Volvo XC90 2009 Quick Guide

Volvo XC90 2009 Quick Guide
vOLVO XC90
quick Guide
Web Edition
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre
om din nya Volvo. Detaljerad information hittar du i instruktionsboken.
Varningstexter och annan viktig information finns endast i
instruktionsboken, inte i denna folder. Instruktionsboken innehåller den
mest aktuella informationen.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
På www.volvocars.com finns ytterligare information som rör din bil.
Nyckel & fjärrkontroll
Låser dörrarna, tank-/bakluckan
samt aktiverar larmet*.
Låser upp dörrarna och tank-/bakluckan samt avaktiverar larmet*A.
Låser upp bakluckan – den öppnas
inte.
Tänder belysningen i 30 sekunderB
i sidospeglar*, i kupén, vid golvet
och på nummerplåten. Blinkers och
parkeringsljus lyser.
“Panik”-knapp. Håll knappen
intryckt i ca 3 sekunder vid en nödsituation för att utlösa larmet. Stäng av
larmet med UNLOCK.
Automatisk återlåsning sker om inte dörr/baklucka öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.
A
Tiden är inställbar till 30, 60 eller 90 sekunder, se
instruktionsbok.
B
kallstart
OBS
Efter kallstart är tomgången högre oavsett
yttertemperaturen. Förhöjd tomgång är en
del av Volvos effektiva avgasreningssystem.
AUTOSTART (endast 3.2 och V8)
Tryck ner koppling och/eller broms. Vrid
startnyckeln till ändläge III och släpp den direkt
– motorn startar automatiskt.
Dieselmotor Håll nyckeln i läge II tills symbolen
slocknar, innan motorstart.
vindrutetorkare och regnsensor*
C
Enkelsvep
0
Av
D
Intervalltorkare. Vrid (2) för att justera.
E
Normal hastighet
F
Hög hastighet
G
Vindrute- och strålkastarspolning
H
Bakrutespolare
3
Bakrutetorkare. Intervall/normal
C
0
D
G
E
F
1
2
Aktiverar regnsensorn. Lampa indikerar regnsensorn på. Läge D–F avaktiverar regnsensorn.
Justera känsligheten med tumhjulet.
lJUSREGLAGE
Automatiskt halvljus och helljusblink.
Helljuset kan inte aktiveras.
Parkeringsljus
Halvljus – Släcks när bilen stängs av.
Helljuset kan aktiveras.
Ljushöjdsreglering – Automatisk för
Bi-Xenonljus®*
Display- och instrumentbelysning
Dimstrålkastare (fram)
Dimljus (bak, enbart förarsida)
A
Helljusblink
B
Hel-/halvljus växling och trygghetsbelysning.
A
B
parkeringsbroms
Ansätt parkeringsbroms:
1.
Tryck bestämt ned fotbromsen – sedan
parkeringsbromspedalen (1).
2.
Släpp fotbromsen. Om bilen rullar – tryck
ned parkeringsbromspedalen ytterligare.
3.
Parkera – välj växelläge 1 (manuell) eller
P (automat).
Släpp parkeringbroms:
•
Tryck bestämt ned fotbromsen och dra
sedan i handtaget (2).
BILVÅRD
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare när
den är ny. Därför rekommenderas handtvätt
under bilens första månader.
Läderklädsel kräver regelbunden rengöring.
Behandla med lädervårdsprodukter, 1–4
gånger per år eller vid behov. Lädervårdsprodukter finns hos Din Volvoåterförsäljare.
LJUDANLÄGGNING
1 På/av och ljudvolym. Tryck för på/av.
Vrid för att justera ljudvolym. Ljudvolym
för Radio, TP, telefon* och RTI* lagras
individuellt.
RADIO
5 Autolagra stationer.
Tryck AUTO i ca 2 sekunder. De tio starkaste stationerna lagras. Tryck 0–9 för att
välja en station.
6 Söka station automatiskt/manuellt
Kort tryck startar automatisk sökning.
Långt tryck startar manuell. Långt tryck
på 0–9 lagrar stationer, FM1/FM2 lagrar
10 stationer vardera.
2 Ljudbild. Tryck för att välja t.ex. BASS,
Dolby II* eller SUB-BAS*. Vrid för att justera.
2 Ljudkälla. Vrid för FM1, FM2, AM, CD
eller AUX A .
CD-SPELARE
3 Växla CD-skiva B . Även knapparna 1–6 på
knappsatsen (5).
4 Mata ut skiva. Kort tryck matar ut aktuell
skiva. Långt tryck matar ut allaB.
6 Byt spår
. AUX-ingång för t.ex. MP3-spelare.
. Endast CD-växlare*.
A
B
tankning
regenerering (diesel)
Under vissa omständigheter kan instrumentpanelens display visa ”SOTFILTER
FULLT”. Då behöver avgassystemets
partikelfilter rengöras. Det sker automatiskt
genom att köra i ca 20 min med jämn landsvägsfart. När meddelandet slocknar är den
s.k. regenereringen genomförd.
Häng upp tanklocket under tankning.
elektronisk klimatanläggning, Ecc*
AUTOMATISK REGLERING
MANUELL REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal klimatkomfort.
Fläkthastighet
1 Temperatur
Defroster. För att snabbt ta bort imma
på framruta och sidofönster.
Luftkvalitetssystem på – tryck på
AUT. Återcirkulation på – tryck på
MAN.
Luftkonditionering på/av. Kyler kupén
och avimmar rutor.
Eluppvärmd bakruta och yttre speglar. Automatisk avstängningA .
Luftdistribution
Vrid till önskad kupétemperatur.
2 Automatik
Tryck på AUTO för automatisk reglering av
inställd temperatur och övriga funktioner.
A
Bakruta 12 minuter. Speglar 6 minuter.
FRÅNKOPPLING AV KROCKKUDDE, PACOS*
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Använd startnyckeln för omkoppling ON/OFF.
OFF: Krockkudden är frånkopplad.
PASS AIRBAG OFF visas i varningslampan
ovanför inre backspegeln.
Barn på bilkudde eller i bilbarnstol kan sitta i
framsätet men aldrig passagerare över 140
cm.
VARNING
Felaktigt användande kan medföra livsfara.
Konsultera instruktionsboken vid minsta
osäkerhet kring användandet.
ON: Krockkudden är aktiverad.
Passagerare över 140 cm kan sitta i framsätet
men aldrig barn på bilkudde eller i bilbarnstol.
färddator OCH TRIPPMÄTARE
7
6
FÄRDDATOR
BRÄNSLE
6 Bränslemätare
7 Låg bränslenivå
8
9
10
1 Display för färddator, ställ in färddatorn
med (9).
8 Tryck för att ta bort ett meddelande.
9 Vrid för att visa t.ex. KILOMETER TILL
TOM TANK i displayen (1).
10 Nollställer aktuell funktion
När symbolen tänds är nivån i bränsletanken låg, fyll på bränsle snarast.
TrIPPMÄTARE
3 Displayen visar två oberoende trippmätare, T1 & T2.
2 Växla mellan T1 & T2 med ett kort tryck.
Nollställ aktuell mätare med ett långt
tryck.
KLOCKA
4 Klocka och yttertemperaturmätare.
5 Vrid till stopp och håll kvar för att ställa
klockan.
viktigt
“Km till tom tank” är en uppskattning av
möjlig körsträcka baserad på tidigare körförhållanden.
KONTROLL- OCH VARNINGSLAMPOR
Läs i informationsdisplayen.
Stanna säkert, åtgärda enligt informationsdisplay.
Låg oljenivå. Stanna säkert, kontrollera oljenivånA.
A
Bärga om symbolen förblir synlig.
Fel i bromssystemet. Stanna
säkert, kontrollera bromsvätska A .
DSTC* stabilitetssystem, blinkar
när systemet arbetar.
Motorförvärmare (diesel). När
symbolen har slocknat kan bilen
startas.
Inställning av ratten
BLINKERS
B
A
A
B
A. Kort sekvens, tre blinkningar.
B. Kontinuerlig blinksekvens.
VARNING! Ställ in ratten innan körning påbörjas, - aldrig under körning.
BLIS – Blind Spot Information
System*
EBA – EMERGENCY BRAKE ASSIST
Om BLIS’ indikeringslampa vid enstaka
tillfällen lyser trots att annat fordon inte finns
i den döda vinkeln, betyder detta inte att ett
fel uppstått i systemet. Vid fel på
BLIS-systemet visar displayen texten
BLIS Serv. erfordras.
Nödbromsförstärkningen hjälper till att öka
bromskraften och därmed förkorta bromssträckan. EBA aktiveras när föraren bromsar
hastigt. När EBA aktiveras sjunker broms­
pedalen ner lite längre än vanligt, tryck (håll)
ner bromspedalen så länge det behövs – all
inbromsning upphör om pedalen släpps.
fÄLLNING AV RYGGSTöDEN I BAKSÄTET
Tredje stolsraden* (7–sitsig bil)
Skjut fram andra stolsraden till sitt främsta läge.
A. Lyft handtaget uppåt.
B. Skjut in sittdynan till sitt bakersta läge och
fäll in lastöglorna.
C. Fäll fram ryggstödet.
Andra stolsraden
Ställ stolarna i det bakersta läget (gäller endast
7–sitsig bil).
A. Dra ut öglan.
B. Fäll ner nackskyddet.
C. Frigör spärren.
D. Fäll fram ryggstödet och tryck till för att låsa
ryggstödet i nedfällt läge.
Även den främre passagerarstolen kan fällas
ner. Se inställning av framstol punkt 6.
inställning av framstol
+
-
1
2
3
4
5
6
Svankstöd
Ryggstödets lutning
Höj/sänk stolen
Sittdynans framkant höj/sänk
Framåt/bakåt
Fällning av passagerarstolens ryggstöd
FÖRVARINGSUTRYMMEN, 12 v-UTTAG & AUX
12 V-uttagen i mittkonsollen fram/bak fungerar i nyckelläge I eller högre.
12 V-uttaget på höger sida i lastutrymmet är alltid aktivt.
Med AUX-ingången (i tunnelkonsolen) kan
bilens ljudanläggning t.ex. spela musik från en
MP3-spelare.
viktigt
Med motorn avstängd kan användning av
12 V-uttaget i lastutrymmet ladda ur startbatteriet.
TP 10305 (Swedish). AT 0820. Printed in Sweden, Göteborg 2008. Copyright © 2000-2008 Volvo Car Corporation.
bärkassehållare
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement