Volvo XC90 2014 Quick Guide – RSE

Volvo XC90 2014 Quick Guide – RSE
web edition
quick guide – RSE
REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM
– DUAL SCREEN
Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning.
Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med:
DVD-spelare, två bildskärmar DUAL Screen, trådlösa hörlurar och RSE-AUXingång som möjliggör anslutning av t.ex. en iPod/MP3, video eller spelkonsol.
Detta system visar alternativt samma bild på båda bildskärmarna eller bilder från
två olika bildkällor samtidigt med hjälp av RSE/AUX-ingången.
Mer information om systemet finns i bilens ägarmanual kapitel
”RSE - Rear Seat Entertainment system”.
Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
fjärrkontroll
På/Av
DVD I AUX
Välja mellan DVD eller AUX
Navigera uppåt/nedåt
Navigera åt vänster/höger
Bekräfta val med OK
Stopp
G031576
EXIT
Till föregående (ihållande tryck
ger direktutgång)
Dag/Nattläge, ljusstyrka på
skärmen
REW
FF
Stegar bakåt (ihållande tryck
ger snabbspolning bakåt)
Stegar framåt (ihållande tryck
ger snabbspolning framåt)
Play/Paus
A B
Val av RSE-ljudkanal (A eller B)
i bilens högtalare när radion är i
AUX-mode
MEDIA
MenyöversiktA
SYSTEM
Systeminställningar
Undertexter
A
MEDIA MENU - knappen hanterar inställningarna i
valt media, t.ex. DVD-skivans egna meny.
Uppspelning
Rikta fjärrkontrollen mot önskad skärm vid
användning. Fjärrkontrollen kan endast användas
från baksätet.
ljudanläggningen
Du kan lyssna med hörlurar eller aktivera bilens
högtalare.
De trådlösa hörlurarna aktiveras med POWER,
välj CH A (kanal A) eller CH B (kanal B) och justera
volymen. En indikeringslampa tänds.
Aktivera bilens ljudanläggning i MODE AUX-läge.
- Rikta fjärrkontrollen mot önskad skärm samt tryck
A B
på
.
Hörlurarna stängs automatiskt av efter 3 minuter om
de inte används.
Hörlursuttag i baksätet*.
Volymen justeras med volymkontrollen intill
hörlursuttaget.
systemöversikt
1
2
3
4
Hörlurar
Fjärrkontroll
DVD/CD-spelare
Bildskärmar
5 IR (infrared) sändare/mottagare
6 RSE/AUX – se bilens ägarmanual
För 12 V-uttag – se bilens ägarmanual.
spela en DVD/CD-skiva
Om mindre barn reser ensamma i baksätet, aktivera
systemet före färd.
1.
Aktivera RSE-systemet med ett tryck på
2.
Rikta fjärrkontrollen mot önskad bildskärm och
tryck DVD l AUX och välj DVD.
3.
Sätt i skivan med etikettsidan vänd från
knapparna. Skivan börjar spela automatiskt.
.
DVD-spelaren kan spela en skiva åt gången.
På/Av
Stopp/Eject, utmatning av skiva.
Stegar bakåt. (Ihållande tryck ger
snabbspolning bakåt.)
Pausa en DVD-film, vid längre stopp
1.
Tryck på
och stäng av bilen. Bilen kan
nu låsas och lämnas en längre tid.
2.
Starta bilen och tryck
för att fortsätta
titta på filmen där den var innan pausen.
Titta på DVD och lyssna på musik
samtidigt
Stegar framåt. (Ihållande tryck ger
snabbspolning framåt.)
Sätt in en DVD-skiva och starta filmen.
DVD-skivans meny. Motsvarar
fjärrkontrollens MEDIA MENU.
– Starta musiken genom att rikta fjärrkontrollen mot
valfri skärm trycka DVD l AUX och välja AUX.
För information om musikskivor och privatkopierade skivor – se ägarmanualen.
avancerade systeminställningar
För att kunna göra avancerade inställningar måste
spelaren vara tom.
1.
Tryck MEDIA MENU.
2.
Gör val genom att stega med navigationsknapparna.
3. Bekräfta med
.
4. Gå ur menyn genom att trycka MEDIA MENU.
Ytterligare information om dessa inställningar finns i
bilens ägarmanual.
T.ex. bildformat NTSC, PAL eller att registrera
DivX(R).
(Menyn är på engelska.)
spela ljud/bild via RSE-AUX-ingång
Koppla in utrustning via RSE/AUX
Via AUX-ingången kan extern utrustning, iPod,
MP3-spelare, videokamera, DVD, spelkonsol eller
videobandspelare anslutas.
Spela ljud/bild via RSE-AUX-ingång
1.
.
• Gul kontakt – video kabel
• Vit kontakt – vänster kanal för ljud
• Röd kontakt – höger kanal för ljud
Anslut utrustningen till strömuttaget om din
utrustning är avsedd för 12 V.
Följ alltid den externa utrustningens instruktion vid
inkoppling.
Aktivera RSE-systemet med ett tryck på
2.
Rikta fjärrkontrollen mot önskad bildskärm och
tryck DVD l AUX och välj AUX.
.
3.
Bekräfta med
4.
Slå på utrustningen (t.ex. iPod) och tryck PLAY
eller motsvarande.
ställa in bild och ljud
BILDINSTÄLLNING:
FÄRG
KONTRAST
LJUSSTYRKA
BILDFORMAT
SLÄCK SKÄRM:
Skärmen är släckt, men systemet är fortfarande
aktivt.
Vald/aktiv meny visas i det blå fältet med vit text.
Menyer som inte är aktiva har grå text.
Ditt val markeras med grön text och pil.
- Bekräfta med
.
INSTÄLLNINGAR:
MENYSPRÅK
Vilket språk menyer visas på.
ÅTERSTÄLL STANDARDINST.
Här återställs fabriksinställningar.
allmän info
RSE-systemet är avsett för passagerare i baksätet.
Fjärrkontrollen kan inte användas från framsätena.
Strömförbrukning, tändningslägen
RSE-systemet kan aktiveras i tändningsläge I eller II
samt när motorn är igång. När bilen startas stannar
filmen tillfälligt och fortsätter då motorn startar.
Notera att det finns en 10 minuters timer vid
användning utan tändningsläge I.
Bildkvalitet och bildvinkel
Små barn som sitter lågt kan ha svårt att se skärmen
tydligt.
• Placera helst barn på en bälteskudde
• Ställ dag-/nattläge efter rådande
ljusförhållanden med
.
viktigt
Förvara utrustningen på ett säkert sätt när bilen
är i rörelse.
felsökning
RSE-systemets ljud hörs inte i högtalarna
Om någon utrustning är ansluten till den AUXingång som hör till bilens audiosystem måste denna
utrustning först kopplas ur för att RSE-systemets ljud
ska kunna spelas i högtalarna.
Felsöka trådlösa hörlurar
Systemet behöver fri sikt för att överföra ljudsignalen
till de trådlösa hörlurarna. Täck därför inte över
bildskärmarna med klädesplagg eller föremål, det ger
sämre ljudmottagning.
Systemet startar inte
Kontrollera bilens säkringar samt fjärrkontrollens
batterier.
1.
Försök slå på systemet genom att trycka på
på DVD-spelaren. Om systemet
startar, byt batterier i fjärrkontrollen.
2.
Om systemet fortfarande inte startar, kontrollera
säkringarna.
Säkringar
Om någon elektrisk komponent inte fungerar kan
det bero på att säkringen löst ut på grund av en
tillfällig överbelastning (se bilens ägarmanual för att
lokalisera säkringen).
Ersätt alltid en trasig säkring med en som har samma
färg och amperebeteckning.
VARNING
Sätt aldrig dit en säkring med högre värde än den
som anges i tabellen.
TP 17230 (Swedish). AT 1346. Printed in Sweden, Göteborg 2013. Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation.
Systemet blockerat
När RSE-systemet har använts en gång utan att
tändningen är i läge I blir det blockerat. För att på
nytt starta RSE-systemet måste tändningsläge I
aktiveras.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement