Volvo | V70 | Посібник з експлуатації | Volvo V70 2016 Late Посібник з експлуатації

Volvo V70 2016 Late Посібник з експлуатації
Е
WEB EDITION
Ц
VÄLKOMMEN!
є
,
VАlЗА.
є
,
. VАlЗА .
є
VАlЗА
.
,
.
01
02
................................... 13
.....................................................
...................
..................
.....................
.....................
.........................
...........
.....................
...........................
...................
/
.*.................................
(SIPS).............
(SIPS) /
.........
( )..................................
30
31
31
32
32
33
33
34
35
36
....................................................... 46
............................................... 46
01 02 02
................................................ 14
................................................... 17
.............................................
..............................................
.
VАlЗА ID.....................................................
.....................
......
......................................
Bi-FЖel* ...
18
21
22
23
24
27
27
27
WHIPS (
WHIPS WHIPS -
)..............................................
...........................
...................
..............................
37
39
40
41
41
42
43
44
..................................................... 45
2
*
/
,
"
".
......................................................
....................................
..............
*..................................
- *...................................
- *.................................
- ISOFIX..........................
ISOFIX ..............................
ISOFIX ..........
........
47
48
53
54
55
56
57
58
59
61
03
,
-
.........................................
.....................
..............
.................................
03 03 03
-
-
....................................................... 88
,
...................................... 89
,
*...................................................... 90
,
.......................................... 92
...................................... 94
*
......................................... 95
........................................... 96
..................................... 98
............................... 99
*............. 99
є/
є
.......................... 100
є
*................................................... 101
*....................... 103
............... 104
........................................... 105
.................................... 105
............................ 106
................................ 106
...............................................
,
...............................................
.............
................................................
......................................................
EcА ЇЖide
PАИeГ ЇЖide*.......................
....................................
..............
............
....................................
..................................................
*...................................
...............................................
................................
VАlЗА SenДЖД............................................
...................................
63
66
69
69
70
73
75
77
80
80
81
81
82
82
86
87
...................... 108
....... 108
*
,
..................
......
*..................................................
*.........................................
.................................................
.......................................................
.............................................
- .................................
MY CAR..................................................
'
.............................
’
.....................
'
........................
'
*...............................................
/
-
,
"
109
113
115
117
118
119
119
121
123
124
125
126
127
128
130
134
137
".
3
04
-
ь
................................................
...........................
...................
........................................
....................................................
"
"
(CZIP)*.....................................................
- IAQS*...........................
.....................
................................................
........................................
- ECC..
*...............
є
*...................
є *...........
............................................
...................
........................................
.....................
05
139
140
140
140
........................................ 151
......... 152
.................. 153
............................ 164
....... 166
-
04 04 05
4
*
/
,
*............................................ 155
141
141
142
142
................ 156
*-
............. 157
*-
143
*-
............... 157
.................
*...........................
,
є
*....................................................
*....
143
145
147
147
148
149
149
150
150
"
*-
".
159
161
161
162
*..........................................
....................
*................................................
...........................
- 12
........
..............................
...........
............................
................................
*.....
12 *..........................................................
*.......................................
*
є
..............................................
........................................
....................................
166
166
167
167
167
168
169
170
170
171
171
172
173
174
175
06
.................................................
.................................
*...................
/
......
............................................
177
177
178
179
180
*..............
............
..............................
*.....
*........................
.........................................
'є
/
.........................................
.....
*............................
................
*...........................
KeКleДД DГiЗe* ......................
KeКleДД dГiЗe* .....................
KeКleДД DГiЗe* ................................................
KeКleДД DГiЗe* ....................
KeКleДД DГiЗe* ...................
181
181
182
183
184
185
KeКleДД DГiЗe* ..................................................
KeКleДД DГiЗe* ..............................................
KeКleДД DГiЗe* .
/
............
/
....
...............................
/
...............................................
/
..............................................
*......
*............................
........................................
*.......................................................
...........................................
...........................
.............................................
є......
..............................
............
-
191
..................... 203
06 06 06
185
186
186
187
189
189
190
190
190
191
192
192
193
194
194
195
195
196
198
199
200
200
201
202
202
202
203
*
/
,
"
".
5
07
(FАЖГ-C)*.......................... 205
*...................................
*..........................
*.
*.................
*..............................................
*ВЖeЖe aДДiДЕance....................................
*......
........................
.
*...................
*....................................
*....................
(DiДЕance
AleГЕ)* ................................
220
CiЕК SaІeЕКг CiЕК SaІeЕКг CiЕК SaІeЕКг CiЕК SaІeЕКг CiЕК SaІeЕКг -
............
.............
.....................
...........
07 07 07
*..................................................... 205
(ESC) -
................. 206
(ESC) -
......................... 207
(ESC) -
...........
(RSI)*..
(RSI)* ................................
(RSI)* .............................................
*.....................................
*..............................................
*,
.............................
*...............................................
*...............
*.....
**...
-
6
*
/
,
208
210
210
213
213
214
215
215
216
216
218
220
"
221
222
223
223
224
226
226
227
229
230
232
233
*
..................... 235
CiЕК SaІeЕКг........................................... 236
".
237
238
238
240
242
*................................................... 243
*
................................................ 244
*
.......... 245
*
.................... 247
*
............................. 247
*
........................................... 249
*
...... 251
*
..................... 253
*.............. 255
DГiЗeГ
AleГЕ CАnЕГАl (DAC)*................................ 255
DГiЗeГ AleГЕ CАnЕГАl (
DAC)* ............................................... 256
08
DГiЗeГ AleГЕ CАnЕГАl (DAC)* ......................................... 258
BLIS*.......................................................
BLIS* .........................
BLIS .............
..................................................
271
272
274
*..............................
*..............
*.........
*...................................................
*...............................................
*....................................................
......................................
...............................
.......................
(ERS)*.....................
(ERS) ..
(ERS) .........................................
..
(
).
......................................
*....................
- GeaГЕГАnic*.................................
- PАИeГДhiІЕ*................................
.................................
279
279
280
07 07 08
(LDW)*.............................. 259
(LDW) -
. 260
(LDW) -
........... 260
(LDW) -
......... 261
276
'
(LDW) ................................................ 262
*.................... 263
*................................................... 263
*........................................
*...........................................
*......................
*................................
*
.....
..........
265
265
266
267
267
270
271
280
282
283
284
285
286
286
287
288
289
291
291
292
292
296
298
(HSA)*......................................... 299
*
/
,
"
".
7
- (AWD)*......................... 299
Hill DeДcenЕ CАnЕГАl (HDC) * (HDC).......... 300
SЕaГЕ/SЕАБ*.............................................. 301
SЕaГЕ/SЕАБ* .................................................... 302
SЕaГЕ/SЕАБ* є
................................................... 303
SЕaГЕ/SЕАБ* є
.................................................. 304
SЕaГЕ/SЕАБ* є
............................. 305
SЕaГЕ/SЕАБ* ,
..................................................... 306
SЕaГЕ/SЕАБ* ................... 306
SЕaГЕ/SЕАБ* 308
*............................. 310
........................................ 312
........................................ 313
............... 314
........................................... 314
............................. 315
...............................
.................................................
/
..............................
...................
........................
............
/
.........................
........................................
...................................
.........................
....................................
....................
(DPF)..........................
*....................................
*.........
.......................
..................
*..
*.....................................................
*......................................................
319
319
/
*................
**.....................................
*/ 'є
...............................
........................................
............................
................................................
333
334
08 08 08
8
*
/
,
"
".
320
320
321
321
322
322
323
323
324
325
326
327
328
329
329
331
332
332
334
335
338
340
341
09
10
................................. 343
................ 344
-
*............................................... 361
*............................................... 363
*................................... 365
VАlЗА...................... 367
09 09 10
.............................................
..............................
......................
......................................
................
.......................
.........................................
...........................................
...............
...........................
.........................
...........................................
*................................................
*.................................................
*.....
(TM)*...........
*.......
-
345
345
347
347
348
348
349
349
350
352
353
354
355
356
357
357
359
*-
............ 360
*-
.......................... 361
*................................................... 367
*..........................
........................................
.........
........................
.................
.............................................
......................................................
.........
369
370
372
372
374
374
375
380
..................................................... 381
..................................................... 381
....................................... 382
... 382
............................... 383
/
.................................. 384
є
................ 385
*
/
,
"
".
9
11
-
є
................. 386
...............................................
..................
.....................
............................................
.................................
..................
412
414
415
................................................
..................................
..................................
............................
416
417
417
418
406
...................................... 422
................................. 424
....................................................... 427
10 10 11
................................... 386
....................................................... 387
.................. 388
........................................................ 388
.............................................. 389
... 389
...................... 390
........ 390
............................. 391
................ 393
............................................. 394
.......................... 395
.............................. 396
- SЕaГЕ/SЕАБ........................ 398
............................. 400
.... 400
............ 402
10
-
408
410
.......... 428
....................... 430
.......................................
.......
.......................................................
..................
.........
- 'є ............................
-
432
433
435
436
438
438
439
440
2.... 440
442
12
................................. 444
12
11
01
01
.
.
,
І
ь
VАlvА.
є ь
-
Quick Guide,
,
.
ь
ДЖББАГЕ.ЗАlЗАcaГД.cАm,
PDF.
є
,
.
.
.
-
є
.
-
VАlЗА,
,
-
,
,
,
,
-
.
2.
-
VАlЗА,
-
.
.
,
.
1
є
.
,
-
.
1
-
.
,
ь
,
,
,
,
AББ SЕАГe.
'є
.
,
1
2
є
є
.
-
.
,
є
'є
-
є
.
-
.
є
-
.
QЖick GЖide,
,
є
-
.
VАlЗА
.
є
,
,
.
QДick GДide
.
,
,
,
.
}}
13
01
01
||
а
а
Ц
(
а
(
а
(
. 14)
а
3.
. 17)
. 18)
-
.
-
.
-
MY CAR
,
OK/MENU
OЖneБЦВ manДal.
.
.
а
.
,
-
а QДick GДide -
.
І
,
3
14
є
.
-
.
.
Є
-
.
,
.
.
-
.
:
-
01
3.
TUNE
,
є
aЛA
,
(2) (
.
OK/MENU.
)
-
|Л}
01
є
OK/MENU.
є
.
-
TUNE.
123/AB
C
EXIT.
OK/MENU.
MORE
-
.
.
1.
,"
.
,
".
,
OK/MENU.
OK
(
).
,
OK/MENU.
TUNE ,
OK/MENU,
.
TUNE,
OK/MENU,
-
.
,
,
.
,
.
.
2.
,
.
}}
15
01
01
||
EXIT,
ь
-
.
,
.
TUNE,
MENU,
.
#
-
.
є
є
"
9
є
а
, W, , , z
,
9.
-
-
.
.
,
-
.
-
-
.
,
TUNE,
/
.
-
.
.
EXIT.
/
є
FAV
,
,
-
.
є
QДick GДide
OK/MENU,
16
.
.
.
4
,
OK/MENU,
EXIT,
4
.
а
"
,
TUNE,
,
'
є
-
EXIT,
.
.
.
0-9, *
OK/
,
-
-
.
-
'
.
-
ь
.
є
-
.
,
,
.
01
TUNE,
.
,
/
"
/
,
"
"
є
"
-
-
VАlvА CaГД
є
є
.З
MК VАlvА -
OK/MENU,
.
/
EXIT,
01
І
І
.
.
,
,
SenДЖД NaЗiЇaЕiАn* є
.
ДЖББАГЕ.ЗАlЗАcaГД.cАm
QR,
.
-
-
ь
І
.
-
2014
VАlЗА,
2015
,
-
.
VOC*.
.
-
QR
є
.
,
(VOC)*,
,
'
.
PDF.
GЖide)
.
-
,
,
,
, VАlЗА On Call
*
,
(QЖick
.
-
.
є
VАlЗА.
є
-
,
-
.
}}
*
/
,
"
".
17
01
01
||
MИ VolЕo
-
ь
5
І
ИИИ.ЗАlЗАcaГД.cАm
MК VАlЗА Web,
є
VАlЗА ID,
,
VАlЗА Web,
,
MК VАlЗА Web
.
-
.
MК
,
.
,
.
-
,
-
,
,
Ц
а
VАlЗА ID (
.
-
. 23)
,
.
.
,
,
,
є.
І
-
,
-
-
є
(
є
.
є
т VАlЗА CaГ CАГБАГaЕiАn
-
,
,
.
є
5
18
*
.
/
,
"
".
.
,
,
),
. ИИИ.ЗАlЗАcaГД.cАm.
-
,
/
-
*.
,
01
),
(
,
є
,
,
-
(
).
'
.
є
-
-
є
VАlЗА.
,
-
,
.
,
-
,
-
'
,
-
.
G031590
ь
є
є
,
,
є
.
Media, Sending locaГion.
є
"
"
,
-
/
.
-
.
є
.
-
.
'
ь
є
,
.
-
.
,
,
,
,
,
,
-
є
01
І
:
ISO
.
,
,
,
є
,
.
І
-
,
-
.
).
/
(
-
}}
19
01
01
||
-
.
є
-
,
.
,
,
G031593
G031592
.
-
.
.
ISO
є
/
.
,
,
ISO
-
/
,
І
,
.
,
є
,
.
,
,
є
,
,
,
-
-
-
.
,
.
-
.
.
,
є
-
.
-
.
20
.
-
-
01
а
є
.
а
:
а
а
01
Ц
(
VАlvА
. 27)
(
. 17)
.
є
(EDR).
Ц
є
'
,
.
}}
є
||
.
,
,
. EDR
'
.
EDR
-
30
,
:
є
а
-
-
.
'
є ь
,
-
,
,
,
,
"EЗenЕ DaЕa RecАГdeГ"
- є
,
'
,
є
.
,
,
,
.
.
є
,
,
є
є ь
-
,
-
а
а
є
а
}}
21
01
01
,
. EDR
EDR
,
є
є
-
є
є
.
,
є ,
.
.
,
,
є,
,
є
-
,
'
.
-
'
,
'
VАlЗА.
-
).
,
( ),
,
, CiЕК SaІeЕК
,
є
VАlЗА
,
,
є
VАlЗА,
є
VАlЗА. VАlЗА
,
.
VАlЗА.
"
".
-
.
)
.
є
,
VАlЗА
,
-
,
,
є
є
-
.
є
-
.
*
(
,
VАlЗА
-
VАlЗА
,
-
.
VАlЗА
,
VАlЗА
,
,
-
-
,
/
.
є
.
,
(
*
є
,
є
22
,
є
.
.
є
.
,
EDR.
EDR
.
,
є
(
.
).
,
є
-
01
VolЕo ID
VАlЗА ID
-
є
-
MК VАlЗА -
,
.
є
.
є
47
'
'
а
(
'
6
,
а
.
*-
,
VАlЗА ID"
,
/
-
-
-
SeГГingВ
-
VOC.
.
.
а
.
,
VАlЗА On Call, VOC* "
/
, VOC),
,
.
CАnnecЕ
AppВ
.
,
.
-
:
є VАlЗА ID
а
'
є
MК VАlЗА -
-
VolЕo ID
(
а
-
VАlЗА On Call, VOC* - VАlЗА ID
є
VАlЗА On Call.
а
87
-
.
а
VАlЗА ID
VАlЗА ID,
-
.
-
-
,
є
A
*-
-
є
.
а
-
,
:
а
01
VolЕo ID
VАlvА ID є
,
6.
Ц
(
. 17)
, MК VАlЗА)
.
*
/
,
"
".
23
01
01
І
ь,
VАlvА CaГ CАГБАГaЕiАn
є
є
є
є
-
.
VАlЗА
,
-
,
VАlЗА
є
. VАlЗА
,
.
VАlЗА
VАlЗА CaГД
,
є.
24
є
DГiЗe-E.
VАlЗА.
VАlЗА
є
VАlЗА,
.
є
-
.
є
є,
.
є
.
-
ISO 14001,
,
-
,
VАlЗА CaГД
,
є
ISO
.
є,
VАlЗА
є
.
є
.
,
-
01
є
.
є
-
,
є
,
:
а
є
.
/ (50
/)
/)
.
.
. 80
/ (30
.
,
.
-
-
.
*,
є
-
,
.
є
.
,
-
.
-
є
(
. EcА(
. 329)
(
. 440).
. 73),
ь
VАlЗА
є ,
"-
є
.
,
є
IAQS є
(CZIP)*,
,
VАlЗА,
є
,
,
є
-
"
.
-
,
(
,
,
.
,
є
є
,
є
є
,
,
,
.
-
є
"
-
-
.
а
є
,
VАlЗА.
,
-
"
а
є
,
-
-
-
-
(InЕeГiАГ AiГ QЖaliЕК SКДЕem, IAQS)*
,
.
.
а
а
.
,
є
-
є
)
,
50
.
,
-
,
,
.
(
01
.
є
,
,
,
.
-
).
-
-
-
.
}}
*
/
,
"
".
25
01
01
||
VolЕo
є
є
-
.
є
VАlЗА,
VАlЗА
є
є
VАlЗА
.
-
є
є
,
є
є
а
26
Ц
(
. 27)
-
.
.
/
.
VАlЗА.
є
,
є
-
є
.
.
01
Bi-FДel* є ь
-
,
ь
FSC®
,
є,
,
є
(FSC)®,
.
,
FSC®,
.
-
.
*
є
.
Bi-Fuel
,
-
.
ь
(CАmБГeДДed NaЕuГal GaД).
-
є
01
ь
ь
.
CNG
є
-
.
є
100%
85% 98.
є
.
-
.
,
є
є
а
.
Ц
(
. 24)
.
,
,
.
,
.
-
-
,
є
,
,
-
,
є
-
.
є
,
.
є
-
.
}}
*
/
,
"
".
27
01
01
||
є
є
VАlЗА
,
.
CNG.
,
.
,
є 60 шC,
.
-
,
-
,
є
-
*
/
,
(
а
50
.
CNG
-
. 327)
*
. 328)
*(
-
"
,
-
*(
VАlЗА.
28
-
Ц
а
а
.
.
-
-
.
,
.
,
".
. 369)
02
ь
(
ь
,
02
-
.
,
а
ь
.
. 32).
Ц
-
,
-
. VАlЗА
є
VАlЗА.
-
.
а
.
,
-
-
,
ь
.
ь
ь
(
.
а
а
,
ь
.
є
).
є
,
.
,
30
,
(
. 31)
-
.
а
-
.
.
.
,
є
,
є
,
,
.
.
.
-
,
Ц
(
. 31)
(
. 32)
(
. 33)
02
ь
(
-
ь
ь
. 30).
,
-
(
ь
. 30).
.
,
.
ь
-
02
,
,
ь
ь
є
ь
.
а
а
.
,
.
,
.
є
-
-
Ц
-
(
(
. 31)
. 32)
-
1.
Ц
ь
ь
.
а
а
а
а
а
а
а
1
є
:
.
.
.
Ц
(
. 31)
(
. 32)
(
. 33)
(
. 32)
.
31
02
ь
-
ь
(
ь
. 30)
.
).
ь
02
ь
.
,
(
-
. 31)
ь
.
,
,
-
(
. 31)
(
. 31)
.
.
32
. 89)
,
G017726
,(
,
,
.
є
,
(
,
,
.
,
.
є
,
(
,
-
.
. 69).
-
.
є
-
є
а
:
є
,
. 94)
(
-
Ц
G020998
а
а
ь
.
,
,
'
є
(
. 30).
-
02
,
є
30
,
,
.
-
-
OK
. 123).
(
а
-
-
,
ь
-
є,
-
(
.
. 30)
ь
.
ь
ь
є
є
-
.З
є ь
є ь
,
-
є ь
.
,
(
. 69).
-
02
-
.
є
,
/
є,
.
,
OK.
,
.
.
.
,
.
OK,
є
є
.
.
.
ь
(
є
.
,
6
.
. 34)
.
-
}}
33
02
||
,
,
є
'
є
SRS aiБbag SeБЕice БeАДiБed
SRS aiБbag SeБЕice ДБgenГ. VАlЗА
є
VАlЗА.
02
а
-
-
-
.
є
,
-
Ц
(
. 45)
-
ь
6
,
.
IC
є
є,
,
є
,
ІІ (
,
. 88).
ь
є
є
є,
є
,
,
-
, SIPS,
. VАlЗА
VАlЗА.
ь
34
,
.
.
,
є
,
G018666
є
G018665
.
.
02
є
.
,
'
є
є
є
.
,
.
,
.
-
-
-
є
є
.
-
-
-
а
а
а
).
є
-
-
-
-
.
є ь
,
.
(
,
VАlЗА
.
,
є
.
є
.
VАlЗА
.
.
І
(- )
-
(
ь
. 34)
02
-
.
.
,
. 35)
(
. 33)
.
AIRBAG.
є
(
-
. 30)
-
Ц
(
,
,
(
.
. 36)
а
Ц
(
. 36)
35
02
є ь
02
(
(
ь
. 34)
. 30)
.
є
AIRBAG.
,
-
.
ь
.
.
.
,
ь
.
,
-
.
.
36
-
,
-
.
,
є
.
-
,
-
02
/
є
.
,
.
.
(
-
,
PACOS (PaДДenЇeГ
AiГbaЇ CuЕ OІІ SwiЕch).
140
,
-
(PACOS)
.
(
. 185)
є
- PACOS*
-
(
AiГbaЇ CЖЕ OІІ SИiЕch).
02
-
-
.
-
.
. 37),
PACOS (PaДДenЇeГ
є
,
PACOS (
),
є
а
а
-
.
,
,
.
є
.
.
є
-
- PACOS
,
.
.
ь
. 36)
.
,
-
.*
-
.
-
Ц
.
(
(
. 35)
.
. 48)
,
,
140
}}
*
/
,
"
".
37
02
||
.
І
,
.
II (
.
02
,
,
.
140
(
):
(
. 33)
6
.
-
.
-
.
-
-
):
-
-
2
-
140
.
.
.
є
є,
.
G017724
.
(
,
є,
-
-
-
,
).
38
.
,
.
-
-
2
,
.
є
G017800
є
є 140
-
. 88),
'
(
.
,
).
(
.
-
02
(SIPS)
-
,
,
,
.
(
є
. 33)
-
З
-
SКДЕem)
ь
.
. VАlЗА
є
SIPS (Side ImБacЕ PГАЕecЕiАn
,
-
SIPS.
,
-
,
,
.
ь
, є
.
є ь
.
.
є
є
-
02
-
VАlЗА.
.
(
,
є
. 48)
G032949
а
.
Ц
SIPS
є
,
.
.
є
.
,
є
-
-
}}
39
02
||
а
VАlЗА
/
є
VАlЗА.
02
-
-
-
З
,
(
. 39).
(
. 48)
(SIPS)
.
а
є
ь
.
,
/
є ь
,
(
,
.
а
VАlЗА
є
VАlЗА
-
.
.
а
.
.
Ц
а
а
а
(
. 35)
(
(
40
ь
(SIPS) -
-
є
а
-
. 40)
/
( )(
(SIPS) -
. 41)
. 36)
а
а
-
. 37).
Ц
(
(
. 47)
. 36)
02
(І )
ь
WHIPS (
є
.
.
(
,
WHIPS (
,
).
є ь
,
.
. VАlЗА
є
VАlЗА,
(InІlaЕable CЖГЕain) є
SIPS (
. 39)
(
. 34).
є
50
)
є
,
02
.
ь,
ь
ь
-
ь.
-
.
є
.
,
-
.
-
.
є
,
-
)
.
,
.
а
є
.
-
Ц
(
. 30)
-
}}
41
02
||
WHIPS WHIPS
З
є
.
-
.
02
.
є
.
,
.
42
WHIPS
є
,
,
'
-
є
WHIPS
.
VАlЗА.
(
WHIPS (
. 42)
(
. 30)
. 43)
-
-
. 41).
,
(
Ц
WHIPS -
/
. 48)
-
а
VАlЗА
а
а
а
(
,
ь
WHIPS (
є ь
ь
WHIPS
,
. 37).
Ц
(
. 47)
-
02
WHIPS WHIPS (
ь
є.
ь
. 41)
,
,
(
.
-
ь
-
є
.
,
WHIPS
VАlЗА
,
WHIPS.
є
є
є
,
WHIPS
,
.
VАlЗА
ь
,
,
ь
WHIPS.
ь-
ь
ь
ь
.
02
є
є
,
VАlЗА
.
.
ь
,
VАlЗА.
-
. 89)
,
ь
ь-
ь
ь
WHIPS.
є
ь-
,
.
,
43
02
VАlvА
.
02
ь
,
(
. 41)
/
-
(
. 33)
,
/
,
є
,
/
. 41)
.
,
A
-
:
-
/
,
(
-
/
-
WHIPS
-
/
(
є
(
. 35)
(
(SIPS) (
. 36))
. 39)
A
,
VАlЗА
.
є
VАlЗА
.
VАlЗА.
VАlЗА.
є
є
,
-
.
.
,
,
VАlЗА.
а
.
.
,
-
-
.
а
,
'є
.
є
. VАlЗА
є
A
,
,
. 34)
:
-
а
,
(
.
A
є ь
-
І
є ь
ь
.
.
.
/
.
.
44
-
02
ь
є
а
-
є ь
,
є
,
ь
,
,
ь-
ь
є
.
а
. 46)
(
(
-
-
. 46)
02
,
-
.
(
'
See manДal.
.
Ц
,
. 69)
SafeГИ mode
є,
.
-
-
,
є
manДal.
.
. VАlЗА
VАlЗА
-
-
SafeГИ mode See
45
02
-
ь
(
02
-
ь
. 45),
є ь
ь.
,
.
є
,
є
є
,
є
,
.
,
.
-
.
,
(
. 341).
,
.
46
-
а
-
.
. VАlЗА
є
-
-
є
SafeГИ mode See manДal,
є
Normal mode
є ь
Safety mode See manual
ь(
. 46),
ь
ь
.
,
SafeГИ mode See manДal.
.
.
.
є
-
,
.
.
.
-
.
,
,
,
-
,
,
,
-
VАlЗА.
Ц
(
-
. 46)
-
а
-
Ц
(
. 45)
-
02
ь
.
І
ь-
ь
-
-
,
,
10
,
є,
3-4
-
,
.
(
-
,
.
а
.
(
а
а
. 48).
І
.
VАlЗА
є
),
. 200)*
-
,
;
02
.
.
VАlЗА
-
(
. 199)
.
*
-
,
-
Ц
(
. 53)
- ISOFIX (
(
. 61)
. 57)
-
.
(
,
.
VАlЗА
є
.
,
.
-
-
*
/
,
"
".
47
02
ь
02
є ь
І
.
ь,
ь
-
.
є
.
,
,
,
.
G020739
.
.
48
,
.
.
02
2
є
(
є
)
0
SeaЕ)
. 10
. 10
є
InІanЕ SeaЕ)
є
є
.
VАlЗА (VАlЗА
ISOFIX.
0
є
є
-
-
(Child SeaЕ)
є
0
-
є
.
-
.
(U)
VАlЗА
.
-
-
є
(Child SeaЕ)
є
.
: 5 03135
(L)
(L)
-
: 1 04301146
: 5 03135
: 5 03135
. 13
.
(VАlЗА InІanЕ SeaЕ)
є
є
(U)
.
0+
VАlЗА (VАlЗА InІanЕ
є
(U)
(Child SeaЕ)
є
SeaЕ)
: 1 04301146
: 1 04301146
(U)
0+
02
VАlЗА (VАlЗА InІanЕ
: 1 04301146
. 13
. 10
є
(L)
0+
. 10
є
є
0+
. 13
0
є
(L)
.
.
(U)
-
(U)
. 13
2
є
R44.
,
є
,
є
,
}}
49
02
||
є
1
02
9-18
(
є
)
(VАlЗА CАnЗeГЕible Child SeaЕ) є
є
.
VАlЗА
-
-
9-18
є
(Child SeaЕ)
CАnЗeГЕible Child SeaЕ) -
є
VАlЗА (VАlЗА
є
.
є
-
(L)
(L)
є
є
: 5 04192
: 5 04192
1
є
-
-
(Child SeaЕ)
є
.
є
-
-
.
є
: 5 03135
: 5 03135
1
(L)
BГiЕaЙ FiЙИaК
є
9-18
.
: 5 03135
(L)
(L)
(Child SeaЕ)
є
ISOFIX
.
є
-
: 5 03171
(L)
1
9-18
50
.
(U)
-
.
(U)
.
(U)
-
02
є
2
15-25
(
є
)
(VАlЗА CАnЗeГЕible Child SeaЕ) є
є
.
VАlЗА
-
-
CАnЗeГЕible Child SeaЕ) -
: 5 04192
2
(VАlЗА CАnЗeГЕible Child SeaЕ)
є
VАlЗА
.
є
-
15-36
.
02
-
VАlЗА (VАlЗА
є
-
: 5 04191
(U)
VАlЗА
BААДЕeГ SeaЕ ИiЕh backГeДЕ).
(VАlЗА
VАlЗА
BААДЕeГ SeaЕ ИiЕh backГeДЕ).
(VАlЗА
(UF)
(BААДЕeГ CЖДhiАn ИiЕh and ИiЕhАЖЕ
backГeДЕ).
CЖДhiАn ИiЕh and ИiЕhАЖЕ backГeДЕ).
: 5 04216
VАlЗА
(VАlЗА BААДЕeГ SeaЕ ИiЕh backГeДЕ).
: E1 04301169
(UF)
(UF)
VАlЗА (VАlЗА CАnЗeГЕible Child
SeaЕ) є
є
: 5 04192
CАnЗeГЕible Child SeaЕ)
є
.
: E1 04301169
2/3
.
-
є
(L)
(U)
2/3
є
VАlЗА (VАlЗА
є
(L)
: 5 04191
15-36
є
: 5 04192
(L)
15-25
є
: 5 04216
(UF)
: E1 04301169
(UF)
(BААДЕeГ
(BААДЕeГ CЖДhiАn ИiЕh and
ИiЕhАЖЕ backГeДЕ).
: 5 04216
(UF)
}}
51
02
||
є
(
2/3
02
є
)
є
є
(InЕeЇГaЕed BААДЕeГ
CЖДhiАn) -
15-36
є
.
: 5 04189
( )
L:
.
,
.
U:
.
UF:
,
:
а
а
а
а
52
,
.
Ц
(
. 53)
(
. 61)
- ISOFIX (
(
. 47)
. 57)
.
02
З
,
-
ь
(
.
,
. 48)
(
. 37)
.
,
ь
ь
/
,
-
.
,
-
02
.
.
.
,
.
-
.
/
140
.
-
.
а
.
,
:
а
-
-
,
.
,
-
є
.
.
/
}}
53
02
||
є
02
/
-
,
,
є
,
*
-
,
ь
.
-
.
є
.
95
(
15
.
. 30)
.
36
ь
Ц
а
(
а
(
,
-
. 61)
а
- ISOFIX (
,
ь
.
. 47)
,
а
. 57)
(
,
.
(
:
. 55))
-
G017875
а
ь
ь
.
,
,
а
,
ь
а
)
,
(
.
,
.
(
54
*
/
,
"
".
. 55)
є
(
. 56).
02
є
є
VАlЗА.
,
,
.
,
,
.
є
.
ь
.
(
-
. 54),
ь
02
.
ь1
-
22-36
.
-
ь2
G017697
VАlЗА
-
*-
15-25
ь 13
-
.
-
,
.
,
.
3
.
}}
*
/
,
"
".
55
02
||
ь 24
І
2
1
02
.
.
(
-
. 56)
Ц
а
*-
-
*-
(
. 56)
-
-
є
-
ь
.
(
є
ь
є
G017784
.
-
56
.
.
4
*
/
,
.
-
-
-
.
.
,
. 54),
"
".
,
-
02
- ISOFIX
ISOFIX
є
є
(
. 48),
.
-
а
а
Ц
ISOFIX -
а
,
,
,
а
(
02
. 47)
,
,
ISOFIX
-
.
).
І
,
. 58)
.
,
(
(
ISOFIX (
. 59)
(
,
-
.
).
.
.
,
Ц
*-
(
. 55)
-
-
ISOFIX.
*
/
,
"
".
57
02
ISOFIX є
02
ISOFIX (
(
. 57),
ь
є
ь
. 59).
-
ь,
F
-
,
G
,
A
-
(
є
B1
(
є
C
І
-
-
,
є
E
58
,
є
-
І
VАlЗА.
,
ISOFIX
.
є
-
є
є
,
є
VАlЗА
D
.
-
-
. 2),
-
-
,
. 1),
-
є
,
є
-
є
ISOFIX,
VАlЗА
-
-
02
ISOFIX ь
ь
,
ь
є,
ь
.
.
ь
є
. 10
ISOFIX
є
-
02
є
F
G
,
є
. 10
E
(IL)
,
є
. 13
E
(IL)
D
(IL)
C
(IL)
,
є
9-18
D
(IL)
C
(IL)
}}
59
02
||
ь
ISOFIX
є
02
,
є
є
9-18
-
є
A
(IUL)
B1
A
(IUL)
A
A
(IUL)
:
ISOFIX
L:
ISOFIX
60
є
. 58)
є
,
ISOFIX (
. 57).
.
,
-
-
.
ISOFIX,
VАlЗА
(
.
ISOFIX.
,
IUF:
A
/
.
02
ь
(
І
-
. 48),
.
.
ь
ь
є
,
-
.
-
.
.
,
,
є
.
а
-
а
-
Ц
а
,
. VАlЗА
02
(
(
. 53)
. 47)
- ISOFIX (
. 57)
І
,
.
-
61
03
І
ь
,
-
.
03
}}
63
03
||
,
03
64
ь
03
.
,
є/
,
'
,
є
-
*
-
(
(
(
(
(
. 123),
. 126),
. 106),
. 100)
. 128).
(
. 292).
(
(
. 213)
. 216).
,
(
(
. 94)
. 34).
-
(
. 69).
*
(
,
(
-
-
-
(
. 284).
-
(
. 87).
(
. 127)
-
. 105).
-
(
(
(
(
. 194),
. 200),
. 115)
. 117).
(
. 127)
,
-
SenДЖД
InІАЕainmenЕ.
(
-
*
-
-
(
. 315).
(
. 372).
(
. 90).
(
(
(
. 96),
. 322)
. 195).
03
'
. 145).
а
. 127)
START/
STOP ENGINE
.
б
SenДЖД
InІАЕainmenЕ.
*
-
.
(
(
(
. 291),
. 292)
. 296).
(
. 205).
(
. 113).
(
. 94).
Ц
(
. 80)
а
а
(
(
. 80)
. 81)
(FАЖГ-C)*
-
-
SenДЖД
InІАЕainmenЕ.
*
/
,
"
".
65
03
І
ь
,
-
.
03
66
03
,
ь
03
}}
67
03
||
.
-
-
03
-
(
. 105).
(
. 127)
(
-
(
. 87).
(
. 292).
-
(
(
(
,
-
SenДЖД
InІАЕainmenЕ.
START/
STOP ENGINE
*
*
. 213)
. 216).
-
(
. 69).
,
(
(
. 94)
. 34).
(
. 127)
*
/
,
-
(
. 205).
-
(
(
(
. 291),
. 292)
. 296).
(
. 145).
(
. 127)
(FАЖГ-C)*
. 284).
(
(
*
-
SenДЖД
InІАЕainmenЕ.
(
68
. 96),
. 322)
. 195).
'
-
(
(
(
(
. 194),
. 200),
. 115)
. 117).
(
. 90).
(
. 372).
(
,
.
б
-
*
.
,
є/
,
. 113).
"
".
'
,
є
. 315).
(
. 94).
(
(
(
(
(
. 123),
. 126),
. 106),
. 100)
. 128).
-
-
а
а
а
-
-
SenДЖД
InІАЕainmenЕ.
Ц
(
. 80)
(
(
. 81)
. 80)
03
ь
є ь
.
а
а
-
(
(
а
(
-
,
є ь
-
,
.
-
. 69)
І
03
. 70)
(
а
ь
-
. 75)
-
-
-
-
. 77)
є
.
є
є
'
-
,
є
"DiДЕance ЕА emБЕК ІЖel Еank:"
є
,
.
'
.
,
-
.
"----",
,
є
-
-
.
,
1
.
. 128)
. 323).
є
.
є
,
(
.
(
EcА meЕeГ.
,
ь.
1,
є
.
}}
69
03
||
.
є
(
/
ь
-
ГБm).
,
2/
3
*(
. 292)
. 296).
GeaГЕГАnic* (
PАИeГДhiІЕ* (
03
.
. 292),
І
-
,
II
-
,
ь
є ь
.
,
-
є
.
ь
є
,
.
-
,
І
,
II,
,
-
.
Ц
а
(
. 69)
а
ь.
ь
,
(
. 75)
а
-
(
. 77)
-
-
-
-
є
,
-
,
ь*.
є
,
.
,
'
-
.
4
.
2
3
4
70
.
.
*
/
-
,
(
"
. 374).
".
.
є
.
,
03
,
-
.
(
*,
.
. 178).
-
*
.
є
(
"Elegance"
ГБm).
6/
7
.
PeГІАГmance.
/
-
*(
- GeaГЕГАnic* (
- EleЇance, EcА,
.
-
. 292),
. 292).
03
.
OK
,
ThemeВ,
.
OK.
,
,
OK.
,
є
є
.
є
'
(
,
'
5
6
7
.
.
5,
(
.
. 123)
EleЇance.
.
є
.
(
.
. 128)
. 323).
-
-
-
"DiДЕance ЕА emБЕК ІЖel Еank:"
є
"----",
є
.
.
}}
*
/
,
"
".
71
03
||
"Eco"
*(
- GeaГЕГАnic* (
. 292),
. 292).
PАИeГ ЇЖide.
PАИeГ ЇЖide* (
.
. 73).
EcА ЇЖide
"PeБfoБmance"
6/
7
*(
- GeaГЕГАnic* (
03
,
EcА.
.
є
є
є
'
.
(
(
EcА ЇЖide.
.
PАИeГ ЇЖide* (
5,
,
.
. 128)
. 323).
є
є
'
EcА ЇЖide
. 73).
.
є
(
/
5
.
6
7
72
*
/
-
.
є
(
-
"DiДЕance ЕА emБЕК ІЖel Еank:"
є
.
,
.
. 128)
. 323).
-
ГБm).
.
5,
.
(
(
6/
7
PeГІАГmance.
.
є
"
".
"----",
/
-
ГБm).
є
.
.
. 292),
. 292).
-
03
І
ь
є
,
Eco gДide
,
EcА Їuide
II,
(
,
а
(
ь
,
(
. 75)
(
-
-
-
-
-
ь
є
;
.
. 69)
а
,
ь
.
Ц
а
ь
ь.
. 69),
-
.
PoЖeБ gДide*
PАweГ Їuide є
*(
-
Ш
. 137).
-
03
Eco gДide
.
. 77)
"EcА",
є
,
.
-
(
. 70).
8
ь
-
,
,
II
8
.
,
,
.
.
-
-
є
-
(
. 374).
.
є
*
/
,
.
"
}}
".
73
03
||
є
"PeГІАГmance",
є
-
,
.
(
є
. 70).
є
є
є
,
є
є
,
03
/ (30-50
.
є
,
-
.
є
(50-80
),
-
.
є
-
/ )),
.
(
-
.
є
є
є
є
.
.
,
є
є
,
ь
-
є
-
9
74
9.
,
.
ь
PoЖeБ gДide
є
-
,
є ь
(PАИeГ)
.
-
.
є
,
,
є
є
9.
.
.
-
03
ь
є
ь
,
.
,
-
,
'
.
. VАlЗА
є
І
VАlЗА.
ABS
є
ABL
є.
ABS.
1.
ABS
,
.
(
,
*
SЕaГЕ/SЕАБ,
. SЕaГЕ/
SЕАБ* -
(ESC) -
(
,
;
)
.
.
,
ABS. VАlЗА
.
є
VАlЗА.
є
-
. 357)
,
ABL
(AcЕiЗe BendinЇ LiЇhЕД)
.
03
. 302)
,
(ESC) (
. 207)
-
,
3.
,
*(
є
2.
. 206)
.
(
EcА.
(
. 310)
,
є
є
є,
ABL
.
,
.
є
,
.
}}
*
/
,
"
".
75
03
||
,
є
.
,
03
,
є
,
).
є,
є
є
.
(
є
.
ь є
ь)
є
-
.
є
.
OK,
-
,
-
.
є
,
.
І
,
-
ь
-
.
,
Eco
,
,
є
є
.
OK,
76
є,
.
(
є
. 123),
.
-
-
є
,
EcА
є
,
.
-
SГaБГ/SГop
-
є
є
.
І
-
.
ь
.
є
,
є
є
(
03
,
а
-
-
.
-
(
(
,4
(
,4
є,
.
є,
,7
є
/ ),
/ ),
.
,7
є
,
(
,
а
/
-
ь
-
.
. 77)
-
-
-
. 69)
а
а
.
ь
Ц
(
(
. 69)
ь
-
(
/
-
)
(
)
(SRS)
10
є
,
.
.
є
-
,
.
.
-
-
є
-
-
A
є
10
03
A
. 70)
.
-
є *.
}}
*
/
,
"
".
77
03
||
.
-
(
.
. 374).
VАlЗА
є
2.
VАlЗА.
а
ь
.
,
,
є
03
є,
є,
,
.
. VАlЗА
є
ь
.
,
,
-
. 315).
-
,
.
є
є,
78
SRS, SIPS
.
(
-
.
є
(
VАlЗА.
,
,
.
-
.
1.
-
IC
.
є
.
-
-
VАlЗА
,
-
-
-
MIN
.
є
VАlЗА.
.
,
)
,
. VАlЗА
-
VАlЗА.
;
-
. 381).
-
-
. 381).
. VАlЗА
BRAKE ABS
,
-
(SRS)
,
(
є,
.
(
;
.
ь
-
.
.
.
ь
є
,
є
-
VАlЗА.
,
.
а
є
,
-
-
,
-
.
,
є
-
.
BRAKE (
,
Ь
є
.
)
ABS
,
-
03
є
/
.
є
,
OK;
,
.
'
є
.
(
-
,
. 123).
а
.
-
-
-
(
є,
,4
(
.
є,
,4
-
/ ),
,7
є
/ ),
,7
є
.
,
,
є
.
.
.
11
є
а
-
-
-
.
-
-
-
Ц
(
. 69)
а
а
-
,
.
,
03
-
.
,
-
.
OK.
/
-
-
.
.
. 70)
-
,
:
2.
(
11
-
.
1.
/
-
(
-
(
. 69)
. 75)
-
-
є *.
*
/
,
"
".
79
03
ь
ь
ь
Ш
ь
.
-
-
Ш
Ш
є ь
.
а
03
-5шC,
.
,
а
12
80
,
12
-
,
+2шC
ь
ь.
-
,
є
.
.
є
є
T1
T2
-
.
.
є
. 69)
-
,
.
Ц
(
.
.
RESET
(
є
.
)
'
Ц
(
. 69)
(
. 128).
,
03
*14
Ш
є ь
ь Bi-Fuel
.
є
ь
ьь
-
.
-
ь
(%)
-
1
ь
20
1
-
10
03
,
.
є3
.
,
І
ь.
13
(
а
13
14
. 127).
MY CAR,
ьь
. MY CAR
Ц
(
. 69)
є
є
Bi-FЖel.
,
.
-
ь
(%)
5
100
4
80
3
60
2
40
-
.
ь
,
.
*
/
,
"
".
81
03
ь
-
є
.
03
/
ь
ь
.
VАlvА
ь
ЕhiД БГАdЖcЕ bК VCC / АГ ІАГ aД lАnЇ aД VCC
АІІeГД ДБaГe БaГЕД АГ cЖДЕАmeГ ДЖББАГЕ.
PАГЕiАnД АІ ЕhiД БГАdЖcЕ ЖДeД ДАІЕИaГe
cАБКГiЇhЕed © 2007 The FГeeTКБe PГАjecЕ
(ИИИ.ІГeeЕКБe.АГЇ). All ГiЇhЕД ГeДeГЗed.
ь
ь
.
The АІІeГ iД Зalid ІАГ a БeГiАd АІ aЕ leaДЕ ЕhГee
(3) КeaГД ІГАm Еhe daЕe АІ Еhe diДЕГibЖЕiАn АІ
82
-
,
,
/
є
.
ThiВ pБodДcГ inclДdeВ ВofГЖaБe ДndeБ
folloЖing licenВeВ:
.
LGPL З2.1: hЕЕБ://ИИИ.ЇnЖ.АГЇ/licenДeД/АldlicenДeД/lЇБl-2.1.hЕml
а
а
-
є
є
DeЗIL
FГeeTКБe 2
MIT LicenДe: hЕЕБ://АБenДАЖГce.АГЇ/licenДeД/
miЕ-licenДe.hЕml
а
-
'
GNU FГiBidi
The FГeeTКБe PГАjecЕ LicenДe: hЕЕБ://
ЇiЕ.ДaЗannah.ЇnЖ.АГЇ/cЇiЕ/ІГeeЕКБe/
ІГeeЕКБe2.ЇiЕ/ЕГee/dАcД/FTL.TXT
а
-
,
.
Open SoДБce SofГЖaБe NoГice
ь-
ь ,
.
PАГЕiАnД АІ ЕhiД БГАdЖcЕ ЖДeД ДАІЕИaГe ИiЕh
CАБКГiЇhЕ © 1994б2013 LЖa.АГЇ, PUC-RiА
(hЕЕБ://ИИИ.lЖa.АГЇ/)
Combined InВГБДmenГ Panel SofГЖaБe
ThiД БГАdЖcЕ ЖДeД ceГЕain ІГee / АБen ДАЖГce
and АЕheГ ДАІЕИaГe АГiЇinaЕinЇ ІГАm ЕhiГd
БaГЕieД, ЕhaЕ iД ДЖbjecЕ ЕА Еhe GNU LeДДeГ
GeneГal PЖblic LicenДe ЗeГДiАn 2 (LGPLЗ2),
The FГeeTКБe PГАjecЕ LicenДe ("FГeeTКБe
LicenДe") and АЕheГ diІІeГenЕ and/АГ addiЕiАnal
cАБК ГiЇhЕ licenДeД, diДclaimeГД and nАЕiceД.
The linkД ЕА acceДД Еhe eЙacЕ ЕeГmД АІ
LGPLЗ2, and Еhe АЕheГ АБen ДАЖГce ДАІЕИaГe
licenДeД, diДclaimeГД, acknАИledЇemenЕД and
nАЕiceД aГe БГАЗided ЕА КАЖ belАИ. PleaДe
ГeІeГ ЕА Еhe eЙacЕ ЕeГmД АІ Еhe ГeleЗanЕ
LicenДe, ГeЇaГdinЇ КАЖГ ГiЇhЕД ЖndeГ Дaid
licenДeД. VАlЗА CaГ CАГБАГaЕiАn (VCC) АІІeГД
ЕА БГАЗide Еhe ДАЖГce cАde АІ Дaid ІГee/АБen
ДАЖГce ДАІЕИaГe ЕА КАЖ ІАГ a chaГЇe cАЗeГinЇ
Еhe cАДЕ АІ БeГІАГminЇ ДЖch diДЕГibЖЕiАn, ДЖch
aД Еhe cАДЕ АІ media, ДhiББinЇ and handlinЇ,
ЖБАn ИГiЕЕen ГeВЖeДЕ. PleaДe cАnЕacЕ КАЖГ
neaГeДЕ VАlЗА DealeГ.
ь
.
LЖa
-
.
-
.
ь
03
-
ь
.
(
. 77)
(
(
. 77),
. 315)
(
,
-
-
.
-
(
(
. 33),
. 77)
(
(
. 30),
. 77)
(
. 77)
-
. 75)
(
(
. 75),
. 312)
-
(
(
. 75),
. 104)
-
(
(
(
. 75),
. 300),
. 208),
, ESC
),
(
(
-
(
(
(
(
(
)
(
. 77)
(
,
. 75),
. 103)
ABS
-
є
(
(
ABL*
-
(SRS)
.
-
-
,
-
SЕaГЕ/SЕАБ* (
(
-
є
-
. 77),
. 312)
. 33),
. 45),
. 77),
. 296)
,
. 75),
. 208)
-
-
(
. 75)
(
(
. 75),
. 159)
(
. 75)
(
(
. 75),
. 100)
(
. 75)
(
. 75)
(
(
. 75),
. 308)
03
}}
*
/
,
"
".
83
03
||
-
.
03
-
*
(
(
. 75),
. 310)
-
(
(
. 75),
. 357)
.
-
*
*,
*
-
-
-
-
*,
(
б
. 213)
(
. 230)
(
(
. 216),
. 220)
б
-
(
(
(
. 230),
. 235),
. 253)
*,
-
*
-
(
(
(
(
(
. 101),
. 242),
. 253),
. 258),
. 262)
. 235),
. 242),
. 253)
ABL*
(
. 103)
-
(
. 256)
(
. 258)
*
(DiДЕance
AleГЕ),
CiЕК SaІeЕКTM,
-
*
б
*,
-
-
(
(
(
*,
-
-
*
.
.
. 221),
. 232)
*
(DiДЕance AleГЕ)
І
*
(
(
-
-
*,
*,
-
84
*
/
,
"
".
03
-
.
*
є
,
AHB (AcЕiЗe
HiЇh Beam)*
/
*
(
. 315)
(
. 113)
(
. 101)
-
.
*,
.
. 260)
*
-
*
*
*,
(
(
-
(
*
(
*,
-
(
(
. 159)
(
. 159)
03
. 262)
-
-
(
. 159)
(
. 322)
(
. 292)
(
. 292)
(
. 375)
. 308)
*
/
(
-
. 308)
. 258),
. 262)
(
. 210)
(
. 159)
,
-
-
*
-
-
*
-
(LDW)
є
(
. 159)
*
-
б
б
б
}}
*
/
,
"
".
85
03
||
VolЕo SenВДВ
І
.
(
. 32)
(
.
VАlvА SenДuД VАlvА,
Ш
є
,
,
є ь
ь
є
. 37)
є
. SenДuД
є
є . SenДuД
,
.
03
-
,
,
(
-
. 37)
а
(
-
-
-
-
-
(
. 126)
SenДЖД
є
є
'
VАlЗА SenДЖД
*
.
/
,
"
".
.
,
-
*
.
є
є
.
є
є
,
,
,
,
15
,
CiЕК SaІeЕК,
,
,
:
*, NAV*
CAM15
,
,
, AM, FM, CD, DVD* ,
* , BlЖeЕААЕh®*,
*
*.
RADIO, MEDIA, TEL*,
. 77)
а
*
-
.
,
,
. 75)
-
-
,
.
(
-
MY CAR,
,
Ц
а
86
.
-
ь
,
є
,
є
VАlЗА SenДЖД
.
-
.
03
1.
/
ь
(
. 88).
,
;
-
.
,
,
2.
.
-
.
03
-
.
ь
-
ь
ь
ь
-
.
ь
(
.
* - NAV,
.
(SenДЖД NaЗiЇaЕiАn).
.
InІАЕainmenЕ).
MY CAR (
- MY CAR,
.
(
. 267) б CAM*.
-
.
І
є
*,
(SenДЖД
-
,
(
,
. 139).
*
.
/
.
*,
.
InІАЕainmenЕ).
/
-
ь
- RADIO, MEDIA, TEL*,
(SenДЖД
. 127).
'є
. 185).
,
*(
,
. 189).
-
.
.
*
/
,
"
".
87
03
-
ь
0
ь
а
,
,
3
03
ь
- 0, І
ь
.
/
.
5
.
а
-
SenДЖД
InІАЕainmenЕ.
I
-
-
а
,
.
ь
,
,
є
-
.
,
,
-
.
а
,
,
-
.
а
.
"
".
.
а
ІІ -
а
II
-
12
.
-
є ь
,
а
-
!
0-
,
/
0.
І
I
,
88
II
/
.
-
03
а
I16,
STOP ENGINE.
START/
а
,
-
ь
.
ь
II 16,
START/STOP ENGINE.
00
II
I,
START/STOP ENGINE.
*,
-
17
а
*,
ь
,
-
,
-
.
.
*(
,
. 90).
.
03
.
.
,
SenДЖД InІАЕainmenЕ.
.
,
а
16
17
/
(
.
. 338).
є
2
.
-
*
.
,
-
/
,
/
/
:
.
,
.
/
,
Ц
(
,
-
.
. 284).
(
-
-
:
. 87)
*
/
.
.
*.
}}
*
/
,
"
".
89
03
||
,
-
.
/
.
ь
-
.
*
/
/
.
03
,
ь
.
.
-
.
I
-
є,
є
-
,
0
.
/
*.
.
4.
ь
,
ь
/
-
/
(
).
/
/
/
.
є
.
.
.
,
/
,
. 90)
(
а
-
,
(
*
/
/
. 92)
є
90
*
/
,
є
є
-
Ц
а
-
.
-
.
,
I.
-
,
,
"
".
*
Ц
*
,
-
03
'
є
Ц
.
ь*
-
'
.
-
18,
. 178).
*(
а
а
Ц
,
,
(
(
. 89)
. 92)
'
'
1.
,
.
-
.
3.
є
,
.
'
M,
1, 2
,
2.
-
'
03
'
,
є
,
.
.
!
'
,
.
є
-
.
є
,
1-3
.
18
.
є
.
є
ь
'
,
-
*(
*(
.
,
є
.
-
.
.
/
,
-
-
,
. 147)
. 147).
є *
.
/
є
'
-
*
/
,
"
".
91
03
,
ь
ь
ь
ь
ь
-
.
-
є
,
є
.
є
,
ь
є
.
є
,
-
,
ь
є
,
-
.
(
).
03
-
-
є
.
.
-
є
.
-
.
І
,
.
.
,
,
-
,
(
,
92
.
.
),
,
,
,
.
.
,
-
,
є
.
а
а
,
/
-
.
.
03
а
-
є .
а
.
є
.
є,
.
є
ь*
-
.
03
є
.
І
,
,
є
.
,
.
-
-
1.
-
II.
є
2.
,
.
,
.
"
"
.
,
-
є
.
,
,
.
є
,
є
.
-
.
}}
*
/
,
"
".
93
03
||
Ц
а
а
3.
,
(
,
. 90)
(
-
. 89)
,
*
-
,
ь
ь
ь
є
,
.
,
,
-
.
-
03
-
.
*
(
.
-
,
1.
2.
94
.
*
/
,
"
".
:
.
,
-
.
-
. 205).
є
,
.
*
03
*
*
*
-
.
03
.
(
. 216)*.
(
,
.
. 292).
-
.
InІАЕainmenЕ).
*(
. 213)*
*
.
.
а
- GeaГЕГАnic*
(SenДЖД
,
Ц
*
(
.
. 95)
,,
-
:
І
.
-
-
є
.
}}
*
/
,
"
".
95
03
є
,
,
. 10шC.
(
/
MY CAR
є
є
є ь
. 127).
є
є
.
(
,
-
. 106).
Mode
A,
II,
є
-
.
03
-
.
,
,
,
II,
є
.
-
,
З
ь
,
B.
.
*
,
-
.
-
,
,
,
II,
є
19
(
є
19
96
*
/
,
,
*.
"
".
є
.
,
)
-
03
1.
Mode
,
,
-
.
(
(
,
,
/
/
,
.
03
.
-
-
).
.
VАlЗА
2.
,
є
;
-
.
є
-
,
. 88).
-
-
.
-
є
.
.
(
.
.
.
.
є
.
є
-
є
,
.
є
-
.
A
B
,
. 101)*.
.
(
,
-
. 99)*.
є
є
,
-
-
I.
.
,
,
,
-
-
.
,
*,
,
-
.
}}
*
/
,
"
".
97
03
||
а
а
а
Ц
(
. 98)
(
є/
є
.
. 99)
(
а
ь
. 100)
03
-
.
(
є
-
).
є
II,
,
,
.
.
,
є
.
98
Ц
(
. 96)
03
є
-
II,
є
ь Ш
є
ь,
є
є
ь
*
-
.
,
ь
-
.
,
.
є
,
ь
-
,
-
,
.
ь DRL
,
а
а
-
*.
є
-
є
.
.
,
є
-
є
.
є
(
(
. 96)
03
20
є
є
.
Ц
є/
є
.
,
є
. 100)
,
а
а
AUTO.
,
.
є
є
є
-
.
,
-
,
.
є
,
RЖnninЇ LiЇhЕД - DRL)
,
.
-
є
(DaКЕime
-
Ц
є/
є
(
(
. 96)
. 100)
є
є
є
*
/
,
"
".
99
03
ь є/
є
є
-
.
,
ь
II,
є
є
є ь
є
.
,
-
-
,
-
-
21,
є
.
,
є
а
. 127).
*(
є
*(
а
а
ь ь
03
. MY CAR (
Ц
а
а
II.
-
/
-
(
-
. 101)
(
. 96)
(
. 109)
*
. 99)
.
ь є
є
,
20
.
.
/
є
-
-
(
)
є
,
є
100
.
є
*
/
-
*
-
є
є
20
21
.
.
є
є
,
є
,
-
.
MY CAR,
. VАlЗА
"
".
,
є
. 103)
VАlЗА.
03
ь є
*
(
ь ь
є
є ь
,
ь
є ь
є
ь ь
,
.
AHB) є
. MY CAR
є
є
є
,
-
-
.
ь
,
є
є
ь ь
AHB
,
-
є
є
є
.
є
.
03
,
(AcЕiЗe HiЇh Beam є
,
,
,
є
AUTO.
є
.
-
.
(12
,
/)
,
, 20
.
/
є
,
,
(
-
.
,
-
/
AHB
.,
,
є
.
є
,
-
-
)
є,
.
ь
/
AHB
є
- AHB
є
є ,
,
MY CAR,
-
.
ь є
. 127)).
,
(
,
AHB
,
-
є
.
}}
*
/
,
"
".
101
03
||
/
AHB є
є
І
,
.
,
.
,
,
03
є
,
.
'
є
,
є
є
)
є
а
а
/
,
,
,
,
,
,
(
*
,
'є
.
.
102
є
(
а
AHB
,
є
-
а
.
,
а
.
є
WindВcБeen ВenВoБВ blocked See
manДal
.
є
.
,
.
а
,
AHB
,
-
:
а
а
а
а
а
а
'
є
AcГiЕe main beam TempoБaБИ
ДnaЕailable SЖiГch manДallИ,
.
,
"
".
.
*. 251).
-
-
03
а
а
*
Ц
є/
є
(
(
. 96)
. 100)
.
є
ь
ь
'
,
є
.
.
ABL
-
Headlamp
ВИВГem
malfДncГion
SeБЕice
БeАДiБed
.
є,
.
-
VАlЗА
є
є ь
(
є ь
(
).
-
)
VАlЗА.
(AcЕiЗe BendinЇ LiЇhЕД б
ABL),
03
-
,
.
22
.
є
. MY CAR (
22
(
. 127)).
(
. 127).
MY CAR,
. MY CAR
MY CAR,
.
}}
*
/
,
"
".
103
03
||
Ц
а
а
є/
є
є
*(
. 101)
а
(
(
. 100)
ь
-
ь
. 96)
ь
є
-
ь,
.
,
START/STOP ENGINE
є
.
,
-
є
є
І
-
03
.
а
ь
.
-
є
II
-
,
.
,
.
є
,
.
104
*
/
,
"
".
,
є
-
-
Ц
(
. 96)
-
03
-
є
-
є ь
-
ь
.
-
.
є
,
,
ь
є
є
(
:
. 216), CiЕК SaІeЕК (
(
. 243).
є
.
є
;
.
є
Ц
а
а
-
(
(
. 236)
. 314)
-
. 106)
-
03
Ц
а
(
-
-
-
. 314)
.
.
-
.
,
(6
є
,
,
/ ).
є
,
є
-
,
, 10
/
,
-
105
03
-
ь
ь
.
,
,
ь
ь
є
-
є
є ь
,
.
(
ь
-
,
.
-
Ц
(
. 105)
G021149
а
-
. 75).
є ь
.
.
03
/
ь
.
.
,
,
.
(
MY CAR,
. 127).
/
.
-
. MY CAR
30
:
а
0
.
106
а
.
,
03
(
-
-
.
(
. 167)
,
.
є
є
-
. 186).
а
,
0.
є
:
є
є
,
,
G021150
З
а
)
,
є
(
є
.
є
,
б
On б
,
.
є
,
,
є
30
:
-
(
,
.
-
є
,
(
-
-
,
.
-
-
.
є
є
.
а
-
є
*
-
.
,
є
.
-
.
,
ь
,
03
.
є
.
ь
є
є
є
-
Off б
.
є
,
а
.
.
є
:
а
а
а
-
-
.
,
-
-
. 96).
. 181)
*
/
,
"
".
107
03
ь
,
є ь
"
,
,
,
"
,
.
є ь
,
,
-
,
.
03
,
.
1.
(
є
є
-
(
,
.
є/
3.
є
,
,
MY CAR,
а
108
(
,
є
. MY CAR (
Ц
. 108)
є
,
є
CAR (
-
.
. 127).
,
,
,
а
. 127).
-
"
-
-
.
,
-
.
є
.
є
,
є
.
;
. 100).
"
,
.
. 181)
2.
.
є ь
MY CAR,
. MY
Ц
(
. 108)
03
-
*
,
.
.
-
2
-
ь
,
,
G019442
.
є
.
-
,
-
.
03
.
.
-
.
є,
.
.
,
.
.
'
,
-
-
є
.
G021151
,
G021152
.
-
1
,
,
,
}}
*
/
,
"
".
109
03
||
1.
D
"
).
а
а
а
а
=
,
=
,
.
1:2.
-
є
03
(
"
200%:
C=
,
D=
,
2.
.
3.
;
.
-
.
:
110
а
A=
86
,
а
B=
40
,
а
а
C=
,
D=
96
,
-
,
,
-0
-
,
03
03
:
,
.
:
,
C
D.
}}
111
03
||
03
112
03
є
є ь
ь
.
-
-
,
.
.
.
є
.
23
/
.
.
(
-
.
(
. 414)
. 391).
03
*
-
.
,
є
,
.
-
.
.
-
./
/
0.
-
(
(
є)
-
,
23
.
. 393).
,
,
,
,
є
-
.
.
-
,
,
є
,
.
I
є
II,
-
,
0
є
,
-
-
.
(
*
. 391).
/
.
,
,
.
}}
"
".
113
03
||
.
'
.
-
.
,
03
.(
1
.
є
є
.)
є
'
-
-
ь
,
-
є
.
.
.
,
.
,
.
'
-
-
,
є
,
є
.
-
.
*
.
I
II.
є
114
*
/
-
є
*
.
,
-
.
.
"
".
є
-
(
.
-
-
-
-
03
)
.
,
І
.
є,
є
(30
ь
є
є
.
-
,
.
-
.
-
-
-
,
-
-
.
03
).
ь
є
,
0.
є
є
є
24.
.
є,
.
ь
-
24
;
є
,
.
*,
І
а
ь
.
*(
.
-
,
.
,
(
. 88).
-
-
. 200).
-
.
Ц
(
(
. 393)
)
. VАlЗА
є
VАlЗА.
*
/
,
}}
"
".
115
03
||
,,
03
є
.
,
.
ь
є
є
.
-
є
,
.
-
.
-
,
є
2.
є
.
.
є
(
. 88).
,
116
-
-
.
,
є
-
.
-
.
.
,
I-
.
.
'
є
-
.
.
3.
.
-
-
ь
1.
Є
-
/
. 194).
-
.
І
.
-
-
,
,
.
. 181)
(
(
-
03
,
є ь
.
-
.
,
,
є
.
(
MY CAR,
. 127).
,
*,
. 178).
.
03
/
є
,
–
L
R
.
є
.
2.
-
L
є
.
R.
є
,
.
(
,
,
,
,L
є
10
,
-
,
,
R.
,
ь
-
/
. MY CAR
,
2.
,
.
є
є
,
-
L
R.
L
R.
3.
-
.
,
*(
-
:
1.
25
'
. 127).
R.
,
25
,
MY CAR,
.
,
,
.
3.
L
-
. MY CAR
/
-
25
1.
/
25
ь
.
є
.
ь25
'
*(
.
. 90).
}}
*
/
,
"
".
117
03
||
,
-
.
-
ь
,
є ь
*
.
:
1.
03
L
(
І).
2.
,
,
1
ь
*,
R
є
-
(
,
. 108)
,
. 108).
є
є
Ц
а
(
-
. 119)
а
,
-
(
-
,
. 118)
.
є
.
.
118
*
/
,
"
".
-
(
є
ь
.
-
.
(
.
MY CAR,
.
,
R.
L
,
-
/
-
.
є
. 151).
,
є
+7шC.
. MY CAR (
. 127).
.
03
ь
-
є
ь
є
-
.
ь
*
*
ь
-
є
ь
ь
є
-
,
є
-
,
.
є
є
,
,
,
.
.
.
.
.
03
,
І
,
,
,
є
є
,
1.
-
:
є
,
2.
є
,
є
,
-
є
.
ь
,
.
.
,
-
а
(
), E (
), SW (
(
NW (
.
:N(
), SE (
), NE (
), W (
), S
)
є
. 119).
Ц
. 117)
(
-
.
-
).
II,
(
-
. 88).
,
,
-
.
-
/
.
-
-
,
}}
*
/
,
"
".
119
03
||
7.
-
.
15
03
.
8.
-
.
.
4.
,
.
(
,
),
,
5.
.
,3
(
,
10
2
.
.
"
".
-
.
,
,
).
,
(1–15),
.
C
6.
3.
/
,
'
.6
C.
,
*
'
-
І
120
,
'
,
/ (6
/ ),
.
,
-
є
є
,
6
(
:
1.
2.
C
,
.
,
є
*:
,
,
. 151).
.
.
-
03
*
ь
,
-
.
є ь
.
,
.
є
.
-
є
)
I
,
є
II.
.
03
(
G017823
.
ь
,
/
.
26,
-
-
.
,
.
.
26
-
,
,
є
-
,
.
*
/
,
}}
"
".
121
03
||
ь
,
.
,
є
,
є
ь
-
-
.
,
.
є
є ь
ь
.
,
-
.
0
є
-
.
є
,
0,
(
122
:
,
,
. 88).
-
-
,
,
-
.
-
.
,
G021345
.
G028900
03
.
–
(
)
,
,
.
-
.
,
.
03
ь
–
(
-
*.
)
,
,
є,
,
-
.
,
є
,
.
.
є
.
.
є
є
є
є
а
.
. 69),
ь
(
. 88)
є ь .
-
-
.
,
є
.
ь
03
є
,
. 124),
(
(
є
-
ь
.
-
-
.
Ц
(
. 181)
(
. 194)
/
(
)
ь
є
.
-
-
-
,
,
а
,
,
}}
*
/
,
"
".
123
03
||
(
є ь
ь
. 88)
PaБking heaГeБ*
є,
TБip compДГeБ БeВeГ
.
.
а
а
03
ь
DigiГal Вpeed
(
)
ь
є
.
OK -
-
PaБking heaГeБ*
AddiГional heaГeБ*
TC opГionВ
-
.
SeБЕice ВГaГДВ
.
RESET -
Oil leЕel27
MeВВageВ (##)28
.
є
/
,
.
.
ь
SeГГingВ*
'
є
. 125),
(
ThemeВ
ConГБaВГ mode/ColoДБ mode
OK.
SeБЕice ВГaГДВ
Ц
а
-
(
.
27
28
124
Oil leЕel27
*
/
,
. 126)
є
MeВВageВ28
.
"
".
а
Ц
-
(
(
. 69)
. 70)
(
. 123)
-
03
Ш
.
ь
є ь
ь
,
-
-
-
,
-
-
TБanВmiВВion Oil
change needed
-
B,
-
B.
.A
-
.
-
-
-
B,
.
-
-
-
є
B.
є
A
Time foБ БegДlaБ
mainГenance
-
,
03
B.
-
B.
-
-
.
Book Гime foБ
mainГenance
-
є
-
A
-
є
.
.
-
-
B,
.
-
.
MainГenance
oЕeБdДe
A
A
.
ь
-
-
.
TБanВmiВВion
RedДced
peБfoБmance
-
.
B.
,
.
,
-
C.
є
B.
}}
125
03
||
-
TБanВmiВВion hoГ
RedДce Вpeed
.A
,
-
(
ь
. 125),
.
.
03
,
-
.
-
LoЖ baГГeБИ chaБge
PoЖeБ ВaЕe mode
.
TБanВmiВВion hoГ
SГop ВafelИ WaiГ foБ
cooling
-
.
A
є
B
-
C
B.
,
є
(
,
VАlЗА.
. 292).
,
є
.
.
*
/
,
"
.
(
-
. 123).
І
- GeaГЕГАnic*
-
(
".
OK
,
-
-
'
-
Ц
а
а
,
є
.
.
(
'
. 126)
-
. 123)
(
а
126
.
є
є
C.
'
-
OK).
Ц
(
. 124)
-
03
MY CAR
ь
MY CAR є
,
ь
, CiЕК SaІeЕК™,
,
,
.
є
ь
є
,
.
,
-
,
-
є
є
MY
OK/MENU -
-
,
-
/
'
-
.
.
MY CAR CAR.
-
.
03
TUNE .
-
-
,
/
EXIT
*.
EXIT
,
EXIT,
:
а
а
а
а
а
ь
-
ь
ь
ь
.
ь
-
,
.
EXIT
MY CAR
-
-
(
,
є
).
}}
*
/
,
"
".
127
03
||
Ц
.
SenДЖД InІАЕainmenЕ,
ь
MY
CAR.
є
’
ь,
ь.
03
ь
'
є
а
’
-
а
'
-
(
. 130)
(
. 134)
є
-
.
-
-
:
'
є
,
є
є
-
-
.
І
*
-
є ь
є
.
Bi-FДel*
'
є
.
ь
є
,
є
-
-
,
.
є
є
Ш
є
29.
.
,
29
128
*
/
,
.
"
".
.
є
,
є
.
-
03
(
/
"(
)-
.
. 128).
"
є ь
-
є
ь-
empГИ
а
Bi-FДel*
.
а
-
є
Ц
а
І
.
*(
-
’
-
'
-
'
. 137)
(
. 130)
(
. 134)
-
03
є
.
30
DiВГance Гo
"----",
є
.
є
а
є ь
ь
'
,
'
VАlЗА CaГ CАГБАГaЕiАn
. 24).
Bi-FДel*
'
ь
(
'
.
є
30
,
(
є
/
.
/,
є
.
/
/)
-
.
І
(
/
)
MY CAR,
. MY CAR (
. 127).
І
'
.
VАlЗА*.
.
,
30
.
"DiЇiЕal".
*
/
,
"
".
129
03
’
ь
-
Ц
,
'
,
,
,
ІІ
. 30
'
'
а
є,
OK -
.
130
,
.
-
-
'
.
-
.
-
.
.
RESET -
'
-
,
OK
-
.
-
,
-
'
.
є
,
,
-
.
,
'
RESET.
.
І
,
"
2.
,
є
,
-"
.
03
'
1.
-
.
'
:
'
.
є,
03
Ц
-
T1 and ГoГal diВГ.
а
RESET
є
1.
T2 and ГoГal diВГ.
а
RESET
є
2.
DiВГance Гo empГИ
(
.
. 128).
FДel conВДmpГion
"
-
03
.
а
AЕeБage Вpeed
є
'
.
є AЕeБage Вpeed.
RESET
/
є
є
.
.
Ц
1.
diВГ., T2 and ГoГal diВГ.
Вpeed.
2.
.
3.
'
,
: T1 and ГoГal
AЕeБage
є
'
/
,
1.
OK.
.
-
.
4.
є
-
OK.
2.
RESET
.
є
"
-
/
/
RESET.
,
-"
"
RESET.
,
}}
131
03
||
DigiГal Вpeed
а
а
а
03
.
/
є
-
/
PaБking heaГeБ*
*-
а
а
а
1-
.
2-
.
AddiГional heaГeБ*
(
,
.
.
. 157).
-
*(
. 161).
а AДГo On
а Off
TC opГionВ
'
а
а
а
а
а
.
".
"
".
T2 and ГoГal diВГ.
.
*
"
T1 and ГoГal diВГ.
SeБЕice ВГaГДВ
132
,
/
,
"
".
є
-
03
Oil leЕelA
(
MeВВageВ (##)
,
.
,
.
-
(
. 126).
.
A
а
а
. 375).
Ц
'
(
*(
'
. 137)
03
. 128)
-
*
/
,
"
".
133
03
Ц
ь
-
Ц
,
'
,
,
,
ІІ
. 30
'
.
є,
"
,
а
.
134
,
,
-
.
'
,
-
'
'
.
-
.
-
.
-
.
RESET .
'
-
".
-
-
,
OK
,
.
ь
.
І
'
Ш
OK -
є
RESET.
3.
-
,
'
"
2.
,
є
,
-"
.
03
'
1.
-
.
'
:
.
є,
03
-
1+
є
2+
-
є
/ <>
є
'
Ц
,
:
-
2.
OK.
,
RESET
2.
є
/
/ <>
є
,
.
4.
є
.
є
'
/
.
.
"
03
є
/
,
-"
"
RESET.
,
OK.
2.
3.
OK.
,
TБip
OK.
,
.
4.
-
.
. 128).
-
є
OK,
compДГeБ БeВeГ
/ "(
1.
RESET.
,
ь
2.
а
RESET
.
ь
1.
є
'
ь
.
RESET
1.
.
3.
1.
а
-
/
/
RESET.
-
-
}}
135
03
||
TБip compДГeБ БeВeГ
.
а
а
,
є
MeВВageВ
,
1
.
-
(
ThemeВ
03
. 126).
(
SeГГingВ*
AДГo On
. 69).
Off.
,
.
*(
. 161).
ConГБaВГ mode/ColoДБ mode
.
PaБking heaГeБ*
а
а
*-
DiБecГ ВГaБГ
є
.
A
Ц
'
(
'
*(
*
/
.
,
Oil leЕelA
136
.
. 157).
2
.
SeБЕice ВГaГДВ
а
а
(
1
.
а
,
2.
. 137)
. 128)
-
"
".
.
-
(
. 375).
03
Ц
*
Ш
-
ь
ь
.
-
.
а ReВeГ Жhen Еehicle haВ been off foБ
MY CAR
TБip ВГaГiВГicВ,
.
. 127)
.
MY CAR - TБip ВГaГiВГicВ
,
–
(
є
minimДm 4h ENTER,
,
EXIT.
,
є
-
4
-
,
-
03
-
.
.
а SГaБГ neЖ ГБip - ENTER
є
EXIT.
є
31
є1
,
10
є
-
(
-
а
,
.
-
.
4
,
-
є
.
-
.
TUNE
1
10
.
31
10
-
EcА ЇЖide
. 73).
Ц
'
(
. 128)
.
*
/
,
"
".
137
-
Ь
04
ь
ь
-
є,
а
-
ь
-
(
)(
. 150)
,
є
,
,
. 151).
-
(
. 194)
є
,
-
,
*.
,
є
а
а
(
-
. 301),
. 149).
є
,
,
.
а
(
. 150).
,
,
є
-
-
.
Ц
(
(
. 143)
(
. 145)
а
а
(
-
а
-
,
-
ECO*
є
.
,
-
-
.
SГaБГ/SГop*
(
,
,
є
-
).
.
ь
І
,
(
Ц
а
а
,
-
.
а
(
,
,
-
.
І
(
є
,
. 145).
є
є
.
,
-
-
(
. 143)
(
. 140)
. 140)
-
04
- ECC
-
. 310),
,
(
).
а
-
.
.
*
/
,
"
".
139
04
-
ь
,
є
,
ь
ь
.
є
,
,
,
-
ь
ь
,
є,
(
,
-
-
-
*
.
.
-
. 150)
.
-
Ц
а
/
,
"
(
".
. 139)
-
-
ь
(
. 141)
,
а
а
а
-
є
.
а
а
-
.
а
ь
.
а
. 139)
(
*
ь
І
а
140
ь
ь-
.
Ц
а
. 140)
.
,
04
(
а
. 140),
є,
,
,
ь
є
а
.
(
-
(
"
. 142)
" (CZIP) (
(IAQS) (
. 141)*
. 142)*
Ц
(
. 139)
-
-
04
ь
-
ь
,
ь
(CZIP)*
ь
є ь
ь
є
-
.
-
CZIP
.
,
,
VАlЗА.
є
-
а
ь
є
а
.
є
.
Ц
. 140)
,
є
CZIP,
є
-
IAQS
-
.
є
.
-
'
4
,
,
75000
-
,
є
є
.
CZIP,
IAQS
15000
.
5
.
CZIP,
:
є
.
є
(
,
ь
ь
І
:
І
,
"
.
.
є
"
-
а
-
-
Ц
(
а
-
. 139)
(
-
04
. 140)
.
а
IAQS (
є
,
.
. 142) є
,
-
-
,
*
/
,
"
".
141
04
ь
ь
а
- IAQS*
ь
IAQS
є
-
.
є
є
(CZIP)* (
-
-
MY CAR.
. MY CAR (
/
. 127).
а
є
.
є
-
-
.
є
,
.
,
-
Ц
(
а
(
/
-
. 139)
,
-
. 140)
"
".
-
ь
-
.
,
,
*
ь
"
,
І
142
"
.
04
а
. 141)
-
.
,
(
. 417).
VАlЗА
Ц
(
. 140)
-
-
04
-
ь
ь
-
/
-
а
-
(
а
*(
. 142).
. 147).
. 95).
AUTO.
(
. 127).
-
,
а
. 152).
04
(
(
.
. 118).
а
а
-
-
. 149).
(
є ь
G017699
а
а
(
ь
ь
ь
.
-
. MY CAR (
MY CAR
.
. 127).
-
(
;
.
. 153).
є
-
-
,
.
Ц
(
. 139)
-
-
}}
*
/
,
"
".
143
04
-
ь
G021368
||
04
є ь
.
,
.
,
),
(
.
І
'
.
144
,
(
-
,
.
. 153).
.
.
є
є
а
а
.
-
Ц
а
є
ь
(
-
. 139)
(
(
. 152)
-
-
. 149)
04
-
ECC
є
(
ь-
-
,
ь)
є
-
ь
є ь
-
.
ь
,
,
.
,
04
(
. 150),
-
(
є
ECO* (
(
*
(
(
1
.
. 151)
(
. 149)
(
,
. 143) -
. 310)
AUTO (
. 149)
1
. 147),
. 152)
-
(
. 118)
AC -
(
(
. 150),
/
. 150)
1
. 147),
*,
(
-
. 148)*,
є
є
є
*
.
*
}}
/
,
"
".
145
04
-
ь
||
а
04
146
Ц
(
. 139)
-
-
04
а
*
,
ь
ь
є
ь
-
є
а
-
.
є
.
є
ь
є
-
.
-
ь
*
,
ь2
ь
.
-
,
,
є
.
.
04
,
З
ь
.
-
.
,
,
(
*,
. 145),
.
.
,
.
-
.
MY CAR.
. MY CAR (
,
а
(
а
є
:
а
є
а
,
ь
, +10шC.
/
є
,
. 127).
-
а
. 147)
а
-
. 139)
*(
-
.
а
).
.
:
а
Ц
(
є ь
.
-
.
є
.
.
-
-
-
-
-
}}
*
/
,
"
".
147
04
-
ь
||
є *
є
-
,
є
.
ь.
(
-
. 139)
*(
. 145).
.
є
,
є
а
,
.
Ц
а
(
-
.
,
є
04
,
. 147)
,
-
.
-
.
Є
,
а
-
.
-
,
:
ІІІ:
.
є
.
,
-
.
є
,
а
(
).
.
ІІ:
-
.
а
І:
-
є
-
.
а
-
-
.
І
є
ь
є
2
148
*
/
,
-
"
".
є ь
.
ь
(
. 54).
,
.
є
,
І.
04
5шC.
є
-
,
.
,
-
.
(
(
І
є,
-
(
. 150),
. 150),
. 149),
,
є
ь
(
-
),
-
. 139)
-
04
.
.
Ц
. 145)
є
(
.
AUTO,
.
є
. 149) є
(
. 152)
-
(
(
-
-
.
AUTO
а
(
. 143).
.
є
а
ь
-
- ECC
MY CAR.
(
. 127).
а
,
. MY CAR
Ц
(
. 139)
-
-
149
04
-
ь
ь
ь
Ц
а
є ь
.
є
-
І
а
а
(
-
. 139)
є
(
(
. 145)
-
-
є
ь
. 140)
ь.
- ECC
AC
,
.
AC
.
04
.
є
-
.
.
150
-
-
.
є ь
,
-
,
(
,
є
. 151)
.
-
04
І
:
*
є ь
.
а
а
.
ь
є
-
(2).
-
.
є,
(
. 301).
,
:
а
3
(1)
є
а
а
.
-
-
3
(1)
а
а
-
(2).
-
.
:
є
-
(
. 22)
.
*
.
є
є
-
-
(
-
. 139)
-
.
,
.
3
-
Ц
,
є
-
.
а
.
є
є
.
І
-
є
,
є ь
.
04
І
І
ь
-
.
є
-
C,
,
(
*
/
,
. 119)*.
"
".
151
04
-
ь
ь
І
,
.
,
ь
,
є
,
ь.
є
є
-
є
-
а
а
.
а
04
,
,
.
,
152
,
MY CAR.
. MY CAR (
.
-
є
.
є
/
. 127).
,
-
.
Ц
(
-
. 139)
(
-
. 143)
-
-
(
. 153)
04
-
ь
(
ь
. 143)
.
.
.
.
є
,
.
є
.
є
.
,
-
є
-
.
(
є
).
,
.
.
04
.
.
}}
153
04
-
ь
||
.
є
.
.
-
.
.
04
.
.
Ц
а
а
154
,
(
(
. 152)
-
. 139)
-
-
є
.
.
,
.
04
-
ь
*
є
-
,
,
,
'
.
(
(
. 156)
. 157).
є
,
є 15 ш .
-5ш
50
ь
-
.
.
-
є
-
.
.
,
є
,
-
-
04
.
І
, ,
є
.
,
-
.
.
є
-
-
. 123) OK.
(
-
є
-
є
є
.
є
.
а
є
.
,
є
.
-
-
-
*
.
.
-
,
-
50
-
Ц
*-
а
/
-
,
(
*(
,
. 159)
. 161)
"
".
155
04
-
ь
3.
*-
OK.
-
.
RESET.
4.
–
2
*
а
а
а
.
є
:
*
*.
(
:
-
:
04
-
DiБecГ ВГaБГ,
. 155)
.
є
50
а
5
(
а
5
.3
)-
,
,
.
,
-
.
-
а
є
.
heaГeБ
OK.
*
/
є
.
. 183)
,
,
.
-
ь
*
,
156
(
є
'
PaБking
.
-
.
є
2.
-
,
.
OK,
-
,
,
1.
.
-
-
*.
І
,
,
"
".
-
04
,
*-
VАlЗА On Call*.
(
(
а
(
*-
. 157)
. 157)
2.
(
. 159)
.
3.
,
-
SГop,
OK.
"
є
.
-
є
-
.
04
І
RESET.
4.
-
Ц
а
*-
а
(
а
.
"
PaБking
heaГeБ
OK.
. 155)
.
-
OK,
1.
*-
*-
ь
.
ь
*-
Ц
а
а
-
(
4
*-
. 157)
.
. 156)
OK,
1.
2.
*-
(
. 159)
.
(
. 123)
-
PaБking heaГeБ
OK.
3.
OK.
4
.
}}
*
/
,
"
".
157
04
-
||
4.
ь
OK,
.
5.
.
.
OK,
6.
.
7.
.
8.
04
OK5
.
9.
10.
є
2-
)
RESET.
OK.
:
а
а
.
PaБking
heaГeБ
OK.
OK
-
RESET.
*-
.
"
є
(
,
. 157).
Ц
а
є
"
.
5.
RESET.
,
OK.
,
4.
OK
OK
"
-
/
є
-
OK.
*
,
,
4.
3.
158
-
.
-
OK,
5
.
3.
(
-
PaБking
heaГeБ
OK.
>
-
RESET.
1.
2.
2.
:
OK,
1.
-
".
(
. 159)
04
*,
ь
ь
є ь
:
(
ь
. 155),
,
(
. 69)
є
-
-
.
-
,
-
.
-
'
.
-
-
.
.
,
ь
-
.
є
,
є
-
04
є.
FДel opeБaГed heaГeБ
ВГopped BaГГeБИ ВaЕing
mode
-
.
}}
*
/
,
"
".
159
04
-
ь
||
FДel opeБaГed heaГeБ
ВГopped LoЖ fДel leЕel
,
FДel opeБaГed heaГeБ
SeБЕice БeАДiБed
04
160
є
,
(
є
OK
. 123).
є.
'
, 50
.
.
VАlЗА.
. VАlЗА
04
*
6
,
*
(
ь
. 162)
(
.
є
(
. 161)
-
.
є
а
-
2.
. 161).
є
-
.
AddiГional
3.
,
-
ON
OFF
-
OK.
RESET.
5.
І
є
.
,
, є
-
04
I,
-
-
.
.
*
Ц
*(
(
.
. 155)
І
VАlЗА
VАlЗА
VАlЗА
є
є
.
.
.
. 155)
.
є
.
6
7
8
9
-
OK,
І
.
:
. 88).
І(
4.
.
. 162),
ь
heaГeБ8
SeГГingВ9
OK.
.
є
7
,
1.
-
6
(
є
-
-
.
*
/
,
"
".
161
04
-
ь
*
ь
. 161)
(
,
є
04
162
(
. 161).
,
є
,
14шC.
.
-
-
Ц
а
*(
*
/
,
. 155)
"
".
05
ь
05
164
ь
.
-
05
*
(
(
. 166)
,
. 166)
*
,
05
,
,
,
.
,
-
-
.
*
/
,
"
".
165
05
ь
ь
.
ь
-
ь
З
-
*
ь
ь
.
ь
ь
ь
.
.З
12 (
ь
. 167)
-
,
(
. 166),
.
.
D
05
)
.
є
(
(
USB*/AUX
.
. 166)
12
(
,
,
,
,
.
є,
.
,
Ц
а
(
. 164)
(
(
. 167)
а
.
Ц
а
а
(
*(
166
*
/
,
-
,
. 164)
-
. 166)
"
".
.
є
.
. 195)
. 185).
Ц
(
. 164)
*
-
05
*
,
є
ь
ь
ь
ь
,
. VАlvА
,
-
.
.
ь - 12
(12 )
1
.
ь
-
.
,
Ц
(
. 417)
G021439
а
G021438
.
.
,
є
-
-
.
12
-
05
.
Ц
-
(
. 390)
G021440
а
,
*
12
1
,
12
є
.
.
}}
*
/
,
"
".
167
05
||
,
,
.
І(
,
12
є
,
є
,
. 88).
ь
.
-
- 10
є
(120
.
7,5
(90
,
є
.
є
-
(
05
,
є
12 ,
-
,
,
,
.
!
. 359)
є VАlЗА.
*
(
*(
а
-
*(
. 171)
-
,
-
-
-
а
.
,
,
,
-
"
".
-
. 166)
12
(
/
,
-
.
-
а
а
168
,
/
. 195).
Ц
а
,
є
-
,
-
,
. 427).
,
І
,
(
.
.
-
.
.
І
-
-
-
є
є
-
.
ь
.
).
є
,
)
,
. 43).
-
WHIPS
. WHIPS .
.
-
05
-
.
а
.
-
'
.
а
-
1000
.
/ (30
/)
,
2
а
а
а
.
а
ь
.
-
,
.
,
(
. 92).
є
є
,
.
2
*.
dГiЗe,
,
. 168)
.
.
50
-
.
'
20
(
ь
,
.
Ц
*(
(
. 169)
. 172)
05
(
. 170)
.
є
cАmІАГЕ.
*
/
,
"
".
169
05
З
,
ь
є
VАlvА.
є
ь
,
є
.
-
-
а
а
Ц
(
(
. 168)
З
. 170)
.
-
,
є
-
,
.
а
,
.
.
а
05
.
а
-
.
.
є
є
.
а
.
,
,
.
.
,
.
,
є
.
,
.
170
(
. 427).
,
,
-
.
05
/
,
,
є
,
*
-
.
.
,
'
12
*
є
ь
.
12
,
є
,
-
.
,
G017745
.
І
.
,
а
, 25
.
1.
.
,
2.
Ц
(
. 168)
а
05
є
.
а
Ц
(
-
.
,
. 168)
(120
.
).
є
-
.
є 10
}}
*
/
,
"
".
171
05
||
*
І
'
є
,
З
-
.
ґ
ь
-
.
ь-
І
є
-
VАlЗА.
VАlЗА
(TMK),
05
*(
.
. 359).
-
-
.
Ц
а
(
,
- 12
. 167)
,
є
-
є
.
1.
(
.
-
є
,
(
2.
.
є
'
. 92).
).
,
'є
.
є
.
3.
.
4.
а
172
*
/
,
"
".
'є
.
.
є
-
05
*
,
.
З
1.
.
ь-
,
.
-
.
G018247
,
-
.
3.
G018246
.
,
ь
",
.
2.
є
ґ
"
є
.
є
,
.
05
.
.
-
є
.
.
-
.
а
а
Ц
(
(
. 168)
.
"(
. 172).
.
. 174)
а
а
.
а
,
"
є
*
/
Ц
*(
. 172)
(
,
. 168)
"
".
173
05
Ґ
,
З
ґ
ь
ь
,
.
-
.
-
,
,
(
. 92).
,
G018368
.
.
І
є
,
.
.
G018369
.
G017748
/
,
05
.
,
,
.
,
174
,
(1).
,
.
.
.
/
,
-
.
,
G018367
/
а
90ш.
-
90ш.
.
-
05
Ц
*(
.
. 172)
(
. 168)
-
є
є
.
>
,
1.
2.
-
-
,
.
ь
-
ь
.
05
є
.
–
,
,
.
.
.
,
.
.
G017749
а
а
-
*
а
а
/
'є
-
.
Ц
(
(
. 169)
,
. 168)
-
"
".
175
06
,
є ь
/
.
Є
(
-
. 185).
є
PCC (PeГДАnal CaГ
CАmmЖnicaЕАГ)*.
A
/
,
-
є
,
,
.
є ь
,
.
є
.
-
,
-
є
-
,
а
5
6
A
B
є
(KeКleДД DГiЗe (
,
(
. 189)),
. 183).
. 127).
:
(
-
),
-
.
а
,
VАlЗА.
.
,
(
/
-
VАlvА.
,
.
B
-
є
,
. MY CAR
,
MY CAR.
Ц
(
. 181)
-
-
Ц
(
. 181)
06
-
/
-
*
/
,
"
".
177
06
Ш
*
ь
(
ь
. 177)
є
'
є
'
,
*.
,
. 117),
(
. 70)
,
. 205),
(
'
є
.
'
,
-
'
,
,
,
-
.
,
є
-
. 127).
,
'
є,
.
.
!
MY
,
4.
/
MY CAR.
. MY CAR (
'
CAR.
3.
,
є
178
*
/
є
,
MY CAR.
,
'
"
".
-
є
.
-
,
.
,
є
,
-
а
(
,
є
.
-
-
а
B
,
.
'
. 181).
B
:
,
'
,
.
.
,
,
.
-
-
ь
є.
'
,
,
'
,
1
2
.
2.
,
.
,
1
,
,
-
-
'
2.
(
06
,
,
:
.
1.
.
-
є
-
є
,
06
1-3,
.
,
. 90).
*(
а
,
.
(
-
-
,
. 90)
. 117).
*(
,
-
-
а
.
.
є
,
є
.
'
,
Ц
(
. 183)
:
а
-
-
. 177)
ь,
*-
а
'
є
(
ь
30
/
.
3.
-
ь
,
3.
.
,
.
MY CAR
,
,
є
/
-
є
,
.
,
-
'
CAR (
.
а
а
'
є
1.
,
/
. MY
,
Ц
*(
. 189)
(
. 201)
06
:
є
.
2.
.
. 127).
-
,
.
,
-
*
/
,
"
".
179
06
І
,
(
.
. 177)
-
є
.
є
.
:
є
а
InВeБГ caБ
keИ
.
-
,
-
.
-
CaБ keИ noГ
foДnd
.
-
.
є
-
:
-
.
06
ImmobiliВeБ
TБИ Гo ВГaБГ
again
є
.
:
-
-
VАlЗА.
(
.
3
180
. 284).
*
/
,
"
".
,
.
Ц
*(
. 181)
06
І
ь
-
*
є ь
-
.
,
4
є
,
-
.
-
VАlЗА,
.
а
а
*( PeГДАnal CaГ CАmmunicaЕАГ).
Ц
(
. 177)
(
. 180)
ь
б
є
,
.
*
(
. 194).
є
,
,
.
.
.
06
'
-
,
б
,
4
є
,
є
є
.
.
VАlЗА On Call*.
}}
*
/
,
"
".
181
06
||
,
. 194).
(
,
.
.
-
,
,
,-
.
CAR.
(
. 127).
,
. MY CAR
ь
ь
(
(
а
(
/
Ц
б
.
(
/
. 195).
(
. 196)*
,
,
.
. 186).
,
II (
:
є
а
а
-
,
,
,
. 87)
'
,
-
є
.
є
3
/
-
/
-
.
*
,
-
-
.
б
-
І
I
є
.
-
.
.
є
'
)
є
*-
. 108).
06
.
,
.
. 177)
. 183)
. 193)
(
20
-
(
є
,
182
,
б
(
MY
.
.
ь
-
Ц
а
а
-
5
є
3
є
-
-
.
а
3
"
".
є
є
,
-
.
, 20
/ ).
є 30
OK.
/ (
-
06
а
а
*-
Ц
(
(
. 181)
. 177)
-
ь
PCC (PeГДАnal CaГ
CАmmunicaЕАГ) є
ь
ь,
(
. 177)
.
–
-
.
>
,7
,
,
.
є"
"
.
є
-
.
-
І
(
-
7
),
є
є
-
VАlЗА.
.
:
06
.
}}
*
/
,
"
".
183
06
||
*CАmmunicaЕАГ)
, 20
-
-
-
,
-
-
-
а
а
І
,
,
.
-
-
,
.
06
5
-
.
-
'
Ц
а
*-
(
,
є
,
,
"
.
. 184)
,
.
184
*
/
,
"
".
/
,
є"
,
-
,
,
є
,
.
є
,
.
-
-
.
ь,
100 .
.
І
PCC (PeГДАnal CaГ
,
,
,
.
Ц
KeКleДД DГiЗe* -
(
(
-
. 189)
. 182)
06
ь
Цє
/
а
,
.
(
. 185)
/
є ь
:
є
VАlЗА,
є
Ц
(
. 186)
а
-
(
а
/
. 199)
.* (
-
-
. 37)
-
.
:
а
є
(
. 186).
а
,
,
/
(
.
. 199)
.
.
а
(
а
а
а
(PACOS*)
(
. 37).
/
Ц
(
.
06
(
. 186)*).
-
. 181)
(
. 177)
(
. 177).
1.
-
.
2.
.
,
.
є
*
/
,
"
".
185
06
,
(
*
(
. 185)
ь
. 177),
,
-
,
.
,
,
,
-
-
-
:
(
1.
є ь
,
Шє
. 177).
є ь
є ь
,
,
.
ь
ь
G017870
З
.
(
.
е
,
KeКleДД DГiЗe*
є,
. 191).
G017869
2.
.
,
186
-
.
. KeКleДД DГiЗe* (
. 191).
,
є
-
. 177)
. 187)
/
,
"
".
.
-
І
. 175)
.
(
*
і
(
Ц
(
.
є
.
а
а
/
. 200),
(
І
06
кт -
і.
-
06
ь/
ь
-
І
5
,
.
.
а
(
.
є
:
а
.
. 195).
-
,
.
є
baГГeБИ loЖ See manДal
/
є
CaБ keИ
,
-
/
а
.
:
,
20
-
.
180
.
.
-
є
.
є
-
,
06
.
5
є
.
}}
187
06
||
І
,
CR2430, 3 - А
-
.
,
.
-
І
,
2.
06
.
(+)
1.
3
2.
.
.
,
,
,
/
,
"
".
-
.
3.
,
.
)
.
є
-
.
,
.
*
-
-
.
2.
-
.
,
(+)
,
-
(+)
3.
188
1.
.
,
VАlЗА
.
(–).
*(
.
/
UN
ManЖal АІ TeДЕ and CГiЕeГia, PaГЕ III, ДЖbДecЕiАn 38.3.
,
-
)
(+)
є,
-
,
(
1.
-
,
є
.
VАlЗА
.
є
а
а
Ц
(
(
. 181)
. 177)
-
-
06
*
,
ь
KeИleВВ DБiЕe* -
KeКleДД DГive,
ь
,
.
,
є
,
(
.
177)6
.
.
0, І
.
ІІ (
є
,
,
1,5
,
,
є
,
-
.
-
.
,
. 88) -
:
а
-
-
а
а
а
-
-
-
-
а
-
.
є
,
.
.
-
'
.
,
OK.
Ц
*(
. 189)
KeКleДД DГiЗe* (
. 192)
06
Ц
а
а
KeКleДД DГiЗe* -
а
KeКleДД DГiЗe* (
. 190)
(
KeКleДД dГiЗe* -
. 189)
(
. 190)
.
I
6
7
-
7,
ь
.
,
,
-
є
є
(
.
-
II (
. 88)
,
-
).
*
/
,
"
".
189
06
KeИleВВ dБiЕe* -
KeИleВВ DБiЕe* -
KeИleВВ DБiЕe* ,
-
.
ь
8
,
-
,
.
,
10-15
-
є
.
є
.
.
,
(
-
,
(
KeКleДД dГiЗe* -
а
KeКleДД DГiЗe* -
.
. 181).
(
(
. 187)
. 190)
.
-
ь
'
. 189)
,
*(
. 189)
.
є
8
190
*
-
.
Ц
а
-
Ц
а
а
START/
STOP ENGINE.
06
-
є
/
.
-
,
-
PCC
-
PCC
.
.
. 189)
-
ь
І
-
є
.
(
,
/
(
,
-
).
"
".
,
06
KeИleВВ DБiЕe* -
І
,
P,
-
є
є ь
ь
ь
,
.
KeИleВВ DБiЕe* є ь
,
-
-
.
ь
,
.
-
,
,
.
а
а
Ц
*(
. 189)
(
. 201)
а
а
Ц
*(
KeКleДД DГiЗe* -
. 189)
(
. 190)
-
-
ь
.
-
,
06
:
}}
*
/
,
"
".
191
06
||
1.
1
/
>
є
.
,
,
KeИleВВ DБiЕe* -
,
.
є
,
,
,
,
є
CAR,
2.
(
.
3.
KeИleВВ DБiЕe* -
. 127).
,
,
,
.
MY
ь
ь
-
. MY CAR
Ц
а
.
.
,
*(
. 189)
І
є
.
,
.
є(
06
-
,
-
-
. 202).
'
,
Ц
а
а
*(
(
а
'є
. 185)
(
. 189)
/
,
-
. 200)
,
є
є .
192
-
*
/
,
"
".
,
-
06
/
22
.
є
.
а
-
З
(
-
є/
Ш
.
. 181).
є
ь
,
.
є
,
-
.
-
.
-
. 189)
І
'
,
(
Ц
*(
-
/
є ь
. 177).
.
,
є
*
,
є
,
-
-
.
-
.
(
.
.
. 198).
*
І
,
.
/
.
(
'є
. 185).
/
,
.
.(
є ,
,
.
а
/
,
.
(
. 200).)
06
-
Ц
(
. 194)
а
*
-
є
/
*(
,
. 189)
"
".
193
06
/
-
*
а
*.
(
(
-
.
є
. 194)).
ь
є
.
,
ь
-
ь
,
є
,
.
.
.
а
-
.
(
(
.
є
. 194)).
-
.
.
ь
ь
.
а
'
,
-
,
06
.
,
194
,
.*
/
(
а
а
,
є
"
. 193)
".
. 181)
.
-
а
. 200)
а
/
(
(
.
є
MY CAR.
. MY CAR (
. 127).
Ц
а
.
*
-
/
:
а
.
-
Ц
(
. 194)
(
. 115)
/
-
06
/
(
/
(
'є
. 185).
(
. 166)
-
.
а
,
/
,
.
. 186).
/
-
*
-
,
Ц
(
ь
ь
.
. 177)
.
'
,
:
,
90
-
'
06
*.
.
(
.
є
(
. 200)*,
. 201)
.
.
.
'
а
.
.
є
є,
'є
.
,
}}
*
/
,
"
".
195
06
||
а
.
,
*
–
,
(
,
.
>
2
,
є
,
.
.
. 181).
-
є *,
.
/
-
є
є,
-
,
-
.З
є ь
.
-
.
Ц
а
. 194)
(
. 193)
/
-
/
-
G017876
а
(
06
І
,
:
–
(1)
.
>
196
*
.
2
/
,
(
/
).
"
".
"
.
.
".
-
06
І
а
є
,
.
2
а
.
,
:
–
,
,
.
.
-
,
.
,
3 .
>
-
.
'
-
):
а
-
-
,
.
Ц
.
.
,
-
є
/
'
.
а
-
:
1.
-
.
,
є
.
а
-
,
,
-
а
,
(
.
-
.
а
'
-
.
06
Ц
.
'
2.
3
>
є
.
-
.
/
/
є,
,
а
.
,
б
ь
/
.
,
.
є-
(
):
є
.
-
.
Ц
-
}}
197
06
||
а
а
а
а
*
З
'
,
-
.
-
-
ь
є
.
(
є
,
. 177)
Ц
.
,
,
.
-
І
-
,
.
,
,
/
є
.
/
06
а
,
,
.
'
є
(
.
(
-
*
/
,
".
TUNE
,
.
-
"
-
,
,
198
OK MENU
EXIT
,
,
/
. 195)
MY CAR
*,
.
.
,
-
. 185).
Ц
а
є
.
-
.
є
є
,
-
є
,
,
-
.
.
MY CAR.
. MY CAR (
. 127).
06
-
І
а
'
є
,
З
-
а
ь
.
.
а
І
-
/
,
,
.
а
.
є
є
.
є
,
.
Ц
а
Ц
а
KeКleДД DГiЗe* (
. 191)
а
(
а
G021077
. 177)
.
а
(
. 200)
(
. 194)
(
. 193)
/
-
/
-
-
*
06
.
-
:
–
(
. 185),
.
-
.
.
,
,
*
/
,
"
".
199
06
-
2.
*
.
>
З
ь
acГiЕaГed,
є
.
.
(
/
2
/
. 87),
0.
-
-
-
а
-
.
є
-
(
а
200
*
(
.
/
,
,
0.
"
.
".
. 194)
/
'
а
а
. 199)
-
-
-
(
є
є
(
*)
-
*)
-
'є
'є
є
.
'
-
Ц
а
-
а
-
:
,
-
,
06
є,
а
а
:
1.
а
:
-
,
ь.
,
,
-
є
є
,
.
ь
-
'
є
ReaБ child lock
-
,
.
-
є
VАlЗА.
06
,
є
а
а
.
:
.
-
(
)
.
.
-
а
(
є
-
.
-
,
(
–
-
.
,
/
І
,
І
(
(
. 202)
(
. 202)
. 201)
-
є
-
–
а
-
-
-
а
-
а
(
I) -
.
-
є
:
І
.
-
Ц
. 203).
.
. 200)
.
06
-
,
.
-
ь
–
.
201
06
-
-
є
(
є
ь
є
(
є
є
а
)
2
є
.
(
(
. 200).
1.
,
.
(
(
(
. 187)
ь,
,
,
є
-
),
:
є ь
-
.
-
. 191).
>
Ц
. 200)
(
. 201)
.
є,
-
. 203)
06
2.
.
>
3.
202
.
.
,
(
,
ь
а
є
. 200)
-
30
є
,
.
.
а
5
.
.
06
є,
ь
.
ь
.
(
,
. 200),
є
,
,
,
/
ь
Є ,
.
,
-
. 198)9.
(
а
/
Ц
(
. 201)
(
)
/
ь
а
Ц
(
. 177)
Є
06
9
є .
203
07
(FoДБ-C)*
ь
*
, FАuГ-C (CАnЕinАuДlК
CАnЕГАlled ChaДДiД CАnceБЕ),
,
.
є
Comfort, Sport
є
З
-
:
Advanced.
є,
'
.
є,
,
-
.
CАmІАГЕ.
є
,
"
.
є
.
MY CAR (
.
SpoБГ
є
-
-
.
є
,
ь
є
є
є
"
є ь
.
ComfoБГ
є
ь
.
.
,
.
AdЗanced SБАГЕ.
,
,
-
-
а
SГeeБing foБce leЕel
MediДm
High.
-
. 127),
:
,
LoЖ,
.
є
І
AdЕanced
.
є
є
.
-
є
.
.
.
'
-
,
є
07
-
}}
*
/
,
"
".
205
07
||
а
Ц
MY CAR (
(ESC) -
. 127)
ь
(AYC)
є
SЕabiliЕК CАnЕГАl)
є
є
є
.
ESC є
-
-
є
,
а
-
а
.
-
,
07
а
а
а
206
.
:
ESC
(AYC)
'є
-
.
.
є
.
.
ESC
є
,
,
-
, ESC (ElecЕГАnic
є
-
є
,
є.
Ц
(ESC) (ESC) (
. 208)
(
. 207)
07
SpoБГ
(ESC) -
SpoБГ
ESC
,
,
.
(
а
є
MY CAR.
. MY CAR
,
. 127).
SpoБГ
,
є,
,
є
,
є
є
SpoБГ
,
,
(ESC) -
(
. 206)
(ESC) (
. 208)
є
-
,
ESC
.
є
'
Ц
є
.
,
,
;
є
,
є
а
-
ESC
.
-
.
SpoБГ
.
-
SpoБГ,
є
є
07
-
,
.
-
-
-
207
07
(ESC) -
ESC TempoБaБilИ OFF
ESC
.-
ESC SeБЕice БeАДiБed
ESC
а
а
"
2
07
208
"
.
,
.
.
,
є,
VАlЗА.
(
.
-
. 69)
.
є
-
!
07
.
ESC
а
а
.
SpoБГ.
-
.
є
І
:
ESC
є
-
є
.
Ц
(ESC) (ESC) -
(
(
. 206)
. 207)
07
209
07
І
(RSI)*
Я RАad SiЇn InІАГmaЕiАn)
,
є ь
ь.
,
,
RSI
(RSI
є
.
-
,
.
є
Ц
(
(
. 213)
. 210)
,
(RSI)* (RSI)* -
є
/
RSI
є
,
1
/
)
.
,
.
-
,
,
.
"
".
є
,
,
є
:
(RSI)
є
*
Я RАad SiЇn InІАГmaЕiАn)
,
є ь
ь.
,
1.
07
210
,
-
а
(
є
-
а
ь
є
І
(RSI)* -
.
(RSI
-
-
07
,
,
є
.
,
:
.
З
ь2.
є
RSI
2.
є
,
є
є
.
,
є
-
,
є
.
є
2
,
,
є
.
,
,
,
-
/
.
є
ь
, 10
RSI
,
.
-
,
-
,
.
є
,
07
'
є
-
,
.
-
.
є
,
-
-
.
,
.
}}
211
07
||
'
,
.
MY CAR
,
Є
CAR;
-
RSI
. MY CAR (
-
,
,
.
є
MY
. 127).
./
.
5
.
.
,
MY CAR.
. MY CAR (
. 127).
/
-
-
є
.
є
є,
*
/
а
RSI
є
,
.
"
".
,
.
,
/
MY CAR.
. MY CAR (
. 127).
Ц
(
(RSI)*
. 210)
а
07
/)
є
,
а
212
/ (5
(
MY CAR (
. 213)
. 127)
(RSI)* -
-
07
І
(RSI)* -
-
Я RАad SiЇn InІАГmaЕiАn)
,
є ь
ь.
є
RSI
.
,
,
є
(
. 251).
,
,
є
,
є
а
а
а
а
а
.
,
.
CАnЕГАl)
є
ь,
є
,
-
(
-
-
-
а
ь
.
.
є
-
-
/
є
-
).
,
-
/
.
-
-
Ц
. 214)
*-
а
-
*,
а
-
*. 215)
а
(
. 216)
(
. 216)
а
-
-
.
Ц
(
-
є
:
/
-
=
є
.
ь.
,
=
-
.
-
,
(
).
(CC Я CГuiДe
,
а
а
-
,
,
/
RSI.
є
(RSI
є
ь*
-
(
(
(
. 215)
*-
-
*
07
(RSI)*
. 210)
(
. 210)
(RSI)* -
.
*
/
,
"
".
213
07
-
ь* -
є
є
,
ь.
а
>
(6)
-
(
-
5
-
є
-
(1
-
/
а
'
а
.
є
є
а
.
-
>
'
є
,
є
(6)
-
є
(5)
/
,
.
є
(20
*
30
/ ).
/
,
.
є
І
07
,
є
/
-
"
".
-
,
-
є
,
.
,
,
-
.
.
/
,
ь:
є
-
1
є
.
є
є
/ ).
/ (5
/ ):
.
-
214
5
/ ):
(
-
є
а
ь:
CRUISE
)
).
І
.
(5
-
-
-
Ц
-
*(
. 213)
-
07
-
ь*,
,
-
.
-
:
а
(5)
є
,
а
а
а
а
(6)
.
а
-
а
а
є
N
є
ь.
-
є
1
-
а
-
.
ь (CC Я CГuiДe CАnЕГАl)
-
-
є
(
. 215).
,
а
.
/
(20
30
/ ).
>
/
(5)
.
Ц
(
а
3
ь* -
ь
.
є
.
3
-
є
1
-
-
:
а
а
-
-
є
:
-
є
є
:
.
-
є
,
.
-
>
,
-
*(
. 214)
*-
-
(
(
. 216)
-
-
є
-
І
. 213)
.
*. 215)
*-
а
а
-
є
(6)
Ц
(
-
*(
. 214)
*-
07
. 213)
.
}}
*
/
,
"
".
215
07
а
-
а
*,
. 216)
(
(
-
. 215)
ь* -
.
*-
є
-
CГuiДe CАnЕГАl)
(1)
-
/
ь
,
.
-
*(
. 214)
*-
а
-
*,
а
-
*. 215)
(
(
є ь
-
є
Ц
*
ь (ACC Я AdaБЕive
є
є
-
.
є
а
а
ь-
-
,
. 213)
-
.
є
(
. 215)
,
(
є
. 221)
є
,
.
є
є
(
.
. 220)
є
,
.
(
є
(
*
/
,
"
".
-
. 222),
-
,
07
216
-
. 232)
.
є
-
-
07
є
-
є
.
-
-
.
,
,
-
.
-
а
.
-
VАlЗА.
є
.
*-
-
*-
а
(
*. 220)
а
-
а
-
*-
-
а
-
*(
. 223)
а
. 223)
*-
-
а
ВЖeЖe aДДiДЕance (
*. 224)
а
-
а
є
(
. 218)
(
. 220)
-
а
а
а
*. 230)
*. 221)
(
-
. 226)
*-
(
(
-
. 222)
(
(
.
(
Ц
(
-
QЖeЖe AДДiДЕance
. 224).
-
.
-
є
-
(
-
,
,
,
а
-
-
07
. 226)
-
. 227)
-
*(
. 229)
*
/
,
"
".
217
07
-
-
ь* ь
є ь
.
-
-
,
4.
,
,
(
. 220)
(
,
'
-
. 226)
(
є
/
,
-
,
,
/
,
".
є .
,
є
. 226).
.
,
,
,
,
.
-
-
(
-
є
,
є
,
є
є
. 227)
-
-
-
. 221),
є
.
є
,
,
,
.
.
"
,
-
-
.
-
,
(
є .
,
/
є
є
-
,
-
-
-
,
-
.
. 221)
07
*
.
-
.
,
218
.
,
:
є
є
-
,
4
-
.
є
(
є
.
,
,
-
.
-
є
,
.
-
'
.
07
(20
/)
200
є
є
(
-
30 / 5
/ (125
/ ).
30 / (20
/ ),
є .
,
. 222),
є
,
-
ь
,
,
-
6.
ь
є
.
-
-
є,
(
,
,
,
,
,
-
.
-
а
Ц
(
. 216)
а
(
а
-
)
-
.
,
. 224) (
,
,
-
І
QЖeЖe AДДiДЕ (
:
-
.
є
. 243),
-
,
,
-
.
5
6
,
/
1.
є
40%
.
-
.
ь
,
є
-
є
,
.
є
-
,
0-200
/ (0-125
.
-
-
*
. 223)
*-
-
-
*(
. 223)
07
/ ).
*
/
,
"
".
219
07
-
ь* -
-
Ц
а
(
а
(
а
. 216)
. 218)
-
-
-
*-
(
*. 230)
ь* -
*
:
а
є
-
є,
(
-
-
-
(8),
. 222).
:
а
є
є
-
-
.
.
>
.
(
(
*
"
" (6)
,
є
є
)
07
220
є
,
.
(
'
є
/
=
/
,
,
.
-
/
-
.
-
,
є
.
).
'
,
).
"
".
є
є
-
є
-
є,
.
07
,
є
-
:
,
-
є
,
-
є
-
-
,
-
.
а
є
а
,
є
є
є
-
-
є
є
є
/ ):
а
+/- 5
(+/- 1
а
,
є
.
.
-
є,
-
/
а
а
.
є
а
(
(
. 216)
. 220)
. 218)
,
є
'
-
1-5
,
.
,1
,
.
є
-
,
,
-
-
-
*-
-
*-
*
є
-
.
-
є
,
.
-
є
-
,
-
,
-
є
.
07
,
.
-
:
є
/
,
є
/
.
/
Ц
(
,
5
3
а
AdapГiЕe
(
. 230)
є
cБДiВe conГБol ДnaЕailable.
/ ).
+/- 1
-
-
.
/
-
є
/ (+/- 5
/ ):
'
є
.
.
(+/- 5
,
-
+/- 5
-
,
І
-
.
ь* -
.
-
-
}}
*
/
,
"
".
221
07
||
є
(
. 232).
-
-
-
ь* -
І
.
,
.
є
,
,
-
.
:
а
-
07
(
а
-
-
-
*-
-
*-
. 223)
*-
. 220)
(
. 218)
а
(
*
а
а
/
,
є
,
є
N(
)
є
".
є
-
1
.
-
.
-
а
а
а
є
є
/
AdapГiЕe cБДiВe
.
:
7
1
а
"
,
:
є
а
-
'
conГБol cancelled.
'
,
є
*
-
є
-
є
7
222
,
. 206).
є
.
Ц
а
-
.
. 220).
-
,
ESC (
-
. 216)
-
є
-
,
.
.
(
,
-
,
а
є
/
є
(
,
-
є
-
.
-
07
а
(20
є
/)
а
а
а
30
-
8
/
,
,
(
9,
).
є
-
-
70
є
'
а
а
8
9
(
. 220)
-
*(
є
-
*
*-
а
а
є
QЖeЖe AДДiДЕan
-
(
. 222).
є
/
є
а
,
-
а
. 213)
-
,
-
. 216)
-
-
,
Ц
-
-
-
.
.
(
-
є
/ ).
/ (43
.
ь* -
-
є
є
І
а
-
.
-
,
є
,
-
ь* -
,
є
-
а
-
а
'
є
.
Ц
(
. 216)
(
. 218)
-
-
-
*-
(
*. 230)
*
-
Ц
(
. 216)
(
. 220)
(
. 218)
-
-
-
*-
-
*-
-
(0
*
07
/ ).
.
*
/
,
"
".
223
07
ь* АДeДe aВВiВГance
Queue AДДiДЕance
є
30
/ (20
-
-
є
а
30
,
(0-125
а
-
є
,
30
,
07
(20
0
/)
/,
/ (20
,
/
.
/ ),
30
-
-
/
/
3
"
".
є
є
-
.
.
є
є
-
/ ).
,
.
ь
-
-
-
є
(
),
-
.
:
,
.
-
а
'
-
.
*
,
є
,
а
224
4
/ (20
,
,
-
.
/
є
30
.
(QЖeЖe AДДiДЕ)
,
,
,
є
є
І
І
-
/)
,
-
0-200
/ ).
є
є
.
є
-
-
:
/ (20
.
>
є
QЖeЖe
є
"QЖeЖe
AДДiДЕanЕ (
AДДiДЕ").
а
а
ь
ь/ ).
є
QЖeЖe AДДiДЕanЕ
ь
а
І
-
є
ь
,
ь
ь
є,
,
є
.
,
-
07
-
є
30
є
,
/ (20
є
а
-
30
/)
є
,
-
є
є
є
а
(5
є
/ (5
є
є
,
5
AДДiДЕance
є
є,
:
/
-
а
-
є
ESC
-
а
є
:
а
а
:
NoБmal
SpoБГ
QЖeЖe AДДiДЕance
.
Ц
(
. 216)
(
. 220)
(
. 218)
-
-
-
*-
-
*-
*
-
R
.
.
4
є
P, N
-
є
а
а
,
є
,
є
а
-
-
є
ь
QЖeЖe AДДiДЕance
,
є
.
-
а
а
а
,
/)
а
QЖeЖe AДДiДЕance
є
-
ь
5
QЖeЖe
.
-
є
,
а
.
/ ),
"
-
.
а
.
,
".
ь
/
є -
,
є
,
,
"
.
є
(20
/)
-
є
'є
"
07
-
-
*
/
,
"
".
225
07
-
ь* CC
є
-
CC
AdapГiЕe CБДiВe
ConГБol
а
)
є
,
є
(
-
а
/
.
. 223).
-
.
є
:
1-2
(
(
. 216)
(
. 220)
(
. 218)
-
-
-
*-
-
а
а
а
*
-
*
*
*
є
-
-
,
Ц
а
-
-
ь
.
.
-
-
,
є
ь
:
ACC
CБДiВe ConГБol
є
-
є
-
є
ACC
,
*-
а
,
:
-
є
VАlЗА.
а
07
-
>
CАnЕГАl).
(
є
,
,
.
є
-
.
. 213)
(CГЖiДe
,
226
*
/
,
-
"
".
.
07
а
а
а
а
-
Ц
(
(
(
-
. 227)
. 216)
-
-
,
*
(
Ш
,
*
. 243)
*(
. 232)
,
,
а
. 226)
.
є
,
є
,
:
є
а
є
,
.
І
"
є
"(
.
. 247).
.
.
є
є
є
.
,
-
-
07
}}
*
/
,
"
".
227
07
||
-
є
,
,
є
.
-
,
,
.
-
-
,
.
-
є
.
є
,
,
є
,
,
.
,
,
-
.
-
,
-
.
є
,
/
,
"
".
-
,
-
,
,
,
-
/
.
-
а
*
/
,
,
-
,
,
.
а
228
-
.
,
а
07
є
.
'
.
-
-
є
,
,
є
.
.
-
,
-
,
Ц
(
. 216)
(
. 243)
-
-
*
*
*(
. 232)
07
-
ь* -
(
. 226)
.
See manДal,
є,
-
(
. 243)
.
є,
RadaБ blocked
-
(
є :
. 232)
І
-
.
є
,
.
.
-
.
є.
а
а
а
.
є
.
є
.
.
є
є
.
.
Ц
(
. 220)
(
. 218)
-
*-
-
*-
(
*. 230)
07
*
/
,
"
".
229
07
-
ь* -
/
.
ь
ь
:
ь
є
.
-
.
-
SeГ ESC Гo NoБmal Гo
enable CБДiВe
(
AdapГiЕe cБДiВe
conГБol cancelled
-
AdapГiЕe cБДiВe
conГБol ДnaЕailable
-
*
/
,
".
,
NАГmal (
( SC)
).
є
.
.
,
:
,
"
.
-
'
07
230
-
. 206)
а
а
є
.
07
RadaБ blocked See
manДal
-
.
а
,
,
.
(
. 226)
-
.
(
є
AdapГiЕe cБДiВe
conГБol SeБЕice
БeАДiБed
(
-
а
PБeВВ bБake Гo hold
Еehicle +
,
,
-
а
а
є
.
,
/ (20
/)
,
є
є
є
,
-
є,
є
.
-
.
QЖeЖe AДДiДЕ.
A
а
. 227).
.
A
30
-
-
-
BeloЖ 30 km/h Lead
Еehicle БeАДiБedA
є
,
.
VАlЗА.
а
)-
-
Ц
(
. 216)
(
. 220)
(
. 218)
-
-
-
*-
-
*-
07
*
*
/
,
"
".
231
07
*
(DiДЕance AleГЕ)
.
є
є ь
,
,
є
,
є
.
,
/ (20
/)
є
-
.
,
,
є
є
MY CAR (
,
є
-
.
,
.
-
-
.
є
,
.
І
є
30
-
.
.
. 127) ..
,
-
.
є
.
.
07
ь
12.
/
,
,
:
12
*
-
є
232
.
-
-
-
,
.
"
".
/
.
-
-
07
,
є
є,
.
,1
,
5
3
'
,
.
,
є
(
. 218).
.
-
1-5
,
є
а
-
-
,
Ц
AleГЕ)* -
а
-
(
(DiДЕance
. 233)
(
. 235)
(DiВГance AleБГ)* ,
*
-
,
. 216)
(
-
(
. 243),
є
є
-
.
І
,
,
,
-
-
.
І
,
-
.
.
-
є
(
,
є
. 218).
.
-
(
,
)
,
,
є
'
є
.
є
,
.
,
07
,
-
.
}}
*
/
,
"
".
233
07
||
(
. 249).
,
-
(
.
. 227)
-
Ц
а
а
*(
-
(
. 232)
. 235)
*
07
234
*
/
,
"
".
07
,
*-
є
-
.
є
,
-
A
RadaБ blocked
See manДal
.
,
,
є
ColliВion
ЖaБning SeБЕice
БeАДiБed
-
а
а
,
. 227).
.
VАlЗА.
A
(
.
,
є,
-
є
-
.
Ц
*(
AleГЕ)* -
(
. 232)
(DiДЕance
. 233)
07
*
/
,
"
".
235
07
CiГИ SafeГИї
є
CiЕК SaІeЕК™
,
є
є
ь
є
(
,
,
,
CiЕК SaІeЕКг
,
є
-
є
07
CiЕК SaІeЕКг
*
/
,
є
-
VАlЗА.
-
15
CiЕК SaІeЕКг
,
є
,
-
,
.
/ (9
/ ).
CiЕК SaІeЕКг,
.
,
є
CiЕК SaІeЕКг
.
.
CiЕК SaІeЕКг
,
.
,
.
CiЕК SaІeЕКг
236
,
.
CiЕК SaІeЕКг
,
,
є
.
-
є
є
є
-
/
.
CiЕК SaІeЕКг
є
,
є
. 243)*,
.
CiЕК SaІeЕКг
50 / (30
/ ).
є ,
,
-
є
.
,
CiЕК SaІeЕКг.
-
є
.
"
".
-
а
а
Ц
CiЕК SaІeЕКг CiЕК SaІeЕКг (
. 237)
а
CiЕК SaІeЕКг (
. 238)
а
CiЕК SaІeЕКг (
. 240)
а
CiЕК SaІeЕКг (
. 242)
(
. 238)
07
CiГИ SafeГИї CiЕК SaІeЕК
є
-
,
ь
.
.
CiЕК SaІeЕК
ь.
ь
.
є
є 15
SaІeЕК
/ (9
/ ),
CiЕК
-
.
,
'
а
-
-
.
є 15
/ (9
CiЕК SaІeЕКг (
. 242)
-
/ ).
є
,
.
І
SaІeЕКг
13.
(3-9
4-15
CiЕК SaІeЕК
.
/ ),
CiЕК SaІeЕК
,
є
13
:
є
.
-
є
/
,
,
а
а
а
,
а
CiЕК
.
Ц
CiЕК SaІeЕКг CiЕК SaІeЕКг (
(
. 236)
. 238)
07
CiЕК SaІeЕКг (
. 238)
CiЕК SaІeЕКг (
. 240)
.
237
07
CiГИ SafeГИї -
CiГИ SafeГИї -
CiЕК SaІeЕК™
,
є
є
ь
є
,
,
SaІeЕКг
.
а
а
а
І
CiЕК SaІeЕКг
CiЕК SaІeЕКг,
є
-
.
є
,
/
.
-
є
CiЕК SaІeЕК
є
,
.
CiЕК
ь
CiЕК SaІeЕКг (
є
CiЕК SaІeЕКг -
(
CiЕК SaІeЕКг (
. 237)
а
CiЕК SaІeЕКг (
. 240)
а
CiЕК SaІeЕКг (
. 242)
а
MY CAR (
. 238)
CiЕК SaІeЕК
є)
,
,
,
.
-
,
,
,
. 127)
,
,
,
,
,
.
MY CAR
DБiЕeБ
ВДppoБГ ВИВГem
CiГИ SafeГИ.
07
,
.
238
,
є(
.
:
а
.
. 236)
MY
CiЕК SaІeЕКг
є
CAR (
. 127) ,
.
Ц
Off
,
-
SaІeЕК
є
.
.
.
CiЕК
-
,
-
07
є
-
,
CiЕК SaІeЕК
.
CiЕК SaІeЕК,
,
ABS14 ESC15
4
CiЕК SaІeЕК
-
CiЕК SaІeЕК
є
(3
є
є
CiЕК SaІeЕК
є
є
14
15
є
.
є
,
.
(AnЕi-lАck BГakinЇ SКДЕem) (ElecЕГАnic SЕabiliЕК CАnЕГАl) -
а
,
є
,
5
blocked See manДal
.
.
.
,
є,
CiЕК SaІeЕК
WindВcБeen ВenВoБВ
blocked See manДal
є
,
.
,
.
-
,
є
.
WindВcБeen ВenВoБВ
є,
-
,
-
-
,
'є
,
,
.
..
).
.
,
є
CiЕК SaІeЕК
,
1,5
(
-
,
(
.
. 237)
,
.
.
І
а
а
/ ).
є
,
І
.
/
.
є
.
.
є
,
.
є.
07
.
}}
239
07
||
,
-
(
-
"
,
),
"
. 0,5 Й 3,0
(
. 237)).
а
а
-
(
а
CiГИ SafeГИї -
Ц
CiЕК SaІeЕКг (
CiЕК SaІeЕКг (
. 237)
CiЕК SaІeЕКг (
. 238)
. 236)
З
CiЕК SaІeЕК™ є
є
(
. 237)
ь
).
-
є
є
є
,
.
(
-
VАlvА.
VАlЗА.
-
.
CiЕК SaІeЕКг.
CiЕК SaІeЕКг,
а
VАlЗА
,
,
-
.
-
'
VАlЗА,
,
07
:
-
:
є,
.
а
-
-
.
а
є
,
VАlЗА.
,
-
:
а
:
.
240
-
1
-
.
07
а
:
а
IEC 60825-1:1993 + A2:2001.
FDA (
"
26
-
є
є
а
, FDA)
,
2001 ..
(
,
,
а
)
,
,
є
,
.
є
II (
. 88),
.
,
-
-
є
VАlЗА.
а
а
а
-
а
.
а
а
а
,
,
є
28ш × 12ш
-
.
.
є
2,64 µJ
(
!
100
,
/
.
33
є
)
№. 50"
45
-
є
'є
-
-
-
-
Ц
CiЕК SaІeЕКг (
CiЕК SaІeЕКг -
. 236)
(
. 238)
CiЕК SaІeЕКг (
. 237)
а
CiЕК SaІeЕКг (
. 238)
а
CiЕК SaІeЕКг (
. 242)
.
а
(
є
є
3
60825-1.
,
3
є
).
-
07
-
.
241
07
CiГИ SafeГИї є
ь
CiЕК SaІeЕК™ (
ь
. 236)
ь
,
ь
Ш
-
OK
.
-
.
-
/
AДГo bБaking bИ CiГИ SafeГИ
WindВcБeen ВenВoБВ
blocked See manДal
CiЕК SaІeЕКг
є
.
є
а
,
а
а
а
07
242
CiЕК SaІeЕКг
а
Ц
CiЕК SaІeЕКг (
CiЕК SaІeЕКг CiЕК SaІeЕКг (
. 237)
а
CiЕК SaІeЕКг (
. 238)
а
CiЕК SaІeЕКг (
. 240)
. 236)
(
. 238)
.
/
.
CiГИ SafeГИ SeБЕice
БeАДiБed
'
.
(
є
. 238).
.
є,
VАlЗА.
-
є
07
є
*16
ь
-
,
,
ь
.
ь
-
,
.
є
є
,
,
-
,
,
є
.
-
,
,
,
є
.
є
,
є
.
-
а
є
є
є
а
,
.
-
,
а
а
-
.
а
2
-
є
а
17
є
а
-
Ц
-
(
*
. 244)
-
(
. 247)
*
*
(
. 245)
-
(
-
(
(
. 251)
-
. 247)
*
*
. 249)
*
-
(
. 253)
*
07
-
.
16
17
-
VАlЗА.
:
1
є
-
є
-
.
"
1".
*
/
,
"
".
243
07
*-
CiЕК SaІeЕКг (
.
. 236)
,
1-
є
є
,
.
є
.
,
3-
19
ь
є
,
,
.
є
,
18.
-
.
.
19
2-
-
07
ь
3.
,
:
244
*
/
2.
,
-
-
.
.
"
".
,
є
,
є
,
-
,
,
.
,
18
19
є
19
ь
,
-
-
.
.
є,
19
.
19
.
є
1.
2.
ь
є
є
:
(1),
є
,
-
є
,
.
-
,
-
07
.
є
,
є
.
є
"
,
.
.
,
,
",
"
а
.
,
є
-
"
є
*-
Ц
(
. 243)
*
.
80
/ (50
/)
.
,
ь
є
-
.
є
.
ь
ь
-
-
.
,
07
є
.
є
ь
-
-
}}
*
/
,
"
".
245
07
||
,
.
,
є
ь
.
,
,
є
є
.
,
,
,
,
є
.
-
,
,
-
,
а
.
є
-
.
а
є
-
а
-
,
а
. CiЕК SaІeЕКг
а
-
є
,
а
,
.
,
-
/
,
,
.
.
,
є .
:
CiЕК SaІeЕКг,
(
. 236).
а
"
-
,
-
.
"
.
,
.
є
21
70
,
,
.
а
.
.
є
07
-
,
а
,
,
-
а
,
,
-
є
21
246
-
-
,
а
а
*
/
,
.
"
".
-
Ц
(
. 243)
*
07
,
,
*-
-
.
ь
.
"є
є .
,
є
.
,
,
є
.
,
є
,
,
а
,
/
80
.
є
,
,
,
80
.
1. З
-
ь
-
-
.
,
Ц
(
. 243)
-
24.
,
.
є -
.
:
-
а
,
.
,
,
.
а
,
-
є
-
,
а
,
-
-
"
а
*-
а
,
.
*
07
І
.
.
-
,
}}
*
/
,
"
".
247
07
||
І
MY CAR,
.(
є
. 127).
([1]
є
,
,
)
.
-
а
.
.
Long
ColliВion ЖaБning
ВДppoБГ ВИВГem
CAR (
. 127), є
.
а
07
.
WaБning ВoДnd ColliВion
ЖaБning
MY CAR
(
. 127), On
OІІ.
248
-
є
,
-
-
-
.
-
,
(
є
-
. 232)
4-5.
-
-
-
І
Long,
,
.
.
-
є
,
.
Long,
,
NoБmal.
ShoБГ
,
-
.
,
є
.
24
є
,
DБiЕeБ
MY
/
:
,
WaБning diВГance ColliВion
ЖaБning
MY CAR,
(
. 127) Long, NoБmal
ShoБГ.
:
а
-
-
,
-
07
100%
.
,
,
є
.
(
є
.
4
,
-
ь
,
. 127) MY CAR.
.
*-
-
І
-
є
,
-
-
.
а
(
/ (3
/ ).
(
. 244))
. (1)
,
,
.
Ц
(
*
. 243)
,
-
є
.
є
-
,
ABS
ESC (
.
. 206)
-
.
-
07
25.
25
:
-
.
}}
*
/
,
"
".
249
07
||
-
І
,
,
є
а
,
.
-
,
,
,
є
-
є
-
50
/ (30
/ ).
,
,
70
/ (43
/ ).
80
/ (50
є
4
-
(
27
250
є
. 216).
(
/ (3
є
є
-
/ ).
,
,
є
/)
,
-
,
-
. 227).
.
1,5
-
є
-
,
-
.
є
.
.
.
,
-
.
-
07
є
.
є
-
-
.
. 247).
-
.
27
,
-
,
.
'
,
,
-
(
,
'є
є
.
,
,
-
,
07
,
є
є
-
.
,
,
є
а
*-
,
-
ь
Ц
(
. 243)
,
,
ь
.
ь
є
є
-
є
а
а
є
,
.
"
"
-
-
а
а
,
,
.
-
,
.
-
.
*
І
-
,
,
.
(
. 101)
. 210)
DГiЗeГ AleГЕ CАnЕГАl - (
DAC)(
(
. 255)
,
-
.
,
(
,
,
:
є
'
,
-
,
є
,
-
-
. 259)
-
07
.
-
,
,
}}
*
/
,
"
".
251
07
||
-
.
І
-
є
15
.
.
,
.
'
є
WindВcБeen ВenВoБВ blocked See manДal,
є,
,
,
.
,
є,
,
,
-
.
-
є
.
.
-
.
:
а
а
а
є
є
-
DГiЗeГ AleГЕ CАnЕГАl
є
.
,
.
-
є .
07
.
є
-
VАlЗА.
Ц
а
252
*
/
,
"
(
".
. 243)
*
07
*-
,
,
ь
ь
.
ь
-
A
ColliВion ЖaБning
ВИВГem OFF
.
'
є
.
є
ColliВion ЖaБning
ВИВГem UnaЕailable
.
'
є
.
є
AДГo BБaking ЖaВ
acГiЕaГed
WindВcБeen ВenВoБВ
blocked See manДal
OK.
5
OK.
5
.
OK.
є
.
'
є
а
,
,
,
є
,
.
.
.
(
. 251).
07
}}
*
/
,
"
".
253
07
||
A
RadaБ blocked See
manДal
.
,
,
є
ColliВion ЖaБning
SeБЕice БeАДiБed
-
а
а
(
. 243)
-
(
.
*
*
. 244)
(
а
(
-
(
(
*
*
. 245)
-
а
. 247)
*
(
а
254
,
-
а
07
є,
VАlЗА.
Ц
а
-
. 251)
/
. 249)
,
. 247)
. 227).
.
а
A
(
*
*
*
"
".
-
є
,
.
07
*31
DГiveГ AleГЕ SКДЕem
,
ь
Ш
.
DГiЗeГ AleГЕ SКДЕem
,
а
(
а
Ц
AleГЕ CАnЕГАl (DAC)* (
(LDW)* (
. 255)
DAC
. 259)
/ ).
60
є
/ (37
є
,
ь
-
є
.
DAC
,
- DAC
є
DБiЕeБ
AleБГ ConГБol (DAC)*
DГiЗeГ
:
, LDW (
(40
-
є
є
. 256).
а
а
,
.
.
65
,
/
/ ).
-
.
є
.
є
,
-
.
,
є
-
.
31
-
. 259).
,
є
-
є
є
-
-
07
,
.
.
}}
*
/
,
"
".
255
07
||
є
.
,
.
-
є
-
,
DAC.
DБiЕeБ AleБГ ConГБol (
Ц
а
(
. 255)
а
DГiЗeГ AleГЕ CАnЕГАl (
DAC)* (
. 256)
а
DГiЗeГ AleГЕ CАnЕГАl (DAC)* (
. 258)
І
*
-
,
.
DГiЗeГ AleГЕ
,
,
:
а
а
а
-
,
,
.
І
07
(
256
*
є
. 251).
/
,
"
".
.
./
а
'
ь
ь
(
.
,
DAC)* -
MY CAR
. 127):
.
.
-
-
07
DГiЗeГ AleГЕ
(37
є 65
є
,
є
,
/ (40
є
,
DБiЕeБ AleБГ Time foБ a bБeak.
є
'
є
/)
є 60
/ ).
а
/
Ц
(
. 255)
AleГЕ CАnЕГАl (DAC)* (
*
. 255)
DГiЗeГ
-
є
-
.
є
а
.
-
:
а
OK
.
,
є
-
.
-
.
,
'
07
-
-
,
.
*
/
,
"
".
257
07
DБiЕeБ AleБГ ConГБol (DAC)* (
. 255)
є
:
ь
DAC
.
A
DБiЕeБ AleБГ Time foБ a
bБeak
.
WindВcБeen ВenВoБВ
blocked See manДal
є
,
,
,
є
-
.
DБiЕeБ AleБГ ВИВГem
SeБЕice БeАДiБed
-
07
(
а
є,
,
DГiЗeГ AleГЕ CАnЕГАl (
DAC)* (
. 256)
*
/
,
. 255)
-
. 251)
,
.
.
.
.
а
.
*
. 255)
AleГЕ CАnЕГАl (DAC)* (
а
258
(
Ц
а
є
.
'
а
A
,
DГiЗeГ
-
"
".
VАlЗА.
-
є
-
07
(Lane DeБaГЕuГe
WaГninЇ) є
а
І
(LDW)*
-
-
.
є
,
,
є
.
,
(
. 255)
*
-
.
LDW
є
,
.
-
,
Ц
а
(
,
ь
є
,
Ш
).
.
(
. 260)
(
. 260)
а
.
є
.
а
є
-
(
. 261)
а
(
(LDW) -
(LDW) 07
(LDW) -
(LDW) . 262)
-
*
/
,
"
".
259
07
:
(LDW) ((Lane DeБaГЕuГe WaГninЇ))
.
є
(LDW) -
а On aГ ВГaБГДp -
.
є
,
.
-
З
(Lane
є ь
DeБaГЕuГe WaГninЇ)
а IncБeaВed ВenВiГiЕiГИ б
є
,
(LDW)* (
а
LDW
є
а
LDW
є
,
,
,
260
*
/
,
-
-
-
LDW.
.
MY CAR.
CAR (
. 127).
ь
. 259)
є/"
.
-
є
07
:
є
ь
,
.
є
.
.
Ц
а
.
є
,
-
а
. MY
"
".
LDW
є
.
є
-
є
-
"
07
65
,
/ (40
а
LDW
/ ).
.
(LDW) є
-
Ц
а
(LDW)* (
WaГninЇ)
.
. 259)
(Lane DeБaГЕuГe
є
.
(
ь-
. 251).
І
Є
,
,
LDW
:
а
а
а
36
(
. 260).
"
",
36
є
36
а
а
а
є
36
,
є.
Ц
(LDW)* (
є
07
. 259)
,
.
(LDW) -
*
/
,
"
".
261
07
(LDW) ,
-
ь
-
.
є,
Lane DepaБГДБe WaБning ON/
Lane DepaБГДБe WaБning OFF
/
'
.
є
- Аn/АІІ.
є
WindВcБeen ВenВoБВ blocked
See manДal
5
.
.
'
є
,
,
,
є
а
DБiЕeБ AleБГ ВИВГem SeБЕice
БeАДiБed
(LDW)* (
262
*
/
,
.
(
. 251).
.
а
є,
Ц
07
,
.
.
а
:
. 259)
"
".
VАlЗА.
-
є
-
07
*
.З
,
ь
ь
є
ь
.
VOL
. 127) MY
(
CAR.
,
(
а
(
а
а
а
*-
. 265)
. 267)
(
. 267)
-
є ь
ь
.
. 265)
(
(
*
-
*-
. 263)
*(
а
:
а
а
Ц
а
-
є ь
On/OІІ
,
.
*-
,
-
*. 266)
*
є
є
.
І
,
є
а
а
а
є
.
-
,
/
.
.
07
.
-
,
.
.
}}
*
/
,
"
".
263
07
||
,
,
-
.
а
а
,
,
,
"
",
,
є ь
.
,
є
,
,
264
*
є
.
/
є
30
-
Ц
а
а
.
є
(
а
-
"
. 265)
*(
а
".
*(
. 263)
*-
-
. 265)
(
є
,
-
.
-
є
,
,
є
-
'
.
.
/
'є
'є
.
.
,
07
,
а
.
-
.
. 267)
*-
(
(
. 267)
*. 266)
*
07
І
*
.З
ь
ь
є
,
,
ь
.
,
G017833
-
(
(
а
.
. 263)
*-
. 265)
. 267)
(
(
. 267)
ь
ь
є
,
ь
.
-
є
є
. 263)
*-
(
а
а
-
*(
а
.
.З
Ц
а
а
1,5
,
-
VАlЗА -
*-
ь
,
.
On/OІІ.
-
**. 266)
*
G021424
.
.
є
,
,
є
,
-
-
-
0,8
-
-
.
.
.
(6
/ ).
10
-
/
-
-
07
-
}}
*
/
,
"
".
265
07
||
є
є
10
є
/ (6
.
.
-
/ ),
.З
І
є
ь
ь
-
є
,
.
,
-
-
PaБk AВВiВГ SИВГem SeБЕice БeАДiБed,
є
-
.
-
.
Ц
а
а
*(
(
а
а
07
*-
. 263)
*(
,
. 267)
(
а
(
є
. 265)
(
а
,
. 263)
*-
. 267)
*
/
,
,
*(
(
а
266
"
,
-
,
Ц
а
а
*
,
.
,
.
*. 266)
,
(
".
. 263)
. 267)
-
а
-
,
'
а
ь
.
:
*
. 263)
**-
а
(
*(
(
. 267)
*-
. 265)
-
. 265)
*
07
*
.З
ь
.
є
,
ь
,
ь
.
-
.
*
-
є ь
ь
є
-
.
.
І
-
ь
.
,
,
є
-
.
І
,
.
а
.
(
(
а
а
*-
. 263)
*-
. 265)
*(
. 267)
а
-
.
є
,
.
є
-
.
07
. 265)
(
(
а
. 263)
є
.
є
*(
а
а
-
Ц
а
а
ь
,
,
*. 266)
*
}}
*
/
,
"
".
267
07
||
,
-
.
,
.
,
.
(
є,
,
є
,
.
(
є
є
.
,
.
.
є
,
,
,
,
10 / (6
35 / (22
/ ),
/ ),
.
,
є
-
.
"
".
є
є
,
.
ь
.
,
є
,
,
-
.
"
"
5
,
-
.
-
,
.
,
/
-
-
І
*
.
. 263)*,
.
,
07
-
,
є
-
є
,
268
. 270).
.
-
.
'
-
І
-
є
,
-
.
,
.
є
.
07
ь
І
а
,
,
є
є
,
а
є
-
є
.
-
,
є
VАlЗА.
-
,
.
а
ь
*
.
ь
, 30
(
ь
)
.
,
'
,
є
,
,
-
(1)
. 30
.
-
є
(2)
1,5
.
,
.
є
є
.
(
є
2,0
є
.
.
,
,
/
,
-
. 263),
,
.
.
.
-
-
ь( )
07
0,8-1,5
0,4б0,8
0б0,4
}}
*
/
,
"
".
269
07
||
-
Ц
а
(
а
. 270)
(
-
.
-
TUNE,
.
2.
-
. 271)
а
*(
,
:
. 263)
-
3.
OK/MENU
-
,
EXIT.
є
*,
-
:
а
а
а
є
CAM -
.
а
-
ь
.
,
07
1.
270
*
/
,
"
".
є
OK/MENU,
є
-
:
-
TUNE.
CAM
Ц
(
*
. 267)
*(
. 263)
07
-
BLIS*
BLIS (Blind SБАЕ InІАГmaЕiАn) ,
,
,
,
І
,
,
-
,
.
ь
"
"
є
.
Ц
,
,
,
ь
.
а
'є
а
'є
.
а
а
'є
-
.
G021426
.
,
є
є
.
.
.
BLIS
-
.
.
І
Ц
(
(
. 270)
-
а
. (1)
:
.
-
.
07
. 263)
38
BLIS,
37
38
-
.
є
,
*(
є
,
*
. 267)
BLIS37.
є
BLIS
.
.
}}
*
/
,
"
".
271
07
||
'
.
,
BLIS* -
-
.
BLIS (Blind SБАЕ InІАГmaЕiАn)
,
,
.
,
.
,
BLIS* -
(
ь
. 272)
є
. 127) MY CAR.
'
/
BLIS
.
Ц
а
а
ь
.
-
(
є
,
BLIS
є
.
BLIS
є
BLIS
-
,
OK
.
BLIS (
. 274)
BLIS
є
,
'
є
3
.
-
,
.
BLIS
/
07
BLIS.
-
/
A=
є
272
*
/
,
"
".
.
.
. 9,5
B=
. 3,0 .
є
,
є 10 / (6
(1)
,
є
/ ).
(2)
-
07
є
(
є
.
.
BLIS,
є
'
,
. 271).
,
.
,
,
.
BLIS
.
є
BLIS
є
.
,
,
-
BLIS
-
є
,
/
.
BLIS
-
,
є
:
10
70
/
/
(6
(43
.
,
,
,
,
,
.
,
є
,
,
а
"
BLIS".
є
а
"
-
.
"
.
BLIS
,
.
є
,
,
.
/)
.
-
.
є,
.
,
.
є
є
,
BLIS
є
-
BLIS
-
І
,
є
.
/ ),
,
.
,
є
BLIS
BLIS SeБЕice
є
БeАДiБed.
є
,
07
,
,
BLIS
-
.
}}
273
07
||
BLIS BLIS
є
-
,
InІАГmaЕiАn) (
є ь ,
ь
BLIS* (
BLIS (
. 274)
BLIS (Blind SБАЕ
є
-
. 271)
-
.
.
Ц
а
а
.
VАlЗА.
є
-
. 271)
:
BLIS ON
BLIS.
BLIS
SeБЕice
БeАДiБed
,
ь
-
.
,
BLIS
CameБa
blocked
Шє
07
,
274
*
,
ь
ь
/
,
ь
.
-
"
".
BLIS
-
.
,
-
.
-
BLIS
07
BLIS
RedДced
fДncГion
-
BLIS
.
BLIS
є
BLIS OFF
-
,
BLIS.
OK
-
.
а
.
-
Ц
BLIS* (
. 271)
07
*
/
,
"
".
275
07
-
.
EДЕe eВЖiБamenЕА АБeГa em caГáЕeГ ДecЖndáГiА, iДЕА é, nãА Еem diГeiЕА à БГАЕeçãА cАnЕГa
inЕeГІeГência БГejЖdicial, meДmА de eДЕaçõeД dА meДmА ЕiБА e nãА БАde caЖДaГ inЕeГІeГência a
ДiДЕemaД АБeГandА em caГáЕeГ БГimáГiА.
HeГebК, DelБhi ElecЕГАnicД & SaІeЕК declaГeД ЕhaЕ L2C0038TR / L2C0055TR aГe in cАmБliance ИiЕh
Еhe eДДenЕial ГeВЖiГemenЕД and АЕheГ ГeleЗanЕ БГАЗiДiАnД АІ DiГecЕiЗe 1999/5/EC.
Є
The DeclaГaЕiАn АІ CАnІАГmiЕК maК be cАnДЖlЕed aЕ DelБhi ElecЕГАnicД & SaІeЕК / 2151 E. LincАln
RАad / KАkАmА, Indiana 46902 USA
'є
TRA
REGISTERED NА: 0018923/09
DEALER NА: DA37380/15
07
14785/POSTEL/2010 1982
TКБe AББГАЗal NА.: TRC/LPD/2009/87
EВЖiБmenЕ ЕКБe: LАИ PАИeГ DeЗice (LPD)
AGREE PAR L'ANRT MAROC
NЖmeГА d'aЇГemenЕ : MR 4838 ANRT 2009
DaЕe d'aЇГemenЕ : 22/05/2009
276
07
CАmБlieД ИiЕh IDA SЕandaГdД DA105753
TA-2009/163
APPROVED
CCAB09LP4590T3
а
Ц
(
. 226)
07
277
08
ь
*
ь
ь
є
,
Ш
’
є
ь
.
є ь
є
,
ь
-
а
-
а
а
(
. 280)
(
'
. 280)
(
(
. 279)
**-
*. 282)
. 283)
*-
-
-
.
-
.
.
Ц
(
(
'
(
є
. 280)
(
.
*-
. 280)
(
.
*-
. 279)
а
а
*(
а
.
а
Ц
а
ь-
,
є
.
а
а
.
.
,
*-
*-
І
*. 282)
. 283)
*-
-
.
-
.
,
є
.
08
*
/
,
"
".
279
08
ь
З
а
*ь
.
-
(
а
'
а
. 280)
(
(
ь
*-
*. 282)
. 283)
*-
*-
ь
-
є ь
-
-
.
.
а
,
-
.
,
-
.
.
.
а
.
.
08
280
є
є
.
.
,
.
.
-
є
Ц
а
а
*(
(
*
*-
. 279)
/
. 279)
,
"
".
.
-
08
1.
(6)
є,
2.
,
ь
.
-
(5) -
-
.
3.
(1),
є
5
.
'
,
(3),
5.
,
.
а
.
Ц
*(
(
. 279)
(
. 280)
'
а
є 0,1
,
,
(
(
. 279)
***. 282)
. 283)
*-
-
-
A.
.
-
6.
+
DiВappБoЕed ГeВГ
WaiГ 1 minДГe Гo
ГБИ again
,
-
+ AlcogДaБd
AppБoЕed ГeВГ
-
.
5
а
+ AlcogДaБd
AppБoЕed ГeВГ
ь
.
4.
,
,
,
а
а
.
є
-
A.
A
,
*(
. 279).
.
.
.
-
І
30
.
08
-
*
/
,
"
".
281
08
ь
Ц
*-
30
BКБaДД,
:
а
.
а
,
5
.
-
.
.
"
'
-
є
,
-
.
".
-
-
-
,
,
є
2
(3).
,
І
є
.
-
.
(
,
. 21).
'
AlcogДaБd BИpaВВ enabled
1
.
-
є
є
.
-
(2)
,
,3
,
,
(3)
.
є
(
.
+10
1
12
.
30
08
-40
є
"
".
-
.
.
.
)
10
+10
60
-5
180
,
BКБaДД (
.
)
1.
BИpaВВ
OK
5
VАlЗА.
,
BКБaДД
-
,
є
/
є
а
'
є
AlcogДaБd CalibБaГion БeАДiБed See
manДal.
*
+85
-
1
282
-5
.
ь
(º )
є
-
1.
.
,
,
08
'
BИpaВВ acГiЕaГed PleaВe ЖaiГ
foБ 1 minДГe,
AlcogДaБd
BИpaВВ enabled.
.
.
'
,
,
є
-
а
(
. 283)
*-
ь
-
Ш
,
OK
5
.
AlcogДaБd
ReВГaБГ
poВВible
AlcogДaБd
SeБЕice
БeАДiБed
.
AlcogДaБd No
Вignal
БeceiЕed
1.
а
а
Ц
(
(
(
а
. 280)
-
.
A.
(3)
.
.
**(
є
AlcogДaБd
PleaВe ГБИ
again
*-
. 280)
а
1
*-
. 279)
30
.
є
,
ь
. 280),
/
,
'
AlcogДaБd BИpaВВ enabled,
є
(
:
,
ь,
є
-
1.
а
*-
08
. 279)
VАlЗА.
}}
*
/
,
"
".
283
08
||
AlcogДaБd
PleaВe bloЖ
longeБ
.
AlcogДaБd
PleaВe bloЖ
ВofГeБ
-
AlcogДaБd
pБeheaГing
PleaВe ЖaiГ
-
є
STOP ENGINE.
-
. 279)
(
. 280)
.
3.
*
/
.
(
).
START/STOP
.
ENGINE
/
START/STOP ENGINE.
pБeheaГing.
-
. 279)
(
'є
. 185).
/
,
-
.
,
,
є
-
,
є
.
-
*-
*. 282)
,
,
3
є
START/STOP ENGINE
"
".
.
,
-
Engine
*-
. 280)
є
2.
-
*-
(
2
. 279).
.
,
,
-
2.
VАlЗА.
'
*
*(
AlcogДaБd PleaВe
bloЖ foБ 5 ВecondВ.
(
а
.
І
(
а
є ь
START/
.
*(
а
284
З
Ц
а
а
08
-
AlcogДaБd
PleaВe bloЖ
haБdeБ
A
1.
/
.
є
.
,
3
є
08
І
-
є
.
.
,
(
,
є
є,
. 87).
є
.
.
,
0-
,
,
І
-
-
.
а
є
:
а
START/STOP ENGINE є
.
P,
є ь
-
а
Ц
(
є ь
START/STOP ENGINE.
. 285)
а
ENGINE
є
:
START/STOP
,
.
Ц
(
. 87)
,
.
,
.
є
є
-
(KeИleВВ dБiЕe)*
(
2-3,
. 189).
-
08
*
/
,
"
".
285
08
(ERS)*
З
,
є
,
.
,
-
SЕaГЕ)
-
є,
ь
.
а
є
-
а
є
3
,
15
,
,
START/
STOP ENGINE.
є
є
.
(
є
,
. 284)
(
(
.
,
.
-
.
Ц
а
а
а
.
/
.
є ь
VАlvА On Call*.
.
/
/
,
/
/
-
І
(ERS Я EnЇine RemАЕe
:
а
а
-
є
.
а
.
-
. 87)
є
,
,
. 94)
а
є
.
,
-
(
,
'
.
4.
І
.
Ц
(
а
(ERS) -
. 287)
(
-
(ERS) . 288)
.
. 187).
08
3
4
286
60,
*
/
,
є ,
"
4-
".
.
ERS
.
08
(ERS) -
1.
(2)
.
,
,
2.
2
(3).
,
є
1.
(2)
:
.
3.
є
*
.
є
.
.
,
5
7
є
.
є
:
,
.
*-
*-
(
,
.
є
є,
. 183).
(
. 183).
-
.
-
-
.
є
а
а
а
а
,
.
-
/
:
,
PCC6
PCC,
.
І
.
5
6
7
є
є
а
а
а
.
3
(5) -
-
:
2.
(3)
,
,
є
є
,
:
.
-
(
08
. 181)
(
*
/
,
. 108).
}}
"
".
287
08
||
а
є
.
(1), (2)
(ERS) -
(4)
а
а
а
ERS
,
а
,
є
.
P
ERS
а
є 15
.
-
,
,
3
No БemoГe
ВГaБГ Too
manИ ГБieВ
.
Ц
а
а
(ERS)* (
(
. 286)
/
,
"
ERS
ERS
No БemoГe
ВГaБГ GeaБ
noГ in P
ERS
,
".
-
-
No БemoГe
ВГaБГ LoЖ
baГГeБИ
ERS
.
.
No БemoГe
ВГaБГ Engine
ЖaБning
.
P.
ERS
.
-
A.
RemoГe
ВГaБГ off
Engine
coolanГ leЕel
loЖ
.
,
ERS
-
2
No БemoГe
ВГaБГ LoЖ
fДel leЕel
No БemoГe
ВГaБГ DБiЕeБ
in caБ
*
,
ERS.
(ERS) . 288)
08
288
є
-
ERS
,
-
(
No БemoГe
ВГaБГ DooБ
open
ERS
No БemoГe
ВГaБГ BonneГ
open
ERS
.
. 380).
/
.
.
-
08
-
A
No БemoГe
ВГaБГ CaБ noГ
locked
ERS
,
No БemoГe
ВГaБ KeИ in
caБ
ERS
є
ь
-
.
-
,
.
VАlЗА.
ERS
RemoГe ВГaБГ
off GeaБ noГ in
P
RemoГe ВГaБГ
off DБiЕeБ in
caБ
ERS
,
-
P.
ERS
-
ERS
.
-
ERS
RemoГe ВГaБГ
off BonneГ
open
ERS
-
RemoГe ВГaБГ
off LoЖ fДel
leЕel
ERS
а
а
-
. 394)
.
.
,
-
,
-
.
,
(ERS)* (
1.
. 286)
:
0,
(ERS) (
-
-
,
VАlЗА.
. 287)
-
-
Ц
(
(
,
.
ERS
є
-
.
RemoГe ВГaБГ
off LoЖ
baГГeБИ
A
.
RemoГe ВГaБГ
off Engine
ЖaБning
RemoГe ВГaБГ
off Engine
coolanГ leЕel
loЖ
2.
. 88).
,
-
.
-
-
-
12 .
08
A.
}}
*
/
,
"
".
289
08
||
3.
-
,
9.
,
,
10.
.
, 1500
(1).
11.
. 396).
-
-
6.
>
,
7.
(3).
8.
є
,
(4).
08
290
,
,
.
є
.
,
.
,
,
(2).
,
а
.
а
є
-
.
а
-
є
-
є
.
,
.
12.
,
,
є
.
.
5.
(
./
а
,
-
.
.
.
є
,
4.
,
-
.
.
є
.
Ц
(
. 284)
08
(
)
є
а
а
З
.
.
(
(
,
.
- PАИeГДhiІЕ(
є
є
а
.
а
,
6-
.
.
І
,
Ц
- GeaГЕГАnic* (
,N
R.
6-
а
.
.
-
-
є
.
-
є
.
-
-
ь
. 296)
,
.
-
І
-
-
:
. 291)
, GeaГЕГАnic
. 292)
а
є
-
.
. 292)
а
,
6-
.
(
)-
,
.
ь
-
-
N.
.
а
а
.
Ц
(
а
*
/
(
. 291)
-
,
(
)
. 436)
"
".
08
291
08
І
*
- GeaБГБonic*
(
є
,
)
GeaГЕГАnic
.
є
.
'є
,
'
,є
,
.
ShiІЕ IndicaЕАГ) -
-
є-
- GSI (GeaГ
є ,
.
є
,
,
,
"
-
"
.
є
.
.
є
:
.
"
"
-
D:
*.
(
є
.
є
.
08
292
,
-
"+",
"-" (
).
*
/
є
.
є
є
є
P, R, N, D, S*, 1, 2, 3,
(
- GeaГЕГАnic* (
-
. 292)
.(
"
.
. 291)
.)
,
. 69)
:
Ц
а
а
-
. +/–:
. S:
".
,
є
є
-
08
",
"S",
є"
є
GeaБГБonic -
,
.
,
P.
. 315),
.
є
R.
II,
є
-
. 88).
(
є
ь
,
.
,
-
"+S-".
-N
є
,
,
N.
,
-
P.
-
є
(
.
P
-
,
,
-
II,
є
1, 2, 3,
,
. 88).
D,
.
R,
є
.
+
)
,
"+" (
-
"+S–"
-
є
"–"
,
,
-
.
є
,
)
–.
.
GeaГЕГАnic
-
-
,
.
є
а
-
D
є
,
(
-D
.
а
.
-
-
"+S-"
N
,
є
,
.
,
.
D
-
І
є
,
-R
P,
,
(
GeaГЕГАnic
-
.
P.
.
:
-
-
(+S-)
P
є
08
.
:
}}
293
08
||
а
І
D.
І
є
,
,
"+S–".
S,
-
є
є
(1, 2, 3,
).
-
,
,
"D"
,
є
-
-
є
-
/
,
є
"+":
є
"
".
-
"D".
-
-
.
:
.
є
а
,
-
,
-
"D".
,
-
є
,
.
*
є
.
08
294
"-":
,
.
.
.
:
а
"
,
.
,
.
"
є
-
*
".
-
є
"
є
-
*-
.
08
є
є
,
3.
* (S)8
GeaБГБonic -
.
.
є
.
є
-
-
D
D
(
є
"+S–" -
.
"
S.
-
.
,
-
є
3-
,
,
1.
D
,
D
3
19.
,
"
(
"+S–" -
-
),
,
-
-
GeaГЕГАnic
)-
є
*,
.
"
є
є
є
-
є
.
-
,
-
.
2.
.
.
-
є
є
-
.
-
,
-
є
.
є
-
.
,
8
9
є
",
,
),
".
"
GeaБГБonic -
"+" (
1
3.
,
-
,
-
-
.
:
а
є
-
.
-
є
.
є
(
а
а
а
,
.
. 338).
Ц
- PАИeГДhiІЕ* (
(
. 291)
(
. 436)
. 296)
(
)
-
08
"S".
*
/
,
"
".
295
08
- PoЖeБВhifГ*
PАweГДhiІЕ
є ь
є
,
GeaГЕГАnic,
PАИeГДhiІЕ
,
(
-
-
.
,
PАИeГДhiІЕ
(
. 422).
є
GeaГЕГАnic.
*.
є
PАИeГДhiІЕ
"(
а
2(GeaГЕГАnic).
*
/
є
є
,
а
:
,
,
є
.
-
.
-
ЯMPS6Я
PАИeГДhiІЕ.
-
-
є
,
,
,
.
-
,
,
,
є
є
,
є
.
.
.
.
є
'
3-
,
,
)
"GeaГЕГАnic -
PАИeГДhiІЕ
08
296
. 292):
/)
,
.
-
. 338).
,
,
GeaГЕГАnic.
є
(
,
є
/ (6
Ц
. +S–:
. S:
,
(10
,
.
D:
,
.
GeaГЕГАnic,
є
.
. 338)
є
-
"
".
,
,
є
є
-
.
-
є
.
,
-
08
І
TБanВmiВВion hoГ BБake
Гo hold
.
A.
.
TБanВmiВВion hoГ PaБk
ВafelИ LeГ engine БДn
-
.
TБanВmiВВion cooling LeГ
engine БДn
'
.
.
N
A
P,
є
.
є
є
,
,
.
TБanВmiВВion hoГ
PaБk ВafelИ LeГ engine БДn
є
,
є
є
,
.
,
,
.
-
,
.
а
а
є
-
є
І
,
OK
,
,
.
-
.
N
є
:
,
є
P,
,
.
A.
.
-
Ц
- GeaГЕГАnic* (
-
. 292)
(
. 436)
.
-
'
(
'
. 125).
'
,
,
,
.
,
-
*
08
/
,
"
".
297
08
І
(P)
Є
ь
:
-
.
а
.
(P)
P
(
II.
N
.
ь
,
(
,
),
є
(
II.
D.
,3
є
,
N
P, R, N
-
N,
-
є
є
,
,
(N)
- "+/-"
D.
,
-
-
G021351
10
:
"SБАГЕ".
,
,
. 88)
,
. 88)
є
P,
.
.
11
,
є
(
.
.
-
. 185)
.
P
10
11
298
є
:
08
.
4.
2
.
-
.
.
08
а
а
Ц
- GeaГЕГАnic* (
. 292)
- PАИeГДhiІЕ* (
. 296)
- (AWD)*
(HSA)*12
ь
ь
є ь
ь
HSA (Hill SЕaГЕ AДДiДЕ)
ь
є,
.
є,
є
-
.
,
.
є
,
є
.
а
,
-
Ц
(
(All Wheel DГiЗe)
. 284)
є,
.
є
-
.
є
,
є
.
.
є
є
.
12
.
HSA
-
08
.
}}
*
/
,
"
".
299
08
,
є
Hill DeВcenГ ConГБol (HDC) *13 -
.
,
-
.
(HDC)
HDC
ь
ь
"
.
є
ь
ь
ь
є ь
.
ь
ь
є
ь
ь
ь
,
є ь
,
.
,
XC70 AWD.
13
300
*
/
,
"
".
-
,
HDC
ь .
HDC
є
08
.
-
.
,
HDC
HDC
,
є
є
є ь
".
.
HDC
,
/
,
-
.
є
,
є
-
-
є
-
HDC -
/
HDC
.
.
-
-
.
є
.
є
є
,
.
-
08
HDC
є
,
1
.
.
'
є
Hill deВcenГ conГБol
ON.
.
-
1,
є
A
HDC
:
а
а
,
є ь
1
,
-
D.
І
HDC
,
D.
.
,
-
,
10
7
/ (6
/ (4
є
/)
/)
є
,
10
,
-
.
7
/ (6
4
а
/)
VАlЗА,
.
-
є
.
.
SЕaГЕ/
-
є
,
є
, SЕaГЕ/SЕАБ,
є
.
-
є
,
-
,
є ь
.
є
-
HDC,
-
,
є
є
.
є
-
-
є
ь
,
-
І
HDC
є ь
1
,
. 292).
SЕАБ,
On/OІІ
а
- GeaГЕГАnic* (
SГaБГ/SГop*
-
ь
,
-
,
SГaБГ/SГop
Ц
- (AWD)* (
. 299)
.
08
є
.
-
є
.
}}
*
/
,
"
".
301
08
||
SЕaГЕ/SЕАБ
є
-
є
-
:
,
є
є
,
.
SГaБГ/SГop* -
-
A
,
є ь
є ь
-
SЕaГЕ/SЕАБ
є
,
є
.
,
.
-
є
є
(
(
SЕaГЕ/SЕАБ* -
є
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
а
SЕaГЕ/SЕАБ* є
(
. 303)
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 306)
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 308)
(
. 304)
- SЕaГЕ/SЕАБ (
. 306)
,
-
. 305)
є
/
,
A
,
,
-
,
,
.
-
,
.
-
=
,
=
.
є
є
-
,
,
.
,
є
"
".
-
-
,
.
.
,
:
. 398)
,
,
,
08
*
,
A
On/OІІ.
. 284)
SЕaГЕ/SЕАБ* -
а
.
-
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 302)
а
а
а
-
,
M
-
-
Ц
а
302
SЕaГЕ/SЕАБ
SЕaГЕ/SЕАБ
-
.
M/A
,
є
SЕaГЕ/SЕАБ.
-
08
SГaБГ/SГop* є ь
SГaБГ/SГop
M/
AA
SЕaГЕ/SЕАБ.
M
:
1.
.
2.
ь
-
.
-
є
,
-
-
є
.
M+
A
:
є
A
=
є
,
-
.
,
A
=
.
SЕaГЕ/SЕАБ
-
а
а
а
а
,
є
M/AA
-
.
.8
(
SЕaГЕ/SЕАБ* -
M+A
. 284)
SЕaГЕ/SЕАБ* (
а
SЕaГЕ/SЕАБ* є
(
. 303)
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 306)
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 308)
(
. 304)
/ ).
M+A
є
(
є
/ (5
.
. 301)
SЕaГЕ/SЕАБ* -
-
.
. 306)
M+A
-
. 305)
є
,
-
:
-
Ц
SЕaГЕ/SЕАБ* (
а
а
,
-
-
.
є
-
/
.
A
.
.
є
SЕaГЕ/SЕАБ
SЕaГЕ/SЕАБ
є ь
M+A
.
-
-
є
-
M+A
30ш .
,
.
-
M+A
08
- SЕaГЕ/SЕАБ (
. 398)
}}
*
/
,
"
".
303
08
||
M/AA
є
.
-
M/AA
M+A
є
M+A
.
-
-
,
1500-2500
-
/ QЖeЖe AДДiДЕ.
-
,
-
.
.
08
.
-
M+A
M+A
A
*
/
,
.
(
):
"
"+/-".
=
.
.
.
-
є
. 301)
M+A
M+A
.
SЕaГЕ/SЕАБ* -
(
є
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 306)
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 308)
(
. 304)
- SЕaГЕ/SЕАБ (
".
є
.
. 284)
SЕaГЕ/SЕАБ* -
M+A
,
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 302)
(
)
M/AA
Ц
а
304
,
SЕaГЕ/SЕАБ* (
а
а
а
M+A
.
B.
(
A
.
а
а
-
.
. 326)).
=
A
B
C
M+A
SЕaГЕ/SЕАБ
(
,
A
SC
M+A
(DPF) (
ь
ь
.
є
є ь
З
-
.
M+A
A
SГaБГ/SГop* -
є
. 306)
-
. 305)
є
-
.
є
є
,
.
. 398)
M+A
M+A
B.
,
M+A
-
08
M/AA
A
,
D
а
а
а
N.
A
B.
є
A
SC,
D
"+/-".
,
D-
R
A
-
а
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 302)
(
є
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 306)
(
. 306)
є
. 305)
M/A
-
A
,
=
,
=
.
.
є
. 398)
.
ENGINE
,
M
,
.
.
.
,
є
-
-
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 308)
- SЕaГЕ/SЕАБ (
-
:
-
SЕaГЕ/SЕАБ.
A
B
C
.
. 284)
SЕaГЕ/SЕАБ* -
SЕaГЕ/SЕАБ* є
(
. 303)
а
-
є ь
(
SЕaГЕ/SЕАБ* -
є ь
. 301)
а
а
-
SГaБГ/SГop* -
Ц
SЕaГЕ/SЕАБ* (
,-
A
.
а
а
=
,
/
.
Ц
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 301)
08
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 302)
а
*
=
-
.
-
A
-
P,
,
,
START/STOP
,
M
(
. 284)
}}
,
"
".
305
08
а
а
а
SЕaГЕ/SЕАБ* -
(
SЕaГЕ/SЕАБ* (
є
. 304)
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 306)
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 308)
а
- SЕaГЕ/SЕАБ (
,
-
є
,
,
,
.
2.
є
.
,
"
.
-
. ..
Ц
. 301)
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 302)
(
SЕaГЕ/SЕАБ* -
(
є
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
а
SЕaГЕ/SЕАБ* є
(
. 303)
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 308)
(
. 304)
- SЕaГЕ/SЕАБ (
".
а
а
. 284)
SЕaГЕ/SЕАБ* -
а
/
.
-
SЕaГЕ/SЕАБ* (
а
а
а
08
ь
-
3.
. 398)
а
а
*
MY CAR,
DRIVe
ь
SЕaГЕ/SЕАБ VАlvА,
:
1.
є
.
306
SГaБГ/SГop* -
-
SЕaГЕ/SЕАБ* є
(
. 303)
а
SГaБГ/SГop* -
. 306)
. 306)
. 305)
-
є
-
. 398)
а
а
Ц
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 301)
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 302)
(
SЕaГЕ/SЕАБ* -
є
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
а
SЕaГЕ/SЕАБ* є
(
. 303)
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 306)
. 304)
. 284)
(
-
. 305)
є
,
08
а
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 308)
- SЕaГЕ/SЕАБ (
. 398)
08
*
/
,
"
".
307
08
SГaБГ/SГop* є
.
SЕaГЕ/SЕАБ
ь
-
-
І
є
,
-
DepБeВВ bБake and clДГch
pedalВ Гo ВГaБГ
-
є
"
".
START/
-
є
.
є
D.
є
-
,
-
VАlЗА.
DepБeВВ clДГch pedal Гo
ВГaБГ
08
/
є.
STOP ENGINE.
PДГ geaБ in neДГБal Гo
ВГaБГ
*
.
M/AA
SЕaГЕ/SЕАБ
AДГoВГaБГ Engine БДnning
+
308
є
.
/
AДГo SГaБГ/SГop SeБЕice
БeАДiБed
PБeВВ ВГaБГ bДГГon
.
SЕaГЕ/SЕАБ
.
M+A
,
A
M+A
M
.
-
-
M
M
08
І
SelecГ P oБ N Гo ВГaБГ
=
,
-
а
а
а
а
а
=
,
STOP ENGINE,
є
N
START/STOP ENGINE.
-
P
N.
P
A
START/
A
.
є
є
-
-
-
VАlЗА.
Ц
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 301)
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 302)
(
. 284)
SЕaГЕ/SЕАБ* SЕaГЕ/SЕАБ* -
(
є
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
а
SЕaГЕ/SЕАБ* є
(
. 303)
а
SЕaГЕ/SЕАБ* (
. 306)
а
M/AA
SЕaГЕ/SЕАБ
PБeВВ ВГaБГ bДГГon
A
/
(
. 304)
- SЕaГЕ/SЕАБ (
. 306)
-
. 305)
є
,
. 398)
08
*
/
,
"
".
309
08
*
ECO14
є
є
є
,
ь
І
5%,
є
ь
ь
VАlvА
,
є
.
-
-
-
,
.
.
є
,
ь
є
ECO,
,
ECO
-
ECO
є
.
,
ECO -
ECO:
.
є
ECO .
ECO .
Eco CoaВГ -
а
а
EcА CАaДЕ ,
.
є
.
а
SЕaГЕ/SЕАБ -
EcА CАaДЕ є
.
а
-
-
.
,
60
310
*
/
,
70
.
"
".
.
є
.
,
,
,
-
-
-
EcА CАaДЕ
,
-
-
.
/
ECO
,
08
14
є
ECO -
є
є
є
-
.
-
.
а
є,
.
є
"PЖlДe & Glide" (
-
08
)
.
-
EcА CАaДЕ
.
а
. 65-140
а
-
:
а
є
-
EcА CАaДЕ:
/)
є
-
EcА CАaДЕ.
:
.
-
=
а
EcА CАaДЕ
EcА CАaДЕ
є
.
а
є
,
є
,
D
:
/)
. 65-140
-
/
ь
-
"S+/-".
-
.
MY CAR
.
.
Eco CoaВГ ,
а
а
є
ECO.
а
Eco CoaВГ
а
-
-
:
а
а
D
-
.
І
а
а
-
-
.
S+/-
(40-87
-
*
/
а
.
:
є
а
,
. 6%.
а
а
а
-
Eco CoaВГ
-
=
/ (40-87
:
а
є
є
. 6%.
,
MY CAR (
ECO -
. 127).
Ц
(
. 139)
-
-
08
311
08
ь
ь
є ь
.
,
.
.
-
.
(
,
є
,
.
є
,
/
,
,
-
(HSA)*
є
,
VАlЗА,
.
.
,
.
.
"
.
ь
,
"
".
-
є
,
-
,
,
є
-
.
-
-
-
VАlЗА.
.
-
"
,
. VАlЗА
,
.
*
.
є
08
312
'
,
-
.
.
а
.
є
.
. 299)*,
.
ь
.
(
,
.
,
-
-
. 432).
а
-
є
.
,
,
-
.
,
,
є
-
:
.
є
.
,
-
-
-
.
-
є
є
VАlЗА.
-
08
-
-
.
(
(
а
.
2
Ц
а
а
-
,
а
-
-
. 314)
(
(
,
є
.
.
, ABS
,
.
є
ABS
,
є
ABS
.
-
.
.
Ц
а
а
а
(
. 312)
(
(
а
-
.
є
.
-
VАlЗА.
MIN,
ь
є
-
-
-
,
. 314)
. 313)
ь
ь
ь
(AnЕi-lАck BГakinЇ SКДЕem)
ь
-
.
.
-
-
ь
. 315)
-
. 315)
-
-
. 314)
(
-
. 314)
08
313
08
ь
ь
-
ь
є ь
,
50
/ (31
є
(
є
ь
.
ь
є
08
314
а
,
.
ь
(EmeГЇencК BГake AДДiДЕ)
ь
,
ь
.
ь
-
-
EBA
-
.
EBA
є
ь-
є
є
-
ABS.
є
.
10
/)
/ (6
. 105)
,
є
.
а
а
а
ь
ь
ь
,
/ ),
є
.
.
-
є
І
-
-
(
(
є
. 315)
. 314)
. 313)
-
(
,
)
,
-
.
.
(
. 312)
(
(
а
EBA
є
Ц
а
а
а
. 312)
(
-
,
є
-
Ц
(
.
-
. 315)
-
-
. 314)
(
. 313)
-
08
ь
ь
ь
ь
є
,
ь
ь
ь
є
/
.
є
-
.
є
.
,
-
,
,
.
є
ь
.
(
ь
1.
-
2.
:
-
.
є
,
,
.
,
3.
.
. 289).
1).
а
.
:
>
.
.
-
.
ь
.
.
І
.
,
-
.
-
є
є
,
-
-
а
.
.
-
,
,
-
(
)
P(
P
-
-
:
.
08
}}
315
08
||
ь
ь
І
-
,
. VАlЗА
є
.
1.
-
.
2.
.
3.
.
4.
D
R
.
1.
2.
ь
.
ь
>
.
1-
>
1.
,
є
є.
15.
.
3.
-
.
>
є
,
1.
D
-
R.
2.
-
-
.
3.
.
>
є.
є
,
є.
,
,
:
START/STOP ENGINE.
,
-
.
,
,
15
,
15.
08
316
є
є
,
,
,
.
-
2.
є.
І
.
є
,
.
3.
-
є
.
.
08
ь
'
.
"
,
є
. 126).
,
.
-
/
а
.
,
є
-
(
,
є
)
.
.
а
HandbБake noГ
fДllИ БeleaВed
(
-
є
"
-
VАlЗА.
.
H
є
:
а
.
:
а
.
:
є
є,
VАlЗА.
є
08
}}
317
08
||
-
/
HandbБake noГ
applied
H
є
:
а
.
:
а
.
.
HandbБake
SeБЕice БeАДiБed
B
є
VАlЗА.
є
,
,
,
,
:
а
.
:
а
,
,
(
)
P(
OK
318
а
1-
).
-
.
08
-
Ц
(
. 312)
є
VАlЗА.
08
є,
,
.
.
25
(30
ь
-
25
є
-
.
,
,
,
,
,
-
,
а
.
.
а
а
,
.
,
*(
-
а
-
є .
.
а
.
є
-
-
-
. 331).
.
-
-
-
-
є
'
є
High engine ГempeБaГДБe SГop ВafelИ.
-
Ц
,
. 341)
(
-
а
VАlЗА.
(
.
-
,
є
,
,
,
-
,
.
є
.
-
-
.
(30
є
-
.
,
-
.
70),
.
XC70),
,
,
-
а
. 338)
.
а
*
/
.
High engine ГempeБaГДБe TДБn off
engine
Engine coolanГ leЕel loЖ
SГop ВafelИ
.
є
,
,
,
,
'
є
,
"
".
08
}}
319
08
TБanВmiВВion
hoГ RedДce Вpeed
TБanВmiВВion
hoГ SГop ВafelИ WaiГ foБ cooling.
,
-
/
ь
.
(
ь
. 394)
.
,
а
.
.
,
!
.
.
.
а
II (
ь
ь
. 88)
-
є ь
-
,
.
І
-
.
I,
.
а
.
ь
:
.
Ц
(
. 168)
а
а
а
а
(
,
).
є
LoЖ baГГeБИ chaБge PoЖeБ
ВaЕe mode.
є
,
/
є
.
–
08
15
,
320
є
.
.
.
08
а
є ь
:
а
є
а
,
(
. 440)
(
.
,
,
а
а
а
а
а
,
є
).
-
.
:
-
. 353) є
.
(
. 375)
(
. 350)
(
. 382)
-
.
-35 ш .
' ,
(
. 393)
.
VАlЗА
є
,
І
.
.
.
'
-
'
)
(
'
,
(
ь
,
.
.
-
а
. 432).
'
.
-
.
.
-
.
.
-
а
а
-
а
,
,
.
є
(
. 380)
50%
є
-
Ц
є
а
.
(
,
.
є
-
,
Ц
(
. 321)
08
321
08
-
/
є ь
/
-
:
є ь
/
-
є
-
.
є,
а
322
/
(
є
є
2.
.
(
.
.
Ц
. 323)
-
,
,
.
,
)
.
-
08
а
1.
є
.
-
-
.
а
Ц
(
. 323)
08
ь
.
-
а
Ш
,
-
.
/
,
ь
ь
І
-
ь
.
.
.
16
ь
,
,
,
.
,
.
,
.
а
.
,
.
-
а
є
а
,
є
, 15
,
(
-
є
.
Ц
. 322)
(
-
-
.
.
.
,
.
,
-
'
-
-
. 323)
08
16
є
.
}}
323
08
||
а
-
'є (
-
. 439)
-
.
є ь
.
.
.
.
,
,
.
.
EN 228.
є
-
ь-
а
-
95 RON
.
а
98 RON
-
.
VАlЗА
.
є
-
;
+38 шC
'
є
а
324
.
Ц
-
(
(DPF) (
(
. 440)
-
-
,
08
.
а
,
а
а
а
є
-
І
. 325)
. 326)
2
-
а
.
.
,
є
VАlЗА.
-
08
-
ьь
ь
а
(
а
а
а
а
,
є
,
EN 228 E10 (
)
.
а
є
є
є ь
-
,
. 10%
,
є
(
(
.
2
-
'є (
.
.
,
-
а
а
а
а
FAME17 (FaЕЕК Acid MeЕhКl EДЕeГ)
.
є
є
.
,
VАlЗА,
7%
,
-
,
VАlЗА.
.
є,
17
FAME (FaЕЕК
,
є
.
.
'є
:
є
,
а
/
. 7%
Acid MeЕhКl EДЕeГ).
0шC),
-
. 439)
10
,
є
,
EN 590,
JIS K 2204
SS 155435
а
-
JIS K 2204.
.
,
,
-
.
(
. 329)
. 440)
,
-
. 323)
є:
а
є
EN 590, SS 155435
Ц
-
-
.
10%
-
E10 (
).
85
ь
.
10%
).
а
(
ь
,
є
-
є
.
08
}}
325
08
||
ь
.
18
ь
,
,
'
-
:
є
.
.
.
-
,
1.
-
.
.
(
START
2.
.
3.
,
/
/
START.
,
,
. 367).
,
.
-
-
-
є
.
08
18
326
є
.
-
а
а
а
є
-
"
є 10-20
,
-
-
(
(DPF) (
. 440)
-
.
є,
. 323)
. 326)
2
.
.
.
,
80%,
'
є
-
.
,
-
.
-
.
-
є
є
Ц
(
.
.
.
,
"
.
І
а
,
-
,
VАlЗА (
,
:
ь -
.
.
:
-
(DPF)
є
,
.
-
,
4.
,
. 87).
,
,
-
-
ь
,
є
SooГ filГeБ fДll See manДal.
,
-
-
08
,
.
,
,
20
.
,
-
-
.
а
а
а
а
*
Ц
-
(
(
. 323)
(
. 325)
2
. 440)
-
'є (
Ш
(CNG - CАmБГeДДed NaЕuГal GaД)
ь
Bi-
Fuel.
. 439)
І
є
,
:
,
.
а
а
-
-
а
.
є
-
.
-
*,
є
1.
.
.
2.
,
є
,
.
,
є
.
.
3.
-
5
>
.
,
,
,
,
08
.
}}
*
/
,
"
".
327
08
||
4.
*
,
.
є
5.
Bi-Fuel є
- CАmБГeДДed NaЕuГal GaД)
.
ь
.
).
(CNG
.
-
є
є
,
,
-
є
,
.
,
.
є
.
-
,
.
ь
/
Ц
а
Bi-FЖel* (
. 27)
є
а
*(
а
(
. 322)
. 369)
-
є
є
-
,
.
.
є
є
08
328
*
/
,
"
а
BI-FUEL
є
а
BI-FUEL
".
.
,
-
-
:
є
є
а
є
-
(
-
,
.
VАlЗА.
.
-
Ц
Bi-FЖel* (
. 27)
а
а
а
-
,
,
є
*(
. 327)
*(
(
. 322)
. 369)
-
-
08
-
.
ь
а
а
-
ь
Ц
-
(
. 324)
(
,
. 325)
.
.
(
.
а
)
/
/
,
.
є
ь
ь
ECO GЖide*,
ь
-
-
-
,
.
Lambda-ВondTM
Lambda-ДАnd є
,
-
є
,
2(
,
.
,
,
.
є
.
.
. 440).
є
,
.
-
,
(
).
є
є
-
08
,
}}
*
/
,
"
".
329
08
||
,
PАИeГ ЇЖide* (
а
. EcА ЇЖide
. 73).
а
ECO,
ECO21.
а
є
EcА CАaДЕ22 -
а
а
-
.
,
(
а
а
-
-
а
а
-
.
,
-
.
’є
,
а
є
.
а
.
-
.
,
08
.
є
21
22
23
.
"
.
є
*
/
,
а
-
є
,
є
є
,
.
.
а
.
-
VАlЗА CaГ CАГБАГaЕiАn,
.
(
. 24).
,
є
(
. 440).
ECO".
"
,
,
.
а
а
330
,
-
".
2
,
.
,
є
-
.
-
а
. 292)23.
.
. 442).
(
.
-
є
.
.
-
Ц
(
(
. 323)
2
. 440)
-
'є (
. 439)
08
.
*
(
Ш
,
ь
ь
.
,
(
.
-
-
,
а
, 1000
.
-
а
-
-
, '
є
TБaileБ bБake lighГ malfДncГion.
-
-
-
-
).
-
(
є
.
,
,
,
є
,
а
12 %.
(
-
.
. 428).
ь
,
13
7
.
.
-
TБaileБ
*
.
-
,
,
'
є
indicaГoБ malfДncГion.
.
.
VАlЗА,
,
.
,
-
,
.
-
.
,
.
-
є
,
а
-
є
,
-
. 442).
а
-
.
.
-
а
VАlЗА,
є
є
а
.
-
,
-
-
,
а
а
,
,
. 427).
,
а
є
,
ь
.
є
-
-
,
,
VАlЗА.
є
-
.
,
.
,
08
}}
*
/
,
"
".
331
08
||
І
*-
є
є
*-
-
VАlЗА.
є
.
-
,
а
а
.
5-
.
Ц
а
(
а
а
,
2300-3000
(
. 333)
(
. 382)
. 332)
. 332)
/
.
(
/
-
а
-
-
,
-
-
. 331)
*
1.
/
3.
-
.
-
P.
4.
.
а
,
"
,
.
,
*
-
.
2.
*
08
332
-
-
-
Ц
а
*-
є
,
ь
є
.
*-
є
а
4500 /
- 3500 / ),
.
а
-
ь
.
є
.
.
(
є
.
.
(
а
ь
".
P
-
08
,
є
.
/
.
а
-
.
*
а
ь
ь
.
ь
Ц
(
*
. 331)
,
.
PАИeГДhiІЕ,
(
. 296).
.
,
- PАИeГДhiІЕ*
1.
'є
*. 335).
(
.
2.
D.
3.
.
а
.
а
.
.
Ц
- GeaГЕГАnic* (
-
VАlЗА:
а
-
.
4.
а
/
,
-
. 292)
а
.
І
.
08
*
/
,
"
".
333
08
*З
є ь
.
*-
Ц
а
*. 334)
(
а
/
а
. 331)
(
.
*
ь
G021485
G031121
(
'є
*. 335)
.
B
,
.
Bi-FДel*
є
A
.
08
334
*
/
,
"
".
G026080
є ь
-
08
Ц
а
а
H
а
C
/
(
(
. 334)
. 331)
'є
(
*. 335)
/
/
*-
*-
Цє
Шє
:
-
є ь
*
E
F
(
A (V70)
1129
A (XC70)
1113
B (V70)
93
B (XC70)
80
C
855
D
428
E
112
F
346
)
G018928
G
G017971
D
.
-
,
.
G
H
08
}}
*
/
,
"
".
335
,
.
08
336
,
.
є
G021490
G021488
.
є
G000000
G021489
G021487
08
||
.
.
.
,
.
,
.
G021495
G021494
08
.
.
,
-
,
.
ь
.
,
є
.
.
-
08
}}
337
08
||
Ц
а
(
а
(
а
(
. 331)
ь
*. 334)
*
-
-
.
'
-
.
1.
-
.
2.
.
,
*-
. 334)
-
.
3.
,
.
,
,
є
.
(
. 334).
*-
-
START/STOP ENGINE ІІ,
.
(
. 87).
-
4.
є
.
5.
,
,
.
G018929
6.
08
.
338
*
/
,
-
"
".
.
.
-
є
.
,
-
08
а
,
,
.
.
а
І
а
а
ІІ -
є
-
,
а
є
80
.
/ (50
80
є
.
.
-
/)
,
10
(6
,
- 10
,
/ ).
.
(
,
-
є
5
.
-
,
є
-
.
) GeaБГБonic
.
.
GeaГЕГАnic.
(
. 422).
є
-
-
-
10
-
-
,
.
є
.
.
ЯMPS6Я
PАИeГДhiІЕ.
-
/
а
-
-
,
.
:
–
N
-
.
"
:
N
є
є
–
–
PАИeГДhiІЕ
.
,
PАИeГДhiІЕ,
:
(
,
) PoЖeБВhifГ
-
".
,
.
(
. 289).
-
-
08
}}
339
08
||
ь
ь
-
ь
.
ь
є ь
,
.
є
-
(
,
:
-
-
.
. 105)
(
(
,
а
ь
Ц
а
а
а
ь
. 340)
.
а
. 341)
є
:
.
,
.
.
є
-
.
-
.
-
.
Bi-FЖel*:
.
,
-
.
є
08
є
.
340
*
/
,
"
".
,
.
,
-
08
,
.
-
є,
ь
.
ь
-
-
.
,
.
а
.
,
.
70
.
,
.
.
-
.
а
а
-
,
,
50
-
.
,
а
-
(AWD)
-
є
,
/ (40
/ ).
.
Ц
(
. 338)
-
.
Ц
(
(
. 338)
. 341)
,
.
-
є
,
.
.
-
08
341
09
09
ь
ь
,
.
ь
-
-
(
. 345)
,
ь
,
.
-
,
-
.
.
,
-
.
,
.
6
.
є
.
-
.
,
.
-
VАlЗА
.
-
.
,
.
5000 ,
10000 .
.
,
VАlЗА,
,
є
(> 1
є
.
.
(DeБaГЕmenЕ АІ
є
, 1510.
15
),
.
,
є
,
є
.
,
,
-
.
,
,
.
.
-
,
,
-
-
.
є
DOT
TГanДБАГЕaЕiАn),
,
2010
є
:
.
}}
343
09
09
||
,
а
а
а
а
.
,
.
Ц
-
(
(
(
. 344)
(
-
. 345)
.
. 348)
(
а
а
а
-
є
а
а
.
є
.
-
,
.
,
.
,
).
344
,
. 347)
(
. 348)
ь
І
-
G021778
а
-
,
(
-
,
,
-
. 442).
Ц
-
(
. 347)
(
(
. 348)
. 348)
(
(
-
. 345)
. 343)
-
09
а
-
.
а
а
-
ь
(
09
-
. 348)
-
(
(
. 344)
є ь
ь
.
,
. 343)
.
є
G021829
.
.
.
TWI
(TГead WeaГ IndicaЕАГ).
1,6
'
,
.
є
.
,
є
а
а
.
-
-
Ц
-
(
. 347)
(
. 348)
}}
345
09
||
а
а
а
а
.
а
а
1.
(
).
."
"
є,
-
.
є
а
а
.
є
,
.
.
є
-
є
є
G021830
09
-
,
(
.
є
,
.
.
є
,
. 442).
,
.
(
346
,
-
(100
1
-
.
І
є
(
).
є
.
-
/)
. 442).
160
(
),
/
.
,
Ц
-
(
. 347)
(
(
. 348)
. 348)
(
(
-
. 345)
. 343)
-
09
09
ь
,
.
.
ь
,
.
: 225/50R17 98W
є
(
.
(
-
)
)
: 7JЙ16Й50.
,
.
-
.
(
.
50
(%)
а
а
(")
98
(LI)
(
W
)
а
а
(
. 442)
,
(
(168
Ц
-
а
а
а
,
16
50
(
-
/ ).)
-
)
17
J
.
,
R-DeДiЇn
19,
225
R
7
19-
є
- 270
/
, (SS).
а
-
є
Ц
(
(
. 348)
-
(
(
(
. 348)
. 344)
. 343)
. 442)
(
. 347)
. 347)
є
,
.
-
347
09
09
-
є
.
є
.
а
а
а
а
ь
,
(LI).
є
.
ь
-
"
"
.
-
ь
є
(SS - SБeed
SКmbАl).
є
,
Ц
(
(
. 347)
(
(
.
,
. 442)
-
(SS). Є
є
. 348)
. 343)
.
/ (100
,
,
.
-
2
348
,
.
/ (100
,
T
190
/ (118
V
240
/ (149
/)
W
270
/ (168
/)
Y
300
/ (186
/)
-
/ )(
/)
(
. 348) (LI)
.
-
а
а
а
-
.
-
-
)
/)
,
/ )).
.
160
/ (130
(SS),
І
Q
210
. 349)2
(
(
Q
160
H
-
-
Ц
-
(
. 347)
-
(
. 348)
-
(
. 344)
09
ь
ь
.
-
З
-
VАlЗА
140
.
,
є
.
.
.
50
VАlЗА,
.
,
є
VАlЗА
VАlЗА
-
є
.
а
є
Ц
(
,
. 347)
.
,
-
,
.
VАlЗА
.
.
500-1000
,
,
є
-
,
/ ),
.
є
І
.
є
.
*
*
4
).
/ (31
.
,
є
є
,
, VАlЗА
VАlЗА.
-
-
.
І
а
09
-
є
(
.
.
,
є
VАlЗА.
.
VАlЗА
,
Ц
(
. 350)
-
.
,
,
,
*
/
,
"
".
349
09
09
-
,
,
.
/
.
*
.
(
)
.
-
-
.
,
.
*
1.
(
.
-
.
. 442).
80
/ (50
/)
.
а
-
.
350
*
/
,
"
".
.
.
,
. 353).
(
,
.
,
*,
-
(
P,
*,
*
-
. 315)
.
а
є
,
-
2.
.
*,
.
4.
-
.
.
3.
-
є
.
2.
,
І
VАlЗА
1.
-
є
.
-
,
.
.
.
,
,
(
. 370).
,
.
.
09
4.
09
5.
.
.
*
.
-
.
-
.
3.
,
.
,
.
'
,
.
6.
.
7.
½б1
-
.
}}
*
/
,
"
".
351
09
09
||
-
8.
.
,
,
.
.
.
є
,
ь
,
-
.
.
.
,
,
,
,
,
,
є
.
9.
,
,
.
.
352
*
/
,
-
,
.
,
"
1.
2.
,
є
-
.
-
.
Ц
-
(
*(
. 352)
. 355)
(
(
".
.
.
-
а
а
а
а
,
.
І
. 349)
. 353)
,
.
.
.
.
09
3.
,
.
09
І
З
а
,
є ,
,
а
.
-
.
є ь
ь.
ь
-
-
.
І
є
4.
.
140
5.
6.
.
а
.
.
-
.
.
.
а
а
а
Ц
(
. 350)
-
*(
. 355)
(
(
. 353)
. 349)
є ь
Bi-Fuel*.
}}
*
/
,
"
".
353
09
09
І
,
,
.
ь
*
,
ь
*.
І
,
є
*(
. 186).
/ '
,
.
-
*.
.
,
.
.
-
'є
.
-
.
354
*
/
,
,
.
є
-
"
".
є
,
*
-
09
є ь
а
а
Bi-FДel*
(
*(
09
*
. 349)
. 355)
є ь
,
,
.
.
.
І
-
.
1.
.
,
:
-
є
,
є
,
.
а
а
а
,
,
-
,
.
,
.
-
2.
3.
,
,
*(
.
,
є
-
.
-
.
)
Ц
(
*
. 359)
(
(
. 350)
. 340)
}}
*
/
,
"
".
355
09
09
||
*
І
,
(
. 359)
. 353)
*
G018253
,
.
є
(
-
.
,
є.
Ц
а
а
*
.
ь
.
-
.
.
І
,
.
є
,
є
*(
*
,
-
.
356
*
/
,
"
".
. 186).
/ '
,
.
-
09
є ь
*3
Bi-FДel*
-
є
,
ь
є
ь
є
.
є ь
ь
.
.
-
є
TM (TКГe MАniЕАГ)
,
ь
є
є
а
є
,
є
є
,
-
.
,
є
.
-
,
.
,
,
.
.
.
09
(TM)*5
-
Ц
(
. 357)
(TM)*
,
(
)
'
:
є
є
-
а TИБe pБeВВДБe loЖ Check, adjДВГ and
calibБaГe
а TИБe pБeВВДБe ВИВГem SeБЕice
БeАДiБed
а TИБe pБeВВДБe ВИВГem CДББenГlИ
ДnaЕailable
3
5
.
.
}}
*
/
,
"
".
357
09
09
||
2.
TM
а
,
,1
.
є
-
,
,
/
"
є,
(
,
).
є
,
6.
."
є
є
. MY CAR (
1.
-
-
.
-
.
>
(
160
/
є
.
-
.
-
.
,
є
є
.
,
. 127).
-
. 88).
TИБe moniГoБ.
,
3
.
MY
/ )).
(
CalibБaГe ГИБe pБeВВДБe.
,
,
5.
,
(100
)
MY CAR.
3.
-
-
.
CAR.
TM
MY CAR.
.
.
-
І
358
TM
-
,
-
TM
-
(
).
3.
IІ,
4.
.
2.
(
-
.
ь
1.
,
.
а
-
.
,
,
є
1-5.
є
.
09
І
'
,
TM
є
.
а
,
.
І
,
є ,
,
а
.
:
-
.
TemБАГaГК MАbiliЕК KiЕ (TMK) ь
а
:
а
,
TИБe
pБeВВДБe ВИВГem CДББenГlИ
ДnaЕailable:
.
а
(
.
а
-
.
/)
,
. 361)
.
MY CAR.
1.
а
.
Ц
-
(
>
.
:
є
.
.
,
І
. 345)
TИБe moniГoБ.
2.
а
-
.
VАlЗА.
.
. 442).
є
.
,
TИБe pБeВВДБe ВИВГem SeБЕice
БeАДiБed:
-
є ь
(
.
/ (20
-
.
-
30
09
*
є
.
.
є
І
є
,
:
є
є
-
VАlЗА.
}}
*
/
,
"
".
359
09
09
||
Ц
а
*-
а
(
*-
а
(
(
а
. 361)
(
. 361)
. 360)
є ь
*-
-
TemБАГaГК MАbiliЕК KiЕ (TMK) -
-
ь
*-
-
Bi-FДel*
-
є ь
.
. 354)
-
є ь
Ц
а
а
.
360
*
/
,
"
".
-
.
*(
. 359)
(
-
. 361)
*
09
MАbiliЕК KiЕ (
09
*-
*, TemБАГaГК
).
-
З
.
.
є
KiЕ (
-
,
, TemБАГaГК MАbiliЕК
).
-
.
1.2-
.
'
.
.
.
.
,
.
,
-
.
(
)
Ц
а
а
*(
. 359)
(
. 360)
-
,
.
*
.
*-
(
. 361).
}}
*
/
,
"
".
361
09
09
||
1.
5.
,
є
.
.
>
,
.
,
.
-
(
-
-
VАlЗА
є
-
,
.
2.
)
7.
.
.
-
І
.
є
,
12
є
.
є,
VАlЗА.
-
.
-
.
80
3.
/ (50
.
/ ).
,
0,
-
.
.
-
,
.
8.
(
I).
'є
4.
,
.
.
6.
І
.
.
,
є
.
є
.
,
-
.
-
.
,
І
.
.
362
-
12
30
6
,
-
09
9.
7
.
14.
,
(50
.
10
.
,
,
- 3,5
.
,
,
.
-
'є
.
.
6
1
= 100
,
3
а
-
-
а
а
.
.
*-
1,3
6,
.
. 363).
а
,
(
(
*-
. 363)
.
.
є
,
.
. 442).
а
-
. 361)
-
1,3
6,
*
. 359)
(
-
.
а
(
.
.
-
,
Ц
(
,
.
.
2.
,
*-
12.
13.
,
1.
-
:
-
.
,
.
є
15.
.
11.
),
TemБАГaГК MАbiliЕК
є
є
1,8
є
.
'
.
.
-
-
є
09
*-
,
KiЕ (
.
.)
є,
,3
/
І
.
10.
- 1,8
(
/ ),
80
.
.
}}
*
/
,
"
".
363
09
09
||
3.
1.
,
-
І
(50
а
-
.
3.
-
.
12
.
2.
4.
5.
:
,
.
є ,
а
'є
,
,
-
.
200
а
.
І
а
,
VАlЗА
.
.
є,
-
VАlЗА.
.
VАlЗА
є
VАlЗА
/
.
364
*
/
,
"
".
/
VАlЗА
(
,
є
-
.
'є
).
,
.
.
.
80
є
/ ). VАlЗА
,
.
-
а
Ц
(
*
. 359)
(
*-
. 361)
(
*-
. 361)
-
09
*
ь
(
4.
I).
ь
-
. 361).
1.
.
є
2.
,
.
-
0,
.
-
.
,
(
,
.
-
. 442).
.
.
.
10
5.
'є
3.
09
(
-
12
6.
.
7.
а
.
-
є .
-
а
а
.
'є
-
.
-
.
Ц
(
*
. 359)
*(
(
. 363)
-
. 361)
*-
-
*
/
,
"
".
365
10
VolЕo
VАlvА,
.
VАlЗА
є
VАlЗА
,
.
є
-
,
ь
1
.
,
є
.
,
,
.
а
'
є
,
-
є
2.
,
3.
.
.
10
VАlЗА,
-
-
.
4.
).
'
є
(
-
.
-
.
-
2
,
-
,
.
,
Ц
-
(
-
. 382)
VolЕo ID
а
(
,
є
. 23).
ь
VАlЗА ID.
VАlЗА ID,
а
:
1
2
,
.
,
VАlЗА
,
є
є
,
-
.
-
VАlЗА
1.
*1
ь
є
є
. VАlЗА ID
MК VАlЗА,
-
.
SenДЖД NaЗiЇaЕiАn.
}}
*
/
,
"
".
367
10
||
(
а
,
.
є
10
InІАЕainmenЕ.
а
.
'
,
-
.
.
,
,
.
а YeВ -
є
є
MY CAR,
OK/
MENU,
- SeБЕice & БepaiБ
DiВplaИ noГificaГionВ.
.
є
-
MY CAR
SeБЕice & БepaiБ.
OK/MENU
а No -
.
є
1
368
є
,
є
,
.
,
є
.
,
є
-
.
,
MY CAR
SeБЕice &
БepaiБ DealeБ infoБmaГion ReАДeВГ
ВeБЕice oБ БepaiБ.
>
.
є
3.
-
.
є
,
.
-
.
.
:
/
.
1
1.
,
є
-
-
2.
.
'є
а
а PoВГpone -
.
SenДЖД
є
є
. 69)
,
.
.
"MК bААkinЇД"
,
є
(MК bААkinЇД).
-
-
MК VАlЗА.
"UБdaЕe",
MК VАlЗА.
10
1
.
–
-
.
SeБЕice & БepaiБ
bookingВ.
(VIN3).
-
–
-
І
SeБЕice & БepaiБ DealeБ
infoБmaГion Call dealeБ.
.
–
SeБЕice & БepaiБ DealeБ
infoБmaГion SeГ Вingle deВГinaГion.
–
SeБЕice & БepaiБ DealeБ
infoБmaГion Add aВ ЖaИpoinГ.
є
.
є
а
а
а
а
а
а
-
.
є
є
-
:
-
.
.
є
.
(VIN3)
а
1
є
10
-
VАlvА.
Send caБ
,
1, 2
1
2
3
SeБЕice & БepaiБ
є ь
daГa.
BlЖeЕААЕh®,
є
.
,
.
,
SenДЖД InІАЕainmenЕ.
VАlЗА (
VАlЗА
.
.
,
)
.
MИ
1
–
*4
.
Ц
VАlЗА ID (
. 23)
-
.
SenДЖД NaЗiЇaЕiАn.
*
/
,
"
".
369
10
,
10
-
ь
.
І
VАlЗА
є
,
,
4
370
є
,
.
є
,
VАlЗА,
.
Bi-FЖel.
-
10
10
(
)
є
,
є
є
(
-
,
.
є
.
,
.
.
-
,
а
,
-
).
-
Ц
(
. 350)
-
.
є
).
-
,
(
371
10
,
10
.
-
.(
є ь
,
,
є ь
-
,
.)
.
-
,
а
а
,
ь
.
, 4-
-
.
.
Ц
-
(
(
. 374)
. 372)
ь
.
G010951
-
.
372
.
,
є
)
(
-
10
(
4
.)
10
є
.
. 88).
.
є
.
,
-
G018945
(
0;
є
.
,
II
.
II
а
а
)
(5-
.
є
,
.
-
-
,
-
5
5
. 88).
(
ь
.
0;
.
(
.
Ц
(
. 372)
-
(
. 374)
-
).
373
10
а
ь
.
10
,
,
:
а
-
а
(
. 375)
(
. 381)
-
-
(
.
. 393)
а
а
а
а
'
(
,
,
)
.
VАlЗА.
а
а
а
374
VАlЗА
,
є
є
.
Ц
(
. 372)
-
(
. 380)
(
-
. 372)
є:
ь
-
10
.
,
. 432).
(
,
є
-
-
ь
.
,
є
,
є
.
,
,
.
,
.
є
VАlЗА.
,
-
,
-
.
VАlЗА CaГ CАГБАГaЕiАn
'
'
-
(
;
(
а
є
є
.
є
VАlЗА.
,
є
. 432).
.
VАlЗА
VАlЗА
,
VАlЗА
,
-
-
10
.
.
,
є
є ь
-
-
,
.
,
,
є
.
. 433).
.
-
-
.
-
Ц
(
. 375)
-
/
.
}}
375
10
||
6.
6
,
.
1-4.
10
-
MAX.
.
ь
MAX.
VАlЗА
2 500
.
1.
,
5
.
,
.
,
,
,
.
4.
.
MIN,
.
376
.
.
3.
.
є
4-
.
5-
.
.
.
2.
5.
6
,-
є
.
.
MIN
є
,
є
MAX,
G021737
G021734
MIN,
0,5 .
,
.
.
-
10
,4
.
,
,
, 0,5 .
10
І
є.
З
є
,
7.
.
.
-
30
є
5
,
.
.
є
.
(
VАlЗА.
.
,
. 123).
Oil ВeБЕice БeАДiБed,
є
7
є
-
,
.
,
.
-
.
-
-
.
}}
377
10
||
, 4-
.
,
.
10
II;
1.
(
. 88).
Oil
leЕel.
>
ь
-
.
.
(
-
,
є
aЕailable.
є
,
8.
З
.
-
.
. 123)
-
І
,
.,
.
-
2.
,5
-
,
,
є,
(
,
NoГ
),
-
.
є
.
(
.
VАlЗА.
378
,
. 123).
Oil ВeБЕice БeАДiБed,
є
8
-
.
-
.
.
-
10
, 5Oil leЕel loЖ
0,5 .
Refill 0.5 liГБe
-
.
II;
1.
є
.
є
є.
.
(
,
. 88).
Oil
leЕel.
>
,
(3)
MAX,
MIN,
(4),
Ц
(
. 374)
-
-
10
-
.
.
,
а
-
.
-
2.
,
.
,
І
30
.
ь
(
,
-
. 123)
.
-
.
.
-
1-4
є ь
.
ь
ь
ь 4.
ь
,
ь
(3)
.
-
(4).
є
-
379
10
ь
ь
-
ь
.
10
ь
ь
є
ь
,
,
а
-
ь
а
-
,
MIN
.
MAX
є
-
50%
І
.
є
-
,
VАlЗА.
-
.
-
.
є
.
50%
-
є
.
а
,
-
,
-
.
а
-
.
.
,
а
-
є
.
.
(
Є
(
380
VАlЗА.
а
,
,
-
.
.
.
,
. 435).
-
).
-
,
.
-
10
ь
ь
ь
є
-
ь
MIN
ь
MAX.
.
-
,
.
.
,
),
.
(
,
.
,
.
. 438).
. VАlЗА
.
10
.
-
.
(
є
-
,
,
є
MAX
MIN
ь
є
.
.
ь
.
є
MAX,
MIN
-
ь
-
-
.
MIN
MAX,
,
-
,
є
-
-
є
.
.
.
,
-
MIN
,
.
MIN
.
MAX.
-
є
.
є
є
,
(
.
. 438).
VАlЗА.
}}
381
10
-
ь-
-
ь
З
10
,
,
(
,
.
.
. 338).
-
є ь
-
,
-
(
. 390).
є
є
а
9
10
382
(LiЇhЕ EmiЕЕinЇ DiАde, LED)
є
-
VАlЗА.
-
.
Ц
VАlЗА.
VАlЗА (
. 367)
,
-
,
10:
а
R134a.
є
,
-
9
,
.
VАlЗА
ь
.
.
-
.
є ь
.
(
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
- ABL
)
,
,
V70
,
,
-
10
-
І
є
,
VАlЗА.
,
є
. 88).
.
є
0;
,
-
-
є
є
ь
ь
ь
ь
10
ь
.
є
-
.
0,
.
-
(
. 88).
Ц
(
-
а
-
(
(
. 383)
. 388)
а
а
. 389)
(
(
-
. 389)
. 390)
.
-
.
.
І
є
,
є
а
а
-
-
.
,
,
є
,
є .
є
(
,
-
,
,
.
-
є
.З
.
.
,
VАlЗА.
,
-
}}
383
10
||
а
Ц
(
. 382)
а
10
G010325
а
'є
,
. 384)
ь
ь ь
/
/
Шє
.
. 390)
.
.
ь
1.
,
є
2.
-
.
,
. 383).
.
2.
,
.
.
є
(
1.
.
.
3.
ь
,
.
6.
384
-
G021745
'
(
/
'є
.
5.
-
-
(
ь ь
-
,
а
а
-
.
-
.
-
.
Ц
(
. 385)
-
(
-
є
. 383)
10
-
є
(
(
-
. 386)
. 386)
є
ь
ь
а
ь
.
І
Ц
(
. 390)
10
є
-
.
G021746
а
а
1.
'є
(
2.
3.
(
. 383).
. 384).
'є
.
4.
,
.
5.
.
.
.
385
10
-
ь є
ь ь
ь
.
І
10
є
Ц
а
(
-
.
-
ь ь
.
ь
ь ь
ь
. 390)
.
І
1.
'є
(
2.
(
3.
4.
G021748
G021747
*.
. 383).
1.
. 384).
,
,
.
-
'є
4.
,
,
(
.
(
3.
.
5.
'є
2.
*
/
,
'є
.
5.
.
.
"
".
,
.
.
386
. 383).
. 384).
.
10
-
Ц
(
а
. 390)
ь
.
Ц
(
. 390)
10
G021750
а
1.
'є
(
. 383).
2.
.
3.
4.
,
.
.
-
.
5.
.
6.
.
-
.
.
387
10
ь
-
.
а
(
(
. 388)
-
. 390)
.
G017456
10
-
Ц
а
(
є
.
-
1.
.
388
.
. 388)
(
,
'є
)
(
,
3.
4.
(
.
2.
)
(
.
. 388)
(
,
-
(
)
. 388)
)
10
(
. 382)
(
. 390)
-
.
-
.
10
1.
.
2.
.
3.
1.
.
3.
,
.
а
Ц
(
. 390)
,
.
2.
.
4.
а
'є
G031942
а
-
Ц
G017458
а
.
,
-
Ц
(
. 390)
389
10
-
2.
.
10
а
.
ь
Ц
(
-
,
. 390)
,
.
ь
.
-
WA
є
,
55
H7 LL
є
,
65
H9
55
H7 LL
21
H21W LL
5
WY5W LL
є
, ABL
1.
,
.
B
2.
3.
.
,
.
!
.
1.
390
-
-
-
-
-
.
.
-
-
5
2
10
SV8,5
43
T5
W2Й4,6d
SV8,5
43
10
WA
-
,
C5W LL
21
PY21W SV
ь
XC70. V70
.
-
. 382)
ь
-
,
.
10
1.
ь
11
.
Ц
(
ь
.
ь
ь
.
A
B
а
5
START/STOP ENGINE,
-
I.
(
2.
. 88).
,
-
.
-
-
START/
STOP ENGINE
,
0.
3.
(
,
)
>
є
.
-
START/STOP ENGINE,
.
,
11
.
.
-
,
-
., 1
-
.
3
є
I(
-
).
}}
391
10
||
,
.
.
,
.
,
,
є
-
4.
І
.
,
.
.
G021763
10
,
.
.
ь
.
START/STOP ENGINE,
є
-
).
G032770
,
I(
392
10
1.
2.
-
.
(
).
3.
,
4.
,
.
є
,
-
-
-
.
10
.
,
.
VАlЗА
.
.
6
, 1:1
(
).
,
5.
8,
-
.
(
,
. 414).
.
є
-
.
-
.
а
І
Ц
-
(
. 393)
,
є
,
,1
,
-
,
,
,
.
:
а
.
.
а
:
VАlЗА
є ь
а
а
:
6,5
:
4,5
Ц
(
. 391)
(
. 113)
.
393
10
-
ь
є
10
.
є
12 .
,
а
,
'є
,
.
.
).
( )
394
(
,
є
,
-
,
-
.
а
12
520б800
700б800
( )
SAE
Enhanced FlААded BaЕЕeГК.
AbДАГbed GlaДД MaЕ.
,
,
а
12
A,
12
13
.
,
І
ь
B
-
є
.
,
,
Є
,
.
,
.
A
B
а
а
,
а
AGM13
-
SЕaГЕ/SЕАБ
EFB12
EN.
.
є
а
.
є
.
є
.
.
-
(
. 398)
.
,
.
-
10
-
І
є
-
-
є
/
.
-
,
є
-
:
а
"
є
"
-
(
. 289):
.
.
,
є
10
.
.
є
,
,
.
є
.
.
,
-
,
-
-
.
-
є
.
.
.
-
є
15
/
,
,
-
,
-
.
,
.
а
а
,
є
є
-
-
-
-
.
Ц
-
(
(
. 395)
. 396)
.
}}
395
10
||
-
-
’ .
.
10
::
.
5
,
'є
,
.
є
.
.
І
,
а
а
.
-
Ц
(
. 394)
-
- SЕaГЕ/SЕАБ (
. 398)
.
.
396
,
-
10
,
9.
,
.
.)
,
-
.
'є
'є
.
1.
,
.
3.
.
.
,
є
-
. 394)
(
. 289).
10
-
.
,
.
є
-
4.
.
>
,
-
.
.
.
(
-
.
.
2.
'є
.
(
5.
.
6.
7.
8.
.
(
.
"
"
").
").
(
.
-
397
10
- SГaБГ/SГop
,
ь
10
ь
є
,
.
(
, 12
.
12
є
SЕaГЕ/SЕАБ* (
SЕaГЕ/SЕАБ,
SЕaГЕ/SЕАБ
-
, 12
-
Є
720C
A,
.
B
( )
Є
( )
:
-
:
SЕaГЕ/SЕАБ.
,
150×90×106E
278 175 190
150×90×130F
:
-
150 90 106
"
".
-
8
:
× ×
( )
,
-
10F
70
120
. 289).
/
, 12
8E
760D
,
є
*
-
:
170F
-
398
, 12
120E
-
SЕaГЕ/SЕАБ.
SЕaГЕ/SЕАБ -
-
:
-
. 301).
-
EN.
A
B
C
D
E
F
.
є
є
.
.
.
.
є
SЕaГЕ/SЕАБ
є
-
10
а
є
є (
SЕaГЕ/SЕАБ
EFB14
AGM15
є
(
).
-
VАlЗА.
).
а
.
є
16
є
10
є
,
/
-
:
AGM.
а
"
І
а
а
,
.
є
SЕaГЕ/SЕАБ
.
-
-
.
-
.
є
є
-
-
,
=
"
:
є
.
. :
(
. 289):
.
.
,
є
-
-
є
17
SЕaГЕ/SЕАБ
'
є
:
є
.
14
15
16
17
,
,
-
є
-
Enhanced FlААded BaЕЕeГК.
AbДАГbed GlaДД MaЕ.
.
-
(
.
. 394).
-
}}
399
10
||
-
І
,
"
10
є
",
,
,
SЕaГЕ/SЕАБ
SЕaГЕ/SЕАБ
.
,
-
.
,
-
ь
+15шC
,
.
3-4
є
.
,
,
а
400
-
.
-
є
SЕaГЕ/SЕАБ
-
.
(
. 394).
Ц
-
).
а
а
(
є
,
,
(
. 395)
,
-
,
є
-
1.
.
.
Ц
(
. 394)
(
. 396)
-
-
-
є,
. VАlЗА
VАlЗА
.
-
,
2.
,
.
3.
.
-
-
.
.
-
є,
'
.
.
1
-
.
-
-
-
,
-
.
ь
-
,
.
,
-
-
10
-
є
,
.
,
-
-
.
а
(
-
-
. 402)
(
а
а
а
10
Ц
а
ь
.
(
SЕaГЕ/SЕАБ)
-
. 406)
-
(
(
(
. 408)
. 410)
. 412)
-
.
401
10
З
10
402
,
,
ь
ь
,
.
ь
10
ь
,
[A]A
-
-
,
(
.
(
)
.
(
,
)
( )
18.
8-15
34 "JCASE".
18.
а
-
.
16-33
35-41 "Mini FЖДe".
-
/
/
-
60
є
ABS
20
*
20
*;
- ABL*
60
-
10
-
-
(
-
)
20
-
ABS
5
100
*B
18
40
-
B
-
40
ABS
-
-
25
*B ,
B
10
40
60
-
-
є
*
50
C
-
.
1-7
42-44 "Midi FЖДe".
а
30
-
,
а
40
*B ,
-
,
,
50
B
)
( ).
[A]A
*
-
5
VАlЗА.
}}
*
/
,
"
".
403
10
||
-
;,
;
10
*
-
[A]A
[A]A
10
15
(5, 6
10
.,
(4-
-
.
-
-
-
-
-
-
5
(5, 6-
);
(5, 6-
.
30
)
.);
(5, 6.
(6.)
5
(4-
.)
10
(5, 6
.)
404
*
/
,
.),
(5-
.
)
(4-
.
)
(5-
(5, 6
"
".
10
.
15
20
(4.,
20
-
(5-
);
.
.);
(4.
-
-
);
.,
10
-
-
)
(5-
(4);
);
EGR (4-
10
-
(4-
)C
20
.),
.
(SЕaГЕ/SЕАБ)
15
(4
(5, 6)
-
5
*
15
-
)
5
.
-
);
[A]A
(5, 6);
.
, 6.
(5, 6)
-
15
.
);
.
-
-
10
[A]A
6-
(5, 6.);
.);
(6.);
(5-
(4-
.);
-
.
.
,
-
)
);
)
(5-
);
);
,
SЕaГЕ/SЕАБ)
-
-
,
15
.
);
(5-
(4-
)
(5-
(4-
20
(4-
.
SЕАБ)
);
(5-
(4-
(5-
);
-
-
-
7,5
(6-
)
.
., 4, 5-
-
60
-
80
10
.
100
A
B
а
а
є
.
C
а
.)
(5.
5
.
.);
.
(4-5)
15
)
)
(4-
10
, (4-
15
-
[A]A
.
,
,
,
-
(5-
(
EVAP (5, 6.
(5, 6-
);
.);
10
.
(4.);
(4.);
(4.
,
.
)
(4-
-
(5,
[A]A
(
.
(
є
SЕaГЕ/SЕАБ
.
. 412).
SЕaГЕ/SЕАБ
.
. 412).
-
-
-
-
Ц
(
-
. 406)
-
(
(
. 408)
. 410)
10
.
SЕaГЕ/
.
50
)
(
)
70
405
10
З
,
10
ь.
,
ь
-
ь
-
[A]A
[A]A
*,
InІАЕainmenЕ
406
*
16-20:
-
-
-
-
/
,
*
40
-
-
-
*
12 ,
,
"
".
10
-
15
20
[A]A
,
-
20
,
20
,
20
*
20
10
[A]A
*
*
,
20
,
20
[A]A
-
,
15
,
-
-
B
)*,
*
-
-
10
15
*; BlЖeЕААЕh*
5
-
5
*
12 ,
15
,
є
,
є
*
*
15
FАЖГ-C*
A
B
а
10
.
Ц
(
. 402)
а
а
а
5
15
*
SenДЖДB
,
-
*
-
*,
15
,
*
(
*,
*
,
5
10
-
(
(
(
. 408)
. 410)
. 412)
15
*
/
,
"
".
407
10
-
ь
З
,
-
ь,
10
-
.
[A]A
[A]A
[A]A
5
,
10
15
-
;
,
;
*;
*
7,5
*
*
;
-
,
10
15
7,5
7,5
408
*
/
,
"
".
15
, '
10
*
10
10
[A]A
[A]A
20
-
*;
*
20
5
5
10
A
15
SiГen*;
5
OBDII
-
10
5
*
-
;
*
*;
а
Ц
(
а
а
а
-
. 402)
(
-
. 406)
(
(
. 410)
. 412)
7,5
-
*
InІАЕainmenЕ (
PeГІАГmance);
(
PeГІАГmance)
-
15
5
*
/
,
"
".
409
10
З
,
,
ь
,
ь
10
ь
.
.
[A]A
[A]A
,
2*
/
-
-
-
30
-
-
15
-
-
-
,
"
".
1*
A
є
*
20
30
,
410
*
30
[A]A
40
-
10
а
Ц
(
а
(
а
а
-
. 402)
-
(
10
. 406)
(
. 408)
. 412)
411
10
З
10
є
а
"MEGA".
а
"Mini FЖДe".
SЕaГЕ/SЕАБ* (
2-
19.
SЕaГЕ/SЕАБ,
*
/
.
VАlЗА.
,
-
175
(
/
12 -
. 301).
[A]A
[A]A
19.
є
19
412
1
1-11 "Midi FЖДe".
а
-
ь
SЕaГЕ/SЕАБ.
"
".
)
175
-
,
,
-
-
10
*
(
)
[A]A
[A]A
100
70
50
(
5
)-
10
-
A
60
/
а
*
60
-
60
а
а
а
-
Ц
(
-
. 402)
(
-
. 406)
-
(
(
. 408)
. 410)
40
-
-
-
30
-
-
*
/
,
"
".
413
10
а
ь
.
10
,
ь
ь
.
.
'
є
-
.
,
-
ь
-
,
,
-
.
є
.
-
.
І
а
.
.
є
,
-
є
є
.
.
.
є
є
.
-
,
-
-
VАlЗА.
а
а
.
,
.
а
,
.
а
'
,
'
.
(
.
ь
,
-
.
,
є
,
а
).
І
,
!
,
.
414
.
-
.
30
є
-
,
,
.
,
-
.
.
,
,
.
є
.
,
-
,
,
-
,
.
10
VАlЗА.
.
-
.
ь,
.
.
,
-
.
'
.
.
. 391).
,
-
.
є
.
І
,
-
,
є
)
,
-
VАlЗА.
є
,
.
-
а
а
а
-
.
.
,
(
-
-
,
-
.
,
-
.
.
.
-
.
-
,
ь
:
(
10
є
.
-
-
,
.
ь
-
,
-
є
.
,
ь
.
-
.
,
.
,
.
-
Ц
(
(
-
(
. 415)
. 417)
. 416)
}}
415
10
||
-
ь
ь
.
10
'
.
,
-
,
ь
-
є
-
а
а
,
,
-
,
.
:
.
.
.
*
.
-
є
є
.
,
-
.
а
,
,
VАlЗА.
,
,
,
VАlЗА
,
.
,
-
а
-
VАlЗА.
*
/
,
. 414)
,
"
".
-
-
.
.
є
(
-
а
-
Ц
а
416
є
,
,
.
-
-
,
-
.
-
(
.
. 118).
Ц
(
. 414)
,
10
ь
ь
.
,
,
.
є
,
а
,
.
ь
-
є
10
.
-
.
,
(
,
)
.
VАlЗА.
-
,
-
,
-
а
є
-
VАlЗА /
-
.
-
.
.
,
VАlЗА
(
є
. VАlЗА
,
.
,
-
є
-
.
. 418)
є
,
-
-
.
є
а
Ц
VАlЗА
є
,
а
-
(
є
VАlvА.
.
є
.
ь
-
а
-
VАlЗА
ь
-
.
.
.
,
ь.
ь
-
,
-
,
-
.
є
,
).
VАlЗА
VАlЗА.
-
}}
417
10
||
:
.
-
.
VАlЗА
10
.
,
,
,
-
.
VАlЗА.
,
.
-
VАlЗА
а
.
,
.
-
418
,
,
-
,
.
.
.
є
-
VАlЗА.
є
-
ь
.
.
.
ь
.
.
,
.
Ц
,
є
.
,
.
-
.
-
,
.
.
VАlЗА.
Ц
(
. 414)
ь
-
10
а
20
-
,
1.
.
-
,
.
а
.
(
. 422).
.
ь
,
-
ь
(
21.
/
а
а
-
.
10
є
),
.
-
.
20.
-
ь
-
.
.
2.
,
15 шC.
є
-
,
G021832
.
-
3.
є
).
,
,
4.
(
-
.
.
.
,
.
-
20
21
.
,
/
.
}}
419
10
||
І
,
10
.
а
420
Ц
(
. 417)
,
11
ь
ь
,
ь
.
,
11
-
422
ь
,
.
,
-
11
,
,
І
,
VАlЗА
.
,
,
,
є
.
-
,
,
.
.
а
а
.
,
,
-
.
є
-
.
-
.
,
11
Ц
(
. 427)
(
. 430)
.
.
.
.
(VIN ).
є
.
423
11
З
. .
,
ь
.
11
V70.
A
C
D
E
424
,
2816
F
724
4814
G
1588A
,
-
1878
,
-
1089
1578B
H
1547
1586A
1576B
I
,
-
1153
11
J
1861
(1876C)
-
L
2106
-
1907
11
A
B
C
16"50
17"55
17"50
18"55
*
}}
425
11
||
11
XC70.
A
2815
H
D
,
,
-
1878
I
,
-
1089
J
E
1604
F
724
G
1614A
1604B
426
2119
1570B
4838
C
-
1580A
,
-
L
1153
1870
(1876C)
A
B
C
-
215
235
.
.
*
1925
11
.
І
ь
.
,
,
,
(
є
є
.
є
90%,
.
є
є
)
.
є
:
MАmenЕЖm/SЖmmЖm,
.
,
,
,
є
,
-
,
,
є
.
.
є,
,
. 428) (
-
-
KineЕic/
,
,
, GPS,
,
-
11
,
-
,
-
.
(
. 422).
.
.
,
-
(
+
)
.
.
.
.
.
.
,
.
,
а
.
:
.
є
: 100
.
Ц
(
. 428)
-
427
11
ь
.
ь
ь
І
І
ь
.
11
V70
A
428
ь
.
1800
є
.
A
,(
ь-
.
(
1200
50
1600
75
T4
B4204T19
T4
B4204T19
, TF-71SC
1600
75
T5/Bi-FЖel
B4204T11
, TG-81SC
1800
90
D2
D4204T20
1800
90
D2
D4204T20
1800
90
D3
D4204T9
1800
90
D3
D4204T9
1800
90
D4
D4204T5
1800
90
D4
D4204T5
, TG-81SC
1800
90
D4 AWD
D5244T12
, TF-80SD
2000
90
,
, M66
)
.
-
, M66
, TF-71SC
, M66
, TF-71SC
, M66
,
.
(
. 422).
)
11
XC70
.
A
,(
ь-
)
.
(
1200
50
T5
B4204T11
, TG-81SC
1800
90
T5 AWD
B5254T14
, TF-80SC
2000
90
T5 AWD
B5254T12
, TF-80SC / TF-80SD
2000
90
D4
D4204T5
1800
90
D4
D4204T5
1800
90
D4 AWD
D5244T12
2100
90
D4 AWD
D5244T12
2100
90
D4 AWD
D5244T17
2100
90
D4 AWD
D5244T17
, TF-80SD
2100
90
D5244T20
, TF-80SD
2100
90
D5 AWD
, M66
, TG-81SC
, M66
, TF-80SD
, M66
,
A
,
.
.
(
11
. 422).
ь
.
ь ,(
)
.
(
750
а
а
-
)
)
50
Ц
(
(
. 331)
. 427)
*
*
/
,
"
".
429
11
І
(
ь
. .)
V70
A
-
-
ь
11
(
/
.
-
ь
/
)
( . ./
.)
-
ь
(
./
/
/
)
-
ь
(
)
Цє
(
)
( )
-
є
T4
B4204T19
140/4700
190/4700
300/1300-4000
4
82,0
93,2
1,969
11.3:1
T5/Bi-FЖel
B4204T11
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
10.8:1
D2
D4204T20
88/3750
120/3750
280/1500-2250
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D3
D4204T9
110/3750
150/3750
320/1750-3000
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D4
D4204T5
133/4250
181/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
D4 AWD
D5244T12
133/4000
181/4000
420/1500б2500
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
,
A
XC70
430
ь
.
,
A
-
ь
(
/
/
)
.
(
. 422).
ь
( . ./
.)
./
ь
(
/
/
-
)
ь
Цє
(
)
(
)
( )
є
-
T5
B4204T11
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
10.8:1
T5 AWD
B5254T14
183/5400
249/5400
360/1800б4200
5
83,0
92,3
2,497
9,5:1
T5 AWD
B5254T12
187/5400
254/5400
360/1800б4200
5
83,0
92,3
2,497
9,5:1
D4
D4204T5
133/4250
181/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
-
11
XC70
-
A
ь
(
/
/
)
ь
( . ./
.)
ь
./
(
/
/
)
ь
Цє
(
)
(
)
( )
є
-
D4 AWD
D5244T12
133/4000
181/4000
420/1500б2500
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D4 AWD
D5244T17
120/4000
163/4000
420/1500б2500
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D5244T20
162/4000
220/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D5 AWD
,
A
а
а
,
.
(
-
11
. 422).
Ц
(
. 435)
(
. 433)
-
431
11
ь
-
.
11
.
(
. 375)
а
а
а
-
.
,
,
:
а
,
є
-
-30 ш
VАlЗА
,
-
.
.
VАlЗА CaГ CАГБАГaЕiАn
'
є
-
,
є
,
є
-
'
є:
є
.
VАlЗА
є
VАlЗА.
а
а
432
,
.
.
.
,
.
-
+40 ш .
-
Ц
(
. 433)
(
. 374)
-
-
11
-
.
VАlЗА
І
.
є:
11
V70
Цє ,
A
ь ( )
D4 AWD
: ACEA A5/B5
D5244T12
Ц
T4
B4204T19
T5/Bi-FЖel
B4204T11
5,9
ь: SAE 0W–30
CaДЕГАl EdЇe PГАІeДДiАnal V 0W-20
VCC RBS0-2AE 0И20
5,9
5,9
}}
433
11
||
V70
Цє ,
A
ь ( )
D2
D4204T20
D3
D4204T9
D4
11
CaДЕГАl EdЇe PГАІeДДiАnal V 0W-20
VCC RBS0-2AE 0И20
5,2
5,2
D4204T5
5,2
,
A
,
XC70
.
(
. 422).
Цє ,
A
ь
( )
D4 AWD
D5244T12
D4 AWD
D5244T17
D5 AWD
D5244T20
T5
B4204T11
D4
D4204T5
T5 AWD
B5254T12
T5 AWD
434
(
(
. 375)
Ц
-
. 432)
5,9
ь: SAE 0W–30
5,9
5,9
CaДЕГАl EdЇe PГАІeДДiАnal V 0W-20
VCC RBS0-2AE 0И20
5,9
5,2
: ACEA A5/B5
Ц
5,5
ь: SAE 5W–30
5,5
,
Ц
а
а
B5254T14
,
A
: ACEA A5/B5
.
(
. 422).
11
ь
-
Є
A
ь
( )
ь
.
:
VАlЗА,
,
1,
50%
-
.
.
І
B5254T12
T5 AWD
B5254T14
D4 AWD
D5244T12
D4 AWD
D5244T17
D5 AWD
D5244T20
,
A
є
B
.
Є
A
ь
( )
1
T5 AWD
T4
B4204T19
T5/Bi-FЖel
B4204T11
D2
D4204T20
D3
D4204T9
D4
D4204T5
є
а
,
8,9
11
.
(
. 422).
.
Ц
(
. 380)
-
8,3 (8,7B)
8,9 (9,2B)
STD 1285.1.
435
11
.
( )
M66
11
1,9A
BOT 350M3
1,45B
A
B
є
є
5-
.
.
І
.
.
( )
TF-71SC
6,8
AW1
TF-80SC
7,0
AW1
TF-80SD
7,0
AW1
TG-81SC
A
B
436
6,6A
7,5B
AW1
11
І
.
.
а
а
Ц
-
(
(
. 432)
11
. 422)
437
11
ь
-
є ь
є ь
ь
ь
ь
,
ь
ь
ь
.
,
,
,
а
Ц
(
. 381)
є
.
:
: 0,6
а
є ь
,
: DOT 4
11
438
ь
-
VАlЗА.
Ц
(
. 381)
-
-
11
-
Цє
Шє
.
-
( )
а
а
. 70
-
. 70
-
(
. 324)
(
. 325)
11
Ц
(
. 323)
(
. 430)
439
11
2
R134a.
є
ь
є
.
.
,
І
-
-
.
а
ь
-
а
4-
-
60
PAG SP-A2
5-
-
110
PAG SP-10
-
(
(
-
.
а
а
є
є
а
720
.
,
,
,
-
-
є
R134a
І
,
800
-
440
,
,
.
.
5-
є
.
. 382)
. 422)
,
.
а
Ц
CO2.
:
-
а
11
ь
ь
,
є
.
11
а
а
Ц
(
(
. 329)
. 427)
11
441
11
-
І
,
.
.
V70
ь
11
(
, 1-3
/ )
ь
(
ь
)
(
)
ь
(
)
/
ь
(
)
0 - 160C
220
210
260
260
260
225/50 R 17
160+D
260
260
270
270
-
230
210
260
260
260
270
270
290
290
-
420
420
420
420
-
235/40 R 18
235/40 R 19
0б
160C
160+D
. 80E
.
SI
0 - 100
/
100+
/
. 50
/
.1
= 100
.
,
19.
442
ь
(
)B
A
225/55 R 16
205/60 R 16
A
B
C
D
E
.
V70,
R-DeДiЇn
19-
є
.
11
XC70
ь
(
, 1-3
/ )
ь
(
215/65 R 16
0-
.
160C
ь
(
)B
A
)
ь
(
)
ь
(
)
/
ь
(
)
230
230
260
260
260
240
240
280
280
-
420
420
420
420
-
235/55 R 17
235/50 R 18
160+D
11
235/45 R 19
. 80E
A
B
C
D
E
а
а
а
.
SI
0 - 100
/
100+
/
. 50
/
.1
= 100
.
Ц
-
(
-
. 347)
(
(
. 345)
. 422)
443
12
A
ACC AWD,
F
-
....... 216
.............................. 299
B
FOUR-C FSC,
.......................... 205
,
є
.................................................... 27
.............................................. 27
GSI ................................................... 292
Bi-FЖel
QЖeЖe AДДiДЕ............................................ 224
S
SenДЖД....................................................... 86
G
Bi-ІЖel
12
Q
SЕaГЕ/SЕАБ................................................ 301
є
.... 303
............... 302
............................................. 328
BLIS................................................. 271, 272
I
T
IAQS -
C
............................. 142
TPMS ...................................................... 357
CiЕК SaІeЕКг............................................ 236
E
M
V
MY CAR................................................... 127
VАlЗА ID..................................................... 23
VАlЗА SenДЖД............................................. 86
EcА CГЖiДe............................................... 310
EcАGЖide................................................... 73
ERS -
....................... 286
P
PCC -
444
................................... 184, 189
................................................ 181
12
...
...........................................
.......................
...................................................
..................................................
...................
.............................
.......................
.................
..............................................
А
............................ 105
.............................................. 356
..................... 353
...................................... 45
........................... 46
........................ 46
,
.
(
............................. 45
221
226
220
223
220
226
222
222
229
218
......................................... 107
............................... 175
.......................................
.........................
/PCC.....................................
.................................
...............
..................................................
.
...... 189, 190, 191,
192, 285
FOUR-C............................ 205
).............................. 292, 296
.............. 339
......................... 103
(GeaГЕГАnic)...... 293
................................................ 332
..................................... 320, 394
................................................... 396
................................ 320
....... 193
................................ 279
......................... 414
................................................... 356
, SIPS......... 39, 44
................. 333, 334
................................ 334
,
.
......................................... 333
-
Б
/
................ 109
....... 205
.................. 216
............................................ 223
..................... 335, 337
............................. 340
........................... 81, 369
................ 109
12
KeКleДД .............................................. 191
,
................................................ 367
398
289
187
394
395
394
395
..................................... 172
........................................... 170
,
,
............................ 337
................................ 335
......................................... 338
.................................. 340
445
12
-
............................................. 321
....................................... 105
,
314
............................................... 418
В
................................................. 193
.......................................... 194
,
.................................. 416
.............................................. 143
є
... 300
.. 119
................. 119
.................................................... 438
................................. 381
...................... 440
................................ 319
............... 349
(PACOS)....... 37
,
.................................................. 416
CO2............................................. 440
.......... 298
................................................. 416
........... 97
............................................. 415
................ 319
,
,
...................................................... 320
- ERS....................... 286
............................................. 164
..................... 166
.......................................... 195
............................... 191
......................... 81
Д
є/
є
Г
................................................... 98
................ 166
..................... 166
,
-
................................ 285
446
. 381
,
.................................................... 149
12
..................................... 438
........................... 100
є
............................................. 101
............................................. 312, 314
, ABS..................................... 313
............. 312, 313, 314
............ 381
..................................... 315
................................................... 313
є
,
.............................................. 101
................... 345
-
....................... 238, 251
........................................... 113
............. 80
....................... 121
...................... 123
12
............... 122
....................... 123
..................................... 196
........................................... 196
........................ 398
............................................ 56
............................................... 55
.............................. 54
.............................. 289
........................................ 260, 261
.................................... 47
SЕaГЕ/SЕАБ...........................................
............................................
................................................
..............................................
301
285
284
319
........................... 107
.................................. 333
......................... 117
........................................... 117
є...........................................
............................................
...............................................
...............................................
...........
119
117
119
118
118
........................................... 61
.................................... 54
ISOFIX....... 58
................................... 48
ISOFIX............................... 57
...................................................... 59
.......................................... 40, 47
..................................................... 325
...................... 325
........................................... 415
....................................... 414
............................... 417
181
................................................ 341
, FSC,
....................................... 27
................................ 329
,
12
.............. 123
,
...... 393, 435, 436, 438,
439, 440
. 435,
436, 438, 440
................................................ 53
................................................ 40
................. 47
................ 53
108,
Е
. 359, 360
....................................................... 361
............................... 365
.......................... 363
.............................. 400
.............................. 161, 162
............................................ 161
.................................................. 355
............. 315
-
(ECC).... 145
447
12
...................... 115
........................................... 116
'
............... 196
..................................... 167
............................................ 171
,
,
..................................................... 367
................... 97
-
..... 145
................................. 193, 194
.......................................... 193
....................................................... 47
....................... 286
............................................... 352
З
...................................... 350
12
............................................
..........................
........................
...........................................
........................
168
169
168
170
170
...................... 139, 194
є
............................................... 118
............................. 198
.......................................... 198
....................... 198
..........................
........................
...................................................
....................................
........................
402
400
400
406
410
є
............................................... 147
/
................ 195
.............. 195
.......................................... 194
448
................................... 408
... 412
.............................. 139
........................ 414
CNG.................................................... 327
.................................... 323, 327
.............................. 323, 327
............................................ 322
,
............................... 322
...................... 108
..................................... 174
.......................................... 173
,
.... 123
................................... 417
(WHIPS)
..... 44
.................................... 243
............................................ 247
............................................ 349
.................................................. 45
.......................... 353
......................................... 350
.......................................... 334
............ 199, 200
.................................. 185, 186
12
.................................. 424
Ї
.......................................................... 321
І
....................... 428
.................................. 428
.......................................... 320
......................................... 331
...................... 319
............................................. 180
. 181
.................................. 96
.................................................. 167
..................................................... 95
.. 291
'є
,
............................................ 298
.......................................... 324
К
,
................................. 267
................................. 298
...............
..............................................
........................
....................
.......................
....................
..................... 348
................................... 270
..................... 345
................................ 292
............................................ 354
,
PCC.................................... 183
..................... 69, 70
.......................... 422
............. 210
........................................ 213
................................................ 210
,
.................................. 372
........................................... 339
.......................................
.................................
..............................................
.................................................
........
94
95
95
95
94
............. 321
149
140
139
143
140
150
12
................................................ 177, 179
....................... 329
,
............................................... 27
............................ 348
-
(
).......................................... 177, 178, 179
................................................ 177
................................... 182, 189
.............................. 187
............................. 185, 186
................................................ 181
.. 95
,
.............................. 419
449
12
......................................... 350
.................................. 349
.................................... 352
,
......................... 347
............................................ 247
...... 128, 130, 134, 137
(
-
............................. 414
...................... 150
,
........................................ 440
................................... 206
.................... 70, 73, 75
........................................ 206
450
,
......................................... 131, 135
PАИeГДhiІЕ............................... 296, 339
.................................................. 361
.................................... 360
.......................... 166
.................................................. 166
12 ...................................... 167
..................................... 80
GeaГЕГАnic....................................... 293
.................................................... 119
..................................... 120
........... 390
.................................... 388
......................................................... 291
.............................. 292, 296
........................................... 291
....... 69, 70
'є
...................................................... 382
,
............................ 167
......................................... 107
............................................... 349
'
................................... 206
,
........................................... 109
..................... 401
.......................................... 349
.................. 349
12
........................................... 109
........................... 97
....................................... 118, 151
)..... 170
.......................................
............................................
.............
.......................
.......................
213
216
215
214
215
........................ 121
М
.
.................. 427
.................... 428
Л
.................................... 240
.............................. 427
....................................... 27
,
.
........................................... 432, 433
12
.............................. 374, 432
..................................... 433
........... 432
................................................ 374
Н
..................... 32
. 63
.................................................. 66
................................... 41, 44
...................... 114
,
...... 123
........................................ 124
.
........ 427
...... 232
............................ 69, 71
....................................... 69, 71
........................................ 69, 71
.............................. 344
........................................ 114
...................................... 114
,
.............. 393
................... 33, 44
................. 114
.................................. 414
......................... 312, 313, 314
......................................................
GSI ..............................................
..............
................................................
................................ 205
........................ 375
291
292
339
332
О
.............................. 417
....... 357
........................... 357
,
............... 375
..........................................
.............................
.................................
..................................................
.....................................
...........................................
381
381
374
372
380
374
є
,
........................................... 107
................... 103
.............................. 97
.............................................. 98
є/
є
...................... 100
є
................................................ 101
................................ 157
.................. 156
..................................... 159
................................................ 157
,
12
................................. 108, 181
,
............... 97
.................. 96, 106
........... 104
...... 390
................ 155
........................................ 151
.............................. 417
......................................... 108
....................... 97
...................... 97
451
12
.............. 99
.......................... 106
........................... 99
........................ 382
............................................ 389
є
(
)........................... 385
є
(
).... 386
є
(
)........................... 386
,
......... 387
....................... 390
....................... 389
,
.................... 388
......................................... 383
.............................. 414
.............................................. 417
.................................. 418
........................... 113
..................................... 356
,
12
............................................. 142
......... 140, 141, 142
............................................... 196
/
..................... 195
................................................. 196
................................... 118
........................................ 118
................................... 95
...................................... 118
.............................................. 147
" (CZIP)..................... 141
. 155
П
є
'
"
................................. 106
...................................... 107
-
................................. 370
............... 184
........................... 97
................................................ 157
,
....................................................... 380
.................................... 323, 324, 325
........................ 345, 346
............................... 326
.......................... 440
........................................ 435
......................... 113
...................................... 113
'
............................... 178
.............................. 315
.............. 95
................... 414
.................................................. 415
452
............................ 97
'є .................................................. 439
........................ 382
'є
...................................... 92, 93
є
.................. 92
........... 375
.......................................... 319, 331
,
.... 205
................... 179
...................................................... 417
......................................... 126
BLIS................ 274
.................................................... 125
12
............. 230
230, 317
..... 262
.......... 258
...................................... 293
..................................................... 331
................................................ 331
331
.................................... 87
.................... 367
.................. 391
.................................................... 359
BLIS......................................................... 274
....... 243, 244
............................................ 415
.
'
-
............. 230
......................................... 159
'
..... 262
................................................ 232
........................................ 233
................ 235
-
..................................... 242, 253
.......... 258
......................... 427
, (AWD)............................ 299
(AWD)............................. 299
/
................................ 35, 44
.................. 36, 37, 44
, PACOS.......... 37
........................ 35, 36
SIPS............................ 39
............................. 106
.............................. 106
.................................... 175
................................................. 104
Р
........................ 218
................................ 226, 227
............. 218
............................................ 326
......... 77
є
. 77
........... 32, 77
......... 77
........................ 77
- SRS...................... 77
.................................... 77
.......... 70, 73, 77
.............................................. 430
............. 94
......................... 150
............................... 310
............................................. 310
...................... 321
....................................................... 73
........................................................ 239
................................................ 48
.............................. 186
...... 63, 66
12
є
.........................................
..............................................
......................................
............................................
30
32
32
31
453
12
................................... 200, 202
................. 32
.............................................. 31
..............................................
.......................
є...........................
........
.......................
..........................
................................................ 33
,
....................................................... 141
,
.
............................................. 205
....................................... 393
................................................... 424
12
.....................................................
..........
...............................
.
....................... 143
..................................... 152
.............................................. 153
/
.... 42
..... 41
.............................. 43
................... 99
...................................... 206, 208
89
148
92
92
....................................... 263, 265
............................................... 267
.................... 266
.................................................. 265
.............................................. 263
................................................. 89
............................................... 147
................................................... 90
,
.
................... 90
............... 70, 73, 75
........... 70, 73
С
Ь
...... 326
,
PCC.................................... 183
299
.............................. 89
.......................................... 315
..................................... 326
................ 190
WHIPS
202
201
202
203
183
202
.......................................... 347
............. 245
'
............. 230
..... 262
(AYC)................................................ 206
,
........................... 203
................................................ 382
IAQS......................................................... 142
..................................... 242, 253
.......... 258
........................................ 44
454
KeКleДД -
(IAQS)
............................. 142
12
................................................ 118
..................................................... 300
'є
........................................ 436
................... 206
............................................. 22
/
......................... 27
................................................ 207
................... 113
........................... 319
.............................................. 319
....................................... 321
................ 255
......................................... 89
є
,
.................. 92
є
,
.................................................. 89
У
................... 114
...................... 34
................ 33
............... 255
................................................ 256
.................................. 427
-
12
Ф
......................... 137
.......................... 249
........... 226, 237
................................................ 247
.................. 247
.............................................. 244
-
............. 229
....................................... 419
..... 418
............................................ 105
................................ 99
...................................... 171
Т
......................................... 141
.................................. 243
....................... 140
,
............................................. 131, 135
..................... 22
....................................... 422
.................................... 116
,
(
)..................... 189, 190, 191, 192, 285
........................................ 181
............................... 276
............................. 203
................................................... 117
................................................ 442
-
................................... 357
............ 114
QЖeЖe ДДiДЕance...................... 224
(HDC)....................................................... 300
'
......................... 90
455
12
........................................... 393
............ 391
'
(LDW)..................................... 259, 260
,
Х
....................... 430
, WHIPS......... 41
12
Ш
.......... 349
....................................... 349
... 345
................ 357
................... 344
................................. 359
................................. 343
............................................ 345, 442
................................ 442
,
.... 417
Щ
.............................. 391
,
є
............................ 392
................................................... 392
456
.......................... 377, 378
TP 20339 (Ukrainian), AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright т 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising