Volvo | XC90 | Ägarmanual | Volvo XC90 2010 Ägarmanual

Volvo XC90 2010 Ägarmanual
VOLVO XC90
Instruktionsbok
Web Edition
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i
Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares
säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du
bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna instruktionsbok.
Innehållsförteckning
00 01 02
00 Introduktion
01 Säkerhet
Viktig information...................................... 10
Volvo och miljön........................................ 13
Säkerhetsbälten........................................
Airbag-systemet........................................
Krockkuddar (SRS)...................................
Aktivering/avaktivering av krockkudde
(SRS)*........................................................
Sidokrockkudde (SIPS-bag).....................
Krockgardin (IC)........................................
WHIPS.......................................................
Rundslagningsskydd - ROPS...................
När löser systemen ut...............................
Barnsäkerhet.............................................
02 Instrument och reglage
18
20
21
24
26
28
29
31
32
33
Översikt vänsterstyrd bil...........................
Översikt högerstyrd bil..............................
Reglagepanel i förardörr...........................
Kombinationsinstrument...........................
Kontroll- och varningssymboler................
Informationsdisplay...................................
Strömbrytare i mittkonsolen......................
Belysningspanel........................................
Vänster rattspak........................................
Färddator*.................................................
Höger rattspak..........................................
Konstantfarthållare*..................................
Parkeringsbroms, eluttag, m.m.................
Elektriska fönsterhissar.............................
Fönster och backspeglar..........................
Elmanövrerad taklucka*............................
44
46
48
49
50
53
54
57
59
60
62
64
66
68
70
75
HomeLinkŸ *.............................................. 77
4
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Innehållsförteckning
03 04 05
03 Klimat
04 Interiör
05 Lås och larm
Allmänt om klimat..................................... 82
Elektronisk klimatanläggning ECC............ 86
Bränsledriven parkeringsvärmare*............ 89
Framstolar................................................. 94
Framstolar – Executive ............................. 96
Kupébelysning.......................................... 97
Förvaringsplatser i kupén.......................... 99
Förvaringsplatser i kupén - Executive .... 104
Baksäte................................................... 105
Lastutrymme........................................... 107
Fjärrnyckel – nyckel med fjärrkontroll.....
Låsning och upplåsning..........................
Barnsäkerhetsspärr.................................
Larm*.......................................................
116
118
121
123
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
Innehållsförteckning
06 07 08
06 Start och körning
Allmänt....................................................
Bränslepåfyllning.....................................
Start av motor.........................................
Manuell växellåda...................................
Automatväxellåda...................................
Fyrhjulsdrift*............................................
Bromssystemet.......................................
Stabilitets- och dragkraftssystem*..........
Parkeringshjälp*......................................
Blind Spot Information System – BLIS*. .
Bogsering och bärgning..........................
Starthjälp.................................................
Körning med släpvagn............................
Draganordning*.......................................
Delbar dragkrok*.....................................
Lastning..................................................
Anpassning av ljusbild............................
6
07 Hjul och däck
128
130
134
136
137
140
141
143
145
147
150
152
153
155
157
161
162
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Allmänt....................................................
Lufttryck i däck.......................................
Varningstriangel* och reservhjul*............
Byte av hjul.............................................
Provisorisk däcktätning*.........................
08 Bilvård
168
171
173
176
178
Rengöring................................................ 184
Bättring av lackskador............................ 187
Rostskydd............................................... 188
Innehållsförteckning
09 10 11
09 Underhåll och service
Volvo service...........................................
Eget underhåll.........................................
Motorhuv och motorrum.........................
Diesel......................................................
Oljor och vätskor.....................................
Torkarblad...............................................
Batteri......................................................
Byte av glödlampor.................................
Säkringar.................................................
10 Infotainment
192
193
195
197
198
202
204
206
213
Allmänt....................................................
Kontrollpaneler, audio.............................
Ljudanläggningens funktioner.................
Radiofunktioner.......................................
Cd-funktioner..........................................
Menystruktur – ljudanläggning................
Telefonfunktioner*...................................
Menystruktur – telefon............................
RSE - Rear Seat Entertainment system –
Dual Screen* ..........................................
11 Specifikationer
226
227
231
235
241
243
244
251
Typbeteckning........................................
Mått och vikter........................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolja.................................................
Vätskor och smörjmedel.........................
Bränsle....................................................
Katalysator..............................................
Elsystemet...............................................
Typgodkännande....................................
262
264
266
267
269
271
273
274
276
255
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
7
Innehållsförteckning
12
12 Index
Index....................................................... 278
8
Innehållsförteckning
9
Introduktion
Viktig information
Att läsa instruktionsboken
Tillval
Fotnot
Inledning
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk .
I instruktionsboken finns det information som
ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna
information är ett tillägg till den text som den
via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till
text i en tabell används bokstäver istället för
siffror som hänvisning.
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
instruktionsboken, helst före den första åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig med
nya funktioner, får råd om hur bilen bäst ska
hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i
boken.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilar. I boken beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning). Om du är osäker på
vad som är standard eller tillval/tillbehör,
rekommenderar vi att du kontaktar din Volvoåterförsäljare.
Volvos bilar är olika utrustade beroende på
anpassningar för olika marknaders behov och
nationella eller lokala lagar och bestämmelser.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i instruktionsboken är
inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
10
Utbudet av tillval/tillbehör till de olika bilmodellerna varierar beroende på marknad. Merparten tillval är fabriksmonterade och kan inte
eftermonteras, tillbehör monteras i efterhand.
Vi rekommenderar att du kontaktar din auktoriserade Volvoåterförsäljare för mer information.
Särskilda texter
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
OBS
OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i
instruktionsboken med att texten är lite större
och gråfärgad. Exempel på detta finns i menyoch meddelandetexter i informationsdisplayen
(t.ex. Ljudinställningar).
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.
Introduktion
Viktig information
Varning för personskada
Risk för egendomsskada
Information
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit
text/bild på svart meddelandefält. Används för
att påvisa förekomst av fara som, om varningen
ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada
eller dödsfall.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
eller blått varningsfält och meddelandefält.
Används för att påvisa förekomst av fara som,
om varningen ignoreras, kan resultera i skador
på egendom.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
meddelandefält.
OBS
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss
ordningsföljd, är i instruktionsboken numrerade.
11
Introduktion
Viktig information
När det till en steg-för-steg instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat
på samma sätt som motsvarande bild.
Numrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en
rörelse.
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
Positionslistor
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran
återkommer i den positionslista som finns
i anslutning till bilden, som beskriver objektet.
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i instruktionsboken används en punktlista.
Exempel:
• Kylvätska
• Motorolja
Fortsättning följer
`` Denna symbol är placerad längst ned till
höger när ett avsnitt fortsätter på nästa uppslag.
12
Inspelning av data
Information på Internet
Kör- och säkerhetssystemen i bilen använder
sig av datorer som kontrollerar och delar
information med varandra om bilens funktion.
En eller flera av dessa datorer kan eventuellt
lagra information om systemen de kontrollerar
vid normal körning, under förloppet av en kollision eller vid tillbud. Lagrad information kan
komma att användas av:
På www.volvocars.com finns ytterligare
information som rör din bil.
•
•
•
•
Volvo Personvagnar
Service- eller reparationsverkstäder
Polis- eller annan myndighet
Andra parter som hävdar laglig rätt till att
ta del av informationen eller någon som har
ägarens tillstånd att ta del av informationen.
Tillbehör och extrautrustning
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Vissa tillbehör fungerar endast när därtill
hörande programvara finns i bilens datorsystem. Vi rekommenderar därför att du alltid kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
Introduktion
Volvo och miljön
G000000
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden som vägleder all verksamhet. Vi
tror också att våra kunder delar vår omtanke
om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat vilket inkluderar Miljöstandarden
ISO 14001 som täcker samtliga fabriker och
flera av våra andra enheter. Vi ställer även krav
på våra samarbetspartners att arbeta systematiskt med miljörelaterade frågor.
Bränsleförbrukning
Ren luft i kupén
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av
växthusgasen koldioxid.
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön.
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och
ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö
och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS*
(Interior Air Quality System) säkerställer att den
inkommande luften är renare än luften utanför
i trafikerad miljö.
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Den inkommande luften övervakas
kontinuerligt och om halten av vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir för hög,
stängs luftintaget. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
13
Introduktion
Volvo och miljön
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Textilstandard
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra stor
vikt vid att välja miljöanpassade material. Därmed uppfyller de också kraven i standarden
Öko-Tex 1001, ett stort framsteg för en sundare
kupémiljö.
Öko-Tex-certifieringen omfattar till exempel
säkerhetsbälten, mattor och tyger. Lädret i
klädslarna är kromfritt garvat med växtämnen
och uppfyller certifieringskraven.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir
den en del i vårt system. Vi ställer krav på hur
våra verkstadslokaler ska utformas för att förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår verkstadspersonal har det kunnande och de verktyg som behövs för att garantera god miljöomsorg.
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
genom att t.ex. köra ekonomiskt samt göra
service och underhålla bilen enligt anvisningarna i instruktionsboken.
Här följer några fler råd om hur du kan spara
miljön:
• Sänk bränsleförbrukningen genom att välja
ECO däcktryck, se sidan 171.
• Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer bränsleförbrukningen. Ta
bort dem direkt efter användning.
• Töm bilen på onödiga saker. Ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd den alltid före kallstart. Det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
• Kör mjukt och undvik häftiga inbromsningar.
• Kör på högsta möjliga växel. Lägre varvtal
ger lägre bränsleförbrukning.
• Utnyttja motorbroms vid inbromsning.
• Undvik tomgångskörning. Visa hänsyn till
lokala bestämmelser. Stäng av motorn vid
längre väntetider.
• Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt. Vi
rekommenderar att du rådgör med en
1
14
Mer information på www.oekotex.com
auktoriserad Volvoverkstad om du är
osäker på hur denna typ av avfall ska deponeras.
• Underhåll bilen regelbundet.
• Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt
p.g.a. att luftmotståndet ökar. Vid en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet 4 ggr.
Genom att följa dessa råd kan bränsleförbrukningen sänkas utan att varken restiden ökar
eller nöjet med bilkörningen minskar. Du sparar
bilen, pengar och jordens resurser.
Instruktionsboken och miljön
FSC-symbolen visar att pappersmassan i
denna publikation kommer från FSC-certifierade skogar eller andra kontrollerade källor.
Introduktion
15
16
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
18
20
21
24
26
28
29
31
32
33
G020871
Säkerhetsbälten......................................................................................
Airbag-systemet......................................................................................
Krockkuddar (SRS).................................................................................
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)*........................................
Sidokrockkudde (SIPS-bag)....................................................................
Krockgardin (IC)......................................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Rundslagningsskydd - ROPS.................................................................
När löser systemen ut.............................................................................
Barnsäkerhet...........................................................................................
SÄKERHET
01
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
01
Använd alltid säkerhetsbältet
Lossa säkerhetsbältet
Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in säkerhetsbältet. Om det
inte rullats in helt, mata in säkerhetsbältet
för hand så att det inte hänger löst.
Säkerhetsbältet spärras och kan inte
dras ut
G020104
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt.
Sträckning av höftband. Bandet ska sitta lågt.
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet. För att säkerhetsbältet ska ge maximalt
skydd, är det viktigt att det ligger väl an mot
kroppen. Luta inte ryggstödet för långt bakåt.
Säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal
sittställning.
Ta på säkerhetsbältet:
18
Dra långsamt ut säkerhetsbältet och lås
fast det genom att skjuta ner dess låstunga
i låset. Ett kraftigt "klick" indikerar att
säkerhetsbältet är låst.
Tänk på att
• inte använda clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt
• säkerhetsbältet inte får vara snott eller vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad. Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning,
t.ex. i samband med en kollision, ska hela
säkerhetsbältet bytas ut. En del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha gått
förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara
typgodkänt och avsett för samma plats som
det utbytta säkerhetsbältet.
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
Säkerhetsbälte och graviditet
lerna). I detta sammanhang ska man eftersträva ett maximalt avstånd mellan magen och
ratten.
Bältespåminnare
01
OBS
Bältespåminnaren är avsedd för vuxna
åkande i framsätet. Om bältesmonterad
barnstol är placerad i framsätet, ges ingen
bältespåminnelse.
Vissa marknader
G020105
Obältad förare blir påmind om att ta på sig
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första
6 sekunderna.
G027049
Säkerhetsbältet ska alltid användas under graviditeten. Men det är viktigt att det används på
rätt sätt. Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot
axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen
som möjligt utan onödigt spel. Kontrollera
också att det inte har vridit sig.
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten (utom mittplatsen bak) är
utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker åt säkerhetsbältet runt kroppen vid en tillräckligt kraftig
kollision. Säkerhetsbältet fångar då mer effektivt upp den åkande.
Obältad förare och främre passagerare blir
påmind om att ta på sig säkerhetsbältet genom
ljud- och ljuspåminnelse. Ljudpåminnelsen är
hastighetsberoende (i låga hastigheter) och
tidsberoende (vid start av bilen). Ljuspåminnelse finns i takkonsolen och i kombiinstrumentet.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen och ratten, så att de
har full kontroll över bilen (vilket innebär att
man lätt måste kunna nå ratten och fotpeda-
19
01 Säkerhet
Airbag-systemet
01
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de fall det krävs, ett
meddelande i displayen. Om varningssymbolen är trasig, tänds
varningstriangeln och meddelandet SRS-AIRBAGSERV.
SNARAST visas i displayen. Volvo
rekommenderar att du snarast
kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Airbag-systemet1 övervakas kontinuerligt av
systemets styrenhet. Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet tänds när fjärrnyckeln
vrids till läge I, II eller III. Symbolen släcks efter
ca 6 sekunder om Airbag-systemet1 är felfritt.
1
20
Inkluderar SRS och bältesförsträckare, SIPS samt IC.
Om varningssymbolen för Airbag-systemet
förblir tänd eller tänds under körning, är det
ett tecken på att Airbag-systemet inte har
fullgod funktion. Symbolen kan indikera fel
på bältessystemet, SIPS, SRS-systemet
eller IC-systemet. Volvo rekommenderar att
du snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
01 Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
Krockkudde (SRS) på passagerarsidan
Krockkudde (SRS) på förarsidan
01
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.2
Låt aldrig barn stå eller sitta framför passagerarstolen. Personer som är kortare än
140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden (SRS) är aktiverad.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
1
2
SRS-systemet
Som ett komplement till säkerhetsbältet är
bilen utrustad med en krockkudde på passagerarsidan1 som är monterad hopvikt i ett
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med SRS AIRBAG.
VARNING
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
G020111
Som ett komplement till säkerhetsbältet på förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde,
SRS (Supplemental Restraint System). Krockkudden är monterad hopvikt i rattens centrum.
Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
G020109
G020108
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
SRS-systemet, vänsterstyrd bil.
Alla bilar har inte krockkudde (SRS) på passagerarsidan. Den kan vara bortvald vid inköpet.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 24.
``
21
01 Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
SRS-systemet består av krockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar
sensorer och krockkudden/krockkuddarna
blåses upp, samtidigt som den blir varm. För
att dämpa islaget mot krockkudden töms den
igen när den pressas samman. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och
tömning av krockkudden, sker på några tiondels sekunder.
VARNING
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för reparation.
Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
OBS
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på förarsidan respektive passagerarsidan i framsätet används eller inte.
G020110
Olyckssituationer kan därför uppstå, då
endast en (eller ingen) av krockkuddarna
aktiveras. SRS-systemet känner av det kollisionsvåld som fordonet utsätts för och
anpassas efter detta så att en eller flera airbagar utlöses.
SRS-systemet, högerstyrd bil
22
Krockkuddarna har en funktion som innebär
att kapaciteten på dessa anpassas efter det
kollisionsvåld fordonet utsätts för.
G020113
01
Placering av krockkudde på passagerarsida, vänsterstyrd respektive högerstyrd bil.
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
01 Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
01
G032243
Dekal, airbag
Placering av dekal för krockkudde på passagerarsidan fram, vänsterstyrd bil.
23
01 Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)*
Nyckelavstängning – PACOS
Allmän information
Krockkudden (SRS) på passagerarplats i framsätet kan avaktiveras om bilen är utrustad med
en omkopplare, PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch). För information om hur aktivering/
avaktivering sker, se under rubrik Aktivering/
avaktivering.
Nyckelavstängning/omkopplare
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen, PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch), är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och blir åtkomlig
när dörren öppnas (se under rubriken Aktivering/avaktivering nedan).
Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.
Volvo rekommenderar att nyckelbladet
används för att ändra läge.
VARNING
Om ovanstående uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara.
24
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Aktivering/avaktivering
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
VARNING
Om bilen är utrustad med krockkudde (SRS)
på passagerarplatsen fram, men saknar
PACOS, är krockkudden alltid aktiverad.
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om textmeddelandet i backspegeln
indikerar att krockkudden (SRS) är avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för
AIRBAG-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel
uppstått. Uppsök snarast en verkstad.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad
G019678
01
Omkopplarens placering.
Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan passagerare över
140 cm sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig barn i barnstol eller på bälteskudde.
Krockkudden är avaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på bälteskudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
01 Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)*
VARNING
01
Meddelande
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller även
personer som är kortare än 140 cm.
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
G027050
Barn som är längre än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen när krockkudden
är avaktiverad.
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde (SRS) är avaktiverad.
Ett textmeddelande i backspegeln indikerar att
krockkudden (SRS) på passagerarplatsen fram
är avaktiverad (se föregående bild).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
25
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
Sidokrockkudde
VARNING
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för reparation.
Felaktigt ingrepp i SIPS-bag-systemet kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador som följd.
G020118
VARNING
1
26
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
Placering
Placera inga föremål i området mellan stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom
detta område kan påverkas av sidokrockkudden.
VARNING
Sidokrockkuddarnas placering.
Vid en sidokollision fördelas en stor del av kollisionskraften av SIPS (Side Impact Protection
System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på
förar- och passagerarplats, skyddar bröstet
och är en viktig del av systemet. Sidokrockkudden är placerad i framstolens ryggram.
Barnstol och sidokrockkudde
Volvo rekommenderar att du endast använder överdragsklädslar som godkänts av
Volvo. Andra klädslar kan hindra sidokrockkuddarnas funktion.
G025315
01
VARNING
Sidokrockkuddarna är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 24.
Förarplats, vänsterstyrd bil
SIPS-bag-systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden
blåses upp.
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
01
G032246
G025316
Dekal, sidokrockkudde
Passagerarplats, vänsterstyrd bil
Krockkudden blåses upp mellan den åkande
och dörrpanelen och dämpar stöten för den
åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms den.
Sidokrockkudden blåses normalt endast upp
på krocksidan.
Placering av dekal för sidokrockkudde på förarsidan fram, vänsterstyrd bil.
27
01 Säkerhet
01
Krockgardin (IC)
Egenskaper
VARNING
Häng eller fäst aldrig något i handtagen i
taket. Kroken är endast avsedd för lättare
ytterplagg (inte för hårda föremål som t.ex.
paraplyer).
G027047
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Volvo rekommenderar att du endast
använder Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är ett
komplement till SIPS och krockkuddarna. Den
sitter monterad längs med innertakets båda
sidor och skyddar fordonets alla ytterplatser.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockgardinen blåses upp. Krockgardinen hjälper till att skydda förarens och
passagerarnas huvuden från att slå emot
bilens insida vid en kollision.
28
VARNING
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av sidofönstren. Annars kan
skyddseffekten av krockgardinen som finns
dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
01 Säkerhet
WHIPS
01
G020347
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena. Systemet aktiveras vid en
krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och
det krockande fordonets egenskaper inverkar.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS-systemet.
Rätt sittställning
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så litet
avstånd som möjligt mellan nackskydd och
huvud.
``
29
01 Säkerhet
01
WHIPS
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
G020125
G020126
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd.
VARNING
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
30
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
motsvarande framstol flyttas framåt så att
den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
01 Säkerhet
Rundslagningsskydd - ROPS
01
Funktion
Volvos Roll-Over Protection System (ROPS)
har utvecklats för att minska risken för att bilen
ska välta samt för att ge bästa möjliga skydd
om olyckan ändå inträffar.
Systemet består av:
• Ett stabiliseringssystem, RSC (Roll Stability Control) som gör att risken att välta och
slå runt minimeras vid t.ex. häftiga undanmanövrar eller om bilen får sladd.
• Ett utökat skydd för förare och passagerare genom förstärkt kaross, krockgardiner
och bältessträckare på samtliga platser.
Se även sidorna 19 och 28.
RSC-systemet använder en gyrosensor som
registrerar hur bilens lutning i sidled förändras.
Med hjälp av den informationen kalkyleras
sedan risken för att bilen ska välta. Om risken
finns så träder DSTC-systemet in, motorvarvet
sänks och ett eller flera hjul bromsas tills bilen
har återtagit sin stabilitet.
Se vidare om DSTC-systemet på sidan 143.
VARNING
Vid normalt körsätt förbättrar RSC-systemet bilens körsäkerhet, vilket inte ska uppfattas som en möjlighet att öka hastigheten.
Iakttag alltid de normala försiktighetsåtgärderna för säker körning.
31
01 Säkerhet
När löser systemen ut
01
A
System
Aktiveras
Bältesförsträckare
Vid frontalkollision och/eller rundslagning.
Krockkuddar SRS
Vid frontalkollisionA
Sidokrockkuddar SIPS
Vid sidokollisionA
Krockgardin IC
Vid sidokollision och/eller rundslagningA.
Pisksnärtsskydd WHIPS
Vid påkörning bakifrån.
RSC
Vid t.ex. häftiga undanmanövrar eller om bilen får sladd.
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln, m.m. påverkar hur
bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas
följande:
• Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad för reparation. Kör inte med utlösta
krockkuddar.
• Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
• Kontakta alltid läkare.
OBS
Aktivering av SRS-, SIPS-, IC- och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision
32
VARNING
Airbag-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom
krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen.
Volvo rekommenderar att du bärgar den till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den
rök och det damm som bildas vid utlösning
av kuddarna kan vid intensiv exponering
förorsaka hud- och ögonirritation/skada.
Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det
snabba utlösningsförloppet kan också, i
kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Barn ska sitta bra och säkert
Barnstolar
01
balkar under stolen. Vassa kanter kan skada
fästbanden.
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek. För mer information,
se sidan 34.
Titta i barnstolens monteringsanvisning för rätt
montering.
Placering av barnstolar
Det går bra att placera:
OBS
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
Lagbestämmelser om hur barn får placeras
i bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
i framsätet, så länge det inte finns någon
aktiverad1 krockkudde på passagerarplatsen.
• en bakåtvänd barnstol i baksätet.
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är
avsedd för just din bil. Volvo rekommenderar
att du använder Volvos originalutrustning för
att erhålla de bästa förutsättningarna för att
fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och
är tillräckligt starka.
OBS
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
1
2
G020128
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knäet på en passagerare.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är konstruerade för och utprovade av Volvo.
OBS
Vid användande av andra barnsäkerhetsprodukter är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer produkten.
Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och
Placera alltid barn i baksätet om krockkudden
på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan
skadas allvarligt om krockkudden blåses upp
när det sitter på passagerarplatsen.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.2
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
För information om aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS), se sidan 24.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 24.
``
33
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Dekal krockkudde
VARNING
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas
eftersom de oavsiktligt kan orsaka öppning
av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel.
Rekommenderade barnskydd3
Vikt/Ålder
Framsäte med aktiverad krockkuddeA (SRS) på
passagerarsidan
Framsäte utan (eller med avaktiveradA) krockkudde (SRS) på passagerarsidan*
Grupp 0
Ej lämplig placering för denna åldersgrupp.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband.
<10 kg
(0-9 månader)
Typgodkännande: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt barnskydd som fästs
med ISOFIX fästsystem.
Typgodkännande: E1 03301146
Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt barnskydd som fästs
med bilens säkerhetsbälte
Typgodkännande: E1 03301146
3
34
För andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Vikt/Ålder
Framsäte med aktiverad krockkuddeA (SRS) på
passagerarsidan
Framsäte utan (eller med avaktiveradA) krockkudde (SRS) på passagerarsidan*
Grupp 1
Ej lämplig placering för denna åldersgrupp.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband.
9-18 kg
01
Typgodkännande: E5 03135
(9-36 månader)
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd som fästs med ISOFIX fästsystem och fästband.
Typgodkännande: E5 03171
Britax Multitech – bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens bälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
Grupp 2/3
Ej lämplig placering för denna åldersgrupp.
Volvo Barnkudde – med eller utan ryggstöd.
15-36 kg
Typgodkännande: E5 03139
(3-12 år)
Britax KidPlus.
Typgodkännande: E1 04301198
A
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 24.
``
35
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Vikt/Ålder
Andra sätesraden, ytterplatserA
Andra sätesraden, mittplatsenA
Tredje sätesraden i sjusätesvarianten
Grupp 0
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte, fästband och stödben.
Ej lämplig placering för denna
åldersgrupp.
<10 kg
(0-9 månader)
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt barnskydd
som fästs med ISOFIX fästsystem.
Typgodkännande: E1 03301146
Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte
Typgodkännande: E1 03301146
Grupp 1
9-18 kg
(9-36 månader)
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd som
fästs med ISOFIX fästsystem och fästband.
Typgodkännande: E5 03171
Britax Multitech – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens bälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
36
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte, fästband och stödben.
Ej lämplig placering för denna
åldersgrupp.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Vikt/Ålder
Andra sätesraden, ytterplatserA
Andra sätesraden, mittplatsenA
Tredje sätesraden i sjusätesvarianten
Grupp 2/3
Volvo Barnkudde – med eller utan ryggstöd.
15-36 kg
Typgodkännande: E5 03139
Volvo Barnkudde – med eller utan
ryggstöd.
Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
(3-12 år)
01
Volvo Integrerad Bälteskudde –
finns som tillval.
Typgodkännande: E5 03167
A
Britax KidPlus.
Britax KidPlus.
Britax KidPlus.
Typgodkännande: E1 04301198
Typgodkännande: E1 04301198
Typgodkännande: E1 04301198
Vid sjusätesvarianten ska sätesraden vara i sitt bakersta läge vid användning av barnstol.
``
37
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Integrerad bälteskudde*
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.4
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
Bälteskudden måste vara i låst läge innan
barnet placeras där.
Kontrollera att:
G031071
• höftbandet är lågt placerat, över bäckenet,
för att ge bästa skydd.
• säkerhetsbältet inte ligger över barnets
hals eller nedanför axeln.
• Justera noggrant nackskyddets läge till
G020808
barnets huvud.
Dra i handtaget så att bälteskudden höjer
sig.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 24.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
nets kropp och inte slackar eller är vridet
samt att säkerhetsbältet ligger rätt över
axelpartiet.
Volvos integrerade bälteskudde för mittplatsen
bak är speciellt konstruerad för att ge en god
säkerhet för barn. I kombination med ordinarie
säkerhetsbälten är den integrerade bälteskudden godkänd för barn som väger mellan 15 och
36 kg.
38
Tryck tills kudden går i lås.
• bälteskudden är i låst läge.
• säkerhetsbältet ligger i kontakt med bar-
Uppfällning av bälteskudde
4
Fatta kudden med båda händerna och för
den bakåt.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
VARNING
Volvo rekommenderar att reparation eller
byte endast utförs av auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till
bälteskudden.
Om en integrerad bälteskudde varit utsatt
för en kraftig belastning, t.ex. i samband
med en kollision, ska hela bälteskudden
bytas ut. Även om bälteskudden verkar vara
oskadad kan en del av dess skyddsegenskaper ha gått förlorade. Bälteskudden ska
även bytas om den är mycket sliten.
För kudden nedåt och tryck tills det går i
lås.
OBS
Tänk på att först fälla ned bälteskudden om
sätets ryggstöd ska fällas framåt.
01
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner sittplatsens sittdyna.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIX-fästpunkterna.
Fästpunkter för barnstol
ISOFIX fästsystem för barnstolar*
G014507
G015268
G027032
Nedfällning av bälteskudde
Dra i handtaget.
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda
bakom den nedre delen av baksätets ryggstöd,
i de yttre sittplatserna.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se föregående bild).
Bilen är utrustad med fästpunkter för barnstolar. Dessa fästpunkter är placerade på baksidan av stolarna i baksätet.
OBS
På sjusitsig variant finns dessa fästpunkter
endast på andra sätesraden.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
39
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
För att komma åt fästpunkterna måste ryggstödet fällas framåt. För detaljerad information
om hur barnstolen ska spännas fast i de övre
fästpunkterna, se stolstillverkarens anvisningar.
Extra spärrfunktion i säkerhetsbälte
(ALR/ELR)5
Säkerhetsbältet på mittplats på andra sätesraden har en extra spärrfunktion (ALR/ELR).
Spärrfunktionen hjälper till att hålla bältet spänt
vilket gör det lättare att installera en barnstol.
Vid installation av barnstol med hjälp av säkerhetsbälte:
1. Fäst säkerhetsbältet i barnstolen enligt
barnstolstillverkarens instruktioner.
2. Dra ut hela säkerhetsbältet.
3. Lås fast säkerhetsbältet genom att skjuta
ner dess låstunga i låset. Ett tydligt "klick"
indikerar att säkerhetsbältet är låst.
4. Låt säkerhetsbältets mekanism rulla in
säkerhetsbältet och sträck det runt barnstolen. Ett mekaniskt ljud hörs nu från säkerhetsbältet, vilket är normalt.
Avaktivering av denna funktionen sker automatiskt då säkerhetsbältet lossas från bälteslåset och matas tillbaka till utgångsläget.
5
40
Automatic Locking Retractor/Emergency Locking Retractor.
Om det uppstår problem med montering av
barnsäkerhetsprodukten, kontakta produkttillverkaren för klarare monteringsanvisningar.
01 Säkerhet
01
41
44
46
48
49
50
53
54
57
59
60
62
64
66
68
70
75
HomeLinkŸ *............................................................................................ 77
42
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G020901
Översikt vänsterstyrd bil.........................................................................
Översikt högerstyrd bil............................................................................
Reglagepanel i förardörr.........................................................................
Kombinationsinstrument.........................................................................
Kontroll- och varningssymboler..............................................................
Informationsdisplay.................................................................................
Strömbrytare i mittkonsolen....................................................................
Belysningspanel......................................................................................
Vänster rattspak......................................................................................
Färddator*...............................................................................................
Höger rattspak........................................................................................
Konstantfarthållare*.................................................................................
Parkeringsbroms, eluttag, m.m...............................................................
Elektriska fönsterhissar...........................................................................
Fönster och backspeglar........................................................................
Elmanövrerad taklucka*..........................................................................
INSTRUMENT OCH REGLAGE
02
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
G000000
02
44
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
Belysningspanel
Signalhorn
Ventilationsmunstycke
Konstantfarthållare
Display
Körriktningsvisare, ljus-omkoppling,
READ-knapp
Temperaturmätare
02
Parkeringsbroms
Vägmätare, trippmätare, konstantfarthållare
Frikopplare av parkeringsbroms
Hastighetsmätare
Strömbrytare läslampor
Körriktningsvisare
Kupébelysning
Varvtalsmätare
Reglage taklucka
Yttertemperaturmätare, klocka, växelläge
Bältespåminnare
Bränslemätare
Innerbackspegel
Kontroll- och varningssymboler
Ventilationsmunstycken
Handskfack
Varningsblinkers
Ljudanläggning
Klimatanläggning
Vindrutetorkare
Knappsats för telefon/audio
Kombinationsinstrument
45
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
G027038
02
46
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
Belysningspanel
Signalhorn
Ventilationsmunstycke
Kombinationsinstrument
Kontroll- och varningssymboler
Knappsats telefon/audio
Bränslemätare
Vindrutetorkare
Yttertemperaturmätare, klocka, växelläge
Frikopplare av parkeringsbroms
Varvtalsmätare
Strömbrytare läslampor
Körriktningsvisare
Kupébelysning
Hastighetsmätare
Reglage taklucka
Vägmätare, trippmätare, konstantfarthållare
Bältespåminnare
Temperaturmätare
02
Innerbackspegel
Display
Ventilationsmunstycken
Handskfack
Varningsblinkers
Ljudanläggning
Klimatanläggning
Körriktningsvisare, ljus-omkoppling,
READ-knapp
Parkeringsbroms
Konstantfarthållare
47
02 Instrument och reglage
Reglagepanel i förardörr
Reglagepanel
G029570
02
Låsknapp för samtliga dörrar
Spärr av fönsterhissar i bakdörr
Reglage fönsterhissar
Reglage yttre backspeglar
48
02 Instrument och reglage
Kombinationsinstrument
G026973
02
Temperaturmätare – Anger temperaturen i
motorns kylsystem. Om visaren går in i det
röda fältet, ges ett meddelande i displayen.
Tänk på att extrastrålkastare framför luftintaget försämrar kylningen av systemet.
Display – I displayen visas informationseller varningsmeddelanden.
Hastighetsmätare – Anger bilens hastighet.
Trippmätare, T1 och T2 – Används för att
mäta korta sträckor. Högra siffran anger
100-tals meter. Tryck in knappen i mer än
2 sekunder för att nollställa. Växla mellan
trippmätarna med ett kort tryck på
knappen.
Indikering för konstantfarthållare.
Vägmätare – Anger den totala sträckan
som bilen har gått.
varnar för halkrisk. Om bilen stått stilla kan
mätaren visa för högt värde.
Helljusindikering
Knapp för klocka – Vrid knappen för att
ställa tiden.
Varningssymbol – Om ett fel uppstår tänds
symbolen och ett meddelande visas i displayen.
Varvtalsmätare – Anger motorvarvtal i
tusental varv/minut. Visaren i varvtalsmätaren får inte gå in i det röda fältet.
När lampan i instrumentet tänds är nivån i
bränsletanken låg, fyll på bränsle snarast.
Se även färddator sidan 60.
Kontroll- och varningssymboler
Körriktningsvisare – vänster/höger
Indikering för automatisk växellåda – Det
ilagda växelläget visas.
Yttertemperaturmätare – När temperaturen ligger inom området +2 °C till 5 °C
lyser en snöflingesymbol i displayen. Den
49
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Funktionskontroll, symboler
02
Om motorn inte startas inom
5 sekunder slocknar samtliga symboler utom symbolerna för fel i
bilens avgasreningsystem och för
lågt oljetryck.
Vissa symboler kan sakna bakomliggande funktion, beroende på
bilens utrustning.
Symboler mitt i instrumentet
Röd symbol
1. Stanna bilen på ett säkert ställe. Bilen ska
inte köras vidare.
2. Läs informationen i displayen.
3. Åtgärda enligt instruktionen i displayen
eller kontakta en verkstad. Volvo rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Symbol och meddelandetext är synliga tills
felet är åtgärdat.
Gul symbol
Samtliga kontroll- och varningssymboler1
tänds när fjärrnyckeln vrids till läge II före start.
Då verifieras att symbolerna fungerar. När
motorn startas ska samtliga symboler slockna,
utom den för handbromsen som släcks först
när denna frigörs.
OBS
När meddelandetexten DAGS FÖR
SERVICE visas, släcks symbol och meddelandetext med hjälp av READ-knappen,
eller försvinner automatiskt efter 2 minuter.
Denna symbol lyser med rött eller
gult sken beroende på det upptäckta felets allvarlighetsgrad.
1
50
Läs meddelande i displayen. Åtgärda.
Meddelandetexten släcks med hjälp av READknappen, se sidan 53, eller försvinner automatiskt efter 2 minuter.
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidan 198.
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Kontrollsymboler
Fel i ABS-systemet
Om symbolen tänds är systemet ur
funktion. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men
utan ABS-funktionen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
3. Volvo rekommenderar att du kör till en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
ABS-systemet om symbolen förblir tänd.
Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg.
1. Stanna bilen på en säker plats och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 200.
2. Om nivån är under MIN i behållaren bör
bilen inte köras vidare, utan bärgas. Volvo
rekommenderar att bilen bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
2
Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända samtidigt kan fel ha
uppstått i bromskraftsfördelningen.
VARNING
Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.
02
Bältespåminnare
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
Symbolen lyser om någon i framsätet inte tagit på sig bältet eller om
någon i baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.
2. Starta motorn på nytt.
För lågt oljetryck2
• Om båda symbolerna slocknar, kör vidare.
• Om symbolerna förblir tända, kontrollera
Om symbolen tänds under körning
är motorns oljetryck för lågt.
Stanna motorn omedelbart och
kontrollera oljenivån i motorn, fyll
på vid behov. Om symbolen tänds
och oljenivån är normal, kontakta en av Volvo
rekommenderad auktoriserad verkstad.
nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 200.
• Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända,
kan bilen under stor försiktighet köras till
en av Volvo rekommenderad auktoriserad
verkstad för kontroll av bromssystemet.
• Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras vidare utan
bärgas till en av Volvo rekommenderad
auktoriserad verkstad för kontroll av
bromssystemet.
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds kan det bero
på fel i bilens avgasreningssystem.
Volvo rekommenderar att du kör till
en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll.
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidan 198.
``
51
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Krockkuddar – SRS
02
Om symbolen förblir tänd eller
tänds under körning har ett fel upptäckts i bälteslåset, SRS- SIPSeller IC-systemet. Volvo rekommenderar att du snarast kör till en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Dimljus bak
Symbolen lyser när dimljuset är
inkopplat.
Kontrollsymbol för släp
Symbolen blinkar när körriktningsvisarna används och släpet är
inkopplat. Om symbolen inte
blinkar är någon av lamporna på
släpet eller bilen defekt.
Generatorn laddar inte
Om symbolen tänds under körning
finns ett fel i det elektriska systemet. Volvo rekommenderar att du
uppsöker en auktoriserad Volvoverkstad.
Stabilitetssystem STC eller DSTC
För information om systemets
funktioner och symboler, se
sidan 144.
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning av
motorn pågår. Förvärmning sker
då temperaturen understiger
2 °C. När symbolen släckts kan
bilen startas.
Parkeringsbroms åtdragen
Symbolen lyser när parkeringsbromsen är nedtryckt. Tryck alltid
ner parkeringsbromsen till sitt
nedersta läget.
OBS
Symbolen lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är nedtryckt.
52
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om en av dörrarna, eller bakluckan, inte är riktigt stängd kommer föraren att göras uppmärksam på detta.
Låg fart
Om bilen rullar i lägre hastighet än ca 7 km/h
tänds informationssymbolen samtidigt som
FÖRARDÖRR ÖPPEN,
PASSAGERARDÖRR ÖPPEN, VÄNSTER
BAKDÖRR ÖPPEN eller HÖGER BAKDÖRR
ÖPPEN visas i displayen. Stanna bilen på för-
sta bästa säkra plats och stäng den dörr eller
lucka som är öppen.
Hög fart
Om bilen körs i högre hastighet än
ca 7 km/h tänds symbolen samtidigt som displayen visar någon av
de texter som visas i föregående
stycke.
Påminnelse baklucka
Om bakluckan är öppen visas BAKLUCKA
ÖPPEN i displayen.
02 Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
STANNA SNARAST
Stanna bilen på ett
säkert sätt och
stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
DAGS FÖR SERVICE
STANNA MOTORN
Stanna bilen på ett
säkert sätt och
stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
SERV. SNARAST
Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollera
bilen omgående.
Dags för service.
Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad utför servicen. Tidpunkten
påverkas av antal
körda mil, antal
månader sedan
senaste service och
motorns gångtid.
SOTFILTER FULLT
– SE MANUAL
Dieselpartikelfiltret
behöver regenereras, se sidan 132.
STC/DSTC SPINNKONTROLL AV
Stabilitets- och
dragkraftssystemets ingrepp är reducerat, se sidan 143
för fler varianter.
G026979
Meddelanden
Samtidigt som en varnings- eller kontrollsymbol tänds visas ett kompletterande meddelande i displayen.
Tryck in READ-knappen (A).
Bläddra mellan meddelanden med READknappen. Meddelanden om fel bevaras i en
minneslista tills dess att felet åtgärdats.
OBS
SE MANUAL
Läs instruktionsboken.
SERV. ERFORDRAS
Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollera
bilen så snart som
möjligt.
02
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på READ-knappen) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
53
02 Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
Strömbrytare
G026944
02
Barnsäkerhetsspärr i bakdörrarna*
OBS
Den inbördes placeringen av knapparna kan
variera.
Luftkonditionering i bakre kupédelen*
Tryck in knappen för att aktivera luftkonditioneringen i den
bakre delen av kupén. Luftkonditioneringen i bakre kupédelen avaktiveras när tändningen stängs av.
Aktiverar eller avaktiverar den
elektriska barnsäkerhetsspärren för bakdörrarna. Fjärrnyckeln måste vara i läge I eller
II. När barnsäkerhetsspärren är
aktiverad, lyser lampan i
knappen. Du får ett meddelande i displayen när
du aktiverar eller avaktiverar barnsäkerhetsspärren, se sidan 121.
Infällbara yttre backspeglar*
Används för att fälla de yttre
backspeglarna inåt från utfällt
läge och utåt från infällt läge.
Gör så här, om en backspegel oavsiktligt fällts
in eller ut:
1. Fäll manuellt berörd backspegel till normalläge.
2. Vrid fjärrnyckeln till läge II.
54
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
3. Fäll backspegeln inåt med hjälp av
knappen och sedan utåt, också med hjälp
av knappen.
Backspeglarna har nu återgått till sitt ursprungliga fasta läge.
Extraljus*
Eluttag/Cigarettändare*
Använd denna knapp, om du
vill att bilens extraljus ska tändas samtidigt som helljuset
eller om du vill stänga av den
funktionen.
Eluttaget kan användas för
olika tillbehör avsedda för 12 V,
t.ex. mobiltelefon eller kylbox.
02
Parkeringshjälp*
Systemet är alltid aktiverat när
bilen startas. Tryck in knappen
för att avaktivera/återaktivera
backvarningssystemet. Se
även s. 145.
Avstängning av blockerat låsläge* och
larmsensorer
Använd denna knapp när du av
någon anledning vill stänga av
funktionen blockerat låsläge
(blockerat låsläge innebär att
dörrarna inte kan öppnas från
insidan när de är låsta). Använd
också denna knapp när du vill koppla bort
rörelse- och lutningsdetektorer i ditt larmsystem*. Lampan lyser när funktionerna är
avstängda/bortkopplade, se sidorna 120 och
124.
Aktiva Dual Xenon-ljus*
Om bilen är utrustad med aktiva
strålkastare (Active Bending
Lights, ABL) följer ljuset från
strålkastarna rattens rörelser
vid körning. Funktionen aktiveras automatiskt när bilen startas och kan avaktiveras/aktiveras genom att
trycka på knappen. Lampan i knappen lyser då
funktionen är aktiverad
Skifta ljusbild för höger-/vänstertrafik
Håll knappen intryckt i minst 5 sekunder. Bilen
måste stå stilla när ljusbilden skiftas. Meddelandet HALVLJUS INST. F. HÖGERTRAFIK
eller HALVLJUS INST. F. VÄNSTERTRAFIK
visas i displayen. För mer information och
anpassning av ljusbild för halogen- eller Dual
Xenon-strålkastare, se sidan 162.
Fjärrnyckeln måste vara i minst läge I för att
uttaget ska kunna leverera ström.
Cigarettändaren aktiveras genom att knappen
trycks in. När tändfunktionen är klar hoppar
knappen ut igen. Dra ut tändaren och använd
glöden att tända med. Av säkerhetsskäl, låt alltid locket sitta i uttaget när det inte används.
Max strömstyrka är 10 A.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
BLIS – Blind Spot Information System*
Tryck på knappen för att avaktivera eller återaktivera funktionen, se sidan 147 för ytterligare
information.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
55
02 Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
Varningsblinkers
Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
02
Använd eluppvärmningen för
att få bort is och imma från bakruta och backspeglar. Tryck på
strömbrytaren för att starta
uppvärmningen av bakrutan
och backspeglarna. Lampan i
strömbrytaren tänds. Uppvärmningen kopplas automatiskt ifrån efter ca 12 minuter.
AM FM
CD
LUM
VO E
POWER
*
3
DEF
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
#
G027096
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då bilen står så att den
kan innebära en fara eller ett hinder i trafiken.
Tryck in knappen för att aktivera funktionen.
OBS
Lagbestämmelser för användning av varningsblinkers varierar från land till land.
56
Eluppvärmda framstolar
För eluppvärmda framstolar, se
sidan 86 eller 88 för ytterligare information.
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Strålkastare
Läge
Innebörd
Automatiskt/avstängt halvljus.
Endast helljusblink.
Positions-/parkeringsljus
Automatiskt halvljus. Helljus
och helljusblink fungerar i detta
läge.
G027100
Automatiskt halvljus*
Ljusreglage
Dimstrålkastare*
Tumhjul för ljushöjdsreglering
Dimbakljus
Tumhjul för justering av instrumentbelysning
Halvljuset tänds automatiskt när fjärrnyckeln
vrids till läge II, utom när ljusreglaget (1) står i
mittläget. Vid behov kan halvljusautomatiken
avaktiveras. Volvo rekommenderar att du låter
en auktoriserad Volvoverkstad utföra avaktiveringen.
Automatiskt halvljus, helljus
1. Vrid fjärrnyckeln till läge II.
2. Halvljuset aktiveras genom att ljusreglaget
(1) vrids medurs till ändläget.
Positions-/parkeringsljus
Positions-/parkeringsljusen kan tändas oavsett fjärrnyckelns läge.
02
Vrid ljusreglaget (1) till mittläget.
När fjärrnyckeln är i läge II är positions-/parkeringsljusen och nummerskyltsbelysningen
alltid tända.
Ljushöjdsreglering
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden.
1. Vrid fjärrnyckeln till läge II.
2. Vrid ljusreglaget (1) till ett av ändlägena.
3. Rulla uppåt eller neråt med tumhjulet (3) för
höjning respektive sänkning av ljushöjden.
Bilar med Dual Xenon-strålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering, varför tumhjulet (3)
saknas.
3. Helljuset aktiveras genom att vänster rattspak förs mot ratten till ändläget och släpps,
se sidan 59.
Ljuset stängs av automatiskt när fjärrnyckeln
vrids till läge I eller 0.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
57
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Instrumentbelysning
02
Instrumentbelysningen är tänd när fjärrnyckeln
är i läge II och ljusreglaget (1) står i ett av ändlägena. Belysningen dämpas automatiskt dagtid och kan regleras manuellt nattetid.
Dimbakljusets kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet och lampan i knappen lyser när
dimbakljuset är tänt.
Aktiva Dual Xenon-ljus*
Rulla uppåt eller neråt med tumhjulet (5) för
starkare eller svagare belysning.
Dimljus
OBS
Bestämmelserna för användning av dimljus
varierar från land till land.
Dimstrålkastare*
Tryck på knapp (2).
Lampan i knappen lyser när dimstrålkastarna
är tända.
Dimbakljus
Dimbakljuset kan endast tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller dimstrålkastarna.
58
Tryck på knapp (4).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G020789
Dimstrålkastarna kan tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller positions-/
parkeringsljusen.
Ljusbild aktiva/ej aktiva strålkastare.
Om bilen är utrustad med aktiva strålkastare
(Active Bending Lights, ABL) följer ljuset från
strålkastarna rattens rörelser vid körning.
Funktionen aktiveras automatiskt när bilen
startas och kan avaktiveras/aktiveras med
knappen i mittkonsolen, se sidan 55.
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Körriktningsvisare
Rattspakens lägen
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till ändläge
(2).
Spaken stannar i sitt ändläge och förs tillbaka
för hand eller automatiskt av rattrörelsen.
Kort blinksekvens
G026954
Kort blinksekvens, körriktningsvisare
Kontinuerlig blinksekvens, körriktningsvisare
För rattspaken uppåt eller neråt till läge (1)
och släpp, rattspaken återgår då till sitt
utgångsläge eller för rattspaken till läge (2)
och för den direkt åter till utgångsläget.
Visarna blinkar tre gånger. Kort blinksekvens
avbryts omedelbart om blinkning påbörjas i
motsatt riktning.
Helljusblink
För spaken lätt mot ratten till läge (3).
02
Helljuset lyser tills spaken släpps.
Ledbelysning
En del av exteriörbelysingen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts. Tidsfördröjningen är 30 sekunder1, men
kan ändras till 60 eller 90 sekunder.
1. Ta ur fjärrnyckeln ur tändningslåset.
2. För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
3. Stig ur bilen och lås dörren.
Omkoppling av hel- och halvljus
Helljusblink
Fjärrnyckeln måste vara i läge II för att helljuset
ska kunna tändas.
Ledbelysning samt omkoppling av hel- och
halvljus
1. Vrid ljusreglaget medurs till ändläget, se
sidan 57.
2. För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
1
Fabriksinställning.
59
02 Instrument och reglage
Färddator*
Allmänt
OBS
Om ett varningsmeddelande bryter igenom
när färddatorn används, måste varningsmeddelandet kvitteras. Kvittera genom att
trycka på READ-knappen för att återgå till
färddatorfunktionen.
G026956
02
READ - bekräftar
Reglage tumhjul - bläddrar mellan menyer
och val i färddatorlistan
RESET - nollställer
Reglage
För att få tillgång till färddatorns information
måste tumhjulet (B) vridas stegvis, antingen
uppåt eller nedåt. Genom ytterligare en vridning kommer utgångsläget tillbaka igen.
1
60
Gäller endast dieselbilar med partikelfiler.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Nuvarande förbr
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i displayen
uppdateras med ett par sekunders mellanrum.
När bilen står stilla visas "----" i displayen.
Under tiden regenerering1 pågår kan bränsleförbrukningen öka, se sidan 132.
Funktioner
Medelförbrukning
Färddatorn visar följande information:
Genomsnittlig bränsleförbrukning sedan
senaste nollställningen. Nollställning görs med
RESET.
•
•
•
•
•
•
MEDELHASTIGHET
VERKLIG HASTIG. MPH*
NUVARANDE FÖRBR
MEDELFÖRBRUKNING
KILOMETER TILL TOM TANK
DSTC, se sidan 143
Medelhastighet
När tändningen slås av lagras medelhastigheten och ligger till grund för det nya värdet när
man kör vidare. Nollställning görs med
RESET-knappen.
Verklig hastig. mph*
Aktuellt hastighet visas i mph om hastighetsmätaren är graderad i km/h. Är den graderad i
mph visas aktuell hastighet i mph.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven parkeringsvärmare* har använts.
Kilometer till tom tank
Beräkningen grundas på medelförbrukningen
under senast körda 30 km och återstående
körbar bränslemängd. Displayen visar ungefärlig sträcka som kan köras med kvarvarande
bränslemängd i tanken. När displayen
visar "--- kilometer till tom tank" finns ingen
garanterad körsträcka kvar. Fyll på bränsle
snarast.
02 Instrument och reglage
Färddator*
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven parkeringsvärmare* har använts eller
om körsättet ändras.
02
Nollställning
1. Välj MEDELHASTIGHET eller
MEDELFÖRBRUKNING
2. Håll RESET-knappen (C) intryckt minst
fem sekunder för att nollställa medelhastighet och medelförbrukning samtidigt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
61
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
Vindrutetorkare
Intervalltorkning
Du kan själv ställa in lämplig tid
mellan svepen. Vrid tumhjulet
uppåt för att få kortare tid mellan
svepen. Vrid nedåt för att öka
tiden.
02
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal
hastighet.
G026953
Torkarna sveper med hög hastighet.
Torkar/spolarfunktion – vindruta.
Tumhjul
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare under vintertid säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna
och att eventuell snö eller is på vindrutan
(och bakrutan) är bortskrapad.
Regnsensor - på/av
Vindrutetorkare av
Vindrutetorkarna är avstängda
med spaken i läge 0.
Enkelsvep
För spaken uppåt för att göra
endast ett svep.
62
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara
blöt när vindrutetorkarna arbetar.
Regnsensor*
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och aktiverar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet (ett extra svep görs
när tumhjulet vrids uppåt).
På/Av
När regnsensorn ska aktiveras måste fjärrnyckel vara i läge I alt. II och spaken till vindrutetorkarna i läge 0 (ej aktiverad).
Aktivera regnsensorn genom att:
Trycka på knappen. En lampa i knappen
tänds och visar att regnsensorn är aktiv.
Stäng av regnsensorn genom att välja något av
nedanstående:
• Tryck på knappen. Lampan i knappen
släcks.
• För spaken nedåt till annat torkarprogram.
Om spaken förs uppåt förblir regnsensorn
aktiv, torkarna gör ett extraslag och återgår
till regnsensorläge när spaken släpps tillbaka till läge 0.
Regnsensorn stängs automatiskt av när fjärrnyckeln tas ur tändningslåset eller 5 minuter
efter att tändningen slagits av.
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
VIKTIGT
Torkare och spolare bakruta
Torkare – backning
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren att inta intervalltorkningsläge1. Om bakrutetorkaren redan går med normal hastighet,
sker ingen förändring.
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn genom
att trycka på knapp (2) medan färrnyckeln är
i läge I alt. II.
02
Vindrute-/strålkastarspolare
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna. Efter att spaken
släppts gör torkarna några extra svep.
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara
vätska, spolas strålkastarna endast var femte
spolning (inom en 10-minutersperiod). Då
10 minuter förflutit efter senaste vindrutespolningen, högtryckspolas strålkastarna åter vid
första spolningen av vindrutan. Genom att kort
föra spaken mot ratten spolas endast vindrutan.
Reducerad spolning
Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i behållaren stängs tillförsel av spolarvätska till strålkastarna och bakrutan. Detta för att prioritera
sikten genom vindrutan.
1
G027127
Högtrycksspolning av strålkastare*
Torkar/spolarfunktion – bakruta.
Genom att föra spaken framåt startas spolning
och torkning av bakrutan. Torkarbladet gör
några extra svep efter avslutad spolning.
Knappen längst ut på spaken har tre lägen:
Intervalltorkning: Tryck in knappens ovandel.
Neutralläge: Funktionen är avstängd.
Konstant hastighet: Tryck in knappens
nederdel.
Denna funktion (intervalltorkning vid backning) kan stängas av. Volvo rekommenderar att du uppsöker en auktoriserad Volvoverkstad för avstängning.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
63
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare*
Inkoppling
Öka eller minska hastigheten
OBS
En tillfällig fartökning (kortare än en minut)
med gaspedalen, som t.ex. vid omkörning,
påverkar inte konstantfarthållarens inställning. När gaspedalen släpps återgår bilen
till tidigare inställd hastighet.
02
Tillfällig urkoppling
G027098
G026949
Konstantfarthållarens reglage sitter till vänster
i ratten.
Inställning av önskad hastighet:
1. Tryck på CRUISE-knappen. CRUISE
visas i kombinationsinstrumentet.
2. Tryck lätt på + eller – för att låsa bilens
hastighet. CRUISE-ON visas.
Konstantfarthållaren kan inte kopplas in vid
hastigheter under 30 km/h eller över
200 km/h.
1
64
Beroende av motortyp.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Öka eller minska den låsta hastigheten
genom att trycka in + eller –. Den hastighet
bilen har när knappen släpps, blir då inprogrammerad.
En kort tryckning (mindre än en halv sekund) på
+ eller – motsvarar en hastighetsändring på
1 km/h eller 1 mph1.
Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur konstantfarthållaren. CRUISE visas i kombinationsinstrumentet. Tidigare inställd
hastighet behålls i minnet efter en tillfällig
urkoppling.
Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur tillfälligt om:
• bromspedalen eller kopplingspedalen
trampas ned
• hastigheten i motlut sjunker under
25–30 km/h
• växelväljaren ställs i läge N
• hjulspinn eller hjullåsning uppkommer
• en tillfällig fartökning har varat längre än
1 minut.
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare*
Återgå till hastighet
Tryck på knappen för att återgå till
den tidigare inställda hastigheten.
CRUISE ON visas i kombinationsinstrumentet.
02
Urkoppling
Tryck på CRUISE för att stänga av konstantfarthållaren. CRUISE ON slocknar i
kombinationsinstrumentet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
65
02 Instrument och reglage
Parkeringsbroms, eluttag, m.m.
Parkeringsbroms
2. Tryck ner parkeringsbromspedalen
bestämt så långt det går.
02
3. Släpp fotbromsen och säkerställ att bilen
står still.
4. Om bilen rullar måste parkeringsbromspedalen tryckas ner ytterligare.
5. När bilen parkeras välj läge 1 (manuell
växellåda) eller P (automatisk växellåda).
Parkeringsbroms vänsterstyrd bil.
G026994
G026992
Parkering i backe
Parkeringsbroms högerstyrd bil.
Parkeringsbromspedal
Handtag för att släppa parkeringbroms
Parkeringsbromsen är placerad i golvhöjd, se
bild, och verkar på bakhjulen när den är nedtryckt.
OBS
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser oavsett hur hårt parkeringsbromspedalen tryckts ner.
Hur parkeringsbromsen ansätts
1. Tryck ner fotbromsen bestämt.
66
Om bilen parkeras i uppförsbacke, vrid hjulen i
riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i utförsbacke, vrid hjulen i
riktning mot trottoarkanten.
Hur man släpper parkeringsbromsen
1. Tryck ner fotbromsen bestämt.
2. Dra i handtaget.
02 Instrument och reglage
Parkeringsbroms, eluttag, m.m.
Rattinställning
Eluttag i baksätet
Öppning av baklucka
Eluttaget kan användas för olika tillbehör som
t.ex. mobiltelefon eller kylbox. Det är avsett för
12 V. Max. strömuttag är 10 A. Fjärrnyckeln
måste vara i minst läge I för att uttaget ska
kunna leverera ström.
Ratten kan ställas in i höjdled och längdled.
Tryck ner reglaget på rattstångens vänstra
sida. Ställ sedan in ratten i det läge som passar
dig bäst. Tryck tillbaka reglaget för att spärra
ratten. Om det är svårt kan du trycka lite på
ratten samtidigt som du trycker tillbaka reglaget.
G027005
G026999
G028425
02
Öppna bakluckan genom att dra i handtaget
som bilden visar. Fäll ner baklämmen genom
att lyfta handtaget uppåt.
VARNING
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera att ratten är fixerad i sitt läge.
67
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Manövrering
Öppna fönster:
Tryck ned reglagets främre del.
Stänga fönster:
VARNING
Förardörr
Om det finns barn i bilen:
•
Tänk på att alltid bryta strömmen till
fönsterhissarna genom att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
•
Kontrollera att barn eller andra passagerare inte kommer i kläm när fönstren
stängs.
Om bakdörrarnas fönster manövreras från
förardörren - kontrollera att inte någon baksätespassagerare får händerna i kläm när
fönstren stängs.
G029571
02
De elektriska fönsterhissarna manövreras med
reglagen i dörrarna. Fönsterhissarna fungerar i
tändningsläge I och II. Efter avslutad körning
och efter fjärrnyckeln tagits ur kan fönstren
fortfarande öppnas eller stängas så länge
ingen av dörrarna öppnas. Manövrera rutorna
under uppsikt.
Dra upp reglagets främre del.
OBS
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet
då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att
öppna även de främre fönsterrutorna lite
grann.
Reglage fönsterhissar.
Reglage främre fönster
Reglage bakre fönster
Föraren kan reglera samtliga fönsterhissar från
sin plats. Fönstren kan öppnas och stängas på
två sätt:
• Tryck något av reglagen (A) eller (B) lätt
nedåt eller drag dem lätt uppåt. Fönsterhissarna går upp eller ned så länge du vidrör reglagen.
• Tryck något av reglagen (A) eller (B) nedåt
eller dra det uppåt, och släpp sedan. Sidorutorna öppnas eller stängs då automatiskt. Om rutan blockeras av något föremål
avbryts rörelsen.
68
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Fönsterhissar i bakdörrarna
Lampan i strömbrytaren släckt
OBS
Funktionen automatiskt upp på passagerarsidan finns endast på vissa marknader.
Spärr av fönsterhissar i bakdörren
Bakdörrarnas fönster kan manövreras både
med reglagen på respektive dörr och med reglagen på förardörren.
02
Spärr av fönsterhissar bak och elektrisk barnsäkerhetsspärr*.
De elektriska fönsterhissarna i baksätet kan
spärras med strömbrytaren på förardörrens
reglagepanel. Tänk på att alltid bryta strömmen
till fönsterhissarna (d.v.s. ta ur fjärrnyckeln) om
du lämnar barn ensamma i bilen.
Lampan i strömbrytaren tänd
G029573
G029572
G029574
Passagerarplats, fram
Reglagen för den elektriska fönsterhissen vid
passagerarplatsen fram manövrerar endast det
fönstret.
Bakdörrarnas fönster kan manövreras med
reglage på respektive dörr och med strömbrytare på förardörren. Om lampan i strömbrytaren för spärr av fönsterhissar i bakdörren (placerad på förardörrens reglagepanel) är tänd
kan bakdörrarnas fönster endast manövreras
från förardörren.
VARNING
Om bakdörrarnas fönster manövreras från
förardörren, kontrollera att inte någon baksätespassagerare kommer i kläm när de
stängs.
Bakdörrarnas fönster kan endast manövreras
från förardörren.
69
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
Inre backspegel
Inre backspegel med kompass*
Rätt zon på kompass
02
Z
O
N
E
C
A
L
Avbländning
Normalt läge
Avbländat läge.
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av när bakomvarande ljus stör.
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt.
70
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G026950
Z
O
N
E
G026965
G026660
C
A
L
I backspegelns övre vänstra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens
front pekar. Åtta olika riktningar visas med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E
(öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst),
W (väster) och NW (nordväst).
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen är inställd för det geografiska
område bilen befann sig i vid leverans. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas flera
magnetiska zoner.
Om kompassen är aktiverad startar den automatiskt i tändningsläge II eller när motorn är
igång. Stäng av eller slå på kompassen genom
att trycka på den infällda knappen på backspegelns baksida. Använd t.ex. ett uträtat gem.
Knappen sitter försänkt ca 2,5 centimeter i
spegeln.
2. Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt i ca 3 sekunder tills ZONE visas
(använd t.ex. ett uträtat gem). Numret för
aktuellt område visas.
1. Tändningsläge II.
3. Tryck flera gånger på knappen tills numret
för önskat geografiskt område (1-15) visas.
Displayen återgår efter några sekunder till
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
att visa kompassriktningen, det innebär att
zonbytet är klart.
02
``
71
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
G026677
02
Magnetiska zoner för kompass.
72
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
Kalibrering
Yttre backspeglar
VARNING
Kompassen kan behöva kalibreras för att visa
rätt. För bästa resultat, stäng av alla stora
strömförbrukare som t.ex. innerbelysning,
kupéfläkt, eluppvärmd bakruta etc. och undvik
att ha metallföremål och magnetiska föremål i
spegelns närhet.
Ställ in speglarna innan du börjar köra.
Backspeglar med minnesfunktion*
Om bilen har backspeglar med minnesfunktion
så fungerar dessa tillsammans med minnesinställningen av stolen, se sidan 95.
1. Stanna bilen på en stor öppen yta med
motorn igång.
Minnesfunktion i fjärrkontrollen*
G029575
2. Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt (använd t.ex. ett gem) tills det att
CAL visas (ca 6 sekunder).
3. Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 8 km/h tills CAL försvinner från
displayen. Då är kalibreringen är klar.
4. Alternativt kalibreringssteg: Kör iväg som
vanligt. CAL försvinner från displayen när
kalibreringen är klar.
02
Reglagen för inställning av de två yttre backspeglarna sitter längst fram på förardörrens
armstöd. Backspeglarna kan manövreras i
tändningsläge I och II.
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan på
knappen lyser.
När du öppnar bilen med en av fjärrkontrollerna
och ändrar de yttre backspeglarnas inställning
sparas de nya positionerna i fjärrkontrollen.
Nästa gång du låser upp bilen med samma
fjärrkontroll och öppnar förardörren inom fem
minuter intar speglarna de sparade positionerna.
Laminerade sidorutor*
De laminerade sidorutorna i fram- och bakdörrarna förbättrar ljudisoleringen i kupén och
ger bilen ett bättre inbrottsskydd.
2. Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan släcks.
Infällning av yttre backspeglar, se sidan 54.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
73
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
02
Vatten- och smutsavvisande ytskikt på
främre sidorutor*
Sidorutor försedda med det vattenoch smutsavvisande skiktet är märkta
med en liten symbol. För information om hur
glasen ska skötas, se sidan 185.
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta bort
is från rutorna. Det vattenavvisande skiktet
kan skadas.
74
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka*
Öppningslägen
Man kan gå från ventilationsläge direkt till komfortläge - dra reglaget bakåt till ändläge (4) och
släpp.
02
Automatisk manövrering
För reglaget över tryckpunktsläge (3) till bakre
ändläge (4) eller över tryckpunktsläge (2) till
främre ändläge (1) och släpp. Takluckan öppnas då till komfortläge resp. stängs helt.
G007503
G027010
För att från komfortläge öppna luckan maximalt:
Takluckans manöverreglage är placerat i taket.
Luckan kan öppnas i två lägen:
Manuell manövrering
Stängning, manuell
Öppning, automatisk
Skjutläge, bakåt/framåt
Öppning, ventilationsläge
Fjärrnyckeln måste vara i läge I eller II.
Stängning, ventilationsläge
VARNING
Bryt strömmen till takluckan genom att ta ur
fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
Dra reglaget bakåt till ändläge (4) en gång
till och släpp.
Stängning, automatisk
Öppna:
Öppning, manuell
Ventilationsläge, uppåt i bakkant
Om det finns barn i bilen:
Dra reglaget bakåt till tryckpunkten (3).
Luckan rör sig mot maximalt öppet läge så
länge knappen hålls intryckt.
Stäng:
Tryck reglaget framåt till tryckpunkten (2).
Luckan rör sig mot stängt läge så länge
knappen hålls intryckt.
Ventilationsläge
Öppna:
Tryck reglagets bakre kant (5) uppåt.
Stäng:
VARNING
Takluckans klämskydd verkar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
Dra reglagets bakre kant (6) nedåt.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
75
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka*
Solskärm
VARNING
Takluckans klämskydd fungerar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
02
G020157
Se till att ingen kommer i kläm då takluckan
stängs.
Till takluckan hör en inre manuellt skjutbar solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen
automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget och skjut
skärmen framåt för att stänga den.
Klämskydd
Takluckan har ett klämskydd som löser ut om
luckan blockeras av något föremål. Vid blockering stannar takluckan och öppnas därefter
automatiskt till det senast öppna läget.
76
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
HomeLinkŸ *
Allmänt
OBS
HomeLink är konstruerad att inte fungera
om bilen är låst från utsidan.
Spara originalfjärrkontrollerna för framtida
programmering (t.ex. vid byte till annan bil).
Radera knapparnas programmering när
bilen ska säljas.
G030070
Metalliska solskydd bör inte användas i bilar
som är utrustade med HomeLink. Detta kan
inverka negativt på HomeLinks funktion.
HomeLinkŸ är en programmerbar fjärrkontroll
som kan styra upp till tre olika anordningar
(t.ex. garageport, larmsystem, utom- och
inomhusbelysning m.m.) och därmed ersätta
fjärrkontrollerna till dessa. HomeLink levereras
inbyggt i det vänstra solskyddet.
HomeLinkŸ-panelen består av tre programmerbara knappar och en indikeringslampa.
Handhavande
När HomeLinkŸ väl är programmerad kan
denna användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.
Tryck in den programmerade knappen för att
aktivera garageport, larmsystem etc. Indikeringsknappen lyser under tiden knappen hålls
intryckt.
OBS
Ifall tändningen inte aktiveras, fungerar
Homelink i 30 minuter efter det att förardörren har öppnats.
Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis användas parallellt med HomeLinkŸ.
VARNING
Om HomeLinkŸ används för att manövrera
en garageport eller grind, säkerställ att
ingen är i närheten av porten eller grinden
under tiden den är i rörelse.
02
Använd inte HomeLinkŸ fjärrkontroll till
någon garageport som saknar säkerhetsstopp och säkerhetsback. Garageporten
ska reagera omedelbart när den känner att
något hindrar rörelsen, stoppa direkt och
backa tillbaka. En garageport utan dessa
egenskaper kan orsaka personskada. För
vidare information – ta kontakt med leverantören via Internet: www.homelink.com.
Programmera första gången
Första punkten raderar minnet i HomeLinkŸ
och ska inte utföras när bara en enstaka knapp
ska omprogrammeras.
1. Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder. Blinkandet tyder på
att HomeLinkŸ är satt i "inlärningsläge" och
redo att programmeras.
2. Placera originalfjärrkontrollen 5-30 cm från
HomeLinkŸ. Ha indikeringslampan under
uppsikt.
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLinkŸ beror på
programmeringen av anordningen. Det
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
77
02 Instrument och reglage
HomeLinkŸ *
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
02
3. Tryck på samtidigt in knappen till originalfjärrkontrollen och knappen som ska programmeras på HomeLinkŸ. Släpp inte
knapparna förrän indikeringslampan har
övergått från ett lugnt till ett snabbt blinkande. Det snabba blinkandet tyder på en
lyckad programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ och titta på indikeringslampan:
• Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLinkŸ-knappen
trycks in.
• Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
Detta förlopp upprepas under
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garageport, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLinkŸ-
1
78
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
knappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
5. Leta upp "inlärningsknappen1" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen – titta i
leverantörens manual eller ta kontakt med
leverantören via Internet:
www.homelink.com.
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
Programmera enstaka knapp
För att programmera om enstaka knapp, gör
enligt nedanstående:
1. Tryck in önskad knapp på HomeLinkŸ och
släpp inte förrän punkt 3 är gjord.
2. När indikeringslampan på HomeLinkŸ börjar blinka, efter ca 20 sekunder, placera
originalfjärrkontrollen 5-30 cm från
HomeLinkŸ. Ha indikeringslampan under
uppsikt.
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLink beror på programmeringen av anordningen. Det
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
3. Tryck in knappen på originalfjärrkontrollen.
Indikeringslampan börjar blinkar. När blinkandet har övergått från ett lugnt till ett
snabbt blinkande - släpp båda knapparna.
Det snabba blinkandet tyder på en lyckad
programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på HomeLink och titta på indikeringslampan:
• Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLinkŸ-knappen
trycks in.
• Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
02 Instrument och reglage
HomeLinkŸ *
Detta förlopp upprepas under
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garageport, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLinkŸknappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
5. Leta upp "inlärningsknappen2" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen – titta i
leverantörens manual eller ta kontakt med
leverantören via Internet:
www.homelink.com.
Radera programmering
Det går bara radera programmeringen för alla
knapparna på HomeLink, inte för enstaka
knapp.
02
Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder.
> HomeLinkŸ är nu satt i s.k. "learnmode"
och redo att programmeras på nytt, se
sidan 77.
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
2
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
79
80
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G020906
Allmänt om klimat................................................................................... 82
Elektronisk klimatanläggning ECC.......................................................... 86
Bränsledriven parkeringsvärmare*.......................................................... 89
KLIMAT
03
03 Klimat
Allmänt om klimat
Luftkonditionering
Is och snö
ECC (elektronisk klimatanläggning)
Klimatanläggningen kyler eller värmer samt
avfuktar luften i kupén. Bilen är utrustad med
automatisk klimatreglering (ECC).
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatsystemet (spalten mellan huv och vindruta).
Faktisk temperatur
OBS
03
Luftkonditioneringen kan stängas av, men
för bästa möjliga luft i kupén och undvikande av imma på rutorna bör den alltid vara
påslagen.
Imma på rutornas insida
Reducera problemet med imma på rutornas
insida genom att putsa rutorna. Använd ett
vanligt fönsterputsmedel.
Partikelfilter
Du bör se till att multifiltret/partikelfiltret byts
med jämna mellanrum. Volvo rekommenderar
att dig att rådgöra med en auktoriserad Volvoverkstad.
Felsökning och reparation
Volvo rekommenderar att du anlitar en
auktoriserad Volvoverkstäder för felsökning
och reparation av klimatanläggningen.
Köldmedium
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a. Detta innehåller inget klor, vilket
innebär att det är ofarligt för ozonlagret. Vid
påfyllning/byte av köldmedium får endast
R134a användas, se även sidan 269. Volvo
rekommenderar att du låter en auktoriserad
Volvoverkstad utföra detta arbete.
Sensorernas placering
• Solsensorn finns på instrumentpanelens
ovansida.
• Temperatursensorn för kupén sitter bakom
klimatpanelen.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller föremål.
Sidorutor och taklucka
Kupéfläktsfunktion
När motorn är avstängd (även om fjärrnyckeln
står i läge I eller II) kommer kupéfläkten automatiskt att stängas av. Detta för att undvika
urladdning av batteriet.
För att aktivera kupéfläkten, vrid på fläktvredet
och ställ in önskad hastighet.
82
Temperaturen som väljs motsvarar den fysiska
upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring bilen.
För att luftkonditioneringen ska fungera tillfredsställande bör sidorutor och eventuell taklucka vara stängda.
Acceleration
Vid fullgasacceleration stängs luftkonditioneringen tillfälligt av. Du kan då under en kort
stund känna av en tillfällig temperaturökning.
03 Klimat
Allmänt om klimat
Kondensvatten
Luftdistribution
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen
Vid varm väderlek kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är
normalt.
För att ventilera klimatanläggningens kontrollsystem kan kupéfläkten startas upp till
50 minuter efter det att bilens tändning slagits
av. Fläkten stängs sedan av automatiskt efter
ca 15 minuter.
03
Den inkommande luften fördelas genom flera
olika munstycken placerade på olika ställen i
bilen.
G027043
Med ECC styrs även luftkonditioneringen automatiskt och används endast så mycket den
behövs för att kyla ned kupén och ge tillräcklig
avfuktning av inkommande luft. Detta medför
bränslebesparing jämfört med konventionella
system, där luftkonditioneringen alltid kyler
ned luften till precis över frysgränsen.
G028577
Bränslebesparing
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled.
1. Rikta de yttersta munstyckena mot sidorutorna för att få bort imma från de främre
sidorutorna.
2. I kallt klimat: stäng de mittersta munstyckena för bästa klimatkomfort och bästa
avimning.
``
83
03 Klimat
Allmänt om klimat
Ventilationsmunstycken i dörrstolpe
Ventilerade framsäten (Executive)
För att erhålla maximal ventilation:
Håll inne
i ca 2 sekunder.
För att sänka ventilationen stegvis:
.
För att stänga av ventilationen:
03
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled.
1. Rikta de yttersta munstyckena mot rutan
för att få bort imma från de bakre sidorutorna.
G030244
0
G027064
84
Tryck kort på
Håll inne
i ca 2 sekunder.
Ventilationen kan användas samtidigt som
eluppvärmningen av framsätena. Funktionen
kan exempelvis användas för att få bort fukt ur
kläderna.
Ventilationssystemet kan aktiveras när motorn
är igång.
Reglage för ventilation av sätet fram.
Ventilationssystemet består av fläktar i säte
och ryggstöd som suger luft genom sätets
klädsel. Kyleffekten ökar ju kallare kupéluften
är.
Ventilationen regleras från ett reglage på
manöverpanelen på sidan av framsätena och
har tre steg på fläkthastigheten.
För att starta ventilationen av stolen:
2. Rikta munstyckena inåt för att få behagligt
klimat i baksätet.
Tänk på att barn kan vara känsliga för luftströmmar och drag.
För att öka ventilationen stegvis:
Tryck kort på
Tryck kort på
.
.
OBS
Stolsventilationen bör användas med försiktighet av dragkänsliga personer. Komfortnivå ett rekommenderas vid långvarig
användning.
VIKTIGT
Stolsventilationen går inte att starta då
kupétemperaturen understiger 5 °C. Detta
för att undvika nedkylning av den som sitter
i sätet.
03 Klimat
Allmänt om klimat
Stolsvärme yttre baksäten (Executive)
G030976
03
Knapp för baksätesvärme på/av.
Stolsvärmen i baksätena manövreras med
knappreglaget enligt bilden ovan. Det finns ett
reglage på var sida om den bakre mittkonsolen
för respektive baksäte.
För att starta uppvärmningen av stolen:
Tryck på knappen.
> Symbolen i knappen tänds.
För att avbryta uppvärmningen:
Tryck på knappen.
> Lampan släcks.
85
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning ECC
Kontrollpanel
03
AC – På/av (ON/OFF)
Temperatur vänster sida
Återcirkulation/Multifilter med sensor*
Fläkt
Återcirkulation
Fläkt, bakre kupé*
AUTO
Funktioner
Luftfördelning
1. AC – På/Av (ON/OFF)
Kupétemperatursensor
ON: Luftkonditioneringen är på. Den styrs av
systemets automatik. På detta sätt kyls inkommande luft ner och avfuktas.
Defroster framruta och sidorutor
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
Eluppvärmda framstolar
Temperatur höger sida
86
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OFF: Av. När defrosterfunktionen aktiveras
slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan
slås av med AC-knappen).
2. Luftkvalitetssystem, återcirkulation/
multifilter*
Vissa bilar är utrustade med ett så kallat multifilter och med en luftkvalitetssensor. Multifiltret avskiljer gaser och partiklar och reducerar
således halten av lukter och föroreningar. Luftkvalitetssensorn registrerar förhöjda halter av
förorenad utomhusluft. Då förorenad utomhusluft registreras av luftkvalitetssensorn, stängs
luftintaget och luften återcirkuleras i kupén.
Luften i kupén renas genom multifiltret även vid
återcirkulation.
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning ECC
När luftkvalitetssensorn är
inkopplad, lyser den gröna lampan vid AUT.
• Vid imbildning kan du med fördel även
använda defrosterfunktionerna för framruta och sidorutor samt bakruta.
• Följ Volvos serviceprogram för rekommenHandhavande:
Tryck på AUTO för att aktivera luftkvalitetssensorn (normal inställning).
Eller:
Växla mellan följande tre funktioner genom
:
att trycka upprepade gånger på
• lampan vid MAN lyser: återcirkulation är
nu inkopplad.
• Ingen lampa lyser: ingen återcirkulation
inkopplad, såvida det inte behövs för
nedkylning i varmt klimat.
• lampan vid AUT lyser: luftkvalitetssensorn är nu inkopplad.
Tänk på att:
• Som regel alltid ha luftkvalitetssensorn
inkopplad.
• I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
• Vid imbildning bör du koppla ur luftkvalitetssensorn.
derat bytesintervall av multifiltret. Vid körning i starkt förorenad miljö kan kombifiltret
behöva bytas oftare.
3. Återcirkulation
Återcirkulationen väljs för att utestänga dålig
luft, avgaser etc. från kupén. Kupéluften återcirkuleras, d.v.s. ingen luft från utsidan sugs in
i bilen när funktionen är aktiverad.
Om luften i bilen återcirkuleras finns det, särskilt vintertid, risk för is- och imbildning.
Med timerfunktionen (bilar med multifilter och
luftkvalitetssensor har ingen timerfunktion)
minskar du risken för is, imma och dålig luft.
Gör så här för att aktivera den:
Om du vill stänga av timerfunktionen:
Tryck på
igen i mer än 3 sekunder.
lampan lyser i 5 sekunder för att bekräfta
ditt val.
4. AUTO
AUTO-funktionen reglerar automatiskt klimatanläggningen så att vald temperatur uppnås.
Automatiken styr värme, luftkonditionering,
luftkvalitetssensor, fläkthastighet, återcirkulation och luftfördelning. Vid val av en eller flera
manuella funktioner fortsätter övriga funktioner
att styras automatiskt. Vid tryck på AUTO
stängs alla manuella inställningar av.
03
5. Luftfördelning
• När översta knappen är intryckt riktas luften till rutorna
• När mittknappen är intryckt riktas luften i
huvud- och kroppshöjd
1. Tryck på
i mer än 3 sekunder. lampan blinkar i 5 sekunder. Luften återcirkuleras i bilen under 3–12 minuter beroende
på yttertemperaturen.
• När nedersta knappen är intryckt riktas luf-
2. Varje gång du trycker på
timerfunktionen.
6. Kupétemperatursensor
aktiveras
ten mot ben och fötter
Tryck på AUTO när du åter vill ha automatisk
luftfördelning.
Kupétemperatursensorn känner av temperaturen inne i kupén.
7. Defroster framruta och sidoruta
Används för att snabbt få bort imma och is från
framrutan och sidorutorna. Luft strömmar till
``
87
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning ECC
rutorna med hög fläkthastighet. Lampan i
defrosterknappen lyser när denna funktion är
inkopplad.
När funktionen valts sker dessutom följande för
att ge maximal avfuktning av luften i kupén:
03
•
luftkonditioneringen (AC) kopplas automatiskt in (kan slås av med AC-knappen).
• återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
stängs av återNär defrosterfunktionen
går klimatanläggningen till de föregående
inställningarna.
8. Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Använd denna knapp när du snabbt vill få bort
imma eller is från bakrutan och de yttre backspeglarna, se sidan 56 för ytterligare information om denna funktion.
9. Eluppvärmda framstolar
10 och 11. Temperaturväljare
Du kan med de två vreden ställa in temperaturen för förarsidan och passagerarsidan.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmning/
nedkylning genom att välja högre/lägre temperatur än den som egentligen önskas.
12. Fläkt
Vrid på vredet för att öka eller minska fläkthastigheten. Om AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt. Tidigare inställd fläkthastighet kopplas ur.
OBS
Om vredet vridits moturs och fläktindikeringen i displayen slocknat, är fläkt och luftkonditionering avstängda.
Gör så här för att få värme i en framstol:
1. Tryck en gång: Hög värme – båda lamporna lyser.
2. Tryck en gång till: Lägre värme – en lampa
lyser.
3. Tryck en gång till: Värmen avstängd –
ingen lampa lyser.
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad justerar temperaturen.
88
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
13. Fläkt bakre kupé (tillval på sjusitsiga
bilar)
Genom att vrida vredet ökas eller minskas
fläkthastigheten. Detta gäller endast om AC är
valt för både främre och bakre* kupé. Knappen
för bakre kupé finns i mittkonsolens strömbrytarpanel, se sidan 54.
03 Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare*
Allmänt om värmare
då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens elektronik väljer tidpunkt när uppvärmningen ska
börja utifrån rådande yttertemperatur. Om
yttertemperaturen överstiger 25 °C sker ingen
uppvärmning. Vid –10 °C och neråt är parkeringsvärmarens maximala gångtid 60 minuter.
G027095
Om parkeringsvärmaren inte startar, trots upprepade försök, rekommenderar Volvo att du
kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad. Ett
meddelande visas i displayen.
03
Kontrollera i displayen att parkeringsvärmaren är avstängd. (När parkeringsvärmaren
arbetar, visas PARKVÄRMARE PÅ i displayen.)
ningssymbolen i kombinationsinstrumentet
och en förklarande text visas i displayen.
Tumhjul
När du lämnar bilen, kommer du att få ett meddelande om vilket status din anläggning har.
Meddelandet släcks när bilen låses utifrån med
fjärrnyckeln.
RESET-knapp
G027102
Innan parkeringsvärmaren kan programmeras
måste elsystemet "väckas".
Det görs genom att:
•
• aktivera helljuset eller
• vrid fjärrnyckeln till nyckelläge I.
Stäng av parkeringsvärmaren innan tankning påbörjas. Bränsle som spillts ut på
marken kan antändas.
Meddelande i displayen
När inställningarna i TIDUR 1, TIDUR 2 och
Direktstart aktiveras, lyser den gula var-
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
READ-knapp
trycka på READ-knappen eller
VARNING
Bilen måste stå utomhus när parkeringsvärmaren används.
Varningsdekal på tankluckan.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning, bör
den stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till parkeringsvärmare.
Parkeringsvärmaren kan startas direkt eller
ställas in på två olika starttider med TIDUR 1
och TIDUR 2. Med starttid avses här den tid
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
89
03 Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare*
Klocka/timer
Om klockan ställs om efter att värmarens
klockor programmerats, kommer valda timertider att annulleras.
03
3. Tryck på RESET. Texten AV visas med fast
sken och parkeringsvärmaren stängs av.
Inställning av TIDUR
Av säkerhetsskäl går det endast att programmera in tider för det närmaste dygnet, inte för
flera dagar i rad.
Direktstart av värmare
1. Stega med hjälp av tumhjulet tills TIDUR
1 alt. 2 visas i displayen.
2. Tryck på RESET för att komma till alternativen PÅ eller AV.
2. Tryck lätt på RESET för att komma till den
blinkande timinställningen.
3. Välj PÅ.
1. Stega med tumhjulet tills DIREKTSTART
visas i displayen.
4. Tryck lätt på RESET för att komma till
minutinställningen.
Värmaren kommer nu att vara aktiverad i
60 minuter. Uppvärmningen av kupén startar
så fort kylvattnet i motorn uppnått en temperatur av 30 °C.
5. Stega med tumhjulet för att komma till önskat minuttal.
Direktavstängning av värmare
6. Tryck lätt på RESET för att bekräfta inställningen.
1. Stega med tumhjulet tills DIREKTSTART
visas i displayen.
3. Stega med tumhjulet till önskat timtal.
2. Tryck på RESET för att komma till alternativ PÅ eller AV.
Avstängning av tidurstartad
parkeringsvärmare
3. Välj AV.
1. Tryck in READ.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, stängs parkeringsvärmaren av automatiskt. Ett meddelande
visas i displayen. Bekräfta meddelandet med
ett tryck på READ.
VIKTIGT
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor
leder till att batteriet laddas ur med påföljande startproblem. För att säkerställa att
generatorn hinner producera lika mycket
energi som värmaren förbrukar ur batteriet,
bör man vid regelbunden användning av
värmaren köra bilen lika lång tid som värmaren används.
Tillsatsvärmare (diesel)*
7. Tryck på RESET för att aktivera tiduret.
För att manuellt stänga av parkeringsvärmaren
innan tidurfunktionen gör det, görs följande:
90
2. Stega fram till text PARKVÄRM TIDUR 1
alt. 2 med tumhjulet. Texten PÅ blinkar i
displayen.
OBS
Bilen kan startas och köras medan parkeringsvärmaren ännu är igång.
I kallt väder kan extra värme från tillsatsvärmaren behövas för att uppnå rätt temperatur i
kupén.
Tillsatsvärmaren startar automatiskt när extra
värme behövs om motorn är igång. Den stängs
av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts
eller när motorn stängs av.
03 Klimat
03
91
92
G020908
Framstolar............................................................................................... 94
Framstolar – Executive ........................................................................... 96
Kupébelysning........................................................................................ 97
Förvaringsplatser i kupén........................................................................ 99
Förvaringsplatser i kupén - Executive .................................................. 104
Baksäte................................................................................................. 105
Lastutrymme......................................................................................... 107
INTERIÖR
04
04 Interiör
Framstolar
Sittställning
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
1. Skjut stolen så långt bak som möjligt.
Manöverpanel för elmanövrerad stol*.
2. Ställ in ryggstödet till upprätt läge 90 grader.
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen innan
körning påbörjas, aldrig under färd.
Kontrollera att stolen är i låst läge.
3. Lyft spärrarna på ryggstödets baksida
samtidigt som det fälls framåt.
4. Skjut fram stolen så att nackskyddet
"låses" fast under handskfacket.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
Fällning av ryggstöd i framsätet
VARNING
Kontrollera att framsätets ryggstöd är
ordentligt låst efter uppfällning.
G027960
04
Golvmattor*
Förar- och passagerarstolen kan ställas in för
optimal sitt- och körställning.
Volvo tillhandahåller golvmattor speciellt tillverkade för din bil.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa in
rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera
att stolen är spärrad då inställningen ändrats.
Höja/sänka stolen, pumpa upp/ned (föraroch passagerarsidan*).
Ändra svankstödet1, vrid ratten.
1
94
Gäller även elmanövrerad stol.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G014805
Höja/sänka sittdynans framkant, pumpa
upp/ned (förar- och passagerarsidan*).
VARNING
Passagerarstolens rygg kan fällas framåt för att
ge plats för lång last.
Golvmattan vid förarplatsen skall vara
ordentligt nedstucken och förankrad i fasthållningsclipsen för att inte komma i kläm
vid och under pedalerna.
04 Interiör
Framstolar
Elmanövrerad stol*
Minnesfunktion*
och backspeglarna de lagrade positionerna när
förardörren öppnas.
OBS
Nyckelminnet är oberoende av stolens
minne.
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på valfri knapp så avbryts rörelsen.
04
VARNING
Klämrisk. Se till att barn inte leker med reglagen.
Inställning av stolen kan göras en viss tid efter
att dörren har låsts upp med fjärrnyckeln utan
att nyckeln har satts i startlåset. Stolen kan alltid ställas in i tändningsläge I eller II.
Knappar för minnesfunktion.
Lagra inställning
1. Ställ in stolen.
Sittdynans framkant upp/ner
2. Håll knapp MEM intryckt, samtidigt som
knapp 1, 2 eller 3 trycks in.
Stol framåt/bakåt
Använda lagrad inställning
Stol upp/ner
Tryck in en av minnesknapparna 1–3 tills stolen
stannar. Om knappen släpps kommer stolens
rörelse att avbrytas.
Ryggstödslutning
Ett överbelastningsskydd utlöses om någon
stol blockeras. Om det händer, slå av tändningen och vänta en kort stund innan stolen
manövreras igen. Endast en av stolens inställningar kan justeras åt gången.
Kontrollera att inga föremål finns framför,
bakom eller under stolen vid inställning.
Försäkra dig om att ingen av passagerarna
i baksätet kan komma i kläm.
Nyckelminne i fjärrnyckel
Förarstolens positioner lagras i nyckelminnet
när bilen låses med fjärrnyckeln. När bilen låses
upp med samma fjärrnyckel intar förarstolen
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
95
04 Interiör
Framstolar – Executive
Komfortstolar fram
Massage
Inställning av svank
Massage
Knapp för aktivering av massage.
Hård massage
Svank
Mjuk massage
Vardera framstol har massage i ryggstödet.
Massagen utförs av luftkuddar som kan massera antingen med hård eller med mjuk inställning. Då en av inställningarna är vald utförs
massagen enligt cykeln: massage 6 minuter –
paus 4 minuter – massage 6 minuter o.s.v.
Då knappen står i mittläget, eller när fjärrsnyckeln är i läge 0, är massagen inte aktiverad.
96
G030229
G030180
G030183
04
Knapp för inställning av svank.
Svankstödet ställs in med samma luftkuddar
som används till massagen. Justeringen går att
göra steglöst i både djup- och höjdled med
hjälp av manöverknappen, se bild ovan.
Svankstödet kan ställas in då massagen inte är
aktiv.
Ett minne kommer ihåg svankstödets inställning när massagen avbryts eller när trycket i
luftkuddarna har avtagit, t.ex. efter en längre
tids parkering.
04 Interiör
Kupébelysning
Läslampor och kupébelysning
ningen kan även aktiveras inom 10 minuter
efter det att:
Bakre takbelysning
• motorn stängts av och tändningen är i
läge 0
• bilen har låsts upp men motorn har inte
startats
Därefter släcks den automatiskt.
Främre takbelysning
Läslamporna fram tänds eller släcks med ett
tryck på respektive knapp i takkonsolen.
G026960
G027153
04
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
kupébelysning.
Läslampa vänster fram
Kupébelysning
Läslampa höger fram
Kupébelysningen1 tänds med ett kort tryck på
knapp (2), samtidigt aktiveras belysningsautomatiken, se sidan 98. Kupébelysningen
släcks med ett kort tryck på knapp (2).
All belysning i kupén kan tändas i tändningsläge I och II samt när motorn är igång. Belys-
1
Läslampor bak
Läslampa vänster bak, på/av
Läslampa höger bak, på/av
Lamporna tänds eller släcks med ett tryck på
respektive knapp.
I bilar med sjusits finns läslampor även för den
tredje stolsraden.
Instegbelysning
Instegsbelysningen (och kupébelysningen)
tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs.
Instegsbelysningen följer kupébelysningen.
``
97
04 Interiör
Kupébelysning
Belysning lastutrymme
Belysningsautomatik
Lastutrymmet har en lampa på insidan av bakluckan.
Automatiken kan kopplas bort genom att
knapp (2), se sidan 97, hålls in i mer än 3 sekunder. Ett kort tryck på knappen kopplar åter in
automatiken.
Den bakre lampan i kupén och lampan i bakluckan tänds respektive släcks då bakluckan
öppnas eller stängs.
04
Handskfacksbelysning
När automatiken är aktiverad tänds kupébelysningen automatiskt2 och lyser i 30 sekunder
om:
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks när luckan öppnas eller stängs.
• bilen låses upp med nyckel eller fjärrnyckel
• motorn stängts av och nyckeln vridits till
Make up-spegel*
Kupébelysningen tänds och lyser i 10 minuter
om någon av dörrarna är öppen och kupébelysningen inte stängts av.
läge 0.
Kupébelysningen släcks när:
• motorn startar
• bilen låses med nyckel eller fjärrnyckel.
G027045
De inprogrammerade tiderna, 30 sekunder
respektive 10 minuter, kan ändras av en Volvoverkstad.
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts upp.
2
98
Funktionen är ljusberoende och aktiveras enbart när det är mörkt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsplatser
04
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
AIRBAG
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
EXIT
MENU
80
G027041
8504251r
``
99
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack i tredje stolsraden
Pennfack
Handskfack
Förvaringsfack och mugghållare
Biljettklämma
Handskfack
Avställningsplats i mittkonsolen
Mugghållare för baksätespassagerare
04
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
Förvaringsficka (även i framkanten på
framstolarnas sittdynor)
AIRBAG
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
EXIT
MENU
VARNING
Se till att inga hårda, skarpa eller tunga föremål ligger eller sticker ut så att de kan
orsaka personskador vid en kraftig
inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
100
I mittkonsolen finns ett fack för pennor.
80
G027025
G027030
Bärkassehållare
I handskfacket har du möjlighet att förvara t.ex.
bilens instruktionsbok, kartor, pennor och bensinkort.
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Askkopp för baksätespassagerare*
Kavajhållare
Mugghållare/flaskhållare för
baksätespassagerare
Kavajhållaren är endast avsedd för lättare
plagg.
G027063
G027018
G027028
04
Öppna askkoppen genom att dra luckans överkant utåt.
Dra i insatsens nederkant för att öppna.
För att tömma den:
Mugghållarinsatsen kan tas bort:
1. Öppna askkoppen.
2. Tryck luckan nedåt och tippa bakåt.
Lossa de två clipsen så kan hållaren
användas som flaskhållare för stora flaskor.
3. Lyft sedan ut den.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
101
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack och mugghållare
(sjusitsig bil)
Avställningsplats i mittkonsolen
Mugghållare
Förvaringsfacken kan användas för t.ex. cdskivor och böcker.
I mittkonsolen finns en avställningsplats för
t.ex. mat och dryck. Armstödet kan fällas bakåt
och på så vis bli ett "bord" för passagerarna i
baksätet.
Under avställningsplatsen finns ett förvaringsfack, t.ex. för cd-skivor.
102
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G027020
G027019
G027040
04
Mugghållare för de åkande i framsätet.
Askkopp*
Lyft ut insatsen för att tömma askkoppen.
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack i tredje stolsraden
(sjusitsig bil)
G027026
04
Förvaringsfacken kan användas för pennor och
diverse småsaker.
103
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén - Executive
Kylbox
G027068
04
Under framsätets uppfällbara armstöd finns en
kylbox. Justera kylnivån med knappen (se bild).
Boxen fungerar när motorn går eller i nyckelläge II.
VARNING
Förvara flaskorna väl förslutna i kylboxen
och se till att luckan är stängd under färd.
104
04 Interiör
Baksäte
Baksäten – andra raden (sjusitsig bil)
Skjutbar stol (sjusitsig bil)
Borttagning av mittkonsolens bakre
del
Framfällning av ryggstöd för insteg i
bilen
Lyft handtaget (1) uppåt och skjut samtidigt
stolen framåt. Gör omvänt för att föra tillbaka
stolen i sitt ursprungsläge.
Längdjustering av stol
Mittstolen i andra stolsraden går att skjuta fram
längre än de andra stolarna. Med stolen i framskjutet läge förbättras kontakten mellan barn
på integrerad barnkudde och personer i framsätet.
Lyft bygeln (A) för att föra stolen framåt eller
bakåt.
G028445
G027033
G027027
04
För att kunna skjuta fram mittstolen i andra
stolsraden måste mittkonsolen först tas bort.
1. Ta bort mittkonsolens bakre del genom att
dra spärren rakt ut, enligt bilden ovan.
2. Lyft sedan bort konsolen.
Lyft bygeln (2) för att föra stolen framåt eller
bakåt.
``
105
04 Interiör
Baksäte
Nackskydd i baksätet – mittstol
OBS
Det går inte att ta bort nackskyddet helt.
G027015
04
Nackskyddet på mittplatsen kan regleras i fyra
höjdlägen. Skjut nackskyddet uppåt efter
behov.
Tryck in lösgöringsknappen för att sänka
skyddet. Se bild.
VARNING
Den lägsta positionen ska enbart användas
när stolens ryggstöd ska fällas ned eller när
ingen sitter på denna plats.
Efter uppfällning av stolarna i andra och
tredje raden är det nödvändigt att försäkra
sig om att stolarnas ryggstöd gått i låsning.
Annars kan stolarnas skyddssystem utebli.
106
04 Interiör
Lastutrymme
Förlängning av lastutrymme – tredje
stolsraden (sjusitsig bil)
Förlängning av lastutrymme – andra
stolsraden
2. Ta tag i öglan och dra ut sittdynan tills du
hör ett knäpp.
3. Fäll upp nackskyddet.
> Sätet kan nu användas.
Allmänt
Skjut fram andra stolsraden till sitt främsta
läge, se sidan 94.
2. Fäll ner nackskydden.
Lyft handtaget uppåt.
3. Frigör spärren (1) och fäll fram ryggstödet.
Tryck till för att låsa ryggstödet i nedfällt
läge.
Skjut in sittdynan till sitt bakersta läge. Fäll
in lastöglorna på höger och vänster sida så
att de inte skadas när ryggstöden fälls
fram.
VARNING
Av säkerhetsskäl ska inga passagerare sitta
i tredje stolsraden om andra stolsradens
ytterplatsnackskydd är nedfällda.
Fäll fram ryggstödet. (Nackskyddet fälls in
automatiskt när ryggstödet fälls fram).
Återställning av tredje stolsraden
1. Fäll upp ryggstödet till normalt läge.
G027031
1. Ställ stolarna i det bakersta läget (gäller
endast sjusitsig bil).
G027016
G027022
04
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval
reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt. För utförlig information om vikter,
se sidan 264.
Lastning i lastutrymmet
Säkerhetsbälten och krockkuddar ger förare
och passagerare ett gott skydd, framförallt vid
``
107
04 Interiör
Lastutrymme
Tänk på att ett föremål som väger 20 kg, vid en
frontalkrock i en hastighet av 50 km/h, motsvarar en krockvikt av 1000 kg.
04
Tänk på följande när du lastar:
• Lasta inte för tung last längst fram mot
framstolarna. Då trycks det nedfällda ryggstödet ned onödigt hårt.
•
• Placera tung last så lågt som möjligt.
• Placera bred last på var sin sida av delPlacera lasten intill ryggstödet.
ningen i ryggstödet.
• Skydda skarpa kanter med något mjukt.
• Spänn fast lasten med fästband vid bilens
lastöglor.
• Lasta aldrig ovanför ryggstödet utan lastförskjutningsnät.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på bilens tjänstevikt och hur tungt lastad
bilen är.
108
VARNING
Skyddsnät
Lasta aldrig ovanför ryggstöden! Om du gör
det kan lasten kastas framåt vid en häftig
inbromsning eller kollision och allvarligt
skada dig eller dina passagerare. Tänk
också på att alltid förankra (binda fast) lasten ordentligt.
Med baksätets ryggstöd nedfällt får bilen
inte lastas högre än 50 mm under ovankanten av bakre passagerardörrarnas fönster.
Lämna också 10 cm fritt utrymme från fönstren och inåt. Annars kan skyddseffekten
av krockgardinen som finns dold innanför
bilens innertak utebli.
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen då du lastar eller lossar långa föremål! I
ogynnsamma fall kan du annars med lasten
komma åt växelspaken eller växelväljaren
och därigenom föra den till något körläge
och då kan bilen rulla iväg.
G027058
kollisioner framifrån. Du måste också tänka på
att skydda dig från skador bakifrån. Vid lastning bör du tänka på att föremål i lastutrymmet,
om de inte är tillräckligt förankrade och rätt lastade, vid en kollision eller häftig inbromsning,
med stor hastighet och kraft kan föras framåt
och orsaka allvarliga skador.
Skyddsnätet hindrar bagage och last från att
åka fram i kupén vid kraftiga inbromsningar.
Nätet är tillverkat av stark nylonväv och kan
fästas på två olika sätt:
• Bakom ryggstödet i baksätet
• Bakom framstolarna, om baksätet är nedfällt.
04 Interiör
Lastutrymme
Ditsättning av skyddsnät
Gäller endast sjusitsig bil:
1. Se till att nätet ligger framför sidopanelens
armstöd vid inspänning.
2. Spänn åt skyddsnätet med dragbanden.
Hopvikning av skyddsnät
VARNING
Det är nödvändigt att försäkra sig om att
skyddsnätets övre infästningar är rätt monterade och att dragbanden är säkert fastsatta.
Skadade nät får inte användas.
Skyddsgaller i stål*
04
Om bilen är försedd med insynsskydd, lyft bort
det innan skyddsnätet monteras.
2. Haka fast den andra änden av stången i
takfästet på den motsatta sidan.
3. Spänn fast skyddsnätets dragband i
öglorna på golvet när nätet är infäst i de
bakre takfästena.
4. Använd öglorna i stolens glidskena när
nätet är infäst i de främre takfästena.
Skyddsnätet kan vikas ihop och placeras
under golvet i lastutrymmet (gäller femsitsig
bil).
Tryck på knapparna (1) i lastnätets gångjärn för att frigöra gångjärnen och vik ihop
nätet.
G027056
1. Haka fast den övre stången i främre eller
bakre takfästet.
Skyddsgallret i lastutrymmet hindrar last eller
husdjur från att åka fram i kupén vid kraftiga
inbromsningar.
Skyddsgallret måste alltid, av säkerhetsskäl,
fästas och förankras på rätt sätt.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
109
04 Interiör
Lastutrymme
Gör så här för att sätta dit skyddsgallret:
1. Lyft in skyddsgallret genom bakluckan
eller genom någon av bakdörrarna (fäll i så
fall ned den andra sätesraden först).
2. För in skyddsgallrets ena fäste i motsvarande fäste ovanför bakdörren bakom
andra stolsraden.
5. För in fästbygeln underifrån genom det
nedre fästet i skyddsgallret, som bilden
visar.
Eluttag i lastutrymme
6. Sätt dit fjädern på fästbygeln och skruva dit
ratten.
7. Sätt fast fästbygelns krok i lastförankringsöglan och dra åt ratten tills fästbygeln
greppar om lastförankringsöglan.
8. Gör motsvarande på andra sidan.
04
9. Dra åt de båda fästbyglarna växelvis.
G027099
10. Sätt dit skyddshattar på gängorna ovanför
rattarna.
G027057
VARNING
3. Placera skyddsgallrets fäste i den främre
positionen i fästet.
4. Placera skyddsgallrets andra fäste i motsvarande fäste över den andra bakdörren
och för fram det i den främre positionen.
110
Gäller sjusitsig bil: Av säkerhetsskäl ska
inga passagerare sitta på tredje sätesraden
om lastgallret är placerat bakom andra
sätesraden.
Fäll ned locket, när du vill använda eluttaget.
Eluttaget fungerar oberoende av om tändningen är påslagen eller inte.
Om tändningen slås av och en förbrukare med
högre strömförbrukning än 0,1 A är ansluten till
eluttaget, får du ett varningsmeddelande i displayen.
OBS
Tänk på att inte använda eluttaget med
motorn avslagen eftersom det finns risk för
urladdning av bilens batteri.
04 Interiör
Lastutrymme
Bärkassehållare*
Insynsskydd*
Lastrumsfack, innehåll
Dra ut insynsskyddet, dra det över bagaget och
haka fast det i hålen på de bakre stolparna i
bagagerummet.
G027067
G027066
G027055
04
Placering av förbandslåda i femsitsig bil.
Fäll upp luckan i lastutrymmet. Häng eller
spänn fast dina matkassar med hjälp av spännband eller hållare.
Placering av förbandslåda i sjusitsig bil.
Under lastrumsgolvet finns följande:
Borttagning av insynsskyddet
Tryck insynsskyddets ändstycke inåt, dra
uppåt och lossa det. Vid ditsättning tryck ned
insynsskyddets ändstycken i hållarna.
•
•
•
•
Varningstriangel*
Verktygspåse
Förbandsväska*
Domkraft (alternativ plats)
VARNING
Lägg inga föremål på insynsskyddet. De kan
skada passagerarna vid t.ex. inbromsning
eller undanmanöver.
OBS
Vissa produkter i förbandsväskan är försedda med bäst före datum, dessa bör
bytas ut innan detta datum passerats.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
111
04 Interiör
Lastutrymme
Öppna facket i lastrumsgolvet (femsitsig
bil)
Lyft upp luckan i lastrumsgolvet.
Om bilen är försedd med bärkassehållare:
Lyft luckan, lossa spännbanden till bärkassehållaren.
Öppna facket i lastrumsgolvet (sjusitsig
bil)
04
Lyft upp luckan.
Om bilen är försedd med bärkassehållare:
Fäll upp den övre luckan, lossa spännbanden till ev. bärkassehållare och fäll upp den
undre luckan.
VIKTIGT
Tänk på att inte lägga något i utrymmet där
dynorna fälls in. Dynor och stolsmekanismer kan skadas.
112
04 Interiör
04
113
Fjärrnyckel – nyckel med fjärrkontroll...................................................
Låsning och upplåsning........................................................................
Barnsäkerhetsspärr...............................................................................
Larm*.....................................................................................................
114
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
116
118
121
123
LÅS OCH LARM
05
05 Lås och larm
Fjärrnyckel – nyckel med fjärrkontroll
Nycklar – Elektronisk startspärr
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, vilka rekommenderas
vid beställning av nya nyckelblad.
Fjärrkontrollfunktioner
Maximalt sex fjärrnycklar till en och samma bil
kan programmeras och användas.
Elektronisk startspärr
05
Fjärrnyckel. Nyckel till alla lås.
Bilen levereras med två fjärrnycklar – de är
hopfällbara och försedda med inbyggd fjärrkontroll.
Förlust av nyckel
Om du förlorar någon av dina fjärrnycklar
rekommenderas du ta med alla bilens övriga
nycklar till en auktoriserad Volvoverkstad. I
stöldförebyggande syfte måste den förlorade
nyckelns kod raderas ur systemet. De andra
nycklarna måste vid samma tillfälle på nytt
kodas in i systemet.
116
OBS
G027013
G030177
Nycklarna är försedda med kodade chips. Den
koden måste stämma överens med läsaren i
startlåset. Bilen kan endast startas om rätt
nyckel med korrekt kod används.
Nyckelbladet på fjärrnyckeln måste vara
helt utfällt (enligt bilden) vid start av bilen.
Annars finns risk för att startspärrfunktionen
hindrar bilen från att starta.
Upplåsning
Startnycklar och elektronisk startspärr
Fjärrnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag och bilen går inte att
starta.
Ett tryck på knappen låser upp samtliga
dörrar, bakluckan och luckan vid tanklocket.
Baklucka
Ett tryck på knappen låser upp enbart bakluckan.
Panikfunktion
Panikfunktionen kan användas för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet. Om den
röda knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder
eller trycks in 2 gånger under samma tidsrymd,
aktiveras blinkers och signalhorn. Paniklarmet
05 Lås och larm
Fjärrnyckel – nyckel med fjärrkontroll
stängs av med vilken som helst av knapparna
på fjärrnyckeln eller automatiskt efter
25 sekunder.
Byte av fjärrnyckelns batteri
Trygghetsbelysning
Gör så här när du närmar dig din bil:
Tryck på fjärrnyckelns gula knapp.
Nu tänds innerbelysningen, positions-/parkeringsljuset, nummerskyltsbelysningen och lamporna* i de yttre backspeglarna. Även belysning på ev. tillkopplad släpvagn tänds. Dessa
lampor förblir tända i 30, 60 eller 90 sekunder.
Lämplig tidsinställning kan göras på verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
För att släcka trygghetsbelysningen:
Tryck på den gula knappen en gång till.
Låsning
Med knappen låser man samtliga dörrar, baklucka och tanklock. För tanklocket finns en fördröjning om ca 10 minuter.
Hopfällning/öppning nyckel
05
Om låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
på signal från fjärrnyckeln vid normalt avstånd,
bör batteriet bytas.
1. Ta loss locket genom att försiktigt bända
upp det i bakkant med en liten mejsel.
2. Byt batteriet (typ CR 2032, 3 V) – lägg plussidan uppåt. Undvik att vidröra batteriet
och dess kontaktytor med fingrarna.
Man kan fälla ihop fjärrnyckeln genom att
trycka på knappen och samtidigt vika in nyckelbladdelen i knappsatsen.
3. Sätt tillbaka locket. Se till att gummipackningen ligger rätt och inte skadas, så att
vatten inte kan tränga in.
Den hopfällda nyckeln fälls ut automatiskt vid
ett tryck på knappen.
4. Lämna batteriet till din Volvoverkstad så att
det blir omhändertaget på ett miljöanpassat sätt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
117
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning/upplåsning från utsidan
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom två minuter efter upplåsning med fjärrnyckeln låses automatiskt alla lås igen. Denna
funktion minskar risken att bilen oavsiktligt
lämnas olåst.
Automatisk låsning
G026963
Meddelandet AUTOLOCK AKTIVERAT (bilen
låses också när bilen rör sig) respektive
AUTOLOCK AVAKTIVERAT visas i displayen.
1
118
Gäller vissa marknader
G029646
Fjärrnyckeln låser/låser upp samtliga sidodörrar och bakluckan samtidigt. Sidodörrarnas
låsknappar och dörrhandtagen på insidan frikopplas1.
OBS
Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge I eller II.
Håll in knappen för centrallåsning tills ett nytt
meddelande för låsstatus visas i displayen.
05
Bilen går att låsa även om en dörr eller bakluckan är öppen. När dörren stängs finns
risk att nycklarna blir inlåsta.
Aktivering/avaktivering
Tryck på READ-knappen i vänster rattspak för
att kvittera eventuella meddelanden i displayen.
För bilar med larm, se sidan 123.
Tanklockets täcklucka går att öppna när bilen
är olåst. Den är fortsatt olåst i 10 minuter efter
det att bilen har låsts.
låsta tills någon dörr öppnas från insidan eller
om alla dörrarna låses upp från reglagepanelen.
Automatisk låsning aktiveras och avaktiveras
från reglagepanelen i förardörren. Funktionen
innebär att dörrarna låses automatiskt när
bilens hastighet överstiger 7 km/h. De förblir
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning handskfack
Låsning/upplåsning från insidan
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
Låsning/upplåsning baklucka
AIRBAG
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
EXIT
G028485
80
G027025
G029646
MENU
05
Från reglagepanelen i förardörren (eller passagerardörren) kan samtliga sidodörrar och bakluckan låsas eller låsas upp samtidigt.
Alla dörrar kan låsas med låsknappen på reglagepanelen vid respektive dörr.
Om bilen inte låsts från utsidan kan den låsas
upp genom att dörren öppnas med handtaget.2
2
Handskfacket kan låsas med fjärrnyckeln.
Upplåsning av enbart bakluckan:
1. Tryck en gång på fjärrnyckelns knapp
enligt bilden.
2. Om alla dörrar är låsta när bakluckan
stängs, förblir den olåst och olarmad efter
stängning. Övriga dörrar är larmade och
låsta som tidigare.
3. Tryck på LOCK-knappen ytterligare en
gång för att larma och låsa bakluckan.
Gäller vissa marknader
``
119
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
OBS
Nästa gång motorn startas, nollställs systemet
och sedan är Blockerat låsläge samt Larmets
rörelse- och lutningssensorer åter inkopplade.
Tillfällig avaktivering
Om LOCK-knappen används för att låsa
upp bakluckan utan att den öppnas, återlåses luckan automatiskt efter ca 2 minuter.
OBS
Om bilen är utrustad med larm:
Blockerat låsläge*
•
•
Bilen har ett särskilt blockerat låsläge, vilket
betyder att dörrarna inte kan öppnas från insidan, om de är låsta.
05
Blockerat låsläge kan endast aktiveras från
utsidan genom att förardörren låses med fjärrnyckeln. Alla dörrar måste vara stängda innan
blockerat låsläge aktiveras. Dörrarna kan nu
inte öppnas från insidan.
Bilen kan endast låsas upp från utsidan manuellt via förardörren eller med fjärrnyckeln.
Blockerat låsläge sker med 25 sekunders fördröjning efter det att dörrarna har stängts.
G027230
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen
Blockerat låsläge tillfälligt stängas av.
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset, vrid den till
nyckelläge II och sedan tillbaka till läge I
eller 0.
Om bilen är utrustad med larm, kopplas samtidigt rörelse- och lutningssensorerna bort, se
sidan 124.
Lampan i knappen lyser tills bilen låses med
fjärrnyckeln. Displayen visar ett meddelande så
länge fjärrnyckeln sitter kvar i startlåset.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om någon av dörrarna öppnas inifrån
går larmet igång.
VARNING
2. Tryck på knappen.
120
Tänk på att bilen larmas när den låses.
Lämna inte någon kvar i bilen utan att
koppla bort funktionen Blockerat låsläge.
05 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
Manuell barnsäkerhetsspärr –
baklucka och bakdörrar
Ej barnsäkert läge – bakluckan kan öppnas
inifrån; skjut reglaget åt vänster.
Reglagen för barnsäkerhetsspärren sitter i
underkanten av bakluckan och i bakkanten av
bakdörrarna. Reglagen är endast åtkomliga när
bakluckan respektive bakdörrarna är öppna.
Barnsäkert läge – bakluckan kan inte öppnas inifrån; skjut reglaget åt höger.
Elektrisk barnsäkerhetsspärr –
bakdörrar*
Bakdörrar
REAR
AC
G021512
G021513
G027105
Baklucka
Reglage för barnsäkerhetsspärr – baklucka.
Reglaget i bakluckan ändras genom att det
skjuts i sidled mellan sina ytterlägen (använd
ett platt metallföremål, exempelvis en skruvmejsel):
Reglage för barnsäkerhetsspärr – vänster respektive höger bakdörr.
Reglaget i respektive bakdörr ändras genom
att det vrids mellan sina ytterlägen (använd ett
platt metallföremål, exempelvis en skruvmejsel).
Barnsäkert läge – bakdörren kan inte öppnas inifrån: Vrid utåt.
05
Använd knappen i mittkonsolen för att aktivera/
avaktivera barnsäkerhetsspärren i bakdörrarna.
1. Vrid startnyckeln till läge I eller II, se
sidan 134.
2. Tryck på knappen.
När lampan i knappen lyser är de bakre fönsterhissarna och bakdörrarna spärrade.
Ett meddelande visas i displayen, barnsäkerhetsspärren aktiveras/avaktiveras.
Ej barnsäkert läge – bakdörren kan öppnas
inifrån: Vrid inåt.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
121
05 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
OBS
Så länge barnsäkerhetsspärren är aktiverad
kan bakdörrarna inte öppnas från insidan.
05
122
05 Lås och larm
Larm*
Larmsystem
Larmindikator
OBS
När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar.
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Larmet löser ut om:
• en dörr, motorhuven eller bakluckan öppnas
Inkoppling av larmfunktion
• en icke godkänd nyckel används i startlå-
set eller om låset utsätts för åverkan
• en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor)
• bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
G026963
utrustad med lutningssensor)
• batterikabeln kopplas ifrån
• någon försöker koppla bort sirenen.
VIKTIGT
Larmet är helt inkopplat när bilens körriktningsvisare gjort en lång blinksignal och
dioden på instrumentpanelen blinkar en
gång varannan sekund.
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar
larmsystemets status:
• Dioden släckt – Larmet är frånkopplat.
• Dioden blinkar en gång varannan sekund –
Larmet är inkopplat.
•
Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet och fram tills fjärrnyckeln vridits
till nyckelläge II – Larmet har varit utlöst.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visas ett
meddelande i displayen. Kontakta då en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Tryck på LOCK-knappen. En lång blinksignal från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är inkopplat och att alla dörrar
är låsta.
05
Frånkoppling av larmfunktion
Tryck på fjärrnyckelns UNLOCK-knapp.
Två korta blinksignaler från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är frånkopplat.
Om batterierna i fjärrnyckeln är slut kan larmet
frånkopplas genom att nyckeln vrids till nyckelläge II.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
123
05 Lås och larm
Larm*
Automatisk återställning av larm
Larmsignaler
Funktionen skyddar från att bilen oavsiktligt
lämnas med larmet frånkopplat.
Vid larm sker följande:
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom två minuter efter frånkoppling av larmet
(och bilen har låsts upp med fjärrnyckeln)
kopplas larmet automatiskt in igen. Bilen låses
samtidigt.
Automatisk aktivering av larm
I vissa länder (Belgien, Israel etc.) kopplas
larmet in efter viss fördröjning efter att förardörren öppnats och stängts utan att låsning
skett.
• En siren ljuder under 25 sekunder. Den har
ett eget batteri som träder in om inte bilens
batteri har tillräcklig laddning eller kopplas
ifrån.
• Samtliga körriktningsvisare blinkar i 5
minuter eller tills larmet kopplas ifrån.
Reducerad larmnivå
Tryck på fjärrnyckelns UNLOCK-knapp
eller sätt den i startlåset.
G027230
En bekräftande signal ges genom att körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet –
om man t.ex. lämnar en hund i bilen eller vid en
färjeresa – kan rörelse- och lutningssensorerna
tillfälligt stängas av.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Lampan i knappen lyser tills du låser bilen. Displayen visar ett meddelande så länge fjärrnyckeln sitter kvar i startlåset.
Nästa gång motorn startas, nollställs systemet
och sedan är rörelse- och lutningssensorer
samt Blockerat låsläge åter inkopplade.
Stänga av utlöst larm
124
2. Tryck på knappen.
Är bilen utrustad med Blockerat låsläge stängs
det av samtidigt, se sidan 120.
05
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset, vrid den till
nyckelläge II och sedan tillbaka till läge I
eller 0.
05 Lås och larm
05
125
126
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
128
130
134
136
137
140
141
143
145
147
150
152
153
155
157
161
162
G020912
Allmänt..................................................................................................
Bränslepåfyllning...................................................................................
Start av motor.......................................................................................
Manuell växellåda.................................................................................
Automatväxellåda.................................................................................
Fyrhjulsdrift*..........................................................................................
Bromssystemet.....................................................................................
Stabilitets- och dragkraftssystem*........................................................
Parkeringshjälp*....................................................................................
Blind Spot Information System – BLIS*................................................
Bogsering och bärgning........................................................................
Starthjälp...............................................................................................
Körning med släpvagn..........................................................................
Draganordning*.....................................................................................
Delbar dragkrok*...................................................................................
Lastning................................................................................................
Anpassning av ljusbild..........................................................................
START OCH KÖRNING
06
06 Start och körning
Allmänt
Ekonomisk körning
Motor och kylsystem
Att köra ekonomiskt och spara miljön är att
köra förutseende och mjukt samt att anpassa
körsätt och hastighet till den rådande situationen. För fler råd om att spara miljön, se
sidan 14.
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant terräng, extrem hetta eller med tung last, finns det
risk att motor och kylsystem överhettas.
• Kör motorn varm så snart som möjligt.
• Låt inte motorn gå på tomgång utan kör
med lätt belastning så snart det är möjligt.
En kall motor drar mer bränsle än en varm.
• Undvik snabba onödiga accelerationer och
häftiga inbromsningar.
• Kör inte med onödig last i bilen.
• Använd inte vinterdäck när vägarna är
torra.
• Ta bort lasthållaren när den inte används.
• Undvik att köra med öppna fönster.
06
Undvik överhettning i kylsystemet
• Håll en låg hastighet vid körning med släpvagn upp för en lång brant stigning.
• Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
om du kör i extremt varmt väder.
Undvik överhettning i motorn
Kör inte motorn på högre än 4500 varv per
minut (dieselmotor: 3500 varv per minut) om du
kör med släpvagn eller husvagn i kuperad terräng. Då kan oljetemperaturen bli för hög.
Öva halkkörning under kontrollerade former,
för att lära känna den nya bilens reaktioner.
Undvik att köra med öppen baklucka. Om det
ändå är nödvändigt att köra med öppen lucka
en kortare sträcka, gör så här:
1. Stäng alla fönster.
2. Fördela luften mot rutan och golvet och kör
fläkten på högsta hastighet.
128
Körning på ojämn väg
Volvo XC90 är främst konstruerad för landsvägskörning men har också goda vägegenskaper på ojämna och dåliga vägar. För att inte
minska bilens livslängd tänk på följande:
• Kör långsamt om vägen är ojämn, så undviker du skador på bilens underrede.
• Om marken är lös eller består av torr sand
eller snö är det alltid bäst att hela tiden hålla
bilen i rörelse och undvika att växla. Stanna
inte bilen.
• Om vägen är extremt brant och det finns
Öppen baklucka
Halt väglag
VARNING
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via bagageutrymmet.
risk för att välta, försök aldrig vända bilen
utan backa tillbaka. Undvik att köra på
snedden i lutningar, kör i lutningens riktning.
OBS
Undvik att köra i branta backar om bränslenivån är låg. Katalysatorn kan skadas om
inte motorn får tillräckligt med bränsle. Vid
körning i extremt branta lutningar, se till att
tanken är mer än halvfylld så riskeras inte
motorstopp.
06 Start och körning
Allmänt
Vadning
VIKTIGT
Bilen kan köras genom ett vattendjup på högst
40 cm med en hastighet av högst 10 km/h.
Extra försiktighet ska iakttas vid passage av
strömmande vatten.
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund, det kan orsaka elfel i
bilen.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart.
Bogsera bilen ur vattnet.
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
Vid större djup kan vatten komma in i transmissionen. Då minskar oljornas smörjande
förmåga vilket förkortar livslängden på
dessa system.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra
bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.
OBS
Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk motorvärmare och släpvagnskoppling
efter körning i vatten och lera.
stänga av ljudanläggningen. Ladda batteriet
genom att starta motorn.
Överbelasta inte batteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar batteriet olika mycket. Undvik att ha fjärrnyckeln i
nyckelläge II när motorn är avstängd. Använd
istället läge I, då mindre ström förbrukas. 12 Vuttaget i bagageutrymmet lämnar ström även
när nyckeln är urtagen.
Exempel på funktioner som drar mycket ström
är:
•
•
•
•
kupéfläkt
vindrutetorkare
06
audioanläggning (hög volym)
parkeringsljus.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd.
Om batterispänningen är låg visas en text i displayen. Energisparfunktionen stänger ner vissa
funktioner eller reducerar belastningen på batteriet t.ex. genom att minska kupéfläkten och
129
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
G027073
Öppning av tanklucka
Tanklocket finns innanför luckan på höger bakskärm och kan hängas upp på insidan av tankluckan.
Tankluckan går att öppna när bilen är olåst.
06
OBS
Luckan är olåst i tio minuter efter det att
bilen har låsts. Sedan låses den automatiskt.
Nödupplåsning av tanklucka
Manuell öppning av tankluckan kan vara nödvändig när normal öppning inte är möjlig.
130
06 Start och körning
G027077
Bränslepåfyllning
Moment 1–3.
Gör då på följande sätt:
1. Lyft upp hörnbiten från golvet i lastutrymmets högra bakre hörn.
2. Öppna täckluckan genom att lyfta upp
handtaget och dra det utåt.
3. Vik undan isoleringen för att nå luckans
elektriska lås.
Efter tankning kan luckan låsas igen
genom att stänga den och trycka fram låskolven.
VARNING
06
Det finns vassa kanter bakom panelen, rör
handen långsamt och försiktigt.
G027034
4. Stick in handen och lokalisera låset. Placeringen är ungefär innanför tankluckans
bakkant.
5. Dra låskolven rakt bakåt. Luckan kan nu
fällas ut.
Moment 4–5.
``
131
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Tanklock
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst övertryck uppstå i tanken. Öppna då locket långsamt
OBS
Sätt tillbaka tanklocket efter tankning. Vrid
tills ett eller flera tydliga klick hörs.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas av avgaserna.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
Påfyllning av bränsle
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
06
Bränsle med sämre kvalitet än som anges, se
sidan 271, ska inte användas då motoreffekten och bränsleförbrukningen kan påverkas
negativt.
Bensin
VIKTIGT
Tillsätt inga renhållande tillsatser i bensinen,
om det inte har rekommenderats av Volvo.
Regenereringen av filtret sker automatiskt med
ett intervall om 30–90 mil beroende på körförhållanden. Regenereringen tar normalt 10–
20 minuter. Vid låg medelhastighet kan det ta
lite längre tid. Under regenereringen ökar
bränsleförbrukningen något.
Bakrutevärmaren kan aktiveras automatiskt,
för att öka belastningen på motorn under regenerering, utan indikering.
Regenerering vid kallt väder
Dieseloljan kan vid låga temperaturer (-5 °C till
-40 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan leda
till startsvårigheter.
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
Använd särskilt vinterbränsle under den
kalla årstiden.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Dieselbilar kan vara utrustade med ett partikelfilter, vilket medför effektivare avgasrening.
Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under
normal körning. För att bränna bort partiklarna
och tömma filtret startas en s.k. regenerering.
För detta krävs att motorn har nått normal
arbetstemperatur.
Diesel
VIKTIGT
132
Dieselpartikelfilter (DPF)*
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds den gula informationssymbolen på
instrumentpanelen och meddelandet
SOTFILTER FULLT SE MANUAL visas på
instrumentpanelens display. Starta regenerering av filtret genom att köra bilen, helst på
landsväg eller motorväg, tills motorn uppnår
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
normal arbetstemperatur. Bilen bör sedan
köras i ytterligare ca 20 minuter. Efter avslutad
regenerering raderas meddelandet automatiskt.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt kan det bli funktionsodugligt. Då blir det svårt att starta motorn
och det finns risk att filtret måste bytas ut.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
06
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
133
06 Start och körning
Start av motor
Innan motorn startas
OBS
Dra åt parkeringsbromsen.
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta för att så snabbt som möjligt få
upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
Automatväxellåda
Växelväljaren i läge P eller N.
Manuell växellåda
Lägg växelspaken i friläge och håll kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är särskilt viktigt vid sträng kyla.
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckeln ur startlåset under
körning eller när bilen bogseras. Rattlåset
kan aktiveras, vilket gör bilen omöjlig att
styra.
Fjärrnyckeln måste vara i nyckelläge II vid
bogsering.
06
OBS
Nyckelbladet på fjärrnyckeln måste vara
helt utfällt vid start av bilen, se sidan 116.
Annars finns risk för att startspärrfunktionen
hindrar bilen från att starta.
134
Start av motor
Start- och rattlås
0 – Låsläge
Rattlåset låser ratten när fjärrnyckeln tas ur startlåset.
I – Radioläge
Bensin
Vissa elkomponenter kan
kopplas in. Motorns elsystem
är inte inkopplat.
Vrid fjärrnyckeln till nyckelläge III. Om
motorn inte startar inom 5–10 sekunder,
släpp nyckeln och gör ett nytt startförsök.
Diesel
1. Vrid fjärrnyckeln till nyckelläge II.
En kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet visar att förvärmning av motorn
pågår, se sidan 52.
2. Vrid nyckeln till läge III när kontrollsymbolen släcks.
II – Körläge
Fjärrnyckelns läge under körning. Bilens elsystem är
inkopplat.
06 Start och körning
Start av motor
Fjärrnycklar och elektronisk startspärr
III – Startläge
Startmotorn kopplas in. Fjärrnyckeln släpps och fjädrar
automatiskt tillbaka till körläge då motorn startat.
Fjärrnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag.
Om nyckeln går trögt att vrida
beror det på att framhjulen
står så att det är spänningar i rattlåset. Vrid då
ratten fram och tillbaka då du vrider nyckeln så
går det lättare.
Rusa aldrig upp motorn i höga varvtal genast
efter en kallstart!
Om motorn inte startar eller misständer ska en
verkstad kontaktas – en Volvoverkstad
rekommenderas.
Autostart (3.2 och V8)
Med autostartfunktionen behöver inte fjärrnyckeln hållas i startläge (nyckelläge III) tills
motorn har startat. Vrid nyckeln till startläge
och släpp den – startmotorn arbetar sedan
automatiskt (upp till 10 sekunder) tills motorn
har startat.
OBS
VARNING
Vrid aldrig fjärrnyckeln till nyckelläge I eller
0 eller dra aldrig fjärrnyckeln ur startlåset
när bilen är i rörelse. Då kan rattlåset aktiveras, vilket gör bilen omöjlig att styra.
Ta alltid ut fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas – särskilt om barn finns ensamma
kvar.
06
Se till att rattlåset är spärrat när du lämnar
bilen, så minskas risken för stöld.
135
06 Start och körning
Manuell växellåda
G026988
Växellägen
1. Trampa ned kopplingspedalen helt vid
varje växling.
06
2. Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
växlingarna. Följ det anvisade växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi ska 6:e
växeln användas så ofta som möjligt.
Backväxelspärr
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
Lägg endast in backväxeln när bilen står stilla.
136
06 Start och körning
Automatväxellåda
Växellägen
VIKTIGT
Växelväljarspärr
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
OBS
Bromspedalen måste tryckas ner för att föra
växelspaken ur P-läget.
Med P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Dra alltid åt parkeringsbromsen vid parkering.
Växlingsspärr – Neutral (N-läge)
Om växelväljaren är i N-läget och bilen har stått
stilla i minst tre sekunder (oavsett om motorn
är igång eller inte) är växelväljaren spärrad i Nläget.
För att kunna föra växelväljaren från N-läget till
ett annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och fjärrnyckeln i nyckelläge II.
Bilen måste stå stilla då läge R väljs.
N – Neutralläge
N-läget är neutralläge. Ingen växel är ilagd och
motorn kan startas. Dra åt parkeringsbromsen
då bilen står stilla med väljarspaken i läge N.
D – Körläge
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling
mellan växellådans utväxlingar sker automatiskt beroende på gaspådrag och hastighet.
Bilen ska stå stilla då läge D väljs från läge R.
G020237
G027997
R – Backläge
Du kan alltid föra väljarspaken fritt framåt eller
bakåt mellan N och D. Övriga lägen har en
spärr som manövreras med spärrtangenten på
växelväljarspaken.
06
Med en tryckning på spärrtangenten kan du
föra spaken framåt eller bakåt mellan lägena
N, R och P.
P – Parkeringsläge
Läge P väljs då motorn ska startas eller då bilen
står parkerad.
``
137
06 Start och körning
Automatväxellåda
Manuella lägen
Om man för växelväljaren till – (minus) växlar
bilen ner ett steg och motorbromsar på samma
gång om man släpper gaspedalen. Om man för
växelväljaren till + (plus) växlar bilen upp ett
steg.
Växel 3 är den högsta växel du kan använda
när du startar.
W – Vinter
G026990
Tryck in W-knappen för att koppla
in och ur vinterprogrammet. Symbolen W visas i kombinationsinstrumentet när vinterprogrammet är inkopplat.
06
För att komma från automatiskt körläge D till
ett manuellt läge, för spaken mot läge M. För
att komma från läge M till automatiskt körläge
D, för spaken mot läge D.
På den 5-växlade automatlådan har växlarna
3, 4 och 51 Lock up-funktion (låsta växlar), vilket ger bättre motorbroms och lägre bränsleförbrukning.
OBS
Beroende på motorns temperatur vid starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart
högre än normalt för vissa motortyper.
Adaptivt system
Växellådan styrs med ett s.k. adaptivt system
som kontinuerligt registrerar hur växellådan
beter sig. Systemet känner av varje växling för
optimal växlingskvalitet.
Programmet W kan väljas oavsett växelväljarens läge men fungerar endast när väljaren står
i läge D.
Lock up-funktion
Manuellt växelläge kan väljas när som helst
under färden. Den ilagda växeln är låst så länge
man inte väljer en annan växel.
138
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna
ibland kännas hårda. Detta beror på växellådoljans tröghet vid låga temperaturer. För att
minska motorns avgasutsläpp växlar växellådan upp senare än normalt om motorn startats
vid låga temperaturer.
Vinterprogrammet startar växellådan på 3:ans
växel för att underlätta att komma iväg i halt
väglag. De lägre växlarna aktiveras endast vid
kick-down när vinterprogrammet är aktiverat.
Under färd
1
Kallstart
På den 6-växlade automatlådan har växlarna 2 och 6 också lock-up.
Växlarna har Lock up-funktion (låsta växlar),
vilket ger bättre motorbroms och lägre bränsleförbrukning.
06 Start och körning
Automatväxellåda
Kick-down
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nerväxling, s.k. kick-down.
Om gaspedalen släpps ur kick-down-läget,
sker uppväxling automatiskt.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P-läge)
För att kunna föra växelväljaren från P-läget till
övriga växellägen måste fjärrnyckeln vara i
nyckelläge I eller II och bromspedalen vara
nedtryckt.
Kick-down används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
För att förhindra övervarvning är växellådans
styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd
som förhindrar kick-down-funktionen.
Kick-downfunktionen kan inte användas i
manuellt växelläge.
Säkerhetssystem
Bilar med automatväxellåda har särskilda
säkerhetssystem:
06
Nyckelspärr – Keylock
För att kunna ta fjärrnyckeln ur startlåset måste
växelväljaren vara i P-läget. I alla andra lägen
är nyckeln spärrad.
Parkeringsläge (P-läge)
Stillastående bil med motorn igång:
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
139
06 Start och körning
Fyrhjulsdrift*
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel Drive)
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad.
Fyrhjulsdrift innebär att fordonet driver samtidigt på alla fyra hjulen. Kraften fördelas automatiskt mellan fram- och bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar kraften
till det hjulpar som i det aktuella väglaget har
det bästa fästet. Detta för att uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika hjulspinn.
Vid normal körning fördelas en större del av
kraften till framhjulen.
Fyrhjulsdrift ökar körsäkerheten i regn, snö och
frosthalka.
06
140
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Start och körning
Bromssystemet
Bromsservo
Fukt kan ändra bromsegenskaperna
Om bilen rullar eller bogseras med avstängd
motor måste man trampa ca fem gånger hårdare på bromspedalen jämfört med när motorn
är igång. Om man håller bromspedalen nedtryckt vid start av motorn kan man uppleva att
bromspedalen sjunker. Detta är normalt eftersom bromsservot blir aktivt. När bilen är utrustad med EBA (Emergency Brake Assistance)
kan detta upplevas mer påtagligt.
Bromsdetaljerna blir blöta om man kör i kraftigt
regn, genom vattensamlingar eller när man
tvättar bilen. Bromsbeläggens friktionsegenskaper kan då ändras så att bromseffekten fördröjs.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
Trampa lätt på bromspedalen då och då om du
kör längre sträckor i regn eller snöslask, samt
efter start i mycket fuktigt eller kallt väder.
Bromsbeläggen värms upp och vattnet torkar.
Denna åtgärd är också bra att göra innan du
långtidsparkerar bilen under dessa väderleksförhållanden.
Om bromsarna belastas hårt
OBS
Trampa endast en gång hårt och distinkt vid
bromsning med avstängd motor, inte upprepade gånger.
Bromskretsar
Symbolen lyser om en bromskrets
gått sönder.
Om ett fel skulle uppstå i en av
kretsarna är det fortfarande möjligt
att bromsa bilen. Bromspedalen tar längre ner
och kan kännas mjukare än normalt. Ett hårdare pedaltryck krävs för att få normal bromseffekt.
Vid körning i alperna eller på andra vägar med
motsvarande nivåskillnader belastas bilens
bromsar mycket hårt även om man inte trampar särskilt hårt på bromspedalen.
Eftersom hastigheten dessutom ofta är låg kyls
bromsarna inte så effektivt som vid körning på
slät väg med hög hastighet.
För att inte belasta bromsarna hårdare än nödvändigt, växla ned i nedförsbacke istället för att
använda fotbromsen. Använd samma växel
nedför som du använder uppför. På detta sätt
utnyttjas motorbromsen effektivare och fotbromsen behövs bara korta stunder.
Låsningsfria bromsar (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) hindrar hjulen från att låsa
sig under inbromsning.
På så sätt behålls styrförmågan
och det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
Efter att motorn startats sker, vid en hastighet
av ca 20 km/h, en kort självtest av ABS-systemet som kan kännas och höras som pulseringar i bromspedalen.
För att maximalt utnyttja ABS-systemet:
1. Trampa ned bromspedalen med full kraft.
Pulseringar känns.
2. Styr bilen i färdriktningen. Släpp inte
pedaltrycket.
Öva att bromsa med ABS-systemet på en otrafikerad plats och under olika väderförhållanden.
06
ABS-symbolen lyser i två sekunder om ett fel
uppstod i ABS-systemet när motorn senast var
igång.
Tänk på att körning med släpvagn belastar
bilens bromsar ytterligare.
``
141
06 Start och körning
Bromssystemet
Elektronisk bromskraftsfördelning –
EBD
EBD-systemet (Electronic Brakeforce Distribution) är en integrerad del i ABS-systemet. EBDsystemet reglerar bromskraften till bakhjulen
så att det alltid finns bästa möjliga bromskraft
tillgänglig. Pulseringar hörs och känns i bromspedalen när systemet reglerar bromskraften.
VARNING
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna
är tända samtidigt, kan fel ha uppstått i
bromssystemet. Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är normal, kör
försiktigt till närmaste verkstad för kontroll
av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
06
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
142
Bromskraftsförstärkning – EBA
(Emergency Brake Assistance) Vid behov av en
snabb inbromsning fås full bromseffekt omedelbart. Funktionen känner av när en kraftig
inbromsning görs genom att registrera hur
snabbt bromspedalen trampas ner. Fullfölj
inbromsningen utan att lätta på bromspedalen.
Funktionen avbryts när trycket på bromspedalen lättar. Funktionen är hela tiden aktiv. Den
går inte att stänga av.
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
06 Start och körning
Stabilitets- och dragkraftssystem*
Allmänt
Reducerat ingrepp
Stabilitets- och dragkraftssystemet DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) förbättrar bilens framkomlighet och hjälper föraren att undvika sladd.
Samtidigt lyser symbolen
som påminnelse
om att systemet reducerats. Systemet förblir
reducerat tills nästa gång motorn startas.
När systemet arbetar kan ett pulserande ljud
märkas vid bromsning eller gaspådrag. Vid
gaspådrag kan bilen accelerera långsammare
än förväntat.
VARNING
Bilens köregenskaper kan förändras om
systemets funktion reduceras.
G028511
Antisladdfunktion
Funktionen begränsar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
OBS
DSTC PÅ visas några sekunder i displayen
varje gång motorn startas
Tumhjul
Antislirfunktion
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
Håll in RESET (2) tills DSTC-menyn ändras.
RESET-knapp
Systemets ingrepp vid sladd och gaspådrag
kan delvis avaktiveras.
Ingreppet vid sladd fördröjs då och tillåter därmed mer sladd, vilket ger större frihet vid dynamisk körning. Samtidigt förbättras framkomligheten i djup snö eller sand eftersom gaspådraget inte längre begränsas.
Handhavande
Vrid tumhjulet (1) tills DSTC-menyn visas.
DSTC PÅ betyder att systemets funktion är
oförändrad.
DSTC SPINNKONTROLL AV betyder att
systemets ingrepp reduceras.
Meddelanden i display
TRACTION TILLF. AVSTÄNGD betyder att
systemet temporärt har reducerats p.g.a. för
hög bromstemperatur. Funktionen återaktiveras automatiskt när bromsarna har svalnat.
06
DSTC SERV. ERFORDRAS betyder att systemet har stängts av p.g.a. fel.
Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
Om meddelandet finns kvar när motorn startas
på nytt, kör till en verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
143
06 Start och körning
Stabilitets- och dragkraftssystem*
Symboler i kombinationsinstrument
DSTC-system
Påminner om att DSTC-systemet är reducerat.
Symbol för Varning
Symbolen lyser med fast gult sken
och
Symbolen tänds och släcks igen efter ca
två sekunder
Indikerar systemkontroll vid motorstart.
Symbolen blinkar
Indikerar att systemet arbetar.
Symbolen lyser med fast sken
DSTC SERV. ERFORDRAS visas samtidigt i
displayen.
Indikerar fel i DSTC-systemet.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
06
2. Starta bilen på nytt.
• Om varningssymbolen slocknar var det ett
tillfälligt indikationsfel och verkstadsbesök
behöver inte göras.
• Om varningssymbolen förblir tänd,
rekommenderas du att köra till en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet.
Symbolen lyser med fast sken
DSTC SPINNKONTROLL AV visas samtidigt
i displayen.
144
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
TRACTION TILLF. AVSTÄNGD visas samtidigt i displayen.
Indikerar att systemet temporärt har reducerats p.g.a. för hög bromstemperatur.
Automatisk återaktivering av funktionen sker
när bromstemperaturen åter blivit normal.
VARNING
Vid normalt körsätt förbättrar DSTC-systemet bilens körsäkerhet, vilket inte skall uppfattas som en möjlighet att öka hastigheten.
Iakttag alltid de normala försiktighetsåtgärderna för säker kurvtagning och körning på
halt underlag.
06 Start och körning
Parkeringshjälp*
Allmänt1
Varianter
Parkeringshjälp finns i två varianter:
Funktion
Vid backning med t.ex. släpvagn eller med
cykelhållare på dragkroken måste systemet
stängas av. I annat fall reagerar sensorerna på
släpet eller cykelhållaren.
Systemet sätts på automatiskt när bilen startas
varvid lampan i strömbrytaren för parkeringshjälp i strömbrytarpanelen tänds.
Parkeringshjälpen bakåt stängs av automatiskt
vid körning med släpvagn om Volvo original
släpvagnskabel används.
Displayen visar texten PARK. ASSIST
ACTIVE om backväxeln läggs i eller om de
främre sensorerna detekterar något föremål.
Parkeringshjälp fram
• Enbart bakåt
• Både framåt och bakåt
Parkeringshjälp framåt och bakåt.
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En signal indikerar avståndet till
det avkända föremålet.
VARNING
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där föremål inte
kan upptäckas. Var uppmärksam på barn
eller djur som befinner sig nära bilen.
läggs i. Ljudsignalen kommer från de bakre
högtalarna.
Parkeringshjälpen är aktiv vid farter under
15 km/h. Vid högre hastighet avaktiveras
systemet. När hastigheten understiger
10 km/h aktiveras systemet igen.
Ju närmare bilen kommer det bakom- eller
framförvarande föremålet, desto tätare ljuder
signalen. Annat ljud från ljudanläggningen
dämpas automatiskt vid hög volym.
Vid ett avstånd om ca 30 cm är tonen konstant.
Om hinder finns närmare än så bakom eller
framför bilen, växlar tonen mellan vänster och
höger högtalare.
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignalen kommer från den främre högtalaren.
Det går inte att kombinera parkeringshjälp fram
med extraljus eftersom sensorerna reagerar på
extraljusen.
Indikering av fel på systemet
Om informationssymbolen lyser
med fast sken och displayen visar
PARK. ASSIST SERV.
ERFORDRAS är parkeringshjälpen ur funktion.
06
Parkeringshjälp bak
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m. Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln
1
Beroende på marknad kan systemet Parkeringshjälp vara antingen Standard, Tillval eller Tillbehör.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
145
06 Start och körning
Parkeringshjälp*
Rengöring av sensorer
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler orsakade av externa ljudkällor som avger
samma ultraljudfrekvenser som systemet
arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar m.m.
G026946
Av/På
Sensorer för parkeringshjälp.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
06
G027104
OBS
Knappens position i raden kan variera.
Parkeringshjälpen kan stängas av med
knappen i strömbrytarpanelen, lampan i strömbrytaren slocknar. Parkeringshjälpen sätts på
igen med strömbrytaren och lampan tänds.
146
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan ge upphov till falska varningssignaler.
06 Start och körning
Blind Spot Information System – BLIS*
Allmänt
BLIS är ett informationssystem som under
vissa förutsättningar hjälper till att göra föraren
uppmärksam på fordon som rör sig i samma
riktning som det egna fordonet i den s.k. döda
vinkeln.
Döda vinklar
B
A
Systemet är konstruerat för att fungera optimalt vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
Backspegel med BLIS-system.
BLIS-kamera
Indikeringslampa
BLIS-symbol
VARNING
Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och
ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.
När en kamera har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln lyser indikeringslampan (2) med fast sken.
OBS
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt
tänds båda lamporna.
G020296
G020295
BLIS är baserat på digitalkamerateknik. Kamerorna (1) är placerade under de yttre backspeglarna.
Döda vinklar som BLIS-kamerorna avser omfatta.
Avstånd A = ca 3,0 m
Avstånd B = ca 9,5 m
06
Rengöring
BLIS ger föraren ett meddelande om något fel
skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets
kameror är skymda blinkar BLIS-indikeringslampan och instrumentpanelens display visar
ett meddelande. Kontrollera och rengör i
sådana fall linserna. Om nödvändigt kan systemet stängas av tillfälligt genom att trycka på
BLIS-knappen, se sidan 148.
För att fungera optimalt måste BLIS-kameralinserna vara rena. Linserna kan rengöras med
en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör linserna försiktigt så att de inte repas.
VIKTIGT
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt
borsta bort snö från linserna.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
147
06 Start och körning
Blind Spot Information System – BLIS*
När fungerar BLIS
Systemet är aktivt när det egna fordonet körs i
hastigheter över 10 km/h.
vagn utan strålkastare som dras bakom en personbil eller lastbil.
Aktivera/avaktivera
VARNING
Systemet är konstruerat för att reagera om du
kör om i en hastighet upp till 10 km/h fortare än
det omkörda fordonet.
Systemet är konstruerat för att reagera om du
blir omkörd av ett fordon som håller upp till
70 km/h högre hastighet än ditt fordon.
VARNING
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backar.
06
En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.
Dagsljus och mörker
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat att upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar.
I mörker reagerar systemet på omgivande
bilars strålkastare. Fordon med släckta strålkastare upptäcks inte av systemet. Detta innebär t.ex. att systemet inte reagerar för en släp-
148
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Systemet reagerar inte för cyklister och
mopedister.
BLIS-kamerorna kan störas av intensivt ljus
eller vid körning i mörker då ljuskällor (t.ex.
vägbelysning eller andra fordon) saknas. Då
kan systemet tolka avsaknaden av ljus som
om kamerorna har blivit blockerade.
I båda fallen visar displayen ett meddelande.
Vid körning under sådana förhållanden kan
systemets prestanda tillfälligt försämras
och ett textmeddelande visas, se
sidan 149.
G026955
Omkörningar
Knapp för aktivering/avaktivering.
Om meddelandet försvinner automatiskt
har BLIS återgått till normal funktion.
BLIS aktiveras när motorn startas. Indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre gånger
när BLIS aktiveras.
BLIS-kamerorna har begränsningar liknande det mänskliga ögat, dvs. de ser
sämre i t.ex. kraftigt snöfall eller tät dimma.
Systemet kan avaktiveras/aktiveras genom att
trycka på BLIS.
När BLIS avaktiveras slocknar lampan i
knappen och ett textmeddelande visas i displayen i instrumentpanelen.
När BLIS aktiveras lyser lampan i knappen, ett
nytt textmeddelande visas i displayen och indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre
gånger. Tryck på READ-knappen för att få bort
textmeddelandet. För mer information om
meddelandehantering, se sidan 53.
06 Start och körning
Blind Spot Information System – BLIS*
Text i displayA
Innebörd
BLIS PÅ
BLIS-system på
BLIS SERV.
ERFORDRAS
BLIS ur funktion
BLIS NEDSATT
FUNKTION
BLIS-kameran störs
av t.ex. dimma eller
stark sol rakt in i
kameran. Kameran
återställer sig själv
när miljön åter är
normal.
Begränsningar
OBS
Om BLIS indikeringslampa vid enstaka tillfällen lyser trots att ett annat fordon inte
finns i den döda vinkeln, betyder detta inte
att ett fel uppstått i systemet.
BLIS VÄ KAMERA
SKYMD
Vänster kamera
skymd
Vid fel på BLIS-systemet visar displayen
texten BLIS Serv. erfordras.
BLIS KAMEROR
SKYMDA
En eller båda kameror skymda
BLIS AV
BLIS-system av
Meddelanden visas enbart om fjärrnyckeln är i nyckelläge
II (eller om motorn är igång) och BLIS är aktivt (dvs. om
föraren inte har stängt av systemet).
Reflex från blank våt vägbana.
I vissa situationer kan BLIS indikeringslampa
lysa trots att inget annat fordon finns i den döda
vinkeln.
Höger kamera
skymd
BLIS HÖ KAMERA
SKYMD
A
VIKTIGT
Reparation av BLIS-systemets komponenter får endast utföras av en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
G018177
BLIS systemmeddelande
Egen skugga på stor ljus slät yta, t.ex. ljudbarriär
eller vägbeläggning av betong.
06
Här är några exempel på situationer där BLIS
indikeringslampa kan lysa även om inget annat
fordon finns i den döda vinkeln.
Lågt stående sol i kameran.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
149
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Starthjälp
VARNING
Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så
urladdat att motorn inte kan startas. Bogsera
inte igång bilen, se sidan 152.
Broms- och styrservon fungerar inte när
motorn är avstängd. Man måste trampa ca
fem gånger hårdare på bromspedalen och
styrningen går betydligt tyngre än normalt.
VIKTIGT
Bogsering
Ta reda på den högsta tillåtna hastigheten för
bogsering enligt lag innan bilen bogseras.
Bilen måste alltid bogseras framåt.
1. Lås upp rattlåset så att bilen går att styra
2. För den som bogserar: Kör mjukt.
06
För den som blir bogserad: Håll bogserlinan sträckt hela tiden genom att hålla foten
lätt på bromspedalen, så undviks hårda
ryck.
VARNING
Rattlåset stannar i den position det var när
spänningen bröts. Rattlåset måste vara
upplåst innan bogsering.
Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge II. Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset under körning
eller när bilen bogseras.
150
Manuell växellåda
För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.
Automatisk växellåda
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
Bogsera inte bil med automatisk växellåda i
högre hastighet än 80 km/h och inte längre
sträcka än 80 km.
Bogserögla
G028528
Katalysatorn kan skadas om man bogserar
igång bilen.
Innan bogsering måste bogseröglan skruvas
fast på stötfångaren. Uttag och täcklock för
bogseröglan finns på respektive stötfångares
högra sida.
Gör så här:
Bogseröglan finns i verktygspåsen som ligger i
bagageutrymmet.
1. Lossa underkanten på täcklocket (A) med
en mejsel eller ett mynt.
2. Skruva fast bogseröglan (B).
3. Skruva in öglan ordentligt ända till flänsen
(C). Använd gärna hjulmutternyckeln.
• Efter användning, skruva loss bogseröglan
och sätt tillbaka täcklocket.
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
VIKTIGT
På bilar med monterad dragkrok kan inte
bogseröglan fästas i det bakre fästet. Fäst
då bogserlinan i dragkroken. Av den anledningen är det lämpligt att alltid förvara delbar dragkrok i bilen.
Bärgning
Bilen måste alltid bärgas så att hjulen rullar
framåt.
VIKTIGT
•
Fyrhjulsdriven bil (AWD) med upplyft
framvagn ska inte bärgas i högre hastighet än 70 km/h. Den bör inte bärgas
längre sträckor än 50 km.
VARNING
06
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg – inte för bärgning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
151
06 Start och körning
Starthjälp
Start med annat batteri
3. Sitter hjälpstartbatteriet i en annan bil,
stanna motorn på den hjälpande bilen och
se till att bilarna inte vidrör varandra.
G020298
4. Sätt dit den röda startkabeln mellan hjälpbatteriets pluspol (1+) och det egna batteriets pluspol (2+).
06
Om startbatteriet i bilen har laddats ur kan man
"låna" ström från antingen ett löst batteri eller
från en annan bil. Kontrollera alltid att klammorna på startkablarna sitter fast ordentligt så
att det inte uppstår gnistor under startförsöket.
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika explosionsrisk:
1. Vrid fjärrnyckeln till nyckelläge 0.
2. Se till att hjälpstartbatteriet har 12 V spänning.
152
VARNING
Batteriet kan bilda knallgas som är mycket
explosivt. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera.
5. Sätt dit den svarta startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets minuspol (3–).
Batteriet innehåller svavelsyra som kan
orsaka allvarliga frätskador. Skölj med stora
mängder vatten om svavelsyran kommer i
kontakt med ögon, hud eller kläder.
6. Sätt den andra klamman på jordningspunkt (4–) som finns vid vänster fjäderben.
Vid stänk i ögonen, kontakta omedelbart
läkare.
7. Starta motorn på "hjälpbilen". Låt motorn
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, 1500 varv/minut.
8. Starta motorn på den bil som har det urladdade batteriet.
Ta bort startkablarna – först den svarta och
sedan den röda.
Se till så inte någon av klammorna på den
svarta startkabeln kommer i kontakt med
batteriets pluspol eller ansluten klamma på
den röda startkabeln.
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna under startförsöket.
Det finns risk för gnistbildning.
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval,
t.ex. dragkrok, reducerar bilens lastförmåga
med motsvarande vikt. För utförlig information
om vikter, se sidan 264.
Om draganordningen monteras av en
auktoriserad Volvoverkstad, levereras bilen
med nödvändig utrustning för körning med
släpvagn.
• Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ.
• Om dragkroken monteras i efterhand, kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
• Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. Däcktrycksdekalens placering, se sidan 172.
• Gör ren draganordningen regelbundet och
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
• Motorn belastas hårdare än normalt vid
Information om tillåtna släpvagnsvikter, se
sidan 264.
körning med släpvagn.
• Körs bilen med hård belastning i varmt klimat kan motorn och växellådan överhettas. Om temperaturvisaren för motorns kylsystem går in i det röda fältet, stanna och
låt motorn gå på tomgång under några
minuter. Automatväxellådan reagerar
genom en inbyggd skyddsfunktion. Se
meddelande i displayen. Vid överhettning
kan bilens luftkonditionering komma att
stängas av temporärt.
• Av säkerhetsskäl bör man inte köra fortare
än 80 km/h, även om vissa länders lagar
tillåter högre hastigheter.
• Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
när bil med automatväxellåda och påkopplat släp parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen. Använd stoppklossar för att
blockera hjulen när bil med påkopplat släp
parkeras i backe.
smörj in dragkulan1 med fett.
• Kör inte med tungt släp då bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
1
Släpvagnsvikter
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan
vara certifierade för högre dragvikter än vad
bilen får dra.
Automatväxellåda, körning med
släpvagn
06
OBS
En del modeller måste ha en oljekylare för
automatväxellådan vid körning med släpfordon. Kontrollera därför med närmaste
Volvoåterförsäljare vad som gäller just din
bil om dragkrok monteras i efterhand.
Gäller inte dragkulan vid användning av kulhandske med svängningsdämpare.
``
153
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Parkering i backe
1. Ansätt parkeringsbromsen.
2. För växelväljaren till parkeringsläge P.
Start i backe
OBS
Funktionen är även aktiverad om man kopplar in någon annan elektrisk utrustning i
släpvagnskontakten. Då accelererar bilen
mjukare när man kör iväg.
1. För växelväljaren till körläge D.
2. Frigör parkeringsbromsen (handbromsen).
Nivåreglering
Branta stigningar
Om din bil är utrustad med automatisk nivåreglering, har bakvagnen under körning alltid
rätt höjd oavsett last. När bilen står stilla sjunker bakvagnen, vilket är helt normalt. Vid start
med last pumpas nivån upp efter en viss körsträcka.
• Välj lämpligt manuellt lågväxelläge vid körning i branta stigningar eller i låg fart. Då
hindras växellådan från att växla upp och
växellådsoljan förblir svalare.
• Använd inte en högre manuell växel än
motorn "orkar med". Det är inte alltid ekonomiskt att köra på höga växlar.
• Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 12 %.
06
Underlättad start med släpvagn
Bilar utrustade med V8-motor har en inbyggd
funktion som minskar risken för kraftiga ryck
och hjulspinn vid start när en släpvagn är kopplad till bilen.
Aktivering
För aktivering måste kablaget från släpvagnen
kopplas till släpvagnskontakten, som är monterad bredvid dragkroken, se sidan 155.
Avaktivering
Dra ur kablaget från eluttaget.
154
06 Start och körning
Draganordning*
Dragkrok
Släpvagnskabel
Förvaring kuldel
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för ditsättning av kuldelen följas noggrant, se sidan 157.
VARNING
Följ monteringsanvisningen för kuldelen
noggrant.
•
Kuldelen måste vara låst med nyckel
före körning påbörjas.
•
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Kuldelens förvaringsplats.
Viktigt att kontrollera
• Kuldelens dragkula behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet.
OBS
VIKTIGT
Ta alltid loss kuldelen efter användning och
förvara den på dess bestämda plats i bilen,
ordentligt fastspänd med sin rem.
G014589
•
G031114
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs
en adapter. Använd en adapterkabel som är
godkänd av Volvo. Se till att kabeln inte släpar
i marken.
06
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
155
06 Start och körning
Draganordning*
G027109
G026682
G027108
Specifikationer
Mått för fästpunkter (mm)
06
156
Fast eller delbart drag
A
B
C
D
E
F
G
1110
85
1081
541
122
50
354
1
Sidobalk
2
Kulans centrum
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
1. Ta bort skyddskåpan genom att först
trycka in spärren
och sedan dra kåpan
rakt bakåt
.
2. Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
G020302
G020301
G017317
Montering av kuldel
3. Kontrollera att indikatorfönstret (3) visar
rött. Om fönstret inte visar rött, tryck in (1)
och vrid låsratten moturs (2) tills ett klick
hörs.
06
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
157
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
G020309
4. Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick
hörs.
G020306
G020304
6. Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
5. Kontrollera att indikatorfönstret visar grönt.
7. Kontrollera att kuldelen sitter fast genom
att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
06
VARNING
Om kuldelen inte sitter korrekt ska den tas
av och sättas dit igen enligt tidigare steg.
G020307
VIKTIGT
158
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Smörj bara in kulan för draghandsken,
resten av kuldelen ska vara ren och torr.
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
8. Säkerhetsvajer.
VARNING
1. Sätt i nyckeln och vrid den medurs till upplåst läge.
G020312
G020301
G020310
Borttagning av kuldel
2. Tryck in låsratten (1) och vrid den moturs
(2) tills ett klick hörs.
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
06
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
159
06 Start och körning
3. Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och
håll ned samtidigt som kuldelen dras ut
bakåt och uppåt.
06
VARNING
Förankra dragkrokens lösa kuldel på ett
säkert sätt om den förvaras i bilen, se
sidan 155.
160
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G017318
G020314
Delbar dragkrok*
4. Skjut på skyddskåpan.
06 Start och körning
Lastning
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval
reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt. För utförlig information om vikter,
se sidan 264.
För mer information om lastutrymme, se
sidan 107
VARNING
• Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING
Lasta högst 100 kg på taket inklusive lasthållare och eventuell takbox. Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid
lastning på taket.
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Last på taket
Användning av lasthållare
För att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd,
rekommenderas de lasthållare som Volvo har
utvecklat.
06
Följ noggrant den monteringsanvisning som
bifogas lasthållaren.
• Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lägg den tyngsta lasten underst.
161
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
Rätt ljusbild vid körning i höger- eller
vänstertrafik
mall. Den långa röda linjen på bilderna motsvarar linjen i strålkastarglaset som mallen ska
passas in mot.
med på prickarna på strålkastarglasen. Mallarnas markeringar > < ska passas in mot linjen
på strålkastarglaset.
Mallarna kontrollmäts efter avbildning så att
referensmåtten stämmer för att täcka tillräckligt mycket av ljusbilden.
Referensmått mall 3
Mallarna gäller för både vänster- respektive
högerstyrd variant och placeras enligt bilden.
Den övre bilden visar vänsterstyrd variant. Den
nedre bilden visar högerstyrd variant.
G020317
Halogenstrålkastare
Ljusbild för vänstertrafik.
Ljusbild för högertrafik.
06
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarens ljusbild ändras genom att strålkastarna
maskeras. Ljusbilden blir något sämre.
Maskering av strålkastarna
Rita av mallarna, se sidan 162. För över
mönstret till något självhäftande vattenfast
material, t.ex. ogenomskinlig tejp.
Maskeringen placeras med utgångspunkt från
pricken (5) i strålkastarglaset som ska överensstämma med den röda pricken på respektive
162
Avbilda mall 1 och 2, kontrollmät så måtten
stämmer. För över mallen till ett självhäftande
vattenfast material och klipp ut.
Placera mallarna så pilarna pekar mot mitten
och prickarna på mallarna överensstämmer
med prickarna på strålkastarglasen.
Referensmått mall 1 och 2
Långsidorna på mallarna ska vara ca 82 mm.
Xenon-strålkastare
Avbilda mall 3 och 4, kontrollmät så måtten
stämmer. För över mallen till ett självhäftande
vattenfast material och klipp ut.
Placera mallarna så pilarna pekar mot mitten
och prickarna på mallarna överensstämmer
Linjen mellan markeringarna > < på mallarna
ska vara ca 140 mm.
Referensmått mall 4
Linjen mellan markeringarna > < på mallarna
ska vara ca 112 mm.
Anpassning av ljusbild för Aktiva Xenon-strålkastare (ABL) se sidan 55.
06 Start och körning
G030200
Anpassning av ljusbild
Vänsterstyrd bil i vänstertrafik.
Mask på höger halogenglas
Mask på vänster halogenglas
Mask på höger Xenon-glas
06
Mask på vänster Xenon-glas
Fixpunkt i strålkastarglaset.
``
163
06 Start och körning
G030201
Anpassning av ljusbild
Högerstyrd bil i högertrafik.
Mask på vänster halogenglas
Mask på höger halogenglas
06
Mask på vänster Xenon-glas
Mask på höger Xenon-glas
Fixpunkt i strålkastarglaset.
164
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
G027103
06
Mallar för masker.
165
166
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
168
171
173
176
178
G020918
Allmänt..................................................................................................
Lufttryck i däck.....................................................................................
Varningstriangel* och reservhjul*..........................................................
Byte av hjul............................................................................................
Provisorisk däcktätning*.......................................................................
HJUL OCH DÄCK
07
07 Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper och däck
Hastighetsklasser
Nya däck
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att
dimensioner och hastighetsklasser inte får
avvika från dem som anges i fordonets registreringsbevis. Enda undantaget från dessa
bestämmelser är vinterdäck (både dubbade
och dubbfria däck). Om ett sådant däck väljs
får bilen inte köras fortare än däcket är klassat
för (t.ex. får klass Q köras i maximalt
160 km/h).
Däck är färskvara. Efter några
år börjar de hårdna samtidigt
som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan.
Eftersträva därför att få så
färska däck som möjligt vid
utbyte. Det är särskilt viktigt
när det gäller vinterdäck. De sista siffrorna sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år.
Detta är däckets DOT-märkning (Department
of Transportation) och anges med fyra siffror,
exempelvis 1502. Däcket på bilden är tillverkat
vecka 15, år 2002.
Vid däckbyte, se till att ha samma typ och
dimension och helst också samma fabrikat på
alla fyra hjulen. Följ rekommenderat däcktryck
som finns angivet på däcktrycksdekalen, se
placering se sidan 171.
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
235/60R18 103 V.
235
Sektionsbredd (mm)
60
Förhållande mellan sektionshöjd
och bredd (%)
R
Observera att det är maximal tillåten hastighet
som anges.
Q
160 km/h (används
endast på vinterdäck)
Radialdäck
T
190 km/h
18
Fälgdiameter i tum (")
H
210 km/h
103
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning (i detta fall 615 kg)
V
240 km/h
W
270 km/h
V
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet (i detta fall 210 km/h).
Y
300 km/h
07
168
Tänk på att det är väglaget som avgör hur fort
bilen kan köras, inte hastighetsklassen på
däcken.
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än sex år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade.
Anledningen till detta är att däck åldras och
bryts ner även om de sällan eller aldrig
används. Funktionen kan därför påverkas på
grund av att de material som däcket består av
har brutits ner. Däcket bör i så fall inte användas.Det gäller även reservdäck, vinterdäck och
däck som sparas för framtida bruk. Exempel på
yttre tecken som indikerar att däcket är olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
Däckets ålder kan fastställas genom DOTmärkningen, se bild ovan.
07 Hjul och däck
Allmänt
Jämnare slitage och underhåll
Däck med slitagevarnare
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat till 1,6 mm, kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då
snarast till nya däck. Tänk på att däck med litet
mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i regn
eller snö.
G020323
Vinterdäck
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se
sidan 172. Körsätt, däcktryck, klimat och
vägarnas beskaffenhet har en inverkan på hur
snabbt dina däck åldras och slits. För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att
slitagemönster uppstår kan fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka
vid första skiftet är ca 5000 km och därefter
med 10 000 km intervall. Volvo rekommenderar
dig att kontakta en auktoriserad Volvoverkstad
för kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda vinterdäcksdimensioner. Däckdimensionerna är beroende av motorvariant.
Vid körning med vinterdäck måste dessa vara
monterade på alla fyra hjulen.
OBS
Rådgör med en Volvoåterförsäljare om
vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in
500-1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid
sommarförhållanden. Därför rekommenderas
att inte köra på vinterdäck som har mindre
mönsterdjup än fyra mm.
Snökedjor
Snökedjor får endast användas på framhjulen,
gäller även fyrhjulsdrivna bilar.
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt på både snökedjor och däck.
Använd aldrig s.k. snabblänkar eftersom
utrymmet mellan skivbromsarna och hjulen är
för litet.
VIKTIGT
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Vid osäkerhet
rekommenderar Volvo att du rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad.
07
``
169
07 Hjul och däck
Allmänt
Sommar- och vinterhjul
G020325
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll vid
osäkerhet om mönsterdjupet.
Pilen visar däckets rotationsriktning
07
170
När sommar- och vinterhjulen skiftas, se
sidan 176, ska hjulen märkas upp med vilken
sida de har suttit på, t.ex. V för vänster och H
för höger. Däck med mönster som är tillverkat
för att endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen markerad med en pil på däcket. Däcket
ska ha samma rotationsriktning under hela sin
livslängd. De bör endast skiftas mellan fram
och bak, aldrig från vänster till höger sida eller
omvänt. Om däcken monteras felaktigt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga
att pressa undan regn, snö och slask. Däck
med störst mönsterdjup ska alltid monteras
bak (för att minska risken för sladd).
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Rekommenderat däcktryck
På dekalen anges:
• Däcktryck för bilens rekommenderade
däckdimension
• ECO-tryck
• Reservdäckets tryck (Temporary Spare).
Kontrollera däcktrycket
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.
G020791
OBS
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
visar vilka tryck däcken ska ha vid olika last och
hastighetsförhållanden.
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
Redan efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre. Därför ska
alltså inte luft släppas ur om trycket kontrolleras när däcken är varma. Däremot ska trycket
ökas om det är för lågt. För lågt pumpade däck
ökar bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd och försämrar bilens vägegenskaper.
Körning med för lågt däcktryck innebär att
däcken kan bli överhettade och gå sönder.
För information om korrekt däcktryck, se
sidan 172. De angivna däcktrycken avser kalla
däck. (Med kalla däck avses att däcken har
samma temperatur som yttertemperaturen.)
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däcktrycket för full last för
att få den bästa bränsleekonomin.
Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och
styregenskaper.
07
``
171
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Däcktryckstabell
Variant
Alla
Reservhjul
Hastighet
(km/h)A
Last, 1-3 personer
Max last
Fram (kPa)
Bak (kPa)
Fram (kPa)
Bak (kPa)
235/65R17
0-160
220
220
270
270
270
235/60R18
160+
220
220
270
270
-
255/50R19
0-160
240
240
270
270
270
255/45R20
160 +
240
240
270
270
-
T155/85 R18
0-80
420
420
420
420
-
Temporary
Spare
A
B
07
172
ECO-tryckB
Däckstorlek
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal: 1 bar = 100 kPa (270 kPa = 2.70 bar).
Bränsleekonomisk körning, se sidan 171.
07 Hjul och däck
Varningstriangel* och reservhjul*
Varningstriangel
Efter användning:
Plocka ihop allt i omvänd ordning.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i lastutrymmet.
VIKTIGT
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än ett
reservhjul av typen "Temporary Spare"
samtidigt.
G027065
Reservhjulet Temporary Spare*
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel* i det land du befinner
dig.
Gör så här när du behöver använda varningstriangeln:
1. Lossa fodralet med varningstriangeln. Den
är fäst med kardborreband.
2. Ta ut varningstriangeln ur fodralet (A).
3. Fäll ut de fyra stödbenen på varningstriangeln.
Reservhjulet är endast avsett att användas
under den korta tid det tar att få det ordinarie
hjulet utbytt eller reparerat. Ersätt reservhjulet
snarast med ett vanligt hjul. Under körning med
reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper.
Enligt gällande lag är det endast tillåtet att
använda reservhjulet-/däcket tillfälligt i samband med inträffad skada på något däck. Ett
hjul/däck av denna typ ska därför snarast
ersättas med ett normalt hjul/däck.
Tänk också på att detta däck i kombination
med de andra normala däcken kan ge annorlunda köregenskaper. På fyrhjulsdrivna bilar
kan hastighetsöverträdelse dessutom skada
transmissionen.
07
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett reservhjul
på bilen.
4. Fäll ut de båda röda triangelsidorna. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe
med tanke på trafiksituationen.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
173
07 Hjul och däck
Varningstriangel* och reservhjul*
G026998
Reservhjul – framtagning
Reservhjulet är placerat under bilen. Domkraft*, verktygspåse* och vev finns under golvluckan. Veven är tvådelad. En del finns i verkstygspåsen och den andra delen är placerad
under verktygspåsen.
OBS
07
I verktygspåsen finns en avdragsnyckel för
att ta bort navkapseln (vissa tillvalshjul).
Domkraftens placering varierar:
Sjusitsig variant
Femsitsig variant
174
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Gör så här för att frigöra reservhjulet:
1. Fäll ned bakluckans nederdel och lyft upp
golvluckan i lastutrymmet.
2. Ta fram vevens två delar och sätt ihop
dem.
3. Sätt veven i vinschen.
4. Lossa däcket genom att veva moturs tills
det är stopp.
OBS
Vajern kan skada bilen om den hänger lös
under färd.
5. Frigör hjulet från vajern och veva upp
vajern medurs.
6. Lägg det punkterade däcket i bilens lastutrymme. Det finns en plastpåse för detta
ändmål i verktygspåsen.
07 Hjul och däck
Varningstriangel* och reservhjul*
OBS
Platsen under bilen är endast avsedd för
bilens originalreservhjul. Andra hjul kan inte
placeras där.
Reservhjul – återplacering
Det är bäst att vara två personer som hjälps åt,
när reservhjulet ska sättas tillbaka på plats. En
person som vevar och en person som riktar in
hjulet.
1. Veva ut vajern och placera dess ankare i
fälgens centrumhål.
2. Veva sakta (medurs) in vajern en bit.
3. Vinkla hjulet så att det kommer in över
avgassystemet.
4. Håll ner hjulet i bakkant samtidigt som det
vevas in.
VARNING
Kontrollera att rätt fästpunkter används.
Mellan bilens domkraftsfästen finns ett produktionsfäste med en sprint. Det håller inte
att lyfta bilen med. Om du känner dig osäker
på var fästena sitter, rekommenderar Volvo
dig att kontakta en auktoriserad Volvoverkstad. Fel placerad domkraft kan leda till skador på dörr och kaross.
Verktyg – återplacering
Efter användning av verktyg och domkraft* ska
de placeras tillbaka på rätt sätt. Domkraften
ska vevas till rätt läge, se föregående bild, för
att kunna få plats.
VIKTIGT
Verktyg och domkraft* ska förvaras på
avsedd plats i bilens lastutrymme då de inte
används.
5. Placera hjulet ovanpå bakaxeln, emot golvet.
6. Veva tills det är stopp.
7. Kontrollera att hjulet sitter fast ordentligt.
Första hjälpen*
En väska med första hjälpenutrustning finns
placerad i lastutrymmet.
07
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
175
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Losstagning av hjul
VARNING
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna ordentligt smorda samt att den är
fri från smuts.
4. Lossa hjulskruvarna ½-1 varv med hjulmutternyckel. Vrid moturs.
OBS
Om ett hjul måste bytas på trafikerad plats,
kom ihåg att sätta ut varningstriangeln. På var
sida av bilen finns två domkraftsfästen. Fästena är centrerade under dörrarnas underkant.
1. Placera bilen på plan, fast mark som inte
lutar.
07
176
2. Lägg i parkeringsbromsen och 1:ans växel
(manuell växellåda) eller läge P (automatväxellåda). Blockera framför och bakom de
hjul som ska stå kvar på marken. Använd
t.ex. stenar eller träklossar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3. Ta fram domkraft*, hjulmutternyckel och
vev, se placering se sidan 174. Om annan
domkraft väljes, se sidan 193.
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraften! Bilen kan rasa ned och
orsaka personskador.
Bilens originaldomkraft ska endast användas vid hjulbyte. Vid allt annat arbete på
bilen ska verkstadsdomkraft användas och
pallbockar ställas under den del av bilen
som är upplyft.
Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord.
Om underlaget är för mjukt kan domkraften
glida åt sidan och bilen rasa ned. Låt ingen
vistas i bilen medan hjulbytet pågår.
G020332
G026997
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft* som hör till respektive bilmodell.
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Justera sedan domkraften så att dess fot
är placerad lodrätt under bilens fäste. Se
bild.
Var noga med att du använder rätt skruvar.
Volvo rekommenderar att du kontaktar närmaste Volvoverkstad om du är osäker.
6. Lyft upp bilen tills hjulet går fritt.
7. Ta bort hjulskruvarna och lyft av hjulet.
Ditsättning av hjul
1. Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
G027000
2. Sätt dit hjulet. Skruva fast hjulskruvarna.
VARNING
Placera aldrig något emellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraftsfästet och domkraften.
VARNING
Om domkraften placeras fel kan bilen rasa
ned. Risk för personskador.
3. Sänk ned bilen så att hjulen inte kan rotera.
4. Drag fast hjulskruvarna korsvis och i
momentsteg. Åtdragningsmoment:
140 Nm (14,0 kpm). Det är viktigt att det blir
rätt moment. Åtdragningen bör kontrolleras med en momentnyckel.
5. Skruva ihop domkraften helt innan du lägger tillbaka den i lastutrymmet. Spänn
sedan fast den på sin plats.
6. Kontrollera att det nya däcket har rätt lufttryck.
07
OBS
5. Ställ ner domkraften under fästpunkten
och veva upp den mot bilens golv. Vid varje
fästpunkt finns ett urtag i plasttäckningen.
Kontrollera att domkraften sitter rätt i
bilens fäste innan bilen lyfts från marken.
Denna hjulskruv får även användas till stålfälgar.
177
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
Däcktätningssatsen används till att täta en
punktering samt kontrollera och justera däcktrycket. Den består av en kompressor och en
behållare med tätningsvätska. Satsen fungerar
som en provisorisk reparation. Flaskan med
tätningsvätskan ska bytas ut innan bäst föredatumet passerats och efter användning.
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i slitbanan.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
OBS
Domkraft är tillval på bilar utrustade med
däcktätningssats.
07
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador.
12 V uttag för anslutning av kompressorn finns
fram vid mittkonsolen, vid baksätet och i last-/
bagageutrymmet. Välj det eluttag som är närmast det punkterade däcket.
178
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Översikt
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
Framtagning av däcktätningssatsen
Däcktätningssats med kompressor och verktyg finns under golvet i bagageutrymmet.
1. Vik undan golvmattan bakifrån och framåt.
G020400
Allmänt
2. Lyft upp däcktätningssatsen.
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Kabel
Flaskhållare (orange lock)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
Luftslang
Flaska med tätningsvätska
Tryckmätare
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
Tätning av punkterat däck
OBS
Bryt inte flaskans plombering. När flaskan
skruvas fast bryts plomberingen.
4. Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
VARNING
G019723
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
För information om detaljernas funktion, se föregående bild.
1. Öppna locket på däcktätningssatsen.
2. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet
och sätt fast den på ratten.
VARNING
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan
med tvål och vatten.
3. Kontrollera att strömbrytaren är i position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller
ojämnheter ska kompressorn omedelbart
stängas av. Färden bör inte fortsätta. Att
kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter
ca 30 sekunder.
5. Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
6. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
7. Sätt i kabeln i 12 V uttaget och starta bilen.
8. Sätt strömbrytaren i position I.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
9. Fyll däcket i 7 minuter.
VARNING
07
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Att kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
179
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max 3,5 bar.
11. Stäng av kompressorn och dra ur kabeln ur
12 V uttaget.
12. Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
13. Kör snarast ca 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan
kan täta däcket.
5. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
OBS
Efter användning ska flaska med tätningsvätska och slang bytas ut. Volvo rekommenderar att dessa byten utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
Efterkontroll av lagning och tryck
1. Anslut utrustningen igen.
2. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
3. Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas.
Kontakta en däckverkstad.
07
4. Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska däcket
pumpas upp till angivet däcktryck enligt
däcktrycksdekalen. Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
180
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
6. Lägg tillbaka däcktätningssatsen i bagageutrymmet.
7. Volvo rekommenderar att du kör till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att
byta ut/reparera det skadade däcket. Informera verkstaden om att däcket innehåller
däcktätningsvätska.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
Pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp av kompressorn.
1. Kompressorn skall vara avstängd. Se till att
strömbrytaren står i position 0 och ta fram
kabel och luftslang.
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
3. Anslut kabeln till något av bilens 12 V uttag
och starta bilen.
4. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
5. Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen. (Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.)
6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.
Byte av behållare med tätningsvätska
Byt flaska när bäst före-datum passerats. Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt avfall.
VARNING
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Förvaras oåtkomligt för barn.
OBS
07
Lämna behållaren till ett insamlingsställe för
förvaring av farligt avfall.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
181
182
G020920
Rengöring.............................................................................................. 184
Bättring av lackskador.......................................................................... 187
Rostskydd............................................................................................. 188
BILVÅRD
08
08 Bilvård
Rengöring
Tvätta bilen
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Använd
bilschampo. Smuts och vägsalt kan lätt leda till
korrosion.
• Stå inte i direkt solljus så lacken är varm,
det kan ge bestående skador på lacken.
Håll till på en spolplatta med avloppsseparator.
• Spola noggrant av underredet.
• Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
• Om smutsen sitter fast hårt, tvätta bilen
med kallavfettningsmedel.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
VIKTIGT
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till
exempel vid bränslepåfyllning.
08
184
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Det är ett naturligt fenomen, all ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt ut
ur lampan då den varit tänd en stund.
Rengöring av torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet
samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar
bladets livslängd.
OBS
Tvätta regelbundet blad och vindruta med
ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd inga starka lösningsmedel.
Ta bort fågelspillning
Tvätta bort fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Missfärgningen kan endast avlägsnas
av fackman.
Kromade hjul
VIKTIGT
Fälgrengöringsmedel kan fläcka ytan på
krompläterade hjul. Tvätta med svamp och
bilschampo och rikligt med ljummet vatten.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kan aldrig ersätta en
riktig handtvätt. Automatens borstar kommer
inte åt på alla ställen.
VIKTIGT
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare
när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.
Högtryckstvätt
Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser
och se till att munstycket inte kommer närmare
bilens ytor än 30 cm (avståndet gäller alla exteriöra detaljer).
08 Bilvård
Rengöring
VIKTIGT
Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Vid användning av högtryckstvätt: Se till att högtryckssprutans munstycke inte kommer närmare karossen än
30 cm. Spruta inte direkt på låsen.
Prova bromsarna
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar
bromsarna.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Då
värms bromsbeläggen upp och torkar. Gör
samma sak efter start i mycket fuktig eller kall
väderlek.
Exteriör plast-, gummi- och
prydnadsdetalj
För rengöring av infärgade plastartiklar,
gummi- och prydnadsdetaljer (till exempel
blanklister) rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Vid användning av sådant rengöringsmedel
ska instruktionerna följas noggrant.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på
plast och gummi, om nödvändigt gnugga
endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxa kan man göra tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med Volvos asfaltsborttagare eller lacknafta. Svårare fläckar kan tas bort med fin slippasta (rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna
på förpackningarna. Många preparat innehåller
både polish och vax.
VIKTIGT
Lackbehandlingar såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken. Lackskada orsakad av sådana behandlingar täcks inte av
Volvos garanti.
Vattenavvisande ytskikt*
Använd aldrig produkter som bilvax,
avfettningsmedel eller liknande på
glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
OBS
För att de vattenavvisande egenskaperna
ska bestå rekommenderas en behandling
med ett speciellt efterbehandlingsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Det bör
användas första gången efter tre år och därefter varje år.
08
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
185
08 Bilvård
Rengöring
Rengöring av interiör
Behandling av fläckar på textilklädsel
För smutsiga textilklädslar rekommenderas
speciellt rengöringsmedel som finns hos
Volvoåterförsäljare. Andra kemikalier kan
äventyra klädselns brandhärdighetsegenskaper.
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Behandling av fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är kromfri och godkänd
enligt standard Öko-Tex 100.
08
186
För att uppnå bästa resultat rekommenderar
Volvo att rengöra och applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov). Fråga
en Volvoåterförsäljare efter Volvos Lädervårdsprodukt.
VIKTIGT
Använd aldrig starka lösningsmedel. Det
kan skada såväl textil-, vinyl- som läderklädsel.
VIKTIGT
Observera att material som torrfäller (nya
jeans, mockaplagg etc.) kan missfärga klädselmaterial.
Skyddsbehandling av läderklädsel
1. Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera in ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
2. Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd och
UV-skydd.
Behandling av fläckar på interiör plast-,
metall- och trädetalj
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas speciellt rengöringsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Skrapa eller
gnid aldrig på en fläck. Använd aldrig starka
fläckborttagningsmedel.
Läder förädlas och bearbetas för att det ska
bibehålla sina naturliga egenskaper. Det blir
försett med ett skyddande ytskikt, men för att
bibehålla både egenskaper och utseende
krävs regelbunden rengöring. Volvo erbjuder
en heltäckande produkt för rengöring och
efterbehandling av läderklädsel, som då den
används enligt instruktionerna, bevarar lädrets
skyddande ytskikt.
Tvättråd för läderklädsel
Rengöring av säkerhetsbälten
1. Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt skum.
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt textilrengöringsmedel finns hos din Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt innan det
rullas tillbaka in igen.
Efter en tids användning kommer lädrets naturliga utseende ändå att framträda mer eller
mindre beroende på lädrets ytstruktur. Detta är
en naturlig mognad av lädret och visar att det
är en naturprodukt.
4. Torka av med ett mjukt papper eller en duk
och låt lädret torka helt.
2. Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
3. Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
08 Bilvård
Bättring av lackskador
Lacken
Stenskott och repor
Om stenskottet gått ner till plåten
1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
lackresterna följer med.
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas genast. De vanligaste lackskadorna
är mindre stenskott, repor och skador på t.ex.
skärmkanter och dörrar.
2. Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller tändsticka. Lägg på lack med pensel när grundfärgen torkat.
Färgkod
G020345
3. Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
4. Vänta någon dag och polera sedan
bättringarna. Använd en mjuk trasa och
sparsamt med slippasta.
Innan arbetet med bättring av lacken påbörjas
måste bilen vara rentvättad och torr och ha en
temperatur över 15 °C.
Materiel
Produktskylt.
Kod för bilens färg
Det är viktigt att använda rätt färg. För produktdekalens placering, se sidan 262.
•
•
•
•
Grundfärg (primer) på burk
Lack på burk eller färgpenna
Pensel
Maskeringstejp.
Mindre stenskott och repor
Om stenskottet inte gått ner till plåten och ett
oskadat färgskikt fortfarande finns kvar, fyll i
färg direkt efter att smutsen tagits bort.
08
187
08 Bilvård
Rostskydd
Kontroll och underhåll
Din bil fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan på fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i balkar, hålrum och slutna
sektioner.
Upprätthåll bilens rostskydd.
• Håll bilen ren. Spola underredet. Vid högtryckstvätt, håll sprutan minst 30 cm från
lackerade ytor.
• Kontrollera regelbundet och förbättra
rostskyddet vid behov.
Bilen är byggd med ett rostskydd som inte kräver någon efterbehandling under normala förhållanden förrän efter ca 12 år. Efter denna tid
bör efterbehandling göras med tre års intervall.
Om bilen behöver efterbehandlas, rekommenderar Volvo att låta en auktoriserad Volvoverkstad hjälpa dig.
08
188
08 Bilvård
08
189
190
192
193
195
197
198
202
204
206
213
G020922
Volvo service.........................................................................................
Eget underhåll.......................................................................................
Motorhuv och motorrum.......................................................................
Diesel....................................................................................................
Oljor och vätskor...................................................................................
Torkarblad.............................................................................................
Batteri....................................................................................................
Byte av glödlampor...............................................................................
Säkringar...............................................................................................
UNDERHÅLL OCH SERVICE
09
09 Underhåll och service
09
Volvo service
Volvos serviceprogram
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den
omsorgsfullt. Ytterligare en kontroll enligt
Volvo Personvagnar AB:s föreskrifter gjordes
strax innan den överlämnades till dig.
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo på
en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, som finns specificerat i Service- och garantiboken. Volvo rekommenderar
dig även att låta en auktoriserad Volvoverkstad
utföra service- och underhållsarbeten. Volvos
verkstäder har den personal, servicelitteratur
och de specialverktyg som garanterar högsta
servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Särskilda serviceåtgärder
Vissa serviceåtgärder, som berör bilens elektriska system, kan endast utföras med hjälp av
för bilen speciellt utvecklad elektronisk utrustning. Volvo rekommenderar dig även att kontakta en auktoriserad Volvoverkstad, innan du
låter påbörja eller utföra servicearbeten som
påverkar det elektriska systemet.
192
09 Underhåll och service
Eget underhåll
Innan du börjar arbeta med bilen
Kontrollera regelbundet
Batteriet
Kontrollera följande vid jämna mellanrum, t.ex.
vid tankning:
Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn är igång
(t.ex. vid batteribyte).
Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas. Batteriledningarna ska vara
frånkopplade vid laddning av batteriet.
Batteriet innehåller syra som är frätande och
giftig. Det är därför viktigt att batteriet hanteras
på ett miljöriktigt sätt. Låt din Volvohandlare
hjälpa dig.
VARNING
Tändsystemet har mycket hög effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Tändningen ska därför alltid vara avstängd när
arbete utförs i motorrummet.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när tändningen är tillslagen eller motorn är varm.
Lyftning av bilen
• Kylvätska – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna på expansionstanken.
• Motorolja – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna.
• Styrservoolja – Nivån ska ligga mellan
MIN- och MAX-markeringarna.
• Spolarvätska – Behållaren ska vara välfylld.
Fyll på med frostskyddsmedel vid temperaturer kring fryspunkten.
G027001
Kontrollera att batteriledningarna är rätt
anslutna och väl åtdragna.
09
• Broms- och kopplingsvätska – Nivån ska
ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna.
VARNING
Tänk på att kylarfläkten kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft som hör till respektive bilmodell. Om annan domkraft väljes än den
av Volvo rekommenderade, följ de instruktionsanvisningar som följer med utrustningen
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska den
sättas mot framkanten på motorns bärram.
Skada inte stänkplåten under motorn. Var noga
med att sätta verkstadsdomkraften så att bilen
inte kan glida av domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.
``
193
09 Underhåll och service
09
Eget underhåll
Om du lyfter bilen med en verkstadslyft av tvåpelartyp, ska de främre och bakre lyftarmarna
sättas under lyftpunkterna på bottensvällaren.
Se föregående bild.
194
09 Underhåll och service
Motorhuv och motorrum
Öppning av motorhuv
09
VARNING
G026995
Stäng huven genom att lägga handen
ovanpå och trycka ner den. Stäng inte
genom att hålla i grillen. Fingrarna kan skadas av motorkomponenterna på insidan.
1. Dra i låshandtaget längst till vänster (eller
höger om bilen är högerstyrd) under instrumentpanelen. Du hör när låset släpper.
2. För in handen till höger under huvens framkant (nedanför grillen).
3. Tryck upp säkerhetsspärrens handtag.
4. Släpp handtaget och öppna huven.
VARNING
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
``
195
09 Underhåll och service
09
Motorhuv och motorrum
G027074
Motorrum
Behållare för broms- och kopplingsvätska
Chassienummerskylt
Relä och säkringar
Batteri (i lastutrymmet)
Luftfilter (Locket har olika utföranden
beroende på motorvariant.)
Kylare
Oljemätsticka, motor
Oljepåfyllning, motorolja
Behållare för spolarvätska
Behållare för styrservoolja
Expansionskärl, kylsystem
196
09 Underhåll och service
Diesel
Bränslesystem
VIKTIGT
Dieselmotorer är känsliga för föroreningar.
Använd endast dieselbränslen från välkända
oljebolag. Fyll aldrig på diesel med tveksam
kvalitet, se sidan 271. De större oljebolagen
har även ett speciellt dieselbränsle som är
avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten.
Detta bränsle är mer lättflytande vid låga temperaturer och reducerar risken för paraffinutfällning.
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas: specialtillsatser, Marine Diesel
Fuel, eldningsolja, RME1 (vegetabilisk oljemetylester) och vegetabilisk olja. Dessa
bränslen uppfyller inte kraven enligt Volvos
rekommendation och ger ökat slitage och
motorskador som inte täcks av Volvos
garantier.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om
tanken hålls välfylld. Se till att det är rent runt
påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill på
lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten vid
spill.
För årsmodell 2006 eller senare får svavelhalten vara maximalt 50 ppm.
VIKTIGT
09
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat bränsle
använts.
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
Bränslestopp
VIKTIGT
Endast bränsle som uppfyller europeisk
dieselstandard får användas, se
sidan 271.
1
Inga speciella åtgärder behövs efter ett
bränslestopp. Bränslesystemet avluftas automatiskt om tändningen står i läge II under ca
60 sekunder innan startförsök påbörjas.
Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd RME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
197
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
Motorrumsdekal för oljekvalitet.
Kontroll av motorolja och oljefilter
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Byt olja och oljefilter enligt de bytesintervaller
som finns angivna i Service- och garantiboken.
G021626
VIKTIGT
VIKTIGT
Använd alltid olja av föreskriven kvalitet, se
motorrumsdekal. Kontrollera oljenivån ofta
och byt olja regelbundet. Användning av olja
med lägre kvalitet än den angivna eller körning med för låg oljenivå skadar motorn.
Att använda olja av högre kvalitet än den
angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en
olja med högre kvalitet än den som dekalen
föreskriver, se sidan 267.
198
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning. För
att rekommenderade serviceintervall skall
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven
oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både
vid påfyllning och vid oljebyte, annars riskerar du att påverka livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo använder olika system för varning för låg
oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa varianter har
oljetryckgivare, då används lampan för oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare, då
informeras föraren via varningssymbolen mitt i
instrumentet samt displaytexter. Vissa modeller har båda varianterna. Volvo rekommenderar
dig även att kontakta en auktoriserad Volvoåterförsäljare för mer information.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på den
nya bilen. Service- och garantiboken anger vid
vilken mätarställning det ska ske.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts
av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all
olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
Oljekontroll
G020336
09
Oljenivån ska ligga inom det markerade området
på mätstickan.
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
Oljekontroll på kall bil
1. Torka av mätstickan före kontrollen.
2. Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
3. Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan, se sidan 267 och
framåt för påfyllningsbar volym.
VIKTIGT
09
OBS
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja fylls
på i motorn.
TIPS! Gör samtidigt rent torkarbladen vid
påfyllning av spolarvätska. Blanda frostskyddsmedel med vattnet före påfyllning.
Kylvätska, nivåkontroll och påfyllning
Spolarvätska, påfyllning
Oljekontroll på varmkörd bil
1. Ställ bilen plant och vänta 10 – 15 minuter
efter det att motorn stängts av så att oljan
hinner rinna tillbaka ner i oljetråget.
Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills oljenivån är närmare markeringen MAX än MIN på
mätstickan, se sidan 267 och framåt för påfyllningsbar volym.
VARNING
G027097
3. Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
Placering av behållare för spolarvätska.
Vindrute- och strålkastarspolarna har samma
vätskebehållare. Använd frostskydd under vintern så att det inte fryser i pump, behållare och
slangar. Se volymuppgifter på sidan 269.
G027087
2. Torka av mätstickan före kontrollen.
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera mängden kylvätska och vatten för rådande väderlek.
Komplettera aldrig med endast rent vatten.
Frysrisken ökar med såväl för liten som för stor
andel kylvätska.
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
``
199
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
VIKTIGT
Det är mycket viktigt att kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation används. Då bilen är ny är den fylld med
kylvätska som klarar ca -35 °C.
Se volymuppgifter på sidan 269.
VIKTIGT
•
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos rekommendationer.
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent
med kranvatten av godkänd kvalitet
alternativt spolas med färdigblandad
kylvätska.
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet
inte är välfyllt, kan höga lokala temperaturer
uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet. Fyll på vätska då nivån sjunkit till
MIN-markeringen.
VARNING
Kylarvätskan kan vara mycket het. Om
påfyllning behöver göras då motorn är varm
skruvas expansionskärlets lock sakta av så
att övertrycket försvinner.
•
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå
med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
För volymuppgifter samt standard med avseende på vattenkvalitet, se tabell under Vätskor
och smörjmedel på sidan 269.
1
200
Placering beroende på vänster- eller högerstyrd variant.
Broms- och kopplingsvätska,
nivåkontroll och påfyllning
G000000
09
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare1. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena. Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
Se volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska på sidan 269.
På bilar som körs så att bromsarna används
ofta och hårt, t.ex. vid bergskörning eller körning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet, ska
vätskan bytas varje år.
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
VARNING
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av olja
behövs inte. Nivån ska ligga mellan ADD- och
FULL-märkena. Se volymuppgifter och rekommenderad oljekvalitet på sidan 269.
OBS
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
om bilen blir strömlös och måste bogseras,
kan bilen fortfarande styras. Styrningen blir
då mycket tyngre än normalt och mer kraft
behövs för att vrida ratten.
Styrservoolja, nivåkontroll och
påfyllning
ADD
G026991
FULL
09
OBS
Oljenivån kontrolleras vid varje service.
201
09 Underhåll och service
09
Torkarblad
Torkarblad
Rengöring
För rengöring av torkarblad och vindruta, se
sidan 184.
Byte av torkarblad, vindruta
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det andra.
1. Fäll ut torkararmen och håll i torkarbladet.
VIKTIGT
Kontrollera torkarbladen regelbundet. Eftersatt underhåll förkortar bladens livslängd.
2. Tryck in de räfflade låsfjädrarna på torkarbladet, samtidigt som det lyfts av i armens
förlängning.
3. Sätt dit det nya bladet i motsatt ordning
och kontrollera att det sitter riktigt fast.
G026959
Byte av torkarblad, bakruta
1. Fäll torkararmen bakåt.
2. Avlägsna torkarbladet genom att föra det
uppåt/utåt (se bild) mot bakluckan.
202
09 Underhåll och service
Torkarblad
09
3. Tryck fast det nya torkarbladet.
4. Kontrollera att bladet sitter riktigt fast.
203
09 Underhåll och service
09
Batteri
Batteriskötsel
Batteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden och klimatförhållanden etc.
OBS
Förbrukat batteri ska återvinnas på ett miljöanpassat sätt, det innehåller bly.
VARNING
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera. Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga
frätskador. Skölj med stora mängder vatten
om svavelsyran kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i ögonen,
kontakta omedelbart läkare.
OBS
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
Startbatteriets livslängd påverkas av flera
faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat.
Batteriets startkapacitet sjunker gradvis
med tiden och behöver därför laddas om
bilen inte används under en längre tid eller
om den bara körs korta sträckor. Stark kyla
begränsar startkapaciteten ytterligare.
För att startbatteriet ska hållas i bra kondition rekommenderas minst 15minuters körning/vecka eller att batteriet ansluts till en
batteriladdare med automatisk underhållsladdning.
Ytterligare information i bilens
instruktionsbok.
Förvara batteriet utom räckhåll för barn.
Batteriet innehåller frätande
syra.
Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat
har maximal livslängd.
Symboler på batteriet
Använd skyddsglasögon.
Undvik gnistor eller öppen
eld.
Explosionsfara.
204
09 Underhåll och service
Batteri
Byte av batteri
09
Ditsättning av batteri
Borttagning av batteri
WARNING
REMOVAL OF BATTERY
DISCONNECT
O CABLE FIRST
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxx
xxxx xx
-
G027075
DRAIN PIPE
1. Sätt dit batteriet
1. Stäng av tändningen och ta ur fjärrnyckeln
2. Anslut pluskabeln
2. Skruva loss konsol och täckkåpa över batteriet
3. Anslut minuskabeln
3. Vänta i minst 5 minuter, innan några elektriska anslutningar rörs (detta för att all
information i din bils elektriska system skall
kunna lagras i de olika styrenheterna)
G027076
+
4. Se till att evakueringsslangen är korrekt
ansluten både till batteriet och till utloppet
i karossen.
5. Sätt dit täckkåpa och konsol
4. Lossa minuskabeln först
5. Lossa därefter pluskabeln och evakueringsslangen för knallgas
205
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Allmänt
Byte av glödlampor fram
VIKTIGT
Alla glödlampor finns specificerade på sidan
274.
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket
Glödlampor och punktljus som är av särskild
typ eller som inte lämpar sig för byte annat än
av verkstad är:
5. Lossa kontaktdonet genom att först trycka
på låssnäppet från undersidan och sedan
dra upp det ett snäpp ovanifrån.
• Allmänbelysning i taket
• Läslampor och handskfacksbelysning
• Blinker, yttre backspegel och trygghetsbe-
6. Lyft ut hela strålkastarinsatsen och lägg
den på ett mjukt underlag så att inte linsen
repas.
lysning
G027081
• Högt placerat bromsljus
• Xenon- och Aktiva Xenon-strålkastare
VARNING
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett och olja från fingrarna
förångas av värmen och ger en beläggning
på reflektorn som då kan förstöras.
Vid byte av halv-, hel- och positions-/parkeringsljus ska hela lampinsatsen först lossas. För
att byta någon av dessa lampor gör enligt
nedan och se sedan instruktioner under
respektive lampa.
Losstagning av lamphus:
1. Släck belysningen och vrid fjärrnyckeln till
läge 0.
2. Öppna motorhuven.
3. Lossa insatsen genom att dra upp de två
låspinnarna som håller den på plats.
4. Lyft insatsen rakt ut.
206
G027083
På bilar utrustade med Dual Xenon-strålkastare ska byte av Dual Xenon-lampan
utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Strålkastaren
kräver särskild försiktighet eftersom Dual
Xenon-lampan är utrustad med ett högspänningsaggregat.
Återplacering av strålkastarinsatsen görs i
omvänd ordning. Kontrollera att låspinnarna är
korrekt nerstuckna.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Halvljus, halogen
Placering av glödlampor i framlykta
09
8. Skruva tillbaka täcklocket; markeringen
HAUT skall vara uppåt.
Helljus
Helljus
Blinker
Parkerings-/positionsljus
Sidomarkeringsljus
1. Lossa det yttre täcklocket genom att vrida
det moturs.
G027085
Halvljus
G027088
G027082
Halogen och Xenon-strålkastare
2. Dra loss kontakten.
3. Lossa klämfjädern. Tryck först åt höger så
att klämfjädern lossnar och för den sedan
utåt och nedåt.
4. Dra ut lampan.
5. Sätt dit den nya lampan. Den kan bara sitta
på ett sätt.
6. Tryck klämfjädern uppåt och sist en aning
åt vänster så att den fastnar i sitt fäste.
7. Tryck tillbaka kontakten.
1. Lossa det yttre täcklocket genom att dra
det rakt ut och dra loss kontakten.
2. Lossa klämfjädern. Tryck först åt höger så
att klämfjädern lossnar och för den sedan
utåt/nedåt.
3. Dra ut lampan.
4. Sätt dit den nya lampan. Den kan bara sitta
på ett sätt.
``
207
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
5. Tryck klämfjädern uppåt och sist en aning
åt vänster så att den fastnar i sitt fäste.
6. Tryck tillbaka kontakten och sätt tillbaka
täcklocket.
7. Sätt tillbaka täcklocket.
Sidomarkeringsljus och positions-/
parkeringsljus
G027089
Aktiva Xenon-strålkastare
Blinkers
6. Sätt tillbaka lampan, vrid den på plats.
G027090
G028409
Lamphållaren har bajonettfattning.
1. Släck belysningen och vrid fjärrnyckeln till
läge 0.
Lamphållarna har bajonettfattning.
2. Ta bort täcklocket.
2. Dra glödlampan rakt ut.
3. Vrid lampan moturs och dra ut den.
3. Sätt in den nya lampan genom att försiktigt
trycka in den i spåren.
4. Lossa kontaktstycket genom att pressa
låsningen utåt och dra.
5. Anslut kontaktstycket på lampan, ett klickljud hörs.
208
1. Vrid moturs och ta ut lamphållaren.
4. Sätt tillbaka lamphållaren och vrid medurs.
1. Vrid lamphållaren moturs och ta ut den.
2. Tryck in lampan, vrid moturs och ta ut den.
3. Sätt in den nya lampan genom att trycka in
den i spåren och sedan vrida medurs.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
09
G027078
1. Släck belysningen och vrid fjärrnyckeln till
läge 0.
2. Vrid lamphållaren något moturs.
3. Ta ur lampan.
4. Sätt dit den nya lampan. Profilen på lamphållaren sammanfaller med profilen på
lampans fot.
5. Sätt tillbaka lamphållaren genom att vrida
något medurs. Markeringen TOP på lamphållaren uppåt.
G027094
Glödlampor i baklykta
Dimstrålkastare
Positionsljus
Blinkers
Backljus
Positionsljus
Bromsljus
OBS
Om ett felmeddelandet kvarstår efter att felaktig glödlampa ersatts, rekommenderas
att en auktoriserad Volvoverkstad uppsöks.
``
209
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
G027077
Glödlampsbyte
1. Släck belysningen och vrid fjärrnyckeln till
läge 0.
8. Lägg insatsen på ett mjukt underlag så att
inte glaset repas.
15. Sätt tillbaka insatsen mot skruvhålen.
Tryck insatsen på plats.
2. Fäll ner bakluckans nederdel och fäll upp
golvluckan. (Om bilen är försedd med kassehållare* lossa hållarens stödband.)
9. Vrid lamphållaren moturs och dra ut den.
16. Skruva åt muttrarna.
10. Vrid lampan moturs så lossar den. (Gäller
blinker, backljus och bromsljus).
17. Sätt tillbaka sidopanelen och hörnstycket.
3. Ta bort hörnstycket .
4. Öppna luckan i sidopanelen genom att dra
spärren uppåt och mot dig.
5. Ta fram fast nyckel nr 10 ur verktygspåsen
och lossa muttrarna.
6. Ta ut hela insatsen rakt bakåt.
7. Lossa kablagets överlängd för att få bättre
åtkomlighet.
210
11. Dra glödlampan rakt ut. (Gäller positionsljusen).
12. Byt lampa.
13. Sätt tillbaka lamphållaren i spåret, vrid
medurs.
14. Tryck tillbaka kablageöverlängden.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
G027079
G027093
Instegsbelysning
G027092
Nummerskyltsbelysning
Dimbakljus
1. För in en spårskruvmejsel som pilen på bilden visar.
1. Släck belysningen och vrid fjärrnyckeln till
läge 0.
Instegsbelysning finns under instrumentpanelen på förar- och passagerarsidan.
2. Bänd ut lampinsatsen.
2. Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
3. Vrid lamphållaren moturs och lossa den.
3. Lossa hela lamphuset försiktigt och dra ut
det.
1. Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
linsen lossnar.
4. Vrid lampan moturs och ta ut glödlampan.
5. Byt till ny glödlampa.
09
2. Ta bort den trasiga glödlampan.
4. Byt till ny glödlampa.
3. Sätt dit en ny glödlampa.
5. Sätt tillbaka och skruva fast hela lamphuset.
4. Sätt tillbaka linsen.
``
211
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Belysning i make up-spegel
G027084
Glödlampa i bagageutrymme
1. Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
2. Ta bort den trasiga glödlampan.
3. Sätt dit en ny glödlampa. Kontrollera att
lampan lyser.
4. Sätt tillbaka lamphuset.
G027080
09
1. Stick in en spårskruvmejsel vid sidan av
det mittersta clipset i spegelns underkant.
Lyft uppåt så att det mittersta clipset släpper.
2. Dra mejseln åt båda sidorna så att de yttre
clipsen släpper.
3. Lyft ut spegelinsatsen.
4. Byt ut lamporna.
5. Sätt tillbaka insatsen med överkanten
först. Var noga med att de övre clipsen är
ordentligt intryckta innan insatsen viks tillbaka.
212
09 Underhåll och service
Säkringar
09
G032337
Allmänt
Kabeldragningen kan variera något på grund av motorvariant. Detaljerna som visas i listan är dock på samma positioner.
För att förhindra att din bils elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och
komponenterna skyddade genom ett antal
säkringar.
Säkringarna är placerade på fem olika ställen i
bilen:
Relä-/säkringscentralen i motorrummet.
Säkringscentralen i kupén innanför ljudvallen på förarsidan.
Säkringscentralen i kupén vid instrumentbrädans gavel på förarsidan.
Säkringscentralen i bagageutrymmet.
Säkringscentalen i bagageutrymmet Executive*
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan detta bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts
av.
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperebeteckning.
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål, eller
en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan
förorsaka betydande skador på elsystemet
och möjligtvis leda till brand.
I locket på instrumentpanelens gavel finns ett
antal reservsäkringar. Där finns även en tång
``
213
09 Underhåll och service
09
Säkringar
som underlättar för dig att dra ut och sätta tillbaka en säkring.
Om samma säkring bränns av upprepade
gånger föreligger något fel på komponenten.
Volvo rekommenderar då att en auktoriserad
Volvoverkstad uppsöks för kontroll.
214
09 Underhåll och service
Säkringar
09
G026972
Relä-/säkringscentral i motorrum
1.
ABS
30 A
2.
ABS
3.
Högtrycksspolare
strålkastare
35 A
4.
Parkeringsvärmare*
25 A
5.
Extraljus*
20 A
6.
Startmotorrelä
35 A
7.
Vindrutetorkare
25 A
8.
Bränslepump
15 A
9.
30 A
10.
11.
Transmissionstyrenhet (TCM)
12.
15 A
Tändspolar (bensin),
Motorstyrenhet
(ECM), insprutningsventiler, (diesel)
20 A
Gaspedalsgivare
(APM), AC kompressor
10 A
Motorstyrenhet (ECM)
(bensin), insprutningsventiler, bensin), luftmassemätare (bensin)
15 A
luftmassemätare (diesel)
5A
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
215
09 Underhåll och service
09
Säkringar
13.
Styrenhet spjällhus
(V8), VIS (6-cyl.bensin)
10 A
Styrenhet spjällhus,
magnetventil, SWIRL
(luftmixventil), bränsletryckregulator (diesel)
15 A
Lambdasond (bensin)
20 A
lambdasond (diesel)
10 A
Vevhusventilationsvärmare (bensin), ACkoppling (bensin),
magnetventiler, läckdiagnos (bensin),
ECM, (bensin), luftmassemätare (V8),
glödstyrning (diesel)
15 A
16.
Halvljus vänster
20 A
17.
Halvljus höger
20 A
18.
-
19.
Motorstyrenhet (ECM)
matning, motorrelä
5A
20.
Positionsljus
15 A
21.
Vacuumpump (bensin)
20 A
14.
15.
216
-
09 Underhåll och service
Säkringar
09
G032316
Relä-/säkringscentral i kupé vid instrumentbrädans gavel på förarsidan
En dekal som anger säkringarnas positioner samt amperetal är placerad i gavelboxens lock.
1.
Fläkt klimatanläggning
30 A
2.
Audio (förstärkare)*
30 A
3.
Förarstol elmanövrerad*
25 A
Passagerarstol
elmanövrerad*
25 A
Styrenhet vänster
framdörr
25 A
4.
5.
6.
Styrenhet höger framdörr
10.
25 A
7.
-
8.
Radio, cd-spelare,
RSE-system*
15 A
RTI display, RTI enhet
MMM
10 A
9.
11.
OBDII, ljusomkopplare (LSM), rattvinkelgivare (SAS) rattstyrenhet (SWM)
5A
Startlås, SRS-system,
motorstyrenhet ECM
(bensin), avstängning
SRS passagerarsida
(PACOS), startspärr
elektronisk (IMMO),
Transmissionsstyrenhet ( TCM)
7,5 A
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
217
09 Underhåll och service
09
Säkringar
12.
Allmänbelysning tak
(RCM), övre elektronikstyrenhet (UEM)
10 A
13.
Taklucka*
15 A
14.
Telefon*
5A
15-38
218
-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
09 Underhåll och service
Säkringar
09
G028412
Relä-/säkringscentral i kupé innanför ljudvallen på förarsidan
1.
2.
Stolsvärme höger sida
15 A
9.
Stolsvärme vänster
sida
15 A
3.
Signalhorn
15 A
4.
Reservplats
-
5.
Infotainment
10 A
6.
-
-
7.
-
-
12.
8.
Larmsiren*
5A
13.
10.
11.
Bromsljuskontakt matning
5A
14.
-
-
15.
ABS, STC/DSTC
5A
16.
Servostyrning elektronisk (ECPS)*, Aktiv
Xenon (HCM)*, ljushöjdsreglering*
10 A
Kombinationsinstrument (DIM), klimatanläggning (CCM), parkeringsvärmare, förarstol elmanövrerad
10 A
Eluttag framsäte, baksäte och kylskåp*
17.
Dimljus fram vänster
7,5 A
15 A
18.
Dimljus fram höger
7,5 A
-
-
19.
-
-
-
20.
Kylvätskepump (V8)
5A
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
219
09 Underhåll och service
09
Säkringar
21.
220
Transmission styrenhet
(TCM)
10 A
22.
Helljus vänster
10 A
23.
Helljus höger
10 A
24.
-
-
25.
-
-
26.
-
-
27.
-
-
28.
Passagerarstol
elmanövrerad*, Rear
Seat Entertainment
(RSE)*
5A
29.
Bränslepump
7,5 A
30.
BLIS*
31.
-
-
32.
-
-
33.
Vacuumpump (bensin)
20 A
34.
Spolarpump
15 A
35.
-
-
36.
-
-
5A
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
09 Underhåll och service
Säkringar
09
G032342
Säkringar i bagageutrymmet
1.
2.
Backljus
10 A
Positionsljus, dimljus,
bagagerumsbelysning
nummerskyltsbelysning, lampor i bromsbelysning
20 A
3.
Tillbehör (AEM)*
15 A
4.
Reservplats
5.
REM elektronik
10 A
6.
RSE-system*
7,5 A
7.
8.
-
9.
10.
11.
Dragkablage* (30-matning)
15 A
Eluttag bagageutrymme
15 A
Bakdörr höger: Fönsterhiss, spärr fönsterhiss
20 A
Bakdörr vänster: Fönsterhiss, spärr fönsterhiss
-
12.
-
-
13.
Värmare dieselfilter
15 A
14.
Subwoofer, bakre luftkonditionering (A/C)*
15 A
15.
-
-
16.
-
-
17.
Tillbehör infotainment*
20 A
18.
-
-
19.
Torkare bak
5A
15 A
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
221
09 Underhåll och service
09
Säkringar
20.
20 A
21.
-
-
22.
-
-
23.
AWD
24.
-
-
25.
-
-
26.
Parkeringshjälp*
5A
27.
Huvudsäkring: Dragkablage, parkeringshjälp, AWD
30 A
28.
Centrallås (PCL)
15 A
29.
Släpvagnsbelysning,
vänster: Positionsljus,
körriktningsvisare*
25 A
Släpvagnsbelysning,
höger: bromsljus, dimljus bak, körriktningsvisare*
25 A
Huvudsäkring: Säkring
37, 38
40 A
30.
31.
32.
222
Dragkablage* (15-matning)
-
7,5 A
-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
33.
-
-
34.
-
-
35.
-
-
36.
-
-
37.
Eluppvärmd bakruta
20 A
38.
Eluppvärmd bakruta
20 A
09 Underhåll och service
Säkringar
09
G031532
Säkringar i lastutrymmet – Executive*
Säkringsboxen är placerad bakom täckpanelen på vänster sida.
1.
2.
3.
4.
Relä stolsvärme baksäte, Relä massagestol
fram
5A
Stolsvärme baksäte
vänster
15 A
Stolsvärme baksäte
höger
15 A
Ventilerad stol fram,
Massagestol fram
10 A
5.
-
-
6.
-
-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
223
224
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
226
227
231
235
241
243
244
251
255
G020924
Allmänt..................................................................................................
Kontrollpaneler, audio...........................................................................
Ljudanläggningens funktioner...............................................................
Radiofunktioner.....................................................................................
Cd-funktioner........................................................................................
Menystruktur – ljudanläggning..............................................................
Telefonfunktioner*.................................................................................
Menystruktur – telefon..........................................................................
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen* ......................
INFOTAINMENT
10
10 Infotainment
Allmänt
Infotainment
10
Infotainment är ett system där ljudanläggningen och telefonfunktioner integrerats.
Ditt Infotainmentsystem kan du enkelt och
behändigt använda med gemensam kontrollpanel eller knappsats i ratten.
XC90 kan utrustas med Dolby Surround Pro
Logic II1. Detta ger en optimal ljudupplevelse
nära verkligheten med bred och naturlig ljudprofil.
Systemet ger även dina passagerare möjlighet
att använda hörlurar* med separat ljudkälla.
Dolby Surround Pro Logic II1
Dolby Surround Pro Logic II fördelar stereoljudets två kanaler till vänster-, center-, högeroch bakhögtalarna. Ljudåtergivningen blir därför mer verklighetstrogen än normal tvåkanalsstereo.
Dolby Surround Pro Logic II och Dolbyikonen är varumärken som tillhör
Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Dolby Surround Pro
Logic II System är tillverkat på licens från Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
1
226
Gäller Premium Sound.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Infotainment
Kontrollpaneler, audio
Audiofunktionernas reglage
10
CD – snabbval
SELECTOR – väljer ljudkälla (vridreglage)
VOLUME – Volym (vridreglage)
SOUND – ljudinställning
POWER – Audio Till/från
AM/FM – snabbval mellan FM1, FM2 och
AM
EXIT/CLEAR – stegar tillbaka i menyn,
avbryter ett val, sätter telefon i standby och
raderar föregående tecken vid text- och
sifferinmatning
Display
SIM-kortshållare
ENTER – väljer i menyn, aktiverar ett val
eller aktiverar telefon från standbyläge
MENU – menyvalsknappar
PHONE – Telefon Till/från/standby
Cd- och cd-växlarutmatning*
MY KEY – programmerbart snabbval för
favoritfunktion
Cd-spelare och cd-växlare*
Stationslagringsknappar/val av position i
cd-växlare* (1-6), nummer- och teckenknappar för telefon samt snabbval i menyer
IR* – mottagare för fjärrkontroller
Sök/byt spår, station eller stegar framåt
och bakåt vid text- och sifferinmatning
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
227
10 Infotainment
Kontrollpaneler, audio
Knappsats i ratten
10
Menyhantering
Snabbval
Menyalternativen är numrerade och kan även
väljas direkt med knappsatsen (1-6).
Audio – Telefon*
Mitt eget snabbval – MY KEY
Med MY KEY kan en favoritfunktion i menyn
lagras, t.ex. TP.
G027112
De fyra nedersta knapparna i rattens knappsats är gemensamma för radio och telefon.
Knappfunktionen är beroende av vilket system
som är aktiverat. Med knappsatsen i ratten kan
du reglera ljudvolymen, skifta mellan förinställda stationer och byta spår på en cd. De två
övre knapparna i knappsatsen (Yes och No)
används för att besvara respektive avsluta telefonsamtal.
En del av infotainmentfunktionerna styrs via ett
menysystem. Den aktuella menynivån visas
högst upp till höger i displayen. Menyalternativen visas i mitten av displayen.
• MENU leder till menysystemet. Uppåt/
nedåt med knapparna
menyalternativen.
stegar mellan
• ENTER väljer eller aktiverar/avaktiverar
•
Välj den funktion i menyn som ska lagras
genom att hålla MY KEY intryckt i mer än
två sekunder.
När MY KEY STORED visas i displayen är
funktionen lagrad.
Aktivera funktionen genom ett kort tryck på
MY KEY.
Funktioner som kan lagras med MY KEY
Random
Disctext
TP
News
Radiotext
något av menyalternativen.
Search PTY
EXIT går tillbaka ett steg i menystrukturen.
Ett långt tryck på EXIT leder ut ur menysystemet.
AF
REG
Surround
228
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Infotainment
Kontrollpaneler, audio
Kontrollpanel med hörlursuttag
VOL – Volym
Begränsningar
Den ljudkälla (FM, AM, cd o.s.v.) som spelas i
högtalarna kan inte styras från den bakre kontrollpanelen.
RDS-meddelanden kan utebli om radion spelar
i hörlurarna samtidigt som en annan ljudkälla
spelar i högtalarna.
Fjärrkontroll*
Sök/byt spår, framåt eller bakåt
10
SOURCE – stegar mellan ljudkällor
PRESET/DISC – väljer position i cd-växlaren eller förinställda radiostationer
AUTO – söker upp och lagrar de starkaste
stationerna
Funktionen ej tillgänglig
Funktionen ej tillgänglig
G026982
POWER – Audio Till/från
För bästa ljudåtergivning rekommenderas hörlurar med impedansen 16 - 32 ohm och känsligheten 102 dB eller högre.
AM FM
CD
LUM
VO E
ENTER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
Aktivera/avaktivera
*
MEMORY – lagrar uppsökta radiokanaler
För att lagra en station:
Stega/söka framåt och bakåt
–
Tryck på MEMORY-knappen
–
Välj Preset med PRESET/DISC
–
Bekräfta valet med Memoryknappen
3
DEF
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
#
68
64
72
68
76
80
64
72
76
80
G026984
G027003
Kontrollpanelen aktiveras med SEL när ljudanläggningen är aktiv. Avaktivering sker automatiskt när ljudanläggningen avaktiveras eller
med ett långt tryck på SEL.
Korta tryck på
/
stegar bland cdspår eller förvalslagrade radiostationer. Långa
tryck snabbspolar cd-spår eller söker radiostationer automatiskt.
SE
SO
POWER
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
229
10 Infotainment
Kontrollpaneler, audio
10
Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren (se
bild) som sitter placerad på instrumentpanelen.
OBS
Fjärrkontrollen innehåller AAA- batterier
(R03). Om fjärrkontrollen inte fungerar,
prova först med att byta till nya batterier.
230
10 Infotainment
Ljudanläggningens funktioner
Volymkontroll
Vrid ratten
medurs eller moturs för att höja
eller sänka volymen. Volymkontrollen är elektronisk och saknar ändlägen. Volymen kan även
höjas (+) eller sänkas (–) med knappsatsen i
ratten.
Val av ljudkälla
G027115
Upprepade tryck på AM/FM
stegar mellan
FM1, FM2 och AM. CD-knappen
aktiverar
cd-spelaren/växlaren.
Tryck på POWER-knappen
för att starta
eller stänga av audiosystemet.
Om du stänger av bilen med audiosystemet
aktivt kommer det att automatiskt vara aktivt
när bilen återstartas.
Vrid SELECTOR
för att stega mellan de
externa ljudkällorna AUX och USB* och de
interna ljudkällorna FM1, FM2, AM, cd och cdväxlare*.
Om den externa ljudkällans ljudvolym är för
hög eller för låg kan ljudkvaliteten försämras.
Förhindra detta genom att justera den externa
ljudkällans ingångsvolym:
10
1. Välj AUX VOLUME i menyn och tryck
ENTER.
2. Reglera volymen med SELECTOR eller
upp/ner med knapparna
. Avsluta med
ENTER.
OBS
Fungerar ej för knappsatsen i ratten.
Externa ljudkällor
AUX
Till AUX-ingången kan t.ex. en iPodŸ eller en
mp3-spelare anslutas.
OBS
Ljudkvaliteten kan försämras om spelaren
laddas när ljudanläggningen är i AUX-läge.
Undvik i så fall att ladda spelaren.
Ibland kan den externa ljudkällan AUX höras
med en annan volym än de interna ljudkällorna.
G027029
Strömbrytare till/från – Audio
Ingång för extern ljudkälla (AUX) 3,5 mm.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
231
10 Infotainment
Ljudanläggningens funktioner
VIKTIGT
10
Locket över mugghållarna ska vara öppet
när kontakten sitter i AUX-ingången.
OBS
Anslut mediaspelaren/USB-minnet till
kabeln och porten, lägg in detaljerna och
stäng handskfacket.
USB
1. Välj USB med SELECTOR-knappen.
> Connect device visas i displayen.
2. Anslut din iPodŸ, mp3-spelare eller USBminne till USB-anslutningen*, se föregående bild.
> Texten Loading visas i displayen när
systemet läser in lagringsmediets filstruktur. Detta tar en stund.
När inläsningen är klar visas spårinformation
på displayen.
Det är nu möjligt att snabbspola/byta spår med
/
:
hjälp av knapparna
USB-anslutning*.
Om du väljer att koppla in en iPodŸ, mp3-spelare eller ett USB-minne till USB-anslutningen* kan du hantera mediat via bilens ljudkontroller.
232
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
• Korta tryck stegar bland spåren.
• Långa tryck snabbspolar spår.
Det går även att använda knappsatsen i ratten
för detta ändamål.
OBS
Systemet stöder uppspelning av musikfiler i
filformaten mp3, wma och wav. Dock finns
det varianter av dessa filformat som systemet inte stöder. Systemet stöder vidare flertalet iPodŸ-modeller tillverkade 2005 eller
senare. iPodŸ Shuffle stöds inte.
USB-minne
För att underlätta användandet av USB-minne
undvik att lagra annat än musikfiler på minnet.
Det tar betydligt längre tid för systemet att läsa
in lagringsmedier som innehåller annat än
kompatibla musikfiler.
OBS
Systemet stöder flyttbara media som följer
USB 2.0 och filsystemet FAT32 och kan
hantera maximalt 500 mappar och 64 000
filer. Minnet måste minst vara av storleken
256 Mb.
10 Infotainment
Ljudanläggningens funktioner
Optimal ljudåtergivning
Ljudinställning
OBS
Audiosystemet är kalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
Nivån för centerhögtalare kan endast ställas
in om Dolby Pro Logic II (DPL II) eller trekanalsstereo (3-CH) är valt i menyn. Nivån för
Subwoofer kan endast ställas in om
Subwoofer är aktiverad
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
varje kombination av bilmodell och audiosystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens inställda nivå,
radiomottagning och bilens hastighet.
De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t.ex. Bas, Diskant och Equalizer, är
endast avsedda för att användaren ska kunna
anpassa ljudåtergivningen till sin personliga
smak.
1. Tryck på SOUND-knappen
.
2. Tryck fram den funktion som ska ställas in
genom upprepande tryck på SOUNDknappen. Välj mellan BASS, TREBLE,
FADER, BALANCE, SUBWOOFER*,
CENTRE* eller SURROUND*.
3. Justera nivån med SELECTOR-ratten
.
I displayen visas en skala från min.läge till
max.läge. I mitten visas normalläget.
Programtyp
Display visar
Bas
BASS
Diskant
TREBLE
Balans mellan höger
och vänster högtalare
BALANCE
Balans mellan främre
och bakre högtalare
FADER
Nivå för bashögtalare
SUBWOOFER*
Nivå för centerhögtalare
CENTRE*
Nivå för surround,
omgivningsljud
SURROUND*
10
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
233
10 Infotainment
Ljudanläggningens funktioner
10
Surround*
Bashögtalare – SUBWOOFER*
Equalizer RR1
Surroundinställningarna styr rymdupplevelsen
av ljudet. Inställningarna inklusive aktivering
och avaktivering för respektive ljudkälla görs
var för sig.
Bashögtalaren ger ett fylligare ljud och djupare
basljud åt anläggningen.
Funktionen används för att göra finjusteringar
av ljudet i de bakre högtalarna.
1. Välj AUDIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
1. Välj AUDIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
i displayen visar att Dolby Pro
Symbolen
Logic II är aktivt. Det finns tre olika inställningar
för surround-ljudet:
2. Välj SUBWOOFER och tryck ENTER. Ett
kryss i rutan visar att SUBWOOFER är
aktiverad.
2. Välj Equalizer RR och tryck ENTER.
• PRO LOGIC II
• 3-CHANNEL
• OFF (tvåkanalsstereo)
Equalizer FR1
Aktivera/avaktivera surround-ljud
1. Tryck MENU, stega till Audio settings och
tryck ENTER.
1. Välj AUDIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
2. Välj SURROUND och tryck ENTER.
2. Välj Equalizer FR och tryck ENTER.
3. Välj Pro Logic II, 3 channel eller Off och
tryck ENTER.
3. Ställ in nivå med menyvalsknapparna eller
SELECTOR-ratten.
Dolby Surround Pro Logic II är ett varumärke som tillhör Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Dolby Pro Logic II Surround
System är tillverkat på licens från Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
1
234
Funktionen används för att göra finjusteringar
av ljudet i de främre högtalarna.
Vissa audionivåer.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
4. Tryck ENTER för att välja nästa frekvens.
Du kan välja fem frekvenser.
5. Tryck ENTER tills du kommer till menyläget för att spara gjorda ändringar.
3. Ställ in nivå med menyvalsknapparna eller
SELECTOR-ratten.
4. Tryck ENTER för att välja nästa frekvens.
Du kan välja fem frekvenser.
5. Tryck ENTER tills du kommer till menyläget för att spara gjorda ändringar.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Söka efter känd frekvens manuellt
Stationssökning
LUM
VO E
MY KEY
PHONE
LE CTOR
SE
SOUND
POWER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
AUTO
CLEAR
3. Om det behövs en justering av frekvensen,
gör detta med korta tryck på någon av pileller
.
knapparna,
MENU
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
SCAN
#
G027114
*
3
DEF
10
2. Släpp knappen när den önskade frekvensen visas i displayen.
EXI T
ENTER
AUTOSTORE – automatisk lagring av
stationer
Det manuella justeringsläget är kvar 5 sekunder efter den sista tryckningen.
G027119
AM FM
CD
1. Tryck in
eller
knappen och håll
den inne. MAN visas i displayen. Radion
stegar då långsamt åt det valda hållet och
ökar tempot efter några sekunder.
Stationslagring
1. Välj radioläge AM/FM1/FM2 med
SELECTOR-ratten (3) eller AM/FMknappen (1).
2. Tryck ett kort tryck på
eller
knappen för att söka nästa starka station.
3. Tryck på någon av knapparna igen om du
vill söka på nytt.
För att lagra en önskad station på någon av
stationslagringsknapparna 0 – 9 (2):
1. Ställ in önskad station.
2. Tryck på den stationslagringsknapp där
stationen ska lagras och håll den intryckt.
Ljudet försvinner ett par sekunder och
STATION STORED visas i displayen. Stationen är nu lagrad.
Man kan lagra upp till 10 stationer på respektive AM, FM1 och FM2, totalt 30 stationer.
AUTO (1) söker de 10 starkaste radiostationerna och förvalslagrar dem automatiskt i en
separat minnesbank. Funktionen är särskilt
användbar i områden där man inte är bekant
med radiostationerna eller deras frekvenser.
Starta automatisk lagring
1. Välj frekvensband med AM/FM.
2. Håll AUTO (1) intryckt tills
AUTOSTORING... visas i displayen.
När AUTOSTORING... inte längre visas i displayen är lagringen klar. Radion försätts i autoläge och AUTO visas i displayen. De automatlagrade förvalen kan nu väljas direkt med
``
235
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
knapparna 0 - 9. Om ingen station med tillräcklig stark signalstyrka finns, visas NO AST
FOUND.
Avbryta automatisk förvalslagring
Tryck EXIT.
Välja autolagrat förval
Genom att försätta radion i autoläge kan de
automatiskt lagrade förvalen användas.
1. Tryck kort AUTO (1). AUTO visas i displayen.
2. Tryck på en av knapparna 0 - 9.
3. Radion stannar i autoläge ända tills ett kort
tryck på AUTO (1), EXIT eller AM/FM
avbryter.
Förvalslagra en funnen station
Medan SCAN är aktiv kan en önskad station
förvalslagras.
Tryck på en av knapparna 0 - 9 och håll den
intryckt tills meddelandet Station stored
visas i displayen.
SCAN avbryts och den lagrade stationen kan
väljas som ett förval.
RDS-funktioner
RDS (Radio Data System) länkar samman FMsändare i nätverk. En FM-sändare i ett sådant
nätverk sänder information som ger en RDSradio bl.a. följande funktioner:
• Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
Scanning
SCAN (2) söker automatiskt igenom ett frekvensband efter starka stationer. När en station
hittats spelas den i ca 8 sekunder, därefter fortsätter sökningen.
Aktivera/avaktivera Scan
1. Välj frekvensband med AM/FM.
2. Tryck SCAN (2) för att aktivera. SCAN
visas i displayen.
3. Avsluta med SCAN eller EXIT.
236
• Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
• Mottagning av textinformation om
pågående radioprogram.
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
bara valda delar av dess funktionalitet.
Volymkontroll – NEWS/TP/ALARM
OBS
Om t.ex. cd spelas när radion tar emot ett
trafikmeddelande, försätts cd-spelaren i
pausläge. Meddelandet hörs med den
volym som valts för respektive meddelande.
Därefter återupptas spelningen av
ursprunglig vald ljudkälla och återgår till den
tidigare inställda volymen. Om volymen
justeras under meddelandet sparas den nya
volymen och används vid nästa meddelande.
Nyheter – NEWS
Denna funktion gör att när en nyhetssändning
startar avbryts andra ljudkällor som t.ex. cd.
1. Välj radioläge med SELECTOR-ratten eller
AM/FM-knappen.
2. Välj NEWS i menyn och tryck ENTER.
3. NEWS visas i displayen.
4. Välj NEWS igen och tryck ENTER för att
avaktivera NEWS-funktionen.
Funktionen gör att program kodade som nyheter från RDS-stationer bryter andra ljudkällor
och hörs med den volym som ställts in för detta
ändamål. Så fort nyhetsinslaget är över återgår
radion till tidigare ljudkälla och volym.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Om du inte vill lyssna på ett pågående nyhetsinslag;
Tryck på EXIT-knappen. NEWS-funktionen är dock fortfarande inkopplad och
radion väntar på nästa nyhetsprogram.
Trafikinformation – TP
Funktionen gör att trafikinformation från RDSstationer bryter andra ljudkällor och meddelandet hörs med den volym som ställts in för
detta ändamål. Så fort meddelandet är över
återgår radion till tidigare ljudkälla och volym.
1. Välj TP i menyn och tryck ENTER.
2. TP visas i displayen.
3. Välj TP igen och tryck ENTER för att avaktivera TP-funktionen.
TP visas i displayen när funktionen är aktiverad. Om den inställda stationen kan sända trai displayen. Avbrott
fikinformation visas
för trafikinformation kan alltså endast höras när
visas i displayen.
Om du inte vill lyssna på ett pågående trafikmeddelande;
Tryck på EXIT-knappen. TP-funktionen är
dock fortfarande inkopplad och radion
väntar på nästa trafikmeddelande.
TP-Search
Programtyper – PTY
Denna funktion gör att du kan lyssna på trafikinformation vid resa mellan olika länder och
delstater i Europa utan att själv behöva välja
station.
Med PTY-funktionen kan olika programtyper,
t.ex. pop eller klassisk musik väljas. Med PTYfunktionen kan du välja mellan de olika programtyper som visas i listan nedan.
1. Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
2. Välj TP och tryck ENTER.
Visning av programtyp
1. Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
3. Välj TP Search och tryck ENTER.
2. Välj PTY i menyn och tryck ENTER.
För att avaktivera funktionen, välj TP Search
igen och tryck ENTER.
3. Välj SHOW PTY och tryck ENTER.
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister, etc. Denna
information kan visas med text i displayen.
10
Nu visas den inställda stationens PTY i displayen.
OBS
Alla radiostationer har inte PTY-benämning.
1. Tryck på MENU-knappen.
2. Välj RADIOTEXT i menyn och tryck
ENTER.
3. Välj RADIOTEXT igen och tryck ENTER
för att avaktivera.
Alarm
Alarm sänds ut automatiskt och funktionen kan
inte avaktiveras. Alarm! visas i radions display
när ett larmmeddelande sänds ut. Funktionen
används för att varna bilister om allvarliga
olyckor och katastrofer, t.ex. broras eller kärnkraftsolyckor.
Programtyp
Display visar
Aktualiteter
CURRENT AFFAIRS
Andliga frågor
RELIGION
Blandad diskussion
VARIED SPEECH
Countrymusik
COUNTRY MUSIC
Dokumentär
DOCUMETARY
Ekonomi
FINANCE
``
237
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
238
Programtyp
Display visar
Programtyp
Display visar
Folkmusik
FOLK MUSIC
Telefonväkteri
PHONE IN
Fritid och hobby
LEISURE & HOBBY
Utbildning
EDUCATION
För barn
CHILDREN
Vetenskap
SCIENCE
Gamla godingar
OLDIES MUSIC
Väder
WEATHER
Information
INFORMATION
Övrig musik
OTHER MUSIC
Jazzmusik
JAZZ MUSIC
Sök efter viss programtyp
Klassisk musik
SERIOUS CLASSIC
Kultur och Konst
CULTURES
Denna funktionen hjälper dig att söka efter program med viss inriktning genom att söka
genom hela frekvensbandet.
Lätt klassiskt
LIGHT CLASSIC
Lättlyssnat
EASY LISTENING
Nationell musik
NATIONAL MUSIC
3. Välj PTY och tryck ENTER.
Popmusik
POP MUSIC
4. Välj SELECT PTY och tryck ENTER.
Resor och
semester
TRAVEL
Rockmusik
ROCK MUSIC
5. Tryck ENTER för en eller flera av de listade
programtyperna du väljer. PTY-symbolen i
displayen tänds vid det första valet och
radion försätts i standby för PTY.
Sociala frågor
SOCIAL AFFAIRS
Sport
SPORT
Teater
DRAMA
1. Välj FM 1 eller FM 2 och tryck på MENUknappen.
7. Välj SEARCH PTY och tryck ENTER. Om
radion hittar en station med den valda programtypen hörs denna i högtalaren.
8. Om radion hittar en station som inte passar
kan du söka vidare med
/
knapparna.
9. Om ingen station med den valda programtypen hittas, återgår radion till sin tidigare
frekvens. PTY ligger sedan i standby tills
det att vald programtyp börjar sändas. När
så sker byter radion automatiskt till den
station som sänder vald programtyp.
För att avaktivera PTY standby, gå in i menyn
och välj CLEAR ALL PTY. Symbolen PTY
släcks i displayen och radion återgår till normalläge.
2. Välj RADIO SETTINGS och tryck ENTER.
6. När du valt alla de önskade typerna, välj
EXIT/CLEAR för att gå ur PTY-listan.
Trafikinformation – TP STATION
Här ställer du in vilken station trafikinformationen ska komma från.
måste visas i displayen
Observera att
för att detta ska fungera.
Aktivera/avaktivera TP STATION
Lyssna på den station från vilken trafikinformationen ska komma från.
10 Infotainment
Radiofunktioner
1. Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
2. Välj TP och tryck ENTER.
3. Välj TP STATION och tryck ENTER.
4. Välj SET CURRENT för att aktivera eller
RESET CURRENT för att avaktivera och
tryck ENTER.
3. Välj TP STATION och tryck ENTER.
Regionala radioprogram – REG
4. Välj SET CURRENT för att aktivera eller
RESET CURRENT för att avaktivera och
tryck ENTER.
Funktionen gör att radion fortsätter att lyssna
till en regional sändare fastän dess signalstyrka
är låg.
OBS
Nu kommer endast nyheter från den lagrade
stationen att höras.
OBS
Nu kommer endast trafikinformation från
den lagrade stationen att höras.
Nyheter – NEWS STATION
Här ställer du in vilken station nyheterna ska
komma från.
Observera att aktuell inställd station måste
vara en RDS-station för att detta ska fungera.
Aktivera/avaktivera NEWS STATION
Lyssna på den station från vilken nyheterna ska
komma från.
1. Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
2. Välj NEWS STATION och tryck ENTER.
1
Automatisk frekvensuppdatering – AF
AF-funktionen väljer en av de starkaste sändarna för en inställd station. Ibland behöver
radion söka igenom hela FM-bandet för att
finna en stark sändare. Då tystnar radion och
PI SEEK PRESS EXIT TO CANCEL visas i
displayen.
Aktivera/avaktivera AF
1. Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
2. Välj AF och tryck ENTER.
För att återaktivera AF, välj AF och tryck
ENTER.
10
1. Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
2. Välj REGIONAL och tryck ENTER.
3. REG visas i displayen.
4. För att avaktivera REG, välj REG igen och
tryck ENTER.
Enhanced Other Networks – EON
EON-funktionen är särskilt användbar i storstadsområden med många regionala radiostationer. Den låter avståndet mellan bilen och
radiostationens sändare styra när programfunktionerna ska avbryta pågående ljudkälla.
• LOCAL – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
• DISTANT1 – avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är brusig.
• OFF – avbryter inte för programinriktning
från andra sändare.
Default/fabriksinställning.
``
239
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
Aktivera/avaktivera EON
1. Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
2. Välj EON och tryck ENTER.
3. Välj LOCAL, DISTANT eller OFF och tryck
ENTER.
Återställning av RDS-funktioner
Återställ samtliga radioinställningar till den
ursprungliga fabriksinställningen.
1. Välj RADIO SETTINGS i menyn och tryck
ENTER.
2. Välj RESET ALL och tryck ENTER.
3. Tryck ENTER igen för att bekräfta.
240
10 Infotainment
Cd-funktioner
En tom position markeras i displayen. Texten
INSERT DISC visar att en ny skiva kan matas
in. Cd-växlaren kan innehålla upp till 6 cd-skivor.
Mata in en cd i cd-växlarens inmatningsöppning (2).
Utmatning av cd
G027116
En cd stannar i utmatat läge i max. 12 sekunder. Därefter matas den åter in i spelaren som
fortsätter uppspelningen.
Enstaka skivor (cd-spelare)
Mata ut enstaka skivor med ett tryck på utmatningsknappen (3).
Starta uppspelning (cd-spelare)
Alla skivor (cd-växlare)
Om en musik-cd finns i spelaren när ljudanläggningen är i cd-läge startas uppspelningen
automatiskt. Mata annars in en skiva och byt
till cd-läge med SELECTOR (4) eller CD(1).
Mata ut alla skivor med ett långt tryck på
utmatningsknappen. Hela magasinet töms,
skiva för skiva. Meddelandet EJECTING ALL
visas i displayen.
Starta uppspelning (cd-växlare)
Funktionen kan endast aktiveras om bilen står
stilla. Utmatningen avbryts om bilen börjar
rulla.
Om en cd-position med en musik-cd redan är
vald när ljudanläggningen aktiveras startas
uppspelningen automatiskt. Byt annars till cdväxlar-läge med SELECTOR (4) eller CD (1)
och välj en skiva med sifferknapparna 1 - 6.
Mata in en cd (cd-växlare)
Välj en tom position med sifferknapparna
1 - 6 eller upp/ner på navigeringsknappen.
Paus
När volymen sänks helt stannar cd-spelaren.
När volymen höjs startar den igen.
Ljudfiler
Cd-spelaren stödjer, förutom vanliga musikcd, ljudfiler av formaten mp3 och wma.
OBS
Vissa kopieringsskyddade ljudfiler kan inte
läsas av spelaren.
10
När en cd med ljudfiler matas in i spelaren läses
skivans katalogstruktur in. Beroende av skivans kvalitet kan det dröja en stund innan uppspelningen startar.
Navigering och uppspelning
Om en skiva med ljudfiler finns i cd-spelaren
leder ENTER till skivans katalogstruktur. Navigering i katalogstrukturen görs på samma sätt
som i ljudanläggningens menystruktur. Ljudfioch kataloger har symler har symbolen
. Innan uppspelningen startas kan
bolen
/
användas för att visa ljudfilens
namn om displayens bredd inte räcker till.
Uppspelning av en markerad ljudfil startas med
ENTER.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätts
uppspelningen av de andra filerna i just den
katalogen. Byte av katalog sker automatiskt
när alla filer i aktuell katalog har spelats upp.
Snabbspola/byta cd-spår och ljudiler
Korta tryck höger/vänster på knapparna
/
stegar bland cd-spår/ljudfiler.
Långa tryck snabbspolar cd-spår/ljudfiler.
``
241
10 Infotainment
Cd-funktioner
Knappsatsen i ratten kan även användas för
detta ändamål.
Skanna cd
Aktivera/avaktivera (cd-växlare)
Funktionen spelar de första 10 sekunderna av
varje cd-spår/ljudfil. Tryck SCAN för att aktivera. Avbryt med EXIT eller SCAN för att fortsätta uppspelningen av det aktuella cd-spåret/
ljudfilen. Scan fungerar bara på den valda skivan. Texten SCAN visas i displayen när funktionen är aktiv.
1. Välj Random i menyn och tryck ENTER.
Skivtext
2. Stega till SINGLE DISC eller ALL DISCS
och tryck ENTER.
Om titelinformation finns på en cd kan den
visas i displayen.
Valet ALL DISCS gäller endast de musik-cd
som finns i växlaren.
Aktivera/avaktivera
10
OBS
Om skivtext är aktiverat visas inte SCAN i
displayen.
Slumpval
Funktionen spelar spåren i slumpvis ordning.
Det går att stega mellan de slumpvalda cdspåren/ljudfilerna på vanligt sätt.
OBS
Stegning mellan slumpvalda cd-spår fungerar endast på aktuell skiva.
Välj DISC eller FOLDER i menyn och tryck
ENTER.
Om en vanlig musik-cd spelas:
Om en vanlig musik-cd spelas:
Välj RANDOM i menyn och tryck ENTER.
Om en skiva med ljudfiler spelas:
242
Starta uppspelning av en cd.
Om en cd med ljudfiler spelas:
1. Välj SINGLE DISC eller FOLDER i menyn
och tryck ENTER.
Cd-skivor
2. Stega till önskad cd eller folder och tryck
ENTER.
När du väljer en annan cd avaktiveras funktionen.
Olika meddelanden visas beroende på vilken
slumpvalsfunktion som är aktiv:
• RANDOM betyder att spåren från endast
en musik-cd spelas.
• RND ALL betyder att alla spår på samtliga
musik-cd i cd-växlaren spelas.
Aktivera/avaktivera (cd-spelare)
OBS
Om skivtext är aktiverat visas inte dessa
meddelanden.
• RANDOM FOLDER betyder att ljudfilerna
i en katalog på aktuell cd spelas.
Välj DISCTEXT i menyn och tryck
ENTER.
Användande av hembrända cd-skivor kan
medföra dåligt eller uteblivet ljud.
VARNING
Använd endast standardskivor (12 cm i diameter). Använd inte cd-skivor med påklistrade skivetiketter. Värmen i cd-spelaren kan
göra att etiketten lossnar och att cd-spelaren skadas.
10 Infotainment
Menystruktur – ljudanläggning
FM menu
AM-meny
1.
NEWS
1.
2.
TP
Se Audio settings i FM menu.
3.
Radiotext
4.
Radio settings
5.
6.
4.1.
PTY
4.2.
TP
4.3.
NEWS Station
4.4.
AF
4.5.
Regional
4.6.
EON
4.7.
Reset all
Audio settings*
10
Cd-meny
1.
Random
2.
NEWS
3.
TP
4.
Disc text
5.
Audio settings*
Se Audio settings i FM menu.
AUX-meny
Audio settings*
1.
AUX input vol
5.1.
Surround
2.
NEWS
5.2.
Subwoofer
3.
TP
5.3.
Equalizer Fr
4.
Audio settings
5.4.
Equalizer Rr
Se Audio settings i FM menu.
5.5.
Reset all
Ljudinställningar
243
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
AM FM
CD
LUM
VO E
MY KEY
PHONE
L E CTOR
SE
SOUND
POWER
EXIT
ENTER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
0
*
3
DEF
CLEAR
MENU
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
#
3905624r
MY KEY
PHONE
SOUND
EXIT
CLEAR
G027002
ENTER
Telefonsystemets delar
244
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Knappsats i ratten* - Med rattens knappsats kan du använda de flesta av telefonsystemets funktioner. När telefonen är aktiverad kan knappsatsen i ratten endast
användas till telefonfunktionerna. I aktivt
läge syns alltid telefoninformation i kontrollpanelens display.
Mikrofon - Mikrofonen för handsfree är
inbyggd i takkonsolen vid den inre backspegeln.
Kontrollpanel i mittkonsol - Samtliga
telefonfunktioner (utom samtalsvolymen)
kan styras från kontrollpanelen.
SIM-kortsläsare - SIM-kortet sätts in på
framsidan av kontrollpanelen.
Telefonlur* - Telefonluren kan användas
för att kommunicera mer ostört.
Antenn - Antennen är monterad mot vindrutan, framför den inre backspegeln.
Allmänt
Reglage
• Sätt alltid trafiksäkerheten främst.
• Om bilens förare måste använda sekre-
10
tessluren, parkera först på en säker plats.
• Stäng av telefonsystemet när bilen tankas.
• Stäng av telefonsystemet i närheten av
sprängningsarbete.
• Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad utför service på telefonsystemet.
Nödsamtal
Nödsamtal till larmnummer kan även genomföras utan SIM-kort förutsatt att det finns täckning hos någon GSM-operatör.
1. Aktivera telefonen.
2. Slå det larmnummer som gäller för den
aktuella regionen (inom EU: 112).
3. Tryck på ENTER-knappen i kontrollpanelen eller knappsatsen i ratten.
G027117
Telefonsystemets delar
Display
ENTER – accepterar samtal, väljer i menyn
eller aktiverar telefonen från standbyläge
Till/från/standby
EXIT/CLEAR – avbryter/nekar samtal, stegar tillbaka i menyn eller avbryter ett val
samt raderar inmatade siffror/tecken
SIM-kortshållare
Menyvalsknappa
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
245
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
Strömbrytare till/från/standby
Volymsänkning vid telefonsamtal
Aktivera systemet:
Om telefonen ringer när radion spelar, sänks
volymen när samtalet besvaras. Då samtalet
avbryts återgår volymen till den tidigare
inställda ljudnivån. Radiovolymen kan även
regleras under samtalets gång och behåller då
den nya ljudnivån när samtalet avbryts. Audiovolymen kan även stängas av helt vid telefonsamtal, se sidan 253.
Tryck på PHONE- knappen (3) för att starta
telefonsystemet.
Stänga av systemet:
Håll PHONE-knappen intryckt för att
stänga av telefonsystemet
Försätta systemet i standby:
1. Tryck ett kort tryck på PHONE-knappen
eller tryck EXIT/CLEAR för att försätta
telefonsystemet i standbyläge.
Nummer- och teckenknappar samt snabbval av menyalternativ
Sök – stegar framåt och bakåt vid text- och
nummerinmatning
Höj/sänk samtalsvolym under samtal.
Telefonen använder inte centerhögtalaren*
2. Återaktivera systemet med ett kort tryck på
PHONE-knappen.
När telefonen är aktiverat eller i standbyläge
visas en telefonlur i displayen.
OBS
Vid audionivå Performance (standardnivå)
går det inte att lyssna på radio, cd eller ta
emot trafikmeddelanden samtidigt som ett
telefonsamtal är uppkopplat.
Om du stänger av bilens tändning med telefonsystemet påslaget, är telefonsystemet påslaget när tändningen slås på nästa gång. Då
telefonsystemet är avstängt går det inte att ta
emot några samtal.
246
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktionen gäller endast för Volvos integrerade telefonsystem.
Standby-läge
I standbyläge kan du ta emot samtal samtidigt
som audiosystemet är aktivt och information
från audiosystemets ljudkällor visas i displayen.
För att kunna använda telefonsystemets andra
funktioner måste telefonen vara i aktivt läge.
Snabbval i menyn
När du med hjälp av menyknappen kommit till
menysystemet kan du använda siffror i stället
för pilarna och ENTER-knappen för att välja
rätt meny i huvudmenynivån. Varje menyval är
numrerat. Siffrorna visas i displayen tillsammans med menyalternativet.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Trafiksäkerhet
1. Stäng av telefonen.
Avsluta ett samtal
Delar av menysystemet för telefon är av säkerhetsskäl inte tillgängliga i hastigheter över
8 km/h. Du kan endast avsluta påbörjad aktivitet i menysystemet.
2. Tryck ut SIM-kortshållaren genom ett kort
tryck.
3. Lägg i SIM-kortet med metallytan nedåt.
Audioanläggningen återgår till tidigare aktivitet.
Hastighetsbegränsningen kan kopplas bort i
menyfunktion 5.6.
4. Se till att det fasade hörnet på SIM-kortet
matchar fasningen på hållaren.
Neka inkommande samtal genom att trycka på
EXIT/CLEAR.
5. Tryck in hållaren igen.
SIM-kort
Vid problem med SIM-kortet, kontakta din nätverksoperatör.
Tryck på EXIT/CLEAR i rattens eller kontrollpanelens knappsats eller lägg på luren.
10
Sekretesslur
För att kommunicera mer ostört, kan du prata
i telefonluren. Lyft luren genom ett kort tryck på
ovansidan (A).
Ring upp och ta emot samtal
Ringa upp:
Slå numret och tryck ENTER i knappsatsen i ratten, kontrollpanelen eller lyft luren.
Ta emot inkommande samtal:
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Du får kortet från din nätoperatör.
Sätt alltid in SIM-kortet när du vill använda telefonen.
Tryck ENTER eller lyft luren. Du kan även
använda Autosvar, se sidan 253.
Ljudet från audioanläggningen kan kopplas
ifrån automatiskt när ett telefonsamtal pågår,
se sidan 253.
G026983
G026980
Slå önskat nummer på knappsatsen i mittkonsolen och lyft luren för att ringa upp.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
247
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Volymen regleras med ratten på sidan av
luren.
10
Samtalet avbryts när du lägger tillbaka luren i
hållaren.
Om du vill växla till handsfree utan att avsluta
samtalet:
1. Tryck
i ratten (alt. menyknapparna i
kontrollpanelen) och välj Handsfree.
2. Tryck ENTER och lägg på luren. Om luren
redan skulle vara lyft när ett telefonsamtal
påbörjas, kommer ljudet ut i handsfreesystemet.
3. Tryck på MENU-knappen, stega till Handset och sedan ENTER för att överföra ljudet till luren.
Senast uppringda nummer
Telefonen lagrar automatiskt de senast uppringda telefonnumren/namnen.
1. Tryck på ENTER i rattens eller kontrollpanelen knappsats.
2. Stega framåt eller bakåt med menyknapparna bland de senast slagna numren. De
visas i displayen.
3. Tryck ENTER.
248
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Snabbuppringning
Lagra kortnummer
Ett nummer som är lagrat i telefonboken kan
kopplas till en uppringningsknapp (1 – 9).
Gör så här:
1. Välj Telefonbok i menyn och tryck
ENTER.
2. Bläddra till Snabbuppringning (se
sidan 253) och tryck ENTER.
3. Välj den siffra som ska vara kortnumret.
Tryck ENTER för att bekräfta.
4. Sök efter önskat namn eller telefonnummer
i telefonboken. Tryck ENTER för att välja.
Använd snabbuppringning
1. Håll in önskad snabbuppringningsknapp i
ca två sekunder för att ringa eller tryck kort
på knappen följt av ENTER.
2. När du har slagit på telefonen, vänta en
stund innan snabbuppringningen kan ske.
OBS
För att kunna slå ett kortnummer måste
Meny 3.4 vara aktiverad. Se Snabbuppringning under Beskrivning av menyalternativ
på sidan 252.
Ta emot nytt samtal under pågående
samtal
Om du under pågående samtal hör två tonstötar i högtalaren har du blivit uppringd. Denna
funktion går att välja eller välja bort i menyn.
I detta läge kan du välja att ta emot samtalet,
eller neka att ta emot det. Om du inte vill ta
emot samtalet, tryck på EXIT/CLEAR eller gör
ingenting.
Om du vill ta emot samtalet, tryck ENTER. Det
pågående samtalet hamnar då i så kallat parkeringsläge. Trycker du på EXIT/CLEAR,
avslutas båda samtalen samtidigt.
Funktioner under pågående samtal
Under ett pågående samtal är följande funktioner tillgängliga (bläddra med pilarna och tryck
på ENTER för att göra ett val)
Sekretess/sekretess av
Sekretessläge
Parkera/återta
Välj om pågående
samtal ska parkeras
eller återtas
Lur/handsfree
Använda luren eller
handsfree
Telefonbok
Visa telefonboken
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Då du har ett pågående samtal samt ett parkerat samtal är följande funktioner tillgängliga
(bläddra med pilarna och tryck på ENTER för
att göra ett val)
Sekretess/sekretess av
Lur/handsfree
Sekretessläge
Telefonboken
Ring upp från minnet
Telefonnummer och namn kan lagras i telefonens eget minne eller i SIM-kortets minne.
10
När du tar emot ett samtal och den uppringandes nummer finns i telefonboken, visas namnet
i displayen.
AM FM
CD
LUM
VO E
Växla
EXI T
Använda luren eller
handsfree
2
ABC
1
4
GHI
Visa telefonboken
Prata med båda
samtidigt (konferenssamtal)
Växla mellan de två
samtalen
Samtalsvolym
Öka eller minska samtalsvolymen genom att
under samtal trycka på knapparna + eller - i
rattens knappsats.
Lagra telefonnummer med namn
AUTO
*
3
DEF
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
SCAN
#
1. Tryck på MENU-knappen, välj
Telefonbok och tryck ENTER.
2. Stega till Lägg till och tryck ENTER.
3. Skriv ett namn och tryck ENTER.
4. Skriv nummer och tryck ENTER.
5. Välj vilket minne du vill spara till och tryck
ENTER.
CLEAR
MENU
G027118
Sammankoppla
LE CTOR
SE
SOUND
ENTER
Upp till 255 namn kan lagras i telefonens
minne.
7
PQRS
Telefonbok
MY KEY
PHONE
POWER
Tryck på MENU-knappens nedåtpil (1)
i ratten för att söka i telefonboeller
ken.
Välj mellan följande alternativ:
1. Tryck ENTER och bläddra med pilarna tills
du hittar önskat namn.
När telefonen är aktiverad styr knappsatsen i
ratten endast telefonfunktionerna.
2. Tryck på tangenten för första bokstaven i
namnet (eller skriv in hela namnet) och
tryck ENTER.
För att styra audiosystemet med dessa knappar måste telefonen vara i standbyläge, se
sidan 246.
3. Tryck ENTER för att ringa upp det nummer
du har valt.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
249
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Skriva namn eller meddelande
1
space 1- ? ! , . : " ' ( )
2
abc2äåàæç
3
def3èé
4
ghi4ì
5
jkl5
6
mno6ñöòØ
7
pqrs7ß
8
tuv8üù
9
wxyz9
*
Används om två tecken ska skrivas med samma knapp.
0
+0@*#&$£/%
#
EXIT
Växla mellan versaler och gemener.
Radera den senast slagna bokstaven eller siffran. Med ett långt tryck
raderar du hela numret och texten.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Specifikationer
Uteffekt
2 W
1. Radera alla inmatade tecken genom ett
långt tryck på EXIT/CLEAR-knappen.
SIM-kort
litet, 3 V
Minnesplatser
255A
SMS
ja
Data/fax
nej
Dualband
ja (900/1800)
2. Återgå till menyn genom ytterligare ett
långt tryck på EXIT/CLEAR-knappen.
Dubbla SIM-kort
A
255 minnesplatser i telefonens minne. Antal minnesplatser
på SIM-kort varierar beroende på abonnemang.
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören
underrättas om telefonens IMEI-nummer. Det
är ett 15 - siffrigt serienummer som finns inprogrammerat i telefonen. Slå *#06# för att få fram
numret i displayen. Skriv upp det och spara det
på ett säkert ställe.
Många nätoperatörer erbjuder dubbla SIMkort, ett för din bil och ett för en annan telefon.
250
Med dubbla SIM-kort har du samma nummer
till två olika apparater. Fråga din nätoperatör
om vilka möjligheter som erbjuds och om hanteringen av dubbla SIM-kort.
Avbryta textinmatning
G026980
10
Tryck på den knapp som är märkt med önskat
tecken: e gång för knappens första tecken, två
gånger för det andra osv. För att ange mellanrum tryck på 1.
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
Översikt
1.
Telefonbok
4.5.5
Faxanrop
Samtalslogg
3.1.
Lägg till
4.5.6
Dataanrop
1.1.
Miss. samtal
3.2.
Sök
4.5.7
Upphäv alla
1.2.
Mottagna samtal
3.3.
Kopiera alla
1.3.
Utgående samt.
1.4.
Radera lista
1.5.
2.
3.
3.3.1
SIM till telefon
3.3.2
Telefon till SIM
1.4.1
Alla samtal
1.4.2
Missade samtal
3.4.1
Aktiv
1.4.3
Mottagna samt.
3.4.2
Välj nummer
1.4.4
Utgående samt.
3.4.
5.
Tlf.Inställn.
5.1.
Snabbuppring
5.2.
Operatör
5.1.1
Automatisk
5.1.2
Manuell
Språk
5.2.1
English UK
3.5.
Töm SIM
5.2.2
English US
Samtalslängd
3.6.
Töm telefon
5.2.3
Español
1.5.1
Senaste samtal
3.7.
Minnesstatus
5.2.4
Français CAN
1.5.2
Antal samtal
Samtalsalt.
5.2.5
Français FR
1.5.3
Sammanlagd tid
4.1.
Sänd nummer
5.2.6
Italiano
1.5.4
Nollställ tid
4.
10
4.2.
Samtal väntar
5.2.7
Nederlands
Meddelanden
4.3.
Autosvar
5.2.8
Português BR
2.1.
Läs
4.4.
Autouppringning
5.2.9
Português P
2.2.
Skriv
4.5.
Vidarekoppling
5.2.10 Suomi
2.3.
Medd.inställn
4.5.1
Alla samtal
5.2.11 Svenska
2.3.1
SMSC-nummer
4.5.2
Vid upptaget
5.2.12 Dansk
2.3.2
Giltighetstid
4.5.3
Inget svar
5.2.13 Deutsch
2.3.3
Meddelan.typ
4.5.4
Ej nåbar
``
251
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
5.3.
10
5.4.
5.5.
5.6.
SIM-säkerhet
Beskrivning av menyalternativ
1.5.4.
5.3.1
På
1. Samtalslogg
5.3.2
Av
2. Meddelanden
1.1. Missade samtal
5.3.3
Automatisk
Lista med missade samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
2.1. Läs
Ändra koder
5.4.1
PIN-kod
5.4.2
Telefonkod
Lista med mottagna samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
1.3. Utgående samtal
Ljud
5.5.1
Ringvolym
Lista med tidigare uppringda nummer. Välj att
ringa upp, radera eller spara i telefonboken.
5.5.2
Ringsignal
1.4. Radera lista
5.5.3
Dämpa radio
5.5.4
Meddel.pip
Radera de listor som finns i menyerna 1.1,
1.2 och 1.3 enligt nedan.
Trafiksäkerh
5.6.1
5.6.2
5.7.
1.2. Mottagna samtal
Menylås
IDIS
Fabrikinst.
1.4.1.
Alla
1.4.2.
Missade
1.4.3.
Mottagna
1.4.4.
Utgående
Nollställ tid
Inkomna textmeddelanden. Välj att radera läst
meddelande, skicka vidare, ändra, spara hela
eller delar av meddelandet.
2.2. Skriv
Skriv meddelande med hjälp av knappsatsen.
Välj att spara eller skicka det.
2.3. Meddelandeinställning
Ange numret (SMSC-nummer) till den meddelandecentral som skall överföra meddelandena
samt hur länge de ska lagras i meddelandecentralen. Kontakta nätoperatören för information om meddelandeinställningar. Inställningarna bör normalt inte ändras.
2.3.1.
SMSC-nummer
2.3.2.
Giltighetstid
2.3.3.
Meddelandetyp
1.5. Samtalslängd
Samtalslängd för samtliga samtal eller för det
senaste samtalet. För nollställning av samtalsmätare behövs telefonkoden (se meny 5.4).
252
3. Telefonbok
3.1. Lägg till
1.5.1.
Senaste samtal
Lagra namn och telefonnummer i telefonboken, se sidan 248.
1.5.2.
Antal samtal
3.2. Sök
1.5.3.
Sammanlagd tid
Sök efter namn i telefonboken.
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
3.3. Kopiera alla
4.4. Återuppringning
5.2.2.
English US
Kopiera SIM-kortets telefonnummer och namn
till telefonens minne.
Ring upp ett tidigare upptaget nummer.
5.2.3.
Español
4.5. Vidarekoppla
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
Inställningen gäller endast under aktuellt samtal.
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
3.5. Töm SIM
4.5.2.
Vid upptaget
5.2.9.
Português P
Radera hela minnet i SIM-kortet.
4.5.3.
Inget svar
5.2.10. Suomi
3.6. Töm telefon
4.5.4.
Ej nåbar
5.2.11. Svenska
4.5.5.
Faxanrop
5.2.12. Dansk
Visa hur många minnesplatser som är upptagna i SIM-kortet respektive telefonen. I tabellen visas hur många av det totala antalet platser
som är upptagna, t.ex. 100 (250).
4.5.6.
Dataanrop
5.2.13. Deutsch
4.5.7.
Upphäv alla
4. Samtalsalternativ
5.1. Operatör
3.3.1.
Från SIM- till telefonminne
3.3.2.
Från telefon- till SIM-minne
Välj när och vilka typer av samtal som ska
vidarekopplas till ett angivet telefonnummer.
4.5.1.
3.4. Snabbuppringning
Nummer som är lagrade i telefonboken kan
lagras som kortnummer.
Radera hela minnet i telefonen.
3.7. Minnesstatus
4.1. Sänd nummer
Visa eller dölj eget telefonnummer för samtalsparten. Kontakta nätoperatören för permanent
dolt nummer.
Alla samtal
5. Telefoninställningar
Välj operatör automatiskt eller manuellt. Vald
operatör visas i displayen i telefonens grundläge.
5.1.1. Auto
4.2. Samtal väntar
5.1.2. Manuell
Ta emot ett meddelande om att samtal väntar
under pågående samtal.
5.2. Språk
4.3. Autosvar
Ta emot inkommande samtal automatiskt.
5.3. SIM-säkerhet
Välj om PIN-koden ska vara på, av eller om
telefonen automatiskt ska ange PIN-kod.
5.3.1.
På
5.3.2.
Av
5.3.3.
Automatisk
5.4. Ändra koder
Ändra PIN- eller telefonkoden. Skriv upp och
spara koderna på ett säkert ställe.
Välj språk för telefonen.
5.4.1.
PIN-kod
5.2.1.
5.4.2.
Telefonkod
English UK
10
``
253
10 Infotainment
Menystruktur – telefon
10
Den fabriksinställda telefonkoden 1234
används vid första ändringstillfället. Telefonkoden används för att nollställa samtalsmätaren.
5.5. Ljud
5.5.1.
Volym
Reglera volymen på ringsignalen.
5.5.2.
Ringsignal
Det finns sju olika ringsignaler.
5.5.3.
On/off
Dämpa radio.
5.5.4.
Meddelande-pip
5.6. Trafiksäkerhet
5.6.1.
Menylås
Bortkoppling av menylåset ger tillgång till hela
menysystemet under färd.
5.6.2.
IDIS
Om IDIS-funktionen kopplas bort fördröjs inte
inkommande samtal oavsett körsituation.
5.7. Fabriksinställning
Återgår till systemets fabriksinställningar.
254
10 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen*
Allmänt
RSE-systemet går att använda samtidigt som
bilens infotainmentsystem.
Då bakre passagerare använder DVD,
RSE-AUX eller tittar på TV1 och samtidigt lyssnar i hörlurar kan förare och främre passagerare fortfarande använda bilens radio eller CDspelare.
Strömförbrukning, tändningslägen
Systemet kan aktiveras i tändningsläge I
eller II samt när motorn är igång. När bilen startas stannar filmen tillfälligt och fortsätter när
motorn startat.
När systemet har använts en gång utan att
tändningen är i läge I blir det blockerat. För att
starta på nytt måste tändningsläge I aktiveras.
OBS
Vid förlängd användning (mer än 10 minuter)
med avstängd motor – kan kapaciteten i
bilens startbatteri sjunka till så låg nivå att
det inte går att starta motorn.
Ett meddelande kommer i detta fall att visas
på skärmen.
1
TV-översikt
Systeminställning
Tryck
och välj TV I DVD I AUX
MEDIA MENU.
TV
TV
Ljudinställning
10
Fabriksinställning
Tidzonsinställning
Kanallåsningslista
CI-modul
Ingen CAM isatt
CI-modul information
Kanalhantering
Signalstyrka
Kanalsökning
Hantering av nya
kanaler
Lägg till frekvens
Information om
frekvens
Systeminställning-TV
Tryck MEDIA MENU
TV.
Ta bort en frekvens
Språk
Ta bort alla frekvenser
Bildformat
Automatisk sökning
Systeminställning
T. ex. Engelska
Tv-menyernas språk
16:9
4:3
Automatisk
TV är tillval till RSE-systemet.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
255
10 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen*
Standard
Ljudläge
Höger
Centrerad
Vänster
Höger
Stereo
Vänster
AC3
Visningstid för
menyer
Systeminställning-Fabriksinställning
Tryck MEDIA MENU Systeminställning
Fabriksinställning.
Menyerna kan visas
mellan
8-40 sekunder.
Här återställs systemets fabriksinställningar.
Systeminställning-Ljudläge
Tryck MEDIA MENU
Ljudläge.
Ljud - 1, t. ex. ENG.
Ljud - 2, t.ex. GER.
Zoom
Fullskärm
Ljudläge
Ljud
G031511
10
Läge (bildskärmsläge)
Systeminställning
Originaltalet i ett TV-program kan bytas ut mot
tal på annat språk om programmet sänds med
flera ljudspår.
Systeminställning-Tidzonsinställning
Tryck MEDIA MENU Systeminställning
Tidzonsinställning.
För att få lokala programtider att visas korrekt
måste tidzonen ställas in. GUIDE och INFOknapparnas menyer samt klockan påverkas av
lokala tidzoner.
Betalkanaler
För att kunna titta på betalkanaler måste ett
betalkort placeras i en adapter som sätts in i
digitaltvboxen.
Digitaltvboxen är placerad på höger sida av
lastutrymmet
1. Boxen är skyddad av en kåpa. Öppna den
lilla luckan ovanpå kåpan.
2. Öppna gummilocket på boxen.
3. Stoppa in betalkortet i adaptern. Se till att
det stoppas in på rätt sätt.
4. Stoppa in adaptern i digitaltvboxen. Se till
att den stoppas in på rätt sätt.
> Systemet kommer att känna att det fått
ny information.
5. Sök för att hitta de nya kanalerna som blivit
tillgängliga, se kapitel "Betalkortets TVkanaler" nedan.
256
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen*
Alternativt -aktivera bilens ljudanläggning i
Betalkortets TV-kanaler
Sök för att systemet ska hitta betalkortets
kanaler.
1. Tryck på MEDIA MENU på fjärrkontrollen.
2. Välj Kanalsökning
sökning.
3.
Välj land och tryck
Automatisk
A B på fjärr-
MODE-AUX och tryck
kontrollen för att lyssna på högtalarna.
Format som stöds av digitaltvboxen
TV-systemet stödjer MPEG-2-sändning. Det
finns möjlighet att ta emot MPEG-4-sändning
om en adapter införskaffas. Denna adapter
sätts in i digitaltvboxen och placeras på
samma sätt som adaptern för betalkort. Se
kapitel "Betalkanaler" ovan.
1. Sätt i skivan.
Spela en CD-skiva
1. Sätt i CD-skivan med etikettsidan vänd
från knapparna.
> Skivan börjar spela automatiskt.
2. Slå på de trådlösa hörlurarna, välj CH A för
vänster bildskärm eller CH B för höger bildskärm.
> Ljudet är styrt till hörlurarna.
3. Justera ljudvolymen i hörlurarna med hjälp
av volymkontrollen/hjulet på lurarna.
2.
Tryck
3.
.
4.
Tryck
Pausa och återstarta skivan med
Stoppa skivan med
Tryck
.
10
.
igen för att mata ut skivan.
Privatkopierad skiva kan användas.
3. Stega med navigationsknapparna för att
välja fil.
för att välja underkatalog.
Olika uppspelningsvarianter
Skivan kan spelas upp på olika sätt, stega med
navigationsknapparna för att välja uppspelningsalternativ.
När dialogboxen är uppe:
Musik
1.
Välja i skivans katalog
2.
.
Paus
1. Tryck höger navigationsknapp för att
komma över i högermenyn.
Spelbarhet samt kvalitet kan dock bero på kvalitet på källfil, format och skivkvalitet.
AUX-ingång, Eluttag 12 V
Ingången är till för att kunna ansluta annan
utrustning. Följ alltid den externa utrustningens, tillverkarens eller säljarens instruktioner
för inkoppling. Utrustning ansluten via RSEAUX-ingången kan använda bildskärmar, trådlösa hörlurar, hörlursuttag och bilens högtalare.
2. Stega med navigationsknapparna för att
välja spelalternativ.
3.
Bekräfta med
.
Byt CD spår
eller
Byt CD-spår med
snabbspola genom att hålla knapparna
intryckta.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
257
10 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen*
System
Inkoppling av RSE-AUX ingång
Format som systemet stödjer.
10
Audioformat
CD-DA, DVD-Audio Playback,
MP3, WMA
Videoformat
DVD-video, VCD, SVCD, Divx/
MPEG-4, WMA video, Photo cd
Kodak, Photo CD JPG
Skivformat
DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R, DVD+R, CD-R,
CD-ROM, CD-RW, CD-3, HDCD
Batteribyte i fjärrkontroll och trådlösa
hörlurar
Fjärrkontrollen och hörlurarna drivs med
2 stycken batterier av AAA-modell.
Ta med extra batterier vid lång färd.
Avancerade systeminställningar
RSE-AUX-ingången är placerad i mittkonsolen
under DVD-spelaren.
1. Anslut videokabeln till den gula kontakten.
2. Anslut vänster ljudkabel till den vita kontakten och höger till den röda.
3. Anslut spänningskabeln till strömuttaget
om din utrustning är avsedd för 12 V.
Dessa inställningar kan endast nås då DVDspelaren är tom.
Tryck MEDIA MENU.
GENERAL SETUP
AUDIO SETUP
ANGLE MARK
CAPTION
Fjärrkontroll
COMPRESSION
1. Skruva loss skruven och lossa batteriluckan.
DVX(R)
REGISTRATION
PREFERENCES
TV TYPE
2. Ta bort de båda förbrukade batterierna,
vänd de nya batterierna enligt symbolerna
i batterifacket och sätt i dem.
AUDIO
3. Sätt på luckan och skruva fast skruven.
SUBTITLE
DEFAULTS
258
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G031359
G015700
10 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system – Dual Screen*
Miljöhänsyn
Förbrukade batterier ska tas om hand på ett
miljöanpassat sätt.
G030395
10
Trådlösa hörlurar
1. Skruva loss skruven och lossa batteriluckan.
2. Ta bort de båda förbrukade batterierna,
vänd de nya batterierna enligt symbolerna
i batterifacket och sätt i dem.
3. Sätt på luckan och skruva fast skruven.
OBS
Om systemet är för varmt för att användas
eller batterispänningen är för låg kommer ett
informationsmeddelande upp på skärmen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
259
260
262
264
266
267
269
271
273
274
276
G000000
Typbeteckning......................................................................................
Mått och vikter......................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolja...............................................................................................
Vätskor och smörjmedel.......................................................................
Bränsle..................................................................................................
Katalysator............................................................................................
Elsystemet.............................................................................................
Typgodkännande..................................................................................
SPECIFIKATIONER
11
11 Specifikationer
Typbeteckning
G032077
11
262
11 Specifikationer
Typbeteckning
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren om
bilen och vid beställning av reservdelar och tillbehör kan det underlätta om man vet bilens
typbeteckning, chassi- och motornummer.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer.
OBS
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
11
Dekal för motorolja.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer:
automatväxellåda AW
manuell växellåda
automatväxellåda
Dekal för parkeringsvärmare.
VIN-nummer (typ- och modellårsbeteckning samt chassinummer).
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
263
11 Specifikationer
Mått och vikter
Mått
11
264
Mått
mm
Vikter
H
Spårvidd bak
1624
4807
I
Lastbredd, golv
1064
Tjänstevikten inkluderar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %, alla oljor och
vätskor.
Lastlängd, golv, fällt säte
2018
J
Bredd
1898
D
Lastlängd, golv
1118
K
Bredd inkl. backspeglar
2112
E
Höjd
1784
F
Lasthöjd, golv
872
G
Spårvidd fram
1634
Mått
mm
A
Hjulbas
2857
B
Längd
C
Passagerarnas vikt och monterade tillval samt
kultryck (vid påkopplad släpvagn, se tabell)
påverkar lastförmågan och räknas inte in i
tjänstevikten.
Tillåten Max last = Totalvikt – Tjänstevikt.
11 Specifikationer
Mått och vikter
OBS
VARNING
Dokumenterad tjänstevikt gäller bil i basutförande – alltså en bil utan extra utrustning
eller tillval. Det innebär att för varje tillval
som adderas, minskar bilens lastkapacitet
motsvarande tillvalets vikt.
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Exempel på tillval som reducerar lastkapaciteten är utrustningsnivåerna Kinetic/
Momentum/Summum samt andra tillval
såsom Dragkrok, Lasthållare, Takbox, Ljudanläggning, Extraljus, GPS, Bränsledriven
värmare, Skyddsgaller, Mattor, Insynsskydd, Elmanövrerade stolar, etc.
För dekalens placering, se sidan 262.
Max totalvikt
Max tågvikt (bil+släp)
Max framaxeltryck
Max bakaxeltryck
11
Utrustningsnivå
Max last: Se registreringsbevis.
Max taklast: 100 kg
Att väga bilen är ett säkert sätt att få reda på
tjänstevikten för just Din bil.
Dragvikter och kultryck
Maxvikt bromsad släpvagn, kg
Max kultryck, kg
2250
90
Maxvikt obromsad släpvagn, kg
Max kultryck, kg
750
50
265
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
Modell
MotorA
Effekt
(kW/rpm)
(hk/rpm)
Vridmoment
(Nm/
rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglängd
(mm)
Slagvolym
(liter)
Kompressionsförhållande
2.5T*
B5254T2
154/4980
210/5000
320/15004500
5
83
93.2
2.52
9,0:1
V8
B8444S
232/5850
315/5850
440/3900
8
94
79,5
4.41
10,4:1
3.2
B6324S
175/6200
238/6200
320/3200
6
84
96
3.2
10,8:1
D5
D5244T4
136/4000
185/4000
400/20002760
5
81
93.2
2,401
17.0:1
2.4DB
D5244T5
120/4000
163/4000
340/17502750
5
81
93,2
2,401
17,0:1
11
A
B
266
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se sidan 262.
Endast Belgien
11 Specifikationer
Motorolja
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än -30 °C eller varmare än +40 °C.
Detta kan ge onormalt hög oljetemperatur eller
oljeförbrukning.
Kontrollera också oljenivån oftare vid många
kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid låga
temperaturer (under +5 °C).
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma
körförhållanden. Det ger ett extra skydd för
motorn.
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Viskositetsdiagram
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.Valet
av olja har gjorts med stor omsorg och med
hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning. För
att rekommenderade serviceintervall skall
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven
oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både
vid påfyllning och vid oljebyte, annars riskerar du att påverka livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
11
G020236
Ogynnsamma körförhållanden
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
``
267
11 Specifikationer
Motorolja
Oljedekal
Motorvariant
Påfyllningsbar
volym mellan
MIN–MAX (liter)
VolymA (liter)
2.5T
B5254T2
1.2
5.5
3.2
B6324S
1,2
7.4
V8 AWD
B8444S
1.2
6.7
D5 AWD
D5244T4
1.5
6.2
2.4DB
D5244T5
1.5
6.2
G032078
11
När oljedekalen som visas här bredvid finns i
bilens motorrum, gäller följande. För placering,
se sidan 262.
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W–30.
A
B
268
Inkluderar filterbyte.
Endast Belgien
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Växellådsolja
Motor
Växellåda
Volym (liter)
Föreskriven transmissionsolja
2.5T bensin
Automatisk, TF-80SC
7,0
JWS 3309
3.2 bensin
Automatisk, TF-80SC
7,0
JWS 3309
V8 bensin
Automatisk, TF-80SC
7,0
JWS 3309
D5 diesel
Manuell, M66
1,9
BOT 350 M3
D5 diesel
Automatisk, TF-80SC
7,0
JWS 3309
2.4D diesel
Manuell, M66
1,9
BOT 350 M3
2.4D diesel
Automatisk, TF-80SC
7,0
JWS 3309
11
Vätskor
Vätska
System
Kylvätska
Bensinmotor T5
8,0
Bensinmotor 3.2
9.7
Bensinmotor V8
10.2
Dieselmotor D5
12.5
Köldmedium
Luftkonditionering
Volym (liter)
B
Rekommenderad kvalitet
Kylvätska med korrosionsskydd
utblandad med vattenA, se förpackning. Termostaten öppnar vid:
bensinmotorer, 90 °C, dieselmotorer
82 °C
R134a (HFC134a)
Olja: PAG
Bromsvätska
Bromssystem
0.6
DOT 4+
``
269
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Vätska
System
Styrservoolja
Servostyrning
1.0
varav behållare
0.2
Spolarvätska
11
A
B
6.5
Rekommenderad kvalitet
WSS M2C204-A eller likvärdig produkt
med samma specifikation.
Av Volvo rekommenderat frostskyddsmedel utblandat med vatten
rekommenderas vid minusgrader.
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
Mängden köldmedium varierar beroende på motorvariant. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad för rätt information.
VIKTIGT
Rekommenderad transmissionsolja ska
användas för att inte skada växellådan och
får inte blandas med någon annan transmissionsolja. Om annan olja fyllts på kontakta
en verkstad för service. Volvo rekommenderar att du kontaktar närmaste auktoriserade Volvoverkstad.
OBS
Under normala körförhållanden behöver
växellådsoljan inte bytas under dess livslängd. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändligt, se
sidan 267.
270
Volym (liter)
11 Specifikationer
Bränsle
Förbrukning, CO2-utsläpp och tankvolym
Motor
Växellåda
Förbrukning
(liter/100 km)
A
B
Utsläpp av koldioxid (CO2) (g/km)
Tankvolym (liter)
2.5T
B5254T2
Automatväxellåda (AW 55-51)
11,7 (11,8)A
280 (282)A
80
3.2
B6324S
Automatväxellåda (TF 80SC)
12,0 (12,1)A
287 (289)A
80
V8 AWD
B84444S
Automatväxellåda (TF 80SC)
13,3 (13,5)A
317 (322)A
80
(219)A
68
(8,3)A
D5 AWD
D5244T4
Manuell 6-växlad (M66)
8,2
D5 AWD
D5244T4
Automat (TF–80SC)
8,5 (8,5)A
224 (224)A
68
2.4DB
D5244T5
Manuell (M66)
8,2 (8,3)A
217 (219)A
68
2.4DB
D5244T5
Automat (TF–80SC)
8,5 (8,5)A
224 (224)A
68
217
11
Värde inom parentes gäller 7-sitsig variant.
Endast Belgien
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en standardiserad körcykel enligt EU-direktiv 80/1268/EEC comb.
samt 92/21/EEC.
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas om
bilen utrustas med extra tillbehör vilket påverkar bilens vikt. Dessutom kan körsätt och
andra icke tekniska faktorer påverka bilens
bränsleförbrukning. Vid körning med bränsle
med oktantal 91 RON blir förbrukningen högre
och effekten lägre.
OBS
Extrema väderförhållanden, dra en släpvagn eller körning på höga altituder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
kan inverka på bilens prestationsförmåga.
Bensin
De flesta motorer kan köras på oktantalen 91,
95 och 98 RON.
• 91 RON bör endast användas i undantagsfall.
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal prestanda och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
``
271
11 Specifikationer
Bränsle
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
Bensin: Norm EN 228
VIKTIGT
11
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn. För att Volvos garanti
skall gälla, blanda aldrig alkohol med bensin, bränslesystemet kan skadas.
Diesel
Dieselmotorns bränslesystem är känsligt för
föroreningar, se sidan 197.
Diesel: Norm EN 590 eller JIS K2204
272
11 Specifikationer
Katalysator
Allmänt
Katalysatorn har till uppgift att rena avgaserna.
Den är placerad i avgasströmmen nära motorn
för att snabbt nå arbetstemperatur. Katalysatorn består av en monolit (keramsten eller
metall) med kanaler. Kanalväggarna är belagda
med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs. de påskyndar den kemiska processen utan att förbrukas.
11
LambdasondTM syremätgivare
Lambdasonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från
avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem,
som kontinuerligt styr insprutningsventilerna.
Förhållandet mellan det bränsle och den luft
som förs till motorn regleras hela tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en
effektiv förbränning, av de skadliga ämnena
(kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp
av en trevägskatalysator.
273
11 Specifikationer
Elsystemet
Allmänt
12 V-system med spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt system där chassi
och motorstomme används som ledare.
11
Startbatteri
Motor
A
Spänning, V
Köldstartförmåga,
Reservkapacitet,
CCA (Cold Cranking Amperes), A
minuter
Kapacitet, Ah
2.5T, 3.2, V8
12
600–800 A
120–150
70–90
D5
12
800
150
90
Effekt, W
Sockel
Helljus/halvljus halogen
55
H7
Helljus, bilar med Aktiva Xenon
65
H9
Aktiva Xenon
35
D1S
Helljus, bilar med Xenon
55
H7
Xenon
35
D2R
Bil med parkeringsvärmare har 800 A
Om startbatteriet byts ut, var noga med att byta
till ett batteri med samma köldstartförmåga
och reservkapacitet som originalbatteriet (se
dekal på batteriet).
Glödlampor
Belysning
274
11 Specifikationer
Elsystemet
Belysning
Effekt, W
Sockel
Dimljus främre
55
H1
Positions Främre/bakre, parkeringsljus främre, sidomarkeringsljus främre, nummerskyltsbelysning, instegsbelysning bakre
5
W2,1X9,5d
Blinkers främre, dimbakljus
21
BAY9s
Bromsljus, backljus
21
BA15S
Blinkers bakre
21
BAU15s
Make up-spegel
1,2
SV5,5
Instegsbelysning främre, bagagerumsbelysning
5
SV8.5
Handskfacksbelysning
3
BA9
11
275
11 Specifikationer
Typgodkännande
Fjärrkontrollsystem
Land
11
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
Härmed intygar Delphi att detta
fjärrnyckelsystem
står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta
bestämmelser som
framgår av direktiv
1999/5/EG.
IS, LI, N, CH
HR
RC
ETC093LPD0155
276
11 Specifikationer
11
277
12 Index
A
B
ABS, fel i ABS-systemet............................ 51
Backspeglar
elektriskt infällbara................................
eluppvärmning......................................
infällbara...............................................
inre........................................................
kompass...............................................
yttre.......................................................
Adaptivt system....................................... 138
AF – automatisk frekvensuppdatering..... 239
Aktiva Dual Xenon-ljus......................... 55, 58
12
Anpassning av ljusbild............................. 162
Dual Xenon-strålkastare..................... 162
Halogenstrålkastare............................ 162
Antisladdfunktion..................................... 143
Antislirfunktion......................................... 143
Audio, se även Ljud................................. 227
AUTO, ECC................................................ 87
Automatisk låsning.................................. 118
Automattvätt............................................ 184
Automatväxellåda............................ 137, 138
bogsering och bärgning...................... 150
lock up-funktion.................................. 138
släpvagn............................................. 153
säkerhetssystem................................. 139
W-knappen......................................... 138
AUX.......................................................... 231
AWD, fyrhjulsdrift..................................... 140
Avgasrening
felindikering.......................................... 51
278
rekommenderade................................. 34
övre fästpunkter för barnstolar............. 39
Barnsäkerhetsspärr................................... 54
73
56
54
70
70
73
Baklucka
körning med öppen baklucka............. 128
låsning/upplåsning.............................. 116
öppna.................................................... 67
Bakruta, eluppvärmning............................ 56
Baksäte
insteg.................................................. 105
Baksäte, framfällning............................... 105
Barn........................................................... 33
barnstol och krockkudde...................... 33
barnstol och sidokrockkudde............... 26
barnsäkerhetsspärr....................... 54, 121
placering i bilen..................................... 33
placering i bilen, tabell.......................... 34
säkerhet................................................ 33
Barnskydd.................................................. 33
extra spärrfunktion i säkerhetsbälte..... 40
ISOFIX fästsystem för barnsstolar........ 39
Bashögtalare............................................ 234
Batteri...................................................... 204
specifikationer.................................... 274
starthjälp............................................. 152
symboler på batteriet.......................... 204
underhåll..................................... 193, 204
överbelastning.................................... 129
Belysning................................................. 206
Aktiva Dual Xenon-ljus.................... 55, 58
belysningsautomatik, halvljus............... 57
belysningsautomatik, kupé................... 98
belysningspanel, kupé.......................... 57
dimljus bak........................................... 58
exteriör.................................................. 57
glödlampor, specifikationer................ 274
hel-/halvljus........................................... 57
i kupé.................................................... 97
instrumentbelysning............................. 58
lastutrymme.......................................... 98
ledbelysning.......................................... 59
ljushöjdsreglering.................................. 57
läslampor.............................................. 97
12 Index
positions-/parkeringsljus...................... 57
skifta ljusbild höger-/vänstertrafik,
ABL............................................... 55, 162
Belysning, lampbyte................................
bagageutrymme..................................
blinkers...............................................
dimbakljus..........................................
dimljus................................................
fram.....................................................
glödlampsplacering framlykta............
halvljus halogen..................................
helljus..................................................
helljus, Aktiva Xenonlampor...............
helljus, Xenon-lampa..........................
helljus halogen....................................
instegsbelysning.................................
Lamphållare bak.................................
make-up spegel..................................
nummerskyltsbelysning......................
parkeringsljus.....................................
positionsljus........................................
sidomarkeringsljus..............................
206
212
208
211
209
206
207
207
207
208
207
207
211
209
212
211
208
208
208
Bilklädsel.................................................. 186
Blinkers...................................................... 59
Blockerat låsläge
tillfällig avaktivering............................. 120
tillfällig bortkoppling av larmsensorer. 124
C
Cd
växlare................................................ 241
Bogsering................................................ 150
bogseringsögla................................... 150
Cd-funktioner........................................... 241
Bogserögla.............................................. 150
Cruise control............................................ 64
Bromsar
låsningsfria bromsar, ABS.................. 141
Bromssystem........................................... 141
Cigarettändaruttag..................................... 55
D
Bränsle
bränsleekonomi.................................. 171
bränsleförbrukning, visning.................. 60
parkeringsvärmare................................ 89
påfyllning............................................ 130
Defroster.................................................... 87
Bälteskudde
nedfällning............................................ 39
uppfällning............................................ 38
Dieselpartikelfilter.................................... 132
Dekal – SIPS-bag....................................... 26
Diesel....................................................... 197
Diesel, motorförvärmare............................ 52
Bälteskudde, integrerad............................ 38
Dimljus
bak........................................................ 58
fram....................................................... 58
Bältespåminnare........................................ 19
Display, meddelanden............................... 53
Bärkassehållare....................................... 111
Dolby Surround Pro Logic II.................... 226
Biltvätt...................................................... 184
Domkraft.................................................. 174
Bilvård...................................................... 184
Draganordning......................................... 153
allmänt........................................ 153, 155
borttagning......................................... 159
Bilvård, läderklädsel................................. 186
Blind spot information system, BLIS. 55, 147
12
279
12 Index
E
F
Dragkraftsfunktion................................... 143
ECC, elektronisk klimatanläggning...... 82, 86
Dragkrok.......................................... 153, 157
ECO-tryck................................................ 171
tabell................................................... 172
Fjärrkontroll...................................... 116, 229
batteribyte........................................... 117
programmerbar..................................... 77
montering............................................ 157
specifikationer.................................... 156
Dragkrok, se Draganordning.................... 155
Dragvikt............................................ 153, 264
DSTC, se även Stabilitetssystem....... 52, 143
handhavande...................................... 143
12
Däck
allmänt................................................ 168
däcktätning......................................... 178
hastighetsklasser................................ 168
köregenskaper.................................... 168
lufttryck....................................... 171, 172
rotationsriktning.................................. 170
skötsel................................................ 168
slitagevarnare..................................... 169
specifikationer.................................... 168
vinterdäck........................................... 170
Döda vinkeln (BLIS)................................. 147
Ekonomisk körning.................................. 128
Elektronisk startspärr............................... 116
Elmanövrerad stol...................................... 95
Elmanövrerad taklucka.............................. 75
Elsystem.................................................. 274
Eluppvärmning
backspeglar.................................... 56, 88
bakruta............................................ 56, 88
framstolar.............................................. 56
Eluttag
baksäte................................................. 67
lastutrymme........................................ 110
mittkonsol............................................. 55
Fjärrnyckelsystem, typgodkännande....... 276
Flaskhållare i baksätet............................. 101
Fläckar..................................................... 186
Fläkt
ECC...................................................... 88
Framstol
massage............................................... 96
svank.................................................... 96
FSC, miljömärkning................................... 14
Fyrhjulsdrift, AWD.................................... 140
EON – Enhanced Other Networks........... 239
Fälgar
rengöring............................................ 184
Equalizer.................................................. 234
Färddator................................................... 60
Extern ljudkälla
AUX-uttag........................................... 231
USB-anslutning.................................. 232
Färgkod, lack........................................... 187
Extraljus..................................................... 55
280
Fjärrnyckel
funktioner............................................ 116
Fönsterhissar.............................................
baksäte.................................................
passagerarplats....................................
spärra....................................................
68
69
69
69
12 Index
Första hjälpen-utrustning......................... 175
Hörlursuttag............................................. 229
ISOFIX fästsystem för barnstolar............... 39
Förvaringsfack................................. 102, 103
Förvaringsplatser i kupén.......................... 99
I
G
IMEI-nummer........................................... 250
Glödlampor, se Belysning................ 206, 274
Golvmattor................................................. 94
Gravida kvinnor, säkerhetsbälte................ 19
H
Intervalltorkning......................................... 62
K
Imma.......................................................... 82
avlägsna med defrosterfunktionen....... 87
bakruta.................................................. 56
kondens i strålkastare......................... 184
Kallstart
automatväxellåda............................... 138
Informationsdisplay................................... 53
Kavajhållare............................................. 101
Infotainment............................................. 226
Kick-down
automatväxellåda............................... 139
Infällbara backspeglar............................... 54
Katalysator............................................... 273
bärgning.............................................. 151
Inre backspegel......................................... 70
automatisk avbländning....................... 70
Klocka, inställning...................................... 49
Handskfack.............................................. 100
Hel- och halvljus
omkoppling........................................... 59
Insteg
baksäte............................................... 105
Knallgas................................................... 152
Hjul
byte.....................................................
ditsättning...........................................
losstagning.........................................
reservhjul............................................
snökedjor............................................
Instruktionsbok, miljömärkning.................. 14
176
177
176
174
169
Instrumentbelysning.................................. 58
Instrumentöversikt
högerstyrd bil........................................ 46
vänsterstyrd bil..................................... 44
12
Klämskydd, taklucka................................. 76
Knappsats i ratten............................. 64, 228
Kollision
krockgardin, IC..................................... 28
Kombinationsinstrument............................ 49
HomeLinkŸ EU.......................................... 77
Inställning av ratt....................................... 67
Kompass.................................................... 70
kalibrering............................................. 73
ställ in zon............................................. 70
Huvudnyckel............................................ 116
Insynsskydd............................................. 111
Kondens i strålkastare............................. 184
Högtrycksspolning av strålkastare............ 63
Integrerad bälteskudde.............................. 38
Kondensvatten......................................... 197
281
12 Index
Konstantfarthållare.................................... 64
Kopplingsvätska, kontroll & påfyllning..... 200
Kortnummer............................................. 248
Krockgardin............................................... 28
Krockkudde
aktivering/avaktivering, PACOS........... 24
förar- och passagerarsida.................... 21
Kupébelysning........................................... 97
12
Kupéfläktsfunktion..................................... 82
Kylbox...................................................... 104
Kylsystem................................................ 128
Kylvätska, kontroll och påfyllning............ 199
Köldmedium.............................................. 82
Körning
ekonomisk..........................................
halt väglag..........................................
i vatten................................................
kylsystem............................................
med släpvagn.....................................
med öppen baklucka..........................
128
128
129
128
153
128
Körning med släpvagn
dragvikt....................................... 153, 264
kultryck............................................... 264
Körriktningsvisare...................................... 59
L
Lack
färgkod............................................... 187
lackskador och bättring...................... 187
Lagring av radiostationer......................... 235
Lambdasond............................................ 273
Lampor, se Belysning.............................. 206
Larm
allmänt................................................
automatisk återställning av larm.........
frånkoppling........................................
inkoppling...........................................
larmindikator.......................................
larmsignaler........................................
stänga av utlöst larm..........................
123
124
123
123
123
124
124
Larmsensorer............................................. 55
Lastning
allmänt........................................ 107, 161
lastförmåga......................................... 161
lasthållare............................................ 161
lastutrymme........................................ 107
taklast................................................. 161
Lastutrymme............................................ 107
belysning.............................................. 98
bärkassehållare................................... 111
eluttag................................................. 110
insynsskydd........................................ 111
lastning............................................... 107
lastrumsfack....................................... 111
skyddsgaller........................................ 109
skyddsnät........................................... 108
Ledbelysning
inställning.............................................. 59
Ljud
hörlursuttag........................................ 229
ljudinställningar........................... 227, 233
ljudkälla....................................... 227, 231
surround............................................. 234
Ljudanläggning
funktioner............................................ 231
Ljudfiler.................................................... 241
Ljudvolym
telefon................................................. 246
Ljusbild, anpassning................................ 162
Ljushöjdsreglering..................................... 57
Last på taket............................................ 161
Ljustuta...................................................... 59
Lastrumsfack........................................... 111
Luftdistribution........................................... 83
Luftfördelning, A/C.................................... 87
282
12 Index
Luftkonditionering...................................... 82
bakre kupé............................................ 54
ECC...................................................... 86
Luftkvalitetssystem, ECC........................... 86
Låsning/upplåsning
baklucka.............................................
handskfack.........................................
insidan................................................
utsidan................................................
Miljömärkning, FSC, instruktionsbok......... 14
119
119
119
118
Läderklädsel, tvättråd.............................. 186
Läslampor.................................................. 97
M
Manuell växellåda.................................... 136
bogsering och bärgning...................... 150
varvtalsmätare...................................... 49
yttertemperaturmätare.......................... 49
Menystruktur
ljudanläggning.................................... 243
telefon, menyalternativ....................... 252
telefon, översikt.................................. 251
Mittkonsol bakre, borttagning.................. 105
N
Motorförvärmare........................................ 52
Nackskydd
mittplats bak....................................... 106
Motorhuv................................................. 195
NEWS.............................................. 236, 239
Motorhuv, öppning.................................. 195
Nyckel...................................................... 116
fjärrnyckel........................................... 116
Motorolja.......................................... 198, 267
byte..................................................... 198
filter..................................................... 198
ogynnsamma körförhållanden............ 267
oljekvalitet........................................... 267
oljetryck................................................ 51
volymuppgifter.................................... 267
Nödsamtal............................................... 245
Nödutrustning
varningstriangel.................................. 173
Motorrum................................................. 196
O
Motorspecifikationer................................ 266
Olja, se även Motorolja...................... 51, 267
Meddelanden i BLIS................................ 149
Mp3-funktioner........................................ 241
Meddelanden i informationsdisplay........... 53
Mugghållare..................................... 101, 102
Omkoppling
hel- och halvljus.................................... 59
Medelbränsleförbrukning........................... 60
MY KEY................................................... 228
Menyhantering
ljudanläggning.................................... 228
Mätare i kombinationsinstrumentet
bränslemätare....................................... 49
hastighetsmätare.................................. 49
trippmätare........................................... 49
Massage
framstol................................................. 96
12
283
12 Index
P
R
PACOS....................................................... 24
nyckelavstängning................................ 24
Radio
alarm................................................... 237
AUTOSTORE...................................... 235
EON.................................................... 239
frekvensuppdatering........................... 239
förvalslagring...................................... 235
NEWS......................................... 236, 239
PTY..................................................... 237
radioinställningar................................ 235
radiostationer...................................... 235
radiotext.............................................. 237
regionalt.............................................. 239
stationssökning................................... 236
trafikinformation.................................. 237
volymkontroll, programtyper.............. 236
PACOS, omkopplare................................. 24
Parkeringsbroms................................. 52, 66
Parkeringshjälp.................................. 55, 145
sensorer för parkeringshjälp............... 146
12
Parkeringsljus............................................ 57
Parkeringsvärmare
allmänt..................................................
batteri och bränsle................................
symboler och displaymeddelanden......
tidsinställning........................................
89
90
89
90
Partikelfilter........................................ 82, 132
Pisksnärtskador......................................... 29
Polering.................................................... 185
Positionsljus............................................... 57
Provisorisk däcktätning........................... 178
PTY – Programtyp................................... 237
Punktering, se Däck......................... 174, 176
Radiofunktioner....................................... 235
Radiotext................................................. 237
Ratt
cruise control........................................ 64
knappsats..................................... 64, 228
rattinställning........................................ 67
Rattlås...................................................... 134
RDS-funktioner........................................ 236
återställning........................................ 240
Reglagepanel i förardörr...................... 48, 68
284
Regnsensor................................................ 62
REG – Regionala radioprogram............... 239
Relä/säkringsbox, se Säkringar............... 213
Rengöring
automattvätt....................................... 184
biltvätt................................................. 184
fälgar................................................... 184
klädsel................................................. 186
säkerhetsbälten.................................. 186
vattenavvisande ytskikt........................ 74
Reservhjul................................................ 174
Temporary spare................................ 173
RND – Random........................................ 242
ROPS (Roll Over Protection System)......... 31
ROPS (Roll Over Protection System)
(Rundslagningsskydd)............................... 31
Rostskydd................................................ 188
Rundslagningsskydd................................. 31
Ryggstöd
framsäte, fällning.................................. 94
Ryggstöd baksäte, fällning...................... 105
12 Index
S
Sotfilter.............................................. 53, 132
Samtal
funktioner under pågående samtal..... 248
Spin control............................................. 143
SCAN
radiostationer...................................... 236
Serviceprogram....................................... 192
Sidokrockkudde, SIPS............................... 26
SIM-kort................................................... 247
dubbla................................................. 250
SIPS-bag................................................... 26
Skjutbar stol............................................. 105
Skyddsgaller............................................ 109
Skyddsnät................................................ 108
Slumpval, cd och ljudfiler........................ 242
Släpvagn.................................................. 153
kabel................................................... 155
körning med släpvagn........................ 153
SOTFILTER FULLT.................................. 132
Spolare
bakruta.................................................. 63
spolarvätska, påfyllning...................... 199
strålkastare........................................... 63
vindruta................................................. 63
SRS-AIRBAG............................................. 21
SRS-systemet............................................ 21
allmänt.................................................. 21
Stabilitetssystem..................................... 143
avaktivering/aktivering........................ 143
indikering.............................................. 52
symboler............................................. 143
Standby-läge, telefon.............................. 246
Start av motor.......................................... 134
Startbatteri............................................... 274
SMS......................................................... 250
skriva.................................................. 250
Starthjälp................................................. 152
Smörjmedel.............................................. 269
Startspärr................................................. 135
Smörjmedel, volymuppgifter.................... 269
Stenskott och repor................................. 187
Snabbuppringning................................... 248
Stol
elmanövrerad........................................ 95
manuell inställning................................ 94
Solskärm, taklucka.................................... 76
Startnycklar.............................................. 135
Strålkastare
ABL....................................................... 58
av/på..................................................... 57
Strålkastarspolning.................................... 63
Styrservoolja, kontroll och påfyllning....... 201
Subwoofer............................................... 234
Surround.................................................. 234
Svängningsdämpare................................ 155
Symboler
kontrollsymboler................................... 51
stabilitetssystem................................. 143
varningssymboler................................. 50
12
Säkerhetsbälte
graviditet............................................... 19
Säkerhetsbälten......................................... 18
bältesförsträckare................................. 19
Säkringar..................................................
allmänt................................................
box i bagageutrymme.........................
box i bagageutrymme – Executive.....
box i kupé...........................................
box i motorrum...................................
byte.....................................................
gavelbox.............................................
213
213
221
223
219
215
213
217
285
12 Index
Säten
eluppvärmning...................................... 56
fällning av ryggstöd bak..................... 105
fällning av ryggstöd fram...................... 94
T
12
247
248
246
247
249
246
247
246
Typbeteckning......................................... 262
Typgodkännande, fjärrnyckelsystem....... 276
U
Taklast..................................................... 161
Telefonbok............................................... 249
Underhåll................................................. 193
eget underhåll..................................... 193
rostskydd............................................ 188
Taklucka....................................................
klämskydd............................................
solskärm...............................................
ventilationsläge.....................................
öppning och stängning.........................
75
76
76
75
75
Telefonsystem......................................... 244
USB, anslutning....................................... 232
Tankning
påfyllning............................................ 132
tanklock.............................................. 132
Tillsatsvärmare........................................... 90
Tekniska data, motor............................... 266
Telefon
avsluta samtal.....................................
meddelanden......................................
minne..................................................
reglage................................................
ringa samtal........................................
samtalsvolym......................................
sekretesslur........................................
senast uppringda nummer..................
286
SIM-kort..............................................
snabbuppringning...............................
snabbval.............................................
ta emot samtal....................................
telefonbok...........................................
till/från.................................................
trafiksäkerhet......................................
volymsänkning vid samtal..................
247
250
249
245
247
249
247
248
Temperatur
faktisk temperatur................................. 82
Temperaturreglering.................................. 88
Tjänstevikt................................................ 264
Torkarblad................................................
byte bakruta........................................
byte framruta......................................
rengöring............................................
202
202
202
202
V
Vadning.................................................... 129
Varningsblinkers........................................ 56
Varningslampa
stabilitets- och dragkraftssystem....... 143
Varningssymbol, AIRBAG-system............. 20
Torkare
bakruta.................................................. 63
Varningstriangel....................................... 173
Totalvikt................................................... 264
Vatten- och smutsavvisande ytskikt.......... 74
TP – trafikinformation....................... 237, 238
Vaxning.................................................... 185
Traction control........................................ 143
Ventilationsmunstycken
instrumentpanel.................................... 83
Trafikinformation.............................. 237, 238
Vattenavvisande ytskikt, rengöring.......... 185
12 Index
Ventilationsmunstycken i dörrstolpe.......... 84
Verktyg..................................................... 174
Vikter
släpvagnsvikt...................................... 153
tjänstevikt........................................... 264
W
WHIPS
barnstol/barnkudde.............................. 29
pisksnärtsskador.................................. 29
Vindrutespolning........................................ 63
Vindrutetorkare.......................................... 62
regnsensor............................................ 62
Y
Vinterdäck................................................ 170
Yttermått.................................................. 264
Volymkontroll........................................... 231
Yttre backspeglar...................................... 73
Värmare
bränsledriven........................................ 89
Vätskor, volymuppgifter........................... 269
Vätskor och oljor.............................. 198, 269
Vätskor och oljor, kontroller motorrum.... 198
12
Å
Återcirkulation
ECC...................................................... 87
Vätskor och oljor allmänt......................... 193
Växellåda
automat............................................... 137
manuell............................................... 136
287
12 Index
12
288
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%.(*HlZY^h]!6I%.'%Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising