Volvo XC90, 2008, 2007 Late Quick start guide

Volvo XC90, 2008, 2007 Late Quick start guide
VOLVO XC90
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre om din
nya Volvo. Detaljerad information hittar du i instruktionsboken.
Varningstexter och annan viktig information finns endast i instruktionsboken,
inte i denna folder. Instruktionsboken innehåller den mest aktuella informationen.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
NYCKEL & FJÄRRKONTROLL
LOCK Låser dörrarna, tank-/bakluckan samt
aktiverar larmet*.
UN- Låser upp dörrarna, tank-/bakluckan
LOCK samt avaktiverar larmet1.
Låser upp bakluckan. (Luckan öppnas
inte.)
Tänder belysningen i 30 sekunder2 i
sidospeglar*, i kupén, vid fötterna och
på nummerplåten. Blinkers och parkeringsljus lyser.
SERVICENYCKEL
Går endast till framdörr start- och rattlås.
1. Automatisk återlåsning sker om inte dörr/bagagelucka öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.
2. Tiden är inställbar till 30, 60 eller 90 sekunder, se instruktionsbok.
KALLSTART
“Panik”-knapp. Håll knappen intryckt i
ca 3 sekunder vid en nödsituation för att
utlösa larmet. Stäng av larmet med UNLOCK.
AUTOSTART (endast 3.2 och V8)
Vrid startnyckeln/-vredet till läge III och släpp.
Motorn startar automatiskt.
OBS
För att snabbt uppnå effektiv avgasrening
kan tomgångsvarvtalet under en kort tid vara
något högre.
Dieselmotor ska alltid förvärmas i läge II
innan motorn startas.
INSTRUMENTÖVERSIKT
10
9
1 Reglagepanel förardörr, centrallås
6 Knappsats* ljudanläggning, telefon*
2 Belysning, handbroms
7 Kupebelysning. Reglage -taklucka*
3 Färddator, helljus och blinkers
8 Varningsblinkers
4 Konstantfarthållare
9 Motorhuv, öppningshandtag
5 Kombinationsinstrument
10 Dörröppningshandtag
REGLAGEPANEL I FÖRARDÖRREN
2
L R
Inställning av yttre spegel, välj L eller
R. Ställ in med spaken.
1
1
2
2
Fönsterhiss manuell
Fönsterhiss automatisk
Låser/låser upp alla dörrar, tank-/
baklucka.
Stänger av bakre fönterhissar.
s
ACTIVE BI-XENON LIGHTS, ABL*
Med ABL följer ljusbilden rattens rörelser.
TANKNING
Avaktivera/aktivera ABL genom att trycka på
knappen. ABL är endast aktiv i mörker och när
bilen rullar.
REGENERERING (DIESEL)
Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter,
vilket medför effektivare avgasrening. Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under normal
körning. För att bränna bort partiklarna och
tömma filtret startas automatiskt en s.k. regenerering. Under regenereringen kan motorns
effekt vara något reducerad.
Häng upp tanklocket under tankning.
EBA, EMERGENCY BRAKE ASSIST
BILVÅRD
Nödbromsförstärkningen hjälper till att öka
bromskraften och därmed förkorta bromssträckan. När EBA aktiveras sjunker bromspedalen ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
Handtvätt är skonsammare mot lacken än automattvätt. Lacken är också känsligare när den
är ny. Därför rekommenderas handtvätt under
bilens första månader.
LJUDANLÄGGNING
1 På/av och ljudvolym. Tryck för på/av. Vrid
för att justera ljudvolym. Ljudvolym för Radio, TP, telefon* och RTI* lagras individuellt.
2 Ljudbild. Tryck för att välja t.ex. BASS, Dolby II* eller SUB-BAS*. Vrid för att justera.
2 Ljudkälla. Vrid för FM1, FM2, AM, CD eller
AUX1.
RADIO
5 Autolagra stationer. Tryck AUTO i
ca 2 sekunder. De tio starkaste stationerna
lagras. Tryck 0–9 för att välja en station.
6 Söka station automatiskt/manuellt
Kort tryck startar automatisk sökning. Långt
tryck startar manuell. Långt tryck på 0–9 lagrar stationer, FM1/FM2 lagrar 10 stationer
vardera.
CD-SPELARE
3 Växla CD-skiva2 (även knapparna 1–6 på
knappsatsen (5).
4 Mata ut skiva. Kort tryck matar ut aktuell
skiva. Långt tryck matar ut alla2.
6 Byt spår
1. AUX-ingång för t.ex. MP3-spelare.
2. Endast CD-växlare*.
FÄLLNING AV RYGGSTÖDEN I BAKSÄTET
Tredje stolsraden* (sjusitsig bil)
Skjut fram andra stolsraden till sitt främsta läge.
A. Lyft handtaget uppåt.
B. Skjut in sittdynan till sitt bakersta läge och fäll
in lastöglorna.
C. Fäll fram ryggstödet.
Andra stolsraden
Ställ stolarna i det bakersta läget (gäller endast
sjusitsig bil).
A. Dra ut öglan.
B. Fäll ner nackskyddet.
C. Frigör spärren.
D. Fäll fram ryggstödet och tryck till för att låsa
ryggstödet i nedfällt läge.
Även den främre passagerar stolen kan fällas
ner. Se inställning av framstol punkt 6.
ELEKTRONISK KLIMATANLÄGGNING, ECC*
AUTOMATISK REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
1 Temperatur
Vrid till önskad temperatur.
2 Automatik
Tryck på AUTO för automatisk reglering av
inställd temperatur och övriga funktioner.
MANUELL REGLERING
Fläkthastighet
Luftdistribution
Defroster för att snabbt ta bort imma på
framruta och sidofönster.
Luftkvalitetssystem på tryck på AUT
Återcirkulation på tryck på MAN
Luftkonditionering på/av
1. Bakruta 12 minuter. Speglar 6 minuter.
Eluppvärmd bakruta och yttre speglar.
Automatisk avstängning1.
PACOS, FRÅNKOPPLING AV KROCKKUDDE*
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Använd startnyckeln för omkoppling ON/OFF.
ON: Krockkudden är aktiverad.
Passagerare över 140 cm kan sitta i
framsätet men aldrig barn på bilkudde eller i bilbarnstol.
VARNING
Felaktigt användande kan medföra livsfara.
Konsultera instruktionsboken vid minsta
osäkerhet kring användandet.
OFF: Krockkudden är avaktiverad.
PASS AIRBAG OFF visas i varningslampan ovanför inre backspegeln.
Barn på bilkudde eller i bilbarnstol
kan sitta i framsätet men aldrig passagerare
över 140 cm.
TRIPPMÄTARE OCH FÄRDDATOR
7
6
BRÄNSLE
FÄRDDATOR
1 Display för färddator. Ställ in färddatorn
med (9).
6 Bränslemätare
7 Låg bränslenivå
Lampan lyser när 8 liter bränsle återstår i tanken (dieselbilar: 7 liter).
8
9
10
8 Tryck för att ta bort ett meddelande.
9 Vrid för att visa t.ex. KÖRSTRÄCKA TILL
TOM TANK i displayen (1).
TRIPPMÄTARE
3 Displayen visar två oberoende trippmätare,
T1 & T2.
2 Växla mellan T1 & T2 med ett kort tryck.
Nollställ aktuell mätare med ett långt tryck.
10 Nollställer aktuell funktion
KLOCKA
VIKTIGT
Körsträcka till tom tank är en uppskattning av
möjlig körsträcka baserad på tidigare körförhållanden.
5 Vrid till stopp och håll kvar för att ställa
klockan (4).
KONTROLL- OCH VARNINGSLAMPOR
Läs i informationsdisplay
Lågt däcktryck (TPMS)*. Fyll på luft i
däcken.
Stanna säkert. Åtgärda enligt informationsdisplay.
Fel i bromssystem. Stanna säkert.
Kontrollera bromsvätska1.
Lågt oljetryck. Stanna säkert. Kontrollera oljenivå1.
DSTC* stabilitetssystem. Blinkar när
systemet arbetar.
1.Bärga om symbolen förblir synlig.
LJUSREGLAGE
Automatiskt halvljus. Helljusblink. Helljuset kan inte aktiveras.
Parkeringsljus
Halvljus. Halvljuset släcks när bilen
stängs av. Helljuset kan aktiveras.
Ljushöjdsreglering (automatisk för BiXenonljus*)
Display- och instrumentbelysning
Dimstrålkastare fram
Dimljus bak (en lampa)
A
A
Helljusblink
B
Hel-/halvljus växling. Trygghetsbelysning.
B
BLINKERS
INSTÄLLNING AV RATTEN
B
B
A
B
A
B
A. Kort sekvens, tre blinkningar.
B. Kontinuerlig blinksekvens.
VARNING! Ställ in ratten innan körning påbörjas, aldrig under körning.
REGNSENSOR* OCH VINDRUTETORKARE
VINDRUTETORKARE
C
0
#
0
D
G
E
$
F
%
Enkelsvep
Av
Intervalltorkare. Vrid (2) för att justera.
Normal hastighet
REGNSENSOR
1 Aktiverar regnsensorn. Läge D-F avaktiverar regnsensorn.
2 Justera känsligheten med tumhjulet.
Displaysymbol vid regnsensor på.
F
Hög hastighet
G
Vindrute- och strålkastarspolning
H
3
Bakrutespolare
Bakrutetorkare. Intervall/normal.
INSTÄLLNING AV FRAMSTOL
1 Svankstöd
2 Ryggstödets lutning
3 Höj/sänk stolen
+
-
4 Sittdynans framkant höj/sänk
5 Framåt/bakåt
6 Fällning av passagerarstolens ryggstöd
FÖRVARINGSUTRYMMEN, 12 V-UTTAG & AUX
12 V-uttagen i mittkonsollen fram/bak fungerar
i tändningsläge I eller högre. 12 V-uttaget på
höger sida i bagageutrymmet är alltid aktivt.
Med AUX-uttaget (bakom nedre delen av klimatanläggningens panel) kan bilens ljudanläggning t.ex. spela musik från en MP3-spelare.
VIKTIGT
Med motorn avstängd kan användning av
12 V-uttaget i bagageutrymmet ladda ur batteriet.
TP 8644 (Swedish). AT 0620. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2006. Copyright © Volvo Car Corporation.
BÄRKASSEHÅLLARE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement