Volvo XC90, 2009 Quick start guide

Volvo XC90, 2009 Quick start guide
vOLVO XC90
quick Guide
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre
om din nya Volvo. Detaljerad information hittar du i instruktionsboken.
Varningstexter och annan viktig information finns endast i
instruktionsboken, inte i denna folder. Instruktionsboken innehåller den
mest aktuella informationen.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
inställning av framstol
+
-
1
2
3
4
5
6
Svankstöd
Ryggstödets lutning
Höj/sänk stolen
Sittdynans framkant höj/sänk
Framåt/bakåt
Fällning av passagerarstolens ryggstöd
FÖRVARINGSUTRYMMEN, 12 v-UTTAG & AUX
12 V-uttagen i mittkonsollen fram/bak fungerar i tändningsläge I eller högre.
12 V-uttaget på höger sida i bagageutrymmet är alltid aktivt.
Med AUX-uttaget (bakom nedre delen av
klimatanläggningens panel) kan bilens ljudanläggning t.ex. spela musik från en MP3-spelare.
viktigt
Med motorn avstängd kan användning av
12 V-uttaget i bagageutrymmet ladda ur
batteriet.
TP 9564 (Swedish). AT 0720. Printed in Swden,Göteborg 2007. Copyright © 2000-2007 Volvo Car Corporation.
bärkassehållare
BLINKERS
Inställning av ratten
A. Kort sekvens, tre blinkningar.
B. Kontinuerlig blinksekvens.
VARNING! Ställ in ratten innan körning påbörjas, aldrig under körning.
BLIS – Blind Spot Information
System*
EMERGENCY BRAKE ASSIST, EBA
Om BLIS’ indikeringslampa vid enstaka
tillfällen lyser trots att annat fordon inte finns
i den döda vinkeln, betyder detta inte att ett
fel uppstått i systemet. Vid fel på
BLIS-systemet visar displayen texten
BLIS Serv. erfordras.
Nödbromsförstärkningen hjälper till att
öka bromskraften och därmed förkorta
bromssträckan. När EBA aktiveras sjunker
bromspedalen ner lite längre än vanligt,
tryck (håll) ner bromspedalen så länge det
behövs. Släpps bromspedalen upphör all
inbromsning.
fÄLLNING AV RYGGSTöDEN I BAKSÄTET
Tredje stolsraden* (sjusitsig bil)
Skjut fram andra stolsraden till sitt främsta läge.
A. Lyft handtaget uppåt.
B. Skjut in sittdynan till sitt bakersta läge och
fäll in lastöglorna.
C. Fäll fram ryggstödet.
Andra stolsraden
Ställ stolarna i det bakersta läget (gäller endast
sjusitsig bil).
A. Dra ut öglan.
B. Fäll ner nackskyddet.
C. Frigör spärren.
D. Fäll fram ryggstödet och tryck till för att låsa
ryggstödet i nedfällt läge.
Även den främre passagerarstolen kan fällas
ner. Se inställning av framstol punkt 6.
elektronisk klimatanläggning, Ecc*
AUTOMATISK REGLERING
MANUELL REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
Fläkthastighet
1 Temperatur
Defroster för att snabbt ta bort imma
på framruta och sidofönster.
Luftkvalitetssystem på tryck på AUT.
Återcirkulation på tryck på MAN.
Luftkonditionering på/av.
Vrid till önskad temperatur.
2 Automatik
Tryck på AUTO för automatisk reglering av
inställd temperatur och övriga funktioner.
Luftdistribution
Eluppvärmd bakruta och yttre speglar.
Automatisk avstängning1
1. Bakruta 12 minuter. Speglar 6 minuter.
PACOS*, FRÅNKOPPLING AV KROCKKUDDE
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Använd startnyckeln för omkoppling ON/OFF.
OFF: Krockkudden är frånkopplad.
PASS AIRBAG OFF visas i varningslampan
ovanför inre backspegeln.
Barn på bilkudde eller i bilbarnstol kan sitta i
framsätet men aldrig passagerare över 140
cm.
VARNING
Felaktigt användande kan medföra livsfara.
Konsultera instruktionsboken vid minsta
osäkerhet kring användandet.
ON: Krockkudden är aktiverad.
Passagerare över 140 cm kan sitta i framsätet
men aldrig barn på bilkudde eller i bilbarnstol.
LJUDANLÄGGNING
1 På/av och ljudvolym, tryck för på/av. Vrid
för att justera ljudvolym. Ljudvolym för
Radio, TP, telefon* och RTI* lagras individuellt.
RADIO
5 Autolagra stationer.
Tryck AUTO i ca 2 sekunder. De tio starkaste stationerna lagras. Tryck 0–9 för att
välja en station.
6 Söka station automatiskt/manuellt
Kort tryck startar automatisk sökning.
Långt tryck startar manuell. Långt tryck
på 0–9 lagrar stationer, FM1/FM2 lagrar
10 stationer vardera.
2 Ljudbild, tryck för att välja t.ex. BASS,
Dolby II* eller SUB-BAS*. Vrid för att justera.
2 Ljudkälla, vrid för FM1, FM2, AM, CD
eller AUX1.
CD-SPELARE
3 Växla CD-skiva2 även knapparna 1–6 på
knappsatsen (5).
4 Mata ut skiva. Kort tryck matar ut aktuell
skiva. Långt tryck matar ut alla 2.
6 Byt spår
1. AUX-ingång för t.ex. MP3-spelare.
2. Endast CD-växlare*.
tankning
regenerering (diesel)
Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter, vilket medför effektivare avgasrening.
Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under
normal körning. För att bränna bort partiklarna och tömma filtret startas automatiskt
en s.k. regenerering. Under regenereringen
kan motorns effekt vara något reducerad.
Häng upp tanklocket under tankning.
färddator OCH TRIPPMÄTARE
7
6
BRÄNSLE
FÄRDDATOR
6 Bränslemätare
7 Låg bränslenivå
8
Lampan lyser när 8 liter bränsle återstår i
tanken (dieselbilar: 7 liter).
9
10
1 Display för färddator, ställ in färddatorn
med (9).
8 Tryck för att ta bort ett meddelande.
9 Vrid för att visa t.ex. KÖRSTRÄCKA TILL
TOM TANK i displayen (1).
10 Nollställer aktuell funktion
TIPPMÄTARE
3 Displayen visar två oberoende trippmätare, T1 & T2.
2 Växla mellan T1 & T2 med ett kort tryck.
Nollställ aktuell mätare med ett långt
tryck.
KLOCKA
5 Vrid till stopp och håll kvar för att ställa
klockan (4).
viktigt
Körsträckan till tom tank är en uppskattning
av möjlig körsträcka baserad på tidigare
körförhållanden.
KONTROLL- OCH VARNINGSLAMPOR
Läs i informationsdisplayen.
Stanna säkert, åtgärda enligt informationsdisplay.
Lågt oljetryck, stanna säkert. Kontrollera oljenivå1.
1. Bärga om symbolen förblir synlig.
Fel i bromssystemet, stanna säkert.
Kontrollera bromsvätska1.
DSTC* stabilitetssystem, blinkar
när systemet arbetar.
lJUSREGLAGE
Automatiskt halvljus och helljusblink.
Helljuset kan inte aktiveras.
Parkeringsljus
Halvljus, släcks när bilen stängs av.
Helljuset kan aktiveras.
Ljushöjdsreglering, automatisk för
Bi-Xenonljus*
Display- och instrumentbelysning
Dimstrålkastare, fram
Dimljus bak, en lampa
A
Helljusblink
B
Hel-/halvljus växling och trygghetsbelysning.
A
B
REGLAGEPANEL I FÖRARDÖRREN
2
1
1
2
L R
Inställning av yttre spegel, välj L
eller R. Ställ in med spaken.
Fönsterhiss manuell
2
Fönsterhiss automatisk
Låser/låser upp alla dörrar, tank-/
baklucka.
Stänger av bakre fönterhissar.
BILVÅRD
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare när
den är ny. Därför rekommenderas handtvätt
under bilens första månader.
Läderklädsel kräver regelbunden rengöring.
Behandla med lädervårdsprodukter, en till
fyra gånger per år eller vid behov. Lädervårdsprodukter finns hos Din Volvoåterförsäljare.
Nyckel & fjärrkontroll
Låser dörrarna, tank-/bakluckan
samt aktiverar larmet*.
Låser upp dörrarna och tank-/bakluckan samt avaktiverar larmet1.
Låser upp bakluckan. (Luckan
öppnas inte.)
Tänder belysningen i 30 sekunder2
i sidospeglar*, i kupén, vid fötterna
och på nummerplåten. Blinkers och
parkeringsljus lyser.
“Panik”-knapp, Håll knappen
intryckt i ca 3 sekunder vid en nödsituation för att utösa larmet. Stäng av
larmet med UNLOCK.
SERVICENYCKEL*
Går endast till framdörr start- och rattlås.
1. Automatisk återlåsning sker om inte dörr/bagagelucka
öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.
2. Tiden är inställbar till 30, 60 eller 90 sekunder, se instruktionsbok.
kallstart
OBS
För att snabbt uppnå effektiv avgasrening
kan tomgångsvarvtalet under en kort tid vara
något högre.
AUTOSTART (endast 3.2 och V8)
Vrid startnyckeln/-vredet till läge III och släpp.
Motorn startar automatiskt.
Dieselmotor ska alltid förvärmas i läge II innan
motorn startas.
vindrutetorkare och regnsensor*
#
Enkelsvep
0
Av
$
Intervalltorkare, vrid (2) för att justera.
%
Normal hastighet
F
Hög hastighet
G
Vindrute- och strålkastarspolning
H
Bakrutespolare
3
Bakrutetorkare intervall/normal
C
0
D
G
E
F
1
2
Aktiverar regnsensorn, läge D–F avaktiverar regnsensorn.
Justera känsligheten med tumhjulet.
Displaysymbol vid regnsensor på.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement