Volvo XC90 2017 Ägarmanual

Volvo XC90 2017 Ägarmanual
ÄGARMANUAL
VÄLKOMMEN!
Vi hoppas att du kommer att få glädje av många års körning i din Volvo.
Bilen är konstruerad för din och dina passagerares säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också
konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka din trivsel med din Volvo rekommenderar vi att du läser anvisningar och underhållsinformation i denna ägarmanual. Ägarmanualen
finns även tillgänglig som mobilapp (Volvo Manual) och på Volvo Cars
supportsida (support.volvocars.com).
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INTRODUKTION
2
SÄKERHET
Så här hittar du ägarinformation
14
Säkerhet
56
Fälla upp den integrerade bälteskudden*
81
Digital ägarmanual i bil
15
Säkerhet vid graviditet
56
Fälla ner den integrerade bälteskudden*
82
Navigera i den digitala ägarmanualen
16
Whiplash Protection System
57
Ägarmanual i mobila enheter
18
Säkerhetsbälte
58
Volvo Cars supportsida
19
Bältesförsträckare
59
Att läsa ägarmanualen
19
Ta på/av säkerhetsbältet
60
Inspelning av data
22
Dörr- och bältespåminnare
61
Viktig information om tillbehör, extrautrustning och diagnosuttag
23
Krockkuddar
62
Volvo ID
23
Drive-E – renare körglädje
IntelliSafe – förarstöd
Sensus – uppkoppling och underhållning
Förar- och passagerarkrockkuddar
63
25
Aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden*
65
27
Sidokrockkudde
67
28
Krockgardin
67
Ägarmanualen och miljön
31
Säkerhetsläge
68
Rutor, glas och speglar
31
Starta/förflytta bilen efter säkerhetsläge
69
Översikt av centerdisplayen
32
Barnsäkerhet
69
Hantera centerdisplayen
35
Barnskydd
70
Navigera i centerdisplayens vyer
39
Övre fästpunkter för barnskydd
72
Symboler i centerdisplayens statusfält
44
Nedre fästpunkter för barnskydd
73
Ändra inställningar för centerdisplayen
44
74
Funktionsvy med knappar för bilfunktioner
46
Tabell för placering av barnskydd där
bilens säkerhetsbälte används
i-Size/ISOFIX-fästpunkter
76
Använda tangentbordet i centerdisplayen
48
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
77
Skriva in tecken/bokstäver för hand
på skärmen
52
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
80
Integrerad bälteskudde*
81
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Instrument och reglage, vänsterstyrd bil
84
Manuellt framsäte
117
Aktivera/deaktivera helljus
137
Instrument och reglage, högerstyrd bil
85
Elmanövrerat framsäte*
118
Aktiva kurvljus*
140
140
Förardisplay
88
Justera elmanövrerat framsäte*
118
Anpassa ljusbilden från strålkastarna
Inställningar för förardisplay
92
119
Dimstrålkastare/kurvtagningsljus*
141
Kontrollsymboler i förardisplayen
93
Använda minnesfunktion i elmanövrerat framsäte*
120
141
95
Multifunktionellt framsäte*
Dimljus bak
Varningssymboler i förardisplayen
Justera funktioner i multifunktionellt
framsäte*
Bromsljus
120
142
Varningsblinkers
142
Justera passagerarsäte från förarsätet*
123
Använda blinkers
143
Baksäte
124
Kupébelysning
143
Justera nackskydd i andra sätesraden
124
Ledbelysning
146
Justera säte i längdled i andra sätesraden*
126
Trygghetsbelysning
146
Använda vindrutetorkare
147
Justera ryggstödets lutning i andra
sätesraden
126
Aktivera/deaktivera regnsensor
147
Fälla ryggstöd i andra sätesraden
127
Vindrute- och strålkastarspolare
148
Instigning/urstigning för tredje
sätesraden*
129
Bakrutetorkare och -spolare
149
Fönsterhissar
150
Yttertemperaturmätare
96
Klocka
97
Licensavtal för förardisplayen
97
Applikationsmeny i förardisplayen
103
Hantera applikationsmenyn i förardisplayen
103
Meddelanden i förar- och centerdisplayen
104
Hantera meddelanden i förar- och
centerdisplayen
106
Hantera meddelanden sparade från
förar- och centerdisplayen
107
Head-up-display*
109
Fälla ryggstöd i tredje sätesraden*
Röststyrning
112
Ratt
130
113
Justera ratt
132
Inställningar för röststyrning
114
Ljusreglage
Röststyrning av telefon
114
Ljushöjdsreglering av strålkastare
Röststyrning av radio och media
115
Använda röststyrning
Röststyrning av klimat
Röststyrning vid kartnavigering
130
132
Manövrera fönsterhissar
150
Använda solgardin*
151
Ställa in yttre backspeglar
152
Inre backspegel
153
134
Kompass*
154
Positionsljus
135
Kalibrera kompass*
155
115
Varselljus
136
Panoramatak*
156
116
Halvljus
136
Manövrera panoramatak*
157
3
KLIMAT
HomeLink®*
Klimat
178
179
161
Klimatsensorer
Färddator
163
Upplevd temperatur
179
Visa färddata i förardisplayen
165
Luftkvalitet
180
Visa färdstatistik i centerdisplayen
166
Kupéfilter
181
Inställningsvy
167
Clean Zone Interior Package*
181
Kategorier i inställningsvyn
168
Interior Air Quality System*
181
Ändra systeminställningar i inställningsvyn
169
Klimatreglage
182
Återställa inställningar i inställningsvyn
Klimatreglage i centerdisplayen
170
182
Förarprofiler
Klimatreglage bak på tunnelkonsolen*
171
184
Välja förarprofil
Autoreglera klimatet
172
185
Redigera förarprofil
Aktivera/deaktivera luftkonditioneringen
172
185
Koppla fjärrnyckel till förarprofil
Reglera temperaturen
173
186
Importera/exportera förarprofil från/
till USB
Reglera fläktnivån
174
189
190
Ändra inställningar för appar
Aktivera/deaktivera avfrostning av
rutor och backspeglar
175
Återställa användardata vid ägarbyte
Aktivera/deaktivera luftåtercirkulationen
176
193
Luftfördelning
193
Ändra luftfördelningen
194
Öppna/stänga och rikta ventilationsmunstycken
195
Tabell över luftfördelningsalternativ
196
Aktivera/deaktivera eluppvärmning
av säten*
198
Aktivera/deaktivera ventilation av säten*
199
Programmera
4
160
HomeLink®*
Aktivera/deaktivera eluppvärmning
av ratt*
200
Parkeringsklimat*
201
Starta/stänga av förkonditionering*
202
Timer för förkonditionering*
203
Ställa in timer för förkonditionering*
203
Aktivera/deaktivera timer för förkonditionering*
205
Starta/stänga av behållande av klimatkomfort*
205
Symboler och meddelanden för parkeringsklimat*
207
Värmare*
208
Parkeringsvärmare*
209
Tillskottsvärmare*
210
LASTNING OCH FÖRVARING
LÅS OCH LARM
FÖRARSTÖD
Kupéns interiör
212
Fjärrnyckel
230
Hastighetsberoende rattmotstånd
266
Tunnelkonsol
213
Fjärrnyckelns räckvidd
232
Roll Stability Control
266
Eluttag
214
Red Key – Begränsad fjärrnyckel*
232
Elektronisk stabilitetskontroll
267
Använda cigarettändaren*
217
234
217
Sportläge för elektronisk stabilitetskontroll
268
Tömma askkoppar*
Antennplaceringar för start- och låssystemet
Använda handskfacket
218
Låsa/låsa upp från utsidan
234
Solskydd
219
237
Symboler och meddelanden för elektronisk stabilitetskontroll
269
Indikering vid låsning/upplåsning av bilen
Last- och bagageutrymme
219
Låsa/låsa upp från insidan
239
Lastning
219
Blockerat låsläge*
240
Lastsäkringsöglor
221
Låsa/låsa upp bakluckan
241
Bärkassekrokar
221
Använda privat låsning
243
Insynsskydd*
222
Löstagbart nyckelblad
244
Skyddsnät*
225
Låsa/låsa upp med löstagbart nyckelblad
245
Skyddsgaller*
227
Connected Safety*
271
Fartbegränsare*
272
Aktivera och starta Fartbegränsaren
273
Hantera hastighet för Fartbegränsaren
274
Deaktivera/återaktivera Fartbegränsaren
275
Stänga av Fartbegränsaren
276
Automatisk fartbegränsare*
276
Aktivera/deaktivera den Automatiska
fartbegränsaren
278
Elmanövrerad baklucka*
246
Öppna/stänga baklucka med fotrörelse*
249
Byta batteri i fjärrnyckel
251
Elektronisk startspärr
Ändra tolerans för den Automatiska
fartbegränsaren
278
254
Barnsäkerhetsspärr
254
Farthållare
279
Larm*
256
Aktivera och starta Farthållaren
280
Automatisk aktivering/återaktivering
av larm*
257
Hantera hastighet för Farthållaren
281
Deaktivera/återaktivera Farthållaren
281
Deaktivering av larm* utan fungerande fjärrnyckel
258
Typgodkännande för fjärrnyckelsystemet
259
Stänga av Farthållaren
282
Avståndsvarning*
283
Aktivera/deaktivera och ställa in tidsavstånd för Avståndsvarning*
284
5
6
Symboler och meddelanden för
Pilot Assist*
310
Radarenhet
311
Begränsningar för radarenheten
313
Typgodkännande för radarenheter
317
Kameraenhet
320
Begränsningar för kameraenheten
321
City Safety
324
Ställa in varningsavstånd för City Safety
326
Detektering av hinder med City Safety™
327
City Safety i korsande trafik
329
City Safety vid förhindrad undanmanöver
330
295
Begränsningar för City Safety
Skifta mellan Farthållare och Adaptiv
farthållare*
295
Symboler och meddelanden för den
Adaptiva farthållaren*
297
Pilot Assist*
299
Begränsningar för Avståndsvarning*
285
Adaptiv farthållare*
286
Aktivera och starta den Adaptiva farthållaren*
289
Hantera hastighet för den Adaptiva
farthållaren*
290
Ställa in tidsavstånd för den Adaptiva
farthållaren*
290
Deaktivera/återaktivera den Adaptiva
farthållaren*
291
Omkörningsassistans med den
Adaptiva farthållaren* eller Pilot Assist*
293
Målbyte och automatisk bromsning
med den Adaptiva farthållaren
294
Begränsningar för den Adaptiva farthållaren*
Trafikskyltsinformation*
342
Skyltvisning med Trafikskyltsinformation
342
Fartkamerainformation*
344
Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation
345
Begränsningar för Trafikskyltsinformation*
346
Driver Alert Control
346
Aktivera/deaktivera Driver Alert Control
347
Begränsningar för Driver Alert Control
348
Körfältsassistans
348
Aktivera/deaktivera Lane Keeping Aid
350
330
Symboler och meddelanden för
Körfältsassistans
351
Meddelanden för City Safety
333
Avåkningsskydd Run-off Mitigation
Rear Collision Warning
353
334
Blind Spot Information*
355
334
Symboler och meddelanden för
Avåkningsskydd
Aktivera/deaktivera Blind Spot
Information*
336
Parkeringshjälp*
356
Aktivera/deaktivera Parkeringshjälp*
358
337
Begränsningar för Parkeringshjälp*
358
Meddelanden för Parkeringshjälp*
360
Aktivera och starta Pilot Assist*
302
Begränsningar för Blind Spot
Information*
Hantera hastighet för Pilot Assist*
303
Cross Traffic Alert*
337
Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist*
304
Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert*
338
Parkeringshjälpkamera*
361
363
365
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist*
305
Begränsningar för Cross Traffic Alert
339
Målbyte och automatisk bromsning
med Pilot Assist*
307
Meddelanden för Blind Spot
Information* och Cross Traffic Alert*
Hjälplinjer och fält för Parkeringshjälpkamera*
341
Starta Parkeringshjälpkameran*
Begränsningar för Pilot Assist*
308
START OCH KÖRNING
Begränsningar för parkeringshjälpkameran*
366
Aktiv parkeringshjälp*
367
Parkera med Aktiv parkeringshjälp*
369
Begränsningar för Aktiv parkeringshjälp*
371
Meddelanden för Aktiv parkeringshjälp*
373
Alkolås*
376
Automatisk inbromsning efter en kollision 399
Förbikoppling av alkolås*
376
Parkeringsbroms
399
Inför motorstart med alkolås
376
Använda parkeringsbroms
400
Tändningslägen
377
Vid fel på parkeringsbromsen
401
Starta bilen
378
Backstarthjälp
402
Stänga av bilen
379
Automatisk broms vid stillastående
402
Rattlås
380
Låghastighetskörning*
403
Använda starthjälp med annat batteri
380
Utförskörningshjälp*
404
Växellåda
381
Vadning
406
Växellägen för automatisk växellåda
382
Överhettning av motor och drivsystem
406
Växlingsindikator*
384
Överbelastning av startbatteriet
407
Växelväljarspärr
384
Förberedelser inför en långresa
407
Växla med rattpaddlar*
385
Vinterkörning
408
Start/Stopp
387
409
Använda Start/Stopp-funktion
387
Öppna/stänga tankluckan och fylla
på bränsle
Villkor för Start/Stopp-funktion
389
Hantering av bränsle
410
Körlägen*
390
Bensin
411
Körläge ECO
392
Diesel
412
Nivåkontroll* och dämpning
394
Bränslestopp och dieselmotor
413
Fyrhjulsdrift*
396
Dieselpartikelfilter
413
Bromsfunktioner
396
Färdbroms
396
Nödbromsljus
398
Bromsförstärkning
398
Ekonomisk körning
414
Draganordning*
415
In- och utfällbar dragkrok*
415
Specifikationer för draganordning*
417
7
LJUD OCH MEDIA
8
Köra med släpvagn
418
Ljud och media
426
Använda Apple CarPlay*
442
Köra med släpvagn vid speciella förhållanden
420
Appar
426
Inställningar för Apple CarPlay*
443
Släpfordonsstabilisator*
421
Ljudinställningar
427
Android Auto*
444
Bogserögla
422
Radio
428
Inställningar för Android Auto*
445
Bogsering
423
Byta och söka radiostation
428
Tekniska specifikationer för media
446
Bärga bilen
424
RDS-radio
431
Telefon
447
Digitalradio
432
Koppla telefon
448
Länka mellan de olika radiobanden
FM och DAB
432
Ansluta/koppla från telefon
450
Inställningar för radio
433
Hantera telefonsamtal
450
Mediaspelare
434
Hantera textmeddelande
452
Spela media
434
Hantera telefonbok
453
Gracenote®
436
Inställningar för telefon
453
Söka media
437
Inställningar för textmeddelande
454
CD-spelare*
438
Inställningar för Bluetooth
454
Media via Bluetooth
438
Ansluta media via Bluetooth
438
Media via AUX-/USB-ingång
439
Ansluta media via AUX-/USB-ingång
439
Video
439
Ljudinställningar för media
440
Uppkopplad bil*
454
Koppla upp bil
455
Dela ut internet via Wi-Fi-hotspot
456
Ingen eller dålig uppkoppling
457
Ta bort Wi-Fi nätverk
458
Teknik och säkerhet för Wi-Fi
458
Inställningar för bilmodem*
459
TV*
440
Använda TV:n*
441
Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar
459
Apple CarPlay*
442
Licensavtal för ljud och media
461
HJUL OCH DÄCK
Villkor för tjänster och Kundsekretesspolicy
471
Däck
474
Däckens rotationsriktning
475
Slitagevarnare på däck
475
Kontrollera lufttrycket i däcken
476
Däckövervakning*
477
Kontrollera däcktryck med systemet
för däckövervakning*
478
Åtgärda lågt däcktryck med däckövervakning*
479
Kalibrera däckövervakning*
480
Provisorisk däcktätningssats
481
Använda provisorisk däcktätning
482
Pumpa däck med kompressorn från
provisorisk däcktätningssats
485
Vid byte av hjul
486
Lossa hjul
486
Sätta dit hjul
488
Hjulskruvar
489
Reservhjul*
489
Vinterhjul
490
Verktygssats
491
Varningstriangel
491
Domkraft*
492
Förbandslåda
492
Dimensionsbeteckning för fälg
493
Dimensionsbeteckning för däck
493
9
UNDERHÅLL OCH SERVICE
10
SPECIFIKATIONER
Volvos serviceprogram
496
Symboler på batterier
520
Typbeteckningar
540
Bilstatus
496
Stödbatteri
520
Mått
543
Boka service och reparation
496
Säkringar
522
Vikter
545
Fjärruppdateringar
498
Byta säkring
522
Dragvikt och kultryck
546
Systemuppdateringar
498
Säkringar i motorrum
523
Motorspecifikationer
548
Dataöverföring mellan bil och verkstad
499
Säkringar under handskfack
526
Specifikationer för motorolja
549
Lyfta bilen
501
Säkringar i lastutrymme
529
551
Öppna och stänga motorhuv
503
Rengöring av exteriör
532
Ogynnsamma körförhållanden för
motorolja
Motorrumsöversikt
504
Polering och vaxning
534
Specifikationer för kylvätska
552
Motorolja
505
Rostskydd
535
Specifikationer för transmissionsolja
552
Kontrollera och fylla på motorolja
506
Rengöring av interiör
535
Specifikationer för bromsvätska
552
Fylla på kylvätska
507
Rengöra centerdisplay
536
Bränsletankvolym
553
Service på klimatanläggning
508
Lackskador
537
Specifikationer för luftkonditionering
553
Lampbyte
509
Reparera lackskador
538
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
555
Byta halvljuslampa
511
Godkända hjul- och däckdimensioner
558
Lossa strålkastarens avlånga täcklock
512
Lastindex och hastighetsklass
559
Byta helljuslampa
512
Godkända däcktryck
560
Byta varselljuslampa/positionsljuslampa fram
513
Byta blinkerlampa fram
514
Lampspecifikationer
514
Torkarblad i serviceläge
514
Byta torkarblad
515
Påfyllning av spolarvätska
517
Startbatteri
517
INDEX
Index
561
11
INTRODUKTION
INTRODUKTION
Så här hittar du ägarinformation
Mobilapp
Ägarinformation finns tillgänglig i flera olika produktformat, både digitalt och tryckt. Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, som mobilapp
och på Volvo Cars supportsida. I handskfacket
finns en Quick Guide och ett supplement till
ägarmanualen med bl.a. information om säkringar och specifikationer. En tryckt ägarmanual
är möjlig att efterbeställa.
I App Store eller Google Play,
sök efter ”Volvo Manual”, ladda
ner appen till din smartphone
eller surfplatta och välj bil. I
appen finns instruktionsvideor
samt möjlighet till visuell navigering med exteriöra och interiöra bilder av bilen. Det går enkelt att navigera
mellan de olika avsnitten i ägarmanualen och
innehållet är sökbart.
Volvo Cars supportsida
Gå in på support.volvocars.com
och välj ditt land. Här hittar du
ägarmanualer dels online och
dels i PDF-format. På Volvo
Cars supportsida finns även
instruktionsvideor och ytterligare information och hjälp
rörande din Volvo och ditt bilägande. Sidan är tillgänglig för de flesta marknader.
Bilens centerdisplay1
I centerdisplayen, dra ner toppvyn och tryck på Ägarmanual.
Här finns möjlighet till visuell
navigering med exteriöra och
interiöra bilder av bilen.
Informationen är sökbar och
finns också indelad i kategorier.
1 För
14
Tryckt information
I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen1 som
innehåller information om säkringar och specifikationer, samt
en sammanfattning av viktig
och praktisk information.
marknader utan ägarmanual i centerdisplayen följer istället en tryckt fullständig manual med bilen.
I tryckt format finns även en Quick Guide som
hjälper till att komma igång med de vanligast
använda funktionerna i bilen.
Beroende på vald utrustningsnivå, marknad, etc.
kan även ytterligare ägarinformation finnas i
tryckt format i bilen.
En tryckt ägarmanual och tillhörande supplement
är möjliga att efterbeställa. Kontakta en Volvoåterförsäljare för beställning.
Byta språk i bilens centerdisplay
Att byta språk i centerdisplayen kan innebära att
viss ägarinformation inte överensstämmer med
nationella eller lokala lagar och bestämmelser.
Byt inte till ett språk som är svårt att förstå, det
kan då bli svårt att hitta tillbaka i strukturen i
skärmen.
VIKTIGT
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett trafiksäkert sätt och att aktuella lagar och bestämmelser följs. Det är
också viktigt att bilen sköts och hanteras
enligt Volvos rekommendationer i ägarinformationen.
Om det skulle skilja mellan informationen i
centerdisplayen och den tryckta informationen, är det alltid den tryckta informationen
som gäller.
INTRODUKTION
Relaterad information
•
•
•
•
Digital ägarmanual i bil (s. 15)
Ägarmanual i mobila enheter (s. 18)
Digital ägarmanual i bil
I bilens centerdisplay finns ägarmanualen tillgänglig digitalt2.
Volvo Cars supportsida (s. 19)
Symboler och deras innebörd i ägarmanualens meny
Leder till ägarmanualens
startsida.
Att läsa ägarmanualen (s. 19)
Artiklar grupperade i kategorier. Samma artikel kan
förekomma i flera kategorier.
Den digitala ägarmanualen nås från toppvyn.
För att öppna den digitala ägarmanualen – dra
ner toppvyn i centerdisplayen och tryck på
Ägarmanual.
OBS
Leder till en quick guidesida med länkar till ett urval
av artiklar som kan vara
extra bra att läsa. Ger svar
på vanliga frågor rörande
bilen.
Den digitala ägarmanualen är inte tillgänglig
under körning.
Det finns ett antal olika alternativ för att hitta
information i den digitala ägarmanualen. Alternativen går att nå dels från ägarmanualens start.
sida, dels från toppmenyn med ett tryck på
2
Gäller för de flesta marknaderna.
}}
15
INTRODUKTION
||
Symboler och deras innebörd i ägarmanualens meny
Symboler och deras innebörd i ägarmanualens meny
Exteriöra och interiöra översiktsbilder av bilen. Olika
delar är utpekade med
hotspots som leder vidare
till artiklar om respektive
delar av bilen.
Leder till korta instruktionsfilmer för olika funktioner i
bilen.
Navigera i den digitala
ägarmanualen
Den digitala ägarmanualen kan nås från centerdisplayen i bilen. Innehållet är sökbart och det är
enkelt att navigera mellan olika avsnitt.
Ger information om vilken
version av ägarmanualen
som är tillgänglig i bilen
samt övrig nyttig information.
Här ligger favoritmarkerade
artiklar samlade.
Relaterad information
•
Navigera i den digitala ägarmanualen
(s. 16)
Den digitala ägarmanualen nås från toppvyn.
Öppna den digitala ägarmanualen
–
För att öppna den digitala ägarmanualen –
dra ner toppvyn i centerdisplayen och tryck
på Ägarmanual.
Det finns ett antal olika alternativ för att hitta
information i den digitala ägarmanualen. För att
komma till ägarmanualens meny – tryck på
i
den övre listen i ägarmanualen.
16
INTRODUKTION
Söka med hjälp av kategorier
Artiklarna i ägarmanualen är
strukturerade i huvudkategorier
och underkategorier. Samma
artikel kan förekomma i flera
passande kategorier för att
enklare hittas.
1.
Tryck på
och välj därefter Exteriör/
Interiör.
> Exteriöra/interiöra bilder visas med så kallade hotspots utplacerade. Hotspotsen
leder till artiklar om respektive del av bilen.
Svep horisontellt över skärmen för att
bläddra mellan bilderna.
1.
och välj därefter Kategorier.
Tryck på
> Huvudkategorierna visas i en lista.
2.
Tryck på en hotspot.
> Titeln på en artikel om området visas.
2.
Tryck på en huvudkategori ( ).
> En lista med underkategorier (
3.
Tryck på titeln för att öppna artikeln. För att
backa, tryck på pilen bakåt.
artiklar (
3.
) och
) visas.
Tryck på en artikel för att öppna. För att
backa, tryck på pilen bakåt.
Hotspots för exteriör och interiör
Exteriöra och interiöra översiktsbilder av bilen. Olika delar
är utpekade med hotspots som
leder vidare till artiklar om
respektive delar av bilen.
Spara/ta bort artiklar som favoriter
Spara en artikel som favorit genom att trycka på
längst upp till höger då en artikel är öppen.
När en artikel blivit sparad som favorit är stjärnan
.
ifylld:
För att ta bort en artikel som favorit, tryck på
stjärnan igen i den aktuella artikeln.
Video
Leder till korta instruktionsfilmer för olika funktioner i bilen.
Lär känna bilens vanligaste funktioner
med Quick Guide
Leder till en sida med länkar till
ett urval av artiklar som kan
vara extra bra att läsa för att
lära känna bilens vanligaste
funktioner. Artiklarna kan även
nås via kategorier, men finns
här samlade för snabb åtkomst.
Tryck på en artikel för att läsa den i sin helhet.
Favoriter
Här finns de artiklar som är
sparade som favoriter. Tryck på
en artikel för att läsa den i sin
helhet.
Information
Tryck på symbolen för att få
information om vilken version
av ägarmanualen som är tillgänglig i bilen samt övrig nyttig
information.
Startsidan
Tryck på symbolen för att
komma tillbaka till ägarmanualens startsida.
}}
17
INTRODUKTION
||
Använda sökfunktionen
Ägarmanual i mobila enheter
1.
i ägarmanualens toppmeny. Ett
Tryck på
tangentbord blir synligt i nedre delen av skärmen.
2.
Skriv in ett sökord, t.ex. "säkerhetsbälte".
> Förslag på artiklar och kategorier visas
allteftersom bokstäver skrivs in.
Ägarmanualen finns som mobilapp och är tillgänglig både på App Store och Google Play.
Appen är anpassad för både smarttelefoner och
surfplattor.
3.
Tryck på artikeln/kategorin för att komma till
den.
Relaterad information
•
•
Digital ägarmanual i bil (s. 15)
Använda tangentbordet i centerdisplayen
(s. 48)
Ägarmanualen finns att ladda
ner som mobilapp på App Store
eller Google Play. QR-koden
här bredvid leder direkt till
appen, sök annars efter "Volvo
manual" i App Store eller
Google Play.
I appen finns video samt exteriöra och interiöra
bilder där olika delar av bilen är utpekade med så
kallade hotspots, som leder vidare till artiklar om
respektive område. Det går enkelt att navigera
mellan de olika avsnitten i ägarmanualen och
innehållet är sökbart.
18
Mobilappen är tillgänglig både på App Store och Google
Play.
Relaterad information
•
•
Att läsa ägarmanualen (s. 19)
Volvo Cars supportsida (s. 19)
INTRODUKTION
Volvo Cars supportsida
Min Volvo på internet3
Att läsa ägarmanualen
På Volvo Cars hem- och supportsida finns ytterligare information rörande din bil. Där kan du navigera vidare till Min Volvo3, en personlig webbsida för dig och din bil.
Från www.volvocars.com är det möjligt att navigera sig vidare till Min Volvo som är en personlig
webbsida för dig och din bil.
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
ägarmanualen, helst före den första åkturen.
Support på internet
Gå in på support.volvocars.com för att besöka
sidan. Supportsidan är tillgänglig för de flesta
marknader.
Här finns support för sådant som rör t.ex. internetuppkopplade tjänster och funktioner, Volvo On
Call*, navigationssystemet* och appar. Video och
stegvisa instruktioner förklarar olika procedurer,
t.ex. hur bilen ansluts till internet via en mobiltelefon.
Nedladdningsbar information
Kartor
För bilar utrustade med Sensus Navigation, finns
möjlighet att ladda ner kartor från supportsidan.
Ägarmanualer som PDF
Ägarmanualer finns tillgängliga för nedladdning i
PDF-format. Välj bilmodell och modellår för att
ladda ner den manual som önskas.
Kontakt
På supportsidan finns kontaktuppgifter till kundsupport och närmaste Volvoåterförsäljare.
3
Skapa ett personligt Volvo ID, logga in på Min
Volvo och få en översikt av bl.a. service, avtal och
garantier. På Min Volvo finns även information om
modellanpassade tillbehör och mjukvaror till bilen.
Relaterad information
•
Volvo ID (s. 23)
Att läsa ägarmanualen är ett bra sätt att bekanta
sig med nya funktioner, få råd om hur bilen bäst
hanteras i olika situationer och lära sig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i ägarmanualen.
Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att
förbättra vår produkt. Modifieringar kan medföra
att information, beskrivningar och illustrationer i
ägarmanualen skiljer sig från utrustningen i bilen.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan
föregående meddelande.
Avlägsna inte den här manualen ur bilen – om
problem skulle uppstå saknas då nödvändig
information om var och hur professionell hjälp
kan sökas.
© Volvo Car Corporation
Tillval/tillbehör
I ägarmanualen beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och
vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk: *.
}}
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
19
INTRODUKTION
||
Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen
finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar till olika marknaders
behov och nationella eller lokala lagar och
bestämmelser.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
Särskilda texter
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
Meddelandetexter
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.
Varning för personskada
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart eller
blått varningsfält och meddelandefält. Används
för att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i skador på egendom.
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
OBS
Obs-texter ger råd eller tips som underlättar
vid användande av t.ex. finesser och funktioner.
Fotnot
I ägarmanualen finns det på vissa ställen information som ligger som en fotnot längst ner på sidan
eller i slutet av en tabell. Denna information är ett
tillägg till den text som den via numret hänvisar
till. Om fotnoten syftar till text i en tabell används
bokstäver istället för siffror som hänvisning.
20
Risk för egendomsskada
I bilen finns displayer som visar meny- och meddelandetexter. I ägarmanualen skiljer sig utseendet på dessa texter från den vanliga texten.
Exempel på meny- och meddelandetexter:
Telefon, Nytt meddelande.
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit text/
bild på svart meddelandefält. Används för att
påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada eller
dödsfall.
INTRODUKTION
När det till en steg-för-steg-instruktion finns
en bildserie är varje moment numrerat på
samma sätt som motsvarande bild.
Information
Listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en
rörelse.
Pilar med bokstäver används för att åskådliggöra en rörelse där den inbördes ordningen
inte är relevant.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart meddelandefält.
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör inte
anspråk på att vara exakta avbildningar av de
som finns i bilen. Syftet är att visa ungefär hur
de ser ut och ungefär var på bilen de finns.
Den information som gäller just din bil finns
på respektive dekal på din bil.
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss
ordningsföljd, är i ägarmanualen numrerade:
Relaterad information
Relaterad information hänvisar till andra artiklar
med närliggande information.
Bilder
Bokens bilder är ibland schematiska och kan
avvika från bilens utseende beroende på utrustningsnivå och marknad.
Fortsättning följer
}} Denna symbol är placerad längst ned till
höger när en artikel fortsätter på nästa uppslag.
Fortsättning från föregående sida
Om det inte finns någon bildserie till en steg-försteg-instruktion är de olika stegen numrerade
med vanliga siffror.
|| Denna symbol är placerad längst upp till vänster när en artikel fortsätter från föregående uppslag.
Positionslistor
Relaterad information
I översiktsbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran
återkommer i den positionslista som finns i
anslutning till bilden, som beskriver objektet.
•
•
•
Digital ägarmanual i bil (s. 15)
Ägarmanual i mobila enheter (s. 18)
Volvo Cars supportsida (s. 19)
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i ägarmanualen
används en punktlista.
Exempel:
•
•
Kylvätska
Motorolja
21
INTRODUKTION
Inspelning av data
Som en del av Volvos säkerhets- och kvalitetsarbete registreras viss information om drift, funktionalitet och tillbud i bilen.
Detta fordon är utrustat med en ”Event Data
Recorder” (EDR). Dess huvudsakliga syfte är att
registrera och spela in data i samband med trafikolyckor eller krockliknande situationer, såsom
tillfällen då krockkudden löses ut eller då fordonet slår i ett väghinder. Datan registreras i syfte
att öka förståelsen för hur fordonets system fungerar i dessa typer av situationer. EDR:en är
utformad för att spela in data relaterade till fordonsdynamik och säkerhetssystem under en kort
tid, vanligen 30 sekunder eller mindre.
EDR:en i detta fordon är konstruerad för att vid
trafikolyckor eller krockliknande situationer spela
in data relaterad till:
•
•
Hur de olika systemen i bilen fungerade;
Huruvida förar- och passagerarsäkerhetsbälten var spända/fästa;
•
Förarens användning av gas- eller bromspedalen;
•
Vilken hastighet fordonet framfördes i.
Dessa kan bidra till att ge en bättre förståelse för
de omständigheter under vilka trafikolyckor och
skador uppstår. Data spelas in av EDR:en endast
om en icke-trivial krocksituation uppstår – inga
data registreras av EDR:en under normala körförhållanden. Systemet registrerar heller aldrig vem
22
som kör fordonet eller den geografiska positionen för den uppkomna krock- eller tillbudssituationen. Andra parter, såsom polismyndigheter,
kan däremot använda sig av den inspelade datan
i kombination med den typ av personligt identifierbar information som rutinmässigt samlas in vid
en trafikolycka. För att kunna tolka den registrerade datan krävs specialutrustning och tillgång till
antingen fordonet eller EDR:en.
Bilen är utöver EDR:en utrustad med ett antal
datorer som har till uppgift att kontinuerligt kontrollera och övervaka bilens funktion. De kan
spela in data under normala körförhållanden, men
framförallt om de registrerar ett fel som rör fordonets drift och funktionalitet eller vid aktivering av
fordonets aktiva förarstödfunktion (t.ex. City
Safety och autobromsfunktionen).
En del av den inspelade datan krävs för att tekniker ska kunna utföra service och underhåll i syfte
att diagnostisera och åtgärda eventuella fel som
har inträffat i fordonet. Den registrerade informationen behövs även för att Volvo ska kunna uppfylla juridiska krav enligt lag och myndighet. Information som är registrerad i fordonet ligger lagrad
i dess datorer tills dess att fordonet servas eller
repareras.
Utöver ovanstående kan den registrerade
informationen användas i aggregerad form i
forsknings- och produktutvecklingssyfte för att
kontinuerligt förbättra säkerheten och kvaliteten
på Volvos bilar.
Volvo kommer inte att medverka till att ovan
beskriven information lämnas ut till tredje part
utan fordonsägarens samtycke. På grund av
nationella lagkrav och föreskrifter kan Volvo däremot tvingas att lämna ut information av den här
typen till polismyndigheter eller andra myndigheter som kan hävda laglig rätt att få tillgång till
denna. För att kunna läsa ut och tolka den inspelade datan krävs speciell teknisk utrustning, som
Volvo och verkstäder som ingått avtal med Volvo
har tillgång till. Volvo ansvarar för att information,
som förs över till Volvo i samband med service
och underhåll, lagras och hanteras på ett säkert
sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga lagkrav. För ytterligare information – kontakta en
Volvoåterförsäljare.
INTRODUKTION
Viktig information om tillbehör,
extrautrustning och diagnosuttag
Volvo ID
Volvo ID ger tillgång till ett brett urval av personliga Volvo-tjänster4 online.
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör,
extrautrustning eller programvara/diagnosverktyg
kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Det är möjligt att skapa ett Volvo ID från bilen,
Min Volvo5 eller Volvo On Call-app6. Vissa funktioner och tjänster kräver att bilen är registrerad
till ett personligt Volvo ID. När Volvo ID:t även
registreras till bilen ges tillgång till ett brett urval
av Volvo-tjänster, tillgängliga från bilen.
Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande
programvara finns i bilens datorsystem. Volvo
rekommenderar därför alltid kontakt med en
auktoriserad Volvoverkstad innan installation av
tillbehör eller extrautrustning som ansluts till eller
påverkar det elektriska systemet.
Inkoppling av utrustning till bilens
diagnosuttag
Exempel på tjänster:
Diagnosuttaget är placerat under instrumentpanelen och
på samma sida som ratten.
VARNING
Volvo Cars tar inget ansvar för följderna i det
fall en icke auktoriserad utrustning kopplas in
till bilens diagnosuttag (On-BoardDiagnostics (OBD-II)).
•
Min Volvo – En personlig webbsida för dig
och din bil.
•
Volvo On Call* – Volvo ID används vid inloggning i Volvo On Call-app.
•
Send to Car – Möjlighet att skicka en adress
från en karttjänst på internet direkt till bilen.
•
Boka service och reparation – Registrera din
önskade verkstad/återförsäljare på Min Volvo
för att kunna boka service direkt från bilen.
Skapa ett Volvo ID
Det är möjligt att skapa Volvo ID på olika sätt. Om
Volvo ID skapas på Min Volvo eller med Volvo On
Call-app måste Volvo ID:t även registreras till
bilen, för att de olika Volvo ID-tjänsterna ska vara
möjliga att använda.
4
5
6
Vilka tjänster som finns tillgängliga kan variera över tid och varierar beroende på utrustningsnivå och marknad.
Tillgänglig på vissa marknader.
För dig med Volvo On Call*.
}}
* Tillval/tillbehör.
23
INTRODUKTION
||
På Min Volvo5
1. Gå in på www.volvocars.com och navigera
vidare till Min Volvo.
Registrera ditt Volvo ID till bilen
2.
Ange en personlig e-postadress.
1.
3.
Följ instruktionerna som automatiskt skickas
till den angivna e-postadressen.
> Ett Volvo ID är nu skapat. Läs om hur ID:t
registreras till bilen nedan.
3.
Om Volvo ID skapades via webben eller med
Volvo On Call-appen, registrera det till bilen:
Ladda ner appen Volvo ID från Download
Center i centerdisplayens appvy.
OBS
Fördelar med Volvo ID
•
Ett användarnamn och ett lösenord för att
komma åt online-tjänster, dvs. endast ett
användarnamn och ett lösenord att komma
ihåg.
•
Om användarnamn/lösenord för en tjänst
(t.ex. Volvo On Call) ändras, ändras det också
automatiskt för andra tjänster (t.ex. Min
Volvo)
För att ladda ner appar måste bilen vara
ansluten till internet.
Med Volvo On Call mobilapp6
1. Ladda ner senaste versionen av Volvo On
Call-appen från smarttelefonen, via t.ex. App
Store, Windows Phone eller Google Play.
2.
Starta appen och fyll i ditt Volvo ID/din epostadress.
2.
Välj att skapa Volvo ID från appens startsida
och ange en personlig e-postadress.
3.
3.
Följ instruktionerna som automatiskt skickas
till den angivna e-postadressen.
> Ett Volvo ID är nu skapat. Läs om hur ID:t
registreras till bilen nedan.
Följ instruktionerna som automatiskt skickas
till e-postadressen som är kopplad till ditt
Volvo ID.
> Ditt Volvo ID är nu registrerat till bilen.
Volvo ID-tjänsterna är nu möjliga att
använda.
Följ instruktionerna som automatiskt skickas
till den angivna e-postadressen.
> Ett Volvo ID är nu skapat och ID:t är automatiskt registrerat till bilen. Volvo ID-tjänsterna är nu möjliga att använda.
Relaterad information
•
Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar
(s. 459)
•
Koppla upp bil (s. 455)
Skapa och registrera ett Volvo ID till
bilen
1.
Om det inte redan är gjort, ladda ner appen
Volvo ID från Download Center.
2.
Starta appen och registrera en personlig epostadress.
5 Tillgänglig på vissa marknader.
6 För dig med Volvo On Call*.
24
* Tillval/tillbehör.
INTRODUKTION
Drive-E – renare körglädje
Volvo Car Corporation arbetar ständigt med
utveckling av säkrare och mer effektiva produkter
Miljöomsorg är ett av Volvo Cars kärnvärden och
vägleder all verksamhet. Miljöarbetet utgår från
bilens hela livscykel och tar hänsyn till den miljöpåverkan den har, från design till skrotning och
återvinning. Volvo Cars har som grundprincip att
varje ny produkt som tas fram ska påverka miljön
mindre än den produkt den ersätter.
Ett resultat av Volvos miljöarbete är utvecklingen
av de mer effektiva och mindre förorenande drivlinorna Drive-E. Den personliga miljön är också
något Volvo värnar om – luften inne i en Volvo är
t.ex. renare än luften utanför tack vare klimatanläggningen.
och lösningar för att minska den negativa påverkan på miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav. Alla Volvos tillverkningsenheter ska vara ISO
14001-certifierade, vilket stödjer ett systematiskt
arbete med verksamhetens miljöfrågor som leder
till ständiga förbättringar med minskad miljöpåverkan. Innehav av ISO-certifikatet innebär även
att gällande miljölagar och föreskrifter följs. Volvo
ställer dessutom krav på att samarbetspartners
också ska uppfylla dessa krav.
punkten i Volvo Cars miljöarbete på att minska
bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och andra
luftföroreningar. Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser.
Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre
utsläpp av växthusgasen koldioxid.
Bränsleförbrukning
Eftersom en stor del av den totala miljöpåverkan
från en bil uppstår när den används ligger tyngd-
}}
25
INTRODUKTION
||
Bidra till en bättre miljö
En energieffektiv och bränslesnål bil bidrar inte
bara till en minskad påverkan på miljön utan innebär även en minskad kostnad för ägaren av bilen.
Som förare är det lätt att själv minska bränsleförbrukningen och därigenom både spara pengar
och bidra till en bättre miljö – här följer några råd:
•
Planera för en effektiv medelhastighet. Hastigheter över ca 80 km/h (ca 50 mph) samt
under 50 km/h (ca 30 mph) medför förhöjd
energiförbrukning.
•
Följ Service- och garantibokens rekommenderade intervaller gällande service och
underhåll av bilen.
•
Undvik tomgångskörning – stäng av motorn
vid längre väntetider. Ta hänsyn till lokala
bestämmelser.
•
Planera färdvägen – många onödiga stopp
och ojämn hastighet bidrar till ökad bränsleförbrukning.
•
Använd förkonditionering* före kallstart – det
förbättrar startförmågan och minskar slitage
vid kall väderlek. Motorn når normal arbetstemperatur snabbare, vilket sänker förbrukningen och minskar utsläppen.
Tänk även på att hantera miljöfarligt avfall som
t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt.
Rådgör med en verkstad vid osäkerhet om hur
denna typ av avfall ska deponeras – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
26
Effektiv avgasrening
Volvos verkstäder och miljön
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och ut"
– ett koncept som innefattar ren kupémiljö och
högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du även till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir den en
del i Volvos system. Volvo ställer krav på hur verkstadslokalerna ska vara utformade för att förhindra spill och utsläpp i miljön. Verkstadspersonalen har det kunnande och de verktyg som
behövs för att garantera god miljöomsorg.
Ren luft i kupén
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Luftkvalitetssystemet Interior Air Quality System
(IAQS)* säkerställer att den inkommande luften
är renare än luften utanför i trafikerad miljö.
Systemet renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och
marknära ozon. Om utomhusluften är förorenad
stängs luftintaget och luften återcirkuleras. En
sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer
eller tunnlar.
IAQS är en del av Clean Zone Interior Package
(CZIP)*, som även omfattar en funktion som gör
att fläkten startar när bilen låses upp med fjärrnyckeln.
Interiör
Materialet som används i interiören i en Volvo är
noga utvalt och har testats för att vara trivsamt
och behagligt. Några av detaljerna är handgjorda,
exempelvis sys sömmarna till ratten för hand.
Interiören är kontrollerad för att inte avge stark
lukt eller ämnen som orsakar besvär vid t.ex. stark
värme och starkt ljus.
Återvinning
Eftersom Volvo arbetar utifrån ett livscykelperspektiv är det även viktigt att bilen återvinns på ett
miljömässigt riktigt sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar. Bilens siste ägare ombeds därför att
kontakta en återförsäljare för hänvisning till en
certifierad/godkänd återvinningsanläggning.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Körlägen* (s. 390)
Ägarmanualen och miljön (s. 31)
Ekonomisk körning (s. 414)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 555)
Luftkvalitet (s. 180)
* Tillval/tillbehör.
INTRODUKTION
IntelliSafe – förarstöd
IntelliSafe är Volvo Cars tankesätt kring bilsäkerhet. Det består av ett antal system som bidrar till
att göra bilfärden säker, förebygga skador och
skydda passagerare och övriga trafikanter.
Stödja
Som en del av IntelliSafe finns system som hjälper föraren att framföra bilen på ett säkert sätt.
Förarstödsfunktionerna som finns i bilen är t.ex.
den adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise
Control)* som ser till att hålla ett konstant
avstånd till framförvarande bil.
Pilot Assist* hjälper föraren att hålla bilen mellan
körfältets sidomarkeringar kombinerat med att
hålla ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.
Park Assist Pilot* hjälper föraren med parkering
av bilen genom att känna av området kring den.
Automatiskt helljus, Cross Traffic Alert (CTA)*
och Blind Spot Information (BLIS)* är andra
exempel på system som hjälper föraren.
Förebygga
Ett exempel på en funktion som hjälper till att
förebygga olyckor är City Safety. Funktionen varnar föraren vid risk för kollision med ett annat fordon, fotgängare, cyklist eller större djur. Om föraren inte reagerar på varningen och risken för
kollision är överhängande kan City Safety automatiskt bromsa bilen.
Lane Keeping Aid (LKA)* är ett annat exempel på
en funktion som hjälper till att förebygga olyckor
genom att varna föraren samt ge ett korrigerande
styringrepp om bilen är på väg att oavsiktigt korsa
en sidolinje.
•
•
•
•
Krockkuddar (s. 62)
Pilot Assist* (s. 299)
Avåkningsskydd Run-off Mitigation (s. 353)
Whiplash Protection System (s. 57)
Dessutom finns funktionen Avåkningsskydd (Run
off mitigation) vars uppgift är att reducera risken
för att bilen oavsiktligt lämnar vägen och aktivt
styra den tillbaka in på vägen igen.
Skydda
För att skydda förare och passagerare är bilen
utrustad med bältesförsträckare som kan sträcka
säkerhetsbältena i kritiska situationer och vid kollisioner. Den har också krockkuddar och krockgardin samt Whiplash Protection System
(WHIPS) vilket skyddar mot pisksnärtskador.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Aktiv parkeringshjälp* (s. 367)
Aktivera/deaktivera helljus (s. 137)
Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert*
(s. 338)
Blind Spot Information* (s. 334)
City Safety (s. 324)
Körfältsassistans (s. 348)
Roll Stability Control (s. 266)
Säkerhetsbälte (s. 58)
Säkerhet (s. 56)
* Tillval/tillbehör.
27
INTRODUKTION
Sensus – uppkoppling och
underhållning
Information när den behövs, där den
behövs
Sensus gör det möjligt att surfa på internet,
använda olika typer av appar och göra bilen till
en Wi-Fi hotspot.
De olika displayerna i bilen ger information vid
rätt tillfälle. Informationen visas på olika ställen
baserat på hur den bör prioriteras av föraren.
Detta är Sensus
Sensus erbjuder ett intelligent gränssnitt och
uppkoppling mot den digitala världen. En intuitiv
navigationsstruktur gör det möjligt att få relevant
stöd, information och underhållning när det är
nödvändigt, utan att distrahera föraren.
Sensus omfattar alla lösningar i bilen som har att
göra med underhållning, uppkoppling, navigation*
och användargränssnittet mellan förare och bil.
Det är Sensus som gör kommunikation möjlig
mellan dig, bilen och omvärlden.
28
* Tillval/tillbehör.
INTRODUKTION
Olika typ av information visas i olika displayer beroende på hur informationen bör prioriteras.
Head-up-display*
Head-up-displayen visar vald information som
föraren bör hantera så snart som möjligt. Det kan
t.ex. handla om trafikvarningar, information om
hastighet och navigation*. Även trafikskyltsinformation och inkommande telefonsamtal visas i
head-up-displayen. Den hanteras med rattens
högra knappsats och från centerdisplayen.
Förardisplay
12-tums förardisplay.
}}
* Tillval/tillbehör.
29
INTRODUKTION
||
Många av bilens huvudfunktioner styrs från centerdisplayen, en pekskärm som reagerar vid
beröring. Antalet fysiska knappar och reglage i
bilen är därför minimalt. Skärmen kan hanteras
med eller utan handskar på.
•
Ljud och media (s. 426)
Härifrån kontrolleras t.ex. klimatanläggningen,
underhållningssystemet och sätespositionen.
Informationen som visas i centerdisplayen kan
hanteras av föraren eller någon annan i bilen när
tillfälle ges.
8-tums förardisplay.
Förardisplayen visar information om bl. a. hastighet och t.ex. inkommande samtal eller information
om vilken låt som spelas. Den hanteras med rattens två knappsatser.
Centerdisplay
Röststyrningssystemet
Röststyrningssystemet kan
användas utan att föraren
behöver ta händerna från
ratten. Systemet kan förstå
naturligt tal. Använd röststyrningen för att spela en låt, ringa
någon, höja värmen eller läsa
upp ett textmeddelande.
För mer information om alla funktioner/system,
se respektive avsnitt i ägarmanualen eller dess
supplement.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
30
Hantera centerdisplayen (s. 35)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 39)
Head-up-display* (s. 109)
Förardisplay (s. 88)
Röststyrning (s. 112)
Uppkopplad bil* (s. 454)
* Tillval/tillbehör.
INTRODUKTION
Ägarmanualen och miljön
Rutor, glas och speglar
Ägarmanualen är tryckt på papper med ursprung
i kontrollerade skogar.
I bilen finns reglage för rutor, glas och speglar.
Några av rutorna i bilen är förstärkta med laminering, vilket gör t.ex. kupén mer ljudisolerad.
Forest Stewardship Council (FSC)®-symbolen
visar att pappersmassan i en tryckt publikation av
ägarmanualen kommer från FSC®-certifierade
skogar eller andra kontrollerade källor.
Laminerat glas
Vindrutan och panoramataket* har laminerat glas.
Glaset är förstärkt, vilket ger ett bättre inbrottsskydd och förbättrar ljudisoleringen i kupén. För
vissa övriga glasytor finns laminerat glas som tillval.
Symbolen visas på de rutor där glaset är laminerat7.
Relaterad information
Relaterad information
•
Drive-E – renare körglädje (s. 25)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7
Panoramatak* (s. 156)
Fönsterhissar (s. 150)
Aktivera/deaktivera avfrostning av rutor och
backspeglar (s. 190)
Använda solgardin* (s. 151)
Inre backspegel (s. 153)
Ställa in yttre backspeglar (s. 152)
Head-up-display* (s. 109)
Använda vindrutetorkare (s. 147)
Vindrute- och strålkastarspolare (s. 148)
Gäller ej vindrutan och panoramataket* som alltid är laminerade och därför saknar denna symbol.
* Tillval/tillbehör.
31
INTRODUKTION
Översikt av centerdisplayen
Från centerdisplayen styrs många av bilens funktioner. Här presenteras centerdisplayen och
dess möjligheter.
32
INTRODUKTION
Tre av centerdisplayens grundvyer. Svep åt höger respektive vänster för att nå funktions- respektive appvyn8.
Funktionsvy – bilfunktioner som aktiveras/
deaktiveras med ett tryck. Vissa funktioner är
8
För högerstyrd bil är vyerna spegelvända.
även så kallade triggerfunktioner vilka öppnar
fönster med inställningsmöjligheter. Exempel
}}
33
INTRODUKTION
||
på dessa är Kamera och parkeringsfunktioner.
de övriga delvyerna. Tryck på delvyn för att
expandera den.
Hemvy – den första vy som visas då skärmen
startas.
Klimatrad – information och direktinteraktion
för att ställa in temperatur, sätesvärme och
fläktnivå. Tryck på symbolen mitt på klimatraden för att öppna klimatvyn med fler inställningsmöjligheter.
Applikationsvy (appvy) – appar som har laddats ner (tredjepartsappar) men också appar
för inbyggda funktioner, exempelvis FMradio. Tryck på en appikon för att öppna
appen.
Statusfält – högst upp i skärmen visas aktiviteterna i bilen. Till vänster i statusfältet visas
nätverks-/anslutningsinformation och till
höger visas mediarelaterad information,
klocka samt indikering om pågående bakgrundsaktivitet.
Toppvy – dra fliken nedåt för att komma åt
toppvyn. Härifrån nås Inställningar,
Ägarmanual, Profil samt bilens sparade
meddelanden.
Navigation – leder till kartnavigering, med
t.ex. Sensus Navigation*. Tryck på delvyn för
att expandera den.
Media – senast använda appar som har att
göra med media. Tryck på delvyn för att
expandera den.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hantera centerdisplayen (s. 35)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 39)
Funktionsvy med knappar för bilfunktioner
(s. 46)
Ändra inställningar för appar (s. 175)
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 44)
Inställningsvy (s. 167)
Mediaspelare (s. 434)
Telefon (s. 447)
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 182)
Rengöra centerdisplay (s. 536)
Telefon – härifrån nås telefonfunktionen.
Tryck på delvyn för att expandera den.
Den extra delvyn – senast använda appar/
bilfunktioner som inte hör hemma i någon av
34
* Tillval/tillbehör.
INTRODUKTION
Hantera centerdisplayen
Många av bilens funktioner styrs och regleras
från centerdisplayen. Centerdisplayen är en pekskärm som reagerar vid beröring.
Använda pekskärmsfunktionaliteten i
centerdisplayen
Skärmen reagerar olika beroende på om man
trycker, drar eller sveper över den. Det är möjligt
Tillvägagångssätt
att t.ex. bläddra mellan olika vyer, markera objekt,
scrolla i en lista och flytta på appar genom att
vidröra skärmen på olika sätt.
En infraröd film gör att skärmen känner av ett
finger som befinner sig strax framför skärmen.
Denna teknologi gör det möjligt att använda skärmen även med handskar på.
Två personer kan interagera med skärmen samtidigt, t.ex. för att justera klimatet för förarrespektive passagerarsidan.
VIKTIGT
Använd inte vassa föremål mot skärmen då
den kan repas av det.
I tabellen nedan presenteras de olika tillvägagångssätten för att hantera skärmen:
Utförande
Resultat
Tryck en gång.
Markerar ett objekt, bekräftar ett val eller aktiverar en funktion.
Tryck snabbt två gånger.
Zoomar in på ett digitalt objekt, exempelvis kartan*.
Tryck och håll kvar.
Griper tag i ett objekt. Kan användas för att flytta appar eller kartpunkter på kartan*. Tryck och håll kvar
fingret mot skärmen och dra samtidigt objektet till önskad plats.
Tryck en gång med två
fingrar.
Zoomar ut från ett digitalt objekt, exempelvis kartan*.
}}
* Tillval/tillbehör.
35
INTRODUKTION
||
36
Tillvägagångssätt
Utförande
Resultat
Dra
Växlar mellan olika vyer, rullar i en lista, text eller vy. Håll inne och dra för att flytta appar eller kartpunkter på
kartan*. Dra horisontellt eller vertikalt över skärmen.
Svep/dra snabbt
Växlar mellan olika vyer, rullar i en lista, text eller vy. Dra horisontellt eller vertikalt över skärmen.
Dra isär
Zoomar in.
Dra ihop
Zoomar ut.
* Tillval/tillbehör.
INTRODUKTION
Stänga av skärmen och aktivera den
igen
2.
Återaktivera skärmen – tryck kort på hemknappen.
> Samma vy som visades innan skärmen
stängdes av visas igen.
OBS
Skärmen kan inte stängas av när en uppmaning om att utföra en åtgärd visas på skärmen.
OBS
Hemknapp för centerdisplayen.
Konsekvensen då centerdisplayen stängs av blir
att skärmen dimmas ner för att inte störa under
körning. Klimatraden syns fortfarande, appar och
andra funktioner kopplade till skärmen är fortfarande igång.
1.
Gör ett långt tryck på den fysiska hemknappen under skärmen.
> Skärmen släcks ner, förutom klimatraden
som fortfarande visas. Alla funktioner är
fortfarande igång, såsom klimat, ljud, guidning* och appar. I detta läge är det lämpligt att rengöra skärmen med den medföljande putsduken, se avsnittet "Rengöra
centerdisplay".
Centerdisplayen stängs automatiskt av när
motorn är av och förardörren öppnas.
Återgå till hemvyn från en annan vy
1.
2.
Tryck kort på hemknappen.
> Senaste läget för hemvyn visas.
Tryck kort igen.
> Alla hemvyns delvyer sätts i standardläge.
OBS
I hemvyns standardläge – tryck kort på hemknappen. En animation som beskriver åtkomst
till de olika vyerna visas på skärmen.
Flytta på appar och knappar för
bilfunktioner
Apparna och knapparna för bilfunktioner i apprespektive funktionsvyn kan flyttas och organiseras efter önskemål.
1.
Tryck på en app/knapp och håll inne.
> Appen/knappen ändrar storlek och blir lite
genomskinlig. Den är då möjlig att flytta.
2.
Dra appen/knappen till en ledig plats i vyn.
Maximala antalet rader att utnyttja för att placera
appar/knappar på är 48 stycken. För att flytta en
app/knapp utanför den synliga vyn, dra den till
botten av vyn. Nya rader läggs då till, där appen/
knappen kan placeras.
En app/knapp kan alltså vara placerad längre ner
och syns då inte i normalläget för vyn.
Svep över skärmen för att scrolla uppåt/nedåt i
vyn.
OBS
Göm undan de appar som sällan eller aldrig
används genom att lägga dem långt ner,
utanför den synliga vyn. På så sätt blir det lättare att hitta till de appar som används mer
frekvent.
}}
* Tillval/tillbehör.
37
INTRODUKTION
||
Scrolla i lista, artikel eller vy
Använda reglage i centerdisplayen
När en scroll-indikator är synlig i skärmen är det
möjligt att scrolla nedåt eller uppåt i vyn. Svep
nedåt/uppåt var som helst i vyn.
Temperaturreglaget.
Till många av bilens funktioner används reglage.
Reglera t.ex. temperatur genom att antingen:
Scroll-indikatorn syns i centerdisplayen när det är möjligt
att scrolla i vyn.
•
•
•
dra i reglaget till önskad temperatur,
trycka på +/− för att höja/sänka temperaturen stegvis, eller
trycka på önskad temperatur på reglaget.
Relaterad information
•
•
•
•
•
38
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 39)
Inställningsvy (s. 167)
Sensus – uppkoppling och underhållning
(s. 28)
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 232)
Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar
(s. 459)
•
Använda tangentbordet i centerdisplayen
(s. 48)
•
Ändra inställningar för centerdisplayen
(s. 44)
INTRODUKTION
Navigera i centerdisplayens vyer
I centerdisplayen finns fem olika grundvyer:
hemvy, toppvy, klimatvy, applikationsvy (appvy)
och funktionsvy. Skärmen startas automatiskt när
förardörren öppnas.
Hemvyn
Hemvyn är den vy som visas när skärmen startas.
Den består av fyra delvyer: Navigation, Media,
Telefon och en extra delvy.
En app/bilfunktion som väljs från app-/funktionsvyn, startar i respektive delvy i hemvyn. Ex. FMradio startar i Media-delvyn.
Den extra delvyn består av den senast använda
appen/bilfunktionen som inte har med någon av
de övriga tre områdena att göra.
Delvyerna visar kortfattad information om
respektive app.
OBS
Första gången bilen används saknar vissa av
hemvyns delvyer innehåll.
OBS
I hemvyns standardläge – tryck kort på hemknappen. En animation som beskriver åtkomst
till de olika vyerna visas på skärmen.
}}
39
INTRODUKTION
||
Expandera en delvy från standardläge
Standardläge och expanderat läge av en delvy i centerdisplayen.
40
INTRODUKTION
Expandera en delvy:
–
Tryck på symbolen för att gå
tillbaka till det expanderade
läget, alternativt tryck på hemknappen nedanför skärmen.
Tryck var som helst på delvyn. När en delvy
expanderas trängs den fjärde delvyn i hemvyn för tillfället undan. De andra två blir minimerade och visar bara viss information.
Toppvyn
I den expanderade vyn ges tillgång till de
grundläggande funktionerna i respektive app.
Stänga en expanderad delvy:
–
Delvyn kan stängas på tre olika sätt:
•
Tryck på den övre delen av den expanderade delvyn.
•
Tryck på en annan delvy (då öppnas istället den i expanderat läge).
•
Toppvyn neddragen.
I mitten av statusfältet högst upp i skärmen finns
en flik. Öppna toppvyn genom att trycka på fliken
eller genom att dra/svepa uppifrån och ner över
skärmen.
Tryck kort på den fysiska hemknappen
under centerdisplayen.
Öppna/stänga en delvy i fullskärmsläge
Den extra delvyn och delvyn för Navigation är
möjliga att öppna upp i fullskärm, med ännu mer
information och fler inställningsmöjligheter.
När en delvy är öppnad i fullskärmsläge visas
ingen information från de övriga delvyerna.
I expanderat läge, öppna appen
i fullskärm – tryck på symbolen.
Hemknapp för centerdisplayen.
I toppvyn ges åtkomst till:
Det finns alltid möjlighet att gå tillbaka till hemvyn
genom att trycka på hemknappen. Gå tillbaka till
hemvyns standardvy från fullskärmsläge – tryck
två gånger på hemknappen.
• Inställningar
• Ägarmanual
• Profil
• Bilens sparade meddelanden.
Statusfältet
Högst upp i skärmen visas aktiviteterna i bilen. Till
vänster i statusfältet visas nätverks-/anslutningsinformation och till höger visas mediarelaterad
information, klocka samt indikering om bakgrundsaktivitet pågår.
Lämna toppvyn – tryck utanför toppvyn, på hemknappen eller längst ner i toppvyn och dra uppåt.
Bakomliggande vy blir då synlig och möjlig att
använda igen.
}}
41
INTRODUKTION
||
OBS
Toppvyn är inte tillgänglig vid start/avstängning eller då ett meddelande visas på skärmen. Den är heller inte tillgänglig då klimatvyn
visas.
Tryck på symbolen för att stänga klimatvyn och återgå till tidigare vy.
Applikationsvyn
Tryck på Inställningar FM-radio – inställningar som har att göra med FM radio visas.
•
Tryck på Manual FM-radio – en artikel som
har att göra med FM radio öppnas.
För att flytta på en app:
Detta gäller enbart vissa av apparna i bilen. För
tredjepartsappar, som laddas ner, går det t.ex.
inte att komma åt appspecifika artiklar eller
inställningar.
42
2.
Dra appen till önskad plats.
Gå tillbaka till hemvyn igen genom att svepa från
vänster till höger9 över skärmen eller genom att
trycka på hemknappen.
Applikationsvyn med bilens appar.
Svep från höger till vänster9 över skärmen för att
komma åt applikationsvyn (appvyn) från hemvyn.
Här ligger appar som har laddats ner (tredjepartGäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
Tryck på appen och håll inne.
> Appen blir lite genomskinlig och större
när den är möjlig att flytta.
Appar och bilfunktionsknappar kan inte läggas på platser som redan är upptagna.
Längst ner i skärmen ligger klimatraden alltid
synlig. Där kan de vanligaste klimatinställningarna
göras direkt, såsom inställning av temperatur,
sätesvärme och fläkt.
9
1.
OBS
Klimatvyn
Tryck på symbolen mitt på klimatraden
för att öppna klimatvyn och få tillgång
till fler klimatinställningar.
Tryck på en app för att öppna den. Den öppnas
då i den delvy som den tillhör, exempelvis Media.
Beroende på mängden appar går det att scrolla
nedåt i appvyn. Gör det genom att svepa/dra
nedifrån och upp.
Gå in i toppvyn från en app
Dra ner toppvyn då en app är igång, ex. FM radio:
•
sappar) men också appar för inbyggda funktioner,
exempelvis FM-radio. Vissa appar visar kortfattad
information direkt ute i appvyn, exempelvis antalet
olästa textmeddelanden för Meddelanden.
INTRODUKTION
Funktionsvyn
Beroende på mängden funktioner går det även
här att scrolla nedåt i vyn. Gör det genom att
svepa/dra nedifrån och upp.
Till skillnad från i appvyn, där en app öppnas med
ett tryck, aktiveras/deaktiveras en funktion
genom ett tryck på respektive funktionsknapp.
Vissa funktioner, triggerfunktionerna öppnas i ett
eget fönster vid tryck.
Precis som i appvyn är det möjligt att flytta runt
funktionsknapparna och lägga dem i önskvärd
ordning.
Relaterad information
•
•
•
Funktionsvyn med knappar för olika bilfunktioner.
Hantera centerdisplayen (s. 35)
Översikt av centerdisplayen (s. 32)
Funktionsvy med knappar för bilfunktioner
(s. 46)
•
•
Ändra inställningar för appar (s. 175)
•
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 182)
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 44)
Svep från vänster till höger9 över skärmen för att
komma åt funktionsvyn från hemvyn. Härifrån
aktiveras/deaktiveras olika bilfunktioner, t.ex.
Lane Departure Warning, Lane Keeping Aid*
och Parkeringsassistans*.
9
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
* Tillval/tillbehör.
43
INTRODUKTION
Symboler i centerdisplayens
statusfält
Symbol
Pågående förkonditionering.
Översikt av symboler som kan visas i centerdisplayens statusfält.
Ljudkälla spelas.
I statusfältet visas pågående aktiviteter och i
vissa fall deras status. På grund av begränsat
utrymme i fältet visas inte alla symboler hela
tiden.
Symbol
Ljudkälla stoppad.
Innebörd
Roaming aktiverat.
Signalstyrkan i mobiltelefonnätet.
Bluetooth-enhet ansluten.
Bluetooth aktiverat men ingen enhet
ansluten.
Ansluten till Wi-Fi-nätverk.
Internetdelning aktiverad (Wi-Fihotspot). Bilen delar alltså ut tillgänglig uppkoppling.
Ändra inställningar för
centerdisplayen
Centerdisplayen startas upp automatiskt när
förardörren öppnas. Inställningarna kan ändras
för centerdisplayen med avseende på ljud och
teman. Skärmen kan stängas av för att inte störa
vid körning.
Telefonsamtal pågår.
Stänga av/ändra volymen på
systemljuden i centerdisplayen
Ljudkälla tystad.
Systemljudet i centerdisplayen är möjligt att
ändra volym på/stänga av:
Nyheter tas emot från radiokanal.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
Trafikinformation tas emot.
2.
Tryck på Ljud
Klocka.
3.
Dra i reglaget under Touchljud, för att ändra
volym/stänga av ljudet för tryck på skärmen
och Tangentbordsljud för att ändra volym
på/stänga av ljudet för tryck på skärmens
tangentbord. Dra reglaget till önskad ljudnivå.
Relaterad information
•
Meddelanden i förar- och centerdisplayen
(s. 104)
•
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 39)
Systemvolymer.
Ändra utseendet i skärmen
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
Bilmodem aktiverat.
3.
Välj därefter tema, t.ex. Minimalistic eller
Chrome rings .
Fjärrdiagnostik aktiv.
Som tillägg till dessa utseenden är det möjligt att
välja mellan Normal och Ljus. Vid Normal är
bakgrunden i skärmen mörk och texterna är ljusa.
Detta alternativ är förvalt för alla teman. Om så
Pågående process.
44
Innebörd
Displayer
Teman.
INTRODUKTION
önskas kan en ljus variant väljas där utseendet
ändras så att bakgrunden blir ljus och texterna
mörka. Alternativet kan t.ex. vara användbart vid
starkt dagsljus.
Alternativen är alltid tillgängliga för användaren
och påverkas inte av belysningen runt omkring.
Relaterad information
•
•
•
•
Inställningsvy (s. 167)
Sensus – uppkoppling och underhållning
(s. 28)
Rengöra centerdisplay (s. 536)
Hantera centerdisplayen (s. 35)
45
INTRODUKTION
Funktionsvy med knappar för
bilfunktioner
funktionsvyn från hemvyn genom att svepa från
vänster till höger över skärmen10.
I funktionsvyn, en av centerdisplayens grundvyer,
ligger alla knappar för bilfunktioner. Navigera till
Det finns tre olika typer av knappar för bilfunktioner, se nedan:
Typ av knapp
Egenskap
Påverkar bilfunktion
Funktionsknappar
Har på/av-lägen.
De flesta knappar i funktionsvyn är funktionsknappar.
När en funktion är igång lyser en LED-indikator till vänster om ikonen för knappen.
Tryck på knappen för att aktivera/deaktivera en funktion.
Triggerknappar
Har inte på/av-lägen.
Vid tryck på en triggerknapp öppnas ett fönster för funktionen. Det kan exempelvis
vara ett fönster för att ändra sätets läge.
Parkeringsknappar
Har på-, av- och scanningslägen.
Liknar funktionsknappar men har ett extra läge för parkeringsscanning.
10
46
Olika typer av knappar
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
• Kamera
• Fäll nackstöd
• Funktioner för att fälla säte
• Justeringar för head-up display
• Kör in
• Kör ut
INTRODUKTION
Knapparnas olika lägen
När LED-indikatorn lyser grönt på en funktionsrespektive parkeringsknapp är funktionen aktiverad. När en funktion aktiveras visas för vissa funktioner en extra text om vad funktionen innebär.
Texten visas i några sekunder och därefter visas
knappen med LED-indikatorn tänd.
Funktionen är deaktiverad när LED-indikatorn är
släckt.
För Lane Keeping Aid visas exempelvis texten
Fungerar enbart i vissa hastigheter då
knappen trycks in.
Tryck kort en gång på knappen för att aktivera/
deaktivera funktionen.
När en varningstriangel visas i högra delen av
knappen är det något som inte fungerar som det
är tänkt.
Relaterad information
•
•
•
Översikt av centerdisplayen (s. 32)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 39)
Kategorier i inställningsvyn (s. 168)
47
INTRODUKTION
Använda tangentbordet i
centerdisplayen
Med centerdisplayens tangentbord är det möjligt
att skriva med tangenter i skärmen, men även för
hand genom att "rita in" bokstäver och tecken på
skärmen.
Skriva med tangentbordet
Med tangentbordet kan tecken, bokstäver och
siffror skrivas in, t.ex. för att skriva textmeddelanden från bilen, fylla i lösenord eller söka efter
artiklar i den digitala ägarmanualen.
Tangentbordet visas endast då det är möjligt att
skriva på skärmen.
48
INTRODUKTION
Bilden visar en översikt av några av de knappar som kan visas i tangentbordet. Utseendet varierar beroende på språkinställningar och i vilket sammanhang tangentbordet används.
Rad med förslag på ord eller tecken11. Föreslagna ord anpassas allteftersom nya bokstä11
Gäller asiatiska språk.
ver skrivs in. Bläddra bland förslagen genom
att trycka på pilarna till höger och vänster.
Tryck på ett förslag för att välja det. Observera att funktionen inte stöds av alla språkval.
}}
49
INTRODUKTION
||
Raden kommer då inte synas på tangentbordet.
Beroende på vilket språk som väljs för tangentbordet (se punkt 7) anpassas de tecken
som finns tillgängliga. Tryck på ett tecken för
att skriva in det.
Beroende på i vilket sammanhang tangentbordet används fungerar knappen på olika
sätt – antingen för att skriva in @ (när mailadress anges) eller för att skapa ny rad (vid
vanlig textinmatning).
Döljer tangentbordet. Om detta inte är möjligt visas inte knappen.
Används för att skriva med versaler. Tryck en
gång för att skriva en versal och sedan fortsätta med gemena bokstäver. Ytterligare ett
tryck gör samtliga bokstäver till versaler.
Nästa tryck återställer tangentbordet till
gemener. I detta läge blir den första bokstaven efter punkt, utropstecken eller frågetecken skriven som versal. Detta gäller även
första bokstaven i textfältet. I textfält ämnade
för namn eller adresser börjas varje ord automatiskt med versal. I textfält där lösenord,
webbadresser eller e-postadresser ska fyllas
i blir däremot alla bokstäver automatiskt
gemena, om inget annat aktivt ställs in med
knappen.
Sifferinmatning. Tangentbordet (2) visas då
med siffror. Tryck på
, som i sifferläget
visas istället för
, för att komma tillbaka
50
till tangentbordet med bokstäver, alternativt
för att se tangentbordet med specialtecken.
för tangentbordet anpassas utan att systemspråket påverkas.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Byter språk för textinmatningen, t.ex. UK.
Tecken som är möjliga att skriva samt ordförslag (1) ändras beroende på valt språk. Tryck
för att få upp en lista över språken och tryck
på det språk som ska användas. För att lägga
till fler språk i tangentbordet – se rubriken
"Ändra språk för tangentbordet" nedan.
2.
Tryck på System
3.
Välj ett eller flera språk i listan.
> Det är nu möjligt att växla mellan de valda
språken direkt i tangentbordet för textinmatning.
Mellanslag.
Ångrar textinmatning. Tryck kort för att ta
bort ett tecken i taget. Håll inne knappen för
att ta bort tecken i ett snabbare tempo.
Byter tangentbordsläget för att skriva in bokstäver och tecken för hand istället. Läs mer
under rubriken "Skriva in tecken/bokstäver
för hand på skärmen".
Tryck på bekräftelseknappen över tangentbordet
(syns inte i bilden) för att bekräfta den textinmatning som har gjorts. Knappen ser olika ut
beroende på sammanhang.
Ändra språk för tangentbordet
För att det ska vara möjligt att växla mellan olika
språk i tangentbordet måste språken först läggas
till under Inställningar.
Lägg till/ta bort språk i inställningar
Tangentbordet är automatiskt inställt på samma
språk som systemspråket. Manuellt kan språket
Tangentsbordslayout.
Om inga språk aktivt har valts under
Inställningar behåller tangentbordet samma
språk som bilens systemspråk, se avsnittet
"Ändra systeminställningar i inställningsvyn".
Växla mellan olika språk i tangentbordet
När ett antal språk har valts i
Inställningar används
knappen (visad i sitt sammanhang som nummer 7 i bilden
ovan) i tangentbordet för att
växla mellan de olika språken.
För att ändra språk i tangentbordet:
1.
Tryck och håll inne knappen (se bild ovan).
> En lista blir synlig.
2.
Välj önskat språk. Om fler än fyra språk har
valts under Inställningar är det möjligt att
scrolla i listan ute i tangentbordet.
> Tangentbordet anpassas till det språk
som väljs och andra ordförslag ges.
INTRODUKTION
Varianter av en bokstav eller ett tecken
För att skriva in en variant av en bokstav/ett
tecken, t.ex. é eller è:
1.
Tryck och håll inne bokstaven/tecknet.
> En ruta med möjliga varianter av bokstaven/tecknet visas.
2.
Tryck på önskad variant. Om ingen av varianterna väljs, skrivs originalbokstaven/tecknet
in.
Relaterad information
•
•
•
•
Inställningsvy (s. 167)
Hantera centerdisplayen (s. 35)
Hantera textmeddelande (s. 452)
Ändra systeminställningar i inställningsvyn
(s. 169)
51
INTRODUKTION
Skriva in tecken/bokstäver för hand
på skärmen
Dölj tangentbordet. Om detta inte är möjligt
visas inte knappen.
Byt språk för textinmatningen.
Skriva in tecken/bokstäver för hand
1. Skriv ett tecken/en bokstav i området för
handskrivna bokstäver (1).
> Ett antal förslag på tecken eller bokstäver
visas (3). Det mest sannolika visas högst
upp i listan.
2.
Område för att skriva in bokstäver/tecken.
Textfält där bokstäver/tecken matas in allteftersom de ritas upp på skärmen.
Förslag på bokstäver/tecken. Listan går att
scrolla i.
Mata in tecknet/bokstaven genom att vänta
en kort stund.
> Tecknet/bokstaven högst upp i listan
matas in. Det går också att välja ett annat
tecken än det som visas högst upp – tryck
på önskat tecken/önskad bokstav i listan.
–
För att ta bort/ändra tecken/bokstäver finns
flera alternativ:
•
Tryck i listan (3) på den bokstav som
egentligen avsågs.
•
Tryck på knappen för att ångra textinmatning (5) för att ta bort bokstaven och
börja om.
•
Svep horisontellt från höger till vänster12
över området för handskrivna bokstäver
(1). Ta bort flera bokstäver genom att
svepa över området flera gånger.
•
Ett tryck på krysset i textfältet (2) tar bort
all inskriven text.
Byta rad i fritextfält med handskrift
Ta bort/ändra tecken/bokstav som skrivits
in för hand
Mellanslag.
Ångra textinmatning. Tryck kort för att ta bort
en bokstav/ett tecken i taget. Vänta en kort
stund innan nästa tryck för att ta bort nästa
bokstav/tecken etc.
Gå tillbaka till tangentbordet med vanlig
teckeninmatning.
12
13
52
Byt rad för hand genom att rita in ovan tecken i fältet för
handskrift13.
Radera tecken i textfältet (2) genom att svepa över fältet
för handskrift (1).
För arabiskt tangentbord – svep åt motsatt håll. Vid svep från höger till vänster skapas ett mellanslag.
För arabiskt tangentbord – rita samma tecken men spegelvänt.
INTRODUKTION
Relaterad information
•
•
Hantera textmeddelande (s. 452)
Ändra systeminställningar i inställningsvyn
(s. 169)
53
SÄKERHET
SÄKERHET
Säkerhet
VARNING
Bilen är utrustad med ett flertal säkerhetssystem
som samverkar för att skydda bilens förare och
passagerare vid en olycka.
Om varningssymbolen förblir tänd eller tänds
under körning och meddelandet SRS airbag
Service snarast Kör till verkstad visas i
förardisplayen, är det ett tecken på att en del
av något säkerhetssystem inte har fullgod
funktion. Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas snarast.
Bilen är utrustad med ett antal sensorer som vid
en olycka reagerar och aktiverar olika säkerhetssystem, t.ex. olika typer av krockkuddar och
säkerhetsbältets bältesförsträckare. Beroende av
den specifika olyckssituationen, t.ex. kollisioner i
olika vinklar, rundslagning eller avkörning, reagerar systemen på olika sätt för att ge bästa skydd.
Därtill finns mekaniska säkerhetssystem som
Whiplash Protection System. Bilen är också
byggd så att en stor del av kraften vid en kollision
fördelas till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen.
Efter en olycka kan bilens säkerhetsläge aktiveras om någon viktig funktion i bilen har skadats.
Varningssymbol i förardisplay
Varningssymbolen tänds i förardisplayen när bilens elsystem sätts i tändningsläge II. Symbolen släcks efter
ca 6 sekunder om bilens säkerhetssystem är felfritt.
Säkerhet vid graviditet
Det är viktigt att säkerhetsbältet används på rätt
sätt under graviditeten och att gravida förare
anpassar sin sittställning.
Säkerhetsbälte
Om den specifika varningssymbolen är
trasig tänds istället den generella varningssymbolen och förardisplayen visar
samma meddelande.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Säkerhet vid graviditet (s. 56)
Säkerhetsbälte (s. 58)
Krockkuddar (s. 62)
Whiplash Protection System (s. 57)
Säkerhetsläge (s. 68)
Barnsäkerhet (s. 69)
Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot axeln, med
den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan
brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt mot
sidan av låren och så lågt som möjligt under
magen – det får aldrig tillåtas att glida upp.
Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen som
möjligt utan onödigt slack. Kontrollera också att
säkerhetsbältet inte har vridit sig.
Sittställning
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida
förare justera sätet och ratten, så att de har full
kontroll över bilen (vilket innebär att man lätt
56
SÄKERHET
måste kunna nå ratten och fotpedalerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan magen och
ratten.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkerhet (s. 56)
Säkerhetsbälte (s. 58)
Manuellt framsäte (s. 117)
Elmanövrerat framsäte* (s. 118)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) är ett
skydd mot pisksnärtsskador. Systemet består av
energiupptagande ryggstöd och sittdyna samt
ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena.
WHIPS aktiveras vid en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets
egenskaper inverkar.
När WHIPS aktiveras fälls framsätenas ryggstöd
bakåt och sittdynan åker nedåt så att sittställningen för föraren och passageraren i framsätet
förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING
WHIPS är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av sätet eller WHIPS på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Om framsätena har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska sätena bytas ut. En del av sätenas
skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även
om de verkar oskadade.
Placera inga föremål på golvet bakom eller under framsätena eller i baksätet som kan hindra WHIPS funktion.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framsätets ryggstöd.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
motsvarande framsäte flyttas framåt så att
den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.
Sittställning
För bästa möjliga skydd av WHIPS måste förare
och passagerare ha rätt sittställning och se till att
systemets funktion inte hindras.
}}
* Tillval/tillbehör.
57
SÄKERHET
||
Ställ in rätt sittställning på framsätet innan körningen påbörjas.
Förare och passagerare i framsätet bör sitta mitt i
sätet med så litet avstånd som möjligt mellan
nackskydd och huvud.
WHIPS och barnskydd
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS.
Relaterad information
•
•
•
•
•
58
Säkerhet (s. 56)
Manuellt framsäte (s. 117)
Elmanövrerat framsäte* (s. 118)
Rear Collision Warning (s. 334)
Barnskydd (s. 70)
Säkerhetsbälte
VARNING
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används.
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
För att säkerhetsbältet ska ge maximalt skydd är
det viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta
inte ryggstödet för långt bakåt, säkerhetsbältet är
avsett att skydda vid normal sittställning.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det
utbytta säkerhetsbältet.
VARNING
Tänk på att inte använda clips eller fästa bältet kring krokar eller andra delar av interiören,
vilket hindrar säkerhetsbältet att sitta åt
ordentligt.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar.
Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta påverka
krockkuddens effekt vid en kollision.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkerhet (s. 56)
Bältesförsträckare (s. 59)
Ta på/av säkerhetsbältet (s. 60)
Dörr- och bältespåminnare (s. 61)
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
Bältesförsträckare
Bilen är utrustad med pyrotekniska och elektriska bältesförsträckare som kan sträcka säkerhetsbältena vid kritiska situationer och kollisioner.
Bältesförsträckare vid kollision
Alla säkerhetsbälten är utrustade med en pyroteknisk bältesförsträckare.
Den pyrotekniska bältesförsträckaren sträcker
säkerhetsbältet vid en tillräckligt kraftig kollision
för att mer effektivt fånga upp den åkande.
Bältesförsträckare vid kritiska
situationer
Säkerhetsbältena för förare och passagerare i
framsätet är utrustade med en elektrisk bältesförsträckare.
Bältesförsträckaren samverkar och kan aktiveras i
samband med förarstödsystemen City Safety och
Rear Collision Warning. Vid kritiska situationer så
som panikbroms, kraftig undanmanöver, avkörning (t.ex. att bilen rullar ner i ett dike, lyfter från
marken eller slår emot något i terrängen), sladd
eller risk för kollision, kan säkerhetsbältet
sträckas av bältesförsträckarens elmotor.
Den elektriska bältesförsträckaren positionerar
den åkande bättre vilket minskar risken för att slå
emot bilens interiör och förbättrar effekten av
säkerhetssystem så som bilens krockkuddar.
VIKTIGT
Om passagerarkrockkudden deaktiveras, så
deaktiveras även den elektriska bältesförsträckaren på passagerarsidan.
Återställa elektrisk bältesförsträckare
När den kritiska situationen upphört så återställs
bältet och den elektriska bältesförsträckaren
automatiskt.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Säkerhetsbälte (s. 58)
Ta på/av säkerhetsbältet (s. 60)
Dörr- och bältespåminnare (s. 61)
City Safety (s. 324)
Rear Collision Warning (s. 334)
Aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden*
(s. 65)
Om bältet ändå skulle förbli sträckt:
1.
Stanna bilen på en säker plats.
2.
Ta av säkerhetsbältet och ta därefter på det
igen.
> Bältet och den elektriska bältesförsträckaren återställs.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det
utbytta säkerhetsbältet.
* Tillval/tillbehör.
59
SÄKERHET
Ta på/av säkerhetsbältet
Se till att samtliga passagerare har tagit på sig
säkerhetsbältet innan körningen påbörjas.
3.
I framsätena och på ytterplatserna i andra
sätesraden kan bältet justeras i höjdled.
Ta på säkerhetsbältet
1.
Dra ut bältet långsamt och se till att det inte
är vridet eller skadat.
Se till att bältet ligger korrekt i bältesguiden
som finns för andra sätesradens mittplats.
OBS
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:
Bältet ska ligga in på axeln (inte ner över armen).
•
•
•
4.
2.
om det dras ut för snabbt
vid bromsning och acceleration
om bilen lutar kraftigt.
Lås fast bältet genom att skjuta ner dess låstunga i avsett bälteslås.
> Ett kraftigt "klick" indikerar att bältet är
låst.
Sträck höftbandet över höften genom att dra
i diagonalbandet uppåt mot axeln.
Tryck ihop bältesfästet och flytta bältet uppåt
eller nedåt.
Positionera bältet så högt som möjligt utan
att det skaver mot halsen.
VARNING
Sätt alltid in låstungan från säkerhetsbältet i
bälteslåset på rätt sida. Säkerhetsbältena och
bälteslåset fungerar annars kanske inte som
avsett vid en kollision. Det finns risk för allvarliga skador.
60
Höftbandet ska sitta lågt (inte över buken).
SÄKERHET
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Dörr- och bältespåminnare
Bältespåminnare
Systemet påminner obältade om att ta på säkerhetsbältet och varnar även för öppen dörr,
motorhuv, baklucka eller tanklucka.
Förardisplayens grafik
Tänk på att inte använda clips eller fästa bältet kring krokar eller andra delar av interiören,
vilket hindrar säkerhetsbältet att sitta åt
ordentligt.
VARNING
Skada aldrig säkerhetsbältena och sätt inte in
några främmande föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar då kanske inte som avsett vid en kollision. Det finns
risk för allvarliga skador.
Ta av säkerhetsbältet
1.
Tryck på den röda knappen på bälteslåset
och låt sedan rullen dra in bältet.
2.
Om det inte rullats in helt, mata in det för
hand så att det inte hänger löst.
Se till att bältet ligger korrekt i bältesguiden
som finns för andra sätesradens mittplats.
Relaterad information
•
•
•
Säkerhetsbälte (s. 58)
Ljuspåminnelse i takkonsolen.
Ljuspåminnelse ges i takkonsolen och genom
varningssymbolen i förardisplayen.
Grafik i förardisplayen med olika typer av varningar. Varningsfärgen på dörr och baklucka är beroende av bilens
hastighet.
Förardisplayens grafik visar vilka säten i bilen
som har bältade och obältade passagerare.
I samma grafik visas även om motorhuven, bakluckan, tankluckan eller någon dörr är öppen.
Grafiken raderas automatiskt efter ungefär
30 sekunders körning eller med ett tryck på
högra rattknappsatsens O-knapp.
Ljudpåminnelsen är beroende av hastighet samt
körtid och körsträcka.
Förarens och passagerarnas bältesstatus informeras i förardisplayen grafik när ett bälte tas på
eller av.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Framsäte
Obältad förare och främre passagerare blir
påmind om att ta på sig säkerhetsbältet genom
ljus- och ljudpåminnelse.
Bältesförsträckare (s. 59)
Dörr- och bältespåminnare (s. 61)
}}
61
SÄKERHET
||
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
•
•
Krockkuddar
Bilen är utrustad med krockkuddar samt krockgardin för förare och passagerare.
VARNING
Krockkuddesystemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa kablarna
till startbatteriet. Försök inte starta bilen eftersom krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen.
Volvo rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Påminna om att något säkerhetsbälte i baksätet tagits av under färd genom ljus- och
ljudpåminnelse. Påminnelsen upphör då
säkerhetsbältet åter tagits på, men kan
också kvitteras manuellt med ett tryck på
högra rattknappsatsens O-knapp.
Om motorhuven, bakluckan, tankluckan eller
någon dörr inte är riktigt stängd visar förardisplayens grafik vad som är öppet. Stanna bilen på
en säker plats snarast och stäng det som utlöst
varningen.
Om bilen körs i lägre hastighet än
ca 10 km/h (6 mph) tänds förardisplayens informationssymbol.
Om bilen körs i högre hastighet än
ca 10 km/h (6 mph) tänds förardisplayens varningssymbol.
Relaterad information
62
Ta på/av säkerhetsbältet (s. 60)
Informera om vilka säkerhetsbälten som
används i baksätet. Förardisplayens grafik
visas vid användning av säkerhetsbältena.
Påminnare för dörr, motorhuv, baklucka
och tanklucka
•
•
•
Säkerhetsbälte (s. 58)
Bältesförsträckare (s. 59)
Utlösta krockkuddar
Om någon av krockkuddarna har löst ut rekommenderas följande:
•
Bärga bilen. Volvo rekommenderar att den
bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör
inte med utlösta krockkuddar.
•
Volvo rekommenderar att låta en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
•
Kontakta alltid läkare.
SÄKERHET
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den rök
och det damm som bildas vid utlösning av
kuddarna kan vid intensiv exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid
besvär tvätta med kallt vatten. Det snabba
utlösningsförloppet kan också, i kombination
med kuddens material, ge friktions- och
brännskador på huden.
Förar- och passagerarkrockkuddar
Som ett komplement till säkerhetsbältet är bilen
utrustad med krockkuddar på förar- och passagerarsidan i framsätet.
Olyckssituationer kan därför uppstå då endast
en (eller ingen) av krockkuddarna aktiveras.
Sensorerna känner av det kollisionsvåld som
fordonet utsätts för och åtgärd anpassas efter
detta så att ingen, en eller flera krockkuddar
utlöses.
Relaterad information
•
•
•
•
VARNING
Säkerhet (s. 56)
Förar- och passagerarkrockkuddar (s. 63)
Sidokrockkudde (s. 67)
Krockgardin (s. 67)
OBS
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbälte används
eller inte. Gäller alla bältespositioner.
Förar- och passagerarkrockkuddar.
Vid en frontalkrock hjälper krockkuddarna till att
skydda förarens och passagerarens huvud,
ansikte och bröst, samt förarens knän och ben.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses upp.
Krockkudden dämpar stöten för den åkande i
kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas
ihop under krocken töms den. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och tömning av kudden, sker på några tiondels sekunder.
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar.
Om bältet inte används eller används på ett
felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens
effekt vid en kollision.
För att inte skadas om krockkudden löses ut,
måste passageraren sitta så upprätt som möjligt med fötterna på golvet och ryggen mot
ryggstödet.
VARNING
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
}}
63
SÄKERHET
||
Förarkrockkuddar
Dekal för passagerarkrockkudde
VARNING
Krockkudde i ratt
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens centrum. Ratten är märkt med AIRBAG.
Om bilen inte är utrustad med omkopplare för
att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden är krockkudden alltid aktiverad.
Knäkrockkudde
Krockkudden är monterad hopvikt i undre delen
av instrumentpanelen på förarsidan. Panelen är
märkt med AIRBAG.
VARNING
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför
passagerarsätet.
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om krockkudden är
aktiverad.
VARNING
Placera eller fäst inga föremål framför eller
ovanpå panelen där knäkrockkudden är placerad.
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
passagerarkrockkudden är deaktiverad.
Dekal på passagerarsidans solskydd.
Passagerarkrockkudde
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
Krockkudden är monterad hopvikt i ett utrymme
ovanför handskfacket. Panelen är märkt med
AIRBAG.
Relaterad information
•
•
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för passagerarplatsen är placerad.
Krockkuddar (s. 62)
Aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden*
(s. 65)
Dekal på passagerarsidans dörrstolpe. Dekalen blir synlig när passagerardörren öppnas.
Varningsdekal för passagerarkrockkudden är
placerad enligt ovan.
64
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
Aktivera/deaktivera
passagerarkrockkudden*
Passagerarkrockkudden kan deaktiveras om
bilen är utrustad med en omkopplare, Passenger
Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Omkopplaren
VARNING
Om bilen inte är utrustad med omkopplare för
att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden är krockkudden alltid aktiverad.
2.
Bekräfta meddelandet genom att trycka på
högra rattknappsatsens O-knapp.
Aktivera passagerarkrockkudden
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och blir åtkomlig när
dörren öppnas.
Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.
Dra omkopplaren utåt och vrid från OFF (B)
till ON (A).
> Förardisplayen visar meddelandet
Passagerar airbag på Vänligen
bekräfta.
OBS
ON – krockkudden är aktiverad och alla
framåtvända passagerare (barn och vuxna)
kan sitta säkert på passagerarplatsen.
OFF – Krockkudden är deaktiverad och barn
i bakåtvända barnskydd kan sitta säkert på
passagerarplatsen.
Om passagerarkrockkudden har aktiverats/
deaktiverats med bilen i tändningsläge I eller
lägre, visas meddelandet i förardisplayen samt
följande indikering i takkonsolen ca 6 sekunder efter att bilens elsystem sätts i tändningsläge II.
> Ett textmeddelande och en varningssymbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är aktiverad.
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram när krockkudden är
aktiverad.
Passagerarkrockkudden ska alltid vara aktiverad när framåtvända passagerare (barn och
vuxna) sitter på passagerarplatsen fram.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
}}
* Tillval/tillbehör.
65
SÄKERHET
||
Deaktivera passagerarkrockkudden
Dra omkopplaren utåt och vrid från ON (A)
till OFF (B).
> Förardisplayen visar meddelandet
Passagerar airbag av Vänligen
bekräfta.
OBS
Om passagerarkrockkudden har aktiverats/
deaktiverats med bilen i tändningsläge I eller
lägre, visas meddelandet i förardisplayen samt
följande indikering i takkonsolen ca 6 sekunder efter att bilens elsystem sätts i tändningsläge II.
2.
Bekräfta meddelandet genom att trycka på
högra rattknappsatsens O-knapp.
> Ett textmeddelande och en symbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på
passagerarplatsen fram är deaktiverad.
VARNING
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen när
krockkudden är deaktiverad.
Om ovanstående uppmaning inte följs kan det
leda till livsfara eller allvarlig personskada.
VIKTIGT
Om passagerarkrockkudden deaktiveras, så
deaktiveras även den elektriska bältesförsträckaren på passagerarsidan.
66
Relaterad information
•
•
•
Förar- och passagerarkrockkuddar (s. 63)
Bältesförsträckare (s. 59)
Barnskydd (s. 70)
SÄKERHET
Sidokrockkudde
VARNING
Sidokrockkuddarna, på förar- och passagerarplats, skyddar bröstet och höften vid en kollision.
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i sidokrockkuddesystemet kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
Krockgardin
Krockgardinen, Inflatable Curtain (IC), hjälper till
att skydda förarens och passagerarnas huvuden
från att slå emot bilens insida vid en kollision.
VARNING
Placera inga föremål i området mellan sätets
yttre sida och dörrpanelen eftersom detta
område kan påverkas av sidokrockkudden.
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo används.
Andra klädslar kan hindra sidokrockkuddarnas
funktion.
Sidokrockkuddarna är monterade i framsätenas
yttre ryggramar och hjälper till att skydda förare
och passagerare i framsätet.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop
under krocken töms den. Sidokrockkudden blåses normalt endast upp på krocksidan.
VARNING
Sidokrockkudden är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Sidokrockkudde och barnskydd
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Krockgardinen är monterad längs med innertakets båda sidor och hjälper till att skydda förare
och passagerare på bilens ytterplatser. Panelerna
är märkta med IC AIRBAG.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockgardinen blåses upp.
Relaterad information
•
•
Krockkuddar (s. 62)
Barnskydd (s. 70)
}}
67
SÄKERHET
||
VARNING
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Krokarna är endast avsedda för
lättare ytterplagg (inte för hårda föremål som
t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler.
Den avsedda skyddseffekten kan då utebli.
Volvo rekommenderar att endast använda Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
VARNING
Lämna 10 cm utrymme mellan last och sidofönster om bilen lastas över ovankanten av
dörrarnas fönster. Annars kan skyddseffekten
av krockgardinen som finns dold innanför
bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
68
Krockkuddar (s. 62)
Säkerhetsläge
Säkerhetsläge är ett skydd som träder i kraft när
en kollision kan ha skadat någon viktig funktion i
bilen som t.ex. bränsleledningar, sensorer för
något av skyddssystemen eller bromssystemet.
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten
Säkerhetsläge Se ägarmanual visas i förardisplayen tillsammans med varningssymbolen. Det
betyder att bilens funktionalitet är nedsatt.
Om bilen är satt i säkerhetsläge är det möjligt att
försöka återställa systemet och därefter starta
och förflytta bilen ur sitt trafikfarliga läge.
VARNING
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt. Volvo
rekommenderar att låta en auktoriserad
Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal status efter att
Säkerhetsläge Se ägarmanual visats.
VARNING
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den inte
bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo
rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
•
Säkerhet (s. 56)
Starta/förflytta bilen efter säkerhetsläge
(s. 69)
SÄKERHET
Starta/förflytta bilen efter
säkerhetsläge
3.
Om bilen är satt i säkerhetsläge är det möjligt att
försöka starta och därefter förflytta bilen ur sitt
trafikfarliga läge.
VIKTIGT
Starta bilen efter säkerhetsläge
1.
Försök därefter starta bilen.
> Bilens elektronik utför en systemkontroll
och försöker därefter återställa sig till normal status.
Om meddelandet Säkerhetsläge Se
ägarmanual fortfarande visas i displayen ska
bilen inte köras eller bogseras utan måste då
bärgas. Dolda skador kan under färd göra
bilen omöjlig att manövrera, även om bilen
verkar körbar.
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta
bilen om det luktar bränsle när meddelandet
Säkerhetsläge Se ägarmanual visas i
förardisplayen. Lämna bilen snarast.
2.
Vrid startvredet till STOP och släpp vredet.
Förflytta bilen efter säkerhetsläge
1.
2.
Om förardisplayen visar meddelandet
Normal mode The car is now in normal
mode efter att startförsök gjorts, kan bilen
försiktigt flyttas ur sitt trafikfarliga läge.
Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
VARNING
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den inte
bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo
rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
Barnsäkerhet
Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnstolar,
barnkuddar och fästanordningar) som är utvecklad för att passa just den här bilen.
Med Volvos barnsäkerhetsutrustning erhålls de
bästa förutsättningarna för att barnet åker säkert
i bilen. Dessutom passar barnsäkerhetsutrustningen väl och är enkel att använda.
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta i
knät på en passagerare.
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänd
barnstol så länge som möjligt, minst till 3–4 års
ålder och därefter i framåtvänd barnkudde/barnstol till dess att barnet är 140 cm långt.
OBS
Lagbestämmelser om vilken typ av barnskydd
som ska användas för barn i olika åldrar och
längder varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
OBS
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukter, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
Säkerhetsläge (s. 68)
}}
69
SÄKERHET
||
Relaterad information
•
•
•
Säkerhet (s. 56)
Barnskydd (s. 70)
Integrerad bälteskudde* (s. 81)
Barnskydd
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning
som ska användas väljs med hänsyn till barnets
vikt och storlek.
Barn ska sitta bra och säkert. Se till att barnskyddet används på rätt sätt.
Titta i barnstolens monteringsanvisning för rätt
montering.
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter är
det viktigt att läsa den monteringsanvisning
som medföljer.
Placering av barnskydd
aktiverad. Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp om barnet sitter på passagerarplatsen.
Om passagerarkrockkudden är deaktiverad kan
bakåtvända barnskydd placeras på passagerarplatsen fram.
OBS
Lagbestämmelser om hur barn får placeras i
bilen varierar från land till land. Ta reda på vad
som gäller.
VARNING
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför
passagerarsätet.
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om krockkudden är
aktiverad.
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
passagerarkrockkudden är deaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
Montering av barnskydd
Bakåtvänt barnskydd och krockkudde hör inte ihop.
Följande punkter är viktiga att tänka på när ett
barnskydd monteras i bilen.
Placera alltid bakåtvända barnskydd i andra eller
tredje* sätesraden om passagerarkrockkudden är
70
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
VARNING
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas,
eftersom de oavsiktligt kan orsaka öppning av
bälteslåset.
Sätt inte fast barnstolens fästband i sätets
längdjusteringsstång, eller i fjädrar, skenor
eller balkar under sätet. Vassa kanter kan
skada fästbanden.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
Montering i framsätet
• Vid montering av bakåtvända barnskydd, kontrollera att passagerarkrockkudden är deaktiverad.
•
Vid montering av framåtvända barnskydd,
kontrollera att passagerarkrockkudden är
aktiverad.
•
Använd endast barnskydd som rekommenderas av Volvo, är universellt godkända eller är
semiuniversella och där bilen finns med på
tillverkarens fordonslista.
•
ISOFIX-barnskydd kan endast monteras då
bilen är utrustad med tillbehör ISOFIX-konsol1.
1
2
3
•
Om barnskyddet är utrustat med undre fästband rekommenderar Volvo att de nedre
fästpunkterna används för dessa1.
•
ISOFIX-guide kan användas för att underlätta
montering av barnskydd.
Montering i andra sätesraden
Använd endast barnskydd som rekommenderas av Volvo, är universellt godkända2 eller är
semiuniversella och där bilen finns med på
tillverkarens fordonslista.
•
•
Om barnskyddet är utrustat med undre fästband, justera aldrig främre stolens läge efter
att fästbanden har monterats i de nedre fästpunkterna. Tänk på att alltid demontera de
undre fästbanden när barnskyddet inte är
installerat.
•
ISOFIX-guide ska inte användas vid montering av barnskydd.
Montering i tredje sätesraden*
Använd endast barnskydd som rekommenderas av Volvo, är universellt godkända eller är
semiuniversella och där bilen finns med på
tillverkarens fordonslista.
•
•
Barnskydd med stödben får inte monteras på
mittplatsen.
•
Ytterplatserna är utrustade med ISOFIX fästsystem och är godkända för i-Size3.
•
•
Ytterplatserna är utrustade med övre fästpunkter. Volvo rekommenderar att barnskyddets övre fästband ska dras genom hålet
i nackskyddet innan de spänns fast vid fästpunkten. Om detta inte är möjligt, följ barnskyddstillverkarens rekommendationer.
Barnskydd med stödben får inte monteras i
tredje sätesraden.
•
Om nödvändigt, justera fram andra sätesraden för att få tillräckligt med plats. Om barnskydd är monterat även på andra sätesraden,
kontrollera att barnskyddet fortfarande är
monterat enligt tillverkarens instruktioner.
•
I bilar med en tredje sätesrad* ska andra
sätesraden justeras till sitt bakersta läge.
Används barnskydd även på tredje raden kan
undantag göras. Kontrollera då alltid att barnskyddet fortfarande är monterat enligt tillverkarens instruktioner.
Tillbehörsutbudet varierar beroende av marknad.
Gäller ej mittplats.
Varierar beroende av marknad.
}}
* Tillval/tillbehör.
71
SÄKERHET
||
Dekal för passagerarkrockkudde
Relaterad information
•
•
•
•
•
Barnsäkerhet (s. 69)
Övre fästpunkter för barnskydd (s. 72)
Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 73)
i-Size/ISOFIX-fästpunkter (s. 76)
Aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden*
(s. 65)
Övre fästpunkter för barnskydd
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för barnskydd på andra sätesradens ytterplatser.
De övre fästpunkterna är huvudsakligen avsedda
att användas tillsammans med framåtvända barnstolar.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när
ett barnskydd ska kopplas till de övre fästpunkterna.
Fästpunkternas placering
Dekal på passagerarsidans solskydd.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler på ryggstödets baksida.
Dekal på passagerarsidans dörrstolpe. Dekalen blir synlig när passagerardörren öppnas.
Fästpunkterna är placerade på baksidan av andra
sätesradens ytterplatser.
Varningsdekal för passagerarkrockkudden är
placerad enligt ovan.
72
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
VARNING
Barnskyddets övre fästband ska dras genom
hålet i nackskyddsbenet innan de spänns fast
vid fästpunkten. Om detta inte är möjligt, följ
barnskyddstillverkarens rekommendationer.
OBS
Fäll nackskydden för att underlätta montering
av denna typ av barnskydd i bilar med fällbara
nackskydd på ytterplatserna.
Nedre fästpunkter för barnskydd
Bilen är utrustad med nedre fästpunkter för barnskydd i framsätet* och andra sätesraden.
De nedre fästpunkterna är avsedda att användas
tillsammans med vissa bakåtvända barnstolar.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när
ett barnskydd ska kopplas till de nedre fästpunkterna.
Fästpunkternas placering
Fästpunkternas placering i andra sätesraden.
OBS
Fästpunkterna i andra sätesraden är placerade
på bakre änden av framsätenas golvskenor.
I bilar med insynsskydd över lastutrymmet
måste detta tas bort innan barnskydd kan
monteras i fästpunkterna.
Relaterad information
•
•
•
•
Relaterad information
•
•
•
•
Barnskydd (s. 70)
Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 73)
i-Size/ISOFIX-fästpunkter (s. 76)
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 74)
Fästpunkternas placering i framsätet.
Fästpunkterna i framsätet är placerade på
sidorna av passagerarplatsens benutrymme.
•
Barnskydd (s. 70)
Övre fästpunkter för barnskydd (s. 72)
i-Size/ISOFIX-fästpunkter (s. 76)
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 74)
Aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden*
(s. 65)
Fästpunkterna i framsätet finns bara monterade
om bilen är utrustad med omkopplare för att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden*.
* Tillval/tillbehör.
73
SÄKERHET
Tabell för placering av barnskydd
där bilens säkerhetsbälte används
Tabellen ger en rekommendation för vilka barnskydd som passar var, och för vilken storlek på
barnet.
Vikt
Grupp 0
max 10 kg
Grupp 0+
max 13 kg
Grupp 1
9–18 kg
Grupp 2
15–25 kg
74
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)
OBS
Läs alltid igenom avsnittet "Barnskydd" innan
ett barnskydd monteras i bilen.
Framsäte (med aktiverad
krockkudde, endast framåtvända barnskydd)
Andra sätesraden, ytterplats
Andra sätesraden, mittplats
Tredje sätesraden*
UA, B
X
UB
LB
U
UA, B
X
UB
LB
U
LC
UFA, D
U, LC
L
U
LC
UFA, E
UE, LC
B*, F, LE
UE
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
Vikt
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)
Grupp 3
22–36 kg
Framsäte (med aktiverad
krockkudde, endast framåtvända barnskydd)
UFA, G
X
Andra sätesraden, ytterplats
UG
Andra sätesraden, mittplats
B*, F, LG
Tredje sätesraden*
UG
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd.
UF: Lämplig för framåtvända universellt godkända barnskydd.
L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella.
B: Inbyggt barnskydd godkänt för denna viktgrupp.
X: Platsen är ej lämplig för barn i denna viktgrupp.
A
B
C
D
E
F
G
Justera sätesryggen till ett mer upprätt läge.
Volvo rekommenderar: Volvo babystol (typgodkännande E1 04301146).
Volvo rekommenderar: Volvo vändbar stol i bakåtvänt läge (typgodkännande E5 04192); Volvo bakåtvänd stol (typgodkännande E5 04212).
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för barn i denna viktgrupp.
Volvo rekommenderar: Volvo vändbar stol i framåtvänt läge (typgodkännande E5 04192); Barnkudde med och utan rygg (typgodkännande E5 04216); Volvo bälteskudde med ryggstöd (typgodkännande E1
04301169); Volvo bältesstol (typgodkännande E1 04301312).
Volvo rekommenderar: Integrerad bälteskudde (typgodkännande E5 04218).
Volvo rekommenderar: Barnkudde med och utan rygg (typgodkännande E5 04216); Volvo bälteskudde med ryggstöd (typgodkännande E1 04301169); Volvo bältesstol (typgodkännande E1 04301312).
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om passagerarkrockkudden är aktiverad.
•
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 80)
Relaterad information
•
•
•
Barnskydd (s. 70)
Övre fästpunkter för barnskydd (s. 72)
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 77)
* Tillval/tillbehör.
75
SÄKERHET
i-Size/ISOFIX-fästpunkter
Bilen är utrustad med i-Size/ISOFIX4-fästpunkter
för barnskydd i andra sätesraden.
i-Size/ISOFIX är ett fästsystem för bilbarnskydd
som bygger på en internationell standard.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när
ett barnskydd ska kopplas till i-Size/ISOFIX-fästpunkterna.
Fästpunkternas placering
Fästpunkternas placering indikeras av symboler4 på
ryggstödets klädsel.
Fästpunkterna för i-Size/ISOFIX finns dolda
bakom den nedre delen av andra sätesradens
ryggstöd, i de yttre sittplatserna.
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner sittplatsens sittdyna.
4
76
Namn och symbol skiftar beroende på marknad.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Barnskydd (s. 70)
Övre fästpunkter för barnskydd (s. 72)
Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 73)
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 80)
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 77)
SÄKERHET
Tabell för placering av ISOFIXbarnskydd
Tabellen ger en rekommendation för vilka
ISOFIX-barnskydd som passar var, och för vilken
storlek på barnet.
Vikt
Grupp 0
max 10 kg
Grupp 0+
max 13 kg
StorleksklassA
Typ av barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
C
Bakåtvänt barnskydd
D
Bakåtvänt barnskydd
Barnskyddet ska vara godkänt enligt UN Reg
R44 och bilmodellen ska finnas med i tillverkarens fordonslista.
OBS
Läs alltid igenom avsnittet "Barnskydd" innan
ett barnskydd monteras i bilen.
Framsäte (med
deaktiverad krockkudde, endast
bakåtvända barnskydd)B
Framsäte (med
aktiverad krockkudde, endast
framåtvända barnskydd)B
Andra sätesraden, ytterplats
Andra sätesraden, mittplats
Tredje sätesraden*
ILB, C, XD
X
ILC
X
X
ILB, C, XD
X
ILC
X
X
}}
* Tillval/tillbehör.
77
SÄKERHET
||
Vikt
StorleksklassA
Typ av barnskydd
A
Framåtvänt barnskydd
B
Framåtvänt barnskydd
B1
Framåtvänt barnskydd
Grupp 1
9–18 kg
C
Bakåtvänt barnskydd
D
Bakåtvänt barnskydd
Framsäte (med
deaktiverad krockkudde, endast
bakåtvända barnskydd)B
Framsäte (med
aktiverad krockkudde, endast
framåtvända barnskydd)B
Andra sätesraden, ytterplats
Andra sätesraden, mittplats
Tredje sätesraden*
X
ILB, E, XD
ILE, IUFE
X
X
ILB, XD
X
ILF
X
X
IL: Lämplig för specifika ISOFIX-barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella.
IUF: Lämplig för framåtvända ISOFIX-barnskydd som är universellt godkända för användning i viktgruppen.
X: Ej lämplig för ISOFIX-barnskydd.
A
B
C
D
E
F
För barnskydd med ISOFIX fästsystem finns en storleksklassificering för att hjälpa användare att välja rätt typ av barnskydd. Storleksklassen går att utläsa från barnstolens etikett.
Fungerar för installation av ISOFIX-barnstolar som är semiuniversellt godkända (IL) om bilen är utrustad med tillbehör ISOFIX-konsol (tillbehörsutbudet varierar beroende av marknad).
Volvo rekommenderar: Volvo babystol som fästs med ISOFIX fästsystem (typgodkännande E1 04301146).
Gäller om bilen inte är utrustad med ISOFIX-konsol.
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för barn i denna viktgrupp.
Volvo rekommenderar: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (typgodkännande E5 04200).
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om passagerarkrockkudden är aktiverad.
78
OBS
Om ett i-Size/ISOFIX-barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas
med på barnskyddets fordonslista.
OBS
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoåterförsäljare kontaktas för att få rekommendation om vilka i-Size/ISOFIX-barnskydd
Volvo rekommenderar.
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
Relaterad information
•
•
•
•
Barnskydd (s. 70)
i-Size/ISOFIX-fästpunkter (s. 76)
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 80)
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 74)
79
SÄKERHET
Tabell för placering av i-Sizebarnskydd
Barnskyddet ska vara godkänt enligt UN Reg
R129.
Tabellen ger en rekommendation för vilka i-Sizebarnskydd som passar var, och för vilken storlek
på barnet.
OBS
Läs alltid igenom avsnittet "Barnskydd" innan
ett barnskydd monteras i bilen.
Typ av barnskydd
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)
Framsäte (med aktiverad
krockkudde, endast framåtvända barnskydd)
Andra sätesraden, ytterplats
Andra sätesraden, mittplats
Tredje sätesraden*
i-Size-barnskydd
X
X
i-UA
X
X
i-U: Lämplig för i-Size "universellt" barnskydd, framåtvänt och bakåtvänt.
X: Ej lämplig för universellt godkända barnskydd.
A
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
Relaterad information
•
•
•
•
80
Barnskydd (s. 70)
i-Size/ISOFIX-fästpunkter (s. 76)
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 77)
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 74)
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
Integrerad bälteskudde*
•
Den integrerade bälteskudden på mittplatsen i
andra sätesraden gör att barnen kan sitta
bekvämt och säkert.
höftdelen av säkerhetsbältet är lågt placerat
över bäckenet, för att ge bästa skydd.
VARNING
Fälla upp den integrerade
bälteskudden*
Den integrerade bälteskudden på mittplatsen i
andra sätesraden fälls upp vid användning.
Volvo rekommenderar att reparation eller byte
endast utförs av auktoriserad Volvoverkstad.
Gör inga ändringar eller tillägg till bälteskudden. Om en integrerad bälteskudde varit
utsatt för en kraftig belastning, t.ex. i samband
med en kollision, ska hela bälteskudden bytas
ut. Även om bälteskudden verkar vara oskadad kan en del av dess skyddsegenskaper ha
gått förlorade. Bälteskudden ska även bytas
om den är mycket sliten.
Bälteskudden är speciellt konstruerad för att ge
en bra säkerhet. I kombination med säkerhetsbälte är den godkänd för barn som väger mellan
15 och 36 kg och är minst 97 cm långa.
VARNING
Om inte instruktionerna rörande den integrerade bälteskudden följs kan det orsaka allvarliga skador på barnet i händelse av olycka.
Dra handtaget framåt och uppåt för att lösgöra bälteskudden.
Relaterad information
Kontrollera innan färd att:
•
•
•
•
den integrerade bälteskudden är i låst läge
•
•
säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets
kropp och att det inte slackar eller är vridet
•
säkerhetsbältet inte ligger över barnets hals
eller nedanför axeln
Korrekt placering, bältet ska vara placerat inne på axeln.
nackskyddet är justerat lika högt som barnets huvud, så att det om möjligt täcker hela
bakhuvudet
Barnsäkerhet (s. 69)
Fälla upp den integrerade bälteskudden*
(s. 81)
Fälla ner den integrerade bälteskudden*
(s. 82)
}}
* Tillval/tillbehör.
81
SÄKERHET
||
Fälla ner den integrerade
bälteskudden*
Den integrerade bälteskudden på mittplatsen i
andra sätesraden kan fällas ner när den inte
används.
Pressa bälteskudden bakåt för att låsa.
Tryck nedåt med handen mitt på kudden för
att låsa kudden.
VARNING
Om inte instruktionerna rörande den integrerade bälteskudden följs kan det orsaka allvarliga skador på barnet i händelse av olycka.
VIKTIGT
Kontrollera att inga lösa föremål (t.ex. leksaker) lämnats kvar i utrymmet under kudden
innan nedfällning.
Dra handtaget framåt för att lösgöra kudden.
Relaterad information
•
•
OBS
Integrerad bälteskudde* (s. 81)
Fälla ner den integrerade bälteskudden*
(s. 82)
Vid fällning av ryggstöd bak måste bälteskudden först fällas ner.
Relaterad information
•
•
82
Integrerad bälteskudde* (s. 81)
Fälla upp den integrerade bälteskudden*
(s. 81)
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Instrument och reglage,
vänsterstyrd bil
I översikterna visas var displayer och reglage i
förarens närhet är placerade.
Display/funktion/reglage
Display/funktion/reglage
Höger knappsats i ratt
Främre läslampor och kupébelysning
Rattinställning
Panoramatak*
Signalhorn
Display i takkonsol
Vänster knappsats i ratt
Manuell avbländning av inre backspegel
Öppning av motorhuv
Displaybelysning, upplåsning av baklucka,
öppning/stängning av baklucka*, ljushöjdsreglering av halogenstrålkastare
Display/funktion/reglage
Positionsljus, varselljus, halvljus, helljus,
blinkers, dimstrålkastare/kurvtagningsljus*, dimljus bak, nollställning av trippmätare
Rattpaddlar för manuell växling av
automatväxellåda*
Centerdisplay
Head-up-display*
Varningsblinkers, max defroster/eluppvärmd vindruta*, media, öppning av
handskfackslucka
Förardisplay
Torkare och spolning, regnsensor*
84
Display/funktion/reglage
Växelväljare
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Display/funktion/reglage
Display/funktion/reglage
Startvred
Fönsterhissar, yttre backspeglar
Körlägesreglage*
Inställning av framsäte
Instrument och reglage, högerstyrd
bil
I översikterna visas var displayer och reglage i
förarens närhet är placerade.
Parkeringsbroms
Automatisk broms vid stillastående
Display/funktion/reglage
Display/funktion/reglage
Minnen för inställningar av:
•
•
•
elmanövrerat framsäte*
Positionsljus, varselljus, halvljus, helljus,
blinkers, dimstrålkastare/kurvtagningsljus*, dimljus bak, nollställning av trippmätare
Rattpaddlar för manuell växling av
automatväxellåda*
yttre backspeglar
Head-up-display*
head-up-display*
Förardisplay
Öppning av dörr, låsning/upplåsning av
sidodörrar och baklucka
Torkare och spolning, regnsensor*
}}
* Tillval/tillbehör.
85
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Display/funktion/reglage
Display/funktion/reglage
Display/funktion/reglage
Höger knappsats i ratt
Främre läslampor och kupébelysning
Startvred
Displaybelysning, upplåsning av baklucka,
öppning/stängning av baklucka*
Panoramatak*
Körlägesreglage*
Display i takkonsol
Parkeringsbroms
Manuell avbländning av inre backspegel
Automatisk broms vid stillastående
Display/funktion/reglage
Display/funktion/reglage
Centerdisplay
Minnen för inställningar av:
Varningsblinkers, max defroster/eluppvärmd vindruta*, media, öppning av
handskfackslucka
•
•
•
Öppning av motorhuv
Signalhorn
Rattinställning
Vänster knappsats i ratt
Växelväljare
86
elmanövrerat framsäte*
yttre backspeglar
head-up-display*
Öppning av dörr, låsning/upplåsning av
sidodörrar och baklucka
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Display/funktion/reglage
Fönsterhissar, yttre backspeglar
Inställning av framsäte
87
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Förardisplay
Förardisplayen visar information om bilen och
körningen.
I förardisplayen ingår mätare, indikatorer samt
kontroll- och varningssymboler. Vad som visas i
förardisplayen beror på bilens utrustning, inställningar och vilka funktioner som är aktiva för tillfället.
Förardisplay 12-tum
VARNING
Om förardisplayen skulle slockna, inte tändas
upp vid aktivering/start eller vara helt eller
delvis oläsbar skall bilen inte användas. Verkstad bör uppsökas omgående. Volvo
rekommenderar en auktoriserad Volvoverkstad.
Förardisplayen finns i två utföranden, 12-tums
och 8-tums.
VARNING
Vid fel i förardisplayen kan information
rörande till exempel broms, airbag eller andra
säkerhetssystem inte visas. Föraren kan då
inte kontrollera status på bilens system samt
få aktuella varningar och information.
Placering i förardisplayen:
Till vänster
I mitten
Till höger
Hastighetsmätare
Kontroll och varningssymboler
VarvtalsmätareA
Trippmätare
Yttertemperaturmätare
ECO-mätareA
Vägmätare
Klocka
Växlingsindikator
Farthållar- och fartbegränsningsinformation
Meddelande, i vissa fall med grafik
Körläge
(Comfort, Off Road, Eco, Dynamic eller Individual)
88
INSTRUMENT OCH REGLAGE
A
Till vänster
I mitten
Till höger
Trafikskyltinformation*
Dörr- och bältesinformation
Bränslemätare
–
Mediaspelare
Start/Stop-funktionens status
–
Navigationskarta*
Körsträcka till tom tank
–
Telefon
Momentan bränsleförbrukning
–
Röststyrning
Appmeny (aktiveras med knappsats på ratten)
–
KompassA
–
Beroende av valt körläge.
Förardisplay 8-tum
}}
* Tillval/tillbehör.
89
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Placering i förardisplayen:
Till vänster
I mitten
Till höger
Bränslemätare
Hastighetsmätare
Mediaspelare
Körläge
Trafikskyltinformation*
Telefon
Växlingsindikator
Farthållar- och fartbegränsningsinformation
Navigationsinformation*
VarvtalsmätareA
Dörr- och bältesinformation
Klocka
ECO-mätareA
Start/Stop-funktionens status
Appmeny (aktiveras med knappsats på ratten)
Körsträcka till tom tank
–
Momentan bränsleförbrukning
Yttertemperaturmätare
–
Vägmätare
Kontroll och varningssymboler
–
Trippmätare
–
–
Kontroll och varningssymboler
–
–
Röststyrning
–
–
Motortemperaturmätare
–
–
Meddelande, i vissa fall med grafik
–
–
KompassA
(Comfort, Off Road, Eco, Dynamic eller Individual)
A
90
Beroende av valt körläge.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Placering av flexibel symbol
Relaterad information
•
•
•
•
•
Inställningar för förardisplay (s. 92)
Kontrollsymboler i förardisplayen (s. 93)
Varningssymboler i förardisplayen (s. 95)
Applikationsmeny i förardisplayen (s. 103)
Licensavtal för förardisplayen (s. 97)
Exempel med kontrollsymbol i 12-tums förardisplay.
I förardisplayens mitt kan olika symboler visas för
olika typer av meddelande. Den kan vara i form av
en kontroll- eller varningssymbol, eller bestå av
en bildsekvens som utgår från denna position
och sedan omvandlas till en större bild.
Aktivera förardisplayen
Förardisplayen aktiveras så fort en dörr öppnas,
det vill säga i tändningsläge 0. Efter en stund
slocknar förardisplayen om den inte används. För
att återaktivera den gör något av följande:
•
•
•
Trampa ner bromspedalen.
Vrid startvredet till tändningsläge I.
Öppna en av dörrarna.
91
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Inställningar för förardisplay
3.
• Visa ingen information i bakgrunden
• Visa information om nuvarande
Inställningar i appmenyn
• Visa navigation även när ingen resväg
spelande media
I appmenyn går det att välja vilken information
som förardisplayen ska visa från
•
•
•
•
navigationssystemet*.
2.
3.
Inställningsvy (s. 167)
Displayer
Teman
Välj tema (utseende) på förardisplayen:
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome rings .
Välja språk
1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
1
Tryck på My Car
•
•
•
•
Välja informationstyp
1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
Tryck på My Car Displayer
Information i förardisplay.
Förardisplay (s. 88)
Applikationsmeny i förardisplayen (s. 103)
Välja tema
1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
Inställningar i centerdisplayen
2.
•
•
•
är satt1.
mediaspelaren
telefonen
Relaterad information
12-tums förardisplay visas informationen i
mitten och i 8-tums förardisplay visas information i fältet uppe till höger.
färddatorn
Applikationsmenyn i förardisplayen öppnas och
hanteras med rattens högra knappsats, se avsnittet "Hantera applikationsmenyn i förardisplayen".
92
Välj vad som ska visas i bakgrunden:
Inställningar för förardisplayen kan göras i förardisplayens applikationsmeny, och i centerdisplayens meny Inställningar.
Tryck på System Språk för att välja
språk.
> En ändring påverkar språket i alla displayer.
Karta visas endast med 12-tums förardisplay.I 8-tums förardisplay visas enbart vägledning. För mer information se avsnitt ”Displayer och manöverreglage för kartnavigering" och "Kartnavigering i förardisplay".
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Kontrollsymboler i förardisplayen
Kontrollsymbolerna uppmärksammar föraren på
att en funktion är aktiverad, att ett system arbetar, eller att ett fel eller en brist uppstått.
Symbol
Innebörd
Information, läs displaytext
Informationssymbolen tänds i kombination med text i förardisplayen
då en avvikelse i något av bilens
system inträffat. Informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
Symbol
Innebörd
Fel på strålkastarsystemet
Symbolen lyser vid för lågt däcktryck. Vid fel i däcktryckssystemet
kommer symbolen först att blinka i
ca 1 minut och sedan lysa med fast
sken. Detta kan bero på att systemet inte kan upptäcka eller varna
för lågt däcktryck som avsett.
Symbolen lyser om ett fel har uppstått i ABL-funktionen (Active
Bending Lights) eller om annat fel i
strålkastarsystemet har uppstått.
Avgasreningssystem
Symbolen lyser vid fel med parkeringsbromsen.
Fel i ABS-systemet
Vänster och höger blinker
Om symbolen tänds är systemet ur
funktion. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men
utan ABS-funktionen.
Symbolerna blinkar när blinkers
används.
Automatisk broms på
Symbolen lyser när funktionen är
aktiverad och färdbromsen eller
parkeringsbromsen verkar. Bromsen håller bilen stilla när den stannat.
Innebörd
Däcktryckssystem
Om symbolen tänds efter motorstart kan det bero på fel i bilens
avgasreningssystem. Kör till en
verkstad för kontroll. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas.
Fel i bromssystemet
Symbol
Automatiskt helljus på
Symbolen lyser med blått sken när
automatisk helljus är på.
Automatiskt helljus av
Symbolen lyser med vitt sken när
automatisk helljus är av.
Helljus på
Symbolen lyser när helljuset är på
samt vid helljusblink.
Automatiskt helljus på
Symbolen lyser med blått sken när
automatiskt helljus är på. Positionsljus är på.
Automatiskt helljus av
Positionsljus
Symbolen lyser när positionsljus är
på.
Symbolen lyser med vitt sken när
automatiskt helljus är av. Positionsljus är på.
}}
93
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Symbol
Innebörd
Symbol
Innebörd
Helljus på
Stabilitetssystem, sportläge
Symbolen lyser när helljus och
positionsljus är på.
Symbolen lyser när dimljuset bak är
på.
Symbolen lyser när sportläget är
aktiverat. Sportläget ger möjlighet
till en mer aktiv körupplevelse.
Systemet känner då av om gaspedal, rattrörelser och kurvtagning är
mer aktiv än vid normal körning och
tillåter då kontrollerad sladd med
bakvagnen upp till en viss nivå
innan det ingriper och stabiliserar
bilen.
Regnsensor på
Körfältsassistans
Symbolen lyser när regnsensorn är
på.
Vit symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är detekterade.
Förkonditionering på
Grå symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är ej detekterade.
Dimstrålkastare på
Symbolen lyser när dimljuset fram
är på.
Dimljus bak på
Symbolen lyser när motor- och
kupévärmare/luftkonditionering
förkonditionerar bilen.
Stabilitetssystem
Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser med fast sken har ett
fel uppstått i systemet.
Gul symbol: Körfältsassistans varnar/ingriper.
Körfältsassistans och regnsensor
Vit symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är detekterade. Regnsensorn är på.
Grå symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är ej detekterade.
Regnsensorn är på.
94
Påminnare för dörr, motorhuv, baklucka
och tanklucka
Om motorhuven, bakluckan, tankluckan eller
någon dörr inte är riktigt stängd tänds informations- eller varningssymbolen samt grafik i förardisplayen.
Relaterad information
•
•
•
Förardisplay (s. 88)
Varningssymboler i förardisplayen (s. 95)
Dörr- och bältespåminnare (s. 61)
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Varningssymboler i förardisplayen
Varningssymbolerna uppmärksammar föraren på
att en viktig funktion är aktiverad, eller att ett allvarligt fel eller en allvarlig brist uppstått.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Bromsvätskeförlusten måste kontrolleras av
en verkstad, Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
VARNING
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar
vid kraftig inbromsning.
Symbol
Innebörd
Symbol
Innebörd
Varning
Fel i bromssystemet
Den röda varningssymbolen tänds
då ett fel har indikerats som kan
påverka säkerheten och/eller
bilens körbarhet. Samtidigt visas ett
förklarande textmeddelande i förardisplayen. Varningssymbolen kan
även tändas i kombination med
andra symboler.
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg. Uppsök
närmaste auktoriserade verkstad
för kontroll och åtgärd av bromsvätskenivån.
Bältespåminnare
Symbolen blinkar om någon i framsätet inte tagit på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet
tagit av sig säkerhetsbältet.
Parkeringsbroms ansatt
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt.
Blinkande symbol innebär att ett fel
uppstått. Läs meddelande i förardisplayen.
Krockkuddar
Om symbolen förblir tänd eller
tänds under körning har ett fel
upptäckts i något av bilens säkerhetssystem. Läs meddelande i
förardisplayen. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
}}
95
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Symbol
Innebörd
Lågt oljetryck
Om symbolen tänds under körning
är motorns oljetryck för lågt. Stanna
motorn omedelbart och kontrollera
oljenivån i motorn, fyll på vid behov.
Om symbolen tänds och oljenivån
är normal, kontakta en verkstad.
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Yttertemperaturmätare
En sensor känner av temperaturen utanför bilen.
Påminnare för dörr, motorhuv, baklucka
och tanklucka
Om motorhuven, bakluckan, tankluckan eller
någon dörr inte är riktigt stängd tänds informations- eller varningssymbolen samt grafik i förardisplayen.
Relaterad information
•
•
•
•
96
Förardisplay (s. 88)
Kontrollsymboler i förardisplayen (s. 93)
Dörr- och bältespåminnare (s. 61)
Säkerhet (s. 56)
Yttertemperaturmätarens placering i 12-tums och 8tums förardisplay.
Om bilen har stått stilla kan mätaren visa ett för
högt temperaturvärde.
När yttertemperaturen ligger inom området +2 °C
till –5 °C lyser även en snöflingesymbol i förardisplayen och varnar för halkrisk. Snöflingesymbolen
tänds också tillfälligt i head-up-displayen om
bilen är utrustad med sådan.
Inställning för yttertemperaturmätare
Ändra enhet för bl.a. temperaturmätaren via centerdisplayens toppvy.
Välj Inställningar System Enheter
och markera önskad enhetstyp, Metrisk,
Brittisk eller Amerikansk.
Relaterad information
•
•
Generatorn laddar inte
Symbolen tänds under körning om
ett fel i det elektriska systemet har
uppstått. Uppsök en verkstad. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas.
–
Yttertemperaturmätaren visas i förardisplayen.
Förardisplay (s. 88)
Klimatsensorer (s. 179)
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Klocka
Klockan visas i både förar- och centerdisplayen.
Placering
justeras då automatiskt beroende av var bilen
befinner sig. För en viss typ av navigationssystem
måste även nuvarande plats (land) ställas in för
att få rätt tidszon. Om Automatisk tid inte är
vald justeras tid och datum med pilarna upp eller
ned på pekskärmen.
Sommartid
I vissa länder är det möjligt att välja automatisk
inställning av sommartid med Auto. För övriga
länder kan sommartid ställas in med På eller Av.
Relaterad information
•
•
Klockans placering i 12-tums och 8-tums förardisplay.
I centerdisplayen är klockan placerad överst till
höger i statusfältet.
I vissa situationer kan meddelanden och information skymma klockan i förardisplayen.
Förardisplay (s. 88)
Inställningsvy (s. 167)
Licensavtal för förardisplayen
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i
avtalet angivna villkor. Följande text är Volvos
överenskommelse med tillverkare/utvecklare och
är på engelska.
BSD 4-clause "Original" or "Old"
License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
Inställningar för tid och datum
Välj Inställningar System Tid och Datum
i centerdisplayens toppvy för att ändra inställningar för tid- och datumformat.
Justera tid och datum genom att trycka på pilarna
upp eller ner på pekskärmen.
Automatisk tid för bilar med GPS
Om bilen är utrustad med navigationssystem är
det möjligt att välja Automatisk tid. Tidszonen
}}
97
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 3-clause "New" or "Revised"
License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
98
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
BSD 2-clause “Simplified” license
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
INSTRUMENT OCH REGLAGE
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
FreeType Project License
1.
1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you
must contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
2.
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
}}
99
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
3.
4.
100
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o [email protected]
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<[email protected]> Robert Wilhelm
<[email protected]> Werner
Lemberg <[email protected]>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
John Bowler
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Magnus Holmgren
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
Greg Roelofs
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
3.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
Kevin Bracey
Sam Bushell
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
}}
101
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
SGI Free Software B License Version
2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
102
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Relaterad information
•
Förardisplay (s. 88)
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Applikationsmeny i förardisplayen
Applikationsmenyn (appmenyn) i förardisplayen
ger snabb åtkomst till vanligt använda funktioner
för vissa appar.
App
Funktioner
Färddator
Val av trippmätare, val av vad
som ska visas i förardisplayen
m.m.
Mediaspelare
Val av aktiv källa för mediaspelaren.
Telefon
Uppringning av en kontakt från
samtalslistan.
Navigation
Paus av guide, start av guide till
nyligen använd destination m.m.
Hantera applikationsmenyn i
förardisplayen
Applikationsmenyn (appmenyn) i förardisplayen
hanteras med rattens högra knappsats.
Relaterad information
Appmenyn i förardisplayen kan användas istället för att
använda centerdisplayen.
Appmenyn visas i förardisplayen och styrs med
rattens högra knappsats. Appmenyn gör det
enkelt att växla mellan olika appar eller funktioner
i apparna utan att behöva släppa ratten och
blicken från vägen.
•
•
•
Förardisplay (s. 88)
Översikt av centerdisplayen (s. 32)
Hantera applikationsmenyn i förardisplayen
(s. 103)
Appmenyn och rattens högra knappsats.
Öppna/stänga
Vänster/höger
Upp/ner
Bekräfta
Appmenyns funktioner
Olika appar ger tillgång till olika typer av funktioner. Från appmenyn kan följande appar och
deras tillhörande funktioner styras:
}}
103
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Öppna/stänga appmenyn
Tryck på öppna/stänga (1).
–
(Det går inte att öppna appmenyn samtidigt
som det finns ett okvitterat meddelande i
förardisplayen. Meddelandet måste först
bekräftas innan appmenyn kan öppnas.)
> Appmenyn öppnas/stängs.
Meddelanden i förar- och
centerdisplayen
Förar- och centerdisplayerna kan vid olika händelser visa meddelanden för att informera eller
hjälpa föraren.
Förardisplay
Appmenyn stängs automatiskt efter en stunds
inaktivitet eller för vissa val.
Navigera och välja i appmenyn
1.
Navigera mellan de olika apparna som finns
tillgängliga genom att trycka på vänster eller
höger (2).
> Funktioner för föregående/nästa app
visas i appmenyn.
2.
Bläddra bland funktionerna för vald app
genom att trycka på upp eller ner (3).
3.
Bekräfta eller markera ett val för funktionen
genom att trycka på bekräfta (4).
> Funktionen aktiveras och för vissa val
stängs därefter appmenyn.
Om appmenyn öppnas igen visas funktionerna för
senast valda app direkt.
Relaterad information
•
•
2
104
Applikationsmeny i förardisplayen (s. 103)
Hantera meddelanden i förar- och centerdisplayen (s. 106)
Med 8-tums förardisplay.
Meddelande i förardisplayen3.
I förardisplayen visas meddelanden av hög prioritet för föraren.
Meddelande i förardisplayen2.
Meddelandena kan visas på olika ställen i förardisplayen beroende på vilken övrig information
som visas för tillfället. Efter en stund, eller när
meddelandet kvitterats/åtgärdats om det krävs,
försvinner meddelandet från förardisplayen. Om
ett meddelande behöver sparas lägger det sig i
appen Bilstatus som öppnas från appvyn i centerdisplayen.
Meddelandets utformning kan variera och kan
visas tillsammans med grafik, symboler eller
knappar för att t.ex. kvittera meddelandet eller
acceptera en förfrågan.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Servicemeddelanden
Nedan visas ett urval viktiga servicemeddelanden
och deras innebörd.
Meddelande
Innebörd
Stanna snarastA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk
– kontakta en verkstadB.
Stanna
motornA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk
– kontakta en verkstadB.
Service snarast Kör till
verkstadA
Kontakta en verkstadB för
omgående kontroll av
bilen.
Service erfordrasA
Kontakta en verkstadB för
kontroll av bilen så snart
som möjligt.
Regelbunden
service
Dags för service – kontakta en verkstadB. Visas
före nästa servicetidpunkt.
Boka tid för
service
Regelbunden
service
Tid för service
3
Meddelande
Innebörd
Regelbunden
service
Dags för service – kontakta en verkstadB. Visas
när servicetidpunkten överskridits.
Tid för service
överskriden
Tillfälligt
avstängdA
A
B
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs
automatiskt under körning
eller efter omstart.
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var problem har uppstått.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Centerdisplay
De flesta meddelanden visas över centerdisplayens statusfält. Efter en stund, eller när meddelandet åtgärdats om det krävs, försvinner meddelandet från statusfältet. Om ett meddelande
behöver sparas lägger det sig i toppvyn i centerdisplayen.
Meddelandets utformning kan variera och kan
visas tillsammans med grafik, symboler eller en
knapp för att t.ex. aktivera/deaktivera en funktion
kopplad till meddelandet.
Popup-meddelanden
I vissa fall visas ett meddelande i form av ett
popup-fönster. Popup-meddelanden har högre
prioritet än meddelanden som visas i statusfältet
och kräver kvittens/åtgärd innan de försvinner.
Meddelanden som behöver sparas lägger sig i
toppvyn i centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
•
Dags för service – kontakta en verkstadB. Visas
vid nästa servicetidpunkt.
Förardisplay (s. 88)
Översikt av centerdisplayen (s. 32)
Hantera meddelanden i förar- och centerdisplayen (s. 106)
Hantera meddelanden sparade från föraroch centerdisplayen (s. 107)
Meddelande i centerdisplayen.
I centerdisplayen visas meddelanden av lägre
prioritet för föraren.
Med 12-tums förardisplay.
105
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Hantera meddelanden i förar- och
centerdisplayen
2.
Meddelanden i förar- och centerdisplayerna hanteras med rattens högra knappsats och i centerdisplayens vyer.
För meddelanden utan knappar:
Förardisplay
–
Meddelande i förardisplayen5 och rattens högra knappsats.
Vänster/höger
Bekräfta
Meddelande i
sats.
förardisplayen4
och rattens högra knapp-
Vissa meddelanden i förardisplayen innehåller en
eller flera knappar för att t.ex. kvittera meddelandet eller acceptera en förfrågan.
Hantera nytt meddelande
För meddelanden med knappar:
1.
4
5
106
Bekräfta valet genom att trycka på bekräfta
(2).
> Meddelandet försvinner från förardisplayen.
Med 8-tums förardisplay.
Med 12-tums förardisplay.
Navigera mellan de olika knapparna som
finns tillgängliga genom att trycka på vänster
eller höger (1).
Stäng meddelandet genom att trycka på
bekräfta (2) eller låt meddelandet automatiskt stängas efter en stund.
> Meddelandet försvinner från förardisplayen.
Om ett meddelande behöver sparas lägger det
sig i appen Bilstatus som öppnas från appvyn i
centerdisplayen. I samband med detta visas meddelandet Bilmeddelande har sparats i
Bilstatus-appen i centerdisplayen.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Centerdisplay
Om ett meddelande behöver sparas lägger det
sig i toppvyn i centerdisplayen.
Hantera meddelanden sparade från
förar- och centerdisplayen
Relaterad information
Meddelanden som sparats från förar- och centerdisplayerna hanteras i båda fallen i centerdisplayen.
•
Meddelanden i förar- och centerdisplayen
(s. 104)
•
Hantera meddelanden sparade från föraroch centerdisplayen (s. 107)
Meddelanden sparade från
förardisplayen
Meddelande i centerdisplayen.
Vissa meddelanden i centerdisplayen har en
knapp (eller flera knappar i popup-meddelanden)
för att t.ex. aktivera/deaktivera en funktion kopplad till meddelandet.
Hantera nytt meddelande
För meddelanden med knappar:
–
Sparade meddelanden och möjliga val i appen Bilstatus.
Tryck på knappen för att utföra åtgärden eller
låt meddelandet automatiskt stängas efter
en stund.
> Meddelandet försvinner från statusfältet.
Meddelanden som visats i
förardisplayen och som behöver sparas läggs i appen
Bilstatus i centerdisplayen. I
samband med detta visas meddelandet Bilmeddelande har
sparats i Bilstatus-appen i
För meddelanden utan knappar:
–
Stäng meddelandet genom att trycka på det
eller låt meddelandet automatiskt stängas
efter en stund.
> Meddelandet försvinner från statusfältet.
centerdisplayen.
}}
107
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Läsa sparat meddelande
Läsa sparat meddelande direkt:
Boka service för sparat meddelande:
–
Tryck på knappen till höger om meddelandet
Bilmeddelande har sparats i Bilstatusappen i centerdisplayen.
> Det sparade meddelandet visas i appen
Bilstatus.
–
Läsa sparat meddelande i efterhand:
1.
Öppna appen Bilstatus från appvyn i centerdisplayen.
> Appen startas i hemvyns nedersta delvy.
2.
Välj fliken Meddelanden i appen.
> En lista med sparade meddelanden visas.
3.
Tryck på pilen till höger för att expandera/
minimera ett meddelande.
> Mer information om meddelandet visas i
listan och bilden till vänster i appen visar
information om meddelandet i grafisk
form.
Hantera sparat meddelande
Vissa meddelanden har i expanderat läge två
knappar tillgängliga för att boka service eller läsa
ägarmanualen.
6
108
Beroende av marknad.
I expanderat läge för meddelandet, tryck på
Skapa förfrågan/Ring för att boka tid6
för att få hjälp med att boka service.
> Med Skapa förfrågan: Fliken
Förfrågningar öppnas i appen och skapar en förfrågan om att boka service och
reparation.
Meddelanden sparade från
centerdisplayen
Med Ring för att boka tid: Telefonappen
startas och ringer upp ett servicecenter
för att boka service och reparation.
Läsa ägarmanualen för sparat meddelande:
–
I expanderat läge för meddelandet, tryck på
Ägarmanual för att läsa i ägarmanualen om
meddelandet.
> Ägarmanualen öppnas i centerdisplayen
och visar information kopplad till meddelandet.
Sparade meddelanden i appen raderas automatiskt varje gång motorn startas.
Sparade meddelanden och möjliga val i toppvyn.
Meddelanden som visats i centerdisplayen och
som behöver sparas läggs i centerdisplayens
toppvy.
Läsa sparat meddelande
1. Öppna toppvyn i centerdisplayen.
> En lista med sparade meddelanden visas.
Meddelanden med en pil till höger går att
expandera.
2.
Tryck på pilen för att expandera/minimera
meddelandet.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Hantera sparat meddelande
Vissa meddelanden har en knapp för att t.ex. aktivera/deaktivera en funktion kopplad till meddelandet.
–
Tryck på knappen för att utföra åtgärden.
Head-up-display*
Head-up-displayen är ett komplement till bilens
förardisplay och projicerar information från förardisplayen på vindrutan. Den projicerade bilden
kan endast ses från förarens position.
Sparade meddelanden i toppvyn raderas automatiskt när bilen stängs av.
Relaterad information
•
Meddelanden i förar- och centerdisplayen
(s. 104)
•
Hantera meddelanden i förar- och centerdisplayen (s. 106)
Exempel på vad som kan visas i displayen.
Hastighet
Farthållare
Navigation
Inkommande telefonsamtal.
Head-up-displayen visar varningar och information avseende hastighet, farthållarfunktioner, navigation etc. i förarens synfält. Även trafikskyltsinformation och inkommande telefonsamtal visas i
head-up-displayen.
VIKTIGT
Displayenheten varifrån informationen projiceras finns i instrumentpanelen. För att undvika
skador på displayenhetens täckglas – förvara
inga föremål på täckglaset och se till att inga
föremål faller ner på det.
Trafikskyltar
Ett antal symboler kan visas tillfälligt i head-updisplayen, t.ex.:
Om varningssymbolen tänds – läs varningsmeddelande i förardisplayen.
Om informationssymbolen tänds – läs
meddelande i förardisplayen.
}}
* Tillval/tillbehör. 109
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Valet kan sparas som personlig inställning i förarprofilen.
OBS
Förarens möjlighet att se informationen i
head-up-displayen försämras av:
•
•
•
•
OBS
användning av polariserande solglasögon
Aktivering/deaktivering och inställningar av
head-up-displayen kan endast göras när den
visar en projicerad bild. För detta krävs att
bilens motor är igång.
en körställning som medför att föraren
inte sitter centrerad i sätet
föremål på displayenhetens täckglas
ogynnsamma ljusförhållanden.
OBS
Vissa synfel kan vid användning av head-updisplay medföra huvudvärk och en känsla av
ansträngdhet.
City Safety i head-up-displayen
Inställningar för head-up-display
Grafiken för City Safety blinkar för att fånga förarens
uppmärksamhet.
Aktivera/deaktivera head-up-display
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras på två sätt
via centerdisplayen:
Via funktionsvyn
OBS
Tryck på knappen Head-up
display.
Vid aktivering av City Safety* ersätts informationen i head-up-displayen av grafik för City
Safety. Denna grafik tänds även om head-updisplayen är avstängd.
Välja visningsalternativ
1. Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car Displayer
display alternativ.
3.
Välj vilka funktioner som ska visas:
Head-up
• Visa navigation i head-up display
• Road Sign Information i head-up
display
Via inställningar
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
110
Välj alternativ och justera inställningar för headup-displayens visning på vindrutan.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj/välj bort Head-up display.
Displayer.
• Visa förarstöd i head-up display
• Visa telefon i head-up display.
Inställningen kan sparas som personlig inställning i förarprofilen.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Sänka positionen
Justera ljusstyrka och höjdposition
Bekräfta
Grafikens ljusstyrka anpassas automatiskt till ljusförhållandena i dess bakgrund. Ljusstyrkan påverkas även av justeringen av ljusstyrkan i bilens
övriga displayer.
1.
Tryck på knappen Justeringar för head-up
display i funktionsvyn i centerdisplayen.
Höjdpositionen kan lagras i minnesfunktion i
elmanövrerat framsäte*.
2.
Justera den projicerade bildens ljusstyrka
och höjdposition i förarens synfält med rattens högra knappsats.
Kalibrera horisontalläge
Kalibrering av head-up-displayens horisontalläge
kan behövas i samband med byte av vindruta eller
displayenhet. Kalibreringen innebär att den projicerade bilden roteras moturs eller medurs.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Välj My Car Displayer
head-up display.
3.
Minska ljusstyrkan
Öka ljusstyrkan
Höja positionen
Kalibrering för
Kalibrera bildens horisontalläge med rattens
högra knappsats.
Rotera moturs
Rotera medurs
Bekräfta
Rengöring
Torka försiktigt displayens täckglas med en ren
och torr mikrofiberduk. Vid behov fukta mikrofiberduken lätt.
Använd aldrig starka fläckborttagningsmedel. I
svårare fall kan speciellt rengöringsmedel som
finns hos Volvoåterförsäljare användas.
Vid byte av vindruta
Bil med head-up-display är utrustad med en speciell typ av vindruta som uppfyller kraven för visning av den projicerade bilden.
}}
* Tillval/tillbehör. 111
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Vid byte av vindruta – kontakta en auktoriserad
verkstad7. Rätt variant av vindruta måste monteras för att head-up-displayens grafik ska kunna
visas på ett korrekt sätt.
Relaterad information
•
Funktionsvy med knappar för bilfunktioner
(s. 46)
•
•
•
Inställningsvy (s. 167)
•
Ratt (s. 130)
Använda minnesfunktion i elmanövrerat
framsäte* (s. 119)
Förardisplay (s. 88)
Röststyrning8
Röststyrningssystemet ger föraren möjlighet att
röststyra vissa funktioner i mediaspelaren,
Bluetooth-ansluten telefon, klimatsystemet och
Volvos navigationssystem*.
Röstkommandon erbjuder bekvämlighet och hjälper föraren att inte distraheras och istället koncentrera sig på körningen och fokusera sin uppmärksamhet på vägen och trafiksituationen.
VARNING
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att alla tillämpliga trafikregler efterföljs.
Röststyrning sker i dialogform med talade kommandon från användaren och verbal respons från
systemet. Röststyrningssystemet använder
samma mikrofon som Bluetooth handsfree-systemet och röststyrningssystemets svar sker genom
bilens högtalare. I vissa fall visas även textmeddelande i förardisplayen. Funktioner styrs med rattens högra knappsats och inställningar görs via
centerdisplayen.
Systemuppdatering
Röststyrningssystemet förbättras kontinuerligt.
Hämta uppdateringar för optimal funktionalitet, se
support.volvocars.com.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Använda röststyrning (s. 113)
Röststyrning av telefon (s. 114)
Röststyrning av radio och media (s. 115)
Röststyrning av klimat (s. 115)
Röststyrning vid kartnavigering (s. 116)
Inställningar för röststyrning (s. 114)
Röststyrningssystemets mikrofon
7
8
112
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Använda röststyrning9
Exempel på röststyrning
Grundläggande instruktion för användning av
röststyrning.
Tryck på
, säg "Ring [Förnamn]
[Efternamn] [nummerkategori]" – ringer vald
kontakt från telefonboken då kontakten har flera
telefonnummer (t.ex. hem, mobil, arbete), ex:
Tryck på rattknappen för röststyrning
för att aktivera
systemet och initiera en dialog
med röstkommandon.
Tänk på följande vid kommunikationen:
•
•
•
Vid kommandon – tala efter tonen, med normal röst i vanligt tempo.
Tala inte när systemet svarar (systemet uppfattar inte kommandon under denna tid).
säga "Avbryt".
långt tryck på rattknappen för röststyrning
.
För att påskynda kommunikationen och hoppa
över uppmaningar från systemet, tryck på rattknappen för röststyrning
då systemrösten
talar och säg nästa kommando.
9
, säg "Ring Robyn Smith mobil".
•
Kommandon/fraser
Följande kommandon är alltid möjliga att
använda:
•
"Repetera" – repeterar senaste röstinstruktionen i pågående dialog.
•
•
"Avbryt" – avbryter dialogen.
Undvik bakgrundsljud i kupéutrymmet genom
att ha dörrar, rutor och taklucka stängda.
Röststyrning kan avbrytas genom att:
•
•
Tryck på
engelska och nederländska kan flera grupper
sägas i sekvens, t.ex. tjugotvå tjugotvå (22
22). För engelska kan även dubbel eller trippel användas, t.ex. dubbel nolla (00). Nummer kan anges inom intervallet 0-2300.
"Hjälp" – startar en hjälpdialog. Systemet
svarar med; kommandon som kan användas i
aktuell situation, en uppmaning eller ett
exempel.
Frekvenser kan sägas nittioåtta komma åtta
(98,8), etthundrafyra komma två eller hundrafyra komma två (104,2).
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Röststyrning (s. 112)
Röststyrning av telefon (s. 114)
Röststyrning av radio och media (s. 115)
Röststyrning av klimat (s. 115)
Röststyrning vid kartnavigering (s. 116)
Inställningar för röststyrning (s. 114)
Kommandon för specifika funktioner finns
beskrivna under respektive avsnitt, t.ex. Röststyrning av telefon.
Siffror
Sifferkommandon anges olika beroende på vilken
funktion som ska styras:
•
Telefon- och postnummer ska sägas individuellt siffra för siffra, t.ex. noll tre ett två två
fyra fyra tre (03122443).
•
Husnummer kan sägas individuellt eller i
grupp, t.ex. två två eller tjugotvå (22). För
Gäller vissa marknader.
113
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Inställningar för röststyrning10
Flera inställningar för röststyrningssystemet kan
göras.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på System
inställningar.
Röststyrning och välj
• Repetitionsläge
• Kön
• Talhastighet
Röststyrning av telefon (s. 114)
Röststyrning av telefon11
Röststyrning av radio och media (s. 115)
Kommando för röststyrning av en Bluetoothansluten mobiltelefon till att t.ex. ringa en kontakt,
ett nummer eller för lyssna på meddelande.
Röststyrning av klimat (s. 115)
Röststyrning vid kartnavigering (s. 116)
För att ange en kontakt i telefonboken så behöver röststyrningskommandot innefatta kontaktinformationen som finns angiven i telefonboken.
Om en kontakt, t.ex. Robyn Smith har flera telefonnummer så kan även nummerkategorin anges,
t.ex. hem eller mobil: "Ring Robyn Smith
mobil".
Ljudinställningar
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
Tryck på
mando:
2.
•
"Ring [kontakt]" – ringer vald kontakt från
telefonboken.
•
"Ring [telefonnummer]" – ringer telefonnummer.
•
•
"Samtalslista" – visar samtalslistan.
Tryck på Ljud Systemvolymer
Röststyrning och välj inställningar.
Ändra språk
Röststyrning är inte möjlig för alla språk. Tillgängliga språk för röststyrning är markerade med en
ikon i språklistan –
.
Byte av språk slår även igenom på meny-, meddelande- och hjälptexter.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på System
Språk och välj språk.
Relaterad information
•
•
10
114
•
•
•
•
Röststyrning (s. 112)
Använda röststyrning (s. 113)
Gäller vissa marknader.
och säg något av följande kom-
"Läs meddelande" – meddelande läses
upp. Finns flera meddelanden - välj vilket
meddelande som ska läsas upp.
Relaterad information
•
•
•
Röststyrning (s. 112)
Använda röststyrning (s. 113)
Inställningar för röststyrning (s. 114)
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Röststyrning av radio och media12
Kommando för röststyrning av radio och mediaspelare.
Tryck på
mando:
och säg något av följande kom-
•
"Media" – startar en dialog för media och
radio och visar exempel på kommandon.
•
•
•
"Spela [artist]" – spelar musik av vald artist.
"Spela [låttitel]" – spelar vald låt.
"Spela [låttitel] från [album]" – spelar vald
låt från valt album.
•
"Spela [TV-kanalnamn]" – startar vald TVkanal.
•
"Spela [radiostation]" – startar vald radiokanal.
•
"Ställ in [frekvens]" – startar vald radiofrekvens i aktivt radioband. Om ingen radiokälla
är aktiv startas FM-bandet som standard.
•
"Ställ in [frekvens] [frekvensband]" –
startar vald radiofrekvens på valt radioband.
•
•
•
•
•
"Radio" – startar FM-radio.
11
12
"FM radio" – startar FM-radio.
"AM radio" – startar AM-radio.
"DAB" – startar DAB-radio.
•
•
•
•
•
"CD" – startar uppspelning från CD*.
Röststyrning av klimat13
"USB" – startar uppspelning från USB.
Kommando för röststyrning av klimatanläggningen till att t.ex. ändra temperatur, aktivera
eluppvärmt säte eller ändra fläktnivå.
"iPod" – startar uppspelning från iPod.
"Bluetooth" – startar uppspelning från
Bluetooth-ansluten mediakälla.
"Liknande musik" – spelar musik från USBanslutna enheter som liknar den musik som
spelas.
Relaterad information
•
•
•
Röststyrning (s. 112)
Använda röststyrning (s. 113)
Tryck på
mando:
och säg något av följande kom-
•
"Klimat" – startar en dialog för klimat och
visar exempel på kommandon.
•
"Ställ in temperaturen på X grader" –
ställer in önskad temperatur.
•
"Öka temperaturen"/"Minska
temperaturen" – höjer/sänker inställd temperatur ett steg.
•
"Synka temperaturen" – synkroniserar
temperaturen för samtliga klimatzoner i bilen
med förarsidans inställda temperatur.
•
"Rikta fläkten mot golvet"/"Rikta fläkten
mot kupén" – öppnar önskat luftflöde.
•
"Rikta bort fläkten från golvet"/"Rikta
bort fläkten från kupén" – stänger önskat
luftflöde.
•
"Ställ in fläkten på max"/"Stäng av
fläkten" – ändrar fläktnivå till Max/Off.
•
"Öka fläkten"/"Minska fläkten" – höjer/
sänker inställd fläktnivå ett steg.
Inställningar för röststyrning (s. 114)
"TV" – startar uppspelning från TV*.
Gäller vissa marknader.
Gäller vissa marknader.
}}
* Tillval/tillbehör. 115
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
•
"Sätt på autoklimat" – aktiverar automatreglerat klimat.
•
"Sätt på AC"/"Stäng av AC" – aktiverar/
deaktiverar luftkonditioneringen.
•
•
"Sätt på återcirkulationen"/"Stäng av
återcirkulationen" – aktiverar/deaktiverar
luftåtercirkulationen.
"Sätt på stolsfläkten"/"Stäng av
stolsfläkten" – aktiverar/deaktiverar ventilerat säte*.
•
"Öka stolsfläkten"/"Minska stolsfläkten"
– höjer/sänker inställd nivå för ventilerat
säte* ett steg.
•
"Sätt på defrostern"/"Stäng av
defrostern" – aktiverar/deaktiverar avfrostning av rutor och backspeglar.
•
"Sätt på maxdefrostern"/"Stäng av
maxdefroster" – aktiverar/deaktiverar max
defroster.
"Öka stolsvärmen"/"Minska
stolsvärmen" – höjer/sänker inställd nivå
för eluppvärmt säte* ett steg.
Relaterad information
•
•
•
•
Röststyrning (s. 112)
Använda röststyrning (s. 113)
Inställningar för röststyrning (s. 114)
Röststyrning vid kartnavigering14
Kommando för röststyrning av navigationssystemet, t.ex. ange resmål eller pausa vägledning.
Tryck på
mandon:
och säg något av följande kom-
•
"Navigation" – Startar en navigationsdialog
och visar exempel på kommandon.
•
"Kör hem" – Vägledning sker till Hem-positionen.
•
"kör till [stad]" – Anger en stad som resmål.
Exempel "Kör till Göteborg".
•
"kör till [adress]" – Anger en adress som
resmål. En adress ska innehålla stad och
gata. Exempel "Kör till Kungsgatan 5, Göteborg".
•
"Sätt på elektrisk defroster"/"Stäng av
elektrisk defroster" – aktiverar/deaktiverar
eluppvärmd vindruta*.
•
"Sätt på bakre defroster"/"Stäng av
bakre defroster" – aktiverar/deaktiverar
eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.
•
"Ange korsning" – Startar en dialog där två
gator ska anges. Destinationen blir sedan
korsningen av angivna gator.
•
"Sätt på rattvärmen"/"Stäng av
rattvärmen" – aktiverar/deaktiverar eluppvärmd ratt*.
•
"kör till [postnummer]" – Anger ett postnummer som resmål. Exempel "Kör till 1 2 3
4 5".
•
"Öka rattvärmen"/"Minska rattvärmen" –
höjer/sänker inställd nivå för eluppvärmd
ratt* ett steg.
•
"kör till [kontakt]" – Anger en adress ur
telefonboken som resmål. Exempel "Kör till
Robyn Smith".
•
"Sätt på stolsvärmen"/"Stäng av
stolsvärmen" – aktiverar/deaktiverar eluppvärmt säte*.
•
"Sök [POI-kategori]" – Söker närliggande
intressepunkter (POI) inom en viss kategori
(t.ex. restauranger).15 För att få listan sorte-
13
116
•
Klimat (s. 178)
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
rad längs resvägen – säg "Längs resvägen"
då resultatlistan visas.
•
"Sök [POI-kategori] i [stad]" – Söker
intressepunkter (POI) inom en viss kategori
och stad. Resultatlistan sorteras efter stadens mittpunkt. Exempel "Sök restaurang i
Göteborg".
•
"Sök [POI-namn]". Exempel "Sök Liseberg".
•
"Ange land/Ange stat16, 17" – Ändrar sökområde för navigation.
•
"Visa favoriter" – Visar favoritmarkerade
positioner i förardisplayen.
•
"Rensa resplan" – Raderar alla lagrade delmål och slutmålet i en resplan.
•
"Upprepa vägledning" – Upprepar senast
uttalade vägledning.
•
"Röstvägledning av" – Stänger av röstvägledning.
•
"Röstvägledning på" – Startar avstängd
röstvägledning.
Relaterad information
•
•
•
14
15
16
17
Röststyrning (s. 112)
Använda röststyrning (s. 113)
Inställningar för röststyrning (s. 114)
Manuellt framsäte
Höj/sänk sätet genom att justera reglaget
upp/ner.
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter
för bästa möjliga sittkomfort.
Ändra ryggstödets lutning genom att vrida
ratten.
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarsätet innan
körning påbörjas, aldrig under färd. Var förvissad om att sätet är i låst läge för att undvika
personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.
Relaterad information
Höj/sänk sittdynans framkant* genom att
pumpa upp/ner.
Ändra sittdynans längd genom att dra upp
spaken och föra dynan framåt/bakåt med
handen.
•
•
•
Multifunktionellt framsäte* (s. 120)
•
Säkerhetsbälte (s. 58)
Elmanövrerat framsäte* (s. 118)
Aktivera/deaktivera eluppvärmning av säten*
(s. 198)
Justera sätet framåt/bakåt genom att lyfta
handtaget och ställa in rätt avstånd till ratt
och pedaler. Kontrollera att sätet är spärrat
då inställningen har ändrats.
Ändra svankstödet* genom att trycka på
knappen uppåt/nedåt/framåt/bakåt.
Gäller vissa marknader.
Användaren kan välja att ringa POI eller ange den som resmål.
För Europeiska länder används "land" istället för "stat".
För Brasilien och Indien byts sökområde via centerdisplayen.
* Tillval/tillbehör. 117
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Elmanövrerat framsäte*
Justera elmanövrerat framsäte*
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter
för bästa möjliga sittkomfort. Elmanövrerat säte
kan flyttas framåt/bakåt och upp/ner. Sittdynans
framkant kan höjas/sänkas och ryggstödets lutning kan ändras. Svankstödet kan justeras
uppåt/nedåt/framåt/bakåt.
Ställ in önskat sittläge med hjälp av reglage på
framsätets sittdel.
Relaterad information
•
•
•
•
Elmanövrerat framsäte* (s. 118)
Använda minnesfunktion i elmanövrerat
framsäte* (s. 119)
Multifunktionellt framsäte* (s. 120)
Säkerhetsbälte (s. 58)
De elmanövrerade sätena har ett överbelastningsskydd som utlöses om något säte blockeras
av något föremål. Om det händer, avlägsna föremålet och därefter manövrera sätet igen.
Inställning av sätet kan göras en viss tid efter att
dörren låsts upp utan att motorn är igång. Inställning av säte kan alltid göras när motorn är igång.
Justering kan även göras viss tid efter att motorn
stängts av.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Multifunktionellt framsäte* (s. 120)
Justera elmanövrerat framsäte* (s. 118)
Använda minnesfunktion i elmanövrerat
framsäte* (s. 119)
Manuellt framsäte (s. 117)
Aktivera/deaktivera eluppvärmning av säten*
(s. 198)
Ändra svankstödet genom att trycka på
knappen uppåt/nedåt/framåt/bakåt.
Höj/sänk sittdynans framkant genom att
justera reglaget upp/ned.
Höj/sänk sätet genom att justera reglaget
upp/ner.
Flytta sätet framåt/bakåt genom att justera
reglaget framåt/bakåt.
Ändra ryggstödets lutning genom att justera
reglaget framåt/bakåt.
Endast en rörelse (fram/bak/upp/ner) kan göras
åt gången.
Ryggstödet i framsätena kan inte fällas helt
framåt.
118
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Använda minnesfunktion i
elmanövrerat framsäte*
2.
Minnesfunktionen lagrar inställningar för sätet,
yttre backspeglar och head-up-display*.
3.
Det är möjligt att lagra tre olika inställningar med
minnesfunktionen. Minnesfunktionens knappsats
finns antingen på ena framdörren eller båda*.
Tryck in M-knappen och släpp. Ljusindikatorn
i knappen lyser.
VARNING
Klämrisk! Se till att barn inte leker med
knappsatsen. Kontrollera att inga föremål
finns framför, bakom eller under sätet vid
inställning. Se till att ingen av passagerarna i
baksätet kan komma i kläm.
Inom tre sekunder, tryck in knapp 1, 2 eller 3.
> När positionen är lagrad i vald minnesknapp hörs en akustisk signal och ljusindikatorn i M-knappen slocknar.
Trycks inte någon av minnesknapparna in inom
tre sekunder slocknar M-knappen och ingen lagring görs.
Sätet måste justeras igen innan det går att sätta
ett nytt minne.
Relaterad information
•
•
Elmanövrerat framsäte* (s. 118)
Justera elmanövrerat framsäte* (s. 118)
Använda lagrad inställning
Lagrad inställning kan användas när framsätesdörren är öppen eller stängd:
Minnesknapp
Minnesknapp
Minnesknapp
Knapp M för lagring av inställning.
Lagra inställning
1.
Ställ in säte, yttre backspeglar och head-updisplay till önskad position.
Öppen framdörr
– Tryck in en av minnesknapparna 1–3 med ett
kort tryck. Säte, yttre backspeglar och headup-display rör sig och stannar sedan i de
positioner som är lagrade i vald minnesknapp.
Stängd framdörr
– Håll in en av minnesknapparna 1–3 tills säte,
yttre backspeglar och head-up-display stannar i de positioner som är lagrade i vald minnesknapp.
Om minnesknappen släpps kommer sätets, de
yttre backspeglarnas och head-up-displayens
rörelse att avbrytas.
* Tillval/tillbehör. 119
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Multifunktionellt framsäte*
Öka sittkomforten med hjälp av multifunktionsreglaget.
visas förarens inställningsmöjligheter på den övre
halvan och passagerarens på den undre halvan.
Justera funktioner i multifunktionellt
framsäte*
För att inte längre visa sätesinställningsvyn i centerdisplayen, tryck på hemknappen som finns
placerad under centerdisplayen.
För att ändra inställningar kan både multifunktionsreglaget på sätet och centerdisplayen
användas. I centerdisplayen* visas de olika
inställningarna.
Relaterad information
•
•
•
Elmanövrerat framsäte* (s. 118)
Justera funktioner i multifunktionellt framsäte* (s. 120)
Aktivera/deaktivera eluppvärmning av säten*
(s. 198)
Multifunktionsreglaget, placerad på sidan av sätets sittdel.
Multifunktionsreglaget kan i vissa varianter
användas för justering av svankstöd*, sidostöd*,
dynans längd samt massageinställningar*. Inställningar som görs med multifunktionsreglaget
visas i centerdisplayen*. Vissa funktionsval kan
också göras direkt i centerdisplayen.
Centerdisplay
Förar- och passagerarplatsens inställningar som
görs med multifunktionsreglaget visas i centerdisplayen. Om enbart ett av framsätenas inställning visas i centerdisplayen är inställningarna placerade centrerat i skärmen. Då det är möjligt att
visa inställningsmöjligheter för båda framsätena
120
Multifunktionsreglaget, placerad på sidan av sätets sittdel.
För att aktivera multifunktionsreglaget vrid reglaget uppåt/nedåt.
Justera massageinställningar* i
framsäte
Framsätet har massage i ryggstödet. Massagen
utförs av luftkuddar som kan massera med olika
inställningar.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
3.
För att välja mellan de olika massagefunktionerna görs valet antingen direkt i pekskärmen eller genom att flytta markören uppåt/
nedåt med hjälp av multifunktionsreglagets
övre/nedre knapp. Ändra inställning i vald
funktion genom val direkt i pekskärmen
genom att trycka på pilarna eller med multifunktionsreglagets främre/bakre knapp.
Omstart av massage
Inställningar för massage
Följande inställningsmöjligheter finns för massage:
• På/Av: Välj På/Av för att sätta på/stänga av
massagefunktionen.
• Program 1-5: Det finns 5 förinställda massageprogram. Välj mellan Dyning,
Stegande, Avancerad, Svank och
Skuldra.
• Intensitet: Välj mellan Låg, Normal och
Hög.
Vy för massage i centerdisplayen.
1.
2.
Aktivera multifunktionsreglaget genom vrida
reglaget uppåt/nedåt. Sätesinställningsvyn
visas i centerdisplayen.
Välj Massage i sätesinställningsvyn.
• Hastighet: Välj mellan Långsam, Normal
och Snabb.
Knapp för omstart av massage i centerdisplayen.
Massagefunktionen stängs automatiskt av efter
20 minuter. Återaktivering av funktionen görs
manuellt.
–
Tryck på Omstart i centerdisplayen för att
valt massageprogram ska starta om.
> Massageprogrammet startar om. Om
ingen åtgärd görs lägger sig meddelandet
i toppvyn.
När motorn är avstängd är det inte möjligt att
använda massagefunktionen.
Justera sidostöd* i ryggen i framsäte
Ryggstödets sidor kan justeras för att ge sidosupport.
}}
* Tillval/tillbehör. 121
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Justera svankstöd* i framsäte
Svankstödet kan justeras uppåt/nedåt/framåt/
bakåt.
2.
Välj Svankstöd i sätesinställningsvyn.
•
Tryck på sätesknapp upp/ner för att flytta
svankstödet uppåt/nedåt.
•
Tryck på den främre sätesknappen för att
öka svankstödet.
•
Tryck på den bakre sätesknappen för att
minska svankstödet.
Förlänga sittdyna i framsäte
Sittdynans längd kan justeras genom att använda
multifunktionsreglaget på sätet.
Vy för justerbart sidostöd i centerdisplayen.
För att justera sidostödet:
122
1.
Aktivera multifunktionsreglaget genom att
vrida reglaget uppåt/nedåt. Sätesinställningsvyn visas i centerdisplayen.
Vy för svankstöd i centerdisplayen.
2.
Välj Sidostöd i sätesinställningsvyn.
1.
•
Tryck på den främre sätesknappen för att
öka sidostödet.
•
Tryck på den bakre sätesknappen för att
minska sidostödet.
För att justera svankstödet:
Aktivera multifunktionsreglaget genom att
vrida reglaget uppåt/nedåt. Sätesinställningsvyn visas i centerdisplayen.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Multifunktionellt framsäte* (s. 120)
Justera passagerarsäte från
förarsätet*
Hantera meddelanden sparade från föraroch centerdisplayen (s. 107)
Passagerarsätet fram kan justeras från förarsätet.
Relaterad information
•
•
Aktivera funktionen
Funktionen kan aktiveras på två sätt via centerdisplayen:
Via funktionsvyn
Tryck på knappen Justera
passagerarsätet för att aktivera.
Via inställningar
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
Vy för förlängning av sittdyna i centerdisplayen.
1.
2.
Aktivera multifunktionsreglaget genom att
vrida reglaget uppåt/nedåt. Sätesinställningsvyn visas i centerdisplayen.
Välj Dynförlängning i sätesinställningsvyn.
•
Tryck på den främre sätesknappen för att
förlänga sittdynan.
•
Tryck på den bakre sätesknappen för att
korta sittdynan.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Justera passagerarsäte utifrån
förarposition för att aktivera.
Säten.
Justera passagerarsätet
Inom 10 sekunder, från aktivering av funktionen,
måste föraren justera passagerarsätet. Sker
ingen justering inom denna tid deaktiveras funktionen.
Föraren justerar passagerarsätet med hjälp av
reglagen på förarsätet:
}}
* Tillval/tillbehör. 123
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Baksäte
Beroende på om bilen har 5 eller 7 säten* har
baksätet antingen en eller två* baksätesrader.
Andra sätesraden har tre individuella säten
medan tredje sätesraden har två individuella
säten.
Justera nackskydd i andra
sätesraden
Reglera mittplatsens nackskydd efter passagerarens längd. Fäll ytterplatsernas nackskydd* för
att förbättra sikten bakåt.
Justering av nackskydd mittplats
Relaterad information
Flytta passagerarsätet framåt/bakåt genom
att justera reglaget framåt/bakåt.
Ändra passagerarsätets ryggstödslutning
genom att justera reglaget framåt/bakåt.
Relaterad information
•
•
•
124
Elmanövrerat framsäte* (s. 118)
Justera elmanövrerat framsäte* (s. 118)
Säkerhetsbälte (s. 58)
•
Justera nackskydd i andra sätesraden
(s. 124)
•
Justera säte i längdled i andra sätesraden*
(s. 126)
•
Justera ryggstödets lutning i andra sätesraden (s. 126)
•
•
Fälla ryggstöd i andra sätesraden (s. 127)
•
•
Fälla ryggstöd i tredje sätesraden* (s. 130)
Instigning/urstigning för tredje sätesraden*
(s. 129)
Aktivera/deaktivera eluppvärmning av säten*
(s. 198)
Mittplatsens nackskydd ska regleras efter passagerarens längd så att det om möjligt täcker hela
bakhuvudet. Skjut det manuellt uppåt efter behov.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Elektrisk nedfällning av yttre nackskydd
baksäte*
3.
Välj Fäll ner nackstöd på andra radens
säten för att fälla de bakre yttre nackskydden.
VARNING
Fäll inte ner de yttre nackskydden om det
finns passagerare på någon av ytterplatserna.
För tillbaka nackskyddet manuellt tills ett klickljud
hörs.
För att få ner skyddet måste knappen (placerad i
mitten mellan ryggstödet och nackskyddet, se
bild) tryckas in samtidigt som nackskyddet trycks
ner försiktigt.
VARNING
VARNING
Nackskydden ska vara i låst läge efter uppfällning.
De yttre nackskydden kan fällas på två sätt via
centerdisplayen:
VARNING
Via funktionsvyn
Mittplatsens nackskydd skall vara i sitt nedersta läge när mittplatsen inte används. När
mittplatsen används skall nackskyddet vara
korrekt justerad till passagerarens längd så
att det om möjligt täcker hela bakhuvudet.
Nackskydden på ytterplatserna i andra sätesraden måste alltid vara uppfällda då tredje
sätesraden* har passagerare.
Tryck på knappen Fäll
nackstöd för att aktivera/
deaktivera fällning.
Relaterad information
Via inställningar
Bilens elsystem ska vara i tändningsläge II.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
•
•
Baksäte (s. 124)
Fälla ryggstöd i andra sätesraden (s. 127)
Säten.
* Tillval/tillbehör. 125
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Justera säte i längdled i andra
sätesraden*
I bil med 7 säten* kan sätena i andra sätesraden
justeras framåt eller bakåt individuellt för att
skapa optimalt benutrymme för andra och tredje
radens passagerare. Det går inte att justera baksätet i längdled i bil med 5 säten.
VARNING
Ställ in sätet och fixera det innan avfärd. Var
försiktig vid inställning av sätet. Okontrollerad
eller oaktsam inställning kan leda till klämskador.
Skjut sätet framåt eller bakåt till önskad position.
3.
Släpp handtaget och skjut sätet vidare tills
spärren går i ingrepp.
Kontrollera att sätet är spärrat då position har
ändrats.
126
Ryggstödets lutning kan justeras individuellt för
varje säte i den andra sätesraden.
Mittplats
Relaterad information
•
•
Lyft handtaget som är placerat under sätet.
Justera ryggstödets lutning i andra
sätesraden
Baksäte (s. 124)
Justera ryggstödets lutning i andra sätesraden (s. 126)
1.
Dra i remmen som finns på mittplatsens
högersida.
2.
Justera ryggstödslutningen framåt/bakåt
genom att minska/öka belastningen mot
ryggstödet.
3.
Släpp remmen för att låsa ryggstödets position och skjut ryggen vidare tills spärren går i
ingrepp.
Kontrollera att sätet är spärrat då position har
ändrats.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Yttre säten
Relaterad information
•
•
•
•
Baksäte (s. 124)
Justera säte i längdled i andra sätesraden*
(s. 126)
Fälla ryggstöd i andra sätesraden (s. 127)
Säkerhetsbälte (s. 58)
Fälla ryggstöd i andra sätesraden
Andra sätesraden har tre individuella säten.
Ryggstöden kan fällas framåt var för sig.
VARNING
Ställ in sätet och fixera det innan avfärd. Var
försiktig vid inställning av sätet. Okontrollerad
eller oaktsam inställning kan leda till klämskador.
VIKTIGT
1.
Dra handtaget på sidan av sätet uppåt.
2.
Justera ryggstödslutningen framåt/bakåt
genom att minska/öka belastningen mot
ryggstödet.
3.
Släpp handtaget för att låsa ryggstödets
position och skjut ryggen vidare tills spärren
går i ingrepp.
Kontrollera att sätet är spärrat då position har
ändrats.
VARNING
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas
något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena
får inte heller vara kopplade. Risk finns annars
att det uppstår skada på baksätets klädsel.
VIKTIGT
Den integrerade bälteskudden* på mittplatsen ska fällas ner innan fällning av sätet.
Armstödet* på mittplatsen ska fällas upp
innan fällning av sätet.
Om bilen har privat låsning* (private locking)
ska luckan vara stängd innan fällning av sätet.
Ställ in sätet och fixera det innan avfärd. Var
försiktig vid inställning av sätet. Okontrollerad
eller oaktsam inställning kan leda till klämskador.
}}
* Tillval/tillbehör. 127
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
OBS
Framsätena kan behöva skjutas fram och/
eller ryggstöden justeras upp för att de bakre
ryggstöden ska kunna fällas fram helt.
2.
3.
Fäll upp ryggstödet och släpp remmen. Skjut
ryggen vidare tills spärren går i ingrepp.
VARNING
Kontrollera att ryggstöden är ordentligt låsta
efter nedfällning.
Vid behov justera upp nackskyddet.
Yttre sätena
Baksätena kan också behövas flyttas bakåt.
För att fälla upp ryggstödet till upprätt position:
1.
Dra handtaget på sidan av sätet uppåt och
håll handtaget i uppfällt läge under uppfällning.
2.
Säkerställ att ryggstödet med nackskydd inte
kommer i kontakt med framsätet vid uppfällning. Fäll upp ryggstödet och släpp handtaget.
3.
Skjut ryggen vidare tills spärren går i ingrepp.
4.
Nackskyddet fälls upp manuellt.
Mittplats
VARNING
För att fälla ryggstödet:
För att fälla ryggstödet:
1.
Fäll ner nackskyddet manuellt.
2.
Dra i remmen som finns på mittsätets högersida.
3.
Fäll ryggstödet framåt tills det låser sig. Sittdynan fälls nedåt/framåt när ryggstödet fälls
för att skapa ett platt underlag.
För att fälla upp ryggstödet till upprätt position:
1.
128
Dra i remmen.
1.
Dra handtaget på sidan av sätet uppåt och
håll handtaget i uppfällt läge under fällning.
Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i
baksätet är ordentligt låsta efter uppfällning.
2.
Säkerställ att ryggstödet med nackskydd inte
kommer i kontakt med framsätet vid fällning.
Fäll ryggstödet framåt tills det låser sig.
> Sittdynan fälls nedåt/framåt när ryggstödet fälls för att skapa ett platt underlag.
Nackskyddet fälls automatiskt när baksätet fälls.
Nackskydden på ytterplatserna i andra sätesraden måste alltid vara uppfällda då tredje
sätesraden* har passagerare.
VARNING
Relaterad information
•
•
Baksäte (s. 124)
Justera ryggstödets lutning i andra sätesraden (s. 126)
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
•
•
Fälla ryggstöd i tredje sätesraden* (s. 130)
Justera nackskydd i andra sätesraden
(s. 124)
Instigning/urstigning för tredje
sätesraden*
För att på ett smidigt och enkelt sätt kunna stiga
in och ur den tredje sätesraden kan den andra
sätesraden justeras.
1.
Dra uppåt/framåt i handtaget som finns på
ovansidan på de yttre sätena på andra sätesraden.
2.
Fäll ryggstödet framåt och skjut hela sätet
framåt.
Relaterad information
•
Justera säte i längdled i andra sätesraden*
(s. 126)
•
Justera ryggstödets lutning i andra sätesraden (s. 126)
•
Fälla ryggstöd i andra sätesraden (s. 127)
För att fälla upp sätet till upprätt position:
–
Skjut tillbaka sätet och fäll upp ryggstödet
tills det låser sig.
VARNING
Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i
baksätet är ordentligt låsta efter uppfällning.
* Tillval/tillbehör. 129
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Fälla ryggstöd i tredje sätesraden*
Tredje sätesraden har två individuella säten.
Dessa kan fällas framåt var för sig.
För att fälla upp sätet; fäll upp ryggstödet manuellt tills det låser sig. Nackskyddet fälls upp
manuellt.
VARNING
VIKTIGT
För att kunna fälla tredje sätesradens ryggstöd kan det vara nödvändigt att ändra position och lutning på sätena i andra sätesraden.
Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i
baksätet är ordentligt låsta efter uppfällning.
Relaterad information
•
•
•
•
130
1.
Dra uppåt/framåt i handtaget som finns på
ovansidan av ryggstödet.
2.
Säkerställ att ryggstödet med nackskydd inte
kommer i kontakt med sätet framför vid fällning. Fäll ryggstödet framåt.
> Sittdynan fälls nedåt/framåt när ryggstödet fälls för att skapa ett platt underlag.
Nackskyddet fälls automatiskt när baksätet fälls.
Ratt
På ratten finns reglage för bl.a signalhorn, förarstödsystem och röststyrning.
Baksäte (s. 124)
Fälla ryggstöd i andra sätesraden (s. 127)
Justera ryggstödets lutning i andra sätesraden (s. 126)
Justera säte i längdled i andra sätesraden*
(s. 126)
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Signalhorn
•
Hantera applikationsmenyn i förardisplayen
(s. 103)
•
Hantera meddelanden i förar- och centerdisplayen (s. 106)
•
Telefon (s. 447)
Knappsatser och paddlar* i ratten.
Reglage för förarstödsystem18.
Paddel* för manuell växling av automatisk
växellåda.
Reglage för röststyrning, justering av headup-display samt meny-, meddelande- och
telefonhantering.
18
Signalhornet är placerat på rattens centrum.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Justera ratt (s. 132)
Aktivera/deaktivera eluppvärmning av ratt*
(s. 200)
Fartbegränsare* (s. 272)
Farthållare (s. 279)
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Avståndsvarning* (s. 283)
Pilot Assist* (s. 299)
Växla med rattpaddlar* (s. 385)
Röststyrning (s. 112)
Head-up-display* (s. 109)
Fartbegränsare*, Farthållare, Adaptiv farthållare*, Avståndsvarning* och Pilot Assist*.
* Tillval/tillbehör. 131
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Justera ratt
Ljusreglage
Ratten kan justeras i olika lägen.
Med ljusreglagen i vänster rattspak aktiveras
yttre belysning. Med tumhjulen i instrumentpanelen justeras strålkastarnas ljushöjd19 och
interiör ljusstyrka.
Vridring i rattspaken
Inställning av ratt.
Inställning av ratt går att göra i höjdled och i djupled.
VARNING
1.
Skjut spaken framåt för att lösgöra ratten.
2.
Ställ in ratten i det läge som passar.
3.
Dra tillbaka spaken för att fixera ratten. Om
det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt
som spaken förs tillbaka.
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
Vid hastighetsberoende servostyrning kan rattmotståndet regleras. Rattmotståndet regleras
efter bilens hastighet för att ge föraren ökad vägkänsla.
19
132
Gäller bil med halogenstrålkastare.
Relaterad information
•
•
Ratt (s. 130)
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 266)
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Läge
Innebörd
Läge
Tumhjul i instrumentpanelen
Innebörd
Varselljus när bilens elsystem är i
tändningsläge II eller när bilen är
igång.
Varselljus och positionsljus i dagsljus när bilens elsystem är i tändningsläge II eller när bilen är igång.
Helljusblink kan användas.
Halvljus och positionsljus i svagt
dagsljus eller mörker eller när dimljus fram* och/eller bak är aktiverat.
Varselljus och positionsljus när
bilens elsystem är i tändningsläge II
eller när bilen är igång.
Positionsljus när bilen är
Funktionen Automatiskt helljus kan
aktiveras.
parkeradA.
Helljusblink kan användas.
Helljus kan aktiveras när halvljuset
är tänt.
Halvljus och positionsljus.
Helljusblink kan användas.
Tumhjul för justering av interiör ljusstyrka
Helljus kan aktiveras.
Automatiskt helljus på/av.
Tumhjul för ljushöjdsreglering
Helljusblink kan användas.
A
Även vid stillastående när bilen är igång, förutsatt att vridringens läge skiftas till detta läge från annat läge.
Volvo rekommenderar att läge
bilen körs.
används när
VARNING
Bilens ljussystem kan inte i alla situationer
avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Bil med LED20-strålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering och är därför inte utrustad med
tumhjulet för ljushöjdsreglering.
Justering av interiör ljusstyrka
Belysningarna i bilen tänds upp olika beroende
på tändningsläge.
Tumhjulet justerar ljusstyrkan på displaybelysning,
reglagebelysning, omgivande ljus och stämningsljus*.
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs
med ett trafiksäkert ljus och enligt gällande
trafikbestämmelser.
20
Lysdiod (Light Emitting Diode)
}}
* Tillval/tillbehör. 133
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Ljushöjdsreglering av strålkastare
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden. Sänk ljuset om bilen lastats tungt.
För olika lastfall och inställningar, se avsnittet
"Ljushöjdsreglering av strålkastare".
Relaterad information
•
•
•
•
•
Kupébelysning (s. 143)
Aktivera/deaktivera helljus (s. 137)
Ljushöjdsreglering av strålkastare
Med ett av tumhjulen i instrumentpanelen justeras strålkastarnas ljushöjd21.
1.
Låt motorn vara igång eller ha bilens elsystem i tändningsläge I.
2.
Rulla uppåt/nedåt med tumhjulet för att
höja/sänka ljushöjden.
Nedan visas i vilket läge tumhjulet ska ställas för
ett antal lastfall.
Tändningslägen (s. 377)
Lastfall
Tumhjulets
läge
Endast förare.
0
Förare samt passagerare i passagerarsätet fram.
0
Förare samt passagerare i passagerarsätet fram.
1
Tre passagerare i andra sätesraden.
Positionsljus (s. 135)
Förare samt passagerare i passagerarsätet fram.
Ljushöjdsreglering av strålkastare (s. 134)
Tre passagerare i andra sätesraden.
1
220 kg last i lastutrymmet.
Exempel på lägen på tumhjulet.
Tumhjulet i läge 0
Tumhjulet i läge 1
21
134
Gäller bil med halogenstrålkastare.
Förare samt maximal last i lastutrymmet.
2
Förare samt passagerare i passagerarsätet fram.
1
Tre passagerare i andra sätesraden.
Två passagerare i tredje sätesraden.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Lastfall
Tumhjulets
läge
Förare samt passagerare i passagerarsätet fram.
0
Positionsljus
Positionsljus tänds med rattspakens vridring.
Relaterad information
•
•
Två passagerare i tredje sätesraden.
Förare samt passagerare i passagerarsätet fram.
Vid körning i mer än 30 sekunder i max 10 km/h
(ca 6 mph) eller om hastigheten överstiger
10 km/h (ca 6 mph) tänds varselljus. Föraren bör
.
vrida till annat läge än
1
Ljusreglage (s. 132)
Tändningslägen (s. 377)
Tre passagerare i andra sätesraden.
Två passagerare i tredje sätesraden.
70 kg last i lastutrymmet.
Relaterad information
•
Ljusreglage (s. 132)
Rattspakens vridring i läget för positionsljus.
Ställ vridringen i läge
– positionsljusen
tänds (nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).
Är bilens elsystem i tändningsläge II eller är bilen
igång lyser varselljusen i stället för positionsljus
fram. Detta gäller dock inte vid stillastående när
bilen är igång, om vridringen skiftas till läge
från annat läge. I det fallet lyser positionsljusen.
När det är mörkt ute och bakluckan öppnas tänds
de bakre positionsljusen (om de inte redan är
tända) för att uppmärksamma bakomvarande.
Detta sker oavsett vilket läge vridringen står i
eller vilket tändningsläge bilens elsystem är i.
135
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Varselljus
,
Med rattspakens vridring i läge
eller
samt när bilens elsystem är i tändningsläge II eller när bilen är igång, lyser varselljuset. För läge
gäller det endast i dagsljus. I svagt dagsljus eller mörker lyser i stället
halvljuset.
ringen skiftas till läget för positionsljus,
från annat läge.
,
VARNING
Halvljus
Vid körning med rattspakens vridring i läge
aktiveras halvljuset automatiskt i svagt
dagsljus eller mörker.
Systemet är ett hjälpmedel för att spara
energi – det kan inte i alla situationer avgöra
när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt
starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Varselljus under dagtid – DRL
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs
med ett trafiksäkert korrekt ljus och enligt gällande trafikbestämmelser.
Relaterad information
•
•
•
Rattspakens vridring i läge AUTO.
Med rattspakens vridring i läge
lyser varselljuset (Daytime Running Lights – DRL) när
bilen körs i dagsljus. Bilen växlar automatiskt
belysningen från varselljus till halvljus i svagt
dagsljus eller mörker. Växling till halvljus sker
också om dimljus fram och/eller bak aktiveras.
Vid stillastående när bilen är igång lyser positionsljusen i stället för annan belysning, om vrid-
136
Ljusreglage (s. 132)
Halvljus (s. 136)
Tändningslägen (s. 377)
Rattspakens vridring i läge AUTO.
Med rattspakens vridring i läge
aktiveras
halvljuset automatisk i svagt dagsljus eller mörker, när bilens elsystem är i tändningsläge II eller
när bilen är igång.
Med rattspakens vridring i läge
också halvljuset automatiskt om:
•
•
•
aktiveras
dimljus fram* aktiveras
dimljus bak aktiveras
dimljus fram och bak aktiveras.
lyser alltid
Med rattspakens vridring i läge
halvljuset när bilens elsystem är i tändningsläge II
eller när bilen är igång.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Tunneldetektering
Bilen känner av när den körs in i en tunnel och
skiftar då från varselljus till halvljus.
Observera att vridringen i vänster rattspak måste
för att tunneldetekteringen ska
stå i läge
fungera.
Aktivera/deaktivera helljus
Helljus aktiveras med rattspaken.
genom att föra rattspaken framåt. Deaktivera
genom att föra rattspaken bakåt.
Automatiskt helljus aktiveras med rattspakens
vridring.
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
förardisplayen.
Automatiskt helljus
Automatiskt helljus är en funktion som med en
kamerasensor i vindrutans överkant upptäcker
mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och då växlar från helljus
till halvljus. Funktionen kan också ta hänsyn till
gatubelysning.
Relaterad information
•
•
•
i
Varselljus (s. 136)
Ljusreglage (s. 132)
Tändningslägen (s. 377)
När kamerasensorn inte längre ser något
mötande eller framförvarande fordon tänds helljuset åter.
Rattspak med vridring.
Läge för helljusblink
Läge för helljus
Bil med halogenstrålkastare
Belysningen återgår till helljus någon sekund
efter det att kamerasensorn inte längre känner av
mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus.
Helljusblink
För rattspaken lätt bakåt till läget för helljusblink.
Helljuset lyser tills spaken släpps.
Helljus
Helljuset kan aktiveras när rattspakens vridring
22 eller
. Aktivera helljuset
står i läge
22
När halvljuset är tänt.
}}
137
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Bil med LED23-strålkastare*
Har det automatiska helljuset på/av-funktionalitet24 återgår belysningen till helljus någon
sekund efter det att kamerasensorn inte längre
känner av mötande trafiks strålkastarljus eller
framförvarande fordons bakljus.
mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus.
Har det automatiska helljuset adaptiv funktionalitet24 fortsätter ljuskäglan, till skillnad från vad
som sker vid konventionell avbländning, att lysa
med helljus på båda sidor om mötande eller
framförvarande fordon – enbart den del av ljuskäglan som pekar direkt på fordonet bländas av.
Aktivera/deaktivera automatiskt helljus genom att
och
vrida rattspakens vridring till läge
släppa. Deaktivering av automatiskt helljus när
helljuset är på, medför att belysningen direkt
ställs om till halvljus.
Adaptiv funktionalitet: Halvljus direkt mot mötande fordon, men fortsatt helljus på båda sidor om fordonet.
När automatiskt helljus är aktiverat lyser symbolen
med vitt sken i förardisplayen.
Belysningen återgår till fullt helljus någon sekund
efter det att kamerasensorn inte längre känner av
När helljuset är tänt lyser symbolen med blått
sken. För LED-strålkastare gäller detta även om
23
24
138
helljuset är delvis avbländat, d.v.s. om ljuskäglan
lyser med något mer än halvljus.
Aktivera/deaktivera
Funktionen kan träda in vid mörkerkörning när
bilens hastighet är ca 20 km/h (12 mph) eller
högre.
Lysdiod (Light Emitting Diode)
Beroende på bilens utrustningsnivå.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Manuell manövrering
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera
eller få ett eller flera av kameran beroende
system att sluta fungera.
VARNING
VIKTIGT
Automatiskt helljus är ett hjälpmedel för att
vid gynnsamma förhållanden använda bästa
möjliga ljus.
Exempel på när manuell växling mellan heloch halvljus kan krävas:
Föraren är alltid ansvarig för att manuellt växla
mellan hel- och halvljus när trafiksituationer
eller väderförhållanden kräver det.
Om denna symbol tillsammans med
meddelande Automatiskt helljus
Tillfälligt ej tillgängligt visas i förardisplayen, måste växling mellan heloch halvljus göras manuellt. Rattspakens vridring
kan ändå stå i läge
. Symbolen
slocknar när meddelandet visas.
Detsamma gäller om denna symbol tillsammans med meddelande
Vindrutesensor Sensor blockerad,
se ägarmanual visas.
Automatiskt helljus kan vara tillfälligt otillgängligt
t.ex. i situationer med tät dimma eller kraftigt
regn. När automatiskt helljus åter blir tillgängligt,
eller vindrutesensorerna inte längre är blockerade, släcks meddelandet och symbolen
tänds.
•
•
•
•
•
•
vid kraftigt regn eller tät dimma
•
om det finns fotgängare på eller vid
vägen
•
om det finns starkt reflekterande föremål
såsom skyltar i närheten av vägen
•
när mötande trafiks belysning skyms av
t.ex. vägräcken
•
•
•
vid underkylt regn
vid snörök eller snömodd
vid månsken
vid körning i svagt upplysta samhällen
när framförvarande trafik har svag belysning
när det finns trafik på anslutande vägar
vid backkrön eller svackor
i tvära kurvor.
Läs mer om kamerasensorns begränsningar i
avsnittet "Begränsningar för City Safety".
Relaterad information
•
•
Ljusreglage (s. 132)
Begränsningar för City Safety (s. 330)
139
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Aktiva kurvljus*
Aktiva kurvljus är konstruerade för att ge maximal
belysning i kurvor och korsningar.
Bil med LED25-strålkastare* kan beroende på
bilens utrustningsnivå ha aktiva kurvljus.
Funktionen är endast aktiv i svagt dagsljus eller
mörker och endast när bilen är i rörelse och halvljuset lyser.
Deaktivera/aktivera funktionen
Funktionen som är aktiverad när bilen levereras
från fabrik kan deaktiveras/aktiveras på två sätt
via centerdisplayen:
Via funktionsvyn
Tryck på knappen Aktiva
kurvljus.
Via inställningar
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster) respektive
aktiverad (höger).
LED-strålkastarna kan beroende på bilens utrustningsnivå inkludera funktionen Aktiva kurvljus. De
aktiva kurvljusen följer rattrörelsen för att ge
maximal belysning i kurvor och korsningar och
därmed ge ökad säkerhet.
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
bilen. Vid fel i funktionen lyser symbolen
i
förardisplayen samtidigt som förardisplayen visar
en förklarande text.
25
140
2.
Tryck på My Car
belysning.
3.
Välj bort/välj Aktiva kurvljus.
Ljus
Är bilen utrustad med LED-strålkastare med
adaptiv funktionalitet bör ljusbilden ställas om vid
skifte från höger- till vänstertrafik, och omvänt.
Halogenstrålkastare
Ingen anpassning av ljusbilden behöver göras.
Ljusbilden är utformad på ett sådant sätt att
mötande trafik inte bländas.
LED-strålkastare*
Anpassning av ljusbilden bör göras om det automatiska helljuset har adaptiv funktionalitet, se
avsnittet "Aktivera/deaktivera helljus". Bilen
måste stå stilla och vara igång när ljusbilden skiftas mellan höger- och vänstertrafik.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car
belysning.
3.
Välj Tillfällig högertrafik/Tillfällig
vänstertrafik.
Exteriör
Relaterad information
•
•
Anpassa ljusbilden från
strålkastarna
Inställningsvy (s. 167)
Dimstrålkastare/kurvtagningsljus* (s. 141)
Ljus
Exteriör
Relaterad information
•
•
Inställningsvy (s. 167)
Aktivera/deaktivera helljus (s. 137)
Lysdiod (Light Emitting Diode)
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Dimstrålkastare/kurvtagningsljus*
Kurvtagningsljus
Dimljus bak
Dimstrålkastarna har kurvtagningsljus som lyser
snett åt sidan.
Dimstrålkastarna inkluderar funktionen Kurvtagningsljus som temporärt lyser upp området snett
framför bilen åt det håll ratten vrids i tvär kurva,
eller åt det håll blinkers används.
Då sikten är nedsatt på grund av dimma kan
dimljus bak användas för att andra trafikanter i
ett tidigt skede ska observera framförvarande
fordon.
Funktionen aktiveras i svagt dagsljus eller mörker
eller
när rattspakens vridring står i läge
samt bilens hastighet är lägre än ca
30 km/h (20 mph).
Dessutom tänds båda kurvtagningsljusen som ett
komplement till backljuset vid backning.
Funktionen som är aktiverad när bilen levereras
från fabrik kan deaktiveras/aktiveras via centerdisplayen.
Knapp för dimstrålkastare.
Dimstrålkastarna kan tändas när tändningsläge II
är aktivt eller när bilen är igång samt rattspakens
vridring står i läge
,
eller
.
i
Tryck på knappen för till/från. Symbolen
förardisplayen lyser när dimstrålkastarna är tända.
Dimstrålkastarna släcks automatiskt när startvredet vrids till STOP eller när rattspakens vridring ställs i läge
.
OBS
Bestämmelser för användning av dimstrålkastare varierar mellan olika länder.
Relaterad information
•
•
•
•
Ljusreglage (s. 132)
Dimljus bak (s. 141)
Knapp för dimljus bak.
Aktiva kurvljus* (s. 140)
Dimljus bak består av en lampa på vänster sida i
vänsterstyrd bil, på höger sida i högerstyrd bil.
Tändningslägen (s. 377)
Dimljus bak kan endast tändas när:
•
tändningsläge II är aktivt eller när bilen är
igång samt rattspakens vridring står i läge
eller
•
rattspakens vridring står i läge
dimstrålkastarna är tända.
och
Tryck på knappen för till/från. Symbolen
förardisplayen lyser när dimljus bak är tänt.
Dimljus bak släcks automatiskt när:
i
}}
* Tillval/tillbehör. 141
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
•
•
startvredet vrids till STOP eller när rattspakens vridring ställs i läge
rattspakens vridring står i läge
dimstrålkastarna släcks.
och
OBS
Bestämmelser för användning av dimljus bak
varierar mellan olika länder.
Relaterad information
•
•
•
Ljusreglage (s. 132)
Dimstrålkastare/kurvtagningsljus* (s. 141)
Bromsljus
Varningsblinkers
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.
Varningsblinkers varnar andra trafikanter genom
att bilens samtliga blinkerlampor blinkar samtidigt när denna funktion är aktiverad.
Bromsljuset tänds när bromspedalen trycks ner.
Dessutom tänds det när något av förarstödssystemen Adaptiv farthållare*, City Safety eller Rear
Collision Warning bromsar bilen.
Relaterad information
•
•
•
•
Nödbromsljus (s. 398)
Adaptiv farthållare* (s. 286)
City Safety (s. 324)
Rear Collision Warning (s. 334)
Tändningslägen (s. 377)
Knapp för varningsblinkers.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers.
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när bilen
bromsats så kraftigt att nödbromsljusen aktiverats och hastigheten är låg. Varningsblinkers börjar blinka efter att nödbromsljusen har slutat
blinka och deaktiveras då automatiskt när man
kör iväg igen eller deaktiveras om knappen trycks
in.
Relaterad information
•
•
142
Använda blinkers (s. 143)
Nödbromsljus (s. 398)
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Använda blinkers
OBS
Bilens blinkers manövreras med vänster rattspak.
Blinkerlamporna blinkar tre gånger eller kontinuerligt, beroende på hur långt uppåt eller nedåt
spaken förs.
•
Denna automatiska blinksekvens kan
avbrytas genom att rattspaken omedelbart förs i motsatt riktning.
•
Om symbolen för blinker i förardisplayen
blinkar snabbare än normalt – se meddelande i förardisplayen.
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller nedåt till yttersta
läget.
Kupébelysning
Kupébelysningen aktiveras/deaktiveras med
knappar i reglagen i taket ovanför framsätena
och baksätet.
All belysning i kupén kan tändas och släckas
manuellt inom 30 minuter från det att:
•
bilen har stängts av och dess elsystem är i
tändningsläge 0
•
bilen har låsts upp men den har inte startats.
Främre belysning
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
Relaterad information
Blinkers.
Kort blinksekvens
För rattspaken uppåt eller nedåt till första
läget och släpp. Blinkerlamporna blinkar tre
gånger. Funktionen kan aktiveras/deaktiveras via centerdisplayen.
•
•
•
Ljusreglage (s. 132)
Varningsblinkers (s. 142)
Inställningsvy (s. 167)
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och kupébelysning.
Läslampa vänster sida
Kupébelysning
Automatik för kupébelysning
Läslampa höger sida
}}
143
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Handskfacksbelysning
Främre läsbelysning
Läslamporna på höger respektive vänster sida
tänds eller släcks med ett kort tryck på respektive
knapp i takkonsolen. Ljusstyrkan justeras genom
att knappen hålls inne.
Handskfacksbelysningen tänds respektive släcks
när luckan öppnas eller stängs.
Makeup-spegelbelysning*
Belysningen till makeup-spegeln i solskyddet
tänds respektive släcks då locket öppnas eller
stängs.
Kupébelysning
Golvbelysningen och takbelysningen tänds eller
släcks med ett kort tryck på knappen i takkonsolen.
Automatik för kupébelysning
Automatiken aktiveras med ett kort tryck på
AUTO-knappen i takkonsolen. Ljusindikatorn i
knappen lyser när automatiken är aktiverad. Med
AUTO-knappen aktiverad tänds och släcks kupébelysningen enligt nedanstående.
Markbelysning
Markbelysningen tänds och släcks när respektive
dörr öppnas eller stängs.
Läslampor över andra26 och tredje sätesraden*.
Tröskelbelysningen tänds och släcks när en dörr
öppnas eller stängs.
Belysning i lastutrymme
Kupébelysningen:
Belysningen i lastutrymmet tänds respektive
släcks då bakluckan öppnas eller stängs.
•
tänds när bilen låses upp och när den stängs
av
•
•
släcks när bilen startas och när den låses
tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
•
förblir tänd i två minuter om någon av sidodörrarna är öppen.
2.
Tryck på My Car
belysning.
Bakre belysning
I bakre delen av bilen finns läsbelysning, vilken
också används som kupébelysning.
Läslamporna är placerade i taket.
26
144
Tröskelbelysning
Omgivande ljus
Ljus
Interiör
Läslampa över andra sätesraden i bil med panoramatak*.
Läslamporna tänds eller släcks med ett kort tryck
på lampans knapp. Ljusstyrkan justeras genom
att knappen hålls inne.
I bil med panoramatak* finns två lampenheter, en på vardera sida av taket.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
3.
Välj mellan följande inställningar:
•
Under Intensitet för dekorbelysning,
välj mellan Av, Låg och Hög.
•
Under Nivå för dekorbelysning, välj
mellan Reducerad och Full.
Ändra ljusets styrka
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car Ljus Interiör
belysning Stämningsljus.
3.
Under Styrka på stämningsljus välj mellan
Av, Låg och Hög.
Ändra ljusets färg
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
3.
Reglage placerat bredvid ratten.
Det omgivande ljusets intensitet kan också finjusteras med hjälp av reglaget i instrumentpanelen:
–
Vrid tumhjulet för att ändra intensiteten.
Stämningsljus*
Bilen är utrustad med några lysdioder som gör
det möjligt att ändra färg på ljuset. Denna belysning är tänd när bilen är i gång.
Tryck på My Car Ljus Interiör
belysning Stämningsljus.
Välj mellan Efter temperatur, Efter tema
och Temafärger för att ändra ljusets färg.
Vid färgval Efter temperatur ändrar sig ljusets färg efter inställd kupétemperatur.
Reglage placerat bredvid ratten.
Stämningsljusets intensitet kan också finjusteras
med hjälp av reglaget i instrumentpanelen:
–
Vrid tumhjulet för att ändra intensiteten.
Belysning i förvaringsfack i dörrar
Belysningen i förvaringsfack i dörrar är tänd när
bilen är igång. Ljusstyrkan kan finjusteras med
hjälp av reglaget i instrumentpanelen.
Belysning i främre mugghållare i
tunnelkonsol
Belysningen i främre mugghållare tänds när bilen
låses upp och släcks när bilen låses. Ljusstyrkan
kan finjusteras med hjälp av reglaget i instrumentpanelen.
Stämningsljuset kan ändras via centerdisplayen:
}}
* Tillval/tillbehör. 145
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Relaterad information
•
•
•
Ljusreglage (s. 132)
Tändningslägen (s. 377)
Inställningsvy (s. 167)
Ledbelysning
Trygghetsbelysning
En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts.
Trygghetsbelysningen tänds när bilen låses upp
och används för att tända bilens belysning på
avstånd.
För att aktivera funktionen:
När funktionen aktiverats med fjärrnyckeln vid
upplåsning lyser positionsljus, belysning i yttre
handtag*, nummerskyltsbelysning, inre taklampor
samt golvbelysning. Om en dörr öppnas inom
aktiveringstiden kommer tiden för belysningen i
yttre handtag* och den interiöra belysningen att
förlängas.
1.
Stäng av bilen.
2.
För vänster rattspak framåt mot instrumentpanelen och släpp.
3.
Stig ur bilen och lås dörren.
När funktionen aktiverats lyser halvljus, positionsljus, belysning i yttre handtag* samt nummerskyltsbelysning.
Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in via centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
146
Trygghetsbelysning (s. 146)
Funktionen kan deaktiveras/aktiveras via centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
Ledbelysning (s. 146)
Fjärrnyckel (s. 230)
Inställningsvy (s. 167)
Inställningsvy (s. 167)
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Använda vindrutetorkare
Kontinuerlig torkning
För spaken uppåt för att torkarna ska
svepa med normal hastighet.
Vindrutetorkaren rengör vindrutan. Olika inställningar för vindrutetorkaren görs med höger rattspak.
För spaken ytterligare uppåt för att torkarna ska svepa med hög hastighet.
Aktivera/deaktivera regnsensor
Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt.
Regnsensorns känslighet justeras med tumhjulet
på höger rattspak.
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare – säkerställ att
torkarbladen inte är fastfrusna och att eventuell snö eller is på vindrutan (och bakrutan) är
bortskrapad.
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna
rengör vindrutan. Vindrutan ska vara blöt när
vindrutetorkarna arbetar.
Höger rattspak.
Tumhjul, känslighet/frekvens
Enkelsvep
För spaken nedåt och släpp för att göra
ett svep.
Vindrutetorkare av
För spaken till läge 0 för att stänga av
vindrutetorkarna.
Intervalltorkning
Ställ in antalet svep per tidsenhet med
tumhjulet när intervalltorkning är vald.
Relaterad information
•
•
•
Aktivera/deaktivera regnsensor (s. 147)
Vindrute- och strålkastarspolare (s. 148)
Torkarblad i serviceläge (s. 514)
Höger rattspak.
Regnsensorknapp
Tumhjul, känslighet/frekvens
När regnsensorn är aktiverad visas regnsensorsymbolen
i förardisplayen.
Aktivera regnsensor
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen vara
igång eller elsystemet vara i tändningsläge I eller
II samtidigt som spaken till vindrutetorkarna ska
vara i läge 0 alternativt i läge för enkelsvep.
}}
147
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
Aktivera regnsensorn genom att trycka på regn.
sensorknappen
1.
Om spaken förs nedåt gör torkarna extrasvep.
2.
Tryck på My Car
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. Ett extra svep görs när
tumhjulet vrids uppåt.
3.
Välj Minne för regnsensor för att aktivera/
deaktivera minnesfunktionen.
Deaktivera regnsensor
•
•
•
Deaktivera regnsensorn genom att trycka på
eller för spaken uppåt
regnsensorknappen
till ett annat torkarprogram.
Vindrutetorkare.
Vindrute- och strålkastarspolare
Vindrute- och strålkastarspolare rengör vindrutan
och strålkastarna. Start av rengöring görs med
höger rattspak.
Starta vindrute- och strålkastarspolare
Relaterad information
Använda vindrutetorkare (s. 147)
Torkarblad i serviceläge (s. 514)
Bakrutetorkare och -spolare (s. 149)
Regnsensorn deaktiveras automatiskt i tändningsläge 0 eller när motorn är avstängd.
Regnsensorn deaktiveras automatiskt när torkarblad sätts i serviceläge. Regnsensorn återaktiveras när serviceläget har stängts av.
VIKTIGT
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn medan
bilen är igång eller när bilens elsystem är i
tändningsläge I eller II. Symbolen i förardisplayen slocknar.
Aktivera/deaktivera minnesfunktion
Minnesfunktion för regnsensorn är möjlig att aktivera så att regnsensorknappen inte behöver
tryckas in vid varje start av bilen:
148
Spolningsfunktion, höger rattspak.
–
För höger rattspak mot ratten för att starta
vindrute- och strålkastarspolarna.
> Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna några extra svep.
VIKTIGT
Undvik aktivering av spolsystem när det är
fruset eller spolarbehållaren är tom, i annat
fall finns risk att skada pumpen.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Uppvärmda spolmunstycken*
Bakrutetorkare och -spolare
Spolmunstyckena värms automatiskt vid kyla för
att förhindra att spolarvätskan fryser.
Bakrutetorkare och -spolare rengör bakrutan.
Start av rengöring och inställningar görs med
höger rattspak.
Spolning av strålkastare*
För att spara vätska spolas strålkastarna automatiskt vid var femte spolning av vindrutan.
OBS
Bakrutetorkaren är utrustad med ett överhettningsskydd som gör att motorn stängs av om
den blir överhettad. Bakrutetorkaren fungerar
igen efter en nedkylningsperiod.
Reducerad spolning
Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i behållaren och meddelandet Spolarvätska Nivå låg
Fyll på tillsammans med symbol
visas i
förardisplayen, stängs tillförseln av spolarvätska
till strålkastarna av. Detta för att prioritera rengöring av vindrutan och sikten genom den.
Använda bakrutetorkare och -spolare
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Automatisk torkning av bakruta för
att aktivera/deaktivera torkning vid backning.
Vindrutetorkare.
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren
starta. Funktionen upphör när backväxel läggs ur.
Om bakrutetorkaren redan går med kontinuerlig
hastighet, sker ingen förändring.
Relaterad information
Relaterad information
•
•
•
Aktivera/deaktivera torkning vid
backning
•
•
•
Använda vindrutetorkare (s. 147)
Bakrutetorkare och -spolare (s. 149)
Påfyllning av spolarvätska (s. 517)
Välj
torkare.
–
Använda vindrutetorkare (s. 147)
Vindrute- och strålkastarspolare (s. 148)
Aktivera/deaktivera regnsensor (s. 147)
för intervalltorkning med bakrute-
Välj
för kontinuerlig hastighet med
bakrutetorkare.
För höger rattspak framåt för att starta spolning och torkning av bakrutan.
* Tillval/tillbehör. 149
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Fönsterhissar
Manövrera fönsterhissar
Med reglagepanelen i förardörren kan alla fönsterhissar manövreras – med reglagepanelerna i
övriga dörrar manövreras respektive fönsterhiss.
Med reglagepanelen i förardörren kan alla fönsterhissar manövreras – med reglagepanelerna i
övriga dörrar manövreras respektive fönsterhiss.
Manövrering
VARNING
Kontrollera att inget barn eller andra passagerare kommer i kläm när fönstren stängs
från förardörren.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kommer i kläm om/när fönstren stängs
med hjälp av fjärrnyckeln.
Reglagepanel i förardörr.
Elektrisk barnsäkerhetsspärr* som förhindrar
att barn kan öppna dörrar bak inifrån och
öppna/stänga fönster bak.
Reglage för bakre fönster.
Reglage för främre fönster.
Relaterad information
•
•
150
Manövrera fönsterhissar (s. 150)
Barnsäkerhetsspärr (s. 254)
VARNING
Om det finns barn i bilen – tänk på att alltid
bryta strömmen till fönsterhissarna genom att
sätta bilens elsystem i tändningsläge 0 och ta
sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas.
Manövrering av fönsterhissar.
Manövrering utan automatik
Manövrering med automatik
Med reglagepanelen i förardörren kan alla fönsterhissar manövreras – med reglagepanelerna i
övriga dörrar kan endast respektive fönsterhiss
manövreras. Endast en reglagepanel i taget kan
manövreras.
För att fönsterhissarna ska kunna användas
måste tändningsläget vara lägst I. Efter att bilen
har stängts av kan fönsterhissarna manövreras i
några minuter efter att tändningen slagits av –
dock inte efter att en dörr har öppnats.
Stängning av fönstren avbryts och fönstret öppnas om något hindrar dess rörelse. Det finns möjlighet att forcera klämskyddet när stängning
avbrutits t.ex. vid isbildning. Efter två på varandra
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
avbrutna stängningar kommer klämskyddet att
forceras och automatisk funktion deaktiveras
under en kort stund, nu går det att stänga genom
att kontinuerligt hålla knappen uppdragen.
OBS
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet
då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att
öppna även de främre fönsterrutorna lite
grann.
OBS
Solgardiner finns inbyggda i vardera bakdörr.
Återställning
I bakdörr – manuellt manövrerad
Ifall startbatteriet kopplats bort måste funktionen
för automatisk öppning återställas för att fungera
korrekt.
1.
Dra upp knappens främre del lätt för att
hissa upp rutan till sitt ändläge och håll kvar i
en sekund.
2.
Släpp knappen kort.
3.
Dra upp knappens främre del igen i en
sekund.
Fönsterrutorna kan inte öppnas i hastigheter
över ca 180 km/h (112 mph), men de kan
stängas.
Manövrering utan automatik
För något av reglagen lätt uppåt/nedåt. Fönsterhissarna går upp/ner så länge reglaget hålls i
position.
Manövrering med automatik
För något av reglagen uppåt/nedåt till ändläget
och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till sitt
ändläge.
Manövrering med fjärrnyckel, dörrhandtag
eller centrallåsknapp
För att manövrera de elektriska fönsterhissarna
från utsidan med fjärrnyckeln eller dörrhandtag,
eller från insidan med centrallåsknappen, se
Använda solgardin*
avsnittet "Fjärrnyckel", "Låsa/låsa upp från utsidan" eller "Låsa/låsa upp från insidan".
VARNING
Återställning måste ske för att klämskyddet
ska fungera.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Fönsterhissar (s. 150)
Tändningslägen (s. 377)
Krok med tillhörande spärr
–
Dra upp solgardinen och haka fast den i kroken i dörrens övre karm.
Fönstret kan öppnas och stängas även när solgardinen är uppdragen.
Fjärrnyckel (s. 230)
Låsa/låsa upp från utsidan (s. 234)
Låsa/låsa upp från insidan (s. 239)
* Tillval/tillbehör. 151
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Ställa in yttre backspeglar
VARNING
De yttre backspeglarnas lägen justeras med
inställningsspaken i förardörrens reglagepanel.
Båda speglarna är av vidvinkeltyp för att ge
god överblick. Föremål kan synas vara längre
bort än vad de i verkligheten är.
Minnesfunktion i elmanövrerat
framsäte*
Backspeglarnas lägen kan lagras i minnesfunktion i elmanövrerat framsäte.
Vinkling av backspegel vid
parkering27
Backspegeln kan vinklas ner för att exempelvis
föraren ska kunna se vägkanten vid parkering.
Inställning
1.
Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan i
knappen lyser.
2.
Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3.
Tryck en gång till på knappen L eller R. Lampan ska inte längre lysa.
152
2.
Tryck på My Car
3.
Under Vinkling av sidospegel vid
backning, välj Av, Förare, Passagerare
eller Båda för att aktivera/deaktivera och för
att välja vilken backspegel som ska vinklas.
Speglar.
Automatisk infällning vid låsning*
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln fälls
backspeglarna in/ut automatiskt.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras via centerdisplayen:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
När backväxeln läggs ur återgår backspegeln
automatiskt till sitt ursprungliga läge efter
ca 10 sekunder, eller tidigare genom att trycka in
knappen L respektive R.
3.
Välj Sidospeglar vinklas in vid låsning för
att aktivera/deaktivera.
Automatisk vinkling av backspegel vid
parkering27
När backväxeln läggs i vinklas backspegeln automatiskt ner för att föraren exempelvis ska kunna
se vägkanten vid parkering. När backväxeln läggs
ur återgår backspegeln automatiskt till sitt
ursprungliga läge efter en stund.
Inställningar för funktionen görs via centerdisplayen:
27
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Lägg i backväxeln och tryck in knappen L
eller R.
–
Reglage för yttre backspeglar.
1.
Speglar.
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge
måste elektriskt återställas till neutralläge för att
den elektriska in-/utfällningen ska fungera korrekt:
1.
Fäll in speglarna med knapparna L och R.
2.
Fäll ut dem igen med knapparna L och R.
3.
Upprepa ovanstående procedur vid behov.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Endast i kombination med elmanövrerat säte med minne.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Automatisk avbländning*
Elektriskt infällbara backspeglar*
Inre backspegel
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspeglarna av automatiskt.
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in:
För att backspeglarna ska kunna vara utrustade
med denna funktion krävs att också den inre
backspegeln har automatisk avbländning, se
avsnittet "Inre backspegel".
1.
Tryck ner knapparna L och R samtidigt (tändningsläget måste vara lägst I).
Den inre backspegeln kan bländas av med ett
reglage i spegelns underkant. Alternativt bländar
backspegeln av automatiskt.
2.
Släpp dem efter ca 1 sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
Automatisk avbländning är alltid aktiv under körning, utom när växellådans backläge är valt.
Känsligheten för avbländning kan justeras i tre
nivåer och kommer att påverka både inre och
yttre backspeglar.
OBS
Vid byte av känslighet märks ingen förändring
av avbländningen omedelbart, men förändringen kommer att vara genomförd efter ett
tag.
Fäll ut speglarna genom att trycka ner L och R
samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i utfällt
läge.
Relaterad information
•
•
•
Inre backspegel (s. 153)
Inställningsvy (s. 167)
Använda minnesfunktion i elmanövrerat
framsäte* (s. 119)
Reglage för avbländning
Manuell avbländning
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det reflekteras i backspegeln och blända föraren. Blända
av med reglaget för avbländning när bakomvarande ljus stör:
2.
Tryck på My Car
1.
3.
Under Automatisk avbländning av
backspegel, välj Normal, Mörk eller Ljus.
Blända av genom att föra reglaget in mot
kupén.
2.
Återgå till normalt läge genom att föra reglaget mot vindrutan.
Inställningar för funktionen görs via centerdisplayen:
Speglar.
}}
* Tillval/tillbehör. 153
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Automatisk avbländning*
I backspegeln finns två sensorer – en framåtriktad och en bakåtriktad – som arbetar tillsammans
för att identifiera och eliminera bländande ljus.
Den framåtriktade sensorn känner av omgivande
ljus, medan den bakåtriktade sensorn känner av
ljus från bakomvarande fordons strålkastare.
OBS
Skyms sensorerna av t.ex. parkeringstillstånd,
transpondrar, solskydd eller objekt i säten
eller i lastutrymmet på ett sådant sätt att ljus
förhindras att nå sensorerna, reduceras den
inre och de yttre backspeglarnas avbländningsfunktion.
Automatisk avbländning är alltid aktiv under körning, utom när växellådans backläge är valt.
Känsligheten för avbländning kan justeras i tre
nivåer och kommer att påverka både inre och
yttre backspeglar.
Kompass*
OBS
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglage för manuell
avbländning finns inte på spegel med automatisk
avbländning.
Vid byte av känslighet märks ingen förändring
av avbländningen omedelbart, men förändringen kommer att vara genomförd efter ett
tag.
I backspegelns övre högra hörn finns en display
som visar i vilken kompassriktning bilens front
pekar.
Inställningar för funktionen görs via centerdisplayen:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Under Automatisk avbländning av
backspegel, välj Normal, Mörk eller Ljus.
Speglar.
Relaterad information
•
•
Ställa in yttre backspeglar (s. 152)
Inställningsvy (s. 167)
Backspegel med kompass.
Åtta olika kompassriktningar visas med engelsk
förkortning: N (norr), NE (nordost), E (öster), SE
(sydost), S (söder), SW (sydväst), W (väster) och
NW (nordväst).
Aktivera/deaktivera kompass
Kompassen aktiveras automatiskt när bilen
startas.
För att deaktivera/aktivera kompassen:
–
154
Tryck in knappen på backspegelns undersida
med hjälp av t.ex. ett gem.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Relaterad information
•
•
•
Kalibrera kompass* (s. 155)
Tändningslägen (s. 377)
Aktivera/deaktivera avfrostning av rutor och
backspeglar (s. 190)
Kalibrera kompass*
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas mellan
flera magnetiska zoner.
Gör så här för att kalibrera:
1.
Stanna bilen på en stor öppen yta som är fri
från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
2.
Starta bilen och stäng av all elektrisk utrustning (klimatanläggning, torkare etc.) samt se
till att alla dörrar är stängda.
OBS
Kalibreringen kan misslyckas eller helt utebli
om elektrisk utrustning inte stängs av.
3.
Håll knappen på backspegelns undersida
intryckt ca 3 sekunder (använd t.ex. ett gem).
Numret för aktuell magnetisk zon visas.
Magnetiska zoner.
4.
Tryck upprepade gånger på knappen tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se kartan över magnetiska zoner för kompass.
5.
Vänta tills displayen återgår till att visa tecknet C, alternativt håll knappen på backspegelns undersida intryckt ca 6 sekunder tills
det att tecknet C visas.
6.
Kör långsamt i en cirkel med en hastighet av
högst 10 km/h (6 mph) tills en kompassriktning visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar. Kör därefter ytterligare 2 varv
för att finjustera kalibreringen.
7.
Bilar med eluppvärmd vindruta*: Om tecknet C visas i displayen när den eluppvärmda
vindrutan aktiveras, genomför då kalibrering
enligt punkt 6 ovan med den eluppvärmda
vindrutan aktiverad.
}}
* Tillval/tillbehör. 155
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
8.
Upprepa ovanstående procedur vid behov.
Relaterad information
•
Kompass* (s. 154)
Panoramatak*
Panoramataket är uppdelat i två glassektioner.
Den främre är öppningsbar vertikalt i bakkant
(ventilationsläge) eller horisontellt (öppet läge).
Den bakre är ett fast takglas.
Till panoramataket hör en vindavvisare.
Till panoramataket hör en solgardin, tillverkad av
perforerat tyg och placerad under glastaket, för
extra skydd mot t.ex. starkt solljus.
VARNING
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av panoramatakets rörliga delar.
•
Manövrera alltid panoramataket under
uppsikt.
•
Låt inte barn leka med manövreringsreglaget.
•
Tänk på att alltid bryta strömmen till
panoramataket genom att sätta bilens
elsystem i tändningsläge 0 och ta sedan
med fjärrnyckeln då bilen lämnas.
VIKTIGT
Öppna inte panoramataket när lasthållare är
monterad.
Vindavvisare
Panoramataket och solgardinen manövreras med
ett reglage som är placerat i taket.
Reglaget aktiveras när bilens elsystem är i tändningsläge I eller II.
156
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Till panoramataket hör en vindavvisare som fälls
upp när panoramataket är i öppet läge.
Relaterad information
•
•
Manövrera panoramatak* (s. 157)
Tändningslägen (s. 377)
Manövrera panoramatak*
Manövrering med reglaget i taket
Vid manövrering med reglaget i taket öppnas
panoramataket horisontellt först till ett komfortläge.
I ventilationsläge lyfts takets främre glaslucka
upp i bakkant.
VARNING
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av panoramatakets rörliga delar.
•
Manövrera alltid panoramataket under
uppsikt.
•
Låt inte barn leka med manövreringsreglaget.
•
Tänk på att alltid bryta strömmen till
panoramataket genom att sätta bilens
elsystem i tändningsläge 0 och ta sedan
med fjärrnyckeln då bilen lämnas.
Öppning, manuell
Öppning, automatisk
Stängning, manuell
Stängning, automatisk
VIKTIGT
Öppna inte panoramataket när lasthållare är
monterad.
För att panoramataket och solgardinen ska
kunna manövreras måste bilens elsystem vara i
lägst tändningsläge I.
}}
* Tillval/tillbehör. 157
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Manuell manövrering
1. Öppna solgardinen – tryck reglaget bakåt till
läget för manuell öppning. Solgardinen rör
sig mot maximalt öppningsläge så länge reglaget hålls bakåttryckt.
2.
Öppna panoramataket – tryck reglaget en
andra gång bakåt till läget för manuell öppning. Panoramataket når först komfortläge28.
För att öppna till maximalt öppningsläge –
tryck reglaget en tredje gång bakåt.
Stäng taket/gardinen genom att upprepa föregående procedur i omvänd ordning – tryck istället
reglaget framåt/nedåt till läget för manuell stängning.
Takets rörelse stoppas om reglaget släpps eller
då glaset når komfort-, maximalt öppnings- eller
stängningsläge.
OBS
Vid manuell öppning måste solgardinen vara
helt öppen innan panoramataket kan öppnas.
Vid omvänd procedur måste panoramataket
vara helt stängt innan solgardinen kan
stängas.
28
158
Automatisk manövrering
1. Öppna solgardinen maximalt – tryck reglaget
bakåt till läget för automatisk öppning och
släpp.
2.
Öppna panoramataket – tryck reglaget en
andra gång bakåt till läget för automatisk
öppning och släpp. Panoramataket når först
komfortläge28. För att öppna till maximalt
öppningsläge – tryck reglaget en tredje gång
bakåt till läget för automatisk öppning och
släpp.
Stäng taket/gardinen genom att upprepa föregående procedur i omvänd ordning – tryck istället
reglaget framåt/nedåt till läget för automatisk
stängning.
Takets rörelse stoppas då glaset når komfort-,
maximalt öppnings- eller stängningläge. Rörelsen
stoppas också om reglaget manövreras igen i
motsatt riktning mot den pågående rörelseriktningen.
Takets rörelse stoppas inte då glaset når komfortläge vid stängning från maximalt öppningsläge.
Automatisk manövrering – snabb öppning/
stängning
Panoramataket och solgardinen kan öppnas/
stängas samtidigt:
Komfortläge är en öppen position för glasluckan, där vindbrus och resonansljud under körning är på en behagligt låg nivå.
–
Öppna – tryck reglaget bakåt två gånger till
läget för automatisk manövrering och släpp.
–
Stäng – tryck reglaget framåt/nedåt två
gånger till läget för automatisk manövrering
och släpp.
Takets rörelse stoppas då glaset når komforteller stängningsläge. Rörelsen stoppas också om
reglaget manövreras igen i motsatt riktning mot
den pågående rörelseriktningen.
Takets rörelse stoppas inte då glaset når komfortläge vid stängning från maximalt öppningsläge. Gardinens rörelse stoppas aldrig när taket
når komfortläge.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Ventilationsläge
1.
2.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
Tryck på My Car
Låsning.
Välj Automatisk stängning av solgardin
för att aktivera/deaktivera.
Stängning med fjärrnyckel,
centrallåsknapp eller dörrhandtag
Ventilationsläge, vertikalt i bakkant.
Öppna genom att trycka reglaget uppåt.
Stäng genom att trycka reglaget framåt/
nedåt.
Då ventilationsläge väljs lyfts den främre glasluckan upp i bakkant. Om solgardinen är helt
stängd när ventilationsläge väljs, öppnar den
automatiskt ca 50 mm.
Fjärrnyckel
– Gör ett långt tryck på fjärrnyckelns låsknapp
till dess att panoramataket och solgardinen börjar röra sig mot stängt läge. Släpp
därefter låsknappen.
När bilens elsystem sätts i lägst tändningsläge I
kan centrallåsknappen i förardörr eller passagerardörr* användas för stängning av panoramataket.
–
Gör ett långt tryck på centrallåsknappen
till dess att panoramataket och solgardinen
börjar röra sig mot stängt läge. Släpp därefter knappen.
Rörelsen stannar om centrallåsknappen trycks in
igen eller när taket/gardinen nått stängt läge.
Rörelsen stannar om fjärrnyckelns låsknapp
trycks in igen eller när taket/gardinen nått stängt
läge.
Centrallåsknapp
Automatisk stängning av solgardin
När bilen står parkerad i soligt/varmt väder
stängs solgardinen automatiskt 15 minuter efter
bilen har låsts. Detta görs för att sänka kupétemperaturen och skydda bilklädseln från solblekning.
Funktionen som är deaktiverad när bilen levereras från fabrik kan aktiveras/deaktiveras:
Centrallåsknapp.
}}
* Tillval/tillbehör. 159
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Dörrhandtag
Bilar utrustade med nyckelfri låsning/upplåsning*
har en beröringskänslig fördjupning på utsidan av
dörrarnas ytterhandtag.
–
Lägg fingret mot den beröringskänsliga fördjupningen på något av dörrhandtagens
utsida till dess att panoramataket och solgardinen börjar röra sig mot stängt läge. Släpp
därefter dörrhandtagets fördjupning.
Rörelsen stannar om fingret läggs mot dörrhandtagets fördjupning igen eller när taket/gardinen
nått stängt läge.
VARNING
Om panoramataket stängs med fjärrnyckeln,
centrallåsknappen eller dörrhandtaget, kontrollera att ingen kommer i kläm.
VIKTIGT
Kontrollera att panoramataket är ordentligt
stängt vid stängning.
Klämskydd
Panoramataket har ett klämskydd som löser ut
om glasluckan eller solgardinen blockeras av
något föremål vid stängning. Vid blockering stannar glasluckan eller solgardinen och öppnas därefter automatiskt till ca 50 mm från det blockerade läget (alternativt till fullt ventilationsläge).
160
Klämskyddet verkar också vid öppning av glasluckan eller solgardinen.
Om klämskyddet har löst ut är det ändå möjligt
att manövrera glasluckan och/eller solgardinen
en gång till i samma riktning utan klämskydd, om
detta görs inom 10 sekunder efter att klämskyddet har löst ut. Det finns alltså möjlighet att forcera klämskyddet när stängning avbrutits t.ex. vid
isbildning runt glasluckan, genom att kontinuerligt trycka reglaget framåt/nedåt tills glasluckan
och/eller solgardinen är stängd.
HomeLink®*29
HomeLink® är en programmerbar fjärrkontroll
som är integrerad i bilens elsystem.
Allmänt
Relaterad information
•
•
•
•
•
Panoramatak* (s. 156)
Tändningslägen (s. 377)
Fjärrnyckel (s. 230)
Låsa/låsa upp från insidan (s. 239)
Låsa/låsa upp från utsidan (s. 234)
Knapp 1
Knapp 2
Knapp 3
Indikeringslampa
HomeLink®30 är en programmerbar fjärrkontroll
som kan fjärrstyra upp till tre olika anordningar
(t.ex. garageportsöppnare, larmsystem, utom- och
inomhusbelysning m.m.) och därmed ersätta fjärrkontrollerna till dessa. HomeLink® levereras
inbyggt i innerbackspegeln. HomeLink®-panelen
består av tre programmerbara knappar och en
indikeringslampa i spegelglaset.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
För mer information om HomeLink®, besök:
www.HomeLink.com, www.youtube.com/
HomeLinkGentex eller ring
00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277).
Relaterad information
•
Programmera HomeLink®* (s. 161)
VARNING
•
Om HomeLink® används för att manövrera en garageport eller grind, säkerställ
att ingen är i närheten av porten eller
grinden under tiden den är i rörelse.
•
Medan HomeLink programmeras kan den
garageport eller grind som programmeras
aktiveras. Säkerställ därför att ingen är i
närheten av porten eller grinden under
programmering.
•
Bilen bör stå utanför garaget medan en
garageportsöppnare programmeras.
•
Använd inte HomeLink® till någon garageport som saknar säkerhetsstopp och
säkerhetsback.
Programmera HomeLink®*31
Instruktion för programmering av HomeLink®.
Programmera HomeLink®
OBS
I vissa fordon måste tändningen vara på eller i
"tillbehörsläge" innan HomeLink® kan programmeras eller användas. Sätt gärna i nya
batterier i den fjärrkontroll som ska ersättas
av HomeLink®, för snabbare programmering
och bättre sändning av radiosignalen.
HomeLink®-knapparna bör återställas innan
programmering, se rubriken "Återställa
HomeLink®-knapparna". När återställning har
gjorts är HomeLink® satt i "inlärningsläge"
och redo för programmering.
Spara originalfjärrkontrollerna för framtida programmering (t.ex. vid byte till annan bil eller för
användning i ett annat fordon). Det rekommenderas också att knapparnas programmering raderas
när bilen ska säljas, se avsnittet "Programmera
HomeLink®".
29
30
31
Gäller vissa marknader.
HomeLink och symbolen HomeLink-huset är registrerade varumärken av Gentex Corporation.
Gäller vissa marknader.
}}
* Tillval/tillbehör. 161
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
1.
Tryck in den knapp32 på HomeLink® som ska
programmeras. Indikeringslampan32 på
HomeLink® ska blinka gult 1 gång per
sekund. Knappen behöver inte fortsätta hållas inne.
4.
Tryck in och släpp knappen på originalfjärrkontrollen varannan sekund tills indikeringslampan övergått från att blinka gult 1 gång
per sekund till att antingen blinka grönt 10
gånger per sekund eller lysa konstant grönt.
2.
Rikta fjärrkontrollen mot den HomeLink®knapp som ska programmeras och håll den
2–8 cm från knappen. Skym inte indikeringslampan på HomeLink®.
5.
Tryck in den programmerade HomeLink®knappen och kontrollera indikeringslampan.
> Fast grönt sken: Om indikeringslampan
lyser med ett fast grönt sken är programmeringen klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade knappen trycks in.
Notera: Vissa fjärrkontroller kan programmera HomeLink® bättre på ett avstånd av
15–20 cm. Ha detta i åtanke om det är problem med programmering.
3.
Tryck och håll in knappen på originalfjärrkontrollen som ska programmeras på
HomeLink® och håll indikeringslampan under
uppsikt. Släpp inte knappen förrän indikeringslampan har övergått från att blinka
gult 1 gång per sekund till att antingen
blinka grönt 10 gånger per sekund eller lysa
konstant grönt. När indikeringslampan blinkar
eller lyser grönt kan knappen på fjärrkontrollen släppas.
Notera: För vissa mottagare kan programmeringssteg 3 behöva ersättas med instruktionerna i steg 4.
32
33
162
Blinkar grönt 10 gånger per sekund:
Tryck in den knapp som programmeras,
håll den intryckt i 2 sekunder och
släpp sedan. Repetera sekvensen av
tryck/håll/släpp en andra gång och,
beroende på mottagarens modell, även en
tredje gång. Programmeringen skall nu
vara klar och garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade knappen trycks in.
Om mottagaren fortfarande inte aktiveras: Fortsätt med programmeringssteg
6–8 för att slutföra programmeringen.
6.
Leta upp inlärningsknappen33 på mottagaren
till t.ex. garageporten. Den är vanligtvis placerad nära antennens fäste på mottagaren.
7.
Tryck in och släpp mottagarens inlärningsknapp. Steg 8 måste slutföras inom 30
sekunder efter att knappen har tryckts in.
8.
Tryck in den knapp som programmeras, håll
den intryckt i 2 sekunder och släpp
sedan. Repetera sekvensen av tryck/håll/
släpp en andra gång och, beroende på mottagarens modell, även en tredje gång. Programmeringen är nu klar och garageport,
grind eller liknande ska nu aktiveras när den
programmerade knappen trycks in.
Handhavande
När HomeLink® väl är programmerad kan denna
användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.
Se avsnittet "HomeLink®*" för knapparnas och indikeringslampans placering.
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Tryck in den programmerade knappen. Garageporten, grinden, larmsystemet eller liknande aktiveras (kan ta några sekunder). Indikeringslampan
lyser eller blinkar när knappen har tryckts in. Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis fortfarande
användas parallellt med HomeLink® om så
önskas.
OBS
Ifall tändningen är avstängd, fungerar
HomeLink® i 30 minuter efter det att förardörren har öppnats.
2.
Programmera enstaka knapp
För att programmera om en enstaka HomeLink®knapp, gör så här:
1.
Tryck in önskad knapp och släpp inte.
2.
Efter ca 20 sekunder, när indikeringslampan
på HomeLink® börjar blinka gult, börja med
steg 1 i avsnittet "Programmera HomeLink®"
ovan.
Om programmeringsproblem uppstår kontakta
HomeLink® på: www.HomeLink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex eller ring
00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277).
Återställa HomeLink®-knapparna
Det går endast att återställa alla HomeLink®knapparna på samma gång, inte enstaka knapp
var för sig. Enstaka knapp kan emellertid programmeras om, se avsnittet "Programmera
enstaka knapp" nedan.
1.
Tryck in knapp 1 och 3 på HomeLink® och
släpp inte förrän efter ca 10 sekunder när
indikeringslampan börjar blinka grönt.
Släpp knapparna.
> HomeLink® är nu satt i s.k. "inlärningsläge" och redo att programmeras på nytt,
se avsnittet "Programmera HomeLink®"
ovan.
Färddator
Bilens färddator registrerar och beräknar värden
som t.ex. körsträcka, bränsleförbrukning och
medelhastighet vid körning.
För att underlätta en bränsleekonomisk körning
registreras information om både momentan och
genomsnittlig bränsleförbrukning. Informationen
från färddatorn kan visas i förardisplayen.
Notera: Om den knapp som ska programmeras om inte blir programmerad med en ny
enhet kommer den att återgå till tidigare sparad programmering.
För mer information eller för att lämna kommentarer om HomeLink®, besök: www.HomeLink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex eller ring
00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277).
Relaterad information
•
HomeLink®* (s. 160)
}}
* Tillval/tillbehör. 163
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
•
•
Körsträcka till tom tank
Turist – alternativ hastighetsmätare
Trippmätare
Det finns två trippmätare, TM och TA.
TM kan nollställas manuellt och TA nollställs
automatiskt om bilen inte används under minst
fyra timmar.
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
under senast körda 30 km och återstående körbar bränslemängd.
När mätaren visar "----" finns ingen garanterad
körsträcka kvar. Fyll då på bränsle så snart som
möjligt.
OBS
Under färden registreras information om:
12-tums förardisplay.
•
•
•
•
Körsträcka
Körtid
Medelhastighet
Genomsnittlig bränsleförbrukning.
Värdena gäller från trippmätarens senaste nollställning.
Vägmätare
Vägmätaren registrerar bilens totala körsträcka.
Detta värde kan inte nollställas.
Momentan bränsleförbrukning
8-tums förardisplay.
Följande mätare ingår i färddatorn:
•
•
•
164
Trippmätare
Vägmätare
Momentan bränsleförbrukning
Viss avvikelse kan uppstå om körsättet ändras.
Denna mätare visar vilken bränsleförbrukning
bilen har för ögonblicket. Värdet uppdateras
ungefär varje sekund.
Körsträcka till tom tank
Färddatorn beräknar återstående körsträcka med
det bränsle som finns i tanken.
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka.
Turist – alternativ hastighetsmätare
Den alternativa digitala hastighetsmätaren underlättar vid körning i länder där trafikskyltar med
påbjuden hastighet har en annan enhet än den
som visas i bilens instrument.
Den digitala hastigheten visas då i motsatt enhet
relaterat till den analoga hastighetsmätaren. Är
den analoga hastighetsmätaren graderat i mph,
visar mätaren motsvarande hastighet digitalt i
km/h och omvänt.
Relaterad information
•
•
Visa färddata i förardisplayen (s. 165)
Visa färdstatistik i centerdisplayen (s. 166)
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Visa färddata i förardisplayen
1.
Färddatorns registrerade och beräknade värden
kan visas i förardisplayen.
Värdena lagras i en färddatorapp. Via appmenyn
är det möjligt att välja vilken information som
förardisplayen ska visa.
Öppna och navigera i appmenyn34 med rattens högra
knappsats.
Appmeny
Vänster/höger
Upp/ned
Bekräfta
34
Displayens utseende kan variera beroende av instrumentvariant.
Öppna appmenyn i förardisplayen genom att
trycka (1).
Nollställa trippmätaren
(Det går inte att öppna appmenyn samtidigt
som det finns ett okvitterat meddelande i
förardisplayen. Meddelandet måste först
bekräftas innan appmenyn kan öppnas.)
2.
Navigera till färddatorappen åt vänster eller
höger med (2).
> De fyra översta menyraderna visar uppmätta värden för trippmätare TM. Nästa
fyra menyrader visar uppmätta värden för
trippmätare TA. Stega uppåt eller nedåt i
listan med (3).
3.
Stega längre ned till alternativknapparna för
att välja vilken information som ska visas i
förardisplayen:
•
•
•
•
Momentan bränsleförbrukning
•
Turist (alternativ hastighetsmätare).
Körsträcka till tom tank
Vägmätare
Körsträcka för trippmätare TM, TA, eller
ingen visning av körsträcka
Markera eller avmarkera ett val med Oknappen (4). Ändringen genomförs direkt.
Nollställ trippmätare TM med ett långt tryck på
RESET-knappen på vänster rattspak.
Trippmätare TA har endast automatisk nollställning. Nollställningen sker om bilen inte används
under fyra timmar eller mer.
Ändra enhet
Ändra enheter för körsträcka, hastighet m.m. via
centerdisplayen:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på System
3.
Under Enheter, välj önskad enhetsstandard:
Metrisk, Brittisk eller Amerikansk.
Enheter.
}}
165
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
OBS
Förutom i färddatorn ändras dessa enheter
samtidigt även i Volvos navigationssystem*.
Relaterad information
•
•
•
Färddator (s. 163)
Visa färdstatistik i centerdisplayen (s. 166)
Hantera applikationsmenyn i förardisplayen
(s. 103)
Visa färdstatistik i centerdisplayen
Inställningar för färdstatistik
Färdstatistik från färddatorn visas grafiskt i centerdisplayen och ger en översikt som underlättar
en mer bränsleekonomisk körning.
Tryck på Preferenser för att
Öppna appen Förarprestation
i appvyn för att visa färdstatistiken.
Varje stapel i diagrammet symboliserar en körsträcka på
antingen 1, 10 eller 100 km,
alternativt miles. Staplarna fylls på från höger i
takt med pågående körning. Stapeln längst till
höger visar värdet för pågående sträcka.
Genomsnittlig bränsleförbrukning och total körtid
är beräknad sedan förra nollställningen av färdstatistik gjordes.
•
ändra grafskala. Välj upplösning 1, 10 eller
100 km/miles för stapeln.
•
nollställa data efter varje färd. Genomförs när
bilen har stått stilla mer än 4 timmar.
•
nollställa data för nuvarande färd.
Färdstatistik, beräknad medelförbrukning, och
sammanlagd körtid nollställs alltid samtidigt.
Ändra enhet
Ändra enhet för körsträcka, bränsleförbrukning
m.m. via centerdisplayen:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på System
3.
Under Enheter, välj önskad enhetsstandard:
Metrisk, Brittisk eller Amerikansk.
Enheter.
Relaterad information
•
•
Färddator (s. 163)
Visa färddata i förardisplayen (s. 165)
Färdstatistik från färddatorn35.
35
166
Bilden är schematisk, layouten kan variera beroende av vald enhetsstandard eller uppdaterad mjukvara.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Inställningsvy
Ändra en inställning
I centerdisplayens inställningsvy hanteras
Inställningar och information för många av
bilens funktioner.
Öppna/stänga och navigera i
inställningsvyn
En underkategori i inställningsvyn med olika typer av
inställningar, här en flervalsknapp och radioknappar.
Toppvyn med knappen för Inställningar.
1.
Dra nedåt i fliken i centerdisplayens överkant
för att öppna toppvyn.
2.
Tryck på Inställningar för att öppna inställningsvyn.
3.
Tryck på en av kategorierna som visas och
navigera till underkategorier och
Inställningar genom ytterligare tryck.
4.
Tryck på Bakåt för att gå bakåt i inställningsvyn.
Tryck på Stäng för att stänga inställningsvyn.
1.
Tryck på kategorier och underkategorier för
att navigera till önskad inställning.
2.
Ändra en eller flera inställningar. Olika typer
av inställningar ändras på olika sätt (se tabellen nedan för en beskrivning av respektive
typ).
> Ändringarna sparas direkt.
Typer av inställningar
Det finns flera olika typer av inställningar:
Inställningstyp
Beskrivning
Triggerfunktion
Startar en app eller separat vy
för mer avancerade inställningar
genom att trycka på texten, t.ex.
för att koppla upp en enhet med
Bluetooth.
Radioknapp
Välj en inställning av flera möjliga genom att trycka på önskad
radioknapp, t.ex. för att välja ett
systemspråk.
Flervalsknapp
Välj en nivå för något genom att
trycka på önskad del av
knappen, t.ex. för att välja känslighetsnivå för City Safety.
Kryssruta
Välj att aktivera/deaktivera en
funktion genom att trycka på
rutan för att kryssa i/ur den, t.ex.
för att välja automatisk start av
eluppvärmda säten.
Skjutreglage
Välj en nivå för något inom ett
intervall genom att trycka och
dra i reglaget, t.ex. för att välja
ljudnivå.
Informationsvisning
Ingen egentlig inställning, visar
information om något, t.ex.
bilens identifikationsnummer.
}}
167
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Relaterad information
•
•
Översikt av centerdisplayen (s. 32)
Kategorier i inställningsvyn (s. 168)
Kategorier i inställningsvyn
Inställningsvyn har ett antal huvudkategorier och
underkategorier där inställningar och information
för många av bilens funktioner finns samlade.
Inställningar
Ljus
Blandat
Speglar
Personliga
Under inställningsvyn finns 7 huvudkategorier:
My Car, Ljud, Navigation, Media,
Kommunikation, Klimat och System.
Låsning
Blandat
Elektrisk parkeringsbroms
Blandat
Varje kategori innehåller i sin tur ett antal underkategorier och inställningsmöjligheter. I tabellerna
nedan visas första nivån av underkategorier.
Inställningsmöjligheterna för en funktion eller ett
område beskrivs mer utförligt i respektive avsnitt
av ägarmanualen. För systeminställningar som
inte beskrivs i respektive avsnitt, se avsnittet
"Ändra systeminställningar i inställningsvyn".
Säten
Blandat
Vindrutetorkare
Blandat
Fjädring
Globala
Vissa inställningar är personliga, vilket innebär att
de kan sparas till en Förarprofil, medan andra är
globala, vilket innebär att de inte är knutna till en
förarprofil. Tabellerna nedan ger en överblick för
om en kategoris inställningar är personliga, globala eller en blandning av båda.
My Car
168
Underkategorier
Underkategorier
Inställningar
Displayer
Personliga
IntelliSafe
Blandat
Parkeringsassistans
Globala
Körläge/Individuellt körläge*
Blandat
Ljud
Underkategorier
Inställningar
Ljudupplevelse*
Personliga
Ton
Personliga
Balans
Personliga
Systemvolymer
Blandat
Navigation
Underkategorier
Inställningar
Karta
Personliga
Resväg
Personliga
Trafik
Personliga
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Underkategorier
Inställningar
Vägledning
Personliga
System
Personliga
Media
Klimat
Huvudkategorin Klimat har inga underkategorier.
System
Underkategorier
Inställningar
Förarprofil
Personliga
Tid och Datum
–
Ändra systeminställningar i
inställningsvyn
Kategorin System i inställningsvyn samlar
inställningar och information som gäller generellt
för bilens system, t.ex. språk och enheter.
Underkategorier
Inställningar
AM/FM-radio
Personliga
Språk
Personliga
DAB
Personliga
Tangentbordslayout
Globala
Gracenote®
Personliga
Systeminställningarna under Förarprofil, Tid
och Datum, Tangentbordslayout,
Röststyrning, Mjukvaruuppdateringar, Global
återställning, Fabriksåterställning och
Tjänster beskrivs i respektive avsnitt av ägarmanualen.
Röststyrning
Personliga
Video
Personliga
Ändra systemspråk
Enheter
Personliga
1.
Lagring
–
2.
Tryck på System
Mjukvaruuppdateringar
–
3.
Global återställning
–
Tjänster
–
Välj systemspråk. Språk med stöd för röststyrning har en röststyrningssymbol.
> Språket i förardisplayen, centerdisplayen
och head-up-displayen ändras.
Kommunikation
Underkategorier
Inställningar
Telefon
–
Textmeddelanden
–
Bluetooth
–
Wi-Fi
Globala
Bilens Wi-Fi delning
Globala
Internet via bilmodem
Globala
Volvo On Call
–
Volvo servicenätverk
Globala
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
Språk.
Relaterad information
•
•
Inställningsvy (s. 167)
Ändra systeminställningar i inställningsvyn
(s. 169)
}}
169
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Ändra systemenheter
2.
Ändra längd- och volymenheter
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på System
3.
Välj enhetsstandard mellan:
Enheter
Enheter.
• Metrisk – kilometer, liter och grader Celsius.
• Brittisk – miles, gallons och grader Cel-
Relaterad information
•
•
•
•
sius.
• Amerikansk – miles, gallons och grader
Fahrenheit.
> Enheterna i förardisplayen, centerdisplayen och head-up-displayen ändras.
Se lagringsinformation
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på System Lagring.
> Lagringsinformation för bilens hårddisk
visas – bland annat total kapacitet, tillgänglig kapacitet och hur mycket
utrymme installerade applikationer
använder.
Se bilens identifikationsnummer
1.
36
170
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
Vehicle Identification Number.
Tryck på System Fordonets
identifieringsnummer.
> Bilens identifikationsnummer (VIN36)
visas.
•
•
•
•
Kategorier i inställningsvyn (s. 168)
Förarprofiler (s. 171)
Klocka (s. 97)
Använda tangentbordet i centerdisplayen
(s. 48)
Inställningar för röststyrning (s. 114)
Systemuppdateringar (s. 498)
Återställa inställningar i inställningsvyn
(s. 170)
Återställa inställningar i
inställningsvyn
Det är möjligt att återställa alla ändrade inställningar i inställningsvyn till standardvärde på en
gång.
Typer av återställning
Det finns tre olika typer av återställning för
inställningarna i inställningsvyn:
• Fabriksåterställning– rensar all data och
media samt återställer samtliga inställningar
till standardvärde.
• Återställ bilinställningar– återställer globala inställningar till standardvärde.
• Återställ personliga inställningar– rensar
personlig data samt återställer personliga
inställningar till standardvärde.
Boka service och reparation (s. 496)
Återställa inställningar
OBS
Global återställning är möjlig endast när
bilen är stillastående.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på System
Global återställning.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
3.
4.
Välj önskad typ av återställning.
> Ett popup-fönster visas.
Tryck på OK för att bekräfta återställningen.
För valet Återställ personliga inställningar
bekräftas återställningen genom att trycka på
Återställ för aktiv profil eller Återställ för
alla profiler.
> Valda inställningar återställs.
Relaterad information
•
Ändra systeminställningar i inställningsvyn
(s. 169)
•
•
Förarprofiler (s. 171)
Återställa användardata vid ägarbyte (s. 176)
Förarprofiler
Många av inställningarna som görs i bilen kan
anpassas efter förarens personliga önskemål
och sparas i en eller flera förarprofiler.
De personliga inställningarna sparas automatiskt
i den aktiva förarprofilen. Varje nyckel kan kopplas till en förarprofil. När den kopplade nyckeln
används anpassas bilen efter den specifika förarprofilens inställningar.
Vilka inställningar sparas i förarprofiler?
Många av inställningarna som görs i bilen kommer automatiskt att sparas i den aktiva förarprofilen om profilen inte är låst, se avsnittet "Redigera
förarprofil". I bilen är inställningarna som görs
antingen personliga eller globala. Det är de personliga inställningarna som sparas i förarprofiler.
Inställningar som kan sparas i en förarprofil gäller
bland annat skärmar, speglar, framsäten, navigation, ljud- och mediasystem, språk och röststyrning.
Inställningarna av tangentbordslayouten är exempel på globala inställningar. Om förarprofil X
används för att lägga till fler språk till tangentbordet ligger dessa kvar och är möjliga att växla
mellan även om förarprofil Y används. Inställningarna för tangentbordslayouten sparas inte till en
specifik förarprofil – inställningarna är globala.
Personliga inställningar
Om förarprofil X har använts för att t.ex. ställa in
ljusstyrkan i centerdisplayen påverkas inte förarprofil Y av inställningen. Den har sparats till förarprofil X – inställningen av ljusstyrka är en personlig inställning.
Läs mer i avsnittet "Kategorier i inställningsvyn"
för att få en uppfattning om vilka inställningar
som är personliga och vilka som är globala.
Relaterad information
•
•
•
Redigera förarprofil (s. 172)
Kategorier i inställningsvyn (s. 168)
Välja förarprofil (s. 172)
Vissa inställningar, de så kallade globala inställningarna, är möjliga att ändra men sparas inte till
en specifik förarprofil. Ändring av de globala
inställningarna påverkar alla profiler.
Globala inställningar
De globala inställningarna och parametrarna ändras inte när en förarprofil byts mot en annan. De
förblir desamma oavsett vilken förarprofil som är
aktiv.
171
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Välja förarprofil
Den senast använda förarprofilen är den som
kommer att väljas vid upplåsning av bilen. Det är
möjligt att byta till en annan förarprofil efter att
bilen har låsts upp.
När centerdisplayen startas visas vilken förarprofil
som är vald högst upp i skärmen. Den förarprofil
som användes senast är den som kommer vara
aktiv när bilen låses upp nästa gång. Om fjärrnyckeln däremot har kopplats till en förarprofil är
det denna som väljs vid uppstart. Se "Koppla
fjärrnyckel till förarprofil".
3.
4.
Välj önskad förarprofil.
Redigera förarprofil
Tryck på Bekräfta.
> Förarprofilen är vald och systemet laddar
in den nya förarprofilens inställningar.
Det är möjligt att byta namn på de olika förarprofilerna som används i bilen.
Relaterad information
•
•
•
Förarprofiler (s. 171)
Redigera förarprofil (s. 172)
Koppla fjärrnyckel till förarprofil (s. 173)
Det finns två alternativ för att byta till en annan
förarprofil.
Alternativ 1:
1.
Tryck på namnet på förarprofilen som visas i
centerdisplayens överkant när displayen
startas.
> En lista på valbara förarprofiler visas.
2.
Välj önskad förarprofil.
3.
Tryck på Bekräfta.
> Förarprofilen är vald och systemet laddar
in den nya förarprofilens inställningar.
Alternativ 2:
172
1.
Dra ner toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Profil.
> Samma lista som för alternativ 1 visas.
Alla typer av ändringar av förarprofiler görs från
toppvyn i centerdisplayen – Inställningar
System Förarprofil.
Ändra namn på förarprofil
Ändra namn på en förarprofil med utgångspunkt
från fönstret Förarprofil:
1.
Tryck på Redigera profil.
> En meny visas där det är möjligt att redigera profilen.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
2.
3.
Tryck i rutan Profilnamn.
> Ett tangentbord blir synligt och namnet är
möjligt att ändra. Tryck på
för stänga
tangentbordet.
Relaterad information
•
•
Förarprofiler (s. 171)
Spara namnändringen genom att trycka
Bakåt/Stäng.
> Namnet har nu ändrats.
•
Använda tangentbordet i centerdisplayen
(s. 48)
•
Välja förarprofil (s. 172)
OBS
Ett profilnamn kan inte börja med mellanslag,
då kommer profilnamnet inte att sparas
Återställa inställningar i förarprofiler
Inställningar som har sparats till en eller flera förarprofiler kan återställas om bilen står stilla.
OBS
Global återställning är möjlig endast när
bilen är stillastående.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på System Global återställning
Återställ personliga inställningar.
3.
Välj något av alternativen Återställ för aktiv
profil, Återställ för alla profiler eller
Avbryt.
Återställa inställningar i inställningsvyn
(s. 170)
Koppla fjärrnyckel till förarprofil
Det är möjligt att koppla sin nyckel till en förarprofil. På så vis väljs automatiskt förarprofilen
med alla dess inställningar varje gång bilen
används med den specifika fjärrnyckeln.
Första gången fjärrnyckeln används är den inte
kopplad till någon specifik förarprofil. Vid uppstart
av bilen aktiveras automatiskt profilen Gäst.
Det är möjligt att manuellt välja en förarprofil utan
att koppla ihop den med nyckeln. Vid upplåsning
av bilen aktiveras den senast aktiva förarprofilen.
Har nyckeln en gång kopplats ihop med en förarprofil behöver ett val av förarprofil inte göras när
den specifika nyckeln används.
Koppla fjärrnyckel till en förarprofil
Välj först vilken profil som ska kopplas till nyckeln,
om profilen som ska kopplas inte redan är aktiv.
Den aktiva profilen kan därefter kopplas till nyckeln.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på System
3.
Markera önskad profil. Profilen Gäst går inte
att koppla ihop med en nyckel.
4.
Dra ner toppvyn och tryck på Inställningar
System Förarprofil Redigera
profil.
Förarprofil.
}}
173
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
5.
Välj Anslut fjärrnyckel för att koppla profilen
med nyckeln. Det är inte möjligt att koppla en
förarprofil till en annan nyckel än den som för
tillfället används i bilen. Finns det flera nycklar
i bilen visas texten Fler än en nyckel
hittades, placera nyckeln som skall
anslutas på "backup"-läsaren.
Importera/exportera förarprofil
från/till USB
4.
De personliga inställningarna som har sparats i
förarprofiler kan exporteras/importeras till andra
bilar via USB.
OBS
Endast ett USB-minne kan sitta i uttaget
under import och export av profiler. Om det
finns fler än ett finns det risk för att profilen
sparas på fel USB-minne eller att bilen inte
hittar någon profil vid import.
Följ dessa steg för att importera/exportera en
förarprofil från/till ett USB-minne:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på System
Förarprofil.
OBS
Flera profiler kan exporteras till USB, men
endast en profil åt gången kan importeras.
Vid import av en profil skrivs den aktuella profilen i bilen över av den importerade. Även
profilnamnet skrivs över.
Backup-läsarens placering i tunnelkonsolen.
> När texten Profilen är ansluten till
nyckeln visas är nyckeln och förarprofilen
ihopkopplade.
6.
Tryck på OK.
> Den aktuella nyckeln är nu kopplad till förarprofilen och förblir det så länge rutan för
Anslut fjärrnyckel inte bockas ur.
Relaterad information
•
•
•
174
Förarprofiler (s. 171)
Redigera förarprofil (s. 172)
Fjärrnyckel (s. 230)
Välj Importera profil från USB/Exportera
profil till USB.
Gästprofilen kan varken exporteras eller
importeras.
5.
Välj den profil som ska importeras eller
den/de profiler som ska exporteras.
> Den aktuella förarprofilen skrivs över vid
import av en ny.
6.
Välj OK.
USB-uttag i tunnelkonsol.
3.
Sätt i ett USB-minne i tunnelkonsolen.
Om exporten misslyckas, kan det bero på att:
•
•
USB-minnet är fullt.
USB-minnet är felaktigt isatt eller togs ut
under exporten.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Om importen misslyckas, kan det bero på att:
Ändra inställningar för appar
•
USB-minnet är felaktigt isatt eller togs ut
under importen.
•
Det inte finns någon förarprofil på USBminnet.
I appvyn finns alla bilens appar samlade. Inställningarna för appar som rör bilens inbyggda funktioner är möjliga att ändra från centerdisplayens
toppvy.
•
Filen för förarprofilen på USB-minnet är skadad.
Relaterad information
•
Förarprofiler (s. 171)
Appar för inbyggda funktioner –
grundappar
De appar som ligger i bilen från början, t.ex. FMradio och USB, är en del av Sensus och tillhör
bilens inbyggda funktioner. Inställningarna för
dessa appar är möjliga att ändra direkt i toppvyn i
centerdisplayen.
ner, t.ex. Volvo ID. Här görs inställningarna alltid
inuti appen och inte från toppvyn.
Relaterad information
•
•
•
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 39)
•
Kategorier i inställningsvyn (s. 168)
Inställningsvy (s. 167)
Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar
(s. 459)
Ändra inställningarna för en grundapp
1. Tryck på appen, t.ex. FM-radio.
2.
Dra ner toppvyn.
3.
Tryck på Inställningar FM-radio.
4.
Ändra inställningar efter önskemål och
bekräfta valen.
5.
Tryck antingen på den fysiska hemknappen
eller på den virtuella stängknappen.
De flesta av bilens grundappar har denna kontextuella inställningsmöjlighet, men inte alla. Se
avsnittet "Kategorier i inställningsvyn" för mer
information om hur inställningar ändras.
Tredjepartsappar
Tredjepartsappar ligger inte i bilens system från
början utan är sådana som är möjliga att ladda
175
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Återställa användardata vid ägarbyte
Vid ett ägarbyte bör användardata och systeminställningar återställas till fabriksinställning.
Det är möjligt att återställa inställningarna i bilen
på olika nivåer. Återställ all användardata och
systeminställningar till urprunglig fabriksinställning vid ägarbyte. Vid ett ägarbyte är det även
viktigt att byta ägare till tjänsten Volvo On Call*.
Relaterad information
176
•
Återställa inställningar i inställningsvyn
(s. 170)
•
Volvo ID (s. 23)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
KLIMAT
Klimat
4-zonsklimat*
•
Röststyrning av klimat (s. 115)
Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering.
Klimatanläggningen kyler eller värmer samt
avfuktar luften i kupén.
2-zonsklimat
Klimatzoner med 4-zonsklimat.
Med 4-zonsklimat kan temperaturen i kupén
ställas in separat för vänster och höger sida i
både fram- och baksäte.
Klimatzoner med 2-zonsklimat.
Med 2-zonsklimat kan temperaturen i kupén
ställas in separat för vänster och höger sida.
Klimatanläggningens samtliga funktioner regleras
från centerdisplayen och fysiska knappar i mittkonsolen.
178
Klimatanläggningens samtliga funktioner regleras
från centerdisplayen och fysiska knappar i mittkonsolen. Funktionerna för baksätet kan även
regleras från klimatpanelen bak på tunnelkonsolen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Klimatsensorer (s. 179)
Upplevd temperatur (s. 179)
Luftkvalitet (s. 180)
Klimatreglage (s. 182)
Luftfördelning (s. 193)
Parkeringsklimat* (s. 201)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Klimatsensorer
Klimatanläggningen har ett antal sensorer till
hjälp för att reglera klimatet i bilen.
Med Interior Air Quality System* finns även en
luftkvalitetssensor som sitter i klimatanläggningens luftintag.
Sensorernas placering
Relaterad information
•
•
•
Klimat (s. 178)
Upplevd temperatur (s. 179)
Interior Air Quality System* (s. 181)
Upplevd temperatur
Klimatanläggningen reglerar klimatet i kupén
utifrån den upplevda temperaturen, inte den faktiska.
Temperaturen som väljs i kupén motsvarar den
fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till den
yttertemperatur, lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring
bilen.
I systemet finns en solsensor som känner av på
vilken sida solen skiner in i kupén. Detta medför
att temperaturen kan skilja mellan höger och
vänster sidas luftmunstycken trots att regleringen
är inställd på samma temperatur på båda sidor.
Relaterad information
Fuktsensor – i kåpan vid inre backspegeln.
Yttertemperatursensor – i den högra ytterbackspegeln.
•
•
•
Klimat (s. 178)
Klimatsensorer (s. 179)
Reglera temperaturen (s. 186)
Temperatursensor för kupén – vid de fysiska
knapparna i mittkonsolen.
Solsensor – på instrumentpanelens ovansida.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna med
klädesplagg eller andra föremål.
* Tillval/tillbehör. 179
KLIMAT
Luftkvalitet
OBS
Materialvalen i kupén och luftreningssystemet
ser till att luftkvaliteten i kupén är hög.
Clean Zone indikerar inte att luftkvaliteten är
god, utan indikerar endast att förutsättningarna för god luftkvalitet är uppfyllda.
Material i kupén
Interiören i kupén är utformad för att vara trivsam
och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker.
Relaterad information
Utprovade material har utvecklats för att minimera dammängden i kupén och bidra till att
kupén blir lättare att hålla ren.
Mattorna i både kupén och lastutrymmet är löstagbara och lätta att ta ur och göra rena.
Använd rengöringsmedel och bilvårdsprodukter
som rekommenderas av Volvo för att rengöra
interiören.
Luftreningssystem
Förutom kupéfiltret hjälper även modifieringarna
för Clean Zone Interior Package* och luftkvalitetssystemet Interior Air Quality System* till att
hålla en hög luftkvalitet i kupén.
Clean Zone*
Funktionen Clean Zone kontrollerar om alla förutsättningar för god luftkvalitet i kupén är uppfyllda
eller ej.
180
Indikatorn syns i klimatvyn i centerdisplayen.
Indikatorn syns i klimatraden när klimatvyn
inte är öppnad.
Om förutsättningarna inte uppfylls är texten
Clean Zone vit. När alla förutsättningar är uppfyllda indikeras detta genom att texten ändrar
färg till blå.
•
•
•
•
•
•
Klimat (s. 178)
Kupéfilter (s. 181)
Clean Zone Interior Package* (s. 181)
Interior Air Quality System* (s. 181)
Rengöring av interiör (s. 535)
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 182)
Förutsättningar som kontrolleras:
•
•
Att alla dörrar och bakluckan är stängda.
Att alla sidofönster och panoramataket* är
stängda.
•
Att luftkvalitetssystemet Interior Air Quality
System* är aktiverat.
•
•
Att kupéfläkten är aktiverad.
Att luftåtercirkulationen är deaktiverad.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Kupéfilter
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
All luft som kommer in i bilens kupé renas med
ett filter.
Clean Zone Interior Package (CZIP) omfattar en
serie modifieringar som håller kupén ännu renare
från allergi- och astmaframkallande substanser.
Interior Air Quality System (IAQS) är ett helautomatiskt luftkvalitetssystem som avskiljer gaser
och partiklar så att halten av lukter och föroreningar i kupén reduceras.
Byte av kupéfilter
För att bibehålla hög klimatprestanda måste filtret bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid
körning i starkt förorenad miljö kan filtret behöva
bytas oftare.
Följande ingår:
•
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Luftkvalitet (s. 180)
Clean Zone Interior Package* (s. 181)
Interior Air Quality System* (s. 181)
Volvos serviceprogram (s. 496)
En utbyggd fläktfunktion som innebär att
fläkten startar när bilen låses upp med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med frisk
luft. Funktionen startar vid behov och stängs
av automatiskt efter en stund eller då en av
dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet
under vilket fläkten går minskar successivt på
grund av minskat behov fram tills bilen är 4
år.
Det helautomatiska luftkvalitetssystemet
Interior Air Quality System (IAQS).
Relaterad information
•
•
•
Luftkvalitet (s. 180)
Kupéfilter (s. 181)
Interior Air Quality System* (s. 181)
IAQS är en del av Clean Zone Interior Package
(CZIP) och renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och
marknära ozon.
Om systemets luftkvalitetssensor känner att
utomhusluften är förorenad stängs luftintaget
och luftåtercirkulationen aktiveras.
OBS
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn
alltid vara inkopplad.
I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
Vid imbildning bör avfrostningsfunktionerna
för vindruta och sidorutor samt bakruta
användas.
Aktivera/deaktivera luftkvalitetssensorn
Det är möjligt att ställa in om luftkvalitetssensorn
ska vara aktiverad/deaktiverad.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
}}
* Tillval/tillbehör. 181
KLIMAT
||
3.
Välj Luftkvalitetsensor för att aktivera/
deaktivera luftkvalitetssensorn.
Relaterad information
•
•
•
•
Luftkvalitet (s. 180)
Kupéfilter (s. 181)
Klimatreglage
Klimatreglage i centerdisplayen
Klimatanläggningens funktioner regleras från
centerdisplayen, fysiska knappar i mittkonsolen
och klimatpanelen bak på tunnelkonsolen*.
Från klimatraden och klimatvyn i centerdisplayen
kan samtliga klimatfunktioner regleras.
Översikt över klimatreglage
Clean Zone Interior Package* (s. 181)
Klimatrad
Från klimatraden kan de allra vanligaste klimatfunktionerna regleras.
Aktivera/deaktivera luftåtercirkulationen
(s. 193)
Klimatreglage i centerdisplayen.
Avfrostningssknappar i mittkonsolen.
Temperaturreglage för förar- och passagerarsidan.
Klimatreglage bak på tunnelkonsolen*.
Reglage för eluppvärmt* och ventilerat* föraroch passagerarsäte samt eluppvärmd ratt*.
Relaterad information
•
•
•
•
182
Klimat (s. 178)
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 182)
Klimatreglage bak på tunnelkonsolen*
(s. 184)
Aktivera/deaktivera avfrostning av rutor och
backspeglar (s. 190)
Knapp för åtkomst till klimatvyn. Grafiken på
knappen visar aktiverade klimatinställningar.
Klimatvy
Ett tryck på mittknappen i klimatraden ger
åtkomst till klimatvyn. Klimatvyn är uppdelad i flikarna Huvudklimat, Bakre klimat* och
Parkeringsklimat*. Växla mellan flikarna genom
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
att svepa till vänster/höger eller genom att trycka
på respektive rubrik.
Huvudklimat
I fliken Huvudklimat kan förutom klimatradens
funktioner även övriga huvudklimatfunktioner regleras.
Recirc – Reglage för luftåtercirkulation.
Reglage för luftfördelning.
Fläktreglage för framsäte (med 2-zonsklimat
är reglaget gemensamt med baksätet).
AUTO – Autoreglering av klimat.
Bakre klimat*
I fliken Bakre klimat kan samtliga klimatfunktioner för baksätet regleras.
Andra radens klimat – Reglage för klimatfunktionalitet i baksäte, andra sätesraden.
Fläktreglage för baksäte, andra sätesraden.
Tredje radens klimat – Reglage för klimatfunktionalitet i baksäte, tredje sätesraden*.
Temperaturreglage för baksäte.
Max, Elektrisk, Bak – Reglage för avfrostning av rutor och backspeglar.
AC – Reglage för luftkonditionering.
Reglage för eluppvärmt baksäte*.
Parkeringsklimat*
I fliken Parkeringsklimat kan bilens parkeringsklimat regleras.
}}
* Tillval/tillbehör. 183
KLIMAT
||
Klimatreglage (s. 182)
Klimatreglage bak på
tunnelkonsolen*
Aktivera/deaktivera avfrostning av rutor och
backspeglar (s. 190)
Från klimatpanelen bak på tunnelkonsolen kan
baksätets klimatfunktioner regleras.
Relaterad information
•
•
•
Aktivera/deaktivera luftkonditioneringen
(s. 185)
•
Aktivera/deaktivera luftåtercirkulationen
(s. 193)
•
•
•
•
•
Ändra luftfördelningen (s. 194)
•
Reglera temperaturen (s. 186)
Reglera fläktnivån (s. 189)
Autoreglera klimatet (s. 185)
Reglera temperaturen (s. 186)
Aktivera/deaktivera eluppvärmning av säten*
(s. 198)
•
Aktivera/deaktivera ventilation av säten*
(s. 199)
•
Aktivera/deaktivera eluppvärmning av ratt*
(s. 200)
•
Parkeringsklimat* (s. 201)
Reglage för eluppvärmt baksäte*.
Fläktreglage för baksäte.
Temperatureglage för baksäte.
Om bilen inte är utrustad med klimatpanel bak på
tunnelkonsolen men har eluppvärmda baksäten*
finns fysiska knappar bak på tunnelkonsolen för
reglering av detta.
Relaterad information
•
•
•
184
Klimatreglage (s. 182)
Aktivera/deaktivera eluppvärmning av säten*
(s. 198)
Reglera fläktnivån (s. 189)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Autoreglera klimatet
2.
Tryck kort eller långt på AUTO.
Med autoreglerat klimat styrs flera klimatfunktioner automatiskt av klimatanläggningen.
Temperatur och fläktnivå ändras beroende av
kort eller långt tryck:
Autoregleringen styr automatiskt luftåtercirkulationen, luftkonditioneringen och luftdistributionen.
•
Kort tryck – återställs till tidigare inställningar för autoreglerat klimat.
•
Långt tryck – ändras till standardinställningar: 22 °C/72 °F och nivå 3 (nivå 2 i
baksätet1).
> Autoreglering av klimatet aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.
Aktivera/deaktivera
luftkonditioneringen
Luftkonditioneringen kyler ner och avfuktar
inkommande luft vid behov.
Aktivera/deaktivera
huvudluftkonditionering
Relaterad information
•
Autoregleringsknappen i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 182)
Luftkonditioneringsknappen i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på AC.
> Luftkonditioneringen aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.
När luftkonditioneringen är aktiverad styr
klimatanläggningen automatiskt start och
avstängning utifrån behov.
1
För bilar med 4-zonsklimat*.
}}
* Tillval/tillbehör. 185
KLIMAT
||
OBS
OBS
Det är inte möjligt att aktivera tredje sätesradens luftkonditionering om huvudluftkonditioneringen är deaktiverad eller andra sätesradens klimat* är deaktiverat.
Stäng alla sidofönster och panoramataket* för
att luftkonditioneringen ska fungera optimalt.
OBS
Det är inte möjligt att aktivera luftkonditioneringen när fläktreglaget är i läge Off.
Aktivera/deaktivera tredje sätesradens
luftkonditionering*
Reglera temperaturen
Temperaturen kan ställas in separat för vänster
och höger sida. Med 4-zonsklimat* kan temperaturen ställas in separat även för fram- och baksäte.
Aktivera/deaktivera tredje sätesradens
klimat vid motorstart*
Det är möjligt (med 4-zonsklimat*) att ställa in om
tredje sätesradens klimat ska vara aktiverat/
deaktiverat vid motorstart.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Klimat för tredje raden startar vid
motorstart för att aktivera/deaktivera tredje
sätesradens klimat vid motorstart.
Relaterad information
•
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 182)
Luftkonditioneringsknappen i fliken Bakre klimat i klimatvyn.
186
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen och välj fliken Bakre klimat.
2.
Tryck på Tredje radens klimat.
> Luftkonditioneringen aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Reglera temperatur för framsäte2
Synkronisera temperaturen
Temperaturreglaget.
Temperaturknappar i klimatraden.
1.
Tryck på vänster respektive höger sidas temperaturknapp i klimatraden i centerdisplayen
för att öppna reglaget.
2.
Reglera temperaturen genom att antingen:
Synkroniseringsknapp på förarsidans temperaturreglage.
•
•
1.
Tryck på förarsidans temperaturknapp i klimatraden i centerdisplayen för att öppna reglaget.
2.
Tryck på Synkronisera temperatur.
> Temperaturen för samtliga zoner i bilen
synkroniseras med förarsidans inställda
temperatur och synkroniseringssymbolen
visas vid temperaturknappen.
dra i reglaget till önskad temperatur, eller
trycka på +/− för att höja/sänka temperaturen stegvis.
> Temperaturen ändras och knappen visar
inställd temperatur.
Synkroniseringen upphör genom ytterligare ett
tryck på Synkronisera temperatur eller genom
att ändra passagerarsidans eller baksätets* temperaturinställningar.
2 För
2-zonsklimat även baksäte.
}}
* Tillval/tillbehör. 187
KLIMAT
||
Reglera temperatur för baksäte*
Från baksätet
Från framsätet
Temperaturreglaget.
3.
Temperaturknappar i fliken Bakre klimat i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen och välj fliken Bakre klimat.
2.
Tryck på vänster respektive höger sidas temperaturknapp för att öppna reglaget.
Reglera temperaturen genom att:
•
•
dra i reglaget till önskad temperatur
trycka på +/− för att höja/sänka temperaturen stegvis.
> Temperaturen ändras och knappen visar
inställd temperatur.
Temperaturreglage på klimatpanelen bak på tunnelkonsolen.
–
Tryck på vänster respektive höger sidas </>knappar på tunnelkonsolens klimatpanel för
att sänka/höja temperaturen stegvis.
> Temperaturen ändras och skärmen i klimatpanelen visar inställd temperatur.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
Relaterad information
•
•
188
Klimatreglage (s. 182)
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 182)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
•
•
Klimatreglage bak på tunnelkonsolen*
(s. 184)
Upplevd temperatur (s. 179)
Reglera fläktnivån
Reglera fläktnivå för baksäte*
Fläkten kan ställas in på fem olika automatiska
fläktnivåer samt Off och Max. Med 4-zonsklimat*
kan fläktnivån ställas in separat för fram- och
baksäte.
Från framsätet
Reglera fläktnivå för framsäte3
Fläktreglageknapparna i fliken Bakre klimat i klimatvyn.
1.
Fläktreglageknapparna i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på önskad fläktnivå, Off, 1–5 eller Max.
> Fläktnivån ändras och knapparna för vald
nivå lyses upp.
VIKTIGT
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in vilket ger risk för imbildning på rutornas insidor.
3 För
2-zonsklimat även baksäte.
2.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen och välj fliken Bakre klimat.
Tryck på önskad fläktnivå, 1–5.
Andra och tredje sätesradens* fläktnivå kan
stängas av genom att trycka på Andra
radens klimat.
Tredje sätesradens fläktnivå följer andra
sätesradens, men kan stängas av separat*
genom att trycka på Tredje radens klimat.
> Fläktnivån ändras och knapparna för vald
nivå lyses upp.
}}
* Tillval/tillbehör. 189
KLIMAT
||
Från baksätet
Relaterad information
•
•
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 182)
Klimatreglage bak på tunnelkonsolen*
(s. 184)
Aktivera/deaktivera avfrostning av
rutor och backspeglar
De tre funktionerna max defroster, eluppvärmd
vindruta* samt eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar används för att snabbt få bort imma
och is från rutor och backspeglar.
Från fysiska knappar i mittkonsolen
I mittkonsolen finns fysiska knappar för snabbåtkomst till avfrostningsfunktionerna.
Fläktreglage på klimatpanelen bak på tunnelkonsolen.
–
Med eluppvärmd vindruta* kan max defroster
endast aktiveras individuellt från klimatvyn i centerdisplayen.
Tryck på önskad fläktnivå, Off eller 1–5 på
tunnelkonsolens klimatpanel.
> Fläktnivån ändras och knapparna för vald
nivå lyses upp.
OBS
Fläktnivån för baksätet går inte att ställa in
om fläktnivån för framsätet är i läge Off.
OBS
Klimatanläggningen anpassar automatiskt
utifrån behov luftflödet inom vald fläktnivå, vilket innebär att fläkthastigheten kan ändras
trots att fläktnivån är den samma.
190
Fysiska knappar i mittkonsolen.
Knapp för eluppvärmd vindruta* samt max
defroster.
Knapp för eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Bilar utan eluppvärmd vindruta:
–
Tryck på knapp (1).
> Max defroster aktiveras/deaktiveras och
knappen lyses upp/släcks.
Från klimatvyn i centerdisplayen
Aktivera/deaktivera max defroster
OBS
Ljudnivån ökar i och med att fläktnivån ändras
till 5.
Bilar med eluppvärmd vindruta:
–
Tryck upprepade gånger på knapp (1) för att
skifta mellan de tre nivåerna:
•
•
Aktiverad eluppvärmd vindruta
Aktiverad eluppvärmd vindruta och max
defroster
•
Deaktiverad.
> Eluppvärmd vindruta samt max defroster
aktiveras/deaktiveras och knappen lyses
upp/släcks.
OBS
Max defroster startar med viss fördröjning för
att undvika en kort ökning i fläktnivå om
eluppvärmd vindruta deaktiveras med två
snabba tryck på knappen.
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar:
–
Tryck på knapp (2).
> Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
aktiveras/deaktiveras och knappen lyses
upp/släcks.
Max defrosterknappen i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Max.
> Max defroster aktiveras/deaktiveras och
knappen lyses upp/släcks.
Max defroster deaktiverar autoreglering av
klimatet och luftåtercirkulationen, aktiverar
luftkonditioneringen samt ändrar fläktnivån till 5 och temperaturen till HI.
När max defroster deaktiveras återgår
klimatanläggningen till de föregående
inställningarna.
}}
191
KLIMAT
||
Aktivera/deaktivera eluppvärmd vindruta*
OBS
Om eluppvärmd vindruta aktiveras när Start/
Stop-funktionen har auto-stoppat motorn
kommer motorn att återstartas.
Aktivera/deaktivera eluppvärmd bakruta och
yttre backspeglar
Det är möjligt att ställa in om automatisk start av
eluppvärmd vindruta* samt eluppvärmd bakruta
och yttre backspeglar ska vara aktiverad/deaktiverad vid motorstart. Med automatisk start aktiverad kommer eluppvärmning starta när det finns
risk för is eller imma på rutan. Eluppvärmningen
stängs automatiskt av när rutan är tillräckligt varm
och imman eller isen är borta.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
Knappen för eluppvärmd vindruta i klimatvyn.
2.
Tryck på Klimat.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
3.
2.
Tryck på Elektrisk.
> Eluppvärmd vindruta aktiveras/deaktiveras
och knappen lyses upp/släcks.
Välj Automatisk elektrisk defroster
vindruta för att aktivera/deaktivera automatisk start av eluppvärmd vindruta.
OBS
En triangulär yta längst ut på vardera sida av
vindrutan är inte eluppvärmd, där kan avisningen ta längre tid.
OBS
Eluppvärmd vindruta kan ha inverkan på prestandan hos transpondrar och annan kommunikationsutrustning.
192
Aktivera/deaktivera automatisk start av
eluppvärmda rutor
Knappen för eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar i
klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Bak.
> Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
aktiveras/deaktiveras och knappen lyses
upp/släcks.
Välj Automatisk elektrisk defroster bak
för att aktivera/deaktivera automatisk start av
eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.
Relaterad information
•
•
Klimatreglage (s. 182)
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 182)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Aktivera/deaktivera
luftåtercirkulationen
Luftåtercirkulationen utestänger dålig luft,
avgaser etc. från kupén, genom att ingen luft från
utsidan sugs in i bilen.
OBS
Det är inte möjligt att aktivera luftåtercirkulationen när max defroster är aktiverad.
Luftfördelning
Klimatanläggningen fördelar den inkommande
luften genom ett antal olika munstycken i kupén.
Översikt över luftfördelning
Aktivera/deaktivera timer för
luftåtercirkulationen
Det är möjligt att ställa in om en timer för luftåtercirkulationen ska vara aktiverad/deaktiverad. Med
timer aktiverad stängs luftåtercirkulationen automatiskt av efter 20 minuter.
Luftåtercirkulationssknappen i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Recirc.
> Luftåtercirkulationen aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.
VIKTIGT
Om luften i bilen återcirkuleras för länge finns
risk för imbildning på rutornas insidor.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Återcirkulationstimer för att aktivera/
deaktivera timer för luftåtercirkulationen.
Relaterad information
•
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 182)
Luftfördelning i kupén med 4-zonsklimat.
Automatisk och manuell luftfördelning
Med automatreglerat klimat igång sker luftfördelningen automatiskt. Vid behov går luftfördelningen att styra manuellt.
Reglerbara ventilationsmunstycken
Det finns 6, 8* eller 10* reglerbara ventilationsmunstycken i kupén beroende av klimatanläggning och antal säten.
}}
* Tillval/tillbehör. 193
KLIMAT
||
•
•
•
Öppna/stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 195)
Tabell över luftfördelningsalternativ (s. 196)
Ändra luftfördelningen
Luftfördelningen går att ändra manuellt vid
behov.
Autoreglera klimatet (s. 185)
Placering av reglerbara ventilationsmunstycken i kupén.
Med 2-zonsklimat – fyra på instrumentpanelen och ett vardera på dörrstolparna
mellan fram- och bakdörr.
Tillkommer med 4-zonsklimat* – två bak på
tunnelkonsolen.
Luftfördelningsknapparna i klimatvyn.
Luftfördelning – defrostermunstycken vindruta
Tillkommer med 4-zonsklimat* och sju säten
– ett vardera på dörrstolparna bakom bakdörren.
OBS
Tänk på att små barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
Relaterad information
•
•
194
Klimat (s. 178)
Luftfördelning – ventilationsmunstycken
instrumentpanel och mittkonsol
Luftfördelning – ventilationsmunstycken golv
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på en eller flera av luftfördelningsknapparna för att öppna/stänga motsvarande luftflöde.
> Luftfördelningen ändras och knapparna
lyses upp/släcks.
Ändra luftfördelningen (s. 194)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Luftfördelning (s. 193)
Öppna/stänga och rikta
ventilationsmunstycken
Öppna/stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 195)
Vissa ventilationsmunstycken i kupén kan öppnas, stängas och riktas individuellt.
Tabell över luftfördelningsalternativ (s. 196)
Om dörrstolparnas och instrumentpanelens
yttersta munstycken riktas mot sidofönstren kan
imma elimineras.
Relaterad information
•
•
•
•
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 182)
Rikta ventilationsmunstycken
Om dörrstolparnas munstycken riktas inåt erhålls,
i varmt klimat, en behaglig miljö i kupén.
Öppna/stänga ventilationsmunstycken
Ventilationsmunstyckets spak4.
–
För spaken i sidled/höjdled för att rikta luftflödet från munstycket.
Relaterad information
•
•
•
Luftfördelning (s. 193)
Ändra luftfördelningen (s. 194)
Tabell över luftfördelningsalternativ (s. 196)
Ventilationsmunstyckets tumhjul4.
–
Rulla på tumhjulet för att öppna/stänga luftflödet från munstycket.
Ju större del av de vita linjerna på tumhjulet
som syns, desto högre luftflöde.
4
Bilden är schematisk – munstyckets utformning varierar beroende av placering.
195
KLIMAT
Tabell över luftfördelningsalternativ
Luftfördelningen går att ändra manuellt vid
behov. Följande alternativ är möjliga att ställa in.
Luftfördelning
Syfte
Om samtliga luftfördelningsknappar avmarkeras i manuellt läge återgår klimatanläggningen till automatreglerat klimat.
196
Huvudluftflöde från defrostermunstycken. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Motverkar im- och isbildning i kallt och fuktigt
klimat (för att uppnå detta får inte fläktnivån vara
för låg).
Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen. Visst luftflöde från
övriga ventilationsmunstycken.
Ger god nedkylning i varmt klimat.
Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken vid golvet. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger värme eller kyla till golvet.
KLIMAT
Luftfördelning
Syfte
Huvudluftflöde från defrostermunstycken och ventilationsmunstycken på instrumentpanelen. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger god komfort i varmt och torrt klimat.
Huvudluftflöde från defrostermunstycken och ventilationsmunstycken vid golvet. Visst
luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger god komfort och bra avimning i kallt eller
fuktigt klimat.
Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen och ventilationsmunstycken vid golvet. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger god komfort i soligt väder vid svala utomhustemperaturer.
Huvudluftflöde från defrostermunstycken, från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen och ventilationsmunstycken vid golvet.
Ger balanserad komfort i kupén.
Relaterad information
•
•
Luftfördelning (s. 193)
Ändra luftfördelningen (s. 194)
•
Öppna/stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 195)
•
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 182)
197
KLIMAT
Aktivera/deaktivera eluppvärmning
av säten*
2.
Sätena kan värmas för att öka komforten för förare och passagerare när det är kallt.
Aktivera/deaktivera eluppvärmning av
framsäte*
Tryck upprepade gånger på knappen för
eluppvärmda säten för att skifta mellan de
fyra nivåerna: Av, Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och knappen visar inställd
nivå.
Från baksätet
Med 2-zonsklimat:
Aktivera/deaktivera eluppvärmning av
baksäte*
Från framsätet*
Knappar för eluppvärmda säten bak på tunnelkonsolen.
–
Ratt- och sätesknappar i klimatraden.
1.
198
Tryck på vänster respektive höger sidas rattoch sätesknapp i klimatraden i centerdisplayen för att öppna reglaget för säte och
ratt.
Knappar för eluppvärmda säten i gruppen Bakre klimat
i klimatvyn.
1.
Om bilen inte är utrustad med ventilerade
säten eller eluppvärmd ratt är knappen för
eluppvärmda säten direkt tillgänglig i klimatraden.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen och välj fliken Bakre klimat.
2.
Tryck upprepade gånger på knappen för
eluppvärmda säten för att skifta mellan de
fyra nivåerna: Av, Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och knappen visar inställd
nivå.
Tryck upprepade gånger på vänster
respektive höger sidas fysiska knappar för
eluppvärmda säten bak på tunnelkonsolen
för att skifta mellan de fyra nivåerna: Av,
Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och dioderna i knappen visar
inställd nivå.
Med 4-zonsklimat*:
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Sätesvärmeindikering och reglage på klimatpanelen bak
på tunnelkonsolen.
–
Tryck upprepade gånger på vänster
respektive höger sidas knappar för eluppvärmda säten på tunnelkonsolens klimatpanel för att skifta mellan de fyra nivåerna: Av,
Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och skärmen i klimatpanelen
visar inställd nivå.
VARNING
Aktivera/deaktivera automatisk start av
eluppvärmda säten
Aktivera/deaktivera ventilation av
säten*
Det är möjligt att ställa in om automatisk start av
eluppvärmda säten ska vara aktiverad/deaktiverad vid motorstart. Med automatisk start aktiverad
kommer eluppvärmning starta vid låg omgivningstemperatur.
Sätena kan ventileras för att exempelvis få bort
fukt ur kläderna.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Under Startnivå, sätesvärme för förare
och Startnivå, sätesvärmare för
passagerare, välj Av, Låg, Medel eller Hög
för att aktivera/deaktivera och välja nivå för
automatisk start av eluppvärmt förar- och
passagerarsäte.
Ventilationssystemet består av fläktar i säten och
ryggstöd som suger luft genom sätets klädsel.
Kyleffekten ökar ju kallare kupéluften är. Systemet kan aktiveras när motorn är igång och tar
hänsyn till sätets temperatur, solinstrålning och
yttertemperatur.
Relaterad information
•
•
•
Klimatreglage (s. 182)
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 182)
Klimatreglage bak på tunnelkonsolen*
(s. 184)
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon
anledning har svårigheter att hantera reglaget
för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan
brännskada uppstå.
}}
* Tillval/tillbehör. 199
KLIMAT
||
Aktivera/deaktivera ventilation av
framsäte*
OBS
Sätesventilationen bör användas med försiktighet av dragkänsliga personer. Nivå Låg
rekommenderas vid långvarig användning.
VIKTIGT
Aktivera/deaktivera eluppvärmning
av ratt*
Ratten kan värmas för att öka komforten för förare när det är kallt.
Aktivera/deaktivera eluppvärmning av
ratt
Sätesventilationen går inte att starta om
kupétemperaturen är för låg. Detta för att
undvika nedkylning av den som sitter i sätet.
Relaterad information
Ratt- och sätesknappar i klimatraden.
1.
Tryck på vänster respektive höger sidas rattoch sätesknapp i klimatraden i centerdisplayen för att öppna reglaget för säte och
ratt.
Om bilen inte är utrustad med eluppvärmda
säten eller eluppvärmd ratt är knappen för
ventilerade säten direkt tillgängligt i klimatraden.
2.
200
Tryck upprepade gånger på knappen för ventilerade säten för att skifta mellan de fyra
nivåerna: Av, Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och knappen visar inställd
nivå.
•
•
Klimatreglage (s. 182)
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 182)
Ratt- och sätesknappar i klimatraden.
1.
Tryck på förarsidans ratt- och sätesknapp i
klimatraden i centerdisplayen för att öppna
reglaget för säte och ratt.
Om bilen inte är utrustad med eluppvärmda
säten eller ventilerade säten är knappen för
eluppvärmd ratt direkt tillgänglig i klimatraden.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
2.
Tryck upprepade gånger på knappen för
eluppvärmd ratt för att skifta mellan de fyra
nivåerna: Av, Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och knappen visar inställd
nivå.
Parkeringsklimat*
Klimatet i bilens kupé kan förkonditioneras eller
behållas när bilen är parkerad.
Aktivera/deaktivera automatisk start av
eluppvärmd ratt
Det är möjligt att ställa in om automatisk start av
eluppvärmd ratt ska vara aktiverad/deaktiverad
vid motorstart. Med automatisk start aktiverad
kommer eluppvärmning starta vid låg omgivningstemperatur.
Förkonditionering är möjlig att direktstarta eller
att ställa in via tidur.
Funktionen utnyttjar i olika fall flera system:
•
Parkeringsvärmaren* värmer i kallt klimat upp
kupén till komforttemperatur och värmer
även motorn.
•
Ventilationen kyler vid varmt klimat kupén till
rådande yttertemperatur.
OBS
Vid förkonditionering av kupén arbetar bilen
för att nå komforttemperatur och inte den
inställda temperaturen i klimatanläggningen.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
Behålla klimatkomfort
3.
Under Startnivå för automatisk
rattvärmare, välj Av, Låg, Medel eller Hög
för att aktivera/deaktivera och välja nivå för
automatisk start av eluppvärmd ratt.
Klimatet i bilens kupé kan upprätthållas under
parkering, t.ex. om motorn behöver stängas av
men förare eller passagerare vill sitta kvar i bilen
med bibehållen klimatkomfort.
Behållande av klimatkomfort är bara möjlig att
direktstarta.
Relaterad information
•
•
•
Klimatreglage (s. 182)
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 182)
Ratt (s. 130)
Funktionen utnyttjar i olika fall flera system:
Förkonditionering och behållande av klimatkomfort styrs
från fliken Parkeringsklimat i klimatvyn i centerdisplayen.
•
Restvärme från motorn värmer i kallt klimat
upp kupén till komforttemperatur.
Förkonditionering
•
Ventilationen kyler vid varmt klimat kupén till
rådande yttertemperatur.
Förkonditionering av bilen innan avfärd minskar
slitage och energibehov under färd.
}}
* Tillval/tillbehör. 201
KLIMAT
||
OBS
Behållande av klimatkomfort stängs av om
bilen låses utifrån för att inte använda
restvärme i onödan. Funktionen är tänkt att
användas för att behålla klimatkomfort när
förare eller passagerare är kvar i bilen.
Starta/stänga av förkonditionering*
Förkonditionering värmer kupén och motorn eller
ventilerar kupén innan körning. Funktionen kan
direktstartas från centerdisplayen eller en mobiltelefon.
VARNING
Starta/stänga av från centerdisplay
Relaterad information
•
•
•
•
Klimat (s. 178)
Starta/stänga av förkonditionering* (s. 202)
Timer för förkonditionering* (s. 203)
Starta/stänga av behållande av klimatkomfort* (s. 205)
•
Symboler och meddelanden för parkeringsklimat* (s. 207)
•
•
Värmare* (s. 208)
Parkeringsvärmare* (s. 209)
OBS
Bilens dörrar och fönster bör vara stängda
under förkonditioneringen av kupén.
Förkonditioneringsknappen i fliken Parkeringsklimat i
klimatvyn.
Använd inte förkonditionering om bilen är
utrustad med värmare*:
•
Inomhus i oventilerade utrymmen.
Avgaser avges om värmaren startar.
•
På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser,
högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
•
När det finns risk för att värmarens
avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i
främre högra hjulhuset kan förhindra
värmarens ventilation.
Tänk på att förkonditioneringen kan startas av
en timer som ställts in långt i förväg.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
Starta från app*
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
3.
Tryck på Förkonditionering.
> Förkonditioneringen startas/stängs av
och knappen lyses upp/släcks.
Start av förkonditioneringen, samt information om
valda inställningar, kan skötas från en enhet som
har Volvo On Call* app. Förkonditioneringen värmer kupén till komforttemperatur eller ventilerar
kupén till rådande yttertemperatur.
För att även kunna kyla kupén till komforttemperatur (med bilens luftkonditionering) kan funk-
202
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Timer för förkonditionering*
Ställa in timer för förkonditionering*
Timern kan ställas in så att förkonditioneringen är
klar vid en förutbestämd tidpunkt.
Förkonditioneringens timer kan hantera upp till 8
tidsinställningar.
Timern kan hantera upp till 8 olika inställningar
för:
Lägga till tidsinställning
Timer för förkonditionering* (s. 203)
Starta/stänga av behållande av klimatkomfort* (s. 205)
•
•
tionen fjärrstart av motor (Engine Remote Start –
ERS)5 via Volvo On Call* app användas.
Relaterad information
•
•
•
Parkeringsklimat* (s. 201)
•
Symboler och meddelanden för parkeringsklimat* (s. 207)
•
Värmare* (s. 208)
Relaterad information
•
•
•
•
•
5
Vissa bilmodeller och marknader.
En tidpunkt på ett enskilt datum
En tidpunkt på en eller flera veckodagar, med
eller utan upprepning.
Parkeringsklimat* (s. 201)
Ställa in timer för förkonditionering* (s. 203)
Aktivera/deaktivera timer för förkonditionering* (s. 205)
Starta/stänga av förkonditionering* (s. 202)
Symboler och meddelanden för parkeringsklimat* (s. 207)
Knappen för att lägga till tidsinställning i fliken
Parkeringsklimat i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
}}
* Tillval/tillbehör. 203
KLIMAT
||
3.
Tryck på Skapa ny timer.
> Ett popup-fönster visas.
7.
OBS
Det är inte möjligt att lägga till en tidsinställning om det redan finns 8 inställningar för
timern. Ta bort en tidsinställning för att kunna
lägga till en ny.
4.
Tryck på Datum för att ställa in tidpunkt för
ett enskilt datum.
Tryck på Dagar för att ställa in tidpunkt för
en eller flera veckodagar.
Med Dagar: Aktivera/deaktivera upprepning
genom att bocka i/ur rutan för Upprepa
veckovis.
5.
Med Datum: Välj datum för förkonditioneringen genom att bläddra med pilarna i
datumlistan.
Med Dagar: Välj veckodagar för förkonditioneringen genom att trycka på veckodagarnas
knappar.
6.
Ställ in den tidpunkt då förkonditioneringen
ska vara klar genom att bläddra med pilarna i
klockan.
Ta bort tidsinställning
VARNING
Använd inte förkonditionering om bilen är
utrustad med värmare*:
•
Inomhus i oventilerade utrymmen.
Avgaser avges om värmaren startar.
•
På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser,
högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
•
När det finns risk för att värmarens
avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i
främre högra hjulhuset kan förhindra
värmarens ventilation.
Tänk på att förkonditioneringen kan startas av
en timer som ställts in långt i förväg.
Redigera tidinställning
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
3.
Tryck på den tidsinställning som ska ändras.
> Ett popup-fönster visas.
4.
204
Tryck på Bekräfta för att lägga till tidsinställningen.
> Tidsinställningen läggs till i listan och aktiveras.
Redigera tidsinställningen på samma sätt
som under rubriken "Lägga till tidsinställning" ovan.
Knappen för att redigera lista/ta bort tidsinställning i fliken Parkeringsklimat i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
3.
Tryck på Redigera lista.
4.
Tryck på raderingsikonen till höger i listan.
> Ikonen ändras till texten Radera.
5.
Tryck Radera för att bekräfta.
> Tidsinställningen tas bort från listan.
Relaterad information
•
•
•
Timer för förkonditionering* (s. 203)
Aktivera/deaktivera timer för förkonditionering* (s. 205)
Värmare* (s. 208)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Aktivera/deaktivera timer för
förkonditionering*
VARNING
Använd inte förkonditionering om bilen är
utrustad med värmare*:
En tidsinställning i timern för förkonditioneringen
kan aktiveras eller deaktiveras utifrån behov.
•
Inomhus i oventilerade utrymmen.
Avgaser avges om värmaren startar.
•
På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser,
högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
•
När det finns risk för att värmarens
avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i
främre högra hjulhuset kan förhindra
värmarens ventilation.
Starta/stänga av behållande av
klimatkomfort*
Behållande av klimatkomfort upprätthåller klimatet i kupén efter körning. Funktionen kan direktstartas från centerdisplayen.
Tänk på att förkonditioneringen kan startas av
en timer som ställts in långt i förväg.
Timerknappar i fliken Parkeringsklimat i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
3.
Aktivera/deaktivera en tidsinställning genom
att trycka på timerknappen till höger om
inställningen.
> Tidsinställningen aktiveras/deaktiveras
och knappen lyses upp/släcks.
Relaterad information
•
•
•
Timer för förkonditionering* (s. 203)
Ställa in timer för förkonditionering* (s. 203)
Värmare* (s. 208)
Knappen för behållande av klimatkomfort i fliken
Parkeringsklimat i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
3.
Tryck på Behåll klimatkomfort.
> Behållande av klimatkomfort startas/
stängs av och knappen lyses upp/släcks.
}}
* Tillval/tillbehör. 205
KLIMAT
||
OBS
Det går inte att starta behållande av klimatkomfort om det inte finns tillräckligt med
restvärme i motorn för att upprätthålla kupéklimatet, eller om yttertemperaturen är över
ca 20 °C.
OBS
Behållande av klimatkomfort stängs av om
bilen låses utifrån för att inte använda
restvärme i onödan. Funktionen är tänkt att
användas för att behålla klimatkomfort när
förare eller passagerare är kvar i bilen.
Relaterad information
•
•
206
Parkeringsklimat* (s. 201)
Starta/stänga av förkonditionering* (s. 202)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Symboler och meddelanden för
parkeringsklimat*
När parkeringsvärmaren är aktiv lyser
denna symbol i förardisplayen.
Ett antal symboler och meddelanden gällande
parkeringsklimatet kan visas i förardisplayen.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Parkeringsklimat
Parkeringsklimatet är ur funktion. Kontakta en verkstadA för kontroll av funktionen så snart som möjligt.
Service erfordras
Parkeringsklimat
Tillfälligt ej tillgänglig
Parkeringsklimat
Ej tillgänglig Bränslenivå för låg
Parkeringsklimat
Ej tillgänglig Laddningsnivå för låg
A
Parkeringsklimatet kan inte aktiveras då bränslenivån är för låg för att starta parkeringsvärmaren*. Fyll på
bilens ordinarie bränsletank.
Parkeringsklimatet kan inte aktiveras då laddningsgraden i startbatteriet är för låg för att starta parkeringsvärmaren*. Ladda batteriet.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
Parkeringsklimatet är tillfälligt ur funktion. Om problemet kvarstår över tid, kontakta en verkstadA för kontroll av funktionen.
Parkeringsklimat* (s. 201)
Starta/stänga av förkonditionering* (s. 202)
Starta/stänga av behållande av klimatkomfort* (s. 205)
•
•
•
Timer för förkonditionering* (s. 203)
Värmare* (s. 208)
Hantera meddelanden i förar- och centerdisplayen (s. 106)
* Tillval/tillbehör. 207
KLIMAT
Värmare*
Värmaren hjälper motorn och kupén att uppnå
rätt temperatur innan och under körning.
OBS
OBS
Se till att batteriets laddningsgrad är tillräckligt hög om värmaren behöver användas.
Se till att det finns tillräckligt med bränsle i
bilens ordinarie bränsletank om värmaren
behöver användas.
Värmaren har två delfunktioner:
•
•
Parkeringsvärmare – värmer vid behov
motorn och kupén när parkeringsklimatets
förkonditionering* är aktiverad.
Bränsle och tankning
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng av
den bränsledrivna värmaren innan tankning
påbörjas.
Tillskottsvärmare – värmer vid behov kupén
och motorn under körning.
Kontrollera i förardisplayen att värmaren är
avstängd, när den arbetar visas värmesymbolen.
Värmaren är bränsledriven och är monterad i det
främre högra hjulhuset.
När värmaren är aktiv lyser denna symbol i förardisplayen.
OBS
När värmaren är aktiv kan rök komma från det
främre högra hjulhuset och ett dovt ljud höras.
Ett tickande ljud från bränslepumpen kan
också höras från den bakre delen av bilen.
Detta är helt normalt.
Batteri och laddning
Värmaren drivs av bilens startbatteri. Om laddningsgraden i startbatteriet är för låg stängs
värmaren av automatiskt och förardisplayen visar
ett meddelande.
208
Relaterad information
Varningsdekal på tankluckan.
Värmaren använder bränsle från bilens ordinarie
bränsletank.
•
•
•
Parkeringsvärmare* (s. 209)
Tillskottsvärmare* (s. 210)
Parkeringsklimat* (s. 201)
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör den
stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till värmaren.
Om nivån i bränsletanken är för låg, stängs värmaren av automatiskt och förardisplayen visar ett
meddelande.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Parkeringsvärmare*
Parkeringsvärmaren hjälper kupén att uppnå rätt
temperatur innan körning.
Parkeringsvärmaren är en av två delfunktioner för
bilens värmare. Värmaren är monterad i det
främre högra hjulhuset.
OBS
När värmaren är aktiv kan rök komma från det
främre högra hjulhuset och ett dovt ljud höras.
Ett tickande ljud från bränslepumpen kan
också höras från den bakre delen av bilen.
Detta är helt normalt.
VIKTIGT
För att säkerställa att bilbatteriet återladdas
med lika mycket energi som parkeringsvärmaren förbrukar, bör man vid regelbunden
användning av värmaren köra bilen lika lång
tid som värmaren används. Parkeringsvärmaren används maximalt 40 minuter vid varje
tillfälle.
VARNING
Parkeringsvärmaren startar automatiskt när extra
värme behövs om parkeringsklimatets förkonditionering* är aktiverad.
Den stängs sedan av automatiskt när rätt temperatur, tiden för en inställd timer, eller värmarens
maximala gångtid uppnåtts.
Se till att det finns tillräckligt med bränsle i
bilens ordinarie bränsletank om värmaren
behöver användas.
Se till att startbatteriets laddningsgrad är tillräckligt hög om värmaren behöver användas.
Relaterad information
•
•
•
•
Värmare* (s. 208)
Tillskottsvärmare* (s. 210)
Parkeringsklimat* (s. 201)
Säkringar i motorrum (s. 523)
Använd inte förkonditionering om bilen är
utrustad med värmare*:
•
Inomhus i oventilerade utrymmen.
Avgaser avges om värmaren startar.
•
På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser,
högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
•
När det finns risk för att värmarens
avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i
främre högra hjulhuset kan förhindra
värmarens ventilation.
Värmarens maximala gångtid är 40 minuter.
OBS
VARNING
Om det luktar bränsle, kommer ovanligt
mycket eller svart rök eller hörs ovanliga ljud
från parkeringsvärmaren, stäng av värmaren
och dra om möjligt ut parkeringsvärmarens
säkring. Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas för
reparation.
Upprepad användning av parkeringsvärmaren
i kombination med korta körsträckor leder till
att batteriet laddas ur med påföljande startproblem.
Tänk på att förkonditioneringen kan startas av
en timer som ställts in långt i förväg.
* Tillval/tillbehör. 209
KLIMAT
Tillskottsvärmare*
Tillskottsvärmaren hjälper kupén och motorn att
uppnå rätt temperatur under körning.
Tillskottsvärmaren är en av två delfunktioner för
bilens värmare. Värmaren är monterad i det
främre högra hjulhuset.
OBS
Aktivera/deaktivera automatisk start för
tillskottsvärmaren
Det är möjligt att ställa in om tillskottsvärmarens
automatiska start ska vara aktiverad/deaktiverad.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Tillskottsvärmare för att aktivera/deaktivera automatisk start för tillskottsvärmaren.
När värmaren är aktiv kan rök komma från det
främre högra hjulhuset och ett dovt ljud höras.
Ett tickande ljud från bränslepumpen kan
också höras från den bakre delen av bilen.
Detta är helt normalt.
Tillskottsvärmaren startar och styrs automatiskt
när värme behövs då bilen körs.
Den stängs sedan av automatiskt när bilen
stängs av.
OBS
Volvo rekommenderar att tillskottsvärmarens
automatiska start stängs av vid korta körsträckor.
Relaterad information
•
•
Värmare* (s. 208)
Parkeringsvärmare* (s. 209)
OBS
Se till att det finns tillräckligt med bränsle i
bilens ordinarie bränsletank om värmaren
behöver användas.
Se till att startbatteriets laddningsgrad är tillräckligt hög om värmaren behöver användas.
210
* Tillval/tillbehör.
LASTNING OCH FÖRVARING
LASTNING OCH FÖRVARING
Kupéns interiör
Andra sätesraden
VARNING
Översikt av kupéns interiör och förvaringsplatser.
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc. i
handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa annars
skada personer i bilen.
Framsäte
Relaterad information
Förvaringsfack i dörrpanelen och vid ratten, handskfack
samt solskydd.
Förvaringsplatser med mugghållare, askkopp*, eluttag
och cigarettändare* samt AUX-/USB-ingång i tunnelkonsolen.
212
Förvaringsfack och askkopp* i dörrpanelen, mugghållare* i mittplatsens ryggstöd, förvaringsficka* på framsätets rygg samt eluttag och cigarettändare* i tunnelkonsolen.
•
•
•
•
•
Tunnelkonsol (s. 213)
Använda handskfacket (s. 218)
Solskydd (s. 219)
Eluttag (s. 214)
Tömma askkoppar* (s. 217)
Tredje sätesraden*
Förvaringsfack och mugghållare i sidopanelen samt förvaringsplats mellan sätena.
* Tillval/tillbehör.
LASTNING OCH FÖRVARING
Tunnelkonsol
Tunnelkonsolen är placerad mellan framsätena.
•
•
•
Tömma askkoppar* (s. 217)
Ansluta media via AUX-/USB-ingång
(s. 439)
Klimatreglage bak på tunnelkonsolen*
(s. 184)
Förvaringsfack med lucka*. Luckan öppnas/
stängs med ett tryck på handtaget.
Förvaringsfack med mugghållare för förare
och passagerare samt 12 V-uttag. Om askkopp och cigarettändare är valt finns en cigarettändare i 12 V-uttaget och en löstagbar
askkopp i mugghållaren.
Förvaringsfack och AUX-/USB-ingång under
armstödet.
Klimatreglage för baksätets klimatfunktioner*
eller förvaringsfack.
Relaterad information
•
•
•
Kupéns interiör (s. 212)
Eluttag (s. 214)
Använda cigarettändaren* (s. 217)
* Tillval/tillbehör. 213
LASTNING OCH FÖRVARING
Eluttag
230 V-eluttag*
3.
I tunnelkonsolen finns två 12 V-eluttag samt ett
230 V-eluttag*, i lastutrymmet finns ett 12 V-eluttag*.
Dra upp jalusin när uttaget inte används eller
uttaget lämnas oövervakat.
För att uttagen ska leverera ström måste bilens
elsystem vara satt i lägst tändningsläge I. Därefter är uttagen aktiva så länge startbatteriets
laddningsnivå inte blir för låg.
Om motorn stängs av och bilen låses deaktiveras
uttagen. Om motorn stängs av och bilen förblir
olåst eller låses med blockerat låsläge tillfälligt
deaktiverat är uttagen aktiva i ytterligare max
10 minuter.
OBS
Tänk på att användning av eluttagen med
motorn avslagen medför en risk att startbatteriets laddningsnivå blir för låg, vilket kan
begränsa annan funktionalitet.
VIKTIGT
230 V-eluttag i tunnelkonsol, andra sätesraden.
Uttaget kan användas för olika tillbehör avsedda
för 230 V, t.ex. laddare eller bärbara datorer.
VIKTIGT
•
Använd inte tillbehör med stora eller
tunga kontakter – de kan skada uttaget
eller lossna under körning.
•
Använd inte tillbehör som kan orsaka
störningar för t.ex. bilens radiomottagare
eller elsystem.
•
Placera tillbehöret så att det inte riskerar
att skada förare eller passagerare vid en
kraftig inbromsning eller kollision.
•
Håll uppsikt över inkopplade tillbehör då
de kan generera värme som kan bränna
passagerare eller interiör.
Maximalt effektuttag är 150 W.
Använda uttaget
1. Dra ner jalusin framför uttaget och koppla in
tillbehörets kontakt.
> Dioden på uttaget indikerar status.
2.
214
Koppla ur tillbehöret genom att dra ur kontakten – dra inte i sladden.
VARNING
•
Använd bara tillbehör som är oskadade
och felfria. Tillbehören ska vara avsedda
för 230 V och 50 Hz med kontakter
avsedda för uttaget. Tillbehören ska ha
CE-märkning, UL-märkning eller motsvarande säkerhetsmärkning.
•
Låt aldrig uttag, kontakt eller tillbehör
komma i kontakt med vatten eller annan
vätska. Rör eller använd inte uttaget om
Kontrollera att dioden lyser med fast grönt
sken – bara då levererar uttaget ström.
* Tillval/tillbehör.
LASTNING OCH FÖRVARING
det verkar skadat eller har kommit i kontakt med vatten eller annan vätska.
•
Koppla inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar till uttaget, det kan åsidosätta uttagets säkerhetsfunktioner.
•
Uttaget är utrustad med ett petskydd, håll
uppsikt så att ingen petar på eller skadar
uttaget så att skyddet sätts ur funktion.
Barn ska inte lämnas oövervakade i bilen
när uttaget är aktivt.
Statusindikering
En diod på uttaget indikerar uttagets status:
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till kraftiga eller livsfarliga elektriska
stötar.
Statusindikering
Anledning
Åtgärd
Fast grönt sken
Uttaget levererar ström till en inkopplad kontakt.
Ingen.
Blinkande orange
sken
Uttagets spänningsomvandlare har för hög temperatur (t.ex. om tillbehöret
kräver hög effekt, eller vid mycket varm kupé).
Koppla ur kontakten, låt spänningsomvandlaren
svalna och koppla i kontakten igen.
Det inkopplade tillbehöret kräver för hög effekt (momentant eller konstant)
eller fungerar inte.
Ingen. Tillbehöret kan inte använda uttaget.
Uttaget känner inte av att någon kontakt är kopplad till uttaget.
Kontrollera att kontakten är ordentligt isatt i uttaget.
Uttaget är inte aktivt.
Sätt bilens elsystem i lägst tändningsläge I.
Uttaget har varit aktivt men har deaktiverats.
Starta motorn och/eller ladda startbatteriet.
Släckt diod
Om problemet kvarstår, kontakta då en verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
}}
215
LASTNING OCH FÖRVARING
||
VARNING
VIKTIGT
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av 230 V-eluttaget på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Maximalt effektuttag är 120 W per uttag.
Använda uttagen
1. Ta bort pluggen (tunnelkonsol) eller fäll ner
locket (lastutrymme) framför uttaget och
koppla in tillbehörets kontakt.
12 V-eluttag
2.
12 V-eluttag i tunnelkonsol, andra sätesraden.
Koppla ur tillbehörets kontakt och sätt tillbaka pluggen (tunnelkonsol) eller fäll upp
locket (lastutrymme) när uttaget inte används
eller uttaget lämnas oövervakat.
Relaterad information
•
Kupéns interiör (s. 212)
12 V-eluttag i tunnelkonsol, framsäte.
12 V-eluttag i lastutrymme*.
Uttagen kan användas för olika tillbehör avsedda
för 12 V, t.ex. musikspelare, kylboxar och mobiltelefoner.
Uttagen i tunnelkonsolen kan kompletteras med
en cigarettändare*.
216
* Tillval/tillbehör.
LASTNING OCH FÖRVARING
Använda cigarettändaren*
1.
Cigarettändaren kan komplettera 12 V-eluttagen
i den främre och bakre delen av tunnelkonsolen.
Tryck in knappen på tändaren.
> När tändaren har fått glöd hoppar
knappen upp.
Tömma askkoppar*
Med cigarettändare i bilen finns löstagbara askkoppar i tunnelkonsolens mugghållare samt i
andra sätesradens dörrpaneler.
2.
Dra ut tändaren ur uttaget och använd glöden att tända med.
Tömma askkopp i tunnelkonsolen
3.
Sätt tillbaka tändaren i uttaget.
1.
Lossa askkoppen genom att dra den rakt
upp ur mugghållaren och töm innehållet.
2.
Återplacera askkoppen i mugghållaren.
VIKTIGT
Var aktsam när tändaren har fått glöd så att
den glödande delen inte skadar t.ex. interiör.
Tömma askkopp i andra sätesradens
dörrpaneler
Relaterad information
Cigarettändare i tunnelkonsol, framsäte.
Cigarettändare i tunnelkonsol, andra sätesraden.
•
•
•
Tunnelkonsol (s. 213)
Eluttag (s. 214)
Tömma askkoppar* (s. 217)
1.
Öppna askkoppens lock och tryck därefter
upp locket till en helt lodrät position.
> Spärren som håller askkoppen på plats
frigörs.
2.
Lyft upp askkoppen och töm innehållet.
3.
Återplacera askkoppen och låt den glida ner i
spåren på sidorna.
}}
* Tillval/tillbehör. 217
LASTNING OCH FÖRVARING
||
Använda handskfacket
Handskfacket är placerat på passagerarsidan.
4.
Tryck försiktigt på askkoppens två kortsidor.
> Spärren som håller askkoppen på plats
återfäster.
Relaterad information
•
•
•
Kupéns interiör (s. 212)
Tunnelkonsol (s. 213)
Använda cigarettändaren* (s. 217)
anläggningen är aktiv (dvs. när bilen är satt i
tändningsläge II eller då motorn är igång).
Handskfacket och öppningsknappen i mittkonsolen.
Aktiverad kylning
I handskfacket kan t.ex. bilens tryckta ägarmanual
och kartor förvaras. Hållare för penna finns på
luckans insida.
Deaktiverad kylning
–
Öppna handskfacket
–
Tryck på öppningsknappen i mittkonsolen.
> Handskfacket öppnas.
Låsa/låsa upp handskfacket
Handskfacket kan låsas, så kallad privat låsning,
t.ex. när bilen lämnas till service, hotell eller liknande. Med privat låsning låses även bakluckan.
Aktivera/deaktivera kylningen genom att föra
reglaget till ändläget mot kupén/handskfacket.
Relaterad information
•
•
Kupéns interiör (s. 212)
Använda privat låsning (s. 243)
Använda handskfacket som kylt
utrymme*
Handskfacket kan användas för kylning av t.ex.
dryck eller mat. Kylningen fungerar när klimat-
218
* Tillval/tillbehör.
LASTNING OCH FÖRVARING
Solskydd
Last- och bagageutrymme
Lastning
På solskyddens baksidor är en makeup-spegel
med korthållare placerad.
Bilen har ett flexibelt lastutrymme som gör det
möjligt att frakta och lastsäkra stora föremål.
Det finns ett antal saker man bör tänka på vid
lastning av bilen.
Genom att fälla ryggstöden i andra och tredje*
stolsraden blir lastutrymmet mycket rymligt. För
att underlätta vid i- och urlastning går det att
sänka bilens bakparti med funktionen nivåkontroll*. Använd lastsäkringsöglor eller bärkassehållare för att hålla lasten säkert på plats, och det
utdragbara insynsskyddet* för att dölja lasten om
så önskas. I lastutrymmet förvaras även varningstriangel och förbandslåda.
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval
reducerar bilens lastförmåga med motsvarande
vikt.
Under lastgolvet ligger bilens bogserögla och
däcktätningssats, alternativt reservhjul*.
Rekommendationer vid lastning i lastoch bagageutrymme
Makeup-spegel med belysning samt korthållare.
Belysningen* för makeup-spegeln tänds automatiskt då locket lyfts upp.
På makeup-spegelns ram finns en hållare för t.ex.
kort eller biljetter.
Relaterad information
•
Kupéns interiör (s. 212)
Relaterad information
•
•
•
•
•
Fälla ryggstöd i andra sätesraden (s. 127)
Fälla ryggstöd i tredje sätesraden* (s. 130)
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende på
lastens vikt och placering.
•
•
•
Nivåkontroll* och dämpning (s. 394)
Lastning (s. 219)
Verktygssats (s. 491)
Placera lasten tryckt mot baksätets ryggstöd.
Centrera lasten.
Tunga föremål ska placeras så lågt som möjligt. Undvik att placera tung last på nedfällda
ryggstöd.
•
Täck skarpa kanter med något mjukt för att
inte skada klädseln.
•
Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
VARNING
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en
frontalkollision i en hastighet av 50 km/h
(30 mph) komma att uppnå en rörelsevikt
som motsvarar 1000 kg.
}}
* Tillval/tillbehör. 219
LASTNING OCH FÖRVARING
||
VARNING
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten når
för högt.
•
att underlätta när en släpvagn ska kopplas på/av
dragkroken*.
OBS
Det är inte möjligt att justera bakpartiets höjd
när en eller flera av dörrarna alternativt motorhuven är öppen. Detta gäller inte bakluckan.
Nivåregleringen görs via ett reglage baktill på
höger sida i lastutrymmets sidopanel.
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
VARNING
VARNING
Var uppmärksam på att varken människa, djur
eller förmål finns under bilen vid sänkning.
Det skulle kunna innebära livsfara samt skada
på bil eller föremål.
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
Täck skarpa kanter och vassa hörn med något
mjukt.
Stäng av motorn och ansätt parkeringsbromsen vid lastning/lossning av långa föremål. I ogynnsamma fall kan annars lasten
komma åt växelspaken eller växelväljaren och
därigenom föra den till ett körläge – bilen kan
då rulla iväg.
Utöka last- och bagageutrymmet
För att utöka lastutrymmet och förenkla lastning
kan baksätets ryggstöd fällas ned. Observera att
inga föremål får hindra funktionen för framstolarnas WHIPS-system om något av baksätets
ryggstöd är nedfällt.
Nivåreglering av bilens bakparti*
Bilens bakparti kan sänkas/höjas för att skapa en
bättre arbetshöjd vid bilens lastutrymme eller för
1
220
Rekommendationer vid taklast
Reglage för höjning/sänkning av bilens bakparti.
Reglaget består av två knappar – en knapp som
sänker och en som höjer bilens bakparti. För höjning eller sänkning måste respektive knapp hållas inne till dess bakpartiet har nått önskad nivå.
Vid lasting på bilens tak rekommenderas de lasthållare1 som Volvo har utvecklat. Detta för att
undvika skador på bilen och för att uppnå största
möjliga säkerhet vid färd.
Följ noggrant den monteringsanvisning som bifogas lasthållaren.
•
Det är inte möjligt att höja bilens bakparti till en
högre höjd än den normala.
Kontrollera regelbundet att lasthållarna och
lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl
med lastband.
•
Vid körning kommer bakpartiets höjd återgå upp
till normal nivå.
Fördela lasten jämnt över lasthållarna. Lägg
den tyngsta lasten underst.
•
Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
•
Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
Volvos lasthållare finns att köpa hos auktoriserade Volvoåterförsäljare.
* Tillval/tillbehör.
LASTNING OCH FÖRVARING
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
Läs om maximalt tillåten last på taket i avsnittet om Vikter.
Lastsäkringsöglor
Bärkassekrokar
De fällbara lastsäkringsöglorna används till att
fästa spännband för att förankra gods i lastutrymmet.
Bärkassekrokar tillsammans med ett elastiskt
band håller kassar på plats och förhindrar att de
välter och sprider sitt innehåll i lastutrymmet.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
Lastsäkringsöglor (s. 221)
Låsa/låsa upp bakluckan (s. 241)
Fälla ryggstöd i andra sätesraden (s. 127)
Fälla ryggstöd i tredje sätesraden* (s. 130)
Skyddsgaller* (s. 227)
Skyddsnät* (s. 225)
Insynsskydd* (s. 222)
Vikter (s. 545)
VARNING
Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som
ligger eller sticker ut kan orsaka personskador
vid en kraftig inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Lastning (s. 219)
Bärkassekrokar (s. 221)
Skyddsgaller* (s. 227)
Skyddsnät* (s. 225)
Insynsskydd* (s. 222)
}}
* Tillval/tillbehör. 221
LASTNING OCH FÖRVARING
||
Längs sidorna
Under golvluckan*2
Insynsskydd*
I utfällt läge förhindrar insynsskyddet insyn i lastutrymmet.
Ditsättning
Det finns två bärkassekrokar och ett elastiskt
band3 i locket, som är en del av golvluckan, i lastutrymmet. Bandet går att montera i fyra olika
lägen.
Det finns även två utfällbara bärkassekrokar i
sidopanelerna – en på var sida av lastutrymmet.
Fäll upp locket för att kunna använda bärkassekrokarna. Spänn fast kassarna i lämpligt läge med
det medföljande elastiska bandet. Om kassarna
har handtag och lämplig höjd – häng dem i krokarna.
Bärkassekrokarna får belastas med max 5 kg.
2 Gäller bil med 5 säten.
3 Det är möjligt att efterbeställa
222
VIKTIGT
Relaterad information
•
•
•
•
Lastning (s. 219)
Skyddsgaller* (s. 227)
Skyddsnät* (s. 225)
Insynsskydd* (s. 222)
För in det ena av insynsskyddets ändstycken
i försänkningen i sidopanelen i lastutrymmet.
För sedan in det andra ändstycket i försänkningen i sidopanelen på motsatta sidan.
Tryck ned ändstycket på båda sidorna – ett i
taget.
> När ett klickljud hörs och den röda markeringen på respektive ändstycke försvunnit sitter insynsskyddet fast – kontrollera
att det sitter fast ordentligt.
fler elastiska band hos en Volvoåterförsäljare.
* Tillval/tillbehör.
LASTNING OCH FÖRVARING
Användning
Vid 5-sitsig bil
Det finns två utfällda lägen för insynsskyddet –
ett heltäckande samt ett lastningsläge, då det
bara är delvis utfällt för att det ska vara lättare att
nå längre in i lastutrymmet.
Heltäckande läge
Vid 7-sitsig bil
1.
Greppa handtaget och dra ut insynsskyddet
så det löper ovanför sidopanelerna i lastutrymmet. Dra till ändläget.
När insynsskyddet är utdraget så att det
täcker lastutrymmet – för ner skyddets fixeringspinnar i spåren i sidopanelerna och
släpp efter samtidigt som handtaget vinklas
genom ett lätt tryck nedåt.
> Insynsskyddet låses i det heltäckande
läget.
Greppa handtaget och dra ut insynsskyddet
så det löper ovanför sidopanelerna i lastutrymmet. Dra till ändläget.
När insynsskyddet är utdraget så att det
täcker lastutrymmet – för ner skyddets fixeringspinnar i spåren i sidopanelerna och
släpp efter samtidigt som handtaget vinklas
genom ett lätt tryck nedåt.
> Insynsskyddet låses i det heltäckande
läget.
Häng upp låstungorna till den tredje sätesradens säkerhetsbälten på avsedda krokar i
sidopanelerna.
}}
223
LASTNING OCH FÖRVARING
||
Lastningsläge
I händelse av att händerna är upptagna:
VARNING
I 7-sitsig bil – ha aldrig insynsskyddet monterat när det finns passagerare i de bakre
sätena. Det kan leda till allvarlig skada i händelse av krock.
Infällning
1. Från heltäckande läge:
Från infällt läge – greppa handtaget och dra
ut skyddet så det löper ovanför sidopanelerna i lastutrymmet – dra till ändläget och för
ner insynsskyddets fixeringspinnar i spåren i
sidopanelerna. (Om skyddet redan är i heltäckande läge – se nästa punkt.)
I utfällt heltäckande läge – ge insynsskyddets
handtagsdel ett lätt tryck uppåt med exempelvis ena armbågen.
>
Skyddet åker in till dess det tar stopp i
lastningsläget.
Från heltäckande läge – greppa handtaget
och för ner insynsskyddets fixeringspinnar i
spåren i sidopanelerna och släpp efter.
> För in skyddet till dess det tar stopp i lastningsläget.
För att återgå till heltäckande läge från lastningsläget:
1.
Greppa handtaget och dra ut insynsskyddet
till ändläget.
2.
Släpp efter något och vinkla handtaget
genom ett lätt tryck nedåt.
> Skyddet låses då i ändläget.
VIKTIGT
Lasta inte föremål ovanpå insynsskyddet.
224
Lyft upp handtaget och dra det bakåt så att
insynsskyddets fixeringspinnar frigörs från
spåren och släpp efter.
Från lastningsläge:
Greppa handtaget och dra ut insynsskyddet i
spåren – dra till heltäckande läge. Lyft upp
handtaget och dra det bakåt så fixeringspinnarna frigörs från spåren och släpp efter.
2.
För tillbaka skyddet med dess fixeringspinnar
ovanför sidopanelerna till dess det tar stopp i
infällt läge.
Borttagning
I infällt läge:
1.
Tryck in knappen på ett av det infällda
insynskyddets ändstycken och lyft ur den
änden.
Vid 7-sitsig bil – lossa tredje sätesradens
bältestungor från krokarna ovanpå sidopanelerna.
LASTNING OCH FÖRVARING
2.
Vinkla upp/ut skyddet försiktigt.
> Det andra ändstycket lossar då automatiskt och skyddet går att lyfta ut ur lastutrymmet.
Relaterad information
•
•
•
•
Skyddsnät*
Ditsättning
Skyddsnätet hindrar last från att åka fram i kupén
vid häftiga inbromsningar.
Skyddsnätet monteras i fyra fästpunkter.
Lastning (s. 219)
VARNING
Det är nödvändigt att försäkra sig om att
skyddsnätets övre infästningar är rätt monterade och att dragbanden är säkert påhakade.
Skadade skyddsnät får inte användas.
Skyddsgaller* (s. 227)
Skyddsnät* (s. 225)
OBS
Lastsäkringsöglor (s. 221)
Skyddsnätet monteras enklast via ena bakdörren.
Skyddsnätet måste av säkerhetsskäl alltid fästas
och förankras enligt nedanstående beskrivning.
Nätet är tillverkat av stark nylonväv och kan fästas
på två olika platser i bilen:
•
•
Bakre montering – bakom andra stolsraden.
Främre montering – bakom framsätena.
VARNING
1.
Veckla ut skyddsnätet och se till att den
delade övre stången i nätet spärras i utfällt
läge.
2.
Haka fast nätets ena fästhake i främre eller
bakre takfästet med dragbandens lås vända
mot dig.
3.
Haka fast nätets andra fästhake i takfästet
på motsatt sida – de teleskopiskt fjädrande
fästhakarna underlättar inpassningen.
Var noga med att trycka fram nätets fästhakar till respektive takfästes främre ändläge.
Last i lastutrymmet måste förankras väl, även
med ett korrekt monterat skyddsnät.
}}
* Tillval/tillbehör. 225
LASTNING OCH FÖRVARING
||
4.
Bakre montering: Med nätet monterat i de
bakre takfästena, kroka fast skyddsnätets
dragband i lastutrymmets främre golvöglor.
2.
Tryck in spärrhakarna och ta loss dragbandets båda krokar.
3.
Lossa övre infästningarna och lösgör nätet
från takfästena.
4.
Tryck in den röda knappen på stången för att
kunna vika och sedan rulla ihop nätet.
Relaterad information
Främre montering.
Lastning (s. 219)
Skyddsgaller* (s. 227)
Insynsskydd* (s. 222)
Lastsäkringsöglor (s. 221)
Var observant på att inte pressa stol/ryggstöd hårt mot nätet när stol/ryggstöd skjuts
bakåt igen – justera bara tills stol/ryggstöd
vidrör nätet.
Bakre montering.
Främre montering: Med nätet monterat i de
främre takfästena, kroka fast dragbanden i de
yttre öglorna bak på stolarnas glidskenor –
det underlättar om ryggstöden rätas upp och
stolarna skjuts fram ett stycke.
•
•
•
•
5.
Spänn skyddsnätet med dragbanden.
VIKTIGT
Om stol/ryggstöd pressas hårt bakåt mot
skyddsnätet kan nätet och/eller dess takfästen skadas.
Borttagning och förvaring
Skyddsnätet kan enkelt tas loss och vikas ihop.
1.
226
Minska spänningen i skyddsnätet genom att
trycka in knappen i dragbandets lås och mata
ut lite av dragbanden på respektive sida.
* Tillval/tillbehör.
LASTNING OCH FÖRVARING
Skyddsgaller*
Skyddsgallret hindrar last eller husdjur i lastutrymmet från att åka fram i kupén.
Skyddsgallret är krocktestat enligt lagkravet
ECE R17 och uppfyller Volvos hållfasthetskrav.
Av säkerhetsskäl måste skyddsgallret alltid fästas
och förankras på rätt sätt.
VARNING
Inga personer får under några omständigheter
befinna sig i lasturymmet när bilen är i rörelse.
Detta för att undvika personskada vid en
eventuell hård inbromsning eller olycka.
Skyddsgallrets delar utgörs av gallret samt två
lösa fästbyglar. Fästbyglarna levereras med varsin
tillhörande skruvhatt samt två plasthylsor till
skyddsgallret.
VARNING
Skyddsgallret får bara användas i den bakre
position som beskrivs här. Takinfästningarna
bakom framstolarna är inte avsedda för
skyddsgallret.
4
Gäller 7-sitsig bil.
VARNING
Tredje stolsradens4 säten måste av säkerhetsskäl vara nedfällda när skyddsgallret är
monterat i bilen.
VIKTIGT
Det går inte att ha skyddsgallret monterat
samtidigt som insynsskyddet.
2.
Ditsättning
1.
Fäll baksätet och lyft sedan in skyddsgallret
genom någon av sidodörrarna bak eller via
bakluckan – gallrets välvda/konvexa sida ska
vara vänd mot lastutrymmet medan hakarna
på var sida ska peka uppåt. Fästbyglarna och
plasthylsorna ska inte användas i detta
skede.
För upp den ena av skyddsgallrets hakar i
takinfästningens större hålighet (1).
Greppa gallret nära haken och dra/skjut det
in i den mindre håligheten (2).
> Haken är nu fixerad i takinfästningens
ändläge.
3.
Upprepa momenten i punkt 2 ovan för att
fästa den andra haken i infästningen på motsatta sidan.
VARNING
Kontrollera att skyddsgallrets hakar sitter fast
ordentligt i takinfästningarna så att gallret inte
riskerar att lossna.
}}
* Tillval/tillbehör. 227
LASTNING OCH FÖRVARING
||
Relaterad information
•
•
•
•
4.
Lastning (s. 219)
Lastsäkringsöglor (s. 221)
Skyddsnät* (s. 225)
Insynsskydd* (s. 222)
Haka i fästbygelns krok underifrån genom
lastförankringsöglan vid lastgolvet och för in
den gängade delen underifrån genom lastgallrets nedre fästhål (1).
Trä på en plasthylsa på den gängade delen
av fästbygeln – hylsans fläns ska vara vänd
uppåt – och för den ner genom hålet. Skruva
sedan på skruvhatten tills dess nederkant
befinner sig ca 5 mm från gallret (2).
5.
Upprepa momenten i punkt 4 på andra sidan.
6.
Centrera skyddsgallret och dra sedan åt de
båda fästbyglarna växelvis tills gallret är
ordentligt fixerat.
Borttagning
Ta bort skyddsgallret genom att utföra ovanstående moment i omvänd ordning.
Notera att lastbyglarna med fördel kan tas bort
innan plasthylsorna avlägsnas från hålen i gallret.
228
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
LÅS OCH LARM
Fjärrnyckel
Fjärrnyckeln låser/låser upp dörrar och baklucka.
Fjärrnyckeln behöver finnas i bilen för att den ska
kunna startas.
respektive ca 1 meter ut från bakluckan. Se
avsnittet "Fjärrnyckelns räckvidd".
I händelse av borttappad nyckel, se rubriken "Förlust av fjärrnyckel" nedan.
Med nyckelfri start i kombination med nyckelfri
låsning/upplåsning kan fjärrnyckeln placeras var
som helst i kupén eller lastutrymmet med bibehållen funktionalitet gällande start av bilen.
Fjärrnyckelns knappar
Var och en av fjärrnycklarna som följer med bilen
kan kopplas till en förarprofil med unika inställningar för bilen. När en nyckel med en viss profil
används, anpassas bilens inställningar efter den
profilen. Se avsnittet "Förarprofiler".
Knapplös nyckel (Key Tag)
Fjärrnyckel, till vänster samt knapplös nyckel (Key Tag),
till höger.
Fjärrnyckeln används inte fysiskt vid start eftersom bilen i standardutförande är utrustad med
stöd för nyckelfri start (Passive Start). Nyckeln
behöver finnas i den främre delen av kupén, t.ex. i
en ficka hos föraren eller placeras i mugghållaren
i tunnelkonsolen, för att möjliggöra start av bilen.
Se avsnittet "Starta motor".
Som tillval finns även nyckelfri låsning/upplåsning av dörrar och baklucka (Passive Entry*). Då
sträcker sig nyckelns räckvidd i en halvcirkel med
en radie på ca 1,5 meter ut från förardörren
1
230
För bilar utrustade med nyckelfri låsning/upplåsning* medföljer en lite mindre, lättare och knapplös nyckel (Key Tag). Den fungerar på samma
sätt som den ordinarie fjärrnyckeln avseende
nyckelfri start samt låsning/upplåsning. Den har
inget löstagbart nyckelblad och batteriet går inte
att byta ut. En ny knapplös nyckel beställs hos en
auktoriserad Volvoverkstad.
Beställa fler nycklar
Bilen levereras med två fjärrnycklar – en knapplös
nyckel medföljer om bilen är utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning*. Fler nycklar kan efterbeställas. Sammanlagt tolv nycklar kan programmeras och användas till samma bil. Vid efterbeställning läggs ytterligare förarprofiler till – en per
ny fjärrnyckel. Detta gäller även för den knapplösa nyckeln.
Fjärrnyckeln har fyra knappar – en på den vänstra sidan
och tre på den högra.
Låsning – Med ett knapptryck låses dörrarna och bakluckan samtidigt som larmet*
aktiveras. Ett längre tryck stänger alla fönster
samt panoramataket* samtidigt. Se avsnitt
"Låsa/låsa upp från utsidan" och "Låsa/låsa
upp från insidan".
Upplåsning – Med ett knapptryck låses
dörrar och baklucka upp samtidigt som
larmet avaktiveras. Ett längre tryck öppnar
alla fönster samtidigt, även kallat genomvädringsfunktion1. Se avsnitt "Låsa/låsa upp
från utsidan".
Används t.ex. för att snabbt kunna vädra ur bilen vid varm väderlek.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Baklucka – Låser upp och avlarmar enbart
bakluckan. På bilar med elmanövrerad baklucka* öppnas luckan automatiskt vid ett
långt tryck. Stängning av luckan sker också
med ett långt tryck – varningssignaler ljuder.
Se avsnittet "Elmanövrerad baklucka".
Panikfunktion – Används för att i nödfall
påkalla omgivningens uppmärksamhet. Om
knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder
eller trycks in 2 gånger inom 3 sekunder,
aktiveras blinkers och signalhorn. Funktionen
kan stängas av med samma knapp efter att
den varit aktiverad i minst 5 sekunder. I annat
fall stängs den av automatiskt efter
3 minuter.
VARNING
Om någon lämnas kvar i bilen se till att fönsterhissar och taklucka görs strömlösa genom
att alltid ta med dig fjärrnyckeln när du lämnar
bilen.
OBS
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln/Key Tag i bilen.
En kvarlämnad fjärrnyckel/Key Tag i bilen
kommer avaktiveras då bilen låses och larmas
med en annan giltig nyckel. Den avaktiverade
nyckeln återaktiveras igen då man låser upp
bilen.
Störningar
Fjärrnyckelns funktioner för nyckelfri start samt
nyckelfri låsning/upplåsning* kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning.
OBS
Undvik att förvara fjärrnyckeln nära metallföremål eller elektroniska apparater, t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare – helst inte närmre än 10-15 cm.
Om störningar ändå skulle uppstå – använd fjärrnyckelns nyckelblad och placera därefter nyckeln
i backup-läsaren i mugghållaren för att avlarma
bilen. Se avsnittet ”Låsa/låsa upp med löstagbart
nyckelblad”.
OBS
När fjärrnyckeln placeras i mugghållaren, se
till att inga andra bilnycklar, metallföremål
eller elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare) finns i mugghållaren. Flera bilnycklar
nära varandra i mugghållaren kan störa varandra.
ska tas med till verkstaden. I stöldförebyggande
syfte raderas den förlorade nyckelns kod ur
systemet.
Det aktuella antalet nycklar som finns registrerade för bilen kan kontrolleras i centerdisplayens
toppvy.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 232)
Löstagbart nyckelblad (s. 244)
Byta batteri i fjärrnyckel (s. 251)
Låsa/låsa upp från insidan (s. 239)
Låsa/låsa upp från utsidan (s. 234)
Förarprofiler (s. 171)
Elmanövrerad baklucka* (s. 246)
Starta bilen (s. 378)
Red Key – Begränsad fjärrnyckel* (s. 232)
Förlust av fjärrnyckel
Vid förlust av en fjärrnyckel kan en ny beställas
hos en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. De återstående fjärrnycklarna
* Tillval/tillbehör. 231
LÅS OCH LARM
Fjärrnyckelns räckvidd
För att fjärrnyckeln ska fungera korrekt behöver
den finnas inom ett visst avstånd från bilen.
ett halvcirkelformat område med en radie på ca
1,5 meter på båda långsidorna och ca 1 meter
från bakluckan.
Vid manuell användning
OBS
Fjärrnyckelns funktioner för t.ex. låsning och upplåsning som aktiveras genom tryck på
eller
, har en räckvidd som sträcker sig ca 20 meter
från bilen.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå
närmare och gör ett nytt försök.
Vid nyckelfri
användning2
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska
förhållanden etc. Bilen kan alltid låsas/låsas
upp med nyckelbladet.
Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen
Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen
när motorn är igång visas varningsmeddelandet Fjärrnyckel ej hittad
Borttagen från bil i förardisplayen
samtidigt som en ljudpåminnelse hörs när sista
dörren stängs.
Meddelandet slocknar när nyckeln återförs till
bilen följt av ett tryck på högra rattknappsatsens
O-knapp eller när sista dörren stängs igen.
Relaterad information
•
•
Markerad yta i bilden illustrerar områden som täcks av
systemets antenner.
Fjärrnyckel (s. 230)
Antennplaceringar för start- och låssystemet
(s. 234)
För nyckelfri användning måste en fjärrnyckel
eller den knappfria nyckeln (Key Tag) finnas inom
2 Gäller
232
Red Key – Begränsad fjärrnyckel*
En Red Key gör det möjligt för bilens ägare att
sätta begränsningar för vissa av bilens egenskaper. Begränsningarna är tänkta att främja att
bilen framförs på ett säkert sätt, t.ex. vid utlåning.
För en Red Key går det att definiera bilens maximala hastighet, sätta hastighetspåminnelser och
bestämma högtalarsystemets maximala ljudvolym.
Dessutom kommer vissa av bilens förarstödsystem alltid att vara aktiva. Nyckelns funktioner i
övrigt är desamma som för en vanlig fjärrnyckel.
En eller flera Red Keys kan beställas hos en
Volvoåterförsäljare. Sammanlagt elva nycklar med
begränsningar kan programmeras och användas
till en och samma bil – minst en måste vara en
ordinarie fjärrnyckel.
endast bilar utrustade med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*).
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Inställningarna för Red Key görs av användaren
av den ordinarie fjärrnyckeln från centerdisplayens toppvy, gå till: Inställningar System
Förarprofil Red keys
Vissa av bilens förarstödfunktioner går inte att
stänga av för användaren av en Red Key.
Begränsningarna är tänkta att fungera som
åtgärder för att minska risken för olyckor och därmed göra att det känns säkrare att lämna ifrån
sig bilen till t.ex. unga förare, betjänad parkering
eller verkstad. Inställningarna går inte att ändra av
innehavaren av en Red Key.
Möjliga inställningar
Följande inställningar kan sättas att gälla för en
Red Key:
Fartbegränsare (Speed Limiter)3 (På/Av):
• Inställningsintervall: 50-250 km/h
(30-160 mph)
•
Inställning vid första användning är
120 km/h (75 mph)
•
Stegintervall: 1 km/h (1 mph)
I förardisplayen visas symbolen och
meddelandet
Red key Hastighetsbegränsning
kan ej överskridas.
3 Tillval,
Hastighetspåminnelse3 (På/Av):
• Inställningsintervall: 0-250 km/h
(0-160 mph)
•
Inställning vid första användning: 50, 70 och
90 km/h (30, 45 och 55 mph)
•
•
Stegintervall: 1 km/h (1 mph)
Max antal samtidiga påminnelser: 6 st
Dämpad maxvolym3 (På/Av):
• Inställning vid första användning: På
Adaptiv farthållare*:
• Inställning vid första användning: Längsta
intervall
•
Se avsnittet "Adaptiv farthållare" för mer
information
•
Trafikskyltsinformation* – se avsnittet "Trafikskyltsinformation"
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjärrnyckel (s. 230)
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Avståndsvarning* (s. 283)
Blind Spot Information* (s. 334)
City Safety (s. 324)
Körfältsassistans (s. 348)
Driver Alert Control (s. 346)
Trafikskyltsinformation* (s. 342)
Förarprofiler (s. 171)
Förarstödfunktioner
Följande förarstödfunktioner kommer alltid att
vara aktiva för användaren av en Red Key:
•
Blind Spot Information (BLIS)* – se avsnittet
"Blind Spot Information"
•
Körfältsassistans (LDW och LKA)* – se
avsnittet "Körfältsassistans"
•
Avståndsvarning* – se avsnittet "Avståndsvarning"
•
•
City Safety – se avsnittet "City Safety"
Driver Alert Control (DAC)* – se avsnittet
"Driver Alert Control"
endast tillsammans med Red Key.
* Tillval/tillbehör. 233
LÅS OCH LARM
Antennplaceringar för start- och
låssystemet
VARNING
Personer med inopererad pacemaker bör inte
komma närmare Keyless-systemets antenner
än 22 cm med pacemakern. Detta för att
omöjliggöra störningar mellan pacemakern
och Keyless-systemet.
Bilen är utrustad med ett nyckelfritt start- och
låssystem4 och har därför ett antal inbyggda
antenner placerade på olika platser i bilen.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel (s. 230)
Låsa/låsa upp från utsidan
Låsning/upplåsning från utsidan av bilen görs
med knappar på fjärrnyckeln eller med dörrarnas
eller bakluckans handtag om bilen är utrustad
med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive
Entry)*. Bakluckan kan hanteras med elmanövrering* och/eller fotrörelse*.
Låsning/upplåsning
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 232)
Antennernas placering.
Under mugghållaren i främre delen av tunnelkonsolen
I övre främre delen av vänster bakdörr5
I övre främre delen av höger bakdörr5
Med fjärrnyckelns knappar kan låsning/upplåsning av samtliga dörrar och bakluckan ske samtidigt.
I mitten av baksätets ryggstöd5
4
5
234
Nyckelfritt låssystem gäller endast bil utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*).
Endast i bil utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*).
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Låsning
För att låssekvensen ska kunna aktiveras måste
förardörren vara stängd. Om någon av de övriga
dörrarna eller bakluckan är öppna, låses och larmas* dessa först när de stängs. Larmets rörelsesensor* aktiveras när alla dörrar och bakluckan är
stängda och låsta.
OBS
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln/Key Tag i bilen.
En kvarlämnad fjärrnyckel/Key Tag i bilen
kommer avaktiveras då bilen låses och larmas
med en annan giltig nyckel. Den avaktiverade
nyckeln återaktiveras igen då man låser upp
bilen.
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen Blockerat låsläge för att
inte riskera att någon blir inlåst.
Upplåsning
Skulle låsning/upplåsning med fjärrnyckeln inte
fungera kan dess batteri vara förbrukat – lås eller
lås upp förardörren med det löstagbara nyckelbladet. Se avsnittet "Löstagbart nyckelblad" för
mer information.
OBS
Prova alltid med att gå närmare bilen och gör
ett nytt försök att låsa upp.
mare att öppna bilen om händerna är upptagna.
För information om systemets räckvidd, se avsnittet "Fjärrnyckelns räckvidd".
Inställningar för fjärrstyrd upplåsning
Det är möjligt att välja olika sekvenser för upplåsning.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
upplåsning.
3.
Välj alternativ:
Låsning
Fjärrstyrd
• Lås upp alla dörrar
– låser upp alla dörrar samtidigt.
• Endast förardörr
– låser upp förardörren. För att låsa upp alla
dörrar krävs två tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
De inställningar som görs för funktionen
Fjärrstyrd upplåsning påverkar även centralupplåsning via öppningshandtag från insidan. För
mer information om hur upplåsning från insidan
påverkas, se avsnitt ”Låsa/låsa upp från insidan”.
Nyckelfri låsning/upplåsning*
Om bilen är utrustad med nyckelfri låsning/
upplåsning* räcker det att ha fjärrnyckeln med sig
i t.ex. en ficka eller en väska, vilket gör det bekvä-
}}
* Tillval/tillbehör. 235
LÅS OCH LARM
||
Beröringskänsliga ytor
På dörrhandtagens utsida finns en fördjupning
för låsning och på insidan finns en beröringskänslig yta för upplåsning. Bakluckans handtag
har en gummerad tryckplatta som endast är till
för upplåsning.
Nyckelfri upplåsning
– Greppa ett dörrhandtag eller tryck på den
gummerade tryckplattan undertill på bakluckans handtag för upplåsning.
> Låsindikatorn i vindrutan bekräftar att
bilen är upplåst genom att släckas –
öppna dörrar eller baklucka som normalt.
Inställningar för nyckelfri upplåsning
Det är möjligt att välja olika sekvenser för nyckelfri upplåsning.
Gummerad tryckplatta på bakluckan används endast för
upplåsning.
Nyckelfri låsning
Alla sidodörrar måste vara stängda för att bilen
ska kunna låsas. Bakluckan kan däremot vara
öppen vid låsning med sidodörrarnas handtag.
Beröringskänslig fördjupning för låsning
Beröringskänslig yta för upplåsning
OBS
Det är viktigt att endast en beröringskänslig
yta aktiveras åt gången. Om handtaget greppas samtidigt som låsytan berörs finns det
risk för dubbelkommandon. Detta innebär att
den begärda aktiviteten (låsning/upplåsning)
inte kommer att utföras, alternativt utförs med
en fördröjning.
236
–
Vidrör den markerade ytan baktill på utsidan
på något av dörrhandtagen efter att dörren
stängts eller tryck in knappen undertill på
bakluckan för låsning före den stängs.
> Låsindikatorn i vindrutan bekräftar att låsningen är utförd genom att börja blinka.
För att stänga alla sidorutor samt panoramataket*
samtidigt – lägg fingret mot den beröringskänsliga fördjupningen på dörrhandtagets utsida till
dess att sidorutor samt panoramatak* stängs.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
upplåsning
3.
Välj alternativ:
Låsning
Nyckelfri
• Alla dörrar
– låser upp alla dörrar samtidigt.
• En dörr
– låser upp vald dörr.
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom två minuter efter upplåsning, låses de automatiskt. Denna funktion minskar risken att bilen
oavsiktligt lämnas olåst.
Upplåsning med Volvo On Call
Det är möjligt att fjärrupplåsa bilen med Volvo On
Call*-appen.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Fjärrnyckel (s. 230)
Elmanövrerad baklucka* (s. 246)
Låsa/låsa upp bakluckan (s. 241)
Öppna/stänga baklucka med fotrörelse*
(s. 249)
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 232)
Löstagbart nyckelblad (s. 244)
Larm* (s. 256)
Indikering vid låsning/upplåsning av
bilen
Lås- och larmindikator
När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln
indikerar bilens blinkers att låsningen/upplåsningen utförts korrekt.
Det är möjligt att själv anpassa indikeringen vid
låsning/upplåsning, se rubriken "Välj hur bilen
bekräftar låsning och upplåsning".
Exteriör indikering
Låsning
•
Bilens varningsblinkers indikerar låsning
genom en blinkning samt infällning av de
yttre backspeglarna6.
Upplåsning
•
Bilens varningsblinkers indikerar upplåsning
genom två blinkningar samt utfällning av de
yttre backspeglarna6.
Lås- och larmindikatorn på instrumentpanelen visar låssystemets status.
Lång blink indikerar låsning av bilen. När bilen är
låst indikeras detta genom korta pulserande
blinkningar.
Samtliga dörrar, baklucka och motorhuv måste
vara stängda för att indikera låst bil.
Om låsning sker med endast förardörren stängd7
kommer låsning ske men indikering sker först
efter att samtliga dörrar, baklucka och motorhuv
har stängts.
6
7
Endast bilar med elektriskt infällbara backspeglar.
Gäller inte bilar utrustade med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*).
}}
* Tillval/tillbehör. 237
LÅS OCH LARM
||
Indikering i låsknappar
Läs mer om indikering vid låsning/upplåsning i
avsnitten "Trygghetsbelysning" och "Ställa in
yttre backspeglar".
I alla dörrar*
Framdörrar
Relaterad information
•
•
•
Låsa/låsa upp från utsidan (s. 234)
Trygghetsbelysning (s. 146)
Ställa in yttre backspeglar (s. 152)
Låsknapp med indikeringslampa i bakdörr.
Låsknappar med indikeringslampa i framdörr.
Tänd indikeringslampa i framdörrarnas respektive
låsknapp indikerar att alla dörrar är låsta. Om
någon dörr öppnas slocknar lampan i båda dörrarna.
Tänd indikeringslampa i dörrarnas respektive låsknapp indikerar att respektive dörr är låst. Om
någon dörr låses upp slocknar dess lampa
medan övriga fortsätter att vara tända.
Välj hur bilen bekräftar låsning och
upplåsning
Olika alternativ för indikering av låsning/upplåsning kan ställas in via centerdisplayen.
238
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car Låsning
vid låsning och upplåsning.
3.
Välj inställning för hörbar och synbar
respons.
Respons
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Låsa/låsa upp från insidan
Alternativ upplåsningsmetod
Dörrar och baklucka kan låsas och låsas upp
inifrån med framdörrarnas centrallåsreglage.
Bakdörrarnas låsreglage* låser respektive bakdörr.
Ett långt tryck på
-knappen stänger alla sidorutor samt panoramataket* samtidigt.
Låsknapp* bakdörrar
Centrallås
Öppningshandtag för alternativ upplåsning i framdörr.
–
Knapp för låsning/upplåsning i framdörr med indikeringslampa.
–
Tryck på
-knappen för att låsa medan
knappen låser upp.
-
Upplåsning
–
Tryck på
-knappen för att låsa upp samtliga sidodörrar och baklucka.
-knappen öppnar alla sidoruEtt långt tryck på
tor samtidigt – även kallat genomvädringsfunktion8.
8
Används t.ex. för att snabbt kunna vädra ur bilen vid varm väderlek.
Dra ut någon av framdörrarnas öppningshandtag och släpp.
> Om alternativet Lås upp alla dörrar är
valt för funktionen Fjärrstyrd upplåsning
för fjärrnyckeln kommer alla dörrar låsas
upp. Är alternativet Endast förardörr valt
kommer enbart den enstaka framdörren
låsas upp och öppnas.
För mer information om Fjärrstyrd upplåsning,
se avsnittet "Låsa/låsa upp från utsidan".
Knapp för låsning i bakdörr med indikeringslampa.
Bakdörrarnas låsknapp låser enbart respektive
bakdörr.
För att låsa upp bakdörren:
–
Dra i öppningshandtaget – bakdörren är upplåst och öppnad.
Inställning för automatisk låsning
Låsning
Då bilen börjar rulla kan dörrar och baklucka
låsas automatiskt.
–
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
Tryck på
-knappen – båda framdörrarna
måste vara stängda.
> Samtliga dörrar och baklucka är låsta.
Låsning.
}}
* Tillval/tillbehör. 239
LÅS OCH LARM
||
3.
Välj Automatisk låsning av dörrar.
Relaterad information
•
•
Låsa/låsa upp från utsidan (s. 234)
Indikering vid låsning/upplåsning av bilen
(s. 237)
Blockerat låsläge*
Blockerat låsläge innebär att alla öppningshandtag frikopplas mekaniskt, vilket omöjliggör dörröppning från insidan.
tillfälligt stängas av med funktionen Reducerad
larmnivå.
Tryck på knappen Reducerad
larmnivå i centerdisplayens
funktionsvy.
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln och
vid nyckelfri låsning (Passive Entry)*. Det blockerade låsläget inträder med ca 10 sekunders fördröjning efter att dörrarna har låsts.
OBS
Om en dörr öppnas inom fördröjningstiden
avbryts sekvensen och larmet deaktiveras.
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln,
nyckelfri upplåsning eller med Volvo On Call*appen när blockerat låsläge är aktiverat.
Vänster framdörr kan även låsas upp med det
löstagbara nyckelbladet. Om bilen låses upp med
det löstatagbara nyckelbladet kommer larmet* att
utlösas. Se avsnitt "Larm" för att stänga av larm.
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen Blockerat låsläge för att
inte riskera att någon blir inlåst.
Reducering av larmnivå kan även väljas via centerdisplayens toppvy.
–
Tryck på Inställningar My Car
Låsning och välj Reducerad larmnivå.
I centerdisplayen visas därefter Reducerad
larmnivå och det blockerade låsläget deaktiveras tillfälligt vid påföljande låsning av bilen.
Vid vanlig låsning deaktiveras eluttagen direkt,
men med det blockerade låsläget tillfälligt deaktiverat är de aktiva i max 10 minuter efter låsning.
Om bilen låses upp och låses igen måste det
blockerade låsläget tillfälligt deaktiveras igen.
Observera att larmets rörelse- och lutningssensorer* stängs av samtidigt.
Vid påföljande motorstart nollställs systemet.
Stänga av blockerat låsläge tillfälligt
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan kan blockerat låsläge
240
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
OBS
•
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
•
Om någon av dörrarna öppnas inifrån,
utlöses larmet.
Låsa/låsa upp bakluckan
1.
Bakluckan kan låsas/låsas upp och öppnas på
olika sätt beroende på bilens utrustningsnivå.
Låsa upp bakluckan med fjärrnyckel
Larmets nivå- och rörelsesensorer samt
sensorerna för öppning av bakluckan
kopplas bort.
Relaterad information
•
•
•
•
•
-knapp.
Tryck på fjärrnyckelns
> Lås- och larmindikatorn på instrumentpanelen släcks för att visa att inte hela
bilen är larmad.
Bakluckan låses upp men förblir stängd
medan dörrarna förblir låsta och larmade.
Fjärrnyckel (s. 230)
Låsa/låsa upp från utsidan (s. 234)
För att sedan öppna bakluckan, greppa
lätt den gummerade tryckplattan undertill
på bakluckans handtag och öppna luckan.
Låsa/låsa upp från insidan (s. 239)
Låsa/låsa upp med löstagbart nyckelblad
(s. 245)
Öppnas inte luckan inom 2 minuter låses
den igen och larmet återaktiveras.
Larm* (s. 256)
Med fjärrnyckelns
och låsas upp.
-knapp kan bakluckan larmas av
Det finns två olika sätt att låsa upp bakluckan
2.
Med tillvalet elmanövrerad baklucka*
Långt tryck (ca 1.5 sekund) på fjärrnyckelns
-knapp
> Bakluckan låses upp och öppnas medan
dörrarna förblir låsta och larmade.
}}
* Tillval/tillbehör. 241
LÅS OCH LARM
||
Låsa upp bakluckan nyckelfritt*
2.
Lyft i ytterhandtaget för att öppna luckan
helt.
För att låsa upp bakluckan:
1.
Kort tryck på instrumentpanelens
knapp.
> Luckan låses upp och kan öppnas utifrån
genom ett grepp om den gummerade
tryckplattan.
2.
Samt med tillvalet elmanövrerad baklucka
VIKTIGT
•
Minimal kraft behövs för att frigöra bakluckans lås – Tryck bara lätt på den gummerade plattan.
•
Lägg inte lyftkraften på gummiplattan vid
öppning av bakluckan – lyft i handtaget.
För stor kraft kan skada gummiplattans
elektriska kontakt.
1.
För att öppna luckan – tryck lätt på den gummerade tryckplattan undertill på bakluckans
handtag.
> Låset frikopplas.
OBS
-
Låsa med fjärrnyckel
Gummiplatta med tryckkänslig yta.
Bakluckan hålls stängd av ett elektriskt lås. Det
räcker att ha med sig fjärrnyckeln i t.ex. en ficka
eller en väska.
Långt tryck på instrumentpanelens
knapp.
> Luckan öppnas.
VARNING
–
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga avgaser
kan sugas in i bilen via lastutrymmet.
Låsa upp bakluckan från bilens insida
Tryck på fjärrnyckelns
-knapp.
> Lås- och larmindikatorn på instrumentpanelen börjar blinka – bilen är låst och
larmet* är aktiverat.
Relaterad information
•
•
•
Fjärrnyckel (s. 230)
Elmanövrerad baklucka* (s. 246)
Öppna/stänga baklucka med fotrörelse*
(s. 249)
Om fjärrnyckeln inte detekteras tillräckligt
nära bakluckan fungerar inte låsning/upplåsning. Se avsnittet "Fjärrnyckelns räckvidd" för
mer information.
242
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Använda privat låsning
Handskfacket och bakluckan kan låsas med så
kallad privat låsning, t.ex. när bilen lämnas till
service, hotell eller liknande.
1.
Säkerhetskoden kan aktiveras från funktionsvyn eller toppvyn i centerdisplayen.
•
OBS
2.
Tryck på knappen Privat låsning i funktionsvyn.
Eller:
•
Tryck på Inställningar i toppvyn. Tryck på
My Car Låsning och välj Privat
låsning.
> Ett popup-fönster visas.
För att funktionen privat låsning ska kunna
aktiveras behöver bilen vara i minst tändningsläge I.
Funktionsknapp för privat låsning. Beroende av låsets aktuella status visas Privat låsning
inaktiverad eller Privat
låsning aktiverad.
Ange säkerhetskod före första
användning
Första gången som funktionen används behöver
en säkerhetskod väljas. Den kan sedan användas
för att deaktivera privat låsning om den valda
PIN-koden har tappats bort eller glömts. Säkerhetskoden fungerar som en PUK-kod för alla
eventuella PIN-koder som sätts för funktionen
privat låsning.
Spara säkerhetskoden på en säker plats.
2.
Deaktivera privat låsning
1.
Ange önskad säkerhetskod.
> Säkerhetskoden är sparad. Funktionen
privat låsning är nu redo att aktiveras.
•
Tryck på Inställningar i toppvyn. Tryck på
My Car Låsning och välj Privat
låsning.
> Ett popup-fönster visas.
Funktionen kan aktiveras från funktionsvyn
eller toppvyn i centerdisplayen.
Tryck på knappen Privat låsning i funktionsvyn.
Eller:
•
Tryck på Inställningar i toppvyn. Tryck på
My Car Låsning och välj Privat
låsning.
> Ett popup-fönster visas.
Tryck på knappen Privat låsning i funktionsvyn.
Eller:
Aktivera privat låsning
•
Funktionen kan deaktiveras från funktionsvyn
eller toppvyn i centerdisplayen.
•
Om systemet har nollställts behöver ovanstående
procedur upprepas.
1.
Ange den kod som ska användas för att
kunna låsa upp handskfacket och bakluckan
efter låsning och tryck på Bekräfta.
> Handskfacket och bakluckan låses.
Bekräftelse på låsning sker genom att det
visas en grön indikering vid knappen i
funktionsvyn samt att rutan för privat låsning bockas för i inställningsvyn.
2.
Ange den kod som användes vid låsning och
tryck på Bekräfta.
> Handskfacket och bakluckan låses upp.
Bekräftelse på upplåsning sker genom att
den gröna indikering vid knappen i funktionsvyn slocknar samt att rutan för privat
låsning bockas ur i inställningsvyn.
}}
243
LÅS OCH LARM
||
Löstagbart nyckelblad
OBS
Om PIN-koden tappats/glömts bort eller om
fel PIN-kod slås in fler än tre gånger kan
säkerhetskoden användas för att deaktivera
den privata låsningen.
OBS
Om privat låsning är aktiverad och bilen låses
upp via Volvo On Call* eller Volvo On Call*appen kommer den privata låsningen automatiskt att deaktiveras.
Relaterad information
•
•
Använda handskfacket (s. 218)
Låsa/låsa upp bakluckan (s. 241)
Lösgöra nyckelbladet
Fjärrnyckeln innehåller ett löstagbart nyckelblad
av metall med vilket ett antal funktioner kan aktiveras och vissa moment utföras.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade
Volvoverkstäder, vilka rekommenderas vid beställning av nya nyckelblad.
Nyckelbladets användningsområden
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
•
vänster9 framdörr öppnas manuellt om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln.
•
alla dörrar nödlåsas – se avsnittet "Låsa/låsa
upp med löstagbart nyckelblad".
•
bakdörrarnas mekaniska barnsäkerhetsspärr
aktiveras/deaktiveras – se avsnittet "Barnsäkerthetsspärr".
Håll fjärrnyckeln med framsidan synlig
och Volvo:s logotyp rättvänd – skjut knappen
vid nyckelringen i nederkant åt höger. För
framsidans skal några millimeter uppåt.
Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.
Den knapplösa nyckeln10 (Key Tag) har inget löstagbart nyckelblad. Vid behov, använd den ordinarie fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad.
Lösgör nyckelbladet genom att vinkla upp
det.
9 Detta gäller oavsett om bilen är vänster10 Medföljer bilar utrustade med nyckelfri
244
eller högerstyrd.
låsning/upplåsning (Passive Entry*).
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Låsa/låsa upp med löstagbart
nyckelblad
Låsningen sker på samma sätt men med vridning
45 grader moturs istället för medurs i steg (3).
Det löstagbara nyckelbladet kan bl.a. användas
för att låsa upp från utsidan – t.ex. om fjärrnyckelns batteri tagit slut.
Stänga av larmet*
Upplåsning
OBS
När dörren låses upp med nyckelbladet och
sedan öppnas utlöses larmet.
Återplacera nyckelbladet i fjärrnyckeln på
dess avsedda plats efter användning.
Sätt tillbaka skalet genom att trycka det
nedåt tills ett klickljud hörs.
Skjut sedan tillbaka skalet.
> Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet
sitter fast.
Dra ut det främre dörrhandtaget på vänster
sida11 till dess ändläge, så att låscylindern
blir synlig.
Backup-läsarens placering i mugghållaren.
•
Låsa/låsa upp med löstagbart nyckelblad
(s. 245)
Sätt nyckeln i låscylindern.
Stäng av larmet genom att:
•
•
Barnsäkerhetsspärr (s. 254)
Vrid medurs 45 grader så att nyckelbladet
pekar rakt bakåt.
Relaterad information
Fjärrnyckel (s. 230)
Vrid tillbaka nyckeln 45 grader till utgångsläget. Ta ut nyckeln från låscylindern och släpp
tillbaka handtaget så att bakre delen av
handtaget hamnar mot bilen igen.
5.
11
Detta gäller oavsett höger- eller vänsterstyrd bil.
Dra ut handtaget.
> Dörren öppnas.
1.
Placera fjärrnyckeln i backup-läsaren i botten
av mugghållaren i tunnelkonsolen.
2.
Vrid sedan startvredet till START och släpp
vredet.
> Reglaget återgår automatiskt till
ursprungsläget – larmsignalen slutar ljuda
och larmet stängs av.
}}
* Tillval/tillbehör. 245
LÅS OCH LARM
||
Låsning
Dörren kan öppnas både från ut- och insidan.
Det är också möjligt att låsa bilen med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad t.ex. vid strömbortfall
eller om nyckelns batteri blivit urladdat.
Vänster framdörr kan låsas med dess låscylinder
och det löstagbara nyckelbladet.
Övriga dörrar saknar låscylindrar och har istället
en låsomställning på respektive dörrs gavel som
måste tryckas in med hjälp av nyckelbladet – därefter är de mekaniskt låsta/spärrade mot öppning utifrån.
Dörren är spärrad mot öppning utifrån. För
att återgå till läge A måste dörrens innerhandtag öppnas.
Dörrarna kan även låsas upp med fjärrnyckelns
upplåsningsknapp eller med förardörrens centrallåsknapp.
OBS
Dörrarna kan fortfarande öppnas inifrån.
•
En dörrs låsomställning låser enbart aktuell dörr – inte alla dörrar samtidigt.
•
En manuellt låst bakdörr med aktiverad
manuell eller elektrisk barnsäkerhetsspärr
kan inte öppnas från vare sig utsida eller
insida. En bakdörr låst på det viset kan
bara låsas upp med fjärrnyckel eller centrallåsknapp.
Elmanövrerad baklucka*
Bilens baklucka är möjlig att öppna/stänga med
elmanövrering.
Som utökat tillval finns även öppning/stängning
med hjälp av fotrörelse – se avsnittet "Öppna/
stänga elmanövrerad baklucka med fotrörelse"
för mer information.
Öppning
Bakluckan kan öppnas med dess handtag, med
fotrörelse*, med en knapp på instrumentpanelen
eller med fjärrnyckeln.
Relaterad information
•
Manuell låsning av dörr. Ej att förväxlas med Barnsäkerhetsspärren.
–
246
Löstagbart nyckelblad (s. 244)
Knapp för öppning/stängning på instrumentpanelen.
Ta ur det löstagbara nyckelbladet ur fjärrnyckeln. För in nyckelbladet i hålet för låsomställningen och tryck in nyckeln tills nyckeln
bottnar, cirka 12 mm.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Gör på något av följande sätt för att öppna bakluckan:
•
•
•
–
Lätt tryck på bakluckans handtag.
Långt tryck på instrumentpanelens
knapp. Håll den intryckt tills luckan börjar
öppnas.
-knapp. Håll
Långt tryck på fjärrnyckelns
den intryckt tills luckan börjar öppnas.
OBS
Stängning
Bakluckan kan stängas med knappen på instrumentpanelen, med fotrörelse*, med fjärrnyckeln
eller med knapparna12 i nederkant på bakluckan.
Gör på något av följande sätt för att stänga bakluckan.
–
Långt tryck på instrumentpanelens
-knapp.
knapp alternativt fjärrnyckelns
> Bakluckan stängs automatiskt och signaler ljuder – luckan förblir olåst.
Tryck på
-knappen12på bakluckans
undersida för att stänga och samtidigt låsa
både lucka och dörrar (samtliga dörrar måste
vara stängda för låsning).
> Bakluckan stängs automatiskt – luckan
och dörrarna låses, och larmet* aktiveras.
Knapp för stängning och låsning på bakluckans undersida.
–
Tryck på
-knappen12 på bakluckans
undersida för att stänga.
> Bakluckan stängs automatiskt – luckan
förblir olåst.
OBS
Knappen är aktiv 24 timmar efter att luckan
har lämnats öppen. Därefter måste stängning
göras manuellt.
Om fjärrnyckeln inte detekteras tillräckligt
nära bakluckan fungerar inte låsning/upplåsning. Se avsnittet "Fjärrnyckelns räckvidd" för
mer information.
OBS
Vid nyckelfri* låsning/stängning ljuder tre signaler om nyckeln inte detekteras tillräckligt
nära bakluckan. Se avsnittet ”Fjärrnyckelns
räckvidd” samt ”Lås och fjärrnycklar” för mer
information.
VIKTIGT
Vid manuell hantering av bakluckan, öppna
eller stäng den långsamt. Använd inte våld för
att öppna/stänga den om den ger motstånd.
Den kan skadas och sluta fungera korrekt.
12
Bil utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*) har en knapp för stängning respektive en knapp för stängning och låsning.
}}
* Tillval/tillbehör. 247
LÅS OCH LARM
||
Avbryta öppning/stängning
–
Avbrytande av öppning/stängning kan göras
på fem sätt:
•
•
•
•
Återställning av maxöppning:
Tryck på instrumentpanelens knapp.
Tryck på fjärrnyckelns knapp.
Tryck på stängningsknappen12 i nederkant av bakluckan.
Med hjälp av fotrörelse* (se avsnittet
"Öppna/stänga elmanövrerad baklucka
med fotrörelse" för mer information).
> Luckans rörelse avbryts och stannar och
luckan kan därefter hanteras manuellt.
Programmerbar maxöppning
•
Om systemet arbetat kontinuerligt för
länge, stängs det av för att undvika överbelastning. Det kan användas igen efter
ca 2 minuter.
Klämskydd
Om något med tillräckligt mycket motstånd hindrar bakluckan att öppnas/stängas aktiveras klämskyddet.
Ställa in maxöppning:
•
Vid öppning – rörelsen avbryts, bakluckan
stannar och en lång signal ljuder.
•
Vid stängning – rörelsen avbryts, bakluckan
stannar, en lång signal ljuder och bakluckan
återgår till programmerad maxposition.
Öppna bakluckan – stanna den i önskad
öppningsposition.
2.
-knappen på bakluckans underTryck in
sida i minst 3 sekunder.
> Två korta signaler ljuder och den lagrade
positionen är därmed sparad.
12
Manövrera alltid bakluckan under uppsikt.
OBS
Bakluckans maximala öppningsläge kan anpassas – t.ex. vid låg takhöjd i garage.
1.
VARNING
Beakta klämrisk vid öppning/stängning. Innan
öppning/stängning påbörjas; kontrollera att
ingen är nära bakluckan då en klämskada kan
få allvarliga följder.
Förspända fjädrar
Tryck på den gummerade tryckplattan
under ytterhandtaget.
•
248
För luckan manuellt till dess högsta möjliga
-knappen på bakposition – tryck in
luckan i minst 3 sekunder.
> Två signaler ljuder och den lagrade positionen är därmed raderad. Luckan kommer hädanefter öppnas till sitt maxläge.
–
De förspända fjädrarna för den elmanövrerade bakluckan.
VARNING
Öppna inte de förspända fjädrarna för den
elmanövrerade bakluckan. De är förspända
med högt tryck och kan vid öppning orsaka
skada.
Bil utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*) har en knapp för stängning respektive en knapp för stängning och låsning.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Relaterad information
•
Öppna/stänga baklucka med fotrörelse*
(s. 249)
•
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 232)
Öppna/stänga baklucka med
fotrörelse*
Handhavande
För att underlätta manövrering av bakluckan när
händerna är upptagna, kan den öppnas/stängas
med hjälp av en framåtriktad sparkrörelse under
den bakre stötfångaren.
Sparkrörelse inom sensorns giltiga aktiveringsområde.
Sensorn är placerad till vänster om mitten i stötfångaren13.
Det krävs att en av bilens fjärrnycklar befinner sig
inom räckvidd14 bakom bilen för att öppning/
stängning ska vara möjlig. Detta gäller även vid
redan upplåst bil för att undvika oavsiktlig öppning vid t.ex. biltvätt.
13
14
Om bilen är utrustad med skid plate/diffuser* är sensorn placerad ut mot vänster hörn av stötfångaren.
Se avsnittet "Fjärrnyckelns räckvidd" för mer information.
}}
* Tillval/tillbehör. 249
LÅS OCH LARM
||
Öppning/stängning
OBS
Funktionen fotmanövrerad baklucka finns i två
utföranden:
Håll inte kvar foten under bilen i sparkrörelsen,
detta gör att aktiveringen kan misslyckas.
•
•
Avbryta öppning/stängning
– Gör en långsam framåtriktad sparkrörelse
under pågående öppning/stängning för att
stoppa bakluckans rörelse.
Öppning och stängning med fotrörelse
Endast upplåsning med fotrörelse (lyft
upp bakluckan manuellt för att öppna
den)
Observera att funktionen öppning och stängning med fotrörelse kräver tillval "Elektrisk
baklucka"*.
–
Gör en långsam framåtriktad sparkrörelse
under den vänstra delen av den bakre stötfångaren. Tag sedan ett steg tillbaka. Stötfångaren ska inte vidröras.
> En kort ljudsignal ljuder när öppning/
stängning aktiveras – bakluckan öppnas/
stängs.
Om bakluckan är i öppet läge så sker alltid en stängning vid aktivering via fotrörelse.
Bakluckan kan även stängas med knappen på
instrumentpanelen, med fjärrnyckeln eller med
knappen/knapparna15 på bakluckans undersida.
För mer information, se avsnittet "Elmanövrerad
baklucka".
15
250
Om flera sparkrörelser sker utan att godkänd
fjärrnyckel finns bakom bilen kommer öppning
inte vara möjlig förrän efter en viss tid.
För att avbryta öppning/stängning behöver fjärrnyckeln inte vara i närheten av bilen.
OBS
Det finns risk för reducerad eller utebliven
funktion om den bakre stötfångaren belastas
med stora mängder is, snö, smuts eller dylikt.
Se därför till att hålla den ren.
Är bilen utrustad med tillbehöret Skid plate/Diffuser* är
sensorn placerad ut mot vänster hörn av stötfångaren.
För att aktivera öppning/stängning med hjälp av
fotrörelse på bil utrustad med tillbehöret Skid
plate/Diffuser görs sparkrörelsen från sidan av
bilen.
OBS
Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i biltvätt eller dylikt om fjärrnyckeln är inom
räckvidd.
Med tillbehöret Skid plate/diffuser*
Om bilen är utrustad med tillbehöret Skid plate/
Diffuser* är sensorn placerad ut mot vänster hörn
av stötfångaren.
Gäller bara bil utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry)*.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Byta batteri i fjärrnyckel
Batteriet i fjärrnyckeln behöver bytas ut när det
laddats ur.
OBS
Alla batterier har en begränsad livslängd och
måste till slut bytas ut (gäller ej för Key Tag).
Batteriets livslängd varierar beroende på hur
ofta fordonet/nyckeln används.
VIKTIGT
Förbrukad Key Tag ska lämnas till
auktoriserad Volvoverkstad. Nyckel måste
raderas från bilen eftersom den fortfarande
går att använda för att starta bilen via back-up
start.
Öppning och byte
Batteriet till fjärrnyckeln bör bytas om:
Sparkrörelse inom sensorns giltiga aktiveringsområde.
informationssymbolen tänds och meddelandet Lågt batteri i bilnyckel Se
ägarmanual visas i förardisplayen
Relaterad information
•
•
•
Låsa/låsa upp bakluckan (s. 241)
Elmanövrerad baklucka* (s. 246)
och/eller
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 232)
•
låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar på
signal från fjärrnyckeln inom 20 meter från
bilen.
OBS
Prova alltid med att gå närmare bilen och gör
ett nytt försök att låsa upp.
Håll fjärrnyckeln med framsidan synlig
och Volvos logotyp rättvänd – skjut knappen
vid nyckelringen i nederkant åt höger. Skjut
framsidans skal några millimeter uppåt.
Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.
Batteriet i den knapplösa nyckeln16 (Key Tag) går
inte att byta ut – en ny nyckel kan beställas hos
en auktoriserad Volvoverkstad.
16
Denna nyckel följer med bil utrustad med tillvalet nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*).
}}
* Tillval/tillbehör. 251
LÅS OCH LARM
||
För knappen åt sidan och skjut baksidans
skal några millimeter uppåt.
Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.
Batteriets (+)-sida ligger uppåt. Bänd sedan
försiktigt loss batteriet som bilden visar.
VIKTIGT
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det försämrar deras funktion.
Sätt i ett nytt batteri med (+)-sidan uppåt.
Undvik att vidröra fjärrnyckelns batterikontakter med fingrarna.
Placera batteriet med kanten ned i hållaren. Skjut sedan batteriet framåt så att det
fastnar under de två plastspärrarna.
Tryck sedan batteriet nedåt så att det
fastnar under den övre svarta plastspärren.
OBS
Använd batterier med beteckning CR2032,
3 V.
Använd t.ex. en skruvmejsel för att kunna
vrida batteriluckan moturs så markeringarna
möts vid texten OPEN.
Lyft bort batteriluckan försiktigt genom att
trycka ned t.ex. en nagel i försänkningen.
Bänd sedan batteriluckan uppåt.
252
LÅS OCH LARM
OBS
Volvo rekommenderar att batterier som ska
användas i fjärrnyckeln uppfyller UN Manual
of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3.
Batterier som monterats i fabrik eller som
byts av en auktoriserad Volvoverkstad uppfyller ovanstående kriterium.
Återplacera baksidans skal och tryck det
nedåt tills ett klickljud hörs.
Vänd på fjärrnyckeln och sätt tillbaka
framsidans skal genom att trycka det nedåt
tills ett klickljud hörs.
Skjut sedan tillbaka skalet.
> Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet
hamnat i rätt läge och sitter fast.
Skjut sedan tillbaka skalet.
> Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet
sitter fast.
VIKTIGT
Sätt tillbaka batteriluckan och vrid dess
markering medurs till texten CLOSE.
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
Relaterad information
•
Fjärrnyckel (s. 230)
253
LÅS OCH LARM
Elektronisk startspärr
Den elektroniska startspärren är ett stöldskydd
som förhindrar att fordonet startas av obehörig
person.
Symbol
Följande felmeddelande i förardisplayen är relaterat till den elektroniska startspärren:
Meddelande
Innebörd
Fjärrnyckel
ej hittad
Fel vid läsning av
fjärrnyckeln under
start – placera
nyckeln i mugghållaren nära nyckelsymbolen och försök igen.
Se ägarmanual
Innebörd
Barnsäkerhetsspärr
Fjärrstyrd
startspärr
Den fjärrmanövrerade startspärren
med spårsystem är
aktiverad. Bilen går
inte att starta. Kontakta Volvo On Call
Service center.
Aktivera/inaktivera elektriskt*
Bil ej möjlig
att starta
Bilen kan endast startas med rätt fjärrnyckel.
Symbol
Meddelande
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel (s. 230)
Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn kan
öppna en bakdörr inifrån. Det finns en elektrisk*
respektive en manuell spärr.
Den elektriska barnsäkerhetsspärren kan aktiveras/deaktiveras vid alla tändningslägen högre än
0. Aktivering/deaktivering kan göras upp till
2 minuter efter att motorn stängts av, förutsatt att
ingen dörr öppnas. Se avsnittet "Tändningslägen"
för mer information.
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 232)
Fjärrmanövrerad startspärr med
spårsystem17
Bilen är utrustad med ett system som gör det
möjligt att spåra och lokalisera bilen samt att på
avstånd aktivera startspärren, vilken förhindrar
motorstart. Kontakta närmaste Volvohandlare för
mer information och hjälp med att aktivera systemet.
Följande felmeddelande i förardisplayen är relaterat till den fjärrmanövrerade startspärren med
spårsystem:
17
254
Knapp för elektrisk aktivering/inaktivering.
1.
Starta motorn eller välj ett tändningsläge
högre än 0.
Endast vissa marknader och tillsammans med Volvo On Call*.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
2.
Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Förardisplayen visar meddelandet Bakre
barnlås Aktiverad och knappens lampa
lyser – spärren är aktiv.
Aktivera/inaktivera manuellt
Relaterad information
•
•
Löstagbart nyckelblad (s. 244)
Tändningslägen (s. 377)
När den elektriska barnsäkerhetsspärren är aktiv
kan de bakre:
•
fönstren öppnas endast med förardörrens
reglagepanel
•
dörrarna inte öppnas inifrån.
För att häva spärren:
–
Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Förardisplayen visar meddelandet Bakre
barnlås Inaktiverat och knappens lampa
släcks – spärren är inaktiverad.
Manuell Barnsäkerhetsspärr. Ej att förväxlas med Manuellt dörrlås.
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad
för att vrida vredet. För mer information, se
avsnittet "Löstagbart nyckelblad".
–
Vid motoravstängning lagras aktuell inställning –
är barnsäkerhetsspärren aktiverad vid motoravstängning, kommer funktionen att vara fortsatt
aktiverad vid påföljande motorstart.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Bakre barnlås
Aktiverad
Barnsäkerhetsspärren är aktiverad.
Bakre barnlås
Inaktiverat
Barnsäkerhetsspärren är inaktiverad.
Dörren är spärrad mot öppning inifrån.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
OBS
•
En dörrs vridreglage spärrar enbart aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.
•
Det finns ingen manuell spärr på bilar
utrustade med elektrisk Barnsäkerhetsspärr.
255
LÅS OCH LARM
Larm*
OBS
Larmet varnar vid t.ex ett inbrott i bilen.
Rörelsesensorerna utlöser larmet vid rörelser i
kupén – även luftströmmar registreras. Därför
kan larmet utlösas om bilen lämnas med
öppet fönster eller panoramatak* eller om
kupévärmare används.
Aktiverat larm löser ut om:
•
•
dörr, motorhuv eller baklucka öppnas18
en rörelse detekteras i passagerarutrymmet
(om det är utrustat med rörelsesensor*)
•
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor*)
•
•
startbatteriets kabel kopplas ifrån eller
sirenen kopplas bort.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visar
förardisplayen symbolen och meddelandet Fel på larmsystem Service
erfordras. Kontakta då en verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
OBS
Försök inte själv reparera eller förändra komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
18
19
20
256
För att undvika detta: Stäng fönster/panoramatak när bilen lämnas. Om bilens integrerade parkeringsvärmare (eller en portabel
elektrisk) ska användas – rikta luftström från
ventilationsmunstycken så att de inte pekar
uppåt i kupén. Alternativt kan reducerad larmnivå användas – se avsnitt längre ner i denna
artikel.
Deaktivera larm
Lås upp och larma av bilen genom att:
•
•
•
trycka på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
greppa något av dörrhandtagen19 eller
trycka på bakluckans gummerade tryckplatta19.
Stänga av utlöst larm
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp eller
försätt bilen i tändningsläge I genom att vrida
startvredet till START och sedan släppa.
–
OBS
Aktivera larm
Lås och larma bilen genom att:
•
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
•
Om någon av dörrarna öppnas inifrån,
utlöses larmet.
•
•
trycka på fjärrnyckelns låsknapp
vidröra den markerade ytan på dörrhandtagens utsida19 eller
Larmsignaler
•
trycka på bakluckans gummerade tryckplatta19.
•
En siren ljuder under 30 sekunder eller tills
larmet stängs av.
Om bilen är utrustad med elmanövrerad baklucka
kan knappen undertill på bakluckan också låsa
och larma bilen.
•
Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter, eller tills larmet stängs av.
Vid utlöst larm sker följande:
Om orsaken till att larmet aktiverats inte åtgärdas
upprepas larmcykeln max 10 gånger20.
Gäller vissa marknader.
Gäller bara bil med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*).
Gäller för vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Lås- och larmindikator
som vid tillfällig urkoppling av funktionen blockerat låsläge.
Tryck på knappen Reducerad
larmnivå i centerdisplayens
funktionsvy för att stänga av
rörelse- och lutningssensorerna tillfälligt.
För mer information, se avsnittet "Blockerat låsläge".
Relaterad information
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar larmsystemets status:
•
•
•
Dioden släckt – larmet är deaktiverat.
Dioden blinkar en gång varannan sekund –
larmet är aktiverat.
•
Automatisk aktivering/återaktivering av larm*
(s. 257)
•
Deaktivering av larm* utan fungerande fjärrnyckel (s. 258)
•
Blockerat låsläge* (s. 240)
Automatisk aktivering/
återaktivering av larm*
Automatisk återaktivering av larmet förhindrar att
bilen oavsiktligt lämnas med larmet deaktiverat.
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och larmet
deaktiverats) men ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom två minuter, återaktiveras
larmet automatiskt. Samtidigt låses bilen igen.
På vissa marknader återaktiveras larmet automatiskt efter viss fördröjning sedan förardörren öppnats och stängts utan att låsning skett.
Relaterad information
•
•
Larm* (s. 256)
Deaktivering av larm* utan fungerande fjärrnyckel (s. 258)
Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling av
larmet max 30 sekunder eller fram till dess
att tändningsläge I infaller genom att startvredet vrids till START och sedan släpps –
larmet har varit utlöst.
Reducerad larmnivå
Reducerad larmnivå innebär att rörelse- och lutningssensorerna tillfälligt kan stängas av.
Stäng av rörelse- och lutningssensorerna för att
undvika oavsiktlig aktivering av larmet – t.ex. om
en hund lämnas i låst bil eller vid färd med biltåg
eller bilfärja. Tillvägagångssättet är detsamma
* Tillval/tillbehör. 257
LÅS OCH LARM
Deaktivering av larm* utan
fungerande fjärrnyckel
Bilen kan låsas upp och avlarmas även om fjärrnyckeln inte fungerar, t.ex. om fjärrnyckelns batteri är slut.
1.
Öppna förardörren med det löstagbara nyckelbladet.
> Larmet löser ut.
Backup-läsarens placering i mugghållaren.
2.
Placera fjärrnyckeln i backup-läsaren i tunnelkonsolens mugghållare.
3.
Vrid startvredet till START och släpp.
> Larmet deaktiveras.
Relaterad information
•
•
•
•
258
Larm* (s. 256)
Automatisk aktivering/återaktivering av larm*
(s. 257)
Löstagbart nyckelblad (s. 244)
Starta bilen (s. 378)
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Typgodkännande för
fjärrnyckelsystemet
Typgodkännande för fjärrnyckelsystemet kan
utläsas i tabellen.
Låssystem nyckelfri start (Passive Start)
och nyckelfri låsning/upplåsning
(Passive Entry*)
CEM-märkning för fjärrnyckelsystemet. För kompletterande typgodkännandenummer se tabellen nedan.
Land/Område
Typgodkännande
Jordanien
TRC/LPD/2014/250
Serbien
P1614120100
Argentina
CNC ID: C-14771
Brasilien
MT-3245/2015
}}
* Tillval/tillbehör. 259
LÅS OCH LARM
||
Land/Område
Typgodkännande
Indonesien
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malaysia
RAAT/37A/0315/S(15-0663)
Mexico
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Ryssland
Förenade Arabemiraten
ER37847/15
DA0062437/11
För mer information om typgodkännande för fjärrnyckelsystemet, se support.volvocars.com.
Fjärrnyckel
Land/område
Typgodkännande
Jordanien
TRC/LPD/2015/104
Marocco
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
260
LÅS OCH LARM
Land/område
Typgodkännande
Mexico
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1)
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que
pueda causar su operación no deseada.
Oman
}}
261
LÅS OCH LARM
||
Land/område
Typgodkännande
Serbien
Förenade Arabemiraten
Key Tag
Land/område
Typgodkännande
Jordanien
TRC/LPD/2015/107
Marocco
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
262
LÅS OCH LARM
Land/område
Typgodkännande
Mexico
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1)
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que
pueda causar su operación no deseada.
Oman
}}
263
LÅS OCH LARM
||
Land/område
Typgodkännande
Serbien
Förenade Arabemiraten
Relaterad information
•
264
Fjärrnyckel (s. 230)
FÖRARSTÖD
FÖRARSTÖD
Hastighetsberoende rattmotstånd
Hastighetsberoende styrservo gör att rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att ge
föraren ökad vägkänsla.
På motorvägar känns styrningen fastare. Vid parkering och i låg hastighet är styrningen lätt och
kräver lite ansträngning.
OBS
I vissa situationer kan styrservon bli för varm
och behöver då temporärt kylas – under den
tiden arbetar styrservon med reducerad effekt
och att vrida ratten kan då upplevas som
något tyngre.
Relaterad information
•
Körlägen* (s. 390)
Roll Stability Control
Roll Stability Control (RSC) är ett stabiliseringssystem vilket minimerar risken att välta och slå
runt vid t.ex. häftiga undanmanövrar eller om
bilen får sladd.
RSC-systemet registrerar om och hur mycket
bilens lutning i sidled förändras. Med hjälp av den
informationen kalkyleras om det finns risk för att
bilen ska välta. Om risk föreligger träder bilens
elektroniska stabilitetskontroll in varefter motorns
vridmoment sänks och ett eller flera hjul bromsas
tills bilen återfått sin stabilitet.
VARNING
Vid normalt körsätt förbättrar RSC-systemet
bilens körsäkerhet, vilket inte ska uppfattas
som en möjlighet att öka hastigheten. Iakttag
alltid de normala försiktighetsåtgärderna för
säker körning.
Parallellt med den temporärt reducerade styrhjälpen visar förardisplayen ett meddelande.
Ändra nivå för rattmotstånd*
För att välja rattmotstånd, gå till avsnitt "Körlägen" och se beskrivning vid alternativ
INDIVIDUAL under rubrik "Valbara körlägen".
För de bilmodeller vilka saknar ett körlägesreglage med dess alternativ INDIVIDUAL görs valet
av rattmotstånd istället via centerdisplayens
toppvy och följande sökväg:
Inställningar My Car
Rattmotstånd
Relaterad information
•
•
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 267)
Säkerhet (s. 56)
Körlägen
Val av rattmotstånd är inte åtkomlig under
pågående sväng.
266
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Elektronisk stabilitetskontroll
Antisladdfunktion
Elektronisk stabilitetskontroll (Electronic Stability
Control – ESC) hjälper föraren att undvika sladd
och förbättrar bilens framkomlighet.
Funktionen kontrollerar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Vid inbromsning kan ESCsystemets ingrepp upplevas
som ett pulserande ljud. Vid
gaspådrag kan bilen accelerera
långsammare än förväntat.
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
Dragkraftsfunktion
•
Sportläge för elektronisk stabilitetskontroll
(s. 268)
•
Symboler och meddelanden för elektronisk
stabilitetskontroll (s. 269)
•
•
Roll Stability Control (s. 266)
Köra med släpvagn (s. 418)
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft från
det drivhjul som slirar till det drivhjul som inte slirar.
Motorbromskontroll
VARNING
Stabilitetssystemet ESC är ett kompletterande
hjälpmedel – det kan inte hantera alla situationer i alla väglag.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt samt enligt gällande trafikregler och bestämmelser.
ESC-systemet består av följande funktioner:
•
•
•
•
•
Antislirfunktion
Relaterad information
Antisladdfunktion
Antislirfunktion
Dragkraftsfunktion
Motorbromskontroll
Släpfordonsstabilisator
Motorbromskontrollen (Engine Drag Control –
EDC) förhindrar ofrivillig hjullåsning, t.ex. efter
nedväxling eller motorbromsning vid körning på
låga växlar på halt underlag.
Ofrivillig hjullåsning under körning kan bl.a. försvåra förarens möjlighet att styra bilen.
Släpfordonsstabilisator*1
Släpfordonsstabilisatorns (Trailer Stability Assist
– TSA) funktion är att stabilisera en bil med tillkopplat släpfordon i situationer där ekipaget
kommit i självsvängning. För mer information, se
avsnitt "Körning med släpvagn".
OBS
Funktionen TSA deaktiveras om sportläge
aktiveras.
1 Släpfordonsstabilisatorn
är inkluderad vid installation av Volvo original dragkrok.
* Tillval/tillbehör. 267
FÖRARSTÖD
Sportläge för elektronisk
stabilitetskontroll
Elektronisk stabilitetskontroll (Electronic Stability
Control – ESC) hjälper föraren att undvika sladd
och förbättrar bilens framkomlighet.
ESC-systemet är alltid aktiverat – det kan inte
stängas av. Föraren kan dock välja sportläge vilket ger möjlighet till en mer aktiv körupplevelse.
Vid sportläge känner ESC-systemet av om gaspedal, rattrörelser och kurvtagning är mer aktiva
än vid normal körning och tillåter då kontrollerad
sladd med bakvagnen upp till en viss nivå innan
ESC ingriper och stabiliserar bilen.
Om föraren t.ex. avbryter en kontrollerad sladd
genom att släppa gaspedalen, ingriper ESCsystemet och stabiliserar bilen.
Med sportläge erhålls även maximal dragkraft om
bilen kört fast eller vid körning i löst underlag –
t.ex. sand eller djup snö.
Aktivera/deaktivera sportläge
–
Tryck på knappen ESC sportläge i funktionsvyn.
> Sportläge aktiveras/deaktiveras, knappen
visar en grön/grå indikering.
Sportläget indikeras i förardisplayen
med att denna symbol lyser med fast
sken tills funktionen deaktiveras eller
tills motorn stängs av – efter nästa
motorstart är ESC-systemet tillbaka i dess normalläge igen.
Begränsning för Sportläge
Funktionen ESC sportläge kan inte väljas då
någon av funktionerna Fartbegränsare, Farthållare eller Adaptiv farthållare är aktiverad.
Relaterad information
•
•
•
•
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 267)
Fartbegränsare* (s. 272)
Farthållare (s. 279)
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Sportläget aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
268
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
elektronisk stabilitetskontroll
Följande tabell visar några exempel.
Ett antal symboler och meddelanden gällande
elektronisk stabilitetskontroll (Electronic Stability
Control – ESC) kan visas i förardisplayen.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Fast sken i ca 2 sekunder.
Systemkontroll vid motorstart.
Blinkande sken.
ESC-systemet ingriper.
Fast sken.
Sportläge är aktiverat.
OBS! ESC-systemet är inte avstängt i detta läge – det är delvis reducerat.
ESC
Tillfälligt avstängd
ESC-systemet har temporärt reducerats p.g.a. för hög bromstemperatur – funktionen återaktiveras automatiskt när
bromsarna har svalnat.
ESC
ESC-systemet är ur funktion.
Service erfordras
•
•
Stanna bilen på en säker plats, stäng av motorn och starta den igen.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
}}
269
FÖRARSTÖD
||
270
Relaterad information
•
•
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 267)
•
Hantera meddelanden i förar- och centerdisplayen (s. 106)
Sportläge för elektronisk stabilitetskontroll
(s. 268)
FÖRARSTÖD
Connected Safety*
Safety2
Funktionen Connected
kan informera
föraren om att ett annat fordon längre fram på
aktuell väg har aktiverat dess varningsblinkers
eller detekterat halt väglag. Information om halt
väglag utfärdas också om den egna bilen detekterar halka.
Connected Safety kommunicerar information
mellan egen bil och andra fordon via internet.
Funktionen är tänkt att göra en förare medveten
om att en eventuellt trafikfarlig situation kan finnas längre fram på aktuell väg.
Connected Safety kan hantera följande:
•
Larm om varningsblinkers (Hazard Light
Alert)
•
Larm om halt väglag (Slippery Road Alert).
Om halt väglag detekteras av den egna bilen
kommer – förutom föraren – även förare i andra
fordon att informeras om det via internet.
I fordon med Head-up-display visas varningssymbolerna för Connected Safety även där.
OBS
Connected Safety-kommunikation mellan fordon fungerar enbart för de fordon vilka är
utrustade med funktionen Connected Safety
och har den aktiverad.
2
Funktionen Connected Safety finns inte på alla marknader.
Larm om varningsblinkers
Connected Safety På/Av
Om egen bils varningsblinkers aktiveras, sänds
den informationen till de fordon vilka närmar sig
den egna bilens position.
OBS
För att funktionen Connected Safety ska fungera optimalt måste den egna bilen vara
ansluten till internet – se avsnitt "Koppla upp
bil" för hur det går till.
När den egna bilen närmar sig
ett varningsblinkande fordon,
visas denna symbol på instrumentpanelen.
Funktionen kan aktiveras på två sätt:
• I funktionsmenyn kan föraren
skifta På/Av med knappen
Connected Safety.
När den egna bilen är nära det varningsblinkande
fordonet, fördubblas symbolens storlek.
Larm om halt väglag
Om egen bil detekterar en försämring i friktion
mellan däck och vägbana, sänds den informationen till de fordon vilka närmar sig den egna
bilens position.
Vid larm om halka visas denna
symbol på instrumentpanelen –
både i den egna bilen samt
även i ett ankommande fordon,
då det närmar sig det hala
vägavsnittet.
Då det ankommande fordonet är nära det hala
vägavsnittet, fördubblas symbolens storlek på det
fordonets instrumentpanel.
...eller...
•
Sök i toppvyn fram Inställningar My Car
IntelliSafe och markera där Connected
Safety.
Då funktionen aktiveras visas följande meddelande:
1.
Denna funktion kräver uppkoppling för
att fungera optimalt. Positionsdata
kommer att skickas till Volvo Cars
server och ditt mobilabonnemang
belastas med kostnader för datatrafik.
}}
* Tillval/tillbehör. 271
FÖRARSTÖD
||
Överförd data anonymiseras och
kommer inte att lagras.
2.
•
För att Connected Safety ska kunna kommunicera med andra fordon måste meddelandet
därefter besvaras med alternativet
Acceptera.
VARNING
Connected Safety kan inte alltid upptäcka
andra fordon med aktiverade varningsblinkers
eller detektera alla vägavsnitt med halt väglag
utan är ett komplement för att hjälpa föraren
undvika några av trafikens många riskmoment.
Vid avsaknad av internetuppkoppling kommer
den egna bilen fortfarande att informera föraren
om att halt väglag har detekterats av den egna
bilen.
Information om fordon med aktiverad varningsblinkers eller som har detekterat halt väglag kommuniceras inte alltid mellan alla fordon inom
aktuellt område. Orsak kan vara t.ex:
Fordon på halt underlag gör för svaga manövrer – t.ex. rattrörelse, acceleration eller
bromsning – för att friktion mellan däck och
vägbana ska kunna detekteras.
•
Fordon som detekterat halka eller har aktiverat varningsblinkers har inte aktiverat funktionen.
•
Fordon som detekterat halka eller har aktiverat varningsblinkers är inte utrustad med
funktionen.
•
3
272
Ingen eller bristfällig kontakt med internet.
Fartbegränsare*
En Fartbegränsare (Speed Limiter – SL) kan
betraktas som en omvänd farthållare – föraren
reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd maxhastighet.
Översikt
Funktionen kan i vissa situationer falskvarna
för halt väglag.
Begränsningar för Connected Safety
•
•
Detektering av halka eller aktivering av varningsblinkers har skett på en mindre väg,
vilken saknas i Volvo Cars databas.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls, även när Connected
Safety används.
Relaterad information
•
Vid utebliven eller bristfällig global positionering/satellitnavigering kan varning utebli.
Koppla upp bil (s. 455)
Funktioners knappar och symboler3.
Ökar lagrad maxhastighet, eller återaktiverar
Fartbegränsaren och återupptar lagrad maxhastighet
Aktiverar Fartbegränsaren och lagrar aktuell
hastighet, eller deaktiverar Fartbegränsaren
Minskar lagrad maxhastighet
Markör för lagrad maxhastighet
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Bilens aktuella hastighet
Lagrad maxhastighet
VARNING
Fartbegränsare är ett hjälpmedel vilket inte
kan hantera alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandet och ingripa när Fartbegränsaren
inte håller lämplig hastighet.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Aktivera och starta Fartbegränsaren (s. 273)
Hantera hastighet för Fartbegränsaren
(s. 274)
Deaktivera/återaktivera Fartbegränsaren
(s. 275)
Aktivera och starta Fartbegränsaren
Funktionen Fartbegränsare (Speed Limiter – SL)
måste först väljas och aktiveras för att kunna reglera hastigheten.
Aktivera Fartbegränsaren
Stänga av Fartbegränsaren (s. 276)
Automatisk fartbegränsare* (s. 276)
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och enligt gällande trafikregler och bestämmelser, även när
funktionen Fartbegränsare används.
Begränsningar
Vid branta utförslut kan Fartbegränsarens bromseffekt vara otillräcklig varför den lagrade maxhastigheten kan överskridas. Föraren uppmärksammas i så fall på detta med meddelandet
Maxhastighet överskriden i förardisplayen.
OBS
Textmeddelande om överskriden maxhastighet aktiveras om hastigheten överskridits med
minst 3 km/h (ca 2 mph).
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
–
Tryck på ◀ (1) eller ▶ (3) för att bläddra fram
symbol/funktion
(4).
> Symbolen visas och Fartbegränsaren kan
därefter aktiveras.
Starta Fartbegränsaren
Lägsta möjliga maxhastighet att lagra är 30 km/h
(20 mph).
}}
* Tillval/tillbehör. 273
FÖRARSTÖD
||
–
Med symbol/funktion
visad – tryck
på rattknapp
(2).
> Fartbegränsaren startas och aktuell
hastighet lagras som maxhastighet.
Hantera hastighet för
Fartbegränsaren
Fartbegränsaren (Speed Limiter – SL) kan
ställas in på olika hastigheter.
Relaterad information
•
•
Fartbegränsare* (s. 272)
•
Deaktivera/återaktivera Fartbegränsaren
(s. 275)
•
Stänga av Fartbegränsaren (s. 276)
Relaterad information
•
•
•
•
Fartbegränsare* (s. 272)
Aktivera och starta Fartbegränsaren (s. 273)
Deaktivera/återaktivera Fartbegränsaren
(s. 275)
Stänga av Fartbegränsaren (s. 276)
Hantera hastighet för Fartbegränsaren
(s. 274)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
–
Ändra lagrad maxhastighet med korta eller
(1) eller — (3):
långa tryck på rattknapp
•
Använd korta tryck för att justera
+/– 5 km/h (+/– 5 mph) med varje tryck.
•
Håll knappen intryckt för att justera
+/– 1 km/h (+/– 1 mph) och släpp när
förardisplayens markering (4)/(6) är vid
önskad hastighet.
> Senast gjorda tryck lagras i minnet.
274
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Deaktivera/återaktivera
Fartbegränsaren
–
Fartbegränsaren (Speed Limiter – SL) kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge
och därefter återaktiveras.
Tryck på rattknapp
(1).
> Förardisplayens fartbegränsarmarkeringar
skiftar färg från GRÅ till VIT – bilens fart
begränsas därefter åter av den senast
lagrade maxhastigheten.
eller
–
Relaterad information
•
•
•
•
Fartbegränsare* (s. 272)
Aktivera och starta Fartbegränsaren (s. 273)
Hantera hastighet för Fartbegränsaren
(s. 274)
Stänga av Fartbegränsaren (s. 276)
Tryck på rattknapp
(2).
> Förardisplayens fartbegränsarmarkeringar
och -symboler skiftar färg från GRÅ till VIT
– bilen använder därefter aktuell hastighet
som maxhastighet.
Tillfällig fartökning med gaspedalen
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
Fartbegränsningen kan även tillfälligt överskridas
med gaspedalen utan att Fartbegränsaren försätts i beredskapsläge – t.ex. för att snabbt kunna
accelerera bilen ur en situation. Gör då så här:
1.
Tryck ner gaspedalen helt och släpp upp den
så att accelerationen avbryts då önskad
hastighet är uppnådd.
> Fartbegränsaren är i detta fall fortfarande
aktiverad och förardisplayens symbol är
därför VIT.
2.
Släpp upp gaspedalen helt när den temporära accelerationen är avslutad.
> Bilen bromsas därefter automatiskt ner
under den senast lagrade maxhastigheten.
Deaktivera och sätta Fartbegränsaren i
beredskapsläge
–
Tryck på rattknapp
(2).
> Förardisplayens fartbegränsarmarkeringar
och -symboler skiftar färg från VIT till GRÅ
– Fartbegränsaren är därmed temporärt
deaktiverad och föraren kan överskrida
den inställda maxhastigheten.
Återaktivera Fartbegränsaren från
beredskapsläge
* Tillval/tillbehör. 275
FÖRARSTÖD
Stänga av Fartbegränsaren
Fartbegränsaren (Speed Limiter – SL) kan
stängas av.
Relaterad information
•
•
•
•
Fartbegränsare* (s. 272)
Aktivera och starta Fartbegränsaren (s. 273)
Hantera hastighet för Fartbegränsaren
(s. 274)
Deaktivera/återaktivera Fartbegränsaren
(s. 275)
Automatisk fartbegränsare*
Funktionen Automatisk fartbegränsare
(Automatic Speed Limiter – ASL) hjälper föraren
att anpassa bilens maxhastighet till den hastighet trafikskyltar visar.
Funktionen Fartbegränsare (Speed Limiter – SL)
kan skiftas till Automatisk fartbegränsare.
Den Automatiska fartbegränsaren använder hastighetsinformation från funktionen Trafikskyltsinformation4 för att automatiskt anpassa bilens
maxhastighet.
VARNING
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
1.
2.
3.
4
276
(2).
Tryck på rattknapp
> Fartbegränsaren försätts i beredskapsläge.
Tryck på rattknapp ◀ (1) eller ▶ (3) för att
skifta till annan funktion.
> Förardisplayens symbol och markering för
Fartbegränsare (4) slocknar – därmed
raderas den inställda/lagrade maxhastigheten.
Funktionen Automatisk fartbegränsare är ett
hjälpmedel och fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden. Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd och
hastighet hålls, också när Automatisk fartbegränsare används.
Även om föraren tydligt ser den hastighetsrelaterade trafikskylten kan hastigheten från
funktionen Trafikskyltsinformation vara felaktig – föraren måste i sådana fall själv ingripa
och accelerera alternativt bromsa ner till passande hastighet.
Se även rubrik ”Begränsningar för Trafikskyltsinformation”.
Tryck på rattknapp
(2) igen.
> En annan funktion aktiveras.
Road Sign Information – RSI
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Är SL eller ASL aktiv?
Skyltsymbolens
färg
Symboler i förardisplayen visar vilken fartbegränsare som är aktiv:
Symbol
SL
ASL
✓
✓
Gröngul
Grå
Brandgul/
orange
A
✓
A
Betydelse
Relaterad information
•
•
Fartbegränsare* (s. 272)
ASL är satt i beredskapsläge
•
Ändra tolerans för den Automatiska fartbegränsaren (s. 278)
ASL är i tillfälligt beredskapslägeA
•
•
Trafikskyltsinformation* (s. 342)
ASL är aktiv
En trafikskylt kunde t.ex. inte avläsas.
Aktivera/deaktivera den Automatiska fartbegränsaren (s. 278)
Begränsningar för Trafikskyltsinformation*
(s. 346)
Begränsningar för ASL
SkyltsymbolB efter "70" = ASL är aktiverad.
A
B
VIT symbol: Funktionen är aktiv, GRÅ symbol: Beredskapsläge.
Se följande rubrik "ASL-symbolen" beträffande betydelse av
symbolens färg.
ASL-symbolen
Skyltsymbolen (bredvid den lagrade
hastigheten "70", i hastighetsmätarens
centrum) kan anta tre färger, vilka har
olika betydelse:
Automatisk hastighetsbegränsning sker med
hjälp av hastighetsinformation från funktionen
RSI4 – inte från de hastighetsbegränsande trafikskyltar bilen passerar.
Om RSI4 inte kan tolka och lämna hastighetsinformation till ASL, ställs ASL i beredskapsläge
och skiftar till SL. Föraren måste i sådana fall
själv ingripa och bromsa ner till passande hastighet.
ASL kommer att aktiveras igen när funktionen
RSI4 åter kan tolka och lämna hastighetsinformation till ASL.
Se även rubrik ”Begränsningar för Trafikskyltsinformation”.
4
Road Sign Information – RSI
* Tillval/tillbehör. 277
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera den
Automatiska fartbegränsaren
Deaktivera den Automatiska
fartbegränsaren
Funktionen Automatisk fartbegränsare
(Automatic Speed Limiter – ASL) kan aktiveras
och deaktiveras som ett tillägg till Fartbegränsaren (Speed Limiter – SL).
–
Funktionen aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
Aktivera den Automatiska
fartbegränsaren
278
1.
Tryck på knappen Fartgränsassistans i
funktionsvyn.
> ASL sätts i beredskapsläge, knappen visar
en grön indikering och förardisplayen visar
en skyltsymbol i hastighetsmätarens centrum.
2.
Tryck på rattknapp
.
> ASL aktiveras med bilens aktuella hastighet.
Tryck på knappen Fartgränsassistans i
funktionsvyn.
> ASL stängs av och knappens indikering
blir GRÅ – SL aktiveras istället.
VARNING
Bilen följer inte längre skyltad maxhastighet
efter skifte från ASL till SL – den följer då
endast den i minnet lagrade maxhastigheten.
Ändra tolerans för den Automatiska
fartbegränsaren
Funktionen Automatisk fartbegränsare
(Automatic Speed Limiter – ASL) kan ställas in
på olika toleransnivåer.
Det är möjligt att öka/minska skyltad maxfart. Om
t.ex. bilen följer skyltad maxfart 70 km/h
(43 mph) kan föraren välja att istället låta bilen
hålla 75 km/h (47 mph).
Relaterad information
•
•
Automatisk fartbegränsare* (s. 276)
Ändra tolerans för den Automatiska fartbegränsaren (s. 278)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
OBS
Högsta möjliga valbara tolerans är
+/– 10 km/h (5 mph).
Relaterad information
•
•
Funktioners knappar och symboler.
–
Tryck på rattknapp
(1) tills 70 km/h
(43 mph) ändrats till 75 km/h (47 mph) i
hastighetsmätarens centrum (4).
> Bilen använder därefter den valda toleransen 5 km/h (4 mph) så länge passerade
skyltar visar 70 km/h (43 mph).
•
•
Automatisk fartbegränsare* (s. 276)
Farthållare
Farthållaren (Cruise Control – CC) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet vilket ger en mer
avkopplande körupplevelse på motorvägar och
långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
Översikt
Aktivera/deaktivera den Automatiska fartbegränsaren (s. 278)
Trafikskyltsinformation* (s. 342)
Hantera hastighet för Fartbegränsaren
(s. 274)
Funktioners knappar och symboler.
Toleransen följs tills en trafikskylt med en
lägre eller högre hastighet passeras – då
följer bilen istället den nya skyltade maxfarten och toleransen raderas ur minnet.
Ökar lagrad hastighet, eller återaktiverar Farthållaren och återupptar lagrad hastighet
Om funktionen Trafikskyltsinformation* är
aktiverad visas skyltad hastighet sedan
med en RÖD markering på hastighetsmätarens skala.
Minskar lagrad hastighet
Justering av toleransen görs på samma sätt som
vid hantering av hastighet för Fartbegränsaren.
Aktiverar Farthållaren och lagrar aktuell
hastighet, eller deaktiverar Farthållaren
Markör för lagrad hastighet
Bilens aktuella hastighet
Lagrad hastighet
}}
* Tillval/tillbehör. 279
FÖRARSTÖD
||
I bilar utrustad med tillvalet Adaptiv farthållare
kan föraren skifta mellan CC och ACC – se
"Skifta mellan Farthållare och Adaptiv farthållare".
VARNING
Aktivera och starta Farthållaren
–
Funktionen Farthållare (Cruise Control – CC)
måste först väljas och aktiveras för att kunna reglera hastigheten.
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandet och ingripa när Farthållaren inte
håller lämplig hastighet och/eller lämpligt
avstånd.
OBS
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h (20 mph).
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt.
Relaterad information
•
•
•
•
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Aktivera och starta Farthållaren (s. 280)
Hantera hastighet för Farthållaren (s. 281)
Deaktivera/återaktivera Farthållaren (s. 281)
Stänga av Farthållaren (s. 282)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
Skifta mellan Farthållare och Adaptiv farthållare* (s. 295)
Aktivera Farthållaren
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Med symbol/funktion
visad – tryck
på rattknapp
(2).
> Farthållaren startas och aktuell hastighet
lagras som hastighet.
–
Farthållare (s. 279)
Hantera hastighet för Farthållaren (s. 281)
Deaktivera/återaktivera Farthållaren (s. 281)
Stänga av Farthållaren (s. 282)
Tryck på ◀ (1) eller ▶ (3) för att bläddra fram
symbol/funktion
(4).
> Symbolen visas och Farthållaren kan därefter aktiveras.
Starta Farthållaren
För att kunna starta Farthållaren från beredskapsläget måste aktuell hastighet vara 30 km/h
(20 mph) eller högre. Lägsta möjliga hastighet att
lagra är 30 km/h (20 mph).
280
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Hantera hastighet för Farthållaren
Farthållaren (Cruise Control – CC) kan ställas in
på olika hastigheter.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
Deaktivera/återaktivera Farthållaren
Farthållaren (Cruise Control – CC) kan tillfälligt
deaktiveras och försättas i beredskapsläge och
därefter återaktiveras.
Använda motorbroms istället för
färdbroms
Farthållaren reglerar hastigheten med ett reducerat bromsingrepp från färdbromsen. Vid utförslut
kan det ibland vara önskvärt att rulla iväg lite
snabbare och istället låta enbart motorbromsen
dämpa fartökningen. Föraren kan då tillfälligt
koppla ur Farthållarens färdbromsingrepp.
–
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
–
Ändra lagrad hastighet med korta eller långa
(1) eller — (3):
tryck på rattknapp
•
Använd korta tryck för att justera
+/– 5 km/h (+/– 5 mph) med varje tryck.
•
Håll knappen intryckt för att justera
+/– 1 km/h (+/– 1 mph) och släpp när
förardisplayens markering (4)/(6) är vid
önskad hastighet.
> Senast gjorda tryck lagras i minnet.
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck på
, är det bilens aktuella hastighet vid
rattknapp
knapptrycket som lagras, förutsatt att föraren håller foten på gaspedalen vid knapptrycket.
Tryck ner gaspedalen ungefär halvvägs och
släpp upp pedalen igen.
> Farthållaren kopplar ur dess automatiska
färdbromsingrepp och bromsar sedan
enbart med motorbroms.
Relaterad information
•
•
•
•
Farthållare (s. 279)
Aktivera och starta Farthållaren (s. 280)
Deaktivera/återaktivera Farthållaren (s. 281)
Stänga av Farthållaren (s. 282)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
Deaktivera och sätta Farthållaren i
beredskapsläge
–
Tryck på rattknapp
(2).
> Förardisplayens fartbegränsarmarkeringar
och -symboler skiftar färg från VIT till GRÅ
– Farthållaren är därmed temporärt deaktiverad och föraren kan temporärt överskrida den inställda hastigheten.
}}
281
FÖRARSTÖD
||
Beredskapsläge på grund av föraringrepp
Farthållaren deaktiveras tillfälligt och sätts i
beredskapsläge om:
•
•
•
eller
Stänga av Farthållaren
–
Farthållaren (Cruise Control – CC) kan stängas
av.
färdbromsen används
växelväljaren förs till N-läge
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
OBS
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
Automatiskt beredskapsläge
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och sätts i beredskapsläge om:
•
•
•
•
hjulen tappar väggreppet
motorvarvtalet är för lågt/högt
bromstemperaturen blir för hög
Tryck på rattknapp
(2).
> Förardisplayens farthållarmarkeringar och
-symboler skiftar färg från GRÅ till VIT –
bilen följer därefter aktuell hastighet.
En markant hastighetsökning kan följa efter
att hastigheten återupptagits med rattknapp
.
Relaterad information
•
•
•
•
Farthållare (s. 279)
Aktivera och starta Farthållaren (s. 280)
Hantera hastighet för Farthållaren (s. 281)
Stänga av Farthållaren (s. 282)
Funktioners knappar och symboler.
1.
(2).
Tryck på rattknapp
> Farthållaren försätts i beredskapsläge.
2.
Tryck på rattknapp ◀ (1) eller ▶ (3) för att
skifta till annan funktion.
> Förardisplayens symbol och markering för
Farthållare (4) slocknar – därmed raderas
den inställda/lagrade hastigheten.
3.
Tryck på rattknapp
(2) igen.
> En annan funktion aktiveras.
hastigheten sjunker under 30 km/h
(20 mph).
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
Återaktivera Farthållaren från
beredskapsläge
–
282
Tryck på rattknapp
(1).
> Förardisplayens farthållarmarkeringar skiftar färg från GRÅ till VIT – bilen följer därefter åter den senast lagrade hastigheten.
I bil utrustad med Adaptiv farthållare* är det möjligt att skifta mellan de båda farthållarna – se
rubrik "Skifta mellan CC och ACC".
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
•
•
•
•
Farthållare (s. 279)
Aktivera och starta Farthållaren (s. 280)
Hantera hastighet för Farthållaren (s. 281)
Deaktivera/återaktivera Farthållaren (s. 281)
Skifta mellan Farthållare och Adaptiv farthållare* (s. 295)
Avståndsvarning*
Funktionen Avståndsvarning (Distance Alert) varnar föraren om tidsavståndet till framförvarande
fordon blir för kort.
Avståndsvarning är aktiv i hastigheter
över 30 km/h (20 mph) och reagerar endast för
framförvarande fordon i samma färdriktning. För
mötande, långsamtgående eller stillastående fordon ges ingen avståndsinformation.
OBS
Information på vindrutan kan vara svår att
upptäcka vid starkt solljus och vid användning
av solglasögon.
OBS
Avståndsvarning är deaktiverad under tiden
Adaptiv farthållare är aktiv.
VARNING
Avståndsvarningen reagerar endast om
avståndet till framförvarande fordon är kortare
än det förinställda värdet – det egna fordonets hastighet påverkas inte.
Varningsljus för Avståndsvarning på vindrutan5.
Ett varningsljus syns på vindrutan och lyser med
fast sken om tidsavståndet till framförvarande fordon är kortare än förvalt värde.
5
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
}}
* Tillval/tillbehör. 283
FÖRARSTÖD
||
Head-up-display*
Relaterad information
•
Aktivera/deaktivera och ställa in tidsavstånd
för Avståndsvarning* (s. 284)
•
•
•
Begränsningar för Avståndsvarning* (s. 285)
Symbol för Avståndsvarning på vindrutan5.
I bil utrustad med head-up-display visas en symbol på vindrutan så länge tidsavståndet till framförvarande fordon är kortare än förvalt värde. Det
förutsätter dock att funktionen Visa förarstöd i
head-up display är aktiverad via inställningar i
bilens menysystem – se rubrik "Head-up-display"
för hur det går till.
OBS
Information på vindrutan kan vara svår att
upptäcka vid starkt solljus och vid användning
av solglasögon.
Head-up-display* (s. 109)
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Aktivera/deaktivera och ställa in
tidsavstånd för Avståndsvarning*
Funktionen Avståndsvarning (Distance Alert) kan
aktiveras/deaktiveras och ställas in med olika
tidsavstånd.
Aktivera/deaktivera Avståndsvarning
Funktionen aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
–
Tryck på knappen Distance Alert i funktionsvyn.
> Avståndsvarning aktiveras/deaktiveras,
knappen visar en grön/grå indikering.
Ställa in tidsavstånd för
Avståndsvarning
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i förardisplayen som
1–5 stycken horisontella streck
– ju fler streck desto längre
tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck motsvarar ca 3 sekunder.
Samma symbol visas även när funktionen Adaptiv
farthållare är aktiverad.
5
284
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
•
•
Avståndsvarning* (s. 283)
Begränsningar för Avståndsvarning* (s. 285)
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Begränsningar för Avståndsvarning*
Funktionen Avståndsvarning (Distance Alert) kan
ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.
OBS
Starkt solsken, reflexer eller kraftiga ljusvariationer samt användning av solglasögon kan
göra att varningsljuset i vindrutan inte syns.
Dåligt väder eller kurviga vägar kan påverka
radarenhetens möjligheter att upptäcka framförvarande fordon.
Reglage för tidsavstånd.
Minska tidsavstånd
Öka tidsavstånd
Avståndsindikering
–
Tryck på rattknapp (1) eller (2) för att minska
eller öka tidsavstånd.
> Avståndsindikeringen (3) visar aktuellt
tidsavstånd.
OBS
Ju högre hastighet, desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Det inställda tidsavståndet används även av
funktionen Adaptiv farthållare.
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
Även fordonens storlek kan påverka förmågan
att upptäcka, t.ex. motorcyklar. Detta kan innebära att varningslampan tänds på kortare
avstånd än det inställda eller att varningen tillfälligt uteblir.
Mycket höga hastigheter kan också orsaka att
lampan tänds på kortare avstånd än det
inställda p.g.a. begränsningar i sensorns räckvidd.
OBS
Funktionen använder bilens radarenhet som
har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för radarenheten".
}}
* Tillval/tillbehör. 285
FÖRARSTÖD
||
Relaterad information
•
•
•
Avståndsvarning* (s. 283)
Aktivera/deaktivera och ställa in tidsavstånd
för Avståndsvarning* (s. 284)
Begränsningar för radarenheten (s. 313)
Adaptiv farthållare*
Den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise
Control – ACC) hjälper föraren att hålla en jämn
hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd
till framförvarande fordon.
En Adaptiv farthållare ger en mer avkopplande
körupplevelse på långa resor på motorvägar och
långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
VARNING
Den Adaptiva farthållaren är ett hjälpmedel vilket inte kan hantera alla trafik-, väder- och
vägförhållanden.
Föraren måste alltid vara observant på
rådande trafikförhållanden och ingripa om den
Adaptiva farthållaren inte håller lämplig
hastighet eller lämpligt tidsavstånd.
Läs alla avsnitt om den Adaptiva farthållaren i
ägarmanualen för att ta del av dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om
innan funktionen används.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt tidsavstånd och hastighet hålls – även när den
Adaptiva farthållaren används.
Den Adaptiva farthållaren reglerar hastigheten
med gaspådrag och inbromsningar. Det är normalt att bromsarna ger ifrån sig svaga ljud när de
används för att justera hastigheten.
Kamera- och radarenheten mäter avståndet till framförvarande fordon6.
Föraren väljer önskad hastighet och ett tidsavstånd till framförvarande fordon. Om kamera- och
radarenheten upptäcker ett långsammare fordon
framför bilen, anpassas hastigheten automatiskt
via det förinställda tidsavståndet till det fordonet.
Då vägen är fri återgår bilen till vald hastighet.
6
286
Den Adaptiva farthållaren strävar efter att reglera
hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer som
kräver snabba inbromsningar måste föraren
bromsa själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande fordon bromsar kraftigt. På grund av begränsningar hos radarenheten kan en inbromsning komma oväntat
eller utebli.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Den Adaptiva farthållaren eftersträvar att följa
framförvarande fordon i den egna filen på ett av
föraren inställt tidsavstånd. Om radarenheten inte
ser något framförvarande fordon kommer bilen
att istället hålla den av föraren inställda och lagrade hastigheten. Så sker även om framförvarande fordons hastighet ökar och överskrider den
lagrade hastigheten.
För bilar med automatisk växellåda gäller:
•
Den Adaptiva farthållaren kan följa ett annat
fordon i hastigheter från stillastående upp till
200 km/h (125 mph).
För bilar med manuell växellåda gäller:
•
Den Adaptiva farthållaren kan följa ett annat
fordon i hastigheter från 30 km/h (20 mph)
upp till 200 km/h (125 mph).
VARNING
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett framförvarande fordon.
Översikt
Reglage
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon,
t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för låga
släpfordon/trailers, mötande, långsamtgående
eller stillastående fordon och föremål.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, korsningar, halka,
mycket vatten eller slask på vägbanan, kraftigt
regn/snöfall, dålig sikt, kurviga vägar eller avoch påfarter.
VIKTIGT
Underhåll av den Adaptiva farthållarens komponenter får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Funktioners knappar och symboler6.
Ökar lagrad hastighet eller återaktiverar den
Adaptiva farthållaren och återupptar lagrad
hastighet och tidsavstånd
Aktiverar den Adaptiva farthållaren och lagrar
aktuell hastighet eller deaktiverar den Adaptiva farthållaren
Minskar lagrad hastighet
Ökar tidsavstånd till framförvarande fordon
Minskar tidsavstånd till framförvarande fordon
Målbilsindikering: ACC har upptäckt och följer en målbil med förvalt tidsavstånd
6
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
}}
287
FÖRARSTÖD
||
Symbol för tidsavstånd till framförvarande
fordon
I bilar utrustad med tillvalet Adaptiv farthållare
kan föraren skifta mellan CC och ACC – se
"Skifta mellan Farthållare och Adaptiv farthållare".
Varning vid kollisionsrisk
VARNING
Den Adaptiva farthållaren varnar endast för
fordon som dess radarenhet har upptäckt –
därför kan en varning utebli eller ske med viss
fördröjning. Invänta inte en varning utan
bromsa när det behövs.
Förardisplay
Head-up-display*
Varningsljus för kollisionsvarning på vindrutan6.
Indikering av hastigheter6.
Lagrad hastighet
Den Adaptiva farthållaren använder ca 40 % av
färdbromsens kapacitet. Om bilen behöver bromsas kraftigare än den Adaptiva farthållaren klarar
och föraren inte bromsar, aktiveras varningslampa
och varningsljud för att uppmärksamma föraren
om att ett omedelbart ingripande är nödvändigt.
Framförvarande fordons hastighet.
Egen bils aktuella hastighet.
För att se olika kombinationer av symboler
beroende av trafiksituation – se rubrik "Symboler
och meddelanden för den Adaptiv farthållaren".
6
288
Symbol för kollisionsvarning på vindrutan6.
OBS
Information på vindrutan kan vara svår att
upptäcka vid starkt solljus och vid användning
av solglasögon.
I bil utrustad med head-up-display visas varningen på vindrutan med en blinkande symbol.
OBS
Information på vindrutan kan vara svår att
upptäcka vid starkt solljus och vid användning
av solglasögon.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
Aktivera och starta den Adaptiva farthållaren*
(s. 289)
Aktivera och starta den Adaptiva
farthållaren*
Starta den Adaptiva farthållaren
Den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise
Control – ACC) måste först aktiveras och därefter startas för att kunna reglera hastighet och
avstånd.
•
Föraren måste ha säkerhetsbälte påtaget
och förardörren ska vara stängd.
•
Det måste finnas ett framförvarande fordon
(målfordon) inom rimligt avstånd eller aktuell
hastighet måste vara lägst 15 km/h (9 mph).
För att kunna starta ACC krävs följande:
•
Hantera hastighet för den Adaptiva farthållaren* (s. 290)
•
Ställa in tidsavstånd för den Adaptiva farthållaren* (s. 290)
•
Målbyte och automatisk bromsning med den
Adaptiva farthållaren (s. 294)
•
För bilar med manuell växellåda: Hastigheten
måste vara lägst 30 km/h (20 mph).
•
Skifta mellan Farthållare och Adaptiv farthållare* (s. 295)
–
•
Omkörningsassistans med den Adaptiva farthållaren* eller Pilot Assist* (s. 293)
•
Deaktivera/återaktivera den Adaptiva farthållaren* (s. 291)
Med symbol/funktion
visad – tryck på
(1).
rattknapp
> Den Adaptiva farthållaren startas och
aktuell hastighet lagras, vilken visas med
siffror i hastighetsmätarens centrum.
•
Begränsningar för den Adaptiva farthållaren*
(s. 295)
•
Symboler och meddelanden för den Adaptiva
farthållaren* (s. 297)
•
•
•
•
Pilot Assist* (s. 299)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
Aktivera den Adaptiva farthållaren
Avståndsvarning* (s. 283)
Den Adaptiva farthållaren är i beredskapsläge
direkt efter varje motorstart.
Head-up-display* (s. 109)
–
Begränsningar för radarenheten (s. 313)
Endast då avståndssymbolen
visar två fordon, regleras tidsavståndet till framförvarande fordon av ACC.
Tryck på ◀ (2) eller ▶ (3) för att bläddra fram
symbol/funktion
(4).
> Symbolen visas och den Adaptiva farthållaren sätts i beredskapsläge.
Samtidigt markeras ett hastighetsintervall.
Den högre hastigheten är den
lagrade/valda hastigheten och
den lägre hastigheten är det
framförvarande fordonets (målfordonets) hastighet.
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare* (s. 286)
* Tillval/tillbehör. 289
FÖRARSTÖD
Hantera hastighet för den Adaptiva
farthållaren*
Den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise
Control – ACC) kan ställas in på olika hastigheter.
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck på
, är det bilens aktuella hastighet vid
rattknapp
knapptrycket som lagras, förutsatt att föraren håller foten på gaspedalen vid knapptrycket.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
Automatisk växellåda
Den Adaptiva farthållaren kan följa ett annat fordon i hastigheter från stillastående upp till
200 km/h (125 mph).
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
–
Ändra lagrad hastighet med korta eller långa
tryck på rattknapp
(1) eller — (3):
•
•
Använd korta tryck för att justera
+/– 5 km/h (+/– 5 mph) med varje tryck.
Håll knappen intryckt för att justera
+/– 1 km/h (+/– 1 mph) och släpp när
förardisplayens markering (4) är vid
önskad hastighet.
> Senast gjorda tryck lagras i minnet.
Observera att minsta programmerbara hastighet
för den Adaptiva farthållaren är 30 km/h
(20 mph) – även om den klarar att följa ett annat
fordon ner till stillastående, kan en lägre hastighet än 30 km/h (20 mph) inte väljas/lagras.
Högsta valbara hastighet är 200 km/h
(125 mph).
Manuell växellåda
Den Adaptiva farthållaren kan följa ett annat fordon i hastigheter från 30 km/h (20 mph) upp till
200 km/h (125 mph).
Den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise
Control – ACC) kan ställas in med olika tidsavstånd.
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i förardisplayen som
1–5 stycken horisontella streck
– ju fler streck desto längre
tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck motsvarar ca 3 sekunder.
Samma symbol visas även när funktionen
Avståndsvarning är aktiverad.
OBS
När symbolen i förardisplayen visar två bilar,
följer ACC framförvarande fordon med ett förvalt tidsavstånd.
Då endast en bil visas, finns inget framförvarande fordon inom rimligt avstånd.
Minsta programmerbara hastighet för den Adaptiva farthållaren är 30 km/h (20 mph) – högsta är
200 km/h (125 mph).
Relaterad information
•
290
Ställa in tidsavstånd för den
Adaptiva farthållaren*
Adaptiv farthållare* (s. 286)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
OBS
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
Om den Adaptiva farthållaren inte verkar reagera vid aktivering kan orsaken vara att tidavståndet till framförvarande fordon förhindrar
en hastighetsökning.
Ju högre hastighet desto längre blir avståndet
i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Reglage för tidsavstånd.
Minska tidsavstånd
Öka tidsavstånd
Avståndsindikering
–
Tryck på rattknapp (1) eller (2) för att minska
eller öka tidsavstånd.
> Avståndsindikeringen (3) visar aktuellt
tidsavstånd.
För att kunna följa framförvarande bil på ett mjukt
och komfortabelt sätt, tillåter den Adaptiva farthållaren tidsluckan att variera påtagligt i vissa
lägen. I låg fart, då avstånden blir korta, ökar den
Adaptiva farthållaren tidsluckan något.
Observera att små tidsavstånd ger föraren kort tid
att reagera och agera om något oförutsett skulle
inträffa.
Deaktivera/återaktivera den
Adaptiva farthållaren*
Den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise
Control – ACC) kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge och därefter återaktiveras.
Deaktivera och sätta den Adaptiva
farthållaren i beredskapsläge
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Hantera hastighet för den Adaptiva farthållaren* (s. 290)
Avståndsvarning* (s. 283)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
För att tillfälligt stänga av den Adaptiva farthållaren och sätta den i beredskapsläge:
–
Tryck på rattknapp
(2).
> Symbolen
i förardisplayen skiftar färg
från VIT till GRÅ och lagrad hastighet i
hastighetsmätarens centrum skiftar färg
från BEIGE till GRÅ.
}}
* Tillval/tillbehör. 291
FÖRARSTÖD
||
I beredskapsläge måste föraren själv reglera
både hastighet och avstånd.
När den Adaptiva farthållaren är i beredskapsläge
och bilen kommer för nära ett framförvarande fordon, varnas föraren för det korta avståndet istället
av funktionen Avståndsvarning (se hänvisning till
rubrik "Avståndsvarning" sist i detta avsnitt).
Beredskapsläge på grund av föraringrepp
Den Adaptiva farthållaren deaktiveras tillfälligt
och sätts i beredskapsläge om:
•
•
•
färdbromsen används
•
kopplingspedalen är nertryckt i ca 1 minut –
gäller bilar med manuell växellåda.
växelväljaren förs till N-läge.
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
Föraren måste i detta läge ingripa och själv
anpassa hastighet och avstånd till framförvarande
fordon.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
Automatiskt beredskapsläge
Den Adaptiva farthållaren är beroende av andra
system, t.ex. stabilitetskontroll/antisladd ESC. Om
något av dessa system upphör att fungera,
stängs den Adaptiva farthållaren av automatiskt.
292
Vid automatisk deaktivering ljuder en signal och
ett meddelande visas i förardisplayen. Föraren
måste då ingripa och själv anpassa hastighet och
avstånd till framförvarande fordon.
Återaktivera Adaptiv farthållare från
beredskapsläge
En automatisk deaktivering kan bero på att:
•
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och
ACC är osäker på om framförvarande fordon
är ett stillastående fordon eller ett objekt,
t.ex. ett farthinder.
•
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och
framförvarande fordon viker av så att ACC
inte längre har ett fordon att följa.
•
hastigheten sjunker under 30 km/h
(20 mph) – gäller endast bilar med manuell
växellåda.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
•
•
•
•
•
•
•
föraren öppnar dörren
För att återaktivera ACC från beredskapsläge:
föraren tar av sig säkerhetsbältet
–
motorvarvtalet är för lågt/högt
Tryck på rattknapp
(1).
> Hastigheten sätts till den senast lagrade.
hjulen tappar väggreppet
OBS
bromstemperaturen är hög
parkeringsbromsen aktiveras
En markant hastighetsökning kan följa efter
att hastigheten återupptagits med rattknapp
.
kamera- och radarenheten täcks av t.ex. snö
eller kraftigt regn (kameralins/radarvågor
blockeras).
Relaterad information
•
•
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Avståndsvarning* (s. 283)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Omkörningsassistans med den
Adaptiva farthållaren* eller
Pilot Assist*
Starta omkörningsassistans
Den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise
Control – ACC) eller Pilot Assist kan hjälpa föraren vid omkörning av andra fordon.
•
det finns ett framförvarande fordon (målfordon)
•
•
aktuell hastighet är lägst 70 km/h (43 mph)
–
Aktivera körriktningsvisaren.
Då ACC eller Pilot Assist följer ett annat fordon
och föraren markerar en förestående omkörning
med körriktningsvisaren7, hjälper den Adaptiva
farthållaren eller Pilot Assist till genom att accelerera bilen mot framförvarande fordon, innan den
egna bilen hunnit över i omkörningsfilen.
För att kunna aktivera omkörningsassistans krävs
att:
VARNING
Var uppmärksam på att denna funktion kan
aktiveras vid fler situationer förutom vid
omkörning, t.ex. då körriktningsvisare används
för att markera filbyte eller avfart till annan väg
– bilen kommer då att kortvarigt accelerera.
7
bil för högertrafik körs i ett land med vänstertrafik (eller tvärtom).
Situationer av detta slag undviks genom att tillfälligt sätta ACC eller Pilot Assist i beredskapsläge.
Relaterad information
•
•
Pilot Assist* (s. 299)
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Använd vänster körriktningsvisare i en bil
med ratten till vänster, eller till höger i en bil
med ratten på höger sida.
> Omkörningsassistansen startas.
Funktionen fördröjer därefter fartminskning för
att undvika för tidig inbromsning då bilen närmar
sig ett långsammare fordon.
Funktionen är aktiv tills det omkörda fordonet har
passerats.
lagrad hastighet för ACC eller Pilot Assist är
tillräckligt hög för att en säker omkörning ska
kunna utföras.
•
Begränsningar
Föraren bör vara beredd på plötsligt förändrade
villkor i samband med användande av omkörningsassistans – i vissa lägen kan omkörningsassistans utföra en oönskad acceleration.
Somliga situationer bör därför undvikas. Exempel
på sådana är:
•
bilen närmar sig en avfart för att svänga av åt
samma håll som en omkörning normal sker
•
framförvarande fordon saktar ner innan den
egna bilen hunnit över till omkörningsfilen
•
trafiken i omkörningsfilen saktar ner
Endast vid vänsterblink i vänsterstyrd bil, respektive blink åt höger i högerstyrd bil.
* Tillval/tillbehör. 293
FÖRARSTÖD
Målbyte och automatisk bromsning
med den Adaptiva farthållaren
VARNING
–
När den Adaptiva farthållaren följer ett annat
fordon i hastigheter över ca 30 km/h
(20 mph) och byter mål från ett rörligt till ett
stillastående fordon, kommer den Adaptiva
farthållaren att ignorera det stillastående fordonet och istället välja den lagrade hastigheten.
Den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise
Control – ACC ) har i kombination med automatisk växellåda en målbytes- och bromsfunktionalitet i vissa hastigheter.
Målbyte
•
•
•
•
då hastigheten understiger 5 km/h (3 mph)
och framförvarande fordon viker av så den
Adaptiva farthållaren inte längre har ett fordon att följa.
Om framförvarande målfordon hastigt viker av kan stillastående trafik finnas framför.
När den Adaptiva farthållaren följer ett annat fordon i hastigheter under 30 km/h (20 mph) och
byter mål från ett rörligt till ett stillastående fordon, kommer den Adaptiva farthållaren att
bromsa för det stillastående fordonet.
Automatisk bromsning
Vid korta stopp i samband med krypkörning i
långsam trafik eller vid trafikljus återupptas körningen automatiskt om stoppen inte överstiger
ca 3 sekunder – tar det längre tid innan framförvarande bil börjar rulla igen, ställs den Adaptiva
farthållaren i beredskapsläge med automatisk
bromsning.
294
.
OBS
ACC kan hålla bilen stillastående i högst
5 minuter – därefter ansätts parkeringsbromsen och den Adaptiva farthållaren kopplas ur.
Automatiskt beredskapsläge vid målbyte
Den Adaptiva farthållaren kopplas ur och sätts i
beredskapsläge:
då hastigheten understiger 5 km/h (3 mph)
och den Adaptiva farthållaren är osäker på
om målobjektet är ett stillastående fordon
eller något annat objekt, t.ex. ett farthinder.
Tryck på rattknapp
Tryck ner gaspedalen.
> Den Adaptiva farthållaren återupptar följandet av framförvarande fordon om det
börjar köra framåt inom ca 6 sekunder.
Föraren måste då själv ingripa och
bromsa.
•
Den Adaptiva farthållaren återaktiveras på ett
av följande sätt:
Innan den Adaptiva farthållaren kan återaktiveras, måste parkeringsbromsen lossas.
Upphörande av automatisk bromsning
I vissa situationer avbryts automatisk bromsning
vid stillastående och den Adaptiva farthållaren
ställs i beredskapsläge. Det innebär att bromsarna släpper och bilen kan börja rulla – föraren
måste därför ingripa och själv bromsa för att hålla
bilen.
Det kan ske i följande situationer:
•
•
•
•
föraren sätter foten på bromspedalen
parkeringsbromsen ansätts
växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge
föraren sätter den Adaptiva farthållaren i
beredskapsläge.
FÖRARSTÖD
Automatisk aktivering av
parkeringsbroms
Begränsningar för den Adaptiva
farthållaren*
Skifta mellan Farthållare och
Adaptiv farthållare*
I vissa situationer ansätts parkeringsbromsen för
att hålla bilen fortsatt stilla.
Den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise
Control – ACC) kan ha begränsad funktionalitet i
vissa situationer.
I bil med Adaptiv farthållare (ACC) kan föraren
skifta mellan Farthållare (CC) och ACC.
Det sker om den Adaptiva farthållaren håller bilen
stilla med färdbromsen och:
•
föraren öppnar dörren eller tar av sig säkerhetsbältet
•
•
•
ACC hållit bilen stilla längre än ca 5 minuter
bromsarna överhettats
motorn stängs av.
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Branta vägar och/eller tung last
Tänk på att den Adaptiva farthållaren i första
hand är avsedd att användas vid körning på plana
vägbanor. Funktionen kan ha svårigheter att hålla
korrekt avstånd till framförvarande fordon vid körning i branta utförslut – var då extra uppmärksam
och beredd att bromsa. Använd inte den Adaptiva
farthållaren med tung last eller med ett släpfordon kopplat till bilen.
Övrigt
•
Körläge Off Road kan inte väljas då den
Adaptiva farthållaren är aktiverad.
OBS
Funktionen använder bilens radarenhet som
har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för radarenheten".
Relaterad information
•
•
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Begränsningar för radarenheten (s. 313)
En symbol i förardisplayen visar vilken farthållare
som är aktiv:
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
A
Farthållare
A
A
Adaptiv farthållare
VIT symbol: Funktionen är aktiv, GRÅ symbol: Beredskapsläge
Skifta från ACC till CC
Gör så här för att skifta från Adaptiv farthållare
(ACC) till Farthållare (CC):
1.
Försätt Adaptiv farthållare i beredskapsläge
med rattknapp
.
2.
Tryck på knapp Farthållare i funktionsvyn –
knappens indikator skiftar färg från GRÅ till
GRÖN.
> Förardisplayen skiftar symboler från
ACC till
CC – därefter
är Adaptiv farthållare (ACC) avstängd och
Farthållare (CC) är satt i beredskapsläge.
}}
* Tillval/tillbehör. 295
FÖRARSTÖD
||
3.
.
Tryck på rattknapp
> Farthållaren startar och lagrar aktuell
hastighet.
Relaterad information
•
•
Farthållare (s. 279)
Adaptiv farthållare* (s. 286)
VARNING
Bilen håller inte längre det förvalda tidsavståndet efter skifte från ACC till CC – den följer endast satt hastighet.
Om CC är aktiv vid motoravstängning, kommer
ACC att aktiveraras vid påföljande motorstart.
Skifta från CC till ACC
Gör så här för att skifta från Farthållare (CC) till
Adaptiv farthållare (ACC):
1.
Försätt Farthållare i beredskapsläge med
.
rattknapp
2.
Tryck på knapp Farthållare i funktionsvyn –
knappens indikator skiftar färg från GRÖN till
GRÅ .
> Förardisplayen skiftar symboler från
CC till
ACC – därmed
är Adaptiv farthållare satt i beredskapsläge.
3.
296
.
Tryck på rattknapp
> Den Adaptiva farthållaren startar och lagrar aktuell hastighet tillsammans med förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för den
Adaptiva farthållaren*
Ett antal symboler och meddelanden gällande
den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise
Control – ACC) kan visas via förardisplayen och/
eller head-up-displayen*.
Föregående bild9 visar att den Adaptiva farthållaren är inställd på att hålla 110 km/h och att det
inte finns något framförvarande fordon att följa.
Här följer några exempel8.
Föregående bild9 visar att den Adaptiva farthållaren är inställd på att hålla 110 km/h och följer
samtidigt framförvarande fordon som håller
samma hastighet.
Symbol
8
9
Meddelande
Innebörd
Symbolen är VIT
Bilen håller lagrad/vald hastighet.
Ej tillgänglig och symbolen är GRÅ
Den Adaptiva farthållaren är satt i beredskapsläge.
I följande bildexempel informerar funktionen RSI (Road Sign Information) om att högsta tillåtna hastighet är 130 km/h.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
}}
* Tillval/tillbehör. 297
FÖRARSTÖD
||
Symbol
Meddelande
Innebörd
Adaptiv farthållare
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Service erfordras
Vindrutesensor
Rengör vindrutan framför kamera- och radarenhetens sensorer.
Sensor blockerad, se ägarmanual
Relaterad information
•
•
298
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Trafikskyltsinformation* (s. 342)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Pilot Assist*
Pilot Assist hjälper föraren att framföra bilen
mellan körfältets sidomarkeringar med styrassistans samt att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande
fordon.
Funktionen Pilot Assist ger en bekvämare körning och en mer avkopplande körupplevelse på
t.ex. långa resor på motorvägar i jämna trafikflöden.
Föraren väljer önskad hastighet och ett tidsavstånd till framförvarande fordon. Pilot Assist läser
avståndet till framförvarande fordon och körfältets sidomarkeringar på vägbanan med kameraoch radarenheten. Det förinställda tidsavståndet
hålls genom automatisk hastighetsanpassning
samtidigt som styrassistans hjälper till att positionera den egna bilen inom körfältet.
Pilot Assist styrassistans baseras på en sammanvägning av det framförvarande fordonets färdväg
och körfältets sidomarkeringar. Föraren kan när
som helst bortse från Pilot Assist styrrekommendation och styra i en annan riktning, t.ex. för att
byta fil eller för att undvika hinder på vägen.
Om Pilot Assist inte kan tolka körfältet entydigt,
t.ex. om kamera- och radarenheten inte ser körfältets sidomarkeringar, stänger Pilot Assist tillfälligt av styrassistans men återupptar den igen om
körfältet åter kan tolkas – funktionerna hastighets- och avståndsreglering förblir dock fortsatt
aktiva.
Kamera- och radarenheten mäter avståndet till framförvarande fordon och detekterar sidomarkeringar10.
Kamera- och radarenhet
Avståndsläsare
Läsare sidomarkeringar
10
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
OBS
Pilot Assist styrassistans stängs av och återupptas utan föregående varning.
Aktuell status för styrassistans
visas med rattsymbolens färg:
• GRÖN ratt indikerar aktiv styrassistans
• GRÅ ratt (som i bilden) indikerar deaktiverad styrassistans.
VARNING
Pilot Assist är ett hjälpmedel vilket inte kan
hantera alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Föraren måste alltid vara observant på
rådande trafikförhållanden och ingripa om
Pilot Assist inte ger lämplig styrassistans eller
håller lämplig hastighet eller lämpligt tidsavstånd.
Läs alla avsnitt om funktionen i ägarmanualen
för att ta del av dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen
används.
Pilot Assist skall bara användas om det finns
tydliga körfältslinjer målade på vägbanan på
vardera sidan om körfältet. All annan användning medför ökad risk för kontakt med omgivande hinder som inte detekteras av funktionen.
Föraren är alltid ansvarig för hur bilen styrs
samt att rätt tidsavstånd och hastighet hålls –
även när Pilot Assist används.
}}
* Tillval/tillbehör. 299
FÖRARSTÖD
||
Pilot Assist reglerar hastigheten med gaspådrag
och inbromsningar. Det är normalt att bromsarna
ger ifrån sig svaga ljud när de används för att
justera hastigheten.
Pilot Assist eftersträvar att reglera hastigheten på
ett mjukt sätt. I situationer som kräver snabba
inbromsningar måste föraren bromsa själv. Detta
gäller vid stora hastighetsskillnader eller om
framförvarande bil bromsar kraftigt. På grund av
begränsningar hos kamera- och radarenheten
kan en inbromsning komma oväntat eller utebli.
För bilar med manuell växellåda gäller:
Översikt
•
Pilot Assist kan följa ett annat fordon i hastigheter från 30 km/h (20 mph) upp till
200 km/h (125 mph).
Reglage
•
Pilot Assist kan ge styrassistans från
30 km/h (20 mph) upp till 140 km/h
(87 mph).
Pilot Assist eftersträvar att följa framförvarande
fordon i den egna filen på ett av föraren inställt
tidsavstånd. Om radarenheten inte ser något
framförvarande fordon kommer bilen att istället
hålla den av föraren inställda och lagrade hastigheten. Detta sker även om framförvarande fordons hastighet ökar och överskrider den lagrade
hastigheten.
För bilar med automatisk växellåda gäller:
•
Pilot Assist kan följa ett annat fordon i hastigheter från stillastående upp till 200 km/h
(125 mph).
•
Pilot Assist kan ge styrassistans från nära
stillastående upp till 140 km/h (87 mph).
VARNING
Pilot Assist är inte ett kollisionsundvikande
system. Föraren måste ingripa om systemet
inte upptäcker ett framförvarande fordon.
Pilot Assist bromsar inte för människor, djur,
föremål, små fordon (t.ex. cyklar och motorcyklar), låga släpfordon/trailers samt mötande,
långsamtgående eller stillastående fordon.
Använd inte Pilot Assist vid exempelvis stadstrafik, korsningar, halka, mycket vatten eller
slask på vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig
sikt, kurviga vägar, av- och påfarter eller med
släpfordon kopplat till bilen.
Funktioners knappar och symboler10.
Ökar lagrad hastighet eller återaktiverar Pilot
Assist och återupptar lagrad hastighet och
tidsavstånd
Aktiverar/deaktiverar Pilot Assist
Skiftar från Pilot Assist till Adaptiv farthållare
Minskar lagrad hastighet
VIKTIGT
Underhåll av Pilot Assist-komponenter får
endast utföras på verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Ökar avstånd till framförvarande fordon
Skiftar från Adaptiv farthållare till Pilot Assist
Minskar avstånd till framförvarande fordon
Funktionssymbol
10
300
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
FÖRARSTÖD
Symboler för målbil samt tidsavstånd till
framförvarande fordon
Varning vid kollisionsrisk
VARNING
Pilot Assist varnar endast för fordon som dess
kamera- och radarenhet har upptäckt – därför
kan en varning utebli eller ske med viss fördröjning. Invänta inte en varning utan bromsa
när det behövs.
Symbol för aktiverad/deaktiverad styrassistans
Förardisplay
Head-up-display*
Varningsljus för kollisionsvarning på vindrutan10.
Indikering av hastigheter10.
Lagrad hastighet
Pilot Assist använder ca 40 % av färdbromsens
kapacitet. Om bilen behöver bromsas kraftigare
än vad Pilot Assist klarar och föraren inte bromsar, aktiveras varningslampa och varningsljud för
att uppmärksamma föraren om att ett omedelbart
ingripande är nödvändigt.
Framförvarande fordons hastighet.
Egen bils aktuella hastighet.
För att se olika kombinationer av symboler
beroende av trafiksituation – se rubrik "Symboler
och meddelanden för Pilot Assist".
10
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Symbol för kollisionsvarning på vindrutan10.
OBS
Information på vindrutan kan vara svår att
upptäcka vid starkt solljus och vid användning
av solglasögon.
I bil utrustad med head-up-display visas varningen på vindrutan med en blinkande symbol.
OBS
Information på vindrutan kan vara svår att
upptäcka vid starkt solljus och vid användning
av solglasögon.
}}
* Tillval/tillbehör. 301
FÖRARSTÖD
||
302
Relaterad information
•
•
•
•
Aktivera och starta Pilot Assist* (s. 302)
Hantera hastighet för Pilot Assist* (s. 303)
Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist* (s. 304)
Aktivera och starta Pilot Assist*
Med den Adaptiva farthållaren i beredskapsläge:
Pilot Assist måste först aktiveras och därefter
startas för att kunna reglera hastighet, avstånd
och ge styrassistans.
1.
Tryck på ▶ (6).
> Symbol
skiftar till Pilot Assist i beredskapsläge (8).
2.
Tryck på rattknapp
(2).
> Pilot Assist startas och aktuell hastighet
lagras, vilken visas med siffror i hastighetsmätarens centrum.
Målbyte och automatisk bromsning med
Pilot Assist* (s. 307)
•
•
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist* (s. 305)
•
•
Begränsningar för Pilot Assist* (s. 308)
•
•
•
•
•
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Omkörningsassistans med den Adaptiva farthållaren* eller Pilot Assist* (s. 293)
...eller...
Med den Adaptiva farthållaren startad:
Symboler och meddelanden för Pilot Assist*
(s. 310)
–
Avståndsvarning* (s. 283)
Head-up-display* (s. 109)
Begränsningar för radarenheten (s. 313)
Begränsningar för kameraenheten (s. 321)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
För att kunna starta Pilot Assist krävs följande:
•
Föraren måste ha säkerhetsbälte påtaget
och förardörren ska vara stängd.
•
Det måste finnas ett framförvarande fordon
(målfordon) inom rimligt avstånd eller aktuell
hastighet måste vara lägst 15 km/h (9 mph).
•
För bilar med manuell växellåda: Hastigheten
måste vara lägst 30 km/h (20 mph).
Tryck på ▶ (6).
> Pilot Assist startas.
Endast när rattsymbolen (2)
växlat från GRÅ till GRÖN, är
Pilot Assist styrassistans aktiv.
Endast då avståndssymbolen
visar ett fordon (1) ovanför
rattsymbolen, regleras tidsavståndet till framförvarande fordon av Pilot Assist.
Samtidigt markeras ett hastighetsintervall.
Den högre hastigheten är den
lagrade/valda hastigheten och
den lägre hastigheten är det
framförvarande fordonets (målfordonets) hastighet.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Händerna på ratten
Hantera hastighet för Pilot Assist*
En förutsättning för att Pilot Assist ska fungera är
att föraren håller händerna på ratten, vilket systemet fortlöpande kontrollerar – om så inte sker,
uppmanas föraren med ett textmeddelande att
aktivt styra bilen. Och om inte det sker kommer
även en akustisk varningssignal.
Pilot Assist kan ställas in på olika hastigheter.
Automatisk växellåda
Pilot Assist kan följa ett annat fordon i hastigheter från stillastående upp till 200 km/h
(125 mph).
Om inte heller det får föraren att lägga händerna
på ratten, skiftar Pilot Assist till beredskapsläge.
Därefter måste Pilot Assist omstartas med ratt.
knapp
Observera att minsta programmerbara hastighet
för Pilot Assist är 30 km/h (20 mph) – även om
den klarar att följa ett annat fordon ner till stillastående, kan en lägre hastighet än 30 km/h
(20 mph) inte väljas/lagras.
OBS
Observera att hjälpfunktionen Pilot Assist
enbart fungerar när föraren har händerna på
ratten.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
Pilot Assist* (s. 299)
Hantera hastighet för Pilot Assist* (s. 303)
Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist* (s. 304)
Målbyte och automatisk bromsning med
Pilot Assist* (s. 307)
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist* (s. 305)
Omkörningsassistans med den Adaptiva farthållaren* eller Pilot Assist* (s. 293)
Begränsningar för Pilot Assist* (s. 308)
Symboler och meddelanden för Pilot Assist*
(s. 310)
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
–
Ändra lagrad hastighet med korta eller långa
tryck på rattknapp
(1) eller — (3):
•
Använd korta tryck för att justera
+/– 5 km/h (+/– 5 mph) med varje tryck.
•
Håll knappen intryckt för att justera
+/– 1 km/h (+/– 1 mph) och släpp när
förardisplayens markering (4) är vid
önskad hastighet.
> Senast gjorda tryck lagras i minnet.
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck på
, är det bilens aktuella hastighet vid
rattknapp
knapptrycket som lagras, förutsatt att föraren håller foten på gaspedalen vid knapptrycket.
Högsta valbara hastighet är 200 km/h
(125 mph).
Manuell växellåda
Pilot Assist kan följa ett annat fordon i hastigheter från 30 km/h (20 mph) upp till 200 km/h
(125 mph).
Minsta programmerbara hastighet för Pilot Assist
är 30 km/h (20 mph) – högsta är 200 km/h
(125 mph).
Relaterad information
•
•
•
•
Pilot Assist* (s. 299)
Aktivera och starta Pilot Assist* (s. 302)
Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist* (s. 304)
Målbyte och automatisk bromsning med
Pilot Assist* (s. 307)
}}
* Tillval/tillbehör. 303
FÖRARSTÖD
•
•
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist* (s. 305)
Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist*
Omkörningsassistans med den Adaptiva farthållaren* eller Pilot Assist* (s. 293)
Pilot Assist kan ställas in med olika tidsavstånd.
•
•
Begränsningar för Pilot Assist* (s. 308)
Symboler och meddelanden för Pilot Assist*
(s. 310)
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i förardisplayen som
1–5 stycken horisontella streck
– ju fler streck desto längre
tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck motsvarar ca 3 sekunder.
OBS
Reglage för tidsavstånd.
När symbolen i förardisplayen visar en bil och
en ratt, följer Pilot Assist ett framförvarande
fordon med ett förvalt tidsavstånd.
Minska tidsavstånd
Då endast en ratt visas, finns inget framförvarande fordon inom rimligt avstånd.
Avståndsindikering
Öka tidsavstånd
–
Tryck på rattknapp (1) eller (2) för att minska
eller öka tidsavstånd.
> Avståndsindikeringen (3) visar aktuellt
tidsavstånd.
För att kunna följa framförvarande bil på ett mjukt
och komfortabelt sätt, tillåter Pilot Assist tidsluckan att variera påtagligt i vissa lägen. T.ex. i låg
fart, då avstånden blir korta, ökar Pilot Assist tidsluckan något.
Observera att små tidsavstånd ger föraren kort tid
att reagera och agera om något oförutsett skulle
inträffa.
304
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
OBS
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
Om Pilot Assist inte verkar reagera vid aktivering kan orsaken vara att tidavståndet till
framförvarande fordon förhindrar en hastighetsökning.
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist*
Pilot Assist kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge och därefter återaktiveras.
Deaktivera och sätta Pilot Assist i
beredskapsläge
Tryck på ◀ (3).
> Pilot Assist stängs av och skiftar till den
Adaptiva farthållaren i aktivt läge.
I beredskapsläge får föraren inte längre någon
styrrekommendation och måste själv även reglera
både hastighet och avstånd.
När Pilot Assist är i beredskapsläge och bilen
kommer för nära ett framförvarande fordon, varnas föraren för det korta avståndet istället av
funktionen Avståndsvarning (se hänvisning till
rubrik "Avståndsvarning" sist i detta avsnitt).
Ju högre hastighet desto längre blir avståndet
i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Relaterad information
•
•
•
•
–
Pilot Assist* (s. 299)
Aktivera och starta Pilot Assist* (s. 302)
Hantera hastighet för Pilot Assist* (s. 303)
Målbyte och automatisk bromsning med
Pilot Assist* (s. 307)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
•
•
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist* (s. 305)
Omkörningsassistans med den Adaptiva farthållaren* eller Pilot Assist* (s. 293)
För att tillfälligt stänga av Pilot Assistoch sätta
den i beredskapsläge:
•
•
Begränsningar för Pilot Assist* (s. 308)
–
•
Avståndsvarning* (s. 283)
Symboler och meddelanden för Pilot Assist*
(s. 310)
Tryck på rattknapp
(2).
> Pilot Assist sätts i beredskapsläge – symbolen (8) i förardisplayen skiftar färg från
VIT till GRÅ och lagrad hastighet i hastighetsmätarens centrum skiftar färg från
BEIGE till GRÅ.
...eller...
}}
* Tillval/tillbehör. 305
FÖRARSTÖD
||
Beredskapsläge på grund av föraringrepp
Pilot Assist deaktiveras tillfälligt och sätts i
beredskapsläge om:
•
•
•
•
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och
Pilot Assist är osäker på om framförvarande
fordon är ett stillastående fordon eller ett
objekt, t.ex. ett farthinder.
•
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och
framförvarande fordon viker av så att Pilot
Assist inte längre har ett fordon att följa.
•
hastigheten sjunker under 30 km/h
(20 mph) – gäller endast bilar med manuell
växellåda.
färdbromsen används
växelväljaren förs till N-läge.
körriktningsvisare används längre än
1 minut .
•
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
•
kopplingspedalen är nertryckt i ca 1 minut –
gäller bilar med manuell växellåda.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
När körriktningsvisare används kopplas Pilot
Assist styrhjälp tillfälligt ur. När så inte längre är
fallet, återaktiveras styrhjälpen automatiskt om
körfältets sidomarkeringar fortfarande kan detekteras.
Automatiskt beredskapsläge
Pilot Assist är beroende av andra system, t.ex.
stabilitetskontroll/antisladd ESC. Om något av
dessa andra system upphör att fungera, stängs
Pilot Assist av automatiskt.
Vid automatisk deaktivering ljuder en signal och
ett meddelande visas i förardisplayen. Föraren
måste då ingripa och själv anpassa hastighet och
avstånd till framförvarande fordon.
306
En automatisk deaktivering kan bero på att:
•
•
•
•
•
•
•
•
Återaktivera Pilot Assist från
beredskapsläge
händerna inte hålls på ratten
föraren öppnar dörren
föraren tar av sig säkerhetsbältet
motorvarvtalet är för lågt/högt
hjulen tappar väggreppet
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
–
bromstemperaturen är hög
parkeringsbromsen aktiveras
Tryck på rattknapp
(1).
> Hastigheten sätts till den senast lagrade.
OBS
kamera- och radarenheten täcks av t.ex. snö
eller kraftigt regn (kameralins/radarvågor
blockeras).
En markant hastighetsökning kan följa efter
att hastigheten återupptagits med rattknapp
.
Relaterad information
•
•
•
•
Pilot Assist* (s. 299)
Aktivera och starta Pilot Assist* (s. 302)
Hantera hastighet för Pilot Assist* (s. 303)
Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist* (s. 304)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
•
•
•
•
•
Målbyte och automatisk bromsning med
Pilot Assist* (s. 307)
Målbyte och automatisk bromsning
med Pilot Assist*
Omkörningsassistans med den Adaptiva farthållaren* eller Pilot Assist* (s. 293)
Pilot Assist har i kombination med automatisk
växellåda en målbytes- och bromsfunktionalitet i
vissa hastigheter.
Begränsningar för Pilot Assist* (s. 308)
Symboler och meddelanden för Pilot Assist*
(s. 310)
VARNING
När Pilot Assist följer ett annat fordon i hastigheter över ca 30 km/h (20 mph) och byter
mål från ett rörligt till ett stillastående fordon,
kommer Pilot Assist att ignorera det stillastående fordonet och istället välja den lagrade
hastigheten.
Målbyte
•
Avståndsvarning* (s. 283)
Föraren måste då själv ingripa och
bromsa.
Automatiskt beredskapsläge vid målbyte
Pilot Assist kopplas ur och sätts i beredskapsläge:
•
då hastigheten understiger 5 km/h (3 mph)
och Pilot Assist är osäker på om målobjektet
är ett stillastående fordon eller något annat
objekt, t.ex. ett farthinder.
•
då hastigheten understiger 5 km/h (3 mph)
och framförvarande fordon viker av så Pilot
Assist inte längre har ett fordon att följa.
Om framförvarande målfordon hastigt viker av kan stillastående trafik finnas framför.
När Pilot Assist följer ett annat fordon i hastigheter under 30 km/h (20 mph) och byter mål från
ett rörligt till ett stillastående fordon, kommer
Pilot Assist att bromsa för det stillastående fordonet.
Automatisk bromsning
Vid korta stopp i samband med krypkörning i
långsam trafik eller vid trafikljus återupptas körningen automatiskt om stoppen inte överstiger
ca 3 sekunder – tar det längre tid innan framförvarande bil börjar rulla igen, ställs Pilot Assist i
beredskapsläge med automatisk bromsning.
}}
* Tillval/tillbehör. 307
FÖRARSTÖD
||
–
Pilot Assist återaktiveras på ett av följande
sätt:
Automatisk aktivering av
parkeringsbroms
•
•
I vissa situationer ansätts parkeringsbromsen för
att hålla bilen fortsatt stilla.
Tryck på rattknapp
.
Tryck ner gaspedalen.
> Pilot Assist återupptar följandet av framförvarande fordon om det börjar köra
framåt inom ca 6 sekunder.
OBS
Pilot Assist kan hålla bilen stillastående i
högst 5 minuter – därefter ansätts parkeringsbromsen och funktionen kopplas ur.
Innan Pilot Assist kan återaktiveras, måste
parkeringsbromsen lossas.
Upphörande av automatisk bromsning
I vissa situationer avbryts automatisk bromsning
vid stillastående och Pilot Assist sätts i beredskapsläge. Det innebär att bromsarna släpper
och bilen kan börja rulla – föraren måste därför
ingripa och själv bromsa för att hålla bilen.
Det kan ske i följande situationer:
•
•
•
•
308
föraren sätter foten på bromspedalen
parkeringsbromsen ansätts
växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge
Det sker om Pilot Assist håller bilen stilla med
färdbromsen och:
•
föraren öppnar dörren eller tar av sig säkerhetsbältet
•
Pilot Assist hållit bilen stilla längre än
ca 5 minuter
•
•
Begränsningar för Pilot Assist*
Pilot Assist kan ha begränsad funktionalitet i
vissa situationer.
Funktionen Pilot Assist är ett hjälpmedel vilket
kan underlätta och hjälpa föraren i många situationer. Men föraren är i alla lägen alltid ansvarig
för att ett säkert avstånd hålls till omgivningen
samt att korrekt position i körfältet är säkerställd.
bromsarna överhettats
motorn stängs av.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
Pilot Assist* (s. 299)
Aktivera och starta Pilot Assist* (s. 302)
Hantera hastighet för Pilot Assist* (s. 303)
Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist* (s. 304)
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist* (s. 305)
Omkörningsassistans med den Adaptiva farthållaren* eller Pilot Assist* (s. 293)
Begränsningar för Pilot Assist* (s. 308)
Symboler och meddelanden för Pilot Assist*
(s. 310)
föraren sätter Pilot Assist i beredskapsläge.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
kommer i kontakt med dessa hinder. Föraren måste själv säkerställa att bilen har
ett lämpligt avstånd till berörda hinder.
VIKTIGT
I vissa situationer kan Pilot Assist styrassistans ha svårt att hjälpa föraren på rätt sätt
eller automatiskt stängas av – då rekommenderas att inte använda Pilot Assist. Exempel
på sådana situationer kan vara att:
•
körfältsmarkeringarna är nötta, saknas
eller korsar varandra.
•
körfältsuppdelningen är oklar, t.ex. när
körfälten delas eller slås ihop eller vid
avfarter eller om flera uppsättningar vägmarkeringar förekommer.
•
•
•
•
kanter eller andra linjer än körfältsmarkeringar förekommer på eller invid vägbanan, t.ex. trottoarkanter, skarvar eller lagningar i vägbanans yta, kanter på barriärer, vägkanter eller skarpa skuggor.
körfältet är smalt eller kurvigt.
körfältet innehåller krön eller gupp.
det är dåligt väder med regn, snö, dimma
eller slask eller nedsatt sikt med dåliga
ljusförhållanden, motljus, våt vägbana etc.
Föraren bör även vara uppmärksam på att
Pilot Assist har följande begränsningar:
•
Höga trottoarkanter, barriärer, tillfälligt
uppställda hinder (koner, barriärer etc.)
detekteras inte. De kan alternativt detekteras felaktigt som körfältsmarkeringar
och därigenom medföra risk för att bilen
•
Övrigt
•
Kamera- och radarsensorn har inte kapacitet att upptäcka alla förekommande
objekt och hinder i trafikmiljön, t.ex. gropar i vägbanan, stillastående hinder eller
objekt vilka helt eller delvis blockerar färdvägen.
•
Pilot Assist ”ser” inte fotgängare, djur
m.m.
•
Funktionens rekommenderade styringrepp är begränsat i styrka vilket innebär
att den inte alltid kan hjälpa föraren att
styra och hålla bilen inom körfältet.
Körläge Off Road kan inte väljas då Pilot
Assist är aktiverad.
OBS
Funktionen använder bilens kameraenhet
som har vissa generella begränsningar, se
avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".
OBS
Funktionen använder bilens radarenhet som
har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för radarenheten".
Relaterad information
Föraren har alltid möjlighet att korrigera eller
justera aktuellt pålagt styringrepp från Pilot
Assist och själv vrida ratten till önskat läge.
Branta vägar och/eller tung last
Tänk på att Pilot Assist i första hand är avsedd
att användas vid körning på plana vägbanor.
Funktionen kan ha svårigheter att hålla korrekt
avstånd till framförvarande fordon vid körning i
branta utförslut – var då extra uppmärksam och
beredd att bromsa. Använd inte Pilot Assist med
tung last eller med ett släpfordon kopplat till
bilen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pilot Assist* (s. 299)
Aktivera och starta Pilot Assist* (s. 302)
Hantera hastighet för Pilot Assist* (s. 303)
Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist* (s. 304)
Målbyte och automatisk bromsning med
Pilot Assist* (s. 307)
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist* (s. 305)
Omkörningsassistans med den Adaptiva farthållaren* eller Pilot Assist* (s. 293)
Symboler och meddelanden för Pilot Assist*
(s. 310)
Begränsningar för kameraenheten (s. 321)
Begränsningar för radarenheten (s. 313)
* Tillval/tillbehör. 309
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
Pilot Assist*
Ett antal symboler och meddelanden gällande
Pilot Assist kan visas via förardisplayen och/eller
head-up-displayen*.
Här följer några exempel11.
Föregående bild12 visar att Pilot Assist är inställd
på att hålla 110 km/h och följer samtidigt framförvarande fordon som håller samma hastighet.
Föregående bild12 visar att Pilot Assist är inställd
på att hålla 110 km/h och följer samtidigt framförvarande fordon som håller samma hastighet.
Pilot Assist ger här ingen styrassistans eftersom
körfältets sidomarkeringar inte kan detekteras.
Här ger Pilot Assist även styrassistans eftersom
körfältets sidomarkeringar kan detekteras.
Föregående bild12 visar att Pilot Assist är inställd
på att hålla 110 km/h och att det inte finns
något framförvarande fordon att följa.
Pilot Assist ger här ingen styrassistans eftersom
körfältets sidomarkeringar inte kan detekteras.
11
12
310
I följande bildexempel informerar funktionen RSI (Road Sign Information) om att högsta tillåtna hastighet är 130 km/h.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
•
•
Begränsningar för Pilot Assist* (s. 308)
Radarenhet
Trafikskyltsinformation* (s. 342)
Radarenheten används av flera förarstödsystem
och har i uppgift att upptäcka andra fordon.
Föregående bild12 visar att Pilot Assist är inställd
på att hålla 110 km/h och att det inte finns
något framförvarande fordon att följa.
Och Pilot Assist ger här styrassistans eftersom
körfältets sidomarkeringar kan detekteras.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
12
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
Radarenheten används av följande funktioner:
Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist* (s. 304)
•
•
•
•
Målbyte och automatisk bromsning med
Pilot Assist* (s. 307)
Modifiering av radarenheten kan göra den olaglig
att använda.
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist* (s. 305)
Relaterad information
Pilot Assist* (s. 299)
Aktivera och starta Pilot Assist* (s. 302)
Hantera hastighet för Pilot Assist* (s. 303)
Omkörningsassistans med den Adaptiva farthållaren* eller Pilot Assist* (s. 293)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
•
•
Avståndsvarning*
Adaptiv farthållare*
Pilot Assist*
City Safety
Begränsningar för radarenheten (s. 313)
Typgodkännande för radarenheter (s. 317)
}}
* Tillval/tillbehör. 311
FÖRARSTÖD
||
312
•
•
•
•
Avståndsvarning* (s. 283)
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Pilot Assist* (s. 299)
City Safety (s. 324)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Begränsningar för radarenheten
Radarenheten har vissa begränsningar – vilket
också begränsar de funktioner som använder
enheten.
Radarenheten är placerad innanför övre delen av
vindrutan tillsammans med bilens kameraenhet.
Blockerad enhet
VIKTIGT
Placera, klistra eller montera ingenting på
vindrutans ut- eller insida, framför eller runt
kamera- och radarenheten – det kan störa
kamera- och radarbaserade funktioner.
Om förardisplayen visar denna symbol
samt meddelandet Vindrutesensor
Sensor blockerad, se ägarmanual
innebär det att kamera- och radarenheten inte kan upptäcka andra fordon framför
bilen.
I följande tabell visas exempel på möjliga orsaker
till att meddelandet visas samt lämplig åtgärd:
Det kan även innebära att funktioner reduceras, stängs av helt eller ger felaktig funktionsrespons.
Markerat område måste hållas fritt från dekaler, föremål,
solfilm etc13.
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför kamera- och radarenheten är smutsig eller belagd
med is eller snö.
Rengör vindrutans yta framför kamera- och radarenheten från smuts, is och
snö.
Tät dimma, kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna eller kamerasikten.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid kraftig nederbörd.
13
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
}}
313
FÖRARSTÖD
||
Orsak
Åtgärd
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna
eller kamerasikten.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid mycket blöt eller snötäckt vägbana.
Det har kommit smuts mellan vindrutans insida och kamera- och radarenheten.
Uppsök verkstad för rengöring av vindrutan innanför enhetens kåpa – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
kör in mellan egen bil och framförvarande
fordon.
OBS
Håll ren vindrutan framför kamera- och radarenhet.
Små fordon, exempelvis motorcyklar, eller
fordon som inte kör mitt i filen kan förbli
oupptäckta.
Fordons hastighet
I kurvor kan radarenheten upptäcka fel fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur sikte.
Radarenhetens förmåga att upptäcka ett framförvarande fordon minskar kraftigt om:
•
Låga släpfordon
framförvarande fordons hastighet skiljer
mycket från den egna bilens
Begränsat synfält
Radarenheten har ett begränsat synfält. I vissa
situationer upptäcks inte ett annat fordon eller
upptäckten sker senare än förväntat.
Lågt släpfordon i radarskugga.
Radarenhetens synfält.
Radarenheten kan ibland upptäcka fordon
sent på korta avstånd – t.ex. ett fordon som
314
Även låga släpfordon kan vara svårupptäckta för
radarenheten eller missas helt – föraren bör därför vara extra uppmärksam vid färd bakom låga
släpfordon då den Adaptiva farthållaren eller Pilot
Assist är aktiverad.
FÖRARSTÖD
Höga temperaturer
Vid mycket höga kupétemperaturer kan kameraoch radarenheten tillfälligt stängas av under
ca 15 minuter efter motorstart för att skydda
dess elektronik. När temperaturen sjunkit tillräckligt, återstartar kamera- och radarenheten automatiskt.
Skadad vindruta
VIKTIGT
VIKTIGT
Om spricka, repa eller stenskott uppstår på
vindrutan framför något av kamera- och radarenhetens "fönster" och täcker en yta på
ca 0,5 × 3,0 mm (eller större), ska en verkstad kontaktas för byte av vindrutan – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Utebliven åtgärd kan medföra reducerad prestanda för de förarstödsystem vilka använder
kamera- och radarenheten.
Det kan även innebära att funktioner reduceras, stängs av helt eller ger felaktig funktionsrespons.
Vid byte av vindruta måste kamera- och radarenhet omkalibreras på verkstad för att säkerställa funktionen av bilens samtliga kameraoch radarbaserade system – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Underhåll
För att radar- och kameraenheten ska fungera
korrekt måste vindrutan framför enheten hållas
ren från smuts, is och snö och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
OBS
För att inte riskera utebliven, felaktig eller
reducerad funktion för de förarstöd som
använder radarenheten gäller även följande:
•
•
•
Smuts, is och snö som täcker kamera- och
radarenheten reducerar funktionen och kan
omöjliggöra mätning.
Volvo rekommenderar att inte reparera
sprickor, repor eller stenskott i området
framför kamera- och radarenheten –
istället bör hela vindrutan bytas.
Innan utbyte av vindruta, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för verifiering
av att rätt vindruta beställs och monteras.
Samma typ eller av Volvo godkända vindrutetorkare ska monteras vid utbyte.
Det kan även innebära att funktioner reduceras, stängs av helt eller ger felaktig funktionsrespons.
Relaterad information
•
•
•
•
Radarenhet (s. 311)
Begränsningar för kameraenheten (s. 321)
Begränsningar för Avståndsvarning* (s. 285)
Begränsningar för den Adaptiva farthållaren*
(s. 295)
}}
* Tillval/tillbehör. 315
FÖRARSTÖD
||
316
•
•
Begränsningar för City Safety (s. 330)
Pilot Assist* (s. 299)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Typgodkännande för radarenheter
Typgodkännande för bilens radarenheter kan
utläsas i följande tabell.
Marknad
ACCA
BLISB
Symbol
Typgodkännande
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0055TR
1500-15-8065
Brasilien
EAN: 07897843840978
Modelo: L2C0054TR
✓
4122-14-8645
EAN: (01)07897843840855
Europa
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics &
Safety / 2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
✓
REGISTERED No: ER37536/15
DEALER No: DA37380/15
Förenade Arabemiraten
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
}}
317
FÖRARSTÖD
||
Marknad
ACCA
BLISB
Symbol
Typgodkännande
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonesien
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordanien
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Korea
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marocko
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Moldavien
318
✓
✓
1024
FÖRARSTÖD
Marknad
ACCA
BLISB
Singapore
✓
✓
Complies with IDA Standards DA105753
APPROVED
Sydafrika
✓
✓
A
B
Typgodkännande
TA-2014/1824
✓
Taiwan
Symbol
TA-2014/2390
APPROVED
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Relaterad information
•
•
•
•
Radarenhet (s. 311)
Begränsningar för radarenheten (s. 313)
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Blind Spot Information* (s. 334)
* Tillval/tillbehör. 319
FÖRARSTÖD
Kameraenhet
Kameraenheten används av flera förarstödsystem och har i uppgift att t.ex. upptäcka
vägens sidolinjer eller trafikskyltar.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Begränsningar för kameraenheten (s. 321)
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Körfältsassistans (s. 348)
Driver Alert Control (s. 346)
Pilot Assist* (s. 299)
City Safety (s. 324)
Avåkningsskydd Run-off Mitigation (s. 353)
Trafikskyltsinformation* (s. 342)
Aktivera/deaktivera helljus (s. 137)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
Kameraenheten används av följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•
320
Adaptiv farthållare*
Körfältsassistans*
Driver Alert Control*
Pilot Assist*
City Safety
Avåkningsskydd Run-off Mitigation
Trafikskyltsinformation*
Automatiskt helljus*
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Begränsningar för kameraenheten
Blockerad enhet
Kameraenheten har vissa begränsningar – vilket
också begränsar de funktioner som använder
enheten.
Nedsatt sikt
Kameran har begränsningar liknande det mänskliga ögats, d.v.s. den kan "se" sämre i t.ex. intensivt snöfall eller regn, i tät dimma eller i kraftig
damm- eller snörök. Under sådana förhållanden
kan kameraberoende funktioner kraftigt reduceras eller tillfälligt deaktiveras.
Starkt motljus, reflexer i körbanan, snö- eller isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller otydliga
sidomarkeringar för körfält kan kraftigt reducera
funktionen när kameran används för att läsa av
körbanan, upptäcka fotgängare, cyklister, större
djur och andra fordon.
VIKTIGT
Placera, klistra eller montera ingenting på
vindrutans ut- eller insida, framför eller runt
kamera- och radarenheten – det kan störa
kamera- och radarbaserade funktioner.
Det kan även innebära att funktioner reduceras, stängs av helt eller ger felaktig funktionsrespons.
Markerat område måste hållas fritt från dekaler, föremål,
solfilm etc14.
Kameraenheten är placerad innanför övre delen
av vindrutan tillsammans med bilens radarenhet.
Om förardisplayen visar denna symbol
samt meddelandet Vindrutesensor
Sensor blockerad, se ägarmanual
innebär det att kamera- och radarenheten inte kan upptäcka andra fordon framför
bilen.
I följande tabell visas exempel på möjliga orsaker
till att meddelandet visas samt lämplig åtgärd:
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför kamera- och radarenheten är smutsig eller
belagd med is eller snö.
Rengör vindrutans yta framför kamera- och radarenheten från smuts, is och snö.
Tät dimma, kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna eller
kamerasikten.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid kraftig nederbörd.
14
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
}}
321
FÖRARSTÖD
||
Orsak
Åtgärd
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna eller kamerasikten.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid mycket blöt eller snötäckt vägbana.
Det har kommit smuts mellan vindrutans insida och kamera- och
radarenheten.
Uppsök verkstad för rengöring av vindrutan innanför enhetens kåpa – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Starkt motljus
Ingen åtgärd. Kameraenheten återställs automatiskt vid mer fördelaktiga ljusförhållanden.
OBS
Håll ren vindrutan framför kamera- och radarenhet.
Höga temperaturer
Vid mycket höga kupétemperaturer kan kameraoch radarenheten tillfälligt stängas av under
ca 15 minuter efter motorstart för att skydda
dess elektronik. När temperaturen sjunkit tillräckligt, återstartar kamera- och radarenheten automatiskt.
Skadad vindruta
VIKTIGT
Om spricka, repa eller stenskott uppstår på
vindrutan framför något av kamera- och radarenhetens "fönster" och täcker en yta på
ca 0,5 × 3,0 mm (eller större), ska en verkstad kontaktas för byte av vindrutan – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Utebliven åtgärd kan medföra reducerad prestanda för de förarstödsystem vilka använder
kamera- och radarenheten.
Det kan även innebära att funktioner reduceras, stängs av helt eller ger felaktig funktionsrespons.
322
För att inte riskera utebliven, felaktig eller
reducerad funktion för de förarstöd som
använder radarenheten gäller även följande:
•
Volvo rekommenderar att inte reparera
sprickor, repor eller stenskott i området
framför kamera- och radarenheten –
istället bör hela vindrutan bytas.
•
Innan utbyte av vindruta, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för verifiering
av att rätt vindruta beställs och monteras.
•
Samma typ eller av Volvo godkända vindrutetorkare ska monteras vid utbyte.
VIKTIGT
Vid byte av vindruta måste kamera- och radarenhet omkalibreras på verkstad för att säkerställa funktionen av bilens samtliga kameraoch radarbaserade system – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
FÖRARSTÖD
Underhåll
För att radar- och kameraenheten ska fungera
korrekt måste vindrutan framför enheten hållas
ren från smuts, is och snö och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
OBS
Smuts, is och snö som täcker kamera- och
radarenheten reducerar funktionen och kan
omöjliggöra mätning.
Det kan även innebära att funktioner reduceras, stängs av helt eller ger felaktig funktionsrespons.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Kameraenhet (s. 320)
Begränsningar för radarenheten (s. 313)
Körfältsassistans (s. 348)
Begränsningar för Driver Alert Control
(s. 348)
Begränsningar för Pilot Assist* (s. 308)
Begränsningar för City Safety (s. 330)
Begränsningar för Trafikskyltsinformation*
(s. 346)
* Tillval/tillbehör. 323
FÖRARSTÖD
City Safety
City Safety varnar föraren med visuella, haptiska
och akustiska signaler för uppdykande fotgängare, cyklister, större djur och fordon – bilen
bromsas automatiskt om föraren inte själv agerar
inom rimlig tid.
Funktionen hjälper föraren genom att bromsa
bilen automatiskt vid överhängande risk för kollision om föraren inte själv reagerar i tid genom att
bromsa och/eller styra undan.
City Safety aktiverar en kort, kraftig bromsning
och stannar bilen i normalfallet precis bakom
framförvarande fordon. För de flesta förare ligger
detta långt utanför ett normalt körsätt och kan
upplevas som obehagligt.
City Safety aktiveras i situationer där föraren
egentligen borde ha börjat bromsa betydligt tidigare varför funktionen inte kommer att kunna
hjälpa föraren i alla lägen.
City Safety är konstruerat för att aktiveras så sent
som möjligt för att undvika onödiga ingrepp.
Kamera- och radarenhetens placering15.
City Safety kan förhindra en kollision eller sänka
kollisionshastigheten.
City Safety är ett hjälpmedel för att assistera en
förare som riskerar att köra på en fotgängare,
större djur, en cyklist eller ett fordon.
Funktionen City Safety kan hjälpa föraren att
undvika en kollision vid t.ex. körning i köer, där
förändringar i framförvarande trafik tillsammans
med ouppmärksamhet kan leda till en incident.
15
324
Förare eller passagerare märker normalt inte av
City Safety – bara om en situation uppkommer
som är mycket nära en kollision.
City Safety kan undvika en kollision med framförvarande fordon eller en cykel genom att reducera
bilens hastighet med upp till 50 km/h (30 mph).
För en fotgängare kan City Safety reducera hastigheten med upp till 45 km/h (28 mph).
Är hastighetsskillnaden högre än 50 km/h
(30 mph) respektive 45 km/h (28 mph) kan City
Safetys automatiska bromsning inte förhindra en
kollision men däremot mildra konsekvensen av en
kollision.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Vid risk för en kollision med ett stort djur kan City
Safety reducera bilens hastighet med upp till
15 km/h (9 mph). Bromsfunktionen för stora djur
är i första hand avsedd att minska krockvåldet i
högre hastigheter. Bromsningen är som mest
effektiv i hastigheter över 70 km/h (43 mph) och
mindre effektiv i låga hastigheter.
VARNING
City Safety är ett hjälpmedel och fungerar inte
i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
Varning aktiveras endast vid hög risk för kollision. Detta avsnitt samt avsnitt "Begränsningar för City Safety" informerar om
begränsningar vilka föraren ska vara medveten om innan City Safety används.
Varning och bromsingrepp för fotgängare och
cyklister är avstängda i fordonshastighet över
70 km/h (43 mph).
City Safetys auto-bromsfunktion kan förhindra
en kollision eller reducera kollisionshastigheten. För att säkerställa full bromsverkan bör
föraren alltid trampa på bromsen – även om
bilen auto-bromsar.
City Safety aktiverar inga auto-bromsingrepp
vid kraftig acceleration.
Föraren ansvarar alltid för att rätt avstånd och
hastighet hålls – invänta aldrig en kollisionsvarning eller att City Safety ska ingripa.
FÖRARSTÖD
Marknadsbegränsning
3.
City Safety är inte tillgänglig i alla länder. Om City
Safety inte finns med i centerdisplayens meny för
Inställningar är bilen inte utrustad med den
funktionen.
Kollisionsvarning
Först varnas föraren för en nära förestående
kollision.
Sökväg i toppmeny: Inställningar
IntelliSafe
My Car
Översikt
Auto-broms
City Safety kan upptäcka fotgängare, cyklister
eller fordon vilka är stillastående eller rör sig i
samma riktning som den egna bilen och befinner
sig framför. City Safety kan även upptäcka fotgängare, cyklister eller stora djur vilka korsar
vägen framför den egna bilen.
Vid risk för kollision med en fotgängare, större
djur, cyklist eller ett fordon samt fordon beskrivna
i avsnittet "City Safety i korsande trafik", påkallas
förarens uppmärksamhet med en rödblinkande
varningssignal, en akustisk signal och en haptisk
varning i form av en bromspuls. Vid lägre hastigheter, kraftig förarinbromsning eller gaspådrag
uteblir den haptiska varningen. Bromspulsens
intensitet varierar med bilens hastighet.
Funktionsöversikt15.
Audio-visuell varningssignal vid kollisionsrisk
Avståndsmätning med kamera- och radarenhet
City Safety utför tre moment i följande ordning:
1.
Kollisionsvarning
2.
Bromsunderstöd
15
Bromsunderstöd
Om risken för kollision ökat ytterligare efter kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.
Bromsunderstödet förstärker förarens inbromsning om systemet bedömer att bromsningen inte
är tillräcklig för att undvika en kollision.
Auto-broms
I sista momentet aktiveras den automatiska
bromsfunktionen.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
Om föraren i detta läge ännu inte har påbörjat en
undanmanöver och kollisionsrisken är överhängande, träder den automatiska bromsfunktionen in
– detta sker oavsett om föraren bromsar eller
inte. Bromsning sker då med full bromskraft för
att sänka kollisionshastigheten eller med begränsad bromskraft om det är tillräckligt för att undvika en kollision.
I samband med att den automatiska bromsfunktionen träder in kan bältesförsträckare aktiveras,
se avsnitt "Bältesförsträckare" för mer information.
Auto-bromsen kan för vissa situationer påbörja
bromsingrepp med en lättare bromsning för att
sedan övergå till full bromsverkan.
När City Safety har förhindrat en kollision med ett
stillastående föremål förblir bilen stående i väntan
på aktiv åtgärd av föraren. Om bilen bromsats för
ett långsammare framförvarande fordon, reduceras farten till samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.
Ett pågående bromsingrepp kan alltid avbrytas
genom att föraren trycker hårt på gaspedalen.
OBS
När City Safety™ bromsar, tänds bromsljusen.
}}
325
FÖRARSTÖD
||
När City Safety aktiveras och bromsar, visar förardisplayen ett textmeddelande om att funktionen
är/har varit aktiv.
VARNING
City Safety får inte användas för att ändra förarens sätt att framföra bilen – om föraren
enbart förlitar sig på och låter City Safety
bromsa, kommer en kollision att ske förr eller
senare.
Relaterad information
•
Ställa in varningsavstånd för City Safety
(s. 326)
•
Detektering av hinder med City Safety™
(s. 327)
•
City Safety vid förhindrad undanmanöver
(s. 330)
•
•
•
•
City Safety i korsande trafik (s. 329)
Begränsningar för City Safety (s. 330)
Meddelanden för City Safety (s. 333)
Bältesförsträckare (s. 59)
Ställa in varningsavstånd för City
Safety
City Safety är alltid aktiverat, men det är möjligt
att välja varningsavstånd för funktionen.
OBS
Funktionen City Safety kan inte stängas av
utan aktiveras automatiskt vid motorstart/
eldrift och är sedan på tills motorn/eldriften
stängs av.
Varningsavståndet bestämmer känsligheten för
systemet och reglerar på vilket avstånd den
visuella, akustiska och haptiska varningen ska
utlösas.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car
3.
Under City Safety, välj Senare, Normal
eller Tidigare för att ställa in önskat varningsavstånd.
IntelliSafe.
Om inställningen Tidigare ger för många varningar, vilket i vissa situationer kan uppfattas som
irriterande, använd då varningsavstånd Normal
alternativt Senare.
Om varningar upplevs som för frekventa och störande kan varningsavståndet minskas. Detta leder
då till att systemet varnar i ett senare skede vilket
minskar det totala antalet varningar.
326
Varningsavstånd Senare bör användas endast i
undantagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.
OBS
City Safety varnar föraren vid risk för kollision
men funktionen kan inte förkorta förarens
reaktionstid.
Med varningsavstånd inställd på Tidigare
kommer varningarna med längre framförhållning. Det kan medföra att varningarna kommer oftare än vid varningsavstånd Normal.
OBS
Även om varningsavståndet har satts till
Tidigare kan varningar i vissa lägen uppfattas
som sena. T.ex. vid stora hastighetsskillnader
eller om framförvarande fordon bromsar kraftigt.
OBS
Varning med körriktningsvisarna för Rear
Collision Warning deaktiveras om varningsavståndet för kollisionsvarning i funktionen City
Safety är inställt på den lägsta nivån
"Senare".
Funktionerna med bältesförsträckning och
bromsning är dock fortsatt aktiva.
FÖRARSTÖD
VARNING
Inget automatiskt system kan garantera
100 % korrekt funktion i alla situationer.
Prova därför aldrig City Safety mot människor,
djur eller fordon – det kan medföra svåra skador och livsfara.
Relaterad information
•
City Safety (s. 324)
Detektering av hinder med City
Safety™
De hinder som City Safety kan detektera är fordon, cyklister, större djur och fotgängare.
Fordon
City Safety detekterar de flesta fordon vilka står
stilla eller rör sig i samma riktning som den egna
bilen samt fordon beskrivna i avsnittet "City
Safety i korsande trafik".
För att City Safety ska kunna detektera ett fordon
i mörker, måste dess fram- och baklyktor fungera
och lysa tydligt.
Cyklist
som möjligt – detta förutsätter möjlighet att
urskilja cykel, huvud, armar, axlar, ben, över- och
underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.
Om stora delar av cyklistens kropp eller cykel ej
är synliga för funktionens kamera, kan systemet
inte upptäcka en cyklist.
För att funktionen ska kunna upptäcka en cyklist
måste denne vara vuxen och sitta på en cykel
avsedd för vuxna.
VARNING
City Safety är ett hjälpmedel och kan inte
upptäcka alla cyklister i alla situationer och
kan t.ex. inte se:
•
•
delvis skymda cyklister.
•
cyklar lastade med större föremål.
cyklister i klädsel som döljer kroppskonturen.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
Optimala exempel på vad City Safety tolkar som cyklist –
med tydlig kropps- och cykelkontur.
För optimal prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar en cyklist, får så
entydig information om kropps- och cykelkontur
}}
327
FÖRARSTÖD
||
Fotgängare
VARNING
Större djur
City Safety är ett hjälpmedel och kan inte
upptäcka alla fotgängare i alla situationer och
kan t.ex. inte se:
Optimala exempel på vad systemet betraktar som fotgängare med tydlig kroppskontur.
För optimal prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar fotgängare, får så
entydig information om kroppskontur som möjligt
– detta förutsätter möjlighet att urskilja huvud,
armar, axlar, ben, över- och underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.
För att en fotgängare ska kunna detekteras krävs
en kontrast till bakgrunden vilket kan bero på kläder, bakgrund, väderförhållanden etc. Vid låg kontrast kan fotgängare upptäckas sent eller inte alls
vilket kan innebära sena eller helt uteblivna varningar och bromsingrepp.
City Safety kan detektera fotgängare även i mörker om de är upplysta av bilens strålkastare.
328
•
delvis skymda fotgängare, personer i
klädsel som döljer kroppskonturen eller
fotgängare kortare än 80 cm.
•
fotgängare om kontrasten till fotgängarens bakgrund är dålig – varning och
bromsingrepp kan då komma sent eller
utebli helt.
•
fotgängare som bär på större föremål.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
Optimala exempel på vad City Safety tolkar som större
djur – stillastående eller långsamt gående och med tydlig kroppskontur.
För optimal prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar ett större djur
(t.ex. älg och häst) får så entydig information om
kroppskontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att urskilja djuret rakt från sidan i kombination med ett för djuret normalt rörelsemönster.
Om delar av djurets kropp inte är synliga för funktionens kamera, kan systemet inte upptäcka djuret.
City Safety kan detektera stora djur även i mörker
om de är upplysta av bilens strålkastare.
FÖRARSTÖD
VARNING
City Safety är ett hjälpmedel och kan inte
upptäcka alla större djur i alla situationer och
kan t.ex. inte se:
•
•
delvis skymda större djur.
•
större djur som springer eller rör sig
snabbt.
•
större djur om kontrasten till djurets bakgrund är dålig – varning och bromsingrepp kan då komma sent eller utebli
helt.
•
VARNING
City Safety kan hjälpa föraren i samband med att
den egna bilen svänger och korsar ett mötande
fordons väg i en korsning.
City Safety är ett hjälpmedel och fungerar inte
i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
Varningar och bromsingrepp i samband med
risk för kollision med mötande fordon, kommer oftast mycket sent.
större djur sedda rakt framifrån eller rakt
bakifrån.
Föraren ansvarar alltid för att rätt avstånd och
hastighet hålls – invänta aldrig en kollisionsvarning eller att City Safety ska ingripa.
Begränsningar vid korsande trafik
I vissa fall kan City Safety ha svårt att hjälpa föraren vid kollisionsrisk i samband med mötande
korsande trafik. Det kan vara t.ex:
mindre djur som t.ex. hundar och katter.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassat till hastigheten.
Relaterad information
•
City Safety i korsande trafik
City Safety (s. 324)
Sektor där City Safety kan detektera mötande korsande
fordon.
För att City Safety ska kunna detektera ett
mötande fordon på kollisionskurs, måste den
mötande först komma in i den sektor (1) där City
Safety kan analysera förloppet.
Dessutom måste följande kriterier vara uppfyllda:
•
egen bils hastighet måste vara minst 4 km/h
(3 mph)
•
egen bil måste svänga åt vänster på marknader med högertrafik (alternativt åt höger vid
vänstertrafik)
•
mötande fordon måste ha strålkastarna
tända.
•
vid halt väglag och stabilitetskontroll ESC
ingriper
•
•
•
•
om mötande fordon upptäcks sent
om mötande fordon skyms av något
om mötande fordon har släckta strålkastare
om mötande fordon kör oförutsägbart och
t.ex. snabbt byter körfält i ett sent skede.
Relaterad information
•
City Safety (s. 324)
329
FÖRARSTÖD
City Safety vid förhindrad
undanmanöver
City Safety har möjlighet att hjälpa föraren
genom att automatiskt bromsa bilen tidigare då
det inte är möjligt att undvika en kollision genom
att enbart styra undan.
Men om City Safety förutser att en undanmanöver inte är möjlig p.g.a. trafik i angränsande körfält, kan funktionen hjälpa föraren genom att
automatiskt påbörja inbromsning i ett tidigare
skede.
VARNING
City Safety hjälper föraren genom att fortlöpande
försöka förutse om det finns möjliga "flyktvägar"
åt sidorna ifall ett långsamt eller stillastående
framförvarande fordon upptäcks i ett sent skede.
City Safetys möjlighet att kunna förutse en
viss situation är ett hjälpmedel och fungerar
inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och
vägförhållanden.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt samt att gällande
lagar och trafikbestämmelser följs.
Relaterad information
•
•
Egen bil (1) "ser" inga möjligheter att väja för framförvarande fordon (2) och kan därför auto-bromsa tidigare.
Egen bil
Långsamt/stillastående fordon
City Safety ingriper inte med auto-bromsfunktionen så länge föraren själv har möjlighet att undvika en kollision via en styrmanöver.
330
City Safety (s. 324)
Begränsningar för City Safety (s. 330)
Begränsningar för City Safety
Funktionen City Safety kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Omgivning
Låga objekt
Nedhängande objekt som t.ex. flagga/vimpel för
utskjutande last eller tillbehör som t.ex. extraljus
och frontbågar vilka överstiger motorhuvens höjd
begränsar funktionen.
Halka
Vid halt väglag förlängs bromssträckan vilket kan
reducera förmågan för City Safety att undvika en
kollision. I sådana situationer kommer de låsningsfria bromsarna och stabilitetskontrollen ESC
att ge bästa möjliga bromskraft med bibehållen
stabilitet.
Motljus
Den visuella varningssignalen i vindrutan kan vara
svår att upptäcka vid starkt solljus, reflexer, vid
användning av solglasögon eller om föraren inte
har blicken riktad rakt fram.
Värme
Vid hög kupétemperatur orsakat av t.ex. starkt
solljus kan den visuella varningssignalen i vindrutan tillfälligt sättas ur funktion.
FÖRARSTÖD
Kamera- och radarenhetens synfält
Kamerans synfält är begränsad varför fotgängare,
större djur, cyklister och fordon i vissa situationer
inte kan upptäckas eller upptäckten sker senare
än förväntat.
Smutsiga fordon kan upptäckas senare än andra
och motorcyklar kan vid mörker upptäckas sent
eller inte alls.
Om ett textmeddelande i förardisplayen säger att
kamera- och radarenheten är blockerad, innebär
det att City Safety kan ha svårt att upptäcka fotgängare, större djur, cyklister, fordon eller väglinjer framför bilen – det medför att City Safety kan
ha en reducerad funktionalitet.
Ett felmeddelande visas dock ej för alla situationer där vindrutans sensorer är blockerade –
föraren måste därför vara noggrann med att hålla
ren vindrutans område framför kamera- och radarenheten.
VIKTIGT
Underhåll och byte av komponenter i City
Safety får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Föraringrepp
Backning
När den egna bilen backar är City Safety temporärt deaktiverad.
Låg hastighet
City Safety aktiveras inte i mycket låga farter –
under 4 km/h (3 mph) – varför systemet inte
ingriper i situationer där den egna bilen närmar
sig framförvarande fordon mycket långsamt, t.ex.
vid parkering.
Aktiv förare
Förarens kommandon prioriteras alltid, varför City
Safety inte ingriper eller senarelägger varning/
ingrepp i situationer där föraren på ett tydligt sätt
styr och gasar även om en kollision är oundviklig.
Ett aktivt och medvetet körbeteende kan därför
senarelägga en kollisionsvarning och ingrepp för
att minimera onödiga varningar.
Övrigt
VARNING
Varningar och bromsingrepp kan utlösas sent
eller utebli om trafiksituation eller yttre påverkan gör att kamera- och radarenheten inte
kan upptäcka framförvarande fotgängare, cyklister, större djur eller fordon på korrekt sätt.
För att fordon ska kunna detekteras nattetid
måste dess fram- och baklyktor fungera och
lysa tydligt.
Kamera- och radarenheten har en begränsad
räckvidd för fotgängare och cyklister – systemet kan ge effektiva varningar och bromsingrepp om den relativa hastigheten är lägre än
50 km/h (30 mph). För stillastående eller
långsamgående fordon är varningar och
bromsingrepp effektiva i fordonshastigheter
upp till 70 km/h (43 mph). Hastighetsreduktionen för stora djur är mindre än 15 km/h
(9 mph) och kan uppnås i fordonshastigheter
över 70 km/h (43 mph). I lägre hastigheter är
varning och bromsingrepp för stora djur
mindre effektivt.
Varningar för stillastånde eller långsamgående fordon och stora djur kan sättas ur
funktion p.g.a. mörker eller dålig sikt.
Varning och bromsingrepp för fotgängare och
cyklister är avstängda vid fordonshastighet
över 70 km/h (43 mph).
Placera, klistra eller montera ingenting på
vindrutans ut- eller insida, framför eller runt
kamera- och radarenheten – det kan störa
kamerabaserade funktioner.
}}
331
FÖRARSTÖD
||
Föremål, snö, is eller smuts i kamerasensorns
område kan reducera funktonen, stänga av
den helt eller ge felaktig funktionsrespons.
OBS
Funktionen använder bilens kameraenhet
som har vissa generella begränsningar, se
avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".
OBS
Funktionen använder bilens radarenhet som
har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för radarenheten".
Relaterad information
•
•
•
332
City Safety (s. 324)
Begränsningar för kameraenheten (s. 321)
Begränsningar för radarenheten (s. 313)
FÖRARSTÖD
Meddelanden för City Safety
Ett antal meddelanden gällande City Safety kan
visas i förardisplayen.
Följande tabell visar några exempel.
Meddelande
Innebörd
City Safety
När City Safety bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning, kan en eller flera av förardisplayens symboler
tändas kombinerat med att ett textmeddelande visas.
Automatiskt ingripande
City Safety
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Nedsatt funktionalitet Service erfordras
Relaterad information
•
City Safety (s. 324)
333
FÖRARSTÖD
Rear Collision Warning
OBS
Funktionen Rear Collision Warning (RCW) kan
hjälpa föraren undvika att bli påkörd bakifrån av
upphinnande fordon.
På vissa marknader varnar RCW inte med
körriktningsvisarna på grund av lokala trafikbestämmelser – i sådana fall är den delen av
funktionen därför deaktiverad.
RCW aktiveras automatiskt vid varje motorstart.
BLIS är en förarhjälp avsedd att varna för:
Funktionen RCW kan varna förare i bakifrån kommande fordon för kollision genom att blinka
intensivt med körriktningsvisarna.
OBS
Varning med körriktningsvisarna för Rear
Collision Warning deaktiveras om varningsavståndet för kollisionsvarning i funktionen City
Safety är inställt på den lägsta nivån
"Senare".
Om RCW-funktionen vid fordonshastighet
under 30 km/h (20 mph) beräknar att den egna
bilen riskerar att bli påkört bakifrån, kan bältesförsträckaren sträcka säkerhetsbältena i framsätet
och säkerhetssystemet Whiplash Protection
System aktiveras.
Strax innan kollisionen kan RCW även aktivera
färdbromsen för att reducera den egna bilens
acceleration framåt i kollisionsögonblicket. Färdbromsen aktiveras dock enbart om den egna
bilen är stillastående. Färdbromsen släpper omedelbart om gaspedalen trycks ned.
Begränsningar
I vissa fall kan RCW ha svårt att hjälpa föraren vid
kollisionsrisk. Det kan t.ex. vara:
334
•
om bakifrån upphinnande fordon upptäcks
sent
•
om bakifrån upphinnande fordon byter körfält
i ett sent skede
•
om bakifrån upphinnande fordon kör i hastigheter över 80 km/h (50 mph).
Blind Spot Information*
Funktionen Blind Spot Information (BLIS) är
konstruerad att varna för fordon snett bakom och
vid sidan av egen bil, för att ge föraren stöd i tät
trafik på vägar med flera körfält i samma riktning.
•
•
fordon i den döda vinkeln
snabbt upphinnande fordon i vänster och
höger körfält närmast egen bil.
Funktionerna med bältesförsträckning och
bromsning är dock fortsatt aktiva.
Relaterad information
•
•
•
•
City Safety (s. 324)
Ställa in varningsavstånd för City Safety
(s. 326)
Bältesförsträckare (s. 59)
Whiplash Protection System (s. 57)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
ges, kommer indikeringslampan att övergå från
fast sken till att blinka med ett mer intensivt ljus.
OBS
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
VARNING
BLIS-lampans placering16.
Princip för Blind Spot Information
Indikeringslampa
Zon i död vinkel
BLIS-knapp i centerdisplayens funktionsvy
aktiverar/deaktiverar funktionen.
Zon för snabbt upphinnande fordon.
BLIS-funktionen är aktiv i hastigheter
över 10 km/h (6 mph).
Systemet är konstruerat för att reagera då:
•
•
egen bil blir omkört av andra fordon
egen bil blir snabbt upphunnet av annat fordon.
När BLIS upptäcker ett fordon inom zon 1, eller
ett snabbt upphinnande fordon i zon 2, lyser indikeringslampan vid respektive ytterbackspegel
med fast sken. Om föraren i det läget aktiverar
körriktningsvisaren åt den sida som varningen
16
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
Blind Spot Information fungerar inte i skarpa
kurvor.
Blind Spot Information fungerar inte när bilen
backas.
VARNING
Blind Spot Information är ett kompletterande
hjälpmedel och fungerar inte i alla situationer.
Blind Spot Information är ingen ersättning för
ett säkert körsätt och användande av backspeglar.
Blind Spot Information kan aldrig ersätta förarens ansvar och uppmärksamhet – det åligger alltid föraren att utföra filbyten på ett trafiksäkert sätt.
}}
335
FÖRARSTÖD
||
VARNING
Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar.
Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt
ligger alltid på föraren.
Aktivera/deaktivera Blind Spot
Information*
Funktionen Blind Spot Information (BLIS) kan
aktiveras/deaktiveras.
Är BLIS deaktiverat vid motoravstängning är det
fortsatt avstängt efter påföljande motorstart och
ingen indikeringslampa tänds.
VARNING
Blind Spot Information är ett kompletterande
hjälpmedel och fungerar inte i alla situationer.
Blind Spot Information är ingen ersättning för
ett säkert körsätt och användande av backspeglar.
Relaterad information
•
Aktivera/deaktivera Blind Spot Information*
(s. 336)
•
Begränsningar för Blind Spot Information*
(s. 337)
•
Meddelanden för Blind Spot Information* och
Cross Traffic Alert* (s. 341)
•
Cross Traffic Alert* (s. 337)
Blind Spot Information kan aldrig ersätta förarens ansvar och uppmärksamhet – det åligger alltid föraren att utföra filbyten på ett trafiksäkert sätt.
Relaterad information
Blind Spot Information-lampans
placering17.
Indikeringslampa
–
BLIS-knapp i centerdisplayens funktionsvy
aktiverar/deaktiverar funktionen.
Tryck på knappen BLIS i funktionsvyn.
> BLIS aktiveras/deaktiveras – knappen
visar en grön/grå indikering.
•
•
•
Blind Spot Information* (s. 334)
Begränsningar för Blind Spot Information*
(s. 337)
Meddelanden för Blind Spot Information* och
Cross Traffic Alert* (s. 341)
Om BLIS är aktiverat vid motorstart, bekräftas
funktionen av att ytterspeglarnas indikeringslampor blinkar en gång.
17
336
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Begränsningar för Blind Spot
Information*
För optimal funktion är det viktigt att ytorna framför sensorerna hålls rena.
Funktionen Blind Spot Information (BLIS) kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom sensorernas yta.
Exempel på begränsningar:
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra
varningar.
•
BLIS deaktiveras då ett släpfordon ansluts till
bilens elsystem.
Sensorer
BLIS-funktionernas sensorer är placerade innanför vardera hörn bakskärm/stötfångare. Sensorerna används även av funktionen Cross Traffic
Alert (CTA).
Cross Traffic Alert*
Cross Traffic Alert (CTA) är en förarhjälp avsedd
att varna för korsande trafik då bilen backas.
CTA är ett komplement till Blind Spot
Information (BLIS).
VIKTIGT
Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas
komponenter eller omlackering av stötfångare
får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
Blind Spot Information* (s. 334)
Aktivera/deaktivera Blind Spot Information*
(s. 336)
•
Meddelanden för Blind Spot Information* och
Cross Traffic Alert* (s. 341)
•
Begränsningar för Cross Traffic Alert
(s. 339)
Princip för CTA.
CTA kompletterar BLIS-funktionen genom att
under backning kunna se korsande trafik från
sidan, t.ex. då bilen backas ut från en parkering.
CTA är konstruerat för att i första hand upptäcka
fordon – i gynnsamma fall kan även mindre föremål som cyklar samt fotgängare upptäckas.
CTA är endast aktiv om bilen rullar bakåt eller om
växellådans backläge har valts.
Håll denna yta ren – både på bilens vänstra och högra
sida.
}}
* Tillval/tillbehör. 337
FÖRARSTÖD
||
Om CTA upptäckt att något närmar sig från sidan
indikeras detta med:
Relaterad information
•
Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert*
(s. 338)
•
en akustisk signal – ljudet hörs i vänster eller
höger högtalare beroende av från vilket håll
objektet närmar sig.
•
Meddelanden för Blind Spot Information* och
Cross Traffic Alert* (s. 341)
•
•
en tänd ikon i bildskärmens PAS-grafik.
•
Begränsningar för Cross Traffic Alert
(s. 339)
•
Blind Spot Information* (s. 334)
en ikon i parkeringshjälpkamerans toppvy.
Aktivera/deaktivera Cross Traffic
Alert*
Funktionen Cross Traffic Alert (CTA) kan aktiveras/deaktiveras.
Funktionen aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
–
Tryck på knappen Cross Traffic Alert i
funktionsvyn.
> • GRÖN knappindikering – CTA är aktiverat.
•
GRÅ knappindikering – CTA är deaktiverat.
CTA är i aktiverat läge efter varje motorstart.
Tänd CTA-ikon i bildskärmens PAS-grafik.
VARNING
CTA är ett kompletterande hjälpmedel och
fungerar inte i alla situationer.
CTA är ingen ersättning för ett säkert körsätt
och användande av backspeglar.
CTA kan aldrig ersätta förarens ansvar och
uppmärksamhet – det åligger alltid föraren att
backa på ett trafiksäkert sätt.
338
VARNING
CTA är ett kompletterande hjälpmedel och
fungerar inte i alla situationer.
CTA är ingen ersättning för ett säkert körsätt
och användande av backspeglar.
CTA kan aldrig ersätta förarens ansvar och
uppmärksamhet – det åligger alltid föraren att
backa på ett trafiksäkert sätt.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Cross Traffic Alert* (s. 337)
Begränsningar för Cross Traffic
Alert
Begränsningar för Cross Traffic Alert
(s. 339)
Funktionen Cross Traffic Alert (CTA) kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Meddelanden för Blind Spot Information* och
Cross Traffic Alert* (s. 341)
CTA fungerar inte optimalt i alla situationer utan
har en viss begränsning – CTA-sensorerna kan
t.ex. inte "se" igenom andra parkerade fordon
eller skymmande föremål.
Relaterad information
•
•
•
Här följer några exempel på när CTA:s "synfält"
från början kan vara begränsat och annalkande
fordon därför inte kan upptäckas förrän de är
mycket nära:
I en vinklad parkeringsficka kan CTA vara helt "blind" åt
ena sidan.
Blind CTA-sektor.
Sektor där CTA kan detektera/"se".
Då den egna bilen långsamt backas, ändras dock
vinkeln i förhållande till bilen/föremålet som
skymmer varvid den blinda sektorn snabbt minskar.
Exempel på ytterligare begränsningar:
Bilen står långt in i en parkeringsficka.
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra
varningar.
•
CTA deaktiveras då ett släpfordon ansluts till
bilens elsystem.
Sensorer
CTA-funktionernas sensorer är placerade innanför vardera hörn bakskärm/stötfångare. Senso-
}}
* Tillval/tillbehör. 339
FÖRARSTÖD
||
rerna används även av funktionen Blind Spot
Information (BLIS).
Relaterad information
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 337)
Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert*
(s. 338)
•
Meddelanden för Blind Spot Information* och
Cross Traffic Alert* (s. 341)
•
Begränsningar för Blind Spot Information*
(s. 337)
Håll denna yta ren – både på bilens vänstra och högra
sida.
För optimal funktion är det viktigt att ytorna framför sensorerna hålls rena.
Fäst inga föremål, tejp, dekaler eller liknande
inom sensorernas yta.
VIKTIGT
Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas
komponenter eller omlackering av stötfångare
får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
340
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Meddelanden för Blind Spot
Information* och Cross Traffic Alert*
Följande tabell visar några exempel.
Ett antal meddelanden gällande Blind Spot
Information (BLIS) och Cross Traffic Alert (CTA)
kan visas i förardisplayen.
Meddelande
Innebörd
Dolda vinkeln sensor
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Service erfordras
Dolda vinkeln sens. av
BLIS och CTA har deaktiveras då ett släpfordon har anslutits till bilens elsystem.
Släpvagn kopplad
Relaterad information
•
•
Blind Spot Information* (s. 334)
Aktivera/deaktivera Blind Spot Information*
(s. 336)
•
Begränsningar för Blind Spot Information*
(s. 337)
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 337)
•
Hantera meddelanden i förar- och centerdisplayen (s. 106)
Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert*
(s. 338)
* Tillval/tillbehör. 341
FÖRARSTÖD
Trafikskyltsinformation*
VARNING
Funktionen Trafikskyltsinformation (Road Sign
Information – RSI) hjälper föraren att observera
vilka hastighetsrelaterade trafikskyltar och vissa
förbudsskyltar bilen passerar.
RSI fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt och enligt gällande trafikregler och bestämmelser.
Skyltvisning med
Trafikskyltsinformation
Funktionen Trafikskyltsinformation (Road Sign
Information – RSI) registrerar och visar trafikskyltar på olika sätt beroende på skylt och situation.
Relaterad information
•
•
•
•
Skyltvisning med Trafikskyltsinformation
(s. 342)
Fartkamerainformation* (s. 344)
Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation
(s. 345)
Begränsningar för Trafikskyltsinformation*
(s. 346)
Exempel på läsbara skyltar18.
Exempel på registrerad hastighetsinformation19.
RSI ger information om bl.a. aktuell hastighet, att
en motorväg eller motortrafikled börjar/upphör,
när det råder omkörningsförbud och förbjuden
färdriktning.
När RSI registrerat en trafikskylt med påbjuden
hastighet, visar förardisplayen den skylten som en
symbol samt en röd markering i hastighetsskalan.
I det fall både en skylt för motorväg/motortrafikled och en skylt med högsta tillåtna hastighet
passeras, väljer RSI att visa skyltsymbol för
motorväg/motortrafikled. Den nya högsta tillåtna
hastigheten visas direkt med ett streck i förardisplayens hastighetsskala.
18
19
342
Tillsammans med symbolen för
gällande hastighetsbegränsning kan även en kompletterande skylt visas, t.ex. omkörningsförbud.
Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast några exempel.
Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast några exempel.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Passeras en förbjuden infart
med denna skylt på respektive
sida, varnas föraren med en
blinkande symbol av denna
skylt i förardisplayen.
Är bilen utrustad med Sensus Navigation*
används även information från kartan för att
avgöra om bilen framförs i fel färdriktning.
Föraren kan även få en akustisk varning vid körning mot förbjuden infart om funktionen
Varningsljud är aktiverad – se rubrik "Aktivera/
deaktivera ljudvarning" i avsnitt "Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation".
Motorväg upphör.
Om ett släpfordon är kopplat till bilen och en hastighetsskylt med tilläggstavla ”släpfordon” passeras, kommer den hastigheten att visas i förardisplayen.
Därefter döljs skyltinformationen tills nästa hastighetsrelaterad skylt detekteras.
Tilläggstavlor
Begränsning eller motorväg upphör
Om RSI detekterar en skylt vilken kan innebära
att aktuell hastighetsbegränsning upphör – t.ex.
vid upphörande av motorväg – visar förardisplayen motsvarande trafikskylt i 10–30 sekunder.
Exempel på sådana skyltar är:
Samtliga begränsningar upphör.
19
Tilläggsskylt relaterat regn visas endast om vindrutetorkarna används.
Exempel på tilläggstavlor19.
Ibland skyltas olika hastighetsbegränsningar för
samma väg – en tilläggstavla anger då under vilka
omständigheter hastigheterna gäller. Det kan
vara särskilt olycksdrabbade vägavsnitt vid t.ex.
regn och/eller dimma.
Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast några exempel.
Vissa hastigheter gäller först
efter t.ex. en viss sträcka eller
under en viss tid på dygnet.
Föraren uppmärksammas på
den omständigheten med en
symbol för tilläggsskylt under
symbolen med hastighet. Förardisplayens symboltillägg visar då antingen "DIST"
eller "TIME".
En symbol för tilläggsskylt i
form av en tom ram under
förardisplayens hastighetssymbol, betyder att RSI detekterat
en tilläggstavla med kompletterande information för aktuell
hastighetsbegränsning.
Sensus Navigation
Är bilen utrustad med Sensus Navigation hämtas
hastighetsrelaterad information från navigationsenheten i följande fall:
}}
* Tillval/tillbehör. 343
FÖRARSTÖD
||
•
•
Vid indirekt hastighetsskyltning som t.ex.
skyltar för motorväg och motortrafikled samt
ortsskyltar.
Om tidigare detekterad skylt inte bedöms
vara giltig längre och ingen ny skylt passerats.
Fartkamerainformation*
•
•
Om en nerladdad tredjepartsapp används för
navigation finns inget stöd för hastighetsrelaterad information.
•
Trafikskyltsinformation* (s. 342)
Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation
(s. 345)
Begränsningar för Trafikskyltsinformation*
(s. 346)
Fartkameravarning i förardisplayen.
Om bilen överskrider en detekterad hastighetsgräns kan föraren varnas när bilen närmar
sig en fartkamera förutsatt att
navigationskartorna för aktuell
marknad innehåller information
om fartkameror.
Relaterad information
•
•
Information om fartkameror på navigationskartorna finns inte för alla marknader.
Relaterad information
OBS
Skylt för "Skola" och "Lekande barn"
Om varningsskylten "Skola"
eller "Lekande barn" finns med
i satellitnavigatorns kartdata,
visar förardisplayen en skylt19
av denna typ.
OBS
Bil utrustad med Sensus Navigation kan ge
information om kommande fartkamera i förardisplayen.
Trafikskyltsinformation* (s. 342)
Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation
(s. 345)
För mer information om Hastighetsvarning i samband med fartkamera – se rubrik "Aktivera/deaktivera hastighetsvarning" i avsnitt "Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation" samt avsnitt
"Begränsningar för Trafikskyltsinformation".
19
344
Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast några exempel.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera
Trafikskyltsinformation
Hastighetsvarning ges i form av
att förardisplayens symbol med
gällande högsta tillåtna hastighet temporärt blinkar då hastigheten överskrids.
Funktionen Trafikskyltsinformation (Road Sign
Information – RSI) kan aktiveras/deaktiveras.
Aktivera/deaktivera
Trafikskyltsinformation
Funktionen aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
–
Tryck på knappen Road Sign Information i
funktionsvyn.
> RSI aktiveras och knappen visar en grön
indikering – en grå indikering innebär att
RSI är deaktiverad.
Välj Varningsljud för att aktivera/deaktivera
ljudvarning.
Med funktionen Varningsljud aktiverad, varnas
föraren också vid körning mot förbjuden infart.
Relaterad information
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car IntelliSafe
Sign Information.
3.
Välj Hastighetsvarning för att aktivera/
deaktivera hastighetsvarning.
> Om funktionen aktiveras visas en hastighetsväljare.
4.
Justera gränsen för när hastighetsvarning
ska ges uppåt/nedåt genom att trycka på pil
upp/ned.
Aktivera/deaktivera hastighetsvarning
Funktionen Hastighetsvarning varnar föraren när
gällande hastighetsbegränsning överträds. Hastighetsvarning utfärdas alltid om hastighetsbegränsning överskrids i samband med fartkamerainformation. Föraren kan välja att ha funktionen
aktiverad eller deaktiverad.
3.
Road
•
•
•
Trafikskyltsinformation* (s. 342)
Fartkamerainformation* (s. 344)
Skyltvisning med Trafikskyltsinformation
(s. 342)
Observera att det inte tas hänsyn till gjord
gränsjustering då förardisplayen visar symbolen för fartkamera.
Aktivera/deaktivera ljudvarning
Det är möjligt att få även ljudvarning i samband
med en hastighetsvarning:
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car IntelliSafe
Sign Information.
Road
* Tillval/tillbehör. 345
FÖRARSTÖD
Begränsningar för
Trafikskyltsinformation*
OBS
Funktionen använder bilens kameraenhet
som har vissa generella begränsningar, se
avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".
Funktionen Trafikskyltsinformation (Road Sign
Information – RSI) kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Exempel på vad som kan reducera RSI-funktionen är:
•
•
•
•
•
blekta skyltar
Relaterad information
•
•
skyltar placerade i kurva
vridna eller skadade skyltar
skyltar placerade högt över vägbanan
helt/delvis skymda eller dåligt placerade
skyltar
•
skyltar delvis eller helt täckta med frost, snö
och/eller smuts
•
digitala vägkartor20 är inaktuella, felaktiga
eller saknar hastighetsinformation21.
Trafikskyltsinformation* (s. 342)
Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation
(s. 345)
•
Skyltvisning med Trafikskyltsinformation
(s. 342)
•
Begränsningar för kameraenheten (s. 321)
Driver Alert Control
Funktionen Driver Alert Control (DAC) är avsedd
att fånga förarens uppmärksamhet då denne
börjar få ett vingligt körbeteende, t.ex. om föraren
är distraherad eller håller på att somna.
DAC har som mål att upptäcka ett långsamt försämrat körbeteende och är i första hand ämnad
att användas på större vägar. Funktionen är inte
avsedd för stadstrafik.
Funktionen aktiveras när hastigheten överstiger
65 km/h (40 mph) och förblir aktiv så länge hastigheten är över 60 km/h (37 mph).
OBS
Vissa typer av cykelhållare (anslutna till eluttaget för släpfordon) kan RSI-funktionen tolka
som ett tillkopplat släpfordon. I sådana fall
kan felaktig hastighetsinformation visas för
föraren.
20
21
346
En kamera läser av vägbanans sidomarkeringar
och jämför vägens sträckning med förarens rattrörelser.
I bil utrustad med Sensus Navigation.
Kartdata med hastighetsinformation finns ej på alla marknader.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
VARNING
Ett larm bör tas på största allvar eftersom en
sömnig förare ofta inte själv observerar sitt tillstånd.
Vid larm eller känsla av trötthet; stanna bilen
på ett säkert sätt snarast och vila.
Studier har visat att det är lika farligt att köra
vid trötthet som under påverkan av alkohol.
VARNING
Då körbeteendet blir påtagligt
vingligt larmas föraren med en
ljudsignal kombinerat med en
symbol i förardisplayen och
meddelandet Dags att ta en
paus snart?.
Varningen upprepas efter en stund om inte körbeteendet förbättras.
OBS
Funktionen ska inte användas för att förlänga
ett körpass. Planera alltid in pauser med
jämna mellanrum och se till att vara utvilad.
Driver Alert Control fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett kompletterande hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
Relaterad information
•
Aktivera/deaktivera Driver Alert Control
(s. 347)
•
Begränsningar för Driver Alert Control
(s. 348)
Aktivera/deaktivera Driver Alert
Control
Funktionen Driver Alert Control (DAC) kan aktiveras/deaktiveras.
Aktivera/deaktivera Driver Alert Control
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car
Alert Control.
3.
Välj Trötthetsvarning för att aktivera/deaktivera DAC.
IntelliSafe
Driver
VARNING
Driver Alert Control fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett kompletterande hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
Aktivera/deaktivera guide till rastplats
vid varning
Det är möjligt att ställa in om guide till rastplats
ska vara aktiverat/deaktiverat. Med guide aktiverad visas förslag på en lämplig rastplats i samband med att DAC varnar.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
}}
347
FÖRARSTÖD
||
2.
3.
Tryck på My Car
Alert Control.
IntelliSafe
Driver
Välj Guide till rastplats för att aktivera/
deaktivera guide till rastplats.
Relaterad information
•
•
Driver Alert Control (s. 346)
Begränsningar för Driver Alert Control
(s. 348)
Begränsningar för Driver Alert
Control
Funktionen Driver Alert Control (DAC) kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas
trots förarens trötthet – t.ex. vid användning av
funktionen Pilot Assist – med påföljd att föraren
då inte får någon varning från DAC. Därför är det
alltid mycket viktigt att stanna och ta en paus vid
minsta känsla av trötthet, oavsett om DAC-funktionen har varnat eller inte.
I vissa fall kan systemet varna trots att förarens
körbeteende inte har försämrats, t.ex:
•
•
vid starka sidovindar
Körfältsassistans
Uppgiften för Körfältsassistans är att, på motorvägar och liknande större leder, hjälpa föraren
reducera risken att bilen oavsiktligt lämnar eget
körfält.
Körfältsassistans styr bilen tillbaka in i körfältet
och/eller varnar föraren med ljud eller med vibrationer i ratten.
Körfältsassistans är aktiv i hastighetsintervallet
65–200 km/h (40–125 mph) på vägar med väl
synliga sidolinjer.
På smala vägar kan funktionen bli otillgänglig och
sätts då i beredskapsläge. När vägen är tillräckligt
bred blir funktionen tillgänglig igen.
på spårig vägbeläggning.
OBS
Funktionen använder bilens kameraenhet
som har vissa generella begränsningar, se
avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".
Relaterad information
•
•
•
•
348
Driver Alert Control (s. 346)
Aktivera/deaktivera Driver Alert Control
(s. 347)
Begränsningar för kameraenheten (s. 321)
En kamera läser av vägens/körfältets sidolinjer.
Pilot Assist* (s. 299)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
tillbaka in i körfältet med ett svagt styrmoment i ratten.
2.
Varning aktiverad: Om bilen är på väg att
passera en sidolinje, varnas föraren med ljud
eller med vibrationer i ratten.
Om föraren då inte börjar styra, visas symbolen
igen kombinerat med ett varningsljud och detta
meddelande:
• Lane Keeping Aid – I standby till styrning
aktiveras
OBS
Då körriktningsvisare är påslagen ger inte
Körfältsassistans någon styrning eller varning.
Körfältsassistans styr bilen tillbaka in i körfältet.
• Lane Keeping Aid – Styr bilen
VARNING
Följer föraren därefter fortfarande inte uppmaningen att börja styra, försätts LKA i beredskapsläge – funktionen kommer sedan att vara otillgänglig till dess föraren börjar styra bilen igen.
Körfältsassistans ingriper inte
Körfältsassistans är endast ett förarhjälpmedel och fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt samt att gällande
lagar och trafikbestämmelser följs.
Styrhjälp
En förutsättning för att LKA:s styrhjälp ska fungera är att föraren håller händerna på ratten, vilket systemet fortlöpande kontrollerar.
Körfältsassistans varnar med rattvibrationer22.
Beroende av inställningar agerar Körfältsassistans enligt följande:
1.
22
Styrhjälp aktiverad: Då bilen närmar sig en
sidolinje, kommer LKA att aktivt styra bilen
Om föraren inte håller händerna på ratten, visar förardisplayen denna symbol och följande meddelande vilket uppmanar föraren att aktivt styra
bilen:
Rattvibrationerna varierar – ju längre tid bilen befinner sig över sidolinjen, desto desto längre vibration.
Körfältsassistans ingriper inte i skarp innerkurva.
I vissa fall tillåter Körfältsassistans att sidolinjer
korsas utan att ingripa med vare sig styrhjälp eller
varning – t.ex. vid användning av körriktningsvisare eller gena i kurvor.
}}
349
FÖRARSTÖD
||
Begränsningar
I vissa krävande situationer kan Körfältsassistans
ha svårt att hjälpa föraren på rätt sätt – då rekommenderas att funktionen stängs av.
Exempel på sådan situation kan vara:
•
•
•
•
•
•
•
Det är möjligt att välja hur LKA ska agera om
bilen lämnar eget körfält.
Funktionen aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
dålig vägbeläggning
mycket sportigt körsätt
kanter eller andra linjer än körfältets sidolinjer
–
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
Filassistans.
3.
Under Assistansalternativ för Lane
Keeping Aid, välj hur LKA ska agera:
vägar med otydliga eller obefintliga linjemarkeringar.
Välja varningstyp för Lane Keeping Aid
Det är möjligt att välja hur LKA ska varna föraren
om bilen lämnar eget körfält.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
Aktivera/deaktivera Lane Keeping Aid
(s. 350)
2.
Tryck på My Car
Filassistans.
Avåkningsskydd Run-off Mitigation (s. 353)
3.
Under Varningstyp för Lane Keeping Aid,
välj varningssätt:
Symboler och meddelanden för Körfältsassistans (s. 351)
Begränsningar för kameraenheten (s. 321)
IntelliSafe
• Ljud – föraren blir varnad med ljud.
• Vibration – föraren blir varnad med vibra-
IntelliSafe
• Styrhjälp – föraren får styrhjälp utan var-
Tryck på knappen Lane Keeping Aid i funktionsvyn.
> LKA aktiveras (GRÖN knappindikering
visas) eller deaktiveras (GRÅ knappindikering visas).
tioner i ratten.
350
1.
dåligt väder med reducerad sikt
Relaterad information
•
Körfältsassistans Lane Keeping Aid (LKA) kan
aktiveras/deaktiveras och några delfunktioner
kan väljas.
vägarbete
OBS
•
•
Assistansalternativ för Lane Keeping
Aid
vinterväglag
Funktionen använder bilens kameraenhet
som har vissa generella begränsningar, se
avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".
•
Aktivera/deaktivera Lane Keeping
Aid
ning.
• Båda – föraren får både varning och styrhjälp.
• Varning – föraren blir enbart varnad.
Relaterad information
•
•
Körfältsassistans (s. 348)
Symboler och meddelanden för Körfältsassistans (s. 351)
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
Körfältsassistans
Körfältsassistans läser av körfältets ena eller
båda sidolinjer.
Ett antal symboler och meddelanden gällande
Körfältsassistans kan visas i förardisplayen.
Otillgänglig
Indikering av styrhjälp/varning
Symbol i förardisplayen
Körfältsassistans visualiseras
med en symbol i förardisplayen
för olika situationer.
Här följer några exempel på
symbolens utseende och vid
vilken situation den visas:
Tillgänglig
Styrhjälp/varning – symbolens sidolinjer är färgade.
Otillgänglig – symbolens sidolinjer är grå.
Körfältsassistans kan inte läsa av körfältets sidolinjer, hastigheten är för låg eller vägen är för
smal.
Körfältsassistans indikerar att systemet varnar
och/eller försöker styra tillbaka bilen in i körfältet.
Symboler och meddelanden
Följande tabell visar några exempel.
Tillgänglig – symbolens sidolinjer är vita.
}}
351
FÖRARSTÖD
||
Symbol
Meddelande
Innebörd
Förarstödsfunktioner
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Nedsatt funktionalitet Service erfordras
Vindrutesensor
Kamerans förmåga att läsa av körbanan framför bilen är reducerad.
Sensor blockerad, se ägarmanual
Lane Keeping Aid
Styr bilen
Lane Keeping Aid
I standby till styrning aktiveras
Relaterad information
•
•
352
Körfältsassistans (s. 348)
Aktivera/deaktivera Lane Keeping Aid
(s. 350)
LKA:s styrhjälp fungerar inte om föraren inte håller händerna på ratten. Följ uppmaningen
och styr bilen.
LKA är försatt i beredskapsläge till dess föraren börjar styra bilen igen.
FÖRARSTÖD
Avåkningsskydd Run-off Mitigation
Avåkningsskydd med styrassistans
Avåkningsskyddets uppgift är att hjälpa föraren
reducera risken att bilen oavsiktligt lämnar vägen
genom att aktivt styra bilen tillbaka in på vägen
igen.
Inställningar för Avåkningsskydd Runoff Mitigation
Funktionen Avåkningsskydd är valbar – föraren
kan välja På eller Av genom att dra ner centerdisplayens toppvy och där söka fram följande:
Funktionen är aktiv i hastighetsintervallet
65–140 km/h (40–87 mph) på vägar med väl
synliga sidomarkeringar/-linjer.
En kamera läser av vägkanter och målade sidomarkeringar. Om bilen är på väg att korsa vägkanten kommer Avåkningsskydd att aktivt styra
bilen tillbaka in på vägen. Och om styringrepp
inte anses vara tillräckligt för att undvika avåkning, kan även bromsingrepp aktiveras.
Avåkningskydd ingriper inte med varken styrassistans eller bromsingrepp om körriktningsvisaren
används. Om funktionen detekterar att föraren
kör bilen på ett aktivt sätt, kommer en aktivering
av Avåkningskydd att undertryckas en kort stund.
Inställningar
Filassistans
My Car
IntelliSafe
För att aktivera Avåkningsskydd:
Run-off Mitigation ingriper med styrhjälp.
Avåkningsskydd med styrassistans och
bromsingrepp
•
Markera rutan vid Run-off Mitigation,
Assistans vid passerande av vägkant –
funktionen är därefter aktiverad.
Aktuell inställning för Avåkningsskydd vid motoravstängning är kvar vid påföljande motorstart.
Begränsningar för Avåkningsskydd
Run-off Mitigation
Enbart styrassistans
I vissa krävande situationer kan Avåkningsskydd
ha svårt att hjälpa föraren på rätt sätt – då rekommenderas att funktionen stängs av.
Styrassistans med bromsingrepp
Exempel på sådan situation kan vara:
Funktionen har två aktiveringsnivåer:
•
•
automatiskt beroende på situationen vid avåkningstillfället.
Run-off Mitigation ingriper med styrhjälp och bromsning.
Bromsingrepp hjälper i situationer då enbart styrassistans inte räcker till. Bromskraften anpassas
•
•
•
•
•
vägarbete
vinterväglag
smala vägar
dålig vägbeläggning
mycket sportigt körsätt
}}
353
FÖRARSTÖD
||
•
•
dåligt väder med reducerad sikt
•
kanter eller andra linjer än körfältets sidomarkeringar.
vägar med otydliga eller obefintliga sidomarkeringar
VARNING
Funktionen Avåkningsskydd är endast ett förarhjälpmedel och fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
Funktionen kan inte detektera barriärer,
räcken eller liknande hinder vid sidan av körbanan.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt samt att gällande
lagar och trafikbestämmelser följs.
OBS
Funktionen använder bilens kameraenhet
som har vissa generella begränsningar, se
avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".
Relaterad information
354
•
Symboler och meddelanden för Avåkningsskydd (s. 355)
•
•
Körfältsassistans (s. 348)
Begränsningar för kameraenheten (s. 321)
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
Avåkningsskydd
Följande tabell visar några exempel.
Ett antal symboler och meddelanden gällande
Avåkningsskydd Run-off Mitigation kan visas i
förardisplayen.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Run-off Mitigation
I samband med att Avåkningsskydd aktiveras visas ett meddelande till föraren om att
systemet har aktiverats.
Automatiskt ingripande
Förarstödsfunktioner
Nedsatt funktionalitet Service erfordras
Vindrutesensor
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Kamerans förmåga att läsa av körbanan framför bilen är reducerad.
Sensor blockerad, se ägarmanual
Relaterad information
•
Avåkningsskydd Run-off Mitigation (s. 353)
355
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälp*
Parkeringshjälp assisterar föraren vid manövrering i trånga utrymmen genom att indikera
avstånd till hinder med ljudsignaler kombinerat
med grafik i centerdisplayen.
bilen varit stillastående ca 2 sekunder. Ljudsignal
för hinder bakåt är aktiv även då bilen står still.
Bakåt
Vid avstånd inom 30 cm från ett hinder bakom
eller framför bilen är tonen konstant och aktiv
sensors fält närmast bilsymbolen är fylld.
Parkeringshjälpens ljudnivå kan justeras under
pågående ljudsignal med mittkonsolens [>II]vred. Justering kan även göras i topvyns menyalternativ Inställningar.
OBS
•
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
VARNING
Sensorerna bakåt aktiveras om bilen rullar bakåt
utan ilagd växel eller då växelspaken förs till
backläge.
Bildskärmsvy med hinderzoner och sensorsektorer.
•
Centerdisplayen visar en översiktsbild med förhållandet mellan bilen och upptäckta hinder.
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
•
Sensorerna har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på t.ex. människor eller
djur som befinner sig nära bilen.
Markerad sektor indikerar var hindret befinner sig.
Ju närmare bilsymbolen är en markerad sektorruta, desto kortare är avståndet mellan bilen och
upptäckt hinder.
Ju kortare avstånd till hindret, desto tätare ljuder
signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas automatiskt.
Ljudsignal för hinder framåt och åt sidorna är
aktiv då bilen är i rörelse men upphör efter att
356
Ljudvarningar ges bara för objekt vilka
befinner sig direkt i bilens färdväg.
Mätområdet börjar ca 1,5 meter bakom bilen.
Vid backning med tillkopplad släpvagn, deaktiveras parkeringshjälpen bakåt automatiskt.
OBS
Vid backning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken – utan Volvo original
släpvagnskablage – kan parkeringshjälpen
behöva stängas av manuellt för att sensorerna inte ska reagera på dessa.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Utmed sidorna
Parkeringshjälpens sidosensorer aktiveras automatiskt vid motorstart. De är aktiva vid hastigheter under 10 km/h (6 mph).
Mätområdet börjar ca 30 cm från sidorna. Ljudsignal för hinder åt sidorna kommer från sidohögtalarna.
Framåt
Relaterad information
•
•
•
•
•
Aktivera/deaktivera Parkeringshjälp* (s. 358)
Begränsningar för Parkeringshjälp* (s. 358)
Meddelanden för Parkeringshjälp* (s. 360)
Parkeringshjälpkamera* (s. 361)
Aktiv parkeringshjälp* (s. 367)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera
beroende på bilmodell.
Parkeringshjälpens frontsensorer aktiveras automatiskt vid motorstart. Frontsensorerna är aktiva
vid hastigheter under 10 km/h (6 mph).
Mätområdet börjar ca 0,8 meter framför bilen.
OBS
Parkeringshjälpen deaktiveras när parkeringsbromsen ansätts eller P-läge väljs i bil med
automatisk växellåda.
VIKTIGT
Vid montering av extraljus: Tänk på att dessa
inte får skymma sensorerna – extraljusen kan
då uppfattas som hinder.
* Tillval/tillbehör. 357
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera
Parkeringshjälp*
Funktionen Parkeringshjälp kan aktiveras/deaktiveras.
Begränsningar för Parkeringshjälp*
Funktionen Parkeringshjälp kan ha begränsad
funktionalitet i vissa situationer.
Parkeringshjälpens front- och sidosensorer aktiveras automatiskt vid motorstart – sensorerna
bakåt om bilen rullar bakåt eller då backväxeln
väljs.
Funktionen aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
Parkeringshjälpen kan även
aktiveras/deaktiveras från
kameravyerna.
–
Tryck på knappen Parkeringsassistans i
funktionsvyn.
> Parkeringshjälp aktiveras/deaktiveras,
knappen visar en grön/grå indikering.
Relaterad information
•
•
23
358
Parkeringshjälp* (s. 356)
Cross Traffic Alert* (s. 337)
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick när
funktionen mäter avstånd till objekt bakom
bilen.
VIKTIGT
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler som
orsakas av externa ljudkällor som avger
samma ultraljudfrekvenser som systemet
arbetar med.
Exempel på sådana källor är bland annat signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.
Underhåll
Föremål som t.ex. kedjor, tunna blanka stolpar
eller låga hinder kan hamna i ”signalskugga”
och då tillfälligt inte uppfattas av sensorerna –
den pulserande tonen kan då oväntat upphöra
istället för att övergå till förväntad konstantton.
Sensorerna kan inte upptäcka höga objekt,
t.ex. utstickande lastbryggor.
•
Var i sådana här situationer extra uppmärksam och manövrera/förflytta bilen
särskilt långsamt eller avbryt pågående
parkeringsmanöver – hög risk för skada
på fordon eller andra föremål kan föreligga eftersom information från sensorerna inte alltid är tillförlitlig vid sådana
situationer.
Parkeringssensorernas placering23.
För att parkeringshjälpen ska fungera optimalt
måste dess sensorer rengöras regelbundet med
vatten och bilschampo.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna kan
ge upphov till falska varningssignaler, reducerad eller utebliven funktion.
Relaterad information
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 356)
Aktivera/deaktivera Parkeringshjälp* (s. 358)
Meddelanden för Parkeringshjälp* (s. 360)
* Tillval/tillbehör. 359
FÖRARSTÖD
Meddelanden för Parkeringshjälp*
Ett antal meddelanden gällande Parkeringshjälp
kan visas i förardisplayen.
Följande tabell visar några exempel.
Meddelande
Innebörd
Parkeringshjälp
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Ej tillgänglig Service erfordras
Parkeringshjälp
En eller flera av systemets sensorer är blockerade – kontrollera och åtgärda snarast möjligt.
Sensorer blockerade, rengöring behövs
Relaterad information
•
•
•
360
Parkeringshjälp* (s. 356)
Aktivera/deaktivera Parkeringshjälp* (s. 358)
Begränsningar för Parkeringshjälp* (s. 358)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälpkamera*
CTA* – aktivera/deaktivera Cross Traffic
Alert
Parkeringshjälpkameran assisterar föraren vid
manövrering i trånga utrymmen genom att indikera hinder med kamerabild och grafik i centerdisplayen.
Översikt
Parkeringshjälpkamera är ett hjälpsystem vilket
aktiveras automatiskt när backväxeln väljs eller
manuellt via centerdisplayen – beroende av förvald inställning.
Zoom25 – zooma in/ut
VARNING
•
Parkeringskameran är ett hjälpmedel och
kan aldrig ersätta förarens ansvar vid
backning.
•
Kameran har döda vinklar där hinder inte
kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på människor och djur
som befinner sig nära bilen.
Kameravyer
Funktionen kan visa en sammansatt 360°-vy
samt en separat vy för de fyra respektive kamerorna: bakre, främre, vänster eller höger kameravy.
Överst i vald vy anges vilken kamera som är aktiv.
Linjer – aktivera/deaktivera hjälplinjer
Kamera 360°-vy*
Parkeringshjälpkamerornas ungefärliga täckområde.
Bilens fyra sidor visas samtidigt i centerdisplayen
vilket hjälper föraren att observera vad som finns
runt bilen vid manövrering i låga hastigheter.
Varje kameravy kan aktiveras separat genom att
trycka på bildskärmen på önskad kameras "synfält" – t.ex. framför/ovanför frontkameran.
Är bilen även utrustad med Parkeringshjälp*
illustreras avstånd till upptäckta hinder med fält i
olika färger.
Dragkrok* – aktivera/deaktivera hjälplinje för
dragkrok*24
PAS* – aktivera/deaktivera Parkeringshjälp
24
25
Ej tillgänglig för alla marknader.
Vid inzoomning släcks hjälplinjer.
}}
* Tillval/tillbehör. 361
FÖRARSTÖD
||
Bakåt
Framåt
OBS
Automatisk återaktivering av frontkamera vid
hastighetsminskning förutsätter att Aktivera
kamera vid backväxel är vald i
Inställningar My Car
Parkeringsassistans.
Sidorna
Kameran26 bakåt är placerad ovanför registreringsskylten.
Kameran bakåt visar ett brett område bakom
bilen. För vissa modeller kan även en del av stötfångaren synas samt eventuell dragkrok.
Föremål på centerdisplayen kan upplevas luta
något – detta är normalt.
OBS
Föremål på centerdisplayen kan vara närmare
bilen än de upplevs vara på skärmen.
Parkeringskameran26 framåt är placerad i grillen.
Frontkameran kan vara till hjälp vid utfart med
begränsad sikt åt sidorna, t.ex. vid passage
genom en häck. Den är aktiv vid hastigheter upp
till 25 km/h (16 mph) – därefter släcks frontkameran.
Om bilen inte uppnår 50 km/h (30 mph) och
hastigheten sjunker under 22 km/h (14 mph)
inom 60 sekunder efter att frontkameran släckts,
återaktiveras kameran.
Sidokamerorna26 är placerade i respektive ytterbackspegel.
Sidokamerorna visar vad som finns längs
respektive sida av bilen.
Relaterad information
•
•
26
362
Starta Parkeringshjälpkameran* (s. 365)
Hjälplinjer och fält för Parkeringshjälpkamera* (s. 363)
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
•
•
•
•
Begränsningar för parkeringshjälpkameran*
(s. 366)
Hjälplinjer och fält för
Parkeringshjälpkamera*
Parkeringshjälp* (s. 356)
Parkeringshjälpkameran visar med linjer i kamerabilden var bilen befinner sig i förhållande till
omgivningen.
Cross Traffic Alert* (s. 337)
Aktiv parkeringshjälp* (s. 367)
Hjälplinjer
OBS
Hjälplinjer visas inte vid inzoomning.
OBS
•
Vid backning med släpvagn som inte är
elektriskt kopplad till bilen visar skärmens
linjer den väg bilen kommer att ta – inte
släpvagnens.
•
Skärmen visar inga linjer när en släpvagn
är elektriskt kopplad till bilens elsystem.
VIKTIGT
Tänk på, att med kameravy bakåt vald, visar
centerdisplayen endast området bakom bilen
– var då uppmärksam på bilens sidor och
framvagn när ratten vrids vid backning.
Exempel på hur hjälplinjer kan visas för föraren.
Hjälplinjer visar tänkt bana för bilens yttermått
med aktuellt rattutslag – detta underlättar vid
fickparkering, backning i trånga utrymmen och vid
påkoppling av släpfordon.
Linjerna på skärmen projiceras som om de
befann sig i markplan bakom bilen och är direkt
beroende av rattutslaget, vilket gör att föraren ser
den väg bilen kommer att ta – även då bilen
svänger.
Hjälplinjerna inkluderar bilens mest utstickande
detaljer, t.ex. dragkrok, ytterbackspeglar och hörn.
Samma sak gäller omvänt – var observant på
vad som händer med bilens bakre delar då
den främre kameravyn är vald.
Observera att hjälplinjerna visar den kortaste
vägen. Var därför extra uppmärksam på att
bilens sidor inte går mot/över något då ratten
vrids vid körning framåt eller att fronten sveps
mot/över något då ratten vrids vid backning.
}}
* Tillval/tillbehör. 363
FÖRARSTÖD
||
Hjälplinjer i 360°-vy*
Hjälplinje för dragkrok
Sensorfält från Parkeringshjälp*
Är bilen utrustad med Parkeringshjälp* visas
avståndet i 360°-vyn med färgade fält för varje
sensor som registrerar ett hinder.
Sensorfält bakåt och framåt
360°-vy med hjälplinjer.
Dragkrok med hjälplinje.
Dragkrok – aktivera hjälplinje för dragkrok*.
Med 360°-vy visas hjälplinjer – beroende på körriktning – bakom, framför och vid sidan av bilen:
•
•
Vid körning framåt: Frontlinjer
Vid backning: Sidolinjer och backlinjer.
Med vald frontkamera eller backkamera visas
hjälplinjerna oberoende av bilens körriktning. Med
vald sidokamera visas hjälplinjer endast vid backing.
Zoom – zooma in/ut.
Kameran kan med fördel användas vid tillkoppling
av ett släpfordon genom att visa en hjälplinje för
dragkrokens tänkta "bana" mot släpfordonet.
1.
Tryck på Dragkrok (1).
> Hjälplinjen för dragkrokens tänkta "bana"
visas. Samtidigt släcks bilens hjälplinjer.
2.
Tryck på Zoom (2) vid behov av noggrann
manövrering.
> Kameranvyn zoomas in.
Hjälplinjer för både bil och dragkrok kan inte
visas samtidigt.
364
Bildskärmen kan visa färgade sensorfält på bilsymbolen
till höger.
Fältens färg för sensorerna bakåt och framåt
ändras med minskande avstånd till hindret – från
gult, via orange mot rött.
Fältfärg bakåt och framåt
Avstånd (meter)
Gul
0,6–1,5
Orange
0,4–0,6
Röd
0–0,4
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Sensorfält åt sidorna
Sidofälten visas med enbart färgen orange.
Fältfärg sidor
Avstånd (meter)
Orange
0–0,3
Starta Parkeringshjälpkameran*
Parkeringshjälpkameran kan fås att starta automatiskt när backväxeln väljs eller manuellt via
centerdisplayen.
Starta Parkeringshjälpkameran
Det är möjligt att aktivera/deaktivera den automatiska starten av Parkeringshjälpkameran när
backväxeln väljs.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
Parkeringshjälpkamera* (s. 361)
2.
Tryck på My Car
Starta Parkeringshjälpkameran* (s. 365)
3.
Välj Aktivera kamera vid backväxel för att
aktivera/deaktivera den automatiska starten.
För att starta Parkeringshjälpkameran manuellt:
Relaterad information
•
•
•
Aktivera/deaktivera automatisk start av
Parkeringshjälpkameran
Begränsningar för parkeringshjälpkameran*
(s. 366)
–
Tryck på knappen Kamera i centerdisplayens funktionsvy.
> Parkeringshjälpkameran startas.
Kamerastart vid olika situationer
Vid knapptryck avgör bilens hastighet och färdriktning om kameran startar med toppvy eller
frontvy:
•
Toppvy: Vid stillastående och i rörelse framåt
– 0–15 km/h (0–9 mph).
•
Toppvy: Vid stillastående och i rörelse bakåt
– oberoende av hastighet.
•
Frontvy: Vid rörelse framåt 15–22 km/h
(9–14 mph).
Parkeringsassistans.
Automatisk deaktivering av kamera
Frontvyn släcks vid 25 km/h (16 mph) för att inte
distrahera föraren. Är inställningen Aktivera
kamera vid backväxel vald, återaktiveras kameran automatiskt vid 22 km/h (14 mph) inom
60 sekunder. Överskrids 50 km/h (31 mph) återaktiveras inte frontvyn.
Övriga kameravyer släcks vid 15 km/h (9 mph)
och återaktiveras ej.
Välj grundvy för Parkeringshjälpkamera
bakåt
Med funktionen Aktivera kamera vid
backväxel vald kan föraren även välja vilken
kamerafunktion som ska aktiveras vid backning –
den bakåtriktade kameran eller 360°-vyn*.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
Parkeringsassistans.
}}
* Tillval/tillbehör. 365
FÖRARSTÖD
||
3.
Välj Backvy istället för 360° för att aktivera/deaktivera den bakre kameravyn som
grundvy.
Relaterad information
•
Hjälplinjer och fält för Parkeringshjälpkamera* (s. 363)
•
Begränsningar för parkeringshjälpkameran*
(s. 366)
•
Tändningslägen (s. 377)
Begränsningar för
parkeringshjälpkameran*
Funktionen Parkeringshjälpkamera kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Parkeringshjälpkamera kan inte se alla föremål i
alla sammanhang – följande begränsningar bör
en förare vara medveten om.
OBS
Cykelhållare eller andra tillbehör monterade
bak på bilen kan skymma kamerans sikt.
Blinda sektorer
Var uppmärksam på att även om det ser ut som
att en förhållandevis liten del av bilden är skymd
kan det medföra att en relativt stor sektor är dold
och hinder kan därigenom förbli oupptäckta tills
bilen är mycket nära hindret.
366
Det finns "blinda" sektorer mellan kamerornas synfält.
I 360°-vyn kan hinder/föremål "försvinna" i skarvarna mellan de individuella kamerorna.
Defekt kamera
Om en kamerasektor är svart
och innehåller den här symbolen innebär det att den kameran är ur funktion. Följande bild
visar ett exempel.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
OBS
Håll kameralinsen ren från smuts, snö och is
för bästa funktion. Detta är speciellt viktigt vid
dåliga ljusförhållanden.
Relaterad information
•
•
•
Bilens vänstra kamera är ur funktion.
Svart kamerasektor
En svart kamerasektor visas även vid följande tillfällen, men då utan symbol för defekt kamera:
•
•
•
öppen dörr
öppen baklucka
infälld ytterspegel.
Ljusförhållanden
Kamerabilden justeras automatiskt efter rådande
ljusförhållande. Det gör att bilden kan variera
något i ljusstyrka och kvalitet. Dåliga ljusförhållanden kan resultera i reducerad bildkvalitet.
Underhåll
Rengör kameralinser regelbundet med ljummet
vatten och bilschampo – försiktigt så inte linsen
repas.
Parkeringshjälpkamera* (s. 361)
Starta Parkeringshjälpkameran* (s. 365)
Hjälplinjer och fält för Parkeringshjälpkamera* (s. 363)
Aktiv parkeringshjälp*
Den Aktiva parkeringshjälpen (Park Assist Pilot –
PAP) hjälper föraren att parkera i eller lämna en
parkeringsficka.
PAP kontrollerar först om ett utrymme är tillräckligt stort och hjälper därefter föraren att vrida
ratten och styra in bilen i utrymmet.
Centerdisplayen visar med symboler, grafik och
text vilka olika moment som ska utföras och när.
OBS
Funktionen PAP mäter utrymme och styr
bilen – förarens uppgift är att:
•
•
•
•
•
hålla noggrann uppsikt runt bilen
följa centerdisplayens instruktioner
välja växel (bakåt/framåt)
reglera och hålla säker hastighet
bromsa och stanna.
VARNING
PAP fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att bilen
framförs på ett säkert sätt samt att ha uppsikt
över omgivning och andra trafikanter vilka närmar sig eller passerar vid parkering.
}}
* Tillval/tillbehör. 367
FÖRARSTÖD
||
Varianter av parkering
Vinkelrät parkering
PAP kan användas vid följande varianter av parkering.
Parallellparkering
Relaterad information
•
•
•
Parkera med Aktiv parkeringshjälp* (s. 369)
Begränsningar för Aktiv parkeringshjälp*
(s. 371)
Meddelanden för Aktiv parkeringshjälp*
(s. 373)
Princip för vinkelrät parkering.
PAP-funktionen parkerar bilen med följande delmoment:
Princip för parallell- eller fickparkering.
1.
Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.
PAP-funktionen parkerar bilen med följande delmoment:
2.
Bilen styrs in i utrymmet under backning och
positioneras i utrymmet med hjälp av körning
framåt/bakåt.
1.
Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.
2.
Bilen styrs in i utrymmet under backning.
3.
Bilen positioneras i utrymmet med hjälp av
körning framåt/bakåt.
Med funktionen Kör ut kan en parallellparkerad
bil även få hjälp av PAP med att lämna parkeringsfickan – se rubrik "Lämna en parkeringsficka" i avsnitt "Parkera med Aktiv parkeringshjälp".
368
OBS
En vinkelrät parkerad bil kan inte få hjälp av
PAP-funktionen Kör ut med att lämna en
parkeringsficka – den funktionen ska bara
användas för en parallellparkerad bil.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Parkera med Aktiv parkeringshjälp*
Parkera
Den Aktiva parkeringshjälpen (Park Assist Pilot –
PAP) hjälper föraren att parkera genom tre delmoment. Funktionen kan även hjälpa föraren att
lämna en parkeringsficka.
PAP-funktionen parkerar bilen med följande delmoment:
OBS
Funktionen PAP mäter utrymme och styr
bilen – förarens uppgift är att:
•
•
•
•
•
hålla noggrann uppsikt runt bilen
följa centerdisplayens instruktioner
välja växel (bakåt/framåt)
1.
Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.
2.
Bilen styrs in i utrymmet under backning.
3.
Bilen positioneras i utrymmet – systemet kan
då begära att föraren ska skifta växel.
Söka och kontrollmäta parkeringsfickor
Funktionen kan aktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
Den kan även nås från kameravyerna.
reglera och hålla säker hastighet
1.
Kör i högst 30 km/h (20 mph) inför en parallell parkering eller högst 20 km/h (12 mph)
inför en vinkelrät parkering.
2.
Tryck på knappen Kör in i funktionsvyn.
> PAP söker av och kontrollerar om en parkeringsyta är tillräckligt stor.
3.
Ge akt på centerdisplayen – var beredd att
stanna bilen då grafik och meddelande säger
att en lämplig parkeringsficka hittats.
> Ett popup-fönster visas.
4.
Välj Parallell parkering eller Vinkelrät
parkering och lägg i backväxeln.
bromsa och stanna.
PAP kan aktiveras om följande kriterier är uppfyllda efter motorstart:
•
•
Princip för vinkelrät parkering.
Inget släpfordon är kopplat till bilen.
Hastigheten måste vara lägre än 30 km/h
(20 mph).
OBS
Avståndet mellan bilen och parkeringsfickor
ska vara 0,5–1,5 meter då PAP söker parkeringsutrymme.
Princip för parallell parkering.
}}
* Tillval/tillbehör. 369
FÖRARSTÖD
||
Positionera bilen i parkeringsutrymmet
OBS
PAP söker utrymme för parkering, visar
instruktioner och styr in bilen på bilens passagerarsida. Men om så önskas kan bilen parkeras även på förarsidan av gatan:
•
Aktivera körriktningsvisaren åt förarsidan
– då söker systemet parkeringsutrymme
på den sidan bilen istället.
Backa in i parkeringsutrymmet
Vinkelrät.
1.
Kontrollera att det är fritt bakåt.
2.
Backa långsamt och försiktigt utan att röra
ratten – och inte fortare än 7 km/h (4 mph).
> PAP kommer att styra in bilen i parkeringsutrymmet.
3.
Ge akt på centerdisplayen – var beredd att
stanna bilen då grafik och meddelande
anmodar så.
OBS
Parallell.
370
Parallell.
•
Håll händerna borta från ratten då PAPfunktionen är aktiverad.
•
Se till att ratten inte hindras på något sätt
och kan rotera fritt.
•
För att uppnå bästa resultat – vänta tills
ratten vridits färdigt innan körning bakåt/
framåt påbörjas.
Vinkelrät.
1.
För växelväljaren till D-läge, vänta tills ratten
vridits och kör sakta framåt.
FÖRARSTÖD
2.
Ge akt på centerdisplayen – var beredd att
stanna bilen då grafik och meddelande
anmodar så.
3.
Lägg i backväxeln och kör sakta bakåt.
4.
Ge akt på centerdisplayen – var beredd att
stanna bilen då grafik och meddelande
anmodar så.
Funktionen stängs av automatiskt i kombination
med att grafik och meddelande visar att parkeringen är avslutad. Föraren kan dock behöva göra
en extra korrigering efteråt – endast föraren kan
bedöma när bilen är ordentligt parkerad.
VIKTIGT
Varningsavståndet är kortare när sensorerna
används av PAP jämfört med när Parkeringshjälp använder sensorerna.
Lämna en parkeringsficka
OBS
Att lämna en parkeringsficka med funktionen
Kör ut ska endast användas för en parallellparkerad bil – den fungerar inte för en vinkelrät parkerad bil.
Funktionen Kör ut aktiveras i
centerdisplayens funktionsvy.
Begränsningar för Aktiv
parkeringshjälp*
Funktionen Aktiv parkeringshjälp (Park Assist
Pilot – PAP) kan ha begränsad funktionalitet i
vissa situationer.
1.
Tryck på knappen Kör ut i funktionsvyn.
2.
Välj med körriktningsvisaren åt vilket håll
bilen ska lämna parkeringsfickan.
3.
Ge akt på centerdisplayen – följ instruktionerna på samma sätt som vid parkeringsförfarandet.
Observera att ratten kan "fjädra" tillbaka då funktionen avslutas – föraren kan då behöva vrida
ratten tillbaka till maximalt rattutslag för att kunna
lämna parkeringsfickan.
Om PAP anser att föraren kan lämna parkeringsfickan utan någon extra manöver kommer funktionen att avslutas, även om det kan tyckas att
bilen är kvar i parkeringsfickan.
Relaterad information
•
•
•
Aktiv parkeringshjälp* (s. 367)
Begränsningar för Aktiv parkeringshjälp*
(s. 371)
Parkering avbryts
En parkeringssekvens avbryts:
•
•
om föraren rör ratten
•
om föraren trycker på Avbryt i centerdisplayen
•
vid ingrepp av de låsningsfria bromsarna eller
den Elektroniska stabilitetskontrollen – t.ex.
ett hjul tappar fästet vid halt väglag.
om bilen framförs för fort – över 7 km/h
(4 mph)
Ett meddelande i centerdisplayen informerar i
förekommande fall om varför parkeringssekvensen avbröts.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
Meddelanden för Aktiv parkeringshjälp*
(s. 373)
}}
* Tillval/tillbehör. 371
FÖRARSTÖD
||
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan PAP inte
hitta parkeringsfickor – en anledning kan vara
att sensorerna störs av externa ljudkällor vilka
avger samma ultraljudfrekvenser systemet
arbetar med.
•
•
Tänk på att bilens front kan svänga ut mot
mötande trafik under parkeringsmanövern.
•
Objekt belägna högre än sensorernas detektionsområde inkluderas inte när parkeringsmanövern beräknas vilket kan leda till att
PAP kan svänga in i parkeringsfickan för
tidigt – därför bör sådana parkeringsfickor
undvikas.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn,
våta däck på asfalt, pneumatiska bromsar,
avgasljud från motorcyklar, m.m.
Föraransvar
Parkeringsfickor på smala gator kan inte alltid erbjudas eftersom nödvändigt utrymme
för manövrering kanske inte är tillräckligt.
•
Föraren är ansvarig för bedömning av att den
ficka PAP erbjuder är lämpad för parkering.
•
Det finns även några detaljer att tänka på i samband med parkering, t.ex:
Använd godkända däck27 med korrekt däcktryck – det påverkar PAP:s förmåga att parkera.
•
•
PAP utgår från på aktuell plats parkerade
fordons placering – är dessa olämpligt uppställda kan t.ex. den egna bilens däck och
fälgar skadas mot trottoarkanter.
Kraftigt regn eller snöfall kan medföra att
parkeringsfickan inte mäts på ett korrekt sätt.
•
Använd inte PAP om snökedjor eller reservhjul är monterade.
•
•
PAP är konstruerad för parkering på raka
gator – inte i kraftiga böjar eller svängar. Se
därför till att bilen är parallell med parkeringsfickan då PAP mäter utrymmet.
Använd inte PAP om lastade föremål sticker
utanför bilen.
•
Vinkelräta parkeringsfickor kan missas eller
erbjudas i onödan om en parkerad bil sticker
ut mer än övriga parkerade bilar.
Föraren bör ha i minnet att PAP är ett hjälpmedel
– inte en ofelbar helautomatisk funktion. Därför
måste föraren vara beredd att avbryta ett parkeringsmoment.
VIKTIGT
Byte till annan godkänd fälg- och/eller däckdimension kan medföra en förändrad däckomkrets vilket innebär att PAP-systemets
parametrar då kan behöva uppdateras. Rådfråga en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Underhåll
PAP-sensorernas placering28.
För att PAP-funktionen ska fungera korrekt
måste dess sensorer rengöras regelbundet med
vatten och bilschampo.
Relaterad information
•
•
27
28
372
Aktiv parkeringshjälp* (s. 367)
Parkera med Aktiv parkeringshjälp* (s. 369)
Med ”godkända däck” avses däck av samma typ och fabrikat som originalmonterats vid nyleverans från fabrik.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Meddelanden för Aktiv
parkeringshjälp*
Följande tabell visar några exempel.
Ett antal meddelanden gällande Aktiv parkeringshjälp (Park Assist Pilot – PAP) kan visas i förardisplayen.
Meddelande
Innebörd
Parkeringshjälp
En eller flera av systemens sensorer är blockerade – kontrollera och åtgärda snarast möjligt.
Sensorer blockerade, rengöring behövs
Parkeringshjälp
Ej tillgänglig Service erfordras
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
Aktiv parkeringshjälp* (s. 367)
Parkera med Aktiv parkeringshjälp* (s. 369)
Begränsningar för Aktiv parkeringshjälp*
(s. 371)
* Tillval/tillbehör. 373
START OCH KÖRNING
START OCH KÖRNING
Alkolås*
Förbikoppling av alkolås*
Inför motorstart med alkolås
Alkolåsets funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare. Innan motorstart är
möjlig måste föraren göra ett utandningsprov
som verifierar att denne inte är påverkad av alkohol. Alkolåset kalibreras till respektive marknads
gällande gränsvärde för laglig bilkörning.
I händelse av en nödsituation eller att alkolåset
är ur funktion, är det möjligt att koppla förbi alkolåset för att kunna köra bilen.
Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klart för
användning när bilen öppnas.
För deaktivering via respektive alkolås, se tillhörande instruktioner.
För att få korrekt funktion och ett så rättvisande
mätresultat som möjligt:
Aktivera Förbikopplingsfunktionen (Bypass)
•
Undvik att äta eller dricka ca 5 minuter innan
utandningsprovet.
•
Undvik kraftig vindrutespolning – alkoholen i
spolarvätskan kan resultera i felaktigt mätresultat.
Bilen har ett gränssnitt för elektrisk inkoppling av
olika alkolåsfabrikat och modeller rekommenderade av Volvo. Gränssnittet underlättar alkolåsinkoppling, samt ger möjlighet till en integrerad
funktion med alkolåsrelaterade meddelanden i
bilens huvuddisplay. För information om specifikt
alkolås hänvisas till respektive instruktionsbok.
VARNING
Alkolåset är ett hjälpmedel och fråntar inte
föraren ansvar. Det är alltid förarens ansvar att
vara nykter och att framföra bilen på ett säkert
sätt.
OBS
Att tänka på
All aktivering med förbikoppling (Bypass) loggas och sparas i ett minne i alkolåsets kontrollenhet. Det går inte att ångra en förbikoppling.
OBS
Efter en avslutad körning kan motorn återstartas inom 30 minuter utan att ett nytt
utandningsprov behöver göras.
Meddelandet Blås i alkolåset Förbikoppla
istället? kommer upp i skärmen:
–
Välj förbikoppling med ett tryck på högra rattknappsatsens O-knapp.
> Alkolåset är nu förbikopplat och bilen kan
startas.
Relaterad information
•
•
Förbikoppling av alkolås* (s. 376)
Starta bilen (s. 378)
Vid installationen av alkolås väljs antalet möjliga
förbikopplingar som ska kunna utföras innan
service erfodras.
Relaterad information
•
•
376
Inför motorstart med alkolås (s. 376)
Starta bilen (s. 378)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Tändningslägen
Bilens elsystem kan försättas i olika nivåer/lägen
och på så sätt göra olika funktioner tillgängliga.
Nivå
0
För att möjliggöra användning av ett begränsat
antal funktioner med avstängd motor, kan bilens
elsystem försättas i 3 olika nivåer – 0, I och II.
Ägarmanualen beskriver genomgående dessa
nivåer med benämningen "tändningsläge".
Följande tabell visar vilka funktioner som är tillgängliga i respektive tändningsläge/nivå:
Funktioner
•
II
Kilometerräknare, klocka och temperaturmätare tänds.
•
Elektriskt manövrerade säten kan
justeras.
•
•
Fönsterhissar kan användas.
•
Ljud är möjligt att sätta igång.
•
Panoramatak, fönsterhissar, 12 Vuttag i kupé, navigation, telefon,
kupéfläkt och vindrutetorkare kan
användas.
•
Elektriskt manövrerade säten kan
justeras.
•
12 V-uttag i lastutrymmet kan
användas.
•
Ljud sätts igång automatiskt om
det var igång när bilen lämnades.
Strömförbrukningen belastar batteriet i detta tändningsläge.
Funktioner
•
•
•
Centerdisplayen startas upp och
kan användas.
Funktionerna är tidsstyrda i detta tändningsläge och stängs av automatiskt
efter en stund.
I
Nivå
Strålkastarna tänds.
Varnings-/kontrollampor lyser i
5 sekunder.
Flera övriga system aktiveras.
Eluppvärmning i sittdynor och bakruta kan dock aktiveras först efter
att bilen startats.
Detta tändningsläge förbrukar
mycket ström från batteriet och bör
därför undvikas!
Att välja tändningsläge
Startvredet i tunnelkonsolen.
•
Tändningsläge 0 – Lås upp bilen och förvara fjärrnyckeln inne i bilen.
}}
377
START OCH KÖRNING
||
OBS
För att nå nivå I eller II utan motorstart –
tryck inte ner bromspedalen, eller kopplingspedalen för bilar med manuell växling, när
dessa tändningslägen ska väljas.
•
Tändningsläge I – Vrid startvredet till
START och släpp vredet. Reglaget återgår
automatiskt till ursprungsläget.
•
Tändningsläge II – Vrid startvredet till
START och håll vredet i START-läge i
ca 4 sekunder. Släpp därefter vredet, vilket
automatiskt återgår till ursprungsläget.
•
Tillbaka till tändningsläge 0 – För att
återgå till tändningsläge 0 från läge I och II –
Vrid startvredet till STOP och släpp vredet.
Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget.
Relaterad information
•
•
•
Starta bilen (s. 378)
Stänga av bilen (s. 379)
Förardisplay (s. 88)
Starta bilen
2.
För bil med automatisk växling, se till att växelläge P eller N är valt. För bilar med manuell
växling, se till att växelspaken i friläge och
kopplingspedalen eller bromspedalen nedtryckt.
3.
Tryck ner bromspedalen helt1.
4.
Vrid startvredet till START och släpp vredet.
Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget.
Bilen startas med hjälp av fjärrnyckeln och startvredet i tunnelkonsolen.
OBS
För bilar med dieselmotor kan en viss fördröjning uppstå innan start påbörjas.
Startvredet i tunnelkonsolen.
Fjärrnyckeln används inte fysiskt vid start av bilen
eftersom bilen är utrustad med stöd för nyckelfri
start (Passive Start).
Vid motorstart arbetar startmotorn tills motorn
startar eller till dess överhettningsskyddet bryter.
För att starta bilen:
1.
Fjärrnyckeln måste finnas i bilen. För bilar
med Passive Start behöver nyckeln finnas i
den främre delen av kupén. Med tillvalet
nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*)
räcker det att nyckeln befinner sig någonstans i bilen.
Backup-läsarens placering i tunnelkonsolen.
Om meddelandet Fjärrnyckel ej hittad visas i
förardisplayen vid start, placera fjärrnyckeln på
1
378
Om bilen rullar räcker det med att vrida startvredet mot START för att starta motorn.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
backup-läsaren i mugghållaren. Gör därefter ett
nytt startförsök.
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara märkbart högre än normalt för vissa motortyper.
Detta görs för att så snabbt som möjligt få
upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner
och skonar miljön.
OBS
När fjärrnyckeln placeras i mugghållaren, se
till att inga andra bilnycklar, metallföremål
eller elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare) finns i mugghållaren. Flera bilnycklar
nära varandra i mugghållaren kan störa varandra.
VIKTIGT
Om motorn inte startat efter 3 försök – vänta
3 minuter innan ett nytt försök påbörjas.
Startförmågan ökar om startbatteriet får återhämta sig.
Stänga av bilen
Bilen stängs av med hjälp av startvredet i tunnelkonsolen.
Relaterad information
•
•
•
•
Tändningslägen (s. 377)
Stänga av bilen (s. 379)
Fjärrnyckel (s. 230)
Byta batteri i fjärrnyckel (s. 251)
Startvredet i tunnelkonsolen.
För att stänga av bilen:
–
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckeln från bilen under körning eller vid bogsering.
VARNING
Ta alltid med fjärrnyckeln ur bilen när bilen
lämnas och se till att bilens elsystem är i
tändningsläge 0 – särskilt om det finns barn i
bilen.
Vrid startvredet till STOP och släpp vredet –
bilen stängs av. Reglaget återgår automatiskt
till ursprungsläget.
Om växelväljaren inte är i läge P eller om bilen
rullar:
–
Håll vredet i STOP-läge tills bilen stängs av.
Relaterad information
•
Starta bilen (s. 378)
379
START OCH KÖRNING
Rattlås
Rattlåset försvårar styrning om bilen t.ex. tillgrips
olovligen. Ett mekaniskt ljud kan uppfattas när
rattlåset låses eller låser upp.
Använda starthjälp med annat
batteri
Om startbatteriet är urladdat kan bilen startas
med ström från ett annat batteri.
Rattlåset aktiveras när bilen låses utifrån och
motorn är avstängd. Om bilen lämnas olåst kommer rattlåset automatiskt låsas efter en stund.
Deaktivera rattlås
Rattlåset deaktiveras när bilen låses upp utifrån.
Om bilen inte är låst räcker det att fjärrnyckeln är
inne i kupén och motorn startas genom att vrida
startvredet mot START för att låsa upp rattlåset.
Relaterad information
380
Starta bilen (s. 378)
Stänga av bilen (s. 379)
Ratt (s. 130)
Sätt fast den röda startkabelns ena klämma
på hjälpstartbatteriets pluspol (1).
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika
kortslutningar med andra komponenter i
motorrummet.
Aktivera rattlås
•
•
•
4.
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas
följande steg för att undvika kortslutning eller
andra skador:
1.
Sätt bilens elsystem i tändningsläge 0.
2.
Kontrollera att hjälpstartbatteriet har spänningen 12 V.
3.
Om hjälpstartbatteriet är monterat i en annan
bil – stäng av den hjälpande bilens motor och
se till att de båda bilarna inte vidrör varandra.
5.
Öppna den positiva hjälpstartspunktens täcklock (2).
6.
Sätt den röda startkabelns andra klämma på
bilens positiva hjälpstartspunkt (2).
7.
Sätt fast den svarta startkabelns ena klämma
på hjälpstartbatteriets minuspol (3).
8.
Sätt den svarta startkabelns andra klämma
på bilens negativa hjälpstartspunkt (4).
9.
Kontrollera att startkablarnas klämmor sitter
fast ordentligt så att det inte uppstår gnistor
under startförsöket.
10. Starta motorn på "hjälpbilen" och låt den gå
någon minut med högre tomgång än normalt,
ca 1500 varv/minut.
START OCH KÖRNING
11. Starta motorn i bilen med det urladdade batteriet.
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna mellan kabel och bil
under startförsöket. Det finns risk för gnistbildning.
12. Ta bort startkablarna i omvänd ordning –
först den svarta och sedan den röda.
Se till att ingen av den svarta startkabelns
klämmor kommer i kontakt med bilens positiva hjälpstartspunkt/hjälpstartbatteriets pluspol eller ansluten klämma på den röda startkabeln.
VARNING
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken är
mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om en startkabel ansluts felaktigt,
kan räcka för att batteriet ska explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om svavelsyra kommer i kontakt med ögon, hud
eller kläder. Vid stänk i ögonen – kontakta
omedelbart läkare.
Relaterad information
•
•
•
•
Startbatteri (s. 517)
Tändningslägen (s. 377)
Starta bilen (s. 378)
Öppna och stänga motorhuv (s. 503)
Växellåda
Växellådan är en del av bilens drivlina (kraftöverföring) mellan motor och drivhjul. Växellådans
funktion är att ändra utväxling beroende på
hastighet och kraftbehov.
Bilen har en åttaväxlad automatisk växellåda.
Antalet växlar innebär att motorns vridmoment
och effektband kan utnyttjas effektivt. Två av växlarna är överväxlar som sparar bränsle vid körning
med konstanta varvtal. Det är också möjligt att
välja växel manuellt. Förardisplayen visar vilket
växelläge som används för tillfället.
VIKTIGT
I avsikt att förhindra skada på någon av drivsystemets komponenter kontrolleras växellådans arbetstemperatur. Vid risk för överhettning tänds en varningssymbol i förardisplayen
och ett textmeddelande visas – följ där given
rekommendation.
Symboler i förardisplayen
Om ett fel skulle uppstå i växellådan visar förardisplayen en symbol och ett meddelande.
}}
381
START OCH KÖRNING
||
Symbol
Innebörd
Informations- eller felmeddelande
för växellåda. Följ given rekommendation.
Växellägen för automatisk växellåda
Med en automatisk växellåda väljer systemet
växel så att körningen blir optimal. Växellådan har
även ett manuellt växelläge.
Växellägen i förardisplayen
Varm eller överhettad växellåda.
Följ given rekommendation.
I P-läge är växellådan mekaniskt spärrad. Ansätt
först parkeringsbromsen om bilen är parkerad.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering
på lutande underlag. En ilagd växel eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att
hålla bilen stilla i alla situationer.
Relaterad information
•
•
För att kunna föra växelväljaren ur parkeringsläget måste bromspedalen vara nedtryckt och
tändningsläget vara II.
Växellägen för automatisk växellåda (s. 382)
OBS
Växlingsindikator* (s. 384)
Växelväljaren måste stå i P-läge för att bilen
ska kunna låsas och larmas.
Förardisplayen visar växelväljarens läge:
P, R, N, D eller M.
I manuellt växelläge visas även vilken växel som
används.
Växellägen
Parkeringsläge – P
Välj läge P när bilen är parkerad eller när motorn
ska startas. Bilen måste stå stilla när parkeringsläget väljs.
382
Backläge – R
Välj läge R för att backa. Bilen måste stå stilla när
backläget väljs.
Neutralläge – N
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Ansätt parkeringsbromsen om bilen står stilla
med växelväljaren i N-läge.
För att kunna växla från neutralläget till ett annat
växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt
och tändningsläget vara II.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Körläge – D
D är det normala körläget. Upp- och nedväxling
sker automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla vid växling från läge
R till läge D.
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är växellådans styrprogram försett med ett nedväxlingsskydd.
Manuellt växelläge – M
Manuellt växelläge kan väljas när som helst under
färden. Bilen motorbromsar när gaspedalen
släpps.
Växellådan tillåter inte nedväxlingar/kickdown
som leder till så högt motorvarv att motorn kan
skadas. Om föraren ändå försöker göra en sådan
nedväxling vid högt motorvarv händer ingenting –
den ursprungliga växeln förblir ilagd.
Välj manuellt växelläge genom att föra växelväljaren åt sidan från läge D till ändläget vid "±".
Förardisplayen visar vilken växel som just då är
ilagd.
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal i
syfte att förhindra motorskador.
Manuellt växelläge i förardisplayen2.
•
Tryck växelväljaren framåt mot "+" (plus) för
att växla upp ett steg och släpp den.
•
För att undvika ryck och motorstopp växlar växellådan automatiskt ner om farten sjunker lägre än
vad som är lämpligt för den valda växeln.
Tryck växelväljaren bakåt mot "–" (minus) för
att växla ner ett steg och släpp den.
För att återgå till automatisk växling, tryck växelväljaren åt sidan till ändläget vid D.
Kickdown
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nedväxling, s.k. kickdown.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Växellåda (s. 381)
Växla med rattpaddlar* (s. 385)
Växlingsindikator* (s. 384)
Växelväljarspärr (s. 384)
Tändningslägen (s. 377)
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker
uppväxling automatiskt.
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
2
Bilden är schematisk, layouten kan variera beroende av bilens utrustning.
* Tillval/tillbehör. 383
START OCH KÖRNING
Växlingsindikator*
Växelväljarspärr
Växlingsindikatorn i förardisplayen visar aktuell
växel vid manuell växling och när det är lämpligt
att lägga i nästa växel för bästa möjliga bränsleekonomi.
Växelväljarspärren förhindrar oavsiktlig växling
mellan olika växellägen i en automatisk växellåda.
Det finns två olika typer av växelväljarspärr –
mekanisk och automatisk.
För en miljöanpassad körning vid manuell växling
är det viktigt att köra på rätt växel och att växla i
god tid.
Växlingsindikatorn visar aktuell växel i förardisplayen och indikerar med en pil uppåt en rekommenderad växling till högre växel.
Mekanisk växelväljarspärr
Växlingsindikator i 8-tums förardisplay.
Relaterad information
•
•
Växellåda (s. 381)
Växellägen för automatisk växellåda (s. 382)
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan N
och D. Övriga lägen har en spärr som manövreras
med spärrknappen på växelväljarspaken.
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
Växlingsindikator i 12-tums förardisplay.
Automatisk växelväljarspärr
Den automatiska växelväljarspärren har särskilda
säkerhetssystem.
384
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Från parkeringsläge – P
För att kunna föra växelväljaren ur P-läget måste
bromspedalen vara nedtryckt och tändningsläget
vara II.
Från neutralläge – N
Om växelväljaren är i läge N och bilen har stått
stilla i minst 3 sekunder (oavsett om motorn är
igång eller inte) är växelväljaren spärrad.
För att kunna föra växelväljaren från N-läget till
ett annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och tändningsläget vara II.
4.
Tryck ner en liten mejsel i hålet och håll.
Växla med rattpaddlar*
För växelväljaren till läge N och släpp
knappen.
Rattpaddlarna är ett komplement till växelväljaren
som gör det möjligt att växla manuellt utan att
släppa händerna från ratten.
Lägg tillbaka gummimattan.
Relaterad information
•
•
Aktivera rattpaddlar
Växellägen för automatisk växellåda (s. 382)
För att kunna växla med rattpaddlarna måste de
först aktiveras:
Tändningslägen (s. 377)
–
Dra en av paddlarna mot ratten.
> En siffra i förardisplayen indikerar aktuell
växel.
Deaktivera automatisk växelväljarspärr
Förardisplay vid växling med rattpaddlar.
Om bilen inte är körbar, t.ex. vid urladdat batteri,
måste växelväljaren föras till N-läget för att bilen
ska kunna flyttas.
Lyft gummimattan i facket framför växelväljaren. Lokalisera hålet med en återfjädrande
knapp i fackets botten.
}}
* Tillval/tillbehör. 385
START OCH KÖRNING
||
Undantag är vid motorbroms – då är paddlarna
aktiverade så länge motorbromsning pågår.
Manuellt växelläge
I växelläge M är rattpaddlarna automatiskt aktiverade.
I växelläge M sker ingen automatisk avstängning.
Relaterad information
•
•
Växellägen för automatisk växellåda (s. 382)
Växlingsindikator* (s. 384)
"–": Väljer nästa lägre växel.
"+": Väljer nästa högre växel.
Förardisplay vid växling med rattpaddlar i manuellt växelläge.
En växling sker vid varje paddeldrag förutsatt att
motorns varvtal inte går utanför tillåtet område.
Växla
Efter varje växling skiftar förardisplayen siffra för
att visa aktuell växel.
För att växla ett steg:
–
Dra en av paddlarna bakåt – mot ratten – och
släpp.
Stänga av funktionen
Manuell avstängning i växelläge D
– Stäng av rattpaddlarna genom att dra höger
paddel (+) mot ratten och håll kvar tills siffran
för aktuell växel i förardisplayen slocknar.
Automatisk avstängning
I växelläge D stängs rattpaddlarna av efter en
kort stund om de inte används. Det indikeras med
att siffran för aktuell växel slocknar.
386
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Start/Stopp
Använda Start/Stopp-funktion
Auto-start
Med Start/Stopp-funktion stängs motorn tillfälligt
av vid när bilen har stannat t.ex. vid ett trafikljus
eller i en bilkö, och startar sedan automatiskt
igen då färden fortsätter.
Start/Stopp-funktionen stänger av motorn tillfälligt vid stillastående och startar sedan automatiskt igen då färden fortsätter.
För att motorn ska auto-starta gäller följande:
Start/Stopp är en av flera energisparande funktioner med målet att minska bränsleförbrukningen, vilken i sin tur bidrar till reducerat avgasutsläpp.
Systemet ger möjlighet till ett miljömedvetet körsätt genom att låta motorn "auto-stoppa", när så
är lämpligt.
Relaterad information
•
•
Använda Start/Stopp-funktion (s. 387)
Villkor för Start/Stopp-funktion (s. 389)
Start/Stopp-funktionen är tillgänglig när motorn
startas och kan aktiveras om vissa villkor är uppfyllda. Förardisplayen indikerar om funktionen är
tillgänglig, aktiv eller inte tillgänglig, se rubriken
"Symboler i förardisplayen" nedan.
Samtliga bilens ordinarie system som belysning,
radio etc. fungerar normalt även vid auto-stoppad
motor. Viss utrustning kan dock få funktionen tillfälligt reducerad, t.ex. klimatanläggningens fläkthastighet eller extremt hög volym på ljudanläggningen.
Auto-stopp
För att motorn ska auto-stoppa gäller följande:
•
Stanna bilen med färdbromsen och håll
sedan kvar foten på bromspedalen – motorn
auto-stoppar.
•
Släpp bromspedalen – motorn auto-startar
och färden kan fortsätta. I en uppförsbacke
ingriper backstarthjälpen (HSA) som förhindrar att bilen rullar bakåt.
•
När funktionen Auto hold är aktiverad fördröjs auto-starten tills gaspedalen trycks ned.
•
När funktionen Adaptiv farthållare eller
Pilot Assist är aktiverade auto-startar
motorn när gaspedalen trycks ned, eller med
-knappen på rattens vänstra
ett tryck på
knappsats.
•
Behåll fottrycket på bromspedalen och tryck
på gaspedalen – motorn auto-startar.
•
I en nedförsbacke: Lätta fottrycket från
bromspedalen något så att bilen börjar att
rulla – motorn auto-startar efter en liten hastighetsökning.
I körläge Eco eller Comfort3 kan motorn autostoppa innan bilen står helt still.
Med funktionen Adaptiv farthållare eller Pilot
Assist aktiverad auto-stoppar motorn efter cirka
tre sekunder.
Se även avsnitt "Villkor för Start/Stopp-funktion".
3
Normalt startläge.
}}
387
START OCH KÖRNING
||
Symboler i förardisplayen
Symbol
Med 12-tums förardisplay
• Texten READY visas i varvtalsmätaren när
funktionen är tillgänglig.
•
Vit symbol: Funktionen är tillgänglig.
En visare i varvtalsmätaren pekar på READY
när funktionen är aktiv och motorn är autostoppad.
•
Texten READY är gråtonad när funktionen
inte är tillgänglig.
•
Ingen text visas när funktionen är avstängd.
Innebörd
Beige symbol: Funktionen är aktiv
och motorn är auto-stoppad.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Start/Stopp (s. 387)
Villkor för Start/Stopp-funktion (s. 389)
Backstarthjälp (s. 402)
Automatisk broms vid stillastående (s. 402)
Adaptiv farthållare* (s. 286)
Aktivera och starta Pilot Assist* (s. 302)
Funktionen är inte tillgänglig, villkoren är inte uppfyllda.
Ingen symbol visas när funktionen
är avstängd.
Stänga av funktionen
I vissa situationer kan det vara önskvärt att tillfälligt stänga av funktionen.
Stäng av med funktionsknappen Start/Stopp i centerdisplayens funktionsvy. Vid
avstängd funktion är indikeringen i knappen släckt.
Funktionen är aktiv och motorn är auto-stoppad.
Med 8-tums förardisplay
Symbolen visas i nederkant av hastighetsmätaren.
Funktionen är avstängd tills
•
•
•
388
den återaktiveras
körläget ändras till Eco eller Comfort
nästa gång bilen startas.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Villkor för Start/Stopp-funktion
För att Start/Stopp-funktionen ska fungera krävs
att ett antal villkor är uppfyllda.
Om något villkor inte är uppfyllt indikeras detta i
förardisplayen. Se avsnitt "Använda Start/Stoppfunktion".
Motorn auto-stoppar inte
I följande fall auto-stoppar inte motorn:
•
Bilen har inte uppnått ca 10 km/h (6 mph)
efter start.
•
Efter ett antal upprepade auto-stopp behöver
hastigheten åter överstiga ca 10 km/h
(6 mph) innan nästa auto-stopp.
•
•
Föraren har lossat säkerhetsbältet.
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Startbatteriets kapacitet är under lägsta tillåtna nivå.
Motorn har inte normal driftstemperatur.
Yttertemperaturen är under ca -5 °C eller
över ca 30 °C.
Vindrutans elektriska uppvärmning aktiveras.
Miljön i kupén avviker från inställda värden.
Bilen backas.
Startbatteriets temperatur är under eller över
tillåtna gränsvärden.
Föraren gör stora rattrörelser.
Vägbanan är mycket brant.
•
•
Motorhuven öppnas.
•
•
ABS-systemet har aktiverats.
•
Många starter under en kort tid har aktiverat
startmotorns värmeskydd.
•
•
Avgassystemets partikelfilter är fullt4.
•
•
Vid körning på höga höjder när motorn inte
har uppnått driftstemperatur.
Vid en hård inbromsning (även utan att ABSsystemet har aktiverats).
Ett släpfordon är elektriskt anslutet till bilens
elsystem.
Växellådan har inte normal driftstemperatur.
•
Ett temporärt högt strömuttag råder eller
startbatteriets kapacitet sjunker under lägsta
tillåtna nivå.
•
•
•
Upprepade pumpningar med bromspedalen.
•
Förarens bälteslås öppnas med växelväljaren
i D- eller N-läge.
•
•
Växelväljaren är i läge ±.
Motorn auto-startar inte
Föraren är obältad, växelväljaren är i P-läge
och förardörren är öppen – en normal start
måste göras.
Motorn auto-startar utan att
bromspedalen har släppts
I följande fall auto-startar motorn även om föraren inte tar foten från bromspedalen:
•
Hög luftfuktighet i kupén bildar imma på
rutorna.
•
Miljön i kupén avviker från inställda värden.
Bilen börjar rulla, eller gör en liten hastighetsökning om bilen auto-stoppat utan att
stå helt stilla.
Växelväljaren förs från D till läge R eller ±.
Förardörren öppnas med växelväljaren i Dläge – "pling"-ljud och textmeddelande informerar om att tändningen är på.
VARNING
I följande fall auto-startar inte motorn efter att ha
auto-stoppat:
•
Motorhuven öppnas.
Öppna inte motorhuven när motorn auto-stoppat. Gör en normal motoravstängning innan
motorhuven fälls upp.
Relaterad information
•
•
•
Start/Stopp (s. 387)
Använda Start/Stopp-funktion (s. 387)
Stödbatteri (s. 520)
Gäller bil med dieselmotor.
389
START OCH KÖRNING
Körlägen*
Välja körläge
• Inte möjligt att välja på grund av
begränsningar
Valet av körläge påverkar bilens köregenskaper
för att förbättra körupplevelsen och underlätta
vid körning i speciella situationer.
• Inte möjligt att välja på grund av för hög
Med körlägen går det snabbt att få tillgång till
bilens många funktioner och inställningar vid
olika körbehov. Följande system anpassas för att
erhålla bästa möjliga köregenskaper i respektive
körläge:
COMFORT
• Detta är bilens normalläge.
•
•
•
•
•
•
•
hastighet.
Valbara körlägen
Styrning
Motor/växellåda/fyrhjulsdrift*
Bromsar
Luftfjädring* och stötdämpning
Förardisplay
Start/Stopp-funktion
Klimatinställningar
1.
Tryck på körlägesreglaget DRIVE MODE.
> En popup-meny öppnas i centerdisplayen.
2.
Rulla hjulet uppåt eller nedåt tills önskat körläge är markerat.
3.
Tryck på körlägesreglaget eller direkt på pekskärmen för att bekräfta valet.
> Det valda körläget indikeras i förardisplayen.
Välj det körläge som passar bäst för nuvarande
körförhållanden. Tänk på att alla körlägen inte
kan väljas i alla situationer.
När ett körläge inte är valbart visas ett meddelande, exempelvis:
• Inte möjligt att välja på grund av växel i
manuellt läge
•
Inte möjligt att välja på grund av låg
batterinivå
När bilen startar är den i Comfort-läget och
Start/Stopp-funktionen är aktiverad. Inställningarna gör att bilen känns bekväm, styrningen är
lätt, stötdämpningen är mjuk och karossens
rörelse är följsam.
Detta körläge är certifieringsläget för koldioxidutsläpp.
ECO
• Anpassa bilen för en mer energieffektiv och
miljövänlig körning med Eco-läget.
Körläget innebär t.ex. att Start/Stopp-funktionen
är aktiverad, markfrigången är lägre för att minska
luftmotståndet och effekten på vissa klimatinställningar är reducerade.
Förardisplayen har en Eco-mätare som underlättar en bränsleekonomisk körning.
Mer information om detta körläge finns i avsnittet
"Körläge ECO".
• Inte möjligt att välja på grund av låg
temperatur
390
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
OFF ROAD
• Maximera bilens framkomlighet vid körning i
besvärlig terräng och på dåliga vägar.
Körläget ger en hög markfrigång, styrningen är
lätt, fyrhjulsdriften och låghastighetsfunktionen
med utförkörningshjälp (Hill Descent Control) är
aktiverade. Start/Stopp-funktionen är avstängd.
Körläget kan bara aktiveras i låga hastigheter och
hastighetsmätaren visar området för hastighetsbegränsningen. Om denna hastighet överskrids
avbryts Off Road-läget och ett annat körläge
aktiveras.
I Off Road-läget har förardisplayen en kompass
mellan hastighets- och varvtalsmätaren.
OBS
Körläget är inte utformat för att användas på
allmän väg.
OBS
Om bilen stängs av i OFF ROAD-läge, och
därmed har hög markfrigång, sänks bilen ned
när bilen startas nästa gång.
5
VIKTIGT
Körläge OFF ROAD får inte användas vid körning med släpvagn utan släpvagnskontakt.
Det finns annars risk för skador på luftbälgarna.
DYNAMIC
• Dynamic-läget gör att bilen får ett sportigare beteende och snabbare respons vid
gaspådrag.
Växlingarna blir snabbare och distinktare, och
växellådan prioriterar växel med högre dragkraft.
Styrresponsen är snabbare, dämpningen är hårdare och en låg markfrigång gör att karossen följer vägbanan för att minska krängning vid kurvtagning.
Start/Stopp-funktionen är avstängd.
INDIVIDUAL
• Anpassa ett körläge efter egna önskemål.
Välj ett körläge att utgå ifrån och justera sedan
inställningarna efter önskade köregenskaper.
Dessa inställningar sparas i en egen förarprofil.
Individuellt körläge är bara tillgängligt om det
först är aktiverat i centerdisplayen.
Bilden är schematisk, layouten kan variera beroende av bilmodell eller uppdaterad mjukvara.
Inställningsvy5 för Individuellt körläge.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car Individuellt körläge och
markera Individuellt körläge.
}}
391
START OCH KÖRNING
||
3.
Vid Förval, välj ett körläge att utgå ifrån:
Eco, Komfort eller Dynamisk.
Möjliga justeringar gäller inställningar för:
•
•
•
•
•
•
•
Förardisplay
Rattmotstånd
Egenskaper för drivlinan
Bromskaraktär
Dämpningskontroll
ECO-klimat
Start/Stopp.
Körläge ECO
Använd detta körläge för att spara både bränsle
och miljö.
Följande egenskaper anpassas för Eco-körning:
•
•
•
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 266)
Nivåkontroll* och dämpning (s. 394)
Start/Stopp (s. 387)
Körläge ECO (s. 392)
Fyrhjulsdrift* (s. 396)
Utförskörningshjälp* (s. 404)
Växellådans växlingspunkter.
Motorstyrning och respons från gaspedal.
Frihjulsfunktionen Eco Coast aktiveras och
motorbroms upphör när gaspedalen släpps i
hastigheter mellan 65 och 140 km/h
(40 och 87 mph).
1.
Tryck på körlägesreglaget DRIVE MODE.
> En popup-meny öppnas i centerdisplayen.
•
Vissa av klimatsystemets inställningar fungerar med reducerad effekt eller stängs av.
2.
•
Nivåkontrollfunktionen* ger en låg markfrigång för att minska luftmotståndet.
Rulla hjulet uppåt eller nedåt till önskat körläge är markerat.
3.
•
Förardisplayen visar information i en Ecomätare som underlättar en miljömedveten
och ekonomisk körning.
Tryck på körlägesreglaget eller direkt på pekskärmen för att bekräfta valet.
Välja ECO-läge
Vid motoravstängning stängs Eco-läget av och
det måste därför aktiveras efter varje motorstart.
Förardisplayen visar ECO när funktionen är aktiverad.
392
Med körlägesreglage*
Körläge ECO optimerar bilens köregenskaper
för en mer bränsleekonomisk och miljövänlig körning.
I centerdisplayens funktionsvy
Bil utan körlägesreglage har en
funktionsknapp för Körläge
ECO i centerdisplayens funktionsvy.
–
Tryck på knappen för att aktivera funktionen.
> En indikering i knappen lyser när funktionen är aktiverad.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Frihjulsfunktionen Eco Coast
Frihjulsfunktionen Eco Coast innebär i praktiken
att motorbromsen upphör vilket medför att bilens
rörelseenergi används till att rulla längre sträckor.
Då föraren släpper gaspedalen frikopplas växellådan automatiskt från motorn vars varvtal sänks till
tomgång med minskad förbrukning.
Funktionen används bäst där det går att rulla
länge, t.ex. på vägar med svagt utförslut eller vid
en förutsedd hastighetssänkning för att rulla in i
en zon med en lägre hastighetsbegränsning.
Aktivera frihjulsfunktionen
Funktionen aktiveras när gaspedalen släpps upp
helt, i kombination med följande parametrar:
•
•
•
Körläge Eco är aktiverat.
•
Vägens utförslut ej brantare än ca 6 %.
Växelväljaren i D-läge.
Hastighet inom intervallet ca 65–140 km/h
(40–87 mph).
Förardisplayen visar COASTING när frihjulsfunktionen används.
Begränsningar
Frihjulsfunktionen är inte tillgänglig om:
•
•
•
Motor och/eller växellåda ej har normal
arbetstemperatur.
Farthållaren aktiveras.
Växelväljaren förs från läge D till manuellt
läge.
•
•
•
Hastigheten är utanför intervallet
ca 65–140 km/h (40–87 mph).
•
Vid ekonomisk körning visar mätaren ett lågt
värde med visaren i det gröna området.
Vägens utförslut är brantare än ca 6 %.
•
Vid oekonomisk körning, t.ex. vid häftig
inbromsning eller kraftigt gaspådrag, visar
mätaren ett högt utslag.
Manuella växlingar görs med rattpaddlarna*.
Deaktivera och stänga av frihjulsfunktionen
I vissa situationer kan det vara önskvärt att deaktivera eller stänga av funktionen för att kunna
använda motorbroms. Exempel på sådana tillfällen kan vara vid branta utförsbackar eller inför en
förestående omkörning – för att kunna göra den
på säkrast möjliga sätt.
Eco-mätaren har även en indikator som visar hur
en referensförare skulle köra bilen under samma
körfall. Detta indikeras med den korta visaren på
mätaren.
Deaktivera frihjulsfunktionen genom att:
•
•
•
Påverka gas- eller bromspedal.
Föra växelväljaren till manuellt läge.
Växla med rattpaddlarna*.
Stäng av frihjulsfunktionen genom att:
•
Byta körläge*, eller stänga av Körläge ECO i
funktionsvyn.
Även utan frihjulsfunktion är det möjligt att rulla
kortare sträckor, vilket bidrar till en sänkt förbrukning. För bästa bränsleekonomi är det dock mer
fördelaktigt att ha frihjulsfunktionen aktiverad och
kunna rulla längre sträckor.
ECO-mätare i förardisplay
Eco-mätaren indikerar hur ekonomisk körningen
är:
}}
* Tillval/tillbehör. 393
START OCH KÖRNING
||
OBS
Vid aktivering av ECO-funktionen ändras
några parametrar i klimatsystemets inställningar och några elförbrukares funktioner
reduceras. Vissa inställningar kan återställas
manuellt, men full funktionalitet återfås
endast genom att stänga av ECO-funktionen,
eller anpassa körläge Individual* med full klimatfunktionalitet.
Eco-mätaren i 12-tums förardisplay.
Vid besvär med imbildning, tryck på knappen för
max defroster som har normal funktionalitet.
Relaterad information
•
•
•
•
Ekonomisk körning (s. 414)
Start/Stopp (s. 387)
Körlägen* (s. 390)
Nivåkontroll* och dämpning
Bilens nivåkontroll reglerar bilens fjädrings- och
dämpningsegenskaper automatiskt för bästa
komfort och funktion under körning. Det går även
att reglera nivån manuellt för att underlätta vid
lastning, eller vid in- och urstigning.
Luftfjädring och stötdämpning
Systemet är anpassat efter det valda körläget och
efter vilken hastighet bilen har. Med luftfjädringen
regleras bilens markfrigång till en lägre nivå vid
högre hastigheter vilket minskar luftmotståndet
och ökar stabiliteten. Dämpningen är normalt
inställd för bästa möjliga komfort och regleras
kontinuerligt beroende av vägens underlag, bilens
acceleration, inbromsning och kurvtagning.
Förardisplayen indikerar när
nivåreglering pågår.
Aktivera/deaktivera avfrostning av rutor och
backspeglar (s. 190)
Nivån kan inte regleras när någon av sidodörrarna eller motorhuven är öppen.
Eco-mätaren i 8-tums förardisplay.
ECO-klimat
I körläge Eco aktiveras automatiskt ECO-klimat i
kupén för att minska energiförbrukningen.
394
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Inställningar för nivåkontroll
Instegshjälp
Bilen kan sänkas ned för att underlätta vid inoch urstigning.
Ändra nivå för dämpning6
Bil med aktivt chassi (Four-C) och som saknar
körlägesfunktion* kan justera dämpningsnivån via
centerdisplayen:
Aktivera instegshjälpen via centerdisplayen:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car Körläge
Dämpningskontroll och välj nivå.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Instegshjälp.
> När bilen är parkerad med avstängd motor
sänks bilen ned. (Nivåregleringen stannar
om någon dörr öppnas och en viss fördröjning kan sedan uppstå innan nivåregleringen återupptas efter att dörren
stängts.) När bilen startas och börjar rulla,
höjer sig bilen till den höjd som gäller för
valt körläge.
Fjädring.
Inaktivering av fjädring och nivåkontroll
I vissa fall måste funktionen stängas av, t.ex.
innan bilen hissas upp med domkraft*. Nivåskillnaden som skapas vid lyft med domkraft kan
annars orsaka problem för luftfjädringen.
Stäng av funktionen via centerdisplayen:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Inaktivering av fjädring och
nivåkontroll.
6 Beror
Fjädring.
Lastningsläge
bilen lastas, användning av lastningsläge eller vilket körläge som väljs efter start.
Nivån kan även komma att justeras en period
efter bilen är parkerad. Detta för att kompensera
för eventuella höjdförändringar som kan inträffa
på grund av temperaturförändringar i luftfjädrarna
när bilen svalnar.
Vid transport
Vid transport av bilen på färja, tåg eller lastbil får
bilen bara surras runt däcken och inte i övriga
delar av chassit. Förändringar i luftfjädringen kan
uppstå under transporten vilket skulle kunna
påverka surrningen negativt.
Relaterad information
•
•
Körlägen* (s. 390)
Lastning (s. 219)
Använd knapparna i lastutrymmet för att reglera
bakpartiets höjd och underlätta vid i-/urlastning
eller när en släpvagn ska kopplas till/från. Se
avsnittet "Lastning".
Vid parkering
Se vid parkering till att det finns tillräcklig plats
över och under bilen då bilens markfrigång kan
variera t.ex. beroende av yttertemperatur, hur
på bilens utrustning.
* Tillval/tillbehör. 395
START OCH KÖRNING
Fyrhjulsdrift*
Bromsfunktioner
Färdbroms
Fyrhjulsdrift, AWD (All Wheel Drive), innebär att
bilen driver samtidigt på alla fyra hjulen vilket förbättrar väggreppet.
Bilens bromsar används för att sänka hastigheten eller förhindra att bilen sätts i rullning.
Färdbromsen används till att sänka bilens hastighet vid färd.
Vid sidan av färdbroms och parkeringsbroms är
bilen utrustad med flera automatiska bromshjälpfunktioner. Dessa kan underlätta t.ex. genom att
föraren inte behöver hålla foten på bromspedalen
vid stillastående vid ett trafikljus, vid start i uppförsbacke eller vid körning i nedförsbacke.
Färdbromssystem
För att uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika hjulspinn fördelas drivkraften automatiskt till
de hjul som har det bästa fästet. Systemet beräknar ständigt behovet av vridmoment till bakhjulen,
och kan omedelbart omfördela upp till hälften av
motorns vridmoment till bakhjulen.
Fyrhjulsdrift har även en stabilserande effekt vid
högre hastigheter. Vid normal körning fördelas en
större del av kraften till framhjulen. Vid stillastående är fyrhjulsdrift alltid inkopplad som en förberedelse för maximal dragkraft under accelerationen.
•
Automatisk broms vid stillastående (Auto
Hold)
Fyrhjulsdriftens egenskaper varierar beroende av
vilket körläge* som är valt.
•
•
•
•
Relaterad information
Relaterad information
•
•
396
Beroende av bilens utrustning kan följande
bromshjälpfunktioner finnas:
Körlägen* (s. 390)
Låghastighetskörning* (s. 403)
•
•
•
•
•
•
Backstarthjälp (Hill Start Assist)
Automatisk inbromsning efter en kollision
City Safety
Utförskörningshjälp (Hill Descent Control)*
Färdbroms (s. 396)
Parkeringsbroms (s. 399)
Utförskörningshjälp* (s. 404)
Backstarthjälp (s. 402)
Automatisk broms vid stillastående (s. 402)
Automatisk inbromsning efter en kollision
(s. 399)
Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om en
bromskrets skadas kommer bromspedalen att ta
djupare. Ett högre pedaltryck behövs då för att få
normal bromseffekt.
Förarens tryck på bromspedalen förstärks av en
bromsservo.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
Om färdbromsen används vid avstängd motor
känns pedalen stum och ett högre pedaltryck
måste användas för att bromsa bilen.
I mycket kuperade landskap eller vid körning med
tung last kan bromsarna avlastas genom motorbromsning i manuellt växelläge. Motorbromsen
utnyttjas effektivast om samma växel används
nedför som uppför. Använd körläge Off Road*
för utökad motorbroms vid körning i branta nedförsbackar i låga hastigheter.
Låsningsfria bromsar
Bilen har låsningsfria bromsar, Anti-lock Braking
System (ABS), som förhindrar att hjulen låser sig
vid inbromsning och möjliggör bibehållen styrför-
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
måga. Vid ingrepp kan vibrationer kännas i
bromspedalen, vilket är normalt.
Efter att motorn startats görs automatiskt ett kort
test av ABS-systemet då föraren släpper bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test av systemet kan komma att göras vid låg hastighet. Testet kan uppfattas som pulseringar i bromspedalen.
Bromsa på våta vägar
Vid körning en längre tid i kraftigt regn utan att
bromsa, kan bromseffekten vid den första
inbromsningen fördröjas något. Detta kan även
vara fallet efter en biltvätt. Det är då nödvändigt
att trampa kraftigare på bromsen. Håll därför ett
större avstånd till framförvarande trafik.
Bromsa bilen ordentligt efter körning på våta
vägar och efter en biltvätt. Bromsskivorna värms
då upp, torkar snabbare och skyddas mot korrosion. Ta hänsyn till rådande trafiksituation vid
inbromsning.
Bromsa på saltade vägar
Vid körning på saltade vägar kan det bildas ett
saltskikt på bromsskivor och bromsbelägg. Detta
kan förlänga bromssträckan. Håll därför ett extra
stort säkerhetsavstånd till framförvarande fordon.
Se också till att:
•
•
Bromsa då och då för att avlägsna ett eventuellt saltskikt. Se till att andra trafikanter inte
utsätts för fara vid inbromsningen.
Symboler i förardisplayen
Symbol
Kontrollera bromsvätskenivån. Om
nivån är låg, fyll på bromsvätska
samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
Trampa försiktigt på bromspedalen när körningen har avslutats och innan nästa färd
startar.
Underhåll
Fast sken i 2 sekunder vid start av
motor: Automatisk funktionskontroll.
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceintervaller följas, vilka finns specificerade i Service- och Garantiboken.
Nya och utbytta bromsbelägg och bromsskivor
ger optimal bromsverkan först efter några hundra
kilometer efter ”inslitning”. Kompensera den
minskade bromsverkan genom att trampa ned
bromspedalen hårdare. Volvo rekommenderar att
endast bromsbelägg som är godkända för din
Volvo monteras.
VIKTIGT
Kontroll av slitage på bromssystemets komponenter bör göras regelbundet.
Kontakta en verkstad för information om tillvägagångssätt eller låt en verkstad utföra
inspektionen – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Innebörd
Fast sken i mer än 2 sekunder: Fel
i ABS-systemet. Bilens ordinarie
bromssystem fungerar fortfarande,
men utan ABS-funktion.
VARNING
Om både varningslampan för bromsfel och
ABS-fel är tända samtidigt, kan ett fel ha uppstått i bromssystemet.
•
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid
detta tillfälle är normal, kör försiktigt till
närmaste verkstad för kontroll av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
•
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen
köras vidare utan att bromsvätska fyllts
på. Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
}}
397
START OCH KÖRNING
||
Relaterad information
•
•
•
•
Bromsfunktioner (s. 396)
Bromsförstärkning (s. 398)
Bromsljus (s. 142)
Nödbromsljus (s. 398)
Nödbromsljus
Bromsförstärkning
Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma
bakomvarande fordon om en kraftig inbromsning. Funktionen innebär att bromsljuset blinkar
istället för att – som vid normal bromsning – lysa
med fast sken.
Bromsförstärkningssystemet, BAS (Brake Assist
System), hjälper till att öka bromskraften vid
inbromsning och förkortar därmed bromssträckan.
Nödbromsljusen aktiveras vid en kraftig inbromsning eller om ABS-systemet aktiveras i höga hastigheter. Efter nedbromsning till en låg hastighet
återgår bromsljuset från att blinka till normalt fast
sken, samtidigt aktiveras bilens varningsblinkers.
Dessa blinkar tills föraren accelerar upp bilen till
en högre hastighet igen eller stänger av varningsblinkersen.
Systemet känner av förarens sätt att bromsa och
ökar bromskraften när det behövs. Bromskraften
kan förstärkas upp till nivån då ABS-systemet
ingriper. Funktionen avbryts när trycket på bromspedalen minskas.
OBS
När BAS aktiveras sjunker bromspedalen ner
lite längre än vanligt, tryck (håll) ner bromspedalen så länge det behövs.
Relaterad information
•
•
•
Färdbroms (s. 396)
När bromspedalen släpps upphör all inbromsning.
Varningsblinkers (s. 142)
Bromsljus (s. 142)
Relaterad information
•
398
Färdbroms (s. 396)
START OCH KÖRNING
Automatisk inbromsning efter en
kollision
Vid en kollision där aktiveringsnivån för pyrotekniska bältesförsträckare eller krockkudde uppnås, eller om en kollision med ett stort djur
detekteras, ansätts bilens bromsar automatiskt.
Funktionen är till för att förhindra eller mildra
effekter av en eventuell efterföljande kollision.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Bromsfunktioner (s. 396)
Bältesförsträckare (s. 59)
Krockkuddar (s. 62)
Parkeringsbroms
Parkeringsbromsen förhindrar att bilen rullar iväg
från stillastående genom att mekaniskt låsa/
spärra två hjul.
Rear Collision Warning (s. 334)
Blind Spot Information* (s. 334)
Efter en allvarlig kollision finns det en risk att det
inte längre är möjligt att kontrollera och styra
bilen. För att då undvika eller minska effekten av
en eventuell efterföljande kollision, mot ett fordon
eller ett objekt i bilens väg, aktiveras bromshjälpsystemet automatiskt och bromsar bilen på ett
säkert sätt.
Bromsljus och varningsblinkers aktiveras under
inbromsningen. När bilen stannat fortsätter varningsblinkersen att blinka och parkeringsbromsen ansätts.
Om en inbromsning inte skulle vara lämplig, t.ex.
om det finns en risk att bli påkörd av efterföljande
trafik, kan systemet åsidosättas genom att föraren trycker ned gaspedalen.
Funktionen förutsätter att bromssystemet är
intakt efter kollisionen.
Se även avsnitt "Rear Collision Warning" och
"Blind Spot Information".
Reglaget för parkeringsbromsen är placerad i tunnelkonsolen mellan stolarna.
När den elektriskt manövrerade parkeringsbromsen arbetar hörs ett svagt elmotorljud. Ljudet uppkommer även vid automatiska funktionskontroller av parkeringsbromsen.
Om bilen står stilla när parkeringsbromsen
ansätts verkar den endast på bakhjulen. Om
ansättningen sker när bilen rör sig används ordinarie färdbroms, d.v.s. bromsen verkar på alla fyra
hjulen. Bromsverkan övergår till bakhjulen när
bilen nästan står stilla.
}}
* Tillval/tillbehör. 399
START OCH KÖRNING
||
Relaterad information
•
•
•
Bromsfunktioner (s. 396)
Använda parkeringsbroms (s. 400)
Vid fel på parkeringsbromsen (s. 401)
Använda parkeringsbroms
Använd parkeringsbromsen för att förhindra att
bilen rullar iväg från stillastående.
Automatisk ansättning
Parkeringsbromsen ansätts automatiskt:
•
Ansätta parkeringsbromsen
•
•
om funktionen Auto Hold (automatisk broms
vid stillastående) är aktiverad och bilen har
stått stilla ca 5 minuter.
när växelläge P väljs i en brant backe.
när bilen stängts av.
Nödbroms
I nödfall kan parkeringsbromsen ansättas när
bilen är i rörelse genom att dra och hålla upp reglaget. Bromsförloppet avbryts när reglaget släpps.
OBS
Vid nödbromsning i högre hastigheter ljuder
en signal under bromsförloppet.
1.
Dra reglaget uppåt.
> Symbolen i förardisplayen tänds när parkeringsbromsen är ansatt.
2.
Kontrollera att bilen står still.
Symbol i förardisplayen
Symbol
Innebörd
Symbolen är tänd när parkeringsbromsen är ansatt.
Om symbolen blinkar innebär det
att ett fel har uppstått. Läs meddelande i förardisplayen.
400
Lossa parkeringsbromsen
START OCH KÖRNING
Lossa manuellt
1. Tryck ned bromspedalen bestämt.
2.
Tryck ned reglaget.
> Parkeringsbromsen släpper och symbolen
i förardisplayen slocknar.
Lossa automatiskt
1. Ta på säkerhetsbältet.
2.
Starta bilen.
3.
Välj växelläge D eller R och ge gas.
> Parkeringsbromsen släpper och symbolen
i förardisplayen slocknar.
Parkera i backe
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering
på lutande underlag. En ilagd växel eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att
hålla bilen stilla i alla situationer.
get uppåt samtidigt som bilen kör iväg. Släpp
reglaget när motorn uppnår dragläge.
Inställningar för parkeringsbroms
Val av parkeringsbromsens automatiska aktivering görs via centerdisplayen.
Automatisk aktivering när bilen stängs av:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car Elektrisk
parkeringsbroms och avmarkera/markera
funktionen Automatisk aktivering av
parkeringsbroms.
Relaterad information
•
•
•
Parkeringsbroms (s. 399)
Vid fel på parkeringsbromsen (s. 401)
Automatisk broms vid stillastående (s. 402)
Vid fel på parkeringsbromsen
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad om det
inte går att lossa eller ansätta parkeringsbromsen efter flera försök.
En varningssignal ljuder vid färd med ansatt parkeringsbroms.
Om bilen måste parkeras innan ett eventuellt fel
är åtgärdat, ska hjulen vridas som vid parkering i
backe och växelväljaren vara i läge P.
Låg batterispänning
Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken lossas eller ansättas. Anslut ett
starthjälpsbatteri om batterispänningen är för låg.
Byte av bromsbelägg
Bromsbeläggen bak måste bytas på verkstad på
grund av den elektriskt manövrerade parkeringsbromsens konstruktion – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Om bilen parkeras i uppförsbacke:
•
Vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i utförsbacke:
•
Vrid hjulen i riktning mot trottoarkanten.
Tung last i motlut
Tung last, t.ex. ett släp, kan göra att bilen rullar
bakåt när parkeringsbromsen lossas automatiskt i
kraftigt motlut. Undvik detta genom att dra regla}}
401
START OCH KÖRNING
||
Symboler i förardisplayen
Symbol
Innebörd
Om symbolen blinkar innebär det
att ett fel har uppstått. Se meddelande i förardisplayen.
Fel i bromssystemet. Se meddelande i förardisplayen.
Informationsmeddelande i förardisplayen.
Exempel på meddelanden:
• Parkeringsbroms Service erfordras
• Parkeringsbroms Systemet överhettat
• Parkeringsbroms Tillfälligt ej tillgänglig
Relaterad information
•
•
•
•
402
Bromsfunktioner (s. 396)
Använda parkeringsbroms (s. 400)
Parkeringsbroms (s. 399)
Använda starthjälp med annat batteri (s. 380)
Backstarthjälp
Automatisk broms vid stillastående
Backstarthjälpen, Hill Start Assist (HSA), förhindrar att bilen rullar bakåt vid start i uppförsbacke. Vid backning i uppförsbacke förhindrar
den att bilen rullar framåt.
Automatisk broms vid stillastående (Auto Hold)
innebär att föraren kan släppa bromspedalen
med bibehållen bromsverkan när bilen har stannat vid ett trafikljus eller en vägkorsning.
Funktionen innebär att pedaltrycket i bromssystemet finns kvar några sekunder under tiden foten
flyttas från bromspedal till gaspedal.
Funktion
Den tillfälliga bromseffekten släpper efter några
sekunder eller när föraren ger gas.
Backstarthjälpen är tillgänglig även om funktionen automatisk broms vid stillastående (Auto
hold) är avstängd.
Relaterad information
•
•
Bromsfunktioner (s. 396)
Automatisk broms vid stillastående (s. 402)
När bilen har stannat aktiveras bromsarna automatiskt. Funktionen kan använda antingen färdbroms eller parkeringsbroms för att hålla bilen
stilla och fungerar på alla lutningar. När gaspedalen trycks ned igen lossar bromsarna.
Vid inbromsning till stillastående i en upp- eller
nedförsbacke – trampa ned bromspedalen lite
hårdare innan den släpps för att säkerställa att
bilen inte rullar alls.
Om föraren stänger av motorn när bilen står stilla
ansätts parkeringsbromsen.
Automatisk avstängning
Funktionen stängs av automatiskt:
•
när förardörren är öppen och föraren är obältad.
•
i växelläge N.
START OCH KÖRNING
Strömställare för automatisk broms
Symboler i förardisplayen
Symbol
Innebörd
Symbolen är tänd när funktionen
använder färdbromsen för att hålla
bilen stilla.
Symbolen är tänd när funktionen
använder parkeringsbromsen för
att hålla bilen stilla.
Relaterad information
En indikering i knappen lyser när funktionen är aktiverad.
Aktivera eller stäng av Auto Hold med strömställaren i tunnelkonsolen. Funktionen förblir
avstängd tills den återaktiveras.
Är funktionen aktiv och håller bilen
med färdbromsen (A-symbolen är tänd)
så måste bromspedalen trampas ned
samtidigt som knappen trycks ned för
att stänga av.
När funktionen är avstängd kommer backstarthjälpen (HSA) att vara fortsatt aktiv och förhindrar att bilen rullar bakåt vid start i uppförsbacke.
•
•
Bromsfunktioner (s. 396)
Backstarthjälp (s. 402)
Låghastighetskörning*
Låghastighetsfunktionen Low Speed Control
(LSC) underlättar och förbättrar framkomlighet
vid terrängkörning samt på hala underlag, som
t.ex. med husvagn på gräsmattor eller med båtkärra på iläggningsramper.
I bil med körlägesreglage* ingår funktionen i körläget Off Road.
Funktionen är anpassad för terrängkörning och
för körning med släpvagn i låga hastigheter, upp
till ca 40 km/h (25 mph).
Med låghastighetskörning prioriteras låga växlar
och fyrhjulsdrift vilket hjälper till att undvika hjulspinn och ger bättre dragkraft på alla hjulen. Gaspedalen är mindre responsiv för att underlätta
dragkrafts- och hastighetsreglering i låg fart.
Funktionen aktiveras tillsammans med Hill
Descent Control (HDC) som gör att hastigheten
utför branta backar kan kontrolleras med gaspedalen och minskar behovet av att använda bromspedalen. Systemet möjliggör en låg och jämn
hastighet vid körning i branta nedförsbackar.
Aktivera låghastighetskörning, LSC
Funktionen aktiveras på olika sätt beroende av
bilens utrustning.
}}
* Tillval/tillbehör. 403
START OCH KÖRNING
||
Med körlägesreglage*
OBS
När LSC med HDC är aktiverade förändras
gaspedalskänslan och motorresponsen.
OBS
Körläget är inte utformat för att användas på
allmän väg.
OBS
•
Välj körläge Off Road för att aktivera funktionen.
•
Välj ett annat körläge för att stänga av.
I centerdisplayens funktionsvy
Bil utan körlägesreglage har en
funktionsknapp för låghastighetskörning med Hill Descent
Control i centerdisplayens
funktionsvy.
–
404
Tryck på knappen för att aktivera funktionen.
> En indikering i knappen lyser när funktionen är aktiverad.
Funktionen stängs av vid körning i högre hastigheter och måste återaktiveras vid lägre fart,
om så önskas.
Relaterad information
•
•
•
Bromsfunktioner (s. 396)
Utförskörningshjälp* (s. 404)
Körlägen* (s. 390)
Utförskörningshjälp*
Utförskörningshjälp, Hill Descent Control (HDC),
är en låghastighetsfunktion med utökad motorbroms. Funktionen gör det möjligt att öka eller
minska fordonets hastighet i branta nedförsbackar enbart med gaspedalen, utan att använda
färdbromsen.
I bil med körlägesreglage* ingår funktionen i körläget Off Road.
Utförskörningshjälpen är anpassad för terrängkörning i låga hastigheter och underlättar körning
i branta nedförsbackar med besvärliga underlag.
Föraren behöver inte använda bromspedalen
utan kan istället fokusera på styrningen.
VARNING
HDC fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
Funktion
Utförskörningshjälpen tillåter bilen att rulla i kryphastighet både framåt och bakåt med hjälp av
bromssystemet. Med gaspedalen kan hastigheten
regleras upp till en högre fart om så önskas. När
gaspedalen därefter släpps bromsas bilen åter
ner till krypfart, oavsett backens lutning och utan
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
att färdbromsen behöver användas. När funktionen arbetar tänds bromsljusen.
•
Föraren kan när som helst bromsa och minska
krypfarten, eller stanna bilen genom att använda
färdbromsen.
•
Funktionen aktiveras tillsammans med Low
Speed Control (LSC) som underlättar körning
och förbättrar framkomlighet vid körning i terräng
och på hala underlag. Systemen är avsedda att
användas i låg hastighet, upp till ca 40 km/h (25
mph).
Aktivera utförskörningshjälp, HDC
Utförskörningshjälpen fungerar bara i låga hastigheter.
Funktionen aktiveras på olika sätt beroende av
bilens utrustning.
Med körlägesreglage*
Välj körläge Off Road för att aktivera funktionen.
Välj ett annat körläge för att stänga av. Om
körlägesändringen görs vid körning i en brant
nedförsbacke kommer bromseffekten att
minska gradvis.
I centerdisplayens funktionsvy
Bil utan körlägesreglage har en
funktionsknapp för låghastighetskörning med Hill Descent
Control i centerdisplayens
funktionsvy.
–
OBS
Körläget är inte utformat för att användas på
allmän väg.
Tryck på knappen för att aktivera funktionen.
> En indikering i knappen lyser när funktionen är aktiverad.
OBS
Funktionen stängs av vid körning i högre hastigheter och måste återaktiveras vid lägre fart,
om så önskas.
Relaterad information
•
•
•
Bromsfunktioner (s. 396)
Låghastighetskörning* (s. 403)
Körlägen* (s. 390)
Att tänka på vid körning med HDC
• HDC kan användas i växelläge D, R, och med
växel 1 eller 2 vid manuell växling.
•
Det är inte möjligt att växla till växel 3 eller
högre vid manuell växling.
OBS
När LSC med HDC är aktiverade förändras
gaspedalskänslan och motorresponsen.
* Tillval/tillbehör. 405
START OCH KÖRNING
Vadning
VIKTIGT
Vadning innebär att bilen körs genom en djupare
mängd vatten på en vattenbelagd vägbana. Vadning ska göras med stor försiktighet.
Motorskada kan uppstå om vatten kommer in
i luftfiltret.
Vid djup större än 45 cm kan vatten komma
in i transmissionen. Då minskar oljornas smörjande förmåga vilket förkortar livslängden på
dessa system.
Bilen kan köras genom ett vattendjup på högst
45 cm i max promenadhastighet. Extra försiktighet ska iakttas vid passage av strömmande vatten.
Skador på någon komponent, motor, transmission, turboladdare, differential eller dess
interna komponenter orsakade av översvämning, hydrostatisk låsning eller oljebrist täcks
inte av garantin.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.
406
•
Rengör eventuella kontakter för elektrisk
värmare och släpvagnskoppling efter körning
i vatten och lera.
•
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund – det kan orsaka elfel i
bilen.
Överhettning av motor och
drivsystem
Under speciella förhållanden, vid hård körning i
t.ex. brant terräng och varmt klimat, finns risk för
att motor och drivsystem kan överhettas – särskilt vid tung last.
•
Vid överhettning kan motorns effekt begränsas temporärt.
•
Ta bort extraljus som sitter framför grillen vid
körning i varmt klimat.
•
Om temperaturen i motorns kylsystem blir för
hög tänds en varningssymbol och förardisplayen visar meddelandet Motortemperatur
Hög temperatur Stanna snarast. Stanna
då bilen på ett säkert sätt och låt motorn gå
på tomgång under några minuter för att
svalna.
•
Om meddelandet Motortemperatur Hög
temperatur Stäng av motorn eller
Kylarvätska Låg nivå, stäng av motorn
visas, stanna bilen och stäng av motorn.
•
Om växellådan blir överhettad kommer ett
alternativt växlingsprogram att väljas. Dessutom aktiveras en inbyggd skyddsfunktion
som bl.a. tänder en varningssymbol och förardisplayen visar meddelandet Växellåda
varm Sänk hastigheten för att sänka
temperaturen eller Växellåda överhettad
Stanna snarast och låt växellådan
svalna. Följ då given rekommendation, sänk
hastigheten respektive stanna bilen på ett
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart –
bogsera bilen ur vattnet till verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Risk för motorhaveri.
Relaterad information
•
•
Bogsering (s. 423)
Bärga bilen (s. 424)
START OCH KÖRNING
säkert sätt och låt motorn gå på tomgång
under några minuter för att låta växellådan
svalna.
•
Vid överhettning kan bilens luftkonditionering
komma att stängas av temporärt.
•
Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
OBS
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar en
stund efter att motorn stängts av.
Symboler i förardisplayen
Symbol
Innebörd
Hög motortemperatur. Följ given
rekommendation.
Låg nivå kylarvätska. Följ given
rekommendation.
Växellådan varm/överhettad/kyls.
Följ given rekommendation.
Relaterad information
•
Köra med släpvagn vid speciella förhållanden
(s. 420)
•
Förberedelser inför en långresa (s. 407)
Överbelastning av startbatteriet
Förberedelser inför en långresa
De elektriska funktionerna i bilen belastar startbatteriet olika mycket. Undvik att använda tändningsläge II när bilen är avstängd. Använd istället
tändningsläge I – då förbrukas mindre ström.
Inför en bilsemester eller annan längre resa är
det viktigt att kontrollera bilens funktioner och
utrustning extra noggrant.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när bilen är
avstängd. Exempel på sådana funktioner är:
•
•
•
•
kupéfläkt
strålkastare
vindrutetorkare
ljudanläggning (hög volym).
Om startbatterispänningen är låg visas meddelandet 12 V Batteri Låg laddning, aktiverar
snart strömsparläge i förardisplayen. Energisparfunktionen stänger sedan av eller reducerar
vissa funktioner, t.ex. kupéfläkt och/eller ljudanläggning.
–
Ladda då startbatteriet genom att starta bilen
och låt den sedan gå i minst 15 minuter –
startbatteriet laddas bättre under körning än
med motorn på tomgång vid stillastående.
Relaterad information
•
•
Tändningslägen (s. 377)
Startbatteri (s. 517)
Kontrollera att:
•
motorn fungerar som den ska och att bränsleförbrukningen är normal
•
inget läckage (bränsle, olja, eller annan
vätska) förekommer
•
•
samtliga glödlampor fungerar
däckens mönsterdjup och lufttryck är tillräckligt
•
varningstriangel och reflexväst finns i bilen –
lagkrav i vissa länder
•
torkarbladen är i bra skick.
Relaterad information
•
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 555)
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollera lufttrycket i däcken (s. 476)
Påfyllning av spolarvätska (s. 517)
Vinterkörning (s. 408)
Ekonomisk körning (s. 414)
Inställningar för bilmodem* (s. 459)
Lastning (s. 219)
Pilot Assist* (s. 299)
Fartbegränsare* (s. 272)
}}
* Tillval/tillbehör. 407
START OCH KÖRNING
•
•
•
•
•
•
•
•
Fartkamerainformation* (s. 344)
Vinterkörning
Halt väglag
Köra med släpvagn (s. 418)
Vid vinterkörning är det viktigt att göra vissa kontroller på bilen för att säkerställa att den kan
köras på ett säkert sätt.
För bästa möjliga väggrepp rekommenderar Volvo
vinterdäck på samtliga hjul om risk för snö eller is
föreligger.
Vadning (s. 406)
Larm* (s. 256)
Nivåkontroll* och dämpning (s. 394)
Varningstriangel (s. 491)
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
•
Motorns kylvätska ska innehålla 50 % glykol.
Denna blandning skyddar motorn mot frostsprängning ner till ca –35 °C. För att undvika
hälsorisker ska olika typer av glykol inte blandas.
•
Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
•
Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är kall.
Läs mer om lämpliga oljor i avsnittet "Ogynnsamma körförhållanden för motorolja".
Provisorisk däcktätningssats (s. 481)
Reservhjul* (s. 489)
VIKTIGT
Lågviskositetsolja ska inte användas vid hård
körning eller i varmt väder.
•
•
408
Startbatteriets kondition och laddningsnivå
ska ses över. Kallt väder ställer större krav på
startbatteriet samtidigt som dess kapacitet
minskas av kyla.
Använd spolarvätska med frostskydd för att
undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.
OBS
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i alla länder.
Öva halkkörning under kontrollerade former för
att lära känna bilens reaktioner.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fylla på kylvätska (s. 507)
Ogynnsamma körförhållanden för motorolja
(s. 551)
Startbatteri (s. 517)
Vinterhjul (s. 490)
Påfyllning av spolarvätska (s. 517)
Byta torkarblad (s. 515)
Parkeringsklimat* (s. 201)
Aktivera/deaktivera avfrostning av rutor och
backspeglar (s. 190)
Körlägen* (s. 390)
Färdbroms (s. 396)
Fyrhjulsdrift* (s. 396)
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 267)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Öppna/stänga tankluckan och fylla
på bränsle
Tankning vid bränslestation
4.
Bränsletanken är utrustad med ett locklöst
bränslepåfyllningssystem.
OBS
Öppna/stänga tankluckan
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
Bilen måste vara upplåst för att tankluckan ska
kunna öppnas.
I förardisplayen indikerar pilen
bredvid tanksymbolen vilken
sida av bilen tankluckan är
placerad.
1.
2.
Öppna tankluckan med ett lätt tryck på den
bakre delen av luckan.
Efter avslutad tankning – stäng luckan med
ett lätt tryck.
Påfyllning med reservdunk8
Vid påfyllning med reservdunk, använd tratten
som ligger under golvluckan i lastutrymmet.
Påfyllning av bränsle görs på följande sätt.
1.
Öppna tankluckan.
1.
Öppna tankluckan.
2.
2.
Välj bränsle som är godkänt att använda för
bilen enligt identifierare7 på insidan av tankluckan. Se information om godkända bränslen och identifieraren i avsnitt "Bensin"
respektive "Diesel".
För in tratten i bränslepåfyllningsöppningen.
Påfyllningsröret har två öppningsbara luckor
och trattens rör måste föras förbi båda luckorna innan påfyllning kan påbörjas.
3.
7 Identifierare enligt CEN standard prEN16942
8 Gäller endast bil med dieselmotor.
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån första gången.
> Tanken är fylld.
För in pumpmunstycket i bränslepåfyllningsöppningen. Påfyllningsröret har två öppningsbara luckor och pumpmunstycket måste
föras förbi båda luckorna innan tankningen
påbörjas.
Dekal
Använd aldrig bränslevärmaren när bilen befinner
sig på ett tankstationsområde.
återfinns på insidan av tankluckan, samt inom en snar framtid (inom två år) på motsvarande bränslepumpar och deras munstycken vid tankställen runt om i Europa.
}}
409
START OCH KÖRNING
||
Hantering av bränsle
VIKTIGT
Använd inte bränsle med sämre kvalitet än vad
Volvo rekommenderar eftersom motoreffekten
och bränsleförbrukningen då påverkas negativt.
Blandning av olika bränsletyper eller användning av bränsle som inte rekommenderas
upphäver Volvos garantier samt eventuella
kompletterande serviceavtal, detta gäller
samtliga motorer.
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och att
få bränslestänk i ögonen.
OBS
Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med vatten
under minst 15 minuter och sök läkarvård.
Dekal på insidan av tankluckan.
Relaterad information
•
•
•
Hantering av bränsle (s. 410)
Bensin (s. 411)
Diesel (s. 412)
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och diesel
är mycket giftiga och kan orsaka permanenta
skador eller dödsfall om de sväljs. Sök läkarvård omedelbart om bränsle har svalts.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan åstadkomma gnistbildning och antända bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra brand och
personskada.
410
Extrema väderförhållanden, körning med släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som kan
inverka på bilens prestationsförmåga.
Relaterad information
•
•
•
Diesel (s. 412)
•
Ekonomisk körning (s. 414)
Bensin (s. 411)
Öppna/stänga tankluckan och fylla på
bränsle (s. 409)
START OCH KÖRNING
Bensin
VIKTIGT
Bensin är en form av motorbränsle som är
avsedd för bil med bensinmotor.
•
Bränsle som innehåller upp till 10
volymprocent etanol är tillåtet.
Använd endast bensin från välkända tillverkare.
Fyll aldrig på bränsle med tveksam kvalitet. Bensinen ska uppfylla normen EN 228.
•
EN 228 E10 bensin (max
10 volymprocent etanol) är godkänt att
användas.
Identifierare för bensin
•
Högre etanol än E10 (max
10 volymprocent etanol) är inte tillåtet.
T.ex. E85 är inte tillåtet.
Identifierare9 återfinns på insidan av tankluckan,
samt inom en snar framtid (inom två år) på motsvarande bränslepumpar och deras munstycken,
vid tankställen runt om i Europa.
Detta är identifierarna som gäller för nuvarande
standardbränslen i Europa. Bensin med följande
identifierare får användas i bil med bensinmotor:
E5 är en bensin med max
2.7 % syre och max 5 vol %
etanol.
Relaterad information
•
•
Hantering av bränsle (s. 410)
Öppna/stänga tankluckan och fylla på
bränsle (s. 409)
Oktantal
•
•
95 RON kan användas vid normal körning.
98 RON rekommenderas för maximal effekt
och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C rekommenderas högsta möjliga oktantal för bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
VIKTIGT
E10 är en bensin med max
3.7 % syre och max 10 vol %
etanol.
9
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
Bränsle som innehåller metalltillsatser får
inte användas.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
Enligt CEN standard prEN16942.
411
START OCH KÖRNING
Diesel
Diesel är en form av motorbränsle som är
avsedd för bil med dieselmotor.
Använd endast dieselbränslen från välkända tillverkare. Fyll aldrig på bränsle med tveksam kvalitet. Dieselbränslet ska uppfylla normen EN 590
eller SS 155435. Dieselmotorer är känsliga för
föroreningar i bränslet, som t.ex. för hög mängd
svavel och metaller.
ska vara anpassade för årstid och klimatzon, men
vid extrema väderförhållanden, gammalt bränsle
eller vid förflyttning mellan klimatzoner, kan paraffinutfällning förekomma.
Se till att det är rent runt påfyllningsröret vid
tankning. Undvik spill på lackerade ytor. Tvätta
med tvål och vatten vid spill.
Detta är identifieraren som gäller för nuvarande
standardbränsle i Europa. Diesel med följande
identifierare får användas i bil med dieselmotor:
B7 är diesel med max 7 vol %
fettsyrametylester (FAME).
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer (lägre än
0 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan leda till
startsvårigheter. De bränslekvaliteter som säljs
CEN standard prEN16942.
Fatty Acid Methyl Ester
Dieselbränsle med max 7 vol % FAME (B7) är tillåtet.
Dieselbränslet ska:
•
uppfylla normen EN 590 och/eller
SS 155435
•
ha en svavelhalt som inte överstiger
10 mg/kg
•
maximalt ha 7 vol % FAME11 (B7).
Specialtillsatser
Marine Diesel Fuel
Eldningsolja
FAME12 och vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt
Volvos rekommendation och ger ökat slitage
och motorskador som inte täcks av Volvos
garantier.
VIKTIGT
Identifierare10 återfinns på insidan av tankluckan,
samt inom en snar framtid (inom två år) på motsvarande bränslepumpar och deras munstycken,
vid tankställen runt om i Europa.
412
•
•
•
•
Risken för kondensvatten i tanken minskar om
tanken hålls välfylld.
Identifierare
10
11
12
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte får
användas:
Relaterad information
•
•
Bränslestopp och dieselmotor (s. 413)
Dieselpartikelfilter (s. 413)
START OCH KÖRNING
Bränslestopp och dieselmotor
Efter ett motorstopp på grund av bränslebrist
behöver bränslesystemet en kort stund för att
utföra en kontroll.
Innan motorn startas efter att bränsletanken fyllts
med diesel – gör så här:
ningsbar lucka och trattens rör måste föras förbi
luckan innan påfyllning kan påbörjas.
Relaterad information
•
•
Diesel (s. 412)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 555)
Dieselpartikelfilter
Dieseldrivna bilar är utrustade med ett partikelfilter, vilket medför effektivare avgasrening.
Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under normal körning. För att bränna bort partiklarna och
tömma filtret startas en s.k. regenerering. För
detta krävs att motorn har nått normal arbetstemperatur.
1.
Fjärrnyckeln måste finnas i bilen.
2.
Försätt bilen i tändningsläge II – vrid startvredet till START utan att trycka ned bromspedalen och håll vredet i START-läget i
ca 4 sekunder. Släpp därefter vredet, vilket
automatiskt återgår till ursprungsläget.
3.
Vänta ca en minut.
Regenerering vid kallt väder
4.
För att starta motorn: Tryck ner bromspedalen och vrid åter på startvredet till START.
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder når
inte motorn normal arbetstemperatur. Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte
sker och att filtret inte töms.
OBS
Inför påfyllning av bränsle vid bränslebrist:
•
Stanna bilen på så plan/vågrät mark som
möjligt – lutar bilen finns risk för luftfickor
i bränsletillförseln.
Att tänka på vid påfyllning med
reservdunk
Vid påfyllning av diesel med reservdunk, använd
tratten som ligger under golvluckan i lastutrymmet. Var noga med att föra in trattens rör ordentligt i påfyllningsröret. Påfyllningsröret har en öpp-
Regenereringen av partikelfiltret sker automatiskt
och tar normalt 10–20 minuter. Vid låg medelhastighet kan det ta lite längre tid. Under regenerering ökar bränsleförbrukningen något.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds en gul varningstriangel och meddelandet
Partikelfilter fullt Se ägarmanual visas i förardisplayen.
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen
bör sedan köras i ytterligare 20 minuter.
}}
413
START OCH KÖRNING
||
OBS
Under regenereringen kan följande uppstå:
•
en smärre reducering av motoreffekt kan
temporärt förnimmas
•
•
bränsleförbrukningen kan temporärt öka
en bränd lukt kan förekomma.
Ekonomisk körning
Kör ekonomiskt och spara samtidigt miljön
genom att köra mjukt och förutseende, samt
anpassa körsätt och hastighet till den rådande
situationen.
•
För lägre bränsleförbrukning, aktivera körläge
Eco.
•
Använd frihjulsfunktionen Eco Coast13 –
motorbromsen upphör vilket medför att
bilens rörelseenergi används till att rulla
längre sträckor.
När regenerering är avslutad raderas varningsmeddelandet automatiskt.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder – då når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
•
VIKTIGT
Om filtret fylls helt med partiklar kan det vara
svårt att starta motorn och filtret blir funktionsodugligt. Då finns risk att filtret måste
bytas ut.
Relaterad information
•
13
14
414
Val av däck kan påverka bränsleförbrukningen – rådgör om lämpliga däck med en
återförsäljare.
•
Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
desto högre förbrukning.
•
Utnyttja motorbroms vid inbromsning, där så
kan ske utan risk för andra trafikanter.
•
Taklast och takbox ger högre luftmotstånd
och höjer förbrukningen – ta bort lasthållare
som inte används.
•
Undvik att köra med öppna fönster.
växel14,
Kör på högsta möjliga
anpassad
efter aktuell trafiksituation och väg – lägre
varvtal ger lägre förbrukning. Ta hjälp av växlingsindikatorn.
•
Kör i jämn hastighet och med god framförhållning för att minimera inbromsningar.
•
Hög hastighet ger ökad bränsleförbrukning –
luftmotståndet ökar med hastigheten.
•
Varmkör inte motorn med tomgångskörning
utan kör hellre iväg med normal belastning
direkt efter start – en kall motor drar mer
bränsle än en varm.
•
Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet – välj ECO -däcktryck
för bästa resultat.
Diesel (s. 412)
•
VARNING
Stäng aldrig av motorn vid färd, exempelvis i
nedförslut, detta inaktiverar viktiga system
såsom styr- och bromsservo.
Relaterad information
•
•
•
Körläge ECO (s. 392)
•
Drive-E – renare körglädje (s. 25)
Godkända däcktryck (s. 560)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 555)
Se avsnittet "Körläge ECO".
Gäller körning med manuell växling.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Draganordning*
OBS
Bilen kan utrustas med en draganordning som
gör det möjligt att dra t.ex. en släpvagn efter
bilen.
Det kan finnas olika varianter av draganordning
för bilen, kontakta en Volvoåterförsäljare för mer
information.
För information om dragvikter och kultryck, se
avsnittet ”Dragvikt och kultryck".
VIKTIGT
När motorn stängs av kan den konstanta batterispänningen till släpvagnskontakten automatiskt stängas av för att inte ladda ur startbatteriet.
Om bilen är utrustad med draganordning
finns ingen bakre infästning för bogserögla.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Köra med släpvagn (s. 418)
Dragvikt och kultryck (s. 546)
In- och utfällbar dragkrok*
Den in-/utfällbara dragkroken är alltid lättåtkomlig och är enkel att fälla ut eller in efter behov. I
infällt läge är dragkroken helt dold.
VARNING
Följ anvisningarna för in- och utfällning av
draganordningen noggrant.
Släpfordonsstabilisator* (s. 421)
Specifikationer för draganordning* (s. 417)
In- och utfällbar dragkrok* (s. 415)
Fälla ut dragkroken
VARNING
Undvik att stå nära stötfångaren mitt bakom
bilen vid utfällning av dragkroken.
VIKTIGT
Dragkulan behöver regelbundet rengöras och
smörjas in med fett för att förhindra slitage.
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används ska dragkulan inte smörjas in.
Detta gäller även vid montering av cykelhållare som kläms fast runt dragkulan.
}}
* Tillval/tillbehör. 415
START OCH KÖRNING
||
1.
Öppna bakluckan. En knapp för in- och utfällning av dragkroken finns placerad på höger
sida baktill i lastutrymmet. En indikeringslampa i knappen måste lysa med ett fast
orange sken för att utfällningsfunktionen ska
vara aktiv.
2.
Tryck in knappen och släpp – ett för långt
tryck kan innebära att utfällningen inte startar.
> Dragkroken faller ut och ner i ett olåst
läge – indikeringslampan blinkar orange.
VARNING
Tryck inte på knappen för in- och utfällning
om ett släpfordon är kopplat till draganordningen.
OBS
Dragkroken måste avsluta utfällningsförloppet
innan den kan föras vidare till låst läge. Detta
förlopp kan ta några sekunder. Om dragkroken inte fixeras i låst läge, vänta några sekunder och försök igen.
416
3.
För dragkroken till sitt ändläge där den då
fixeras och låses fast – indikeringslampan
lyser med ett fast orange sken.
> Dragkroken är redo att användas.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer
i avsett fäste.
OBS
Strömsparläge aktiveras efter en stund och
indikeringslampan slocknar. Systemet återaktiveras genom att bakluckan stängs och
sedan öppnas igen. Detta gäller både vid inoch utfällning av draganordningen.
Om bilen elektriskt detekterat påkopplat släp,
slutar indikeringslampan lysa med fast sken.
START OCH KÖRNING
Specifikationer för draganordning*
Fälla in dragkroken
Mått och fästpunkter för draganordningen.
VIKTIGT
Säkerställ att det inte sitter någon anslutningskontakt eller adapter monterad i el-uttaget när draganordningen fälls in.
1.
Öppna bakluckan. Tryck in knappen på höger
sida baktill i lastutrymmet och släpp – ett för
långt tryck kan innebära att infällningen inte
startar.
> Draganordningen faller automatiskt ner i
ett olåst läge – indikeringslampan vid
knappen blinkar orange.
2.
Lås anordningen genom att föra tillbaka den
till sitt infällda läge där den låses.
> Indikeringslampan lyser nu med ett fast
sken om draganordningen är korrekt
infälld.
Relaterad information
•
•
Draganordning* (s. 415)
Specifikationer för draganordning* (s. 417)
Mått, fästpunkter (mm)
A
1476
B
86
}}
* Tillval/tillbehör. 417
START OCH KÖRNING
||
Mått, fästpunkter (mm)
C
875
D
437,5
E
Se bild ovan
F
273
G
Kulans centrum
Relaterad information
•
418
Draganordning* (s. 415)
Köra med släpvagn
•
Vid körning med släpvagn finns det ett antal
saker som är viktiga att tänka på när det gäller
draganordningen, släpvagnen samt hur lasten
placeras i släpvagnen.
Följ gällande bestämmelser för tillåtna hastigheter och vikter.
•
Håll en låg hastighet vid körning med släpvagn uppför en lång brant stigning.
•
De maximala släpvagnsvikterna som är
angivna gäller endast för höjder upp till
1000 m.ö.h. På högre höjder är motoreffekten och därmed bilens klättringsförmåga
nedsatt på grund av den minskade lufttätheten, och den maximala släpvagnsvikten
måste därför minskas. Vikten för bil och släpvagn måste minskas med 10 % för varje
ytterligare 1000 m (eller del därav).
•
Undvik att köra med släpvagn vid stigningar
över 12 %.
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval, t.ex.
dragkrok, reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt.
Bilen levereras med nödvändig utrustning för körning med släpvagn.
•
Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ.
•
Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt
kultryck. Kultrycket räknas som del av bilens
nyttolast.
•
Öka däcktrycket till rekommenderat tryck för
full last. För mer information om däcktryck, se
avsnittet "Godkända däcktryck".
•
Motorn belastas hårdare än normalt vid körning med släpvagn.
•
Kör inte med tungt släp när bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
•
I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt. Växla
ner till en lägre växel och anpassa hastigheten.
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
väsentligt ökar bilens bränsleförbrukning.
Släpvagnskontakt
Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt
och släpet har en 7-polig kontakt behövs en
adapter. Använd en adapter som är godkänd av
Volvo. Se till att kabeln inte släpar i marken.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
VIKTIGT
När motorn stängs av kan den konstanta batterispänningen till släpvagnskontakten automatiskt stängas av för att inte ladda ur startbatteriet.
aren innan avfärd, se rubrik ”Kontroll av släpvagnslampor”.
Symbol
Meddelande
För att kunna genomföra kontrollen måste
motorn vara avstängd.
1.
När ett släpfordon kopplas till draganordningen visas meddelandet Automatisk
kontroll av släpvagnslampor i förardisplayen.
2.
Bekräfta meddelandet genom att trycka på
högra rattknappsatsens O-knapp.
> Ljuskontrollen startar.
3.
Gå ur bilen för att kunna kontrollera lampornas funktion.
> Alla släpvagnens lampor börjar blinka sedan tänds lamporna en i taget.
4.
Kontrollera visuellt att alla lampor som finns
tillgängliga på släpvagnen fungerar.
5.
Efter en stund blinkar alla lampor på släpvagnen till igen.
> Kontrollen är genomförd.
• Släpvagnsblinkrar Höger
blinkers fungerar ej
Släpvagnsvikter
Information om Volvos tilllåtna släpvagnsvikter
finns i artikeln "Dragvikt och kultryck".
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli svårkontrollerbart vid undanmanövrar och inbromsningar.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är de
som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt och
hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan vara
certifierade för högre dragvikter än vad bilen
får dra.
Blinkers och bromsljus på släpvagn
Om en eller flera av släpvagnens blinkers eller
bromsljuslampor är trasiga visar förardisplayen en
symbol och ett meddelande. Övriga lampor på
släpvagnen måste kontrolleras manuellt av för-
• Släpvagnsblinkrar Vänster
blinkers fungerar ej
• Släpvagnsbromsljus Funktionsfel
Om någon lampa för släpvagnens körriktningsvisare är trasig blinkar dessutom förardisplayens
symbol för körriktningsvisarna snabbare än normalt.
Kontroll av släpvagnslampor*
Automatisk kontroll
Efter elektrisk inkoppling av en släpvagn är det
möjligt att säkra att släpets lampor fungerar via
en automatisk ljusaktivering. Funktionen hjälper
föraren att kontrollera att lamporna på släpet fungerar innan avfärd.
Stänga av automatisk kontroll
Den automatiska kontrollfunktionen går att
stänga i centerdisplayen.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Avmarkera Automatisk kontroll av
släpvagnslampor.
Ljus.
}}
* Tillval/tillbehör. 419
START OCH KÖRNING
||
Manuell kontroll
Om den automatiska kontrollen är avstängd är
det möjligt att starta kontrollen manuellt.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Ljus.
Välj Manuell kontroll av
släpvagnslampor.
> Ljuskontrollen startar. Gå ur bilen för att
kunna kontrollera lampornas funktion.
Nivåreglering*
Bilens system för nivåkontroll eftersträvar att
hålla en konstant höjd oavsett last (upp till den
tillåtna maxvikten). När bilen står still sjunker bakvagnen något, vilket är normalt.
Relaterad information
Köra med släpvagn vid speciella
förhållanden
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
Vid överhettning tänds en varningssymbol i förardisplayen tillsammans med ett meddelande, se
avsnitt "Överhettning av motor och drivsystem".
•
•
•
•
Köra med släpvagn (s. 418)
Överhettning av motor och drivsystem
(s. 406)
Låghastighetskörning* (s. 403)
Använda parkeringsbroms (s. 400)
Den automatiska växellådan väljer optimal växel
relaterat belastning och motorvarv.
Branta stigningar
Spärra inte den automatiska växellådan med en
högre växel än vad motorn "orkar med" – det är
inte alltid fördelaktigt att köra på hög växel och
lågt motorvarv.
Parkera i backe
1.
Tryck ner bromspedalen.
•
Köra med släpvagn vid speciella förhållanden
(s. 420)
2.
Aktivera parkeringsbromsen.
•
•
•
•
Dragvikt och kultryck (s. 546)
3.
Välj växelläge P.
Släpfordonsstabilisator* (s. 421)
4.
Släpp bromspedalen.
Godkända däcktryck (s. 560)
Använd stoppklossar för att blockera hjulen när
bil med påkopplat släp parkeras i backe.
Draganordning* (s. 415)
Relaterad information
Starta i backe
420
1.
Tryck ner bromspedalen.
2.
Välj växelläge D.
3.
Lossa parkeringsbromsen.
4.
Släpp bromspedalen och kör iväg.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Släpfordonsstabilisator*
Släpfordonsstabilisatorns funktion
Släpfordonsstabilisatorn Trailer Stability Assist
(TSA) har till uppgift att stabilisera bil med tillkopplat släpfordon i situationer där ekipaget
kommit i självsvängning. Funktionen ingår i stabilitetssystemet ESC15.
Släpfordonsstabilisatorn övervakar kontinuerligt
bilens rörelser, speciellt i sidled. Om självsvängning upptäcks, sker individuell bromsreglering på
framhjulen vilket ger en stabiliserande effekt på
ekipaget. Oftast räcker detta för att föraren ska
återfå kontroll över bilen.
Orsaker till självsvängning
Fenomenet att bil med släp hamnar i självsvängning, kan uppstå för alla kombinationer av bilar
och släp. I vanliga fall krävs höga hastigheter för
att det ska uppstå. Men om släpfordonet är överlastat eller har lasten felaktigt fördelad, t.ex. för
långt bak, finns risk för självsvängning även i
lägre hastigheter.
För att självsvängning sedan ska börja, behövs en
utlösande faktor, t.ex.:
•
Bil med släp utsätts för en plötslig kraftig
sidovind.
•
Bil med släp kör på ojämn vägbana eller i ett
gupp.
•
Yviga rattrörelser.
Då självsvängning väl har börjat kan den bli svår
eller omöjlig att dämpa, vilket gör ekipaget svårkontrollerat med risk för att hamna i t.ex. fel körfält eller utanför vägbanan.
15
Om självsvängningen inte dämpas ut trots släpfordonsstabilisatorns första ingrepp, bromsas ekipaget med alla hjul kombinerat med att motorns
drivkraft reduceras. När självsvängningen successivt dämpats och ekipaget åter är stabilt avbryter
systemet regleringen och föraren återfår full kontroll över bilen.
Då släpfordonsstabilisatorn
arbetar, blinkar ESC-symbolen i
förardisplayen.
Relaterad information
•
•
Köra med släpvagn (s. 418)
•
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 267)
Köra med släpvagn vid speciella förhållanden
(s. 420)
OBS
Stabilitetsfunktionen stängs av om föraren
väljer sportläge genom att deaktivera ESC via
menysystemet i centerdisplayen.
Ingrepp av släpfordonsstabilisatorn kan utebli om
föraren med kraftiga rattrörelser försöker häva
självsvängningen, eftersom systemet då inte kan
avgöra om det är släpet eller föraren som orsakar
självsvängningen.
Electronic Stability Control (Elektronisk stabilitetskontroll)
* Tillval/tillbehör. 421
START OCH KÖRNING
Bogserögla
4.
Använd bogseröglan vid bogsering. Bogseröglan skruvas fast i ett gängat uttag bakom ett
täcklock på stötfångarens högra sida, fram eller
bak.
Efter användning skruvas bogseröglan loss och
läggs tillbaka på dess plats.
Avsluta med att sätta tillbaka täcklocket på stötfångaren.
OBS
Om bilen är utrustad med draganordning
finns ingen bakre infästning för bogserögla.
Montera bogseröglan
Skruva bogseröglan ända in till dess det tar
stopp. Vrid fast öglan ordentligt med t.ex.
hjulskruvnyckeln*.
Fram: Ta bort täcklocket – använd markeringen utmed dess ena kortsida.
> Locket svänger kring dess mittlinje och
kan sedan tas loss.
VIKTIGT
Det är viktigt att bogseröglan skruvas fast
ordentligt – ända till dess det tar stopp.
Ta fram bogseröglan som finns i skumblocket under golvluckan i lastutrymmet.
Bak: Ta bort täcklocket – tryck på markeringen med ett finger och vik samtidigt ut
motstående sida/hörn med hjälp av ett mynt
eller liknande.
> Locket svänger kring dess centrumlinje
och kan sedan tas loss.
422
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Bogseröglan får användas för att dra bilen upp på
en bärgningsbil med flak. Bilens läge och markfrigång bestämmer om det är möjligt.
Om lutningen på bärgningsbilens ramp är för
brant eller om markfrigången under bilen är otillräcklig kan bilen skadas om man försöker dra
upp den genom att använda bogseröglan.
Lyft vid behov bilen genom att använda bärgningsbilens lyftanordning, använd inte bogseröglan.
Bogsering
Vid bogsering dras ett fordon efter ett annat fordon med hjälp av en bogserlina.
Ta reda på den enligt lag högsta tillåtna hastigheten för bogsering innan bogseringen påbörjas.
VIKTIGT
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering
på väg – inte för bärgning efter dikeskörning
eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp
för bärgning.
Relaterad information
•
•
Bogsering (s. 423)
•
Föreberedelser och bogsering
1.
Aktivera bilens varningsblinkers.
2.
Fäst bogserlinan i bogseröglan.
3.
Deaktivera rattlåset genom att låsa upp bilen.
VARNING
Ingen/inget får stå bakom bärgningsbilen
medan bilen dras upp på flaket.
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bogseras så
att hjulen rullar framåt.
OBS
I tändningsläge II deaktiveras rattlåset om
bilen varit olåst. Se avsnittet "Tändningsläge"
för mer information.
4.
Försätt bilen i tändningsläge II genom att
vrida startvredet till START och hålla vredet i
START-läge i ca 4 sekunder. Släpp därefter
vredet, vilket automatiskt återgår till
ursprungsläget.
5.
För växelväljaren till neutralläge N och lossa
parkeringsbromsen.
> Dragbilen kan nu starta bogseringen.
6.
Håll bogserlinan sträckt, när dragbilen sänker
farten, genom att hålla foten lätt på bromspedalen – då undviks hårda ryck.
7.
Var beredd att bromsa för att stanna.
Bärga bilen (s. 424)
Bogsera inte bil med automatisk växellåda i högre hastighet än 80 km/h
(50 mph) och inte längre sträcka än
80 km.
VARNING
•
Kontrollera att rattlåset är upplåst innan
bogsering.
•
Tändningsläge II ska vara aktivt – i tändningsläge I är alla krockkuddar deaktiverade.
•
Ha alltid fjärrnyckeln i bilen när den bogseras.
VARNING
Broms- och styrservo fungerar inte när
motorn är avstängd – det behövs ca 5 gånger
hårdare tryck på bromspedalen och styrningen går betydligt tyngre än normalt.
Starthjälp
Bogsera inte igång motorn. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att motorn
inte kan startas.
}}
423
START OCH KÖRNING
||
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas vid försök att bogsera igång motorn.
Bärga bilen
VIKTIGT
Vid bärgning forslas bilen bort med hjälp av
annat fordon.
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering
på väg – inte för bärgning efter dikeskörning
eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp
för bärgning.
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Varningstriangel (s. 491)
Bogserögla (s. 422)
Bärga bilen (s. 424)
Använda starthjälp med annat batteri (s. 380)
Tändningslägen (s. 377)
Bogseröglan kan användas för att dra bilen upp
på en bärgningsbil med flak.
VIKTIGT
Gäller bilar med nivåkontroll*: Om bilen är
utrustad med luftfjädring måste denna stängas av
innan bilen hissas upp. Stäng av funktionen via
centerdisplayen.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Inaktivering av fjädring och
nivåkontroll.
Observera att bilen alltid måste bärgas så att
hjulen rullar framåt.
OBS
Fjädring.
Bilens läge och markfrigång bestämmer om det
är möjligt att dra upp bilen på ett flak. Om lutningen på bärgningsbilens ramp är för brant eller
om markfrigången under bilen är otillräcklig kan
bilen skadas om man försöker dra upp den. Bilen
bör då lyftas med bärgningsbilens lyftanordning.
Om bilen är utrustad med draganordning
finns ingen bakre infästning för bogserögla.
Relaterad information
•
•
Bogsering (s. 423)
Bogserögla (s. 422)
VARNING
Ingen/inget får stå bakom bärgningsbilen
medan bilen dras upp på flaket.
424
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
LJUD OCH MEDIA
Ljud och media
Ljud- och mediasystemet består av mediaspelare, radio och Bluetooth-anslutning till telefon.
Med uppkopplad bil är det även möjligt att
lyssna på tjänster via appar.
Funktioner kan styras med röst, via knappsatsen
i ratten och via centerdisplayen. Antalet högtalare och förstärkare är beroende på vilket ljudsystem bilen är utrustad med.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mediaspelare (s. 434)
Radio (s. 428)
Appar
Applikationer (appar) möjliggör åtkomst till vissa
av bilens tjänster.
Telefon (s. 447)
Uppkopplad bil* (s. 454)
Appar (s. 426)
Tändningslägen (s. 377)
Symboler i centerdisplayens statusfält (s. 44)
Röststyrning (s. 112)
Systemuppdateringar (s. 498)
Licensavtal för ljud och media (s. 461)
Översikt av ljud och media.
Systemuppdatering
Ljud- och mediasystemet förbättras kontinuerligt.
Med uppkopplad bil är det möjligt att hämta uppdateringar för optimal funktionalitet, se avsnittet
"Systemuppdateringar" och
support.volvocars.com.
Applikationsvyn.
Några grundappar finns alltid tillgängliga. Med
uppkopplad bil är det möjligt att ladda ner fler. De
appar som finns tillgängliga att ladda ner varierar,
men kan t.ex. vara webbradio och musiktjänster.
Vissa appar är endast möjliga att använda om
bilen är uppkopplad till internet.
426
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
–
Tryck på en app i appvyn för att starta den.
Relaterad information
•
•
•
Uppkopplad bil* (s. 454)
Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar
(s. 459)
Ändra inställningar för appar (s. 175)
Ljudinställningar
Ljudsystemet är förinställt för optimal ljudåtergivning, men kan anpassas efter behov.
Volymen regleras normalt med volymreglaget
under centerdisplayen eller rattens högra knappsats.
Inställning för optimal ljudåtergivning
Ljudsystemet är förkalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
varje kombination av bilmodell och ljudsystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens läge och bilens
hastighet.
Ljudinställningar beskrivs under respektive avsnitt
i ägarinformationen. För att komma till inställningarna, öppna toppvyn och tryck på Inställningar
Ljud.
Aktiv ljuddämpning*
Vissa bilar är utrustad med en aktiv ljuddämpningsfunktion vilket dämpar motorbuller i kupén
med hjälp av ljudsystemet. Mikrofoner i bilens tak
uppfattar störande ljud och ljudsystemet skickar
ut motljud för att dämpa bullret.
Mikrofoner i bilens tak.
OBS
Täck inte över bilens mikrofoner, ett dånande
ljud från ljudsystemet kan då framträda.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Ljudinställningar för media (s. 440)
Inställningar för röststyrning (s. 114)
Inställningar för telefon (s. 453)
Ljud och media (s. 426)
Uppkopplad bil* (s. 454)
* Tillval/tillbehör. 427
LJUD OCH MEDIA
Radio
Relaterad information
Det är möjligt att lyssna på radiofrekvensbanden
AM, FM och digitalradio (DAB)*. Vid uppkopplad
bil är det även möjligt att lyssna på webbradio.
Radion kan hanteras med röststyrning, knappsatsen i ratten
eller centerdisplayen.
428
•
•
•
•
•
•
Byta och söka radiostation (s. 428)
Digitalradio (s. 432)
RDS-radio (s. 431)
Uppkopplad bil* (s. 454)
Byta och söka radiostation
Radion sammanställer automatiskt en stationslista med de radiostationer som inom området
sänder ut starkast signaler.
Starta radion
Röststyrning av radio och media (s. 115)
Mediaspelare (s. 434)
1.
Öppna appen (t.ex. FM) från appvyn.
2.
Välj station.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Byta lista i radiobandet
Genrer – spelar endast radiokanaler som sänder
vald genre/programtyp, t.ex. pop och klassisk
musik.
Radiofavoriter
Radiofavoriter visar sparade
favoriter från samtliga radioband.
Byta radiostation i vald lista
–
Tryck på < > under centerdisplayen eller rattens högra knappsats.
> Förflyttning sker ett steg i vald uppspelningslista.
Det går även att byta via centerdisplayen.
Favoriter
När en favorit sparas från en lista kommer radion
automatiskt söka efter bästa frekvensen. Men om
en favorit sparas från manuell stationssökning,
byter inte radion automatiskt till starkare frekvens.
1.
Öppna appen Radiofavoriter från appvyn.
2.
Tryck på önskad radiostation i listan för att
lyssna.
Vid borttagning av favorit kommer den även tas
bort från respektive radiobands favoritlista.
För att välja bland favoriter inom radiobandet, se
rubriken "Byta lista i radiobandet" ovan. För att
välja bland samtliga favoriter, se rubriken "Radiofavoriter" nedan.
–
1.
Tryck på Bibliotek.
2.
Välj uppspelning från Stationer, Favoriter,
Genrer eller Ensembler1.
3.
Tryck på önskad station i listan.
Tryck på
för att lägga till/ta bort en
radiokanal i radiobandets favoritlista och
Radiofavoriter.
Favoriter – spelar endast valda favoritkanaler, se
rubriken "Favoriter" nedan.
1
Gäller endast digitalradio (DAB).
}}
429
LJUD OCH MEDIA
||
Byta radioband
Söka radiostation
3.
Skriv in sökord.
> Sökning sker vid varje inmatning av
tecken och sökträffarna visas kategoriserat.
Manuell stationssökning
–
430
Tryck på appen (t.ex. FM) från appvyn alternativt öppna appmenyn med rattens högra
knappsats och välj därifrån.
Sökmöjligheterna beror på valt radioband:
•
•
•
DAB – ensembler och stationer.
1.
Tryck på Bibliotek.
2.
.
Tryck på
> Sökvyn med tangentbord öppnas.
AM – stationer och frekvens.
FM – stationer, genres och frekvens.
Vid övergång till manuell stationssökning byter
inte radion längre automatiskt frekvens då mottagningen blir dålig.
–
Tryck på Manuell inställning, dra i reglaget
eller tryck på < > till önskad frekvens.
LJUD OCH MEDIA
Relaterad information
•
•
•
Radio (s. 428)
Digitalradio (s. 432)
Röststyrning av radio och media (s. 115)
RDS-radio
Med RDS (Radio Data System) kan radion automatiskt byta till den starkaste sändaren. RDS ger
möjlighet att få t.ex. trafikinformation och att söka
efter vissa programtyper.
Relaterad information
•
•
Radio (s. 428)
Inställningar för radio (s. 433)
RDS länkar samman FM-sändare i nätverk. En
FM-sändare i ett sådant nätverk sänder information som ger en RDS-radio bl.a. följande funktioner:
•
Automatiskt byte till en starkare sändare om
mottagningen i området är dålig.
•
Sökning av programinriktning, t.ex. programtyper eller trafikinformation.
•
Mottagning av textinformation om pågående
radioprogram.
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
endast valda delar av dess funktionalitet.
Vid sändning av nyheter eller trafikmeddelande
kan radion byta station och pågående ljudkälla
avbrytas. Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts
den i pausläge. Radion återgår till föregående
ljudkälla och volym när den inställda programinriktningen slutar sändas. För att avbryta tidigare,
i rattens högra knappsats eller tryck
tryck på
på Avbryt i centerdisplayen.
431
LJUD OCH MEDIA
Digitalradio
Digitalradio (Digital Audio Broadcasting, DAB)
är ett digitalt sändningssystem för radio. Radion
stödjer DAB, DAB+ och DMB (Digital
Multimedia Broadcasting).
Radion kan hanteras med röststyrning, knappsatsen i ratten
eller centerdisplayen.
Appen för digitalradion startas
från appvyn i centerdisplayen.
Digitalradio spelas upp på samma sätt som FM
och AM, se avsnittet "Byta och söka radiostation". Förutom möjlighet att välja uppspelning från
Stationer, Favoriter och Genrer, finns även
möjlighet att välja uppspelning från underkanaler
och Ensembler. Ensembler är en samling radiokanaler (kanalgrupp) som sänds på samma frekvens.
I de fall radiokanalen sänder ut sin logotyp laddas
den ner och visas bredvid stationsnamnet (tid för
nerladdning varierar).
432
DAB underkanal
Sekundära komponenter benämns oftast som
underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet till
andra språk. Underkanaler indikeras med pilsymbol i kanallistan.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Länka mellan de olika radiobanden
FM och DAB
Funktionen innebär att digitalradion kan gå från
en kanal med dålig eller ingen mottagning till
samma kanal i en annan kanalgrupp (ensemble)
med bättre mottagning, inom DAB och/eller
mellan DAB och FM.
Byta och söka radiostation (s. 428)
DAB till DAB och DAB till FM länkning
Länka mellan de olika radiobanden FM och
DAB (s. 432)
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Media
3.
Bocka i/ur rutorna för DAB till DAB
länkning och/eller DAB till FM länkning
för att aktivera/deaktivera respektive funktioner.
Röststyrning av radio och media (s. 115)
Radio (s. 428)
Inställningar för radio (s. 433)
Återställa inställningar i inställningsvyn
(s. 170)
DAB.
Relaterad information
•
•
•
Digitalradio (s. 432)
Radio (s. 428)
Inställningar för radio (s. 433)
LJUD OCH MEDIA
Inställningar för radio
Inställningar för de olika radiobanden.
Pågående sändning av t.ex. trafikmeddelande kan
i rattens
avbrytas tillfälligt med tryck på
högra knappsats eller tryck på Avbryt i centerdisplayen.
Dra ner toppvyn och välj Inställningar Media
och önskat radioband. Välj att aktivera/deaktivera
funktioner.
AM/FM
• Visa radiotext – visar information om programmens innehåll, artister etc.
• Frys programtjänstnamn – välj för att programtjänstnamnet ej skall skrolla kontinuerligt utan visningen fryses efter 20 sekunder.
• Nyheter – avbryter pågående mediauppspelning och sänder nyheter. Uppspelning av
föregående mediakälla återupptas när
nyhetssändningen är klar.
• Trafikmeddelande – avbryter pågående
mediauppspelning och sänder information
om trafikstörningar. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas när meddelandet är klart.
• Lokala avbrott – avbryter pågående
mediauppspelning och sänder information
om trafikstörningar i närområdet. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas
när meddelandet är klart. Funktionen Lokala
avbrott är en geografisk begränsning av
funktionen Trafikmeddelande. Funktionen
Trafikmeddelande måste vara aktiverad
samtidigt.
olyckor och katastrofer. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas när meddelandet är klart.
Vägtrafikinformation – mottar information
om trafikstörningar.
• Alarm – avbryter pågående mediauppspel-
ning och sänder varningar om allvarliga
olyckor och katastrofer. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas när meddelandet är klart.
Nyhetsflöde – mottar nyheter.
Transportinformation – mottar information
om kollektivtrafik, t.ex. tidtabeller för färjor
och tåg.
DAB
Varning/Tjänster – mottar information om
incidenter av mindre betydelse än Alarmfunktionen, t.ex. strömavbrott.
• Sortera kanallista – val för hur sortering av
kanaler ska göras. Antingen alfabetisk ordning eller efter servicenummer.
• DAB till DAB länkning – startar funktionen
för länkning inom DAB. Förloras mottagningen för en radiokanal, letas en annan upp
automatiskt inom en annan kanalgrupp
(ensemble).
• DAB till FM länkning – startar funktionen
för länkning mellan DAB och FM. Förloras
mottagningen för en radiokanal, letas en
alternativ frekvens upp automatisk.
• Välj meddelandetyper – val för vilka typer
• Visa radiotext – val för att visa radiotext
eller valda delar av radiotext, t.ex. artist.
•
Visa programrelaterade bilder – val om
bilder till olika program ska visas upp i skärmen eller inte.
Relaterad information
•
•
•
Radio (s. 428)
Digitalradio (s. 432)
Symboler i centerdisplayens statusfält (s. 44)
av meddelanden som ska mottas då DAB är
igång. Valda meddelanden avbryter
pågående mediauppspelning och spelar upp
meddelandet. Uppspelning av föregående
mediakälla återupptas när meddelandet är
klart.
Alarm – avbryter pågående mediauppspelning och sänder varningar om allvarliga
433
LJUD OCH MEDIA
Mediaspelare
Mediaspelaren kan spela upp ljud från CD* och
externt anslutna ljudkällor via AUX-/USB-ingång
eller trådlöst strömma ljudfiler från externa
enheter via Bluetooth. Video kan ses från USBanslutna enheter. Vid uppkopplad bil är det möjligt att lyssna på webbradio, ljudböcker och
använda musiktjänster via appar.
I mediaspelaren hanteras även radion, vilket
beskrivs i separat avsnitt.
434
Mediaspelaren styrs från centerdisplayen, men flera funktioner kan styras från höger
knappsats i ratten eller med
röststyrning.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
Spela media (s. 434)
Spela media
Mediaspelaren styrs från centerdisplayen. Flera
funktioner kan även styras från höger knappsats
på ratten eller med röststyrning.
I mediaspelaren hanteras även radion, vilket
beskrivs i separat avsnitt.
Starta mediakälla
Röststyrning av radio och media (s. 115)
Appar (s. 426)
Radio (s. 428)
CD-spelare* (s. 438)
Media via Bluetooth (s. 438)
Media via AUX-/USB-ingång (s. 439)
Video (s. 439)
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
CD*
1. Sätt i en cd-skiva.
2.
Öppna appen CD från appvyn.
3.
Välj vad som ska spelas.
> Uppspelning startar.
USB-minne
1. Sätt i USB-minnet.
2.
Öppna appen USB från appvyn.
3.
Välj vad som ska spelas.
> Uppspelning startar.
Mp3-spelare och
iPod®
OBS
3.
Starta uppspelning i ansluten mediakälla.
4.
Öppna appen Bluetooth från appvyn.
> Uppspelning startar.
Internetmedia
1. Koppla upp bilen.
2.
Öppna appen från appvyn.
> Uppspelning startar.
Video
1. Anslut mediakälla.
2.
Öppna appen USB från appvyn.
3.
Tryck på titeln på det som önskas spelas
upp.
> Uppspelning startar.
För att starta uppspelning från iPod ska iPodappen användas (inte USB).
Apple CarPlay
Apple CarPlay beskrivs i separat avsnitt.
När iPod används som ljudkälla har bilens
ljud- och mediasystem en menystruktur som
liknar iPod-spelarens egen menystruktur.
Styra och byta media
1.
Anslut mediakälla.
2.
Starta uppspelning i ansluten mediakälla.
3.
Öppna appen (iPod, USB, AUX) från appvyn.
> Uppspelning startar.
Bluetooth ansluten enhet
1. Aktivera Bluetooth i mediakällan.
2.
Anslut mediakälla.
Mediaspelaren kan hanteras
med röststyrning, knappsatsen i
ratten eller centerdisplayen.
Volym – vrid ratten under centerdisplayen eller
tryck på
på rattens högra knappsats för att
höja eller sänka ljudnivån.
Spela/pausa – tryck på bilden som tillhör låten
som spelas, knappen under centerdisplayen eller
på rattens högra knappsats.
Byta spår/låt – tryck på önskat spår i centerdisunder centerdisplayen
playen, tryck på
eller på rattens högra knappsats.
}}
* Tillval/tillbehör. 435
LJUD OCH MEDIA
||
Spola/flytta i tid – tryck på tidsaxeln i centerdisplayen och dra i sidled, alternativt tryck och håll in
under centerdisplayen eller på rattens
högra knappsats.
Byta media – välj under Tidigare källor i appen, i
appvyn tryck på önskad app eller välj med rattens
högra knappsats via appmenyn
.
Bibliotek – tryck på knappen för att spela från
biblioteket.
Blanda – tryck på knappen för att blanda uppspelningsordningen.
Likadan – tryck på knappen för att med hjälp av
Gracenote söka efter liknande musik på USBenhet och skapa en spellista utifrån det. Spellistan kan maximalt innehålla 50 låtar.
Byt enhet – tryck på knappen för att skifta
mellan USB-enheter då flera är anslutna.
Inställningar för video
Med videospelaren i fullskärmsläge eller genom
att öppna toppvyn och trycka på Inställningar
Video kan följande justeras; Standardspråk för
ljud, Undertext och Standardspråk för
undertext.
Spela DivX®
Denna DivX Certified® enhet måste registreras
för att kunna spela köpta DivX Video-on-Demand
(VOD)-filmer.
1.
436
2.
Tryck på Video DivX® VOD och hämta
registreringskoden.
3.
Gå till vod.divx.com för mer information och
slutföra registreringen.
Relaterad information
•
Hantera applikationsmenyn i förardisplayen
(s. 103)
•
•
•
•
•
•
Röststyrning av radio och media (s. 115)
•
•
•
•
•
•
•
•
Gracenote®
Gracenote identifierar artist, album, spårtitlar och
tillhörande bilder, vilka visas i samband med
uppspelning.
Gracenote MusicID® är en standard för musikigenkänning.
Aktivera/deaktivera Gracenote
Koppla upp bil (s. 455)
Vid aktivering ersätter Gracenote-data originaldata.
Appar (s. 426)
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Söka media (s. 437)
2.
Tryck på Media
3.
Aktivera/deaktivera Gracenote genom att
bocka i/ur rutan för Gracenote®.
4.
Välj inställningar för aktiverad Gracenotedata:
Ansluta media via Bluetooth (s. 438)
Ansluta media via AUX-/USB-ingång
(s. 439)
CD-spelare* (s. 438)
Radio (s. 428)
Gracenote® (s. 436)
• Onlinesökning av Gracenote® i databas
– söker i Gracenotes onlinedatabas för spelande media.
Video (s. 439)
Ljudinställningar för media (s. 440)
Gracenote®.
• Gracenote® flertal träffar – val hur
Gracenote-data ska visas vid flera sökresultat.
TV* (s. 440)
Apple CarPlay* (s. 442)
1 – filens originaldata används.
Tekniska specifikationer för media (s. 446)
2 – Gracenote-data används.
3 – Gracenote- eller original-data kan väljas.
•
Ingen – inget resultat visas.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Uppdatera Gracenote
Söka media
Innehållet i Gracenote-databasen uppdateras
kontinuerligt. Hämta senaste uppdateringen för
optimal funktionalitet. För information och nerladdning, se support.volvocars.com.
Det är möjligt att söka efter artist, kompositör,
sång (titlar), album, video, ljudbok, spellista och
vid uppkopplad bil poddsändningar (digitala
media via internet).
Relaterad information
•
•
3.
Tryck på Sök.
> Anslutna enheter söks igenom och sökträffarna listas kategoriserat.
Svep i sidled över skärmen för att visa varje kategori separat.
Relaterad information
Spela media (s. 434)
Licensavtal för ljud och media (s. 461)
1.
.
Tryck på
> Sökvyn med tangentbord öppnas.
2.
Skriv in sökord.
•
•
•
Spela media (s. 434)
•
Uppkopplad bil* (s. 454)
Mediaspelare (s. 434)
Använda tangentbordet i centerdisplayen
(s. 48)
* Tillval/tillbehör. 437
LJUD OCH MEDIA
CD-spelare*
Media via Bluetooth
Ansluta media via Bluetooth
Mediaspelaren kan spela CD-skivor med ljudfiler. Se tekniska specifikationer för vilka format
som stöds.
Bilens mediaspelare är utrustad med Bluetooth
och kan trådlöst spela upp strömmande ljudfiler
från externa enheter med Bluetooth, såsom
mobiltelefoner och handdatorer.
Koppla Bluetooth-enhet med bilen för att
strömma media och använda som internetuppkoppling om det finns tillgängligt.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
In- och utmatningsöppning för skiva.
Ansluta media via Bluetooth (s. 438)
Spela media (s. 434)
Röststyrning av radio och media (s. 115)
Mediaspelare (s. 434)
Tändningslägen (s. 377)
Tekniska specifikationer för media (s. 446)
Många telefoner på marknaden har idag trådlös
Bluetooth-teknik, men alla är inte helt kompatibla
med bilen. För kompatibilitet, se
support.volvocars.com.
Tillvägagångssättet för att ansluta en mediaenhet
är detsamma som att koppla en telefon.
Relaterad information
•
•
•
•
Koppla telefon (s. 448)
Media via Bluetooth (s. 438)
Spela media (s. 434)
Mediaspelare (s. 434)
Knapp för utmatning av skiva.
Relaterad information
•
•
•
•
438
Spela media (s. 434)
Röststyrning av radio och media (s. 115)
Mediaspelare (s. 434)
Tekniska specifikationer för media (s. 446)
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Media via AUX-/USB-ingång
En extern mediakälla, t.ex. en iPod eller mp3spelare, kan anslutas till ljudanläggningen.
Mediakälla med uppladdningsbara batterier laddas när den är ansluten via USB och när tändningen är i läge I, II eller motorn är igång.
För att underlätta användandet av USB-minne,
undvik då att lagra annat än kompatibla format på
minnet. Det tar betydligt längre tid för systemet
att läsa in lagringsmedier som innehåller annat
än kompatibla format. Mediaspelaren stödjer, utöver ljud, även video-spelning då enheten är
ansluten via USB.
Ansluta media via AUX-/USBingång
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod eller mp3-spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via någon
av anslutningarna i tunnelkonsolen. Kabel ska
föras ut i framkant för att inte klämmas då luckan
stängs.
I de fall det finns två USB-ingångar ska den med
vit ram runt ingången användas vid anslutning av
telefon då den ska användas till Apple CarPlay
eller Android Auto.
Vissa mp3-spelare har ett eget filsystem som
inte stöds av systemet.
Video
Video kan spelas från USB-ansluten enhet och
spelas upp med mediaspelaren.
När bilen rullar visas ingen bild, men ljudet fortsätter att spelas. Bilden återkommer när bilen
står stilla.
Se avsnittet "Tekniska specifikationer för media"
för vilka video-format som stöds.
Relaterad information
•
•
•
Spela media (s. 434)
Mediaspelare (s. 434)
Tekniska specifikationer för media (s. 446)
Relaterad information
•
Ansluta media via AUX-/USB-ingång
(s. 439)
•
•
•
•
•
•
•
Spela media (s. 434)
Röststyrning av radio och media (s. 115)
Mediaspelare (s. 434)
Tändningslägen (s. 377)
Video (s. 439)
Apple CarPlay* (s. 442)
Tekniska specifikationer för media (s. 446)
Relaterad information
•
•
•
•
Spela media (s. 434)
Media via AUX-/USB-ingång (s. 439)
Mediaspelare (s. 434)
Tekniska specifikationer för media (s. 446)
* Tillval/tillbehör. 439
LJUD OCH MEDIA
Ljudinställningar för media
Systemvolymer för media
Personalisering av ljudinställningar för mediaspelning.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Ljud
Systemvolymer:
• AUX – Om en extern ljudkälla (t.ex. en
mp3-spelare eller iPod) är ansluten till
AUX-ingången kan ljudkällan som ansluts
ha en annan volym än ljudanläggningens
interna volym (ex. radion). Korrigera detta
genom att justera ingångens volym. Om
volymen är för hög eller för låg kan kvaliteten på ljudet försämras.
TV*2
TV-bilden visas endast då bilen är stillastående.
När bilen rullar visas ingen bild, ljudet hörs dock
under tiden. Bilden återkommer igen när bilen är
nästan eller helt stillastående.
TV:n styrs från centerdisplayen. Flera funktioner
kan även styras från höger knappsats på ratten
eller med röststyrning.
• Hastighets- och volymkompensation
– ljudanläggningen kompenserar för störande buller i kupén genom att öka volymen i förhållande till bilens hastighet.
Kompensationsnivå kan ställas.
Ljudinställning som återskapar akustiken från Göteborgs
konserthus.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Ljud och välj inställningar:
• Ljudupplevelse* – flera möjligheter att
anpassa ljudet, t.ex. spela upp med känsla
av konserthus. Inställningar ersätter eventuella val som gjorts enligt punkterna
nedan för ljudinställningar.
Relaterad information
•
•
Ljudinställningar (s. 427)
Mediaspelare (s. 434)
Relaterad information
•
Använda TV:n* (s. 441)
• Ton – personlig inställning av t.ex. bas,
diskant och equaliser.
• Balans – balans mellan höger/vänster
högtalare respektive balans mellan
främre/bakre högtalare.
2
440
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Använda TV:n*3
Starta TV:n
1.
Öppna appen TV från appvyn.
2.
Välj en kanal.
TV-guide
Det finns en programguide med information om
TV-program upp till 48 timmar.
Ändra listan över synliga kanaler
1. Tryck på Bibliotek
2.
Välj uppspelning från TV-kanaler, Favoriter
eller Genrer.
3.
Välj önskad kanal.
Ändra kanal ifrån vald lista
– Tryck på <> under centerdisplayen eller på
knappsatsen på ratten.
> Förflyttning sker ett steg i vald uppspelningslista
Ändra format av TV-bilden
Genom att trycka på Bildformat är det möjligt att
välja vilket format TV-bilden ska visas i.
1.
Auto - TV-bilden visas i det bildformat som
sänds ut.
2.
Autojustering - TV-bilden maximeras utan
bildbeskärning.
Det går även att byta via centerdisplayen.
Inställningar för TV
Det är möjligt att göra vissa inställningar både i
toppvyn eller när TV-tittande sker i fullskärmsläge.
3
Tryck på
för att lägga till/ta bort en
kanal i favoritlistan.
Systemet stödjer endast TV-sändningar i länder som sänder MPEG-2 eller MPEG-4 och
följer DVB-T/T2 standard. Systemet stödjer
inte analoga sändningar.
OBS
Om bilen förflyttas inom landet, exempelvis
från stad till stad, är det inte säkert att
Favoriter är tillgängliga då frekvensen kan ha
ändrats.
Favoriter
En TV-kanal kan sparas som en Favorit:
–
OBS
Tryck på Guide för att visa information om
TV-program.
–
Ändra eller sök efter TV-kanaler
TV:n söker automatiskt efter de kanaler med bäst
mottagning.
• Standardspråk för undertext
• Standardspråk för ljud
Relaterad information
•
•
•
•
•
TV* (s. 440)
Röststyrning av radio och media (s. 115)
Spela media (s. 434)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 39)
Licensavtal för ljud och media (s. 461)
Med videospelaren i fullskärmsläge eller genom
att öppna toppvyn och trycka på Inställningar
Media TV kan följande justeras:
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör. 441
LJUD OCH MEDIA
Apple CarPlay*
Apple CarPlay ger dig möjligheten att lyssna på
musik, ringa telefonsamtal, få köranvisningar,
skicka/ta emot meddelanden och använda Siri,
allt medan du håller dig fokuserad på din körning. Apple CarPlay fungerar med utvalda
Apple-enheter.
Om bilen inte redan är utrustad med
Apple CarPlay så är det möjligt att installera i
efterhand. Kontakta en Volvoåterförsäljare för att
installera Apple CarPlay.
Information om vilka appar som stödjs och vilka
telefoner som är kompatibla finns på Apples
hemsida: www.apple.com/ios/carplay/. Användning av appar som inte är kompatibla med
Apple CarPlay kan ibland medföra att anslutningen mellan iPhone och bilen bryts. Vänligen
notera att Volvo inte ansvarar för innehållet i
Apple CarPlay.
442
Vid användning av kartnavigering via
Apple CarPlay visas ingen guidning i förar- eller
Head-up-displayen, utan endast i centerdisplayen.
Använda Apple CarPlay*
Apple CarPlay-apparna kan styras via centerdisplayen, mobiltelefonen eller med rattens högra
knappsats (gäller vissa funktioner). Apparna kan
även röststyras med Siri. Långt tryck på rattknapstartar röststyrning med Siri och ett kort
pen
tryck aktiverar bilens egna röststyrning. Om Siri
bryter för tidigt, håll inne rattknappen
.
Ansluta iPhone till Apple CarPlay
För att använda Apple CarPlay måste röststyrningen Siri vara aktiverad i din telefon.
OBS
Apple CarPlay kan användas endast om
Bluetooth är avstängt. En telefon eller mediaspelare som är ansluten till bilen via Bluetooth
kommer därför inte vara tillgänglig när
CarPlay är aktiv. För att få en internetuppkoppling till bilens appar måste en alternativ
internetkälla användas. Använd Wi-Fi eller
bilens inbyggda modem*.
För användning av Apple Car Play gäller
följande: Apple CarPlay är en tjänst som
tillhandahålls av Apple Inc. i enlighet med
dess användarvillkor. Volvo Cars är därmed
inte ansvarigt för Apple CarPlay eller dess
funktioner/applikationer. Genom att
använda Apple CarPlay kommer viss
information från din bil (inklusive dess
position) att överföras till din iPhone. I
förhållande till Volvo Cars är du ansvarig för
din eller någon annans användning av Apple
CarPlay.
1.
Anslut iPhone till USB-ingången. I de fall det
finns två USB-ingångar ska den med vit ram
runt ingången användas.
2.
Läs informationen i pop-up-meddelandet och
tryck sedan på OK.
3.
Tryck på Apple CarPlay i appvyn.
Relaterad information
4.
Läs villkoren och tryck sedan på Acceptera
för att ansluta.
> Delvyn med Apple CarPlay öppnas och
kompatibla appar visas.
5.
Tryck på önskad app.
> Appen startas.
•
•
•
Mediaspelare (s. 434)
Koppla upp bil (s. 455)
Använda Apple CarPlay* (s. 442)
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Inställningar för Apple CarPlay*
Starta Apple CarPlay
Apple CarPlay startas enligt följande endast efter
att iPhone blivit ansluten.
4.
Koppla ur och koppla in Apple-enheten till
USB-ingången.
5.
Öppna appen iPod från appvyn.
1.
iPod till Apple CarPlay
1. Tryck på Apple CarPlay i appvyn.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Läs informationen i pop-up-meddelandet och
tryck sedan på OK.
2.
Tryck på Kommunikation
och välj inställning:
3.
Koppla ur och koppla in Apple-enheten till
USB-ingången.
> Delvyn med Apple CarPlay öppnas och
kompatibla appar visas.
2.
3.
Anslut iPhone till USB-ingången. I de fall det
finns två USB-ingångar ska den med vit ram
runt ingången användas.
> Om inställning för automatisk start är
vald – delvyn med Apple CarPlay öppnas
och kompatibla appar visas.
Om delvyn med Apple CarPlay inte öppnas,
tryck på Apple CarPlay i appvyn.
> Delvyn med Apple CarPlay öppnas och
kompatibla appar visas.
Tryck på önskad app.
> Appen startas.
Apple CarPlay körs i bakgrunden om en annan
app startas i samma delvy. För att åter visa
Apple CarPlay i delvyn – tryck på Apple CarPlayikonen i appvyn.
Skifta anslutning mellan Apple CarPlay
och iPod
Apple CarPlay till iPod
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation
CarPlay.
3.
Bocka ur rutan för den Apple-enhet som inte
längre ska starta Apple CarPlay automatiskt
när USB-kabeln ansluts.
Apple
Relaterad information
•
•
•
•
•
Mediaspelare (s. 434)
Spela media (s. 434)
Inställningar för telefon ansluten som Apple
CarPlay.
Automatisk start
Apple CarPlay
•
Bocka i rutan – Apple CarPlay startar
automatiskt när USB-kabeln ansluts.
•
Bocka ur rutan – Apple CarPlay startar
inte automatiskt när USB-kabeln ansluts.
Maximalt 20 stycken Apple-enheter kan lagras i
listan. När listan är full och en ny enhet ansluts
tas den äldsta bort.
Inställningar för Apple CarPlay* (s. 443)
För att radera listan måste fabriksåterställning
göras, se avsnittet "Återställa inställningar i
inställningsvyn".
Koppla upp bil (s. 455)
Systemvolymer
Ansluta media via AUX-/USB-ingång
(s. 439)
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Ljud Systemvolymer och gör
inställningar för följande:
• Röststyrning
• Navigation
• Ringsignal
}}
* Tillval/tillbehör. 443
LJUD OCH MEDIA
||
Relaterad information
•
•
Apple CarPlay* (s. 442)
Återställa inställningar i inställningsvyn
(s. 170)
Android Auto*
Android Auto ger dig möjligheten att lyssna på
musik, ringa telefonsamtal, få köranvisningar,
ringa samtal och använda program från en
Android-enhet. Android Auto fungerar med
utvalda Android-enheter.
OBS
Då en telefon är ansluten till Android Auto är
det möjligt att strömma via Bluetooth till
annan mediaspelare. Bluetooth är aktivt
medans Android Auto används.
Vid användning av kartnavigering via
Android Auto sker ingen guidning i förar- eller
Head-up-displayen, utan endast i centerdisplayen.
Android Auto-apparna kan styras via centerdispalayen, mobiltelefonen eller med rattens högra
knappsats (gäller vissa funktioner). Det går även
att styra Android Auto med röststyrning så att du
kan fokusera på vägen. Långt tryck på rattknappen
startar röststyrning och ett kort tryck
inaktiverar.
Information om vilka appar som stödjs och vilka
telefoner som är kompatibla finns på hemsidan:
www.android.com/auto/. Vänligen notera att
Volvo inte ansvarar för innehållet i Android Auto.
Android Auto startas från appvyn. Efter att
Android Auto startats en gång så kommer applikationen startas automatiskt nästa gång enheten
ansluts. Automatisk start kan stängas av under
inställningar.
444
För användning av Android Auto gäller
följande: Android Auto är en tjänst som
tillhandahålls av Google Inc. i enlighet med
dess användarvillkor. Volvo Cars är inte
ansvarigt för Android Auto eller dess
funktioner eller applikationer. När du
använder Android Auto kommer viss
information från din bil (inklusive dess
position) att överföras till din anslutna
Android-telefon. Du är helt ansvarig för din
eller någon annan persons användning av
Android Auto.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Starta Android Auto
Första gången en Android ansluts
1. Anslut Android till USB-ingången. I de fall
det finns två USB-ingångar ska den med vit
ram runt ingången användas.
2.
Läs informationen i pop-up-meddelandet och
tryck sedan på OK.
3.
Tryck på Android Auto i appvyn.
4.
Läs villkoren och tryck sedan på Acceptera
för att ansluta.
> Delvyn med Android Auto öppnas och
kompatibla appar visas.
5.
Tryck på önskad app.
> Appen startas.
Tidigare ansluten Android
1. Anslut telefonen till USB-ingången.
> Om inställning för automatisk start är
vald – delvyn med Android Auto öppnas
och kompatibla appar visas.
2.
3.
Om inställning för automatisk start inte
är vald – öppna appen Android Auto från
appvyn.
> Delvyn med Android Auto öppnas och
kompatibla appar visas.
Tryck på önskad app.
> Appen startas.
Android Auto körs i bakgrunden om en annan
app startas i samma delvy. För att åter visa
Android Auto i delvyn – tryck på Android Autoikonen i appvyn.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Inställningar för Android Auto*
Inställningar för telefon som varit ansluten första
gången med Android Auto.
Mediaspelare (s. 434)
Automatisk start
Spela media (s. 434)
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Ansluta media via AUX-/USB-ingång
(s. 439)
2.
Tryck på Kommunikation
och välj inställning:
Inställningar för Android Auto* (s. 445)
Koppla upp bil (s. 455)
Översikt av centerdisplayen (s. 32)
Android Auto
•
Bocka i rutan – Android Auto startar automatiskt när USB-kabeln ansluts.
•
Bocka ur rutan – Android Auto startar inte
automatiskt när USB-kabeln ansluts.
Maximalt 20 stycken Android-enheter kan lagras
i listan. När listan är full och en ny enhet ansluts
tas den äldsta bort.
För att radera listan måste fabriksåterställning
göras, se avsnittet "Återställa inställningar i
inställningsvyn".
Systemvolymer
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Ljud Systemvolymer och gör
inställningar för följande:
• Röststyrning
• Navigation
• Ringsignal
}}
* Tillval/tillbehör. 445
LJUD OCH MEDIA
||
Relaterad information
•
•
Android Auto* (s. 444)
•
Översikt av centerdisplayen (s. 32)
Återställa inställningar i inställningsvyn
(s. 170)
Tekniska specifikationer för media
Kompatibla filformat, ljudspecifikationer och
USB.
Ljudfiler
Format
Filändelse
Codec
MP3
.mp3
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (mp3
compatible),
MP3 HD (mp3
compatible)
AAC
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC (MPEG-4
part III Audio),
HE-AAC (aacPlus
v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
WAV
.wav
LPCM
FLAC
.flac
FLAC
Format
Filändelse
AVI
.avi
AVI (DivX)
.avi, divx
ASF
.asf, .wmv
MKV
.mkv
Undertexter
Format
Filändelse
SubViewer
.sub
SubRip
.srt
SSA
.ssa
Videofiler
446
Format
Filändelse
MP4
.mp4, m4v
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
DivX®
DivX certifierade enheter har testats för högkvalitativ videouppspelning av DivX (.divx, .avi). När
DivX-logotypen visas, kan DivX-filmer spelas.
Profil
DivX Home Theater
Video codec
DivX, MPEG-4
Upplösning
720x576
Ljudhastighet
(bit rate)
4.8Mbps
Bildhastighet
Lagring på USB-enhet
Telefon
För att systemet ska kunna läsa USB-enheten
korrekt ska följande specifikation följas. Eventuell
mappstruktur kommer ej att visas i centerdisplayen vid uppspelning.
En mobiltelefon utrustad med Bluetooth kan
anslutas trådlöst till bilens inbyggda handsfreesystem.
Max antal
Filer
15000
Mappar
1000
Mappnivåer
8
30 fps
Spellistor
100
Filändelse
.divx, .avi
Poster i en spellista
1000
Max filstorlek
4 GB
Undermappar
Ingen gräns
Ljudcodec
MP3, AC3
Undertexter
XSUB
Specialfunktioner
Flera undertexter, flera
ljudspår, återuppta uppspelning
Referens
Uppfyller alla krav för DivX
Home Theater profil. Besök
divx.com för mer information och program för att
konvertera filer till DivX
Home Theater video.
Teknisk specifikation för USB-kontakt
•
•
•
•
Typ A uttag
Ljud- och mediasystemet fungerar som handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett urval av
mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan
hanteras med sina knappar även om den är
ansluten.
När en mobiltelefon har kopplats och anslutits till
bilen är det möjligt att ringa, skicka/ta emot meddelande, strömma media och använda som internetuppkoppling.
Telefon hanteras med centerdisplayen, men kan även delvis
hanteras med röststyrning och
appmenyn vilka nås från rattens
högra knappsats.
Version 2.0
Spänningsmatning 5 V
Strömmatning max. 2.1 A
Relaterad information
•
•
Mediaspelare (s. 434)
Spela media (s. 434)
}}
447
LJUD OCH MEDIA
||
Översikt
Mikrofon.
Mobiltelefon.
Telefonhantering i centerdisplay.
Knappsats för hantering av telefonfunktioner
som visas i förardisplayen och röststyrning.
Förardisplay.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
448
Koppla telefon (s. 448)
•
•
Röststyrning (s. 112)
Koppla telefon
Hantera applikationsmenyn i förardisplayen
(s. 103)
•
Mediaspelare (s. 434)
Koppla en Bluetooth-aktiverad telefon till bilen
för att sedan från bilen kunna ringa, skicka/ta
emot meddelande, strömma media och koppla
upp bilen till internet.
Det är möjligt att ha två Bluetooth-enheter
anslutna samtidigt, varav den ena endast för att
strömma media. Den senast anslutna telefonen
blir automatiskt ansluten för att ringa, skicka/ta
emot meddelande, strömma media och som
internetuppkoppling. För att ändra vad telefonen
ska användas till, se avsnittet "Inställningar för
Bluetooth".
Kopplingen görs en gång per enhet. Efter kopplingen behöver Bluetooth-enheten inte längre
vara synlig/sökbar, utan enbart ha Bluetooth aktiverat. För att kunna ansluta bilen till internet via
telefonen måste även internetdelning vara aktiverad i mobiltelefonen. Maximalt 20 kopplade
Bluetooth-enheter kan lagras i bilen.
Det finns två möjligheter att ansluta. Antingen
söka telefonen från bilen eller söka bilen från
telefonen.
Ansluta/koppla från telefon (s. 450)
Alternativ 1 – sök telefon från bil
Hantera telefonsamtal (s. 450)
1.
Gör telefonen sökbar/synlig via Bluetooth.
Hantera textmeddelande (s. 452)
2.
För att ansluta bilen till internet via telefonens Bluetooth – aktivera internetdelning
(portabel-/personlig hotspot) via Bluetooth i
telefonen.
Inställningar för telefon (s. 453)
Inställningar för textmeddelande (s. 454)
Inställningar för Bluetooth (s. 454)
LJUD OCH MEDIA
3.
Öppna delvyn för telefon.
Alternativ 2 – sök bil från telefon
•
1.
Om ingen telefon finns ansluten till bilen –
tryck på Lägg till telefon.
•
•
Om telefon finns ansluten till bilen – tryck
på Växla
. I pop-up-rutan tryck på
Lägg till telefon.
> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
Listan uppdateras allteftersom nya
enheter upptäcks.
4.
Tryck på namnet på den telefon som ska
anslutas.
5.
Kontrollera att angiven sifferkod i bilen stämmer överens med den i telefonen. Välj i så
fall att acceptera på båda ställena.
6.
Välj i telefonen att acceptera eller avvisa
eventuella val för telefonens kontakter och
meddelanden.
OBS
•
I vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras.
•
Alla mobiltelefoner är inte till fullo kompatibla och kan visa kontakter och meddelande i bilen.
•
Om ingen telefon finns ansluten till bilen –
tryck på Lägg till telefon Gör bilen
synlig.
Om telefon finns ansluten till bilen – tryck
på Växla
. I pop-up-rutan tryck på
Lägg till telefon Gör bilen synlig.
2.
Aktivera Bluetooth i telefonen.
3.
För att ansluta bilen till internet via telefonens Bluetooth – aktivera internetdelning
(portabel-/personlig hotspot) via Bluetooth i
telefonen.
4.
Sök i telefonen efter Bluetooth-enheter.
> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
5.
Välj bilens namn i telefonen.
6.
Kontrollera att angiven sifferkod i bilen stämmer överens med den i externa enheten. Välj
i så fall att acceptera på båda ställena.
7.
OBS
Öppna delvyn för telefon.
Välj i telefonen att acceptera eller avvisa
eventuella val för telefonens kontakter och
meddelanden.
•
I vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras.
•
Alla mobiltelefoner är inte till fullo kompatibla och kan visa kontakter och meddelande i bilen.
OBS
Om telefonens operativsystem uppdateras är
det möjligt att kopplingen bryts. Radera då
telefonen från bilen och koppla sedan på nytt.
Kompatibla telefoner
Många telefoner på marknaden har idag trådlös
Bluetooth-teknik, men alla är inte helt kompatibla
med bilen. För kompatibilitet, se
support.volvocars.com.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Telefon (s. 447)
Ansluta/koppla från telefon (s. 450)
Inställningar för Bluetooth (s. 454)
Hantera telefonsamtal (s. 450)
Hantera textmeddelande (s. 452)
Uppkopplad bil* (s. 454)
* Tillval/tillbehör. 449
LJUD OCH MEDIA
Ansluta/koppla från telefon
Ansluta, byta eller koppla från en kopplad telefon.
under pågående samtal kan samtalet fortsätta i
telefonen.
Byta telefon
Ansluta telefon automatiskt
1.
Öppna delvyn för telefon.
Det är endast de två senast anslutna telefonerna
som är möjliga att koppla automatiskt.
2.
Tryck på Växla
.
> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
3.
Tryck på telefonen som ska anslutas.
1.
Aktivera Bluetooth i telefonen innan bilen
försätts i tändningsläge I.
För att samtidigt koppla upp bilen till internet
ska även internetdelning (portabel-/personlig
hotspot) i telefonen vara aktiverad.
2.
1.
Aktivera Bluetooth i telefonen.
För att samtidigt koppla upp bilen till internet
ska även internetdelning (portabel-/personlig
hotspot) i telefonen vara aktiverad.
2.
3.
Öppna delvyn för telefon.
> Kopplade telefoner listas.
Tryck på namnet på den telefon som ska
anslutas.
> Telefonen ansluts.
Koppla från telefon
–
Ta bort telefon
1.
Öppna delvyn för telefon.
2.
Tryck på Inställningar Kommunikation
Bluetooth.
> Kopplade Bluetooth-enheter listas.
Försätt bilen i tändningsläge I eller högre.
> Telefonen ansluts.
Ansluta telefon manuellt
Deaktivera Bluetooth i telefonen.
Hantera telefonsamtal
Samtalshantering i bilen för en Bluetoothansluten telefon.
3.
Tryck på den telefon som ska tas bort.
4.
Tryck på Ta bort enhet och bekräfta valet.
> Telefonen är inte längre kopplad med
bilen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Telefon (s. 447)
Koppla telefon (s. 448)
Inställningar för telefon (s. 453)
Inställningar för Bluetooth (s. 454)
Ringa telefonsamtal
1.
Öppna delvyn för telefon.
Tändningslägen (s. 377)
Uppkopplad bil* (s. 454)
När telefonen är utom räckhåll från bilen kopplas
den automatiskt ifrån. Om frånkopplingen sker
450
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
2.
Välj att ringa från; samtalshistoriken, ange
nummer med knappsatsen eller via kontaktlistan. I kontaktlistan är det möjligt att söka
i kontaktlistan för
eller bläddra. Tryck på
att placera en kontakt under Favoriter.
3.
Tryck på Ring alternativt
4.
Tryck på Avsluta samtal för att avsluta samtalet.
.
Det är även möjligt ringa från samtalshistoriken
via appmenyn som nås från rattens högra knapp.
sats
Ringa flerpartssamtal
Under pågående samtal:
1.
Tryck på Lägg till samtal.
2.
Välj att ringa från samtalshistoriken, favoriter
eller kontaktlistan.
3.
Tryck på en post/rad i samtalshistoriken
alternativt
för kontakten i kontaktlistan.
4.
Tryck på Byt samtal för att skifta mellan
parterna.
5.
Tryck på Avsluta samtal för att avsluta
pågående samtal.
Gruppsamtal
Under pågående flerpartssamtal:
1.
Tryck på Slå ihop samtal för att slå samman pågående flerpartssamtal.
•
Hantera applikationsmenyn i förardisplayen
(s. 103)
Inkommande telefonsamtal
•
Inkommande telefonsamtal visas i förardisplayen
och centerdisplayen. Hantera samtalet med rattens högra knappsats eller centerdisplayen.
Använda tangentbordet i centerdisplayen
(s. 48)
•
Inställningar för telefon (s. 453)
2.
Tryck på Avsluta samtal för att avsluta samtalet.
1.
Tryck på Svara/Avböj.
2.
Tryck på Avsluta samtal för att avsluta samtalet.
Inkommande telefonsamtal under pågående
samtal
1. Tryck på Svara/Avböj.
2.
Tryck på Avsluta samtal för att avsluta samtalet.
Privat samtal
–
Under pågående samtal, tryck på Privat
samtal och välj inställning:
• Växla till mobiltelefon – handsfree-
funktionen kopplas ifrån och samtalet
fortsätter i mobiltelefonen.
• Fokus förare – mikrofonen i taket på
passagerarsidan stängs av och samtalet
fortsätter med bilens handsfree-funktion.
Relaterad information
•
•
Telefon (s. 447)
Röststyrning av telefon (s. 114)
451
LJUD OCH MEDIA
Hantera textmeddelande
2.
Meddelandehantering i bilen för en Bluetoothansluten telefon.
I vissa telefoner måste meddelandefunktionen
aktiveras samt alla mobiltelefoner är inte till fullo
kompatibla och kan visa kontakter och meddelande i bilen. För kompabilitet, se
support.volvocars.com.
Läsa textmeddelande i centerdisplayen
1.
I appvyn tryck på Meddelanden för att
öppna.
2.
Tryck på Läs upp för att få meddelandet
uppläst, alternativt tryck på meddelandet som
ska läsas.
Läsa nytt textmeddelande i
förardisplayen
Textmeddelande visas endast i förardisplayen om
det är valt, se avsnittet "Inställningar för textmeddelande".
–
För att få meddelandet uppläst - välj Läs
upp med knappsatsen i ratten.
Skicka textmeddelande
1.
452
I appvyn tryck på Meddelanden för att
öppna.
•
Svara på meddelande – tryck på kontakten vars meddelande ska besvaras och
tryck sedan på Svara.
•
Skapa nytt meddelande – tryck på Skapa
nytt +. Välj kontakt alternativt skriv in
nummer.
3.
Skriv meddelandet.
4.
Tryck på Skicka.
Meddelandenotifiering
För notifieringsinställningar, se avsnittet "Inställningar för textmeddelande".
Relaterad information
•
•
•
•
•
Telefon (s. 447)
Inställningar för textmeddelande (s. 454)
Inställningar för telefon (s. 453)
Röststyrning av telefon (s. 114)
Använda tangentbordet i centerdisplayen
(s. 48)
LJUD OCH MEDIA
Hantera telefonbok
sterande kontakter i telefonboken visas
endast matchande bokstäver.
Kontakthantering i bilen för en Bluetoothansluten telefon.
Sök kontakter – tryck på
för att söka
på telefonnummer eller namn i kontaktlistan.
Favoriter – tryck på
för att lägga till/ta
bort en kontakt i favoritlistan.
Inställningar för telefon
Inställningar för ansluten telefon.
Telefon
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation
välj inställningar:
OBS
• Ringsignaler – val av ringsignal. Det är
Enbart kontakter från en aktivt Bluetoothansluten telefon visas i centerdisplayen. Upp
till 3000 kontakter kan visas.
möjligt att använda ringsignal från telefonen eller bilen. Vissa telefoner är inte till
fullo kompatibla och det är därmed inte
möjligt att använda telefonens ringsignaler i bilen. För kompabilitet, se
support.volvocars.com.
Sortering
Kontaktlistan är sorterad i bokstavsordning där
specialtecken och siffror sorteras under
.
Sorteringsordningen kan göras på för- eller efternamn, se avsnittet "Inställningar för telefon" för
mer information.
Relaterad information
Bläddra mellan bokstäverna och
för att
hitta matchande kontakt. Beroende på exi-
•
•
•
Telefon (s. 447)
Röststyrning av telefon (s. 114)
Hantera applikationsmenyn i förardisplayen
(s. 103)
•
Använda tangentbordet i centerdisplayen
(s. 48)
•
Inställningar för telefon (s. 453)
Telefon och
• Sorteringsordning för kontakter – val
av sorteringsordning i kontaktlistan.
För samtalsnotiser i head-up-displayen*, se
avsnittet "Head-up-display".
Relaterad information
•
•
•
•
•
Inställningar för textmeddelande (s. 454)
Inställningar för Bluetooth (s. 454)
Telefon (s. 447)
Koppla telefon (s. 448)
Head-up-display* (s. 109)
* Tillval/tillbehör. 453
LJUD OCH MEDIA
Inställningar för textmeddelande
Inställningar för Bluetooth
Uppkopplad bil*
Inställningar för textmeddelande i ansluten telefon.
Inställningar för Bluetooth-ansluten telefon.
Meddelande
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Uppkopplad bil medför möjlighet att t.ex.
använda webbradio och musiktjänster via appar
samt kontakt med återförsäljare i bilen och mjukvarunedladdning.
2.
Tryck på Kommunikation
välj inställningar:
Bilen kopplas upp via Bluetooth, Wi-Fi eller med
bilens inbyggda modem*.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation
Textmeddelanden och välj inställningar:
• Notiser i centerdisplay – visar medde-
Bluetooth
• Tidigare kopplade enheter – listar uppkopplade/kopplade enheter.
landenotiser i centerdisplayens statusfält.
Ta bort enhet – tar bort kopplad enhet.
• Notiser i förardisplay – visar notiser i
förardisplayen. Vid notiser i förardisplay
aktivt så är det möjligt att hantera inkommande meddelande med rattens högra
knappsats.
• Signal för textmeddelanden – val av
Tillåtna tjänster för denna enhet – val vad
telefonen ska användas till; ringa, skicka/ta
emot meddelande, strömma media och som
internetuppkoppling.
•
•
•
•
4
454
Koppla telefon (s. 448)
Inställningar för telefon (s. 453)
Uppkopplingsstatus visas med symbol i centerdisplayens statusfält.
bilen till internet via enhetens Bluetooth-uppkoppling.
• Lägg till enhet – startar parkoppling av ny
enhet.
Telefon (s. 447)
Hantera textmeddelande (s. 452)
Då bilen är uppkopplad är det möjligt att dela ut
internetuppkopplingen (Wi-Fi-hotspot) så att
andra enheter kan använda sig av internetuppkopplingen4.
• Internetanslutning – val för att ansluta
signal för inkommande textmeddelande.
Relaterad information
Bluetooth och
Relaterad information
•
•
•
•
Uppkopplad bil* (s. 454)
Telefon (s. 447)
Koppla telefon (s. 448)
Mediaspelare (s. 434)
Gäller ej vid uppkoppling med Wi-Fi.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Koppla upp bil (s. 455)
Appar (s. 426)
Boka service och reparation (s. 496)
Systemuppdateringar (s. 498)
Volvo ID (s. 23)
Symboler i centerdisplayens statusfält (s. 44)
Dela ut internet via Wi-Fi-hotspot (s. 456)
Koppla upp bil
Koppla upp med Bluetooth
Koppla upp bilen med telefon via Bluetooth,
Wi-Fi eller med bilens inbyggda modem*.
Se Koppla telefon.
Koppla upp med Wi-Fi
Mobiltelefon och nätverksoperatör måste stödja
internetdelning (utdelning av internetuppkoppling) och abonnemanget måste innefatta datatrafik.
OBS
Vid användning av internet överförs data
(datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
1.
Aktivera internetdelning (portabel-/personlig
hotspot) i mobiltelefonen.
Aktivering av dataroaming kan orsaka ytterligare avgifter.
2.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
3.
Tryck på Kommunikation
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för
datatrafik.
4.
Aktivera/deaktivera genom att bocka i/ur
rutan för Wi-Fi.
5.
Tryck på nätverksnamnet för det nätverk som
ska anslutas.
6.
Ange nätverkets lösenord.
7.
Om annan uppkopplingskälla använts tidigare – bekräfta valet att byta uppkoppling.
> Bilen kopplar upp sig till nätverket.
OBS
Vid användning av Apple CarPlay är det
endast möjligt att koppla upp bilen med Wi-Fi
eller bilmodem*.
OBS
Vid användning av Android Auto är det möjligt
att koppla upp bilen mot internet med Wi-Fi,
Bluetooth eller bilmodem*.
Läs Villkor för tjänster och Kundsekretesspolicy på support.volvocars.com innan uppkoppling.
Wi-Fi.
Observera att vissa telefoner stänger ner internetdelningen efter kontakten brutits till bilen, t.ex.
när bilen lämnats och till nästa användningstillfälle. Därmed behöver internetdelningen i telefonen återaktiveras vid nästa användningstillfälle.
}}
* Tillval/tillbehör. 455
LJUD OCH MEDIA
||
3.
Då en telefon ansluts till bilen så sparas den för
senare användning. När max antal sparade (50
st) uppnåts raderas den först anslutna. För att
visa lista med sparade nätverk eller manuellt ta
bort sparade nätverk, tryck på Inställningar
Wi-Fi Sparade nätverk.
4.
Aktivera/deaktivera genom att bocka i/ur
rutan för Internet via bilmodem.
5.
För krav på nätverksanslutningen, se avsnittet
"Teknik och säkerhet för Wi-Fi".
Om annan uppkopplingskälla använts tidigare – bekräfta valet att byta uppkoppling.
6.
Ange SIM-kortets PIN-kod.
> Bilen kopplar upp sig till nätverket.
Koppla upp med bilmodem*5
Vid uppkoppling med bilmodem kommer Volvo
On Call-tjänsterna använda anslutningen.
1.
Tryck på Kommunikation
bilmodem.
Internet via
Dela ut internet via Wi-Fi-hotspot
Då bilen är uppkopplad är det möjligt att dela ut
internetuppkopplingen så att andra enheter kan
använda sig av internetuppkopplingen.6
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uppkopplad bil* (s. 454)
Koppla telefon (s. 448)
Symboler i centerdisplayens statusfält (s. 44)
Ta bort Wi-Fi nätverk (s. 458)
Teknik och säkerhet för Wi-Fi (s. 458)
Ingen eller dålig uppkoppling (s. 457)
Inställningar för bilmodem* (s. 459)
Inställningar för Bluetooth (s. 454)
Apple CarPlay* (s. 442)
Placera ett personligt SIM-kort i hållaren.
2.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
5 Endast bilar med Volvo On Call.
6 Gäller ej vid uppkoppling med Wi-Fi.
456
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Nätverksoperatören (SIM-kortet) måste stödja
internetdelning (utdelning av internetuppkoppling).
OBS
Aktivering av Wi-Fi-hotspot kan orsaka ytterligare avgifter från din nätverksoperatör.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation
delning.
3.
Tryck på Nätverksnamn och namnge internetdelningen.
Uppkopplingsstatus visas med symbol i centerdisplayens statusfält.
4.
Tryck på Lösenord och välj ett lösenord som
sedan ska anges i anslutande enheter.
Tryck på Anslutna enheter för att se lista över
de för närvarande anslutna enheterna.
5.
Tryck på Frekvensband och välj vilken frekvens internetdelningen ska sända data med.
Observera att val av frekvensband inte är tillgängligt på alla marknader.
Relaterad information
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för
datatrafik.
Bilens Wi-Fi
6.
Aktivera/deaktivera genom att bocka i/ur
rutan för Bilens Wi-Fi delning.
7.
Om Wi-Fi tidigare använts som uppkopplingskälla – bekräfta valet att byta uppkoppling.
> Det är nu möjligt för externa enheter att
ansluta till bilens internetdelning (Wi-Fihotspot).
•
•
•
•
Ingen eller dålig uppkoppling
Påverkande faktorer i nätverket.
Mängden data som överförs är beroende av vilka
tjänster eller appar som används i bilen. Att
exempelvis strömma ljud kan medföra en stor
datatrafikmängd vilket kräver en bra anslutning
och god signalstyrka.
Mobiltelefon till bil
Uppkopplad bil* (s. 454)
Hastigheten i uppkopplingen kan variera
beroende på mobiltelefonens placering i bilen.
Flytta mobiltelefonen närmare centerdisplayen för
att öka signalstyrkan. Säkerställ att inget störande finns emellan.
Teknik och säkerhet för Wi-Fi (s. 458)
Mobiltelefon till nätverksoperatör
Symboler i centerdisplayens statusfält (s. 44)
Hastigheten i det mobila nätverket varierar
beroende på täckningen på den plats du befinner
dig. Sämre nätverkstäckning kan förekomma t.ex.
i tunnlar, bakom berg, i djupa dalar eller inomhus.
Hastigheten beror även på vilket avtal du har med
din teleoperatör.
Ingen eller dålig uppkoppling (s. 457)
OBS
Vid problem med datatrafik, kontakta din nätverksoperatör.
Starta om telefonen
Om det uppstår problem med uppkopplingen kan
det hjälpa att starta om telefonen.
}}
* Tillval/tillbehör. 457
LJUD OCH MEDIA
||
Relaterad information
•
•
Uppkopplad bil* (s. 454)
Koppla upp bil (s. 455)
Ta bort Wi-Fi nätverk
Teknik och säkerhet för Wi-Fi
Borttagning av nätverk som inte ska användas.
Möjliga nätverkstyper att ansluta till.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Wi-Fi
3.
Tryck på Glöm för det nätverk som ska tas
bort.
4.
Bekräfta valet.
> Bilen kommer fortsättningsvis inte koppla
upp sig till nätverket.
Sparade nätverk.
Ta bort samtliga nätverk
Samtliga nätverk kan tas bort samtidigt genom
att återställa till fabriksinställningar. Observera då
att all användardata och systeminställningar återställs till ursprunglig fabriksinställning.
Relaterad information
•
•
•
7
458
Uppkopplad bil* (s. 454)
Koppla upp bil (s. 455)
Det går enbart att ansluta till nätverk av följande
typ:
•
•
•
Frekvens – 2,4 eller 5 GHz7.
Standarder – 802.11 a/b/g/n.
Säkerhetstyp – WPA2-AES-CCMP.
Bilens Wi-Fi-system är konstruerat för att hantera
Wi-Fi-enheter inne i bilen.
Om flera enheter arbetar på frekvensen samtidigt
kan det resultera i försämrad prestanda.
Relaterad information
•
•
•
•
Uppkopplad bil* (s. 454)
Koppla upp bil (s. 455)
Dela ut internet via Wi-Fi-hotspot (s. 456)
Ingen eller dålig uppkoppling (s. 457)
Återställa inställningar i inställningsvyn
(s. 170)
Val av frekvens inte är tillgängligt på alla marknader.
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Inställningar för bilmodem*8
Bilen är utrustad med ett modem som kan
användas för att ansluta bilen till internet. Det är
även möjligt att dela ut internetanslutningen via
Wi-Fi.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation Internet via
bilmodem och välj inställningar:
• Internet via bilmodem – val för att använda
bilmodemet som uppkoppling.
• Dataanvändning – tryck på Återställ nollställer räkneverk för mottagen och skickad
datamängd.
• Skicka kod för förfrågan – används t.ex.
för att ladda eller kontrollera saldo på kontantkort. Funktionen är operatörsberoende.
Relaterad information
•
•
Uppkopplad bil* (s. 454)
Ladda ner, uppdatera och
avinstallera appar
Vid uppkopplad bil är det möjligt att ladda ner
nya appar, håll befintliga appar uppdaterade
eller avinstallera appar.
Dela ut internet via Wi-Fi-hotspot (s. 456)
OBS
Datanedladdning kan påverka andra tjänster
som överför data, t.ex. webbradio. Om påverkan på andra tjänster upplevs som störande
kan nedladdningen avbrytas. Alternativt kan
det vara lämpligt att stänga av eller avbryta
andra tjänster.
Apparna hanteras via
Download Center i applikationsvyn.
• Nätverk
Välj operatör – automatiskt eller manuellt
val av nätverksoperatör.
Dataroaming – är rutan ikryssad så kommer
bilmodemet försöka koppla upp sig mot
internet då bilen befinner sig utomlands
utanför hemmanätverket. Observera att detta
kan medföra höga kostnader. Kontrollera ditt
roamingavtal gällande datatrafik i utlandet
med nätverksoperatören i ditt hemland.
• SIM-kortets PIN-kod
Byt PIN-kod – maximalt 4 siffror kan anges.
För att kunna ladda ner, uppdatera eller avinstallera appar
måste bilen vara uppkopplad.
Ladda ner en app
1.
Öppna appen Download Center.
2.
Välj Nya appar för att öppna en lista över
appar som finns tillgängliga men inte är
installerade i bilen.
Inaktivera SIM-kortets PIN-kod – val om
PIN-kod skall krävas för åtkomst till SIM-kort.
8
Endast bilar med Volvo On Call.
}}
* Tillval/tillbehör. 459
LJUD OCH MEDIA
||
3.
Tryck någonstans på raden för en app för att
expandera i listan och få mer information om
appen.
2.
Välj Applikationsuppdateringar för att
öppna en lista över alla tillgängliga uppdateringar.
4.
Välj Installera för att starta nedladdningen
och installation av önskad app.
> Status indikeras för nedladdning och
installationen medan den pågår.
3.
Leta upp önskad app och välj Installera.
> Uppdatering påbörjas.
Om en nedladdning inte kan starta för tillfället visas ett meddelande. Appen kommer att finnas kvar i listan och det är möjligt att försöka starta en nedladdning igen.
Avbryta nedladdning
– Tryck på Avbryt för att avbryta en pågående
nedladdning.
Observera att det bara är nedladdningen som kan
avbrytas, när installationsfasen har startat går
denna inte att avbryta.
Uppdatera appar
Om en app används under pågående uppdatering så kommer den startas om för att installationen ska slutföras.
Uppdatera alla
1. Öppna appen Download Center.
2.
Avinstallera en app
En app som används måste avslutas för att avinstallationen ska kunna genomföras.
1.
Öppna appen Download Center.
2.
Välj Applikationsuppdateringar för att
öppna en lista över alla installerade appar.
3.
Leta upp önskad app och välj Avinstall. för
att starta en avinstallation av appen.
> När appen är avinstallerad försvinner den
från listan.
Relaterad information
•
•
•
•
Uppkopplad bil* (s. 454)
Radio (s. 428)
Mediaspelare (s. 434)
Systemuppdateringar (s. 498)
Välj Installera alla.
> Uppdatering påbörjas.
Uppdatera vissa
1. Öppna appen Download Center.
460
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Licensavtal för ljud och media
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i
avtalet angivna villkor. Följande texter är Volvos
överenskommelser med tillverkare/utvecklare.
Flera av texterna är på engelska.
Bowers & Wilkins
Dirac Unison optimerar högtalarna i tid, rum och
frekvens för bästa möjliga bas-integration och
klarhet. Teknologin möjliggör också en verklighetstrogen återgivning av den akustiska karaktären från specifika konserthallar. Med hjälp av
avancerade algoritmer kontrollerar Dirac Unison
digitalt alla högtalare baserat på akustiska mätningar med hög precision. Som en dirigent för en
orkester garanterar Dirac Unison att högtalarna
spelar i perfekt samstämmighet.
DivX®
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX
Certified® enhet måste registreras för att kunna
spela köpta DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer.
Skaffa registreringskoden genom att lokalisera
DivX VOD avsnittet i enhetens inställningsmeny.
Gå till vod.divx.com för mer information om hur du
slutför registreringen.
Patentnummer
Täckt av ett eller flera av följande patent i USA:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183;
8,731,369; RE45,052.
Gracenote®
Bowers & Wilkins och B&W är varumärken som
tillhör B&W Group Ltd. Nautilus är ett varumärke
som tillhör B&W Group Ltd. Kevlar är ett registrerat varumärke av DuPont.
Dirac Unison®
DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper
är varumärken som tillhör DivX, LLC och används
på licens.
Delar av innehållet är upphovsrättsskyddat © av
Gracenote eller dess leverantörer.
Denna DivX Certified® enhet kan spela DivX®
Home Theater videofiler upp till 576p (inkluderat .avi, .divx). Ladda ned gratis mjukvara på
www.divx.com för att skapa, spela och strömma
digital video.
Gracenote, Gracenote logo och logotyp,
"Powered by Gracenote" och Gracenote MusicID
är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Gracenote, Inc. i USA och/
eller i andra länder.
}}
461
LJUD OCH MEDIA
||
Gracenote® slutanvändaravtal
Detta program eller denna enhet innehåller programvara från Gracenote, Inc. i Emeryville, Kalifornien, USA (”Gracenote”). Programvaran från Gracenote (”Gracenote-programvaran”) aktiverar
detta program för identifiering av skivor och/eller
filer samt inhämtning av musikrelaterad information, inklusive uppgifter om namn, artist, spår och
titel (”Gracenote-data”) från onlineservrar eller
inbäddade databaser (tillsammans kallade ”Gracenote-servrar”) och för utförande av andra
åtgärder. Du får endast använda Gracenote-data
enligt de avsedda slutanvändarfunktionerna för
detta program eller denna enhet.
Du samtycker till att endast använda Gracenotedata, Gracenote-programvaran och Gracenoteservrarna för ditt personliga, ej kommersiella bruk.
Du samtycker till att inte överlåta, kopiera, överföra eller vidarebefordra denna Gracenote-programvara eller dessa Gracenote-data till någon
tredje man. DU SAMTYCKER TILL ATT INTE
ANVÄNDA ELLER UTNYTTJA GRACENOTEDATA, GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER
GRACENOTE-SERVRARNA PÅ ANNAT SÄTT
ÄN VAD SOM UTTRYCKLIGEN TILLÅTS I
DETTA AVTAL.
Du samtycker till att din ej exklusiva rätt att
använda Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna kommer att upphöra
om du bryter mot dessa restriktioner. Om din
licens upphör samtycker du till att upphöra med
all användning av Gracenote-data, Gracenote-
462
programvaran och Gracenote-servrarna. Gracenote har ensamrätt på alla Gracenote-data, all
Gracenote-programvara och alla Gracenote-servrar, inklusive alla äganderättigheter. Gracenote
kommer under inga omständigheter att ha någon
skyldighet att betala dig för information som du
tillhandahåller. Du samtycker till att Gracenote,
Inc. får göra gällande företagets rättigheter under
detta avtal mot dig direkt i sitt eget namn.
Gracenote-tjänsten använder en unik identifierare
för dokumentation av frågor för statistiska ändamål. Syftet med en slumpmässigt tilldelad numerisk identifierare är att göra det möjligt för Gracenote-tjänsten att räkna frågor, utan att veta något
om vem du är. Ytterligare information finns på
webbsidan för Gracenotes sekretesspolicy för
Gracenote-tjänsten.
Gracenote-programvaran och allt som ingår i
Gracenote-data licensieras till dig i ”befintligt
skick”. Gracenote utfärdar inga utfästelser eller
garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda,
avseende riktigheten i de Gracenote-data som
finns i Gracenote-servrarna. Gracenote förbehåller sig rätten att ta bort data från Gracenoteservrarna eller att ändra datakategorier på grund
av något skäl som Gracenote anser vara tillräckligt. Ingen garanti utfärdas avseende Gracenoteprogramvarans eller Gracenote-servrarnas felfrihet eller att Gracenote-programvaran eller Gracenote-servrarna kommer att fungera utan avbrott.
Gracenote har ingen skyldighet att förse dig med
nya, förbättrade eller ytterligare datatyper eller
kategorier som Gracenote kan tillhandahålla i
framtiden och företaget förbehåller sig rätten att
avbryta sina tjänster när som helst.
GRACENOTE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, VARE SIG DESSA ÄR UTTRYCKTA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET
FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH
ICKE-INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. GRACENOTE
GARANTERAR INTE DE RESULTAT SOM
ERHÅLLS GENOM DIN ANVÄNDNING AV GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER EN GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE KOMMER
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT
ANSVARA FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR ELLER
FÖR NÅGON VINSTFÖRLUST ELLER
INKOMSTFÖRLUST.
© Gracenote, Inc. 2009
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
LJUD OCH MEDIA
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the GPL/
LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
}}
463
LJUD OCH MEDIA
||
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
2.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
464
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files or
Software are furnished to do so, provided that (a)
the above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files or
Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with the
Data File(s) or Software that the data or software
has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a
copyright holder shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
LJUD OCH MEDIA
dealings in these Data Files or Software without
prior written authorization of the copyright holder.
Överensstämmelsedeklaration för
Bluetooth® modul
}}
465
LJUD OCH MEDIA
||
Land/
Område
EU:
Exportland: Japan
Tillverkare: Mitsubishi Electric Corporation
Typ av utrustning: Audio Navigation Unit
Härmed intygar Mitsubishi Electric Corporation att Audio Navigation Unit överstämmer med krav och bestämmelser enligt direktiv 1999/5/EG.
466
LJUD OCH MEDIA
Land/
Område
Kina:
1.
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
天线增益
天线增益
10dBi 时
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm ①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
■ 载频容限
20 ppm
■ 帯外发射
率(在 2.4-2.4835GHz 頻段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2.不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3.使用时不得对各种合法的无线电通信业
使用
4.使用微
率无线电设备,必须忍
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
措施消除干扰后方可继续
科学及医疗应用设备的辐射干扰
5.不得在飞机和机场附近使用
}}
467
LJUD OCH MEDIA
||
Land/
Område
Korea:
B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을
적으로 하며,
든
지역에서 사용할 수 있습니다.
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
Taiwan:
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
變更頻率
商號或使用者均不得擅自
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應
立停用,改善至無干擾時方得繼續使用
電通信
之干擾
468
前項合法通信,指依電信法規定作業之無線
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業
科學及醫療用電波輻射性電機設備
LJUD OCH MEDIA
Land/
Område
Brasilien:
Este equipamento opera em caráter secundário isto e, náo tem direito a protecão contra interferéncia prejudicial, mesmo tipo, e não pode
causar interferéncia a sistemas operando em caráter primário.
Para consultas, visite: www.anatel.gov.br
Kasakstan:
Modellnamn: NR-0V
Tillverkare: Mitsubishi Electric Corporation
Exportland: Japan
}}
469
LJUD OCH MEDIA
||
Land/
Område
Mexico:
Förenade
Arabemiraten:
Relaterad information
•
•
•
•
•
470
Ljud och media (s. 426)
Mediaspelare (s. 434)
Uppkopplad bil* (s. 454)
Gracenote® (s. 436)
Sensus – uppkoppling och underhållning
(s. 28)
* Tillval/tillbehör.
LJUD OCH MEDIA
Villkor för tjänster och
Kundsekretesspolicy
Läs villkor för tjänster och kundsekretesspolicy
på support.volvocars.com.
Relaterad information
•
•
•
Licensavtal för ljud och media (s. 461)
Licensavtal för förardisplayen (s. 97)
Typgodkännande för radarenheter (s. 317)
Villkor för tjänster
Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster för att
göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt för dig att köra din Volvo. Volvo tillhandahåller
ett stort sortiment av tjänster, från hjälp i nödsituationer till navigering och olika infotainmenttjänster.
Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan
du använder tjänsterna – support.volvocars.com.
Kundsekretesspolicy
Policyn gäller för behandling av kunddata och
personuppgifter. Syftet med policyn är att ge våra
nuvarande, tidigare och potentiella kunder med
en allmän förståelse för:
•
De omständigheter under vilka vi samla in
och behandla dina personuppgifterdata.
•
De typer av personuppgifterdata som vi samlar in.
•
Skälen till att samla in dina personuppgifterdata.
•
Hur vi hanterar dina personuppgifter.
Policyn kan läsas i sin helhet på
support.volvocars.com.
471
HJUL OCH DÄCK
HJUL OCH DÄCK
Däck
Däckens funktion är bland annat att bära last, ge
grepp mot underlaget, dämpa vibrationer och
skydda hjulet mot slitage.
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper.
Däcktyp, dimension, däcktryck och hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Rekommenderade däck
Vid levereras är bilen utrustad med Volvo originaldäck som har märkningen VOL1 på däcksidan.
Dessa däck är noga anpassade till bilen. Vid
däckbyte är det därför viktigt att även de nya
däcken har denna märkning för att bilens köregenskaper, komfort och bränsleförbrukning ska
bibehållas.
Nya däck
Däck är färskvara. Efter några år börjar de hårdna
samtidigt som friktionsegenskaperna försämras
undan för undan. Eftersträva därför att få så
färska däck som möjligt vid utbyte. Det är särskilt
viktigt när det gäller vinterdäck. De sista siffrorna
i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år.
Detta är däckets DOT-märkning (Department of
Transportation) och anges med fyra siffror, exempelvis 0715. Däcket på bilden är tillverkat vecka
07, år 2015.
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras av
fackman även om de verkar oskadade. Däck åldras och bryts ner även om de sällan eller aldrig
används. Funktionen kan då påverkas. Det gäller
alla däck som sparas för framtida bruk. Exempel
på yttre tecken som indikerar att däcket är
olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
Slitage och underhåll
Rätt däcktryck ger jämnare slitage. Körsätt, däcktryck, klimat och vägarnas skick har en inverkan
på hur snabbt däcken åldras och slits.
För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att slitagemönster uppstår på däcken, kan
fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka vid första skiftet är ca 5000 km
och därefter med 10000 km intervall.
1
474
Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas för kontroll vid osäkerhet om
mönsterdjupet. Om det redan har uppstått betydande skillnad i slitage (> 1 mm skillnad i mönsterdjup) mellan däcken, så ska de minst slitna
däcken alltid sitta bak. En framhjulssladd är vanligen lättare att häva än en bakhjulssladd, och
leder till att bilen fortsätter rakt fram istället för
att bakänden sladdar ut åt sidan och man kanske
helt förlorar kontrollen över bilen. Därför är det
viktigt att bakhjulen aldrig förlorar fästet före
framhjulen.
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll
av bilen.
Förvaring
Hjul med monterade däck ska förvaras liggande
eller upphängda – inte stående.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Kontrollera lufttrycket i däcken (s. 476)
Däckens rotationsriktning (s. 475)
Slitagevarnare på däck (s. 475)
Däckövervakning* (s. 477)
Provisorisk däcktätningssats (s. 481)
Dimensionsbeteckning för däck (s. 493)
Avvikelser kan förekomma för vissa däckdimensioner.
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Däckens rotationsriktning
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket.
Pilen visar däckets rotationsriktning.
Däcket ska ha samma rotationsriktning under
hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan
fram och bak, aldrig från vänster till höger sida
eller omvänt. Om däcken monteras inkorrekt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga att
pressa undan regn och snömodd. Däck med
störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för
att minska risken för sladd).
Relaterad information
•
Däck (s. 474)
Slitagevarnare på däck
Slitagevarnaren visar status på däckets mönsterdjup.
Slitagevarnaren är en smal upphöjning tvärs över
däckets längsgående mönsterspår. På sidan av
däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear
Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat
till 1,6 mm, kommer slitbanan i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då snarast till nya däck. Tänk
på att däck med litet mönsterdjup har mycket
dåligt väggrepp i regn eller snö.
Relaterad information
•
Däck (s. 474)
OBS
Se till att ha samma typ och dimension och
även samma fabrikat på båda hjulparen.
475
HJUL OCH DÄCK
Kontrollera lufttrycket i däcken
Däck med korrekt lufttryck ökar körsäkerheten,
sparar bränsle och förlänger livslängden på
däcken.
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett naturligt
fenomen. Däcktrycket varierar också beroende på
omgivningens temperatur. För lågt däcktryck ökar
bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd och
försämrar bilens köregenskaper. Körning med för
lågt däcktryck innebär att däcken kan bli överhettade och skadas. Däcktrycket påverkar åkkomfort,
vägljud och köregenskaper.
Rekommenderat däcktryck
Bättre bränsleekonomi med ECO-tryck
Vid lätt last (max 3 personer) och hastigheter upp
till 160 km/h (100 mph), kan ECO-trycken väljas
för bästa möjliga bränsleekonomi. Om bästa möjliga ljud- och åkkomfort eftersträvas rekommenderas istället de lägre komforttrycken.
•
Pumpa däck med kompressorn från provisorisk däcktätningssats (s. 485)
•
Godkända däcktryck (s. 560)
Kontrollera lufttryck
1.
Kontrollera däckens lufttryck varje månad.
Utför kontrollen på kalla däck, vilket innebär
att däcken bör ha samma temperatur som
yttertemperaturen. Efter några kilometers
körning blir däcken varma och trycket högre.
2.
Fyll på luft vid behov så att lufttrycket överrensstämmer med godkända däcktryck enligt
däcktrycksdekalen.
OBS
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr) visar vilka tryck
däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden.
476
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra
att skruva loss.
Relaterad information
•
•
Däck (s. 474)
Kontrollera däcktryck med systemet för däckövervakning* (s. 478)
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Däckövervakning*
Systemet för däckövervakning, Indirect Tyre
Pressure Monitoring System (ITPMS), varnar
med en kontrollsymbol i förardisplayen när
trycket är för lågt i ett eller flera av bilens däck.
Om symbolen först blinkar cirka en minut och
sedan lyser med fast sken kan det kan bero på
att systemet inte kan upptäcka eller varna för lågt
däcktryck som avsett.
Symbol
Innebörd
•
Symbolen lyser vid för lågt
däcktryck.
•
Symbolen blinkar i cirka en
minut och övergår sedan till att
lysa med fast sken vid fel i
ITPMS-systemet.
Systembeskrivning
ITPMS mäter skillnader i rotationshastighet
mellan de olika hjulen genom ABS-systemet för
att kunna avgöra om de har korrekt däcktryck.
Om däcktrycket är för lågt, förändras däckets diameter och följaktligen dess rotationshastighet.
Genom att jämföra däcken med varandra kan
systemet avgöra om ett eller fler däck har för lågt
tryck.
När däcktrycket är för lågt tänds kontrollsymbolen för lågt däcktryck i förardisplayen och ett
meddelanden visas, se även rubriken "Meddelande i förardisplay" nedan.
Allmän information om
däckövervakningssystem
I nedanstående information benäms däckövervakningssystem generellt som TPMS.
Varje däck, inklusive reservdäcket*, bör kontrolleras varje månad. Vid kontroll bör däcket vara
kallt och ha det luftryck som rekommenderas av
biltillverkaren på däcktrycksdekalen eller i däcktryckstabellen. Om bilen har däck av en annan
storlek än de som rekommenderas av tillverkaren,
ta reda på vad som är rätt lufttrycksnivå för dessa.
Som en extra säkerhetsåtgärd är bilen utrustad
med ett däcktrycksövervakningssystem (TPMS)
som visar när ett eller flera av däcken har för lågt
lufttryck. När kontrollsymbolen för lågt lufttryck
tänds, stanna och kontrollera däcken så snart
som möjligt och fyll på luft till ett korrekt lufttryck.
Körning med däck som har för lågt däcktryck kan
leda till att däcket överhettas, vilket kan orsaka
punktering. Lågt däcktryck minskar också bränsleeffektiviteten samt däckets livslängd och kan
påverka hanteringen av bilen och dess förmåga
att stanna. Observera att TPMS inte ersätter ordinarie däckskötsel. Det är förarens ansvar att
bibehålla ett korrekt däcktryck, även om gränsen
för lågt däcktryck inte har uppnåtts så att kontrollsymbolen har tänts.
Bilen är också utrustad med en TPMS-systemfelindikator som indikerar när systemet inte fungerar korrekt. TPMS-systemfelindikator är kombinerad med kontrollsymbolen för lågt däcktryck. När
systemet upptäcker ett fel, blinkar symbolen i
förardisplayen cirka en minut och förblir sedan
tänd. Detta förfarande upprepas när bilen startas
tills felet har åtgärdats. När symbolen är tänd kan
systemets förmåga att upptäcka eller varna för
lågt däcktryck vara påverkad.
Systemfel på TPMS kan uppstå av flera anledningar, exempelvis efter byte till reservdäck, eller
andra däck eller hjul som förhindrar TPMS att
fungera ordentligt.
Kontrollera alltid kontrollsymbolen för TPMS efter
att ha bytt ett eller flera däck för att säkerställa
att det nya däcket eller hjulet fungerar korrekt
med TPMS.
Meddelande i förardisplay
Följande meddelande kan visas i samband med
att kontrollsymbolen tänds:
• Lågt däcktryck Kontrollera däcken,
kalibrera efter påfyllning
• Däcktryckssystem Tillfälligt ej
tillgängligt
• Däcktryckssystem Service erfordras.
Om systemet inte kan avgöra vilket däck som har
lågt tryck kommer alla fyra däcken att indikeras i
centerdisplayen.
}}
* Tillval/tillbehör. 477
HJUL OCH DÄCK
||
Att tänka på
•
•
•
Kalibrera alltid systemet efter ett hjulbyte
eller en däcktrycksjustering. Se däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe för Volvos
rekommenderade däcktryck.
Systemet ersätter inte vanligt underhåll av
däck.
Det är inte möjligt att stänga av ITPMS.
Kontrollera däcktryck med systemet
för däckövervakning*
Med systemet för däckövervakning, Indirect Tyre
Pressure Monitoring System (ITPMS), är det
möjligt att se däcktryckstatus i centerdisplayen.
Kontrollera status
1.
Öppna appen Bilstatus i appvyn.
Relaterad information
•
•
•
•
Däck (s. 474)
Kontrollera däcktryck med systemet för däckövervakning* (s. 478)
Kalibrera däckövervakning* (s. 480)
Åtgärda lågt däcktryck med däckövervakning* (s. 479)
Statusvyn2.
Grönt däck:
2.
Tryck på Status för att visa däckens status.
Statusindikering
Grafiken visar status för varje däck.
•
Däcktrycket ligger över gränsvärdet för en
varning.
Gult däck:
•
Däcket har för lågt tryck. Stanna och kontrollera/åtgärda däcktrycket snarast. Kalibrera ITPMS efter att däcktrycket har justerats.
Samtliga däck gula:
•
2
478
Två eller flera däck har för lågt tryck. Stanna
och kontrollera/åtgärda däcktrycken snarast.
Kalibrera ITPMS efter att däcktrycken har
justerats.
Bilden är schematisk. Layout kan variera beroende av bilmodell eller uppdaterad mjukvara.
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Samtliga däck gråa:
•
•
Kalibrering pågår.
Okänd status.
Det kan kräva några minuters körning över
30 km/h (20 mph) för att systemet ska bli aktivt.
Samtliga däck gråa och ett meddelande:
• Däcktryckssystem Tillfälligt ej
tillgängligt. Kontrollsymbolen blinkar och
övergår i fast sken efter ca 1 minut. Systemet är för tillfället inte tillgängligt, aktiveras
inom kort.
• Däcktryckssystem Service erfordras.
Kontrollsymbolen blinkar och övergår i fast
sken efter ca 1 minut. Systemet fungerar inte
korrekt, kontakta en auktoriserad Volvoverkstad (rekommenderas).
Åtgärda lågt däcktryck med
däckövervakning*
När systemet för däckövervakning, Indirect Tyre
Pressure Monitoring System (ITPMS), varnar är
däcktrycket för lågt i ett eller flera av bilens däck.
Kontrollera och åtgärda däcktrycket när
kontrollsymbolen för ITPMS tänds och
meddelandet Lågt däcktryck visas.
Kalibrera ITPMS efter att däcktrycket
har justerats.
1.
Kontrollera däcktrycket på alla fyra däcken
med en däcktrycksmätare.
2.
Pumpa däcken till korrekt tryck enligt däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe.
Kalibrera däckövervakning* (s. 480)
•
Bilstatus (s. 496)
I vissa fall kan det vara nödvändigt att köra
bilen i några minuter i en hastighet över
30 km/h (20 mph) för att släcka ITPMSsymbolen och meddelandet.
Observera att ITPMS-symbolen inte slocknar
förrän lågt däcktryck har åtgärdats och en ny
kalibrering har utförts.
OBS
För att undvika fel däcktryck bör trycket kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck avses
att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen (ca 3 timmar efter att bilen har
körts). Efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre.
OBS
Relaterad information
•
•
•
4.
Däckövervakning* (s. 477)
Åtgärda lågt däcktryck med däckövervakning* (s. 479)
3.
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra
att skruva loss.
Kalibrera om ITPMS-systemet, se avsnittet
"Kalibrera däckövervakning".
}}
* Tillval/tillbehör. 479
HJUL OCH DÄCK
||
VARNING
•
Felaktigt däcktryck kan leda till däckhaveri, som kan resultera i att föraren tappar
kontroll över bilen.
•
Systemet kan inte indikera plötsliga däckskador i förväg.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Däckövervakning* (s. 477)
Kontrollera däcktryck med systemet för däckövervakning* (s. 478)
Kalibrera däckövervakning* (s. 480)
Godkända däcktryck (s. 560)
Kalibrera däckövervakning*
Exempelvis vid körning med tung last eller vid
höghastighetskörning över 160 km/h (100 mph)
bör däcktrycket justeras enligt Volvos rekommenderade däcktrycksvärden. Därefter ska systemet
omkalibreras.
1.
Stäng av motorn.
2.
Pumpa däcken till önskat tryck enligt däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe.
Pumpa däck med kompressorn från provisorisk däcktätningssats (s. 485)
3.
480
4.
Öppna appen Bilstatus i appvyn.
5.
Tryck på Status för att se däckövervakningen.
För att Indirect Tyre Pressure Monitoring System
(ITPMS) ska fungera korrekt måste ett referensvärde för däcktrycket fastställas. Detta måste
göras varje gång däcken byts eller däcktrycket
ändras.
OBS
Bilen måste stå stilla då kalibrering påbörjas.
6.
Tryck på Kalibrera.
7.
Tryck på OK för att bekräfta att däcktrycket i
alla fyra däcken har kontrollerats och justerats.
Starta motorn.
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
8.
Kör bilen.
Provisorisk däcktätningssats
Kalibreringen utförs medan bilen kör. Om
motorn stängs av avbryts kalibreringen tillfälligt men återupptas automatiskt när bilen
körs igen.
> När tillräckligt med data samlats in för att
systemet ska kunna upptäcka lågt däcktryck, ändrar däcken i centerdisplayen färg
från grått till grönt. Systemet ger ingen
ytterligare bekräftelse att kalibreringen är
utförd.
Den provisoriska däcktätningssatsen, Temporary
Mobility Kit (TMK), används till att täta en punktering samt för att kontrollera och justera lufttrycket.
Skulle kalibreringen misslyckas visas
meddelandet Kalibrering ej slutförd.
Försök igen.
OBS
Kom ihåg att TPMS-systemet måste kalibreras om vid varje däckbyte eller om däcktrycket
justeras. Nya referensvärden måste lagras för
att systemet ska fungera korrekt.
Relaterad information
•
•
•
Däcktätningssatsen består av en kompressor och
en flaska med tätningsvätska. Tätningen fungerar
som en provisorisk reparation. Tätningsvätskan
tätar effektivt däck som punkterats i slitbanan.
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga att
täta däck som har punktering i däcksidan. Använd
inte däcktätningssatsen på däck som uppvisar
större skåror, sprickor eller liknande skador.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för tätning av däck med punktering i slitbanan.
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning är
provad och godkänd av Volvo.
Däckövervakning* (s. 477)
Kontrollera däcktryck med systemet för däckövervakning* (s. 478)
Åtgärda lågt däcktryck med däckövervakning* (s. 479)
Placering
Däcktätningssatsen är placerad i skumblocket
under golvet i lastutrymmet.
Flaskan med tätningsvätska
Byt ut flaskan med tätningsvätska innan bäst
före-datumet passerat och efter användning.
Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt avfall.
VARNING
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
•
•
•
•
Farligt vid förtäring.
Kan ge allergi vid hudkontakt.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Förvaras oåtkomligt för barn.
}}
* Tillval/tillbehör. 481
HJUL OCH DÄCK
||
VARNING
•
Vid hudkontakt med tätningsvätskan ska
denna omedelbart tvättas bort med tvål
och rikligt med vatten.
•
Tätningsvätska som hamnar i ögat ska
omedelbart sköljas bort med ögonsköljningsvätska eller rikligt med vatten. Vid
fortsatt besvär bör ögat undersökas av en
läkare.
Använda provisorisk däcktätning
Koppla in
Täta en punktering med den provisoriska däcktätningssatsen, Temporary Mobility Kit (TMK).
Översikt
Relaterad information
•
•
•
Använda provisorisk däcktätning (s. 482)
Pumpa däck med kompressorn från provisorisk däcktätningssats (s. 485)
1.
Däck (s. 474)
Om punkteringen orsakats av en spik eller
liknande, låt denna sitta kvar i däcket. Den
hjälper till att täta hålet.
Elkabel
Luftslang
Tryckreduceringsventil
2.
Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet
som sitter på kompressorns ena sida. Sätt
fast den synligt på vindrutan som en påminnelse om att hålla hastigheten. Hastigheten
får inte överstiga 80 km/h (50 mph) efter att
den provisoriska däcktätningen använts.
3.
Kontrollera att strömbrytaren är i position 0,
och ta fram elkabeln och luftslangen.
Skyddslock
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Flaskhållare (orange lock)
Tryckmätare
Flaska med tätningsvätska
Strömbrytare
482
Sätt ut varningstriangeln och aktivera varningsblinkers om ett däck ska tätas vid en
trafikerad plats.
HJUL OCH DÄCK
4.
Skruva av det orange locket på kompressorn,
och skruva loss korken på flaskan.
5.
OBS
Bryt inte flaskans plombering innan användning. När flaskan skruvas fast bryts plomberingen automatiskt.
Skruva fast flaskan till botten i flaskhållaren.
> Flaskan och flaskhållaren är försedda med
backspärr för att förhindra läckage av tätningsmedel. När flaskan är fastskruvad
kan den inte skruvas loss ur flaskhållaren
igen. Borttagning av flaskan måste göras
på en verkstad, Volvo rekommenderar en
auktoriserad Volvoverkstad.
7.
Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag och
starta bilen.
OBS
Se till att inget av de andra 12 V-uttagen
används när kompressorn är i drift.
VARNING
VARNING
•
Vid hudkontakt med tätningsvätskan ska
denna omedelbart tvättas bort med tvål
och rikligt med vatten.
•
Tätningsvätska som hamnar i ögat ska
omedelbart sköljas bort med ögonsköljningsvätska eller rikligt med vatten. Vid
fortsatt besvär bör ögat undersökas av en
läkare.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
6.
Skruva loss däckets ventilhatt.
Kontrollera att tryckreduceringsventilen på
luftslangen är helt åtskruvad, och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
8.
Starta kompressorn genom att ställa strömbrytaren i position I.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller
ojämnheter ska kompressorn omedelbart
stängas av. Färden bör inte fortsätta. Att kontakta en auktoriserad däckverkstad rekommenderas.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka upp
till 6 bar men trycket sjunker efter ca
30 sekunder.
}}
483
HJUL OCH DÄCK
||
9.
Fyll däcket i 7 minuter.
VIKTIGT
Kompressorn ska inte arbeta längre än
10 minuter – risk för överhettning.
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max. 3,5 bar. (Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket är
för högt.)
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta. Att
kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
11. Stäng av kompressorn och lossa elkabeln.
12. Skruva loss luftslangen från däckventilen och
sätt tillbaka ventilhatten på däcket.
13. Sätt på skyddslocket på luftslangen för att
undvika läckage av kvarvarande tätningsvätska.
14. Kör snarast minst 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h (50 mph) så att tätningsvätskan kan täta däcket.
OBS
De första varven som däcket roterar kommer
det att spruta ut tätningsvätska ur punkteringshålet.
VARNING
Se till att ingen person står i närheten av bilen
och får tätningsvätskan på sig när bilen kör
iväg. Avståndet bör vara minst två meter.
15. Efterkontroll
Koppla på luftslangen på däckventilen och
skruva dit ventilanslutningen till botten på
däckventilens gänga. Kompressorn ska vara
avstängd.
16. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
•
Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
•
Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck
enligt däcktrycksdekalen på förarsidans
dörrstolpe (1 bar = 100 kPa). Släpp ut luft
med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.
17. Om däcket behöver pumpas:
1. Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag
och starta bilen.
2. Starta kompressorn och pumpa upp
däcket till angivet tryck enligt däcktrycksdekalen.
3. Stäng av kompressorn.
18. Ta loss däcktätningsutrustningen, sätt på
skyddslocket på luftslangen och vik in
slangen i lådan.
Lägg TMK i lastutrymmet.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
19. Sätt tillbaka ventilhatten på däcket.
484
HJUL OCH DÄCK
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra
att skruva loss.
OBS
Efter användning ska flaskan med tätningsvätska och slangen bytas ut. Volvo
rekommenderar att dessa byten utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
Volvo rekommenderar att bilen körs till närmaste
auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut/reparera det skadade däcket. Informera verkstaden
om att däcket innehåller däcktätningsvätska.
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätningssats (s. 481)
Pumpa däck med kompressorn från
provisorisk däcktätningssats
Bilens originaldäck kan pumpas upp med hjälp
av kompressorn i den provisoriska däcktätningssatsen.
1.
Kompressorn ska vara avstängd. Se till att
strömbrytaren står i position 0 och ta fram
kabel och luftslang.
2.
Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
3.
Anslut kabeln till något av bilens 12 V-uttag
och starta motorn.
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara.
Låt aldrig motorn gå i utrymmen som är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h
(50 mph) efter att den provisoriska däcktätningen använts. Volvo rekommenderar ett
besök på en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal körsträcka 200 km). Personalen kan avgöra om
däcket kan lagas eller behöver bytas.
4.
Starta kompressorn genom att ställa strömbrytaren i position I.
}}
485
HJUL OCH DÄCK
||
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
5.
Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe.
(Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen
om däcktrycket är för högt.)
Vid byte av hjul
Lossa hjul
Bilens hjul går att byta ut, t.ex. mot vinterhjul eller
reservhjul.
Instruktion för att ta loss hjul vid hjulbyte.
Vid byte till annan däckdimension
Kontrollera att däckdimensionen är godkänd att
använda på bilen.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för uppdatering av mjukvara vid varje byte av däckdimension. En mjukvarunedladdning kan vara nödvändig
både vid byte till större och mindre dimensioner,
och även vid skifte mellan sommar- och vinterhjul.
Relaterad information
6.
Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
7.
Sätt tillbaka ventilhatten.
Relaterad information
•
•
486
1.
Sätt ut varningstriangeln och aktivera varningsblinkers om ett hjul ska bytas vid en trafikerad plats.
2.
Dra åt parkeringsbromsen och lägg i växelläge P.
Följ respektive instruktion för att lossa och sätta
dit hjul.
•
•
•
Lossa hjul (s. 486)
•
•
•
•
Verktygssats (s. 491)
Gäller bilar med Nivåkontroll*: Om bilen är
utrustad med luftfjädring måste denna
stängas av innan bilen hissas upp med domkraft*.
Stäng av funktionen via centerdisplayens
toppvy genom att trycka på Inställningar
My Car Fjädring och välja Inaktivering
av fjädring och nivåkontroll.
Sätta dit hjul (s. 488)
Godkända hjul- och däckdimensioner
(s. 558)
Vinterhjul (s. 490)
Reservhjul* (s. 489)
Hjulskruvar (s. 489)
Provisorisk däcktätningssats (s. 481)
Godkända däcktryck (s. 560)
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
VARNING
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna är ordentligt smorda samt att den är
fri från smuts.
3.
4.
5.
Blockera framför och bakom de hjul som ska
stå kvar på marken. Använd till exempel kraftiga träklossar eller större stenar.
Skruva ihop bogseröglan med hjulskruvnyckeln* till stopp.
Ta fram domkraft*, hjulskruvnyckel* och verktyg för hjulskruvarnas plasthattar som ligger i
skumblocket.
VARNING
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraften och
bilens domkraftsfäste.
VIKTIGT
Marken ska vara fast, slät och ska inte luta.
8.
VIKTIGT
Verktyg för borttagning av plasthattar på hjulskruvarna.
OBS
Bilens ordinarie domkraft är endast avsedd
att användas vid enstaka tillfällen och under
kort tid såsom vid byte av hjul vid punktering,
byte till vinterhjul/sommarhjul, m.m. Endast
domkraften som tillhör den specifika modellen får användas för att lyfta bilen. Om bilen
ska lyftas oftare, eller under längre tid än för
ett hjulskifte, rekommenderas att en garagedomkraft används. I så fall, följ de bruksanvisningar som följer med utrustningen.
Vid lyftning av bilen är det viktigt att domkraften* eller lyftarmarna placeras på avsedda
ställen av bilens underrede. Triangelformade
markeringar i plasttäckningen pekar ut var
domkraftsfästena/lyftpunkterna är placerade.
Det finns två domkraftsfästen på varje sida av
bilen. Vid varje fäste finns ett urtag för domkraften.
Bogseröglan måste skruvas in samtliga gängvarv i hjulskruvnyckeln.
6.
Ta bort plasthattarna från hjulskruvarna med
avsett verktyg.
7.
Lossa hjulskruvarna ½–1 varv moturs med
hjulskruvnyckeln*.
}}
* Tillval/tillbehör. 487
HJUL OCH DÄCK
||
Veva upp domkraften* så att den får kontakt
med bilens domkraftfäste. Kontrollera att
domkraftens huvud är rätt placerat i fästet så
att upphöjningen i huvudets mitt passas in i
fästets hål, och att foten är placerad lodrätt
under fästet. Se också till att vrida domkraften så att veven kommer så långt från bilens
sida som möjligt, domkraftens armar är då
vinkelrät mot bilens riktning.
VARNING
Sätta dit hjul
5.
Sätt tillbaka plasthattarna på hjulskruvarna.
VARNING
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen då
den lyfts upp med domkraft. Om hjulbytet
måste utföras i trafikerad miljö ska passagerare ställa sig på en säker plats.
1.
Rengör anliggningsytorna mellan hjul och
nav.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen då
den lyfts upp med domkraft. Om hjulbytet
måste utföras i trafikerad miljö ska passagerare ställa sig på en säker plats.
2.
Sätt dit hjulet. Skruva åt hjulskruvarna
ordentligt.
Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulskruvarna och lyft av hjulet.
Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är viktigt
att hjulskruvarna blir ordentligt åtdragna. Dra
åt med 140 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
9.
4.
Instruktion för att sätta dit hjul vid hjulbyte.
Använd inte smörjmedel på hjulskruvarnas
gängor.
3.
Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.
OBS
Relaterad information
•
•
•
•
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra
att skruva loss.
Vid byte av hjul (s. 486)
Lyfta bilen (s. 501)
Sätta dit hjul (s. 488)
Verktygssats (s. 491)
Relaterad information
•
•
•
488
Lossa hjul (s. 486)
Vid byte av hjul (s. 486)
Reservhjul* (s. 489)
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Hjulskruvar
Reservhjul*
•
Hjulskruvar används för att fästa hjulen vid
naven.
Reservhjulet av typ Temporary spare kan
användas för att tillfälligt ersätta ett punkterat
ordinarie hjul.
Följ av tillverkaren rekommenderat däcktryck
på reservhjulet.
•
På fyrhjulsdrivna bilar kan drivningen på
bakaxeln kopplas ur.
•
Om reservhjulet sitter på framaxeln går det
inte att samtidigt använda snökedjor.
•
Reservhjulet ska inte repareras.
VIKTIGT
Hjulskruvarna ska dras åt med 140 Nm. Vid
alltför hård eller lös åtdragning kan skruvförbandet skadas.
VIKTIGT
Använd endast fälgar som är testade och godkända av Volvo och som ingår i Volvo originalsortiment.
•
Kör aldrig fortare än 80 km/h (50 mph)
med ett reservhjul på bilen.
•
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än
ett reservhjul av typen "Temporary spare"
samtidigt.
Kontrollera hjulskruvarnas åtdragningsmoment
med momentnyckel.
Använd inte smörjmedel på hjulskruvarnas
gängor.
Låsbar hjulskruv*
I skumblocket under lastgolvet finns plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna.
Relaterad information
•
Vid byte av hjul (s. 486)
Bilden är schematisk – skumblockets utformning kan
variera beroende av bilmodell.
Ta fram reservhjul
1.
Fäll upp lastgolvet, bakifrån och framåt.
Reservhjulet är placerat i reservhjulsbaljan med
utsidan nedåt. Reservhjulet och skumblocket
hålls fast med samma genomgående skruv.
Skumblocket innehåller alla verktyg för byte av
hjul, se avsnitt "Verktygssats".
2.
Skruva upp fästskruven.
3.
Lyft ur skumblocket med dess verktyg.
4.
Lyft ur reservhjulet.
Under körning med reservhjulet kan bilen få
annorlunda köregenskaper. Reservhjulet ska snarast ersättas med ett ordinarie hjul.
1.
Lägg tillbaka verktygen i skumblocket och
lyft tillbaka skumblocket i bilen.
2.
Skruva fast skumblocket med fästskruven
och fäll sedan ned lastgolvet.
3.
Lägg det punkterade däcket i lastutrymmet.
Reservhjulet är mindre än det vanliga hjulet vilket
påverkar bilens markfrigång. Se upp med höga
trottoarkanter och maskintvätta inte bilen.
Lägga tillbaka punkterat däck
}}
* Tillval/tillbehör. 489
HJUL OCH DÄCK
||
Relaterad information
•
•
•
•
Lossa hjul (s. 486)
Sätta dit hjul (s. 488)
Verktygssats (s. 491)
Domkraft* (s. 492)
Vinterhjul
Vinterhjul är anpassade för vinterväglag.
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
dimensioner. Däckdimensionerna är beroende av
motorvariant. Vid körning med vinterdäck måste
rätt typ av däck monteras på alla fyra hjulen.
OBS
Kontakta en Volvoåterförsäljare för att rådgöra om vilken fälg och däcktyp som passar
bäst.
Tips vid byte till vinterdäck
När sommar- och vinterhjulen skiftas, märk upp
vilken sida de har suttit på, t.ex. V för vänster och
H för höger.
marförhållanden. Därför rekommenderar Volvo att
inte köra med vinterdäck som har mindre mönsterdjup än 4 mm.
Snökedjor
Volvo rekommenderar inte användning av snökedjor på hjuldimensioner som är större än
19 tum.
Monteringsanvisning finns bipackad med Volvo
originalsnökedjor.
Snökedjor får endast användas på framhjulen
(gäller även fyrhjulsdrivna bilar). Kör aldrig fortare
än 50 km/h (30 mph) med snökedjor. Undvik att
köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt
på både snökedjor och däck.
VARNING
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga
som är anpassade till rätt bilmodell, däck- och
fälgdimensioner. Endast enkelsidiga snökedjor är tillåtna.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in 500–1000 km,
mjukt och lugnt så att dubbarna sätter sig riktigt i
däcken. Det ger däcken och speciellt dubbarna
längre livslängd.
Vid osäkerhet om snökedjan rekommenderar
Volvo att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas. Fel snökedja kan orsaka allvarlig skada
på bilen och leda till en olycka.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Relaterad information
•
Vid byte av hjul (s. 486)
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer
ställer betydligt högre krav på däck än vid som-
490
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Verktygssats
Varningstriangel
I bilens lastutrymme finns verktyg som är användbara vid exempelvis bogsering eller hjulbyte.
Använd varningstriangeln för att varna andra trafikanter om bilen skulle bli stillastående i trafiken.
Aktivera även varningsblinkers.
Förvaringsplats
Varningstriangeln är placerad i utrymmet på bakluckans insida.
Fälla upp varningstriangeln
Öppna luckan genom att först vrida vredet ett
kvarts varv och sedan dra luckan från sina
fästen i ovan- och nederkant.
Tryck snäpplåset som håller fast varningstriangeln lätt åt höger och ta ur fodralet.
I skumblocket under lastgolvet ligger bilens bogserögla, däcktätningssats, verktyg för borttagning
av hjulskruvarnas plasthattar och hylsan till de
låsbara hjulskruvarna.
Är bilen utrustad med reservhjul* finns domkraft*,
hjulskruvnyckel*, samt en förpackning* med
engångshandskar och en påse till det trasiga
däcket.
Relaterad information
•
•
•
•
Vid byte av hjul (s. 486)
Domkraft* (s. 492)
Varningstriangel (s. 491)
Ta varningstriangeln ur fodralet, vik ut och
sätt ihop ändarna.
Fäll ut varningstriangelns stödben.
Följ de bestämmelser som gäller för användning
av varningstriangel. Placera varningstriangeln på
ett lämpligt ställe med tanke på trafiksituationen.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i sitt förvaringsutrymme efter
användning och att luckan är helt stängd.
Relaterad information
•
•
Verktygssats (s. 491)
Varningsblinkers (s. 142)
Förbandslåda (s. 492)
* Tillval/tillbehör. 491
HJUL OCH DÄCK
Domkraft*
Använd domkraften för att höja upp bilen vid ett
hjulbyte.
Använd originaldomkraften endast vid reservhjulsbyte eller vid skifte av sommar- och vinterhjul. Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord.
VIKTIGT
Verktyg och domkraft* ska förvaras på avsedd
plats i bilens bagage-/lastutrymme när de
inte används.
Stäng av funktionen via centerdisplayen:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Inaktivering av fjädring och
nivåkontroll.
Fjädring.
Förbandslåda
Förbandslådan innehåller första hjälpen-utrustning.
Förvara förbandslådan i utrymmet på höger sida i
lastutrymmet.
Relaterad information
•
•
Verktygssats (s. 491)
Lyfta bilen (s. 501)
Domkraften vevas ihop till rätt läge för att få plats.
OBS
Bilens ordinarie domkraft är endast avsedd
att användas vid enstaka tillfällen och under
kort tid såsom vid byte av hjul vid punktering,
byte till vinterhjul/sommarhjul, m.m. Endast
domkraften som tillhör den specifika modellen får användas för att lyfta bilen. Om bilen
ska lyftas oftare, eller under längre tid än för
ett hjulskifte, rekommenderas att en garagedomkraft används. I så fall, följ de bruksanvisningar som följer med utrustningen.
Relaterad information
•
Verktygssats (s. 491)
Gäller bilar med nivåkontroll*
Om bilen är utrustad med luftfjädring måste
denna stängas av innan bilen hissas upp med
domkraften.
492
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Dimensionsbeteckning för fälg
Dimensionsbeteckning för däck
Hastighetsklass
Hjul- och fälgdimensioner betecknas enligt
exempel i nedanstående tabell.
Beteckningar för däckens dimension, lastindex
och hastighetsklass.
Alla fälgar har en dimensionsbeteckning, till
exempel: 8Jx18x42,5.
Bilen är helbilsgodkänd med vissa kombinationer
av fälgar och däck.
Varje däck tål en viss maxhastighet. Däckens
hastighetsklass, SS (Speed Symbol), ska minst
motsvara bilens toppfart. I tabellen nedan anges
vilken maximalt tillåten hastighet som gäller för
respektive hastighetsklass (SS). Enda undantaget
från dessa bestämmelser är vinterdäck3, där en
lägre hastighetsklass får användas. Om ett
sådant däck väljs får bilen inte köras fortare än
däcket är klassificerat för. (T.ex. får klass Q köras
i maximalt 160 km/h (100 mph).) Väglaget avgör
hur fort bilen kan köras, inte däckens hastighetsklass.
8
Fälgbredd i tum
Dimensionsbeteckning
J
Fälghornets profil
Alla däck har en dimensionsbeteckning, till exempel: 235/60 R18 103 H.
18
Fälgdiameter i tum
42,5
Off-set i mm (avstånd från hjulcentrum
till hjulets kontaktyta mot navet)
Bilen är helbilsgodkänd med vissa kombinationer
av fälgar och däck.
Relaterad information
•
•
•
Däck (s. 474)
Dimensionsbeteckning för däck (s. 493)
Godkända hjul- och däckdimensioner
(s. 558)
235
Däckets bredd (mm)
60
Förhållande mellan däcksidans höjd och
däckets bredd (%)
R
Radialdäck
18
Fälgdiameter i tum
103
Kodsiffror för max. tillåten däckbelastning, lastindex (LI)
H
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet, hastighetsklass (SS). (I detta
fall 210 km/h (130 mph).)
Lastindex
Varje däck har en viss förmåga att bära last, ett
lastindex (LI). Bilens vikt avgör vilken lastförmåga
som krävs av däcken. Lägsta tillåtna lastindex
anges i en lastindextabell.
3
Både dubbade och dubbfria däck.
OBS
Det är maximal tillåten hastighet som anges i
tabellen.
Q
160 km/h (100 mph) (används endast på
vinterdäck)
T
190 km/h (118 mph)
H
210 km/h (130 mph)
V
240 km/h (149 mph)
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
}}
493
HJUL OCH DÄCK
||
VARNING
Lägsta tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS) på däcken till respektive motorvariant framgår av tabellen "Lastindex och
hastighetsklass". Om ett däck med för lågt
lastindex eller hastighetsklass används, kan
det bli överhettat och skadas.
Relaterad information
•
•
•
•
•
494
Däck (s. 474)
Dimensionsbeteckning för fälg (s. 493)
Godkända hjul- och däckdimensioner
(s. 558)
Godkända däcktryck (s. 560)
Lastindex och hastighetsklass (s. 559)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Volvos serviceprogram
Bilstatus
Boka service och reparation1
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, vilket finns specificerat i Service- och garantiboken.
Bilens generella status kan visas i centerdisplayen tillsammans med möjligheten att boka
service.
Hantera service-, reparations- och bokningsinformation direkt i din uppkopplade bil.
Appen Bilstatus startas från
appvyn i centerdisplayen och
har tre flikar:
Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad
Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal, servicelitteratur och de specialverktyg som garanterar
högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Relaterad information
•
•
Service på klimatanläggning (s. 508)
Boka service och reparation (s. 496)
• Meddelanden – sparade statusmeddelanden
496
Genom denna tjänst tillhandahålls ett bekvämt
sätt att boka service och verkstadsbesök direkt i
bilen. Bilinformation skickas till din återförsäljare
som kan förbereda verkstadsbesöket. Återförsäljaren återkommer med ett digitalt bokningsförslag.
• Status – kontroll av däcktryck samt motorol-
Innan tjänsten kan användas
• Förfrågningar – bokning av service och
Volvo ID
• Skapa ett Volvo ID, se avsnittet "Volvo ID".
jenivå
reparation.
Relaterad information
•
Hantera meddelanden sparade från föraroch centerdisplayen (s. 107)
•
Kontrollera däcktryck med systemet för däckövervakning* (s. 478)
•
•
1
Informationen hanteras i appen Bilstatus som
öppnas från appvyn i centerdisplayen.
Kontrollera och fylla på motorolja (s. 506)
Boka service och reparation (s. 496)
•
Registrera Volvo ID:t till bilen, se avsnittet
"Volvo ID". Om ett Volvo ID redan finns,
använd samma e-postadress som när Volvo
ID:t skapades.
Byta kontaktadress
Önskar du byta till en annan e-postadress kan
detta göras genom att kontakta en Volvoåterförsäljare eller skapa/registrera ett nytt Volvo ID.
Välja Volvoåterförsäljare
Välj den Volvoåterförsäljare du önskar kontakt
med för service och reparation genom att gå in
på www.volvocars.com/se och navigera vidare till
Min Volvo.
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Förutsättning för bokning från bil
För att skicka och ta emot bokningsinformation
till och från bilen måste bilen vara uppkopplad, se
avsnittet "Uppkopplad bil".
4.
Se till att korrekt Volvo ID är ifyllt.
5.
Fyll i information till verkstaden i fältet Här
kan du skriva information till din
verkstad, t.ex. om det är något du vill ha
utfört under verkstadsbesöket eller annan
väsentlig information till din verkstad.
Använda tjänsten
När det är dags för service och i vissa fall när
bilen är i behov av reparation visas ett meddelande i förardisplayen och överst i centerdisplayen.
Tidpunkten för service avgörs av hur lång tid som
passerat, timmar som motorn varit igång eller
sträcka som körts sedan senaste service.
Du kan också boka ett verkstadsbesök senare via
ägarportalen Min Volvo.
Boka service eller reparation
Fyll i en bokningsförfrågan när så önskas eller
när meddelande om behov av service eller reparation visas i förardisplayen och överst i centerdisplayen.
Fylla i och skicka en bokningsförfrågan
Öppna appen Bilstatus från appvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på knappen Förfrågningar.
3.
Tryck på knappen Boka verkstad.
1.
Öppna appen Bilstatus från appvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på knappen Förfrågningar.
3.
Tryck på knappen Skicka bildata.
> Ett meddelande om att bilinformation
skickas visas överst i centerdisplayen. Du
kan avbryta dataöverföringen genom att
trycka på krysset i aktivitetsindikatorn.
Alternativt tryck på knappen och tala in
informationen. Informationen skrivs då in i
informationsfältet i din bokningsförfrågan.
6.
Tryck på knappen Skicka
bokningsförfrågan.
> Du kommer att få ett bokningsförslag via
e-post inom ett par dagar.
Bokningsförfrågan innehåller bilinformation när
den skickas från bilen till verkstaden via din internetuppkoppling. Informationen underlättar verkstadens planering.
1.
Den bilinformation som skickas är den senast
sparade (förra gången bilen var igång).
Skicka bilinformation
Det går att skicka bilinformation när som helst
från bilen, t.ex. om du bokar ett verkstadsbesök
direkt via ägarportalen Min Volvo, och vill hjälpa
din verkstad med bättre grundinformation.
Bilinformationen skickas via din internetuppkoppling.
Bokningsinformation och bilinformation
När du väljer att boka service eller skicka bilinformation från din bil kommer bokningsinformation
och bilinformation att skickas via din internetuppkoppling. Bilinformationen underlättar din verkstads planering av ditt besök.
Bilinformationen består av information inom följande områden:
•
•
servicebehov
tid sedan senaste service
}}
497
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
•
•
•
•
•
•
funktionsstatus
Fjärruppdateringar
Systemuppdateringar
vätskenivåer
Uppdateringar för flera av bilens system kan
göras från centerdisplayen med en uppkopplad
bil.
Systemuppdateringar avser de delar av bilen
som har med uppkopplad bil och infotainment
att göra. Om uppdateringar av systemmjukvaror
finns tillgängliga kan uppdateringarna göras alla
vid ett tillfälle eller en i taget.
mätarställning
bilens identifikationsnummer (VIN2)
Appen Download Center
startas från appvyn i centerdisplayen och ger möjlighet att:
bilens mjukvaruversion
bilens diagnosinformation.
Relaterad information
•
•
•
Volvo ID (s. 23)
Uppkopplad bil* (s. 454)
Bilstatus (s. 496)
•
•
•
söka efter och uppdatera systemmjukvara
uppdatera kartdata för Sensus Navigation*
ladda ner, uppdatera och avinstallera appar.
Relaterad information
•
•
Systemuppdateringar (s. 498)
Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar
(s. 459)
Systemuppdateringar hanteras
via appen Download Center i
centerdisplayens applikationsvy.
Ett tryck på knappen startar en
nedladdningsapplikation i hemvyns nedersta delvy. Om ingen
sökning efter tillgängliga uppdateringar utförts sedan förra gången
infotainmentsystemet startats, utförs en sökning.
Ingen sökning utförs om en mjukvaruinstallation
pågår. En ikon i nedladdningsapplikationens
knapp Systemuppdateringar visar hur många
uppdateringar som finns tillgängliga. Ett tryck på
knappen visar en lista med uppdateringar som
kan installeras i bilen. För mer information och
svar på vanliga frågor gällande funktionen samt
nedladdning av vissa systemuppdateringar, gå in
på support.volvocars.com.
För att systemuppdateringar ska kunna göras
måste bilen vara uppkopplad, se avsnittet "Uppkopplad bil".
Sökning efter uppdateringar av mjukvara är aktiverad när bilen levereras från fabrik.
2
498
Vehicle Identification number.
* Tillval/tillbehör.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
OBS
Datanedladdning kan påverka andra tjänster
som överför data, t.ex. webbradio. Om påverkan på andra tjänster upplevs som störande
kan nedladdningen avbrytas. Alternativt kan
det vara lämpligt att stänga av eller avbryta
andra tjänster.
OBS
En uppdatering kan bli avbruten när tändningen slås av och bilen lämnas.
Uppdateringen behöver dock inte vara slutförd innan bilen lämnas, eftersom uppdateringen återupptas nästa gång bilen används.
Uppdatera alla systemmjukvaror
–
Välj Installera alla vid listans nederkant.
Om ingen lista önskas kan alternativt Installera
alla vid knappen Systemuppdateringar väljas.
Uppdatera enstaka systemmjukvara
–
Välj Installera för önskad mjukvara.
Avbryta nedladdning
–
Tryck på krysset i den aktivitetsindikator som
har ersatt knappen Installera vid nedladdningens början.
Observera att det bara är nedladdningen som kan
avbrytas, när installationsfasen har startat går
denna inte att avbryta.
Sökning i bakgrunden efter
uppdateringar av mjukvara
Dataöverföring mellan bil och
verkstad3
Funktionen kan deaktiveras via centerdisplayen:
Tiden för ett bokat verkstadsbesök hos en Volvoverkstad kan förkortas om felsökningsdata överförs redan när bilen stannat vid verkstaden.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på System
3.
Välj bort Bakgrundskoll för
mjukvaruuppdateringar.
Download Center.
Om uppdatering finns tillgänglig visas meddelandet Mjukvaruuppdatering finns tillgänglig i
centerdisplayens statusfält. Ett tryck på meddelandet startar en nedladdningsapplikation i hemvyns nedersta delvy. Så snart nedladdningsapplikationen startat visar en ikon i nedladdningsapplikationens knapp Systemuppdateringar hur
många uppdateringar som finns tillgängliga.
Relaterad information
•
•
•
Uppkopplad bil* (s. 454)
Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar
(s. 459)
Fjärruppdateringar (s. 498)
Bekvämast sker överföringen om alternativet
Anslut automatiskt när jag anländer väljs i
inställningsvyn i centerdisplayen.
Varje gång bilen saktar ner till en tillräckligt låg
hastighet påbörjar bilen en sökning efter Wi-Finätverk. Om ett auktoriserat Volvonätverk (vid en
verkstad) hittas, visas ett meddelande eller öppnas ett pop-up-fönster i centerdisplayen (gäller
inte manuell uppkoppling, se avsnittet "Manuell
uppkoppling mot verkstad" nedan).
Automatisk uppkoppling mot verkstad
OBS
För att föraren inte ska störas av oönskade
förfrågningar om uppkoppling (t.ex. om bilen
ofta parkeras i närheten av en verkstad med
auktoriserat Volvonätverk), kommer uppkopplingssättet att övergå till manuell uppkoppling
om föraren avböjer uppkoppling 2 gånger
inom en tidsperiod på 5 dagar.
}}
* Tillval/tillbehör. 499
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Utan bekräftelse från föraren
Detta alternativ erbjuder det bekvämaste sättet
att överföra felsökningsdata. Föraren behöver inte
bekräfta att bilen ska kopplas upp.
Om bilen stannar vid verkstaden och stängs av
med startvredet visas ett meddelande överst i
centerdisplayen. Bilen kommer automatiskt att
kopplas upp när förardörren öppnas, förutsatt att
föraren inte trycker på meddelandets knapp
Avbryt.
2.
Tryck på Kommunikation
servicenätverk.
3.
Välj Anslut automatiskt när jag anländer,
Fråga före anslutning eller Anslut aldrig
och fråga aldrig (manuell uppkoppling).
Volvo
Relaterad information
•
•
Uppkopplad bil* (s. 454)
Inställningsvy (s. 167)
Med bekräftelse från föraren
Detta alternativ innebär att föraren behöver
bekräfta att bilen ska kopplas upp.
Om bilen stannar vid verkstaden och stängs av
med startvredet öppnas ett pop-up-fönster i centerdisplayen. Om föraren trycker på pop-up-fönstrets knapp Anslut kommer bilen automatiskt
att kopplas upp när förardörren öppnas. Om föraren inte gör någonting, eller trycker på pop-upfönstrets knapp Avbryt, kommer ingen uppkoppling att ske.
Manuell uppkoppling mot verkstad
Vid manuell uppkoppling sköts denna av serviceteknikern.
Ändra uppkopplingssätt
Sättet att koppla upp bilen kan ändras i inställningsvyn i centerdisplayen.
1.
3
500
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Denna funktionalitet kommer successivt att införas i takt med att serviceverkstäderna bygger ut sina tjänster.
* Tillval/tillbehör.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Lyfta bilen
Vid lyftning av bilen är det viktigt att domkraften
eller verkstadsdomkraften/garagedomkraften
sätts på avsedda ställen av bilens underrede.
För bilar med nivåkontroll* gäller att om bilen är
utrustad med luftfjädring måste denna stängas av
innan bilen hissas upp. Stäng av funktionen via
centerdisplayen:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Inaktivering av fjädring och
nivåkontroll.
Fjädring.
OBS
Volvo rekommenderar endast användning av
den domkraft som hör till respektive bilmodell.
Om annan domkraft väljs än den av Volvo
rekommenderade, följ de instruktioner som
följer med utrustningen.
}}
* Tillval/tillbehör. 501
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Trianglarna i plasttäckningen pekar ut var domkraftsfästena/lyftpunkterna (rödmarkerade) är placerade.
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska den
placeras under någon av de fyra lyftpunkterna.
Var noga med att sätta verkstadsdomkraften så
att bilen inte kan glida av domkraften. Se till att
domkraftstallriken är utrustad med ett gummiskydd för att bilen ska stå stabilt och inte skadas.
Använd alltid pallbockar eller liknande.
Relaterad information
•
•
502
Vid byte av hjul (s. 486)
Domkraft* (s. 492)
* Tillval/tillbehör.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Öppna och stänga motorhuv
Vrid handtaget under huven moturs för att
frigöra huven från huvlåsets spärrhake och
lyft huven.
Motorhuven öppnas med hjälp av ett handtag i
kupén och ett handtag under huven.
Öppna huven
Varningar – ej stängd huv
När huven är frigjord tänds varningssymbolen och grafik i förardisplayen
kombinerat med en ljudpåminnelse.
Sätts bilen i rullning hörs upprepade
gånger en varningssignal.
VARNING
Kontrollera att huven låses ordentligt vid
stängning. Huven måste hörbart gå i ingrepp
på båda sidor.
För mer information om grafiken, se avsnittet
"Dörr- och bältespåminnare".
OBS
Dra i handtaget vid pedalerna för att frigöra
huven från helt stängt läge.
Om varningssymbolen är tänd eller varningssignalen hörs trots att huven är ordentligt
stängd, uppsök verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Stänga huven
1.
Tryck ner huven tills den börjar falla av egen
vikt.
2.
När huven stoppat mot huvlåset – tryck på
huven för att stänga den helt.
VARNING
Klämrisk! Se till att stängningsvägen under
huven är fri, annars finns risk för personskada.
Huven helt stängd.
}}
503
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
VARNING
Kör aldrig med öppen huv!
Märks under körning något tecken på att
huven inte är helt stängd – stanna omedelbart
och stäng den ordentligt.
Motorrumsöversikt
VARNING
Översikten visar några servicerelaterade komponenter.
Tänk på att kylarfläkten (placerad framtill i
motorrummet, bakom kylaren) kan starta
automatiskt någon tid efter att motorn stängts
av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Om motorn är varm finns risk för brand.
Relaterad information
•
•
Motorrumsöversikt (s. 504)
Dörr- och bältespåminnare (s. 61)
VARNING
Tändsystemet arbetar med mycket hög och
livsfarlig spänning. Bilens elsystem ska alltid
vara i tändningsläge 0 när arbete utförs i
motorrummet.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när bilens
elsystem är i tändningsläge II eller när motorn
är varm.
Motorrummets utseende kan skilja beroende av modelloch motorvariant.
Expansionskärl för kylsystem
Behållare för bromsvätska (placerad på förarsidan)
Påfyllningsrör för
spolarvätska4
Elcentral
Luftfilter
Påfyllningsrör för motorolja
4
504
Fyll på spolarvätska med jämna mellanrum, t.ex. vid tankning.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Öppna och stänga motorhuv (s. 503)
Påfyllning av spolarvätska (s. 517)
Fylla på kylvätska (s. 507)
Säkringar i motorrum (s. 523)
Kontrollera och fylla på motorolja (s. 506)
Tändningslägen (s. 377)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Motorolja
För att rekommenderade serviceintervall ska
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja
används.
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja
har gjorts med stor omsorg och med hänsyn
tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall ska
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja
används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och vid oljebyte,
annars finns risken att bilens livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning påverkas.
Volvo rekommenderar:
men. Kontakta en Volvoåterförsäljare för mer
information.
Byt motorolja och oljefilter enligt de bytesintervaller som finns angivna i Service- och garantiboken.
Att använda olja av högre kvalitet än den angivna
är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en olja med högre
kvalitet än den angivna.
Relaterad information
•
•
•
Kontrollera och fylla på motorolja (s. 506)
Ogynnsamma körförhållanden för motorolja
(s. 551)
Specifikationer för motorolja (s. 549)
Om inte motorolja med föreskriven kvalitet
och viskositet används kan motorrelaterade
komponenter skadas. Volvo Personvagnar
frånsäger sig garantiansvar för denna typ av
skador.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på
en auktoriserad Volvoverkstad.
Volvo använder olika system för varning för
låg/hög oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa motorvarianter har oljetryckgivare, då används förardisplayens varningssymbol för lågt oljetryck
.
Andra varianter har oljenivågivare, då informeras
föraren via förardisplayens varningssymbol
samt displaytexter. Vissa varianter har båda syste-
505
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Kontrollera och fylla på motorolja
Oljenivån detekteras med elektronisk oljenivågivare.
VIKTIGT
Visas denna symbol tillsammans
med meddelande om låg oljenivå,
exempelvis Låg motoroljenivå Fyll
på 1 liter motorolja, fyll då endast
på med angiven volym, t.ex. 1 liter.
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
Kontrollera oljenivån
Påfyllningsrör5.
I vissa fall kan olja behöva fyllas på mellan serviceintervallen.
Åtgärder med avseende på motoroljenivån behöver inte vidtas förrän ett meddelande visas i förardisplayen.
VARNING
Visas denna symbol tillsammans
med meddelande Motoroljenivå
Service erfordras, åk till verkstad
– en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Oljenivån kan vara för hög.
5
506
Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka.
Grafik för oljenivå i centerdisplayen.
Oljenivån kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren i centerdisplayen då motorn
är avstängd.
OBS
1.
Öppna appen Bilstatus från appvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på knappen Status för att visa oljenivån.
Systemet kan inte direkt känna av förändringar då olja fylls på eller tappas av. Bilen
måste ha körts ca 30 km och stått stilla 5
minuter med avstängd motor och på plan
mark innan visning av oljenivån blir korrekt.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
OBS
Om inte rätt förutsättningar för mätning av
oljenivå (tid efter motoravstängning, bilens
lutning, yttertemperatur etc.) är uppfyllda,
kommer meddelande Inga värden hittades
att visas i centerdisplayen. Detta innebär inte
att det är något fel i bilens system.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Motorolja (s. 505)
Specifikationer för motorolja (s. 549)
Ogynnsamma körförhållanden för motorolja
(s. 551)
Tändningslägen (s. 377)
Fylla på kylvätska
Kylvätskan kyler förbränningsmotorn till rätt
arbetstemperatur. Den värme som överförs från
motorn till kylvätskan kan användas till att värma
kupén.
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Komplettera aldrig med endast rent
vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten som för
stor andel kylvätska.
VARNING
Kylvätskan kan vara mycket het. Om påfyllning
behöver göras då motorn är varm, skruva av
expansionskärlets lock sakta så att övertrycket försvinner.
Bilstatus (s. 496)
Expansionskärl för kylsystem.
Lyft av gummilisten genom att trycka den
inåt i motorrummet.
}}
507
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Lossa luckan i plasttäckningen genom att
vika ut låshaken och vrida luckan uppåt.
VIKTIGT
Skruva av locket och fyll på kylvätska. Kylvätskans nivå ska ligga mellan MIN- och
MAX-markeringarna på expansionskärlet.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Om det är kylvätska under bilen, det ryker kylvätska eller om det fyllts på mer än 2 liter, ring
alltid efter bärgning för att inte riskera motorskador vid startförsök p.g.a. trasigt kylsystem.
•
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande
vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos rekommendationer.
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent med
kranvatten av godkänd kvalitet alternativt
spolas med färdigblandad kylvätska.
•
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. I annat fall kan för höga temperaturer uppstå med risk för skador
(sprickor) i cylinderhuvudet.
Relaterad information
•
508
Specifikationer för kylvätska (s. 552)
Service på klimatanläggning
Service och reparation av luftkonditioneringsanläggningen får endast utföras av auktoriserad
verkstad.
Felsökning och reparation
Luftkonditioneringsanläggningen innehåller fluorescerande spårmedel. Ultraviolett ljus ska
användas vid läckagesökning.
Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Bilar med köldmedium R134a
VARNING
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a under tryck. Service och reparation av systemet får endast utföras av
auktoriserad verkstad.
Bilar med köldmedium R1234yf
VARNING
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R1234yf under tryck. I enlighet med
SAE J2845 (Technician Training for Safe
Service and Containment of Refrigerants
Used in Mobile A/C System) får service och
reparation av köldmediesystemet endast utföras av utbildad och certifierad tekniker för att
säkerställa systemets säkerhet.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Relaterad information
•
Volvos serviceprogram (s. 496)
Lampbyte
Glödlampa i halogenstrålkastare kan bytas av
föraren.
Glödlampa i halogenstrålkastare kan bytas utan
hjälp av verkstad, men innan en lampa kan bytas
behöver först plasttäckningen över strålkastaren
lyftas bort.
Tryck ner stiften i plasttäckningens fyra clips
med en skruvmejsel eller liknande och lyft
bort täckningen.
Sätt tillbaka täckningen i omvänd ordning.
Lampa för halvljus blir åtkomlig när strålkastarens
runda gummilock lossas.
Lampor för blinker, helljus och varselljus/positionsljus blir åtkomliga när strålkastarens avlånga
täcklock lossas, se avsnittet "Lossa strålkastarens avlånga täcklock".
Kontakta en verkstad6 om fel uppstår på andra
lampor. Detta gäller även glödlamporna för backljus. Om fel uppstår på lampor av LED7-typ byts i
de flesta fall hela lampenheten.
VARNING
Bilens elsystem ska vara i tändningsläge 0
när lampbyte görs.
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett från fingrarna förångas av
värmen och ger en beläggning på reflektorn
som då kan förstöras.
Lyft av gummilisten genom att trycka den
inåt i motorrummet.
6
7
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Lysdiod (Light Emitting Diode)
}}
509
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
OBS
Om ett felmeddelande kvarstår efter att den
trasiga glödlampan ersatts, rekommenderas
att en auktoriserad Volvoverkstad uppsöks.
Lampor fram (bil med
halogenstrålkastare)
Lampor bak
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare och baklampor kan tillfälligt få kondens på insidan av
glaset. Detta är normalt, all ytterbelysning är
konstruerad för att motstå detta. Kondens
ventileras normalt ut ur lamphuset då lampan
varit tänd en stund.
Bromsljus (LED7)
Halvljus
Positionsljus (LED)
Helljus
Backljus8
Varselljus/positionsljus
Positionsljus (LED)
Blinker
Blinker (LED)
Dimstrålkastare/kurvtagningsljus* (LED7)
Dimljus (LED)
Bromsljus – centralt, högt placerat (LED)
Relaterad information
•
•
7
8
510
Byta halvljuslampa (s. 511)
Lossa strålkastarens avlånga täcklock
(s. 512)
Lysdiod (Light Emitting Diode)
Kontakta en verkstad vid byte – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
•
•
Lampspecifikationer (s. 514)
Byta halvljuslampa
3.
Tändningslägen (s. 377)
Halvljuslampan i halogenstrålkastare kan bytas
av föraren.
Lossa glödlampan genom att trycka den lätt
uppåt och dra ut.
4.
Sätt in en ny glödlampa i sockeln. Glödlampans styrpinne ska vara riktad rakt uppåt.
5.
Tryck fast kontaktstycket.
6.
Sätt tillbaka strålkastarens runda gummilock.
Innan lampan kan bytas behöver först plasttäckningen över strålkastaren lyftas bort, se avsnittet
"Lampbyte".
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett från fingrarna förångas av
värmen och ger en beläggning på reflektorn
som då kan förstöras.
Relaterad information
•
•
Lampbyte (s. 509)
Lampspecifikationer (s. 514)
Vänster strålkastare.
1.
Lossa strålkastarens runda gummilock.
2.
Lossa kontaktstycket från glödlampan.
511
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Lossa strålkastarens avlånga
täcklock
De flesta av strålkastarens lampor blir åtkomliga
när det avlånga täcklocket lossas.
Innan det avlånga täcklocket kan lossas behöver
först plasttäckningen över strålkastaren lyftas
bort, se avsnittet "Lampbyte".
Relaterad information
•
•
•
•
Byta helljuslampa (s. 512)
Byta varselljuslampa/positionsljuslampa fram
(s. 513)
Byta blinkerlampa fram (s. 514)
Lampbyte (s. 509)
Byta helljuslampa
Helljuslampan i halogenstrålkastare kan bytas av
föraren.
Innan lampan kan bytas behöver strålkastarens
avlånga täcklock lossas, se avsnittet "Lossa strålkastarens avlånga täcklock".
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett från fingrarna förångas av
värmen och ger en beläggning på reflektorn
som då kan förstöras.
Vänster strålkastare.
1.
Skruva loss täcklockets fyra skruvar med ett
verktyg för Torx, dimension T20 (1). De ska
inte lossas helt, 3–4 varv är tillräckligt.
Skjut täcklocket åt sidan.
3.
Ta loss täcklocket.
Sätt tillbaka täcklocket i omvänd ordning.
512
Vänster strålkastare.
1.
Lossa glödlampan genom att vrida lamphållaren uppåt och sedan dra rakt ut.
2.
Bänd försiktigt i plasthöljet vid kontaktstyckets låsklack så att låsklacken frigörs.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
3.
Lossa kontaktstycket från lampan.
4.
Byt till ny glödlampa.
5.
Passa in lampan i sockeln och vrid nedåt.
Relaterad information
•
Lossa strålkastarens avlånga täcklock
(s. 512)
•
Lampspecifikationer (s. 514)
Byta varselljuslampa/
positionsljuslampa fram
Varselljuslampan/positionsljuslampan i halogenstrålkastare kan bytas av föraren.
Innan lampan kan bytas behöver strålkastarens
avlånga täcklock lossas, se avsnittet "Lossa strålkastarens avlånga täcklock".
OBS
Varselljuslampan/positionsljuslampan blir lättare att komma åt om helljuslampan lossas.
Helljuslampan är monterad snett ovanför varselljuslampan/positionsljuslampan. Lossa
helljuslampan genom att vrida dess lamphållare uppåt och sedan dra rakt ut.
Vänster strålkastare.
1.
Dra varselljuslampans/positionsljuslampans
lamphållare rakt ut.
2.
Lossa glödlampan genom att dra den rakt ut.
3.
Byt till ny glödlampa.
4.
Passa in lamphållaren i sockeln och tryck
den på plats.
5.
Om helljuslampans lamphållare lossats,
passa in den i sockeln och vrid nedåt.
Relaterad information
•
Lossa strålkastarens avlånga täcklock
(s. 512)
•
Lampspecifikationer (s. 514)
513
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Byta blinkerlampa fram
Lampspecifikationer
Torkarblad i serviceläge
Blinkerlampan i halogenstrålkastare kan bytas av
föraren.
Specifikationerna gäller glödlamporna i halogenstrålkastare. Kontakta en verkstad9 om fel uppstår på andra lampor.
Vindrutans torkarblad måste vara i serviceläge
när de exempelvis ska bytas.
Innan lampan kan bytas behöver strålkastarens
avlånga täcklock lossas, se avsnittet "Lossa strålkastarens avlånga täcklock".
Funktion
WA
Typ
Halvljus
55
H7
Helljus
65
H9
Blinkers fram
24
PY24W
21/5
W21/5W
Varselljus/positionsljus
fram
A
Watt
Relaterad information
•
Vänster strålkastare.
1.
Tryck samman spärrhakarna och dra lamphållaren rakt ut.
2.
Byt till ny lamphållare med glödlampa.
3.
Passa in lamphållaren i sockeln och tryck
den på plats.
Relaterad information
•
Lossa strålkastarens avlånga täcklock
(s. 512)
•
Lampspecifikationer (s. 514)
9
514
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Lampbyte (s. 509)
Torkarblad i serviceläge.
För att det ska vara möjligt att byta, tvätta eller
lyfta torkarbladen (t.ex. vid avskrapning av is från
vindrutan) måste de vara i serviceläge.
VIKTIGT
Innan torkarbladen sätts i serviceläge – säkerställ att de inte är fastfrusna.
Aktivera serviceläge
Aktivering av serviceläge är möjligt när bilen är
stillastående och vindrutetorkarna inte är
UNDERHÅLL OCH SERVICE
påslagna. Serviceläge kan aktvieras på två sätt via
centerdisplayen:
Via funktionsvyn
Tryck på knappen Servicepos.
för vindrutetorkare. Ljusindikatorn i knappen lyser när
serviceläget är aktiverad. Vid
aktivering går torkarna upp och
ställer sig rakt upp.
3.
Torkarbladen lämnar också serviceläge om:
•
•
•
•
Via inställningar
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Serviceposition för vindrutetorkare.
> Torkarna går upp och ställer sig rakt upp.
Tryck på knappen Servicepos.
för vindrutetorkare i centerdisplayen. Ljusindikatorn i
knappen slocknar när serviceläge är deaktiverad.
Torkarblad sveper bort vatten från vind- och bakrutan. Tillsammans med spolarvätska rengör de
rutorna och säkerställer sikten vid körning. Vindrute- och bakrutetorkarbladen kan bytas.
Byta vindrutetorkarblad
Regnsensor aktiveras.
Bilen körs iväg.
Om torkararmarna i serviceläge har fällts upp
från vindrutan, måste de fällas tillbaka mot
vindrutan innan aktivering av torkning, spolning eller regnsensor samt innan avfärd.
Detta för att undvika att lacken på motorhuven skrapas.
Deaktivera serviceläge
Via funktionsvyn
Torkning av vindruta aktiveras.
Spolning av vindruta aktiveras.
Byta torkarblad
VIKTIGT
Vindrutetorkare.
Serviceläge kan deaktiveras på två sätt via centerdisplayen:
Välj bort Serviceposition för
vindrutetorkare för att deaktivera serviceläge.
Relaterad information
•
•
•
•
Byta torkarblad (s. 515)
Påfyllning av spolarvätska (s. 517)
Översikt av centerdisplayen (s. 32)
Vindrute- och strålkastarspolare (s. 148)
Via inställningar
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car
Vindrutetorkare.
}}
515
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Fäll upp torkararmen när den är i serviceläge.
Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut parallellt med
torkararmen.
Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud
hörs.
Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.
4.
516
Fäll tillbaka torkararmen mot vindrutan.
1.
Fäll torkararmen utåt.
2.
Ta tag i den inre delen av bladet (vid pilen).
3.
Vrid moturs för att använda bladets ändläge
mot torkararmen som en hävstång för att lättare få loss bladet.
4.
Tryck fast det nya torkarbladet, ett klick skall
höras. Kontrollera att det sitter fast ordentligt.
5.
Fäll tillbaka torkararmen.
VIKTIGT
Torkarbladen har olika längd.
Kontrollera bladen regelbundet. Eftersatt
underhåll förkortar bladens livslängd.
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det på passagerarsidan.
Byta torkarblad bakruta
Relaterad information
•
•
Torkarblad i serviceläge (s. 514)
Rengöring av exteriör (s. 532)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Påfyllning av spolarvätska
VIKTIGT
Spolarvätska används till renhållning av strålkastare samt vindruta och bakruta. Vid temperaturer
under fryspunkten ska spolarvätska med frostskydd användas.
Använd Volvos original spolarvätska eller motsvarande med rekommenderad pH mellan 6
och 8, i brukslösning (t.ex. 1:1 med neutralt
vatten).
Startbatteri
Elsystemet är enpoligt och använder chassi och
motorstomme som ledare.
Startbatteriet används för att starta upp elsystemet och driva startmotorn samt annan elektrisk
utrustning i bilen.
VIKTIGT
Använd spolarvätska med frostskydd när temperaturen är under fryspunkten så att det inte
fryser i pump, behållare och slangar.
Volym:
•
•
Påfyllnad av spolarvätska sker i behållaren med
blått lock.
Bilar med strålkastarrengöring: 5,5 liter.
Bilar utan strålkastarrengöring: 3,5 liter.
Relaterad information
•
•
Vindrute- och strålkastarspolare (s. 148)
Öppna och stänga motorhuv (s. 503)
OBS
Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i
behållaren kommer meddelandet
Spolarvätska Nivå låg Fyll på tillsammans
med symbol
visas i förardisplayen.
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad
spolarvätska – med frostskydd vid kall väderlek
och under fryspunkten.
}}
517
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Startbatteriet bör bytas av en verkstad10.
Bilen har en spänningsreglerad växelströmsgenerator.
Startbatteriet är ett 12 V AGM-batteri, dimensionerat för de koldioxidreducerande funktionerna
Start/Stop och regenerativ laddning samt för att
stödja funktionen av bilens olika system.
Vid anslutning av externt startbatteri eller batteriladdare används bilens laddningspunkter i motorrummet. Batteripolerna på bilens startbatteri i
lastutrymmet ska inte användas.
Vid laddning kommer både startbatteriet och
stödbatteriet att laddas.
•
Startbatteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden, klimatförhållanden etc.
•
Koppla aldrig ifrån startbatteriet då motorn
går.
•
Kontrollera att kablar till startbatteriet är rätt
anslutna och väl åtdragna.
VARNING
•
10
518
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken är
mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om en startkabel ansluts felaktigt,
kan räcka för att batteriet ska explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om svavelsyra kommer i kontakt med ögon, hud
eller kläder. Vid stänk i ögonen – kontakta
omedelbart läkare.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
VIKTIGT
Om följande inte beaktas kan energisparfunktionen för infotainment tillfälligt upphöra att
fungera och/eller meddelande i förardisplayen om startbatteriets laddningsgrad tillfälligt vara inaktuellt efter inkoppling av externt
startbatteri eller batteriladdare:
Positiv laddningspunkt
Negativ laddningspunkt
VIKTIGT
Vid laddning av startbatteriet och stödbatteriet ska endast modern batteriladdare med
kontrollerad laddspänning användas. Snabbladdningsfunktion ska inte användas då det
kan skada batteriet.
Den negativa batteripolen på bilens startbatteri får aldrig användas för anslutning
av externt startbatteri eller batteriladdare
– enbart bilens negativa laddningspunkt ska användas som jordpunkt.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad
Volvoverkstad utföra byte av batterier.
OBS
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
VIKTIGT
Startbatteriets livslängd påverkas av flera faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat. Batteriets startkapacitet sjunker gradvis med tiden
och behöver därför laddas om bilen inte
används under en längre tid eller om den bara
körs korta sträckor. Stark kyla begränsar
startkapaciteten ytterligare.
För att startbatteriet ska hållas i bra kondition
rekommenderas minst 15 minuters
körning/vecka eller att batteriet ansluts till en
batteriladdare med automatisk underhållsladdning.
Vid byte av startbatteri eller stödbatteri måste
batteri av AGM11-typ monteras.
VIKTIGT
Startbatteriet är placerat i lastutrymmet.
Följande tabell visar specifikationer för startbatteriet.
OBS
Batteri
Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat
har maximal livslängd.
Startbatteriets kärlstorlek ska överensstämma
med originalbatteriets mått.
H7 AGM
Spänning (V)
KöldstartförmågaA
12
–
CCAB
(A)
Storlek, L×B×H (mm)
Kapacitet (Ah)
A
B
11
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och typ som originalbatteriet (se dekal
på batteriet).
800
315×175×190
Relaterad information
•
•
•
Symboler på batterier (s. 520)
Stödbatteri (s. 520)
Använda starthjälp med annat batteri (s. 380)
80
Enligt EN-standard.
Cold Cranking Amperes.
Absorbed Glass Mat.
519
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Symboler på batterier
Stödbatteri
På batterier finns symboler som informerar och
varnar.
Bil med Start/Stop-funktion är förutom startbatteriet utrustad med ett stödbatteri.
Undvik gnistor eller öppen
eld.
Använd skyddsglasögon.
Bil försedd med Start/Stop-funktion är utrustad
med två 12 V-batterier – ett extra kraftigt startbatteri samt ett stödbatteri som hjälper till vid
Start/Stop-funktionens startsekvens.
Explosionsfara.
Ytterligare information i
bilens ägarmanual.
Ska lämnas till återvinning.
Förvara batteriet utom räckhåll för barn.
OBS
Förbrukat startbatteri eller stödbatteri ska
återvinnas på ett miljöanpassat sätt – det
innehåller bly.
Batteriet innehåller frätande
syra.
520
Relaterad information
•
•
Startbatteri (s. 517)
Stödbatteri (s. 520)
Stödbatteriet är placerat i en box bredvid fjäderbenstornet.
Följande tabell visar specifikationer för stödbatteriet.
Spänning (V)
KöldstartförmågaA
12
–
CCAB
(A)
170
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Storlek, L×B×H (mm)
Kapacitet (Ah)
A
B
VIKTIGT
150×90×130
10
Enligt EN-standard.
Cold Cranking Amperes.
VIKTIGT
Vid byte av startbatteri eller stödbatteri måste
batteri av AGM12-typ monteras.
OBS
Om följande inte beaktas kan Start/Stopfunktionen tillfälligt upphöra att fungera efter
inkoppling av externt startbatteri eller batteriladdare:
•
Om startbatteriet urladdats så mycket att
bilen saknar normala elektriska funktioner och
motorn därefter hjälpstartas med ett externt
batteri eller en batteriladdare, kommer
Start/Stop-funktionen att vara fortsatt aktiverad. Om Start/Stop-funktionen kort därefter
auto-stoppar motorn är risken stor att autostart av motorn kommer att misslyckas p.g.a.
otillräcklig batterikapacitet eftersom batteriet
inte hunnit återuppladdas.
Den negativa batteripolen på bilens startbatteri får aldrig användas för anslutning
av externt startbatteri eller batteriladdare
– enbart bilens negativa laddningspunkt ska användas som jordpunkt.
OBS
•
Ju högre strömuttag det är i bilen, desto
mer måste generatorn arbeta och batterierna laddas = Ökad bränsleförbrukning.
•
När startbatteriets kapacitet sjunkit under
lägsta tillåtna nivå kopplas Start/Stopfunktionen ur.
Om bilen har hjälpstartats eller om tillräcklig
tid saknas för att ladda batteriet med en batteriladdare rekommenderas att tillfälligt deaktivera Start/Stop-funktionen tills batteriet
återuppladdats av bilen. Vid en yttertemperatur av +15 °C behöver batteriet laddas minst
1 timma av bilen. Vid lägre yttertemperatur
kan laddningstiden öka till 3–4 timmar.
Rekommendationen är att ladda upp batteriet
med en extern batteriladdare.
Tillfälligt reducerad Start/Stop-funktion p.g.a.
högt strömuttag innebär:
•
Motorn auto-startar utan att föraren lyfter
foten från färdbromspedalen.
Stödbatteriet behöver normalt inte mer service än
det ordinarie startbatteriet. Vid frågor eller problem bör verkstad kontaktas – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
12
Relaterad information
•
•
•
•
Startbatteri (s. 517)
Start/Stopp (s. 387)
Använda starthjälp med annat batteri (s. 380)
Symboler på batterier (s. 520)
Absorbed Glass Mat.
521
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Säkringar
För att förhindra att bilens elektriska system skadas genom kortslutning eller överbelastning, är
alla de olika elektriska funktionerna och komponenterna skyddade genom ett antal säkringar.
Om någon elektrisk komponent eller funktion inte
fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts. Om
samma säkring bränns upprepade gånger föreligger något fel på en komponent. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad då kontaktas för kontroll.
Placering av elcentraler i vänsterstyrd bil, om
bilen är högerstyrd byter centralen under handskfacket sida.
Motorrum
Under handskfack
Lastutrymme
Relaterad information
•
Byta säkring (s. 522)
Byta säkring
För att förhindra att bilens elektriska system skadas genom kortslutning eller överbelastning, är
alla de olika elektriska funktionerna och komponenterna skyddade genom ett antal säkringar.
Byte
1.
Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera
säkringen.
2.
Dra ut säkringen och titta från sidan om den
böjda tråden är avbränd.
3.
Byt i så fall till en ny säkring med samma färg
och samma amperetal.
Placering av elcentraler
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål eller en
säkring med högre amperetal än specificerat
för att ersätta en säkring. Detta kan förorsaka
betydande skador på elsystemet och möjligtvis leda till brand.
Relaterad information
•
•
•
•
522
Säkringar (s. 522)
Säkringar i motorrum (s. 523)
Säkringar under handskfack (s. 526)
Säkringar i lastutrymme (s. 529)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Säkringar i motorrum
Säkringar i motorrum skyddar bl.a. motor- och
bromsfunktioner.
}}
523
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
På insidan av locket finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller sättas på plats.
Funktion
AA
Funktion
AA
12 V-uttag i tunnelkonsol, vid
benutrymme för andra sätesraden
15
Vindrutetorkare
30
Bakrutespolare
25
Positioner
12 V-uttag i lastutrymme*
15
Eluppvärmd vindruta* höger sida
40
På insidan av locket finns en dekal som visar säkringarnas placering.
–
–
Parkeringsvärmare*
20
•
Säkringar 18–30, 35–37, 46–54 och 55–70
är av typ "Micro".
–
–
40
•
Säkringar 31–34, 38–45 och 71–78 är av
typ "MCase" och bör bytas av en verkstad13.
–
–
Styrenhet för bromssystem
(ABS-pump)
–
–
I elcentralen finns även plats för ett antal reservsäkringar.
13
524
Funktion
AA
–
–
–
Eluppvärmd vindruta* vänster
sida
Shunt
–
Eluppvärmd vindruta* vänster
sida
40
–
–
Strålkastarspolare*
25
–
–
Vindrutespolare
25
–
–
–
USB-port i tunnelkonsol, fram*
5
Signalhorn
20
12 V-uttag i tunnelkonsol, fram
15
Larmsiren*
5
Styrenhet för bromssystem (ventiler, parkeringsbroms)
40
–
–
–
Eluppvärmd vindruta* höger sida
Shunt
Matas när tändningen är
påslagen: Motorstyrenhet;
Transmissionskomponenter;
Elstyrservo; Central elektronikstyrenhet; Styrenhet för bromssystem
5
–
–
Höger strålkastare
7,5
Höger strålkastare, vissa varianter av LEDB
7,5
–
–
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Funktion
AA
Funktion
AA
Funktion
AA
–
–
10
–
–
Enhet för styrning av batteriinkoppling
5
Solenoider (bensin); Ventil; Termostat för motorkylsystem (bensin); Kylpump för EGR (diesel);
Glödstyrenhet (diesel)
–
–
Krockkuddar
5
Vakuumregulatorer; Ventil; Ventil
för effektpuls (diesel)
7,5
–
–
–
–
Styrenhet för spoilerjalusi; Styrenhet för kylarjalusi; Reläspolar
för effektpuls (diesel)
5
–
Vänster strålkastare
7,5
Vänster strålkastare, vissa varianter av LEDB
7,5
Gaspedalgivare
5
–
Transmissionsstyrenhet
15
5
Lambdasond, främre; Lambdasond, bakre (bensin)
15
Motorstyrenhet
15
–
–
–
–
Solenoid för motoroljepump;
Magnetkoppling A/C; Lambdasond, mittre (bensin); Lambdasond, bakre (diesel)
–
–
–
–
–
Motorstyrenhet
20
Tändspolar (bensin); Tändstift
(bensin)
15
Bränslefiltervärmare (diesel)
30
Motorstyrenhet; Ställdon; Gasspjällenhet; EGR-ventil (diesel);
Lägesgivare för turbo (diesel);
Ventil för turboladdare (bensin)
20
–
A
B
Startmotor
Shunt
Startmotor
40
Ampere
Lysdiod (Light Emitting Diode)
Relaterad information
•
•
•
Byta säkring (s. 522)
Säkringar under handskfack (s. 526)
Säkringar i lastutrymme (s. 529)
–
–
525
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Säkringar under handskfack
Säkringar under handskfack skyddar bl.a.
230 V-uttag, displayer och dörrmoduler.
526
UNDERHÅLL OCH SERVICE
På insidan av locket finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller sättas på plats.
Funktion
AA
Funktion
AA
–
–
7,5
I elcentralen i motorrummet finns även plats
för ett antal reservsäkringar.
Rattmodul
5
Positioner
Modul för startvred samt för reglage, parkeringsbroms
5
Rattmodul för eluppvärmd ratt*
15
Reglagebelysning; Innerbelysning;
Avbländning av inre backspegel*;
Regn- och ljussensor*; Knappsats i
tunnelkonsol, vid benutrymme för
andra sätesraden*; Elmanövrerade
framsäten*; Reglagepaneler i bakdörrar
–
–
Styrenhet för förarstödsfunktioner
5
•
Säkringar 1, 3–21, 23–36, 39–53 och 55–
59 är av typ "Micro".
•
Säkringar 2, 22, 37–38 och 54 är av typ
"MCase" och bör bytas av en verkstad14.
Funktion
AA
–
–
Panoramatak med solgardin*
20
–
–
–
–
Head-up-display*
5
30
–
–
Kupébelysning
5
230 V-uttag i tunnelkonsol, vid
benutrymme för andra sätesraden*
14
Styrenhet för klimatanläggning
10
–
–
Rattlås
7,5
5
Diagnosuttag OBD-II
10
Display i takkonsolen (Bältespåminnare/Indikering för krockkudde
på passagerarplatsen fram)
Centerdisplay
5
–
–
40
Fuktsensor
5
Dörrmodul i höger bakdörr
20
Säkringar i lastutrymme
10
–
–
Rörelsesensor*
5
Mediaspelare
5
Förardisplay
5
Knappsats i mittkonsol
5
Fläktmodul för klimatanläggning
fram
Solsensor
5
–
–
–
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
–
}}
* Tillval/tillbehör. 527
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Funktion
AA
Funktion
AA
Styrenhet för uppkopplad bil; Styrenhet för telematik
5
Dörrmodul i vänster framdörr
20
Dörrmodul i vänster bakdörr
20
Styrenhet för hjulupphängning
(aktivt chassi)*
20
Audiostyrenhet (förstärkare) (vissa
varianter)
40
–
Fläktmodul för klimatanläggning
bak*
40
–
–
Modul för multibandsantenn
5
–
–
Moduler för säteskomfort (massage) fram*
5
Dörrmodul i höger framdörr
–
–
Bakrutetorkare
15
Styrenhet för bränslepump
15
TV* (vissa marknader)
5
Primärsäkring för säkringar 53 och
58
15
A
–
–
Relaterad information
15
Sätesvärme passagerarsida fram
15
Kylvätskepump
10
•
•
•
20
–
–
Sätesvärme förarsida fram
10
–
–
–
528
Styrenhet Sensus
–
Ampere
Byta säkring (s. 522)
Säkringar i motorrum (s. 523)
Säkringar i lastutrymme (s. 529)
–
* Tillval/tillbehör.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Säkringar i lastutrymme
Säkringar i lastutrymme skyddar bl.a. elmanövrerade säten*, krockkuddar och bältesförsträckare.
}}
* Tillval/tillbehör. 529
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Centralen är placerad under förvaringsfacket på höger sida.
På insidan av locket finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller sättas på plats.
530
I elcentralen i motorrummet finns även plats
för ett antal reservsäkringar.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Positioner
•
Säkringar 13–17 och 21–36 är av typ
"Micro".
•
Säkringar 1–12, 18–20 och 37 är av typ
"MCase" och bör bytas av en verkstad15.
Funktion
AA
Eluppvärmd bakruta
30
–
–
Kompressor för luftfjädring*
40
Elektrisk extravärmare höger sida
bak*
30
–
Elektrisk extravärmare vänster sida
bak*
–
30
–
–
–
–
Elmanövrerad baklucka*
25
Elmanövrerat passagerarsäte fram*
20
Dragkroksstyrenhet*
40
Funktion
AA
Funktion
AA
Modul för bältesförsträckare höger
sida
40
Styrenhet för krockkuddar och bältesförsträckare
5
Interna reläspolar
5
–
–
–
–
Sätesvärme vänster sida bak*
Modul för detektering av fotrörelse*
(för öppning av elmanövrerad baklucka)
5
–
–
Blind Spot Information (BLIS)*
5
–
–
–
–
Modul för fällning av ryggstöd i
tredje sätesraden*
20
Moduler för bältesförsträckare
5
Dragkroksstyrenhet*
25
Ställdon för avgaser (bensin, vissa
motorvarianter)
5
Elmanövrerat förarsäte*
20
–
–
Modul för bältesförsträckare vänster sida
40
AWD-styrenhet*
15
Parkeringskamera*
5
Sätesvärme höger sida bak*
15
–
–
–
–
–
–
–
A
–
15
15
–
–
Ampere
Relaterad information
•
•
•
Byta säkring (s. 522)
Säkringar under handskfack (s. 526)
Säkringar i motorrum (s. 523)
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör. 531
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Rengöring av exteriör
Bilen bör tvättas så snart den blivit smutsig.
Detta gör att bilen blir lättare att rengöra då
smutsen inte fastnar lika hårt. Det minskar även
risk för repning och håller bilen fräsch. Håll till på
en spolplatta med oljeavskiljare. Använd bilschampo.
Handtvätt
•
532
Avlägsna fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Använd t.ex. ett mjukt papper eller
svamp som blöts rikligt i vatten. Det rekommenderas att eventuella missfärgningar
avlägsnas av en auktoriserad Volvoverkstad.
•
•
Spola underredet.
•
Vid behov använd kallavfettningsmedel på
hårt nedsmutsade ytor. Observera att ytorna
då inte får vara solvarma.
•
Tvätta med svamp och bilschampo och rikligt
med ljummet vatten.
•
Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning
eller bilschampo.
•
Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa. Om man undviker
att låta vattendroppar självtorka i starkt sol-
Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats för att minska risken för tvättrepor. Spruta inte direkt på låsen.
ljus minskar risken för vattentorkfläckar som
kan behöva poleras bort.
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
VIKTIGT
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, t.ex. vid
bränslepåfyllning.
Använd inga frätande rengöringsmedel utan
använd vatten och en icke repande svamp.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare och baklampor kan tillfälligt få kondens på insidan av
glaset. Detta är normalt, all ytterbelysning är
konstruerad för att motstå detta. Kondens
ventileras normalt ut ur lamphuset då lampan
varit tänd en stund.
Automatisk biltvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt att
få bilen ren, men den kommer inte åt på alla ställen. För att uppnå bra resultat rekommenderas att
tvätta bilen för hand, eller att komplettera automattvätt med handtvätt.
OBS
Under de första månaderna ska bilen endast
handtvättas. Detta eftersom lacken är känsligare när den är ny.
VIKTIGT
Innan bilen körs in i automattvätt deaktivera
funktionerna Automatisk broms vid stillastående (Auto Hold) och Automatisk ansättning
av parkeringsbroms. Deaktiveras inte funktionerna kommer bromssystemet fastna när
bilen är stillastående och bilen kommer inte
kunna rulla.
För biltvättar där bilen dras fram med rullande
hjul gäller följande:
1.
Kör in i automattvätten.
2.
Stäng av funktionen automatisk broms vid
stillastående (Auto Hold) med strömställaren
i tunnelkonsolen.
3.
Stäng av funktionen automatisk ansättning
av parkeringsbroms via centerdisplayen.
4.
För växelspaken till N-läge.
5.
Stäng av motorn genom att vrida startvredet i
tunnelkonsolen till STOP. Håll vredet i
STOP-läge i minst 4 sekunder.
> Bilen är redo för automattvätt.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
VIKTIGT
Systemet kommer att automatiskt växla till
läge P om ovanstående steg inte följs. I Pläge är hjulen låsta vilket de inte ska vara när
automattvätt genomförs.
Högtryckstvätt
Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser och
se till att munstycket inte kommer närmare bilens
ytor än 30 cm. Spruta inte direkt på låsen.
Prova bromsarna
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning
av längre sträckor i regn eller snöslask. Friktionsvärmen gör att bromsbeläggen värms upp och
torkar. Gör samma sak efter start i mycket fuktig
eller kall väderlek.
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion inte
angriper bromsbeläggen och försämrar bromsarna.
Torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet
samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar bladets livslängd.
OBS
Tvätta regelbundet torkarblad och vindruta
med ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd inga starka lösningsmedel.
Exteriöra plast-, gummi- och
prydnadsdetaljer
För rengöring och vård av infärgade plastartiklar,
gummi- och prydnadsdetaljer, t.ex. blanklister,
rekommenderas speciellt rengöringsmedel som
finns hos Volvoåterförsäljare. Vid användning av
sådant rengöringsmedel ska instruktionerna följas noggrant.
Ramarna runt sidorutorna, bilens takrails samt
dörrkarmarna vid rutorna* är gjorda av anodiserad
aluminium, det innebär att de endast bör tvättas
med rengöringsmedel med ett pH-värde mellan
3,5 och 11,5. Detta för att undvika missfärgningar.
Detaljer som bör tvättas med rengöringsmedel med pHvärde mellan 3,5 till 11,5.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på plast
och gummi, om nödvändigt gnugga endast
med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska inte
användas.
Vid rengöring ställ torkarbladen i serviceläge.
}}
* Tillval/tillbehör. 533
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
VIKTIGT
Undvik att tvätta bilen med rengöringsmedel
med pH-värde under 3,5 eller över 11,5.
Detta kan ge missfärgningar på anodiserade
aluminiumdetaljer såsom takräcken och runt
sidofönstrena.
Använd aldrig metallpoleringsmedel på anodiserade aluminiumdetaljer, det kan ge missfärgningar och förstöra ytbehandlingen.
Fälgar
Använd endast fälgrengöringsmedel som rekommenderas av Volvo.
Starka fälgrengöringsmedel kan skada ytan och
orsaka fläckar på förkromade aluminiumfälgar.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Polering och vaxning (s. 534)
Torkarblad i serviceläge (s. 514)
Automatisk broms vid stillastående (s. 402)
Använda parkeringsbroms (s. 400)
Växellägen för automatisk växellåda (s. 382)
Polering och vaxning
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering
eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med
asfaltsborttagare eller lacknafta. Svårare fläckar
kan tas bort med fin slippasta (rubbing) avsedd
för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna på
förpackningarna. Många preparat innehåller både
polish och vax.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på plast
och gummi, om nödvändigt gnugga endast
med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska inte
användas.
534
VIKTIGT
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller för
att ge den ett extra skydd. Bilen behöver inte
poleras förrän den är minst ett år gammal, vaxning kan göras tidigare. Polera och vaxa inte
bilen i direkt solljus.
Enbart lackbehandlingar rekommenderade av
Volvo ska användas. Andra behandlingar;
såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken.
Lackskada orsakad av sådana behandlingar
täcks inte av Volvos garanti.
Relaterad information
•
•
Rengöring av exteriör (s. 532)
Lackskador (s. 537)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Rostskydd
Rengöring av interiör
Läderklädsel*
Bilen har ett effektivt skydd mot korrosion.
Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo. Rengör
regelbundet och för bästa resultat behandla
fläckar med en gång. Det är viktigt med dammsugning innan rengöring med rengöringsmedel.
Volvos läderklädsel är behandlad för att bevara
sitt ursprungliga utseende.
För karossen består korrosionsskyddet av
moderna metalliska skyddsbeläggningar på plåten, en högklassig lackeringsprocess, korrosionsskyddade och minimerade plåtöverlapp, liksom
avskärmande plastkomponenter, nötningsskydd
och kompletterande rostskyddsvätska i utsatta
positioner. Denna kombination garanterar att
karossen förblir fri från korrosionsproblem över
tid. I chassit är hjulupphängningens utsatta