Volvo | S60 | Посібник з експлуатації | Volvo S60 2016 Late Посібник з експлуатації

Volvo S60 2016 Late Посібник з експлуатації
Е
WEB EDITION
Ц
VÄLKOMMEN!
є
,
VАlЗА.
є
,
. VАlЗА .
є
VАlЗА
.
,
.
01
02
................................... 13
.....................................................
...................
..................
.....................
.....................
.........................
...........
.....................
...........................
...................
/
.*.................................
(SIPS).............
(SIPS) /
.........
( )..................................
29
30
31
31
32
32
33
34
35
35
....................................................... 45
............................................... 46
01 02 02
................................................ 14
................................................... 17
.............................................
..............................................
.
VАlЗА ID.....................................................
.....................
......
......................................
18
21
22
23
24
27
27
WHIPS (
WHIPS WHIPS -
)..............................................
...........................
...................
..............................
37
38
40
40
41
42
42
43
..................................................... 44
2
*
/
,
"
".
......................................................
....................................
..............
- ISOFIX..........................
ISOFIX ..............................
ISOFIX ..........
........
46
47
51
52
53
54
56
03
,
-
.........................................
.....................
..............
*..........................
.................................
03 03 03
-
-
....................................................... 82
,
...................................... 84
,
*...................................................... 85
,
.......................................... 86
...................................... 88
*
......................................... 89
........................................... 90
..................................... 92
............................... 93
*............. 94
є/
є
............................ 94
є
*..................................................... 95
*......................... 98
................. 99
........................................... 100
.................................... 100
............................ 101
................................ 101
...............................................
,
...............................................
.............
................................................
......................................................
EcА ЇЖide
PАИeГ ЇЖide*.......................
....................................
..............
............
....................................
..................................................
...............................................
................................
VАlЗА SenДЖД............................................
...................................
58
61
64
64
65
68
70
72
75
75
76
76
77
81
82
...................... 103
....... 103
*
,
..................
......
*..................................................
*.........................................
.................................................
.......................................................
.............................................
- .................................
MY CAR..................................................
'
.............................
’
.....................
'
........................
'
*...............................................
/
-
,
"
103
104
106
107
108
109
110
111
112
115
115
116
118
118
119
121
125
128
".
3
04
-
ь
................................................
...........................
...................
........................................
....................................................
"
"
(CZIP)*.....................................................
- IAQS*...........................
.....................
................................................
........................................
- ECC..
*...............
є
*...................
............................................
...................
........................................
.....................
05
-
130
131
131
131
......... 141
.................. 142
............................ 153
....... 155
-
04 04 05
*............................................ 144
132
132
133
133
*
/
,
*-
............. 146
*-
............... 146
.................
*...........................
,
є
*....................................................
*....
134
134
136
137
137
138
138
139
139
"
................ 145
*-
........................................ 140
4
*-
".
148
150
150
151
*..........................................
....................
*................................................
...........................
- 12
........
..............................
...........
...............
............................
........................
*.....
12 ,
*..........................................................
155
155
156
156
156
157
158
159
159
160
161
161
06
.................................................
.................................
*...................
/
......
....................................
............................................
163
163
164
165
166
166
*..............
............
..............................
*.....
*........................
.........................................
'є
/
.........................................
.....
*............................
................
*...........................
KeКleДД DГiЗe* ......................
KeКleДД dГiЗe* .....................
KeКleДД DГiЗe* ................................................
KeКleДД DГiЗe* ....................
167
167
169
169
170
171
KeКleДД DГiЗe* ...................
KeКleДД DГiЗe* ..................................................
KeКleДД DГiЗe* ..............................................
KeКleДД DГiЗe* .
/
............
....................
/
....
...............................
/
...............................................
/
..............................................
*............................
........................................
*.......................................................
...........................................
...........................
.............................................
є......
..............................
178
............ 190
-
06 06 06
172
172
173
174
175
176
176
177
177
178
..................... 190
179
179
180
180
181
182
183
183
185
186
187
187
188
189
189
189
*
/
,
"
".
5
07
(FАЖГ-C)*.......................... 192
-
*,
............................. 205
*.................................... 222
*.................... 224
(DiДЕance
AleГЕ)* ................................ 225
*
..................... 227
CiЕК SaІeЕКг........................................... 228
CiЕК SaІeЕКг ............ 229
CiЕК SaІeЕКг ............. 230
CiЕК SaІeЕКг ..................... 230
CiЕК SaІeЕКг ........... 232
CiЕК SaІeЕКг 234
*................................................... 235
*
................................................ 236
*
.......... 237
*
.................... 239
*
............................. 239
*
........................................... 241
07 07 07
*..................................................... 192
(ESC) -
................. 193
(ESC) -
......................... 194
(ESC) -
195
197
...........
(RSI)*..
(RSI)* ................................
(RSI)* .............................................
*.........................
*....................................................
*...............................................
*,
..........
*................................
*....
*.....................................
*..............................................
6
*
/
,
197
200
200
201
201
202
202
203
203
204
"
-
*...............................................
*...............
*.....
**...
*...................................
*..........................
*.
*.................
*..............................................
*ВЖeЖe aДДiДЕance....................................
*......
........................
.
*...................
".
206
207
207
208
211
212
213
213
215
215
215
217
218
219
221
*
...... 243
*
..................... 245
*.............. 247
DГiЗeГ
AleГЕ CАnЕГАl (DAC)*................................ 247
DГiЗeГ AleГЕ CАnЕГАl (
DAC)* ............................................... 248
DГiЗeГ AleГЕ CАnЕГАl (DAC)* ......................................... 250
-
-
(LKA) -
.......................... 257
(PAP)* -
................................
(PAP)* .
BLIS*.......................................................
BLIS* .........................
CTA* .......................................................
BLIS .............
..................................................
07 07 07
(LDW)*.............................. 251
(LDW) -
. 252
(LDW) -
........... 253
(LDW) -
......... 253
(LDW) ................................................ 254
(L
)*.............................................. 255
(L
)-
................ 256
(LKA) -
......................... 258
(LDW) -
259
*.................... 260
*................................................... 260
*........................................
*...........................................
*......................
*................................
*
.....
..........
- (PAP)*..........................................
(PAP)* ...........................
(PAP)* -
262
272
274
274
275
277
279
280
262
263
264
264
267
268
268
269
.................. 270
*
/
,
"
".
7
08
*..............................
*..............
*.........
*...................................................
*...............................................
*....................................................
......................................
...............................
.......................
(ERS)*.....................
(ERS) ..
(ERS) .........................................
..
(
).
......................................
*....................
- GeaГЕГАnic*.................................
- PАИeГДhiІЕ*................................
.................................
285
285
286
- (AWD)*......................... 305
Hill DeДcenЕ CАnЕГАl (HDC) * (HDC).......... 306
SЕaГЕ/SЕАБ*.............................................. 307
SЕaГЕ/SЕАБ* .................................................... 308
SЕaГЕ/SЕАБ* є
................................................... 309
SЕaГЕ/SЕАБ* є
.................................................. 310
SЕaГЕ/SЕАБ* є
............................. 311
SЕaГЕ/SЕАБ* ,
..................................................... 312
SЕaГЕ/SЕАБ* ................... 312
SЕaГЕ/SЕАБ* 314
*............................. 316
........................................ 318
........................................ 319
............... 320
........................................... 320
............................. 321
...............................
.................................................
/
..............................
...................
........................
............
/
.........................
........................................
...................................
.........................
....................................
....................
(DPF)..........................
.......................
..................
*..
*.....................................................
*......................................................
/
*................
*-
325
325
08 08 08
'
286
288
289
290
291
292
292
293
294
295
297
297
298
298
302
304
(HSA)*......................................... 305
8
*
/
,
"
".
326
326
327
327
328
328
329
329
330
331
332
333
334
335
336
337
337
338
09
*.....................................
*/ 'є
...............................
- TSA.....
........................................
............................
................................................
338
-
................................. 348
................ 349
(TPMS)* -
........................... 366
08 09 09
339
342
343
345
346
-
.............................................
..............................
......................
......................................
................
.......................
.........................................
...........................................
...............
...........................
.........................
...........................................
*................................................
*.................................................
*.....
(TM)*...........
(TPMS)* (TPMS)* -
350
350
352
352
353
353
354
354
355
358
359
360
360
361
361
362
(TPMS)* -
/
.......... 367
(TPMS)* .......................................... 367
(TPMS)* -
...................................................... 368
(TPMS)* -
,
*.............................. 369
(TPMS)*....................... 370
........ 376
-
............. 376
-
377
...........................
...............................................
...............................................
...................................
. 364
377
379
381
(
)............................................... 365
*
/
,
"
".
9
10
-
................................... 402
....................................................... 403
.................. 403
........................................................ 404
.............................................. 405
... 405
...................... 406
........ 406
............................. 407
................ 409
............................................. 409
.......................... 411
.............................. 412
- SЕaГЕ/SЕАБ........................ 414
............................. 416
.... 416
............ 418
............................................... 422
VАlЗА...................... 383
-
..................
......
............................................
.................................
..................
428
430
431
................................................
..................................
..................................
............................
432
433
433
434
10 10 10
*...................................................
........................................
.........
........................
.................
.............................................
......................................................
.........
383
386
388
388
390
390
391
396
..................................................... 397
..................................................... 397
....................................... 398
... 398
............................... 399
/
.................................. 400
є
................ 401
є
................. 402
10
*
/
,
"
".
-
424
426
11
12
...................................... 438
................................. 440
....................................................... 441
................................. 460
11 12
.......... 442
....................... 444
.......................................
.......
.......................................................
..................
.........
- 'є ............................
-
446
447
450
451
453
453
454
455
2.... 455
457
11
01
01
.
.
,
І
ь
VАlvА.
є ь
-
Quick Guide,
,
.
ь
ДЖББАГЕ.ЗАlЗАcaГД.cАm,
PDF.
є
,
.
.
.
-
є
.
-
VАlЗА,
,
-
,
,
,
,
-
.
2.
-
VАlЗА,
-
.
.
,
.
1
є
.
,
-
.
1
-
.
,
ь
,
,
,
,
AББ SЕАГe.
'є
.
,
1
2
є
є
.
-
.
,
є
'є
-
є
.
-
.
є
-
.
QЖick GЖide,
,
є
-
.
VАlЗА
.
є
,
,
.
QДick GДide
.
,
,
,
.
}}
13
01
01
||
а
а
Ц
(
а
(
а
(
. 14)
а
3.
. 17)
. 18)
-
.
-
.
-
MY CAR
,
OK/MENU
OЖneБЦВ manДal.
.
.
а
.
,
-
а QДick GДide -
.
І
,
3
14
є
.
-
.
.
Є
-
.
,
.
.
-
.
:
-
01
3.
TUNE
,
є
aЛA
,
(2) (
.
OK/MENU.
)
-
|Л}
01
є
OK/MENU.
є
.
-
TUNE.
123/AB
C
EXIT.
OK/MENU.
MORE
-
.
.
1.
,"
.
,
".
,
OK/MENU.
OK
(
).
,
OK/MENU.
TUNE ,
OK/MENU,
.
TUNE,
OK/MENU,
-
.
,
,
.
,
.
.
2.
,
.
}}
15
01
01
||
EXIT,
ь
-
.
,
.
TUNE,
MENU,
.
#
-
.
є
є
"
9
є
а
, W, , , z
,
9.
-
-
.
.
,
-
.
-
-
.
,
TUNE,
/
.
-
.
.
EXIT.
/
є
FAV
,
,
-
.
є
QДick GДide
OK/MENU,
16
.
.
.
4
,
OK/MENU,
EXIT,
4
.
а
"
,
TUNE,
,
'
є
-
EXIT,
.
.
.
0-9, *
OK/
,
-
-
.
-
'
.
-
ь
.
є
-
.
,
,
.
01
TUNE,
.
,
/
"
/
,
"
"
є
"
-
-
VАlvА CaГД
є
є
.З
MК VАlvА -
OK/MENU,
.
/
EXIT,
01
І
І
.
.
,
,
SenДЖД NaЗiЇaЕiАn* є
.
ДЖББАГЕ.ЗАlЗАcaГД.cАm
QR,
.
-
-
ь
І
.
-
2014
VАlЗА,
2015
,
-
.
VOC*.
.
-
QR
є
.
,
(VOC)*,
,
'
.
PDF.
GЖide)
.
-
,
,
,
, VАlЗА On Call
*
,
(QЖick
.
-
.
є
VАlЗА.
є
-
,
-
.
}}
*
/
,
"
".
17
01
01
||
MИ VolЕo
-
ь
5
І
ИИИ.ЗАlЗАcaГД.cАm
MК VАlЗА Web,
є
VАlЗА ID,
,
VАlЗА Web,
,
MК VАlЗА Web
.
-
.
MК
,
.
,
.
-
,
-
,
,
Ц
а
VАlЗА ID (
.
-
. 23)
,
.
.
,
,
,
є.
І
-
,
-
-
є
(
є
.
є
т VАlЗА CaГ CАГБАГaЕiАn
-
,
,
.
є
5
18
*
.
/
,
"
".
.
,
,
),
. ИИИ.ЗАlЗАcaГД.cАm.
-
,
/
-
*.
,
01
),
(
,
є
,
,
-
(
).
'
.
є
-
-
є
VАlЗА.
,
-
,
.
,
-
,
-
'
,
-
.
G031590
ь
є
є
,
,
є
.
Media, Sending locaГion.
є
"
"
,
-
/
.
-
.
є
.
-
.
'
ь
є
,
.
-
.
,
,
,
,
,
,
-
є
01
І
:
ISO
.
,
,
,
є
,
.
І
-
,
-
.
).
/
(
-
}}
19
01
01
||
-
.
є
-
,
.
,
,
G031593
G031592
.
-
.
.
ISO
є
/
.
,
,
ISO
-
/
,
І
,
.
,
є
,
.
,
,
є
,
,
,
-
-
-
.
,
.
-
.
.
,
є
-
.
-
.
20
.
-
-
01
а
є
.
а
:
а
а
01
Ц
(
VАlvА
. 27)
(
. 17)
.
є
(EDR).
Ц
є
'
,
.
}}
є
||
.
,
,
. EDR
'
.
EDR
-
30
,
:
є
а
-
-
.
'
є ь
,
-
,
,
,
,
"EЗenЕ DaЕa RecАГdeГ"
- є
,
'
,
є
.
,
,
,
.
.
є
,
,
є
є ь
-
,
-
а
а
є
а
}}
21
01
01
,
. EDR
EDR
,
є
є
-
є
є
.
,
є ,
.
.
,
,
є,
,
є
-
,
'
.
-
'
,
'
VАlЗА.
-
).
,
( ),
,
, CiЕК SaІeЕК
,
є
VАlЗА
,
,
є
VАlЗА,
є
VАlЗА. VАlЗА
,
.
VАlЗА.
"
".
-
.
)
.
є
,
VАlЗА
,
-
,
,
є
є
-
.
є
-
.
*
(
,
VАlЗА
-
VАlЗА
,
-
.
VАlЗА
,
VАlЗА
,
,
-
-
,
/
.
є
.
,
(
*
є
,
є
22
,
є
.
.
є
.
,
EDR.
EDR
.
,
є
(
.
).
,
є
-
01
VolЕo ID
VАlЗА ID
-
є
-
MК VАlЗА -
,
.
є
.
є
40
'
'
а
(
'
6
,
а
.
*-
,
VАlЗА ID"
,
/
-
-
-
SeГГingВ
-
VOC.
.
.
а
.
,
VАlЗА On Call, VOC* "
/
, VOC),
,
.
CАnnecЕ
AppВ
.
,
.
-
:
є VАlЗА ID
а
'
є
MК VАlЗА -
-
VolЕo ID
(
а
-
VАlЗА On Call, VOC* - VАlЗА ID
є
VАlЗА On Call.
а
80
-
.
а
VАlЗА ID
VАlЗА ID,
-
.
-
-
,
є
A
*-
-
є
.
а
-
,
:
а
01
VolЕo ID
VАlvА ID є
,
6.
Ц
(
. 17)
, MК VАlЗА)
.
*
/
,
"
".
23
01
01
І
ь,
VАlvА CaГ CАГБАГaЕiАn
є
є
є
є
-
.
VАlЗА
,
-
,
VАlЗА
є
. VАlЗА
,
.
VАlЗА
VАlЗА CaГД
,
є.
24
є
DГiЗe-E.
VАlЗА.
VАlЗА
є
VАlЗА,
.
є
-
.
є
є,
.
є
.
-
ISO 14001,
,
-
,
VАlЗА CaГД
,
є
ISO
.
є,
VАlЗА
є
.
є
.
,
-
01
є
.
є
-
,
є
,
:
а
є
.
/ (50
/)
/)
.
.
. 80
/ (30
.
,
.
-
-
.
*,
є
-
,
.
є
.
,
-
.
-
є
(
. EcА(
. 334)
(
. 455).
. 68),
ь
VАlЗА
є ,
"-
є
.
,
є
IAQS є
(CZIP)*,
,
VАlЗА,
є
,
,
є
-
"
.
-
,
(
,
,
.
,
є
є
,
є
є
,
,
,
.
-
є
"
-
-
.
а
є
,
VАlЗА.
,
-
"
а
є
,
-
-
-
-
(InЕeГiАГ AiГ QЖaliЕК SКДЕem, IAQS)*
,
.
.
а
а
.
,
є
-
є
)
,
50
.
,
-
,
,
.
(
01
.
є
,
,
,
.
-
).
-
-
-
.
}}
*
/
,
"
".
25
01
01
||
VolЕo
є
є
-
.
є
VАlЗА,
VАlЗА
є
є
VАlЗА
.
-
є
є
,
є
є
а
26
Ц
(
. 27)
-
.
.
/
.
VАlЗА.
є
,
є
-
є
.
.
01
01
є ь
-
,
ь
FSC®
,
а
є,
,
є
(FSC)®,
.
,
FSC®,
.
-
.
*
є
.
-
Ц
(
. 24)
*
/
,
"
".
27
02
ь
(
ь
,
-
.
,
а
ь
.
. 32).
Ц
-
,
-
. VАlЗА
є
.
,
-
-
,
ь
.
ь
ь
(
.
а
а
,
ь
.
є
).
є
.
а
-
.
.
.
,
є
,
є
,
,
.
.
.
02
VАlЗА.
-
.
а
-
,
Ц
(
. 31)
(
. 31)
(
. 32)
,
.
,
,
(
. 30)
-
29
02
ь
(
ь
. 29).
02
,
Ц
а
а
а
ь
є
ь
.
.
а
а
а
а
ь
.
ь
ь
ь
1
30
.
є
:
ь
ь
-
1.
.
,
.
,
-
.
є
,
.
.
ь
є
.
.
.
Ц
(
. 31)
(
. 31)
(
. 32)
(
. 32)
02
ь
ь
(
ь
ь
. 29).
,
,
-
(
ь
. 29)
.
).
ь
ь
.
,
а
а
-
.
02
Ц
-
(
. 30)
(
. 31)
Ц
-
(
(
. 30)
. 32)
G020998
а
а
.
,
.
є
-
ь
,
,
є
,
.
,
.
,
.
.
,
,
.
є
,
(
. 84)
,
(
-
. 88)
(
31
02
,
,
ь
02
,
(
-
. 30)
ь
.
-
є
30
,
,
G017726
(
,
,
є,
є
є
а
'
32
:
є
,
є
(
. 29).
-
є
є
.
.
.
.
є
є
.
є
.
ь
ь
.
,
,
OK,
-
. 29)
ь
.
.
. 64).
.
(
.
.
,
-
ь
-
OK.
.
-
-
/
,-
-
є,
є
,
.
OK
. 115).
(
а
-
,
,
6
.
-
.
.
-
02
-
.З
є ь
є ь
,
,
-
є ь
(
. 64).
,
,
є
'
є
SRS aiБbag SeБЕice БeАДiБed
SRS aiБbag SeБЕice ДБgenГ. VАlЗА
є
VАlЗА.
-
а
-
-
-
02
Ц
(
. 44)
-
ь
.
є
6
ь
(
є
є,
,
є
,
ІІ (
,
. 82).
.
. 34)
.
,
.
IC
,
є
є
є
є,
є
-
, SIPS,
. VАlЗА
VАlЗА.
33
02
є
.
02
.
є
,
,
-
'
є
є
є
.
,
.
,
G018665
ь
,
є
,
.
G018666
34
,
,
.
.
-
.
є
(
.
-
,
VАlЗА
.
.
ь
.
-
є
.
VАlЗА
І
(- )
-
-
-
-
а
а
а
,
,
.
є
).
є
-
-
-
-
.
-
Ц
(
. 35)
(
(
. 33)
. 35)
02
є ь
,
,
(
(
ь
. 34)
.
AIRBAG.
є
-
. 29)
є ь
(
ь
. 34)
-
.
(
. 29)
.
є
AIRBAG.
,
-
02
.
ь
.
.
,
.
а
Ц
(
. 35)
ь
.
-
.
}}
35
02
||
є
02
.
,
.
.
.
,
,
.
.
.
є
,
,
-
.
.
-
,
.
140
-
.
,
.
- PACOS*
-
(
AiГbaЇ CЖЕ OІІ SИiЕch).
,
,
є
.
-
,
-
а
а
*
/
,
"
".
є
,
PACOS (
),
є
.
36
. 37),
PACOS (PaДДenЇeГ
-
.
Ц
(
(
. 47)
. 35)
-
02
(
-
.*
.
.
ь
. 35)
,
PACOS (PaДДenЇeГ
AiГbaЇ CuЕ OІІ SwiЕch).
,
,
.
.
є
.
,
(
-
. 172)
є
(
):
є
є 140
,
.
,
.
-
-
140
02
.
-
-
-
-
140
.
є
є,
-
-
,
).
.
,
6
.
.
,
-
,
.
.
. 33)
-
(
):
є
(
.
-
.
. 82),
'
-
140
-
-
.
II (
.
- PACOS
(PACOS)
І
,
G017800
/
(
.
}}
*
/
,
"
".
37
02
||
(SIPS)
-
,
02
-
.
-
,
,
.
.
(
є
. 33)
-
З
-
SКДЕem)
,
-
ь
.
. VАlЗА
є
SIPS.
-
SIPS (Side ImБacЕ PГАЕecЕiАn
,
є ь
,
.
ь
, є
-
VАlЗА.
2
.
є,
-
,
).
а
Ц
(
. 47)
G032949
.
G017724
2
(
.
-
SIPS
є
,
.
.
є
38
.
,
є
-
-
02
,
.
.
.
є
є
а
VАlЗА
є
VАlЗА.
-
-
-
02
(SIPS)
.
а
є
ь
.
,
,
є
.
а
.
,
VАlЗА
є
VАlЗА
-
.
.
є
а
.
Ц
а
а
а
(
. 35)
(
(
а
.
. 40)
/
( )(
. 35)
(SIPS) -
. 40)
39
02
/
З
,
ь
02
(
. 38).
(
. 47)
(І )
є
.
.
є ь
(
/
,
(
а
а
(SIPS) -
,
.
. VАlЗА
. 37).
(
-
.
. 35)
. 46)
є
50
є
.
,
-
.
-
.
є
,
-
є
VАlЗА,
Ц
(
,
).
-
(InІlaЕable CЖГЕain) є
SIPS (
. 38)
(
. 34).
.
,
.
а
40
,
є
.
-
Ц
(
. 29)
-
02
ь
WHIPS (
WHIPS (
є ь
WHIPS
)
)
є
,
.
ь,
ь
є
.
-
.
02
ь
ь
-
WHIPS
ь.
.
є
.
VАlЗА
а
а
а
,
.
WHIPS
,
є
WHIPS
-
.
VАlЗА.
Ц
WHIPS -
(
WHIPS (
. 42)
(
. 29)
. 42)
-
є
,
,
'
-
41
02
WHIPS -
WHIPS -
З
,
ь
WHIPS (
є ь
02
(
/
. 47)
. 41).
,
(
а
-
-
WHIPS (
ь
є.
,
,
-
ь
-
. 37).
Ц
(
.
(
ь
. 41)
є
.
,
WHIPS.
-
. 84)
. 46)
.
ь
,
,
ь
ь
WHIPS.
42
ь-
ь
ь
ь
,
ь
ь-
ь
ь
WHIPS.
є
ь-
,
.
02
,
WHIPS
VАlЗА
,
є
є
,
VАlvА
є
WHIPS
,
.
VАlЗА
є
ь
,
(
. 40)
/
є
,
(
. 32)
-
/
.
,
-
є
,
/
(
(
(SIPS) (
,
:
(
а
A
. 35)
,
,
,
. 34)
:
є
.
є
,
VАlЗА
-
-
VАlЗА.
.
а
.
. VАlЗА
є
. 35))
. 38)
. 41)
A
-
(
WHIPS (
-
-
/
,
A
-
/
VАlЗА
-
-
/
,
02
/
є ь
VАlЗА.
,
.
.
є ь
ь
є
,
-
A
VАlЗА.
а
.
}}
43
02
ь
І
.
02
є
-
є ь
,
.
,
'є
,
ь
,
,
ь-
ь
є
.
,
.
,
.
є
VАlЗА
є
.
.
,
,
.
.
.
/
.
,
. 64)
SafeГИ mode
є,
.
-
-
,
.
-
є
.
44
(
'
See manДal.
VАlЗА.
є
-
.
.
manДal.
. VАlЗА
VАlЗА
SafeГИ mode See
-
-
02
а
а
Ц
. 45)
(
(
-
-
ь
(
. 46)
ь
. 44),
є ь
ь.
,
.
є
,
є
-
,
є
,
,
,
.
-
.
,
02
-
.
. VАlЗА
є
-
-
а
VАlЗА.
-
-
Ц
(
-
. 46)
.
є
SafeГИ mode See manДal,
.
є
є
-
SafeГИ mode See manДal.
.
,
.
.
.
,
-
.
,
,
,
є
,
(
. 346).
-
,
.
45
02
-
ь
Normal mode
є ь
Safety mode See manual
ь(
. 45),
ь
ь
.
02
.
ь
. 44)
,
,
,
є,
3-4
-
,
.
(
-
,
.
а
.
(
а
а
. 47).
І
.
VАlЗА
є
),
.
(
,
.
VАlЗА
.
*
/
,
"
".
,
.
46
є
-
. 187)*
-
,
;
-
.
.
10
-
-
-
VАlЗА
Ц
(
ь-
,
.
а
І
-
(
. 186)
.
*
-
,
-
Ц
(
. 51)
- ISOFIX (
(
. 56)
-
. 52)
02
є ь
І
.
ь,
ь
-
.
є
.
,
02
,
,
.
.
G020739
ь
,
.
.
.
}}
47
02
||
2
є
02
(
є
)
0
SeaЕ)
. 10
. 10
є
є
VАlЗА (VАlЗА InІanЕ
ISOFIX.
: 1 04301146
(L)
InІanЕ SeaЕ)
0+
. 13
є
є
0+
. 13
0
є
є
є
VАlЗА (VАlЗА
.
SeaЕ)
VАlЗА (VАlЗА InІanЕ
є
є
: 1 04301146
VАlЗА (VАlЗА InІanЕ SeaЕ)
є
є
.
.
: 1 04301146
(U)
(U)
-
: 1 04301146
(U)
0
. 10
0+
.
.
(U)
.
(U)
(U)
. 13
2
48
є
R44.
,
є
,
є
,
-
02
є
1
9-18
(
є
)
CАnЗeГЕible Child SeaЕ) -
є
VАlЗА (VАlЗА
є
CАnЗeГЕible Child SeaЕ) -
.
: 5 04192
1
2
.
CАnЗeГЕible Child SeaЕ) -
є
VАlЗА (VАlЗА
є
-
(U)
CАnЗeГЕible Child SeaЕ) -
.
є
VАlЗА (VАlЗА
є
.
-
: 5 04192
(L)
CАnЗeГЕible Child SeaЕ)
.
є
VАlЗА (VАlЗА
є
CАnЗeГЕible Child SeaЕ)
є
.
: 5 04191
(U)
.
(U)
: 5 04192
15-25
.
02
-
.
(L)
2
є
VАlЗА (VАlЗА
є
є
(L)
(U)
15-25
є
: 5 04192
(L)
9-18
є
VАlЗА (VАlЗА
є
-
: 5 04191
(U)
}}
49
02
||
є
2/3
02
(
VАlЗА
BААДЕeГ SeaЕ ИiЕh backГeДЕ).
15-36
є
)
(VАlЗА
: E1 04301169
2/3
: E1 04301169
(BААДЕeГ CЖДhiАn ИiЕh and ИiЕhАЖЕ backГeДЕ).
: 5 04216
а
а
50
(UF)
.
.
UF:
а
(BААДЕeГ CЖДhiАn ИiЕh
and ИiЕhАЖЕ backГeДЕ).
: 5 04216
(UF)
.
VАlЗА
(VАlЗА BААДЕeГ SeaЕ ИiЕh
backГeДЕ).
(UF)
: 5 04216
,
є
: E1 04301169
(BААДЕeГ CЖДhiАn ИiЕh and ИiЕhАЖЕ backГeДЕ).
U:
а
(VАlЗА
(UF)
(UF)
L:
є
VАlЗА
BААДЕeГ SeaЕ ИiЕh backГeДЕ).
(UF)
15-36
є
,
Ц
(
. 51)
(
. 56)
- ISOFIX (
(
. 46)
. 52)
.
02
З
,
-
ь
(
.
,
. 47)
(
. 37)
.
,
ь
ь
/
,
-
.
,
-
02
.
.
.
,
.
-
.
/
140
.
-
.
а
.
,
:
а
-
-
,
.
,
-
є
.
.
/
}}
51
02
||
- ISOFIX
є
02
ISOFIX
/
-
,
,
є
є
(
. 47),
.
-
-
а
.
.
Ц
а
а
а
(
(
. 56)
. 46)
- ISOFIX (
. 52)
ISOFIX
.
(
.
).
.
,
ISOFIX.
52
а
а
Ц
ISOFIX -
(
ISOFIX (
. 54)
(
. 46)
. 53)
02
ISOFIX є
ISOFIX (
(
. 52),
ь
є
ь
. 54).
-
ь,
F
-
,
G
,
A
-
(
є
B1
(
є
C
-
І
-
-
,
є
E
,
ISOFIX
є
-
.
І
є
-
є
є
,
є
VАlЗА
D
.
-
-
. 2),
-
-
,
. 1),
02
є
,
є
-
є
VАlЗА.
VАlЗА
-
-
ISOFIX,
,
53
02
ISOFIX ь
ь
,
ь
є,
ь
.
.
02
ь
є
. 10
ISOFIX
є
є
F
G
,
є
. 10
E
(IL)
,
є
. 13
E
(IL)
D
A
(IL)
C
A
(IL)
,
є
9-18
D
A
(IL)
C
A
(IL)
54
-
02
ь
ISOFIX
є
,
є
є
-
є
9-18
02
B
(IUF)
B1
B
(IUF)
A
B
(IUF)
:
ISOFIX
L:
ISOFIX
VАlЗА
(
-
.
ISOFIX,
,
A
.
ISOFIX.
,
IUF:
B
/
.
. 53)
.
/
є
є
,
ISOFIX (
. 52).
,
,
,
.
-
55
02
ь
02
(
.
-
. 47).
.
ь
-
-
.
.
Ц
а
а
а
.
є
,
,
. VАlЗА
.
-
56
(
(
. 51)
. 46)
- ISOFIX (
. 52)
-
03
І
ь
,
-
.
03
58
03
,
ь
03
}}
59
03
||
.
,
є/
,
'
,
є
03
-
(
(
(
(
(
. 115),
. 118),
. 101),
. 94)
. 119).
б
(
(
(
(
. 181),
. 187),
. 106)
. 108).
(
. 298).
(
. 100).
(
(
. 203)
. 207).
(
. 118)
,
(
(
. 88)
. 34).
-
(
. 64).
(
. 118)
-
*
*
,
60
*
START/
STOP ENGINE
(
. 290).
-
(
. 82).
(
. 118)
/
-
,
-
-
-
-
-
. 136).
-
(
(
(
. 297),
. 298)
. 302).
-
(
. 192).
(
. 104).
(
. 88).
(
. 388).
(FАЖГ-C)*
-
-
SenДЖД
InІАЕainmenЕ.
"
".
.
*
,
-
(
. 321).
(
. 85).
(
(
(
. 90),
. 328)
. 183).
-
SenДЖД
InІАЕainmenЕ.
(
SenДЖД
InІАЕainmenЕ.
*
-
.
а
а
а
Ц
(
. 75)
(
(
. 76)
. 75)
03
І
ь
,
-
.
03
}}
61
03
||
,
03
62
ь
03
.
-
-
-
(
. 118)
SenДЖД
InІАЕainmenЕ.
-
(
. 82).
START/
STOP ENGINE
(
. 290).
-
*
-
(
. 298).
(
(
. 203)
. 207).
-
(
. 64).
,
(
(
. 88)
. 34).
*
(
,
*
.
. 118)
SenДЖД
InІАЕainmenЕ.
(
,
-
. 181),
. 187),
. 106)
. 108).
(
(
(
. 90),
. 328)
. 183).
-
-
-
*
-
,
є/
,
'
,
є
(
. 85).
(
. 321).
(
. 88).
(
(
(
(
(
. 115),
. 118),
. 101),
. 94)
. 119).
(
(
(
. 297),
. 298)
. 302).
(
. 192).
(
. 136).
(
. 118)
(FАЖГ-C)*
а
-
-
-
-
03
SenДЖД
InІАЕainmenЕ.
(
. 100).
(
. 388).
Ц
(
. 75)
а
а
(
(
. 75)
. 76)
. 104).
-
б
(
(
(
(
.
*
/
,
"
".
63
03
ь
є ь
.
а
03
а
-
(
(
а
(
-
,
є ь
-
,
.
-
. 64)
І
. 65)
(
а
ь
-
. 70)
-
-
-
-
. 72)
є
.
є
є
'
-
,
є
64
"DiДЕance ЕА emБЕК ІЖel Еank:"
є
,
.
'
-
.
"----",
,
-
.
,
1
.
. 119)
. 329).
є
.
є
,
(
.
(
EcА meЕeГ.
,
ь.
1,
є
.
.
є
,
03
.
є
(
/
ь
-
ГБm).
,
2/
3
GeaГЕГАnic* (
PАИeГДhiІЕ* (
*(
. 298)
. 302).
.
. 298),
І
-
,
II
-
,
ь
є ь
.
,
-
є
.
ь
є
.
-
,
І
03
,
,
II,
,
-
.
а
Ц
(
. 64)
а
ь.
ь
,
(
. 70)
а
-
(
-
-
-
-
,
ь*.
є
. 72)
,
-
-
є
,
,
.
'
,
-
.
4
2
3
4
.
.
.
-
(
. 390).
.
є
*
/
,
.
"
}}
".
65
03
||
,
-
.
*,
.
. 164).
(
-
*
.
є
(
"Elegance"
03
*(
- GeaГЕГАnic* (
- EleЇance, EcА,
.
OK
,
ThemeВ,
.
OK.
,
,
OK.
,
є
є
.
є
(
'
5
.
6
7
66
*
/
.
.
(
.
. 119)
. 329).
-
-
-
"DiДЕance ЕА emБЕК ІЖel Еank:"
є
.
,
5,
(
.
,
EleЇance.
.
є
'
. 115)
"
".
ГБm).
6/
7
.
PeГІАГmance.
/
-
"----",
є
.
.
. 298),
. 298).
-
03
"Eco"
*(
- GeaГЕГАnic* (
. 298),
. 298).
PАИeГ ЇЖide.
PАИeГ ЇЖide* (
.
. 68).
EcА ЇЖide
"PeБfoБmance"
6/
7
*(
- GeaГЕГАnic* (
.
-
. 298),
. 298).
03
,
EcА.
.
є
є
є
'
.
(
(
EcА ЇЖide.
.
PАИeГ ЇЖide* (
5,
,
.
. 119)
. 329).
є
є
'
EcА ЇЖide
. 68).
.
є
(
/
5
6
7
.
-
.
. 119)
. 329).
-
ГБm).
.
5,
.
(
(
.
є
6/
7
PeГІАГmance.
.
є
(
-
"DiДЕance ЕА emБЕК ІЖel Еank:"
є
"----",
/
-
ГБm).
є
.
.
}}
*
/
,
"
".
67
03
||
І
ь
є
,
Eco gДide
,
EcА Їuide
II,
(
,
03
(
ь
,
(
. 70)
а
(
. 72)
-
-
-
-
-
ь
є
;
.
. 64)
а
,
ь
.
Ц
а
ь
ь.
. 64),
-
.
PoЖeБ gДide*
PАweГ Їuide є
*(
. 128).
-
Ш
Eco gДide
.
"EcА",
є
,
.
-
(
. 65).
8
ь
-
,
,
II
8
68
/
-
є
.
.
*
-
.
,
,
-
,
(
"
. 390).
".
.
-
є
.
03
є
"PeГІАГmance",
є
-
,
.
(
є
. 65).
.
-
є
є
є
,
є
є
,
/ (30-50
.
є
,
-
.
є
(50-80
),
-
.
є
03
-
/ )),
.
(
-
.
є
є
є
є
.
.
,
є
є
,
ь
-
є
-
9
9.
,
.
ь
PoЖeБ gДide
є
-
,
є ь
(PАИeГ)
.
-
є
,
,
є
є
9.
.
.
69
03
ь
є
ь
,
.
,
-
,
'
.
. VАlЗА
є
І
VАlЗА.
ABS
є
03
ABL
є.
ABS.
1.
ABS
,
.
(
/
SЕaГЕ/SЕАБ,
. SЕaГЕ/
(
,
;
.
.
,
ABS. VАlЗА
,
.
(AcЕiЗe BendinЇ LiЇhЕД)
.
"
".
VАlЗА.
. 361)
є
є
,
ABL
)
є
. 308)
,
(ESC) (
. 194)
-
,
3.
,
*(
є
2.
. 193)
(
*
,
*
SЕАБ* -
(ESC) -
.
70
EcА.
(
. 316)
,
ABL
є
є,
.
,
.
є
,
.
03
,
є
.
,
,
є
,
).
є,
є
.
І
є
.
03
.
ь є
ь)
є
-
.
є
.
OK,
-
,
(
є
,
-
.
-
ь
є
,
.
І
є
-
.
ь
.
є
,
є
є
(
-
.
,
Eco
,
,
є
є,
є
.
OK,
.
(
є
. 115),
.
-
,
EcА
є
,
.
-
SГaБГ/SГop
-
є
-
є
}}
71
03
||
,
-
-
.
(
-
,4
є,
.
є,
,7
є
/ ),
/ ),
.
,7
є
,
(
,
-
-
ь
-
.
. 72)
-
а
/
-
. 64)
-
а
,4
(
(
а
.
03
ь
Ц
а
(
(
. 64)
ь
-
A
. 65)
(
/
-
)
(
)
(SRS)
10
є
,
.
-
.
є
є
,
.
.
A
є
є *.
10
72
*
/
-
,
"
".
.
-
03
.
-
(
.
. 390).
VАlЗА
є
2.
VАlЗА.
а
ь
.
,
,
є
є,
є,
,
.
. VАlЗА
є
ь
.
,
,
-
. 321).
-
,
.
є
є,
SRS, SIPS
.
(
-
.
є
(
VАlЗА.
,
,
1.
-
IC
.
)
,
. VАlЗА
.
-
.
є
.
-
-
VАlЗА
,
-
-
-
MIN
.
є
VАlЗА.
.
,
03
-
VАlЗА.
;
-
. 397).
-
-
. 397).
. VАlЗА
BRAKE ABS
,
-
(SRS)
,
(
є,
.
(
;
.
ь
-
.
.
.
ь
є
,
є
-
VАlЗА.
,
.
а
є
,
-
-
,
-
.
-
,
є
-
.
BRAKE (
,
Ь
є
)
ABS
,
.
}}
73
03
||
є
/
.
є
,
03
OK;
,
.
'
є
.
(
-
,
. 115).
а
.
-
(
-
-
є,
,4
(
.
є,
,4
-
/ ),
,7
є
/ ),
,7
є
.
,
,
є
.
.
-
74
Ц
-
(
*
/
,
. 64)
а
-
(
а
-
є *.
11
.
.
а
.
-
,
є
,
-
.
,
-
.
OK.
-
-
-
.
.
/
,
:
2.
-
11
-
.
1.
/
"
".
(
. 64)
. 70)
-
-
-
(
. 65)
03
ь
ь
ь
Ш
ь
.
-
-
Ш
Ш
.
.
є ь
.
а
'
(
. 119).
,
Ц
(
. 64)
03
-5шC,
.
,
а
12
,
12
-
,
+2шC
ь
ь.
-
,
є
.
.
є
є
T1
T2
-
.
.
є
. 64)
-
,
.
Ц
(
-
RESET
(
)
є
.
75
03
ь
Ш
є ь
.
-
є
.
03
/
ь
ь
.
VАlvА
ь
Combined InВГБДmenГ Panel SofГЖaБe
Open SoДБce SofГЖaБe NoГice
,
ThiД БГАdЖcЕ ЖДeД ceГЕain ІГee / АБen ДАЖГce
and АЕheГ ДАІЕИaГe АГiЇinaЕinЇ ІГАm ЕhiГd
БaГЕieД, ЕhaЕ iД ДЖbjecЕ ЕА Еhe GNU LeДДeГ
GeneГal PЖblic LicenДe ЗeГДiАn 2 (LGPLЗ2),
The FГeeTКБe PГАjecЕ LicenДe ("FГeeTКБe
LicenДe") and АЕheГ diІІeГenЕ and/АГ addiЕiАnal
cАБК ГiЇhЕ licenДeД, diДclaimeГД and nАЕiceД.
The linkД ЕА acceДД Еhe eЙacЕ ЕeГmД АІ
LGPLЗ2, and Еhe АЕheГ АБen ДАЖГce ДАІЕИaГe
licenДeД, diДclaimeГД, acknАИledЇemenЕД and
nАЕiceД aГe БГАЗided ЕА КАЖ belАИ. PleaДe
ГeІeГ ЕА Еhe eЙacЕ ЕeГmД АІ Еhe ГeleЗanЕ
LicenДe, ГeЇaГdinЇ КАЖГ ГiЇhЕД ЖndeГ Дaid
licenДeД. VАlЗА CaГ CАГБАГaЕiАn (VCC) АІІeГД
ЕА БГАЗide Еhe ДАЖГce cАde АІ Дaid ІГee/АБen
ДАЖГce ДАІЕИaГe ЕА КАЖ ІАГ a chaГЇe cАЗeГinЇ
Еhe cАДЕ АІ БeГІАГminЇ ДЖch diДЕГibЖЕiАn, ДЖch
aД Еhe cАДЕ АІ media, ДhiББinЇ and handlinЇ,
ЖБАn ИГiЕЕen ГeВЖeДЕ. PleaДe cАnЕacЕ КАЖГ
neaГeДЕ VАlЗА DealeГ.
ь.
13
(
а
13
76
. 118).
MY CAR,
. MY CAR
Ц
(
. 64)
є
.
The АІІeГ iД Зalid ІАГ a БeГiАd АІ aЕ leaДЕ ЕhГee
(3) КeaГД ІГАm Еhe daЕe АІ Еhe diДЕГibЖЕiАn АІ
ЕhiД БГАdЖcЕ bК VCC / АГ ІАГ aД lАnЇ aД VCC
АІІeГД ДБaГe БaГЕД АГ cЖДЕАmeГ ДЖББАГЕ.
PАГЕiАnД АІ ЕhiД БГАdЖcЕ ЖДeД ДАІЕИaГe
cАБКГiЇhЕed © 2007 The FГeeTКБe PГАjecЕ
(ИИИ.ІГeeЕКБe.АГЇ). All ГiЇhЕД ГeДeГЗed.
PАГЕiАnД АІ ЕhiД БГАdЖcЕ ЖДeД ДАІЕИaГe ИiЕh
CАБКГiЇhЕ © 1994б2013 LЖa.АГЇ, PUC-RiА
(hЕЕБ://ИИИ.lЖa.АГЇ/)
ThiВ pБodДcГ inclДdeВ ВofГЖaБe ДndeБ
folloЖing licenВeВ:
LGPL З2.1: hЕЕБ://ИИИ.ЇnЖ.АГЇ/licenДeД/АldlicenДeД/lЇБl-2.1.hЕml
а
а
GNU FГiBidi
DeЗIL
The FГeeTКБe PГАjecЕ LicenДe: hЕЕБ://
ЇiЕ.ДaЗannah.ЇnЖ.АГЇ/cЇiЕ/ІГeeЕКБe/
ІГeeЕКБe2.ЇiЕ/ЕГee/dАcД/FTL.TXT
а
FГeeTКБe 2
03
MIT LicenДe: hЕЕБ://АБenДАЖГce.АГЇ/licenДeД/
miЕ-licenДe.hЕml
а
LЖa
ь
ь
ь
.
,
.
-
,
,
/
.
-
ь ,
.
.
-
ь-
,
є
(
. 72)
(
(
. 72),
. 321)
(
. 72)
(
(
. 33),
. 72)
(
(
. 29),
. 72)
(
. 72)
(
(
. 72),
. 318)
(
(
(
(
. 33),
. 44),
. 72),
. 302)
03
-
.
.
-
'
-
є
-
є
-
.
-
(SRS)
-
є
.
ь
,
-
-
}}
77
03
||
ь
-
-
.
(
(
. 70),
. 98)
(
. 70)
(
(
. 70),
. 318)
-
(
(
. 70),
. 99)
-
(
(
(
. 70),
. 195),
. 342)
ABL*
03
ABS
, ESC
(
-
,
(
*
/
(
(
,
-
-
,
)
SЕaГЕ/SЕАБ* -
(
(
(
(
-
є
-
),
78
.
. 70),
. 195)
. 70)
*
"
".
-
. 70),
. 148)
. 70)
(
(
. 70),
. 94)
(
. 70)
(
. 70)
(
(
. 70),
. 314)
*
(
(
. 70),
. 316)
-
(
(
. 70),
. 361)
-
І
-
.
*
-
-
-
-
-
*
*,
*,
-
-
-
(
. 203)
(
. 222)
(
(
. 207),
. 211)
(
(
. 213),
. 224)
(
(
(
. 222),
. 227),
. 245)
(
. 200)
-
*
(DiДЕance AleГЕ)
*
-
03
-
.
*,
*,
-
*
*,
-
(
(
(
(
(
(
(
(
(
. 95),
. 234),
. 245),
. 250),
. 254),
. 259)
.
-
.
. 250)
*,
-
-
*
/
*
(
. 321)
(
. 98)
-
(
. 248)
. 250),
. 254),
. 259)
(
. 104)
(
. 95)
(LDW),
(LKA)
*,
(
. 314)
/
*
(
-
(
. 253)
-
(
(
. 254),
. 259)
(
. 197)
-
*
*
ABL*
(
(
(
03
є
,
AHB (AcЕiЗe
HiЇh Beam)*
-
(
-
*,
. 227),
. 234),
. 245)
*
(DiДЕance
AleГЕ),
CiЕК SaІeЕКTM,
-
. 314)
*,
-
*
*,
*
-
-
}}
*
/
,
"
".
79
03
||
-
.
(
-
-
.
. 148)
(
*
03
(
є
. 148)
*
І
.
. 298)
(
. 298)
(
. 391)
(
*
*
. 148)
(
. 148)
(
. 148)
(
. 328)
PAP*
-
(
-
/
,
-
. 32)
(
. 37)
(
. 37)
Ц
а
(
. 70)
а
а
,
*
,
. 268)
(
80
-
,
-
(
"
".
. 72)
-
(
. 118)
-
-
-
-
03
VolЕo SenВДВ
.
VАlvА SenДuД VАlvА,
Ш
є
,
,
є ь
ь
є
є
. SenДuД
є
є . SenДuД
,
.
.
-
ь
,
є
,
-
-
*
-
,
.
MY CAR,
,
,
,
.
03
,
CiЕК SaІeЕК,
,
-
ь
,
SenДЖД
,
є
'
,
:
*, NAV*
CAM14
,
,
, AM, FM, CD, DVD* ,
* , BlЖeЕААЕh®*,
*
*.
.
,
-
*
.
.
InІАЕainmenЕ).
MY CAR (
.
-
є
є
.
є
ь
ь
.
ь
.
- RADIO, MEDIA, TEL*,
(SenДЖД
. 118).
- MY CAR,
.
-
*,
.
InІАЕainmenЕ).
.
VАlЗА SenДЖД
14
є
,
,
ь
* - NAV,
.
(SenДЖД NaЗiЇaЕiАn).
RADIO, MEDIA, TEL*,
є
-
(SenДЖД
-
є
VАlЗА SenДЖД
(
. 130).
*
. 264) б CAM*.
(
.
*
/
,
"
".
81
03
1.
/
ь
(
. 82).
,
-
,
;
-
.
,
2.
.
-
.
-
.
'є
. 172).
/
ь
.
/
.
І
є
*,
,
*(
82
*
/
,
. 175).
,
-
.
.
"
".
,
3
03
(
ь
,
-
.
,
- 0, І
ь
.
ІІ -
"
".
,
-
/
.
03
ь
0
а
ь
а
,
.
а
а
II
-
-
.
5
-
I
.
,
,
,
,
,
є
12
.
-
а
-
0-
,
SenДЖД InІАЕainmenЕ.
/
.
-
.
/
(
,
II
,
2
03
-
.
,
. 290).
0.
I
є
,
-
!
І
15
16
00
II
I,
START/STOP ENGINE.
-
є ь
,
а
-
.
а
-
16
START/STOP ENGINE.
,
.
ь
II 15,
.
а
а
а
-
-
START/
STOP ENGINE.
а
-
SenДЖД
InІАЕainmenЕ.
15,
-
.
I-
/
-
а
.
(
. 343).
-
Ц
(
. 82)
.
*.
*
/
,
"
".
83
03
,
ь
.
ь
*,
ь
*,
-
.
.
*(
,
. 85).
-
-
.
-
/
.
-
.
03
,
,
.
.
.
.
,
-
4.
,
.
/
,
/
/
:
.
.
,
*
:
/
.
а
.
а
є
*
/
cАmІАГЕ.
,
,
.
.
/
84
-
,
,
17
є
.
*17
.
-
"
".
-
Ц
(
,
. 85)
,
(
*
. 86)
03
,
*
ь
/
/
.
ь
,
ь
ь
.
.
-
.
є
I
-
'
є,
є
,
'
0
'
.
/
'
*.
/
.
-
/
(
).
/
/
03
/
1.
-
.
M,
1, 2
,
2.
.
,
,
є
I.
3.
,
-
є
,
.
-
'
.
є
Ц
*
'
є
/
.
ь
/
/
є
-
.
'
1-3
.
,
.
*
}}
*
/
,
"
".
85
03
||
Ц
ь*
-
.
-
18,
*(
,
Ц
а
а
,
,
(
(
. 84)
ь
. 86)
. 164).
ь
ь
'
,
,
є
,
.
-
.
!
,
,
,
.
86
*
.
,
.
*(
є
/
є
-
-
є
є
.
ь
-
.
18
-
'
.
є
-
.
.
,
03
ь
ь
*(
,
.
. 137)
. 137).
,
є
,
.
,
,
,
-
.
'
.
"
".
-
03
є
,
є
.
є
-
є
,
-
,
,
,
.
(
).
03
ь*
ь
.
є
.
.
.
-
.
1.
.
.
є
2.
.
-
.
1.
2.
І
II.
є
,
-
.
.
.
,
-
}}
*
/
,
"
".
87
03
||
,
є
3.
.
,
.
03
-
-
,
ь
ь
ь
є
,
.
,
,
-
.
-
Ц
а
а
,
(
,
. 85)
(
-
. 84)
-
.
*
*
(
.
-
,
1.
2.
88
.
*
/
,
"
".
:
.
,
-
.
-
. 192).
є
,
.
*
03
*
*
*
-
.
03
.
(
. 207)*.
(
,
.
. 298).
-
.
InІАЕainmenЕ).
*(
. 203)*
*
.
.
а
- GeaГЕГАnic*
(SenДЖД
,
Ц
*
(
.
. 89)
,,
-
:
І
.
-
-
є
.
}}
*
/
,
"
".
89
03
є
,
,
. 10шC.
(
/
MY CAR
є
є
є ь
. 118).
є
є
.
(
,
І
-
. 101).
.
,
.
-
03
Mode
A,
II,
є
-
.
-
.
З
ь
,
.
*
-
,
(
,
II,
є
.
/
,
19
),
-
B.
.
є
19
90
*
/
,
,
*.
"
".
-
-
03
Mode
Mode
,
(
)
,
є
є
(
-
(
є
є
-
)
,
,
A
B
-
.
-
,
,
є
.
.
.
,
.
-
).
II,
є
-
03
.
.
VАlЗА
є
.
.
(
(
,
-
. 94)*.
,
,
. 95)*.
є
-
.
.
є
,
.
є
,
.
-
-
;
.
(
. 82).
}}
*
/
,
"
".
91
03
||
,
є
.
,
03
-
I.
/
/
,
,
-
.
Ц
а
а
а
.
*,
ь
.
-
.
1.
2.
,
.
,
-
(
. 92)
(
є/
є
. 93)
(
. 94)
-
.
(
є
-
).
-
II
є
,
.
.
,
.
,
є
.
92
*
/
,
"
".
03
а
Ц
є
(
. 90)
-
II,
є
є
ь
-
.
,
ь
-
,
.
є
,
ь
,
-
,
.
ь DRL
,
03
-
є
а
а
-
.
Ц
є/
є
(
(
. 90)
. 94)
AUTO.
,
RЖnninЇ LiЇhЕД - DRL)
,
.
,
.
є
є
(DaКЕime
є
є
є
93
03
*
ь Ш
є
ь,
є
.
ь є/
є
є
-
є
-
II,
*.
є
03
є
.
.
,
є
.
є
є
є
.
-
,
є
II.
.
,
є
є
.
.
,
є
.
Ц
є
(
(
. 90)
,
20
.
.
-
. 94)
,
94
*
/
,
.
"
".
є
)
є
є
.
-
.
-
.
є
.
-
(
'
є
є
є
/
є
є
є
є
-
є
20
,
ь є
,
є/
-
ь ь
.
а
а
,
20
є
,
є
є ь
є
.
,
ь
-
-
-
03
ь є
*
,
MY CAR,
,
-
/
21,
. 118).
*(
є
*(
а
а
-
(
. 94)
,
,
ь є
ь
. 90)
(
. 103)
,
ь ь
.
ь
ь ь
є
*
ь є
AHB) є
,
.
є
є
,
є
,
03
,
.
є
,
(AcЕiЗe HiЇh Beam є
-
,
є
є
є
,
є
.
,
є
,
-
є
,
-
,
є
,
-
.
-
.
,
,
,
,
,
21
-
є
є
ь є
є
-
ь.
,
,
-
- AHB
є
є ,
,
є
є ь
є
,
є
-
.
.
ь ь
є ь
. 98)
. 95)
(
/
є
Ц
а
а
а
. MY CAR (
є
*
.,
. VАlЗА
є
VАlЗА.
*
/
,
}}
"
".
95
03
||
є
є
.
,
є
,
,
є
.
ь
03
AHB
,
є
ь
є ь
,
ь
ь:
є
.
є
,
,
(12
.,
. 118)).
MY CAR,
,
.
є
,
-
)
є,
,
.
ь
. MY CAR
AHB
,
-
є
є
96
-
/
AHB
є
,
(
(
, 20
.
(
-
/
,
/)
,
/
,
AHB
,
-
.
є
AUTO.
ь є
є
.
,
-
-
є
.
є
.
,
,
є
є
,
є
.
03
/
AHB є
є
І
-
,
.
:
,
.
,
,
є
,
а
а
а
а
а
.
,
.
'
)
є
,
а
а
а
AHB
,
є
є
є
(
,
'є
,
,
,
а
.
є
а
,
,
03
-
а
.
є
WindВcБeen ВenВoБВ blocked See
manДal
.
є
.
AHB
,
є
а
'
є
AcГiЕe main beam TempoБaБИ
ДnaЕailable SЖiГch manДallИ,
.
,
.
,
,
.
.
*. 243).
(
-
}}
*
/
,
"
".
97
03
||
*
Ц
а
а
є/
є
(
(
. 90)
. 94)
.
є
ь
ь
'
,
є
.
.
ABL
-
-
03
Headlamp
ВИВГem
malfДncГion
SeБЕice
БeАДiБed
-
.
є,
.
-
VАlЗА
є
є ь
(
є ь
(
).
)
VАlЗА.
(AcЕiЗe BendinЇ LiЇhЕД б
ABL),
-
,
.
22
.
є
. MY CAR (
.
22
98
*
/
,
"
".
(
. 118)).
MY CAR,
(
. 118).
MY CAR,
. MY CAR
03
,
ь
*
є
.
ь
-
ь
-
,
ь
є
-
ь,
.
,
START/STOP ENGINE
є
.
,
-
є
є
І
-
.
є
є
є
(20
,
є
,
. 30
/ ).
,
,
-
.
-
/
а
-
-
03
Ц
(
. 90)
.
а
а
а
Ц
є/
є
*(
є
(
ь
.
-
. 95)
(
. 94)
. 90)
-
є
II
-
,
-
.
,
.
є
,
є
-
,
.
*
/
,
"
".
99
03
-
є
-
є ь
-
03
ь
.
-
.
є
,
,
ь
є
є
(
:
. 207), CiЕК SaІeЕК (
(
. 235).
є
.
є
(
-
-
-
. 320)
.
.
-
.
,
(6
100
(
(
. 228)
-
є
,
,
/ ).
є
,
.
Ц
а
а
Ц
а
;
є
є
-
,
, 10
/
,
-
. 320)
-
. 101)
-
-
03
-
ь
ь
.
,
,
ь
ь
є
-
є
є ь
,
.
ь
-
,
.
-
03
Ц
(
. 100)
G021149
а
-
. 70).
є ь
.
.
(
/
ь
.
.
,
,
.
(
MY CAR,
. 118).
/
.
-
. MY CAR
30
:
а
0
.
а
.
,
}}
101
03
||
є
:
-
-
.
(
. 156)
,
.
03
є
є
ь
є
,
(
є
є
,
.
є
.
*
/
,
,
,
. 172).
-
(
0.
"
".
-
є
,
(
а
-
30
:
а
(
є
,
,
,
. 167)
є
.
,
.
. 90).
-
-
.
є
-
є
є
.
є
.
-
.
*
-
.
.
,
є
.
.
,
ь
.
)
б
On б
G021150
З
є
,
.
а
є
-
Off б
а
а
а
,
є
:
а
102
є
-
,
-
-
03
ь
,
є ь
"
,
,
,
"
,
.
є ь
,
-
,
.
,
.
1.
є
,
.
. 167)
(
є
є
2.
-
;
. 94).
(
,
.
є/
3.
є
,
,
MY CAR,
а
є
,
,
є
. MY CAR (
,
,
,
є
CAR (
-
а
. 118).
-
ь ь
"
є
,
-
-
*
.
є
.
,
*
03
,
-
.
-
,
. MY
MY CAR,
Ц
(
-
є
є
.
MY CAR,
-
.
.
є
.
є
"
,
ь
ь
.
.
є ь
,
-
.
є
є
. MY CAR (
. 118).
. 103)
.
.
-
,
-
.
. 118).
Ц
(
. 103)
*
/
,
"
".
103
03
є
є ь
ь
.
-
,
.
.
/
-
.
(
(
. 430)
. 407).
*
23
03
/
.
(
є)
-
є
-
,
0.
23
104
-
*
(
/
-
.
.
є
-
,
I
є
II,
,
є
0
"
".
.
-
.
.
(
. 407).
-
,
.
.
,
. 409).
-
,
є
,
-
.
.
./
.
,
,
-
.
-
.
-
.
є
,
.
-
,
,
.
03
,
.(
-
'
.
.
-
-
1
є
.)
є
,
.
,
є
'
є
,
.
.
-
'
а
-
-
-
.
,
,
-
є
.
є
03
Ц
-
(
. 409)
.
-
.
I
є
II.
-
.
*
є
.
-
.
*
.
є
-
*
/
,
"
".
105
03
,
ь
.
-
.
,
03
-
.
є
ь
ь
.
*,
-
;
.
*(
.
-
. 187).
-
,
0.
,
.
.
,
(
. 82).
-
-
.
.
є
(
. 82).
,
106
*
/
,
є
"
".
-
.
,
I-
03
,-
,
.
,
є
,
.
є
.
є
,
.
є
ь
-
,
-
,
-
-
,
.
. 167)
(
(
. 181).
-
-
03
ь
.
І
1.
Є
є
2.
.
-
-
.
.
>
.
.
-
-
є
.
-
3.
,
–
,
-
.
є
/
-
-
.
.
*
є
.
є
є
є
'
.
.
,
.
*
/
,
"
".
107
03
,
є ь
.
-
.
,
,
є
.
(
,
'
*(
MY CAR,
. 118).
*,
. 164).
.
/
є
,
–
L
R
.
є
.
2.
-
L
є
.
R.
є
108
*
/
,
,
(
. 118).
,
,
,L
є
10
,
,
R.
,
ь
2.
,
"
.
".
є
,
-
,
*(
. 85).
. MY CAR
-
:
1.
24
є
/
.
,
R.
-
'
,
,
.
,
24
,
MY CAR,
,
,
.
3.
L
-
. MY CAR
/
-
24
1.
/
24
ь
.
є
.
ь24
03
.
3.
L
R.
L
R.
-
.
03
-
.
*
,
а
є
,
-
(
.
а
,
Ц
(
. 110)
,
-
-
ь
є ь
-
(
. 109)
,
.
-
-
ь
*,
. 110).
ь
03
*
:
1.
L
(
І).
2.
,
,
1
R
є
.
.
,
R.
L
-
.
,
-
,
є
є
(
(
-
,
.
. 103)
є
. 103).
.
-
.
-
}}
*
/
,
"
".
109
03
,
.
є
є
є
,
-
*
ь
ь
ь
є
-
.
є
.
.
-
є
EcА
,
,
,
,
є
-
*(
+7 шC.
EcА
.
. 316).
-
І
,
.
(
є
MY CAR,
. 140).
,
є
+7шC.
. MY CAR (
.
. 118).
2.
,
"
".
є
є
,
.
,
-
є
-
,
-
є
(
.
,
,
,
.
-
:
є
,
/
,
-
1.
*
,
є
,
.
,
.
є
є
-
.
-
І
є
110
-
є
є
+7шC.
03
ь
/
.
а
. 111).
Ц
(
. 108)
03
*
ь
ь
є
,
,
.
-
.
15
.
,
є
.
03
:
1.
-
.
2.
,
.
ь
є
), E (
), SW (
(
NW (
), NE (
), W (
), S
-
II,
. 82).
,
,
-
.
-
/
.
,
'
,
'
.6
C.
.
3.
(
(1–15),
.
,
10
,
,
2
.
).
-
.
C
6.
,3
-
,
,
)
-
,
),
,
І
).
є
(
-
-
(
5.
.
:N(
), SE (
.
4.
'
,
/ (6
/ ),
,
.
-
.
}}
*
/
,
"
".
111
03
*:
C
,
є
,
6
(
03
8.
,
*
є
-
.
,
.
-
є ь
.
. 140).
є
.
.
)
I
112
*
ь
/
,
"
".
,
II.
є
.
(
G021343
7.
ь
,
/
.
03
ь
,
25,
.
,
,
.
,
-
,
є
.
,
25
-
є
,
,
(
:
. 82).
-
-
.
-
-
є ь
ь
.
,
-
,
.
.
,
.
-
-
.
.
,
0,
-
,
є
є
є
,
03
G028899
є
.
-
.
,
,
.
0
є
.
.
-
.
-
-
,
.
}}
113
03
||
,
.
ь
є
,
,
.
G021345
03
–
(
,
є
є
є
є
.
.
,
)
.
-
,
,
,
.
є
ь
.
-
*.
–
(
)
,
,
-
.
114
*
/
,
є
.
.
"
".
,
,
є
є
а
-
а
,
,
.
Ц
(
. 167)
(
. 181)
/
-
03
-
ь
(
. 115),
(
є,
ь
. 64),
.
(
є ь
ь
(
. 82)
є ь .
ь
. 82)
є,
.
-
-
.
03
ь
DigiГal Вpeed
(
)
ь
є
OK -
-
.
AddiГional heaГeБ*
TC opГionВ
-
.
SeБЕice ВГaГДВ
.
RESET )
(
є
ь
.
-
Oil leЕel26
MeВВageВ (##)27
.
є
/
,
.
.
ь
SeГГingВ*
'
є
. 116),
(
ThemeВ
ConГБaВГ mode/ColoДБ mode
OK.
а
26
27
.
є
PaБking heaГeБ*
SeБЕice ВГaГДВ
Ц
-
(
. 118)
MeВВageВ27
.
}}
*
/
,
"
".
115
03
||
Oil leЕel26
PaБking heaГeБ*
TБip compДГeБ БeВeГ
03
.
Ц
а
-
а
Ш
(
-
(
а
. 64)
є ь
-
ь
-
-
-
-
-
-
A
B,
.
/
,
"
".
-
B.
є
.
A
-
Book Гime foБ
mainГenance
B.
.A
-
.
-
.
-
B.
.
.
.
-
.
ь
*
B,
A
є
116
A
.
. 115)
26
-
-
. 65)
(
ь
,
-
-
-
03
Time foБ БegДlaБ
mainГenance
-
є
TБanВmiВВion
RedДced
peБfoБmance
-
.
B.
,
-
TБanВmiВВion Oil
change needed
-
.
,
LoЖ baГГeБИ chaБge
PoЖeБ ВaЕe mode
.
є
.
,
-
-
A
є
B
C
C.
B,
.
-
.
B.
03
.A
B.
-
є
B.
є
TБanВmiВВion hoГ
RedДce Вpeed
-
-
-
.
MainГenance
oЕeБdДe
-
,
.
-
C.
,
-
,
-
TБanВmiВВion hoГ
SГop ВafelИ WaiГ foБ
cooling
а
а
-
*
/
,
є
(
,
VАlЗА.
. 298).
,
є
.
-
.
- GeaГЕГАnic*
Ц
(
,
(
. 118)
. 115)
"
".
117
03
-
MY CAR
(
ь
03
є
.
'
.
. 116),
,
є
OK
,
.
(
MY CAR є
-
-
'
.
-
,
,
,
.
-
ь
, CiЕК SaІeЕК™,
є
ь
є
,
-
-
.
є
-
,
.
,
-
-
*.
. 115).
І
'
OK).
(
Ц
а
(
. 115)
ь
-
118
*
/
,
"
".
ь
ь
ь
.
ь
-
-
03
ь
Ц
.
MY CAR CAR.
є
MY
MY
є
-
,
/
.
ь,
ь.
/
є
,
ь
'
-
-
:
-
,
’
є
-
TUNE .
SenДЖД InІАЕainmenЕ,
CAR.
OK/MENU -
'
.
а
’
-
а
'
-
EXIT
(
. 121)
(
. 125)
03
-
EXIT
,
EXIT,
:
а
а
а
а
а
Ш
.
(
28
,
EXIT
MY CAR
-
,
28.
є
).
,
.
}}
119
03
||
ь
ь
'
є
-
.
є
є
ь
-
-
empГИ
.
*
'
а
.
є
,
30
.
є
.
/
"(
)-
.
. 119).
,
є
.
а
.
.
-
"
. 24).
,
.
VАlЗА CaГ CАГБАГaЕiАn
(
є
/
/,
120
"DiЇiЕal".
*
/
,
"
. MY CAR (
".
. 118).
VАlЗА*.
а
29
29
)
MY CAR,
Ц
а
-
-
І
.
І
(
(
/
-
,
-
,
є
'
є
є
є
.
.
.
.
є
(
DiВГance Гo
"----",
є
.
є
/
є
ь
є
'
'
,
І
03
ь-
.
/)
-
*(
’
-
'
-
'
. 128)
-
(
. 121)
(
. 125)
-
03
’
ь
-
Ц
,
'
,
є
,
,
ІІ
. 30
'
'
а
є,
.
-
.
OK -
,
-
.
-
.
'
RESET -
'
03
'
є,
.
.
-
.
-
,
OK
-
'
-
,
,
,
-
.
.
є
RESET.
.
,
'
"
2.
І
,
,
-"
.
,
'
1.
-
.
'
:
.
-
}}
121
03
||
Ц
-
T1 and ГoГal diВГ.
а
RESET
є
1.
T2 and ГoГal diВГ.
а
RESET
є
2.
DiВГance Гo empГИ
(
03
.
. 119).
FДel conВДmpГion
"
-
.
а
AЕeБage Вpeed
є
'
.
є AЕeБage Вpeed.
RESET
/
є
є
.
.
Ц
1.
diВГ., T2 and ГoГal diВГ.
Вpeed.
2.
.
122
3.
'
,
: T1 and ГoГal
AЕeБage
є
'
/
,
1.
OK.
.
-
.
,
-"
"
RESET.
,
4.
є
-
OK.
2.
RESET
.
є
"
-
/
/
RESET.
03
DigiГal Вpeed
а
а
а
.
/
є
-
/
PaБking heaГeБ*
а
а
а
*1-
.
2-
.
AddiГional heaГeБ*
.
. 146).
(
,
-
.
*(
03
. 150).
а AДГo On
а Off
TC opГionВ
а
а
а
а
а
'
.
,
"
"
".
".
T1 and ГoГal diВГ.
T2 and ГoГal diВГ.
SeБЕice ВГaГДВ
.
є
-
}}
*
/
,
"
".
123
03
||
Oil leЕelA
(
MeВВageВ (##)
.
A
03
124
Ц
а
а
'
(
'
*(
*
/
,
. 128)
. 119)
-
"
".
. 391).
,
.
,
.
-
(
. 118).
03
Ц
ь
-
Ц
,
'
,
є
,
,
ІІ
. 30
'
.
є,
"
,
а
.
,
,
,
-
.
03
'
ь
'
-
".
,
'
'
-
.
-
.
RESET .
-
.
-
-
,
OK
Ш
.
І
'
RESET.
3.
-
OK -
є
"
2.
,
'
,
-"
.
,
'
1.
-
.
'
:
є,
.
.
-
.
-
}}
125
03
||
-
1+
є
2+
є
03
/ <>
є
'
Ц
,
:
-
2.
OK.
,
RESET
2.
є
/
/ <>
є
,
.
4.
є
.
є
-
'
/
.
.
"
є
-"
"
RESET.
,
OK.
2.
3.
-
/
,
OK.
,
TБip
OK.
,
.
4.
-
.
. 119).
-
є
OK,
compДГeБ БeВeГ
/ "(
1.
RESET.
,
ь
2.
а
RESET
.
ь
1.
є
'
ь
.
RESET
1.
.
3.
1.
126
-
а
-
/
/
RESET.
03
TБip compДГeБ БeВeГ
.
а
а
,
є
MeВВageВ
,
1
.
-
(
ThemeВ
. 118).
(
SeГГingВ*
AДГo On
03
. 64).
Off.
,
.
*(
. 150).
ConГБaВГ mode/ColoДБ mode
.
PaБking heaГeБ*
а
а
*-
DiБecГ ВГaБГ
.
. 146).
2
.
SeБЕice ВГaГДВ
є
.
,
Oil leЕelA
.
-
(
. 391).
.
A
а
а
(
1
.
а
2.
Ц
'
(
*(
'
. 128)
. 119)
-
*
/
,
"
".
127
03
Ц
*
Ш
03
-
ь
ь
.
.
а ReВeГ Жhen Еehicle haВ been off foБ
MY CAR
TБip ВГaГiВГicВ,
.
. 118)
.
MY CAR - TБip ВГaГiВГicВ
,
–
(
є
minimДm 4h ENTER,
,
EXIT.
,
є
-
4
-
,
-
-
-
.
.
а SГaБГ neЖ ГБip - ENTER
є
EXIT.
є
30
є1
,
10
є
-
*
/
,
4
є
EcА ЇЖide
. 68).
'
,
"
,
Ц
а
-
30
.
(
-
.
.
-
.
TUNE
1
10
.
128
10
-
(
. 119)
.
".
-
-
Ь
04
ь
ь
ь
-
є,
а
-
ь
-
(
)(
. 139)
,
04
є
,
-
. 182)
є
,
є
,
а
а
а
.
*.
а
SГaБГ/SГop*
(
-
.
,
(
-
. 307),
. 138).
є
,
(
).
а
-
.
/
,
а
-
,
ECO*
(
-
.
(
"
. 139).
".
,
. 316),
,
-
-
,
,
є
-
).
-
*
,
-
є
.
,
,
є
.
,
(
І
-
І
а
130
,
. 140).
.
,
а
,
(
Ц
а
-
.
а
(
,
,
-
.
І
(
є
,
. 136).
є
є
.
,
-
-
.
Ц
(
(
. 134)
(
. 136)
-
(
. 134)
(
. 131)
. 131)
- ECC
-
04
,
є
,
ь
ь
.
є
,
,
а
ь
ь
,
,
ь
є
(
а
. 131)
ь
-
-
-
*
.
.
(
-
. 130)
(
. 139)
ь
(
а
а
а
. 132)
,
(
"
. 133)
" (CZIP) (
(IAQS) (
. 132)*
. 133)*
04
Ц
(
І
Ц
є
.
а
а
-
.
а
ь
.
а
,
ь
ь
ь-
.
а
. 131),
є,
,
-
.
,
а
-
.
(
є,
,
-
-
. 130)
-
.
-
а
Ц
(
. 130)
-
-
*
/
,
"
".
131
04
ь
-
ь
,
ь
ь
(CZIP)*
ь
є ь
ь
є
-
.
-
CZIP
.
,
,
VАlЗА.
є
а
є
,
*
/
,
ь
.
є
"
".
-
а
-
.
,
.
. 133) є
,
,
є
CZIP,
є
-
IAQS
-
.
-
IAQS (
,
є
'
а
,
,
75000
-
.
4
. 131)
CZIP,
IAQS
15000
.
5
.
CZIP,
,
є
є
.
(
,
:
.
є
132
є
є
.
Ц
а
ь
І
:
-
І
є
"
.
.
04
"
-
-
а
-
Ц
(
-
. 130)
(
. 131)
-
04
ь
ь
а
- IAQS*
IAQS
є
-
.
є
є
-
(CZIP)* (
. 132)
"
ь
"
-
/
. 118).
а
І
.
є
-
.
,
(
. 433).
-
VАlЗА
-
Ц
(
04
. 131)
-
.
є
а
-
.
-
є
-
ь
,
,
MY CAR.
. MY CAR (
ь
-
.
,
а
-
,
.
,
-
Ц
(
-
. 130)
(
-
. 131)
*
/
,
"
".
133
04
-
ь
-
ь
ь
-
/
ь
-
ь
.
а
-
а
а
04
(
(
а
(
. 137).
. 89).
AUTO.
(
. 118).
-
,
. MY CAR (
MY CAR
.
. 118).
(
-
Ц
а
134
. 141).
. 133).
а
(
.
. 109).
*(
а
-
-
. 138).
(
є ь
(
*
/
. 130)
,
-
-
"
".
;
.
. 142).
є
-
-
,
.
04
є ь
.
,
.
,
(
),
(
.
,
.
. 142).
.
.
є
а
а
ь
ь
.
-
04
Ц
а
є
-
(
-
. 130)
(
(
. 141)
-
. 138)
-
є
І
'
.
,
-
135
04
-
ь
-
ECC
є
(
ь-
-
,
ь)
є
ь
.
-
є ь
-
,
,
.
04
(
(
(
(
-
*
/
,
.
. 140)
(
. 134) -
AC -
. 109)
. 137),
. 138)
(
AUTO (
. 138)
-
. 137),
*
(
136
. 139),
(
-
(
ECO* (
є
"
".
. 316)
. 141)
. 139),
а
(
/
. 139)
Ц
(
. 130)
-
-
,
04
а
*
,
ь
ь
є
ь
-
є
а
-
.
є
.
є
ь
є
-
.
-
ь
*
,
ь
ь
.
-
,
,
є
.
.
04
,
З
ь
.
-
.
є
,
MY CAR.
. MY CAR (
,
,
а
(
а
а
:
.
-
.
а
,
ь
, +10шC.
/
є
,
. 118).
-
а
. 137)
а
-
. 130)
*(
-
.
а
).
.
:
а
Ц
(
є ь
.
-
.
є
.
.
-
-
-
-
-
}}
*
/
,
"
".
137
04
-
ь
||
є
,
.
.
є,
.
(
. 139),
. 139),
. 138),
,
ь
(
є
(
-
. 130)
а
*(
. 137)
.
AUTO
(
/
,
"
(
".
. 136)
є
(
-
),
-
.
.
-
. 130)
.
AUTO,
.
є
. 138) -
Ц
а
. 141)
-
-
є
а
(
. 134).
-
-
(
*
є
.
Ц
а
138
(
(
І
,
є
04
є
-
-
- ECC
MY CAR.
(
. 118).
а
,
. MY CAR
Ц
(
. 130)
-
-
04
ь
ь
є
-
І
а
а
ь
Ц
а
є ь
.
-
(
-
. 130)
є
(
(
. 136)
-
-
є
ь
. 131)
ь.
- ECC
AC
,
-
-
.
.
AC
.
.
є
є ь
,
,
(
,
є
04
. 140)
.
-
-
.
-
-
.
139
04
-
ь
І
:
*
є ь
.
а
є
а
.
-
(2).
-
.
є,
(
. 307).
,
:
а
1
(1)
є
а
04
.
-
-
1
(1)
а
а
а
-
(2).
-
.
:
є
-
І
І
ь
(
. 22)
.
*
.
є
є
140
,
C,
/
,
"
,
".
-
Ц
(
-
. 130)
-
є
*
-
.
.
1
,
є
-
.
а
.
є
є
.
І
-
є
,
є ь
.
-
.
(
. 111)*.
-
-
04
ь
ь
І
,
.
-
,
ь
,
є
,
ь.
є
є
-
є
-
а
а
.
а
,
-
.
Ц
(
-
. 130)
(
-
. 134)
-
-
(
. 142)
04
,
,
.
,
,
MY CAR.
. MY CAR (
.
-
є
.
є
/
. 118).
141
04
-
ь
(
ь
. 134)
.
.
04
.
.
є
,
.
є
.
є
.
,
-
є
-
.
(
,
.
.
142
є
).
.
.
04
.
є
.
ь
.
-
.
-
.
04
.
.
.
,
.
Ц
а
а
,
є
.
(
(
. 141)
-
. 130)
-
-
143
04
-
ь
*
є
-
,
,
,
'
.
(
(
. 145)
. 146).
є
04
,
є 15 ш .
-5ш
50
ь
-
.
.
,
є
-
є
.
/
,
-
-
.
-
є
"
".
-
-
а
-
,
,
є
а
.
*
є
-
.
є
144
-
.
.
є
,
.
І
, ,
є
.
,
-
.
.
є
-
-
. 115) OK.
(
-
є
.
.
-
,
-
50
-
Ц
*-
(
*(
. 150)
. 148)
04
3.
*-
:
RESET.
4.
–
2
*
а
а
а
(
OK.
-
:
.
є
:
*
*.
. 144)
.
є
50
а
5
(
а
5
.3
)-
,
,
.
,
-
.
-
а
є
04
.
(
.
є
OK,
-
,
.
heaГeБ
OK.
.
-
,
,
2.
,
-
*.
І
1.
ь
-
DiБecГ ВГaБГ,
-
.
-
.
.
є
'
PaБking
є
. 169)
,
,
.
-
ь
*
-
,
*
/
,
"
".
}}
145
04
-
ь
||
,
*-
VАlЗА On Call*.
*-
Ц
а
(
(
*-
. 146)
а
(
. 146)
а
.
2.
(
. 148)
.
3.
,
-
SГop,
04
.
"
PaБking
heaГeБ
OK.
OK.
*-
(
а
-
(
. 146)
.
. 145)
2
*-
1.
OK,
2.
*-
.
"
-
І
(
. 148)
".
.
(
PaБking heaГeБ
OK.
. 115)
-
OK.
,
.
.
3.
/
є
-
а
*
"
Ц
а
146
-
є
RESET.
4.
2
. 144)
.
-
OK,
1.
*-
*-
ь
04
OK,
.
4.
5.
.
.
OK,
6.
.
7.
.
8.
OK3
.
9.
10.
є
(
)
RESET.
,
,
є
OK.
:
а
а
.
PaБking
heaГeБ
OK.
-
OK.
OK
-
RESET.
,
RESET.
а
є
"
.
5.
OK.
OK
OK
"
-
4.
04
-
4.
3.
3
-
.
-
OK,
-
.
3.
2-
ь
PaБking
heaГeБ
OK.
>
-
RESET.
1.
2.
2.
:
OK,
1.
-
-
є
(
,
. 146).
Ц
*-
(
. 148)
.
*
/
,
"
".
147
04
-
ь
*,
ь
ь
є ь
:
(
ь
. 144),
,
(
. 64)
є
-
-
.
-
,
-
.
'
.
-
-
.
.
-
,
-
.
є
,
є
04
є.
FДel opeБaГed heaГeБ
ВГopped BaГГeБИ ВaЕing
mode
148
*
/
,
-
.
"
".
04
FДel opeБaГed heaГeБ
ВГopped LoЖ fДel leЕel
,
FДel opeБaГed heaГeБ
SeБЕice БeАДiБed
є
,
(
є
є.
'
, 50
-
ь
.
.
VАlЗА.
. VАlЗА
04
OK
. 115).
149
04
-
ь
*
4
,
*
(
ь
. 151)
(
.
є
(
. 150)
-
.
04
є
2.
-
,
ON
OFF
І
є
.
,
, є
-
I,
-
-
.
*
VАlЗА
VАlЗА
є
є
.
/
,
.
.
"
".
.
є
.
4
5
6
7
(
.
. 144)
VАlЗА
.
-
OK.
RESET.
.
*(
*
-
5.
І
150
AddiГional
Ц
а
.
3.
І
.
-
OK,
4.
.
:
. 82).
І(
heaГeБ6
SeГГingВ7
OK.
.
. 151),
5
,
-
. 150).
є
є
1.
-
4
(
є
-
. 144)
04
-
ь
*
ь
. 150)
(
,
є
а
(
. 150).
,
є
,
14шC.
.
-
-
Ц
*(
04
. 144)
*
/
,
"
".
151
05
ь
ь
.
-
05
}}
153
05
||
*
(
(
. 155)
,
. 155)
*
05
,
,
,
,
.
,
-
-
.
154
*
/
,
"
".
05
ь
ь
.
ь
-
ь
З
-
*
ь
ь
.
ь
ь
ь
.
.З
12 (
ь
. 156)
-
,
(
. 155),
.
.
D
)
.
є
(
(
USB*/AUX
.
. 155)
12
(
,
,
а
,
,
.
є,
.
,
Ц
(
,
. 153)
(
(
. 156)
а
.
05
є
.
. 183)
. 172).
*
-
Ц
(
. 153)
.
а
а
Ц
(
*(
-
. 153)
-
. 155)
*
/
,
"
".
155
05
*
,
є
ь
ь
ь
ь
,
. VАlvА
,
-
.
.
ь - 12
(12 )
1
.
ь
-
.
,
.
Ц
а
(
. 433)
.
05
є
.
-
.
12
Ц
а
-
(
. 406)
12
,
1
156
*
/
,
"
-
".
12
є
.
.
05
,
,
.
І(
,
12
є
,
є
,
. 82).
ь
.
-
- 10
є
(120
.
7,5
(90
,
є
.
є
-
-
,
,
є
12 ,
-
,
,
,
.
!
(
-
. 376)
є VАlЗА.
а
Ц
*(
-
а
*(
. 161)
-
/
,
,
-
. 183).
05
-
.
. 155)
12 ,
-
а
,
є
,
.
,
. 441).
-
,
(
.
І
-
.
.
І
(
-
-
є
є
-
.
ь
.
).
є
,
)
.
,
,
,
-
(
а
а
*
/
,
. 42).
-
WHIPS
. WHIPS .
-
.
,
}}
"
".
157
05
||
-
.
а
.
-
'
.
а
-
1000
.
/ (30
/)
05
,
158
*
/
-
,
(
(
а
"
. 158)
".
. 160)
(
cАmІАГЕ.
,
.
Ц
а
а
є
.
є
2
ь
.
є
.
а
.
2
*.
dГiЗe,
,
. 157)
.
.
50
-
.
'
20
(
ь
,
. 159)
,
.
,
(
. 86).
05
-
-
.
ь
З
.
,
ь
є
VАlvА.
є
/
.
ь
,
є
.
-
-
.
.
,
,
-
,
а
-
,
-
.
а
-
.
05
є
є
.
а
,
30
.
,
.
.
-
.
.
а
.
-
,
.
,
,
.
,
,
є
.
.
а
,
Ц
(
. 157)
.
(
. 441).
,
,
-
}}
159
05
||
а
Ц
(
. 157)
3
ь
.
-
-
/
,
,
,
.
'
а
05
3
160
є
.
.
Ц
(
. 157)
05
-
*
є
12 ,
*
є
І
.
,
ь
.
12
,
є
'
,
є
-
,
-
.
І
є
-
VАlЗА.
VАlЗА
(TMK),
(
.
-
. 376).
-
.
1.
.
,
2.
а
05
є
.
.
а
Ц
(
,
. 157)
(120
.
).
,
є
-
.
є 10
*
/
,
"
".
161
06
,
є ь
/
.
Є
(
-
. 171).
є
PCC (PeГДАnal CaГ
CАmmЖnicaЕАГ)*.
A
/
,
-
є
,
,
.
є ь
,
.
є
.
-
,
-
є
-
,
а
5
6
A
B
є
(KeКleДД DГiЗe (
,
(
. 175)),
. 169).
. 118).
:
(
-
),
-
.
а
,
VАlЗА.
.
,
(
/
-
VАlvА.
,
.
B
-
є
,
. MY CAR
,
MY CAR.
Ц
(
. 167)
-
-
Ц
(
. 167)
06
-
/
-
*
/
,
"
".
163
06
Ш
*
ь
(
ь
. 163)
є
'
є
'
,
*.
,
. 108),
(
. 65)
,
. 192),
(
'
є
.
'
,
-
'
,
,
,
-
.
,
є
-
. 118).
,
'
є,
.
.
!
MY
,
4.
/
MY CAR.
. MY CAR (
'
CAR.
3.
,
є
164
*
/
є
,
MY CAR.
,
'
"
".
-
є
.
-
,
.
,
є
,
-
а
(
,
є
.
-
-
а
B
,
.
'
. 167).
B
:
,
'
,
.
.
,
,
.
-
-
ь
є.
'
,
,
'
,
1
2
.
2.
,
.
,
1
,
,
-
-
'
2.
(
06
,
,
:
.
1.
.
-
є
-
є
,
06
1-3,
.
,
. 85).
*(
а
,
.
(
-
-
,
. 85)
. 108).
*(
,
-
-
а
.
.
є
,
є
.
'
,
Ц
(
. 169)
:
а
-
-
. 163)
ь,
*-
а
'
є
(
ь
30
/
.
3.
-
ь
,
3.
.
,
.
MY CAR
,
,
є
/
-
є
,
.
,
-
'
CAR (
.
'
є
1.
,
а
а
а
:
є
/
. MY
,
Ц
*(
(
. 175)
06
. 166)
(
. 188)
.
2.
.
. 118).
-
,
.
,
-
*
/
,
"
".
165
06
І
І
є,
ь
.
-
,
.
(
. 163)
-
є
.
є
.
:
є
InВeБГ caБ
keИ
.
-
,
-
.
-
CaБ keИ noГ
foДnd
.
-
.
,
. 188).
(
є
-
:
-
І
.
.
06
а
ImmobiliВeБ
TБИ Гo ВГaБГ
again
Ц
(
. 165)
/
-
є
.
:
-
-
VАlЗА.
(
3
166
.
. 290).
,
.
06
а
І
Ц
*(
ь
-
*
. 167)
є ь
-
.
,
4
є
,
-
.
-
VАlЗА,
.
а
а
Ц
(
. 163)
(
. 166)
.
06
-
4
є
VАlЗА On Call*.
}}
*
/
,
"
".
167
06
||
,
. 182).
(
,
.
.
-
а
а
а
,
,-
.
CAR.
(
. 118).
*( PeГДАnal CaГ CАmmunicaЕАГ).
,
.
*
(
. 182).
є
є
,
є
,
,
.
,
(
.
(
є
.
. 183) б
є
б
,
є
є
є
-
.
.
3
.
.
5
168
*
/
,
-
б
,
.
.
. 103).
-
,
MY
б
б
06
. MY CAR
ь
ь
-
"
".
є
.
3
-
є
3
,
,
.
Ц
(
(
. 169)
(
. 180)
. 163)
*/
-
-
06
ь
ь
(
20
.
-
є
,
.
)
-
а
а
*-
Ц
(
(
. 167)
. 163)
ь
PCC (PeГДАnal CaГ
CАmmunicaЕАГ) є
ь
ь,
(
. 163)
.
-
-
-
І
,
,
,
,
.
/
(
. 172).
I
II (
,
. 82)
'
,
-
є
.
.
,
:
є
а
а
а
є
є
,
06
.
.
, 20
/ ).
є 30
/ (
-
OK.
}}
*
/
,
"
".
169
06
||
*-
–
.
>
,7
,
,
.
"
ь,
.
є
-
.
PCC (PeГДАnal CaГ
CАmmunicaЕАГ)
є"
, 20
, 100 .
.
І
-
.
є
,
-
-
І
(
-
7
),
є
є
.
.
-
-
-
-
-
VАlЗА.
,
,
,
.
-
,
-
.
:
06
5
-
.
,
є
,
,
"
.
Ц
а
-
'
*-
(
. 170)
,
.
170
*
/
,
"
".
/
,
є"
,
06
І
є
,
а
а
-
,
ь
-
,
Ц
(
-
. 167)
а
.
,
,
,
а
(
. 163)
є
VАlЗА,
.
є
.
Ц
KeКleДД DГiЗe* -
(
(
. 176)
. 169)
:
а
є
(
. 172).
а
,
/
(
,
.
. 186)
.
а
(
. 180),
,
06
.
а
*(
а
(
. 173)).
(PACOS*)
(
. 37).
/
*
/
,
"
".
171
06
(
. 171)
/
Цє
/
є ь
-
Ц
а
(
. 172)
а
:
-
(
а
/
З
. 186)
.* (
-
. 37)
-
(
,
(
. 171)
ь
. 163),
,
-
-
.
,
,
,
:
1.
,
KeКleДД DГiЗe* (
. 178).
.
(
2.
1.
,
172
*
/
,
.
є
а
а
,
.
-
-
.
.
є
.
. 163).
2.
.
І
.
06
.
"
".
Ц
(
(
. 174)
. 163)
. KeКleДД DГiЗe* (
. 178).
-
-
06
*
ь
(
,
-
ь
є ь
.
є ь ,
Шє
є ь
,
. 163).
ь
G021084
,
ь/
е
кт -
і.
.
:
є,
/
. 187),
(
.
180
.
.
.
.
і
-
є
,
.
-
-
є
.
є
-
,
06
-
.
}}
*
/
,
"
".
173
06
-
І
5
,
.
.
а
(
є
:
а
.
. 183).
,
-
.
є
baГГeБИ loЖ See manДal
/
,
є
CaБ keИ
,
-
/
а
.
06
20
-
.
.
3
.
5
174
є
.
06
*
І
,
CR2430, 3 - А
-
.
,
.
-
,
ь
KeКleДД DГive,
ь
І
.
,
2.
,
(+)
2.
1.
.
,
,
-
,
3.
,
.
.
0, І
.
є
(+)
.
є
а
а
є
,
,
.
-
,
-
.
-
,
-
(+)
3.
,
.
.
.
,
.
-
.
. 163)6
(
-
.
)
.
,
-
.
2.
-
.
VАlЗА
.
(–).
*(
1.
/
,
,
UN
ManЖal АІ TeДЕ and CГiЕeГia, PaГЕ III, ДЖbДecЕiАn 38.3.
,
-
)
(+)
є,
-
(
1.
-
,
є
VАlЗА
,
.
ІІ (
. 82) -
-
-
06
Ц
а
а
KeКleДД DГiЗe* -
а
KeКleДД DГiЗe* (
. 177)
KeКleДД dГiЗe* -
(
. 176)
(
. 176)
Ц
(
(
. 167)
. 163)
-
*
/
,
"
".
175
06
KeИleВВ DБiЕe* -
,
KeИleВВ dБiЕe* -
є
.
,
7,
є
1,5
,
,
є
,
-
.
-
.
,
-
-
8
,
:
а
а
.
а
,
OK.
*(
.
. 175)
KeКleДД DГiЗe* (
. 179)
G020577
є
є
6
7
*
/
,
(
,
.
PCC
а
-
-
).
"
-
Ц
.
. 82)
.
є
.
".
-
є
,
START/
STOP ENGINE.
II (
-
є
-
06
I
-
,
-
а
а
176
-
.
ь
.
,
'
Ц
*(
. 175)
06
KeИleВВ DБiЕe* -
KeИleВВ DБiЕe* ,
ь
ь
(
. 175)
,
-
.
І
.
І
,
P,
PCC
.
10-15
є
.
,
-
а
а
а
а
а
(
-
є
.
-
,
-
.
.
. 167).
Ц
*(
. 175)
(
. 188)
Ц
-
(
KeКleДД dГiЗe* KeКleДД DГiЗe* -
(
(
. 174)
,
. 176)
.
06
. 176)
,
(
8
є
(
-
. 166)
.
.
).
*
/
,
"
".
177
06
KeИleВВ DБiЕe* ь
ь
є ь
KeИleВВ DБiЕe* є ь
,
.
,
-
-
1.
ь
,
.
,
-
,
1
/
>
.
І
є
,
-
.
,
.
є
,
2.
,
,
,
.
є
,
,
-
,
.
3.
.
І
Ц
а
а
*(
KeКleДД DГiЗe* -
. 175)
(
є
. 177)
-
06
-
ь
:
,
.
є(
.
-
,
а
а
а
178
*
/
,
"
".
.
-
,
-
-
. 189).
Ц
*(
(
'є
. 172)
(
. 187)
. 175)
/
-
06
KeИleВВ DБiЕe* -
KeИleВВ DБiЕe* -
,
,
є
CAR,
(
а
.
. 118).
,
,
,
,
.
MY
ь
ь
-
22
є
.
. MY CAR
Ц
*(
.
а
. 175)
-
-
Ц
*(
. 175)
,
06
,
,
,
є
є .
-
,
*
/
,
"
".
179
06
/
З
-
/
є ь
. 163).
(
є
,
є/
,
(
І
'
.
. 167).
є
ь
,
.
З
є
,
.
-
*
,
є
.
-
.
(
. 185).
ь
,
-
.
.
-
.
.
,
,
. KeКleДД DГiЗe* (
. 178).
,
.
,
.
-
-
-
-
,
/
*
.
.
І
.
,
06
/
,
.
. 172).
(
'є
/
,
.(
.
(
-
. 187).)
*
/
,
"
є ,
.
,
є
-
Ц
а
(
а
180
.
. 181)
/
*(
".
(
. 175)
.
. 186).
-
06
/
–
,
(
. 172).
'є
,
/
.
-
.
*
-
*.
.
,
-
а
-
є
,
,
(
.
,
ь
-
,
,
Ц
-
(
.
а
.
. 174)
:
а
а
є
,
.*
-
є,
.
є
-
,
-
є
,
.
а
-
.
а
,
.
а
є
.
є:
,
-
. 182)).
,
а
,
.
. 186).
є
І
І
а
.
.
ь
,
(
(
-
:
є,
,
,
.
-
06
є,
-
.
.
(
(
.
є
. 182)).
}}
*
/
,
"
".
181
06
||
а
*,
(
. 167)
ь
-
є
є ь
,
є
,
.
.
ь
:
а
-
06
.
є
.
є
.
.
-
а
/
MY CAR.
. MY CAR (
. 118).
,
а
Ц
а
(
. 180)
а
182
,
-
.
.
ь
/
(
*
/
,
. 187)
"
".
Ц
(
. 181)
(
. 106)
/
-
06
/
(
/
(
'є
. 172).
(
. 155)
-
.
а
,
/
,
.
. 173).
/
-
*
-
Ц
(
.
. 163)
,
ь
.
ь
.
є
:
,
90
-
.
:
06
1.
-
.
2.
є
,
.
.
'
.
.
а
.
}}
*
/
,
"
".
183
06
||
а
.
-
.
-
,
.
-
а
а
є
є
.
-
є
.
є
,
,
-
.
06
є
,
є
.
є
'
-
.
*
*
/
,
.
,
'
*
-
.
.
,
,
'
,
"
".
,
є
,
,
є
.
,
,
,
є
,
.
є
,
-
.
/
,
-
-
.
184
,
.
,
,
-
а
.
є
2
-
-
.
,
а
-
,
.
І
-
-
.
а
(
є
. 167).
,
,
.
є,
*
-
06
*
З
9
ь
є
,
,
.
(
. 163)
,
-
,
.
,
,
-
.
-
І
,
:
–
(1)
.
>
-
є
-
,
.
а
а
(
Ц
(
(
. 181)
. 180)
є
/
-
/
-
.
є
,
.
. 171).
,
*,
.
,
MY CAR
,
TUNE
.
EXIT
,
9
06
OK MENU
,
є
.
-
є .
}}
*
/
,
"
".
185
06
||
MY CAR.
. MY CAR (
,
-
. 118).
З
І
а
'
є
-
.
ь
.
,
,
.
/
.
а
-
є
.
-
І
.
а
KeКleДД DГiЗe* (
. 178)
а
є
(
. 163)
(
.
.
. 180).
(
,
.
"
".
. 171),
.
-
.
-
–
/
,
-
Ц
а
:
*
,
а
06
186
-
є
,
Ц
а
-
.
.
є
,
.
а
а
(
. 187)
(
. 181)
(
. 180)
/
-
/
-
-
*
06
-
2.
*
.
>
З
ь
/
2
/
. 82),
acГiЕaГed,
є
.
(
0.
-
-
-
а
-
а
-
.
а
а
а
а
є
(
(
. 181)
є
-
. 186)
-
*)
є
(
*)
-
'є
'є
-
Ц
/
-
:
(
є
.
'
.
-
,
-
,
а
є,
а
-
1.
а
:
:
,
ь.
,
,
-
є
є
,
.
ь
-
'
є
ReaБ child lock
-
.
,
.
-
є
06
VАlЗА.
-
-
.
-
,
0.
}}
*
/
,
"
".
187
06
||
,
є
а
а
.
:
.
-
(
)
.
.
-
а
(
(
. 189)
(
. 189)
. 188)
-
є
І
.
.
,
. 166).
:
-
а
-
а
-
(
–
ь
–
.
188
-
є
а
.
-
Ц
(
-
. 187)
.
-
. 190).
06
(
є
-
.
-
,
(
–
-
.
,
/
І
,
І
I) -
-
,
.
-
06
-
-
є
(
є
ь
є
(
є
,
є
є
а
.
.
(
(
. 187).
1.
)
-
(
2
. 187)
(
. 174)
ь,
,
,
є
),
:
є ь
-
.
-
. 178).
>
-
(
. 188)
.
є,
-
Ц
(
(
,
ь
а
є
. 187)
-
30
є
,
.
.
а
5
.
.
. 190)
06
2.
.
>
3.
.
,
.
189
06
є,
ь
.
,
-
. 187),
є
,
,
,
/
.
-
. 185)10.
(
Ц
(
. 188)
(
)
/
Є
06
190
ь
Є ,
,
10
ь
.
(
а
/
є .
ь
а
Ц
(
. 163)
07
(FoДБ-C)*
ь
*
, FАuГ-C (CАnЕinАuДlК
CАnЕГАlled ChaДДiД CАnceБЕ),
,
.
є
Comfort, Sport
є
З
-
:
Advanced.
є,
'
.
є,
,
-
.
CАmІАГЕ.
є
,
"
.
є
.
MY CAR (
.
SpoБГ
є
.
,
.
AdЗanced SБАГЕ.
.
,
,
-
-
а
SГeeБing foБce leЕel
MediДm
High.
-
. 118),
:
,
LoЖ,
.
є
І
AdЕanced
.
є
07
є
.
-
є
.
.
192
*
/
,
-
-
.
є
,
ь
є
є
є
"
є ь
.
ComfoБГ
є
ь
"
".
.
'
є
-
,
-
-
07
а
Ц
MY CAR (
(ESC) -
. 118)
SЕabiliЕК CАnЕГАl)
є
а
ь
є
, ESC (ElecЕГАnic
- TSA
(AYC)
.
.
ESC є
-
.
.
є
а
є
ESC
є
,
,
-
CTC
є
-
-
.
є
,
-
є
,
ь
.
-
,
є
.
є.
- EDC
EDC ((EnЇine DГaЇ CАnЕГАl))
,
,
-
-
,
.
:
а
а
а
а
ESC
'є
є
.
-
(AYC)
,
,
07
- CTC*
є
- EDC
-
є
}}
*
/
,
"
".
193
07
||
,
,
,
,
,
(ESC) -
.
ESC
(
,
є
*(
.
.
. 342)
,
. 335).
-
є
,
-
,
(ESC) -
а
(
,
07
є
SpoБГ
,
TГaileГ SЕabiliЕК AДДiДЕ є
194
*
/
,
VАlЗА.
"
".
;
,
,
є
є
є
.
,
є
1
є
,
є
-
є
. 194)
а
а
є,
,
(ESC) (
. 195)
.
ESC
.
SpoБГ
Ц
а
є
-
є
MY CAR.
. MY CAR
,
. 118).
-
-
.
SpoБГ
(
-
,
є
І
є
SpoБГ.
,
.
SpoБГ,
-
.
SpoБГ
SpoБГ
* - TSA1
є
'
,
ESC
.
,
-
Ц
(ESC) (ESC) (
. 195)
(
. 193)
07
(ESC) -
ESC TempoБaБilИ OFF
ESC
.-
ESC SeБЕice БeАДiБed
ESC
а
а
"
2
"
.
,
.
.
,
є,
VАlЗА.
(
.
-
. 64)
є
-
!
.
07
}}
195
07
||
.
ESC
а
а
07
196
І
Ц
(ESC) (ESC) -
(
(
.
SpoБГ.
-
.
є
. 193)
. 194)
:
ESC
є
-
є
.
07
І
(RSI)*
Я RАad SiЇn InІАГmaЕiАn)
,
є ь
ь.
,
,
RSI
(RSI
є
.
-
,
Я RАad SiЇn InІАГmaЕiАn)
,
є ь
ь.
.
є
,
,
(RSI
є
-
-
:
Ц
(
(
. 200)
. 197)
(RSI)* (RSI)* -
,
2.
(RSI)
є
,
)
.
07
є
/
RSI
2
,
-
а
(
є
-
а
ь
є
І
(RSI)* -
,
є
,
.
-
,
.
є
.
*
/
,
}}
"
".
197
07
||
,
,
є
.
,
:
.
З
ь3.
є
RSI
3.
є
,
є
є
.
,
є
-
,
є
.
07
є
3
198
,
,
є
.
,
,
,
-
/
.
є
ь
, 10
RSI
,
.
-
,
-
,
.
є
,
'
є
-
,
.
-
.
є
,
-
-
.
,
.
07
'
,
.
MY CAR
,
Є
CAR;
-
RSI
. MY CAR (
-
,
,
.
є
MY
. 118).
./
.
5
.
.
,
MY CAR.
. MY CAR (
. 118).
/
-
-
/ (5
є
.
є
а
є
.
,
-
Ц
(
(RSI)*
. 197)
а
RSI
,
/
MY CAR.
. MY CAR (
. 118).
,
а
є,
/)
є
(
MY CAR (
. 200)
(RSI)* -
07
. 118)
.
*
/
,
"
".
199
07
І
(RSI)* -
*
Я RАad SiЇn InІАГmaЕiАn)
,
є ь
ь.
є
RSI
.
,
,
є
є
(
. 243).
,
,
є
,
є
а
а
а
а
.
,
.
-
є
є
ь
,
,
/
,
07
-
.
(
-
а
.
ь
-
-
.
(
(RSI)*
. 197)
а
(
*
/
,
. 197)
.
(RSI)* .
"
".
/
є
є
.
*-
. 201)
*,
-
(
(
-
. 202)
а
Ц
а
(
а
:
/
Ц
а
-
ь.
,
.
ь
,
а
200
-
,
,
/
RSI.
є
(RSI
.
(SБeed LimiЕeГ)
ь
. 203)
**-
. 202)
-
07
*-
*-
ь
1.
ь
.
,
'
є
.
(6)
(5)
2.
є
'
>
'
,
.
а
1.
.
,
(5)
,
'
.
.
-
.
-
є
-
(6)
є
(+/- 5
+/- 5
/ ):
а
+/- 5
Ц
*(
. 200)
(+/- 1
/ ).
+/- 1
/ ):
2.
є
:
-
/
,
.
-
.
/
-
є
/ (+/- 5
а
.
>
є
є
.
'
-
а
є
Ц
*(
. 200)
,
'
>
(5)
,
є
'
.
07
-
.
-
*
/
,
"
".
201
07
*,
-
є
(SБeed LimiЕeГ)
ь
,
є
ь
,
/
.
,
:
ь
-
.
-
>
є
(5),
(5)
-
є
,
є
.
є
-
-
.
(5)
,
07
є
(
(
а
(
а
202
*
/
,
"
-
-
,
,
є
(
".
*-
-
-
.
.
-
.
3
/ (
є
,
.2
/ ),
є
5
-
.
. 200)
-
а
а
а
. 202)
-
,
-
*-
. 203)
-
І
*-
. 201)
є
-
*-
. 201)
ь
.
,
.
*(
а
,
/
Ц
а
а
.
є
/
(5)
є
є
ь
є
.
(5)
,
є
-
(SБeed LimiЕeГ)
ь
.
:
>
є
-
-
–
*-
-
–
-
.
-
-
Ц
*(
(
. 201)
(
. 201)
**-
. 200)
-
07
а
а
*,
(
. 203)
(
*-
. 202)
*-
є
,
є
ь
-
(SБeed LimiЕeГ)
ь
,
/
.
ь
ь*
-
CАnЕГАl)
є
ь,
-
(CC Я CГuiДe
є
-
,
-
.
-
:
–
.
>
(6)
-
є
(5)
/
-
.
-
.
а
а
4.
*(
(
,
є
е
-
. 200)
07
*-
. 201)
*,
а
VАlЗА є
ь
Ц
а
4
,
(
*-
(
. 202)
. 202)
-
.
}}
*
/
,
"
".
203
07
||
є
,
-
є
.
/
-
.
Ц
а
4.
-
ь
-
-
.
/
є
є
.
-
(
07
(
=
-
=
-
*-
а
-
*,
а
-
*. 206)
а
. 207)
(
(
а
.
).
. 204)
(
. 207)
ь* -
-
є
-
а
(6)
-
(
-
-
'
*
,
є
(6)
-
-
204
*
/
,
,
є
.
"
".
-
ь:
.
є
є
(5)
,
є
.
І
(20
VАlЗА є
-
-
-
4
-
.
-
-
).
(
(
є
а
>
-
ь:
-
. 205)
*-
ь.
CRUISE
)
).
>
(
,
-
/ ).
30
/
-
07
є
-
-
І
.
(5
5
а
5
(1
/
а
є
-
1
,
-
.
.
/
,
є
.
є
є
/ ).
/ (5
/ ):
'
-
є
/ ):
а
.
-
-
Ц
-
ь*,
*(
:
а
. 203)
.
>
.
(5)
є
є
(6)
-
-
-
.
-
є
/
,
є
є
-
-
.
,
-
,
-
є
,
.
,
-
а
а
-
є
є
:
є
5
1
а
є
N
а
є
-
1
є
07
-
.
-
.
5
-
.
}}
*
/
,
"
".
205
07
||
,
-
,
є
-
є
,
-
є
ь.
-
.
-
-
є
(
. 205).
,
а
.
/
а
(20
30
/ ).
.
>
/
(5)
.
Ц
а
а
(
а
-
*(
. 204)
*-
-
а
*
/
-
є
.
*-
Ц
а
а
(
,
"
".
-
*(
. 204)
*-
-
*,
-
*. 206)
(
. 207)
(
(6)
І
. 203)
а
206
-
:
а
а
07
ь (CC Я CГuiДe CАnЕГАl)
ь
є
:
а
ь* -
. 203)
(
. 205)
(
. 207)
*-
07
-
ь* -
.
-
є
-
а
а
-
/
ь
,
.
(
-
*(
. 204)
*-
-
*,
-
(
є
є ь
-
є
.
-
-
-
є
Ц
*
ь (ACC Я AdaБЕive
є
є
-
.
є
а
а
CГuiДe CАnЕГАl)
(1)
ь-
-
,
. 203)
-
-
-
,
.
,
,
-
.
є
(
. 205)
,
*. 206)
(
є
. 213)
є
,
.
є
є
(
.
. 212)
є
,
.
(
є
(
-
. 213),
-
,
. 224)
.
.
,
є
-
-
-
.
-
.
-
є
,
-
-
VАlЗА.
07
є
.
.
є
-
}}
*
/
,
"
".
207
07
||
(
*-
-
*-
а
(
*. 212)
а
-
а
-
*-
-
а
-
*(
. 215)
а
. 215)
*-
-
а
ВЖeЖe aДДiДЕance (
*. 215)
а
-
(
. 208)
(
. 211)
(
(
. 217)
*-
(
(
. 219)
-
/
-
. 218)
-
а
*
-
. 213)
(
а
а
-
*. 213)
(
,
*(
-
*. 222)
-
-
а
208
(
Ц
а
07
QЖeЖe AДДiДЕance
. 215).
а
-
. 221)
"
".
-
ь* ь
.
є ь
-
07
-
є
.
,
-
є
є
-
.
.
.
-
є
-
.
,
,
,
,
,
,
(
. 211)
(
. 218)
,
'
(
/
-
,
є
:
-
є .
-
,
є
. 218).
.
.
,
,
,
,
.
-
-
(
-
є
,
є
,
є
є
. 219)
-
-
-
. 213),
є
.
є
,
,
,
.
.
6
,
-
,
/
,
(
є .
-
,
,
. 213)
(
є
.
6.
-
є
-
,
-
-
-
,
,
-
.
-
є
,
.
-
07
'
.
}}
209
07
||
(20
/)
200
є
є
(
-
30 / 7
/ (125
/ ).
30 / (20
/ ),
є .
,
. 213),
є
,
-
1.
ь
,
,
-
8.
ь
є
.
-
-
є,
(
,
,
-
-
07
.
-
а
а
а
210
*
/
,
-
)
0-200
"
".
,
,
,
-
-
.
,
. 215) (
-
.
є
. 235),
-
,
,
-
І
QЖeЖe AДДiДЕ (
:
,
,
.
7
8
,
/
є
40%
.
-
.
ь
,
є
-
є
,
.
є
-
,
/ (0-125
.
/ ).
Ц
(
. 207)
(
-
-
*
. 215)
*-
-
-
*(
. 215)
07
-
ь* -
ь
-
,
(
ь
9.
-
(
ь
=
-
).
,
(
).
-
(
ь
а
а
=
.
-
/
є
є
.
-
.
/
VАlЗА є
-
-
.
-
.
-
).
(
. 207)
(
. 208)
-
-
-
*-
(
*. 222)
*
-
.
/
/
-
07
.
.
9
є
є
-
,
).
Ц
а
-
-
,
є
(
)
.
*
/
,
"
".
211
07
-
ь* -
,
є
-
:
:
а
є
-
є,
(
-
-
-
(8),
а
є
а
. 213).
,
є
,
"
" (6)
,
є
.
є
,
є
.
'
07
,
*
/
,
-
-
є
є
є
(+/- 5
/ ):
+/- 5
(+/- 1
є
/ ):
,
є
.
'
AdapГiЕe
(
. 222)
є
cБДiВe conГБol ДnaЕailable.
/ ).
+/- 1
/
а
.
є
а
є
.
/
,
"
".
.
а
Ц
(
. 207)
(
. 211)
(
. 208)
.
-
-
.
/
-
є
/ (+/- 5
а
-
є,
.
+/- 5
а
-
,
є
-
.
-
-
І
-
.
є
є
212
є
є
.
-
є
-
є
є
а
'
є
-
,
.
:
>
,
-
,
-
-
-
*-
-
*-
*
07
-
ь* -
є
є
,
є
є,
,
5
3
'
,
.
.
є
(
,
,
а
. 211) (
/
-
є
(
а
.
є
-
-
а
а
-
:
а
.
-
.
/
-
,
,
,
,
-
-
,
-
,
.
.
,
-
.
є
).
-
є
-
:
(
,
.
є
/
-
/
,
-
. 224).
-
ь* -
І
-
1-5
,
.
,1
-
-
-
.
а
-
. 212).
Ц
(
. 207)
(
. 211)
(
. 208)
(
-
-
-
*-
-
*-
. 215)
*-
-
*
:
а
-
07
є
-
,
:
}}
*
/
,
"
".
213
07
||
а
а
є
а
:
10
1
а
N(
є
)
а
-
є
1
-
.
-
є
,
-
є
а
є
а
/
(20
є
/)
а
а
а
-
,
є
а
-
.
,
а
а
а
,
-
30
/
11
,
-
(
).
.
-
,
ESC (
-
.
є
,
. 193).
є
є
-
-
,
-
-
,
-
є
-
.
І
є
07
'
conГБol cancelled.
'
,
є
10
11
214
є
*
/
.
є
,
.
AdapГiЕe cБДiВe
QЖeЖe AДДiДЕan
"
-
".
є
.
(0
/ ).
Ц
(
. 207)
(
. 211)
-
*(
-
-
-
*. 203)
*
07
є
,
12,
-
ь* -
-
є
-
30
QЖeЖe AДДiДЕanЕ
,
,
-
а
а
а
12
,
-
є
'
є
.
Ц
(
. 207)
(
. 211)
(
. 208)
-
-
-
**-
*
. 213).
є
/
є
-
(
-
-
.
а
а
а
(
(
. 207)
. 208)
-
-
-
*-
(
*. 222)
30
*
:
/ (20
-
/)
є
є
-
,
є
а
Ц
є
а
а
а
-
ь
є
QЖeЖe
є
"QЖeЖe
AДДiДЕanЕ (
AДДiДЕ").
ь
ь
ь/ ).
є
.
,
-
. 211)
'
/ (20
/
є
є
/ ).
/ (43
є
(
-
Queue AДДiДЕance
є
-
-
.
70
ь* АДeДe aВВiВГance
ь
-
є
ь* -
-
.
,
30
,
(20
0
/)
-
/,
.
/ (20
,
/
/ ),
30
-
-
/
,
07
/
.
*
,
}}
"
".
215
07
||
а
І
.
>
-
,
.
є
,
-
/
4
.
,
є
,
,
,
є
,
є
.
-
є
є
,
.
216
.
ь
-
-
.
-
-
(20
30
/)
є
,
-
-
/
є є
-
.
а
є
є
-
.
(
),
-
є
а
-
.
:
-
.
-
/)
є
-
є
є
є
є
/ ).
'
3
07
,
/ (20
-
а
/ (20
30
.
(QЖeЖe AДДiДЕ)
І
а
є
І
0-200
/ ).
30
є
-
(0-125
-
є
є
ь
,
ь
ь
є,
,
є
.
,
-
(5
є
-
є
5
/ ),
є
-
-
:
/
-
,
-
07
'є
"
а
,
,
"
,
є
.
"
,
".
-
,
ь
5
/ (5
є
є
,
/)
є
QЖeЖe
є
а
а
а
а
-
а
є
:
а
а
є
P, N
є
є
NoБmal
SpoБГ
-
-
CC
ACC
CБДiВe ConГБol
AdapГiЕe CБДiВe
ConГБol
QЖeЖe AДДiДЕance
:
-
-
.
Ц
(
. 207)
(
. 211)
(
. 208)
-
-
-
*-
-
*
)
є
*-
,
(
є
/
.
а
-
-
R
.
є
4
,
QЖeЖe AДДiДЕance
.
є
а
а
.
ESC
-
:
є
а
-
.
є,
,
а
ь
AДДiДЕance
QЖeЖe AДДiДЕance
,
є
а
ь* -
ь
.
є
>
-
CАnЕГАl).
(
є
. 203)
07
(CГЖiДe
}}
*
/
,
"
".
217
07
||
є
ACC
CC
є
-
є
,
ь
.
.
-
. 215).
-
.
ь
,
а
а
а
-
а
*
-
а
а
(
. 207)
(
. 211)
(
. 208)
-
-
-
*-
*
*
*
є
-
,
*-
а
,
:
-
є
,
-
.
,
218
*
/
,
"
".
-
VАlЗА.
,
07
а
а
є
Ц
а
-
:
1-2
(
а
є
.
Ц
(
. 219)
(
. 207)
(
. 235)
-
-
*
*
*(
. 224)
07
,
(
Ш
,
,
а
,
. 218)
.
,
є
,
є
є
,
:
-
є
.
є
а
є
,
,
-
І
"
.
. 239).
-
.
.
.
є
є
є
.
,
-
-
,
-
є
,
,
є
.
.
-
.
-
.
,
-
,
є
,
,
-
,
-
,
.
"(
-
-
,
.
є
-
.
,
.
-
07
,
}}
219
07
||
-
є
.
,
є
.
-
є
є
-
.
,
,
-
.
,
,
,
'
-
,
,
,
-
/
.
а
(
. 207)
(
. 235)
-
-
*(
*
/
*
*
а
220
-
,
Ц
а
07
/
,
,
-
,
. 224)
"
".
07
-
ь* -
(
. 218)
.
See manДal,
є,
-
(
. 235)
.
є,
RadaБ blocked
-
(
є :
. 224)
І
-
.
є
,
.
.
-
.
є.
а
а
а
.
є
.
є
.
.
є
є
.
.
Ц
(
. 211)
(
. 208)
-
*-
-
*-
(
*. 222)
07
*
/
,
"
".
221
07
-
ь* -
/
.
ь
ь
:
ь
є
.
-
.
-
SeГ ESC Гo NoБmal Гo
enable CБДiВe
(
AdapГiЕe cБДiВe
conГБol cancelled
-
AdapГiЕe cБДiВe
conГБol ДnaЕailable
-
*
/
,
".
,
NАГmal (
( SC)
).
є
.
.
,
:
,
"
.
-
'
07
222
-
. 193)
а
а
є
.
07
RadaБ blocked See
manДal
-
.
а
,
,
.
(
. 217)
-
.
(
є
AdapГiЕe cБДiВe
conГБol SeБЕice
БeАДiБed
(
-
а
PБeВВ bБake Гo hold
Еehicle +
,
,
-
а
а
є
.
,
/ (20
/)
,
є
є
є
,
-
є,
є
.
-
.
QЖeЖe AДДiДЕ.
A
а
. 219).
.
A
30
-
-
-
BeloЖ 30 km/h Lead
Еehicle БeАДiБedA
є
,
.
VАlЗА.
а
)-
-
Ц
(
. 207)
(
. 211)
(
. 208)
-
-
-
*-
-
*-
07
*
*
/
,
"
".
223
07
*
(DiДЕance AleГЕ)
.
є
є ь
,
,
є
,
є
.
,
/ (20
/)
є
-
.
,
,
є
є
MY CAR (
,
є
-
.
,
.
-
-
.
є
,
.
І
є
30
-
.
.
. 118) ..
,
-
.
є
.
.
07
ь
13.
/
,
,
:
13
*
-
є
224
.
-
-
-
,
.
"
".
/
.
-
-
07
,
є
є,
.
,1
,
5
3
'
,
.
,
є
(
. 208).
.
-
1-5
,
є
а
-
-
,
Ц
AleГЕ)* -
а
-
(
(DiДЕance
. 225)
(
. 227)
(DiВГance AleБГ)* ,
*
-
,
. 207)
(
-
(
. 235),
є
є
-
.
І
,
,
,
-
-
.
І
,
-
.
.
-
є
(
,
є
. 208).
.
-
(
,
)
,
,
є
'
є
.
є
,
.
,
07
,
-
.
}}
*
/
,
"
".
225
07
||
(
. 241).
,
-
(
.
. 219)
-
Ц
а
а
*(
-
(
. 224)
. 227)
*
07
226
*
/
,
"
".
07
,
*-
є
-
.
є
,
-
A
RadaБ blocked
See manДal
.
,
,
є
ColliВion
ЖaБning SeБЕice
БeАДiБed
-
а
а
,
. 219).
.
VАlЗА.
A
(
.
,
є,
-
є
-
.
Ц
*(
AleГЕ)* -
(
. 224)
(DiДЕance
. 225)
07
*
/
,
"
".
227
07
CiГИ SafeГИї
є
CiЕК SaІeЕК™
,
є
є
ь
є
(
,
,
,
CiЕК SaІeЕКг
,
є
-
є
07
CiЕК SaІeЕКг
*
/
,
є
-
VАlЗА.
-
15
CiЕК SaІeЕКг
,
є
,
-
,
.
/ (9
/ ).
CiЕК SaІeЕКг,
.
,
є
CiЕК SaІeЕКг
.
.
CiЕК SaІeЕКг
,
.
,
.
CiЕК SaІeЕКг
228
,
.
CiЕК SaІeЕКг
,
,
є
.
-
є
є
є
-
/
.
CiЕК SaІeЕКг
є
,
є
. 235)*,
.
CiЕК SaІeЕКг
50 / (30
/ ).
є ,
,
-
є
.
,
CiЕК SaІeЕКг.
-
є
.
"
".
-
а
а
Ц
CiЕК SaІeЕКг CiЕК SaІeЕКг (
. 229)
а
CiЕК SaІeЕКг (
. 230)
а
CiЕК SaІeЕКг (
. 232)
а
CiЕК SaІeЕКг (
. 234)
(
. 230)
07
CiГИ SafeГИї CiЕК SaІeЕК
є
-
,
ь
.
.
CiЕК SaІeЕК
ь.
ь
.
є
є 15
SaІeЕК
/ (9
/ ),
CiЕК
-
.
,
'
а
-
-
.
є 15
/ (9
CiЕК SaІeЕКг (
. 234)
-
/ ).
є
,
.
І
SaІeЕКг
14.
(3-9
4-15
CiЕК SaІeЕК
.
/ ),
CiЕК SaІeЕК
,
є
14
:
є
.
-
є
/
,
,
а
а
а
,
а
CiЕК
.
Ц
CiЕК SaІeЕКг CiЕК SaІeЕКг (
(
. 228)
. 230)
07
CiЕК SaІeЕКг (
. 230)
CiЕК SaІeЕКг (
. 232)
.
229
07
CiГИ SafeГИї -
CiГИ SafeГИї -
CiЕК SaІeЕК™
,
є
є
ь
є
,
,
SaІeЕКг
.
а
а
а
І
CiЕК SaІeЕКг
CiЕК SaІeЕКг,
є
-
.
є
,
/
.
-
є
CiЕК SaІeЕК
є
,
.
CiЕК
ь
CiЕК SaІeЕКг (
є
CiЕК SaІeЕКг -
(
CiЕК SaІeЕКг (
. 229)
а
CiЕК SaІeЕКг (
. 232)
а
CiЕК SaІeЕКг (
. 234)
а
MY CAR (
. 230)
CiЕК SaІeЕК
є)
,
,
,
.
-
,
,
,
. 118)
,
,
,
,
,
.
MY CAR
DБiЕeБ
ВДppoБГ ВИВГem
CiГИ SafeГИ.
07
,
.
230
,
є(
.
:
а
.
. 228)
MY
CiЕК SaІeЕКг
є
CAR (
. 118) ,
.
Ц
Off
,
-
SaІeЕК
є
.
.
.
CiЕК
-
,
-
07
є
-
,
CiЕК SaІeЕК
.
CiЕК SaІeЕК,
,
ABS15 ESC16
4
CiЕК SaІeЕК
-
CiЕК SaІeЕК
є
(3
є
є
CiЕК SaІeЕК
є
є
15
16
є
.
є
,
.
(AnЕi-lАck BГakinЇ SКДЕem) (ElecЕГАnic SЕabiliЕК CАnЕГАl) -
а
,
є
,
5
blocked See manДal
.
.
.
,
є,
CiЕК SaІeЕК
WindВcБeen ВenВoБВ
blocked See manДal
є
,
.
,
.
-
,
є
.
WindВcБeen ВenВoБВ
є,
-
,
-
-
,
'є
,
,
.
..
).
.
,
є
CiЕК SaІeЕК
,
1,5
(
-
,
(
.
. 229)
,
.
.
І
а
а
/ ).
є
,
І
.
/
.
є
.
.
є
,
.
є.
07
.
}}
231
07
||
,
-
(
-
"
,
),
"
. 0,5 Й 3,0
(
. 229)).
а
а
-
(
а
CiГИ SafeГИї -
Ц
CiЕК SaІeЕКг (
CiЕК SaІeЕКг (
. 229)
CiЕК SaІeЕКг (
. 230)
. 228)
З
CiЕК SaІeЕК™ є
є
(
. 229)
ь
).
-
є
є
є
,
.
(
-
VАlvА.
VАlЗА.
-
.
CiЕК SaІeЕКг.
CiЕК SaІeЕКг,
а
VАlЗА
,
,
-
.
-
'
VАlЗА,
,
07
:
-
:
є,
.
а
-
-
.
а
є
,
VАlЗА.
,
-
:
а
:
.
232
-
1
-
.
07
а
:
а
IEC 60825-1:1993 + A2:2001.
FDA (
"
26
-
є
є
а
, FDA)
,
2001 ..
(
,
,
а
)
,
,
є
,
.
є
II (
. 82),
.
,
-
-
є
VАlЗА.
а
а
а
-
а
.
а
а
а
,
,
є
28ш × 12ш
-
.
.
є
2,64 µJ
(
!
100
,
/
.
33
є
)
№. 50"
45
-
є
'є
-
-
-
-
Ц
CiЕК SaІeЕКг (
CiЕК SaІeЕКг -
. 228)
(
. 230)
CiЕК SaІeЕКг (
. 229)
а
CiЕК SaІeЕКг (
. 230)
а
CiЕК SaІeЕКг (
. 234)
.
а
(
є
є
3
60825-1.
,
3
є
).
-
07
-
.
233
07
CiГИ SafeГИї є
ь
CiЕК SaІeЕК™ (
ь
. 228)
ь
,
ь
Ш
-
OK
.
-
.
-
/
AДГo bБaking bИ CiГИ SafeГИ
WindВcБeen ВenВoБВ
blocked See manДal
CiЕК SaІeЕКг
є
.
є
а
,
а
а
а
07
234
CiЕК SaІeЕКг
а
Ц
CiЕК SaІeЕКг (
CiЕК SaІeЕКг CiЕК SaІeЕКг (
. 229)
а
CiЕК SaІeЕКг (
. 230)
а
CiЕК SaІeЕКг (
. 232)
. 228)
(
. 230)
.
/
.
CiГИ SafeГИ SeБЕice
БeАДiБed
'
.
(
є
. 230).
.
є,
VАlЗА.
-
є
07
є
*
ь
,
.
-
,
,
ь
.
ь
а
а
,
,
а
:
1
є
,
,
є
,
,
а
є
є
є
-
є
а
-
є
2
-
,
,
є
.
а
17
є
-
.
.
є
Ц
-
(
*
. 236)
-
(
. 239)
*
*
(
. 237)
-
(
-
(
(
. 243)
-
. 239)
*
*
. 241)
*
-
(
. 245)
*
,
.
-
,
-
.
07
є
-
є
-
.
17
а
-
"
є
-
-
-
VАlЗА.
1".
*
/
,
"
".
235
07
*-
CiЕК SaІeЕКг (
.
. 228)
,
1-
є
є
,
.
є
.
,
3-
19
ь
є
,
,
.
є
,
18.
-
.
.
19
2-
-
07
ь
3.
,
:
236
*
/
2.
,
-
-
.
.
"
".
,
є
,
є
,
-
,
,
.
,
18
19
є
19
ь
,
-
-
.
.
є,
19
.
19
.
є
1.
2.
ь
є
є
:
(1),
є
,
-
є
,
.
-
,
-
07
.
є
,
є
.
є
"
,
.
.
,
,
",
"
а
.
,
є
-
"
є
*-
Ц
(
. 235)
*
.
80
/ (50
/)
.
,
ь
є
-
.
є
.
ь
ь
-
-
.
,
07
є
.
є
ь
-
-
}}
*
/
,
"
".
237
07
||
,
.
,
є
ь
.
,
,
є
є
.
,
,
,
,
є
.
-
,
,
-
,
а
.
є
-
.
а
є
-
а
-
,
а
. CiЕК SaІeЕКг
а
-
є
,
а
,
.
,
-
/
,
,
.
.
,
є .
:
CiЕК SaІeЕКг,
(
. 228).
а
"
-
,
-
.
"
.
,
.
є
20
70
,
,
.
а
.
.
є
07
-
,
а
,
,
-
а
,
,
-
є
20
238
-
-
,
а
а
*
/
,
.
"
".
-
Ц
(
. 235)
*
07
,
,
*-
-
.
ь
.
"є
є .
,
є
.
,
,
є
.
,
є
,
,
а
,
/
80
.
є
,
,
,
80
.
1. З
-
ь
-
-
.
,
Ц
(
. 235)
-
21.
,
.
є -
.
:
-
а
,
.
,
,
.
а
,
-
є
-
,
а
,
-
-
"
а
*-
а
,
.
*
07
І
.
.
-
,
}}
*
/
,
"
".
239
07
||
І
MY CAR,
.(
є
. 118).
([1]
є
,
,
)
.
-
а
.
.
Long
ColliВion ЖaБning
ВДppoБГ ВИВГem
CAR (
. 118), є
.
а
07
.
WaБning ВoДnd ColliВion
ЖaБning
MY CAR
(
. 118), On
OІІ.
240
-
є
,
-
-
-
.
-
,
(
є
-
. 224)
4-5.
-
-
-
І
Long,
,
.
.
-
є
,
.
Long,
,
NoБmal.
ShoБГ
,
-
.
,
є
.
21
є
,
DБiЕeБ
MY
/
:
,
WaБning diВГance ColliВion
ЖaБning
MY CAR,
(
. 118) Long, NoБmal
ShoБГ.
:
а
-
-
,
-
07
100%
.
,
,
є
.
(
є
.
4
,
-
ь
,
. 118) MY CAR.
.
*-
-
І
-
є
,
-
-
.
а
(
/ (3
/ ).
(
. 236))
. (1)
,
,
.
Ц
(
*
. 235)
,
-
є
.
є
-
,
ABS
ESC (
.
. 193)
-
.
-
07
22.
22
:
-
.
}}
*
/
,
"
".
241
07
||
-
І
,
,
є
а
,
.
-
,
,
,
є
-
є
-
50
/ (30
/ ).
,
,
70
/ (43
/ ).
80
/ (50
є
4
-
(
23
242
є
. 207).
(
/ (3
є
є
-
/ ).
,
,
є
/)
,
-
,
-
. 219).
.
1,5
-
є
-
,
-
.
є
.
.
.
,
-
.
-
07
є
.
є
-
-
.
. 239).
-
.
23
,
-
,
.
'
,
,
-
(
,
'є
є
.
,
,
-
,
07
,
є
є
-
.
,
,
є
а
*-
,
-
ь
Ц
(
. 235)
,
,
ь
.
ь
є
є
-
є
а
а
є
,
.
"
"
-
-
а
а
,
,
.
-
,
.
-
.
*
І
-
,
,
.
(
. 95)
. 197)
DГiЗeГ AleГЕ CАnЕГАl - (
DAC)(
(
. 247)
,
-
.
,
(
,
,
:
є
'
,
-
,
є
,
-
-
. 251)
-
07
.
-
,
,
}}
*
/
,
"
".
243
07
||
-
.
І
-
є
15
.
.
,
.
'
є
WindВcБeen ВenВoБВ blocked See manДal,
є,
,
,
.
,
є,
,
,
-
07
.
-
є
.
.
-
.
:
а
а
а
а
є
є
-
DГiЗeГ AleГЕ CАnЕГАl
є
(LKA)
.
,
.
-
є .
.
є
-
VАlЗА.
Ц
а
244
*
/
,
"
(
".
. 235)
*
07
*-
,
,
ь
ь
.
ь
-
A
ColliВion ЖaБning
ВИВГem OFF
.
'
є
.
є
ColliВion ЖaБning
ВИВГem UnaЕailable
.
'
є
.
є
AДГo BБaking ЖaВ
acГiЕaГed
WindВcБeen ВenВoБВ
blocked See manДal
OK.
5
OK.
5
.
OK.
є
.
'
є
а
,
,
,
є
,
.
.
.
(
. 243).
07
}}
*
/
,
"
".
245
07
||
A
RadaБ blocked See
manДal
.
,
,
є
ColliВion ЖaБning
SeБЕice БeАДiБed
-
а
а
(
. 235)
-
(
.
*
*
. 236)
(
а
(
-
(
(
*
*
. 237)
-
а
. 239)
*
(
а
246
,
-
а
07
є,
VАlЗА.
Ц
а
-
. 243)
/
. 241)
,
. 239)
. 219).
.
а
A
(
*
*
*
"
".
-
є
,
.
07
*
DГiveГ AleГЕ SКДЕem
,
ь
Ш
.
DГiЗeГ AleГЕ SКДЕem
,
а
(
а
-
- DAC
, LDW (
а
)(
. 255)
/ ).
60
є
/ (37
65
,
DAC
-
є
,
ь
-
є
.
DAC
Ц
AleГЕ CАnЕГАl (DAC)* (
а
. 251).
є
.
а
(L
є
.
:
є
(40
є
є
. 248).
а
-
DБiЕeБ
AleБГ ConГБol (DAC)*
(LDW)* (
(L
)* (
. 247)
,
DГiЗeГ
,
.
.
-
-
. 251)
. 255)
,
/
/ ).
,
.
є
.
,
є
є
є
є
-
-
07
,
.
,
}}
*
/
,
"
".
247
07
||
.
.
а
-
є
-
DГiЗeГ AleГЕ CАnЕГАl (DAC)* (
. 250)
DБiЕeБ AleБГ ConГБol (
,
DAC.
ь
ь
І
DAC)* .
./
DГiЗeГ AleГЕ
.
,
'
(
,
.
а
-
а
,
,
:
а
а
,
,
.
І
(
07
Ц
а
(
а
248
є
. 243).
*
. 247)
DГiЗeГ AleГЕ CАnЕГАl (
DAC)* (
. 248)
*
/
,
-
"
".
MY CAR
. 118):
.
.
-
-
07
DГiЗeГ AleГЕ
(37
є 65
є
,
є
,
/ (40
є
,
DБiЕeБ AleБГ Time foБ a bБeak.
є
'
є
/)
є 60
/ ).
а
/
Ц
(
. 247)
AleГЕ CАnЕГАl (DAC)* (
*
. 247)
DГiЗeГ
-
є
-
.
є
а
.
-
:
а
OK
.
,
є
-
.
-
.
,
'
07
-
-
,
.
*
/
,
"
".
249
07
DБiЕeБ AleБГ ConГБol (DAC)* (
. 247)
є
:
ь
DAC
.
A
DБiЕeБ AleБГ Time foБ a
bБeak
.
WindВcБeen ВenВoБВ
blocked See manДal
є
,
,
,
є
-
.
DБiЕeБ AleБГ ВИВГem
SeБЕice БeАДiБed
-
07
(
а
є,
,
DГiЗeГ AleГЕ CАnЕГАl (
DAC)* (
. 248)
*
/
,
. 247)
-
. 243)
,
.
.
.
.
а
.
*
. 247)
AleГЕ CАnЕГАl (DAC)* (
а
250
(
Ц
а
є
.
'
а
A
,
DГiЗeГ
-
"
".
VАlЗА.
-
є
-
07
є
Lane Keeping Aid
(LDW)*
(Lane DeБaГЕuГe
WaГninЇ) є
-
LDW
LKA.
LDW
.
(LDW
LKA)
Є
а
а
.
. .
LKA (Lane KeeБinЇ Aid) -
є
,
ь
є
є
-
).
Ш
,
LKA:
є
є
-
є
-
.
,
.
.
І
-
є
.
LDW
24
/
(
.
є
.
.
є
,
LDW - Lane DepaБГДБe WaБning є
є
.
є
є
а
24.
є
:
.
,
є
є
є
,
.
,
07
MY CAR
DБiЕeБ ВДppoБГ ВИВГem Lane DepaБГДБe WaБning,
3
.
}}
*
/
,
"
".
251
07
||
:
(LDW) є
,
.
((Lane DeБaГЕuГe WaГninЇ))
.
є
є
а
. 252)
(
. 253)
(
. 253)
а
а
а
(
а
(L
а
(
(LDW) -
а
(LDW) -
(LDW) -
(LDW) . 254)
)* (
-
.
є
.
*
. 247)
/
,
,
"
".
,
.
є
. 255)
MY CAR.
CAR (
. 118).
*
,
.
(
.
є
.
а IncБeaВed ВenВiГiЕiГИ б
Ц
а
252
-
-
,
07
а On aГ ВГaБГДp -
,
-
. MY
є
,
.
є
Ц
(LDW)* (
(L
)* (
. 255)
. 251)
-
07
65
(LDW) З
(Lane
є ь
DeБaГЕuГe WaГninЇ)
.
:
ь
а
-
ь
,
/ (40
-
-
а
а
LDW
/ ).
.
(LDW) є
-
Ц
(LDW)* (
WaГninЇ)
.
. 251)
(Lane DeБaГЕuГe
є
.
(L
)* (
(
. 255)
ь-
. 243).
І
Є
,
а
а
а
LDW
а
LDW
,
а
LDW
є
є/"
.
є
,
є
.
є
LDW
:
-
"
а
є
є
25
є
25
а
а
LDW.
а
,
25
,
є.
Ц
(LDW)* (
а
(L
)* (
07
. 251)
. 255)
-
*
/
,
"
".
253
07
(LDW) ,
-
ь
-
.
є,
Lane DepaБГДБe WaБning ON/
Lane DepaБГДБe WaБning OFF
/
.
'
є
- Аn/АІІ.
є
WindВcБeen ВenВoБВ blocked
See manДal
5
.
.
'
є
,
,
,
є
а
DБiЕeБ AleБГ ВИВГem SeБЕice
БeАДiБed
254
.
(
. 243).
.
а
є,
VАlЗА.
-
є
Ц
а
(LDW)* (
а
25
,
.
.
07
:
(L
(
. 252).
*
/
)* (
. 251)
. 255)
"
",
,
є
"
".
,
.
(LDW) -
-
07
(L
L
)*
-
є
є
,
.
.
-
,
(LDW
.
LKA)
Є
а
а
:
LDW - Lane DepaБГДБe WaБning є
є
.
.
. .
LKA (Lane KeeБinЇ Aid) є
є
.
/
є
-
).
а
.
,
є
(LKA) -
а
є
а
-
.
а
MY CAR
DБiЕeБ ВДppoБГ ВИВГem Lane DepaБГДБe WaБning,
є
LDW
Lane Keeping Aid
LKA.
*
/
. 257)
(
. 258)
(LDW) . 259)
(
є
(
(LKA) -
а
,
є
(L ) . 256)
(
-
є
.
LDW
є
Ц
а
Ш
,
.
є
,
LKA:
,
ь
.
є
.
а
(
(LDW)* (
(
. 247)
,
. 251)
*
07
"
".
255
07
(L
)-
On/OІІ
((Lane KeeБinЇ Aid))
(40-125
є
(
/)
.
є
,
,
2,6 .
.
є
MY CAR.
. MY CAR (
. 118).
,
MY CAR:
є
65-200 /
.
-
є
-
а
On
:
OІІ.
ь
б
а
)
:
On
ь
-
OІІ.
а
є
:
ь - On
ь
,
OІІ.
є
.
07
.
256
,
є
.
,
LKA
є ь
.
є
,
є
є
,
.
-
07
є
(LKA) З
є ь
ь
-
(Lane KeeБinЇ Aid)
ь
.
:
-
І
LKA
LKA
є
є
ь
26.
є
є
,
LKA
,
27.
-
є
.
є
є
-
є
-
.
.
Ц
а
(L
)* (
а
. 255)
(LDW)* (
LKA
. 251)
,
.
26
27
3
є
.
є ь
.
є
є
-
.
,
.
є
є
07
є/"
LKA
"
є
.
}}
*
/
,
"
".
257
07
||
а
-
є
є
(LKA) -
.
(Lane KeeБinЇ Aid) є
ь
.
.
(
.
-
(
є
-
. 243),
І
.
LKA
є
є
LKA
є
:
-
а
07
а
а
а
а
.
Ц
а
(L
а
)* (
. 255)
(LDW)* (
а
.
. 251)
, '
*
/
,
.
є
. LKA
258
а
:
-
є
-
"
".
,
є
є
є,
є
.
-
,
.
а
,
,
є
*
. 239).
-
.
-
Ц
(L
)* (
. 255)
(LDW)* (
. 251)
07
(LDW) -
,
-
ь
.
є,
WindВcБeen ВenВoБВ
blocked See manДal
.
'
є
,
,
,
є
а
Lane Keeping Aid
SeБЕice БeАДiБed
Lane Keeping Aid
InГeББДpГed
а
,
.
.
(
а
:
-
. 239).
(
. 243)
.
*-
*-
-
.
а
LKA
є,
VАlЗА.
.
.
LKA
є
,
є
Ц
07
(L
)* (
. 255)
(LDW)* (
. 251)
*
/
,
"
".
259
07
*
.З
ь
ь
є
,
-
а
а
VOL
.
-
,
SOUND,
. 118) MY CAR28.
,
(
є
ь
.
-
.
.
(
(
,
є
,
-
*-
. 262)
. 264)
(
а
(
. 264)
-
*/
*. 263)
*
(
. 277),
07
є
.
28
260
*
/
,
"
".
*.
CTA
BLIS (
.
. 274),
,
-
. 262)
(
а
.
,
.
*-
. 260)
*(
а
І
On/OІІ
Ц
а
є
.
є ь
.
а
є
є ь
ь
.
-
,
-
а
а
а
.
а
:
*
-
-
07
,
,
а
-
.
а
,
,
,
є
-
,
,
.
,
є
-
є
,
/
'є
.
є
є
є
є
.
30
-
'
.
.
,
.
,
'є
-
.
а
.
-
а
-
-
.
а
а
а
*
. 264)
,
,
.
(
*. 263)
"
",
є ь
(
Ц
(
. 262)
*(
*(
. 260)
*-
-
07
. 262)
(
. 264)
*-
*
/
,
"
".
261
07
І
*
.З
ь
ь
є
,
,
ь
.
,
(
(
а
.
. 260)
*-
. 262)
. 264)
(
а
(
. 264)
ь
ь
є
,
ь
.
-
є
є
. 260)
*-
(
а
-
-
*(
а
.
.З
Ц
а
а
1,5
,
-
VАlЗА -
*-
ь
,
.
On/OІІ.
-
-
**. 263)
*
.
.
є
07
,
,
є
,
-
-
0,8
-
.
.
(6
262
*
/
,
-
.
"
".
/ ).
10
-
/
-
-
-
07
є
є
10
є
/ (6
.
.
/ ),
.З
І
є
ь
ь
-
є
,
*
а
-
а
ь
.
.
'
,
-
-
PaБk AВВiВГ SИВГem SeБЕice БeАДiБed,
є
-
*(
(
*-
. 262)
-
. 262)
*
. 264)
-
,
:
а
(
.
-
.
Ц
а
а
*(
(
а
а
,
. 264)
(
(
. 264)
є
. 262)
(
а
а
*-
. 260)
*(
,
. 260)
*-
,
.
,
,
,
.
,
-
,
07
*. 263)
*
а
а
а
Ц
*(
(
(
. 260)
. 264)
. 260)
**-
*
/
,
"
".
263
07
*
.З
,
ь
ь
є
.
.
,
ь
-
.
*
-
є ь
ь
є
-
.
.
І
-
ь
.
,
,
є
-
.
І
,
.
(
(
а
/
,
"
*-
. 262)
(
".
. 264)
а
-
. 262)
(
а
*
*-
. 260)
*(
а
. 260)
*. 263)
*
є
.
є
а
264
а
.
*(
а
07
-
Ц
а
а
ь
,
,
.
є
,
.
є
.
-
07
,
.
-
.
'
є,
,
є
,
.
(
,
(
є
.
,
.
,
є
.
,
є
-
.
.
. 260)*,
,
,
5
.
є
,
.
-
,
.
"
"
є
.
І
.
І
,
-
. 267).
-
-
.
,
.
є
є
,
є
.
.
,
,
,
.
-
.
,
,
10 / (6
35 / (22
є
є
,
/ ),
/ ),
ь
.
07
,
.
,
,
є
.
}}
*
/
,
"
".
265
07
||
ь
І
а
,
,
є
є
,
а
є
-
є
.
-
,
є
VАlЗА.
-
,
.
а
,
,
ь
.
ь
,
"
'
ь
*
,
є
,
-
є
(1)
,
,
.
3,2
.
є
є
є
,
-
/
.
-
. 260),
,
-
-
.
ь( )
0,7б1,5
0,5б0,7
0,3б0,5
0б0,3
266
*
/
,
"
".
-
.
є
.
" (2)
(
є
,
є
,
"
07
)
.
"
1,5
.
-
(
ь
07
а
а
а
а
-
Ц
(
(
. 267)
. 268)
.
TUNE,
.
2.
*(
- (PAP)* (
-
-
. 268)
,
:
. 260)
-
3.
OK/MENU
-
,
EXIT.
-
.
"
"
-
,
"
а
є
CAM -
.
,
1.
є
OK/MENU,
.
.
-
OK/MENU
є
1.
ь
.
".
"
є
2.
є
-
gДide line
3.
,
EXIT.
:
є -
"
-
-
.
ToЖ baБ ГБajecГoБИ
TUNE.
OK/MENU
-
07
-
}}
*
/
,
"
".
267
07
||
,
:
а
CAM
-
TUNE
є
-
.
є
-
.
є
(
. 260)
AДГomaГic zoom
.
.
07
-
є
є
(
-
. 264)
- (PAP)* (
*
/
,
. 268)
,
ь
є
є
.
'є
-
,
.
.
'є
.
.
Ц
а
а
(
. 264)
(
. 267)
*
-
On/OІІ
.
*(
-
"
,
а
а
. 260)
,
'є
.
*
*(
ь
,
а
.
Ц
а
а
а
268
/
"
".
-
,
'є
.
є
,
.
є
(PAP Я PaГk AДДiДЕ PilАЕ)
,
ь
,
ь
,
є
ь
-
Ц
,
,
,
,
,
/
,
- (PAP)*
І
-
".
. 260)
ь
07
І
,
є
-
,
а
(PAP)* -
(30
є
/ ).
50
/
І
.
є
є
.
-
:
а
,
є
є
.
-
а
-
,
а
-
(
)
/
а
,
(
а
а
29
30
а
PAP.
.
-
(PAP)* . 274)
(
(PAP)* -
(
(
. 269)
*(
. 264)
(AnЕi-lАck BГakinЇ SКДЕem) (ElecЕГАnic SЕabiliЕК CАnЕГАl) -
ABS29
PAP
,
-
ESC30
,
.
. 272)
(
. 260)
а
*
.
є
1.
:
. 270)
PAP
:
а
(PAP)* -
(
-
PAP
(PAP)* -
а
а
.
Ц
а
а
,
,
30
2.
є
.
-
/ ).
є
є
ESC
є
/ (20
,
3.
. 193).
.
,
є
-
.
07
,
.
є
.
}}
*
/
,
"
".
269
07
||
Ц
а
- (PAP)* (
а
а
. 268)
*(
(
є
І
. 260)
*
. 264)
І
(PAP)* -
-
'
є
1-
є
.
-
:
а
,
,
.
-
а
а
,
(
)
/
а
-
а
.
PAP
є,
є
є
:
1.
30
.
є
/ (20
-
/ ).
2.
07
,
.
3.
,
.
270
*
/
,
"
".
-
07
-
І
,
є
є
а
/ (4
-
/ ).
3.
є
.
7
1.
:
-
.
.
а
2-
.
,
3.
,
,
.
а
,
,
/
-
.
PAP
.
а
D,
2.
І
-
,
.
,
,
,
-
.
-
є
.
,
,
.
.
1.
2.
,
,
.
-
:
є
-
-
.
3-
,
PAP
-
.
PAP
-
-
07
PaГk AДДiДЕ.
,
}}
271
07
||
Ц
а
(PAP)* . 274)
(
а
(
(PAP)* -
а
а
(
. 269)
(
а
-
-
а
а
. 272)
*(
. 260)
- (PAP)* (
. 268)
-
є
ESC32,
є
:
,
є
-
є
.
-
.
,
І
.
,
-
.
-
,
а
,
,
є
.
а
PAP
є
,
,
31
32
272
(AnЕi-lАck BГakinЇ SКДЕem) (ElecЕГАnic SЕabiliЕК CАnЕГАl) -
*
/
,
.
"
.
".
є
.
,
,
.
,
-
є
,
,
,
-
є
.
а
.
'
а
-
PAP
-
є
:
,
.
07
є
/)
ABS31
є
,
є .
є
/ (4
7
'
є
*
. 264)
а
є
PAP
(PAP)* -
а
Ц
(PAP)* -
-
'
.
'
,
-
,
.
07
а
,
,
.
-
а
є
-
-
.
,
,
,
а
а
є
.
є
-
-
Ц
*(
(
. 260)
*
. 264)
а
- (PAP)* (
-
. 268)
VАlЗА.
,
.
-
а
33
,
.
є
-
а
.
а
.
34
а
ь
,
4
ь
.
.
PAP
33
34
"
:
"
є
-
,
(
07
-
,
.
-6
. 264).
*-
;
.
.
*
/
,
"
".
273
07
BLIS*
(PAP)* -
BLIS (Blind SБАЕ InІАГmaЕiАn)
,
-
,
,
,
.
-
.
є,
є
,
-
є,
(
(PAP)* (PAP)* -
(
(
(
-
BLIS
-
BLIS
(
. 277) (CГАДД TГaІІic
,
/
є
,
є
.
. 260)
BLIS35.
*
:
35
,
-
. 272)
. 264)
- (PAP)* (
*
-
.
:
а
. 270)
. 269)
*(
а
274
-
.
-
-
. 268)
BLIS
-
,
.
"
".
,
BLIS
ь
:
а
07
.
.
AleГЕ) є
(PAP)* -
а
а
є
є
,
Ц
а
ь
BLIS
BLIS є
а
а
VАlЗА.
а
.
є
-
07
а
І
є
,
.
є
,
CTA* (
BLIS* -
. 277)
BLIS (Blind SБАЕ InІАГmaЕiАn)
,
-
,
.
ь
.
є
ь
/
BLIS
.
/
є
,
.
-
.
а
а
а
.
-
BLIS
BLIS
/
BLIS
,
.
BLIS
/
,
07
.
.
Ц
BLIS* -
є
(
є
. 275)
BLIS (
. 279)
.
}}
*
/
,
"
".
275
07
||
є
MY CAR (
є
є
,
.
,
10
. 118).
BLIS
є
/
/
.
а
а
а
є.
є
1-
OK
.
-
є
:
є
BLIS
є
-
,
2,
BLIS
є
BLIS
.
є
,
,
.
BLIS
.
BLIS
є
а
BLIS
-
є
є,
а
а
ь
276
*
.
/
,
,
.2З
а
"
,
".
.
-
.
-
-
,
,
.
BLIS: 1.
.
,
BLIS
,
.
є
-
VАlЗА.
BLIS
07
BLIS
-
.
,
-
.5
є
є
-
:
а
а
є
,
-
є
BLIS
/ (6
/ ).
Ц
BLIS* (
BLIS (
. 279)
. 274)
є
-
07
CTA*
BLIS
BLIS CTA (CГАДД TГaІІic AleГЕ) є
,
є
(
CTA є
. 274).
.
BLIS
є
є
є
.
BLIS
(
,
).
,
,
є
є
.
-
.
,
-
-
'є
.
,
.
-
а
є
'є
,
,
.
а
є
є
BLIS
/
On/OІІ
(
. 260).
.
-
PAS (
"
. 260)
.
.
,
є
є
,
BLIS,
-
є
.
.
є
,
BLIS.
а
/
є
,
.
.
,
.
є,
є
є
-
.
-
/
.
-
.
,
,
"
,
"
-
-
.
07
"
,
,
}}
*
/
,
"
".
277
07
||
'
:
,
,
є
,
є
є
,
/
є
.
-
,
:
а
,
,
.
,
.
а
ь
є
.
є
.
,
("
")
'є
-
CTA
.
-
BLIS
є
-
є
а
а
-
VАlЗА.
BLIS
07
.
ь
"
278
*
/
"
,
а
,
а
.
.
-
"
".
/
-
-
.
.
,
,
Ц
BLIS* (
BLIS (
. 279)
. 274)
.
07
BLIS -
OK
,
BLIS (Blind SБАЕ
InІАГmaЕiАn) (
. 274) i CTA (CГАДД TГaІІic
AleГЕ) (
. 277)
ь
ь ,
ь
.
.
-
.
а
Ц
BLIS* (
. 274)
:
CTA OFF
є
,
є
BLIS and
CTA OFF
TБaileБ
aГГached
BLIS i CTA
BLIS and
CTA
SeБЕice
БeАДiБed
BLIS i CTA
BLIS
.
'
-
.
а
.
є,
є
07
-
VАlЗА.
*
/
,
"
".
279
07
-
.
-
ACCA
ь
(BLIS)B
EДЕe eВЖiБamenЕА АБeГa em caГáЕeГ ДecЖndáГiА, iДЕА é, nãА Еem diГeiЕА à
БГАЕeçãА cАnЕГa inЕeГІeГência БГejЖdicial, meДmА de eДЕaçõeД dА meДmА
ЕiБА e nãА БАde caЖДaГ inЕeГІeГência a ДiДЕemaД АБeГandА em caГáЕeГ
БГimáГiА.
✓
Є
07
280
✓
-
✓
HeГebК, DelБhi ElecЕГАnicД & SaІeЕК declaГeД ЕhaЕ L2C0038TR /
L2C0055TR aГe in cАmБliance ИiЕh Еhe eДДenЕial ГeВЖiГemenЕД and АЕheГ
ГeleЗanЕ БГАЗiДiАnД АІ DiГecЕiЗe 1999/5/EC.
The DeclaГaЕiАn АІ CАnІАГmiЕК maК be cАnДЖlЕed aЕ DelБhi ElecЕГАnicД &
SaІeЕК / 2151 E. LincАln RАad / KАkАmА, Indiana 46902 USA
07
-
ACCA
ь
(BLIS)B
TRA
✓
REGISTERED NА: 0018923/09
DEALER NА: DA37380/15
'є
TRA
✓
REGISTERED NА: ER37357/15
DEALER NА: DA37380/15
✓
14785/POSTEL/2010 1982
✓
38806/SDPPI/2015 4927
TКБe AББГАЗal NА.: TRC/LPD/2009/87
✓
EВЖiБmenЕ ЕКБe: LАИ PАИeГ DeЗice (LPD)
✓
TКБe AББГАЗal NА.: TRC/LPD/2015/3
EВЖiБmenЕ TКБe: LАИ PАИeГ DeЗice (LPD)
07
}}
281
07
||
-
ACCA
ь
(BLIS)B
AGREE PAR L'ANRT MAROC
✓
NЖmeГА d'aЇГemenЕ : MR 4838 ANRT 2009
DaЕe d'aЇГemenЕ : 22/05/2009
AGREE PAR L’ANRT MAROC
✓
NUMΔRO D’AGRΔMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRΔMENT: 26/12/2014
✓
✓
TA-2009/163
✓
APPROVED
✓
07
✓
282
ACC = AdaБЕiЗe CГЖiДe CАnЕГАl
BLIS = Blind SБАЕ InІАГmaЕiАn
TA-2014/2390
APPROVED
CCAB09LP4590T3
✓
A
B
CАmБlieД ИiЕh IDA SЕandaГdД DA105753
CCAB15LP0680T0
07
а
Ц
(
. 218)
07
283
08
ь
*
ь
ь
є
,
Ш
’
є
ь
.
є ь
є
,
ь
-
а
-
а
а
(
. 286)
(
'
. 286)
(
(
. 285)
**-
*. 288)
. 289)
*-
-
-
.
-
.
.
Ц
(
(
'
(
є
. 286)
(
.
*-
. 286)
(
.
*-
. 285)
а
а
*(
а
.
а
Ц
а
ь-
,
є
.
а
а
.
.
,
*-
*-
І
*. 288)
. 289)
*-
-
.
-
.
,
є
.
08
*
/
,
"
".
285
08
ь
З
а
*ь
.
-
(
а
'
а
. 286)
(
(
ь
*-
*. 288)
. 289)
*-
*-
ь
-
є ь
-
-
.
.
а
,
-
.
,
-
.
.
.
а
.
.
08
286
є
є
.
.
,
.
.
-
є
Ц
а
а
*(
(
*
*-
. 285)
/
. 285)
,
"
".
.
-
08
1.
(6)
є,
2.
,
ь
.
-
(5) -
-
.
3.
(1),
є
5
.
'
,
(3),
5.
,
.
а
.
Ц
*(
(
. 285)
(
. 286)
'
а
є 0,1
,
,
(
(
. 285)
***. 288)
. 289)
*-
-
-
A.
.
-
6.
+
DiВappБoЕed ГeВГ
WaiГ 1 minДГe Гo
ГБИ again
,
-
+ AlcogДaБd
AppБoЕed ГeВГ
-
.
5
а
+ AlcogДaБd
AppБoЕed ГeВГ
ь
.
4.
,
,
,
а
а
.
є
-
A.
A
,
*(
. 285).
.
.
.
-
І
30
.
08
-
*
/
,
"
".
287
08
ь
Ц
*-
30
BКБaДД,
:
а
.
а
,
5
.
-
.
.
"
'
-
є
,
-
.
".
-
-
-
,
,
є
2
(3).
,
І
є
.
-
.
(
,
. 21).
'
AlcogДaБd BИpaВВ enabled
1
.
-
є
є
.
-
(2)
,
,3
,
,
(3)
.
є
(
.
+10
1
12
.
30
08
-40
є
"
".
-
.
.
.
)
10
+10
60
-5
180
,
BКБaДД (
.
)
1.
BИpaВВ
OK
5
VАlЗА.
,
BКБaДД
-
,
є
/
є
а
'
є
AlcogДaБd CalibБaГion БeАДiБed See
manДal.
*
+85
-
1
288
-5
.
ь
(º )
є
-
1.
.
,
,
08
'
BИpaВВ acГiЕaГed PleaВe ЖaiГ
foБ 1 minДГe,
AlcogДaБd
BИpaВВ enabled.
.
.
'
,
,
є
-
а
(
. 289)
*-
ь
-
Ш
,
OK
5
.
AlcogДaБd
ReВГaБГ
poВВible
AlcogДaБd
SeБЕice
БeАДiБed
.
AlcogДaБd No
Вignal
БeceiЕed
1.
а
а
Ц
(
(
(
а
. 286)
-
.
A.
(3)
.
.
**(
є
AlcogДaБd
PleaВe ГБИ
again
*-
. 286)
а
1
*-
. 285)
30
.
є
,
ь
. 286),
/
,
'
AlcogДaБd BИpaВВ enabled,
є
(
:
,
ь,
є
-
1.
а
*-
08
. 285)
VАlЗА.
}}
*
/
,
"
".
289
08
||
AlcogДaБd
PleaВe bloЖ
longeБ
.
AlcogДaБd
PleaВe bloЖ
ВofГeБ
-
AlcogДaБd
PleaВe bloЖ
haБdeБ
є
. 285)
(
. 286)
3.
*
/
.
(
).
START/STOP
.
ENGINE
,
є
.
-
. 285)
(
'є
. 172).
/
,
-
.
,
-
3
є
,
є
3
.
є
.
-
*.
*-
*. 288)
,
,
,
/
START/STOP ENGINE.
*-
. 286)
є
2.
-
-
(
2
290
.
VАlЗА.
'
. 285).
.
,
,
-
2.
AlcogДaБd PleaВe
bloЖ foБ 5 ВecondВ.
(
а
*
-
(
а
.
*(
.
*(
а
є ь
START/
STOP ENGINE.
Ц
а
а
08
З
-
-
AlcogДaБd
pБeheaГing
PleaВe ЖaiГ
A
1.
/
START/STOP ENGINE
"
".
.
08
,
(
є
є,
. 82).
є
.
.
є ь
,
,
0-
,
-
-
.
,
а
:
а
Ц
(
. 291)
І
а
,
а
є
,
.
START/STOP ENGINE є
.
P,
.
є
є ь
START/STOP ENGINE.
ENGINE
є
:
START/STOP
,
.
Ц
(
. 82)
-
(KeИleВВ dБiЕe)*
(
2-3,
. 175).
-
І
є
.
є
08
*
/
,
"
".
291
08
(ERS)*
З
,
є
,
.
,
-
SЕaГЕ)
-
є,
ь
.
а
є
-
а
є
3
,
15
,
,
START/
STOP ENGINE.
є
є
.
(
є
,
. 290)
(
(
.
,
.
-
.
Ц
а
а
а
.
/
.
є ь
VАlvА On Call*.
.
/
/
,
/
/
-
І
(ERS Я EnЇine RemАЕe
:
а
а
-
є
.
а
.
-
. 82)
є
,
,
. 88)
а
є
.
,
-
(
,
'
.
4.
І
.
Ц
(
а
(ERS) -
. 293)
(
-
(ERS) . 294)
.
. 174).
08
3
4
292
60,
*
/
,
є ,
"
4-
".
.
ERS
.
08
(ERS) -
1.
(2)
.
,
,
2.
2
(3).
,
є
1.
(2)
:
.
3.
є
*
.
є
.
.
,
5
7
є
.
є
:
,
.
*-
*-
(
,
.
є
є,
. 169).
(
. 169).
-
.
-
-
.
є
а
а
а
а
,
.
-
/
:
,
PCC6
PCC,
.
І
.
5
6
7
є
є
а
а
а
.
3
(5) -
-
:
2.
(3)
,
,
є
є
,
:
.
-
(
08
. 167)
(
*
/
,
. 103).
}}
"
".
293
08
||
а
є
.
(1), (2)
(ERS) -
(4)
а
а
а
ERS
,
а
,
є
.
P
ERS
а
є 15
.
-
,
,
3
No БemoГe
ВГaБГ Too
manИ ГБieВ
.
Ц
а
а
(ERS)* (
(
. 292)
/
,
"
ERS
-
ERS
.
.
No БemoГe
ВГaБГ Engine
ЖaБning
.
No БemoГe
ВГaБГ GeaБ
noГ in P
ERS
,
P.
ERS
.
-
A.
ERS
,
-
.
,
ERS
RemoГe ВГaБГ
off Engine
coolanГ leЕel
loЖ
ERS
".
-
No БemoГe
ВГaБГ LoЖ
baГГeБИ
-
2
No БemoГe
ВГaБГ LoЖ
fДel leЕel
No БemoГe
ВГaБГ DБiЕeБ
in caБ
*
,
ERS.
(ERS) . 294)
08
294
є
-
(
. 396).
No БemoГe
ВГaБГ DooБ
open
ERS
No БemoГe
ВГaБГ BonneГ
open
ERS
.
.
.
/
-
-
08
-
A
No БemoГe
ВГaБГ CaБ noГ
locked
ERS
,
No БemoГe
ВГaБ KeИ in
caБ
ERS
є
ь
-
.
-
,
.
VАlЗА.
ERS
RemoГe ВГaБГ
off GeaБ noГ in
P
RemoГe ВГaБГ
off DБiЕeБ in
caБ
ERS
,
-
P.
ERS
-
ERS
.
-
ERS
RemoГe ВГaБГ
off BonneГ
open
ERS
-
RemoГe ВГaБГ
off LoЖ fДel
leЕel
ERS
а
а
-
. 409)
.
.
,
-
,
-
.
,
(ERS)* (
1.
. 292)
:
0,
(ERS) (
-
-
,
VАlЗА.
. 293)
-
-
Ц
(
(
,
.
ERS
є
-
.
RemoГe ВГaБГ
off LoЖ
baГГeБИ
A
.
RemoГe ВГaБГ
off Engine
ЖaБning
RemoГe ВГaБГ
off Engine
coolanГ leЕel
loЖ
2.
. 82).
,
-
.
-
-
-
12 .
08
A.
}}
*
/
,
"
".
295
08
||
3.
-
,
9.
,
,
10.
.
, 1500
(1).
11.
. 412).
-
-
6.
>
,
7.
(3).
8.
є
,
(4).
08
296
,
,
.
є
.
,
.
,
,
(2).
,
а
.
а
є
-
.
а
-
є
-
є
.
,
.
12.
,
,
є
.
.
5.
(
./
а
,
-
.
.
.
є
,
4.
,
-
.
.
є
.
Ц
(
. 290)
08
(
)
є
а
а
З
.
.
(
(
,
.
- PАИeГДhiІЕ(
є
є
а
.
а
,
6-
.
.
І
,
Ц
- GeaГЕГАnic* (
,N
R.
6-
а
.
.
-
-
є
.
-
є
.
-
-
ь
. 302)
,
.
-
І
-
-
:
. 297)
, GeaГЕГАnic
. 298)
а
є
-
.
. 298)
а
,
6-
.
(
)-
,
.
ь
-
-
N.
.
а
а
.
Ц
(
а
*
/
(
. 297)
-
,
(
)
. 451)
"
".
08
297
08
І
*
- GeaБГБonic*
(
є
,
)
GeaГЕГАnic
.
є
.
'є
,
'
,є
,
.
ShiІЕ IndicaЕАГ) -
-
є-
- GSI (GeaГ
є ,
.
є
,
,
,
"
-
"
.
є
.
.
є
:
.
"
"
-
D:
*.
(
є
.
є
.
08
298
,
-
"+",
"-" (
).
*
/
є
.
є
є
є
P, R, N, D, S*, 1, 2, 3,
(
- GeaГЕГАnic* (
-
. 298)
.(
"
.
. 297)
.)
,
. 64)
:
Ц
а
а
-
. +/–:
. S:
".
,
є
є
-
08
",
"S",
є"
є
GeaБГБonic -
,
.
,
P.
. 321),
.
є
R.
II,
є
-
. 82).
(
є
ь
,
.
,
-
"+S-".
-N
є
,
,
N.
,
-
P.
-
є
(
.
P
-
,
,
-
II,
є
1, 2, 3,
,
. 82).
D,
.
R,
є
.
+
)
,
"+" (
-
"+S–"
-
є
"–"
,
,
-
.
є
,
)
–.
.
GeaГЕГАnic
-
-
,
.
є
а
-
D
є
,
(
-D
.
а
.
-
-
"+S-"
N
,
є
,
.
,
.
D
-
І
є
,
-R
P,
,
(
GeaГЕГАnic
-
.
P.
.
:
-
-
(+S-)
P
є
08
.
:
}}
299
08
||
а
І
D.
І
є
,
,
"+S–".
S,
-
є
є
(1, 2, 3,
).
-
,
,
"D"
,
є
-
-
є
-
/
,
є
"+":
є
"
".
-
"D".
-
-
.
:
.
є
а
,
-
,
-
"D".
,
-
є
,
.
*
є
.
08
300
"-":
,
.
.
.
:
а
"
,
.
,
.
"
є
-
*
".
-
є
"
є
-
*-
.
08
є
є
,
3.
* (S)8
GeaБГБonic -
.
.
є
.
є
-
-
D
D
(
є
"+S–" -
.
"
S.
-
.
,
-
є
3-
,
,
1.
D
,
D
3
19.
,
"
(
"+S–" -
-
),
,
-
-
GeaГЕГАnic
)-
є
*,
.
"
є
є
є
-
є
.
-
,
-
.
2.
.
.
-
є
є
-
.
-
,
-
є
.
є
-
.
,
8
9
є
",
,
),
".
"
GeaБГБonic -
"+" (
1
3.
,
-
,
-
-
.
:
а
є
-
.
-
є
.
є
(
а
а
а
,
.
. 343).
Ц
- PАИeГДhiІЕ* (
(
. 297)
(
. 451)
. 302)
(
)
-
08
"S".
*
/
,
"
".
301
08
- PoЖeБВhifГ*
PАweГДhiІЕ
є ь
є
,
GeaГЕГАnic,
PАИeГДhiІЕ
,
(
-
-
.
,
PАИeГДhiІЕ
(
. 438).
є
GeaГЕГАnic.
*.
є
PАИeГДhiІЕ
"(
а
2(GeaГЕГАnic).
*
/
є
є
,
а
:
,
,
є
.
-
.
-
ЯMPS6Я
PАИeГДhiІЕ.
-
-
є
,
,
,
.
-
,
,
,
є
є
,
є
.
.
.
.
є
'
3-
,
,
)
"GeaГЕГАnic -
PАИeГДhiІЕ
08
302
. 298):
/)
,
.
-
. 343).
,
,
GeaГЕГАnic.
є
(
,
є
/ (6
Ц
. +S–:
. S:
,
(10
,
.
D:
,
.
GeaГЕГАnic,
є
.
. 343)
є
-
"
".
,
,
є
є
-
.
-
є
.
,
-
08
І
TБanВmiВВion hoГ BБake
Гo hold
.
A.
.
TБanВmiВВion hoГ PaБk
ВafelИ LeГ engine БДn
-
.
TБanВmiВВion cooling LeГ
engine БДn
'
.
.
N
A
P,
є
.
є
є
,
,
.
TБanВmiВВion hoГ
PaБk ВafelИ LeГ engine БДn
є
,
є
є
,
.
,
,
.
-
,
.
а
а
є
-
є
І
,
OK
,
,
.
-
.
N
є
:
,
є
P,
,
.
A.
.
-
Ц
- GeaГЕГАnic* (
-
. 298)
(
. 451)
.
-
'
(
'
. 116).
'
,
,
,
.
,
-
*
08
/
,
"
".
303
08
І
(P)
Є
ь
:
-
.
а
.
(P)
P
(
II.
N
.
ь
,
(
,
),
є
(
II.
D.
,3
є
,
N
P, R, N
-
N,
-
є
є
,
,
(N)
- "+/-"
D.
,
-
-
G021351
10
:
"SБАГЕ".
,
,
. 82)
,
. 82)
є
P,
.
.
11
,
є
(
.
.
-
. 172)
.
P
10
11
304
є
:
08
.
4.
2
.
-
.
.
08
а
а
Ц
- GeaГЕГАnic* (
. 298)
- PАИeГДhiІЕ* (
. 302)
- (AWD)*
(HSA)*12
ь
ь
є ь
ь
HSA (Hill SЕaГЕ AДДiДЕ)
ь
є,
.
є,
є
-
.
,
.
є
,
є
.
а
,
-
Ц
(
(All Wheel DГiЗe)
. 290)
є,
.
є
-
.
є
,
є
.
.
є
є
.
12
.
HSA
-
08
.
}}
*
/
,
"
".
305
08
,
є
Hill DeВcenГ ConГБol (HDC) *13 -
.
,
-
.
(HDC)
HDC
ь
ь
"
.
є
ь
ь
ь
є ь
.
ь
ь
є
ь
ь
ь
,
є ь
,
.
,
S60 CГАДД CАЖnЕГК
13
306
*
/
,
.
"
".
-
,
HDC
ь .
HDC
є
08
.
-
.
,
HDC
HDC
,
є
є
є ь
".
.
HDC
,
/
,
-
.
є
,
є
-
-
є
-
HDC -
/
HDC
.
.
-
-
.
є
.
є
є
,
.
-
08
HDC
є
,
1
.
.
'
є
Hill deВcenГ conГБol
ON.
.
-
1,
є
A
HDC
:
а
а
,
є ь
1
,
-
D.
І
HDC
,
D.
.
,
-
,
10
7
/ (6
/ (4
є
/)
/)
є
,
10
,
-
.
7
/ (6
4
а
/)
VАlЗА,
.
-
є
.
.
SЕaГЕ/
-
є
,
є
, SЕaГЕ/SЕАБ,
є
.
-
є
,
-
,
є ь
.
є
-
HDC,
-
,
є
є
.
є
-
-
є
ь
,
-
І
HDC
є ь
1
,
. 298).
SЕАБ,
On/OІІ
а
- GeaГЕГАnic* (
SГaБГ/SГop*
-
ь
,
-
,
SГaБГ/SГop
Ц
- (AWD)* (
. 305)
.
08
є
.
-
є
.
}}
*
/
,
"
".
307
08
||
SЕaГЕ/SЕАБ
є
-
є
-
:
,
є
є
,
.
SГaБГ/SГop* -
-
A
,
є ь
є ь
-
SЕaГЕ/SЕАБ
є
,
є
.
,
.
-
є
є
(
(
SЕaГЕ/SЕАБ* -
є
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
а
SЕaГЕ/SЕАБ* є
(
. 309)
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 312)
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 314)
(
. 310)
- SЕaГЕ/SЕАБ (
. 312)
,
-
. 311)
є
/
,
A
,
,
-
,
,
.
-
,
.
-
=
,
=
.
є
є
-
,
,
.
,
є
"
".
-
-
,
.
.
,
:
. 414)
,
,
,
08
*
,
A
On/OІІ.
. 290)
SЕaГЕ/SЕАБ* -
а
.
-
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 308)
а
а
а
-
,
M
-
-
Ц
а
308
SЕaГЕ/SЕАБ
SЕaГЕ/SЕАБ
-
.
M/A
,
є
SЕaГЕ/SЕАБ.
-
08
SГaБГ/SГop* є ь
SГaБГ/SГop
M/
AA
SЕaГЕ/SЕАБ.
M
:
1.
.
2.
ь
-
.
-
є
,
-
-
є
.
M+
A
:
є
A
=
є
,
-
.
,
A
=
.
SЕaГЕ/SЕАБ
-
а
а
а
а
,
є
M/AA
-
.
.8
(
SЕaГЕ/SЕАБ* -
M+A
. 290)
SЕaГЕ/SЕАБ* (
а
SЕaГЕ/SЕАБ* є
(
. 309)
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 312)
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 314)
(
. 310)
/ ).
M+A
є
(
є
/ (5
.
. 307)
SЕaГЕ/SЕАБ* -
-
.
. 312)
M+A
-
. 311)
є
,
-
:
-
Ц
SЕaГЕ/SЕАБ* (
а
а
,
-
-
.
є
-
/
.
A
.
.
є
SЕaГЕ/SЕАБ
SЕaГЕ/SЕАБ
є ь
M+A
.
-
-
є
-
M+A
30ш .
,
.
-
M+A
08
- SЕaГЕ/SЕАБ (
. 414)
}}
*
/
,
"
".
309
08
||
M/AA
є
.
-
M/AA
M+A
є
M+A
.
-
-
,
1500-2500
-
/ QЖeЖe AДДiДЕ.
-
,
-
.
.
08
.
-
M+A
M+A
A
*
/
,
.
(
):
"
"+/-".
=
.
.
.
-
є
. 307)
M+A
M+A
.
SЕaГЕ/SЕАБ* -
(
є
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 312)
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 314)
(
. 310)
- SЕaГЕ/SЕАБ (
".
є
.
. 290)
SЕaГЕ/SЕАБ* -
M+A
,
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 308)
(
)
M/AA
Ц
а
310
,
SЕaГЕ/SЕАБ* (
а
а
а
M+A
.
B.
(
A
.
а
а
-
.
. 332)).
=
A
B
C
M+A
SЕaГЕ/SЕАБ
(
,
A
SC
M+A
(DPF) (
ь
ь
.
є
є ь
З
-
.
M+A
A
SГaБГ/SГop* -
є
. 312)
-
. 311)
є
-
.
є
є
,
.
. 414)
M+A
M+A
B.
,
M+A
-
08
M/AA
A
,
D
а
а
а
N.
A
B.
є
A
SC,
D
"+/-".
,
D-
R
A
-
а
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 308)
(
є
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 312)
(
. 312)
є
. 311)
M/A
-
A
,
=
,
=
.
.
є
. 414)
.
ENGINE
,
M
,
.
.
.
,
є
-
-
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 314)
- SЕaГЕ/SЕАБ (
-
:
-
SЕaГЕ/SЕАБ.
A
B
C
.
. 290)
SЕaГЕ/SЕАБ* -
SЕaГЕ/SЕАБ* є
(
. 309)
а
-
є ь
(
SЕaГЕ/SЕАБ* -
є ь
. 307)
а
а
-
SГaБГ/SГop* -
Ц
SЕaГЕ/SЕАБ* (
,-
A
.
а
а
=
,
/
.
Ц
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 307)
08
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 308)
а
*
=
-
.
-
A
-
P,
,
,
START/STOP
,
M
(
. 290)
}}
,
"
".
311
08
а
а
а
SЕaГЕ/SЕАБ* -
(
SЕaГЕ/SЕАБ* (
є
. 310)
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 312)
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 314)
а
- SЕaГЕ/SЕАБ (
,
-
є
,
,
,
.
2.
є
.
,
"
.
-
. ..
Ц
. 307)
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 308)
(
SЕaГЕ/SЕАБ* -
(
є
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
а
SЕaГЕ/SЕАБ* є
(
. 309)
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 314)
(
. 310)
- SЕaГЕ/SЕАБ (
".
а
а
. 290)
SЕaГЕ/SЕАБ* -
а
/
.
-
SЕaГЕ/SЕАБ* (
а
а
а
08
ь
-
3.
. 414)
а
а
*
MY CAR,
DRIVe
ь
SЕaГЕ/SЕАБ VАlvА,
:
1.
є
.
312
SГaБГ/SГop* -
-
SЕaГЕ/SЕАБ* є
(
. 309)
а
SГaБГ/SГop* -
. 312)
. 312)
. 311)
-
є
-
. 414)
а
а
Ц
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 307)
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 308)
(
SЕaГЕ/SЕАБ* -
є
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
а
SЕaГЕ/SЕАБ* є
(
. 309)
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 312)
. 310)
. 290)
(
-
. 311)
є
,
08
а
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 314)
- SЕaГЕ/SЕАБ (
. 414)
08
*
/
,
"
".
313
08
SГaБГ/SГop* є
.
SЕaГЕ/SЕАБ
ь
-
-
І
є
,
-
DepБeВВ bБake and clДГch
pedalВ Гo ВГaБГ
-
є
"
".
START/
-
є
.
є
D.
є
-
,
-
VАlЗА.
DepБeВВ clДГch pedal Гo
ВГaБГ
08
/
є.
STOP ENGINE.
PДГ geaБ in neДГБal Гo
ВГaБГ
*
.
M/AA
SЕaГЕ/SЕАБ
AДГoВГaБГ Engine БДnning
+
314
є
.
/
AДГo SГaБГ/SГop SeБЕice
БeАДiБed
PБeВВ ВГaБГ bДГГon
.
SЕaГЕ/SЕАБ
.
M+A
,
A
M+A
M
.
-
-
M
M
08
І
SelecГ P oБ N Гo ВГaБГ
=
,
-
а
а
а
а
а
=
,
STOP ENGINE,
є
N
START/STOP ENGINE.
-
P
N.
P
A
START/
A
.
є
є
-
-
-
VАlЗА.
Ц
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 307)
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 308)
(
. 290)
SЕaГЕ/SЕАБ* SЕaГЕ/SЕАБ* -
(
є
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
а
SЕaГЕ/SЕАБ* є
(
. 309)
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 312)
а
M/AA
SЕaГЕ/SЕАБ
PБeВВ ВГaБГ bДГГon
A
/
(
. 310)
- SЕaГЕ/SЕАБ (
. 312)
-
. 311)
є
,
. 414)
08
*
/
,
"
".
315
08
*
ECO є
,
ь
є
є
є
ь
5%,
ь
І
VАlvА
,
є
.
-
-
.
є
-
,
.
,
ь
є
ECO,
,
ECO
-
ECO
є
.
,
ECO -
ECO:
.
є
ECO .
ECO .
Eco CoaВГ -
а
а
EcА CАaДЕ ,
.
є
.
а
SЕaГЕ/SЕАБ -
EcА CАaДЕ є
.
а
-
-
.
,
*
/
,
"
".
.
є
.
,
,
,
-
-
-
EcА CАaДЕ
,
-
-
.
/
ECO
,
08
316
є
ECO -
є
є
є
-
.
-
.
а
є,
.
є
"PЖlДe & Glide" (
-
08
)
.
-
EcА CАaДЕ
.
а
. 65-140
а
-
:
а
є
-
EcА CАaДЕ:
/)
є
-
EcА CАaДЕ.
:
.
-
=
а
EcА CАaДЕ
EcА CАaДЕ
є
.
а
є
,
є
,
D
:
/)
. 65-140
-
/
ь
-
"S+/-".
-
.
MY CAR
.
.
Eco CoaВГ ,
а
а
є
ECO.
а
Eco CoaВГ
а
-
-
:
а
а
D
-
.
І
а
а
-
-
.
S+/-
(40-87
-
*
/
а
.
:
є
а
,
. 6%.
а
а
а
-
Eco CoaВГ
-
=
/ (40-87
:
а
є
є
. 6%.
,
MY CAR (
ECO -
. 118).
Ц
(
. 130)
-
-
08
317
08
ь
ь
є ь
.
,
.
.
-
.
(
,
є
,
.
є
,
/
,
,
-
(HSA)*
є
,
VАlЗА,
.
.
,
.
.
"
.
ь
,
"
".
-
є
,
-
,
,
є
-
.
-
-
-
VАlЗА.
.
-
"
,
. VАlЗА
,
.
*
.
є
08
318
'
,
-
.
.
а
.
є
.
. 305)*,
.
ь
.
(
,
.
,
-
-
. 446).
а
-
є
.
,
,
-
.
,
,
є
-
:
.
є
.
,
-
-
-
.
-
є
є
VАlЗА.
-
08
-
-
.
(
(
а
.
2
Ц
а
а
-
,
а
-
-
. 320)
(
(
,
є
.
.
, ABS
,
.
є
ABS
,
є
ABS
.
-
.
.
Ц
а
а
а
(
. 318)
(
(
а
-
.
є
.
-
VАlЗА.
MIN,
ь
є
-
-
-
,
. 320)
. 319)
ь
ь
ь
(AnЕi-lАck BГakinЇ SКДЕem)
ь
-
.
.
-
-
ь
. 321)
-
. 321)
-
-
. 320)
(
-
. 320)
08
319
08
ь
ь
-
ь
є ь
,
50
/ (31
є
(
є
ь
.
ь
є
08
320
а
,
.
ь
(EmeГЇencК BГake AДДiДЕ)
ь
,
ь
.
ь
-
-
EBA
-
.
EBA
є
ь-
є
є
-
ABS.
є
.
10
/)
/ (6
. 100)
,
є
.
а
а
а
ь
ь
ь
,
/ ),
є
.
.
-
є
І
-
-
(
(
є
. 321)
. 320)
. 319)
-
(
,
)
,
-
.
.
(
. 318)
(
(
а
EBA
є
Ц
а
а
а
. 318)
(
-
,
є
-
Ц
(
.
-
. 321)
-
-
. 320)
(
. 319)
-
08
ь
ь
ь
ь
є
,
ь
ь
ь
є
/
.
є
-
.
є
.
,
-
,
,
.
є
ь
.
(
ь
1.
-
2.
:
-
.
є
,
,
.
,
3.
.
. 295).
1).
а
.
:
>
.
.
-
.
ь
.
.
І
.
,
-
.
-
є
є
,
-
-
а
.
.
-
,
,
-
(
)
P(
P
-
-
:
.
08
}}
321
08
||
ь
ь
І
-
,
. VАlЗА
є
.
1.
-
.
2.
.
3.
.
4.
D
R
.
1.
2.
ь
.
ь
>
.
1-
>
1.
,
є
є.
14.
.
3.
-
.
>
є
,
1.
D
-
R.
2.
-
-
.
3.
.
>
є.
є
,
є.
,
,
:
START/STOP ENGINE.
,
-
.
,
,
14
,
14.
08
322
є
є
,
,
,
.
-
2.
є.
І
.
є
,
.
3.
-
є
.
.
08
ь
'
.
"
,
є
. 118).
,
.
-
/
а
.
,
є
-
(
,
є
)
.
.
а
HandbБake noГ
fДllИ БeleaВed
(
-
є
"
-
VАlЗА.
.
H
є
:
а
.
:
а
.
:
є
є,
VАlЗА.
є
08
}}
323
08
||
-
/
HandbБake noГ
applied
H
є
:
а
.
:
а
.
.
HandbБake
SeБЕice БeАДiБed
B
є
VАlЗА.
є
,
,
,
,
:
а
.
:
а
,
,
(
)
P(
OK
324
а
1-
).
-
.
08
-
Ц
(
. 318)
є
VАlЗА.
08
є,
,
.
ь
-
.
25
(30
,
-
.
.
25
CГАДД CАЖnЕГК),
.
(30
-
,
-
,
.
,
,
,
,
-
,
.
а
.
.
а
а
а
,
.
-
а
-
є .
,
,
,
*(
є
-
-
-
. 335).
.
-
-
-
-
є
'
є
High engine ГempeБaГДБe SГop ВafelИ.
-
Ц
,
. 346)
(
-
а
VАlЗА.
(
.
-
,
є
.
є
,
.
є
S60
є
-
.
,
-
.
S60 CГАДД CАЖnЕГК),
,
а
. 343)
.
а
*
/
.
High engine ГempeБaГДБe TДБn off
engine
Engine coolanГ leЕel loЖ
SГop ВafelИ
.
є
,
,
,
,
'
є
,
"
".
08
}}
325
08
TБanВmiВВion
hoГ RedДce Вpeed
TБanВmiВВion
hoГ SГop ВafelИ WaiГ foБ cooling.
,
-
/
ь
.
-
ь
.
.
I,
,
а
.
.
І
а
.
-
.
.
-
ь
. 409)
.
.
а
(
.
-
,
.
. 157)
ь
ь
. 82)
-
є ь
-
,
Ц
(
II (
:
.
а
а
а
а
(
,
).
є
LoЖ baГГeБИ chaБge PoЖeБ
ВaЕe mode.
є
,
/
є
.
–
08
15
,
326
є
.
.
.
08
а
є ь
:
а
є
а
,
(
. 455)
(
.
,
,
а
а
а
а
а
,
є
).
-
.
:
-
. 359) є
.
(
. 391)
(
. 355)
(
. 398)
-
.
-35 ш .
' ,
(
. 409)
.
VАlЗА
є
,
І
.
.
.
'
-
'
)
(
'
,
(
ь
,
.
.
-
а
. 446).
'
.
-
.
.
-
.
.
-
а
а
-
а
,
,
.
є
(
. 396)
50%
є
-
Ц
є
а
.
(
,
.
є
-
,
Ц
(
. 327)
08
327
08
-
/
є ь
/
-
:
є ь
/
-
є
-
.
є,
а
328
/
(
є
є
2.
.
(
.
.
Ц
. 329)
-
,
,
.
,
)
.
-
08
а
1.
є
.
-
-
.
а
Ц
(
. 329)
08
ь
.
-
а
Ш
,
-
.
/
,
ь
ь
І
-
ь
.
.
.
15
ь
,
,
,
.
,
.
а
.
,
.
.
,
є
.
-
а
а
є
,
є
, 15
,
(
-
є
.
Ц
. 328)
(
-
-
.
.
.
,
.
,
-
'
-
-
. 329)
08
15
є
.
}}
329
08
||
а
-
'є (
-
. 454)
-
.
є ь
.
.
.
.
,
,
.
.
EN 228.
є
-
ь-
а
-
95 RON
.
а
98 RON
-
.
VАlЗА
.
є
-
;
+38 шC
'
є
а
330
.
Ц
-
(
(DPF) (
(
. 455)
-
-
,
08
.
а
,
а
а
а
є
-
І
. 331)
. 332)
2
-
а
.
.
,
є
VАlЗА.
-
08
-
ьь
ь
а
(
а
а
а
а
,
є
,
EN 228 E10 (
)
.
а
є
є
є ь
-
,
. 10%
,
є
(
(
.
2
-
'є (
.
.
,
-
а
а
а
а
FAME16 (FaЕЕК Acid MeЕhКl EДЕeГ)
.
є
є
.
,
VАlЗА,
7%
,
-
,
VАlЗА.
.
є,
16
FAME (FaЕЕК
,
є
.
.
'є
:
є
,
а
/
. 7%
Acid MeЕhКl EДЕeГ).
0шC),
-
. 454)
10
,
є
,
EN 590,
JIS K 2204
SS 155435
а
-
JIS K 2204.
.
,
,
-
.
(
. 334)
. 455)
,
-
. 329)
є:
а
є
EN 590, SS 155435
Ц
-
-
.
10%
-
E10 (
).
85
ь
.
10%
).
а
(
ь
,
є
-
є
.
08
}}
331
08
||
ь
.
17
ь
,
,
'
-
:
є
.
.
.
-
,
1.
-
.
.
(
START
2.
.
3.
,
/
/
START.
,
,
. 383).
,
.
-
-
-
є
.
08
17
332
є
.
-
а
а
а
є
-
"
є 10-20
,
-
-
(
(DPF) (
. 455)
-
.
є,
. 329)
. 332)
2
.
.
.
,
80%,
'
є
-
.
,
-
.
-
.
-
є
є
Ц
(
.
.
.
,
"
.
І
а
,
-
,
VАlЗА (
,
:
ь -
.
.
:
-
(DPF)
є
,
.
-
,
4.
,
. 82).
,
,
-
-
ь
,
є
SooГ filГeБ fДll See manДal.
,
-
-
08
,
.
,
,
20
.
,
-
-
.
а
а
а
а
Ц
-
(
(
. 329)
(
. 331)
ь
2
. 455)
-
'є (
-
.
.
. 454)
І
.
(
)
/
:
а
/
,
а
є
,
2(
.
.
,
є
.
,
.
-
,
-
є
-
*,
,
Lambda-ДАnd є
,
.
є
-
Lambda-ВondTM
.
є
.
,
.
-
а
-
,
,
.
є
.
.
. 455).
є
є
є
,
.
-
,
-
(
).
-
08
,
}}
*
/
,
"
".
333
08
||
а
ь
Ц
а
а
-
(
-
. 330)
(
,
. 331)
.
а
ь
ь
ь
а
ECO GЖide*,
є
PАИeГ ЇЖide* (
,
-
. EcА ЇЖide
. 68).
а
,
ECO,
-
.
.
(
’є
08
є
334
.
"
.
є
*
/
,
ECO".
"
".
,
а
-
а
.
(
. 457).
.
-
-
.
. 298)20.
а
.
а
а
,
є
18
19
20
.
,
є
а
є
EcА CАaДЕ19 -
а
-
.
ECO18.
а
є
.
-
-
-
.
-
.
а
-
,
-
.
є
є
,
.
08
є
,
.
.
*
а
(
.
VАlЗА CaГ CАГБАГaЕiАn,
.
(
. 24).
(
2
. 455).
,
,
Ш
ь
.
,
,
,
а
,
є
(
Ц
(
(
. 329)
2
. 455)
'є (
є
. 454)
а
.
.
. 457).
а
є
,
а
,
а
, 1000
,
-
-
.
-
а
-
а
.
-
12 %.
13
7
.
.
-
ь
,
,
-
-
,
.
VАlЗА,
-
.
є
,
.
,
.
.
.
-
.
-
.
.
-
а
VАlЗА,
є
є
а
-
-
,
а
а
-
-
,
. 441).
,
-
,
,
-
.
-
,
.
,
а
а
ь
ь
.
є
-
-
,
,
VАlЗА.
є
-
.
,
,
.
08
}}
*
/
,
"
".
335
08
||
-
І
,
,
є
,
TБaileБ
'
є
indicaГoБ malfДncГion.
-
*-
-
-
, '
є
TБaileБ bБake lighГ malfДncГion.
є
-
VАlЗА.
.
-
.
,
.
).
а
є
(
,
.
(
а
08
/
,
"
.
(
а
".
,
2300-3000
Ц
а
. 442).
*
ь
є
.
а
336
5-
а
-
,
є
-
.
4500 /
- 3500 / ),
.
(
-
,
є
.
*
(
(
. 337)
(
. 398)
*-
. 336)
*-
. 337)
/
-
*
ь
є
а
/
-
Ц
(
. 335)
*
-
08
,
*є
.
а
/
.
а
ь
-
.
,
є
,
.
-
-
PАИeГДhiІЕ,
(
. 302).
-
.
-
-
1.
,
.
2.
'є
D.
.
.
а
.
.
Ц
- GeaГЕГАnic* (
,
-
. 298)
а
.
-
4.
-
VАlЗА:
а
.
P.
*. 339).
(
а
-
.
4.
а
/
.
3.
.
1.
,
- PАИeГДhiІЕ*
2.
,
*
ь
ь
.
ь
.
.
3.
.
є
а
а
є
І
.
а
,
P
.
-
08
}}
*
/
,
"
".
337
08
||
*-
Ц
а
. 335)
З
є ь
.
.
G021485
(
*-
*
ь
.
-
.
Ц
а
а
08
338
/
а
*
/
,
"
*. 338)
(
(
".
. 335)
'є
(
*. 339)
*
08
а
(
. 335)
*
/
/
Шє
:
A
-
є ь
)
G018928
(
*-
Цє
998
81
C
854
D
427
E
109
F
282
.
-
,
.
G
H
Ц
а
а
/
(
. 338)
'є
(
*. 339)
-
08
*}}
*
/
,
"
".
339
,
.
08
340
,
.
є
G021490
G021488
.
є
G000000
G021489
G021487
08
||
.
.
.
,
.
,
.
G021495
G021494
08
.
.
,
-
,
.
ь
.
,
є
.
.
-
08
}}
341
08
||
Ц
а
(
. 338)
а
(
а
. 335)
*. 338)
SЕabiliЕК AДДiДЕ))
,
*
TSA -
-
/
.
є
.
-
є
-
,
є
.
(
. 338).
*-
-
).
,
.
є
,
.
-
.
G018929
а
є
-
.:
а
а
-
,
08
є
.
342
*
/
,
"
".
-
,
є
-
-
.
. 193)TSA22.
-
(
,
є
є
(
.
,
(TSA - (TГaileГ
є
є
.
,
(
-
TSA21
*-
-
.
08
,
є
'
-
.
є
.
,
-
,
є
є
SpoБГ,
є
,
-
TSA
,
,
є
.
є
є
є
є
є
(
,
-
.
/
),
,
,
(ESC) -
(
ь
(ESC) . 193).
1.
(
,
. 193)
4.
. 194).
є
-
.
5.
TSA
-
.
START/STOP ENGINE ІІ,
.
(
. 82).
Ц
(ESC) -
-
.
3.
ESC22.
а
-
.
2.
.
TSA
-
.
,
-
.
'
-
.
TSA
,
.
(
.
.
І
TSA
.
,
,
.
6.
.
.
-
є
-
.
,
08
21
22
є
(ElecЕГАnic SЕabiliЕК CАnЕГАl) -
VАlЗА.
.
}}
343
08
||
а
,
,
.
.
а
І
а
а
ІІ -
є
-
,
а
є
80
.
/ (50
80
є
.
.
-
/)
,
10
(6
,
- 10
,
/ ).
.
(
,
-
є
5
.
-
,
є
-
.
) GeaБГБonic
N
.
344
.
GeaГЕГАnic.
(
. 438).
є
-
-
-
10
-
-
,
.
є
.
.
ЯMPS6Я
PАИeГДhiІЕ.
-
/
а
-
-
,
.
:
–
N
-
.
"
:
–
є
є
–
08
PАИeГДhiІЕ
.
,
PАИeГДhiІЕ,
:
(
,
) PoЖeБВhifГ
-
".
,
.
(
. 295).
-
-
-
08
ь
ь
-
ь
.
а
а
а
ь
,
є ь
ь
.
є
-
(
,
.
. 100)
(
(
:
-
-
а
ь
Ц
,
. 345)
.
а
. 346)
є
:
.
,
.
.
є
-
.
-
-
.
.
З
ь
.
,
.
.
,
.
,
-
08
}}
345
08
||
,
.
-
є,
ь
.
ь
-
-
.
,
.
а
.
,
.
70
.
,
.
-
.
а
а
-
,
,
-
.
Ц
(
(
. 343)
. 346)
,
.
-
є
,
.
08
.
346
50
-
.
,
.
(AWD)
-
є
,
-
а
/ (40
/ ).
.
Ц
(
. 343)
-
09
09
ь
ь
,
.
ь
-
-
(
. 350)
,
ь
,
.
-
,
-
.
.
,
-
.
,
.
6
.
є
.
-
.
,
.
-
VАlЗА
.
-
.
,
.
,
VАlЗА,
(> 1
є
.
.
(DeБaГЕmenЕ АІ
є
, 1510.
15
),
.
,
є
,
є
.
,
-
.
,
,
.
:
.
-
,
,
-
-
.
є
DOT
TГanДБАГЕaЕiАn),
,
2010
є
,
є
,
348
.
5000 ,
10000 .
.
09
,
а
а
.
,
.
Ц
-
(
(
(
. 349)
(
-
. 350)
,
.
. 352)
(
. 353)
ь
09
І
-
. 353)
(
а
а
а
-
а
а
G021778
а
а
а
-
,
є
.
є
.
,
,
-
. 457).
Ц
-
(
. 352)
(
(
. 353)
. 353)
(
(
-
. 350)
. 348)
-
-
,
.
,
.
,
).
(
-
349
09
09
а
ь
.
а
а
-
(
-
. 353)
-
(
(
. 349)
є ь
. 348)
G021829
.
.
.
TWI
(TГead WeaГ IndicaЕАГ).
1,6
'
,
.
є
.
,
є
а
а
350
.
-
Ц
-
(
. 352)
(
. 353)
-
ь
.
,
09
а
а
а
а
.
а
1.
."
"
є,
-
.
.
є
,
.
.
є
,
-
(
).
.
.
є
,
-
(
.
,
.
(
(
. 353)
(
(
-
. 350)
. 348)
-
,
. 457).
,
(
є
. 353)
є
.
(100
1
. 352)
-
І
є
(
-
є
є
-
G021830
є
а
а
09
Ц
-
/)
160
(
),
/
.
,
. 457).
.
351
09
09
ь
,
.
.
ь
,
.
: 215/55R16 97W.
є
(
.
(
є
-
)
)
: 7JЙ16Й50.
,
215
(
-
.
)
55
(%)
R
7
16
J
97
50
,
(LI)
(
W
)
а
а
(
(168
Ц
(
. 457)
,
(
є
- 270
/ ).)
/
.
R-DeДiЇn
19,
,
-
.
352
, (SS).
. 352)
19-
а
а
а
а
а
а
(")
16
,
.
-
є
-
.
Ц
(
(
-
(
(
(
. 353)
. 353)
. 349)
. 348)
. 457)
(
. 352)
09
-
є
.
є
.
а
а
а
а
ь
,
(LI).
є
.
ь
-
"
"
.
-
ь
є
(SS - SБeed
SКmbАl).
є
,
Ц
(
(
. 352)
(
(
.
,
. 457)
-
(SS). Є
є
. 353)
. 348)
.
/ (100
,
,
210
/ (130
/)
V
240
/ (149
/)
W
270
/ (168
/)
.
-
Y
300
/ (186
/)
-
(
(SS),
,
,
. 353) (LI)
.
-
а
а
а
-
.
-
/ )).
09
-
. 354)2
(
(
Q
160
H
-
-
Ц
-
(
. 352)
-
(
. 353)
-
(
. 349)
І
-
.
2
,
Q
160
/ (100
T
190
/ (118
)
/ )(
/)
.
353
09
09
ь
ь
.
-
З
-
VАlЗА
140
.
,
є
.
.
.
50
,
є
VАlЗА.
.
І
VАlЗА
VАlЗА
-
є
є
.
є
Ц
а
(
,
. 352)
.
,
.
,
І
,
,
354
*
/
,
"
".
,
є
є
,
, VАlЗА
-
.
Ц
(
,
.
VАlЗА.
-
а
.
-
VАlЗА
.
500-1000
,
.
-
,
/ ),
.
,
є
.
є
).
/ (31
є
*
*
4
.
,
-
є
(
.
.
VАlЗА,
.
VАlЗА
,
. 355)
-
09
,
,
.
/
*
-
ь
ь
ь
(
/)
-
.
(
-
.
-
.
.
.
1.
,
.
2.
-
.
,
.
,
.
)
)
.
.
є
(
09
.
-
є
.
. 376).
.
/ (50
-
.
,
80
а
-
.
а
є
.
3.
.
4.
.
1.
,
-
.
2.
.
3.
є
.
-
.
,
.
.
(
. 457).
.
-
.
-
-
*
.
.
,
-
.
,
. 359).
(
.
,
-
}}
*
/
,
"
".
355
09
09
||
1.
,
(
. 321)
P,
,
,
.
,
.
І
VАlЗА
є
*,
є
,
.
-
3.
2.
*,
*,
,
*
(
356
*
/
,
"
".
. 386).
,
-
.
.
.
.
.
,
.
'
,
-
09
4.
09
5.
.
.
*
.
-
-
.
.
8.
.
,
є
.
.
6.
.
7.
½б1
-
.
є
.
9.
,
-
,
.
.
}}
*
/
,
"
".
357
09
09
||
,
.
.
ь
,
3.
,
-
.
.
,
,
,
,
,
358
-
,
.
,
.
.
1.
2.
,
є
-
.
-
-
(
*(
. 358)
. 360)
(
(
*
/
,
,
.
4.
.
.
. 359)
. 354)
"
".
.
140
.
5.
6.
.
Ц
а
а
а
а
,
.
І
,
,
.
.
.
-
.
.
.
09
а
а
І
а
,
є ,
а
,
.
(
(
09
. 359)
З
. 354)
-
є ь
ь.
.
ь
-
-
.
І
є
.
3
є
(TPMS)4:
VАlЗА
-
.
,
.
а
Ц
(
. 355)
а
3
4
*(
є
. 360)
S60/V60 PАleДЕaГ
350 . .
.
}}
*
/
,
"
".
359
09
09
І
*
,
ь
*
,
ь
*.
є ь
,
,
.
.
.
І
.
,
,
,
,
.
.
,
-
'є
.
*.
.
,
-
.
.
360
*
/
,
(
а
а
. 376)
(
(
а
а
"
,
Ц
а
є
-
-
,
-
*
.
-
,
.
є
,
. 355)
(
*(
".
. 354)
. 360)
. 345)
.
,
є
-
,
.
,
.
-
09
*
.
-
є
,
ь
Є
MАniЕАГ)
SКДЕem)6.
є
ь
.
, TM (TКГe
TPMS (TКГe PГeДДЖГe MАniЕАГinЇ
,
MY CAR
-
:
*
,
*
,
TИБe moniГoБ
.
-
а
5
6
-
є
TИБe pБeВВДБe
,
TPMS.
є
,
-
є
-
.
а
а
,
TM.
,
.
а
-
.
09
*5
ь
.
-
.
-
є
Ц
(
(
. 359)
.
. 376)
S60/V60 PАleДЕaГ
350 . .
.
}}
*
/
,
"
".
361
09
09
||
(TM)*9
Ц
а
(
(TM)*
. 362)
а
ь
(TPMS)* . 364)
(
ь
TM (TКГe MАniЕАГ)
,
є
є
-
,
.
TM
,1
є
є
,
,
,
.
є
,
-
,
-
,
(
)
'
:
є
.
є
.
є
є
а TИБe pБeВВДБe loЖ Check, adjДВГ and
calibБaГe
а TИБe pБeВВДБe ВИВГem SeБЕice
БeАДiБed
а TИБe pБeВВДБe ВИВГem CДББenГlИ
ДnaЕailable
.
9
362
*
/
,
,
"
".
-
.
.
-
09
ь
1.
TM
.
2.
.
-
MY
CAR.
6.
,
(100
(
/ )).
160
-
.
/
є
.
І
,
,
"
є,
,
(
).
є
,
."
є
є
3
. MY CAR (
2.
,
,
,
3.
.
а
.
-
-
4.
,
.
є
є
є
.
.
є
1-5.
І
,
IІ,
-
.
.
(
а
-
,
. 118).
1.
-
.
-
.
>
TM
MY CAR.
,
-
.
/
(
).
3.
TM
09
CalibБaГe ГИБe pБeВВДБe.
,
,
5.
-
'
-
,
TM
.
)
(
. 82).
,
-
MY CAR.
TИБe moniГoБ.
є
.
І
а
,
а
є ,
,
.
.
-
}}
363
09
09
||
-
.
VАlЗА.
.
-
MY CAR.
1.
(
. 350)
(TКГe PГeДДuГe MАniЕАГinЇ SКДЕem)
є
ь
ь
.
TИБe moniГoБ.
2.
>
.
:
є
30
:
,
/ (20
а
.
є
,
/)
.
є
,
-
,
є
.
-
TPMS
,
є
а
ь
Ц
а
-
(TPMS)*10 -
TPMS.
:
-
.
а
:
а
TИБe
,
pБeВВДБe ВИВГem CДББenГlИ
ДnaЕailable:
.
є
.
.
-
,
є
,
'
:
є
-
а TИБe pБeВВДБe loЖ Check fБonГ БighГ
ГИБe
30
а
364
/ (20
/)
,
,
TИБe pБeВВДБe ВИВГem SeБЕice
БeАДiБed:
*
/
,
а TИБe pБeВВДБe loЖ Check fБonГ lefГ
ГИБe
.
а TИБe pБeВВДБe loЖ Check БeaБ БighГ
ГИБe
.
а TИБe pБeВВДБe loЖ Check БeaБ lefГ ГИБe
"
".
09
а TИБe needВ aiБ noЖ Check fБonГ БighГ
ГИБe
а TИБe needВ aiБ noЖ Check fБonГ lefГ
ГИБe
а
ГИБe
а
ГИБe
а TИБe pБeВВДБe ВИВГem SeБЕice
БeАДiБed
(
TPMS
,
TИБe pБeВВДБe ВИВГem
. 350).
.
)(
. 365)
(
(
)
/
(
(TPMS)* -
(TPMS)*17 -
TPMS (TКГe PГeДДuГe MАniЕАГinЇ
SКДЕem)
є ь
,
є ь
ь
.
. 368)
(TPMS)* (
. 367)
а
а
(TPMS)* -
(
а TИБe needВ aiБ noЖ Check БeaБ lefГ
,
(TPMS)* -
а
а TИБe needВ aiБ noЖ Check БeaБ БighГ
SeБЕice БeАДiБed.
09
Ц
. 367)
,
*(
,
(TPMS)* -
,
-
.
І
. 369)
160
-
/ (100
VАlЗА
(
/ ))
.
TPMS
є
.
TPMS
.
,
,1
є
10
17
.
.
S60/V60 PАleДЕaГ
S60/V60 PАleДЕaГ
-
-
І
-
є
.
350 . .
350 . .
}}
*
/
,
"
".
365
09
09
||
. MY CAR (
,
. 118).
1.
З
/
).
2.
-
а
,
CalibБaГe ГИБe pБeВВДБe
OK.
6.
(20
>
30
/ ).
>
10
/
:
є .
є
а
-
.
а
(
366
. 350)
S60/V60 PАleДЕaГ
19
*
/
,
.
.
"
".
-
:
30
350 . .
-
.
:
а
*
-
:
а
. 361)
є
є
а
Ц
(
:
.
є
1-5.
а
є
,
(
/ (20
*
. 361)
(TPMS)* (
TИБe pБeВВДБe.
є
.
2.
Ц
а
. 118).
MY CAR.
1.
TИБe pБeВВДБe.
5.
. MY CAR (
.
VАlЗА.
(
MY CAR.
4.
,
TИБe pБeВВДБe ВИВГem SeБЕice
БeАДiБed:
TPMS (TКГe PГeДДuГe MАniЕАГinЇ
SКДЕem)
ь
.
.
3.
а
(TPMS)*19 -
/ ),
.
. 368)
09
(TPMS)*22 -
23
/
/
(TКГe PГeДДuГe MАniЕАГinЇ SКДЕem).
TPMS
а
.
є
-
а
VАlЗА
. 118).
1.
VАlЗА
OK.
>
а
TИБe moniГoБing
,
X.
є
.
*
. 361)
15
22
23
25
S60/V60 PАleДЕaГ
.
S60/V60 PАleДЕaГ
є
-
І
,
а
є ,
,
-
.
.
-
.
І
.
TPMS
а
,
а
,
а
є
.
,
є
Ц
(
-
.
TИБe pБeВВДБe
ВИВГem SeБЕice БeАДiБed.
TИБe pБeВВДБe.
є
а
TPMS
TPMS,
,
.
TPMS.
а
MY CAR.
3.
,
,
є
.
2.
4.
,
є
TPMS
а
. MY CAR (
.
TPMS (TКГe PГeДДuГe
MАniЕАГinЇ SКДЕem).
І
/
09
(TPMS)*25
-
,
.
.
,
TPMS
-
,
VАlЗА.
TPMS
,
-
а
Ц
(
*
. 361)
350 . .
350 . .
*
/
,
"
".
367
09
09
-
(TPMS)*27
ь
І
а
TPMS
,
,
TPMS (TКГe PГeДДuГe MАniЕАГinЇ SКДЕem)
є
ь
ь
.
є
2.
-
3.
"
є
-
TPMS
.
30
/ ),
S60/V60 PАleДЕaГ
/
,
/
-
,
).
3
350 . .
"
".
.
є,
є
(
є
.
27
*
,
.
-
-
,
.
-
.
-
.
а
,
,
а
а
"
,
є,
-
).
,
(
).
368
(
.
/
(20
,
,
-
/
-
.
TPMS:
1.
а
є
,
Ц
(
. 361)
*
-
09
09
(TPMS)*29 -
,
*
,
(SelІ SuББАГЕinЇ Гun ІlaЕ
TiГeД)*,
TPMS (
),
є
(
-
80
TPMS
,
є
.
. 80
.(
.
SST
-
(
,
.
- 80
,
SST
а
-
/ ).
.
,
).
.
Ц
(
. 361)
*
-
,
S60/V60 PАleДЕaГ
-
/ ).
.
,
,
.
29
,
/ (50
/ (50
.
.
.)
є
SST
SST
TPMS.
. 361).
,
,
350 . .
*
/
,
"
".
369
09
09
(TPMS)*31
.
- TPMS (TКГe PГeДДuГe MАniЕАГinЇ SКДЕem)
S60/V60 PАleДЕaГ
31
370
*
/
,
350 . .
"
".
09
/
ь
09
}}
371
09
09
372
||
/
ь
09
(DeclaБaГion of ConfoБmiГИ)
09
/
ь
Є :
-
:
: CАnЕinenЕal AЖЕАmАЕiЗe GmbH
:
TPMS
}}
373
09
09
||
/
ь
:
CАnЕinenЕal ЕímЕА БГАhlaдЖje, иe ЕenЕА RadiА TГanДmiЕЕeГ je Зe ДhАdě Дe Лákladními БАиadaЗkК a dalдími БříДlЖдnými
ЖДЕanАЗeními ДměГnice 1999/5/ES.
:
UndeГЕeЇnede CАnЕinenЕal eГklæГeГ heГЗed, aЕ ІølЇende ЖdДЕКГ RadiА TГanДmiЕЕeГ АЗeГhАldeГ de ЗæДenЕliЇe kГaЗ АЇ øЗГiЇe
ГeleЗanЕe kГaЗ i diГekЕiЗ 1999/5/EF.
:
HieГmiЕ eГkläГЕ CАnЕinenЕal, daДД Дich daД GeГäЕ RadiА TГanДmiЕЕeГ in ÜbeГeinДЕimmЖnЇ miЕ den ЇГЖndleЇenden AnІАГdeГЖnЇen
Жnd den übГiЇen einДchläЇiЇen BeДЕimmЖnЇen deГ RichЕlinie 1999/5/EG beІindeЕ.
:
KäeДАleЗaЇa kinniЕab CАnЕinenЕal Дeadme RadiА TГanДmiЕЕeГ ЗaДЕaЗЖДЕ diГekЕiiЗi 1999/5/EÜ БõhinõЖeЕele ja nimeЕaЕЖd diГekЕiiЗiДЕ
ЕЖleneЗaЕele ЕeiДЕele aДjakАhaДЕele ДäЕeЕele.
-
:
PАГ mediА de la БГeДenЕe CАnЕinenЕal declaГa ВЖe el RadiА TГanДmiЕЕeГ cЖmБle cАn lАД ГeВЖiДiЕАД eДencialeД К cЖaleДВЖieГa
АЕГaД diДБАДiciАneД aБlicableД А eЙiЇibleД de la DiГecЕiЗa 1999/5/CE.
:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ CАnЕinenЕal ΗΛΩΝΕ Ο RadiА TГanДmiЕЕeГ Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
:
Σ Ο Σ Ω Ε Σ ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α
PaГ la БГéДenЕe CАnЕinenЕal déclaГe ВЖe l'aББaГeil RadiА TГanДmiЕЕeГ eДЕ cАnІАГme aЖЙ eЙiЇenceД eДДenЕielleД eЕ aЖЙ aЖЕГeД
diДБАДiЕiАnД БeГЕinenЕeД de la diГecЕiЗe 1999/5/CE.
:
CАn la БГeДenЕe CАnЕinenЕal dichiaГa che ВЖeДЕА RadiА TГanДmiЕЕeГ è cАnІАГme ai ГeВЖiДiЕi eДДenЛiali ed alle alЕГe diДБАДiЛiАni
БeГЕinenЕi ДЕabiliЕe dalla diГeЕЕiЗa 1999/5/CE.
:
AГ дА CАnЕinenЕal deklaГē, ka RadiА TГanДmiЕЕeГ aЕbilДЕ DiГekЕīЗaД 1999/5/EK būЕiДkajām БГaДībām Жn ciЕiem aГ ЕА ДaiДЕīЕajiem
nАЕeikЖmiem.
:
ЦiЖА CАnЕinenЕal deklaГЖАja, kad дiД RadiА TГanДmiЕЕeГ aЕiЕinka eДminiЖД ГeikalaЗimЖД iГ kiЕaД 1999/5/EB DiГekЕКЗАД nЖАДЕaЕaД.
:
374
HeГebК, CАnЕinenЕal declaГeД ЕhaЕ ЕhiД RadiА TГanДmiЕЕeГ iД in cАmБliance ИiЕh Еhe eДДenЕial ГeВЖiГemenЕД and АЕheГ ГeleЗanЕ
БГАЗiДiАnД АІ DiГecЕiЗe 1999/5/EC.
HieГbij ЗeГklaaГЕ CАnЕinenЕal daЕ heЕ ЕАeДЕel RadiА TГanДmiЕЕeГ in АЗeГeenДЕemminЇ iД meЕ de eДДenЕiële eiДen en de andeГe
ГeleЗanЕe beБalinЇen Зan ГichЕlijn 1999/5/EG.
09
09
/
ь
:
HaИnhekk, CАnЕinenЕal, jiddikjaГa li dan RadiА TГanДmiЕЕeГ jikkАnІАГma mal-ħЕiġijieЕ eДДenЛjali Ж ma БГАЗЗedimenЕi АħГajn
ГeleЗanЕi li hemm Іid-DiГГeЕЕiЗa 1999/5/EC.
:
AlЖlíГАЕЕ, CАnЕinenЕal nКilaЕkАЛАm, hАЇК a RadiА TГanДmiЕЕeГ meЇІelel a ЗАnaЕkАЛó alaБЗeЕõ köЗeЕelménКeknek éД aЛ 1999/5/EC
iГánКelЗ eЇКéb elõíГáДainak.
:
NiniejДЛКm CАnЕinenЕal АжИiadcЛa, że RadiА TГanДmiЕЕeГ jeДЕ ЛЇАdnК Л ЛaДadnicЛКmi ИКmАЇami АГaЛ БАЛАДЕaыКmi ДЕАДАИnКmi
БАДЕanАИieniami DКГekЕКИК 1999/5/EC.
:
CАnЕinenЕal declaГa ВЖe eДЕe RadiА TГanДmiЕЕeГ eДЕá cАnІАГme cАm АД ГeВЖiДiЕАД eДДenciaiД e АЖЕГaД diДБАДiçõeД da DiГecЕiЗa
1999/5/CE.
:
CАnЕinenЕal iЛjaЗlja, da je Еa RadiА TГanДmiЕЕeГ З ДkladЖ Л biДЕЗenimi ЛahЕeЗami in АДЕalimi ГeleЗanЕnimi dАlАčili diГekЕiЗe
1999/5/ES.
:
:
:
CАnЕinenЕal ЗakЖЖЕЕaa ЕäЕen eЕЕä RadiА TГanДmiЕЕeГ ЕККББinen laiЕe Аn diГekЕiiЗin 1999/5/EY АleelliДЕen ЗaaЕimЖДЕen ja ДiЕä
kАДkeЗien diГekЕiiЗin mЖiden ehЕАjen mЖkainen.
HäГmed inЕКЇaГ CАnЕinenЕal aЕЕ denna RadiА TГanДmiЕЕeГ ДЕåГ I öЗeГenДДЕämmelДe med de ЗäДenЕliЇa eЇenДkaБДkГaЗ Аch öЗГiЇa
ГeleЗanЕa beДЕämmelДeГ ДАm ІГamЇåГ aЗ diГekЕiЗ 1999/5/EG.
:
HéГ með lýДiГ CАnЕinenЕal КІiГ þЗí að RadiА TГanДmiЕЕeГ eГ í ДamГæmi Зið ЇГЖnnkГöІЖГ АЇ aðГaГ kГöІЖГ, Дem ЇeГðaГ eГЖ í ЕilДkiБЖn
1999/5/EC.
:
а
CАnЕinenЕal ЕýmЕА ЗКhlaДЖje, иe RadiА TГanДmiЕЕeГ ДБĺňa Лákladné БАиiadaЗkК a ЗдeЕkК БГíДlЖдné ЖДЕanАЗenia SmeГnice
1999/5/ES.
CАnЕinenЕal eГklæГeГ heГЗed aЕ ЖЕДЕКГeЕ RadiА TГanДmiЕЕeГ eГ i ДamДЗaГ med de ЇГЖnnleЇЇende kГaЗ АЇ øЗГiЇe ГeleЗanЕe kГaЗ i
diГekЕiЗ 1999/5/EF.
Ц
(
. 361)
*
*
/
,
"
".
375
09
09
а
TemБАГaГК MАbiliЕК KiЕ (TMK) ь
-
-
є ь
(
а
а
. 457).
а
(
.
. 377)
є
.
-
Ц
-
(
-
(
(
. 377)
(
. 376)
. 377)
-
-
TemБАГaГК MАbiliЕК KiЕ (TMK) -
-
ь
-
-
-
є ь
.
. 360)
є
.
.
.
,
І
.
.
І
є
VАlЗА.
-
а
376
Ц
а
(
. 376)
(
. 377)
-
09
MАbiliЕК KiЕ (
09
-
, TemБАГaГК
).
-
З
.
.
KiЕ (
-
,
, TemБАГaГК MАbiliЕК
).
-
.
є
1.2-
.
'
.
.
.
.
,
.
,
.
(
)
Ц
а
а
-
(
(
. 376)
-
,
.
.
-
(
. 377).
. 376)
}}
377
09
09
||
1.
5.
,
є
.
.
>
,
.
,
.
-
(
-
-
VАlЗА
є
-
,
.
2.
)
7.
.
.
-
І
.
є
,
12
є
.
є,
VАlЗА.
-
.
-
.
80
3.
/ (50
.
/ ).
,
0,
-
.
.
-
,
.
8.
(
I).
'є
4.
,
.
.
6.
І
.
.
,
є
.
є
.
,
-
.
-
.
,
І
.
.
378
-
12
30
6
,
-
09
9.
7
.
14.
,
(50
.
10
.
,
,
- 3,5
,
'
.
.
,
.
-
'є
.
.
а
33
1
= 100
-
,
-
а
а
.
3
.
.
. 379).
а
.
(
. 377)
-
а
.
.
1,3
33,
,
(
-
. 379)
-
1,3
33,
-
. 376)
(
-
.
а
(
.
.
-
,
Ц
(
,
.
.
2.
,
-
12.
13.
,
1.
-
:
-
.
,
.
є
15.
.
11.
),
TemБАГaГК MАbiliЕК
є
є
1,8
є
-
-
є,
.
.
.)
09
-
,
KiЕ (
.
є
,3
/
І
.
10.
- 1,8
(
/ ),
80
є
,
.
. 457).
.
}}
379
09
09
||
3.
1.
,
-
І
-
.
3.
-
.
12
.
2.
4.
5.
:
.
(50
а
,
є ,
а
'є
,
,
-
.
200
а
І
а
,
.
VАlЗА
.
є,
-
VАlЗА.
.
VАlЗА
є
VАlЗА
/
.
380
/
VАlЗА
(
,
є
-
.
.
'є
).
,
.
.
.
80
є
/ ). VАlЗА
,
.
-
а
Ц
(
. 376)
(
-
. 377)
(
-
. 377)
-
09
4.
ь
(
I).
ь
-
. 377).
1.
.
є
2.
,
.
-
0,
.
-
.
,
(
,
.
-
. 457).
.
.
.
10
5.
'є
3.
09
(
-
12
6.
.
7.
а
.
-
є .
-
.
-
.
-
.
Ц
(
. 376)
а
а
'є
(
(
. 379)
-
. 377)
-
-
381
10
VolЕo
VАlvА,
.
VАlЗА
є
VАlЗА
,
.
є
-
,
ь
1
.
,
є
.
,
,
.
а
'
є
,
-
є
2.
,
3.
.
.
10
VАlЗА,
-
-
.
4.
).
'
є
(
-
.
-
.
-
2
,
-
,
.
,
Ц
-
(
-
. 398)
VolЕo ID
а
(
,
є
. 23).
ь
VАlЗА ID.
VАlЗА ID,
а
:
1
2
,
.
,
VАlЗА
,
є
є
,
-
.
-
VАlЗА
1.
*1
ь
є
є
. VАlЗА ID
MК VАlЗА,
-
.
SenДЖД NaЗiЇaЕiАn.
}}
*
/
,
"
".
383
10
||
(
а
,
.
є
10
InІАЕainmenЕ.
а
.
'
,
-
.
.
,
,
.
а YeВ -
є
є
MY CAR,
OK/
MENU,
- SeБЕice & БepaiБ
DiВplaИ noГificaГionВ.
.
є
-
MY CAR
SeБЕice & БepaiБ.
OK/MENU
а No -
.
є
1
384
є
,
є
,
.
,
є
.
,
є
-
.
,
MY CAR
SeБЕice &
БepaiБ DealeБ infoБmaГion ReАДeВГ
ВeБЕice oБ БepaiБ.
>
.
є
3.
-
.
є
,
.
-
.
.
:
/
.
1
1.
,
є
-
-
2.
.
'є
а
а PoВГpone -
.
SenДЖД
є
є
. 64)
,
.
.
"MК bААkinЇД"
,
є
(MК bААkinЇД).
-
-
MК VАlЗА.
"UБdaЕe",
MК VАlЗА.
10
1
.
–
.
SeБЕice & БepaiБ
bookingВ.
(VIN3).
-
-
MИ
–
BlЖeЕААЕh®,
є
.
,
.
,
SenДЖД InІАЕainmenЕ.
-
І
SeБЕice & БepaiБ DealeБ
infoБmaГion Call dealeБ.
.
–
SeБЕice & БepaiБ DealeБ
infoБmaГion SeГ Вingle deВГinaГion.
–
SeБЕice & БepaiБ DealeБ
infoБmaГion Add aВ ЖaИpoinГ.
є
є
.
є
-
а
а
а
а
а
:
а
-
-
(VIN3)
а
1
VАlЗА (
VАlЗА
Send caБ
,
1, 2
1
2
3
SeБЕice & БepaiБ
daГa.
,
)
10
.
1
–
.
.
Ц
VАlЗА ID (
. 23)
-
.
SenДЖД NaЗiЇaЕiАn.
385
10
,
10
-
ь
.
І
VАlЗА
є
,
,
386
,
.
є
,
VАlЗА,
.
-
10
10
(
)
є
,
є
є
(
-
,
.
є
.
,
.
.
-
,
а
,
-
).
-
Ц
(
. 355)
-
.
є
).
-
,
(
387
10
ь
-
.(
є ь
,
,
10
є ь
.
-
,
.)
,
.
-
,
а
а
ь
,
ь
.
, 4-
-
.
.
Ц
-
(
(
. 390)
. 388)
-
.
ь
.
-
)
,
є
388
,
.
20-25
.
(
-
10
(
є
.
(
0;
. 82).
.
є
.
,
-
4
.)
-
10
-
є
.
,
II
ь
.
II
а
4
а
)
(5-
.
є
,
.
-
-
,
-
4
. 82).
(
.
0;
.
(
.
Ц
(
. 388)
-
(
. 390)
-
).
389
10
а
ь
.
10
,
,
:
а
а
а
(
4-
а
-
а
а
(
. 396)
(
. 391)
(
. 397)
-
.
-
(
. 409)
)
а
'
(
,
,
)
,
.
VАlЗА.
а
а
390
є
є
.
Ц
(
VАlЗА
. 388)
-
(
. 388)
є:
ь
-
10
.
,
. 446).
(
,
є
-
-
ь
.
,
є
,
є
.
,
,
.
,
.
є
VАlЗА.
,
-
,
-
.
VАlЗА CaГ CАГБАГaЕiАn
'
'
-
(
;
(
а
є
є
.
є
VАlЗА.
,
є
. 446).
.
VАlЗА
VАlЗА
,
VАlЗА
,
-
-
10
.
.
,
є
є ь
-
-
,
.
,
,
є
.
. 447).
.
-
-
.
-
Ц
(
. 391)
-
/
.
}}
391
10
||
6.
5
,
.
1-4.
10
-
MAX.
.
ь
MAX.
VАlЗА
2 500
.
1.
,
5
.
,
.
,
,
,
.
4.
.
MIN,
.
392
.
.
3.
.
є
4-
.
5-
.
.
.
2.
5.
5
,-
є
.
.
MIN
є
,
є
MAX,
G021737
G021734
MIN,
0,5 .
,
.
.
-
10
,4
.
,
,
, 0,5 .
10
І
є.
З
є
,
6.
.
.
-
30
є
5
,
.
.
є
.
(
VАlЗА.
.
,
. 115).
Oil ВeБЕice БeАДiБed,
є
6
є
-
,
.
,
.
-
.
-
-
.
}}
393
10
||
, 4-
.
,
.
10
II;
1.
(
. 82).
Oil
leЕel.
>
ь
-
.
.
(
-
,
є
aЕailable.
є
,
7.
З
.
-
.
. 115)
-
І
,
.,
.
-
2.
,5
-
,
,
є,
(
,
NoГ
),
-
.
є
.
(
.
VАlЗА.
394
,
. 115).
Oil ВeБЕice БeАДiБed,
є
7
-
.
-
.
.
-
10
, 5Oil leЕel loЖ
0,5 .
Refill 0.5 liГБe
-
.
II;
1.
є
.
є
є.
.
(
,
. 82).
Oil
leЕel.
>
,
(3)
MAX,
MIN,
(4),
Ц
(
. 390)
-
-
10
-
.
.
,
а
-
.
-
2.
,
.
,
І
30
.
ь
(
,
-
. 115)
.
-
.
.
-
1-4
є ь
.
ь
ь
ь 4.
ь
,
ь
(3)
.
-
(4).
є
-
395
10
ь
ь
-
ь
.
10
ь
ь
є
ь
,
,
а
-
ь
а
-
,
MIN
.
MAX
є
-
50%
І
.
є
-
,
VАlЗА.
-
.
-
.
є
.
50%
-
є
.
а
,
-
,
-
.
а
-
.
.
,
а
-
є
.
.
(
Є
(
396
VАlЗА.
а
,
,
-
.
.
.
,
. 450).
-
).
-
,
.
-
10
ь
ь
ь
є
-
ь
MIN
ь
MAX.
.
-
,
,
.
-
(
.
,
),
.
(
,
.
,
.
. 453).
-
-
ь
є
MAX
-
.З
.
MIN
MAX,
є
,
. VАlЗА
,
,
,
-
.
є
VАlЗА.
10
-
є
-
-
-
.
MIN
ь
.
.
-
.
,
MIN
ь
.
-
.
.
4-
є
є
MAX,
MIN
-
ь
MIN
.
MAX.
.
.
.
є
є
}}
397
10
-
,
(
.
-
. 453).
ь-
є ь
10
,
,
(
,
.
.
. 343).
-
ь
З
-
(
. 406).
є
-
VАlЗА.
,
а
-
.
Ц
VАlЗА (
. 383)
а
а
(
398
(LiЇhЕ EmiЕЕinЇ DiАde, LED)
є
VАlЗА.
,
- ABL
)
/
,
,
,
-
а
а
а
а
8
9
-
а
є
,
9:
а
R134a.
є
-
8
,
.
VАlЗА
ь
.
.
-
.
,
-
є ь
.
"
,
.
",
-
10
-
І
є
,
VАlЗА.
,
є
. 82).
.
є
0;
,
-
-
є
є
ь
ь
ь
ь
10
ь
.
є
-
.
0,
.
-
(
. 82).
Ц
(
-
а
-
(
(
. 399)
. 404)
а
а
. 405)
(
(
-
. 405)
. 406)
-
.
,
.
.
І
є
,
є
а
а
-
-
.
,
,
є
,
є .
є
(
,
-
,
,
.
-
є
.З
.
,
VАlЗА.
-
.
,
-
}}
399
10
||
1.
,
є
.
10
.
.
3.
,
.
5.
'
.
-
,
є
.
ь
-
/
Шє
.
(
-
. 398)
-
(
. 406)
(
. 400)
/
-
(
,
. 399).
1.
.
TАГЙ,
20 (1).
(3 - 4
).
2.
.
.
3.
.
.
400
ь
Ц
а
а
-
-
.
6.
ь
-
.
а
-
.
'є
,
/
ь ь
2.
'є
ь ь
.
-
10
а
а
а
а
-
Ц
(
. 401)
-
(
-
є
-
. 399)
ь
є
(
.
ь
.
а
І
. 402)
є
(
є
ь
1.
-
.
. 402)
'є
(
2.
(
3.
'є
4.
'є
(
. 406)
10
. 399).
. 400).
.
,
.
5.
є
Ц
,
є
.
,
,
є
-
401
10
-
ь є
ь ь
ь
.
І
10
є
Ц
а
(
-
.
-
ь ь
.
ь
ь ь
ь
. 406)
.
І
*.
1.
'є
(
2.
(
3.
4.
,
.
-
(
(
3.
.
,
4.
-
".
.
,
,
"
,
.
'є
5.
.
. 399).
. 400).
,
.
,
/
'є
2.
'є
,
*
1.
. 400).
,
5.
402
. 399).
.
.
10
-
.
а
-
Ц
(
1.
'є
2.
(
ь
ь
.
. 406)
.
ь
10
.
. 399).
,
.
-
).
1.
4.
'є
.
,
2.
.
,
(
є
(
)
. 406)
/
.
.
.
3.
Ц
(
-
.
,
3.
а
ь
,
.
}}
403
10
||
4.
,
-
.
10
а
5.
.
-
Ц
а
(
(
. 404)
-
. 406)
.
ь
1.
2.
(
)
.
'є
,
3.
(
-
.
(
. 403)
(
,
)
(
.
4.
,
404
. 403)
(
.
5.
. 403)
(
-
,
-
.
)
. 403)
10
а
-
Ц
(
. 398)
(
. 406)
-
.
-
.
10
G021758
а
1.
.
2.
.
3.
1.
.
3.
,
.
а
Ц
(
. 406)
,
.
2.
.
4.
а
'є
.
,
-
Ц
(
. 406)
405
10
-
2.
.
10
а
.
ь
Ц
(
-
,
. 406)
,
.
ь
.
-
WA
ABL
є
,
55
H7 LL
є
,
65
H9
є
,
65
H9
24
PY24W
3
T10
W2,1Й9,5d
1.
2.
3.
.
.
,
.
406
-
-
5
1,2
!
.
1.
є
'є
.
.
-
10
SV8,5
43
T5
W2Й4,6d
SV8,5
38
10
1.
WA
5
-
,
-
-
21
C5W LL
START/STOP ENGINE,
ь
.
PY21W LL
21
P21W LL
21
H21W LL
21
I.
(
2.
. 82).
10
START/
,
-
., 1
-
>
-
(
,
)
-
,
.
-
START/STOP ENGINE,
є
I(
-
-
).
,
.
-
.
-
,
.
.
,
є
-
-
0.
.
10
.
3
Ц
. 398)
-
STOP ENGINE
3.
(
,
H21W LL
A
а
10
.
.
}}
407
10
||
,
.
10
,
,
є
І
-
,
.
.
.
.
.
4.
,
(
,
. 430).
.
.
-
.
.
START/STOP ENGINE,
,
408
є
I(
-
-
а
).
Ц
-
(
. 409)
10
.
є
-
:
VАlЗА
є ь
,
-
-
-
.
.
6
, 1:1
(
).
8,
є
12 .
-
,
є
-
а
І
,
є
,
,1
,
-
,
'є
а
,
,
.
.
,
.
.
:
а
-
,
,
,
-
,
а
.
10
.
VАlЗА
.
ь
а
а
ь
:
5,4
( )
:
4,0
Є
(
B
. 407)
(
. 104)
A
B
12
520б800
700б800
A,
Ц
12
( )
SAE
EN.
.
.
}}
409
10
||
є
10
AGM12
SЕaГЕ/SЕАБ
EFB11
а
,
.
).
(
,
,
-
,
-
.
є
(
410
Enhanced FlААded BaЕЕeГК.
AbДАГbed GlaДД MaЕ.
-
.
.
-
"
.
. 414)
.
,
11
12
"
.
є
.
є
-
:
а
,
І
а
-
,
,
а
-
.
.
а
-
/
,
а
є
є
-
є
.
.
-
(
. 295):
.
.
,
є
-
-
10
-
І
є
.
-
,
,
є
10
.
.
.
є
,
,
.
є
.
-
-
є
.
.
.
є
15
/
,
,
,
-
.
,
.
а
а
,
-
’ .
-
,
є
-
є
є
-
.
-
-
-
.
І
-
Ц
-
(
(
. 411)
. 412)
,
.
-
.
а
а
Ц
(
. 409)
-
- SЕaГЕ/SЕАБ (
. 414)
411
10
-
,
10
::
5
,
'є
,
,
.
.
.
-
-
.
є
.
'є
'є
.
.
'є
.
.
,
є
.
.
.
.
412
,
-
-
10
R-DeВign*
7.
І
30
.
.
(
.
8.
-
"
"
").
9.
.)
,
.
(
").
(
(
. 409)
.
-
.
(
10
-
. 295).
.
R-DeДiЇn
,
.
1.
.
1.
-
.
2.
,
.
2.
(
),
.
3.
.
,
.
є
4.
.
,
-
.
.
є
.
>
>
а
-
3.
-
.
-
5.
6.
.
.
*
/
,
"
".
413
10
- SГaБГ/SГop
,
ь
10
ь
є
,
.
(
, 12
.
12
є
SЕaГЕ/SЕАБ* (
SЕaГЕ/SЕАБ,
SЕaГЕ/SЕАБ
-
, 12
-
Є
720C
A,
.
B
( )
Є
( )
:
-
:
SЕaГЕ/SЕАБ.
,
150×90×106E
278 175 190
150×90×130F
:
-
150 90 106
"
".
-
8
:
× ×
( )
,
-
10F
70
120
. 295).
/
, 12
8E
760D
,
є
*
-
:
170F
-
414
, 12
120E
-
SЕaГЕ/SЕАБ.
SЕaГЕ/SЕАБ -
-
:
-
. 307).
-
EN.
A
B
C
D
E
F
.
є
є
.
.
.
.
є
SЕaГЕ/SЕАБ
є
-
10
а
є
є (
SЕaГЕ/SЕАБ
EFB13
AGM14
є
(
).
-
VАlЗА.
).
а
.
є
15
є
10
є
,
/
-
:
AGM.
а
"
І
а
а
,
.
є
SЕaГЕ/SЕАБ
.
-
-
.
-
.
є
є
-
-
,
=
"
:
є
.
. :
(
. 295):
.
.
,
є
-
-
є
16
SЕaГЕ/SЕАБ
'
є
:
є
.
13
14
15
16
,
,
-
є
-
Enhanced FlААded BaЕЕeГК.
AbДАГbed GlaДД MaЕ.
.
-
(
.
. 409).
-
}}
415
10
||
-
І
,
"
10
є
",
,
,
SЕaГЕ/SЕАБ
SЕaГЕ/SЕАБ
.
,
-
.
,
-
ь
+15шC
,
.
3-4
є
.
,
,
а
416
-
.
-
є
SЕaГЕ/SЕАБ
-
.
(
. 409).
Ц
-
).
а
а
(
є
,
,
(
. 411)
,
-
,
є
-
1.
.
.
Ц
(
. 409)
(
. 412)
-
-
-
є,
. VАlЗА
VАlЗА
.
-
,
2.
,
.
3.
.
-
-
.
.
-
є,
'
.
.
1
-
.
-
-
-
,
-
.
ь
-
,
.
,
-
-
10
-
є
,
.
,
-
-
.
а
(
а
-
-
. 418)
(
а
а
10
Ц
а
ь
.
(
SЕaГЕ/SЕАБ)
-
. 422)
-
(
(
. 424)
. 426)
(
. 428)
-
.
417
10
З
10
418
,
,
ь
ь
,
.
ь
10
ь
,
[A]A
-
-
,
(
.
(
)
.
(
,
)
( )
17.
8-15
34 "JCASE".
17.
а
-
.
16-33
35-41 "Mini FЖДe".
-
/
/
-
60
є
ABS
20
*
20
*;
- ABL*
60
-
10
-
-
(
-
)
20
-
ABS
5
100
*B
17
40
-
B
-
40
ABS
-
-
25
*B ,
B
10
40
60
-
-
є
*
50
C
-
.
1-7
42-44 "Midi FЖДe".
а
30
-
,
а
40
*B ,
-
,
,
50
B
)
( ).
[A]A
*
-
5
VАlЗА.
}}
*
/
,
"
".
419
10
||
-
;,
;
10
*
-
[A]A
[A]A
10
15
(5, 6
10
.,
(4-
-
.
-
-
-
-
-
-
5
(5, 6-
);
(5, 6-
.
30
)
.);
(5, 6.
(6.)
5
(4-
.)
10
(5, 6
.)
420
*
/
,
.),
(5-
.
)
(4-
.
)
(5-
(5, 6
"
".
10
.
15
20
(4.,
20
-
(5-
);
.
.);
(4.
-
-
);
.,
10
-
-
)
(5-
(4);
);
EGR (4-
10
-
(4-
)C
20
.),
.
(SЕaГЕ/SЕАБ)
15
(4
(5, 6)
-
5
*
15
-
)
5
.
-
);
[A]A
(5, 6);
.
, 6.
(5, 6)
-
15
.
);
.
-
-
10
[A]A
6-
(5, 6.);
.);
(6.);
(5-
(4-
.);
-
.
.
,
-
)
);
)
(5-
);
);
,
SЕaГЕ/SЕАБ)
-
-
,
15
.
);
(5-
(4-
)
(5-
(4-
20
(4-
.
SЕАБ)
);
(5-
(4-
(5-
);
-
-
-
7,5
10
.
., 4, 5-
-
60
-
80
10
.
100
A
B
є
.
C
(
.
(
є
SЕaГЕ/SЕАБ
.
. 428).
SЕaГЕ/SЕАБ
.
. 428).
-
-
-
-
Ц
а
а
.
(6-
)
(
а
.)
(5.
5
.
.);
.
(4-5)
15
)
)
(4-
10
, (4-
15
-
[A]A
.
,
,
,
-
(5-
(
EVAP (5, 6.
(5, 6-
);
.);
10
.
(4.);
(4.);
(4.
,
.
)
(4-
-
(5,
[A]A
-
(
. 422)
(
. 424)
. 426)
SЕaГЕ/
.
50
)
(
)
70
421
10
З
,
10
ь.
,
ь
InІАЕainmenЕ
16-20:
[A]A
40
422
*
,
-
-
,
".
,
-
20
,
20
,
20
,
"
[A]A
5
-
-
/
-
*
25
-
ь
-
[A]A
*,
-
20
*
7,5
10
[A]A
*
*
,
20
,
20
,
15
-
,
15
-
[A]A
-
5
)*,
*
-
-
10
-
15
*; BlЖeЕААЕh*
5
12 ,
15
є
,
є
*
*
а
10
Ц
(
. 418)
а
а
*
,
а
5
.
5
,
A
B
10
15
*
FАЖГ-C*
SenДЖДB
*,
-
*;
*, BLIS*
B
(
*,
5
*
-
(
(
. 424)
. 426)
(
. 428)
15
15
*
/
,
"
".
423
10
-
ь
З
,
-
ь,
10
-
.
[A]A
[A]A
-
-
-
;
,
;
5
*;
*
7,5
*
*
;
-
,
*
/
,
"
".
,
10
10
*
15
*
7,5
7,5
424
[A]A
,
15
10
*
10
10
[A]A
20
-
*;
5
а
SiГen*;
5
OBDII
-
(
а
-
. 418)
а
а
15
Ц
(
(
-
10
. 422)
. 426)
(
. 428)
10
5
*
-
;
*;
*
InІАЕainmenЕ (
PeГІАГmance);
(
PeГІАГmance)
-
7,5
15
5
*
20
5
A
*
/
,
"
".
425
10
З
,
,
ь
,
ь
10
ь
.
[A]A
[A]A
,
2*
/
-
-
15
-
-
30
-
-
15
-
-
,
"
".
1*
A
є
*
12 ,
30
,
426
-
30
[A]A
40
-
10
а
Ц
(
а
(
а
а
-
. 418)
-
(
10
. 422)
(
. 424)
. 428)
427
10
З
10
є
а
"MEGA".
а
"Mini FЖДe".
SЕaГЕ/SЕАБ* (
2-
18.
SЕaГЕ/SЕАБ,
*
/
.
VАlЗА.
,
-
175
(
/
12 -
. 307).
[A]A
[A]A
18.
є
18
428
1
1-11 "Midi FЖДe".
а
-
ь
SЕaГЕ/SЕАБ.
"
".
)
175
-
,
,
-
-
10
*
(
)
[A]A
[A]A
100
70
50
(
5
)-
10
-
A
60
/
а
*
60
-
60
(
-
. 418)
а
(
а
а
-
Ц
-
(
. 422)
(
. 424)
. 426)
40
-
-
-
30
-
-
*
/
,
"
".
429
10
а
ь
.
10
,
ь
ь
.
.
'
є
-
.
,
-
ь
-
,
,
-
.
є
.
-
.
І
а
.
.
є
,
-
є
є
.
.
.
є
є
.
-
,
-
-
VАlЗА.
а
а
.
,
.
а
,
.
а
'
,
'
.
(
.
ь
,
-
.
,
є
,
а
).
І
,
!
,
.
430
.
-
.
30
є
-
,
,
.
,
-
.
.
,
,
.
є
.
,
-
,
,
-
,
.
10
VАlЗА.
.
-
.
ь,
.
.
,
-
.
'
.
.
. 407).
,
-
.
є
.
І
,
-
,
є
)
,
-
VАlЗА.
є
,
.
-
а
а
а
-
.
.
,
(
-
-
,
-
.
,
-
.
.
.
-
.
-
,
ь
:
(
10
є
.
-
-
,
.
ь
-
,
-
є
.
,
ь
.
-
.
,
.
,
.
-
Ц
(
(
-
(
. 431)
. 433)
. 432)
}}
431
10
||
-
ь
ь
.
10
'
.
,
-
,
ь
-
є
-
а
а
,
,
-
,
.
:
.
.
.
*
.
-
є
є
.
,
-
.
а
,
,
VАlЗА.
,
,
,
VАlЗА
,
.
,
-
а
-
VАlЗА.
*
/
,
. 430)
,
"
".
-
-
.
.
є
(
-
а
-
Ц
а
432
є
,
,
.
-
-
,
-
.
-
(
.
. 109).
Ц
(
. 430)
,
10
ь
ь
.
,
,
.
є
,
а
,
.
ь
-
є
10
.
-
.
,
(
,
)
.
VАlЗА.
-
,
-
,
-
а
є
-
VАlЗА /
-
.
-
.
.
,
VАlЗА
(
є
. VАlЗА
,
.
,
-
є
-
.
. 434)
є
,
-
-
.
є
а
Ц
VАlЗА
є
,
а
-
(
є
VАlvА.
.
є
.
ь
-
а
-
VАlЗА
ь
-
.
.
.
,
ь.
ь
-
,
-
,
-
.
є
,
).
VАlЗА
VАlЗА.
-
}}
433
10
||
:
.
-
.
VАlЗА
10
.
,
,
,
-
.
VАlЗА.
,
.
-
VАlЗА
а
.
,
.
-
434
,
,
-
,
.
.
.
є
-
VАlЗА.
є
-
ь
.
.
.
ь
.
.
,
.
Ц
,
є
.
,
.
-
.
-
,
.
.
VАlЗА.
Ц
(
. 430)
ь
-
10
а
19
-
,
1.
.
-
,
.
а
.
(
. 438).
.
ь
,
-
ь
(
20.
/
а
а
-
.
10
є
),
.
-
.
19.
-
ь
-
.
.
2.
,
15 шC.
є
-
,
G021832
.
-
3.
є
).
,
,
4.
(
-
.
.
.
,
.
-
19
20
.
,
/
.
}}
435
10
||
І
,
10
.
а
436
Ц
(
. 433)
,
11
ь
ь
,
ь
.
,
11
-
438
ь
,
.
,
-
11
,
,
І
,
VАlЗА
.
,
,
,
є
.
-
,
,
.
.
а
а
.
,
,
-
.
є
-
.
-
.
,
11
Ц
(
. 441)
(
. 444)
.
.
.
.
(VIN ).
є
.
439
11
З
. .
,
ь
.
11
S60
S60
A
C
D
E
440
,
,
,
є
S60
2776
F
492
4635
G
1588A/
L
1578B
1749
-
-
H
1585A/
1575B
965
I
1484
J
-
,
919
1866
A
B
16
17
2097
1899
11
.
І
ь
.
,
,
,
(
є
є
.
є
90%,
.
є
є
)
.
є
:
MАmenЕЖm/SЖmmЖm,
.
,
,
,
є
,
-
,
,
є
.
.
є,
,
. 442) (
-
-
KineЕic/
,
,
, GPS,
,
-
11
,
-
,
-
.
(
. 438).
.
.
,
-
(
+
)
.
.
.
.
.
.
,
.
,
а
.
:
.
є
: 75
.
Ц
(
. 442)
-
441
11
ь
ь
.
.
ь
ь
І
ь
.
S60
.
A
11
442
T2
B4154T5
T3
B4204T37
T3
B4154T4
T3
B4154T6
T4
B4204T19
T4
B4204T19
T5
, TF-71SC
,(
)
ь-
.
(
1500
75
1800
90
, TF-71SC
1500
75
, TF-71SC
1500
75
1800
90
, TF-71SC
1600
75
B4204T11
, TG-81SC
1800
90
T5
B4204T15
, TG-81SC
1600
75
T5
B4204T41
, TG-81SC
1800
90
T5 AWD
B5254T14
, TF-80SC
1800
90
T6
B4204T9
, TG-81SC
1800
90
T6 AWD
B4204T9
, TG-81SC
1800
90
D2
D4204T8
1600
75
D2
D4204T20
1600
75
, M66
, M66
, M66
, TF-71SC
)
11
S60
.
A
D3
D4204T9
D3
D4204T9
D4
D4204T14
D4
D4204T14
D4 AWD
D5
, M66
ь-
)
.
75
1600
75
1800
90
, TG-81SC
1800
90
D5244T21
, TF-80SD
1800
90
D4204T11
, TG-81SC
1800
90
, TF-71SC
, M66
,
.
.
(
11
. 438).
ь ,(
)
.
(
750
а
)
ь
.
а
а
(
1600
,
A
,(
)
50
Ц
(
(
. 335)
(
. 342)
. 441)
*
- TSA
*
/
,
"
".
443
11
І
(
ь
S60
. .)
.
A
-
-
11
444
ь
ь
(
.
-
/ /
)
ь
( . ./
.)
./
(
/
/
ьь
-
)
(
)
Цє
(
)
( )
є
-
T2
B4154T5
90/5000
122/5000
220/1600-3500
4
82,0
70,9
1,498
10,5:1
T3
B4154T4
112/5000
152/5000
250/1700-4000
4
82,0
70,9
1,498
10,5:1
T3
B4204T37
112/5000
152/5000
250/1300-4000
4
82,0
93,2
1,969
11.3:1
T3
B4154T6
112/5000
152/5000
250/1700-4000
4
82,0
70,9
1,498
8,8:1
T4
B4204T19
140/4700
190/4700
300/1300-4000
4
82,0
93,2
1,969
11.3:1
T5
B4204T11
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
10.8:1
T5
B4204T15
162/5500
220/5500
350/1500-4000
4
82,0
93,2
1,969
10.8:1
T5
B4204T41
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
8,6:1
T5 AWD
B5254T14
183/5400
249/5400
360/1800б4200
5
83,0
92,3
2,497
9,5:1
T6 /
T6 AWD
B4204T9
225/5700
306/5700
400/2100-4800
4
82,0
93,2
1,969
10.3:1
D2
D4204T8
88/3750
120/3750
280/1500-2250
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D2
D4204T20
88/3750
120/3750
280/1500-2250
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D3
D4204T9
110/3750
150/3750
320/1750-3000
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
11
S60
A
-
ь
(
-
/ /
)
ь
( . ./
.)
./
(
/
/
ьь
-
)
(
)
Цє
(
)
( )
є
-
D4
D4204T14
140/4250
190/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
D4 AWD
D5244T21
140/4000
190/4000
420/1500-3000
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D5
D4204T11
165/4250
225/4250
470/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
,
A
а
а
,
.
(
11
. 438).
Ц
(
. 450)
(
. 447)
-
445
11
ь
-
.
11
.
(
. 391)
а
а
а
-
.
,
,
:
а
,
є
-
-30 ш
VАlЗА
,
-
.
.
VАlЗА CaГ CАГБАГaЕiАn
'
є
-
,
є
,
є
-
'
є:
є
.
VАlЗА
є
VАlЗА.
а
а
446
,
.
.
.
,
.
-
+40 ш .
-
Ц
(
. 447)
(
. 390)
-
-
11
.
VАlЗА
-
І
.
є:
11
}}
447
11
||
S60
Цє ,
A
ь ( )
11
448
: ACEA A5/B5
T5 AWD
B5254T14
T2
B4154T5
T3
B4154T4
5,6
T3
B4154T6
5,6
T3
B4204T37
5,9
T4
B4204T19
5,9
T5
B4204T11
5,9
T5
B4204T15
5,9
T5
B4204T41
5,9
T6 / T6 AWD
B4204T9
5,9
Ц
5,5
ь: SAE 5W–30
CaДЕГАl EdЇe PГАІeДДiАnal V 0W-20
VCC RBS0-2AE 0И20
5,6
11
S60
Цє ,
A
ь ( )
D2
D4204T8
D2
D4204T20
5,2
D3
D4204T9
5,2
D4
D4204T14
5,2
D5
D4204T11
5,2
D4 AWD
D5244T21
,
A
VCC RBS0-2AE 0И20
: ACEA A5/B5
Ц
.
11
5,9
ь: SAE 0W–30
,
5,2
(
. 438).
Ц
а
а
CaДЕГАl EdЇe PГАІeДДiАnal V 0W-20
(
(
. 391)
-
. 446)
-
449
11
ь
-
Є
A
( )
ь
.
:
VАlЗА,
,
11
2,
50%
.
.
І
.
T2
B4154T5
T3
B4154T4
T3
B4154T6
T3
B4204T37
T4
B4204T19
T5
B4204T11
T5
B4204T15
T5
B4204T41
T6 / T6 AWD
B4204T9
D2
D4204T8
D2
D4204T20
D3
D4204T9
D4
D4204T14
D5
D4204T11
T5 AWD
B5254T14
D4 AWD
D5244T21
,
A
B
2
450
є
STD 1285.1.
ь
є
,
.
8,3 (8,7B)
8,9 (9,2B)
8,9
(
. 438).
.
а
Ц
(
. 396)
-
11
.
( )
M66
1,45
BOT 350M3
11
І
.
.
( )
TF-71SC
6,8
AW1
TF-80SC
7,0
AW1
TF-80SD
7,0
AW1
TG-81SC
6,6A
7,5B
AW1
A
B
}}
451
11
||
І
.
.
11
а
а
452
Ц
-
(
(
. 446)
. 438)
11
ь
-
є ь
є ь
ь
ь
ь
ь
,
ь
ь
ь
.
,
,
,
: 0,6
а
Ц
(
. 397)
є
.
:
,
: DOT 4
а
є ь
VАlЗА.
11
Ц
(
-
. 397)
-
-
453
11
-
Цє
Шє
.
-
( )
11
а
а
454
Ц
(
. 329)
(
. 444)
67
-
67
-
(
. 330)
(
. 331)
11
2
R134a.
є
ь
є
.
.
,
І
-
-
.
а
ь
-
а
-
60
PAG SP-A2
5-
-
110
PAG SP-10
-
(
(
-
.
а
а
є
є
є
,
,
,
.
а
11
-
.
.
. 398)
. 438)
,
.
а
Ц
CO2.
:
-
а
4-
ь
ь
,
,
-
є
.
5-
720
R134a
І
,
800
-
,
є
.
}}
455
11
||
а
а
11
456
Ц
(
(
. 441)
. 334)
11
-
І
,
.
.
S60
ь
(
, 1-3
.
11
/ )
ь
(
T2 (B4154T5)
T3 (B4154T4)
205/60 R 16
T3 (B4154T6)
215/55 R 16
T3 (B4204T37)
215/50 R 17
T4 (B4204T19)
235/45 R 17
D2 (D4204T8)
235/40 R 18
D2 (D4204T20)
235/40 R 19
A
)B
ь
(
)
ь
(
)
ь
(
)
/
ь
(
)
0 - 160C
230
230
260
260
260
160+D
260
240
280
260
-
D3 (D4204T9)
}}
457
11
||
S60
ь
(
, 1-3
.
/ )
ь
(
11
A
ь
(
)B
)
ь
(
)
ь
(
)
/
ь
(
)
T5 (B4204T11)
215/55 R 16
0 - 160C
230
230
260
260
260
T5 (B4204T15)
235/45 R 17
160+D
260
240
280
260
-
0 - 160C
240
240
260
260
260
160+D
280
240
300
260
-
215/55 R 16
0 - 160C
230
230
260
260
260
235/45 R 17
160+D
280
240
300
260
-
T6 AWD (B4204T9)
205/60 R 16
0 - 160C
240
240
260
260
260
D5 (D4204T11)
215/50 R 17
160+D
300
240
320
280
-
420
420
420
420
-
T5 (B4204T41)
205/60 R 16
T5 AWD (B5254T14)
215/50 R 17
D4 (D4204T14)
235/40 R 18
D4 AWD (D5244T21)
235/40 R 19
T6 (B4204T9)
235/40 R 18
235/40 R 19
. 80E
A
B
C
D
E
458
.
0 - 100
/
100+
/
. 50
/
SI
.1
= 100
.
11
19R-DeДiЇn
19-
.
,
,
.
а
а
а
-
-
є
11
Ц
-
(
-
. 352)
(
(
. 350)
. 438)
459
12
A
G
ACC -
-
AWD,
12
....... 207
GSI -
SenДЖД....................................................... 81
................................................... 298
.............................. 305
B
I
BLIS................................................. 274, 275
IAQS -
C
S
............................. 133
CTA.......................................................... 277
MY CAR................................................... 118
EcА CГЖiДe............................................... 316
EcАGЖide................................................... 68
ERS -
....................... 292
VАlЗА SenДЖД............................................. 81
PAP = AcЕiЗe PaГk AДДiДЕ (
)....... 268
PCC -
................................... 170, 176
................................................ 167
F
FOUR-C FSC,
460
.......................... 192
,
є
.................................................... 27
V
VАlЗА ID..................................................... 23
P
E
T
TPMS ...................................... 361, 364, 366
M
CiЕК SaІeЕКг............................................ 228
SЕaГЕ/SЕАБ................................................ 307
є
.... 309
............... 308
Q
QЖeЖe AДДiДЕ............................................ 215
А
............................ 100
.............................................. 361
..................... 359
...................................... 44
........................... 45
........................ 46
12
,
.
(
............................. 44
...............................................
........................................
................................................
................
..............................................
).............................. 298, 302
.............. 344
(GeaГЕГАnic)...... 299
................................................ 337
...... 175, 176, 177,
178, 179, 291
268
272
270
274
269
KeКleДД .............................................. 178
, SIPS......... 38, 43
................. 337, 338
................................ 338
FOUR-C............................ 192
....... 180
........................... 98
......................... 430
..................................... 326, 409
................................................... 412
................................ 326
,
................................................ 383
................................ 285
................ 103
................................................... 361
,
.
......................................... 337
/
..................
............................................
...
...........................................
.......................
...................................................
..................................................
...................
.............................
.......................
.................
..............................................
207
215
213
217
212
215
211
218
213
213
221
208
,
,
Б
414
295
174
409
411
409
411
............................ 341
................................ 339
......................................... 343
.................................. 345
................................................. 183
/
..................... 183
.......................................
.........................
/PCC.....................................
.................................
...............
..................................................
.
12
............................. 345
................ 103
....... 192
..................... 339, 341
............................................. 327
В
................................... 157
............. 160
.................................................... 138
461
12
.............................................. 134
.............................. 107
CO2............................................. 455
є
...................... 455
(PACOS)....... 37
.......... 304
,
,
...................................................... 326
Г
..................... 155
.......................................... 183
............................................. 318, 320
.................................. 432
462
............................................. 431
................................................... 92
,
,
......................... 76
................................................. 432
............................................. 153
................................................. 180
.......................................... 181
............... 354
-
- ERS....................... 292
............................................... 434
... 306
.................................................... 453
................................. 397
,
.................................................. 432
................ 325
............................... 178
. 397
,
................................ 325
........... 92
................ 155
..................... 155
.. 110
................. 110
................... 326
................................ 291
12
..................................... 453
, ABS..................................... 319
............. 318, 319, 320
............ 397
..................................... 321
................................................... 319
....................................... 100
,
320
Д
є/
є
є
,
............................. 94
95
є
............................................... 95
................... 350
-
....................... 230, 243
........................................... 104
............. 75
.......................
......................
...............
.......................
112
114
113
114
12
................................... 47
SЕaГЕ/SЕАБ...........................................
............................................
................................................
..............................................
Е
307
291
290
325
ISOFIX............................... 52
...................................................... 54
................................................ 346
........................... 102
.......................................... 40, 46
................................ 334
.................................. 337
......................... 108
................. 109
........................................... 108
є...........................................
............................................
...............................................
...............................................
...........
110
108
111
109
109
..................................................... 331
...................... 331
, FSC,
....................................... 27
,
................................................ 51
.............. 114
,
...... 409, 450, 451, 453,
454, 455
................................................ 40
................. 46
................ 51
. 450,
451, 453, 455
....................................... 430
............................... 433
......... 376
.............................. 150, 151
............................................ 150
.................................................. 360
....................................................... 377
............................... 381
.......................... 379
........................ 414
.............................. 416
.............................. 295
............. 321
........................................... 431
-
........................................ 253, 257
103,
168
(ECC).... 136
...................... 106
........................................... 107
.................................... 46
........................................... 56
ISOFIX....... 53
12
..................................... 156
............................... 161
,
,
................... 91
-
..... 136
463
12
................................... 433
З
............................................... 358
..........................
........................
........................
.............
158
157
159
160
...................... 130, 182
є
............................................... 109
.............................. 107
12
є
...................................... 355
(WHIPS)
..... 43
............................. 185
.......................................... 185
....................... 185
..........................
........................
...................................................
....................................
.....................
.................................... 235
418
416
416
422
426
............................................ 239
............................................ 354
.................................................. 44
.......................... 359
............................................... 137
/
................ 183
.......................................... 181
......................................... 355
............ 186, 187
..................................................... 383
................................. 180, 181
.......................................... 180
............................... 180
................................... 424
... 428
.......................................... 338
.................................. 171, 172
.................................. 440
.............................. 130
........................ 430
............................................
......................................
............................................
,
...............................
329
329
І
............................................. 166
. 167
328
.. 297
328
'є
....................................................... 46
....................... 292
464
,
,
............................................ 304
...................... 103
................................. 304
.... 114
..................... 353
12
..................................... 166
....................... 333
..................... 350
,
............................................... 27
................................ 298
.......................................
.................................
..............................................
.................................................
........
............................................ 360
,
PCC............................ 169, 170
..................... 64, 65
.......................... 438
88
89
89
89
88
(
).......................................... 163, 164, 165
................................................ 163
................................... 169, 176
.............................. 174
............................. 171, 172
................................................ 167
.. 89
,
............. 327
............. 197
........................................ 200
................................................ 197
......................................... 355
.................................. 354
.................................... 358
....................... 442
.................................. 442
,
.................................. 90
Ї
.................................................. 156
.......................................... 330
,
................................... 267
...............
..............................................
........................
....................
.......................
....................
.................................. 388
................................................ 163, 165
К
................................. 264
,
........................................... 344
138
131
130
134
131
139
......................... 352
............................................... 354
............................ 353
-
12
.......................................... 354
.................. 354
..................................................... 89
.......................................................... 327
......................................... 335
...................... 325
.............................. 435
....... 64, 65
'
...... 119, 121, 125, 128
.................................................... 111
..................................... 111
.................................................. 377
.................................... 376
............................. 430
...................... 139
465
12
'є
,
........................................ 455
Л
.............................. 441
.................................... 232
.......................... 155
.................................................. 155
12 ...................................... 156
....................................... 27
................................... 193
................................... 193
.................... 65, 68, 70
...................................................... 398
,
........................................... 103
........................... 92
........... 406
,
........................................... 103
.................................... 404
..................... 417
,
......................................... 122, 126
..................................... 75
............................ 156
......................................... 102
....................................... 109, 140
......................................................... 297
.............................. 298, 302
........................................... 297
........................................... 159
........................ 112
GeaГЕГАnic....................................... 299
PАИeГДhiІЕ............................... 302, 344
-
466
.......................................
............................................
.............
.......................
.......................
203
207
206
204
205
.............................. 390, 446
..................................... 447
........... 446
................................................ 390
............................................ 239
........................................ 193
12
,
.
........................................... 446, 447
М
.
.................. 441
.................... 442
...... 115
........................................ 115
............................ 64, 66
....................................... 64, 66
........................................ 64, 66
.................................. 430
......................................................
GSI ..............................................
..............
................................................
297
298
344
336
361,
362, 364, 366
............................................ 367
....................... 368
........................................ 365
...................................... 367
12
(
).............. 367
(SST).......................................... 369
................. 105
О
.............................. 433
........................... 362
,
............... 391
..........................................
.............................
.................................
..................................................
.....................................
...........................................
397
397
390
388
396
390
................................ 146
.................. 145
..................................... 148
................................................ 146
,
........................................... 102
..................... 98
.............................. 92
.............................................. 92
є/
є
........................ 94
є
.................................................. 95
................ 144
................................. 103, 168
,
............... 91
.................. 90, 101
............. 99
...... 406
........................................ 140
........................... 200
.......................................... 203
,
Н
,
.
........ 441
..................... 32
................................... 40, 43
........................................... 202
................................. 201
....................... 202
................................ 192
. 58
.............................. 349
.................................................. 61
................... 32, 43
........................ 391
......................... 318, 319, 320
......................................... 103
....................... 91
...................... 91
.............. 94
.......................... 101
..................... 99
........................... 93
.............................. 433
...... 224
...................... 105
...................................... 105
,
.............. 409
12
,
,
є
є
........................ 398
)........................... 401
............................... 405
(
).... 402
(
467
12
є
(
,
)...........................
,
.........
.......................
.......................
....................
402
403
406
405
403
...................................... 109
.............................................. 137
П
"
................................................ 146
............... 170
........................ 398
12
,
....................................................... 396
'є
........................... 91
,
...................................................... 433
............................... 164
......................................... 118
.............................. 321
BLIS................ 279
'
.............. 89
......................... 104
...................................... 104
........... 391
.......................................... 325, 335
......................................... 399
430
431
430
433
434
........................... 104
..................................... 361
............................................ 87
є
.................. 86
............................................. 133
......... 131, 132, 133
є
468
............................ 91
.................................... 329, 330, 331
........................ 350, 351
............................... 332
.......................... 455
........................................ 450
...................
..................................................
..............................
..............................................
..................................
. 144
................................. 386
'є .................................................. 454
................................. 101
...................................... 102
-
" (CZIP)..................... 132
................................... 109
........................................ 109
................................... 89
.... 192
................... 165
.................................................... 116
LKA..................................................... 259
............. 222
.
222, 323
'
..... 254
.......... 250
BLIS......................................................... 279
LKA..................................................... 259
............. 222
......................................... 148
12
'
..... 254
-
..................................... 234, 245
.......... 250
......................... 441
, (AWD)............................ 305
(AWD)............................. 305
/
................................ 35, 43
.................. 35, 37, 43
, PACOS.......... 37
.............................. 35
SIPS............................ 38
............................. 101
.............................. 101
............................................ 431
...................................... 299
............. 208
Р
........................ 208
................................ 218, 219
......... 72
є
. 72
........... 32, 72
......... 72
........................ 72
- SRS...................... 72
.................................... 72
............................................. 316
.......... 65, 68, 72
...................... 327
............................................ 332
............. 88
......................... 139
............................... 316
12
.............................................. 444
........................................................ 231
....................................................... 68
.............................. 173
................................................ 47
...... 58, 61
..................................................... 335
................................................ 335
335
є
.................................... 82
.................. 407
....... 235, 236
................................................ 224
........................................ 225
................ 227
............................................ 342
.........................................
..............................................
......................................
............................................
.................
..............................................
29
31
32
30
32
31
.................... 383
................................................ 32
.................................................... 376
,
....................................................... 132
................................................... 99
,
.
............................................. 192
469
12
....................................... 409
................................................. 84
............................................... 137
................................................... 85
................................................... 440
.......................................... 352
............. 237
....................... 134
..................................... 141
.............................................. 142
,
.
.............................. 84
................... 85
............... 65, 68, 70
........... 65, 68
- PAP......................................... 268
LKA..................................................... 259
............. 222
'
..... 254
................................................ 258
.......................................... 321
12
С
..................................... 332
Ь
...... 332
(SST).......................... 369
..................................... 234, 245
.......... 250
,
PCC.................................... 170
........................................ 43
................................... 187, 189
..............................................
.......................
є...........................
........
.......................
..........................
189
188
189
190
170
189
..................................................... 84
............................... 86
. 87
470
....................................... 260, 262
............................................... 264
.................... 263
.................................................. 262
.............................................. 260
KeКleДД -
305
....................................................... 193
(AYC)................................................ 193
,
........................... 190
................ 177
WHIPS
................................................ 398
/
.... 42
..... 41
.............................. 42
................... 94
...................................... 193, 195
. 193
IAQS......................................................... 133
(IAQS)
............................. 133
12
....................................... 438
.................................... 107
..................................................... 306
............................... 280
............................. 190
................... 193
................................................... 108
................................................ 194
................................................ 457
................................................ 109
........................... 325
.............................................. 325
/
................ 247
-
......................... 27
................................... 362
'є
................... 104
...................... 34
................ 33
............................................. 22
....................................... 327
................... 105
............... 247
................................................ 248
є
.......................... 241
........... 218, 229
................................................ 239
.................. 239
.............................................. 236
......................................... 84
,
.................. 87
є
,
.................................................. 84
12
У
-
, TSA....... 342
............. 221
.................................. 441
......................... 128
-
............................................ 100
Ф
.................................. 235
................ 194
........................................ 451
....................................... 435
..... 434
Т
,
(TSA) ............................................... 194, 342
....................... 131
,
............................................. 122, 126
..................... 22
................ 370
.......................... 99
................................ 93
...................................... 161
......................................... 132
,
............ 105
471
12
................... 349
................................. 376
................................. 348
............................................ 350, 457
................................ 457
QЖeЖe ДДiДЕance...................... 215
(
)............. 175, 176, 177, 178, 179, 291
........................................ 168
(L
................................................... 369
)........................................ 255, 256
,
(HDC)....................................................... 306
'
12
є
......................... 85
'
(LDW)............................. 251, 252, 253
..............................
...................................................
...........................................
............
....................... 444
Ш
364,
472
.......... 354
....................................... 354
... 350
. 361, 362,
366
........................................ 107
Щ
Х
, WHIPS......... 41
.... 433
,
407
408
408
407
.......................... 393, 394
TP 20183 (Ukrainian), AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright т 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising