Volvo XC90, 2012 Quick start guide

Volvo XC90, 2012 Quick start guide
vOLVO XC90
quick Guide
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick-Guide för att snabbt och enkelt lära några av de
vanligaste funktionerna.
Samtliga varningstexter och annan viktig och detaljerad information finns
endast i instruktionsboken – denna folder innehåller enbart ett litet urval.
Instruktionsboken innehåller dessutom den senaste och mest aktuella
informationen
Tillval är markerade med en asterisk (*).
På www.volvocars.com finns ytterligare information som berör din bil.
fjärrnyckel
Låser dörrar och baklucka samt
aktiverar larmet*.
Låser upp dörrarA och baklucka samt
avaktiverar larmet.
Låser upp bakluckan – den öppnas
inte.
Trygghetsbelysning. Tänder lampor
i sidospeglar*, blinkers och parkeringsljus, vid nummerplåt, kupétak
och golv.
Panikfunktion. Hålls intryckt ca
3 sekunder vid en nödsituation för att
utlösa larmet.
Automatisk återlåsning sker om inte dörr/baklucka öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.
A
kallstart
AUTOSTART
– Tryck ner koppling och/eller broms och
vrid fjärrnyckeln till ändläge III och släpp den
direkt – motorn startar automatiskt.
Dieselmotor ska alltid förvärmas i nyckelläge II innan den startas.
OBS
Efter kallstart är tomgången hög oavsett
yttertemperatur. En stunds förhöjd tomgång
är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem.
vindrutetorkare och regnsensor*
1 Regnsensor På/Av, med spak i läge 0.
2 Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
3 Torkare bakruta – intervall/normal.
A
Enkelsvep
0
Av
B
Intervalltorkare, se även (2).
C
Normal svephastighet.
D
Hög svephastighet.
E
Spolare vindruta och strålkastare.
F
Spolare bakruta.
Lyser då regnsensorn är aktiv.
lJUSREGLAGE
Automatiskt halvljus. Helljusblink fungerar men inte fast helljus.
Parkeringsljus
Halvljus. Släcks när motorn stängs av.
Helljus kan aktiveras.
Manuell ljushöjdsreglering (automatisk
för Xenon-ljus*).
Display- och instrumentbelysning.
Dimstrålkastare
Dimljus bak (enbart förarsida).
A
Helljusblink
B
Hel-/halvljusväxling och Ledbelysning.
parkeringsbroms
Ansätta
1. Tryck bestämt ned färdbromsen – sedan
parkeringsbromspedalen (1).
2. Släpp färdbromsen. Om bilen rullar – tryck
ned parkeringsbromspedalen ytterligare.
3. Vid parkerning – välj växelläge 1 (manuell)
eller P (automat).
Lossa
1. Tryck bestämt ned färdbromsen och dra
sedan i handtaget (2) – parkeringspedalen
åker upp.
2. Färdbromsen kan släppas.
BILVÅRD
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare
när den är ny. Därför rekommenderas
handtvätt under bilens första månader.
Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk
på att smuts och grus kan repa lacken.
LJUDANLÄGGNING
1 Tryck för På/Av.
Vrid för att justera ljudvolym.
2 Ljudbild: Tryck för att välja t.ex. BASS,
Dolby Pro Logic II* eller SUB-BAS – vrid
för att justera.
Ljudkälla: Vrid för att välja FM1, FM2, AM,
CD, AUX eller USB*A.
CD-SPELARE
3 Växla cd-skiva eller välj med 1–6B.
4 Kort tryck matar ut aktuell skiva.
Långt tryck matar ut alla skivorB.
6 Byter cd-spår.
RADIO
5 Tryck ca 2 sekunder för att autolagra de
10 starkaste stationerna. Displayen visar
AUTOLAGRING under sökningen.
Välj lagrad station med 0–9.
6 Korta tryck söker upp nästa starka station.
Lagra upp till 20 stationer genom att hålla
in 0–9 på FM1 eller FM2 vid önskad station tills displayen bekräftar valet.
AUX-ingång för t.ex. mp3-spelare (vars ljud blir
bäst med dess volym ställd på medium).
B
Endast cd-växlare*.
A
tankning
regenerering (diesel)
Under vissa omständigheter kan instrumentpanelens display visa SOTFILTER FULLT. Då
behöver avgassystemets partikelfilter rengöras. Det sker automatiskt genom att köra
i ca 20 minuter med jämn landsvägsfart. När
meddelandet slocknar är den s.k. regenereringen genomförd.
– Häng upp tanklocket under tankning.
elektronisk klimatanläggning – Ecc*
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
4 Vrid för individuell temperatur i vänster/höger del av kupé.
6 Tryck för automatisk reglering av vald temperatur och övriga funktioner.MANUELL
REGLERING
3 AC – Luftkonditionering På/Av. Kyler kupén
och avimmar rutorna.
5 Luftdistribution
7 Eluppvärmda framstolar.
8 Max defroster. Riktar all luft mot framruta
och sidofönster med maximal luftström.
9 Eluppvärmd bakruta och yttre speglar.
1 Vrid för att ändra fläkthastighet.
2 MAN – Återcirkulation På/Av.
AUT – Luftkvalitetssystem* På/Av.
FRÅNKOPPLING KROCKKUDDE – PACOS*
VARNING
Felaktigt användande kan medföra livsfara.
Konsultera instruktionsboken vid minsta osäkerhet kring användandet.
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Använd nyckelbladet för omkoppling ON/OFF.
OFF – Krockkudden är avaktiverad.
PASSENGER AIRBAG OFF visas i
varningslampan ovanför inre backspegeln.
Barn på bilkudde eller i bilbarnstol kan sitta i
framsätet men aldrig passagerare över
140 cm.
ON – Krockkudden är aktiverad.
Passagerare över 140 cm kan sitta i framsätet
men aldrig barn på bilkudde eller i bilbarnstol.
färddator OCH TRIPPMÄTARE
7
6
1 Display färddator. Välj funktion med (9).
2 Kort tryck växlar mellan T1 & T2.
Långt tryck nollställer aktuell mätare.
8
3 Displayrad 1: Vägmätare.
9
Displayrad 2: T1 & T2 – oberoende trippmätare, som alltid är aktiva.
4 Displayrad 1: Klocka.
Displayrad 2: Yttertemperatur.
5 Vrid till ändläge och håll för att ställa
klockan.
6 Bränslemätare
7 Låg bränslenivå. Vid tänd lampa, fyll på
bränsle snarast.
10
8 Tryck för att visa/släcka meddelande.
9 Vrid för att se färddatorns alternativ.
10 Kort tryck nollställer färddatorns aktuella
funktion.
Långt tryck nollställer alla färddatorns
funktioner.
obs
Displaytext Kilometer till tom tank är
en uppskattning av möjlig körsträcka baserad
på tidigare körförhållanden.
KONTROLL- OCH VARNINGSLAMPOR
Läs i informationsdisplayen.
A
Stanna säkert, åtgärda enligt informationsdisplayen.
Fel i bromssystemet. Stanna
säkert, kontrollera bromsvätskaA.
DSTC* stabilitetssystem – blinkar när
systemet arbetar.
Låg oljenivå. Stanna säkert, kontrollera oljenivånA.
Motorförvärmare (diesel). När symbolen har slocknat kan motorn startas.
Bärga bilen om symbolen förblir synlig.
BLINKERS
A
B
Kort sekvens – 3 blinkningar.
Kontinuerlig blinksekvens.
Inställning av ratten
VARNING
Ställ in ratten innan körning på­börjas – aldrig under körning.
BLIS – Blind Spot Information
System*
EBA – EMERGENCY BRAKE ASSIST
Skulle BLIS’ indikeringslampa lysa trots att
inget fordon finns i den döda vinkeln, kan
orsaken vara t.ex. reflex från våt vägbana,
egen skugga på ljus vägbeläggning eller lågt
stående sol i kameran.
Nödbromsförstärkningen hjälper till att öka
bromskraften och därmed förkorta bromssträckan. EBA aktiveras när föraren bromsar
hastigt. När EBA aktiveras sjunker broms­
pedalen ner lite längre.
Vid direkt fel på systemet visar displayen
texten Blis Serv. Erfordras.
– Tryck (håll) ner bromspedalen så länge det
behövs – all inbromsning upphör om pedalen
släpps.
fÄLLNING AV RYGGSTöD I BAKSÄTET
Tredje stolsraden* (7–sitsig)
1. Skjut fram andra solsraden till dess främsta
läge.
2. Lyft handtaget uppåt (A).
3. Skut in sittdynan till sitt bakersta läge (B) och
fäll in lastöglorna.
4. Fäll fram ryggstödet (C).
Andra stolsraden
1. Ställ stolarna i det bakersta läget (7-sitsig).
2. Dra ut öglan (A).
3. Fäll ner nackskyddet (B).
4. Frigör spärren (C).
5. Fäll fram ryggstödet (D) och tryck till för att
låsa ryggstödet i nedfällt läge.
obs
Även främre passagerarstol kan fällas ner.
Se INSTÄLLNING AV FRAMSTOL (6).
inställning framstol
1
2
3
4
5
6
Svankstöd
Ryggstödets lutning.
Höj/sänk stolen.
Höj/sänk sittdynans framkant.
Framåt/bakåt.
Fällning av passagerarstolens ryggstöd.
FÖRVARINGSUTRYMMEN, 12 v-UTTAG & AUX/USB*
12 V-uttagen i kupén fungerar i nyckelläge
I eller II. 12 V-uttaget* i lastutrymmet är alltid
aktivt.
Med AUX/USB*-uttaget kan bilens ljudanläggning t.ex. spela musik från en mp3-spelare.
viktigt
Med motorn avstängd kan användning av
12 V-uttaget i lastutrymmet ladda ur startbatteriet.
TP 12057 (Swedish). AT 1020. Printed in Sweden, Göteborg 2010. Copyright © 2000-2010 Volvo Car Corporation.
bärkassehållare
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement