Volvo | XC90 Twin Engine | Ägarmanual | Volvo XC90 Twin Engine 2016 Ägarmanual

Volvo XC90 Twin Engine 2016 Ägarmanual
WEB EDITION
ÄGARMANUAL
VÄLKOMMEN!
Vi hoppas att du kommer att få glädje av många års körning i din Volvo.
Bilen är konstruerad för din och dina passagerares säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också
konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka din trivsel med bilen rekommenderar vi att du bekantar dig
med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna ägarmanual.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INTRODUKTION
2
SÄKERHET
Här finns ägarinformation
12
Säkerhet
56
Fälla upp den integrerade bälteskudden*
80
Digital ägarmanual i bil
13
Säkerhet vid graviditet
56
Fälla ner den integrerade bälteskudden*
81
Navigera i den digitala ägarmanualen
13
Whiplash Protection System
57
Ägarmanual i mobila enheter
15
Säkerhetsbälte
58
Support och information om bilen på
internet
15
Bältesförsträckare
59
Att läsa ägarmanualen
16
Ta på/av säkerhetsbältet
60
Inspelning av data
19
Dörr- och bältespåminnare
61
Viktig information om tillbehör, extrautrustning och diagnosuttag
20
Krockkuddar
62
Förar- och passagerarkrockkuddar
63
Aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden*
65
Sidokrockkudde
67
Krockgardin
67
Säkerhetsläge
68
Starta/förflytta bilen efter säkerhetsläge
69
Barnsäkerhet
69
Barnskydd
70
Övre fästpunkter för barnskydd
72
Nedre fästpunkter för barnskydd
73
74
Volvo ID
20
Drive-E – renare körglädje
22
IntelliSafe – förarstöd
24
Sensus – uppkoppling och underhållning
25
Ägarmanualen och miljön
28
Rutor, glas och speglar
28
Översikt av centerdisplayen
29
Hantera centerdisplayen
32
Navigera i centerdisplayens vyer
36
Symboler i centerdisplayens statusfält
41
Ändra inställningar för centerdisplayen
41
Tabell för placering av barnskydd där
bilens säkerhetsbälte används
Funktionsvy med knappar för bilfunktioner
43
i-Size/ISOFIX-fästpunkter
76
Använda tangentbordet i centerdisplayen
45
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
77
Allmänt om XC90 Twin Engine
50
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
79
Integrerad bälteskudde*
80
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Instrument och reglage, vänsterstyrd bil
84
Röststyrning vid kartnavigering
112
Halvljus
132
Instrument och reglage, högerstyrd bil
85
Manuellt framsäte
113
Aktivera/deaktivera helljus
132
Förardisplay
86
Elmanövrerat framsäte*
113
Aktiva kurvljus
135
Hybridrelaterad information i förardisplayen
88
Justera elmanövrerat framsäte*
114
Anpassa ljusbilden från strålkastarna
135
Kontrollsymboler i förardisplayen
89
Använda minnesfunktion i elmanövrerat framsäte*
114
Dimljus bak
136
Varningssymboler i förardisplayen
91
Multifunktionellt framsäte*
Bromsljus
115
136
Yttertemperaturmätare
92
116
137
Klocka
93
Justera funktioner i multifunktionellt
framsäte*
Varningsblinkers
Använda blinkers
137
Licensavtal för förardisplayen
94
Enkel i- och urstigning från förarsätet*
119
Kupébelysning
138
Applikationsmeny i förardisplayen
99
Justera passagerarsäte från förarsätet*
120
Ledbelysning
140
Hantera applikationsmenyn i förardisplayen
100
Baksäte
120
Trygghetsbelysning
141
Justera nackskydd i andra sätesraden
121
Använda vindrutetorkare
141
Aktivera/deaktivera regnsensor
142
Vindrute- och strålkastarspolare
143
Bakrutetorkare och -spolare
143
Fönsterhissar
144
Manövrera fönsterhissar
144
Använda solgardin
146
Ställa in yttre backspeglar
146
Inre backspegel
148
Kompass*
149
128
Kalibrera kompass*
149
150
151
Meddelanden i förar- och centerdisplayen
100
Justera säte i längdled i andra sätesraden
122
Hantera meddelanden i förar- och
centerdisplayen
102
Justera ryggstödets lutning i andra
sätesraden
123
Hantera meddelanden sparade från
förar- och centerdisplayen
103
Fälla ryggstöd i andra sätesraden
124
Head-up-display*
105
Instigning/urstigning för tredje
sätesraden
125
Fälla ryggstöd i tredje sätesraden
126
126
Röststyrning
107
Använda röststyrning
108
Ratt
Inställningar för röststyrning
109
Justera ratt
Röststyrning av telefon
110
Ljusreglage
128
Röststyrning av radio och media
110
Positionsljus
131
Panoramatak*
Röststyrning av klimat
111
Varselljus
131
Manövrera panoramatak*
3
KLIMAT
HomeLink®*
Klimat
168
168
155
Klimatsensorer
Färddator
157
Upplevd temperatur
169
Visa färddata i förardisplayen
158
Luftkvalitet
169
Visa färdstatistik i centerdisplayen
160
Kupéfilter
170
Inställningsvy
161
Clean Zone Interior Package*
170
Kategorier i inställningsvyn
162
Interior Air Quality System*
170
Ändra systeminställningar i inställningsvyn
163
Klimatreglage
171
Återställa inställningar i inställningsvyn
Klimatreglage i centerdisplayen
164
171
Ändra inställningar för appar
Klimatreglage bak på tunnelkonsolen
165
173
Återställa användardata vid ägarbyte
Autoreglera klimatet
165
173
Aktivera/deaktivera luftkonditioneringen
174
Reglera temperaturen
175
Reglera fläktnivån
177
Aktivera/deaktivera avfrostning av
rutor och backspeglar
179
Aktivera/deaktivera luftåtercirkulationen
181
Luftfördelning
181
Ändra luftfördelningen
182
Öppna/stänga och rikta ventilationsmunstycken
183
Tabell över luftfördelningsalternativ
184
Aktivera/deaktivera eluppvärmning
av säten*
186
Aktivera/deaktivera ventilation av säten*
187
Programmera
4
154
HomeLink®*
Aktivera/deaktivera eluppvärmning
av ratt*
188
Parkeringsklimat
189
Starta/stänga av förkonditionering
190
Timer för förkonditionering
192
Ställa in timer för förkonditionering
192
Aktivera/deaktivera timer för förkonditionering
194
Starta/stänga av behållande av klimatkomfort
194
Symboler och meddelanden för parkeringsklimat
196
Värmare
197
Parkeringsvärmare
198
Tillskottsvärmare
199
LASTNING OCH FÖRVARING
LÅS OCH LARM
FÖRARSTÖD
Kupéns interiör
202
Fjärrnyckel
220
Hastighetsberoende rattmotstånd
252
Tunnelkonsol
203
Fjärrnyckelns räckvidd
222
Elektronisk stabilitetskontroll
252
Eluttag
204
222
207
Sportläge för elektronisk stabilitetskontroll
253
Använda cigarettändaren*
Antennplaceringar för start- och låssystemet
Tömma askkoppar*
207
Låsa/låsa upp från utsidan
223
Använda handskfacket
208
225
Symboler och meddelanden för elektronisk stabilitetskontroll
254
Indikering vid låsning/upplåsning av bilen
Solskydd
208
Låsa/låsa upp från insidan
227
Lastutrymme
209
Blockerat låsläge
228
Lastning
209
Låsa/låsa upp bakluckan
229
Lastsäkringsöglor
211
Aktivera/deaktivera privat låsning
230
Bärkassekrokar
211
Löstagbart nyckelblad
231
Insynsskydd
212
Låsa/låsa upp med löstagbart nyckelblad
232
Skyddsnät*
214
Elmanövrerad baklucka*
234
Skyddsgaller*
216
Öppna/stänga baklucka med fotrörelse*
236
Byta batteri i fjärrnyckeln
238
Elektronisk startspärr
Barnsäkerhetsspärr
Roll Stability Control
256
Fartbegränsare*
256
Aktivera och starta Fartbegränsaren
257
Hantera hastighet för Fartbegränsaren
258
Deaktivera/återaktivera Fartbegränsaren
258
Stänga av Fartbegränsaren
259
Automatisk fartbegränsare*
260
Aktivera/deaktivera den Automatiska
fartbegränsaren
261
Ändra tolerans för den Automatiska
fartbegränsaren
262
241
241
Farthållare
263
Larm
243
Aktivera och starta Farthållaren
263
Automatisk aktivering/återaktivering
av larm
244
Hantera hastighet för Farthållaren
264
Deaktivera/återaktivera Farthållaren
Deaktivering av larm utan fungerande fjärrnyckel
265
245
Typgodkännande för fjärrnyckelsystemet
246
Stänga av Farthållaren
266
Adaptiv farthållare*
266
Aktivera och starta den Adaptiva farthållaren*
269
5
6
Hantera hastighet för den Adaptiva
farthållaren*
270
Ställa in tidsavstånd för den Adaptiva
farthållaren*
270
Deaktivera/återaktivera den Adaptiva
farthållaren*
Trafikskyltsinformation*
297
Skyltvisning med Trafikskyltsinformation
297
Fartkamerainformation
299
271
Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation
300
Omkörningsassistans med den
Adaptiva farthållaren*
273
Begränsningar för Trafikskyltsinformation*
301
Målbyte och automatisk bromsning
med den Adaptiva farthållaren
274
Avståndsvarning*
301
302
Begränsningar för den Adaptiva farthållaren*
275
Aktivera/deaktivera och ställa in tidsavstånd för Avståndsvarning*
Begränsningar för Avståndsvarning*
303
Skifta mellan Farthållare och Adaptiv
farthållare*
275
City Safety
Symboler och meddelanden för den
Adaptiva farthållaren*
277
Pilot Assist*
Symboler och meddelanden för Körfältsassistans*
319
Parkeringshjälp*
321
Aktivera/deaktivera Parkeringshjälp*
322
Begränsningar för Parkeringshjälp*
323
Meddelanden för Parkeringshjälp*
324
Parkeringshjälpkamera*
325
Hjälplinjer och fält för Parkeringshjälpkamera*
327
Starta Parkeringshjälpkameran*
329
304
Begränsningar för parkeringshjälpkameran*
330
Ställa in varningsavstånd för City Safety
306
Aktiv parkeringshjälp*
331
Detektering av hinder med City Safety
307
Parkera med Aktiv parkeringshjälp*
332
278
City Safety i korsande trafik
308
Begränsningar för Aktiv parkeringshjälp*
335
Aktivera och starta Pilot Assist*
281
Begränsningar för City Safety
309
Meddelanden för Aktiv parkeringshjälp*
337
Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist*
282
Meddelanden för City Safety
312
Blind Spot Information*
283
Rear Collision Warning
338
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist*
313
284
Driver Alert Control
339
Automatisk bromsning med Pilot Assist*
313
Aktivera/deaktivera Blind Spot
Information*
Begränsningar för Pilot Assist*
284
Aktivera/deaktivera Driver Alert Control
314
315
Begränsningar för Blind Spot
Information*
340
Begränsningar för Driver Alert Control
Körfältsassistans*
315
Aktivera/deaktivera Lane Departure
Warning*
317
Aktivera/deaktivera Lane Keeping Aid*
318
Radarenhet
286
Begränsningar för radarenheten
287
Typgodkännande för radarenheter
290
Kameraenhet
293
Begränsningar för kameraenheten
294
Cross Traffic Alert*
340
Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert*
341
Begränsningar för Cross Traffic Alert
342
Meddelanden för Blind Spot
Information* och Cross Traffic Alert*
344
START OCH KÖRNING
Tändningslägen
346
Låghastighetskörning
369
Laddkabel
389
Starta motor
347
Utförskörningshjälp
370
392
Stänga av motor
348
Vadning
371
Statusindikering i laddkabelns kontrollenhet
Rattlås
349
Överhettning av motor och drivsystem
371
Jordfelsbrytare i laddkabeln
394
Använda starthjälp med annat batteri
349
Överbelastning av startbatteriet
372
Temperaturövervakning av laddkabeln
394
Växellåda
351
Förberedelser inför en långresa
372
Förbereda inför laddning av hybridbatteriet
395
Växellägen för automatisk växellåda
351
Förberedelser vid vinterväglag
373
Starta laddning av hybridbatteriet
Växlingsindikator
373
Laddstatus
Växelväljarspärr
397
354
Öppna/stänga tankluckan och fylla
på bränsle
396
354
Växla med rattpaddlar*
374
399
354
Hantering av bränsle
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
Drivsystem
Bensin
375
399
355
Långtidsförvaring av fordon med
hybridbatteri
Körlägen
356
Köra sparsamt
376
360
377
Hybridrelaterade symboler och meddelanden
401
Nivåkontroll*
Räckvidd vid eldrift i stadsmiljö
Fyrhjulsdrift
361
Bromsfunktioner
361
Färdbroms
361
Nödbromsljus
363
Bromsförstärkning
364
Automatisk inbromsning efter en kollision 364
Draganordning*
378
In- och utfällbar dragkrok*
378
Specifikationer för draganordning*
380
Köra med släpvagn
381
Köra med släpvagn vid speciella förhållanden
383
Parkeringsbroms
Släpfordonsstabilisator*
384
365
Använda parkeringsbroms
Bogserögla
365
385
Vid fel på parkeringsbroms
Bogsering
367
386
Backstarthjälp
Bärga bilen
368
386
Automatisk broms vid stillastående
Laddning av hybridbatteriet
368
387
Laddström
388
7
LJUD OCH MEDIA
404
Koppla telefon
422
Däck
448
Ljudinställningar
404
Ansluta/koppla från telefon
424
Däckens rotationsriktning
449
Radio
405
Hantera telefonsamtal
424
Slitagevarnare på däck
449
Byta och söka radiostation
406
Hantera textmeddelande
426
Kontrollera lufttrycket i däcken
450
RDS-radio
408
Inställningar för telefon
427
Däcktrycksövervakning
450
Digitalradio
409
Inställningar för textmeddelande
427
452
Länka mellan de olika radiobanden
FM och DAB
410
Uppkopplad bil
427
Kontrollera däcktryck med systemet
för däcktrycksövervakning
410
428
Åtgärda lågt däcktryck med däcktrycksövervakning
453
Inställningar för radio
Koppla upp bil
Mediaspelare
411
Inställningar för Bluetooth
430
Kalibrera däcktrycksövervakning
454
Spela media
412
Dela ut internet via Wi-Fi-hotspot
430
455
Gracenote®
414
Ingen eller dålig uppkoppling
431
Typgodkännande för däcktrycksövervakning
Ta bort Wi-Fi nätverk
459
414
431
Provisorisk däcktätningssats
Söka media
460
CD-spelare*
415
432
Använda provisorisk däcktätning
Inställningar för bilmodem*
415
432
463
Media via Bluetooth
Ansluta media via Bluetooth
Appar
416
433
Pumpa däck med kompressorn från
provisorisk däcktätningssats
433
Vid byte av hjul
463
416
Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar
Lossa hjul
464
416
Licensavtal för ljud och media
435
Sätta dit hjul
465
417
Villkor för tjänster och Kundsekretesspolicy
445
Hjulskruvar
466
Reservhjul*
466
Vinterhjul
467
Verktyg i lastutrymme
467
Varningstriangel
468
Domkraft*
468
Förbandslåda
469
Media via AUX-/USB-ingång
Ansluta media via AUX-/USB-ingång
Video
Ljudinställningar för media
Apple CarPlay*
417
418
Inställningar för Apple CarPlay*
419
Tekniska specifikationer för media
420
Telefon
8
HJUL OCH DÄCK
Ljud och media
421
Teknik och säkerhet för Wi-Fi
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Dimensionsbeteckning för fälg
469
Volvos serviceprogram
472
Symboler på batterier
497
Dimensionsbeteckning för däck
470
Bilstatus
472
Hybridbatteri
498
Boka service och reparation
473
Säkringar
498
Fjärruppdateringar
475
Byta säkring
499
Systemuppdateringar
475
Säkringar i motorrum
500
Dataöverföring mellan bil och verkstad
476
Säkringar under handskfack
504
Lyfta bilen
478
Säkringar i lastutrymme
507
Öppna och stänga motorhuv
480
Rengöring av exteriör
511
Motorrumsöversikt
481
Polering och vaxning
513
Motorolja
482
Rostskydd
513
Kontrollera och fylla på motorolja
483
Rengöring av interiör
514
Fylla på kylvätska
484
Rengöra centerdisplay
515
Service på klimatanläggning
485
Lackskador
516
Lampbyte
486
Reparera lackskador
516
Byta halvljuslampa
488
Lossa strålkastarens avlånga täcklock
489
Byta helljuslampa
489
Byta varselljuslampa/positionsljuslampa fram
490
Byta blinkerlampa fram
491
Lampspecifikationer
491
Torkarblad i serviceläge
491
Byta torkarblad
492
Påfyllning av spolarvätska
494
Startbatteri
494
9
SPECIFIKATIONER
10
INDEX
Typbeteckningar
520
Mått
523
Vikter
525
Dragvikt och kultryck
526
Motorspecifikationer
527
Specifikationer för motorolja
528
Ogynnsamma körförhållanden för
motorolja
529
Specifikationer för kylvätska
530
Specifikationer för transmissionsolja
530
Specifikationer för bromsvätska
530
Bränsletankvolym
531
Specifikationer för luftkonditionering
531
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
533
Godkända hjul- och däckdimensioner
535
Godkända däcktryck
536
Specifikationer för hybridbatteri
537
Index
539
INTRODUKTION
INTRODUKTION
Här finns ägarinformation
Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay, som
mobilapp och på Volvos supportsida. I handskfacket finns en Quick Guide och ett komplement
till ägarmanualen med bl.a. specifikationer och
säkringsinformation. En tryckt fullständig ägarmanual är möjlig att efterbeställa.
Digital ägarinformation
I bilens centerdisplay
I bilens centerdisplay finns ägarmanualen tillgänglig digitalt1. Här finns t.ex. möjlighet till
visuell navigering med exteriöra och interiöra bilder av bilen. Informationen är sökbar och finns
också indelad i olika kategorier. Läs mer i "Digital
ägarmanual i bil".
Som mobilapp
En digital ägarmanual finns också som mobilapp
och är möjlig att ladda ner från t.ex. App Store. I
appen finns video samt möjlighet till visuell navigering med exteriöra och interiöra bilder av bilen.
Det går enkelt att navigera mellan de olika avsnitten i ägarmanualen och innehållet är sökbart. Läs
mer i "Ägarmanual i mobila enheter".
På webben
Ägarmanualen finns även att nå från Volvos supportsida, support.volvocars.com, dels online och
dels i PDF-format. På supportsidan finns även
video och stegvisa instruktioner för sådant som
1
2
12
rör t.ex. internetuppkopplade tjänster och funktioner. Sidan är tillgänglig för de flesta marknader. Läs mer i "Support och mer information om
bilen på internet".
Byta språk i bilens centerdisplay
Att byta språk i centerdisplayen kan innebära att
viss information inte överensstämmer med nationella eller lokala lagar och bestämmelser.
Tryckt ägarinformation
VIKTIGT
Tryckt komplement
Den tryckta ägarmanualen i bilen är ett komplement till den digitala ägarmanualen1 och innehåller viktig text, information om säkringar samt vissa
specifikationer. Den innehåller också instruktioner som kan vara bra att ha när det av praktiska skäl inte är möjligt att läsa informationen i
centerdisplayen. Se hur ägarmanualen är uppbyggd i "Att läsa ägarmanualen".
Quick Guide
I tryckt format finns även en Quick Guide som
hjälper till att komma igång med de vanligast
använda funktionerna i bilen.
Mer ägarinformation i tryckt format
Beroende på vald utrustningsnivå, marknad, etc.
kan även ytterligare ägarinformation finnas i
tryckt format i bilen. En tryckt fullständig ägarmanual är möjlig att efterbeställa2. Kontakta en
Volvoåterförsäljare för att beställa den tryckta
ägarmanualen eller komplement till den.
För marknader utan ägarmanual i centerdisplayen följer istället en tryckt fullständig manual med bilen.
För marknader utan ägarmanual i centerdisplayen ligger denna manual med i bilen från början.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett trafiksäkert sätt och att aktuella lagar och bestämmelser följs. Det är
också viktigt att bilen sköts och hanteras
enligt Volvos rekommendationer i ägarinformationen.
Om det skulle skilja mellan informationen i
centerdisplayen och den tryckta manualen, är
det alltid den tryckta informationen som gäller.
Relaterad information
•
•
•
•
Digital ägarmanual i bil (s. 13)
Ägarmanual i mobila enheter (s. 15)
Support och information om bilen på internet
(s. 15)
Att läsa ägarmanualen (s. 16)
INTRODUKTION
Digital ägarmanual i bil
• Start – Den första sidan som visas då den
När det i tryckt manual hänvisas till digital ägarmanual avses den som finns tillgänglig i centerdisplayen i bilen.
• Kategorier – Alla artiklar sorterade i katego-
digitala ägarmanualen öppnas. Visar en välkomsttext.
rier. Samma artikel kan förekomma i flera
kategorier.
Navigera i den digitala
ägarmanualen
Den digitala ägarmanualen kan nås från centerdisplayen i bilen. Innehållet är sökbart och det är
enkelt att navigera mellan olika avsnitt.
• Quick Guide – Ett urval av artiklar som kan
vara extra bra att läsa.
• Exteriör – Exteriöra bilder av bilen där olika
delar är utpekade med så kallade hotspots.
Tryck på en hotspot för att komma vidare till
en artikel om området.
• Interiör – Interiöra bilder av bilen där olika
delar är utpekade med hotspots. Tryck på en
hotspot för att komma vidare till en artikel om
området.
• Favoriter – Snabbåtkomst för favoritmärkta
artiklar.
OBS
Den digitala ägarmanualen är inte tillgänglig
under körning.
Relaterad information
Den digitala ägarmanualen nås från toppvyn.
Det finns ett antal olika alternativ för att hitta
information i den digitala ägarmanualen. Alternativen går att nå från ägarmanualens toppmeny,
med ett tryck på
syns alternativen.
•
Navigera i den digitala ägarmanualen
(s. 13)
Ägarmanualen nås från toppvyn.
Öppna den digitala ägarmanualen – dra ner toppvyn i centerdisplayen, tryck på Ägarmanual.
Det finns ett antal olika alternativ för att hitta
information i den digitala ägarmanualen.
}}
13
INTRODUKTION
||
För att komma till ägarmanualens meny – tryck
på
i den övre listen i ägarmanualen.
Söka med hjälp av kategorier
Artiklarna i ägarmanualen är strukturerade i
huvudkategorier och underkategorier. Samma
artikel kan förekomma i flera passande kategorier
för att enklare hittas.
1.
2.
3.
och välj därefter Kategorier.
Tryck på
> Huvudkategorierna visas i en lista.
Tryck på en huvudkategori ( ).
> En lista med underkategorier (
artiklar ( ) visas.
) och
Tryck på en artikel för att öppna. För att
backa tryck pilen bakåt eller på
för att
börja om sökningen.
Hotspots för exteriör och interiör
Exteriöra och interiöra bilder av bilen där olika
delar är utpekade med så kallade hotspots.
1.
2.
14
och välj därefter Exteriör/
Tryck på
Interiör.
> Exteriöra/interiöra bilder visas med så kallade hotspots utplacerade. Hotspotsen
leder till artiklar om respektive del av bilen.
Svep horisontellt över skärmen för att
bläddra mellan bilderna.
Tryck på en hotspot.
> Titeln på en artikel om området visas.
Tryck på titeln för att öppna artikeln. För att
för att
backa, tryck på pilen bakåt eller
börja om sökningen.
2.
Skriv in ett sökord, t.ex. "säkerhetsbälte".
> Förslag på artiklar visas allteftersom bokstäver skrivs in.
Lär känna bilens vanligaste funktioner
med Quick Guide
3.
Bekräfta genom att trycka på artikeln. För att
gå ur sökläget, tryck på pilen uppåt bredvid
sökrutan.
3.
Under Quick Guide i ägarmanualens meny finns
ett urval artiklar som är bra att läsa för att lära
känna bilens vanligaste funktioner. Artiklarna kan
även nås via kategorier, men finns här samlade
för snabb åtkomst. Tryck på en artikel för att läsa
den i sin helhet.
Favoriter
Här finns de artiklar som är sparade som favoriter. Den senast sparade ligger först. Tryck på en
artikel för att läsa den i sin helhet.
Spara/ta bort artiklar som favoriter
Spara en artikel som favorit genom att trycka på
längst upp till höger då en artikel är öppen.
När en artikel blivit sparad som favorit är stjärnan
.
ifylld:
För att ta bort en artikel som favorit, tryck på
stjärnan igen i den aktuella artikeln.
Använda sökfunktionen
1.
Tryck på
i ägarmanualens toppmeny. Ett
tangentbord blir synligt i nedre delen av skärmen.
Relaterad information
•
•
Digital ägarmanual i bil (s. 13)
Använda tangentbordet i centerdisplayen
(s. 45)
INTRODUKTION
Ägarmanual i mobila enheter
Support och information om bilen
på internet
Ägarmanualen finns som mobilapp och är tillgänglig både på App Store och Google Play.
Appen är anpassad för både smarttelefoner och
surfplattor.
Ägarmanualen finns att ladda
ner som mobilapp på App Store
eller Google Play. QR-koden
här bredvid leder direkt till
appen, sök annars efter "Volvo
manual" i App Store eller
Google Play.
På Volvo Cars hemsida och supportsida finns
ytterligare information rörande din bil. Från
hemsidan är det även möjligt att navigera vidare
Mobilappen är tillgänglig både på App Store och Google
Play.
Relaterad information
•
•
Att läsa ägarmanualen (s. 16)
Support och information om bilen på internet
(s. 15)
I appen finns video samt exteriöra och interiöra
bilder där olika delar av bilen är utpekade med så
kallade hotspots, som leder vidare till artiklar om
respektive område. Det går enkelt att navigera
mellan de olika avsnitten i ägarmanualen och
innehållet är sökbart.
}}
15
INTRODUKTION
||
till Min Volvo3, en personlig webbsida för dig
och din bil.
Support på internet
Gå in på support.volvocars.com eller använd QRkoden nedan för att besöka sidan. Supportsidan
är tillgänglig för de flesta marknader.
Mobilappar
För utvalda Volvomodeller från årsmodell 2014
och 2015 finns ägarmanualen tillgänglig i form
av en app. Även VOC*-appen är möjlig att nå härifrån.
Ägarmanualer från tidigare årsmodeller
Ägarmanualer från tidigare årsmodeller finns här
tillgängliga i PDF-format. Även Quick Guide och
supplement går att nå från supportsidan. Välj bilmodell och modellår för att ladda ner den publikation som önskas.
Kontakt
QR-kod som leder till supportsidan.
Informationen på supportsidan är sökbar och
finns även indelad i olika kategorier. Här finns
support för sådant som rör t.ex. internetuppkopplade tjänster och funktioner, Volvo On Call
(VOC)*, navigationssystemet* och appar. Video
och stegvisa instruktioner förklarar olika procedurer, t.ex. hur bilen ansluts till internet via en mobiltelefon.
Nedladdningsbar information
Kartor
För bilar utrustade med tillvalet Sensus Navigation, finns möjlighet att ladda ner kartor från supportsidan.
3
16
På supportsidan finns kontaktuppgifter till kundsupport och närmaste Volvoåterförsäljare.
Min Volvo på internet3
Från www.volvocars.com är det möjligt att navigera sig vidare till Min Volvo som är en personlig
webbsida för dig och din bil.
Skapa ett personligt Volvo ID, logga in på Min
Volvo och få en översikt av bl.a. service, avtal och
garantier. På Min Volvo finns även information om
modellanpassade tillbehör och mjukvaror till bilen.
Relaterad information
•
Volvo ID (s. 20)
Att läsa ägarmanualen
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
ägarmanualen, helst före den första åkturen.
Att läsa ägarmanualen är ett bra sätt att bekanta
sig med nya funktioner, få råd om hur bilen bäst
hanteras i olika situationer och lära sig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i ägarmanualen.
Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att
förbättra vår produkt. Modifieringar kan medföra
att information, beskrivningar och illustrationer i
ägarmanualen skiljer sig från utrustningen i bilen.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan
föregående meddelande.
© Volvo Car Corporation
VIKTIGT
Avlägsna inte den här manualen ur bilen – om
problem skulle uppstå saknas då nödvändig
information om var och hur professionell hjälp
kan sökas.
Tillval/tillbehör
I ägarmanualen beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och
vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INTRODUKTION
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk: *.
Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen
finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar till olika marknaders
behov och nationella eller lokala lagar och
bestämmelser.
tillägg till den text som den via numret hänvisar
till. Om fotnoten syftar till text i en tabell används
bokstäver istället för siffror som hänvisning.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
Särskilda texter
Dekaler
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
Risk för egendomsskada
Meddelandetexter
I bilen finns displayer som visar meny- och meddelandetexter. I ägarmanualen skiljer sig utseendet på dessa texter från den vanliga texten.
Exempel på meny- och meddelandetexter:
Telefon, Nytt meddelande.
VARNING
reras, kan resultera i allvarlig personskada eller
dödsfall.
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.
Varning för personskada
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart eller
blått varningsfält och meddelandefält. Används
för att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i skador på egendom.
OBS
Obs-texter ger råd eller tips som underlättar
vid användande av t.ex. finesser och funktioner.
Fotnot
I ägarmanualen finns det på vissa ställen information som ligger som en fotnot längst ner på sidan
eller i slutet av en tabell. Denna information är ett
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit text/
bild på svart meddelandefält. Används för att
påvisa förekomst av fara som, om varningen igno-
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
17
INTRODUKTION
||
Information
När det till en steg-för-steg-instruktion finns
en bildserie är varje moment numrerat på
samma sätt som motsvarande bild.
Relaterad information
Listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Bilder
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en
rörelse.
Pilar med bokstäver används för att åskådliggöra en rörelse där den inbördes ordningen
inte är relevant.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart meddelandefält.
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör inte
anspråk på att vara exakta avbildningar av de
som finns i bilen. Syftet är att visa ungefär hur
de ser ut och ungefär var på bilen de finns.
Den information som gäller just din bil finns
på respektive dekal på din bil.
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss
ordningsföljd, är i ägarmanualen numrerade:
18
Relaterad information hänvisar till andra artiklar
med närliggande information.
Bokens bilder är ibland schematiska och kan
avvika från bilens utseende beroende på utrustningsnivå och marknad.
Fortsättning följer
}} Denna symbol är placerad längst ned till
höger när en artikel fortsätter på nästa uppslag.
Fortsättning från föregående sida
Om det inte finns någon bildserie till en steg-försteg-instruktion är de olika stegen numrerade
med vanliga siffror.
|| Denna symbol är placerad längst upp till vänster när en artikel fortsätter från föregående uppslag.
Positionslistor
Relaterad information
I översiktsbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran
återkommer i den positionslista som finns i
anslutning till bilden, som beskriver objektet.
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i ägarmanualen
används en punktlista.
Exempel:
•
•
Kylvätska
Motorolja
•
•
•
Digital ägarmanual i bil (s. 13)
Ägarmanual i mobila enheter (s. 15)
Support och information om bilen på internet
(s. 15)
INTRODUKTION
Inspelning av data
Som en del av Volvos säkerhets- och kvalitetsarbete registreras viss information om drift, funktionalitet och tillbud i bilen.
Detta fordon är utrustat med en ”Event Data
Recorder” (EDR). Dess huvudsakliga syfte är att
registrera och spela in data i samband med trafikolyckor eller krockliknande situationer, såsom
tillfällen då krockkudden löses ut eller då fordonet slår i ett väghinder. Datan registreras i syfte
att öka förståelsen för hur fordonets system fungerar i dessa typer av situationer. EDR:en är
utformad för att spela in data relaterade till fordonsdynamik och säkerhetssystem under en kort
tid, vanligen 30 sekunder eller mindre.
EDR:en i detta fordon är konstruerad för att vid
trafikolyckor eller krockliknande situationer spela
in data relaterad till:
•
•
Hur de olika systemen i bilen fungerade;
Huruvida förar- och passagerarsäkerhetsbälten var spända/fästa;
•
Förarens användning av gas- eller bromspedalen;
•
Vilken hastighet fordonet framfördes i.
Dessa kan bidra till att ge en bättre förståelse för
de omständigheter under vilka trafikolyckor och
skador uppstår. Data spelas in av EDR:en endast
om en icke-trivial krocksituation uppstår – inga
data registreras av EDR:en under normala körförhållanden. Systemet registrerar heller aldrig vem
som kör fordonet eller den geografiska positionen för den uppkomna krock- eller tillbudssituationen. Andra parter, såsom polismyndigheter,
kan däremot använda sig av den inspelade datan
i kombination med den typ av personligt identifierbar information som rutinmässigt samlas in vid
en trafikolycka. För att kunna tolka den registrerade datan krävs specialutrustning och tillgång till
antingen fordonet eller EDR:en.
Bilen är utöver EDR:en utrustad med ett antal
datorer som har till uppgift att kontinuerligt kontrollera och övervaka bilens funktion. De kan
spela in data under normala körförhållanden, men
framförallt om de registrerar ett fel som rör fordonets drift och funktionalitet eller vid aktivering av
fordonets aktiva förarstödfunktion (t.ex. City
Safety och autobromsfunktionen).
Volvo kommer inte att medverka till att ovan
beskriven information lämnas ut till tredje part
utan fordonsägarens samtycke. På grund av
nationella lagkrav och föreskrifter kan Volvo däremot tvingas att lämna ut information av den här
typen till polismyndigheter eller andra myndigheter som kan hävda laglig rätt att få tillgång till
denna. För att kunna läsa ut och tolka den inspelade datan krävs speciell teknisk utrustning, som
Volvo och verkstäder som ingått avtal med Volvo
har tillgång till. Volvo ansvarar för att information,
som förs över till Volvo i samband med service
och underhåll, lagras och hanteras på ett säkert
sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga lagkrav. För ytterligare information – kontakta en
Volvoåterförsäljare.
En del av den inspelade datan krävs för att tekniker ska kunna utföra service och underhåll i syfte
att diagnostisera och åtgärda eventuella fel som
har inträffat i fordonet. Den registrerade informationen behövs även för att Volvo ska kunna uppfylla juridiska krav enligt lag och myndighet. Information som är registrerad i fordonet ligger lagrad
i dess datorer tills dess att fordonet servas eller
repareras.
Utöver ovanstående kan den registrerade
informationen användas i aggregerad form i
forsknings- och produktutvecklingssyfte för att
kontinuerligt förbättra säkerheten och kvaliteten
på Volvos bilar.
19
INTRODUKTION
Viktig information om tillbehör,
extrautrustning och diagnosuttag
Volvo ID
Volvo ID ger tillgång till ett brett urval av personliga Volvo-tjänster4 online.
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör,
extrautrustning eller programvara/diagnosverktyg
kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Det är möjligt att skapa ett Volvo ID från bilen,
Volvo On Call mobilapp5 eller Min Volvo6 . Vissa
funktioner och tjänster kräver att bilen är registrerad till ett personligt Volvo ID. När Volvo ID:t även
registreras till bilen ges tillgång till ett brett urval
av Volvo-tjänster, tillgängliga från bilen.
Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande
programvara finns i bilens datorsystem. Volvo
rekommenderar därför alltid kontakt med en
auktoriserad Volvoverkstad innan installation av
tillbehör eller extrautrustning som ansluts till eller
påverkar det elektriska systemet.
Inkoppling av utrustning till bilens
diagnosuttag
Exempel på tjänster:
Diagnosuttaget är placerat under instrumentpanelen och
på samma sida som ratten.
VARNING
Volvo Cars tar inget ansvar för följderna i det
fall en icke auktoriserad utrustning kopplas in
till bilens diagnosuttag (On-BoardDiagnostics (OBD-II)).
•
Min Volvo – En personlig webbsida för dig
och din bil.
•
Volvo On Call, VOC* – Volvo ID används vid
inloggning i Volvo On Call mobilapp.
•
Send to Car – Möjlighet att skicka en adress
från en karttjänst på internet direkt till bilen.
•
Boka service och reparation – Registrera din
önskade verkstad/återförsäljare på Min Volvo
för att kunna boka service direkt från bilen.
Skapa ett Volvo ID
Om ett Volvo ID redan är skapat sedan tidigare,
t.ex. i en annan bil, se längre fram under "Registrera ditt Volvo ID till bilen".
Det är möjligt att skapa Volvo ID på olika sätt. Om
Volvo ID skapas på Min Volvo eller med Volvo On
Call mobilapp måste Volvo ID:t även registreras
4
5
6
20
Vilka tjänster som finns tillgängliga kan variera över tid och varierar beroende på utrustningsnivå och marknad.
För dig med Volvo On Call*, VOC.
Tillgänglig på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INTRODUKTION
till bilen, för att de olika Volvo ID-tjänsterna ska
vara möjliga att använda.
På Min Volvo6
1. Gå in på www.volvocars.com och navigera
vidare till Min Volvo.
2.
Ange en personlig e-postadress.
3.
Följ instruktionerna som automatiskt skickas
till den angivna e-postadressen.
> Ett Volvo ID är nu skapat. Läs om hur ID:t
registreras till bilen nedan.
Med Volvo On Call (VOC) mobilapp5
1. Ladda ner senaste versionen av VOC-appen
från smarttelefonen, via t.ex. App Store, Windows Phone eller Google Play.
2.
Välj att skapa Volvo ID från appens startsida
och ange en personlig e-postadress.
3.
Följ instruktionerna som automatiskt skickas
till den angivna e-postadressen.
> Ett Volvo ID är nu skapat. Läs om hur ID:t
registreras till bilen nedan.
Registrera ditt Volvo ID till bilen
3.
Om Volvo ID skapades via webben eller med
VOC-appen, registrera det till bilen:
1.
Ladda ner appen Volvo ID från
Fjärruppdateringar i centerdisplayens
appvy. Läs "Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar" för mer information om nedladdningsförfarandet.
Fördelar med Volvo ID
•
Ett användarnamn och ett lösenord för att
komma åt online-tjänster, dvs. endast ett
användarnamn och ett lösenord att komma
ihåg.
•
Om användarnamn/lösenord för en tjänst
(t.ex. VOC) ändras, ändras det också automatiskt för andra tjänster (t.ex. Min Volvo)
OBS
För att ladda ner appar måste bilen vara
ansluten till internet.
2.
3.
Starta appen och fyll i ditt Volvo ID/din epostadress.
Följ instruktionerna som automatiskt skickas
till e-postadressen som är kopplad till ditt
Volvo ID.
> Ditt Volvo ID är nu registrerat till bilen.
Volvo ID-tjänsterna är nu möjliga att
använda.
Följ instruktionerna som automatiskt skickas
till den angivna e-postadressen.
> Ett Volvo ID är nu skapat och ID:t är automatiskt registrerat till bilen. Volvo ID-tjänsterna är nu möjliga att använda.
Relaterad information
•
Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar
(s. 433)
•
Koppla upp bil (s. 428)
Skapa och registrera ett Volvo ID till
bilen
1.
Om det inte redan är gjort, ladda ner appen
Volvo ID från Fjärruppdateringar.
2.
Starta appen och registrera en personlig epostadress.
6 Tillgänglig på vissa marknader.
5 För dig med Volvo On Call*, VOC.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
21
INTRODUKTION
Drive-E – renare körglädje
Volvo Car Corporation arbetar ständigt med
utveckling av säkrare och mer effektiva produkter
Miljöomsorg är ett av Volvo Cars kärnvärden och
vägleder all verksamhet. Miljöarbetet utgår från
bilens hela livscykel och tar hänsyn till den miljöpåverkan den har, från design till skrotning och
återvinning. Volvo Cars har som grundprincip att
varje ny produkt som tas fram ska påverka miljön
mindre än den produkt den ersätter.
Ett resultat av Volvos miljöarbete är utvecklingen
av de mer effektiva och mindre förorenande drivlinorna Drive-E. Den personliga miljön är också
något Volvo värnar om – luften inne i en Volvo är
t.ex. renare än luften utanför tack vare klimatanläggningen.
22
och lösningar för att minska den negativa påverkan på miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav. Alla Volvos tillverkningsenheter ska vara ISO
14001-certifierade, vilket stödjer ett systematiskt
arbete med verksamhetens miljöfrågor som leder
till ständiga förbättringar med minskad miljöpåverkan. Innehav av ISO-certifikatet innebär även
att gällande miljölagar och föreskrifter följs. Volvo
ställer dessutom krav på att samarbetspartners
också ska uppfylla dessa krav.
Bränsleförbrukning
Eftersom en stor del av den totala miljöpåverkan
från en bil uppstår när den används ligger tyngd-
punkten i Volvo Cars miljöarbete på att minska
bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och andra
luftföroreningar. Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser.
Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre
utsläpp av växthusgasen koldioxid.
INTRODUKTION
Bidra till en bättre miljö
En energieffektiv och bränslesnål bil bidrar inte
bara till en minskad påverkan på miljön utan innebär även en minskad kostnad för ägaren av bilen.
Som förare är det lätt att själv minska bränsleförbrukningen och därigenom både spara pengar
och bidra till en bättre miljö – här följer några råd:
•
Planera för en effektiv medelhastighet. Hastigheter över ca 80 km/h (ca 50 mph) samt
under 50 km/h (ca 30 mph) medför förhöjd
energiförbrukning.
•
Följ Service- och garantibokens rekommenderade intervaller gällande service och
underhåll av bilen.
•
Undvik tomgångskörning – stäng av motorn
vid längre väntetider. Ta hänsyn till lokala
bestämmelser.
•
•
Planera färdvägen – många onödiga stopp
och ojämn hastighet bidrar till ökad bränsleförbrukning.
Använd förkonditionering – det förbättrar
räckvidden för hybridbatteriet och minskar
energibehovet under färd.
Tänk även på att hantera miljöfarligt avfall som
t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt.
Rådgör med en verkstad vid osäkerhet om hur
denna typ av avfall ska deponeras – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och ut"
– ett koncept som innefattar ren kupémiljö och
högeffektiv avgasrening. I många fall ligger avgasutsläppen långt under gällande normer.
Ren luft i kupén
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Luftkvalitetssystemet Interior Air Quality System
(IAQS)* säkerställer att den inkommande luften
är renare än luften utanför i trafikerad miljö.
Systemet renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och
marknära ozon. Om utomhusluften är förorenad
stängs luftintaget och luften återcirkuleras. En
sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer
eller tunnlar.
IAQS är en del av Clean Zone Interior Package
(CZIP)*, som även omfattar en funktion som gör
att fläkten startar när bilen låses upp med fjärrnyckeln.
Interiör
Materialet som används i interiören i en Volvo är
noga utvalt och har testats för att vara trivsamt
och behagligt. Några av detaljerna är handgjorda,
exempelvis sys sömmarna till ratten för hand.
Interiören är kontrollerad för att inte avge stark
lukt eller ämnen som orsakar besvär vid t.ex. stark
värme och starkt ljus.
brukning för din bil. På så vis bidrar du även till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir den en
del i Volvos system. Volvo ställer krav på hur verkstadslokalerna ska vara utformade för att förhindra spill och utsläpp i miljön. Verkstadspersonalen har det kunnande och de verktyg som
behövs för att garantera god miljöomsorg.
Återvinning
Eftersom Volvo arbetar utifrån ett livscykelperspektiv är det även viktigt att bilen återvinns på ett
miljömässigt riktigt sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar. Bilens siste ägare ombeds därför att
kontakta en återförsäljare för hänvisning till en
certifierad/godkänd återvinningsanläggning.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Körlägen (s. 356)
Ägarmanualen och miljön (s. 28)
Köra sparsamt (s. 376)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 533)
Luftkvalitet (s. 169)
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleför-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
23
INTRODUKTION
IntelliSafe – förarstöd
Skydda
IntelliSafe är Volvo Cars tankesätt kring bilsäkerhet. Det består av ett antal system som bidrar till
att göra bilfärden säker, förebygga skador och
skydda passagerare och övriga trafikanter.
Bilen är utrustad med bältesförsträckare som kan
sträcka säkerhetsbältena vid kritiska situationer
och kollisioner för ännu bättre skydd. Den är
också utrustad med krockkuddar samt krockgardin för förare och passagerare.
Stödja
Som en del av IntelliSafe finns system som hjälper föraren att framföra bilen på ett säkert sätt.
Förarstödsfunktionerna som finns i bilen är t.ex.
den adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise
Control)* som ser till att hålla ett konstant
avstånd till framförvarande bil.
Park Assist Pilot* hjälper föraren med parkering
av bilen genom att känna av området kring den.
Automatiskt helljus, Cross Traffic Alert (CTA)*
och Blind Spot Information (BLIS)* är andra
exempel på system som hjälper föraren.
Förebygga
Ett exempel på en funktion som hjälper till att
förebygga olyckor är City Safety. Funktionen varnar föraren vid risk för kollision med ett annat fordon, fotgängare eller cyklist. Om föraren inte reagerar på varningen och risken för kollision är
överhängande kan City Safety automatiskt
bromsa bilen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Adaptiv farthållare* (s. 266)
Aktiv parkeringshjälp* (s. 331)
Aktivera/deaktivera helljus (s. 132)
Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert*
(s. 341)
Blind Spot Information* (s. 338)
City Safety (s. 304)
Körfältsassistans* (s. 315)
Roll Stability Control (s. 256)
Säkerhetsbälte (s. 58)
Säkerhet (s. 56)
Krockkuddar (s. 62)
Lane Keeping Aid (LKA)* är ett annat exempel på
en funktion som hjälper till att förebygga olyckor
genom att varna föraren samt ge ett korrigerande
styringrepp om bilen är på väg att oavsiktigt korsa
en sidolinje.
24
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INTRODUKTION
Sensus – uppkoppling och
underhållning
Information när den behövs, där den
behövs
Sensus gör det möjligt att surfa på internet,
använda olika typer av appar och göra bilen till
en Wi-Fi hotspot.
De olika displayerna i bilen ger information vid
rätt tillfälle. Informationen visas på olika ställen
baserat på hur den bör prioriteras av föraren.
Detta är Sensus
Sensus erbjuder ett intelligent gränssnitt och
uppkoppling mot den digitala världen. En intuitiv
navigationsstruktur gör det möjligt att få relevant
stöd, information och underhållning när det är
nödvändigt, utan att distrahera föraren.
Sensus omfattar alla lösningar i bilen som har att
göra med underhållning, uppkoppling, navigation*
och användargränssnittet mellan förare och bil.
Det är Sensus som gör kommunikation möjlig
mellan dig, bilen och omvärlden.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
25
INTRODUKTION
||
Olika typ av information visas i olika displayer beroende på hur informationen bör prioriteras.
Head-up-display*
Head-up-displayen visar vald information som
föraren bör hantera så snart som möjligt. Det kan
t.ex. handla om trafikvarningar, information om
26
hastighet och navigation*. Även trafikskyltsinformation och inkommande telefonsamtal visas i
head-up-displayen. Den hanteras med rattens
högra knappsats och från centerdisplayen.
Förardisplay
Förardisplayen visar information om bl. a. hastighet och t.ex. inkommande samtal eller information
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INTRODUKTION
om vilken låt som spelas. Den hanteras med rattens två knappsatser.
Centerdisplay
Röststyrningssystemet
Röststyrningssystemet kan
användas utan att föraren
behöver ta händerna från
ratten. Systemet kan förstå
naturligt tal. Använd röststyrningen för att spela en låt, ringa
någon, höja värmen eller läsa
upp ett textmeddelande.
För mer information om alla funktioner/system,
se respektive avsnitt i ägarmanualen eller dess
supplement.
Relaterad information
Många av bilens huvudfunktioner styrs från centerdisplayen, en pekskärm som reagerar vid
beröring. Antalet fysiska knappar och reglage i
bilen är därför minimalt. Skärmen kan hanteras
med eller utan handskar på.
•
•
•
•
•
Hantera centerdisplayen (s. 32)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 36)
Head-up-display* (s. 105)
Förardisplay (s. 86)
Röststyrning (s. 107)
Härifrån kontrolleras t.ex. klimatanläggningen,
underhållningssystemet och sätespositionen.
Informationen som visas i centerdisplayen kan
hanteras av föraren eller någon annan i bilen när
tillfälle ges.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
27
INTRODUKTION
Ägarmanualen och miljön
Rutor, glas och speglar
Ägarmanualen är tryckt på papper med ursprung
i kontrollerade skogar.
I bilen finns reglage för rutor, glas och speglar.
Några av rutorna i bilen är förstärkta med laminering, vilket gör t.ex. kupén mer ljudisolerad.
Forest Stewardship Council (FSC)®-symbolen
visar att pappersmassan i en tryckt publikation av
ägarmanualen kommer från FSC®-certifierade
skogar eller andra kontrollerade källor.
Laminerat glas
Vindrutan och panoramataket* har laminerat glas.
Glaset är förstärkt, vilket ger ett bättre inbrottsskydd och förbättrar ljudisoleringen i kupén. För
övriga glasytor, utom bakrutan, är laminerat glas
ett tillval.
Symbolen visas på de rutor där glaset är laminerat7.
Relaterad information
Relaterad information
•
Drive-E – renare körglädje (s. 22)
•
•
•
•
•
•
•
7
28
Panoramatak* (s. 150)
Fönsterhissar (s. 144)
Aktivera/deaktivera avfrostning av rutor och
backspeglar (s. 179)
Använda solgardin (s. 146)
Inre backspegel (s. 148)
Ställa in yttre backspeglar (s. 146)
Head-up-display* (s. 105)
Gäller ej vindrutan och panoramataket* som alltid är laminerat och därför saknar denna symbol.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INTRODUKTION
Översikt av centerdisplayen
Från centerdisplayen styrs många av bilens funktioner. Få översikt av centerdisplayen och dess
möjligheter.
}}
29
INTRODUKTION
||
Tre av centerdisplayens grundvyer. Svep åt höger respektive vänster för att nå funktions- respektive appvyn8.
Funktionsvy – bilfunktioner som aktiveras/
deaktiveras med ett tryck. Vissa funktioner är
8
30
För högerstyrd bil är vyerna spegelvända.
även så kallade triggerfunktioner vilka öppnar
fönster med inställningsmöjligheter. Exempel
INTRODUKTION
på dessa är Kamera och parkeringsfunktioner.
de övriga delvyerna. Tryck på delvyn för att
expandera den.
Hemvy – den första vy som visas då skärmen
startas.
Klimatrad – information och direktinteraktion
för att ställa in temperatur, sätesvärme och
fläktnivå. Tryck på symbolen mitt på klimatraden för att öppna klimatvyn med fler inställningsmöjligheter.
Applikationsvy (appvy) – appar som har laddats ner (tredjepartsappar) men också appar
för inbyggda funktioner, exempelvis FMradio. Tryck på en appikon för att öppna
appen.
Statusfält – högst upp i skärmen visas aktiviteterna i bilen. Till vänster i statusfältet visas
nätverks-/ anslutningsinformation och till
höger visas mediarelaterad information,
klocka samt indikering om pågående bakgrundsaktivitet.
Toppvy – dra fliken nedåt för att komma åt
toppvyn. Härifrån nås Inställningar,
Ägarmanual samt bilens sparade meddelanden.
Navigation – leder till kartnavigering. Tryck på
delvyn för att expandera den.
Media – senast använda appar som har att
göra med media. Tryck på delvyn för att
expandera den.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hantera centerdisplayen (s. 32)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 36)
Funktionsvy med knappar för bilfunktioner
(s. 43)
Ändra inställningar för appar (s. 165)
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 41)
Inställningsvy (s. 161)
Mediaspelare (s. 411)
Telefon (s. 421)
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)
Rengöra centerdisplay (s. 515)
Telefon – härifrån nås telefonfunktionen.
Tryck på delvyn för att expandera den.
Den extra delvyn – senast använda appar/
bilfunktioner som inte hör hemma i någon av
31
INTRODUKTION
Hantera centerdisplayen
Många av bilens funktioner styrs och regleras
från centerdisplayen. Centerdisplayen är en pekskärm som reagerar vid beröring.
Använda pekskärmsfunktionaliteten i
centerdisplayen
Skärmen reagerar olika beroende på om man
trycker, drar eller sveper över den. Det är möjligt
Tillvägagångssätt
32
att t.ex. bläddra mellan olika vyer, markera objekt,
scrolla i en lista och flytta på appar genom att
vidröra skärmen på olika sätt.
En infraröd film gör att skärmen känner av ett
finger som befinner sig strax framför skärmen.
Denna teknologi gör det möjligt att använda skärmen även med handskar på.
Två personer kan interagera med skärmen samtidigt, t.ex. för att justera klimatet för förarrespektive passagerarsidan.
VIKTIGT
Använd inte vassa föremål mot skärmen då
den kan repas av det.
I tabellen nedan presenteras de olika tillvägagångssätten för att hantera skärmen:
Utförande
Resultat
Tryck en gång.
Markerar ett objekt, bekräftar ett val eller aktiverar en funktion.
Tryck snabbt två gånger.
Zoomar in på ett digitalt objekt, exempelvis kartan*.
Tryck och håll kvar.
Griper tag i ett objekt. Kan användas för att flytta appar eller kartpunkter på kartan*. Tryck och håll kvar
fingret mot skärmen och dra samtidigt objektet till önskad plats.
Tryck en gång med två
fingrar.
Zoomar ut från ett digitalt objekt, exempelvis kartan*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INTRODUKTION
Tillvägagångssätt
Utförande
Resultat
Dra
Växlar mellan olika vyer, rullar i en lista, text eller vy. Håll inne och dra för att flytta appar eller kartpunkter på
kartan*. Dra horisontellt eller vertikalt över skärmen.
Svep/dra snabbt
Växlar mellan olika vyer, rullar i en lista, text eller vy. Dra horisontellt eller vertikalt över skärmen.
Dra isär
Zoomar in.
Dra ihop
Zoomar ut.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
33
INTRODUKTION
||
Återgå till hemvyn från en annan vy
1.
Tryck kort på hemknappen.
> Senaste läget för hemvyn visas.
2.
Tryck kort igen.
> Alla hemvyns delvyer sätts i standardläge.
OBS
I hemvyns standardläge – tryck kort på hemknappen. En animation som beskriver åtkomst
till de olika vyerna visas på skärmen.
Flytta på appar och knappar för
bilfunktioner
Svep över skärmen för att scrolla uppåt/nedåt i
vyn.
OBS
Göm undan de appar som sällan eller aldrig
används genom att lägga dem långt ner,
utanför den synliga vyn. På så sätt blir det lättare att hitta till de appar som används mer
frekvent.
Scrolla i lista, artikel eller vy
När en scroll-indikator är synlig i skärmen är det
möjligt att scrolla nedåt eller uppåt i vyn. Svep
nedåt/uppåt var som helst i vyn.
Apparna och knapparna för bilfunktioner i apprespektive funktionsvyn kan flyttas och organiseras efter önskemål.
1.
2.
34
Till många av bilens funktioner används reglage.
Reglera t.ex. temperatur genom att antingen:
•
dra i reglaget till önskad temperatur,
trycka på +/− för att höja/sänka temperaturen stegvis, eller
trycka på önskad temperatur på reglaget.
Relaterad information
Dra appen/knappen nedåt till en ledig plats i
vyn.
En app/knapp kan alltså vara placerad längre ner
och syns då inte i normalläget för vyn.
Temperaturreglaget.
•
•
Tryck på en app/knapp och håll inne.
> Appen/knappen ändrar storlek och blir lite
genomskinlig. Den är då möjlig att flytta.
Maximala antalet rader att utnyttja för att placera
appar/knappar på är 48 stycken. För att flytta en
app/knapp utanför den synliga vyn, dra den till
botten av vyn. Nya rader läggs då till, där appen/
knappen kan placeras.
Använda reglage i centerdisplayen
•
•
•
Scroll-indikatorn syns i centerdisplayen när det är möjligt
att scrolla i vyn.
•
•
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 36)
Inställningsvy (s. 161)
Sensus – uppkoppling och underhållning
(s. 25)
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 222)
Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar
(s. 433)
INTRODUKTION
•
Använda tangentbordet i centerdisplayen
(s. 45)
•
Ändra inställningar för centerdisplayen
(s. 41)
35
INTRODUKTION
Navigera i centerdisplayens vyer
I centerdisplayen finns fem olika grundvyer:
hemvy, toppvy, klimatvy, applikationsvy (appvy)
och funktionsvy. Skärmen startas automatiskt när
förardörren öppnas.
Hemvyn
Hemvyn är den vy som visas när skärmen startas.
Den består av fyra delvyer: Navigation, Media,
Telefon och en extra delvy.
36
En app/bilfunktion som väljs från app-/funktionsvyn, startar i respektive delvy i hemvyn. Ex. FMradio startar i Media-delvyn.
Den extra delvyn består av den senast använda
appen/bilfunktionen som inte har med någon av
de övriga tre områdena att göra.
Delvyerna visar kortfattad information om
respektive app.
OBS
Första gången bilen används är vissa av hemvyns delvyer tomma på innehåll.
OBS
I hemvyns standardläge – tryck kort på hemknappen. En animation som beskriver åtkomst
till de olika vyerna visas på skärmen.
INTRODUKTION
Expandera en delvy från standardläge
Standardläge och expanderat läge av media-delvyn.
}}
37
INTRODUKTION
||
Expandera en delvy:
–
Tryck på symbolen för att gå
tillbaka till det expanderade
läget, alternativt tryck på hemknappen nedanför skärmen.
Tryck var som helst på delvyn. När en delvy
expanderas trängs den fjärde delvyn i hemvyn för tillfället undan. De andra två blir minimerade och visar bara viss information.
Toppvyn
I den expanderade vyn ges tillgång till de
grundläggande funktionerna i respektive app.
Stänga en expanderad delvy:
–
Delvyn kan stängas på tre olika sätt:
•
Tryck på den övre delen av den expanderade delvyn.
•
Tryck på en annan delvy (då öppnas istället den i expanderat läge).
•
Tryck kort på den fysiska hemknappen
under centerdisplayen.
Öppna/stänga en delvy i fullskärmsläge
Den extra delvyn och delvyn för Navigation är
möjliga att öppna upp i fullskärm, med ännu mer
information och fler inställningsmöjligheter.
När en delvy är öppnad i fullskärmsläge visas
ingen information från de övriga delvyerna.
I expanderat läge, öppna appen
i fullskärm – tryck på symbolen.
38
Hemknapp för centerdisplayen.
Det finns alltid möjlighet att gå tillbaka till hemvyn
genom att trycka på hemknappen. Gå tillbaka till
hemvyns standardvy från fullskärmsläge – tryck
två gånger på hemknappen.
Statusfältet
Högst upp i skärmen visas aktiviteterna i bilen. Till
vänster i statusfältet visas nätverks-/anslutningsinformation och till höger visas mediarelaterad
information, klocka samt indikering om bakgrundsaktivitet pågår.
Toppvyn neddragen.
I mitten av statusfältet högst upp i skärmen finns
en flik. Öppna toppvyn genom att trycka på fliken
eller genom att dra/svepa uppifrån och ner över
skärmen.
I toppvyn ges åtkomst till:
• Inställningar
• Ägarmanual
• Bilens sparade meddelanden.
INTRODUKTION
Lämna toppvyn – tryck utanför toppvyn eller tryck
längst ner i toppvyn och dra uppåt. Bakomliggande vy blir då synlig och möjlig att använda
igen.
OBS
Toppvyn är inte tillgänglig vid start/avstängning eller då ett meddelande visas på skärmen. Den är heller inte tillgänglig då klimatvyn
visas.
Tryck på symbolen mitt på klimatraden
för att öppna klimatvyn och få tillgång
till fler klimatinställningar.
Applikationsvyn
Tryck på symbolen för att stänga klimatvyn och återgå till tidigare vy.
För mer information om klimatreglage, se avsnittet "Klimatreglage i centerdisplayen".
Gå in i toppvyn från en app
Dra ner toppvyn då en app är igång, ex. FM radio:
•
Tryck på Inställningar FM-radio – inställningar som har att göra med FM radio visas.
•
Tryck på Manual FM-radio – en artikel som
har att göra med FM radio öppnas.
Detta gäller enbart vissa av apparna i bilen. För
tredjepartsappar, som laddas ner, går det t.ex.
inte att komma åt appspecifika artiklar eller
inställningar.
Klimatvyn
Längst ner i skärmen ligger klimatraden alltid
synlig. Där kan de vanligaste klimatinställningarna
göras direkt, såsom inställning av temperatur,
sätesvärme och fläkt.
9
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
Applikationsvyn med bilens appar.
Svep från höger till vänster9 över skärmen för att
komma åt applikationsvyn (appvyn) från hemvyn.
Här ligger appar som har laddats ner (tredjepartsappar) men också appar för inbyggda funktioner,
exempelvis FM-radio. Vissa appar visar kortfattad
information direkt ute i appvyn, exempelvis antalet
olästa textmeddelanden för Meddelanden.
}}
39
INTRODUKTION
||
Tryck på en app för att öppna den. Den öppnas
då i den delvy som den tillhör, exempelvis Media.
Funktionsvyn
Beroende på mängden appar går det att scrolla
nedåt i appvyn. Gör det genom att svepa/dra
nedifrån och upp.
Till skillnad från i appvyn, där en app öppnas med
ett tryck, aktiveras/deaktiveras en funktion
genom ett tryck på respektive funktionsknapp.
Vissa funktioner, triggerfunktionerna öppnas i ett
eget fönster vid tryck. Se avsnittet "Funktionsvy
med knappar för bilfunktioner".
För att flytta på en app:
1.
Tryck på appen och håll inne.
> Appen blir lite genomskinlig och större
när den är möjlig att flytta.
2.
Dra appen till önskad plats.
Precis som i appvyn är det möjligt att flytta runt
funktionsknapparna och lägga dem i önskvärd
ordning. Se under rubriken "Applikationsvyn"
ovan.
OBS
Relaterad information
Appar och bilfunktionsknappar kan inte läggas på platser som redan är upptagna.
•
•
•
Gå tillbaka till hemvyn igen genom att svepa från
vänster till höger9 över skärmen eller genom att
trycka på hemknappen.
Funktionsvyn med knappar för olika bilfunktioner.
Svep från vänster till höger9 över skärmen för att
komma åt funktionsvyn från hemvyn. Härifrån
aktiveras/deaktiveras olika bilfunktioner, t.ex.
Lane Departure Warning, Lane Keeping Aid*
och Parkerings- assistans*.
9
40
Beroende på mängden funktioner går det även
här att scrolla nedåt i vyn. Gör det genom att
svepa/dra nedifrån och upp.
Hantera centerdisplayen (s. 32)
Översikt av centerdisplayen (s. 29)
Funktionsvy med knappar för bilfunktioner
(s. 43)
•
•
Ändra inställningar för appar (s. 165)
•
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)
Symboler i centerdisplayens statusfält
(s. 41)
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INTRODUKTION
Symboler i centerdisplayens
statusfält
Symbol
Fjärrdiagnostik aktiv.
Översikt av symboler som kan visas i centerdisplayens statusfält.
Pågående process.
I statusfältet visas pågående aktiviteter och i
vissa fall deras status. På grund av begränsat
utrymme i fältet visas inte alla symboler hela
tiden.
Symbol
Innebörd
Pågående förkonditionering.
Ljudkälla spelas.
Innebörd
Ändra inställningar för
centerdisplayen
Centerdisplayen startas upp automatiskt när
förardörren öppnas. Inställningarna kan ändras
för centerdisplayen med avseende på ljud och
teman. Skärmen kan stängas av för att inte störa
vid körning.
Stänga av skärmen och aktivera den
igen
Ljudkälla stoppad.
Roaming aktiverat.
Telefonsamtal pågår.
Signalstyrkan i mobiltelefonnätet.
Ljudkälla tystad.
Bluetooth-enhet ansluten.
Nyheter tas emot från radiokanal.
Bluetooth aktiverat men ingen enhet
ansluten.
Trafikinformation tas emot.
Ansluten till Wi-Fi-nätverk.
Klocka.
Hemknapp för centerdisplayen.
Internetdelning aktiverad (Wi-Fihotspot). Bilen delar alltså ut tillgänglig uppkoppling.
Relaterad information
•
Bilmodem aktiverat.
Meddelanden i förar- och centerdisplayen
(s. 100)
•
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 36)
Konsekvensen då centerdisplayen stängs av blir
att skärmen dimmas ner för att inte störa under
körning. Klimatraden syns fortfarande, appar och
andra funktioner kopplade till skärmen är fortfarande igång.
Ansluten till internet via USB.
Anslutningstyp till mobiltelefonnätet
(2G, 3G).
}}
41
INTRODUKTION
||
1.
2.
Gör ett långt tryck på den fysiska hemknappen under skärmen.
> Skärmen släcks ner, förutom klimatraden
som fortfarande visas. Alla funktioner är
fortfarande igång, såsom klimat, ljud, guidning* och appar. I detta läge är det lämpligt att rengöra skärmen med den medföljande putsduken, se avsnittet "Rengöra
centerdisplay".
2.
Tryck på Ljud
3.
Dra i reglaget under Touchljud, för att ändra
volym/stänga av ljudet för tryck på skärmen
och Tangentbordsljud för att ändra volym
på/stänga av ljudet för tryck på skärmens
tangentbord. Dra reglaget till önskad ljudnivå.
Återaktivera skärmen – tryck kort på hemknappen.
> Samma vy som visades innan skärmen
stängdes av visas igen.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj därefter tema, t.ex. Minimalistic eller
Chrome rings .
OBS
Skärmen kan inte stängas av när en uppmaning om att utföra en åtgärd visas på skärmen.
OBS
Centerdisplayen stängs automatiskt av när
motorn är av och förardörren öppnas.
Stänga av/ändra volymen på
systemljuden i centerdisplayen
Systemljudet i centerdisplayen är möjligt att
ändra volym på/stänga av:
1.
42
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
Systemvolymer.
Ändra utseendet i skärmen
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Displayer
Teman.
Som tillägg till dessa utseenden är det möjligt att
välja mellan Normal och Ljus. Vid Normal är
bakgrunden i skärmen mörk och texterna är ljusa.
Detta alternativ är förvalt för alla teman. Om så
önskas kan en ljus variant väljas där utseendet
ändras så att bakgrunden blir ljus och texterna
mörka. Alternativet kan t.ex. vara användbart vid
starkt dagsljus.
Alternativen är alltid tillgängliga för användaren
och påverkas inte av belysningen runt omkring.
Relaterad information
•
•
•
•
Inställningsvy (s. 161)
Sensus – uppkoppling och underhållning
(s. 25)
Rengöra centerdisplay (s. 515)
Hantera centerdisplayen (s. 32)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INTRODUKTION
Funktionsvy med knappar för
bilfunktioner
funktionsvyn från hemvyn genom att svepa från
vänster till höger över skärmen10.
I funktionsvyn, en av centerdisplayens grundvyer,
ligger alla knappar för bilfunktioner. Navigera till
Olika typer av knappar
Det finns tre olika typer av knappar för bilfunktioner, se nedan:
Typ av knapp
Egenskap
Påverkar bilfunktion
Funktionsknappar
Har på/av-lägen.
De flesta knappar i funktionsvyn är funktionsknappar.
När en funktion är igång lyser en LED-indikator till vänster om ikonen för knappen.
Tryck på knappen för att aktivera/deaktivera en funktion.
Triggerknappar
Har inte på/av-lägen.
Vid tryck på en triggerknapp öppnas ett fönster för funktionen. Det kan exempelvis vara
ett fönster för att ändra sätets läge.
Parkeringsknappar
Har på-, av- och scanningslägen.
Liknar funktionsknappar men har ett extra läge för parkeringsscanning.
10
Gäller för vänsterstyrd bil. För högerstyrd bil – svep åt motsatt håll.
• Kamera
• Fäll nackstöd
• Funktioner för att fälla säte
• Justeringar för head-up display
• Kör in
• Kör ut
}}
43
INTRODUKTION
||
Knapparnas olika lägen
När LED-indikatorn lyser grönt på en funktionsrespektive parkeringsknapp är funktionen aktiverad. När en funktion aktiveras visas för vissa funktioner en extra text om vad funktionen innebär.
Texten visas i några sekunder och därefter visas
knappen med LED-indikatorn tänd.
Funktionen är deaktiverad när LED-indikatorn är
släckt.
För Lane Keeping Aid visas t.ex. extratexten:
Fungerar enbart i vissa hastigheter då
knappen trycks in.
Tryck kort en gång på knappen för att aktivera/
deaktivera funktionen.
När en varningstriangel visas i högra delen av
knappen är det något som inte fungerar som det
är tänkt.
Relaterad information
•
•
•
44
Översikt av centerdisplayen (s. 29)
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 36)
Kategorier i inställningsvyn (s. 162)
INTRODUKTION
Använda tangentbordet i
centerdisplayen
Med centerdisplayens tangentbord är det möjligt
att skriva med tangenter i skärmen, men även för
hand genom att "rita in" bokstäver och tecken på
skärmen.
Skriva med tangentbordet
Med tangentbordet kan tecken, bokstäver och
siffror skrivas in, t.ex. för att skriva textmeddelanden från bilen, fylla i lösenord eller söka efter
artiklar i den digitala ägarmanualen.
Tangentbordet visas endast då det är möjligt att
skriva på skärmen.
}}
45
INTRODUKTION
||
Bilden visar en översikt av några av de knappar som kan visas i tangentbordet. Utseendet varierar beroende på språkinställningar och i vilket sammanhang tangentbordet används.
Rad med förslag på ord eller pinyin11. Föreslagna ord anpassas allteftersom nya bokstä11
46
Detta gäller vid val av japanska, kinesiska eller taiwanesiska tangentbord.
ver skrivs in. Bläddra bland förslagen genom
att trycka på pilarna till höger och vänster.
Tryck på ett förslag för att välja det. Observera att funktionen inte stöds av alla språkval.
INTRODUKTION
Raden kommer då inte synas på tangentbordet.
för att se tangentbordet med specialtecken.
för tangentbordet anpassas utan att systemspråket påverkas.
Beroende på vilket språk som väljs för tangentbordet (se punkt 7) anpassas de tecken
som finns tillgängliga. Tryck på ett tecken för
att skriva in det.
Byter språk för textinmatningen, t.ex. UK.
Tecken som är möjliga att skriva samt ordförslag (1) ändras beroende på valt språk. Tryck
för att få upp en lista över språken och tryck
på det språk som ska användas. För att lägga
till fler språk i tangentbordet – se rubriken
"Ändra språk för tangentbordet" nedan.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på System
3.
Välj ett eller flera språk i listan.
> Det är nu möjligt att växla mellan de valda
språken direkt i tangentbordet.
Beroende på i vilket sammanhang tangentbordet används fungerar knappen på olika
sätt – antingen för att skriva in @, .com eller
för att skapa ny rad.
Döljer tangentbordet. Om detta inte är möjligt visas inte knappen.
Används för att skriva med versaler. Tryck en
gång för att skriva en versal och sedan fortsätta med gemena bokstäver. Ytterligare ett
tryck gör samtliga bokstäver till versaler.
Nästa tryck återställer tangentbordet till
gemener. I detta läge blir den första bokstaven efter punkt, utropstecken eller frågetecken skriven som versal. Detta gäller även
första bokstaven i textfältet. I textfält ämnade
för namn eller adresser börjas varje ord automatiskt med versal. I textfält där lösenord,
webbadresser eller e-postadresser ska fyllas
i blir däremot alla bokstäver automatiskt
gemena, om inget annat aktivt ställs in med
knappen.
Sifferinmatning. Tangentbordet (2) visas då
med siffror. Tryck på
, som i sifferläget
visas istället för
, för att komma tillbaka
till tangentbordet med bokstäver, alternativt
Mellanslag.
Ångrar textinmatning. Tryck kort för att ta
bort ett tecken i taget. Vänta en kort stund
innan nästa tryck för att ta bort nästa tecken
o.s.v.
Byter tangentbordsläget för att skriva in bokstäver och tecken för hand istället. Läs mer
under rubriken "Skriva in tecken/bokstäver
för hand på skärmen".
Tryck på bekräftelseknappen över tangentbordet
(syns inte i bilden) för att bekräfta den textinmatning som har gjorts. Knappen ser olika ut
beroende på sammanhang.
Ändra språk för tangentbordet
För att det ska vara möjligt att växla mellan olika
språk i tangentbordet måste språken först läggas
till under Inställningar.
Lägg till/ta bort språk i inställningar
Tangentbordet är automatiskt inställt på samma
språk som systemspråket. Manuellt kan språket
Tangentsbordslayout.
Om inga språk aktivt har valts under
Inställningar behåller tangentbordet samma
språk som bilens systemspråk, se avsnittet
"Ändra systeminställningar i inställningsvyn".
Växla mellan olika språk i tangentbordet
När ett antal språk har valts i
Inställningar används
knappen (visad i sitt sammanhang som nummer 7 i bilden
ovan) i tangentbordet för att
växla mellan de olika språken.
För att ändra språk i tangentbordet:
1.
Tryck och håll inne knappen (se bild ovan).
> En lista blir synlig.
2.
Välj önskat språk. Om fler än fyra språk har
valts under Inställningar är det möjligt att
scrolla i listan ute i tangentbordet.
> Tangentbordet anpassas till det språk
som väljs och andra ordförslag ges.
}}
47
INTRODUKTION
||
Varianter av en bokstav eller ett tecken
Skriva in tecken/bokstäver för hand på
skärmen
Dölj tangentbordet. Om detta inte är möjligt
visas inte knappen.
Byt språk för textinmatningen.
Skriva in tecken/bokstäver för hand
1. Skriv ett tecken/en bokstav i området för
handskrivna bokstäver (1).
> Ett antal förslag på tecken eller bokstäver
visas (3). Det mest sannolika visas högst
upp i listan.
2.
För att skriva in en variant av en bokstav/ett
tecken, t.ex. é eller è:
1.
Tryck och håll inne bokstaven/tecknet.
> En ruta med möjliga varianter av bokstaven/tecknet visas.
2.
Tryck på önskad variant. Om ingen av varianterna väljs, skrivs originalbokstaven/tecknet
in.
Område för att skriva in bokstäver/tecken.
Textfält där bokstäver/tecken matas in allteftersom de ritas upp på skärmen.
Förslag på bokstäver/tecken. Listan går att
scrolla i.
Mellanslag.
Ångra textinmatning. Tryck kort för att ta bort
en bokstav/ett tecken i taget. Vänta en kort
stund innan nästa tryck för att ta bort nästa
bokstav/tecken etc.
Gå tillbaka till tangentbordet med vanlig
teckeninmatning.
48
Mata in tecknet/bokstaven genom att vänta
en kort stund.
> Tecknet/bokstaven högst upp i listan
matas in. Det går också att välja ett annat
tecken än det som visas högst upp – tryck
på önskat tecken/önskad bokstav i listan.
INTRODUKTION
Ta bort/ändra tecken/bokstav som skrivits
in för hand
Radera tecken i textfältet (2) genom att svepa över fältet
för handskrift (1).
–
För att ta bort/ändra tecken/bokstäver finns
flera alternativ:
•
12
13
Tryck i listan (3) på den bokstav som
egentligen avsågs.
•
Tryck på knappen för att ångra textinmatning (5) för att ta bort bokstaven och
börja om.
•
Svep horisontellt från höger till vänster12
över området för handskrivna bokstäver
(1). Ta bort flera bokstäver genom att
svepa över området flera gånger.
•
Ett tryck på krysset i textfältet (2) tar bort
all inskriven text.
Byta rad i fritextfält med handskrift
Byt rad för hand genom att rita in ovan tecken i fältet för
handskrift13.
Relaterad information
•
•
•
•
Inställningsvy (s. 161)
Hantera centerdisplayen (s. 32)
Hantera textmeddelande (s. 426)
Ändra systeminställningar i inställningsvyn
(s. 163)
För arabiskt tangentbord – svep åt motsatt håll. Vid svep från höger till vänster skapas ett mellanslag.
För arabiskt tangentbord – rita samma tecken men spegelvänt.
49
INTRODUKTION
Allmänt om XC90 Twin Engine
XC90 Twin Engine körs som en helt vanlig bil,
men vissa funktioner skiljer sig från en bil som
50
drivs enbart av bensin eller diesel. Elmotorn driver bilen huvudsakligen i låga hastigheter, bensinmotorn i högre samt vid mer aktiv körning.
INTRODUKTION
Översikt
}}
51
INTRODUKTION
||
Laddning av hybridbatteri, se avsnittet "Förbereda inför laddning av hybridbatteriet".
Elmotor med drivning på bakhjulen, se avsnittet "Starta motor".
Hybridbatteri, se avsnittet "Hybridbatteri".
Körlägen, ändra med körlägesreglaget i tunnelkonsolen och i centerdisplayen, se avsnittet "Körlägen".
Förardisplay med unik information för Twin
Engine, se avsnitten "Hybridrelaterade symboler och meddelanden" samt "Hybridrelaterad information i förardisplayen".
Viktigt att känna till
Strömlös bil
Tänk på att när bilen är strömlös fungerar inte
viktiga funktioner såsom bromsar, servostyrning,
etc.
VARNING
Vid strömlös bil med avstängd el- och bränslemotor är det inte möjligt att bromsa bilen.
Exteriört motorljud
VARNING
Tänk på att bilen inte avger något motorljud
när den endast drivs av elmotorn och därför
kan vara svår att uppfatta för barn, fotgängare,
cyklister och djur. Detta gäller speciellt i låga
farter, t.ex. på parkeringsplatser.
Högvoltsspänning
Ett flertal komponenter i bilen
arbetar med högvoltsspänning
som kan vara farlig vid felaktiga
ingrepp. Rör ingenting som inte
är tydligt beskrivet i ägarmanualen, se avsnittet "Motorrumsöversikt" för en översikt av
motorrummets komponenter.
VARNING
Orangefärgade kablar får endast hanteras av
behörig personal.
Unika funktioner
Bogsering inte tillåten
Bogsering av XC90 Twin Engine är inte tillåten
eftersom elmotorn tar skada. Vid förflyttning ska
bilen bärgas upplyft och stå med alla hjulen på
ett bärgningsflak.
14
52
Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.
Körlägen
Under körning är det möjligt att försätta bilen i
olika körlägen t.ex. endast eldrift eller vid behov
av kraft, både el- och bensinmotor. Bilen beräknar en optimal kombination av körbarhet, körupplevelse, miljöbelastning samt bränsleekonomi
utefter valt körläge. Läs mer i avsnittet "Körlägen".
Förardisplay
I förardisplayen visas en del unik information för
Twin Engine – laddningsinformation, valt körläge,
körsträcka till tomt batteri samt hybridbatteriets
laddningsnivå. Läs mer i avsnitten "Hybridrelaterad information i förardisplayen" samt "Körlägen".
Förkonditionering
För att bilen ska fungera optimalt gäller det att
hybridbatteriet med tillhörande elektriska drivsystem samt bensinmotorn och dess drivsystem har
korrekt arbetstemperatur. Batterikapaciteten
reduceras väsentligt om batteriet är för kallt eller
för varmt. Genom förkonditionering förbereds
bilens drivsystem och kupén innan avfärd, så att
både slitage och energibehov under färd minskas. Räckvidden för hybridbatteriet ökar. Läs mer
i avsnittet "Starta/stänga av förkonditionering".
Laddning av hybridbatteri
VIKTIGT
Anslut aldrig laddkabeln när risk för blixtnedslag föreligger.
Hybridbatteriet är av typ litium-jon och kan laddas
på olika sätt. En laddkabel med kontrollenhet kan
anslutas mellan bilen och ett 230 VAC-uttag14.
INTRODUKTION
Laddtiden är beroende på laddström. Läs mer i
avsnittet "Laddning av hybridbatteriet".
Hybridbatteriet kan även laddas med bilens
motor. Vid mjuk inbromsning med bromspedalen
återladdas hybridbatteriet. Även vid motorbroms i
växelläge B i t.ex. nedförsbacke återladdas
hybridbatteriet. Läs mer i avsnitten "Växellägen
för automatisk växellåda" samt "Hybridrelaterad
information i förardisplayen".
Relaterad information
•
Förbereda inför laddning av hybridbatteriet
(s. 395)
•
•
•
•
Starta motor (s. 347)
•
Hybridrelaterad information i förardisplayen
(s. 88)
•
•
•
•
Hybridbatteri (s. 498)
Körlägen (s. 356)
Hybridrelaterade symboler och meddelanden
(s. 401)
Motorrumsöversikt (s. 481)
Starta/stänga av förkonditionering (s. 190)
Laddning av hybridbatteriet (s. 387)
Växellägen för automatisk växellåda (s. 351)
53
SÄKERHET
SÄKERHET
Säkerhet
VARNING
Bilen är utrustad med ett flertal säkerhetssystem
som samverkar för att skydda bilens förare och
passagerare vid en olycka.
Om varningssymbolen förblir tänd eller tänds
under körning och meddelandet SRS airbag
Service snarast Kör till verkstad visas i
förardisplayen, är det ett tecken på att en del
av något säkerhetssystem inte har fullgod
funktion. Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas snarast.
Bilen är utrustad med ett antal sensorer som vid
en olycka reagerar och aktiverar olika säkerhetssystem, t.ex. olika typer av krockkuddar och
säkerhetsbältets bältesförsträckare. Beroende av
den specifika olyckssituationen, t.ex. kollisioner i
olika vinklar, rundslagning eller avkörning, reagerar systemen på olika sätt för att ge bästa skydd.
Därtill finns rent mekaniska säkerhetssystem som
Whiplash Protection System. Bilen är också
byggd så att en stor del av kraften vid en kollision
fördelas till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen.
Efter en olycka kan bilens säkerhetsläge aktiveras om någon viktig funktion i bilen har skadats.
Varningssymbol i förardisplay
Varningssymbolen tänds i förardisplayen när bilens elsystem sätts i tändningsläge II. Symbolen släcks efter
ca 6 sekunder om bilens säkerhetssystem är felfritt.
Säkerhet vid graviditet
Det är viktigt att säkerhetsbältet används på rätt
sätt under graviditeten och att gravida förare
anpassar sin sittställning.
Säkerhetsbälte
Om den specifika varningssymbolen är
trasig tänds istället den generella varningssymbolen och förardisplayen visar
samma meddelande.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Säkerhet vid graviditet (s. 56)
Säkerhetsbälte (s. 58)
Krockkuddar (s. 62)
Whiplash Protection System (s. 57)
Säkerhetsläge (s. 68)
Barnsäkerhet (s. 69)
Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot axeln, med
den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan
brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt mot
sidan av låren och så lågt som möjligt under
magen – det får aldrig tillåtas att glida upp.
Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen som
möjligt utan onödigt slack. Kontrollera också att
säkerhetsbältet inte har vridit sig.
Sittställning
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida
förare justera sätet och ratten, så att de har full
kontroll över bilen (vilket innebär att man lätt
56
SÄKERHET
måste kunna nå ratten och fotpedalerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan magen och
ratten.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkerhet (s. 56)
Säkerhetsbälte (s. 58)
Manuellt framsäte (s. 113)
Elmanövrerat framsäte* (s. 113)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) är ett
skydd mot pisksnärtsskador. Systemet består av
energiupptagande ryggstöd och sittdyna samt
ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena.
WHIPS aktiveras vid en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets
egenskaper inverkar.
När WHIPS aktiveras fälls framsätenas ryggstöd
bakåt och sittdynan åker nedåt så att sittställningen för föraren och passageraren i framsätet
förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING
WHIPS är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av sätet eller WHIPS på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Om framsätena har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska sätena bytas ut. En del av sätenas
skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även
om de verkar oskadade.
Placera inga föremål på golvet bakom eller under framsätena eller i sätesraden bakom förar-/passagerarsäte
som kan hindra WHIPS funktion.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framsätets ryggstöd.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
motsvarande framsäte flyttas framåt så att
den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.
Sittställning
För bästa möjliga skydd av WHIPS måste förare
och passagerare ha rätt sittställning och se till att
systemets funktion inte hindras.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
57
SÄKERHET
||
Ställ in rätt sittställning på framsätet innan körningen påbörjas.
Förare och passagerare i framsätet bör sitta mitt i
sätet med så litet avstånd som möjligt mellan
nackskydd och huvud.
WHIPS och barnskydd
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med en aktiverad
krockkudde på passagerarsidan.
Relaterad information
•
•
•
•
58
Säkerhetsbälte
Elmanövrerat framsäte* (s. 113)
Rear Collision Warning (s. 313)
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
För att säkerhetsbältet ska ge maximalt skydd är
det viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta
inte ryggstödet för långt bakåt, säkerhetsbältet är
avsett att skydda vid normal sittställning.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det
utbytta säkerhetsbältet.
VARNING
Tänk på att inte använda clips eller fästa bältet kring krokar eller andra delar av interiören,
vilket hindrar säkerhetsbältet att sitta åt
ordentligt.
Säkerhet (s. 56)
Manuellt framsäte (s. 113)
VARNING
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar.
Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta påverka
krockkuddens effekt vid en kollision.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkerhet (s. 56)
Bältesförsträckare (s. 59)
Ta på/av säkerhetsbältet (s. 60)
Dörr- och bältespåminnare (s. 61)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
SÄKERHET
Bältesförsträckare
Bilen är utrustad med pyrotekniska och elektriska bältesförsträckare som kan sträcka säkerhetsbältena vid kritiska situationer och kollisioner.
Bältesförsträckare vid kollision
Alla säkerhetsbälten är utrustade med en pyroteknisk bältesförsträckare.
Den pyrotekniska bältesförsträckaren sträcker
säkerhetsbältet vid en tillräckligt kraftig kollision
för att mer effektivt fånga upp den åkande.
Bältesförsträckare vid kritiska
situationer
Säkerhetsbältena för förare och passagerare i
framsätet är utrustade med en elektrisk bältesförsträckare.
Bältesförsträckaren samverkar och kan aktiveras i
samband med förarstödsystemen City Safety och
Rear Collision Warning. Vid kritiska situationer så
som panikbroms, kraftig undanmanöver, avkörning (t.ex. att bilen rullar ner i ett dike, lyfter från
marken eller slår emot något i terrängen), sladd
eller risk för kollision, kan säkerhetsbältet
sträckas av bältesförsträckarens elmotor.
Den elektriska bältesförsträckaren positionerar
den åkande bättre vilket minskar risken för att slå
emot bilens interiör och förbättrar effekten av
säkerhetssystem så som bilens krockkuddar.
VIKTIGT
Om passagerarkrockkudden deaktiveras, så
deaktiveras även den elektriska bältesförsträckaren på passagerarsidan.
Återställa elektrisk bältesförsträckare
När den kritiska situationen upphört så återställs
bältet och den elektriska bältesförsträckaren
automatiskt.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Säkerhetsbälte (s. 58)
Ta på/av säkerhetsbältet (s. 60)
Dörr- och bältespåminnare (s. 61)
City Safety (s. 304)
Rear Collision Warning (s. 313)
Aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden*
(s. 65)
Om bältet ändå skulle förbli sträckt:
1.
Stanna bilen på en säker plats.
2.
Ta av säkerhetsbältet och ta därefter på det
igen.
> Bältet och den elektriska bältesförsträckaren återställs.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det
utbytta säkerhetsbältet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
59
SÄKERHET
Ta på/av säkerhetsbältet
Se till att samtliga passagerare har tagit på sig
säkerhetsbältet innan körningen påbörjas.
3.
I framsätena och på ytterplatserna i andra
sätesraden kan bältet justeras i höjdled.
Ta på säkerhetsbältet
1.
Dra ut bältet långsamt och se till att det inte
är vridet eller skadat.
Se till att bältet ligger korrekt i bältesguiden
som finns för andra sätesradens mittplats.
OBS
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:
Bältet ska ligga in på axeln (inte ner över armen).
•
•
•
4.
2.
om det dras ut för snabbt
vid bromsning och acceleration
om bilen lutar kraftigt.
Lås fast bältet genom att skjuta ner dess låstunga i avsett bälteslås.
> Ett kraftigt "klick" indikerar att bältet är
låst.
Sträck höftbandet över höften genom att dra
i diagonalbandet uppåt mot axeln.
Tryck ihop bältesfästet och flytta bältet uppåt
eller nedåt.
Positionera bältet så högt som möjligt utan
att det skaver mot halsen.
VARNING
Sätt alltid in låstungan från säkerhetsbältet i
bälteslåset på rätt sida. Säkerhetsbältena och
bälteslåset fungerar annars kanske inte som
avsett vid en kollision. Det finns risk för allvarliga skador.
60
Höftbandet ska sitta lågt (inte över buken).
SÄKERHET
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Dörr- och bältespåminnare
Bältespåminnare
Systemet påminner obältade om att ta på säkerhetsbältet och varnar även för öppen dörr,
motorhuv, baklucka eller tanklucka.
Förardisplayens grafik
Tänk på att inte använda clips eller fästa bältet kring krokar eller andra delar av interiören,
vilket hindrar säkerhetsbältet att sitta åt
ordentligt.
VARNING
Skada aldrig säkerhetsbältena och sätt inte in
några främmande föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar då kanske inte som avsett vid en kollision. Det finns
risk för allvarliga skador.
Ta av säkerhetsbältet
1.
Tryck på den röda knappen på bälteslåset
och låt sedan rullen dra in bältet.
2.
Om det inte rullats in helt, mata in det för
hand så att det inte hänger löst.
Se till att bältet ligger korrekt i bältesguiden
som finns för andra sätesradens mittplats.
Relaterad information
•
•
•
Säkerhetsbälte (s. 58)
Ljuspåminnelse i takkonsolen.
Ljuspåminnelse ges i takkonsolen och genom
varningssymbolen i förardisplayen.
Grafik i förardisplayen med olika typer av varningar. Varningsfärgen på dörr och baklucka är beroende av bilens
hastighet.
Förardisplayens grafik visar vilka säten i bilen
som har bältade och obältade passagerare.
I samma grafik visas även om motorhuven, bakluckan, tankluckan eller någon dörr är öppen.
Grafiken raderas automatiskt efter ungefär
30 sekunders körning eller med ett tryck på
högra rattknappsatsens O-knapp.
Ljudpåminnelsen är beroende av hastighet samt
körtid och körsträcka.
Förarens och passagerarnas bältesstatus informeras i förardisplayen grafik när ett bälte tas på
eller av.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Framsäte
Obältad förare och främre passagerare blir
påmind om att ta på sig säkerhetsbältet genom
ljus- och ljudpåminnelse.
Bältesförsträckare (s. 59)
Dörr- och bältespåminnare (s. 61)
}}
61
SÄKERHET
||
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
•
•
Krockkuddar
Bilen är utrustad med krockkuddar samt krockgardin för förare och passagerare.
VARNING
Krockkuddesystemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa kablarna
till startbatteriet. Försök inte starta bilen eftersom krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen.
Volvo rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Påminna om att något säkerhetsbälte i baksätet tagits av under färd genom ljus- och
ljudpåminnelse. Påminnelsen upphör då
säkerhetsbältet åter tagits på, men kan
också kvitteras manuellt med ett tryck på
högra rattknappsatsens O-knapp.
Om motorhuven, bakluckan, tankluckan eller
någon dörr inte är riktigt stängd visar förardisplayens grafik vad som är öppet. Stanna bilen på
en säker plats snarast och stäng det som utlöst
varningen.
Om bilen körs i lägre hastighet än
ca 10 km/h (6 mph) tänds förardisplayens informationssymbol.
Om bilen körs i högre hastighet än
ca 10 km/h (6 mph) tänds förardisplayens varningssymbol.
Relaterad information
62
Ta på/av säkerhetsbältet (s. 60)
Informera om vilka säkerhetsbälten som
används i baksätet. Förardisplayens grafik
visas vid användning av säkerhetsbältena.
Påminnare för dörr, motorhuv, baklucka
och tanklucka
•
•
•
Säkerhetsbälte (s. 58)
Bältesförsträckare (s. 59)
Utlösta krockkuddar
Om någon av krockkuddarna har löst ut rekommenderas följande:
•
Bärga bilen. Volvo rekommenderar att den
bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör
inte med utlösta krockkuddar.
•
Volvo rekommenderar att låta en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
•
Kontakta alltid läkare.
SÄKERHET
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den rök
och det damm som bildas vid utlösning av
kuddarna kan vid intensiv exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid
besvär tvätta med kallt vatten. Det snabba
utlösningsförloppet kan också, i kombination
med kuddens material, ge friktions- och
brännskador på huden.
Förar- och passagerarkrockkuddar
Som ett komplement till säkerhetsbältet är bilen
utrustad med krockkuddar på förar- och passagerarsidan i framsätet.
Olyckssituationer kan därför uppstå då endast
en (eller ingen) av krockkuddarna aktiveras.
Sensorerna känner av det kollisionsvåld som
fordonet utsätts för och åtgärd anpassas efter
detta så att ingen, en eller flera krockkuddar
utlöses.
Relaterad information
•
•
•
•
VARNING
Säkerhet (s. 56)
Förar- och passagerarkrockkuddar (s. 63)
Sidokrockkudde (s. 67)
Krockgardin (s. 67)
OBS
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbälte används
eller inte. Gäller alla bältespositioner.
Förar- och passagerarkrockkuddar.
Vid en frontalkrock hjälper krockkuddarna till att
skydda förarens och passagerarens huvud,
ansikte och bröst, samt förarens knän och ben.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses upp.
Krockkudden dämpar stöten för den åkande i
kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas
ihop under krocken töms den. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och tömning av kudden, sker på några tiondels sekunder.
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar.
Om bältet inte används eller används på ett
felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens
effekt vid en kollision.
För att inte skadas om krockkudden löses ut,
måste passageraren sitta så upprätt som möjligt med fötterna på golvet och ryggen mot
ryggstödet.
VARNING
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
}}
63
SÄKERHET
||
Förarkrockkuddar
Dekal för passagerarkrockkudde
VARNING
Krockkudde i ratt
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens centrum. Ratten är märkt med AIRBAG.
Om bilen inte är utrustad med omkopplare för
att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden är krockkudden alltid aktiverad.
Knäkrockkudde
Krockkudden är monterad hopvikt i undre delen
av instrumentpanelen på förarsidan. Panelen är
märkt med AIRBAG.
VARNING
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför
passagerarsätet.
Placera aldrig barn på barnkudde, i barnstol
eller i bakåtvänt barnskydd på passagerarplatsen fram om krockkudden är aktiverad.
VARNING
Placera eller fäst inga föremål framför eller
ovanpå panelen där knäkrockkudden är placerad.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden är aktiverad.
Dekal på passagerarsidans solskydd.
Passagerarkrockkudde
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
Krockkudden är monterad hopvikt i ett utrymme
ovanför handskfacket. Panelen är märkt med
AIRBAG.
Relaterad information
•
•
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för passagerarplatsen är placerad.
Krockkuddar (s. 62)
Aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden*
(s. 65)
Dekal på passagerarsidans dörrstolpe. Dekalen blir synlig när passagerardörren öppnas.
Varningsdekal för passagerarkrockkudden är
placerad enligt ovan.
64
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
SÄKERHET
Aktivera/deaktivera
passagerarkrockkudden*
Passagerarkrockkudden kan deaktiveras om
bilen är utrustad med en omkopplare, Passenger
Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Omkopplaren
VARNING
Om bilen inte är utrustad med omkopplare för
att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden är krockkudden alltid aktiverad.
2.
Bekräfta meddelandet genom att trycka på
högra rattknappsatsens O-knapp.
Aktivera passagerarkrockkudden
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och blir åtkomlig när
dörren öppnas.
Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.
Dra omkopplaren utåt och vrid från OFF (B)
till ON (A).
> Förardisplayen visar meddelandet
Passagerar airbag på Vänligen
bekräfta.
OBS
ON – krockkudden är aktiverad och vuxna
kan sitta säkert på passagerarplatsen.
OFF – Krockkudden är deaktiverad och barn
i barnskydd kan sitta säkert på passagerarplatsen.
Om passagerarkrockkudden har aktiverats/
deaktiverats med bilen i tändningsläge I eller
lägre, visas meddelandet i förardisplayen samt
följande indikering i takkonsolen ca 6 sekunder efter att bilens elsystem sätts i tändningsläge II.
> Ett textmeddelande och en varningssymbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är aktiverad.
VARNING
Placera aldrig barn på barnkudde, i barnstol
eller i bakåtvänt barnskydd på passagerarplatsen fram när krockkudden är aktiverad.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen fram när krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
65
SÄKERHET
||
Deaktivera passagerarkrockkudden
Dra omkopplaren utåt och vrid från ON (A)
till OFF (B).
> Förardisplayen visar meddelandet
Passagerar airbag av Vänligen
bekräfta.
OBS
Om passagerarkrockkudden har aktiverats/
deaktiverats med bilen i tändningsläge I eller
lägre, visas meddelandet i förardisplayen samt
följande indikering i takkonsolen ca 6 sekunder efter att bilens elsystem sätts i tändningsläge II.
66
2.
Bekräfta meddelandet genom att trycka på
högra rattknappsatsens O-knapp.
VARNING
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen när krockkudden
är deaktiverad.
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om meddelandet i
takkonsolen indikerar att krockkudden är deaktiverad, samtidigt
som denna symbol och meddelandet SRS
airbag Service snarast Kör till verkstad
visas i förardisplayen. Detta tyder på att ett allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en verkstad. Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
> Ett textmeddelande och en symbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på
passagerarplatsen fram är deaktiverad.
VIKTIGT
Om passagerarkrockkudden deaktiveras, så
deaktiveras även den elektriska bältesförsträckaren på passagerarsidan.
Relaterad information
•
•
Förar- och passagerarkrockkuddar (s. 63)
Bältesförsträckare (s. 59)
SÄKERHET
Sidokrockkudde
VARNING
Sidokrockkuddarna, på förar- och passagerarplats, skyddar bröstet och höften vid en kollision.
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i sidokrockkuddesystemet kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
Krockgardin
Krockgardinen, Inflatable Curtain (IC), hjälper till
att skydda förarens och passagerarnas huvuden
från att slå emot bilens insida vid en kollision.
VARNING
Placera inga föremål i området mellan sätets
yttre sida och dörrpanelen eftersom detta
område kan påverkas av sidokrockkudden.
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo används.
Andra klädslar kan hindra sidokrockkuddarnas
funktion.
Sidokrockkuddarna är monterade i framsätenas
yttre ryggramar och hjälper till att skydda förare
och passagerare i framsätet.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop
under krocken töms den. Sidokrockkudden blåses normalt endast upp på krocksidan.
VARNING
Sidokrockkudden är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Sidokrockkudde och barnskydd
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Krockgardinen är monterad längs med innertakets båda sidor och hjälper till att skydda förare
och passagerare på bilens ytterplatser. Panelerna
är märkta med IC AIRBAG.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockgardinen blåses upp.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med en aktiverad
krockkudde på passagerarsidan.
Relaterad information
•
Krockkuddar (s. 62)
}}
67
SÄKERHET
||
VARNING
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Krokarna är endast avsedda för
lättare ytterplagg (inte för hårda föremål som
t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler.
Den avsedda skyddseffekten kan då utebli.
Volvo rekommenderar att endast använda Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
VARNING
Lämna 10 cm utrymme mellan last och sidofönster om bilen lastas över ovankanten av
dörrarnas fönster. Annars kan skyddseffekten
av krockgardinen som finns dold innanför
bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
68
Krockkuddar (s. 62)
Säkerhetsläge
Säkerhetsläge är ett skydd som träder i kraft när
en kollision kan ha skadat någon viktig funktion i
bilen som t.ex. bränsleledningar, sensorer för
något av skyddssystemen eller bromssystemet.
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten
Säkerhetsläge Se ägarmanual visas i förardisplayen tillsammans med varningssymbolen. Det
betyder att bilens funktionalitet är nedsatt.
Om bilen är satt i säkerhetsläge är det möjligt att
försöka återställa systemet och därefter starta
och förflytta bilen ur sitt trafikfarliga läge.
VARNING
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt. Volvo
rekommenderar att låta en auktoriserad
Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal status efter att
Säkerhetsläge Se ägarmanual visats.
VARNING
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den inte
bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo
rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
•
Säkerhet (s. 56)
Starta/förflytta bilen efter säkerhetsläge
(s. 69)
SÄKERHET
Starta/förflytta bilen efter
säkerhetsläge
4.
Om bilen är satt i säkerhetsläge är det möjligt att
försöka starta och därefter förflytta bilen ur sitt
trafikfarliga läge.
VIKTIGT
Om meddelandet Säkerhetsläge Se
ägarmanual fortfarande visas i displayen ska
bilen inte köras eller bogseras utan måste då
bärgas. Dolda skador kan under färd göra
bilen omöjlig att manövrera, även om bilen
verkar körbar.
Starta bilen efter säkerhetsläge
1.
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta
bilen om det luktar bränsle när meddelandet
Säkerhetsläge Se ägarmanual visas i
förardisplayen. Lämna bilen snarast.
2.
Vrid startvredet till STOP och släpp vredet.
3.
Försök därefter starta bilen.
> Förardisplayen visar meddelandet Start
av bil Systemkontroll, vänta under
tiden bilens elektronik utför en systemkontroll och därefter försöker återställa
sig till normal status. Detta kan ta uppemot en minut.
Försök därefter att starta bilen igen när meddelandet Start av bil Systemkontroll,
vänta inte längre visas i förardisplayen.
Förflytta bilen efter säkerhetsläge
1.
Om förardisplayen visar meddelandet
Normal mode The car is now in normal
mode efter att startförsök gjorts, kan bilen
försiktigt flyttas ur sitt trafikfarliga läge.
2.
Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
Barnsäkerhet
Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnstolar,
barnkuddar och fästanordningar) som är utvecklad för att passa just den här bilen.
Med Volvos barnsäkerhetsutrustning erhålls de
bästa förutsättningarna för att barnet åker säkert
i bilen. Dessutom passar barnsäkerhetsutrustningen väl och är enkel att använda.
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta i
knät på en passagerare.
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänd
barnstol så länge som möjligt, minst till 3–4 års
ålder och därefter i framåtvänd barnkudde/barnstol till 10 års ålder.
OBS
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukter, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
VARNING
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den inte
bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo
rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
Relaterad information
•
•
•
Säkerhet (s. 56)
Barnskydd (s. 70)
Integrerad bälteskudde* (s. 80)
Säkerhetsläge (s. 68)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
69
SÄKERHET
Barnskydd
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning
som ska användas väljs med hänsyn till barnets
vikt och storlek.
Barn ska sitta bra och säkert. Se till att barnskyddet används på rätt sätt.
Titta i barnstolens monteringsanvisning för rätt
montering.
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter är
det viktigt att läsa den monteringsanvisning
som medföljer.
Placering av barnskydd
Placera alltid barnstolar/barnkuddar i andra eller
tredje sätesraden om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp om det sitter på
passagerarplatsen.
Om krockkudden på passagerarplatsen är deaktiverad kan barnstol/barnkudde placeras på passagerarplatsen fram.
OBS
Lagbestämmelser om hur barn får placeras i
bilen varierar från land till land. Ta reda på vad
som gäller.
VARNING
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför
passagerarsätet.
Placera aldrig barn på barnkudde, i barnstol
eller i bakåtvänt barnskydd på passagerarplatsen fram om krockkudden är aktiverad.
Personer som är kortare än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
70
Montering av barnskydd
Följande punkter är viktiga att tänka på när ett
barnskydd monteras i bilen.
VARNING
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas,
eftersom de oavsiktligt kan orsaka öppning av
bälteslåset.
Sätt inte fast barnstolens fästband i sätets
längdjusteringsstång, eller i fjädrar, skenor
eller balkar under sätet. Vassa kanter kan
skada fästbanden.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
SÄKERHET
Montering i framsätet
• Kontrollera att passagerarkrockkudden är
deaktiverad.
•
Använd endast barnskydd som rekommenderas av Volvo, är universellt godkända eller är
semiuniversella och där bilen finns med på
tillverkarens fordonslista.
•
ISOFIX-barnskydd kan endast monteras då
bilen är utrustad med tillbehör ISOFIX-konsol1.
•
Justera sätet till sitt bakersta läge. Används
barnskydd även på andra raden kan undantag göras. Kontrollera då alltid att barnskyddet fortfarande är monterat enligt tillverkarens instruktioner.
•
Om barnskyddet är utrustat med undre fästband rekommenderar Volvo att de nedre
fästpunkterna används för dessa1.
•
ISOFIX-guide kan användas för att underlätta
montering av barnskydd.
Montering i andra sätesraden
• Använd endast barnskydd som rekommenderas av Volvo, är universellt godkända2 eller är
semiuniversella och där bilen finns med på
tillverkarens fordonslista.
•
1
2
3
Barnskydd med stödben får inte monteras på
mittplatsen.
Tillbehörsutbudet varierar beroende av marknad.
Gäller ej mittplats.
Varierar beroende av marknad.
•
Ytterplatserna är utrustade med ISOFIX fästsystem och är godkända för i-Size3.
•
Alla platser är utrustade med övre fästpunkter. Volvo rekommenderar att barnskyddets
övre fästband ska dras genom hålet i nackskyddet innan de spänns fast vid fästpunkten. Om detta inte är möjligt, följ stolstillverkarens rekommendationer.
•
I bilar med en tredje sätesrad ska andra
sätesraden justeras till sitt bakersta läge.
Används barnskydd även på tredje raden kan
undantag göras. Kontrollera då alltid att barnskyddet fortfarande är monterat enligt tillverkarens instruktioner.
•
Om barnskyddet är utrustat med undre fästband, justera aldrig främre stolens läge efter
att fästbanden har monterats i de nedre fästpunkterna. Tänk på att alltid demontera de
undre fästbanden när barnskyddet inte är
installerat.
•
•
Om nödvändigt, justera fram andra sätesraden för att få tillräckligt med plats. Om barnskydd är monterat även på andra sätesraden,
kontrollera att barnskyddet fortfarande är
monterat enligt tillverkarens instruktioner.
Dekal för passagerarkrockkudde
Dekal på passagerarsidans solskydd.
ISOFIX-guide ska inte användas vid montering av barnskydd.
Montering i tredje sätesraden
Använd endast barnskydd som rekommenderas av Volvo, är universellt godkända eller är
semiuniversella och där bilen finns med på
tillverkarens fordonslista.
•
•
Barnskydd med stödben får inte monteras i
tredje sätesraden.
}}
71
SÄKERHET
||
Övre fästpunkter för barnskydd
VARNING
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för barnskydd på andra sätesradens ytterplatser.
Barnskyddets övre fästband ska dras genom
hålet i nackskyddsbenet innan de spänns fast
vid fästpunkten. Om detta inte är möjligt, följ
stolstillverkarens rekommendationer.
De övre fästpunkterna är huvudsakligen avsedda
att användas tillsammans med framåtvända
barnstolar.
OBS
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när
ett barnskydd ska kopplas till de övre fästpunkterna.
Fäll nackskydden för att underlätta montering
av denna typ av barnskydd i bilar med fällbara
nackskydd på ytterplatserna.
Fästpunkternas placering
Dekal på passagerarsidans dörrstolpe. Dekalen blir synlig när passagerardörren öppnas.
OBS
Varningsdekal för passagerarkrockkudden är
placerad enligt ovan.
I bilar med insynsskydd över lastutrymmet
måste detta tas bort innan barnskydd kan
monteras i fästpunkterna.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Barnsäkerhet (s. 69)
Relaterad information
Övre fästpunkter för barnskydd (s. 72)
Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 73)
i-Size/ISOFIX-fästpunkter (s. 76)
Aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden*
(s. 65)
Fästpunkternas placering indikeras av symboler på ryggstödets baksida.
•
•
•
•
Barnskydd (s. 70)
Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 73)
i-Size/ISOFIX-fästpunkter (s. 76)
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 74)
Fästpunkterna är placerade på baksidan av andra
sätesradens ytterplatser.
72
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
SÄKERHET
Nedre fästpunkter för barnskydd
Bilen är utrustad med nedre fästpunkter för barnskydd i framsätet* och andra sätesraden.
De nedre fästpunkterna är avsedda att användas
tillsammans med vissa bakåtvända barnstolar.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när
ett barnskydd ska kopplas till de nedre fästpunkterna.
Fästpunkternas placering
Fästpunkternas placering i andra sätesraden.
Fästpunkterna i andra sätesraden är placerade
på bakre änden av framsätenas golvskenor.
Relaterad information
•
•
•
•
Fästpunkternas placering i framsätet.
Fästpunkterna i framsätet är placerade på
sidorna av passagerarplatsens benutrymme.
•
Barnskydd (s. 70)
Övre fästpunkter för barnskydd (s. 72)
i-Size/ISOFIX-fästpunkter (s. 76)
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 74)
Aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden*
(s. 65)
Fästpunkterna i framsätet finns bara monterade
om bilen är utrustad med omkopplare för att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
73
SÄKERHET
Tabell för placering av barnskydd
där bilens säkerhetsbälte används
Tabellen ger en rekommendation för vilka barnskydd som passar var, och för vilken storlek på
barnet.
Vikt
Grupp 0
max 10 kg
Grupp 0+
max 13 kg
Grupp 1
9–18 kg
Grupp 2
15–25 kg
74
OBS
Läs alltid igenom avsnittet "Barnskydd" innan
ett barnskydd monteras i bilen.
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Andra sätesraden, ytterplats
Andra sätesraden, mittplats
Tredje sätesraden
UA, B, L
U B, L
LB
U, L
UA, B, L
U B, L
LB
U, L
UA, LC
U, LC
L
U, L
UA, D, LC
UD, LC
B*, E, LD
UD, L
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
SÄKERHET
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Grupp 3
22–36 kg
UA, F, L
Andra sätesraden, ytterplats
UF, L
Andra sätesraden, mittplats
B*, E, LF
Tredje sätesraden
UF, L
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd.
L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella.
B: Inbyggt barnskydd godkänt för denna viktgrupp.
A
B
C
D
E
F
Justera sätesryggen till upprätt läge.
Volvo rekommenderar: Volvo babystol (typgodkännande E1 04301146).
Volvo rekommenderar: Volvo vändbar stol i bakåtvänt läge (typgodkännande E5 04192).
Volvo rekommenderar: Volvo vändbar stol i framåtvänt läge (typgodkännande E5 04192); Barnkudde med och utan rygg (typgodkännande E5 04216); Volvo bälteskudde med ryggstöd (typgodkännande E1
04301169).
Volvo rekommenderar: Integrerad bälteskudde (typgodkännande E5 04218).
Volvo rekommenderar: Barnkudde med och utan rygg (typgodkännande E5 04216); Volvo bälteskudde med ryggstöd (typgodkännande E1 04301169).
VARNING
Placera aldrig barnet på passagerarplatsen
om bilen är utrustad med en aktiverad krockkudde.
Relaterad information
•
•
•
•
Barnskydd (s. 70)
Övre fästpunkter för barnskydd (s. 72)
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 77)
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 79)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
75
SÄKERHET
i-Size/ISOFIX-fästpunkter
Bilen är utrustad med i-Size/ISOFIX4-fästpunkter
för barnskydd i andra sätesraden.
i-Size/ISOFIX är ett fästsystem för bilbarnskydd
som bygger på en internationell standard.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när
ett barnskydd ska kopplas till i-Size/ISOFIX-fästpunkterna.
Fästpunkternas placering
Fästpunkternas placering indikeras av symboler4 på
ryggstödets klädsel.
Fästpunkterna för i-Size/ISOFIX finns dolda
bakom den nedre delen av andra sätesradens
ryggstöd, i de yttre sittplatserna.
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner sittplatsens sittdyna.
4
76
Namn och symbol beroende av marknad.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Barnskydd (s. 70)
Övre fästpunkter för barnskydd (s. 72)
Nedre fästpunkter för barnskydd (s. 73)
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 79)
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 77)
SÄKERHET
Tabell för placering av ISOFIXbarnskydd
Tabellen ger en rekommendation för vilka
ISOFIX-barnskydd som passar var, och för vilken
storlek på barnet.
Vikt
Grupp 0
max 10 kg
Grupp 0+
max 13 kg
StorleksklassA
Typ av barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
C
Bakåtvänt barnskydd
D
Bakåtvänt barnskydd
Barnskyddet ska vara godkänt enligt UN Reg
R44 och bilmodellen ska finnas med i tillverkarens fordonslista.
OBS
Läs alltid igenom avsnittet "Barnskydd" innan
ett barnskydd monteras i bilen.
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde)B
Andra sätesraden,
ytterplats
Andra sätesraden,
mittplats
Tredje sätesraden
ILB, C, XD
ILC
X
X
ILB, C, XD
ILC
X
X
}}
77
SÄKERHET
||
Vikt
StorleksklassA
Grupp 1
9–18 kg
Typ av barnskydd
A
Framåtvänt barnskydd
B
Framåtvänt barnskydd
B1
Framåtvänt barnskydd
C
Bakåtvänt barnskydd
D
Bakåtvänt barnskydd
Framsäte (med deaktiverad
krockkudde)B
Andra sätesraden,
ytterplats
Andra sätesraden,
mittplats
Tredje sätesraden
ILB, E, XD
ILE, IUFE
X
X
ILB, XD
ILF
X
X
IL: Lämplig för specifika ISOFIX-barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella.
IUF: Lämplig för framåtvända ISOFIX-barnskydd som är universellt godkända för användning i viktgruppen.
X: Ej lämplig för ISOFIX-barnskydd.
A
B
C
D
E
F
För barnskydd med ISOFIX fästsystem finns en storleksklassificering för att hjälpa användare att välja rätt typ av barnskydd. Storleksklassen går att utläsa från barnstolens etikett.
Fungerar för installation av ISOFIX-barnstolar som är semiuniversellt godkända (IL) om bilen är utrustad med tillbehör ISOFIX-konsol (tillbehörsutbudet varierar beroende av marknad).
Volvo rekommenderar: Volvo babystol som fästs med ISOFIX fästsystem (typgodkännande E1 04301146).
Gäller om bilen inte är utrustad med ISOFIX-konsol.
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
Volvo rekommenderar: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (typgodkännande E5 04200).
VARNING
OBS
Placera aldrig barnet på passagerarplatsen
om bilen är utrustad med en aktiverad krockkudde.
OBS
Om ett i-Size/ISOFIX-barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas
med på barnskyddets fordonslista.
78
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoåterförsäljare kontaktas för att få rekommendation om vilka i-Size/ISOFIX-barnskydd
Volvo rekommenderar.
Relaterad information
•
•
Barnskydd (s. 70)
i-Size/ISOFIX-fästpunkter (s. 76)
•
Tabell för placering av i-Size-barnskydd
(s. 79)
•
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 74)
SÄKERHET
Tabell för placering av i-Sizebarnskydd
Barnskyddet ska vara godkänt enligt UN Reg
R129.
Tabellen ger en rekommendation för vilka i-Sizebarnskydd som passar var, och för vilken storlek
på barnet.
OBS
Läs alltid igenom avsnittet "Barnskydd" innan
ett barnskydd monteras i bilen.
Typ av barnskydd
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Andra sätesraden, ytterplats
Andra sätesraden, mittplats
Tredje sätesraden
i-Size-barnskydd
X
i-UA
X
X
i-U: Lämplig för i-Size "universellt" barnskydd, framåtvänt och bakåtvänt.
X: Ej lämplig för universellt godkända barnskydd.
A
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
Relaterad information
•
•
•
•
Barnskydd (s. 70)
i-Size/ISOFIX-fästpunkter (s. 76)
Tabell för placering av ISOFIX-barnskydd
(s. 77)
Tabell för placering av barnskydd där bilens
säkerhetsbälte används (s. 74)
79
SÄKERHET
Integrerad bälteskudde*
•
Den integrerade bälteskudden på mittplatsen i
andra sätesraden gör att barnen kan sitta
bekvämt och säkert.
nackskyddet är justerat lika högt som barnets huvud, så att det om möjligt täcker hela
bakhuvudet.
VARNING
Bälteskudden är speciellt konstruerad för att ge
en bra säkerhet. I kombination med säkerhetsbälte är den godkänd för barn som väger mellan
15 och 36 kg och är minst 97 cm långa.
Fälla upp den integrerade
bälteskudden*
Den integrerade bälteskudden på mittplatsen i
andra sätesraden fälls upp vid användning.
Volvo rekommenderar att reparation eller byte
endast utförs av auktoriserad Volvoverkstad.
Gör inga ändringar eller tillägg till bälteskudden. Om en integrerad bälteskudde varit
utsatt för en kraftig belastning, t.ex. i samband
med en kollision, ska hela bälteskudden bytas
ut. Även om bälteskudden verkar vara oskadad kan en del av dess skyddsegenskaper ha
gått förlorade. Bälteskudden ska även bytas
om den är mycket sliten.
VARNING
Om inte instruktionerna rörande den integrerade bälteskudden följs kan det orsaka allvarliga skador på barnet i händelse av olycka.
Korrekt placering, bältet ska vara placerat inne på axeln.
Kontrollera innan färd att:
80
•
•
den integrerade bälteskudden är i låst läge
•
säkerhetsbältet inte ligger över barnets hals
eller nedanför axeln
•
höftdelen av säkerhetsbältet är lågt placerat
över bäckenet, för att ge bästa skydd
säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets
kropp och att det inte slackar eller är vridet
Dra handtaget framåt och uppåt för att lösgöra bälteskudden.
Relaterad information
•
•
•
Barnsäkerhet (s. 69)
Fälla upp den integrerade bälteskudden*
(s. 80)
Fälla ner den integrerade bälteskudden*
(s. 81)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
SÄKERHET
Fälla ner den integrerade
bälteskudden*
Den integrerade bälteskudden på mittplatsen i
andra sätesraden kan fällas ner när den inte
används.
Pressa bälteskudden bakåt för att låsa.
Tryck nedåt med handen mitt på kudden för
att låsa kudden.
VARNING
Om inte instruktionerna rörande den integrerade bälteskudden följs kan det orsaka allvarliga skador på barnet i händelse av olycka.
VIKTIGT
Kontrollera att inga lösa föremål (t.ex. leksaker) lämnats kvar i utrymmet under kudden
innan nedfällning.
Dra handtaget framåt för att lösgöra kudden.
Relaterad information
•
•
Integrerad bälteskudde* (s. 80)
OBS
Fälla ner den integrerade bälteskudden*
(s. 81)
Vid fällning av ryggstöd bak måste bälteskudden först fällas ner.
Relaterad information
•
•
Integrerad bälteskudde* (s. 80)
Fälla upp den integrerade bälteskudden*
(s. 80)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
81
INSTRUMENT OCH REGLAGE
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Instrument och reglage,
vänsterstyrd bil
I översikterna visas var displayer och reglage i
förarens närhet är placerade.
Display/funktion/reglage
Display/funktion/reglage
Rattinställning
Display i takkonsol
Signalhorn
Manuell avbländning av inre backspegel
Vänster knappsats i ratt
Öppning av motorhuv
Displaybelysning, upplåsning av baklucka,
öppning/stängning av baklucka*, ljushöjdsreglering av halogen-strålkastare
Display/funktion/reglage
Display/funktion/reglage
Positionsljus, varselljus, halvljus, helljus,
blinkers, dimljus bak, nollställning av
trippmätare
Centerdisplay
Varningsblinkers, max defroster/eluppvärmd vindruta*, media, öppning av
handskfackslucka
Manuell växling av automatväxellåda*
Head-up-display*
Förardisplay
Torkare och spolning, regnsensor*
Höger knappsats i ratt
84
Display/funktion/reglage
Växelväljare
Främre läslampor och kupébelysning
Startvred
Panoramatak*
Körlägen*
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Display/funktion/reglage
Parkeringsbroms
Automatisk broms vid stillastående
Instrument och reglage, högerstyrd
bil
I översikterna visas var displayer och reglage i
förarens närhet är placerade.
Display/funktion/reglage
Displaybelysning, upplåsning av baklucka,
öppning/stängning av baklucka*, ljushöjdsreglering av halogen-strålkastare
Öppning av motorhuv
Signalhorn
Rattinställning
Vänster knappsats i ratt
Display/funktion/reglage
Display/funktion/reglage
Minnen för inställningar av:
•
•
•
elmanövrerat framsäte*
Positionsljus, varselljus, halvljus, helljus,
blinkers, dimljus bak, nollställning av
trippmätare
yttre backspeglar
Manuell växling av automatväxellåda*
head-up-display*
Head-up-display*
Öppning av dörr, låsning/upplåsning av
sidodörrar och baklucka
Förardisplay
Fönsterhissar, yttre backspeglar
Torkare och spolning, regnsensor*
Inställning av framsäte
Höger knappsats i ratt
Display/funktion/reglage
Främre läslampor och kupébelysning
Panoramatak*
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
85
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Display/funktion/reglage
Display/funktion/reglage
Display i takkonsol
Parkeringsbroms
Manuell avbländning av inre backspegel
Automatisk broms vid stillastående
Förardisplay
Förardisplayen visar information om bilen och
körningen.
I förardisplayen ingår mätare, indikatorer samt
kontroll- och varningssymboler. Vad som visas i
förardisplayen beror på bilens utrustning, inställningar och vilka funktioner som är aktiva för tillfället.
Förardisplayen finns i två utföranden, 12-tums
och 8-tums.
VARNING
Vid fel i förardisplayen kan information
rörande till exempel broms, airbag eller andra
säkerhetssystem inte visas. Föraren kan då
inte kontrollera status på bilens system samt
få aktuella varningar och information.
Display/funktion/reglage
Display/funktion/reglage
Centerdisplay
Minnen för inställningar av:
Varningsblinkers, max defroster/eluppvärmd vindruta*, media, öppning av
handskfackslucka
•
•
•
Växelväljare
Startvred
Körlägen*
86
elmanövrerat framsäte*
yttre backspeglar
head-up-display*
VARNING
Om förardisplayen skulle slockna, inte tändas
upp vid aktivering/start eller vara helt eller
delvis oläsbar skall bilen inte användas. Verkstad bör uppsökas omgående. Volvo
rekommenderar en auktoriserad Volvoverkstad.
Öppning av dörr, låsning/upplåsning av
sidodörrar och baklucka
Fönsterhissar, yttre backspeglar
Inställning av framsäte
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Förardisplay 12-tum
•
•
•
•
•
•
Laddstatus
Inställningar för förardisplay
Kompass
En del inställningar för vad som ska visas i förardisplayen kan göras i appmenyn, se avsnittet
"Applikationsmeny i förardisplay".
Mediaspelare
Navigationskarta
Telefon
Röststyrning
Till höger
Varvtalsmätare (beroende på valt körläge).
Till vänster
• Hastighetsmätare
•
•
•
•
Trippmätare
Vägmätare
Farthållar- och fartbegränsningsinformation
Trafikskyltinformation
I mitten
• Kontroll och varningssymboler
•
•
•
•
•
•
1
Yttertemperaturmätare
Klocka
Meddelande, i vissa fall med grafik
Körsträcka till tom tank
Körsträcka till tomt batteri
Dörr- och bältesinformation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Information i förardisplay. Välj vad som
visas i bakgrunden av förardisplayen (Visa
ingen information i bakgrunden, Visa
information om nuvarande spelande
media eller Visa navigation även när
ingen resväg är satt1). I 12-tums förardisplay visas informationen i mitten och i 8-tums
förardisplay visas information i fältet uppe till
höger.
Bränslemätare
Batterimätare
Växlingsindikator
Valt körläge. Valbara körlägen är Hybrid, Off
Road, Save, Pure, Power och AWD
Hybrid-mätare (beroende på valt körläge)
Momentan bränsleförbrukning
Hybridbatteriets laddningsnivå
Appmeny (aktiveras med knappsats på
ratten)
Aktivera förardisplayen
Förardisplayen aktiveras så fort en dörr öppnas,
det vill säga i tändningsläge 0. Efter en stund
slocknar förardisplayen om den inte används. För
att återaktivera den gör något av följande:
•
•
•
I menyn Inställningar My Car Displayer i
centerdisplayens toppvy är det möjligt att ställa
in:
Trampa ner bromspedalen,
Vrid startvredet till tändningsläge I eller
Öppna en av dörrarna.
• Teman. Välj tema (utseende) på förardis-
playen (Glass, Minimalistic, Performance
eller Chrome rings ).
Systemspråket kan ändras i Inställningar
System Välj systemspråk. En ändring påverkar språket i alla displayer.
Relaterad information
•
•
•
•
Kontrollsymboler i förardisplayen (s. 89)
Varningssymboler i förardisplayen (s. 91)
Applikationsmeny i förardisplayen (s. 99)
Licensavtal för förardisplayen (s. 94)
I 8-tums förardisplay visas enbart vägledning, karta visas bara i 12-tums förardisplay. För mer information se avsnitt ”Displayer och manöverreglage för kartnavigering" och "Kartnavigering i förardisplay"
87
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Hybridrelaterad information i
förardisplayen
Beroende på valt körläge visas olika instrument
och funktioner i förardisplayen. Körlägena är alla
unika instrument som hjälper föraren att framföra
bilen med bästa möjliga körekonomi.
Bilen lagrar även statistik över utförda körningar
vilka kan ses i form av stapeldiagram.
Hybridunika symboler
De olika instrumenten visar på olika sätt relationen mellan hur mycket effekt som tas ur elmotorn och hur mycket effekt som finns att tillgå.
Anger aktuell nivå för tillgänglig elmotoreffekt. En ifylld symbol betyder att
elmotorn används.
Anger aktuell nivå för tillgänglig elmotoreffekt. En ej ifylld symbol betyder att
elmotorn inte används.
Markerar effektnivån då förbränningsmotorn startar. En ifylld symbol betyder
att förbränningsmotorn används
Markerar effektnivån då förbränningsmotorn kommer att starta. En ej ifylld
symbol betyder att förbränningsmotorn
inte används.
88
En indikator som anger att hybridbatteriet laddas.
Exempel
En indikator som anger aktuell mängd
tillgänglig energi i batteriet för elmotorn. Indikatorn visas vid hybridbatterimätaren i nedre högra hörnet.
eDTE (Electrical Distance To Empty)
indikator. Visar aktuell körsträcka till
tomt batteri.
Hybridmätare
Tillgänglig elmotoreffekt
Mellan hybridmätaren och bränslemätaren, i
instrumentets högra nedre del, finns en batterimätare. Mätaren visar hur mycket energi som
finns kvar i batteriet. Denna energi används till
elmotorn men även för att kyla eller värma bilen.
Bilen är startad men står still, ingen effekt
begärs.
Förarbegärd effekt
Visaren anger den mängd motoreffekt föraren vill
ha ut genom sättet att reglera gaspedalen. Ju
högre utslag på skalan, desto större effekt vill föraren ha ut på aktuell växel. Markeringen mellan
blixten och droppen visar punkten där elmotorn
slutar arbeta och förbränningsmotorn tar vid.
Elmotorn kan inte leverera den mängd motoreffekt som efterfrågas och förbränningsmotorn
startar.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Energinivån bibehålls genom att systemet stoppar/startar förbränningsmotorn på samma sätt
som i Hybrid-läge. Förbränningsmotorn används.
Om hybridbatteriets energinivå är under 33 % när
körläget aktiveras kommer förbränningsmotorn
starta för att ladda upp batteriet till 33 %. För
ytterliggare information se avsnitt "Körlägen".
Relaterad information
Bilen genererar ström till batteriet, batteriet laddas, t ex. vid lätt tryck på bromspedalen eller vid
motorbromsning i utförsbacke.
Körläge Save
•
•
•
•
•
Visa färddata i förardisplayen (s. 158)
Visa färdstatistik i centerdisplayen (s. 160)
Förardisplay (s. 86)
Körlägen (s. 356)
Hybridrelaterade symboler och meddelanden
(s. 401)
Kontrollsymboler i förardisplayen
Kontrollsymbolerna uppmärksammar föraren på
att en funktion är aktiverad, att ett system arbetar, eller att ett fel eller en brist uppstått.
Symbol
Innebörd
Information, läs displaytext
Informationssymbolen tänds i kombination med text i förardisplayen
då en avvikelse i något av bilens
system inträffat. Informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
Fel i bromssystemet
Symbolen lyser vid fel med parkeringsbromsen.
Fel i ABS-systemet
Om symbolen tänds är systemet ur
funktion. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men
utan ABS-funktionen.
Automatisk broms på
Körläge Save är aktiverat. Batteriet är låst på den
nivån då körläget aktiverades. Detta indikeras av
som visas vid batteriindikatorn.
symbolen
Bromsen håller bilen stilla när den
stannat. Symbolen lyser när funktionen är aktiverad och färdbromsen eller parkeringsbromsen
verkar.
}}
89
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Symbol
Innebörd
Symbol
Innebörd
Innebörd
Däcktryckssystem
Fel i ABL-systemet
Dimljus bak på
Symbolen lyser vid för lågt däcktryck. Vid fel i däcktryckssystemet
kommer symbolen först att blinka i
ca 1 minut och sedan lysa med fast
sken. Detta kan bero på att systemet inte kan upptäcka eller varna
för lågt däcktryck som avsett.
Symbolen lyser om ett fel har uppstått i ABL-funktionen (Active
Bending Lights).
Symbolen lyser när dimljuset bak är
på.
Avgasreningssystem
Automatiskt helljus av
Om symbolen tänds efter motorstart kan det bero på fel i bilens
avgasreningssystem. Kör till en
verkstad för kontroll. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas.
Symbolen lyser med vitt sken när
automatisk helljus är av.
Symbolen lyser när motor- och
kupévärmare/luftkonditionering
förkonditionerar bilen.
Helljus på
Stabilitetssystem
Symbolen lyser när helljuset är på
samt vid helljusblink.
Vänster och höger blinker
Automatiskt helljus på
Symbolerna blinkar när blinkers
används.
Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser med fast sken har ett
fel uppstått i systemet.
Symbolen lyser med blått sken när
automatiskt helljus är på. Positionsljus/varselljus är på.
Automatiskt helljus på
Symbolen lyser med blått sken när
automatisk helljus är på.
Automatiskt helljus av
Positionsljus/varselljus
Symbolen lyser när positionsljus/
varselljus är på.
Symbolen lyser med vitt sken när
automatiskt helljus är av. Positionsljus/varselljus är på.
Helljus på
Symbolen lyser när helljus och
positionsljus/varselljus är på.
90
Symbol
Regnsensor på
Symbolen lyser när regnsensorn är
på.
Förkonditionering på
Stabilitetssystem, sportläge
Sportläget ger möjlighet till en mer
aktiv körupplevelse. Systemet känner då av om gaspedal, rattrörelser
och kurvtagning är mer aktiv än vid
normal körning och tillåter då kontrollerad sladd med bakvagnen upp
till en viss nivå innan det ingriper
och stabiliserar bilen. Symbolen
lyser när sportläget är aktiverat.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Symbol
Innebörd
Körfältsassistans
Vit symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är detekterade.
Grå symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är ej detekterade.
Gul symbol: Körfältsassistans varnar/ingriper.
Körfältsassistans och regnsensor
Vit symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är detekterade. Regnsensorn är på.
Grå symbol: Körfältsassistans på
och väglinjer är ej detekterade.
Regnsensorn är på.
Påminnare för dörr, motorhuv, baklucka
och tanklucka
Om motorhuven, bakluckan, tankluckan eller
någon dörr inte är riktigt stängd tänds informations- eller varningssymbolen samt grafik i förardisplayen.
Varningssymboler i förardisplayen
Varningssymbolerna uppmärksammar föraren på
att en viktig funktion är aktiverad, eller att ett allvarligt fel eller en allvarlig brist uppstått.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Bromsvätskeförlusten måste kontrolleras av
en verkstad, Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
VARNING
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar
vid kraftig inbromsning.
Symbol
Innebörd
Varning
Den röda varningssymbolen tänds
då ett fel har indikerats som kan
påverka säkerheten och/eller
bilens körbarhet. Samtidigt visas ett
förklarande textmeddelande i förardisplayen. Varningssymbolen kan
även tändas i kombination med
andra symboler.
Bältespåminnare
Symbolen blinkar om någon i framsätet inte tagit på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet
tagit av sig säkerhetsbältet.
Krockkuddar
Om symbolen förblir tänd eller
tänds under körning har ett fel
upptäckts i något av bilens säkerhetssystem. Läs meddelande i
förardisplayen. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Relaterad information
•
•
•
Förardisplay (s. 86)
Varningssymboler i förardisplayen (s. 91)
Dörr- och bältespåminnare (s. 61)
}}
91
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Symbol
Innebörd
Symbol
Innebörd
Fel i bromssystemet
Lågt oljetryck
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg. Uppsök
närmaste auktoriserade verkstad
för kontroll och åtgärd av bromsvätskenivån.
Om symbolen tänds under körning
är motorns oljetryck för lågt. Stanna
motorn omedelbart och kontrollera
oljenivån i motorn, fyll på vid behov.
Om symbolen tänds och oljenivån
är normal, kontakta en verkstad.
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Parkeringsbroms ansatt
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt.
Blinkande symbol innebär att ett fel
uppstått. Läs meddelande i förardisplayen.
En sensor känner av temperaturen utanför bilen.
Startbatteriet laddar inte
Symbolen tänds under körning om
ett fel i det elektriska systemet har
uppstått. Uppsök en verkstad. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas.
Påminnare för dörr, motorhuv, baklucka
och tanklucka
Om motorhuven, bakluckan, tankluckan eller
någon dörr inte är riktigt stängd tänds informations- eller varningssymbolen samt grafik i förardisplayen.
•
•
•
•
Yttertemperaturmätarens placering i förardisplayen.
Om bilen har stått stilla kan mätaren visa ett för
högt temperaturvärde.
När yttertemperaturen ligger inom området +2 °C
till –5 °C lyser även en snöflingesymbol i förardisplayen och varnar för halkrisk. Snöflingesymbolen
tänds också tillfälligt i head-up-displayen om
bilen är utrustad med sådan.
Inställning för yttertemperaturmätare
Förardisplay (s. 86)
Ändra enhet för bl.a. temperaturmätaren via centerdisplayens toppvy.
Kontrollsymboler i förardisplayen (s. 89)
–
Relaterad information
92
Yttertemperaturmätare
Yttertemperaturmätaren visas i förardisplayen.
Dörr- och bältespåminnare (s. 61)
Säkerhet (s. 56)
Välj Inställningar System Enheter
och markera önskad enhetstyp, Metrisk,
Brittisk eller Amerikansk.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Relaterad information
•
•
Förardisplay (s. 86)
Klimatsensorer (s. 168)
Klocka
Klockan visas i både förar- och centerdisplayen.
Placering
justeras då automatiskt beroende av var bilen
befinner sig. För en viss typ av navigationssystem
måste även nuvarande plats (land) ställas in för
att få rätt tidszon. Om Automatisk tid inte är
vald justeras tid och datum med pilarna upp eller
ned på pekskärmen.
Sommartid
I vissa länder är det möjligt att välja automatisk
inställning av sommartid med Auto. För övriga
länder kan sommartid ställas in med På eller Av.
Relaterad information
•
•
Förardisplay (s. 86)
Inställningsvy (s. 161)
Klockans placering i 12-tums och 8-tums förardisplay.
I centerdisplayen är klockan placerad överst till
höger i statusfältet.
I vissa situationer kan meddelanden och information skymma klockan i förardisplayen.
Inställningar för tid och datum
Välj Inställningar System Tid och Datum
i centerdisplayens toppvy för att ändra inställningar för tid- och datumformat.
Justera tid och datum genom att trycka på pilarna
upp eller ner på pekskärmen.
Automatisk tid för bilar med GPS
Om bilen är utrustad med navigationssystem är
det möjligt att välja Automatisk tid. Tidszonen
93
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Licensavtal för förardisplayen
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i
avtalet angivna villkor. Följande text är Volvos
överenskommelse med tillverkare/utvecklare och
är på engelska.
BSD 4-clause "Original" or "Old"
License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
94
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 3-clause "New" or "Revised"
License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
INSTRUMENT OCH REGLAGE
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
FreeType Project License
1.
1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you
must contact us to verify this. The FreeType
}}
95
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
2.
96
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
3.
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
4.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o freetype@freetype.org
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o devel@freetype.org
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<david.turner@freetype.org> Robert Wilhelm
<robert.wilhelm@freetype.org> Werner
Lemberg <werner.lemberg@freetype.org>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Tom Lane
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
Simon-Pierre Cadieux
Kevin Bracey
Eric S. Raymond
Sam Bushell
Gilles Vollant
Magnus Holmgren
and with the following additions to the disclaimer:
Greg Roelofs
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
John Bowler
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
Tom Tanner
2.
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
3.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
}}
97
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson randeg@alum.rpi.edu
April 15, 2002
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
98
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
SGI Free Software B License Version
2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
INSTRUMENT OCH REGLAGE
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Applikationsmeny i förardisplayen
Applikationsmenyn (appmenyn) i förardisplayen
ger snabb åtkomst till vanligt använda funktioner
för vissa appar.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
App
Funktioner
Färddator
Val av trippmätare, val av vad
som ska visas i förardisplayen
m.m.
Mediaspelare
Val av aktiv källa för mediaspelaren.
Telefon
Uppringning av en kontakt från
samtalslistan.
Navigation
Paus av guide, start av guide till
nyligen använd destination m.m.
Relaterad information
•
Förardisplay (s. 86)
Relaterad information
Appmenyn i förardisplayen kan användas istället för att
använda centerdisplayen.
Appmenyn visas i förardisplayen och styrs med
rattens högra knappsats. Appmenyn gör det
enkelt att växla mellan olika appar eller funktioner
i apparna utan att behöva släppa ratten och
blicken från vägen.
•
•
•
Förardisplay (s. 86)
Översikt av centerdisplayen (s. 29)
Hantera applikationsmenyn i förardisplayen
(s. 100)
Appmenyns funktioner
Olika appar ger tillgång till olika typer av funktioner. Från appmenyn kan följande appar och
deras tillhörande funktioner styras:
99
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Hantera applikationsmenyn i
förardisplayen
Öppna/stänga appmenyn
–
Applikationsmenyn (appmenyn) i förardisplayen
hanteras med rattens högra knappsats.
Tryck på öppna/stänga (1).
(Det går inte att öppna appmenyn samtidigt
som det finns ett okvitterat meddelande i
förardisplayen. Meddelandet måste först
bekräftas innan appmenyn kan öppnas.)
> Appmenyn öppnas/stängs.
Meddelanden i förar- och
centerdisplayen
Förar- och centerdisplayerna kan vid olika händelser visa meddelanden för att informera eller
hjälpa föraren.
Förardisplay
Appmenyn stängs automatiskt efter en stunds
inaktivitet eller för vissa val.
Navigera och välja i appmenyn
Appmenyn och rattens högra knappsats.
Öppna/stänga
Vänster/höger
1.
Navigera mellan de olika apparna som finns
tillgängliga genom att trycka på vänster eller
höger (2).
> Funktioner för föregående/nästa app
visas i appmenyn.
2.
Bläddra bland funktionerna för vald app
genom att trycka på upp eller ner (3).
3.
Bekräfta eller markera ett val för funktionen
genom att trycka på bekräfta (4).
> Funktionen aktiveras och för vissa val
stängs därefter appmenyn.
Upp/ner
Bekräfta
Om appmenyn öppnas igen visas funktionerna för
senast valda app direkt.
Relaterad information
•
100
Applikationsmeny i förardisplayen (s. 99)
Meddelande i förardisplayen.
I förardisplayen visas meddelanden av hög prioritet för föraren.
Meddelandena kan visas på olika ställen i förardisplayen beroende på vilken övrig information
som visas för tillfället. Efter en stund, eller när
meddelandet kvitterats/åtgärdats om det krävs,
försvinner meddelandet från förardisplayen. Om
ett meddelande behöver sparas lägger det sig i
appen Bilstatus som öppnas från appvyn i centerdisplayen.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Meddelandets utformning kan variera och kan
visas tillsammans med grafik, symboler eller
knappar för att t.ex. kvittera meddelandet eller
acceptera en förfrågan.
Meddelande
Innebörd
Regelbunden
service
Servicemeddelanden
Nedan visas ett urval viktiga servicemeddelanden
och deras innebörd.
Tid för service
Dags för service – kontakta en verkstadB. Visas
vid nästa servicetidpunkt.
Meddelande
Innebörd
Stanna snarastA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk
– kontakta en verkstadB.
Stanna
motornA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk
– kontakta en verkstadB.
Tid för service
överskriden
Tillfälligt
avstängdA
A
B
Service snarast Kör till
verkstadA
Kontakta en verkstadB för
omgående kontroll av
bilen.
Service erfordrasA
Kontakta en verkstadB för
kontroll av bilen så snart
som möjligt.
Regelbunden
service
Dags för service – kontakta en verkstadB. Visas
före nästa servicetidpunkt.
Boka tid för
service
Regelbunden
service
Dags för service – kontakta en verkstadB. Visas
när servicetidpunkten överskridits.
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs
automatiskt under körning
eller efter omstart.
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var problem har uppstått.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Centerdisplay
I centerdisplayen visas meddelanden av lägre
prioritet för föraren.
De flesta meddelanden visas över centerdisplayens statusfält. Efter en stund, eller när meddelandet åtgärdats om det krävs, försvinner meddelandet från statusfältet. Om ett meddelande
behöver sparas lägger det sig i toppvyn i centerdisplayen.
Meddelandets utformning kan variera och kan
visas tillsammans med grafik, symboler eller en
knapp för att t.ex. aktivera/deaktivera en funktion
kopplad till meddelandet.
Popup-meddelanden
I vissa fall visas ett meddelande i form av ett
popup-fönster. Popup-meddelanden har högre
prioritet än meddelanden som visas i statusfältet
och kräver kvittens/åtgärd innan de försvinner.
Meddelanden som behöver sparas lägger sig i
toppvyn i centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
•
Förardisplay (s. 86)
Översikt av centerdisplayen (s. 29)
Hantera meddelanden i förar- och centerdisplayen (s. 102)
Hantera meddelanden sparade från föraroch centerdisplayen (s. 103)
Meddelande i centerdisplayen.
101
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Hantera meddelanden i förar- och
centerdisplayen
Hantera nytt meddelande
För meddelanden med knappar:
Meddelanden i förar- och centerdisplayerna hanteras med rattens högra knappsats och i centerdisplayens vyer.
1.
Navigera mellan de olika knapparna som
finns tillgängliga genom att trycka på vänster
eller höger (1).
Förardisplay
2.
Bekräfta valet genom att trycka på bekräfta
(2).
> Meddelandet försvinner från förardisplayen.
Centerdisplay
För meddelanden utan knappar:
–
Meddelande i förardisplayen och rattens högra knappsats.
Vänster/höger
Bekräfta
Vissa meddelanden i förardisplayen innehåller en
eller flera knappar för att t.ex. kvittera meddelandet eller acceptera en förfrågan.
102
Stäng meddelandet genom att trycka på
bekräfta (2) eller låt meddelandet automatiskt stängas efter en stund.
> Meddelandet försvinner från förardisplayen.
Om ett meddelande behöver sparas lägger det
sig i appen Bilstatus som öppnas från appvyn i
centerdisplayen. I samband med detta visas meddelandet Bilmeddelande har sparats i
Bilstatus-appen i centerdisplayen.
Meddelande i centerdisplayen.
Vissa meddelanden i centerdisplayen har en
knapp (eller flera knappar i popup-meddelanden)
för att t.ex. för att t.ex. aktivera/deaktivera en
funktion kopplad till meddelandet.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Hantera nytt meddelande
För meddelanden med knappar:
–
Tryck på knappen för att utföra åtgärden eller
låt meddelandet automatiskt stängas efter
en stund.
> Meddelandet försvinner från statusfältet.
För meddelanden utan knappar:
–
Hantera meddelanden sparade från
förar- och centerdisplayen
Läsa sparat meddelande
Läsa sparat meddelande direkt:
Meddelanden som sparats från förar- och centerdisplayerna hanteras i båda fallen i centerdisplayen.
–
Meddelanden sparade från
förardisplayen
Tryck på knappen till höger om meddelandet
Bilmeddelande har sparats i Bilstatusappen i centerdisplayen.
> Det sparade meddelandet visas i appen
Bilstatus.
Läsa sparat meddelande i efterhand:
Stäng meddelandet genom att trycka på det
eller låt meddelandet automatiskt stängas
efter en stund.
> Meddelandet försvinner från statusfältet.
1.
Öppna appen Bilstatus från appvyn i centerdisplayen.
> Appen startas i hemvyns nedersta delvy.
Om ett meddelande behöver sparas lägger det
sig i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Meddelanden i appen.
> En lista med sparade meddelanden visas.
Relaterad information
3.
Tryck på pilen till höger för att expandera/
minimera ett meddelande.
> Mer information om meddelandet visas i
listan och bilden till vänster i appen visar
information om meddelandet i grafisk
form.
•
Meddelanden i förar- och centerdisplayen
(s. 100)
•
Hantera meddelanden sparade från föraroch centerdisplayen (s. 103)
Sparade meddelanden och möjliga val i appen Bilstatus.
Meddelanden som visats i
förardisplayen och som behöver sparas läggs i appen
Bilstatus i centerdisplayen. I
samband med detta visas meddelandet Bilmeddelande har
sparats i Bilstatus-appen i
centerdisplayen.
}}
103
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Hantera sparat meddelande
Vissa meddelanden har i expanderat läge två
knappar tillgängliga för att boka service eller läsa
ägarmanualen.
Meddelanden sparade från
centerdisplayen
I expanderat läge för meddelandet, tryck på
Skapa förfrågan/Ring för att boka tid2
för att få hjälp med att boka service.
> Med Skapa förfrågan: Fliken
Förfrågningar öppnas i appen och skapar en förfrågan om att boka service och
reparation.
Med Ring för att boka tid: Telefonappen
startas och ringer upp ett servicecenter
för att boka service och reparation.
Läsa ägarmanualen för sparat meddelande:
–
I expanderat läge för meddelandet, tryck på
Ägarmanual för att läsa i ägarmanualen om
meddelandet.
> Ägarmanualen öppnas i centerdisplayen
och visar information kopplad till meddelandet.
Sparade meddelanden i appen raderas automatiskt varje gång motorn startas.
2
104
Beroende av marknad.
Tryck på knappen för att utföra åtgärden.
Sparade meddelanden i toppvyn raderas automatiskt när bilen stängs av.
Relaterad information
Boka service för sparat meddelande:
–
–
Sparade meddelanden och möjliga val i toppvyn.
Meddelanden som visats i centerdisplayen och
som behöver sparas läggs i centerdisplayens
toppvy.
Läsa sparat meddelande
1. Öppna toppvyn i centerdisplayen.
> En lista med sparade meddelanden visas.
Meddelanden med en pil till höger går att
expandera.
2.
Tryck på pilen för att expandera/minimera
meddelandet.
Hantera sparat meddelande
Vissa meddelanden har en knapp för att t.ex. aktivera/deaktivera en funktion kopplad till meddelandet.
•
Meddelanden i förar- och centerdisplayen
(s. 100)
•
Hantera meddelanden i förar- och centerdisplayen (s. 102)
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Head-up-display*
OBS
Head-up-displayen visar varningar och information avseende hastighet, farthållarfunktioner,
navigation etc. i förarens synfält. Även trafikskyltsinformation och inkommande telefonsamtal
visas i head-up-displayen.
Vid aktivering av City Safety* ersätts informationen i head-up-displayen av grafik för City
Safety . Denna grafik tänds även om head-updisplayen är avstängd.
Exempel på vad som kan visas i displayen.
Hastighet
Farthållare
Navigation
Inkommande telefonsamtal.
Head-up-displayen är ett komplement till bilens
förardisplay och projicerar information på vindrutan. Den projicerade bilden kan endast ses från
förarens position.
VIKTIGT
Displayenheten varifrån informationen projiceras finns i instrumentpanelen. För att undvika
skador på displayenhetens täckglas – förvara
inga föremål på täckglaset och se till att inga
föremål faller ner på det.
Trafikskyltar
Ett antal symboler, t.ex. följande, kan visas tillfälligt i head-up-displayen:
Om varningssymbolen tänds – läs varningsmeddelande i förardisplayen.
Om informationssymbolen tänds – läs
meddelande i förardisplayen.
Grafiken för City Safety blinkar för att fånga förarens
uppmärksamhet.
OBS
Förarens möjlighet att se informationen i
head-up-displayen försämras av:
•
•
•
•
användning av polariserande solglasögon
en körställning som medför att föraren
inte sitter centrerad i sätet
föremål på displayenhetens täckglas
ogynnsamma ljusförhållanden.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 105
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
OBS
Vissa synfel kan vid användning av head-updisplay medföra huvudvärk och en känsla av
ansträngdhet.
OBS
Aktivering/deaktivering och inställningar av
head-up-displayen kan endast göras när den
visar en projicerad bild. För detta krävs att
bilens motor är igång.
2.
Tryck på My Car Displayer
display alternativ.
3.
Välj Visa navigation i head-up display,
Road Sign Information i head-up
display, Visa förarstöd i head-up display
respektive Visa telefon i head-up display.
Head-up
Justera ljusstyrka och höjdposition
Minska ljusstyrkan
Aktivera/deaktivera head-up-displayen
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras på två sätt
via centerdisplayen:
Via funktionsvyn
Tryck på knappen Head-up
display.
Via inställningar
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj/välj bort Head-up display.
Displayer.
1.
Tryck på knappen Justeringar för head-up
display i funktionsvyn i centerdisplayen.
2.
Justera den projicerade bildens ljusstyrka
och höjdposition i förarens synfält med rattens högra knappsats.
Öka ljusstyrkan
Höja positionen
Sänka positionen
Bekräfta
Anpassning av ljusstyrkan
Grafikens ljusstyrka anpassas automatiskt till ljusförhållandena i dess bakgrund. Ljusstyrkan påverkas även av justeringen av ljusstyrkan i bilens
övriga displayer.
Minnesfunktion i elmanövrerat framsäte*
Höjdpositionen kan lagras i minnesfunktion i
elmanövrerat framsäte.
Välja visningsalternativ
1.
106
Tryck på Inställningar i toppvyn.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Kalibrera horisontalläge
Rengöring
Röststyrning
Kalibrering av head-up-displayens horisontalläge
kan behövas i samband med byte av vindruta eller
displayenhet. Kalibreringen innebär att den projicerade bilden roteras moturs eller medurs.
Torka försiktigt displayens täckglas med en ren
och torr mikrofiberduk. Vid behov fukta mikrofiberduken lätt.
Röststyrningssystemet ger föraren möjlighet att
röststyra vissa funktioner i mediaspelaren,
Bluetooth-ansluten telefon, klimatsystemet och
Volvos navigationssystem*.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Välj My Car Displayer
head-up display.
3.
Kalibrera bildens horisontalläge med rattens
högra knappsats.
Kalibrering för
Använd aldrig starka fläckborttagningsmedel. I
svårare fall kan speciellt rengöringsmedel som
finns hos Volvoåterförsäljare användas.
Byte av vindruta
Bil med head-up-display är utrustad med en speciell typ av vindruta som uppfyller kraven för visning av den projicerade bilden.
Vid byte av vindruta – kontakta en auktoriserad
verkstad3. Rätt variant av vindruta måste monteras för att head-up-displayens grafik ska kunna
visas på ett korrekt sätt.
Röstkommandon erbjuder bekvämlighet och hjälper föraren att inte distraheras och istället koncentrera sig på körningen och fokusera sin uppmärksamhet på vägen och trafiksituationen.
VARNING
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att alla tillämpliga trafikregler efterföljs.
Relaterad information
Rotera moturs
•
Funktionsvy med knappar för bilfunktioner
(s. 43)
•
•
•
Inställningsvy (s. 161)
•
Ratt (s. 126)
Använda minnesfunktion i elmanövrerat
framsäte* (s. 114)
Förardisplay (s. 86)
Rotera medurs
Bekräfta
3
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Röststyrning sker i dialogform med talade kommandon från användaren och verbal respons från
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 107
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
systemet. Röststyrningssystemet använder
samma mikrofon som Bluetooth handsfree-systemet och röststyrningssystemets svar sker genom
bilens högtalare. I vissa fall visas även textmeddelande i förardisplayen. Funktioner styrs med rattens högra knappsats och inställningar görs via
centerdisplayen.
Använda röststyrning
Grundläggande instruktion för användning av
röststyrning.
Tryck på rattknappen för röstför att aktivera
styrning
systemet och initiera en dialog
med röstkommandon.
Systemuppdatering
Röststyrningssystemet förbättras kontinuerligt.
Hämta uppdateringar för optimal funktionalitet, se
support.volvocars.com.
Tänk på följande vid kommunikationen:
Relaterad information
•
Vid kommandon – tala efter tonen, med normal röst i vanligt tempo.
•
Tala inte när systemet svarar (systemet uppfattar inte kommandon under denna tid).
•
Undvik bakgrundsljud i kupéutrymmet genom
att ha dörrar, rutor och taklucka stängda.
•
•
•
•
•
•
Använda röststyrning (s. 108)
Röststyrning av telefon (s. 110)
Röststyrning av radio och media (s. 110)
Röststyrning av klimat (s. 111)
Röststyrning vid kartnavigering (s. 112)
Inställningar för röststyrning (s. 109)
Röststyrning kan avbrytas genom att:
•
•
säga "Avbryt".
långt tryck på rattknappen för röststyrning
.
För att påskynda kommunikationen och hoppa
över uppmaningar från systemet, tryck på rattknappen för röststyrning
då systemrösten
talar och säg nästa kommando.
Exempel på röststyrning
Tryck på
, säg "Ring [Förnamn]
[Efternamn] [nummerkategori]" – ringer vald
108
kontakt från telefonboken då kontakten har flera
telefonnummer (t.ex. hem, mobil, arbete), ex:
Tryck på
, säg "Ring Robyn Smith mobil".
Kommandon/fraser
Följande kommandon är alltid möjliga att
använda:
•
"Repetera" – repeterar senaste röstinstruktionen i pågående dialog.
•
•
"Avbryt" – avbryter dialogen.
"Hjälp" – startar en hjälpdialog. Systemet
svarar med; kommandon som kan användas i
aktuell situation, en uppmaning eller ett
exempel.
Kommandon för specifika funktioner finns
beskrivna under respektive avsnitt, t.ex. Röststyrning av telefon.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Inställningar för röststyrning
Siffror
Sifferkommandon anges olika beroende på vilken
funktion som ska styras:
Flera inställningar för röststyrningssystemet kan
göras.
•
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på System
inställningar.
•
•
Telefon- och postnummer ska sägas individuellt siffra för siffra, t.ex. noll tre ett två två
fyra fyra tre (03122443).
Husnummer kan sägas individuellt eller i
grupp, t.ex. två två eller tjugotvå (22). För
engelska och nederländska kan flera grupper
sägas i sekvens, t.ex. tjugotvå tjugotvå (22
22). För engelska kan även dubbel eller trippel användas, t.ex. dubbel nolla (00). Nummer kan anges inom intervallet 0-2300.
Frekvenser kan sägas nittioåtta komma åtta
(98,8), etthundrafyra komma två eller hundrafyra komma två (104,2).
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Röststyrning (s. 107)
Röststyrning av telefon (s. 110)
Röststyrning av radio och media (s. 110)
Röststyrning av klimat (s. 111)
Röststyrning vid kartnavigering (s. 112)
Inställningar för röststyrning (s. 109)
•
•
•
Röststyrning av radio och media (s. 110)
Röststyrning av klimat (s. 111)
Röststyrning vid kartnavigering (s. 112)
Röststyrning och välj
• Repetitionsläge
• Kön
• Talhastighet
Ljudinställningar
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Ljud Systemvolymer
Röststyrning och välj inställningar.
Ändra språk
Röststyrning är inte möjlig för alla språk. Tillgängliga språk för röststyrning är markerade med en
ikon i språklistan –
.
Byte av språk slår även igenom på meny-, meddelande- och hjälptexter.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på System
Språk och välj språk.
Relaterad information
•
•
•
Röststyrning (s. 107)
Använda röststyrning (s. 108)
Röststyrning av telefon (s. 110)
109
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Röststyrning av telefon
Röststyrning av radio och media
•
Kommando för röststyrning av en Bluetoothansluten mobiltelefon till att t.ex. ringa en kontakt,
ett nummer eller för lyssna på meddelande.
Kommando för röststyrning av radio och mediaspelare.
"Bluetooth" – startar uppspelning från
Bluetooth-ansluten mediakälla.
•
"Liknande musik" – spelar musik från USBanslutna enheter som liknar den musik som
spelas.
För att ange en kontakt i telefonboken så behöver röststyrningskommandot innefatta kontaktinformationen som finns angiven i telefonboken.
Om en kontakt, t.ex. Robyn Smith har flera telefonnummer så kan även nummerkategorin anges,
t.ex. hem eller mobil: "Ring Robyn Smith
mobil".
Tryck på
mando:
och säg något av följande kom-
•
•
•
•
och säg något av följande kom-
"Media" – startar en dialog för media och
radio och visar exempel på kommandon.
"Spela [artist]" – spelar musik av vald artist.
"Spela [låttitel]" – spelar vald låt.
•
•
"Spela [TV-kanalnamn]" – startar vald TVkanal.
•
•
"Ring [telefonnummer]" – ringer telefonnummer.
"Spela [radiostation]" – startar vald radiokanal.
•
•
•
"Samtalslista" – visar samtalslistan.
"Ställ in [frekvens]" – startar vald radiofrekvens i aktivt radioband. Om ingen radiokälla
är aktiv startas FM-bandet som standard.
•
"Ställ in [frekvens] [frekvensband]" –
startar vald radiofrekvens på valt radioband.
•
•
•
•
•
•
•
"Radio" – startar FM-radio.
"Läs meddelande" – meddelande läses
upp. Finns flera meddelanden - välj vilket
meddelande som ska läsas upp.
•
•
•
Röststyrning (s. 107)
Använda röststyrning (s. 108)
Inställningar för röststyrning (s. 109)
Relaterad information
•
•
•
Röststyrning (s. 107)
Använda röststyrning (s. 108)
Inställningar för röststyrning (s. 109)
"Spela [låttitel] från [album]" – spelar vald
låt från valt album.
"Ring [kontakt]" – ringer vald kontakt från
telefonboken.
Relaterad information
110
Tryck på
mando:
"FM radio" – startar FM-radio.
"DAB" – startar DAB-radio.
"TV" – startar uppspelning från TV*.
"CD" – startar uppspelning från CD*.
"USB" – startar uppspelning från USB.
"iPod" – startar uppspelning från iPod.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Röststyrning av klimat
•
Kommando för röststyrning av klimatanläggningen till att t.ex. ändra temperatur, aktivera
eluppvärmt säte eller ändra fläktnivå.
"Sätt på återcirkulationen"/"Stäng av
återcirkulationen" – aktiverar/deaktiverar
luftåtercirkulationen.
•
"Sätt på defrostern"/"Stäng av
defrostern" – aktiverar/deaktiverar avfrostning av rutor och backspeglar.
Tryck på
mando:
och säg något av följande kom-
•
"Sätt på maxdefrostern"/"Stäng av
maxdefroster" – aktiverar/deaktiverar max
defroster.
•
"Sätt på elektrisk defroster"/"Stäng av
elektrisk defroster" – aktiverar/deaktiverar
eluppvärmd vindruta*.
•
"Klimat" – startar en dialog för klimat och
visar exempel på kommandon.
•
"Ställ in temperaturen på X grader" –
ställer in önskad temperatur.
•
"Öka temperaturen"/"Minska
temperaturen" – höjer/sänker inställd temperatur ett steg.
•
•
"Synka temperaturen" – synkroniserar
temperaturen för samtliga klimatzoner i bilen
med förarsidans inställda temperatur.
"Sätt på bakre defroster"/"Stäng av
bakre defroster" – aktiverar/deaktiverar
eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.
•
•
"Rikta fläkten mot golvet"/"Rikta fläkten
mot kupén" – öppnar önskat luftflöde.
"Sätt på rattvärmen"/"Stäng av
rattvärmen" – aktiverar/deaktiverar eluppvärmd ratt*.
•
•
"Rikta bort fläkten från golvet"/"Rikta
bort fläkten från kupén" – stänger önskat
luftflöde.
"Öka rattvärmen"/"Minska rattvärmen" –
höjer/sänker inställd nivå för eluppvärmd
ratt* ett steg.
•
•
"Ställ in fläkten på max"/"Stäng av
fläkten" – ändrar fläktnivå till Max/Off.
"Sätt på stolsvärmen"/"Stäng av
stolsvärmen" – aktiverar/deaktiverar eluppvärmt säte*.
•
"Öka fläkten"/"Minska fläkten" – höjer/
sänker inställd fläktnivå ett steg.
•
•
"Sätt på autoklimat" – aktiverar automatreglerat klimat.
"Öka stolsvärmen"/"Minska
stolsvärmen" – höjer/sänker inställd nivå
för eluppvärmt säte* ett steg.
•
•
"Sätt på AC"/"Stäng av AC" – aktiverar/
deaktiverar luftkonditioneringen.
"Sätt på stolsfläkten"/"Stäng av
stolsfläkten" – aktiverar/deaktiverar ventilerat säte*.
•
"Öka stolsfläkten"/"Minska stolsfläkten"
– höjer/sänker inställd nivå för ventilerat
säte* ett steg.
Relaterad information
•
•
•
•
Röststyrning (s. 107)
Använda röststyrning (s. 108)
Inställningar för röststyrning (s. 109)
Klimat (s. 168)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 111
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Röststyrning vid kartnavigering
Med röststyrning kan många funktioner i navigationssystemet aktiveras med uttalade ord.
Röststyrning beskrivs ingående i avsnitten "Röststyrning", "Använda röststyrning" samt "Inställningar för röststyrning".
•
•
"kör till [kontakt]" – Anger en adress ur
telefonboken som resmål. T.ex. "Kör till
Robyn Smith".
•
"Sök [POI-kategori]" – Söker en POI4kategori (t.ex. restaurang), vilka alltid är sorterade "runt bilen". För att få listan sorterad
längs resvägen – säg "Längs resvägen" då
resultatlistan visas.
•
"Ange [land]/[stat]5, 6" – Ändrar sökområde för navigation.
Röstkommandon
Här följer några exempel på röstkommandon,
unika för kartnavigering.
Tryck på rattknapp
ande kommandon:
•
"Navigation" – Startar en navigationsdialog
och visar exempel på kommandon.
•
"Visa favoriter" – Visar favoritmarkerade
positioner i förardisplayen.
•
"Kör hem" – Vägledning sker till Hem-positionen.
•
"Rensa resplan" – Raderar alla lagrade delmål och slutmålet i en resplan.
•
"kör till [stad]" – Anger en stad som resmål.
T.ex. "Kör till Göteborg".
•
"Upprepa vägledning" – Upprepar senast
uttalade vägledning.
•
"kör till [adress]" – Anger en adress som
resmål. En adress ska innehålla stad och
gata. T.ex. "Kör till Kungsgatan 5, Göteborg".
•
"Pausa vägledning" – Pausar vägledning
på kartan.
•
"Ange [korsning]" – Anger en korsning
som resmål. Sökning efter korsningen sker
inom det sökområdet som är angivet.
•
"Återuppta vägledning" – Återupptar
pausad vägledning på kartan.
•
"Röstvägledning av" – Stänger av röstvägledning.
•
"Röstvägledning på" – Startar avstängd
röstvägledning.
4
5
6
112
och säg något av följ-
"kör till [postnummer]" – Anger ett postnummer som resmål. T.ex. "Kör till 1 2 3 4
5".
Användaren kan välja att ringa POI eller ange den som resmål.
För Europeiska länder används "land" istället för "stat".
För Brasilien och Indien byts sökområde via centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
Röststyrning (s. 107)
Använda röststyrning (s. 108)
Inställningar för röststyrning (s. 109)
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Manuellt framsäte
VARNING
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter
för bästa möjliga sittkomfort.
Ställ in rätt körställning på förarsätet innan
körning påbörjas, aldrig under färd. Var förvissad om att sätet är i låst läge för att undvika
personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.
Relaterad information
Höj/sänk sittdynans framkant* genom att
pumpa upp/ner.
Justera sätet framåt/bakåt genom att lyfta
handtaget och ställa in rätt avstånd till ratt
och pedaler. Kontrollera att sätet är spärrat
då inställningen har ändrats.
Ändra svankstödet* genom att trycka på
knappen uppåt/nedåt/framåt/bakåt.
Höj/sänk sätet genom att justera reglaget
upp/ner.
Ändra ryggstödets lutning genom att vrida
ratten.
•
•
•
Multifunktionellt framsäte* (s. 115)
•
Säkerhetsbälte (s. 58)
Elmanövrerat framsäte* (s. 113)
Aktivera/deaktivera eluppvärmning av säten*
(s. 186)
Elmanövrerat framsäte*
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter
för bästa möjliga sittkomfort. Elmanövrerat säte
kan flyttas framåt/bakåt och upp/ner. Sittdynans
framkant kan höjas/sänkas och ryggstödets lutning kan ändras. Svankstödet kan justeras
uppåt/nedåt/framåt/bakåt.
De elmanövrerade sätena har ett överbelastningsskydd som utlöses om något säte blockeras
av något föremål. Om det händer, avlägsna föremålet och därefter manövrera sätet igen.
Inställning av sätet kan göras en viss tid efter att
dörren låsts upp utan att motorn är igång. Inställning av säte kan alltid göras när motorn är igång.
Justering kan även göras viss tid efter att motorn
stängts av.
Relaterad information
•
•
•
Multifunktionellt framsäte* (s. 115)
Justera elmanövrerat framsäte* (s. 114)
Använda minnesfunktion i elmanövrerat
framsäte* (s. 114)
•
•
Manuellt framsäte (s. 113)
•
Enkel i- och urstigning från förarsätet*
(s. 119)
Aktivera/deaktivera eluppvärmning av säten*
(s. 186)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 113
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Justera elmanövrerat framsäte*
Ställ in önskat sittläge med hjälp av reglage på
framsätets sittdel.
Elmanövrerat framsäte* (s. 113)
Använda minnesfunktion i
elmanövrerat framsäte*
Använda minnesfunktion i elmanövrerat
framsäte* (s. 114)
Minnesfunktionen lagrar inställningar för sätet,
yttre backspeglar och head-up-display*.
Multifunktionellt framsäte* (s. 115)
Det är möjligt att lagra tre olika inställningar med
minnesfunktionen. Minnesfunktionens knappsats
finns antingen på ena framdörren eller båda*.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkerhetsbälte (s. 58)
Ändra svankstödet genom att trycka på
knappen uppåt/nedåt/framåt/bakåt.
Höj/sänk sittdynans framkant genom att
justera reglaget upp/ned.
Minnesknapp
Höj/sänk sätet genom att justera reglaget
upp/ner.
Minnesknapp
Flytta sätet framåt/bakåt genom att justera
reglaget framåt/bakåt.
Ändra ryggstödets lutning genom att justera
reglaget framåt/bakåt.
Endast en rörelse (fram/bak/upp/ner) kan göras
åt gången.
Ryggstödet i framsätena kan inte fällas helt
framåt.
114
Minnesknapp
Knapp M för lagring av inställning.
Lagra inställning
1.
Ställ in säte, yttre backspeglar och head-updisplay till önskad position.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
2.
3.
Tryck in M-knappen och släpp. Ljusindikatorn
i knappen lyser.
VARNING
Klämrisk! Se till att barn inte leker med
knappsatsen. Kontrollera att inga föremål
finns framför, bakom eller under sätet vid
inställning. Se till att ingen av passagerarna i
baksätet kan komma i kläm.
Inom tre sekunder, tryck in knapp 1, 2 eller 3.
> När positionen är lagrad i vald minnesknapp hörs en akustisk signal och ljusindikatorn i M-knappen slocknar.
Trycks inte någon av minnesknapparna in inom
tre sekunder slocknar M-knappen och ingen lagring görs.
Sätet måste justeras igen innan det går att sätta
ett nytt minne.
Multifunktionellt framsäte*
Öka sittkonforten med hjälp av multifunktionsreglaget.
Relaterad information
•
•
Elmanövrerat framsäte* (s. 113)
Justera elmanövrerat framsäte* (s. 114)
Använda lagrad inställning
Lagrad inställning kan användas när framsätesdörren är öppen eller stängd:
Öppen framsätesdörr
– Tryck in en av minnesknapparna 1–3 med ett
kort tryck. Säte, yttre backspeglar och headup-display rör sig och stannar sedan i de
positioner som är lagrade i vald minnesknapp.
Stängd framsätesdörr
– Håll in en av minnesknapparna 1–3 tills säte,
yttre backspeglar och head-up-display stannar i de positioner som är lagrade i vald minnesknapp.
Om minnesknappen släpps kommer sätets, de
yttre backspeglarnas och head-up-displayens
rörelse att avbrytas.
Multifunktionsreglaget, placerad på sidan av sätets sittdel.
Multifunktionsreglaget kan i vissa varianter
användas för justering av svankstöd*, sidostöd i
ryggen*, dynans längd samt massageinställningar*. Inställningar som görs med multifunktionsreglaget visas i centerdisplayen*. Vissa funktionsval kan också göras direkt i centerdisplayen.
Centerdisplay
Förar- och passagerarplatsens inställningar som
görs med multifunktionsreglaget visas i centerdisplayen. Om enbart ett av framsätenas inställning visas i centerdisplayen är inställningarna placerade centrerat i skärmen. Då det är möjligt att
visa inställningsmöjligheter för båda framsätena
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 115
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
visas förarens inställningsmöjligheter på den övre
halvan och passagerarens på den undre halvan.
Justera funktioner i multifunktionellt
framsäte*
För att inte längre visa sätesinställningsvyn i centerdisplayen, tryck på hemknappen som finns
placerad under centerdisplayen.
För att ändra inställningar kan både multifunktionsreglaget på sätet och centerdisplayen
användas. I centerdisplayen* visas de olika
inställningarna.
Relaterad information
•
•
•
Elmanövrerat framsäte* (s. 113)
Justera funktioner i multifunktionellt framsäte* (s. 116)
Aktivera/deaktivera eluppvärmning av säten*
(s. 186)
Multifunktionsreglaget, placerad på sidan av sätets sittdel.
För att aktivera multifunktionsreglaget vrid reglaget uppåt/nedåt.
Justera massageinställningar* i
framsäte
Framsätet har massage i ryggstödet. Massagen
utförs av luftkuddar som kan massera med olika
inställningar.
116
Vy för massage i centerdisplayen.
1.
Aktivera multifunktionsreglaget genom vrida
reglaget uppåt/nedåt. Sätesinställningsvyn
visas i centerdisplayen.
2.
Välj Massage i sätesinställningsvyn.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
3.
För att välja mellan de olika massagefunktionerna görs valet antingen direkt i pekskärmen eller genom att flytta markören uppåt/
nedåt med hjälp av multifunktionsreglagets
övre/nedre knapp. Ändra inställning i vald
funktion genom val direkt i pekskärmen
genom att trycka på pilarna eller med multifunktionsreglagets främre/bakre knapp.
Omstart av massage
Inställningar för massage
Följande inställningsmöjligheter finns för massage:
• På/Av: Välj På/Av för att sätta på/stänga av
massagefunktionen.
•
Program 1-5: Det finns 5 förinställda massageprogram. Välj mellan Dyning,
Stegande, Avancerad, Svank och
Skuldra.
Knapp för omstart av massage i centerdisplayen.
Massagefunktionen stängs automatiskt av efter
20 minuter. Återaktivering av funktionen görs
manuellt.
Tryck på Omstart i centerdisplayen för att
valt massageprogram ska starta om.
• Intensitet: Välj mellan Låg, Normal och
–
• Hastighet: Välj mellan Långsam, Normal
När motorn är avstängd är det inte möjligt att
använda massagefunktionen.
Hög.
och Snabb.
Justera sidostöd* i ryggen i framsäte
Ryggstödets sidor kan justeras för att ge sidosupport.
Vy för justerbart sidostöd i centerdisplayen.
För att justera sidostödet:
1.
2.
Aktivera multifunktionsreglaget genom att
vrida reglaget uppåt/nedåt. Sätesinställningsvyn visas i centerdisplayen.
Välj Sidostöd i sätesinställningsvyn.
•
Tryck på den främre sätesknappen för att
öka sidostödet.
•
Tryck på den bakre sätesknappen för att
minska sidostödet.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 117
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Justera svankstöd* i framsäte
Svankstödet kan justeras uppåt/nedåt/framåt/
bakåt.
2.
Välj Svankstöd i sätesinställningsvyn.
•
Tryck på sätesknapp upp/ner för att flytta
svankstödet uppåt/nedåt.
•
Tryck på den främre sätesknappen för att
öka svankstödet.
•
Tryck på den bakre sätesknappen för att
minska svankstödet.
Förlänga sittdyna i framsäte
Sittdynans längd kan justeras genom att använda
multifunktionsreglaget på sätet.
Vy för förlängning av sittdyna i centerdisplayen.
1.
Aktivera multifunktionsreglaget genom att
vrida reglaget uppåt/nedåt. Sätesinställningsvyn visas i centerdisplayen.
2.
Välj Dynförlängning i sätesinställningsvyn.
Vy för svankstöd i centerdisplayen.
För att justera svankstödet:
1.
118
Aktivera multifunktionsreglaget genom att
vrida reglaget uppåt/nedåt. Sätesinställningsvyn visas i centerdisplayen.
•
Tryck på den främre sätesknappen för att
förlänga sittdynan.
•
Tryck på den bakre sätesknappen för att
korta sittdynan.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Relaterad information
•
Multifunktionellt framsäte* (s. 115)
Enkel i- och urstigning från
förarsätet*
Aktivera/deaktivera enkel i och
urstigning
För att göra det enklare för föraren att ta sig i
och ur förarsätet kan funktionen Enkel i- och
urstigning användas.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car
Enkel urstigning
3.
Välj Enkel i- och urstigning för att aktivera/deaktivera.
Funktionen gör det enklare för föraren att ta sig
ur förarsätet genom att sätet sänks, sidostödet
minskas och sittdynan drar sig tillbaka samtidigt.
För att sätet ska sättas i enkel urstigningsposition måste funktionen vara aktiverad i centerdisplayen.
1.
Välj växelläge P.
2.
Stäng av motorn.
3.
Lossa säkerhetsbältet.
4.
Öppna förardörren.
> Sätet, sidostödet och sittdynan rör sig
samtidigt till enkel urstigningsposition.
Säten.
Relaterad information
•
•
Elmanövrerat framsäte* (s. 113)
Tändningslägen (s. 346)
Enkel instigning
Sätet stannar i urstigningspositionen när föraren
lämnar bilen. När föraren sedan åter sätter sig i
bilen kommer denne in på ett enklare och smidigare sätt. När föraren har satt sig i sätet, tagit på
sig säkerhetsbältet och satt bilens elsystem i
minst tändningsläge 1, kommer sätet att justeras
till förarens personliga inställning.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 119
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Justera passagerarsäte från
förarsätet*
Baksäte
Bilen har 7 säten vilket innebär att baksätet har
två baksätesrader. Andra sätesraden har tre individuella säten medan tredje sätesraden har två
individuella säten.
Passagerarsätet fram kan justeras från förarsätet.
Aktivera funktionen
Funktionen kan aktiveras på två sätt via centerdisplayen:
Relaterad information
Via funktionsvyn
Tryck på knappen Justera
passagerarsätet för att aktivera.
Via inställningar
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Justera passagerarsäte utifrån
förarposition för att aktivera.
Säten.
Flytta passagerarsätet framåt/bakåt genom
att justera reglaget framåt/bakåt.
Ändra passagerarsätets ryggstödslutning
genom att justera reglaget framåt/bakåt.
Relaterad information
•
•
•
Elmanövrerat framsäte* (s. 113)
Justera elmanövrerat framsäte* (s. 114)
•
Justera nackskydd i andra sätesraden
(s. 121)
•
Justera säte i längdled i andra sätesraden
(s. 122)
•
Justera ryggstödets lutning i andra sätesraden (s. 123)
•
•
Fälla ryggstöd i andra sätesraden (s. 124)
•
•
Fälla ryggstöd i tredje sätesraden (s. 126)
Instigning/urstigning för tredje sätesraden
(s. 125)
Aktivera/deaktivera eluppvärmning av säten*
(s. 186)
Säkerhetsbälte (s. 58)
Justera passagerarsätet
Inom 10 sekunder, från aktivering av funktionen,
måste föraren justera passagerarsätet. Sker
ingen justering inom denna tid deaktiveras funktionen.
Föraren justerar passagerarsätet med hjälp av
reglagen på förarsätet:
120
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Justera nackskydd i andra
sätesraden
Elektrisk nedfällning av yttre nackskydd
baksäte*
Reglera mittplatsens nackskydd efter passagerarens längd. Fäll ytterplatsernas nackskydd* för
att förbättra sikten bakåt.
Justering av nackskydd mittplats
För att få ner skyddet måste knappen (placerad i
mitten mellan ryggstödet och nackskyddet, se
bild) tryckas in samtidigt som nackskyddet trycks
ner försiktigt.
VARNING
Mittplatsens nackskydd ska regleras efter passagerarens längd så att det om möjligt täcker hela
bakhuvudet. Skjut det manuellt uppåt efter behov.
Mittplatsens nackskydd skall vara i sitt nedersta läge när mittplatsen inte används. När
mittplatsen används skall nackskyddet vara
korrekt justerad till passagerarens längd så
att det om möjligt täcker hela bakhuvudet.
De yttre nackskydden kan fällas på två sätt via
centerdisplayen:
Via funktionsvyn
Tryck på knappen Fäll
nackstöd för att aktivera/
deaktivera fällning.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 121
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Via inställningar
Bilens elsystem ska vara i tändningsläge II.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Fäll ner nackstöd på andra radens
säten för att fälla de bakre yttre nackskydden.
Säten.
Justera säte i längdled i andra
sätesraden
Sätena i andra sätesraden kan justeras framåt
eller bakåt individuellt för att skapa optimalt benutrymme för andra och tredje radens passagerare.
Relaterad information
•
•
VARNING
Fäll inte ner de yttre nackskydden om det
finns passagerare på någon av ytterplatserna.
För tillbaka nackskyddet manuellt tills ett klickljud
hörs.
VARNING
Nackskydden ska vara i låst läge efter uppfällning.
Lyft handtaget som är placerat under sätet.
Skjut sätet framåt eller bakåt till önskad position.
VARNING
Nackskydden på ytterplatserna i andra sätesraden måste alltid vara uppfällda då tredje
sätesraden har passagerare.
Relaterad information
•
•
122
Baksäte (s. 120)
Fälla ryggstöd i andra sätesraden (s. 124)
VARNING
Ställ in sätet och fixera det innan avfärd. Var
försiktig vid inställning av sätet. Okontrollerad
eller oaktsam inställning kan leda till klämskador.
3.
Släpp handtaget och skjut sätet vidare tills
spärren går i ingrepp.
Kontrollera att sätet är spärrat då position har
ändrats.
Baksäte (s. 120)
Justera ryggstödets lutning i andra sätesraden (s. 123)
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Justera ryggstödets lutning i andra
sätesraden
Yttre säten
Ryggstödets lutning kan justeras individuellt för
varje säte i den andra sätesraden.
Dra i remmen som finns på mittplatsens
högersida.
2.
Justera ryggstödslutningen framåt/bakåt
genom att minska/öka belastningen mot
ryggstödet.
3.
Släpp remmen för att låsa ryggstödets position och skjut ryggen vidare tills spärren går i
ingrepp.
Kontrollera att sätet är spärrat då position har
ändrats.
•
•
•
•
Mittplats
1.
Relaterad information
1.
Dra handtaget på sidan av sätet uppåt.
2.
Justera ryggstödslutningen framåt/bakåt
genom att minska/öka belastningen mot
ryggstödet.
3.
Släpp handtaget för att låsa ryggstödets
position och skjut ryggen vidare tills spärren
går i ingrepp.
Baksäte (s. 120)
Justera säte i längdled i andra sätesraden
(s. 122)
Fälla ryggstöd i andra sätesraden (s. 124)
Säkerhetsbälte (s. 58)
Kontrollera att sätet är spärrat då position har
ändrats.
VARNING
Ställ in sätet och fixera det innan avfärd. Var
försiktig vid inställning av sätet. Okontrollerad
eller oaktsam inställning kan leda till klämskador.
123
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Fälla ryggstöd i andra sätesraden
Mittplats
Yttre sätena
För att fälla ryggstödet:
För att fälla ryggstödet:
1.
Fäll ner nackskyddet manuellt.
1.
2.
Dra i remmen som finns på mittsätets högersida.
Dra handtaget på sidan av sätet uppåt och
håll handtaget i uppfällt läge under fällning.
2.
3.
Fäll ryggstödet framåt tills det låser sig. Sittdynan fälls nedåt/framåt när ryggstödet fälls
för att skapa ett platt underlag.
Säkerställ att ryggstödet med nackskydd inte
kommer i kontakt med framsätet vid fällning.
Fäll ryggstödet framåt tills det låser sig.
> Sittdynan fälls nedåt/framåt när ryggstödet fälls för att skapa ett platt underlag.
Nackskyddet fälls automatiskt när baksätet fälls.
Andra sätesraden har tre individuella säten.
Ryggstöden kan fällas framåt var för sig.
VARNING
Ställ in sätet och fixera det innan avfärd. Var
försiktig vid inställning av sätet. Okontrollerad
eller oaktsam inställning kan leda till klämskador.
VIKTIGT
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas
något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena
får inte heller vara kopplade. Risk finns annars
att det uppstår skada på baksätets klädsel.
VIKTIGT
Den integrerade bälteskudden* på mittplatsen ska fällas ner innan fällning av sätet.
Armstödet* på mittplatsen ska fällas upp
innan fällning av sätet.
OBS
Framsätena kan behöva skjutas fram och/
eller ryggstöden justeras upp för att de bakre
ryggstöden ska kunna fällas fram helt.
Baksätena kan också behövas flyttas bakåt.
124
För att fälla upp ryggstödet till upprätt position:
1.
Dra i remmen.
2.
Fäll upp ryggstödet och släpp remmen. Skjut
ryggen vidare tills spärren går i ingrepp.
3.
Vid behov justera upp nackskyddet.
VARNING
Kontrollera att ryggstöden är ordentligt låsta
efter nedfällning.
För att fälla upp ryggstödet till upprätt position:
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
1.
2.
Dra handtaget på sidan av sätet uppåt och
håll handtaget i uppfällt läge under uppfällning.
Säkerställ att ryggstödet med nackskydd inte
kommer i kontakt med framsätet vid uppfällning. Fäll upp ryggstödet och släpp handtaget.
3.
Skjut ryggen vidare tills spärren går i ingrepp.
4.
Nackskyddet fälls upp manuellt.
Instigning/urstigning för tredje
sätesraden
För att på ett smidigt och enkelt sätt kunna stiga
in och ur den tredje sätesraden kan den andra
sätesraden justeras.
Relaterad information
•
Justera säte i längdled i andra sätesraden
(s. 122)
•
Justera ryggstödets lutning i andra sätesraden (s. 123)
•
Fälla ryggstöd i andra sätesraden (s. 124)
VARNING
Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i
baksätet är ordentligt låsta efter uppfällning.
VARNING
Nackskydden på ytterplatserna i andra sätesraden måste alltid vara uppfällda då tredje
sätesraden har passagerare.
Relaterad information
•
•
•
•
Baksäte (s. 120)
Justera ryggstödets lutning i andra sätesraden (s. 123)
Fälla ryggstöd i tredje sätesraden (s. 126)
Justera nackskydd i andra sätesraden
(s. 121)
1.
Dra uppåt/framåt i handtaget som finns på
ovansidan på de yttre sätena på andra sätesraden.
2.
Fäll ryggstödet framåt och skjut hela sätet
framåt.
För att fälla upp sätet till upprätt position:
–
Skjut tillbaka sätet och fäll upp ryggstödet
tills det låser sig.
VARNING
Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i
baksätet är ordentligt låsta efter uppfällning.
125
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Fälla ryggstöd i tredje sätesraden
Tredje sätesraden har två individuella säten.
Dessa kan fällas framåt var för sig.
För att fälla upp sätet; fäll upp ryggstödet manuellt tills det låser sig. Nackskyddet fälls upp
manuellt.
VARNING
VIKTIGT
Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i
baksätet är ordentligt låsta efter uppfällning.
För att kunna fälla tredje sätesradens ryggstöd kan det vara nödvändigt att ändra position och lutning på sätena i andra sätesraden.
Relaterad information
•
•
•
•
126
1.
Dra uppåt/framåt i handtaget som finns på
ovansidan av ryggstödet.
2.
Säkerställ att ryggstödet med nackskydd inte
kommer i kontakt med sätet framför vid fällning. Fäll ryggstödet framåt.
> Sittdynan fälls nedåt/framåt när ryggstödet fälls för att skapa ett platt underlag.
Nackskyddet fälls automatiskt när baksätet fälls.
Baksäte (s. 120)
Fälla ryggstöd i andra sätesraden (s. 124)
Justera ryggstödets lutning i andra sätesraden (s. 123)
Justera säte i längdled i andra sätesraden
(s. 122)
Ratt
På ratten finns reglage för bl.a signalhorn, förarstödsystem och röststyrning.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Signalhorn
•
Hantera applikationsmenyn i förardisplayen
(s. 100)
•
Hantera meddelanden i förar- och centerdisplayen (s. 102)
•
Telefon (s. 421)
Knappsatser och paddlar* i ratten.
Reglage för förarstödsystem7.
Paddel* för manuell växling av automatisk
växellåda.
Reglage för röststyrning, justering av headup-display samt meny-, meddelande- och
telefonhantering.
7
Signalhornet är placerat på rattens centrum.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Justera ratt (s. 128)
Aktivera/deaktivera eluppvärmning av ratt*
(s. 188)
Fartbegränsare* (s. 256)
Farthållare (s. 263)
Adaptiv farthållare* (s. 266)
Avståndsvarning* (s. 301)
Pilot Assist* (s. 278)
Växla med rattpaddlar* (s. 354)
Röststyrning (s. 107)
Head-up-display* (s. 105)
Fartbegränsare*, Farthållare, Adaptiv farthållare*, Avståndsvarning* och Pilot Assist*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 127
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Justera ratt
Ratten kan justeras i olika lägen.
Vid hastighetsberoende servostyrning kan rattmotståndet regleras. Rattmotståndet regleras
efter bilens hastighet för att ge föraren ökad vägkänsla.
Relaterad information
•
•
Inställning av ratt.
Spak – lösgöring av ratt
Möjliga rattlägen
Ratten kan ställas in i höjd- och djupled:
1.
Skjut spaken nedåt för att lösgöra ratten.
2.
Ställ in ratten i det läge som passar.
3.
Dra tillbaka spaken för att fixera ratten. Om
det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt
som spaken förs tillbaka.
VARNING
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
8
128
Gäller bil med halogenstrålkastare.
Ratt (s. 126)
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 252)
Ljusreglage
Med ljusreglagen i vänster rattspak aktiveras
yttre belysning. Med ljusreglaget i instrumentpanelen justeras ljushöjd8 och interiör ljusstyrka.
Vridring i rattspaken
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Läge
Innebörd
Läge
Varselljus när bilens elsystem är i
tändningsläge II eller motorn är
igång.
Varselljus samt positionsljus i
dagsljus när bilens elsystem är i
tändningsläge II eller motorn är
igång.
Helljusblink kan användas.
Halvljus och positionsljus i svagt
dagsljus eller mörker eller när dimljus bak är aktiverat.
Varselljus samt positionsljus när
bilens elsystem är i tändningsläge
II eller motorn är igång.
Positionsljus när bilen är
VARNING
Innebörd
Funktionen Automatiskt helljus kan
aktiveras.
parkeradA.
Helljusblink kan användas.
Halvljus och positionsljus.
Helljus kan aktiveras när halvljuset
är tänt.
Helljus kan aktiveras.
Helljusblink kan användas.
Helljusblink kan användas.
Automatiskt helljus på/av.
A
Bilens ljussystem kan inte i alla situationer
avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs
med ett trafiksäkert ljus och enligt gällande
trafikbestämmelser.
Reglage i instrumentpanelen
Även vid stillastående när motorn är igång, förutsatt att vridringens läge skiftas till detta läge från annat läge.
Volvo rekommenderar att läge
bilen körs.
används när
Tumhjul för justering av interiör ljusstyrka
Tumhjul för ljushöjdsreglering
Bil med LED9-strålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering och är därför inte utrustad med
tumhjulet för ljushöjdsreglering.
9
Lysdiod (Light Emitting Diode)
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 129
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Justering av interiör ljusstyrka
Belysningarna i bilen tänds upp olika beroende
på tändningsläge.
Tumhjulet justerar ljusstyrkan på displaybelysning,
reglagebelysning, omgivande ljus och stämningsljus.
Ljushöjdsreglering av strålkastare
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden. Sänk ljuset om bilen lastats tungt.
1.
2.
Låt motorn vara igång eller ha bilens elsystem i tändningsläge I.
Rulla uppåt/nedåt med tumhjulet för att
höja/sänka ljushöjden.
Nedan visas i vilket läge tumhjulet ska ställas för
ett antal lastfall.
Tumhjul
Förare samt maximal last i lastutrymmet.
Läge 1
Förare samt passagerare i passagerarsätet fram.
Läge 1
Tre passagerare i andra sätesraden.
Två passagerare i tredje sätesraden.
Förare samt passagerare i passagerarsätet fram.
Lägen på tumhjulet för de olika lastfallen.
Två passagerare i tredje sätesraden.
Tumhjulet i läge 0
Relaterad information
Tumhjulet i läge 1
Lastfall
Tumhjul
Endast förare.
Läge 0
Förare samt passagerare i passagerarsätet fram.
Läge 0
Förare samt passagerare i passagerarsätet fram.
Läge 0
Tre passagerare i andra sätesraden.
Förare samt passagerare i passagerarsätet fram.
Tre passagerare i andra sätesraden.
220 kg last i lastutrymmet.
130
Lastfall
Läge 1
•
•
•
Kupébelysning (s. 138)
Aktivera/deaktivera helljus (s. 132)
Tändningslägen (s. 346)
Läge 0
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Positionsljus
Varselljus
Positionsljus tänds med rattspakens vridring.
,
Med rattspakens vridring i läge
eller
samt bilens elsystem i tändningsläge
II eller motorn igång, lyser varselljuset. För läge
gäller det endast i dagsljus. I annat fall
lyser i stället halvljuset.
VARNING
Systemet är ett hjälpmedel för att spara
energi – det kan inte i alla situationer avgöra
när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt
starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs
med ett trafiksäkert korrekt ljus och enligt gällande trafikbestämmelser.
Varselljus under dagtid – DRL
Relaterad information
•
•
•
Ljusreglage (s. 128)
Halvljus (s. 132)
Tändningslägen (s. 346)
Rattspakens vridring i läget för positionsljus.
Ställ vridringen i läge
ningen tänds samtidigt).
(nummerskyltsbelys-
Är bilens elsystem i tändningsläge II eller motorn
igång lyser varselljusen i stället för positionsljus
fram.
När det är mörkt ute och bakluckan öppnas tänds
de bakre positionsljusen (om de inte redan är
tända) för att uppmärksamma bakomvarande.
Detta sker oavsett vilket läge vridringen står i
eller vilket tändningsläge bilens elsystem är i.
Relaterad information
•
•
Rattspakens vridring i läge AUTO.
Med rattspakens vridring i läge
lyser varselljuset (Daytime Running Lights – DRL) när
bilen körs i dagsljus. Bilen växlar automatiskt
belysningen från varselljus till halvljus vid skymning eller när dagsljuset blir för svagt. Växling till
halvljus sker också i det fall dimljus bak aktiveras.
Ljusreglage (s. 128)
Tändningslägen (s. 346)
131
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Halvljus
samt
Med rattspakens vridring i läge
bilens elsystem i tändningsläge II eller motorn
igång, aktiveras halvljuset automatiskt vid dåliga
ljusförhållanden.
Halvljus
Observera att vridringen i vänster rattspak måste
för att tunneldetekteringen ska
stå i läge
fungera.
Relaterad information
•
•
•
Aktivera/deaktivera helljus
Helljus aktiveras med rattspaken.
Automatiskt helljus aktiveras med rattspakens
vridring.
Varselljus (s. 131)
Ljusreglage (s. 128)
Tändningslägen (s. 346)
Rattspak med vridring.
Rattspak med vridring.
Med rattspakens vridring i läge
aktiveras
halvljuset automatiskt vid skymning eller när
dagsljuset blir för svagt. Halvljuset aktiveras
också automatiskt i det fall dimljus bak aktiveras.
lyser alltid
Med rattspakens vridring i läge
halvljuset när motorn är igång eller när tändningsläge II är aktivt.
Tunneldetektering
Bilen känner av att den strax kommer att köras in
i en tunnel och skiftar då från varselljus till halvljus.
132
Läge för helljusblink
Läge för helljus
Helljusblink
För rattspaken lätt i riktning bakåt till läget för
helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Helljus
Helljuset kan aktiveras när rattspakens vridring
10 eller
. Aktivera helljuset
står i läge
genom att föra rattspaken framåt. Deaktivera
genom att föra rattspaken tillbaka i riktning bakåt.
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
förardisplayen.
i
Automatiskt helljus
Automatiskt helljus är en funktion som med en
kamerasensor i vindrutans överkant upptäcker
mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och då växlar från helljus
till halvljus. Funktionen kan också ta hänsyn till
gatubelysning.
Bil med halogen-strålkastare
Belysningen återgår till helljus någon sekund
efter det att kamerasensorn inte längre känner av
mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus.
Bil med LED11-strålkastare*
Till skillnad från vad som sker vid konventionell
avbländning, fortsätter ljuskäglan lysa med helljus
på båda sidor om mötande eller framförvarande
fordon – enbart den del av ljuskäglan som pekar
direkt på fordonet bländas av.
10
11
När halvljuset är tänt.
Lysdiod (Light Emitting Diode)
Halvljus direkt mot mötande fordon, men fortsatt helljus
på båda sidor om fordonet.
Belysningen återgår till fullt helljus någon sekund
efter det att kamerasensorn inte längre känner av
mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus.
Aktivera/deaktivera
Funktionen kan träda in vid mörkerkörning när
bilens hastighet är ca 20 km/h (12 mph) eller
högre.
När automatiskt helljus är aktiverat lyser symbomed vitt sken i förardisplayen.
len
När helljuset är tänt lyser symbolen med blått
sken. För LED-strålkastare gäller detta även om
helljuset är delvis avbländat, dvs. så snart ljuskäglan lyser med något mer än halvljus.
Aktivera/deaktivera automatiskt helljus genom att
och
vrida rattspakens vridring till läge
släppa. Deaktivering av automatiskt helljus när
helljuset är på, medför att belysningen direkt
ställs om till halvljus.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 133
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Manuell manövrering
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera
eller få ett eller flera av kameran beroende
system att sluta fungera.
Om denna symbol tillsammans med
meddelande Automatiskt helljus
Tillfälligt ej tillgängligt visas i förardisplayen, måste växling mellan heloch halvljus göras manuellt. Rattspakens vridring
kan ändå stå i läge
. Symbolen
slocknar när meddelandet visas.
Detsamma gäller om denna symbol tillsammans med meddelande
Vindrutesensor Sensor blockerad,
se ägarmanual visas.
Automatiskt helljus kan vara tillfälligt otillgängligt
t.ex. i situationer med tät dimma eller kraftigt
regn. När automatiskt helljus åter blir tillgängligt,
eller vindrutesensorerna inte längre är blockerade, släcks meddelandet och symbolen
tänds.
134
VARNING
Automatiskt helljus är ett hjälpmedel för att
vid gynnsamma förhållanden använda bästa
möjliga ljus.
Föraren är alltid ansvarig för att manuellt växla
mellan hel- och halvljus när trafiksituationer
eller väderförhållanden kräver det.
VIKTIGT
Exempel på när manuell växling mellan heloch halvljus kan krävas:
•
•
•
•
•
•
vid kraftigt regn eller tät dimma
•
om det finns fotgängare på eller vid
vägen
•
om det finns starkt reflekterande föremål
såsom skyltar i närheten av vägen
•
när mötande trafiks belysning skyms av
t.ex. vägräcken
•
•
•
vid underkylt regn
vid snörök eller snömodd
vid månsken
vid körning i svagt upplysta samhällen
när framförvarande trafik har svag belysning
när det finns trafik på anslutande vägar
vid backkrön eller svackor
i tvära kurvor.
Läs mer om kamerasensorns begränsningar i
artikeln "Begränsningar för City Safety".
Relaterad information
•
•
•
Ljusreglage (s. 128)
Inställningsvy (s. 161)
Begränsningar för City Safety (s. 309)
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Aktiva kurvljus
Deaktivera/aktivera funktionen
Aktiva kurvljus är konstruerade för att ge maximal
belysning i kurvor och korsningar.
Funktionen som är aktiverad när bilen levereras
från fabrik kan deaktiveras/aktiveras på två sätt
via centerdisplayen:
Bil med LED12-strålkastare* har aktiva kurvljus.
Via funktionsvyn
Tryck på knappen Aktiva
kurvljus.
Anpassa ljusbilden från
strålkastarna
Är bilen utrustad med LED-strålkastare samt
funktionen Automatiskt helljus används, krävs att
ljusbilden ställs om vid skifte från höger- till vänstertrafik, och omvänt.
Halogen-strålkastare
Ingen anpassning av ljusbilden behöver göras.
Ljusbilden är utformad på ett sådant sätt att
mötande trafik inte bländas.
Via inställningar
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster) respektive
aktiverad (höger).
LED-strålkastarna inkluderar funktionen Aktiva
kurvljus. De aktiva kurvljusen följer rattrörelsen för
att ge maximal belysning i kurvor och korsningar
och därmed ge ökad säkerhet.
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
i
bilen. Vid fel i funktionen lyser symbolen
förardisplayen samtidigt som förardisplayen visar
en förklarande text.
2.
Tryck på My Car
belysning.
3.
Välj bort/välj Aktiva kurvljus.
Ljus
Relaterad information
•
Inställningsvy (s. 161)
Exteriör
LED-strålkastare*
Anpassning av ljusbilden krävs om funktionen
Automatiskt helljus används. Bilen måste stå
stilla och motorn vara igång när ljusbilden skiftas
mellan höger- och vänstertrafik.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car
belysning.
3.
Välj Tillfällig högertrafik/Tillfällig
vänstertrafik.
Ljus
Exteriör
Relaterad information
•
•
Inställningsvy (s. 161)
Aktivera/deaktivera helljus (s. 132)
Funktionen är endast aktiv i skymning eller mörker och endast när bilen är i rörelse.
12
Lysdiod (Light Emitting Diode)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 135
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Dimljus bak
Då sikten är nedsatt på grund av dimma kan
dimljus bak användas för att andra trafikanter i
ett tidigt skede ska observera framförvarande
fordon.
OBS
Bestämmelser för användning av dimljus bak
varierar mellan olika länder.
Ljusreglage (s. 128)
Bromsljuset tänds när bromspedalen trycks ner.
Dessutom tänds det när något av förarstödssystemen Adaptiv farthållare, City Safety eller Rear
Collision Warning bromsar bilen.
Tändningslägen (s. 346)
Relaterad information
Relaterad information
•
•
Bromsljus
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.
•
•
•
•
Nödbromsljus (s. 363)
Adaptiv farthållare* (s. 266)
City Safety (s. 304)
Rear Collision Warning (s. 313)
Knapp för dimljus bak.
Dimljus bak kan endast tändas när tändningsläge
II är aktivt eller motorn är igång samt rattspakens
eller
.
vridring står i läge
Tryck på knappen för till/från. Kontrollsymbolen
i förardisplayen lyser när dimljus bak är
tänt.
Dimljus bak släcks automatiskt när startvredet
vrids till STOP eller när rattspakens vridring ställs
eller
.
i läge
136
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Varningsblinkers
Använda blinkers
Varningsblinkers varnar andra trafikanter genom
att bilens samtliga blinkerlampor blinkar samtidigt när denna funktion är aktiverad.
Bilens blinkers manövreras med vänster rattspak.
Blinkerlamporna blinkar tre gånger eller kontinuerligt, beroende på hur långt uppåt eller nedåt
spaken förs.
Relaterad information
•
•
•
Ljusreglage (s. 128)
Varningsblinkers (s. 137)
Inställningsvy (s. 161)
Knapp för varningsblinkers.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers.
Blinkers.
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när bilen
bromsats så kraftigt att nödbromsljusen aktiverats och hastigheten är låg. Varningsblinkers förblir aktiva när man stannat och deaktiveras då
automatiskt när man kör iväg igen eller deaktiveras om knappen trycks in.
Kort blinksekvens
Relaterad information
•
•
Använda blinkers (s. 137)
Nödbromsljus (s. 363)
För rattspaken uppåt eller nedåt till första
läget och släpp. Blinkerlamporna blinkar tre
gånger. Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i centerdisplayen.
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller nedåt till yttersta
läget.
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
137
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Kupébelysning
Kupébelysningen aktiveras/deaktiveras med
knappar i reglagen i taket ovanför framsätena
och baksätet/baksätena*.
All belysning i kupén kan tändas och släckas
manuellt inom 30 minuter från det att:
•
motorn har stängts av och bilens elsystem är
i tändningsläge 0
•
bilen har låsts upp men motorn har inte startats.
Främre belysning
Automatik för kupébelysning
Bakre belysning
Läslampa höger sida
I bakre delen av bilen finns läsbelysning, vilken
också används som kupébelysning.
Främre läsbelysning
Läslamporna på höger respektive vänster sida
tänds eller släcks med ett kort tryck på respektive
knapp i takkonsolen. Ljusstyrkan justeras genom
att knappen hålls inne.
Läslamporna är placerade i taket.
Kupébelysning
Golvbelysningen och takbelysningen tänds eller
släcks med ett kort tryck på knappen i takkonsolen.
Automatik för kupébelysning
Automatiken aktiveras med ett kort tryck på
AUTO-knappen i takkonsolen. Ljusindikatorn i
knappen lyser när automatiken är aktiverad. Med
AUTO-knappen aktiverad tänds och släcks kupébelysningen enligt nedanstående.
Läslampor över andra13 och tredje sätesraden*.
Kupébelysningen:
•
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och kupébelysning.
Läslampa vänster sida
•
•
•
tänds när bilen låses upp och när motorn
stängs av
släcks när motorn startas och när bilen låses
tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs
förblir tänd i två minuter om någon av sidodörrarna är öppen.
Kupébelysning
13
138
I bil med panoramatak* finns två lampenheter, en på vardera sida av taket.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Belysning i lastutrymme
–
Belysningen i lastutrymmet tänds respektive
släcks då bakluckan öppnas eller stängs.
Stämningsljus*
Omgivande ljus
Läslampa över andra sätesraden i bil med panoramatak*.
Läslamporna tänds eller släcks med ett kort tryck
på lampans knapp. Ljusstyrkan justeras genom
att knappen hålls inne.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car Ljus Interiör
belysning Dekorbelysning.
3.
Välj mellan följande inställningar:
Vrid tumhjulet för att ändra intensiteten.
Bilen är utrustad med några lysdioder som gör
det möjligt att ändra färg på ljuset. Denna belysning är tänd när motorn är i gång.
Stämningsljuset kan ändras via centerdisplayen:
Ändra ljusets styrka
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
•
Under Intensitet för dekorbelysning,
välj mellan Av, Låg och Hög.
2.
Tryck på My Car Ljus Interiör
belysning Stämningsljus.
•
Under Nivå för dekorbelysning, välj
mellan Reducerad och Full.
3.
Under Styrka på stämningsljus välj mellan
Av, Låg och Hög.
Handskfacksbelysning
Handskfacksbelysningen tänds respektive släcks
när luckan öppnas eller stängs.
Makeup-spegelbelysning
Belysningen till makeup-spegeln i solskyddet
tänds respektive släcks då locket öppnas eller
stängs.
Markbelysning
Markbelysningen tänds och släcks när respektive
dörr öppnas eller stängs.
Tröskelbelysning
Tröskelbelysningen tänds och släcks när en dörr
öppnas eller stängs.
Reglage placerat bredvid ratten.
Det omgivande ljusets intensitet kan också finjusteras med hjälp av reglaget i instrumentpanelen:
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 139
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Ändra ljusets färg
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
3.
Tryck på My Car Ljus Interiör
belysning Stämningsljus.
Välj mellan Efter temperatur, Efter tema
och Temafärger för att ändra ljusets färg.
Vid färgval Efter temperatur ändrar sig ljusets färg efter inställd kupétemperatur.
•
Inställningsvy (s. 161)
Ledbelysning
Ledbelysning omfattas av halvljus, positionsljus,
belysning i yttre handtag*, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt golvbelysning.
En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd och
fungera som ledbelysning efter att bilen låsts.
1.
Stäng av bilen.
2.
För vänster rattspak framåt mot instrumentpanelen och släpp.
3.
Stig ur bilen och lås dörren.
När funktionen aktiverats lyser halvljus, positionsljus, belysning i yttre handtag*, nummerskyltsbelysning, inre taklampor samt golvbelysning.
Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in via centerdisplayen:
Reglage placerat bredvid ratten.
Stämningsljusets intensitet kan också finjusteras
med hjälp av reglaget i instrumentpanelen:
–
Vrid tumhjulet för att ändra intensiteten.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car Ljus Exteriör
belysning Ledbelysning.
3.
Välj mellan Av, 30 s, 60 s och 90 s.
Relaterad information
•
•
Trygghetsbelysning (s. 141)
Inställningsvy (s. 161)
Relaterad information
•
•
140
Ljusreglage (s. 128)
Tändningslägen (s. 346)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Trygghetsbelysning
Använda vindrutetorkare
Trygghetsbelysning omfattas av positionsljus,
belysning i yttre handtag*, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt golvbelysning.
Vindrutetorkaren rengör vindrutan. Olika inställningar för vindrutetorkaren görs med höger rattspak.
Kontinuerlig torkning
För spaken uppåt för att torkarna ska
svepa med normal hastighet.
För spaken ytterligare uppåt för att torkarna ska svepa med hög hastighet.
Trygghetsbelysningen tänds när bilen låses upp
och används för att tända bilens belysning på
avstånd.
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare – säkerställ att
torkarbladen inte är fastfrusna och att eventuell snö eller is på vindrutan (och bakrutan) är
bortskrapad.
När funktionen aktiverats med fjärrnyckeln lyser
positionsljus, belysning i yttre handtag*, nummerskyltsbelysning, inre taklampor samt golvbelysning.
Funktionen kan deaktiveras/aktiveras via centerdisplayen:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
belysning.
3.
Välj bort/välj Trygghetsbelysning.
Ljus
Relaterad information
•
•
•
Ledbelysning (s. 140)
Fjärrnyckel (s. 220)
Inställningsvy (s. 161)
Exteriör
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna
rengör vindrutan. Vindrutan ska vara blöt när
vindrutetorkarna arbetar.
Höger rattspak.
Tumhjul, känslighet/frekvens
Enkelsvep
För spaken nedåt och släpp för att göra
ett svep.
Vindrutetorkare av
Relaterad information
•
•
•
Aktivera/deaktivera regnsensor (s. 142)
Vindrute- och strålkastarspolare (s. 143)
Torkarblad i serviceläge (s. 491)
För spaken till läge 0 för att stänga av
vindrutetorkarna.
Intervalltorkning
Ställ in antalet svep per tidsenhet med
tumhjulet när intervalltorkning är vald.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 141
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Aktivera/deaktivera regnsensor
Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt.
Regnsensorns känslighet justeras med tumhjulet
på höger rattspak.
Aktivera regnsensorn genom att trycka på regn.
sensorknappen
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
Om spaken förs nedåt gör torkarna extrasvep.
2.
Tryck på My Car
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. Ett extra svep görs när
tumhjulet vrids uppåt.
3.
Välj Minne för regnsensor för att aktivera/
deaktivera minnesfunktionen.
Deaktivera regnsensor
Deaktivera regnsensorn genom att trycka på
eller för spaken uppåt
regnsensorknappen
till ett annat torkarprogram.
Regnsensorn deaktiveras automatiskt i tändningsläge 0 eller när motorn är avstängd.
Regnsensorn deaktiveras automatiskt när torkarblad sätts i serviceläge. Regnsensorn återaktiveras när serviceläget har stängts av.
Höger rattspak.
Regnsensorknapp
Tumhjul, känslighet/frekvens
När regnsensorn är aktiverad visas regnsensorsymbolen
i förardisplayen.
Aktivera regnsensor
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen vara
igång eller elsystemet vara i tändningsläge I eller
II samtidigt som spaken till vindrutetorkarna ska
vara i läge 0 alternativt i läge för enkelsvep.
142
VIKTIGT
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn medan
bilen är igång eller när bilens elsystem är i
tändningsläge I eller II. Symbolen i förardisplayen slocknar.
Aktivera/deaktivera minnesfunktion
Minnesfunktion för regnsensorn är möjlig att aktivera så att regnsensorknappen inte behöver
tryckas in vid varje start av bilen:
Vindrutetorkare.
Relaterad information
•
•
•
Använda vindrutetorkare (s. 141)
Torkarblad i serviceläge (s. 491)
Bakrutetorkare och -spolare (s. 143)
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Vindrute- och strålkastarspolare
Uppvärmda spolmunstycken*
Bakrutetorkare och -spolare
Vindrute- och strålkastarspolare rengör vindrutan
och strålkastarna. Start av rengöring görs med
höger rattspak.
Spolmunstyckena värms automatiskt vid kyla för
att förhindra att spolarvätskan fryser.
Bakrutetorkare och -spolare rengör bakrutan.
Start av rengöring och inställningar görs med
höger rattspak.
Starta vindrute- och strålkastarspolare
För att spara vätska spolas strålkastarna automatiskt vid var femte spolning av vindrutan.
Spolning av strålkastare*
Reducerad spolning
Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i behållaren och meddelandet Spolarvätska För låg
nivå Fyll på tillsammans med symbol
visas
i förardisplayen, stängs tillförseln av spolarvätska
till strålkastarna av. Detta för att prioritera rengöring av vindrutan och sikten genom den.
OBS
Bakrutetorkaren är utrustad med ett överhettningsskydd som gör att motorn stängs av om
den blir överhettad. Bakrutetorkaren fungerar
igen efter en nedkylningsperiod (30 sekunder
eller längre, beroende på värmen i motorn och
yttertemperaturen).
Använda bakrutetorkare och -spolare
Relaterad information
Spolningsfunktion, höger rattspak.
–
För höger rattspak mot ratten för att starta
vindrute- och strålkastarspolarna.
> Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna några extra svep.
•
•
•
Använda vindrutetorkare (s. 141)
Bakrutetorkare och -spolare (s. 143)
Påfyllning av spolarvätska (s. 494)
VIKTIGT
Undvik aktivering av spolsystem när det är
fruset eller spolarbehållaren är tom, i annat
fall finns risk att skada pumpen.
Välj
torkare.
för intervalltorkning med bakrute-
Välj
för kontinuerlig hastighet med
bakrutetorkare.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 143
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
–
För höger rattspak framåt för att starta spolning och torkning av bakrutan.
Aktivera/deaktivera torkning vid
backning
1.
Fönsterhissar
Manövrera fönsterhissar
Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – med övriga dörrars reglagepaneler manövreras respektive fönsterhiss.
Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – med övriga dörrars reglagepaneler manövreras respektive fönsterhiss.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Automatisk torkning av bakruta för
att aktivera/deaktivera torkning vid backning.
VARNING
Kontrollera att inget barn eller andra passagerare kommer i kläm när fönstren stängs
från förardörren.
Vindrutetorkare.
VARNING
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren
starta. Funktionen upphör när backväxel läggs ur.
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kommer i kläm om/när fönstren stängs
med hjälp av fjärrnyckeln.
Om bakrutetorkaren redan går med kontinuerlig
hastighet, sker ingen förändring.
Relaterad information
•
•
•
Reglagepanel i förardörr.
Elektrisk barnsäkerhetsspärr för öppning av
dörrar* och fönster bak
Använda vindrutetorkare (s. 141)
Vindrute- och strålkastarspolare (s. 143)
Reglage bakre fönster
Aktivera/deaktivera regnsensor (s. 142)
VARNING
Om det finns barn i bilen – tänk på att alltid
bryta strömmen till fönsterhissarna genom att
sätta bilens elsystem i tändningsläge 0 och ta
sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas.
Reglage främre fönster
Relaterad information
•
•
144
Manövrera fönsterhissar (s. 144)
Barnsäkerhetsspärr (s. 241)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Manövrering
forceras och automatisk funktion deaktiveras
under en kort stund, nu går det att stänga genom
att kontinuerligt hålla knappen uppdragen.
OBS
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet
då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att
öppna även de främre fönsterrutorna lite
grann.
Manövrering av fönsterhissar.
Manövrering utan automatik
Manövrering med automatik
Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – övriga dörrars reglagepaneler kan bara manövrera respektive fönsterhiss.
Endast en reglagepanel i taget kan manövreras.
För att fönsterhissarna ska kunna användas
måste tändningsläget vara lägst I. Efter motoravstängning kan fönsterhissarna manövreras i
några minuter efter att tändningen slagits av –
dock inte efter att en dörr har öppnats.
Återställning
Ifall batteriet kopplats bort måste funktionen för
automatisk öppning återställas för att fungera
korrekt.
1.
Dra upp knappens främre del lätt för att
hissa upp rutan till sitt ändläge och håll kvar i
en sekund.
2.
Släpp knappen kort.
3.
Dra upp knappens främre del igen i en
sekund.
Manövrering utan automatik
För något av reglagen lätt uppåt/nedåt. Fönsterhissarna går upp/ner så länge reglaget hålls i
position.
Manövrering med automatik
För något av reglagen uppåt/nedåt till ändläget
och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till sitt
ändläge.
Manövrering med fjärrnyckel, dörrhandtag
eller centrallåsknapp
För att manövrera de elektriska fönsterhissarna
från utsidan med fjärrnyckeln eller dörrhandtag,
eller från insidan med centrallåsknappen, se
avsnittet "Fjärrnyckel", "Låsa/låsa upp från utsidan" eller "Låsa/låsa upp från insidan".
VARNING
Återställning måste ske för att klämskyddet
ska fungera.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Fönsterhissar (s. 144)
Tändningslägen (s. 346)
Fjärrnyckel (s. 220)
Låsa/låsa upp från utsidan (s. 223)
Låsa/låsa upp från insidan (s. 227)
Stängning av fönstren avbryts och fönstret öppnas om något hindrar dess rörelse. Det finns möjlighet att forcera klämskyddet när stängning
avbrutits t.ex. vid isbildning. Efter två på varandra
avbrutna stängningar kommer klämskyddet att
145
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Använda solgardin
Ställa in yttre backspeglar
Solgardiner finns inbyggda i vardera bakdörr.
De yttre backspeglarnas lägen justeras med
inställningsspaken i förardörrens reglage.
VARNING
Båda speglarna är av vidvinkeltyp för att ge
god överblick. Föremål kan synas vara längre
bort än vad de i verkligheten är.
Minnesfunktion i elmanövrerat
framsäte*
Backspeglarnas lägen kan lagras i minnesfunktion i elmanövrerat framsäte.
Vinkling av backspegel vid parkering14
Backspegeln kan vinklas ner för att exempelvis
föraren ska kunna se vägkanten vid parkering.
–
Krok med tillhörande spärr
1.
Dra upp solgardinen och haka fast den i kroken i dörrens övre karm.
2.
Lås solgardinen genom att föra spärren
uppåt.
Fönstret kan öppnas och stängas även när solgardinen är uppdragen.
Reglage yttre backspeglar.
Inställning
1.
Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan i
knappen lyser.
2.
Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3.
Tryck en gång till på knappen L eller R. Lampan ska inte längre lysa.
Lägg i backväxeln och tryck in knappen L
eller R.
När backväxeln läggs ur återgår backspegeln
automatiskt till sitt ursprungliga läge efter
ca 10 sekunder, eller tidigare genom att trycka in
knappen L respektive R.
Automatisk vinkling av backspegel vid
parkering14
När backväxeln läggs i vinklas backspegeln automatiskt ner för att föraren exempelvis ska kunna
se vägkanten vid parkering. När backväxeln läggs
ur återgår backspegeln automatiskt till sitt
ursprungliga läge efter en stund.
Inställningar för funktionen görs i centerdisplayen:
14
146
Endast i kombination med elmanövrerat säte med minne.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Automatisk avbländning*
Elektriskt infällbara backspeglar*
2.
Tryck på My Car
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in:
3.
Under Vinkling av sidospegel vid
backning, välj Av, Förare, Passagerare
eller Båda för att aktivera/deaktivera och för
att välja vilken backspegel som ska vinklas.
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspeglarna av automatiskt.
För att backspeglarna ska kunna vara utrustade
med denna funktion krävs att också den inre
backspegeln har automatisk avbländning, se
avsnittet "Inre backspegel".
1.
Tryck ner knapparna L och R samtidigt (tändningsläget måste vara lägst I).
2.
Släpp dem efter ca 1 sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
Speglar.
Automatisk infällning vid låsning14
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln fälls
backspeglarna in/ut automatiskt.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i centerdisplayen:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Sidospeglar vinklas in vid låsning för
att aktivera/deaktivera.
Speglar.
Automatisk avbländning är alltid aktiv under körning, utom när växellådans backläge är valt.
Känsligheten för avbländning kan justeras i tre
nivåer och kommer att påverka både inre och
yttre backspeglar.
OBS
Vid byte av känslighet märks ingen förändring
av avbländningen omedelbart, men förändringen kommer att vara genomförd efter ett
tag.
Fäll ut speglarna genom att trycka ner L och R
samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i utfällt
läge.
Relaterad information
•
•
•
Inre backspegel (s. 148)
Inställningsvy (s. 161)
Använda minnesfunktion i elmanövrerat
framsäte* (s. 114)
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge
måste elektriskt återställas till neutralläge för att
den elektriska in-/utfällningen ska fungera korrekt:
Inställningar för funktionen görs i centerdisplayen:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Tryck på My Car
Under Automatisk avbländning av
backspegel, välj Normal, Mörk eller Ljus.
1.
Fäll in speglarna med knapparna L och R.
2.
2.
Fäll ut dem igen med knapparna L och R.
3.
3.
Upprepa ovanstående procedur vid behov.
Speglar.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
14
Endast i kombination med elmanövrerat säte med minne.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 147
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Inre backspegel
Automatisk avbländning*
Den inre backspegeln kan bländas av med ett
reglage i spegelns underkant. Alternativt bländar
backspegeln av automatiskt.
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglage för manuell
avbländning finns inte på spegel med automatisk
avbländning.
I backspegeln finns två sensorer – en framåtriktad och en bakåtriktad – som arbetar tillsammans
för att identifiera och eliminera bländande ljus.
Den framåtriktade sensorn känner av omgivande
ljus, medan den bakåtriktade sensorn känner av
ljus från bakomvarande fordons strålkastare.
OBS
Reglage för avbländning
Manuell avbländning
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det reflekteras i backspegeln och blända föraren. Blända
av med reglaget för avbländning när bakomvarande ljus stör:
148
1.
Blända av genom att föra reglaget in mot
kupén.
2.
Återgå till normalt läge genom att föra reglaget mot vindrutan.
Skyms sensorerna av t.ex. parkeringstillstånd,
transpondrar, solskydd eller objekt i säten
eller i lastutrymmet på ett sådant sätt att ljus
förhindras att nå sensorerna, reduceras den
inre och de yttre backspeglarnas avbländningsfunktion.
OBS
Vid byte av känslighet märks ingen förändring
av avbländningen omedelbart, men förändringen kommer att vara genomförd efter ett
tag.
Inställningar för funktionen görs i centerdisplayen:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Under Automatisk avbländning av
backspegel, välj Normal, Mörk eller Ljus.
Speglar.
Endast backspegel med automatisk avbländning
kan vara utrustad med kompass.
Relaterad information
•
•
Ställa in yttre backspeglar (s. 146)
Inställningsvy (s. 161)
Automatisk avbländning är alltid aktiv under körning, utom när växellådans backläge är valt.
Känsligheten för avbländning kan justeras i tre
nivåer och kommer att påverka både inre och
yttre backspeglar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Kompass*
I backspegelns övre högra hörn finns en display
som visar i vilken kompassriktning bilens front
pekar.
Relaterad information
•
•
•
Kalibrera kompass* (s. 149)
Tändningslägen (s. 346)
Aktivera/deaktivera avfrostning av rutor och
backspeglar (s. 179)
Kalibrera kompass*
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas mellan
flera magnetiska zoner.
Gör så här för att kalibrera:
1.
Stanna bilen på en stor öppen yta som är fri
från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
2.
Starta bilen och stäng av all elektrisk utrustning (klimatanläggning, torkare etc.) samt se
till att alla dörrar är stängda.
OBS
Backspegel med kompass.
Åtta olika kompassriktningar visas med engelsk
förkortning: N (norr), NE (nordost), E (öster), SE
(sydost), S (söder), SW (sydväst), W (väster) och
NW (nordväst).
Kalibreringen kan misslyckas eller helt utebli
om elektrisk utrustning inte stängs av.
3.
Håll knappen på backspegelns undersida
intryckt ca 3 sekunder (använd t.ex. ett gem).
Numret för aktuell magnetisk zon visas.
Aktivera/deaktivera kompass
Kompassen aktiveras automatiskt när bilen
startas eller när bilens elsystem är i läge II.
För att deaktivera/aktivera kompassen:
–
Tryck in knappen på backspegelns undersida
med hjälp av t.ex. ett gem.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 149
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
8.
Upprepa ovanstående procedur vid behov.
Relaterad information
•
Kompass* (s. 149)
Panoramatak*
Panoramataket är uppdelat i två glassektioner.
Den främre är öppningsbar vertikalt i bakkant
(ventilationsläge) eller horisontellt (öppet läge).
Den bakre är ett fast takglas.
Till panoramataket hör en solgardin, tillverkad av
perforerat tyg och placerad under glastaket, för
extra skydd mot t.ex. starkt solljus.
Magnetiska zoner.
150
4.
Tryck upprepade gånger på knappen tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se kartan över magnetiska zoner för kompass.
5.
Vänta tills displayen återgår till att visa tecknet C, alternativt håll knappen på backspegelns undersida intryckt ca 6 sekunder tills
det att tecknet C visas.
6.
Kör långsamt i en cirkel med en hastighet av
högst 10 km/h (6 mph) tills en kompassriktning visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar. Kör därefter ytterligare 2 varv
för att finjustera kalibreringen.
7.
Bilar med eluppvärmd vindruta*: Om tecknet C visas i displayen när den eluppvärmda
vindrutan aktiveras, genomför då kalibrering
enligt punkt 6 ovan med den eluppvärmda
vindrutan aktiverad.
Panoramataket och gardinen manövreras med ett
reglage som är placerat i taket. Reglaget aktiveras när bilens elsystem är i tändningsläge I eller
II.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
VARNING
Manövrera panoramatak*
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av panoramatakets rörliga delar.
Vid automatisk och manuell manövrering öppnas
solgardinen/taket maximalt.
•
Manövrera alltid panoramataket under
uppsikt.
I ventilationsläge lyfts takets främre sektion upp i
bakkant.
•
Låt inte barn leka med manövreringsreglaget.
•
Tänk på att alltid bryta strömmen till
panoramataket genom att sätta bilens
elsystem i tändningsläge 0 och ta sedan
med fjärrnyckeln då bilen lämnas.
Vindavvisare
VARNING
Barn, andra passagerare eller föremål kan
klämmas av panoramatakets rörliga delar.
•
Manövrera alltid panoramataket under
uppsikt.
•
Låt inte barn leka med manövreringsreglaget.
•
Tänk på att alltid bryta strömmen till
panoramataket genom att sätta bilens
elsystem i tändningsläge 0 och ta sedan
med fjärrnyckeln då bilen lämnas.
Öppning, manuell
Öppning, automatisk
Stängning, manuell
Stängning, automatisk
För att panoramataket och gardinen ska kunna
manövreras måste bilens elsystem vara lägst i
tändningsläge I.
Manuell manövrering
1.
Till panoramataket hör en vindavvisare som fälls
upp när panoramataket är i öppet läge.
Öppna gardinen – tryck reglaget bakåt till
läget för manuell öppning. Solgardinen rör
sig mot maximal öppning så länge knappen
hålls intryckt.
Relaterad information
•
•
Manövrera panoramatak* (s. 151)
Tändningslägen (s. 346)
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 151
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
2.
Öppna panoramataket – tryck reglaget en
andra gång bakåt till läget för manuell öppning. Panoramataket når först komfortläget15.
För att öppna till maximalt läge – tryck reglaget en tredje gång bakåt.
Panoramatakets rörelse stannar om reglaget
släpps eller då det når komfort-, maximalt öppnings- eller stängningsläge.
Stäng taket/gardinen genom att upprepa föregående procedur i omvänd ordning – tryck istället
reglaget framåt/nedåt och håll inne tills taket/
gardinen når stängningsläget.
OBS
Vid manuell öppning måste gardinen vara helt
öppen innan panoramataket kan öppnas. Vid
omvänd procedur måste panoramataket vara
helt stängt innan gardinen kan stängas.
Automatisk manövrering
1.
Öppna solgardinen maximalt – tryck reglaget
bakåt till läget för automatisk öppning och
släpp.
2.
Panoramataket kan öppnas i två lägen:
•
För att öppna till komfortläge – tryck reglaget en andra gång bakåt till läget för
automatisk öppning och släpp.
•
För att sedan öppna till maximalt läge –
tryck reglaget en tredje gång bakåt till
läget för automatisk öppning och släpp.
152
Ventilationsläge
Stäng taket/gardinen genom att upprepa föregående procedur i omvänd ordning – tryck istället
reglaget framåt/nedåt och släpp.
Takets rörelse stoppas då glaset når komfort-,
maximalt öppnings- eller stängningläge. Rörelsen
stoppas också om reglaget manövreras igen.
Takets rörelse stoppas inte då glaset når komfortläge vid stängning från maximalt öppningsläge.
Snabb öppning/stängning
Panoramataket och solgardinen kan öppnas/
stängas samtidigt:
–
Öppna – tryck reglaget bakåt två gånger till
läget för automatisk manövrering och släpp.
–
Stäng – tryck reglaget framåt/nedåt två
gånger till läget för automatisk manövrering
och släpp.
Takets rörelse stoppas då det når komfort- eller
stängningsläge. Rörelsen stoppas också om reglaget manövreras igen.
15
Takets rörelse stoppas inte då glaset når komfortläge vid stängning från maximalt öppningsläge. Gardinens rörelse stoppas aldrig när taket
når komfortläget.
Komfortläge är en öppen position för glasluckan, där vindbrus och resonansljud under körning är på en behagligt låg nivå.
Ventilationsläge, vertikalt i bakkant.
Öppna genom att trycka reglaget uppåt.
Stäng genom att trycka reglaget framåt/
nedåt.
Då ventilationsläge väljs lyfts den främre sektionen upp i bakkant. Om solgardinen är helt stängd
när ventilationsläge väljs – öppnar den automatiskt ca 50 mm.
Det är möjligt att manövrera panoramataket från
öppet läge direkt till ventilationsläge genom att
trycka reglaget uppåt. Rörelsen stoppas om reglaget manövreras igen.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Automatisk stängning av solgardin
Centrallåsknapp
När bilen står parkerad i soligt/varmt väder
stängs solgardinen automatiskt 15 minuter efter
bilen har låsts. Detta görs för att sänka kupétemperaturen och skydda bilklädseln från solblekning.
2.
VARNING
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
Tryck på My Car
Om panoramataket stängs med fjärrnyckeln,
centrallåsknappen eller dörrhandtaget, kontrollera att ingen kommer i kläm.
Låsning.
Välj Automatisk stängning av solgardin
för att aktivera/deaktivera.
Stängning med fjärrnyckel,
centrallåsknapp eller dörrhandtag
Fjärrnyckel
– Gör ett långt tryck på fjärrnyckelns låsknapp
till dess att panoramataket och solgardinen börjar röra sig mot stängt läge.
Rörelsen stannar om fjärrnyckelns låsknapp
trycks in igen eller när taket/gardinen nått stängt
läge.
Lägg fingret mot den beröringskänsliga fördjupningen på något av dörrhandtagens
utsida till dess att panoramataket och solgardinen börjar röra sig mot stängt läge.
Rörelsen stannar om fingret läggs mot dörrhandtagets fördjupning igen eller när taket/gardinen
nått stängt läge.
Funktionen som är deaktiverad när bilen levereras från fabrik kan aktiveras/deaktiveras:
1.
–
Centrallåsknapp.
När bilens elsystem sätts i minst tändningsläge I
kan centrallåsknappen i förardörr eller passagerardörr* användas för stängning av panoramataket.
–
Gör ett långt tryck på centrallåsknappen
till dess att panoramataket och solgardinen
börjar röra sig mot stängt läge.
Rörelsen stannar om centrallåsknappen trycks in
igen eller när taket/gardinen nått stängt läge.
Dörrhandtag
Bilar utrustade med nyckelfri låsning/upplåsning*
har en beröringskänslig fördjupning på utsidan av
dörrarnas ytterhandtag.
VIKTIGT
Kontrollera att panoramataket är ordentligt
stängt vid stängning.
Klämskydd
Panoramataket har ett klämskydd som löser ut
om glasluckan eller solgardinen blockeras av
något föremål vid stängning. Vid blockering stannar luckan eller gardinen och öppnas därefter
automatiskt till ca 50 mm från det blockerade
läget (alternativt till fullt ventilationsläge). Klämskyddet verkar också vid öppning av glasluckan
eller solgardinen.
Det finns möjlighet att forcera klämskyddet när
stängning avbrutits t.ex. vid isbildning runt glasluckan, genom att kontinuerligt hålla reglaget
fram- eller nedtryckt tills glasluckan är stängd.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 153
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Relaterad information
•
•
•
•
•
Panoramatak* (s. 150)
Tändningslägen (s. 346)
Fjärrnyckel (s. 220)
Låsa/låsa upp från insidan (s. 227)
HomeLink®*16
HomeLink®
är en programmerbar fjärrkontroll
som är integrerad i bilens elsystem.
Allmänt
Låsa/låsa upp från utsidan (s. 223)
inbyggt i innerbackspegeln. HomeLink®-panelen
består av tre programmerbara knappar och en
indikeringslampa i spegelglaset.
För mer information om HomeLink®, besök:
www.HomeLink.com, www.youtube.com/
HomeLinkGentex eller ring
00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277).
VARNING
•
Om HomeLink® används för att manövrera en garageport eller grind, säkerställ
att ingen är i närheten av porten eller
grinden under tiden den är i rörelse.
•
Medan HomeLink programmeras kan den
garageport eller grind som programmeras
aktiveras. Säkerställ därför att ingen är i
närheten av porten eller grinden under
programmering.
Knapp 3
•
Bilen bör stå utanför garaget medan en
garageportsöppnare programmeras.
Indikeringslampa
•
Använd inte HomeLink® till någon garageport som saknar säkerhetsstopp och
säkerhetsback.
Knapp 1
Knapp 2
HomeLink®17 är en programmerbar fjärrkontroll
som kan fjärrstyra upp till tre olika anordningar
(t.ex. garageportsöppnare, larmsystem, utom- och
inomhusbelysning m.m.) och därmed ersätta fjärrkontrollerna till dessa. HomeLink® levereras
16
17
154
Spara originalfjärrkontrollerna för framtida programmering (t.ex. vid byte till annan bil eller för
användning i ett annat fordon). Det rekommenderas också att knapparnas programmering raderas
Gäller vissa marknader.
HomeLink och symbolen HomeLink-huset är registrerade varumärken av Gentex Corporation.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
när bilen ska säljas, se avsnittet "Programmera
HomeLink®".
Relaterad information
•
Programmera HomeLink®* (s. 155)
Programmera HomeLink®*19
Instruktion för programmering av
2.
HomeLink®.
Programmera HomeLink®
Notera: Vissa fjärrkontroller kan programmera HomeLink® bättre på ett avstånd av
15–20 cm. Ha detta i åtanke om det är problem med programmering.
OBS
I vissa fordon måste tändningen vara på eller i
"tillbehörsläge" innan HomeLink® kan programmeras eller användas. Sätt gärna i nya
batterier i den fjärrkontroll som ska ersättas
av HomeLink®, för snabbare programmering
och bättre sändning av radiosignalen.
HomeLink®-knapparna bör återställas innan
programmering, se avsnittet "Återställa
HomeLink®-knapparna" nedan. När återställning har gjorts är HomeLink® satt i "inlärningsläge" och redo för programmering.
1.
19
20
Tryck in den knapp20 på HomeLink® som ska
programmeras. Indikeringslampan20 på
HomeLink® ska blinka gult 1 gång per
sekund. Knappen behöver inte fortsätta hållas inne.
Gäller vissa marknader.
Se avsnittet "HomeLink®*" för knapparnas och indikeringslampans placering.
Rikta fjärrkontrollen mot den HomeLink®knapp som ska programmeras och håll den
2–8 cm från knappen. Skym inte indikeringslampan på HomeLink®.
3.
Tryck och håll in knappen på originalfjärrkontrollen som ska programmeras på
HomeLink® och håll indikeringslampan under
uppsikt. Släpp inte knappen förrän indikeringslampan har övergått från att blinka
gult 1 gång per sekund till att antingen
blinka grönt 10 gånger per sekund eller lysa
konstant grönt. När indikeringslampan blinkar
eller lyser grönt får knappen på fjärrkontrollen släppas.
Notera: För vissa mottagare kan programmeringssteg 3 behöva ersättas med instruktionerna i steg 4.
4.
Tryck in och släpp knappen på originalfjärrkontrollen varannan sekund tills indikeringslampan övergått från att blinka gult 1 gång
per sekund till att antingen blinka grönt 10
gånger per sekund eller lysa konstant grönt.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 155
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
5.
Tryck in den programmerade HomeLink®knappen och kontrollera indikeringslampan.
> Fast grönt sken: Om indikeringslampan
lyser med ett fast grönt sken är programmeringen klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade knappen trycks in.
Blinkar grönt 10 gånger per sekund:
Tryck in den knapp som programmeras,
håll den intryckt i 2 sekunder och
släpp sedan. Repetera sekvensen av
tryck/håll/släpp en andra gång och,
beroende på mottagarens modell, även en
tredje gång. Programmeringen skall nu
vara klar och garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade knappen trycks in.
Om mottagaren fortfarande inte aktiveras: Fortsätt med programmeringssteg
6–8 för att slutföra programmeringen.
Tryck in den programmerade knappen. Garageporten, grinden, larmsystemet eller liknande aktiveras (kan ta några sekunder). Indikeringslampan
lyser eller blinkar när knappen har tryckts in. Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis fortfarande
användas parallellt med HomeLink® om så
önskas.
OBS
6.
Leta upp
på mottagaren
till t.ex. garageporten. Den är vanligtvis placerad nära antennens fäste på mottagaren.
7.
Tryck in och släpp mottagarens inlärningsknapp. Steg 8 måste slutföras inom 30
sekunder efter att knappen har tryckts in.
8.
Tryck in den knapp som programmeras, håll
den intryckt i 2 sekunder och släpp
sedan. Repetera sekvensen av tryck/håll/
släpp en andra gång och, beroende på mottagarens modell, även en tredje gång. Programmeringen är nu klar och garageport,
grind eller liknande ska nu aktiveras när den
programmerade knappen trycks in.
inlärningsknappen21
Handhavande
När HomeLink® väl är programmerad kan denna
användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.
21
156
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
Ifall tändningen är avstängd, fungerar
HomeLink® i 30 minuter efter det att förardörren har öppnats.
Om programmeringsproblem uppstår kontakta
HomeLink® på: www.HomeLink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex eller ring
00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277).
Återställa HomeLink®-knapparna
Det går endast att återställa alla HomeLink®knapparna på samma gång, inte enstaka knapp
var för sig. Enstaka knapp kan emellertid programmeras om, se avsnittet "Programmera
enstaka knapp" nedan.
1.
Tryck in knapp 1 och 3 på HomeLink® och
släpp inte förrän efter ca 10 sekunder när
indikeringslampan börjar blinka grönt.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
2.
Släpp knapparna.
> HomeLink® är nu satt i s.k. "inlärningsläge" och redo att programmeras på nytt,
se avsnittet "Programmera HomeLink®"
ovan.
Programmera enstaka knapp
För att programmera om en enstaka HomeLink®knapp, gör så här:
1.
Tryck in önskad knapp och släpp inte.
2.
Efter ca 20 sekunder, när indikeringslampan
på HomeLink® börjar blinka gult, börja med
steg 1 i avsnittet "Programmera HomeLink®"
ovan.
Färddator
Trippmätare
Bilens färddator registrerar och beräknar värden
som t.ex. körsträcka, bränsleförbrukning och
medelhastighet vid körning.
Det finns två trippmätare, TM och TA.
För att underlätta en bränsleekonomisk körning
registreras information om både momentan och
genomsnittlig bränsleförbrukning. Informationen
från färddatorn kan visas i förardisplayen.
Relaterad information
•
HomeLink®*
(s. 154)
Under färden registreras information om:
•
•
•
•
Körsträcka
Körtid
Medelhastighet
Genomsnittlig bränsleförbrukning.
Värdena gäller från trippmätarens senaste nollställning.
Vägmätare
Notera: Om den knapp som ska programmeras om inte blir programmerad med en ny
enhet kommer den att återgå till tidigare sparad programmering.
För mer information eller för att lämna kommentarer om HomeLink®, besök: www.HomeLink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex eller ring
00 8000 466 354 65 (eller betalnumret
+49 6838 907 277).
TM kan nollställas manuellt och TA nollställs
automatiskt om bilen inte används under minst
fyra timmar.
Vägmätaren registrerar bilens totala körsträcka.
Detta värde kan inte nollställas.
Momentan bränsleförbrukning
Följande mätare ingår i färddatorn:
•
•
•
•
•
•
Trippmätare
Vägmätare
Momentan bränsleförbrukning
Körsträcka till tom tank
Körsträcka till tomt batteri
Turist – alternativ hastighetsmätare
Denna mätare visar vilken bränsleförbrukning
bilen har för ögonblicket. Värdet uppdateras
ungefär varje sekund.
Körsträcka till tom tank
Färddatorn beräknar återstående körsträcka med
det bränsle som finns i tanken.
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
under senast körda 30 km och återstående körbar bränslemängd.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 157
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
När mätaren visar "----" finns ingen garanterad
körsträcka kvar. Fyll då på bränsle så snart som
möjligt.
OBS
Viss avvikelse kan uppstå om körsättet ändras.
Körsträcka vid eldrivning
För att få längsta möjliga körsträcka vid elektrisk
drivning, måste den som kör eldriven bil även
tänka på att spara ström. Ju fler förbrukare (stereo, elvärme i rutor/speglar/säten, mycket kall
luft från klimatanläggningen, etc) som är aktiva –
desto kortare möjlig körsträcka.
Förutom högt strömuttag i kupén gör även
kraftiga accelerationer och inbromsningar,
höga hastigheter, tung last, låg yttertemperatur samt uppförsbackar att möjlig körsträcka
reduceras.
Körsträcka till tomt batteri
Mätaren visar ungefärlig sträcka som kan köras
med kvarvarande energimängd i hybridbatteriet.
När mätaren visar "----" finns ingen garanterad
körsträcka kvar.
Turist – alternativ hastighetsmätare
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
med normalt lastad bil, vid normal körning och
med hänsyn tagen till om luftkonditioneringen
(AC) är på eller av.
Den alternativa digitala hastighetsmätaren underlättar vid körning i länder där trafikskyltar med
påbjuden hastighet har en annan enhet än den
som visas i bilens instrument.
Viss avvikelse kan uppstå om körsättet ändras.
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka.
23
158
Displayens utseende kan variera beroende av instrumentvariant.
Värdena lagras i en färddatorapp. Via appmenyn
är det möjligt att välja vilken information som
förardisplayen ska visa.
OBS
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka.
OBS
Visa färddata i förardisplayen
Färddatorns registrerade och beräknade värden
kan visas i förardisplayen.
Öppna och navigera i appmenyn23 med rattens högra
knappsats.
Den digitala hastigheten visas då i motsatt enhet
relaterat till den analoga hastighetsmätaren. Är
den analoga hastighetsmätaren graderat i mph,
visar mätaren motsvarande hastighet digitalt i
km/h och omvänt.
Appmeny
Relaterad information
Bekräfta
•
•
•
Visa färddata i förardisplayen (s. 158)
Visa färdstatistik i centerdisplayen (s. 160)
Räckvidd vid eldrift i stadsmiljö (s. 377)
Vänster/höger
Upp/ned
INSTRUMENT OCH REGLAGE
1.
Öppna appmenyn i förardisplayen genom att
trycka (1).
Nollställa trippmätaren
(Det går inte att öppna appmenyn samtidigt
som det finns ett okvitterat meddelande i
förardisplayen. Meddelandet måste först
bekräftas innan appmenyn kan öppnas.)
2.
3.
Navigera till färddatorappen åt vänster eller
höger med (2).
> De fyra översta menyraderna visar uppmätta värden för trippmätare TM. Nästa
fyra menyrader visar uppmätta värden för
trippmätare TA. Stega uppåt eller nedåt i
listan med (3).
Stega längre ned till alternativknapparna för
att välja vilken information som ska visas i
förardisplayen:
•
•
•
•
•
•
Momentan bränsleförbrukning
Körsträcka till tom tank
Vägmätare
Körsträcka för trippmätare TM, TA, eller
ingen visning av körsträcka
Turist (alternativ hastighetsmätare).
Körsträcka till tomt batteri
Markera eller avmarkera ett val med Oknappen (4). Ändringen genomförs direkt.
OBS
Förutom i färddatorn ändras dessa enheter
samtidigt även i Volvos navigationssystem*.
Relaterad information
•
•
•
Färddator (s. 157)
Visa färdstatistik i centerdisplayen (s. 160)
Hantera applikationsmenyn i förardisplayen
(s. 100)
Nollställ trippmätare TM med ett långt tryck på
RESET-knappen på vänster rattspak.
Trippmätare TA har endast automatisk nollställning. Nollställningen sker om bilen inte används
under fyra timmar eller mer.
Ändra enhet
Ändra enheter för körsträcka, hastighet m.m. via
centerdisplayen:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på System
3.
Under Enheter, välj önskad enhetsstandard:
Metrisk, Brittisk eller Amerikansk.
Enheter.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 159
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Visa färdstatistik i centerdisplayen
3.
Färdstatistik från färddatorn visas grafiskt i centerdisplayen och ger en översikt som underlättar
en mer bränsleekonomisk körning.
Relaterad information
•
•
Öppna appen Förarprestation
i appvyn för att visa färdstatistiken.
Varje stapel i diagrammet symboliserar en körsträcka på
antingen 1, 10 eller 100 km,
alternativt miles. Staplarna fylls på från höger i
takt med pågående körning. Stapeln längst till
höger visar värdet för pågående sträcka.
Genomsnittlig bränsleförbrukning och total körtid
är beräknad sedan förra nollställningen av färdstatistik gjordes.
Bränsle- och elförbrukning visas i separata grafer. Visad elförbrukning är "netto"-förbrukning,
d.v.s. förbrukad energi minus återgenererad
energi skapad vid inbromsning.
Färdstatistik från färddatorn24.
Inställningar för färdstatistik
Tryck på Preferenser för att
•
ändra grafskala. Välj upplösning 1, 10 eller
100 km/mi för stapeln.
•
nollställa data efter varje färd. Genomförs när
bilen har stått stilla mer än 4 timmar.
•
nollställa data för nuvarande färd.
Färdstatistik, beräknad medelförbrukning, och
sammanlagd körtid nollställs alltid samtidigt.
Ändra enhet
Ändra enhet för körsträcka, bränsleförbrukning
m.m. via centerdisplayen:
24
160
Under Enheter, välj önskad enhetsstandard:
Metrisk, Brittisk eller Amerikansk.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på System
Bilden är schematisk, layouten kan variera beroende av vald enhetsstandard eller uppdaterad mjukvara.
Enheter.
Färddator (s. 157)
Visa färddata i förardisplayen (s. 158)
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Inställningsvy
Ändra en inställning
I centerdisplayens inställningsvy hanteras inställningar och information för många av bilens funktioner.
Öppna/stänga och navigera i
inställningsvyn
En underkategori i inställningsvyn med olika typer av
inställningar, här en flervalsknapp och radioknappar.
Toppvyn med knappen för Inställningar.
1.
Dra nedåt i fliken i centerdisplayens överkant
för att öppna toppvyn.
2.
Tryck på Inställningar för att öppna inställningsvyn.
3.
Tryck på en av kategorierna som visas och
navigera till underkategorier och inställningar
genom ytterligare tryck.
4.
Tryck på Bakåt för att gå bakåt i inställningsvyn.
Tryck på Stäng för att stänga inställningsvyn.
1.
Tryck på kategorier och underkategorier för
att navigera till önskad inställning.
2.
Ändra en eller flera inställningar. Olika typer
av inställningar ändras på olika sätt (se tabellen nedan för en beskrivning av respektive
typ).
> Ändringarna sparas direkt.
Typer av inställningar
Det finns flera olika typer av inställningar:
Inställningstyp
Beskrivning
Triggerfunktion
Startar en app eller separat vy
för mer avancerade inställningar
genom att trycka på texten, t.ex.
för att koppla upp en enhet med
Bluetooth.
Radioknapp
Välj en inställning av flera möjliga genom att trycka på önskad
radioknapp, t.ex. för att välja ett
systemspråk.
Flervalsknapp
Välj en nivå för något genom att
trycka på önskad del av
knappen, t.ex. för att välja känslighetsnivå för City Safety.
Kryssruta
Välj att aktivera/deaktivera en
funktion genom att trycka på
rutan för att kryssa i/ur den, t.ex.
för att välja automatisk start av
eluppvärmda säten.
Skjutreglage
Välj en nivå för något inom ett
intervall genom att trycka och
dra i reglaget, t.ex. för att välja
ljudnivå.
Informationsvisning
Ingen egentlig inställning, visar
information om något, t.ex.
bilens identifikationsnummer.
}}
161
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Relaterad information
•
•
Översikt av centerdisplayen (s. 29)
Kategorier i inställningsvyn (s. 162)
Kategorier i inställningsvyn
Inställningsvyn har ett antal huvudkategorier och
underkategorier där inställningar och information
för många av bilens funktioner finns samlade.
Under inställningsvyn finns 7 huvudkategorier:
My Car, Ljud, Navigation, Media,
Kommunikation, Klimat och System.
Varje kategori innehåller i sin tur ett antal underkategorier och inställningsmöjligheter. I tabellerna
nedan visas första nivån av underkategorier.
Inställningsmöjligheterna för en funktion eller ett
område beskrivs mer utförligt i respektive avsnitt
av ägarmanualen. För systeminställningar som
inte beskrivs i respektive avsnitt, se avsnittet
"Ändra systeminställningar i inställningsvyn".
My Car
Underkategorier
Displayer
IntelliSafe
Parkeringsassistans
Körläge/Individuellt körläge*
Underkategorier
Säten
Vindrutetorkare
Fjädring
Ljud
Underkategorier
Ljudupplevelse*
Ton
Balans
Systemvolymer
Navigation
Underkategorier
Karta
Resväg
Trafik
Ljus
Vägledning
Speglar
System
Respons vid låsning och upplåsning
Elektrisk parkeringsbroms
162
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Media
System
Underkategorier
Underkategorier
AM/FM-radio
Tid och Datum
DAB
Språk
Gracenote®
Tangentbordslayout
Video
Röststyrning
Kommunikation
Enheter
Underkategorier
Lagring
Telefon
Textmeddelanden
Bluetooth
Wi-Fi
Bilens Wi-Fi delning
Internet via bilmodem
Volvo On Call
Ändra systeminställningar i
inställningsvyn
Kategorin System i inställningsvyn samlar
inställningar och information som gäller generellt
för bilens system, t.ex. språk och enheter.
Systeminställningarna under Tid och Datum,
Tangentbordslayout, Röststyrning,
Mjukvaruuppdateringar, Fabriksåterställning
och Tjänster beskrivs i respektive avsnitt av
ägarmanualen.
Ändra systemspråk
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
Fabriksåterställning
2.
Tryck på System
Tjänster
3.
Välj systemspråk. Språk med stöd för röststyrning har en röststyrningssymbol.
> Språket i förardisplayen, centerdisplayen
och head-up-displayen ändras.
Mjukvaruuppdateringar
Relaterad information
•
•
Inställningsvy (s. 161)
Ändra systeminställningar i inställningsvyn
(s. 163)
Språk.
Volvo servicenätverk
Klimat
Huvudkategorin Klimat har inga underkategorier.
}}
163
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Ändra systemenheter
2.
Ändra längd- och volymenheter
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på System
3.
Välj enhetsstandard mellan:
Enheter
Enheter.
• Metrisk – kilometer, liter och grader Celsius.
• Brittisk – miles, gallons och grader Celsius.
Ändra däcktrycksenhet
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på System
3.
Välj däcktrycksenhet.
> Enheten för däcktryck i appen Bilstatus i
centerdisplayen ändras.
Enheter
Däcktryck.
Se lagringsinformation
1.
25
164
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
Vehicle Identification Number.
Återställa inställningar i
inställningsvyn
Det är möjligt att återställa alla ändrade inställningar i inställningsvyn till standardvärde på en
gång.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på System
3.
Tryck på OK för att bekräfta återställningen.
Se bilens identifikationsnummer
1.
2.
• Amerikansk – miles, gallons och grader
Fahrenheit.
> Enheterna i förardisplayen, centerdisplayen och head-up-displayen ändras.
Tryck på System Lagring.
> Lagringsinformation för bilens hårddisk
visas – bland annat total kapacitet, tillgänglig kapacitet och hur mycket
utrymme installerade applikationer
använder.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
Tryck på System Fordonets
identifieringsnummer.
> Bilens identifikationsnummer (VIN25)
visas.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Kategorier i inställningsvyn (s. 162)
Klocka (s. 93)
Använda tangentbordet i centerdisplayen
(s. 45)
Inställningar för röststyrning (s. 109)
Systemuppdateringar (s. 475)
Återställa inställningar i inställningsvyn
(s. 164)
Boka service och reparation (s. 473)
Fabriksåterställning.
Relaterad information
•
Ändra systeminställningar i inställningsvyn
(s. 163)
•
Återställa användardata vid ägarbyte (s. 165)
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Ändra inställningar för appar
Tredjepartsappar
Återställa användardata vid ägarbyte
I appvyn finns alla bilens appar samlade. Inställningarna för appar som rör bilens inbyggda funktioner är möjliga att ändra från centerdisplayens
toppvy.
Tredjepartsappar ligger inte i bilens system från
början utan är sådana som är möjliga att ladda
ner, t.ex. Volvo ID. Här görs inställningarna alltid
inuti appen och inte från toppvyn.
Vid ett ägarbyte bör användardata och systeminställningar återställas till fabriksinställning.
Appar för inbyggda funktioner –
grundappar
Relaterad information
De appar som ligger i bilen från början, t.ex. FMradio och USB, är en del av Sensus och tillhör
bilens inbyggda funktioner. Inställningarna för
dessa appar är möjliga att ändra direkt i toppvyn i
centerdisplayen.
Ändra inställningarna för en grundapp
1. Tryck på appen, t.ex. FM-radio.
2.
Dra ner toppvyn.
3.
Tryck på Inställningar FM-radio.
4.
Ändra inställningar efter önskemål och
bekräfta valen.
5.
Tryck antingen på den fysiska hemknappen
eller i var som helst utanför toppvyn för att
lämna inställningsvyn. Det är också möjligt
att dra upp toppvyn eller trycka på fliken
längst ner i toppvyn.
•
•
•
Navigera i centerdisplayens vyer (s. 36)
•
Kategorier i inställningsvyn (s. 162)
Inställningsvy (s. 161)
Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar
(s. 433)
Det är möjligt att återställa inställningarna i bilen
på olika nivåer. Återställ all användardata och
systeminställningar till urprunglig fabriksinställning vid ägarbyte. Vid ett ägarbyte är det även
viktigt att byta ägare till tjänsten Volvo On Call*.
Relaterad information
•
Återställa inställningar i inställningsvyn
(s. 164)
•
Volvo ID (s. 20)
De flesta av bilens grundappar har denna kontextuella inställningsmöjlighet, men inte alla. Se
avsnittet "Kategorier i inställningsvyn" för mer
information om hur inställningar ändras.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 165
KLIMAT
KLIMAT
Klimat
Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering.
Klimatanläggningen kyler eller värmer samt
avfuktar luften i kupén.
4-zonsklimat
Klimatzoner med 4-zonsklimat.
Med 4-zonsklimat kan temperaturen i kupén
ställas in separat för vänster och höger sida i
både fram- och baksäte.
Klimatanläggningens samtliga funktioner regleras
från centerdisplayen och fysiska knappar i mittkonsolen. Funktionerna för baksätet kan även
regleras från klimatpanelen bak på tunnelkonsolen.
Relaterad information
•
•
•
168
Klimatsensorer (s. 168)
Upplevd temperatur (s. 169)
Luftkvalitet (s. 169)
•
•
•
•
Klimatreglage (s. 171)
Klimatsensorer
Luftfördelning (s. 181)
Parkeringsklimat (s. 189)
Klimatanläggningen har ett antal sensorer till
hjälp för att reglera klimatet i bilen.
Röststyrning av klimat (s. 111)
Sensorernas placering
Fuktsensor – i kåpan vid inre backspegeln.
Yttertemperatursensor – i den högra ytterbackspegeln.
Temperatursensor för kupén – vid de fysiska
knapparna i mittkonsolen.
Solsensor – på instrumentpanelens ovansida.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna med
klädesplagg eller andra föremål.
KLIMAT
Med Interior Air Quality System* finns även en
luftkvalitetssensor som sitter i klimatanläggningens luftintag.
Relaterad information
•
•
•
Klimat (s. 168)
Upplevd temperatur (s. 169)
Interior Air Quality System* (s. 170)
Upplevd temperatur
Luftkvalitet
Klimatanläggningen reglerar klimatet i kupén
utifrån den upplevda temperaturen, inte den faktiska.
Materialvalen i kupén och luftreningssystemet
ser till att luftkvaliteten i kupén är hög.
Temperaturen som väljs i kupén motsvarar den
fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till den
yttertemperatur, lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring
bilen.
Interiören i kupén är utformad för att vara trivsam
och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker.
I systemet finns en solsensor som känner av på
vilken sida solen skiner in i kupén. Detta medför
att temperaturen kan skilja mellan höger och
vänster sidas luftmunstycken trots att regleringen
är inställd på samma temperatur på båda sidor.
Relaterad information
•
•
•
Klimat (s. 168)
Klimatsensorer (s. 168)
Reglera temperaturen (s. 175)
Material i kupén
Utprovade material har utvecklats för att minimera dammängden i kupén och bidra till att
kupén blir lättare att hålla ren.
Mattorna i både kupén och lastutrymmet är löstagbara och lätta att ta ur och göra rena.
Använd rengöringsmedel och bilvårdsprodukter
som rekommenderas av Volvo för att rengöra
interiören.
Luftreningssystem
Förutom kupéfiltret hjälper även modifieringarna
för Clean Zone Interior Package* och luftkvalitetssystemet Interior Air Quality System* till att
hålla en hög luftkvalitet i kupén.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Klimat (s. 168)
Kupéfilter (s. 170)
Clean Zone Interior Package* (s. 170)
Interior Air Quality System* (s. 170)
Rengöring av interiör (s. 514)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 169
KLIMAT
Kupéfilter
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
All luft som kommer in i bilens kupé renas med
ett filter.
Clean Zone Interior Package (CZIP) omfattar en
serie modifieringar som håller kupén ännu renare
från allergi- och astmaframkallande substanser.
Interior Air Quality System (IAQS) är ett helautomatiskt luftkvalitetssystem som avskiljer gaser
och partiklar så att halten av lukter och föroreningar i kupén reduceras.
Byte av kupéfilter
Filtret måste bytas med jämna mellanrum. Följ
Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt förorenad miljö kan
filtret behöva bytas oftare.
Följande ingår:
•
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Relaterad information
•
•
•
•
Luftkvalitet (s. 169)
•
En utbyggd fläktfunktion som innebär att
fläkten startar när bilen låses upp med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med frisk
luft. Funktionen startar vid behov och stängs
av automatiskt efter en stund eller då en av
dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet
under vilket fläkten går minskar successivt på
grund av minskat behov fram tills bilen är 4
år.
Det helautomatiska luftkvalitetssystemet
Interior Air Quality System (IAQS).
Clean Zone Interior Package* (s. 170)
OBS
Interior Air Quality System* (s. 170)
För att behålla CZIP-standard i bilar med
CZIP ska IAQS-filtret bytas efter 15 000 km
eller en gång per år beroende på vilket som
inträffar först. Dock max 75 000 km över 5 år.
Volvos serviceprogram (s. 472)
IAQS är en del av Clean Zone Interior Package
(CZIP) och renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och
marknära ozon.
Om systemets luftkvalitetssensor känner att
utomhusluften är förorenad stängs luftintaget
och luftåtercirkulationen aktiveras.
OBS
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn
alltid vara inkopplad.
I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
Vid imbildning bör avfrostningsfunktionerna
för vindruta och sidorutor samt bakruta
användas.
I bilar utan CZIP och då kunden inte vill
behålla CZIP-standard ska IAQS-filtret bytas
vid ordinarie service.
Relaterad information
•
•
•
170
Luftkvalitet (s. 169)
Kupéfilter (s. 170)
Interior Air Quality System* (s. 170)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
KLIMAT
OBS
För att behålla CZIP-standard i bilar med
CZIP ska IAQS-filtret bytas efter 15 000 km
eller en gång per år beroende på vilket som
inträffar först. Dock max 75 000 km över 5 år.
Klimatreglage
Klimatreglage i centerdisplayen
Klimatanläggningens funktioner regleras från
centerdisplayen, fysiska knappar i mittkonsolen
och klimatpanelen bak på tunnelkonsolen.
Från klimatraden och klimatvyn i centerdisplayen
kan samtliga klimatfunktioner regleras.
Översikt över klimatreglage
I bilar utan CZIP och då kunden inte vill
behålla CZIP-standard ska IAQS-filtret bytas
vid ordinarie service.
Klimatrad
Från klimatraden kan de allra vanligaste klimatfunktionerna regleras.
Aktivera/deaktivera luftkvalitetssensorn
Det är möjligt att ställa in om luftkvalitetssensorn
ska vara aktiverad/deaktiverad.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Luftkvalitetsensor för att aktivera/
deaktivera luftkvalitetssensorn.
Klimatreglage i centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
•
•
Luftkvalitet (s. 169)
Kupéfilter (s. 170)
Clean Zone Interior Package* (s. 170)
Aktivera/deaktivera luftåtercirkulationen
(s. 181)
Avfrostningssknappar i mittkonsolen.
Temperaturreglage för förar- och passagerarsidan.
Klimatreglage bak på tunnelkonsolen.
Reglage för eluppvärmt* och ventilerat* föraroch passagerarsäte samt eluppvärmd ratt*.
Relaterad information
•
•
•
•
Klimat (s. 168)
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)
Klimatreglage bak på tunnelkonsolen
(s. 173)
Aktivera/deaktivera avfrostning av rutor och
backspeglar (s. 179)
Knapp för åtkomst till klimatvyn. Grafiken på
knappen visar aktiverade klimatinställningar.
Klimatvy
Ett tryck på mittknappen i klimatraden ger
åtkomst till klimatvyn. Klimatvyn är uppdelad i flikarna Huvudklimat, Bakre klimat och
Parkeringsklimat. Växla mellan flikarna genom
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 171
KLIMAT
||
att svepa till vänster/höger eller genom att trycka
på respektive rubrik.
Huvudklimat
I fliken Huvudklimat kan förutom klimatradens
funktioner även övriga huvudklimatfunktioner regleras.
Recirc – Reglage för luftåtercirkulation.
Reglage för luftfördelning.
Fläktreglage för framsäte.
AUTO – Autoreglering av klimat.
Bakre klimat
I fliken Bakre klimat kan samtliga klimatfunktioner för baksätet regleras.
Fläktreglage för baksäte, andra sätesraden.
Reglage för fläkt och luftkonditionering i baksäte, tredje sätesraden.
Temperaturreglage för baksäte.
Reglage för eluppvärmt baksäte*.
Max, Elektrisk, Bak – Reglage för avfrostning av rutor och backspeglar.
AC – Reglage för luftkonditionering.
172
Parkeringsklimat
I fliken Parkeringsklimat kan bilens parkeringsklimat regleras.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
KLIMAT
Klimatreglage (s. 171)
Klimatreglage bak på
tunnelkonsolen
Aktivera/deaktivera avfrostning av rutor och
backspeglar (s. 179)
Från klimatpanelen bak på tunnelkonsolen kan
baksätets klimatfunktioner regleras.
Relaterad information
•
•
•
Aktivera/deaktivera luftkonditioneringen
(s. 174)
•
Aktivera/deaktivera luftåtercirkulationen
(s. 181)
•
•
•
•
•
Ändra luftfördelningen (s. 182)
•
Autoreglera klimatet
Med autoreglerat klimat styrs flera klimatfunktioner automatiskt av klimatanläggningen.
Reglera fläktnivån (s. 177)
Autoreglera klimatet (s. 173)
Reglera temperaturen (s. 175)
Aktivera/deaktivera eluppvärmning av säten*
(s. 186)
Autoregleringsknappen i klimatvyn.
Aktivera/deaktivera ventilation av säten*
(s. 187)
Reglage för eluppvärmt baksäte*.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck kort eller långt på AUTO.
> Autoreglering av klimatet aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.
•
Aktivera/deaktivera eluppvärmning av ratt*
(s. 188)
Fläktreglage för baksäte.
•
Parkeringsklimat (s. 189)
Temperatureglage för baksäte.
Relaterad information
•
•
•
•
Klimatreglage (s. 171)
Aktivera/deaktivera eluppvärmning av säten*
(s. 186)
Reglera fläktnivån (s. 177)
Reglera temperaturen (s. 175)
Autoregleringen styr automatiskt luftåtercirkulationen, luftkonditioneringen och
luftdistributionen.
Fläktnivå och temperatur ändras beroende
av kort eller långt tryck:
•
Kort tryck – återställs till tidigare
inställningar.
•
Långt tryck – ändras till standardinställningar (nivå 3 och 22 °C/72 °F).
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 173
KLIMAT
||
Relaterad information
•
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)
Aktivera/deaktivera
luftkonditioneringen
Luftkonditioneringen kyler ner och avfuktar
inkommande luft vid behov.
OBS
Det är inte möjligt att aktivera luftkonditioneringen när fläktreglaget är i läge Off.
Aktivera/deaktivera
huvudluftkonditionering
Aktivera/deaktivera tredje sätesradens
luftkonditionering
Luftkonditioneringsknappen i klimatvyn.
Luftkonditioneringsknappen i fliken Bakre klimat i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på AC.
> Luftkonditioneringen aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.
OBS
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Bakre klimat.
3.
Tryck på Tredje radens klimat.
> Luftkonditioneringen aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.
Stäng sidofönster och panoramatak* för att
luftkonditioneringen ska fungera optimalt.
174
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
KLIMAT
OBS
Det är inte möjligt att aktivera tredje sätesradens luftkonditionering om huvudluftkonditioneringen är deaktiverad eller andra sätesradens klimat är deaktiverat.
Reglera temperaturen
Temperaturen kan ställas in separat för vänster
och höger sida och separat för fram- och baksäte.
Reglera temperatur för framsäte
Relaterad information
•
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)
Temperaturreglaget.
2.
Reglera temperaturen genom att antingen:
•
•
Temperaturknappar i klimatraden.
1.
Tryck på vänster respektive höger sidas temperaturknapp i klimatraden i centerdisplayen
för att öppna reglaget.
dra i reglaget till önskad temperatur, eller
trycka på +/− för att höja/sänka temperaturen stegvis.
> Temperaturen ändras och knappen visar
inställd temperatur.
}}
175
KLIMAT
||
Synkronisera temperaturen
Reglera temperatur för baksäte
Från framsätet
Temperaturreglaget.
Synkroniseringsknapp på förarsidans temperaturreglage.
1.
2.
Tryck på förarsidans temperaturknapp i klimatraden i centerdisplayen för att öppna reglaget.
Tryck på Synkronisera temperatur.
> Temperaturen för samtliga zoner i bilen
synkroniseras med förarsidans inställda
temperatur och synkroniseringssymbolen
visas vid temperaturknappen.
Synkroniseringen upphör genom ytterligare ett
tryck på Synkronisera temperatur eller genom
att ändra passagerarsidans eller baksätets temperaturinställningar.
176
4.
Temperaturknappar i fliken Bakre klimat i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Bakre klimat.
3.
Tryck på vänster respektive höger sidas temperaturknapp för att öppna reglaget.
Reglera temperaturen genom att:
•
•
dra i reglaget till önskad temperatur
trycka på +/− för att höja/sänka temperaturen stegvis.
> Temperaturen ändras och knappen visar
inställd temperatur.
KLIMAT
Från baksätet
•
Upplevd temperatur (s. 169)
Reglera fläktnivån
Fläkten kan ställas in på fem olika automatiska
fläktnivåer samt Off och Max. Fläktnivån kan
ställas in separat för fram- och baksäte.
Reglera fläktnivå för framsäte
Temperaturreglage på klimatpanelen bak på tunnelkonsolen.
–
Tryck på vänster respektive höger sidas </>knappar på tunnelkonsolens klimatpanel för
att sänka/höja temperaturen stegvis.
> Temperaturen ändras och skärmen i klimatpanelen visar inställd temperatur.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
Relaterad information
•
•
•
Klimatreglage (s. 171)
Fläktreglageknapparna i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på önskad fläktnivå, Off, 1–5 eller Max.
> Fläktnivån ändras och knapparna för vald
nivå lyses upp.
VIKTIGT
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in vilket ger risk för imbildning på rutornas insidor.
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)
Klimatreglage bak på tunnelkonsolen
(s. 173)
}}
177
KLIMAT
||
Reglera fläktnivå för baksäte
Från baksätet
Från framsätet
Fläktreglage på klimatpanelen bak på tunnelkonsolen.
Fläktreglageknapparna i fliken Bakre klimat i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Bakre klimat.
3.
Tryck på önskad fläktnivå, Off eller 1–5 på
tunnelkonsolens klimatpanel.
> Fläktnivån ändras och knapparna för vald
nivå lyses upp.
Tryck på önskad fläktnivå, 1–5.
Andra och tredje sätesradens fläktnivå kan
stängas av genom att trycka på Andra
radens klimat.
Tredje sätesradens fläktnivå följer andra
sätesradens, men kan stängas av separat
genom att trycka på Tredje radens klimat.
> Fläktnivån ändras och knapparna för vald
nivå lyses upp.
178
–
OBS
Fläktnivån för baksätet går inte att ställa in
om fläktnivån för framsätet är i läge Off.
OBS
Klimatanläggningen anpassar automatiskt
utifrån behov luftflödet inom vald fläktnivå, vilket innebär att fläkthastigheten kan ändras
trots att fläktnivån är den samma.
Relaterad information
•
•
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)
Klimatreglage bak på tunnelkonsolen
(s. 173)
KLIMAT
Aktivera/deaktivera avfrostning av
rutor och backspeglar
De tre funktionerna max defroster, eluppvärmd
vindruta* samt eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar används för att snabbt få bort imma
och is från rutor och backspeglar.
Från fysiska knappar i mittkonsolen
Bilar utan eluppvärmd vindruta:
–
Tryck på knapp (1).
> Max defroster aktiveras/deaktiveras och
knappen lyses upp/släcks.
–
Tryck upprepade gånger på knapp (1) för att
skifta mellan de tre nivåerna:
•
•
Med eluppvärmd vindruta* kan max defroster
endast aktiveras individuellt från klimatvyn i centerdisplayen.
Aktiverad eluppvärmd vindruta
Aktiverad eluppvärmd vindruta och max
defroster
•
Deaktiverad.
> Eluppvärmd vindruta samt max defroster
aktiveras/deaktiveras och knappen lyses
upp/släcks.
OBS
Max defroster startar med viss fördröjning för
att undvika en kort ökning i fläktnivå om
eluppvärmd vindruta deaktiveras med två
snabba tryck på knappen.
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar:
Knapp för eluppvärmd vindruta* samt max
defroster.
Knapp för eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar.
Aktivera/deaktivera max defroster
Bilar med eluppvärmd vindruta:
I mittkonsolen finns fysiska knappar för snabbåtkomst till avfrostningsfunktionerna.
Fysiska knappar i mittkonsolen.
Från klimatvyn i centerdisplayen
–
Tryck på knapp (2).
> Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
aktiveras/deaktiveras och knappen lyses
upp/släcks.
Max defrosterknappen i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Max.
> Max defroster aktiveras/deaktiveras och
knappen lyses upp/släcks.
Max defroster deaktiverar autoreglering av
klimatet och luftåtercirkulationen, aktiverar
luftkonditioneringen samt ändrar fläktnivån till 5 och temperaturen till HI.
När max defroster deaktiveras återgår
klimatanläggningen till de föregående
inställningarna.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 179
KLIMAT
||
OBS
Ljudnivån ökar i och med att fläktnivån ändras
till 5.
OBS
Eluppvärmd vindruta kan ha inverkan på prestandan hos transpondrar och annan kommunikationsutrustning.
Aktivera/deaktivera eluppvärmd vindruta*
OBS
Om eluppvärmd vindruta aktiveras när Start/
Stop-funktionen har auto-stoppat motorn
kommer motorn att återstartas.
Aktivera/deaktivera eluppvärmd bakruta och
yttre backspeglar
Knappen för eluppvärmd vindruta i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Elektrisk.
> Eluppvärmd vindruta aktiveras/deaktiveras
och knappen lyses upp/släcks.
OBS
En triangulär yta längst ut på vardera sida av
vindrutan är inte eluppvärmd, där kan avisningen ta längre tid.
180
2.
Tryck på Bak.
> Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
aktiveras/deaktiveras och knappen lyses
upp/släcks.
Aktivera/deaktivera automatisk start av
eluppvärmda rutor
Det är möjligt att ställa in om automatisk start av
eluppvärmd vindruta* samt eluppvärmd bakruta
och yttre backspeglar ska vara aktiverad/deaktiverad vid motorstart. Med automatisk start aktiverad kommer eluppvärmning starta när det finns
risk för is på rutan. Eluppvärmningen stängs automatiskt av när rutan är tillräckligt varm och isen är
borta.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Automatisk elektrisk defroster
vindruta för att aktivera/deaktivera automatisk start av eluppvärmd vindruta.
Välj Automatisk elektrisk defroster bak
för att aktivera/deaktivera automatisk start av
eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.
Knappen för eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar i
klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
Klimatreglage (s. 171)
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
KLIMAT
Aktivera/deaktivera
luftåtercirkulationen
Luftåtercirkulationen utestänger dålig luft,
avgaser etc. från kupén, genom att ingen luft från
utsidan sugs in i bilen.
OBS
Det är inte möjligt att aktivera luftåtercirkulationen när max defroster är aktiverad.
Luftfördelning
Klimatanläggningen fördelar den inkommande
luften genom ett antal olika munstycken i kupén.
Översikt över luftfördelning
Aktivera/deaktivera timer för
luftåtercirkulationen
Det är möjligt att ställa in om en timer för luftåtercirkulationen ska vara aktiverad/deaktiverad. Med
timer aktiverad stängs luftåtercirkulationen automatiskt av efter 20 minuter.
Luftåtercirkulationssknappen i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Recirc.
> Luftåtercirkulationen aktiveras/deaktiveras och knappen lyses upp/släcks.
VIKTIGT
Om luften i bilen återcirkuleras för länge finns
risk för imbildning på rutornas insidor.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Återcirkulationstimer för att aktivera/
deaktivera timer för luftåtercirkulationen.
Relaterad information
•
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)
Luftfördelning i kupén med 4-zonsklimat.
Automatisk och manuell luftfördelning
Med automatreglerat klimat igång sker luftfördelningen automatiskt. Vid behov går luftfördelningen att styra manuellt.
Reglerbara ventilationsmunstycken
Det finns 10 reglerbara ventilationsmunstycken i
kupén.
}}
181
KLIMAT
||
Ändra luftfördelningen
Luftfördelningen går att ändra manuellt vid
behov.
Relaterad information
•
•
•
•
Placering av reglerbara ventilationsmunstycken i kupén.
Fyra på instrumentpanelen, två bak på tunnelkonsolen, ett vardera på dörrstolparna
mellan fram- och bakdörr och ett vardera på
dörrstolparna bakom bakdörren.
Luftfördelningsknapparna i klimatvyn.
Luftfördelning – defrostermunstycken vindruta
OBS
Luftfördelning – ventilationsmunstycken
instrumentpanel och mittkonsol
Tänk på att små barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
Relaterad information
•
•
•
•
•
182
Klimat (s. 168)
Ändra luftfördelningen (s. 182)
Öppna/stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 183)
Tabell över luftfördelningsalternativ (s. 184)
Autoreglera klimatet (s. 173)
Luftfördelning – ventilationsmunstycken golv
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på en eller flera av luftfördelningsknapparna för att öppna/stänga motsvarande luftflöde.
> Luftfördelningen ändras och knapparna
lyses upp/släcks.
Luftfördelning (s. 181)
Öppna/stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 183)
Tabell över luftfördelningsalternativ (s. 184)
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)
KLIMAT
Öppna/stänga och rikta
ventilationsmunstycken
Rikta ventilationsmunstycken
Vissa ventilationsmunstycken i kupén kan öppnas, stängas och riktas individuellt.
Om dörrstolparnas och instrumentpanelens
yttersta munstycken riktas mot sidofönstren kan
imma elimineras.
Om dörrstolparnas munstycken riktas inåt erhålls,
i varmt klimat, en behaglig miljö i kupén.
Öppna/stänga ventilationsmunstycken
Ventilationsmunstyckets spak1.
–
För spaken i sidled/höjdled för att rikta luftflödet från munstycket.
Relaterad information
•
•
•
Luftfördelning (s. 181)
Ändra luftfördelningen (s. 182)
Tabell över luftfördelningsalternativ (s. 184)
Ventilationsmunstyckets tumhjul1.
–
Rulla på tumhjulet för att öppna/stänga luftflödet från munstycket.
Ju större del av de vita linjerna på tumhjulet
som syns, desto högre luftflöde.
1
Bilden är schematisk – munstyckets utformning varierar beroende av placering.
183
KLIMAT
Tabell över luftfördelningsalternativ
Luftfördelningen går att ändra manuellt vid
behov. Följande alternativ är möjliga att ställa in.
Luftfördelning
Syfte
Om samtliga luftfördelningsknappar avmarkeras i manuellt läge återgår klimatanläggningen till automatreglerat klimat.
184
Huvudluftflöde från defrostermunstycken. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Motverkar im- och isbildning i kallt och fuktigt klimat (för att uppnå detta får inte fläktnivån vara för
låg).
Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen. Visst luftflöde
från övriga ventilationsmunstycken.
Ger god nedkylning i varmt klimat.
Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken vid golvet. Visst luftflöde från övriga
ventilationsmunstycken.
Ger värme eller kyla till golvet.
KLIMAT
Luftfördelning
Syfte
Huvudluftflöde från defrostermunstycken och ventilationsmunstycken på instrumentpanelen. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger god komfort i varmt och torrt klimat.
Huvudluftflöde från defrostermunstycken och ventilationsmunstycken vid golvet.
Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger god komfort och bra avimning i kallt eller fuktigt klimat.
Huvudluftflöde från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen och ventilationsmunstycken vid golvet. Visst luftflöde från övriga ventilationsmunstycken.
Ger god komfort i soligt väder vid svala utomhustemperaturer.
Huvudluftflöde från defrostermunstycken, från ventilationsmunstycken på instrumentpanelen och ventilationsmunstycken vid golvet.
Ger svalare längs golvet i varmt, torrt klimat eller
varmare upptill i kallt klimat.
Relaterad information
•
•
Luftfördelning (s. 181)
Ändra luftfördelningen (s. 182)
•
Öppna/stänga och rikta ventilationsmunstycken (s. 183)
•
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)
185
KLIMAT
Aktivera/deaktivera eluppvärmning
av säten*
2.
Sätena kan värmas för att öka komforten för förare och passagerare när det är kallt.
Aktivera/deaktivera eluppvärmning av
framsäte*
Tryck upprepade gånger på knappen för
eluppvärmda säten för att skifta mellan de
fyra nivåerna: Av, Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och knappen visar inställd
nivå.
Från baksätet
Aktivera/deaktivera eluppvärmning av
baksäte*
Från framsätet
Sätesvärmeindikering och reglage på klimatpanelen bak
på tunnelkonsolen.
–
Ratt- och sätesknappar i klimatraden.
1.
Tryck på vänster respektive höger sidas rattoch sätesknapp i klimatraden i centerdisplayen för att öppna reglaget för säte och
ratt.
Om bilen inte är utrustad med ventilerade
säten eller eluppvärmd ratt är knappen för
eluppvärmda säten direkt tillgänglig i klimatraden.
186
Knappar för eluppvärmda säten i gruppen Bakre klimat
i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Bakre klimat.
3.
Tryck upprepade gånger på knappen för
eluppvärmda säten för att skifta mellan de
fyra nivåerna: Av, Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och knappen visar inställd
nivå.
Tryck upprepade gånger på vänster
respektive höger sidas knappar för eluppvärmda säten på tunnelkonsolens klimatpanel för att skifta mellan de fyra nivåerna: Av,
Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och skärmen i klimatpanelen
visar inställd nivå.
OBS
Eluppvärmning av baksätet stängs automatiskt av efter 15 minuter.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
KLIMAT
VARNING
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon
anledning har svårigheter att hantera reglaget
för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan
brännskada uppstå.
Aktivera/deaktivera automatisk start av
eluppvärmda säten
Det är möjligt att ställa in om automatisk start av
eluppvärmda säten ska vara aktiverad/deaktiverad vid motorstart. Med automatisk start aktiverad
kommer eluppvärmning starta vid låg omgivningstemperatur.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Under Startnivå, sätesvärme för förare
och Startnivå, sätesvärmare för
passagerare, välj Av, Låg, Medel eller Hög
för att aktivera/deaktivera och välja nivå för
automatisk start av eluppvärmt förar- och
passagerarsäte.
Relaterad information
•
•
•
Klimatreglage (s. 171)
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)
Klimatreglage bak på tunnelkonsolen
(s. 173)
Aktivera/deaktivera ventilation av
säten*
Aktivera/deaktivera ventilation av
framsäte
Sätena kan ventileras för att exempelvis få bort
fukt ur kläderna.
Ventilationssystemet består av fläktar i säten och
ryggstöd som suger luft genom sätets klädsel.
Kyleffekten ökar ju kallare kupéluften är. Systemet kan aktiveras när motorn är igång och tar
hänsyn till sätets temperatur, solinstrålning och
yttertemperatur.
Ratt- och sätesknappar i klimatraden.
1.
Tryck på vänster respektive höger sidas rattoch sätesknapp i klimatraden i centerdisplayen för att öppna reglaget för säte och
ratt.
Om bilen inte är utrustad med eluppvärmda
säten eller eluppvärmd ratt är knappen för
ventilerade säten direkt tillgängligt i klimatraden.
2.
Tryck upprepade gånger på knappen för ventilerade säten för att skifta mellan de fyra
nivåerna: Av, Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och knappen visar inställd
nivå.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 187
KLIMAT
||
OBS
Sätesventilationen bör användas med försiktighet av dragkänsliga personer. Nivå Låg
rekommenderas vid långvarig användning.
VIKTIGT
Aktivera/deaktivera eluppvärmning
av ratt*
Ratten kan värmas för att öka komforten för förare när det är kallt.
Aktivera/deaktivera eluppvärmning av
ratt
Sätesventilationen går inte att starta om
kupétemperaturen är för låg. Detta för att
undvika nedkylning av den som sitter i sätet.
Aktivera/deaktivera automatisk start av
eluppvärmd ratt
Klimatreglage (s. 171)
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Under Startnivå för automatisk
rattvärmare, välj Av, Låg, Medel eller Hög
för att aktivera/deaktivera och välja nivå för
automatisk start av eluppvärmd ratt.
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)
Ratt- och sätesknappar i klimatraden.
1.
Tryck på förarsidans ratt- och sätesknapp i
klimatraden i centerdisplayen för att öppna
reglaget för säte och ratt.
Om bilen inte är utrustad med eluppvärmda
säten eller ventilerade säten är knappen för
eluppvärmd ratt direkt tillgänglig i klimatraden.
188
Tryck upprepade gånger på knappen för
eluppvärmd ratt för att skifta mellan de fyra
nivåerna: Av, Hög, Medel och Låg.
> Nivån ändras och knappen visar inställd
nivå.
Det är möjligt att ställa in om automatisk start av
eluppvärmd ratt ska vara aktiverad/deaktiverad
vid motorstart. Med automatisk start aktiverad
kommer eluppvärmning starta vid låg omgivningstemperatur.
Relaterad information
•
•
2.
Relaterad information
•
•
•
Klimatreglage (s. 171)
Klimatreglage i centerdisplayen (s. 171)
Ratt (s. 126)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
KLIMAT
Parkeringsklimat
Klimatet i bilens kupé kan förkonditioneras eller
behållas när bilen är parkerad.
Förkonditionering är möjlig att direktstarta eller
att ställa in via tidur.
Funktionen utnyttjar i olika fall flera system:
•
Parkeringsvärmaren värmer i kallt klimat upp
kupén till komforttemperatur.
•
Ventilationen kyler vid varmt klimat kupén till
rådande yttertemperatur.
•
Luftkonditioneringen kyler vid varmt klimat
kupén till komforttemperatur.
•
Eluppvärmning av ratt och elluppvärmda
säten för förare och passagerare kan aktiveras.
•
Eluppvärmning av vindruta, bakruta och yttre
backspeglar kan aktiveras.
Vid förkonditionering i varmt klimat kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under
bilen. Detta är normalt.
OBS
Förkonditionering är enbart tillgänglig när
bilen är ansluten till ett eluttag2. En laddstolpe
som inte alltid är aktiv, t.ex. på grund av en
timer, kan orsaka funktionsbortfall för förkonditioneringen.
Om bilen inte är ansluten till ett eluttag är det
ändå möjligt att vid varmt klimat få en kort
nedkylning av kupén genom att direktstarta
förkonditioneringen.
OBS
Vid förkonditionering av kupén arbetar bilen
för att nå komforttemperatur och inte den
inställda temperaturen i klimatanläggningen.
Behålla klimatkomfort
Klimatet i bilens kupé kan upprätthållas under
parkering, t.ex. om motorn behöver stängas av
men förare eller passagerare vill sitta kvar i bilen
med bibehållen klimatkomfort.
Förkonditionering och behållande av klimatkomfort styrs
från fliken Parkeringsklimat i klimatvyn i centerdisplayen.
Behållande av klimatkomfort är bara möjlig att
direktstarta.
Förkonditionering
Förkonditionering av bilen innan avfärd minskar
slitage och energibehov under färd.
2
Gäller elektrisk värmare.
}}
189
KLIMAT
||
Funktionen utnyttjar i olika fall flera system:
Starta/stänga av förkonditionering
•
Restvärme från motorn värmer i kallt klimat
upp kupén till komforttemperatur.
•
Ventilationen kyler vid varmt klimat kupén till
rådande yttertemperatur.
Förkonditionering värmer eller kyler kupén innan
körning. Funktionen kan direktstartas från centerdisplayen eller en mobiltelefon.
Starta/stänga av från centerdisplay
OBS
Behållande av klimatkomfort stängs av om
bilen låses utifrån för att inte använda
restvärme i onödan. Funktionen är tänkt att
användas för att behålla klimatkomfort när
förare eller passagerare är kvar i bilen.
Rutor för eluppvärmning av säten och ratt i fliken
Parkeringsklimat i klimatvyn.
Relaterad information
•
•
•
•
190
3.
Välj om eluppvärmning av säten och ratt ska
aktiveras vid förkonditioneringen genom att
bocka i/ur rutorna.
4.
Tryck på Förkonditionering.
> Förkonditioneringen startas/stängs av
och knappen lyses upp/släcks.
Klimat (s. 168)
Starta/stänga av förkonditionering (s. 190)
Timer för förkonditionering (s. 192)
Starta/stänga av behållande av klimatkomfort
(s. 194)
•
Symboler och meddelanden för parkeringsklimat (s. 196)
•
•
Värmare (s. 197)
Parkeringsvärmare (s. 198)
Förkonditioneringsknappen i fliken Parkeringsklimat i
klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
KLIMAT
OBS
VARNING
Använd inte förkonditionering4:
Förkonditionering är enbart tillgänglig när
bilen är ansluten till ett eluttag3. En laddstolpe
som inte alltid är aktiv, t.ex. på grund av en
timer, kan orsaka funktionsbortfall för förkonditioneringen.
Om bilen inte är ansluten till ett eluttag är det
ändå möjligt att vid varmt klimat få en kort
nedkylning av kupén genom att direktstarta
förkonditioneringen.
Inomhus i oventilerade utrymmen.
Avgaser avges om värmaren startar.
•
På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser,
högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
Starta/stänga av behållande av klimatkomfort
(s. 194)
•
Symboler och meddelanden för parkeringsklimat (s. 196)
•
Värmare (s. 197)
•
När det finns risk för att värmarens
avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i
främre högra hjulhuset kan förhindra
värmarens ventilation.
Tänk på att förkonditioneringen kan startas av
en timer som ställts in långt i förväg.
OBS
Bilens dörrar och fönster bör vara stängda
under förkonditioneringen av kupén.
•
•
Starta från mobiltelefon*
Start av förkonditioneringen, samt information om
valda inställningar, kan skötas från en mobiltelefon som har Volvo On Call* mobilapp. Förkonditioneringen värmer eller kyler kupén (med bilens
luftkonditionering) till komforttemperatur.
Kupén kan också förkonditioneras med funktionen fjärrstart av motor (Engine Remote Start –
ERS)5 via Volvo On Call* mobilapp.
Relaterad information
•
•
3
4
5
Parkeringsklimat (s. 189)
Timer för förkonditionering (s. 192)
Gäller elektrisk värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
Vissa bilmodeller och marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 191
KLIMAT
Timer för förkonditionering
Timern kan ställas in så att förkonditioneringen är
klar vid en förutbestämd tidpunkt.
Timern kan hantera upp till 8 olika inställningar
för:
•
•
•
Symboler och meddelanden för parkeringsklimat (s. 196)
Ställa in timer för förkonditionering
Förkonditioneringens timer kan hantera upp till 8
tidsinställningar.
Lägga till tidsinställning
En tidpunkt på ett enskilt datum
En tidpunkt på en eller flera veckodagar, med
eller utan upprepning.
OBS
Förkonditionering är enbart tillgänglig när
bilen är ansluten till ett eluttag6. En laddstolpe
som inte alltid är aktiv, t.ex. på grund av en
timer, kan orsaka funktionsbortfall för förkonditioneringen.
Om bilen inte är ansluten till ett eluttag är det
ändå möjligt att vid varmt klimat få en kort
nedkylning av kupén genom att direktstarta
förkonditioneringen.
Relaterad information
•
•
•
Ställa in timer för förkonditionering (s. 192)
•
Starta/stänga av förkonditionering (s. 190)
6
192
Parkeringsklimat (s. 189)
Aktivera/deaktivera timer för förkonditionering (s. 194)
Gäller elektrisk värmare.
Knappen för att lägga till tidsinställning i fliken
Parkeringsklimat i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
KLIMAT
3.
Tryck på Skapa ny timer.
> Ett popup-fönster visas.
7.
OBS
Det är inte möjligt att lägga till en tidsinställning om det redan finns 8 inställningar för
timern. Ta bort en tidsinställning för att kunna
lägga till en ny.
4.
Tryck på Datum för att ställa in tidpunkt för
ett enskilt datum.
Tryck på Dagar för att ställa in tidpunkt för
en eller flera veckodagar.
Med Dagar: Aktivera/deaktivera upprepning
genom att bocka i/ur rutan för Upprepa
veckovis.
5.
Med Datum: Välj datum för förkonditioneringen genom att bläddra med pilarna i
datumlistan.
Med Dagar: Välj veckodagar för förkonditioneringen genom att trycka på veckodagarnas
knappar.
6.
7
Ställ in den tidpunkt då förkonditioneringen
ska vara klar genom att bläddra med pilarna i
klockan.
Tryck på Bekräfta för att lägga till tidsinställningen.
> Tidsinställningen läggs till i listan och aktiveras.
Ta bort tidsinställning
VARNING
Använd inte förkonditionering7:
•
Inomhus i oventilerade utrymmen.
Avgaser avges om värmaren startar.
•
På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser,
högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
•
När det finns risk för att värmarens
avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i
främre högra hjulhuset kan förhindra
värmarens ventilation.
Tänk på att förkonditioneringen kan startas av
en timer som ställts in långt i förväg.
Knappen för att redigera lista/ta bort tidsinställning i fliken Parkeringsklimat i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
3.
Tryck på Redigera lista.
4.
Tryck på raderingsikonen till höger i listan.
> Ikonen ändras till texten Radera.
5.
Tryck Radera för att bekräfta.
> Tidsinställningen tas bort från listan.
Redigera tidinställning
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
3.
Tryck på den tidsinställning som ska ändras.
> Ett popup-fönster visas.
4.
Redigera tidsinställningen på samma sätt
som under rubriken "Lägga till tidsinställning" ovan.
Relaterad information
•
•
Timer för förkonditionering (s. 192)
•
Värmare (s. 197)
Aktivera/deaktivera timer för förkonditionering (s. 194)
Gäller bränsledriven värmare.
193
KLIMAT
Aktivera/deaktivera timer för
förkonditionering
VARNING
Använd inte förkonditionering8:
En tidsinställning i timern för förkonditioneringen
kan aktiveras eller deaktiveras utifrån behov.
•
Inomhus i oventilerade utrymmen.
Avgaser avges om värmaren startar.
•
På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser,
högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
Starta/stänga av behållande av
klimatkomfort
Behållande av klimatkomfort upprätthåller klimatet i kupén efter körning. Funktionen kan direktstartas från centerdisplayen.
•
När det finns risk för att värmarens
avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i
främre högra hjulhuset kan förhindra
värmarens ventilation.
Tänk på att förkonditioneringen kan startas av
en timer som ställts in långt i förväg.
Relaterad information
Timerknappar i fliken Parkeringsklimat i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
3.
Aktivera/deaktivera en tidsinställning genom
att trycka på timerknappen till höger om
inställningen.
> Tidsinställningen aktiveras/deaktiveras
och knappen lyses upp/släcks.
8
194
Gäller bränsledriven värmare.
•
•
•
Timer för förkonditionering (s. 192)
Ställa in timer för förkonditionering (s. 192)
Värmare (s. 197)
Knappen för behållande av klimatkomfort i fliken
Parkeringsklimat i klimatvyn.
1.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen.
2.
Välj fliken Parkeringsklimat.
3.
Tryck på Behåll klimatkomfort.
> Behållande av klimatkomfort startas/
stängs av och knappen lyses upp/släcks.
KLIMAT
OBS
Om det inte finns tillräckligt med restvärme i
motorn för att upprätthålla kupéklimatet går
det inte att starta behållande av klimatkomfort.
OBS
Behållande av klimatkomfort stängs av om
bilen låses utifrån för att inte använda
restvärme i onödan. Funktionen är tänkt att
användas för att behålla klimatkomfort när
förare eller passagerare är kvar i bilen.
Relaterad information
•
•
Parkeringsklimat (s. 189)
Starta/stänga av förkonditionering (s. 190)
195
KLIMAT
Symboler och meddelanden för
parkeringsklimat
Ett antal symboler och meddelanden gällande
parkeringsklimatet kan visas i förardisplayen.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Parkeringsklimat
Parkeringsklimatet kan inte aktiveras då bränslenivån är för låg för att starta parkeringsvärmaren. I vissa fall
kan parkeringsklimatet ändå aktiveras men med begränsad funktionalitet. Fyll på bilens ordinarie bränsletank.
Ej tillgänglig Bränslenivå för
lågA
Parkeringsklimat
Ej tillgänglig Batterinivå för låg
Parkeringsklimat
Ej tillgänglig, för låg batteri- och
bränslenivåB
Parkeringsklimat
Parkeringsklimatet kan inte aktiveras då laddningsgraden i hybridbatteriet är för låg för att starta parkeringsvärmaren. I vissa fall kan parkeringsklimatet ändå aktiveras men med begränsad funktionalitet. Ladda
batteriet.
Parkeringsklimatet kan inte aktiveras då laddningsgraden i hybridbatteriet och bränslenivån är för låg för
att starta parkeringsvärmaren. I vissa fall kan parkeringsklimatet ändå aktiveras men med begränsad funktionalitet. Ladda batteriet och fyll på bilens ordinarie bränsletank.
Parkeringsklimatet är ur funktion. Kontakta en verkstadC för kontroll av funktionen så snart som möjligt.
Service erfordras
A
B
C
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
196
Parkeringsklimat (s. 189)
Starta/stänga av förkonditionering (s. 190)
Starta/stänga av behållande av klimatkomfort
(s. 194)
•
•
•
Timer för förkonditionering (s. 192)
Värmare (s. 197)
Hantera meddelanden i förar- och centerdisplayen (s. 102)
KLIMAT
Värmare
Värmaren hjälper motorn och kupén att uppnå
rätt temperatur innan och under körning.
OBS
OBS
Se till att batteriets laddningsgrad är tillräckligt hög om värmaren behöver användas.
Se till att det finns tillräckligt med bränsle i
bilens ordinarie bränsletank om värmaren
behöver användas.
Värmaren har två delfunktioner:
•
•
Parkeringsvärmare – värmer vid behov kupén
när parkeringsklimatets förkonditionering är
aktiverad.
Bränsle och tankning11
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng av
den bränsledrivna värmaren innan tankning
påbörjas.
Tillskottsvärmare – värmer vid behov kupén
och motorn under körning.
Beroende av marknad används en bränsledriven
värmare eller en elektrisk värmare9.
Kontrollera i förardisplayen att värmaren är
avstängd, när den arbetar visas värmesymbolen.
Värmaren är monterad i det främre högra hjulhuset.
Relaterad information
OBS
När värmaren är aktiv kan rök komma från det
främre högra hjulhuset och ett dovt ljud höras,
vilket är helt normalt10.
Batteri och laddning
Värmaren drivs av bilens hybridbatteri. Om laddningsgraden i hybridbatteriet är för låg stängs
värmaren av automatiskt och förardisplayen visar
ett meddelande.
9 En auktoriserad Volvohandlare har
10 Gäller bränsledriven värmare.
11 Gäller bränsledriven värmare.
Varningsdekal på tankluckan.
•
•
•
Parkeringsvärmare (s. 198)
Tillskottsvärmare (s. 199)
Parkeringsklimat (s. 189)
Värmaren använder bränsle från bilens ordinarie
bränsletank.
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör den
stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till värmaren.
Om nivån i bränsletanken är för låg, stängs värmaren av automatiskt och förardisplayen visar ett
meddelande.
information om vilka marknader som använder respektive värmare.
197
KLIMAT
Parkeringsvärmare
Parkeringsvärmaren hjälper kupén att uppnå rätt
temperatur innan körning.
Parkeringsvärmaren är en av två delfunktioner för
bilens värmare. Värmaren är monterad i det
främre högra hjulhuset.
OBS
Se till att hybridbatteriets laddningsgrad är tillräckligt hög om värmaren behöver användas.
OBS
När värmaren är aktiv kan rök komma från det
främre högra hjulhuset och ett dovt ljud höras,
vilket är helt normalt12.
Inomhus i oventilerade utrymmen.
Avgaser avges om värmaren startar.
Parkeringsvärmaren startar automatiskt när extra
värme behövs om parkeringsklimatets förkonditionering är aktiverad.
•
På platser med brännbart eller lättantändligt material i närheten. Bränsle, gaser,
högt gräs, trämjöl o.s.v. kan antändas.
Den stängs sedan av automatiskt när rätt temperatur, tiden för en inställd timer, eller värmarens
maximala gångtid uppnåtts.
•
12
13
14
15
198
VARNING
Använd inte förkonditionering14:
•
Värmarens maximala gångtid är 40 minuter.
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
VARNING
Om det luktar bränsle, kommer ovanligt
mycket eller svart rök eller hörs ovanliga brinnande ljud från parkeringsvärmaren15, stäng
av värmaren och dra om möjligt ut parkeringsvärmarens säkring. Volvo rekommenderar att
en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas för
reparation.
Se till att det finns tillräckligt med bränsle i
bilens ordinarie bränsletank om värmaren
behöver användas13.
När det finns risk för att värmarens
avgasrör är blockerat. T.ex. hög snö i
främre högra hjulhuset kan förhindra
värmarens ventilation.
Tänk på att förkonditioneringen kan startas av
en timer som ställts in långt i förväg.
Relaterad information
•
•
•
•
Värmare (s. 197)
Tillskottsvärmare (s. 199)
Parkeringsklimat (s. 189)
Säkringar i motorrum (s. 500)
KLIMAT
Tillskottsvärmare
Tillskottsvärmaren hjälper kupén och motorn att
uppnå rätt temperatur under körning.
Tillskottsvärmaren är en av två delfunktioner för
bilens värmare. Värmaren är monterad i det
främre högra hjulhuset.
OBS
Aktivera/deaktivera automatisk start för
tillskottsvärmaren
Det är möjligt att ställa in om tillskottsvärmarens
automatiska start ska vara aktiverad/deaktiverad.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Klimat.
3.
Välj Tillskottsvärmare för att aktivera/deaktivera automatisk start för tillskottsvärmaren.
När värmaren är aktiv kan rök komma från det
främre högra hjulhuset och ett dovt ljud höras,
vilket är helt normalt16.
OBS
Volvo rekommenderar att tillskottsvärmarens
automatiska start stängs av vid korta körsträckor18.
Tillskottsvärmaren startar och styrs automatiskt
när värme behövs då bilen körs.
Den stängs sedan av automatiskt när bilen
stängs av.
OBS
Om tillskottsvärmarens automatiska start
deaktiveras kan det leda till försämrad komfort i kupén eftersom klimatanläggningen då
saknar värmekälla vid eldrift.
OBS
Se till att det finns tillräckligt med bränsle i
bilens ordinarie bränsletank om värmaren
behöver användas17.
Se till att hybridbatteriets laddningsgrad är tillräckligt hög om värmaren behöver användas.
16
17
18
Relaterad information
•
•
Värmare (s. 197)
Parkeringsvärmare (s. 198)
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
Gäller bränsledriven värmare.
199
LASTNING OCH FÖRVARING
LASTNING OCH FÖRVARING
Kupéns interiör
Andra sätesraden
VARNING
Översikt av kupéns interiör och förvaringsplatser.
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc. i
handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa annars
skada personer i bilen.
Framsäte
Relaterad information
Förvaringsfack i dörrpanelen och vid ratten, handskfack
samt solskydd.
Förvaringsplatser med mugghållare, askkopp*, eluttag
och cigarettändare* samt AUX-/USB-ingång i tunnelkonsolen.
202
Förvaringsfack och askkopp* i dörrpanelen, mugghållare* i mittplatsens ryggstöd, förvaringsficka* på framsätets rygg samt eluttag och cigarettändare* i tunnelkonsolen.
•
•
•
•
•
Tunnelkonsol (s. 203)
Använda handskfacket (s. 208)
Solskydd (s. 208)
Eluttag (s. 204)
Tömma askkoppar* (s. 207)
Tredje sätesraden
Förvaringsfack och mugghållare i sidopanelen samt förvaringsplats mellan sätena.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LASTNING OCH FÖRVARING
Tunnelkonsol
Tunnelkonsolen är placerad mellan framsätena.
•
Ansluta media via AUX-/USB-ingång
(s. 416)
•
Klimatreglage bak på tunnelkonsolen
(s. 173)
Förvaringsfack.
Förvaringsfack med mugghållare för förare
och passagerare samt 12 V-uttag. Om askkopp och cigarettändare är valt finns en cigarettändare i 12 V-uttaget och en löstagbar
askkopp i mugghållaren.
Förvaringsfack och AUX-/USB-ingång under
armstödet.
Klimatreglage för baksätets klimatfunktioner.
Relaterad information
•
•
•
•
Kupéns interiör (s. 202)
Eluttag (s. 204)
Använda cigarettändaren* (s. 207)
Tömma askkoppar* (s. 207)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 203
LASTNING OCH FÖRVARING
Eluttag
230 V-eluttag*
3.
I tunnelkonsolen finns två 12 V-eluttag samt ett
230 V-eluttag*, i lastutrymmet finns ett 12 V-eluttag*.
Dra upp jalusin när uttaget inte används eller
uttaget lämnas oövervakat.
För att uttagen ska leverera ström måste bilens
elsystem vara satt i lägst tändningsläge I. Därefter är uttagen aktiva så länge startbatteriets
laddningsnivå inte blir för låg.
Om motorn stängs av och bilen låses deaktiveras
uttagen. Om motorn stängs av och bilen förblir
olåst eller låses med blockerat låsläge tillfälligt
deaktiverat är uttagen aktiva i ytterligare max
10 minuter.
OBS
Tänk på att användning av eluttagen med
motorn avslagen medför en risk att startbatteriets laddningsnivå blir för låg, vilket kan
begränsa annan funktionalitet.
VIKTIGT
230 V-eluttag i tunnelkonsol, andra sätesraden.
Uttaget kan användas för olika tillbehör avsedda
för 230 V, t.ex laddare eller bärbara datorer.
•
Använd inte tillbehör med stora eller
tunga kontakter – de kan skada uttaget
eller lossna under körning.
•
Använd inte tillbehör som kan orsaka
störningar för t.ex. bilens radiomottagare
eller elsystem.
•
Placera tillbehöret så att det inte riskerar
att skada förare eller passagerare vid en
kraftig inbromsning eller kollision.
•
Håll uppsikt över inkopplade tillbehör då
de kan generera värme som kan bränna
passagerare eller interiör.
VIKTIGT
Maximalt effektuttag är 150 W.
Använda uttaget
1. Dra ner jalusin framför uttaget och koppla in
tillbehörets kontakt.
> Dioden på uttaget indikerar status.
2.
204
Koppla ur tillbehöret genom att dra ur kontakten – dra inte i sladden.
VARNING
•
Använd bara tillbehör som är oskadade
och felfria. Tillbehören ska vara avsedda
för 230 V och 50 Hz med kontakter
avsedda för uttaget. Tillbehören ska ha
CE-märkning, UL-märkning eller motsvarande säkerhetsmärkning.
•
Låt aldrig uttag, kontakt eller tillbehör
komma i kontakt med vatten eller annan
vätska. Rör eller använd inte uttaget om
Kontrollera att dioden lyser med fast grönt
sken – bara då levererar uttaget ström.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LASTNING OCH FÖRVARING
det verkar skadat eller har kommit i kontakt med vatten eller annan vätska.
•
Koppla inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar till uttaget, det kan åsidosätta uttagets säkerhetsfunktioner.
Statusindikering
En diod på uttaget indikerar uttagets status:
•
Uttaget är utrustad med ett petskydd, håll
uppsikt så att ingen petar på eller skadar
uttaget så att skyddet sätts ur funktion.
Barn ska inte lämnas oövervakade i bilen
när uttaget är aktivt.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till kraftiga eller livsfarliga elektriska
stötar.
Statusindikering
Anledning
Åtgärd
Fast grönt sken
Uttaget levererar ström till en inkopplad kontakt.
Ingen.
Blinkande orange
sken
Uttagets spänningsomvandlare har för hög temperatur (t.ex. om tillbehöret
kräver hög effekt, eller vid mycket varm kupé).
Koppla ur kontakten, låt spänningsomvandlaren
svalna och koppla i kontakten igen.
Det inkopplade tillbehöret kräver för hög effekt (momentant eller konstant)
eller fungerar inte.
Ingen. Tillbehöret kan inte använda uttaget.
Uttaget känner inte av att någon kontakt är kopplad till uttaget.
Kontrollera att kontakten är ordentligt isatt i uttaget.
Uttaget är inte aktivt.
Sätt bilens elsystem i lägst tändningsläge I.
Uttaget har varit aktivt men har deaktiverats.
Starta motorn och/eller ladda startbatteriet.
Släckt diod
Om problemet kvarstår, kontakta då en verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
}}
205
LASTNING OCH FÖRVARING
||
VARNING
VIKTIGT
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av 230 V-eluttaget på egen hand. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Maximalt effektuttag är 120 W per uttag.
Använda uttagen
1. Ta bort pluggen (tunnelkonsol) eller fäll ner
locket (lastutrymme) framför uttaget och
koppla in tillbehörets kontakt.
12 V-eluttag
2.
12 V-eluttag i tunnelkonsol, andra sätesraden.
Koppla ur tillbehörets kontakt och sätt tillbaka pluggen (tunnelkonsol) eller fäll upp
locket (lastutrymme) när uttaget inte används
eller uttaget lämnas oövervakat.
Relaterad information
•
Kupéns interiör (s. 202)
12 V-eluttag i tunnelkonsol, framsäte.
12 V-eluttag i lastutrymme*.
Uttagen kan användas för olika tillbehör avsedda
för 12 V, t.ex. musikspelare, kylboxar och mobiltelefoner.
Uttagen i tunnelkonsolen kan kompletteras med
en cigarettändare*.
206
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LASTNING OCH FÖRVARING
Använda cigarettändaren*
1.
Cigarettändaren kan komplettera 12 V-eluttagen
i den främre och bakre delen av tunnelkonsolen.
Tryck in knappen på tändaren.
> När tändaren har fått glöd hoppar
knappen upp.
Med cigarettändare i bilen finns löstagbara askkoppar i tunnelkonsolens mugghållare samt i
andra sätesradens dörrpaneler.
2.
Dra ut tändaren ur uttaget och använd glöden att tända med.
Tömma askkopp i tunnelkonsolen
3.
Sätt tillbaka tändaren i uttaget.
1.
Lossa askkoppen genom att dra den rakt
upp ur mugghållaren och töm innehållet.
2.
Återplacera askkoppen i mugghållaren.
VIKTIGT
Var aktsam när tändaren har fått glöd så att
den glödande delen inte skadar t.ex. interiör.
Relaterad information
Cigarettändare i tunnelkonsol, framsäte.
Tömma askkoppar*
•
•
•
Tömma askkopp i andra sätesradens
dörrpaneler
1.
Öppna askkoppens lock och tryck upp det till
en helt lodrät position.
> Spärren som håller askkoppen på plats
frigörs.
2.
Lyft upp askkoppen och töm innehållet.
3.
Återplacera askkoppen och låt den glida ner i
spåren på sidorna.
4.
Tryck försiktigt på askkoppens två hörn
längst bort från dörrpanelen.
> Spärren som håller askkoppen på plats
återfäster.
Tunnelkonsol (s. 203)
Eluttag (s. 204)
Tömma askkoppar* (s. 207)
Relaterad information
Cigarettändare i tunnelkonsol, andra sätesraden.
•
•
•
Kupéns interiör (s. 202)
Tunnelkonsol (s. 203)
Använda cigarettändaren* (s. 207)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 207
LASTNING OCH FÖRVARING
Använda handskfacket
Handskfacket är placerat på passagerarsidan.
anläggningen är aktiv (dvs. när bilen är satt i
tändningsläge II eller då motorn är igång).
Handskfacket och öppningsknappen i mittkonsolen.
Aktiverad kylning
I handskfacket kan t.ex. bilens tryckta ägarmanual
och kartor förvaras. Hållare för penna finns på
luckans insida.
Deaktiverad kylning
–
Öppna handskfacket
–
Tryck på öppningsknappen i mittkonsolen.
> Handskfacket öppnas.
Låsa/låsa upp handskfacket
Handskfacket kan låsas, så kallad privat låsning,
t.ex. när bilen lämnas till service, hotell eller liknande. Med privat låsning låses även bakluckan.
Aktivera/deaktivera kylningen genom att föra
reglaget till ändläget mot kupén/handskfacket.
Relaterad information
•
•
Kupéns interiör (s. 202)
Aktivera/deaktivera privat låsning (s. 230)
Solskydd
På solskyddens baksidor är en makeup-spegel
med korthållare placerad.
Makeup-spegel med belysning samt korthållare.
Belysningen* för makeup-spegeln tänds automatiskt då locket lyfts upp.
På makeup-spegelns ram finns en hållare för t.ex.
kort eller biljetter.
Relaterad information
•
Kupéns interiör (s. 202)
Använda handskfacket som kylt
utrymme
Handskfacket kan användas för kylning av t.ex.
dryck eller mat. Kylningen fungerar när klimat-
208
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LASTNING OCH FÖRVARING
Lastutrymme
Lastning
Bilen har ett flexibelt lastutrymme som gör det
möjligt att frakta och lastsäkra stora föremål.
Det finns ett antal saker man bör tänka på vid
lastning av bilen.
Genom att fälla ryggstöden i andra och tredje
stolsraden blir lastutrymmet mycket rymligt. För
att underlätta vid i- och urlastning går det att
sänka bilens bakparti med funktionen nivåkontroll*. Använd lastsäkringsöglor eller bärkassehållare för att hålla lasten säkert på plats, och det
utdragbara insynsskyddet för att dölja lasten om
så önskas.
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval
reducerar bilens lastförmåga med motsvarande
vikt.
I lastutrymmet förvaras även varningstriangel och
förbandslåda, och under lastgolvet finns bilens
bogserögla och däcktätningssats.
•
•
Centrera lasten.
•
Täck skarpa kanter med något mjukt för att
inte skada klädseln.
•
Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
Tunga föremål ska placeras så lågt som möjligt. Undvik att placera tung last på nedfällda
ryggstöd.
VARNING
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en
frontalkollision i en hastighet av 50 km/h
(30 mph) komma att uppnå en rörelsevikt
som motsvarar 1000 kg.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Observera att inga föremål får hindra funktionen
för framstolarnas WHIPS-system om något av
baksätets ryggstöd är nedfällt.
Fälla ryggstöd i andra sätesraden (s. 124)
Fälla ryggstöd i tredje sätesraden (s. 126)
Nivåkontroll* (s. 360)
Lastning (s. 209)
Verktyg i lastutrymme (s. 467)
VARNING
Bakluckan öppnas via en knapp på belysningspanelen
eller på fjärrnyckeln (
).
VARNING
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten når
för högt.
•
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
Bilens köregenskaper förändras beroende på
lastens vikt och placering.
Rekommendationer vid lastning
•
Placera lasten tryckt mot baksätets ryggstöd.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 209
LASTNING OCH FÖRVARING
||
VARNING
VARNING
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
Var uppmärksam på att varken människa, djur
eller förmål finns under bilen vid sänkning.
Det skulle kunna innebära livsfara samt skada
på bil eller föremål.
Täck skarpa kanter och vassa hörn med något
mjukt.
Stäng av motorn och ansätt parkeringsbromsen vid lastning/lossning av långa föremål. I ogynnsamma fall kan annars lasten
komma åt växelspaken eller växelväljaren och
därigenom föra den till ett körläge – bilen kan
då rulla iväg.
Nivåreglering av bilens bakparti*
Bilens bakparti kan sänkas/höjas för att skapa en
bättre arbetshöjd vid bilens lastutrymme eller för
att underlätta när en släpvagn ska kopplas på/av
dragkroken*.
Nivåregleringen görs via ett reglage baktill på
höger sida i lastutrymmets sidopanel.
Fällning av ryggstöd i baksäte
För att öka utrymmet och förenkla lastning i lastutrymmet kan baksätets ryggstöd fällas ned – se
avsnittet "Baksäte" för mer information.
Reglage för höjning/sänkning av bilens bakparti.
Reglaget består av två knappar – en knapp som
sänker och en som höjer bilens bakparti. För höjning eller sänkning måste respektive knapp hållas inne till dess bakpartiet har nått önskad nivå.
Det är inte möjligt att höja bilens bakparti till en
högre höjd än den normala.
Vid körning kommer bakpartiets höjd återgå upp
till normal nivå.
OBS
Det är inte möjligt att justera bakpartiets höjd
när en eller flera av dörrarna alternativt motorhuven är öppen. Detta gäller inte bakluckan.
1
210
Lastning på tak
Vid lasting på bilens tak rekommenderas de lasthållare1 som Volvo har utvecklat. Detta för att
undvika skador på bilen och för att uppnå största
möjliga säkerhet vid färd.
Följ noggrant den monteringsanvisning som bifogas lasthållaren.
•
Kontrollera regelbundet att lasthållarna och
lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl
med lastband.
•
Fördela lasten jämnt över lasthållarna. Lägg
den tyngsta lasten underst.
•
Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
•
Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
Volvos lasthållare finns att köpa hos auktoriserade Volvoåterförsäljare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LASTNING OCH FÖRVARING
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
Läs om maximalt tillåten last på taket i avsnittet om Vikter.
Lastsäkringsöglor
Bärkassekrokar
De fällbara lastsäkringsöglorna används till att
fästa spännband för att förankra gods i lastutrymmet.
Bärkassekrokar tillsammans med ett elastisk
band håller kassar på plats och förhindrar att de
välter och sprider sitt innehåll i lastutrymmet.
Under golvluckan
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Lastsäkringsöglor (s. 211)
Skyddsgaller* (s. 216)
Skyddsnät* (s. 214)
Insynsskydd (s. 212)
Vikter (s. 525)
Baksäte (s. 120)
VARNING
Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som
ligger eller sticker ut kan orsaka personskador
vid en kraftig inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Lastning (s. 209)
Skyddsgaller* (s. 216)
Skyddsnät* (s. 214)
Bärkassekrokar (s. 211)
Insynsskydd (s. 212)
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 211
LASTNING OCH FÖRVARING
||
Det finns två bärkassekrokar och ett elastiskt
band2 i locket, som är en del av golvluckan, i lastutrymmet. Bandet går att montera i fyra olika
lägen.
Fäll upp locket för att kunna använda bärkassekrokarna. Spänn fast kassarna i lämpligt läge med
det medföljande elastiska bandet. Om kassarna
har handtag och lämplig höjd – häng dem i krokarna.
Relaterad information
•
•
•
•
Lastning (s. 209)
Insynsskydd
Skyddsgaller* (s. 216)
I utfällt läge förhindrar insynsskyddet insyn i lastutrymmet.
Skyddsnät* (s. 214)
Ditsättning3
Insynsskydd (s. 212)
Längs sidorna
I infällt läge:
För in det ena av insynsskyddets ändstycken
i försänkningen i sidopanelen i lastutrymmet.
För sedan in det andra ändstycket i försänkningen i sidopanelen på motsatta sidan.
Det finns även två utfällbara bärkassekrokar i
sidopanelerna – en på var sida av lastutrymmet.
VIKTIGT
Bärkassekrokarna får belastas med max 5 kg.
2 Det är möjligt att
3 I bilmodell XC90
212
Tryck ned ändstycket på båda sidorna – ett i
taget.
> När ett klickljud hörs och den röda markeringen på respektive ändstycke försvunnit sitter insynsskyddet fast – kontrollera
att det sitter fast ordentligt.
efterbeställa fler elastiska band hos en Volvoåterförsäljare.
Excellence är insynsskyddet fastmonterat och borttagning/ditsättning av skyddet är inte möjligt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LASTNING OCH FÖRVARING
Användning
Arbetsläge
I händelse av att händerna är upptagna:
Det finns två utfällda lägen för insynsskyddet –
ett heltäckande samt ett arbetsläge, då det bara
är delvis utfällt för att det ska vara lättare att nå
längre in i lastutrymmet.
Heltäckande läge
Vid 7-sitsig bil – häng upp låstungorna till
den tredje sätesradens säkerhetsbälten på
avsedda krokar i sidopanelerna. Vid 5-sitsig
bil – se nästa punkt.
Från infällt läge – greppa handtaget och dra
ut skyddet så det löper ovanför sidopanelerna i lastutrymmet – dra till ändläget.
När insynsskyddet är utdraget så att det
täcker lastutrymmet – för ner skyddets fixeringspinnar i spåren i sidopanelerna och
släpp efter samtidigt som handtaget vinklas
genom ett lätt tryck nedåt.
> Insynsskyddet låses i det heltäckande
läget.
Från infällt läge – greppa handtaget och dra
ut skyddet så det löper ovanför sidopanelerna i lastutrymmet – dra till ändläget och för
ner insynsskyddets fixeringspinnar i spåren i
sidopanelerna. (Om skyddet redan är i heltäckande läge – se nästa punkt.)
Från heltäckande läge – greppa handtaget
och för ner insynsskyddets fixeringspinnar i
spåren i sidopanelerna och släpp efter.
> För in skyddet till dess det tar stopp i
arbetsläget.
I utfällt heltäckande läge – ge insynsskyddets
handtagsdel ett lätt tryck uppåt med exempelvis ena armbågen.
>
Skyddet åker in till dess det tar stopp i
arbetsläget.
För att återgå till heltäckande läge från arbetsläge:
1.
Greppa handtaget och dra ut insynsskyddet
till ändläget.
2.
Släpp efter något och vinkla handtaget
genom ett lätt tryck nedåt.
> Skyddet låses då i ändläget.
VIKTIGT
Undvik att lasta föremål ovanpå insynsskyddet
i utfällt läge.
}}
213
LASTNING OCH FÖRVARING
||
VARNING
I 7-sitsig bil – ha aldrig insynsskyddet monterat när det finns passagerare i de bakre
sätena. Det kan leda till allvarlig skada i händelse av krock.
Infällning
Från heltäckande läge:
–
Lyft upp handtaget och dra det bakåt så att
insynsskyddets fixeringspinnar frigörs från
spåren och släpp efter.
2.
Vinkla upp/ut skyddet försiktigt.
> Det andra ändstycket lossar då automatiskt och skyddet går att lyfta ut ur lastutrymmet.
Relaterad information
•
•
•
•
Skyddsnät*
Skyddsnätet hindrar last från att åka fram i kupén
vid häftiga inbromsningar.
Skyddsnätet monteras i fyra fästpunkter.
Lastning (s. 209)
Skyddsgaller* (s. 216)
Skyddsnät* (s. 214)
Lastsäkringsöglor (s. 211)
Från arbetsläge:
–
Greppa handtaget och dra ut insynsskyddet i
spåren – dra till heltäckande läge. Lyft upp
handtaget och dra det bakåt så fixeringspinnarna frigörs från spåren och släpp efter.
> För tillbaka skyddet med dess fixeringspinnar ovanför sidopanelerna till dess det
tar stopp i infällt läge.
Borttagning3
I infällt läge:
1.
Tryck in knappen på ett av det infällda
insynskyddets ändstycken och lyft ur den
änden.
Vid 7-sitsig bil – lossa tredje sätesradens
bältestungor från krokarna ovanpå sidopanelerna.
3I
214
Skyddsnät
Skyddsnätet måste av säkerhetsskäl alltid fästas
och förankras enligt nedanstående beskrivning.
Nätet är tillverkat av stark nylonväv och kan fästas
på två olika platser i bilen:
•
•
Bakre montering – bakom andra stolsraden.
Främre montering – bakom framsätenas
ryggstöd.
VARNING
Last i lastutrymmet måste förankras väl, även
med ett korrekt monterat skyddsnät.
bilmodell XC90 Excellence är insynsskyddet fastmonterat och borttagning/ditsättning av skyddet är inte möjligt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LASTNING OCH FÖRVARING
Ditsättning
VARNING
4.
Bakre montering: Med nätet monterat i de
bakre takfästena, kroka fast skyddsnätets
dragband i lastutrymmets främre golvöglor.
Det är nödvändigt att försäkra sig om att
skyddsnätets övre infästningar är rätt monterade och att dragbanden är säkert påhakade.
Skadade skyddsnät får inte användas.
OBS
Skyddsnätet monteras enklast via ena bakdörren.
1.
Veckla ut skyddsnätet och se till att den
delade övre stången i nätet spärras i utfällt
läge.
2.
Haka fast nätets ena fästhake i främre eller
bakre takfästet med dragbandens lås vända
mot dig.
3.
Haka fast nätets andra fästhake i takfästet
på motsatt sida – de teleskopiskt fjädrande
fästhakarna underlättar inpassningen.
Var noga med att trycka fram nätets fästhakar till respektive takfästes främre ändläge.
Främre montering.
Var observant på att inte pressa stol/ryggstöd hårt mot nätet när stol/ryggstöd skjuts
bakåt igen – justera bara tills stol/ryggstöd
vidrör nätet.
Bakre montering.
Främre montering: Med nätet monterat i de
främre takfästena, kroka fast dragbanden i de
yttre öglorna bak på stolarnas glidskenor –
det underlättar om ryggstöden rätas upp och
stolarna skjuts fram ett stycke.
5.
Spänn skyddsnätet med dragbanden.
VIKTIGT
Om stol/ryggstöd pressas hårt bakåt mot
skyddsnätet kan nätet och/eller dess takfästen skadas.
Borttagning och förvaring
Skyddsnätet kan enkelt tas loss och vikas ihop.
}}
215
LASTNING OCH FÖRVARING
||
1.
Minska spänningen i skyddsnätet genom att
trycka in knappen i dragbandets lås och mata
ut lite av dragbanden på respektive sida.
2.
Tryck in spärrhakarna och ta loss dragbandets båda krokar.
3.
Lossa övre infästningarna och lösgör nätet
från takfästena.
4.
Tryck in den röda knappen på stången för att
kunna vika och sedan rulla ihop nätet.
Relaterad information
•
•
•
•
Lastning (s. 209)
Skyddsgaller* (s. 216)
Insynsskydd (s. 212)
Skyddsgaller*
Skyddsgallret hindrar last eller husdjur i lastutrymmet från att åka fram i kupén vid häftiga
inbromsningar. Skyddsgallret måste av säkerhetsskäl alltid fästas och förankras på rätt sätt.
Skyddsgallrets delar utgörs av gallret samt två
lösa fästbyglar. Fästbyglarna levereras med varsin
tillhörande skruvhatt samt två plasthylsor till
skyddsgallret.
VIKTIGT
Det går inte att ha skyddsgallret monterat
samtidigt som insynsskyddet.
Ditsättning
1.
Fäll baksätet och lyft sedan in skyddsgallret
genom någon av sidodörrarna bak eller via
bakluckan – gallrets välvda/konvexa sida ska
vara vänd mot lastutrymmet medan hakarna
på var sida ska peka uppåt. Fästbyglarna och
plasthylsorna ska inte användas i detta
skede.
2.
För upp den ena av skyddsgallrets hakar i
takinfästningens större hålighet (1).
VARNING
Inga personer får under några omständigheter
befinna sig i lasturymmet när bilen är i rörelse.
Detta för att undvika personskada vid en
eventuell hård inbromsning eller olycka.
Lastsäkringsöglor (s. 211)
VARNING
Skyddsgallret får bara användas i den bakre
position som beskrivs här. Takinfästningarna
bakom framstolarna är inte avsedda för
skyddsgallret.
VARNING
Tredje stolsradens4 säten måste av säkerhetsskäl vara nedfällda när skyddsgallret är
monterat i bilen.
4
216
Greppa gallret nära haken och dra/skjut det
in i den mindre håligheten (2).
> Haken är nu fixerad i takinfästningens
ändläge.
Gäller 7-sitsig bil.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LASTNING OCH FÖRVARING
3.
Upprepa momenten i punkt 2 ovan för att
fästa den andra haken i infästningen på motsatta sidan.
VARNING
Kontrollera att skyddsgallrets hakar sitter fast
ordentligt i takinfästningarna så att gallret inte
riskerar att lossna.
6.
Centrera skyddsgallret och dra sedan åt de
båda fästbyglarna växelvis tills gallret är
ordentligt fixerat.
Borttagning
För att ta bort skyddsgallret – gör i omvänd ordning jämfört med monteringsanvisningen ovan.
Notera att lastbyglarna med fördel kan tas bort
innan plasthylsorna avlägsnas från hålen i gallret.
Relaterad information
•
•
•
•
4.
Lastning (s. 209)
Lastsäkringsöglor (s. 211)
Skyddsnät* (s. 214)
Insynsskydd (s. 212)
Haka i fästbygelns krok underifrån genom
lastförankringsöglan vid lastgolvet och för in
den gängade delen underifrån genom lastgallrets nedre fästhål (1).
Trä på en plasthylsa på den gängade delen
av fästbygeln – hylsans fläns ska vara vänd
uppåt – och för den ner genom hålet. Skruva
sedan på skruvhatten tills dess nederkant
befinner sig ca 5 mm från gallret (2).
5.
Upprepa momenten i punkt 4 på andra sidan.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 217
LÅS OCH LARM
LÅS OCH LARM
Fjärrnyckel
Fjärrnyckeln låser/låser upp dörrar och baklucka
samt behöver finnas i bilen för att den ska kunna
startas.
en radie på ca 1,5 meter ut från förardörren
respektive ca 1 meter ut från bakluckan. Se
avsnittet "Fjärrnyckelns räckvidd".
Fjärrnyckelns knappar
Med nyckelfri start i kombination med nyckelfri
låsning/upplåsning kan fjärrnyckeln placeras var
som helst i kupén eller lastutrymmet med bibehållen funktionalitet gällande start av motor.
Knapplös nyckel (Key Tag)
Fjärrnyckel, till vänster samt knapplös nyckel (Key Tag),
till höger.
Fjärrnyckeln används inte fysiskt vid start eftersom bilen i standardutförande är utrustad med
stöd för nyckelfri start (Passive Start). Nyckeln
behöver finnas i den främre delen av kupén, t.ex. i
en ficka hos föraren eller placeras i mugghållaren
i tunnelkonsolen, för att möjliggöra start av motor.
Se avsnittet "Starta motor".
Som tillval finns även nyckelfri låsning/upplåsning av dörrar och baklucka (Passive Entry*). Då
sträcker sig nyckelns räckvidd i en halvcirkel med
1
2
220
För bilar utrustade med nyckelfri låsning/upplåsning* medföljer en lite mindre, lättare och knapplös nyckel (Key Tag). Den fungerar på samma
sätt som den ordinarie fjärrnyckeln avseende
nyckelfri start samt låsning/upplåsning. Den har
inget löstagbart nyckelblad och batteriet går inte
att byta ut. En ny knapplös nyckel beställs hos en
auktoriserad Volvoverkstad.
Beställa fler nycklar
Bilen levereras med två fjärrnycklar – en knapplös
nyckel medföljer om bilen är utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning*. Fler nycklar kan efterbeställas. Sammanlagt tolv nycklar kan programmeras och användas till samma bil.
I händelse av borttappad nyckel, se rubriken "Förlust av fjärrnyckel" nedan.
Fjärrnyckeln har fyra knappar – en på den vänstra sidan
och tre på den högra.
Låsning – Med ett knapptryck låses dörrarna och bakluckan samtidigt som larmet1
aktiveras. Ett längre tryck stänger alla fönster
samt panoramataket* samtidigt. Se avsnitt
"Låsa/låsa upp från utsidan" och "Låsa/låsa
upp från insidan".
Upplåsning – Med ett knapptryck låses
dörrar och baklucka upp samtidigt som
larmet avaktiveras. Ett längre tryck öppnar
alla fönster samtidigt, även kallat genomvädringsfunktion2. Se avsnitt "Låsa/låsa upp
från utsidan".
Baklucka – Låser upp och avlarmar enbart
bakluckan. På bilar med elmanövrerad bak-
Tillval på vissa marknader.
Används t.ex. för att snabbt kunna vädra ur bilen vid varm väderlek.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LÅS OCH LARM
lucka* öppnas luckan automatiskt vid ett
långt tryck. Stängning av luckan sker också
med ett långt tryck – varningssignaler ljuder.
Se avsnittet "Elmanövrerad baklucka".
Om störningar ändå uppstår – använd fjärrnyckelns nyckelblad och placera därefter nyckeln i
backup-läsaren för att avlarma bilen. Se avsnittet
”Låsa/låsa upp med löstagbart nyckelblad”.
Panikfunktion – Används för att i nödfall
påkalla omgivningens uppmärksamhet. Om
knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder
eller trycks in 2 gånger inom 3 sekunder,
aktiveras blinkers och signalhorn. Funktionen
kan stängas av med samma knapp efter att
den varit aktiverad i minst 5 sekunder. I annat
fall stängs den av automatiskt efter
3 minuter.
När fjärrnyckeln placeras i mugghållaren, se
till att inga andra bilnycklar, metallföremål
eller elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare) finns i mugghållaren. Flera bilnycklar
nära varandra i mugghållaren kan störa varandra.
VARNING
Om någon lämnas kvar i bilen se till att fönsterhissar och taklucka görs strömlösa genom
att alltid ta med dig fjärrnyckeln när du lämnar
bilen.
Störningar
Fjärrnyckelns funktioner för nyckelfri start samt
nyckelfri låsning/upplåsning* kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning.
OBS
Undvik att förvara fjärrnyckeln nära metallföremål eller elektroniska apparater, t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare – helst inte närmre än 10-15 cm.
•
•
•
Låsa/låsa upp från utsidan (s. 223)
Elmanövrerad baklucka* (s. 234)
Starta motor (s. 347)
OBS
Förlust av fjärrnyckel
Vid förlust av en fjärrnyckel kan en ny beställas
hos en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. De återstående fjärrnycklarna
ska tas med till verkstaden. I stöldförebyggande
syfte raderas den förlorade nyckelns kod ur
systemet.
Det aktuella antalet nycklar som finns registrerade för bilen kan kontrolleras i centerdisplayens
toppvy.
Relaterad information
•
•
•
•
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 222)
Löstagbart nyckelblad (s. 231)
Byta batteri i fjärrnyckeln (s. 238)
Låsa/låsa upp från insidan (s. 227)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 221
LÅS OCH LARM
Fjärrnyckelns räckvidd
För att fjärrnyckeln ska fungera på ett korrekt sätt
behöver nyckeln finnas inom ett visst avstånd
från bilen.
Vid manuell användning
Fjärrnyckelns funktioner för t.ex. låsning och uppeller
låsning som aktiveras genom tryck på
har en räckvidd som sträcker sig ca
20 meter från bilen.
För att dörrar eller baklucka ska kunna låsas och
låsas upp nyckelfritt utan knapptryckning eller om
den knappfria nyckeln (Key Tag) används, måste
en fjärrnyckel finnas inom ett halvcirkelformat
området med en radie på ca 1,5 meter på båda
långsidorna och ca 1 meter från bakluckan (se
bild ovan).
Antennplaceringar för start- och
låssystemet
Bilen är utrustad med ett nyckelfritt start- och
låssystem4 och har därför ett antal inbyggda
antenner placerade på olika platser i bilen.
OBS
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska
förhållanden etc. Bilen kan alltid låsas/låsas
upp med nyckelbladet.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå
närmare och gör ett nytt försök.
Vid nyckelfri användning3
Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen
Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen då motorn
går, visas varningsmeddelandet Fjärrnyckel ej
hittad Borttagen från bil i förardisplayen samtidigt som en ljudpåminnelse hörs när sista dörren
stängs.
Meddelandet slocknar när nyckeln återförs till
bilen följt av ett tryck på högra rattknappsatsens
O-knapp eller när sista dörren stängs igen.
Relaterad information
Markerad yta i bilden illustrerar områden som täcks av
systemets antenner.
•
•
Fjärrnyckel (s. 220)
Under mugghållaren i främre delen av tunnelkonsolen
I övre främre delen av vänster bakdörr5
I övre främre delen av höger bakdörr5
I mitten av baksätets ryggstöd5
Antennplaceringar för start- och låssystemet
(s. 222)
3 Gäller endast bilar utrustade med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*).
4 Nyckelfritt låssystem gäller endast bil utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning
5 Endast i bil utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*).
222
Antennernas placering.
(Passive Entry*).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LÅS OCH LARM
VARNING
Personer med inopererad pacemaker bör inte
komma närmare Keyless-systemets antenner
än 22 cm med pacemakern. Detta för att
omöjliggöra störningar mellan pacemakern
och Keyless-systemet.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel (s. 220)
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 222)
Låsa/låsa upp från utsidan
Låsning/upplåsning från utsidan av bilen görs
med knappar på fjärrnyckeln eller med dörrarnas
eller bakluckans handtag om bilen är utrustad
med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive
Entry)*. Bakluckan kan hanteras med elmanövrering* och/eller fotrörelse*.
Låsning/upplåsning
Med fjärrnyckelns knappar kan låsning/upplåsning av samtliga dörrar och bakluckan ske samtidigt.
Det är möjligt att välja olika sekvenser för upplåsning vilka hittas från centerdisplayens toppvy. Gå
till: Inställningar My Car Låsning
Fjärrstyrd upplåsning.
Välj sedan Lås upp alla dörrar eller Endast
förardörr.
För att låssekvensen ska kunna aktiveras måste
förardörren vara stängd – om någon av de övriga
dörrarna eller bakluckan är öppna, låses dessa
medan larmets6 rörelsesensor aktiveras först när
de stängts.
Skulle låsning/upplåsning med fjärrnyckeln inte
fungera kan dess batteri vara förbrukat – lås eller
lås upp förardörren med det löstagbara nyckelbladet. Se avsnittet "Löstagbart nyckelblad" för
mer information.
6
Tillval på vissa marknader.
OBS
Prova alltid med att gå närmare bilen och gör
ett nytt försök att låsa upp.
OBS
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen Blockerat låsläge för att
inte riskera att någon blir inlåst.
Nyckelfri låsning/upplåsning*
Om bilen är utrustad med nyckelfri låsning/
upplåsning* räcker det att ha fjärrnyckeln med sig
i t.ex. en ficka eller en väska, vilket gör det bekvämare att öppna bilen om händerna är upptagna.
För information om systemets räckvidd, se avsnittet "Fjärrnyckelns räckvidd".
På dörrhandtagens utsida finns en fördjupning
för låsning och på insidan finns en beröringskänslig yta för upplåsning. Bakluckans handtag
har en gummerad tryckplatta som endast är till
för upplåsning.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 223
LÅS OCH LARM
||
OBS
Det är viktigt att endast en beröringskänslig
yta aktiveras åt gången, skulle man greppa
handtaget samtidigt som man berör låsytan
finns det risk för dubbelkommandon. Vilket
gör att den begärda aktiviteten(låsning/
upplåsning) inte kommer utföras alternativt
utförs med en fördröjning.
Fördjupning på dörrhantagens utsida för låsning. Beröringskänslig yta på insidan för upplåsning.
Beröringskänslig fördjupning för låsning
Beröringskänslig yta för upplåsning
OBS
Det är viktigt att endast en beröringskänslig
yta aktiveras åt gången, skulle man greppa
handtaget samtidigt som man berör låsytan
finns det risk för dubbelkommandon. Vilket
gör att den begärda aktiviteten(låsning/
upplåsning) inte kommer utföras alternativt
utförs med en fördröjning.
Gummerad tryckplatta på bakluckan används endast för
upplåsning.
Låsning dörrar och baklucka
Alla sidodörrar måste vara stängda för att bilen
ska kunna låsas. Bakluckan kan däremot vara
öppen vid låsning med sidodörrarnas handtag.
–
Vidrör den markerade ytan baktill på utsidan
på något av dörrhandtagen efter att dörren
stängts eller tryck in knappen undertill på
bakluckan för låsning före den stängs.
> Låsindikatorn i vindrutan bekräftar att låsningen är utförd genom att börja blinka.
Upplåsning av dörrar och baklucka
– Greppa ett dörrhandtag eller tryck på den
gummerade tryckplattan undertill på bakluckans handtag för upplåsning.
> Låsindikatorn i vindrutan bekräftar att
bilen är upplåst genom att släckas –
öppna dörrar eller baklucka som normalt.
OBS
Det är viktigt att endast en beröringskänslig
yta aktiveras åt gången, skulle man greppa
handtaget samtidigt som man berör låsytan
finns det risk för dubbelkommandon. Vilket
gör att den begärda aktiviteten(låsning/
upplåsning) inte kommer utföras alternativt
utförs med en fördröjning.
För att stänga alla sidorutor samt panoramataket*
samtidigt – lägg fingret mot den beröringskänsliga fördjupningen på dörrhandtagets utsida till
dess att sidorutor samt panoramatak* stängs.
224
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LÅS OCH LARM
Sekvenser för upplåsning
Olika sekvenser för upplåsning kan väljas i centerdisplayens toppvy:
Gå till Inställningar My Car Låsning
Nyckelfri upplåsning och välj Alla dörrar eller
En dörr.
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom två minuter efter upplåsning, låses de automatiskt. Denna funktion minskar risken att bilen
oavsiktligt lämnas olåst.
Fjärrupplåsning
Det är möjligt att fjärrupplåsa bilen med Volvo On
Call*-appen.
Indikering vid låsning/upplåsning av
bilen
När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln
indikerar bilens blinkers att låsningen/upplåsningen utförts korrekt. Det är möjligt att själv
anpassa indikeringen för låsning/upplåsning. För
att anpassa indikationen gå till centerdisplayen
och tryck sedan på Inställningar My Car
Låsning Respons vid låsning och
upplåsning.
Exteriör indikering
•
Bilens varningsblinkers indikerar låsning
genom en blinkning samt infällning av de
yttre backspeglarna8.
Lås- och larmindikatorn på instrumentpanelen visar låssystemets status.
•
Bilens varningsblinkers indikerar upplåsning
genom två blinkningar samt utfällning av de
yttre backspeglarna8.
Lång blink indikerar att bilen har låsts. När bilen
är låst indikeras detta genom korta pulserande
blinkningar.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
8
9
Fjärrnyckel (s. 220)
Elmanövrerad baklucka* (s. 234)
Låsa/låsa upp bakluckan (s. 229)
Öppna/stänga baklucka med fotrörelse*
(s. 236)
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 222)
Löstagbart nyckelblad (s. 231)
Indikering på instrumentpanelen
Samtliga dörrar, baklucka och motorhuv måste
vara stängda för att indikera låst bil.
Om låsning sker med endast förardörren stängd9
kommer låsning ske men indikering sker först
efter att samtliga dörrar, baklucka och motorhuv
har stängts.
Larm (s. 243)
Endast bilar med elektriskt infällbara backspeglar.
Gäller inte bilar utrustade med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*).
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 225
LÅS OCH LARM
||
Indikering i låsknapparna
Relaterad information
I alla dörrar*
•
•
•
Låsknappar enbart i framdörrarna
Låsa/låsa upp från utsidan (s. 223)
Trygghetsbelysning (s. 141)
Ställa in yttre backspeglar (s. 146)
Låsknapp med indikeringslampa i bakdörr.
Låsknappar med indikeringslampa i framdörr.
Tänd indikeringslampa i framdörrarnas respektive
låsknapp indikerar att alla dörrar är låsta. Om
någon dörr öppnas slocknar lampan i båda dörrarna.
Tänd indikeringslampa i dörrarnas respektive låsknapp indikerar att respektive dörr är låst. Om
någon dörr låses upp slocknar dess lampa
medan övriga fortsätter att vara tända.
Att välja funktion
Olika alternativ för indikering av låsning/upplåsning kan ställas in via centerdisplayen.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car
3.
Anpassa inställningarna under Respons vid
låsning och upplåsning.
Låsning.
Läs mer om indikering vid låsning/upplåsning i
avsnitten "Trygghetsbelysning" och "Ställa in
yttre backspeglar".
226
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LÅS OCH LARM
Låsa/låsa upp från insidan
Dörrar och baklucka kan låsas och låsas upp
inifrån med framdörrarnas centrallåsreglage.
Bakdörrarnas låsreglage* låser respektive bakdörr.
-knappen öppnar alla sidoruEtt långt tryck på
tor samtidigt – även kallat genomvädringsfunktion10.
För att låsa upp dörren:
Låsning
Automatisk låsning
–
Centrallås
Tryck på
-knappen – båda framdörrarna
måste vara stängda.
> Samtliga dörrar och baklucka är låsta.
–
Dra i öppningshandtaget – dörren är upplåst
och öppnad.
Då bilen börjar rulla låses dörrar och baklucka
automatiskt.
1.
-knappen stänger alla sidoEtt långt tryck på
rutor samt panoramataket* samtidigt.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car
Låsknapp* bakdörrar
3.
Välj Automatisk låsning av dörrar
> Hjälptexten Dörrar och baklucka låses
vid körning visas och dörrar och baklucka låses automatiskt.
Låsning.
Relaterad information
•
•
Knapp för låsning/upplåsning i framdörr med indikeringslampa.
–
Tryck på
-knappen för att låsa medan
knappen låser upp.
-
Upplåsning
1.
2.
10
Låsa/låsa upp från utsidan (s. 223)
Indikering vid låsning/upplåsning av bilen
(s. 225)
Tryck på
-knappen för att låsa upp samtliga sidodörrar och baklucka.
Dra ut någon av sidodörrarnas öppningshandtag och släpp.
> Dörren är upplåst och öppnad.
Knapp för låsning i bakdörr med indikeringslampa.
Bakdörrarnas låsknapp låser enbart respektive
bakdörr.
Används t.ex. för att snabbt kunna vädra ur bilen vid varm väderlek.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 227
LÅS OCH LARM
Blockerat låsläge
Blockerat låsläge innebär att alla öppningshandtag frikopplas mekaniskt, vilket omöjliggör dörröppning från insidan.
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln och
vid nyckelfri låsning (Passive Entry)*. Det blockerade låsläget inträder med ca 10 sekunders fördröjning efter att dörrarna har låsts.
OBS
Om en dörr öppnas inom fördröjningstiden
avbryts sekvensen och larmet deaktiveras.
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln,
nyckelfri upplåsning eller Volvo On Call (VOC)*
mobilapp när blockerat låsläge är aktiverat. Vänster framdörr kan även låsas upp med det löstagbara nyckelbladet.
get tillfälligt deaktiverat är de aktiva i max 10
minuter efter låsning.
•
Låsa/låsa upp med löstagbart nyckelblad
(s. 232)
Tillfällig deaktivering kan göras via centerdisplayens toppvy, välj:
•
Larm (s. 243)
Inställningar My Car
Reducerad larmnivå.
Detta är även möjligt att göra från centerdisplayens funktionsvy med ett tryck på Reducerad
larmnivå.
I centerdisplayen visas därefter Reducerad
larmnivå. Det blockerade låsläget deaktiveras
tillfälligt vid påföljande låsning av bilen. Om bilen
låses upp och låses igen måste det blockerade
låsläget tillfälligt deaktiveras igen. Observera att
larmets rörelse- och lutningssensorer* stängs av
samtidigt.
Vid påföljande motorstart nollställs systemet.
OBS
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen Blockerat låsläge för att
inte riskera att någon blir inlåst.
Tillfällig deaktivering
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan kan blockerat låsläge
tillfälligt stängas av. Vid vanlig låsning deaktiveras
eluttagen direkt, men med det blockerade låslä-
228
Låsning
•
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
•
Om någon av dörrarna öppnas inifrån,
utlöses larmet.
Relaterad information
•
•
•
Fjärrnyckel (s. 220)
Låsa/låsa upp från utsidan (s. 223)
Låsa/låsa upp från insidan (s. 227)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LÅS OCH LARM
Låsa/låsa upp bakluckan
1.
Bakluckan kan låsas/låsas upp och öppnas på
olika sätt beroende på bilens utrustningsnivå.
Låsa upp bakluckan med fjärrnyckel
-knapp.
Tryck på fjärrnyckelns
> Lås- och larmindikatorn på instrumentpanelen släcks för att visa att inte hela
bilen är larmad.
Låsa upp bakluckan nyckelfritt*
Larmets nivå- och rörelsesensorer samt
sensorerna för öppning av bakluckan
kopplas bort.
Bakluckan låses upp men förblir stängd
medan dörrarna förblir låsta och larmade.
För att sedan öppna bakluckan, greppa
lätt den gummerade tryckplattan undertill
på bakluckans handtag och öppna luckan.
Öppnas inte luckan inom 2 minuter låses
den igen och larmet återaktiveras.
Med fjärrnyckelns
-knapp kan bakluckan ensam larmas av och låsas upp.
Det finns två olika sätt att låsa upp bakluckan
2.
Med tillvalet elmanövrerad baklucka*
Långt tyck (ca 1.5 sec) på fjärrnyckelns
knapp
> Bakluckan låses upp och öppnas medan
dörrarna förblir låsta och larmade.
Gummiplatta med tryckkänslig yta.
Bakluckan hålls stängd av ett elektriskt lås. Det
räcker att ha med sig fjärrnyckeln i t.ex. en ficka
eller en väska.
1.
För att öppna luckan – tryck lätt på den gummerade tryckplattan undertill på bakluckans
handtag.
> Låset frikopplas.
OBS
Om fjärrnyckeln inte detekteras tillräckligt
nära bakluckan fungerar inte låsning/upplåsning. Se avsnittet "Fjärrnyckelns räckvidd" för
mer information.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 229
LÅS OCH LARM
||
2.
Lyft i ytterhandtaget för att öppna luckan
helt.
För att låsa upp bakluckan:
Aktivera/deaktivera privat låsning
1.
Handskfacket och bakluckan kan låsas med så
kallad privat låsning, t.ex. när bilen lämnas till
service, hotell eller liknande.
VIKTIGT
•
•
Minimal kraft behövs för att frigöra bakluckans lås – Tryck bara lätt på den gummerade plattan.
Lägg inte lyftkraften på gummiplattan vid
öppning av bakluckan – lyft i handtaget.
För stor kraft kan skada gummiplattans
elektriska kontakt.
2.
Kort tryck på instrumentpanelens
knapp.
> Luckan låses upp och kan öppnas utifrån
genom ett grepp om den gummerade
tryckplattan.
Samt med tillvalet elmanövrerad baklucka
Långt tryck på instrumentpanelens
knapp.
> Luckan öppnas.
-
OBS
För att funktionen privat låsning ska kunna
aktiveras behöver bilen vara i minst tändningsläge I.
Låsa med fjärrnyckel
VARNING
–
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga avgaser
kan sugas in i bilen via lastutrymmet.
Låsa upp från bilens insida
230
Tryck på fjärrnyckelns
-knapp.
> Lås- och larmindikatorn på instrumentpanelen börjar blinka – larmet är aktiverat.
Relaterad information
•
•
•
Fjärrnyckel (s. 220)
Elmanövrerad baklucka* (s. 234)
Öppna/stänga baklucka med fotrörelse*
(s. 236)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LÅS OCH LARM
Aktivera privat låsning
1.
2.
Funktionen kan aktiveras från funktionsvyn
eller inställningsvyn:
•
Tryck på knappen Privat låsning i funktionsvyn i centerdisplayen.
•
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen. Tryck på My Car Låsning.
Välj Privat låsning.
> Ett popup-fönster visas.
Deaktivera privat låsning
1.
OBS
Funktionen kan deaktiveras från funktionsvyn
eller inställningsvyn:
•
Första gången funktionen används behöver
en säkerhetskod väljas. Säkerhetskoden kan
användas för att deaktivera alla tidigare PINkoder. Spara säkerhetskoden på en säker
plats.
OBS
Ange den kod som ska användas för att
kunna låsa upp handskfacket efter låsning
och tryck på Bekräfta.
> Handskfacket och bakluckan låses.
Bekräftelse på låsning sker genom att det
visas en grön indikering vid knappen i
funktionsvyn samt att rutan för privat låsning bockas för i inställningsvyn.
Tryck på knappen Privat låsning i funktionsvyn i centerdisplayen.
•
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen. Tryck på My Car Låsning.
Välj Privat låsning.
> Ett popup-fönster visas.
2.
Om privat låsning är aktiverad och bilen låses
upp via Volvo On Call* eller Volvo On Call*
mobilapp kommer den privata låsningen automatiskt att deaktiveras.
Ange den kod som användes vid låsning och
tryck på Bekräfta.
> Handskfacket och bakluckan låses upp.
Bekräftelse på upplåsning sker genom att
den gröna indikering vid knappen i funktionsvyn slocknar samt att rutan för privat
låsning bockas ur i inställningsvyn.
Löstagbart nyckelblad
Fjärrnyckeln innehåller ett löstagbart nyckelblad
av metall med vilket ett antal funktioner kan aktiveras och vissa moment utföras.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade
Volvoverkstäder, vilka rekommenderas vid beställning av nya nyckelblad.
Nyckelbladets användningsområden
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
•
vänster12 framdörr öppnas manuellt om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln.
•
alla dörrar nödlåsas – se avsnittet "Låsa/låsa
upp med löstagbart nyckelblad".
•
bakdörrarnas mekaniska barnsäkerhetsspärr
aktiveras/deaktiveras – se avsnittet "Barnsäkerthetsspärr".
Den knapplösa nyckeln13 (Key Tag) har inget löstagbart nyckelblad. Vid behov, använd den ordinarie fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad.
Relaterad information
•
•
12
13
Detta gäller oavsett om bilen är vänster- eller högerstyrd.
Medföljer bilar utrustade med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*).
Använda handskfacket (s. 208)
Låsa/låsa upp bakluckan (s. 229)
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 231
LÅS OCH LARM
||
Låsa/låsa upp med löstagbart
nyckelblad
Lösgöra nyckelbladet
Det löstagbara nyckelbladet kan bl.a. användas
för att låsa upp från utsidan – t.ex. om fjärrnyckelns batteri tagit slut.
Upplåsning
Återplacera nyckelbladet i fjärrnyckeln på
dess avsedda plats efter användning. Sätt tillbaka skalet och för det tillbaka.
> Ett knäpp indikerar att skalet hamnat i rätt
läge och sitter fast.
Håll fjärrnyckeln med framsidan synlig
och Volvo:s logotyp rättvänd – skjut knappen
vid nyckelringen i nederkant åt höger. För
framsidans skal några millimeter uppåt.
Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.
Relaterad information
•
Låsa/låsa upp med löstagbart nyckelblad
(s. 232)
•
•
Barnsäkerhetsspärr (s. 241)
Dra ut det främre dörrhandtaget på vänster
sida14 till dess ändläge, så att låscylindern
blir synlig.
Fjärrnyckel (s. 220)
Sätt nyckeln i låscylindern.
Vrid medurs 45 grader så att nyckelbladet
pekar rakt bakåt.
Vrid tillbaka nyckeln 45 grader till utgångsläget. Ta ut nyckeln från låscylindern och släpp
tillbaka handtaget så att bakre delen av
handtaget hamnar mot bilen igen.
Lösgör nyckelbladet genom att vinkla upp
det.
14
232
Detta gäller oavsett höger- eller vänsterstyrd bil.
5.
Dra ut handtaget.
> Dörren öppnas.
LÅS OCH LARM
Låsningen sker på samma sätt men med vridning
45 grader moturs istället för medurs i steg (3).
OBS
När dörren låses upp med nyckelbladet och
sedan öppnas utlöses larmet.
Vänster framdörr kan låsas med dess låscylinder
och det löstagbara nyckelbladet.
Övriga dörrar saknar låscylindrar och har istället
en låsomställning på respektive dörrs gavel som
måste tryckas in med hjälp av nyckelbladet – därefter är de mekaniskt låsta/spärrade mot öppning utifrån.
Dörrarna kan även låsas upp med fjärrnyckelns
upplåsningsknapp eller med förardörrens centrallåsknapp.
OBS
Dörrarna kan fortfarande öppnas inifrån.
•
En dörrs låsomställning låser enbart aktuell dörr – inte alla dörrar samtidigt.
•
En manuellt låst bakdörr med aktiverad
manuell barnsäkerhetsspärr kan inte öppnas från vare sig utsida eller insida. En
bakdörr låst på det viset kan bara låsas
upp med fjärrnyckel, centrallåsknapp eller
genom att dra i innerhandtaget.
Relaterad information
•
Backup-läsarens placering i tunnelkonsolen.
Löstagbart nyckelblad (s. 231)
Stäng av larmet genom att:
1.
Placera fjärrnyckeln i backup-läsaren i botten
av mugghållaren i tunnelkonsolen.
2.
Vrid sedan startvredet till START och släpp
vredet.
> Reglaget återgår automatiskt till
ursprungsläget – larmsignalen slutar ljuda
och larmet stängs av.
Låsning
Det är också möjligt att låsa bilen med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad t.ex. vid strömbortfall
eller om nyckelns batteri blivit urladdat.
Manuell låsning av dörr. Ej att förväxlas med Barnsäkerhetsspärren.
–
Ta ur det löstagbara nyckelbladet ur fjärrnyckeln. För in nyckelbladet i hålet för låsomställningen och tryck in nyckeln tills nyckeln
bottnar, cirka 12 mm.
Dörren kan öppnas både från ut- och insidan.
Dörren är spärrad mot öppning utifrån. För
att återgå till läge A måste dörrens innerhandtag öppnas.
233
LÅS OCH LARM
Elmanövrerad baklucka*
Bilens baklucka är möjlig att öppna/stänga med
elmanövrering.
Som utökat tillval finns även öppning/stängning
med hjälp av fotrörelse – se avsnittet "Öppna/
stänga elmanövrerad baklucka med fotrörelse"
för mer information.
Gör på något av följande sätt för att öppna bakluckan:
•
•
•
Öppning
Bakluckan kan öppnas med dess handtag, med
fotrörelse*, med en knapp på instrumentpanelen
eller med fjärrnyckeln.
Lätt tryck på bakluckans handtag.
Långt tryck på instrumentpanelens
knapp. Håll den intryckt tills luckan börjar
öppnas.
-knapp. Håll
Långt tryck på fjärrnyckelns
den intryckt tills luckan börjar öppnas.
Stängning
Bakluckan kan stängas med knappen på instrumentpanelen, med fotrörelse*, med fjärrnyckeln
eller med knapparna15 i nederkant på bakluckan.
Gör på något av följande sätt för att stänga bakluckan.
–
Långt tryck på instrumentpanelens
-knapp.
knapp alternativt fjärrnyckelns
> Bakluckan stängs automatiskt och signaler ljuder – luckan förblir olåst.
Knapp för stängning och låsning på bakluckans undersida.
–
Tryck på
-knappen15 på bakluckans
undersida för att stänga.
> Bakluckan stängs automatiskt – luckan
förblir olåst.
OBS
Knappen är aktiv 24 timmar efter att luckan
har lämnats öppen. Därefter måste stängning
göras manuellt.
Knapp för öppning/stängning på instrumentpanelen.
15
234
Bilar utrustade med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*) har en knapp för stängning respektive en knapp för stängning och låsning.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LÅS OCH LARM
–
Tryck på
-knappen15på bakluckans
undersida för att stänga och samtidigt låsa
både lucka och dörrar (samtliga dörrar måste
vara stängda för låsning).
> Bakluckan stängs automatiskt – luckan
och dörrarna låses samt larmet16 aktiveras.
Avbryta öppning/stängning
–
•
•
•
•
OBS
Om fjärrnyckeln inte detekteras tillräckligt
nära bakluckan fungerar inte låsning/upplåsning. Se avsnittet "Fjärrnyckelns räckvidd" för
mer information.
OBS
Vid nyckelfri* låsning/stängning ljuder tre signaler om nyckeln inte detekteras tillräckligt
nära bakluckan. Se avsnittet ”Fjärrnyckelns
räckvidd” samt ”Lås och fjärrnycklar” för mer
information.
VIKTIGT
Vid manuell hantering av bakluckan, öppna
eller stäng den långsamt. Använd inte våld för
att öppna/stänga den om den ger motstånd.
Den kan skadas och sluta fungera korrekt.
15
16
Avbrytande av öppning/stängning kan göras
på fem sätt:
Återställning av maxöppning:
För luckan manuellt till dess högsta möjliga
-knappen på bakposition – tryck in
luckan i minst 3 sekunder.
> Två signaler ljuder och den lagrade positionen är därmed raderad. Luckan kommer hädanefter öppnas till sitt maxläge.
–
Tryck på instrumentpanelens knapp.
Tryck på fjärrnyckelns knapp.
Tryck på stängningsknappen15 i nederkant av bakluckan.
Tryck på den gummerade tryckplattan
under ytterhandtaget.
OBS
•
•
Med hjälp av fotrörelse* (se avsnittet
"Öppna/stänga elmanövrerad baklucka
med fotrörelse" för mer information).
> Luckans rörelse avbryts och stannar och
luckan kan därefter hanteras manuellt.
Programmerbar maxöppning
Om systemet arbetat kontinuerligt för
länge, stängs det av för att undvika överbelastning. Det kan användas igen efter
ca 2 minuter.
Klämskydd
Bakluckans maximala öppningsläge kan anpassas – t.ex. vid låg takhöjd i garage.
Om något med tillräckligt mycket motstånd hindrar bakluckan att öppnas/stängas aktiveras klämskyddet.
Ställa in maxöppning:
•
Vid öppning – rörelsen avbryts, bakluckan
stannar och en lång signal ljuder.
•
Vid stängning – rörelsen avbryts, bakluckan
stannar, en lång signal ljuder och bakluckan
återgår till programmerad maxposition.
1.
2.
Öppna bakluckan – stanna den i önskad
öppningsposition.
-knappen på bakluckans underTryck in
sida i minst 3 sekunder.
> Två korta signaler ljuder och den lagrade
positionen är därmed sparad.
Bilar utrustade med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*) har en knapp för stängning respektive en knapp för stängning och låsning.
Tillval på vissa marknader.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 235
LÅS OCH LARM
||
VARNING
Beakta klämrisk vid öppning/stängning. Innan
öppning/stängning påbörjas; kontrollera att
ingen är nära bakluckan då en klämskada kan
få allvarliga följder.
Relaterad information
•
Öppna/stänga baklucka med fotrörelse*
(s. 236)
•
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 222)
Manövrera alltid bakluckan under uppsikt.
Öppna/stänga baklucka med
fotrörelse*
För att underlätta manövrering av bakluckan när
händerna är upptagna, kan den öppnas/stängas
med hjälp av en framåtriktad sparkrörelse under
den bakre stötfångaren.
Förspända fjädrar
Sensorn är placerad till vänster om mitten i stötfångaren17.
De förspända fjädrarna för den elmanövrerade bakluckan.
VARNING
Öppna inte de förspända fjädrarna för den
elmanövrerade bakluckan. De är förspända
med högt tryck och kan vid öppning orsaka
skada.
17
18
236
Det krävs att en av bilens fjärrnycklar befinner sig
inom räckvidd18 bakom bilen för att öppning/
stängning ska vara möjlig. Detta gäller även vid
redan upplåst bil för att undvika oavsiktlig öppning vid t.ex. biltvätt.
Om bilen är utrustad med skid plate/diffuser* är sensorn placerad ut mot vänster hörn av stötfångaren.
Se avsnittet "Fjärrnyckelns räckvidd" för mer information.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LÅS OCH LARM
Handhavande
För mer information, se avsnittet "Elmanövrerad
baklucka".
Om flera sparkrörelser sker utan att godkänd
fjärrnyckel finns bakom bilen kommer öppning
inte vara möjlig förrän efter en viss tid.
Med tillbehöret Skid plate/diffuser*
Om bilen är utrustad med tillbehöret Skid plate/
Diffuser* är sensorn placerad ut mot vänster hörn
av stötfångaren.
Håll inte kvar foten under bilen i sparkrörelsen,
detta gör att aktiveringen kan misslyckas.
Avbryta öppning/stängning
– Gör en långsam framåtriktad sparkrörelse
under pågående öppning/stängning för att
stoppa bakluckans rörelse.
Sparkrörelse inom sensorns giltiga aktiveringsområde.
Öppning/stängning
– Gör en långsam framåtriktad sparkrörelse
under den vänstra delen av den bakre stötfångaren. Tag sedan ett steg tillbaka. Stötfångaren ska inte vidröras.
> En kort ljudsignal ljuder när öppning/
stängning aktiveras – bakluckan öppnas/
stängs.
Om bakluckan är i öppet läge så sker alltid en stängning vid aktivering via fotrörelse.
Bakluckan kan även stängas med knappen på
instrumentpanelen, med fjärrnyckeln eller med
knappen/knapparna19 på bakluckans undersida.
19
För att avbryta öppning/stängning behöver fjärrnyckeln inte vara i närheten av bilen.
OBS
Det finns risk för reducerad eller utebliven
funktion om den bakre stötfångaren belastas
med stora mängder is, snö, smuts eller dylikt.
Se därför till att hålla den ren.
OBS
Är bilen utrustad med tillbehöret Skid plate/Diffuser* är
sensorn placerad ut mot vänster hörn av stötfångaren.
För att aktivera öppning/stängning med hjälp av
fotrörelse på bil utrustad med tillbehöret Skid
plate/Diffuser görs sparkrörelsen från sidan av
bilen.
Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i biltvätt eller dylikt om fjärrnyckeln är inom
räckvidd.
Gäller bara bilar utrustade med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry)*.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 237
LÅS OCH LARM
||
Byta batteri i fjärrnyckeln
Batteriet i fjärrnyckeln behöver bytas ut när det
laddats ur.
OBS
Alla batterier har en begränsad livslängd och
måste till slut bytas ut (gäller ej för Key Tag).
Batteriets livslängd varierar beroende på hur
ofta fordonet/nyckeln används.
VIKTIGT
Förbrukad Key Tag ska lämnas till
auktoriserad Volvoverkstad. Nyckel måste
raderas från bilen eftersom den fortfarande
går att använda för att starta bilen via back-up
start.
Öppning och byte
Batteriet till fjärrnyckeln bör bytas om:
Sparkrörelse inom sensorns giltiga aktiveringsområde.
informationssymbolen tänds och meddelandet Lågt batteri i bilnyckel Se
ägarmanual visas i förardisplayen
Relaterad information
•
•
•
Låsa/låsa upp bakluckan (s. 229)
Elmanövrerad baklucka* (s. 234)
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 222)
och/eller
•
låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar på
signal från fjärrnyckeln inom 20 meter från
bilen.
OBS
Prova alltid med att gå närmare bilen och gör
ett nytt försök att låsa upp.
Håll fjärrnyckeln med framsidan synlig
och Volvos logotyp rättvänd – skjut knappen
vid nyckelringen i nederkant åt höger. Skjut
framsidans skal några millimeter uppåt.
Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.
Batteriet i den knapplösa nyckeln20 (Key Tag) går
inte att byta ut – en ny nyckel kan beställas hos
en auktoriserad Volvoverkstad.
20
238
Denna nyckel följer med bilar utrustade med tillvalet nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LÅS OCH LARM
För knappen åt sidan och skjut baksidans
skal några millimeter uppåt.
Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.
Batteriets (+)-sida ligger uppåt. Bänd
sedan försiktigt loss batteriet som bilden
visar.
VIKTIGT
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det försämrar deras funktion.
Sätt i ett nytt batteri med (+)-sidan uppåt.
Undvik att vidröra fjärrnyckelns batterikontakter med fingrarna.
Placera batteriet med kanten ned i hållaren. Skjut sedan batteriet framåt så att det
fastnar under de två plastspärrarna.
Tryck sedan batteriet nedåt så att det
fastnar under den övre svarta plastspärren.
OBS
Använd batterier med beteckning CR2032,
3 V.
Använd t.ex. en skruvmejsel för att kunna
vrida batteriluckan moturs så markeringarna
möts vid texten OPEN.
Lyft bort luckan försiktigt genom att
trycka ned t.ex. en nagel i försänkningen.
Bänd sedan luckan uppåt.
}}
239
LÅS OCH LARM
||
OBS
Volvo rekommenderar att batterier som ska
användas i fjärrnyckeln uppfyller UN Manual
of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3.
Batterier som monterats i fabrik eller som
byts av en auktoriserad Volvoverkstad uppfyller ovanstående kriterium.
Återplacera baksidans skal och tryck det
nedåt tills ett klickljud hörs.
Skjut sedan tillbaka skalet.
> Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet
hamnat i rätt läge och sitter fast.
Vänd på fjärrnyckeln och sätt tillbaka
framsidans skal genom att trycka det nedåt
tills ett klickljud hörs.
Skjut sedan tillbaka skalet.
> Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet
sitter fast.
Sätt tillbaka luckan och vrid dess markering
medurs till texten CLOSE.
VIKTIGT
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
Relaterad information
•
240
Fjärrnyckel (s. 220)
LÅS OCH LARM
Elektronisk startspärr
Den elektroniska startspärren är ett stöldskydd
som förhindrar att fordonet startas av obehörig
person.
Symbol
Följande felmeddelande i förardisplayen är relaterat till den elektroniska startspärren:
Meddelande
Innebörd
Fjärrnyckel
ej hittad
Fel vid läsning av
fjärrnyckeln under
start – placera
nyckeln i mugghållaren nära nyckelsymbolen och försök igen.
Se ägarmanual
Innebörd
Barnsäkerhetsspärr
Fjärrstyrd
startspärr
Den fjärrmanövrerade startspärren
med spårsystem är
aktiverad. Bilen går
inte att starta. Kontakta Volvo On Call
Service center.
Aktivera/inaktivera elektriskt*
Bil ej möjlig
att starta
Bilen kan endast startas med rätt fjärrnyckel.
Symbol
Meddelande
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel (s. 220)
Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn kan
öppna en bakdörr inifrån. Det finns en elektrisk*
respektive en manuell spärr.
Den elektriska barnsäkerhetsspärren kan aktiveras/deaktiveras vid alla tändningslägen högre än
0. Aktivering/deaktivering kan göras upp till
2 minuter efter att motorn stängts av, förutsatt att
ingen dörr öppnas. Se avsnittet "Tändningslägen"
för mer information.
Fjärrnyckelns räckvidd (s. 222)
Fjärrmanövrerad startspärr med
spårsystem21
Bilen är utrustad med ett system som gör det
möjligt att spåra och lokalisera bilen samt att på
avstånd aktivera startspärren, vilken förhindrar
motorstart. Kontakta närmaste Volvohandlare för
mer information och hjälp med att aktivera systemet.
Följande felmeddelande i förardisplayen är relaterat till den fjärrmanövrerade startspärren med
spårsystem:
21
Endast vissa marknader och tillsammans med Volvo On Call*.
Knapp för elektrisk aktivering/inaktivering.
1.
Starta motorn eller välj ett tändningsläge
högre än 0.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 241
LÅS OCH LARM
||
2.
Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Förardisplayen visar meddelandet Bakre
barnlås Aktiverad och knappens lampa
lyser – spärren är aktiv.
Aktivera/inaktivera manuellt
När den elektriska barnsäkerhetsspärren är aktiv
kan de bakre:
•
fönstren öppnas endast med förardörrens
reglagepanel
•
dörrarna inte öppnas inifrån.
För att häva spärren:
–
Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Förardisplayen visar meddelandet Bakre
barnlås Inaktiverat och knappens lampa
släcks – spärren är inaktiverad.
Manuell Barnsäkerhetsspärr. Ej att förväxlas med Manuellt dörrlås.
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad
för att vrida vredet. För mer information, se
avsnittet "Löstagbart nyckelblad".
–
Vid motoravstängning lagras aktuell inställning –
är barnsäkerhetsspärren aktiverad vid motoravstängning, kommer funktionen att vara fortsatt
aktiverad vid påföljande motorstart.
Symbol
242
Meddelande
Innebörd
Bakre barnlåsAktiverad
Barnsäkerhetsspärren är aktiverad.
Bakre barnlåsInaktiverat
Barnsäkerhetsspärren är inaktiverad.
Dörren är spärrad mot öppning inifrån.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
OBS
•
En dörrs vridreglage spärrar enbart aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.
•
Det finns ingen manuell spärr på bilar
utrustade med elektrisk Barnsäkerhetsspärr.
Relaterad information
•
•
Löstagbart nyckelblad (s. 231)
Tändningslägen (s. 346)
LÅS OCH LARM
Larm22
OBS
Larmet varnar vid t.ex ett inbrott i bilen.
Rörelsesensorerna utlöser larmet vid rörelser i
kupén – även luftströmmar registreras. Därför
kan larmet utlösas om bilen lämnas med
öppet fönster eller panoramatak* eller om
kupévärmare används.
Aktiverat larm löser ut om:
•
•
dörr, motorhuv eller baklucka öppnas,
•
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor*),
•
•
startbatteriets kabel kopplas ifrån eller
en rörelse detekteras i passagerarutrymmet
(om det är utrustat med rörelsesensor*),
sirenen kopplas bort.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visar
förardisplayen symbolen och meddelandet Fel på larmsystem Service
erfordras. Kontakta då en verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
OBS
Försök inte själv reparera eller förändra komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
22
23
24
För att undvika detta: Stäng fönster/panoramatak när bilen lämnas. Om bilens integrerade parkeringsvärmare (eller en portabel
elektrisk) ska användas – rikta luftström från
ventilationsmunstycken så att de inte pekar
uppåt i kupén. Alternativt kan reducerad larmnivå användas – se avsnitt längre ner i denna
artikel.
Tillval på vissa marknader.
Gäller bara bilar med nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*).
Gäller för vissa marknader.
Deaktivera larm
Lås upp och larma av bilen genom att:
•
•
•
trycka på fjärrnyckelns upplåsningsknapp,
greppa något av dörrhandtagen23 eller
trycka på bakluckans gummerade tryckplatta23.
Stänga av utlöst larm
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp eller
försätt bilen i tändningsläge I genom att vrida
startvredet till START och sedan släppa.
–
OBS
Aktivera larm
Lås och larma bilen genom att:
•
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
•
Om någon av dörrarna öppnas inifrån,
utlöses larmet.
•
•
trycka på fjärrnyckelns låsknapp,
vidröra den markerade ytan på dörrhandtagens utsida23 eller
Larmsignaler
•
trycka på bakluckans gummerade tryckplatta23.
•
En siren ljuder under 30 sekunder eller tills
larmet stängs av.
Om bilen är utrustad med elmanövrerad baklucka
kan knappen undertill på bakluckan också låsa
och larma bilen.
•
Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter, eller tills larmet stängs av.
Vid utlöst larm sker följande:
Om den dörr som aktiverat larmet lämnas öppen
upprepas larmcykeln max 10 gånger24.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 243
LÅS OCH LARM
||
Lås- och larmindikator
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar larmsystemets status:
sättet är detsamma som vid tillfällig urkoppling av
funktionen blockerat låsläge. Detta är möjligt att
göra från centerdisplayens funktionsvy med ett
tryck på Reducerad larmnivå.
För mer information, se avsnittet "Blockerat låsläge".
Relaterad information
•
•
•
Dioden släckt – larmet är deaktiverat.
Dioden blinkar en gång varannan sekund –
larmet är aktiverat.
Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling av
larmet max 30 sekunder eller fram till dess
att tändningsläge I infaller genom att startvredet vrids till START och sedan släpps –
larmet har varit utlöst.
Reducerad larmnivå
Reducerad larmnivå innebär att rörelse- och lutningssensorerna tillfälligt kan stängas av.
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet –
t.ex. om en hund lämnas i låst bil eller vid färd
med biltåg eller bilfärja – stäng tillfälligt av
rörelse- och lutningssensorerna. Tillvägagångs-
244
•
Automatisk aktivering/återaktivering av larm
(s. 244)
•
Deaktivering av larm utan fungerande fjärrnyckel (s. 245)
•
Blockerat låsläge (s. 228)
Automatisk aktivering/
återaktivering av larm27
Automatisk återaktivering av larmet förhindrar att
bilen oavsiktligt lämnas med larmet deaktiverat.
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och larmet
deaktiverats) men ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom två minuter, återaktiveras
larmet automatiskt. Samtidigt låses bilen igen.
På vissa marknader återaktiveras larmet automatiskt efter viss fördröjning sedan förardörren öppnats och stängts utan att låsning skett.
Relaterad information
•
•
Larm (s. 243)
Deaktivering av larm utan fungerande fjärrnyckel (s. 245)
LÅS OCH LARM
Deaktivering av larm30 utan
fungerande fjärrnyckel
Bilen kan låsas upp och avlarmas även om fjärrnyckeln inte fungerar, t.ex. om fjärrnyckelns batteri är slut.
1.
•
•
Löstagbart nyckelblad (s. 231)
Starta motor (s. 347)
Öppna förardörren med det löstagbara nyckelbladet.
> Larmet löser ut.
Backup-läsarens placering i mugghållaren.
2.
Placera fjärrnyckeln i backup-läsaren i tunnelkonsolens mugghållare.
3.
Vrid startvredet till START och släpp.
> Larmet deaktiveras.
Relaterad information
•
•
27
30
Larm (s. 243)
Automatisk aktivering/återaktivering av larm
(s. 244)
Tillval på vissa marknader.
Tillval på vissa marknader.
245
LÅS OCH LARM
Typgodkännande för
fjärrnyckelsystemet
Typgodkännande för fjärrnyckelsystemet kan
utläsas i tabellen.
Låssystem nyckelfri start (Passive Start)
och nyckelfri låsning/upplåsning
(Passive Entry*)
CEM-märkning för fjärrnyckelsystemet. För kompletterande typgodkännandenummer se tabellen nedan.
246
Land/Område
Typgodkännande
Jordanien
TRC/LPD/2014/250
Serbien
P1614120100
Argentina
CNC ID: C-14771
Brasilien
MT-3245/2015
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LÅS OCH LARM
Land/Område
Typgodkännande
Indonesien
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malaysia
RAAT/37A/0315/S(15-0663)
Mexico
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Ryssland
Förenade Arabemiraten
ER37847/15
DA0062437/11
För mer information om typgodkännande för fjärrnyckelsystemet, se support.volvocars.com.
}}
247
LÅS OCH LARM
||
Fjärrnyckel
Land/område
Typgodkännande
Jordanien
TRC/LPD/2015/104
Oman
Förenade Arabemiraten
248
LÅS OCH LARM
Key Tag
Land/område
Typgodkännande
Jordanien
TRC/LPD/2015/107
Oman
}}
249
LÅS OCH LARM
||
Land/område
Serbien
Förenade Arabemiraten
Relaterad information
•
250
Fjärrnyckel (s. 220)
Typgodkännande
FÖRARSTÖD
FÖRARSTÖD
Hastighetsberoende rattmotstånd
Elektronisk stabilitetskontroll
Antisladdfunktion
Hastighetsberoende styrservo gör att rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att ge
föraren ökad vägkänsla.
Elektronisk stabilitetskontroll (Electronic Stability
Control – ESC) hjälper föraren att undvika sladd
och förbättrar bilens framkomlighet.
Funktionen kontrollerar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
På motorvägar känns styrningen fastare. Vid parkering och i låg hastighet är styrningen lätt och
kräver lite ansträngning.
Vid inbromsning kan ESCsystemets ingrepp upplevas
som ett pulserande ljud. Vid
gaspådrag kan bilen accelerera
långsammare än förväntat.
OBS
I vissa situationer kan styrservon bli för varm
och behöver då temporärt kylas – under den
tiden arbetar styrservon med reducerad effekt
och att vrida ratten kan då upplevas som
något tyngre.
VARNING
Stabilitetssystemet ESC är ett kompletterande
hjälpmedel – det kan inte hantera alla situationer i alla väglag.
Parallellt med den temporärt reducerade styrhjälpen visar förardisplayen ett meddelande.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt samt enligt gällande trafikregler och bestämmelser.
Ändra nivå för rattmotstånd*
För att välja rattmotstånd, gå till avsnitt "Körlägen" och se beskrivning vid alternativ
INDIVIDUAL under rubrik "Valbara körlägen".
Denna inställning är inte åtkomlig under
pågående sväng.
Relaterad information
•
Körlägen (s. 356)
ESC-systemet består av följande funktioner:
•
•
•
•
•
Antisladdfunktion
Antislirfunktion
Dragkraftsfunktion
Motorbromskontroll
Släpfordonsstabilisator
Antislirfunktion
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
Dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft från
det drivhjul som slirar till det drivhjul som inte slirar.
Motorbromskontroll
Motorbromskontrollen (Engine Drag Control –
EDC) förhindrar ofrivillig hjullåsning, t.ex. efter
nedväxling eller motorbromsning vid körning på
låga växlar på halt underlag.
Ofrivillig hjullåsning under körning kan bl.a. försvåra förarens möjlighet att styra bilen.
Släpfordonsstabilisator*1
Släpfordonsstabilisatorns (Trailer Stability Assist
– TSA) funktion är att stabilisera en bil med tillkopplat släpfordon i situationer där ekipaget
kommit i självsvängning. För mer information, se
avsnitt "Körning med släpvagn".
OBS
Funktionen TSA deaktiveras om sportläge
aktiveras.
1 Släpfordonsstabilisatorn
252
är inkluderad vid installation av Volvo original dragkrok.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
Sportläge för elektronisk stabilitetskontroll
(s. 253)
•
Symboler och meddelanden för elektronisk
stabilitetskontroll (s. 254)
•
•
Roll Stability Control (s. 256)
Köra med släpvagn (s. 381)
Sportläge för elektronisk
stabilitetskontroll
Elektronisk stabilitetskontroll (Electronic Stability
Control – ESC) hjälper föraren att undvika sladd
och förbättrar bilens framkomlighet.
ESC-systemet är alltid aktiverat – det kan inte
stängas av. Föraren kan dock välja sportläge vilket ger möjlighet till en mer aktiv körupplevelse.
Vid sportläge känner ESC-systemet av om gaspedal, rattrörelser och kurvtagning är mer aktiv än
vid normal körning och tillåter då kontrollerad
sladd med bakvagnen upp till en viss nivå innan
ESC ingriper och stabiliserar bilen.
Om föraren t.ex. avbryter en kontrollerad sladd
genom att släppa gaspedalen, ingriper ESCsystemet och stabiliserar bilen.
Med sportläge erhålls även maximal dragkraft om
bilen kört fast eller vid körning i löst underlag –
t.ex. sand eller djup snö.
Aktivera/deaktivera sportläge
–
Tryck på knappen ESC sportläge i funktionsvyn.
> Sportläge aktiveras/deaktiveras, knappen
visar en grön/grå indikering.
Sportläget indikeras i förardisplayen
med att denna symbol lyser med fast
sken tills funktionen deaktiveras eller
tills motorn stängs av – efter nästa
motorstart är ESC-systemet tillbaka i dess normalläge igen.
Begränsning för Sportläge
Funktionen ESC sportläge kan inte väljas då
någon av funktionerna Fartbegränsare, Farthållare eller Adaptiv farthållare är aktiverad.
Relaterad information
•
•
•
•
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 252)
Fartbegränsare* (s. 256)
Farthållare (s. 263)
Adaptiv farthållare* (s. 266)
Sportläget aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 253
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
elektronisk stabilitetskontroll
Följande tabell visar några exempel.
Ett antal symboler och meddelanden gällande
elektronisk stabilitetskontroll (Electronic Stability
Control – ESC) kan visas i förardisplayen.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Fast sken i ca 2 sekunder.
Systemkontroll vid motorstart.
Blinkande sken.
ESC-systemet ingriper.
Fast sken.
Sportläge är aktiverat.
OBS! ESC-systemet är inte avstängt i detta läge – det är delvis reducerat.
ESC
Tillfälligt avstängd
254
ESC-systemet har temporärt reducerats p.g.a. för hög bromstemperatur – funktionen återaktiveras automatiskt när
bromsarna har svalnat.
ESC
ESC-systemet är ur funktion.
Service erfordras
•
•
Stanna bilen på en säker plats, stäng av motorn och starta den igen.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
•
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 252)
•
Hantera meddelanden i förar- och centerdisplayen (s. 102)
Sportläge för elektronisk stabilitetskontroll
(s. 253)
255
FÖRARSTÖD
Roll Stability Control
Fartbegränsare*
Roll Stability Control (RSC) är ett stabiliseringssystem vilket minimerar risken att välta och slå
runt vid t.ex. häftiga undanmanövrar eller om
bilen får sladd.
En Fartbegränsare (Speed Limiter – SL) kan
betraktas som en omvänd farthållare – föraren
reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd maxhastighet.
RSC-systemet registrerar om och hur mycket
bilens lutning i sidled förändras. Med hjälp av den
informationen kalkyleras om det finns risk för att
bilen ska välta. Om risk föreligger träder bilens
elektroniska stabilitetskontroll in varefter motorns
vridmoment sänks och ett eller flera hjul bromsas
tills bilen återfått sin stabilitet.
Översikt
Begränsningar
Funktioners knappar och symboler.
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 252)
Säkerhet (s. 56)
VARNING
Fartbegränsare är ett hjälpmedel vilket inte
kan hantera alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och enligt gällande trafikregler och bestämmelser, även när
funktionen Fartbegränsare används.
Vid normalt körsätt förbättrar RSC-systemet
bilens körsäkerhet, vilket inte ska uppfattas
som en möjlighet att öka hastigheten. Iakttag
alltid de normala försiktighetsåtgärderna för
säker körning.
•
•
Lagrad maxhastighet
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandet och ingripa när Fartbegränsaren
inte håller lämplig hastighet.
VARNING
Relaterad information
Bilens aktuella hastighet
Ökar lagrad maxhastighet, eller återaktiverar
Fartbegränsaren och återupptar lagrad maxhastighet
Aktiverar Fartbegränsaren och lagrar aktuell
hastighet, eller deaktiverar Fartbegränsaren
Minskar lagrad maxhastighet
Vid branta utförslut kan Fartbegränsarens bromseffekt vara otillräcklig varför den lagrade maxhastigheten kan överskridas. Föraren uppmärksammas i så fall på detta med meddelandet
Maxhastighet överskriden i förardisplayen.
OBS
Textmeddelande om överskriden maxhastighet aktiveras om hastigheten överskridits med
minst 3 km/h (ca 2 mph).
Markör för lagrad maxhastighet
256
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
•
Aktivera och starta Fartbegränsaren (s. 257)
Hantera hastighet för Fartbegränsaren
(s. 258)
•
Deaktivera/återaktivera Fartbegränsaren
(s. 258)
•
•
Stänga av Fartbegränsaren (s. 259)
Aktivera och starta Fartbegränsaren
–
Funktionen Fartbegränsare (Speed Limiter – SL)
måste först väljas och aktiveras för att kunna reglera hastigheten.
Med symbol/funktion
visad – tryck
på rattknapp
(2).
> Fartbegränsaren startas och aktuell
hastighet lagras som maxhastighet.
Relaterad information
Automatisk fartbegränsare* (s. 260)
•
•
Fartbegränsare* (s. 256)
•
Deaktivera/återaktivera Fartbegränsaren
(s. 258)
•
Stänga av Fartbegränsaren (s. 259)
Hantera hastighet för Fartbegränsaren
(s. 258)
Funktioners knappar och symboler.
Aktivera Fartbegränsaren
–
Tryck på ◀ (1) eller ▶ (3) för att bläddra fram
symbol/funktion
(4).
> Symbolen visas och Fartbegränsaren kan
därefter aktiveras.
Starta Fartbegränsaren
Lägsta möjliga maxhastighet att lagra är 30 km/h
(20 mph).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 257
FÖRARSTÖD
Hantera hastighet för
Fartbegränsaren
Fartbegränsaren (Speed Limiter – SL) kan
ställas in på olika hastigheter.
Relaterad information
•
•
•
•
Fartbegränsare* (s. 256)
Aktivera och starta Fartbegränsaren (s. 257)
Deaktivera/återaktivera Fartbegränsaren
(s. 258)
Deaktivera/återaktivera
Fartbegränsaren
Fartbegränsaren (Speed Limiter – SL) kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge
och därefter återaktiveras.
Stänga av Fartbegränsaren (s. 259)
Funktioners knappar och symboler.
–
Ändra lagrad maxhastighet med korta eller
(1) eller — (3):
långa tryck på rattknapp
•
•
För att justera +/– 5 km/h (+/– 5 mph):
använd korta tryck – varje tryck ger
+/– 5 km/h (+/– 5 mph).
För att justera +/– 1 km/h (+/– 1 mph):
håll knappen intryckt och släpp när förardisplayens markering (4) är vid önskad
maxhastighet.
> Senast gjorda tryck lagras i minnet.
258
Funktioners knappar och symboler.
Deaktivera och sätta Fartbegränsaren i
beredskapsläge
–
Tryck på rattknapp
(2).
> Förardisplayens fartbegränsarmarkeringar
och -symboler skiftar färg från VIT till GRÅ
– Fartbegränsaren är därmed temporärt
deaktiverad och föraren kan överskrida
den inställda maxhastigheten.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
Återaktivera Fartbegränsaren från
beredskapsläge
–
Tryck på rattknapp
(1).
> Förardisplayens fartbegränsarmarkeringar
skiftar färg från GRÅ till VIT – bilens fart
begränsas därefter åter av den senast
lagrade maxhastigheten.
Relaterad information
•
•
•
•
Fartbegränsare* (s. 256)
Aktivera och starta Fartbegränsaren (s. 257)
Stänga av Fartbegränsaren
Fartbegränsaren (Speed Limiter – SL) kan
stängas av.
Hantera hastighet för Fartbegränsaren
(s. 258)
Stänga av Fartbegränsaren (s. 259)
eller
–
Tryck på rattknapp
(2).
> Förardisplayens fartbegränsarmarkeringar
och -symboler skiftar färg från GRÅ till VIT
– bilen använder därefter aktuell hastighet
som maxhastighet.
Tillfällig fartökning med gaspedalen
Fartbegränsningen kan även tillfälligt överskridas
med gaspedalen utan att Fartbegränsaren försätts i beredskapsläge – t.ex. för att snabbt kunna
accelerera bilen ur en situation. Gör då så här:
Funktioners knappar och symboler.
1.
(2).
Tryck på rattknapp
> Fartbegränsaren försätts i beredskapsläge.
1.
Tryck ner gaspedalen helt och släpp upp den
så att accelerationen avbryts då önskad
hastighet är uppnådd.
> Fartbegränsaren är i detta fall fortfarande
aktiverad och förardisplayens symbol är
därför VIT.
2.
Tryck på rattknapp ◀ (1) eller ▶ (3) för att
skifta till annan funktion.
> Förardisplayens symbol och markering för
Fartbegränsare (4) slocknar – därmed
raderas den inställda/lagrade maxhastigheten.
2.
Släpp upp gaspedalen helt när den temporära accelerationen är avslutad.
> Bilen bromsas därefter automatiskt ner
under den senast lagrade maxhastigheten.
3.
Tryck på rattknapp
(2) igen.
> En annan funktion aktiveras.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 259
FÖRARSTÖD
||
Relaterad information
•
•
•
•
Fartbegränsare* (s. 256)
Automatisk fartbegränsare*
Hantera hastighet för Fartbegränsaren
(s. 258)
Funktionen Automatisk fartbegränsare
(Automatic Speed Limiter – ASL) anpassar
bilens maxhastighet till den hastighet trafikskyltar
visar.
Deaktivera/återaktivera Fartbegränsaren
(s. 258)
Funktionen Fartbegränsare (Speed Limiter – SL)
kan skiftas till Automatisk fartbegränsare.
Aktivera och starta Fartbegränsaren (s. 257)
Den Automatiska fartbegränsaren läser av hastighetsrelaterade trafikskyltar och anpassar bilens
maxhastighet till den hastighet skyltarna visar.
Det är snarlikt funktionen Trafikskyltsinformation
(Road Sign Information – RSI).
VARNING
Även om föraren tydligt ser den hastighetsrelaterade trafikskylten kan kamerans avläsning
bli felaktig p.g.a. att skylten kan vara felvinklad,
smutsig, högt eller illa placerad – föraren
måste i sådana fall själv ingripa och accelerera alternativt bromsa ner till passande
hastighet.
Symbol
ASL
✓
✓
A
✓
SkyltsymbolB efter "70" = ASL är aktiverad.
A
B
VIT symbol: Funktionen är aktiv, GRÅ symbol: Beredskapsläge.
Se följande rubrik "ASL-symbolen" beträffande betydelse av
symbolens färg.
ASL-symbolen
Skyltsymbolen (bredvid den lagrade
hastigheten "70", i hastighetsmätarens
centrum) kan anta tre färger, vilka har
olika betydelse:
Skyltsymbolens
färg
Gröngul
Är SL eller ASL aktiv?
Symboler i förardisplayen visar vilken fartbegränsare som är aktiv:
Grå
Brandgul/
orange
A
260
SL
Betydelse
ASL är aktiv
ASL är satt i beredskapsläge
ASL är i tillfälligt beredskapslägeA
En trafikskylt kunde t.ex. inte avläsas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
Begränsningar
Automatisk hastighetsjustering sker först efter att
en hastighetsbegränsande trafikskylt har passeras. Om en trafikskylt inte kan avläsas på grund
av t.ex. nedsatt sikt, felvinklad eller smutsig skylt
ställs ASL i beredskapsläge och SL blir aktiv.
Aktivera/deaktivera den
Automatiska fartbegränsaren
Deaktivera den Automatiska
fartbegränsaren
Funktionen Automatisk fartbegränsare
(Automatic Speed Limiter – ASL) kan aktiveras
och deaktiveras som ett tillägg till Fartbegränsaren (Speed Limiter – SL).
1.
Tryck på knappen Fartgränsassistans i
funktionsvyn.
> ASL stängs av och SL sätts i beredskapsläge, knappen visar en grå indikering.
2.
Tryck på rattknapp
.
> SL aktiveras med bilens aktuella hastighet.
Föraren måste i sådana fall själv ingripa och
bromsa ner till passande hastighet. ASL kommer
att återaktiveras när fordonet passerar en trafikskylt som kameran kan avläsa.
Funktionen aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
Relaterad information
•
•
Fartbegränsare* (s. 256)
•
Ändra tolerans för den Automatiska fartbegränsaren (s. 262)
•
Trafikskyltsinformation* (s. 297)
Aktivera/deaktivera den Automatiska fartbegränsaren (s. 261)
VARNING
Bilen följer inte längre skyltad maxhastighet
efter skifte från ASL till SL – den följer då
endast den i minnet lagrade maxhastigheten.
Aktivera den Automatiska
fartbegränsaren
1.
2.
Tryck på knappen Fartgränsassistans i
funktionsvyn.
> ASL sätts i beredskapsläge, knappen visar
en grön indikering och förardisplayen visar
en skyltsymbol i centrum av hastighetsmätaren.
Relaterad information
•
•
Automatisk fartbegränsare* (s. 260)
Ändra tolerans för den Automatiska fartbegränsaren (s. 262)
Tryck på rattknapp
.
> ASL aktiveras med bilens aktuella hastighet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 261
FÖRARSTÖD
Ändra tolerans för den Automatiska
fartbegränsaren
Relaterad information
•
•
Funktionen Automatisk fartbegränsare
(Automatic Speed Limiter – ASL) kan ställas in
på olika toleransnivåer.
•
•
Det är möjligt att öka/minska skyltad maxfart
med 5 km/h (5 mph) – om t.ex. bilen följer skyltad maxfart 70 km/h (40 mph) men föraren vill
istället hålla 75 km/h (45 mph).
Automatisk fartbegränsare* (s. 260)
Aktivera/deaktivera den Automatiska fartbegränsaren (s. 261)
Trafikskyltsinformation* (s. 297)
Hantera hastighet för Fartbegränsaren
(s. 258)
Funktioners knappar och symboler.
–
Tryck på rattknapp
(1) tills 70 km/h
(40 mph) ändrats till 75 km/h (45 mph) i
hastighetsmätarens centrum (4).
> Bilen använder därefter den valda toleransen 5 km/h (5 mph) så länge passerade
skyltar visar 70 km/h (40 mph).
Toleransen följs tills en trafikskylt med en
lägre eller högre hastighet passeras – då
följer bilen istället den nya skyltade maxfarten och toleransen raderas ur minnet.
Om funktionen Trafikskyltsinformation* är
aktiverad visas skyltad hastighet sedan
med en RÖD markering på hastighetsmätarens skala.
Justering av toleransen görs på samma sätt som
vid hantering av hastighet för Fartbegränsaren.
262
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
Farthållare
VARNING
Farthållaren (Cruise Control – CC) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet vilket ger en mer
avkopplande körupplevelse på motorvägar och
långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandet och ingripa när Farthållaren inte
håller lämplig hastighet och/eller lämpligt
avstånd.
Översikt
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt.
Aktivera och starta Farthållaren
Funktionen Farthållare (Cruise Control – CC)
måste först väljas och aktiveras för att kunna reglera hastigheten.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Funktioners knappar och symboler.
Ökar lagrad hastighet, eller återaktiverar Farthållaren och återupptar lagrad hastighet
Aktiverar Farthållaren och lagrar aktuell
hastighet, eller deaktiverar Farthållaren
Minskar lagrad hastighet
Markör för lagrad hastighet
Bilens aktuella hastighet
Lagrad hastighet
Aktivera och starta Farthållaren (s. 263)
Hantera hastighet för Farthållaren (s. 264)
Deaktivera/återaktivera Farthållaren (s. 265)
Stänga av Farthållaren (s. 266)
Skifta mellan Farthållare och Adaptiv farthållare* (s. 275)
Adaptiv farthållare* (s. 266)
Funktioners knappar och symboler.
Aktivera Farthållaren
–
Tryck på ◀ (1) eller ▶ (3) för att bläddra fram
symbol/funktion
(4).
> Symbolen visas och Farthållaren kan därefter aktiveras.
Starta Farthållaren
För att kunna starta Farthållaren från beredskapsläget måste aktuell hastighet vara 30 km/h
(20 mph) eller högre. Lägsta möjliga hastighet att
lagra är 30 km/h (20 mph).
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 263
FÖRARSTÖD
||
–
Med symbol/funktion
visad – tryck
på rattknapp
(2).
> Farthållaren startas och aktuell hastighet
lagras som hastighet.
Hantera hastighet för Farthållaren
Farthållaren (Cruise Control – CC) kan ställas in
på olika hastigheter.
OBS
Farthållaren reglerar hastigheten med ett reducerat bromsingrepp från färdbromsen. Vid utförslut
kan det ibland vara önskvärt att rulla iväg lite
snabbare och istället låta enbart motorbromsen
dämpa fartökningen. Föraren kan då tillfälligt
koppla ur Farthållarens färdbromsingrepp.
Relaterad information
Farthållare (s. 263)
Hantera hastighet för Farthållaren (s. 264)
Deaktivera/återaktivera Farthållaren (s. 265)
Stänga av Farthållaren (s. 266)
Funktioners knappar och symboler.
–
–
Ändra lagrad hastighet med korta eller långa
(1) eller — (3):
tryck på rattknapp
•
För att justera 5 km/h (5 mph): använd
korta tryck – varje tryck ger 5 km/h
(5 mph).
•
För att justera 1 km/h (1 mph): håll
knappen intryckt och släpp när förardisplayens markering (4) är vid önskad
hastighet.
> Senast gjorda tryck lagras i minnet.
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck på
, är det bilens aktuella hastighet vid
rattknapp
264
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
Använda motorbroms istället för
färdbroms
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h (20 mph).
•
•
•
•
knapptrycket som lagras, förutsatt att föraren håller foten på gaspedalen vid knapptrycket.
Tryck ner gaspedalen ungefär halvvägs och
släpp upp pedalen igen.
> Farthållaren kopplar ur dess automatiska
färdbromsingrepp och bromsar sedan
enbart med motorbroms.
Relaterad information
•
•
•
•
Farthållare (s. 263)
Aktivera och starta Farthållaren (s. 263)
Deaktivera/återaktivera Farthållaren (s. 265)
Stänga av Farthållaren (s. 266)
FÖRARSTÖD
Deaktivera/återaktivera Farthållaren
Farthållaren (Cruise Control – CC) kan tillfälligt
deaktiveras och försättas i beredskapsläge och
därefter återaktiveras.
Beredskapsläge på grund av föraringrepp
Farthållaren deaktiveras tillfälligt och sätts i
beredskapsläge om:
•
•
•
eller
–
färdbromsen används
växelväljaren förs till N-läge
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
OBS
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
Automatiskt beredskapsläge
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och sätts i beredskapsläge om:
Funktioners knappar och symboler.
Deaktivera och sätta Farthållaren i
beredskapsläge
–
Tryck på rattknapp
(2).
> Förardisplayens fartbegränsarmarkeringar
och -symboler skiftar färg från VIT till GRÅ
– Farthållaren är därmed temporärt deaktiverad och föraren kan temporärt överskrida den inställda hastigheten.
•
•
•
•
hjulen tappar väggreppet
motorvarvtalet är för lågt/högt
Tryck på rattknapp
(2).
> Förardisplayens farthållarmarkeringar och
-symboler skiftar färg från GRÅ till VIT –
bilen följer därefter aktuell hastighet.
En markant hastighetsökning kan följa efter
att hastigheten återupptagits med rattknapp
.
Relaterad information
•
•
•
•
Farthållare (s. 263)
Aktivera och starta Farthållaren (s. 263)
Hantera hastighet för Farthållaren (s. 264)
Stänga av Farthållaren (s. 266)
bromstemperaturen blir för hög
hastigheten sjunker under 30 km/h
(20 mph).
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
Återaktivera Farthållaren från
beredskapsläge
–
Tryck på rattknapp
(1).
> Förardisplayens farthållarmarkeringar skiftar färg från GRÅ till VIT – bilen följer därefter åter den senast lagrade hastigheten.
265
FÖRARSTÖD
Stänga av Farthållaren
Farthållaren (Cruise Control – CC) kan stängas
av.
•
•
Hantera hastighet för Farthållaren (s. 264)
Adaptiv farthållare*
Deaktivera/återaktivera Farthållaren (s. 265)
Den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise
Control – ACC) hjälper föraren att hålla en jämn
hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd
till framförvarande fordon.
En Adaptiv farthållare ger en mer avkopplande
körupplevelse på långa resor på motorvägar och
långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
Föraren ställer in önskad hastighet och tidsavstånd till bilen framför. När kamera- och radarenheten upptäcker ett långsammare fordon framför
bilen, anpassas hastigheten automatiskt till detta.
Då vägen är fri återgår bilen till vald hastighet.
Funktioners knappar och symboler.
1.
(2).
Tryck på rattknapp
> Farthållaren försätts i beredskapsläge.
2.
Tryck på rattknapp ◀ (1) eller ▶ (3) för att
skifta till annan funktion.
> Förardisplayens symbol och markering för
Farthållare (4) slocknar – därmed raderas
den inställda/lagrade hastigheten.
3.
Tryck på rattknapp
(2) igen.
> En annan funktion aktiveras.
Relaterad information
•
•
266
VARNING
Föraren måste alltid vara observant på
rådande trafikförhållanden och ingripa när den
Adaptiva farthållaren inte håller lämplig
hastighet eller lämpligt avstånd.
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Läs alla avsnitt om den Adaptiva farthållaren i
ägarmanualen för att ta del av dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om
innan funktionen används.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls, även när den Adaptiva
farthållaren används.
Farthållare (s. 263)
Aktivera och starta Farthållaren (s. 263)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
VIKTIGT
Underhåll av den Adaptiva farthållarens komponenter får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Avståndet till framförvarande fordon mäts med
radar. Farthållarfunktionen reglerar hastigheten
med gaspådrag och inbromsningar. Det är normalt att bromsarna ger ifrån sig svaga ljud när
den Adaptiva farthållaren använder dem.
Den Adaptiva farthållaren eftersträvar att följa
framförvarande fordon i den egna filen på ett av
föraren inställt tidsavstånd. Om radarenheten inte
ser något framförvarande fordon kommer bilen
att istället hålla den av föraren inställda och lagrade hastigheten. Så sker även om framförvarande fordons hastighet överskrider den lagrade
hastigheten.
Den Adaptiva farthållaren strävar efter att reglera
hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer som
kräver snabba inbromsningar måste föraren
bromsa själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil bromsar
kraftigt. På grund av begränsningar hos radarenheten kan en inbromsning komma oväntat eller
utebli.
VARNING
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett framförvarande fordon.
Översikt
Reglage
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon,
t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för låga
släpfordon/trailers, mötande, långsamtgående
eller stillastående fordon och föremål.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, korsningar, halka,
mycket vatten eller slask på vägbanan, kraftigt
regn/snöfall, dålig sikt, kurviga vägar eller avoch påfarter.
Funktioners knappar och symboler.
Ökar lagrad hastighet, eller återaktiverar den
Adaptiva farthållaren och återupptar lagrad
hastighet
Aktiverar den Adaptiva farthållaren och lagrar
aktuell hastighet, eller deaktiverar den Adaptiva farthållaren
Minskar lagrad hastighet
Målbilsindikering: ACC har upptäckt och följer en målbil med förvalt tidsavstånd
Den Adaptiva farthållaren kan följa ett annat fordon i hastigheter från stillastående upp till
200 km/h (125 mph).
}}
267
FÖRARSTÖD
||
Förardisplay
Varning vid kollisionsrisk
Head-up-display*
Indikering av hastigheter.
Varningsljus.
En blinkande symbol fångar förarens uppmärksamhet.
Den Adaptiva farthållaren använder ca 40 % av
färdbromsens kapacitet. Om bilen behöver bromsas kraftigare än den Adaptiva farthållaren klarar
och föraren inte bromsar, aktiveras varningslampa
och varningsljud från City Safety för att uppmärksamma föraren om att ett omedelbart ingripande
är nödvändigt.
Är bilen utrustad med head-up-display* visas varningen på vindrutan med en blinkande symbol.
Lagrad hastighet
Framförvarande fordons hastighet.
Eget fordons aktuella hastighet.
VARNING
Den Adaptiva farthållaren varnar endast för
fordon som dess radarenhet har upptäckt –
därför kan en varning utebli eller ske med viss
fördröjning. Invänta inte en varning utan
bromsa när det behövs.
OBS
Varningslampan kan vara svår att upptäcka
vid starkt solljus eller vid användning av solglasögon.
268
Relaterad information
•
Hantera hastighet för den Adaptiva farthållaren* (s. 270)
•
Ställa in tidsavstånd för den Adaptiva farthållaren* (s. 270)
•
Målbyte och automatisk bromsning med den
Adaptiva farthållaren (s. 274)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
•
•
Aktivera och starta Pilot Assist* (s. 281)
Skifta mellan Farthållare och Adaptiv farthållare* (s. 275)
•
Omkörningsassistans med den Adaptiva farthållaren* (s. 273)
•
Deaktivera/återaktivera den Adaptiva farthållaren* (s. 271)
•
•
Begränsningar för Pilot Assist* (s. 284)
•
Radarenhet (s. 286)
Aktivera och starta den Adaptiva
farthållaren*
Starta den Adaptiva farthållaren
Den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise
Control – ACC) måste först aktiveras och därefter startas för att kunna reglera hastigheten.
•
Föraren måste har säkerhetsbälte påtaget
och förardörren ska vara stängd.
•
Det måste finnas ett framförvarande fordon
(målfordon) eller aktuell hastighet måste vara
lägst 15 km/h (9 mph).
–
Med symbol/funktion
visad – tryck på
rattknapp
(1).
> Den Adaptiva farthållaren startas och
aktuell hastighet lagras som hastighet och
visas med siffror i hastighetsmätarens
centrum.
För att kunna starta ACC krävs följande:
Symboler och meddelanden för den Adaptiva
farthållaren* (s. 277)
Endast då avståndssymbolen
visar två fordon, regleras tidsavståndet till framförvarande fordon av ACC.
Funktioners knappar och symboler.
Aktivera den Adaptiva farthållaren
Den Adaptiva farthållaren är i beredskapsläge
direkt efter varje motorstart.
–
Tryck på ◀ (2) eller ▶ (3) för att bläddra fram
symbol/funktion
(4).
> Symbolen visas och den Adaptiva farthållaren sätts i beredskapsläge.
Samtidigt markeras ett hastighetsintervall.
Den högre hastigheten är den
lagrade/satta hastigheten och
den lägre hastigheten är det
framförvarande fordonets (målfordonets) hastighet.
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare* (s. 266)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 269
FÖRARSTÖD
Hantera hastighet för den Adaptiva
farthållaren*
knapptrycket som lagras, förutsatt att föraren håller foten på gaspedalen vid knapptrycket.
Ställa in tidsavstånd för den
Adaptiva farthållaren*
Den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise
Control – ACC) kan ställas in på olika hastigheter.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
Den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise
Control – ACC) kan ställas in med olika tidsavstånd.
Observera att minsta programmerbara hastighet
för den Adaptiva farthållaren är 30 km/h
(20 mph) – även om den klarar att följa ett annat
fordon ner till stillastående, kan en lägre hastighet än 30 km/h (20 mph) inte väljas/lagras.
Eftermonterad ACC
Funktionen Adaptiv farthållare kan monteras i
efterhand på bilar levererade med standard Farthållare. En eftermonterad ACC skiljer sig från
fabriksmonterad version på följande punkter:
Funktioners knappar och symboler.
–
•
Då framförvarande fordons hastighet understiger 30 km/h (20 mph) ställs ACC i beredskapsläge – föraren måste därefter ingripa
och själv hålla lämpligt avstånd till framförvarande fordon.
•
Lägsta hastighet för att aktivera ACC är
30 km/h (20 mph) .
Ändra lagrad hastighet med korta eller långa
tryck på rattknapp
(1) eller — (3):
•
För att justera +/– 5 km/h (+/– 5 mph):
använd korta tryck – varje tryck ger
+/– 5 km/h (+/– 5 mph).
•
För att justera +/– 1 km/h (+/– 1 mph):
håll knappen intryckt och släpp när förardisplayens markering (4) är vid önskad
hastighet.
> Senast gjorda tryck lagras i minnet.
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i förardisplayen som
1–5 stycken horisontella streck
– ju fler streck desto längre
tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck motsvarar ca 3 sekunder.
Samma symbol visas även när funktionen
Avståndsvarning är aktiverad.
OBS
När symbolen i förardisplayen visar två bilar,
följer ACC framförvarande fordon med ett förvalt tidsavstånd.
Då endast en bil visas, finns inget framförvarande fordon inom rimligt avstånd.
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare* (s. 266)
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck på
, är det bilens aktuella hastighet vid
rattknapp
270
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
OBS
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
Om den Adaptiva farthållaren inte verkar reagera vid aktivering kan orsaken vara att tidavståndet till framförvarande fordon förhindrar
en hastighetsökning.
Ju högre hastighet desto längre blir avståndet
i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Reglage för tidsavstånd.
Minska tidsavstånd
Öka tidsavstånd
Avståndsindikering
–
Deaktivera/återaktivera den
Adaptiva farthållaren*
Den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise
Control – ACC) kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge och därefter återaktiveras.
Om den Adaptiva farthållaren är ställd i beredskapsläge och bilen kommer för nära ett framförvarande fordon, varnas föraren istället av funktionen Avståndsvarning för det korta avståndet.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare* (s. 266)
Hantera hastighet för den Adaptiva farthållaren* (s. 270)
Avståndsvarning* (s. 301)
Tryck på rattknapp (1) eller (2) för att minska
eller öka tidsavstånd.
> Avståndsindikeringen (3) visar aktuellt
tidsavstånd.
För att kunna följa framförvarande bil på ett mjukt
och komfortabelt sätt, tillåter den Adaptiva farthållaren tidsluckan att variera påtagligt i vissa
lägen. I låg fart, då avstånden blir korta, ökar den
Adaptiva farthållaren tidsluckan något.
Funktioners knappar och symboler.
Observera att små tidsavstånd ger föraren kort tid
att reagera och agera om något oförutsett skulle
inträffa.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 271
FÖRARSTÖD
||
Deaktivera och sätta den Adaptiva
farthållaren i beredskapsläge
För att tillfälligt stänga av den Adaptiva farthållaren och sätta den i beredskapsläge:
Vid automatisk deaktivering ljuder en signal och
ett meddelande visas i förardisplayen. Föraren
måste då ingripa och själv anpassa hastighet och
avstånd till framförvarande fordon.
–
En automatisk deaktivering kan bero på att:
Tryck på rattknapp
(2).
> Symbolen
i förardisplayen skiftar färg
från VIT till GRÅ och lagrad hastighet i
hastighetsmätarens centrum skiftar färg
från BEIGE till GRÅ.
Beredskapsläge på grund av föraringrepp
Den Adaptiva farthållaren deaktiveras tillfälligt
och sätts i beredskapsläge om:
•
•
•
färdbromsen används
växelväljaren förs till N-läge
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
Automatiskt beredskapsläge
Den Adaptiva farthållaren är beroende av andra
system, t.ex. den Elektroniska stabilitetskontrollen. Om något av dessa system upphör att fungera, stängs den Adaptiva farthållaren av automatiskt.
272
•
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och
ACC:n är osäker på om framförvarande fordon är ett stillastående fordon eller ett
objekt, t.ex. ett farthinder.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa efter
att hastigheten återupptagits med rattknapp
.
Relaterad information
•
•
Adaptiv farthållare* (s. 266)
Aktivera och starta den Adaptiva farthållaren*
(s. 269)
•
hastigheten understiger 5 km/h (3 mph) och
framförvarande fordon viker av så att ACC:n
inte längre har ett fordon att följa.
•
Hantera hastighet för den Adaptiva farthållaren* (s. 270)
•
•
•
•
•
•
•
föraren öppnar dörren
•
Ställa in tidsavstånd för den Adaptiva farthållaren* (s. 270)
•
Omkörningsassistans med den Adaptiva farthållaren* (s. 273)
•
Symboler och meddelanden för den Adaptiva
farthållaren* (s. 277)
föraren tar av sig säkerhetsbältet
motorvarvtalet är för lågt/högt
hjulen tappar väggreppet
bromstemperaturen är hög
parkeringsbromsen aktiveras
radarenheten är täckt av t.ex. blöt snö eller
kraftigt regn (kameralins/radarvågor blockeras).
Återaktivera Farthållaren från
beredskapsläge
–
Tryck på rattknapp
(1).
> Hastigheten sätts till den senast lagrade.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
Omkörningsassistans med den
Adaptiva farthållaren*
Den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise
Control – ACC) kan hjälpa föraren vid omkörning av andra fordon.
Då ACC följer ett annat fordon och föraren markerar en förestående omkörning med körriktningsvisaren2, hjälper den Adaptiva farthållaren till
genom att accelerera bilen mot framförvarande
fordon, innan den egna bilen hunnit över i omkörningsfilen.
Starta omkörningsassistans
För att kunna aktivera omkörningsassistans krävs
att:
•
det finns ett framförvarande fordon (målfordon)
•
•
aktuell hastighet är lägst 70 km/h (43 mph)
–
Aktivera körriktningsvisaren.
VARNING
Var uppmärksam på att denna funktion kan
aktiveras vid fler situationer förutom vid
omkörning, t.ex. då körriktningsvisare används
för att markera filbyte eller avfart till annan väg
– bilen kommer då att kortvarigt accelerera.
2
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare* (s. 266)
lagrad hastighet för ACC är tillräckligt hög för
att en säker omkörning ska kunna utföras.
Använd vänster körriktningsvisare i en bil
med ratten till vänster, eller till höger i en bil
med ratten på höger sida.
> Omkörningsassistansen startas.
Funktionen fördröjer därefter fartminskning för
att undvika för tidig inbromsning då bilen närmar
sig ett långsammare fordon.
Funktionen är aktiv tills det omkörda fordonet har
passerats.
Situationer av detta slag undviks genom att tillfälligt sätta ACC i beredskapsläge.
Begränsningar
Föraren bör vara beredd på plötsligt förändrade
villkor i samband med användande av omkörningsassistans – i vissa lägen kan omkörningsassistans utföra en oönskad acceleration.
Somliga situationer bör därför undvikas. Exempel
på sådana är:
•
bilen närmar sig en avfart för att svänga av åt
samma håll som en omkörning normal sker
•
framförvarande fordon saktar ner innan det
egna fordonet hunnit över till omkörningsfilen
•
•
trafiken i omkörningsfilen saktar ner
bil för högertrafik körs i ett land med vänstertrafik (eller tvärtom)
Endast vid vänsterblink i vänsterstyrd bil, respektive blink åt höger i högerstyrd bil.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 273
FÖRARSTÖD
Målbyte och automatisk bromsning
med den Adaptiva farthållaren
VARNING
–
När den Adaptiva farthållaren följer ett annat
fordon i hastigheter över ca 30 km/h
(20 mph) och byter mål från ett rörligt till ett
stillastående fordon, kommer den Adaptiva
farthållaren att ignorera det stillastående fordonet och istället välja den lagrade hastigheten.
Den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise
Control – ACC) har målbytes- och bromsfunktionalitet i vissa hastigheter.
Målbyte
•
•
•
Föraren måste då själv ingripa och
bromsa.
•
då hastigheten understiger 5 km/h (3 mph)
och den Adaptiva farthållaren är osäker på
om målobjektet är ett stillastående fordon
eller något annat objekt, t.ex. ett farthinder.
När den Adaptiva farthållaren följer ett annat fordon i hastigheter under 30 km/h (20 mph) och
byter mål från ett rörligt till ett stillastående fordon, kommer den Adaptiva farthållaren att
bromsa för det stillastående fordonet.
•
då hastigheten understiger 5 km/h (3 mph)
och framförvarande fordon viker av så den
Adaptiva farthållaren inte längre har ett fordon att följa.
Automatisk bromsning
Vid korta stopp i samband med krypkörning i
långsam trafik eller vid trafikljus återupptas körningen automatiskt om stoppen inte överstiger
ca 3 sekunder – tar det längre tid innan framförvarande bil börjar rulla igen, ställs den Adaptiva
farthållaren i beredskapsläge med automatisk
bromsning.
274
Tryck på rattknapp
.
Tryck ner gaspedalen.
> Den Adaptiva farthållaren återupptar följandet av framförvarande fordon om det
börjar köra framåt inom ca 6 sekunder.
OBS
ACC kan hålla bilen stillastående i högst
5 minuter – därefter ansätts parkeringsbromsen och den Adaptiva farthållaren kopplas ur.
Automatiskt beredskapsläge vid målbyte
Den Adaptiva farthållaren kopplas ur och sätts i
beredskapsläge:
Om framförvarande målfordon hastigt viker av kan stillastående trafik finnas framför.
Den Adaptiva farthållaren återaktiveras på ett
av följande sätt:
Innan den Adaptiva farthållaren kan återaktiveras, måste parkeringsbromsen lossas.
Upphörande av automatisk bromsning
I vissa situationer avbryts automatisk bromsning
vid stillastående och den Adaptiva farthållaren
ställs i beredskapsläge. Det innebär att bromsarna släpper och bilen kan börja rulla – föraren
måste därför ingripa och själv bromsa för att hålla
bilen.
Det kan ske i följande situationer:
•
•
•
•
föraren sätter foten på bromspedalen
parkeringsbromsen ansätts
växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge
föraren sätter den Adaptiva farthållaren i
beredskapsläge.
FÖRARSTÖD
Automatisk aktivering av
parkeringsbroms
Begränsningar för den Adaptiva
farthållaren*
Skifta mellan Farthållare och
Adaptiv farthållare*
I vissa situationer ansätts parkeringsbromsen för
att hålla bilen fortsatt stilla.
Den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise
Control – ACC) kan ha begränsad funktionalitet i
vissa situationer.
I bil med Adaptiv farthållare* (ACC) kan föraren
skifta mellan Farthållare (CC) och ACC.
Tänk på att den Adaptiva farthållaren i första
hand är avsedd att användas vid körning på plana
vägbanor. Funktionen kan ha svårigheter att hålla
korrekt avstånd till framförvarande fordon vid körning i branta utförslut, med tung last eller med
släpfordon – var då extra uppmärksam och
beredd att bromsa.
En symbol i förardisplayen visar vilken farthållare
som är aktiv:
Det sker om den Adaptiva farthållaren håller bilen
stilla och:
•
föraren öppnar dörren eller tar av sig säkerhetsbältet
•
•
•
ACC hållit bilen stilla längre än ca 5 minuter
bromsarna överhettats
motorn stängs av.
Relaterad information
•
•
Adaptiv farthållare* (s. 266)
Skifta från ACC till CC
Funktionen använder bilens radarenhet som
har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för radarenheten".
Farthållare
A
A
Adaptiv farthållare
VIT symbol: Funktionen är aktiv, GRÅ symbol: Beredskapsläge
Gör så här för att skifta från Adaptiv farthållare
(ACC) till Farthållare (CC):
1.
Tryck på knapp Farthållare i funktionsvyn.
> Förardisplayen skiftar symboler från ACC
till CC – därefter är Adaptiv farthållare
(ACC) avstängd och Farthållare (CC) är
satt i beredskapsläge.
2.
Tryck på rattknapp
.
> Farthållaren startar och lagrar aktuell
hastighet.
Relaterad information
•
•
ACC
Adaptive Cruise Control
A
Körläge Off Road kan inte väljas då den
Adaptiva farthållaren är aktiverad.
OBS
CC
Cruise Control
Adaptiv farthållare* (s. 266)
Begränsningar för radarenheten (s. 287)
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 275
FÖRARSTÖD
||
VARNING
Bilen bromsar inte längre automatiskt efter
skifte från ACC till CC – den följer endast satt
hastighet.
Om CC är aktiv vid motoravstängning, kommer
ACC att aktiveraras vid påföljande motorstart.
Skifta tillbaka från CC till ACC
1.
Tryck på knapp Adaptiv farthållare i funktionsvyn.
> Förardisplayen skiftar symboler från CC till
ACC – därmed är Adaptiv farthållare satt i
beredskapsläge.
2.
Tryck på rattknapp
.
> Den Adaptiva farthållaren startar och lagrar aktuell hastighet tillsammans med förvalt avstånd till framförvarande fordon.
Relaterad information
•
•
276
Farthållare (s. 263)
Adaptiv farthållare* (s. 266)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för den
Adaptiva farthållaren*
Följande tabell visar några exempel.
Ett antal symboler och meddelanden gällande
den Adaptiva farthållaren (Adaptive Cruise
Control – ACC) kan visas i förardisplayen.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Symbolen är VIT
Bilen håller lagrad hastighet.
Ej tillgänglig och symbolen är GRÅ
Den Adaptiva farthållaren är satt i beredskapsläge.
Vindrutesensor
Rengör vindrutan framför kamera- och radarenhetens sensorer.
Sensor blockerad, se ägarmanual
Adaptiv farthållare
Service erfordras
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare* (s. 266)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 277
FÖRARSTÖD
Pilot Assist*
Pilot Assist hjälper föraren att framföra bilen
mellan körfältets sidomarkeringar kombinerat
med att hålla ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.
Pilot Assist ger en bekvämare körning i långsam
trafik – upp till 50 km/h (30 mph) – på motorvägar och stora leder.
anpassning samtidigt som styrassistans hjälper
till att positionera den egna bilen inom körfältet.
Pilot Assist styrassistans baseras på en sammanvägning av det framförvarande fordonets färdväg
och körfältets sidomarkeringar. Föraren kan när
som helst bortse från Pilot Assist styrrekommendation och styra i en annan riktning, t.ex. för att
byta fil eller för att undvika hinder på vägen.
Om kamera- och radarenheten inte ser körfältets
sidomarkeringar eller något framförvarande fordon, ställs Pilot Assist i beredskapsläge.
När Pilot Assist är i beredskapsläge och bilen
kommer för nära ett framförvarande fordon, varnas föraren istället av funktionen Avståndsvarning
för det korta avståndet (hänvisning till Avståndsvarning sist i detta avsnitt).
VARNING
Pilot Assist är ett hjälpmedel vilket inte kan
hantera alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Föraren måste alltid vara observant på
rådande trafikförhållanden och ingripa när
Pilot Assist inte håller lämplig hastighet eller
lämpligt avstånd.
Läs alla avsnitt om funktionen i ägarmanualen
för att ta del av dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen
används.
Pilot Assist skall bara användas om det finns
tydliga körfältslinjer målade på vägbanan på
vardera sidan om körfältet. All annan användning medför ökad risk för kontakt med omgivande hinder som inte detekteras av funktionen.
Föraren är alltid ansvarig för hur bilen styrs
samt att rätt tidsavstånd och hastighet hålls –
även när Pilot Assist används.
Funktionsöversikt.
Kamera- och radarenhet
Avståndsläsare
Läsare sidomarkeringar
Föraren ställer in önskat tidsavstånd till fordonet
framför. Pilot Assist läser av framförvarande fordon och körfältets sidomarkeringar på vägbanan
med kamera- och radarenheten. Det förinställda
tidsavståndet hålls genom automatisk hastighets-
278
Pilot Assist eftersträvar att reglera hastigheten på
ett mjukt sätt. I situationer som kräver snabba
inbromsningar måste föraren bromsa själv. Detta
gäller vid stora hastighetsskillnader eller om
framförvarande bil bromsar kraftigt. På grund av
begränsningar hos kamera- och radarenheten
kan en inbromsning komma oväntat eller utebli.
Den lagrade hastigheten för funktionen Pilot
Assist är förinställd till 50 km/h (30 mph) och är
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
inte justerbar – skulle framförvarande fordon öka
farten till över 50 km/h (30 mph) och inte längre
vara inom rimligt avstånd, ställs Pilot Assist i
beredskapsläge.
Översikt
Förardisplay
Reglage
VIKTIGT
Underhåll av Pilot Assist komponenter får
endast utföras på verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Pilot Assist reglerar hastigheten med gaspådrag
och inbromsningar. Det är normalt att bromsarna
ger ifrån sig svaga ljud när Pilot Assist använder
dem.
Indikering av hastigheter.
Funktioners knappar och symboler.
Lagrad hastighet
Aktiverar/deaktiverar Pilot Assist
Framförvarande fordons hastighet.
Pilot Assist är inte ett kollisionsundvikande
system. Föraren måste ingripa om systemet
inte upptäcker ett framförvarande fordon.
Skiftar från Pilot Assist till Adaptiv farthållare
Eget fordons aktuella hastighet.
Pilot Assist bromsar inte för människor eller
djur och inte för små fordon, t.ex. cyklar och
motorcyklar. Inte heller för låga släpfordon/
trailers, mötande, långsamtgående eller stillastående fordon och föremål.
Skiftar från Adaptiv farthållare till Pilot Assist
VARNING
Minskar avstånd till framförvarande fordon
Ökar avstånd till framförvarande fordon
Funktioners symboler
Använd inte Pilot Assist vid exempelvis stadstrafik, korsningar, halka, mycket vatten eller
slask på vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig
sikt, kurviga vägar eller av- och påfarter.
}}
279
FÖRARSTÖD
||
Varning vid kollisionsrisk
Head-up-display*
Varningsljus.
En blinkande symbol fångar förarens uppmärksamhet.
Pilot Assist använder ca 40 % av färdbromsens
kapacitet. Om bilen behöver bromsas kraftigare
än vad Pilot Assist klarar och föraren inte bromsar, aktiveras varningslampa och varningsljud från
City Safety för att uppmärksamma föraren om att
ett omedelbart ingripande är nödvändigt.
Är bilen utrustad med head-up-display* visas varningen på vindrutan med en blinkande symbol.
280
Begränsningar för Pilot Assist* (s. 284)
Adaptiv farthållare* (s. 266)
Avståndsvarning* (s. 301)
Head-up-display* (s. 105)
VARNING
Pilot Assist varnar endast för fordon som dess
kamera- och radarenhet har upptäckt – därför
kan en varning utebli eller ske med viss fördröjning. Invänta inte en varning utan bromsa
när det behövs.
OBS
Varningslampan kan vara svår att upptäcka
vid starkt solljus eller vid användning av solglasögon.
•
•
•
•
Relaterad information
•
•
•
•
Aktivera och starta Pilot Assist* (s. 281)
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist* (s. 283)
Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist* (s. 282)
Automatisk bromsning med Pilot Assist*
(s. 284)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
Aktivera och starta Pilot Assist*
Med den Adaptiva farthållaren i beredskapsläge:
1.
2.
Tryck på ▶ (4).
> Symbol visas och Pilot Assist sätts i
beredskapsläge.
(1).
Tryck på rattknapp
> Pilot Assist startas.
Med den Adaptiva farthållaren startad:
–
Relaterad information
•
•
•
•
•
Pilot Assist* (s. 278)
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist* (s. 283)
Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist* (s. 282)
Automatisk bromsning med Pilot Assist*
(s. 284)
Begränsningar för Pilot Assist* (s. 284)
Tryck på ▶ (4).
> Pilot Assist startas.
Händerna på ratten
Funktioners knappar och symboler.
För att kunna starta Pilot Assist krävs följande:
•
Ett framförvarande fordon inom rimligt
avstånd.
•
Kameran måste kunna "se" körfältets sidomarkeringar.
•
Eget fordons hastighet är under 50 km/h
(30 mph).
Tillgänglighet visas med symbolens färg (VIT = tillgänglig)
om Pilot Assist är vald.
I annat fall syns det på den
högra pilens utseende vid symbolen – VIT = tillgänglig.
En förutsättning för att Pilot Assist ska fungera är
att föraren håller händerna på ratten, vilket systemet fortlöpande kontrollerar – om så inte sker,
uppmanas föraren med ett textmeddelande att
aktivt styra bilen. Om så inte sker kommer en
akustisk varningssignal.
Om inte heller det får föraren att lägga händerna
på ratten, stängs Pilot Assist av. Ett tryck på rattåteraktiverar Pilot Assist.
knapp
OBS
Observera att hjälpfunktionen Pilot Assist
enbart fungerar när föraren har händerna på
ratten.
GUL symbol med blinkande VIT pil indikerar förestående skifte till beredskapsläge.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 281
FÖRARSTÖD
Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist*
OBS
Pilot Assist kan ställas in med olika tidsavstånd.
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i förardisplayen som
1–5 stycken horisontella streck
– ju fler streck desto längre
tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck motsvarar ca 3 sekunder.
Samma symbol visas även när funktionen
Avståndsvarning är aktiverad.
Om Pilot Assist inte verkar reagera vid aktivering kan orsaken vara att tidavståndet till
framförvarande fordon förhindrar en hastighetsökning.
Ju högre hastighet desto längre blir avståndet
i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Reglage för tidsavstånd.
Minska tidsavstånd
Öka tidsavstånd
Avståndsindikering
–
Tryck på rattknapp (1) eller (2) för att minska
eller öka tidsavstånd.
> Avståndsindikeringen (3) visar aktuellt
tidsavstånd.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Pilot Assist* (s. 278)
Aktivera och starta Pilot Assist* (s. 281)
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist* (s. 283)
Automatisk bromsning med Pilot Assist*
(s. 284)
Begränsningar för Pilot Assist* (s. 284)
För att kunna följa framförvarande bil på ett mjukt
och komfortabelt sätt, tillåter Pilot Assist tidsluckan att variera påtagligt i vissa lägen. I låg fart,
då avstånden blir korta, ökar Pilot Assist tidsluckan något.
Observera att små tidsavstånd ger föraren kort tid
att reagera och agera om något oförutsett skulle
inträffa.
282
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist*
sätts i beredskapsläge. När så inte längre är fallet, återaktiveras Pilot Assist automatiskt.
Automatisk återaktivering från beredskapsläge
kan göras inom 1 minut – därefter måste Pilot
.
Assist aktiveras manuellt med rattknapp
Pilot Assist deaktiveras tillfälligt och sätts i
beredskapsläge om:
•
•
Funktioners knappar och symboler.
Deaktivera och sätta Pilot Assist i
beredskapsläge
1.
(1).
Tryck på rattknapp
> Pilot Assist sätts i beredskapsläge.
2.
Tryck på ◀ (2).
> Pilot Assist stängs av och skiftar till den
Adaptiva farthållaren i beredskapsläge.
eller
–
Tryck på ◀ (2).
> Pilot Assist stängs av och skiftar till den
Adaptiva farthållaren i aktivt läge.
Beredskapsläge på grund av föraringrepp
När körriktningsvisare används eller gaspedalen
påverkas, kopplas Pilot Assist tillfälligt ur och för-
färdbromsen används
•
•
•
•
•
•
•
växelväljaren förs till N-läge.
Föraren får därefter inte längre någon styrrekommendation och måste själv reglera både hastighet och avstånd – eller föraren kan manuellt återaktivera Pilot Assist med rattknapp
.
Automatiskt beredskapsläge
Pilot Assist är beroende av andra system, t.ex.
den Elektroniska stabilitetskontrollen. Om något
av dessa system upphör att fungera, stängs Pilot
Assist av automatiskt.
Vid automatisk deaktivering ljuder en signal och
ett meddelande visas i förardisplayen. Föraren
måste då ingripa och själv anpassa hastighet och
avstånd till framförvarande fordon och omgivande
trafik.
händerna inte hålls på ratten
föraren tar av sig säkerhetsbältet
motorvarvtalet är för lågt/högt
hjulen tappar väggreppet
bromstemperaturen är hög
parkeringsbromsen aktiveras
kamera- och radarenheten täcks av t.ex. blöt
snö eller kraftigt regn (kameralins/radarvågor
blockeras).
Återaktivera Pilot Assist från
beredskapsläge
–
Tryck på rattknapp
(1).
> Hastigheten sätts till den senast lagrade.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Pilot Assist* (s. 278)
Aktivera och starta Pilot Assist* (s. 281)
Automatisk bromsning med Pilot Assist*
(s. 284)
Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist* (s. 282)
Begränsningar för Pilot Assist* (s. 284)
En automatisk deaktivering kan bero på att:
•
kameran inte kan "se" körfältets sidomarkeringar
•
framförvarande fordon inte är inom rimligt
avstånd
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 283
FÖRARSTÖD
Automatisk bromsning med Pilot
Assist*
och bilen kan börja rulla – föraren måste därför
ingripa och själv bromsa för att hålla bilen.
Så här fungerar automatisk bromsning med Pilot
Assist.
Det kan ske i följande situationer:
Pilot Assist kan ha begränsad funktionalitet i
vissa situationer.
•
•
•
•
Funktionen Pilot Assist är ett hjälpmedel vilket
kan underlätta och hjälpa föraren i många situationer. Men föraren är i alla lägen alltid ansvarig
för att ett säkert avstånd hålls till omgivningen
samt att korrekt position i körfältet är säkerställd.
Vid korta stopp i samband med krypkörning i
långsam trafik eller vid trafikljus återupptas körningen automatiskt om stoppen inte överstiger
ca 3 sekunder – tar det längre tid innan framförvarande bil börjar rulla igen, ställs Pilot Assist i
beredskapsläge med automatisk bromsning.
–
parkeringsbromsen ansätts
växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge
föraren sätter Pilot Assist i beredskapsläge.
Automatisk aktivering av
parkeringsbroms
Pilot Assist återaktiveras på ett av följande
sätt:
I vissa situationer ansätts parkeringsbromsen för
att hålla bilen fortsatt stilla.
•
•
•
föraren öppnar dörren eller tar av sig säkerhetsbältet
•
Pilot Assist hållit bilen stilla längre än
ca 5 minuter
Tryck på rattknapp
.
Tryck ner gaspedalen.
> Pilot Assist återupptar följandet av framförvarande fordon om det börjar köra
framåt inom ca 6 sekunder.
OBS
Pilot Assist kan hålla bilen stillastående i
högst 5 minuter – därefter ansätts parkeringsbromsen och funktionen kopplas ur.
Innan Pilot Assist kan återaktiveras, måste
parkeringsbromsen lossas.
Upphörande av automatisk bromsning
I vissa situationer avbryts automatisk bromsning
vid stillastående och Pilot Assist sätts i beredskapsläge. Det innebär att bromsarna släpper
284
föraren sätter foten på bromspedalen
Begränsningar för Pilot Assist*
Det sker om:
•
•
bromsarna överhettats
motorn stängs av.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Pilot Assist* (s. 278)
Aktivera och starta Pilot Assist* (s. 281)
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist* (s. 283)
Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist* (s. 282)
Begränsningar för Pilot Assist* (s. 284)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
objekt och hinder i trafikmiljön, t.ex. gropar i vägbanan, stillastående hinder eller
objekt vilka helt eller delvis blockerar färdvägen.
VIKTIGT
Pilot Assist kan stänga av eller ge en försämrad funktion om:
•
körfältsmarkeringarna är nötta, saknas
eller korsar varandra.
•
Pilot Assist ”ser” inte fotgängare, djur
m.m.
•
körfältsuppdelningen är oklar, t.ex. när
körfälten delas eller slås ihop eller vid
avfarter eller om flera uppsättningar vägmarkeringar förekommer.
•
Funktionens rekommenderade styringrepp är begränsat i styrka vilket innebär
att den inte alltid kan hjälpa föraren att
styra och hålla bilen inom körfältet.
•
•
•
kanter eller andra linjer än körfältsmarkeringar förekommer på eller invid vägbanan, t.ex. trottoarkanter, skarvar eller lagningar i vägbanans yta, kanter på barriärer, vägkanter eller skarpa skuggor.
Föraren har alltid möjlighet att korrigera eller
justera aktuellt pålagt styringrepp från Pilot
Assist och själv vrida ratten till önskat läge.
körfältet är smalt eller kurvigt.
Branta vägar och/eller tung last
det är dåligt väder med regn, snö, dimma
eller slask eller nedsatt sikt med dåliga
ljusförhållanden, motljus, våt vägbana etc.
Tänk på att Pilot Assist i första hand är avsedd
att användas vid körning på plana vägbanor.
Funktionen kan ha svårigheter att hålla korrekt
avstånd till framförvarande fordon vid körning i
branta utförslut, med tung last eller med släpfordon – var då extra uppmärksam och beredd att
bromsa.
Föraren bör även vara uppmärksam på att
Pilot Assist har följande begränsningar:
•
•
Höga trottoarkanter, barriärer, tillfälligt
uppställda hinder (koner, barriärer etc.)
detekteras inte. De kan alternativt detekteras felaktigt som körfältsmarkeringar
och därigenom medföra risk för att bilen
kommer i kontakt med dessa hinder. Föraren måste själv säkerställa att bilen har
ett lämpligt avstånd till berörda hinder.
Kamera- och radarsensorn har inte kapacitet att upptäcka alla förekommande
OBS
Funktionen använder bilens radarenhet som
har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för radarenheten".
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Pilot Assist* (s. 278)
Aktivera och starta Pilot Assist* (s. 281)
Deaktivera/återaktivera Pilot Assist* (s. 283)
Ställa in tidsavstånd för Pilot Assist* (s. 282)
Automatisk bromsning med Pilot Assist*
(s. 284)
Begränsningar för radarenheten (s. 287)
Begränsningar för kameraenheten (s. 294)
Övrigt
OBS
Funktionen använder bilens kameraenhet
som har vissa generella begränsningar, se
avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 285
FÖRARSTÖD
Radarenhet
•
City Safety (s. 304)
Radarenheten används av flera förarstödsystem
och har i uppgift att upptäcka andra fordon.
Radarenheten används av följande funktioner:
•
•
•
•
Avståndsvarning*
Adaptiv farthållare*
Pilot Assist*
City Safety
Modifiering av radarenheten kan göra den olaglig
att använda.
Relaterad information
•
•
•
•
•
286
Begränsningar för radarenheten (s. 287)
Typgodkännande för radarenheter (s. 290)
Avståndsvarning* (s. 301)
Adaptiv farthållare* (s. 266)
Pilot Assist* (s. 278)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
Begränsningar för radarenheten
Radarenheten har vissa begränsningar – vilket
också begränsar de funktioner som använder
enheten.
Blockerad enhet
Radarenheten är placerad innanför övre delen av
vindrutan tillsammans med bilens kameraenhet.
I följande tabell visas exempel på möjliga orsaker
till att meddelandet visas samt lämplig åtgärd:
VIKTIGT
Placera, klistra eller montera ingenting på
vindrutans ut- eller insida, framför eller runt
kamera- och radarenheten – det kan störa
kamera- och radarbaserade funktioner.
Om förardisplayen visar denna symbol
samt meddelandet Vindrutesensor
Sensor blockerad, se ägarmanual
innebär det att kamera- och radarenheten inte kan upptäcka andra fordon framför
bilen.
Markerat område måste hållas fritt från dekaler, föremål,
etc.
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför kamera- och radarenheten är smutsig eller belagd
med is eller snö.
Rengör vindrutans yta framför kamera- och radarenheten från smuts, is och
snö.
Tät dimma, kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna eller kamerasikten.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid kraftig nederbörd.
}}
287
FÖRARSTÖD
||
Orsak
Åtgärd
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna
eller kamerasikten.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid mycket blöt eller snötäckt vägbana.
Det har kommit smuts mellan vindrutans insida och kamera- och radarenheten.
Uppsök verkstad för rengöring av vindrutan innanför enhetens kåpa – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
kör in mellan eget och framförvarande fordon.
OBS
Håll ren vindrutan framför kamera- och radarenhet.
Små fordon, exempelvis motorcyklar, eller
fordon som inte kör mitt i filen kan förbli
oupptäckta.
Radarenhetens förmåga att upptäcka ett framförvarande fordon minskar kraftigt om:
•
I kurvor kan radarenheten upptäcka fel fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur sikte.
framförvarande fordons hastighet skiljer
mycket från det egna fordonets
Låga släpfordon
Begränsat synfält
Radarenheten har ett begränsat synfält. I vissa
situationer upptäcks inte ett annat fordon eller
upptäckten sker senare än förväntat.
Lågt släpfordon i radarskugga.
Radarenhetens synfält.
Radarenheten kan ibland upptäcka fordon
sent på korta avstånd – t.ex. ett fordon som
288
Även låga släpfordon kan vara svårupptäckta för
radarenheten eller missas helt – föraren bör därför vara extra uppmärksam vid färd bakom låga
släpfordon då den Adaptiva farthållaren eller Pilot
Assist är aktiverad.
FÖRARSTÖD
Höga temperaturer
Vid mycket höga kupétemperaturer kan kameraoch radarenheten tillfälligt stängas av under
ca 15 minuter efter motorstart för att skydda
dess elektronik. När temperaturen sjunkit tillräckligt, återstartar kamera- och radarenheten automatiskt.
Skadad vindruta
VIKTIGT
Vid byte av vindruta måste kamera- och radarenhet omkalibreras på verkstad för att säkerställa funktionen av bilens samtliga kameraoch radarbaserade system – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
VIKTIGT
Om spricka, repa eller stenskott uppstår på
vindrutan framför något av kamera- och radarenhetens "fönster" och täcker en yta på
ca 0,5 × 3,0 mm (eller större), ska en verkstad kontaktas för byte av vindrutan – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Utebliven åtgärd kan medföra reducerad prestanda för de förarstödsystem vilka använder
kamera- och radarenheten.
Underhåll
För att radar- och kameraenheten ska fungera
korrekt måste vindrutan framför enheten hållas
ren från smuts, is och snö och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
För att inte riskera utebliven, felaktig eller
reducerad funktion för förarstöd som
använder radarenheten gäller även följande:
•
Volvo rekommenderar att inte reparera
sprickor, repor eller stenskott i området
framför kamera- och radarenheten –
istället bör hela vindrutan bytas.
•
Innan utbyte av vindruta, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för verifiering
av att rätt vindruta beställs och monteras.
•
Samma typ eller av Volvo godkända vindrutetorkare ska monteras vid utbyte.
OBS
Smuts, is och snö som täcker kamera- och
radarenheten reducerar funktionen och kan
omöjliggöra mätning.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Radarenhet (s. 286)
Begränsningar för kameraenheten (s. 294)
Begränsningar för Avståndsvarning* (s. 303)
Begränsningar för den Adaptiva farthållaren*
(s. 275)
Begränsningar för Pilot Assist* (s. 284)
Begränsningar för City Safety (s. 309)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 289
FÖRARSTÖD
Typgodkännande för radarenheter
Typgodkännande för bilens radarenheter kan
utläsas i följande tabell.
Marknad
ACCA
BLISB
Symbol
Typgodkännande
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Brasilien
Modelo: L2C0055TR
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Europa
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics &
Safety / 2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
✓
REGISTERED No: ER37536/15
DEALER No: DA37380/15
Förenade Arabemiraten
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
290
FÖRARSTÖD
Marknad
ACCA
BLISB
Symbol
Typgodkännande
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonesien
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordanien
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marocko
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Moldavien
✓
Singapore
✓
1024
✓
Complies with IDA Standards DA105753
TA-2014/1824
✓
APPROVED
Sydafrika
✓
TA-2014/2390
APPROVED
}}
291
FÖRARSTÖD
||
Marknad
ACCA
BLISB
✓
Taiwan
A
B
Symbol
Typgodkännande
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Relaterad information
•
•
•
•
292
Radarenhet (s. 286)
Begränsningar för radarenheten (s. 287)
Adaptiv farthållare* (s. 266)
Blind Spot Information* (s. 338)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
Kameraenhet
Kameraenheten används av flera förarstödsystem och har i uppgift att t.ex. upptäcka
vägens sidolinjer eller trafikskyltar.
•
•
•
•
Driver Alert Control (s. 313)
Pilot Assist* (s. 278)
Trafikskyltsinformation* (s. 297)
Aktivera/deaktivera helljus (s. 132)
Kameraenheten används av följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
•
Adaptiv farthållare
Körfältsassistans
Driver Alert Control
Pilot Assist*
City Safety
Trafikskyltsinformation
Automatiskt helljus
Relaterad information
•
•
•
Begränsningar för kameraenheten (s. 294)
Körfältsassistans* (s. 315)
City Safety (s. 304)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 293
FÖRARSTÖD
Begränsningar för kameraenheten
Blockerad enhet
Kameraenheten har vissa begränsningar – vilket
också begränsar de funktioner som använder
enheten.
Nedsatt sikt
Kameran har begränsningar liknande det mänskliga ögats, d.v.s. den kan "se" sämre i t.ex. intensivt snöfall eller regn, i tät dimma eller i kraftig
damm- eller snörök. Under sådana förhållanden
kan kameraberoende funktioner kraftigt reduceras eller tillfälligt deaktiveras.
Starkt motljus, reflexer i körbanan, snö- eller isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller otydliga
sidomarkeringar för körfält kan kraftigt reducera
funktionen när kameran används för att läsa av
körbanan, upptäcka fotgängare, cyklister och
andra fordon.
294
VIKTIGT
Placera, klistra eller montera ingenting på
vindrutans ut- eller insida, framför eller runt
kamera- och radarenheten – det kan störa
kamera- och radarbaserade funktioner.
Markerat område måste hållas fritt från dekaler, föremål,
etc.
Kameraenheten är placerad innanför övre delen
av vindrutan tillsammans med bilens radarenhet.
Om förardisplayen visar denna symbol
samt meddelandet Vindrutesensor
Sensor blockerad, se ägarmanual
innebär det att kamera- och radarenheten inte kan upptäcka andra fordon framför
bilen.
I följande tabell visas exempel på möjliga orsaker
till att meddelandet visas samt lämplig åtgärd:
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta framför kamera- och radarenheten är smutsig eller
belagd med is eller snö.
Rengör vindrutans yta framför kamera- och radarenheten från smuts, is och snö.
Tät dimma, kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna eller
kamerasikten.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid kraftig nederbörd.
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna eller kamerasikten.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte enheten vid mycket blöt eller snötäckt vägbana.
FÖRARSTÖD
Orsak
Åtgärd
Det har kommit smuts mellan vindrutans insida och kamera- och
radarenheten.
Uppsök verkstad för rengöring av vindrutan innanför enhetens kåpa – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Starkt motljus
Ingen åtgärd. Kameraenheten återställs automatiskt vid mer fördelaktiga ljusförhållanden.
OBS
Håll ren vindrutan framför kamera- och radarenhet.
Höga temperaturer
Vid mycket höga kupétemperaturer kan kameraoch radarenheten tillfälligt stängas av under
ca 15 minuter efter motorstart för att skydda
dess elektronik. När temperaturen sjunkit tillräckligt, återstartar kamera- och radarenheten automatiskt.
Skadad vindruta
•
Samma typ eller av Volvo godkända vindrutetorkare ska monteras vid utbyte.
VIKTIGT
Om spricka, repa eller stenskott uppstår på
vindrutan framför något av kamera- och radarenhetens "fönster" och täcker en yta på
ca 0,5 × 3,0 mm (eller större), ska en verkstad kontaktas för byte av vindrutan – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Utebliven åtgärd kan medföra reducerad prestanda för de förarstödsystem vilka använder
kamera- och radarenheten.
För att inte riskera utebliven, felaktig eller
reducerad funktion för förarstöd som
använder radarenheten gäller även följande:
•
•
Volvo rekommenderar att inte reparera
sprickor, repor eller stenskott i området
framför kamera- och radarenheten –
istället bör hela vindrutan bytas.
Innan utbyte av vindruta, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för verifiering
av att rätt vindruta beställs och monteras.
VIKTIGT
Vid byte av vindruta måste kamera- och radarenhet omkalibreras på verkstad för att säkerställa funktionen av bilens samtliga kameraoch radarbaserade system – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Underhåll
För att radar- och kameraenheten ska fungera
korrekt måste vindrutan framför enheten hållas
ren från smuts, is och snö och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
OBS
Smuts, is och snö som täcker kamera- och
radarenheten reducerar funktionen och kan
omöjliggöra mätning.
}}
295
FÖRARSTÖD
||
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
296
Kameraenhet (s. 293)
Begränsningar för radarenheten (s. 287)
Körfältsassistans* (s. 315)
Begränsningar för Driver Alert Control
(s. 315)
Begränsningar för Pilot Assist* (s. 284)
Begränsningar för City Safety (s. 309)
Begränsningar för Trafikskyltsinformation*
(s. 301)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
Trafikskyltsinformation*
VARNING
Funktionen Trafikskyltsinformation (Road Sign
Information – RSI) hjälper föraren att observera
vilka hastighetsrelaterade trafikskyltar och vissa
förbudsskyltar bilen passerar.
RSI fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt och enligt gällande trafikregler och bestämmelser.
Skyltvisning med
Trafikskyltsinformation
Funktionen Trafikskyltsinformation (Road Sign
Information – RSI) registrerar och visar trafikskyltar på olika sätt beroende på skylt och situation.
Relaterad information
Exempel på läsbara
skyltar3.
•
Skyltvisning med Trafikskyltsinformation
(s. 297)
•
•
Fartkamerainformation (s. 299)
•
Begränsningar för Trafikskyltsinformation*
(s. 301)
Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation
(s. 300)
RSI ger information om bl.a. aktuell hastighet, att
en motorväg eller motortrafikled börjar/upphör,
när det råder omkörningsförbud och förbjuden
färdriktning.
I det fall både en skylt för motorväg/motortrafikled och en skylt med högsta tillåtna hastighet
passeras, väljer RSI att visa skyltsymbol för
högsta tillåtna hastighet.
3
4
Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast några exempel.
Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast några exempel.
Exempel på registrerad hastighetsinformation4.
När RSI registrerat en trafikskylt med påbjuden
hastighet, visar förardisplayen den skylten som en
symbol samt en röd markering i hastighetsskalan.
Tillsammans med symbolen för
gällande hastighetsbegränsning kan även en kompletterande skylt visas, t.ex. omkörningsförbud eller förbjuden
infart.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 297
FÖRARSTÖD
||
Passeras en förbjuden infart
med denna skylt på respektive
sida, varnas föraren med en
blinkande symbol av denna
skylt i förardisplayen.
Föraren kan även få en akustisk varning vid körning mot förbjuden infart om funktionen
Varningsljud är aktiverad – se rubrik "Aktivera/
deaktivera ljudvarning" i avsnitt "Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation".
Motorväg upphör.
Om ett släpfordon är kopplat till bilen och en hastighetsskylt med tilläggstavla ”släpfordon” passeras, kommer den hastigheten att visas i förardisplayen.
Därefter döljs skyltinformationen tills nästa hastighetsrelaterad skylt detekteras.
Tilläggstavlor
Begränsning eller motorväg upphör
Om RSI detekterar en skylt vilken kan innebära
att aktuell hastighetsbegränsning upphör – t.ex.
vid upphörande av motorväg – visar förardisplayen motsvarande trafikskylt i 10–30 sekunder.
Exempel på sådana skyltar är:
Samtliga begränsningar upphör.
Exempel på tilläggstavlor4.
Ibland skyltas olika hastighetsbegränsningar för
samma väg – en tilläggstavla anger då under vilka
omständigheter hastigheterna gäller. Det kan
vara särskilt olycksdrabbade vägavsnitt vid t.ex.
regn och/eller dimma.
4
298
Tilläggsskylt relaterat regn visas endast om vindrutetorkarna används.
Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast några exempel.
Vissa hastigheter gäller först
efter t.ex. en viss sträcka eller
under en viss tid på dygnet.
Föraren uppmärksammas på
den omständigheten med en
symbol för tilläggsskylt under
symbolen med hastighet. Förardisplayens symboltillägg visar då antingen "DIST"
eller "TIME".
En symbol för tilläggsskylt i
form av en tom ram under
förardisplayens hastighetssymbol, betyder att RSI detekterat
en tilläggstavla med kompletterande information för aktuell
hastighetsbegränsning.
Sensus Navigation
Är bilen utrustad med Sensus Navigation hämtas
hastighetsrelaterad information från navigationsenheten i följande fall:
FÖRARSTÖD
•
•
Vid indirekt hastighetsskyltning5 så som
motorväg, motortrafikled och ortsskyltar.
Om tidigare detekterad skylt inte bedöms
vara giltig längre och ingen ny skylt passerats.
Fartkamerainformation
Bil utrustad med Sensus Navigation kan ge
information om kommande fartkamera i förardisplayen.
tivera Trafikskyltsinformation" samt avsnitt
"Begränsningar för Trafikskyltsinformation".
OBS
Information om fartkameror på navigationskartorna finns inte för alla marknader.
OBS
Om en nerladdad tredjepartsapp används för
navigation finns inget stöd för hastighetsrelaterad information.
Relaterad information
•
•
Relaterad information
•
•
•
Trafikskyltsinformation* (s. 297)
Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation
(s. 300)
Trafikskyltsinformation* (s. 297)
Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation
(s. 300)
Begränsningar för Trafikskyltsinformation*
(s. 301)
Fartkameravarning i förardisplayen.
Om bilen överskrider en detekterad hastighetsgräns kan föraren varnas när bilen närmar
sig en fartkamera förutsatt att
navigationskartorna för aktuell
marknad innehåller information
om fartkameror.
För mer information om Hastighetsvarning i samband med fartkamera – se rubrik "Aktivera/deaktivera hastighetsvarning" i avsnitt "Aktivera/deak-
5
Variationer kan förekomma på olika marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 299
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera
Trafikskyltsinformation
Hastighetsvarning ges i form av
att förardisplayens symbol med
gällande högsta tillåtna hastighet temporärt blinkar då hastigheten överskrids.
Funktionen Trafikskyltsinformation (Road Sign
Information – RSI) kan aktiveras/deaktiveras.
Aktivera/deaktivera
Trafikskyltsinformation
Funktionen aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
–
Tryck på knappen Road Sign Information i
funktionsvyn.
> RSI aktiveras och knappen visar en grön
indikering – en grå indikering innebär att
RSI är deaktiverad.
300
Välj Varningsljud för att aktivera/deaktivera
ljudvarning.
Med funktionen Varningsljud aktiverad, varnas
föraren också vid körning mot förbjuden infart.
Relaterad information
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car IntelliSafe
Sign Information.
3.
Välj Hastighetsvarning för att aktivera/
deaktivera hastighetsvarning.
> Om funktionen aktiveras visas en hastighetsväljare.
4.
Justera gränsen för när hastighetsvarning
ska ges uppåt/nedåt genom att trycka på pil
upp/ned.
Aktivera/deaktivera hastighetsvarning
Funktionen Hastighetsvarning varnar föraren när
gällande hastighetsbegränsning överträds. Hastighetsvarning utfärdas alltid om hastighetsbegränsning överskrids i samband med fartkamerainformation. Föraren kan välja att ha funktionen
aktiverad eller deaktiverad.
3.
Road
•
•
•
Trafikskyltsinformation* (s. 297)
Fartkamerainformation (s. 299)
Skyltvisning med Trafikskyltsinformation
(s. 297)
Observera att det inte tas hänsyn till gjord
gränsjustering då förardisplayen visar symbolen för fartkamera.
Aktivera/deaktivera ljudvarning
Det är möjligt att få även ljudvarning i samband
med en hastighetsvarning:
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car IntelliSafe
Sign Information.
Road
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
Begränsningar för
Trafikskyltsinformation*
OBS
Funktionen använder bilens kameraenhet
som har vissa generella begränsningar, se
avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".
Funktionen Trafikskyltsinformation (Road Sign
Information – RSI) kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Exempel på vad som kan reducera RSI-funktionen:
•
•
•
•
•
blekta skyltar
skyltar placerade i kurva
vridna eller skadade skyltar
skyltar placerade högt över vägbanan
helt/delvis skymda eller dåligt placerade
skyltar
•
skyltar delvis eller helt täckta med frost, snö
och/eller smuts
•
digitala vägkartor6 är inaktuella eller felaktiga.
Relaterad information
•
•
Trafikskyltsinformation* (s. 297)
Aktivera/deaktivera Trafikskyltsinformation
(s. 300)
•
Skyltvisning med Trafikskyltsinformation
(s. 297)
•
Begränsningar för kameraenheten (s. 294)
Avståndsvarning*
Funktionen Avståndsvarning (Distance Alert) varnar föraren om tidsavståndet till framförvarande
fordon blir för kort.
Avståndsvarning är aktiv i hastigheter
över 30 km/h (20 mph) och reagerar endast för
framförvarande fordon i samma färdriktning. För
mötande, långsamtgående eller stillastående fordon ges ingen avståndsinformation.
OBS
Vissa typer av cykelhållare (anslutna till eluttaget för släpfordon) kan RSI-funktionen tolka
som ett tillkopplat släpfordon. I sådana fall
kan felaktig hastighetsinformation visas för
föraren.
Varningsljus.
Ett varningsljus syns i vindrutan och lyser med
fast sken om tidsavståndet till framförvarande fordon är kortare än förvalt värde.
Är bilen utrustad med head-up-display* visas varningen på vindrutan med en symbol.
6
I bil utrustad med Sensus Navigation.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 301
FÖRARSTÖD
||
OBS
Avståndsvarning är deaktiverad under tiden
Adaptiv farthållare är aktiv.
VARNING
Avståndsvarningen reagerar endast om
avståndet till framförvarande fordon är kortare
än det förinställda värdet – det egna fordonets hastighet påverkas inte.
Aktivera/deaktivera och ställa in
tidsavstånd för Avståndsvarning*
Funktionen Avståndsvarning (Distance Alert) kan
aktiveras/deaktiveras och ställas in med olika
tidsavstånd.
Aktivera/deaktivera Avståndsvarning
Funktionen aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
Relaterad information
•
•
•
•
Aktivera/deaktivera och ställa in tidsavstånd
för Avståndsvarning* (s. 302)
Begränsningar för Avståndsvarning* (s. 303)
Head-up-display* (s. 105)
Adaptiv farthållare* (s. 266)
Reglage för tidsavstånd.
–
Ställa in tidsavstånd för
Avståndsvarning
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i förardisplayen som
1–5 stycken horisontella streck
– ju fler streck desto längre
tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck motsvarar ca 3 sekunder.
Samma symbol visas även när funktionen Adaptiv
farthållare är aktiverad.
302
Minska tidsavstånd
Tryck på knappen Distance Alert i funktionsvyn.
> Avståndsvarning aktiveras/deaktiveras,
knappen visar en grön/grå indikering.
Öka tidsavstånd
Avståndsindikering
–
Tryck på rattknapp (1) eller (2) för att minska
eller öka tidsavstånd.
> Avståndsindikeringen (3) visar aktuellt
tidsavstånd.
OBS
Ju högre hastighet, desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Det inställda tidsavståndet används även av
funktionen Adaptiv farthållare.
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
•
•
Avståndsvarning* (s. 301)
Begränsningar för Avståndsvarning* (s. 303)
Adaptiv farthållare* (s. 266)
Begränsningar för Avståndsvarning*
Funktionen Avståndsvarning (Distance Alert) kan
ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.
OBS
Starkt solsken, reflexer eller kraftiga ljusvariationer samt användning av solglasögon kan
göra att varningsljuset i vindrutan inte syns.
Relaterad information
•
•
•
Avståndsvarning* (s. 301)
Aktivera/deaktivera och ställa in tidsavstånd
för Avståndsvarning* (s. 302)
Begränsningar för radarenheten (s. 287)
Dåligt väder eller kurviga vägar kan påverka
radarenhetens möjligheter att upptäcka framförvarande fordon.
Även fordonens storlek kan påverka förmågan
att upptäcka, t.ex. motorcyklar. Detta kan innebära att varningslampan tänds på kortare
avstånd än det inställda eller att varningen tillfälligt uteblir.
Mycket höga hastigheter kan också orsaka att
lampan tänds på kortare avstånd än det
inställda p.g.a. begränsningar i sensorns räckvidd.
OBS
Funktionen använder bilens radarenhet som
har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för radarenheten".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 303
FÖRARSTÖD
City Safety
City Safety varnar föraren med visuella och akustiska signaler för uppdykande fotgängare, cyklister och fordon – bilen bromsas automatiskt om
föraren inte själv agerar inom rimlig tid.
sion om föraren inte själv reagerar i tid genom att
bromsa och/eller styra undan.
City Safety aktiverar en kort, kraftig bromsning
och stannar bilen i normalfallet precis bakom
framförvarande fordon. För de flesta förare ligger
detta långt utanför ett normalt körsätt och kan
upplevas som obehagligt.
City Safety aktiveras i situationer där föraren
egentligen borde ha börjat bromsa betydligt tidigare varför funktionen inte kommer att kunna
hjälpa föraren i alla lägen.
City Safety är konstruerat för att aktiveras så sent
som möjligt för att undvika onödiga ingrepp.
Förare eller passagerare märker normalt inte av
City Safety – bara om en situation uppkommer
som är mycket nära en kollision.
Kamera- och radarenhetens placering.
City Safety kan förhindra en kollision eller sänka
kollisionshastigheten.
City Safety är ett hjälpmedel för att assistera en
förare som riskerar att köra på en fotgängare, en
cyklist eller annat fordon.
Funktionen City Safety kan hjälpa föraren att
undvika en kollision vid t.ex. körning i köer, där
förändringar i framförvarande trafik tillsammans
med ouppmärksamhet kan leda till en incident.
Funktionen hjälper föraren genom att bromsa
bilen automatiskt vid överhängande risk för kolli-
304
City Safety kan undvika en kollision med framförvarande fordon eller en cykel genom att reducera
bilens hastighet med upp till 50 km/h (30 mph).
För en fotgängare kan City Safety reducera hastigheten med upp till 45 km/h (28 mph).
Är hastighetsskillnaden högre än 50 km/h
(30 mph) respektive 45 km/h (28 mph) kan City
Safety:s automatiska bromsning inte förhindra en
kollision men däremot mildra konsekvensen av en
kollision.
VARNING
City Safety är ett hjälpmedel och fungerar inte
i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
Varning aktiveras endast vid hög risk för kollision. Detta avsnitt samt avsnitt "Begränsningar för City Safety" informerar om
begränsningar vilka föraren ska vara medveten om innan City Safety används.
Varning och bromsingrepp för fotgängare och
cyklister är avstängda i fordonshastighet över
80 km/h (50 mph).
City Safety:s auto-bromsfunktion kan förhindra en kollision eller reducera kollisionshastigheten. För att säkerställa full bromsverkan bör föraren alltid trampa på bromsen –
även om bilen auto-bromsar.
City Safety aktiverar inga auto-bromsingrepp
vid kraftig acceleration.
Föraren ansvarar alltid för att rätt avstånd och
hastighet hålls – invänta aldrig en kollisionsvarning eller att City Safety ska ingripa.
Marknadsbegränsning
City Safety är inte tillgänglig i alla länder. Om City
Safety inte finns med i centerdisplayens meny för
Inställningar är bilen inte utrustad med den
funktionen.
Sökväg i toppmeny: Inställningar
IntelliSafe
My Car
FÖRARSTÖD
Översikt
"City Safety i korsande trafik", påkallas förarens
uppmärksamhet med en rödblinkande varningssignal (1), en akustisk signal och en haptisk varning i form av en bromspuls. Vid lägre hastigheter, kraftig förarinbromsning eller gaspådrag uteblir den haptiska varningen. Bromspulsens intensitet varierar med bilens hastighet.
Bromsunderstöd
Om risken för kollision ökat ytterligare efter kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.
Funktionsöversikt.
Audio-visuell varningssignal vid kollisionsrisk.
Avståndsmätning med kamera- och radarenhet
City Safety utför tre moment i följande ordning:
1.
Kollisionsvarning
2.
Bromsunderstöd
3.
Auto-broms
Kollisionsvarning
Först varnas föraren för en nära förestående
kollision.
City Safety kan upptäcka fotgängare, cyklist eller
fordon vilka är stillastående eller kör i samma riktning framför det egna fordonet.
Vid risk för kollision med en fotgängare, cyklist
eller ett fordon samt fordon beskrivna i avsnittet
Bromsunderstödet förstärker förarens inbromsning om systemet bedömer att bromsningen inte
är tillräcklig för att undvika en kollision.
Auto-broms
I sista momentet aktiveras den automatiska
bromsfunktionen.
Om föraren i detta läge ännu inte har påbörjat en
undanmanöver och kollisionsrisken är överhängande, träder den automatiska bromsfunktionen in
– detta sker oavsett om föraren bromsar eller
inte. Bromsning sker då med full bromskraft för
att sänka kollisionshastigheten eller med begränsad bromskraft om det är tillräckligt för att undvika en kollision.
I samband med att den automatiska bromsfunktionen träder in kan bältesförsträckare aktiveras,
se avsnitt "Bältesförsträckare" för mer information.
Auto-bromsen kan för vissa situationer påbörja
bromsingrepp med en lättare bromsning för att
sedan övergå till full bromsverkan.
När City Safety har förhindrat en kollision med ett
stillastående föremål förblir bilen stående i väntan
på aktiv åtgärd av föraren. Om bilen bromsats för
ett långsammare framförvarande fordon, reduceras farten till samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.
Ett pågående bromsingrepp kan alltid avbrytas
genom att föraren trycker hårt på gaspedalen.
OBS
När City Safety™ bromsar, tänds bromsljusen.
När City Safety aktiveras och bromsar, visar förardisplayen ett textmeddelande om att funktionen
är/har varit aktiv.
VARNING
City Safety får inte användas för att ändra förarens sätt att framföra bilen – om föraren
enbart förlitar sig på och låter City Safety
bromsa, kommer en kollision att ske förr eller
senare.
}}
305
FÖRARSTÖD
||
Relaterad information
•
Ställa in varningsavstånd för City Safety
(s. 306)
•
Detektering av hinder med City Safety
(s. 307)
•
•
•
•
Ställa in varningsavstånd för City
Safety
City Safety är alltid aktiverat, men det är möjligt
att ställa in varningsavståndet för funktionen.
OBS
City Safety i korsande trafik (s. 308)
Begränsningar för City Safety (s. 309)
Meddelanden för City Safety (s. 312)
Bältesförsträckare (s. 59)
Funktionen City Safety kan inte stängas av
utan aktiveras automatiskt vid motorstart/
eldrift och är sedan på tills motorn/eldriften
stängs av.
Varningsavståndet bestämmer känsligheten för
systemet och reglerar på vilket avstånd den
visuella, akustiska och haptiska varningen ska
utlösas.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car
3.
Under City Safety, välj Senare, Normal
eller Tidigare för att ställa in önskat varningsavstånd.
OBS
City Safety varnar föraren vid risk för kollision
men funktionen kan inte förkorta förarens
reaktionstid.
För att City Safety skall vara effektiv, rekommenderas att alltid köra med varningsavstånd
inställd på Tidigare.
OBS
Även om varningsavståndet har satts till
Tidigare kan varningar i vissa lägen uppfattas
som sena. T.ex. vid stora hastighetsskillnader
eller om framförvarande fordon bromsar kraftigt.
IntelliSafe.
Prova först med Tidigare. Om denna inställning
ger för många varningar, vilket i vissa situationer
kan uppfattas som irriterande, ändra då till varningsavstånd Normal.
Om varningar upplevs som för frekventa och störande kan varningsavståndet minskas. Detta leder
då till att systemet varnar i ett senare skede vilket
minskar det totala antalet varningar.
306
Varningsavstånd Senare bör användas endast i
undantagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.
OBS
Varning med körriktningsvisarna för Rear
Collision Warning deaktiveras om varningsavståndet för kollisionsvarning är inställt på den
lägsta nivån "Senare" (se avsnitt "Ställa in
varningsavstånd för City Safety").
Funktionerna med bältesförsträckning och
bromsning är dock fortsatt aktiva.
FÖRARSTÖD
VARNING
Inget automatiskt system kan garantera
100 % korrekt funktion i alla situationer.
Prova därför aldrig City Safety mot människor
eller fordon – det kan medföra svåra skador
och livsfara.
Relaterad information
•
City Safety (s. 304)
Detektering av hinder med City
Safety
De hinder som City Safety kan detektera är fordon, cyklister och fotgängare.
Fordon
City Safety™ detekterar de flesta fordon vilka
står stilla eller rör sig i samma riktning som det
egna fordonet samt fordon beskrivna i avsnittet
"City Safety i korsande trafik".
För att City Safety™ ska kunna detektera ett fordon i mörker, måste dess fram- och baklyktor
fungera och lysa tydligt.
Cyklist
som möjligt – detta förutsätter möjlighet att
urskilja cykel, huvud, armar, axlar, ben, över- och
underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.
Om stora delar av cyklistens kropp eller cykel ej
är synliga för funktionens kamera, kan systemet
inte upptäcka en cyklist.
För att funktionen ska kunna upptäcka en cyklist
måste denne vara vuxen och sitta på en cykel
avsedd för vuxna.
VARNING
City Safety är ett hjälpmedel.
Funktionen kan inte upptäcka:
•
alla cyklister i alla situationer och ser t.ex.
inte delvis skymda cyklister.
•
cyklister i klädsel som döljer kroppskonturen.
•
cyklar lastade med större föremål.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
Optimala exempel på vad City Safety tolkar som cyklist –
med tydlig kropps- och cykelkontur.
För optimal prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar en cyklist, får så
entydig information om kropps- och cykelkontur
}}
307
FÖRARSTÖD
||
Fotgängare
VARNING
City Safety är ett hjälpmedel och kan inte
upptäcka alla fotgängare i alla situationer och
kan t.ex. inte se:
•
delvis skymda fotgängare, personer i
klädsel som döljer kroppskonturen eller
fotgängare kortare än 80 cm.
•
fotgängare om kontrasten till fotgängarens bakgrund är dålig – varning och
bromsingrepp kan då komma sent eller
utebli helt.
City Safety i korsande trafik
City Safety kan hjälpa föraren i samband med att
den egna bilen korsar ett mötande fordons väg i
en korsning.
•
fotgängare som bär på större föremål.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
Optimala exempel på vad systemet betraktar som fotgängare med tydlig kroppskontur.
För optimal prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar fotgängare, får så
entydig information om kroppskontur som möjligt
– detta förutsätter möjlighet att urskilja huvud,
armar, axlar, ben, över- och underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.
För att en fotgängare ska kunna detekteras krävs
en kontrast till bakgrunden vilket kan bero på kläder, bakgrund, väderförhållanden etc. Vid låg kontrast kan fotgängare upptäckas sent eller inte alls
vilket kan innebära sena eller helt uteblivna varningar och bromsingrepp.
City Safety kan detektera fotgängare även i mörker med hjälp av bilens strålkastare.
308
Relaterad information
•
City Safety (s. 304)
Sektor där City Safety kan detektera mötande korsande
fordon.
För att City Safety ska kunna detektera ett
mötande fordon på kollisionskurs, måste den
mötande först komma in i den sektor (1) där City
Safety kan analysera förloppet.
Dessutom måste följande kriterier vara uppfyllda:
•
eget fordons hastighet måste vara minst
4 km/h (3 mph)
•
mötande fordon måste ha strålkastarna
tända.
FÖRARSTÖD
VARNING
City Safety är ett hjälpmedel och fungerar inte
i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
Varningar och bromsingrepp i samband med
risk för kollision med mötande fordon, kommer oftast mycket sent.
Föraren ansvarar alltid för att rätt avstånd och
hastighet hålls – invänta aldrig en kollisionsvarning eller att City Safety ska ingripa.
Begränsningar
I vissa fall kan City Safety ha svårt att hjälpa föraren vid kollisionsrisk i samband med mötande
korsande trafik. Det kan vara t.ex:
•
vid halt väglag och den Elektroniska stabilitetskontrollen ingriper
•
•
•
om mötande fordon upptäcks sent
om mötande fordon skyms av annat fordon
om mötande fordon kör oförutsägbart och
t.ex. snabbt byter körfält i ett sent skede.
Begränsningar för City Safety
Värme
Funktionen City Safety kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Omgivning
Låga objekt
Nedhängande objekt som t.ex. flagga/vimpel för
utskjutande last eller tillbehör som t.ex. extraljus
och frontbågar vilka överstiger motorhuvens höjd
begränsar funktionen.
OBS
Den visuella varningssignalen kan tillfälligt
sättas ur funktion vid hög kupétemperatur
som orsakats av t.ex. starkt solljus.
•
Varningar kan utebli om avståndet till
framförvarande är kort eller ratt- och
pedalrörelser är stora, t.ex. vid aktiv körstil.
Halka
Vid halt väglag förlängs bromssträckan vilket kan
reducera förmågan för City Safety att undvika en
kollision. I sådana situationer kommer de låsningsfria bromsarna och den Elektroniska stabilitetskontrollen att ge bästa möjliga bromskraft
med bibehållen stabilitet.
Motljus
Den visuella varningssignalen i vindrutan kan vara
svår att upptäcka vid starkt solljus, reflexer, vid
användning av solglasögon eller om föraren inte
har blicken riktad rakt fram.
Relaterad information
•
City Safety (s. 304)
}}
309
FÖRARSTÖD
||
Kamera- och radarenhetens synfält
Kamerans synfält är begränsad varför fotgängare,
cyklister och fordon i vissa situationer inte kan
upptäckas eller upptäckten sker senare än förväntat.
Smutsiga fordon kan upptäckas senare än andra
och motorcyklar kan vid mörker upptäckas sent
eller inte alls.
Om ett textmeddelande i förardisplayen säger att
kamera- och radarenheten är blockerad, innebär
det att City Safety kan ha svårt att upptäcka fotgängare, cyklister, fordon eller väglinjer framför
bilen – det medför att City Safety kan ha en reducerad funktionalitet.
Ett felmeddelande visas dock ej för alla situationer där vindrutans sensorer är blockerade –
föraren måste därför vara noggrann med att hålla
ren vindrutans område framför kamera- och radarenheten.
VIKTIGT
Underhåll och byte av komponenter i City
Safety får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Föraringrepp
Backning
När den egna bilen backar är City Safety temporärt deaktiverad.
310
Låg hastighet
City Safety aktiveras inte i mycket låga farter –
under 4 km/h (3 mph) – varför systemet inte
ingriper i situationer där det egna fordonet närmar sig framförvarande bil mycket långsamt, t.ex.
vid parkering.
Aktiv förare
Förarens kommandon prioriteras alltid, varför City
Safety inte ingriper eller senarelägger varning/
ingrepp i situationer där föraren på ett tydligt sätt
styr och gasar även om en kollision är oundviklig.
Ett aktivt och medvetet körbeteende kan senarelägga en kollisionsvarning och ingrepp för att
minimera onödiga varningar.
Övrigt
VARNING
Varningar och bromsingrepp kan utlösas sent
eller utebli om trafiksituation eller yttre påverkan gör att kamera- och radarenheten inte
kan upptäcka framförvarande fotgängare, cyklist eller fordon på korrekt sätt.
För att fordon ska kunna detekteras nattetid
måste dess fram- och baklyktor fungera och
lysa tydligt.
Kamera- och radarenheten har en begränsad
räckvidd för fotgängare och cyklister – systemet kan ge effektiva varningar och bromsingrepp om den relativa hastigheten är lägre än
50 km/h (30 mph). För stillastående eller
långsamgående fordon är varningar och
bromsingrepp effektiva i fordonshastigheter
upp till 70 km/h (43 mph).
Varningar för stillastånde eller långsamgående fordon kan sättas ur funktion p.g.a.
mörker eller dålig sikt.
Varning och bromsingrepp för fotgängare och
cyklister är avstängda vid fordonshastighet
över 80 km/h (50 mph).
Placera, klistra eller montera ingenting på
vindrutans ut- eller insida, framför eller runt
kamera- och radarenheten – det kan störa
kamerabaserade funktioner.
FÖRARSTÖD
OBS
Funktionen använder bilens kameraenhet
som har vissa generella begränsningar, se
avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".
OBS
Funktionen använder bilens radarenhet som
har vissa generella begränsningar, se avsnittet "Begränsningar för radarenheten".
Relaterad information
•
•
•
City Safety (s. 304)
Begränsningar för kameraenheten (s. 294)
Begränsningar för radarenheten (s. 287)
311
FÖRARSTÖD
Meddelanden för City Safety
Ett antal meddelanden gällande City Safety kan
visas i förardisplayen.
Meddelande
Innebörd
City Safety
När City Safety bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning, kan en eller flera av förardisplayens symboler tändas kombinerat med att ett textmeddelande visas.
City Safety aktiverades
City Safety
Nedsatt funktionalitet Service erfordras
Relaterad information
•
312
Följande tabell visar några exempel.
City Safety (s. 304)
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
FÖRARSTÖD
Rear Collision Warning
Funktionen Rear Collision Warning (RCW) kan
hjälpa föraren undvika att bli påkörd bakifrån av
upphinnande fordon.
•
•
RCW aktiveras automatiskt vid varje motorstart
och kan inte stängas av.
På vissa marknader varnar RCW inte med
körriktningsvisarna på grund av lokala trafikbestämmelser – i sådana fall är den delen av
funktionen därför deaktiverad.
Om RCW-funktionen vid fordonshastighet
under 30 km/h (20 mph) beräknar att det egna
fordonet riskerar att bli påkört bakifrån, kan bältesförsträckaren sträcka säkerhetsbältena i framsätet och säkerhetssystemet Whiplash Protection
System aktiveras.
Begränsningar
I vissa fall kan RCW ha svårt att hjälpa föraren vid
kollisionsrisk. Det kan t.ex. vara:
•
vid halt väglag då den Elektroniska stabilitetskontrollen ingriper
•
om bakifrån upphinnande fordon upptäcks
sent
om bakifrån upphinnande fordon kör i hastigheter över 80 km/h (50 mph).
OBS
Funktionen RCW kan varna förare i bakifrån kommande fordon för kollision genom att blinka
intensivt med körriktningsvisarna.
Strax innan kollisionen kan RCW även aktivera
färdbromsen för att reducera det egna fordonets
accelereration framåt i kollisionsögonblicket.
Detta kan dock ske enbart om det egna fordonet
då är stillastående. Färdbromsen släpper omedelbart om gaspedalen trycks ned.
om bakifrån upphinnande fordon byter körfält
i ett sent skede
OBS
Driver Alert Control
Funktionen Driver Alert Control (DAC) är avsedd
att fånga förarens uppmärksamhet då denne
börjar få ett vingligt körbeteende, t.ex. om föraren
är distraherad eller håller på att somna.
DAC har som mål att upptäcka ett långsamt försämrat körbeteende och är i första hand ämnad
att användas på större vägar. Funktionen är inte
avsedd för stadstrafik.
Funktionen aktiveras när hastigheten överstiger
65 km/h (40 mph) och förblir aktiv så länge hastigheten är över 60 km/h (37 mph).
Varning med körriktningsvisarna för Rear
Collision Warning deaktiveras om varningsavståndet för kollisionsvarning är inställt på den
lägsta nivån "Senare" (se avsnitt "Ställa in
varningsavstånd för City Safety").
Funktionerna med bältesförsträckning och
bromsning är dock fortsatt aktiva.
Relaterad information
•
•
•
•
City Safety (s. 304)
Ställa in varningsavstånd för City Safety
(s. 306)
Bältesförsträckare (s. 59)
Whiplash Protection System (s. 57)
En kamera läser av vägbanans sidomarkeringar
och jämför vägens sträckning med förarens rattrörelser.
}}
313
FÖRARSTÖD
||
VARNING
Ett larm bör tas på största allvar eftersom en
sömnig förare ofta inte själv observerar sitt tillstånd.
Vid larm eller känsla av trötthet; stanna bilen
på ett säkert sätt snarast och vila.
Studier har visat att det är lika farligt att köra
vid trötthet som under påverkan av alkohol.
VARNING
Då körbeteendet blir påtagligt
vingligt larmas föraren med en
ljudsignal kombinerat med en
symbol i förardisplayen och
meddelandet Dags att ta en
paus snart?.
Varningen upprepas efter en stund om inte körbeteendet förbättras.
OBS
Funktionen ska inte användas för att förlänga
ett körpass. Planera alltid in pauser med
jämna mellanrum och se till att vara utvilad.
Driver Alert Control fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett kompletterande hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
Relaterad information
•
Aktivera/deaktivera Driver Alert Control
(s. 314)
•
Begränsningar för Driver Alert Control
(s. 315)
Aktivera/deaktivera Driver Alert
Control
Funktionen Driver Alert Control (DAC) kan aktiveras/deaktiveras.
Aktivera/deaktivera Driver Alert Control
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car
Alert Control.
3.
Välj Trötthetsvarning för att aktivera/deaktivera DAC.
Driver
VARNING
Driver Alert Control fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett kompletterande hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
Aktivera/deaktivera guide till rastplats
vid varning
Det är möjligt att ställa in om guide till rastplats
ska vara aktiverat/deaktiverat. Med guide aktiverad visas förslag på en lämplig rastplats i samband med att DAC varnar.
1.
314
IntelliSafe
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
FÖRARSTÖD
2.
3.
Tryck på My Car
Alert Control.
IntelliSafe
Driver
Välj Guide till rastplats för att aktivera/
deaktivera guide till rastplats.
Relaterad information
•
•
Driver Alert Control (s. 313)
Begränsningar för Driver Alert Control
(s. 315)
Begränsningar för Driver Alert
Control
Funktionen Driver Alert Control (DAC) kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas
trots trötthet, med påföljd att föraren inte får
någon varning från DAC. Därför är det alltid viktigt att stanna och ta en paus vid känsla av trötthet, oavsett om DAC varnat eller inte.
I vissa fall kan systemet varna trots att förarens
körbeteende inte har försämrats, t.ex:
•
•
vid starka sidovindar
på spårig vägbeläggning.
OBS
Funktionen använder bilens kameraenhet
som har vissa generella begränsningar, se
avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".
Körfältsassistans*
Uppgiften för Körfältsassistans är att, på motorvägar och liknande större leder, hjälpa föraren
reducera risken att fordonet i vissa situationer
oavsiktligt lämnar eget körfält.
Körfältsassistans finns i två versioner:
•
Lane Departure Warning (LDW) – varnar föraren med ljud eller med vibrationer i ratten.
•
Lane Keeping Aid (LKA) – styr bilen tillbaka
in i körfältet och/eller varnar föraren med ljud
eller med vibrationer i ratten.
Körfältsassistans är aktiv i hastighetsintervallet
65–200 km/h (40–125 mph) på vägar med väl
synliga sidolinjer.
På smala vägar kan funktionen bli otillgänglig och
sätts då i beredskapsläge. När vägen är tillräckligt
bred blir funktionen tillgänglig igen.
Relaterad information
•
•
•
Driver Alert Control (s. 313)
Aktivera/deaktivera Driver Alert Control
(s. 314)
Begränsningar för kameraenheten (s. 294)
En kamera läser av vägens/körfältets sidolinjer.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 315
FÖRARSTÖD
||
Beroende av variant och inställningar agerar Körfältsassistans:
1.
Styrhjälp aktiverad (enbart LKA): Då bilen
närmar sig en sidolinje, kommer LKA att
aktivt styra bilen tillbaka in i körfältet med ett
svagt styrmoment i ratten.
2.
Varning aktiverad (LDW eller LKA): Om bilen
är på väg att passera en sidolinje, varnas föraren med ljud eller med vibrationer i ratten.
OBS
Körfältsassistans styr bilen tillbaka in i körfältet (enbart
LKA).
Då körriktningsvisare är påslagen ger inte
Körfältsassistans någon styrning eller varning.
Om så inte sker, visar förardisplayen en symbol och meddelandet Filassistans Styr bilen
vilket uppmanar föraren att
aktivt styra bilen.
Följer föraren då inte uppmaningen att börja
styra, hörs ett varningsljud och LKA försätts i
beredskapsläge – funktionen kommer sedan att
vara otillgänglig tills föraren börjar styra bilen
igen.
Körfältsassistans ingriper inte
VARNING
Körfältsassistans är endast ett förarhjälpmedel och fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt samt att gällande
lagar och trafikbestämmelser följs.
Styrhjälp
Körfältsassistans varnar med rattvibrationer7.
7
316
En förutsättning för att LKA:s styrhjälp ska fungera är att föraren håller händerna på ratten, vilket systemet fortlöpande kontrollerar.
Rattvibrationerna varierar – ju längre tid bilen går över sidolinjen, desto desto längre vibration.
Körfältsassistans ingriper inte i skarp innerkurva.
I vissa fall tillåter Körfältsassistans att sidolinjer
korsas utan att ingripa med vare sig styrninghjälp
eller varning. Att använda körriktningsvisare eller
gena i kurvor är exempel på sådana fall.
FÖRARSTÖD
Begränsningar
I vissa krävande situationer kan Körfältsassistans
ha svårt att hjälpa föraren på rätt sätt – då rekommenderas att funktionen stängs av.
Exempel på sådan situation kan vara:
•
•
•
dålig vägbeläggning
•
•
•
vinterväglag
vägarbete
Aktivera/deaktivera Lane Departure
Warning*
Variant Lane Departure Warning (LDW) av Körfältsassistans kan aktiveras/deaktiveras.
Aktivera/deaktivera Lane Departure
Warning
Funktionen aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
kanter eller andra linjer än körfältets sidolinjer
mycket sportigt körsätt
dåligt väder med reducerad sikt.
–
Relaterad information
Under Varningstyp för Lane Departure
Warning, välj varningssätt:
• Ljud – föraren blir varnad med ljud.
• Vibration – föraren blir varnad med vibrationer i ratten.
Relaterad information
•
•
•
OBS
Funktionen använder bilens kameraenhet
som har vissa generella begränsningar, se
avsnittet "Begränsningar för kameraenheten".
3.
Körfältsassistans* (s. 315)
Aktivera/deaktivera Lane Keeping Aid*
(s. 318)
Symboler och meddelanden för Körfältsassistans* (s. 319)
Tryck på knappen Lane Departure Warning
i funktionsvyn.
> LDW aktiveras (GRÖN knappindikering
visas) eller deaktiveras (GRÅ knappindikering visas).
Välja varningstyp för Lane Departure
Warning
•
Aktivera/deaktivera Lane Departure
Warning* (s. 317)
Det är möjligt att välja hur LDW ska varna föraren
om bilen lämnar eget körfält.
•
Aktivera/deaktivera Lane Keeping Aid*
(s. 318)
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
•
Symboler och meddelanden för Körfältsassistans* (s. 319)
2.
•
Tryck på My Car IntelliSafe
Departure Warning.
Begränsningar för kameraenheten (s. 294)
Lane
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 317
FÖRARSTÖD
Aktivera/deaktivera Lane Keeping
Aid*
Styrhjälp och/eller varning för Lane
Keeping Aid
Variant Lane Keeping Aid (LKA) av Körfältsassistans kan aktiveras/deaktiveras.
Det är möjligt att välja hur LKA ska agera om
bilen lämnar eget körfält.
Aktivera/deaktivera Lane Keeping Aid
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
Keeping Aid.
3.
Under Assistansalternativ för Lane
Keeping Aid, välj hur LKA ska agera:
Funktionen aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
–
ning.
• Båda – föraren får både varning och styrhjälp.
• Varning – föraren blir enbart varnad.
Relaterad information
Det är möjligt att välja hur LKA ska varna föraren
om bilen lämnar eget körfält.
•
•
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
•
2.
Tryck på My Car
Keeping Aid.
3.
Under Varningstyp för Lane Keeping Aid,
välj varningssätt:
IntelliSafe
Lane
Lane
• Styrhjälp – föraren får styrhjälp utan var-
Tryck på knappen Lane Keeping Aid i funktionsvyn.
> LKA aktiveras (GRÖN knappindikering
visas) eller deaktiveras (GRÅ knappindikering visas).
Välja varningstyp för Lane Keeping Aid
IntelliSafe
Körfältsassistans* (s. 315)
Aktivera/deaktivera Lane Departure
Warning* (s. 317)
Symboler och meddelanden för Körfältsassistans* (s. 319)
• Ljud – föraren blir varnad med ljud.
• Vibration – föraren blir varnad med vibrationer i ratten.
318
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
Symboler och meddelanden för
Körfältsassistans*
Körfältsassistans läser av körfältets ena eller
båda sidolinjer.
Ett antal symboler och meddelanden gällande
Körfältsassistansvarianterna Lane Keeping Aid
(LKA) och Lane Departure Warning (LDW) kan
visas i förardisplayen.
Otillgänglig
Indikering av styrhjälp/varning
Symbol i förardisplayen
Körfältsassistans visualiseras
med en symbol i förardisplayen
för olika situationer.
Styrhjälp/varning – symbolens sidolinjer är färgade.
Här följer några exempel på
symbolens utseende och vid
vilken situation den visas:
Körfältsassistans indikerar att bilen är på väg att
lämna körfältet. Med LKA indikerar systemet även
när LKA försöker styra tillbaka bilen in i körfältet.
Tillgänglig
Otillgänglig – symbolens sidolinjer är grå.
Körfältsassistans kan inte läsa av körfältets sidolinjer, hastigheten är för låg eller vägen är för
smal.
Symboler och meddelanden
Följande tabell visar några exempel.
Tillgänglig – symbolens sidolinjer är vita.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 319
FÖRARSTÖD
||
Symbol
Meddelande
Innebörd
Förarstödsfunktioner
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Nedsatt funktionalitet Service erfordras
Vindrutesensor
Kamerans förmåga att läsa av körbanan framför bilen är reducerad.
Sensor blockerad, se ägarmanual
Filassistans
Styr bilen
LKA:s styrhjälp fungerar inte om föraren inte håller händerna på ratten. Följ uppmaningen
och styr bilen.
Relaterad information
•
•
•
320
Körfältsassistans* (s. 315)
Aktivera/deaktivera Lane Keeping Aid*
(s. 318)
Aktivera/deaktivera Lane Departure
Warning* (s. 317)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälp*
Parkeringshjälp assisterar föraren vid manövrering i trånga utrymmen genom att indikera
avstånd till hinder med ljudsignaler kombinerat
med grafik i centerdisplayen.
konstantton både bakom och framför bilen, ljuder
tonen växelvis från högtalarna.
Parkeringshjälpens ljudnivå kan justeras under
pågående ljudsignal med mittkonsolens [>II]vred. Justering kan även göras i topvyns menyalternativ Inställningar.
VARNING
•
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
•
Sensorerna har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på t.ex. människor eller
djur som befinner sig nära bilen.
Bakåt
Sensorerna bakåt aktiveras om bilen rullar bakåt
utan ilagd växel eller då växelspaken förs till
backläge.
Mätområdet börjar ca 1,5 meter bakom bilen.
Vid backning med tillkopplad släpvagn, deaktiveras parkeringshjälpen bakåt automatiskt.
OBS
Vid backning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken – utan Volvo original
släpvagnskablage – kan parkeringshjälpen
behöva stängas av manuellt för att sensorerna inte ska reagera på dessa.
Utmed sidorna
Bildskärmsvy med hinderzoner och sensorsektorer.
Centerdisplayen visar en översiktsbild med förhållandet mellan bilen och upptäckta hinder.
Markerad sektor visar var hindret befinner sig. Ju
närmare bilsymbolen är en markerad sektorruta,
desto kortare är avståndet mellan bilen och ett
upptäckt hinder.
Ju kortare avstånd till hindret, desto tätare ljuder
signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas automatiskt.
Vid avstånd inom 30 cm framåt/bakåt är tonen
konstant och aktiv sensors fält närmast bilen är
fylld. Om upptäckt hinder finns inom avstånd för
Parkeringshjälpens sidosensorer aktiveras automatiskt vid motorstart. De är aktiva vid hastigheter under 10 km/h (6 mph).
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 321
FÖRARSTÖD
||
Mätområdet åt sidorna börjar vid ca 0,3 meter
från hindret. Ljudsignal för hinder kommer från
sidohögtalarna.
VIKTIGT
Vid montering av extraljus: Tänk på att dessa
inte får skymma sensorerna – extraljusen kan
då uppfattas som hinder.
Framåt
Relaterad information
•
•
•
•
•
Parkeringshjälpens frontsensorer aktiveras automatiskt vid motorstart. Frontsensorerna är aktiva
vid hastigheter under 10 km/h (6 mph).
Mätområdet börjar ca 0,8 meter framför bilen.
Ljudsignal för hinder är aktivt endast då bilen är i
rörelse förutom då bilen är tätt inpå en hinder
(inom 30 cm med konstant ton).
Aktivera/deaktivera Parkeringshjälp* (s. 322)
Begränsningar för Parkeringshjälp* (s. 323)
Aktivera/deaktivera
Parkeringshjälp*
Funktionen Parkeringshjälp kan aktiveras/deaktiveras.
Parkeringshjälpens front- och sidosensorer aktiveras automatiskt vid motorstart – sensorerna
bakåt om bilen rullar bakåt eller då backväxeln
väljs.
Funktionen aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
Meddelanden för Parkeringshjälp* (s. 324)
Parkeringshjälpkamera* (s. 325)
Aktiv parkeringshjälp* (s. 331)
Parkeringshjälpen kan även
aktiveras/deaktiveras från
kameravyerna eller toppvyns
alternativ Inställningar.
–
Tryck på knappen Parkerings- assistans i
funktionsvyn.
> Parkeringshjälp aktiveras/deaktiveras,
knappen visar en grön/grå indikering.
Relaterad information
•
•
Parkeringshjälp* (s. 321)
Cross Traffic Alert* (s. 340)
OBS
Parkeringshjälpen deaktiveras när parkeringsbromsen ansätts eller P-läge väljs i bil med
automatisk växellåda.
322
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
Begränsningar för Parkeringshjälp*
Funktionen Parkeringshjälp kan ha begränsad
funktionalitet i vissa situationer.
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick när
funktionen mäter parkeringsutrymmet.
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler som
orsakas av externa ljudkällor som avger
samma ultraljudfrekvenser som systemet
arbetar med.
Exempel på sådana källor är bland annat signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna kan
ge upphov till falska varningssignaler.
Relaterad information
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 321)
Aktivera/deaktivera Parkeringshjälp* (s. 322)
Meddelanden för Parkeringshjälp* (s. 324)
VIKTIGT
Föremål som t.ex. kedjor, tunna blanka stolpar
eller låga hinder kan hamna i ”signalskugga”
och då tillfälligt inte uppfattas av sensorerna –
den pulserande tonen kan då oväntat upphöra
istället för att övergå till förväntad konstantton.
Underhåll
Sensorerna kan inte upptäcka höga objekt,
t.ex. utstickande lastbryggor.
•
Var i sådana här situationer extra uppmärksam och manövrera/förflytta bilen
särskilt långsamt eller avbryt pågående
parkeringsmanöver – hög risk för skada
på fordon eller andra föremål kan föreligga eftersom sensorerna för tillfället inte
har optimal funktion.
Parkeringssensorernas placering.
För att parkeringshjälpen ska fungera optimalt
måste dess sensorer rengöras regelbundet med
vatten och bilschampo.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 323
FÖRARSTÖD
Meddelanden för Parkeringshjälp*
Ett antal meddelanden gällande Parkeringshjälp
kan visas i förardisplayen.
Följande tabell visar några exempel.
Meddelande
Innebörd
Parkeringshjälp
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Ej tillgänglig Service erfordras
Parkeringshjälp
En eller flera av systemets sensorer är blockerade – kontrollera och åtgärda snarast möjligt.
Sensorer blockerade, rengöring behövs
Relaterad information
•
•
•
324
Parkeringshjälp* (s. 321)
Aktivera/deaktivera Parkeringshjälp* (s. 322)
Begränsningar för Parkeringshjälp* (s. 323)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälpkamera*
CTA* – aktivera/deaktivera Cross Traffic
Alert
Parkeringshjälpkameran assisterar föraren vid
manövrering i trånga utrymmen genom att indikera hinder med kamerabild och grafik i centerdisplayen.
Parkeringshjälpkamera är ett hjälpsystem vilket
aktiveras automatiskt när backväxeln väljs eller
manuellt via centerdisplayen – beroende av förvald inställning.
Översikt
Zoom9 – zooma in/ut
VARNING
•
Parkeringskameran är ett hjälpmedel och
kan aldrig ersätta förarens ansvar vid
backning.
•
Kameran har döda vinklar där hinder inte
kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på människor och djur
som befinner sig nära bilen.
Kameravyer
Funktionen kan visa en sammansatt 360°-vy
samt en separat vy för de fyra respektive kamerorna: bakre, främre, vänster eller höger kameravy.
Överst i vald vy anges vilken kamera som är aktiv.
Linjer – aktivera/deaktivera hjälplinjer
Kamera 360°-vy*
Parkeringshjälpkamerornas placering och täckområde.
Bilens fyra sidor visas samtidigt i centerdisplayen
vilket hjälper föraren att observera vad som finns
runt bilen vid manövrering i låga hastigheter.
Varje kameravy kan aktiveras separat genom att
trycka på bildskärmen på önskad kameras "synfält" – t.ex. framför/ovanför frontkameran.
Är bilen även utrustad med Parkeringshjälp*
illustreras avstånd till upptäckta hinder med färgade fält i olika färger.
Dragkrok* – aktivera/deaktivera hjälplinje för
dragkrok*8
PAS* – aktivera/deaktivera Parkeringshjälp
8
9
Ej tillgänglig för alla marknader.
Vid inzoomning släcks hjälplinjer.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 325
FÖRARSTÖD
||
Bakåt
Framåt
Sidorna
Kameran bakåt är placerad vid öppningshandtaget.
Parkeringskameran framåt är placerad i grillen.
Kameran bakåt visar ett brett område bakom
bilen samt del av stötfångaren och eventuell
dragkrok.
Frontkameran kan vara till hjälp vid utfart med
begränsad sikt åt sidorna, t.ex. vid passage
genom en häck. Den är aktiv vid hastigheter upp
till 25 km/h (16 mph) – därefter släcks frontkameran.
Sidokamerorna är placerade i respektive ytterbackspegel.
Föremål på centerdisplayen kan upplevas luta
något – detta är normalt.
OBS
Föremål på centerdisplayen kan vara närmare
bilen än de upplevs vara på skärmen.
Om bilen inte uppnår 50 km/h (30 mph) utan
hastigheten sjunker under 22 km/h (14 mph)
inom 60 sekunder efter att frontkameran släckts,
aktiveras kameran igen.
OBS
Automatisk återaktivering av frontkamera vid
hastighetsminskning förutsätter att Aktivera
kamera vid backväxel är vald i
Inställningar My Car
Parkeringsassistans.
326
Sidokamerorna visar vad som finns längs
respektive sida av bilen.
Relaterad information
•
•
Starta Parkeringshjälpkameran* (s. 329)
Hjälplinjer och fält för Parkeringshjälpkamera* (s. 327)
•
Begränsningar för parkeringshjälpkameran*
(s. 330)
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 321)
Cross Traffic Alert* (s. 340)
Aktiv parkeringshjälp* (s. 331)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
Hjälplinjer och fält för
Parkeringshjälpkamera*
Parkeringshjälpkameran visar med linjer i kamerabilden var bilen befinner sig i förhållande till
omgivningen.
Hjälplinjer
OBS
•
Vid backning med släpvagn som inte är
elektriskt kopplad till bilen visar skärmens
linjer den väg bilen kommer att ta – inte
släpvagnens.
•
Skärmen visar inga linjer när en släpvagn
är elektriskt kopplad till bilens elsystem.
Hjälplinjer i 360°-vy*
VIKTIGT
Tänk på, att med kameravy bakåt vald, visar
centerdisplayen endast området bakom bilen
– var då uppmärksam på bilens sidor och
framvagn när ratten vrids vid backning.
Samma sak gäller omvänt – var observant på
vad som händer med bilens bakre delar då
den främre kameravyn är vald.
Exempel på hur hjälplinjer kan visas för föraren.
Hjälplinjer visar tänkt bana för bilens yttermått
med aktuellt rattutslag – detta underlättar vid
fickparkering, backning i trånga utrymmen och vid
påkoppling av släpfordon.
Observera att hjälplinjerna visar den kortaste
vägen. Var därför extra uppmärksam på att
bilens sidor inte går mot/över något då ratten
vrids vid körning framåt eller att fronten sveps
mot/över något då ratten vrids vid backning.
360°-vy med hjälplinjer.
Med 360°-vy visas hjälplinjer – beroende på körriktning – bakom, framför och vid sidan av bilen:
•
•
Vid körning framåt: Frontlinjer
Vid backning: Sidolinjer och backlinjer.
Med vald frontkamera, backkamera eller sidokamera visas hjälplinjerna oberoende av bilens körriktning.
Linjerna på skärmen projiceras som om de
befann sig i markplan bakom bilen och är direkt
beroende av rattutslaget, vilket gör att föraren ser
den väg bilen kommer att ta – även då bilen
svänger.
Hjälplinjerna inkluderar bilens mest utstickande
detaljer, t.ex. dragkrok, ytterbackspeglar och hörn.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 327
FÖRARSTÖD
||
Hjälplinje för dragkrok
Sensorfält från Parkeringshjälp*
Är bilen utrustad med Parkeringshjälp* visas
avståndet i 360°-vyn med färgade fält för varje
sensor som registrerar ett hinder.
Sensorfält bakåt och framåt
Fältfärg sidor
Avstånd (meter)
Orange
0–0,3
Relaterad information
•
•
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 325)
Starta Parkeringshjälpkameran* (s. 329)
Begränsningar för parkeringshjälpkameran*
(s. 330)
Dragkrok med hjälplinje.
Dragkrok – aktivera hjälplinje för dragkrok*.
Zoom – zooma in/ut.
Kameran kan med fördel användas vid tillkoppling
av ett släpfordon genom att visa en hjälplinje för
dragkrokens tänkta "bana" mot släpfordonet.
1.
Tryck på Dragkrok (1).
> Hjälplinjen för dragkrokens tänkta "bana"
visas. Samtidigt släcks bilens hjälplinjer.
2.
Tryck på Zoom (2) vid behov av noggrann
manövrering.
> Kameranvyn zoomas in.
Hjälplinjer för både bilen och dragkroken kan inte
visas samtidigt.
Bildskärmen kan visa färgade sensorfält på bilsymbolen
till höger.
Fältens färg för sensorerna bakåt och framåt
ändras med minskande avstånd till hindret – från
gult, via orange mot rött.
Fältfärg bakåt och framåt
Avstånd (meter)
Gul
0,6–1,5
Orange
0,4–0,6
Röd
0–0,4
Sensorfält åt sidorna
Sidofälten visas med enbart färgen orange.
328
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
Starta Parkeringshjälpkameran*
1.
Parkeringshjälpkameran kan fås att starta automatiskt när backväxeln väljs eller manuellt via
centerdisplayen.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Aktivera kamera vid backväxel för att
aktivera/deaktivera den automatiska starten.
Starta Parkeringshjälpkameran
Parkeringshjälpkameran kan
startas manuellt om den är
avstängd då backväxeln väljs
eller om den behöver startas i
en annan situation.
–
Tryck på knappen Kamera i centerdisplayens funktionsvy.
> Parkeringshjälpkameran startas.
Kamerastart vid olika situationer
Vid knapptryck avgör bilens hastighet och färdriktning om kameran startar med toppvy eller
frontvy:
•
Toppvy: Vid stillastående och i rörelse framåt
– 0–15 km/h (0–9 mph).
•
Toppvy: Vid stillastående och i rörelse bakåt
– oberoende av hastighet.
•
Frontvy: Vid rörelse framåt 15–22 km/h
(9–14 mph).
Aktivera/deaktivera automatisk start av
Parkeringshjälpkameran
Det är möjligt att aktivera/deaktivera den automatiska starten av Parkeringshjälpkameran när
backväxeln väljs.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
Parkeringsassistans.
Relaterad information
•
Hjälplinjer och fält för Parkeringshjälpkamera* (s. 327)
•
Begränsningar för parkeringshjälpkameran*
(s. 330)
•
Tändningslägen (s. 346)
Automatisk deaktivering av kamera
Frontvyn släcks vid 25 km/h (16 mph) för att inte
distrahera föraren. Är inställningen Aktivera
kamera vid backväxel vald, återaktiveras kameran automatiskt vid 22 km/h (14 mph) inom
60 sekunder. Överskrids 50 km/h (31 mph) återaktiveras inte frontvyn.
Övriga kameravyer släcks vid 15 km/h (9 mph)
och återaktiveras ej.
Välj grundvy för Parkeringshjälpkamera
bakåt
Med funktionen Aktivera kamera vid
backväxel vald kan föraren även välja vilken
kamerafunktion som ska aktiveras vid backning –
den bakåtriktade kameran eller 360°-vyn*.
1.
Tryck på Inställningar i centerdisplayens
toppvy.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Backvy istället för 360° för att aktivera/deaktivera den bakre kameravyn som
grundvy.
Parkeringsassistans.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 329
FÖRARSTÖD
Begränsningar för
parkeringshjälpkameran*
OBS
Håll kameralinsen ren från smuts, snö och is
för bästa funktion. Detta är speciellt viktigt vid
dåliga ljusförhållanden.
Funktionen Parkeringshjälpkamera kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Parkeringshjälpkamera kan inte se alla föremål i
alla sammanhang – följande begränsningar bör
en förare bör vara medveten om.
Relaterad information
•
•
•
OBS
Cykelhållare eller andra tillbehör monterade
bak på bilen kan skymma kamerans sikt.
Blinda sektorer
Var uppmärksam på att även om det ser ut som
att en förhållandevis liten del av bilden är skymd
kan det medföra att en relativt stor sektor är dold
och hinder kan därigenom förbli oupptäckta tills
bilen är mycket nära hindret.
Parkeringshjälpkamera* (s. 325)
Starta Parkeringshjälpkameran* (s. 329)
Hjälplinjer och fält för Parkeringshjälpkamera* (s. 327)
Det finns "blinda" sektorer mellan kamerornas "synfält".
I 360°-vyn kan hinder/föremål "försvinna" i skarvarna mellan de individuella kamerorna.
Överstruken kameraikon innebär att den kameran
är ur funktion.
Ljusförhållanden
Kamerabilden justeras automatiskt efter rådande
ljusförhållande. Det gör att bilden kan variera
något i ljusstyrka och kvalitet. Dåliga ljusförhållanden kan resultera i reducerad bildkvalitet.
Underhåll
Rengör kameralinser regelbundet med ljummet
vatten och bilschampo – försiktigt så inte linsen
repas.
330
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
Aktiv parkeringshjälp*
Varianter av parkering
Den Aktiva parkeringshjälpen (Park Assist Pilot –
PAP) hjälper föraren att parkera eller lämna en
parkeringsficka.
PAP kan användas vid följande varianter av parkering.
Vinkelrät parkering
Parallellparkering
PAP kontrollerar först om ett utrymme är tillräckligt stort och hjälper därefter föraren att vrida
ratten och styra in bilen i utrymmet.
Centerdisplayen visar med symboler, grafik och
text vilka olika moment som ska utföras och när.
OBS
Princip för vinkelrät parkering.
Funktionen PAP mäter utrymme och vrider
ratten – förarens uppgift är att:
•
•
•
•
•
PAP-funktionen parkerar bilen med följande delmoment:
hålla noggrann uppsikt runt bilen
följa centerdisplayens instruktioner
Princip för parallell- eller fickparkering.
1.
Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.
välja växel (bakåt/framåt)
PAP-funktionen parkerar bilen med följande delmoment:
2.
Bilen styrs in i utrymmet under backning
3.
Bilen fixeras i utrymmet med körning framåt/
bakåt.
reglera och hålla säker hastighet
bromsa och stanna.
VARNING
PAP fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt samt har uppsikt över omgivning och andra trafikanter som
närmar sig eller passerar vid parkering.
1.
Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.
2.
Bilen styrs in i utrymmet under backning.
3.
Bilen fixeras i utrymmet med körning framåt/
bakåt.
Med funktionen Kör ut kan en parallellparkerad
bil även få hjälp av PAP med att lämna parkeringsfickan – se rubrik "Lämna en parkeringsficka" i avsnitt "Parkera med Aktiv parkeringshjälp".
OBS
En vinkelrät parkerad bil kan inte få hjälp av
PAP-funktionen Kör ut med att lämna en
parkeringsficka – den funktionen kan bara
användas för en parallellparkerad bil.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 331
FÖRARSTÖD
||
Relaterad information
•
•
•
Parkera med Aktiv parkeringshjälp* (s. 332)
Begränsningar för Aktiv parkeringshjälp*
(s. 335)
Meddelanden för Aktiv parkeringshjälp*
(s. 337)
Parkera med Aktiv parkeringshjälp*
Den Aktiva parkeringshjälpen (Park Assist Pilot –
PAP) hjälper föraren att parkera genom tre delmoment. Funktionen kan även hjälpa föraren att
lämna en parkeringsficka.
OBS
Söka och kontrollmäta parkeringsfickor
Funktionen kan aktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
Den kan även nås från kameravyerna eller toppvyns alternativ
Inställningar.
Funktionen PAP mäter utrymme och vrider
ratten – förarens uppgift är att:
•
•
•
•
•
hålla noggrann uppsikt runt bilen
följa centerdisplayens instruktioner
välja växel (bakåt/framåt)
reglera och hålla säker hastighet
bromsa och stanna.
PAP kan aktiveras om följande kriterier är uppfyllda efter motorstart:
•
•
Inget släpfordon är kopplat till bilen.
Princip för parallell parkering.
Hastigheten måste vara lägre än 30 km/h
(20 mph).
Parkera
PAP-funktionen parkerar bilen med följande delmoment:
332
1.
Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts.
2.
Bilen styrs in i utrymmet under backning.
3.
Bilen fixeras i utrymmet – systemet kan då
begära att föraren ska skifta växel.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
OBS
PAP söker utrymme för parkering, visar
instruktioner och styr in bilen på bilens passagerarsida. Men om så önskas kan bilen parkeras även på förarsidan av gatan:
•
Aktivera körriktningsvisaren åt förarsidan
– då söker systemet parkeringsutrymme
på den sidan bilen istället.
Backa in i parkeringsutrymmet
Princip för vinkelrät parkering.
Vinkelrät.
1.
1.
Kontrollera att det är fritt bakåt.
2.
Backa långsamt och försiktigt utan att röra
ratten – och inte fortare än 7 km/h (4 mph).
> PAP kommer att styra in bilen i parkeringsutrymmet.
3.
Ge akt på centerdisplayen – var beredd att
stanna bilen då grafik och meddelande
anmodar så.
Kör i högst 30 km/h (20 mph) inför en parallell parkering eller högst 20 km/h (12 mph)
inför en vinkelrät parkering.
2.
Tryck på knappen Kör in i funktionsvyn.
> PAP söker upp och kontrollerar om en
parkeringsyta är tillräckligt stor.
3.
Ge akt på centerdisplayen – var beredd att
stanna bilen då grafik och meddelande säger
att en lämplig ficka hittats.
> Ett popup-fönster visas.
4.
Välj Parallell parkering eller Vinkelrät
parkering och lägg i backväxeln.
OBS
Parallell.
•
Håll händerna borta från ratten då PAPfunktionen är aktiverad.
•
Se till att ratten inte hindras på något sätt
och kan rotera fritt.
•
För att uppnå bästa resultat – vänta tills
ratten vridits färdigt innan körning bakåt/
framåt påbörjas.
}}
333
FÖRARSTÖD
||
Fixera bilen i parkeringsutrymmet
2.
Ge akt på centerdisplayen – var beredd att
stanna bilen då grafik och meddelande
anmodar så.
3.
Lägg i backväxeln och kör sakta bakåt.
4.
Ge akt på centerdisplayen – var beredd att
stanna bilen då grafik och meddelande
anmodar så.
Funktionen stängs av automatiskt i kombination
med att grafik och meddelande visar att parkeringen är avslutad. Föraren kan dock behöva göra
en extra korrigering efteråt – endast föraren kan
bedöma när bilen är ordentligt parkerad.
Parallell.
VIKTIGT
Varningsavståndet är kortare när sensorerna
används av PAP jämfört med när Parkeringshjälp använder sensorerna.
Lämna en parkeringsficka
OBS
Vinkelrät.
1.
334
För växelväljaren till D-läge, vänta tills ratten
vridits och kör sakta framåt.
Att lämna en parkeringsficka med funktionen
Kör ut kan endast användas för en parallellparkerad bil – den fungerar inte för en vinkelrät parkerad bil.
Funktionen Kör ut aktiveras i
centerdisplayens funktionsvy.
1.
Tryck på knappen Kör ut i funktionsvyn.
> PAP söker upp bästa sätt att lämna parkeringsfickan.
2.
Ge akt på centerdisplayen – följ instruktionerna på samma sätt som vid parkeringsförfarandet.
Observera att ratten kan "fjädra" tillbaka då funktionen avslutas – föraren kan då behöva vrida
ratten tillbaka till maximalt rattutslag för att kunna
lämna parkeringsfickan.
Om PAP anser att föraren kan lämna parkeringsfickan utan någon extra manöver kommer funktionen att avslutas, även om det kan tyckas att
bilen är kvar i parkeringsfickan.
Relaterad information
•
•
•
Aktiv parkeringshjälp* (s. 331)
Begränsningar för Aktiv parkeringshjälp*
(s. 335)
Meddelanden för Aktiv parkeringshjälp*
(s. 337)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
Begränsningar för Aktiv
parkeringshjälp*
Under vissa omständigheter kan PAP inte
hitta parkeringsfickor – en anledning kan vara
att sensorerna störs av externa ljudkällor vilka
avger samma ultraljudfrekvenser systemet
arbetar med.
Funktionen Aktiv parkeringshjälp (Park Assist
Pilot – PAP) kan ha begränsad funktionalitet i
vissa situationer.
Parkering avbryts
En parkeringssekvens avbryts:
•
•
•
om föraren trycker på Avbryt i centerdisplayen
•
vid ingrepp av de låsningsfria bromsarna eller
den Elektroniska stabilitetskontrollen – t.ex.
ett hjul tappar fästet vid halt väglag.
Ett meddelande i centerdisplayen informerar i
förekommande fall om varför parkeringssekvensen avbröts.
Föraransvar
Föraren bör ha i minnet att PAP är ett hjälpmedel
– inte en ofelbar helautomatisk funktion. Därför
måste föraren vara beredd att avbryta ett parkeringsmoment.
Det finns även några detaljer att tänka på i samband med parkering, t.ex:
•
PAP utgår från på aktuell plats parkerade
fordons placering – är dessa olämpligt uppställda kan t.ex. den egna bilens däck och
fälgar skadas mot trottoarkanter.
•
PAP är konstruerad för parkering på raka
gator – inte i kraftiga böjar eller svängar. Se
därför till att bilen är parallell med parkeringsfickan då PAP mäter utrymmet.
•
Parkeringsfickor på smala gator kan inte alltid erbjudas eftersom nödvändigt utrymme
för manövrering inte är tillräcklig – det kan
underlätta att då köra så nära den sida av
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
10
•
Tänk på att bilens front kan svänga ut mot
mötande trafik under parkeringsmanövern.
•
Objekt belägna högre än sensorernas detektionsområde inkluderas inte när parkeringsmanövern beräknas vilket kan leda till att
PAP kan svänga in i parkeringsfickan för
tidigt – därför bör sådana parkeringsfickor
undvikas.
•
Föraren är ansvarig för bedömning av att den
ficka PAP erbjuder är lämpad för parkering.
•
Använd godkända däck10 med korrekt däcktryck – det påverkar PAP:s förmåga att parkera.
•
Kraftigt regn eller snöfall kan medföra att
parkeringsfickan inte mäts på ett korrekt sätt.
•
Använd inte PAP om snökedjor eller reservhjul är monterade.
•
Använd inte PAP om lastade föremål sticker
utanför bilen.
•
Vinkelräta parkeringsfickor kan missas eller
erbjudas i onödan om en parkerad bil sticker
ut mer än övriga parkerade bilar.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn,
våta däck på asfalt, pneumatiska bromsar,
avgasljud från motorcyklar, m.m.
om föraren rör ratten
om bilen framförs för fort – över 7 km/h
(4 mph)
gatan som möjligt, där den tänkta parkeringsfickan finns.
VIKTIGT
Med ”godkända däck” avses däck av samma typ och fabrikat som originalmonterats vid nyleverans från fabrik.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 335
FÖRARSTÖD
||
VIKTIGT
Vid byte till annan godkänd fälgdimension
vilken medför förändrad däckomkrets kan
PAP-systemets parametrar behöva uppdateras. Rådfråga en verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Underhåll
PAP-sensorernas placering.
För att PAP-funktionen ska fungera korrekt
måste ytorna med dess sensorer rengöras regelbundet med vatten och bilschampo – på stötfångarna är det samma sensorer som Parkeringshjälp använder.
Relaterad information
•
•
336
Aktiv parkeringshjälp* (s. 331)
Parkera med Aktiv parkeringshjälp* (s. 332)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
Meddelanden för Aktiv
parkeringshjälp*
Följande tabell visar några exempel.
Ett antal meddelanden gällande Aktiv parkeringshjälp (Park Assist Pilot – PAP) kan visas i förardisplayen.
Meddelande
Innebörd
Parkeringshjälp
En eller flera av systemens sensorer är blockerade – kontrollera och åtgärda snarast möjligt.
Sensorer blockerade, rengöring behövs
Parkeringshjälp
Ej tillgänglig Service erfordras
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
Aktiv parkeringshjälp* (s. 331)
Parkera med Aktiv parkeringshjälp* (s. 332)
Begränsningar för Aktiv parkeringshjälp*
(s. 335)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 337
FÖRARSTÖD
Blind Spot Information*
OBS
Funktionen Blind Spot Information (BLIS) är
konstruerad att varna för fordon snett bakom och
vid sidan av eget fordon, för att ge föraren stöd i
tät trafik på vägar med flera körfält i samma riktning.
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
BLIS är en förarhjälp avsedd att varna för:
•
•
VARNING
fordon i den döda vinkeln
Blind Spot Information fungerar inte i skarpa
kurvor.
snabbt upphinnande fordon i vänster och
höger körfält närmast eget fordon.
Princip för Blind Spot Information
Blind Spot Information fungerar inte när bilen
backas.
Zon i död vinkel
Zon för snabbt upphinnande fordon.
BLIS-funktionen är aktiv i hastigheter
över 10 km/h (6 mph).
Systemet är konstruerat för att reagera då:
•
•
BLIS-lampans placering.
Indikeringslampa
BLIS-symbol
338
eget fordon blir omkört av andra fordon
eget fordon blir snabbt upphunnet av annat
fordon.
När BLIS upptäcker ett fordon inom zon 1, eller
ett snabbt upphinnande fordon i zon 2, lyser indikeringslampan vid respektive ytterbackspegel
med fast sken. Om föraren i det läget aktiverar
körriktningsvisaren åt den sida som varningen
ges, kommer indikeringslampan att övergå från
fast sken till att blinka med ett mer intensivt ljus.
VARNING
Blind Spot Information är ett kompletterande
hjälpmedel och fungerar inte i alla situationer.
Blind Spot Information är ingen ersättning för
ett säkert körsätt och användande av backspeglar.
Blind Spot Information kan aldrig ersätta förarens ansvar och uppmärksamhet – det åligger alltid föraren att utföra filbyten på ett trafiksäkert sätt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
VARNING
Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar.
Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt
ligger alltid på föraren.
Aktivera/deaktivera Blind Spot
Information*
Funktionen Blind Spot Information (BLIS) kan
aktiveras/deaktiveras.
Är BLIS deaktiverat vid motoravstängning är det
fortsatt avstängt efter påföljande motorstart och
ingen indikeringslampa tänds.
VARNING
Blind Spot Information är ett kompletterande
hjälpmedel och fungerar inte i alla situationer.
Blind Spot Information är ingen ersättning för
ett säkert körsätt och användande av backspeglar.
Relaterad information
•
Aktivera/deaktivera Blind Spot Information*
(s. 339)
•
Begränsningar för Blind Spot Information*
(s. 340)
•
Meddelanden för Blind Spot Information* och
Cross Traffic Alert* (s. 344)
•
Cross Traffic Alert* (s. 340)
Blind Spot Information kan aldrig ersätta förarens ansvar och uppmärksamhet – det åligger alltid föraren att utföra filbyten på ett trafiksäkert sätt.
Relaterad information
Blind Spot Information-lampans placering.
Indikeringslampa
–
BLIS-knapp i funktionsvyn i centerdisplayen
som används för att aktivera/deaktivera funktionen.
Tryck på knappen BLIS i funktionsvyn.
> BLIS aktiveras/deaktiveras, knappen visar
en grön/grå indikering.
•
•
•
Blind Spot Information* (s. 338)
Begränsningar för Blind Spot Information*
(s. 340)
Meddelanden för Blind Spot Information* och
Cross Traffic Alert* (s. 344)
Om BLIS är aktiverat vid motorstart, bekräftas
funktionen av att ytterspeglarnas indikeringslampor blinkar en gång.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 339
FÖRARSTÖD
Begränsningar för Blind Spot
Information*
För optimal funktion är det viktigt att ytorna framför sensorerna hålls rena.
Funktionen Blind Spot Information (BLIS) kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom sensorernas yta.
Exempel på begränsningar:
I vissa fall känner systemet av att en eller båda
sensorer är blockerade och visar då meddelandet
Dolda vinkeln sensor Bakre sensor
blockerad Rengöring behövs i förardisplayen
– kontrollera och åtgärda snarast möjligt.
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra
varningar.
•
BLIS deaktiveras då ett släpfordon ansluts till
bilens elsystem.
Cross Traffic Alert*
Cross Traffic Alert (CTA) är en förarhjälp avsedd
att varna för korsande trafik då bilen backas.
CTA är ett komplement till Blind Spot
Information (BLIS).
VIKTIGT
Sensorer
Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas
komponenter eller omlackering av stötfångare
får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
BLIS-funktionernas sensorer är placerade innanför vardera hörn bakskärm/stötfångare. Sensorerna används även av funktionen Cross Traffic
Alert (CTA).
Relaterad information
•
•
Blind Spot Information* (s. 338)
Aktivera/deaktivera Blind Spot Information*
(s. 339)
•
Meddelanden för Blind Spot Information* och
Cross Traffic Alert* (s. 344)
•
Begränsningar för Cross Traffic Alert
(s. 342)
Princip för CTA.
CTA kompletterar BLIS-funktionen genom att
under backning kunna se korsande trafik från
sidan, t.ex. då bilen backas ut från en parkering.
CTA är konstruerat för att i första hand upptäcka
fordon – i gynnsamma fall kan även mindre föremål som cyklar samt fotgängare upptäckas.
CTA är endast aktiv om bilen rullar bakåt eller om
växellådans backläge har valts.
Håll denna yta ren – på båda sidor.
340
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
Om CTA upptäckt att något närmar sig från sidan
indikeras detta med:
Aktivera/deaktivera Cross Traffic
Alert*
•
en akustisk signal – ljudet hörs i vänster eller
höger högtalare beroende av från vilket håll
objektet närmar sig.
Funktionen Cross Traffic Alert (CTA) kan aktiveras/deaktiveras.
•
•
en tänd ikon i bildskärmens PAS-grafik.
Funktionen aktiveras/deaktiveras i centerdisplayens funktionsvy.
en ikon i parkeringshjälpkamerans toppvy.
Relaterad information
•
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 340)
Begränsningar för Cross Traffic Alert
(s. 342)
Meddelanden för Blind Spot Information* och
Cross Traffic Alert* (s. 344)
VARNING
CTA är ett kompletterande hjälpmedel och
fungerar inte i alla situationer.
CTA är ingen ersättning för ett säkert körsätt
och användande av backspeglar.
CTA kan aldrig ersätta förarens ansvar och
uppmärksamhet – det åligger alltid föraren att
backa på ett trafiksäkert sätt.
Relaterad information
•
Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert*
(s. 341)
–
Tryck på knappen Cross Traffic Alert i
funktionsvyn.
> • GRÖN knappindikering – CTA är aktiverat.
•
GRÅ knappindikering – CTA är deaktiverat.
CTA är i aktiverat läge efter varje motorstart.
VARNING
•
Meddelanden för Blind Spot Information* och
Cross Traffic Alert* (s. 344)
CTA är ett kompletterande hjälpmedel och
fungerar inte i alla situationer.
•
Begränsningar för Cross Traffic Alert
(s. 342)
CTA är ingen ersättning för ett säkert körsätt
och användande av backspeglar.
•
Blind Spot Information* (s. 338)
CTA kan aldrig ersätta förarens ansvar och
uppmärksamhet – det åligger alltid föraren att
backa på ett trafiksäkert sätt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 341
FÖRARSTÖD
Begränsningar för Cross Traffic
Alert
rerna används även av funktionen Blind Spot
Information (BLIS).
Funktionen Cross Traffic Alert (CTA) kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
CTA fungerar inte optimalt i alla situationer utan
har en viss begränsning – CTA-sensorerna kan
t.ex. inte "se" igenom andra parkerade fordon
eller skymmande föremål.
Här följer några exempel på när CTA:s "synfält"
från början kan vara begränsat och annalkande
fordon därför inte kan upptäckas förrän de är
mycket nära:
I en vinklad parkeringsficka kan CTA vara helt "blind" åt
ena sidan.
Blind CTA-sektor.
Sektor där CTA kan detektera/"se".
Då det egna fordonet långsamt backas, ändras
dock vinkeln i förhållande till bilen/föremålet som
skymmer varvid den blinda sektorn snabbt minskar.
Håll denna yta ren – även på vänster sida.
För optimal funktion är det viktigt att ytorna framför sensorerna hålls rena.
Fäst inga föremål, tejp, dekaler eller liknande
inom sensorernas yta.
VIKTIGT
Exempel på ytterligare begränsningar:
Bilen står långt in i en parkeringsficka.
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra
varningar.
•
CTA deaktiveras då ett släpfordon ansluts till
bilens elsystem.
Sensorer
CTA-funktionernas sensorer är placerade innanför vardera hörn bakskärm/stötfångare. Senso-
342
Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas
komponenter eller omlackering av stötfångare
får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 340)
Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert*
(s. 341)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
FÖRARSTÖD
•
Meddelanden för Blind Spot Information* och
Cross Traffic Alert* (s. 344)
•
Begränsningar för Blind Spot Information*
(s. 340)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 343
FÖRARSTÖD
Meddelanden för Blind Spot
Information* och Cross Traffic Alert*
Följande tabell visar några exempel.
Ett antal meddelanden gällande Blind Spot
Information (BLIS) och Cross Traffic Alert (CTA)
kan visas i förardisplayen.
Meddelande
Innebörd
Dolda vinkeln sensor
Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Service erfordras
Dolda vinkeln sens. av
BLIS och CTA har deaktiveras då ett släpfordon har anslutits till bilens elsystem.
Släpvagn kopplad
Relaterad information
•
•
344
Blind Spot Information* (s. 338)
Aktivera/deaktivera Blind Spot Information*
(s. 339)
•
Begränsningar för Blind Spot Information*
(s. 340)
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 340)
•
Hantera meddelanden i förar- och centerdisplayen (s. 102)
Aktivera/deaktivera Cross Traffic Alert*
(s. 341)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
START OCH KÖRNING
START OCH KÖRNING
Tändningslägen
Bilens elsystem kan försättas i olika nivåer/lägen
och på så sätt göra olika funktioner tillgängliga.
Nivå
0
Funktioner
•
II
Kilometerräknare, klocka och temperaturmätare tänds.
För att möjliggöra användning av ett begränsat
antal funktioner med avstängd motor, kan bilens
elsystem försättas i 3 olika nivåer – 0, I och II.
Ägarmanualen beskriver genomgående dessa
nivåer med benämningen "tändningsläge".
•
Elektriskt manövrerade säten kan
justeras.
•
•
Fönsterhissar kan användas.
Följande tabell visar vilka funktioner som är tillgängliga i respektive tändningsläge/nivå:
•
Ljud är möjligt att sätta igång.
•
Panoramatak, fönsterhissar, 12 Vuttag i kupé, navigation, telefon,
kupéfläkt och vindrutetorkare kan
användas.
•
Elektriskt manövrerade säten kan
justeras.
•
12 V-uttag i lastutrymmet kan
användas.
•
Ljud sätts igång automatiskt om
det var igång när bilen lämnades.
Strömförbrukningen belastar startbatteriet i detta tändningsläge.
•
•
Strålkastarna tänds.
Varnings-/kontrollampor lyser i
5 sekunder.
Flera övriga system aktiveras.
Eluppvärmning i sittdynor och bakruta kan dock aktiveras först efter
motorstart.
Detta tändningsläge förbrukar
mycket ström från startbatteriet och
bör därför undvikas!
Att välja tändningsläge
Startvredet i tunnelkonsolen.
•
346
Funktioner
•
Centerdisplayen startas upp och
kan användas.
Funktionerna är tidsstyrda i detta tändningsläge och stängs av automatiskt
efter en stund.
I
Nivå
Tändningsläge 0 – Lås upp bilen och förvara fjärrnyckeln inne i bilen.
START OCH KÖRNING
OBS
För att nå nivå I eller II utan motorstart –
tryck inte ner bromspedalen när dessa tändningslägen ska väljas.
•
3.
Tryck ner bromspedalen helt1.
4.
Vrid startvredet till START och släpp vredet.
Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget.
Vid motorstart arbetar startmotorn tills motorn
startar eller till dess överhettningsskyddet bryter.
Tändningsläge I – Vrid startvredet till
START och släpp vredet. Reglaget återgår
automatiskt till ursprungsläget.
•
Tändningsläge II – Vrid startvredet till
START och håll vredet i START-läge i
ca 4 sekunder. Släpp därefter vredet, vilket
automatiskt återgår till ursprungsläget.
•
Tillbaka till tändningsläge 0 – För att
återgå till tändningsläge 0 från läge I och II –
Vrid startvredet till STOP och släpp vredet.
Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget.
Relaterad information
•
•
•
Starta motor
Motorn startas med hjälp av fjärrnyckeln och
startvredet i tunnelkonsolen.
Starta motor (s. 347)
Vid motorstart under normala förhållanden prioriteras bilens elektriska drivmotor – bensinmotorn
förblir avstängd. Det innebär att efter startvredet
vridits mot START har den elektriska motorn
”startat” och bilen är körklar. Startad motor indikeras av att förardisplayens kontrollampor slocknar och dess förvalda tema tänds upp.
Startvredet i tunnelkonsolen.
Fjärrnyckeln används inte fysiskt vid start av
motorn eftersom bilen är utrustad med stöd för
nyckelfri start (Passive Start).
Stänga av motor (s. 348)
För att starta motorn:
Förardisplay (s. 86)
1.
2.
1
Fjärrnyckeln måste finnas i bilen. För bilar
med Passive Start behöver nyckeln finnas i
den främre delen av kupén. Med tillvalet
nyckelfri låsning/upplåsning (Passive Entry*)
räcker det att nyckeln befinner sig någonstans i bilen.
Se till att växelläge P eller N är valt.
Om bilen rullar räcker det med att vrida startvredet mot START för att starta motorn.
Det finns dock situationer där bensinmotorn startar istället, t.ex. vid för låg temperatur eller om
hybridbatteriet behöver laddas.
Backup-läsarens placering i tunnelkonsolen.
Om meddelandet Fjärrnyckel ej hittad visas i
förardisplayen vid start, placera fjärrnyckeln på
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 347
START OCH KÖRNING
||
backup-läsaren i mugghållaren. Gör därefter ett
nytt startförsök.
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckeln från bilen under körning.
OBS
När fjärrnyckeln placeras i mugghållaren, se
till att inga andra bilnycklar, metallföremål
eller elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer eller laddare) finns i mugghållaren. Flera bilnycklar
nära varandra i mugghållaren kan störa varandra.
VARNING
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara märkbart högre än normalt för vissa motortyper.
Detta görs för att så snabbt som möjligt få
upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner
och skonar miljön.
VIKTIGT
OBS
Bilen kan inte startas om hybridbatteriet är
urladdat.
Startvredet i tunnelkonsolen.
För att stänga av motorn:
–
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
348
Motorn stängs av med hjälp av startvredet i tunnelkonsolen.
Ta alltid med fjärrnyckeln ur bilen när bilen
lämnas och se till att bilens elsystem är i
tändningsläge 0 – särskilt om det finns barn i
bilen.
Om meddelandet Start av bil Systemkontroll,
vänta visas i förardisplayen vid start, vänta tills
meddelandet försvinner och gör därefter ett nytt
startförsök.
Om motorn inte startat efter 3 försök – vänta
3 minuter innan ett nytt försök påbörjas.
Startförmågan ökar om startbatteriet får återhämta sig.
Stänga av motor
Tändningslägen (s. 346)
Stänga av motor (s. 348)
Fjärrnyckel (s. 220)
Byta batteri i fjärrnyckeln (s. 238)
Hybridrelaterad information i förardisplayen
(s. 88)
Laddning av hybridbatteriet (s. 387)
Vrid startvredet till STOP och släpp vredet –
motorn stängs av. Reglaget återgår automatiskt till ursprungsläget.
Om växelväljaren inte är i läge P eller om bilen
rullar:
–
Håll vredet i STOP-läge tills motorn stannar.
Relaterad information
•
Starta motor (s. 347)
START OCH KÖRNING
Rattlås
Rattlåset försvårar styrning om bilen t.ex. tillgrips
olovligen. Ett mekaniskt ljud kan uppfattas när
rattlåset låses eller låser upp.
Använda starthjälp med annat
batteri
Vid starthjälp rekommenderas följande steg för
att undvika kortslutning eller andra skador:
Om startbatteriet är urladdat kan bilen startas
med ström från ett annat batteri.
Aktivera rattlås
Rattlåset aktiveras när bilen låses utifrån och
motorn är avstängd. Om bilen lämnas olåst kommer rattlåset automatiskt låsas efter en stund.
Deaktivera rattlås
Rattlåset deaktiveras när bilen låses upp utifrån.
Om bilen inte är låst räcker det att fjärrnyckeln är
inne i kupén och motorn startas genom att vrida
startvredet mot START för att låsa upp rattlåset.
Relaterad information
•
•
•
Starta motor (s. 347)
Stänga av motor (s. 348)
Ratt (s. 126)
Laddpunkt för starthjälp av egen bil.
VIKTIGT
Bilens laddpunkt är endast till för starthjälp av
egen bil. Laddpunkten är inte avsedd för
starthjälp av annan bil. Används laddpunkten
för att starta en annan bil kan det medföra att
en säkring går sönder vilket innebär att laddpunkten slutar fungera.
Då en säkring har gått sönder visas meddelandet
Batterifel Batterisäkring Service erfordras i
förardisplayen. Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
}}
349
START OCH KÖRNING
||
1.
Sätt bilens elsystem i tändningsläge 0.
2.
Kontrollera att hjälpstartbatteriet har spänningen 12 V.
3.
Om hjälpstartbatteriet är monterat i en annan
bil – stäng av den hjälpande bilens motor och
se till att de båda bilarna inte vidrör varandra.
4.
Sätt fast den röda startkabelns ena klämma
på hjälpstartbatteriets pluspol (1).
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika
kortslutningar med andra komponenter i
motorrummet.
5.
Öppna den positiva hjälpstartspunktens täcklock (2).
6.
Sätt den röda startkabelns andra klämma på
bilens positiva hjälpstartspunkt (2).
7.
350
Sätt fast den svarta startkabelns ena klämma
på hjälpstartbatteriets minuspol (3).
8.
Sätt den svarta startkabelns andra klämma
på bilens negativa hjälpstartspunkt (4).
9.
Kontrollera att startkablarnas klämmor sitter
fast ordentligt så att det inte uppstår gnistor
under startförsöket.
10. Starta motorn på "hjälpbilen" och låt den gå
någon minut med högre tomgång än normalt,
ca 1500 varv/minut.
VARNING
11. Starta den egna bilens motor. Om startförsöket misslyckas förläng laddtiden till 10
minuter och gör därefter ett nytt startförsök.
OBS
Vid motorstart under normala förhållanden
prioriteras bilens elektriska drivmotor – bensinmotorn förblir avstängd. Det innebär att
efter startvredet vridits mot START har den
elektriska motorn ”startat” och bilen är körklar.
Startad motor indikeras av att förardisplayens
kontrollampor slocknar och dess förvalda
tema tänds upp.
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna under startförsöket.
Det finns risk för gnistbildning.
12. Ta bort startkablarna i omvänd ordning –
först den svarta och sedan den röda.
Se till att ingen av den svarta startkabelns
klämmor kommer i kontakt med bilens positiva hjälpstartspunkt/hjälpstartbatteriets pluspol eller ansluten klämma på den röda startkabeln.
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken är
mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om en startkabel ansluts felaktigt,
kan räcka för att batteriet ska explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om svavelsyra kommer i kontakt med ögon, hud
eller kläder. Vid stänk i ögonen – kontakta
omedelbart läkare.
OBS
Bilen kan inte startas om hybridbatteriet är
urladdat.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Startbatteri (s. 494)
Tändningslägen (s. 346)
Starta motor (s. 347)
Öppna och stänga motorhuv (s. 480)
Laddning av hybridbatteriet (s. 387)
START OCH KÖRNING
Växellåda
Symbol
Växellådan är en del av bilens drivlina (kraftöverföring) mellan motor och drivhjul. Växellådans
funktion är att ändra utväxling beroende på
hastighet och kraftbehov.
Informations- eller felmeddelande
för växellåda. Följ given rekommendation.
Bilen har en åttaväxlad automatisk växellåda, och
en elmotor för bakhjulsdrift. Med rattpaddlar* är
det möjligt att växla manuellt. Förardisplayen visar
vilket växelläge som används för tillfället.
VIKTIGT
I avsikt att förhindra skada på någon av drivsystemets komponenter kontrolleras växellådans arbetstemperatur. Vid risk för överhettning tänds en varningssymbol i förardisplayen
och ett textmeddelande visas – följ där given
rekommendation.
Innebörd
Varm eller överhettad växellåda.
Följ given rekommendation.
Växellägen för automatisk växellåda
En automatisk växellåda avlastar föraren som
istället kan koncentrera sin uppmärksamhet på
trafiken och vägen.
Bilen har en åttaväxlad automatisk växellåda där
systemet väljer växel så att körningen blir optimal.
Växellägen i förardisplayen
Relaterad information
•
•
•
Växellägen för automatisk växellåda (s. 351)
Växlingsindikator (s. 354)
Växla med rattpaddlar* (s. 354)
Symboler i förardisplayen
Om ett fel skulle uppstå i växellådan visar förardisplayen en symbol och ett meddelande.
Förardisplayen visar växelväljarens läge:
P, R, N, D eller B.
Vid manuell växling visas även vilken växel som
används (1 – 8).
Växling
Växelväljaren är av Shift-by-wire-typ där växlingarna utförs elektroniskt istället för mekaniskt.
Detta innebär enklare växlingar och mer distinkta
växellägen.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 351
START OCH KÖRNING
||
Byt växelläge genom att trycka den återfjädrande
växelväljaren framåt eller bakåt.
Välj läge P när bilen är parkerad eller när motorn
ska startas. Bilen måste stå stilla när parkeringsläget väljs.
För att kunna växla från neutralläget till ett annat
växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt
och tändningsläget vara II.
För att välja ett annat växelläge när parkeringsläget är valt måste bromspedalen vara nedtryckt
och tändningsläget vara II.
Körläge – D
D är det normala körläget. Upp- och nedväxling
sker automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla vid växling från läge
R till läge D.
I P-läge är växellådan mekaniskt spärrad. Ansätt
först parkeringsbromsen om bilen är parkerad.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering
på lutande underlag – automatlådans P-läge
är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.
Växellägen
Parkeringsläge – P
Hjälpfunktioner:
Systemet kommer att växla till P-läge automatiskt:
•
•
om bilen stängs av i läge D eller R.
om föraren lossar säkerhetsbältet och öppnar förardörren när motorn är igång med växelväljaren i ett annat läge än P.
Backläge – R
Välj läge R för att backa. Bilen måste stå stilla när
backläget väljs.
Parkeringsläget aktiveras med P-knappen som är
placerad intill växelväljaren.
352
Neutralläge – N
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Ansätt parkeringsbromsen om bilen står stilla
med växelväljaren i N-läge.
START OCH KÖRNING
Bromsläge – B
B kan väljas när som helst under färden. I B-läget
motorbromsar bilen när gaspedalen släpps samtidigt som hybridbatteriet laddas. Detta ger fler
möjligheter till återladdning av hybridbatteriet, då
laddningen sker även utan att föraren använder
bromspedalen.
För att undvika ryck och motorstopp växlar växellådan automatiskt ner om farten sjunker lägre än
vad som är lämpligt för den valda växeln.
•
•
Växelväljarspärr (s. 354)
Tändningslägen (s. 346)
Kickdown
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nedväxling, s.k. kickdown.
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker
uppväxling automatiskt.
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är växellådans styrprogram försett med ett nedväxlingsskydd.
B-läge i förardisplayen.
Ifrån B-läget är det möjligt att manuellt växla ned
till lägre växlar. Förardisplayen visar vilken växel (1
- 8) som används.
•
Tryck växelväljaren bakåt en gång för att
växla ned till närmast lägre växel.
•
Tryck växelväljaren bakåt en gång till för att
växla ned ytterligare.
För att kunna växla manuellt till en högre växel
krävs att bilen är utrustad med rattpaddlar*.
•
Tryck växelväljaren framåt för att återgå till Dläget.
Växellådan tillåter inte nedväxlingar/kickdown
som leder till så högt motorvarv att motorn kan
skadas. Om föraren ändå försöker göra en sådan
nedväxling vid högt motorvarv händer ingenting –
den ursprungliga växeln förblir ilagd.
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal i
syfte att förhindra motorskador.
Relaterad information
•
•
•
Växellåda (s. 351)
Växla med rattpaddlar* (s. 354)
Växlingsindikator (s. 354)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 353
START OCH KÖRNING
Växlingsindikator
Växelväljarspärr
Växla med rattpaddlar*
Växlingsindikatorn i förardisplayen visar aktuell
växel vid manuell växling och när det är lämpligt
att lägga i nästa växel för bästa möjliga bränsleekonomi.
Växelväljarspärren förhindrar oavsiktlig växling
mellan olika växellägen i en automatisk växellåda.
Rattpaddlarna är ett komplement till växelväljaren
som gör det möjligt att växla manuellt utan att
släppa händerna från ratten.
För en miljöanpassad körning vid manuell växling
är det viktigt att köra på rätt växel och att växla i
god tid. Växlingsindikatorn visar aktuell växel i
förardisplayen och indikerar med en pil uppåt en
rekommenderad växling till högre växel. Växlingsindikatorn visas i växelläge B, eller vid växling
med rattpaddlar* i växelläge D.
Den automatiska växelväljarspärren har särskilda
säkerhetssystem.
För att kunna växla med rattpaddlarna måste de
först aktiveras:
Från parkeringsläge – P
För att kunna föra växelväljaren ur P-läget måste
bromspedalen vara nedtryckt och tändningsläget
vara II.
–
Automatisk växelväljarspärr
Aktivera rattpaddlar
Dra en av paddlarna mot ratten.
> En siffra i förardisplayen indikerar aktuell
växel.
Från neutralläge – N
Om växelväljaren är i läge N och bilen har stått
stilla i minst 3 sekunder (oavsett om motorn är
igång eller inte) är växelväljaren spärrad.
För att kunna föra växelväljaren från N-läget till
ett annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och tändningsläget vara II.
Meddelande i förardisplayen
Om växelväljaren är spärrad visas ett meddelande
i förardisplayen, t.ex. Växelspak Trampa ned
bromsen för att aktivera växelspaken.
Växlingsindikator i förardisplayen2.
Växelväljaren spärras inte mekaniskt.
Relaterad information
Relaterad information
•
•
2
354
Växellåda (s. 351)
Växellägen för automatisk växellåda (s. 351)
•
•
Växellägen för automatisk växellåda (s. 351)
Tändningslägen (s. 346)
Förardisplay vid växling med rattpaddlar.
Växla
För att växla ett steg:
–
Dra en av paddlarna bakåt – mot ratten – och
släpp.
Bilden är schematisk, layouten kan variera beroende av bilmodell eller uppdaterad mjukvara.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
START OCH KÖRNING
Relaterad information
•
•
Växellägen för automatisk växellåda (s. 351)
Växlingsindikator (s. 354)
Drivsystem
XC90 Twin Engine är en så kallad parallellhybrid
vilket innebär att den har två separata drivsystem; en elmotor och en förbränningsmotor.
Beroende på förarvalt körläge och tillgänglig elenergi kan de båda drivsystemen användas
antingen enskilt eller parallellt.
Två drivsystem
Ett avancerat styrsystem koordinerar de båda
drivsystemens egenskaper för att ge bästa möjliga körekonomi.
"–": Väljer nästa lägre växel.
"+": Väljer nästa högre växel.
En växling sker vid varje paddeldrag förutsatt att
motorns varvtal inte går utanför tillåtet område.
Efter varje växling skiftar förardisplayen siffra för
att visa aktuell växel.
Stänga av funktionen
Manuell avstängning
– Stäng av rattpaddlarna genom att dra båda
paddlarna mot ratten och hålla kvar tills siffran för aktuell växel i förardisplayen slocknar.
Automatisk avstängning
I växelläge D stängs rattpaddlarna av efter en
kort stund om de inte används. Det indikeras med
att siffran för aktuell växel slocknar.
I växelläge B sker ingen automatisk avstängning.
}}
355
START OCH KÖRNING
||
Körlägen
Välja körläge
Valet av körläge påverkar bilens köregenskaper
för att förbättra körupplevelsen och underlätta
vid körning i speciella situationer.
Med körlägen går det snabbt att få tillgång till
bilens många funktioner och inställningar vid
olika körbehov. Följande system anpassas för att
erhålla bästa möjliga köregenskaper i respektive
körläge:
Hybridbatteri
Förbränningsmotor
Högvoltsgenerator3
Elmotor
Både förbränningsmotor och elmotor kan generera drivkraft direkt på hjulen. Förbränningsmotorn kan dessutom ladda elmotorns hybridbatteri
med en särskild högvoltsgenerator.
•
•
•
•
•
•
Styrning
Motor/växellåda/fyrhjulsdrift
Bromsar
Luftfjädring och stötdämpning
Tryck på körlägesreglaget DRIVE MODE.
> En popup-meny öppnas i centerdisplayen.
2.
Rulla hjulet uppåt eller nedåt tills önskat körläge är markerat.
3.
Tryck på körlägesreglaget eller direkt på pekskärmen för att bekräfta valet.
> Det valda körläget indikeras i förardisplayen.
Förardisplay
Klimatinställningar
Välj det körläge som passar bäst för nuvarande
körförhållanden. Tänk på att alla körlägen inte
kan väljas i alla situationer.
Relaterad information
•
•
1.
Körlägen (s. 356)
Allmänt om XC90 Twin Engine (s. 50)
När ett körläge inte är valbart visas ett meddelande, exempelvis:
• Inte möjligt att välja på grund av växel i
manuellt läge
• Inte möjligt att välja på grund av låg
batterinivå
3
356
Kombinerad högvoltsgenerator och startmotor – CISG (Crank Integrated Starter Generator).
START OCH KÖRNING
• Inte möjligt att välja på grund av låg
hastigheter justeras markfrigången automatiskt
till en lägre nivå för att minska luftmotståndet.
• Inte möjligt att välja på grund av
Förmågan att köra med enbart elmotor i körläget
Hybrid beror på hybridbatteriets energinivå och
t.ex. på behovet av värme/kyla i kupén.
temperatur
begränsningar
• Inte möjligt att välja på grund av för hög
hastighet.
Valbara körlägen
VARNING
Tänk på att bilen inte avger något motorljud
när den endast drivs av elmotorn och därför
kan vara svår att uppfatta för barn, fotgängare,
cyklister och djur. Detta gäller speciellt i låga
farter, t.ex. på parkeringsplatser.
Med hög effekt tillgänglig är det möjligt att köra
enbart på el. När gaspedalen trycks ned aktiveras
enbart elmotorn ända tills ett visst läge uppnås.
När detta läge överskrids startar förbränningsmotorn.
Förbränningsmotorn startar när energinivån i batteriet inte räcker till för den motoreffekt som föraren efterfrågar med gaspedalen.
Förardisplayen visar också när energi återförs till
batteriet (regeneras) vid en lätt inbromsning. Mer
information om regenerering finns i avsnitt "Färdbroms".
Vid låg energinivå (hybridbatteriet nästan tomt)
måste batteriets energinivå upprätthållas, vilket
leder till att förbränningsmotorn startar oftare.
Ladda hybridbatteriet från ett 230 VAC-uttag
med laddkabeln, eller byt till körläge Save, för att
återställa förmågan att köra på enbart el.
VARNING
Lämna inte bilen i ett oventilerat utrymme
med aktiverat körläge och avstängd bränslemotor – automatisk motorstart sker vid låg
energinivå i hybridbatteriet och avgaserna kan
då allvarligt skada människor och djur.
HYBRID
Detta är bilens normalläge.
När bilen startar är den i Hybrid-läget. Styrsystemet använder både den elektriska och bränsledrivna motorn – enskilt eller parallellt – och
beräknar optimal användning avseende prestanda, bränsleförbrukning och komfort. I högre
Förardisplayen vid framdrivning med både el- och förbränningsmotor.
Visaren i förardisplayen indikerar hur mycket
energi som bilen använder vid körning, och den
lilla visaren mellan blixten och droppen visar hur
mycket energi som finns att tillgå. Läs mer om
hybridinformation i förardisplayen i avsnitt "Hybridrelaterad information i förardisplayen".
}}
357
START OCH KÖRNING
||
PURE
Kör bilen med elmotor, med så låg energiförbrukning som möjligt och med minsta möjliga koldioxidutsläpp.
Körläget maximerar körning på hybridbatteriet.
Detta innebär t.ex. att markfrigången är lägre för
att minska luftmotståndet och att effekten på
vissa klimatinställningar är reducerade.
Pure-läget är tillgängligt när hybridbatteriet har
en tillräckligt hög energinivå. Om energinivån i
batteriet blir för låg startar förbränningsmotorn.
Förbränningsmotorn startar också
•
om hastigheten överstiger 125 km/h
(78 mph)
•
om föraren begär mer drivkraft än eldrivningen kan ge
•
vid system-/komponentbegränsningar, t.ex.
låg yttertemperatur.
Om de reducerade klimatinställningarna upplevs
negativt, tryck vid behov på AUTO- eller defrosterknappen.
SAVE
Spara energin till ett senare tillfälle då eldrivning
är mer lämplig, t.ex. för stadskörning.
Att köra med elmotor sparar mer bränsle vid låga
farter än vid högre. Välj därför detta körläge i första hand då hybridbatteriets energinivå är hög
och en planerad körning ska börja med en längre
sträcka i högre farter (t.ex. på motorväg) och
358
avslutas med en sträcka i låga farter när eldrift är
önskvärd.
Om hybridbatteriets energinivå är låg när körläget
väljs kommer förbränningsmotorn att starta för att
ladda batteriet upp till 33 %. Om hybridbatteriets
energinivå redan överstiger 33 % kommer denna
energinivån att bibehållas genom att styrsystemet
stoppar/startar förbränningsmotorn på samma
sätt som i Hybrid-läge.
Körläget medför en ökad bränsleförbrukning då
förbränningsmotorn startar och stoppar för att
kunna spara en tillräckligt hög energinivå till
senare eldrift.
OFF ROAD
Maximera bilens framkomlighet vid körning i
besvärlig terräng och på dåliga vägar.
Körläget ger en hög markfrigång, styrningen är
lätt, fyrhjulsdriften och låghastighetsfunktionen
med utförkörningshjälp (Hill Descent Control) är
aktiverade.
Körläget kan bara aktiveras i låga hastigheter och
hastighetsmätaren visar området för hastighetsbegränsningen. Om denna hastighet överskrids
avbryts Off Road-läget och körläget AWD aktiveras istället.
Förardisplayen är kompletterad med kompass
och höjdmätare.
För att kunna driva alla fyra hjulen är förbrännings- och elmotor igång kontinuerligt, vilket
medför en ökad bränsleförbrukning.
OBS
Körläget är inte utformat för att användas på
allmän väg.
OBS
Om bilen stängs av i OFF ROAD-läge, och
därmed har hög markfrigång, sänks bilen ned
när bilen startas nästa gång.
VIKTIGT
Körläge OFF ROAD får inte användas vid körning med släpvagn utan släpvagnskontakt.
Det finns annars risk för skador på luftbälgarna.
AWD
Förbättra bilens väggrepp och framkomlighet
med fyrhjulsdrift.
Körläget är avsett för låga farter i halt väglag men
har även en stabiliserande effekt i högre hastigheter.
För att kunna driva alla fyra hjulen är förbrännings- och elmotor igång kontinuerligt, vilket
medför en ökad bränsleförbrukning.
START OCH KÖRNING
POWER
Power-läget gör att bilen upplevs sportigare vid
en mer aktiv körning.
Körläget maximerar den kombinerade effekten
från förbrännings- och elmotor genom att bilen
drivs med både fram- och bakhjul. Bilen får ett
sportigare beteende och snabbare respons vid
gaspådrag. Körning på lägre växel, med fördröjd
uppväxling, prioriteras. Styrresponsen är snabbare, dämpningen är hårdare och en lägre markfrigång gör att karossen följer vägbanan för att
minska krängning vid kurvtagning.
Förbrännings- och elmotor är igång kontinuerligt
vilket medför en ökad bränsleförbrukning.
INDIVIDUAL
Anpassa ett körläge efter egna önskemål.
Välj ett körläge att utgå ifrån och justera sedan
inställningarna efter önskade köregenskaper.
Individuellt körläge är bara tillgängligt om det
först är aktiverat i centerdisplayen.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car Individuellt körläge och
markera Individuellt körläge.
3.
Välj ett körläge att utgå ifrån: Pure, Hybrid
eller Power.
•
•
Fyrhjulsdrift (s. 361)
Utförskörningshjälp (s. 370)
Möjliga justeringar gäller inställningar för
•
•
•
•
•
Förardisplay
Rattmotstånd
Egenskaper för drivlinan
Bromskaraktär
Dämpningskontroll.
Start och stopp av förbränningsmotor
Ett avancerat styrsystem avgör i vilken utsträckning bilen körs på förbränningsmotor, elmotor
eller båda parallellt.
Den primära funktionen är att utnyttja de olika
motorerna och den tillgängliga energin i hybridbatteriet så effektivt som möjligt, med hänsyn till
de olika körlägenas egenskaper samt förarens
begäran av effekt genom gaspedalen.
Det finns även fall där tillfälliga begränsningar i
systemet, eller lagkravsstyrda funktioner för att
upprätthålla en låg nivå av bilens totala utsläpp av
emissioner, kan komma att använda förbränningsmotorn i större utsträckning.
Relaterad information
•
•
•
•
Hastighetsberoende rattmotstånd (s. 252)
Nivåkontroll* (s. 360)
Hybridrelaterad information i förardisplayen
(s. 88)
Färdbroms (s. 361)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 359
START OCH KÖRNING
Nivåkontroll*
3.
Bilens nivåkontroll reglerar bilens fjädrings- och
dämpningsegenskaper automatiskt för bästa
komfort och funktion under körning. Det går även
att reglera nivån manuellt för att underlätta vid
lastning, eller vid in- och urstigning.
Luftfjädring och stötdämpning
Systemet är anpassat efter det valda körläget och
efter vilken hastighet bilen har. Med luftfjädringen
regleras bilens markfrigång till en lägre nivå vid
högre hastigheter vilket minskar luftmotståndet
och ökar stabiliteten. Dämpningen är normalt
inställd för bästa möjliga komfort och regleras
kontinuerligt beroende av vägens underlag, bilens
acceleration, inbromsning och kurvtagning.
Inaktivering av fjädring och nivåkontroll
I vissa fall måste funktionen stängas av, t.ex.
innan bilen hissas upp med domkraft. Nivåskillnaden som skapas vid lyft med domkraft kan annars
orsaka problem för luftfjädringen.
Stäng av funktionen via centerdisplayen:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
Förardisplayen indikerar när nivåreglering pågår.
3.
Nivån går inte att reglera när någon av sidodörrarna eller motorhuven är öppen.
Välj Inaktivering av fjädring och
nivåkontroll.
Lastningsläge
Inställningar för nivåkontroll
Instegshjälp
Bilen kan sänkas ned för att underlätta vid inoch urstigning.
Aktivera instegshjälpen via centerdisplayen:
360
Välj Instegshjälp.
> När bilen är parkerad med avstängd motor
sänks bilen ned (nivåregleringen stannar
om någon dörr öppnas). När bilen startas
och börjar rulla, höjer sig bilen till den höjd
som gäller för valt körläge.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
Fjädring.
Använd knapparna i lastutrymmet för att reglera
bakpartiets höjd och underlätta vid i-/urlastning
eller när en släpvagn ska kopplas till/från. Se
avsnittet "Lastning".
Vid parkering
Se vid parkering till att det finns tillräcklig plats
över och under bilen då bilens markfrigång kan
variera t.ex. beroende av yttertemperatur, hur
bilen lastas, användning av lastningsläge eller vilket körläge som väljs efter start.
Nivån kan även komma att justeras en period
efter bilen är parkerad. Detta för att kompensera
för eventuella höjdförändringar som kan inträffa
på grund av temperaturförändringar i luftfjädrarna
när bilen svalnar.
Vid transport
Vid transport av bilen på färja, tåg eller lastbil får
bilen bara surras runt däcken och inte i övriga
delar av chassit. Förändringar i luftfjädringen kan
uppstå under transporten vilket skulle kunna
påverka surrningen negativt.
Relaterad information
•
•
Körlägen (s. 356)
Lastning (s. 209)
Fjädring.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
START OCH KÖRNING
Fyrhjulsdrift
Bromsfunktioner
Färdbroms
Fyrhjulsdrift, AWD (All Wheel Drive), innebär att
bilen driver samtidigt på alla fyra hjulen vilket förbättrar väggreppet.
Bilens bromsar används för att sänka hastigheten eller förhindra att bilen sätts i rullning.
Färdbromsen används till att sänka bilens hastighet vid färd.
Vid sidan av färdbroms och parkeringsbroms är
bilen utrustad med flera automatiska bromshjälpfunktioner. Dessa kan underlätta t.ex. genom att
föraren inte behöver hålla foten på bromspedalen
vid stillastående vid ett trafikljus, vid start i uppförsbacke eller vid körning i nedförsbacke.
Färdbromssystem
För att uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika hjulspinn fördelas drivkraften automatiskt till
de hjul som har det bästa fästet. Fyrhjulsdrift har
även en stabilserande effekt vid högre hastigheter. Vid normal körning fördelas en större del av
kraften till framhjulen.
Fyrhjulsdriftens egenskaper varierar beroende av
vilket körläge som är valt.
Relaterad information
•
•
Körlägen (s. 356)
Låghastighetskörning (s. 369)
Beroende av bilens utrustning kan följande
bromshjälpfunktioner finnas:
•
•
•
•
Automatisk broms vid stillastående
Backstarthjälp (Hill Start Assist)
Automatisk inbromsning efter en kollision
Utförskörningshjälp (Hill Descent Control)*
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Färdbroms (s. 361)
Parkeringsbroms (s. 365)
Utförskörningshjälp (s. 370)
Backstarthjälp (s. 368)
Automatisk broms vid stillastående (s. 368)
Automatisk inbromsning efter en kollision
(s. 364)
Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om en
bromskrets skadas kommer bromspedalen att ta
djupare. Ett högre pedaltryck behövs då för att få
normal bromseffekt.
VARNING
Vid strömlös bil med avstängd el- och bränslemotor är det inte möjligt att bromsa bilen.
I mycket kuperade landskap eller vid körning med
tung last kan bromsarna avlastas genom motorbromsning i växelläge B. Använd körläge Off
Road för utökad motorbroms vid körning i branta
nedförsbackar i låga hastigheter.
Låsningsfria bromsar
Bilen har låsningsfria bromsar, Anti-lock Braking
System (ABS), som förhindrar att hjulen låser sig
vid inbromsning och möjliggör bibehållen styrförmåga. Vid ingrepp kan vibrationer kännas i
bromspedalen, vilket är normalt.
Efter att motorn startats görs automatiskt ett kort
test av ABS-systemet då föraren släpper bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test av systemet kan komma att göras vid låg hastighet. Testet kan uppfattas som pulseringar i bromspedalen.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 361
START OCH KÖRNING
||
Lätt inbromsning ger laddning till
hybridbatteriet
Vid lätt inbromsning används den elektriska
motorns motorbroms. Bilens rörelseenergi
omvandlas då istället till elektrisk energi vilken
används till att ladda hybridbatteriet. Batteriladdning med motorbroms indikeras i förardisplayen,
se avsnitt "Hybridrelaterad information i förardisplayen".
Denna funktion är aktiv i hastighetsintervallet
150–5 km/h (93–3 mph). Vid hårdare inbromsning, samt utanför det hastighetsintervallet, kompletteras inbromsningen av det hydrauliska
bromssystemet.
vara fallet efter en biltvätt. Det är då nödvändigt
att trampa kraftigare på bromsen. Håll därför ett
större avstånd till framförvarande trafik.
Bromsa bilen ordentligt efter körning på våta
vägar och efter en biltvätt. Bromsskivorna värms
då upp, torkar snabbare och skyddas mot korrosion. Ta hänsyn till rådande trafiksituation vid
inbromsning.
Bromsa på saltade vägar
Vid körning på saltade vägar kan det bildas ett
saltskikt på bromsskivor och bromsbelägg. Detta
kan förlänga bromssträckan. Håll därför ett extra
stort säkerhetsavstånd till framförvarande fordon.
Se också till att:
•
Bromsa då och då för att avlägsna ett eventuellt saltskikt. Se till att andra trafikanter inte
utsätts för fara vid inbromsningen.
•
Trampa försiktigt på bromspedalen när körningen har avslutats och innan nästa färd
startar.
Underhåll
Förardisplayen indikerar laddning vid motorbromsning.
Bromsa på våta vägar
Vid körning en längre tid i kraftigt regn utan att
bromsa, kan bromseffekten vid den första
inbromsningen fördröjas något. Detta kan även
362
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceintervaller följas, vilka finns specificerade i Service- och Garantiboken.
Nya och utbytta bromsbelägg och bromsskivor
ger optimal bromsverkan först efter några hundra
kilometer efter ”inslitning”. Kompensera den
minskade bromsverkan genom att trampa ned
bromspedalen hårdare. Volvo rekommenderar att
endast bromsbelägg som är godkända för din
Volvo monteras.
VIKTIGT
Kontroll av slitage på bromssystemets komponenter bör göras regelbundet.
Kontakta en verkstad för information om tillvägagångssätt eller låt en verkstad utföra
inspektionen – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Symboler i förardisplayen
Symbol
Innebörd
Kontrollera bromsvätskenivån. Om
nivån är låg, fyll på bromsvätska
samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
Fel på pedalsensor.
START OCH KÖRNING
Symbol
Innebörd
Fast sken i 2 sekunder vid start av
motor: Automatisk funktionskontroll.
Fast sken i mer än 2 sekunder: Fel
i ABS-systemet. Bilens ordinarie
bromssystem fungerar fortfarande,
men utan ABS-funktion.
Om meddelandet Bromspedal
Egenskaper ändrade Service
erfordras visas är systemet för
Brake-by-Wire ur funktion. Bromspedalen tar djupare och ett högre
pedaltryck krävs för att få bromseffekt.
VARNING
Om både varningslampan för bromsfel och
ABS-fel är tända samtidigt, kan ett fel ha uppstått i bromssystemet.
•
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid
detta tillfälle är normal, kör försiktigt till
närmaste verkstad för kontroll av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
•
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen
köras vidare utan att bromsvätska fyllts
på. Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Bromsfunktioner (s. 361)
Bromsförstärkning (s. 364)
Bromsljus (s. 136)
Nödbromsljus (s. 363)
Hybridrelaterad information i förardisplayen
(s. 88)
Nödbromsljus
Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma
bakomvarande fordon om en kraftig inbromsning. Funktionen innebär att bromsljuset blinkar
istället för att – som vid normal bromsning – lysa
med fast sken.
Nödbromsljusen aktiveras vid en kraftig inbromsning eller om ABS-systemet aktiveras i höga hastigheter. Efter nedbromsning till en låg hastighet
återgår bromsljuset från att blinka till normalt fast
sken, samtidigt aktiveras bilens varningsblinkers.
Dessa blinkar tills föraren accelerar upp bilen till
en högre hastighet igen eller stänger av varningsblinkersen.
Relaterad information
•
•
•
Färdbroms (s. 361)
Varningsblinkers (s. 137)
Bromsljus (s. 136)
363
START OCH KÖRNING
Bromsförstärkning
Bromsförstärkningssystemet, BAS (Brake Assist
System), hjälper till att öka bromskraften vid
inbromsning och förkortar därmed bromssträckan.
Systemet känner av förarens sätt att bromsa och
ökar bromskraften när det behövs. Bromskraften
kan förstärkas upp till nivån då ABS-systemet
ingriper. Funktionen avbryts när trycket på bromspedalen minskas.
Relaterad information
•
Färdbroms (s. 361)
Automatisk inbromsning efter en
kollision
Vid en kollision där aktiveringsnivån för pyrotekniska bältesförsträckare eller krockkudde uppnås, eller om en kollision med ett stort djur
detekteras, ansätts bilens bromsar automatiskt.
Funktionen är till för att förhindra eller mildra
effekter av en eventuell efterföljande kollision.
Efter en allvarlig kollision finns det en risk att det
inte längre är möjligt att kontrollera och styra
bilen. För att då undvika eller minska effekten av
en eventuell efterföljande kollision, mot ett fordon
eller ett objekt i bilens väg, aktiveras bromshjälpsystemet automatiskt och bromsar bilen på ett
säkert sätt.
Bromsljus och varningsblinkers aktiveras under
inbromsningen. När bilen stannat fortsätter varningsblinkersen att blinka och parkeringsbromsen ansätts.
Om en inbromsning inte skulle vara lämplig, t.ex.
om det finns en risk att bli påkörd av efterföljande
trafik, kan systemet åsidosättas genom att föraren trycker ned gaspedalen.
Funktionen förutsätter att bromssystemet är
intakt efter kollisionen.
Relaterad information
•
•
•
364
Bromsfunktioner (s. 361)
Bältesförsträckare (s. 59)
Krockkuddar (s. 62)
•
Rear Collision Warning (s. 313)
START OCH KÖRNING
Parkeringsbroms
Parkeringsbromsen förhindrar att bilen rullar iväg
från stillastående genom att mekaniskt låsa/
spärra två hjul.
Reglaget för parkeringsbromsen är placerad i tunnelkonsolen mellan stolarna.
När den elektriskt manövrerade parkeringsbromsen arbetar hörs ett svagt elmotorljud. Ljudet uppkommer även vid automatiska funktionskontroller av parkeringsbromsen.
Om bilen står stilla när parkeringsbromsen
ansätts verkar den endast på bakhjulen. Om
ansättningen sker när bilen rör sig används ordinarie färdbroms, d.v.s. bromsen verkar på alla fyra
hjulen. Bromsverkan övergår till bakhjulen när
bilen nästan står stilla.
Relaterad information
•
•
•
Bromsfunktioner (s. 361)
Använda parkeringsbroms
Använda parkeringsbroms (s. 365)
Använd parkeringsbromsen för att förhindra att
bilen rullar iväg från stillastående.
Vid fel på parkeringsbroms (s. 367)
Ansätta parkeringsbromsen
1.
Dra reglaget uppåt.
> Symbolen i förardisplayen tänds när parkeringsbromsen är ansatt.
2.
Kontrollera att bilen står still.
Symbol i förardisplayen
Symbol
Innebörd
Symbolen är tänd när parkeringsbromsen är ansatt.
Om symbolen blinkar innebär det
att ett fel har uppstått. Läs meddelande i förardisplayen.
}}
365
START OCH KÖRNING
||
Automatisk ansättning
Parkeringsbromsen ansätts automatiskt:
•
•
•
Lossa parkeringsbromsen
VARNING
om funktionen Auto Hold (automatisk broms
vid stillastående) är aktiverad och bilen har
stått stilla ca 5 minuter.
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering
på lutande underlag – en ilagd växel eller
automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att
hålla bilen i alla situationer.
när växelläge P väljs i en brant backe.
när motorn stängts av. (Denna funktion är
valbar, se rubriken "Inställningar för parkeringsbroms" nedan.)
Nödbroms
I nödfall kan parkeringsbromsen ansättas när fordonet är i rörelse genom att dra och hålla upp
reglaget. Bromsförloppet avbryts när reglaget
släpps.
OBS
Om bilen parkeras i uppförsbacke:
•
Vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i utförsbacke:
Lossa manuellt
1. Tryck ned bromspedalen bestämt.
2.
Vid nödbromsning i högre hastigheter ljuder
en signal under bromsförloppet.
Tryck ned reglaget.
> Parkeringsbromsen släpper och symbolen
i förardisplayen slocknar.
Lossa automatiskt
1. Ta på säkerhetsbältet.
366
Parkera i backe
2.
Starta motorn.
3.
Välj växelläge D eller R och ge gas.
> Parkeringsbromsen släpper och symbolen
i förardisplayen slocknar.
•
Vrid hjulen i riktning mot trottoarkanten.
Tung last i motlut
Tung last, t.ex. ett släp, kan göra att bilen rullar
bakåt när parkeringsbromsen lossas automatiskt i
kraftigt motlut. Undvik detta genom att dra reglaget uppåt samtidigt som bilen kör iväg. Släpp
reglaget när motorn uppnår dragläge.
Inställningar för parkeringsbroms
Det går att stänga av/återaktivera funktionen för
automatisk ansättning via centerdisplayen:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car Elektrisk
parkeringsbroms och avmarkera/markera
funktionen Automatisk aktivering av
parkeringsbroms.
START OCH KÖRNING
Relaterad information
•
•
•
Parkeringsbroms (s. 365)
Vid fel på parkeringsbroms (s. 367)
Automatisk broms vid stillastående (s. 368)
Vid fel på parkeringsbroms
Symboler i förardisplayen
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad om det
inte går att lossa eller ansätta parkeringsbromsen efter flera försök.
Symbol
Innebörd
Om symbolen blinkar innebär det
att ett fel har uppstått. Se meddelande i förardisplayen.
En varningssignal ljuder vid färd med ansatt parkeringsbroms.
Om bilen måste parkeras innan ett eventuellt fel
är åtgärdat, ska hjulen vridas som vid parkering i
backe och växelväljaren vara i läge P.
Fel i bromssystemet. Se meddelande i förardisplayen.
Låg batterispänning
Informationsmeddelande i förardisplayen.
Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken lossas eller ansättas. Anslut ett
starthjälpsbatteri om batterispänningen är för låg.
Byte av bromsbelägg
Exempel på meddelanden:
Bromsbeläggen bak måste bytas på verkstad på
grund av den elektriskt manövrerade parkeringsbromsens konstruktion – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
• Parkeringsbroms Service erfordras
• Parkeringsbroms Systemet överhettat
• Parkeringsbroms Tillfälligt ej tillgänglig
Relaterad information
•
•
•
•
Bromsfunktioner (s. 361)
Använda parkeringsbroms (s. 365)
Parkeringsbroms (s. 365)
Använda starthjälp med annat batteri (s. 349)
367
START OCH KÖRNING
Backstarthjälp
Automatisk broms vid stillastående
Backstarthjälpen, Hill Start Assist (HSA), förhindrar att bilen rullar bakåt vid start i uppförsbacke. Vid backning i uppförsbacke förhindrar
den att bilen rullar framåt.
Automatisk broms vid stillastående (Auto Hold)
innebär att föraren kan släppa bromspedalen
med bibehållen bromsverkan när bilen har stannat vid ett trafikljus eller en vägkorsning.
Funktionen innebär att pedaltrycket i bromssystemet finns kvar några sekunder under tiden foten
flyttas från bromspedal till gaspedal.
När bilen har stannat aktiveras bromsarna automatiskt. Funktionen kan använda antingen färdbroms eller parkeringsbroms för att hålla bilen
stilla och fungerar på alla lutningar. När gaspedalen trycks ned igen lossar bromsarna.
Den tillfälliga bromseffekten släpper efter några
sekunder eller när föraren ger gas.
Backstarthjälpen är tillgänglig även om funktionen automatisk broms vid stillastående (Auto
hold) är avstängd.
Relaterad information
•
•
Bromsfunktioner (s. 361)
Automatisk broms vid stillastående (s. 368)
Aktivera eller stäng av Auto Hold med strömställaren i tunnelkonsolen. Funktionen förblir
avstängd tills den återaktiveras.
När funktionen är avstängd kommer backstarthjälpen (HSA) att vara fortsatt aktiv och förhindrar att bilen rullar bakåt vid start i uppförsbacke.
Symboler i förardisplayen
Symbol
Symbolen är tänd när funktionen
använder färdbromsen för att hålla
bilen stilla.
Vid inbromsning till stillastående i en upp- eller
nedförsbacke – trampa ned bromspedalen lite
hårdare innan den släpps för att säkerställa att
bilen inte rullar alls.
Symbolen är tänd när funktionen
använder parkeringsbromsen för
att hålla bilen stilla.
Om föraren stänger av motorn när bilen står stilla
ansätts parkeringsbromsen.
Strömställare för automatisk broms
Relaterad information
•
•
Strömställaren lyser när funktionen är aktiverad.
368
Innebörd
Bromsfunktioner (s. 361)
Backstarthjälp (s. 368)
START OCH KÖRNING
Låghastighetskörning
Aktivera låghastighetskörning, LSC
Låghastighetsfunktionen Low Speed Control
(LSC) underlättar vid terrängkörning och körning
på hala underlag, som t.ex. med husvagn på
gräsmattor eller med båtkärra på iläggningsramper.
Relaterad information
Funktionen ingår i körläget Off Road.
•
•
•
Funktionen är anpassad för terrängkörning och
för körning med släpvagn i låga hastigheter.
Med låghastighetskörning prioriteras låga växlar
och fyrhjulsdrift vilket hjälper till att undvika hjulspinn och ger bättre dragkraft på alla hjulen. Gaspedalen är mer dynamisk för att lättare kunna
reglera farten i låga hastigheter.
Funktionen aktiveras tillsammans med Hill
Descent Control (HDC) som ger utökad motorbroms och möjliggör en låg och jämn hastighet
vid körning i branta nedförsbackar. Vilket system
som är aktivt beror av underlaget, vägens lutning
och bilens hastighet.
OBS
Funktionen stängs av vid körning i högre hastigheter och måste återaktiveras vid lägre fart,
om så önskas.
•
Välj körläge Off Road för att aktivera funktionen.
•
Välj ett annat körläge för att stänga av.
Bromsfunktioner (s. 361)
Utförskörningshjälp (s. 370)
Körlägen (s. 356)
OBS
När LSC med HDC är aktiverade av körläget
OFF ROAD förändras gaspedalskänslan och
motorresponsen.
OBS
Körläget är inte utformat för att användas på
allmän väg.
369
START OCH KÖRNING
Utförskörningshjälp
Utförskörningshjälp, Hill Descent Control (HDC),
är en låghastighetsfunktion med utökad motorbroms. Funktionen gör det möjligt att öka eller
minska fordonets hastighet i branta nedförsbackar enbart med gaspedalen, utan att använda
färdbromsen.
Funktionen ingår i körläget Off Road.
Utförskörningshjälpen är anpassad för terrängkörning i låga hastigheter och underlättar körning
i branta nedförsbackar med besvärliga underlag.
Föraren behöver inte använda bromspedalen
utan kan istället fokusera på styrningen.
Föraren kan när som helst bromsa och minska
krypfarten, eller stanna bilen genom att använda
färdbromsen.
OBS
När LSC med HDC är aktiverade av körläget
OFF ROAD förändras gaspedalskänslan och
motorresponsen.
Funktionen aktiveras av Low Speed Control
(LSC) som underlättar vid körning på hala underlag och möjliggör en låg och jämn hastighet. Vilket system som är aktivt beror av underlaget,
vägens lutning och bilens hastighet.
OBS
Körläget är inte utformat för att användas på
allmän väg.
Aktivera utförskörningshjälp, HDC
Utförskörningshjälpen fungerar bara i låga hastigheter.
OBS
Funktionen stängs av vid körning i högre hastigheter och måste återaktiveras vid lägre fart,
om så önskas.
VARNING
HDC fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Relaterad information
•
•
•
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
Funktion
Utförskörningshjälpen tillåter bilen att rulla i kryphastighet både framåt och bakåt med utökad
motorbroms. Med gaspedalen kan hastigheten
regleras upp till en högre fart om så önskas. När
gaspedalen därefter släpps bromsas bilen åter
ner till krypfart, oavsett backens lutning och utan
att färdbromsen behöver användas. När funktionen arbetar tänds bromsljusen.
370
•
Välj körläge Off Road för att aktivera funktionen.
•
Välj ett annat körläge för att stänga av. Om
körlägesändringen görs vid körning i en brant
nedförsbacke kommer bromseffekten att
minska gradvis.
Bromsfunktioner (s. 361)
Låghastighetskörning (s. 369)
Körlägen (s. 356)
START OCH KÖRNING
Vadning
VIKTIGT
Vadning innebär att bilen körs genom en djupare
mängd vatten på en vattenbelagd vägbana. Vadning ska göras med stor försiktighet.
Delar av bilen (t.ex. motor, växellåda, drivlina
eller elektriska komponenter) kan skadas vid
körning genom vatten med en högre nivå än
bilens golv. Skador på någon komponent
orsakad av översvämning, hydrostatisk låsning
eller oljebrist täcks inte av garantin.
Observera följande för att förhindra skador på
bilen vid körning genom vatten (t.ex. på översvämmade vägar):
•
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart.
Bärga istället bilen ur vattnet och transportera
den på bärgningsflak till verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Vattennivån får inte vara högre än bilens golv.
Kontrollera om möjligt djupet på den djupaste punkten innan körningen genom vattnet påbörjas. Extra försiktighet ska iakttas vid
passage av strömmande vatten.
•
Växla alltid till körläge Off Road innan körning genom vatten för att säkerställa att
motorn är igång.
•
•
Kör inte fortare än gånghastighet.
När vattnet passerats, tryck lätt på bromspedalen
och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra bromsbeläggen våta
med fördröjd bromsverkan som resultat.
Stanna inte bilen i vattnet. Kör försiktigt
framåt eller backa tillbaka bilen ur vattnet.
Rengör eventuell kontakt för släpvagnskoppling
efter körning i vatten och lera.
•
Tänk på att vågor som skapas av mötande
trafik kan överstiga nivån för bilens golv.
Relaterad information
•
Undvik att köra genom saltvatten (korrosionsrisk).
•
•
Bogsering (s. 386)
Bärga bilen (s. 386)
Överhettning av motor och
drivsystem
Under speciella förhållanden, vid hård körning i
t.ex. brant terräng och varmt klimat, finns risk för
att motor och drivsystem kan överhettas – särskilt vid tung last.
•
Vid överhettning kan motorns effekt begränsas temporärt.
•
Ta bort extraljus som sitter framför grillen vid
körning i varmt klimat.
•
Om temperaturen i motorns kylsystem blir för
hög tänds en varningssymbol och förardisplayen visar meddelandet Motortemperatur
Hög temperatur Stanna snarast. Stanna
då bilen på ett säkert sätt och låt motorn gå
på tomgång under några minuter för att
svalna.
•
Om meddelandet Motortemperatur Hög
temperatur Stäng av motorn eller
Kylarvätska Låg nivå, stäng av motorn
visas, stanna bilen och stäng av motorn.
•
Om växellådan blir överhettad kommer ett
alternativt växlingsprogram att väljas. Dessutom aktiveras en inbyggd skyddsfunktion
som bl.a. tänder en varningssymbol och förardisplayen visar meddelandet Växellåda
varm Sänk hastigheten för att sänka
temperaturen eller Växellåda överhettad
Stanna snarast och låt växellådan
svalna. Följ då given rekommendation, sänk
hastigheten respektive stanna bilen på ett
säkert sätt och låt motorn gå på tomgång
}}
371
START OCH KÖRNING
||
under några minuter för att låta växellådan
svalna.
•
Vid överhettning kan bilens luftkonditionering
komma att stängas av temporärt.
•
Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
OBS
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar en
stund efter att motorn stängts av.
Symboler i förardisplayen
Symbol
Innebörd
Hög motortemperatur. Följ given
rekommendation.
Låg nivå kylarvätska. Följ given
rekommendation.
Växellådan varm/överhettad/kyls.
Följ given rekommendation.
Relaterad information
372
•
Köra med släpvagn vid speciella förhållanden
(s. 383)
•
Förberedelser inför en långresa (s. 372)
Överbelastning av startbatteriet
Förberedelser inför en långresa
De elektriska funktionerna i bilen belastar startbatteriet olika mycket. Undvik att använda tändningsläge II när motorn är avstängd. Använd
istället tändningsläge I – då förbrukas mindre
ström.
Inför en lång resa är det bra att kontrollera bilens
funktioner och utrustning extra noggrant.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn är
avstängd. Exempel på sådana funktioner är:
•
•
•
•
kupéfläkt
strålkastare
vindrutetorkare
ljudanläggning (hög volym).
Om startbatterispänningen är låg visas meddelandet Låg batterispänning Aktiverar snart
strömsparläge i förardisplayen. Energisparfunktionen stänger sedan av eller reducerar vissa
funktioner, t.ex. kupéfläkt och/eller ljudanläggning.
–
Ladda då startbatteriet genom att starta
motorn och låt den sedan gå i minst
15 minuter – startbatteriet laddas bättre
under körning än med motorn på tomgång
vid stillastående.
Relaterad information
•
•
Tändningslägen (s. 346)
Startbatteri (s. 494)
Kontrollera att:
•
motorn fungerar som den ska och att bränsleförbrukningen är normal
•
att inget läckage (bränsle, olja, eller annan
vätska) förekommer
•
•
samtliga glödlampor är i funktion
•
varningstriangel och reflexväst finns i bilen –
lagkrav i vissa länder
•
torkarbladen är funktionsdugliga.
däckens mönsterdjup och lufttryck är tillräckligt
Relaterad information
•
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 533)
•
•
Kontrollera lufttrycket i däcken (s. 450)
Varningstriangel (s. 468)
START OCH KÖRNING
Förberedelser vid vinterväglag
Vid vinterkörning är det viktigt att göra vissa kontroller på bilen för att säkerställa att den kan
köras på ett säkert sätt.
För bästa möjliga väggrepp rekommenderar Volvo
vinterdäck på samtliga hjul om risk för snö eller is
föreligger.
OBS
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
•
Motorns kylvätska ska innehålla 50 % glykol.
Denna blandning skyddar motorn mot frostsprängning ner till ca –35 °C. För att undvika
hälsorisker ska olika typer av glykol inte blandas.
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i alla länder.
Öppna/stänga tankluckan och fylla
på bränsle
Bränsletanken är utrustad med ett locklöst
bränslepåfyllningssystem.
Öppna/stänga tankluckan
I förardisplayen indikerar pilen
bredvid tanksymbolen vilken
sida av bilen tankluckan är
placerad.
Halt väglag
•
Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
Öva halkkörning under kontrollerade former för
att lära känna bilens reaktioner.
•
Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är kall.
Läs mer om lämpliga oljor i avsnittet "Ogynnsamma körförhållanden för motorolja".
Relaterad information
•
•
•
Vinterhjul (s. 467)
Påfyllning av spolarvätska (s. 494)
Ogynnsamma körförhållanden för motorolja
(s. 529)
VIKTIGT
Lågviskositetsolja ska inte användas vid hård
körning eller i varmt väder.
•
Startbatteriets kondition och laddningsnivå
ska ses över. Kallt väder ställer större krav på
startbatteriet samtidigt som dess kapacitet
minskas av kyla.
•
Använd spolarvätska med frostskydd för att
undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.
1.
Tryck på knappen på instrumentpanelen.
> Tryckutjämning av bränsletanken medför
en viss fördröjning av lucköppningen.
Meddelandet Bränsletank Tanklocket
öppnas visas i förardisplayen, och därefter Bränsletank Klar för tankning.
}}
373
START OCH KÖRNING
||
2.
Efter avslutad tankning – stäng luckan med
ett lätt tryck.
3.
Påfyllning med bränslepump
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån första gången.
> Tanken är fylld.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
Dekal
Använd aldrig bränslevärmaren när bilen befinner
sig på ett tankstationsområde.
Hantering av bränsle
Använd inte bränsle med sämre kvalitet än vad
Volvo rekommenderar eftersom motoreffekten
och bränsleförbrukningen då påverkas negativt.
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och att
få bränslestänk i ögonen.
Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med vatten
under minst 15 minuter och sök läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och diesel
är mycket giftiga och kan orsaka permanenta
skador eller dödsfall om de sväljs. Sök läkarvård omedelbart om bränsle har svalts.
Påfyllning av bränsle görs på följande sätt.
1.
Öppna tankluckan.
2.
För in pumpmunstycket i bränslepåfyllningsöppningen. Var noga med att föra in munstycket ordentligt i påfyllningsröret. Påfyllningsröret består av två öppningsbara luckor
och munstycket måste föras förbi båda luckorna innan tankningen påbörjas.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Dekal på insidan av tankluckan.
Relaterad information
•
374
Hantering av bränsle (s. 374)
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan åstadkomma gnistbildning och antända bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra brand och
personskada.
START OCH KÖRNING
VIKTIGT
Blandning av olika bränsletyper eller användning av bränsle som inte rekommenderas
upphäver Volvos garantier samt eventuella
kompletterande serviceavtal, detta gäller
samtliga motorer.
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som kan
inverka på bilens prestationsförmåga.
Bensin
•
•
•
•
95 RON kan användas vid normal körning.
98 RON rekommenderas för maximal effekt
och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C rekommenderas högsta möjliga oktantal för bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
•
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
Öppna/stänga tankluckan och fylla på
bränsle (s. 373)
•
Bränsle som innehåller metalltillsatser får
inte användas.
Köra sparsamt (s. 376)
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
Bensin (s. 375)
VIKTIGT
Använd endast bensin från välkända tillverkare.
Fyll aldrig på bränsle med tveksam kvalitet. Bensinen ska uppfylla normen EN 228.
VIKTIGT
Relaterad information
Alkoholer-etanol
Bensin är en form av motorbränsle.
•
Bränsle som innehåller upp till
10 volymprocent etanol är tillåtet.
•
EN 228 E10 bensin (max
10 volymprocent etanol) är godkänt att
användas.
•
Högre etanol än E10 (max
10 volymprocent etanol) är inte tillåtet.
T.ex. E85 är inte tillåtet.
Relaterad information
•
•
Hantering av bränsle (s. 374)
Öppna/stänga tankluckan och fylla på
bränsle (s. 373)
375
START OCH KÖRNING
Köra sparsamt
•
Köra
• För lägsta energiförbrukning, aktivera körläge
Pure.
Val av däck kan påverka bränsleförbrukningen – rådgör om lämpliga däck med en
återförsäljare.
•
Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
desto högre förbrukning.
Köra sparsamt med XC90 Twin Engine
•
•
Planera körningen noga vid eldrift för att uppnå
längsta möjliga körsträcka.
Kör i jämn hastighet och med god framförhållning för att minimera inbromsningar.
•
Balansera effektbehovet med gaspedalen, ta
hjälp av indikeringen för tillgänglig elmotoreffekt i förardisplayen för att undvika att starta
förbränningsmotorn i onödan. Elmotorn är
effektivare än förbränningsmotorn, speciellt i
låga hastigheter. Se avsnitt "Hybridrelaterad
information i förardisplayen".
Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd
och höjer förbrukningen – ta bort lasthållare
som inte används.
Kör ekonomiskt med eldrift och spara samtidigt
miljön genom att köra mjukt och förutseende,
samt anpassa körsätt och hastighet till den
rådande situationen.
interiören vilket tar energi från hybridbatteriet.
En energibesparande körteknik sänker strömförbrukningen och möjliggör en utökad räckvidd.
Ladda
• Ladda bilen regelbundet från elnätet. Ta för
vana att alltid påbörja en färd med fulladdat
hybridbatteri.
•
•
•
Ta reda på var laddstationer finns.
Välj om möjligt parkeringsplats med laddstation.
Förkonditionera
Förkonditionera om möjligt bilen innan körning med hjälp av laddkabeln ansluten till
elnätet.
•
Vid körning i kuperad terräng, utnyttja motorbromsfunktionen i växelläge B. Bilen motorbromsar när gaspedalen släpps, och hybridbatteriet återladdas.
•
Hög hastighet ger ökad energiförbrukning –
luftmotståndet ökar med hastigheten.
•
Välj körläge Save vid högre hastigheter
under körningar som är längre än vad elen
räcker till.
•
Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet – välj ECO -däcktryck
för bästa resultat.
•
•
376
Undvik att parkera bilen så att interiören
under parkeringstiden kyls ut eller överhettas.
Parkera till exempel bilen i ett klimatiserat
garage.
•
Vid en kort körning efter förkonditionering av
kupén, stäng om möjligt av kupéfläkten.
•
Om förkonditionering inte är möjlig när det är
kallt ute, använd i första hand eluppvärmning
av säte och ratt. Undvik att värma upp hela
Vid inbromsning – bromsa mjukt med bromspedalen, det återladdar hybridbatteriet. En
regenerativ bromsningsfunktion är inbyggd i
bromspedalen.
•
•
Undvik att köra med öppna fönster.
Håll inte bilen stilla i en backe med gaspedalen. Använd färdbromsen i stället.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Räckvidd vid eldrift i stadsmiljö (s. 377)
Godkända däcktryck (s. 536)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 533)
Drive-E – renare körglädje (s. 22)
Hybridrelaterad information i förardisplayen
(s. 88)
Växellägen för automatisk växellåda (s. 351)
START OCH KÖRNING
Räckvidd vid eldrift i stadsmiljö
Bilens räckvidd vid eldrift är beroende av flera
faktorer. Förutsättningarna för att uppnå en lång
räckvidd varierar efter de omständigheter och
förhållanden som bilen körs i.
Vissa faktorer kan föraren själv inte påverka,
medan andra är möjliga att påverka.
Den längsta räckvidden uppnås under mycket
gynnsamma förhållanden när alla faktorer har en
positiv påverkan.
Faktorer som påverkar räckvidden
Faktorer som föraren inte kan påverka
Det finns flera yttre omständigheter som påverkar
räckvidden i varierande grad:
•
•
•
•
•
trafiksituation
korta körsträckor
topografi
yttertemperatur och motvind
väglag och ytbeläggning.
Tabellen visar det ungefärliga förhållandet mellan
yttertemperatur och räckvidd på en bil med reducerade klimatinställningar. En varmare yttertemperatur har en gynnsam påverkan på räckvidden.
5 °C
85 %
60 km/h (37 mph)
110 %
0 °C
80 %
50 km/h (31 mph)
120 %
-5 °C
75 %
-10 °C
70 %
OBS
Faktorer som föraren påverkar
Föraren bör vara medveten om att följande faktorer påverkar räckvidden för att kunna hantera
bilen energieffektivt:
•
•
•
•
•
•
•
regelbunden laddning
•
Värdena som visas i tabellerna är relaterade till en ny bil.
•
Det är inga absoluta värden utan är
beroende av körbeteende, miljö och
andra omständigheter.
Köra med eldrift
förkonditionering
Välj körläge Pure för energieffektivast körning –
för att komma så långt som möjligt på enbart el.
körläge Pure
klimatinställningar
Välj körläge Save vid högre hastigheter under
körningar som är längre än vad elen räcker till.
hastighet och acceleration
körläge Save
Relaterad information
däck och däcktryck.
Tabellen visar det ungefärliga förhållandet mellan
konstanthastighet och räckvidd, där en lägre konstanthastighet har en gynnsam påverkan på räckvidden.
100 km/h (62 mph)
70 %
90 km/h (56 mph)
80 %
25 °C
105 %
80 km/h (50 mph)
90 %
20 °C
100 %
70 km/h (43 mph)
100 %
10 °C
90 %
•
•
Köra sparsamt (s. 376)
Körlägen (s. 356)
377
START OCH KÖRNING
Draganordning*
Ökad dragvikt*
In- och utfällbar dragkrok*
Bilen kan utrustas med en draganordning som
gör det möjligt att dra t.ex. en släpvagn efter
bilen.
Ökad dragvikt kräver en särskild draganordning
som klarar större belastning. Kontrollera med närmaste Volvoåterförsäljare om bilens dragkrok
uppfyller kravet på högre dragvikt. Det krävs
annars en förändring av bilens draganordning för
att kunna utnyttja en ökad lastkapacitet.
Den in-/utfällbara dragkroken är alltid lättåtkomlig och är enkel att fälla ut eller in efter behov. I
infällt läge är dragkroken helt dold.
Det finns två varianter av draganordningar – fast
respektive in- och utfällbar dragkrok.
För information om dragvikter och kultryck, se
avsnittet ”Dragvikt och kultryck".
VIKTIGT
När motorn stängs av kan den konstanta batterispänningen till släpvagnskontakten automatiskt stängas av för att inte ladda ur startbatteriet.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Köra med släpvagn (s. 381)
Dragvikt och kultryck (s. 526)
Släpfordonsstabilisator* (s. 384)
Specifikationer för draganordning* (s. 380)
In- och utfällbar dragkrok* (s. 378)
VARNING
Följ anvisningarna för in- och utfällning av
draganordningen noggrant.
Fälla ut dragkroken
VARNING
Undvik att stå nära stötfångaren mitt bakom
bilen vid utfällning av dragkroken.
VIKTIGT
Dragkrokens kula behöver regelbundet rengöras och smörjas in med fett.
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
OBS
Om bilen är utrustad med draganordning
finns ingen infästning för bogserögla.
378
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
START OCH KÖRNING
1.
Öppna bakluckan. En knapp för in- och utfällning av dragkroken finns placerad på höger
sida baktill i lastutrymmet – en indikeringslampa i knappen måste lysa med ett fast
orange sken för att utfällningsfunktionen ska
vara aktiv.
2.
Tryck in knappen och släpp – ett för långt
tryck kan innebära att utfällningen inte startar.
> Dragkroken faller ut och ner i ett olåst
läge – indikeringslampan blinkar orange.
VARNING
Tryck inte på knappen för in- och utfällning
om ett släpfordon är kopplat till draganordningen.
3.
För dragkroken till sitt ändläge där den då
fixeras och låses fast – indikeringslampan
lyser med ett fast orange sken.
> Dragkroken är redo att användas.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer
i avsett fäste.
OBS
Strömsparläge aktiveras efter en stund och
indikeringslampan slocknar. Systemet återaktiveras genom att bakluckan stängs och
sedan öppnas igen. Detta gäller både vid inoch utfällning av draganordningen.
}}
379
START OCH KÖRNING
||
Specifikationer för draganordning*
Fälla in dragkroken
Mått och fästpunkter för draganordningen.
VIKTIGT
Säkerställ att det inte sitter någon anslutningskontakt eller adapter monterad i el-uttaget när draganordningen fälls in.
1.
Öppna bakluckan. Tryck in knappen på höger
sida baktill i lastutrymmet och släpp – ett för
långt tryck kan innebära att infällningen inte
startar.
> Draganordningen faller automatiskt ner i
ett olåst läge – indikeringslampan vid
knappen blinkar orange.
2.
Lås anordningen genom att föra tillbaka den
till sitt infällda läge där den låses.
> Indikeringslampan lyser nu med ett fast
sken om draganordningen är korrekt
infälld.
Relaterad information
•
•
380
Draganordning* (s. 378)
Specifikationer för draganordning* (s. 380)
Mått, fästpunkter (mm)
A
1476
B
86
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
START OCH KÖRNING
Köra med släpvagn
Mått, fästpunkter (mm)
C
875
D
437,5
E
Se bild ovan
F
273
G
Kulans centrum
Relaterad information
•
Draganordning* (s. 378)
Vid körning med släpvagn finns det ett antal
saker som är viktiga att tänka på när det gäller
draganordningen, släpvagnen samt hur lasten
placeras i släpvagnen.
•
Håll en låg hastighet vid körning med släpvagn uppför en lång brant stigning.
•
De maximala släpvagnsvikterna som är
angivna gäller endast för höjder upp till
1000 m.ö.h. På högre höjder är motoreffekten och därmed bilens klättringsförmåga
nedsatt på grund av den minskade lufttätheten, och den maximala släpvagnsvikten
måste därför minskas. Vikten för bil och släpvagn måste minskas med 10 % för varje
ytterligare 1000 m (eller del därav).
•
Undvik att köra med släpvagn vid stigningar
över 12 %.
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval, t.ex.
dragkrok, reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt.
Bilen levereras med nödvändig utrustning för körning med släpvagn.
•
Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ.
•
Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt
kultryck. Kultrycket räknas som del av bilens
nyttolast.
•
Öka däcktrycket till rekommenderat tryck för
full last. För mer information om däcktryck, se
avsnittet "Godkända däcktryck".
•
Motorn belastas hårdare än normalt vid körning med släpvagn.
•
Kör inte med tungt släp när bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
•
I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt. Växla
ner till en lägre växel och anpassa hastigheten.
•
Följ gällande bestämmelser för tillåtna hastigheter och vikter.
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som kan
inverka på bilens bränsleförbrukning.
Släpvagnskontakt
Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt
och släpet har en 7-polig kontakt behövs en
adapter. Använd en adapter som är godkänd av
Volvo. Se till att kabeln inte släpar i marken.
VIKTIGT
När motorn stängs av kan den konstanta batterispänningen till släpvagnskontakten automatiskt stängas av för att inte ladda ur startbatteriet.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 381
START OCH KÖRNING
||
Släpvagnsvikter
Symbol
Information om Volvos tilllåtna släpvagnsvikter
finns i artikeln "Dragvikt och kultryck".
Meddelande
blinkers fungerar ej
• Släpvagnsblinkrar Vänster
Gå ur bilen för att kunna kontrollera lampornas funktion.
> Alla släpvagnens lampor börjar blinka sedan tänds lamporna en i taget.
4.
Kontrollera visuellt att alla lampor som finns
tillgängliga på släpvagnen fungerar.
5.
Efter en stund blinkar alla lampor på släpvagnen till igen.
> Kontrollen är genomförd.
• Släpvagnsbromsljus Funktionsfel
OBS
Om en eller flera av släpvagnens lampor är trasiga visar förardisplayen en symbol och ett meddelande.
3.
blinkers fungerar ej
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli svårkontrollerbart vid undanmanövrar och inbromsningar.
Blinkers och bromsljus på släpvagn
Bekräfta meddelandet genom att trycka på
högra rattknappsatsens O-knapp.
> Ljuskontrollen startar.
• Släpvagnsblinkrar Höger
VARNING
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är de
som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt och
hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan vara
certifierade för högre eller lägre dragvikter än
vad bilen får dra.
2.
Om någon lampa för släpvagnens körriktningsvisare är trasig blinkar dessutom förardisplayens
symbol för körriktningsvisarna snabbare än normalt.
Kontroll av släpvagnslampor*
Automatisk kontroll
Efter elektrisk inkoppling av en släpvagn är det
möjligt att säkra att släpets lampor fungerar via
en automatisk ljusaktivering. Funktionen hjälper
föraren att kontrollera att lamporna på släpet fungerar innan avfärd.
Stänga av automatisk kontroll
Den automatiska kontrollfunktionen går att
stänga i centerdisplayen.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Avmarkera Automatisk kontroll av
släpvagnslampor.
Ljus.
För att kunna genomföra kontrollen måste
motorn vara avstängd.
1.
382
När ett släpfordon kopplas till draganordningen visas meddelandet Automatisk
kontroll av släpvagnslampor i förardisplayen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
START OCH KÖRNING
Manuell kontroll
Om den automatiska kontrollen är avstängd är
det möjligt att starta kontrollen manuellt.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Manuell kontroll av
släpvagnslampor.
> Ljuskontrollen startar. Gå ur bilen för att
kunna kontrollera lampornas funktion.
Ljus.
Relaterad information
•
Köra med släpvagn vid speciella förhållanden
(s. 383)
•
•
•
•
Dragvikt och kultryck (s. 526)
Släpfordonsstabilisator* (s. 384)
Godkända däcktryck (s. 536)
Draganordning* (s. 378)
Köra med släpvagn vid speciella
förhållanden
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
Den automatiska växellådan väljer optimal växel
relaterat belastning och motorvarv.
Relaterad information
•
•
Köra med släpvagn (s. 381)
•
•
Låghastighetskörning (s. 369)
Överhettning av motor och drivsystem
(s. 371)
Använda parkeringsbroms (s. 365)
Vid överhettning tänds en varningssymbol i förardisplayen tillsammans med ett meddelande, se
avsnitt "Överhettning av motor och drivsystem".
Branta stigningar
Spärra inte den automatiska växellådan med en
högre växel än vad motorn "orkar med" – det är
inte alltid fördelaktigt att köra på hög växel och
lågt motorvarv.
Parkera i backe
1.
Tryck ner bromspedalen.
2.
Aktivera parkeringsbromsen.
3.
Välj växelläge P.
4.
Släpp bromspedalen.
Använd stoppklossar för att blockera hjulen när
bil med påkopplat släp parkeras i backe.
Starta i backe
1.
Tryck ner bromspedalen.
2.
Välj växelläge D.
3.
Lossa parkeringsbromsen.
4.
Släpp bromspedalen och kör iväg.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 383
START OCH KÖRNING
Släpfordonsstabilisator*
Släpfordonsstabilisatorn Trailer Stability Assist
(TSA) har till uppgift att stabilisera bil med tillkopplat släpfordon i situationer där ekipaget
kommit i självsvängning. Funktionen ingår i stabilitetssystemet ESC4.
Orsaker till självsvängning
Fenomenet att bil med släp hamnar i självsvängning, kan uppstå för alla kombinationer av bilar
och släp. I vanliga fall krävs höga hastigheter för
att det ska uppstå. Men om släpfordonet är överlastat eller har lasten felaktigt fördelad, t.ex. för
långt bak, finns risk för självsvängning även i
lägre hastigheter.
För att självsvängning sedan ska börja, behövs en
utlösande faktor, t.ex.:
•
Bil med släp utsätts för en plötslig kraftig
sidovind.
•
Bil med släp kör på ojämn vägbana eller i ett
gupp.
•
Yviga rattrörelser.
Då självsvängning väl har börjat kan den bli svår
eller omöjlig att dämpa, vilket gör ekipaget svårkontrollerat med risk för att hamna i t.ex. fel körfält eller utanför vägbanan.
ning upptäcks, sker individuell bromsreglering på
framhjulen vilket ger en stabiliserande effekt på
ekipaget. Oftast räcker detta för att föraren ska
återfå kontroll över bilen.
Relaterad information
•
•
Köra med släpvagn (s. 381)
Om självsvängningen inte dämpas ut trots släpfordonsstabilisatorns första ingrepp, bromsas ekipaget med alla hjul kombinerat med att motorns
drivkraft reduceras. När självsvängningen successivt dämpats och ekipaget åter är stabilt avbryter
systemet regleringen och föraren återfår full kontroll över bilen.
•
Elektronisk stabilitetskontroll (s. 252)
Köra med släpvagn vid speciella förhållanden
(s. 383)
OBS
Stabilitetsfunktionen stängs av om föraren
väljer sportläge genom att deaktivera ESC via
menysystemet i centerdisplayen.
Ingrepp av släpfordonsstabilisatorn kan utebli om
föraren med kraftiga rattrörelser försöker häva
självsvängningen, eftersom systemet då inte kan
avgöra om det är släpet eller föraren som orsakar
självsvängningen.
Då släpfordonsstabilisatorn
arbetar, blinkar ESC-symbolen i
förardisplayen.
Släpfordonsstabilisatorns funktion
Släpfordonsstabilisatorn övervakar kontinuerligt
bilens rörelser, speciellt i sidled. Om självsväng4
384
Electronic Stability Control (Elektronisk stabilitetskontroll)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
START OCH KÖRNING
Bogserögla
Relaterad information
•
•
Använd bogserögla om bilen ska bogsera ett
annat fordon. Bogseröglan skruvas fast i ett
gängat uttag bakom ett täcklock på den bakre
stötfångarens högra sida.
Bogsering (s. 386)
Bärga bilen (s. 386)
OBS
Om bilen är utrustad med draganordning
finns ingen infästning för bogserögla.
Ta bort täcklocket – tryck på markeringen
med ett finger och vik samtidigt ut motstående sida/hörn med hjälp av ett mynt eller
liknande.
> Locket svänger kring dess centrumlinje
och kan sedan tas loss.
Montera bogseröglan
3.
Skruva bogseröglan ända in till dess det tar
stopp. Vrid fast öglan ordentligt med t.ex.
hjulskruvnyckeln.
Efter användning skruvas bogseröglan loss och
läggs tillbaka på dess plats.
Ta fram bogseröglan som finns i skumblocket under golvluckan i lastutrymmet.
Avsluta med att sätta tillbaka täcklocket på stötfångaren.
VIKTIGT
Det är viktigt att bogseröglan skruvas fast
ordentligt – ända till dess det tar stopp.
385
START OCH KÖRNING
Bogsering
•
Tändningslägen (s. 346)
Bärga bilen
Vid bogsering dras ett fordon efter ett annat fordon med hjälp av en bogserlina.
Vid bärgning forslas bilen bort med hjälp av
annat fordon.
Bogsering av XC90 Twin Engine är inte tillåten
eftersom elmotorn tar skada. Vid förflyttning ska
bilen bärgas upplyft och stå med alla hjulen på
ett bärgningsflak.
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
Bogseröglan kan användas för att dra bilen upp
på en bärgningsbil med flak.
VIKTIGT
Vid bogsering av annan bil
Att bogsera en bil tar mycket energi – använd
körläge AWD. Då laddas hybridbatteriet kombinerat med att bilens kör- och vägegenskaper förbättras.
Observera att XC90 Twin Engine alltid måste
bärgas upplyft med alla hjulen på bärgningsflak.
Ta reda på den enligt lag högsta tillåtna hastigheten för bogsering innan bogseringen påbörjas.
Gäller bilar med nivåkontroll*: Om bilen är
utrustad med luftfjädring måste denna stängas av
innan bilen hissas upp. Stäng av funktionen via
centerdisplayen.
Starthjälp
Bogsera inte igång motorn. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att motorn
inte kan startas.
VIKTIGT
Den elektriska drivmotorn och katalysatorn
kan skadas vid försök att bogsera igång bilen.
Relaterad information
•
•
•
•
386
Varningstriangel (s. 468)
Bogserögla (s. 385)
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Inaktivering av fjädring och
nivåkontroll.
Fjädring.
Bilens läge och markfrigång bestämmer om det
är möjligt att dra upp bilen på ett flak. Om lutningen på bärgningsbilens ramp är för brant eller
om markfrigången under bilen är otillräcklig kan
bilen skadas om man försöker dra upp den. Bilen
bör då lyftas med bärgningsbilens lyftanordning.
Bärga bilen (s. 386)
Använda starthjälp med annat batteri (s. 349)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
START OCH KÖRNING
VARNING
Ingen/inget får stå bakom bärgningsbilen
medan bilen dras upp på flaket.
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bärgas så att
hjulen rullar framåt.
•
Fyrhjulsdriven bil (AWD) med upplyft
framvagn ska inte bärgas i högre hastighet än 70 km/h (40 mph). Den bör inte
bärgas längre sträckor än 50 km.
OBS
Om bilen är utrustad med draganordning
finns ingen bakre infästning för bogserögla.
Relaterad information
•
•
Bogsering (s. 386)
Bogserögla (s. 385)
Laddning av hybridbatteriet
Förutom bränsletank som i en konventionell bil är
bilen utrustad med ett uppladdningsbart batteri –
ett så kallat hybridbatteri av typen litium-jon.
Hybridbatteriet laddas med hjälp av en laddkabel
med kontrollenhet vilken är placerad i förvaringsutrymmet under lastrummets golvlucka, se avsnittet "Laddkabel".
OBS
Volvo rekommenderar en laddkabel enligt IEC
62196 och IEC 61851 som stöder temperaturövervakning.
Laddning med fast kontrollenhet enligt
mode 35
På vissa marknader är kontrollenheten fast installerad i en laddstation kopplad till elnätet. Laddkabeln har då ingen egen kontrollenhet. Istället har
den ett speciellt kontaktdon att användas för att
koppla laddkabeln till laddstationen. Följ instruktioner på laddstationen.
Laddning med bensinmotor
Tiden det tar för hybridbatteriet att laddas är
beroende av vilken laddström som används.
Vid laddning av bilens hybridbatteri visar olika
indikatorer på laddkabelns kontrollenhet aktuell
status under pågående och efter avslutad laddning.
Så länge laddning av hybridbatteriet pågår laddas
även bilens startbatteri.
Om hybridbatteriets temperatur är under –10 ºC
eller över 40 ºC kan det innebära att vissa av
bilens funktioner förändras eller uteblir eftersom
hybridbatteriers kapacitet reduceras utanför detta
temperaturintervall.
5 Europeisk
Eldrift är inte möjlig i de fall temperaturen i batteriet är för låg eller hög. Om körläge PURE då är
valt startar förbränningsmotorn. Läs mer i "Körlägen".
standard - EN 61851-1.
Bilen genererar ström till batteriet och batteriet laddas,
t ex. vid lätt tyck på bromspedalen eller vid motorbromsning i utförsbacke.
}}
387
START OCH KÖRNING
||
Hybridbatteriet kan även laddas med bilens
motor. Vid mjuk inbromsning med bromspedalen
återladdas hybridbatteriet.
Även vid motorbroms i växelläge B i t.ex. nedförsbacke återladdas hybridbatteriet.
Läs mer i avsnitten "Växellägen för automatisk
växellåda" samt "Hybridrelaterad information i
förardisplayen".
Relaterad information
•
•
•
•
Laddström (s. 388)
Laddkabel (s. 389)
Växellägen för automatisk växellåda (s. 351)
Förbereda inför laddning av hybridbatteriet
(s. 395)
•
Långtidsförvaring av fordon med hybridbatteri
(s. 399)
•
Körlägen (s. 356)
Laddström
Laddström används till laddning av hybridbatteriet samt förkonditionering av bilen. Laddkabeln mellan bilens laddintag och ett 230 VACuttag6 kan ställas in för belastning av olika
strömstyrkor (6–16 A) med hjälp av kontrollenheten.
När laddkabeln aktiveras visar förardisplayen ett
meddelande och en lampa tänds i bilens laddintag (se avsnittet "Laddstatus"). Laddströmmen
används huvudsakligen till batteriladdning men
nyttjas även till förkonditionering av bilen.
VIKTIGT
Lossa aldrig laddkabeln från 230 VAC-uttaget under pågående laddning – risken finns
då att 230 VAC-uttaget kan skadas.
Avbryt alltid laddningen först och koppla därefter loss laddkabeln – först från bilens ladduttag och därefter från 230 VAC-uttaget.
Laddningstiden varierar med inställd strömstyrka
på kontrollenheten. Nedanstående laddtider gäller vid optimal laddning, det vill säga när ingen klimatisering eller annan last påverkar laddningen.
Om laddtiden upplevs längre bör detta undersökas.
6
388
Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.
A
Strömstyrka (A)A
Laddningstid (timmar)
6
6
10
3,5
16
2,5
Maximal laddström kan variera beroende på marknad.
OBS
•
Vid mycket kallt eller varmt väder används
en del av laddströmmen för att värma/
kyla hybridbatteriet och kupén vilket medför längre laddtid.
•
Laddtiden förlängs om förkonditionering
har valts. Tidsåtgång beror huvudsakligen
på yttertemperaturen.
START OCH KÖRNING
att dra 10 A ur 230 VAC-nätet. Om ytterligare
förbrukare ansluts till samma uttag (eller annat
uttag i samma säkringskrets) finns risk att säkringen för uttaget/säkringskretsen överbelastas
och löser ut varvid batteriladdningen avbryts.
Laddkabel
Laddkabeln med dess kontrollenhet används för
att ladda bilens hybridbatteri. Använd en av
Volvo rekommenderad laddkabel.
Återställ då säkringen för uttaget/säkringskretsen och välj en lägre laddström på kontrollenheten – alternativt koppla ifrån annan förbrukare
från uttaget/säkringskretsen.
Exempel 3
Laddkabelhandske och laddintag.
Normalt ingår flera 230 VAC-förbrukare i en säkringskrets, varför ytterligare förbrukare (t.ex.
belysning, dammsugare, borrmaskin etc.) kan finnas på samma säkring.
Exempel 1
Om bilen ansluts till ett 230 VAC/10 A-uttag och
kontrollenheten är inställd på 16 A, kommer bilen
att försöka dra 16 A ur 230 VAC-nätet – efter en
stund kommer den överbelastade 10 A-säkringen
för uttaget att lösa ut och batteriladdningen
avbryts.
Om bilen ansluts till ett 230 VAC/10 A-uttag och
kontrollenheten är inställd på 6 A, kommer bilen
bara att dra 6 A ur 230 VAC-nätet. Batteriladdningen kommer visserligen att ta längre tid men
då kan ytterligare förbrukare anslutas samtidigt
till samma uttag/säkringskrets så länge den samlade lasten inte överstiger uttagets/säkringskretsens kapacitet.
Relaterad information
•
•
Starta/stänga av förkonditionering (s. 190)
•
Laddstatus (s. 397)
Förbereda inför laddning av hybridbatteriet
(s. 395)
Laddkabeln är placerad i förvaringsutrymmet under
lastrummets golvlucka.
Specifikationer, laddkabel
Kapslingsklass
Omgivningstemperatur
IP67
–32 ºC till +50 ºC
Återställ då säkringen för uttaget och välj en
lägre laddström på kontrollenheten, se avsnittet
"Förbereda inför laddning av hybridbatteriet".
Exempel 2
Om bilen ansluts till ett 230 VAC/10 A-uttag och
kontrollenheten är inställd på 10 A, kommer bilen
}}
389
START OCH KÖRNING
||
VARNING
Kontrollenhet
Laddkabeln får inte användas om någon del
av den är skadad – risk finns då för elchock
och allvarlig personskada.
Indikator visar vald laddström7.
Symbol lyser när laddkabeln är ansluten till
ett 230 VAC-uttag8.
Tryckknappar för att öka/minska laddströmmen.
Skadad eller ej fungerande laddkabel får
endast repareras av verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symbolen lyser när laddkabeln är ansluten till
bilens laddintag.
VIKTIGT
VIKTIGT
Lossa aldrig laddkabeln från 230 VAC-uttaget under pågående laddning – risken finns
då att 230 VAC-uttaget kan skadas.
Grenuttag, överspänningsskydd eller liknande
enheter får ej användas tillsammans med
laddkabeln då det kan medföra risk för brand,
elchock etc.
Avbryt alltid laddningen först och koppla därefter loss laddkabeln – först från bilens ladduttag och därefter från 230 VAC-uttaget.
Adapter mellan 230 VAC-uttag och laddkabel
får enbart användas om adaptern är godkänd
enligt IEC 61851 och IEC 62196.
OBS
Laddkabeln kommer ihåg den senaste inställningen av laddströmmen. Det är därför viktigt
att justera inställningen om annat 230 VACuttag används vid nästa laddtillfälle.
Kontrollenhetens indikatorer och reglage.
7
8
390
Maximal laddström kan variera beroende på marknad.
Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.
START OCH KÖRNING
Relaterad information
•
Statusindikering i laddkabelns kontrollenhet
(s. 392)
•
•
Jordfelsbrytare i laddkabeln (s. 394)
•
Laddning av hybridbatteriet (s. 387)
Temperaturövervakning av laddkabeln
(s. 394)
391
START OCH KÖRNING
Statusindikering i laddkabelns
kontrollenhet
Vid laddning av bilens hybridbatteri visar olika
indikatorer på laddkabelns kontrollenhet aktuell
status under pågående och efter avslutad laddning.
Kontrollenhetens indikatorer och reglage.
392
START OCH KÖRNING
Kontrollenhetens display
Status
Innebörd
Rekommenderad åtgärd
Indikatorn för laddström (1) är släckt.
Bilsymbolen (4) lyser med fast grönt
sken.
Standby
•
•
Vänta tills batteriet är fulladdat.
Aktuell strömförbrukning visas med en
grön indikator (1). Bilsymbolen (4) lyser
med ett fast grönt sken.
Laddning pågår.
Indikatorn för laddström (1) är släckt.
Bilsymbolen (4) blinkar rött.
Laddning är inte
möjlig.
Bilsymbolen (4) lyser med fast rött
sken.
Indikatorn för laddström (1) samt hussymbolen (2) blinkar rött.
Laddning är inte
möjlig.
Laddning är inte
möjlig.
•
•
Laddkabeln är ansluten till bilen.
Laddning är möjlig men har ännu inte aktiverats av elektroniken i bilen.
Bilens elektronik har påbörjat laddning.
Vänta tills batteriet är fulladdat.
Laddning pågår.
•
Det finns ett kommunikationsfel mellan
kontrollenheten och bilen.
1.
Kontrollera alla anslutningar eller
använd ett annat 230 VAC-uttag.
•
Bilelektronikens ventilation är inte tillräcklig,
ej aktiverad eller felaktig.
2.
Starta om batteriladdningen.
•
Jordfelsbrytaren på laddkabeln har löst ut.
1.
Dra ut laddkabeln ur 230 VAC-uttaget.
2.
Jordfelsbrytaren nollställs och
enheten startar om.
Temperaturövervakning har löst ut för 230 VACuttaget.
Starta om laddning. Om problemet kvarstår
– kontakta fackman.
Relaterad information
•
Hybridrelaterade symboler och meddelanden
(s. 401)
•
Laddstatus (s. 397)
393
START OCH KÖRNING
Jordfelsbrytare i laddkabeln
Laddkabelns kontrollenhet har en inbyggd jordfelsbrytare som skyddar bilen och användaren
från elektriska stötar orsakade av systemfel.
Om kontrollenhetens inbyggda jordfelsbrytare
löser ut lyser bilsymbolen med rött fast sken –
kontrollera 230 VAC-uttaget.
VIKTIGT
Kontrollenhetens jordfelsbrytare skyddar inte
230 VAC-uttaget/elinstallationen.
Relaterad information
•
Temperaturövervakning av
laddkabeln
För att bilens hybridbatteri ska laddas säkert
varje gång, har laddsladdens kontrollenhet samt
stickkontakt inbyggda övervakningsanordningar
av temperaturen.
Temperaturövervakningen sker dels i kontrollenheten och dels i stickkontakten.
OBS
Volvo rekommenderar en laddkabel enligt IEC
62196 och IEC 61851 som stöder temperaturövervakning.
Laddkabel (s. 389)
Övervakning i kontrollenheten
Laddningen stängs av om temperaturen i kontrollenheten blir för hög, detta för att skydda
elektroniken. Det kan t.ex. ske vid hög yttertemperatur och/eller krafigt solljus direkt på kontrollenheten.
Övervakning i stickkontakten
Om temperaturen i strömkällan, till vilken laddsladden är kopplad, blir för hög reduceras laddströmmen. Om temperaturen överstiger en kritisk
gräns avbryts laddningen helt.
394
VIKTIGT
Om temperaturövervakningen automatiskt har
sänkt laddströmmen vid upprepade tillfällen
och laddningen avbrutits måste orsaken till
överhettningen utredas och åtgärdas.
Relaterad information
•
Laddkabel (s. 389)
START OCH KÖRNING
Förbereda inför laddning av
hybridbatteriet
Innan laddning
Innan laddning av bilens hybridbatteri kan påbörjas behöver ett antal förberedelser göras.
VARNING
•
Laddning av hybridbatteriet får enbart ske
med maximal tillåten eller lägre laddström
enligt gällande lokala och nationella
rekommendationer för hybridladdning från
230 VAC-uttag/stickpropp.
•
Laddning av hybridbatteriet får ske enbart
från godkända skyddsjordade 230 VACuttag9 eller från laddstation med av Volvo
tillhandahållen lös laddsladd (Mode 3).
•
Kontrollenhetens jordfelsbrytare skyddar
bilen, men det kan ändå finnas risk för
överbelastning av 230 VAC-nätet.
•
Undvik synligt slitna eller skadade nätuttag då de vid användning kan leda till
brand- och/eller personskada.
•
Använd aldrig förlängningskabel.
VIKTIGT
•
Kontrollenheten bör inte översköljas eller
nedsänkas i vatten.
•
Undvik att utsätta kontrollenheten och
dess stickpropp för direkt solljus. Överhettningsskyddet i stickproppen riskerar i
så fall att reducera eller avbryta laddningen av hybridbatteriet.
VIKTIGT
•
•
Tryck in den bakre delen av luckan och släpp.
Kontrollera att 230 VAC-uttaget har tillräcklig strömförsörjning för laddning av
elfordon – vid osäkerhet bör uttaget kontrolleras av en fackman.
Öppna luckan.
Dra loss laddintagets täcklock och fäst det i
hållaren på luckans insida. Se till att täcklockets gummistropp är böjd nedåt för att undvika att locket lossnar från hållaren.
Om uttaget har okänd strömstyrka –
använd lägsta nivå på kontrollenheten.
På laddkabelns kontrollenhet väljs önskad laddström 6–16 A10. Vid leverans är lägsta möjliga
laddström förinställd.
Stängning av laddintagets lucka görs i omvänd
ordning.
Relaterad information
VARNING
Byte av hybridbatteri får endast utföras av
verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
9 Eller likvärdiga uttag med annan spänning beroende på
10 Maximal laddström kan variera beroende på marknad.
Öppna/stänga luckan till laddintaget
•
•
Starta laddning av hybridbatteriet (s. 396)
Laddning av hybridbatteriet (s. 387)
marknad.
395
START OCH KÖRNING
Starta laddning av hybridbatteriet
Bilens hybridbatteri laddas med laddkabel
mellan bilen och ett 230 VAC-uttag11.
2.
Ställ in rätt laddström (för aktuellt
230 VAC-uttag) på kontrollenheten.
VIKTIGT
Anslut aldrig laddkabeln när risk för blixtnedslag föreligger.
OBS
Volvo rekommenderar en laddkabel enligt IEC
62196 och IEC 61851 som stöder temperaturövervakning.
Ta fram laddkabeln från förvaringsutrymmet
under lastgolvet.
Anslut laddkabeln till ett 230 VAC-uttag.
Använd aldrig skarvsladd.
11
396
Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.
Kläm fast laddhandtagets skyddslock som
bilden visar.
Avlägsna laddhandtagets skyddslock och
anslut sedan handtaget till bilen.
VIKTIGT
För att undvika skador på lacken, t.ex. vid kraftig blåst, placera laddhandtagets skyddslock
så att det inte vidrör bilen.
START OCH KÖRNING
5.
Laddkabelns laddhandtag spärras/låses fast
och laddning startar inom 5 sekunder. Förardisplayen visar återstående beräknad laddtid
eller om laddningen inte fungerar som den
ska. Läs mer i avsnittet "Laddstatus".
VIKTIGT
Lossa aldrig laddkabeln från 230 VAC-uttaget under pågående laddning – risken finns
då att 230 VAC-uttaget kan skadas.
Avbryt alltid laddningen först och koppla därefter loss laddkabeln – först från bilens ladduttag och därefter från 230 VAC-uttaget.
Batteriladdning kan avbrytas en stund om
bilen låses upp:
•
och dörren öppnas – laddning återstartar
inom 2 minuter.
•
utan att dörren öppnas – bilen återlåses
automatiskt. Laddning återstartar efter
1 minut.
OBS
Laddstatus visas i bland annat förardisplayen.
Om den inte används på en stund släcks den
ner. Aktivera displayen igen genom att
antingen
•
•
•
trycka ner bromspedalen,
öppna en av dörrarna eller
vrida startvredet till läge I.
Laddstatus
Laddstatus visas i en LED-lampa i bilens laddintag, i laddsladdens kontrollenhet samt i förardisplayen.
Indikation i laddintagets LED-lampa
Vid laddning kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är normalt
och sker på grund av kylning av hybridbatteriet.
Relaterad information
•
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 399)
•
•
Laddning av hybridbatteriet (s. 387)
Statusindikering i laddkabelns kontrollenhet
(s. 392)
LED-lampans placering i bilens laddintag.
LED-lampan visar aktuell status under pågående
laddning. Vit, röd och gul lampa aktiveras när
kupébelysningen tänds – de fortsätter att lysa en
stund efter att kupébelysningen slocknat.
LED-lampans
sken
Innebörd
Vitt
Ledljus.
Gult
VäntlägeA – väntar på att
laddning ska starta.
}}
397
START OCH KÖRNING
||
A
B
C
LED-lampans
sken
Innebörd
Blinkande
grönt
Laddning pågårB.
Grönt
Laddning klarC.
Rött
Ett fel har uppstått.
T.ex. efter att en dörr har öppnats eller om laddkabelns handske
inte är fastlåst.
Ju långsammare blink, desto närmare fulladdat.
Slocknar efter en stund.
Laddstatus i förardisplayen
I förardisplayen visas statusen för laddningen
med både bild och text. Informationen visas så
länge förardisplayen är igång.
OBS
Laddstatus visas i bland annat förardisplayen.
Om den inte används på en stund släcks den
ner. Aktivera displayen igen genom att
antingen
•
•
•
398
trycka ner bromspedalen,
öppna en av dörrarna eller
vrida startvredet till läge I.
Bild
Meddelande
Innebörd
Fulladdad:
[Tid] visas
tillsammans
med en
animation
med blått
pulserande
ljus genom
laddkabeln.
Laddning
pågår och en
ungefärlig tid
för när batteriet beräknas
vara fulladdat visas.
Texten Fulladdad
visas. En
bild över
bilen visas
med en
LED-indikator vid laddintaget
som lyser
grönt.
Battieriet är
fulladdat.
Bild
A
Meddelande
Innebörd
Texten
Laddningsfel
visas. LEDindikatorn
vid laddintaget lyser
rött.
Ett fel har
uppstått,
kontrollera
anslutningen
av laddkabeln mot
bilens laddintag och
mot
230 VACuttagetA.
Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.
Relaterad information
•
Hybridrelaterade symboler och meddelanden
(s. 401)
•
•
Laddning av hybridbatteriet (s. 387)
•
Statusindikering i laddkabelns kontrollenhet
(s. 392)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet
(s. 399)
START OCH KÖRNING
Avsluta laddningen av
hybridbatteriet
Långtidsförvaring av fordon med
hybridbatteri
Avsluta laddningen genom att låsa upp bilen,
koppla ur laddsladden ur bilens laddintag och
därefter ur 230 VAC-uttaget12.
För att minimera degradering av hybridbatteriet i
samband med långtidsförvaring, (längre än 1
månad) av fordonet rekommenderas att laddningsgraden ligger på cirka 25 % enligt förardisplayen.
OBS
Lås alltid upp bilen så att laddningen avbryts
innan anslutningen till 230 VAC-uttaget
kopplas ur. Observera att laddsladden måste
kopplas ur bilens laddintag innan den kopplas
ur 230 VAC-uttaget, dels för att undvika skador på systemet och dels för att undvika att
laddningen avbryts oavsiktligt.
Gör enligt följande:
Ta loss kabeln från bilens laddintag, sätt tillbaka laddintagets täcklock och stäng luckan.
Ta loss kabeln från 230 VAC-uttaget.
Lägg tillbaka laddkabeln i bilens förvaringsutrymme under lastrumsgolvet.
Lås upp bilen med fjärrnyckeln – laddningen
avslutas och laddkabelns spärrade handske
släpper/låses upp.
12
Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.
Relaterad information
•
Hybridrelaterad information i förardisplayen
(s. 88)
•
Laddkabel (s. 389)
1.
Om laddningsgraden är hög – kör bilen till
dess ca 25 % återstår. Är laddningsgraden
låg – ladda batteriet till dess att ca 25 %
uppnås.
}}
399
START OCH KÖRNING
||
2.
Om förvaringen varat längre än 6 månader
eller hybridbatteriets laddnivå är märkbart
under 25 % – ladda batteriet till cirka 25 %
igen för att kompensera för den naturliga
självurladdningen som märks av vid just
längre förvaring. Kontrollera löpande laddnivån i förardisplayen.
För hantering av startbatteriet i samband med
långtidsförvaring, se "Använda starthjälp med
annat batteri".
OBS
Välj en så sval placering av fordonet som möjligt för att minimera åldring av batteriet vid
långtidsförvaring. Sommartid bör fordonet
helst stå inomhus alternativt utomhus i
skugga, beroende på var temperaturen är
lägst.
Relaterad information
•
•
•
•
400
Körlägen (s. 356)
Starta laddning av hybridbatteriet (s. 396)
Använda starthjälp med annat batteri (s. 349)
Drivsystem (s. 355)
START OCH KÖRNING
Hybridrelaterade symboler och
meddelanden
Ett antal symboler och meddelanden gällande
XC90 Twin Engine kan visas i förardisplayen. De
Symbol
kan även visas i kombination med generella kontroll- och varningssymboler och släcks när problemen har åtgärdats.
Meddelande
Innebörd
Batteriladdningsfel
Fel på hybridbatteriet. Kontakta en verkstadA för kontroll av batteriet så snart som möjligt.
Service snarast Kör till verkstad
Batteriladdningsfel
Fel på hybridbatteriet. Stanna bilen snarast och kontakta en verkstadA för kontroll av batteriet.
Stanna snarast
Låg batterispänning
Hybridbatteriet är inte tillräckligt laddat för optimal körning. Ladda batteriet så snart som möjligt.
Tillfälligt reducerad funktionalitet
Batteriladdningsfel
Hybridbatteriet är inte tillräckligt laddat. Stanna bilen snarast och ladda batteriet.
Lågt batteri Stanna snarast
Batterifel
Fel på hybridbatteriet. Kontakta en verkstadA för kontroll av funktionen så snart som möjligt.
Batterisäkring Service erfordras
Batteritemperatur
Stanna snarast
Temperaturen i hybridbatteriet verkar stiga onormalt, stanna bilen och stäng av motorn. Vänta
minst 5 minuter innan vidarekörning. Ring verkstadA eller kontrollera utifrån att allt verkar normalt
innan vidarekörning.
Reducerad prestanda
Hybridbatteriet är inte tillräckligt laddat för högre hastigheter. Ladda batteriet så snart som möjligt.
Begränsad maxhastighet
}}
401
START OCH KÖRNING
||
Symbol
Meddelande
Innebörd
Hybridsystem
Hybridsystemet fungerar inte som det ska. Kontakta en verkstadA för kontroll av funktionen så
snart som möjligt.
Ryckig gång i låg fart, OK att köra
vidare
Hybridsystemfel
Service erfordras
Laddkabel
Ta bort innan start
Laddkabel
Borttagen? Vrid och håll startvredet i
7s
A
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
402
Starta laddning av hybridbatteriet (s. 396)
Avsluta laddningen av hybridbatteriet (s. 399)
Laddkabel (s. 389)
Statusindikering i laddkabelns kontrollenhet
(s. 392)
Varningssymboler i förardisplayen (s. 91)
Kontrollsymboler i förardisplayen (s. 89)
Hybridrelaterad information i förardisplayen
(s. 88)
Hybridsystemet är ur funktion. Kontakta en verkstadA för kontroll av funktionen så snart som möjligt.
Visas när föraren försöker starta bilen och laddkabeln är inkopplad i bilen. Koppla bort laddkabeln
och stäng laddluckan.
Visas när föraren efter ett tidigare försök startar bilen med laddkabeln inkopplad i bilen. Koppla
bort laddkabeln eller undersök att kabeln verkligen är bortkopplad och att laddluckan är stängd.
LJUD OCH MEDIA
LJUD OCH MEDIA
Ljud och media
Ljud- och mediasystemet består av mediaspelare, radio och Bluetooth-anslutning till telefon.
Med uppkopplad bil är det även möjligt att
lyssna på tjänster via appar.
Funktioner kan styras med röst, via knappsatsen
i ratten och via centerdisplayen.
Översikt av ljud och media.
Systemuppdatering
Ljud- och mediasystemet förbättras kontinuerligt.
Hämta uppdateringar för optimal funktionalitet, se
avsnittet "Systemuppdateringar" och
support.volvocars.com.
Relaterad information
•
•
•
404
Mediaspelare (s. 411)
Radio (s. 405)
Telefon (s. 421)
•
•
•
•
•
•
•
Uppkopplad bil (s. 427)
Ljudinställningar
Appar (s. 433)
Ljudsystemet är förinställt för optimal ljudåtergivning, men kan anpassas efter behov.
Tändningslägen (s. 346)
Symboler i centerdisplayens statusfält (s. 41)
Systemuppdateringar (s. 475)
Volymen regleras normalt med volymreglaget
under centerdisplayen eller rattens högra knappsats.
Licensavtal för ljud och media (s. 435)
Inställning för optimal ljudåtergivning
Röststyrning (s. 107)
Ljudsystemet är förkalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
varje kombination av bilmodell och ljudsystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens läge och bilens
hastighet.
Ljudinställningar beskrivs under respektive avsnitt
i ägarinformationen. För att komma till inställningarna, öppna toppvyn och tryck på Inställningar
Ljud.
LJUD OCH MEDIA
Aktiv ljuddämpning1
Bilen är utrustad med en aktiv ljuddämpningsfunktion som dämpar motorbuller i kupén med
hjälp av ljudsystemet. Mikrofoner i bilens tak uppfattar störande ljud och ljudsystemet skickar ut
motljud för att dämpa bullret.
•
Uppkopplad bil (s. 427)
Radio
Det är möjligt att lyssna på radiofrekvensbanden
FM och digitalradio (DAB)*. Vid uppkopplad bil
är det även möjligt att lyssna på webbradio.
Mikrofoner i bilens tak.
OBS
Täck inte över bilens mikrofoner, ett dånande
ljud från ljudsystemet kan då framträda.
Relaterad information
•
•
•
•
Ljudinställningar för media (s. 417)
Inställningar för röststyrning (s. 109)
Inställningar för telefon (s. 427)
Ljud och media (s. 404)
1 Gäller
vissa bilmodeller.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 405
LJUD OCH MEDIA
||
Radion kan hanteras med röststyrning, knappsatsen i ratten
eller centerdisplayen.
Byta och söka radiostation
Byta lista i radiobandet
Radion sammanställer automatiskt en stationslista med de radiostationer som inom området
sänder ut starkast signaler.
Starta radion
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
2
406
Byta och söka radiostation (s. 406)
Digitalradio (s. 409)
RDS-radio (s. 408)
Uppkopplad bil (s. 427)
Röststyrning av radio och media (s. 110)
Mediaspelare (s. 411)
Gäller endast digitalradio (DAB).
1.
Öppna appen (t.ex. FM, Radiofavoriter) från
appvyn.
2.
Välj station.
1.
Tryck på Bibliotek.
2.
Välj uppspelning från Stationer, Favoriter,
Genrer eller Ensembler2.
3.
Tryck på önskad station i listan.
Favoriter – spelar endast valda favoritkanaler, se
rubriken "Favoriter" nedan.
LJUD OCH MEDIA
Genrer – spelar endast radiokanaler som sänder
vald genre/programtyp, t.ex. pop och klassisk
musik.
Byta radiostation i vald lista
–
Tryck på < > under centerdisplayen eller rattens högra knappsats.
> Förflyttning sker ett steg i vald uppspelningslista.
1.
Öppna appen Radiofavoriter från appvyn.
2.
Tryck på önskad radiostation i listan för att
lyssna.
Söka radiostation
Vid borttagning av favorit kommer den även tas
bort från respektive radiobands favoritlista.
Byta radioband
Det går även att byta via centerdisplayen.
Favoriter
När en favorit sparas från en lista kommer radion
automatiskt söka efter bästa frekvensen. Men om
en favorit sparas från manuell stationssökning,
byter inte radion automatiskt till starkare frekvens.
För att välja bland favoriter inom radiobandet, se
rubriken "Byta lista i radiobandet" ovan. För att
välja bland samtliga favoriter, se rubriken "Radiofavoriter" nedan.
–
Tryck på
för att lägga till/ta bort en
radiokanal i radiobandets favoritlista och
Radiofavoriter.
Sökmöjligheterna beror på valt radioband:
Radiofavoriter
Radiofavoriter visar sparade
favoriter från samtliga radioband.
–
Tryck på appen (t.ex. FM) från appvyn alternativt öppna appmenyn med rattens högra
knappsats och välj därifrån.
•
•
DAB – ensembler och stationer.
1.
Tryck på Bibliotek.
2.
Tryck på
.
> Sökvyn med tangentbord öppnas.
FM – stationer, genres och frekvens.
}}
407
LJUD OCH MEDIA
||
3.
Skriv in sökord.
> Sökning sker vid varje inmatning av
tecken och sökträffarna visas kategoriserat.
Manuell stationssökning
Relaterad information
•
•
•
Radio (s. 405)
Digitalradio (s. 409)
Röststyrning av radio och media (s. 110)
RDS-radio
Med RDS (Radio Data System) kan radion automatiskt byta till den starkaste sändaren. RDS ger
möjlighet att få t.ex. trafikinformation och att söka
efter vissa programtyper.
RDS länkar samman FM-sändare i nätverk. En
FM-sändare i ett sådant nätverk sänder information som ger en RDS-radio bl.a. följande funktioner:
•
Automatiskt byte till en starkare sändare om
mottagningen i området är dålig.
•
Sökning av programinriktning, t.ex. programtyper eller trafikinformation.
•
Mottagning av textinformation om pågående
radioprogram.
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
endast valda delar av dess funktionalitet.
Vid övergång till manuell stationssökning byter
inte radion längre automatiskt frekvens då mottagningen blir dålig.
–
408
Tryck på Manuell inställning, dra i reglaget
eller tryck på < > till önskad frekvens.
Vid sändning av nyheter eller trafikmeddelande
kan radion byta station och pågående ljudkälla
avbrytas. Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts
den i pausläge. Radion återgår till föregående
ljudkälla och volym när den inställda programinriktningen slutar sändas. För att avbryta tidigare,
i rattens högra knappsats eller tryck
tryck på
på Avbryt i centerdisplayen.
LJUD OCH MEDIA
Relaterad information
•
•
Radio (s. 405)
Inställningar för radio (s. 410)
Digitalradio
Digitalradio (Digital Audio Broadcasting, DAB)
är ett digitalt sändningssystem för radio. Radion
stödjer DAB, DAB+ och DMB (Digital
Multimedia Broadcasting).
Radion kan hanteras med röststyrning, knappsatsen i ratten
eller centerdisplayen.
andra språk. Underkanaler indikeras med pilsymbol i kanallistan.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Byta och söka radiostation (s. 406)
Länka mellan de olika radiobanden FM och
DAB (s. 410)
Röststyrning av radio och media (s. 110)
Radio (s. 405)
Inställningar för radio (s. 410)
Appen för digitalradion startas
från appvyn i centerdisplayen.
Digitalradio spelas upp på samma sätt som FM
och AM, se avsnittet "Byta och söka radiostation". Förutom möjlighet att välja uppspelning från
Stationer, Favoriter och Genrer, finns även
möjlighet att välja uppspelning från underkanaler
och Ensembler. Ensembler är en samling radiokanaler (kanalgrupp) som sänds på samma frekvens.
DAB underkanal
Sekundära komponenter benämns oftast som
underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet till
409
LJUD OCH MEDIA
Länka mellan de olika radiobanden
FM och DAB
Inställningar för de olika radiobanden.
Funktionen innebär att digitalradion kan gå från
en kanal med dålig eller ingen mottagning till
samma kanal i en annan kanalgrupp (ensemble)
med bättre mottagning, inom DAB och/eller
mellan DAB och FM.
Pågående sändning av t.ex. trafikmeddelande kan
i rattens
avbrytas tillfälligt med tryck på
högra knappsats eller tryck på Avbryt i centerdisplayen.
DAB till DAB och DAB till FM länkning
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Media
3.
Bocka i/ur rutorna för DAB till DAB
länkning och/eller DAB till FM länkning
för att aktivera/deaktivera respektive funktioner.
DAB.
Relaterad information
•
•
•
Digitalradio (s. 409)
Radio (s. 405)
Inställningar för radio (s. 410)
Inställningar för radio
Dra ner toppvyn och välj Inställningar Media
och önskat radioband. Välj att aktivera/deaktivera
funktioner.
FM
• Visa radiotext – visar information om programmens innehåll, artister etc.
• Frys programtjänstnamn – välj för att programtjänstnamnet ej skall skrolla kontinuerligt utan visningen fryses efter 20 sekunder.
• Alarm – avbryter pågående mediauppspel-
ning och sänder varningar om allvarliga
olyckor och katastrofer. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas när meddelandet är klart.
DAB
• Sortera kanallista – val för hur sortering av
kanaler ska göras. Antingen alfabetisk ordning eller efter servicenummer.
• DAB till DAB länkning – startar funktionen
för länkning inom DAB. Förloras mottagningen för en radiokanal, letas en annan upp
automatiskt inom en annan kanalgrupp
(ensemble).
• Nyheter – avbryter pågående mediauppspel-
• DAB till FM länkning – startar funktionen
• Trafikmeddelande – avbryter pågående
• Välj meddelandetyper – val för vilka typer
ning och sänder nyheter. Uppspelning av
föregående mediakälla återupptas när
nyhetssändningen är klar.
mediauppspelning och sänder information
om trafikstörningar. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas när meddelandet är klart.
• Lokala avbrott – avbryter pågående
mediauppspelning och sänder information
om trafikstörningar i närområdet. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas
när meddelandet är klart. Funktionen Lokala
avbrott är en geografisk begränsning av
410
funktionen Trafikmeddelande. Funktionen
Trafikmeddelande måste vara aktiverad
samtidigt.
för länkning mellan DAB och FM. Förloras
mottagningen för en radiokanal, letas en
alternativ frekvens upp automatisk.
av meddelanden som ska mottas då DAB är
igång. Valda meddelanden avbryter
pågående mediauppspelning och spelar upp
meddelandet. Uppspelning av föregående
mediakälla återupptas när meddelandet är
klart.
LJUD OCH MEDIA
Alarm – avbryter pågående mediauppspelning och sänder varningar om allvarliga
olyckor och katastrofer. Uppspelning av föregående mediakälla återupptas när meddelandet är klart.
Vägtrafikinformation – mottar information
om trafikstörningar.
Nyhetsflöde – mottar nyheter.
Transportinformation – mottar information
om kollektivtrafik, t.ex. tidtabeller för färjor
och tåg.
Varning/
Tjänster – mottar information om incidenter
av mindre betydelse än Alarm-funktionen,
t.ex. strömavbrott.
• Visa radiotext – val för att visa radiotext
Mediaspelare
Mediaspelaren kan spela upp ljud från CD* och
externt anslutna ljudkällor via AUX-/USB-ingång
eller trådlöst strömma ljudfiler från externa
enheter via Bluetooth. Video kan ses från USBanslutna enheter. Vid uppkopplad bil är det möjligt att lyssna på webbradio, ljudböcker och
använda musiktjänster via appar.
I mediaspelaren hanteras även radion, vilket
beskrivs i separat avsnitt.
Mediaspelaren styrs från centerdisplayen, men flera funktioner kan styras från höger
knappsats i ratten eller med
röststyrning.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Spela media (s. 412)
Röststyrning av radio och media (s. 110)
Appar (s. 433)
Radio (s. 405)
CD-spelare* (s. 415)
Media via Bluetooth (s. 415)
Media via AUX-/USB-ingång (s. 416)
eller valda delar av radiotext, t.ex. artist.
• Visa programrelaterade bilder – val om
bilder till olika program ska visas upp i skärmen eller inte.
Relaterad information
•
•
•
Radio (s. 405)
Digitalradio (s. 409)
Symboler i centerdisplayens statusfält (s. 41)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 411
LJUD OCH MEDIA
Spela media
2.
Öppna appen CD från appvyn.
Mediaspelaren styrs från centerdisplayen. Flera
funktioner kan även styras från höger knappsats
på ratten eller med röststyrning.
3.
Välj vad som ska spelas.
> Uppspelning startar.
I mediaspelaren hanteras även radion, vilket
beskrivs i separat avsnitt.
Starta mediakälla
USB-minne
1. Sätt i USB-minnet.
2.
Öppna appen USB från appvyn.
3.
Välj vad som ska spelas.
> Uppspelning startar.
Mp3-spelare och iPod®
OBS
För att starta uppspelning från iPod ska iPodappen användas (inte USB).
När iPod används som ljudkälla har bilens
ljud- och mediasystem en menystruktur som
liknar iPod-spelarens egen menystruktur.
1.
Anslut mediakälla.
2.
Starta uppspelning i ansluten mediakälla.
3.
Öppna appen (iPod, USB, AUX) från appvyn.
> Uppspelning startar.
4.
Öppna appen Bluetooth från appvyn.
> Uppspelning startar.
Internetmedia
1. Koppla upp bilen.
2.
Öppna appen från appvyn.
> Uppspelning startar.
Video
1. Anslut mediakälla.
2.
Öppna appen USB från appvyn.
3.
Tryck på titeln på det som önskas spelas
upp.
> Uppspelning startar.
Apple CarPlay
Apple CarPlay beskrivs i separat avsnitt.
Styra och byta media
Mediaspelaren kan hanteras
med röststyrning, knappsatsen i
ratten eller centerdisplayen.
Bluetooth ansluten enhet
1. Aktivera Bluetooth i mediakällan.
CD*
1. Sätt i en cd-skiva.
412
2.
Anslut mediakälla.
3.
Starta uppspelning i ansluten mediakälla.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LJUD OCH MEDIA
Spola/flytta i tid – tryck på tidsaxeln i centerdisplayen och dra i sidled, alternativt tryck och håll in
< > under centerdisplayen eller på rattens högra
knappsats.
Byta media – välj under senaste i appen, i appvyn tryck på önskad app eller välj med rattens
högra knappsats.
Bibliotek – tryck på knappen för att spela från
biblioteket.
Blanda – tryck på knappen för att blanda uppspelningsordningen.
Likadan – tryck på knappen för att med hjälp av
Gracenote söka efter liknande musik på USBenhet och skapa en spellista utifrån det. Spellistan kan maximalt innehålla 50 låtar.
Byt enhet – tryck på knappen för att skifta
mellan USB-enheter då flera är anslutna.
Volym – vrid ratten under centerdisplayen eller
använd rattens högra knappsats för att höja eller
sänka ljudnivån.
Spela/pausa – tryck på bilden som tillhör låten
som spelas, knappen under centerdisplayen eller
på rattens högra knappsats.
Byta spår/låt – tryck på önskat spår i centerdisplayen, tryck på < > under centerdisplayen eller
på rattens högra knappsats.
Inställningar för video
Med videospelaren i fullskärmsläge eller genom
att öppna toppvyn och trycka på Inställningar
Video kan följande justeras; Standardspråk för
ljud, Undertext och Standardspråk för
undertext.
2.
Tryck på Video DivX® VOD och hämta
registreringskoden.
3.
Gå till vod.divx.com för mer information och
slutföra registreringen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hantera applikationsmenyn i förardisplayen
(s. 100)
Röststyrning av radio och media (s. 110)
Koppla upp bil (s. 428)
Appar (s. 433)
Söka media (s. 414)
Ansluta media via Bluetooth (s. 416)
Ansluta media via AUX-/USB-ingång
(s. 416)
CD-spelare* (s. 415)
Radio (s. 405)
Gracenote® (s. 414)
Video (s. 417)
Ljudinställningar för media (s. 417)
Apple CarPlay* (s. 418)
Tekniska specifikationer för media (s. 420)
DivX®
Spela
Denna DivX Certified® enhet måste registreras
för att kunna spela köpta DivX Video-on-Demand
(VOD)-filmer.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 413
LJUD OCH MEDIA
Gracenote®
Relaterad information
Gracenote identifierar artist, album, spårtitlar och
tillhörande bilder, vilka visas i samband med
uppspelning.
•
•
Spela media (s. 412)
Licensavtal för ljud och media (s. 435)
Söka media
Det är möjligt att söka efter artist, kompositör,
sång (titlar), album, video, ljudbok, spellista och
poddsändningar (digitala media via internet).
Gracenote MusicID® är en standard för musikigenkänning.
Aktivera/deaktivera Gracenote
Vid aktivering ersätter Gracenote-data originaldata.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Media
3.
Aktivera/deaktivera Gracenote genom att
bocka i/ur rutan för Gracenote®.
4.
Välj inställningar för aktiverad Gracenotedata:
Gracenote®.
• Onlinesökning av Gracenote® i databas
– söker i Gracenotes onlinedatabas för spelande media.
• Gracenote® flertal träffar – val hur
Gracenote-data ska visas vid flera sökresultat.
1 – filens originaldata används.
2 – Gracenote-data används.
3 – Gracenote- eller original-data kan väljas.
• Ingen – inget resultat visas.
414
1.
.
Tryck på
> Sökvyn med tangentbord öppnas.
2.
Skriv in sökord.
LJUD OCH MEDIA
3.
Tryck på Sök.
> Anslutna enheter söks igenom och sökträffarna visas kategoriserat.
Relaterad information
•
•
•
CD-spelare*
Media via Bluetooth
Mediaspelaren kan spela CD-skivor med ljudfiler. Se tekniska specifikationer för vilka format
som stöds.
Bilens mediaspelare är utrustad med Bluetooth
och kan trådlöst spela upp strömmande ljudfiler
från externa enheter med Bluetooth, såsom
mobiltelefoner och handdatorer.
Mediaspelare (s. 411)
Spela media (s. 412)
Relaterad information
Använda tangentbordet i centerdisplayen
(s. 45)
•
•
•
•
•
•
Ansluta media via Bluetooth (s. 416)
Spela media (s. 412)
Röststyrning av radio och media (s. 110)
Mediaspelare (s. 411)
Tändningslägen (s. 346)
Tekniska specifikationer för media (s. 420)
In- och utmatningsöppning för skiva.
Knapp för utmatning av skiva.
Relaterad information
•
•
•
•
Spela media (s. 412)
Röststyrning av radio och media (s. 110)
Mediaspelare (s. 411)
Tekniska specifikationer för media (s. 420)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 415
LJUD OCH MEDIA
Ansluta media via Bluetooth
Media via AUX-/USB-ingång
Koppla Bluetooth-enhet med bilen för att
strömma media och använda som internetuppkoppling om det finns tillgängligt.
En extern mediakälla, t.ex. en iPod eller mp3spelare, kan anslutas till ljudanläggningen.
Många telefoner på marknaden har idag trådlös
Bluetooth-teknik, men alla är inte helt kompatibla
med bilen. För kompatibilitet, se
support.volvocars.com.
Tillvägagångssättet för att ansluta en mediaenhet
är detsamma som att koppla en telefon.
Relaterad information
•
•
•
•
416
Koppla telefon (s. 422)
Media via Bluetooth (s. 415)
Spela media (s. 412)
Mediaspelare (s. 411)
Mediakälla med uppladdningsbara batterier laddas när den är ansluten via USB och när tändningen är i läge I, II eller motorn är igång.
Ansluta media via AUX-/USBingång
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod eller mp3-spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via någon
av anslutningarna i tunnelkonsolen.
För att underlätta användandet av USB-minne,
undvik då att lagra annat än kompatibla format på
minnet. Det tar betydligt längre tid för systemet
att läsa in lagringsmedier som innehåller annat
än kompatibla format. Mediaspelaren stödjer, utöver ljud, även video-spelning då enheten är
ansluten via USB.
Vissa mp3-spelare har ett eget filsystem som
inte stöds av systemet.
Relaterad information
•
Ansluta media via AUX-/USB-ingång
(s. 416)
•
•
•
•
•
•
•
Spela media (s. 412)
Röststyrning av radio och media (s. 110)
Mediaspelare (s. 411)
Tändningslägen (s. 346)
Relaterad information
•
•
•
•
Spela media (s. 412)
Media via AUX-/USB-ingång (s. 416)
Mediaspelare (s. 411)
Tekniska specifikationer för media (s. 420)
Video (s. 417)
Apple CarPlay* (s. 418)
Tekniska specifikationer för media (s. 420)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LJUD OCH MEDIA
Video
Ljudinställningar för media
Systemvolymer för media
Video kan spelas från USB-ansluten enhet och
spelas upp med mediaspelaren.
Personalisering av ljudinställningar för mediaspelning.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Ljud
När bilen rullar visas ingen bild, men ljudet fortsätter att spelas. Bilden återkommer när bilen
står stilla.
•
Se avsnittet "Tekniska specifikationer för media"
för vilka video-format som stöds.
Relaterad information
•
•
•
Spela media (s. 412)
Systemvolymer:
AUX – Om en extern ljudkälla (t.ex. en
mp3-spelare eller iPod) är ansluten till
AUX-ingången kan ljudkällan som ansluts
ha en annan volym än ljudanläggningens
interna volym (ex. radion). Korrigera detta
genom att justera ingångens volym. Om
volymen är för hög eller för låg kan kvaliteten på ljudet försämras.
• Hastighets- och volymkompensation
Mediaspelare (s. 411)
– ljudanläggningen kompenserar för störande buller i kupén genom att öka volymen i förhållande till bilens hastighet.
Kompensationsnivå kan ställas.
Tekniska specifikationer för media (s. 420)
Ljudinställning som återskapar akustiken från Göteborgs
konserthus.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Ljud och välj inställningar:
• Ljudupplevelse* – flera möjligheter att
Relaterad information
•
•
Ljudinställningar (s. 404)
Mediaspelare (s. 411)
anpassa ljudet, t.ex. spela upp med känsla
av konserthus. Inställningar ersätter eventuella val som gjorts enligt punkterna
nedan för ljudinställningar.
• Ton – personlig inställning av t.ex. bas,
diskant och equaliser.
• Balans – balans mellan höger/vänster
högtalare respektive balans mellan
främre/bakre högtalare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 417
LJUD OCH MEDIA
Apple CarPlay*
Apple CarPlay ger dig möjligheten att lyssna på
musik, ringa telefonsamtal, få köranvisningar,
skicka/ta emot meddelanden och använda Siri,
allt medan du håller dig fokuserad på din körning. Apple CarPlay fungerar med utvalda
Apple-enheter.
OBS
Om en telefon eller mediaspelare är ansluten
till bilen via Bluetooth, kommer den ej att vara
tillgänglig medan Apple CarPlay är aktiv på
grund av att Bluetooth är avstängt. För att
koppla upp bilen använd Wi-Fi alternativt
bilens inbyggda modem*.
Vid användning av kartnavigering via
Apple CarPlay sker ingen guidning i förar- eller
Head-up-displayen, utan endast i centerdisplayen.
Apple CarPlay-apparna kan röststyras med Siri,
eller styras med centerdisplayen likväl som telefonen. Vissa funktioner kan även styras med rattens högra knappsats. Långt tryck på rattknappen
startar röststyrning med Siri och ett kort
tryck inaktiverar.
Om bilen inte redan är utrustad med
Apple CarPlay så är det möjligt att installera, kontakta en Volvoåterförsäljare.
Information om vilka appar som stödjs och vilka
telefoner som är kompatibla finns på Apples
hemsida: www.apple.com/ios/carplay/. Notera!
Volvo kontrollerar inte innehållet i Apple CarPlayappen.
418
Starta Apple CarPlay
Röststyrning med Siri måste vara aktiverad i telefonen före användning av Apple CarPlay.
Första gången en iPhone ansluts
1. Anslut iPhone till USB-ingången.
2.
Läs informationen i pop-up-meddelandet och
tryck sedan på OK.
3.
Tryck på Apple CarPlay i appvyn.
4.
Läs vilkoren och tryck sedan på Acceptera
för att ansluta.
> Delvyn med Apple CarPlay öppnas och
kompatibla appar visas.
5.
Tryck på önskad app.
> Appen startas.
För användning av Apple Car Play gäller
följande: Apple CarPlay är en tjänst som
tillhandahålls av Apple Inc. i enlighet med
dess användarvillkor. Volvo Cars är därmed
inte ansvarigt för Apple CarPlay eller dess
funktioner/applikationer. Genom att
använda Apple CarPlay kommer viss
information från din bil (inklusive dess
position) att överföras till din iPhone. I
förhållande till Volvo Cars är du ansvarig för
din eller någon annans användning av Apple
CarPlay.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LJUD OCH MEDIA
Tidigare ansluten iPhone
1. Anslut telefonen till USB-ingången.
> Om inställning för automatisk start är
vald – delvyn med Apple CarPlay öppnas
och kompatibla appar visas.
2.
3.
Om inställning för automatisk start inte
är vald – öppna appen Apple CarPlay från
appvyn.
> Delvyn med Apple CarPlay öppnas och
kompatibla appar visas.
Tryck på önskad app.
> Appen startas.
Apple CarPlay körs i bakgrunden om en annan
app startas i samma delvy. För att åter visa
Apple CarPlay i delvyn – tryck på Apple CarPlayikonen i appvyn.
Skifta anslutning mellan Apple CarPlay
och iPod
Apple CarPlay till iPod
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation
CarPlay.
3.
Bocka ur rutan för den Apple-enhet som inte
längre ska starta Apple CarPlay när den
ansluts.
4.
Koppla ur och koppla in Apple-enheten till
USB-ingången.
5.
Öppna appen iPod från appvyn.
Apple
iPod till Apple CarPlay
1. Tryck på Apple CarPlay i appvyn.
2.
Läs informationen i pop-up-meddelandet och
tryck sedan på OK.
3.
Koppla ur och koppla in Apple-enheten till
USB-ingången.
> Delvyn med Apple CarPlay öppnas.
Inställningar för Apple CarPlay*
Inställningar för telefon ansluten som Apple
CarPlay.
Automatisk start
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation
och välj inställning:
Relaterad information
•
•
•
•
•
Mediaspelare (s. 411)
Spela media (s. 412)
Ansluta media via AUX-/USB-ingång
(s. 416)
Inställningar för Apple CarPlay* (s. 419)
Koppla upp bil (s. 428)
Apple CarPlay
•
Bocka i rutan – Apple CarPlay startar
automatiskt när USB-kabeln ansluts.
•
Bocka ur rutan – Apple CarPlay startar
inte automatiskt när USB-kabeln ansluts.
Maximalt 20 stycken Apple-enheter kan lagras i
listan. När listan är full och en ny enhet ansluts
tas den äldsta bort.
För att radera listan måste fabriksåterställning
göras, se avsnittet "Återställa inställningar i
inställningsvyn".
Systemvolymer
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Ljud Systemvolymer och gör
inställningar för följande:
• Röststyrning
• Navigation
• Ringsignal
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 419
LJUD OCH MEDIA
||
Relaterad information
•
•
Tekniska specifikationer för media
Apple CarPlay* (s. 418)
Kompatibla filformat och ljudspecifikationer.
Återställa inställningar i inställningsvyn
(s. 164)
Ljudfiler
Format
Filändelse
Codec
MP3
.mp3
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (mp3
compatible),
MP3 HD (mp3
compatible)
AAC
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC (MPEG-4
part III Audio),
HE-AAC (aacPlus
v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
WAV
.wav
LPCM
FLAC
.flac
FLAC
Format
Filändelse
AVI (DivX)
.avi, divx
ASF
.asf, .wmv
MKV
.mkv
Undertexter
Format
Filändelse
SubViewer
.sub
SubRip
.srt
SSA
.ssa
Videofiler
420
Format
Filändelse
MP4
.mp4, m4v
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
AVI
.avi
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LJUD OCH MEDIA
DivX®
DivX certifierade enheter har testats för högkvalitativ videouppspelning av DivX (.divx, .avi). När
DivX-logotypen visas, kan DivX-filmer spelas.
Profil
DivX Home Theater
Video codec
DivX, MPEG-4
Upplösning
720x576
Ljudhastighet
(bit rate)
4.8Mbps
Bildhastighet
Lagring på USB-enhet
Telefon
För att systemet ska kunna läsa USB-enheten
korrekt ska följande specifikation följas. Eventuell
mappstruktur kommer ej att visas i centerdisplayen vid uppspelning.
En mobiltelefon utrustad med Bluetooth kan
anslutas trådlöst till bilens inbyggda handsfreesystem.
Max antal
Filer
15000
Mappar
1000
Mappnivåer
8
30 fps
Spellistor
100
Filändelse
.divx, .avi
Poster i en spellista
1000
Max filstorlek
4 GB
Undermappar
Ingen gräns
Ljudcodec
MP3, AC3
Undertexter
XSUB
Specialfunktioner
Flera undertexter, flera
ljudspår, återuppta uppspelning
Referens
Uppfyller alla krav för DivX
Home Theater profil. Besök
divx.com för mer information och program för att
konvertera filer till DivX
Home Theater video.
Relaterad information
•
•
Mediaspelare (s. 411)
Ljud- och mediasystemet fungerar som handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett urval av
mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan
hanteras med sina knappar även om den är
ansluten.
När en mobiltelefon har kopplats och anslutits till
bilen är det möjligt att ringa, skicka/ta emot meddelande, strömma media och använda som internetuppkoppling.
Telefon hanteras med centerdisplayen, men kan även delvis
hanteras med röststyrning och
appmenyn vilka nås från rattens
högra knappsats.
Spela media (s. 412)
}}
421
LJUD OCH MEDIA
||
Översikt
Mikrofon.
Mobiltelefon.
Telefonhantering i centerdisplay.
Knappsats för hantering av telefonfunktioner
som visas i förardisplayen och röststyrning.
Förardisplay.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
422
Koppla telefon (s. 422)
•
•
Röststyrning (s. 107)
Koppla telefon
Hantera applikationsmenyn i förardisplayen
(s. 100)
•
Mediaspelare (s. 411)
Koppla en Bluetooth-aktiverad telefon till bilen
för att sedan från bilen kunna ringa, skicka/ta
emot meddelande, strömma media och koppla
upp bilen till internet.
Det är möjligt att ha två Bluetooth-enheter
anslutna samtidigt, varav den ena endast för att
strömma media. Den senast anslutna telefonen
blir automatiskt ansluten för att ringa, skicka/ta
emot meddelande, strömma media och som
internetuppkoppling. För att ändra vad telefonen
ska användas till, se avsnittet "Inställningar för
Bluetooth".
Kopplingen görs en gång per enhet. Efter kopplingen behöver Bluetooth-enheten inte längre
vara synlig/sökbar, utan enbart ha Bluetooth aktiverat. För att kunna ansluta bilen till internet via
telefonen måste även internetdelning vara aktiverad i mobiltelefonen. Maximalt 20 kopplade
Bluetooth-enheter kan lagras i bilen.
Det finns två möjligheter att ansluta. Antingen
söka telefonen från bilen eller söka bilen från
telefonen.
Ansluta/koppla från telefon (s. 424)
Alternativ 1 – sök telefon från bil
Hantera telefonsamtal (s. 424)
1.
Gör telefonen sökbar/synlig via Bluetooth.
Hantera textmeddelande (s. 426)
2.
För att ansluta bilen till internet via telefonens Bluetooth – aktivera internetdelning
(portabel-/personlig hotspot) via Bluetooth i
telefonen.
Inställningar för telefon (s. 427)
Inställningar för textmeddelande (s. 427)
Inställningar för Bluetooth (s. 430)
LJUD OCH MEDIA
3.
Öppna delvyn för telefon.
Alternativ 2 – sök bil från telefon
•
1.
Om ingen telefon finns ansluten till bilen –
tryck på Lägg till telefon.
•
•
Om telefon finns ansluten till bilen – tryck
på Växla
. I pop-up-rutan tryck på
Lägg till telefon.
> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
4.
Tryck på namnet på den telefon som ska
anslutas.
•
Om ingen telefon finns ansluten till bilen –
tryck på Lägg till telefon Gör bilen
synlig.
Om telefon finns ansluten till bilen – tryck
på Växla
. I pop-up-rutan tryck på
Lägg till telefon Gör bilen synlig.
2.
Aktivera Bluetooth i telefonen.
3.
För att ansluta bilen till internet via telefonens Bluetooth – aktivera internetdelning
(portabel-/personlig hotspot) via Bluetooth i
telefonen.
4.
Sök i telefonen efter Bluetooth-enheter.
> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
OBS
5.
Välj bilens namn i telefonen.
•
I vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras.
6.
•
Alla mobiltelefoner är inte till fullo kompatibla och kan visa kontakter och meddelande i bilen.
Kontrollera att angiven sifferkod i bilen stämmer överens med den i externa enheten. Välj
i så fall att acceptera på båda ställena.
5.
Kontrollera att angiven sifferkod i bilen stämmer överens med den i telefonen. Välj i så
fall att acceptera på båda ställena.
6.
Välj i telefonen att acceptera eller avvisa
eventuella val för telefonens kontakter och
meddelanden.
7.
OBS
Öppna delvyn för telefon.
Välj i telefonen att acceptera eller avvisa
eventuella val för telefonens kontakter och
meddelanden.
•
I vissa telefoner måste meddelandefunktionen aktiveras.
•
Alla mobiltelefoner är inte till fullo kompatibla och kan visa kontakter och meddelande i bilen.
OBS
Om telefonens operativsystem uppdateras är
det möjligt att kopplingen bryts. Radera då
telefonen från bilen och koppla sedan på nytt.
Kompatibla telefoner
Många telefoner på marknaden har idag trådlös
Bluetooth-teknik, men alla är inte helt kompatibla
med bilen. För kompatibilitet, se
support.volvocars.com.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Telefon (s. 421)
Ansluta/koppla från telefon (s. 424)
Inställningar för Bluetooth (s. 430)
Hantera telefonsamtal (s. 424)
Hantera textmeddelande (s. 426)
423
LJUD OCH MEDIA
Ansluta/koppla från telefon
Ansluta, byta eller koppla från en kopplad telefon.
Ansluta telefon automatisk
1.
Aktivera Bluetooth samt internetdelning (portabel-/personlig hotspot) i telefonen innan
bilen försätts i tändningsläge I.
3.
.
Tryck på Växla
> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
Tryck på telefonen som ska anslutas.
Öppna delvyn för telefon.
2.
Tryck på Inställningar Kommunikation
Bluetooth.
> Kopplade Bluetooth-enheter listas.
Ansluta telefon manuellt
3.
Tryck på den telefon som ska tas bort.
1.
Aktivera Bluetooth samt internetdelning (portabel-/personlig hotspot) i telefonen.
4.
2.
Öppna delvyn för telefon och tryck på Växla
telefon.
> Tillgängliga Bluetooth-enheter listas.
Tryck på Ta bort enhet och bekräfta valet.
> Telefonen är inte längre kopplad med
bilen.
3.
Försätt bilen i tändningsläge I eller högre.
> Telefonen ansluts.
Tryck på namnet på den telefon som ska
anslutas.
> Telefonen ansluts.
Koppla från telefon
–
Deaktivera Bluetooth i telefonen.
När telefonen är utom räckhåll från bilen kopplas
den automatiskt ifrån. Om frånkopplingen sker
under pågående samtal kan samtalet fortsätta i
telefonen.
Byta telefon
1.
Öppna delvyn för telefon.
Hantera telefonsamtal
Samtalshantering i bilen för en Bluetoothansluten telefon.
Ta bort telefon
1.
2.
424
2.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Telefon (s. 421)
Koppla telefon (s. 422)
Inställningar för telefon (s. 427)
Inställningar för Bluetooth (s. 430)
Tändningslägen (s. 346)
Ringa telefonsamtal
1.
Öppna delvyn för telefon.
LJUD OCH MEDIA
2.
Välj att ringa från; samtalshistoriken, ange
nummer med knappsatsen eller via kontaktlistan. I kontaktlistan är det möjligt att söka
i kontaktlistan för
eller bläddra. Tryck på
att placera en kontakt under Favoriter.
3.
Tryck på Ring alternativt
4.
Tryck på Avsluta samtal för att avsluta samtalet.
.
Det är även möjligt ringa från samtalshistoriken
via appmenyn som nås från rattens högra knapp.
sats
Ringa flerpartssamtal
Under pågående samtal:
1.
Tryck på Lägg till samtal.
2.
Välj att ringa från samtalshistoriken eller via
kontaktlistan.
3.
Tryck på en post/rad i samtalshistoriken
alternativt
för kontakten i kontaktlistan.
4.
Tryck på Byt samtal för att skifta mellan
parterna.
5.
Tryck på Avsluta samtal för att avsluta
pågående samtal.
Gruppsamtal
Under pågående flerpartssamtal:
1.
Tryck på Slå ihop samtal för att slå samman pågående flerpartssamtal.
2.
Tryck på Avsluta samtal för att avsluta samtalet.
Inkommande telefonsamtal
Inkommande telefonsamtal visas i förardisplayen
och centerdisplayen. Hantera samtalet med rattens högra knappsats eller centerdisplayen.
1.
Tryck på Svara/Avböj.
2.
Tryck på Avsluta samtal för att avsluta samtalet.
•
Hantera applikationsmenyn i förardisplayen
(s. 100)
•
Använda tangentbordet i centerdisplayen
(s. 45)
•
Inställningar för telefon (s. 427)
Inkommande telefonsamtal under pågående
samtal
1. Tryck på Svara/Avböj.
2.
Tryck på Avsluta samtal för att avsluta samtalet.
Privat samtal
–
Under pågående samtal, tryck på Privat
samtal och välj inställning:
• Växla till mobiltelefon – handsfree-
funktionen kopplas ifrån och samtalet
fortsätter i mobiltelefonen.
• Fokus förare – mikrofonen i taket på
passagerarsidan stängs av och samtalet
fortsätter med bilens handsfree-funktion.
Relaterad information
•
•
Telefon (s. 421)
Röststyrning av telefon (s. 110)
425
LJUD OCH MEDIA
Hantera textmeddelande
2.
Meddelandehantering i bilen för en Bluetoothansluten telefon.
I vissa telefoner måste meddelandefunktionen
aktiveras samt alla mobiltelefoner är inte till fullo
kompatibla och kan visa kontakter och meddelande i bilen. För kompabilitet, se
support.volvocars.com.
Läsa textmeddelande i centerdisplayen
1.
I appvyn tryck på Meddelanden för att
öppna.
2.
Tryck på Läs upp för att få meddelandet
uppläst, alternativt tryck på meddelandet som
ska läsas.
Läsa nytt textmeddelande i
förardisplayen
Textmeddelande visas endast i förardisplayen om
det är valt, se avsnittet "Inställningar för textmeddelande".
–
Tryck pil ner på knappsatsen i ratten för att
läsa meddelandet.
För att få meddelandet uppläst - välj Läs
upp med knappsatsen i ratten.
Skicka textmeddelande
1.
426
I appvyn tryck på Meddelanden för att
öppna.
•
Svara på meddelande – tryck på kontakten vars meddelande ska besvaras och
tryck sedan på Svara.
•
Skapa nytt meddelande – tryck på Skapa
nytt +. Välj kontakt alternativt skriv in
nummer.
3.
Skriv meddelande.
4.
Tryck på Skicka.
Meddelandenotifiering
För notifieringsinställningar, se avsnittet "Inställningar för textmeddelande".
Relaterad information
•
•
•
•
•
Telefon (s. 421)
Inställningar för textmeddelande (s. 427)
Inställningar för telefon (s. 427)
Röststyrning av telefon (s. 110)
Använda tangentbordet i centerdisplayen
(s. 45)
LJUD OCH MEDIA
Inställningar för telefon
Inställningar för textmeddelande
Uppkopplad bil
Inställningar för ansluten telefon.
Inställningar för textmeddelande i ansluten telefon.
Telefon
Meddelande
Uppkopplad bil medför möjlighet att t.ex.
använda webbradio och musiktjänster via appar
samt kontakt med återförsäljare i bilen och mjukvarunedladdning.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation
välj inställningar:
Telefon och
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation
Textmeddelanden och välj inställningar:
• Ringsignaler – val av ringsignal. Det är
• Notiser i centerdisplay – visar medde-
möjligt att använda ringsignal från telefonen eller bilen. Vissa telefoner är inte till
fullo kompatibla och därmed inte möjligt
att använda telefonens ringsignaler i bilen.
För kompabilitet, se support.volvocars.com.
landenotiser i centerdisplayens statusfält.
• Notiser i förardisplay – visar notiser i
förardisplayen. Vid notiser i förardisplay
aktivt så är det möjligt att hantera inkommande meddelande med rattens högra
knappsats.
• Sorteringsordning för kontakter – val
av sorteringsordning i kontaktlistan.
För samtalsnotiser i head-up-displayen*, se
avsnittet "Head-up-display".
Relaterad information
•
•
•
•
•
3
Inställningar för textmeddelande (s. 427)
Inställningar för Bluetooth (s. 430)
Telefon (s. 421)
Koppla telefon (s. 422)
Bilen kopplas upp via Bluetooth, Wi-Fi eller kabel
ansluten till USB-ingången alternativt med bilens
inbyggda modem*.
Då bilen är uppkopplad är det möjligt att dela ut
internetuppkopplingen (Wi-Fi-hotspot) så att
andra enheter kan använda sig av internetuppkopplingen3.
Uppkopplingsstatus visas med symbol i centerdisplayens statusfält.
• Signal för textmeddelanden – val av
signal för inkommande textmeddelande.
Relaterad information
•
•
•
•
Telefon (s. 421)
Koppla telefon (s. 422)
Hantera textmeddelande (s. 426)
Inställningar för telefon (s. 427)
Head-up-display* (s. 105)
Gäller ej vid uppkoppling med Wi-Fi.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 427
LJUD OCH MEDIA
||
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Koppla upp bil (s. 428)
Appar (s. 433)
Boka service och reparation (s. 473)
Systemuppdateringar (s. 475)
Volvo ID (s. 20)
Symboler i centerdisplayens statusfält (s. 41)
Dela ut internet via Wi-Fi-hotspot (s. 430)
Koppla upp bil
Mobiltelefon och nätverksoperatör måste stödja
internetdelning (utdelning av internetuppkoppling) och abonnemanget måste innefatta datatrafik.
OBS
Vid användning av internet överförs data
(datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.
Aktivering av dataroaming kan orsaka ytterligare avgifter.
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för
datatrafik.
OBS
Vid användning av Apple CarPlay är det
endast möjligt att koppla upp bilen med Wi-Fi
eller bilmodem*.
Läs Villkor för tjänster och Kundsekretesspolicy på support.volvocars.com innan uppkoppling.
Koppla upp med Bluetooth
Se Koppla telefon.
428
Koppla upp med Wi-Fi
Koppla upp bilen med telefon via Bluetooth,
Wi-Fi eller kabel ansluten till USB-ingången,
alternativt med bilens inbyggda modem*.
1.
Aktivera internetdelning (portabel-/personlig
hotspot) i mobiltelefonen.
2.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
3.
Tryck på Kommunikation
4.
Aktivera/deaktivera genom att bocka i/ur
rutan för Wi-Fi.
5.
Tryck på nätverksnamnet för det nätverk som
ska anslutas.
6.
Ange nätverkets lösenord.
7.
Om annan uppkopplingskälla använts tidigare – bekräfta valet att byta uppkoppling.
> Bilen kopplar upp sig till nätverket.
Wi-Fi.
Observera att vissa telefoner stänger ner internetdelningen efter kontakten brutits till bilen, t.ex.
när bilen lämnats och till nästa användningstillfälle. Därmed behöver internetdelningen i telefonen återaktiveras vid nästa användningstillfälle.
Då en telefon ansluts till bilen så sparas den för
senare användning. När max antal sparade (50
st) uppnåts raderas den först anslutna. För att
visa lista med sparade nätverk eller manuellt ta
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LJUD OCH MEDIA
bort sparade nätverk, tryck på Inställningar
Wi-Fi Sparade nätverk.
•
•
•
•
•
•
•
1.
För krav på nätverksanslutningen, se avsnittet
"Teknik och säkerhet för Wi-Fi".
Koppla upp med kabel ansluten till
USB-ingången
1.
Koppla in telefonen med kabel till bilens
USB-anslutning i tunnelkonsolens förvaringsfack.
2.
Aktivera internetdelning via USB i mobiltelefonen.
3.
Om annan uppkopplingskälla använts tidigare – bekräfta valet att byta uppkoppling.
> Bilen kopplar upp sig till nätverket.
Koppla upp med bilmodem*5
Vid uppkoppling med bilmodem kommer Volvo
On Call-tjänsterna använda anslutningen.
Symboler i centerdisplayens statusfält (s. 41)
Ta bort Wi-Fi nätverk (s. 431)
Teknik och säkerhet för Wi-Fi (s. 432)
Ingen eller dålig uppkoppling (s. 431)
Inställningar för bilmodem* (s. 432)
Inställningar för Bluetooth (s. 430)
Apple CarPlay* (s. 418)
Placera ett personligt SIM-kort i hållaren.
2.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
3.
Tryck på Kommunikation
bilmodem.
4.
Aktivera/deaktivera genom att bocka i/ur
rutan för Internet via bilmodem.
5.
Om annan uppkopplingskälla använts tidigare – bekräfta valet att byta uppkoppling.
6.
Ange SIM-kortets PIN-kod.
> Bilen kopplar upp sig till nätverket.
Internet via
Relaterad information
•
•
5 Endast
Uppkopplad bil (s. 427)
Koppla telefon (s. 422)
bilar med Volvo On Call.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 429
LJUD OCH MEDIA
Inställningar för Bluetooth
Dela ut internet via Wi-Fi-hotspot
2.
Inställningar för Bluetooth-ansluten telefon.
Då bilen är uppkopplad är det möjligt att dela ut
internetuppkopplingen så att andra enheter kan
använda sig av internetuppkopplingen.7
Tryck på Kommunikation
delning.
3.
Tryck på Nätverksnamn och namnge internetdelningen.
4.
Tryck på Lösenord och välj ett lösenord som
sedan ska anges i anslutande enheter.
5.
Tryck på Frekvensband och välj vilken frekvens internetdelningen ska sända data med.
Observera att val av frekvensband inte är tillgängligt på alla marknader.
6.
Aktivera/deaktivera genom att bocka i/ur
rutan för Bilens Wi-Fi delning.
7.
Om Wi-Fi tidigare använts som uppkopplingskälla – bekräfta valet att byta uppkoppling.
> Det är nu möjligt för externa enheter att
ansluta till bilens internetdelning (Wi-Fihotspot).
Bluetooth
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation
välj inställningar:
Bluetooth och
• Tidigare kopplade enheter – listar uppkopplade/kopplade enheter.
Ta bort enhet – tar bort kopplad enhet.
Tillåtna tjänster för denna
enhet – val om bilder ska visas.
• Internetanslutning – val för att ansluta till
internet via enhetens Bluetooth-uppkoppling.
• Lägg till enhet – startar parkoppling av ny
enhet.
Relaterad information
•
•
•
•
Uppkopplad bil (s. 427)
Telefon (s. 421)
OBS
Koppla telefon (s. 422)
Aktivering av Wi-Fi-hotspot kan orsaka ytterligare avgifter från din nätverksoperatör.
Mediaspelare (s. 411)
Nätverksoperatören (SIM-kortet) måste stödja
internetdelning (utdelning av internetkoppling).
1.
7
430
Gäller ej vid uppkoppling med Wi-Fi.
Bilens Wi-Fi
Tryck på Inställningar i toppvyn.
Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för
datatrafik.
Uppkopplingsstatus visas med symbol i centerdisplayens statusfält.
LJUD OCH MEDIA
Tryck på Anslutna enheter för att se lista över
de för närvarande anslutna enheterna.
Ingen eller dålig uppkoppling
Ta bort Wi-Fi nätverk
Påverkande faktorer i nätverket.
Borttagning av nätverk som inte ska användas.
Relaterad information
Mängden data som överförs är beroende av vilka
tjänster eller appar som används i bilen. Att
exempelvis strömma ljud kan medföra en stor
datatrafikmängd vilket kräver en bra anslutning
och god signalstyrka.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Wi-Fi
3.
Tryck på Glöm för det nätverk som ska tas
bort.
Mobiltelefon till bil
4.
Bekräfta valet.
> Bilen kommer fortsättningsvis inte koppla
upp sig till nätverket.
•
•
•
•
Uppkopplad bil (s. 427)
Teknik och säkerhet för Wi-Fi (s. 432)
Symboler i centerdisplayens statusfält (s. 41)
Ingen eller dålig uppkoppling (s. 431)
Hastigheten i uppkopplingen kan variera
beroende på mobiltelefonens placering i bilen.
Flytta mobiltelefonen närmare centerdisplayen för
att öka signalstyrkan. Säkerställ att inget störande finns emellan.
Mobiltelefon till nätverksoperatör
Hastigheten i det mobila nätverket varierar
beroende på täckningen på den plats du befinner
dig. Sämre nätverkstäckning kan förekomma t.ex.
i tunnlar, bakom berg, i djupa dalar eller inomhus.
Hastigheten beror även på vilket avtal du har med
din teleoperatör.
OBS
Sparade nätverk.
Ta bort samtliga nätverk
Samtliga nätverk kan tas bort samtidigt genom
att återställa till fabriksinställningar. Observera då
att all användardata och systeminställningar återställs till ursprunglig fabriksinställning.
Relaterad information
•
•
•
Uppkopplad bil (s. 427)
Koppla upp bil (s. 428)
Återställa inställningar i inställningsvyn
(s. 164)
Vid problem med datatrafik, kontakta din nätverksoperatör.
Relaterad information
•
•
Uppkopplad bil (s. 427)
Koppla upp bil (s. 428)
431
LJUD OCH MEDIA
Teknik och säkerhet för Wi-Fi
Inställningar för bilmodem*9
Byt PIN-kod – maximalt 4 siffror kan anges.
Möjliga nätverkstyper att ansluta till.
Bilen är utrustad med ett modem som kan
användas för att ansluta bilen till internet. Det är
även möjligt att dela ut internetanslutningen via
Wi-Fi.
Inaktivera SIM-kortets PINkod – val om PIN-kod skall krävas för
åtkomst till SIM-kort.
Det går enbart att ansluta till nätverk av följande
typ:
•
•
•
Frekvens – 2,4 eller 5 GHz8.
Standarder – 802.11 a/b/g/n.
Säkerhetstyp – WPA2-AES-CCMP.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på Kommunikation Internet via
bilmodem och välj inställningar:
Bilens Wi-Fi-system är konstruerat för att hantera
Wi-Fi-enheter inne i bilen.
• Internet via bilmodem – val för att använda
Om flera enheter arbetar på frekvensen samtidigt
kan det resultera i försämrad prestanda.
• Dataanvändning – tryck på Återställ nolls-
Relaterad information
•
•
•
•
Uppkopplad bil (s. 427)
Koppla upp bil (s. 428)
Dela ut internet via Wi-Fi-hotspot (s. 430)
Ingen eller dålig uppkoppling (s. 431)
bilmodemet som uppkoppling.
• Skicka kod för förfrågan – används t.ex.
för att ladda eller kontrollera saldo på kontantkort. Funktionen är operatörsberoende.
Relaterad information
•
•
Uppkopplad bil (s. 427)
Dela ut internet via Wi-Fi-hotspot (s. 430)
täller räkneverk för mottagen och skickad
datamängd.
• Nätverk
Välj
operatör – automatiskt eller manuellt val av
nätverksoperatör.
Dataroaming – är rutan ikryssad så kommer
bilmodemet försöka koppla upp sig mot
internet då bilen befinner sig utomlands
utanför hemmanätverket. Observera att detta
kan medföra höga kostnader. Kontrollera ditt
roamingavtal gällande datatrafik i utlandet
med nätverksoperatören i ditt hemland.
• SIM-kortets PIN-kod
8
9
432
Val av frekvens inte är tillgängligt på alla marknader.
Endast bilar med Volvo On Call.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LJUD OCH MEDIA
Appar
–
Applikationer (appar) är program som används
till att styra vissa av bilens funktioner.
Relaterad information
•
•
•
Tryck på en app i appvyn för att starta den.
Uppkopplad bil (s. 427)
Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar
(s. 433)
Ändra inställningar för appar (s. 165)
Ladda ner, uppdatera och
avinstallera appar
Ladda ner nya appar, håll befintliga appar uppdaterade eller avinstallera appar.
OBS
Datanedladdning kan påverka andra tjänster
som överför data, t.ex. webbradio. Om påverkan på andra tjänster upplevs som störande
kan nedladdningen avbrytas. Alternativt kan
det vara lämpligt att stänga av eller avbryta
andra tjänster.
Apparna hanteras via
Fjärruppdateringar i applikationsvyn.
För att kunna ladda ner, uppdatera eller avinstallera appar
måste bilen vara uppkopplad.
Ladda ner en app
Applikationsvyn.
Några grundappar finns alltid tillgängliga. Fler
finns att ladda ner. De appar som finns tillgängliga att ladda ner varierar, men kan t.ex. vara
webbradio och musiktjänster.
Vissa appar är endast möjliga att använda om
bilen är uppkopplad till internet.
1.
Öppna appen Fjärruppdateringar.
2.
Välj Utforska för att öppna en lista över
appar som finns tillgängliga men inte är
installerade i bilen.
3.
Tryck någonstans på raden för en app för att
expandera i listan och få mer information om
appen.
}}
433
LJUD OCH MEDIA
||
4.
Välj Installera för att starta nedladdningen
av önskad app.
> Status indikeras för installationen medan
den pågår.
Om en nedladdning inte kan starta för tillfället visas ett meddelande. Appen kommer att finnas kvar i listan och det är möjligt att försöka starta en nedladdning igen.
Avbryta nedladdning
– Tryck på Avbryt för att avbryta en pågående
nedladdning.
Observera att det bara är nedladdningen som kan
avbrytas, när installationsfasen har startat går
denna inte att avbryta.
Uppdatera appar
Om en app används under pågående uppdatering så kommer den startas om för att installationen ska slutföras.
Uppdatera alla
1. Öppna appen Fjärruppdateringar.
2.
Välj Installera alla.
> Uppdatering påbörjas.
Uppdatera vissa
1. Öppna appen Fjärruppdateringar.
2.
434
Välj Applikationsuppdateringar för att
öppna en lista över alla tillgängliga uppdateringar.
3.
Leta upp önskad app och välj Installera.
> Uppdatering påbörjas.
Avinstallera en app
En app som används måste avslutas för att avinstallationen ska kunna genomföras.
1.
Öppna appen Fjärruppdateringar.
2.
Välj Applikationsuppdateringar för att
öppna en lista över alla installerade appar.
3.
Leta upp önskad app och välj Avinstall. för
att starta en avinstallation av appen.
> När appen är avinstallerad försvinner den
från listan.
Relaterad information
•
•
•
•
Uppkopplad bil (s. 427)
Radio (s. 405)
Mediaspelare (s. 411)
Systemuppdateringar (s. 475)
LJUD OCH MEDIA
Licensavtal för ljud och media
Dirac Unison®
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i
avtalet angivna villkor. Följande texter är Volvos
överenskommelser med tillverkare/utvecklare.
Flera av texterna är på engelska.
Om DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat
som skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi
Corporation. Detta är en officiellt DivX® certifierad enhet vilket har genomgått tester för att kontrollera att den kan spela DivX video. Besök
divx.com för mer information och programverktyg
för att konvertera filer till DivX video.
Bowers & Wilkins
Bowers & Wilkins och B&W är varumärken som
tillhör B&W Group Ltd. Nautilus är ett varumärke
som tillhör B&W Group Ltd. Kevlar är ett registrerat varumärke av DuPont.
DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper
är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller
dess dotterbolag och används på licens.
Dirac Unison optimerar högtalarna i tid, rum och
frekvens för bästa möjliga bas-integration och
klarhet. Teknologin möjliggör också en verklighetstrogen återgivning av den akustiska karaktären från specifika konserthallar. Med hjälp av
avancerade algoritmer kontrollerar Dirac Unison
digitalt alla högtalare baserat på akustiska mätningar med hög precision. Som en dirigent för en
orkester garanterar Dirac Unison att högtalarna
spelar i perfekt samstämmighet.
DivX®
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX
Certified® enhet måste registreras för att kunna
spela köpta DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer.
Skaffa registreringskoden genom att lokalisera
DivX VOD avsnittet i enhetens inställningsmeny.
Gå till vod.divx.com för mer information om hur du
slutför registreringen.
Patentnummer
Täckt av ett eller flera av följande patent i USA:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183;
8,731,369; RE45,052.
}}
435
LJUD OCH MEDIA
||
Gracenote®
Delar av innehållet är upphovsrättsskyddat © av
Gracenote eller dess leverantörer.
Gracenote, Gracenote logo och logotyp,
"Powered by Gracenote" och Gracenote MusicID
är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Gracenote, Inc. i USA och/
eller i andra länder.
Gracenote® slutanvändaravtal
Detta program eller denna enhet innehåller programvara från Gracenote, Inc. i Emeryville, Kalifornien, USA (”Gracenote”). Programvaran från Gracenote (”Gracenote-programvaran”) aktiverar
detta program för identifiering av skivor och/eller
filer samt inhämtning av musikrelaterad information, inklusive uppgifter om namn, artist, spår och
titel (”Gracenote-data”) från onlineservrar eller
inbäddade databaser (tillsammans kallade ”Gracenote-servrar”) och för utförande av andra
åtgärder. Du får endast använda Gracenote-data
enligt de avsedda slutanvändarfunktionerna för
detta program eller denna enhet.
436
Du samtycker till att endast använda Gracenotedata, Gracenote-programvaran och Gracenoteservrarna för ditt personliga, ej kommersiella bruk.
Du samtycker till att inte överlåta, kopiera, överföra eller vidarebefordra denna Gracenote-programvara eller dessa Gracenote-data till någon
tredje man. DU SAMTYCKER TILL ATT INTE
ANVÄNDA ELLER UTNYTTJA GRACENOTEDATA, GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER
GRACENOTE-SERVRARNA PÅ ANNAT SÄTT
ÄN VAD SOM UTTRYCKLIGEN TILLÅTS I
DETTA AVTAL.
Du samtycker till att din ej exklusiva rätt att
använda Gracenote-data, Gracenote-programvaran och Gracenote-servrarna kommer att upphöra
om du bryter mot dessa restriktioner. Om din
licens upphör samtycker du till att upphöra med
all användning av Gracenote-data, Gracenoteprogramvaran och Gracenote-servrarna. Gracenote har ensamrätt på alla Gracenote-data, all
Gracenote-programvara och alla Gracenote-servrar, inklusive alla äganderättigheter. Gracenote
kommer under inga omständigheter att ha någon
skyldighet att betala dig för information som du
tillhandahåller. Du samtycker till att Gracenote,
Inc. får göra gällande företagets rättigheter under
detta avtal mot dig direkt i sitt eget namn.
Gracenote-tjänsten använder en unik identifierare
för dokumentation av frågor för statistiska ändamål. Syftet med en slumpmässigt tilldelad numerisk identifierare är att göra det möjligt för Gracenote-tjänsten att räkna frågor, utan att veta något
om vem du är. Ytterligare information finns på
webbsidan för Gracenotes sekretesspolicy för
Gracenote-tjänsten.
Gracenote-programvaran och allt som ingår i
Gracenote-data licensieras till dig i ”befintligt
skick”. Gracenote utfärdar inga utfästelser eller
garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda,
avseende riktigheten i de Gracenote-data som
finns i Gracenote-servrarna. Gracenote förbehåller sig rätten att ta bort data från Gracenoteservrarna eller att ändra datakategorier på grund
av något skäl som Gracenote anser vara tillräckligt. Ingen garanti utfärdas avseende Gracenoteprogramvarans eller Gracenote-servrarnas felfrihet eller att Gracenote-programvaran eller Gracenote-servrarna kommer att fungera utan avbrott.
Gracenote har ingen skyldighet att förse dig med
nya, förbättrade eller ytterligare datatyper eller
kategorier som Gracenote kan tillhandahålla i
framtiden och företaget förbehåller sig rätten att
avbryta sina tjänster när som helst.
GRACENOTE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, VARE SIG DESSA ÄR UTTRYCKTA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET
FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH
ICKE-INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT. GRACENOTE
GARANTERAR INTE DE RESULTAT SOM
ERHÅLLS GENOM DIN ANVÄNDNING AV GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER EN GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE KOMMER
LJUD OCH MEDIA
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT
ANSVARA FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR ELLER
FÖR NÅGON VINSTFÖRLUST ELLER
INKOMSTFÖRLUST.
© Gracenote, Inc. 2009
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
}}
437
LJUD OCH MEDIA
||
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Linux software
1.
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the GPL/
LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
438
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
Unicode: 5.1.0
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files or
Software are furnished to do so, provided that (a)
the above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files or
Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with the
Data File(s) or Software that the data or software
has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
LJUD OCH MEDIA
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
dealings in these Data Files or Software without
prior written authorization of the copyright holder.
Överensstämmelsedeklaration för
Bluetooth® modul
Except as contained in this notice, the name of a
copyright holder shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
}}
439
LJUD OCH MEDIA
||
Land/
Område
EU:
Exportland: Japan
Tillverkare: Mitsubishi Electric Corporation
Typ av utrustning: Audio Navigation Unit
Härmed intygar Mitsubishi Electric Corporation att Audio Navigation Unit överstämmer med krav och bestämmelser enligt direktiv 1999/5/EG.
440
LJUD OCH MEDIA
Land/
Område
Kina:
1.
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
天线增益
天线增益
10dBi 时
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm ①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
■ 载频容限
20 ppm
■ 帯外发射
率(在 2.4-2.4835GHz 頻段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2.不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3.使用时不得对各种合法的无线电通信业
使用
4.使用微
率无线电设备,必须忍
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
措施消除干扰后方可继续
科学及医疗应用设备的辐射干扰
5.不得在飞机和机场附近使用
}}
441
LJUD OCH MEDIA
||
Land/
Område
Korea:
B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을
적으로 하며,
든
지역에서 사용할 수 있습니다.
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
Taiwan:
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
變更頻率
商號或使用者均不得擅自
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應
立停用,改善至無干擾時方得繼續使用
電通信
之干擾
442
前項合法通信,指依電信法規定作業之無線
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業
科學及醫療用電波輻射性電機設備
LJUD OCH MEDIA
Land/
Område
Brasilien:
Este equipamento opera em caráter secundário isto e, náo tem direito a protecão contra interferéncia prejudicial, mesmo tipo, e não pode
causar interferéncia a sistemas operando em caráter primário.
Para consultas, visite: www.anatel.gov.br
Kasakstan:
Modellnamn: NR-0V
Tillverkare: Mitsubishi Electric Corporation
Exportland: Japan
}}
443
LJUD OCH MEDIA
||
Land/
Område
Mexico:
Förenade
Arabemiraten:
Relaterad information
•
•
•
•
•
444
Ljud och media (s. 404)
Mediaspelare (s. 411)
Uppkopplad bil (s. 427)
Gracenote® (s. 414)
Sensus – uppkoppling och underhållning
(s. 25)
LJUD OCH MEDIA
Villkor för tjänster och
Kundsekretesspolicy
Läs villkor för tjänster och kundsekretesspolicy
på support.volvocars.com.
Relaterad information
•
•
•
Licensavtal för ljud och media (s. 435)
Licensavtal för förardisplayen (s. 94)
Typgodkännande för radarenheter (s. 290)
Villkor för tjänster
Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster för att
göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt för dig att köra din Volvo. Volvo tillhandahåller
ett stort sortiment av tjänster, från hjälp i nödsituationer till navigering och olika infotainmenttjänster.
Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan
du använder tjänsterna – support.volvocars.com.
Kundsekretesspolicy
Policyn gäller för behandling av kunddata och
personuppgifter. Syftet med policyn är att ge våra
nuvarande, tidigare och potentiella kunder med
en allmän förståelse för:
•
De omständigheter under vilka vi samla in
och behandla dina personuppgifterdata.
•
De typer av personuppgifterdata som vi samlar in.
•
Skälen till att samla in dina personuppgifterdata.
•
Hur vi hanterar dina personuppgifter.
Policyn kan läsas i sin helhet på
support.volvocars.com.
445
HJUL OCH DÄCK
HJUL OCH DÄCK
Däck
Däckens ålder
Däckens funktion är bland annat att bära last, ge
grepp mot underlaget, dämpa vibrationer och
skydda hjulet mot slitage.
Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras av
fackman även om de verkar oskadade. Däck åldras och bryts ner även om de sällan eller aldrig
används. Funktionen kan då påverkas. Det gäller
alla däck som sparas för framtida bruk. Exempel
på yttre tecken som indikerar att däcket är
olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper.
Däcktyp, dimension, däcktryck och hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Nya däck
Slitage och underhåll
Rätt däcktryck ger jämnare slitage. Körsätt, däcktryck, klimat och vägarnas skick har en inverkan
på hur snabbt däcken åldras och slits.
För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att slitagemönster uppstår på däcken, kan
fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka vid första skiftet är ca 5000 km
och därefter med 10000 km intervall.
Däck är färskvara. Efter några år börjar de hårdna
samtidigt som friktionsegenskaperna försämras
undan för undan. Eftersträva därför att få så
färska däck som möjligt vid utbyte. Det är särskilt
viktigt när det gäller vinterdäck. De sista siffrorna
i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år.
Detta är däckets DOT-märkning (Department of
Transportation) och anges med fyra siffror, exempelvis 0715. Däcket på bilden är tillverkat vecka
07, år 2015.
448
Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas för kontroll vid osäkerhet om
mönsterdjupet. Om det redan har uppstått betydande skillnad i slitage (> 1 mm skillnad i mönsterdjup) mellan däcken, så ska de minst slitna
däcken alltid sitta bak. En framhjulssladd är vanligen lättare att häva än en bakhjulssladd, och
leder till att bilen fortsätter rakt fram istället för
att bakänden sladdar ut åt sidan och man kanske
helt förlorar kontrollen över bilen. Därför är det
viktigt att bakhjulen aldrig förlorar fästet före
framhjulen.
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll
av bilen.
Förvaring
Hjul med monterade däck ska förvaras liggande
eller upphängda – inte stående.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Kontrollera lufttrycket i däcken (s. 450)
Däckens rotationsriktning (s. 449)
Slitagevarnare på däck (s. 449)
Däcktrycksövervakning (s. 450)
Provisorisk däcktätningssats (s. 459)
Dimensionsbeteckning för däck (s. 470)
HJUL OCH DÄCK
Däckens rotationsriktning
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket.
Pilen visar däckets rotationsriktning.
Däcket ska ha samma rotationsriktning under
hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan
fram och bak, aldrig från vänster till höger sida
eller omvänt. Om däcken monteras inkorrekt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga att
pressa undan regn och snömodd. Däck med
störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för
att minska risken för sladd).
Relaterad information
•
Däck (s. 448)
Slitagevarnare på däck
Slitagevarnaren visar status på däckets mönsterdjup.
Slitagevarnaren är en smal upphöjning tvärs över
däckets längsgående mönsterspår. På sidan av
däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear
Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat
till 1,6 mm, kommer slitbanan i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då snarast till nya däck. Tänk
på att däck med litet mönsterdjup har mycket
dåligt väggrepp i regn eller snö.
Relaterad information
•
Däck (s. 448)
OBS
Se till att ha samma typ och dimension och
även samma fabrikat på båda hjulparen.
449
HJUL OCH DÄCK
Kontrollera lufttrycket i däcken
Däck med korrekt lufttryck ökar körsäkerheten,
sparar bränsle och förlänger livslängden på
däcken.
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett naturligt
fenomen. Däcktrycket varierar också beroende på
omgivningens temperatur. För lågt däcktryck ökar
bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd och
försämrar bilens köregenskaper. Körning med för
lågt däcktryck innebär att däcken kan bli överhettade och skadas. Däcktrycket påverkar åkkomfort,
vägljud och köregenskaper.
Bättre bränsleekonomi med ECO-tryck
För bästa bränsleekonomi vid hastigheter under
160 km/h (100 mph) rekommenderas ECOtrycket både för full och lätt last.
Kontrollera lufttryck
1.
Kontrollera däckens lufttryck varje månad.
Utför kontrollen på kalla däck, vilket innebär
att däcken bör ha samma temperatur som
yttertemperaturen. Efter några kilometers
körning blir däcken varma och trycket högre.
2.
Fyll på luft vid behov så att lufttrycket överrensstämmer med godkända däcktryck enligt
däcktrycksdekalen.
Rekommenderat däcktryck
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra
att skruva loss.
Relaterad information
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr) visar vilka tryck
däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden.
450
•
•
Däck (s. 448)
Kontrollera däcktryck med systemet för däcktrycksövervakning (s. 452)
•
Pumpa däck med kompressorn från provisorisk däcktätningssats (s. 463)
•
Godkända däcktryck (s. 536)
Däcktrycksövervakning3
Systemet för däcktrycksövervakning, Tyre
Pressure Monitoring System (TPMS), varnar
med en kontrollsymbol i förardisplayen när
trycket är för lågt i ett eller flera av bilens däck.
Om symbolen först blinkar ca en minut och sedan
lyser med fast sken kan det kan bero på att
systemet inte kan upptäcka eller varna för lågt
däcktryck som avsett.
Däcktrycksövervakningen använder sensorer som
är placerade på luftventilen i varje hjul. När bilen
färdas i ca 30 km/h (20 mph) eller fortare känner
systemet av däcktrycket. Om trycket är för lågt
tänds kontrollsymbolen för lågt däcktryck i förardisplayen och ett meddelanden visas.
Symbol
Innebörd
Symbolen lyser vid för lågt däcktryck.
Vid fel i TPMS-systemet kommer
symbolen först att blinka i cirka en
minut och sedan lysa med fast
sken.
HJUL OCH DÄCK
Allmän information om
däcktrycksövervakningssystemet
Varje däck, inklusive reservdäcket*, bör kontrolleras varje månad. Vid kontroll bör däcket vara
kallt och ha det luftryck som rekommenderas av
biltillverkaren på däcktrycksdekalen eller i däcktryckstabellen. Om bilen har däck av en annan
storlek än de som rekommenderas av tillverkaren,
ta reda på vad som är rätt lufttrycksnivå för dessa.
Som en extra säkerhetsåtgärd är bilen utrustad
med ett däcktrycksövervakningssystem (TPMS)
som visar när ett eller flera av däcken har för lågt
lufttryck. När kontrollsymbolen för lågt lufttryck
tänds, stanna och kontrollera däcken så snart
som möjligt och fyll på luft till ett korrekt lufttryck.
Körning på däck med för lågt däcktryck kan leda
till att däcket överhettas, vilket kan orsaka punktering. Lågt däcktryck minskar också bränsleeffektiviteten och däckets livslängd och kan
påverka hanteringen av bilen och dess förmåga
att stanna. Observera att TPMS inte ersätter ordinarie däckskötsel. Det är förarens ansvar att
bibehålla ett korrekt däcktryck, även om gränsen
för lågt däcktryck inte har uppnåtts så att kontrollsymbolen har tänts.
Bilen är också utrustad med en TPMS-systemfelindikator som indikerar när systemet inte fungerar korrekt. TPMS-systemfelindikator är kombinerad med kontrollsymbolen för lågt däcktryck. När
3
Standard på vissa marknader.
systemet upptäcker ett fel, blinkar symbolen i
förardisplayen cirka en minut och förblir sedan
tänd. Detta förfarande upprepas när bilen startas
tills felet har åtgärdats. När symbolen är tänd kan
systemets förmåga att upptäcka eller varna för
lågt däcktryck vara påverkad.
• Däck bör pumpas, samt vilket/vilka däck
som avses.
Om systemet inte kan avgöra vilket däck som har
lågt tryck utfärdas en allmän varning:
• Lågt däcktryck Kontrollera däcken
• Däck bör pumpas Kontrollera däcken
Systemfel på TPMS kan uppstå av flera anledningar, exempelvis efter byte till reservdäck, eller
andra däck eller hjul som förhindrar TPMS att
fungera ordentligt.
Rekommendationer
•
Kontrollera alltid kontrollsymbolen för TPMS efter
att ha bytt ett eller flera däck för att säkerställa
att det nya däcket eller hjulet fungerar korrekt
med TPMS.
TPMS-sensorer bör monteras på alla bilens
hjul, även vinterhjul.
•
•
Sensorer bör inte flyttas mellan olika hjul.
•
Vid installation av TPMS-sensor ska bilen
vara avstängd i minst 15 minuter annars
kommer ett felmeddelande att visas i förardisplayen.
•
Kontrollera alltid systemet efter ett hjulbyte
för att säkerställa att ersättningshjulen fungerar med systemet. Se till att nya hjul har
TPMS-sensor för att undvika systemfelvarning.
Både fabriksmonterade- och tillvalshjul kan utrustas med TPMS-sensorer i ventilerna. Om reservhjul eller hjul utan TPMS-sensor används kommer ett felmeddelande att visas i förardisplayen
efter några minuters körning.
Systemet ersätter inte vanligt underhåll av däck.
Meddelande i förardisplay
Följande meddelande kan visas i samband med
att kontrollsymbolen tänds:
Om ett hjul har ändrats, eller om TPMS-sensorn flyttats till ett annat hjul ska ventiltätning
och ventilkärna bytas ut.
• Däcktryckssystem Service erfordras.
• Däcktryckssystem Tillfälligt ej
tillgängligt
• Lågt däcktryck samt vilket/vilka däck som
avses.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 451
HJUL OCH DÄCK
||
OBS
Vid byte av däckdimension som leder till en
förändring av rekommenderat däcktryck, så
måste TPMS-systemet omkonfigureras. Kontakta en Volvoåterförsäljare för ytterligare
information.
Kontrollera däcktryck med systemet
för däcktrycksövervakning9
Med systemet för däcktrycksövervakning, Tyre
Pressure Monitoring System (TPMS), är det möjligt att se däcktrycket i centerdisplayen.
Öppna appen Bilstatus i appvyn och tryck på Status för att
visa uppmätta däcktrycksvärden.
Det går att stänga av däcktrycksövervakningen
via centerdisplayen.
Parkera bilen och stäng av motorn.
2.
Aktivera tändningsläge I.
3.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
4.
Tryck på My Car IntelliSafe och avmarkera Övervakning av däcktryck.
> Funktionen förblir avstängd tills den aktiveras nästa gång.
•
•
•
Kontrollera däcktryck med systemet för däcktrycksövervakning (s. 452)
Kalibrera däcktrycksövervakning (s. 454)
Typgodkännande för däcktrycksövervakning
(s. 455)
4 Gäller
452
endast vissa marknader.
•
En röd markering under däcktrycksvärdet
indikerar mycket lågt däcktryck. Stanna och
åtgärda däcktrycket omedelbart.
•
Om däcktrycksvärde saknas kan det kräva
några minuters körning över 30 km/h
(20 mph) för att ett värde ska visas. Det kan
bero på att systemet ännu inte har mätt upp
något värde, eller på en pågående kalibrering.
•
En blinkande kontrollsymbol som övergår i
fast sken efter ca 1 minut och meddelandet
Service erfordras, indikerar ett fel i systemet.
Inställningar för däcktrycksövervakning
Ändra enhet för däcktrycket via centerdisplayen:
Däck (s. 448)
Åtgärda lågt däcktryck med däcktrycksövervakning (s. 453)
En gul markering under däcktrycksvärdet
indikerar lågt däcktryck. Stanna och kontrollera/åtgärda däcktrycket snarast.
Grafiken visar lufttrycket för varje däck.
Relaterad information
•
•
•
Kontrollera status
Stänga av funktionen4
1.
Statusindikering
När däcktrycket är normalt (d.v.s. överskrider
gränsvärdet för lågt däcktryck) visas enbart
däcktrycksvärdet.
Statusvyn10.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på System
3.
Under Däcktryck, välj önskad enhet för
däcktryck: Bar, kPa eller Psi.
Enheter.
HJUL OCH DÄCK
Relaterad information
•
•
•
•
Däcktrycksövervakning (s. 450)
Kalibrera däcktrycksövervakning (s. 454)
Åtgärda lågt däcktryck med däcktrycksövervakning (s. 453)
Åtgärda lågt däcktryck med
däcktrycksövervakning14
När systemet för däcktrycksövervakning, Tyre
Pressure Monitoring System (TPMS), varnar är
däcktrycket för lågt i ett eller flera av bilens däck.
Bilstatus (s. 472)
9 Standard på vissa marknader.
10 Bilden är schematisk. Layout kan
14 Standard på vissa marknader.
3.
Kontrollera och åtgärda däcktrycket när
kontrollsymbolen för TPMS tänds och
meddelandet Lågt däcktryck eller
Däck bör pumpas visas.
1.
Kontrollera däcktrycket på indikerade däck
med en däcktrycksmätare.
2.
Pumpa däcken till korrekt tryck enligt däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe.
variera beroende av bilmodell eller uppdaterad mjukvara.
I vissa fall kan det vara nödvändigt att köra
bilen i några minuter i en hastighet över
30 km/h (20 mph) för att släcka TPMS-symbolen och meddelandet.
OBS
•
TPMS-systemet använder sig av ett s.k.
kompenserat tryckvärde, baserat på både
däck- och yttertemperaturen. Detta medför att däcktrycket kan skilja sig något
från de rekommenderade trycken som
anges på däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr). Därför kan det vara nödvändigt att
pumpa varma däck till ca 0,3 bar, alternativt 30kPa, över det rekommenderade
däcktrycket för att få bort ett lågdäcktrycksmeddelande.
•
För att undvika fel däcktryck bör trycket
kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck
avses att däcken har samma temperatur
som yttertemperaturen (ca 3 timmar efter
att bilen har körts). Efter några kilometers
körning blir däcken varma och trycket
högre.
}}
453
HJUL OCH DÄCK
||
OBS
Kalibrera däcktrycksövervakning18
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
Ändra vid behov referensvärden för däcktrycksövervakningen, Tyre Pressure Monitoring System
(TPMS).
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra
att skruva loss.
Kalibrera TPMS-systemet efter justering av däcktryck enligt Volvos däcktrycksrekommendationer,
till exempel för körning med tung last eller i hög
hastighet.
VARNING
När ett däck utrustat med TPMS pumpas, håll
pumpens munstycke rakt mot ventilen för att
inte skada ventilen.
VARNING
•
Felaktigt däcktryck kan leda till däckhaveri, som kan resultera i att föraren tappar
kontroll över bilen.
•
Systemet kan inte indikera plötsliga däckskador i förväg.
OBS
•
•
•
1.
Stäng av motorn.
2.
Pumpa däcken till önskat tryck enligt däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe.
454
5.
Tryck på Status för att se däcktrycksövervakningen.
6.
Tryck på Kalibrera och därefter på Klar.
Det går också att starta kalibreringen via
centerdisplayens toppvy. Tryck på
Inställningar My Car IntelliSafe och
välj Kalibrera däcktryck.
7.
Kör i minst 10 minuter i lägst 30 km/h
(20 mph).
> Kalibreringen startar automatiskt efter initiering. Systemet ger en bekräftelse när
kalibreringen är slutförd.
De nya referensvärdena gäller tills kalibreringen
görs om.
Däcktrycksövervakning (s. 450)
Relaterad information
Kontrollera däcktryck med systemet för däcktrycksövervakning (s. 452)
•
•
Kalibrera däcktrycksövervakning (s. 454)
Godkända däcktryck (s. 536)
Pumpa däck med kompressorn från provisorisk däcktätningssats (s. 463)
Öppna appen Bilstatus i appvyn.
Bilen måste stå stilla då kalibrering påbörjas.
Relaterad information
•
•
4.
•
3.
Starta motorn.
Däcktrycksövervakning (s. 450)
Kontrollera däcktryck med systemet för däcktrycksövervakning (s. 452)
Åtgärda lågt däcktryck med däcktrycksövervakning (s. 453)
HJUL OCH DÄCK
Typgodkännande för
däcktrycksövervakning22
Typgodkännande för sensorerna i däcktrycksövervakningen, Tyre Pressure Monitoring System
(TPMS), kan utläsas i tabellen nedan.
Land/Område
Europa EU
Hereby, Schrader Electronics Ltd., declares that this TPMS is in compliance with the essential requirements and other provisions of
directive 1999/5/EC.The decleration of conformity may be consulted at emcteam@schrader.co.uk
Serbien
Moldavien
18
22
Standard på vissa marknader.
Standard på vissa marknader.
}}
455
HJUL OCH DÄCK
||
Land/Område
Ukraina
Schrader Electronics і
і
і
і є
(
і
ь
)
і Schrader Electronics
emcteam@schrader.co.uk
Brasilien
Förenade Arabemiraten
TRA
REGISTERED NO:ER36479/14
DEALER NO:DA0047074/10
456
є,
(
є ь
і
і
КМ № 679 і
і
24
і VHSS4
і
2009 .) Д
і
і
і
і
і
і
і
і
ь
HJUL OCH DÄCK
Land/Område
Filippinerna
Jordanien
Kingdom of Jordan Type approval for tyre pressure sensor.
Manufacturer: Schrader Electronics Ltd
Model: VH SS4
Type Approval Number: TRC/LPD/2014/261
Singapore
Complies with
IDA Standards
DA 105282
Sydafrika
}}
457
HJUL OCH DÄCK
||
Land/Område
Marocko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d'agrément: MR10410 ANRT
2015
Date d'agrément: 21/05/2015
Argentina
Schrader VHSS4 Numero de Registro CNC: AFTIC: H-14802
Relaterad information
•
458
Däcktrycksövervakning (s. 450)
HJUL OCH DÄCK
Provisorisk däcktätningssats
VARNING
Den provisoriska däcktätningssatsen, Temporary
Mobility Kit (TMK), används till att täta en punktering samt för att kontrollera och justera lufttrycket.
Vid hudkontakt med vätskan ska denna omedelbart tvättas bort med tvål och rikligt med
vatten.
Däcktätningssatsen består av en kompressor och
en flaska med tätningsvätska. Tätningen fungerar
som en provisorisk reparation. Tätningsvätskan
tätar effektivt däck som punkterats i slitbanan.
Relaterad information
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga att
täta däck som har punktering i däcksidan. Använd
inte däcktätningssatsen på däck som uppvisar
större skåror, sprickor eller liknande skador.
•
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för tätning av däck med punktering i slitbanan.
•
•
Använda provisorisk däcktätning (s. 460)
Pumpa däck med kompressorn från provisorisk däcktätningssats (s. 463)
Däck (s. 448)
Placering i lastutrymmet.24
Flaskan med tätningsvätska
Byt ut flaskan med tätningsvätska innan bäst
före-datumet passerat och efter användning.
Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt avfall.
VARNING
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning är
provad och godkänd av Volvo.
Placering
Däcktätningssatsen är placerad i skumblocket
under golvet i lastutrymmet.
24
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende av bilmodell.
459
HJUL OCH DÄCK
Använda provisorisk däcktätning
Koppla in
4.
Täta en punktering med den provisoriska däcktätningssatsen, Temporary Mobility Kit (TMK).
OBS
Översikt
Bryt inte flaskans plombering innan användning. När flaskan skruvas fast bryts plomberingen automatiskt.
5.
1.
Luftslang
2.
Skyddslock
Flaskhållare (orange lock)
Tryckmätare
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Flaska med tätningsvätska
Strömbrytare
460
Sätt ut varningstriangeln och aktivera varningsblinkers om ett däck ska tätas vid en
trafikerad plats.
Om punkteringen orsakats av en spik eller
liknande, låt denna sitta kvar i däcket. Den
hjälper till att täta hålet.
Elkabel
Tryckreduceringsventil
Skruva av det orange locket på kompressorn,
och skruva loss korken på flaskan.
3.
Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet
(som sitter på kompressorns ena sida) och
sätt fast den på ratten. Hastigheten får inte
överstiga 80 km/h (50 mph) efter att den
provisoriska däcktätningen använts.
Kontrollera att strömbrytaren är i position 0,
och ta fram elkabeln och luftslangen.
Skruva fast flaskan till botten i flaskhållaren.
> Flaskan och flaskhållaren är försedda med
backspärr för att förhindra läckage av tätningsmedel. När flaskan är fastskruvad
kan den inte skruvas loss ur flaskhållaren
igen. Borttagning av flaskan måste göras
på en verkstad, Volvo rekommenderar en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan med
tvål och vatten.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
HJUL OCH DÄCK
6.
Skruva loss däckets ventilhatt.
Kontrollera att tryckreduceringsventilen på
luftslangen är helt åtskruvad, och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
7.
Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag och
starta bilen.
OBS
8.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller
ojämnheter ska kompressorn omedelbart
stängas av. Färden bör inte fortsätta. Att kontakta en auktoriserad däckverkstad rekommenderas.
Se till att ingen av de andra 12 V-uttagen
används när kompressorn är i drift.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
Starta kompressorn genom att ställa strömbrytaren i position I.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka upp
till 6 bar men trycket sjunker efter ca
30 sekunder.
9.
Fyll däcket i 7 minuter.
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max. 3,5 bar. (Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket är
för högt.)
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta. Att
kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
11. Stäng av kompressorn och lossa elkabeln.
12. Skruva loss luftslangen från däckventilen och
sätt tillbaka ventilhatten på däcket.
13. Sätt på skyddslocket på luftslangen för att
undvika läckage av kvarvarande tätningsvätska.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
}}
461
HJUL OCH DÄCK
||
14. Kör snarast minst 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h (50 mph) så att tätningsvätskan kan täta däcket.
17. Om däcket behöver pumpas:
VARNING
3. Stäng av kompressorn.
18. Ta loss däcktätningsutrustningen, sätt på
skyddslocket på luftslangen och vik in
slangen i lådan.
Lägg TMK i lastutrymmet.
Se till att ingen person står i närheten av bilen
och får tätningsvätskan på sig när bilen kör
iväg. Avståndet bör vara minst två meter.
15. Efterkontroll
Koppla på luftslangen på däckventilen och
skruva dit ventilanslutningen till botten på
däckventilens gänga. Kompressorn ska vara
avstängd.
16. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
462
•
Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
•
Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck
enligt däcktrycksdekalen på förarsidans
dörrstolpe (1 bar = 100 kPa). Släpp ut luft
med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.
Efter användning ska flaskan med tätningsvätska och slangen bytas ut. Volvo
rekommenderar att dessa byten utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
2. Starta kompressorn och pumpa upp
däcket till angivet tryck enligt däcktrycksdekalen.
OBS
De första varven som däcket roterar kommer
det att spruta ut tätningsvätska ur punkteringshålet.
OBS
1. Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag
och starta bilen.
VARNING
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
Volvo rekommenderar att bilen körs till närmaste
auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut/reparera det skadade däcket. Informera verkstaden
om att däcket innehåller däcktätningsvätska.
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h
(50 mph) efter att den provisoriska däcktätningen använts. Volvo rekommenderar ett
besök på en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal körsträcka 200 km). Personalen kan avgöra om
däcket kan lagas eller behöver bytas.
19. Sätt tillbaka ventilhatten på däcket.
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra
att skruva loss.
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätningssats (s. 459)
HJUL OCH DÄCK
Pumpa däck med kompressorn från
provisorisk däcktätningssats
Bilens originaldäck kan pumpas upp med hjälp
av kompressorn i den provisoriska däcktätningssatsen.
1.
Kompressorn ska vara avstängd. Se till att
strömbrytaren står i position 0 och ta fram
kabel och luftslang.
2.
Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
3.
Anslut kabeln till något av bilens 12 V-uttag
och starta motorn.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
5.
Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe.
(Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen
om däcktrycket är för högt.)
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara.
Låt aldrig motorn gå i utrymmen som är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
VARNING
4.
Starta kompressorn genom att ställa strömbrytaren i position I.
Bilens hjul går att byta ut, t.ex. mot vinterhjul eller
reservhjul.
Följ respektive instruktion för att lossa och sätta
dit hjul.
Vid byte till annan däckdimension
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för uppdatering av mjukvara vid varje byte av däckdimension. En mjukvarunedladdning kan vara nödvändig
både vid byte till större och mindre dimensioner,
och även vid skifte mellan sommar- och vinterhjul.
Relaterad information
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
Vid byte av hjul
6.
Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
7.
Sätt tillbaka ventilhatten.
•
•
•
Lossa hjul (s. 464)
•
•
•
•
Verktyg i lastutrymme (s. 467)
Sätta dit hjul (s. 465)
Godkända hjul- och däckdimensioner
(s. 535)
Vinterhjul (s. 467)
Reservhjul* (s. 466)
Hjulskruvar (s. 466)
Relaterad information
•
•
Provisorisk däcktätningssats (s. 459)
Godkända däcktryck (s. 536)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 463
HJUL OCH DÄCK
Lossa hjul
Instruktion för att ta loss hjul vid hjulbyte.
1.
Sätt ut varningstriangeln och aktivera varningsblinkers om ett hjul ska bytas vid en trafikerad plats.
2.
Dra åt parkeringsbromsen och lägg i växelläge P.
VARNING
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna är ordentligt smorda samt att den är
fri från smuts.
3.
4.
Blockera framför och bakom de hjul som ska
stå kvar på marken. Använd till exempel kraftiga träklossar eller större stenar.
5.
Skruva ihop bogseröglan med hjulskruvnyckeln* till stopp.
Ta fram domkraft*, hjulskruvnyckel* och verktyg för hjulskruvarnas plasthattar som ligger i
skumblocket.
Gäller bilar med Nivåkontroll*: Om bilen är
utrustad med luftfjädring måste denna
stängas av innan bilen hissas upp med domkraft.
Stäng av funktionen via centerdisplayens
toppvy genom att trycka på Inställningar
My Car Fjädring och välja Inaktivering
av fjädring och nivåkontroll.
VIKTIGT
Verktyg för borttagning av plasthattar på hjulskruvarna.
OBS
Bilens ordinarie domkraft är endast avsedd
att användas vid enstaka tillfällen och under
kort tid såsom vid byte av hjul vid punktering,
byte till vinterhjul/sommarhjul, m.m. Endast
domkraften som tillhör den specifika modellen får användas för att lyfta bilen. Om bilen
ska lyftas oftare, eller under längre tid än för
ett hjulskifte, rekommenderas att en garagedomkraft används. I så fall, följ de bruksanvisningar som följer med utrustningen.
464
Bogseröglan måste skruvas in samtliga gängvarv i hjulskruvnyckeln.
6.
Ta bort plasthattarna från hjulskruvarna med
avsett verktyg.
7.
Lossa hjulskruvarna ½–1 varv moturs med
hjulskruvnyckeln.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
HJUL OCH DÄCK
Veva upp domkraften så att den får kontakt
med bilens domkraftfäste. Kontrollera att
domkraftens huvud är rätt placerat i fästet så
att upphöjningen i huvudets mitt passas in i
fästets hål, och att foten är placerad lodrätt
under fästet. Se också till att vrida domkraften så att veven kommer så långt från bilens
sida som möjligt, domkraftens armar är då
vinkelrät mot bilens riktning.
VARNING
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraften och
bilens domkraftsfäste.
VIKTIGT
Marken ska vara fast, slät och ska inte luta.
8.
Vid lyftning av bilen är det viktigt att domkraften eller lyftarmarna placeras på avsedda
ställen av bilens underrede. Triangelformade
markeringar i plasttäckningen pekar ut var
domkraftsfästena/lyftpunkterna är placerade.
Det finns två domkraftsfästen på varje sida av
bilen. Vid varje fäste finns ett urtag för domkraften.
VARNING
Sätta dit hjul
Instruktion för att sätta dit hjul vid hjulbyte.
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen då
den lyfts upp med domkraft. Om hjulbytet
måste utföras i trafikerad miljö ska passagerare ställa sig på en säker plats.
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
1.
Rengör anliggningsytorna mellan hjul och
nav.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen då
den lyfts upp med domkraft. Om hjulbytet
måste utföras i trafikerad miljö ska passagerare ställa sig på en säker plats.
2.
Sätt dit hjulet. Skruva åt hjulskruvarna
ordentligt.
3.
Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.
9.
Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulskruvarna och lyft av hjulet.
Relaterad information
•
•
•
•
Vid byte av hjul (s. 463)
Lyfta bilen (s. 478)
Sätta dit hjul (s. 465)
Verktyg i lastutrymme (s. 467)
}}
465
HJUL OCH DÄCK
||
4.
Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är viktigt
att hjulskruvarna blir ordentligt åtdragna. Dra
åt med 140 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
Hjulskruvar
Reservhjul*
Hjulskruvar används för att fästa hjulen vid
naven.
Reservhjulet kan användas för att ersätta ett
punkterat ordinarie hjul.
VIKTIGT
Hjulskruvarna ska dras åt med 140 Nm. Vid
alltför hård åtdragning kan skruvförbandet
skadas.
Använd endast fälgar som är testade och godkända av Volvo och som ingår i Volvo originalsortiment. Kontrollera hjulskruvarnas åtdragningsmoment med momentnyckel.
Låsbar hjulskruv*
5.
Sätt tillbaka plasthattarna på hjulskruvarna.
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra
att skruva loss.
Relaterad information
•
•
•
466
I skumblocket under lastgolvet finns plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna.
Relaterad information
•
Vid byte av hjul (s. 463)
Reservhjulet förvaras i en påse och ska vara fastspänd med två remmar på golvet i lastutrymmet
under färd. Ryggstöden i tredje sätesraden måste
då vara nedfällda.
Remmarna ska vara spända korsvis över hjulet
och fästa i bilens fyra lastsäkringsöglor.
Kontrollera regelbundet däcktrycket även på
reservhjulet.
Relaterad information
•
Vid byte av hjul (s. 463)
Lossa hjul (s. 464)
Vid byte av hjul (s. 463)
Reservhjul* (s. 466)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
HJUL OCH DÄCK
Vinterhjul
Vinterhjul är anpassade för vinterväglag.
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
dimensioner. Däckdimensionerna är beroende av
motorvariant. Vid körning med vinterdäck måste
rätt typ av däck monteras på alla fyra hjulen.
OBS
Kontakta en Volvoåterförsäljare för att rådgöra om vilken fälg och däcktyp som passar
bäst.
Tips vid byte till vinterdäck
När sommar- och vinterhjulen skiftas, märk upp
vilken sida de har suttit på, t.ex. V för vänster och
H för höger.
marförhållanden. Därför rekommenderar Volvo att
inte köra med vinterdäck som har mindre mönsterdjup än 4 mm.
Snökedjor
Monteringsanvisning finns bipackad med Volvo
originalsnökedjor.
Snökedjor får endast användas på framhjulen
(gäller även fyrhjulsdrivna bilar). Kör aldrig fortare
än 50 km/h (30 mph) med snökedjor. Undvik att
köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt
på både snökedjor och däck.
VARNING
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga
som är anpassade till rätt bilmodell, däck- och
fälgdimensioner. Endast enkelsidiga snökedjor är tillåtna.
Dubbade vinterdäck ska köras in 500–1000 km,
mjukt och lugnt så att dubbarna sätter sig riktigt i
däcken. Det ger däcken och speciellt dubbarna
längre livslängd.
Vid osäkerhet om snökedjan rekommenderar
Volvo att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas. Fel snökedja kan orsaka allvarlig skada
på bilen och leda till en olycka.
OBS
Mönsterdjup
I bilens lastutrymme finns verktyg som är användbara vid exempelvis bogsering eller hjulbyte.
Volvo rekommenderar inte användning av snökedjor på hjuldimensioner som är större än
19 tum.
Dubbdäck
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Verktyg i lastutrymme
Relaterad information
•
Vid byte av hjul (s. 463)
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende av
bilmodell.
I skumblocket under lastgolvet ligger bilens bogserögla, däcktätningssats, verktyg för borttagning
av hjulskruvarnas plasthattar, domkraft* och
hjulskruvnyckel*. Här finns även plats för hylsan
till de låsbara hjulskruvarna.
Relaterad information
•
•
•
•
Vid byte av hjul (s. 463)
Domkraft* (s. 468)
Varningstriangel (s. 468)
Förbandslåda (s. 469)
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer
ställer betydligt högre krav på däck än vid som-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 467
HJUL OCH DÄCK
Varningstriangel
Domkraft*
Använd varningstriangeln för att varna andra trafikanter om bilen skulle bli stillastående i trafiken.
Använd domkraften för att höja upp bilen, t.ex.
vid ett hjulbyte.
Aktivera även varningsblinkers.
Använd originaldomkraften endast vid reservhjulsbyte eller vid skifte av sommar- och vinterhjul. Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord.
Förvaringsplats
Varningstriangeln är placerad i utrymmet på bakluckans insida.
VIKTIGT
Fälla upp varningstriangeln
Öppna luckan genom att först vrida vredet
90 grader och sedan dra luckan från sina
fästen i ovan- och nederkant.
Verktyg och domkraft* ska förvaras på avsedd
plats i bilens bagage-/lastutrymme när de
inte används.
Tryck snäpplåset som håller fast varningstriangeln lätt åt höger och ta ur fodralet.
Domkraften vevas ihop till rätt läge för att få plats.
Ta varningstriangeln ur fodralet, vik ut och
sätt ihop ändarna.
Fäll ut varningstriangelns stödben.
Följ de bestämmelser som gäller för användning
av varningstriangel. Placera varningstriangeln på
ett lämpligt ställe med tanke på trafiksituationen.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i sitt förvaringsutrymme efter
användning och att luckan är helt stängd.
Relaterad information
•
•
468
OBS
Bilens ordinarie domkraft är endast avsedd
att användas vid enstaka tillfällen och under
kort tid såsom vid byte av hjul vid punktering,
byte till vinterhjul/sommarhjul, m.m. Endast
domkraften som tillhör den specifika modellen får användas för att lyfta bilen. Om bilen
ska lyftas oftare, eller under längre tid än för
ett hjulskifte, rekommenderas att en garagedomkraft används. I så fall, följ de bruksanvisningar som följer med utrustningen.
Verktyg i lastutrymme (s. 467)
Varningsblinkers (s. 137)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
HJUL OCH DÄCK
Gäller bilar med nivåkontroll*
Om bilen är utrustad med luftfjädring måste
denna stängas av innan bilen hissas upp med
domkraften.
Stäng av funktionen via centerdisplayen:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Inaktivering av fjädring och
nivåkontroll.
Förbandslåda
Dimensionsbeteckning för fälg
Förbandslådan innehåller första hjälpen-utrustning.
Hjul- och fälgdimensioner betecknas enligt
exempel i nedanstående tabell.
Förbandslådan är placerad på höger sida i lastutrymmet.
Alla fälgar har en dimensionsbeteckning, till
exempel: 8Jx18x42,5.
Fjädring.
Relaterad information
•
•
Verktyg i lastutrymme (s. 467)
8
Fälgbredd i tum
J
Fälghornets profil
18
Fälgdiameter i tum
42,5
Off-set i mm (avstånd från hjulcentrum
till hjulets kontaktyta mot navet)
Lyfta bilen (s. 478)
Bilen är helbilsgodkänd med vissa kombinationer
av fälgar och däck.
Relaterad information
Relaterad information
•
Verktyg i lastutrymme (s. 467)
•
•
•
Däck (s. 448)
Dimensionsbeteckning för däck (s. 470)
Godkända hjul- och däckdimensioner
(s. 535)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 469
HJUL OCH DÄCK
Dimensionsbeteckning för däck
Hastighetsklass
Beteckningar för däckens dimension, lastindex
och hastighetsklass.
Varje däck tål en viss maxhastighet. Däckens
hastighetsklass, SS (Speed Symbol), ska minst
motsvara bilens toppfart. I tabellen nedan anges
vilken maximalt tillåten hastighet som gäller för
respektive hastighetsklass (SS). Enda undantaget
från dessa bestämmelser är vinterdäck25, där en
lägre hastighetsklass får användas. Om ett
sådant däck väljs får bilen inte köras fortare än
däcket är klassificerat för. (T.ex. får klass Q köras
i maximalt 160 km/h (100 mph).) Väglaget avgör
hur fort bilen kan köras, inte däckens hastighetsklass.
Bilen är helbilsgodkänd med vissa kombinationer
av fälgar och däck.
Dimensionsbeteckning
Alla däck har en dimensionsbeteckning, till exempel: 235/60 R18 103 H.
235
Däckets bredd (mm)
60
Förhållande mellan däcksidans höjd och
däckets bredd (%)
R
Radialdäck
18
Fälgdiameter i tum
Det är maximal tillåten hastighet som anges i
tabellen.
103
Kodsiffror för max. tillåten däckbelastning, lastindex (LI)
Q
160 km/h (100 mph) (används endast på
vinterdäck)
T
190 km/h (118 mph)
H
210 km/h (130 mph)
V
240 km/h (149 mph)
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
H
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet, hastighetsklass (SS). (I detta
fall 210 km/h (130 mph).)
Lastindex
Varje däck har en viss förmåga att bära last, ett
lastindex (LI). Bilens vikt avgör vilken lastförmåga
som krävs av däcken. Lägsta tillåtna lastindex
anges i en lastindextabell.
25
470
Både dubbade och dubbfria däck.
OBS
VARNING
Lägsta tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS) på däcken till respektive motorvariant framgår av tabellen Godkända hjuloch däckdimensioner i ägarmanualen. Om ett
däck med för lågt lastindex eller hastighetsklass används, kan det bli överhettat och skadas.
Relaterad information
•
•
•
Dimensionsbeteckning för fälg (s. 469)
•
Godkända däcktryck (s. 536)
Däck (s. 448)
Godkända hjul- och däckdimensioner
(s. 535)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Volvos serviceprogram
Laddkabel med kontrollenhet
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, vilket finns specificerat i Service- och garantiboken.
Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad
Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal, servicelitteratur och de specialverktyg som garanterar
högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Service och reparation
Underhåll bilen regelbundet. Följ Volvos rekommenderade serviceintervaller.
Vid behov av översyn och reparation får endast
en auktoriserad verkstad utföra arbetet.
VARNING
Gör inga egna reparationer på detta fordon.
Elledningar och/eller komponenter som lossnat får enbart åtgärdas av en auktoriserad
verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
472
VIKTIGT
Modifiera inte kontrollenheten på något sätt.
Bilstatus
Bilens generella status kan visas i centerdisplayen tillsammans med möjligheten att boka
service.
Appen Bilstatus startas från
appvyn i centerdisplayen och
har tre flikar:
Relaterad information
•
Service på klimatanläggning (s. 485)
• Meddelanden – sparade statusmeddelanden
• Status – kontroll av däcktryck samt motoroljenivå
• Förfrågningar – bokning av service och
reparation.
Relaterad information
•
Hantera meddelanden sparade från föraroch centerdisplayen (s. 103)
•
Kontrollera däcktryck med systemet för däcktrycksövervakning (s. 452)
•
•
Kontrollera och fylla på motorolja (s. 483)
Boka service och reparation (s. 473)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Boka service och reparation3
Hantera service-, reparations- och bokningsinformation direkt i din uppkopplade bil.
Informationen hanteras i appen Bilstatus som
öppnas från appvyn i centerdisplayen.
Genom denna tjänst tillhandahålls ett bekvämt
sätt att boka service och verkstadsbesök direkt i
bilen. Bilinformation skickas till din återförsäljare
som kan förbereda verkstadsbesöket. Återförsäljaren återkommer med ett digitalt bokningsförslag.
Innan tjänsten kan användas
Volvo ID
• Skapa ett Volvo ID, se avsnittet "Volvo ID".
•
Registrera Volvo ID:t till bilen, se avsnittet
"Volvo ID". Om ett Volvo ID redan finns,
använd samma e-postadress som när Volvo
ID:t skapades.
Byta kontaktadress
Önskar du byta till en annan e-postadress kan
detta göras genom att kontakta en Volvoåterförsäljare eller skapa/registrera ett nytt Volvo ID.
Välja Volvoåterförsäljare
Välj den Volvoåterförsäljare du önskar kontakt
med för service och reparation genom att gå in
på www.volvocars.com/se och navigera vidare till
Min Volvo.
3
Gäller vissa marknader.
Förutsättning för bokning från bil
För att skicka och ta emot bokningsinformation
till och från bilen måste bilen vara uppkopplad, se
avsnittet "Uppkopplad bil".
Använda tjänsten
När det är dags för service och i vissa fall när
bilen är i behov av reparation visas ett meddelande i förardisplayen och överst i centerdisplayen.
Tidpunkten för service avgörs av hur lång tid som
passerat, timmar som motorn varit igång eller
sträcka som körts sedan senaste service.
Du kan också boka ett verkstadsbesök senare via
ägarportalen Min Volvo.
Boka service eller reparation
Fyll i en bokningsförfrågan när så önskas eller
när meddelande om behov av service eller reparation visas i förardisplayen och överst i centerdisplayen.
1.
Öppna appen Bilstatus från appvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på knappen Förfrågningar.
3.
Tryck på knappen Boka verkstad.
4.
Se till att korrekt Volvo ID är ifyllt.
5.
Fyll i information till verkstaden i fältet Här
kan du skriva information till din
verkstad, t.ex. om det är något du vill ha
utfört under verkstadsbesöket eller annan
väsentlig information till din verkstad.
Fylla i och skicka en bokningsförfrågan
Bilens motor måste vara igång för att det ska
vara möjligt att skicka bokningsförfrågan.
Alternativt tryck på knappen och tala in
informationen. Informationen skrivs då in i
informationsfältet i din bokningsförfrågan.
}}
473
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
6.
Tryck på knappen Skicka
bokningsförfrågan.
> Du kommer att få ett bokningsförslag via
e-post inom ett par dagar.
Bokningsförfrågan innehåller bilinformation när
den skickas från bilen till verkstaden via din internetuppkoppling. Informationen underlättar verkstadens planering.
Skicka bilinformation
Bilens motor måste vara igång för att det ska
vara möjligt att skicka bilinformation.
Det går att skicka bilinformation när som helst
från bilen, t.ex. om du bokar ett verkstadsbesök
direkt via ägarportalen Min Volvo, och vill hjälpa
din verkstad med bättre grundinformation.
1.
2.
Öppna appen Bilstatus från appvyn i centerdisplayen.
Tryck på knappen Förfrågningar.
3.
Tryck på knappen Skicka bildata.
> Ett meddelande om att bilinformation
skickas visas överst i centerdisplayen. Du
kan avbryta dataöverföringen genom att
trycka på krysset i aktivitetsindikatorn.
Bilinformationen skickas via din internetuppkoppling.
Bokningsinformation och bilinformation
När du väljer att boka service eller skicka bilinformation från din bil kommer bokningsinformation
och bilinformation att skickas via din internetuppkoppling. Bilinformationen underlättar din verkstads planering av ditt besök.
Bilinformationen består av information inom följande områden:
•
•
•
•
•
•
•
•
servicebehov
tid sedan senaste service
funktionsstatus
vätskenivåer
mätarställning
bilens identifikationsnummer (VIN4)
bilens mjukvaruversion
bilens diagnosinformation.
Relaterad information
•
•
4
474
Vehicle Identification number.
Volvo ID (s. 20)
Uppkopplad bil (s. 427)
•
Bilstatus (s. 472)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Fjärruppdateringar
Systemuppdateringar
Uppdateringar för flera av bilens system kan
göras från centerdisplayen med en uppkopplad
bil.
Systemuppdateringar avser de delar av bilen
som har med uppkopplad bil och infotainment
att göra. Om uppdateringar av systemmjukvaror
finns tillgängliga kan uppdateringarna göras alla
vid ett tillfälle eller en i taget.
Appen Fjärruppdateringar
startas från appvyn i centerdisplayen och ger möjlighet att:
•
•
•
söka efter och uppdatera systemmjukvara
uppdatera kartdata för Sensus Navigation
ladda ner, uppdatera och avinstallera appar.
Relaterad information
•
•
Systemuppdateringar (s. 475)
Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar
(s. 433)
Systemuppdateringar hanteras
via appen Fjärruppdateringar
i centerdisplayens applikationsvy. Ett tryck på knappen
startar en nedladdningsapplikation i hemvyns nedersta delvy.
Om ingen sökning efter tillgängliga uppdateringar utförts sedan förra
gången infotainmentsystemet startats, utförs en
sökning. Ingen sökning utförs om en mjukvaruinstallation pågår. En ikon i nedladdningsapplikationens knapp Systemuppdateringar visar hur
många uppdateringar som finns tillgängliga. Ett
tryck på knappen visar en lista med uppdateringar som kan installeras i bilen. För mer information och svar på vanliga frågor gällande funktionen samt nedladdning av vissa systemuppdateringar, gå in på support.volvocars.com.
För att systemuppdateringar ska kunna göras
måste bilen vara uppkopplad.
Sökning i bakgrunden efter uppdateringar av
mjukvara är aktiverad när bilen levereras från
fabrik.
OBS
Datanedladdning kan påverka andra tjänster
som överför data, t.ex. webbradio. Om påverkan på andra tjänster upplevs som störande
kan nedladdningen avbrytas. Alternativt kan
det vara lämpligt att stänga av eller avbryta
andra tjänster.
OBS
En uppdatering kan bli avbruten när tändningen slås av och bilen lämnas.
Uppdateringen behöver dock inte vara slutförd innan bilen lämnas, eftersom uppdateringen återupptas nästa gång bilen används.
Uppdatera alla systemmjukvaror
–
Välj Installera alla vid listans nederkant.
Om ingen lista önskas kan alternativt Installera
alla vid knappen Systemuppdateringar väljas.
Uppdatera enstaka systemmjukvara
–
Välj Installera för önskad mjukvara.
Avbryta nedladdning
–
Tryck på krysset i den aktivitetsindikator som
har ersatt knappen Installera vid nedladdningens början.
Observera att det bara är nedladdningen som kan
avbrytas, när installationsfasen har startat går
denna inte att avbryta.
}}
475
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Sökning i bakgrunden efter
uppdateringar av mjukvara
Dataöverföring mellan bil och
verkstad5
Funktionen kan deaktiveras via centerdisplayen:
Tiden för ett bokat verkstadsbesök hos en Volvoverkstad kan förkortas om felsökningsdata överförs redan när bilen stannat vid verkstaden.
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på System
3.
Välj bort Bakgrundskoll för
mjukvaruuppdateringar.
Fjärruppdateringar.
Om uppdatering finns tillgänglig visas meddelandet Mjukvaruuppdatering finns tillgänglig i
centerdisplayens statusfält. Ett tryck på meddelandet startar en nedladdningsapplikation i hemvyns nedersta delvy. Så snart nedladdningsapplikationen startat visar en ikon i nedladdningsapplikationens knapp Systemuppdateringar hur
många uppdateringar som finns tillgängliga.
Relaterad information
•
•
•
Uppkopplad bil (s. 427)
Ladda ner, uppdatera och avinstallera appar
(s. 433)
Fjärruppdateringar (s. 475)
Bekvämast sker överföringen om alternativet
Anslut automatiskt när jag anländer väljs i
inställningsvyn i centerdisplayen.
Varje gång bilen saktar ner till en tillräckligt låg
hastighet påbörjar bilen en sökning efter Wi-Finätverk. Om ett auktoriserat Volvonätverk (vid en
verkstad) hittas, visas ett meddelande eller öppnas ett pop-up-fönster i centerdisplayen (gäller
inte manuell uppkoppling, se avsnittet "Manuell
uppkoppling mot verkstad" nedan).
Automatisk uppkoppling mot verkstad
OBS
För att föraren inte ska störas av oönskade
förfrågningar om uppkoppling (t.ex. om bilen
ofta parkeras i närheten av en verkstad med
auktoriserat Volvonätverk), kommer uppkopplingssättet att övergå till manuell uppkoppling
om föraren avböjer uppkoppling 2 gånger
inom en tidsperiod på 5 dagar.
Utan bekräftelse från föraren
Detta alternativ erbjuder det bekvämaste sättet
att överföra felsökningsdata. Föraren behöver inte
bekräfta att bilen ska kopplas upp.
Om bilen stannar vid verkstaden och motorn
stängs av med startvredet visas ett meddelande
överst i centerdisplayen. Bilen kommer automatiskt att kopplas upp när förardörren öppnas, förutsatt att föraren inte trycker på meddelandets
knapp Avbryt.
Med bekräftelse från föraren
Detta alternativ innebär att föraren behöver
bekräfta att bilen ska kopplas upp.
Om bilen stannas vid verkstaden och motorn
stängs av med startvredet öppnas ett pop-upfönster i centerdisplayen. Bilen kommer automatiskt att kopplas upp när förardörren öppnas, om
föraren trycker på pop-up-fönstrets knapp
Anslut. Om föraren inte gör någonting, eller
trycker på pop-up-fönstrets knapp Avbryt, kommer ingen uppkoppling att ske.
Manuell uppkoppling mot verkstad
Vid manuell uppkoppling sköts denna av serviceteknikern.
Ändra uppkopplingssätt
Sättet att koppla upp bilen kan ändras i inställningsvyn i centerdisplayen.
1.
5
476
Denna funktionalitet kommer successivt att införas i takt med att serviceverkstäderna bygger ut sina tjänster.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
2.
Tryck på Kommunikation
servicenätverk.
3.
Välj Anslut automatiskt när jag anländer,
Fråga före anslutning eller Anslut aldrig
och fråga aldrig (manuell uppkoppling).
Volvo
Relaterad information
•
•
Uppkopplad bil (s. 427)
Inställningsvy (s. 161)
477
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Lyfta bilen
Vid lyftning av bilen är det viktigt att domkraften
eller verkstadsdomkraften/garagedomkraften
sätts på avsedda ställen av bilens underrede.
För bilar med nivåkontroll* gäller att om bilen är
utrustad med luftfjädring måste denna stängas av
innan bilen hissas upp. Stäng av funktionen via
centerdisplayen:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Tryck på My Car
3.
Välj Inaktivering av fjädring och
nivåkontroll.
Fjädring.
OBS
Volvo rekommenderar endast användning av
den domkraft som hör till respektive bilmodell.
Om annan domkraft väljs än den av Volvo
rekommenderade, följ de instruktioner som
följer med utrustningen.
478
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Trianglarna i plasttäckningen pekar ut var domkraftsfästena/lyftpunkterna (rödmarkerade) är placerade.
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska den
placeras under någon av de fyra lyftpunkterna.
Var noga med att sätta verkstadsdomkraften så
att bilen inte kan glida av domkraften. Se till att
domkraftstallriken är utrustad med ett gummiskydd för att bilen ska stå stabilt och inte skadas.
Använd alltid pallbockar eller liknande.
Relaterad information
•
•
Vid byte av hjul (s. 463)
Domkraft* (s. 468)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 479
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Öppna och stänga motorhuv
Vrid handtaget under huven moturs för att
frigöra huven från huvlåsets spärrhake och
lyft huven.
Motorhuven öppnas med hjälp av ett handtag i
kupén och ett handtag under huven.
Öppna huven
Varningar – ej stängd huv
När huven är frigjord tänds varningssymbolen och grafik i förardisplayen
kombinerat med en ljudpåminnelse.
Sätts bilen i rullning hörs upprepade
gånger en varningssignal.
VARNING
Kontrollera att huven låses ordentligt vid
stängning. Huven måste hörbart gå i ingrepp
på båda sidor.
För mer information om grafiken, se avsnittet
"Dörr- och bältespåminnare".
OBS
Dra i handtaget vid pedalerna för att frigöra
huven från helt stängt läge.
Om varningssymbolen är tänd eller varningssignalen hörs trots att huven är ordentligt
stängd, uppsök verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Stänga huven
1.
Tryck ner huven tills den börjar falla av egen
vikt.
2.
När huven stoppat mot huvlåset – tryck på
huven för att stänga den helt.
VARNING
Klämrisk! Se till att stängningsvägen under
huven är fri, annars finns risk för personskada.
Huven helt stängd.
480
UNDERHÅLL OCH SERVICE
VARNING
Kör aldrig med öppen huv!
Märks under körning något tecken på att
huven inte är helt stängd – stanna omedelbart
och stäng den ordentligt.
Relaterad information
•
•
Motorrumsöversikt
Översikten visar några servicerelaterade komponenter.
Några av de komponenter som ingår i bilens
elektriska drivsystem finns under huven. Var försiktig i detta utrymme och rör bara det som har
med normalt underhåll att göra.
Motorrumsöversikt (s. 481)
VARNING
Dörr- och bältespåminnare (s. 61)
Orangefärgade kablar får endast hanteras av
behörig personal.
VARNING
Motorrummets utseende kan skilja beroende av motorvariant.
Expansionskärl för kylsystem
Ett flertal komponenter i bilen arbetar med
högvoltsspänning som kan vara farlig vid felaktiga ingrepp.
Behållare för bromsvätska (placerad på förarsidan)
•
Rör ingenting som inte är tydligt beskrivet
i denna ägarmanual.
Påfyllningsrör för spolarvätska6
•
Var försiktig vid kontroll/påfyllning av
vätskor i motorrummet.
Elcentral
Luftfilter
Påfyllningsrör för motorolja
6
Fyll på spolarvätska med jämna mellanrum, t.ex. vid tankning.
}}
481
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
VARNING
Tänk på att kylarfläkten (placerad framtill i
motorrummet, bakom kylaren) kan starta
automatiskt någon tid efter att motorn stängts
av.
Motorolja
För att rekommenderade serviceintervall ska
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja
används.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Om motorn är varm finns risk för brand.
För att rekommenderade serviceintervall ska
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja
används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och vid oljebyte,
annars finns risken att bilens livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning påverkas.
VARNING
Tändsystemet arbetar med mycket hög och
livsfarlig spänning. Bilens elsystem ska alltid
vara i tändningsläge 0 när arbete utförs i
motorrummet.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när bilens
elsystem är i tändningsläge II eller när motorn
är varm.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
482
Öppna och stänga motorhuv (s. 480)
Påfyllning av spolarvätska (s. 494)
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja
har gjorts med stor omsorg och med hänsyn
tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo rekommenderar:
Om inte motorolja med föreskriven kvalitet
och viskositet används kan motorrelaterade
komponenter skadas. Volvo Personvagnar
frånsäger sig garantiansvar för denna typ av
skador.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på
en auktoriserad Volvoverkstad.
Fylla på kylvätska (s. 484)
Säkringar i motorrum (s. 500)
Kontrollera och fylla på motorolja (s. 483)
Tändningslägen (s. 346)
Volvo använder olika system för varning för
låg/hög oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa motorvarianter har oljetryckgivare, då används förardisplayens varningssymbol för lågt oljetryck
.
Andra varianter har oljenivågivare, då informeras
föraren via förardisplayens varningssymbol
samt displaytexter. Vissa varianter har båda syste-
UNDERHÅLL OCH SERVICE
men. Kontakta en Volvoåterförsäljare för mer
information.
Byt motorolja och oljefilter enligt de bytesintervaller som finns angivna i Service- och garantiboken.
Kontrollera och fylla på motorolja
Oljenivån detekteras med elektronisk oljenivågivare.
Att använda olja av högre kvalitet än den angivna
är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en olja med högre
kvalitet.
•
Visas denna symbol tillsammans
med meddelande om låg oljenivå,
exempelvis Låg motoroljenivå Fyll
på 0.5 liter motorolja, fyll endast
på med den volym som anges, exempelvis
0,5 liter.
VARNING
Relaterad information
•
•
VIKTIGT
Kontrollera och fylla på motorolja (s. 483)
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
Ogynnsamma körförhållanden för motorolja
(s. 529)
Kontrollera oljenivån
Specifikationer för motorolja (s. 528)
Påfyllningsrör7.
I vissa fall kan olja behöva fyllas på mellan serviceintervallen.
Öppna appen Bilstatus från
appvyn i centerdisplayen och
tryck på Status för att visa
oljenivån.
Åtgärder med avseende på motoroljenivån behöver inte vidtas förrän ett meddelande visas i förardisplayen.
VARNING
Visas denna symbol tillsammans
med meddelande Motoroljenivå
Service erfordras, åk till verkstad
– en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Oljenivån kan vara för hög.
7
Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka.
}}
483
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
OBS
Om inte rätt förutsättningar för mätning av
oljenivå (tid efter motoravstängning, bilens
lutning, yttertemperatur etc.) är uppfyllda,
kommer meddelande Inga värden hittades
att visas i centerdisplayen. Detta innebär inte
att det är något fel i bilens system.
Relaterad information
Grafik för oljenivå i centerdisplayen.
Oljenivån kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren i centerdisplayen då motorn
är avstängd.
OBS
Systemet kan inte direkt känna av förändringar då olja fylls på eller tappas av. Bilen
måste ha körts ca 30 km och stått stilla 5
minuter med avstängd motor och på plan
mark innan visning av oljenivån blir korrekt.
484
•
•
•
•
•
Motorolja (s. 482)
Specifikationer för motorolja (s. 528)
Ogynnsamma körförhållanden för motorolja
(s. 529)
Tändningslägen (s. 346)
Bilstatus (s. 472)
Fylla på kylvätska
Kylvätskan kyler förbränningsmotorn till rätt
arbetstemperatur. Den värme som överförs från
motorn till kylvätskan kan användas till att värma
kupén.
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Komplettera aldrig med endast rent
vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten som för
stor andel kylvätska.
VARNING
Kylvätskan kan vara mycket het. Om påfyllning
behöver göras då motorn är varm, skruva av
expansionskärlets lock sakta så att övertrycket försvinner.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
VIKTIGT
•
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande
vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos rekommendationer.
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent med
kranvatten av godkänd kvalitet alternativt
spolas med färdigblandad kylvätska.
•
Lyft av gummilisten genom att trycka den
inåt i motorrummet.
Lossa luckan i plasttäckningen genom att
vika ut låshaken och vrida luckan uppåt.
Skruva av locket och fyll på kylvätska. Nivån
ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionskärlet.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. I annat fall kan för höga temperaturer uppstå med risk för skador
(sprickor) i cylinderhuvudet.
Relaterad information
•
Specifikationer för kylvätska (s. 530)
Service på klimatanläggning
Service och reparation av luftkonditioneringsanläggningen får endast utföras av auktoriserad
verkstad.
Felsökning och reparation
Luftkonditioneringsanläggningen innehåller fluorescerande spårmedel. Ultraviolett ljus ska
användas vid läckagesökning.
Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
Bilar med köldmedium R134a
VARNING
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a under tryck. Service och reparation av systemet får endast utföras av
auktoriserad verkstad.
Bilar med köldmedium R1234yf
VARNING
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R1234yf under tryck. I enlighet med
SAE J2845 (Technician Training for Safe
Service and Containment of Refrigerants
Used in Mobile A/C System) får service och
reparation av köldmediesystemet endast utföras av utbildad och certifierad tekniker för att
säkerställa systemets säkerhet.
}}
485
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Relaterad information
•
Volvos serviceprogram (s. 472)
Lampbyte
Glödlamporna i halogen-strålkastare kan bytas
av föraren.
Glödlamporna i halogen-strålkastare kan bytas
utan hjälp av verkstad, men innan lamporna kan
bytas behöver först plasttäckningen över strålkastaren lyftas bort.
Frigör stiften i plasttäckningens fyra clips
genom att trycka ner stiften med en skruvmejsel eller liknande och lyft bort täckningen.
Sätt tillbaka täckningen i omvänd ordning.
OBS
Stiften i clipsen behöver tryckas tillbaka helt
innan clipsen sätts tillbaka i täckningen.
När täckningen sätts tillbaka ska stiften
tryckas in tills deras ändytor kommer i jämnhöjd med clipsens ytor.
Lampa för halvljus blir åtkomlig när strålkastarens
runda gummilock lossas.
Lampor för blinker, helljus och varselljus/positionsljus blir åtkomliga när strålkastarens avlånga
täcklock lossas.
Kontakta en verkstad8 om fel uppstår på andra
lampor. Detta gäller även glödlamporna för backljus. Om fel uppstår på lampor av LED9-typ byts i
de flesta fall hela lampenheten.
VARNING
Lyft av gummilisten genom att trycka den
inåt i motorrummet.
8
9
486
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Lysdiod (Light Emitting Diode)
Bilens elsystem ska vara i tändningsläge 0
när lampbyte görs.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett från fingrarna förångas av
värmen och ger en beläggning på reflektorn
som då kan förstöras.
Lampor fram (bil med halogenstrålkastare)
Lampor bak
OBS
Om ett felmeddelande kvarstår efter att den
trasiga glödlampan ersatts, rekommenderas
att en auktoriserad Volvoverkstad uppsöks.
OBS
Bromsljus (LED9)
Yttre belysning såsom strålkastare och baklampor kan tillfälligt få kondens på insidan av
glaset. Detta är normalt, all ytterbelysning är
konstruerad för att motstå detta. Kondens
ventileras normalt ut ur lamphuset då lampan
varit tänd en stund.
Halvljus
Positionsljus (LED)
Helljus
Backljus10
Varselljus/positionsljus
Positionsljus (LED)
Blinker
Blinker (LED)
(Används ej)
Dimljus (LED)
Bromsljus – centralt, högt placerat (LED)
Relaterad information
•
•
9 Lysdiod (Light Emitting Diode)
10 Kontakta en verkstad vid byte
– en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Byta halvljuslampa (s. 488)
Lossa strålkastarens avlånga täcklock
(s. 489)
}}
487
UNDERHÅLL OCH SERVICE
•
•
Lampspecifikationer (s. 491)
Byta halvljuslampa
5.
Tändningslägen (s. 346)
Halvljuslampan i halogen-strålkastare kan bytas
av föraren.
Styrpinnen på lampan ska vara rakt uppåt när
den sätts in i sockeln.
6.
Tryck fast kontaktstycket.
7.
Sätt tillbaka strålkastarens runda gummilock.
Innan lampan kan bytas behöver först plasttäckningen över strålkastaren lyftas bort, se avsnittet
"Lampbyte".
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett från fingrarna förångas av
värmen och ger en beläggning på reflektorn
som då kan förstöras.
488
1.
Lossa strålkastarens runda gummilock.
2.
Lossa kontaktstycket från glödlampan.
3.
Lossa lampan genom att dra rakt ut.
4.
Byt till ny glödlampa.
Relaterad information
•
•
Lampbyte (s. 486)
Lampspecifikationer (s. 491)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Lossa strålkastarens avlånga
täcklock
De flesta av strålkastarens lampor blir åtkomliga
när det avlånga täcklocket lossas.
Innan det avlånga täcklocket kan lossas behöver
först plasttäckningen över strålkastaren lyftas
bort, se avsnittet "Lampbyte".
Relaterad information
•
•
•
•
Byta helljuslampa (s. 489)
Byta varselljuslampa/positionsljuslampa fram
(s. 490)
Byta blinkerlampa fram (s. 491)
Lampbyte (s. 486)
Byta helljuslampa
Helljuslampan i halogen-strålkastare kan bytas
av föraren.
Innan lampan kan bytas behöver strålkastarens
avlånga täcklock lossas, se avsnittet "Lossa strålkastarens avlånga täcklock".
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett från fingrarna förångas av
värmen och ger en beläggning på reflektorn
som då kan förstöras.
1.
Skruva loss täcklockets fyra skruvar med ett
verktyg för Torx, dimension T20 (1). De ska
inte lossas helt, 3–4 varv är tillräckligt.
Skjut täcklocket åt sidan.
3.
Ta loss täcklocket.
Sätt tillbaka täcklocket i omvänd ordning.
1.
Lossa glödlampan genom att vrida lamphållaren uppåt och sedan dra rakt ut.
2.
Bänd försiktigt i plasthöljet vid kontaktstyckets låsklack så att den frigörs.
}}
489
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
3.
Lossa kontaktstycket från lampan.
4.
Byt till ny glödlampa.
5.
Passa in lampan i sockeln och vrid nedåt.
Lampan kan endast sättas fast på ett sätt.
Relaterad information
•
Lossa strålkastarens avlånga täcklock
(s. 489)
•
Lampspecifikationer (s. 491)
Byta varselljuslampa/
positionsljuslampa fram
4.
Passa in lamphållaren i sockeln och tryck
den på plats.
Varselljuslampan/positionsljuslampan i halogenstrålkastare kan bytas av föraren.
5.
Innan lampan kan bytas behöver strålkastarens
avlånga täcklock lossas, se avsnittet "Lossa strålkastarens avlånga täcklock".
Om helljuslampan lossats, passa in den i
sockeln och vrid nedåt. Lampan kan endast
sättas fast på ett sätt.
Relaterad information
OBS
Lossa helljuslampan genom att vrida dess
lamphållare uppåt och sedan dra rakt ut. Varselljuslampan/positionsljuslampan blir då lättare att komma åt.
490
1.
Dra lamphållaren rakt ut.
2.
Lossa glödlampan genom att dra rakt ut.
3.
Byt till ny glödlampa.
•
Lossa strålkastarens avlånga täcklock
(s. 489)
•
Lampspecifikationer (s. 491)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Byta blinkerlampa fram
Lampspecifikationer
Torkarblad i serviceläge
Blinkerlampan i halogen-strålkastare kan bytas
av föraren.
Specifikationerna gäller glödlamporna i halogenstrålkastare. Kontakta en verkstad11 om fel uppstår på andra lampor.
Vindrutans torkarblad måste vara i serviceläge
när de exempelvis ska bytas.
Innan lampan kan bytas behöver strålkastarens
avlånga täcklock lossas, se avsnittet "Lossa strålkastarens avlånga täcklock".
Funktion
[W]A
Typ
Halvljus
55
H7
Helljus
65
H9
Blinkers
24
PY24W
21/5
W21/5W
Varselljus/positionsljus
A
Watt
Relaterad information
•
1.
Tryck samman spärrhakarna och dra lamphållaren rakt ut.
2.
Byt till ny lamphållare med glödlampa.
3.
Passa in lamphållaren i sockeln och tryck
den på plats.
Relaterad information
•
Lossa strålkastarens avlånga täcklock
(s. 489)
•
Lampspecifikationer (s. 491)
11
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Lampbyte (s. 486)
Torkarblad i serviceläge.
För att det ska vara möjligt att byta, tvätta eller
lyfta torkarbladen (t.ex. vid avskrapning av is från
vindrutan) måste de vara i serviceläge.
VIKTIGT
Innan torkarbladen sätts i serviceläge – säkerställ att de inte är fastfrusna.
Aktivera serviceläge
Aktivering av serviceläge är möjligt när bilen är
stillastående och vindrutetorkarna inte är pås-
}}
491
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
lagna. Serviceläge kan aktvieras på två sätt via
centerdisplayen:
Via funktionsvyn
Tryck på knappen Servicepos.
för vindrutetorkare. Ljusindikatorn i knappen lyser när
serviceläget är aktiverad. Vid
aktivering går torkarna upp och
ställer sig rakt upp.
3.
Torkarbladen lämnar också serviceläge om:
•
•
•
Tryck på My Car
3.
Välj Serviceposition för vindrutetorkare.
> Torkarna går upp och ställer sig rakt upp.
Serviceläge kan deaktiveras på olika sätt:
Via funktionsvyn
Tryck på knappen Servicepos.
för vindrutetorkare i centerdisplayen. Ljusindikatorn i
knappen slocknar när serviceläge är deaktiverad.
Via inställningar
1. Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
492
Tryck på My Car
Vindrutetorkare.
Regnsensor aktiveras.
Om torkararmarna i serviceläge har fällts upp
från vindrutan, måste de fällas tillbaka mot
vindrutan innan torkarna aktiveras. Detta för
att undvika att lacken på motorhuven skrapas.
Vindrutetorkare.
Deaktivera serviceläge
Torkning av vindruta aktiveras.
Spolning av vindruta aktiveras.
VIKTIGT
Via inställningar
1. Tryck på Inställningar i toppvyn.
2.
Välj bort Serviceposition för
vindrutetorkare för att deaktivera serviceläge.
Relaterad information
•
•
•
•
Byta torkarblad (s. 492)
Påfyllning av spolarvätska (s. 494)
Översikt av centerdisplayen (s. 29)
Vindrute- och strålkastarspolare (s. 143)
Byta torkarblad
Torkarblad sveper bort vatten från vind- och bakrutan. Tillsammans med spolarvätska rengör de
rutorna och säkerställer sikten vid körning. Vindrute- och bakrutetorkarbladen kan bytas.
Byta vindrutetorkarblad
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Fäll upp torkararmen när den är i serviceläge.
Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut parallellt med
torkararmen.
Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud
hörs.
Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.
4.
Fäll tillbaka torkararmen mot vindrutan.
1.
Fäll torkararmen utåt.
2.
Ta tag i den inre delen av bladet (vid pilen).
3.
Vrid moturs för att använda bladets ändläge
mot torkararmen som en hävstång för att lättare få loss bladet.
4.
Tryck fast det nya torkarbladet, ett klick skall
höras. Kontrollera att det sitter fast ordentligt.
5.
Fäll tillbaka torkararmen.
VIKTIGT
Torkarbladen har olika längd.
Kontrollera bladen regelbundet. Eftersatt
underhåll förkortar bladens livslängd.
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det på passagerarsidan.
Byta torkarblad bakruta
Relaterad information
•
•
Torkarblad i serviceläge (s. 491)
Rengöring av exteriör (s. 511)
493
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Påfyllning av spolarvätska
VIKTIGT
Spolarvätska används till renhållning av strålkastare och rutor. Vid temperaturer under fryspunkten ska spolarvätska med frostskydd användas.
Använd Volvos original spolarvätska eller motsvarande med rekommenderad pH mellan 6
och 8, i brukslösning (t.ex. 1:1 med neutralt
vatten).
VIKTIGT
Använd spolarvätska med frostskydd när temperaturen är under fryspunkten så att det inte
fryser i pump, behållare och slangar.
Påfyllnad av spolarvätska sker genom öppning av
blått lock.
OBS
Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i
behållaren kommer meddelandet
Spolarvätska För låg nivå Fyll på tillsammans med symbol
visas i förardisplayen.
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad
spolarvätska – med frostskydd vid kall väderlek
och under fryspunkten.
494
Startbatteri
Elsystemet är enpoligt och använder chassi och
motorstomme som ledare.
Startbatteriet används för att starta upp elsystemet och driva elektrisk utrustning i bilen. Vid
start av förbränningsmotorn används hybridbatteriet.
Startbatteriet bör bytas av en verkstad.
Volym:
Startbatteriet är ett 12 V AGM-batteri, dimensionerat för de koldioxidreducerande funktionerna
Start/Stop och regenerativ laddning samt för att
stödja funktionen av bilens olika system.
•
•
Startbatteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden, klimatförhållanden etc.
Bilar med strålkastarrengöring: 5,5 liter.
Bilar utan strålkastarrengöring: 3,5 liter.
Relaterad information
•
Vindrute- och strålkastarspolare (s. 143)
•
Koppla aldrig ifrån startbatteriet då motorn
går.
•
Kontrollera att kablar till startbatteriet är rätt
anslutna och väl åtdragna.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
VARNING
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken är
mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om en startkabel ansluts felaktigt,
kan räcka för att batteriet ska explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om svavelsyra kommer i kontakt med ögon, hud
eller kläder. Vid stänk i ögonen – kontakta
omedelbart läkare.
Vid anslutning av externt startbatteri eller batteriladdare används bilens laddningspunkter i motorrummet. Batteripolerna på bilens startbatteri i
lastutrymmet ska inte användas.
VIKTIGT
Det är inte möjligt att med ström genom laddningspunkterna ladda en annan bils batteri.
Används laddningspunkterna för att ladda en
annan bils batteri kan det medföra att en säkring går sönder vilket innebär att laddningspunkterna slutar fungera.
VIKTIGT
Om följande inte beaktas kan energisparfunktionen för infotainment tillfälligt upphöra att
fungera och/eller meddelande i förardisplayen om startbatteriets laddningsgrad tillfälligt vara inaktuellt efter inkoppling av externt
startbatteri eller batteriladdare:
•
Positiv laddningspunkt
Den negativa batteripolen på bilens startbatteri får aldrig användas för anslutning
av externt startbatteri eller batteriladdare
– enbart bilens negativa laddningspunkt ska användas som jordpunkt.
Negativ laddningspunkt
VIKTIGT
Vid laddning av startbatteriet ska endast
modern batteriladdare med kontrollerad laddspänning användas. Snabbladdningsfunktion
ska inte användas då det kan skada batteriet.
OBS
Om både startbatteriet och hybridbatteriet är
urladdade måste båda batterierna laddas. Att
i ett sådant fall först ladda endast hybridbatteriet är inte möjligt.
För att hybridbatteriet ska kunna laddas krävs
att startbatteriet har en viss laddningsgrad.
}}
495
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
OBS
VIKTIGT
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
Batteri H8 AGM har ett spännband. Se till att
spännbandet alltid är ordentligt åtdraget.
Startbatteriets livslängd påverkas av flera faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat. Batteriets startkapacitet sjunker gradvis med tiden
och behöver därför laddas om bilen inte
används under en längre tid eller om den bara
körs korta sträckor. Stark kyla begränsar
startkapaciteten ytterligare.
För att startbatteriet ska hållas i bra kondition
rekommenderas minst 15 minuters körning/
vecka eller att batteriet ansluts till en batteriladdare med automatisk underhållsladdning.
Startbatteriet är placerat i lastutrymmet.
Följande tabell visar specifikationer för startbatteriet.
Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat
har maximal livslängd.
Batteri
H8 AGM
Spänning (V)
KöldstartförmågaA
12
–
CCAB
(A)
Storlek, L×B×H (mm)
Kapacitet (Ah)
A
B
12
496
Absorbed Glass Mat.
Enligt EN-standard.
Cold Cranking Amperes.
850
353×175×190
95
Batteri H8 AGM med spännband.
Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad
Volvoverkstad utföra byte av batterier.
VIKTIGT
Vid byte av startbatteri måste batteri av
AGM12-typ monteras.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
VIKTIGT
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och typ som originalbatteriet (se dekal
på batteriet).
OBS
Symboler på batterier
På batterier finns symboler som informerar och
varnar.
Undvik gnistor eller öppen
eld.
Använd skyddsglasögon.
Startbatteriets kärlstorlek ska överensstämma
med originalbatteriets mått.
Relaterad information
•
•
•
•
Symboler på batterier (s. 497)
Använda starthjälp med annat batteri (s. 349)
Explosionsfara.
Ytterligare information i
bilens ägarmanual.
Hybridbatteri (s. 498)
Ska lämnas till återvinning.
Laddning av hybridbatteriet (s. 387)
Förvara batteriet utom räckhåll för barn.
OBS
Förbrukat startbatteri ska återvinnas på ett
miljöanpassat sätt – det innehåller bly.
Batteriet innehåller frätande syra.
Relaterad information
•
Startbatteri (s. 494)
497
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Hybridbatteri
Säkringar
För drift med elmotorn är bilen utrustad med ett
hybridbatteri – ett underhållsfritt uppladdningsbart batteri av typen litium-jon.
För att förhindra att bilens elektriska system skadas genom kortslutning eller överbelastning, är
alla de olika elektriska funktionerna och komponenterna skyddade genom ett antal säkringar.
OBS
VARNING
Bilen kan inte startas om hybridbatteriet är
urladdat.
Orangefärgade kablar får endast hanteras av
behörig personal.
OBS
VARNING
Om både startbatteriet och hybridbatteriet är
urladdade måste båda batterierna laddas. Att
i ett sådant fall först ladda endast hybridbatteriet är inte möjligt.
VIKTIGT
Påfyllning av hybridbatteriets kylvätska ska
endast utföras av verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
För att hybridbatteriet ska kunna laddas krävs
att startbatteriet har en viss laddningsgrad.
VARNING
Byte av hybridbatteri får endast utföras av
verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Kylvätska
Hybridbatteriets kylsystem har ett separat expansionskärl.
498
Relaterad information
•
•
Laddning av hybridbatteriet (s. 387)
Startbatteri (s. 494)
Ett flertal komponenter i bilen arbetar med
högvoltsspänning som kan vara farlig vid felaktiga ingrepp.
Rör ingenting som inte är tydligt beskrivet i
denna ägarmanual.
Om någon elektrisk komponent eller funktion inte
fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts. Om
samma säkring bränns upprepade gånger föreligger något fel på en komponent. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad då kontaktas för kontroll.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Placering av elcentraler
Byta säkring
För att förhindra att bilens elektriska system skadas genom kortslutning eller överbelastning, är
alla de olika elektriska funktionerna och komponenterna skyddade genom ett antal säkringar.
Byte
1.
Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera
säkringen.
2.
Dra ut säkringen och titta från sidan om den
böjda tråden är avbränd.
3.
Byt i så fall till en ny säkring med samma färg
och samma amperetal.
Placering av elcentraler i vänsterstyrd bil, om
bilen är högerstyrd byter centralen under handskfacket sida.
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål eller en
säkring med högre amperetal än specificerat
för att ersätta en säkring. Detta kan förorsaka
betydande skador på elsystemet och möjligtvis leda till brand.
Motorrum
Under handskfack
Lastutrymme
Relaterad information
•
Byta säkring (s. 499)
Relaterad information
•
•
•
•
Säkringar (s. 498)
Säkringar i motorrum (s. 500)
Säkringar under handskfack (s. 504)
Säkringar i lastutrymme (s. 507)
499
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Säkringar i motorrum
Säkringar i motorrum skyddar bl.a. motor- och
bromsfunktioner.
500
UNDERHÅLL OCH SERVICE
På insidan av locket finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller sättas på plats.
I elcentralen finns även plats för ett antal reservsäkringar.
Positioner
På insidan av locket finns en dekal som visar säkringarnas placering.
•
Säkringar 1–13, 18–30, 35–37, 46–54 och
55–70 är av typ "Micro".
•
Säkringar 14–17, 31–34, 38–45 och 71–78
är av typ "MCase" och bör bytas av en verkstad13.
Funktion
13
[A]A
Omvandlare för styrning av matning till bakaxelns elmotor
5
–
–
–
–
Styrenhet för ställdon för
inkoppling/ändring av automatväxellådans växellägen
5
Styrenhet för högvoltsmatad
värmare av förbränningsmotorns
kylvätska
5
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Funktion
[A]A
Styrenhet för luftkonditionering;
Laddenhet; Avstängningsventil
för värmeväxlare; Avstängningsventil för kylvätska som passerar
genom klimatanläggningen
5
Styrenhet för hybridbatteri; Högvoltsomvandlare för kombinerad
högvoltsgenerator/startmotor
med spänningsomvandlare 500
V–12 V
5
–
Funktion
[A]A
Kylvätskepump för elektriskt
drivsystem
10
Kylfläkt för hybridkomponenter
25
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Omvandlare för styrning av matning till bakaxelns elmotor
10
–
–
Styrenhet för hybridbatteri; Högvoltsomvandlare för kombinerad
högvoltsgenerator/startmotor
med spänningsomvandlare 500
V–12 V
10
–
–
–
–
–
–
Laddenhet
5
USB-port i tunnelkonsol, fram*
5
Avstängningsventil för hybridbatteriets kylvätska; Kylvätskepump 1 för hybridbatteri
10
12 V-uttag i tunnelkonsol, fram
15
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 501
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Funktion
[A]A
Funktion
[A]A
Funktion
[A]A
12 V-uttag i tunnelkonsol, vid
benutrymme för andra sätesradenB
15
Signalhorn
20
Höger strålkastare
7,5
Larmsiren*
5
–
–
Styrenhet för bromssystem
(ventiler, parkeringsbroms)
40
–
–
Vindrutetorkare
30
–
–
Bakrutespolare
25
Krockkuddar
5
Eluppvärmd vindruta* höger sida
40
Parkeringsvärmare*
20
Styrenhet för bromssystem
(ABS-pump)
40
12 V-uttag i tunnelkonsol,
mellan baksätenC; USB-portar i
tunnelkonsol, mellan baksätenC
12 V-uttag i lastutrymme*
15
USB-portar för Ipad-hållareC
–
–
–
–
–
–
–
–
502
7,5
Gaspedalgivare
5
Transmissionsstyrenhet
15
Styrenhet för växelväljare
Motorstyrenhet
5
Shunt
–
–
5
–
–
–
–
25
Matas när tändningen är
påslagen: Motorstyrenhet;
Transmissionskomponenter;
Elstyrservo; Central elektronikstyrenhet
–
–
–
Exteriört billjud (vissa marknader)
5
–
Eluppvärmd vindruta* vänster
sida
Shunt
Eluppvärmd vindruta* vänster
sida
40
Strålkastarspolare*
25
Vindrutespolare
–
Vänster strålkastare
Eluppvärmd vindruta* höger sida
–
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Funktion
[A]A
Funktion
[A]A
Motorstyrenhet; Ställdon; Gasspjällenhet; Ventil för turboladdare
20
Styrenhet för transmissionsoljepump
30
Styrenhet för vakuumpump
40
Solenoider; Ventiler; Termostat
för motorkylsystem
10
Ställdon för transmission
25
Vakuumregulatorer; Ventil
7,5
Styrenhet spoilerjalusi; Styrenhet kylarjalusi
5
–
–
Lambdasond, främre; Lambdasond, bakre
15
Solenoid för motoroljepump;
Magnetkoppling A/C; Lambdasond, mittre
15
–
–
Motorstyrenhet
20
Tändspolar; Tändstift
15
–
–
–
–
A
B
C
–
–
–
–
–
–
Ampere
Ej Excellence
Excellence
Relaterad information
•
•
•
Byta säkring (s. 499)
Säkringar under handskfack (s. 504)
Säkringar i lastutrymme (s. 507)
503
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Säkringar under handskfack
Säkringar under handskfack skyddar bl.a.
230 V-uttag, displayer och dörrmoduler.
504
UNDERHÅLL OCH SERVICE
På insidan av locket till elcentralen i motorrummet finns en tång som underlättar hantering då
en säkring ska dras ut eller sättas på plats.
Funktion
[A]A
–
–
I elcentralen i motorrummet finns även plats
för ett antal reservsäkringar.
–
–
Positioner
Rattmodul
5
Modul för startvred samt för reglage, parkeringsbroms
5
Rattmodul för eluppvärmd ratt*
15
•
Säkringar 1, 3–21, 23–36, 39–53 och 55–
59 är av typ "Micro".
•
Säkringar 2, 22, 37–38 och 54 är av typ
"MCase" och bör bytas av en verkstad14.
Funktion
–
230 V-uttag i tunnelkonsol,
mellan baksätenC
14
[A]A
–
30C
–
–
Rörelsesensor*
5
Mediaspelare
5
Förardisplay
5
Knappsats i mittkonsol
5
Solsensor
5
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
–
–
–
–
–
–
–
–
Styrenhet för klimatanläggning
10
Rattlås
7,5
Diagnosuttag OBD-II
10
Centerdisplay
5
Funktion
[A]A
Fläktmodul för klimatanläggning
fram
40
–
Reglagebelysning; Innerbelysning;
Avbländning av inre backspegel*;
Regn- och ljussensor*; Knappsats
i tunnelkonsol, vid benutrymme för
andra sätesraden*B; Elmanövrerade framsäten*
–
7,5
Elmanövrerade baksätenC; Display
för baksätenas komfortfunktionerC; Moduler för säteskomfort
(massage) bakC
Styrenhet för förarstödsfunktioner
5
Panoramatak med solgardin*
20
Head-up-display*
5
Kupébelysning
5
–
–
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 505
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Funktion
Funktion
[A]A
Funktion
[A]A
Styrenhet för bränslepump
15
Dörrmodul i höger framdörr
20
Reläspolar i elcentral i motorrum;
reläspole för transmissionsoljepump
5
Display för baksätenas komfortfunktionerC
5C
–
TV* (vissa marknader)
5
Primärsäkring för säkringar 53
och 58
15
Display i takkonsolen (Bältespåminnare/Indikering för krockkudde på passagerarplatsen fram)
5
–
–
Fuktsensor
5
–
Dörrmodul i höger bakdörr
20
Sätesvärme förarsida fram
15
Säkringar i lastutrymme
10
Sätesvärme passagerarsida fram
15
Styrenhet för uppkopplad bil; Styrenhet för telematik
5
Kylvätskepump
10
Dörrmodul i vänster bakdörr
20
Audiostyrenhet (förstärkare)
40
Fläktmodul för klimatanläggning
bak*
40
Modul för multibandsantenn
5
Moduler för säteskomfort (massage) fram*
5
–
–
Bakrutetorkare
506
[A]A
–
–
Dörrmodul i vänster framdörr
20
Styrenhet för hjulupphängning
(aktivt chassi)*
20
–
Styrenhet Sensus
A
B
C
Ampere
Ej Excellence
Excellence
Relaterad information
•
•
•
Byta säkring (s. 499)
Säkringar i motorrum (s. 500)
Säkringar i lastutrymme (s. 507)
–
10
–
–
–
–
15
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Säkringar i lastutrymme
Säkringar i lastutrymme skyddar bl.a. elmanövrerade säten*, krockkuddar och bältesförsträckare.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 507
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Centralen är placerad under förvaringsfacket på höger sida.
På insidan av locket till elcentralen i motorrummet finns en tång som underlättar hantering då
en säkring ska dras ut eller sättas på plats.
508
I elcentralen i motorrummet finns även plats
för ett antal reservsäkringar.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Positioner
•
Säkringar 13–17 och 21–36 är av typ
"Micro".
•
Säkringar 1–12, 18–20 och 37 är av typ
"MCase" och bör bytas av en verkstad15.
[A]A
Funktion
Dragkroksstyrenhet*
40
–
–
Modul för bältesförsträckare
höger sida
40
Jonisk luftrenareB
5B
Interna reläspolar
5
Matning när tändningen är
påslagen
10
–
–
Styrenhet för krockkuddar och
bältesförsträckare
5
Modul för detektering av fotrörelse* (för öppning av elmanövrerad baklucka)
5
Funktion
[A]A
Eluppvärmd bakruta
30
Elmanövrerat säte vänster sida
bakB
20B
Kompressor för luftfjädring*
40
Eldriven värmare höger sida bak
30
–
–
–
–
[A]A
KylskåpB; Värmd/kyld mugghållare bakB
10B
–
Sätesvärme vänster sida bak*
15
–
–
–
Eldriven värmare vänster sida bak
30
Dragkroksstyrenhet*
25
Blind Spot Information (BLIS)*
5
Elmanövrerat säte höger sida
bakB
20B
Elmanövrerat förarsäte*
20
–
–
Modul för bältesförsträckare vänster sida
40
Moduler för bältesförsträckare
5
Ställdon för avgaser
5
–
–
–
–
–
15
Funktion
–
Elmanövrerad baklucka*
25
Parkeringskamera*
5
Elmanövrerat passagerarsäte
fram*
20
–
–
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion. 509
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Funktion
[A]A
Sätesvärme höger sida bak*
15
–
A
B
–
Ampere
Excellence
Relaterad information
•
•
•
510
Byta säkring (s. 499)
Säkringar under handskfack (s. 504)
Säkringar i motorrum (s. 500)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Rengöring av exteriör
Bilen bör tvättas så snart den blivit smutsig. Håll
till på en spolplatta med oljeavskiljare. Använd
bilschampo.
Handtvätt
•
Avlägsna fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Använd t.ex. ett mjukt papper eller
svamp som blöts rikligt i vatten. Det rekommenderas att eventuella missfärgningar
avlägsnas av en auktoriserad Volvoverkstad.
•
•
Spola underredet.
•
Vid behov använd kallavfettningsmedel på
hårt nedsmutsade ytor. Observera att ytorna
då inte får vara solvarma.
Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats för att minska risken för tvättrepor. Spruta inte direkt på låsen.
•
Tvätta med svamp och bilschampo och rikligt
med ljummet vatten.
•
Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning
eller bilschampo.
•
Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa. Om man undviker
att låta vattendroppar självtorka i starkt solljus minskar risken för vattentorkfläckar som
kan behöva poleras bort.
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
OBS
Under de första månaderna ska bilen endast
handtvättas. Detta eftersom lacken är känsligare när den är ny.
VIKTIGT
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, t.ex. vid
bränslepåfyllning.
Använd inga frätande rengöringsmedel utan
använd vatten och en icke repande svamp.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare och baklampor kan tillfälligt få kondens på insidan av
glaset. Detta är normalt, all ytterbelysning är
konstruerad för att motstå detta. Kondens
ventileras normalt ut ur lamphuset då lampan
varit tänd en stund.
VIKTIGT
Innan bilen körs in i automattvätt deaktivera
funktionerna Automatisk broms vid stillastående (Auto Hold) och Automatisk ansättning
av parkeringsbroms. Deaktiveras inte funktionerna kommer bromssystemet fastna när
bilen är stillastående och bilen kommer inte
kunna rulla.
För biltvättar där bilen dras fram med rullande
hjul gäller följande:
1.
Kör in i automattvätten.
2.
Stäng av funktionen automatisk broms vid
stillastående (Auto Hold) med strömställaren
i tunnelkonsolen.
3.
Stäng av funktionen automatisk ansättning
av parkeringsbroms via centerdisplayen.
4.
För växelspaken till N-läge.
5.
Stäng av motorn genom att vrida startvredet i
tunnelkonsolen till STOP. Håll vredet i
STOP-läge i minst 4 sekunder.
> Bilen är redo för automatttvätt.
Automatisk biltvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt att
få bilen ren, men den kommer inte åt på alla ställen. För att uppnå bra resultat rekommenderas att
tvätta bilen för hand.
}}
511
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
VIKTIGT
Systemet kommer att automatiskt växla till
läge P om ovanstående steg inte följs. I Pläge är hjulen låsta vilket de inte ska vara när
automattvätt genomförs.
Högtryckstvätt
Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser och
se till att munstycket inte kommer närmare bilens
ytor än 30 cm (avståndet gäller alla exteriöra
detaljer). Spruta inte direkt på låsen.
Prova bromsarna
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning
av längre sträckor i regn eller snöslask. Friktionsvärmen gör att bromsbeläggen värms upp och
torkar. Gör samma sak efter start i mycket fuktig
eller kall väderlek.
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion inte
angriper bromsbeläggen och försämrar bromsarna.
Torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet
samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar bladets livslängd.
Vid rengöring ställ torkarbladen i serviceläge.
512
OBS
Tvätta regelbundet torkarblad och vindruta
med ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd inga starka lösningsmedel.
Exteriöra plast-, gummi- och
prydnadsdetaljer
För rengöring och vård av infärgade plastartiklar,
gummi- och prydnadsdetaljer, t.ex. blanklister,
rekommenderas speciellt rengöringsmedel som
finns hos Volvoåterförsäljare. Vid användning av
sådant rengöringsmedel ska instruktionerna följas noggrant.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på plast
och gummi, om nödvändigt gnugga endast
med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska inte
användas.
Fälgar
Använd endast fälgrengöringsmedel som rekommenderas av Volvo.
Starka fälgrengöringsmedel kan skada ytan och
orsaka fläckar på förkromade aluminiumfälgar.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Polering och vaxning (s. 513)
Torkarblad i serviceläge (s. 491)
Automatisk broms vid stillastående (s. 368)
Använda parkeringsbroms (s. 365)
Växellägen för automatisk växellåda (s. 351)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Polering och vaxning
VIKTIGT
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller för
att ge den ett extra skydd. Bilen behöver inte
poleras förrän den är minst ett år gammal, vaxning kan göras tidigare. Polera och vaxa inte
bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering
eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med
asfaltsborttagare eller lacknafta. Svårare fläckar
kan tas bort med fin slippasta (rubbing) avsedd
för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna på
förpackningarna. Många preparat innehåller både
polish och vax.
Enbart lackbehandlingar rekommenderade av
Volvo ska användas. Andra behandlingar;
såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken.
Lackskada orsakad av sådana behandlingar
täcks inte av Volvos garanti.
Relaterad information
•
•
Rengöring av exteriör (s. 511)
Lackskador (s. 516)
Rostskydd
Bilen har ett effektivt skydd mot korrosion.
För karossen består korrosionsskyddet av
moderna metalliska skyddsbeläggningar på plåten, en högklassig lackeringsprocess, korrosionsskyddade och minimerade plåtöverlapp, liksom
avskärmande plastkomponenter, nötningsskydd
och kompletterande rostskyddsvätska i utsatta
positioner. Denna kombination garanterar att
karossen förblir fri från korrosionsproblem över
tid. I chassit är hjulupphängningens utsatta detaljer utförda i korrosionsresistent aluminiumgods.
Kontroll och underhåll
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Bilens korrosionsskydd behöver normalt inte
underhållas, men att hålla bilen ren bidrar alltid till
att ytterligare minska risken för korrosion. Starkt
alkaliska eller sura rengöringsvätskor skall alltid
undvikas på blanka prydnadsdetaljer. Eventuella
stenskott bör åtgärdas så snart de upptäcks.
Vid användning av avfettningsmedel på plast
och gummi, om nödvändigt gnugga endast
med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
•
•
VIKTIGT
Relaterad information
Rengöring av exteriör (s. 511)
Lackskador (s. 516)
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska inte
användas.
513
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Rengöring av interiör
Läderklädsel*
Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo. Rengör
regelbundet och för bästa resultat behandla
fläckar med en gång. Det är viktigt med dammsugning innan rengöring med rengöringsmedel.
Volvos läderklädsel är behandlad för att bevara
sitt ursprungliga utseende.
VIKTIGT
•
•
En del färgade klädesplagg (t.ex. mörka
jeans och mockaplagg) kan missfärga
klädseln. Om detta sker, är det viktigt att
så fort som möjligt rengöra och efterbehandla dessa delar av klädseln.
Använd aldrig starka lösningsmedel t.ex.
spolarvätska, fläckbensin, lacknafta för att
rengöra interiören då detta kan skada
såväl klädsel som övriga interiöra material.
•
Spraya aldrig rengöringsmedel direkt på
komponenter som har elektriska knappar
och reglage. Torka dessa istället med en
fuktad trasa med rengöringsmedlet.
•
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Textilklädsel och takklädsel
Volvo erbjuder en heltäckande textilvårdsprodukt
för textil- och takklädsel som, då den används
enligt instruktionerna, bevarar klädselns egenskaper. Textilvårdsprodukten finns att köpa hos
Volvoåterförsäljare.
514
Läderklädsel är en naturprodukt som förändras
och får en vacker patina med tiden. För att lädrets egenskaper och kulör skall bevaras, krävs
regelbunden rengöring och efterbehandling.
Volvo erbjuder en heltäckande produkt, Volvo
Leather Care Kit/Wipes, för rengöring och efterbehandling av läderklädsel som, då den används
enligt instruktionerna, bevarar lädrets skyddande
ytskikt.
För att uppnå bästa resultat, rekommenderar
Volvo att rengöra samt applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov). Volvo
Leather Care Kit/Wipes finns att köpa hos Volvoåterförsäljare.
Läderratt
Läder behöver andas. Täck aldrig över läderratten
med skydd av plast. För rengöring av läderratt
rekommenderas Volvo Leather Care Kit/Wipes.
Läderpanel*
Läder behöver andas. Täck aldrig över lädret på
ovansidan av instrumentpanelen eller vid dörrpanelen. För rengöring av läderpaneler rekommenderas Volvo Leather Care Kit/Wipes.
Interiöra plast-, metall- och trädetaljer
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas lätt vattenfuktad splittfiberduk
eller microfiberduk som finns hos Volvoåterförsäljare.
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd aldrig
starka fläckborttagningsmedel.
Säkerhetsbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt
textilrengöringsmedel finns hos Volvoåterförsäljare. Se till att bältet är torrt innan det rullas
tillbaka in igen.
Iläggsmattor och golvmatta
Ta ut iläggsmattorna för separat rengöring av
golvmattan och iläggsmattorna. Använd dammsugare för att suga bort damm och smuts. Vardera
iläggsmatta sitter fast med piggar.
Ta ut iläggsmattan genom att ta tag i iläggsmattan vid vardera pigg och lyft mattan rakt upp.
Sätt iläggsmattan på plats genom att trycka fast
den vid vardera pigg.
VARNING
Använd endast en iläggsmatta vid varje plats
och kontrollera innan färd att mattan vid förarplatsen är ordentligt nedstucken och förankrad i piggarna för att inte komma i kläm vid
och under pedalerna.
Till fläckar på golvmattan rekommenderas, efter
dammsugning, speciellt textilrengöringsmedel.
Golvmattor ska rengöras med medel som rekommenderas av Volvoåterförsäljare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Relaterad information
•
Rengöra centerdisplay (s. 515)
Rengöra centerdisplay
VIKTIGT
Smuts, fläckar och fett från fingrar kan påverka
centerdisplayens prestanda och läsbarhet. Rengör skärmen ofta med en mikrofiberduk.
Mikrofiberduken ska vara fri från sand och
smuts när centerdisplayen rengörs.
VIKTIGT
Vid rengöring av centerdisplay använd endast
milt tryck mot skärmen. Hårt tryck kan skada
skärmen.
VIKTIGT
Spruta inte någon vätska eller frätande kemikalier direkt på centerdisplayen. Använd inte
fönsterputs, rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel.
Hemknapp för centerdisplayen.
1.
Stäng av centerdisplayen genom ett långt
tryck på hemknappen.
2.
Torka rent skärmen med medföljande mikrofiberduk eller använd en annan mikrofiberduk
med motsvarande kvalitet. Skärmen ska torkas med en ren och torr mikrofiberduk med
små cirkelrörelser. Vid behov fukta mikrofiberduken lätt med rent vatten.
3.
Använd aldrig slipande trasor, pappershanddukar, eller silkespapper, dessa kan repa centerdisplayen.
Relaterad information
•
•
Rengöring av interiör (s. 514)
Översikt av centerdisplayen (s. 29)
Aktivera displayen genom ett kort tryck på
hemknappen.
515
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Lackskador
Bättring av mindre lackskador
Reparera lackskador
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet. De
vanligaste lackskadorna är mindre stenskott,
repor och skador på t.ex. skärmkanter, dörrar
och stötfångare.
För att undvika rostangrepp bör lackskador åtgärdas omgående.
Vid reparation av lackskador måste bilen vara
ren, torr och ha en temperaturen över 15 °C.
Kulörkod
Dekal för kulörkod är placerad på bilens dörrstolpe och blir synlig när höger bakdörr öppnas.
Materiel som kan behövas
• Grundfärg (primer)16 – för t.ex. plastklädda
stötfångare finns särskild vidhäftningsprimer
på sprayburk.
•
Baslack och klarlack – finns på sprayburkar
eller som färgpennor/stift17.
•
•
Maskeringstejp.
Fin slipduk16.
Relaterad information
•
•
•
Reparera lackskador (s. 516)
Typbeteckningar (s. 520)
Rostskydd (s. 513)
1.
Om skadan nått ner till en metallyta (plåt) är
det lämpligt att använda en grundfärg (primer). Vid skada i en plastyta bör en vidhäftningsprimer användas för bättre resultat –
spruta i sprayburkens lock och pensla tunt.
Exteriör kulörkod
Eventuell sekundär exteriör kulörkod
Det är viktigt att använda rätt kulör.
16
17
516
Eventuellt.
Följ instruktionerna som följer med förpackningen för färgpennan/stiftet.
Fäst en bit maskeringstejp över den skadade
ytan. Dra sedan av tejpbiten så att eventuella
lackrester följer med.
2.
Före målning kan vid behov (t.ex. om det
finns ojämna kanter) en lätt slipning med
mycket fint slipmaterial göras lokalt. Ytan
rengörs noggrant och får torka.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
3.
Rör om grundfärgen (primer) väl och applicera med hjälp av en fin pensel, tändsticka
eller dylikt. Avsluta med baslack och klarlack
när grundfärgen torkat.
Vid repor, gör som beskrivning ovan, men maskera runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
Bättringspennor och sprayfärger finns hos Volvoåterförsäljare.
OBS
Om stenskottet inte nått ner till metallytan
(plåten) och ett oskadat färgskikt fortfarande
finns kvar – fyll i baslack och klarlack direkt
efter att ytan gjorts ren.
Relaterad information
•
•
Lackskador (s. 516)
Rengöring av exteriör (s. 511)
517
SPECIFIKATIONER
SPECIFIKATIONER
Typbeteckningar
Typbeteckning, chassinummer etc., dvs. bilunik
information kan utläsas på dekaler i bilen.
Placering av dekaler
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren om bilen och vid beställning av reservdelar och tillbehör kan det underlätta om man vet bilens typbeteckning, chassi- och motornummer.
520
SPECIFIKATIONER
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna maxvikter och kodbeteckning för exteriör kulör samt
typgodkännandenummer. Dekalen är placerad på
dörrstolpen och blir synlig när höger bakdörr öppnas.
Dekal A/C-systemet för bilar med köldmediet
R134a.
Motorkod och motorns tillverkningsnummer.
Dekal för motorolja.
Dekal för parkeringsvärmare.
Dekal A/C-systemet för bilar med köldmediet
R1234yf.
}}
521
SPECIFIKATIONER
||
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör inte
anspråk på att vara exakta avbildningar av de
som finns i bilen. Syftet är att visa ungefär hur
de ser ut och ungefär var på bilen de finns.
Den information som gäller just din bil finns
på respektive dekal på bilen.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer.
Bilens identifikationsnummer (VIN Vehicle
Identification Number).
I bilens registreringsbevis finns ytterligare information om bilen.
522
Relaterad information
•
Specifikationer för luftkonditionering
(s. 531)
SPECIFIKATIONER
Mått
Mått på bilens längd, höjd etc. kan utläsas i
tabellen.
Mått
mm
Mått
A
Hjulbas
2984
F
Lasthöjd
B
Längd
4950
G
Spårvidd framE
C
Lastlängd, golv, fällt säteA
2040
1260B
D
Lastlängd, golv
761/898C
mm
816
H
mm
Spårvidd bakE
1675F
1667G
1673F
1665G
Spårvidd framH
Mått
Spårvidd bakH
1671G
1676F
1668G
1679F
I
Lastbredd, golv
1192
554D
E
Höjd
1776
}}
523
SPECIFIKATIONER
||
Mått
J
Bredd
mm
1923I
1931J
1958K
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
524
K
Bredd inkl. backspeglar
2140
L
Bredd inkl. infällda backspeglar
2008
Gäller inte bil med 4-säten.
Från andra sätesraden.
Bil med 4 säten.
Bil med 7 säten.
Bil utan luftfjädring.
Gäller 20-, 21- och 22-tumshjul.
Gäller 19-tumshjul.
Bil med luftfjädring.
Karossbredd.
Bredd för bil med 19-tumshjul.
Bredd för bil med 20-, 21- och 22-tumshjul.
SPECIFIKATIONER
Vikter
Max. totalvikt etc. kan utläsas på en dekal i bilen.
Tjänstevikten inkluderar föraren, bränsletankens
vikt då den är fylld till 90 %, alla oljor och vätskor.
Passagerarnas vikt och monterade tillval samt
kultryck (vid påkopplad släpvagn) påverkar lastförmågan och räknas inte in i tjänstevikten.
Tillåten Max. last = Totalvikt – Tjänstevikt.
OBS
Dokumenterad tjänstevikt gäller bil i basutförande – alltså en bil utan extra utrustning eller
tillval. Det innebär att för varje tillval som
adderas, minskar bilens lastkapacitet motsvarande tillvalets vikt.
Exempel på tillval som reducerar lastkapaciteten är utrustningsnivåerna Kinetic/Momentum/Summum samt andra tillval såsom dragkrok, lasthållare, takbox, ljudanläggning, extraljus, GPS, bränsledriven värmare, skyddsgaller,
mattor, insynsskydd, elmanövrerade säten, etc.
Att väga bilen är ett säkert sätt att få reda på
tjänstevikten för just din bil.
VARNING
Dekalen är placerad på dörrstolpen och blir synlig när
höger bakdörr öppnas.
Max. totalvikt
Max. tågvikt (bil+släp)
Max. framaxeltryck
Max. bakaxeltryck
Utrustningsnivå
Max. last: Se registreringsbevis.
Max. taklast: 100 kg.
Relaterad information
•
•
Typbeteckningar (s. 520)
Dragvikt och kultryck (s. 526)
Bilens köregenskaper förändras beroende på
hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
525
SPECIFIKATIONER
Dragvikt och kultryck
Maxvikt bromsad släpvagn
Dragvikt och kultryck för körning med släpvagn
kan utläsas i tabellerna.
OBS
Användning av svängningsdämpare på draganordningen rekommenderas för släpvagn
tyngre än 1800 kg.
Motor
MotorkodA
Växellåda
T8 Twin Engine
B4204T35
Automat, TG-81SC
Maxvikt bromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
2400
140
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn.
A
VIKTIGT
Vid körning med släpvagn tillåts fordonets
totalvikt (inklusive kultryck) överskridas med
maximalt 100 kg förutsatt att hastigheten
begränsas till 100 km/h (62 mph). Nationella
lagkrav, såsom hastighet etc., för fordonskombinationen måste beaktas.
Maxvikt obromsad släpvagn
Maxvikt obromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
750
Relaterad information
•
•
•
526
Typbeteckningar (s. 520)
50
•
Släpfordonsstabilisator* (s. 384)
Vikter (s. 525)
Köra med släpvagn (s. 381)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
SPECIFIKATIONER
Motorspecifikationer
Motorspecifikationer (effekt etc.) för respektive
motoralternativ kan utläsas i tabellen.
Motor
T8 Twin Engine
A
MotorkodA
B4204T35
T8 Twin Engine drivs dels av en bensinmotor,
dels av en elektrisk drivmotor (ERAD – Electric
Rear Axle Drive).
Effekt
Effekt
Vridmoment
(kW/rpm)
(hk/rpm)
(Nm/rpm)
235/5700
320/5700
400/2200-5400
Cylinderantal
4
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn.
Elektrisk drivmotor
Max. uteffekt: 65 kW (88 hk).
Vridmoment: 240 Nm.
Relaterad information
•
•
•
Typbeteckningar (s. 520)
Specifikationer för motorolja (s. 528)
Specifikationer för kylvätska (s. 530)
527
SPECIFIKATIONER
Specifikationer för motorolja
Motoroljekvalitet och volym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
Volvo rekommenderar:
Motor
MotorkodA
Oljekvalitet
Volym, inkl. oljefilter
(liter)
T8 Twin Engine
A
B4204T35
Castrol Edge Professional V 0W-20 eller VCC RBS0-2AE 0w20
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn.
Relaterad information
•
•
•
•
528
Typbeteckningar (s. 520)
Ogynnsamma körförhållanden för motorolja
(s. 529)
Kontrollera och fylla på motorolja (s. 483)
Motorolja (s. 482)
ca 5,9
SPECIFIKATIONER
Ogynnsamma körförhållanden för
motorolja
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja
har gjorts med stor omsorg och med hänsyn
tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Ogynnsamma körförhållanden kan ge onormalt
hög oljetemperatur eller oljeförbrukning. Nedan
följer några exempel på ogynnsamma körförhållanden.
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
•
•
•
•
För att rekommenderade serviceintervall ska
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja
används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och vid oljebyte,
annars finns risken att bilens livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning påverkas.
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30 °C eller varmare än +40 °C.
Ovanstående gäller även vid kortare körsträckor
vid låga temperaturer.
Om inte motorolja med föreskriven kvalitet
och viskositet används kan motorrelaterade
komponenter skadas. Volvo Personvagnar
frånsäger sig garantiansvar för denna typ av
skador.
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma
körförhållanden. Det ger ett extra skydd för
motorn.
Volvo rekommenderar:
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på
en auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
•
Specifikationer för motorolja (s. 528)
Motorolja (s. 482)
529
SPECIFIKATIONER
Specifikationer för kylvätska
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad
kylvätska utblandad med 50 % vatten1, se förpackning.
Specifikationer för
transmissionsolja
Föreskriven transmissionsolja för respektive växellådsalternativ kan utläsas i tabellen.
Automatisk växellåda
Föreskriven transmissionsolja
TG-81SC
Specifikationer för bromsvätska
Bromsvätska kallas mediet i ett hydrauliskt
bromssystem som används för att överföra tryck
från exempelvis en bromspedal via en huvudbromscylinder till en eller flera slavcylindrar som i
sin tur påverkar en mekanisk broms.
Föreskriven kvalitet: DOT 4
AW1
OBS
OBS
Växellådsoljan behöver inte bytas under normala körförhållanden.
1
530
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
Byte eller påfyllning av bromsvätska rekommenderas att utföras av en auktoriserad
Volvoverkstad.
SPECIFIKATIONER
Bränsletankvolym
Bränsletankens volym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
Motor
Bensinmotor
Volym (liter)
ca 50
Relaterad information
•
Öppna/stänga tankluckan och fylla på
bränsle (s. 373)
Specifikationer för
luftkonditionering
Dekal för R1234yf
Klimatanläggningen i bilen använder ett köldmedium, beroende av marknad används
antingen R1234yf eller R134a. Vilket köldmedium bilens klimatanläggning använder kan
ses på en dekal som är placerad på motorhuvens insida.
Föreskrivna kvaliteter och volymer på vätskor och
smörjmedel i luftkonditioneringsanläggningen
kan utläsas i tabellerna nedan.
A/C-Dekal
Dekal för R134a
}}
531
SPECIFIKATIONER
||
Symbolförklaring R1234yf
Symbol
Betydelse
Försiktighet
Mobilt luftkonditioneringssystem
(MAC)
VARNING
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a under tryck. Service och reparation av systemet får endast utföras av
auktoriserad verkstad.
Vikt
Föreskriven kvalitet
R1234yf
Smörjmedelstyp
VARNING
Brandfarligt köldmedium
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R1234yf under tryck. I enlighet med
SAE J2845 (Technician Training for Safe
Service and Containment of Refrigerants
Used in Mobile A/C System) får service och
reparation av köldmediesystemet endast utföras av utbildad och certifierad tekniker för att
säkerställa systemets säkerhet.
Kompressorolja
Köldmedium
Bilar med köldmedium R134a
Vikt
1070 g
532
Föreskriven kvalitet
R134a
VIKTIGT
A/C-systemets evaporator får aldrig repareras
eller bytas ut mot en tidigare använd evaporator. Ny evaporator skall vara certifierad och
märkt enligt SAE J2842.
Bilar med köldmedium R1234yf
970 g
För att serva det mobila luftkonditioneringssystemet (MAC) krävs en
auktoriserad servicetekniker
Evaporator
Volym
Föreskriven kvalitet
120 ml
PAG SP-A2
Relaterad information
•
•
Service på klimatanläggning (s. 485)
Typbeteckningar (s. 520)
SPECIFIKATIONER
Bränsleförbrukning och CO2utsläpp
blandad körning
automatisk växellåda
Bränsleförbrukningen för ett fordon mäts i liter
per 100 km och CO2-utsläppet i gram CO2 per
km.
bilens möjliga räckvidd vid eldrift
(km)
Förklaring
gram CO2/km
liter/100 km
OBS
Om förbruknings- och emissionsdata saknas
finns detta i ett bipackat supplement.
}}
533
SPECIFIKATIONER
||
T8 Twin Engine (B4204T35)
A
Kapaciteten på hybridbatteriet avtar med
ålder och användning, vilket kan resultera i en
ökad användning av förbränningsmotorn och
följaktligen försämrad bränsleekonomi samt
minskad räckvidd vid eldrift.
Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i
tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler2,
som gäller för bil med tjänstevikt i basutförande
och utan extrautrustning. Beroende på utrustning
kan bilens vikt öka. Detta, liksom hur tungt bilen
lastas, ökar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.
Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel på detta
är:
534
2,1
43A
Körläge PURE
OBS
2
49
•
Om bilen inte laddas regelbundet från elnätet.
•
•
Förarens körsätt.
•
•
Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som kan
inverka på bilens bränsleförbrukning.
Om kunden valt större hjul än de standardmonterade på modellens grundversion, så
ökar rullmotståndet.
Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden,
väder och bilens skick.
En kombination av här nämnda exempel kan ge
avsevärt högre förbrukning. För ytterligare information hänvisas till de refererade regelverken2.
Relaterad information
•
•
•
Typbeteckningar (s. 520)
Vikter (s. 525)
Köra sparsamt (s. 376)
Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan uppstå
vid en jämförelse med EU-körcyklerna2 som
används vid certifiering av bilen och på vilka förbrukningssiffrorna i tabellen baseras.
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna och räckvidden vid eldrift är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU Regulation no 692/2008 och
715/2007 (Euro 5 / Euro 6) och UN ECE Regulation no 101. Då körcyklerna även används för kvalitetskontroll ställls det stora krav på repeterbarhet av proven. Därför genomförs proven noga kontrollerade och
enbart med bilens grundläggande funktioner (t.ex. avstängd luftkonditionering, radio etc.). Som en konsekvens av detta är resultaten från officiella siffror inte självklart representativa för vad kunden ser i verklig
användning. Regelverken omfattar körcyklerna "Stadskörning" och "Landsvägskörning". – Körcykel "Stadskörning" - mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är simulerad. – Körcykel "Landsvägskörning" - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h (0-75 mph). Körningen är simulerad. – Det officiella värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination
av resultaten från körcyklerna "Stadskörning" och "Landsvägskörning". CO2-utsläpp - för att få fram koldioxidutsläppen under de två körcyklerna samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för
CO2-utsläpp.
SPECIFIKATIONER
Godkända hjul- och
däckdimensioner
I vissa länder framgår inte alla godkända dimensioner av registreringsbevis eller annan handling.
Motor
man/
Nedanstående tabell visar samtliga godkända
kombinationer av fälgar och däck samt det lägst
tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS).
LIA
SSB
aut
T8 Twin Engine (B4204T35)
A
B
aut
104
V
✓ = Godkänd
235/55 R 19
275/45 R 20
275/40 R 21
275/35 R 22
8x19x42,5
9x20x38,5
9x21x38,5
9x22x38,5
✓
✓
✓
✓
Lägst tillåtna lastindex (LI). Däckets lastindex ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.
Lägst tillåtna hastighetsklass (SS). Däckets hastighetsklass ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.
Relaterad information
•
•
•
Typbeteckningar (s. 520)
Dimensionsbeteckning för däck (s. 470)
Dimensionsbeteckning för fälg (s. 469)
535
SPECIFIKATIONER
Godkända däcktryck
Godkända däcktryck för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
Motor
Däckstorlek
Hastighet
(km/h)
235/55 R 19
T8 Twin Engine (B4204T35)
275/40 R 21
Bränsleekonomisk körning.
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal:1 bar = 100 kPa.
0 – 100 mph
100+ mph
Relaterad information
•
•
536
Typbeteckningar (s. 520)
Kontrollera lufttrycket i däcken (s. 450)
Max. last
ECO-tryckA
Fram
Bak
Fram
Bak
Fram/bak
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 – 160C
260
260
290
290
290
160+D
280
280
310
310
–
275/45 R 20
275/35 R 22
A
B
C
D
Last, 1-3 personer
SPECIFIKATIONER
Specifikationer för hybridbatteri
Hybridbatteriet (batteri för drivmotor) används för
att driva elmotorn vid körning på eldrift.
Typ: Litium-jon
Energimängd: 9,2 kWh.
Relaterad information
•
Laddning av hybridbatteriet (s. 387)
537
INDEX
INDEX
handhavande
symboler och meddelanden
1, 2, 3 ...
4WD
361
A
332
337
Autoreglerat klimat
173
AUX
kontakt för anslutning av media
416
361
Allergi- och astmaframkallande substanser
170
AWD, fyrhjulsdrift
All Wheel Drive (fyrhjulsdrift)
361
Avfrostning
Anpassning av köregenskaper
252, 356
ABS
låsningsfria bromsar
Anpassning av ljusbild
135
Avståndsvarning
begränsningar
361
Anpassning av strålkastarljus
135
Avstängning av motor
AC (Air conditioning)
174
Antenn
placering
222
ACC – Adaptiv farthållare
266, 274
Adaptiv farthållare
beredskapsläge
felsökning
funktion
hantera hastighet
köra om
radarsensor
skifta farthållarfunktionalitet
ställa in tidsintervall
tillfällig deaktivering
266, 274
271
275
266
269, 270
273
286
275
270
271
Airbag, se Krockkudde
62
Antisladdfunktion
252
Antislir
252
Appar
ladda ner, uppdatera och avinstallera
433
433
Apple CarPlay
418
Applikationer
inställningar
165
Askkopp
207
Automatisk broms
efter kollision
368
364
Air conditioning
174
Automatisk fartbegränsare
260
Aktiva kurvljus
135
Automatiskt helljus
133
Aktiv parkeringshjälp
begränsningar
funktion
331
335
331
Automatisk återlåsning
225
Automattvätt
511
Automatväxellåda
släpvagn
351
383
179
301, 302
303
348
B
Backspeglar
elektriskt infällbara
eluppvärmning
inre
kompass
yttre
147
179
148
149
146
Backstarthjälp
Hill Start Assist (HSA)
368
Bakdörr
solgardin
146
Baklucka
elmanövrerad
låsning/upplåsning
234, 236
229, 230
539
INDEX
Bakruta
eluppvärmning
spolare
torkare
Baksäte
eluppvärmning
fläkt
fälla ryggstöd
instigning/urstigning
justera i längdled
justera ryggstödets lutning
klimat
nackskydd
temperatur
120
186
177
124, 126
125
122
123
171, 173
121
175
Barnskydd
integrerad bälteskudde
i-Size/ISOFIX-fästpunkter
nedre fästpunkter
placering/montering
tabell för i-Size
tabell för ISOFIX
tabell för placering
övre fästpunkter
69, 70
80
76
73
70
79
77
74
72
Barnsäkerhet
Barnsäkerhetsspärr
Batteri
hybrid
start
starthjälp
540
179
143
143
69
241
498
494
349
symboler på batteriet
underhåll
varningssymboler
Belysning
aktiva kurvljus
automatiskt helljus
belysningsautomatik, kupé
dimljus bak
displaybelysning
glödlampor, specifikationer
halvljus
helljus
i kupé
instrumentbelysning
ledbelysning
ljushöjdsreglering
positionsljus
reglage
reglagebelysning
trygghetsbelysning
varselljus
Belysning, lampbyte
blinkers fram
halvljus
helljus
varselljus/positionsljus fram
497
494
497
135
133
138
136
130
491
132
132
138
130
140
130
131
128, 138
130
141
131
486
491
488
489
490
Bensinkvalitet
375
Bibehållen klimatkomfort
start/avstängning
189
194
Bilbälte, se Säkerhetsbälte
Bilbärgning
Bilfunktioner
i centerdisplay
58
386
43
Bilklädsel
514
Bilmodem
inställningar
koppla bil till internet
432
428
Bilstatus
däcktryck
472
452
Biltvätt
511
Bilvård
läderklädsel
511
514
Blinkers
BLIS
137
338, 339, 340
Blockerat låsläge
deaktivering
228
228
Bluetooth
ansluta
inställningar
koppla bil till internet
telefon
416
430
428
421
Bogsering
386
Bogserögla
385
Boka service och reparation
473
INDEX
Bromsar
automatisk vid stillastående
bromsförstärkning, BAS
bromsljus
bromssystem
handbroms
låsningsfria bromsar, ABS
nödbromsljus
361
368
364
136
361
365, 367
361
363
Detektering av cyklist
C
CD-spelare
415
Bromsfunktioner
361
Bromshjälp
efter kollision
364
Centerdisplay
handhavande
klimatreglage
meddelanden
rengöring
symboler i statusfält
ändra inställningar
översikt
Bromsljus
136
Cigarettändare
Bromsläge
351
City Safety™
Bromsvätska
kvalitet
530
Bränsle
bränsleförbrukning
374, 375
533
Bränslepåfyllning
373
Bränsletank
volym
531
Bränsleångor
374
Bältesförsträckare
59
Bältespåminnare
61
Bärgning
386
Bärkassehållare
211
32, 36
171
100
515
41
41
29
207
304, 306, 307, 308, 309, 312
Clean Zone Interior Package
170
CO2-utsläpp
533
Corner Traction Control
252
CTA
340, 341, 342
CZIP (Clean Zone Interior Package)
170
D
DAB Radio
409
Data
inspelning
överföring mellan bil och verkstad
19
476
Dekaler
520
Diagnosuttag
307
20
Digitalradio (DAB)
409
Dimljus
bak
136
Displaybelysning
130
Domkraft
468
Draganordning
specifikationer
378
380
Dragkrok
in- och utfällbar
378
Dragvikt och kultryck
526
Drive-E
miljöfilosofi
Driver Alert Control
handhavande
22
313
314
Drivlina
växellåda
351
Drivsystem
355
Däck
dimensioner
ditsättning
däcktrycksövervakning
däcktätning
förvaring
losstagning
mönsterdjup
448
535
465
450
459
448
464
467
541
INDEX
rotationsriktning