om allvarliga
olyckor och katastrofer. Uppspelning av
föregående mediakälla återupptas när
meddelandet är klart.
– Vägtrafikinformation: mottar information om trafikstörningar.
– Nyhetsflöde: mottar nyheter.
– Transportinformation: mottar information om kollektivtrafik, t.ex. tidtabeller för
färjor och tåg.
för länkning mellan DAB och FM. Förloras
stationer stödjer inte alla typer av meddelanden.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
– Varning/Tjänster: mottar information
om incidenter av mindre betydelse än
Alarm-funktionen, t.ex. strömavbrott.
Relaterad information
•
•
•
Radio (s. 472)
Digitalradio* (s. 478)
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 113)
RDS-radio
Relaterad information
RDS (Radio Data System) gör att radion automatiskt byter till den starkaste sändaren.
RDS ger möjlighet att få t.ex. trafikinformation och att söka efter vissa programtyper.
RDS länkar samman FM-sändare i nätverk. En
FM-sändare i ett sådant nätverk sänder information som ger en RDS-radio bl.a. följande
funktioner:
•
•
•
Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
•
Sökning av programinriktning, t.ex. programtyper eller trafikinformation.
•
Mottagning av textinformation om
pågående radioprogram.
Radio (s. 472)
Inställningar för radio (s. 476)
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS
eller endast valda delar av dess funktionalitet.
Vid sändning av nyheter eller trafikmeddelande kan radion byta station och pågående
ljudkälla avbrytas. Radion återgår till föregående ljudkälla och volym när den inställda
programinriktningen slutar sändas. För att
i rattens högra
avbryta tidigare, tryck på
knappsats eller tryck på Avbryt i centerdisplayen.
* Tillval/tillbehör. 477
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Digitalradio*
(DAB4)
Digitalradio
är ett digitalt sändningssystem för radio. Radion stödjer DAB, DAB+
och DMB5.
Radion kan hanteras med
röststyrning, knappsatsen i
ratten eller centerdisplayen.
DAB underkanal
Sekundära komponenter benämns oftast som
underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet
till andra språk. Underkanaler indikeras med
pilsymbol i kanallistan.
Relaterad information
•
Appen för digitalradion
startas från appvyn i centerdisplayen.
•
•
•
•
•
Digitalradio spelas upp på samma sätt som
andra radioband, t.ex. FM. Förutom möjlighet
att välja uppspelning från Stationer,
Favoriter och Genrer, finns även möjlighet att
välja uppspelning från underkanaler och
Ensembler. Ensembler är en samling radiokanaler (kanalgrupp) som sänds på samma frekvens.
Länka mellan FM och digitalradio*
Funktionen innebär att digitalradion (DAB)
kan gå från en kanal med dålig eller ingen
mottagning till samma kanal i en annan
kanalgrupp (ensemble) med bättre mottagning, inom DAB och/eller mellan DAB och
FM.
Länka mellan FM och digitalradio*
(s. 478)
DAB- till DAB- och DAB- till FMlänkning
Byta radioband och radiostation (s. 473)
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Söka radiostation (s. 474)
2. Tryck på Media
Spara radiokanaler i appen Radiofavoriter
(s. 475)
3. Bocka i/ur rutorna för DAB till DABlänkning och/eller DAB till FM-länkning
för att aktivera/deaktivera respektive funktioner.
Röststyra radio och media (s. 134)
Inställningar för radio (s. 476)
DAB.
Relaterad information
•
•
•
Digitalradio* (s. 478)
Radio (s. 472)
Inställningar för radio (s. 476)
I de fall radiokanalen sänder ut sin logotyp laddas den ner och visas bredvid stationsnamnet
(tid för nerladdning varierar).
4 Digital
5 Digital
478
Audio Broadcasting
Multimedia Broadcasting
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Mediaspelare
Relaterad information
Mediaspelaren kan spela upp ljud från
externa ljudkällor som är anslutna via USBingång eller Bluetooth. Den kan också spela
upp videoformat via USB-ingången.
När bilen är uppkopplad till internet är det
även möjligt att lyssna på webbradio, ljudböcker och musiktjänster via appar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spela media (s. 479)
Styra och byta media (s. 481)
Söka media (s. 482)
I mediaspelaren hanteras även radion, vilket
beskrivs i ett separat avsnitt.
Appar (s. 469)
Radio (s. 472)
Starta mediakälla
Video (s. 483)
Media via
Bluetooth®
Spela media
Mediaspelaren styrs från centerdisplayen.
Flera funktioner kan även styras med rattens
högra knappsats eller röststyrning.
(s. 484)
Media via USB-ingång (s. 485)
Internetansluten bil* (s. 505)
Mediaspelaren styrs från centerdisplayen, men flera funktioner kan styras med rattens
högra knappsats eller röststyrning.
Radion, som även hanteras i mediaspelaren,
beskrivs i ett separat avsnitt.
Appvyn. (Generisk bild, grundappar varierar mellan
marknader och modeller.)
}}
* Tillval/tillbehör. 479
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
USB-minne
1. Sätt i USB-minnet.
Media vid internetanslutning
Spela upp media från internetanslutna appar:
2. Öppna appen USB från appvyn.
1.
3. Välj vad som ska spelas.
> Uppspelning startar.
2. Öppna aktuell app från appvyn.
> Uppspelning startar.
Mp3-spelare och iPod®
Läs separat avsnitt för hur appar laddas ner.
OBS
För att starta uppspelning från iPod ska
iPod-appen användas (inte USB).
När iPod används som ljudkälla har bilens
ljud- och mediasystem en menystruktur
som liknar iPod-spelarens egen menystruktur.
1.
Anslut mediakälla.
2. Starta uppspelning i ansluten mediakälla.
3. Öppna appen (iPod, USB) från appvyn.
> Uppspelning startar.
Bluetooth-ansluten enhet
1. Aktivera Bluetooth i mediakällan.
2. Anslut mediakälla.
3. Starta uppspelning i ansluten mediakälla.
4. Öppna appen Bluetooth från appvyn.
> Uppspelning startar.
480
Anslut bilen till internet.
•
•
•
Android Auto* (s. 491)
Röststyra radio och media (s. 134)
Kompatibla format för media (s. 487)
Video
1. Anslut mediakälla.
2. Öppna appen USB från appvyn.
3. Tryck på titeln på det som önskas spelas
upp.
> Uppspelning startar.
Apple CarPlay
CarPlay beskrivs i separat avsnitt.
Android Auto
Android Auto beskrivs i separat avsnitt.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hantera appmeny i förardisplay (s. 94)
Radio (s. 472)
Styra och byta media (s. 481)
Ansluta enhet via USB-ingång (s. 485)
Ansluta enhet via Bluetooth® (s. 485)
Ladda ner appar (s. 470)
Internetansluten bil* (s. 505)
Video (s. 483)
Apple® CarPlay®* (s. 488)
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Styra och byta media
Uppspelning av media kan styras med röststyrning, rattknappsatsen eller centerdisplayen.
Mediaspelaren kan hanteras
med röststyrning, knappsatsen i ratten eller centerdisplayen.
Byt enhet – tryck på
knappen för att skifta mellan
USB-enheter då flera är
anslutna.
Byta spår/låt – tryck på önskat spår i centereller
under centerdisplayen, tryck på
displayen eller på rattens högra knappsats.
Spola/flytta i tid – tryck på tidsaxeln i centerdisplayen och dra i sidled, alternativt tryck och
håll in
eller
under centerdisplayen
eller på rattens högra knappsats.
Byta media – välj från tidigare källor i appen, i
appvyn tryck på önskad app eller välj med rat.
tens högra knappsats via appmenyn
Bibliotek – tryck på knappen
för att spela från biblioteket.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Mediaspelare (s. 479)
Söka media (s. 482)
Ljudinställningar (s. 468)
Appar (s. 469)
Gracenote® (s. 482)
Röststyra radio och media (s. 134)
Shuffle – tryck på knappen
för att blanda uppspelningsordningen.
Volym – vrid ratten under centerdisplayen eller
tryck på
på rattens högra knappsats för
att höja eller sänka ljudnivån.
Spela/pausa – tryck på bilden som tillhör låten
som spelas, den fysiska knappen under cenpå rattens högra knappterdisplayen eller
sats.
Likadan – tryck på knappen
för att med hjälp av
Gracenote söka efter liknande musik på USB-enhet
och skapa en spellista utifrån
det. Spellistan kan maximalt
innehålla 50 låtar.
481
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Söka media
Det är möjligt att söka efter artist, kompositör, sångtitlar, album, video, ljudbok, spellista
och – när bilen är ansluten till internet –
poddsändningar (digital media via internet).
•
Skriva in tecken, bokstäver och ord för
hand i centerdisplay (s. 118)
Gracenote®
Gracenote identifierar artist, album, spårtitlar
och tillhörande bilder, vilka visas i samband
med uppspelning.
Gracenote MusicID® är en standard för musikigenkänning. Genom att musikfilernas metadata identifieras och analyseras kan information om musiken presenteras. Metadata från
olika källor kan ibland vara inkonsekvent eller
otillräcklig.
Gracenote har stöd för fonetisk bearbetning av
artistnamn, albumtitlar och genrer och på så
sätt kan röststyrning användas för att spela
upp musik.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2. Tryck på Media
1.
Tryck på
.
> Sökvyn med tangentbord öppnas.
2. Skriv in sökord.
3. Tryck på Sök.
> Anslutna enheter söks igenom och sökträffarna listas kategoriserat.
Svep i sidled över skärmen för att visa varje
kategori separat.
Relaterad information
•
•
•
482
Mediaspelare (s. 479)
Internetansluten bil* (s. 505)
Spela media (s. 479)
Gracenote®.
3. Välj inställningar för Gracenote-data:
• Onlinesökning av Gracenote® i
databas – söker i Gracenotes onlinedatabas för spelande media.
• Gracenote® flertal träffar – val hur
Gracenote-data ska visas vid flera sökresultat.
1 – filens originaldata används.
2 – Gracenote-data används.
3 – Gracenote- eller original-data kan väljas.
• Ingen – inget resultat visas.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Uppdatera Gracenote
Video
Spela video
Innehållet i Gracenote-databasen uppdateras
kontinuerligt. Hämta senaste uppdateringen
för att ta del av förbättringar.
Videor spelas upp via appen USB på appvyn.
1. Anslut mediakälla (USB-enhet).
För information och nedladdning, se
www.volvocars.com/intl/support.
Videor på USB-anslutna enheter kan spelas
upp med mediaspelaren.
När bilen börjar rulla visas ingen bild, utan
endast ljudet spelas upp. Bilden visas igen när
bilen står stilla.
Relaterad information
Information om kompatibla format för media
finns i ett eget avsnitt.
•
•
•
Spela media (s. 479)
Licensavtal för ljud och media (s. 514)
Röststyra radio och media (s. 134)
Relaterad information
•
•
•
•
Spela video (s. 483)
Spela DivX® (s. 484)
Inställningar för video (s. 484)
Kompatibla format för media (s. 487)
2. Öppna appen USB från appvyn.
3. Tryck på den titel som önskas spelas upp.
> Uppspelning startar.
Om USB-enheten även innehåller musik- och
ljudspår kan det vara problematiskt att hitta
videofilerna. Det är då möjligt att hitta dem
genom att gå till Bibliotek och välja fliken för
video.
Relaterad information
•
•
•
•
Video (s. 483)
Spela DivX® (s. 484)
Inställningar för video (s. 484)
Kompatibla format för media (s. 487)
483
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Spela DivX®
Inställningar för video
Media via Bluetooth®
2. Tryck på Video DivX® VOD och hämta
registreringskoden.
Det går att ändra vissa språkinställningar för
videouppspelning.
Med videospelaren i fullskärmsläge eller
genom att öppna toppvyn och trycka på
Inställningar Media Video kan följande
justeras: Språk för ljud och Språk för
undertexter.
Bilens mediaspelare är utrustad med
Bluetooth och kan trådlöst spela upp ljudfiler
från externa Bluetooth-enheter, såsom mobiltelefoner och surfplattor.
För att mediaspelaren ska kunna spela upp
ljudfiler trådlöst från en extern enhet måste
enheten anslutas till bilen via Bluetooth först.
3. Gå till vod.divx.com för mer information
och för att slutföra registreringen.
Relaterad information
Relaterad information
•
Certified®
Denna DivX
enhet måste registreras för att kunna spela köpta DivX Video-onDemand (VOD)-filmer.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Relaterad information
•
•
•
•
484
Video (s. 483)
•
•
Video (s. 483)
Spela video (s. 483)
Inställningar för video (s. 484)
Kompatibla format för media (s. 487)
•
•
Ansluta enhet via Bluetooth® (s. 485)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
första gången (s. 495)
Spela media (s. 479)
Kompatibla format för media (s. 487)
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Ansluta enhet via Bluetooth®
Media via USB-ingång
Ansluta enhet via USB-ingång
Bluetooth®-enhet
Anslut en
till bilen för att
trådlöst spela upp media och ge bilen internetuppkoppling om det är möjligt.
Många telefoner på marknaden har idag trådlös Bluetooth®-teknik, men alla är inte helt
kompatibla med bilen.
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via
bilens USB-ingång.
Enheter med uppladdningsbara batterier laddas när de är anslutna via USB och tändningen är i läge I, II eller motorn är igång.
För information om kompatibilitet, se
support.volvocars.com.
Det går snabbare att läsa in innehållet på den
externa källan om den endast innehåller kompatibla format. Även videofiler kan spelas upp
via USB-ingången.
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via
någon av bilens USB-ingångar.
Vid användning av Apple CarPlay* och
Android Auto* måste telefonen anslutas till
den USB-ingång med vit ram (i de fall det
finns två USB-ingångar).
Tillvägagångssättet för att ansluta en
mediaenhet är detsamma som att ansluta en
telefon till bilen via Bluetooth®.
Relaterad information
•
•
Media via Bluetooth® (s. 484)
•
Spela media (s. 479)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
första gången (s. 495)
Vissa mp3-spelare har ett eget filsystem som
bilen inte har stöd för.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Ansluta enhet via USB-ingång (s. 485)
Spela media (s. 479)
Video (s. 483)
Tändningslägen (s. 414)
Tekniska specifikationer för USB-enheter
(s. 486)
USB-ingångar (typ A) under centerdisplayen.
Apple® CarPlay®* (s. 488)
Android Auto* (s. 491)
}}
* Tillval/tillbehör. 485
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Tekniska specifikationer för USBenheter
•
•
För att innehållet på USB-enheter ska kunna
läsas måste följande specifikationer uppfyllas.
Eventuell mappstruktur kommer ej att visas i
centerdisplayen vid uppspelning.
•
Spänningsmatning 5 V
Strömmatning max. 3.0 A
Relaterad information
Media via USB-ingång (s. 485)
Max antal
Filer
15 000
Mappar
1 000
Mappnivåer
8
Spellistor
100
Spela media (s. 479)
Poster i en spellista
1 000
Media via USB-ingång (s. 485)
Undermappar
Ingen gräns
USB-ingång* (typ C) bak på tunnelkonsolen för laddning av t.ex. telefoner och surfplattor6.
Relaterad information
•
•
•
•
Mediaspelare (s. 479)
Tekniska specifikationer för USB-enheter
(s. 486)
•
Tekniska specifikationer för USB-enheter
(s. 486)
•
•
Apple®
CarPlay®*
(s. 488)
Android Auto* (s. 491)
Teknisk specifikation för USB-Akontakt
•
•
•
•
Typ A-uttag
Version 2.0
Spänningsmatning 5 V
Strömmatning max. 2.1 A
Teknisk specifikation för USB-Ckontakt
•
•
6 Det
486
Typ C-uttag
Version 3.1
är inte möjligt att spela upp media i bilens ljud- eller mediasystem via denna ingång.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Kompatibla format för media
För att kunna spela upp media måste följande
filformat användas.
Ljudfiler
Format
Filändelse
Codec
MP3
.mp3
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (mp3
compatible),
MP3 HD (mp3
compatible)
AAC
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC
(MPEG-4 part III
Audio), HE-AAC
(aacPlus v1/v2)
Format
Filändelse
Ljudcodec
MP3, AC3
AVI
.avi
Undertexter
XSUB
AVI (DivX)
.avi, .divx
ASF
.asf, .wmv
Specialfunktioner
Flera undertexter, flera
ljudspår, återuppta uppspelning
Referens
Uppfyller alla krav för
DivX Home Theater profil.
Besök divx.com för mer
information och program
för att konvertera filer till
DivX Home Theater
video.
Undertexter
Format
Filändelse
SubViewer
.sub
SubRip
.srt
SSA
.ssa
DivX®
DivX-certifierade enheter har testats för högkvalitativ videouppspelning av DivX (.divx, .avi).
När DivX-logotypen visas, kan DivX-filmer spelas.
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
WAV
.wav
LPCM
Profil
DivX Home Theater
FLAC
.flac
FLAC
Video codec
DivX, MPEG-4
Upplösning
720x576
Ljudhastighet
(bit rate)
4.8Mbps
Bildhastighet
30 fps
Filändelse
.divx, .avi
Max filstorlek
4 GB
Videofiler
Format
Filändelse
MP4
.mp4, .m4v
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
Relaterad information
•
•
•
Mediaspelare (s. 479)
Video (s. 483)
Spela DivX® (s. 484)
487
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Apple® CarPlay®*
CarPlay ger dig möjligheten att lyssna på
musik, ringa telefonsamtal, få köranvisningar,
skicka/ta emot meddelanden och använda
Siri, allt medan du håller dig fokuserad på din
körning.
CarPlay fungerar med utvalda
iOS-enheter. Om bilen inte
redan har stöd för CarPlay så
är det möjligt att installera i
efterhand. Kontakta en Volvoåterförsäljare för att installera
CarPlay.
Information om vilka appar som stödjs och
vilka iOS-enheter som är kompatibla finns på
Apples hemsida: www.apple.com/ios/
carplay/. Användning av appar som inte är
kompatibla med CarPlay kan ibland medföra
att anslutningen mellan enheten och bilen
bryts. Vänligen notera att Volvo inte ansvarar
för innehållet i CarPlay.
Vid användning av kartnavigering via CarPlay
visas ingen guidning i förardisplayen, utan
endast i centerdisplayen.
Om navigering startas via CarPlay kommer
eventuella pågående vägbeskrivningar från
bilens egna system att avslutas.
knappsats (gäller vissa funktioner). Apparna
kan även röststyras med Siri. Långt tryck på
startar röststyrning med Siri
rattknappen
och ett kort tryck aktiverar bilens egna röststyrning. Om Siri bryter för tidigt, håll inne
7.
rattknappen
För användning av Apple CarPlay gäller
följande: Apple CarPlay är en tjänst som
tillhandahålls av Apple Inc. i enlighet med
dess användarvillkor. Volvo Cars är
därmed inte ansvarigt för Apple CarPlay
eller dess funktioner/applikationer. Genom
att använda Apple CarPlay kommer viss
information från din bil (inklusive dess
position) att överföras till din iOS-enhet. I
förhållande till Volvo Cars är du ansvarig
för din eller någon annans användning av
Apple CarPlay.
Använda Apple® CarPlay®*
För att använda CarPlay måste röststyrningen
Siri vara aktiverad i din iOS-enhet. Enheten
behöver också ha en internetanslutning via
Wi-Fi eller mobilnätet för att samtliga funktioner ska fungera.
Ansluta en iOS-enhet och starta
CarPlay
OBS
CarPlay kan användas endast om
Bluetooth är avstängt. En telefon eller
mediaspelare som är ansluten till bilen via
Bluetooth kommer därför inte vara tillgänglig när CarPlay är aktiv. För att få en internetuppkoppling till bilens appar måste en
alternativ internetkälla användas. Använd
Wi-Fi eller bilens inbyggda modem*.
Relaterad information
•
•
•
•
Använda Apple® CarPlay®* (s. 488)
Inställningar för Apple® CarPlay®* (s. 490)
För att starta CarPlay från en iOS-enhet som
tidigare inte varit ansluten:
Röststyrning (s. 131)
1.
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
Anslut en iOS-enhet med stöd för CarPlay
till USB-ingången. I de fall det finns två
USB-ingångar ska den med vit ram runt
ingången användas.
CarPlay-apparna kan styras via centerdisplayen, iOS-enheten eller med rattens högra
7
488
Apple och CarPlay är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
2. Läs villkoren och tryck sedan på
Acceptera för att ansluta.
> Delvyn med CarPlay öppnas och kompatibla appar visas.
CarPlay körs i bakgrunden om en annan app
startas, alternativt redan är aktiv vid anslutning, i samma delvy. För att åter visa CarPlay i
delvyn – tryck på CarPlay-ikonen i appvyn.
3. Tryck på önskad app.
> Appen startas.
Skifta anslutning mellan CarPlay och
iPod
Starta CarPlay
För att starta CarPlay från en iOS-enhet som
tidigare varit ansluten:
CarPlay till iPod
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
1.
Anslut en iOS-enhet till USB-ingången. I
de fall det finns två USB-ingångar ska den
med vit ram runt ingången användas.
> Om inställning för automatisk start är
vald – kommer namnet på enheten att
visas. Delvyn med CarPlay öppnas
automatiskt i de fall då hemvyn visas
vid anslutning av iOS-enheten.
2. Om delvyn med CarPlay inte öppnas automatiskt, tryck på enhetens namn. Delvyn
med CarPlay öppnas och kompatibla
appar visas.
3. Om någon annan app är aktiv i samma
delvy, tryck på Apple CarPlay i appvyn.
> Delvyn med CarPlay öppnas och kompatibla appar visas.
4. Tryck på önskad app.
> Appen startas.
8 Apple,
2. Gå vidare till Kommunikation
CarPlay.
Apple
Relaterad information
•
•
•
•
Ansluta enhet via USB-ingång (s. 485)
Apple® CarPlay®* (s. 488)
Inställningar för Apple® CarPlay®* (s. 490)
Ansluta bilen till internet via telefon (Wi-Fi)
(s. 506)
•
Ansluta bilen till internet via bilmodem
(SIM-kort) (s. 507)
•
Röststyrning (s. 131)
3. Bocka ur rutan för den iOS-enhet som inte
längre ska starta CarPlay automatiskt när
USB-kabeln ansluts.
4. Koppla ur och koppla in iOS-enheten till
USB-ingången.
5. Öppna appen iPod från appvyn.
iPod till CarPlay
1. Tryck på Apple CarPlay i appvyn.
2. Läs informationen i popup-fönstret och
tryck sedan på OK.
3. Koppla ur och koppla in iOS-enheten till
USB-ingången.
> Delvyn med Apple CarPlay öppnas och
kompatibla appar visas8.
CarPlay, iPhone och iPod är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
* Tillval/tillbehör. 489
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Inställningar för Apple® CarPlay®*
Relaterad information
Inställningar för iOS-enhet ansluten med
CarPlay9.
•
•
•
Automatisk start
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2. Gå vidare till Kommunikation
CarPlay och välj inställning:
Apple
•
Bocka i rutan – CarPlay startar automatiskt när USB-kabeln ansluts.
•
Bocka ur rutan – CarPlay startar inte
automatiskt när USB-kabeln ansluts.
Om bilen delas av många, exempelvis en bilpool, är det värt att notera att maximalt 20
stycken iOS-enheter kan lagras i listan. När
listan är full och en ny enhet ansluts tas den
äldsta bort.
Apple® CarPlay®* (s. 488)
Använda Apple® CarPlay®* (s. 488)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
Tips vid användning av Apple®
CarPlay®*
Här finns tips som kan vara av nytta vid
användning av CarPlay®.
• Uppdatera din iOS-enhet med senaste
versionen av iOS operativsystem och
säkerställ att apparna är uppdaterade.
•
Vid problem med CarPlay, koppla ifrån
iOS-enheten från USB-porten och anslut
igen. Testa annars att på enheten stänga
den app som inte fungerar och sedan
starta appen igen, eller pröva att stänga
alla appar och starta om enheten.
•
Om apparna inte syns då CarPlay startar
(svart skärm), testa att minimera och
expandera delvyn för CarPlay.
•
Användning av appar som inte är kompatibla med CarPlay kan ibland medföra att
anslutningen mellan iOS-enheten och
bilen bryts. Information om vilka appar
som stöds samt kompatibla enheter hittar
du på Apples hemsida. Det går också att
söka efter CarPlay i App Store för att hitta
information om appar som är kompatibla
med CarPlay på din marknad.
•
Med hjälp av Siri är det möjligt att skriva/
diktera och läsa upp meddelanden. Uppläsning och diktering av meddelanden
görs på det språk som valts i inställningarna för Siri. När meddelanden skrivs/
För att radera listan måste inställningar återställas i centerdisplayen (fabriksåterställning).
Systemvolymer
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2. Tryck på Ljud Systemvolymer och gör
inställningar för följande:
• Röststyrning
• Röst för Navigation
• Ringsignal
9 Apple
490
och CarPlay är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
dikteras kommer ingen text att visas i centerdisplayen, utan texten visas i iOSenheten. Då Siri används, notera att det är
telefonens mikrofoner som nyttjas och att
kvaliteten därför är beroende av telefonens
placering.
•
Om enheten är ansluten till bilen via
Bluetooth, kommer anslutning att brytas
vid användning av CarPlay. Återuppta då
internetanslutning i bilen genom att dela
internet via Wi-Fi hotspot från enheten.
•
Vissa av CarPlays funktioner (exempelvis
röstsamtal och meddelanden) gör att
användning av bilens egna funktioner
avbryts och CarPlay visas istället automatiskt. Om detta beteende inte är önskvärt,
välj bort visningen av motsvarande funktion i CarPlay under telefonens inställningar för notiser.
•
CarPlay fungerar endast med iPhone10.
OBS
Tillgänglighet och funktionalitet kan variera
beroende på marknad.
Relaterad information
•
•
10
Apple® CarPlay®* (s. 488)
Ansluta bilen till internet via telefon (Wi-Fi)
(s. 506)
Android Auto*
Android Auto ger dig möjlighet att lyssna på
musik, ringa telefonsamtal, få köranvisningar
och använda bilanpassade appar från en
Android-enhet. Android Auto fungerar med
utvalda Android-enheter.
OBS
Då en enhet är ansluten till Android Auto är
det möjligt att strömma via Bluetooth till
annan mediaspelare. Bluetooth är aktivt
medans Android Auto används.
Vid användning av kartnavigering via
Android Auto sker ingen guidning i förardisplayen, utan endast i centerdisplayen.
Det går att styra Android Auto via centerdisplayen, med rattens högra knappsats eller via
röststyrning. Långt tryck på rattknappen
startar Google Assistent och ett kort tryck
deaktiverar den.
Information om vilka appar som stöds och
vilka Android-enheter som är kompatibla finns
på hemsidan: www.android.com/auto/. För
tredjepartsappar, se Google Play. Vänligen
notera att Volvo inte ansvarar för innehållet i
Android Auto.
Android Auto startas från appvyn. Efter att
Android Auto startats en gång kommer appen
att startas automatiskt nästa gång enheten
ansluts. Automatisk start kan stängas av under
inställningar.
Apple, CarPlay och iPhone är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
För användning av Android Auto gäller
följande: Android Auto är en tjänst som
tillhandahålls av Google Inc. i enlighet med
dess användarvillkor. Volvo Cars är inte
ansvarigt för Android Auto eller dess
funktioner eller applikationer. När du
använder Android Auto kommer viss
information från din bil (inklusive dess
position) att överföras till din anslutna
Android-enhet. Du är helt ansvarig för din
eller någon annan persons användning av
Android Auto.
}}
* Tillval/tillbehör. 491
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Relaterad information
•
•
Använda Android Auto* (s. 492)
Inställningar för Android Auto* (s. 493)
Använda Android Auto*
För att använda appen Android Auto måste
appen vara installerad på Android-enheten
och enheten måste vara ansluten till bilens
USB-ingång.
OBS
För att Android Auto ska vara möjlig att
använda krävs det att bilen är utrustad med
två USB-ingångar (USB-hub)*. Om bilen
endast har en USB-ingång är det inte möjligt att använda Android Auto.
Första gången en Android ansluts
1. Anslut Android-enheten till USB-ingången
med vit ram.
2. Läs informationen i popup-fönstret och
tryck sedan på OK.
3. Tryck på Android Auto i appvyn.
4. Läs villkoren och tryck sedan på
Acceptera för att ansluta.
> Delvyn med Android Auto öppnas och
kompatibla appar visas.
5. Tryck på önskad app.
> Appen startas.
492
Tidigare ansluten Android
1. Anslut enheten till USB-ingången med vit
ram.
> Om inställning för automatisk start är
vald – namnet på enheten visas.
2. Tryck på enhetens namn – delvyn med
Android Auto öppnas och kompatibla
appar visas.
3. Om inställning för automatisk start inte
är vald – öppna appen Android Auto från
appvyn.
> Delvyn med Android Auto öppnas och
kompatibla appar visas.
4. Tryck på önskad app.
> Appen startas.
Android Auto körs i bakgrunden om en annan
app startas i samma delvy. För att åter visa
Android Auto i delvyn – tryck på Android Autoikonen i appvyn.
Relaterad information
•
•
•
•
Android Auto* (s. 491)
Inställningar för Android Auto* (s. 493)
Ansluta enhet via USB-ingång (s. 485)
Röststyrning (s. 131)
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Inställningar för Android Auto*
Relaterad information
Inställningar för Android-enhet som varit
ansluten första gången med Android Auto.
•
•
•
Automatisk start
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2. Tryck på Kommunikation
Auto och välj inställning:
Android Auto* (s. 491)
Använda Android Auto* (s. 492)
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
Tips vid användning av Android
Auto*
Här finns tips som kan vara av nytta vid
användning av Android Auto.
• Säkerställ att dina appar är uppdaterade.
•
Vid start av bilen, vänta tills centerdisplayen har startat, anslut enheten och
öppna sedan Android Auto från appvyn.
•
Vid problem med Android Auto, koppla ur
din Android-enhet från USB-porten och
anslut den på nytt via USB. Testa annars
att stänga appen på enheten och sedan
starta appen igen.
•
När en enhet är ansluten till Android Auto
går det fortfarande att spela upp media via
Bluetooth till en annan mediaspelare.
Bluetooth-funktionen är på när Android
Auto används.
•
Om ikonen för Android Auto är utgråad
betyder det att en enhet inte är ansluten.
När du ansluter din enhet blir ikonen upplyst. Om ikonen saknas helt har bilen inte
stöd för att ansluta en enhet för detta
ändamål.
•
Om enheten är ansluten till bilen via
Bluetooth, kommer anslutning att brytas
vid användning av Android Auto. Återuppta då internetanslutning i bilen genom
att dela internet via Wi-Fi hotspot från
enheten.
Android
•
Bocka i rutan – Android Auto startar
automatiskt när USB-kabeln ansluts.
•
Bocka ur rutan – Android Auto startar
inte automatiskt när USB-kabeln
ansluts.
Maximalt 20 stycken Android-enheter kan lagras i listan. När listan är full och en ny enhet
ansluts tas den äldsta bort.
För att radera listan måste en fabriksåterställning göras.
Systemvolymer
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2. Tryck på Ljud Systemvolymer och gör
inställningar för följande:
• Röststyrning
• Röst för Navigation
• Ringsignal
}}
* Tillval/tillbehör. 493
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Relaterad information
•
•
Android Auto* (s. 491)
Ansluta bilen till internet via telefon (Wi-Fi)
(s. 506)
Telefon
Översikt
En telefon med Bluetooth kan anslutas trådlöst till bilens inbyggda handsfree-system.
Ljud- och mediasystemet fungerar som
handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett
urval av telefonens funktioner. Telefonen kan
hanteras med sina knappar även om den är
ansluten.
När en telefon har kopplats och anslutits till
bilen är det möjligt att ringa, skicka/ta emot
meddelande, spela upp media trådlöst och
använda telefonen som internetuppkoppling.
Telefonen hanteras med centerdisplayen, samt
delvis med röststyrning och appmenyn, vilka
nås från rattens högra knappsats.
Mikrofon.
Telefon.
Trådlös telefonladdare.
Telefonhantering i centerdisplay.
Knappsats för hantering av telefonfunktioner som visas i förardisplayen samt röststyrning.
Förardisplay.
Relaterad information
•
•
•
•
494
Hantera telefonsamtal (s. 499)
Hantera telefonbok (s. 501)
Hantera textmeddelande (s. 500)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
första gången (s. 495)
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
automatiskt (s. 497)
Ansluta en telefon till bilen via
Bluetooth första gången
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
manuellt (s. 497)
•
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 498)
•
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 498)
•
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter
(s. 498)
Anslut en telefon med Bluetooth aktiverat för
att sedan från bilen kunna ringa, skicka/ta
emot meddelanden, spela upp media trådlöst
och ansluta bilen till internet.
Det är möjligt att ha två Bluetooth-enheter
anslutna samtidigt, varav den ena endast för
att spela upp media trådlöst. Den senast
anslutna telefonen blir automatiskt ansluten
för att ringa, skicka/ta emot meddelanden,
spela upp media och ge internetuppkoppling.
Det går att ändra vad telefonen ska användas
till under Bluetooth-enheter via inställningsmenyn i centerdisplayens toppvy. Mobiltelefonen behöver vara utrustad med Bluetooth
samt stödja internetdelning.
•
•
•
•
•
•
Trådlös telefonladdare* (s. 502)
Inställningar för telefon (s. 502)
Röststyrning (s. 131)
Hantera appmeny i förardisplay (s. 94)
Ljudinställningar (s. 468)
Ansluta bilen till internet via Bluetoothansluten telefon (s. 506)
Efter att enheten anslutits/registrerats en första gång via Bluetooth behöver enheten inte
längre vara synlig/sökbar, utan enbart ha
Bluetooth aktiverat. Maximalt 20 anslutna
Bluetooth-enheter kan lagras i bilen.
Det finns två möjligheter att ansluta. Antingen
söka telefonen från bilen eller söka bilen från
telefonen.
Alternativ 1 – sök telefon från bil
1.
Gör telefonen sökbar/synlig via Bluetooth.
2. Öppna delvyn för telefonen i centerdisplayen.
•
Om ingen telefon är ansluten till bilen –
tryck på Lägg till telefon.
Om en telefon är ansluten till bilen –
. I popup-fönstret
tryck på Växla
tryck på Lägg till telefon.
> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
Listan uppdateras allteftersom nya
enheter upptäcks.
•
3. Tryck på namnet på den telefon som ska
anslutas.
4. Kontrollera att angiven sifferkod i bilen
stämmer överens med den i telefonen. Välj
i så fall att acceptera på båda ställen.
5. Välj i telefonen att acceptera eller avvisa
eventuella val för telefonens kontakter och
meddelanden.
OBS
•
I vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras.
•
Alla mobiltelefoner är inte till fullo kompatibla och kan då inte visa kontakter
och meddelande i bilen.
}}
* Tillval/tillbehör. 495
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Alternativ 2 – sök bil från telefon
1.
Öppna delvyn för telefon i centerdisplayen.
•
•
Om ingen telefon är ansluten till bilen –
tryck på Lägg till telefon Gör bilen
synlig.
Om en telefon är ansluten till bilen –
. I popup-fönstret
tryck på Växla
tryck på Lägg till telefon Gör bilen
synlig.
6. Kontrollera att angiven sifferkod i bilen
stämmer överens med den som visas i den
externa enheten. Välj i så fall att acceptera
på båda ställen.
7. Välj i telefonen att acceptera eller avvisa
eventuella val för telefonens kontakter och
meddelanden.
496
•
I vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras.
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter
(s. 498)
•
•
Alla mobiltelefoner är inte till fullo kompatibla och kan då inte visa kontakter
och meddelande i bilen.
Inställningar för Bluetooth-enheter
(s. 502)
•
•
Internetansluten bil* (s. 505)
Ansluta bilen till internet via Bluetoothansluten telefon (s. 506)
Om telefonens operativsystem uppdateras
är det möjligt att kopplingen bryts. Radera
då telefonen från bilen och koppla sedan
på nytt.
3. Sök i telefonen efter Bluetooth-enheter.
> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
5. Ett popup-fönster om anslutningen visas i
bilen. Bekräfta anslutningen.
•
OBS
2. Aktivera Bluetooth i telefonen.
4. Välj bilens namn i telefonen.
OBS
Kompatibla telefoner
Många telefoner på marknaden har idag trådlös Bluetooth-teknik, men alla är inte helt
kompatibla med bilen.
För kompatibilitet, se support.volvocars.com.
Relaterad information
•
•
Telefon (s. 494)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
automatiskt (s. 497)
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
manuellt (s. 497)
•
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 498)
•
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 498)
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Ansluta en telefon till bilen via
Bluetooth automatiskt
Det går att ansluta en telefon till bilen via
Bluetooth automatiskt. Telefonen måste ha
varit ansluten till bilen en första gång.
Det är endast de två senast anslutna telefonerna som är möjliga att koppla automatiskt.
1.
Aktivera Bluetooth i telefonen innan bilen
försätts i tändningsläge I.
•
Tändningslägen (s. 414)
Ansluta en telefon till bilen via
Bluetooth manuellt
Det går att ansluta en telefon till bilen via
Bluetooth manuellt. Telefonen måste ha varit
ansluten till bilen en första gång.
1. Aktivera Bluetooth i telefonen.
2. Öppna delvyn för telefon.
> Kopplade telefoner listas.
2. Försätt bilen i tändningsläge I eller högre.
> Telefonen ansluts.
3. Tryck på namnet på den telefon som ska
anslutas.
> Telefonen ansluts.
Relaterad information
Relaterad information
•
•
Telefon (s. 494)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
första gången (s. 495)
•
•
Telefon (s. 494)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
första gången (s. 495)
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
manuellt (s. 497)
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
automatiskt (s. 497)
•
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 498)
•
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 498)
•
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 498)
•
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 498)
•
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter
(s. 498)
•
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter
(s. 498)
•
Inställningar för Bluetooth-enheter
(s. 502)
•
Inställningar för Bluetooth-enheter
(s. 502)
•
•
Internetansluten bil* (s. 505)
•
•
Internetansluten bil* (s. 505)
Ansluta bilen till internet via Bluetoothansluten telefon (s. 506)
Ansluta bilen till internet via Bluetoothansluten telefon (s. 506)
* Tillval/tillbehör. 497
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Koppla från Bluetooth-ansluten
telefon
Växla mellan Bluetooth-anslutna
telefoner
Det är möjligt att koppla från en Bluetoothansluten telefon och den kommer då inte
längre vara ansluten till bilen.
• När telefonen är utom räckhåll från bilen
kopplas den automatiskt ifrån. Om frånkopplingen sker under pågående samtal
kommer samtalet fortsätta i telefonen.
Det går att växla mellan flera Bluetoothanslutna telefoner.
1. Öppna delvyn för telefon.
•
Det är även möjligt att koppla från telefonen genom att manuellt deaktivera
Bluetooth.
Relaterad information
•
•
•
498
Telefon (s. 494)
Inställningar för telefon (s. 502)
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 498)
•
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter
(s. 498)
•
Inställningar för Bluetooth-enheter
(s. 502)
eller dra ned toppvyn
2. Tryck på Växla
och tryck på Inställningar
Kommunikation Bluetooth-enheter
Lägg till enhet.
> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter
Det går att ta bort t.ex. telefoner ur listan över
registrerade Bluetooth-enheter.
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
2. Tryck på Kommunikation Bluetoothenheter.
> Registrerade Bluetooth-enheter listas.
3. Tryck på den enhet som ska tas bort.
3. Tryck på telefonen som ska anslutas.
4. Tryck på Ta bort enhet och bekräfta valet.
> Enheten är inte längre registrerad i
bilen.
Relaterad information
Relaterad information
•
•
Telefon (s. 494)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
första gången (s. 495)
•
•
Telefon (s. 494)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
första gången (s. 495)
•
Inställningar för Bluetooth-enheter
(s. 502)
•
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 498)
•
Koppla från Bluetooth-ansluten telefon
(s. 498)
•
Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner
(s. 498)
•
Ta bort Bluetooth-anslutna enheter
(s. 498)
•
Inställningar för Bluetooth-enheter
(s. 502)
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Hantera telefonsamtal
Samtalshantering i bilen för en Bluetoothansluten telefon.
Ringa flerpartssamtal
Under pågående samtal:
1.
Tryck på Lägg till samtal.
2. Välj att ringa från samtalshistoriken, favoriter eller kontaktlistan.
3. Tryck på en post/rad i samtalshistoriken
alternativt
för kontakten i kontaktlistan.
Inkommande telefonsamtal under
pågående samtal
1. Tryck på Svara/Avböj.
2. Tryck på
Privat samtal
–
Generisk illustration.
Ringa telefonsamtal
1.
Öppna delvyn för telefon.
2. Välj att ringa från samtalshistoriken, ange
nummer med knappsatsen eller via kontaktlistan. I kontaktlistan är det möjligt att
i kontaktsöka eller bläddra. Tryck på
listan för att placera en kontakt under
Favoriter.
3. Tryck på
för att ringa.
4. Tryck på
för att avsluta samtalet.
Det är även möjligt att ringa från samtalshistoriken via appmenyn som nås från rattens
.
högra knappsats
funktionen kopplas ifrån och samtalet
fortsätter i mobiltelefonen.
• Fokus förare – mikrofonen i taket på
för att avsluta pågående
passagerarsidan stängs av och samtalet fortsätter med bilens handsfreefunktion.
Gruppsamtal
Under pågående flerpartssamtal:
1.
Tryck på Slå ihop samtal för att slå samman pågående flerpartssamtal.
2. Tryck på
för att avsluta samtalet.
Inkommande telefonsamtal
Inkommande telefonsamtal visas i förardisplayen och centerdisplayen. Hantera samtalet
med rattens högra knappsats eller centerdisplayen.
1.
Tryck på Svara/Avböj.
2. Tryck på
för att avsluta samtalet.
Under pågående samtal, tryck på Privat
samtal och välj inställning:
• Växla till mobiltelefon – handsfree-
4. Tryck på Byt samtal för att skifta mellan
parterna.
5. Tryck på
samtal.
för att avsluta samtalet.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
Telefon (s. 494)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
första gången (s. 495)
Röststyra telefon (s. 133)
Hantera appmeny i förardisplay (s. 94)
Skriva in tecken, bokstäver och ord för
hand i centerdisplay (s. 118)
Hantera telefonbok (s. 501)
Hantera textmeddelande (s. 500)
Ljudinställningar (s. 468)
499
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Hantera textmeddelande11
Meddelandehantering i bilen för en
Bluetooth-ansluten telefon.
I vissa telefoner måste meddelandefunktionen
aktiveras. Alla telefoner är inte helt kompatibla
och kan därför inte visa kontakter och meddelanden i bilen.
Skicka textmeddelande i centerdisplay12
1. Det går att svara på ett meddelande eller
skapa ett nytt meddelande.
•
•
För kompabilitet, se support.volvocars.com.
Skapa nytt meddelande – tryck på
Skapa nytt. Välj kontakt alternativt
skriv in nummer.
•
•
Telefon (s. 494)
Inställningar för textmeddelande
(s. 501)
Textmeddelanden visas endast i förardisplayen
om den inställningen är vald.
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
första gången (s. 495)
Läsa upp nytt textmeddelande i
förardisplay
– För att få meddelandet uppläst - välj Läs
upp med rattens knappsats.
•
Användarvillkor och datadelning (s. 511)
Textmeddelanden visas endast i centerdisplayen om den inställningen är vald.
3. Tryck på Skicka.
Hantera textmeddelande i förardisplay
Internetansluten bil* (s. 505)
Röststyra telefon (s. 133)
Skriva in tecken, bokstäver och ord för
hand i centerdisplay (s. 118)
Diktera svar i förardisplay
Efter att textmeddelandet har lästs upp går
det att svara kort med diktering om bilen är
ansluten till internet.
–
11
12
Relaterad information
Inställningar för telefon (s. 502)
2. Skriv meddelandet.
Läsa upp textmeddelande i centerdisplay
Tryck på ikonen för att få meddelandet uppläst.
I inställningarna för textmeddelanden går det
att aktivera och deaktivera notifieringar.
•
•
•
•
Hantera textmeddelande i
centerdisplay
Tryck på Meddelanden i
appvyn för att hantera textmeddelanden i centerdisplayen.
500
Svara på meddelande – tryck på kontakten vars meddelande ska besvaras
och tryck sedan på Svara.
Meddelandenotifiering
Tryck på Svara med rattens knappsats. En
dikteringsdialog startar.
Gäller endast vissa marknader. Kontakta en Volvoåterförsäljare för mer information.
Endast vissa telefoner kan skicka meddelanden via bilen. Ansluten telefon måste stödja Blåtandsprofilen Message Access Profile(MAP).
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Inställningar för textmeddelande
Hantera telefonbok
Inställningar för textmeddelande i ansluten
telefon.
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
När en telefon är ansluten med Bluetooth till
bilen kan kontakter hanteras direkt i centerdisplayen.
Upp till 3000 kontakter kan visas från den
telefon som är vald i centerdisplayen.
2. Tryck på Kommunikation
Textmeddelanden och välj inställningar:
• Notiser i centerdisplay – visar meddelandenotiser i centerdisplayens statusfält.
• Notiser i förardisplay – visar notiser i
. Sorteringsordningen kan göras på föreller efternamn, vilket justeras i inställningarna
för telefon.
Relaterad information
•
•
•
•
•
förardisplayen och inkommande meddelande kan hanteras med rattens
högra knappsats.
Telefon (s. 494)
Inställningar för telefon (s. 502)
Röststyra telefon (s. 133)
Skriva in tecken, bokstäver och ord för
hand i centerdisplay (s. 118)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
första gången (s. 495)
• Signal för textmeddelanden – val av
signal för inkommande textmeddelanden.
Relaterad information
•
•
•
•
Telefon (s. 494)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
första gången (s. 495)
Hantera textmeddelande (s. 500)
Inställningar för telefon (s. 502)
Bläddra mellan bokstäverna och
för
att hitta matchande kontakt. Beroende på
existerande kontakter i telefonboken visas
endast matchande bokstäver.
Sök kontakter – tryck på
för att söka
på telefonnummer eller namn i kontaktlistan.
Favoriter – tryck på
för att lägga
till/ta bort en kontakt i favoritlistan.
Sortering
Kontaktlistan är sorterad i bokstavsordning
där specialtecken och siffror sorteras under
501
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Inställningar för telefon
Inställningar för Bluetooth-enheter
Trådlös telefonladdare*
När telefonen är ansluten till bilen kan följande inställningar väljas.
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
Inställningar för Bluetooth-anslutna enheter.
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
Under centerdisplayen finns en laddplatta för
trådlös laddning av telefoner.
En förutsättning för att telefonen ska
kunna laddas är att den har stöd för
trådlös laddning (Qi). Telefoner som
inte är utrustade med trådlösa laddningsmottagare kan ofta kompletteras med ett
skal som gör trådlös laddning möjlig.
2. Tryck på Kommunikation
välj inställningar:
Telefon och
2. Tryck på Kommunikation Bluetoothenheter och välj inställningar:
• Lägg till enhet – startar parkoppling av
• Ringsignaler – val av ringsignal. Det är
möjligt att använda ringsignal från telefonen eller bilen. Vissa telefoner är inte
till fullo kompatibla och det är därmed
inte möjligt att använda telefonens
ringsignaler i bilen.13
ny enhet.
• Tidigare kopplade enheter – listar registrerade/parkopplade enheter.
• Ta bort enhet – tar bort kopplad enhet.
• Tillåtna tjänster för denna enhet –
ställer in vad enheten ska användas till:
ringa, skicka/ta emot meddelande,
strömma media och som internetuppkoppling.
• Sorteringsordning – val av sorteringsordning i kontaktlistan.
Relaterad information
•
•
•
•
•
13
502
Telefon (s. 494)
• Internetanslutning – ansluter bilen till
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
första gången (s. 495)
Ljudinställningar (s. 468)
Relaterad information
•
•
•
Telefon (s. 494)
Använda trådlös telefonladdare* (s. 503)
Certifikat för trådlös laddare (s. 504)
internet via enhetens Bluetooth-uppkoppling.
Inställningar för textmeddelande (s. 501)
Inställningar för Bluetooth-enheter
(s. 502)
För information om certifiering, gå till
www.volvocars.com/intl/support.
Relaterad information
•
•
•
•
Telefon (s. 494)
Inställningar för telefon (s. 502)
Internetansluten bil* (s. 505)
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
första gången (s. 495)
För kompabilitet, se support.volvocars.com.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Använda trådlös telefonladdare*
På gummiplattan under centerdisplayen går
det att ladda en telefon utan att telefonens
sladd behöver användas.
Om telefonen inte laddar:
• Kontrollera att laddplattan är fri från övriga
föremål.
•
•
•
•
Kontrollera att telefonen har stöd för trådlös laddning (Qi).
Ta bort eventuellt skal från telefonen.
Lyft upp telefonen och placera den åter i
mitten av laddplattan.
Kontrollera att bilen är igång.
Vid felplacering av telefon eller om föremål förhindrar laddningen på laddplattan visas ett
meddelande på centerdisplayen.
VIKTIGT
Håll telefon och laddplatta fri från andra
föremål under laddning för att undvika
överhettning.
Trådlös telefonladdare framför växelspak
–
Ta bort alla andra föremål från laddplattan
och placera telefonen i mitten av den.
> Telefonen börjar laddas och symbolen
visas högst upp i centerdisplayen.
OBS
Vissa telefoner kan bli varma under trådlös
laddning. Detta är normalt.
Relaterad information
•
•
•
•
Telefon (s. 494)
Trådlös telefonladdare* (s. 502)
Certifikat för trådlös laddare (s. 504)
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 113)
* Tillval/tillbehör. 503
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Certifikat för trådlös laddare
Land/Område
Mexiko:
RCPVAPVO 18-1919
Paraguay:
2018-11-1-000541
Ukraina:
: 107
М
К
М
ь
- 115
ь
є
:5
(
), 63
(
є ь
)
:N/A
:2
NFC
: 13,56 М
М
ь
,
+/- 0,01%
ь
: 10
Relaterad information
•
•
•
504
Trådlös telefonladdare* (s. 502)
Använda trådlös telefonladdare* (s. 503)
Licensavtal för ljud och media (s. 514)
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Internetansluten bil*
När bilen är ansluten till internet går det t.ex.
att använda webbradio och musiktjänster via
appar, ladda ner mjukvara samt kontakta
återförsäljare från bilen.
Bilen kopplas upp via Bluetooth, Wi-Fi eller
med bilens inbyggda modem* (SIM-kort).
Då bilen är internetansluten är det möjligt att
dela ut bilens internetuppkoppling (Wi-Fihotspot) så att andra enheter, t.ex. surfplattor,
kan få internet14.
Internetstatusen visas med en symbol i centerdisplayens statusfält.
OBS
Vid användning av internet överförs data
(datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
Aktivering av dataroaming kan orsaka
ytterligare avgifter.
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad
för datatrafik.
OBS
Vid användning av Apple CarPlay är det
endast möjligt att ansluta bilen till internet
med Wi-Fi eller bilmodem*.
OBS
Vid användning av Android Auto är det
möjligt att ansluta bilen till internet med
Wi-Fi, Bluetooth eller bilmodem*.
Relaterad information
•
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 113)
•
Ansluta bilen till internet via Bluetoothansluten telefon (s. 506)
•
Ansluta bilen till internet via telefon (Wi-Fi)
(s. 506)
•
Ansluta bilen till internet via bilmodem
(SIM-kort) (s. 507)
•
•
Appar (s. 469)
•
Dela ut internet från bilen via Wi-Fi-hotspot (s. 508)
•
•
•
•
Ta bort Wi-Fi nätverk (s. 510)
Ingen eller dålig internetanslutning
(s. 509)
Teknik och säkerhet för Wi-Fi (s. 510)
Volvo ID (s. 26)
Användarvillkor och datadelning (s. 511)
Innan bilen ansluts till internet, sök supportinformation om villkor för tjänster och integritetspolicy för kunder på www.volvocars.com.
14
Gäller ej vid uppkoppling med Wi-Fi.
* Tillval/tillbehör. 505
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Ansluta bilen till internet via
Bluetooth-ansluten telefon
OBS
Telefon och nätverksoperatör måste stödja
internetdelning (utdelning av internetuppkoppling) och abonnemanget måste innefatta datatrafik.
Upprätta en internetanslutning via Bluetooth
genom internetdelning från en telefon och få
tillgång till flera uppkopplade tjänster i bilen.
1. För att kunna ansluta bilen till internet via
en Bluetooth-ansluten telefon behöver
telefonen ha varit ansluten till bilen via
Bluetooth en första gång.
2. Säkerställ att telefonen stödjer internetdelning och att funktionen är aktiverad. I
iPhone kallas funktionen ”internetdelning”.
I Android-telefoner kan funktionen ha olika
namn, men ofta kallas den ”hotspot”. För
iPhone-telefoner måste även menysidan
"internetdelning" vara öppen tills internetanslutningen upprättats.
3. Om telefonen varit ansluten via Bluetooth
tidigare, tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.
4. Tryck på Kommunikation
enheter.
Bluetooth-
5. Kryssa i rutan för Bluetoothinternetanslutning under rubriken
Internetanslutning.
6. Om annan uppkopplingskälla används,
bekräfta valet att byta uppkoppling.
> Din bil är nu ansluten till internet via
den Bluetooth-anslutna telefonen.
506
OBS
Vid användning av Apple CarPlay är det
endast möjligt att ansluta bilen till internet
med Wi-Fi eller bilmodem*.
Relaterad information
Ansluta bilen till internet via
telefon (Wi-Fi)
Upprätta en internetanslutning via Wi-Fi
genom internetdelning från en telefon och få
tillgång till de uppkopplade tjänsterna i bilen.
1. Säkerställ att telefonen stödjer internetdelning och att funktionen är aktiverad. I
iPhone kallas funktionen ”internetdelning”.
I Android-telefoner kan funktionen ha olika
namn, men ofta kallas den ”hotspot”. För
iPhone-telefoner måste även menysidan
"internetdelning" vara öppen tills internetanslutningen upprättats.
2. Tryck på Inställningar i toppvyn.
•
•
Internetansluten bil* (s. 505)
•
Ansluta en telefon till bilen via Bluetooth
första gången (s. 495)
•
Ansluta bilen till internet via telefon (Wi-Fi)
(s. 506)
•
•
Apple® CarPlay®* (s. 488)
6. Tryck på nätverksnamnet för det nätverk
som ska anslutas.
Ingen eller dålig internetanslutning
(s. 509)
•
Inställningar för Bluetooth-enheter
(s. 502)
7. Ange nätverkets lösenord.
> Bilen kopplar upp sig till nätverket.
Ansluta bilen till internet via bilmodem
(SIM-kort) (s. 507)
3. Gå vidare till Kommunikation
Wi-Fi.
4. Aktivera/deaktivera genom att bocka i/ur
rutan för Wi-Fi.
5. Om annan uppkopplingskälla används,
bekräfta valet att byta uppkoppling.
Observera att vissa telefoner stänger ner internetdelningen efter kontakten brutits till bilen,
t.ex. när bilen lämnats och till nästa användningstillfälle. Därmed behöver internetdelningen i telefonen återaktiveras vid nästa
användningstillfälle.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Då en telefon ansluts till bilen sparas den för
senare användning. För att visa en lista med
sparade nätverk eller manuellt ta bort sparade
nätverk, gå till Inställningar
Kommunikation Wi-Fi Sparade
nätverk.
OBS
Telefon och nätverksoperatör måste stödja
internetdelning (utdelning av internetuppkoppling) och abonnemanget måste innefatta datatrafik.
Ansluta bilen till internet via
bilmodem (SIM-kort)
4. Aktivera/deaktivera genom att bocka i/ur
rutan för Internet via bilmodem.
Det är möjligt att upprätta en internetanslutning via bilmodemet och ett personligt SIMkort (P-SIM)*.
Bilar utrustade med Volvo On Call kommer, för
de tjänsterna, använda internetanslutningen
med bilmodem.
5. Om annan uppkopplingskälla används,
bekräfta valet att byta uppkoppling.
OBS
1.
Observera att det SIM-kort som används
för internetanslutning via P-SIM inte kan
ha samma telefonnummer som det SIMkort telefonen använder. Om detta bortses
ifrån kommer inte samtal kunna kopplas
fram korrekt till telefonen. Använd därför
ett SIM-kort för internetanslutningen som
har separat telefonnummer alternativt ett
datakort som inte hanterar telefonsamtal
och därför inte kan störa telefonens funktion.
Teknik- och säkerhetskrav för Wi-Fi-anslutning
beskrivs i separat avsnitt.
Relaterad information
Placera ett personligt SIM-kort i hållaren
under lastgolvet.
•
•
•
Internetansluten bil* (s. 505)
Ingen eller dålig internetanslutning
(s. 509)
2. Tryck på Inställningar i toppvyn.
•
Teknik och säkerhet för Wi-Fi (s. 510)
3. Tryck på Kommunikation
bilmodem.
Ta bort Wi-Fi nätverk (s. 510)
6. Ange SIM-kortets PIN-kod.
> Bilen kopplar upp sig till nätverket.
Notera att mini-SIM krävs för att passa i
bilens kortläsare.
Relaterad information
•
•
•
•
Internetansluten bil* (s. 505)
Fälla upp lastgolv (s. 559)
Ingen eller dålig internetanslutning
(s. 509)
Inställningar för bilmodem* (s. 508)
Internet via
* Tillval/tillbehör. 507
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Inställningar för bilmodem*
Bilen är utrustad med ett modem som kan
användas för att ansluta bilen till internet. Det
är även möjligt att dela ut internetanslutningen via Wi-Fi.
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
använda bilmodemet som uppkoppling.
Då bilen är internetansluten är det möjligt att
dela ut internetuppkopplingen så att andra
enheter kan använda sig av den15.
OBS
• Dataanvändning – tryck på Återställ
Observera att det SIM-kort som används
för internetanslutning via P-SIM inte kan
ha samma telefonnummer som det SIMkort telefonen använder. Om detta bortses
ifrån kommer inte samtal kunna kopplas
fram korrekt till telefonen. Använd därför
ett SIM-kort för internetanslutningen som
har separat telefonnummer alternativt ett
datakort som inte hanterar telefonsamtal
och därför inte kan störa telefonens funktion.
nollställer räkneverk för mottagen och
skickad datamängd.
• Nätverk
Välj operatör – automatiskt eller manuellt
val av nätverksoperatör.
Relaterad information
•
Ansluta bilen till internet via bilmodem
(SIM-kort) (s. 507)
•
Ingen eller dålig internetanslutning
(s. 509)
• SIM-kortets PIN-kod
508
Inaktivera SIM-kortets PIN-kod – val
om PIN-kod skall krävas för åtkomst till
SIM-kort.
för att ladda eller kontrollera saldo på kontantkort. Funktionen är operatörsberoende.
• Internet via bilmodem – val för att
15
Dela ut internet från bilen via
Wi-Fi-hotspot
• Skicka kod för förfrågan – används t.ex.
2. Tryck på Kommunikation Internet via
bilmodem och välj inställningar:
Dataroaming – är rutan ikryssad så kommer bilmodemet försöka koppla upp sig
mot internet då bilen befinner sig utomlands utanför hemmanätverket. Observera
att detta kan medföra höga kostnader.
Kontrollera ditt roamingavtal gällande
datatrafik i utlandet med nätverksoperatören i ditt hemland.
Byt PIN-kod – maximalt 4 siffror kan
anges.
Gäller ej när bilen är internetansluten via Wi-Fi.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Nätverksoperatören (SIM-kortet) måste stödja
internetdelning (utdelning av internetuppkoppling).
1.
OBS
Aktivering av Wi-Fi-hotspot kan orsaka
ytterligare avgifter från din nätverksoperatör.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2. Tryck på Kommunikation
Fi-delning.
Bilens Wi-
3. Tryck på Nätverksnamn och namnge
internetdelningen.
4. Tryck på Lösenord och välj ett lösenord
som sedan ska anges i anslutande
enheter.
5. Tryck på Frekvensband och välj vilken
frekvens internetdelningen ska sända data
med. Observera att val av frekvensband
inte är tillgängligt på alla marknader.
6. Aktivera/deaktivera genom att bocka i/ur
rutan för Bilens Wi-Fi-delning.
7. Om Wi-Fi används som uppkopplingskälla, bekräfta valet att byta uppkoppling.
> Det är nu möjligt för externa enheter att
ansluta till bilens internetdelning (WiFi-hotspot).
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad
för datatrafik.
Uppkopplingsstatus visas med symbol i centerdisplayens statusfält.
Tryck på Anslutna enheter för att se lista över
de för närvarande anslutna enheterna.
Relaterad information
•
•
•
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 113)
Internetansluten bil* (s. 505)
Ingen eller dålig internetanslutning
(s. 509)
Ingen eller dålig internetanslutning
Faktorer som påverkar internetanslutningen.
Mängden data som överförs är beroende av
vilka tjänster eller appar som används i bilen.
Att exempelvis strömma ljud kan medföra en
stor datatrafikmängd vilket kräver en bra
anslutning och god signalstyrka.
Telefon till bil
Hastigheten i internetanslutningen kan variera
beroende på telefonens placering i bilen. Flytta
telefonen närmare centerdisplayen för att öka
signalstyrkan. Säkerställ att inget störande
finns emellan.
Telefon till nätverksoperatör
Hastigheten i det mobila nätverket varierar
beroende på täckningen på den plats du befinner dig. Sämre nätverkstäckning kan förekomma t.ex. i tunnlar, bakom berg, i djupa
dalar eller inomhus. Hastigheten beror även på
vilket avtal du har med din teleoperatör.
OBS
Vid problem med datatrafik, kontakta din
nätverksoperatör.
Starta om telefonen
Om det uppstår problem med internetanslutningen kan det hjälpa att starta om telefonen.
}}
* Tillval/tillbehör. 509
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Relaterad information
•
•
Internetansluten bil* (s. 505)
Teknik och säkerhet för Wi-Fi (s. 510)
Ta bort Wi-Fi nätverk
Teknik och säkerhet för Wi-Fi
Borttagning av nätverk som inte ska
användas.
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
Möjliga nätverkstyper att ansluta till.
Det går enbart att ansluta till nätverk av följande typ:
2. Gå vidare till Kommunikation
Sparade nätverk.
Wi-Fi
3. Tryck på Glöm för det nätverk som ska tas
bort.
4. Bekräfta valet.
> Bilen kommer fortsättningsvis inte
koppla upp sig till nätverket.
Ta bort samtliga nätverk
Samtliga nätverk kan tas bort samtidigt
genom att återställa till fabriksinställningar.
Observera då att alla användardata och systeminställningar återställs till ursprunglig fabriksinställning.
•
•
•
Frekvens – 2,4 eller 5 GHz16.
Standarder – 802.11 a/b/g/n.
Säkerhetstyp – WPA2-AES-CCMP.
Bilens Wi-Fi-system är konstruerat för att hantera Wi-Fi-enheter inne i bilen.
Om flera enheter arbetar på frekvensen samtidigt kan det resultera i försämrad prestanda.
Relaterad information
•
Internetansluten bil* (s. 505)
Relaterad information
16
510
•
•
Internetansluten bil* (s. 505)
•
Återställa inställningar i centerdisplay
(s. 123)
•
Ansluta bilen till internet via telefon (Wi-Fi)
(s. 506)
Ingen eller dålig internetanslutning
(s. 509)
Val av frekvens inte är tillgängligt på alla marknader.
* Tillval/tillbehör.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Användarvillkor och datadelning
Första gången vissa tjänster och appar
startas kan ett popup-fönster med rubriken
Användarvillkor och Datadelning visas.
Syftet är att informera om Volvos användarvillkor och policy för datadelning. Genom att
acceptera datadelning accepterar användaren
att viss information skickas från bilen. Detta
krävs för att vissa tjänster och appar ska
kunna fungera fullt ut.
Funktionen datadelning för uppkopplade
tjänster och appar är som standard deaktiverad17. För att vissa uppkopplade tjänster och
appar i bilen ska kunna användas behöver
datadelning aktiveras. Datadelning kan ställas
in från centerdisplayens inställningsmeny eller
i samband med att tjänsterna eller apparna
startas i centerdisplayen.
Integritet och datadelning
I och med mjukvaruuppdateringen som blev
tillgänglig i november 2017 introducerades
integritets- och datadelningsinställningar för
uppkopplade tjänster och nedladdade appar.
Inställningarna kan hittas under Integritet
och datadelning i inställningsmenyn i bilens
centerdisplay.
Där kan man välja vilka uppkopplade tjänster
som ska tillåtas dela data. Datadelning för
nedladdade appar kan också deaktiveras där.
17
Observera att tjänster och appar inte kan
användas som avsett om datadelning är deaktiverad.
Efter en fabriksåterställning eller t.ex. efter ett
verkstadsbesök eller en mjukvaruuppdatering
kan datadelningsinställningarna ha återställts
till sina standardvärden. Återaktivera då datadelning för uppkopplade tjänster och nedladdade appar.
OBS
Inställningar för integritet och datadelning
är unika för varje förarprofil.
Relaterad information
•
Aktivera och deaktivera datadelning
(s. 511)
Aktivera och deaktivera
datadelning
I centerdisplayens inställningsmeny kan datadelning för berörda tjänster och appar ställas
in.
1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2. Tryck på System
datadelning.
Integritet och
3. Välj att aktivera eller deaktivera datadelning för enskilda tjänster och samtliga
appar.
Om datadelning för en uppkopplad tjänst eller
nedladdade appar inte aktiverats kan det
göras i samband med att de startas i centerdisplayen. Om det är första gången en tjänst
startas, eller t.ex. efter en fabriksåterställning
eller vissa mjukvaruuppdateringar, behöver
Volvos villkor för uppkopplade tjänster godkännas. Observera att datadelning då även
kommer vara aktiverad för andra tjänster eller
appar som delning redan godkänts för.
OBS
Efter ett besök hos en Volvoverkstad kan
du behöva återaktivera datadelning för att
uppkopplade tjänster och appar ska fungera igen.
}}
Gäller ej Volvo On Call* .
* Tillval/tillbehör.
511
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Relaterad information
•
512
Användarvillkor och datadelning (s. 511)
Datadelning för tjänster
Om du inte har aktiverat datadelning för en
uppkopplad tjänst eller för nedladdade appar
kan du göra det i samband med att du startar
dem i din centerdisplay. Om det är första
gången du startar en tjänst, eller t.ex. efter en
fabriksåterställning eller vissa mjukvaruuppdateringar, behöver du också godkänna Volvos villkor för uppkopplade tjänster.
Aktivera datadelning när du startar en
tjänst
1.
Välj funktionen eller tjänsten som ska aktiveras.
> Om det är första gången du använder
tjänsten och även efter t.ex. en fabriksåterställning eller vissa mjukvaruuppdateringar, behöver du först godkänna
Volvos villkor för uppkopplade tjänster
för att fortsätta.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
2. Välj att godkänna datadelning för tjänsten
eller att avbryta.
Om du väljer att godkänna, aktiveras datadelning och du kan börja använda tjänsten.
Aktivera datadelning när du startar en
app
För att godkänna datadelning för en app som
behöver funktionen, starta appen och tryck på
tillåt i pop up-fönstret.
Du kan deaktivera datadelning för tjänster och
appar i inställningsmenyn under System
Integritet och datadelning Datadelning.
Lagringsutrymme på hårddisk
Det går att visa hur mycket ledigt utrymme
som finns på bilens hårddisk.
Lagringsinformation för bilens hårddisk, bland
annat total kapacitet, tillgänglig kapacitet och
hur mycket utrymme som används för installerade appar kan visas. Informationen finns
under Inställningar System
Systeminformation Lagring.
Relaterad information
•
Appar (s. 469)
513
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Licensavtal för ljud och media
DivX®
Gracenote®
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss
verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i avtalet angivna villkor. Följande texter är Volvos överenskommelser med tillverkare/utvecklare. Flera av texterna är på engelska.
Dirac Unison®
DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivX, LLC och
används på licens.
Dirac Unison optimerar högtalarna i tid, rum
och frekvens för bästa möjliga bas-integration
och klarhet. Teknologin möjliggör också en
verklighetstrogen återgivning av den akustiska
karaktären från specifika konserthallar. Med
hjälp av avancerade algoritmer kontrollerar
Dirac Unison digitalt alla högtalare baserat på
akustiska mätningar med hög precision. Som
en dirigent för en orkester garanterar Dirac
Unison att högtalarna spelar i perfekt samstämmighet.
514
Denna DivX Certified® enhet kan spela DivX®
Home Theater videofiler upp till 576p (inkluderat .avi, .divx). Ladda ned gratis mjukvara på
www.divx.com för att skapa, spela och
strömma digital video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX
Certified® enhet måste registreras för att
kunna spela köpta DivX Video-on-Demand
(VOD)-filmer. Skaffa registreringskoden
genom att lokalisera DivX VOD avsnittet i
enhetens inställningsmeny. Gå till
vod.divx.com för mer information om hur du
slutför registreringen.
Patentnummer
Täckt av ett eller flera av följande patent i USA:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Delar av innehållet är upphovsrättsskyddat ©
av Gracenote eller dess leverantörer.
Gracenote, Gracenote logo och logotyp,
"Powered by Gracenote" och Gracenote
MusicID är antingen registrerade varumärken
eller varumärken som tillhör Gracenote, Inc. i
USA och/eller i andra länder.
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Gracenote® slutanvändaravtal
Detta program eller denna enhet innehåller
programvara från Gracenote, Inc. i Emeryville,
Kalifornien, USA (”Gracenote”). Programvaran
från Gracenote (”Gracenote-programvaran”)
aktiverar detta program för identifiering av skivor och/eller filer samt inhämtning av musikrelaterad information, inklusive uppgifter om
namn, artist, spår och titel (”Gracenote-data”)
från onlineservrar eller inbäddade databaser
(tillsammans kallade ”Gracenote-servrar”) och
för utförande av andra åtgärder. Du får endast
använda Gracenote-data enligt de avsedda
slutanvändarfunktionerna för detta program
eller denna enhet.
Du samtycker till att endast använda Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna för ditt personliga, ej kommersiella bruk. Du samtycker till att inte överlåta, kopiera, överföra eller vidarebefordra
denna Gracenote-programvara eller dessa
Gracenote-data till någon tredje man. DU
SAMTYCKER TILL ATT INTE ANVÄNDA
ELLER UTNYTTJA GRACENOTE-DATA, GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER GRACENOTE-SERVRARNA PÅ ANNAT SÄTT ÄN
VAD SOM UTTRYCKLIGEN TILLÅTS I DETTA
AVTAL.
Du samtycker till att din ej exklusiva rätt att
använda Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna kommer att
upphöra om du bryter mot dessa restriktioner.
Om din licens upphör samtycker du till att
upphöra med all användning av Gracenotedata, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna. Gracenote har ensamrätt på
alla Gracenote-data, all Gracenote-programvara och alla Gracenote-servrar, inklusive alla
äganderättigheter. Gracenote kommer under
inga omständigheter att ha någon skyldighet
att betala dig för information som du tillhandahåller. Du samtycker till att Gracenote, Inc. får
göra gällande företagets rättigheter under
detta avtal mot dig direkt i sitt eget namn.
Gracenote-tjänsten använder en unik identifierare för dokumentation av frågor för statistiska ändamål. Syftet med en slumpmässigt
tilldelad numerisk identifierare är att göra det
möjligt för Gracenote-tjänsten att räkna frågor,
utan att veta något om vem du är. Ytterligare
information finns på webbsidan för Gracenotes sekretesspolicy för Gracenote-tjänsten.
Gracenote-programvaran och allt som ingår i
Gracenote-data licensieras till dig i ”befintligt
skick”. Gracenote utfärdar inga utfästelser
eller garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda, avseende riktigheten i de Gracenote-data som finns i Gracenote-servrarna.
Gracenote förbehåller sig rätten att ta bort
data från Gracenote-servrarna eller att ändra
datakategorier på grund av något skäl som
Gracenote anser vara tillräckligt. Ingen garanti
utfärdas avseende Gracenote-programvarans
eller Gracenote-servrarnas felfrihet eller att
Gracenote-programvaran eller Gracenoteservrarna kommer att fungera utan avbrott.
Gracenote har ingen skyldighet att förse dig
med nya, förbättrade eller ytterligare datatyper
eller kategorier som Gracenote kan tillhandahålla i framtiden och företaget förbehåller sig
rätten att avbryta sina tjänster när som helst.
GRACENOTE FRÅNSÄGER SIG ALLA
GARANTIER, VARE SIG DESSA ÄR
UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL,
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR
SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST
ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKEINTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. GRACENOTE
GARANTERAR INTE DE RESULTAT SOM
ERHÅLLS GENOM DIN ANVÄNDNING AV
GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER EN
GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT
ANSVARA FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR
ELLER FÖR NÅGON VINSTFÖRLUST ELLER
INKOMSTFÖRLUST.
© Gracenote, Inc. 2009
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived
}}
515
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
516
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution. Neither the
name of the <ORGANIZATION> nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED
BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall
not be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other dealings in this
Software without prior written authorization
from Silicon Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Linux software
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the
GPL/LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NTT BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use
in http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of the Unicode
data files and any associated documentation
(the "Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, and/or sell copies of the Data Files
or Software, and to permit persons to whom
the Data Files or Software are furnished to do
so, provided that (a) the above copyright
notice(s) and this permission notice appear
with all copies of the Data Files or Software,
(b) both the above copyright notice(s) and this
permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with
the Data File(s) or Software that the data or
software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
}}
517
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
a copyright holder shall not be used in
518
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in these Data Files or
Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Överensstämmelsedeklaration
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Land/
Område
Brasilien:
Este equipamento opera em caráter secundário isto e, náo tem direito a protecão contra interferéncia prejudicial, mesmo tipo, e não
pode causar interferéncia a sistemas operando em caráter primário.
Para consultas, visite: www.anatel.gov.br
EU:
Tillverkare: Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city. Hyogo, 669-1513, Japan
Härmed försäkrar Mitsubishi Electric Corporation att denna typ av radioutrustning [Audio Navigation Unit] överensstämmer med
direktiv 2014/53/EU.
För mer information, sök supportinformation på www.volvocars.com.
Förenade
Arabemiraten:
}}
519
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Land/
Område
Kasakstan:
Modellnamn: NR-0V
Tillverkare: Mitsubishi Electric Corporation
Exportland: Japan
520
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Land/
Område
Kina:
1.
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
天线增益
天线增益
10dBi 时
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm ①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
■ 载频容限
20 ppm
■ 帯外发射
率(在 2.4-2.4835GHz 頻段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2.不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3.使用时不得对各种合法的无线电通信业
续使用
4.使用微
率无线电设备,必须忍
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
措施消除干扰后方可继
科学及医疗应用设备的辐射干扰
5.不得在飞机和机场附近使用
}}
521
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
||
Land/
Område
Korea:
B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을
적으로 하며,
든
지역에서 사용할 수 있습니다.
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수
습니다.
Malaysia:
This device has been certified under the Communications & Multimedia Act of 1998, Communications and Multimedia (Technical
Standards) Regulations 2000. To retrieve your device’s serial number, please visit (www.volvocars.com/intl/support) and search for
“SIRIM Label Verification”.
Device category: Navigation equipment for vehicle (Bluetooth)
Model: NR-0V
Type Approval No.:
RBAY/18A/1015S(15-4067)
522
LJUD, MEDIA OCH INTERNET
Land/
Område
Mexiko:
Taiwan:
低
率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
變更頻率
商號或使用者均不得擅自
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低
率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應
立停用,改善至無干擾時方得繼續使用
電通信
低
前項合法通信,指依電信法規定作業之無線
率射頻電機須忍受合法通信或工業
科學及醫療用電波輻射性電機設備
之干擾
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Ljud, media och internet (s. 468)
Internetansluten bil* (s. 505)
Mediaspelare (s. 479)
Gracenote® (s. 482)
Sensus – uppkoppling och underhållning
(s. 32)
Certifikat för trådlös laddare (s. 504)
* Tillval/tillbehör. 523
HJUL OCH DÄCK
HJUL OCH DÄCK
Däck
Nya däck
Däckens funktion är att bära last, ge grepp
mot underlaget, dämpa vibrationer och
skydda hjulet mot slitage.
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Däckekonomi
•
•
Bilen är utrustad med däck enligt den däckinformationsdekal som finns på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr).
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll över bilen.
Rekommenderade däck
Vid leverans är bilen utrustad med Volvo originaldäck som har märkningen VOL1 på däcksidan. Dessa däck är noga anpassade till bilen.
Vid däckbyte är det därför viktigt att även de
nya däcken har denna märkning för att bilens
köregenskaper, komfort och bränsleförbrukning ska bibehållas.
1
526
Avvikelser kan förekomma för vissa däckdimensioner.
rar att däcket är olämpligt för användning är
sprickor eller missfärgningar.
Däck är färskvara. Efter några år börjar de
hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck som möjligt vid utbyte.
Det är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck.
De sista siffrorna i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år. Detta är däckets
DOT-märkning (Department of Transportation)
och anges med fyra siffror, exempelvis 0717.
Däcket är då tillverkat vecka 07, år 2017.
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras
av fackman även om de verkar oskadade.
Däck åldras och bryts ner även om de sällan
eller aldrig används. Funktionen kan då påverkas. Det gäller alla däck som sparas för framtida bruk. Exempel på yttre tecken som indike-
Håll rätt däcktryck.
Undvik snabba starter, hårda inbromsningar och däckgnissel.
•
•
•
Däckslitaget ökar med hastigheten.
•
Däcken måste ha samma rotationsriktning
under hela sin livstid.
•
När du byter däck bör däcken med det
bästa mönstret monteras på bakhjulen för
att minska risken för överstyrning vid hård
inbromsning.
•
Om du kör på kantstenar eller djupa hål
kan du skada däcken och/eller fälgarna
permanent.
Rätt framhjulsinställning är mycket viktig.
Obalanserade hjul försämrar däckekonomin och åkkomforten.
Däcksrotation
Bilen har ingen obligatorisk däcksrotation.
Körsätt, däcktryck, klimat och vägarnas skick
har en inverkan på hur snabbt däcken åldras
och slits. Rätt däcktryck ger jämnare slitage.
För att undvika skillnader i mönsterdjup samt
förhindra att slitagemönster uppstår på
däcken, bör fram- och bakhjulen skiftas med
HJUL OCH DÄCK
varandra. Lämplig körsträcka vid första skiftet
är ca 5000 km (ca 3100 miles) och därefter
med 10000 km (ca 6200 miles) intervall.
•
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet. Om det redan har
uppstått betydande skillnad i slitage (> 1 mm
skillnad i mönsterdjup) mellan däcken, så ska
de minst slitna däcken alltid sitta bak. En
framhjulssladd är vanligen lättare att häva än
en bakhjulssladd, och leder till att bilen fortsätter rakt fram istället för att bakänden sladdar
ut åt sidan och man kanske helt förlorar kontrollen över bilen. Därför är det viktigt att bakhjulen aldrig förlorar fästet före framhjulen.
•
VARNING
Dimensionsbeteckning för däck
Storleken på fälgar och däck till din
Volvo är angivna för att uppfylla
stränga krav på stabilitet och köregenskaper. Ej godkända kombinationer av
fälgarnas och däckens storlek kan
påverka bilens stabilitet och köregenskaper negativt.
Alla däck har en dimensionsbeteckning, till
exempel: 235/50 R19 99V.
Eventuella skador som orsakas av att
fälg/däckkombinationer med ej godkänd storlek har monterats omfattas
inte av nybilsgarantin. Volvo tar inget
ansvar för dödsfall, personskador eller
kostnader som kan orsakas av sådana
installationer.
Förvara hjul och däck
När du förvarar kompletta hjul (däck monterade på fälgar), bör de hängas upp eller placeras liggande på sidan på golvet.
Däck som inte är monterade på fälgar ska förvaras liggande på sidan eller stående upprätt,
men inte hängas upp.
VIKTIGT
Däck bör lagras på en sval, torr och mörk
plats, och bör aldrig förvaras nära lösningsmedel, bensin, oljor m.m.
Relaterad information
•
•
•
•
Kontrollera däcktryck (s. 530)
Däckens rotationsriktning (s. 529)
Slitagevarnare på däck (s. 529)
Systemet för däcktrycksövervakning*
(s. 532)
•
•
•
Däcktätningssats (s. 543)
•
Rekommendationer vid lastning (s. 556)
Dimensionsbeteckning för däck (s. 527)
Godkända hjul- och däckdimensioner
(s. 636)
Beteckningar för däckens dimension, lastindex och hastighetsklass.
Bilen är helbilsgodkänd med vissa kombinationer av fälgar och däck.
Dimensionsbeteckning
235
Däckets bredd (mm)
50
Förhållande mellan däcksidans höjd
och däckets bredd (%)
R
Radialdäck
19
Fälgdiameter i tum
99
Kodsiffror för max. tillåten däckbelastning, lastindex (LI)
V
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet, hastighetsklass (SS). (I
detta fall 240 km/h (149 mph).)
Lastindex
Varje däck har en viss förmåga att bära last,
ett lastindex (LI). Bilens vikt avgör vilken lastförmåga som krävs av däcken.
Hastighetsklass
Varje däck tål en viss maxhastighet. Däckens
hastighetsklass, SS (Speed Symbol), ska
}}
* Tillval/tillbehör. 527
HJUL OCH DÄCK
||
minst motsvara bilens toppfart. I tabellen
nedan anges vilken maximalt tillåten hastighet
som gäller för respektive hastighetsklass (SS).
Enda undantaget från dessa bestämmelser är
vinterdäck2, där en lägre hastighetsklass får
användas. Om ett sådant däck väljs får bilen
inte köras fortare än däcket är klassificerat för.
T.ex. får klass Q köras i maximalt 160 km/h
(100 mph). Väglaget och gällande trafikregler
avgör hur fort bilen kan köras, inte däckens
hastighetsklass.
OBS
Det är maximal tillåten hastighet som
anges i tabellen.
Q
160 km/h (100 mph) (används endast
på vinterdäck)
T
190 km/h (118 mph)
H
210 km/h (130 mph)
V
240 km/h (149 mph)
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
2 Både
528
dubbade och dubbfria däck.
VARNING
Lägsta tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS) på däcken till respektive
motorvariant framgår av specifikationer
som kan hittas i den tryckta ägarmanualen.
Om ett däck med för lågt lastindex eller
hastighetsklass används, kan det bli överhettat och skadas.
Dimensionsbeteckning för fälg
Hjul- och fälgdimensioner betecknas enligt
exempel i nedanstående tabell.
Bilen är helbilsgodkänd med vissa kombinationer av fälgar och däck.
Alla fälgar har en dimensionsbeteckning, till
exempel: 7,5Jx18x50,5.
7,5
Fälgbredd i tum
•
•
•
Däck (s. 526)
J
Fälghornets profil
Dimensionsbeteckning för fälg (s. 528)
18
Fälgdiameter i tum
50,5
•
Lägsta tillåtna lastindex och hastighetsklass för däck (s. 637)
Off-set i mm (avstånd från hjulcentrum till hjulets kontaktyta mot navet)
Relaterad information
Godkända hjul- och däckdimensioner
(s. 636)
Relaterad information
•
•
•
Däck (s. 526)
Dimensionsbeteckning för däck (s. 527)
Godkända hjul- och däckdimensioner
(s. 636)
HJUL OCH DÄCK
Däckens rotationsriktning
OBS
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket.
Se till att ha samma typ och dimension och
även samma fabrikat på båda hjulparen.
Slitagevarnare på däck
Slitagevarnaren visar status på däckets
mönsterdjup.
Relaterad information
•
Pilen visar däckets rotationsriktning.
•
Däcket ska ha samma rotationsriktning
under hela sin livslängd.
•
De bör endast skiftas mellan fram och bak,
aldrig från vänster till höger sida eller
omvänt.
•
Om däcken monteras inkorrekt försämras
bilens bromsegenskaper och förmåga att
pressa undan regn och snömodd.
•
Däck med störst mönsterdjup ska alltid
monteras bak (för att minska risken för
sladd).
Däck (s. 526)
Slitagevarnaren är en smal upphöjning tvärs
över däckets längsgående mönsterspår. På
sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread
Wear Indicator). När däckets mönsterdjup är
reducerat till 1,6 mm (1/16 tum), kommer slitbanan i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då
snarast till nya däck. Tänk på att däck med
litet mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i
regn eller snö.
Relaterad information
•
Däck (s. 526)
529
HJUL OCH DÄCK
Kontrollera däcktryck
Korrekt däcktryck hjälper till att förbättra körstabiliteten, spara bränsle och förlänga däckens livslängd.
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar också
beroende på omgivningens temperatur. Körning med för lågt däcktryck innebär att däcken
kan bli överhettade och skadas. Däcktrycket
påverkar åkkomfort, vägljud och köregenskaper.
Kontrollera däckens lufttryck varje månad.
Använd det rekommenderade däcktrycket för
kalla däck, för att bibehålla bra däckprestanda.
För lågt eller för högt däcktryck kan orsaka att
däcken slits ojämnt.
VARNING
•
•
För lågt däcktryck är den vanligaste
orsaken till att däck går sönder och kan
resultera i svåra däcksprickor, att slitbanan lossnar eller en däckexplosion,
med oväntad förlust av kontrollen över
bilen och ökad risk för personskador.
Däck med för lågt tryck minskar bilens
lastförmåga.
Kalla däck
Däcktrycket ska kontrolleras när däcken är
kalla. Däcken anses kalla när de har samma
temperatur som den omgivande luften. Denna
530
temperatur nås normalt då bilen har varit parkerad i minst 3 timmar.
Efter att ha kört ungefär 1,6 km (1 mile) anses
däcken vara varma. Om du måste köra längre
än så för att pumpa däcken kontrollerar och
registrerar du däcktrycket först och fyller på
lämpligt däcktryck när du kommer till pumpen.
När utetemperaturen ändras, ändras även
däcktrycket. En temperatursänkning på 10
grader orsakar att däcktrycket sjunker
1 psi (7 kPa). Kontrollera däcktrycket ofta och
justera till korrekt tryck, vilket framgår av
bilens däckinformationsdekal eller certifieringsetikett.
Om du kontrollerar däcktrycket när däcken är
varma ska du aldrig släppa ut luft. Däcken är
varma på grund av körningen och det är normalt att trycket stiger över det rekommenderade trycket för kalla däck. Ett varmt däck med
däcktryck lika med eller under det rekommenderade för kalla däck kan ha alltför lågt tryck.
Relaterad information
•
•
•
Justera däcktryck (s. 530)
•
Däck (s. 526)
Rekommenderat däcktryck (s. 531)
Justera däcktryck
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Därför måste lufttrycket
ibland justeras för att upprätthålla rekommenderat däcktryck.
Använd det rekommenderade däcktrycket för
kalla däck för att bibehålla bra däckprestanda
och jämnt slitage.
OBS
För att undvika fel däcktryck bör trycket
kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck
avses att däcken har samma temperatur
som yttertemperaturen (ca 3 timmar efter
att bilen har körts). Efter några kilometers
körning blir däcken varma och trycket
högre.
1.
Ta bort hatten från ventilen på ett däck
och tryck sedan ned däcktrycksmätaren
kraftigt på ventilen.
2. Pumpa däcken till korrekt tryck, se dekal
på förarsidans dörrstolpe med rekommenderat tryck för fabriksmonterade däck.
Systemet för däcktrycksövervakning*
(s. 532)
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
3. Sätt tillbaka ventilhatten.
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast.
Ventilhattar av metall kan rosta och bli
svåra att skruva loss.
Relaterad information
•
•
•
Rekommenderat däcktryck (s. 531)
•
Godkända däcktryck (s. 638)
Kontrollera däcktryck (s. 530)
Pumpa däck med kompressorn från däcktätningssats (s. 548)
Rekommenderat däcktryck
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr) visar vilka tryck
däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden.
4. Kontrollera däcken visuellt så att det inte
finns några spikar eller andra föremål
inbäddade som kan punktera däcket och
orsaka läckage.
5. Kontrollera sidoväggarna så att det inte
finns några gropar, skåror, bulor eller
andra oregelbundenheter.
6. Upprepa detta för alla däck, även reservdäcket*.
OBS
Om du fyllt på för mycket luft släpper du ut
luften genom att trycka på metallpinnen i
mitten av ventilen. Kontrollera sedan
trycket igen med däcktrycksmätaren.
Vissa reservdäck kräver högre däcktryck än
övriga däck. Kontrollera i däcktryckstabellen eller på däcktrycksdekalen.
Däcktryckdekalens placering
På dekalen finns beteckningen för de fabriksmonterade däcken på bilen, liksom lastgränser
och däcktryck.
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör
inte anspråk på att vara exakta avbildningar
av de som finns i bilen. Syftet är att visa
ungefär hur de ser ut och ungefär var på
bilen de är placerade. Den information som
gäller just din bil finns på respektive dekal
på bilen.
}}
* Tillval/tillbehör. 531
HJUL OCH DÄCK
||
Bättre bränsleekonomi med ECO-tryck
Vid lätt last (max 3 personer) och hastigheter
upp till 160 km/h (100 mph), kan ECO-trycken
väljas för god bränsleekonomi. Om förbättrad
ljud- och åkkomfort eftersträvas rekommenderas istället de lägre komforttrycken.
Relaterad information
•
•
Kontrollera däcktryck (s. 530)
Godkända däcktryck (s. 638)
Systemet för
däcktrycksövervakning*
Systemet för däcktrycksövervakning3 varnar
med en kontrollsymbol i förardisplayen när
trycket är för lågt i ett eller flera av bilens
däck.
Denna symbol tänds för att indikera
lågt däcktryck. Kontrollera då däcktrycket i appen Bilstatus i centerdisplayen.
Om det blir något fel i systemet blinkar däcktrycksvarningssymbolen i ungefär en minut och
förblir sedan tänd.
Systembeskrivning
Systemet för däcktrycksövervakning mäter
skillnader i rotationshastighet mellan de olika
hjulen genom ABS-systemet för att kunna
avgöra om de har korrekt däcktryck. Om däcktrycket är för lågt, förändras däckets diameter
och följaktligen dess rotationshastighet.
Genom att jämföra däcken med varandra kan
systemet avgöra om ett eller fler däck har för
lågt tryck.
Allmän information om
däckövervakningssystem
I nedanstående information benäms däckövervakningssystem generellt som TPMS.
3 Indirect
532
Varje däck, inklusive reservdäcket*, bör kontrolleras varje månad. Vid kontroll bör däcket
vara kallt och ha det luftryck som rekommenderas av biltillverkaren på däcktrycksdekalen
eller i däcktryckstabellen. Om bilen har däck
av en annan storlek än de som rekommenderas av tillverkaren, ta reda på vad som är rätt
lufttrycksnivå för dessa.
Som en extra säkerhetsåtgärd är bilen utrustad med ett däcktrycksövervakningssystem
(TPMS) som visar när ett eller flera av däcken
har för lågt lufttryck. När kontrollsymbolen för
lågt lufttryck tänds, stanna och kontrollera
däcken så snart som möjligt och fyll på luft till
ett korrekt lufttryck.
Körning med däck som har för lågt däcktryck
kan leda till att däcket överhettas, vilket kan
orsaka punktering. Lågt däcktryck minskar
också bränsleeffektiviteten samt däckets livslängd och kan påverka hanteringen av bilen
och dess förmåga att stanna. Observera att
TPMS inte ersätter ordinarie däckskötsel. Det
är förarens ansvar att bibehålla ett korrekt
däcktryck, även om gränsen för lågt däcktryck
inte har uppnåtts så att kontrollsymbolen har
tänts.
Bilen är också utrustad med en TPMSsystemfelindikator som indikerar när systemet
inte fungerar korrekt. TPMS-systemfelindikator är kombinerad med kontrollsymbolen för
Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
lågt däcktryck. När systemet upptäcker ett fel,
blinkar symbolen i förardisplayen cirka en
minut och förblir sedan tänd. Detta förfarande
upprepas när bilen startas tills felet har åtgärdats. När symbolen är tänd kan systemets förmåga att upptäcka eller varna för lågt däcktryck vara påverkad.
Systemfel på TPMS kan uppstå av flera anledningar, exempelvis efter byte till reservdäck,
eller andra däck eller hjul som förhindrar
TPMS att fungera ordentligt.
Kontrollera alltid kontrollsymbolen för TPMS
efter att ha bytt ett eller flera däck för att
säkerställa att det nya däcket eller hjulet fungerar korrekt med TPMS.
Att tänka på
•
•
Spara alltid nytt däcktryck i systemet efter
ett hjulbyte eller en däcktrycksjustering.
Om du byter till däck med en annan
dimension än de fabriksmonterade måste
systemet återställas genom att lagra nytt
däcktryck för dessa däck för att undvika
falska varningar.
•
Om ett reservhjul* används så är det möjligt att däcktrycksövervakningen inte fungerar korrekt på grund av skillnader mellan
hjulen.
•
Systemet ersätter inte behovet av regelbunden däckinspektion och underhåll.
4 Indirect
Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
Det är inte möjligt att stänga av systemet
för däcktrycksövervakning.
•
VARNING
•
Felaktigt däcktryck kan leda till däckhaveri, som kan resultera i att föraren
tappar kontroll över bilen.
•
Systemet kan inte indikera plötsliga
däckskador i förväg.
Relaterad information
•
•
Rekommenderat däcktryck (s. 531)
Se däcktryckstatus i centerdisplay*
(s. 534)
•
Åtgärd vid varning för lågt däcktryck
(s. 535)
•
Spara nytt däcktryck i övervakningssystemet* (s. 533)
•
Meddelanden för däcktrycksövervakning*
(s. 536)
Spara nytt däcktryck i
övervakningssystemet*
För att systemet för däcktrycksövervakning4
ska fungera korrekt måste ett referensvärde
för däcktrycket sparas. Detta måste göras
varje gång däcken byts eller däcktrycket ändras för att systemet ska kunna varna för lågt
däcktryck på rätt sätt.
Exempelvis vid körning med tung last eller vid
höghastighetskörning över 160 km/h (100
mph) bör däcktrycket justeras enligt Volvos
rekommenderade däcktrycksvärden. Därefter
ska systemet återställas genom att spara nytt
däcktryck.
Gör följande procedur för att lagra nytt däcktryck som referensvärde i systemet:
1.
Stäng av bilen.
2. Pumpa däcken till korrekt tryck, se dekal
på förarsidans dörrstolpe med rekommenderat tryck för fabriksmonterade däck.
3. Starta bilen.
4. Öppna appen Bilstatus i appvyn.
5. Tryck på TPMS.
}}
* Tillval/tillbehör. 533
HJUL OCH DÄCK
||
OBS
Bilen måste stå stilla för att knappen
Spara däcktryck ska vara valbar.
6. Tryck på Spara däcktryck.
7. Tryck på OK för att bekräfta att däcktrycket i alla fyra däcken har kontrollerats
och justerats.
8. Kör bilen tills nytt däcktryck har sparats.
Lagring av nytt däcktryck utförs när bilen
kör i en hastighet över 35 km/h (22 mph).
> När tillräckligt med data samlats in för
att systemet ska kunna upptäcka lågt
däcktryck, försvinner animationen som
visar progress för lagring från centerdisplayen. Systemet ger ingen ytterligare bekräftelse att nytt däcktryck är
sparat.
Relaterad information
•
•
•
Rekommenderat däcktryck (s. 531)
Justera däcktryck (s. 530)
Se däcktryckstatus i centerdisplay*
(s. 534)
•
Åtgärd vid varning för lågt däcktryck
(s. 535)
•
Systemet för däcktrycksövervakning*
(s. 532)
Se däcktryckstatus i centerdisplay*
Med systemet för däcktrycksövervakning5 är
det möjligt att se däcktryckstatus i centerdisplayen.
Kontrollera status
Det krävs några minuters körning över
35 km/h (22 mph) för att systemet ska bli
aktivt.
1.
Öppna appen Bilstatus i appvyn.
2. Tryck på TPMS för att visa däckens status.
Skulle lagring misslyckas visas meddelandet
Sparande av däcktryck ej slutförd. Försök
igen..
VARNING
Avgaserna innehåller kolmonoxid, som är
osynlig och luktfri, men mycket giftig. Därför ska proceduren för att spara nytt däcktryck alltid utföras utomhus eller i en verkstad med avgasutsug.
5 Indirect
534
Bilden är schematisk. Layout kan variera beroende av
bilmodell eller uppdaterad mjukvara.
Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Relaterad information
•
Spara nytt däcktryck i övervakningssystemet* (s. 533)
•
Åtgärd vid varning för lågt däcktryck
(s. 535)
•
Systemet för däcktrycksövervakning*
(s. 532)
•
•
Bilstatus (s. 566)
Meddelanden för däcktrycksövervakning*
(s. 536)
Åtgärd vid varning för lågt
däcktryck
När systemet för däcktrycksövervakning6 varnar för lågt däcktryck krävs åtgärd.
Kontrollera och åtgärda däcktrycket
när kontrollsymbolen för systemet
tänds och meddelandet Lågt
däcktryck visas.
1.
4. Spara alltid nytt däcktryck i systemet via
centerdisplayen efter att däcktrycket har
justerats.
Observera att kontrollsymbolen inte slocknar förrän lågt däcktryck har åtgärdats och
en lagring av nytt däcktryck har påbörjats.
Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
För att undvika fel däcktryck bör trycket
kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck
avses att däcken har samma temperatur
som yttertemperaturen (ca 3 timmar efter
att bilen har körts). Efter några kilometers
körning blir däcken varma och trycket
högre.
Stäng av bilen.
2. Kontrollera däcktrycket på alla fyra däcken
med en däcktrycksmätare.
3. Pumpa däcken till korrekt tryck, se dekal
på förarsidans dörrstolpe med rekommenderat tryck för fabriksmonterade däck.
6 Indirect
OBS
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika
ventilskador orsakade av grus, smuts,
m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast.
Ventilhattar av metall kan rosta och bli
svåra att skruva loss.
VARNING
•
Felaktigt däcktryck kan leda till däckhaveri, som kan resultera i att föraren
tappar kontroll över bilen.
•
Systemet kan inte indikera plötsliga
däckskador i förväg.
}}
* Tillval/tillbehör. 535
HJUL OCH DÄCK
||
Relaterad information
•
•
•
Rekommenderat däcktryck (s. 531)
•
Se däcktryckstatus i centerdisplay*
(s. 534)
•
Systemet för däcktrycksövervakning*
(s. 532)
•
Pumpa däck med kompressorn från däcktätningssats (s. 548)
Justera däcktryck (s. 530)
Spara nytt däcktryck i övervakningssystemet* (s. 533)
Meddelanden för
däcktrycksövervakning*
Ett antal meddelanden gällande systemet för
däcktrycksövervakning7 kan visas. Här följer
några exempel.
A
7
536
Förardisplay:
Lågt däcktryck
Se bilstatusapplikationen
i centerdisplayen
Kontrollsymbolen tänds
för att indikera att det är
lågt däcktryck i ett eller
flera däck. Se appen
Bilstatus i centerdisplayen för mer information.
Förardisplay:
Däcktryckssystem Tillfälligt ej
tillgängligt
Kontrollsymbolen blinkar
och övergår i fast sken
efter ca 1 minut. Systemet är för tillfället inte
tillgängligt, aktiveras
inom kort.
Förardisplay:
Däcktryckssystem Service
erfordras
Kontrollsymbolen blinkar
och övergår i fast sken
efter ca 1 minut. Systemet fungerar inte korrekt, kontakta en verkstadA.
Relaterad information
•
Systemet för däcktrycksövervakning*
(s. 532)
•
Spara nytt däcktryck i övervakningssystemet* (s. 533)
•
Åtgärd vid varning för lågt däcktryck
(s. 535)
•
•
Bilstatus (s. 566)
Volvo Cars supportsida (s. 21)
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Byta hjul
VIKTIGT
Hjulbyten ska alltid utföras på rätt sätt. Följande är instruktioner för hur ett hjul lossas
och monteras samt vad som är viktigt att
tänka på. Kontrollera att däckdimensionen är
godkänd att använda på bilen.
VARNING
•
Om hjulbytet måste utföras i trafikerad
miljö ska passagerare ställa sig på en
säker plats.
•
Använd domkraft som är avsedd för
bilen när du byter däck. Använd stöd
för att palla upp bilen vid alla andra
arbeten.
•
Kryp aldrig under bilen eller sträck in
någon del av kroppen då den lyfts upp
med domkraft.
•
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i
bilen då den lyfts upp med domkraft.
•
När domkraften* inte används ska den
förvaras i sitt förvaringsutrymme under
lastrummets golv.
•
Den domkraft som följer med bilen är
endast avsedd att användas vid
enstaka tillfällen och under kort tid
såsom vid byte av hjul vid punktering.
Endast domkraften som tillhör den
specifika modellen får användas för att
lyfta bilen. Om bilen ska lyftas oftare,
eller under längre tid än för ett hjulskifte, rekommenderas att en garagedomkraft används. I så fall, följ de
bruksanvisningar som följer med
utrustningen.
Lossa hjul
Läs igenom alla instruktioner innan du börjar.
Plocka fram de verktyg som ska användas
innan bilen lyfts.
1.
Sätt ut varningstriangeln och aktivera varningsblinkers om ett hjul ska bytas vid en
trafikerad plats.
2. Skruva ihop bogseröglan med hjulskruvnyckeln till stopp.
3. Ta bort plasthattarna från hjulskruvarna
med avsett verktyg.
4. Med bilen fortfarande på marken använder
du hjulskruvnyckeln/bogseröglan för att
lossa hjulskruvarna ½–1 varv genom att
trycka nedåt (moturs). Börja alltid med de
låsbara hjulskruvarna*.
5. Följ intruktionerna för hur bilen kan lyftas
med domkraft på säkert sätt.
6. Lyft bilen så högt att hjulet som ska lossas
går fritt. Ta bort hjulskruvarna och lyft av
hjulet.
Montera hjul
1.
Rengör ytorna mellan hjul och nav.
}}
* Tillval/tillbehör. 537
HJUL OCH DÄCK
||
2. Sätt dit hjulet. Skruva åt hjulskruvarna
ordentligt.
VARNING
Hjulskruvarna kan behöva efterdras några
dagar efter ett hjulbyte har skett. Temperaturskillnader och vibrationer kan göra att de
inte sitter lika hårt.
Använd inte smörjmedel på hjulskruvarnas
gängor.
3. Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.
4. Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är viktigt att hjulskruvarna blir ordentligt
åtdragna. Dra åt med 140 Nm
(103 fotpund). Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
•
•
•
•
6. Kontrollera däcktrycket och spara nytt
däcktryck i systemet för däcktrycksövervakning*.
538
I bilens lastutrymme finns verktyg som är
användbara vid exempelvis bogsering eller
hjulbyte.
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika
ventilskador orsakade av grus, smuts,
m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast.
Ventilhattar av metall kan rosta och bli
svåra att skruva loss.
Relaterad information
5. Sätt tillbaka plasthattarna på hjulskruvarna.
Verktygssats
Alla verktygen är placerade i skumblocket under lastgolvet.
Varningstriangel (s. 562)
Domkraft*
Lyfta bilen (s. 569)
Verktyg för borttagning av hjulskruvarnas
plasthattar
Verktygssats (s. 538)
Spara nytt däcktryck i övervakningssystemet* (s. 533)
Tratt för påfyllning av vätskor
Hjulskruvsnyckel* och bogserögla
Är bilen utrustad med reservhjul* finns domkraft och hjulskruvnyckel.
Relaterad information
•
•
•
Fälla upp lastgolv (s. 559)
Byta hjul (s. 537)
Domkraft* (s. 539)
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
•
•
Däcktätningssats (s. 543)
Domkraft*
Sätta dit och ta bort bogserögla (s. 459)
Domkraften kan användas för att lyfta bilen,
till exempel för att byta hjul.
VIKTIGT
•
När domkraften* inte används ska den
förvaras i sitt förvaringsutrymme under
lastrummets golv.
•
Den domkraft som följer med bilen är
endast avsedd att användas vid
enstaka tillfällen och under kort tid
såsom vid byte av hjul vid punktering.
Endast domkraften som tillhör den
specifika modellen får användas för att
lyfta bilen. Om bilen ska lyftas oftare,
eller under längre tid än för ett hjulskifte, rekommenderas att en garagedomkraft används. I så fall, följ de
bruksanvisningar som följer med
utrustningen.
Domkraften vevas ihop till rätt läge för att få
plats.
Relaterad information
•
•
•
Fälla upp lastgolv (s. 559)
Verktygssats (s. 538)
Lyfta bilen (s. 569)
* Tillval/tillbehör. 539
HJUL OCH DÄCK
Hjulskruvar
VIKTIGT
Hjulskruvar används för att fästa hjulen vid
naven.
Använd endast fälgar som är testade och godkända av Volvo och som ingår i Volvo originalsortiment.
Kontrollera hjulskruvarnas åtdragningsmoment med momentnyckel.
Använd inte smörjmedel på hjulskruvarnas
gängor.
VARNING
Hjulskruvarna kan behöva efterdras några
dagar efter ett hjulbyte har skett. Temperaturskillnader och vibrationer kan göra att de
inte sitter lika hårt.
Tänk på att inte använda böjande kraft när
hjulskruvarna ska lossas/dras åt. Det kan
skada kodspåret i låsskruven och hjulskruvsnyckeln och leda till att det inte går att
montera/demontera hjulet.
När hjulskruvsnyckeln inte används ska den
förvaras på sin plats i skumblocket under lastgolvet. Det är viktigt att komma ihåg om bilen
ska till en verkstad så att verktyget finns tillgängligt. Om du skulle förlora nyckeln, kontakta din Volvoåterförsäljare.
Relaterad information
•
•
Byta hjul (s. 537)
Verktygssats (s. 538)
Reservhjul*
Reservhjulet av typ Temporary Spare kan
användas för att tillfälligt ersätta ett punkterat
ordinarie hjul.
Reservhjulet är endast avsett för tillfällig
användning. Byt ut det mot ett normalt hjul så
snart som möjligt.
Bilens köregenskaper kan ändras vid användning av reservhjulet och markfrigången minskar. Tvätta inte bilen i en automatisk biltvätt
om Temporary Spare används.
Rekommenderat däcktryck ska hållas oavsett i
vilken position på bilen det tillfälliga reservhjulet används.
Om reservhjulet skulle skadas kan ett nytt
köpas från en Volvoåterförsäljare.
VIKTIGT
Hjulskruvarna ska dras åt med 140 Nm
(103 fotpund). Vid alltför hård eller lös
åtdragning kan skruvförbandet skadas.
Låsbar hjulskruvsats*
För att lossa eller dra åt de låsbara hjulskruvarna – vrid nyckeln i låsskruven tills den greppar helt i kodspåren. Börja alltid med de låsbara hjulskruvarna om hjulet ska demonteras.
Vid montering av hjulet, avsluta med låsskruven.
540
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
VARNING
•
Kör aldrig fortare än 80 km/h (50 mph)
med ett reservhjul på bilen.
•
Bilen får aldrig köras utrustad med fler
än ett reservhjul av typen Temporary
Spare samtidigt.
•
Under körning med reservhjulet kan
bilen få annorlunda köregenskaper.
Reservhjulet ska snarast ersättas med
ett ordinarie hjul.
•
Reservhjulet är mindre än det vanliga
hjulet vilket påverkar bilens markfrigång. Se upp med höga trottoarkanter
och maskintvätta inte bilen.
•
Följ av tillverkaren rekommenderat
däcktryck på reservhjulet.
•
På fyrhjulsdrivna bilar kan drivningen
på bakaxeln kopplas ur.
•
Om reservhjulet sitter på framaxeln går
det inte att samtidigt använda snökedjor.
•
Reservhjulet ska inte repareras.
VIKTIGT
Bilen får inte köras med däck av olika
dimensioner eller med ett annat reservhjul
än det som levererades med bilen. Användning av hjul med olika storlek kan allvarligt
skada bilens växellåda.
Hantera reservhjul*
Följ dessa instruktioner för att hantera reservhjulet.
Relaterad information
•
•
Byta hjul (s. 537)
Rekommenderat däcktryck (s. 531)
Bilden är generisk och utseende kan skilja.
Reservhjulet förvaras i en påse och ska vara
fastspänd med två remmar på golvet i
bagage-/lastutrymmet under färd. Remmarna
ska vara spända korsvis över hjulet och fästa i
bilens fyra lastsäkringsöglor.
Verktyg för byte av hjul finns under lastgolvet.
Relaterad information
•
•
•
•
Reservhjul* (s. 540)
Fälla upp lastgolv (s. 559)
Verktygssats (s. 538)
Byta hjul (s. 537)
* Tillval/tillbehör. 541
HJUL OCH DÄCK
Vinterdäck
Vinterdäck är anpassade för vinterväglag.
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
dimensioner. Däckdimensionerna är beroende
av motorvariant. Vid körning med vinterdäck
måste rätt typ av däck monteras på alla fyra
hjulen.
Tips vid byte till vinterdäck
När sommar- och vinterhjulen skiftas, märk
upp vilken sida de har suttit på, t.ex. V för
vänster och H för höger.
Kontakta en Volvoåterförsäljare för att rådgöra
om vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in
500–1000 km (300-600 miles) mjukt och
lugnt så att dubbarna sätter sig riktigt i
däcken. Det ger däcken och speciellt dubbarna längre livslängd.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck kan variera. Följ alltid lokala regler
och lagar.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid
sommarförhållanden. Därför rekommenderar
542
Volvo att inte köra med vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än 4 mm (0,15 tum).
Relaterad information
•
•
•
•
•
Byta hjul (s. 537)
Vinterkörning (s. 441)
Slitagevarnare på däck (s. 529)
Godkända hjul- och däckdimensioner
(s. 636)
Volvo Cars supportsida (s. 21)
Snökedjor
Användning av snökedjor och/eller vinterdäck
kan hjälpa till att förbättra drivkraften i vinterförhållanden.
Volvo rekommenderar inte användning av snökedjor på hjuldimensioner som är större än
18 tum
VARNING
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Endast enkelsidiga snökedjor är tillåtna.
Vid osäkerhet om snökedjan rekommenderar Volvo att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas. Fel snökedja kan orsaka allvarlig skada på bilen och leda till en olycka.
HJUL OCH DÄCK
•
VIKTIGT
Snökedjor kan användas på bilen med följande restriktioner:
•
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar noggrant. Montera kedjorna
så spänt som möjligt och spänn dem
med jämna mellanrum.
•
Snökedjor får endast användas på
framhjulen (gäller även fyrhjulsdrivna
bilar).
•
Om tillbehörs-, eftermarknads- eller
"special"-däck och hjul monteras, som
har en annan storlek än originaldäcken
och hjulen, kan i vissa fall kedjor INTE
användas. Tillräckligt avstånd mellan
kedjorna och bromsar, fjädring och
karosskomponenter måste hållas.
•
Kontrollera lokala föreskrifter beträffande användning av snökedjor innan
de monteras.
•
Överskrid aldrig kedjetillverkarens
angivna högsta hastighet. Du får aldrig
under några omständigheter överskrida 50 km/h (30 mph).
•
Undvik gupp, hål eller skarpa svängar
när du kör med snökedjor.
•
Undvik att köra på barmark eftersom
detta sliter mycket hårt på både snökedjor och däck.
•
Bilens köregenskaper kan påverkas
negativt vid körning med snökedjor.
Undvik snabba eller skarpa svängar,
samt bromsning med låsta hjul.
Vissa typer av kedjor som spänns fast
påverkar bromskomponenter och kan
därför INTE användas.
Du kan få mer information om snökedjor från
en Volvoåterförsäljare.
Relaterad information
•
Vinterkörning (s. 441)
Däcktätningssats
Den provisoriska däcktätningssatsen8
används till att täta en punktering samt för att
kontrollera och justera lufttrycket i däcket.
Bilar som är utrustade med reservdäck* har
inte däcktätningsatsen.
Däcktätningssatsen består av en kompressor
och en flaska med tätningsvätska. Tätningen
fungerar som en provisorisk reparation.
OBS
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som
punkterats i slitbanan men har begränsad
förmåga att täta däck som har punktering i
däcksidan. Använd inte däcktätningssatsen
på däck som uppvisar större skåror,
sprickor eller liknande skador.
OBS
Kompressorn är avsedd för provisorisk
däcktätning och godkänd av Volvo.
Placering
Däcktätningssatsen är placerad i skumblocket
under lastgolvet.
}}
* Tillval/tillbehör. 543
HJUL OCH DÄCK
||
Använda däcktätningssats
Det går att täta en punktering med den provisoriska däcktätningssatsen (TMK9). Läs igenom alla instruktionerna innan användning.
Översikt
Flaska med tätningsvätska
Flaskans öppning
Anslutning för flaskan
Luftslang
Anslutningsventil
Koppla in
Tätningsvätskans utgångsdatum
Flaskan med tätningsvätska måste bytas ut
om flaskans utgångsdatum har passerats (se
dekal på flaskan). Hantera den gamla flaskan
som miljöfarligt avfall.
Relaterad information
•
•
•
Använda däcktätningssats (s. 544)
Pumpa däck med kompressorn från däcktätningssats (s. 548)
Däck (s. 526)
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Elkabel
Flaskfäste
Tryckreduceringsventil
Tryckmätare
Dekal, varning till hjulsida
8 Temporary
9 Temporary
544
Mobility Kit (TMK)
Mobility Kit
HJUL OCH DÄCK
VARNING
Ha följande punkter i åtanke vid användning av däcktätningssystemet:
•
Flaskan med tätningsvätska innehåller
1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
Dessa ämnen är farliga vid förtäring.
•
Innehållet i denna flaska kan orsaka
allergiska hudreaktioner eller på annat
sätt vara potentiellt skadliga för luftvägarna, huden, centrala nervsystemet,
och ögonen.
•
Tvätta noggrant efter hantering.
Undvik långvarig eller upprepad kontakt med huden. Ta av kläder om tätningsvätska har kommit på dem.
Första hjälpen:
•
Hud: Tvätta drabbade områden av
huden med tvål och vatten. Kontakta
läkare om symptom uppstår.
•
Ögon: Skölj med mycket vatten i minst
15 minuter och lyft emellanåt det övre
och undre ögonlocket. Kontakta läkare
om symptom uppstår.
•
Förtäring: Framkalla inte kräkning
såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Kontakta läkare.
•
Avfall: Lämna detta material och dess
behållare till ett insamlingsställe för farligt avfall.
Ta inte bort flaskan eller luftslangen när
däcktätningssatsen används.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Farligt vid förtäring.
Inandning: Flytta den skadade till frisk
luft. Om irritation kvarstår, kontakta
läkare.
VARNING
Försiktighetsåtgärder:
•
•
•
•
1.
Förberedelser
Sätt ut varningstriangeln och aktivera varningsblinkers om ett däck ska tätas vid en
trafikerad plats.
Om punkteringen orsakats av en spik eller
liknande, låt denna sitta kvar i däcket. Den
hjälper till att täta hålet.
2. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet som sitter på kompressorns ena sida.
Sätt fast den synligt på vindrutan som en
påminnelse om att hålla hastigheten. Hastigheten får inte överstiga 80 km/h
(50 mph) efter att den provisoriska däcktätningen använts.
Lossa också varningsdekalen och fäst det
ordentligt på sidan av hjulet så att den inte
faller av.
3. Kontrollera att strömbrytaren är i position
0 (Av), och ta fram elkabeln och luftslangen.
4. Montera flaskan med tätningsvätska i
kompressorn så att de röda pilarna på
kompressorn och flaskan möts och vrid
sedan medurs tills det klickar.
Flaskan är utrustad med en backventil
som gör att vätskan inte kommer ut om
den inte är monterad i kompressorn.
5. Fäst luftslangen på flaskans öppning och
vrid medurs tills det klickar.
6. Skruva loss däckets ventilhatt och skruva
dit luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
}}
545
HJUL OCH DÄCK
||
7. Påbörja däcktätning
Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag
och starta bilen.
OBS
Se till att inget av de andra 12 V-uttagen
används när kompressorn är i drift.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
8. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I (På).
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar (88 psi) men trycket sjunker
efter ca 30 sekunder.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn
pumpar. Om det uppstår sprickbildningar
eller ojämnheter ska kompressorn omedelbart stängas av. Färden bör inte fortsätta.
Tillkalla vägassistans för bärgning till en
däckverkstad. Volvo rekommenderar en
auktoriserad däckverkstad.
9. Fyll däcket i 7 minuter.
VIKTIGT
Kompressorn ska inte arbeta längre än
10 minuter – risk för överhettning.
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar (22 psi) och max. 2,5 bar (36 psi).
Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen
om däcktrycket är för högt.
För att komma åt tryckreduceringsventilen
måste flaskan med tätningsvätska först
avlägsnas. Avlägsna flaskan i följande ordning:
1. Ta loss luftslangen från däckventilen.
2. Lossa luftslangen från flaskan.
3. Ta bort flaskan från kompressorn.
4. Sätt tillbaka luftslangen direkt i kompressorn.
5. Fäst luftslangen mot däckventilen igen.
6. Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen.
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar (22 psi) är
hålet i däcket för stort. Färden bör inte fortsätta. Tillkalla vägassistans för bärgning till
en däckverkstad. Volvo rekommenderar en
auktoriserad däckverkstad.
11. Stäng av kompressorn och lossa elkabeln.
546
HJUL OCH DÄCK
12. Skruva loss luftslangen från däckventilen
och sätt tillbaka ventilhatten på däcket.
OBS
•
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
Använd enbart ventilhattar av plast.
Ventilhattar av metall kan rosta och bli
svåra att skruva loss.
13. Rengör luftslangen innan den stoppas
undan och var försiktig så att det inte
läcker ut tätningsvätska.
14. Kör snarast minst 3 km (2 miles) med en
maximal hastighet på 80 km/h (50 mph)
så att tätningsvätskan kan täta däcket och
gör därefter en efterkontroll.
15. Efterkontroll
Koppla på luftslangen på däckventilen och
skruva dit ventilanslutningen till botten på
däckventilens gänga. Kompressorn ska
vara avstängd.
rekommenderar att dessa byten utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Maximal körsträcka med däck som innehåller däcktätningsvätska är 200 km
(120 miles).
16. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
•
•
Ligger det under 1,3 bar (19 psi) har
däcket inte tätats tillräckligt. Färden bör
inte fortsätta. Tillkalla vägassistans för
bärgning