Volvo XC90, 2016 Quick start guide

Volvo XC90, 2016 Quick start guide
web edition
quick guide
Välkommen till din nya Volvo!
Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick-Guide för att snabbt och enkelt lära några av de
vanligaste funktionerna.
Samtliga varningstexter och annan viktig och detaljerad information finns endast i
ägarmanualen – denna folder innehåller enbart ett litet urval.
Ägarmanualen innehåller dessutom den senaste och mest aktuella informationen.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
På www.volvocars.com finns ytterligare information som berör din bil.
fjärrnyckel
Låser dörrar, baklucka och tanklucka
samt aktiverar larmet*.
Låser upp dörrarA, baklucka och tanklucka samt deaktiverar larmet.
Låser upp bakluckan – den öppnas
inte.
Trygghetsbelysning. Tänder innerbelysning, positions-/parkeringsljus,
nummerskyltsbelysning och lamporna* i de yttre backspeglarna.
Panikfunktion. Håll intryckt ca 3 sekunder eller tryck in 2 gånger i en nödsituation för att utlösa larmet. Stängs
av med vilken som helst av knapparna
eller automatiskt efter 25 sekunder.
Automatisk återlåsning sker om inte dörr/baklucka
öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.
A
Nyckelbladet kan användas för att låsa/låsa
upp handskfacket.
kallstart
START av motor
Bensin 3.2: Tryck ner bromspedalen, vrid
fjärrnyckeln till läge III och släpp den direkt –
motorn startar automatiskt.
Samtliga andra motorer: Tryck ner bromspedalen, vrid fjärrnyckeln till läge III och släpp
den när motorn startar.
Diesel: Förvärm genom att vrida nyckeln
till läge II och håll tills kombinationsinstrumentets symbol slocknar – vrid därefter direkt till
läge III och släpp vid motorstart.
OBS
Efter kallstart kan tomgången vara hög en
kort stund. Detta för att avgasreningssystemet snabbt ska uppnå normal arbetstemperatur och få optimal funktion.
vindrutetorkare och regnsensor*
1 Regnsensor På/Av, med spak i läge 0.
2 Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
3 Torkare bakruta – intervall/normal.
A
Enkelsvep
0
Av
B
Intervalltorkare, se även (2).
C
Normal svephastighet.
D
Hög svephastighet.
E
Spolare vindruta och strålkastare.
F
Spolare bakruta.
En grön lysdiod i knappen (1) lyser när
regnsensorn är aktiv.
lJUSREGLAGE
Varselljus aktiv vid körning. Halvljus
avstängt. Helljusblink fungerar men inte
fast sken.
Varselljus när bilen körs. Automatisk växling till parkeringljus när bilen parkeras.
Aktiverar halvljus och funktion för helljus
eller helljusblink.
Manuell ljushöjdsreglering (automatisk
för Xenon-ljus*).
Display- och instrumentbelysning.
Automatisk reglering av varselljus och
halvljus.
Dimljus bak (enbart förarsida).
parkeringsbroms
A
Helljusblink.
B
Hel-/halvljusväxling och ledbelysning.
regenerering (diesel)
Under vissa omständigheter kan instrumentpanelens display visa SOTFILTER FULLT. Då
behöver avgassystemets partikelfilter rengöras. Det sker automatiskt genom att köra i ca
20 minuter med jämn landsvägsfart.
När meddelandet slocknar är den s.k. regenereringen genomförd.
Ansätta
1. Tryck bestämt ned färdbromsen – sedan
parkeringsbromspedalen (1).
2. Släpp färdbromsen. Om bilen rullar – tryck
ned parkeringsbromspedalen ytterligare.
3. Vid parkering – välj växelläge P.
Lossa
1. Tryck bestämt ned färdbromsen och dra
sedan i handtaget (2) – parkeringspedalen
åker upp.
2. Färdbromsen kan släppas.
tanklock
Häng upp tanklocket på insidan av tankluckan
under tankning.
LJUDANLÄGGNING
1 Tryck för På/Av.
CD-SPELARE B
2 Ljudbild: Tryck för att välja t.ex. BASS,
3 Växla cd-skivaC eller välj med 1–6.
4 Kort tryck matar ut aktuell skiva.
Vrid för att justera ljudvolym.
Dolby Pro Logic II* – vrid för att justera.
Ljudkälla: Vrid för att välja t.ex. CD, strömmande ljud via Bluetooth® eller AUX/USB*A.
Långt tryck matar ut alla skivorC.
6 Byter cd-spår.
RADIO
5 Tryck ca 2 sekunder för att autolagra de
10 starkaste stationerna. Displayen visar
AUTOLAGRING under sökningen.
Välj lagrad station med 0–9.
6 Korta tryck söker upp nästa starka station.
Lagra upp till 20 stationer genom att hålla
in 0–9 på FM1 eller FM2 vid önskad station
tills displayen bekräftar valet.
A
AUX/USB-anslutning för t.ex. mp3-spelare Sätt spelarens volym på medium för bäst ljudkvalitet. En iPod®
som är ansluten till USB-anslutning laddas också.
B
CD-skivor med mp3- och WMA-filer kan också
spelas.
C
Endast cd-växlare*.
Integrerad bälteskudde
Uppfällning
1. Dra handtaget i bälteskuddens framkant
framåt och sedan uppåt så bälteskudden
höjer sig.
2. Lyft kuddens bakre kant och med båda händer tryck kudden bakåt och nedåt tills den
låses. Tryck undan säkerhetsbältets lås om
nödvändigt.
Nedfällning
1. Dra handtaget i bälteskuddens framkant
framåt för att lösgöra kudden.
2. Dra kudden framåt och tryck nedåt i mitten
tills den låses.
Bälteskudden måste vara låst i helt nedtryckt
läge för att baksätets ryggstöd ska kunna
fällas.
elektronisk klimatanläggning – Ecc
AUTOMATISK REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
MANUELL REGLERING
4 Vrid för individuell temperatur i vänster/
3 AC – Luftkonditionering På/Av. Kyler kupén
6 Tryck för automatisk reglering av vald
5 Luftfördelning. Rikta luftstömmen mot t.ex.
höger del av kupé.
temperatur och övriga funktioner.
1 Vrid för att ändra fläkthastighet.
2 MAN – Återcirkulation På/Av.
AUT – Luftkvalitetssystem* På/Av.
och avimmar rutorna.
golvet, munstycken i instrumentpanelen,
vindrutan, mm.
7 Eluppvärmda framstolar På/Av.
8 Max defroster. Riktar all luft mot vindruta
och sidofönster med maximal luftström.
9 Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.
FRÅNKOPPLING KROCKKUDDE – PACOS*
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Använd nyckelbladet för omkoppling ON/OFF.
OFF – Krockkudden är deaktiverad.
PASSENGER AIRBAG OFF visas i
varningslampan ovanför inre backspegeln.
Barn på bilkudde eller i bilbarnstol kan sitta i
framsätet men aldrig passagerare över 140 cm.
ON – Krockkudden är aktiverad.
Passagerare över 140 cm kan sitta i framsätet
men aldrig barn på bilkudde eller i bilbarnstol.
VARNING
Felaktigt användande kan medföra livsfara.
Konsultera ägarmanualen vid minsta osäkerhet kring användandet.
KOMBINATIONSINSTRUMENT
1 Display färddator. Välj funktion med (9).
2 Kort tryck växlar mellan T1 & T2.
Långt tryck nollställer aktuell mätare.
3 Displayrad 1: Vägmätare.
4
5
6
7
8
9
10
Displayrad 2: T1 & T2 – oberoende trippmätare, som alltid är aktiva.
Displayrad 1: Klocka.
Displayrad 2: Yttertemperatur.
Ställa klockan: Vrid medsols/motsols till
ändläge och håll för att ställa klockan (4).
Bränslemätare
Låg bränslenivå. Vid tänd lampa, fyll på
bränsle snarast.
Tryck för att visa/släcka meddelande.
Vrid för att se färddatorns alternativ.
Kort tryck nollställer färddatorns aktuella
funktion.
Långt tryck nollställer alla färddatorns
funktioner.
obs
Displaytext Kilometer till tom tank är
en uppskattning av möjlig körsträcka baserad
på tidigare körförhållanden.
KONTROLL- OCH VARNINGSLAMPOR
Gul symbol: OBS – följ uppmaningen
i displayen.
Röd symbol: VARNING – Stanna
snarast på en trafiksäker plats, följ
uppmaningen i displayen.
Låg oljenivå. Stanna säkert, kontrollera oljenivånA.
Fel i bromssystemet. Stanna
säkert, kontrollera bromsvätskaA.
DSTC* stabilitetssystem – blinkar när
systemet arbetar.
Motorförvärmare (diesel). När symbolen har slocknat kan motorn startas.
A
Bärga bilen om symbolen förblir synlig.
BLINKERS
A
B
Kort sekvens – 3 blinkningar.
Kontinuerlig blinksekvens.
Inställning av ratten
VARNING
Ställ in ratten innan körning påbörjas – aldrig
under körning.
BLIS – Blind Spot Information System*
Skulle BLIS’ indikeringslampa lysa trots att inget
fordon finns i den döda vinkeln, kan orsaken
vara t.ex. reflex från våt vägbana, egen skugga
på ljus vägbeläggning eller lågt stående sol i
kameran.
insteg i tredje stolsraden
Vid direkt fel på systemet visar displayen texten
Blis Serv. Erfordras.
bilvård
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare när
den är ny. Därför rekommenderas handtvätt
under bilens första månader.
Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på
att smuts och grus kan repa lacken.
Bärkassehållare*
Fällning av de yttre ryggstöden i andra
stolsraden
1. Lyft handtaget (1) och fäll samtidigt ryggstödet framåt för att flytta stolen.
2. Lyft handtaget (1) och fäll tillbaka ryggstödet
till dess upprätta position för att flytta stolen
tillbaka.
inställning elmanövrerad framstol
Svankstöd.
Höj/sänk sittdynans framkant.
Framåt/bakåt.
Höj/sänk stolen.
Ryggstödets lutning.
fjärrnyckeln och Elmanövrerad
förarstol*
Samtliga fjärrnycklar kan användas av olika
förare för att lagra förarstolens inställningar. Gör
så här:
• Ställ in stolen som du vill ha den.
• Lås bilen genom att trycka på låsknappen
på fjärrnyckeln som du brukar använda.
Detta lagrar stolens position i fjärrnyckelns
minneA.
• Lås upp bilen (genom att trycka på upplåsningsknappen på samma fjärrnyckel) och
öppna förardörren. Förarstolen kommer
automatiskt inta positionen som är lagrad
i fjärrnyckelns minne (om stolen har rörts
sedan du låste bilen).
A
FÖRVARINGSUTRYMMEN
1 Mugghållare.
2 Spärrhandtag för att lyfta ur mittkonsolens
bakre del (gäller ej modeller med Rear Seat
Entertainment-systemet*).
Denna inställning påverkar inte inställningar som har lagrats
med den elmanövrerade stolens* minnesfunktion*. Se ägarmanualen för mer information.
TP 17067 (Swedish). AT 1346. Printed in Sweden, Göteborg 2013. Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
1
2
3
4
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement