Volvo XC90 2020 Late Ägarmanual

Volvo XC90 2020 Late Ägarmanual

XC90

ÄGARMANUAL

VÄLKOMMEN!

Vi hoppas att du kommer att få glädje av många års körning i din

Volvo. Bilen är konstruerad för din och dina passagerares säkerhet och komfort. Volvo strävar efter att konstruera en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.

För att öka din trivsel med din Volvo rekommenderar vi att du läser anvisningar och underhållsinformation i denna ägarmanual. Ägarmanualen finns även tillgänglig som mobilapp (Volvo Manual) och på

Volvo Cars supportsida (support.volvocars.com).

Vi uppmanar också alla att alltid använda säkerhetsbälte i den här och andra bilar. Du bör heller inte köra om du är påverkad av alkohol eller mediciner – eller av någon anledning har försämrad körförmåga.

2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ÄGARINFORMATION

Ägarinformation

Ägarmanual i centerdisplay

Navigera i ägarmanual i centerdisplay

Ägarmanual i mobila enheter

Volvo Cars supportsida

Att läsa ägarmanualen

Ägarmanualen och miljön

16

17

18

20

21

21

23

DIN VOLVO

Volvo ID

Skapa och registrera ett Volvo ID

Drive-E – renare körglädje

IntelliSafe – förarstöd och säkerhet

Sensus – uppkoppling och underhållning

Mjukvaruuppdateringar

Inspelning av data

Villkor för tjänster

Integritetspolicy för kunder

Viktig information om tillbehör och extrautrustning

Installation av tillbehör

Inkoppling av utrustning till bilens diagnosuttag

Visa bilens identifikationsnummer

Förardistraktion

35

35

36

37

37

38

38

26

26

28

31

32

39

40

SÄKERHET

Säkerhet

Säkerhet vid graviditet

Whiplash Protection System

Säkerhetsbälten

Ta på och av säkerhetsbälte

Bältesförsträckare

Återställa elektrisk bältesförsträckare

Dörr- och bältespåminnare

Krockkuddar

Förarkrockkuddar

Passagerarkrockkudde

Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde

*

Sidokrockkuddar

Krockgardiner

Säkerhetsläge

Starta och förflytta bilen efter säkerhetsläge

Barnsäkerhet

Barnskydd

Övre fästpunkter för barnskydd

Nedre fästpunkter för barnskydd i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd

Barnskyddsplacering

57

58

58

59

60

54

55

55

56

61

45

47

48

48

49

42

42

43

44

50

51

52

Barnskyddsmontering

Tabell för placering av barnskydd där bilens säkerhetsbälte används

Tabell för placering av i-Size-barnskydd

Tabell för placering av ISOFIXbarnskydd

Integrerad barnstol

*

Fälla upp sittdynan i integrerad barnstol

*

Fälla ner sittdynan i integrerad barnstol

*

75

76

76

62

64

68

70

DISPLAYER OCH

RÖSTSTYRNING

Displayer och reglage vid föraren i vänsterstyrd bil

Displayer och reglage vid föraren i högerstyrd bil

Förardisplay

Inställningar för förardisplay

Bränslemätare

Färddator

Visa färddata i förardisplayen

Nollställa trippmätare

Visa färdstatistik i centerdisplayen

Inställningar för färdstatistik

Datum och tid

Yttertemperaturmätare

Kontrollsymboler i förardisplayen

Varningssymboler i förardisplayen

Licensavtal för förardisplayen

Appmeny i förardisplay

Hantera appmeny i förardisplay

Meddelande i förardisplay

Hantera meddelande i förardisplay

Hantera meddelande sparat från förardisplay

Översikt av centerdisplay

80

81

84

88

89

92

93

94

89

91

92

94

95

97

98

105

106

106

108

109

110

Hantera centerdisplay

Aktivera och deaktivera centerdisplay

Navigera i centerdisplayens vyer

Hantera delvyer i centerdisplay

Funktionsvy i centerdisplay

Flytta appar och knappar i centerdisplay

Symboler i centerdisplayens statusfält

Tangentbordet i centerdisplay

Ändra språk för tangentbordet i centerdisplay

Skriva in tecken, bokstäver och ord för hand i centerdisplay

Ändra utseendet i centerdisplay

Stänga av och ändra volymen på systemljud i centerdisplay

Ändra systemenheter

Ändra systemspråk

Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy

Öppna kontextuell inställning i centerdisplay

Återställa användardata vid ägarbyte

Återställa inställningar i centerdisplay

Tabell över inställningar i centerdisplay

Förarprofiler

113

116

116

120

123

125

125

127

130

130

132

132

133

133

133

134

135

135

136

137

3

4

Välja förarprofil

Ändra namn på förarprofil

Skydda förarprofil

Koppla fjärrnyckel till förarprofil

Återställa inställningar i förarprofiler

Meddelande i centerdisplay

Hantera meddelande i centerdisplay

Hantera meddelande sparat från centerdisplay

Head-up-display

*

Aktivera och deaktivera head-updisplay

*

Inställningar för head-up-display

*

Röststyrning

Använda röststyrning

Röststyra telefon

Röststyra radio och media

Inställningar för röststyrning

143

144

145

146

147

149

150

150

140

141

141

142

138

138

139

139

BELYSNING

Ljusreglage

Justera ljusfunktioner via centerdisplay

Justera strålkastarnas ljushöjd

Positionsljus

Varselljus

Halvljus

Använda helljus

Automatiskt helljus

Använda blinkers

Aktiva kurvljus

*

Dimstrålkastare/kurvtagningsljus

*

Dimljus bak

Bromsljus

Nödbromsljus

Varningsblinkers

Använda ledbelysning

Trygghetsbelysning

Interiör belysning

Justera interiör belysning

154

155

162

162

163

164

164

156

157

158

158

159

160

161

165

165

166

166

168

RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR

Rutor, glas och speglar

Klämskydd för rutor och solgardiner

Återställningssekvens för klämskydd

Fönsterhissar

170

170

171

171

Manövrera fönsterhissar

Använda solgardin

*

Backspeglar

172

173

Justera backspeglarnas avbländning

Justera vinkling av yttre backspeglar

173

174

175

Panoramatak

*

Manövrera panoramatak

*

Automatisk stängning av panoramatakets

*

solgardin

176

177

180

Torkarblad och spolarvätska

Använda vindrutetorkare

Använda regnsensorn

Använda regnsensorns minnesfunktion

Använda vindrute- och strålkastarspolare

Använda bakrutetorkare och -spolare

Använda automatisk bakrutetorkning vid backning

180

181

182

183

183

184

185

SÄTEN OCH RATT

Manuellt framsäte

Elmanövrerat

*

framsäte

Justera elmanövrerat

*

framsäte

Lagra position för säte, backspeglar och head-up-display

*

Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display

*

Inställningar för massage

*

i framsäte

Justera massageinställningar

*

i framsäte

Justera

*

sittdynans längd i framsäte

Justera sidostöd

*

i framsäte

Justera svankstöd

*

i framsäte

Justera passagerarsäte från förarsätet

*

Fälla ryggstöd i andra sätesraden

Justera nackskydd i andra sätesraden

Justera säte i längdled i andra sätesraden

*

Justera ryggstödets lutning i andra sätesraden

Instigning och urstigning för tredje sätesraden

*

Fälla ryggstöd i tredje sätesraden

*

Rattens reglage och signalhorn

Rattlås

Justera ratt

191

192

193

202

203

203

204

205

205

193

194

195

196

188

189

189

190

197

199

201

KLIMAT

Klimat

Klimatzoner

Klimatsensorer

Upplevd temperatur

Röststyra klimat

Luftkvalitet

Clean Zone

*

Clean Zone Interior Package

*

Interior Air Quality System

*

Aktivera och deaktivera luftkvalitetssensor

*

Kupéfilter

Luftfördelning

Ändra luftfördelning

Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken

Tabell över luftfördelningsalternativ

Klimatreglage

Aktivera och deaktivera eluppvärmt framsäte

*

Aktivera och deaktivera automatisk start av eluppvärmt framsäte

*

Aktivera och deaktivera eluppvärmt baksäte

*

Aktivera och deaktivera ventilerat framsäte

*

215

218

220

221

221

208

208

209

209

210

211

211

212

212

212

213

213

214

214

222

Aktivera och deaktivera eluppvärmd ratt

*

Aktivera och deaktivera automatisk start av eluppvärmd ratt

*

Aktivera autoreglerat klimat

Aktivera och deaktivera luftåtercirkulation

Aktivera och deaktivera tidsinställning för luftåtercirkulation

Aktivera och deaktivera max defroster

Aktivera och deaktivera eluppvärmd vindruta

*

Aktivera och deaktivera automatisk start av eluppvärmd vindruta

*

Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar

Aktivera och deaktivera automatisk start av eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar

Reglera fläktnivå för framsäte

Reglera fläktnivå för baksäte

*

Reglera temperatur för framsäte

Reglera temperatur för baksäte

*

Synkronisera temperatur

Aktivera och deaktivera luftkonditionering

Aktivera och deaktivera tredje sätesradens klimat

*

223

223

224

224

225

225

226

227

228

228

229

229

231

231

233

233

234

5

6

Aktivera och deaktivera automatisk start av tredje sätesradens klimat

*

Parkeringsklimat

*

Förkonditionering

*

Starta och stänga av förkonditionering

*

Tidsinställning för förkonditionering

*

Lägga till och redigera tidsinställning för förkonditionering

*

Aktivera och deaktivera tidsinställning för förkonditionering

*

Ta bort tidsinställning för förkonditionering

*

Klimatkomfort vid parkering

*

Starta och stänga av klimatkomfort vid parkering

*

Symboler och meddelanden för parkeringsklimat

*

Värmare

*

Parkeringsvärmare

*

Tillskottsvärmare

*

Aktivera och deaktivera automatisk start av tillskottsvärmare

*

235

235

235

236

237

237

238

239

240

240

241

242

243

244

244

NYCKEL, LÅS OCH LARM

Låsindikering

Inställning för låsindikering

Fjärrnyckel

Låsa och låsa upp med fjärrnyckel

Inställningar för fjärrstyrd och insides upplåsning

Låsa upp baklucka med fjärrnyckel

Fjärrnyckelns räckvidd

Byta batteri i fjärrnyckel

Beställa fler fjärrnycklar

Red Key – begränsad fjärrnyckel

*

Inställningar för Red Key

*

Löstagbart nyckelblad

Låsa och låsa upp med löstagbart nyckelblad

Elektronisk startspärr

Typgodkännande för fjärrnyckelsystemet

Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor

*

Låsa och låsa upp nyckelfritt

*

Inställningar för nyckelfri upplåsning

*

Låsa upp bakluckan nyckelfritt

*

Antennplaceringar för start- och låssystem

Låsa och låsa upp från bilens insida

Låsa upp bakluckan från bilens insida

261

262

279

280

275

276

277

277

278

246

247

247

249

250

251

251

252

256

256

257

258

259

Aktivera och deaktivera barns-

äkerhetsspärr

Automatisk låsning vid körning

Öppna och stänga elmanövrerad baklucka

*

Programmera maxöppning för elmanövrerad baklucka

*

Hantera baklucka med fotrörelse

*

Privat låsning

Aktivera och deaktivera privat låsning

Larm

*

Aktivera och deaktivera larm

*

Reducerad larmnivå

*

Blockerat låsläge

*

Deaktivera blockerat låsläge

*

tillfälligt

281

282

282

285

286

288

288

290

291

292

293

293

FÖRARSTÖD

Förarstödsystem

Hastighetsberoende rattmotstånd

Elektronisk stabilitetskontroll

Elektronisk stabilitetskontroll i sportläge

Aktivera eller deaktivera sportläge för elektronisk stabilitetskontroll

Symboler och meddelanden för elektronisk stabilitetskontroll

Connected Safety

Aktivera eller deaktivera

Connected Safety

Begränsningar för Connected Safety

City Safety

Delfunktioner för City Safety

Ställa in varningsavstånd för City

Safety

Detektering av hinder med City Safety

City Safety i korsande trafik

Begränsningar för City Safety i korsande trafik

City Safety styrhjälp vid undanmanöver

Begränsningar för City Safety styrhjälp vid undanmanöver

Automatisk bromsning vid förhindrad undanmanöver med City

Safety

296

296

297

298

299

300

301

302

303

303

305

306

307

309

310

311

311

312

City Safety bromsar för mötande fordon

Begränsningar för City Safety

312

Meddelanden för City Safety

Trafikskyltsinformation

*

Aktivera eller deaktivera trafikskyltsinformation

*

Displayvisning för trafikskyltsinformation

*

Trafikskyltsinformation och

Sensus Navigation

*

Varning för hastighetsbegränsning och fartkamera från trafikskyltsinformation

*

Aktivera eller deaktivera varningar från trafikskyltsinformation

*

319

321

321

322

Begränsningar för trafikskyltsinformation

*

Fartbegränsare

323

324

Välj och aktivera fartbegränsare

325

Deaktivera fartbegränsare

325

Tillfällig deaktivering av fartbegränsare 326

Begränsningar för fartbegränsare

Automatisk fartbegränsare

326

327

Aktivera eller deaktivera automatisk fartbegränsare

Ändra tolerans för automatisk fartbegränsare

328

329

313

316

317

318

Begränsningar för automatisk fartbegränsare

Farthållare

Välj och aktivera farthållare

Deaktivera farthållare

Beredskapsläge för farthållare

Adaptiv farthållare

*

Reglage för adaptiv farthållare

*

Displayvisning för den adaptiva farthållaren

*

Välj och aktivera adaptiv farthållare

*

Deaktivera adaptiv farthållare

*

Beredskapsläge för adaptiv farthållare

*

Begränsningar för adaptiv farthållare

*

Skifta mellan farthållare och adaptiv farthållare

*

i centerdisplayen

Symboler och meddelanden för adaptiv farthållare

*

Pilot Assist

*

Reglage för Pilot Assist

*

Displayvisning för Pilot Assist

*

Välj och aktivera Pilot Assist

*

Deaktivera Pilot Assist

*

Beredskapsläge för Pilot Assist

*

330

330

331

332

333

333

335

335

336

337

338

339

340

341

342

344

345

346

347

348

7

8

Tillfällig frånkoppling av styrassistans med Pilot Assist

*

Begränsningar för Pilot Assist

*

Symboler och meddelanden för

Pilot Assist

*

Kurvtagningsstöd

*

Aktivera eller deaktivera kurvtagningsstöd

*

Begränsningar för kurvtagningsstöd

*

Omkörningsassistans

*

Använda omkörningsassistans

Varning från förarstöd vid kollisionsrisk

Målbyte med förarstöd

Ställ in lagrad hastighet för förarstöd

Ställ in tidsavstånd till framförvarande fordon

Körlägen vid användning av tidsavstånd till fordon

Automatisk bromsning med förarstöd

Körfältsassistans

Aktivera eller deaktivera körfältsassistans

Välj assistansalternativ för körfältsassistans

Begränsningar för körfältsassistans

Symboler och meddelanden för körfältsassistans

349

349

352

353

354

354

355

355

356

357

358

359

360

360

361

363

364

364

365

Displayvisning för körfältsassistans

Styrassistans vid kollisionsrisk

Aktivera eller deaktivera styrassistans vid kollisionsrisk

Styrassistans vid risk för avåkning

Styrassistans vid risk för kollision med mötande

Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån

*

Begränsningar för styrassistans vid kollisionsrisk

Symboler och meddelanden för styrassistans vid kollisionsrisk

Rear Collision Warning

*

Begränsningar för Rear Collision

Warning

*

BLIS

*

Aktivera eller deaktivera BLIS

Begränsningar för BLIS

Meddelanden för BLIS

Driver Alert Control

Aktivera eller deaktivera Driver

Alert Control

Välj guide till rastplats vid varning från Driver Alert Control

Begränsningar för Driver Alert Control

Avståndsvarning

*

367

368

369

369

370

371

372

373

374

374

375

376

377

378

379

380

380

381

381

Aktivera eller deaktivera avståndsvarning

Begränsningar för avståndsvarning

Cross Traffic Alert

*

Aktivera eller deaktivera Cross

Traffic Alert

*

Begränsningar för Cross Traffic Alert

*

Meddelanden för Cross Traffic Alert

*

Parkeringshjälp

*

Parkeringshjälp framåt, bakåt och utmed sidorna

*

Aktivera eller deaktivera parkeringshjälp

*

Begränsningar för parkeringshjälp

Symboler och meddelanden för parkeringshjälp

Parkeringshjälpkamera

*

Parkeringshjälpkamerornas placering och upptagningsområde

*

Hjälplinjer för parkeringshjälpkamera

*

Sensorfält för parkeringshjälp

Aktivera parkeringshjälpkamera

Symboler och meddelanden för parkeringshjälpkamera

Aktiv parkeringshjälp

*

Varianter av parkering med aktiv parkeringshjälp

*

383

383

384

385

385

387

388

389

390

391

392

393

394

396

398

399

401

403

404

Använda aktiv parkeringshjälp

*

Lämna parallell parkering med aktiv parkeringshjälp

*

Begränsningar för aktiv parkeringshjälp

*

Meddelanden för aktiv parkeringshjälp

*

Radarenhet

Typgodkännande för radarenhet

Kameraenhet

Begränsningar för kamera- och radarenhet

Rekommenderat underhåll för kamera- och radarenhet

Symboler och meddelanden för kamera- och radarenhet

405

408

408

411

412

413

421

421

424

426

START OCH KÖRNING

Starta bilen

Stänga av bilen

Tändningslägen

Välja tändningsläge

Alkolås

*

Förbikoppling av alkolås

*

Inför motorstart med alkolås

*

Bromsfunktioner

Färdbroms

Bromsförstärkning

Bromsa på våta vägbanor

Bromsa på saltade vägbanor

Underhåll av bromssystem

Parkeringsbroms

Aktivera och deaktivera parkeringsbroms

Inställning för automatisk aktivering av parkeringsbroms

Parkera i backe

Vid fel på parkeringsbromsen

Automatisk broms vid stillastående

Aktivera och deaktivera automatisk broms vid stillastående

Hjälp vid start i backe

Automatisk inbromsning efter en kollision

439

439

440

440

441

442

442

434

434

435

436

436

430

431

432

433

433

434

436

437

437

438

Regenererande bromsning

*

Växellåda

Automatisk växellåda

Växla med automatisk växellåda

443

443

443

444

Växla med rattpaddlar

*

447

Växelväljarspärr

448

Deaktivera automatisk växelväljarspärr 449

Kickdown-funktion

Symboler och meddelanden för automatisk växellåda

449

450

Växlingsindikator

Fyrhjulsdrift

*

Körlägen

*

Ändra körläge

*

Körläge Eco

Aktivera och deaktivera körläge

Eco med funktionsknapp

Start/stopp-funktion

Köra med start/stopp-funktion

Stänga av start/stopp-funktionen

Villkor för start/stopp-funktion

Nivåkontroll

*

och dämpning

Inställningar för nivåkontroll

*

Låghastighetskörning

*

450

451

452

454

454

457

457

457

459

459

461

464

464

9

10

Aktivera och deaktivera låghastighetskörning

*

med funktionsknapp

465

Utförskörningshjälp

*

Aktivera och deaktivera utförskörningshjälp

*

med funktionsknapp

Ekonomisk körning

466

467

Förberedelser inför en långresa

Vinterkörning

Vadning

467

468

469

Öppna och stänga tanklucka

Fylla på bränsle

469

470

470

Hantering av bränsle

Bensin

Bensinpartikelfilter

472

472

Diesel

Bränslestopp och dieselmotor

Dieselpartikelfilter

Avgasrening med AdBlue

®

473

474

475

476

477

Hantering av AdBlue

®

Kontrollera och fylla på AdBlue

®

477

478

Symboler och meddelanden för

AdBlue

®

480

Överhettning av motor och drivsystem 482

Överbelastning av startbatteriet

483

Använda starthjälp med annat batteri

483

Dragkrok

*

Specifikationer för dragkrok

*

In- och utfällbar dragkrok

*

Köra med släpvagn

Släpvagnsstabilisator

*

Kontroll av släpvagnslampor

Dragkroksmonterad cykelhållare

*

Bogsering

Sätta dit och ta bort bogserögla

Bärgning

HomeLink

®

*

Programmera HomeLink

®

*

Använda HomeLink

®

*

Typgodkännande för HomeLink

®

*

Kompass

*

Aktivera och deaktivera kompass

*

Kalibrera kompass

*

497

499

499

500

500

500

485

486

486

488

490

491

492

493

494

495

496

LJUD, MEDIA OCH INTERNET

Ljud, media och internet

Ljudinställningar

Ljudupplevelse

*

Appar

504

504

505

506

Ladda ner appar

Uppdatera appar

Ta bort appar

507

507

Radio

Starta radio

Byta radioband och radiostation

508

508

509

Söka radiostation

Spara radiokanaler i appen Radiofavoriter

510

510

511

Inställningar för radio

RDS-radio

Digitalradio

*

Länka mellan FM och digitalradio

*

Mediaspelare

Spela media

Styra och byta media

Söka media

Gracenote

®

CD-spelare

*

Video

516

517

518

519

519

520

512

513

514

515

515

Spela video

Spela DivX

®

Inställningar för video

Media via Bluetooth

®

Ansluta enhet via Bluetooth

®

Media via USB-ingång

Ansluta enhet via USB-ingång

Tekniska specifikationer för USBenheter

Kompatibla format för media

Apple

®

CarPlay

®

*

Använda Apple

®

CarPlay

®

*

Inställningar för Apple

®

CarPlay

®

*

Tips vid användning av Apple

®

CarPlay

®

*

Android Auto

*

Använda Android Auto

*

Inställningar för Android Auto

*

Tips vid användning av Android Auto

*

Telefon

Ansluta en telefon till bilen via

Bluetooth första gången

Ansluta en telefon till bilen via

Bluetooth automatiskt

Ansluta en telefon till bilen via

Bluetooth manuellt

528

529

530

530

531

532

534

534

523

524

525

527

527

520

520

521

521

521

522

522

523

Koppla från Bluetooth-ansluten telefon 535

Växla mellan Bluetooth-anslutna telefoner

535

Ta bort Bluetooth-anslutna enheter

Hantera telefonsamtal

Hantera textmeddelande

Inställningar för textmeddelande

Hantera telefonbok

Inställningar för telefon

Inställningar för Bluetooth-enheter

Internetansluten bil

*

Ansluta bilen till internet via Bluetooth-ansluten telefon

Ansluta bilen till internet via telefon (Wi-Fi)

Ansluta bilen till internet via bilmodem (SIM-kort)

Inställningar för bilmodem

*

Dela ut internet från bilen via

Wi-Fi-hotspot

Ingen eller dålig internetanslutning

Ta bort Wi-Fi nätverk

Teknik och säkerhet för Wi-Fi

Användarvillkor och datadelning

Aktivera och deaktivera datadelning

Datadelning för tjänster

541

542

543

543

544

545

545

546

546

547

535

536

537

538

538

539

539

540

541

Lagringsutrymme på hårddisk

Licensavtal för ljud och media

548

549

11

12

HJUL OCH DÄCK

Däck

Dimensionsbeteckning för däck

Dimensionsbeteckning för fälg

Däckens rotationsriktning

Slitagevarnare på däck

Kontrollera däcktryck

Justera däcktryck

Rekommenderat däcktryck

Systemet för däcktrycksövervakning

*

Spara nytt däcktryck i övervakningssystemet

*

Se däcktryckstatus i centerdisplay

*

Åtgärd vid varning för lågt däcktryck

Meddelanden för däcktrycksövervakning

*

Byta hjul

Verktygssats

Domkraft

*

Hjulskruvar

Reservhjul

*

Hantera reservhjul

*

Vinterdäck

Snökedjor

Däcktätningssats

Använda däcktätningssats

560

561

562

563

563

564

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

574

575

576

577

578

579

Pumpa däck med kompressorn från däcktätningssats

582

LASTNING, FÖRVARING OCH

KUPÉ

Kupéns interiör

Tunnelkonsol

Eluttag

586

587

588

Använda eluttag

Använda handskfack

Solskydd

590

591

Lastutrymme

Rekommendationer vid lastning

592

592

592

Taklast och lastning på lasthållare

Bärkassekrokar

Lastsäkringsöglor

594

594

595

Sätta dit och ta bort insynsskydd

*

Manövrera insynsskydd

*

596

596

Sätta dit och ta bort skyddsgaller

*

Sätta dit och ta bort skyddsnät

*

599

600

Förbandsväska

*

Varningstriangel

602

602

UNDERHÅLL OCH SERVICE

Volvos serviceprogram

Dataöverföring mellan bil och verkstad via Wi-Fi

Download Center

Hantera systemuppdateringar via

Download Center

Bilstatus

Boka service och reparation

Skicka bilinformation till verkstad

Lyfta bilen

Service på klimatanläggning

Head-up-display vid byte av vindruta

*

Öppna och stänga motorhuv

Motorrumsöversikt

Motorolja

Kontrollera och fylla på motorolja

Fylla på kylvätska

Startbatteri

Stödbatteri

Symboler på batterier

Återvinning av batteri

Säkringar och elcentraler

Byta säkring

Säkringar i motorrum

Säkringar under handskfack

606

606

607

607

620

622

624

625

626

626

627

628

633

614

615

616

617

618

608

609

610

611

614

Säkringar i lastutrymme

Lampbyte

Lossa plasttäckning för lampbyte

Lossa strålkastarens avlånga täcklock

Yttre lampors positioner

Byta halvljuslampa

Byta helljuslampa

Byta varselljuslampa/positionsljuslampa fram

Byta blinkerlampa fram

Lampspecifikationer

Rengöring av interiör

Rengöra centerdisplay

Rengöring av head-up-display

*

Rengöra textilklädsel och innertakklädsel

Rengöra säkerhetsbälten

Rengöra golvmattor och iläggsmattor

Rengöra läderklädsel

*

Rengöra läderratt

Rengöra interiöra plast-, metalloch trädetaljer

Rengöring av exteriör

Polering och vaxning

Handtvätt

648

648

649

649

650

651

638

643

644

644

645

646

646

647

654

655

656

652

652

653

653

654

Automatisk biltvätt

Högtryckstvätt

Rengöra torkarblad

Rengöra exteriöra plast-, gummioch prydnadsdetaljer

Rengöra fälgar

Rostskydd

Bilens lack

Bättring av mindre lackskador

Kulörkoder

Byta torkarblad bakruta

Byta torkarblad vindruta

Försätta torkarbladen i serviceläge

Påfyllning av spolarvätska

657

658

659

659

660

660

661

661

662

662

663

664

665

13

14

SPECIFIKATIONER

Typbeteckningar

Mått

Vikter

Dragvikter och kultryck

Motorspecifikationer

Specifikationer för motorolja

Ogynnsamma körförhållanden för motorolja

Specifikationer för kylvätska

Specifikationer för transmissionsolja

Specifikationer för bromsvätska

Bränsletankvolym

Tankvolym för AdBlue

®

Specifikationer för luftkonditionering

Bränsleförbrukning och CO

2

-utsläpp

Godkända hjul- och däckdimensioner

Lägsta tillåtna lastindex och hastighetsklass för däck

Godkända däcktryck

680

680

680

681

681

681

684

687

688

689

668

671

673

674

676

677

679

INDEX

Index 691

ÄGARINFORMATION

16

ÄGARINFORMATION

Ägarinformation

Ägarinformation finns tillgänglig i flera olika produktformat, både digitalt och tryckt. Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, som mobilapp och på Volvo Cars supportsida. I handskfacket finns en Quick Guide och ett supplement till ägarmanualen med bl.a. information om säkringar och specifikationer. En tryckt ägarmanual är möjlig att efterbeställa.

Mobilapp

I App Store eller Google Play, sök efter ”Volvo Manual”, ladda ner appen till din smartphone eller surfplatta och välj bil. I appen finns instruktionsvideor samt möjlighet till visuell navigering med exteriöra och interiöra bilder av bilen.

Innehållet är sökbart och de olika avsnitten är utformade för att lätt kunna navigeras

Volvo Cars supportsida

Gå in på https:// www.volvocars.com/intl/ support och välj ditt land. Här hittar du ägarmanualer dels online och dels i PDF-format.

På Volvo Cars supportsida finns även instruktionsvideor och ytterligare information och hjälp rörande din Volvo och ditt bilägande. Sidan är tillgänglig för de flesta marknader.

Bilens centerdisplay

1

I centerdisplayen, dra ner toppvyn och tryck på

Ägarmanual

. Här finns möjlighet till visuell navigering med exteriöra och interiöra bilder av bilen. Informationen

är sökbar och finns också indelad i kategorier.

1 För marknader utan ägarmanual i centerdisplayen följer istället en tryckt fullständig manual med bilen.

Tryckt information

I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen

1 som innehåller information om säkringar och specifikationer, samt en sammanfattning av viktig och praktisk information.

I tryckt format finns även en Quick Guide som hjälper till att komma igång med de vanligast använda funktionerna i bilen.

Beroende på vald utrustningsnivå, marknad, etc. kan även ytterligare ägarinformation finnas i tryckt format i bilen.

En tryckt ägarmanual och tillhörande supplement är möjliga att efterbeställa. Kontakta en

Volvoåterförsäljare för beställning.

VIKTIGT

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett trafiksäkert sätt och att aktuella lagar och bestämmelser följs. Det

är också viktigt att bilen sköts och hanteras enligt Volvos rekommendationer i ägarinformationen.

Om det skulle skilja mellan informationen i centerdisplayen och den tryckta informationen, är det alltid den tryckta informationen som gäller.

OBS

Att byta språk i centerdisplayen kan innebära att viss ägarinformation inte överensstämmer med nationella eller lokala lagar och bestämmelser. Byt inte till ett svårförståeligt språk, det kan då bli svårt att hitta tillbaka i strukturen i skärmen.

Relaterad information

Ägarmanual i centerdisplay (s. 17)

Ägarmanual i mobila enheter (s. 20)

Volvo Cars supportsida (s. 21)

Att läsa ägarmanualen (s. 21)

Ägarmanual i centerdisplay

I bilens centerdisplay finns ägarmanualen tillgänglig digitalt 2 .

Den digitala ägarmanualen nås från toppvyn och i vissa fall nås även kontextuell ägarmanual från toppvyn.

OBS

Den digitala ägarmanualen är inte tillgänglig under körning.

Ägarmanual

Toppvyn med knappen för ägarmanual.

För att öppna ägarmanualen – dra ner toppvyn i centerdisplayen och tryck på

Ägarmanual

.

ÄGARINFORMATION

Informationen i ägarmanualen nås direkt via

ägarmanualens startsida eller via dess toppmeny.

2 Gäller för de flesta marknader.

}}

17

ÄGARINFORMATION

||

Kontextuell ägarmanual

18

Toppvyn med knappen för kontextuell ägarmanual.

Den kontextuella ägarmanualen är en genväg till en artikel i ägarmanualen som beskriver den aktiva funktionen som visas på skärmen.

När kontextuell ägarmanual är tillgänglig visas den till höger om Ägarmanual i toppvyn.

Ett tryck på den kontextuella ägarmanualen

öppnar alltså en artikel i ägarmanualen som är relaterad till det innehåll som visas på skärmen. T.ex. tryck på

Manual Navigation

– en artikel som har att göra med navigation öppnas.

Detta gäller enbart vissa av apparna i bilen.

För nedladdade tredjepartsappar går det t.ex.

inte att komma åt appspecifika artiklar.

Relaterad information

Navigera i ägarmanual i centerdisplay

(s. 18)

Navigera i centerdisplayens vyer (s. 116)

Ladda ner appar (s. 507)

Navigera i ägarmanual i centerdisplay

Den digitala ägarmanualen kan nås från centerdisplayens toppvy i bilen. Innehållet är sökbart och de olika avsnitten är utformade för att lätt kunna navigeras.

Ägarmanualen nås från toppvyn.

För att öppna ägarmanualen – dra ner toppvyn i centerdisplayen och tryck på

Ägarmanual .

Det finns ett antal olika alternativ för att hitta information i ägarmanualen. Alternativen går att nå dels från ägarmanualens startsida och dels från toppmenyn.

Öppna menyn i toppmenyn

Tryck på nualen.

i den övre listen i ägarma-

> En meny för olika val för att hitta information öppnas:

Startsida

Tryck på symbolen för att komma tillbaka till ägarmanualens startsida.

Kategorier

Artiklarna i ägarmanualen är strukturerade i huvudkategorier och underkategorier.

Samma artikel kan förekomma i flera passande kategorier för att enklare kunna hittas.

1. Tryck på Kategorier .

> Huvudkategorierna visas i en lista.

2. Tryck på en huvudkategori (

).

> En lista med underkategorier ( ) och artiklar ( ) visas.

3. Tryck på en artikel för att öppna den.

För att backa, tryck på pilen bakåt.

ÄGARINFORMATION

Utvalda ämnen

Tryck på symbolen för att komma till sida med länkar till ett urval av artiklar som kan vara bra att läsa för att lära känna bilens vanligare funktioner. Artiklarna kan även nås via kategorier, men finns här samlade för en snabbare åtkomst. Tryck på en artikel för att läsa den i sin helhet.

Hotspots för exteriör och interiör

Exteriöra och interiöra översiktsbilder av bilen. Olika delar är utpekade med hotspots som leder vidare till artiklar om respektive delar av bilen.

1. Tryck på Exteriör

eller

Interiör

.

> Exteriöra eller interiöra bilder visas med så kallade hotspots utplacerade. Hotspotsen leder till artiklar om respektive del av bilen. Svep horisontellt över skärmen för att bläddra mellan bilderna.

2. Tryck på en hotspot.

> Titeln på en artikel om området visas.

3. Tryck på titeln för att öppna artikeln.

För att backa, tryck på pilen bakåt.

Favoriter

Tryck på symbolen för att komma till de artiklar som är sparade som favoriter. Tryck på en artikel för att läsa den i sin helhet.

Spara eller ta bort artiklar som favoriter

Spara en artikel som favorit genom att trycka på längst upp till höger då en artikel är

öppen. När en artikel blivit sparad som favorit

är stjärnan ifylld: .

För att ta bort en artikel som favorit, tryck på stjärnan igen i den aktuella artikeln.

Video

Tryck på symbolen för att komma till korta instruktionsfilmer för olika funktioner i bilen.

}}

19

ÄGARINFORMATION

||

Information

Tryck på symbolen för att få information om vilken version av ägarmanualen som är tillgänglig i bilen samt övrig nyttig information.

Använda sökfunktionen i toppmenyn

1. Tryck på

i ägarmanualens toppmeny.

Ett tangentbord blir synligt i nedre delen av skärmen.

2. Skriv in ett sökord, t.ex. "säkerhetsbälte".

> Förslag på artiklar och kategorier visas allteftersom bokstäver skrivs in.

3. Tryck på artikeln eller kategorin för att komma till den.

Relaterad information

Ägarmanual i centerdisplay (s. 17)

Tangentbordet i centerdisplay (s. 127)

Att läsa ägarmanualen (s. 21)

Ägarmanual i mobila enheter

Ägarmanualen finns som mobilapp

3

och är tillgänglig både på App Store och Google

Play. Appen är anpassad för både smarttelefoner och surfplattor.

Ägarmanualen finns att ladda ner som mobilapp på App

Store eller Google Play. QRkoden här bredvid leder direkt till appen, sök annars efter

"Volvo manual" i App Store eller Google Play.

I appen finns video samt exteriöra och interiöra bilder där olika delar av bilen är utpekade med så kallade hotspots, som leder vidare till artiklar om respektive område. Innehållet är sökbart och de olika avsnitten är utformade för att lätt kunna navigeras.

Mobilappen är tillgänglig både på App Store och

Google Play.

Relaterad information

Att läsa ägarmanualen (s. 21)

3 För vissa mobila enheter.

20

Volvo Cars supportsida

På Volvo Cars hem- och supportsida finns ytterligare information rörande din bil. Där kan du navigera vidare till Min Volvo, en personlig webbsida för dig och din bil.

Support på internet

Gå in på https://www.volvocars.com/intl/ support för att besöka sidan. Supportsidan är tillgänglig för de flesta marknader.

Här finns support för sådant som rör t.ex.

internetuppkopplade tjänster och funktioner,

Volvo On Call

*

, navigationssystemet

*

och appar. Video och stegvisa instruktioner förklarar olika procedurer, t.ex. hur bilen ansluts till internet via en mobiltelefon.

Nedladdningsbar information

Kartor

För bilar utrustade med Sensus Navigation finns möjlighet att ladda ner kartor från supportsidan.

Ägarmanualer som PDF

Ägarmanualer finns tillgängliga för nedladdning i PDF-format. Välj bilmodell och modellår för att ladda ner den manual som önskas.

Kontakt

På supportsidan finns kontaktuppgifter till kundsupport och närmaste Volvoåterförsäljare.

Min Volvo på internet

Från www.volvocars.com är det möjligt att navigera sig vidare till Min Volvo som är en personlig webbsida för dig och din bil.

Skapa ett personligt Volvo ID, logga in på Min

Volvo och få en översikt av bl.a. service, avtal och garantier. På Min Volvo finns även information om modellanpassade tillbehör och mjukvaror till bilen.

Relaterad information

Volvo ID (s. 26)

ÄGARINFORMATION

Att läsa ägarmanualen

För att lära känna din nya bil, läs ägarmanualen redan före den första åkturen.

Att läsa ägarmanualen är ett sätt att bekanta sig med nya funktioner, få råd om hur bilen ska hanteras i olika situationer och lära sig utnyttja bilens alla finesser. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i ägarmanualen.

Syftet med ägarmanualen är att förklara alla funktioner, tillval och tillbehör som är möjliga i en Volvo. Den är inte tänkt som en garanti för att alla dessa funktioner och tillval är inkluderade i varje bil. Viss terminologi kan skilja sig från den terminologi som används inom försäljning, marknadsföring och reklammaterial.

Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att förbättra vår produkt. Modifieringar kan medföra att information, beskrivningar och illustrationer i ägarmanualen skiljer sig från utrustningen i bilen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Avlägsna inte den här manualen ur bilen – om problem skulle uppstå saknas då nödvändig information om var och hur professionell hjälp kan sökas.

©

Volvo Car Corporation

}}

* Tillval/tillbehör.

21

ÄGARINFORMATION

||

Tillval/tillbehör

I ägarmanualen beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).

Alla, vid tid för publicering, kända typer av tillval/tillbehör markeras med en asterisk:

*

.

Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen finns inte i alla bilar – de är olika utrustade beroende på anpassningar till olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar och bestämmelser.

Vid osäkerhet om vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.

Särskilda texter

VARNING

Varningstexter upplyser om risk för personskada.

VIKTIGT

Viktigt-texter upplyser om risk för materiella skador.

OBS

Obs-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och funktioner.

Dekaler

I bilen finns olika typer av dekaler som är till för att förmedla viktig information på ett tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.

Varning för personskada

Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit text/bild på svart meddelandefält. Används för att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada eller dödsfall.

Risk för egendomsskada

Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart eller blått varningsfält och meddelandefält.

Används för att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i skador på egendom.

22 * Tillval/tillbehör.

Information

Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart meddelandefält.

OBS

De dekaler som visas i ägarmanualen gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att visa ungefär hur de ser ut och ungefär var på bilen de finns. Den information som gäller just din bil finns på respektive dekal på din bil.

Bilder och videoklipp

Bilder och videoklipp som används i ägarmanualen är ibland schematiska och är avsedda att ge en helhetsbild eller exempel på en viss funktion. De kan avvika från bilens utseende beroende på utrustningsnivå och marknad.

Relaterad information

Ägarmanual i centerdisplay (s. 17)

Ägarmanual i mobila enheter (s. 20)

Volvo Cars supportsida (s. 21)

ÄGARINFORMATION

Ägarmanualen och miljön

Ägarmanualen är tryckt på papper med ursprung i kontrollerade skogar.

Forest Stewardship Council (FSC)

®

-symbolen visar att pappersmassan i en tryckt publikation av ägarmanualen kommer från FSC

®

-certifierade skogar eller andra kontrollerade källor.

Relaterad information

Drive-E – renare körglädje (s. 28)

23

DIN VOLVO

DIN VOLVO

Volvo ID

Volvo ID är ett personligt ID som ger tillgång till en mängd tjänster via ett och samma användarnamn och lösenord.

OBS

De tillgängliga tjänsterna kan variera över tid och beror på utrustningsnivå och marknad.

Exempel på tjänster:

Min Volvo – en personlig webbsida för dig och din bil (minvolvo.volvocars.se).

Volvo On Call-app

*

– kontrollera bilen med din telefon. Det går t.ex. att kontrollera bränslenivå, visa närmaste bensinstation och låsa bilen på distans.

Send to Car – skicka adresser från karttjänster på webben direkt till bilen.

Boka service och reparation – registrera verkstad/återförsäljare på Min Volvo och boka service direkt från bilen.

OBS

Om användarnamn/lösenord för en tjänst

(t.ex. Volvo On Call) ändras, ändras det också automatiskt för andra tjänster.

Volvo ID skapas från bilen, Min Volvo eller

Volvo On Call-app 1 .

När Volvo ID är registrerat i bilen blir fler tjänster tillgängliga. Det går att använda flera Volvo

ID till samma bil och även ansluta flera bilar till samma Volvo ID.

Relaterad information

Skapa och registrera ett Volvo ID (s. 26)

Boka service och reparation (s. 609)

Skapa och registrera ett Volvo ID

Det är möjligt att skapa Volvo ID på olika sätt.

Om Volvo ID skapas på Min Volvo eller med

Volvo On Call-app måste Volvo ID:t även registreras till bilen, för att de olika Volvo IDtjänsterna ska vara möjliga att använda.

Skapa ett Volvo ID med appen Volvo ID

1. Ladda ner appen Volvo ID från Download

Center i centerdisplayens appvy.

2. Starta appen och registrera en personlig e-postadress.

3. Följ instruktionerna som automatiskt skickas till den angivna e-postadressen.

> Ett Volvo ID är nu skapat och ID:t är automatiskt registrerat till bilen.

Volvo ID-tjänsterna är nu möjliga att använda.

Skapa ett Volvo ID på Min Volvo

1. Gå in på www.volvocars.com och navigera vidare till Min Volvo.

2. Ange en personlig e-postadress.

3. Följ instruktionerna som automatiskt skickas till den angivna e-postadressen.

> Ett Volvo ID är nu skapat. Läs om hur

ID:t registreras till bilen nedan.

26

1 För dig med Volvo On Call

*

.

* Tillval/tillbehör.

Skapa ett Volvo ID med Volvo On Call-app 2

1. Ladda ner senaste versionen av Volvo On

Call-appen till telefonen 3 .

2. Välj att skapa Volvo ID.

3. Webbsidan för att skapa Volvo ID öppnas.

Fyll i efterfrågad information.

4. Kryssa i rutan för att acceptera villkoren.

5. Tryck på knappen som skapar ditt Volvo

ID.

6. Ett e-postmeddelande skickas till den adress som angetts. Klicka på länken i epostmeddelandet för att aktivera Volvo

ID:t.

> Nu är Volvo ID:t klart att användas.

Registrera ditt Volvo ID till bilen

Om Volvo ID skapades via webben eller med

Volvo On Call-appen, registrera det till bilen:

1. Om det inte redan är gjort, ladda ner appen Volvo ID från Download Center i centerdisplayens appvy.

OBS

För att ladda ner appar måste bilen vara ansluten till internet.

2. Starta appen och fyll i ditt Volvo ID/din epostadress.

3. Följ instruktionerna som automatiskt skickas till e-postadressen som är kopplad till ditt Volvo ID.

> Ditt Volvo ID är nu registrerat till bilen.

Volvo ID-tjänsterna är nu möjliga att använda.

Relaterad information

Volvo ID (s. 26)

Ladda ner appar (s. 507)

Hantera systemuppdateringar via Download Center (s. 607)

Internetansluten bil

*

(s. 540)

2

3

Bilar med Volvo On Call

*

.

Finns att hämta via t.ex. Apple App Store eller Google Play.

DIN VOLVO

* Tillval/tillbehör.

27

DIN VOLVO

Drive-E – renare körglädje

Volvo Car Corporation arbetar ständigt med utveckling av säkrare och mer effektiva produkter och lösningar för att minska den negativa påverkan på miljön.

28

Miljöomsorg är ett av Volvo Cars kärnvärden och vägleder all verksamhet. Miljöarbetet utgår från bilens hela livscykel och tar hänsyn till den miljöpåverkan den har, från design till skrotning och återvinning. Volvo Cars har som grundprincip att varje ny produkt som tas fram ska påverka miljön mindre än den produkt den ersätter.

Ett resultat av Volvos miljöarbete är utvecklingen av de mer effektiva och mindre förorenande drivlinorna Drive-E. Den personliga miljön är också något Volvo värnar om – luften inne i en Volvo är t.ex. renare än luften utanför tack vare klimatanläggningen.

Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav. Alla Volvos tillverkningsenheter ska vara ISO 14001-certifierade, vilket stödjer ett systematiskt arbete med verksamhetens miljöfrågor som leder till ständiga förbättringar med minskad miljöpåverkan. Innehav av ISOcertifikatet innebär även att gällande miljölagar och föreskrifter följs. Volvo ställer dessutom krav på att samarbetspartners också ska uppfylla dessa krav.

Bränsleförbrukning

Eftersom en stor del av den totala miljöpåverkan från en bil uppstår när den används ligger tyngdpunkten i Volvo Cars miljöarbete på att minska bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och andra luftföroreningar. Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid.

DIN VOLVO

Bidra till en bättre miljö

En energieffektiv och bränslesnål bil kan bidra till minskad påverkan på miljön och även innebära en minskad kostnad för ägaren av bilen.

Som förare är det lätt att själv minska bränsleförbrukningen och därigenom både spara pengar och bidra till en bättre miljö – här följer några råd:

Planera för en effektiv medelhastighet.

Hastigheter över ca 80 km/h (ca 50 mph) samt under 50 km/h (ca 30 mph) medför förhöjd energiförbrukning.

Följ Service- och garantibokens rekommenderade intervaller gällande service och underhåll av bilen.

Undvik tomgångskörning – stäng av motorn vid längre väntetider. Ta hänsyn till lokala bestämmelser.

Planera färdvägen – många onödiga stopp och ojämn hastighet bidrar till ökad bränsleförbrukning.

Använd förkonditionering

*

före kallstart – det förbättrar startförmågan och minskar slitage vid kall väderlek. Motorn når normal arbetstemperatur snabbare, vilket sänker förbrukningen och minskar utsläppen.

Tänk även på att hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt. Rådgör med en verkstad vid osäkerhet om hur denna typ av avfall ska deponeras – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Effektiv avgasrening

Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger avgasutsläppen långt under gällande normer.

Ren luft i kupén

Ett luftfilter bidrar till att hindra att damm och pollen kommer in i kupén via luftintaget.

Luftkvalitetssystemet Interior Air Quality

System (IAQS)

*

säkerställer att den inkommande luften är renare än luften utanför i trafikerad miljö.

Systemet renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och marknära ozon. Om utomhusluften är förorenad stängs luftintaget och luften återcirkuleras. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.

IAQS är en del av Clean Zone Interior Package

(CZIP)

*

, som även omfattar en funktion som gör att fläkten startar när bilen låses upp med fjärrnyckeln.

Interiör

Materialet som används i interiören i en Volvo

är noga utvalt och har testats för att vara trivsamt och behagligt. Några av detaljerna är handgjorda, exempelvis sys sömmarna till ratten för hand. Interiören är kontrollerad för att inte avge stark lukt eller ämnen som orsakar besvär vid t.ex. stark värme och starkt ljus.

Volvos verkstäder och miljön

Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du även till en renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir den en del i Volvos system. Volvo ställer krav på hur verkstadslokalerna ska vara utformade för att förhindra spill och utsläpp i miljön. Verkstadspersonalen har det kunnande och de verktyg som behövs för att garantera god miljöomsorg.

Återvinning

Eftersom Volvo arbetar utifrån ett livscykelperspektiv är det även viktigt att bilen återvinns på ett miljömässigt riktigt sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar. Bilens siste

ägare ombeds därför att kontakta en återförsäljare för hänvisning till en certifierad/ godkänd återvinningsanläggning.

Relaterad information

Bränsleförbrukning och CO

2

-utsläpp

(s. 684)

Ekonomisk körning (s. 467)

Starta och stänga av förkonditionering

*

(s. 236)

}}

* Tillval/tillbehör.

29

DIN VOLVO

||

Ägarmanualen och miljön (s. 23)

Luftkvalitet (s. 211)

30

DIN VOLVO

IntelliSafe – förarstöd och säkerhet

IntelliSafe är Volvo Cars tankesätt kring bilsäkerhet. IntelliSafe består av ett antal system

4

och syftar till att göra bilfärden säkrare, förebygga skador och skydda passagerare och övriga trafikanter.

VARNING

Funktionerna är kompletterande hjälpmedel - de kan inte hantera alla situationer i alla förhållanden.

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt samt enligt gällande trafikregler och bestämmelser.

Stödja

I syfte att hjälpa föraren att framföra bilen på ett säkrare sätt har IntelliSafe följande funktioner.

Automatiskt helljus

Tunneldetektering

Pilot Assist

Cross Traffic Alert

*

Blind Spot Information

*

Parkeringshjälp

*

Aktiv parkeringshjälp

*

Parkeringshjälpkamera

*

Trafikskyltsinformation

*

Elektronisk stabilitetskontroll

Roll Stability Control

Fartbegränsare

*

Farthållare

Adaptiv farthållare

*

Rear Collision Warning

Driver Alert Control

Fyrhjulsdrift

5

Förebygga

I syfte att hjälpa föraren att förebygga en olycka har IntelliSafe följande funktioner.

City Safety

Connected Safety

Avståndsvarning

*

Körfältsasssistans

Assistans vid kollisionsrisk

Skydda

I syfte att skydda förare och passagerare i vissa situationer vid händelse av en olycka har

IntelliSafe följande samverkande funktioner.

Whiplash Protection System

Säkerhetsbälten med bältesförsträckare

Krockkuddar

4

Vissa av systemen är standardmonterade medan andra är tillval. Detta kan variera beroende på marknad, årsmodell och bilmodell.

5 All Wheel Drive

*

OBS

Läs de individuella delarna om varje system för att fullt ut förstå funktionerna och ta del av viktiga varningar.

Relaterad information

Automatiskt helljus (s. 160)

Säkerhet (s. 42)

Förarstödsystem (s. 296)

* Tillval/tillbehör.

31

32

DIN VOLVO

Sensus – uppkoppling och underhållning

Sensus gör det möjligt att använda olika typer av appar samt göra bilen till en Wi-Fihotspot.

Detta är Sensus

Sensus erbjuder ett intelligent gränssnitt och uppkoppling mot den digitala världen. En intuitiv navigationsstruktur gör det möjligt att få relevant stöd, information och underhållning när det är nödvändigt, utan att distrahera föraren.

Sensus omfattar alla lösningar i bilen som har att göra med underhållning, uppkoppling, navigation

*

och användargränssnittet mellan förare och bil. Det är Sensus som gör kommunikation möjlig mellan dig, bilen och omvärlden.

Information när den behövs, där den behövs

De olika displayerna i bilen ger information vid rätt tillfälle. Informationen visas på olika ställen baserat på hur den bör prioriteras av föraren.

* Tillval/tillbehör.

DIN VOLVO

Olika typer av information visas i olika displayer beroende på hur informationen bör prioriteras.

Head-up-display

*

tion om hastighet och navigation

*

. Även trafikskyltsinformation och inkommande telefonsamtal visas i head-up-displayen. Den hanteras med rattens högra knappsats och från centerdisplayen.

Förardisplay

Head-up-displayen visar vald information som föraren bör hantera så snart som möjligt. Det kan t.ex. handla om trafikvarningar, informa-

12-tums

*

förardisplay.

}}

* Tillval/tillbehör.

33

||

DIN VOLVO

8-tums förardisplay.

Förardisplayen visar information om bl.a.

hastighet och t.ex. inkommande samtal eller information om vilken låt som spelas. Den hanteras med rattens två knappsatser.

Centerdisplay

Många av bilens huvudfunktioner styrs från centerdisplayen, en pekskärm som reagerar vid beröring. Antalet fysiska knappar och reglage i bilen är därför minimalt. Skärmen kan hanteras med eller utan handskar på.

Härifrån kontrolleras t.ex. klimatanläggningen, underhållningssystemet och sätespositionen

*

.

Informationen som visas i centerdisplayen kan hanteras av föraren eller någon annan i bilen när tillfälle ges.

Röststyrningssystemet

Röststyrningssystemet kan användas utan att föraren behöver ta händerna från ratten. Systemet kan förstå naturligt tal. Använd röststyrningen för att exempelvis spela en låt, ringa någon, höja värmen eller läsa upp ett textmeddelande.

Relaterad information

Head-up-display

*

(s. 143)

Förardisplay (s. 84)

Översikt av centerdisplay (s. 110)

Röststyrning (s. 146)

Internetansluten bil

*

(s. 540)

Dela ut internet från bilen via Wi-Fi-hotspot (s. 543)

34 * Tillval/tillbehör.

DIN VOLVO

Mjukvaruuppdateringar

För att du som Volvokund ska få bästa möjliga upplevelse av din bil utvecklar Volvo ständigt systemen i bilarna och de tjänster som du erbjuds.

Hos en auktoriserad Volvoåterförsäljare kan du i samband med service uppdatera mjukvaran i din Volvo till senaste versionen. Med den senaste mjukvaruuppdateringen kan du dra nytta av tillgängliga förbättringar, inklusive de som kommit med tidigare mjukvaruuppdateringar.

För mer information om vilka uppdateringar som kommit och svar på vanliga frågor, gå in på https://www.volvocars.com/intl/support.

OBS

Funktionalitet efter uppdatering kan variera beroende på marknad, modell, modellår och tillval.

Relaterad information

Sensus – uppkoppling och underhållning

(s. 32)

Hantera systemuppdateringar via Download Center (s. 607)

Inspelning av data

Som en del av Volvos säkerhets- och kvalitetsarbete registreras viss information om drift, funktionalitet och tillbud i bilen.

Fordon som är utrustade med VCM High

6

kan samla in data om fordonets säkerhetsfunktioner samt övriga funktioner i fordonet. Datan samlas in för produktutveckling, kvalitetsuppföljning, säkerhetsarbete samt för att förbättra och övervaka fordonets kvalitet och dess säkerhetsfunktioner. Syftet med insamlingen av datan är även att hantera Volvo Personvagnars garantiuppdrag samt uppfylla lagkrav som är relaterade till motorutsläppsdata.

OBS

I samband med datainsamlingen, kan

Volvo komma att använda en liten del av fordonets dataplan med upp till 10 MB/ månad.

Detta fordon är utrustat med en ”Event Data

Recorder” (EDR). Dess huvudsakliga syfte är att registrera och spela in data i samband med trafikolyckor eller krockliknande situationer, såsom tillfällen då krockkudden löses ut eller då fordonet slår i ett väghinder. Datan registreras i syfte att öka förståelsen för hur fordonets system fungerar i dessa typer av situationer. EDR:en är utformad för att spela in

6 Vehicle Connectivity Module data relaterade till fordonsdynamik och säkerhetssystem under en kort tid, vanligen

30 sekunder eller mindre.

EDR:en i detta fordon är konstruerad för att vid trafikolyckor eller krockliknande situationer spela in data relaterad till:

Hur de olika systemen i bilen fungerade;

Huruvida förar- och passagerarsäkerhetsbälten var spända/fästa;

Förarens användning av gas- eller bromspedalen;

Vilken hastighet fordonet framfördes i.

Dessa kan bidra till att ge förståelse för de omständigheter under vilka trafikolyckor och skador uppstår. Data spelas in av EDR:en endast om en icke-trivial krocksituation uppstår – inga data registreras av EDR:en under normala körförhållanden. Systemet registrerar heller aldrig vem som kör fordonet eller den geografiska positionen för den uppkomna krock- eller tillbudssituationen. Andra parter, såsom polismyndigheter, kan däremot använda sig av den inspelade datan i kombination med den typ av personligt identifierbar information som rutinmässigt samlas in vid en trafikolycka. För att kunna tolka den registrerade datan krävs specialutrustning och tillgång till antingen fordonet eller EDR:en.

}}

35

36

DIN VOLVO

Bilen är utöver EDR:en utrustad med ett antal datorer som har till uppgift att kontinuerligt kontrollera och övervaka bilens funktion. De kan spela in data under normala körförhållanden, men framförallt om de registrerar ett fel som rör fordonets drift och funktionalitet eller vid aktivering av fordonets aktiva förarstödfunktion (t.ex. City Safety och autobromsfunktionen).

En del av den inspelade datan krävs för att tekniker ska kunna utföra service och underhåll i syfte att diagnostisera och åtgärda eventuella fel som har inträffat i fordonet. Den registrerade informationen behövs även för att

Volvo ska kunna uppfylla juridiska krav enligt lag och myndighet. Information som är registrerad i fordonet ligger lagrad i dess datorer tills dess att fordonet servas eller repareras.

Utöver ovanstående kan den registrerade informationen användas i aggregerad form i forsknings- och produktutvecklingssyfte för att kontinuerligt förbättra säkerheten och kvaliteten på Volvos bilar.

Volvo kommer inte att medverka till att ovan beskriven information lämnas ut till tredje part utan fordonsägarens samtycke. På grund av nationella lagkrav och föreskrifter kan Volvo däremot tvingas att lämna ut information av den här typen till polismyndigheter eller andra myndigheter som kan hävda laglig rätt att få tillgång till denna. För att kunna läsa ut och tolka den inspelade datan krävs speciell teknisk utrustning, som Volvo och verkstäder som ingått avtal med Volvo har tillgång till.

Volvo ansvarar för att information, som förs

över till Volvo i samband med service och underhåll, lagras och hanteras på ett säkert sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga lagkrav. För ytterligare information – kontakta en Volvoåterförsäljare.

Villkor för tjänster

Volvo erbjuder tjänster som hjälper till att öka bilens säkerhet och komfort.

Tjänsterna omfattar allt från hjälp i nödsituationer till navigering och olika underhållningstjänster.

Innan du använder tjänsterna är det viktigt att du läser supportinformation om villkor för tjänster på www.volvocars.com.

Relaterad information

Integritetspolicy för kunder (s. 37)

Integritetspolicy för kunder

Volvo respekterar och värnar om den personliga integriteten för alla som besöker våra webbsidor.

Den här policyn gäller behandling av kunddata och personuppgifter. Syftet är att ge nuvarande, tidigare och potentiella kunder en allmän förståelse för:

De omständigheter under vilka vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

De typer av personuppgifter som vi samlar in.

Skälen till att vi samlar in dina personuppgifter.

Hur vi hanterar dina personuppgifter.

För mer information om policyn, sök supportinformation på www.volvocars.com.

Relaterad information

Användarvillkor och datadelning (s. 546)

Villkor för tjänster (s. 36)

Inspelning av data (s. 35)

DIN VOLVO

Viktig information om tillbehör och extrautrustning

Felaktig inkoppling och installation av tillbehör och extrautrustning kan påverka bilens elektroniksystem negativt.

Vi rekommenderar starkt att Volvoägare endast installerar av Volvo godkända originaltillbehör, och att installation av tillbehör endast utförs av en utbildad och kvalificerad Volvoservicetekniker. Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande programvara finns i bilens datorsystem.

Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen finns inte i alla bilar – de är olika utrustade beroende på anpassningar till olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar och bestämmelser.

Tillval eller tillbehörsutrustning som beskrivs i denna manual markeras med en asterisk. Vid osäkerhet om vad som är standard eller tillval/ tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.

VARNING

Föraren är alltid ansvarig för att bilen används på ett säkert sätt och att gällande lagar och föreskrifter följs.

Det är också viktigt att bilen får underhåll och service enligt Volvos rekommendationer, enligt ägarinformationen och serviceoch garantiboken.

Om informationen ombord skiljer sig från den tryckta ägarmanualen har den tryckta informationen alltid företräde.

Relaterad information

Installation av tillbehör (s. 38)

Inkoppling av utrustning till bilens diagnosuttag (s. 38)

Att läsa ägarmanualen (s. 21)

37

38

DIN VOLVO

Installation av tillbehör

Vi rekommenderar starkt att Volvoägare endast installerar av Volvo godkända originaltillbehör, och att installation av tillbehör endast utförs av en utbildad och kvalificerad

Volvo-servicetekniker. Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande programvara finns i bilens datorsystem.

Volvo originaltillbehör är testade för att säkerställa att de fungerar tillsammans med bilens system för prestanda, säkerhet och utsläppskontroll. Dessutom vet en utbildad och kvalificerad Volvo-servicetekniker var tillbehör får och inte får installeras på ett säkert sätt i din Volvo. Du bör alltid rådfråga en utbildad och kvalificerad

Volvo-servicetekniker innan du installerar några tillbehör i eller på din bil.

Tillbehör som inte är godkända av Volvo är eventuellt inte testade specifikt för att passa ihop med din bil.

Vissa av bilens prestanda- eller säkerhetssystem kan påverkas negativt om du installerar tillbehör som inte testats av

Volvo, eller om du låter någon som inte har erfarenhet av bilen installera tillbehör.

Skador som orsakas av tillbehör som installerats på ej godkänt eller felaktigt sätt omfattas eventuellt inte av nybilsgarantin. Mer garantiinformation finns i service- och garantiboken. Volvo tar inget ansvar för dödsfall, personskador eller kostnader som kan uppstå som ett resultat av att annat än originaltillbehör har installerats.

Relaterad information

Viktig information om tillbehör och extrautrustning (s. 37)

Inkoppling av utrustning till bilens diagnosuttag

Felaktig inkoppling och installation av programvara eller diagnosverktyg kan påverka bilens elektroniksystem negativt.

Vi rekommenderar starkt att Volvoägare endast installerar av Volvo godkända originaltillbehör, och att installation av tillbehör endast utförs av en utbildad och kvalificerad Volvoservicetekniker. Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande programvara finns i bilens datorsystem.

Diagnosuttaget (On-board Diagnostic-uttaget,

OBDII) under instrumentpanelen på förarsidan.

OBS

Volvo Cars tar inget ansvar för konsekvenserna om utrustning som inte är behörig ansluts till On-board Diagnostic-uttaget

(OBDII). Detta uttag bör endast användas av utbildade och kvalificerade Volvo-servicetekniker.

Relaterad information

Viktig information om tillbehör och extrautrustning (s. 37)

DIN VOLVO

Visa bilens identifikationsnummer

Vid kontakt med en Volvoåterförsäljare om t.ex. Volvo On Call-abonnemang behövs bilens identifikationsnummer (VIN

7

).

1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.

2. Gå vidare till System

Systeminformation identifieringsnummer .

Fordonets

> Bilens identifikationsnummer visas.

Ytterligare sätt att hitta VIN är:

• på första sidan i service- och garantiboken i bilens registreringsbevis att kontakta Transportstyrelsen och uppge bilens registreringsnummer titta på instrumentbrädan genom bilens vindruta.

VIN har liknande placering på samtliga modeller.

7 Vehicle Identification Number

39

40

DIN VOLVO

Förardistraktion

Föraren är ansvarig för att göra allt för att säkerställa sin egen säkerhet och säkerheten hos passagerarna i bilen och andra på vägen.

En del av detta ansvar är således att undvika distraktioner såsom att han eller hon utför aktiviteter som inte är relaterade till att hantera bilen i trafikmiljön.

Din nya Volvo är, eller kan vara, utrustad med innehållsrika underhållnings- och kommunikationssystem. Det kan vara mobiltelefoner med handsfree, navigationssystem och ljudsystem med många funktioner. Du kanske också har andra portabla elektroniska enheter för din egen bekvämlighet. Om de används på rätt och säkert sätt kan de berika körupplevelsen.

Om de används på fel sätt kan de distrahera dig.

För alla sådana system vill vi ge följande varning, som visar Volvos starka omsorg om din säkerhet. Använd aldrig sådana enheter eller någon funktion i bilen på ett sådant sätt att det distraherar dig från uppgiften att köra säkert. Distraktioner kan leda till allvarliga olyckor. Bortsett från denna allmänna varning erbjuder vi följande råd beträffande vissa nya funktioner som kan finnas i bilen:

VARNING

Använd aldrig en handhållen mobiltelefon under körning. I vissa områden är förarens användning av mobiltelefon när bilen är i rörelse förbjuden.

Om bilen är utrustad med ett navigationssystem ska du endast ställa in och göra ändringar i resplanen när bilen är parkerad.

Programmera aldrig ljudsystemet när bilen är i rörelse. Programmera radions förinställningar när bilen är parkerad, och använd de programmerade förinställningarna för att det ska gå snabbare och enklare att använda radion.

Använd aldrig bärbara datorer eller handdatorer när bilen är i rörelse.

Relaterad information

Ljud, media och internet (s. 504)

SÄKERHET

42

SÄKERHET

Säkerhet

Bilen är utrustad med ett flertal säkerhetssystem som samverkar för att skydda bilens förare och passagerare vid en olycka.

Bilen är utrustad med ett antal sensorer som vid en olycka reagerar och aktiverar olika säkerhetssystem, t.ex. olika typer av krockkuddar och säkerhetsbältets bältesförsträckare.

Beroende av den specifika olyckssituationen, t.ex. kollisioner i olika vinklar, rundslagning eller avkörning, reagerar systemen på olika sätt för att ge bra skydd.

Därtill finns mekaniska säkerhetssystem som

Whiplash Protection System. Bilen är också byggd så att en stor del av kraften vid en kollision fördelas till balkar, stolpar, golv, tak och andra delar av karossen.

Efter en olycka kan bilens säkerhetsläge aktiveras om någon viktig funktion i bilen har skadats.

Varningssymbol i förardisplay

Varningssymbolen tänds i förardisplayen när bilens elsystem sätts i tändningsläge II . Symbolen släcks efter ca 6 sekunder om bilens säkerhetssystem är felfritt.

VARNING

Om varningssymbolen förblir tänd eller tänds under körning och meddelandet SRS airbag Service snarast Kör till verkstad visas i förardisplayen, är det ett tecken på att en del av något säkerhetssystem inte har fullgod funktion. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas snarast.

VARNING

Gör aldrig några ändringar eller reparationer av bilens olika säkerhetssystem på egen hand. Felaktigt ingrepp i något system kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

Om den specifika varningssymbolen

är trasig tänds istället den generella varningssymbolen och förardisplayen visar samma meddelande.

Relaterad information

Säkerhet vid graviditet (s. 42)

Säkerhetsbälten (s. 44)

Krockkuddar (s. 49)

Whiplash Protection System (s. 43)

Säkerhetsläge (s. 55)

Barnsäkerhet (s. 57)

Säkerhet vid graviditet

Det är viktigt att säkerhetsbältet används på rätt sätt under graviditeten och att gravida förare anpassar sin sittställning.

Säkerhetsbälte

Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av magen.

Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt mot sidan av låren och så lågt som möjligt under magen – det får aldrig tillåtas att glida upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen som möjligt utan onödigt slack. Kontrollera också att säkerhetsbältet inte har vridit sig.

Sittställning

Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera sätet och ratten, så att de har full kontroll över bilen (vilket innebär att

man lätt måste kunna nå ratten och fotpedalerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan magen och ratten.

Relaterad information

Säkerhet (s. 42)

Säkerhetsbälten (s. 44)

Manuellt framsäte (s. 188)

Elmanövrerat

*

framsäte (s. 189)

SÄKERHET

Whiplash Protection System

Whiplash Protection System (WHIPS) är ett skydd som minskar risken för pisksnärtsskador. Systemet består av energiupptagande ryggstöd och sittdyna samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena.

WHIPS aktiveras vid en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets egenskaper inverkar.

När WHIPS aktiveras fälls framsätenas ryggstöd bakåt och sittdynan åker nedåt så att sittställningen för föraren och passageraren i framsätet förändras. Rörelsen hjälper till att absorbera en del av de krafter som kan ge upphov till pisksnärtsskador.

VARNING

WHIPS är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.

VARNING

Gör aldrig några ändringar eller reparationer av sätet eller WHIPS på egen hand.

Volvo rekommenderar att en auktoriserad

Volvoverkstad kontaktas.

Om framsätena har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska sätena bytas ut. En del av sätenas skyddsegenskaper kan ha gått förlorade

även om de verkar oskadade.

Placera inga föremål på golvet bakom eller under framsätena eller i baksätet som kan hindra WHIPS funktion.

VARNING

Placera inte boxliknande last så att denna kläms fast mellan baksätets sittdyna och framsätets ryggstöd.

Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste eventuell last säkras för att förhindra den från att glida fram mot framsätets ryggstöd i händelse av en kollision.

VARNING

Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt eller ett bakåtvänt barnskydd används i baksätet måste motsvarande framsäte flyttas framåt så att det inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet eller barnskyddet.

}}

* Tillval/tillbehör.

43

SÄKERHET

||

Sittställning

För att WHIPS ska ge bra skydd måste förare och passagerare ha rätt sittställning och se till att systemets funktion inte hindras.

Ställ in rätt sittställning på framsätet innan körningen påbörjas.

Förare och passagerare i framsätet bör sitta mitt i sätet med så litet avstånd som möjligt mellan nackskydd och huvud.

WHIPS och barnskydd

Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS.

Relaterad information

Säkerhet (s. 42)

Manuellt framsäte (s. 188)

Elmanövrerat

*

framsäte (s. 189)

Rear Collision Warning

*

(s. 374)

Säkerhetsbälten

En inbromsning kan få svåra följder om inte säkerhetsbältet används.

För att säkerhetsbältet ska ge att bra skydd är det viktigt att det ligger väl an mot kroppen.

Luta inte ryggstödet för långt bakåt, säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal sittställning.

VARNING

Tänk på att inte använda clips eller fästa bältet kring krokar eller andra delar av interiören, vilket hindrar säkerhetsbältet att sitta

åt ordentligt.

VARNING

Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller används på ett felaktigt sätt kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.

VARNING

Gör aldrig några ändringar eller reparationer av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt också säkerhetsbältet om det

är slitet eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det utbytta säkerhetsbältet.

Relaterad information

Säkerhet (s. 42)

Bältesförsträckare (s. 47)

Ta på och av säkerhetsbälte (s. 45)

Dörr- och bältespåminnare (s. 48)

44 * Tillval/tillbehör.

Ta på och av säkerhetsbälte

Se till att samtliga passagerare har tagit på sig säkerhetsbältet innan körningen påbörjas.

Ta på säkerhetsbälte

1. Dra ut bältet långsamt och se till att det inte är vridet eller skadat.

Se till att bältet ligger korrekt i bältesguiden som finns för andra sätesradens mittplats 1 .

OBS

Säkerhetsbältet är utrustat med en bältesrulle som låses i följande situationer:

• om bältet dras ut för snabbt.

vid bromsning och acceleration.

om bilen lutar kraftigt.

vid körning i svängar.

2. Lås fast bältet genom att skjuta ner dess låstunga i avsett bälteslås.

> Ett kraftigt "klick" indikerar att bältet är låst.

VARNING

Sätt alltid in låstungan från säkerhetsbältet i bälteslåset på rätt sida. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar annars kanske inte som avsett vid en kollision. Det finns risk för allvarliga skador.

SÄKERHET

3. I framsätena och på ytterplatserna i andra sätesraden kan bältet justeras i höjdled.

Tryck ihop bältesfästet och flytta bältet uppåt eller nedåt.

Positionera bältet så högt som möjligt utan att det skaver mot halsen.

1 Finns på fem- och sjusätesvariant.

}}

45

SÄKERHET

||

Bältet ska ligga över axeln (inte ner över armen).

4. Sträck höftbandet över höften genom att dra i diagonalbandet uppåt mot axeln.

VARNING

Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en person.

VARNING

Tänk på att inte använda clips eller fästa bältet kring krokar eller andra delar av interiören, vilket hindrar säkerhetsbältet att sitta

åt ordentligt.

VARNING

Skada aldrig säkerhetsbältena och sätt inte in några främmande föremål i bälteslåset.

Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar då kanske inte som avsett vid en kollision.

Det finns risk för allvarliga skador.

Ta av säkerhetsbälte

1. Tryck på den röda knappen på bälteslåset och låt sedan rullen dra in bältet.

2. Om det inte rullats in helt, mata in det för hand så att det inte hänger löst.

Se till att bältet ligger korrekt i bältesguiden som finns för andra sätesradens mittplats

1

.

Relaterad information

Säkerhetsbälten (s. 44)

Bältesförsträckare (s. 47)

Dörr- och bältespåminnare (s. 48)

Höftbandet ska sitta lågt (inte över buken).

46

1 Finns på fem- och sjusätesvariant.

SÄKERHET

Bältesförsträckare

Bilen är utrustad med standardbältesförsträckare och elektriska bältesförsträckare som kan sträcka säkerhetsbältena vid kritiska situationer och kollisioner.

Standardbältesförsträckare

Alla säkerhetsbälten är utrustade med en standardbältesförsträckare.

Bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt kraftig kollision för att mer effektivt fånga upp den åkande.

Elektriska bältesförsträckare

Säkerhetsbältena för förare och passagerare i framsätet är utrustade med en elektrisk bältesförsträckare.

Bältesförsträckaren samverkar och kan aktiveras i samband med förarstödsystemen City

Safety och Rear Collision Warning. Vid kritiska situationer så som panikbroms, avkörning

(t.ex. att bilen rullar ner i ett dike, lyfter från marken eller slår emot något i terrängen), sladd eller risk för kollision, kan säkerhetsbältet sträckas av bältesförsträckarens elmotor.

Den elektriska bältesförsträckaren hjälper till att positionera den åkande bättre vilket minskar risken för att slå emot bilens interiör och förbättrar effekten av säkerhetssystem så som bilens krockkuddar.

När den kritiska situationen upphört så återställs bältet och den elektriska bältesförsträckaren automatiskt, men kan också återställas manuellt.

VIKTIGT

Om passagerarkrockkudden deaktiveras, så deaktiveras även den elektriska bältesförsträckaren på passagerarsidan.

VARNING

Gör aldrig några ändringar eller reparationer av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt också säkerhetsbältet om det

är slitet eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det utbytta säkerhetsbältet.

Relaterad information

Säkerhetsbälten (s. 44)

Ta på och av säkerhetsbälte (s. 45)

Återställa elektrisk bältesförsträckare

(s. 48)

Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde

*

(s. 52)

City Safety

(s. 303)

Rear Collision Warning

*

(s. 374)

* Tillval/tillbehör.

47

48

SÄKERHET

Återställa elektrisk bältesförsträckare

Den elektriska bältesförsträckaren är designad för att återställas automatiskt, men om bältet ändå skulle förbli sträckt kan bältesförsträckaren återställas manuellt.

1. Stanna bilen på en säker plats.

2. Ta av säkerhetsbältet och ta därefter på det igen.

> Bältet och den elektriska bältesförsträckaren återställs.

VARNING

Gör aldrig några ändringar eller reparationer av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt också säkerhetsbältet om det

är slitet eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det utbytta säkerhetsbältet.

Relaterad information

Bältesförsträckare (s. 47)

Säkerhetsbälten (s. 44)

Dörr- och bältespåminnare

Systemet påminner obältade om att ta på säkerhetsbältet och varnar även för öppen dörr, motorhuv eller lucka.

Förardisplayens grafik

Grafik i förardisplayen med olika typer av varningar.

Varningsfärgen på dörr och baklucka är beroende av bilens hastighet.

Förardisplayens grafik visar vilka säten i bilen som har bältade och obältade passagerare.

I samma grafik visas även om motorhuven, bakluckan eller någon dörr är öppen.

Grafiken kvitteras med ett tryck på högra rattknappsatsens O -knapp.

Bältespåminnare

Ljuspåminnelse i takkonsolen.

Ljuspåminnelse ges i takkonsolen och genom varningssymbolen i förardisplayen.

Ljudpåminnelsen är beroende av hastighet samt körtid och körsträcka.

Förarens och passagerarnas bältesstatus informeras i förardisplayens grafik när ett bälte tas på eller av.

Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.

Framsäte

Obältad förare och främre passagerare blir påmind om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljus- och ljudpåminnelse.

Baksäte

Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:

Informera om vilka säkerhetsbälten som används i baksätet. Förardisplayens grafik visas vid användning av säkerhetsbältena.

Påminna om att något säkerhetsbälte i baksätet tagits av under färd genom ljusoch ljudpåminnelse. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits på.

Påminnare för dörr, motorhuv, baklucka och tanklucka

Om motorhuven, bakluckan, tankluckan eller någon dörr inte är riktigt stängd visar förardisplayens grafik vad som är öppet. Stanna bilen på en säker plats snarast och stäng det som utlöst varningen.

Om bilen körs i lägre hastighet än ca 10 km/h (6 mph) tänds förardisplayens informationssymbol.

Om bilen körs i högre hastighet än ca 10 km/h (6 mph) tänds förardisplayens varningssymbol.

Relaterad information

Säkerhetsbälten (s. 44)

Ta på och av säkerhetsbälte (s. 45)

Krockkuddar

Bilen är utrustad med krockkuddar samt krockgardin för förare och passagerare.

OBS

Sensorerna reagerar olika beroende på krockförlopp och om säkerhetsbälte används eller inte. Gäller alla bältespositioner.

Olyckssituationer kan därför uppstå då endast en (eller ingen) av krockkuddarna aktiveras. Sensorerna känner av det kollisionsvåld som fordonet utsätts för och

åtgärd anpassas efter detta så att ingen, en eller flera krockkuddar utlöses.

VARNING

Krockkuddesystemets styrenhet är placerad i mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt med vatten eller annan vätska, lossa kablarna till startbatteriet. Försök inte starta bilen eftersom krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen. Volvo rekommenderar att den bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad.

SÄKERHET

Utlösta krockkuddar

Om någon av krockkuddarna har löst ut rekommenderas följande:

Bärga bilen. Volvo rekommenderar att den bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad.

Kör inte med utlösta krockkuddar.

Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av komponenter i bilens säkerhetssystem.

Kontakta alltid läkare.

VARNING

Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan försvåra styrningen av bilen. Även andra säkerhetssystem kan vara skadade.

Den rök och det damm som bildas vid utlösning av kuddarna kan vid intensiv exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det snabba utlösningsförloppet kan också, i kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.

Relaterad information

Säkerhet (s. 42)

Förarkrockkuddar (s. 50)

Passagerarkrockkudde (s. 51)

Sidokrockkuddar (s. 54)

Krockgardiner (s. 55)

49

50

SÄKERHET

Förarkrockkuddar

Som ett komplement till säkerhetsbältet är bilen utrustad med rattkrockkudde och knäkrockkudde på förarsidan.

Rattkrockkudde och knäkrockkudde på förarsidan i framsätet.

Vid en frontalkrock hjälper krockkuddarna till att skydda förarens huvud, nacke, ansikte och bröst samt knän och ben.

Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses upp. Krockkudden dämpar stöten för den

åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms den.

I samband med detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och tömning av kudden, sker på några tiondels sekunder.

VARNING

Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används på ett felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.

För att inte skadas om krockkudden löses ut, måste passageraren sitta så upprätt som möjligt med fötterna på golvet och ryggen mot ryggstödet.

VARNING

Volvo rekommenderar att en auktoriserad

Volvoverkstad kontaktas för reparation.

Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.

Rattkrockkuddens placering

Krockkudden är monterad hopvikt i rattens centrum. Ratten är märkt med AIRBAG .

Knäkrockkuddens placering

Krockkudden är monterad hopvikt i undre delen av instrumentpanelen på förarsidan.

Panelen är märkt med AIRBAG .

VARNING

Placera eller fäst inga föremål framför eller ovanpå panelen där knäkrockkudden är placerad.

Relaterad information

Krockkuddar (s. 49)

Passagerarkrockkudde (s. 51)

SÄKERHET

Dekal för passagerarkrockkudde

Passagerarkrockkudde

Som ett komplement till säkerhetsbältet är bilen utrustad med krockkudde på passagerarsidan i framsätet.

Krockkudde på passagerarsidan i framsätet.

Vid en frontalkrock hjälper krockkudden till att skydda passagerarens huvud, nacke, ansikte och bröst samt knän och ben.

Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden blåses upp. Krockkudden dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms den. I samband med detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och tömning av kudden, sker på några tiondels sekunder.

VARNING

Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används på ett felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.

För att inte skadas om krockkudden löses ut, måste passageraren sitta så upprätt som möjligt med fötterna på golvet och ryggen mot ryggstödet.

VARNING

Volvo rekommenderar att en auktoriserad

Volvoverkstad kontaktas för reparation.

Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.

Passagerarkrockkuddens placering

Krockkudden är monterad hopvikt i ett utrymme ovanför handskfacket. Panelen är märkt med AIRBAG .

VARNING

Placera inga föremål framför eller ovanpå instrumentpanelen där krockkudden för passagerarplatsen är placerad.

Dekal på passagerarsidans solskydd.

Varningsdekal för passagerarkrockkudden är placerad enligt ovan.

VARNING

Om bilen inte är utrustad med omkopplare för att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden är krockkudden alltid aktiverad.

}}

51

SÄKERHET

||

VARNING

Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarsätet.

Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på passagerarplatsen fram om krockkudden är aktiverad.

Framåtvända passagerare (barn och vuxna) ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om passagerarkrockkudden är deaktiverad.

Om ovanstående uppmaningar inte följs kan det leda till livsfara eller allvarlig personskada.

Relaterad information

Krockkuddar (s. 49)

Förarkrockkuddar (s. 50)

Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde

*

(s. 52)

Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde

*

Passagerarkrockkudden kan deaktiveras om bilen är utrustad med en omkopplare,

Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS).

Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och blir åtkomlig när dörren öppnas.

Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.

VARNING

Om bilen inte är utrustad med omkopplare för att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden är krockkudden alltid aktiverad.

Aktivera passagerarkrockkudde

ON – krockkudden är aktiverad och alla framåtvända passagerare (barn och vuxna) kan sitta säkert på passagerarplatsen.

OFF – Krockkudden är deaktiverad och barn i bakåtvända barnskydd kan sitta säkert på passagerarplatsen.

Dra omkopplaren utåt och vrid från

OFF till ON .

> Förardisplayen visar meddelandet

Passagerarairbag på Vänligen bekräfta

.

OBS

Om passagerarkrockkudden har aktiverats/ deaktiverats med bilen i tändningsläge I eller lägre, visas meddelandet i förardisplayen samt följande indikering i takkonsolen ca 6 sekunder efter att bilens elsystem sätts i tändningsläge

II

.

52 * Tillval/tillbehör.

2. Bekräfta meddelandet genom att trycka på högra rattknappsatsens O -knapp.

Deaktivera passagerarkrockkudde

SÄKERHET

2. Bekräfta meddelandet genom att trycka på högra rattknappsatsens O -knapp.

> Ett textmeddelande och en varningssymbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram

är aktiverad.

VARNING

Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på passagerarplatsen fram när krockkudden är aktiverad.

Passagerarkrockkudden ska alltid vara aktiverad när framåtvända passagerare (barn och vuxna) sitter på passagerarplatsen fram.

Om ovanstående uppmaningar inte följs kan det leda till livsfara eller allvarlig personskada.

Dra omkopplaren utåt och vrid från ON till

OFF .

> Förardisplayen visar meddelandet

Passagerarairbag av Vänligen bekräfta .

OBS

Om passagerarkrockkudden har aktiverats/ deaktiverats med bilen i tändningsläge I eller lägre, visas meddelandet i förardisplayen samt följande indikering i takkonsolen ca 6 sekunder efter att bilens elsystem sätts i tändningsläge II .

> Ett textmeddelande och en symbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är deaktiverad.

VARNING

Framåtvända passagerare (barn och vuxna) ska aldrig sitta på passagerarplatsen när krockkudden är deaktiverad.

Om ovanstående uppmaning inte följs kan det leda till livsfara eller allvarlig personskada.

}}

53

SÄKERHET

||

VIKTIGT

Om passagerarkrockkudden deaktiveras, så deaktiveras även den elektriska bältesförsträckaren på passagerarsidan.

Relaterad information

Bältesförsträckare (s. 47)

Barnskydd (s. 58)

Sidokrockkuddar

Sidokrockkuddarna, på förar- och passagerarplats, verkar för att skydda bröstet och höften vid en kollision.

Sidokrockkuddarna är monterade i framsätenas yttre ryggramar och hjälper till att skydda förare och passagerare i framsätet.

Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den

åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms den.

Sidokrockkudden blåses normalt endast upp på krocksidan.

VARNING

Volvo rekommenderar att en auktoriserad

Volvoverkstad kontaktas för reparation.

Felaktigt ingrepp i sidokrockkuddesystemet kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.

VARNING

Placera inga föremål i området mellan sätets yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av sidokrockkudden.

Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo används. Andra klädslar kan hindra sidokrockkuddarnas funktion.

VARNING

Sidokrockkudden är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.

Sidokrockkuddar och barnskydd

Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.

Relaterad information

Krockkuddar (s. 49)

54

Krockgardiner

Krockgardinen, Inflatable Curtain (IC), hjälper till att skydda förarens och passagerarnas huvuden från att slå emot bilens insida vid en kollision.

Krockgardinen är monterad längs med innertakets båda sidor och hjälper till att skydda förare och passagerare på bilens ytterplatser.

Panelerna är märkta med IC AIRBAG .

Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockgardinen blåses upp.

VARNING

Volvo rekommenderar att en auktoriserad

Volvoverkstad kontaktas för reparation.

Felaktigt ingrepp i krockgardinens system kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.

VARNING

Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Krokarna är endast avsedda för lättare ytterplagg (inte för hårda föremål som t.ex. paraplyer).

Skruva inte fast eller montera någonting i bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då utebli. Volvo rekommenderar att endast använda Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.

VARNING

Lämna 10 cm (4 tum) utrymme mellan last och sidofönster om bilen lastas över ovankanten av dörrarnas fönster. Annars kan skyddseffekten av krockgardinen som finns dold innanför bilens innertak utebli.

VARNING

Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.

Relaterad information

Krockkuddar (s. 49)

SÄKERHET

Säkerhetsläge

Säkerhetsläge är ett skydd som träder i kraft när en kollision kan ha skadat någon viktig funktion i bilen som t.ex. bränsleledningar, sensorer för något av skyddssystemen eller bromssystemet.

Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten Säkerhetsläge Se ägarmanual visas i förardisplayen tillsammans med varningssymbolen om displayen är oskadd och bilens elsystem fortfarande fungerar. Meddelandet betyder att bilens funktionalitet är nedsatt.

VARNING

Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet

Säkerhetsläge Se ägarmanual visas i förardisplayen. Lämna bilen snarast.

Om bilen är satt i säkerhetsläge är det möjligt att försöka återställa systemet för att starta och förflytta bilen en kortare sträcka, t.ex. om den befinner sig i ett trafikfarligt läge.

}}

55

SÄKERHET

||

VARNING

Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador eller att bilen inte fungerar som normalt. Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal status efter att

Säkerhetsläge Se

ägarmanual visats.

VARNING

Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den inte bogseras. Den ska bärgas från platsen.

Volvo rekommenderar att den bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad.

Relaterad information

Säkerhet (s. 42)

Starta och förflytta bilen efter säkerhetsläge (s. 56)

Bärgning (s. 495)

Starta och förflytta bilen efter säkerhetsläge

Om bilen är satt i säkerhetsläge är det möjligt att försöka återställa systemet för att starta och förflytta bilen en kortare sträcka, t.ex. om den befinner sig i ett trafikfarligt läge.

Starta bilen efter säkerhetsläge

1. Undersök bilens allmänna skadeläge och att inget bränsle runnit från bilen. Det får inte heller lukta bränsle.

Om det rör sig om mindre skador, och frånvaro av bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök göras.

VARNING

Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet

Säkerhetsläge Se ägarmanual visas i förardisplayen. Lämna bilen snarast.

2. Stäng av bilen.

3. Försök därefter att starta bilen.

> Bilens elektronik utför en systemkontroll och försöker därefter att återställa sig till normal status.

VIKTIGT

Om meddelandet Säkerhetsläge Se

ägarmanual

fortfarande visas i displayen ska bilen inte köras eller bogseras utan måste då bärgas. Dolda skador kan under färd göra bilen omöjlig att manövrera, även om bilen verkar körbar.

Förflytta bilen efter säkerhetsläge

1. Om förardisplayen visar meddelandet

Normal mode The car is now in normal mode efter att startförsök gjorts, kan bilen försiktigt flyttas, t.ex. om den befinner sig i ett trafikfarligt läge.

2. Flytta inte bilen längre än nödvändigt.

VARNING

Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den inte bogseras. Den ska bärgas från platsen.

Volvo rekommenderar att den bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad.

56

Relaterad information

Säkerhetsläge (s. 55)

Starta bilen (s. 430)

Bärgning (s. 495)

SÄKERHET

Barnsäkerhet

Barn ska alltid sitta säkert när de färdas i bilen.

Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnskydd och fästanordningar) som är utvecklad för att passa just den här bilen. Med Volvos barnsäkerhetsutrustning erhålls goda förutsättningar för att barnet åker säkert i bilen. Dessutom passar barnsäkerhetsutrustningen väl och är enkel att använda.

Vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till barnets vikt och storlek.

Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänt barnskydd så länge som möjligt, minst till

3–4 års ålder och därefter i framåtvänt barnskydd till dess att barnet är 140 cm

(4 fot 7 tum) långt.

OBS

Lagbestämmelser om vilken typ av barnskydd som ska användas för barn i olika

åldrar och längder varierar från land till land. Ta reda på vad som gäller.

OBS

Vid användande av barnsäkerhetsutrustning är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer.

Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsutrustning, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.

Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta i knät på en passagerare.

Relaterad information

Säkerhet (s. 42)

Barnskydd (s. 58)

Aktivera och deaktivera barnsäkerhetsspärr (s. 281)

57

58

SÄKERHET

Barnskydd

Lämpliga barnskydd ska alltid användas när barn färdas i bilen.

Barn ska sitta bra och säkert. Se till att barnskyddet placeras, monteras och används på rätt sätt.

Titta i barnskyddets monteringsanvisning för rätt montering.

OBS

Vid användande av barnsäkerhetsutrustning är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer.

Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsutrustning, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.

OBS

Lämna aldrig ett barnskydd löst i bilen.

Sätt alltid fast det enligt barnskyddets anvisning även när det inte används.

OBS

Långvarig montering och användning av barnskydd kan slita på bilens inredning.

Volvo rekommenderar användning av tillbehöret sparkskydd för att skydda bilens inredning.

Relaterad information

Barnsäkerhet (s. 57)

Integrerad barnstol

*

(s. 75)

Övre fästpunkter för barnskydd (s. 58)

Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 59)

i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd

(s. 60)

Barnskyddsplacering (s. 61)

Aktivera och deaktivera passagerarkrockkudde

*

(s. 52)

Övre fästpunkter för barnskydd

Bilen är utrustad med övre fästpunkter för barnskydd på andra sätesradens ytterplatser.

De övre fästpunkterna är huvudsakligen avsedda att användas tillsammans med fram-

åtvända barnstolar.

Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när ett barnskydd ska kopplas till de övre fästpunkterna.

Fästpunkternas placering

Fem- och sjusätesvariant: Fästpunkternas placering indikeras av symboler på ryggstödets baksida.

* Tillval/tillbehör.

Sexsätesvariant: Fästpunkternas placering indikeras av symboler på ryggstödets baksida.

Fästpunkterna är placerade på baksidan av andra sätesradens ytterplatser.

VARNING

Barnskyddets övre fästband ska dras genom hålet i nackskyddsbenet innan de spänns fast vid fästpunkten. Om detta inte

är möjligt, följ barnskyddstillverkarens rekommendationer.

OBS

Fäll nackskydden för att underlätta montering av denna typ av barnskydd i bilar med fällbara nackskydd på ytterplatserna.

OBS

I bilar med insynsskydd över lastutrymmet måste detta tas bort innan barnskydd kan monteras i fästpunkterna.

Relaterad information

Barnskydd (s. 58)

Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 59)

i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd

(s. 60)

Tabell för placering av barnskydd där bilens säkerhetsbälte används (s. 64)

SÄKERHET

Nedre fästpunkter för barnskydd

Bilen är utrustad med nedre fästpunkter för barnskydd i framsätet

*

och andra sätesraden.

De nedre fästpunkterna är avsedda att användas tillsammans med vissa bakåtvända barnstolar.

Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när ett barnskydd ska kopplas till de nedre fästpunkterna.

Fästpunkternas placering

Fästpunkternas placering i framsätet.

Fästpunkterna i framsätet är placerade på sidorna av passagerarplatsens benutrymme.

Fästpunkterna i framsätet finns bara monterade om bilen är utrustad med omkopplare för att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden

*

.

}}

* Tillval/tillbehör.

59

SÄKERHET

||

Fästpunkternas placering i andra sätesraden.

Fästpunkterna i andra sätesraden är placerade på bakre änden av framsätenas golvskenor.

Relaterad information

Barnskydd (s. 58)

Övre fästpunkter för barnskydd (s. 58)

i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd

(s. 60)

Tabell för placering av barnskydd där bilens säkerhetsbälte används (s. 64)

i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd

Bilen är utrustad med i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd i andra sätesraden.

i-Size/ISOFIX dard.

2

är ett fästsystem för bilbarnskydd som bygger på en internationell stan-

Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när ett barnskydd ska kopplas till i-Size/

ISOFIX-fästpunkterna.

Fästpunkternas placering

Fästpunkternas placering indikeras av symboler 2 ryggstödets klädsel.

Fästpunkterna för i-Size/ISOFIX finns dolda bakom den nedre delen av andra sätesradens ryggstöd, i de yttre sittplatserna.

För att komma åt fästpunkterna, tryck ner sittplatsens sittdyna.

Relaterad information

Barnskydd (s. 58)

Övre fästpunkter för barnskydd (s. 58)

Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 59)

Tabell för placering av i-Size-barnskydd

(s. 68)

Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd

(s. 70)

2 Namn och symbol skiftar beroende på marknad.

60

Barnskyddsplacering

Det är viktigt att placera barnskyddet på rätt plats i bilen, platsvalet beror bland annat på typen av barnskydd och om passagerarkrockkudden är aktiverad.

Bakåtvänt barnskydd och krockkudde hör inte ihop.

Placera alltid bakåtvända barnskydd i andra eller tredje

*

sätesraden om passagerarkrockkudden är aktiverad. Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp om barnet sitter på passagerarplatsen.

Om passagerarkrockkudden är deaktiverad kan bakåtvända barnskydd placeras på passagerarplatsen fram.

OBS

Lagbestämmelser om hur barn får placeras i bilen varierar från land till land. Ta reda på vad som gäller.

VARNING

Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarsätet.

Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på passagerarplatsen fram om krockkudden är aktiverad.

Framåtvända passagerare (barn och vuxna) ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om passagerarkrockkudden är deaktiverad.

Om ovanstående uppmaningar inte följs kan det leda till livsfara eller allvarlig personskada.

SÄKERHET

Dekal för passagerarkrockkudde

Dekal på passagerarsidans solskydd.

Varningsdekal för passagerarkrockkudden är placerad enligt ovan.

Relaterad information

Barnskydd (s. 58)

Barnskyddsmontering (s. 62)

Tabell för placering av barnskydd där bilens säkerhetsbälte används (s. 64)

Tabell för placering av i-Size-barnskydd

(s. 68)

Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd

(s. 70)

* Tillval/tillbehör.

61

62

SÄKERHET

Barnskyddsmontering

Det är viktigt att tänka på ett antal saker när ett barnskydd monteras och används, vilka beror på barnskyddets placering.

VARNING

Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas, eftersom de oavsiktligt kan orsaka öppning av bälteslåset.

Sätt inte fast barnstolens fästband i sätets längdjusteringsstång, eller i fjädrar, skenor eller balkar under sätet. Vassa kanter kan skada fästbanden.

Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.

OBS

Vid användande av barnsäkerhetsutrustning är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer.

Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsutrustning, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.

OBS

Lämna aldrig ett barnskydd löst i bilen.

Sätt alltid fast det enligt barnskyddets anvisning även när det inte används.

OBS

Långvarig montering och användning av barnskydd kan slita på bilens inredning.

Volvo rekommenderar användning av tillbehöret sparkskydd för att skydda bilens inredning.

Montering i framsätet

Vid montering av bakåtvända barnskydd, kontrollera att passagerarkrockkudden är deaktiverad.

Vid montering av framåtvända barnskydd, kontrollera att passagerarkrockkudden är aktiverad.

Använd endast barnskydd som rekommenderas av Volvo, är universellt godkända eller är semiuniversella och där bilen finns med på tillverkarens fordonslista.

ISOFIX-barnskydd kan endast monteras då bilen är utrustad med tillbehör ISOFIXkonsol

3

.

Om barnskyddet är utrustat med undre fästband rekommenderar Volvo att de nedre fästpunkterna används för dessa

3

.

Om barnskyddet är utrustat med stödben, placera alltid stödbenet/stödbenen direkt mot golvet. Placera aldrig något stödben på ett fotstöd eller annat föremål.

ISOFIX-guide kan användas för att underlätta montering av barnskydd.

Montering i andra sätesraden

Använd endast barnskydd som rekommenderas av Volvo, är universellt godkända

4

eller är semiuniversella och där bilen finns med på tillverkarens fordonslista.

Barnskydd med stödben får inte monteras på mittplatsen

5

.

Ytterplatserna är utrustade med ISOFIX fästsystem och är godkända för i-Size

6

.

Ytterplatserna är utrustade med övre fästpunkter. Volvo rekommenderar att barnskyddets övre fästband ska dras genom hålet i nackskyddet innan de spänns fast

3

Tillbehörsutbudet varierar beroende av marknad.

4

5

Gäller ej mittplats (finns på fem- och sjusätesvariant).

Finns på fem- och sjusätesvariant.

6 Varierar beroende på marknad.

SÄKERHET

• vid fästpunkten. Om detta inte är möjligt, följ barnskyddstillverkarens rekommendationer.

I bilar med en tredje sätesrad

*

ska andra sätesraden justeras till sitt bakersta läge.

Används barnskydd även på tredje raden kan undantag göras. Kontrollera då alltid att barnskyddet fortfarande är monterat enligt tillverkarens instruktioner.

Om barnskyddet är utrustat med undre fästband, justera aldrig främre stolens läge efter att fästbanden har monterats i de nedre fästpunkterna. Tänk på att alltid demontera de undre fästbanden när barnskyddet inte är installerat.

Om barnskyddet är utrustat med stödben, placera alltid stödbenet/stödbenen direkt mot golvet. Placera aldrig något stödben på ett fotstöd eller annat föremål.

ISOFIX-guide ska inte användas vid montering av barnskydd.

Vid montering av babyskydd i baksätet rekommenderar Volvo att ha ett avstånd på minst 50 mm (2 tum) från främsta delen av babyskyddet till bakersta delen av sätet framför.

Montering i tredje sätesraden

*

Använd endast barnskydd som rekommenderas av Volvo, är universellt godkända eller är semiuniversella och där bilen finns med på tillverkarens fordonslista.

Barnskydd med stödben får inte monteras i tredje sätesraden.

Om nödvändigt, justera fram andra sätesraden för att få tillräckligt med plats. Om barnskydd är monterat även på andra sätesraden, kontrollera att barnskyddet fortfarande är monterat enligt tillverkarens instruktioner.

Relaterad information

Barnskyddsplacering (s. 61)

Tabell för placering av barnskydd där bilens säkerhetsbälte används (s. 64)

Tabell för placering av i-Size-barnskydd

(s. 68)

Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd

(s. 70)

* Tillval/tillbehör.

63

64

SÄKERHET

Tabell för placering av barnskydd där bilens säkerhetsbälte används

Tabellen ger en rekommendation för vilka barnskydd som passar var, och för vilken storlek på barnet.

Tabell för XC90 med fem eller sju säten

Vikt Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)

A

Grupp 0 max 10 kg

Grupp 0+ max 13 kg

U

U

B, C

B, C

Grupp 1

9–18 kg

Grupp 2

15–25 kg

L

L

D

D

OBS

Läs alltid igenom ägarmanualens avsnitt om barnskyddsmontering innan ett barnskydd monteras i bilen.

Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast framåtvända barnskydd)

A

X

X

UF

B, E

UF

B, F

Andra sätesraden, ytterplats

U

C

U

C

U, L

D

U

F

, L

D

Andra sätesraden, mittplats

L

C

L

C

L

B

*

, G

, L

F

Tredje sätesraden

*

U

U

F

U

U

* Tillval/tillbehör.

SÄKERHET

Vikt Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast bakåtvända barnskydd) A

Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast framåtvända barnskydd) A

Andra sätesraden, ytterplats

Andra sätesraden, mittplats

Grupp 3

22–36 kg

X UF B, H U H B

*

, G , L H

U: Lämplig för universellt godkända barnskydd.

UF: Lämplig för framåtvända universellt godkända barnskydd.

L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella.

B: Inbyggt barnskydd godkänt för denna viktgrupp.

X: Platsen är ej lämplig för barn i denna viktgrupp.

Tredje sätesraden

U H

*

A

B

C

D

E

F

G

H

Sittdynans förlängningsdel ska alltid vara inskjuten vid installation av barnstolar.

Justera sätesryggen till ett mer upprätt läge.

Volvo rekommenderar: Volvo babystol (typgodkännande E1 04301146).

Volvo rekommenderar: Volvo vändbar stol i bakåtvänt läge (typgodkännande E5 04192); Volvo bakåtvänd stol (typgodkännande E5 04212).

Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för barn i denna viktgrupp.

Volvo rekommenderar: Volvo vändbar stol i framåtvänt läge (typgodkännande E5 04192); Barnkudde med och utan rygg (typgodkännande E5 04216); Volvo bälteskudde med ryggstöd (typgodkännande E1 04301169); Volvo bältesstol (typgodkännande E1 04301312).

Volvo rekommenderar: Integrerad barnstol (typgodkännande E5 04218).

Volvo rekommenderar: Barnkudde med och utan rygg (typgodkännande E5 04216); Volvo bälteskudde med ryggstöd (typgodkännande E1 04301169); Volvo bältesstol (typgodkännande E1

04301312).

}}

* Tillval/tillbehör.

65

SÄKERHET

||

Tabell för XC90 med sex säten

Vikt Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)

A

Grupp 0 max 10 kg

Grupp 0+ max 13 kg

U

U

B, C

B, C

Grupp 1

9–18 kg

Grupp 2

15–25 kg

L

L

D

D

Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast framåtvända barnskydd)

A

UF

UF

X

X

B, E

B, F

Andra sätesraden Tredje sätesraden

U

U

C

C

U, L

U

F

, L

D

D

U

U

U

U

F

66

SÄKERHET

Vikt Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast bakåtvända barnskydd) A

Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast framåtvända barnskydd) A

Andra sätesraden Tredje sätesraden

Grupp 3

22–36 kg

X UF B, G U G

U: Lämplig för universellt godkända barnskydd.

UF: Lämplig för framåtvända universellt godkända barnskydd.

L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella.

B: Inbyggt barnskydd godkänt för denna viktgrupp.

X: Platsen är ej lämplig för barn i denna viktgrupp.

U G

A

B

C

D

E

F

G

Sittdynans förlängningsdel ska alltid vara inskjuten vid installation av barnstolar.

Justera sätesryggen till ett mer upprätt läge.

Volvo rekommenderar: Volvo babystol (typgodkännande E1 04301146).

Volvo rekommenderar: Volvo vändbar stol i bakåtvänt läge (typgodkännande E5 04192); Volvo bakåtvänd stol (typgodkännande E5 04212).

Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för barn i denna viktgrupp.

Volvo rekommenderar: Volvo vändbar stol i framåtvänt läge (typgodkännande E5 04192); Barnkudde med och utan rygg (typgodkännande E5 04216); Volvo bälteskudde med ryggstöd (typgodkännande E1 04301169); Volvo bältesstol (typgodkännande E1 04301312).

Volvo rekommenderar: Barnkudde med och utan rygg (typgodkännande E5 04216); Volvo bälteskudde med ryggstöd (typgodkännande E1 04301169); Volvo bältesstol (typgodkännande E1

04301312).

VARNING

Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på passagerarplatsen fram om passagerarkrockkudden är aktiverad.

Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd

(s. 70)

Säkerhetsbälten (s. 44)

Relaterad information

Barnskyddsplacering (s. 61)

Barnskyddsmontering (s. 62)

Tabell för placering av i-Size-barnskydd

(s. 68)

67

68

SÄKERHET

Tabell för placering av i-Sizebarnskydd

Tabellen ger en rekommendation för vilka i-

Size-barnskydd som passar var, och för vilken storlek på barnet.

Barnskyddet ska vara godkänt enligt UN Reg

R129.

Tabell för XC90 med fem eller sju säten

Typ av barnskydd Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)

i-Size-barnskydd X

Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast framåtvända barnskydd)

X i-U: Lämplig för i-Size "universellt" barnskydd, framåtvänt och bakåtvänt.

X: Ej lämplig för universellt godkända barnskydd.

A Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänt barnskydd så länge som möjligt, minst till 3–4 års ålder.

Andra sätesraden, ytterplats

i-U

A

OBS

Läs alltid igenom ägarmanualens avsnitt om barnskyddsmontering innan ett barnskydd monteras i bilen.

Andra sätesraden, mittplats

Tredje sätesraden

*

X X

Tabell för XC90 med sex säten

Typ av barnskydd Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)

Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast framåtvända barnskydd)

X i-Size-barnskydd X i-U: Lämplig för i-Size "universellt" barnskydd, framåtvänt och bakåtvänt.

X: Ej lämplig för universellt godkända barnskydd.

A

Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänt barnskydd så länge som möjligt, minst till 3–4 års ålder.

Andra sätesraden Tredje sätesraden

i-U

A X

* Tillval/tillbehör.

Relaterad information

Barnskyddsplacering (s. 61)

Barnskyddsmontering (s. 62)

Tabell för placering av barnskydd där bilens säkerhetsbälte används (s. 64)

Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd

(s. 70)

i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd

(s. 60)

SÄKERHET

69

70

SÄKERHET

Tabell för placering av ISOFIXbarnskydd

Tabellen ger en rekommendation för vilka

ISOFIX-barnskydd som passar var, och för vilken storlek på barnet.

Tabell för XC90 med fem eller sju säten

Vikt Storleksklass

A

Typ av barnskydd

Grupp 0 max 10 kg

Grupp 0+ max 13 kg

E

E

C

D

Barnskyddet ska vara godkänt enligt UN Reg

R44 och bilmodellen ska finnas med i tillverkarens fordonslista.

OBS

Läs alltid igenom ägarmanualens avsnitt om barnskyddsmontering innan ett barnskydd monteras i bilen.

Bakåtvänt babyskydd

Bakåtvänt babyskydd

Bakåtvänt barnskydd

Bakåtvänt barnskydd

Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)

B, C

IL

B, D

, X

E

Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast framåtvända barnskydd)

B, C

Andra sätesraden, ytterplats

Andra sätesraden, mittplats

Tredje sätesraden

*

X

IL

D X X

IL

B, D

, X

E X

IL

D X X

* Tillval/tillbehör.

SÄKERHET

Vikt Storleksklass A

Typ av barnskydd

Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast bakåtvända barnskydd) B, C

Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast framåtvända barnskydd) B, C

Andra sätesraden, ytterplats

Andra sätesraden, mittplats

Grupp 1

9–18 kg

A

B

B1

C

D

Framåtvänt barnskydd

Framåtvänt barnskydd

Framåtvänt barnskydd

Bakåtvänt barnskydd

Bakåtvänt barnskydd

IL

B

X

, X

E

IL

B, F

X

, X

E

IL

F

, IUF

IL

G

F X

X

IL: Lämplig för specifika ISOFIX-barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella.

IUF: Lämplig för framåtvända ISOFIX-barnskydd som är universellt godkända för användning i viktgruppen.

X: Ej lämplig för ISOFIX-barnskydd.

Tredje sätesraden

X

X

*

E

F

G

C

D

A

B

För barnskydd med ISOFIX fästsystem finns en storleksklassificering för att hjälpa användare att välja rätt typ av barnskydd. Storleksklassen går att utläsa från barnstolens etikett.

Fungerar för installation av ISOFIX-barnstolar som är semiuniversellt godkända (IL) om bilen är utrustad med tillbehör ISOFIX-konsol (tillbehörsutbudet varierar beroende av marknad). Övre fästpunkter för barnskydd finns inte på denna plats.

Sittdynans förlängningsdel ska alltid vara inskjuten vid installation av barnstolar.

Volvo rekommenderar: Volvo babystol som fästs med ISOFIX fästsystem (typgodkännande E1 04301146).

Gäller om bilen inte är utrustad med ISOFIX-konsol.

Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för barn i denna viktgrupp.

Volvo rekommenderar: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (typgodkännande E5 04200).

}}

* Tillval/tillbehör.

71

SÄKERHET

||

Tabell för XC90 med sex säten

Vikt

Storleksklass

A

Grupp 0 max 10 kg

Grupp 0+ max 13 kg

E

E

C

D

Typ av barnskydd

Bakåtvänt babyskydd

Bakåtvänt babyskydd

Bakåtvänt barnskydd

Bakåtvänt barnskydd

Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)

B, C

Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast framåtvända barnskydd)

B, C

IL

B, D

, X

E X

IL

B, D

, X

E X

Andra sätesraden

Tredje sätesraden

IL

IL

D

D

X

X

72

SÄKERHET

Vikt

Storleksklass A

Typ av barnskydd Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast bakåtvända barnskydd) B, C

Framsäte (med aktiverad krockkudde, endast framåtvända barnskydd) B, C

Andra sätesraden

A

B

Framåtvänt barnskydd

Framåtvänt barnskydd

X

IL

B, F

, X

E

IL

F

, IUF

F

Grupp 1

9–18 kg

B1

C

Framåtvänt barnskydd

Bakåtvänt barnskydd

IL B , X E X IL G

D Bakåtvänt barnskydd

IL: Lämplig för specifika ISOFIX-barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella.

IUF: Lämplig för framåtvända ISOFIX-barnskydd som är universellt godkända för användning i viktgruppen.

X: Ej lämplig för ISOFIX-barnskydd.

Tredje sätesraden

X

X

E

F

C

D

G

A

B

För barnskydd med ISOFIX fästsystem finns en storleksklassificering för att hjälpa användare att välja rätt typ av barnskydd. Storleksklassen går att utläsa från barnstolens etikett.

Fungerar för installation av ISOFIX-barnstolar som är semiuniversellt godkända (IL) om bilen är utrustad med tillbehör ISOFIX-konsol (tillbehörsutbudet varierar beroende av marknad). Övre fästpunkter för barnskydd finns inte på denna plats.

Sittdynans förlängningsdel ska alltid vara inskjuten vid installation av barnstolar.

Volvo rekommenderar: Volvo babystol som fästs med ISOFIX fästsystem (typgodkännande E1 04301146).

Gäller om bilen inte är utrustad med ISOFIX-konsol.

Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för barn i denna viktgrupp.

Volvo rekommenderar: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (typgodkännande E5 04200).

VARNING

Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på passagerarplatsen fram om passagerarkrockkudden är aktiverad.

OBS

Om ett i-Size/ISOFIX-barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas med på barnskyddets fordonslista.

}}

73

SÄKERHET

||

OBS

Volvo rekommenderar att en auktoriserad

Volvoåterförsäljare kontaktas för att få information om vilka i-Size/ISOFIX-barnskydd Volvo rekommenderar.

Relaterad information

Barnskyddsplacering (s. 61)

Barnskyddsmontering (s. 62)

Tabell för placering av barnskydd där bilens säkerhetsbälte används (s. 64)

Tabell för placering av i-Size-barnskydd

(s. 68)

i-Size/ISOFIX-fästpunkter för barnskydd

(s. 60)

74

Integrerad barnstol

*

Den integrerade barnstolen på mittplatsen i andra sätesraden 7 gör att barnen kan sitta bekvämt och säkert.

Barnstolen är speciellt konstruerad för att ge barnen en bra säkerhet, tillsammans med bilens säkerhetsbälte.

Barnstolen är godkänd för barn som väger

15–36 kg (33–80 lbs) och är minst 97 cm

(38 tum) långa.

Korrekt placering, bältet ska vara placerat inne på axeln.

Kontrollera innan färd att:

• sittdynan är i låst läge nackskyddet är justerat lika högt som barnets huvud, så att det om möjligt täcker hela bakhuvudet

7 Finns på fem- och sjusätesvariant.

• säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets kropp och att det inte slackar eller är vridet säkerhetsbältet inte ligger över barnets hals eller nedanför axeln höftdelen av säkerhetsbältet är lågt placerat över bäckenet, för att ge bästa skydd.

VARNING

Volvo rekommenderar att reparation eller byte av den integrerade barnstolen endast utförs av auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till barnstolen.

Om en integrerad barnstol har varit utsatt för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska sittdynan, säkerhetsbältet, ryggstöd eller eventuellt hela stolen bytas ut. Även om barnstolen verkar vara oskadad kan en del av dess skyddsegenskaper ha gått förlorade. Detta gäller även om sittdynan har varit nedfälld vid en kollision eller liknande. Sittdynan ska även bytas om den är mycket sliten.

VARNING

Om inte instruktionerna rörande den integrerade barnstolen följs kan det orsaka allvarliga skador på barnet i händelse av olycka.

SÄKERHET

Relaterad information

Barnskydd (s. 58)

Fälla upp sittdynan i integrerad barnstol

*

(s. 76)

Fälla ner sittdynan i integrerad barnstol

*

(s. 76)

* Tillval/tillbehör.

75

76

SÄKERHET

Fälla upp sittdynan i integrerad barnstol

*

När den integrerade barnstolen används ska sittdynan fällas upp.

Fälla ner sittdynan i integrerad barnstol

*

När den integrerade barnstolen inte används ska sittdynan fällas ner i baksätet.

Dra handtaget framåt och uppåt för att lösgöra sittdynan.

Pressa sittdynan bakåt för att låsa.

VARNING

Om inte instruktionerna rörande den integrerade barnstolen följs kan det orsaka allvarliga skador på barnet i händelse av olycka.

Relaterad information

Integrerad barnstol

*

(s. 75)

Fälla ner sittdynan i integrerad barnstol

*

(s. 76)

Dra handtaget framåt för att lösgöra sittdynan.

* Tillval/tillbehör.

Tryck nedåt med handen mitt på sittdynan för att låsa.

VIKTIGT

Kontrollera att inga lösa föremål (t.ex. leksaker) lämnats kvar i utrymmet under barnstolens sittdyna innan nedfällning.

OBS

Vid fällning av ryggstöd bak måste barnstolens sittdyna först fällas ner.

Relaterad information

Integrerad barnstol

*

(s. 75)

Fälla upp sittdynan i integrerad barnstol

*

(s. 76)

SÄKERHET

* Tillval/tillbehör.

77

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

80

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Displayer och reglage vid föraren i vänsterstyrd bil

I översikterna visas var displayer och reglage i förarens närhet är placerade.

Ratt och instrumentpanel

Signalhorn

Vänster knappsats i ratt

Öppning av motorhuv

Displaybelysning, upplåsning/öppning

*

/ stängning

*

av baklucka, ljushöjdsreglering av halogenstrålkastare

Takkonsol

Mitt- och tunnelkonsol

Positionsljus, varselljus, halvljus, helljus, blinkers, dimstrålkastare/kurvtagningsljus

*

, dimljus bak, nollställning av trippmätare

Rattpaddlar för manuell växling av automatväxellåda

*

Head-up-display

*

Förardisplay

Torkare och spolning, regnsensor

*

Höger knappsats i ratt

Rattinställning

Främre läslampor och kupébelysning

Panoramatak

*

Display i takkonsol, ON CALL -knapp

*

Manuell avbländning av inre backspegel

Centerdisplay

Varningsblinkers, avfrostning, media, öppning av handskfackslucka

Växelväljare

Startvred

Körlägesreglage

*

Parkeringsbroms

Automatisk broms vid stillastående

* Tillval/tillbehör.

Förardörr

Minnen för inställningar av elmanövrerat framsäte

*

, yttre backspeglar och head-updisplay

*

Centrallås

Fönsterhissar, yttre backspeglar, elektrisk barnsäkerhetsspärr

*

Inställning av framsäte

Relaterad information

Manuellt framsäte (s. 188)

Justera elmanövrerat

*

framsäte (s. 189)

Justera ratt (s. 205)

Ljusreglage (s. 154)

Starta bilen (s. 430)

Förardisplay (s. 84)

Översikt av centerdisplay (s. 110)

Växellåda (s. 443)

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Displayer och reglage vid föraren i högerstyrd bil

I översikterna visas var displayer och reglage i förarens närhet är placerade.

}}

* Tillval/tillbehör.

81

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

||

Ratt och instrumentpanel

Signalhorn

Rattinställning

Vänster knappsats i ratt

Takkonsol

Mitt- och tunnelkonsol

82

Positionsljus, varselljus, halvljus, helljus, blinkers, dimstrålkastare/kurvtagningsljus

*

, dimljus bak, nollställning av trippmätare

Rattpaddlar för manuell växling av automatväxellåda

*

Head-up-display

*

Förardisplay

Torkare och spolning, regnsensor

*

Höger knappsats i ratt

Displaybelysning, upplåsning/öppning

*

/ stängning

*

av baklucka, ljushöjdsreglering av halogenstrålkastare

Öppning av motorhuv

Främre läslampor och kupébelysning

Panoramatak

*

Display i takkonsol, ON CALL -knapp

*

Manuell avbländning av inre backspegel

Centerdisplay

Varningsblinkers, avfrostning, media, öppning av handskfackslucka

Växelväljare

Startvred

Körlägesreglage

*

Parkeringsbroms

Automatisk broms vid stillastående

* Tillval/tillbehör.

Förardörr

Minnen för inställningar av elmanövrerat framsäte

*

, yttre backspeglar och head-updisplay

*

Centrallås

Fönsterhissar, yttre backspeglar, elektrisk barnsäkerhetsspärr

*

Inställning av framsäte

Relaterad information

Manuellt framsäte (s. 188)

Justera elmanövrerat

*

framsäte (s. 189)

Justera ratt (s. 205)

Ljusreglage (s. 154)

Starta bilen (s. 430)

Förardisplay (s. 84)

Översikt av centerdisplay (s. 110)

Växellåda (s. 443)

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

* Tillval/tillbehör.

83

84

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Förardisplay

Förardisplayen visar information om bilen och körningen.

I förardisplayen ingår mätare, indikatorer samt kontroll- och varningssymboler. Vad som visas i förardisplayen beror på bilens utrustning, inställningar och vilka funktioner som är aktiva för tillfället.

Förardisplayen aktiveras så fort en dörr öppnas, d.v.s i tändningsläge 0 . Efter en stund slocknar förardisplayen om den inte används.

För att återaktivera den gör något av följande:

Trampa ner bromspedalen.

Aktivera tändningsläge I .

Öppna en av dörrarna.

Förardisplayen finns i två utföranden, 8-tums och 12-tums

*

.

Placering i förardisplayen:

Till vänster

Bränslemätare

Körläge

Växlingsindikator

Varvtalsmätare/eco-mätare A

Körsträcka till tom tank

VARNING

Om förardisplayen skulle slockna, inte tändas upp vid aktivering/start eller vara helt eller delvis oläsbar skall bilen inte användas. Verkstad bör uppsökas omgående. Volvo rekommenderar en auktoriserad Volvoverkstad.

VARNING

Vid fel i förardisplayen kan information rörande till exempel broms, airbag eller andra säkerhetssystem inte visas. Föraren kan då inte kontrollera status på bilens system samt få aktuella varningar och information.

I mitten

Hastighetsmätare

Trafikskyltinformation

*

Farthållar- och fartbegränsningsinformation

Dörr- och bältesinformation

Start/stopp-funktionens status

Förardisplay 8-tum

Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.

Till höger

Mediaspelare

Telefon

Navigationsinformation

*

Klocka

Appmeny (aktiveras med knappsats på ratten)

* Tillval/tillbehör.

Till vänster

Yttertemperaturmätare

Kontroll och varningssymboler

A

B

Beror på valt körläge.

Ackumulerad körsträcka.

I mitten

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Till höger

Momentan bränsleförbrukning

Vägmätare

B

Trippmätare

Kontroll och varningssymboler

Röststyrning

Motortemperaturmätare

Meddelande, i vissa fall med grafik

Kompass A

}}

85

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

||

Förardisplay 12-tum

*

86

Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.

Placering i förardisplayen:

Till vänster

Hastighetsmätare

Trippmätare

Vägmätare B

Farthållar- och fartbegränsningsinformation

Trafikskyltinformation

*

I mitten

Kontroll och varningssymboler

Yttertemperaturmätare

Klocka

Meddelande, i vissa fall med grafik

Dörr- och bältesinformation

Mediaspelare

Navigationskarta

*

Telefon

Till höger

Varvtalsmätare/eco-mätare

A

Växlingsindikator

Körläge

Bränslemätare

Start/stopp-funktionens status

Körsträcka till tom tank

Momentan bränsleförbrukning

Appmeny (aktiveras med knappsats på ratten)

* Tillval/tillbehör.

Till vänster

A

B

Beror på valt körläge.

Ackumulerad körsträcka.

Dynamisk symbol

Den dynamiska symbolen i sin grundform.

I mitten

Röststyrning

Kompass

A

I förardisplayens mitt finns en dynamisk symbol som ändrar utseende för olika typer av meddelande. En bärnstensgul eller röd markering runt symbolen indikerar allvarlighetsgrad för kontroll- eller varningsmeddelande.

Exempel med kontrollsymbol.

Med en animering kan grundformen omvandlas till grafik som visar var ett problem är beläget, eller för att tydliggöra information.

Relaterad information

Inställningar för förardisplay (s. 88)

Varningssymboler i förardisplayen

(s. 97)

Kontrollsymboler i förardisplayen (s. 95)

Färddator (s. 89)

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Till höger

Meddelande i förardisplay (s. 106)

Hantera appmeny i förardisplay (s. 106)

Körlägen

*

(s. 452)

* Tillval/tillbehör.

87

88

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Inställningar för förardisplay

Inställningar för förardisplayens visningsalternativ kan göras via förardisplayens appmeny och via centerdisplayens inställningsmeny.

Inställningar via förardisplayens appmeny

Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.

Appmenyn öppnas och styrs med rattens högra knappsats.

I appmenyn går det att välja vilken information som förardisplayen ska visa från

• färddator mediaspelare telefon navigationssystem

*

.

1 12-tums

*

förardisplay visar karta, 8-tums förardisplay visar enbart vägledning.

Inställningar via centerdisplay

Välja informationstyp

1. Tryck på Inställningar

i centerdisplayens toppvy.

2. Tryck på My Car Displayer

Information i förardisplay .

3. Välj vad som ska visas i bakgrunden:

Visa ingen information i bakgrunden

Visa information om nuvarande spelande media

Visa navigation även när ingen resväg är satt 1

Välja tema

1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.

2. Tryck på My Car för display

Displayer Teman

3. Välj tema (utseende) på förardisplayen:

Glass

Minimalistic

Performance

Chrome Rings

Välja språk

1. Tryck på

Inställningar

i centerdisplayens toppvy.

2. Tryck på System enheter språk.

Systemspråk och

Systemspråk

för att välja

> En ändring påverkar språket i alla displayer.

Inställningarna är personliga och sparas automatiskt i den aktiva förarprofilen.

Relaterad information

Förardisplay (s. 84)

Hantera appmeny i förardisplay (s. 106)

Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy (s. 133)

* Tillval/tillbehör.

Bränslemätare

Bränslemätaren i förardisplayen visar bränslenivån i tanken.

Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.

Bränslemätaren i 12-tums förardisplay:

Det beige området i bränslemätaren indikerar mängden bränsle i tanken.

När bränslenivån är låg tänds bränslepumpsymbolen och blir bärnstensgul. Färddatorn visar också körsträcka till tom tank.

Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.

Bränslemätaren i 8-tums förardisplay:

Staplarna i bränslemätaren indikerar mängden bränsle i tanken.

När bränslenivån är låg tänds bränslepumpsymbolen och blir bärnstensgul. Färddatorn visar också körsträcka till tom tank.

Relaterad information

Förardisplay (s. 84)

Fylla på bränsle (s. 470)

Bränsletankvolym (s. 681)

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Färddator

Bilens färddator registrerar värden som t.ex.

körsträcka, bränsleförbrukning och medelhastighet vid körning.

För att underlätta en bränsleekonomisk körning registreras information om både momentan och genomsnittlig bränsleförbrukning.

Informationen från färddatorn kan visas i förardisplayen.

}}

89

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

||

Exempel på färddatorinformation i 12-tums förardisplay

*

. Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.

Exempel på färddatorinformation i 8-tums förardisplay. Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.

Följande mätare ingår i färddatorn:

Trippmätare

Vägmätare

Momentan bränsleförbrukning

Körsträcka till tom tank

Turist – alternativ hastighetsmätare

Enheter för körsträcka, hastighet m.m. kan

ändras via systeminställningar i centerdisplayen.

Trippmätare

Det finns två trippmätare, TM och TA.

TM kan nollställas manuellt och TA nollställs automatiskt om bilen inte används under minst fyra timmar.

Under färden registreras information om:

Körsträcka

Körtid

Medelhastighet

Genomsnittlig bränsleförbrukning

Värdena gäller från trippmätarens senaste nollställning.

Vägmätare

Vägmätaren registrerar bilens totala körsträcka. Detta värde kan inte nollställas.

Momentan bränsleförbrukning

Denna mätare visar vilken bränsleförbrukning bilen har för ögonblicket. Värdet uppdateras ungefär varje sekund.

Körsträcka till tom tank

Färddatorn beräknar återstående körsträcka med det bränsle som finns i tanken.

Beräkningen baseras på medelförbrukningen under senast körda 30 km (20 miles) och

återstående körbar bränslemängd.

När mätaren visar "----" finns det för lite bränsle kvar för att kunna beräkna återstående körsträcka. Fyll på bränsle så snart som möjligt.

OBS

Viss avvikelse kan uppstå om körsättet

ändras.

Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en längre körsträcka.

Turist – alternativ hastighetsmätare

Den alternativa digitala hastighetsmätaren underlättar vid körning i länder där trafikskyltar med påbjuden hastighet har en annan enhet

än den som visas i bilens instrument.

Den digitala hastigheten visas då i motsatt enhet relaterat till den analoga hastighetsmätaren. Är den analoga hastighetsmätaren graderat i mph , visar mätaren motsvarande hastighet digitalt i km/h och omvänt.

90 * Tillval/tillbehör.

Relaterad information

Visa färddata i förardisplayen (s. 91)

Nollställa trippmätare (s. 92)

Visa färdstatistik i centerdisplayen

(s. 92)

Förardisplay (s. 84)

Ändra systemenheter (s. 133)

2 Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.

Visa färddata i förardisplayen

Färddatorns registrerade och beräknade värden kan visas i förardisplayen.

Värdena lagras i en färddatorapp. Via appmenyn är det möjligt att välja vilken information som förardisplayen ska visa.

Öppna och navigera i appmenyn knappsats.

2 med rattens högra

Appmeny

Vänster/höger

Upp/ned

Bekräfta

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

1. Öppna appmenyn i förardisplayen genom att trycka (1).

(Det går inte att öppna appmenyn samtidigt som det finns ett okvitterat meddelande i förardisplayen. Meddelandet måste först bekräftas med ett tryck på O knappen (4) innan appmenyn kan öppnas.)

2. Navigera till färddatorappen åt vänster eller höger med (2).

> De fyra översta menyraderna visar uppmätta värden för trippmätare TM. Nästa fyra menyrader visar uppmätta värden för trippmätare TA. Stega uppåt eller nedåt i listan med (3).

3. Stega längre ned till alternativknapparna för att välja vilken information som ska visas i förardisplayen:

Vägmätare

Körsträcka till tom tank

Turist (alternativ hastighetsmätare)

Körsträcka för trippmätare TM, TA, eller ingen visning av körsträcka

Momentan bränsleförbrukning, medelförbrukning för TM eller TA, alternativt ingen visning av bränsleförbrukning

Markera eller avmarkera ett val med O knappen (4). Ändringen genomförs direkt.

}}

91

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

||

Relaterad information

Färddator (s. 89)

Nollställa trippmätare (s. 92)

Nollställa trippmätare

Nollställ trippmätaren med vänster rattspak.

Nollställ all information i trippmätare TM

(d.v.s. körsträcka, medelförbrukning, medelhastighet och körtid) med ett långt tryck på RESET -knappen på vänster rattspak.

Ett tryck på RESET -knappen nollställer endast körsträckan.

Trippmätare TA har endast automatisk nollställning som sker när bilen inte används under fyra timmar eller mer.

Relaterad information

Färddator (s. 89)

Visa färdstatistik i centerdisplayen

Färdstatistik från färddatorn visas grafiskt i centerdisplayen och ger en översikt som underlättar en mer bränsleekonomisk körning.

Öppna appen

Förarprestation

i appvyn för att visa färdstatistiken.

Varje stapel i diagrammet symboliserar en körsträcka på antingen 1, 10 eller

100 km, alternativt miles. Staplarna fylls på från höger i takt med pågående körning. Stapeln längst till höger visar värdet för pågående sträcka.

Genomsnittlig bränsleförbrukning och total körtid är beräknad sedan förra nollställningen av färdstatistik gjordes.

92

Inställningar för färdstatistik

Nollställ eller justera inställningar för färdstatistik.

1. Öppna appen Förarprestation

i appvyn för att visa färdstatistiken.

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Nollställa trippmätare (s. 92)

Färdstatistik från färddatorn 3 .

Relaterad information

Inställningar för färdstatistik (s. 93)

Färddator (s. 89)

3 Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.

2. Tryck på

Preferenser

för att

ändra grafskala. Välj upplösning 1, 10 eller 100 km/miles för stapeln.

nollställa data efter varje färd. Genomförs när bilen har stått stilla mer än 4 timmar.

• nollställa data för nuvarande färd.

Färdstatistik, beräknad medelförbrukning, och sammanlagd körtid nollställs alltid samtidigt.

Enheter för körsträcka, hastighet m.m. kan

ändras via systeminställningar i centerdisplayen.

Relaterad information

Visa färdstatistik i centerdisplayen (s. 92)

Färddator (s. 89)

93

94

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Datum och tid

Klockan visas i både förar- och centerdisplay.

Klockans placering

Klockans placering i 12-tums

*

respektive 8-tums förardisplay. Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.

I vissa situationer kan meddelanden och information skymma klockan i förardisplayen.

I centerdisplayen är klockan placerad uppe till höger i statusfältet.

Inställningar för datum och tid

– Välj Inställningar System Datum och Tid i centerdisplayens toppvy för att

ändra inställningar för tid- och datumformat.

Justera datum och tid genom att trycka på pilarna upp eller ner på pekskärmen.

Automatisk tid för bilar med GPS

När bilen är utrustad med navigationssystem

är det möjligt att välja Automatisk tid . Tidszonen justeras då automatiskt beroende av var bilen befinner sig. För en viss typ av navigationssystem måste även nuvarande plats

(land) ställas in för att få rätt tidszon. Om

Automatisk tid inte är vald justeras tid och datum med pilarna upp eller ned på pekskärmen.

Sommartid

I vissa länder är det möjligt att välja inställningen Automatisk sommartid för automatisk inställning av sommartid. För övriga länder kan inställningen Sommartid väljas manuellt.

Relaterad information

Förardisplay (s. 84)

Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy (s. 133)

Yttertemperaturmätare

Yttertemperaturen visas i förardisplayen.

En sensor känner av temperaturen utanför bilen.

Yttertemperaturmätarens placering i 12-tums

*

och 8tums förardisplay. Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.

Om bilen har stått stilla kan mätaren visa ett för högt temperaturvärde.

När yttertemperaturen ligger inom området –5 °C till +2 °C (23

°

F till

36

°

F) tänds en snöflingesymbol som varnar för frosthalka.

Symbolen tänds också tillfälligt i head-up-displayen

*

om bilen är utrustad med sådan.

Ändra enhet för temperaturmätaren m.m. via systeminställningar i centerdisplayens toppvy.

* Tillval/tillbehör.

Relaterad information

Förardisplay (s. 84)

Ändra systemenheter (s. 133)

Kontrollsymboler i förardisplayen

Kontrollsymbolerna uppmärksammar föraren på att en funktion är aktiverad, att ett system arbetar, eller att ett fel eller en brist har uppstått.

Symbol Innebörd

Information, läs displaytext

Informationssymbolen tänds i kombination med text i förardisplayen då en avvikelse i något av bilens system inträffat. Informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.

Fel i bromssystemet

Symbolen lyser vid fel med parkeringsbromsen.

Fel i ABS-systemet

Om symbolen tänds är systemet ur funktion. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.

Automatisk broms på

Symbolen lyser när funktionen är aktiverad och färdbromsen eller parkeringsbromsen verkar.

Bromsen håller bilen stilla när den stannat.

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Symbol Innebörd

Däcktryckssystem

Symbolen lyser vid för lågt däcktryck. Vid fel i däcktryckssystemet kommer symbolen först att blinka i ca 1 minut och sedan lysa med fast sken. Detta kan bero på att systemet inte kan upptäcka eller varna för lågt däcktryck som avsett.

Avgasreningssystem

Om symbolen tänds efter motorstart kan det bero på fel i bilens avgasreningssystem. Kör till en verkstad för kontroll. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

Vänster och höger blinker

Symbolen blinkar när blinker används.

Positionsljus

Symbolen lyser när positionsljus

är på.

}}

95

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

||

Symbol Innebörd

Fel på strålkastarsystemet

Symbolen lyser om ett fel har uppstått i ABL-funktionen (Active

Bending Lights) eller om annat fel i strålkastarsystemet har uppstått.

Automatiskt helljus på

Symbolen lyser med blått sken när automatiskt helljus är på.

Automatiskt helljus av

Symbolen lyser med vitt sken när automatiskt helljus är av.

Helljus på

Symbolen lyser när helljuset är på samt vid helljusblink.

Automatiskt helljus på

Symbolen lyser med blått sken när automatiskt helljus är på.

Positionsljus är på.

Automatiskt helljus av

Symbolen lyser med vitt sken när automatiskt helljus är av. Positionsljus är på.

Symbol Innebörd

Helljus på

Symbolen lyser när helljus och positionsljus är på.

Dimstrålkastare på

Symbolen lyser när dimljuset fram är på.

Dimljus bak på

Symbolen lyser när dimljuset bak

är på.

Regnsensor på

Symbolen lyser när regnsensorn

är på.

Förkonditionering på

Symbolen lyser när motor- och kupévärmare/luftkonditionering förkonditionerar bilen.

Stabilitetssystem

Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser med fast sken har ett fel uppstått i systemet.

Symbol Innebörd

Stabilitetssystem, sportläge

Symbolen lyser när sportläget är aktiverat. Sportläget ger möjlighet till en mer aktiv körupplevelse. Systemet känner då av om gaspedal, rattrörelser och kurvtagning är mer aktiv än vid normal körning och tillåter då kontrollerad sladd med bakvagnen upp till en viss nivå innan det ingriper och stabiliserar bilen.

Körfältsassistans

Vit symbol: Körfältsassistans på och väglinjer är detekterade.

Grå symbol: Körfältsassistans på och väglinjer är ej detekterade.

Bärnstensgul symbol: Körfältsassistans varnar/ingriper.

96

Symbol Innebörd

Körfältsassistans och regnsensor

Vit symbol: Körfältsassistans på och väglinjer är detekterade.

Regnsensorn är på.

Grå symbol: Körfältsassistans på och väglinjer är ej detekterade.

Regnsensorn är på.

AdBlue-system (diesel)

Symbolen lyser vid låg AdBluenivå eller vid fel i AdBlue-systemet.

Relaterad information

Förardisplay (s. 84)

Varningssymboler i förardisplayen

(s. 97)

Varningssymboler i förardisplayen

Varningssymbolerna uppmärksammar föraren på att en viktig funktion är aktiverad, eller att ett allvarligt fel eller brist har uppstått.

Symbol Innebörd

Varning

Den röda varningssymbolen tänds då ett fel har indikerats som kan påverka säkerheten eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett förklarande textmeddelande i förardisplayen. Varningssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.

Bältespåminnare

Symbolen lyser eller blinkar om någon i framsätet inte tagit på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Symbol Innebörd

Krockkuddar

Om symbolen förblir tänd eller tänds under körning har ett fel upptäckts i något av bilens säkerhetssystem. Läs meddelande i förardisplayen. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

Fel i bromssystemet

Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg. Uppsök närmaste auktoriserade verkstad för kontroll och åtgärd av bromsvätskenivån.

Parkeringsbroms ansatt

Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt.

Blinkande symbol innebär att ett fel uppstått. Läs meddelande i förardisplayen.

}}

97

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

||

Symbol Innebörd

Lågt oljetryck

Om symbolen tänds under körning när motorns oljetryck för lågt. Stanna motorn omedelbart och kontrollera oljenivån i motorn, fyll på vid behov. Om symbolen tänds och oljenivån är normal, kontakta en verkstad.

Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

Generatorn laddar inte

Symbolen tänds under körning om ett fel i det elektriska systemet har uppstått. Uppsök en verkstad. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

Symbol Innebörd

Kollisionsrisk

City Safety varnar vid kollisionsrisk med andra fordon, fotgängare, cyklister och större djur.

Hög motortemperatur

Symbolen tänds under körning när motorn har för hög temperatur. Samtidigt visas ett förklarande textmeddelande i förardisplayen.

Relaterad information

Kontrollsymboler i förardisplayen (s. 95)

Förardisplay (s. 84)

Licensavtal för förardisplayen

En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i avtalet angivna villkor. Följande text

är Volvos överenskommelse med tillverkare eller utvecklare och är på engelska.

98

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Boost Software License 1.0

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the

"Software") to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the

Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following: The copyright notices in the

Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object code generated by a source language processor.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",

WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT

NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-

INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE

COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE

DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE

FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,

WHETHER IN CONTRACT, TORT OR

OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR

IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR

THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE

SOFTWARE.

BSD 4-clause "Original" or "Old" License

Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE

REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''

AND ANY EXPRESS OR IMPLIED

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT

LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR

A PARTICULAR PURPOSE ARE

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE

REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

SPECIAL, EXEMPLARY, OR

CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,

BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS

OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND

ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER

IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT

(INCLUDING NEGLIGENCE OR

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT

OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH

DAMAGE.

}}

99

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

||

BSD 3-clause "New" or "Revised" License

Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the organisation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derive from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE

COPYRIGHT HOLDERS AND

CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT

HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

SPECIAL, EXEMPLARY, OR

CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,

BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS

OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND

ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER

IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT

(INCLUDING NEGLIGENCE OR

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT

OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH

DAMAGE.

BSD 2-clause “Simplified” license

Copyright (c)

<

YEAR

>

,

<

OWNER

>

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE

COPYRIGHT HOLDERS AND

CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT

OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

SPECIAL, EXEMPLARY, OR

CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,

BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS

OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND

ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER

IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT

(INCLUDING NEGLIGENCE OR

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT

OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH

DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of the FreeBSD Project.

100

FreeType Project License

1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,

Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project. This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least. This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG

(Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that: o We don't promise that this software works. However, we are be interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution) o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us.

(`royalty-free' usage) o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the

FreeType code. (`credits') We specifically permit and encourage the inclusion of this

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING software, with or without modifications, in commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor. Legal Terms 0.

Definitions Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and

`FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David

Turner, Robert Wilhelm, and Werner

Lemberg) as the `FreeType project', be they named as alpha, beta or final release.

`You' refers to the licensee, or person using the project, where `using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'. This program is referred to as `a program using the FreeType engine'. This license applies to all files distributed in the original

FreeType archive, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive. If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType project is copyright (C)

1996-1999 by David Turner, Robert

Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below. 1. No

Warranty THE FREETYPE ARCHIVE IS

PROVIDED `AS IS' WITHOUT

WARRANTY OF ANY KIND, EITHER

EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,

BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR

A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT

WILL ANY OF THE AUTHORS OR

COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR

ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE

OR THE INABILITY TO USE, OF THE

FREETYPE PROJECT. As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the

FreeType project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

2. Redistribution Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: o

Redistribution of source code must retain this license file (`licence.txt') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files. o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the

}}

101

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

|| work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the

FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory. These conditions apply to any software derived from or based on the

FreeType code, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising The names of FreeType's authors and contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: `FreeType Project',

`FreeType Engine', `FreeType library', or

`FreeType Distribution'.

4. Contacts There are two mailing lists related to FreeType: o [email protected] Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution. If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation. o [email protected]

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc. o http://www.freetype.org

Holds the current FreeType web page, which will allow you to download our latest development version and read online documentation. You can also contact us individually at: David Turner

< [email protected]

>

Robert

Wilhelm

< [email protected]

>

Werner Lemberg

< [email protected]

>

Libpng License

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and

LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through

1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)

2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing

Authors

Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond

Gilles Vollant and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through

1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c)

1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing

Authors:

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik libpng versions 0.89, June 1996, through

0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997

Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler

Kevin Bracey

Sam Bushell

102

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Magnus Holmgren

Greg Roelofs

Tom Tanner libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,

January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996

Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license,

"Contributing Authors" is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger

Dave Martindale

Guy Eric Schalnat

Paul Schmidt

Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS

IS". The Contributing Authors and Group 42,

Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and

Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.

2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.

3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc.

specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.

A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in "about" boxes and the like: printf("%s",png_get_copyright(NULL));

Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png" and

"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png"

(98x31).

Libpng is OSI Certified Open Source

Software. OSI Certified Open Source is a certification mark of the Open Source

Initiative.

Glenn Randers-Pehrson [email protected]

April 15, 2002

}}

103

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

||

MIT License

Copyright (c)

< year

> < copyright holders

>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files

(the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",

WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT

NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE AND

NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL

THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS

BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR

OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION

OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,

ARISING FROM, OUT OF OR IN

CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR

THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE

SOFTWARE.

zlib License

The zlib/libpng License Copyright (c)

< year

>

< copyright holders

>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

SGI Free Software B License Version 2.0.

SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version

2.0, Sept. 18, 2008)

Copyright (C) [dates of first publication]

Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files

(the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to http://oss.sgi.com/ projects/FreeB/ shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",

WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT

NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE AND

NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL

SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR

ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER

LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF

CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,

ARISING FROM, OUT OF OR IN

CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR

THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE

SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of

Silicon Graphics, Inc. shall not be used in

104

advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon

Graphics, Inc.

Relaterad information

Förardisplay (s. 84)

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Appmeny i förardisplay

Appmenyn i förardisplayen ger snabb

åtkomst till vanligt använda funktioner för vissa appar.

Bilden är schematisk.

Appmenyn i förardisplayen kan användas istället för centerdisplayen och styrs med rattens högra knappsats. Appmenyn gör det enklare att växla mellan olika appar eller funktioner i apparna utan att behöva släppa ratten.

Appmenyns funktioner

Olika appar ger tillgång till olika typer av funktioner. Från appmenyn kan följande appar och deras tillhörande funktioner styras:

App

Färddator

Mediaspelare

Telefon

Funktioner

Val av trippmätare, val av vad som ska visas i förardisplayen m.m.

Val av aktiv källa för mediaspelaren.

Uppringning av en kontakt från samtalslistan.

Guide till destination m.m.

Navigation

Relaterad information

Förardisplay (s. 84)

Översikt av centerdisplay (s. 110)

Hantera appmeny i förardisplay (s. 106)

105

106

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Hantera appmeny i förardisplay

Appmenyn i förardisplayen hanteras med rattens högra knappsats.

Appmenyn och rattens högra knappsats. Bilden är schematisk.

Öppna/stänga

Vänster/höger

Upp/ner

Bekräfta

Öppna/stänga appmenyn

Tryck på öppna/stänga (1).

> Appmenyn öppnas/stängs.

OBS

Det går inte att öppna appmenyn samtidigt som det finns ett okvitterat meddelande i förardisplayen. Meddelandet måste först bekräftas innan appmenyn kan öppnas.

Appmenyn stängs automatiskt efter en stunds inaktivitet eller för vissa val.

Navigera och välja i appmenyn

1. Navigera mellan apparna genom att trycka på vänster eller höger (2).

> Funktioner för föregående/nästa app visas i appmenyn.

2. Bläddra bland funktionerna för vald app genom att trycka på upp eller ner (3).

3. Bekräfta eller markera ett val för funktionen genom att trycka på bekräfta (4).

> Funktionen aktiveras och för vissa val stängs därefter appmenyn.

Om appmenyn öppnas igen visas funktionerna för senast valda app direkt.

Relaterad information

Appmeny i förardisplay (s. 105)

Meddelande i förardisplay (s. 106)

Meddelande i förardisplay

Förardisplayen kan vid olika händelser visa meddelanden för att informera eller hjälpa föraren.

Exempel på meddelande i 8-tums förardisplay. Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Exempel på meddelande i förardisplayen. Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.

I förardisplayen visas meddelanden av hög prioritet för föraren.

Meddelanden kan visas på olika ställen i förardisplayen beroende på vilken övrig information som visas för tillfället. Efter en stund, eller när meddelandet kvitterats/åtgärdats om det krävs, försvinner meddelandet från förardisplayen. Om ett meddelande behöver sparas lägger det sig i appen

Bilstatus

som öppnas från appvyn i centerdisplayen.

Meddelandets utformning kan variera och kan visas tillsammans med grafik, symboler eller knappar för att t.ex. kvittera meddelandet eller acceptera en förfrågan.

Servicemeddelanden

Nedan visas ett urval viktiga servicemeddelanden och deras innebörd.

Meddelande

Stanna snarast A

Stanna motorn service service

A

Service snarast Kör till verkstad A

Service erfordras A

Regelbunden

Boka tid för

Regelbunden service

Tid för service

Innebörd

Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstad

B

.

Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstad B .

Kontakta en verkstad

B för omgående kontroll av bilen.

Kontakta en verkstad

B för kontroll av bilen så snart som möjligt.

Dags för service – kontakta en verkstad B . Visas före nästa servicetidpunkt.

Dags för service – kontakta en verkstad punkt.

B

. Visas vid nästa servicetid-

Meddelande

Regelbunden service

Tid för service

överskriden

Tillfälligt avstängd

A

Innebörd

Dags för service – kontakta en verkstad

överskridits.

B

. Visas när servicetidpunkten

En funktion har tillfälligt stängts av och återställs automatiskt under körning eller efter omstart.

A

B

Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var problem har uppstått.

En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Relaterad information

Hantera meddelande i förardisplay

(s. 108)

Hantera meddelande sparat från förardisplay (s. 109)

Meddelande i centerdisplay (s. 141)

107

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Hantera meddelande i förardisplay

Meddelanden i förardisplayen hanteras med rattens högra knappsats.

Exempel på meddelande i förardisplayen

4 tens högra knappsats.

och rat-

Exempel på meddelande i förardisplayen variera beroende på bilmodell.

5 och rattens högra knappsats. Bilden är schematisk – detaljer kan

Vänster/höger

Bekräfta

Vissa meddelanden i förardisplayen innehåller en eller flera knappar för att t.ex. kvittera meddelandet eller acceptera en förfrågan.

Hantera nytt meddelande

För meddelanden med knappar:

1. Navigera mellan knapparna genom att trycka på vänster eller höger (1).

2. Bekräfta valet genom att trycka på bekräfta (2).

> Meddelandet försvinner från förardisplayen.

För meddelanden utan knappar:

Stäng meddelandet genom att trycka på bekräfta (2) eller låt meddelandet automatiskt stängas efter en stund.

> Meddelandet försvinner från förardisplayen.

Om ett meddelande behöver sparas lägger det sig i appen

Bilstatus

som öppnas från appvyn i centerdisplayen. I samband med detta visas meddelandet Bilmeddelande har sparats i

Bilstatus-appen

i centerdisplayen.

Relaterad information

Meddelande i förardisplay (s. 106)

Hantera meddelande sparat från förardisplay (s. 109)

Meddelande i centerdisplay (s. 141)

108

4

Med 8-tums förardisplay.

5 Med 12-tums förardisplay.

Hantera meddelande sparat från förardisplay

Meddelanden som sparats från förar- och centerdisplayerna hanteras i båda fallen i centerdisplayen.

Sparade meddelanden kan ses i appen Bilstatus .

Meddelanden som visats i förardisplayen och som behöver sparas läggs i appen

Bilstatus

i centerdisplayen. I samband med detta visas meddelandet

Bilmeddelande har sparats i Bilstatus-appen

i centerdisplayen.

Läsa sparat meddelande

Läsa sparat meddelande direkt:

Tryck på knappen till höger om meddelandet

Bilmeddelande har sparats i

Bilstatus-appen

i centerdisplayen.

> Det sparade meddelandet visas i appen

Bilstatus

.

Läsa sparat meddelande i efterhand:

1. Öppna appen Bilstatus

från appvyn i centerdisplayen.

> Appen startas i hemvyns nedersta delvy.

2. Välj fliken Meddelanden i appen.

> En lista med sparade meddelanden visas.

3. Tryck på ett meddelande för att expandera/minimera.

> Mer information om meddelandet visas i listan och bilden till vänster i appen visar information om meddelandet i grafisk form.

Hantera sparat meddelande

Vissa meddelanden har i expanderat läge två knappar tillgängliga för att boka service eller läsa ägarmanualen.

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Boka service för sparat meddelande:

I expanderat läge för meddelandet, tryck på Skapa förfrågan / Ring för att boka tid 6

för att få hjälp med att boka service.

> Med Skapa förfrågan

: Fliken

Förfrågningar öppnas i appen och skapar en förfrågan om att boka service och reparation.

Med Ring för att boka tid : Telefonappen startas och ringer upp ett servicecenter för att boka service och reparation.

Läsa ägarmanualen för sparat meddelande:

I expanderat läge för meddelandet, tryck på

Ägarmanual

för att läsa i ägarmanualen om meddelandet.

> Ägarmanualen öppnas i centerdisplayen och visar information kopplad till meddelandet.

Sparade meddelanden i appen raderas automatiskt varje gång motorn startas.

Relaterad information

Meddelande i förardisplay (s. 106)

Hantera meddelande i förardisplay (s. 108)

Meddelande i centerdisplay (s. 141)

6 Beroende av marknad. Volvo ID och vald verkstad behöver också vara registrerat.

109

110

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Översikt av centerdisplay

Från centerdisplayen styrs många av bilens funktioner. Här presenteras centerdisplayen och dess möjligheter.

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Tre av centerdisplayens grundvyer. Svep åt höger respektive vänster för att nå funktions- respektive appvyn

7

.

Funktionsvy – bilfunktioner som aktiveras eller deaktiveras med ett tryck. Vissa funktioner är även så kallade triggerfunktioner vilka öppnar fönster med inställningsmöj-

7 För högerstyrd bil är vyerna spegelvända.

ligheter. Exempel på detta är Kamera .

Inställningar för head-up-displayen

*

görs

}}

* Tillval/tillbehör.

111

||

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING också från funktionsvyn men justeringar görs med rattens högra knappsats.

Hemvy – den första vy som visas då skärmen startas.

Appvy – appar som har laddats ner

(tredjepartsappar) men också appar för inbyggda funktioner, exempelvis FMradio . Tryck på en appikon för att öppna appen.

Statusfält – högst upp i skärmen visas aktiviteterna i bilen. Till vänster i statusfältet visas nätverks- och anslutningsinformation och till höger visas mediarelaterad information, klocka samt indikering om pågående bakgrundsaktivitet.

Toppvy – dra fliken nedåt för att komma åt toppvyn. Härifrån nås Inställningar ,

Ägarmanual , Profil samt bilens sparade meddelanden. I vissa fall nås också kontextuell inställning (t.ex. Inställningar

Navigation

) och kontextuell ägarmanual

(t.ex. Manual Navigation ) i toppvyn.

Navigation – leder till kartnavigering, med t.ex. Sensus Navigation

*

. Tryck på delvyn för att expandera den.

Media – senast använda appar som har att göra med media. Tryck på delvyn för att expandera den.

Telefon – härifrån nås telefonfunktionen.

Tryck på delvyn för att expandera den.

Den extra delvyn – senast använda appar eller bilfunktioner som inte hör hemma i någon av de övriga delvyerna. Tryck på delvyn för att expandera den.

Klimatrad – information och direktinteraktion för att t.ex. ställa in temperatur och sätesvärme

*

. Tryck på symbolen mitt på klimatraden för att öppna klimatvyn med fler inställningsmöjligheter.

Relaterad information

Hantera centerdisplay (s. 113)

Navigera i centerdisplayens vyer (s. 116)

Funktionsvy i centerdisplay (s. 123)

Appar (s. 506)

Symboler i centerdisplayens statusfält

(s. 125)

Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy (s. 133)

Öppna kontextuell inställning i centerdisplay (s. 134)

Ägarmanual i centerdisplay (s. 17)

Mediaspelare (s. 515)

Telefon (s. 531)

Klimatreglage (s. 218)

Stänga av och ändra volymen på systemljud i centerdisplay (s. 132)

Ändra utseendet i centerdisplay (s. 132)

Ändra systemspråk (s. 133)

Ändra systemenheter (s. 133)

Rengöra centerdisplay (s. 649)

Meddelande i centerdisplay (s. 141)

112 * Tillval/tillbehör.

Hantera centerdisplay

Många av bilens funktioner styrs och regleras från centerdisplayen. Centerdisplayen är en pekskärm som reagerar vid beröring.

Använda pekskärmsfunktionaliteten i centerdisplayen

Skärmen reagerar olika beroende på om man trycker, drar eller sveper över den. Det är möjligt att t.ex. bläddra mellan olika vyer, markera

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING objekt och skrolla i en lista genom att vidröra skärmen på olika sätt.

En infraröd ljusridå alldeles ovanför skärmens yta gör att skärmen känner av ett finger som befinner sig strax framför skärmen. Denna teknologi gör det möjligt att använda skärmen

även med handskar på.

Två personer kan interagera med skärmen samtidigt, t.ex. för att justera klimatet för förar- respektive passagerarsidan.

VIKTIGT

Använd inte vassa föremål mot skärmen då den kan repas av det.

I tabellen nedan presenteras de olika tillvägagångssätten för att hantera skärmen:

Tillvägagångssätt Utförande

Tryck en gång.

Tryck snabbt två gånger.

Tryck och håll kvar.

Resultat

Markerar ett objekt, bekräftar ett val eller aktiverar en funktion.

Zoomar in på ett digitalt objekt, exempelvis kartan.

Tryck en gång med två fingrar.

Griper tag i ett objekt. Kan användas för att flytta appar eller kartpunkter på kartan. Tryck och håll kvar fingret mot skärmen och dra samtidigt objektet till önskad plats.

Zoomar ut från ett digitalt objekt, exempelvis kartan.

}}

113

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

||

Tillvägagångssätt Utförande

Dra

Resultat

Växlar mellan olika vyer, rullar i en lista, text eller vy. Håll inne och dra för att flytta appar eller kartpunkter på kartan. Dra horisontellt eller vertikalt över skärmen.

Svep/dra snabbt Växlar mellan olika vyer, rullar i en lista, text eller vy. Dra horisontellt eller vertikalt över skärmen.

Observera att beröring i övre delen av skärmen kan få toppvyn att öppna sig.

Dra isär Zoomar in.

Dra ihop Zoomar ut.

114

Återgå till hemvyn från en annan vy

1. Tryck kort på hemknappen under centerdisplayen.

> Senaste läget för hemvyn visas.

2. Tryck kort igen.

> Alla hemvyns delvyer sätts i standardläge.

OBS

I hemvyns standardläge – tryck kort på hemknappen. En animation som beskriver

åtkomst till de olika vyerna visas på skärmen.

Skrolla i lista, artikel eller vy

När en skroll-indikator är synlig i skärmen är det möjligt att skrolla nedåt eller uppåt i vyn.

Svep nedåt/uppåt var som helst i vyn.

Skroll-indikatorn syns i centerdisplayen när det är möjligt att skrolla i vyn.

Använda reglage i centerdisplayen

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

• dra i reglaget till önskad temperatur, trycka på

+

eller

för att höja eller sänka temperaturen stegvis, eller trycka på önskad temperatur på reglaget.

Relaterad information

Aktivera och deaktivera centerdisplay

(s. 116)

Flytta appar och knappar i centerdisplay

(s. 125)

Tangentbordet i centerdisplay (s. 127)

Temperaturreglaget.

Till många av bilens funktioner används reglage. Reglera t.ex. temperatur genom att antingen:

115

116

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Aktivera och deaktivera centerdisplay

Centerdisplayen kan dimmas ner och aktiveras igen med hjälp av hemknappen under skärmen.

Hemknapp för centerdisplayen.

Konsekvensen då hemknappen används blir att skärmen dimmas ner och att pekskärmen inte längre reagerar vid beröring. Klimatraden kommer fortfarande att visas. Alla funktioner som är kopplade till skärmen är fortfarande igång, såsom klimat, ljud, guidning

*

och appar.

När centerdisplayen är neddimmad är det lämpligt att rengöra skärmen. Dimningsfunktion kan också användas för att släcka ner skärmen så att den inte stör under körning.

1. Gör ett långt tryck på den fysiska hemknappen under skärmen.

> Skärmen släcks ner, förutom klimatraden som fortfarande visas. Alla funktioner som är kopplade till skärmen är fortfarande igång.

2. Återaktivera skärmen – tryck kort på hemknappen.

> Samma vy som visades innan skärmen stängdes av visas igen.

OBS

Skärmen kan inte stängas av när en uppmaning om att utföra en åtgärd visas på skärmen.

OBS

Centerdisplayen stängs automatiskt av när motorn är av och förardörren öppnas.

Relaterad information

Rengöra centerdisplay (s. 649)

Ändra utseendet i centerdisplay (s. 132)

Översikt av centerdisplay (s. 110)

Navigera i centerdisplayens vyer

I centerdisplayen finns fem olika grundvyer: hemvy, toppvy, klimatvy, appvy och funktionsvy. Skärmen startas automatiskt när förardörren öppnas.

Hemvyn

Hemvyn är den vy som visas när skärmen startas. Den består av fyra delvyer:

Navigation

,

Media

,

Telefon

och en extra delvy.

En app eller bilfunktion som väljs från appeller funktionsvyn startar i respektive delvy i hemvyn. T.ex. FM-radio startar i Media -delvyn.

Den extra delvyn visar den senast använda appen eller bilfunktionen som inte har med något av de övriga tre områdena att göra.

Delvyerna visar kortfattad information om respektive app.

OBS

Vid start av bilen visar hemvyns delvyer information om det aktuella läget för appar i respektive delvy.

* Tillval/tillbehör.

OBS

I hemvyns standardläge – tryck kort på hemknappen. En animation som beskriver

åtkomst till de olika vyerna visas på skärmen.

Statusfältet

Högst upp i skärmen visas aktiviteterna i bilen.

Till vänster i statusfältet visas nätverks- och anslutningsinformation och till höger visas mediarelaterad information, klocka samt indikering om bakgrundsaktivitet pågår.

Toppvyn

Toppvyn neddragen.

I mitten av statusfältet högst upp i skärmen finns en flik. Öppna toppvyn genom att trycka på fliken eller genom att dra/svepa uppifrån och ner över skärmen.

I toppvyn ges alltid åtkomst till:

Inställningar

Ägarmanual

Profil

Bilens sparade meddelanden.

I toppvyn ges i vissa fall åtkomst till:

Kontextuell inställning (t.ex.

Inställningar

Navigation

). Ändra inställningar direkt i toppvyn då en app (ex. navigation) är igång.

Kontextuell ägarmanual (t.ex.

Manual

Navigation ). Få tillgång, direkt i toppvyn, till artikel i den digitala ägarmanualen som

är relaterad till det innehåll som visas på skärmen.

Lämna toppvyn – tryck utanför toppvyn, på hemknappen eller längst ner i toppvyn och dra uppåt. Bakomliggande vy blir då synlig och möjlig att använda igen.

OBS

Toppvyn är inte tillgänglig vid start/ avstängning eller då ett meddelande visas på skärmen. Den är heller inte tillgänglig då klimatvyn visas.

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Klimatvyn

Längst ner i skärmen ligger klimatraden alltid synlig. Där kan de vanligaste klimatinställningarna göras direkt, såsom inställning av temperatur och sätesvärme

*

.

Tryck på symbolen mitt på klimatraden för att öppna klimatvyn och få tillgång till fler klimatinställningar.

Tryck på symbolen för att stänga klimatvyn och återgå till tidigare vy.

}}

* Tillval/tillbehör.

117

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

||

Appvyn pelvis antalet olästa textmeddelanden för

Meddelanden .

Tryck på en app för att öppna den. Appen öppnas då i delvyn som den tillhör, exempelvis

Media .

Beroende på mängden appar går det att skrolla nedåt i appvyn. Gör det genom att svepa/dra nedifrån och upp.

Gå tillbaka till hemvyn igen genom att svepa från vänster till höger 8 över skärmen eller genom att trycka på hemknappen.

Funktionsvyn

Appvyn med bilens appar.

Svep från höger till vänster 8 över skärmen för att komma åt appvyn från hemvyn. Här ligger appar som har laddats ner (tredjepartsappar) men också appar för inbyggda funktioner, exempelvis FM-radio . Vissa appar visar kortfattad information direkt ute i appvyn, exem-

118

8 Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.

Funktionsvyn med knappar för olika bilfunktioner.

Svep från vänster till höger 8 över skärmen för att komma åt funktionsvyn från hemvyn. Härifrån aktiveras eller deaktiveras olika bilfunktioner, t.ex.

BLIS

*

,

Lane Keeping Aid

*

och

Parkeringsassistans

*

.

* Tillval/tillbehör.

Beroende på mängden funktioner går det även här att scrolla nedåt i vyn. Gör det genom att svepa/dra nedifrån och upp.

Till skillnad från i appvyn, där en app öppnas med ett tryck, aktiveras eller deaktiveras en funktion genom ett tryck på respektive funktionsknapp. Vissa funktioner, triggerfunktionerna, öppnas i ett eget fönster vid tryck.

Gå tillbaka till hemvyn igen genom att svepa från höger till vänster 8 över skärmen eller genom att trycka på hemknappen.

Relaterad information

Hantera delvyer i centerdisplay (s. 120)

Symboler i centerdisplayens statusfält

(s. 125)

Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy (s. 133)

Öppna kontextuell inställning i centerdisplay (s. 134)

Ägarmanual i centerdisplay (s. 17)

Förarprofiler (s. 137)

Klimatreglage (s. 218)

Appar (s. 506)

Funktionsvy i centerdisplay (s. 123)

Översikt av centerdisplay (s. 110)

8 Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

119

120

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Hantera delvyer i centerdisplay

Hemvyn består av fyra delvyer:

Navigation

,

Media

,

Telefon

och en extra delvy. Dessa vyer kan expanderas.

Expandera en delvy från standardläge

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Standardläge och expanderat läge av en delvy i centerdisplayen.

}}

121

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

||

Expandera en delvy:

För delvyerna

Navigation

,

Media

och

Telefon : Tryck var som helst på delvyn.

När en delvy expanderas trängs den extra delvyn i hemvyn för tillfället undan. De andra två delvyerna blir minimerade och visar bara viss information. Vid tryck på extra delvyn blir de andra tre delvyerna minimerade och visar bara viss information.

I den expanderade vyn ges tillgång till de grundläggande funktionerna i respektive app.

Stänga en expanderad delvy:

Delvyn kan stängas på tre olika sätt:

Tryck på den övre delen av den expanderade delvyn.

Tryck på en annan delvy (då öppnas istället denna i expanderat läge).

Tryck kort på den fysiska hemknappen under centerdisplayen.

Öppna eller stänga en delvy i fullskärmsläge

Den extra delvyn ter.

9

och delvyn för Navigation

är möjliga att öppna upp i fullskärm, med ännu mer information och fler inställningsmöjlighe-

När en delvy är öppnad i fullskärmsläge visas ingen information från de övriga delvyerna.

I expanderat läge, öppna appen i fullskärm – tryck på symbolen.

Tryck på symbolen för att gå tillbaka till det expanderade läget, alternativt tryck på hemknappen nedanför skärmen.

Hemknapp för centerdisplayen.

Det finns alltid möjlighet att gå tillbaka till hemvyn genom att trycka på hemknappen. För

9 Gäller inte alla appar eller bilfunktioner som öppnas via den extra delvyn.

att gå tillbaka till hemvyns standardvy från fullskärmsläge – tryck två gånger på hemknappen.

Relaterad information

Hantera centerdisplay (s. 113)

Aktivera och deaktivera centerdisplay

(s. 116)

Navigera i centerdisplayens vyer (s. 116)

122

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Funktionsvy i centerdisplay

I funktionsvyn, en av centerdisplayens grundvyer, ligger alla knappar för bilfunktioner.

Navigera till funktionsvyn från hemvyn genom att svepa från vänster till höger över skärmen 10 .

Typ av knapp

Funktionsknappar

Triggerknappar

Egenskap

Har på/av-lägen.

När en funktion är igång lyser en LED-indikator till vänster om ikonen för knappen.

Tryck på knappen för att aktivera/deaktivera en funktion.

Har inte på/av-lägen.

Vid tryck på en triggerknapp öppnas ett fönster för funktionen. Det kan exempelvis vara ett fönster för att ändra sätets läge.

Parkeringsknappar Har på-, av- och scanningslägen.

Liknar funktionsknappar men har ett extra läge för parkeringsscanning.

Olika typer av knappar

Det finns tre olika typer av knappar för bilfunktioner, se nedan:

Påverkar bilfunktion

De flesta knappar i funktionsvyn är funktionsknappar.

Kamera

Fäll nackstöd

Justeringar för head-up-display

Kör in

Kör ut

10 Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.

}}

123

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

||

Knapparnas olika lägen

124

När LED-indikatorn lyser grönt på en funktions- respektive parkeringsknapp är funktionen aktiverad. När en funktion aktiveras visas för vissa funktioner en extra text om vad funktionen innebär. Texten visas i några sekunder och därefter visas knappen med

LED-indikatorn tänd.

För Lane Keeping Aid visas exempelvis texten

Fungerar enbart i vissa hastigheter

då knappen trycks in.

Ett kort tryck på knappen en gång aktiverar eller deaktiverar funktionen.

Funktionen är deaktiverad när LED-indikatorn

är släckt.

När en varningstriangel visas i högra delen av knappen är det något som inte fungerar som det är tänkt.

Relaterad information

Hantera centerdisplay (s. 113)

Navigera i centerdisplayens vyer (s. 116)

Flytta appar och knappar i centerdisplay

Apparna och knapparna för bilfunktioner i app- respektive funktionsvyn kan flyttas och organiseras efter önskemål.

1. Svep från höger till vänster

11

för att komma till appvyn eller svep från vänster till höger

11

för att komma till funktionsvyn.

2. Tryck på en app eller knapp och håll inne.

> Appen eller knappen ändrar storlek och blir lite genomskinlig. Den är då möjlig att flytta.

3. Dra appen eller knappen till en ledig plats i vyn.

Maximala antalet rader att utnyttja för att placera appar eller knappar på är 48 stycken. För att flytta en app eller knapp utanför den synliga vyn, dra den till botten av vyn. Nya rader läggs då till, där appen eller knappen kan placeras.

En app eller knapp kan alltså vara placerad längre ner och syns då inte i normalläget för vyn.

Svep över skärmen för att scrolla uppåt eller nedåt i vyn.

OBS

Göm undan de appar som sällan eller aldrig används genom att lägga dem långt ner, utanför den synliga vyn. På så sätt blir det lättare att hitta till de appar som används mer frekvent.

OBS

Appar och bilfunktionsknappar kan inte läggas på platser som redan är upptagna.

Relaterad information

Funktionsvy i centerdisplay (s. 123)

Appar (s. 506)

Hantera centerdisplay (s. 113)

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Symboler i centerdisplayens statusfält

Översikt av symboler som kan visas i centerdisplayens statusfält.

I statusfältet visas pågående aktiviteter och i vissa fall deras status. På grund av begränsat utrymme i fältet visas inte alla symboler hela tiden.

Symbol Innebörd

Ansluten till internet.

Roaming aktiverat.

Signalstyrkan i mobiltelefonnätet.

Bluetooth-enhet ansluten.

Bluetooth aktiverat men ingen enhet ansluten.

Information skickas till och från

GPS.

Ansluten till Wi-Fi-nätverk.

Internetdelning aktiverad (Wi-Fihotspot). Bilen delar alltså ut tillgänglig uppkoppling.

11 Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.

}}

125

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

||

Symbol Innebörd

Bilmodem aktiverat.

USB-delning aktiv.

Pågående process.

Timer för förkonditionering aktiv.

Ljudkälla spelas.

Ljudkälla stoppad.

Telefonsamtal pågår.

Ljudkälla tystad.

Nyheter tas emot från radiokanal.

Trafikinformation tas emot.

Klocka.

Relaterad information

Navigera i centerdisplayens vyer (s. 116)

Meddelande i centerdisplay (s. 141)

Internetansluten bil

*

(s. 540)

Ansluta enhet via USB-ingång (s. 522)

Telefon (s. 531)

Datum och tid (s. 94)

126 * Tillval/tillbehör.

Tangentbordet i centerdisplay

Med centerdisplayens tangentbord är det möjligt att skriva med tangenter i skärmen, men även för hand genom att "rita in" bokstäver och tecken på skärmen.

Med tangentbordet kan tecken, bokstäver och siffror skrivas in, t.ex. för att skriva textmeddelanden från bilen, fylla i lösenord eller söka efter artiklar i den digitala ägarmanualen.

Tangentbordet visas endast då det är möjligt att skriva på skärmen.

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

}}

127

||

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

128

Bilden visar en översikt av några av de knappar som kan visas i tangentbordet. Utseendet varierar beroende på språkinställningar och i vilket sammanhang tangentbordet används.

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Rad med förslag på ord eller tecken

12

.

Föreslagna ord anpassas allteftersom nya bokstäver skrivs in. Bläddra bland förslagen genom att trycka på pilarna till höger och vänster. Tryck på ett förslag för att välja det. Observera att funktionen inte stöds av alla språkval. Raden kommer då inte synas på tangentbordet.

Beroende på vilket språk som väljs för tangentbordet (se punkt 7) anpassas de tecken som finns tillgängliga. Tryck på ett tecken för att skriva in det.

Beroende på i vilket sammanhang tangentbordet används fungerar knappen på olika sätt – antingen för att skriva in @

(när mailadress anges) eller för att skapa ny rad (vid vanlig textinmatning).

Döljer tangentbordet. Om detta inte är möjligt visas inte knappen.

Används för att skriva med versaler. Tryck en gång för att skriva en versal och sedan fortsätta med gemena bokstäver. Ytterligare ett tryck gör samtliga bokstäver till versaler. Nästa tryck återställer tangentbordet till gemener. I detta läge blir den första bokstaven efter punkt, utropstecken eller frågetecken skriven som versal. Detta gäller även första bokstaven i textfältet. I textfält ämnade för namn eller adresser börjas varje ord automatiskt med versal. I

12 Gäller asiatiska språk.

textfält där lösenord, webbadresser eller e-postadresser ska fyllas i blir däremot alla bokstäver automatiskt gemena, om inget annat aktivt ställs in med knappen.

Sifferinmatning. Tangentbordet (2) visas då med siffror. Tryck på , som i sifferläget visas istället för , för att komma tillbaka till tangentbordet med bokstäver, alternativt för att se tangentbordet med specialtecken.

Byter språk för textinmatningen, t.ex. EN .

Tecken som är möjliga att skriva samt ordförslag (1) ändras beroende på valt språk.

För att det ska vara möjligt att ändra språk i tangentbordet måste språken först läggas till under Inställningar.

Mellanslag.

Ångrar textinmatning. Ett kort tryck kort tar bort ett tecken i taget. Håll inne knappen för att ta bort tecken i ett snabbare tempo.

Byter tangentbordsläget för att skriva in bokstäver och tecken för hand istället.

Ett tryck på bekräftelseknappen över tangentbordet (syns inte i bilden) bekräftar den textinmatning som har gjorts. Knappen ser olika ut beroende på sammanhang.

Varianter av en bokstav eller ett tecken

Varianter av en bokstav eller ett tecken t.ex. é eller

è

kan skrivas in genom att hålla inne bokstaven eller tecknet. En ruta med möjliga varianter av bokstäver eller tecken visas. Tryck på

önskad variant. Väljs ingen variant, skrivs orginalbokstaven/tecknet in.

Relaterad information

Ändra språk för tangentbordet i centerdisplay (s. 130)

Skriva in tecken, bokstäver och ord för hand i centerdisplay (s. 130)

Hantera centerdisplay (s. 113)

Hantera textmeddelande (s. 537)

129

130

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Ändra språk för tangentbordet i centerdisplay

För att det ska vara möjligt att växla mellan olika språk i tangentbordet måste språken först läggas till under

Inställningar

.

Lägg till eller ta bort språk i inställningar

Tangentbordet är automatiskt inställt på samma språk som systemspråket. Manuellt kan språket för tangentbordet anpassas utan att systemspråket påverkas.

1. Tryck på Inställningar i toppvyn.

2. Tryck på System enheter

Systemspråk och

Tangentbordslayout .

3. Välj ett eller flera språk i listan.

> Det är nu möjligt att växla mellan de valda språken direkt i tangentbordet för textinmatning.

Om inga språk aktivt har valts under

Inställningar behåller tangentbordet samma språk som bilens systemspråk.

Växla mellan olika språk i tangentbordet

När ett antal språk har valts i

Inställningar

används knappen i tangentbordet för att växla mellan de olika språken.

För att ändra språk i tangentbordet med lista:

1. Gör ett långt tryck på knappen.

> En lista blir synlig.

2. Välj önskat språk. Om fler än fyra språk har valts under

Inställningar

är det möjligt att scrolla i listan ute i tangentbordet.

> Tangentbordet anpassas till det språk som väljs och andra ordförslag ges.

För att ändra språk i tangentbordet utan att visa lista:

Gör ett kort tryck knappen.

> Tangentbordet anpassas till det språk som står näst på tur i listan utan att visa själva listan.

Relaterad information

Ändra systemspråk (s. 133)

Tangentbordet i centerdisplay (s. 127)

Skriva in tecken, bokstäver och ord för hand i centerdisplay

Med centerdisplayens tangentbord är det möjligt skriva tecken, bokstäver och ord på skärmen genom att "rita" för hand.

Tryck på knappen på tangentbordet för att byta från att skriva med tangenter till att skriva in bokstäver och tecken för hand.

Område för att skriva in tecken/ bokstäver/ord/delar av ord.

Textfält där tecken eller ordförslag

13

visas allteftersom de ritas upp på skärmen (1).

Förslag på tecken/bokstäver/ord/delar av ord. Listan går att scrolla i.

13 Gäller vissa systemspråk.

Mellanslag. Mellanslag kan även skapas genom att rita in ett bindestreck (-) i området för handskrivna bokstäver (1). Se rubriken "Göra mellanslag i fritextfält med handskrift" nedan.

Ångra textinmatning. Tryck kort för att ta bort ett tecken/en bokstav i taget. Vänta en kort stund innan nästa tryck för att ta bort nästa tecken/bokstav etc.

Gå tillbaka till tangentbordet med vanlig teckeninmatning.

Stänga av/sätta på ljud vid inmatning.

Dölj tangentbordet. Om detta inte är möjligt visas inte knappen.

Byt språk för textinmatningen.

Skriva in tecken/bokstäver/ord för hand

1. Skriv ett tecken, en bokstav, ett ord eller delar av ett ord i området för handskrivna bokstäver (1). Skriv ordet eller delar av ordet ovanpå varandra eller på en linje.

> Ett antal förslag på tecken, bokstäver eller ord visas (3). Det mest sannolika visas högst upp i listan.

VIKTIGT

Använd inte vassa föremål mot skärmen då den kan repas av det.

2. Mata in tecknet/bokstaven/ordet genom att vänta en kort stund.

> Tecknet/bokstaven/ordet högst upp i listan matas in. Det går också att välja ett annat tecken än det som visas högst upp – tryck på önskat tecken,

önskad bokstav eller önskat ord i listan.

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Ta bort/ändra tecken/bokstav som skrivits in för hand

Radera tecken i textfältet (2) genom att svepa över fältet för handskrift (1).

För att ta bort/ändra tecken/bokstäver finns flera alternativ:

Tryck i listan (3) på den bokstav eller ord som egentligen avsågs.

Tryck på knappen för att ångra textinmatning (5) för att ta bort bokstaven och börja om.

Svep horisontellt från höger till vänster 14 över området för handskrivna bokstäver (1). Ta bort flera bokstäver genom att svepa över området flera gånger.

Ett tryck på krysset i textfältet (2) tar bort all inskriven text.

14 För arabiskt tangentbord – svep åt motsatt håll. Vid svep från höger till vänster skapas ett mellanslag.

}}

131

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

||

Byta rad i fritextfält med handskrift

Byt rad för hand genom att rita in ovan tecken i fältet för handskrift 15 .

Göra mellanslag i fritextfält med handskrift

Gör ett mellanslag genom att rita ett streck från vänster till höger

16

.

Relaterad information

Tangentbordet i centerdisplay (s. 127)

Ändra utseendet i centerdisplay

Skärmens utseende i centerdisplayen är möjligt att ändra genom att välja tema.

1. Tryck på Inställningar

i toppvyn.

2. Tryck på My Car för display .

Displayer Teman

3. Välj därefter tema, t.ex.

Minimalistic

eller

Chrome Rings

.

Som tillägg till dessa utseenden är det möjligt att välja mellan Normal och Ljus . Vid Normal

är bakgrunden i skärmen mörk och texterna är ljusa. Detta alternativ är förvalt för alla teman.

Om så önskas kan en ljus variant väljas där utseendet ändras så att bakgrunden blir ljus och texterna mörka. Alternativet kan t.ex. vara användbart vid starkt dagsljus.

Alternativen är alltid tillgängliga för användaren och påverkas inte av belysningen runt omkring.

Relaterad information

Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy (s. 133)

Aktivera och deaktivera centerdisplay

(s. 116)

Rengöra centerdisplay (s. 649)

Stänga av och ändra volymen på systemljud i centerdisplay

Systemljudet i centerdisplayen är möjligt att

ändra volym på eller stänga av.

1. Tryck på Inställningar

i toppvyn i centerdisplayen.

2. Tryck på Ljud Systemvolymer .

3. Dra i reglaget under

Tryckljud

, för att

ändra volym/stänga av ljudet för tryck på skärmen. Dra reglaget till önskad ljudnivå.

Relaterad information

Översikt av centerdisplay (s. 110)

Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy (s. 133)

Ljudinställningar (s. 504)

132

15

16

För arabiskt tangentbord – rita samma tecken men spegelvänt.

För arabiskt tangentbord – rita strecket från höger till vänster.

Ändra systemenheter

Inställningar för enheter görs i centerdisplayens meny Inställningar .

1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.

2. Gå vidare till System och enheter

Systemspråk

Måttenheter .

3. Välj en enhetsstandard:

Metrisk – kilometer, liter och grader

Celsius.

Brittisk

– miles, gallons och grader

Celsius.

Amerikansk – miles, gallons och grader Fahrenheit.

> Enheterna i förardisplayen, centerdisplayen och head-up-displayen ändras.

Relaterad information

Översikt av centerdisplay (s. 110)

Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy (s. 133)

Ändra systemspråk (s. 133)

Ändra systemspråk

Inställningar för språk görs i centerdisplayens meny Inställningar .

OBS

Att byta språk i centerdisplayen kan innebära att viss ägarinformation inte överensstämmer med nationella eller lokala lagar och bestämmelser. Byt inte till ett svårförståeligt språk, det kan då bli svårt att hitta tillbaka i strukturen i skärmen.

1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.

2. Gå vidare till System och enheter .

3. Välj Systemspråk .

Systemspråk

Språk med stöd för röststyrning har en röststyrningssymbol.

> Språket i förardisplayen, centerdisplayen och head-up-displayen ändras.

Relaterad information

Översikt av centerdisplay (s. 110)

Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy (s. 133)

Ändra systemenheter (s. 133)

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy

Det går att ändra inställningar och information för många av bilens funktioner via centerdisplayen.

1. Öppna toppvyn genom att trycka på fliken högst upp eller genom att dra/svepa uppifrån och ner över skärmen.

2. Tryck på Inställningar för att öppna inställningsmenyn.

Toppvyn med knappen för Inställningar .

3. Tryck på en av kategorierna och underkategorierna för att navigera till önskad inställning.

4. Ändra en eller flera inställningar. Olika typer av inställningar ändras på olika sätt.

> Ändringarna sparas direkt.

}}

133

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

||

Öppna kontextuell inställning i centerdisplay

Via kontextuella inställningar är det möjligt för de flesta av bilens grundappar att ändra inställningar direkt i toppvyn i centerdisplayen.

En underkategori i inställningsmenyn med olika typer av inställningar, här en flervalsknapp och radioknappar.

Relaterad information

Översikt av centerdisplay (s. 110)

Återställa inställningar i centerdisplay

(s. 135)

Tabell över inställningar i centerdisplay

(s. 136)

Toppvyn med knappen för kontextuell inställning.

Kontextuell inställning är en genväg för att komma åt specifik inställning som rör den aktiva funktionen som visas på skärmen. De appar som ligger i bilen från början, t.ex.

FMradio och USB , är en del av Sensus och tillhör bilens inbyggda funktioner. Inställningarna för dessa appar är möjliga att ändra direkt via kontextuell inställning i toppvyn.

När kontextuell inställning är tillgänglig:

1. Dra ner toppvyn då en app är i expanderat läge, t.ex.

Navigation

.

2. Tryck på Inställningar Navigation .

> Sida för navigationsinställningar öppnas.

3. Ändra inställningar efter önskemål och bekräfta valen.

Tryck på Stäng eller fysiska hemknappen under centerdisplayen för att stänga inställningsvyn.

De flesta av bilens grundappar har denna kontextuella inställningsmöjlighet, men inte alla.

Tredjepartsappar

Tredjepartsappar ligger inte i bilens system från början utan är sådana som är möjliga att ladda ner, t.ex. Volvo ID . Här görs inställningarna alltid inuti appen och inte från toppvyn.

Relaterad information

Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy (s. 133)

Översikt av centerdisplay (s. 110)

Återställa inställningar i centerdisplay

(s. 135)

Ladda ner appar (s. 507)

134

Återställa användardata vid

ägarbyte

Vid ett ägarbyte bör användardata och systeminställningar återställas till fabriksinställning.

Det är möjligt att återställa inställningarna i bilen på olika nivåer. Återställ all användardata och systeminställningar till ursprunglig fabriksinställning vid ägarbyte. Vid ett ägarbyte är det

även viktigt att byta ägare till tjänsten Volvo

On Call

*

.

Relaterad information

Återställa inställningar i centerdisplay

(s. 135)

Återställa inställningar i förarprofiler

(s. 140)

Återställa inställningar i centerdisplay

Det går att återställa standardvärdet för alla inställningar som har gjorts i centerdisplayens inställningsmeny.

Två typer av återställning

Det finns två olika typer av återställning i inställningsmenyn:

Fabriksåterställning

– rensar alla data och filer samt återställer samtliga inställningar till standardvärde.

Återställ personliga inställningar

– rensar personliga data samt återställer personliga inställningar till standardvärde.

Återställa inställningar

Följ dessa instruktioner för att återställa inställningara.

OBS

Fabriksåterställning

är möjlig endast när bilen är stillastående.

1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.

2. Gå vidare till System

Fabriksåterställning .

3. Välj önskad typ av återställning.

> Ett popup-fönster visas.

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

4. Tryck på OK för att bekräfta återställningen.

För valet Återställ personliga inställningar bekräftas återställningen genom att trycka på

Återställ för aktiv profil

eller

Återställ för alla profiler

.

> Valda inställningar återställs.

Relaterad information

Översikt av centerdisplay (s. 110)

Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy (s. 133)

Tabell över inställningar i centerdisplay

(s. 136)

* Tillval/tillbehör.

135

136

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Tabell över inställningar i centerdisplay

Centerdisplayens inställningsmeny har ett antal huvudkategorier och underkategorier där inställningar och information för många av bilens funktioner finns samlade.

Det finns sju huvudkategorier:

My Car

,

Ljud

,

Navigation , Media , Kommunikation , Klimat och

System

.

Varje kategori innehåller i sin tur ett antal underkategorier och inställningsmöjligheter. I tabellerna nedan visas första nivån av underkategorier. Inställningsmöjligheterna för en funktion eller ett område beskrivs mer utförligt i respektive avsnitt av ägarmanualen.

Vissa inställningar är personliga, vilket innebär att de kan sparas till Förarprofiler , medan andra är globala, vilket innebär att de inte är knutna till en förarprofil.

My Car

Underkategorier

Displayer

IntelliSafe

Körpreferenser

/

Individuellt körläge

*

Ljus och belysning

Speglar och bekvämlighet

Låsning

Underkategorier

Parkeringsbroms och fjädring

Vindrutetorkare

Ljud

Underkategorier

Ton

Balans

Systemvolymer

Navigation

Underkategorier

Karta

Resväg och Vägledning

Trafik

Media

Underkategorier

AM/FM-radio

DAB

*

Gracenote

®

TV

*

Video

Kommunikation

Underkategorier

Telefon

Textmeddelanden

Android Auto

*

Apple CarPlay

*

Bluetooth-enheter

Wi-Fi

Bilens Wi-Fi-delning

Internet via bilmodem

*

Volvo On Call

*

Volvo servicenätverk

Klimat

Huvudkategorin

Klimat

har inga underkategorier.

System

Underkategorier

Förarprofil

Datum och Tid

Systemspråk och enheter

Integritet och datadelning

* Tillval/tillbehör.

Underkategorier

Tangentbordslayout

Röststyrning

*

Fabriksåterställning

Systeminformation

Relaterad information

Översikt av centerdisplay (s. 110)

Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy (s. 133)

Återställa inställningar i centerdisplay

(s. 135)

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Förarprofiler

Många av inställningarna som görs i bilen kan anpassas efter förarens personliga önskemål och sparas i en eller flera förarprofiler.

De personliga inställningarna sparas automatiskt i den aktiva förarprofilen. Varje nyckel kan kopplas till en förarprofil. När den kopplade nyckeln används anpassas bilen efter den specifika förarprofilens inställningar.

Vilka inställningar sparas i förarprofiler?

Många av inställningarna som görs i bilen kommer automatiskt att sparas i den aktiva förarprofilen om profilen inte är skyddad. I bilen är inställningarna som görs antingen personliga eller globala. Det är de personliga inställningarna som sparas i förarprofiler.

Inställningar som kan sparas i en förarprofil gäller bland annat skärmar, speglar, framsäten, navigation

*

, ljud- och mediasystem, språk och röststyrning.

Vissa inställningar, de så kallade globala inställningarna, är möjliga att ändra men sparas inte till en specifik förarprofil. Ändring av de globala inställningarna påverkar alla profiler.

Globala inställningar

De globala inställningarna och parametrarna

ändras inte när en förarprofil byts mot en annan. De förblir desamma oavsett vilken förarprofil som är aktiv.

Inställningarna av tangentbordslayouten är exempel på globala inställningar. Om förarprofil X används för att lägga till fler språk till tangentbordet ligger dessa kvar och är möjliga att växla mellan även om förarprofil Y används.

Inställningarna för tangentbordslayouten sparas inte till en specifik förarprofil – inställningarna är globala.

Personliga inställningar

Om förarprofil X har använts för att t.ex. ställa in ljusstyrkan i centerdisplayen påverkas inte förarprofil Y av inställningen. Den har sparats till förarprofil X – inställningen av ljusstyrka är en personlig inställning.

Relaterad information

Välja förarprofil (s. 138)

Ändra namn på förarprofil (s. 138)

Koppla fjärrnyckel till förarprofil (s. 139)

Skydda förarprofil (s. 139)

Återställa inställningar i förarprofiler

(s. 140)

Tabell över inställningar i centerdisplay

(s. 136)

* Tillval/tillbehör.

137

138

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Välja förarprofil

När centerdisplayen startas visas vilken förarprofil som är vald högst upp i skärmen. Den förarprofil som användes senast är den som kommer vara aktiv när bilen låses upp nästa gång. Det är möjligt att byta till en annan förarprofil efter att bilen har låsts upp. Om fjärrnyckeln däremot har kopplats till en förarprofil är det denna som väljs vid uppstart.

Det finns två alternativ för att byta till en annan förarprofil.

Alternativ 1:

1. Tryck på namnet på förarprofilen som visas i centerdisplayens överkant när displayen startas.

> En lista på valbara förarprofiler visas.

2. Välj önskad förarprofil.

3. Tryck på Bekräfta .

> Förarprofilen är vald och systemet laddar in den nya förarprofilens inställningar.

Alternativ 2:

1. Dra ner toppvyn i centerdisplayen.

2. Tryck på Profil .

> Samma lista som för alternativ 1 visas.

3. Välj önskad förarprofil.

4. Tryck på Bekräfta .

> Förarprofilen är vald och systemet laddar in den nya förarprofilens inställningar.

Alternativ 3:

1. Dra ner toppvyn i centerdisplayen.

2. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.

3. Tryck på System Förarprofiler .

> En lista på valbara förarprofiler visas.

4. Välj önskad förarprofil.

> Förarprofilen är vald och systemet laddar in den nya förarprofilens inställningar.

Relaterad information

Förarprofiler (s. 137)

Navigera i centerdisplayens vyer (s. 116)

Ändra namn på förarprofil (s. 138)

Koppla fjärrnyckel till förarprofil (s. 139)

Ändra namn på förarprofil

Det är möjligt att byta namn på de olika förarprofilerna som används i bilen.

1. Tryck på Inställningar

i toppvyn i centerdisplayen.

2. Tryck på System Förarprofiler .

3. Välj

Redigera profil

.

> En meny visas där det är möjligt att redigera profilen.

4. Tryck i rutan

Profilnamn

.

> Ett tangentbord blir synligt och namnet

är möjligt att ändra. Tryck på stänga tangentbordet.

för

5. Spara namnändringen genom att trycka

Bakåt

eller

Stäng

.

> Namnet har nu ändrats.

OBS

Ett profilnamn kan inte börja med mellanslag, då kommer profilnamnet inte att sparas.

Relaterad information

Välja förarprofil (s. 138)

Tangentbordet i centerdisplay (s. 127)

Skydda förarprofil

I vissa fall är det önskvärt att olika inställningar som görs i bilen inte ska sparas till den aktiva förarprofilen. Det är då möjligt att skydda förarprofilen.

OBS

Skydda förarprofil är möjligt endast när bilen är stillastående.

För att skydda en förarprofil:

1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.

2. Tryck på System Förarprofiler .

3. Välj Redigera profil .

> En meny visas där det är möjligt att redigera profilen.

4. Välj Skydda profil för att skydda profilen.

5. Spara valet att skydda profilen genom att trycka på Bakåt / Stäng .

> När profilen är skyddad kommer inställningar som görs i bilen inte automatiskt att sparas till profilen. Ändringarna måste istället sparas manuellt under

Inställningar System

Förarprofiler Redigera profil , med tryck på Spara aktuella inställningar till profilen . När profilen är oskyddad sparas inställningarna däremot automatiskt till profilen.

Relaterad information

Förarprofiler (s. 137)

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Koppla fjärrnyckel till förarprofil

Det är möjligt att koppla sin nyckel till en förarprofil. På så vis väljs automatiskt förarprofilen med alla dess inställningar varje gång bilen används med den specifika fjärrnyckeln.

Första gången fjärrnyckeln används är den inte kopplad till någon specifik förarprofil. Vid uppstart av bilen aktiveras automatiskt profilen

Gäst

.

Det är möjligt att manuellt välja en förarprofil utan att koppla ihop den med nyckeln. Vid upplåsning av bilen aktiveras den senast aktiva förarprofilen. Har nyckeln en gång kopplats ihop med en förarprofil behöver ett val av förarprofil inte göras när den specifika nyckeln används.

Koppla fjärrnyckel till en förarprofil

OBS

Koppla fjärrnyckel till förarprofil är möjligt endast när bilen är stillastående.

Välj först vilken profil som ska kopplas till nyckeln, om profilen som ska kopplas inte redan är aktiv. Den aktiva profilen kan därefter kopplas till nyckeln.

1. Tryck på Inställningar

i toppvyn i centerdisplayen.

2. Tryck på System Förarprofiler .

}}

139

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

||

3. Markera önskad profil. Displayen går tillbaka till hemvyn. Profilen Gäst går inte att koppla ihop med en nyckel.

4. Dra ner toppvyn igen och tryck på

Inställningar System Förarprofiler

Redigera profil .

5. Välj Anslut fjärrnyckel för att koppla profilen med nyckeln. Det är inte möjligt att koppla en förarprofil till en annan nyckel än den som för tillfället används i bilen. Finns det flera nycklar i bilen visas texten Fler än en nyckel hittades, placera nyckeln som skall anslutas på "backup"läsaren .

6. Tryck på OK .

> Den aktuella nyckeln är nu kopplad till förarprofilen och förblir det så länge rutan för

Anslut fjärrnyckel

inte bockas ur.

Relaterad information

Förarprofiler (s. 137)

Ändra namn på förarprofil (s. 138)

Fjärrnyckel (s. 247)

Återställa inställningar i förarprofiler

Inställningar som har sparats till en eller flera förarprofiler kan återställas om bilen står stilla.

OBS

Fabriksåterställning

är möjlig endast när bilen är stillastående.

1. Tryck på Inställningar i toppvyn.

2. Tryck på

System Fabriksåterställning

Återställ personliga inställningar .

3. Välj något av alternativen Återställ för aktiv profil , Återställ för alla profiler eller

Avbryt

.

Relaterad information

Förarprofiler (s. 137)

Återställa inställningar i centerdisplay

(s. 135)

Backup-läsarens placering i tunnelkonsolen.

> När texten Profilen är ansluten till nyckeln visas är nyckeln och förarprofilen ihopkopplade.

140

Meddelande i centerdisplay

Centerdisplayen kan vid olika händelser visa meddelanden för att informera eller hjälpa föraren.

Popup-meddelanden

I vissa fall visas ett meddelande i form av ett popup-fönster. Popup-meddelanden har högre prioritet än meddelanden som visas i statusfältet och kräver kvittens/åtgärd innan de försvinner.

Relaterad information

Hantera meddelande i centerdisplay

(s. 141)

Hantera meddelande sparat från centerdisplay (s. 142)

Meddelande i förardisplay (s. 106)

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Hantera meddelande i centerdisplay

Meddelanden i centerdisplayen hanteras i centerdisplayens vyer.

Exempel på meddelande i centerdisplayens toppvy.

I centerdisplayen visas meddelanden av lägre prioritet för föraren.

De flesta meddelanden visas över centerdisplayens statusfält. Efter en stund, eller när meddelandet åtgärdats om det krävs, försvinner meddelandet från statusfältet. Om ett meddelande behöver sparas lägger det sig i toppvyn i centerdisplayen.

Meddelandets utformning kan variera och kan visas tillsammans med grafik, symboler eller en knapp för att t.ex. aktivera/deaktivera en funktion kopplad till meddelandet.

Exempel på meddelande i centerdisplayens toppvy.

Vissa meddelanden i centerdisplayen har en knapp (eller flera knappar i popup-meddelanden) för att t.ex. aktivera/deaktivera en funktion kopplad till meddelandet.

}}

141

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

||

Hantera nytt meddelande

För meddelanden med knappar:

Tryck på knappen för att utföra åtgärden eller låt meddelandet automatiskt stängas efter en stund.

> Meddelandet försvinner från statusfältet.

För meddelanden utan knappar:

Stäng meddelandet genom att trycka på det eller låt meddelandet automatiskt stängas efter en stund.

> Meddelandet försvinner från statusfältet.

Om ett meddelande behöver sparas lägger det sig i toppvyn i centerdisplayen.

Relaterad information

Meddelande i centerdisplay (s. 141)

Hantera meddelande sparat från centerdisplay (s. 142)

Meddelande i förardisplay (s. 106)

Hantera meddelande sparat från centerdisplay

Meddelanden som sparats från förar- och centerdisplayerna hanteras i båda fallen i centerdisplayen.

Exempel på sparade meddelanden och möjliga val i toppvyn.

Meddelanden som visats i centerdisplayen och som behöver sparas läggs i centerdisplayens toppvy.

Läsa sparat meddelande

1. Öppna toppvyn i centerdisplayen.

> En lista med sparade meddelanden visas. Meddelanden med en pil till höger går att expandera.

2. Tryck på ett meddelande för att expandera/minimera.

> Mer information om meddelandet visas i listan och bilden till vänster i appen visar information om meddelandet i grafisk form.

Hantera sparat meddelande

Vissa meddelanden har en knapp för att t.ex.

aktivera/deaktivera en funktion kopplad till meddelandet.

Tryck på knappen för att utföra åtgärden.

Sparade meddelanden i toppvyn raderas automatiskt när bilen stängs av.

Relaterad information

Meddelande i centerdisplay (s. 141)

Hantera meddelande i centerdisplay

(s. 141)

Meddelande i förardisplay (s. 106)

142

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Head-up-display

*

Head-up-displayen är ett komplement till bilens förardisplay och projicerar information från förardisplayen på vindrutan. Den projicerade bilden kan endast ses från förarens position.

OBS

Förarens möjlighet att se informationen i head-up-displayen försämras av

• användning av polariserande solglas-

ögon en körställning som medför att föraren inte sitter centrerad i sätet föremål på displayenhetens täckglas ogynnsamma ljusförhållanden.

VIKTIGT

Displayenheten varifrån informationen projiceras finns i instrumentpanelen. För att undvika skador på displayenhetens täckglas – förvara inga föremål på täckglaset och se till att inga föremål faller ner på det.

Head-up-displayen visar varningar och information avseende hastighet, farthållarfunktioner, navigation etc. i förarens synfält. Även trafikskyltsinformation och inkommande telefonsamtal kan visas i head-up-displayen.

Exempel på vad som kan visas i displayen.

Hastighet

Farthållare

Navigation

Trafikskyltar

Ett antal symboler kan visas tillfälligt i headup-displayen t.ex.:

Om varningssymbolen tänds – läs varningsmeddelande i förardisplayen.

Om informationssymbolen tänds – läs meddelande i förardisplayen.

}}

* Tillval/tillbehör.

143

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

||

Snöflingesymbolen tänds vid risk för frosthalka.

OBS

Vissa synfel kan vid användning av headup-display medföra huvudvärk och en känsla av ansträngdhet.

City Safety i head-up-displayen

Vid en kollisionsvarning ersätts informationen i head-up-displayen med varningssymbolen för

City Safety. Denna grafik tänds även om headup-displayen är avstängd.

Relaterad information

Aktivera och deaktivera head-up-display

*

(s. 144)

Rengöring av head-up-display

*

(s. 650)

Head-up-display vid byte av vindruta

*

(s. 614)

Aktivera och deaktivera head-updisplay

*

Head-up-displayen kan aktiveras och deaktiveras när bilen har startats.

Tryck på knappen

Head-updisplay i centerdisplayens funktionsvy. En indikering i knappen lyser när funktionen

är aktiverad.

Relaterad information

Inställningar för head-up-display

*

(s. 145)

Head-up-display

*

(s. 143)

144

Varningssymbolen för City Safety blinkar för att fånga förarens uppmärksamhet vid kollisionsrisk.

* Tillval/tillbehör.

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Inställningar för head-up-display

*

Justera inställningar för head-up-displayens visning på vindrutan.

Inställningar kan göras när bilen har startats och en projicerad bild visas på vindrutan.

Välja visningsalternativ

Välj vilka funktioner som ska visas i head-updisplayen.

1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.

2. Tryck på My Car Displayer up-display alternativ .

3. Välj en eller flera funktioner:

Visa navigation

Visa Road Sign Information

Visa förarstöd

Visa telefon

Head-

Inställningen sparas som personlig inställning i förarprofilen.

Justera ljusstyrka och höjdposition

1. Tryck på knappen Justeringar för headup-display i centerdisplayens funktionsvy.

2. Justera den projicerade bildens ljusstyrka och höjdposition i förarens synfält med rattens högra knappsats.

Sänka positionen

Bekräfta

Grafikens ljusstyrka anpassas automatiskt till ljusförhållandena i dess bakgrund. Ljusstyrkan påverkas även av justeringen av ljusstyrkan i bilens övriga displayer.

Höjdpositionen kan lagras i minnesfunktionen för elmanövrerat

*

framsäte med knappsatsen i förardörren.

Minska ljusstyrkan

Öka ljusstyrkan

Höja positionen

}}

* Tillval/tillbehör.

145

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

||

Kalibrera horisontalläge

Kalibrering av head-up-displayens horisontalläge kan behövas i samband med byte av vindruta eller displayenhet. Kalibreringen innebär att den projicerade bilden roteras moturs eller medurs.

1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.

2. Välj My Car Displayer display alternativ head-up-display .

Head-up-

Kalibrering för

3. Kalibrera bildens horisontalläge med rattens högra knappsats.

Relaterad information

Head-up-display

*

(s. 143)

Aktivera och deaktivera head-up-display

*

(s. 144)

Förarprofiler (s. 137)

Lagra position för säte, backspeglar och head-up-display

*

(s. 190)

Rotera moturs

Rotera medurs

Bekräfta

Röststyrning

Röststyrning

17

ger möjlighet att styra funktioner i bilen, t.ex. klimatsystemet, radio eller en Bluetooth-ansluten telefon, med talkommandon. I bilar utrustade med Sensus

Navigation

*

kan även navigationssystemet röststyras.

Vad är röststyrning?

Röststyrning är ett stöd som kan underlätta användningen av olika kommandon i din bil.

Den fungerar i princip som en vanlig applikation i vilken man matar in uppgifter i en bestämd ordning i syfte att utföra en uppgift, fast istället för att skriva på ett tangentbord används röstkommandon. Därför kan det vara en god idé att sätta sig in i hur, och i vilken ordning, ett röstkommando ska talas in för att få ut önskvärt resultat.

Med röststyrningssystemet kan du kontrollera vissa infotainment- och klimatfunktioner genom röstkommandon. Systemet kan svara med tal och genom att visa information i förardisplayen.

VARNING

Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att alla tillämpliga trafikregler efterföljs.

146 * Tillval/tillbehör.

Röststyrningssystemets mikrofon

Systemuppdatering

Röststyrningssystemet förbättras kontinuerligt. Att alltid ha senaste version installerad rekommenderas.

Hämta uppdateringar på www.volvocars.com/ intl/support.

OBS

Alla systemspråk stödjer inte röststyrning.

De som gör det markeras med symbolen

i listan över tillgängliga systemspråk.

Läs mer om var den informationen hittas i avsnittet om inställningar för röststyrning.

17

18

Gäller vissa marknader.

Gäller vissa marknader.

Relaterad information

Använda röststyrning (s. 147)

Röststyra telefon (s. 149)

Röststyra radio och media (s. 150)

Röststyra klimat (s. 210)

Inställningar för röststyrning (s. 150)

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Använda röststyrning

Starta röststyrning 18

För att ge kommandon via röststyrningssystemet för man en "dialog" med systemet. Tryck på rattknappen för röststyrning för att aktivera systemet och initiera en dialog med röstkommandon.

Efter att du har tryckt på knappen hörs en pipton och röststyrningssymbolen visas i förardisplayen.

Detta visar att systemet har börjat lyssna och du kan nu börja tala in kommandon. Så fort du börjar prata tränas systemet på att känna igen och förstå din röst, detta tar några sekunder och görs automatiskt vilket betyder att du inte behöver starta någon röstträning manuellt.

Tänk på följande:

Tala efter tonen med normal röst i vanligt tempo.

Tala inte när systemet svarar (systemet uppfattar inte kommandon under denna tid).

Undvik bakgrundsljud i kupéutrymmet genom att ha dörrar, rutor och panoramatak

*

stängda.

}}

* Tillval/tillbehör.

147

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

||

OBS

Alla systemspråk stödjer inte röststyrning.

De som gör det markeras med symbolen

i listan över tillgängliga systemspråk.

Läs mer om var den informationen hittas i avsnittet om inställningar för röststyrning.

Generellt fungerar systemet på så sätt att det lyssnar efter ett grundkommando som sedan följs av mer detaljerade kommandon som specificerar vad det är du vill att systemet ska uföra.

För att ändra ljudvolymen på systemet, vrid på volymvredet när rösten talar. Det går bra att använda andra knappar under röststyrning.

Dock är övrigt ljud tystat under dialog med systemet, vilket innebär att det inte går att utföra några funktioner kopplade till ljud med hjälp av knapparna.

Avbryta röststyrning

Röststyrning kan avbrytas på olika sätt:

Tryck ett kort tryck på

"

Avbryt

".

och säg

Tryck ett långt tryck på rattknappen för röststyrning tills två pip-toner hörs.

Det här avbryter röststyrningen även då systemet talar.

Röststyrningen avbryts också om du inte svarar under en dialog. Först kommer systemet fråga tre gånger efter ett svar och om svar

ändå uteblir kommer röststyrningen avbrytas automatiskt.

För att påskynda kommunikationen och hoppa

över uppmaningar från systemet, tryck på rattknappen för röststyrning . Detta avbryter systemrösten och du kan säga nästa kommando.

Exempel på röststyrning

1. Tryck på

.

2. Säg " Ring [Förnamn] [Efternamn]

[nummerkategori] ", t.ex. " Ring Robyn

Smith mobil

".

> Systemet ringer upp vald kontakt från telefonboken. Om kontakten har flera telefonnummer (t.ex. hem, mobil, arbete) måste rätt kategori nämnas.

Kommandon/fraser

Följande kommandon kan oftast användas oavsett situation:

" Repetera " – repeterar senaste röstinstruktionen i pågående dialog.

"

Avbryt

" – avbryter dialogen.

19

"

Hjälp

" – startar en hjälpdialog. Systemet svarar med kommandon som kan

19

Notera att detta enbart avbryter dialogen då systemet inte talar. För att göra det, tryck ett lång tryck på tills två pip-toner hörs.

användas i aktuell situation, en uppmaning eller ett exempel.

Kommandon för specifika funktioner, såsom telefon och radio, finns beskrivna i specifika avsnitt.

Siffror

Sifferkommandon anges olika beroende på vilken funktion som ska styras:

Telefon- och postnummer ska sägas individuellt siffra för siffra, t.ex. "noll, tre, ett, två, två, fyra, fyra, tre" (03122443).

Husnummer kan sägas individuellt eller i grupp, t.ex. "två, två" eller "tjugotvå" (22).

För engelska och nederländska kan flera grupper sägas i sekvens, t.ex. "tjugotvå, tjugotvå" (22 22). För engelska kan även dubbel eller trippel användas, t.ex. "dubbel nolla" (00). Nummer kan anges inom intervallet 0-2300.

Frekvenser kan sägas "nittioåtta komma

åtta" (98,8), "etthundrafyra komma två" eller "hundrafyra komma två" (104,2).

148

Hastighet och repetitionsläge

Det är möjligt att justera hastigheten om systemet talar för fort.

Repetitionsläge kan slås på för att systemet ska repetera det du har sagt.

För att ändra hastigheten eller aktivera/deaktivera repetitionsläge:

1. Tryck på Inställningar i toppvyn.

2. Tryck på

System inställningar.

Röststyrning

Repetera röstkommando

Talhastighet

och välj

Relaterad information

Röststyrning (s. 146)

Röststyra telefon (s. 149)

Röststyra radio och media (s. 150)

Röststyra klimat (s. 210)

Inställningar för röststyrning (s. 150)

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Röststyra telefon

20

Ring en kontakt, få meddelanden upplästa eller diktera korta meddelanden med röststyrningskommandon till en Bluetooth-ansluten telefon.

För att ange en kontakt i telefonboken behöver röststyrningskommandot innefatta kontaktinformationen som finns angiven i telefonboken. Om en kontakt, t.ex. Robyn Smith , har flera telefonnummer kan även nummerkategorin anges, t.ex. hem eller mobil : " Ring Robyn

Smith mobil ".

Tryck på mando:

och säg något av följande kom-

" Ring [kontakt] " – ringer vald kontakt från telefonboken.

"

Ring [telefonnummer]

" – ringer telefonnummer.

" Samtalslista " – visar samtalslistan.

" Läs meddelande " – meddelande läses upp. Finns flera meddelanden – välj vilket meddelande som ska läsas upp.

" Diktera meddelande till [kontakt] " – användaren uppmanas säga ett kort meddelande. Därefter läses meddelandet upp och användaren kan välja att skicka

21

eller göra om meddelandet. För den här funktionen måste bilen vara ansluten till internet.

OBS

Alla systemspråk stödjer inte röststyrning.

De som gör det markeras med symbolen

i listan över tillgängliga systemspråk.

Läs mer om var den informationen hittas i avsnittet om inställningar för röststyrning.

Relaterad information

Röststyrning (s. 146)

Använda röststyrning (s. 147)

Röststyra radio och media (s. 150)

Röststyra klimat (s. 210)

Inställningar för röststyrning (s. 150)

Internetansluten bil

*

(s. 540)

20

21

Gäller vissa marknader.

Endast vissa telefoner kan skicka meddelanden via bilen. För information om vilka telefoner som är kompatibla, se www.volvocars.com/intl/support.

* Tillval/tillbehör.

149

150

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

Röststyra radio och media

22

Här följer kommandon för röststyrning av radio och mediaspelare.

Tryck på mandon:

och säg något av följande kom-

" Media " – startar en dialog för media och radio och visar exempel på kommandon.

"

Spela [artist]

" – spelar musik av vald artist.

" Spela [låttitel] " – spelar vald låt.

"

Spela [låttitel] från [album]

" – spelar vald låt från valt album.

" Spela [radiostation] " – startar vald radiokanal.

"

Ställ in [frekvens]

" – startar vald radiofrekvens i aktivt radioband. Om ingen radiokälla är aktiv startas FM-bandet som standard.

" Ställ in [frekvens] [frekvensband] " – startar vald radiofrekvens på valt radioband.

" Radio " – startar FM-radio.

" FM radio " – startar FM-radio.

" AM radio " – startar AM-radio.

23

" DAB " – startar DAB-radio

*

.

"

CD

" – startar uppspelning från CD

*

.

22

23

Gäller vissa marknader.

Tillgänglighet varierar beroende på modell och/eller marknad.

" USB " – startar uppspelning från USB.

" iPod " – startar uppspelning från iPod.

" Bluetooth " – startar uppspelning från

Bluetooth-ansluten mediakälla.

"

Liknande musik

" – spelar musik från

USB-anslutna enheter som liknar den musik som spelas.

OBS

Alla systemspråk stödjer inte röststyrning.

De som gör det markeras med symbolen

i listan över tillgängliga systemspråk.

Läs mer om var den informationen hittas i avsnittet om inställningar för röststyrning.

Relaterad information

Röststyrning (s. 146)

Använda röststyrning (s. 147)

Röststyra telefon (s. 149)

Röststyra klimat (s. 210)

Inställningar för röststyrning (s. 150)

Inställningar för röststyrning

24

Här väljs inställningar för röststyrningssystemet.

Inställningar System Röststyrning

Inställningar kan göras inom följande områden:

Repetera röstkommando

Kön

Talhastighet

Ljudinställningar

Välj ljudinställningar under:

Inställningar

Röststyrning

Ljud Systemvolymer

Språkinställningar

Röststyrning är inte möjlig för alla språk. Tillgängliga språk för röststyrning är markerade med en ikon i språklistan – .

Byte av språk slår även igenom på meny-, meddelande- och hjälptexter.

Inställningar och enheter

System Systemspråk

Systemspråk

* Tillval/tillbehör.

Relaterad information

Röststyrning (s. 146)

Använda röststyrning (s. 147)

Röststyra telefon (s. 149)

Röststyra klimat (s. 210)

Röststyra radio och media (s. 150)

Ljudinställningar (s. 504)

Ändra systemspråk (s. 133)

24 Gäller vissa marknader.

DISPLAYER OCH RÖSTSTYRNING

151

BELYSNING

BELYSNING

Ljusreglage

De olika ljusreglagen kontrollerar både yttre och inre belysning. Med vänster rattspak aktiveras och justeras yttre belysning. Med tumhjul i instrumentpanelen justeras interiör ljusstyrka.

Med tumhjul i instrumentpanelen justeras också strålkastarnas ljushöjd

1

.

Yttre belysning

Läge Innebörd

Varselljus.

Helljusblink kan användas.

Varselljus och positionsljus.

Positionsljus när bilen är parkerad.

A

Helljusblink kan användas.

Halvljus och positionsljus.

Helljus kan aktiveras.

Helljusblink kan användas.

Läge Innebörd

Varselljus och positionsljus i dagsljus.

Halvljus och positionsljus i svagt dagsljus eller mörker eller när dimljus fram

*

och/eller bak är aktiverat.

Funktionen Automatiskt helljus kan aktiveras.

Helljus kan aktiveras när halvljus

är tänt.

Helljusblink kan användas.

Automatiskt helljus på/av.

A Om bilen är igång men stillastående kan vridringen skiftas till läge från annat läge för att tända endast positionsljusen i stället för annan belysning.

Volvo rekommenderar att läge när bilen körs.

används

Vridring i vänster rattspak.

När bilens elsystem är i tändningsläge

II

gäller följande funktioner för vridringens olika lägen:

154

1 Gäller bil med halogenstrålkastare.

* Tillval/tillbehör.

VARNING

Bilens ljussystem kan inte i alla situationer avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.

Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs med ett trafiksäkert ljus och enligt gällande trafikbestämmelser.

Tumhjul i instrumentpanel

Relaterad information

Justera ljusfunktioner via centerdisplay

(s. 155)

Interiör belysning (s. 166)

Positionsljus (s. 157)

Använda blinkers (s. 161)

Använda helljus (s. 159)

Halvljus (s. 158)

Dimstrålkastare/kurvtagningsljus

*

(s. 162)

Dimljus bak (s. 163)

Aktiva kurvljus

*

(s. 162)

Bromsljus (s. 164)

Nödbromsljus (s. 164)

Varningsblinkers (s. 165)

Bil med LED 2 -strålkastare

*

har automatisk ljushöjdsreglering och är därför inte utrustad med tumhjulet för ljushöjdsreglering.

Tumhjul för justering av interiör ljusstyrka

Tumhjul för ljushöjdsreglering

1

BELYSNING

Justera ljusfunktioner via centerdisplay

Flera ljusfunktioner kan justeras och aktiveras via centerdisplayen. Detta gäller exempelvis automatiskt helljus, ledbelysning och trygghetsbelysning.

1. Tryck på Inställningar

i centerdisplayens toppvy.

2. Tryck på My Car Ljus och belysning .

3. Välj Exteriör belysning

eller

Interiör belysning och välj sedan den funktion som önskas justeras.

Relaterad information

Ljusreglage (s. 154)

Automatiskt helljus (s. 160)

Använda ledbelysning (s. 165)

Trygghetsbelysning (s. 166)

Använda blinkers (s. 161)

Ändra inställningar i centerdisplayens toppvy (s. 133)

Funktionsvy i centerdisplay (s. 123)

2

1

Lysdiod (Light Emitting Diode)

Gäller bil med halogenstrålkastare.

* Tillval/tillbehör.

155

156

BELYSNING

Justera strålkastarnas ljushöjd

Med ett av tumhjulen i instrumentpanelen justeras strålkastarnas ljushöjd 3 .

Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon bländas. Undvik detta genom att justera strålkastarnas ljushöjd. Sänk ljuset om bilen lastats tungt.

1. Låt motorn vara igång eller ha bilens elsystem i tändningsläge I .

2. Rulla uppåt/nedåt med tumhjulet för att höja/sänka ljushöjden.

Nedan visas i vilket läge tumhjulet ska ställas för ett antal lastfall.

Exempel på lägen på tumhjulet.

Tumhjulet i läge 0

Tumhjulet i läge 1

Lastfall

Endast förare.

Förare samt passagerare i passagerarsätet fram.

Förare samt passagerare i passagerarsätet fram.

Tre passagerare i andra sätesraden.

1

0

0

Tumhjulets läge

3 Gäller bil med halogenstrålkastare.

Lastfall

Förare samt passagerare i passagerarsätet fram.

Tre passagerare i andra sätesraden.

220 kg last i lastutrymmet.

Förare samt maximal last i lastutrymmet.

Förare samt passagerare i passagerarsätet fram.

Tre passagerare i andra sätesraden.

Två passagerare i tredje sätesraden

*

.

Tumhjulets läge

1

2

1

* Tillval/tillbehör.

Lastfall

Förare samt passagerare i passagerarsätet fram.

Två passagerare i tredje sätesraden

*

.

Förare samt passagerare i passagerarsätet fram.

Tre passagerare i andra sätesraden.

Två passagerare i tredje sätesraden

*

.

70 kg last i lastutrymmet.

Relaterad information

Ljusreglage (s. 154)

Tumhjulets läge

0

1

Positionsljus

Positionsljus kan användas för att andra trafikanter ska se bilen om den stannar eller står parkerad. Positionsljuset tänds med rattspakens vridring.

BELYSNING

Vid körning i mer än 30 sekunder i max

10 km/h (ca 6 mph) eller om hastigheten överstiger 10 km/h (ca 6 mph) tänds varselljus.

Föraren bör vrida till annat läge än .

När det är mörkt ute och bakluckan öppnas tänds de bakre positionsljusen (om de inte redan är tända) för att uppmärksamma bakomvarande. Detta sker oavsett vilket läge vridringen står i eller vilket tändningsläge bilens elsystem är i.

Relaterad information

Ljusreglage (s. 154)

Tändningslägen (s. 432)

Byta varselljuslampa/positionsljuslampa fram (s. 647)

Rattspakens vridring i läget för positionsljus.

Ställ vridringen i läge – positionsljusen tänds (nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).

Är bilens elsystem i tändningsläge II lyser varselljusen i stället för positionsljus fram. När vridringen är i denna position så är positionljusen tända oavsett vilket tändningsläge bilens elsystem är i.

Om bilen är igång men stillastående kan vridringen skiftas till läget för positionsljus från annat läge för att tända endast positionsljusen i stället för annan belysning.

* Tillval/tillbehör.

157

BELYSNING

Varselljus

Bilen har sensorer som känner av omgivningens ljusförhållanden. Med rattspakens vridring i läge , eller samt när bilens elsystem är i tändningsläge II lyser varselljuset. I läge växlar strålkastarna automatiskt till halvljus i svagt dagsljus eller mörker.

VARNING

Systemet är ett hjälpmedel för att spara energi – det kan inte i alla situationer avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.

Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs med ett trafiksäkert korrekt ljus och enligt gällande trafikbestämmelser.

Relaterad information

Ljusreglage (s. 154)

Tändningslägen (s. 432)

Halvljus (s. 158)

Byta varselljuslampa/positionsljuslampa fram (s. 647)

Halvljus

Vid körning med rattspakens vridring i läge

aktiveras halvljuset automatiskt i svagt dagsljus eller mörker, när bilens elsystem är i tändningsläge II .

Rattspakens vridring i läge AUTO .

Med rattspakens vridring i läge lyser varselljuset (DRL

4

) när bilen körs i dagsljus.

Bilen växlar automatiskt belysningen från varselljus till halvljus i svagt dagsljus eller mörker.

Växling till halvljus sker också om dimljus fram

*

och/eller bak aktiveras.

Rattspakens vridring i läge

AUTO

.

Med rattspakens vridring i läge också halvljuset automatiskt om:

• dimljus fram

*

aktiveras dimljus bak aktiveras dimljus fram och bak aktiveras.

aktiveras

Med rattspakens vridring i läge tid halvljuset när bilens elsystem är i tändningsläge

II

.

lyser all-

158

4 Daytime Running Lights

* Tillval/tillbehör.

Tunneldetektering

Bilen känner av när den körs in i en tunnel och skiftar då från varselljus till halvljus.

Observera att vridringen i vänster rattspak måste stå i läge ingen ska fungera.

för att tunneldetekter-

Relaterad information

Ljusreglage (s. 154)

Tändningslägen (s. 432)

Varselljus (s. 158)

Byta halvljuslampa (s. 646)

Använda helljus

Helljus manövreras med den vänstra rattspaken. Helljus är bilens starkaste belysning och bör användas vid mörkerkörning, så länge det inte bländar andra trafikanter, för att få bättre sikt.

BELYSNING vera helljuset genom att föra rattspaken framåt.

Deaktivera genom att föra rattspaken bakåt.

När helljuset är aktiverat lyser symbolen i förardisplayen.

Relaterad information

Ljusreglage (s. 154)

Automatiskt helljus (s. 160)

Byta helljuslampa (s. 646)

Rattspak med vridring.

Helljusblink

För rattspaken lätt bakåt till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.

Helljus

Helljuset kan aktiveras när rattspakens vridring står i läge 5 eller . Akti-

5 När halvljuset är tänt.

159

160

BELYSNING

Automatiskt helljus

Automatiskt helljus är en funktion som med en kamerasensor i vindrutans överkant upptäcker mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och då växlar från helljus till halvljus.

Symbolen representerar automatiskt helljus.

Funktionen kan träda in vid mörkerkörning när bilens hastighet är ca 20 km/h (ca 12 mph) eller högre. Funktionen kan också ta hänsyn till gatubelysning. När kamerasensorn inte längre känner av något mötande eller framförvarande fordon tänds helljuset igen efter någon sekund.

Aktivera automatiskt helljus

Automatiskt helljus aktiveras och deaktiveras genom att vrida den vänstra rattspaken till läge läge

. Vridringen går sedan tillbaka till

. När automatiskt helljus är aktiverat lyser symbolen med vitt sken i förardisplayen. När helljuset är tänt lyser symbolen med blått sken.

Deaktivering av automatiskt helljus när helljuset är på, medför att belysningen direkt ställs om till halvljus.

Automatiskt helljus behöver inte återaktiveras varje gång bilen startas.

Adaptiv funktionalitet

För bilar med LED 6 -strålkastare

*

så har det automatiska helljuset adaptiv funktionalitet

7

Då fortsätter ljuskäglan, till skillnad från vad

.

som sker vid konventionell avbländning, att lysa med helljus på båda sidor om mötande eller framförvarande fordon – enbart den del av ljuskäglan som pekar direkt på fordonet bländas av.

Adaptiv funktionalitet: Halvljus direkt mot mötande fordon, men fortsatt helljus på båda sidor om fordonet.

Om helljuset är delvis avbländat, d.v.s. om ljuskäglan lyser med något mer än halvljus, så lyser symbolen blått sken.

i förardisplayen med

Begränsningar för automatiskt helljus

Kamerasensorn som funktionen baseras på har begränsningar.

Om denna symbol tillsammans med meddelande

Automatiskt helljus

Tillfälligt ej tillgängligt visas i förardisplayen, måste växling mellan heloch halvljus göras manuellt. Symbolen slocknar när meddelandet visas.

6

Lysdiod (Light Emitting Diode)

7 Beroende på bilens utrustningsnivå.

* Tillval/tillbehör.

Detsamma gäller om denna symbol tillsammans med meddelande

Vindrutesensor Sensor blockerad, se ägarmanual visas.

Automatiskt helljus kan vara tillfälligt otillgängligt t.ex. i situationer med tät dimma eller kraftigt regn. När automatiskt helljus åter blir tillgängligt, eller vindrutesensorerna inte längre

är blockerade, släcks meddelandet och symbolen tänds.

VARNING

Automatiskt helljus är ett hjälpmedel för att vid gynnsamma förhållanden använda bästa möjliga ljus.

Föraren är alltid ansvarig för att manuellt växla mellan hel- och halvljus när trafiksituationer eller väderförhållanden kräver det.

Relaterad information

Ljusreglage (s. 154)

Använda helljus (s. 159)

Begränsningar för kamera- och radarenhet

(s. 421)

Använda blinkers

Bilens blinkers manövreras med vänster rattspak. Blinkerlamporna blinkar tre gånger eller kontinuerligt, beroende på hur långt uppåt eller nedåt spaken förs.

Blinkers.

Kort blinksekvens

För rattspaken uppåt eller nedåt till första läget och släpp. Blinkerlamporna blinkar tre gånger. Om funktionen deaktiveras via centerdisplayen blinkar lamporna en gång.

OBS

Denna automatiska blinksekvens kan avbrytas genom att rattspaken omedelbart förs i motsatt riktning.

Om symbolen för blinker i förardisplayen blinkar snabbare än normalt – se meddelande i förardisplayen.

BELYSNING

Kontinuerlig blinksekvens

För rattspaken uppåt eller nedåt till yttersta läget.

Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för hand eller automatiskt av rattrörelsen.

Relaterad information

Varningsblinkers (s. 165)

Justera ljusfunktioner via centerdisplay

(s. 155)

Byta blinkerlampa fram (s. 648)

161

162

BELYSNING

Aktiva kurvljus

*

Aktiva kurvljus är konstruerade för att ge extra belysning i kurvor och korsningar. Bil med LED

8

-strålkastare

*

kan beroende på bilens utrustningsnivå ha aktiva kurvljus.

Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster) respektive aktiverad (höger).

De aktiva kurvljusen följer rattrörelsen för att ge extra belysning i kurvor och korsningar och kan därmed ge föraren bättre uppsikt.

Funktionen aktiveras automatiskt vid start av bilen. Vid fel i funktionen lyser symbolen i förardisplayen samtidigt som förardisplayen visar en förklarande text.

Funktionen är endast aktiv i svagt dagsljus eller mörker och endast när bilen är i rörelse och halvljuset lyser.

8 Lysdiod (Light Emitting Diode)

Deaktivera/aktivera funktionen

Funktionen som är aktiverad när bilen levereras från fabrik kan deaktiveras/aktiveras via centerdisplayens funktionsvy:

Tryck på knappen Aktiva kurvljus .

Dimstrålkastare/kurvtagningsljus

*

Dimstrålkastarna aktiveras manuellt vid körning i dimma och automatiskt vid backning för att komplettera backljuset.

Om bilen är utrustad med kurvtagningsljus

* tänds dimstrålkastarna automatiskt i svagt dagsljus eller mörker för att lysa upp området snett framför bilen.

Relaterad information

Justera ljusfunktioner via centerdisplay

(s. 155)

Dimstrålkastare/kurvtagningsljus

*

(s. 162)

Knapp för dimstrålkastare.

Dimstrålkastarna kan tändas när bilens elsystem är i tändningsläge II samt rattspakens vridring står i läge , eller .

Tryck på knappen för att aktivera och deaktivera. Symbolen lyser i förardisplayen när dimstrålkastarna är tända.

* Tillval/tillbehör.

Dimstrålkastarna släcks automatiskt när bilen stängs av eller när rattspakens vridring ställs i läge .

OBS

Bestämmelser för användning av dimstrålkastare varierar mellan olika länder.

Kurvtagningsljus

*

Dimstrålkastarna kan inkludera funktionen kurvtagningsljus som temporärt lyser upp området snett framför bilen åt det håll ratten vrids i tvär kurva, eller åt det håll blinkers används.

Funktionen aktiveras i svagt dagsljus eller mörker när rattspakens vridring står i läge

eller samt bilens hastighet är lägre

än ca 30 km/h (ca 20 mph).

Dessutom tänds båda kurvtagningsljusen som ett komplement till backljuset vid backning.

Funktionen som är aktiverad när bilen levereras från fabrik kan aktiveras och deaktiveras via centerdisplayen.

Relaterad information

Ljusreglage (s. 154)

Tändningslägen (s. 432)

Dimljus bak (s. 163)

Aktiva kurvljus

*

(s. 162)

Justera ljusfunktioner via centerdisplay

(s. 155)

BELYSNING

Dimljus bak

Dimljus bak lyser betydligt starkare än vanliga baklyktor och bör endast användas då sikten

är nedsatt på grund av dimma, snö, rök eller damm för att andra trafikanter i ett tidigt skede ska observera framförvarande fordon.

Knapp för dimljus bak.

Dimljus bak består av en lampa bak på förarsidan av bilen.

Dimljus bak kan endast tändas när:

• tändningsläge

II

är aktivt samt rattspakens vridring står i läge eller

• rattspakens vridring står i läge dimstrålkastarna är tända.

och

Tryck på knappen för att tända/släcka. Symbolen bak är tänt.

lyser i förardisplayen när dimljus

}}

* Tillval/tillbehör.

163

BELYSNING

||

Dimljus bak släcks automatiskt när:

• bilen stängs av eller när rattspakens vridring ställs i läge

• rattspakens vridring står i läge dimstrålkastarna släcks.

och

OBS

Bestämmelser för användning av dimljus bak varierar mellan olika länder.

Relaterad information

Ljusreglage (s. 154)

Dimstrålkastare/kurvtagningsljus

*

(s. 162)

Tändningslägen (s. 432)

Bromsljus

Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.

Bromsljuset tänds när bromspedalen trycks ner och när bilen bromsas automatiskt av något förarstödsystem.

Relaterad information

Nödbromsljus (s. 164)

Bromsfunktioner (s. 434)

Förarstödsystem (s. 296)

Nödbromsljus

Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma bakomvarande fordon om en kraftig inbromsning.

Funktionen innebär att bromsljuset blinkar istället för att – som vid normal bromsning – lysa med fast sken.

Nödbromsljusen aktiveras vid en kraftig inbromsning eller om ABS-systemet aktiveras i höga hastigheter.

Efter nedbromsning till en låg hastighet och föraren släpper bromsen återgår bromsljuset till normalt sken.

Samtidigt aktiveras bilens varningsblinkers.

Dessa blinkar tills föraren accelerar upp bilen till en högre hastighet igen eller stänger av bilens varningsblinkers.

Relaterad information

Bromsljus (s. 164)

Färdbroms (s. 435)

Varningsblinkers (s. 165)

164 * Tillval/tillbehör.

Varningsblinkers

Varningsblinkers varnar andra trafikanter genom att bilens samtliga blinkers aktiveras samtidigt. Funktionen kan användas för att varna vid trafikfara.

Relaterad information

Nödbromsljus (s. 164)

Använda blinkers (s. 161)

Knapp för varningsblinkers.

Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers.

Varningsblinkers aktiveras automatiskt när bilen bromsats så kraftigt att nödbromsljusen aktiverats och hastigheten är låg. Varningsblinkers börjar blinka efter att nödbromsljusen har slutat blinka och deaktiveras då automatiskt när man kör iväg igen eller deaktiveras om knappen trycks in.

OBS

Bestämmelser för användning av varningsblinkers kan variera mellan länder.

BELYSNING

Använda ledbelysning

En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd och fungera som ledbelysning efter att bilen låsts.

För att aktivera funktionen:

1. Stäng av bilen.

2. För vänster rattspak framåt mot instrumentpanelen och släpp.

3. Stig ur bilen och lås dörren.

> En symbol i förardisplayen tänds för att indikera att funktionen är aktiverad och yttre belysning tänds: Positionsljus, strålkastarljus, nummerskyltsbelysning samt belysning i yttre handtag

*

.

Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas tänd kan ställas in via centerdisplayen.

Relaterad information

Justera ljusfunktioner via centerdisplay

(s. 155)

Trygghetsbelysning (s. 166)

* Tillval/tillbehör.

165

166

BELYSNING

Trygghetsbelysning

Trygghetsbelysningen tänds när bilen låses upp och används för att tända bilens belysning på avstånd.

Funktionen aktiveras när fjärrnyckeln används vid upplåsning. I dagsljus aktiveras positionsljus, inre taklampor, golvbelysning och bagage/lastutrymmets belysning. Vid svagt dagsljus eller mörker aktiveras även nummerskyltsbelysning och belysning i yttre handtag

* med dess ljuskälla riktad mot marken.

Belysningen hålls tänd ca 2 minuter om ingen dörr öppnas. Om en dörr öppnas inom aktiveringstiden kommer tiden för den interiöra belysningen och belysningen i yttre handtag

* och att förlängas.

Funktionen kan aktiveras och deaktiveras via centerdisplayen.

Relaterad information

Justera ljusfunktioner via centerdisplay

(s. 155)

Använda ledbelysning (s. 165)

Fjärrnyckel (s. 247)

Interiör belysning

Kupén är utrustad med flera olika typer av ljussättning t.ex. allmänbelysning, justerbar dekorbelysning och läsbelysning.

All belysning i kupén kan tändas och släckas manuellt minst 5 minuter från det att:

• bilen har stängts av och dess elsystem är i tändningsläge 0 bilen har låsts upp men ännu inte startats.

Främre takbelysning

Reglage i takkonsolen för främre läslampor och kupébelysning.

Läslampa vänster sida

Kupébelysning

Automatik för kupébelysning

Läslampa höger sida

Läsbelysning

Läslamporna på höger respektive vänster sida tänds eller släcks med ett kort tryck på respektive knapp i takkonsolen. Ljusstyrkan justeras genom att knappen hålls inne.

Kupébelysning

Golvbelysningen och takbelysningen tänds eller släcks med ett kort tryck på knappen i takkonsolen.

Automatik för kupébelysning

Automatiken aktiveras med ett kort tryck på

AUTO -knappen i takkonsolen. Med automatiken aktiverad lyser ljusindikatorn i knappen och kupébelysningen tänds och släcks enligt nedanstående.

Kupébelysningen tänds när:

Bilen låses upp

Bilen stängs av

En sidodörr öppnas.

Kupébelysningen släcks när:

Bilen låses

Bilen startas

En sidodörr stängs.

En sidodörr stått öppen ca 2 minuter.

Bakre takbelysning

I bakre delen av bilen finns läsbelysning, vilken också används som kupébelysning.

* Tillval/tillbehör.

Läslampor över baksätet 9 .

I bil med panoramatak

*

finns två lampenheter, en på vardera sida av taket.

10

Läslamporna tänds eller släcks med ett kort tryck på lampans knapp. Ljusstyrkan justeras genom att knappen hålls inne.

9

10

Läslampor finns även över tredje sätesraden

*

.

Gäller inte tredje sätesraden

*

.

BELYSNING

Handskfacksbelysning

Handskfacksbelysningen tänds respektive släcks när luckan öppnas eller stängs.

Solskyddets spegelbelysning

*

Belysningen till spegeln i solskyddet tänds respektive släcks då locket öppnas eller stängs.

Markbelysning

*

Markbelysningen tänds eller släcks när respektive dörr öppnas eller stängs.

Tröskelbelysning

Tröskelbelysningen tänds eller släcks när en dörr öppnas eller stängs.

Belysning i lastutrymme

Belysningen i lastutrymmet tänds eller släcks då bakluckan öppnas eller stängs.

Dekorbelysning

Det omgivande ljuset tänds när man öppnar dörrarna och släcks när bilen låses. Dekorbelysningens intensitet kan anpassas i centerdisplayen och även finjusteras med tumhjulet i instrumentpanelen.

Stämningsljus

*

Bilen är utrustad med lysdioder som gör det möjligt att ändra färg på ljuset. Denna belysning är tänd när bilen är i gång. Stämningsljuset kan anpassas i centerdisplayen och även finjusteras med tumhjulet i instrumentpanelen.

Belysning i förvaringsfack i dörrar

Belysningen i förvaringsfack i dörrar tänds när man öppnar dörrarna och släcks när bilen låses. Ljusstyrkan kan finjusteras med hjälp av tumhjulet i instrumentpanelen.

Belysning i tunnelkonsolens främre mugghållare

Belysningen i främre mugghållare tänds när bilen låses upp och släcks när bilen låses.

Ljusstyrkan kan finjusteras med hjälp av tumhjulet i instrumentpanelen.

Relaterad information

Justera interiör belysning (s. 168)

Ljusreglage (s. 154)

Tändningslägen (s. 432)

Kupéns interiör (s. 586)

* Tillval/tillbehör.

167

168

BELYSNING

Justera interiör belysning

Belysningen i bilen tänds upp olika beroende på tändningsläge. Den interiöra belysningen kan justeras med ett tumhjul i intrumentpanelen och vissa ljusfunktioner kan även justeras via centerdisplayen.

Med tumhjulet på instrumentpanelen till vänster om ratten justeras ljusstyrkan på displaybelysning, reglagebelysning, omgivande dekorbelysning och stämningsljus

*

Justera omgivande dekorbelysning

1. Tryck på

Inställningar

i toppvyn i centerdisplayen.

2. Tryck på

My Car Ljus och belysning

Interiör belysning .

3. Välj mellan följande inställningar:

Under Intensitet för dekorbelysning , välj mellan

Av

,

Låg

och

Hög

.

Under Nivå för dekorbelysning , välj mellan

Reducerad

och

Full

.

Justera stämningsljus

*

Bilen är utrustad med några lysdioder som gör det möjligt att ändra färg på ljuset. Denna belysning är tänd när bilen är i gång.

Ändra ljusets styrka

1. Tryck på Inställningar

i toppvyn i centerdisplayen.

2. Tryck på My Car Ljus och belysning

Interiör belysning Stämningsljus .

3. Under Styrka på stämningsljus välj mellan

Av

,

Låg

och

Hög

.

Ändra ljusets färg

1. Tryck på Inställningar

i toppvyn i centerdisplayen.

2. Tryck på My Car Ljus och belysning

Interiör belysning Stämningsljus

.

3. Välj mellan Efter temperatur och Efter färg

för att ändra ljusets färg.

Vid val

Efter temperatur

ändrar sig ljuset efter inställd kupétemperatur.

Vid val Efter färg kan underkategorin

Temafärger

användas för att justera ytterligare.

Relaterad information

Interiör belysning (s. 166)

Justera ljusfunktioner via centerdisplay

(s. 155)

Tändningslägen (s. 432)

* Tillval/tillbehör.

RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR

170

RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR

Rutor, glas och speglar

I bilen finns flera olika rutor, glas och speglar.

Några av rutorna i bilen är förstärkta med laminering.

Vindrutan har laminerat glas och för vissa

övriga glasytor finns laminerat glas som tillval.

Laminerat glas är förstärkt, vilket ger ett bättre inbrottsskydd och förbättrar ljudisoleringen i kupén.

Även panoramataket

*

har laminerat glas.

Aktivera och deaktivera eluppvärmd vindruta

*

(s. 226)

Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar (s. 228)

Symbolen visas på de rutor där glaset är laminerat

1

.

Relaterad information

Klämskydd för rutor och solgardiner

(s. 170)

Panoramatak

*

(s. 176)

Fönsterhissar (s. 171)

Backspeglar (s. 173)

Använda solgardin

*

(s. 173)

Head-up-display

*

(s. 143)

Använda vindrutetorkare (s. 181)

Använda vindrute- och strålkastarspolare

(s. 183)

Klämskydd för rutor och solgardiner

Alla eldrivna rutor och solskydd

*

har klämskydd som löser ut om de blockeras av något föremål vid öppning eller stängning.

Vid blockering stannar rörelsen och backar därefter automatiskt till ca 50 mm (ca 2 tum) från det blockerade läget (alternativt till fullt ventilationsläge).

Det finns möjlighet att forcera klämskyddet när stängning avbrutits, t.ex. vid isbildning, genom att kontinuerligt trycka reglaget i en och samma riktning.

Skulle det vara något problem med klämskyddet kan en återställningssekvens provas.

VARNING

Om startbatteriet kopplats bort måste funktionen för automatisk öppning och stängning återställas för att fungera korrekt. Återställning måste ske för att klämskyddet ska fungera.

Relaterad information

Återställningssekvens för klämskydd

(s. 171)

Manövrera fönsterhissar (s. 172)

Använda solgardin

*

(s. 173)

Manövrera panoramatak

*

(s. 177)

1 Gäller ej vindrutan och panoramataket

*

som alltid är laminerade och därför saknar denna symbol.

* Tillval/tillbehör.

Återställningssekvens för klämskydd

Om ett problem skulle uppstå med de elektriska funktionerna för fönsterhissarna kan en

återställningssekvens testas.

VARNING

Om startbatteriet kopplats bort måste funktionen för automatisk öppning och stängning återställas för att fungera korrekt. Återställning måste ske för att klämskyddet ska fungera.

Skulle problem kvarstå, eller om det gäller panoramatak, kontakta en verkstad

2

.

Återställ fönsterhiss

1. Börja med fönstret i stängt läge.

2. Manövrera sedan reglaget i det manuella läget 3 gånger uppåt mot stängt läge.

> Systemet initieras automatiskt.

Relaterad information

Klämskydd för rutor och solgardiner

(s. 170)

Manövrera fönsterhissar (s. 172)

Använda solgardin

*

(s. 173)

RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR

Fönsterhissar

Varje dörr har en reglagepanel för de eldrivna fönsterhissarna. Förardörren har reglage för att manövrera samtliga fönster och även aktivera barnsäkerhetsspärren.

Reglagepanel i förardörr.

Elektrisk barnsäkerhetsspärr

*

som deaktiverar reglagen i bakdörrarna för att förhindra att dörrar eller fönster öppnas inifrån.

Reglage för bakre fönster.

Reglage för främre fönster.

VARNING

Barn, andra passagerare eller föremål kan klämmas av rörliga delar.

Manövrera alltid rutor under uppsikt.

Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.

Lämna aldrig barn ensamma i bilen.

Tänk på att alltid bryta strömmen till elhissarna genom att sätta bilens elsystem i tändningsläge 0 och ta sedan med nyckeln då bilen lämnas.

Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar genom rutor, även om bilens elsystem är helt avslaget.

Relaterad information

Manövrera fönsterhissar (s. 172)

Klämskydd för rutor och solgardiner

(s. 170)

Återställningssekvens för klämskydd

(s. 171)

2 En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

* Tillval/tillbehör.

171

172

RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR

Manövrera fönsterhissar

Med reglagepanelen i förardörren kan alla fönsterhissar manövreras – med reglagepanelerna i övriga dörrar manövreras respektive fönsterhiss.

Fönsterhissarna är utrustade med klämskydd.

Skulle det vara något problem med klämskyddet kan en återställningssekvens provas.

VARNING

Barn, andra passagerare eller föremål kan klämmas av rörliga delar.

Manövrera alltid rutor under uppsikt.

Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.

Lämna aldrig barn ensamma i bilen.

Tänk på att alltid bryta strömmen till elhissarna genom att sätta bilens elsystem i tändningsläge 0 och ta sedan med nyckeln då bilen lämnas.

Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar genom rutor, även om bilens elsystem är helt avslaget.

Manövrering av fönsterhissar.

Manövrering utan automatik. För något av reglagen lätt uppåt eller nedåt. Fönsterhissarna går upp eller ner så länge reglaget hålls i position.

Manövrering med automatik. För något av reglagen uppåt eller nedåt till ändläget och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till sitt ändläge.

För att fönsterhissarna ska kunna användas måste tändningsläget vara I eller II . Efter att bilen har stängts av kan fönsterhissarna manövreras i några minuter efter att tändningen slagits av – dock inte efter att en dörr har öppnats. Det går endast att manövrera med ett reglage i taget.

Det går även att manövrera med hjälp av fjärrnyckel eller nyckelfri öppning

*

med dörrhandtag.

VARNING

Kontrollera så att inte barn eller andra passagerare kommer i kläm när alla rutor stängs med fjärrnyckel eller nyckelfri öppning

*

med dörrhandtag.

OBS

Ett sätt att minska det pulserande vindljudet då de bakre fönsterrutorna är öppna,

är att öppna även de främre fönsterrutorna lite grann.

OBS

Fönsterrutorna kan inte öppnas i hastigheter över ca 180 km/h (ca 112 mph), men de kan stängas.

Det är alltid förarens ansvar att följa gällande trafikregler.

OBS

Rutor kan eventuellt inte manövreras vid låga temperaturer.

Relaterad information

Fönsterhissar (s. 171)

Klämskydd för rutor och solgardiner

(s. 170)

* Tillval/tillbehör.

Återställningssekvens för klämskydd

(s. 171)

Låsa och låsa upp nyckelfritt

*

(s. 276)

Låsa och låsa upp med fjärrnyckel

(s. 249)

Använda solgardin

*

Solgardinerna är inbyggda i vardera bakdörr.

Bakdörr – manuellt manövrerad

Bilden är schematisk – utförandet kan variera.

Krok med tillhörande spärr

Dra upp solgardinen och haka fast den i kroken i dörrens övre karm.

Fönstret kan öppnas och stängas även när solgardinen är uppdragen.

Relaterad information

Klämskydd för rutor och solgardiner

(s. 170)

Återställningssekvens för klämskydd

(s. 171)

Fönsterhissar (s. 171)

RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR

Backspeglar

De inre och yttre backspeglarna kan användas för att föraren ska få en bättre uppsikt bakåt.

Inre backspegel

Den inre backspegeln är utrustad med Home-

Link

*

, automatisk avbländning

*

och kompass

*

.

Den inre backspegeln justeras genom att vinkla den för hand.

Yttre backspeglar

VARNING

Båda speglarna är krökta för att ge god

överblick. Föremål kan se ut att vara längre bort än vad de i verkligheten är.

De yttre backspeglarnas lägen justeras med inställningsspaken i förardörrens reglagepanel.

Det finns även flera automatiska inställningar som kan kopplas till minnesfunktionsknapparna för det elmanövrerade sätet

*

.

Relaterad information

HomeLink

®

*

(s. 496)

Kompass

*

(s. 500)

Justera backspeglarnas avbländning

(s. 174)

Justera vinkling av yttre backspeglar

(s. 175)

}}

* Tillval/tillbehör.

173

174

RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR

Lagra position för säte, backspeglar och head-up-display

*

(s. 190)

Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar (s. 228)

Justera backspeglarnas avbländning

Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det reflekteras i backspeglarna och blända föraren. Blända av när bakomvarande ljus stör.

Manuell avbländning

Den inre backspegeln kan bländas av med ett reglage i spegelns underkant.

Reglage för manuell avbländning.

1. Blända av genom att föra reglaget in mot kupén.

2. Återgå till normalt läge genom att föra reglaget mot vindrutan.

Reglage för manuell avbländning finns inte på spegel med automatisk avbländning.

Automatisk avbländning

*

Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspeglarna av automatiskt. Automatisk avbländning är alltid aktiv under körning, utom när växellådans backläge är valt.

OBS

Vid byte av känslighet märks ingen förändring av avbländningen omedelbart, utan förändringen sker gradvis.

Känsligheten för avbländning kommer att påverka både inre och yttre backspeglar.

För att ändra avbländningens känslighet:

1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.

2. Tryck på My Car bekvämlighet .

Speglar och

3. Under

Automatisk avbländning av backspegel

, välj

Normal

,

Mörk

eller

Ljus .

I den inre backspegeln finns två sensorer – en framåtriktad och en bakåtriktad – som arbetar tillsammans för att identifiera och eliminera bländande ljus. Den framåtriktade sensorn känner av omgivande ljus, medan den bakåtriktade sensorn känner av ljus från bakomvarande fordons strålkastare.

* Tillval/tillbehör.

För att de yttre backspeglarna ska kunna vara utrustade med automatisk avbländning måste också den inre backspegeln vara utrustad med automatisk avbländning.

OBS

Skyms sensorerna av t.ex. parkeringstillstånd, transpondrar, solskydd eller objekt i säten eller i lastutrymmet på ett sådant sätt att ljus förhindras att nå sensorerna, reduceras den inre och de yttre backspeglarnas avbländningsfunktion.

Relaterad information

Backspeglar (s. 173)

Justera vinkling av yttre backspeglar

(s. 175)

RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR

Justera vinkling av yttre backspeglar

För att ha bättre sikt bakåt så behöver de yttre backspeglarna ställas in efter förarens förutsättningar.

Det finns flera automatiska inställningar som

även kan kopplas till minnesfunktionsknapparna för det elmanövrerade sätet

*

.

Använda reglage för yttre backspeglar

Reglage för yttre backspeglar.

De yttre backspeglarnas lägen justeras med inställningsspaken i förardörrens reglagepanel.

Tändningsläget måste vara lägst I .

1. Tryck på knappen

L

för vänster backspegel eller R för höger backspegel. Lampan i knappen lyser.

2. Justera läget med inställningsspaken i mitten.

3. Tryck en gång till på knappen L eller R .

Lampan ska inte längre lysa.

Fäll in backspeglar elektriskt

*

För parkering/körning i trånga utrymmen kan speglarna fällas in.

1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt.

2. Släpp dem efter ca 1 sekund. Speglarna stannar automatiskt i maximalt infällt läge.

Fäll ut speglarna genom att trycka ner L och R samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i utfällt läge med föregående inställning.

Återställning till neutralläge

Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge måste elektriskt återställas till originalläge för att den elektriska in-/utfällningen

*

ska fungera korrekt.

1. Fäll in speglarna genom att trycka ner knapparna

L

och

R

samtidigt.

2. Fäll ut dem igen genom att trycka ner knapparna L och R samtidigt.

3. Upprepa ovanstående procedur vid behov.

Speglarna återställs till originalläge.

}}

* Tillval/tillbehör.

175

RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR

||

Vinkling vid parkering

3

Det går att vinkla ner en backspegel för att föraren exempelvis ska kunna se vägkanten vid parkering.

Lägg i backväxeln och tryck in knappen L eller R .

Observera att knappen kan behöva tryckas in

2 gånger, beroende på om den redan var förvald. När backspegeln är nedvinklad blinkar knappen. När backväxeln läggs ur börjar backspegeln återgå automatiskt efter ca 3 sekunder och når sitt ursprungliga läge efter ca 8 sekunder.

Automatisk vinkling vid parkering

3

Med denna inställning vinklas backspegeln automatiskt ner när backväxel är vald. Det nedfällda läget är förinställt och går inte att justera.

1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.

2. Tryck på My Car bekvämlighet .

Speglar och

3. Under Vinkling av sidospegel vid backning

, välj

Av

,

Förare

,

Passagerare eller Båda för att aktivera/deaktivera och för att välja vilken backspegel som ska vinklas.

Det går att få backspegeln att direkt återgå till sitt ursprungliga läge genom att 2 gånger trycka in knappen

L

eller

R

.

Automatisk infällning vid låsning

*

I centerdisplayen kan du ställa in att backspeglarna fälls in/ut automatiskt när bilen låses/låses upp med nyckeln.

1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.

2. Tryck på My Car bekvämlighet .

Speglar och

3. Välj

Sidospeglar vinklas in vid låsning för att aktivera/deaktivera.

Om speglarna har fällts in med knapparna L och

R

måste de dock fällas ut manuellt också.

Relaterad information

Backspeglar (s. 173)

Justera backspeglarnas avbländning

(s. 174)

Lagra position för säte, backspeglar och head-up-display

*

(s. 190)

Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar (s. 228)

Panoramatak

*

Panoramataket är uppdelat i två glassektioner. Den främre är öppningsbar vertikalt i bakkant (ventilationsläge) eller horisontellt

(öppet läge). Den bakre är ett fast takglas.

Panoramataket har en vindavvisare och en solgardin, tillverkad av perforerat tyg och placerad under glastaket, för extra skydd mot t.ex. starkt solljus.

Panoramataket och solgardinen manövreras med ett reglage som är placerat i taket.

För att panoramataket och solgardinen ska kunna manövreras måste bilens elsystem vara i tändningsläge I eller II .

3 Endast i kombination med elmanövrerat säte med minnesknappar

*

.

176 * Tillval/tillbehör.

VARNING

Barn, andra passagerare eller föremål kan klämmas av rörliga delar.

Manövrera alltid rutor under uppsikt.

Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.

Lämna aldrig barn ensamma i bilen.

Tänk på att alltid bryta strömmen till elhissarna genom att sätta bilens elsystem i tändningsläge 0 och ta sedan med nyckeln då bilen lämnas.

Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar genom rutor, även om bilens elsystem är helt avslaget.

VIKTIGT

Öppna inte panoramataket när lasthållare är monterad.

Placera inte tunga föremål på panoramataket.

VIKTIGT

Ta bort is och snö innan panoramataket öppnas. Var försiktig så att inte ytor repas eller lister skadas.

Manövrera inte panoramataket om det frusit fast.

Vindavvisare

Till panoramataket hör en vindavvisare som fälls upp när panoramataket är i öppet läge.

Relaterad information

Manövrera panoramatak

*

(s. 177)

Automatisk stängning av panoramatakets

* solgardin (s. 180)

Klämskydd för rutor och solgardiner

(s. 170)

Låsa och låsa upp nyckelfritt

*

(s. 276)

Låsa och låsa upp med fjärrnyckel

(s. 249)

RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR

Manövrera panoramatak

*

Panoramataket och solgardinen manövreras med ett reglage i takpanelen och är båda utrustade med klämskydd.

VARNING

Barn, andra passagerare eller föremål kan klämmas av rörliga delar.

Manövrera alltid rutor under uppsikt.

Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.

Lämna aldrig barn ensamma i bilen.

Tänk på att alltid bryta strömmen till elhissarna genom att sätta bilens elsystem i tändningsläge 0 och ta sedan med nyckeln då bilen lämnas.

Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar genom rutor, även om bilens elsystem är helt avslaget.

VIKTIGT

Öppna inte panoramataket när lasthållare är monterad.

Placera inte tunga föremål på panoramataket.

}}

* Tillval/tillbehör.

177

RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR

||

VIKTIGT

Ta bort is och snö innan panoramataket öppnas. Var försiktig så att inte ytor repas eller lister skadas.

Manövrera inte panoramataket om det frusit fast.

För att panoramataket och solgardinen ska kunna manövreras måste bilens elsystem vara i tändningsläge I eller II .

Det går även att manövrera med hjälp av fjärrnyckel eller nyckelfri öppning

*

med dörrhandtag.

VARNING

Kontrollera så att inte barn eller andra passagerare kommer i kläm när alla rutor stängs med fjärrnyckel eller nyckelfri öppning

*

med dörrhandtag.

VIKTIGT

Kontrollera att panoramataket är ordentligt stängt vid stängning.

Takets rörelse stoppas om reglaget släpps vid manuell manövrering eller då glaset når komfort 4 -, maximalt öppnings- eller stängningsläge. Rörelsen för både panoramatak och solgardin stoppas också om reglaget i taket manövreras igen i motsatt riktning mot den pågående rörelseriktningen.

Panoramataket och solgardinen är också utrustade med klämskydd. Skulle det vara något problem med klämskyddet kan en återställningssekvens provas.

OBS

Vid manuell öppning måste solgardinen vara helt öppen innan panoramataket kan

öppnas. Vid omvänd procedur måste panoramataket vara helt stängt innan solgardinen kan stängas helt.

OBS

Rutor kan eventuellt inte manövreras vid låga temperaturer.

Öppna och stäng ventilationsläge

Ventilationsläge, vertikalt i bakkant.

Öppna genom att trycka reglaget uppåt en gång.

Stäng genom att trycka reglaget nedåt en gång.

Då ventilationsläge väljs lyfts den främre glasluckan upp i bakkant. Om solgardinen är helt stängd när ventilationsläge väljs, öppnas den automatiskt ca 50 mm (ca 2 tum).

Solgardinen följer med automatiskt om panoramataket stängs från ventilationsläget.

4 Komfortläge är en position där vindbrus och resonansljud under körning är på en behagligt låg nivå.

178 * Tillval/tillbehör.

Öppna och stäng panoramataket helt med reglage i taket

Manövrering, manuellt läge

Manövrering, automatiskt läge

Manuell manövrering

1. Öppna solgardinen – tryck reglaget bakåt till läget för manuell öppning.

2. Öppna panoramataket till komfortläge – tryck reglaget bakåt en andra gång till läget för manuell öppning.

3. Öppna panoramataket maximalt – tryck reglaget bakåt en tredje gång till läget för manuell öppning.

Stäng genom att upprepa föregående procedur i omvänd ordning – tryck istället reglaget framåt/nedåt till läget för manuell stängning.

RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR

Automatisk manövrering

1. Öppna solgardinen maximalt – tryck reglaget bakåt till läget för automatisk öppning och släpp.

2. Öppna panoramataket till komfortläget – tryck reglaget bakåt en andra gång till läget för automatisk öppning och släpp.

3. Öppna panoramataket maximalt – tryck reglaget bakåt en tredje gång till läget för automatisk öppning och släpp.

Stäng genom att upprepa föregående procedur i omvänd ordning – tryck istället reglaget framåt/nedåt till läget för automatisk stängning.

Automatisk manövrering – snabb öppning eller stängning

Panoramataket och solgardinen kan öppnas eller stängas samtidigt:

Öppna – tryck reglaget bakåt två gånger till läget för automatisk manövrering och släpp.

Stäng – tryck reglaget framåt/nedåt två gånger till läget för automatisk manövrering och släpp.

Relaterad information

Panoramatak

*

(s. 176)

Automatisk stängning av panoramatakets

* solgardin (s. 180)

Klämskydd för rutor och solgardiner

(s. 170)

Låsa och låsa upp nyckelfritt

*

(s. 276)

Låsa och låsa upp med fjärrnyckel

(s. 249)

* Tillval/tillbehör.

179

180

RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR

Automatisk stängning av panoramatakets

*

solgardin

Med denna funktion stängs solgardinen automatiskt 15 minuter efter att bilen har låsts ifall bilen står parkerad i varmt väder. Detta görs för att sänka kupétemperaturen och skydda bilklädseln från solblekning.

Funktionen som är deaktiverad när bilen levereras från fabrik kan aktiveras eller deaktiveras i centerdisplayen.

1. Tryck på Inställningar

i toppvyn i centerdisplayen.

2. Tryck på My Car Låsning .

Välj

Automatisk stängning av takets solgardin för att aktivera/deaktivera.

OBS

Även solgardinen stängs när alla rutor stängs med fjärrnyckel eller nyckelfri öppning

*

med dörrhandtag.

Relaterad information

Panoramatak

*

(s. 176)

Manövrera panoramatak

*

(s. 177)

Klämskydd för rutor och solgardiner

(s. 170)

Låsa och låsa upp nyckelfritt

*

(s. 276)

Låsa och låsa upp med fjärrnyckel

(s. 249)

Torkarblad och spolarvätska

Torkarna tillsammans med spolarvätskan syftar till att förbättra sikten samt strålkastarnas ljusbild.

Spolmunstyckena värms

*

automatiskt vid kyla för att förhindra att spolarvätskan fryser.

Information om att det behövs påfyllning av spolarvätska visas i förardisplayen när ca 1 liter

(1 qt) spolarvätska återstår.

Relaterad information

Använda regnsensorn (s. 182)

Använda vindrute- och strålkastarspolare

(s. 183)

Använda automatisk bakrutetorkning vid backning (s. 185)

Använda regnsensorns minnesfunktion

(s. 183)

Använda bakrutetorkare och -spolare

(s. 184)

Påfyllning av spolarvätska (s. 665)

Försätta torkarbladen i serviceläge

(s. 664)

Byta torkarblad vindruta (s. 663)

Byta torkarblad bakruta (s. 662)

Använda vindrutetorkare (s. 181)

* Tillval/tillbehör.

RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR

Använda vindrutetorkare

Vindrutetorkarna syftar till att rengöra vindrutan. Olika inställningar för vindrutetorkarna görs med höger rattspak.

Höger rattspak.

Tumhjulet används för att ställa in regnsensorns känslighet och torkarnas frekvens.

Enkelsvep

För spaken nedåt och släpp för att göra ett svep.

Vindrutetorkare av

För spaken till läge 0 för att stänga av vindrutetorkarna.

Intervalltorkning

För spaken uppåt för att torkarna ska gå i intervalltorkning. Ställ in antalet svep per tidsenhet med tumhjulet när intervalltorkning är vald.

Kontinuerlig torkning

För spaken uppåt för att torkarna ska svepa med normal hastighet.

För spaken ytterligare uppåt för att torkarna ska svepa med hög hastighet.

VIKTIGT

Innan aktivering av torkare – säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna och att eventuell snö eller is på vindrutan och bakrutan är bortskrapad.

VIKTIGT

Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara blöt när vindrutetorkarna arbetar.

Relaterad information

Använda regnsensorn (s. 182)

Använda vindrute- och strålkastarspolare

(s. 183)

Använda automatisk bakrutetorkning vid backning (s. 185)

Torkarblad och spolarvätska (s. 180)

Använda regnsensorns minnesfunktion

(s. 183)

Använda bakrutetorkare och -spolare

(s. 184)

Påfyllning av spolarvätska (s. 665)

Försätta torkarbladen i serviceläge

(s. 664)

Byta torkarblad vindruta (s. 663)

Byta torkarblad bakruta (s. 662)

181

182

RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR

Använda regnsensorn

Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras med tumhjulet på höger rattspak.

Höger rattspak.

Regnsensorknapp

Tumhjul, känslighet/frekvens

När regnsensorn är aktiverad visas regnsensorsymbolen i förardisplayen.

Aktivera regnsensor

När regnsensorn ska aktiveras måste bilen vara igång alternativt i tändningsläge I eller II samtidigt som spaken till vindrutetorkarna är i läge 0 , alternativt i läge för enkelsvep.

Aktivera regnsensorn genom att trycka på regnsensorknappen .

För spaken nedåt för att torkarna ska göra extrasvep.

Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och nedåt för lägre känslighet. Ett extra svep görs när tumhjulet vrids uppåt.

Deaktivera regnsensor

Deaktivera regnsensorn genom att trycka på regnsensorknappen eller för spaken uppåt till ett annat torkarprogram.

Regnsensorn deaktiveras automatiskt i tändningsläge 0 eller när motorn är avstängd.

Regnsensorn deaktiveras automatiskt när torkarblad sätts i serviceläge. Regnsensorn återaktiveras när serviceläget har stängts av.

VIKTIGT

Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid automattvätt. Stäng av regnsensorn medan bilen är igång eller när bilens elsystem är i tändningsläge I eller II . Symbolen i förardisplayen slocknar.

Relaterad information

Använda vindrute- och strålkastarspolare

(s. 183)

Använda automatisk bakrutetorkning vid backning (s. 185)

Torkarblad och spolarvätska (s. 180)

Använda regnsensorns minnesfunktion

(s. 183)

Använda bakrutetorkare och -spolare

(s. 184)

Påfyllning av spolarvätska (s. 665)

Försätta torkarbladen i serviceläge

(s. 664)

Byta torkarblad vindruta (s. 663)

Byta torkarblad bakruta (s. 662)

Använda vindrutetorkare (s. 181)

Använda regnsensorns minnesfunktion

Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt.

Aktivera/deaktivera minnesfunktion

Minnesfunktion för regnsensorn är möjlig att aktivera så att regnsensorknappen inte behöver tryckas in varje gång bilen startas:

1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.

2. Tryck på My Car Vindrutetorkare .

3. Välj Minne för regnsensor för att aktivera/deaktivera minnesfunktionen.

Relaterad information

Använda regnsensorn (s. 182)

Använda vindrute- och strålkastarspolare

(s. 183)

Använda automatisk bakrutetorkning vid backning (s. 185)

Torkarblad och spolarvätska (s. 180)

Använda bakrutetorkare och -spolare

(s. 184)

Påfyllning av spolarvätska (s. 665)

Försätta torkarbladen i serviceläge

(s. 664)

Byta torkarblad vindruta (s. 663)

Byta torkarblad bakruta (s. 662)

Använda vindrutetorkare (s. 181)

RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR

Använda vindrute- och strålkastarspolare

Vindrute- och strålkastarspolare syftar till att rengöra vindrutan och strålkastarna. Start av vindrute- och strålkastarspolare görs med höger rattspak.

Starta vindrute- och strålkastarspolare

Spolningsfunktion, höger rattspak.

För höger rattspak mot ratten för att starta vindrute- och strålkastarspolarna.

> Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna några extra svep.

VIKTIGT

Undvik aktivering av spolsystem när det är fruset eller spolarbehållaren är tom, i annat fall finns risk att skada pumpen.

}}

183

RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR

||

Spolning av strålkastare

*

För att spara vätska spolas strålkastarna automatiskt enligt ett definierat intervall, när strålkastarna är påslagna.

Reducerad spolning

Då det återstår ca 1 liter (1 qt) spolarvätska i behållaren och meddelandet

Spolarvätska

Nivå låg Fyll på

tillsammans med symbol

visas i förardisplayen, stängs tillförseln av spolarvätska till strålkastarna av. Detta för att prioritera rengöring av vindrutan och sikten genom den. Strålkastarna spolas enbart om hel- eller halvljus är på.

Relaterad information

Använda regnsensorn (s. 182)

Använda automatisk bakrutetorkning vid backning (s. 185)

Torkarblad och spolarvätska (s. 180)

Använda regnsensorns minnesfunktion

(s. 183)

Använda bakrutetorkare och -spolare

(s. 184)

Påfyllning av spolarvätska (s. 665)

Försätta torkarbladen i serviceläge

(s. 664)

Byta torkarblad vindruta (s. 663)

Byta torkarblad bakruta (s. 662)

Använda vindrutetorkare (s. 181)

Använda bakrutetorkare och spolare

Bakrutetorkare och -spolare syftar till att rengöra bakrutan. Start av rengöring och inställningar görs med höger rattspak.

Aktivera bakrutetorkare och -spolare

OBS

Bakrutetorkarens motor är utrustad med ett överhettningsskydd som gör att den stängs av om den blir överhettad. Bakrutetorkaren fungerar igen efter en nedkylningsperiod.

Välj för intervalltorkning med bakrutetorkare.

Välj för kontinuerlig hastighet med bakrutetorkare.

För höger rattspak framåt för att starta spolning och torkning av bakrutan.

Relaterad information

Använda regnsensorn (s. 182)

Använda vindrute- och strålkastarspolare

(s. 183)

Använda automatisk bakrutetorkning vid backning (s. 185)

Använda regnsensorns minnesfunktion

(s. 183)

Torkarblad och spolarvätska (s. 180)

Påfyllning av spolarvätska (s. 665)

Försätta torkarbladen i serviceläge

(s. 664)

Byta torkarblad vindruta (s. 663)

Byta torkarblad bakruta (s. 662)

Använda vindrutetorkare (s. 181)

184 * Tillval/tillbehör.

Använda automatisk bakrutetorkning vid backning

Om backväxeln läggs i när vindrutetorkarna

är aktiverade kommer bakrutetorkaren starta.

Funktionen upphör när backväxeln läggs ur.

1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.

2. Tryck på My Car Vindrutetorkare .

3. Välj Automatisk torkning av bakruta för att aktivera/deaktivera torkning vid backning.

Om bakrutetorkaren redan går med kontinuerlig hastighet sker ingen förändring när backväxeln läggs i.

Relaterad information

Använda regnsensorn (s. 182)

Använda vindrute- och strålkastarspolare

(s. 183)

Torkarblad och spolarvätska (s. 180)

Använda regnsensorns minnesfunktion

(s. 183)

Använda bakrutetorkare och -spolare

(s. 184)

Påfyllning av spolarvätska (s. 665)

Försätta torkarbladen i serviceläge

(s. 664)

Byta torkarblad vindruta (s. 663)

Byta torkarblad bakruta (s. 662)

Använda vindrutetorkare (s. 181)

RUTOR, GLAS OCH SPEGLAR

185

SÄTEN OCH RATT

188

SÄTEN OCH RATT

Manuellt framsäte

För att öka din sittkomfort har bilens framsäten olika inställningsmöjligheter.

Höj/sänk sittdynans framkant

*

genom att pumpa upp/ner.

1

Ändra sittdynans längd

*

genom att dra upp spaken och föra dynan framåt/bakåt med handen.

Justera sätet framåt/bakåt genom att lyfta handtaget och ställa in rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera att sätet är spärrat då inställningen har ändrats.

Ändra svankstödet

*

genom att trycka på knappen uppåt/nedåt/framåt/bakåt

2

.

Höj/sänk sätet genom att justera reglaget upp/ner.

Ändra ryggstödets lutning genom att vrida ratten.

VARNING

Ställ in rätt körställning på förarsätet innan körning påbörjas, aldrig under färd. Var förvissad om att sätet är i låst läge för att undvika personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.

Relaterad information

Elmanövrerat

*

framsäte (s. 189)

Justera elmanövrerat

*

framsäte (s. 189)

Lagra position för säte, backspeglar och head-up-display

*

(s. 190)

Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display

*

(s. 191)

Justera massageinställningar

*

i framsäte

(s. 193)

Justera

*

sittdynans längd i framsäte

(s. 193)

Inställningar för massage

*

i framsäte

(s. 192)

Justera sidostöd

*

i framsäte (s. 194)

Justera svankstöd

*

i framsäte (s. 195)

1

2

Gäller endast förarstolen.

Gäller för fyrvägssvankstöd

*

. Tvåvägssvankstöd

*

regleras framåt/bakåt.

Justera passagerarsäte från förarsätet

*

(s. 196)

* Tillval/tillbehör.

Elmanövrerat

*

framsäte

För att öka din sittkomfort har bilens framsäten olika inställningsmöjligheter. Det elmanövrerade sätet kan flyttas framåt/bakåt och upp/ner. Sittdynans framkant kan höjas/ sänkas samt justeras i längd

*

och ryggstödets lutning kan ändras. Svankstödet

*

kan justeras uppåt/nedåt/framåt/bakåt 3 .

Inställning av säte kan göras när motorn är igång och inom en viss tid efter att dörren har låsts upp utan att motorn är igång. Justering kan även göras inom en viss tid efter att motorn stängts av.

VIKTIGT

De elmanövrerade sätena har ett överbelastningsskydd som utlöses om något säte blockeras av något föremål. Om det händer, avlägsna föremålet och manövrera därefter sätet igen.

Relaterad information

Manuellt framsäte (s. 188)

Justera elmanövrerat

*

framsäte (s. 189)

Lagra position för säte, backspeglar och head-up-display

*

(s. 190)

Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display

*

(s. 191)

3

4

Gäller för fyrvägssvankstöd

*

. Tvåvägssvankstöd

*

regleras framåt/bakåt.

Finns inte i bilar med tvåvägssvankstöd

*

.

Justera massageinställningar

*

i framsäte

(s. 193)

Justera

*

sittdynans längd i framsäte

(s. 193)

Inställningar för massage

*

i framsäte

(s. 192)

Justera sidostöd

*

i framsäte (s. 194)

Justera svankstöd

*

i framsäte (s. 195)

Justera passagerarsäte från förarsätet

*

(s. 196)

SÄTEN OCH RATT

Justera elmanövrerat

*

framsäte

Ställ in önskat sittläge med hjälp av reglagen på framsätets sittdel. För att ställa in de olika komfortfunktionerna, vrid multifunktionsreglaget

4

uppåt/nedåt.

Bilden visar reglagen från en bil med fyrvägssvankstöd

*

. Bilar med tvåvägssvankstöd

*

har inte det vridbara multifunktionsreglaget.

I bilar med fyrvägssvankstöd

*

, vrid multifunktionsreglaget 4 uppåt/nedåt för att ställa in de olika komfortfunktionerna. I bilar med tvåvägssvankstöd

*

, använd den runda knappen för att justera svankstödet framåt/bakåt.

Höj/sänk sittdynans framkant genom att justera reglaget upp/ned.

}}

* Tillval/tillbehör.

189

SÄTEN OCH RATT

||

Höj/sänk sätet genom att justera reglaget upp/ner.

Flytta sätet framåt/bakåt genom att justera reglaget framåt/bakåt.

Ändra ryggstödets lutning genom att justera reglaget framåt/bakåt.

Endast en rörelse (fram/bak/upp/ner) kan göras åt gången.

Ryggstödet i framsätena kan inte fällas helt framåt.

Relaterad information

Manuellt framsäte (s. 188)

Elmanövrerat

*

framsäte (s. 189)

Lagra position för säte, backspeglar och head-up-display

*

(s. 190)

Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display

*

(s. 191)

Justera massageinställningar

*

i framsäte

(s. 193)

Justera

*

sittdynans längd i framsäte

(s. 193)

Inställningar för massage

*

i framsäte

(s. 192)

Justera sidostöd

*

i framsäte (s. 194)

Justera svankstöd

*

i framsäte (s. 195)

Justera passagerarsäte från förarsätet

*

(s. 196)

Lagra position för säte, backspeglar och head-up-display

*

Det är möjligt att lagra positionen för elmanövrerat

*

säte, yttre backspeglar och headup-display

*

i minnesknapparna.

Lagra tre olika positioner för det elmanövrerade

*

sätet, de yttre backspeglarna och headup-displayen

*

med hjälp av minnesknapparna.

Knapparna sitter på insidan av antingen ena framdörren eller båda

*

.

Minnesknapp.

Minnesknapp.

Minnesknapp.

Knapp M för lagring av inställning.

Lagra position

1. Ställ in säte, yttre backspeglar och headup-display till önskad position.

2. Tryck och håll in

M

-knappen. Ljusindikatorn i knappen lyser.

3. Inom tre sekunder, tryck och håll in knapp

1 , 2 eller 3 .

> När positionen är lagrad i vald minnesknapp hörs en ljudsignal och ljusindikatorn i

M

-knappen slocknar.

Trycks inte någon av minnesknapparna in inom tre sekunder slocknar M -knappen och ingen lagring görs.

Sätet, backspeglarna eller head-up-displayen måste justeras igen innan det går att sätta ett nytt minne.

OBS

För att de lagrade positionerna ska fungera behöver alla förarprofiler vara satta i läget

Skydda profil .

Relaterad information

Manuellt framsäte (s. 188)

Elmanövrerat

*

framsäte (s. 189)

Justera elmanövrerat

*

framsäte (s. 189)

Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display

*

(s. 191)

190 * Tillval/tillbehör.

Justera massageinställningar

*

i framsäte

(s. 193)

Justera

*

sittdynans längd i framsäte

(s. 193)

Inställningar för massage

*

i framsäte

(s. 192)

Justera sidostöd

*

i framsäte (s. 194)

Justera svankstöd

*

i framsäte (s. 195)

Justera passagerarsäte från förarsätet

*

(s. 196)

Justera vinkling av yttre backspeglar

(s. 175)

Inställningar för head-up-display

*

(s. 145)

Skydda förarprofil (s. 139)

Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display

*

Om positionerna för det elmanövrerade

* sätet, de yttre backspeglarna och head-updisplayen

*

har lagrats kan de aktiveras med hjälp av minnesknapparna.

Använda lagrad inställning

Lagrad inställning kan användas när framsätesdörren är öppen eller stängd:

Öppen framdörr

Tryck in en av minnesknapparna 1 – 3 med ett kort tryck. Elmanövrerat säte, yttre backspeglar och head-up-display rör sig och stannar sedan i de positioner som är lagrade i vald minnesknapp.

SÄTEN OCH RATT

Stängd framdörr

Håll in en av minnesknapparna 1 – 3 tills säte, yttre backspeglar och head-up-display stannar i de positioner som är lagrade i vald minnesknapp.

Om minnesknappen släpps kommer sätets, de yttre backspeglarnas och head-up-displayens rörelse att avbrytas.

VARNING

Eftersom framsätena kan justeras även när tändningen är av bör barn aldrig vara i bilen utan uppsikt.

Stolens rörelse kan stoppas närsomhelst genom att trycka på någon av sätesreglagens knappar.

Ställ aldrig in stolen under körning.

Se till att det inte finns någonting under stolarna när de justeras.

OBS

För att de lagrade positionerna ska fungera behöver alla förarprofiler vara satta i läget

Skydda profil

.

Relaterad information

Manuellt framsäte (s. 188)

Elmanövrerat

*

framsäte (s. 189)

Justera elmanövrerat

*

framsäte (s. 189)

}}

* Tillval/tillbehör.

191

192

SÄTEN OCH RATT

Lagra position för säte, backspeglar och head-up-display

*

(s. 190)

Justera massageinställningar

*

i framsäte

(s. 193)

Justera

*

sittdynans längd i framsäte

(s. 193)

Inställningar för massage

*

i framsäte

(s. 192)

Justera sidostöd

*

i framsäte (s. 194)

Justera svankstöd

*

i framsäte (s. 195)

Justera passagerarsäte från förarsätet

*

(s. 196)

Justera vinkling av yttre backspeglar

(s. 175)

Inställningar för head-up-display

*

(s. 145)

Inställningar för massage

*

i framsäte

För att ändra inställningar kan både multifunktionsreglaget på sidan av sätet och centerdisplayen användas. I centerdisplayen visas de olika inställningarna.

Multifunktionsreglaget, placerad på sidan av sätets sittdel.

Inställningar för massage

Följande inställningsmöjligheter finns för massage:

/

Av

: Välj

/

Av

för att sätta på/stänga av massagefunktionen.

Program 1-5 : Det finns 5 förinställda massageprogram. Välj mellan Dyning ,

Stegande

,

Avancerad

,

Svankstöd

och

Skuldra

.

Intensitet

: Välj mellan

Låg

,

Normal

och

Hög .

Hastighet : Välj mellan Långsam , Normal och

Snabb

.

Omstart av massage

Massagefunktionen stängs automatiskt av efter 20 minuter. Återaktivering av funktionen görs manuellt.

Tryck på Omstart , som visas i centerdisplayen, för att valt massageprogram ska starta om.

> Massageprogrammet startar om. Om ingen åtgärd görs lägger sig meddelandet i toppvyn.

Relaterad information

Manuellt framsäte (s. 188)

Elmanövrerat

*

framsäte (s. 189)

Justera elmanövrerat

*

framsäte (s. 189)

Lagra position för säte, backspeglar och head-up-display

*

(s. 190)

Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display

*

(s. 191)

Justera massageinställningar

*

i framsäte

(s. 193)

Justera

*

sittdynans längd i framsäte

(s. 193)

Justera sidostöd

*

i framsäte (s. 194)

Justera svankstöd

*

i framsäte (s. 195)

Justera passagerarsäte från förarsätet

*

(s. 196)

* Tillval/tillbehör.

Justera massageinställningar

*

i framsäte

För att ändra inställningar kan både multifunktionsreglaget på sätet och centerdisplayen användas. I centerdisplayen visas de olika inställningarna.

Justera massageinställningar i framsäte

Framsätet har massage i ryggstödet. Massagen utförs av luftkuddar som kan massera med olika inställningar.

Massagefunktionen går endast att aktivera när bilens motor är igång.

3. För att välja mellan de olika massagefunktionerna görs valet antingen direkt i centerdisplayen eller genom att flytta markören uppåt/nedåt med hjälp av multifunktionsreglagets övre /nedre knapp.

Ändra inställning i vald funktion direkt i centerdisplayen, genom att trycka på pilarna, eller med multifunktionsreglagets främre /bakre knapp .

Relaterad information

Manuellt framsäte (s. 188)

Elmanövrerat

*

framsäte (s. 189)

Justera elmanövrerat

*

framsäte (s. 189)

Lagra position för säte, backspeglar och head-up-display

*

(s. 190)

Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display

*

(s. 191)

Justera

*

sittdynans längd i framsäte

(s. 193)

Inställningar för massage

*

i framsäte

(s. 192)

Justera sidostöd

*

i framsäte (s. 194)

Justera svankstöd

*

i framsäte (s. 195)

Justera passagerarsäte från förarsätet

*

(s. 196)

1. Aktivera multifunktionsreglaget genom att vrida reglaget uppåt/nedåt. Sätesinställningsvyn visas i centerdisplayen.

2. Välj Massage i sätesinställningsvyn.

SÄTEN OCH RATT

Justera

*

sittdynans längd i framsäte

Beroende på vald utrustningsnivå regleras sittdynans längd antingen med multifunktionsreglaget

*

på sidan av sätets sittdyna eller manuellt med ett reglage på framsidan av sittdynan.

Justera sittdynans längd med multifunktionsreglaget

Multifunktionsreglaget, placerat på sidan av sittdynan.

1. Aktivera multifunktionsreglaget genom att vrida reglaget uppåt/nedåt. Sätesinställningsvyn visas i centerdisplayen.

}}

* Tillval/tillbehör.

193

SÄTEN OCH RATT

||

2. Välj Dynförlängning i sätesinställningsvyn.

Tryck på den främre delen av fyrvägsknappen för att förlänga sittdynan.

Tryck på den bakre delen av fyrvägsknappen för att korta sittdynan.

Justera sittdynans längd manuellt

Justera elmanövrerat

*

framsäte (s. 189)

Lagra position för säte, backspeglar och head-up-display

*

(s. 190)

Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display

*

(s. 191)

Justera massageinställningar

*

i framsäte

(s. 193)

Inställningar för massage

*

i framsäte

(s. 192)

Justera sidostöd

*

i framsäte (s. 194)

Justera svankstöd

*

i framsäte (s. 195)

Justera passagerarsäte från förarsätet

*

(s. 196)

Justera sidostöd

*

i framsäte

Öka komforten i framsätet genom att justera ryggstödets sidor.

Reglage för dynjustering.

1. Ta tag i handtaget och dra uppåt.

på sätets framsida

2. Justera sittdynans längd.

3. Släpp handtaget och se till att dynan hamnat i låst läge.

Relaterad information

Manuellt framsäte (s. 188)

Elmanövrerat

*

framsäte (s. 189)

Multifunktionsreglaget, placerad på sidan av sätets sittdel.

Ryggstödets sidor kan justeras för att ge sidosupport. För att ändra inställningar kan både multifunktionsreglaget på sätet och centerdisplayen användas. I centerdisplayen visas de olika inställningarna.

För att justera sidostödet:

1. Aktivera multifunktionsreglaget genom att vrida det uppåt/nedåt . Sätesinställningsvyn visas i centerdisplayen.

194 * Tillval/tillbehör.

2. Välj Sidostöd i sätesinställningsvyn.

Tryck på den främre delen av fyrvägsknappen för att öka sidostödet .

Tryck på den bakre delen av fyrvägsknappen för att minska sidostödet .

Relaterad information

Manuellt framsäte (s. 188)

Elmanövrerat

*

framsäte (s. 189)

Justera elmanövrerat

*

framsäte (s. 189)

Lagra position för säte, backspeglar och head-up-display

*

(s. 190)

Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display

*

(s. 191)

Justera massageinställningar

*

i framsäte

(s. 193)

Justera

*

sittdynans längd i framsäte

(s. 193)

Inställningar för massage

*

i framsäte

(s. 192)

Justera svankstöd

*

i framsäte (s. 195)

Justera passagerarsäte från förarsätet

*

(s. 196)

Justera svankstöd

*

i framsäte

Svankstödet justeras med hjälp av reglage på sidan av sätets sittdyna.

Multifunktionsreglaget, i bilar med fyrvägssvankstöd

*

.

SÄTEN OCH RATT den runda knappen, i bilar med tvåvägssvankstöd

*

. Reglaget är placerat på sidan av sätets sittdel. Beroende på vald utrustningsnivå kan svankstödet justeras framåt/bakåt samt uppåt/nedåt (fyrvägssvankstöd) alternativt framåt/bakåt (tvåvägssvankstöd).

Justera svankstödet i bil med fyrvägssvankstöd

1. Aktivera multifunktionsreglaget genom att vrida reglaget uppåt/nedåt. Sätesinställningsvyn visas i centerdisplayen.

Reglaget i bilar med tvåvägssvankstöd

*

.

Svankstödet justeras med multifunktionsreglaget, i bilar med fyrvägsvankstöd

*

, alternativt

}}

* Tillval/tillbehör.

195

SÄTEN OCH RATT

||

2. Välj

Svankstöd i sätesinställningsvyn.

Tryck på den runda knappen upp

/ner för att flytta svankstödet uppåt/nedåt.

Tryck på den främre delen av knappen för att öka svankstödet.

Tryck på den bakre delen av knappen för att minska svankstödet.

Justera svankstödet i bil med tvåvägssvankstöd

Relaterad information

Manuellt framsäte (s. 188)

Elmanövrerat

*

framsäte (s. 189)

Justera elmanövrerat

*

framsäte (s. 189)

Lagra position för säte, backspeglar och head-up-display

*

(s. 190)

Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display

*

(s. 191)

Justera massageinställningar

*

i framsäte

(s. 193)

Justera

*

sittdynans längd i framsäte

(s. 193)

Inställningar för massage

*

i framsäte

(s. 192)

Justera sidostöd

*

i framsäte (s. 194)

Justera passagerarsäte från förarsätet

*

(s. 196)

Justera passagerarsäte från förarsätet

*

Passagerarsätet fram kan justeras från förarsätet.

Aktivera funktionen

Funktionen aktiveras via funktionsvyn i centerdisplayen:

Tryck på knappen Justera passagerarsätet för att aktivera.

Justera passagerarsätet

Inom 10 sekunder, från aktivering av funktionen, måste föraren justera passagerarsätet.

Sker ingen justering inom denna tid deaktiveras funktionen.

Föraren justerar passagerarsätet med hjälp av reglagen på förarsätet:

1. Tryck på den främre delen

av den runda knappen för att öka svankstödet.

2. Tryck på den bakre delen

av den runda knappen för att minska svankstödet.

196 * Tillval/tillbehör.

Flytta passagerarsätet framåt/bakåt genom att justera reglaget framåt/bakåt.

Ändra passagerarsätets ryggstödslutning genom att justera reglaget framåt/bakåt.

Relaterad information

Manuellt framsäte (s. 188)

Elmanövrerat

*

framsäte (s. 189)

Justera elmanövrerat

*

framsäte (s. 189)

Lagra position för säte, backspeglar och head-up-display

*

(s. 190)

Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display

*

(s. 191)

Justera massageinställningar

*

i framsäte

(s. 193)

Justera

*

sittdynans längd i framsäte

(s. 193)

5 6-sätes bilar har två säten i andra sätesraden.

Inställningar för massage

*

i framsäte

(s. 192)

Justera sidostöd

*

i framsäte (s. 194)

Justera svankstöd

*

i framsäte (s. 195)

SÄTEN OCH RATT

Fälla ryggstöd i andra sätesraden

Andra sätesraden har tre individuella säten

5

Ryggstöden kan fällas framåt var för sig.

.

VARNING

Ställ in sätet och fixera det innan avfärd. Var försiktig vid inställning av sätet. Okontrollerad eller oaktsam inställning kan leda till klämskador.

Vid lastning av långa objekt måste de alltid spännas fast på ett säkert sätt för att undvika skada vid hastiga inbromsningar.

Stäng alltid av motorn och lägg i parkeringsbromsen vid i- och urlastning i bilen.

För bil med automatväxel, sätt växelväljaren i P för att förhindra att växelväljaren flyttas av misstag.

VIKTIGT

När ryggstödet ska fällas får det inte finnas något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena får inte heller vara kopplade. Risk finns annars att det uppstår skada på baksätets klädsel.

}}

* Tillval/tillbehör.

197

SÄTEN OCH RATT

||

VIKTIGT

Sittdynan på den integrerade barnstolen

* skall vara i nedfällt läge innan fällning av mittplatsens ryggstöd.

Armstödet

*

på mittplatsen ska fällas upp innan fällning av sätet.

OBS

Framsätena kan behöva skjutas fram och/ eller ryggstöden justeras upp för att de bakre ryggstöden ska kunna fällas fram helt.

Baksätena kan också behövas flyttas bakåt.

Vid fällning av andra sätesraden måste sätena vara i uppfällt läge, de bör inte fällas när de är framåtlutade för in-/urstigning från tredje sätesraden.

Mittplats

6

Yttre sätena

7

För att fälla ryggstödet:

1. Fäll ner nackskyddet manuellt.

2. Dra i remmen som finns på mittsätets högersida.

3. Fäll ryggstödet framåt tills det låser sig.

Sittdynan fälls nedåt/framåt när ryggstödet fälls för att skapa ett plant underlag.

För att fälla upp ryggstödet till upprätt position:

1. Dra i remmen.

2. Fäll upp ryggstödet och släpp remmen.

Skjut ryggen vidare tills spärren går i ingrepp.

3. Vid behov justera upp nackskyddet.

För att fälla ryggstödet:

OBS

Vid fällning av andra sätesraden, utgå alltid från sätets normalläge.

Använd inte sätesfällningsspaken när sätet

är i läget för in-/urstigning i tredje sätesraden.

1. Dra handtaget på sidan av sätet uppåt och håll handtaget i uppfällt läge under fällning.

6

I en bil med fyra eller sex säten finns inget mittsäte.

7 Bilden visar en bil med sju säten.

198 * Tillval/tillbehör.

2. Säkerställ att ryggstödet med nackskydd inte kommer i kontakt med framsätet vid fällning. Fäll ryggstödet framåt tills det låser sig.

> Sittdynan fälls nedåt/framåt när ryggstödet fälls för att skapa ett plant underlag. Nackskyddet fälls automatiskt när baksätet fälls.

VARNING

Kontrollera att ryggstöden är ordentligt låsta efter nedfällning.

För att fälla upp ryggstödet till upprätt position:

1. Dra handtaget på sidan av sätet uppåt och håll handtaget i uppfällt läge under uppfällning.

2. Säkerställ att ryggstödet med nackskydd inte kommer i kontakt med framsätet vid uppfällning. Fäll upp ryggstödet och släpp handtaget.

3. Skjut ryggen vidare tills spärren går i lås.

4. Fäll upp nackskyddet manuellt.

VARNING

Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i baksätet är ordentligt låsta efter uppfällning.

Nackskydden på ytterplatserna måste alltid vara uppfällda när det finns passagerare på någon plats i baksätet.

VARNING

Nackskydden på ytterplatserna i andra sätesraden måste alltid vara uppfällda då tredje sätesraden

*

har passagerare.

Relaterad information

Justera nackskydd i andra sätesraden

(s. 199)

Justera säte i längdled i andra sätesraden

*

(s. 201)

Justera ryggstödets lutning i andra sätesraden (s. 202)

Instigning och urstigning för tredje sätesraden

*

(s. 203)

Fälla ryggstöd i tredje sätesraden

*

(s. 203)

SÄTEN OCH RATT

Justera nackskydd i andra sätesraden

Reglera mittplatsens nackskydd efter passagerarens längd 8 . Fäll ytterplatsernas nackskydd

*

för att förbättra sikten bakåt.

Justering av nackskydd mittplats

Mittplatsens nackskydd ska regleras efter passagerarens längd så att det om möjligt täcker hela bakhuvudet. Skjut det manuellt uppåt efter behov.

8 6-sätes bilar har ingen mittplats i andra sätesraden.

}}

* Tillval/tillbehör.

199

SÄTEN OCH RATT

||

För att få ner skyddet måste knappen (placerad i mitten mellan ryggstödet och nackskyddet, se bild) tryckas in samtidigt som nackskyddet trycks ner försiktigt.

VARNING

Mittplatsens nackskydd skall vara i sitt nedersta läge när mittplatsen inte används.

När mittplatsen används skall nackskyddet vara korrekt justerad till passagerarens längd så att det om möjligt täcker hela bakhuvudet.

Elektrisk nedfällning av yttre nackskydd baksäte

*

De yttre nackskydden kan fällas via centerdisplayens funktionsvy. Fällning av nackskydd går att göra i tändningsläge 0 .

Tryck på knappen Fäll nackstöd

för att aktivera/ deaktivera fällning.

VARNING

Nackskydden ska vara i låst läge efter uppfällning.

VARNING

Nackskydden på ytterplatserna i andra sätesraden måste alltid vara uppfällda då tredje sätesraden

*

har passagerare.

Relaterad information

Fälla ryggstöd i andra sätesraden (s. 197)

Justera säte i längdled i andra sätesraden

*

(s. 201)

Justera ryggstödets lutning i andra sätesraden (s. 202)

Instigning och urstigning för tredje sätesraden

*

(s. 203)

Fälla ryggstöd i tredje sätesraden

*

(s. 203)

För tillbaka nackskyddet manuellt tills ett klickljud hörs.

VARNING

Fäll inte ner de yttre nackskydden om det finns passagerare på någon av de platserna i baksätet.

200 * Tillval/tillbehör.

Justera säte i längdled i andra sätesraden

*

I bilar med 6 och 7 säten

*

kan sätena i andra sätesraden justeras framåt eller bakåt individuellt i syfte att anpassa benutrymmet för andra och tredje radens passagerare. Det går inte att justera baksätet i längdled i bil med 5 säten.

VARNING

Ställ in sätet och fixera det innan avfärd. Var försiktig vid inställning av sätet. Okontrollerad eller oaktsam inställning kan leda till klämskador.

Vid lastning av långa objekt måste de alltid spännas fast på ett säkert sätt för att undvika skada vid hastiga inbromsningar.

Stäng alltid av motorn och lägg i parkeringsbromsen vid i- och urlastning i bilen.

För bilar med automatisk växling, sätt växelväljaren i P för att förhindra att växelväljaren flyttas av misstag.

Justering av säten i en 6-sätes bil 9

SÄTEN OCH RATT

Lyft handtaget som är placerat under sätet.

Skjut sätet framåt eller bakåt till önskad position.

3. Släpp handtaget och skjut sätet vidare tills spärren går i ingrepp.

Kontrollera att sätet är spärrat då position har

ändrats.

Relaterad information

Fälla ryggstöd i andra sätesraden (s. 197)

Justera nackskydd i andra sätesraden

(s. 199)

Justera ryggstödets lutning i andra sätesraden (s. 202)

Instigning och urstigning för tredje sätesraden

*

(s. 203)

Fälla ryggstöd i tredje sätesraden

*

(s. 203)

Lyft handtaget som är placerat under sätet.

Skjut sätet framåt eller bakåt till önskad position.

3. Släpp handtaget och skjut sätet vidare tills spärren går i ingrepp.

Kontrollera att sätet är spärrat då position har

ändrats.

9 Bilar med 6 säten är enbart tillgängligt på vissa marknader.

* Tillval/tillbehör.

201

202

SÄTEN OCH RATT

Justera ryggstödets lutning i andra sätesraden

Ryggstödets lutning kan justeras individuellt för varje säte i den andra sätesraden.

Mittplats

10

Yttre säten

1. Dra i remmen som finns på mittplatsens högersida.

2. Justera ryggstödslutningen framåt/bakåt genom att minska/öka belastningen mot ryggstödet.

3. Släpp remmen för att låsa ryggstödets position och skjut ryggen vidare tills spärren går i ingrepp.

Kontrollera att sätet är spärrat då position har

ändrats.

1. Dra handtaget på sidan av sätet uppåt.

2. Justera ryggstödslutningen framåt/bakåt genom att minska/öka belastningen mot ryggstödet.

3. Släpp handtaget för att låsa ryggstödets position och skjut ryggen vidare tills spärren går i ingrepp.

Kontrollera att sätet är spärrat då position har

ändrats.

VARNING

Ställ in sätet och fixera det innan avfärd. Var försiktig vid inställning av sätet. Okontrollerad eller oaktsam inställning kan leda till klämskador.

Vid lastning av långa objekt måste de alltid spännas fast på ett säkert sätt för att undvika skada vid hastiga inbromsningar.

Stäng alltid av motorn och lägg i parkeringsbromsen vid i- och urlastning i bilen.

För bilar med automatisk växling, sätt växelväljaren i P för att förhindra att växelväljaren flyttas av misstag.

Relaterad information

Fälla ryggstöd i andra sätesraden (s. 197)

Justera nackskydd i andra sätesraden

(s. 199)

Justera säte i längdled i andra sätesraden

*

(s. 201)

Instigning och urstigning för tredje sätesraden

*

(s. 203)

Fälla ryggstöd i tredje sätesraden

*

(s. 203)

10 6-sätes bilar har ingen mittplats i andra sätesraden.

* Tillval/tillbehör.

Instigning och urstigning för tredje sätesraden

*

För att underlätta in- och urstigning ur den tredje sätesraden

*

kan den andra sätesraden justeras.

Bilden är generisk.

För att fälla ryggstödet:

1. Dra uppåt/framåt i handtaget som finns på ovansidan på de yttre sätena på andra sätesraden.

2. Fäll ryggstödet framåt och skjut hela sätet framåt.

För att fälla upp sätet till upprätt position:

Skjut sätet bakåt tills det når stoppet.

Ryggstödet ska då lätt falla tillbaka till rätt position.

OBS

Om ryggstödet i mittersta sätesraden, efter in-/urstigning, inte går i lås vid återförandet kan det behövas skjutas fram igen och göras om med något mer kraft.

VARNING

Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i baksätet är ordentligt låsta efter uppfällning.

Nackskydden på ytterplatserna måste alltid vara uppfällda när det finns passagerare på någon plats i baksätet.

Relaterad information

Fälla ryggstöd i andra sätesraden (s. 197)

Justera nackskydd i andra sätesraden

(s. 199)

Justera säte i längdled i andra sätesraden

*

(s. 201)

Justera ryggstödets lutning i andra sätesraden (s. 202)

Fälla ryggstöd i tredje sätesraden

*

(s. 203)

SÄTEN OCH RATT

Fälla ryggstöd i tredje sätesraden

*

Tredje sätesraden har två individuella säten.

Dessa kan fällas framåt var för sig.

VIKTIGT

För att kunna fälla tredje sätesradens ryggstöd kan det vara nödvändigt att ändra position och lutning på sätena i andra sätesraden.

1. Dra uppåt/framåt i handtaget som finns på ovansidan av ryggstödet.

2. Säkerställ att ryggstödet med nackskydd inte kommer i kontakt med sätet framför vid fällning. Fäll ryggstödet framåt.

> Sittdynan fälls nedåt/framåt när ryggstödet fälls för att skapa ett platt underlag. Nackskyddet fälls automatiskt när baksätet fälls.

}}

* Tillval/tillbehör.

203

SÄTEN OCH RATT

||

För att fälla upp sätet; fäll upp ryggstödet manuellt tills det låser sig. Nackskyddet fälls upp manuellt.

VARNING

Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i baksätet är ordentligt låsta efter uppfällning.

Nackskydden på ytterplatserna måste alltid vara uppfällda när det finns passagerare på någon plats i baksätet.

Relaterad information

Fälla ryggstöd i andra sätesraden (s. 197)

Justera nackskydd i andra sätesraden

(s. 199)

Justera säte i längdled i andra sätesraden

*

(s. 201)

Justera ryggstödets lutning i andra sätesraden (s. 202)

Instigning och urstigning för tredje sätesraden

*

(s. 203)

Rattens reglage och signalhorn

På ratten finns signalhorn och reglage för bl.a. förarstödsystem och röststyrning.

Knappsatser och paddlar

*

i ratten.

Reglage för förarstödsystem

11

.

Paddel

*

för manuell växling av automatisk växellåda.

Reglage för röststyrning, justering av head-up-display samt meny-, meddelande- och telefonhantering.

Signalhorn

Signalhornet är placerat på rattens centrum.

Relaterad information

Rattlås (s. 205)

Justera ratt (s. 205)

204

11 Fartbegränsare, Farthållare, Adaptiv farthållare

*

, Avståndsvarning

*

och Pilot Assist.

* Tillval/tillbehör.

SÄTEN OCH RATT

Rattlås

Rattlåset försvårar styrning av bilen om den t.ex. tillgrips olovligen. Ett mekaniskt ljud kan uppfattas när rattlåset låses eller låses upp.

Aktivera rattlås

Rattlåset aktiveras när bilen låses utifrån och motorn är avstängd. Om bilen lämnas olåst kommer rattlåset automatiskt att aktiveras efter en stund.

Deaktivera rattlås

Rattlåset deaktiveras när bilen låses upp utifrån. Om bilen inte är låst räcker det att fjärrnyckeln är inne i kupén och att bilen startas för att rattlåset ska deaktiveras.

Relaterad information

Rattens reglage och signalhorn (s. 204)

Justera ratt (s. 205)

Justera ratt

Ratten kan justeras i olika lägen.

Inställning av ratt går att göra i djupled och i höjdled.

VARNING

Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.

Ratten får aldrig ställas in under färd.

Vid hastighetsberoende servostyrning kan rattmotståndet regleras. Rattmotståndet regleras efter bilens hastighet för att ge föraren

ökad vägkänsla.

Spak för justering av ratt.

1. Skjut spaken framåt för att lösgöra ratten.

2. Ställ in ratten i det läge som passar.

3. Dra tillbaka spaken för att fixera ratten.

Om det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.

Relaterad information

Rattlås (s. 205)

Rattens reglage och signalhorn (s. 204)

Justera elmanövrerat

*

framsäte (s. 189)

* Tillval/tillbehör.

205

KLIMAT

208

KLIMAT

Klimat

Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering. Klimatanläggningen kyler eller värmer samt avfuktar luften i kupén.

Klimatanläggningens samtliga funktioner regleras från centerdisplayen och fysiska knappar i mittkonsolen.

Vissa funktioner för baksätet kan också regleras från klimatreglage

*

bak på tunnelkonsolen.

Relaterad information

Klimatzoner (s. 208)

Klimatsensorer (s. 209)

Upplevd temperatur (s. 209)

Röststyra klimat (s. 210)

Parkeringsklimat

*

(s. 235)

Värmare

*

(s. 242)

Luftkvalitet (s. 211)

Luftfördelning (s. 213)

Klimatreglage (s. 218)

Klimatzoner

Antalet klimatzoner bilen är indelad i styr möjligheten att ställa in olika temperatur för olika delar av kupén.

2-zonsklimat

Klimatzoner med 2-zonsklimat.

Med 2-zonsklimat kan temperaturen i kupén ställas in separat för vänster och höger sida.

4-zonsklimat

*

Klimatzoner med 4-zonsklimat.

Med 4-zonsklimat kan temperaturen i kupén ställas in separat för vänster och höger sida i både fram- och baksäte.

Relaterad information

Klimat (s. 208)

* Tillval/tillbehör.

Klimatsensorer

Klimatanläggningen har ett antal sensorer till hjälp för att reglera klimatet i bilen.

Sensorernas placering

Solsensor – på instrumentpanelens ovansida.

Fuktsensor – i kåpan vid inre backspegeln.

Yttertemperatursensor – i den högra ytterbackspegeln.

Temperatursensor för kupén – vid de fysiska knapparna i mittkonsolen.

OBS

Täck inte över eller blockera sensorerna med klädesplagg eller andra föremål.

Med Interior Air Quality System

*

finns även en luftkvalitetssensor som sitter i klimatanläggningens luftintag.

Relaterad information

Klimat (s. 208)

Interior Air Quality System

*

(s. 212)

KLIMAT

Upplevd temperatur

Klimatanläggningen reglerar klimatet i kupén utifrån den upplevda temperaturen, inte den faktiska.

Temperaturen som väljs i kupén motsvarar den fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till den yttertemperatur, lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring bilen.

I systemet finns en solsensor som känner av på vilken sida solen skiner in i kupén. Detta medför att temperaturen kan skilja mellan höger och vänster sidas luftmunstycken trots att regleringen är inställd på samma temperatur på båda sidor.

Relaterad information

Klimat (s. 208)

* Tillval/tillbehör.

209

210

KLIMAT

Röststyra klimat

1

Kommando för röststyrning av klimatanläggningen till att t.ex. ändra temperatur, aktivera eluppvärmt säte

*

eller ändra fläktnivå.

Tryck på mando:

och säg något av följande kom-

"

Klimat

" – startar en dialog för klimat och visar exempel på kommandon.

" Ställ in temperaturen på X grader " – ställer in önskad temperatur.

"

Öka temperaturen

"/"

Minska temperaturen

" – höjer/sänker inställd temperatur ett steg.

" Synka temperaturen " – synkroniserar temperaturen för samtliga klimatzoner i bilen med förarsidans inställda temperatur.

"

Rikta fläkten mot golvet

"/"

Rikta fläkten mot kupén " – öppnar önskat luftflöde.

"

Rikta bort fläkten från golvet

"/"

Rikta bort fläkten från kupén " – stänger önskat luftflöde.

" Ställ in fläkten på max "/" Stäng av fläkten

" – ändrar fläktnivå till

Max

/

Off

.

"

Öka fläkten

"/"

Minska fläkten

" – höjer/ sänker inställd fläktnivå ett steg.

" Sätt på autoklimat " – aktiverar automatreglerat klimat.

"

Sätt på AC

"/"

Stäng av AC

" – aktiverar/ deaktiverar luftkonditioneringen.

" Sätt på återcirkulationen "/" Stäng av

återcirkulationen

" – aktiverar/deaktiverar luftåtercirkulationen.

" Sätt på defrostern "/" Stäng av defrostern " – aktiverar/deaktiverar avfrostning av rutor och backspeglar.

"

Sätt på maxdefrostern

"/"

Stäng av maxdefroster " – aktiverar/deaktiverar max defroster.

"

Sätt på elektrisk defroster

"/"

Stäng av elektrisk defroster

" – aktiverar/deaktiverar eluppvärmd vindruta

*

.

" Sätt på bakre defroster "/" Stäng av bakre defroster

" – aktiverar/deaktiverar eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.

"

Sätt på rattvärmen

"/"

Stäng av rattvärmen

" – aktiverar/deaktiverar eluppvärmd ratt

*

.

" Öka rattvärmen "/" Minska rattvärmen "

– höjer/sänker inställd nivå för eluppvärmd ratt

*

ett steg.

" Sätt på stolsvärmen "/" Stäng av stolsvärmen

" – aktiverar/deaktiverar eluppvärmt säte

*

.

" Öka stolsvärmen "/" Minska stolsvärmen " – höjer/sänker inställd nivå för eluppvärmt säte

*

ett steg.

"

Sätt på stolsfläkten

"/"

Stäng av stolsfläkten " – aktiverar/deaktiverar ventilerat säte

*

.

" Öka stolsfläkten "/" Minska stolsfläkten

" – höjer/sänker inställd nivå för ventilerat säte

*

ett steg.

OBS

Alla systemspråk stödjer inte röststyrning.

De som gör det markeras med symbolen

i listan över tillgängliga systemspråk.

Läs mer om var den informationen hittas i avsnittet om inställningar för röststyrning.

Relaterad information

Klimat (s. 208)

Röststyrning (s. 146)

Använda röststyrning (s. 147)

Inställningar för röststyrning (s. 150)

1 Gäller vissa marknader.

* Tillval/tillbehör.

Luftkvalitet

Materialvalen i kupén och luftreningssystemet ser till att luftkvaliteten i kupén är hög.

Material i kupén

Interiören i kupén är utformad för att vara trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker.

Utprovade material har utvecklats för att minska dammängden i kupén och bidra till att kupén blir lättare att hålla ren.

Mattorna i både kupén och lastutrymmet är löstagbara och lätta att ta ur och göra rena.

Använd rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo för att rengöra interiören.

Luftreningssystem

Förutom kupéfiltret är bilen utrustad med andra luftreningssystem som hjälper till att hålla en hög luftkvalitet i kupén.

Relaterad information

Klimat (s. 208)

Clean Zone

*

(s. 211)

Clean Zone Interior Package

*

(s. 212)

Interior Air Quality System

*

(s. 212)

Kupéfilter (s. 213)

Clean Zone

*

Funktionen Clean Zone kontrollerar och indikerar om alla förutsättningar för god luftkvalitet i kupén är uppfyllda eller ej.

KLIMAT

Att kupéfläkten är aktiverad.

Att luftåtercirkulationen är deaktiverad.

OBS

Clean Zone indikerar inte att luftkvaliteten

är god, utan indikerar endast att förutsättningarna för god luftkvalitet är uppfyllda.

Relaterad information

Luftkvalitet (s. 211)

Clean Zone Interior Package

*

(s. 212)

Interior Air Quality System

*

(s. 212)

Kupéfilter (s. 213)

Indikatorn syns i klimatvyn i centerdisplayen.

Indikatorn syns i klimatraden när klimatvyn inte är öppnad.

Om förutsättningarna inte uppfylls är texten

Clean Zone vit. När alla förutsättningar är uppfyllda indikeras detta genom att texten

ändrar färg till blå.

Förutsättningar som behöver vara uppfyllda:

Att alla dörrar och bakluckan är stängda.

Att alla sidofönster och panoramataket

*

är stängda.

Att luftkvalitetssystemet Interior Air

Quality System

*

är aktiverat.

* Tillval/tillbehör.

211

212

KLIMAT

Clean Zone Interior Package

*

Clean Zone Interior Package (CZIP) omfattar en serie modifieringar som håller kupén ännu renare från bland annat allergi- och astmaframkallande substanser.

Följande ingår:

En utbyggd fläktfunktion som innebär att fläkten startar när bilen låses upp med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med frisk luft. Funktionen startar vid behov och stängs av automatiskt efter en stund eller då en av dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet under vilket fläkten går minskar successivt på grund av minskat behov fram tills bilen är 4 år.

Det helautomatiska luftkvalitetssystemet

Interior Air Quality System (IAQS).

Relaterad information

Luftkvalitet (s. 211)

Clean Zone

*

(s. 211)

Interior Air Quality System

*

(s. 212)

Kupéfilter (s. 213)

Interior Air Quality System

*

Interior Air Quality System (IAQS) är ett helautomatiskt luftkvalitetssystem som avskiljer gaser och partiklar så att halten av lukter och föroreningar i kupén reduceras.

IAQS är en del av Clean Zone Interior Package

(CZIP) och renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och marknära ozon.

Om systemets luftkvalitetssensor känner att utomhusluften är förorenad stängs luftintaget och luftåtercirkulationen aktiveras.

OBS

För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn alltid vara inkopplad.

I kallt klimat är återcirkulationen begränsad för att undvika imbildning.

Vid imbildning bör avfrostningsfunktionerna för vindruta och sidorutor samt bakruta användas.

Relaterad information

Aktivera och deaktivera luftkvalitetssensor

*

(s. 212)

Luftkvalitet (s. 211)

Clean Zone

*

(s. 211)

Clean Zone Interior Package

*

(s. 212)

Kupéfilter (s. 213)

Aktivera och deaktivera luftkvalitetssensor

*

Luftkvalitetssensorn hör till det helautomatiska luftkvalitetssystemet Interior Air Quality

System (IAQS).

Det är möjligt att ställa in om luftkvalitetssensorn ska vara aktiverad/deaktiverad.

1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.

2. Tryck på

Klimat

.

3. Välj

Luftkvalitetsensor

för att aktivera/ deaktivera luftkvalitetssensorn.

Relaterad information

Interior Air Quality System

*

(s. 212)

* Tillval/tillbehör.

KLIMAT

Kupéfilter

All luft som kommer in i bilens kupé renas med ett filter.

Byte av kupéfilter

För att bibehålla hög klimatprestanda måste filtret bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare.

OBS

Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att rätt filter monteras.

Relaterad information

Luftkvalitet (s. 211)

Clean Zone

*

(s. 211)

Clean Zone Interior Package

*

(s. 212)

Interior Air Quality System

*

(s. 212)

Luftfördelning

Klimatanläggningen fördelar den inkommande luften genom ett antal olika munstycken i kupén.

Automatisk och manuell luftfördelning

Med automatreglerat klimat igång sker luftfördelningen automatiskt. Vid behov går luftfördelningen att styra manuellt.

Reglerbara ventilationsmunstycken

Vissa ventilationsmunstycken i bilen är reglerbara, vilket innebär att det går att öppna/ stänga och rikta luftflödet från munstycket.

Placering av reglerbara ventilationsmunstycken i kupén.

Med 2-zonsklimat – fyra på instrumentpanelen och ett vardera på dörrstolparna mellan fram- och bakdörr.

Tillkommer med 4-zonsklimat

*

– två bak på tunnelkonsolen.

Tillkommer med 4-zonsklimat

*

och en tredje sätesrad – ett vardera på dörrstolparna bakom bakdörren.

Relaterad information

Klimat (s. 208)

Ändra luftfördelning (s. 214)

Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 214)

Tabell över luftfördelningsalternativ

(s. 215)

* Tillval/tillbehör.

213

214

KLIMAT

Ändra luftfördelning

Luftfördelningen går att ändra manuellt vid behov.

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att trycka på symbolen mitt på klimatraden.

Luftfördelningsknapparna i klimatvyn.

Luftfördelning – defrostermunstycken vindruta

Luftfördelning – ventilationsmunstycken instrumentpanel och mittkonsol

Luftfördelning – ventilationsmunstycken golv

2. Tryck på en eller flera av luftfördelningsknapparna för att öppna/stänga motsvarande luftflöde.

> Luftfördelningen ändras och knapparna lyses upp/släcks.

Relaterad information

Luftfördelning (s. 213)

Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 214)

Tabell över luftfördelningsalternativ

(s. 215)

Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken

Vissa ventilationsmunstycken i kupén kan

öppnas, stängas och riktas individuellt.

Om bilens yttre munstycken riktas mot sidofönstren kan imma elimineras.

Om bilens yttre munstycken riktas inåt erhålls, i varmt klimat, en behaglig miljö i kupén.

Öppna och stänga ventilationsmunstycken

Rulla på tumhjulet under ventilationsmunstycket för att öppna/stänga luftflödet från munstycket.

Ju större del av de vita linjerna på tumhjulet som syns, desto högre luftflöde.

Rikta ventilationsmunstycken

För spaken i mitten av ventilationsmunstycket i sidled/höjdled för att rikta luftflödet från munstycket.

Relaterad information

Luftfördelning (s. 213)

Ändra luftfördelning (s. 214)

Tabell över luftfördelningsalternativ

(s. 215)

Tabell över luftfördelningsalternativ

Luftfördelningen går att ändra manuellt vid behov. Följande alternativ är möjliga att ställa in.

Luftfördelning Syfte

Om samtliga luftfördelningsknappar avmarkeras i manuellt läge återgår klimatanläggningen till automatreglerat klimat.

KLIMAT

Huvudluftflöde från defrostermunstycken. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.

Motverkar im- och isbildning i kallt och fuktigt klimat (för att uppnå detta får inte fläktnivån vara för låg).

Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.

Ger god nedkylning i varmt klimat.

}}

215

||

KLIMAT

Luftfördelning

Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken vid golvet. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.

Syfte

Ger värme eller kyla till golvet.

Huvudluftflöde från defrostermunstycken och ventilationsmunstycken på instrumentpanelen. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.

Ger god komfort i varmt och torrt klimat.

Huvudluftflöde från defrostermunstycken och ventilationsmunstycken vid golvet.

Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.

Ger god komfort och bra avimning i kallt och fuktigt klimat.

216

KLIMAT

Luftfördelning

Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen och ventilationsmunstycken vid golvet. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.

Syfte

Ger god komfort i soligt väder vid svala utomhustemperaturer.

Huvudluftflöde från defrostermunstycken, från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen och ventilationsmunstycken vid golvet.

Ger balanserad komfort i kupén.

Relaterad information

Luftfördelning (s. 213)

Öppna, stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 214)

Ändra luftfördelning (s. 214)

217

KLIMAT

Klimatreglage

Klimatanläggningens funktioner regleras från fysiska knappar i mittkonsolen, centerdisplayen och klimatreglage bak på tunnelkonsolen

*

.

Fysiska knappar i mittkonsol

Huvudklimat

I fliken

Huvudklimat

kan förutom klimatradens funktioner även övriga huvudklimatfunktioner regleras.

218

Knapp för eluppvärmd vindruta

*

samt max defroster.

Knapp för eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.

Klimatrad i centerdisplay

Från klimatraden kan de allra vanligaste klimatfunktionerna regleras.

Temperaturreglage för förar- och passagerarsidan.

Reglage för eluppvärmt

*

och ventilerat

* förar- och passagerarsäte samt eluppvärmd ratt

*

.

Knapp för åtkomst till klimatvyn. Grafiken på knappen visar aktiverade klimatinställningar.

Klimatvy i centerdisplay

Klimatvyn öppnas genom att trycka på symbolen mitt på klimatraden.

Beroende på utrustningsnivå kan klimatvyn vara uppdelad i flera flikar.

Växla mellan flikarna genom att svepa till vänster/höger eller genom att trycka på respektive rubrik.

Max

,

Elektrisk

,

Bak

– Reglage för avfrostning av rutor och backspeglar.

AC – Reglage för luftkonditionering.

Recirc

– Reglage för luftåtercirkulation.

* Tillval/tillbehör.

Reglage för luftfördelning.

Fläktreglage för framsäte 2 .

AUTO – Autoreglering av klimat.

Bakre klimat

*

I fliken

Bakre klimat

kan samtliga klimatfunktioner för baksätet regleras.

KLIMAT den. Fläktreglage för baksäte, andra sätesraden.

Tredje radens klimat – Reglage för klimatfunktionalitet i baksäte, tredje sätesraden

*

.

Temperaturreglage för baksäte.

Reglage för eluppvärmt baksäte

*

.

Parkeringsklimat

*

I fliken Parkeringsklimat kan bilens parkeringsklimat regleras.

Klimatreglage bak på tunnelkonsol

*

Reglage för eluppvärmt baksäte

*

.

Fläktreglage för baksäte.

Temperatureglage för baksäte.

Knapp för låsning/upplåsning av klimatpanelen.

Om bilen inte är utrustad med klimatpanel bak på tunnelkonsolen men har eluppvärmda baksäten

*

finns fysiska knappar bak på tunnelkonsolen för reglering av den funktionen.

Klimatpanelen har ett skärmlås för att undvika oavsiktlig ändring av fläktnivå och temperatur.

När skärmen är låst visas bara sätesreglagen

* och knappen för upplåsning.

Efter upplåsning kan även fläktnivå och temperatur ändras från klimatpanelen och alla valda klimatinställningar visas. Skärmen låses automatiskt efter en stunds inaktivitet.

Relaterad information

Klimat (s. 208)

Aktivera och deaktivera eluppvärmt framsäte

*

(s. 220)

Aktivera och deaktivera eluppvärmt baksäte

*

(s. 221)

Aktivera och deaktivera ventilerat framsäte

*

(s. 222)

Aktivera och deaktivera eluppvärmd ratt

*

(s. 223)

Aktivera autoreglerat klimat (s. 224)

Andra radens klimat – Reglage för klimatfunktionalitet i baksäte, andra sätesra-

2 Med 2-zonsklimat är reglaget gemensamt med baksätet.

}}

* Tillval/tillbehör.

219

220

KLIMAT

Aktivera och deaktivera luftåtercirkulation

(s. 224)

Aktivera och deaktivera max defroster

(s. 225)

Aktivera och deaktivera eluppvärmd vindruta

*

(s. 226)

Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar (s. 228)

Reglera fläktnivå för framsäte (s. 229)

Reglera fläktnivå för baksäte

*

(s. 229)

Synkronisera temperatur (s. 233)

Aktivera och deaktivera luftkonditionering

(s. 233)

Aktivera och deaktivera tredje sätesradens klimat

*

(s. 234)

Aktivera och deaktivera eluppvärmt framsäte

*

Sätena kan värmas för att öka komforten för förare och passagerare när det är kallt.

1. Tryck på vänster respektive höger sidas ratt- och sätesknapp i klimatraden i centerdisplayen för att öppna reglaget för säte och ratt.

Om bilen inte är utrustad med ventilerade säten eller eluppvärmd ratt (för förarsidan)

är knappen för eluppvärmda säten direkt tillgänglig i klimatraden.

VARNING

Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon anledning har svårigheter att hantera reglaget för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.

Relaterad information

Klimatreglage (s. 218)

Aktivera och deaktivera automatisk start av eluppvärmt framsäte

*

(s. 221)

2. Tryck upprepade gånger på knappen för eluppvärmda säten för att skifta mellan de fyra nivåerna: Av , Hög , Medel och Låg .

> Nivån ändras och knappen visar inställd nivå.

* Tillval/tillbehör.

Aktivera och deaktivera automatisk start av eluppvärmt framsäte

*

Sätena kan värmas för att öka komforten för förare och passagerare när det är kallt.

Det är möjligt att ställa in om automatisk start av eluppvärmda säten ska vara aktiverad/ deaktiverad vid motorstart. Med automatisk start aktiverad kommer eluppvärmning att starta vid låg omgivningstemperatur.

1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.

2. Tryck på Klimat

.

3. Välj Startnivå, sätesvärme för förare och Startnivå, sätesvärmare för passagerare för att aktivera/deaktivera automatisk start av eluppvärmt förar- och passagerarsäte.

> Ett "A" visas vid respektive knapp för eluppvärmda framsäten i klimatraden när automatisk start har aktiverats.

4. Välj Låg , Medel eller Hög för att välja nivå efter att funktionen aktiverats.

Relaterad information

Klimatreglage (s. 218)

Aktivera och deaktivera eluppvärmt framsäte

*

(s. 220)

Aktivera och deaktivera eluppvärmt baksäte

*

Sätena kan värmas för att öka komforten för förare och passagerare när det är kallt.

Aktivera och deaktivera eluppvärmt baksäte från framsäte

*

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att trycka på symbolen mitt på klimatraden.

2. Välj fliken Bakre klimat .

3. Tryck upprepade gånger på knappen för eluppvärmda säten för att skifta mellan de fyra nivåerna: Av , Hög , Medel och Låg .

> Nivån ändras och knappen visar inställd nivå.

KLIMAT

Aktivera och deaktivera eluppvärmt baksäte från baksäte

Med 2-zonsklimat:

Knappar för eluppvärmda säten bak på tunnelkonsolen.

Tryck upprepade gånger på vänster respektive höger sidas fysiska knappar för eluppvärmda säten bak på tunnelkonsolen för att skifta mellan de fyra nivåerna: Av ,

Hög , Medel och Låg .

> Nivån ändras och dioderna i knappen visar inställd nivå.

}}

* Tillval/tillbehör.

221

KLIMAT

||

Med 4-zonsklimat

*

:

222

Sätesvärmeindikering och reglage på klimatpanelen bak på tunnelkonsolen.

Tryck upprepade gånger på vänster respektive höger sidas knappar för eluppvärmda säten på tunnelkonsolens klimatpanel för att skifta mellan de fyra nivåerna:

Av , Hög , Medel och Låg .

> Nivån ändras och skärmen i klimatpanelen visar inställd nivå.

VARNING

Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon anledning har svårigheter att hantera reglaget för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.

Relaterad information

Klimatreglage (s. 218)

Aktivera och deaktivera ventilerat framsäte

*

Sätena kan ventileras för att exempelvis ge

ökad komfort i varmt klimat.

Ventilationssystemet består av fläktar i säten och ryggstöd som suger luft genom sätets klädsel. Kyleffekten ökar ju kallare kupéluften

är. Systemet kan aktiveras när motorn är igång.

1. Tryck på vänster respektive höger sidas ratt- och sätesknapp i klimatraden i centerdisplayen för att öppna reglaget för säte och ratt.

Om bilen inte är utrustad med eluppvärmda säten eller eluppvärmd ratt (för förarsidan) är knappen för ventilerade säten direkt tillgängligt i klimatraden.

2. Tryck upprepade gånger på knappen för ventilerade säten för att skifta mellan de fyra nivåerna: Av , Hög , Medel och Låg .

> Nivån ändras och knappen visar inställd nivå.

* Tillval/tillbehör.

Relaterad information

Klimatreglage (s. 218)

Aktivera och deaktivera eluppvärmd ratt

*

Ratten kan värmas för att öka komforten för förare när det är kallt.

1. Tryck på förarsidans ratt- och sätesknapp i klimatraden i centerdisplayen för att

öppna reglaget för säte och ratt.

Om bilen inte är utrustad med eluppvärmda säten eller ventilerade säten är knappen för eluppvärmd ratt direkt tillgänglig i klimatraden.

2. Tryck upprepade gånger på knappen för eluppvärmd ratt för att skifta mellan de fyra nivåerna: Av , Hög , Medel och Låg .

> Nivån ändras och knappen visar inställd nivå.

Relaterad information

Klimatreglage (s. 218)

Aktivera och deaktivera automatisk start av eluppvärmd ratt

*

(s. 223)

KLIMAT

Aktivera och deaktivera automatisk start av eluppvärmd ratt

*

Ratten kan värmas för att öka komforten för förare när det är kallt.

Det är möjligt att ställa in om automatisk start av eluppvärmd ratt ska vara aktiverad/deaktiverad vid motorstart. Med automatisk start aktiverad kommer eluppvärmning att starta vid låg omgivningstemperatur.

1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.

2. Tryck på Klimat

.

3. Välj Startnivå för automatisk rattvärmare för att aktivera/deaktivera automatisk start av eluppvärmd ratt.

> Ett "A" visas vid knappen för eluppvärmd ratt i klimatraden när automatisk start har aktiverats.

4. Välj Låg , Medel eller Hög för att välja nivå efter att funktionen aktiverats.

Relaterad information

Aktivera och deaktivera eluppvärmd ratt

*

(s. 223)

* Tillval/tillbehör.

223

KLIMAT

Aktivera autoreglerat klimat

Med autoreglerat klimat aktiverat styrs flera klimatfunktioner automatiskt.

Relaterad information

Klimatreglage (s. 218)

224

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att trycka på symbolen mitt på klimatraden.

2. Tryck kort eller långt på

AUTO Klimat

.

Kort tryck – luftåtercirkulation, luftkonditionering och luftdistribution styrs automatiskt.

Långt tryck – luftåtercirkulation, luftkonditionering och luftdistribution styrs automatiskt, temperatur och fläktnivå

ändras till standardinställningar: 22 °C

(72 °F) och nivå 3 (nivå 2 i baksätet

3

).

> Autoreglering av klimatet aktiveras och knappen lyses upp.

OBS

Det är möjligt att ändra temperatur och fläktnivå utan att autoreglerat klimat deaktiveras. Autoreglerat klimat deaktiveras när luftfördelningen ändras manuellt eller när max defroster aktiveras.

3 För bilar med 4-zonsklimat

*

.

Aktivera och deaktivera luftåtercirkulation

Luftåtercirkulationen utestänger dålig luft, avgaser etc. utifrån, genom att klimatanläggningen återanvänder luften i kupén.

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att trycka på symbolen mitt på klimatraden.

2. Tryck på Recirc

.

> Luftåtercirkulationen aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.

VIKTIGT

Om luften i bilen återcirkuleras för länge finns risk för imbildning på rutornas insidor.

OBS

Det är inte möjligt att aktivera luftåtercirkulationen när max defroster är aktiverad.

* Tillval/tillbehör.

Relaterad information

Klimatreglage (s. 218)

Aktivera och deaktivera tidsinställning för luftåtercirkulation (s. 225)

Aktivera och deaktivera tidsinställning för luftåtercirkulation

Luftåtercirkulationen utestänger dålig luft, avgaser etc. utifrån, genom att klimatanläggningen återanvänder luften i kupén.

Det är möjligt att ställa in om en timer för luft-

återcirkulationen ska vara aktiverad/deaktiverad. Med timer aktiverad stängs luftåtercirkulationen automatiskt av efter 20 minuter.

1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.

2. Tryck på Klimat

.

3. Välj Återcirkulationstimer

för att aktivera/deaktivera timer för luftåtercirkulationen.

Relaterad information

Aktivera och deaktivera luftåtercirkulation

(s. 224)

KLIMAT

Aktivera och deaktivera max defroster

Max defroster används för att snabbt få bort imma och is från rutor.

Max defroster deaktiverar autoreglering av klimatet och luftåtercirkulationen, aktiverar luftkonditioneringen samt ändrar fläktnivån till

5 och temperaturen till HI .

OBS

Ljudnivån ökar i och med att fläktnivån

ändras till

5

.

När max defroster deaktiveras återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.

Aktivera och deaktivera max defroster från mittkonsol

I mittkonsolen finns en fysisk knapp för snabbåtkomst till max defroster.

Med eluppvärmd vindruta

*

kan max defroster endast aktiveras individuellt från klimatvyn i centerdisplayen.

}}

* Tillval/tillbehör.

225

||

KLIMAT

OBS

Max defroster startar med viss fördröjning för att undvika en kort ökning i fläktnivå om eluppvärmd vindruta deaktiveras med två snabba tryck på knappen.

Aktivera och deaktivera max defroster från centerdisplay

Aktivera och deaktivera eluppvärmd vindruta

*

Eluppvärmd vindruta används för att snabbt få bort imma och is från rutan.

Aktivera och deaktivera eluppvärmd vindruta från mittkonsol

I mittkonsolen finns en fysisk knapp för snabbåtkomst till eluppvärmd vindruta.

226

Fysisk knapp i mittkonsolen.

Bilar utan eluppvärmd vindruta:

Tryck på knappen.

> Max defroster aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.

Bilar med eluppvärmd vindruta:

Tryck upprepade gånger på knappen för att skifta mellan de tre nivåerna:

Aktiverad eluppvärmd vindruta

Aktiverad eluppvärmd vindruta och max defroster

Deaktiverad.

> Eluppvärmd vindruta samt max defroster aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att trycka på symbolen mitt på klimatraden.

2. Tryck på Max

.

> Max defroster aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.

Relaterad information

Klimatreglage (s. 218)

Fysisk knapp i mittkonsolen.

Tryck upprepade gånger på knappen för att skifta mellan de tre nivåerna:

Aktiverad eluppvärmd vindruta

Aktiverad eluppvärmd vindruta och max defroster

Deaktiverad.

> Eluppvärmd vindruta samt max defroster aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.

* Tillval/tillbehör.

Aktivera och deaktivera eluppvärmd vindruta från centerdisplay

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att trycka på symbolen mitt på klimatraden.

OBS

Om eluppvärmd vindruta aktiveras när

Start/Stop-funktionen har auto-stoppat motorn kommer motorn att återstartas.

Relaterad information

Klimatreglage (s. 218)

Aktivera och deaktivera automatisk start av eluppvärmd vindruta

*

(s. 227)

2. Tryck på

Elektrisk

.

> Eluppvärmd vindruta aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.

OBS

En triangulär yta längst ut på vardera sida av vindrutan är inte eluppvärmd, där kan avisningen ta längre tid.

OBS

Eluppvärmd vindruta kan ha inverkan på prestandan hos transpondrar och annan kommunikationsutrustning.

KLIMAT

Aktivera och deaktivera automatisk start av eluppvärmd vindruta

*

Eluppvärmd vindruta används för att snabbt få bort imma och is från rutan.

Det är möjligt att ställa in om automatisk start av eluppvärmd vindruta ska vara aktiverad/ deaktiverad vid motorstart. Med automatisk start aktiverad kommer eluppvärmning att starta när det finns risk för is eller imma på rutan. Eluppvärmningen stängs automatiskt av när rutan är tillräckligt varm och imman eller isen är borta.

1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.

2. Tryck på

Klimat

.

3. Välj

Automatisk defroster vindruta

för att aktivera/deaktivera automatisk start av eluppvärmd vindruta.

Relaterad information

Aktivera och deaktivera eluppvärmd vindruta

*

(s. 226)

* Tillval/tillbehör.

227

228

KLIMAT

Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar

Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar används för att snabbt få bort imma och is från rutor och backspeglar.

Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar från mittkonsol

I mittkonsolen finns en fysisk knapp för snabbåtkomst till eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.

Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar från centerdisplay

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att trycka på symbolen mitt på klimatraden.

2. Tryck på Bak

.

> Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.

Relaterad information

Klimatreglage (s. 218)

Aktivera och deaktivera automatisk start av eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar (s. 228)

Aktivera och deaktivera automatisk start av eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar

Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar används för att snabbt få bort imma och is från rutor och backspeglar.

Det är möjligt att ställa in om automatisk start av eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar ska vara aktiverad/deaktiverad vid motorstart.

Med automatisk start aktiverad kommer eluppvärmning att starta när det finns risk för is eller imma på rutan. Eluppvärmningen stängs automatiskt av när rutan är tillräckligt varm och imman eller isen är borta.

1. Tryck på Inställningar

i toppvyn i centerdisplayen.

2. Tryck på Klimat .

3. Välj Automatisk defroster bak för att aktivera/deaktivera automatisk start av eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.

Relaterad information

Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar (s. 228)

Fysisk knapp i mittkonsolen.

Tryck på knappen.

> Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.

Reglera fläktnivå för framsäte

4

Fläkten kan ställas in på flera olika automatiskt reglerande fläktnivåer för framsätet.

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att trycka på symbolen mitt på klimatraden.

VIKTIGT

Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in vilket ger risk för imbildning på rutornas insidor.

OBS

Klimatanläggningen anpassar automatiskt utifrån behov luftflödet inom vald fläktnivå, vilket innebär att fläkthastigheten kan ändras trots att fläktnivån är den samma.

Relaterad information

Klimatreglage (s. 218)

KLIMAT

Reglera fläktnivå för baksäte

*

Fläkten kan ställas in på flera olika automatiskt reglerande fläktnivåer för baksätet.

Reglera fläktnivå för baksäte från framsäte

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att trycka på symbolen mitt på klimatraden.

2. Välj fliken Bakre klimat .

Fläktreglageknapparna i klimatvyn.

2. Tryck på önskad fläktnivå, Off , 1 – 5 eller

Max

.

> Fläktnivån ändras och knapparna för vald nivå lyses upp.

4 För 2-zonsklimat även baksäte.

}}

* Tillval/tillbehör.

229

||

KLIMAT

230

Fläktreglageknapparna i fliken klimatvyn.

Bakre klimat

i

3. Tryck på önskad fläktnivå,

1

5

.

Andra och tredje sätesradens

*

fläktnivå kan stängas av genom att trycka på Andra radens klimat .

Tredje sätesradens fläktnivå följer andra sätesradens, men kan stängas av separat

* genom att trycka på Tredje radens klimat

.

> Fläktnivån ändras och knapparna för vald nivå lyses upp.

Reglera fläktnivå för baksäte från baksäte

1. Tryck på upplåsningsknappen på tunnelkonsolens klimatpanel för att komma åt reglagen.

Fläktreglage på klimatpanelen bak på tunnelkonsolen.

2. Tryck på önskad fläktnivå, 1 – 5 .

> Fläktnivån ändras och knapparna för vald nivå lyses upp.

OBS

Fläktnivån för baksätet går inte att ställa in om fläktnivån för framsätet är i läge Off .

Baksätets fläktnivå kan endast stängas av från klimatvyn i centerdisplayen.

OBS

Klimatanläggningen anpassar automatiskt utifrån behov luftflödet inom vald fläktnivå, vilket innebär att fläkthastigheten kan ändras trots att fläktnivån är den samma.

Relaterad information

Klimatreglage (s. 218)

* Tillval/tillbehör.

Reglera temperatur för framsäte

5

Temperaturen kan ställas in på önskat gradtal för framsätets klimatzoner.

KLIMAT

Reglera temperatur för baksäte

*

Temperaturen kan ställas in på önskat gradtal för baksätets klimatzoner.

Reglera temperatur för baksäte från framsäte

Temperaturknappar i klimatraden.

1. Tryck på vänster respektive höger sidas temperaturknapp i klimatraden i centerdisplayen för att öppna reglaget.

Temperaturreglaget.

2. Reglera temperaturen genom att antingen:

• dra i reglaget till önskad temperatur, eller trycka på + /

för att höja/sänka temperaturen stegvis.

> Temperaturen ändras och knappen visar inställd temperatur.

OBS

Det går inte att påskynda uppvärmningen/ nedkylningen genom att välja högre/lägre temperatur än den som egentligen önskas.

Relaterad information

Klimatreglage (s. 218)

5 För 2-zonsklimat även baksäte.

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att trycka på symbolen mitt på klimatraden.

2. Välj fliken Bakre klimat .

}}

* Tillval/tillbehör.

231

||

KLIMAT

232

Temperaturknappar i fliken vyn.

Bakre klimat

i klimat-

3. Tryck på vänster respektive höger sidas temperaturknapp för att öppna reglaget.

Temperaturreglaget.

4. Reglera temperaturen genom att:

• dra i reglaget till önskad temperatur trycka på

+

/

för att höja/sänka temperaturen stegvis.

> Temperaturen ändras och knappen visar inställd temperatur.

Reglera temperatur för baksäte från baksäte

1. Tryck på upplåsningsknappen på tunnelkonsolens klimatpanel för att komma åt reglagen.

Temperaturreglage på klimatpanelen bak på tunnelkonsolen.

2. Tryck på vänster respektive höger sidas

< / > -knappar för att sänka/höja temperaturen stegvis.

> Temperaturen ändras och skärmen i klimatpanelen visar inställd temperatur.

OBS

Det går inte att påskynda uppvärmningen/ nedkylningen genom att välja högre/lägre temperatur än den som egentligen önskas.

Relaterad information

Klimatreglage (s. 218)

Synkronisera temperatur

Temperaturen i bilens olika klimatzoner kan synkroniseras med förarsidans inställda temperatur.

Relaterad information

Klimatreglage (s. 218)

Synkroniseringsknapp på förarsidans temperaturreglage.

1. Tryck på förarsidans temperaturknapp i klimatraden i centerdisplayen för att

öppna reglaget.

2. Tryck på Synkronisera temperatur

.

> Temperaturen för samtliga zoner i bilen synkroniseras med förarsidans inställda temperatur och synkroniseringssymbolen visas vid temperaturknappen.

Synkroniseringen upphör genom ytterligare ett tryck på Synkronisera temperatur eller genom att ändra temperaturinställningar för någon annan klimatzon än förarens.

KLIMAT

Aktivera och deaktivera luftkonditionering

Luftkonditioneringen kyler ner och avfuktar inkommande luft vid behov.

När luftkonditioneringen är aktiverad styr klimatanläggningen automatiskt start och avstängning utifrån behov.

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att trycka på symbolen mitt på klimatraden.

2. Tryck på

AC

.

> Luftkonditioneringen aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.

OBS

Stäng alla sidofönster och panoramataket

* för att luftkonditioneringen ska fungera så bra som möjligt.

OBS

Det är inte möjligt att aktivera luftkonditioneringen när fläktreglaget är i läge Off .

}}

* Tillval/tillbehör.

233

KLIMAT

||

Relaterad information

Klimatreglage (s. 218)

234

Aktivera och deaktivera tredje sätesradens klimat

*

Tredje sätesraden har en separat luftkonditionering som kyler ner och avfuktar inkommande luft vid behov.

Relaterad information

Klimatreglage (s. 218)

Aktivera och deaktivera automatisk start av tredje sätesradens klimat

*

(s. 235)

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att trycka på symbolen mitt på klimatraden.

2. Välj fliken Bakre klimat .

3. Tryck på Tredje radens klimat .

> Luftkonditioneringen aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.

OBS

Tredje sätesradens luftkonditionering aktiveras automatiskt om någon tar på ett bälte i tredje sätesraden.

Det är inte möjligt att manuellt aktivera tredje sätesradens luftkonditionering om huvudluftkonditioneringen är deaktiverad eller andra sätesradens klimat

*

är deaktiverat.

* Tillval/tillbehör.

Aktivera och deaktivera automatisk start av tredje sätesradens klimat

*

Luftkonditioneringen kyler ner och avfuktar inkommande luft vid behov.

Det är möjligt (med 4-zonsklimat

*

) att ställa in om tredje sätesradens klimat ska vara aktiverat/deaktiverat vid motorstart.

1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.

2. Tryck på

Klimat

.

3. Välj Automatiskt start av tredje radens klimat

för att aktivera/deaktivera tredje sätesradens klimat vid motorstart.

Relaterad information

Aktivera och deaktivera tredje sätesradens klimat

*

(s. 234)

Parkeringsklimat

*

Parkeringsklimat är ett samlingsnamn för olika funktioner som förbättrar kupéns klimat när bilen är parkerad, t.ex. förkonditionering.

Funktioner som tillhör parkeringsklimatet styrs från fliken

Parkeringsklimat i klimatvyn i centerdisplayen. Klimatvyn öppnas genom att trycka på symbolen mitt på klimatraden.

Relaterad information

Klimat (s. 208)

Förkonditionering

*

(s. 235)

Klimatkomfort vid parkering

*

(s. 240)

Symboler och meddelanden för parkeringsklimat

*

(s. 241)

KLIMAT

Förkonditionering

*

Förkonditionering är en klimatfunktion som, om möjligt, försöker uppnå komforttemperatur i kupén innan avfärd.

Förkonditionering är möjlig att direktstarta eller att ställa in via tidur.

Funktionen utnyttjar i olika fall flera system:

Parkeringsvärmaren

*

värmer i kallt klimat upp kupén till komforttemperatur.

Klimatanläggningen ventilerar vid varmt klimat kupén genom att blåsa in luft utifrån.

OBS

Vid förkonditionering av kupén arbetar bilen för att nå komforttemperatur och inte den inställda temperaturen i klimatanläggningen.

Relaterad information

Parkeringsklimat

*

(s. 235)

Starta och stänga av förkonditionering

*

(s. 236)

Tidsinställning för förkonditionering

*

(s. 237)

* Tillval/tillbehör.

235

KLIMAT

Starta och stänga av förkonditionering

*

Förkonditionering värmer

*

eller ventilerar kupén, om möjligt, innan körning. Funktionen kan direktstartas från centerdisplayen eller en mobiltelefon.

Starta och stänga av från bil

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att trycka på symbolen mitt på klimatraden.

2. Välj fliken

Parkeringsklimat

.

3. Tryck på Förkonditionering .

> Förkonditioneringen startas/stängs av och knappen lyses upp/släcks.

OBS

Bilens dörrar och fönster bör vara stängda under förkonditioneringen av kupén.

VARNING

Använd inte förkonditionering om bilen är utrustad med värmare

*

:

Inomhus i oventilerade utrymmen.

Avgaser avges om värmaren startar.

På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser, högt gräs, sågspån o.s.v. kan antändas.

När det finns risk för att värmarens avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i främre högra hjulhuset kan förhindra värmarens ventilation.

Tänk på att förkonditioneringen kan startas av en timer som ställts in långt i förväg.

Starta från app

*

Start av förkonditioneringen, samt information om valda inställningar, kan skötas från en enhet som har Volvo On Call

*

app. Förkonditioneringen värmer

*

kupén till komforttemperatur eller ventilerar kupén genom att blåsa in luft utifrån.

Kupén kan också förkonditioneras med funktionen fjärrstart av bil (Engine Remote Start –

ERS)

6

via Volvo On Call

*

app.

Relaterad information

Parkeringsklimat

*

(s. 235)

Förkonditionering

*

(s. 235)

Tidsinställning för förkonditionering

*

(s. 237)

236

6 Vissa marknader.

* Tillval/tillbehör.

Tidsinställning för förkonditionering

*

Timern kan ställas in så att förkonditioneringen är klar vid en förutbestämd tidpunkt.

Timern kan hantera upp till 8 olika inställningar för:

En tidpunkt på ett enskilt datum

En tidpunkt på en eller flera veckodagar, med eller utan upprepning.

Relaterad information

Förkonditionering

*

(s. 235)

Lägga till och redigera tidsinställning för förkonditionering

*

(s. 237)

Aktivera och deaktivera tidsinställning för förkonditionering

*

(s. 238)

Ta bort tidsinställning för förkonditionering

*

(s. 239)

Lägga till och redigera tidsinställning för förkonditionering

*

Förkonditioneringens timer kan hantera upp till 8 tidsinställningar.

Lägga till tidsinställning

Knappen för att lägga till tidsinställning i fliken

Parkeringsklimat i klimatvyn.

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen.

2. Välj fliken Parkeringsklimat .

KLIMAT

3. Tryck på Skapa ny timer .

> Ett popup-fönster visas.

OBS

Det är inte möjligt att lägga till en tidsinställning om det redan finns 8 inställningar för timern. Ta bort en tidsinställning för att kunna lägga till en ny.

4. Tryck på Datum

för att ställa in tidpunkt för ett enskilt datum.

Tryck på Dagar för att ställa in tidpunkt för en eller flera veckodagar.

Med

Dagar

: Aktivera/deaktivera upprepning genom att bocka i/ur rutan för

Upprepa veckovis

.

5. Med

Datum

: Välj datum för förkonditioneringen genom att bläddra med pilarna i datumlistan.

Med

Dagar

: Välj veckodagar för förkonditioneringen genom att trycka på veckodagarnas knappar.

6. Ställ in den tidpunkt då förkonditioneringen ska vara klar genom att bläddra med pilarna i klockan.

}}

* Tillval/tillbehör.

237

KLIMAT

||

7. Tryck på Bekräfta för att lägga till tidsinställningen.

> Tidsinställningen läggs till i listan och aktiveras.

VARNING

Använd inte förkonditionering om bilen är utrustad med värmare

*

:

Inomhus i oventilerade utrymmen.

Avgaser avges om värmaren startar.

På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser, högt gräs, sågspån o.s.v. kan antändas.

När det finns risk för att värmarens avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i främre högra hjulhuset kan förhindra värmarens ventilation.

Tänk på att förkonditioneringen kan startas av en timer som ställts in långt i förväg.

Redigera tidsinställning

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen.

2. Välj fliken

Parkeringsklimat

.

3. Tryck på den tidsinställning som ska ändras.

> Ett popup-fönster visas.

4. Redigera tidsinställningen på samma sätt som under rubriken "Lägga till tidsinställning" ovan.

Relaterad information

Förkonditionering

*

(s. 235)

Tidsinställning för förkonditionering

*

(s. 237)

Aktivera och deaktivera tidsinställning för förkonditionering

*

(s. 238)

Ta bort tidsinställning för förkonditionering

*

(s. 239)

Aktivera och deaktivera tidsinställning för förkonditionering

*

En tidsinställning i timern för förkonditioneringen kan aktiveras eller deaktiveras utifrån behov.

Timerknappar i fliken Parkeringsklimat i klimatvyn.

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen.

2. Välj fliken Parkeringsklimat .

3. Aktivera/deaktivera en tidsinställning genom att trycka på timerknappen till höger om inställningen.

> Tidsinställningen aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.

238 * Tillval/tillbehör.

VARNING

Använd inte förkonditionering om bilen är utrustad med värmare

*

:

Inomhus i oventilerade utrymmen.

Avgaser avges om värmaren startar.

På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser, högt gräs, sågspån o.s.v. kan antändas.

När det finns risk för att värmarens avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i främre högra hjulhuset kan förhindra värmarens ventilation.

Tänk på att förkonditioneringen kan startas av en timer som ställts in långt i förväg.

Relaterad information

Förkonditionering

*

(s. 235)

Tidsinställning för förkonditionering

*

(s. 237)

Lägga till och redigera tidsinställning för förkonditionering

*

(s. 237)

Ta bort tidsinställning för förkonditionering

*

(s. 239)

Knappen för att redigera lista/ta bort tidsinställning i fliken Parkeringsklimat i klimatvyn.

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen.

2. Välj fliken

Parkeringsklimat

.

3. Tryck på Redigera lista .

4. Tryck på raderingsikonen till höger i listan.

> Ikonen ändras till texten Radera

.

5. Tryck Radera

för att bekräfta.

> Tidsinställningen tas bort från listan.

KLIMAT

Ta bort tidsinställning för förkonditionering

*

En tidsinställning för förkonditioneringen som inte längre behövs kan tas bort.

Relaterad information

Förkonditionering

*

(s. 235)

Tidsinställning för förkonditionering

*

(s. 237)

Lägga till och redigera tidsinställning för förkonditionering

*

(s. 237)

Aktivera och deaktivera tidsinställning för förkonditionering

*

(s. 238)

* Tillval/tillbehör.

239

240

KLIMAT

Klimatkomfort vid parkering

*

Klimatet i bilens kupé kan upprätthållas under parkering, t.ex. om motorn behöver stängas av men förare eller passagerare vill sitta kvar i bilen med bibehållen klimatkomfort.

Behållande av klimatkomfort är bara möjlig att direktstarta.

Funktionen utnyttjar i olika fall flera system:

Restvärme från motorn värmer i kallt klimat upp kupén till komforttemperatur.

Ventilationen kyler vid varmt klimat kupén genom att blåsa in luft utifrån.

OBS

Behållande av klimatkomfort stängs av om bilen låses utifrån för att inte använda restvärme i onödan. Funktionen är tänkt att användas för att behålla klimatkomfort när förare eller passagerare är kvar i bilen.

Behållande av klimatkomfort vid kallt klimat är begränsat i tid beroende på mängden restvärme som finns tillgänglig.

Relaterad information

Parkeringsklimat

*

(s. 235)

Starta och stänga av klimatkomfort vid parkering

*

(s. 240)

Starta och stänga av klimatkomfort vid parkering

*

Behållande av klimatkomfort upprätthåller klimatet i kupén efter körning. Funktionen kan direktstartas från centerdisplayen.

OBS

Behållande av klimatkomfort stängs av om bilen låses utifrån för att inte använda restvärme i onödan. Funktionen är tänkt att användas för att behålla klimatkomfort när förare eller passagerare är kvar i bilen.

Behållande av klimatkomfort vid kallt klimat är begränsat i tid beroende på mängden restvärme som finns tillgänglig.

Relaterad information

Klimatkomfort vid parkering

*

(s. 240)

1. Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att trycka på symbolen mitt på klimatraden.

2. Välj fliken Parkeringsklimat

.

3. Tryck på Behåll klimatkomfort

.

> Behållande av klimatkomfort startas/ stängs av och knappen lyses upp/ släcks.

OBS

Det går inte att starta behållande av klimatkomfort om det inte finns tillräckligt med restvärme i motorn för att upprätthålla kupéklimatet, eller om yttertemperaturen

är över ca 20 °C (68 °F).

* Tillval/tillbehör.

KLIMAT

Symboler och meddelanden för parkeringsklimat

*

Ett antal symboler och meddelanden gällande parkeringsklimatet kan visas i förardisplayen.

Meddelanden gällande parkeringsklimatet kan

även visas i en enhet som har Volvo On Call

* app.

När parkeringsvärmaren är aktiv lyser denna symbol i förardisplayen.

Symbol Meddelande

Parkeringsklimat

Service erfordras

Parkeringsklimat

Tillfälligt ej tillgängligt

Parkeringsklimat

Ej tillgänglig Bränslenivå för låg

Innebörd

Parkeringsklimatet är ur funktion. Kontakta en verkstad A för kontroll av funktionen så snart som möjligt.

Parkeringsklimatet är tillfälligt ur funktion. Om problemet kvarstår över tid, kontakta en verkstad för kontroll av funktionen.

Parkeringsklimatet kan inte aktiveras då bränslenivån är för låg för att starta parkeringsvärmaren

*

. Fyll på bilens bränsletank.

Parkeringsklimat

Ej tillgänglig Laddningsnivå för låg

Parkeringsklimatet kan inte aktiveras då laddningsgraden i startbatteriet är för låg för att starta parkeringsvärmaren

*

. Starta bilen.

Parkeringsklimat

Begränsad Laddningsnivån för låg

Gångtiden för parkeringsklimatet är begränsad då laddningsgraden i startbatteriet är för låg.

Starta bilen.

A

A En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Relaterad information

Parkeringsklimat

*

(s. 235)

* Tillval/tillbehör.

241

242

KLIMAT

Värmare

*

Värmaren har två delfunktioner som i olika situationer hjälper till att värma kupé eller motor.

Värmaren har två delfunktioner:

Parkeringsvärmare – värmer vid behov kupén när parkeringsklimatets förkonditionering är aktiverad.

Tillskottsvärmare – värmer vid behov kupén och motorn under körning.

Värmaren är bränsledriven och är monterad i det främre högra hjulhuset.

OBS

När värmaren är aktiv kan rök komma från det främre högra hjulhuset och ett dovt ljud höras. Ett tickande ljud från bränslepumpen kan också höras från den bakre delen av bilen. Detta är helt normalt.

Batteri och laddning

Värmaren drivs av bilens startbatteri. Om laddningsgraden i startbatteriet är för låg stängs värmaren av automatiskt och förardisplayen visar ett meddelande.

OBS

Se till att batteriets laddningsgrad är tillräckligt hög om värmaren behöver användas.

Bränsle och tankning

Varningsdekal på tankluckan.

Värmaren använder bränsle från bilens ordinarie bränsletank.

I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör den stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till värmaren.

Om nivån i bränsletanken är för låg, stängs värmaren av automatiskt och förardisplayen visar ett meddelande.

OBS

Se till att det finns tillräckligt med bränsle i bilens bränsletank om värmaren behöver användas.

VARNING

Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng av den bränsledrivna värmaren innan tankning påbörjas.

Kontrollera i förardisplayen att värmaren är avstängd, när den arbetar som parkeringsvärmare lyser denna symbol.

Relaterad information

Klimat (s. 208)

Parkeringsvärmare

*

(s. 243)

Tillskottsvärmare

*

(s. 244)

* Tillval/tillbehör.

Parkeringsvärmare

*

Parkeringsvärmaren värmer vid behov kupén innan körning om bilens förkonditionering är aktiverad.

Parkeringsvärmaren är en av två delfunktioner för bilens värmare. Värmaren är monterad i det främre högra hjulhuset.

När denna symbol lyser i förardisplayen kan parkeringsvärmaren vara aktiv.

OBS

När värmaren är aktiv kan rök komma från det främre högra hjulhuset och ett dovt ljud höras. Ett tickande ljud från bränslepumpen kan också höras från den bakre delen av bilen. Detta är helt normalt.

Parkeringsvärmaren startar automatiskt om parkeringsklimatets förkonditionering

*

är aktiverad och kupén behöver värmas upp.

Beroende på faktorer så som bränsletillgång, batterinivå, kupétemperatur och omgivningstemperatur har värmaren olika gångtid, men aldrig längre än 30 minuter.

OBS

Se till att det finns tillräckligt med bränsle i bilens bränsletank om parkeringsvärmaren behöver användas.

Se till att startbatteriets laddningsgrad är tillräckligt hög om parkeringsvärmaren behöver användas.

VIKTIGT

Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor leder till att batteriet laddas ur med påföljande startproblem.

För att säkerställa att bilbatteriet återladdas med lika mycket energi som parkeringsvärmaren förbrukar, bör man vid regelbunden användning av värmaren köra bilen lika lång tid som värmaren används.

KLIMAT

VARNING

Använd inte förkonditionering om bilen är utrustad med värmare

*

:

Inomhus i oventilerade utrymmen.

Avgaser avges om värmaren startar.

På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser, högt gräs, sågspån o.s.v. kan antändas.

När det finns risk för att värmarens avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i främre högra hjulhuset kan förhindra värmarens ventilation.

Tänk på att förkonditioneringen kan startas av en timer som ställts in långt i förväg.

VARNING

Om det luktar bränsle, kommer ovanligt mycket eller svart rök eller hörs ovanliga ljud från parkeringsvärmaren, stäng av värmaren och dra om möjligt ut parkeringsvärmarens säkring. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas för reparation.

Relaterad information

Värmare

*

(s. 242)

Tillskottsvärmare

*

(s. 244)

* Tillval/tillbehör.

243

244

KLIMAT

Tillskottsvärmare

*

Tillskottsvärmaren hjälper till att värma kupén och motorn under körning.

Tillskottsvärmaren är en av två delfunktioner för bilens värmare. Värmaren är monterad i det främre högra hjulhuset.

OBS

När värmaren är aktiv kan rök komma från det främre högra hjulhuset och ett dovt ljud höras. Ett tickande ljud från bränslepumpen kan också höras från den bakre delen av bilen. Detta är helt normalt.

Tillskottsvärmaren startar och styrs automatiskt när värme behövs då bilen körs.

Den stängs av automatiskt när bilen stängs av.

OBS

Se till att det finns tillräckligt med bränsle i bilens bränsletank om tillskottsvärmaren behöver användas.

Relaterad information

Värmare

*

(s. 242)

Parkeringsvärmare

*

(s. 243)

Aktivera och deaktivera automatisk start av tillskottsvärmare

*

(s. 244)

Aktivera och deaktivera automatisk start av tillskottsvärmare

*

Tillskottsvärmaren hjälper till att värma kupén och motorn under körning.

Det är möjligt att ställa in om tillskottsvärmarens automatiska start ska vara aktiverad/ deaktiverad.

1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.

2. Tryck på

Klimat

.

3. Välj

Tillskottsvärmare

för att aktivera/ deaktivera automatisk start för tillskottsvärmaren.

OBS

Volvo rekommenderar att tillskottsvärmarens automatiska start stängs av vid korta körsträckor.

Relaterad information

Tillskottsvärmare

*

(s. 244)

* Tillval/tillbehör.

NYCKEL, LÅS OCH LARM

NYCKEL, LÅS OCH LARM

Låsindikering

Bilen indikerar med varningsblinkers när bilen låses eller låses upp.

Exteriör indikering

Låsning

Bilens varningsblinkers indikerar låsning genom en blinkning samt infällning av de yttre backspeglarna

1

.

Upplåsning

Bilens varningsblinkers indikerar upplåsning genom två blinkningar samt utfällning av de yttre backspeglarna 1 .

Samtliga dörrar, baklucka och motorhuv måste vara stängda för att indikera låst bil. Om låsning sker med endast förardörren stängd 2 kommer låsning ske men låsindikeringen med varningsblinkers sker först efter att samtliga dörrar, baklucka och motorhuv har stängts.

Lås- och larmindikator på instrumentpanelen

Lås- och larmindikatorn visar låssystemets status:

En lång blinkning indikerar låsning.

Korta blinkningar indikerar att bilen är låst.

Snabba blinkningar efter frånkoppling av larm

*

indikerar att larmet har varit utlöst.

Indikering i låsknappar

Framdörr

Låsknappar med indikeringslampa i framdörr.

Tänd indikeringslampa i framdörrarnas respektive låsknapp indikerar att alla dörrar är låsta. Om någon dörr öppnas slocknar lampan i båda dörrarna.

246

1

2

Endast bil med elektriskt infällbara backspeglar.

Gäller inte bil utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning

*

.

* Tillval/tillbehör.

Bakdörr

*

Låsknapp med indikeringslampa i bakdörr.

Tänd indikeringslampa i dörrarnas respektive låsknapp indikerar att respektive dörr är låst.

Om någon dörr låses upp slocknar dess lampa medan övriga fortsätter att vara tända.

Övrig indikering

Även funktionerna ledbelysning och trygghetsbelysning kan aktiveras vid låsning respektive upplåsning.

Relaterad information

Inställning för låsindikering (s. 247)

Trygghetsbelysning (s. 166)

Använda ledbelysning (s. 165)

Inställning för låsindikering

I centerdisplayens inställningsmeny går det att välja olika alternativ för hur bilen bekräftar låsning och upplåsning.

För att ändra inställning för låsningsrespons:

1. Tryck på

Inställningar

i centerdisplayens toppvy.

2. Tryck på My Car Låsning .

3. Tryck på Synlig respons vid låsning för att välja när bilen ska ge synlig respons:

Låsning

Upplåsning

Båda

Eller stäng av funktionen genom att markera Av .

För att ändra inställning för infällbara backspeglar

*

vid låsning:

1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.

2. Tryck på My Car bekvämlighet .

Speglar och

3. Välj Sidospeglar vinklas in vid låsning för att aktivera eller stänga av funktionen.

Relaterad information

Låsindikering (s. 246)

3 Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.

NYCKEL, LÅS OCH LARM

Fjärrnyckel

Fjärrnyckeln låser och låser upp dörrar, baklucka och tanklucka. Fjärrnyckeln behöver finnas i bilen för att den ska kunna startas.

Fjärrnyckel 3 respektive knapplös nyckel (Key Tag)

*

.

Fjärrnyckeln används inte fysiskt vid start eftersom bilen i standardutförande är utrustad med stöd för nyckelfri start (Passive Start).

Det räcker då att nyckeln finns i den främre delen av kupén.

För bilar utrustade med nyckelfri låsning och upplåsning (Passive Entry)

*

kan nyckeln finnas var som helst i bilen för att den ska kunna startas. Då medföljer även en lite mindre, lättare och knapplös nyckel (Key Tag).

Fjärrnycklarna kan kopplas till olika förarprofiler för att spara personliga inställningar i bilen.

}}

* Tillval/tillbehör.

247

NYCKEL, LÅS OCH LARM

||

VARNING

Fjärrnyckeln innehåller ett knappbatteri.

Håll nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Om batterier råkar sväljas kan de orsaka allvarliga skador.

Om skador upptäcks, t.ex. att batteriluckan inte går att stänga ordentligt, bör produkten inte användas. Håll defekta produkter utom räckhåll för barn.

Fjärrnyckelns knappar

Fjärrnyckeln har fyra knappar – en på den vänstra sidan och tre på den högra.

Låsning

– Med ett knapptryck låses dörrarna, bakluckan och tankluckan samtidigt som larmet

*

aktiveras.

Ett längre tryck stänger alla fönster samt panoramataket

*

samtidigt.

Upplåsning – Med ett knapptryck låses dörrar, baklucka och tanklucka upp samtidigt som larmet deaktiveras.

Ett längre tryck öppnar alla fönster samtidigt. Denna genomvädringsfunktion kan användas t.ex. för att snabbt vädra ur bilen vid varm väderlek.

Baklucka – Låser upp och avlarmar enbart bakluckan. På bilar med elmanövrerad baklucka

*

öppnas bakluckan automatiskt vid ett långt tryck. Stängning av bakluckan sker då också med ett långt tryck – varningssignaler ljuder.

Panikfunktion – Används för att i nödfall påkalla omgivningens uppmärksamhet.

Om knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder eller trycks in två gånger inom 3 sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn. Funktionen kan stängas av med samma knapp efter att den varit aktiverad i minst 5 sekunder. I annat fall stängs den av automatiskt efter 3 minuter.

VARNING

Om någon lämnas kvar i bilen se till att fönsterhissar och panoramatak

*

görs strömlösa genom att alltid ta med dig fjärrnyckeln när du lämnar bilen.

OBS

Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.

En kvarlämnad fjärrnyckel eller knapplös nyckel kommer att deaktiveras då bilen låses och larmas med en annan giltig nyckel. Även funktionen "Blockerat låsläge" deaktiveras. Den kvarlämnade nyckeln aktiveras igen då bilen låses upp.

En kvarlämnad Red Key deaktiveras

även i de fall då bilen låses med Volvo

On Call, och återaktiveras när bilen låses upp med Volvo On Call, eller med annan giltig nyckel.

Knapplös nyckel (Key Tag)

*

Den knapplösa nyckeln som medföljer funktionen nyckelfri låsning och upplåsning, fungerar på samma sätt som den vanliga fjärrnyckeln avseende nyckelfri start samt låsning och upplåsning. Nyckeln är vattentät till ett djup av ca 10 meter (30 fot) i upp till 60 minuter. Den har inget löstagbart nyckelblad och batteriet går inte att byta ut.

Red Key begränsad fjärrnyckel

*

En Red Key är en nyckel som gör det möjligt att sätta begränsningar för vissa av bilens egenskaper t.ex. bilens maximala hastighet och högtalarsystemets maximala ljudvolym.

248 * Tillval/tillbehör.

En nyckel för bilägaren som vill att bilen ska framföras ansvarsfullt även när någon annan kör den.

Störningar

Fjärrnyckelns funktioner för nyckelfri start samt nyckelfri låsning och upplåsning

*

kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning.

OBS

Undvik att förvara fjärrnyckeln nära metallföremål eller elektroniska apparater t.ex.

mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare – helst inte närmre än

10-15 cm (4-6 tum).

Om störningar ändå skulle uppstå – använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad för att låsa upp och placera därefter nyckeln i backupläsaren i mugghållaren för att avlarma bilen samt för att kunna starta bilen.

OBS

När fjärrnyckeln placeras i mugghållaren, se till att inga andra bilnycklar, metallföremål eller elektroniska apparater (t.ex.

mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare) finns i mugghållaren. Flera bilnycklar nära varandra i mugghållaren kan störa varandra.

Relaterad information

Starta bilen (s. 430)

Låsa och låsa upp med fjärrnyckel

(s. 249)

Fjärrnyckelns räckvidd (s. 251)

Byta batteri i fjärrnyckel (s. 252)

Löstagbart nyckelblad (s. 258)

Elektronisk startspärr (s. 261)

Koppla fjärrnyckel till förarprofil (s. 139)

NYCKEL, LÅS OCH LARM

Låsa och låsa upp med fjärrnyckel

Med fjärrnyckelns knappar kan låsning och upplåsning av samtliga dörrar, baklucka och tanklucka ske samtidigt.

Låsa med fjärrnyckel

Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.

Tryck på fjärrnyckelns låsa bilen.

-knapp för att

För att låssekvensen ska kunna aktiveras måste förardörren vara stängd 4 . Om någon av de övriga dörrarna eller bakluckan är öppna, låses och larmas

*

dessa först när de stängs.

Larmets rörelsesensor

*

aktiveras när alla dörrar och bakluckan är stängda och låsta.

}}

* Tillval/tillbehör.

249

NYCKEL, LÅS OCH LARM

||

OBS

Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.

En kvarlämnad fjärrnyckel eller knapplös nyckel kommer att deaktiveras då bilen låses och larmas med en annan giltig nyckel. Även funktionen "Blockerat låsläge" deaktiveras. Den kvarlämnade nyckeln aktiveras igen då bilen låses upp.

En kvarlämnad Red Key deaktiveras

även i de fall då bilen låses med Volvo

On Call, och återaktiveras när bilen låses upp med Volvo On Call, eller med annan giltig nyckel.

Automatisk återlåsning

Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom 2 minuter efter upplåsning, låses de automatiskt. Denna funktion minskar risken att bilen oavsiktligt lämnas olåst.

När fjärrnyckeln inte fungerar

OBS

Prova alltid med att gå närmare bilen och gör ett nytt försök att låsa upp.

Låsa när bakluckan är öppen

OBS

Om bilen har låsts och bakluckan fortfarande är öppen, se till så att fjärrnyckeln inte lämnats kvar i lastutrymmet när bakluckan stängs och hela bilen är låst

5

.

Låsa upp med fjärrnyckel

Tryck på fjärrnyckelns låsa upp bilen.

-knapp för att

Skulle låsning eller upplåsning med fjärrnyckeln inte fungera kan dess batteri vara förbrukat – lås eller lås upp förardörren med det löstagbara nyckelbladet.

Relaterad information

Inställningar för fjärrstyrd och insides upplåsning (s. 250)

Låsa upp baklucka med fjärrnyckel

(s. 251)

Fjärrnyckel (s. 247)

Byta batteri i fjärrnyckel (s. 252)

Låsa och låsa upp med löstagbart nyckelblad (s. 259)

4

5

Är bilen utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning

*

måste alla sidodörrar vara stängda.

Är bilen utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning och nyckeln detekteras inne i bilen kommer bakluckan inte att låsas när den stängs.

*

Inställningar för fjärrstyrd och insides upplåsning

Det är möjligt att välja olika sekvenser för fjärrstyrd upplåsning.

För att ändra inställning:

1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.

2. Tryck på My Car Låsning och insides upplåsning .

Fjärrstyrd

3. Välj alternativ:

Alla dörrar

– låser upp alla dörrar samtidigt.

En dörr – låser upp förardörren. För att låsa upp alla dörrar krävs två tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.

De inställningar som görs här påverkar även centralupplåsning via öppningshandtag från insidan.

Relaterad information

Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 249)

Låsa och låsa upp från bilens insida

(s. 279)

250 * Tillval/tillbehör.

Låsa upp baklucka med fjärrnyckel

Det går att låsa upp enbart baklucka med en knapp på fjärrnyckeln.

2. Med tillvalet elmanövrerad baklucka

*

Långt tryck (ca 1.5 sekund) på fjärrnyckelns -knapp

> Bakluckan låses upp och öppnas medan sidodörrarna förblir låsta och larmade.

Relaterad information

Låsa och låsa upp med fjärrnyckel (s. 249)

Öppna och stänga elmanövrerad baklucka

*

(s. 282)

NYCKEL, LÅS OCH LARM

Fjärrnyckelns räckvidd

För att fjärrnyckeln ska fungera korrekt behöver den finnas inom ett visst avstånd från bilen.

Vid manuell användning

Fjärrnyckelns funktioner för t.ex. låsning och upplåsning som aktiveras genom tryck på eller , har en räckvidd som sträcker sig ca

20 meter (65 fot) från bilen.

Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå närmare och gör ett nytt försök.

Vid nyckelfri

*

användning

1. Tryck på fjärrnyckelns

-knapp.

> Bakluckan låses upp men förblir stängd.

Sidodörrarna är fortsatt låsta och larmade

*

. Lås- och larmindikatorn på instrumentpanelen släcks för att visa att inte hela bilen är låst.

Greppa lätt den gummerade tryckplattan undertill på bakluckans handtag för att öppna bakluckan. Om inte bakluckan öppnas inom 2 minuter låses den igen och larmet återaktiveras.

Markerad yta i bilden illustrerar områden som täcks av systemets antenner.

För nyckelfri användning måste en fjärrnyckel eller den knappfria nyckeln (Key Tag) finnas inom ett halvcirkelformat område med en

}}

* Tillval/tillbehör.

251

NYCKEL, LÅS OCH LARM

|| radie på ca 1,5 meter (5 fot) på båda långsidorna och ca 1 meter (3 fot) från bakluckan.

OBS

Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc. Bilen kan alltid låsas/låsas upp med nyckelbladet.

Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen

Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen när motorn är igång visas varningsmeddelandet

Fjärrnyckel ej hittad

Borttagen från bil i förardisplayen samtidigt som en ljudpåminnelse hörs när sista dörren stängs.

Meddelandet slocknar när nyckeln återförs till bilen följt av ett tryck på högra rattknappsatsens O -knapp eller när sista dörren stängs igen.

Relaterad information

Fjärrnyckel (s. 247)

Antennplaceringar för start- och låssystem

(s. 278)

Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor

*

(s. 275)

Byta batteri i fjärrnyckel

Batteriet i fjärrnyckeln behöver bytas ut när det laddats ur.

OBS

Alla batterier har en begränsad livslängd och måste till slut bytas ut (gäller ej för Key

Tag). Batteriets livslängd varierar beroende på hur ofta fordonet/nyckeln används.

Batteriet till fjärrnyckeln bör bytas om

• informationssymbolen tänds och meddelandet Lågt batteri i bilnyckel visas i förardisplayen låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar på signal från fjärrnyckeln inom 20 meter

(65 fot) från bilen.

OBS

Prova alltid med att gå närmare bilen och gör ett nytt försök att låsa upp.

Batteriet i den knapplösa nyckeln 6 (Key Tag) går inte att byta ut – en ny nyckel kan beställas hos en auktoriserad Volvoverkstad.

6 Medföljer bil utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning

*

.

VIKTIGT

Förbrukad Key Tag ska lämnas till auktoriserad Volvoverkstad. Nyckel måste raderas från bilen eftersom den fortfarande går att använda för att starta bilen via back-up start.

Öppna nyckeln och byta batteri

Håll fjärrnyckeln med framsidan synlig och Volvos logotyp rättvänd – skjut knappen vid nyckelringen i nederkant åt höger. Skjut framsidans skal några millimeter uppåt.

Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.

252 * Tillval/tillbehör.

NYCKEL, LÅS OCH LARM

Vänd på nyckeln, för knappen åt sidan och skjut baksidans skal några millimeter uppåt.

eln.

Skalet lösgörs och kan lyftas av nyck-

Använd t.ex. en skruvmejsel för att kunna vrida batteriluckan moturs så markeringarna möts vid texten OPEN .

Lyft bort batteriluckan försiktigt genom att trycka ned t.ex. en nagel i försänkningen.

Bänd sedan batteriluckan uppåt.

Batteriets ( + )-sida ligger uppåt. Bänd sedan försiktigt loss batteriet som bilden visar.

VIKTIGT

Undvik att vidröra nya batterier och deras kontaktytor med fingrarna, eftersom det försämrar deras funktion.

}}

253

||

NYCKEL, LÅS OCH LARM

OBS

Volvo rekommenderar att batterier som ska användas i fjärrnyckeln uppfyller UN

Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3. Batterier som monterats i fabrik eller som byts av en auktoriserad

Volvoverkstad uppfyller ovanstående kriterium.

Sätt i ett nytt batteri med ( + )-sidan uppåt.

Undvik att vidröra fjärrnyckelns batterikontakter med fingrarna.

Placera batteriet med kanten ned i hållaren. Skjut sedan batteriet framåt så att det fastnar under de två plastspärrarna.

Tryck sedan batteriet nedåt så att det fastnar under den övre svarta plastspärren.

OBS

Använd batterier med beteckning

CR2032, 3 V.

Sätt tillbaka batteriluckan och vrid dess markering medurs till texten CLOSE .

Återplacera baksidans skal och tryck det nedåt tills ett klickljud hörs.

Skjut sedan tillbaka skalet.

> Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet hamnat i rätt läge och sitter fast.

254

Vänd på fjärrnyckeln och sätt tillbaka framsidans skal genom att trycka det nedåt tills ett klickljud hörs.

Skjut sedan tillbaka skalet.

> Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet sitter fast.

VARNING

Kontrollera att batteriet är placerat korrekt med rätt polaritet. Om fjärrnyckeln inte ska användas under en längre period, plocka bort batteriet för att undvika batteriläckage och skador. Batterier som skadats eller läcker kan orsaka frätande skador vid kontakt med hud, använd därför skyddshandskar vid hantering av skadade batterier.

Håll batterier utom räckhåll för barn.

Lämna inte batterier liggandes då de kan sväljas av barn eller husdjur.

Batterier får inte: plockas isär, kortslutas eller kastas i öppen eld.

Ladda inte icke-laddningsbara batterier, detta kan orsaka explosion.

Innan användning bör fjärrnyckeln kontrolleras så att inga skador förekommer. Om skador upptäcks, t.ex. att batteriluckan inte går att stänga ordentligt, bör produkten inte användas. Håll defekta produkter utom räckhåll för barn.

VIKTIGT

Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.

NYCKEL, LÅS OCH LARM

Relaterad information

Låsa och låsa upp med löstagbart nyckelblad (s. 259)

Starta bilen (s. 430)

Fjärrnyckel (s. 247)

255

256

NYCKEL, LÅS OCH LARM

Beställa fler fjärrnycklar

Bilen levereras med två fjärrnycklar. En knapplös nyckel medföljer om bilen är utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning

*

.

Fler nycklar kan efterbeställas.

Sammanlagt tolv nycklar kan programmeras och användas till samma bil. Vid efterbeställning läggs ytterligare förarprofiler till – en per ny fjärrnyckel. Detta gäller även för den knapplösa nyckeln.

Förlust av fjärrnyckel

Vid förlust av en fjärrnyckel kan en ny beställas hos en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. De återstående fjärrnycklarna ska tas med till verkstaden. I stöldförebyggande syfte raderas den förlorade nyckelns kod ur systemet.

Det aktuella antalet nycklar som finns registrerade för bilen kan kontrolleras via förarprofiler i centerdisplayens toppvy , välj Inställningar

System Förarprofiler .

Relaterad information

Fjärrnyckel (s. 247)

Red Key – begränsad fjärrnyckel

*

En Red Key gör det möjligt för bilens ägare att sätta begränsningar för vissa av bilens egenskaper. Begränsningarna är tänkta att främja att bilen framförs på ett säkert sätt, t.ex. vid utlåning.

För en Red Key går det att definiera bilens maximala hastighet, sätta hastighetspåminnelser och bestämma högtalarsystemets maximala ljudvolym. Dessutom kommer vissa av bilens förarstödsystem alltid att vara aktiva.

Nyckelns funktioner i övrigt är desamma som för en vanlig fjärrnyckel.

Begränsningarna är tänkta att fungera som

åtgärder för att minska risken för olyckor och därmed göra att det känns säkrare att lämna ifrån sig bilen till t.ex. unga förare, betjänad parkering eller verkstad.

Förarprofil för Red Key

En Red Key är kopplad till en särskild Red Key förarprofil, och när den är aktiv kan nyckelns inställningar inte ändras. Det går heller inte att byta till en annan förarprofil, för detta krävs en ordinarie fjärrnyckel.

Förarprofilen Red Key aktiveras när bilen låses upp med en Red Key utan att en ordinarie fjärrnyckel är i närheten.

OBS

Vid förarbyte måste bilen låsas och låsas upp för att en ny förarprofil ska aktiveras.

Beställa Red Key

En eller flera Red Key kan beställas hos en

Volvoåterförsäljare. Sammanlagt elva nycklar med begränsningar kan programmeras och användas till en och samma bil – minst en måste vara en ordinarie fjärrnyckel.

Relaterad information

Inställningar för Red Key

*

(s. 257)

Fjärrnyckel (s. 247)

* Tillval/tillbehör.

Inställningar för Red Key

*

Innehavaren av en ordinarie fjärrnyckel kan

ändra inställningar för en Red Key. Vissa förarstödfunktioner är dock alltid aktiva.

För att ändra inställning:

1. Lås upp bilen med en ordinarie fjärrnyckel.

2. Tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.

3. Tryck på System key

.

Förarprofiler

> Följande inställningar kan sättas:

Red

Bestämt tidsgap för Adaptive

Cruise Control

*

Sänkt maxvolym

Maximal hastighetsbegränsning

Hastighetsvarning

Detaljer och inställningar vid första användning

Bestämt tidsgap för Adaptive Cruise

Control

Ange tidsgapet (1 är det kortaste och 5 är det längsta gapet)

.

Vid första användning är inställningen

5.0

.

Sänkt maxvolym

Ställ ned maxvolymen för mediakällor

.

Vid första användning är funktionen "På".

Maximal hastighetsbegränsning

Ange en maximal hastighet för denna nyckel .

Vid första användning är funktionen "På" och hastigheten 120 km/h (75 mph).

Inställningsintervall: 50-250 km/h

(30-160 mph)

Stegintervall: 1 km/h (1 mph)

Symbol för hastighetsbegränsning.

Hastighetsvarning

Varnar när fordonet kör över angivna värden .

Vid första användning är funktionen "På" och värdena 50, 70 och 90 km/h (30, 45 och

55 mph).

Inställningsintervall: 0-250 km/h

(0-160 mph)

Stegintervall: 1 km/h (1 mph)

Max antal samtidiga påminnelser: 6 st

Förarstödfunktioner

Följande förarstödfunktioner kommer alltid att vara aktiva för användaren av en Red Key:

Blind Spot Information (BLIS)

*

Körfältsassistans (LKA)

*

NYCKEL, LÅS OCH LARM

Avståndsvarning

*

City Safety

Driver Alert Control (DAC)

*

Trafikskyltsinformation

*

Relaterad information

Red Key – begränsad fjärrnyckel

*

(s. 256)

* Tillval/tillbehör.

257

NYCKEL, LÅS OCH LARM

Löstagbart nyckelblad

Fjärrnyckeln innehåller ett löstagbart nyckelblad av metall med vilket ett antal funktioner kan aktiveras och vissa moment utföras.

Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, vilka rekommenderas vid beställning av nya nyckelblad.

Nyckelbladets användningsområden

Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan

• vänster nyckeln

7

framdörr öppnas manuellt om centrallåset inte kan aktiveras med fjärralla dörrar nödlåsas

• bakdörrarnas mekaniska barnsäkerhetsspärr aktiveras och deaktiveras.

Den knapplösa nyckeln

8

har inget löstagbart nyckelblad. Vid behov, använd den ordinarie fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad.

Lösgöra nyckelbladet

Håll fjärrnyckeln med framsidan synlig och Volvo:s logotyp rättvänd – skjut knappen vid nyckelringen i nederkant åt höger. För framsidans skal några millimeter uppåt.

eln.

Skalet lösgörs och kan lyftas av nyck-

Lösgör nyckelbladet genom att vinkla upp det.

Återplacera nyckelbladet i fjärrnyckeln på dess avsedda plats efter användning.

Sätt tillbaka skalet genom att trycka det nedåt tills ett klickljud hörs.

Skjut sedan tillbaka skalet.

> Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet sitter fast.

258

7

8

Detta gäller oavsett om bilen är vänster- eller högerstyrd.

Medföljer bil utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning

*

.

* Tillval/tillbehör.

Relaterad information

Låsa och låsa upp med löstagbart nyckelblad (s. 259)

Fjärrnyckel (s. 247)

Låsa och låsa upp med löstagbart nyckelblad

Det löstagbara nyckelbladet kan bl.a.

användas för att låsa upp från utsidan – t.ex.

om fjärrnyckelns batteri tagit slut.

Låsa upp

NYCKEL, LÅS OCH LARM

5. Dra ut handtaget.

> Dörren öppnas.

Låsningen sker på samma sätt men med vridning 45 grader moturs istället för medurs i steg (3).

9 Detta gäller oavsett om bilen är höger- eller vänsterstyrd.

Dra ut det främre dörrhandtaget på vänster sida 9 till dess ändläge, så att låscylindern blir synlig.

Sätt nyckeln i låscylindern.

Vrid medurs 45 grader så att nyckelbladet pekar rakt bakåt.

Vrid tillbaka nyckeln 45 grader till utgångsläget. Ta ut nyckeln från låscylindern och släpp tillbaka handtaget så att bakre delen av handtaget hamnar mot bilen igen.

}}

259

NYCKEL, LÅS OCH LARM

||

Stänga av larmet och starta bilen

*

OBS

När dörren låses upp med nyckelbladet och sedan öppnas utlöses larmet.

Vänster framdörr kan låsas med dess låscylinder och det löstagbara nyckelbladet.

Övriga dörrar saknar låscylindrar och har istället en låsomställning på respektive dörrs gavel som måste tryckas in med hjälp av nyckelbladet – därefter är de mekaniskt låsta/spärrade mot öppning utifrån.

Dörrarna kan fortfarande öppnas inifrån.

Backup-läsarens placering i mugghållaren.

Stäng av larmet genom att:

1. Placera fjärrnyckeln på nyckelsymbolen i backup-läsaren i botten av mugghållaren i tunnelkonsolen.

2. Vrid sedan startvredet medurs och släpp vredet.

> Larmsignalen slutar ljuda och larmet stängs av.

Låsa

Det är också möjligt att låsa bilen med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad t.ex. vid strömbortfall eller om nyckelns batteri blivit urladdat.

Manuell låsning av dörr. Ej att förväxlas med barns-

äkerhetsspärren.

Ta ur det löstagbara nyckelbladet ur fjärrnyckeln. För in nyckelbladet i hålet för låsomställningen och tryck in nyckeln tills nyckeln bottnar, cirka 12 mm (0,5 tum).

Dörren kan öppnas både från ut- och insidan.

Dörren är spärrad mot öppning utifrån. För att återgå till läge A måste dörrens innerhandtag öppnas.

Dörrarna kan även låsas upp med fjärrnyckelns upplåsningsknapp eller med förardörrens centrallåsknapp.

OBS

En dörrs låsomställning låser enbart aktuell dörr – inte alla dörrar samtidigt.

En manuellt låst bakdörr med aktiverad manuell eller elektrisk barnsäkerhetsspärr kan inte öppnas från vare sig utsida eller insida. En bakdörr låst på det viset kan bara låsas upp med fjärrnyckel, centrallåsknapp eller via Volvo

On Call

*

.

Relaterad information

Starta bilen (s. 430)

Löstagbart nyckelblad (s. 258)

Aktivera och deaktivera larm

*

(s. 291)

Byta batteri i fjärrnyckel (s. 252)

Fjärrnyckel (s. 247)

260 * Tillval/tillbehör.

Elektronisk startspärr

Den elektroniska startspärren är ett stöldskydd som förhindrar att bilen startas av obehörig person.

Bilen kan endast startas med rätt fjärrnyckel.

Följande felmeddelande i förardisplayen är relaterat till den elektroniska startspärren:

Symbol Meddelande

Fjärrnyckel ej hittad

Se ägarmanual

Innebörd

Fel vid läsning av fjärrnyckeln under start – placera nyckeln på nyckelsymbolen i mugghållaren och försök igen.

Relaterad information

Fjärrnyckel (s. 247)

Beställa fler fjärrnycklar (s. 256)

NYCKEL, LÅS OCH LARM

261

262

NYCKEL, LÅS OCH LARM

Typgodkännande för fjärrnyckelsystemet

Typgodkännande för bilens fjärrnyckelsystem kan utläsas i följande tabeller.

För detaljerad information om typgodkännande, gå till www.volvocars.com/intl/ support.

Låssystem nyckelfri start (Passive

Start) och nyckelfri låsning/upplåsning

(Passive Entry

*

)

Land/Område

Europa

Jordanien

Serbien

Argentina

CEM-märkning för fjärrnyckelsystemet. För kompletterande typgodkännandenummer se följande tabeller.

Typgodkännande

Härmed intygar Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal att denna VO3-134TRX står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv

2014/53/EU (RED).

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.volvocars.com/intl/support

TRC/LPD/2014/250

P1614120100

CNC ID: C-14771

* Tillval/tillbehör.

Land/Område

Brasilien

Typgodkännande

MT-3245/2015

Indonesien

Malaysia

Mexico

Ryssland

Nomor: 38301/SDPPI/2015

RDBV/22A/1018/S(18-4230)

IFETEL: RLVDEVO15-0396

Förenade Arabemiraten ER37847/15

DA0062437/11

NYCKEL, LÅS OCH LARM

}}

263

NYCKEL, LÅS OCH LARM

||

Land/Område

Namibia

Typgodkännande

TA-2016-02

Sydafrika TA-2014-1868

264

Fjärrnyckel

Land/ område

Europa

Typgodkännande

Härmed försäkrar Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG att denna typ av radioutrustning HUF8423 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.volvocars.com/intl/support

Frekvensband: 433,92 MHz

Maximal utstrålad sändningseffekt: 10 mW

Tillverkare: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany

Argentina

Brasilien

H-15532

Anatel: 05568-16-06643

Modelo: HUF8423

Este equipomento opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

NYCKEL, LÅS OCH LARM

}}

265

NYCKEL, LÅS OCH LARM

||

Land/ område

CU

(Customs

Union)

Vitryssland,

Kazakstan,

Ryssland

Indonesien

Jordanien

Marocco

Typgodkännande

[41005/SDPPI/2015]

[5149]

TRC/LPD/2015/104

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015

Date d’agrément: 24/07/2015

Moldavien

266

Land/ område

Mexico

Nigeria

Oman

Typgodkännande

IFETEL

Marca: HUF

Modelo (s): HUF8423

NOM-121-SCT1-2009

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Connection and use of this communication equipment is permitted by the

Nigerian Communications Commission

NYCKEL, LÅS OCH LARM

}}

267

NYCKEL, LÅS OCH LARM

||

Land/ område

Filippinerna

Typgodkännande

Serbien

Singapore

Sydafrika

Complies with IMDA Standards

DA103787

TA-2015-432

268

Land/ område

Taiwan

Förenade

Arabemiraten

Typgodkännande

本產品符合低 率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 第十四條等條文規定

1.

型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更

頻 率 大 率或變更原設計之特性及 能

2.

低 率射頻電機之使用不得影響

飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時

方得繼續使用 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信 低 率射頻

電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾

NYCKEL, LÅS OCH LARM

}}

269

NYCKEL, LÅS OCH LARM

||

Key Tag

Land/ område

Europa

Typgodkännande

Härmed försäkrar Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG att denna typ av radioutrustning HUF8432 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.volvocars.com/intl/support.

Frekvensband: 433,92 MHz

Maximal utstrålad sändningseffekt: 10 mW

Tillverkare: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany

Argentina

270

Brasilien

H-15029

Anatel: 04362-16-06643

Modelo: HUF8432

Este equipo opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Land/ område

CU

(Customs

Union)

Vitryssland,

Kazakstan,

Ryssland

Indonesien

Typgodkännande

Jordanien

Marocco

Mexico

[41006/SDPPI/2015]

[5149]

TRC/LPD/2015/107

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015

Date d’agrément: 24/07/2015

IFETEL

Marca: HUF

Modelo (s): HUF8432

NOM-121-SCT1-2009

IFT: RLVHUHU15-0972

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

NYCKEL, LÅS OCH LARM

}}

271

NYCKEL, LÅS OCH LARM

||

Land/ område

Moldavien

Typgodkännande

Nigeria

Oman

Connection and use of this communications equipment is permitted by the

Nigerian Communications Commission

Filippinerna ESD-1511501C

272

Land/ område

Serbien

Typgodkännande

Singapore

Sydafrika

Complies with IMDA Standards

DA103787

TA-2015-414

NYCKEL, LÅS OCH LARM

}}

273

NYCKEL, LÅS OCH LARM

||

Land/ område

Taiwan

Typgodkännande

本產品符合低 率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 第十四條等條文規定

1.

型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更

頻 率 大 率或變更原設計之特性及 能

2.

低 率射頻電機之使用不得影響

飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時

方得繼續使用 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信 低 率射頻

電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾

Förenade

Arabemiraten

Relaterad information

Fjärrnyckel (s. 247)

274

Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor

*

Med funktionen nyckelfri låsning och upplåsning räcker det att ha fjärrnyckeln med sig i fickan eller väskan. Bilen låses eller låses upp via en beröringskänslig yta på dörrhandtaget.

Beröringskänsliga ytor

Dörrhandtag

På dörrhandtagens utsida finns en fördjupning för låsning, och på insidan finns en beröringskänslig yta för upplåsning.

OBS

Det är viktigt att endast en beröringskänslig yta aktiveras åt gången. Om handtaget greppas samtidigt som låsytan berörs finns det risk för dubbelkommandon. Detta innebär att den begärda aktiviteten (låsning/ upplåsning) inte kommer att utföras, alternativt utförs med en fördröjning.

Bakluckans handtag

Bakluckans handtag har en gummerad tryckplatta som endast är till för upplåsning.

NYCKEL, LÅS OCH LARM

Relaterad information

Låsa och låsa upp nyckelfritt

*

(s. 276)

Låsa upp bakluckan nyckelfritt

*

(s. 277)

Beröringskänslig fördjupning för låsning

Beröringskänslig yta för upplåsning

OBS

Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i samband med tvättning av bilen om fjärrnyckeln är inom räckvidd.

* Tillval/tillbehör.

275

276

NYCKEL, LÅS OCH LARM

Låsa och låsa upp nyckelfritt

*

Med nyckelfri låsning och upplåsning räcker det att vidröra dörrhandtagets beröringskänsliga yta för att låsa eller låsa upp bilen.

OBS

Det krävs att en av bilens fjärrnycklar befinner sig inom räckvidd för att låsning och upplåsning ska fungera.

Beröringskänslig fördjupning för låsning

Beröringskänslig yta för upplåsning

OBS

Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i samband med tvättning av bilen om fjärrnyckeln är inom räckvidd.

Låsa nyckelfritt

Alla sidodörrar måste vara stängda för att bilen ska kunna låsas. Bakluckan kan däremot vara

öppen vid låsning med sidodörrarnas handtag.

Vidrör den markerade ytan baktill på utsidan på något av dörrhandtagen efter att dörren stängts. Eller tryck på knappen på bakluckans undersida före den stängs.

> Låsindikatorn på instrumentpanelen bekräftar att låsningen är utförd genom att börja blinka.

För att stänga alla sidorutor samt panoramataket

*

samtidigt – lägg fingret mot den beröringskänsliga fördjupningen på dörrhandtagets utsida och håll kvar till dess att sidorutor och panoramatak har stängts.

Låsa när bakluckan är öppen

Om bilen har låsts och bakluckan fortfarande

är öppen, se till så att fjärrnyckeln inte lämnats kvar i lastutrymmet när bakluckan stängs.

OBS

Om nyckeln detekteras inne i bilen kommer bakluckan inte att låsas när den stängs.

Låsa upp nyckelfritt

Greppa ett dörrhandtag, eller tryck lätt på den gummerade tryckplattan undertill på bakluckans handtag för att låsa upp.

> Låsindikatorn på instrumentpanelen bekräftar att bilen är upplåst genom att sluta blinka.

Gummerad tryckplatta på bakluckan kan endast användas för upplåsning.

Automatisk återlåsning

Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom 2 minuter efter upplåsning, låses de automatiskt. Denna funktion minskar risken att bilen oavsiktligt lämnas olåst.

* Tillval/tillbehör.

Relaterad information

Inställningar för nyckelfri upplåsning

*

(s. 277)

Låsa upp bakluckan nyckelfritt

*

(s. 277)

Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor

*

(s. 275)

Inställningar för nyckelfri upplåsning

*

Det är möjligt att välja olika sekvenser för nyckelfri upplåsning.

För att ändra inställning:

1. Tryck på Inställningar

i centerdisplayens toppvy.

2. Tryck på My Car upplåsning

Låsning Nyckelfri

3. Välj alternativ:

Alla dörrar

– låser upp alla dörrar samtidigt.

En dörr – låser upp vald dörr.

Relaterad information

Låsa och låsa upp nyckelfritt

*

(s. 276)

Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor

*

(s. 275)

NYCKEL, LÅS OCH LARM

Låsa upp bakluckan nyckelfritt

*

Med nyckelfri låsning och upplåsning räcker det att vidröra den beröringskänsliga ytan på bakluckans handtag för att låsa upp bakluckan.

OBS

Det krävs att en av bilens fjärrnycklar befinner sig inom räckvidd bakom bilen för att upplåsning ska fungera.

Bakluckan hålls stängd av ett elektriskt lås.

För att öppna:

1. Tryck lätt på den gummerade tryckplattan undertill på bakluckans handtag.

> Låset frikopplas.

}}

* Tillval/tillbehör.

277

NYCKEL, LÅS OCH LARM

||

2. Lyft i ytterhandtaget för att öppna bakluckan.

VIKTIGT

Minimal kraft behövs för att frigöra bakluckans lås – Tryck bara lätt på den gummerade plattan.

Lägg inte lyftkraften på gummiplattan vid öppning av bakluckan – lyft i handtaget. För stor kraft kan skada gummiplattans elektriska kontakt.

Det är också möjligt att låsa upp bakluckan handfritt med en fotrörelse under den bakre stötfångaren, se separat avsnitt.

VARNING

Kör inte med öppen baklucka. Giftiga avgaser kan sugas in i bilen via lastutrymmet.

Relaterad information

Låsa och låsa upp nyckelfritt

*

(s. 276)

Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor

*

(s. 275)

Fjärrnyckelns räckvidd (s. 251)

Hantera baklucka med fotrörelse

*

(s. 286)

Antennplaceringar för start- och låssystem

Antenn för det nyckelfria startsystemet och antenner för nyckelfritt låssystem

*

är inbyggda i bilen.

Antennernas placering:

Under mugghållaren i främre delen av tunnelkonsolen

I övre främre delen av vänster bakdörr

10

I övre främre delen av höger bakdörr 10

I mitten av baksätets ryggstöd

10

VARNING

Personer med inopererad pacemaker bör inte komma närmare Keyless-systemets antenner än 22 cm (9 tum) med pacemakern. Detta för att omöjliggöra störningar mellan pacemakern och Keyless-systemet.

Relaterad information

Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor

*

(s. 275)

Fjärrnyckelns räckvidd (s. 251)

10 Endast i bil utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning

*

.

278 * Tillval/tillbehör.

Låsa och låsa upp från bilens insida

Dörrar och baklucka kan låsas och låsas upp inifrån med framdörrarnas centrallåsreglage.

Centrallås

Alternativ upplåsningsmetod

NYCKEL, LÅS OCH LARM

Låsa med knapp i framdörr

Tryck på -knappen – båda framdörrarna måste vara stängda.

> Samtliga dörrar och baklucka är låsta.

Låsa med knapp i bakdörr

*

Knapp för låsning och upplåsning i framdörr med indikeringslampa.

Låsa upp med knapp i framdörr

Tryck på -knappen för att låsa upp samtliga sidodörrar och baklucka.

Öppningshandtag för alternativ upplåsning i sidodörr

11

.

Dra ut någon av sidodörrarnas öppningshandtag och släpp.

> Beroende på fjärrnyckelns inställningar kommer antingen alla dörrar att låsas upp eller enbart den valda dörren att låsas upp och öppnas.

För att ändra denna inställning, tryck på

Inställningar My Car Låsning

Fjärrstyrd och insides upplåsning i centerdisplayens toppvy.

Knapp för låsning i bakdörr med indikeringslampa.

Bakdörrarnas låsknapp låser respektive bakdörr.

Låsa upp bakdörr

Dra i öppningshandtaget.

> Bakdörren är upplåst och öppnad

12 .

11

12

Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.

Förutsatt att barnsäkerhetsspärren inte är aktiverad.

}}

* Tillval/tillbehör.

279

NYCKEL, LÅS OCH LARM

||

Relaterad information

Inställningar för fjärrstyrd och insides upplåsning (s. 250)

Låsa upp bakluckan från bilens insida

(s. 280)

Aktivera och deaktivera barnsäkerhetsspärr (s. 281)

Låsa upp bakluckan från bilens insida

Bakluckan kan låsas upp inifrån med knappen på instrumentpanelen.

Relaterad information

Låsa och låsa upp från bilens insida

(s. 279)

Öppna och stänga elmanövrerad baklucka

*

(s. 282)

Kort tryck på instrumentpanelens knapp.

-

> Bakluckan låses upp och kan öppnas utifrån genom ett grepp om den gummerade tryckplattan.

Med tillvalet elmanövrerad baklucka

*

:

Långt tryck på instrumentpanelens knapp.

> Bakluckan öppnas.

-

280 * Tillval/tillbehör.

Aktivera och deaktivera barnsäkerhetsspärr

Barnsäkerhetsspärren förhindrar att bakdörrarna kan öppnas inifrån.

Barnsäkerhetsspärren kan vara antingen manuell eller elektrisk

*

.

Aktivera och deaktivera manuell barnsäkerhetsspärr

OBS

En dörrs vridreglage spärrar enbart aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.

Det finns ingen manuell spärr på bilar utrustade med elektrisk barnsäkerhetsspärr.

Aktivera och deaktivera elektrisk

* barnsäkerhetsspärr

Den elektriska barnsäkerhetsspärren kan aktiveras och deaktiveras vid alla tändningslägen högre än 0 . Aktivering och deaktivering kan göras upp till 2 minuter efter att bilen stängts av, förutsatt att ingen dörr öppnas.

Manuell barnsäkerhetsspärr. Ej att förväxla med manuellt dörrlås.

Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad för att vrida vredet.

Dörren är spärrad mot öppning inifrån.

Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.

NYCKEL, LÅS OCH LARM

2. Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.

> Förardisplayen visar meddelandet

Bakre barnlås Aktiverad och knappens lampa lyser – spärren är aktiv.

När den elektriska barnsäkerhetsspärren är aktiv kan de bakre

• fönstren öppnas endast med förardörrens reglagepanel

• dörrarna inte öppnas inifrån.

För att häva spärren:

Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.

> Förardisplayen visar meddelandet

Bakre barnlås Inaktiverat och knappens lampa släcks – spärren är inaktiverad.

När bilen stängs av lagras aktuell inställning –

är barnsäkerhetsspärren aktiverad när bilen stängs av, kommer funktionen att vara fortsatt aktiverad nästa gång bilen startas.

Knapp för elektrisk aktivering och deaktivering.

1. Starta bilen eller välj ett tändningsläge högre än 0 .

}}

* Tillval/tillbehör.

281

NYCKEL, LÅS OCH LARM

||

Symbol Meddelande

Bakre barnlås

Aktiverad

Innebörd

Barnsäkerhetsspärren är aktiverad.

Bakre barnlås

Inaktiverat

Barnsäkerhetsspärren är deaktiverad.

Relaterad information

Låsa och låsa upp från bilens insida

(s. 279)

Löstagbart nyckelblad (s. 258)

Automatisk låsning vid körning

Då bilen börjar rulla låses dörrar och baklucka automatiskt.

För att ändra denna inställning:

1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.

2. Tryck på My Car Låsning .

3. Välj Automatisk låsning av dörrar vid körning för att deaktivera eller aktivera funktionen.

Relaterad information

Låsa och låsa upp från bilens insida

(s. 279)

Öppna och stänga elmanövrerad baklucka

*

Funktion där bakluckan kan öppnas och stängas med en knapptryckning.

Öppna

Gör på något av följande sätt för att öppna den elmanövrerade bakluckan:

Långt tryck på fjärrnyckelns -knapp.

Håll den intryckt tills bakluckan börjar

öppnas.

282 * Tillval/tillbehör.

NYCKEL, LÅS OCH LARM

Långt tryck på instrumentpanelens knapp. Håll den intryckt tills bakluckan börjar öppnas.

-

Lätt tryck på bakluckans handtag.

Fotrörelse

*

under den bakre stötfångaren.

Stänga

Gör på något av följande sätt för att stänga

13 den elmanövrerade bakluckan:

13 Bil utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning

*

har en knapp för stängning samt en knapp för stängning och låsning.

Tryck på -knappen på bakluckans undersida för att stänga.

> Bakluckan stängs automatiskt och förblir olåst.

OBS

Knappen är aktiv 24 timmar efter att luckan har lämnats öppen. Därefter måste stängning göras manuellt.

Om luckan varit öppen i mer än 30 minuter kommer den att stängas med lägre hastighet.

Långt tryck på fjärrnyckelns -knapp.

> Bakluckan stängs automatiskt och signaler ljuder – bakluckan förblir olåst.

}}

* Tillval/tillbehör.

283

NYCKEL, LÅS OCH LARM

||

Långt tryck på instrumentpanelens knapp.

-

> Bakluckan stängs automatiskt och signaler ljuder – bakluckan förblir olåst.

Fotrörelse

*

under den bakre stötfångaren.

> Bakluckan stängs automatiskt och signaler ljuder – bakluckan förblir olåst.

Stänga och låsa

OBS

En av bilens fjärrnycklar måste befinna sig inom räckvidd för att låsning och upplåsning ska fungera.

Vid nyckelfri

*

låsning eller stängning ljuder tre signaler om nyckeln inte detekteras tillräckligt nära luckan.

Tryck på -knappen på bakluckans undersida för att stänga och samtidigt låsa 13 baklucka och dörrar (samtliga dörrar måste vara stängda för låsning).

> Bakluckan stängs automatiskt – bakluckan och dörrarna låses, och larmet

* aktiveras.

VIKTIGT

Vid manuell hantering av bakluckan, öppna eller stäng den långsamt. Använd inte våld för att öppna/stänga den om den ger motstånd. Den kan skadas och sluta fungera korrekt.

Avbryta öppning eller stängning

Avbryt öppning eller stängning på något av följande sätt:

Tryck på instrumentpanelens knapp.

Tryck på fjärrnyckelns knapp.

Tryck på stängningsknappen på bakluckans undersida.

Tryck på den gummerade tryckplattan under ytterhandtaget.

Med hjälp av fotrörelse

*

.

13 Bil utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning

*

har en knapp för stängning samt en knapp för stängning och låsning.

284 * Tillval/tillbehör.

Bakluckans rörelse avbryts och stannar. Bakluckan kan därefter hanteras manuellt.

Om bakluckan stoppas nära stängt läge kommer nästa aktivering att innebära öppning av bakluckan.

Klämskydd

Om något med tillräckligt mycket motstånd hindrar bakluckan att öppnas eller stängas aktiveras klämskyddet.

Vid öppning – rörelsen avbryts, bakluckan stannar och en lång signal ljuder.

Vid stängning – rörelsen avbryts, bakluckan stannar, en lång signal ljuder och bakluckan återgår till programmerad maxposition.

VARNING

Beakta klämrisk vid öppning och stängning.

Kontrollera att ingen person befinner sig nära bakluckan innan öppning eller stängning påbörjas då en klämskada kan få allvarliga följder.

Manövrera alltid bakluckan under uppsikt.

Förspända fjädrar

De förspända fjädrarna för den elmanövrerade bakluckan.

VARNING

Öppna inte de förspända fjädrarna för den elmanövrerade bakluckan. De är förspända med högt tryck och kan vid öppning orsaka skada.

Relaterad information

Programmera maxöppning för elmanövrerad baklucka

*

(s. 285)

Hantera baklucka med fotrörelse

*

(s. 286)

Fjärrnyckelns räckvidd (s. 251)

NYCKEL, LÅS OCH LARM

Programmera maxöppning för elmanövrerad baklucka

*

Anpassa bakluckans öppningsläge till låg takhöjd.

Ställa in maxöppning:

1. Öppna bakluckan – stanna den i önskad

öppningsposition.

OBS

Det är inte möjligt att programmera för lägre öppningsläge än halvöppen baklucka.

2. Tryck in

-knappen på bakluckans undersida i minst 3 sekunder.

> Två korta signaler ljuder och den lagrade positionen är därmed sparad.

Återställning av maxöppning:

För bakluckan manuellt till dess högsta möjliga position – tryck in -knappen på bakluckan i minst 3 sekunder.

> Två signaler ljuder och den lagrade positionen är därmed raderad. Bakluckan kommer hädanefter att öppnas till sitt maxläge.

}}

* Tillval/tillbehör.

285

NYCKEL, LÅS OCH LARM

||

OBS

Om systemet arbetat kontinuerligt för länge, stängs det av för att undvika

överbelastning. Det kan användas igen efter ca 2 minuter.

Relaterad information

Öppna och stänga elmanövrerad baklucka

*

(s. 282)

Hantera baklucka med fotrörelse

*

En funktion där bakluckan kan öppnas och stängas med en fotrörelse under den bakre stötfångaren underlättar när händerna är upptagna.

Är bilen utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning

*

är det möjligt att låsa upp bakluckan med fotrörelse.

Funktionen med både öppning och stängning av bakluckan är tillgänglig när bilen även är utrustad med elmanövrerad baklucka

*

.

OBS

Funktionen fotmanövrerad baklucka finns i två utföranden:

Öppning och stängning med fotrörelse

Endast upplåsning med fotrörelse (lyft upp bakluckan manuellt för att öppna den)

Observera att funktionen öppning och stängning med fotrörelse kräver elmanövrerad baklucka

*

.

Sensorn är placerad till vänster om mitten i stötfångaren 14 .

En av bilens fjärrnycklar måste befinna sig inom räckvidd bakom bilen, ca 1 meter ( 3 fot), för att öppning och stängning ska vara möjlig.

Detta gäller även vid redan upplåst bil för att undvika oavsiktlig öppning vid t.ex. biltvätt.

286

14 Om bilen är utrustad med skid plate

*

är sensorn placerad ut mot vänster hörn av stötfångaren.

* Tillval/tillbehör.

NYCKEL, LÅS OCH LARM

Öppna och stänga med fotrörelse

Sparkrörelse inom sensorns aktiveringsområde.

Gör en framåtriktad sparkrörelse under den vänstra delen av den bakre stötfångaren. Tag sedan ett steg tillbaka. Stötfångaren ska inte vidröras.

> En kort ljudsignal ljuder när öppning eller stängning aktiveras – bakluckan

öppnas/stängs.

Om flera sparkrörelser sker utan att godkänd fjärrnyckel finns bakom bilen kommer öppning inte att vara möjlig förrän efter en viss tid.

Håll inte kvar foten under bilen i sparkrörelsen, detta gör att aktiveringen kan misslyckas.

Avbryta öppning eller stängning med fotrörelse

Gör en framåtriktad sparkrörelse under pågående öppning eller stängning för att stoppa bakluckans rörelse.

För att avbryta öppning eller stängning av bakluckan behöver fjärrnyckeln inte vara i närheten av bilen.

Om bakluckan stoppas nära stängt läge kommer nästa aktivering att innebära en öppning av bakluckan.

OBS

Det finns risk för reducerad eller utebliven funktion om den bakre stötfångaren belastas med stora mängder is, snö, smuts eller dylikt. Se därför till att hålla den ren.

OBS

Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i biltvätt eller dylikt om fjärrnyckeln är inom räckvidd.

Bil med tillbehöret skid plate

*

Om bilen är utrustad med skid plate är sensorn placerad ut mot vänster hörn av stötfångaren.

För att aktivera öppning eller stängning med hjälp av fotrörelse på bil med skid plate görs sparkrörelsen från sidan av bilen. En av bilens fjärrnycklar måste befinna sig inom räckvidd

(ca 1 meter ( 3 fot)) för att öppning och stängning ska vara möjlig.

Sparkrörelse inom sensorns giltiga aktiveringsområde.

}}

* Tillval/tillbehör.

287

NYCKEL, LÅS OCH LARM

||

Relaterad information

Nyckelfritt och beröringskänsliga ytor

*

(s. 275)

Öppna och stänga elmanövrerad baklucka

*

(s. 282)

Fjärrnyckelns räckvidd (s. 251)

Privat låsning

Bakluckan och handskfacket kan låsas med funktionen privat låsning som förhindrar att dessa kan öppnas t.ex. när bilen lämnas till service, hotell eller liknande.

Funktionsknappen för privat låsning finns i centerdisplayens funktionsvy. Beroende av låsets aktuella status visas

Privat låsning inaktiverad eller

Privat låsning aktiverad

.

Relaterad information

Aktivera och deaktivera privat låsning

(s. 288)

Aktivera och deaktivera privat låsning

Privat låsning aktiveras med funktionsknapp i centerdisplayen och en valfri PIN-kod.

OBS

För att funktionen privat låsning ska kunna aktiveras behöver bilen vara i minst tändningsläge I .

Den privata låsningen har två koder:

En säkerhetskod skapas första gången funktionen används.

En ny PIN-kod väljs vid varje aktivering av funktionen.

Ange säkerhetskod före första användning

Första gången som funktionen används behöver en säkerhetskod väljas. Den kan sedan användas för att deaktivera privat låsning om den valda PIN-koden har glömts eller tappats bort. Säkerhetskoden fungerar som en PUKkod för alla eventuella PIN-koder som sätts för funktionen privat låsning.

Spara säkerhetskoden på en säker plats.

288 * Tillval/tillbehör.

För att skapa en säkerhetskod:

1. Tryck på knappen för privat låsning i funktionsvyn.

NYCKEL, LÅS OCH LARM

2. Ange den kod som ska användas för att låsa upp handskfacket och bakluckan efter låsning och tryck på

Bekräfta

.

> Handskfacket och bakluckan låses.

Bekräftelse på låsning sker genom att det visas en grön indikering vid knappen i funktionsvyn.

Deaktivera privat låsning

1. Tryck på knappen för privat låsning i funktionsvyn.

Om bilen låses upp via Volvo On Call

*

eller

Volvo On Call-appen kommer den privata låsningen automatiskt att deaktiveras.

Glömt säkerhetskod

Om även säkerhetskoden har glömts bort, kontakta en auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få hjälp med att deaktivera privat låsning.

Relaterad information

Privat låsning (s. 288)

> Ett popup-fönster visas.

2. Ange önskad säkerhetskod och tryck på

Bekräfta .

> Säkerhetskoden är sparad. Funktionen privat låsning är nu redo att aktiveras.

Aktivera privat låsning

1. Tryck på knappen för privat låsning i funktionsvyn.

> Ett popup-fönster visas.

> Ett popup-fönster visas.

2. Ange den kod som användes vid låsning och tryck på Bekräfta .

> Handskfacket och bakluckan låses upp.

Bekräftelse på upplåsning sker genom att den gröna indikeringen vid knappen i funktionsvyn slocknar.

Glömt PIN-kod

Om PIN-koden har glömts bort eller om fel

PIN-kod slås in fler än tre gånger kan säkerhetskoden användas för att deaktivera den privata låsningen.

* Tillval/tillbehör.

289

NYCKEL, LÅS OCH LARM

Larm

*

Larmet varnar med ljud-och ljussignaler om någon utan giltig fjärrnyckel tar sig in i bilen, eller manipulerar startbatteri eller larmsiren.

Ett aktiverat larm löser ut om:

• dörr, motorhuv eller baklucka öppnas

15 en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor

*

) bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är utrustad med lutningssensor

*

) startbatteriets kabel kopplas ifrån sirenen kopplas bort.

Larmsignaler

Vid utlöst larm sker följande:

En siren ljuder under 30 sekunder eller tills larmet stängs av.

Varningsblinkers blinkar i 5 minuter, eller tills larmet stängs av.

Om orsaken till att larmet aktiverats inte åtgärdas upprepas larmcykeln max 10 gånger

15

.

Larmindikator

En röd lysdiod på instrumentpanelen visar larmsystemets status:

Dioden släckt – larmet är deaktiverat.

Dioden blinkar en gång varannan sekund

– larmet är aktiverat.

Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling av larmet max 30 sekunder eller fram till dess att tändningsläge

I

aktiveras – larmet har varit utlöst.

Rörelse- och lutningssensorer

*

Rörelse- och lutningssensorer reagerar på rörelser inuti bilen, om en ruta krossas eller om någon försöker stjäla hjulen eller bogsera bort bilen.

Rörelsesensorn utlöser larmet vid rörelser i kupén – även luftströmmar registreras. Därför kan larmet utlösas om bilen lämnas med

öppet fönster eller panoramatak

*

eller om kupévärmare används.

För att undvika detta:

Stäng fönster och panoramatak när bilen lämnas.

Om kupé- eller parkeringsvärmare ska användas – rikta luftström från ventilationsmunstycken så att de inte pekar uppåt i kupén.

Alternativt, använd reducerad larmnivå för att tillfälligt stänga av rörelse- och lutningssensorer.

Stäng även av rörelse- och lutningssensor när bilen transporteras på färja eller biltåg då dess rörelser kan påverka bilen och utlösa larmet.

Vid fel på larmsystem

Om ett fel uppstått i larmsystemet visar förardisplayen symbolen och meddelandet

Fel på larmsystem

Service erfordras . Kontakta då en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

290

15 Gäller vissa marknader.

* Tillval/tillbehör.

OBS

Försök inte själv reparera eller förändra komponenter som ingår i larmsystemet.

Alla sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.

Relaterad information

Aktivera och deaktivera larm

*

(s. 291)

Reducerad larmnivå

*

(s. 292)

Blockerat låsläge

*

(s. 293)

Aktivera och deaktivera larm

*

Larmet aktiveras samtidigt med låsning av bilen.

Aktivera larm

Lås och larma bilen genom att

• trycka på fjärrnyckelns låsknapp

• vidröra den markerade ytan på dörrhandtagens utsida eller bakluckans gummerade tryckplatta

16

.

Om bilen är utrustad med både nyckelfri låsning/upplåsning

*

och elmanövrerad baklucka

* kan knappen undertill på bakluckan också låsa och larma bilen.

NYCKEL, LÅS OCH LARM

Deaktivera larm

Lås upp och larma av bilen genom att

• trycka på fjärrnyckelns upplåsningsknapp

• greppa något av dörrhandtagen eller trycka lätt på bakluckans gummerade tryckplatta 16 .

16 Gäller bil med nyckelfri låsning och upplåsning

*

.

En röd lysdiod på instrumentpanelen blinkar en gång varannan sekund när bilen är låst och larmet är aktiverat.

}}

* Tillval/tillbehör.

291

NYCKEL, LÅS OCH LARM

||

Deaktivera larm utan fungerande fjärrnyckel

Bilen kan låsas upp och avlarmas även om fjärrnyckeln inte fungerar t.ex. om fjärrnyckelns batteri är slut.

1. Öppna förardörren med det löstagbara nyckelbladet.

> Larmet löser ut.

Backup-läsarens placering i mugghållaren.

2. Placera fjärrnyckeln på nyckelsymbolen i backup-läsaren i tunnelkonsolens mugghållare.

3. Vrid startvredet medurs och släpp.

> Larmet deaktiveras.

Stänga av utlöst larm

Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp eller försätt bilen i tändningsläge

I

genom att vrida startvredet medurs och sedan släppa.

Automatisk aktivering och

återaktivering av larm

Automatisk återaktivering av larmet förhindrar att bilen oavsiktligt lämnas med larmet deaktiverat.

Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och larmet deaktiverats) men ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom två minuter,

återaktiveras larmet automatiskt. Samtidigt låses bilen igen.

På vissa marknader aktiveras larmet automatiskt efter viss fördröjning sedan förardörren

öppnats och stängts utan att låsning skett.

För att ändra denna inställning:

1. Tryck på

Inställningar

i centerdisplayens toppvy.

2. Tryck på

My Car Låsning

.

3. Välj

Avaktivering av passivt alarm

för att tillfälligt deaktivera funktionen.

Relaterad information

Larm

*

(s. 290)

Reducerad larmnivå

*

Reducerad larmnivå innebär att rörelse- och lutningssensorer är tillfälligt avstängda.

Stäng av rörelse- och lutningssensorerna för att undvika oavsiktlig aktivering av larmet – t.ex. om en hund lämnas i låst bil eller vid färd med biltåg eller bilfärja.

Tryck på knappen

Reducerad larmnivå i centerdisplayens funktionsvy för att stänga av rörelse- och lutningssensorerna vid påföljande låsning av bilen.

Samtidigt deaktiveras funktionen blockerat låsläge, d.v.s. upplåsning inifrån blir möjlig.

Om bilen låses upp och låses igen måste den reducerade larmnivån aktiveras igen.

Relaterad information

Larm

*

(s. 290)

Blockerat låsläge

*

(s. 293)

292 * Tillval/tillbehör.

Blockerat låsläge

*

Blockerat låsläge innebär att alla öppningshandtag frikopplas mekaniskt vid låsning från utsidan, vilket omöjliggör dörröppning från insidan.

Blockerat låsläge aktiveras vid låsning med fjärrnyckel eller vid nyckelfri låsning

*

, och inträder med ca 10 sekunders fördröjning efter att dörrarna har låsts. Om en dörr öppnas inom fördröjningstiden avbryts sekvensen och larmet deaktiveras.

Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckel, nyckelfri upplåsning

*

eller med Volvo On Call

*

appen när blockerat låsläge är aktiverat.

Vänster framdörr kan även låsas upp med det löstagbara nyckelbladet. Om bilen låses upp med det löstagbara nyckelbladet kommer larmet att utlösas.

OBS

Tänk på att larmet aktiveras när bilen låses.

Om någon försöker att öppna dörrarna inifrån utlöses larmet.

VARNING

Lämna inte kvar någon i bilen utan att först deaktivera funktionen, för att inte riskera att någon blir inlåst.

Relaterad information

Deaktivera blockerat låsläge

*

tillfälligt

(s. 293)

Larm

*

(s. 290)

NYCKEL, LÅS OCH LARM

Deaktivera blockerat låsläge

*

tillfälligt

Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna måste låsas från utsidan bör det blockerade låsläget deaktiveras, för att möjliggöra upplåsning inifrån.

VARNING

Lämna inte kvar någon i bilen utan att först deaktivera funktionen, för att inte riskera att någon blir inlåst.

Tryck på knappen

Reducerad larmnivå

i centerdisplayens funktionsvy för att stänga av blockerat låsläge tillfälligt.

Detta medför också att larmets rörelse- och lutningssensorer

*

stängs av.

I centerdisplayen visas därefter

Reducerad larmnivå och det blockerade låsläget deaktiveras tillfälligt vid påföljande låsning av bilen.

Vid vanlig låsning deaktiveras eluttagen direkt, men med det blockerade låsläget tillfälligt deaktiverat är de aktiva i max 10 minuter efter låsning.

Om bilen låses upp och låses igen måste det blockerade låsläget deaktiveras igen.

Vid påföljande motorstart nollställs systemet.

}}

* Tillval/tillbehör.

293

NYCKEL, LÅS OCH LARM

||

Relaterad information

Blockerat låsläge

*

(s. 293)

Larm

*

(s. 290)

294 * Tillval/tillbehör.

FÖRARSTÖD

296

FÖRARSTÖD

Förarstödsystem

Bilen är utrustad med olika förarstödsystem vilka aktivt eller passivt kan assistera föraren i olika situationer.

Systemen kan till exempel hjälpa föraren att:

• hålla en bestämd hastighet hålla ett visst tidsavstånd till framförvarande fordon förhindra en kollision genom att varna föraren och bromsa bilen hjälpa föraren att parkera.

Några av systemen är standardmonterade medan andra är tillval – vilket alternativ som gäller är marknadsberoende.

Relaterad information

IntelliSafe – förarstöd och säkerhet (s. 31)

Hastighetsberoende rattmotstånd

(s. 296)

Elektronisk stabilitetskontroll (s. 297)

Connected Safety (s. 301)

City Safety

(s. 303)

Trafikskyltsinformation

*

(s. 317)

Fartbegränsare (s. 324)

Automatisk fartbegränsare (s. 327)

Farthållare (s. 330)

Adaptiv farthållare

*

(s. 333)

Pilot Assist

*

(s. 342)

Kurvtagningsstöd

*

(s. 353)

Omkörningsassistans

*

(s. 355)

Körfältsassistans (s. 361)

Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 368)

Rear Collision Warning

*

(s. 374)

BLIS

*

(s. 375)

Driver Alert Control (s. 379)

Avståndsvarning

*

(s. 381)

Cross Traffic Alert

*

(s. 384)

Parkeringshjälp

*

(s. 388)

Parkeringshjälpkamera

*

(s. 393)

Radarenhet (s. 412)

Kameraenhet (s. 421)

Hastighetsberoende rattmotstånd

Hastighetsberoende styrservo gör att rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att kunna ge föraren ökad vägkänsla. På motorvägar är styrningen fastare. Vid parkering och i låg hastighet är styrningen lätt och kräver mindre ansträngning.

Reducerad effekt

I sällsynta situationer kan styrservon behöva arbeta med reducerad effekt och att vrida ratten kan då upplevas som något tyngre.

Detta kan hända när styrservon bli för varm och behöver då temporärt kylas. Det kan även ske om strömförsörjningen störs.

Vid reducerad effekt visas meddelandet Servostyrning

Tillfälligt nedsatt assistans samt denna symbol i förardisplayen.

Under tiden styrservon arbetar med reducerad effekt är förarstödsfunktioner och system med styrassistans inte tillgängliga.

VARNING

Om temperaturen stiger för högt kan servon tvingas stängas av helt. I en sådan situation visar förardisplayen meddelandet

Fel på servostyrning Stanna snarast kombinerat med symbol.

* Tillval/tillbehör.

FÖRARSTÖD

Ändra nivå för rattmotstånd

*

Vid användning av körläge INDIVIDUAL så kan rattmotståndet justeras.

1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.

2. Välj My Car

Rattmotstånd .

Körlägen

Val av rattmotstånd är endast åtkomlig om bilen står stilla eller har låg hastighet samt kör rakt.

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Körlägen

*

(s. 452)

Elektronisk stabilitetskontroll

Funktionen elektronisk stabilitetskontroll

(ESC 1 ) hjälper föraren att undvika sladd och förbättrar bilens framkomlighet.

Förardisplayen visar denna symbol då systemet ingriper.

Bromsingrepp från systemet kan upplevas som ett pulserande ljud och vid gaspådrag kan bilen accelerera långsammare än förväntat.

Systemet består av följande delfunktioner:

Stabilitetsfunktion

2

Antislir- och dragkraftsfunktion

Motorbromskontroll

Släpvagnsstabilisator

Roll Stability Control

VARNING

Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.

Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Stabilitetsfunktion

2

Funktionen kontrollerar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.

1

2

Electronic Stability Control

Kallas även antisladdfunktion.

}}

* Tillval/tillbehör.

297

FÖRARSTÖD

||

Antislir- och dragkraftsfunktion

Funktionen är aktiv i låg fart och bromsar de drivhjul som slirar för att ytterligare dragkraft ska överföras från drivhjul som inte slirar.

Funktionen kan även förhindra att drivhjulen slirar mot vägbanan under acceleration.

Motorbromskontroll

Motorbromskontrollen (EDC

3

) kan förhindra ofrivillig hjullåsning, t.ex. efter nedväxling eller motorbromsning vid körning på låga växlar på halt underlag.

Ofrivillig hjullåsning under körning kan bl.a.

försvåra förarens möjlighet att styra bilen.

Släpvagnsstabilisator

*

4

Släpvagnsstabilisatorns (TSA 5 ) funktion är att stabilisera en bil med tillkopplat släpfordon i situationer där ekipaget kommit i självsvängning.

OBS

Släpvagnsstabilisatorn deaktiveras om

ESC sportläge

aktiveras.

Roll Stability Control

Denna funktion minskar risken att bilen välter och slår runt vid t.ex. en häftig undanmanöver eller om bilen får sladd. Systemet registrerar om och hur mycket bilens lutning i sidled för-

ändras. Med hjälp av den informationen kalkyleras om det finns risk för att bilen ska välta.

Om risk föreligger träder bilens elektroniska stabilitetskontroll in varefter motorns vridmoment sänks och ett eller flera hjul bromsas tills bilen återfått sin stabilitet.

VARNING

Vid normalt körsätt förbättrar systemet bilens körsäkerhet, vilket inte ska uppfattas som en möjlighet att öka hastigheten. Iakttag alltid de normala försiktighetsåtgärderna för säker körning.

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Aktivera eller deaktivera sportläge för elektronisk stabilitetskontroll (s. 299)

Symboler och meddelanden för elektronisk stabilitetskontroll (s. 300)

Släpvagnsstabilisator

*

(s. 490)

Elektronisk stabilitetskontroll i sportläge

Stabilitetssystemet (ESC

6

) är alltid aktiverat

– det kan inte stängas av. Föraren kan dock välja

ESC sportläge

vilket ger möjlighet till en mer aktiv körupplevelse.

Med delfunktionen ESC sportläge vald reduceras ingreppen från systemet och bilen tillåts att sladda mer och överlåter därmed större kontroll av bilen till föraren än normalt.

Då ESC sportläge är vald kan funktionen betraktas som avstängd trots att funktionen i många fall fortsätter att hjälpa föraren.

OBS

Med ESC sportläge vald är släpvagnsstabilisatorn (TSA

7

) avstängd.

Med

ESC sportläge

erhålls mer dragkraft

även om bilen kört fast eller vid körning i löst underlag – t.ex. i sand eller djup snö.

3

4

Engine Drag Control

Släpvagnsstabilisatorn är inkluderad vid installation av Volvo original dragkrok.

5

6

7

Trailer Stability Assist

Electronic Stability Control

Trailer Stability Assist

298 * Tillval/tillbehör.

FÖRARSTÖD

Relaterad information

Elektronisk stabilitetskontroll (s. 297)

Aktivera eller deaktivera sportläge för elektronisk stabilitetskontroll (s. 299)

Släpvagnsstabilisator

*

(s. 490)

Aktivera eller deaktivera sportläge för elektronisk stabilitetskontroll

Stabilitetssystemet (ESC

8

) är alltid aktiverat

– det kan inte stängas av. Föraren kan däremot välja sportläge vilket ger möjlighet till en mer aktiv körupplevelse.

Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.

Adaptiv farthållare

*

Pilot Assist

*

Relaterad information

Elektronisk stabilitetskontroll i sportläge

(s. 298)

Elektronisk stabilitetskontroll (s. 297)

GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.

GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.

Aktiverat ESC sportläge indikeras i förardisplayen med att denna symbol lyser med fast sken tills funktionen deaktiveras eller tills motorn stängs av – efter påföljande motorstart är systemet tillbaka i dess normalläge igen.

Funktionen

ESC sportläge

kan inte väljas då någon av följande funktioner är aktiverade:

Fartbegränsare

Farthållare

8 Electronic Stability Control

* Tillval/tillbehör.

299

FÖRARSTÖD

Symboler och meddelanden för elektronisk stabilitetskontroll

Ett antal symboler och meddelanden gällande elektronisk stabilitetskontroll (ESC 9 )

Symbol Meddelande Innebörd

kan visas i förardisplayen. Här följer några exempel.

Fast sken i ca 2 sekunder Systemkontroll vid motorstart.

Blinkande sken

Fast sken

Systemet ingriper.

Sportläge är aktiverat. OBS!

Systemet är inte avstängt i detta läge – det är delvis reducerat.

300

ESC

Tillfälligt avstängd

ESC

Service erfordras

Systemet har temporärt reducerats p.g.a. för hög bromstemperatur – funktionen återaktiveras automatiskt när bromsarna har svalnat.

Systemet är ur funktion. Stanna bilen på en säker plats, stäng av motorn och starta den igen.

Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på -knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.

Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Relaterad information

Elektronisk stabilitetskontroll (s. 297)

9 Electronic Stability Control

FÖRARSTÖD

Connected Safety

10

Connected Safety kommunicerar information mellan egen bil och andra fordon via internet 11 . Funktionen är tänkt att göra en förare medveten om att en eventuellt trafikfarlig situation kan finnas längre fram på aktuell väg.

Funktionen kan informera föraren om att ett annat fordon längre fram på aktuell väg har aktiverat dess varningsblinkers eller detekterat halt väglag. Information om halt väglag utfärdas också om den egna bilen detekterar halka.

Connected Safety kan hjälpa föraren med följande:

Larm om varningsblinkers

Larm om halt väglag

Connected Safety-kommunikation mellan fordon fungerar enbart för de fordon vilka är utrustade med funktionen och har den aktiverad.

Larm om varningsblinkers

Om egen bils varningsblinkers aktiveras, kan information om detta sändas till fordon som närmar sig den egna bilens position.

När den egna bilen närmar sig ett varningsblinkande fordon, visas denna symbol i förardisplayen.

När den egna bilen är nära det varningsblinkande fordonet, fördubblas symbolens storlek.

I fordon med head-up-display visas varningssymbolerna för Connected Safety även där.

Larm om halt väglag

Om egen bil detekterar en försämring i friktion mellan däck och vägbana, kan information om detta sändas till fordon som närmar sig den egna bilens position.

Vid larm om halka visas denna symbol i förardisplayen när ett fordon närmar sig det hala vägavsnittet, både i den egna bilen och i andra fordon som tagit emot informationen via Connected Safety.

Då det ankommande fordonet är nära det hala vägavsnittet, fördubblas symbolens storlek.

I fordon med head-up-display visas varningssymbolerna för Connected Safety även där.

VARNING

Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.

Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Aktivera eller deaktivera Connected Safety

(s. 302)

10

11

Finns inte på alla marknader.

Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.

}}

301

FÖRARSTÖD

Begränsningar för Connected Safety

(s. 303)

Internetansluten bil

*

(s. 540)

Aktivera eller deaktivera

Connected Safety

För att Connected Safety ska kunna dela information om väglag med andra fordon så behöver funktionen vara aktiverad. Om delning av information inte önskas så kan funktionen deaktiveras.

Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.

Relaterad information

Connected Safety (s. 301)

Internetansluten bil

*

(s. 540)

Användarvillkor och datadelning (s. 546)

Begränsningar för Connected Safety

(s. 303)

GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.

GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.

Vid aktivering måste särskilda villkor som syns i displayen godkännas av föraren innan en anslutning till internet

12

kan göras. Det handlar t.ex. om att föraren måste godkänna att data skickas från bilen med förarens mobiltelefon.

Vid avsaknad av internetuppkoppling kommer den egna bilen fortfarande att informera föraren om att halt väglag har detekterats av den egna bilen. För att Connected Safety ska fungera fullt ut behöver den egna bilen vara ansluten till internet.

302

12 Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.

* Tillval/tillbehör.

Begränsningar för Connected

Safety

Information om fordon med aktiverad varningsblinkers eller som har detekterat halt väglag kommuniceras inte alltid mellan alla fordon inom aktuellt område.

Orsak kan t.ex. vara:

Ingen eller bristfällig kontakt med internet.

Fordon på halt underlag gör för svaga manövrer – t.ex. rattrörelse, acceleration eller bromsning – för att friktion mellan däck och vägbana ska kunna detekteras.

Fordon som detekterat halka eller har aktiverat varningsblinkers har inte aktiverat funktionen.

Fordon som detekterat halka eller har aktiverat varningsblinkers är inte utrustad med funktionen.

Vid utebliven eller bristfällig global positionering/satellitnavigering kan varning utebli.

Detektering av halka eller aktivering av varningsblinkers har skett på en mindre väg, vilken saknas i Volvo Cars databas.

Connected Safety är inte utbyggt på alla marknader och täcker inte alla områden – en återförsäljare för Volvo har information om aktuella områden.

VARNING

Funktionen kan i vissa situationer falskvarna för halt väglag.

Funktionen kan inte alltid upptäcka andra fordon med aktiverade varningsblinkers eller detektera alla vägavsnitt med halt väglag.

Relaterad information

Connected Safety (s. 301)

Internetansluten bil

*

(s. 540)

13 Funktionen är inte tillgänglig på alla marknader.

FÖRARSTÖD

City Safety

City Safety

13

kan uppmärksamma föraren med ljus-, ljud- och bromspulsvarning för att hjälpa föraren upptäcka fotgängare, cyklister, större djur och fordon.

Funktionsöversikt

Ljudsignal vid kollisionsrisk

Varningssymbol vid kollisionsrisk

Avståndsmätning med kamera- och radarenhet

Funktionen kan hjälpa föraren att undvika en kollision vid t.ex. körning i köer, där förändringar i framförvarande trafik tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till en incident. City

Safety aktiverar då en kort, kraftig bromsning och bilen stannar i normalfallet precis bakom framförvarande fordon.

}}

* Tillval/tillbehör.

303

FÖRARSTÖD

||

Funktionen hjälper föraren genom att bromsa bilen automatiskt vid överhängande risk för kollision om föraren inte själv reagerar i tid genom att bromsa och/eller styra undan.

City Safety aktiveras i situationer där föraren egentligen borde ha börjat bromsa betydligt tidigare varför funktionen inte kommer att kunna hjälpa föraren i alla lägen. Funktionen är konstruerad för att aktiveras så sent som möjligt för att undvika onödiga ingrepp. Automatisk inbromsning sker först efter eller i samband med kollisionsvarningen.

Förare eller passagerare märker normalt inte av City Safety – bara om en situation uppkommer som är mycket nära en kollision.

VARNING

Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.

Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Delfunktioner för City Safety (s. 305)

Ställa in varningsavstånd för City Safety

(s. 306)

Detektering av hinder med City Safety

(s. 307)

City Safety bromsar för mötande fordon

(s. 312)

Automatisk bromsning vid förhindrad undanmanöver med City Safety (s. 312)

City Safety i korsande trafik (s. 309)

City Safety styrhjälp vid undanmanöver

(s. 311)

Begränsningar för City Safety (s. 313)

Meddelanden för City Safety (s. 316)

304

FÖRARSTÖD

Delfunktioner för City Safety

City Safety

14

kan hjälpa till att förhindra en kollision eller sänka kollisionshastigheten.

Funktionen består av flera delfunktioner.

Möjlighet att reducera hastighet

Är hastighetsskillnaden mellan den egna bilen och hinder större än följande angivna hastigheter kan City Safety auto-bromsfunktion inte förhindra en kollision men däremot mildra konsekvensen av den.

Fordon

För ett framförvarande fordon kan City Safety reducera hastigheten med upp till 60 km/h

(37 mph).

Cyklister

För en cyklist kan City Safety reducera hastigheten med upp till 50 km/h (30 mph).

Fotgängare

För en fotgängare kan City Safety reducera hastigheten med upp till 45 km/h (28 mph).

Större djur

Vid risk för en kollision med ett stort djur kan

City Safety reducera bilens hastighet med upp till 15 km/h (9 mph).

Bromsfunktionen för stora djur är i första hand avsedd att minska krockvåldet i högre hastigheter och är som mest effektiv i hastigheter

över 70 km/h (43 mph) men mindre effektiv i lägre hastigheter.

Moment för City Safety

City Safety utför tre moment i följande ordning:

1. Kollisionsvarning

2. Bromsunderstöd

3. Auto-broms

1 – Kollisionsvarning

Först varnas föraren för en nära förestående kollision.

I bil utrustad med head-up-display

*

visas varningen på vindrutan med en blinkande symbol.

Symbol för kollisionsvarning på vindrutan

OBS

Visuella varningssignaler på vindrutan kan vara svåra att upptäcka vid starkt solsken, reflexer, extrema ljuskontraster, användning av solglasögon eller om föraren inte har blicken riktad rakt fram.

City Safety kan upptäcka fotgängare, cyklister eller fordon vilka är stillastående eller rör sig i samma riktning som den egna bilen och befinner sig framför. City Safety kan även upptäcka fotgängare, cyklister eller stora djur vilka korsar vägen framför den egna bilen.

Vid risk för kollision med en fotgängare, större djur, cyklist eller ett fordon påkallas förarens uppmärksamhet med en ljus-, ljud- och bromspulsvarning. Vid lägre hastigheter, kraftig förarinbromsning eller gaspådrag uteblir bromspulsvarningen. Bromspulsens intensitet varierar med bilens hastighet.

2 – Bromsunderstöd

Om risken för kollision ökat ytterligare efter kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.

Bromsunderstödet förstärker förarens inbromsning om systemet bedömer att bromsningen inte är tillräcklig för att undvika en kollision.

14 Funktionen är inte tillgänglig på alla marknader.

}}

* Tillval/tillbehör.

305

FÖRARSTÖD

||

3 – Auto-broms

I sista momentet aktiveras den automatiska bromsfunktionen.

Om föraren i detta läge ännu inte har påbörjat en undanmanöver och kollisionsrisken är överhängande, träder den automatiska bromsfunktionen in – detta sker oavsett om föraren bromsar eller inte. Bromsning sker då med full bromskraft för att sänka kollisionshastigheten eller med begränsad bromskraft om det är tillräckligt för att undvika en kollision.

I samband med att den automatiska bromsfunktionen träder in kan bältesförsträckare aktiveras.

Auto-bromsen kan för vissa situationer påbörja bromsingrepp med en lättare bromsning för att sedan övergå till full bromsverkan.

När City Safety har förhindrat en kollision med ett stillastående föremål förblir bilen stående i väntan på aktiv åtgärd av föraren. Om bilen bromsats för ett långsammare framförvarande fordon, reduceras farten till samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.

OBS

På bil med manuell växellåda stoppar motorn när funktionen auto-broms stannat bilen, om föraren inte hinner trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.

Ett pågående bromsingrepp kan alltid avbrytas genom att föraren trycker hårt på gaspedalen.

OBS

När City Safety bromsar, tänds bromsljusen.

När City Safety aktiveras och bromsar, visar förardisplayen ett textmeddelande om att funktionen är/har varit aktiv.

VARNING

City Safety får inte användas för att ändra förarens sätt att framföra bilen – föraren ska inte enbart förlita sig på och låta City

Safety bromsa bilen.

Relaterad information

City Safety

(s. 303)

City Safety i korsande trafik (s. 309)

City Safety bromsar för mötande fordon

(s. 312)

Begränsningar för City Safety (s. 313)

Head-up-display

*

(s. 143)

Bältesförsträckare (s. 47)

Ställa in varningsavstånd för City

Safety

City Safety

15

är visserligen alltid aktiverad men föraren har möjlighet att välja varningsavstånd för funktionen.

OBS

Funktionen City Safety kan inte stängas av utan aktiveras automatiskt vid motorstart/ eldrift och är sedan på tills motorn/eldriften stängs av.

Varningsavståndet bestämmer känsligheten för systemet och reglerar på vilket avstånd ljus-, ljud- och bromspulsvarningen ska utlösas.

För att välja varningsavstånd:

1. Välj Inställningar My Car i centerdisplayens toppvy.

IntelliSafe

2. Under

City Safety varning

, välj mellan

Sen , Normal eller Tidig för att ställa in

önskat varningsavstånd.

Om inställningen Tidig ger för många varningar, vilket i vissa situationer kan uppfattas som irriterande, kan varningsavstånd Normal alternativt

Sen

väljas.

När varningar upplevs som för frekventa och störande kan varningsavståndet minskas vilket visserligen minskar det totala antalet varningar

306 * Tillval/tillbehör.

men istället då leder till att City Safety varnar i ett senare skede.

Varningsavstånd Sen bör därför användas endast i undantagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.

VARNING

Inget automatiskt system kan garantera 100 % korrekt funktion i alla situationer. Prova därför aldrig City Safety mot människor, djur eller fordon – det kan medföra svåra skador och livsfara.

City Safety varnar föraren vid risk för kollision men funktionen kan inte förkorta förarens reaktionstid.

Även om varningsavståndet har satts till Tidig kan varningar i vissa lägen uppfattas som sena – t.ex. vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande fordon plötsligt bromsar kraftigt.

Med varningsavstånd inställd på Tidig kommer varningarna med längre framförhållning. Det kan medföra att varningarna kommer oftare än vid varningsavstånd Normal men är att rekommendera eftersom det kan göra

City Safety effektivare.

OBS

Varning med körriktningsvisarna för Rear

Collision Warning

*

deaktiveras om varningsavståndet för kollisionsvarning i funktionen City Safety är inställt på den lägsta nivån " Sen ".

Funktionerna med bältesförsträckning och bromsning är dock fortsatt aktiva.

Relaterad information

City Safety

(s. 303)

Begränsningar för City Safety (s. 313)

Rear Collision Warning

*

(s. 374)

FÖRARSTÖD

Detektering av hinder med City

Safety

City Safety

16

kan hjälpa föraren att detektera fordon, cyklister, större djur och fotgängare.

Fordon

City Safety detekterar de flesta fordon vilka står stilla eller rör sig i samma riktning som den egna bilen. Funktionen kan också i vissa fall detektera mötande fordon och korsande trafik.

För att City Safety ska kunna detektera ett fordon i mörker, måste dess fram- och baklyktor fungera och lysa tydligt.

Cyklist

15 Funktionen är inte tillgänglig på alla marknader.

Exempel på vad City Safety tolkar som cyklist – med tydlig kropps- och cykelkontur.

}}

* Tillval/tillbehör.

307

FÖRARSTÖD

||

För bra prestanda av systemet krävs att den systemfunktion som identifierar en cyklist får så entydig information om kropps- och cykelkontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att urskilja cykel, huvud, armar, axlar, ben,

över- och underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.

Om stora delar av cyklistens kropp eller cykel ej är synliga för funktionens kamera, kan systemet inte upptäcka en cyklist.

För att funktionen ska kunna upptäcka en cyklist måste denne vara vuxen och sitta på en cykel avsedd för vuxna.

VARNING

City Safety är ett kompletterande förarstöd men kan inte upptäcka alla cyklister i varenda situation och kan t.ex. inte se:

• delvis skymda cyklister.

cyklister om kontrasten till cyklistens bakgrund är dålig.

cyklister i klädsel som döljer kroppskonturen.

• cyklar lastade med större föremål.

Varning och bromsingrepp kan komma sent eller utebli helt. Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.

16 Funktionen är inte tillgänglig på alla marknader.

Fotgängare

Exempel på vad systemet betraktar som fotgängare med tydlig kroppskontur.

För bra prestanda av systemet krävs att den systemfunktion som identifierar fotgängare får så entydig information om kroppskontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att urskilja huvud, armar, axlar, ben, över- och underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.

För att en fotgängare ska kunna detekteras krävs en kontrast till bakgrunden vilket kan bero på kläder, bakgrund, väderförhållanden etc. Vid låg kontrast kan fotgängare upptäckas sent eller inte alls vilket kan innebära sena eller helt uteblivna varningar och bromsingrepp.

City Safety kan detektera fotgängare även i mörker om de är upplysta av bilens strålkastare.

VARNING

City Safety är ett kompletterande förarstöd men kan inte upptäcka alla fotgängare i varenda situation och kan t.ex. inte se:

• delvis skymda fotgängare, personer i klädsel som döljer kroppskonturen eller fotgängare kortare än 80 cm (32 in.).

fotgängare om kontrasten till fotgängarens bakgrund är dålig.

• fotgängare som bär på större föremål.

Varning och bromsingrepp kan komma sent eller utebli helt. Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.

308

Större djur

Exempel på vad City Safety tolkar som större djur – stillastående eller långsamt gående och med tydlig kroppskontur.

För bra prestanda av systemet krävs att den systemfunktion som identifierar ett större djur

(t.ex. älg och häst) får så entydig information om kroppskontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att urskilja djuret rakt från sidan i kombination med ett för djuret normalt rörelsemönster.

Om delar av djurets kropp inte är synliga för funktionens kamera, kan systemet inte upptäcka djuret.

City Safety kan detektera stora djur även i mörker om de är upplysta av bilens strålkastare.

VARNING

City Safety är ett kompletterande förarstöd men kan inte upptäcka alla större djur i varenda situation och kan t.ex. inte se:

• delvis skymda större djur.

större djur sedda rakt framifrån eller rakt bakifrån.

större djur som springer eller rör sig snabbt.

större djur om kontrasten till djurets bakgrund är dålig.

• mindre djur som t.ex. hundar och katter.

Varning och bromsingrepp kan komma sent eller utebli helt. Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.

Relaterad information

City Safety

(s. 303)

Begränsningar för City Safety (s. 313)

FÖRARSTÖD

City Safety i korsande trafik

City Safety

17

kan hjälpa föraren i samband med att den egna bilen svänger och korsar ett mötande fordons väg i en korsning.

Sektor där City Safety kan detektera mötande korsande fordon.

För att City Safety ska kunna detektera ett mötande fordon på kollisionskurs, måste den mötande först komma in i den sektor där City

Safety kan analysera förloppet.

17 Funktionen är inte tillgänglig på alla marknader.

}}

309

FÖRARSTÖD

||

Dessutom måste följande kriterier vara uppfyllda:

• egen bils hastighet måste vara minst

4 km/h (3 mph) egen bil måste svänga åt vänster på marknader med högertrafik (alternativt åt höger vid vänstertrafik) mötande fordon måste ha strålkastarna tända.

Relaterad information

City Safety

(s. 303)

Begränsningar för City Safety (s. 313)

Begränsningar för City Safety i korsande trafik

I vissa fall kan City Safety ha svårt att hjälpa föraren vid kollisionsrisk i samband med mötande korsande trafik.

OBS

Funktionen använder bilens kamera- och radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.

Relaterad information

City Safety i korsande trafik (s. 309)

Begränsningar för City Safety (s. 313)

Begränsningar för kamera- och radarenhet

(s. 421)

Det kan vara t.ex:

Vid halt väglag och stabilitetskontroll ESC ingriper.

Om mötande fordon upptäcks sent.

Om mötande fordon skyms av något.

Om mötande fordon har släckta strålkastare.

Om mötande fordon kör oförutsägbart och t.ex. snabbt byter körfält i ett sent skede.

310

City Safety styrhjälp vid undanmanöver

City Safety styrhjälp kan hjälpa föraren att styra undan ett fordon/hinder då det inte är möjligt att undvika en kollision genom att enbart bromsa. City Safety styrhjälp kan inte stängas av utan är alltid aktiverad.

per även till med att räta upp bilen igen efter att hindret passerats.

City Safety styrhjälp kan detektera:

• fordon cyklister fotgängare större djur.

Relaterad information

City Safety

(s. 303)

Begränsningar för City Safety (s. 313)

Egen bil styr undan

Långsamt/stillastående fordon eller hinder.

City Safety ingriper genom att förstärka förarens styringrepp vilket sker först efter att föraren själv påbörjat en undanmanöver – och då enbart om föraren styr för lite för att undvika en kollision.

Parallellt med det förstärkta styringreppet används även bromssystemet för att ytterligare förstärka styringreppet. Funktionen hjäl-

FÖRARSTÖD

Begränsningar för City Safety styrhjälp vid undanmanöver

City Safety styrhjälp kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer och ingriper t.ex.

inte:

• utanför hastighetsintervallet

50–100 km/h (30–62 mph) om föraren inte själv påbörjar en undanmanöver om styrservon som ger hastighetsberoende rattmotstånd arbetar med reducerad effekt – t.ex. vid kylning på grund av

överhettning.

OBS

Funktionen använder bilens kamera- och radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.

Relaterad information

City Safety styrhjälp vid undanmanöver

(s. 311)

Begränsningar för City Safety (s. 313)

Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 296)

Begränsningar för kamera- och radarenhet

(s. 421)

311

FÖRARSTÖD

Automatisk bromsning vid förhindrad undanmanöver med

City Safety

City Safety

18

har möjlighet att hjälpa föraren genom att automatiskt bromsa bilen tidigare då det inte är möjligt att undvika en kollision genom att enbart styra undan.

City Safety hjälper föraren genom att fortlöpande försöka förutse om det finns möjliga

"flyktvägar" åt sidorna ifall ett långsamt eller stillastående framförvarande fordon upptäcks i ett sent skede.

City Safety ingriper inte med auto-bromsfunktionen så länge föraren själv har möjlighet att undvika en kollision via en styrmanöver.

Men om City Safety förutser att en undanmanöver inte är möjlig p.g.a. trafik i angränsande körfält, kan funktionen hjälpa föraren genom att automatiskt påbörja inbromsning i ett tidigare skede.

Relaterad information

City Safety

(s. 303)

Begränsningar för City Safety (s. 313)

City Safety bromsar för mötande fordon

City Safety kan hjälpa föraren att nödbromsa för ett mötande fordon i den egna bilens körfält.

Om ett mötande fordon kommer in i den egna bilens körfält och en kollision är oundviklig kan

City Safety reducera bilens hastighet i avsikt att minska krockvåldet.

Egen bil

Mötande fordon

312

Egen bil (1) "ser" inga möjligheter att väja för framförvarande fordon (2) och kan därför auto-bromsa tidigare.

Egen bil

Långsamt/stillastående fordon

18 Funktionen är inte tillgänglig på alla marknader.

För att funktionen ska fungera måste följande kriterier vara uppfyllda:

• egen bils hastighet måste vara högre än

4 km/h (3 mph) vägsträckan måste vara rak egen bils körfält måste ha tydliga sidomarkeringar egen bil måste vara rakt positionerad i eget körfält mötande fordon måste befinna sig innanför egen bils körfältsmarkeringar mötande fordon måste ha strålkastarna tända funktionen kan endast hantera kollisioner

”front mot front” funktionen kan endast detektera fyrhjuliga bilar.

VARNING

Varningar och bromsingrepp i samband med en förestående kollision med ett mötande fordon kommer alltid mycket sent.

Relaterad information

City Safety

(s. 303)

Begränsningar för City Safety (s. 313)

19

20

Funktionen är inte tillgänglig på alla marknader.

Electronic Stability Control

FÖRARSTÖD

Begränsningar för City Safety

Funktionen City Safety

19

kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.

Omgivning

Låga objekt

Nedhängande objekt som t.ex. flagga/vimpel för utskjutande last eller tillbehör som t.ex.

extraljus och frontbågar vilka överstiger motorhuvens höjd begränsar funktionen.

Halka

Vid halt väglag förlängs bromssträckan vilket kan reducera förmågan för City Safety att undvika en kollision. I sådana situationer är de låsningsfria bromsarna och stabilitetskontrollen

ESC

20

konstruerade för att ge bästa möjliga bromskraft med bibehållen stabilitet.

Motljus

Den visuella varningssignalen i vindrutan kan vara svår att upptäcka vid starkt solljus, reflexer, vid användning av solglasögon eller om föraren inte har blicken riktad rakt fram.

Värme

Vid hög kupétemperatur orsakat av t.ex. starkt solljus kan den visuella varningssignalen i vindrutan tillfälligt sättas ur funktion.

Kamera- och radarenhetens synfält

Kamerans synfält är begränsad varför fotgängare, större djur, cyklister och fordon i vissa situationer inte kan upptäckas eller upptäckten sker senare än förväntat.

Smutsiga fordon kan upptäckas senare än andra och motorcyklar kan vid mörker upptäckas sent eller inte alls.

Om ett textmeddelande i förardisplayen säger att kamera- eller radarenheten är blockerad, innebär det att City Safety kan ha svårt att upptäcka fotgängare, större djur, cyklister, fordon eller väglinjer framför bilen – det medför att City Safety kan ha en reducerad funktionalitet.

Ett felmeddelande visas dock ej för alla situationer där vindrutans sensorer är blockerade – föraren måste därför vara noggrann med att hålla ren vindrutans område framför kameraoch radarenheten.

VIKTIGT

Underhåll av förarstödskomponenter får endast utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

}}

313

FÖRARSTÖD

||

Föraringrepp

Backning

När den egna bilen backar är City Safety temporärt deaktiverad.

Låg hastighet

City Safety aktiveras inte i mycket låga farter – under 4 km/h (3 mph) – varför systemet inte ingriper i situationer där den egna bilen närmar sig framförvarande fordon mycket långsamt, t.ex. vid parkering.

Aktiv förare

Förarens kommandon prioriteras alltid, varför

City Safety inte ingriper eller senarelägger varning/ingrepp i situationer där föraren på ett tydligt sätt styr och gasar även om en kollision

är oundviklig.

Ett aktivt och medvetet körbeteende kan därför senarelägga en kollisionsvarning och ingrepp för att minimera onödiga varningar.

Viktiga varningar

VARNING

Förarstöd varnar endast för hinder som dess radarenhet har upptäckt – därför kan en varning utebli eller ske med viss fördröjning.

Invänta aldrig en varning eller ingrepp utan bromsa när det behövs.

VARNING

Varningar och bromsingrepp kan utlösas sent eller utebli om trafiksituation eller yttre påverkan gör att kamera- och radarenheten inte kan upptäcka framförvarande fotgängare, cyklister, större djur eller fordon på korrekt sätt.

För att fordon ska kunna detekteras nattetid måste dess fram- och baklyktor fungera och lysa tydligt.

Kamera- och radarenheten har en begränsad räckvidd för fotgängare och cyklister – systemet kan ge effektiva varningar och bromsingrepp om den relativa hastigheten är lägre än

50 km/h (30 mph). För stillastående eller långsamtgående fordon är varningar och bromsingrepp effektiva i fordonshastigheter upp till 70 km/h

(43 mph). Hastighetsreduktionen för stora djur är mindre än 15 km/h

(9 mph) och kan uppnås i fordonshastigheter över 70 km/h (43 mph). I lägre hastigheter är varning och bromsingrepp för stora djur mindre effektivt.

Varningar för stillastånde eller långsamtgående fordon samt stora djur kan sättas ur funktion p.g.a. mörker eller dålig sikt.

Varning och bromsingrepp för fotgängare och cyklister är avstängda vid fordonshastighet över 80 km/h (50 mph).

Placera, klistra eller montera ingenting på vindrutans ut- eller insida, framför eller runt kamera- och radarenheten – det kan störa kamerabaserade funktioner.

Föremål, snö, is eller smuts i kamerasensorns område kan reducera funktionen, stänga av den helt eller ge felaktig funktionsrespons.

314

VARNING

City Safety auto-bromsfunktion kan förhindra en kollision eller reducera kollisionshastigheten, men för att säkerställa full bromsverkan bör föraren alltid trampa på bromsen – även när bilen auto-bromsar.

Varning och styrhjälp aktiveras endast vid hög risk för kollision – invänta därför aldrig en kollisionsvarning eller att

City Safety ska ingripa.

Varning och bromsingrepp för fotgängare och cyklister är avstängda i fordonshastigheter över 80 km/h

(50 mph).

City Safety aktiverar inga auto-bromsingrepp vid kraftig acceleration.

OBS

Funktionen använder bilens kamera- och radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.

Marknadsbegränsning

City Safety är inte tillgänglig i alla länder. Om

City Safety inte finns med i centerdisplayens meny för Inställningar är bilen inte utrustad med den funktionen.

Sökväg i centerdisplayens toppvy:

Inställningar My Car IntelliSafe

Relaterad information

City Safety

(s. 303)

Begränsningar för kamera- och radarenhet

(s. 421)

FÖRARSTÖD

315

316

FÖRARSTÖD

Meddelanden för City Safety

Ett antal meddelanden gällande City Safety kan visas i förardisplayen. Här följer några exempel.

Meddelande

City Safety

Automatiskt ingrepp

City Safety

Nedsatt funktionalitet Service erfordras

A En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Innebörd

När City Safety bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning, kan en eller flera av förardisplayens symboler tändas kombinerat med att ett textmeddelande visas.

Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas

A

.

Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på -knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.

Om ett meddelande kvarstår, kontakta verkstad

A

.

Relaterad information

City Safety

(s. 303)

Trafikskyltsinformation

*

Funktionen trafikskyltsinformation (RSI

21

) kan hjälpa föraren att observera hastighetsrelaterade trafikskyltar samt vissa förbudsskyltar.

hastighetsbegränsning överträds eller i samband med fartkameror.

OBS

På några marknader är funktionen trafikskyltsinformation

*

enbart tillgänglig i kombination med Sensus Navigation

*

.

Exempel på läsbara skyltar

22

.

RSI kan ge information om bl.a. aktuell hastighet, att en motorväg eller motortrafikled börjar/upphör, när det råder omkörningsförbud och förbjuden färdriktning.

Om bilen passerar en skylt med hastighetsbegränsning, kommer det att visas på förardisplayen och head-up-displayen

*

.

Det finns också delfunktioner för trafikskyltsinformation (RSI 23 ) som kan varna föraren om

FÖRARSTÖD

VARNING

Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.

Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Aktivera eller deaktivera trafikskyltsinformation

*

(s. 318)

21

22

23

Road Sign Information

Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast några exempel.

Road Sign Information }}

* Tillval/tillbehör.

317

FÖRARSTÖD

Displayvisning för trafikskyltsinformation

*

(s. 319)

Trafikskyltsinformation och Sensus

Navigation

*

(s. 321)

Varning för hastighetsbegränsning och fartkamera från trafikskyltsinformation

*

(s. 321)

Begränsningar för trafikskyltsinformation

*

(s. 323)

Aktivera eller deaktivera trafikskyltsinformation

*

Funktionen trafikskyltsinformation (RSI

24

) är valbar – föraren kan välja att ha funktionen aktiverad eller deaktiverad.

Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.

GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.

GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.

OBS

Om funktionen automatisk fartbegränsare är aktiverad visas trafikskyltsinformation i förardisplayen även om funktionen trafikskyltsinformation inte

är aktiverad.

För att ta bort trafikskyltsinformation från förardisplayen måste både automatisk fartbegränsare och trafikskyltsinformation deaktiveras.

Då funktionen automatisk fartbegränsare är aktiverad men trafikskyltsinformation deaktiverad, ges inga varningar från trafikskyltsinformation. För att erhålla varningar måste även trafikskyltsinformation aktiveras.

Relaterad information

Trafikskyltsinformation

*

(s. 317)

Automatisk fartbegränsare (s. 327)

Begränsningar för trafikskyltsinformation

*

(s. 323)

318

24 RSI: Road Sign Information.

* Tillval/tillbehör.

Displayvisning för trafikskyltsinformation

*

Funktionen trafikskyltsinformation (RSI

25

) visar trafikskyltar på olika sätt beroende på skylt och situation.

Exempel

26

på registrerad hastighetsinformation.

När funktionen registrerat en trafikskylt med påbjuden hastighet, visar förardisplayen den skylten som en symbol kombinerat med en färgad markering i hastighetsskalan.

Är bilen utrustad med Sensus Navigation

* hämtas hastighetsrelaterad information även från kartdata vilket medför att förardisplayen kan visa eller ändra information om hastighetsbegränsning utan att en hastighetsrelaterad skylt har passerats.

FÖRARSTÖD

Tillsammans med symbolen för gällande hastighetsbegränsning kan även en kompletterande skylt visas, t.ex.

omkörningsförbud.

Passeras en förbjuden infart med denna skylt på respektive sida, varnas föraren med en blinkande symbol av denna skylt i förardisplayen.

Är bilen utrustad med Sensus Navigation

* används information från kartdata för att avgöra om bilen framförs i fel färdriktning.

Föraren kan även få en akustisk varning vid körning mot förbjuden infart om funktionen

Ljudvarning för trafikskyltar är aktiverad.

Hastighetsbegränsning eller motorväg upphör

När funktionen detekterar en "indirekt hastighetsskylt" med innebörden att aktuell hastighetsbegränsning upphör – t.ex. vid upphörande av motorväg – visas en symbol med motsvarande trafikskylt i förardisplayen.

Är bilen utrustad med Sensus Navigation

* visas normalt direktvisande hastighetsskyltar

– indirekta hastighetsskyltar visas då bara om kartdata saknar information om hastighetsbegränsning för aktuell vägsträcka.

Exempel på indirekt hastighetsskylt är:

Samtliga begränsningar upphör.

Motorväg upphör.

Förardisplayens symbol släcks efter

10–30 sekunder och förblir så tills nästa hastighetsrelaterad skylt passeras.

Ändrad hastighetsbegränsning

Vid passage av en direktvisande hastighetsskylt när en hastighetsbegränsning ändras, visas en symbol med motsvarande trafikskylt i förardisplayen.

25

26

Road Sign Information

Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast exempel.

}}

* Tillval/tillbehör.

319

FÖRARSTÖD

||

Exempel på en direktvisande hastighetsskylt.

Tilläggstavlor

Förardisplayens symbol släcks efter ca 5 minuter tills nästa hastighetsrelaterad skylt passeras.

Är bilen utrustad med Sensus Navigation

* visas hastighetsskylt i förardisplayen när kartdata har information om hastighetsbegränsning för aktuell vägsträcka, även om ingen direktvisande skylt har passerats. Saknas information i kartdata, släcks skylten ca 3 minuter efter senast passerad hastighetsskylt.

Exempel på tilläggstavlor.

Ibland skyltas olika hastighetsbegränsningar för samma väg – en tilläggstavla anger då under vilka omständigheter hastigheterna gäller. Det kan vara särskilt olycksdrabbade vägavsnitt vid t.ex. regn och/eller dimma.

Tilläggsskylt relaterat regn visas endast om vindrutetorkarna används.

Om ett släpfordon är anslutet till bilens elsystem och en hastighetsskylt med tilläggstavla

”släpfordon” passeras, kommer den hastigheten att visas i förardisplayen.

Vissa hastigheter gäller först efter t.ex. en viss sträcka eller under en viss tid på dygnet.

Föraren uppmärksammas på den omständigheten med en symbol för tilläggsskylt under symbolen med hastighet.

Förardisplayens symboltillägg visar då antingen "DIST" eller "TIME".

En symbol för tilläggsskylt i form av en tom ram under förardisplayens hastighetssymbol

26

, betyder att funktionen detekterat en tilläggshetsbegränsning.

tavla med kompletterande information för aktuell hastig-

Skylt för "Skola" och "Lekande barn"

Om varningsskylt "Skola" eller "Lekande barn" finns med i satellitnavigatorns kartdata 27 , visar förardisplayen en skylt av denna typ.

Relaterad information

Trafikskyltsinformation

*

(s. 317)

Begränsningar för trafikskyltsinformation

*

(s. 323)

26

27

Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast exempel.

Endast i bil med Sensus Navigation

*

.

320 * Tillval/tillbehör.

Trafikskyltsinformation och Sensus

Navigation

*

Är bilen utrustad med Sensus Navigation

* hämtas hastighetsrelaterad information från navigationsenheten i följande fall:

Vid indirekt hastighetsskyltning som t.ex.

skyltar för motorväg och motortrafikled samt ortsskyltar.

Om tidigare detekterad hastighetsskylt inte bedöms vara giltig längre och ingen ny skylt passerats.

OBS

På några marknader är funktionen trafikskyltsinformation

*

enbart tillgänglig i kombination med Sensus Navigation

*

.

OBS

Om en nerladdad tredjepartsapp används för navigation finns inget stöd för hastighetsrelaterad information.

Relaterad information

Trafikskyltsinformation

*

(s. 317)

FÖRARSTÖD

Varning för hastighetsbegränsning och fartkamera från trafikskyltsinformation

*

Det finns delfunktioner för trafikskyltsinformation (RSI 28 ) som kan varna föraren om hastighetsbegränsning överträds eller i samband med fartkameror.

Exempel på information om fartkamera och hastighetsbegränsning i förardisplayen

Varning för hastighetsbegränsning

Hastighetsvarning ges i form av att förardisplayens symbol

29

med gällande högsta tillåtna hastighet temporärt blinkar då den hastigheten

överskrids.

Hastighetsvarning utfärdas alltid om hastighetsbegränsning överskrids i samband med fartkamerainformation.

Hastighetsvarning

varnar föraren när gällande hastighetsbegränsning eller lagrad maxhastighet överträds – varningen upprepas en gång efter ca 1 minut inom ett och samma hastighetsbegränsade område, om föraren inte sänker hastigheten.

En ny varning för hastighetsöverträdelse, inklusive en påminnelse, kan fås först efter att bilen når ett nytt/annat hastighetsbegränsat område.

OBS

För att få en ljudvarning vid hastighets-

överträdelse måste funktionen

Hastighetsvarning

vara aktiverad samt delfunktionen Ljudvarning för trafikskyltar vara i läge På . Varning med ljud ges då om bilens hastighet överskrider den hastighet vilken trafikskyltsinformation visar i förardisplayen.

28

29

Road Sign Information

Trafikskyltar är marknadsanpassade – här visas endast ett exempel.

}}

* Tillval/tillbehör.

321

FÖRARSTÖD

||

Varning för fartkamera

Bil utrustad med trafikskyltsinformation och Sensus

Navigation kan ge information om kommande fartkamera i förardisplayen 30

Om bilen överskrider en detekterad hastighetsgräns med funktionen

Hastighetsvarning aktiverad, ges en hastighetsvarning när bilen närmar sig en fartkamera, förutsatt att navigationskartan för aktuellt område innehåller information om fartkameror.

OBS

Det är möjligt att få en ljudvarning för fartkameror oberoende av bilens hastighet,

överskriden hastighetsgräns och även om funktionen

Ljudvarning för trafikskyltar

är deaktiverad.

Relaterad information

Trafikskyltsinformation

*

(s. 317)

Aktivera eller deaktivera varningar från trafikskyltsinformation

*

(s. 322)

Begränsningar för trafikskyltsinformation

*

(s. 323)

Aktivera eller deaktivera varningar från trafikskyltsinformation

*

Delfunktionen Hastighetsvarning för trafikskyltsinformation (RSI deaktiverad.

31

) är valbar – föraren kan välja att ha delfunktionen aktiverad eller

Aktivera hastighetsvarning

1. Välj Inställningar My Car IntelliSafe

Road Sign Information i centerdisplayens toppvy.

2. Markera

Hastighetsvarning

.

> Funktionen aktiveras och en väljare för hastighetsgräns visas.

Justera gräns för hastighetsvarning

Föraren kan välja att få varning vid en högre hastighet än den skyltade hastigheten.

1. Välj

Inställningar My Car IntelliSafe

Road Sign Information i centerdisplayens toppvy.

2. Markera Hastighetsvarning

.

> Funktionen aktiveras och en väljare för hastighetsgräns visas.

3. Justera gränsen för hastighetsvarning via tryck på bildskärmens upp-/nedpilar.

Observera att funktionen inte tar hänsyn till vald gränsjustering då förardisplayen visar symbolen för fartkamera.

Aktivera ljudvarning i samband med hastighetsvarning

1. Välj Inställningar My Car IntelliSafe

Road Sign Information

i centerdisplayens toppvy.

2. Markera/avmarkera Ljudvarning för trafikskyltar för att aktivera/stänga av ljudvarning.

Med funktionen

Ljudvarning för trafikskyltar aktiverad, varnas föraren också vid körning mot enkelriktad trafik/förbjuden infart.

Aktivera fartkameravarning

Om bilen är utrustad med Sensus Navigation

* och kartdata innehåller information om fartkameror, kan föraren välja att få en ljudvarning i samband med fartkamera.

1. Välj Inställningar My Car IntelliSafe

Road Sign Information i centerdisplayens toppvy.

30

31

Information om fartkameror på navigationskartan finns inte för alla marknader/områden.

Road Sign Information

322 * Tillval/tillbehör.

FÖRARSTÖD

2. Markera/avmarkera Ljudvarning för fartkamera

för att aktivera/stänga av ljudvarning för fartkamera.

Relaterad information

Trafikskyltsinformation

*

(s. 317)

Varning för hastighetsbegränsning och fartkamera från trafikskyltsinformation

*

(s. 321)

Begränsningar för trafikskyltsinformation

*

(s. 323)

Begränsningar för trafikskyltsinformation

*

Funktionen trafikskyltsinformation (RSI

32

) kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.

Exempel på vad som kan reducera funktionen

är:

• blekta skyltar skyltar placerade i kurva vridna eller skadade skyltar skyltar placerade högt över vägbanan helt/delvis skymda eller dåligt placerade skyltar skyltar delvis eller helt täckta med frost, snö och/eller smuts digitala vägkartor 33 är inaktuella, felaktiga eller saknar hastighetsinformation

34

OBS

På några marknader är funktionen trafikskyltsinformation

*

enbart tillgänglig i kombination med Sensus Navigation

*

.

OBS

Vissa typer av cykelhållare inkopplade på eluttaget för släpfordon, kan RSI-funktionen tolka som ett tillkopplat släpfordon.

I sådana fall kan förardisplayen visa felaktig hastighetsinformation.

OBS

Funktionen använder bilens kamera- och radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.

Relaterad information

Trafikskyltsinformation

*

(s. 317)

Begränsningar för kamera- och radarenhet

(s. 421)

32

33

34

Road Sign Information

I bil utrustad med Sensus Navigation

*

.

Kartdata med hastighetsinformation finns inte för alla områden.

* Tillval/tillbehör.

323

324

FÖRARSTÖD

Fartbegränsare

En fartbegränsare (SL

35

) kan liknas vid en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd maxhastighet.

Funktionens knappar och symboler.

: Aktiverar fartbegränsaren från beredskapsläge och återupptar lagrad maxhastighet

: Ökar lagrad maxhastighet

: Från beredskapsläge – aktiverar fartbegränsaren och lagrar aktuell hastighet

: Från aktivt läge – deaktiverar/skiftar fartbegränsaren till beredskapsläge

35 Speed Limiter

: Minskar lagrad maxhastighet

Markör för lagrad maxhastighet

Bilens aktuella hastighet

Lagrad maxhastighet

VARNING

Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.

Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Begränsningar för fartbegränsare (s. 326)

Välj och aktivera fartbegränsare (s. 325)

Deaktivera fartbegränsare (s. 325)

Tillfällig deaktivering av fartbegränsare

(s. 326)

Ställ in lagrad hastighet för förarstöd

(s. 358)

Automatisk fartbegränsare (s. 327)

Välj och aktivera fartbegränsare

Funktionen fartbegränsare (SL

36

) måste först väljas och aktiveras för att kunna reglera hastigheten.

2. När fartbegränsare är vald – tryck på rattknapp (2) för att aktivera.

> Symbolen är vit – fartbegränsare startas och aktuell hastighet lagras som maxhastighet.

Relaterad information

Fartbegränsare (s. 324)

Deaktivera fartbegränsare (s. 325)

Tillfällig deaktivering av fartbegränsare

(s. 326)

FÖRARSTÖD

Deaktivera fartbegränsare

Fartbegränsaren (SL stängas av.

37

) kan deaktiveras och

Först efter motorstart kan fartbegränsaren aktiveras. Lägsta möjliga maxhastighet att lagra är 30 km/h (20 mph).

1. Tryck på

(1) eller

(3) för att bläddra fram symbolen för fartbegränsaren

(4).

> Symbolen är grå – fartbegränsaren är i beredskapsläge.

1. Tryck på rattknapp

(2).

> Symbolen och markeringar blir grå – fartbegränsaren försätts i beredskapsläge och föraren kan överskrida den inställda maxhastigheten.

2. Tryck på rattknapp

(1) eller

(3) för att skifta till annan funktion.

> Förardisplayens symbol och markering för fartbegränsare (4) slocknar – därmed raderas den lagrade maxhastigheten.

36

37

Speed Limiter

Speed Limiter }}

325

FÖRARSTÖD

||

Relaterad information

Fartbegränsare (s. 324)

Välj och aktivera fartbegränsare (s. 325)

Tillfällig deaktivering av fartbegränsare

(s. 326)

Tillfällig deaktivering av fartbegränsare

Fartbegränsaren (SL

38

) kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge.

Fartbegränsningen kan även tillfälligt deaktiveras och överskridas med gaspedalen utan att fartbegränsaren först behöver försättas i beredskapsläge – t.ex. för att snabbt kunna accelerera bilen ur en situation.

Gör då så här:

1. Tryck ner gaspedalen helt och släpp upp den för att avbryta accelerationen då

önskad hastighet är uppnådd.

> Fartbegränsaren är i detta läge fortfarande aktiverad och förardisplayens symbol är därför VIT.

2. Släpp upp gaspedalen helt när den temporära accelerationen är avslutad.

> Bilen motorbromsas därefter automatiskt ner under den senast lagrade maxhastigheten.

Relaterad information

Fartbegränsare (s. 324)

Välj och aktivera fartbegränsare (s. 325)

Deaktivera fartbegränsare (s. 325)

Begränsningar för fartbegränsare

Fartbegränsaren (SL

39 begränsningar.

) har vissa generella

Vid branta utförslut kan fartbegränsarens bromseffekt vara otillräcklig varför den lagrade maxhastigheten kan överskridas. Föraren uppmärksammas i så fall på detta med meddelandet

Maxhastighet överskriden

i förardisplayen.

OBS

Textmeddelande om överskriden maxhastighet aktiveras om hastigheten överskridits med minst 3 km/h (ca 2 mph).

Relaterad information

Fartbegränsare (s. 324)

326

38

39

Speed Limiter

Speed Limiter

Automatisk fartbegränsare

Funktionen automatisk fartbegränsare

(ASL 40 ) hjälper föraren att anpassa bilens maxhastighet till den hastighet trafikskyltar visar.

Funktionen fartbegränsare (SL

41

) kan skiftas till automatisk fartbegränsare (ASL).

Den automatiska fartbegränsaren använder hastighetsinformation från funktionen trafikskyltsinformation

*

(RSI

42

) för att automatiskt anpassa bilens maxhastighet.

VARNING

Även om föraren tydligt ser den hastighetsrelaterade trafikskylten kan hastighetsinformationen från funktionen trafikskyltsinformation

*

(RSI) till ASL vara felaktig – föraren måste i sådana fall själv ingripa och accelerera alternativt bromsa ner till lämplig hastighet.

FÖRARSTÖD

VARNING

Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.

Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Symbol för automatisk fartbegränsare

Skyltsymbolen (bredvid den lagrade hastigheten "70", i hastighetsmätarens centrum) kan anta tre färger, vilka har olika betydelse:

Skyltsymbolens färg

Gröngul

Betydelse

Grå

Orange

Automatisk fartbegränsare är aktiv

Automatisk fartbegränsare är satt i beredskapsläge

Automatisk fartbegränsare är i tillfälligt beredskapsläge – t.ex. för att en trafikskylt inte kunde avläsas.

Symbol för vilken fartbegränsare som

är aktiv

Beroende på om det är farthållare eller automatiskt farthållare som är aktiv så skiftar symbolvisningen i förardisplayen.

40

41

42

Automatic Speed Limiter

Speed Limiter

Road Sign Information }}

* Tillval/tillbehör.

327

||

FÖRARSTÖD

Symbol SL ASL

VIT symbol: Funktionen är aktiv,

GRÅ symbol: Beredskapsläge.

✓ ✓

Aktivera eller deaktivera automatisk fartbegränsare

Funktionen automatisk fartbegränsare

(ASL 43 ) kan aktiveras och deaktiveras som ett tillägg till fartbegränsaren (SL

44

).

Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.

Skyltsymbol efter "70" = automatisk fartbegränsare är aktiverad.

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Aktivera eller deaktivera automatisk fartbegränsare (s. 328)

Ändra tolerans för automatisk fartbegränsare (s. 329)

Begränsningar för automatisk fartbegränsare (s. 330)

Fartbegränsare (s. 324)

Trafikskyltsinformation

*

(s. 317)

GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad. Tryck på rattknapp för att starta automatisk fartbegränsare med aktuell hastighet.

GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad. Vanlig fartbegränsare aktiveras istället.

OBS

Om funktionen automatisk fartbegränsare är aktiverad visas trafikskyltsinformation (RSI 45 ) i förardisplayen

även om trafikskyltsinformation inte är aktiverad.

För att ta bort trafikskyltsinformation från förardisplayen måste både automatisk fartbegränsare och trafikskyltsinformation deaktiveras.

Då funktionen automatisk fartbegränsare är aktiverad men trafikskyltsinformation deaktiverad, ges inga varningar från trafikskyltsinformation. För att erhålla varningar måste även trafikskyltsinformation aktiveras.

328

43

44

45

Automatic Speed Limiter

Speed Limiter

Road Sign Information

* Tillval/tillbehör.

Deaktivera automatisk fartbegränsare

För att deaktivera den automatiska fartbegränsaren:

Tryck på knappen i funktionsvyn.

> GRÅ knappindikering – ASL stängs av och SL aktiveras istället.

VARNING

Bilen följer inte längre skyltad maxhastighet efter skifte från ASL till SL – den följer då endast den lagrade maxhastigheten.

Relaterad information

Fartbegränsare (s. 324)

Automatisk fartbegränsare (s. 327)

Begränsningar för automatisk fartbegränsare (s. 330)

Trafikskyltsinformation

*

(s. 317)

FÖRARSTÖD

Ändra tolerans för automatisk fartbegränsare

Funktionen automatisk fartbegränsare

(ASL 46 ) kan ställas in på olika toleransnivåer.

Justering av toleransen görs på samma sätt som vid hantering av hastighet för fartbegränsaren.

Om bilen följer skyltad maxfart t.ex. 70 km/h

(43 mph) kan föraren välja att istället låta bilen hålla 75 km/h (47 mph).

Toleransen följs tills en trafikskylt med en lägre eller högre hastighet passeras – då följer bilen istället den nya skyltade maxfarten och toleransen raderas ur minnet.

OBS

Högsta möjliga valbara tolerans är

+/– 10 km/h (5 mph).

Relaterad information

Automatisk fartbegränsare (s. 327)

Begränsningar för automatisk fartbegränsare (s. 330)

Trafikskyltsinformation

*

(s. 317)

Funktionens knappar och symboler

Tryck på rattknapp (1) tills 70 km/h

(43 mph) ändrats till 75 km/h (47 mph) i hastighetsmätarens centrum (2).

> Bilen använder därefter den valda toleransen 5 km/h (4 mph) så länge passerade skyltar visar 70 km/h (43 mph).

46 Automatic Speed Limiter

* Tillval/tillbehör.

329

330

FÖRARSTÖD

Begränsningar för automatisk fartbegränsare

Automatisk hastighetsbegränsning (ASL

47

) sker med hjälp av hastighetsinformation från funktionen trafikskyltsinformation

*

(RSI

48

) – inte från de hastighetsbegränsande trafikskyltar bilen passerar.

Om trafikskyltsinformation inte kan tolka och lämna hastighetsinformation till förarstödsystemen ställs den automatiskt fartbegränsaren i beredskapsläge och skiftar till vanlig fartbegränsare. Föraren måste i sådana fall själv ingripa och bromsa ner till passande hastighet.

Automatisk fartbegränsare kommer att aktiveras igen när trafikskyltsinformation åter kan tolka och lämna hastighetsinformation.

Relaterad information

Fartbegränsare (s. 324)

Automatisk fartbegränsare (s. 327)

Trafikskyltsinformation

*

(s. 317)

Farthållare

Farthållaren (CC

49

) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet vilket kan ge en mer avkopplande körupplevelse på motorvägar och långa raka landsvägar med jämna trafikflöden.

Funktionens knappar och symboler

: Aktiverar farthållaren från beredskapsläge och återupptar lagrad hastighet

: Ökar lagrad hastighet

: Från beredskapsläge – aktiverar farthållaren och lagrar aktuell hastighet

: Från aktivt läge – deaktiverar/skiftar farthållaren till beredskapsläge

: Minskar lagrad hastighet

47

48

49

50

Automatic Speed Limiter

Road Sign Information – RSI

Cruise Control

Adaptive Cruise Control

Markör för lagrad hastighet

Bilens aktuella hastighet

Lagrad hastighet

OBS

I bil utrustad med adaptiv farthållare

*

(ACC 50 ) är det möjligt att skifta mellan farthållare och adaptiv farthållare.

* Tillval/tillbehör.

VARNING

Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.

Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Använda motorbroms istället för färdbroms

Farthållaren reglerar hastigheten med ett reducerat bromsingrepp från färdbromsen. Vid utförslut kan det ibland vara önskvärt att rulla iväg lite snabbare och istället låta enbart motorbromsen dämpa fartökningen. Föraren kan då tillfälligt koppla ur farthållarens färdbromsingrepp.

För att göra så:

Tryck ner gaspedalen ungefär halvvägs och släpp upp pedalen igen.

> Farthållaren kopplar ur dess automatiska färdbromsingrepp och bromsar sedan enbart med motorbroms.

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Välj och aktivera farthållare (s. 331)

Deaktivera farthållare (s. 332)

Beredskapsläge för farthållare (s. 333)

Ställ in lagrad hastighet för förarstöd

(s. 358)

Skifta mellan farthållare och adaptiv farthållare

*

i centerdisplayen (s. 340)

FÖRARSTÖD

Välj och aktivera farthållare

Funktionen farthållare (CC

51

) måste först väljas och aktiveras för att kunna reglera hastigheten.

För att kunna starta farthållaren från beredskapsläget måste aktuell hastighet vara

30 km/h (20 mph) eller högre.

1. Tryck på

(1) eller

(3) för att bläddra fram symbolen för farthållare

> Symbolen är grå – farthållaren är i beredskapsläge.

(4).

2. När farthållaren är vald – tryck på rattknapp (2) för att aktivera.

> Symbolen är vit – farthållare startas och aktuell hastighet lagras som maxhastighet. Lägsta möjliga hastighet att lagra är 30 km/h (20 mph).

}}

* Tillval/tillbehör.

331

FÖRARSTÖD

||

Återaktivera farthållare till senast lagrade hastighet

När farthållaren är vald – tryck på rattknapp för att aktivera.

> Förardisplayens farthållarmarkeringar skiftar färg från GRÅ till VIT – bilen följer därefter åter den senast lagrade hastigheten.

VARNING

En markant hastighetsökning kan följa när hastigheten återupptas med rattknapp

.

Relaterad information

Farthållare (s. 330)

Deaktivera farthållare (s. 332)

Beredskapsläge för farthållare (s. 333)

Deaktivera farthållare

Farthållaren (CC

52 stängas av.

) kan deaktiveras och

1. Tryck på rattknapp

(2).

> Symbolen och markeringar blir grå – farthållaren försätts i beredskapsläge.

2. Tryck på rattknapp

(1) eller

(3) för att skifta till annan funktion.

> Förardisplayens symbol och markering för farthållare (4) slocknar – därmed raderas den lagrade maxhastigheten.

Relaterad information

Farthållare (s. 330)

Skifta mellan farthållare och adaptiv farthållare

*

i centerdisplayen (s. 340)

51

52

Cruise Control

Cruise Control

Välj och aktivera farthållare (s. 331)

Beredskapsläge för farthållare (s. 333)

332 * Tillval/tillbehör.

Beredskapsläge för farthållare

Farthållaren (CC

53

) kan deaktiveras och försättas i beredskapsläge. Detta kan ske på grund av förarens ingrepp eller automatiskt.

Beredskapsläge innebär att funktionen är vald i förardisplayen men inte aktiverad. Farthållaren reglerar då inte hastighet.

Beredskapsläge på grund av föraringrepp

Farthållaren deaktiveras och sätts i beredskapsläge om något av följande händer:

Färdbromsen används.

Växelväljaren förs till

N

-läge.

Kopplingspedalen hålls nertryckt längre än

1 minut.

Föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.

Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.

En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex.

vid en omkörning, påverkar inte inställningen – bilen återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.

Automatiskt beredskapsläge

Ett automatiskt beredskapsläge kan t.ex. bero på något av följande:

Hjulen tappar väggreppet.

Motorvarvtalet är för lågt/högt.

Bromstemperaturen blir för hög.

Hastigheten sjunker under 30 km/h

(20 mph).

Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.

Relaterad information

Farthållare (s. 330)

Välj och aktivera farthållare (s. 331)

Deaktivera farthållare (s. 332)

Adaptiv farthållare

*

54

FÖRARSTÖD

Den adaptiva farthållaren (ACC 55 ) kan hjälpa föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.

Kamera- och radarenheten mäter avståndet till framförvarande fordon.

En adaptiv farthållare kan ge en mer avkopplande körupplevelse på långa resor på motorvägar och långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.

Föraren väljer önskad hastighet och ett tidsavstånd till framförvarande fordon. Om kameraoch radarenheten upptäcker ett långsammare fordon framför bilen, anpassas hastigheten automatiskt via det förinställda tidsavståndet

53

54

55

Cruise Control

Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.

Adaptive Cruise Control }}

* Tillval/tillbehör.

333

FÖRARSTÖD

|| till det fordonet. Då vägen är fri återgår bilen till vald hastighet.

Om funktionen kurvtagningsstöd

*

är aktiverad kan även det påverka bilens hastighet.

Den adaptiva farthållaren eftersträvar att:

• reglera hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer som kräver snabba inbromsningar måste föraren bromsa själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande fordon bromsar kraftigt. På grund av begränsningar hos radarenheten kan en inbromsning komma oväntat eller utebli.

följa framförvarande fordon i den egna filen på ett av föraren inställt tidsavstånd.

Om radarenheten inte ser något framförvarande fordon kommer bilen att istället hålla den av föraren inställda och lagrade hastigheten. Så sker även om framförvarande fordons hastighet ökar och överskrider den lagrade hastigheten.

VARNING

Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.

Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

VIKTIGT

Underhåll av förarstödskomponenter får endast utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Reglage för adaptiv farthållare

*

(s. 335)

Displayvisning för den adaptiva farthållaren

*

(s. 335)

Välj och aktivera adaptiv farthållare

*

(s. 336)

Begränsningar för adaptiv farthållare

*

(s. 339)

Symboler och meddelanden för adaptiv farthållare

*

(s. 341)

Varning från förarstöd vid kollisionsrisk

(s. 356)

Ställ in tidsavstånd till framförvarande fordon (s. 359)

Ställ in lagrad hastighet för förarstöd

(s. 358)

Automatisk bromsning med förarstöd

(s. 360)

Målbyte med förarstöd (s. 357)

Omkörningsassistans

*

(s. 355)

334 * Tillval/tillbehör.

Reglage för adaptiv farthållare

*

56

En sammanställning av hur den adaptiva farthållaren (ACC

57

) regleras med rattens vänstra knappsats och hur funktionen visas i display.

Minskar tidsavstånd till framförvarande fordon

Målbilsindikering: funktionen har upptäckt och följer en målbil med förvalt tidsavstånd

Symbol för tidsavstånd till framförvarande fordon

Relaterad information

Adaptiv farthållare

*

(s. 333)

Begränsningar för adaptiv farthållare

*

(s. 339)

FÖRARSTÖD

Displayvisning för den adaptiva farthållaren

*

58

I följande bildexempel visas hur den adaptiva farthållaren (ACC

59 olika sammanhang.

) kan visas i displayerna i

Hastighet

: Från beredskapsläge – aktiverar och lagrar aktuell hastighet

: Från aktivt läge – deaktiverar/skiftar till beredskapsläge

: Aktiverar funktionen från beredskapsläge och återupptar lagrad hastighet

: Ökar lagrad hastighet

: Minskar lagrad hastighet

Ökar tidsavstånd till framförvarande fordon

56

57

58

Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.

Adaptive Cruise Control

Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.

Indikering av hastigheter

Lagrad hastighet

Framförvarande fordons hastighet

Egen bils aktuella hastighet

}}

* Tillval/tillbehör.

335

FÖRARSTÖD

||

Tidsavstånd

Endast då avståndssymbolen visar två fordon, regleras tidsavståndet till framförvarande fordon av den adaptiva farthållaren. Samtidigt markeras ett hastighetsintervall.

Vid körning

I följande bildexempel informerar funktionen trafikskyltsinformation

*

(RSI

60

) om att högsta tillåtna hastighet är 130 km/h (80 mph).

Välj och aktivera adaptiv farthållare

*

61

Den adaptiva farthållaren (ACC 62 ) måste först väljas och därefter aktiveras för att kunna reglera hastighet och avstånd.

Föregående bild visar att den adaptiva farthållaren är inställd på att hålla 110 km/h (68 mph) och följer samtidigt framförvarande fordon som håller samma hastighet.

Relaterad information

Adaptiv farthållare

*

(s. 333)

Begränsningar för adaptiv farthållare

*

(s. 339)

För att kunna starta funktionen krävs följande:

Föraren måste ha säkerhetsbälte påtaget och förardörren ska vara stängd.

Det måste finnas ett framförvarande fordon (målfordon) inom rimligt avstånd eller

Föregående bild visar att den adaptiva farthållaren är inställd på att hålla 110 km/h (68 mph) och att det inte finns något framförvarande fordon att följa.

59

60

61

62

Adaptive Cruise Control

Road Sign Information

Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.

Adaptive Cruise Control

336 * Tillval/tillbehör.

• aktuell hastighet måste vara lägst 15 km/h

(9 mph).

För bilar med manuell växellåda: Hastigheten måste vara lägst 30 km/h (20 mph).

1. Tryck på rattknapp

(2) eller

(3) för att bläddra fram symbolen för adaptiv farthållare (4).

> Symbolen är grå – den adaptiva farthållaren är i beredskapsläge.

2. När fartbegränsare är vald – tryck på rattknapp (1) för att aktivera.

> Symbolen är vit – fartbegränsare startas och aktuell hastighet lagras som maxhastighet.

Återaktivera adaptiv farthållare till senast lagrade hastighet

När den adaptiva farthållaren är vald – tryck på rattknapp för att aktivera.

> Förardisplayens farthållarmarkeringar skiftar färg från GRÅ till VIT – bilen följer därefter åter den senast lagrade hastigheten.

VARNING

En markant hastighetsökning kan följa när hastigheten återupptas med rattknapp

.

Relaterad information

Adaptiv farthållare

*

(s. 333)

Deaktivera adaptiv farthållare

*

(s. 337)

Skifta mellan farthållare och adaptiv farthållare

*

i centerdisplayen (s. 340)

Begränsningar för adaptiv farthållare

*

(s. 339)

63 Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.

FÖRARSTÖD

Deaktivera adaptiv farthållare

*

63

Den adaptiva farthållaren (ACC 64 ) kan deaktiveras och stängas av.

1. Tryck på rattknapp

(2).

> Symbolen och markeringar blir grå – den adaptiva farthållaren försätts i beredskapsläge. Även indikering för tidsavstånd samt eventuell symbol för målbil slocknar.

2. Tryck på rattknapp

(1) eller

(3) för att skifta till annan funktion.

> Förardisplayens symbol och markering för adaptiv farthållare (4) slocknar – därmed raderas den lagrade maxhastigheten.

}}

* Tillval/tillbehör.

337

FÖRARSTÖD

||

VARNING

Med den adaptiva farthållaren i beredskapsläge måste föraren ingripa och själv reglera både hastighet och avstånd till framförvarande fordon.

Då den adaptiva farthållaren är i beredskapsläge och bilen kommer för nära ett framförvarande fordon, kan föraren varnas för det korta avståndet av funktionen avståndsvarning

*

istället.

Relaterad information

Adaptiv farthållare

*

(s. 333)

Välj och aktivera adaptiv farthållare

*

(s. 336)

Skifta mellan farthållare och adaptiv farthållare

*

i centerdisplayen (s. 340)

Begränsningar för adaptiv farthållare

*

(s. 339)

Beredskapsläge för adaptiv farthållare

*

65

Den adaptiva farthållaren (ACC 66 ) kan deaktiveras och försättas i beredskapsläge. Detta kan ske på grund av förarens ingrepp eller automatiskt.

Beredskapsläge innebär att funktionen är vald i förardisplayen men inte aktiverad. Adaptiv farthållare reglerar då inte hastighet eller avstånd till framförvarande fordon.

Beredskapsläge på grund av föraringrepp

Den adaptiva farthållaren deaktiveras och sätts i beredskapsläge om något av följande händer:

Färdbromsen används.

Växelväljaren förs till N -läge.

Föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.

Kopplingspedalen är nertryckt i ca 1 minut

– gäller bilar med manuell växellåda.

En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex.

vid en omkörning, påverkar inte inställningen – bilen återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.

VARNING

Med den adaptiva farthållaren i beredskapsläge måste föraren ingripa och själv reglera både hastighet och avstånd till framförvarande fordon.

Då den adaptiva farthållaren är i beredskapsläge och bilen kommer för nära ett framförvarande fordon, kan föraren varnas för det korta avståndet av funktionen avståndsvarning

*

istället.

Automatiskt beredskapsläge

VARNING

Vid automatiskt beredskapsläge varnas föraren av en ljudsignal och ett meddelande på förardisplayen.

Föraren måste då själv reglera bilens hastighet, bromsa vid behov och hålla ett säkert avstånd till andra fordon.

338

64

65

66

Adaptive Cruise Control

Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.

Adaptive Cruise Control

* Tillval/tillbehör.

Ett automatiskt beredskapsläge kan bero på något av följande:

Något av systemen som adaptiv farthållare är beroende av slutar fungera, t.ex.

stabilitetskontroll/antisladd (ESC

67

).

Föraren öppnar dörren.

Föraren tar av sig säkerhetsbältet.

Motorvarvtalet är för lågt/högt.

Ett eller flera hjul tappar väggreppet.

Bromstemperaturen är hög.

Parkeringsbromsen aktiveras.

Kamera- och radarenheten täcks av t.ex.

snö eller kraftigt regn (kameralins/radarvågor blockeras).

hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och ACC är osäker på om framförvarande fordon är ett stillastående fordon eller ett objekt, t.ex. ett farthinder.

hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och framförvarande fordon viker av så att

ACC inte längre har ett fordon att följa.

hastigheten sjunker under 30 km/h

(20 mph) – gäller endast bilar med manuell växellåda.

Relaterad information

Adaptiv farthållare

*

(s. 333)

Välj och aktivera adaptiv farthållare

*

(s. 336)

Deaktivera adaptiv farthållare

*

(s. 337)

Begränsningar för adaptiv farthållare

*

(s. 339)

FÖRARSTÖD

Begränsningar för adaptiv farthållare

*

68

Den adaptiva farthållaren (ACC 69 ) kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.

Branta vägar och/eller tung last

Tänk på att den adaptiva farthållaren i första hand är avsedd att användas vid körning på plana vägbanor. Funktionen kan ha svårigheter att hålla korrekt avstånd till framförvarande fordon vid körning i branta utförslut – var då extra uppmärksam och beredd att bromsa.

Använd inte den adaptiva farthållaren om bilen har tung last eller med ett släpfordon kopplat till bilen.

Körläge otillgängligt

Körläge Off Road kan inte väljas då den adaptiva farthållaren är aktiverad.

67

68

69

Electronic Stability Control

Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.

Adaptive Cruise Control }}

* Tillval/tillbehör.

339

FÖRARSTÖD

||

VARNING

Detta är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren är alltid ansvarig och måste ingripa om systemet inte upptäcker ett framförvarande fordon.

Funktionen bromsar inte för människor eller djur och inte för små fordon som t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för låga släpfordon/trailers, mötande, långsamtgående eller stillastående fordon och föremål.

Använd inte funktionen vid krävande situationer som t.ex. stadstrafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt, kurviga vägar eller av- och påfarter.

Skifta mellan farthållare och adaptiv farthållare

*

70

i centerdisplayen

När den vanliga farthållaren (CC 71 ) är vald i förardisplayen så går det att byta till adaptiv farthållare (ACC 72 ) i centerdisplayens funktionsvy.

Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.

OBS

Funktionen använder bilens kamera- och radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.

GRÖN knappindikering – adaptiv farthållare är deaktiverad och vanlig farthållare

är satt i beredskapsläge.

GRÅ knappindikering – vanlig farthållare

är deaktiverad och adaptiv farthållare är satt i beredskapsläge.

En symbol i förardisplayen visar vilken farthållare som är aktiv:

Farthållare (CC) Adaptiv farthållare

(ACC)

Relaterad information

Adaptiv farthållare

*

(s. 333)

Begränsningar för kamera- och radarenhet

(s. 421)

A A

A VIT symbol: Funktionen är aktiv, GRÅ symbol: Beredskapsläge

70

71

72

Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.

Cruise Control

Adaptive Cruise Control

Relaterad information

Adaptiv farthållare

*

(s. 333)

Farthållare (s. 330)

340 * Tillval/tillbehör.

FÖRARSTÖD

Symboler och meddelanden för adaptiv farthållare

*

73

Ett antal symboler och meddelanden gällande den adaptiva farthållaren (ACC

74

) kan

Symbol Meddelande

Symbolen är VIT visas via förardisplayen och/eller head-updisplayen

*

.

Innebörd

Bilen håller lagrad hastighet.

Adaptive Cruise Contr.

Ej tillgänglig

Symbolen är GRÅ

Adaptive Cruise Contr.

Service erfordras

Symbolen är GRÅ

Vindrutesensor

Sensor blockerad, se ägarmanual

Den adaptiva farthållaren är satt i beredskapsläge.

Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Rengör vindrutan framför kamera- och radarenhetens sensorer.

Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på -knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.

Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Relaterad information

Adaptiv farthållare

*

(s. 333)

73

74

Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.

Adaptive Cruise Control

* Tillval/tillbehör.

341

342

FÖRARSTÖD

Pilot Assist

*

75

Pilot Assist kan hjälpa föraren framföra bilen mellan körfältets sidomarkeringar samt att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.

Lär känna Pilot Assist

Kamera- och radarenheten mäter avståndet till framförvarande fordon och detekterar sidomarkeringar.

Kamera- och radarenhet

Avståndsläsare

Läsare sidomarkeringar

Pilot Assist hjälper till att styra bilen och du kan behöva köra några mil med Pilot Assist innan du känner dig helt bekväm med funktionen. Det är viktigt att känna till funktionens alla användningsområden och begränsningar

75 Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.

för att på ett säkert sätt kunna nyttja alla fördelar.

Funktionen Pilot Assist är främst avsedd för användning på motorvägar och liknande stora trafikleder där den kan bidra till en bekvämare körning och en mer avkopplande körupplevelse.

Föraren väljer önskad hastighet och ett tidsavstånd till framförvarande fordon. Pilot Assist läser avståndet till framförvarande fordon och körfältets sidomarkeringar på vägbanan med kameraenheten. Det förinställda tidsavståndet hålls genom automatisk hastighetsanpassning samtidigt som styrassistans hjälper till att positionera den egna bilen inom körfältet.

Om funktionen kurvtagningsstöd

*

är aktiverad kan även det påverka bilens hastighet.

Pilot Assist reglerar hastigheten med gaspådrag och inbromsningar. Det är normalt att bromsarna ger ifrån sig svaga ljud när de används för att justera hastigheten.

Pilot Assist eftersträvar att:

• reglera hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer som kräver snabba inbromsningar måste föraren bromsa själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil bromsar kraftigt. På grund av begränsningar hos kamera- och

• radarenheten kan en inbromsning komma oväntat eller utebli.

följa framförvarande fordon i den egna filen på ett av föraren inställt tidsavstånd.

Om radarenheten inte ser något framförvarande fordon kommer bilen att istället hålla den av föraren inställda och lagrade hastigheten. Detta sker även om framförvarande fordons hastighet ökar och överskrider den lagrade hastigheten.

Bilens placering i körfältet

När Pilot Assist hjälper till att styra strävar den efter att placera bilen mitt emellan de synliga körfältsmarkeringarna. För en mjukare körupplevelse är det bra att låta bilen själv hitta en bra placering. Föraren har själv alltid möjlighet att justera positionen genom att öka den egna styrinsatsen. Det är viktigt att föraren kontrollerar att bilen placeras på ett säkert sätt i körfältet.

Om Pilot Assist inte placerar bilen på ett lämpligt sätt i körfältet, rekommenderas att stänga av Pilot Assist eller skifta till adaptiv farthållare

*

.

* Tillval/tillbehör.

Styrassistans

Aktuell status för styrassistans visas med rattsymbolens färg:

• GRÖN ratt indikerar aktiv styrassistans

• GRÅ ratt (som i bilden) indikerar deaktiverad styrassistans.

Pilot Assist styrassistans baseras på en sammanvägning av det framförvarande fordonets färdväg och körfältets sidomarkeringar. Föraren kan när som helst bortse från Pilot Assist styrrekommendation och styra i en annan riktning, t.ex. för att byta fil eller för att undvika hinder på vägen.

Om Pilot Assist inte kan tolka körfältet entydigt, t.ex. om kamera- och radarenheten inte ser körfältets sidomarkeringar, stänger Pilot

Assist tillfälligt av styrassistans men återupptar den igen om körfältet åter kan tolkas – funktionerna hastighets- och avståndsreglering förblir dock fortsatt aktiva. Vid tillfällig deaktivering vibrerar ratten lätt för att föraren ska bli uppmärksam på förändringen.

VARNING

Pilot Assist styrassistans stängs automatiskt av och återupptas utan föregående varning.

FÖRARSTÖD

Vid kurvor och när vägen delar sig

Pilot Assist samspelar med föraren som därför inte ska invänta styrhjälp från Pilot Assist utan alltid bör vara beredd att öka sin egen styrinsats, speciellt i kurvor.

Då bilen närmar sig en avfart eller om körfältet delar sig, bör föraren styra mot önskat körfält för att Pilot Assist ska detektera önskad körriktning.

Händerna på ratten

En förutsättning för att Pilot Assist ska fungera är att föraren håller händerna på ratten.

Det är viktigt att föraren hela tiden fortsätter att vara aktiv och uppmärksam på körningen eftersom Pilot Assist inte kan läsa av alla situationer och kan växla mellan av och på utan förvarning.

Om Pilot Assist detekterar att föraren inte håller händerna på ratten varnar systemet med symbol och textmeddelande i förardisplayen för att uppmana föraren att aktivt styra bilen.

Kan förarens händer efter några sekunder fortfarande inte detekteras på ratten, repeteras uppmaningen att aktivt styra bilen, kompletterad med en ljudsignal.

Om Pilot Assist efter ytterligare några sekunder inte kan detektera förarens händer på ratten, blir varningssignalen intensiv och styrfunktionen stängs av. Därefter måste Pilot

Assist omstartas med rattknapp .

VARNING

Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.

Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

VIKTIGT

Underhåll av förarstödskomponenter får endast utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

}}

343

FÖRARSTÖD

||

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Välj och aktivera Pilot Assist

*

(s. 346)

Displayvisning för Pilot Assist

*

(s. 345)

Begränsningar för Pilot Assist

*

(s. 349)

Symboler och meddelanden för

Pilot Assist

*

(s. 352)

Reglage för Pilot Assist

*

(s. 344)

Varning från förarstöd vid kollisionsrisk

(s. 356)

Målbyte med förarstöd (s. 357)

Ställ in tidsavstånd till framförvarande fordon (s. 359)

Ställ in lagrad hastighet för förarstöd

(s. 358)

Automatisk bromsning med förarstöd

(s. 360)

Omkörningsassistans

*

(s. 355)

Reglage för Pilot Assist

*

76

En sammanställning av hur Pilot Assist regleras med rattens vänstra knappsats och hur funktionen visas i display.

Funktionens knappar och symboler.

: Skiftar från adaptiv farthållare

*

till Pilot

Assist

: Från beredskapsläge – aktiverar

Pilot Assist och lagrar aktuell hastighet

: Från aktivt läge – deaktiverar/skiftar

Pilot Assist till beredskapsläge

: Aktiverar Pilot Assist från beredskapsläge och återupptar lagrad hastighet och tidsavstånd

: Ökar lagrad hastighet

: Minskar lagrad hastighet

Ökar tidsavstånd till framförvarande fordon

Minskar tidsavstånd till framförvarande fordon

: Skiftar från Pilot Assist till adaptiv farthållare

Funktionssymbol

Symboler för målbil

Symbol för tidsavstånd till framförvarande fordon

Symbol för aktiverad/deaktiverad styrassistans

Relaterad information

Pilot Assist

*

(s. 342)

344

76 Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.

* Tillval/tillbehör.

Displayvisning för Pilot Assist

*

77

I följande bildexempel visas hur Pilot Assist kan visas i displayerna i olika sammanhang.

Hastighet

FÖRARSTÖD

Tidsavstånd

Endast då avståndssymbolen visar ett fordon (1) ovanför rattsymbolen, regleras tidsavståndet till framförvarande fordon av Pilot Assist.

Endast när rattsymbolen (2) växlat från GRÅ till GRÖN, är Pilot Assist styrassistans aktiv.

Vid körning

I följande bildexempel informerar funktionen trafikskyltsinformation (RSI 78 ) om att högsta tillåtna hastighet är 130 km/h (80 mph).

det inte finns något framförvarande fordon att följa.

Pilot Assist ger här ingen styrassistans eftersom körfältets sidomarkeringar inte kan detekteras.

Indikering av hastigheter.

Lagrad hastighet

Framförvarande fordons hastighet

Egen bils aktuella hastighet

Föregående bild visar att Pilot Assist är inställd på att hålla 110 km/h (68 mph) och följer samtidigt framförvarande fordon vilket håller samma hastighet.

Pilot Assist ger här ingen styrassistans eftersom körfältets sidomarkeringar inte kan detekteras.

Föregående bild visar att Pilot Assist är inställd på att hålla 110 km/h (68 mph) och att

77

78

Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.

Road Sign Information }}

* Tillval/tillbehör.

345

||

FÖRARSTÖD

346

Föregående bild visar att Pilot Assist är inställd på att hålla 110 km/h (68 mph) och följer samtidigt framförvarande fordon vilket håller samma hastighet.

Här ger Pilot Assist även styrassistans eftersom körfältets sidomarkeringar kan detekteras.

Föregående bild visar att Pilot Assist är inställd på att hålla 110 km/h (68 mph) och att det inte finns något framförvarande fordon att följa.

Pilot Assist ger här styrassistans eftersom körfältets sidomarkeringar kan detekteras.

Relaterad information

Pilot Assist

*

(s. 342)

Begränsningar för Pilot Assist

*

(s. 349)

Välj och aktivera Pilot Assist

*

79

Pilot Assist måste först väljas och därefter aktiveras för att kunna reglera hastighet, avstånd och ge styrassistans.

Grön ratt indikerar att Pilot Assist ger styrassistans.

För att kunna starta Pilot Assist krävs följande.

Föraren måste ha säkerhetsbälte påtaget och förardörren ska vara stängd.

Körfältets sidomarkeringar måste vara tydliga och detekteras av bilen.

Det måste finnas ett framförvarande fordon (målfordon) inom rimligt avstånd eller aktuell hastighet måste vara lägst 15 km/h

(9 mph).

Hastigheten får ej överstiga 140 km/h (87 mph).

Föraren måste hålla händerna på ratten.

* Tillval/tillbehör.

Det måste finnas ett framförvarande fordon (målfordon) inom rimligt avstånd eller aktuell hastighet måste vara lägst 15 km/h

(9 mph).

För bilar med manuell växellåda: Hastigheten måste vara lägst 30 km/h (20 mph).

1. Tryck på

(1) eller

(3) för att bläddra fram symbolen för Pilot Assist (4).

> Symbolen är grå – Pilot Assist är i beredskapsläge.

2. När Pilot Assist är vald – tryck på rattknapp (2) för att aktivera.

> Symbolen är vit – Pilot Assist startas och aktuell hastighet lagras som maxhastighet.

Återaktivera Pilot Assist till senast lagrade hastighet

När den Pilot Assist är vald – tryck på rattknapp för att aktivera.

> Förardisplayens farthållarmarkeringar skiftar färg från GRÅ till VIT – bilen följer därefter åter den senast lagrade hastigheten.

VARNING

En markant hastighetsökning kan följa när hastigheten återupptas med rattknapp

.

Relaterad information

Pilot Assist

*

(s. 342)

Deaktivera Pilot Assist

*

(s. 347)

Begränsningar för Pilot Assist

*

(s. 349)

Deaktivera Pilot Assist

*

80

FÖRARSTÖD

Pilot Assist kan deaktiveras och stängas av.

1. Tryck på rattknapp

(2).

> Symbolen och markeringar blir grå –

Pilot Assist försätts i beredskapsläge.

Även indikering för tidsavstånd samt eventuell symbol för målbil slocknar.

2. Tryck på rattknapp

(1) eller

(3) för att skifta till annan funktion.

> Förardisplayens symbol och markering för Pilot Assist (4) slocknar – därmed raderas den lagrade maxhastigheten.

79

80

Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.

Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.

}}

* Tillval/tillbehör.

347

FÖRARSTÖD

||

VARNING

Med Pilot Assist i beredskapsläge måste föraren ingripa och själv styra samt reglera både hastighet och avstånd till framförvarande fordon.

Då Pilot Assist är i beredskapsläge och bilen kommer för nära ett framförvarande fordon, varnas föraren för det korta avståndet istället av funktionen avståndsvarning

*

.

Relaterad information

Adaptiv farthållare

*

(s. 333)

Välj och aktivera adaptiv farthållare

*

(s. 336)

Skifta mellan farthållare och adaptiv farthållare

*

i centerdisplayen (s. 340)

Begränsningar för adaptiv farthållare

*

(s. 339)

Tillfällig frånkoppling av styrassistans med

Pilot Assist

*

(s. 349)

Beredskapsläge för Pilot Assist

*

81

Pilot Assist kan deaktiveras och försättas i beredskapsläge. Detta kan ske på grund av förarens ingrepp eller automatiskt.

Beredskapsläge innebär att funktionen är vald i förardisplayen men inte aktiverad. Pilot Assist reglerar då inte hastighet, avstånd till framförvarande fordon eller ger styrassistans.

Beredskapsläge på grund av föraringrepp

Pilot Assist deaktiveras och sätts i beredskapsläge om något av följande händer.

Färdbromsen används.

Växelväljaren förs till N -läge.

Körriktningsvisare används längre än

1 minut.

Föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.

Kopplingspedalen är nertryckt i ca 1 minut

– gäller bilar med manuell växellåda.

Automatiskt beredskapsläge

VARNING

Vid automatiskt beredskapsläge varnas föraren av en ljudsignal och ett meddelande på förardisplayen.

Föraren måste då själv reglera bilens hastighet, bromsa vid behov och hålla ett säkert avstånd till andra fordon.

Ett automatiskt beredskapsläge kan bero på något av följande.

Något av systemen som Pilot Assist är beroende av slutar fungera, t.ex. stabilitetskontroll/antisladd

82

.

Händerna hålls inte på ratten.

Föraren öppnar dörren.

Föraren tar av sig säkerhetsbältet.

Motorvarvtalet är för lågt/högt.

Ett eller flera hjul tappar väggreppet.

Bromstemperaturen är hög.

Parkeringsbromsen aktiveras.

Kamera- och radarenheten täcks av t.ex.

snö eller kraftigt regn (kameralins/radarvågor blockeras).

348

81

82

Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.

Electronic Stability Control

* Tillval/tillbehör.

• hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och Pilot Assist är osäker på om framförvarande fordon är ett stillastående fordon eller ett objekt, t.ex. ett farthinder.

hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och framförvarande fordon viker av så att

Pilot Assist inte längre har ett fordon att följa.

hastigheten sjunker under 30 km/h

(20 mph) – gäller endast bilar med manuell växellåda.

Relaterad information

Pilot Assist

*

(s. 342)

Välj och aktivera Pilot Assist

*

(s. 346)

Deaktivera Pilot Assist

*

(s. 347)

Begränsningar för Pilot Assist

*

(s. 349)

FÖRARSTÖD

Tillfällig frånkoppling av styrassistans med Pilot Assist

*

83

Pilot Assist styrassistans kan tillfälligt kopplas från och återupptas utan föregående varning.

När körriktningsvisare används kopplas Pilot

Assist styrhjälp tillfälligt ur. När körriktningsvisaren stängts av återaktiveras styrhjälpen automatiskt om körfältets sidomarkeringar fortfarande kan detekteras.

Om Pilot Assist inte kan tolka körfältet entydigt, t.ex. om kamera- eller radarenheten inte ser körfältetssidomarkeringar, stänger Pilot

Assist tillfälligt av styrassistans – funktioner för hastighets- och avståndsreglering förblir fortsatt aktiva. Styrassistans återupptas igen när körfältet kan tolkas igen. I dessa lägen kan föraren bli uppmärksammad på att styrassistans tillfälligt deaktiveras genom en lätt vibration i ratten.

Relaterad information

Pilot Assist

*

(s. 342)

Välj och aktivera Pilot Assist

*

(s. 346)

Deaktivera Pilot Assist

*

(s. 347)

Begränsningar för Pilot Assist

*

(s. 349)

Begränsningar för Pilot Assist

*

84

Pilot Assist kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.

Funktionen Pilot Assist är ett hjälpmedel vilket kan underlätta och hjälpa föraren i många situationer. Men föraren är i alla lägen alltid ansvarig för att ett säkert avstånd hålls till omgivningen samt att korrekt position i körfältet är säkerställd.

83

84

Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.

Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.

}}

* Tillval/tillbehör.

349

FÖRARSTÖD

||

VARNING

I vissa situationer kan Pilot Assist styrassistans ha svårt att hjälpa föraren på rätt sätt eller automatiskt stängas av – då rekommenderas att inte använda Pilot Assist.

Exempel på sådana situationer kan vara att:

• körfältsmarkeringarna är otydliga, nötta, saknas, korsar varandra eller om flera uppsättningar vägmarkeringar förekommer.

körfältsuppdelningen förändras, t.ex.

när körfälten delas eller slås ihop samt vid avfarter.

vid vägarbeten och plötsliga förändringar av vägbanan, t.ex. då linjer kanske inte längre markerar den korrekta färdvägen.

kanter eller andra linjer än körfältsmarkeringar förekommer på eller invid vägbanan, t.ex. trottoarkanter, skarvar eller lagningar i vägbanans yta, kanter på barriärer, vägkanter eller skarpa skuggor.

körfältet är smalt eller kurvigt.

körfältet innehåller krön eller gupp.

det är dåligt väder med regn, snö, dimma eller slask eller nedsatt sikt med dåliga ljusförhållanden, motljus, våt vägbana etc.

Föraren bör även vara uppmärksam på att

Pilot Assist har följande begränsningar:

Höga trottoarkanter, barriärer, tillfälligt uppställda hinder (koner, barriärer etc.) detekteras inte. De kan alternativt detekteras felaktigt som körfältsmarkeringar och därigenom medföra risk för att bilen kommer i kontakt med dessa hinder. Föraren måste själv säkerställa att bilen har ett lämpligt avstånd till berörda hinder.

Kamera- och radarsensorn har inte kapacitet att upptäcka alla förekommande objekt och hinder i trafikmiljön, t.ex. gropar i vägbanan, stillastående hinder eller objekt vilka helt eller delvis blockerar färdvägen.

Pilot Assist ”ser” inte fotgängare, djur m.m.

Funktionens styrhjälp är begränsat i styrka, vilket innebär att Pilot Assist inte alltid kan hjälpa föraren att styra och hålla bilen inom körfältet.

I bil utrustad med Sensus Navigation

* har funktionen möjlighet att använda information från kartdata vilket kan medföra varierad prestanda.

Pilot Assist stängs av om styrservon för hastighetsberoende rattmotstånd arbetar med reducerad effekt – t.ex. vid kylning på grund av överhettning.

VARNING

Pilot Assist ska bara användas om det finns tydliga körfältslinjer målade på vardera sidan om körfältet. All annan användning medför ökad risk för kontakt med omgivande hinder, vilka inte kan detekteras av funktionen.

VARNING

Detta är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren är alltid ansvarig och måste ingripa om systemet inte upptäcker ett framförvarande fordon.

Funktionen bromsar inte för människor eller djur och inte för små fordon som t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för låga släpfordon/trailers, mötande, långsamtgående eller stillastående fordon och föremål.

Använd inte funktionen vid krävande situationer som t.ex. stadstrafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt, kurviga vägar eller av- och påfarter.

350 * Tillval/tillbehör.

Föraren har alltid möjlighet att korrigera eller justera aktuellt pålagt styringrepp från Pilot

Assist och själv vrida ratten till önskat läge.

Branta vägar och/eller tung last

Tänk på att Pilot Assist i första hand är avsedd att användas vid körning på plana vägbanor.

Funktionen kan ha svårigheter att hålla korrekt avstånd till framförvarande fordon vid körning i branta utförslut – var då extra uppmärksam och beredd att bromsa.

Använd inte Pilot Assist om bilen har tung last eller med ett släpfordon kopplat till bilen.

OBS

Pilot Assist kan inte aktiveras om ett släpfordon, cykelhållare eller liknande ansluts till bilens elsystem.

Körläge otillgängligt

Körläge Off Road kan inte väljas då Pilot

Assist är aktiverad.

OBS

Funktionen använder bilens kamera- och radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.

Relaterad information

Pilot Assist

*

(s. 342)

Begränsningar för kamera- och radarenhet

(s. 421)

Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 296)

Körlägen

*

(s. 452)

FÖRARSTÖD

* Tillval/tillbehör.

351

FÖRARSTÖD

Symboler och meddelanden för

Pilot Assist

*

85

Ett antal symboler och meddelanden gällande Pilot Assist kan visas via förardisplayen och/eller head-up-displayen

*

.

Symbol Meddelande

Grå rattsymbol

Innebörd

Indikerar deaktiverad styrassistans. När Pilot Assist ger styrassistans är ratten grön.

Symbol för händerna på ratten Systemet kan inte detektera att föraren har händerna på ratten. Lägg händerna på ratten och styr aktivt bilen.

352

Vindrutesensor

Sensor blockerad, se ägarmanual

Rengör vindrutan framför kamera- och radarenhetens sensorer.

Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på -knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.

Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Relaterad information

Pilot Assist

*

(s. 342)

Begränsningar för Pilot Assist

*

(s. 349)

85 Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.

* Tillval/tillbehör.

Kurvtagningsstöd

*

86

Kurvtagningsstöd kan hjälpa föraren att reducera hastigheten inför skarpare kurvor om den förvalda hastigheten för förarstöden adaptiv farthållare

*

eller Pilot Assist

*

beräknas vara för hög.

I samband med att funktionen sänker bilens hastighet visas denna symbol på förardisplayen.

Beräkningen sker med hjälp av information från kartdata i bilens satellitnavigator Sensus

Navigation

*

. Efter att kurvan passerats återtar bilen den tidigare förvalda hastigheten.

Föraren kan när som helst avbryta funktionen genom att själv bromsa eller använda gaspedalen.

VARNING

Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.

Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Körlägen

Assistans vid kurvtagning är beroende av inställt körläge. Om val av körläge inte är möjligt väljer funktionen alternativet Komfort .

Med alternativ

Dynamisk

tar bilen kurvor med sportig karaktär och med en något kraftigare acceleration ut ur kurvorna.

FÖRARSTÖD

Relaterad information

Aktivera eller deaktivera kurvtagningsstöd

*

(s. 354)

Begränsningar för kurvtagningsstöd

*

(s. 354)

Förarstödsystem (s. 296)

Adaptiv farthållare

*

(s. 333)

Pilot Assist

*

(s. 342)

Körlägen

*

(s. 452)

86 Funktionen finns enbart på vissa marknader.

* Tillval/tillbehör.

353

FÖRARSTÖD

Aktivera eller deaktivera kurvtagningsstöd

*

Funktionen kurvtagningsstöd kan aktiveras som ett tillägg till adaptiv farthållare

*

eller

Pilot Assist

*

. Föraren kan också välja att deaktivera funktionen.

Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.

GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.

GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.

Vid påföljande motorstart återaktiveras den senast använda inställningen eller så följs inställningar gjorda i den förarprofil som kopplats till den nyckel som används 87 .

Relaterad information

Kurvtagningsstöd

*

(s. 353)

Begränsningar för kurvtagningsstöd

*

(s. 354)

Begränsningar för kurvtagningsstöd

*

88

Kurvtagningsstöd kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer. Följande exempel på begränsningar bör en förare vara medveten om.

Kurvtagningsstöd kan ha begränsad prestanda på mindre vägar och i tätbebyggt område.

Vid avfarter eller korsningar kan kurvtagningsstödet temporärt stängas av.

Om satellitnavigatorns

89

kartdata inte är uppdaterad kan kurvtagningsstöd ha begränsad funktionalitet.

Om satellitnavigatorn

89

inte har kontakt med satellitsystemet kan kurvtagningsstöd ha begränsad funktionalitet.

På nya eller ombyggda vägar kan kartdata vara felaktig.

Vid beräkning av lämplig kurvhastighet inkluderas inte eventuell risk för reducerat väggrepp p.g.a. ogynnsamma väder- eller vägförhållanden.

OBS

Funktionen använder bilens kamera- och radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.

Relaterad information

Kurvtagningsstöd

*

(s. 353)

Aktivera eller deaktivera kurvtagningsstöd

*

(s. 354)

Begränsningar för kamera- och radarenhet

(s. 421)

354

87

88

89

Dessa alternativ är marknadsberoende.

Funktionen finns enbart på vissa marknader.

Enbart med Volvos satellitnavigator Sensus Navigation

*

installerad.

* Tillval/tillbehör.

Omkörningsassistans

*

Omkörningsassistans kan hjälpa föraren vid omkörning av andra fordon. Funktionen kan användas med adaptiv farthållare

*

eller Pilot

Assist

*

.

Då adaptiv farthållare eller Pilot Assist följer ett annat fordon och föraren markerar en förestående omkörning med körriktningsvisaren 90 , hjälper systemen till genom att accelerera bilen mot framförvarande fordon, innan den egna bilen hunnit över i omkörningsfilen.

Funktionen fördröjer därefter fartminskning för att undvika för tidig inbromsning då bilen närmar sig ett långsammare fordon.

Funktionen är aktiv tills det omkörda fordonet har passerats.

VARNING

Var uppmärksam på att denna funktion kan aktiveras vid fler situationer än vid omkörning, som t.ex. då körriktningsvisare används för att markera filbyte eller inför avfart till annan väg – bilen kommer då att kortvarigt accelerera.

VARNING

Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.

Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Använda omkörningsassistans (s. 355)

Adaptiv farthållare

*

(s. 333)

Pilot Assist

*

(s. 342)

FÖRARSTÖD

Använda omkörningsassistans

Omkörningsassistans kan användas med adaptiv farthållare

*

eller Pilot Assist

*

. Det finns några förutsättningar för att omkörningsassistans ska kunna användas.

För att kunna aktivera omkörningsassistans krävs att:

• det finns ett framförvarande fordon (målfordon) egen bils aktuella hastighet är minst 70 km/h (43 mph)

• lagrad hastighet är tillräckligt hög för att en säker omkörning ska kunna utföras.

För att starta omkörningsassistans:

Aktivera körriktningsvisaren.

Använd vänster körriktningsvisare i en vänsterstyrd bil eller höger i en högerstyrd bil.

> Omkörningsassistans startas.

90 Endast vid vänsterblink i vänsterstyrd bil, respektive blink åt höger i högerstyrd bil.

}}

* Tillval/tillbehör.

355

FÖRARSTÖD

||

VARNING

Föraren bör vara beredd på att vid plötsligt förändrade villkor i samband med användande av omkörningsassistans kan funktionen i vissa lägen utföra en oönskad acceleration.

Somliga situationer bör därför undvikas, som t.ex. om;

• bilen närmar sig en avfart för att svänga av åt samma håll som en omkörning normalt sker framförvarande fordon saktar ner innan den egna bilen hunnit över till omkörningsfilen

• trafiken i omkörningsfilen saktar ner bil för högertrafik körs i ett land med vänstertrafik (eller tvärtom).

Situationer av detta slag undviks genom att tillfälligt sätta den adaptiva farthållaren eller

Pilot Assist i beredskapsläge.

Relaterad information

Omkörningsassistans

*

(s. 355)

Adaptiv farthållare

*

(s. 333)

Pilot Assist

*

(s. 342)

Beredskapsläge för adaptiv farthållare

*

(s. 338)

Beredskapsläge för Pilot Assist

*

(s. 348)

Varning från förarstöd vid kollisionsrisk

Förarstödsystemen adaptiv farthållare

*

och

Pilot Assist

*

kan varna föraren om avståndet till framförvarande fordon plötsligt blir för kort.

VARNING

Förarstödssystemen varnar endast för fordon som dess radarenhet har upptäckt – därför kan en varning utebli eller ske med viss fördröjning. Invänta aldrig en varning utan bromsa när det behövs.

Ljud och symbol för kollisionsvarning

Ljudsignal vid kollisionsrisk

Varningssymbol vid kollisionsrisk

Avståndsmätning med kamera- och radarenhet

Adaptiv farthållare och Pilot Assist använder ca 40% av färdbromsens kapacitet. Om bilen behöver bromsas kraftigare än vad förarstöden klarar och föraren inte bromsar, aktiveras varningslampa och varningsljud för att uppmärksamma föraren om att ett omedelbart ingripande är nödvändigt.

Symbol för kollisionsvarning på vindrutan

I bil utrustad med head-up-display

*

visas varningen på vindrutan med en blinkande symbol.

OBS

Visuella varningssignaler på vindrutan kan vara svåra att upptäcka vid starkt solsken, reflexer, extrema ljuskontraster, användning av solglasögon eller om föraren inte har blicken riktad rakt fram.

356 * Tillval/tillbehör.

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Adaptiv farthållare

*

(s. 333)

Pilot Assist

*

(s. 342)

Avståndsvarning

*

(s. 381)

Head-up-display

*

(s. 143)

FÖRARSTÖD

Målbyte med förarstöd

Förarstöden adaptiv farthållare

*

och Pilot

Assist

*

har i kombination med automatisk växellåda en målbytesfunktionalitet i vissa hastigheter.

Målbyte

Om framförvarande målfordon hastigt viker av kan stillastående trafik finnas framför.

När förarstöden följer ett annat fordon i hastigheter under 30 km/h (20 mph) och byter målfordon – från ett rörligt till ett stillastående fordon – kommer förarstöden att bromsa för det stillastående fordonet.

VARNING

När förarstöden följer ett annat fordon i hastigheter över ca 30 km/h (20 mph) och byter målfordon – från ett rörligt till ett stillastående fordon – kommer förarstöden att ignorera det stillastående fordonet och istället accelerera till den lagrade hastigheten.

Föraren måste då själv ingripa och bromsa.

Automatiskt beredskapsläge vid målbyte

Förarstöden kopplas ur och sätts i beredskapsläge:

• då hastigheten understiger 5 km/h

(3 mph) och förarstöden är osäkra på om målobjektet är ett stillastående fordon eller något annat objekt, t.ex. ett farthinder.

då hastigheten understiger 5 km/h

(3 mph) och framförvarande fordon viker av så att förarstöden inte längre har ett fordon att följa.

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Adaptiv farthållare

*

(s. 333)

Pilot Assist

*

(s. 342)

* Tillval/tillbehör.

357

358

FÖRARSTÖD

Ställ in lagrad hastighet för förarstöd

Det går att ställa in lagrad hastighet för funktionerna fartbegränsare, farthållare, adaptiv farthållare

*

och Pilot Assist

*

.

: Ökar lagrad hastighet

: Minskar lagrad hastighet

Lagrad hastighet

Ändra lagrad hastighet med korta tryck på rattknapparna (1) eller genom att hålla dem intryckta.

(2) eller

Korta tryck: Varje tryck ändrar hastigheten i steg om +/– 5 km/h

(+/– 5 mph).

Tryck och håll : Släpp knappen när hastighetsindikatorn (3) markerar önskad hastighet.

> Senast gjorda knapptryck lagras i minnet.

Påverkan med gaspedalen

Om farten ökas med gaspedalen innan tryck på rattknapp (1), är det bilens aktuella hastighet vid knapptrycket som lagras, förutsatt att föraren håller foten på gaspedalen vid knapptrycket.

En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex.

vid en omkörning, påverkar inte inställningen – bilen återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.

Möjlig hastighet

Automatisk växellåda

Förarstödfunktionerna kan följa ett annat fordon i hastigheter från stillastående upp till

200 km/h (125 mph).

Pilot Assist kan ge styrassistans från nära stillastående upp till 140 km/h (87 mph).

Observera att minsta programmerbara hastighet är 30 km/h (20 mph) – även om den klarar att följa ett annat fordon ner till stillastående, kan en lägre hastighet än 30 km/h

(20 mph) inte väljas/lagras.

Manuell växellåda

Förarstödfunktionerna kan följa ett annat fordon i hastigheter från 30 km/h (20 mph) upp till 200 km/h (125 mph).

Pilot Assist kan ge styrassistans från 30 km/h

(20 mph) upp till 140 km/h (87 mph).

Minsta programmerbara hastighet är 30 km/h

(20 mph) – högsta är 200 km/h (125 mph).

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Fartbegränsare (s. 324)

Farthållare (s. 330)

Adaptiv farthållare

*

(s. 333)

Pilot Assist

*

(s. 342)

* Tillval/tillbehör.

Ställ in tidsavstånd till framförvarande fordon

Det går att ställa in vilket tidsavstånd till framförvarande fordon som ska hållas för funktionerna adaptiv farthållare

*

, Pilot Assist

* och avståndsvarning

*

.

Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och visas i förardisplayen som

1–5 stycken horisontella streck – ju fler streck desto längre tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck motsvarar ca 3 sekunder.

OBS

När symbolen i förardisplayen visar en bil och en ratt, följer Pilot Assist ett framförvarande fordon med ett förvalt tidsavstånd.

Då endast en ratt visas, finns inget framförvarande fordon inom rimligt avstånd.

OBS

När symbolen i förardisplayen visar två bilar, följer den adaptiva farthållaren framförvarande fordon med ett förvalt tidsavstånd.

Då endast en bil visas, finns inget framförvarande fordon inom rimligt avstånd.

Reglage för tidsavstånd.

Minska tidsavstånd

Öka tidsavstånd

Avståndsindikering

Tryck på rattknapp (1) eller (2) för att minska eller öka tidsavstånd.

> Avståndsindikeringen (3) visar aktuellt tidsavstånd.

FÖRARSTÖD

För att kunna följa framförvarande bil på ett mjukt och komfortabelt sätt, tillåter den adaptiva farthållaren tidsluckan att variera påtagligt i vissa lägen. I låg fart, då avstånden blir korta,

ökar den adaptiva farthållaren tidsluckan något.

OBS

Ju högre hastighet desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.

Använd endast tidsavstånd som är tillåtna enligt lokala trafikbestämmelser.

Om förarstöden inte verkar reagera med en hastighetsökning vid aktivering, kan orsaken vara att tidsavståndet till framförvarande fordon är kortare än det förvalda tidsavståndet.

VARNING

Använd endast tidsavstånd som passar aktuellt trafikförhållande.

Föraren bör vara medveten om att korta tidsavstånd ger begränsad tid att reagera och agera om en oförutsedd trafiksituation uppstår.

}}

* Tillval/tillbehör.

359

FÖRARSTÖD

||

Relaterad information

Körlägen vid användning av tidsavstånd till fordon (s. 360)

Förarstödsystem (s. 296)

Adaptiv farthållare

*

(s. 333)

Pilot Assist

*

(s. 342)

Avståndsvarning

*

(s. 381)

Head-up-display

*

(s. 143)

Körlägen vid användning av tidsavstånd till fordon

Föraren kan välja olika körsätt för hur förarstöden ska hålla det förvalda tidsavståndet till framförvarande fordon.

Valet görs via körlägesreglaget DRIVE MODE .

Välj ett av följande alternativ:

Eco

– Förarstöden fokuserar på god bränsleekonomi vilket medför längre tidsavstånd till framförvarande fordon.

Comfort

– Förarstöden fokuserar på att följa inställt tidsavstånd till framförvarande fordon så mjukt som möjligt.

Dynamic

*

– Förarstöden fokuserar på att följa inställt tidsavstånd till framförvarande fordon mer direkt vilket i vissa fall kan innebära kraftigare accelerationer och inbromsningar.

Relaterad information

Ställ in tidsavstånd till framförvarande fordon (s. 359)

Förarstödsystem (s. 296)

Körlägen

*

(s. 452)

Automatisk bromsning med förarstöd

Förarstöden adaptiv farthållare

*

och Pilot

Assist

*

har en särskild bromsfunktion i långsam trafik och vid stillastående. I vissa situationer ansätts parkeringsbromsen för att hålla bilen fortsatt still.

Bromsfunktion i långsamma köer och vid stillastående

Vid korta stopp i samband med krypkörning i långsam trafik eller vid trafikljus återupptas körningen automatiskt om stoppen inte överstiger ca 3 sekunder – tar det längre tid innan framförvarande fordon börjar rulla igen, ställs förarstödsfunktionen i beredskapsläge med automatisk bromsning.

Funktionen återaktiveras på ett av följande sätt:

Tryck på rattknapp .

Tryck ner gaspedalen.

> Funktionen återupptar följandet av framförvarande fordon om det börjar köra framåt inom ca 6 sekunder.

VARNING

En markant hastighetsökning kan följa när hastigheten återupptas med rattknapp

.

360 * Tillval/tillbehör.

VARNING

Förarstöd varnar endast för hinder som dess radarenhet har upptäckt – därför kan en varning utebli eller ske med viss fördröjning.

Invänta aldrig en varning eller ingrepp utan bromsa när det behövs.

OBS

Förarstöden kan hålla bilen stillastående i högst 5 minuter – därefter ansätts parkeringsbromsen och funktionen kopplas ur.

Innan förarstöden kan återaktiveras, måste parkeringsbromsen lossas.

Upphörande av automatisk bromsning

I vissa situationer avbryts automatisk bromsning vid stillastående och funktionen sätts i beredskapsläge. Det innebär att bromsarna släpper och bilen kan börja rulla – föraren måste därför ingripa och själv bromsa för att hålla bilen still.

Det kan ske i någon av följande situationer:

Föraren sätter foten på bromspedalen.

Parkeringsbromsen ansätts.

Växelväljaren förs till P -, N - eller R -läge.

Föraren sätter adaptiv farthållare eller Pilot

Assist i beredskapsläge.

Automatisk aktivering av parkeringsbroms

Parkeringsbromsen ansätts om funktionen håller bilen stilla med färdbromsen och:

Föraren öppnar dörren eller tar av sig säkerhetsbältet.

Funktionen har hållit bilen stilla längre än ca 5 minuter.

Bromsarna överhettats.

Föraren stänger av motorn.

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Adaptiv farthållare

*

(s. 333)

Pilot Assist

*

(s. 342)

Bromsfunktioner (s. 434)

FÖRARSTÖD

Körfältsassistans

Uppgiften för körfältsassistans (LKA

91

) är att, på motorvägar och liknande större leder, hjälpa föraren reducera risken att bilen oavsiktligt lämnar eget körfält.

Körfältsassistans styr bilen tillbaka in i körfältet och/eller varnar föraren med vibrationer i ratten.

Körfältsassistans är aktiv i hastighetsintervallet 65–200 km/h (40–125 mph) på vägar med väl synliga sidolinjer.

På smala vägar kan funktionen bli otillgänglig och sätts då i beredskapsläge. När vägen är tillräckligt bred blir funktionen tillgänglig igen.

En kamera läser av vägens/körfältets sidolinjer.

}}

* Tillval/tillbehör.

361

||

FÖRARSTÖD

Körfältsassistans styr bilen tillbaka in i körfältet.

• styra bilen tillbaka in i körfältet med ett svagt styrmoment i ratten.

Varning aktiverad: Om bilen är på väg att passera en sidolinje, varnas föraren med vibrationer i ratten.

Det finns också ett alternativ där både styrhjälp och varning är aktiverade samtidigt.

OBS

Då körriktningsvisare/blinkers är påslagen ger inte körfältsassistans någon styrning eller varning.

VARNING

Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.

Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

362

Körfältsassistans varnar med rattvibrationer.

Beroende av inställningar agerar körfältsassistans enligt följande:

Styrhjälp aktiverad: Då bilen närmar sig en sidolinje, kommer funktionen att aktivt

91 Lane Keeping Aid

Körfältsassistans ingriper inte

Körfältsassistans ingriper inte i skarp innerkurva.

I vissa fall tillåter körfältsassistans att sidolinjer korsas utan att ingripa med vare sig styrhjälp eller varning – t.ex. vid användning av körriktningsvisare eller om bilen tillåts gena i kurvor.

Händerna på ratten

För att styrhjälp med körfältsassistans ska fungera måste föraren hålla händerna på ratten, vilket systemet fortlöpande kontrollerar.

Om föraren inte håller händerna på ratten hörs en varningssignal och ett meddelande uppmanar föraren att aktivt styra bilen:

Lane Keeping Aid – Styr bilen

Följer föraren inte uppmaningen och börjar styra, försätts funktionen i beredskapsläge och detta meddelande visas:

Lane Keeping Aid

I standby till styrning aktiveras

Funktionen kommer sedan att vara otillgänglig till dess föraren börjar styra bilen igen.

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Aktivera eller deaktivera körfältsassistans

(s. 363)

Begränsningar för körfältsassistans

(s. 364)

Symboler och meddelanden för körfältsassistans (s. 365)

Aktivera eller deaktivera körfältsassistans

FÖRARSTÖD

Funktionen körfältsassistans (LKA

92

) är valbar – föraren kan välja att ha funktionen aktiverad eller deaktiverad.

Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.

GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.

GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.

Relaterad information

Körfältsassistans (s. 361)

Välj assistansalternativ för körfältsassistans (s. 364)

Begränsningar för körfältsassistans

(s. 364)

363

364

FÖRARSTÖD

Välj assistansalternativ för körfältsassistans

Föraren kan välja hur körfältsassistans

(LKA 93 ) ska agera om bilen lämnar eget körfält.

1. Välj

Inställningar My Car i centerdisplayens toppvy.

IntelliSafe

2. Vid Läge för Lane Keeping Aid , välj hur funktionen ska agera:

Styrhjälp

– föraren får styrhjälp utan varning.

Varning – föraren blir enbart varnad genom rattvibrationer.

Båda – föraren får både varning genom att ratten vibrerar och styrhjälp.

Relaterad information

Körfältsassistans (s. 361)

Begränsningar för körfältsassistans

I vissa krävande situationer kan körfältsassistans (LKA 94 ) ha svårt att hjälpa föraren på rätt sätt – då rekommenderas att funktionen stängs av.

Exempel på sådan situation kan vara:

• vägarbete vinterväglag dålig vägbeläggning mycket sportigt körsätt dåligt väder med reducerad sikt vägar med otydliga eller obefintliga sidomarkeringar

• kanter eller andra linjer än körfältets sidomarkeringar då styrservon för hastighetsberoende rattmotstånd arbetar med reducerad effekt – t.ex. vid kylning på grund av överhettning.

Funktionen kan inte detektera barriärer, räcken eller liknande hinder vid sidan av körbanan.

OBS

Funktionen använder bilens kamera- och radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.

Relaterad information

Körfältsassistans (s. 361)

Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 296)

Begränsningar för kamera- och radarenhet

(s. 421)

92

93

94

Lane Keeping Aid

Lane Keeping Aid

Lane Keeping Aid

Symboler och meddelanden för körfältsassistans

Ett antal symboler och meddelanden gällande körfältsassistans (LKA 95 ) kan visas i förardisplayen. Här följer några exempel.

Symbol Meddelande

Förarstödsfunktioner

Nedsatt funktionalitet Service erfordras

Innebörd

Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas

A

.

FÖRARSTÖD

Vindrutesensor

Sensor blockerad, se ägarmanual

Kamerans förmåga att läsa av körbanan framför bilen är reducerad.

95 Lane Keeping Aid }}

365

||

FÖRARSTÖD

Symbol Meddelande

Lane Keeping Aid

Styr bilen

Lane Keeping Aid

I standby till styrning aktiveras

A En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på -knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.

Om ett meddelande kvarstår, kontakta verkstad

A

.

Relaterad information

Körfältsassistans (s. 361)

Displayvisning för körfältsassistans

(s. 367)

Begränsningar för körfältsassistans

(s. 364)

Innebörd

LKA styrhjälp fungerar inte om föraren inte håller händerna på ratten. Följ uppmaningen och styr bilen.

LKA är försatt i beredskapsläge till dess föraren börjar styra bilen igen.

366

Displayvisning för körfältsassistans

Körfältsassistans (LKA

96

) visualiseras med en symbol i förardisplayen för olika situationer.

Här följer några exempel på symbolens utseende och vid vilken situation den visas:

Otillgänglig

Tillgänglig

Otillgänglig – symbolens sidolinjer är GRÅ.

Körfältsassistans kan inte läsa av körfältets sidolinjer, hastigheten är för låg eller vägen är för smal.

Indikering av styrhjälp/varning

FÖRARSTÖD

Relaterad information

Körfältsassistans (s. 361)

Begränsningar för körfältsassistans

(s. 364)

Tillgänglig – symbolens sidolinjer är VITA.

Körfältsassistans läser av körfältets ena eller båda sidolinjer.

Styrhjälp/varning – symbolens sidolinjer är FÄR-

GADE.

Körfältsassistans indikerar att systemet varnar och/eller försöker styra tillbaka bilen in i körfältet.

96 Lane Keeping Aid

367

368

FÖRARSTÖD

Styrassistans vid kollisionsrisk

Funktionen

Assistans vid kollisionsrisk

kan hjälpa föraren att reducera risken för att bilen oavsiktligt lämnar körfältet och/eller kolliderar med ett annat fordon eller hinder genom att aktivt styra bilen tillbaka in i körfältet och/ eller väja.

Funktionen består av dessa delfunktioner:

Styrassistans vid risk för avåkning

Styrassistans vid risk för kollision med mötande

Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån

*

Efter ett automatiskt ingripande visar förardisplayen att så har skett med ett textmeddelande:

Assistans vid kollisionsrisk – Automatiskt ingrepp

VARNING

Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.

Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

OBS

Det är alltid föraren som bestämmer hur mycket bilen ska styra – bilen kan aldrig ta kommandot.

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Aktivera eller deaktivera styrassistans vid kollisionsrisk (s. 369)

Styrassistans vid risk för avåkning

(s. 369)

Styrassistans vid risk för kollision med mötande (s. 370)

Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån

*

(s. 371)

Begränsningar för styrassistans vid kollisionsrisk (s. 372)

Symboler och meddelanden för styrassistans vid kollisionsrisk (s. 373)

* Tillval/tillbehör.

Aktivera eller deaktivera styrassistans vid kollisionsrisk

Funktionen styrassistans är valbar – föraren kan välja att ha den aktiverad eller deaktiverad.

Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.

GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.

GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.

Funktionen aktiveras automatiskt vid varje motorstart

97

.

OBS

När funktionen Assistans vid kollisionsrisk deaktiveras, stängs samtliga delfunktioner av:

Styrassistans vid risk för avåkning

Styrassistans vid risk för kollision med mötande

Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån

*

Trots möjligheten att stänga av funktionen rekommenderas föraren att ha den aktiverad eftersom den i de flesta fall kan förbättra körsäkerheten.

Relaterad information

Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 368)

Begränsningar för styrassistans vid kollisionsrisk (s. 372)

FÖRARSTÖD

Styrassistans vid risk för avåkning

Styrassistans har några delfunktioner. Styrassistans vid risk för avåkning kan hjälpa föraren och reducera risken att bilen oavsiktligt lämnar vägen genom att aktivt styra bilen tillbaka in på vägen igen.

Funktionen har två aktiveringsnivåer vid ingrepp:

Enbart styrassistans

Styrassistans med bromsingrepp

Enbart styrassistans

Ingrepp med styrhjälp

97 På vissa marknader återaktiveras samma inställning som den vid motoravstängning.

}}

* Tillval/tillbehör.

369

FÖRARSTÖD

||

Styrassistans med bromsingrepp sätt, kommer en aktivering av funktionen att hållas tillbaka.

Relaterad information

Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 368)

Begränsningar för styrassistans vid kollisionsrisk (s. 372)

Styrassistans vid risk för kollision med mötande

Styrassistans har några delfunktioner. Styrassistans vid risk för kollision med mötande kan hjälpa en distraherad förare som inte observerar att bilen är på väg in i mötande körfält.

370

Ingrepp med styrhjälp och bromsning

Bromsingrepp hjälper i situationer då enbart styrassistans inte räcker till. Bromskraften anpassas automatiskt beroende på situationen vid avåkningstillfället.

Funktionen är aktiv inom hastighetsintervallet

65–140 km/h (40–87 mph) på vägar med väl synliga sidomarkeringar/-linjer.

En kamera läser av vägkanter och målade sidomarkeringar. Om bilen är på väg att korsa vägkanten styrs bilen tillbaka in på vägen och om styringrepp inte är tillräckligt för att undvika avåkning, aktiveras även bromsingrepp.

Funktionen ingriper däremot inte med varken styrassistans eller bromsingrepp om körriktningsvisaren används. Och om funktionen detekterar att föraren kör bilen på ett aktivt

Funktionen kan assistera genom att väja tillbaka till eget körfält.

Mötande fordon

Egen bil

Samtidigt som styringrepp aktiveras så aktiveras också kollisionvarning för förarstöd.

Bromspulsen som ingår i kollisionsvarningen kommer dock inte att aktiveras.

Funktionen är aktiv inom hastighetsintervallet

60–140 km/h (37–87 mph) på vägar med väl synliga sidomarkeringar/-linjer.

FÖRARSTÖD

Om bilen är på väg att lämna eget körfält samtidigt som ett mötande fordon närmar sig, kan funktionen hjälpa föraren styra tillbaka bilen in i eget körfält.

Funktionen ingriper däremot inte med styrassistans om körriktningsvisaren används. Och om funktionen detekterar att föraren kör bilen på ett aktivt sätt, kommer en aktivering av funktionen att hållas tillbaka.

Relaterad information

Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 368)

Varning från förarstöd vid kollisionsrisk

(s. 356)

Begränsningar för styrassistans vid kollisionsrisk (s. 372)

Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån

*

Styrassistans har några delfunktioner. Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån kan hjälpa en distraherad förare som inte observerar att bilen är på väg att lämna eget körfält samtidigt som ett annat fordon närmar sig bakifrån eller finns i den döda vinkeln.

Även om föraren medvetet byter körfält med aktiverad körriktningsvisare utan att observera att ett annat fordon närmar sig, kan funktionen hjälpa till.

Funktionen är aktiv inom hastighetsintervallet

60–140 km/h (37–87 mph) på vägar med väl synliga sidomarkeringar/-linjer.

Lamporna i sidobackspeglarna blinkar samtidigt som styringrepp, oavsett om funktionen

BLIS 98 är aktiverad eller inte.

Relaterad information

Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 368)

BLIS

*

(s. 375)

Begränsningar för styrassistans vid kollisionsrisk (s. 372)

Funktionen kan assistera genom att styra tillbaka till eget körfält.

Annat fordon i död vinkel

Egen bil

Om bilen är på väg att lämna eget körfält samtidigt som ett annat fordon finns i den döda vinkeln eller ett snabbt fordon i angränsande körfält närmar sig, kan funktionen hjälpa föraren styra tillbaka bilen in i eget körfält.

98 Blind Spot Information

* Tillval/tillbehör.

371

372

FÖRARSTÖD

Begränsningar för styrassistans vid kollisionsrisk

Funktionen kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer och ingriper t.ex. inte i följande fall:

• för mindre fordon som t.ex. motorcyklar

• om merparten av bilen nått in i det angränsande körfältet på vägar/körfält med otydliga eller obefintliga sidomarkeringar utanför hastighetsintervallet

60–140 km/h (37–87 mph)

• då styrservon för hastighetsberoende rattmotstånd arbetar med reducerad effekt – t.ex. vid kylning på grund av överhettning.

Andra krävande situationer kan t.ex. vara:

• vägarbete vinterväglag smala vägar dålig vägbeläggning mycket sportigt körsätt

• dåligt väder med reducerad sikt.

I dessa krävande situationer kan funktionen ha svårt att hjälpa föraren på rätt sätt – då rekommenderas att den stängs av.

OBS

Funktionen använder bilens kamera- och radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.

Relaterad information

Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 368)

Styrassistans vid risk för avåkning (s. 369)

Styrassistans vid risk för kollision med mötande (s. 370)

Styrassistans vid risk för påkörning bakifrån

*

(s. 371)

* Tillval/tillbehör.

FÖRARSTÖD

Symboler och meddelanden för styrassistans vid kollisionsrisk

Ett antal symboler och meddelanden gällande styrassistans kan visas i förardisplayen.

Här följer några exempel.

Symbol Meddelande

Assistans vid kollisionsrisk

Automatiskt ingrepp

Innebörd

I samband med att funktionen aktiveras visas ett meddelande till föraren om att systemet har aktiverats.

Vindrutesensor

Sensor blockerad, se ägarmanual

Kamerans förmåga att läsa av körbanan framför bilen är reducerad.

Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på -knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.

Om ett meddelande kvarstår: Kontakta verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Relaterad information

Styrassistans vid kollisionsrisk (s. 368)

Begränsningar för styrassistans vid kollisionsrisk (s. 372)

373

374

FÖRARSTÖD

Rear Collision Warning

*

99

Funktionen Rear Collision Warning 100 (RCW) kan hjälpa föraren undvika att bli påkörd bakifrån av upphinnande fordon.

Förare i bakomvarande fordon kan varnas för närstående kollision genom att funktionen blinkar intensivt med körriktningsvisarna.

Om funktionen vid hastighet under 30 km/h

(20 mph) beräknar att den egna bilen riskerar att bli påkörd bakifrån kan bältesförsträckare sträcka säkerhetsbälten i framsätet. Vid kollision aktiveras också Whiplash Protection

System.

Strax innan en påkörning bakifrån inträffar kan funktionen även aktivera färdbromsen för att reducera den egna bilens acceleration framåt i kollisionsögonblicket. Färdbromsen aktiveras dock enbart om den egna bilen är stillastående. Färdbromsen släpper omedelbart om gaspedalen trycks ned.

Funktionen aktiveras automatiskt vid varje motorstart.

VARNING

Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.

Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Begränsningar för Rear Collision Warning

*

(s. 374)

Whiplash Protection System (s. 43)

Begränsningar för Rear Collision

Warning

*

101

I vissa fall kan Rear Collision Warning (RCW) ha svårt att hjälpa föraren vid kollisionsrisk.

Det kan t.ex. vara om:

• bakifrån upphinnande fordon upptäcks sent bakifrån upphinnande fordon byter körfält i ett sent skede ett släpfordon, cykelhållare eller liknande ansluts till bilens elsystem – då deaktiveras funktionen automatiskt.

OBS

På vissa marknader varnar RCW inte med körriktningsvisarna på grund av lokala trafikbestämmelser – i sådana fall är den delen av funktionen därför deaktiverad.

99

100

Varning för kollision bakifrån.

Funktionen finns inte på alla marknader.

101 Varning för kollision bakifrån.

* Tillval/tillbehör.

FÖRARSTÖD

OBS

Varning med körriktningsvisarna för Rear

Collision Warning

*

deaktiveras om varningsavståndet för kollisionsvarning i funktionen City Safety är inställt på den lägsta nivån " Sen ".

Funktionerna med bältesförsträckning och bromsning är dock fortsatt aktiva.

OBS

Funktionen använder bilens kamera- och radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.

Relaterad information

Rear Collision Warning

*

(s. 374)

Ställa in varningsavstånd för City Safety

(s. 306)

Begränsningar för kamera- och radarenhet

(s. 421)

BLIS

*

Funktionen BLIS

102

är avsedd att hjälpa föraren upptäcka fordon snett bakom och vid sidan av egen bil, för att ge föraren stöd i tät trafik på vägar med flera körfält i samma riktning.

BLIS-lampans placering

BLIS är en förarhjälp avsedd att varna för:

• fordon i den döda vinkeln snabbt upphinnande fordon i vänster och höger körfält närmast egen bil.

Princip för BLIS

Zon i död vinkel

Zon för snabbt upphinnande fordon

Systemet är konstruerat för att reagera då:

• egen bil blir omkört av andra fordon egen bil blir snabbt upphunnet av annat fordon.

När BLIS upptäcker ett fordon inom zon 1, eller ett snabbt upphinnande fordon i zon 2, lyser indikeringslampan vid respektive ytterbackspegel med fast sken. Om föraren i det läget aktiverar körriktningsvisaren åt den sida som varningen ges, kommer indikeringslampan att övergå från fast sken till att blinka med ett mer intensivt ljus.

102 Blind Spot Information }}

* Tillval/tillbehör.

375

FÖRARSTÖD

||

BLIS är aktiv när det egna fordonet har en hastighet över 10 km/h (6 mph).

Om passerande fordon kör mer än 15 km/h

(9 mph) fortare än det egna fordonet så kommer BLIS inte att reagera.

OBS

Lampan tänds på den sidan av bilen där systemet har upptäckt fordonet. Om bilen skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt, tänds båda lamporna.

VARNING

Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.

Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Aktivera eller deaktivera BLIS (s. 376)

Begränsningar för BLIS (s. 377)

Meddelanden för BLIS (s. 378)

Aktivera eller deaktivera BLIS

Funktionen BLIS

103 veras.

kan aktiveras eller deakti-

Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.

GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.

GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.

Om BLIS är aktiverat vid motorstart, bekräftas funktionen av att ytterspeglarnas indikeringslampor blinkar en gång.

Är BLIS deaktiverat vid motoravstängning är det fortsatt avstängt efter påföljande motorstart och ingen indikeringslampa tänds.

Relaterad information

BLIS

*

(s. 375)

Begränsningar för BLIS (s. 377)

376

103 Blind Spot Information

* Tillval/tillbehör.

Begränsningar för BLIS

Funktionen BLIS

104

kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.

VARNING

BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.

BLIS fungerar inte när bilen backas.

OBS

Funktionen använder bilens radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.

Relaterad information

BLIS

*

(s. 375)

Begränsningar för kamera- och radarenhet

(s. 421)

Håll markerad yta ren – både på bilens vänstra och högra sida 105 .

Exempel på begränsningar:

Smuts, is och snö som täcker sensorerna kan reducera funktionerna och omöjliggöra varningar.

Funktionen BLIS deaktiveras automatiskt om ett släpfordon, cykelhållare eller liknande ansluts till bilens elsystem.

För god prestanda av BLIS bör cykelhållare, bagagehållare eller liknande inte monteras på bilens dragkrok.

104

Blind Spot Information

105 OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.

FÖRARSTÖD

* Tillval/tillbehör.

377

FÖRARSTÖD

Meddelanden för BLIS

Ett antal meddelanden gällande BLIS

106

kan visas i förardisplayen. Här följer några exempel.

Meddelande Innebörd

Dolda vinkeln sensor

Service erfordras

Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas

A

.

Dolda vinkeln sens. av

Släpvagn kopplad

BLIS och CTA B har deaktiverats då ett släpfordon har anslutits till bilens elsystem.

A

B

En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Cross Traffic Alert

*

Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på -knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.

Om ett meddelande kvarstår, kontakta verkstad

A

.

Relaterad information

BLIS

*

(s. 375)

Cross Traffic Alert

*

(s. 384)

378

106 Blind Spot Information

* Tillval/tillbehör.

Driver Alert Control

Funktionen Driver Alert Control (DAC) är avsedd att hjälpa föraren bli uppmärksammad på att denne börjar få ett vingligt körbeteende, t.ex. om föraren är distraherad eller håller på att somna.

DAC har som mål att upptäcka ett långsamt försämrat körbeteende och är i första hand

ämnad att användas på större vägar. Funktionen är inte avsedd för stadstrafik.

Funktionen aktiveras när hastigheten överstiger 65 km/h (40 mph) och förblir aktiv så länge hastigheten är över 60 km/h (37 mph).

DAC läser bilens placering i körfältet.

En kamera läser av vägbanans sidomarkeringar och jämför vägens sträckning med förarens rattrörelser.

Bilen framförs oberäkneligt i körfältet.

Om körbeteendet blir påtagligt vingligt larmas föraren med denna symbol i förardisplayen kombinerat med en ljudsignal och textmeddelandet Dags att ta en paus .

Är bilen utrustad med Sensus Navigation

*

och har funktionen

Guide till rastplats

aktiverad, visas även förslag på lämplig plats för en paus.

Varningen upprepas efter en stund om inte körbeteendet förbättrats.

VARNING

Driver Alert Control ska inte användas för att förlänga ett körpass utan föraren bör planera in pauser med jämna mellanrum och se till att vara utvilad.

FÖRARSTÖD

VARNING

Ett larm från Driver Alert Control bör tas på största allvar eftersom en sömnig förare ofta inte själv observerar sitt tillstånd.

Vid larm eller känsla av trötthet:

Stanna bilen på ett säkert sätt snarast och vila.

Studier har visat att det är lika farligt att köra vid trötthet som under påverkan av alkohol eller andra stimulantia.

}}

* Tillval/tillbehör.

379

FÖRARSTÖD

||

VARNING

Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.

Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Aktivera eller deaktivera Driver Alert

Control (s. 380)

Välj guide till rastplats vid varning från

Driver Alert Control (s. 380)

Begränsningar för Driver Alert Control

(s. 381)

Aktivera eller deaktivera Driver

Alert Control

Funktionen Driver Alert Control (DAC) kan aktiveras eller deaktiveras.

1. Tryck på Inställningar

i centerdisplayens toppvy.

2. Välj My Car IntelliSafe Driver Alert .

3. Markera eller avmarkera

Trötthetsvarning för att aktivera alternativt deaktivera funktionen.

Relaterad information

Driver Alert Control (s. 379)

Begränsningar för Driver Alert Control

(s. 381)

Välj guide till rastplats vid varning från Driver Alert Control

I bil utrustad med Sensus Navigation

*

kan föraren aktivera en guide som automatiskt kan föreslå en lämplig rastplats i samband med att Driver Alert Control (DAC) varnar.

Det är möjligt att välja om funktionen

Guide till rastplats ska vara aktiverad eller deaktiverad.

1. Tryck på

Inställningar

i centerdisplayens toppvy.

2. Välj

My Car IntelliSafe Driver Alert

.

3. Markera eller avmarkera

Guide till rastplats

för att aktivera alternativt deaktivera funktionen.

Relaterad information

Driver Alert Control (s. 379)

Begränsningar för Driver Alert Control

(s. 381)

380 * Tillval/tillbehör.

FÖRARSTÖD

Begränsningar för Driver Alert

Control

Funktionen Driver Alert Control (DAC) kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.

I vissa fall kan systemet varna trots att förarens körbeteende inte har försämrats, t.ex:

• vid starka sidovindar på spårig vägbeläggning.

VARNING

I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas trots förarens trötthet – t.ex. vid användning av funktionen Pilot Assist

*

– med påföljd att föraren då inte får någon varning från DAC.

Därför är det mycket viktigt att alltid stanna och ta en paus vid minsta känsla av trötthet, oavsett om funktionen har varnat eller inte.

OBS

Funktionen använder bilens kamera- och radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.

Relaterad information

Driver Alert Control (s. 379)

Begränsningar för kamera- och radarenhet

(s. 421)

107 Distance Alert

Avståndsvarning

*

107

Funktionen avståndsvarning kan hjälpa föraren uppmärksamma att tidsavståndet till framförvarande fordon kan vara för kort. Det krävs att bilen är utrustad med en head-updisplay

*

för att kunna visa avståndsvarning.

stillastående fordon ges ingen avståndsinformation.

Symbol för avståndsvarning på vindrutan med headup-display.

I bil utrustad med head-up-display visas en symbol på vindrutan så länge tidsavståndet till framförvarande fordon är kortare än förvalt värde. Det förutsätter dock att funktionen

Visa förarstöd är aktiverad via inställningar i bilens menysystem.

Avståndsvarning är aktiv i hastigheter

över 30 km/h (20 mph) och reagerar endast för framförvarande fordon i samma färdriktning. För mötande, långsamtgående eller

Varningsljus för avståndsvarning på vindrutan.

Även om bilen inte är utrustad med head-updisplay så syns ett varningsljus på vindrutan och lyser med fast sken om tidsavståndet till framförvarande fordon är kortare än förvalt värde.

OBS

Visuella varningssignaler på vindrutan kan vara svåra att upptäcka vid starkt solsken, reflexer, extrema ljuskontraster, användning av solglasögon eller om föraren inte har blicken riktad rakt fram.

}}

* Tillval/tillbehör.

381

FÖRARSTÖD

||

OBS

Avståndsvarning är deaktiverad under tiden adaptiv farthållare

*

eller Pilot Assist

*

är aktiv.

VARNING

Avståndsvarningen reagerar endast om tidsavståndet till framförvarande fordon är kortare än det förinställda värdet – den egna bilens hastighet påverkas inte.

VARNING

Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.

Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Relaterad information

Aktivera eller deaktivera avståndsvarning

(s. 383)

Begränsningar för avståndsvarning

(s. 383)

Ställ in tidsavstånd till framförvarande fordon (s. 359)

Varning från förarstöd vid kollisionsrisk

(s. 356)

Head-up-display

*

(s. 143)

382 * Tillval/tillbehör.

Aktivera eller deaktivera avståndsvarning

108

Funktionen avståndsvarning kan stängas av.

Funktionen finns enbart i bilar som kan visa information på vindrutan med en s.k. headup-display

*

.

Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.

GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.

GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.

Avståndsvarning aktiveras automatiskt efter varje motorstart.

Relaterad information

Avståndsvarning

*

(s. 381)

Begränsningar för avståndsvarning

(s. 383)

Begränsningar för avståndsvarning

109

Avståndsvarning kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer. Funktionen finns enbart i bilar som kan visa information på vindrutan med en s.k. head-up-display

*

.

VARNING

Ett fordons storlek kan påverka förmågan att upptäckas, som t.ex. motorcyklar, vilket kan innebära att varningslampan tänds på kortare tidsavstånd än det inställda eller att varningen tillfälligt uteblir.

Mycket höga hastigheter kan orsaka att lampan tänds på kortare tidsavstånd än det inställda p.g.a. begränsningar i radarenhetens räckvidd.

OBS

Funktionen använder bilens kamera- och radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.

Relaterad information

Avståndsvarning

*

(s. 381)

Begränsningar för kamera- och radarenhet

(s. 421)

Head-up-display

*

(s. 143)

108

Distance Alert

109 Distance Alert

FÖRARSTÖD

* Tillval/tillbehör.

383

384

FÖRARSTÖD

Cross Traffic Alert

*

110

Cross Traffic Alert (CTA) är ett kompletterande förarstöd till BLIS

111

avsedd att hjälpa föraren upptäcka korsande trafik bakom bilen då den backas.

Delfunktionen auto-broms kan hjälpa föraren att stoppa bilen om risk för kollision föreligger, med ett ej observerat fordon.

Om CTA upptäcker att något närmar sig från sidan indikeras detta med:

• en ljudsignal – ljudet hörs i vänster eller höger högtalare beroende av från vilket håll objektet närmar sig.

en tänd ikon i bildskärmens

Parkeringshjälp -grafik.

en ikon i parkeringshjälpkamerans toppvy.

Exempel på område där CTA kan hjälpa föraren att uppfatta hinder vid backning.

CTA är konstruerat för att i första hand upptäcka fordon – i gynnsamma fall kan även mindre föremål som cyklar samt fotgängare upptäckas.

Funktionen är endast aktiv om bilen rullar bakåt eller om växellådans backläge har valts.

Tänd ikon för Cross Traffic Alert i bildskärmens

Parkeringshjälp

-grafik.

Om föraren inte uppmärksammar varningen från CTA och en kollision är oundviklig, träder funktionen auto-broms

in för att stanna bilen varefter förardisplayen visar ett förklarande textmeddelande om varför bilen bromsades.

VARNING

Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.

Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Aktivera eller deaktivera Cross Traffic

Alert

*

(s. 385)

Begränsningar för Cross Traffic Alert

*

(s. 385)

110

111

Varning för korsande trafik då bilen backas.

Blind Spot Information

* Tillval/tillbehör.

Meddelanden för Cross Traffic Alert

*

(s. 387)

BLIS

*

(s. 375)

Parkeringshjälp

*

(s. 388)

Aktivera eller deaktivera Cross

Traffic Alert

*

112

Föraren kan välja att stänga av funktionen

Cross Traffic Alert (CTA).

Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.

GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.

GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.

Funktionen aktiveras automatiskt efter varje motorstart.

Relaterad information

Cross Traffic Alert

*

(s. 384)

Begränsningar för Cross Traffic Alert

*

(s. 385)

Meddelanden för Cross Traffic Alert

*

(s. 387)

FÖRARSTÖD

Begränsningar för Cross Traffic

Alert

*

113

Funktionen Cross Traffic Alert (CTA) med auto-broms

kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer. Bromsingrepp är aktivt i hastigheter under 15 km/h.

VARNING

Delfunktionen auto-broms kan enbart detektera och bromsa för andra fordon i rörelse – inte för t.ex. stillastående hinder, en cyklist eller en fotgängare.

CTA har en viss begränsning – CTA-sensorerna kan t.ex. inte "se" igenom andra parkerade fordon eller skymmande föremål.

Här följer några exempel på när CTA:s "synfält" från början kan vara begränsat och annalkande fordon därför inte kan upptäckas förrän de är mycket nära:

112

113

Varning för korsande trafik då bilen backas.

Varning för korsande trafik då bilen backas.

}}

* Tillval/tillbehör.

385

FÖRARSTÖD

||

Bilen står långt in i en parkeringsficka.

I en vinklad parkeringsficka kan CTA vara helt "blind"

åt ena sidan.

Blind CTA-sektor.

Sektor där CTA kan detektera/"se".

Då den egna bilen långsamt backas, ändras dock vinkeln i förhållande till fordonet/föremålet som skymmer varvid den blinda sektorn snabbt minskar.

Exempel på ytterligare begränsningar

Delfunktionen auto-broms

detekterar enbart fordon i rörelse och kan därför inte

"se" och bromsa för t.ex. stillastående hinder, en cyklist eller en fotgängare.

Smuts, is och snö som täcker sensorerna kan reducera funktionerna och omöjliggöra varningar.

CTA deaktiveras automatiskt om ett släpfordon, cykelhållare eller liknande ansluts till bilens elsystem.

För god prestanda av CTA bör cykelhållare, bagagehållare eller liknande inte monteras på bilens dragkrok.

OBS

Funktionen använder bilens radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.

Relaterad information

Cross Traffic Alert

*

(s. 384)

Begränsningar för kamera- och radarenhet

(s. 421)

386 * Tillval/tillbehör.

Meddelanden för Cross Traffic

Alert

*

114

Ett antal meddelanden gällande Cross Traffic

Alert (CTA) kan visas i förardisplayen. Här följer några exempel.

Meddelande Innebörd

Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas

A

.

Dolda vinkeln sensor

Service erfordras

Dolda vinkeln sens. av

Släpvagn kopplad

BLIS

B

och CTA har deaktiverats då ett släpfordon har anslutits till bilens elsystem.

A

B

En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Blind Spot Information System

Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på -knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.

Om ett meddelande kvarstår, kontakta verkstad

A

.

Relaterad information

Cross Traffic Alert

*

(s. 384)

BLIS

*

(s. 375)

Begränsningar för Cross Traffic Alert

*

(s. 385)

114 Varning för korsande trafik då bilen backas.

FÖRARSTÖD

* Tillval/tillbehör.

387

388

FÖRARSTÖD

Parkeringshjälp

*

Funktionen parkeringshjälp (PAS

115

) använder sensorer för att hjälpa föraren vid manövrering i trånga utrymmen genom att indikera avstånd till hinder med ljudsignaler kombinerat med grafik i centerdisplayen.

Bildskärmsvy med hinderzoner och sensorsektorer.

Centerdisplayen visar en översiktsbild med förhållandet mellan bilen och upptäckta hinder.

Markerad sektor indikerar var hindret befinner sig. Ju närmare bilsymbolen är en markerad sektorruta framåt/bakåt, desto kortare är avståndet mellan bilen och upptäckt hinder.

Sidosektorerna ändrar färg då avståndet minskar mellan bilen och ett objekt.

Ju kortare avstånd till hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas automatiskt.

Ljudsignal för hinder framåt och åt sidorna är aktiv då bilen är i rörelse men upphör efter att bilen varit stillastående ca 2 sekunder. Ljudsignal för hinder bakåt är aktiv även då bilen står still.

Vid avstånd inom ca 30 cm (1 ft) till ett hinder bakom eller framför bilen är tonen konstant och aktivt sensorfält närmast bilsymbolen är fylld.

Vid avstånd inom ca 25 cm (0,8 ft) till ett hinder åt sidorna är tonen intensivt pulserande och aktivt sektorfält skiftar färg från ORANGE till RÖD.

Parkeringshjälpens ljudnivå kan justeras under pågående ljudsignal med mittkonsolens [ >II ]vred. Justering kan även göras i toppvyns menyalternativ Inställningar .

OBS

Förutom i sektor närmast bilsymbolen, ges ljudvarningar bara för objekt vilka befinner sig direkt i bilens färdväg.

VARNING

Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.

Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Parkeringshjälp framåt, bakåt och utmed sidorna

*

(s. 389)

Aktivera eller deaktivera parkeringshjälp

*

(s. 390)

115 Park Assist System

* Tillval/tillbehör.

Symboler och meddelanden för parkeringshjälp (s. 392)

Begränsningar för parkeringshjälp

(s. 391)

Parkeringshjälp framåt, bakåt och utmed sidorna

*

Parkeringshjälp (PAS

116

) har olika beteende beroende på vilken del av bilen som närmar sig ett hinder.

Framåt

FÖRARSTÖD

OBS

Parkeringshjälpen deaktiveras när parkeringsbromsen används eller

P

-läge väljs i bil med automatisk växellåda.

VIKTIGT

Vid montering av extraljus: Tänk på att dessa inte får skymma sensorerna – extraljusen kan då uppfattas som hinder.

Bakåt

116 Park Assist System

Varningssignal har en konstantton vid mindre än ca 30 cm (1 ft) kvar till ett hinder.

Parkeringshjälpens främre sensorer aktiveras automatiskt vid motorstart. De är aktiva vid hastigheter under 10 km/h (6 mph).

Mätområdet når ut ca 80 cm (2,5 ft) framför bilen.

Varningssignal har en konstantton vid mindre än ca 30 cm (1 ft) kvar till ett hinder.

Sensorerna bakåt aktiveras om bilen rullar bakåt utan ilagd växel eller då växelspaken förs till backläge.

}}

* Tillval/tillbehör.

389

FÖRARSTÖD

||

Mätområdet når ut ca 1,5 meter (5 ft) bakom bilen.

Vid backning med en till bilens elsystem elektriskt ansluten släpvagn, deaktiveras parkeringshjälpen bakåt automatiskt.

OBS

Vid backning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken – utan Volvo original släpvagnskablage – kan parkeringshjälpen behöva stängas av manuellt för att sensorerna inte ska reagera på dessa.

Utmed sidorna

Mätområdet är ca 25 cm (0,8 ft) ut från sidorna.

Sidosensorernas detekteringsområde ökar dock markant då framhjulens styrvinkel ökas och vid rattutslag kan hinder upp till ca 90 cm (3 ft) snett bakom eller framför bilen upptäckas.

Relaterad information

Parkeringshjälp

*

(s. 388)

Sensorfält för parkeringshjälp (s. 398)

Aktivera eller deaktivera parkeringshjälp

*

Funktionen parkeringshjälp (PAS veras eller deaktiveras.

117

) kan akti-

Parkeringshjälpens front- och sidosensorer aktiveras automatiskt vid motorstart och sensorerna bakåt aktiveras om bilen rullar bakåt eller då backväxeln väljs.

Aktivera eller deaktivera funktionen med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.

GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.

GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.

I bil utrustad med parkeringshjälpkamera

*

kan parkeringshjälp även aktiveras eller deaktiveras från respektive kameravy.

Relaterad information

Parkeringshjälp

*

(s. 388)

Begränsningar för parkeringshjälp

(s. 391)

Varningssignalen pulserar intensivt vid mindre än ca 25 cm (0,8 ft) kvar till ett hinder .

Parkeringshjälpens sidosensorer aktiveras automatiskt vid motorstart. De är aktiva vid hastigheter under 10 km/h (6 mph).

390 * Tillval/tillbehör.

Begränsningar för parkeringshjälp

Funktionen parkeringshjälp (PAS

118

) kan inte detektera allt i samtliga situationer och kan därför ha begränsad funktionalitet i vissa fall.

Följande exempel på begränsningar för parkeringshjälp bör en förare vara medveten om:

VARNING

Parkeringssensorerna har döda/blinda vinklar där hinder inte kan upptäckas.

Var särskilt uppmärksam på människor och djur som befinner sig nära bilen.

Tänk på att bilens front kan svänga ut mot mötande trafik under parkeringsmanövern.

VARNING

Var extra uppmärksam vid körning bakåt då denna symbol visas när ett släpfordon, en cykelhållare eller liknande är tillkopplat och elektriskt anslutet till bilen.

Symbolen indikerar att parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda och varnar då inte för några hinder.

VIKTIGT

Föremål som t.ex. kedjor, tunna blanka stolpar eller låga hinder kan hamna i ”signalskugga” och då tillfälligt inte uppfattas av sensorerna – den pulserande tonen kan då oväntat upphöra istället för att övergå till förväntad konstantton.

Sensorerna kan inte upptäcka höga objekt, t.ex. utstickande lastbryggor.

Var i sådana här situationer extra uppmärksam och manövrera/förflytta bilen särskilt långsamt eller avbryt pågående parkeringsmanöver – hög risk för skada på fordon eller andra föremål kan föreligga eftersom information från sensorerna inte alltid är tillförlitlig vid sådana situationer.

FÖRARSTÖD

VIKTIGT

Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler vilka orsakas av externa ljudkällor med samma ultraljudfrekvenser som systemet arbetar med.

Exempel på sådana källor är signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska bromsar, avgasljud från motorcyklar, etc.

OBS

Då en dragkrok är konfigurerad med bilens elsystem, inkluderas dragkrokens utstick när funktionen mäter avstånd till objekt bakom bilen.

Relaterad information

Parkeringshjälp

*

(s. 388)

117

118

Park Assist System

Park Assist System

* Tillval/tillbehör.

391

FÖRARSTÖD

Symboler och meddelanden för parkeringshjälp

Symboler och meddelanden för parkeringshjälp (PAS 119 ) kan visas i förar- och/eller centerdisplayen. Här följer några exempel.

Symbol Meddelande Innebörd

Parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda och därför presenteras inga akustiska varningar för hinder/objekt.

Parkeringshjälp

Sensorer blockerade, rengöring behövs

Parkeringshjälp

Ej tillgänglig Service erfordras

A En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på -knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.

Om ett meddelande kvarstår, kontakta verkstad

A

.

En eller flera av funktionens sensorer är blockerade – kontrollera och åtgärda snarast möjligt.

Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas

A

.

Relaterad information

Parkeringshjälp

*

(s. 388)

Begränsningar för parkeringshjälp (s. 391)

392

119 Park Assist System

* Tillval/tillbehör.

Parkeringshjälpkamera

*

Parkeringskameran (PAC

120

) kan hjälpa föraren vid manövrering i trånga utrymmen genom att indikera hinder med kamerabild och grafik i centerdisplayen.

Parkeringskamera är en stödfunktion som aktiveras automatiskt när backväxeln väljs eller manuellt via centerdisplayen.

Exempel på kameravy.

Zoom 121

– zooma in/ut

360°-vy

*

– aktiverar/deaktiverar samtliga kameror

PAS 122 – aktiverar/deaktiverar parkeringshjälpsensorer

FÖRARSTÖD

Linjer – aktiverar/deaktiverar hjälplinjer

Dragkrok

*

– aktiverar/deaktiverar hjälplinje för dragkrok

*

123

CTA

*

– aktiverar/deaktiverar Cross Traffic

Alert

Föremål/hinder kan vara närmare bilen än de upplevs vara på bildskärmen.

VARNING

Parkeringssensorerna har döda/blinda vinklar där hinder inte kan upptäckas.

Var särskilt uppmärksam på människor och djur som befinner sig nära bilen.

Tänk på att bilens front kan svänga ut mot mötande trafik under parkeringsmanövern.

120

Park Assist Camera

121

122

Vid inzoomning släcks hjälplinjer.

Park Assist System

123 Ej tillgänglig för alla modeller och marknader.

}}

* Tillval/tillbehör.

393

FÖRARSTÖD

||

VARNING

Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.

Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Parkeringshjälpkamerornas placering och upptagningsområde

*

(s. 394)

Hjälplinjer för parkeringshjälpkamera

*

(s. 396)

Sensorfält för parkeringshjälp (s. 398)

Aktivera parkeringshjälpkamera (s. 399)

Symboler och meddelanden för parkeringshjälpkamera (s. 401)

Begränsningar för kamera- och radarenhet

(s. 421)

Parkeringshjälp

*

(s. 388)

Cross Traffic Alert

*

(s. 384)

Parkeringshjälpkamerornas placering och upptagningsområde

*

Parkeringshjälpkamerorna (PAC

124

) kan visa en sammansatt 360°-vy samt en separat vy för de fyra respektive kamerorna: bakre, främre, vänster eller höger kameravy.

394 * Tillval/tillbehör.

360°-vy

*

FÖRARSTÖD

Vilken av kamerorna som är aktiv, indikeras med en kamerasymbol på centerdisplayens bilsymbol.

Är bilen även utrustad med

Parkeringshjälp

*

illustreras avstånd till upptäckta hinder med fält i olika färger.

Kamerorna kan aktiveras automatiskt eller manuellt.

Bakåt

Föremål på centerdisplayen kan upplevas luta något – detta är normalt.

Framåt

Parkeringskamerornas "synfält" med dess ungefärliga täckområde.

Funktionen

360°-vy

aktiverar samtliga parkeringskameror varvid bilens fyra sidor visas samtidigt i centerdisplayen, vilket hjälper föraren att observera vad som finns runt bilen vid manövrering i låga hastigheter.

Från 360°-vyn kan varje kameravy aktiveras separat:

Tryck på bildskärmen för önskad kameras

"synfält" – t.ex. på ytan framför/ovanför frontkameran.

Kameran bakåt är placerad ovanför registreringsskylten.

Kameran bakåt visar ett brett område bakom bilen. För vissa modeller kan även en del av stötfångaren synas samt eventuell dragkrok.

Parkeringskameran framåt är placerad i grillen.

Frontkameran kan vara till hjälp vid utfart med begränsad sikt åt sidorna, t.ex. utkörning från ett garage. Den är aktiv i hastigheter upp till

25 km/h (16 mph) – därefter släcks frontkameran.

Om bilen inte uppnår 50 km/h (30 mph) och hastigheten sjunker under 22 km/h (14 mph) inom 1 minut efter att frontkameran släckts,

återaktiveras kameran.

124 Park Assist Camera }}

* Tillval/tillbehör.

395

FÖRARSTÖD

||

Sidorna

Sidokamerorna är placerade i respektive ytterbackspegel.

Sidokamerorna kan visa vad som finns utmed respektive sida av bilen.

Relaterad information

Parkeringshjälpkamera

*

(s. 393)

Aktivera parkeringshjälpkamera (s. 399)

Begränsningar för kamera- och radarenhet

(s. 421)

Hjälplinjer för parkeringshjälpkamera

*

Parkeringshjälpkamerorna (PAC

125

) visar med linjer på bildskärmen var bilen befinner sig i förhållande till omgivningen.

vid fickparkering, backning i trånga utrymmen och vid påkoppling av släpfordon.

Linjerna på skärmen projiceras som om de befann sig i markplan bakom bilen och är direkt beroende av rattutslaget, vilket gör att föraren kan se den väg bilen kommer att ta –

även då bilen svänger.

Hjälplinjerna inkluderar bilens mest utstickande detaljer, t.ex. dragkrok, ytterbackspeglar och hörn.

OBS

Vid backning med släpfordon som inte

är elektriskt kopplad till bilen visar bildskärmens hjälplinjer den väg bilen kommer att ta – inte släpfordonets.

Bildskärmen visar inga hjälplinjer när en släpvagn är elektriskt ansluten till bilens elsystem.

Hjälplinjer visas inte vid inzoomning.

Exempel på hjälplinjer

Hjälplinjer visar tänkt bana för bilens yttermått med aktuellt rattutslag – detta kan underlätta

396

125 Park Assist Camera

* Tillval/tillbehör.

FÖRARSTÖD

VIKTIGT

Tänk på att med kameravy bakåt vald, visar bildskärmen endast området bakom bilen – var då uppmärksam på bilens sidor och front när ratten vrids vid backning.

Samma sak gäller omvänt – var observant på vad som händer med bilens bakre delar då den främre kameravyn

är vald.

Observera att hjälplinjerna visar den kortaste vägen – var därför extra uppmärksam på att bilens sidor inte går mot/över något då ratten vrids vid körning framåt eller att bilens front sveps mot/över något då ratten vrids vid backning.

Hjälplinjer i 360°-vy

*

Hjälplinje för dragkrok

*

360°-vy med hjälplinjer

Med 360°-vy visas hjälplinjer – beroende på körriktning – bakom, framför och vid sidan av bilen:

Vid körning framåt: Frontlinjer

Vid backning: Sidolinjer och backlinjer

Med front- eller backkamera vald, visas hjälplinjerna oberoende av bilens körriktning.

Med en sidokamera vald, visas hjälplinjer endast vid backning.

Dragkrok med hjälplinje

Dragkrok – aktivera hjälplinje för dragkrok.

Zoom – zooma in/ut.

Kameran kan med fördel användas vid tillkoppling av ett släpfordon genom att visa en hjälplinje för dragkrokens tänkta "bana" mot släpfordonet.

}}

* Tillval/tillbehör.

397

FÖRARSTÖD

||

1. Tryck på Dragkrok (1).

> Hjälplinjen för dragkrokens tänkta

"bana" visas – samtidigt släcks bilens hjälplinjer.

Hjälplinjer för både bil och dragkrok kan inte visas samtidigt.

2. Tryck på Zoom

(2) vid behov av noggrann manövrering.

> Kameranvyn zoomas in.

Relaterad information

Parkeringshjälpkamera

*

(s. 393)

Parkeringshjälpkamerornas placering och upptagningsområde

*

(s. 394)

Begränsningar för kamera- och radarenhet

(s. 421)

Dragkrok

*

(s. 485)

Sensorfält för parkeringshjälp

Är bilen utrustad med parkeringshjälp

(PAS 126 ) visas avståndet i parkeringshjälpkamerans (PAC

127

) 360°-vy med färgade fält för varje sensor som registrerar ett hinder.

Sensorfält bakåt och framåt

Fältens färg för sensorerna bakåt och framåt

ändras med minskande avstånd till hindret – från GULT, via ORANGE mot RÖTT.

Fältfärg bakåt Avstånd i meter (fot)

Gul

Orange

Röd

0,6–1,5 (2,0–4,9)

0,3–0,6 (1,0–2,0)

0–0,3 (0–1,0)

Fältfärg framåt

Gul

Orange

Röd

Avstånd i meter (fot)

0,6–0,8 (2,0–2,6)

0,3–0,6 (1,0–2,0)

0–0,3 (0–1,0)

Vid RÖDA sensorfält övergår den pulserande ljudsignalen till konstantton.

Bildskärmen kan visa färgade sensorfält på bilsymbolen.

398

126

Park Assist System

127 Park Assist Camera

* Tillval/tillbehör.

Sensorfält åt sidorna

Varningssignaler är beroende av bilens tänkta bana. Vid rattutslag kan varning därför komma också för hinder snett framför eller snett bakom bilen, inte bara rakt framför eller rakt bakom.

Parkeringssensorernas sektorer där hinder kan upptäckas.

Vänster sidas främre sensorfält

Hindersektor i bilens tänkta bana framåt – beroende av rattutslag

Sektor med RÖD fältfärg och intensivt pulserande ton

Höger sidas bakre sensorfält

Hindersektor i bilens tänkta bana bakåt – beroende av rattutslag.

Sidofältens färg ändras med minskande avstånd till hindret – från GULT till RÖTT.

Fältfärg sidor Avstånd i meter (fot)

Gul

Röd

0,25–0,9 (0,8–3,0)

0–0,25 (0–0,8)

Vid RÖDA sensorfält övergår ljudsignalen från pulserande till intensivt pulserande.

Relaterad information

Parkeringshjälp

*

(s. 388)

Parkeringshjälpkamera

*

(s. 393)

Parkeringshjälpkamerornas placering och upptagningsområde

*

(s. 394)

Begränsningar för kamera- och radarenhet

(s. 421)

FÖRARSTÖD

Aktivera parkeringshjälpkamera

Parkeringshjälpkameran (PAC

128

) aktiveras automatiskt när backväxeln väljs eller manuellt med en av centerdisplayens funktionsknappar.

Kameravy vid backning

Vid val av backväxel visar bildskärmen 360°vyn om den eller en av sidovyerna var senast använd kameravy – annars visas backvyn.

Kameravy vid manuell aktivering

Aktivera parkeringskameran med denna knapp i centerdisplayens funktionsvy.

Bildskärmen visar därefter i första hand den senast använda kameravyn. Men efter varje motorstart ersätts tidigare visad sidovy av 360°-vyn och tidigare visad zoomad backvy ersätts av backvyn.

GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.

GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.

Automatisk deaktivering av kamera

Frontvyn släcks vid 25 km/h (16 mph) för att inte distrahera föraren – den återaktiveras automatiskt om hastigheten sänks till 22 km/h

128 Park Assist Camera }}

* Tillval/tillbehör.

399

FÖRARSTÖD

||

(14 mph) inom 1 minut förutsatt att hastigheten ej överskridit 50 km/h (31 mph).

Övriga kameravyer släcks vid 15 km/h (9 mph) och återaktiveras ej.

Relaterad information

Parkeringshjälpkamera

*

(s. 393)

Begränsningar för parkeringshjälp (s. 391)

Begränsningar för kamera- och radarenhet

(s. 421)

400 * Tillval/tillbehör.

FÖRARSTÖD

Symboler och meddelanden för parkeringshjälpkamera

Symboler och meddelanden för parkeringshjälpkamera (PAC 129 ) kan visas i förar- och/

Symbol Meddelande

eller centerdisplayen. Här följer några exempel.

Innebörd

Parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda och därför presenteras inga akustiska varningar och fältmarkeringar för hinder/objekt.

Kameran är ur funktion.

Parkeringshjälp

Sensorer blockerade, rengöring behövs

Parkeringshjälp

Ej tillgänglig Service erfordras

A En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

En eller flera av funktionens sensorer är blockerade – kontrollera och åtgärda snarast möjligt.

Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas

A

.

129 Park Assist Camera }}

401

FÖRARSTÖD

||

Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på -knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.

Om ett meddelande kvarstår, kontakta verkstad

A

.

Relaterad information

Parkeringshjälpkamera

*

(s. 393)

Begränsningar för kamera- och radarenhet

(s. 421)

402 * Tillval/tillbehör.

Aktiv parkeringshjälp

*

Den aktiva parkeringshjälpen (PAP

130

) kan hjälpa föraren att manövrera bilen vid parkering. Funktionen kan också assistera med styrning vid utkörning från en parallell parkering.

Funktionen kontrollerar först om ett utrymme

är tillräckligt stort och hjälper sedan föraren att styra in bilen i utrymmet.

Centerdisplayen visar med symboler, grafik och text vilka olika moment som ska utföras och när.

VARNING

Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.

Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Varianter av parkering med aktiv parkeringshjälp

*

(s. 404)

Använda aktiv parkeringshjälp

*

(s. 405)

FÖRARSTÖD

Lämna parallell parkering med aktiv parkeringshjälp

*

(s. 408)

Begränsningar för aktiv parkeringshjälp

*

(s. 408)

Meddelanden för aktiv parkeringshjälp

*

(s. 411)

130 Park Assist Pilot

* Tillval/tillbehör.

403

FÖRARSTÖD

Varianter av parkering med aktiv parkeringshjälp

*

Aktiv parkeringshjälp (PAP

131

) kan användas vid både parallell och vinkelrät parkering.

Parallellparkering

Vinkelrät parkering

404

Princip för parallell- eller fickparkering.

Funktionen parkerar bilen med följande delmoment:

1. Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.

2. Bilen styrs in i utrymmet under backning.

3. Bilen positioneras i utrymmet med hjälp av körning framåt/bakåt.

Med funktionen Kör ut kan en parallellparkerad bil även få hjälp av funktionen med att lämna parkeringsfickan.

Princip för vinkelrät parkering.

Funktionen parkerar bilen med följande delmoment:

1. Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.

2. Bilen styrs in i utrymmet under backning och positioneras i utrymmet med hjälp av körning framåt/bakåt.

OBS

Att lämna en parkeringsficka med funktionen Kör ut ska endast användas för en parallellparkerad bil – den fungerar inte för en vinkelrät parkerad bil.

131 Park Assist Pilot

Relaterad information

Aktiv parkeringshjälp

*

(s. 403)

Lämna parallell parkering med aktiv parkeringshjälp

*

(s. 408)

* Tillval/tillbehör.

Använda aktiv parkeringshjälp

*

Den aktiva parkeringshjälpen (PAP

132

) hjälper föraren att parkera via tre delmoment. Funktionen kan även hjälpa föraren att lämna en parkeringsficka.

Funktionen mäter utrymme och styr bilen – förarens uppgift är att:

• hålla noggrann uppsikt runt bilen följa centerdisplayens instruktioner välja växel (bakåt/framåt) – en ljudsignal talar om när föraren ska byta växel reglera och hålla säker hastighet

• bromsa och stanna.

Symboler, grafik och/eller text visas på centerdisplayen när de olika momenten ska utföras.

Funktionen kan aktiveras om följande kriterier

är uppfyllda efter motorstart:

Inget släpfordon är kopplat till bilen

Hastigheten är lägre än 30 km/h

(20 mph).

OBS

Avståndet mellan bilen och parkeringsfickor ska vara 0,5–1,5 meter (1,6–5,0 ft) då funktionen söker parkeringsutrymme.

FÖRARSTÖD

Parkera med aktiv parkeringshjälp

Funktionen parkerar bilen med följande delmoment:

1. Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.

2. Bilen styrs in i utrymmet under backning.

3. Bilen positioneras i utrymmet – systemet kan då begära att föraren ska skifta växel och bromsa.

Sök och kontrollmät parkeringsfickor

Funktionen kan aktiveras i centerdisplayens funktionsvy.

Den kan även nås från kameravyerna.

Princip för sökning inför parallell parkering.

GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.

GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.

Princip för sökning inför vinkelrät parkering.

Kör i högst 30 km/h (20 mph) inför en parallell parkering eller högst 20 km/h (12 mph) inför en vinkelrät parkering.

132 Park Assist Pilot }}

* Tillval/tillbehör.

405

FÖRARSTÖD

||

1. Tryck på knappen Kör in i funktionsvyn eller i kameravyn.

> Funktionen söker av och kontrollerar om en parkeringsyta är tillräckligt stor.

2. Var beredd att stanna bilen då grafik och meddelande på centerdisplayen säger att en lämplig parkeringsficka har hittats.

> Ett popup-fönster visas.

3. Välj Parallell parkering

eller

Vinkelrät parkering och lägg i backväxeln.

OBS

Funktionen söker utrymme för parkering, visar instruktioner och styr in bilen på bilens passagerarsida. Men om så önskas kan bilen parkeras även på förarsidan av gatan:

Aktivera körriktningsvisaren åt förarsidan – då söker systemet parkeringsutrymme på den sidan av bilen istället.

Backa in i parkeringsutrymmet

Princip för backning in till parallell parkering.

Princip för backning in till vinkelrät parkering.

1. Kontrollera att det är fritt bakåt och lägg i backväxeln.

2. Backa långsamt och försiktigt utan att röra ratten – och inte fortare än 7 km/h

(4 mph).

3. Var beredd att stanna bilen då grafik och meddelande på centerdisplayen ger den instruktionen.

OBS

Håll händerna borta från ratten då funktionen är aktiverad.

Se till att ratten inte hindras på något sätt och kan rotera fritt.

För att uppnå bästa resultat – vänta tills ratten vridits färdigt innan körning bakåt/framåt påbörjas.

406

Positionera bilen i parkeringsutrymmet

Princip för positionering vid parallel parkering.

Princip för positionering vid vinkelrät parkering.

1. För växelväljaren till den växel som systemet instruerar, vänta tills ratten vridits och kör sakta framåt.

2. Var beredd att stanna bilen då grafik och meddelande på centerdisplayen ger den instruktionen.

3. Lägg i backväxeln och kör sakta bakåt.

4. Var beredd att bromsa bilen då grafik och meddelande på centerdisplayen ger den instruktionen.

Funktionen stängs av automatiskt i kombination med att grafik och meddelande visar att parkeringen är avslutad. Föraren kan dock behöva göra en extra korrigering efteråt – endast föraren kan bedöma när bilen är ordentligt parkerad.

VIKTIGT

Varningsavståndet är kortare när sensorerna används av aktiv parkeringshjälp

(PAP

133

) jämfört med när parkeringshjälp använder sensorerna.

Auto-broms under parkeringssekvens

Om parkeringssensorerna under pågående parkering registerar ett fordon eller en fotgängare inom den tänkta färdvägen framför

FÖRARSTÖD eller bakom bilen, auto-bromsas bilen till stillastående.

Därefter visar förardisplayen ett pop-up-meddelande där föraren kan välja att avbryta parkeringen genom att trycka

Avbryt

eller trycka

Återuppta

för att fortsätta parkeringssekvensen.

Gör följande efter valet Återuppta :

Kontrollera att det är fritt runt bilen och följ instruktionerna på centerdisplayen, som t.ex:

För att fortsätta

Accelerera försiktigt bort från objektet .

Relaterad information

Aktiv parkeringshjälp

*

(s. 403)

Begränsningar för aktiv parkeringshjälp

*

(s. 408)

133 Park Assist Pilot

* Tillval/tillbehör.

407

FÖRARSTÖD

Lämna parallell parkering med aktiv parkeringshjälp

*

Funktionen Kör ut kan hjälpa föraren att lämna en parkeringsficka när bilen är parallellt parkerad.

OBS

Att lämna en parkeringsficka med funktionen Kör ut ska endast användas för en parallellparkerad bil – den fungerar inte för en vinkelrät parkerad bil.

Funktionen Kör ut aktiveras i centerdisplayens funktionsvy eller i kameravyn.

3. Var beredd att stanna bilen då grafik och meddelande på centerdisplayen ger den instruktionen – följ instruktionerna på samma sätt som vid parkeringsförfarandet.

Observera att ratten kan "fjädra" tillbaka då funktionen avslutas – föraren kan då behöva vrida ratten tillbaka till maximalt rattutslag för att kunna lämna parkeringsfickan.

Om funktionen anser att föraren kan lämna parkeringsfickan utan någon extra manöver kommer funktionen att avslutas, även om det kan tyckas att bilen är kvar i parkeringsfickan.

Relaterad information

Aktiv parkeringshjälp

*

(s. 403)

Begränsningar för aktiv parkeringshjälp

*

(s. 408)

GRÖN knappindikering – funktionen är aktiverad.

GRÅ knappindikering – funktionen är deaktiverad.

1. Tryck på knappen Kör ut

i funktionsvyn eller i kameravyn.

2. Välj med körriktningsvisaren åt vilket håll bilen ska lämna parkeringsfickan.

Begränsningar för aktiv parkeringshjälp

*

Funktionen aktiv parkeringshjälp (PAP

134

) kan inte detektera allt i samtliga situationer och kan därför ha begränsad funktionalitet.

Följande exempel på begränsningar för aktiv parkeringshjälp bör en förare vara medveten om.

VARNING

Parkeringssensorerna har döda/blinda vinklar där hinder inte kan upptäckas.

Var särskilt uppmärksam på människor och djur som befinner sig nära bilen.

Tänk på att bilens front kan svänga ut mot mötande trafik under parkeringsmanövern.

VIKTIGT

Objekt belägna högre än sensorernas detekteringsområde inkluderas inte när parkeringsmanövern beräknas vilket kan leda till att funktionen svänger in i parkeringsfickan för tidigt – därför bör sådana parkeringsfickor undvikas.

408

134 Park Assist Pilot

* Tillval/tillbehör.

Parkering avbryts

En parkeringssekvens avbryts:

• om föraren rör ratten om bilen framförs för fort – över 7 km/h

(4 mph) om föraren trycker på

Avbryt

i centerdisplayen vid ingrepp av de låsningsfria bromsarna eller den elektroniska stabilitetskontrollen

– t.ex. ett hjul tappar fästet vid halt väglag då styrservon för hastighetsberoende rattmotstånd arbetar med reducerad effekt – t.ex. vid kylning på grund av överhettning.

• då parkeringssensorerna under pågående parkering registerar ett fordon eller en fotgängare inom den tänkta färdvägen framför eller bakom bilen, auto-bromsas bilen till stillastående.

Ett meddelande i centerdisplayen informerar i förekommande fall om varför parkeringssekvensen avbröts.

VIKTIGT

Under vissa omständigheter kan funktionen inte hitta parkeringsfickor – en anledning kan vara att sensorerna störs av externa ljudkällor vilka avger samma ultraljudfrekvenser systemet arbetar med.

Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.

OBS

Smuts, is och snö som täcker sensorerna reducerar funktionen och kan omöjliggöra mätning.

Föraransvar

Föraren bör ha i minnet att funktionen är ett hjälpmedel – inte en ofelbar helautomatisk funktion. Därför måste föraren vara beredd att avbryta ett parkeringsmoment.

Det finns även några detaljer att tänka på i samband med parkering, t.ex:

Föraren är alltid ansvarig för bedömning av att det utrymme funktionen erbjuder är lämpligt för parkering.

Använd inte funktionen om snökedjor eller reservhjul är monterade.

135 Med ”godkända däck” avses däck av samma typ och fabrikat som originalmonterats vid leverans från fabrik.

FÖRARSTÖD

Använd inte funktionen om lastade föremål sticker utanför bilen.

Kraftigt regn eller snöfall kan medföra att parkeringsfickan inte mäts på ett korrekt sätt.

Under sökning och kontrollmätning av parkeringsutrymme kan funktionen missa objekt placerade långt in i ett utrymme.

Parkeringsfickor på smala gator kan inte alltid erbjudas eftersom nödvändigt utrymme för manövrering kanske inte är tillräckligt.

Använd godkända däck måga att parkera.

135

med korrekt däcktryck – det påverkar funktionens för-

Funktionen utgår från på aktuell plats parkerade fordons placering – är dessa olämpligt uppställda kan t.ex. den egna bilens däck och fälgar skadas mot trottoarkanter.

Vinkelräta parkeringsfickor kan missas eller erbjudas i onödan om en parkerad bil sticker ut mer än övriga parkerade bilar.

Funktionen är konstruerad för parkering på raka gator – inte i kraftiga böjar eller svängar. Se därför till att bilen är parallell med aktuella parkeringsfickor då funktionen mäter utrymmet.

}}

409

FÖRARSTÖD

||

Relaterad information

Aktiv parkeringshjälp

*

(s. 403)

Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 296)

Begränsningar för kamera- och radarenhet

(s. 421)

410 * Tillval/tillbehör.

FÖRARSTÖD

Meddelanden för aktiv parkeringshjälp

*

Meddelanden för aktiv parkeringshjälp

(PAP 136 ) kan visas i förar- och/eller centerdisplayen. Här följer några exempel.

Meddelande

Parkeringshjälp

Sensorer blockerade, rengöring behövs

Parkeringshjälp

Ej tillgänglig Service erfordras

A En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på -knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.

Om ett meddelande kvarstår, kontakta verkstad

A

.

Relaterad information

Aktiv parkeringshjälp

*

(s. 403)

Begränsningar för aktiv parkeringshjälp

*

(s. 408)

Innebörd

En eller flera av funktionens sensorer är blockerade – kontrollera och åtgärda snarast möjligt.

Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas A .

136 Park Assist Pilot

* Tillval/tillbehör.

411

FÖRARSTÖD

Radarenhet

Radarenheten används av flera förarstödsystem och har i uppgift att upptäcka andra fordon.

Rekommenderat underhåll för kameraoch radarenhet (s. 424)

Typgodkännande för radarenhet (s. 413)

412

Radarenhetens placering

Radarenheten används av följande funktioner:

Avståndsvarning

*

Adaptiv farthållare

*

Pilot Assist

*

Körfältsassistans

City Safety

Modifiering av radarenheten kan göra den olaglig att använda.

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Begränsningar för kamera- och radarenhet

(s. 421)

* Tillval/tillbehör.

FÖRARSTÖD

Typgodkännande för radarenhet

Här finner du typgodkännande för bilens radarenheter för adaptiv farthållare

*

(ACC 137 ),

Pilot Assist

*

och BLIS

*

138

.

Marknad

ACC

& PA

BLIS Symbol Typgodkännande

Botswana

Brasilien

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Modelo: L2C0054TR

4122-14-8645

EAN: (01)07897843840855

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

03563-17-05364

137

Adaptive Cruise Control

138 Blind Spot Information }}

* Tillval/tillbehör.

413

FÖRARSTÖD

||

Marknad

ACC

& PA

BLIS

Europa

Förenade Arabemiraten

(UAE)

Ghana

Symbol Typgodkännande

Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive

2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following link www.delphi.com/automotive-homologation.

Frequency Band: 76GHz – 77GHz

Maximum Output Power: 55dBm EIRP

The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.

Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA

Hereby, Hella KgaA Hueck & Co. Declares that the radio equipment type RS4 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.hella.com/vcc.

Technical information: Frequency range: 24.05 ... 24.25 GHz Transmission power: 20 dBm

(maximum) EIRP

Manufacturer and Address: Manufacturer: Hella KGaA Hueck & Co. Address: Rixbecker

Straße 75, 59552 Lippstadt, Germany

Registered No: ER37536/15

Dealer No: DA37380/15

Registered No: ER53878/17

Dealer No: DA44932/15

NCA Approved: 1R3-1M-7E1-0B7

414

Marknad

Indonesien

Jamaica

Jordanien

ACC

& PA

BLIS

Symbol Typgodkännande

37295/POSTEL/2014

4927

Certificate number: 50459/SDPPI/2017

Country of origin Germany

Certificate number: 53578/SDPPI/2017

Country of origin China

PLG ID: 6051

This product contains a Type Approved Module by Jamaica: SMA – “RS4”.

Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255

Equipment Type: Low Power Device (LPD)

Type Approval No.: TRC/LPD/2017/63

Equipment Type: Low Power Device (LPD)

Malaysia

CID F 15000578

Marocko

AGREE PAR L’ANRT MAROC

NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014

DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014

FÖRARSTÖD

}}

415

FÖRARSTÖD

||

Marknad

ACC

& PA

BLIS

Mexiko

Symbol Typgodkännande

IFETEL: RLVDEL215-0299

Radar de corto alcance

RS4

Hella KGaA Hueck & Co

IFETEL: RLVHERS17-0286

La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Moldavien

✓ ✓

Nigeria

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian

Communications Commission.

Oman

416

Marknad

Ryssland

Serbien

Singapore

Sydafrika

ACC

& PA

BLIS Symbol Typgodkännande

И

011 14

И

011 17

DA 105753

DA 103238

TA-2014/1824

TA-2016/3407

FÖRARSTÖD

}}

417

FÖRARSTÖD

||

Marknad

ACC

& PA

BLIS

Sydkorea

Taiwan

Symbol Typgodkännande

Certification No.

MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR

R-CMM-HLA-RS4

이 기기는 무용

(A

)

전자파 적합기기로서 판 매자 또는 사용 자는 이 점을 주의하시기 바 라

,

가정외의 지역에서 사용 하는 것을 적으 로 합니다

CCAB15LP0560T3

CCAB17LP0470T5

警語 經型式認證合格之低 率射頻電機

,

非經許可

,

公司 商號或使用者均不得擅自變更頻率

大 率或變更原設計之特性及 能

信法規定作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業

性電機設備之干擾

低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通

;

經發現有干擾現象時

,

應立即停用

,

並改善至無干擾時方得繼續使用 前項合法通信

,

指依電

科學及醫療用電波輻射

418

Marknad

Ukraina

FÖRARSTÖD

ACC

& PA

BLIS Symbol

Typgodkännande

(

Delphi

П ь

) є

, щ

(

П ь

: 24,05 – 24,25

: 20

Б

(

RACAM/SRR2

КМ №

Delphi

.) EIRP

679 24

: Delphi.

є ь

HELLA GmbH & Co. KGaA є

2014/53/

Є

.

П є

, щ www.hella.com/vcc

П ь ь

: 24,05 – 24,25

: 20

Б

( .) EIRP

П

2009 .)

RS4

:

Vietnam

Zambia

}}

419

FÖRARSTÖD

||

Typgodkännande för Radioutrustning

Marknad Symbol Typgodkännande

Europa

Volvo Cars förklarar härmed att all radioutrustning överensstämmer med de väsentliga kraven och andra tillämpliga bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Japan

R 204-750001

This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law and the Japanese Telecommunications Business Law.

This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).

För detaljerad information om typgodkännande, gå till support.volvocars.com.

Relaterad information

Radarenhet (s. 412)

Adaptiv farthållare

*

(s. 333)

Pilot Assist

*

(s. 342)

BLIS

*

(s. 375)

420 * Tillval/tillbehör.

Kameraenhet

Kameraenheten används av flera förarstödsystem och har i uppgift att t.ex. upptäcka vägens sidolinjer eller trafikskyltar.

Relaterad information

Förarstödsystem (s. 296)

Begränsningar för kamera- och radarenhet

(s. 421)

Rekommenderat underhåll för kameraoch radarenhet (s. 424)

FÖRARSTÖD

Begränsningar för kamera- och radarenhet

Kamera- och radarenheten har vissa begränsningar – vilket också begränsar de funktioner som använder enheten. Följande exempel på begränsningar bör en förare vara medveten om.

Kameraenhetens placering

Kameraenheten används av följande funktioner:

Adaptiv farthållare

*

Pilot Assist

*

Körfältsassistans

*

Styrassistans vid kollisionsrisk

City Safety

Driver Alert Control

*

Trafikskyltsinformation

*

Automatiskt helljus

*

Parkeringshjälp

*

}}

* Tillval/tillbehör.

421

FÖRARSTÖD

||

Gemensamma begränsningar för kamera och radar

Blockerad enhet

Markerat område måste regelbundet rengöras och hållas fritt från dekaler, föremål, solfilm etc.

Kameraenheten är placerad innanför övre delen av vindrutan tillsammans med bilens radarenhet.

Placera, klistra eller montera ingenting på vindrutans ut- eller insida, framför eller runt kamera- och radarenheten – det kan störa kamera- och radarbaserade funktioner. Det kan innebära att funktioner reduceras, stängs av helt eller ger felaktig funktionsrespons.

Höga temperaturer

Vid mycket höga kupétemperaturer kan kamera- och radarenheten tillfälligt stängas av under ca 15 minuter efter motorstart för att

139 En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

skydda dess elektronik. När temperaturen sjunkit tillräckligt, återstartar kamera- och radarenheten automatiskt.

Skadad vindruta

OBS

Utebliven åtgärd kan medföra reducerad prestanda för de förarstödsystem vilka använder kamera- och radarenheten. Det kan innebära att funktioner reduceras, stängs av helt eller ger felaktig funktionsrespons.

För att inte riskera felaktig funktion för de förarstöd som använder radarenheten gäller även följande:

Om spricka, repa eller stenskott uppstår på vindrutan framför något av kamera- och radarenhetens "fönster" och täcker en yta på ca 0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12 in.) eller större, ska en verkstad 139 kontaktas för byte av vindrutan.

Volvo rekommenderar att inte reparera sprickor, repor eller stenskott i området framför kamera- och radarenheten – istället bör hela vindrutan bytas.

Innan utbyte av vindruta, kontakta en verkstad 139 för verifiering av att rätt vindruta beställs och monteras.

Samma typ eller av Volvo godkända vindrutetorkare ska monteras vid utbyte.

Vid byte av vindruta måste kamera- och radarenhet omkalibreras på verkstad kamera- och radarbaserade system.

139

för att säkerställa funktionen i bilens samtliga

Ytterligare begränsningar för radar

Fordons hastighet

Radarenhetens förmåga att upptäcka ett framförvarande fordon minskar kraftigt om framförvarande fordons hastighet skiljer mycket från den egna bilens.

422

Begränsat synfält

Radarenheten har ett begränsat synfält. I vissa situationer upptäcks inte ett annat fordon eller upptäckten sker senare än förväntat.

som kör in mellan egen bil och framförvarande fordon.

Små fordon, exempelvis motorcyklar, eller fordon som inte kör mitt i filen kan förbli oupptäckta.

I kurvor kan radarenheten upptäcka ett annat fordon än tänkt eller tappa ett upptäckt fordon ur sikte.

Låga släpfordon

FÖRARSTÖD sådana förhållanden kan kameraberoende funktioner kraftigt reduceras eller tillfälligt deaktiveras.

Starkt motljus, reflexer i körbanan, snö- eller isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller otydliga sidomarkeringar för körfält kan kraftigt reducera funktionen när kameran används för att läsa av körbanan, upptäcka fotgängare, cyklister, större djur och andra fordon.

Radarenhetens synfält

Radarenheten kan ibland upptäcka fordon sent på korta avstånd – t.ex. ett fordon

Lågt släpfordon i radarskugga

Även låga släpfordon kan vara svårupptäckta för radarenheten eller missas helt – föraren bör därför vara extra uppmärksam vid färd bakom låga släpfordon då den adaptiva farthållaren

*

eller Pilot Assist

*

är aktiverad.

Ytterligare begränsningar för kamera

Nedsatt sikt

Kameror har begränsningar liknande det mänskliga ögats, d.v.s. den kan "se" sämre i t.ex. intensivt snöfall eller regn, i tät dimma eller i kraftig damm- eller snörök. Under

}}

* Tillval/tillbehör.

423

FÖRARSTÖD

||

Ytterligare begränsningar för parkeringshjälpkamera

*

Blinda sektorer

Det finns "blinda" sektorer mellan kamerornas synfält.

I parkeringshjälpkamerans 360°-vy

*

kan hinder/föremål "försvinna" i skarvarna mellan de individuella kamerorna.

VARNING

Var uppmärksam på att även om det ser ut som att en förhållandevis liten del av bilden

är skymd kan det medföra att en relativt stor sektor är dold och hinder kan därför förbli oupptäckt tills bilen är mycket nära hindret.

Ljusförhållanden

Kamerabilden justeras automatiskt efter rådande ljusförhållande. Det gör att bilden kan variera något i ljusstyrka och kvalitet. Dåliga ljusförhållanden kan resultera i reducerad bildkvalitet.

OBS

Cykelhållare eller andra tillbehör monterade bak på bilen kan skymma kamerans sikt.

Relaterad information

Kameraenhet (s. 421)

Radarenhet (s. 412)

Rekommenderat underhåll för kameraoch radarenhet (s. 424)

Parkeringshjälpkamera

*

(s. 393)

Volvo Cars supportsida (s. 21)

Rekommenderat underhåll för kamera- och radarenhet

För att kamera- och radarenheter ska fungera korrekt måste de hållas rena från smuts, is och snö och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.

OBS

Smuts, is och snö som täcker sensorerna kan ge upphov till falska varningssignaler, reducerad eller utebliven funktion.

Parkeringssensorernas placering

424 * Tillval/tillbehör.

Placering av bakre radarenheter. Håll markerad yta ren – både på bilens vänstra och högra sida.

För bästa möjliga funktion är det viktigt att ytorna framför sensorerna hålls rena.

Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom sensorernas yta.

Rengör kameralinser regelbundet med ljummet vatten och bilschampo – försiktigt så inte linsen repas.

VIKTIGT

Underhåll av förarstödskomponenter får endast utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Relaterad information

Kameraenhet (s. 421)

Radarenhet (s. 412)

Begränsningar för kamera- och radarenhet

(s. 421)

Parkeringshjälpkamera

*

(s. 393)

FÖRARSTÖD

* Tillval/tillbehör.

425

426

FÖRARSTÖD

Symboler och meddelanden för kamera- och radarenhet

Här är exempel på några av de meddelanden och symboler gällande kamera- och radarenheter som kan visas i förardisplayen.

Sensor blockerad

Om förardisplayen visar denna symbol samt meddelandet

Vindrutesensor Sensor blockerad, se ägarmanual innebär det att kamera- och radarenheten inte kan upptäcka andra fordon, cyklister, fotgängare och större djur framför bilen samt att bilens kamera- och radarbaserade funktioner kan störas.

I följande tabell visas exempel på möjliga orsaker till att meddelandet visas samt lämplig

åtgärd:

Orsak

Vindrutans yta framför kamera- och radarenheten är smutsig eller belagd med is eller snö.

Tät dimma, kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna eller kamerasikten.

Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna eller kamerasikten.

Det har kommit smuts mellan vindrutans insida och kameraoch radarenheten.

Starkt motljus

Åtgärd

Rengör vindrutans yta framför kamera- och radarenheten från smuts, is och snö.

Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid kraftig nederbörd.

Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid mycket blöt eller snötäckt vägbana.

Uppsök verkstad för rengöring av vindrutan innanför enhetens kåpa – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Ingen åtgärd. Kameraenheten återställs automatiskt vid mer fördelaktiga ljusförhållanden.

Defekt kamera

Om en kamerasektor är

SVART och innehåller den här symbolen innebär det att den kameran är ur funktion.

Bakre parkeringskamera

VARNING

Var extra uppmärksam vid körning bakåt då denna symbol visas när ett släpfordon, en cykelhållare eller liknande är tillkopplat och elektriskt anslutet till bilen.

Symbolen indikerar att parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda och varnar då inte för några hinder.

Relaterad information

Kameraenhet (s. 421)

Radarenhet (s. 412)

Begränsningar för kamera- och radarenhet

(s. 421)

Volvo Cars supportsida (s. 21)

Bilens vänstra kamera är ur funktion.

En svart kamerasektor visas även vid följande tillfällen, men då utan symbol för defekt kamera:

öppen dörr

öppen baklucka infälld ytterspegel.

FÖRARSTÖD

427

START OCH KÖRNING

430

START OCH KÖRNING

Starta bilen

Bilen startas med hjälp av startvredet i tunnelkonsolen när fjärrnyckeln finns i kupén.

Startvredet i tunnelkonsolen.

VARNING

Innan start:

Ta på säkerhetsbältet.

Ställ in säte, ratt och speglar.

Se till att det går att trycka ner bromspedalen helt.

Fjärrnyckeln används inte fysiskt vid start av bilen eftersom den är utrustad med stöd för nyckelfri start (Passiv start).

För att starta bilen:

1. Fjärrnyckeln måste finnas i bilen. För bilar med Passiv start behöver nyckeln finnas i den främre delen av kupén. Med tillvalet nyckelfri låsning/upplåsning

*

av bilen räcker det att nyckeln befinner sig någonstans i bilen.

2. Håll bromspedalen nedtryckt

1

helt. För bil med automatisk växling, se till att växelläge P eller N är valt. För bilar med manuell växling, se till att växelspaken är i friläge eller att kopplingspedalen är nedtryckt.

3. Vrid startvredet medurs och släpp vredet.

Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget.

OBS

För bilar med dieselmotor kan en viss fördröjning uppstå innan start påbörjas.

Vid motorstart arbetar startmotorn tills motorn startar eller tills överhettningsskyddet bryter.

Felmeddelanden

Om meddelandet Fjärrnyckel ej hittad visas i förardisplayen vid start, placera fjärrnyckeln vid backup-läsaren. Gör därefter ett nytt startförsök.

Backup-läsarens placering i tunnelkonsolen.

OBS

När fjärrnyckeln placeras vid backup-läsaren, se till att inga andra bilnycklar, metallföremål eller elektroniska apparater (t.ex.

mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare) finns vid backup-läsaren.

Flera bilnycklar nära varandra vid backupläsaren kan störa varandra.

VIKTIGT

Om motorn inte startat efter 3 försök – vänta 3 minuter innan ett nytt försök påbörjas. Startförmågan ökar om startbatteriet får återhämta sig.

1 Om bilen rullar räcker det med att vrida startvredet medurs för att starta motorn.

* Tillval/tillbehör.

VARNING

Ta aldrig ut fjärrnyckeln från bilen under körning eller vid bogsering.

VARNING

Ta alltid med fjärrnyckeln ur bilen när bilen lämnas och se till att bilens elsystem är i tändningsläge 0 – särskilt om det finns barn i bilen.

OBS

Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta görs för att så snabbt som möjligt få upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.

Relaterad information

Stänga av bilen (s. 431)

Tändningslägen (s. 432)

Justera ratt (s. 205)

Använda starthjälp med annat batteri

(s. 483)

Välja tändningsläge (s. 433)

Startvredet i tunnelkonsolen.

För att stänga av bilen:

Vrid startvredet medurs och släpp – bilen stängs av. Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget.

Om växelväljaren för bil med automatisk växling inte är i läge P eller om bilen rullar:

Vrid medurs och håll vredet tills bilen stängs av.

Relaterad information

Starta bilen (s. 430)

Tändningslägen (s. 432)

Justera ratt (s. 205)

START OCH KÖRNING

Stänga av bilen

Bilen stängs av med hjälp av startvredet i tunnelkonsolen.

Använda starthjälp med annat batteri

(s. 483)

Välja tändningsläge (s. 433)

431

432

START OCH KÖRNING

Tändningslägen

Bilens elsystem kan försättas i olika nivåer/ lägen och på så sätt göra olika funktioner tillgängliga.

För att möjliggöra användning av ett begränsat antal funktioner med avstängd motor, kan bilens elsystem försättas i tre olika nivåer – 0 ,

I och II . Ägarmanualen beskriver genomgående dessa nivåer med benämningen

"tändningsläge".

Följande tabell visar vilka funktioner som är tillgängliga i respektive tändningsläge/nivå:

Nivå Funktioner

0

Kilometerräknare, klocka och temperaturmätare tänds

A

.

Elmanövrerade

*

säten kan justeras.

Fönsterhissar kan användas.

Centerdisplayen startas upp och kan användas A .

Infotainmentsystemet kan användas

A

.

I detta läge är funktionerna tidsstyrda och stängs av automatiskt efter en stund.

I

Panoramatak, fönsterhissar,

12 V-eluttag i kupé, Bluetooth, navigation, telefon, kupéfläkt och vindrutetorkare kan användas.

Elmanövrerade säten kan justeras.

12 V-eluttag

*

i lastutrymmet kan användas.

Strömförbrukningen belastar batteriet i detta tändningsläge.

Nivå Funktioner

II

Strålkastarna tänds.

Varnings-/kontrollampor lyser i

5 sekunder.

Flera övriga system aktiveras.

Eluppvärmning i sittdynor och bakruta kan dock aktiveras först efter att bilen startats.

Detta tändningsläge förbrukar mycket ström från batteriet och bör därför undvikas!

A

Aktiveras även när dörren öppnas.

Relaterad information

Starta bilen (s. 430)

Justera ratt (s. 205)

Använda starthjälp med annat batteri

(s. 483)

Välja tändningsläge (s. 433)

* Tillval/tillbehör.

Välja tändningsläge

Bilens elsystem kan försättas i olika nivåer/ lägen och på så sätt göra olika funktioner tillgängliga.

Att välja tändningsläge

Startvredet i tunnelkonsolen.

Tändningsläge 0 – Lås upp bilen och förvara fjärrnyckeln inne i bilen.

OBS

För att nå nivå I eller II utan motorstart – tryck inte ner bromspedalen, eller kopplingspedalen för bilar med manuell växling, när dessa tändningslägen ska väljas.

Tändningsläge I – Vrid startvredet medurs och släpp vredet. Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget.

Tändningsläge II – Vrid startvredet medurs och håll vredet i ca 5 sekunder.

Släpp därefter vredet, vilket automatiskt

återgår till ursprungsläget.

Tillbaka till tändningsläge 0 – För att

återgå till tändningsläge 0 från läge I och

II – Vrid startvredet medurs och släpp vredet. Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget.

Relaterad information

Starta bilen (s. 430)

Stänga av bilen (s. 431)

Tändningslägen (s. 432)

Justera ratt (s. 205)

Använda starthjälp med annat batteri

(s. 483)

START OCH KÖRNING

Alkolås

*

Alkolåsets funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare. Innan motorstart är möjlig måste föraren göra ett utandningsprov som verifierar att denne inte är påverkad av alkohol. Alkolåset kalibreras till respektive marknads gällande gränsvärde för laglig bilkörning.

Bilen har ett gränssnitt för elektrisk inkoppling av olika alkolåsfabrikat och modeller rekommenderade av Volvo. Gränssnittet underlättar alkolåsinkoppling, samt ger möjlighet till en integrerad funktion med alkolåsrelaterade meddelanden i bilens huvuddisplay. För information om specifikt alkolås hänvisas till respektive alkolåstillverkares instruktionsbok.

VARNING

Alkolåset är ett hjälpmedel och fråntar inte föraren ansvar. Det är alltid förarens ansvar att vara nykter och att framföra bilen på ett säkert sätt.

Relaterad information

Förbikoppling av alkolås

*

(s. 434)

Inför motorstart med alkolås

*

(s. 434)

Starta bilen (s. 430)

Tändningslägen (s. 432)

* Tillval/tillbehör.

433

434

START OCH KÖRNING

Förbikoppling av alkolås

*

I händelse av en nödsituation eller om alkolåset är ur funktion, är det möjligt att koppla förbi alkolåset för att kunna köra bilen.

För deaktivering via respektive alkolås, se leverantörens manual.

Relaterad information

Alkolås

*

(s. 433)

Inför motorstart med alkolås

*

(s. 434)

Starta bilen (s. 430)

Tändningslägen (s. 432)

Inför motorstart med alkolås

*

Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klart för användning när bilen öppnas.

Att tänka på

För att få korrekt funktion och ett så rättvisande mätresultat som möjligt:

Undvik att äta eller dricka ca 5 minuter innan utandningsprovet.

Undvik kraftig vindrutespolning – alkoholen i spolarvätskan kan resultera i felaktigt mätresultat.

OBS

Efter en avslutad körning kan motorn återstartas inom 30 minuter utan att ett nytt utandningsprov behöver göras.

Relaterad information

Förbikoppling av alkolås

*

(s. 434)

Alkolås

*

(s. 433)

Starta bilen (s. 430)

Tändningslägen (s. 432)

Bromsfunktioner

Bilens bromsar används för att sänka hastigheten eller förhindra att bilen sätts i rullning.

Utöver färdbroms och parkeringsbroms är bilen utrustad med flera automatiska bromshjälpfunktioner. Dessa kan underlätta t.ex.

genom att föraren inte behöver hålla foten på bromspedalen vid ett trafikljus, vid start i uppförsbacke eller vid körning i nedförsbacke.

Beroende av bilens utrustning kan följande bromshjälpfunktioner finnas:

Automatisk broms vid stillastående (Auto

Hold)

Backstarthjälp (Hill Start Assist)

Automatisk inbromsning efter en kollision

City Safety

Utförskörningshjälp (Hill Descent Control)

*

Relaterad information

Färdbroms (s. 435)

Parkeringsbroms (s. 437)

Automatisk broms vid stillastående

(s. 440)

Automatisk inbromsning efter en kollision

(s. 442)

Hjälp vid start i backe (s. 442)

City Safety

(s. 303)

Utförskörningshjälp

*

(s. 466)

* Tillval/tillbehör.

START OCH KÖRNING

Färdbroms

Färdbromsen är en del av bromssystemet.

Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om en bromskrets skadas kan bromspedalen komma att ta djupare. Ett högre pedaltryck behövs då för att få normal bromseffekt.

Förarens tryck på bromspedalen förstärks av en bromsservo.

VARNING

Bromsservon fungerar endast då motorn är igång.

Om färdbromsen används vid avstängd motor känns pedalen stum och ett högre pedaltryck måste användas för att bromsa bilen.

I mycket kuperade landskap eller vid körning med tung last bör bromsarna avlastas genom motorbromsning i manuellt växelläge. Motorbromsen utnyttjas effektivast om samma växel används nedför som uppför. Använd körläge

Off Road

*

för utökad motorbroms vid körning i branta nedförsbackar i låga hastigheter.

Låsningsfria bromsar

Bilen har låsningsfria bromsar (ABS

2

) som förhindrar att hjulen låser sig vid inbromsning och möjliggör bibehållen styrförmåga. Vid ingrepp kan vibrationer kännas i bromspedalen, vilket

är normalt.

Efter att bilen startats görs automatiskt ett kort test av ABS-systemet då föraren släpper bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test av systemet kan komma att göras vid låg hastighet. Testet kan uppfattas som pulseringar i bromspedalen.

Symboler i förardisplayen

Symbol Innebörd

Kontrollera bromsvätskenivån.

Om nivån är låg, fyll på bromsvätska samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.

Fast sken i 2 sekunder vid start av motor: Automatisk funktionskontroll.

Fast sken i mer än 2 sekunder:

Fel i ABS-systemet. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktion.

VARNING

Om både varningslampan för bromsfel och

ABS-fel är tända samtidigt, kan ett fel ha uppstått i bromssystemet.

Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är normal, kör försiktigt till närmaste verkstad för kontroll av bromssystemet – en auktoriserad

Volvoverkstad rekommenderas.

Om bromsvätskan ligger under MIN nivå i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras vidare utan att bromsvätska fyllts på. Anledningen till bromsvätskeförlusten måste kontrolleras.

Relaterad information

Bromsförstärkning (s. 436)

Automatisk broms vid stillastående

(s. 440)

Hjälp vid start i backe (s. 442)

Bromsa på våta vägbanor (s. 436)

Bromsa på saltade vägbanor (s. 436)

Underhåll av bromssystem (s. 437)

Bromsljus (s. 164)

2 Anti-lock Braking System

* Tillval/tillbehör.

435

START OCH KÖRNING

Bromsförstärkning

Bromsförstärkningssystemet, (BAS

3

) hjälper till att öka bromskraften vid inbromsning och kan därmed förkorta bromssträckan.

Systemet känner av förarens sätt att bromsa och ökar bromskraften när det behövs. Bromskraften kan förstärkas upp till nivån då ABSsystemet ingriper. Funktionen avbryts när trycket på bromspedalen minskas.

OBS

När BAS aktiveras sjunker bromspedalen ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner bromspedalen så länge det behövs.

När bromspedalen släpps upphör all inbromsning.

Relaterad information

Färdbroms (s. 435)

Bromsa på våta vägbanor

Vid körning en längre tid i kraftigt regn utan att bromsa, kan bromseffekten vid den första inbromsningen fördröjas något.

Detta kan även vara fallet efter en biltvätt. Det

är då nödvändigt att trampa kraftigare på bromsen. Håll därför ett större avstånd till framförvarande trafik.

Bromsa bilen ordentligt efter körning på våta vägar och efter en biltvätt. Bromsskivorna värms då upp, torkar snabbare och skyddas mot korrosion. Ta hänsyn till rådande trafiksituation vid inbromsning.

Relaterad information

Färdbroms (s. 435)

Bromsa på saltade vägbanor (s. 436)

Bromsa på saltade vägbanor

Vid körning på saltade vägar kan det bildas ett saltskikt på bromsskivor och bromsbelägg.

Detta kan förlänga bromssträckan. Håll därför ett extra säkerhetsavstånd till framförvarande fordon. Se också till att:

Bromsa då och då för att avlägsna ett eventuellt saltskikt. Se till att andra trafikanter inte utsätts för fara vid inbromsningen.

Trampa försiktigt på bromspedalen när körningen har avslutats och innan nästa färd startar.

Relaterad information

Färdbroms (s. 435)

Bromsa på våta vägbanor (s. 436)

436

3 Brake Assist System

START OCH KÖRNING

Underhåll av bromssystem

Kontrollera regelbundet bromssystemets komponenter för slitage.

För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceintervaller följas, vilka finns specificerade i Service- och Garantiboken.

Efter byte av bromsbelägg och bromskivor är bromsverkan anpassad först efter några hundra kilometer (miles) efter "inslitning".

Kompensera den minskade bromsverkan genom att trampa ned bromspedalen hårdare.

Volvo rekommenderar att endast bromsbelägg som är godkända för din Volvo monteras.

VIKTIGT

Kontroll av slitage på bromssystemets komponenter bör göras regelbundet.

Kontakta en verkstad för information om tillvägagångssätt eller låt en verkstad utföra inspektionen – en auktoriserad

Volvoverkstad rekommenderas.

Relaterad information

Färdbroms (s. 435)

Parkeringsbroms

Parkeringsbromsen förhindrar att bilen rullar iväg från stillastående genom att mekaniskt låsa/spärra två hjul.

Reglaget för parkeringsbromsen är placerad i tunnelkonsolen mellan stolarna.

När den elektriskt manövrerade parkeringsbromsen arbetar hörs ett svagt elmotorljud.

Ljudet uppkommer även vid automatiska funktionskontroller av parkeringsbromsen.

Om bilen står stilla när parkeringsbromsen aktiveras verkar den endast på bakhjulen. Om aktiveringen sker när bilen rör sig används ordinarie färdbroms, d.v.s. bromsen verkar på alla fyra hjulen. Bromsverkan övergår till bakhjulen när bilen nästan står stilla.

Relaterad information

Aktivera och deaktivera parkeringsbroms

(s. 438)

Parkera i backe (s. 439)

Vid fel på parkeringsbromsen (s. 440)

Automatisk broms vid stillastående

(s. 440)

437

438

START OCH KÖRNING

Aktivera och deaktivera parkeringsbroms

Använd parkeringsbromsen för att förhindra att bilen rullar iväg från stillastående.

Aktivera parkeringsbroms

1. Dra reglaget uppåt.

> Symbolen i förardisplayen tänds när parkeringsbromsen är aktiverad.

2. Kontrollera att bilen står still.

Symbol i förardisplayen

Symbol Innebörd

Symbolen är tänd när parkeringsbromsen är aktiverad.

Om symbolen blinkar innebär det att ett fel har uppstått. Läs meddelande i förardisplayen.

Automatisk aktivering

Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt

• när bilen stängts av och inställningen för automatisk aktivering av parkeringsbroms

är aktiverad i centerdisplayen.

när växelläge P väljs i en brant backe.

om funktionen Auto hold (automatisk broms vid stillastående) är aktiverad och

• bilen har stått stilla en längre tid (5-10 minuter)

• bilen stängs av föraren lämnar bilen.

Nödbroms

I nödfall kan parkeringsbromsen aktiveras när bilen är i rörelse genom att dra och hålla upp reglaget. Bromsförloppet avbryts när reglaget släpps, eller om gaspedalen trampas ned.

OBS

Vid nödbromsning i högre hastigheter ljuder en signal under bromsförloppet.

Deaktivera parkeringsbroms

Deaktivera manuellt

För att deaktivera parkeringsbromsen behöver motorn vara igång.

1. Tryck ned bromspedalen bestämt.

2. Tryck ned reglaget.

> Parkeringsbromsen släpper och symbolen i förardisplayen slocknar.

Deaktivera automatiskt

1. Starta bilen.

2. Tryck ned bromspedalen bestämt. Välj växelläge

D

eller

R

och ge gas.

> Parkeringsbromsen släpper och symbolen i förardisplayen slocknar.

OBS

Villkor för automatisk deaktivering är antingen att föraren har tagit på sig säkerhetsbältet eller att förardörren är stängd.

Relaterad information

Inställning för automatisk aktivering av parkeringsbroms (s. 439)

Vid fel på parkeringsbromsen (s. 440)

Parkeringsbroms (s. 437)

Parkera i backe (s. 439)

Inställning för automatisk aktivering av parkeringsbroms

Välj om parkeringsbromsen ska aktiveras automatiskt när bilen stängts av.

För att ändra inställning:

1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens toppvy.

2. Tryck på My Car Parkeringsbroms och fjädring och markera eller avmarkera funktionen

Automatisk aktivering av parkeringsbroms .

Relaterad information

Aktivera och deaktivera parkeringsbroms

(s. 438)

Parkeringsbroms (s. 437)

START OCH KÖRNING

Parkera i backe

Använd alltid parkeringsbroms vid parkering i en backe.

VARNING

Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag. En ilagd växel eller automatlådans P -läge är inte tillräckligt för att hålla bilen stilla i alla situationer.

Om bilen parkeras i uppförsbacke:

Vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.

Om bilen parkeras i utförsbacke:

Vrid hjulen i riktning mot

trottoarkanten.

Tung last i motlut

Tung last t.ex. ett släp, kan göra att bilen rullar bakåt när parkeringsbromsen lossas automatiskt i kraftigt motlut. Undvik detta genom att dra reglaget uppåt samtidigt som bilen kör iväg. Släpp reglaget när motorn uppnår dragläge.

Relaterad information

Aktivera och deaktivera parkeringsbroms

(s. 438)

439

440

START OCH KÖRNING

Vid fel på parkeringsbromsen

Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad om det inte går att deaktivera eller aktivera parkeringsbromsen efter flera försök.

En varningssignal ljuder vid färd med aktiverad parkeringsbroms.

Om bilen måste parkeras innan ett eventuellt fel är åtgärdat, ska hjulen vridas som vid parkering i backe och växelväljaren vara i läge P .

Låg batterispänning

Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken deaktiveras eller aktiveras. Anslut ett starthjälpsbatteri om batterispänningen är för låg.

Byte av bromsbelägg

Bromsbeläggen bak måste bytas på verkstad på grund av den elektriskt manövrerade parkeringsbromsens konstruktion – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Symboler i förardisplayen

Symbol Innebörd

Om symbolen blinkar innebär det att ett fel har uppstått. Se meddelande i förardisplayen.

Fel i bromssystemet. Se meddelande i förardisplayen.

Informationsmeddelande i förardisplayen.

Relaterad information

Aktivera och deaktivera parkeringsbroms

(s. 438)

Parkera i backe (s. 439)

Startbatteri (s. 622)

Volvos serviceprogram (s. 606)

Automatisk broms vid stillastående

Automatisk broms vid stillastående (Auto hold) innebär att föraren kan släppa bromspedalen med bibehållen bromsverkan när bilen har stannat vid ett trafikljus eller en vägkorsning.

När bilen har stannat aktiveras bromsarna automatiskt. Funktionen kan använda antingen färdbroms eller parkeringsbroms för att hålla bilen stilla och fungerar på alla lutningar. Vid ivägkörning lossar bromsarna automatiskt om föraren har säkerhetsbältet på eller förardörren är stängd.

OBS

Vid inbromsning till stillastående i en uppeller nedförsbacke bör bromspedalen trampas ned lite hårdare innan den släpps för att säkerställa att bilen inte rullar alls.

Parkeringsbromsen aktiveras om

• bilen stängs av förardörren öppnas förarens säkerhetsbälte lossas bilen har varit stillastående en längre tid

(5-10 minuter).

Symboler i förardisplayen

Symbol Innebörd

Symbolen är tänd när funktionen använder färdbromsen för att hålla bilen stilla.

Symbolen är tänd när funktionen använder parkeringsbromsen för att hålla bilen stilla.

Relaterad information

Aktivera och deaktivera automatisk broms vid stillastående (s. 441)

Färdbroms (s. 435)

Parkeringsbroms (s. 437)

Hjälp vid start i backe (s. 442)

Tryck på knappen i tunnelkonsolen för att aktivera eller stänga av funktionen.

> Indikeringen i knappen lyser när funktionen är aktiverad. Aktiverad funktion finns kvar även när bilen startas nästa gång.

Gäller vid avstängning

Är funktionen aktiv och håller bilen med färdbromsen, A-symbolen är tänd i förardisplayen, så måste bromspedalen trampas ned samtidigt som knappen trycks ned för att stänga av.

START OCH KÖRNING

Aktivera och deaktivera automatisk broms vid stillastående

Funktionen automatisk broms vid stillastående aktiveras med knappen i tunnelkonsolen.

Funktionen förblir avstängd tills den återaktiveras.

När funktionen är avstängd kommer backstarthjälpen (HSA) att vara fortsatt aktiv och förhindrar att bilen rullar bakåt vid start i uppförsbacke.

Relaterad information

Automatisk broms vid stillastående

(s. 440)

441

START OCH KÖRNING

Hjälp vid start i backe

Backstarthjälpen (HSA

4

) förhindrar att bilen rullar bakåt vid start i uppförsbacke. Vid backning i uppförsbacke förhindrar den att bilen rullar framåt.

Funktionen innebär att pedaltrycket i bromssystemet finns kvar några sekunder under tiden foten flyttas från bromspedal till gaspedal.

Den tillfälliga bromseffekten släpper efter några sekunder eller när föraren påbörjar ivägkörning.

Backstarthjälpen är tillgänglig även när funktionen automatisk broms vid stillastående

(Auto hold) är avstängd.

Relaterad information

Automatisk broms vid stillastående

(s. 440)

Färdbroms (s. 435)

Automatisk inbromsning efter en kollision

Vid en kollision där aktiveringsnivån för pyrotekniska bältesförsträckare eller krockkudde uppnås, eller om en kollision med ett stort djur detekteras, ansätts bilens bromsar automatiskt. Funktionen är till för att förhindra eller mildra effekter av en eventuell efterföljande kollision.

Efter en allvarlig kollision finns det en risk att det inte längre är möjligt att kontrollera och styra bilen. För att då undvika eller minska effekten av en eventuell efterföljande kollision, mot ett fordon eller ett objekt i bilens väg, aktiveras bromshjälpsystemet automatiskt och bromsar bilen på ett säkert sätt.

Bromsljus och varningsblinkers aktiveras under inbromsningen. När bilen stannat fortsätter varningsblinkersen att blinka och parkeringsbromsen ansätts.

Om en inbromsning inte skulle vara lämplig t.ex. om det finns en risk att bli påkörd av efterföljande trafik, kan systemet åsidosättas genom att föraren trycker ned gaspedalen.

Funktionen förutsätter att bromssystemet är intakt efter kollisionen.

Relaterad information

Rear Collision Warning

*

(s. 374)

BLIS

*

(s. 375)

Bromsfunktioner (s. 434)

442

4 Hill Start Assist

* Tillval/tillbehör.

Regenererande bromsning

*

Bilen återvinner rörelseenergi vid inbromsning för att minska bränsleförbrukningen och utsläppen.

Funktionen finns tillgänglig i alla körlägen tillsammans med växelläge D eller M .

Aktivera bromsåtervinning

Vid ett lätt tryck på bromspedalen eller vid motorbromsning aktiveras bromsregenereringen.

Vid val av manuellt växelläge M ökar regenereringen vid motorbromsning.

Relaterad information

Körlägen

*

(s. 452)

Växla med automatisk växellåda (s. 444)

Växellåda

Växellådan är en del av bilens drivlina (kraft-

överföring) mellan motor och drivhjul. Växellådans funktion är att ändra utväxling beroende på hastighet och kraftbehov.

Bilen har en åttaväxlad automatisk växellåda.

Antalet växlar innebär att motorns vridmoment och effektband kan utnyttjas effektivt.

Två av växlarna är överväxlar som sparar bränsle vid körning med konstanta varvtal.

Med både växelspak och rattpaddlar är det möjligt att växla upp eller ned manuellt. Förardisplayen visar valt växelläge.

Relaterad information

Automatisk växellåda (s. 443)

Växlingsindikator (s. 450)

START OCH KÖRNING

Automatisk växellåda

Växel väljs automatiskt så att körningen blir så energieffektiv som möjligt. Växellådan har

även ett manuellt växelläge.

Växellådan finns i två olika utföranden. På växelspaken går det att avgöra vilken växellåda bilen har. De olika växelspakarna har olika funktioner.

Översikt över stor växelspak och växlingsmönster i förardisplay.

}}

* Tillval/tillbehör.

443

||

START OCH KÖRNING

Växla med automatisk växellåda

För den lilla växelspaken, byt växelläge genom att trycka den återfjädrande växelväljaren framåt eller bakåt, alternativt i sidled vid manuell växling. För den stora växelspaken trycks spaken istället åt vänster vid manuell växling.

Växling

Översikt över liten växelspak och växlingsmönster i förardisplay.

Förardisplayen visar valt växelläge:

P , R , N , D eller M . För bilar som har den lilla växelspaken är P -läget elektriskt och växlingsmönstret istället R , N , D eller M .

Relaterad information

Växla med automatisk växellåda (s. 444)

Växla med rattpaddlar

*

(s. 447)

Växelväljarspärr (s. 448)

Kickdown-funktion (s. 449)

Växlingsindikator (s. 450)

Symboler och meddelanden för automatisk växellåda (s. 450)

Översikt över stor växelspak och växellägen.

Översikt över liten växelspak och växellägen.

444 * Tillval/tillbehör.

Växellägen

Parkering – P

Översikt över växelspak och läge P för lilla växelspaken.

För den lilla växelspaken aktiveras parkeringsläget med P -knappen som är placerad intill växelväljaren. För den stora spaken aktiveras parkeringsläget genom att föra växelspaken till läge P .

I läge P är växellådan mekaniskt spärrad.

Välj läge

P

när bilen är parkerad eller när motorn ska startas. Bilen måste stå stilla när

P -läget väljs.

För att välja ett annat växelläge när läge P är valt måste bromspedalen vara nedtryckt och tändningsläget vara II . För bilar med den lilla växelspaken måste motorn vara igång.

5 Gäller bilar med den lilla växelspaken.

Vid parkering – ansätt först parkeringsbromsen och välj därefter läge P .

VARNING

Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag. En ilagd växel eller automatlådans P -läge är inte tillräckligt för att hålla bilen stilla i alla situationer.

OBS

För att kunna låsa och larma bilen måste växelläget stå i P .

Hjälpfunktioner

5

Systemet kommer växla till läge P automatiskt:

• om bilen stängs av i läge D eller R .

• om föraren lossar säkerhetsbältet och

öppnar förardörren när bilen är igång med ett annat läge än

P

.

För att parkera en bil utan bälte och med

öppen dörr – upphäv P -läget genom att lägga i R eller D igen.

Stängs bilen av i läge N sker ingen automatisk

övergång till läge P . Detta gör det möjligt att tvätta bilen i en automatisk biltvätt.

START OCH KÖRNING

Back – R

Välj läge R för att backa. Bilen måste stå stilla när R -läget väljs.

Neutral – N

Välj läge N när bilen ska startas. Ansätt parkeringsbromsen om bilen står stilla med växelväljaren i N -läget.

För att kunna byta från läge N till ett annat växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt och tändningsläget vara

II

. För bilar med den lilla växelspaken måste motorn vara igång.

Körläge – D

D är det normala körläget. Upp- och nedväxling sker automatiskt beroende på gaspådrag och hastighet.

Bilen måste stå stilla vid växling från läge R till läge D .

}}

445

START OCH KÖRNING

||

Manuellt läge – M

446

Översikt över växlingsmönster i förardisplay f