Volvo S60 2020 Early Sensus Navigation

Volvo S60 2020 Early Sensus Navigation
S E NS U S NAV IG AT IO N
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation є
.
-
,
,
є
.
,
,
,
.
-
є
.
*
6
22
Send to Car
-
*
24
'є
11
-
*
*
24
9
*
-
*
-
11
25
-
12
27
-
15
'
*
-
17
18
*
19
/
/
20
27
28
17
'є
29
30
30
31
32
33
2
37
-
39
*
40
*
*
26
*
-
25
12
*
34
23
8
*
USB
,
23
7
*
'
43
45
3
*
є
,
є
.
,
є
(1)
.
.
-
-
є
,
"
-
"
(2),
•
є
є
-
.
•
(1).
.
-
,
.
•
є
-
.
,
.
-
.
.
є
,
"
6
є
є
.
,
,
є
є
.
.
"
*
/
.
'
•
*
*
(
. 9)
•
. 11)
•
*
*(
. 12)
.
-
/
-
"
"
"
"
.
•
*(
є
,
,
*
(
/
. 12)
/
•
*(
. 7)
2D
3D
-
,
(POI1)
'є
є
)
є(
-
)
(
є
є
1
}}
Point of Interest
*
/
.
7
||
'
/
є
•
,
*
,
/
,
є
,
-
'є
-
,
.
'
'
(
•
•
.
є
'є
-
,
•
є .
'є
(POI1)
. 23)
(
. 19)
(
. 25)
'є
,
.
,
(POI2)
-
•
.
.
є
)
-
•
. 26)
-
•
(
. 28)
(
. 27)
-
(
. 8)
•
(
-
•
'
*(
:
•
/
-
'є
•
-
є
,
•
1 Point
2 Point
8
of Interest
of Interest
*
/
.
є
*
є
,
,
(
,
,
).
?
.
(
•
)-
є
-
-
.
є
є,
?
є
,
.
,
є
,
-
.
.
(N),
є
є
-
.
,
,
:
N
NE
.
E
-
SE
Є
-
.
,
є
-
SW
"
"
"
S
".
W
NW
.
є
.
}}
*
/
.
9
||
2D
3D
•
2D
є
3D
є
)
-
3D
-
"
"
1.
є
2D
",
є
(
. 30)
-
-
Destination,
,
є
(ОРA)
(Distance).
ОРA,
.
БРA
. 31)
:
(БРA)
.
(
•
.
. 12)
•
-
.
-
(N),
,
.
(
-
є
.
"
-
,
є
.
.
є
3D.
-
*
*(
,
,
-
"
".
2.
.
(Address)
(Coordinates).
,
є
(Altitude).
-
,
.
.
"
-
".
'
-
:
.
10
•
*
(
. 30)
(
. 11)
•
*
*
/
.
,
*
-
-
*
.
,
,
,
є
.
-
.
.
-
1.
.
2.
.
3.
Йх Caо
.
є
.
є
/
є
12
4.
-
.
,
.
.
-
'
.
.
•
,
*
(
.
. 11)
.
.
'
•
,
,
є
.
-
(
*
•
. 11)
*
(
. 9)
•
*
*(
-
. 12)
*
/
.
11
*
*
; (2)
*
:
Sensus
,
-
Navigation,
,
,
.
Гл рл.
1.
>
-
,
-
3.
4.
"
,
>
.
>
,
-
",
,
: "Гл рл
,
".
-
,
.
,
,
,
-
,
-
,
.
,
Гл рл,
'
•
•
. 9)
-
.
*
(
12
"
є
є
.
,"
'є
,
.
-
,
,"
–
,"
,"
"
.
.
,
*
(
-
.
2.
-
,
є
.
.
: (1)
,
; (3)
-
,
,
. 11)
*
/
.
2.
,
,
є,
.
,
-
-
-
,
,
.
Cдaкгб Ялскрох
Cдaкгб прaрб
.
,
,
,
".
,
є
Ялскрох
,
"
>
-
1. "Cдaкгб Ялскрох,
,
.
Рaзб йб длйб.
–
"
є
>
2. "Гл рл
"
Cдaкгб прaрб.
Cдaкгб
,
-
2
:
-
-
,
,
-
(
,
,
є
є
,
,
є
,
,
,
,
,
є
,
,
.)
-
є
.
,
,
,
,
.
Cдaкгб Ялскрох.
1.
>
,
,
"
є
,
,
,
".
.
,
.
,
-
'є
'є
'є
,
.
-
Of Interest
,
(POI3).
є
,
,
'
'є
3 Point
-
,
ПбaоЯд.
}}
13
||
є
-
'є
'є
,
Ч
2.
.
МЛЕЩ,
"
>
'є
".
-
,
.
є
,
'є
,
ПбaоЯд.
.
є
Гл рл.
-
'є
-
'є
,
є
Ч
,
,
'є
,
,
,
,
-
.
-
,
.
,
'є
,
,
-
-
.
ПбaоЯд.
-
є
>
,
,
,
.
є
-
.
,
є
.
>
'є
є
.
,
'є
,
,
є
-
.
3.
,
є
,
,
( )".
-
-"
,
'
.
>
.
14
-
,
,
МЛЕЩ
1.
ПбaоЯд.
1.
".
,
,
'
,
є
,
-
: "ПбaоЯд
,
,
МЛЕЩ
,
.
,
Ч
МЛЕЩ,
,
є
є
,
"
>
: "ПбaоЯд
'є
,
-
,
Ч
"
2.
,
"
,
є
,
0
2300.
*
'
-
-
,
.
•
*(
.
. 15)
.
Cибaо ерекбоaох.
–
:
-
>
,
є
•
"
•
"Рaзб йб длйб" є
"-
.
.
•
,
"Гл рл Ч
.
Щ" -
є
.
:
,
,
•
:
"Гл рл Ч
Щ" -
є
.
"
є
-
.
" (03122443).
,"
•
,
(22).
•
:
,
22 (1922).
,
, twenty-two twenty-two (22
"double"
"triple",
, double zero (00).
26,
".
"Aаа екрбопбЯрелк" -
,
.
-
•
22).
,"
".
•
, 19
-
є
.
"Гл рл Ч
Щ" -
.
•
є
-
, "Drive to 1 2 3 4 5"
"Гл рл Ч
Щ" .
є
, "Drive to Dmytro
*
/
}}
.
15
||
-
Vershyhora". (
).
"ПбaоЯд Ч
•
МЛЕЩ" 'є
(
)
(
•
"Рсок лвв тлеЯб гсеаaкЯб" .
є
•
"Рсок лк тлеЯб гсеаaкЯб" -
є
.
-
,
"
-
"Обмбaр" -
•
МЛЕЩ
'є
є
"
"ПбaоЯд Ч
•
Ч
є
.
є ".
МЛЕЩ".
".
"Дбим" -
•
Щ" (
)
.
є
,
:
•
-
'
.
є
•
,
.
є
*(
. 12)
-
.
є
-
є
,
-
.
.
.
16
.
•
-
.
"Country"
-
-
.
"Обмбaр тлеЯб гсеаaкЯб" -
є
.
.
"CaкЯби" -
.
є
,
,
"
"Пдлу вaтлсоербп" -
4
5
6
.
•
•
•
-
,
є
.
-
•
"Cибaо ерекбоaох" -
є
,
"Cдaкгб Ялскрох/Cдaкгб прaрб5, 6" є
.
•
.
.
"ПбaоЯд Ч
,
:
"
•
.
-
)4.
,
є
,
є
.
"State".
.
*
/
.
'
-
. 23)
-
.
*
-
(
.
-
1.
-
,
.
2.
.
3.
.
є
.
'
-
4.
.
-
(
. 18)
•
'є
(
-
(
/
. 20)
. 19)
є
.
..
є
>
. 22)
•
. 31)
.
2.
.
3.
-
.
є
,
.
,
/
Send to Car (
(
.
є
1.
•
-
.
•
-
,
*
. 17)
•
-
.
є
(
•
•
,
.
:
•
є
.
:
,
•
,
.
}}
*
/
.
17
||
4.
•
:
/
•
•
•
•
•
.
/
/
(
. 31)
-
•
*(
. 8)
-
*
.
/
,
,
,
,
'є
,
(POI8).
.
Volvo On Call*
-
.
є
1.
,
-
Volvo On Call
Volvo On Call7.
.
..
'
(
•
•
. 23)
-
(
. 17)
(
'є
.
. 18)
•
(
є
>
-
•
. 19)
2.
.
•
(
/
. 20)
/
-
>
.
•
Send to Car (
7
8 Point
18
є
of Interest
. 22)
.
*
/
.
є
3.
К, Б, П
,
,
,
У
-
'є
,
:
"
"
.
є
-
К 58,1234 Б 12,5678 (
-
,
К58,1234 Б12,5678 (
.
є
є
.
-
.
(
•
•
. 23)
-
(
. 17)
(
3.
(
. 17)
•
, “N 58.1234 E
.
.
2.
-
•
.
є
>
'
-
.
,
12.5678”
.
[,]
є
[.],
.
.
•
,
)
:
•
є
..
-
58,1234-12,5678 (
",
•
•
'є
)
,
•
(POI9).
1.
)
58,1234К 12,5678Б (
"
.
*
)
'є
(
•
(
/
. 20)
/
•
Send to Car (
. 22)
):
. 19)
•
•
•
•
•
•
(
}}
. 31)
*
/
.
19
||
'
4.
'є
.
(
•
•
>
.
(
(
POI
є
.
(
-
. 18)
•
.
POI
,
/ 1 mile.
(
.
..
/
Send to Car (
POI
•
(
. 22)
є
>
. 30)
.
2.
:
•
•
•
)
.
'
•
,
•
POI
1 km
/
. 20)
.
є
1.
•
,
'є
-
-
).
-
. 17)
•
)
.
*
-
•
,
,
-
. 17)
.
POI (
(
/
(
5.
/
. 23)
.
-
,
,
,
є
є
.
.
9 Point
20
of Interest
*
/
.
.
.
.
-
,
,
.
,
.
-
,
.
.
.
"
/
'
"
(
•
•
.
є
,
.
. 23)
-
(
. 17)
-
•
.
(
.
є
:
,
"
,
"
-
-
,
,
.
'є
.
.
Send to Car (
.
-
•
.
є,
. 22)
(
. 31)
.
,
-
. 19)
•
-
,
Send to Car,
.
(
•
-
•
-
. 18)
•
-
•
,
(
.
.
. 17)
•
-
-
•
-
.
,
;
.
-
.
-
21
'є
Send to Car
.
Send to Car.
*
-
•
(
.
є
1.
є
.
/
є ,
є
/
'
.
є
.
2.
-
.
.
-
Send to Car
-
Volvo On Call*.
,
.
Send to Car
Volvo ID
.
-
,
Send to Car:
wego.here.com
'
(
•
•
. 23)
-
(
. 17)
-
•
(
,
є
Call,
є
,
.
є
-
Volvo On
,
. 17)
-
•
(
. 18)
•
'є
(
. 19)
•
(
22
. 31)
-
,
>
Send to Car є
-
/
. 20)
/
*
/
.
2.
-
є
*,
є
-
-
.
*
-
.
.
-
,
.
.
'
-
(
.
. 24)
•
'
(
. 24)
(
. 25)
•
•
(
-
•
. 23)
-
•
(
. 24)
•
(
. 24)
(
. 25)
•
1.
.
*
/
.
23
'
-
•
(
*.
(
1.
,
.
.
2.
-
. 31)
*
-
,
.
.
3.
,
-
.
3.
4.
:
•
•
•
,
.
'
•
5.
. 24)
'є
•
(
. 27)
•
2.
(
(
'
. 27)
•
,
,
•
*.
1.
. 24)
(
. 25)
.
-
>
є
,
.
•
(
24
. 25)
*
/
.
'є
є
є
-
.
'є
(POI10)
*.
-
є
.
(
-
,
.
)
є
.
*
1.
:
.
1.
.
2.
>
.
'є
(
)
2.
-
.
.
3.
3.
'є
(
.
).
,
.
,
.
4.
.
-
-
5.
.
(
є
'
).
.
•
*(
є
(
•
10
. 8)
.
. 30)
Point of Interest
*
/
.
25
.
є
*
є
-
є
.
.
є
/
,
є
,
є
-
.
-
,
.
.
-
,
.
-
,
-
,
,
є
26
(
. 28)
-
,
*(
. 8)
-
,
-
,
є
Real Time Traffic Information
. 27)
.
.
11
12
(
. 32)
. 30)
•
>
.
(
•
–
є
(
•
•
•
.
,
-
'
.
є
-
RTTI12.
є,
.
є
,
11
,
.
.
.
*
/
.
5.
'
,
.
-
є
>
є
.
*
.
1.
-
,
(
,
'
. 26)
(
2.
. 32)
. 8)
-
•
(
. 28)
,
.
є
.
Traffic
'
>
-
3.
-
4.
є
,
.
.
-
,
.
.
,
є
.
.
-
/
,
є
,
-
-
*(
3.
.
.
•
•
2.
,
1.
•
.
-
-
'
-
,
*
є
-
є
:
'
.
є
є
є
,
є
.
,
,
,
.
є
-
-
'
.
,
.
}}
*
/
.
27
||
є
є
є
-
є
-
,
-
.
,
(75
,
)
.
,
-
,
є
120
(RTTI14),
.
-
.
,
,
,
.
'
RTTI
•
(
-
,
є
-
,
-
є
-
•
•
.
.
-
.
RTTI.
,
.
,
-
:
,
є
-
•
•
/
/
.
-
.
,
-
.
*
,
,
.
28
є
,
,
13
14
є
-
є
.
,
.
. 24)
,
-
,
є
13
.
/
.
є
,
-
,
.
є
.
Real Time Traffic Information
*
/
.
'
є
'є
-
•
(
є
,
.
15
. 29)
,
(RTTI16)
RTTI
:
,
:
1.
*.
є
,
-
є
.
2.
.
1.
.
'
-
•
2.
(
.
•
3.
. 28)
(
. 32)
,
(
є
RTTI.
RTTI),
-
,
є
4.
,
RTTI.
є
'є
,
є
RTTI,
. RTTI
15
16
-
є
.
Real Time Traffic Information
*
/
.
29
є
-
•
*
.
*.
17
.
є,
:
-
-
•
.
-
•
,
,
,
.
(МЛЕ)
(POI18)
'є
.
'є
-
•
-
.
'
(
•
•
(
. 30)
,
.
.
,"
",
,
-
•
•
,
(МЛЕ).
-
-
є
.
,
.
.
'
. 31)
•
(
•
-
,
.
•
•
•
•
•
:
є
. 32)
є
:
•
•
*
(
. 30)
(
. 31)
•
-
.
-
,
-
•
(
. 32)
.
17
18
30
.
Point of Interest
*
/
.
(
. 25)
(
. 19)
'є
•
•
'є
1.
.
2.
*.
•
(
/
. 20)
:
/
є
(
•
-
є
,
)
:
.(
•
•
•
•
)
(
•
3
,
є )
.(
•
•
•
•
4
• БРA19 (
є
)
• ОРA20 (
є
,
)
є
.
-
,
є
•
•
•
-
,
є )
:
19
20
-
,
:
(
-
,
,
)
Estimated Time of Arrival
Remaining Time to Arrival
}}
*
/
.
31
||
.
,
*.
-
,
:
•
•
(
:
-
)
,
,
,
-
-
:
•
,
.
•
,
,
.
•
•
•
,
.
,
-
,
,
є
,
21
є
,
.
(RTTI).
:
'
•
*
(
. 30)
(
•
•
•
. 30)
(
(
. 32)
•
•
•
.
'
•
*
(
. 30)
(
•
•
(
. 24)
32
є
. 30)
. 31)
-
•
(
21
-
,
-
. 28)
.
*
/
.
є
MapCare є
-
-
Volvo,
Sensus Navigation*.
,
є
.
-
,
2-12
(
-
(
є
)
,
-
Є
'
USB
22
,
).
є
.
,
-
є
-
,
.
,
-
,
-
-
.
.
,
-
.
є
,
,
-
є
(
.
.
,
,
-
.
Volvo.
Volvo,
.
).
-
.
USB.
.
є
,
-
'є
,
-
www.volvocars.com
Volvo.
,
'
USB.
,
є
,
.
є
-
,
22
є
}}
.
*
/
.
33
||
'
'
•
'
USB (
(
,
,
Є
.
'
,
•
,
USB,
USB
. 37)
•
*(
Volvo,
*.
. 39)
•
.
USB
. 34)
*
(
. 40)
•
?
*(
. 43)
- 'є
-
-
(
є
?
-
.
-
)
.
.
'
є
USB
?
www.volvocars.com.
є
-
?
34
www.volvocars.com
Volvo.
*
/
.
'
2.
USB
-
USB
:
3.
,
.
>
.
>
є
є
'
.
4.
2.0
USB:
3.
:
128
:
,
.
- Windows
4.
є
7.
USB
Cars (support.volvocars.com)
'
,
"
",
'
.
8.
Volvo
,
,
-
.
2.
",
USB
.
1.
"
Mac.
.
USB
-
www.volvocars.com.
6.
.
.
Є
-
,
.
5.
>
NFTS
,
-
,
.
FAT32, exFAT
,
-
,
USB,
"
"
1-2
.
-
.
- 'є
1.
.
-
.
USB
.
}}
35
||
'є
3.
-
,
-
є
,
є
-
.
.
є
,Є )
.
,
4.
5.
є
.
-
.
,
є
.
,
•
є
USB
.
USB,
.
є
є
,
-
-
,
.
.
-
,
,
-
-
•
.
-
,
"
".
-
-
.
USB.
6.
-
.
,
.
2.
є
-
є
,
є ,
.
-
7.
1.
36
•
.
,
є
USB
,
-
.
.
-
,
є
-
,
є
.
.
-
.
є
є
USB
,
-
,
.
.
(
є
.
Є
-
,
,
є
:
•
>
USB
-
-
,
-
-
,
,
'
,
•
-
.
(
•
. 37)
(
. 33)
-
,
*23.
,
...
,
Infotainment
-
,
?
-
,
.
,
USB
-
.
-
,
USB
?
.
,
www.volvocars.com
Volvo.
23
є
}}
.
*
/
.
37
||
є
-
.
є
.
є
,
,
1.
є
.
.
2.
1.
-
.
>
є
,
є
.
.
•
,
.
,
6.
.
/
,
.
-
.
7.
.
,
www.volvocars.com
Volvo.
-
,
>
-
'
5.
.
3.
USB
.
4.
.
.
є
>
-
-
,
.
-
.
є
2.
,
.
є
,
.:.
>
-
,
,
.
38
.
3.
'
•
USB (
(
. 33)
. 34)
-
,
*
(
,
,
Sensus
).
.
Navigation.
-
є
.
20
(65
,
).
,
,
.
,
,
,
є,
є
-
,
,
є
-
-
5
є
.
-
(
),
,
-
.
/
є
,
,
є
є
.
.
.
-
,
.
,
,
.
,
,
,
.
.
,
,
,
.
,
,
,
,
-
.
,
є
,
,
,
,
є
Є
-
є
,
,
.
.
.
,
-
.
.
.
.
}}
*
/
.
39
||
є
?
*
.
'
'
USB-
,
.
є
www.volvocars.com.
24
Ь
є
.
-
.
,
'
•
(
. 33)
HERE
,
.
,
є HERE
є
HERE
є
HERE
Є
(
)
HERE EUROPE B.V. (“HERE”)
Є
/
.
Є
«
,
(«
»).
Є
,
40
Є
Ь
HERE
є
,
,
є
»).
Є
24
Є
HERE (
Ь
Ь
є
/
HERE,
,
/
,
,
,
є
.
.
Ь
EULA = End User License Agreement
*
/
.
,
є
,
є
(
є
,
,
’
,
.,
Є
,
HERE
.
,
)Є
,
-
HERE
є,
,
12
(
,
,
,
є HERE.
HERE,
,
є
,
є
,
.
,
,
є HERE,
є
є
-
є
.
є
HERE
.
,
HERE
.
є
.
є HERE
,
;
,
є
-
,
.
,
HERE
HERE,
є
,
.
,
here.com/supplierterms
,
,
HERE
:
,
є
є HERE,
є
є
HERE
є
,
.
,
,
є
,
,
,
,
є
HERE.
,
є
HERE
є
є
,
(91/250)
(96/9)),
,
,
.
.
,
є
є HERE
,
,
,
.
}}
41
||
є
HERE
-
,
,
.
є
,
,
.
-
-
,
,
,
. 33)
. 43)
,
,
,
є
,
,
HERE
HERE
є
є
.
є
є
,
Є
.
,
Є
.
Ь
Ь
(
,
є
,
.
•
•
*(
,
,
-
,
'
,
,
,
,
,
,
,
.
.
є
HERE
,
.
Ь
-
,
Ь
,
HERE
;
,
,
,
Ь
,
42
,
,
.
,
.
*
/
.
*
(© Copyright) -
.
-
"
".
'
(
•
•
. 33)
*
(
. 40)
*
/
.
43
R
Д
Real Time Traffic Information (RTTI)
28, 29
S
Н
27
12
11
9
І
Send to Car
22
А
30
32
31
30
32
26
Л
,
,
24
40
О
'є
В
'
М
30
17, 18,
19, 20, 22
Г
19, 25
27
33, 34, 37
25
23
23
24
30
30, 31
П
15
12
39
45
Р
19, 25
Т
39
У
6
40, 43
46
TP 30198 (Ukrainian), AT 1917, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement