Volvo | C70 | Road and Traffic Information | Volvo C70 2013 Road and Traffic Information

Volvo C70 2013 Road and Traffic Information
C30, C70 & XC90
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI
L:7:9>I>DC
Bir sonraki kılavuz noktasındaki olay
Seyahat programı istikameti
Bir sonraki yol/sokak adı
Rotanın dışında tutulan alan
Tesisler (benzin istasyonu)
Varış istikametine olan tahmini mesafe
Varış istikametine olan tahmini yolculuk süresi veya tahmini varış
süresi (ETA)
Harita ölçeği
Planlanmış rota
Geçerli cadde/sokak adı
G032524
Planlanmış rota ara varış istikametleri
Yol tipi
Renk
Otoban
Yeşil
Ana yol
Kırmızı
Küçük ana yol
Koyu gri
Normal yol
Açık gri
Bir sonraki kılavuz nokta
Bilinen yön bulma işareti
Aracın konumu
Tamamlanan planlanmış rota
Planlanmış rota başlangıcı
Trafik bilgisi
Trefik bilgisi tarafından kapsanan bölüm
Ekran üzerindeki metin ve semboller
Saklama yeri (tüm sembol ve metinler
Sonraki kılavuz noktasına olan mesafe
Dış pusula halkası üzerindeki ok varış istikametine giden yönü gösterir
Pusula
YOL VE TRAFİK BİLGİSİ SİSTEMİ - (RTI)
Volvo'nun navigasyon sistemi, Volvo tarafından geliştirilmiş bir trafik
bilgisi ve yol navigasyon sistemidir. Sistem, sizi bir hedefe yönlendirir
ve yol boyunca bilgi verir. Kazalar ve yol çalışmaları gibi sürüşü etkileyebilecek durumlar hakkında bilgi verir ve alternatif yollar gösterir.
Bir seyahat programı oluşturabilir, güzergah üzerinde ilgilendiğiniz
yerleri (POI) arayabilir, belirli yerleri kaydedebilirsiniz. Sistem aracın
tam konumunu gösterir ve yanlış bir dönüş yapılması durumunda
daima hedefe doğru yönlendirmek için güzergahı düzeltir.
Sezgi yoluyla ne kadar rahat kullanıldığını göreceksiniz. Deneyin. Sistemi rahat kullanabilmeniz için bu kılavuzdaki bilgileri edinmenizi tavsiye ederiz.
Erişimi kolaylaştırmak ve sürüş mesafelerini kısaltmak suretiyle
Volvo'nun navigasyon sistemi çevre açısından da faydalı olabilir.
Lisans anlaşması NAVTEQ VERİTABANI
Son kullanıcıya yönelik bilgiler için - bkz sayfa 78.
İçindekiler
01 02 03
01 Navigasyon sisteminizi
öğrenin
El kitabı....................................................... 8
Başlamadan önce....................................... 9
Menüler..................................................... 11
Bileşen konumu ve fonksiyonlar C30........ 14
Bileşen konumu ve fonksiyonlar C70........ 16
Bileşen konumu ve fonksiyonlar XC90..... 18
Kontroller................................................... 20
Klavye....................................................... 21
Ekran modları ve ses mesajları................. 22
Ana ünite, güncelleme, bakım................... 24
2
02 Kolay kullanıcı modu
Menüler.....................................................
Menü ağacı...............................................
İstikamet belirle.........................................
Varış istikametini Göster/Sil......................
Ayarlar.......................................................
03 Gelişmiş kullanıcı modu
28
30
31
34
35
Menüler.....................................................
Menü ağacı...............................................
İstikamet belirle.........................................
Seyahat programı......................................
Geçerli konum...........................................
Trafik bilgisi...............................................
Ayarlar.......................................................
Simülasyon................................................
38
42
44
49
52
53
54
59
İçindekiler
04 05 06
04 Trafik bilgisi
Genel.........................................................
Trafik sorunlarının görmezden gelinmesi. .
Bilgi seçimi................................................
Bilgileri okuma...........................................
Vericiler.....................................................
62
63
65
66
67
05 Harita üzerindeki semboller
06 Sorular ve cevaplar
Kent simgeleri ve yol numaraları............... 70
Tesisler için semboller............................... 71
Sık sorulan sorular.................................... 76
EULA - Lisans sözleşmesi......................... 78
Telif hakkı.................................................. 80
3
İçindekiler
07
07 Alfabetik İndeks
Alfabetik İndeks........................................ 82
4
İçindekiler
5
6
G028780
El kitabı...................................................................................................... 8
Başlamadan önce..................................................................................... 9
Menüler................................................................................................... 11
Bileşen konumu ve fonksiyonlar C30...................................................... 14
Bileşen konumu ve fonksiyonlar C70...................................................... 16
Bileşen konumu ve fonksiyonlar XC90.................................................... 18
Kontroller................................................................................................. 20
Klavye...................................................................................................... 21
Ekran modları ve ses mesajları............................................................... 22
Ana ünite, güncelleme, bakım................................................................. 24
NAVİGASYON SİSTEMİNİZİ ÖĞRENİN
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
El kitabı
01
El kitabı hakkında genel bilgiler
El kitabındaki değişiklikler
El kitabı tüm pazarlar için genel fonksiyonları
anlatır fakat aynı zamanda pazara özgü bilgiler
de içerebilir.
Bu kullanıcı kılavuzundaki teknik özellikler,
tasarım özellikleri ve resimler bağlayıcı değildir.
Sistem gibi el kitabı da Kolay ve Gelişmiş kullanıcı ayarları olarak ikiye ayrılmıştır.
Menü seçenekleri/Arama yolları
Ekranda seçilebilen tüm seçenekler el kitabında hafifçe büyük ve gri gölgeli metinle işaretlenmiştir, örneğin İstikamet belirle.
Menü ağacındaki arama yolları aşağıdaki gösterilmiştir:
İstikamet belirle
Adres
Şehir
Özel metin
DİKKAT
NOT işaretli metinler, bu tip özellik ve işlevlerin kullanımını kolaylaştıran tavsiye ve
ipuçları verir.
Dipnot
El kitabında sayfanın alt kısmında dipnot olarak
eklenmiş veya tabloyla doğrudan ilişkili bir bilgi
var. Bu bilgi dipnot numarası ile atıfta bulunulan
metne bir ilavedir.
8
Önceden bildirimde bulunmadan değişiklik
yapma hakkımızı saklı tutarız.
© Volvo Car Corporation
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Başlamadan önce
Genel
Navigasyon sistemi istikamet seçilmeden kullanılabilir. Ekranda aracın bulunduğu konumu
içeren bir harita gösterilir ve araç bir mavi
üçgen ile gösterilir.
Sistem sürekli olarak güncellenmektedir bu
nedenle bu kılavuzda anlatılmayan fonksiyonlar
içerebilir.
Sistem içeriği ülkeden ülkeye bazı farklılıklar
gösterebilir ve bazı menü seçenekleri teknik
nedenlerden dolayı tüm ülkelerde mevcut
değildir.
Başlangıç
zorunda olduğunuz bir ekran görüntüleyerek
başlar.
Harita modu
Başlangıçtan sonra, Ekran harita moduna
geçene kadar kısa bir süre Ana menü görüntülenir. Bu noktada geçerli harita tüm ekranı kaplar.
• Ana menüyü etkinleştirmek için BACK
tuşuna basın, bkz sayfa 28.
• Hızlı menüyü etkinleştirmek için ENTER
tuşuna basın, bkz sayfa 28.
1. Örneğin haritanın ekran dışında kalan
bölümlerini görüntülemek amacıyla Kaydırma modunu etkinleştirmek için navigasyon düğmesine basın.
2. Bu modda ENTER tuşu Kaydırma menüsünü etkinleştirir, bkz sayfa 28.
01
Ayarlar
Sistem varsayılan ayarlarla beslenir fakat en
son yapılan ayarlarla başlar.
Bir ayar değişmişse ve tekrar fabrika ayarı
gerekiyorsa, sadece geçerli fonksiyon etkilenir.
Tüm ayarları aynı anda sıfırlayan bir fonksiyon
yoktur.
Açık/Kapalı
Açık
Kontak anahtarı/marş kolu1, I veya II konumuna getirildiğinde sistem otomatik olarak
açılsın.
Sistem, manuel olarak kapatılır, aynı zamanda
aşağıda gösterildiği gibi manuel olarak açılmalıdır:
1. Kontak anahtarı/marş kolu I veya II konumunda olmalıdır (aracın kullanım kılavuzuna bakın).
2. ENTER veya BACK'ye basın.
3. Ekran etkinleştirilir.
Sistem, Kolay (Easy mode) veya Gelişmiş
(Advanced mode) modunu seçtikten sonra
ENTER tuşuna basarak içeriği onaylamak
1
Sistem aracın konumunu ve hareketini algılayabilmek için birkaç saniyeye ihtiyaç duyabilir.
Anahtarsız sistemle donatılmış araçlarda kontak anahtarı yerine kullanılır.
``
9
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
01
Başlamadan önce
Kapalı
Basit/Gelişmiş ayar
Demo (kılavuz simülasyonu)
Kontak anahtarı 0 konumuna getirildiğinde sistem otomatik olarak kapatılır.
Navigasyon sistemi çalışırken gerekli kullanıcı
ayarları seçilir.
Sistem manuel olarak kapatılabilir böylece
gelecek sefer kontak anahtarı I konumuna getirildiğinde aşağıdaki gibi otomatik olarak başlamaz:
• Kolay
Kılavuzun nasıl çalıştığının bir tanıtımını elde
etmek için bir istikamet belirleyin. Belirlenen
istikamet kılavuzluk işlemi araç durağanken
simüle edilebilir.
Bu modda sadece en önemli menüler bulunur.
Basitçe A noktasından B noktasına giderken
kullanmak için uygundur.
Bu fonksiyon sadece Gelişmiş modundan
mevcuttur.
1. Ana menüye erişmek için BACK tuşuna
basın.
• Gelişmiş
Demo hakkında daha fazla bilgi için, bkz
sayfa 59.
2. Navigasyon düğmesi ile Kapat'e gelin.
3. ENTER tuşuna basın.
4. Ekran kapatılır.
DİKKAT
Sistem motor kapalıyken de kullanılabilir. Bu
nedenle, motor kapalıyken navigasyon sisteminin çok sık kullanılması durumunda
akünün boşalabileceğini aklınızda bulundurun.
10
Bu modda tüm ayarlar ve fonksiyonlar mevcuttur.
Ayarlar arasında geçiş yapmak
Ayarlar altında Kolay ve Gelişmiş ayarları arasında geçiş yapmak mümkünse.
Kolay modunda yapılan ayarlar Gelişmiş
moduna aktarılamaz veya bunun tersi de mümkün değildir, bunun yerine ilgili modda saklanır.
İki seçenek arasındaki hangi menülerin farklı
olduğunu görmek için aşağıdaki sayfaya bakın.
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Menüler
İki seviyeli Basit modda menü
seçenekleri
Kılavuz sesi
Kılavuz ses seviyesi
İstikamet belirle
01
İki seviyeli Gelişmiş modda menü
seçenekleri
İstikamet belirle
Dil
Adres
Adres
Renk
Tesisler
Tesisler
Harita görünümü
Son 20
Saklanan konumlar
Kullanıcı modu
Haritadaki nokta
Son 20
Kapat
Varış istikametini göster
Varış istikametini sil
Basit moddaki tüm olası menü seçenekleri hakkında bilgi edinmek için, bkz sayfa 30.
Geri dönüş seyahati
Haritadaki nokta
Enlem/boylam
Ayarlar
Seyahat programı
Kılavuzu başlat
Seyahat programına ekle
Rota seçenekleri
Seyahat programını temizle
Bir sonraki istikamet noktası
``
11
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
01
Menüler
Adres
Geçerli konum
Ayarlar
Trafik bilgisi
Rota seçenekleri
Harita seçenekleri
Yol gösterme seçenekleri
Sistem seçenekleri
Demoyu başlat
Kapat
Gelişmiş moddaki tüm olası menü seçenekleri
hakkında bilgi edinmek için, bkz sayfa 42.
12
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Menüler
01
13
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Bileşen konumu ve fonksiyonlar C30
G019631
01
14
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Bileşen konumu ve fonksiyonlar C30
Ana ünite
Sistem sabit disk tabanlıdır. Daha fazla bilgi
için, bkz sayfa 24.
Ana ünite torpido gözüne takılmıştır ve
aşağıdaki fonksiyonları içerir:
• Aracın konumunun hesaplanması
• Belirlenen varış istikametine olan yolun
hesaplanması
•
•
•
•
Trafik bilgisinin idare edilmesi
Ses kılavuzu
Harita verisin kaydedilmesi
DVD oynatıcı; harita verilerinin ve yazılımın
güncellenmesi içindir.
Trafik bilgisi
TMC (Trafik Mesaj Kanalı) trafik bilgisi için standart bir kodlama sistemidir. Alıcı otomatik olarak doğru frekansı arar. Yayın alma işlemi FM
anteni üzerinden gerçekleşir.
Sistemin kaplam alanı sürekli gelişme halindedir bu nedenle bazen güncellemeler gerekmektedir, bkz sayfa 24.
Kolay veya Gelişmiş kullanıcı ayarlarından
hangisinin seçildiğine bakılmaksızın, trafik bilgisi her zaman alınır ve sunulur. Daha fazla bilgi
için, bkz sayfa 62.
01
Ekran
Ekran, haritaları gösterir ve rota tipi, mesafe,
menü vb. hakkında detaylı sağlar. Ekran bakımı
için, bkz sayfa 24
IR alıcıcı
Uzaktan kumanda için IR alıcısı hoparlör ızgarasının üzerindeki ekranın yanına yerleştirilmiştir. Daha fazla bilgi için, bkz sayfa 20.
Hoparlörler
Navigasyon sistemi ön hoparlörleri kullanır.
DİKKAT
Ana ünitenin DVD oynatıcısı, sadece Volvo
harita diskleri için tasarlanmıştır.
GPS ve TMC alıcıları ana üniteye entegredir.
Yer belirleme
Aracın hız sensörü ve cayro GPS uydu sisteminden gelen sinyalleri kullanarak aracın
geçerli konumunu ve seyahat yönünü hesaplar.
Klavye
Klavye direksiyon simidinin sağ arka tarafına
yerleştirilmiştir. Menü seçenekleri arasında
gezinmek, seçimleri onaylamak veya menülere
dönmek için kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz
sayfa 20.
Bu konseptin avantajı, örneğin bir tünelden
geçerken geçici bir süre için GPS sinyali kaybolsa bile navigasyon sistemi kaydeder ve
rotayı hesaplar.
15
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
01
Bileşen konumu ve fonksiyonlar C70
2
3
4
1
5
*
16
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Bileşen konumu ve fonksiyonlar C70
Ana ünite
Sistem sabit disk tabanlıdır. Daha fazla bilgi
için, bkz sayfa 24.
Ana ünite torpido gözüne takılmıştır ve
aşağıdaki fonksiyonları içerir:
• Aracın konumunun hesaplanması
• Belirlenen varış istikametine olan yolun
hesaplanması
•
•
•
•
Trafik bilgisinin idare edilmesi
Ses kılavuzu
Harita verisin kaydedilmesi
DVD oynatıcı; harita verilerinin ve yazılımın
güncellenmesi içindir.
Trafik bilgisi
TMC (Trafik Mesaj Kanalı) trafik bilgisi için standart bir kodlama sistemidir. Alıcı otomatik olarak doğru frekansı arar. Yayın alma işlemi FM
anteni üzerinden gerçekleşir.
Sistemin kaplam alanı sürekli gelişme halindedir bu nedenle bazen güncellemeler gerekmektedir, bkz sayfa 24.
Kolay veya Gelişmiş kullanıcı ayarlarından
hangisinin seçildiğine bakılmaksızın, trafik bilgisi her zaman alınır ve sunulur. Daha fazla bilgi
için, bkz sayfa 62.
01
Ekran
Ekran, haritaları gösterir ve rota tipi, mesafe,
menü vb. hakkında detaylı sağlar. Ekran bakımı
için, bkz sayfa 24
IR alıcıcı
Uzaktan kumanda için IR alıcısı hoparlör ızgarasının üzerindeki ekranın yanına yerleştirilmiştir. Daha fazla bilgi için, bkz sayfa 20.
Hoparlörler
Navigasyon sistemi ön hoparlörleri kullanır.
DİKKAT
Ana ünitenin DVD oynatıcısı, sadece Volvo
harita diskleri için tasarlanmıştır.
GPS ve TMC alıcıları ana üniteye entegredir.
Yer belirleme
Aracın hız sensörü ve cayro GPS uydu sisteminden gelen sinyalleri kullanarak aracın
geçerli konumunu ve seyahat yönünü hesaplar.
Klavye
Klavye direksiyon simidinin sağ arka tarafına
yerleştirilmiştir. Menü seçenekleri arasında
gezinmek, seçimleri onaylamak veya menülere
dönmek için kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz
sayfa 20.
Bu konseptin avantajı, örneğin bir tünelden
geçerken geçici bir süre için GPS sinyali kaybolsa bile navigasyon sistemi kaydeder ve
rotayı hesaplar.
17
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
01
Bileşen konumu ve fonksiyonlar XC90
*
18
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Bileşen konumu ve fonksiyonlar XC90
Ana ünite
Sistem sabit disk tabanlıdır. Daha fazla bilgi
için, bkz sayfa 24.
Ana ünite sürücü koltuğunun altına takılmıştır
ve aşağıdaki fonksiyonları içerir:
• Aracın konumunun hesaplanması
• Belirlenen varış istikametine olan yolun
hesaplanması
•
•
•
•
Trafik bilgisinin idare edilmesi
Ses kılavuzu
Harita verisin kaydedilmesi
DVD oynatıcı; harita verilerinin ve yazılımın
güncellenmesi içindir.
Trafik bilgisi
TMC (Trafik Mesaj Kanalı) trafik bilgisi için standart bir kodlama sistemidir. Alıcı otomatik olarak doğru frekansı arar. Yayın alma işlemi FM
anteni üzerinden gerçekleşir.
Sistemin kaplam alanı sürekli gelişme halindedir bu nedenle bazen güncellemeler gerekmektedir, bkz sayfa 24.
Kolay veya Gelişmiş kullanıcı ayarlarından
hangisinin seçildiğine bakılmaksızın, trafik bilgisi her zaman alınır ve sunulur. Daha fazla bilgi
için, bkz sayfa 62.
01
Ekran
Ekran, haritaları gösterir ve rota tipi, mesafe,
menü vb. hakkında detaylı sağlar. Ekran bakımı
için, bkz sayfa 24.
IR alıcıcı
Uzaktan kumanda için IR alıcısı ses sisteminin
kontrol panelini içine yerleştirilmiştir. Daha
fazla bilgi için, bkz sayfa 20.
Hoparlörler
Navigasyon sistemi ön hoparlörleri kullanır.
DİKKAT
Ana ünitenin DVD oynatıcısı, sadece Volvo
harita diskleri için tasarlanmıştır.
GPS ve TMC alıcıları ana üniteye entegredir.
Yer belirleme
Aracın hız sensörü ve cayro GPS uydu sisteminden gelen sinyalleri kullanarak aracın
geçerli konumunu ve seyahat yönünü hesaplar.
Klavye
Klavye direksiyon simidinin sağ arka tarafına
yerleştirilmiştir. Menü seçenekleri arasında
gezinmek, seçimleri onaylamak veya menülere
dönmek için kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz
sayfa 20.
Bu konseptin avantajı, örneğin bir tünelden
geçerken geçici bir süre için GPS sinyali kaybolsa bile navigasyon sistemi kaydeder ve
rotayı hesaplar.
19
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
01
Kontroller
Klavye konumu ve IR alıcısı
Klavye ve direksiyon simidi/uzaktan
kumanda
GERİ
En son yapılan seçimi geri alır veya menü yapısında geriye gider.
G019916
"Rahatsız etmeyin"
Navigasyon sistemi direksiyon simidinin klavyesi veya uzaktan kumanda ile kontrol edilir.
Klavye direksiyon simidinin sağ arka tarafına
yerleştirilmiştir.
Uzaktan kumandayı ekrana veya ses sisteminin
kontrol paneline (sadece XC90) bitişik hoparlör
ızgarasının üzerine yerleştirilen IR alıcısına
doğru tutun.
DİKKAT
Uzaktan kumanda AAA veya R03 pilleri kullanır. Uzaktan kumanda çalışmazsa önce
pilleri değiştirmeyi deneyin.
Direksiyon simidi klavyesi ve uzaktan kumanda
üzerindeki klavye aynı fonksiyonlara sahiptir.
Klavyeyi menü seçenekleri arasında gezinmek,
seçimleri onaylamak veya menülere dönmek
için kullanın.
Farklı modellere göre tasarım değişebilir.
Navigasyon düğmesi
Navigasyon düğmesini, klavyenin yerleştirme
pimi veya uzaktan kumandanın ok tuşları nı ,
,
ve
kullanarak farklı menüler arasında
gezinin. Navigasyon düğmesi harita üzerindeki
imleci (artı imleci) onatır.
ENTER
Seçimleri onaylar veya etkinleştirir.
20
Bazı durumlarda, sistem hesaplama yapabilmek için ekstra birkaç saniyeye daha ihtiyaç
duyar. Ardından ekranda bir sembol görünür.
DİKKAT
Hesaplama sembolü görünür olduğunda
sistem navigasyon, ENTER veya BACK
düğmesinden hiçbir komut alamaz.
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Klavye
Seçenekleri girme ve seçme
01
Listenin sağ tarafındaki kaydırma çubuğu listede ekranda gözükenden daha fazla alternatif
olduğunu gösterir. Nuamara (110) seçenek
sayısını gösterir.
1. BACK tuşunu kullanarak alternatif listesinden karakter tablosuna geri dönün.
2. Girilen harf girdilerini bir kez BACK tuşunu
kullanmak suretiyle silin.
Genel arama
Klavye örneğin tesis tipi, ülke, şehir, sokak
adresi, sokak veya posta kodu gibi belirli bilgileri girmek için menü içinde pek çok yerde kullanılır.
1. navigasyon düğmesini kullanarak harfleri
seçin ve ENTER düğmesine basın.
> Addaki kalan harflerde başka alternatif
kalmadığında otomatik olarak girilir.
Ekranın alt kısmındaki liste, harf girişiyle
eşleşen il üç muhtemel alternatifi gösterir.
2. Aynı zamanda doğrudan listedeki alternakullanarak aşağı doğru
tife erişmek için
da kaydırabilirsiniz.
Arama fonksiyonu her zaman kullanabilir ve bir
konum girildiğinde menü durumu hesaba katılmaksızın her zaman aynı şekilde çalışır.
Bir giriş sırasında ENTER tuşuna basılırsa her
bir alternatif için tüm yanıt kombinasyonları
gösterilir: Şehir, sokak, tesis vb.
Örneğin London Airport gibi bir isim için yapılmışsa, LO giriş olduğunda tüm London kombinasyonları gösterilecektir. Ne kadar fazla harf
girerseniz o kadar belirli yanıt alırsınız.
Bir LO araması aynı zamanda Restaurant Lou
Trivalou gibi yanı alternatiflerini de sağlar
örneğin aramanın içine boşluklarla ayrılmış
çeşitli kelimeler de dahildir.
3. Alternatifi seçin ve ENTER düğmesine
basın.
21
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
01
22
Ekran modları ve ses mesajları
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Ekran modları ve ses mesajları
Farklı ekran modu görünümleri
Sesli mesajları
Ekran resminin görünümü coğrafi konuma ve
harita ayarı, ekran için seçilen semboller vb.
yapılan ayarlara dayanır.
Bir istikamet ayarlandıktan sonra, Kılavuz
etkinleştirilir ve bir kavşak veya çıkış yaklaştığında sistem mesafeyi ve manevra tipini
belirten bir sesli mesaj oluşturur. Aynı zamanda
kavşağın detaylı bir haritası gösterilir. Kavşağa
yaklaşıldığında sesli mesaj tekrarlanır.
Metin, işret ve semboller için ekran görülebilen
açıklamalar kapağın içinde mevcuttur.
Otoban boyunca tesisler. Bu fonksiyon bir
istikamet girilmediğinde bile kullanılabilir.
Sadece otoban bölgesinde sürüş
yapıldığında gösterilir. Sağ farın üzerindeki
Hızlı menüdeki Tesisler sembolü üzerinde
ENTER tuşuna bası, bkz sayfa 39.
Ayrıntılı kavşak haritası. Ekranın sol kısmı
bir sonraki kavşakta navigasyonu genişletir. (Alternatif navigasyon seçenekleri
sadece ana caddelerde gösterilir.) Durum
her zaman bir sesli mesaj ile desteklenir.
Ekran modu olarak iki harita seçilebilir.
Ekran aynı harita resmini iki farklı ölçekte
gösterir. Hızlı menüde Harita/Rota taslağı
sembolü üzerinde aşağıdaki ENTER tuşu
gösterilir, bkz sayfa 38.
Sesli mesajlı kılavuz, Hızlı menünün Kılavuz
sembolü üzerinde ENTER tuşuna basılarak
elde edilebilir, bkz sayfa 28 ve 38.
DİKKAT
Bazı durumlarda, örneğin bir araç telefonu
kullanıyorsanız, sesli mesajın yerini bir tınlama sesi alır.
Ücretli yollar
01
Pusula
Harita resmi pusulayı iki farklı
şekilde gösterebilir:
- Pusula yönü her zaman
kuzeye gelecek şekilde.
- Seyahat yönü üste gelecek
şekilde.
Harita üzerinde pusula iğnesinin kırmızı ucu
kuzeyi ve beyaz ucu güney gösterir.
Pusulanın dış halkasındaki gri istikamet oku
seçilen istikameti gösterir.
Harita yönünün nasıl görüntüleneceğini seçmek için Ayarlar Harita seçenekleri
Haritayı yönüne koyma'e ve pusulanın nasıl
gösterileceğini seçmek için Pusula'e gidin, bkz
sayfa 56.
Bazı bölgeler ücretli yolları içerir. Ücretli bir yol
yaklaştığında bunu bildiren bir sesli mesaj
duyulur.
Mesajı almak için bir istikamet girilmelidir.
Kaydırma modu, bkz sayfa 28 ve 40.
23
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
01
Ana ünite, güncelleme, bakım
Ana ünitedeki içerikler
Ekran bakımı
Tüm harita bilgisi ana ünitenin sabit diskine
önceden yüklenmiştir. Teslimat anında ünite
içinde DVD diski bulunmaz. Bir harita verisi
güncellenene kadar DVD diski kullanılmaz,
paket talimatlarına bakın.
Ekranı yumuşak, tiftiksiz temiz su veya yumuşak cam temizleme maddesi ile hafifçe nemlendirilmiş bir bezle temizleyin.
Güncellenmiş ve ilave bilgilerle dolu olan bir
DVD diski düzenli olarak yayınlanır. En son
yayın için bir Volvo satıcısı ile temas kurun.
Haritalar vb. hakkında daha fazla bilgi için
ayrıca www.volvocars.com/navi adresine de
bakın.
Haritalarınızla ilgili bir hata veya diğer sorunlarla
karşılaşırsanız, doğrudan harita tedarikçisi
NavTeq ile temas kurmanızı tavsiye ediyoruz:
bkz. www.navteq.com.
DİKKAT
Ana ünitenin DVD oynatıcısı, sadece Volvo
harita diskleri için tasarlanmıştır.
DVD disklerini bakımı
DVD disklerini dikkatli bir şekilde tutun. Kullanılmadıklarında paketlerinde saklanmalıdırlar.
DVD disklerini nemli aşırı sıcak, doğrudan gün
ışığı alan veya tozlu ortamlarda saklamaktan
kaçının.
DVD diski ile Güncelleme
DİKKAT
Bir güncelleme yaklaşık 2 saat sürebileceğinden aracın elektrik beslemesinin
sağlam olduğundan emin olun.
DVD diskleri, yeni harita disklerinden ayrı olarak
yeni yazılıma sahipse bu kısım önce başlar.
Harita bilgisi güncellenirken araç sürülebilir
fakat güncelleme devam ederken sistem kullanılamaz.
1. Sistemi açın.
2. Üniteye takılı olabilecek herhangi bir DVD
diski çıkartın.
24
3. DVD güncelleme diskini takın. Birden fazla
dik varsa numara sırasına göre takın.
4. Sistem şimdi otomatik olarak güncellenir.
İşlemin tamamlandığını gösteren bir bilgi
gösterilir.
5. Güncellemeden sonra en son güncellemenin bulunduğu DVD diski ünitenin içinde
kalmalıdır. Birden fazla disk varsa 1 nolu
disk kullanılmalıdır. Disk ana menüden
çıkartılırsa sistem fonksiyon göstermeyi
bırakır.
Güncelleme sırasında sistem kapatılırsa, sistem tekrar çalıştırıldığında otomatik olarak
devam eder.
Bazı durumlarda harita bilgisi güncellemeleri
sisteme yeni fonksiyonlar ekleyebilir.
Güncelleme bittiğinde başlangıç ekranı görüntülenir.
Güncellemenin kesilmesi
Bir güncelleme kesintiye uğrarsa tekrar geri
dönülebilir. Sonraki başlatma sırasında Navigasyon menüsünde Harita güncellemesine
devam et seçeneğini seçin.
Ardından güncelleme devam eder, baştan başlamaz sistem güncellemenin kesildiği yeri tespit eder.
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
01
25
26
28
30
31
34
35
G029194
Menüler...................................................................................................
Menü ağacı.............................................................................................
İstikamet belirle.......................................................................................
Varış istikametini Göster/Sil....................................................................
Ayarlar.....................................................................................................
KOLAY KULLANICI MODU
02 Kolay kullanıcı modu
Menüler
Genel
02
Hızlı menü
Trafik bilgisi1
Kolay veya Gelişmiş kullanıcı ayarlarından
Navigasyon sistemi çalışırken gerekli kullanıcı
ayarları Kolay olarak seçilir.
Kolay modunda, sadece en önemli menüler
içerilir ve en genel fonksiyonlar erişilebilir
durumdadır.
G029190
En genel fonksiyonlar sürüş esnasında erişimi
kolaylaştırması açısından Hızlı menüde toplanmıştır.
1. Harita modunda ENTER tuşuna basın.
Ana menü
2.
veya
hangisinin seçildiğine bakılmaksızın, trafik bilgisi her zaman alınır ve sunulur. Daha fazla bilgi
için, bkz sayfa 53 veya 62.
Kaydırma menüsü
'yi kullanarak bir sembol seçin.
Diğerlerine sadece Hızlı menü vasıtasıyla erişilebilirken çoğu sistem ayarı Ana menüdeki
Ayarlar altında yapılabilir.
G028755
- Harita ölçeği
İki seçenek içeren menü görüntülenir.
Ana menü menü ağacının tepesindedir ve
BACK tuşuna birkaç kez basmak suretiyle ulaşılabilir.
Ana menüde aşağıdaki konumdan Kolay ila
Gelişmiş modu arasında geçiş yapmak mümkündür: Ayarlar Sistem seçenekleri
Kullanıcı modu.
1
28
Tüm alalar/ülkeler için geçerli değildir.
(+) veya (-) seçenekleri üzerinde ENTER tuşuna
basmak size daha geniş bir perspektif sunmak
veya daha fazla ayrıntı görüntülemenizi
sağlamak için haritanın ölçeğini 50 metreden
100 km'ye kadar çeşitli kademelerde değiştirmenizi sağlar. ENTER tuşuna basılı tutarsanız
adımsız değiştirme mümkündür - ölçek uygun
olduğunda düğmeyi serbest bırakın.
G028755
– Kılavuzluk
ENTER tuşuna basmak geçerli ses kılavuzunu
sağlar.
Harita kaydırma
Kaydırma modunda, harita görüntüsü üzerinde
bir artı imleci hareket eder.
–
Navigasyon düğmesi ile gezinerek Kaydırma modunu (Scroll menu) etkinleştirin.
Düğmeyi basılı tuttuğunuz sürece artı imleci
harita üzerinde daha hızlı hareket eder.
02 Kolay kullanıcı modu
Menüler
Menü
–
Kaydırma menüsünü görüntülemek için
Harita kaydırma modunda ENTER tuşuna
basın.
02
Scale
Daha geni perspektif veya daha fazla ayrıntı
sağlamak için harita görüntüsünün boyutunu
değiştirir.
(+) veya (-) seçenekleri üzerinde ENTER tuşuna
basmak 50 metreden 100 metreye kadar çeşitli
kademelerde garitanın ölçeğini değiştirir.
ENTER tuşuna basılı tutarsanız adımsız
değiştirme mümkündür - ölçek uygun
olduğunda düğmeyi serbest bırakın.
İstikamet olarak belirle (Set as
destination)
ENTER tuşuna basarak artı imleci ile işaretlenmiş konumu istikamet olarak ayarlayın. Kılavuz
anında başlar.
29
02 Kolay kullanıcı modu
Menü ağacı
02
Menü seçenekleri
Varış istikametini göster
Burada gösterilen üç menü ağacı düzeyidir.
Menülerin pek çoğu ağaç boyunca daha fazla
alt menüye sahiptir - bunlar ilgili bölümlerde
ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.
sayfa
34
Varış istikametini sil
sayfa
34
İstikamet belirle
Adres
Country
sayfa
31
sayfa
31
Şehir
sayfa
35
Ayarlar
Kılavuz sesi
Kadın/Erkek
Kılavuz ses seviyesi
Sokak
Kapalı/1/2/3/4/5
sayfa
35
sayfa
35
No.
Kavşak
Tesisler
Country
sayfa
32
Dil
sayfa
35
Harita ve menü rengi
sayfa
35
Siyah/Krom/Mavi/oyu
Şehir
Harita görünümü
Tip
2D/3D
Ad
Son 20
Haritadaki nokta
30
sayfa
32
sayfa
33
Mesafe birimi
km/Kara mili
sayfa
35
sayfa
35
Kullanıcı modu
Basit/Gelişmiş
Kapat
sayfa
35
sayfa
9
02 Kolay kullanıcı modu
İstikamet belirle
Adres
1. Country (Country) ve/veya Şehir (City)'ye
gelin ve ENTER tuşuna basın.
DİKKAT
Bir şehir veya bölgenin tanımı ülkeden
ülkeye, hatta aynı ülke içerisinde bile
değişebilir. Bazı durumlarda bir belediyeyi
ifade ederken bazen tek bir şehir bölgesini
ifade edebilir.
2. Veya
düğmesine basarak en son seçilen seçeneklerden seçin.
(Klavyenin nasıl kullanılacağına dair bilgi için,
bkz sayfa 21.)
DİKKAT
İstikamet belirle
Birbirine yakın iki şehir/semt olduğunda sistem yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için
Sokak ile başlar.
Adres
Alternatifler 1
–
Herhangi bir şehir seçmeksizin Sokak
(Street) seçin.
Sokak birden fazla şehirde görünürse, alternatifler arasından seçmeniz için bir liste görüntülenir. Sistem seçilen sokağın ortasına yönlendirir.
Alternatifler 2
1. Şehir öğesini seçerek başlayın.
2. Ardından Sokak öğesini seçin.
Sokak adresini gir
Sistem imleci önce Sokak (Street) üzerine yerleştirir. En son seçilen Country (Country)
02
Küçük yerler için sistemde sokak adresi girilmemiştir. Yerin merkezini varış istikametini olarak belirlemek her zaman mümkündür.
Sokak numarasını belirle
Seçilen adresin sokak numarası varsa, varış
istikametini daha kesin bir şekilde belirlemek
için bu bilgi girilebilir.
1. Adresi girdikten sonra çizgiyi Numarası
öğesine kaydırın ve sonra ENTER tuşuna
basın.
> Alternatif sokak numaraları gösterilir.
2. İstenen sokak numarasını girin.
3. Select'e gidin ve ENTER tuşuna basın.
> Seçilen adres seyahat programında
görünür.
önceden seçili olarak gelir.
4. İmleç Başlat öğesi üzerinde görünür - tekrar ENTER tuşuna basın.
> Rota gösterme başlar.
Aksi halde:
Alternatif olarak:
–
Başlat'e gidin ve ENTER tuşuna basın.
31
02 Kolay kullanıcı modu
İstikamet belirle
> Rota gösterme anında başlar.
02
Sokak numarası belirlenmediyse sistem sizi
seçilen sokağın ortasına yönlendirir.
4. Seçili posta koduna sahip adresler arasından seçmek için Sokak öğesine gidin ve
ENTER tuşuna basın.
5. İstikamete kılavuzluk için Kılavuzu
başlat'e gidin.
Seç
Giriş numarasını onaylar.
İptal
DİKKAT
Bir önceki ekrana geri döner.
Bu tesisleri aramak için de geçerlidir.
Bir kavşak gir
Kılavuzu başlat
–
Tesislere göre ara
Kılavuzu başlatmak için Kılavuzu başlat'e
gidin.
Tesisler, benzin istasyonları, oteller, restoranlar, Volvo satıcıları, hastaneler otoparklar vb.
gibi yapıların ortak adıdır.
–
Posta koduna göre ara
İstikamet belirle
Adres
Şehir
Ülke (Country)
–
Bir şehir içinde aramak yerine posta kodu alanı
dahilinde arama yapmayı seçebilirsiniz.
1. Şehir öğesini seçin ve ENTER tuşuna
basın.
2. Posta kodu'e gidin ve ENTER tuşuna
basın.
3. Rakamları seçin ve ENTER tuşuna basın ve
alternatifler listesindn bir tane seçin.
Girin ve ülke seçin ve ard ENTER tuşuna
basın.
Şehir (City)
–
İstikamet belirle
Tesisler
Girin ve şehir seçin ve ard ENTER tuşuna
basın.
Tip (Type)
–
Girin ve tesisin tipini seçin ve ENTER
tuşuna basın.
Ad (Name)
–
32
Bir tesis belirlemek amacıyla farklı arama
seçeneklerinin bulunduğu alt menüye girmek için ENTER tuşuna basın.
Tesisin adını girin veya menüdeki alternatifler arasından seçin.
02 Kolay kullanıcı modu
İstikamet belirle
Liste sadece seçili şehir/seçili bölgedeki tesisleri gösterir.
Son 20 arasından seçin
İstikamet belirle
DİKKAT
Harita üzerinde biri yer, aynı zamanda Harita
modu içindeki navigasyon düğmesi kullanılmak suretiyle artı imleci ile de aranabilir.
02
Son 20
Yirmi en yakın istikametin bir listesi gösterilir.
–
'i kullanarak istenilen istikamete gidin
veya alt menüye erişmek için ENTER
tuşuna basın.
İstikamet olarak belirle
Bu istikameti seyahat programına ekler.
Konumu sil
Konumu listeden siler Son 20.
Haritadaki yer
İstikamet belirle
Haritadaki yer
1. Artı imlecini istenen konuma getirmek için
navigasyon düğmesini kullanın, ardından
Kaydırma menüsüne erişmek için ENTER
tuşuna basın, bkz sayfa 28.
2. İstikamet olarak belirle'e gidin ve
ENTER tuşuna basın.
33
02 Kolay kullanıcı modu
Varış istikametini Göster/Sil
Varış yerini haritada göster
02
Varış istikametini göster
–
Son varış istikameti olarak belirlediğiniz
alanın bir harita genel bakışını edinmek için
ENTER düğmesine basın.
Varış istikametini sil
Varış istikametini kaldır
1. Silinecek varış istikametine erişmek için
ENTER düğmesine basın.
2. Varış istikametini silmek için tekrar
ENTER düğmesine basın.
34
02 Kolay kullanıcı modu
Ayarlar
Kılavuz sesi
Ayarlar
Kılavuz sesi
Kadın veya erken kılavuz sesi ayarlayın1.
Harita görünümü
Ayarlar
Harita görünümü
02
Harita 2D (doğrudan yukarıdan) veya 3D
(dolaylı olarak yukarıdan) görüntülenebilir.
Kılavuz ses seviyesi
Ayarlar
Kılavuz ses seviyesi
Mesafe Birimi
Ayarlar
Sesli mesajların ses seviyesi ayarlayın veya
tamamen kapatın.
Mesafe Birimi
km veya İngiliz mili'de mesafenin gösterilip
gösterilmeyeceğini ayarlar.
Dil
Ayarlar
Dil
Kullanıcı modu
Ayarlar
Kullanıcı modu
Menü, metin ve ses mesajları için dili ayarlar.
Kolay ve Gelişmiş kullanıcı ayarları arasında
geçiş yapın.
Renk
Ayarlar
Renk
Dört ekran görüntüleme ayarı vardır - sizin için
en iyi olanı seçin.
1
Hollanda'da uygulanamaz. Nederlands ve Belçika arasında dil seçmek yerine.
35
36
38
42
44
49
52
53
54
59
G029196
Menüler...................................................................................................
Menü ağacı.............................................................................................
İstikamet belirle.......................................................................................
Seyahat programı....................................................................................
Geçerli konum.........................................................................................
Trafik bilgisi.............................................................................................
Ayarlar.....................................................................................................
Simülasyon..............................................................................................
GELİŞMİŞ KULLANICI MODU
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Menüler
Genel
Hızlı menü
tasına kalan rota taslağını görüntüleyen bir
harita1 görüntülenir.
Navigasyon sistemi çalışırken gerekli kullanıcı
ayarları Gelişmiş olarak seçilir.
03
Gelişmiş modunda navigasyon sisteminin tüm
ayarlarına ve fonksiyonlarına erişmek mümkündür.
G029190
En genel fonksiyonlar sürüş esnasında erişimi
kolaylaştırması açısından Hızlı menüde toplanmıştır.
1. Harita modunda ENTER tuşuna basın.
Ana menü
2.
veya
'yi kullanarak bir sembol seçin.
Diğerlerine sadece Hızlı menü vasıtasıyla erişilebilirken çoğu sistem ayarı Ana menüdeki
Ayarlar altında yapılabilir.
Geçerli konumun hızlı saklanması
Aracınızın konumunu istediğiniz an düğmeye
basmak suretiyle haritaya saklayabilirsiniz.
• ENTER tuşuna basın - ekran değişene
kadar düğmeyi basılı tutun.
Ana menü menü ağacının tepesindedir ve
BACK düğmesine bir veya daha fazla kez basmak suretiyle ulaşılabilir.
Ana menüde aşağıdaki konumdan Gelişmiş ila
Kolay modu arasında geçiş yapmak mümkündür:
Ayarlar
modu
1
38
Sistem seçenekleri
Bir rota seçilmek zorundadır.
Kullanıcı
Ardından bu sembolle gösterildiği gibi
konumunuz saklanacaktır. Bilgi ile
bağlantılı konum Saklanan konum
Düzenle, bkz sayfa 46 ile ayarlanır.
G028755
- Rota taslağı/Ölçeği
Dört seçenek içeren menü görüntülenir.
Üstteki seçeneğin üzerinde ENTER tuşuna
basıldığında geçerli konumdan istikamet nok-
İkinci seçeneğin üzerinde ENTER tuşuna
basıldığında başlangıçtan istikamet noktasına
kadar olan tüm rota taslağını gösteren bir
harita1 görüntülenir.
(+) veya (-) seçenekleri üzerinde ENTER tuşuna
basmak size daha geniş bir perspektif sunmak
veya daha fazla ayrıntı görüntülemenizi
sağlamak için haritanın ölçeğini 50 metreden
100 km'ye kadar çeşitli kademelerde değiştirmenizi sağlar.
ENTER tuşuna basılı tutarsanız adımsız
değiştirme mümkündür - ölçek uygun
olduğunda düğmeyi serbest bırakın.
İki harita görüntülemeye karar verirseniz, ilgili
ölçeği ayrı ayrı ayarlayabilmeniz için Hızlı
menünün her iki ucunda harita ölçeği sembolü
görünür.
G028755
– Kılavuzluk
ENTER tuşuna basmak geçerli ses kılavuzunu
sağlar.
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Menüler
G028755
– Harita/Rota taslağı
Rota taslağı
ENTER tuşuna basıldığında yaklaşan dönüş
noktalarının bir listesi görüntülenir. Yol adına ek
olarak dönüş noktaları arasındaki mesafe ve
manevra tipi de görüntülenir.
Bir harita/İki harita
ENTER tuşuna basıldığında geçerli alanın bir
büyük veya iki küçük harita resmi görüntülenir.
İlgili haritalar için farklı ölçekler girilebilir.
İzleme2
Örneğin sıklıkla trafik sorunlarına maruz kalan
trafiğin yüksek yoğunlukta olduğu yollar gibi üç
farklı izleme alanının harita görüntülerini saklamanızı sağlar.
İzleme.1, 2 veya 3'ü seçin. Önceden ayarlanan
izlemeleri görüntülemek için, bkz sayfa 40.
– Sapma
Görmezden gelme ve 1-5-10-20-40-80 km
G028755
seçeneklerinin bulunduğu bir menü görüntüler.
Sokakları/caddeleri görmezden gel
Örneğin koşu alanı olduğu bilinen bir yolda
sürüş yapmaktan kaçınmanızı sağlamak için
seyahat programından sokakları veya caddeleri kaldırır.
2
3
1. Sapma menüsünde Görmezden gelme'i
seçin ve ENTER tuşuna basın. Rota
taslağına dahil olan sokakların/caddelerin
bir listesi gösterilir.
Ardından sistem belirlenen alan görmezden
gelinip geçildiğinde mümkün olduğunca hızlı
bir şekilde orijinal rota taslağına geri dönecek
yeni bir rota taslağını hesaplar.
2. Görmezden gelinecek soka/cadde üzerine
gelin ve ENTER tuşuna basın.
Aynı zamanda doğrudan harita üzerinde bir alanın kare içine alıp görmezden gelinmesi de
mümkündür, bkz Belirli bölgeleri engelle
3. Birden fazla sokak/cadde görmezden geli'i kullanarak engellenecek
necekse
gruptaki ilk sokak/caddeye gitmekle başlayın, ardından ENTER tuşuna basın.
Ardından engellenecek gruptaki son
sokak/caddeye gidin ve ENTER tuşuna
basın.
Ardından sistem belirlenen alanlar görmezden
gelinip geçildiğinde mümkün olduğunca hızlı
bir şekilde orijinal rota taslağına geri dönecek
yeni bir rota taslağını hesaplar.
1-80km dahilindeki alanları görmezden
gel
Bu fonksiyon örneğin kalabalık saatlerde
yoğun bir şekilde dolu olan alanlarda sürüş
yapmamanız için orijinal seyahat programındaki bütün bir alanı kaldırır.
–
Sapma menüsünden bir seçenek belirleyin1-80 km ve ENTER tuşuna basın.
Ayarlar
03
Rota seçenekleri
sayfa 54.
G028755
Trafik bilgisi3
Ekran üzerinde görüntülenen alan dahilindeki
trafik sorunları hakkında bilgi görüntülemek için
farklı seçenekler içeren bir menü görüntüler.
Ölçekte yapılacak bir değişiklik gösterilecek
mesaj sayısını etkiler, bkz sayfa 66.
Mesajı okuma
ENTER tuşuna basmak ekranda gösterilen trafik mesajları arasında gezinmenizi sağlar.
Hepsini göster
ENTER tuşuna basıldığında tüm mesajlar
görüntülenir.
Hepsini gizle
ENTER tuşuna basıldığında tüm mesajlar gizlenir.
Sadece trafik bilgisi alınabilen alanlarda.
Tüm alalar/ülkeler için geçerli değildir.
``
39
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Menüler
03
Seçilenleri göster
Kaydırma menüsü
ENTER tuşuna basmak haritada gösterilecek
trafik mesajı tipini seçmenizi sağlar.
Harita kaydırma
Kolay veya Gelişmiş kullanıcı ayarlarından
hangisinin seçildiğine bakılmaksızın, trafik bilgisi her zaman alınır ve sunulur. Daha fazla bilgi
için, bkz sayfa 62.
G028755
– Tesisler
Bir tesis aramak için çeşitli seçenekler içeren
bir menü görüntüler.
Kaydırma modunda, harita görüntüsü üzerinde
bir artı imleci hareket eder.
–
Navigasyon düğmesi ile gezinerek Kaydırma modunu (Scroll menu) etkinleştirin.
tuşuna basmak 50 metreden 100 metreye
kadar çeşitli kademelerde garitanın
ölçeğini değiştirir.
• ENTER tuşuna basılı tutarsanız adımsız
değiştirme mümkündür - ölçek uygun
olduğunda düğmeyi serbest bırakın.
Düğmeyi basılı tuttuğunuz sürece artı imleci
harita üzerinde daha hızlı hareket eder.
İstikamet olarak belirle (Set as
destination)
Menü
Artı imleci ile işaretlenen konumu istikamet olarak seçer.
• ENTER tuşuna basın. Kılavuz anında baş-
Aracın etrafında
lar.
ENTER tuşuna basmak aracın etrafında arama
yapmanızı sağlar. Bkz. sayfa 45
Etraftaki tesisler (Facilities around)
Bir menü görüntülenir.
Rota boyunca
ENTER tuşuna basmak rota boyunca arama
yapmanızı sağlar. Bkz. sayfa 45
• Yerel bölge dahilindeki tesisleri aramak için
Otoban boyunca
Trafik mesajı okuma (Read traffic msg.)
ENTER tuşuna basmak otoban boyunca dinleme tesislerini, benzin istasyonlarını ve restoranları aramanızı sağlar.
Alan dahilindeki geçerli trafik mesajlarını arar.
–
Hesaplanan rotada birden fazla otoban varsa,
sistem sadece kullanılan geçerli otoban
boyunca arama yapar.
Scale
Son 5 ve Tüm tipler arasında seçim yapın.
Kaydırma menüsünü görüntülemek için
Harita kaydırma modunda ENTER tuşuna
basın.
Daha geni perspektif veya daha fazla ayrıntı
sağlamak için harita görüntüsünün boyutunu
değiştirir.
3
40
• (+) veya (-) seçenekleri üzerinde ENTER
Tüm alalar/ülkeler için geçerli değildir.
İzleme (Set for surveill.)3
ENTER tuşuna basıldığında çeşitli seçenekler
içeren bir menü görüntülenir.
• İzleme 1, 2 veya 3 arasında seçim yapın ve
izleme alanı olarak kaydetmek istediğiniz
bir harita görüntüsü saklamak için ENTER
tuşuna basın, örneğin sıklıkla trafik sorunlarına maruz kalan yoğun trafikli yollar.
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Menüler
Haritanın etkinleştirilmesi
Hızlı menüdeki harita seçeneklerini belirler.
• Gerekli izlemeyi seçin.
Konum saklama (Store location)
Şunların altında görünen seçili bir konumu saklar:
İstikamet belirle
03
Saklanan konumlar
Seyahat programındaki rotayı izleme
Seyahat programı içinde ayarlanmış bir rotayı
kolaylıkla izleyebilmek için, rota taslağının
döndüğünden ve pusula yönünün nasıl
değiştiğinden bağımsız olarak dahili bir mıknatıs fonksiyonu vardır- artı imleci basitçe
düğmeyi basılı tutarak otomatik olarak rota
taslağını izler.
veya
izlenir.
kullanılarak rota taslağı otomatik olarak
veya
izlenir.
kullanılarak rota taslağı otomatik olarak
Artı imleci üzerindeki çizgilerden birisi hangi
düğmenin seçileceğini gösterir - bu diğerinden
daha kalın görünür.
"Mıknatıs fonksiyonu" gerekli değilse, artı imlecini seçilen seyahat programından birkaç milimetre kaydırdığınızda kalın artı imleci ortadan
kaybolur. Ardından Kaydırma fonksiyonu normale döner.
41
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Menü ağacı
Menü seçenekleri
Saklanan konumlar
Burada gösterilen üç menü ağacı düzeyidir.
Menülerin pek çoğu ağaç boyunca daha fazla
alt menüye sahiptir - bunlar ilgili bölümlerde
ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.
03
İstikamet belirle
Adres
Country
sayfa
44
sayfa
44
Seyahat Programını
Görüntüle
No.
Kavşak
Aracın etrafında
Seyahat programına
ekle/Bilgiler/Konum
silme/Hepsini sil
Haritadaki nokta
sayfa
32
Sokak boyunca
42
sayfa
47
Rota seçenekleri
Ayarlanan istikametin
altında adresleri görüntüler
Ayarlar altında rota seçeneklerini görüntüler
sayfa
47
sayfa
47
Bir sonraki istikamet noktası
Adres
Ayarlanan istikametin
altında adresleri görüntüler
sayfa
49
sayfa
54
sayfa
49
sayfa
44
sayfa
44
Enlem/boylam
sayfa
48
Seyahat programı
sayfa
49
Geçerli konum
sayfa
52
Kılavuzu başlat
sayfa
44
Ayarlar
sayfa
53
Rota boyunca
Haritadaki nokta etrafında
Seyahat programına ekle
Seyahat programını temizle
Sokak
Ada göre tesis
Son 20
Dönüş seyahati
Şehir
Tesisler
Seyahat programına
ekle/Bilgiler/Sınıflandırma/Konum silme
sayfa
46
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Menü ağacı
Trafik bilgisi
Dinamik rota kılavuzu
sayfa
53
Yol gösterme seçenekleri
Zaman/gidilecek mesafe
Trafik bilg. seçimi
Tesis uyarısı
İstasyonları ara
Ücretli alan uyarısı
Varsayılana sıfırla
Varsayılana sıfırla
Rota seçenekleri
Rota
sayfa
54
Sistem seçenekleri
Kılavuz sesi
Otobanları/ücretli yollar/
feribotlar/araç trenleri/
trafik sorunları/zamanla
sınırlı/belirli alanları görmezden gelme
Kılavuz ses seviyesi
Varsayılana sıfırla
Ekran koruyucu
Harita seçenekleri
Tesis seçimi
Harita
Sağ harita görünümü
Sol harita görünümü
Pusula
Geçerli konum
sayfa
56
Demoyu başlat
Kapat
sayfa
59
sayfa 9
03
sayfa
57
Dil
Menü rengi
Harita rengi
sayfa
55
Yardım
Mesafe birimi
Kullanıcı modu
Tarih ve zaman bilgisi
GPS bilgisi
Hakkında
Varsayılana sıfırla
Varsayılana sıfırla
43
03 Gelişmiş kullanıcı modu
İstikamet belirle
Adres
1. Country (Country) ve/veya Şehir (City)'ye
gelin ve ENTER tuşuna basın.
DİKKAT
Bir şehir veya bölgenin tanımı ülkeden
ülkeye, hatta aynı ülke içerisinde bile
değişebilir. Bazı durumlarda bir belediyeyi
ifade ederken bazen tek bir şehir bölgesini
ifade edebilir.
2. Veya
düğmesine basarak en son seçilen seçeneklerden seçin.
(Klavyenin nasıl kullanılacağına dair bilgi için,
bkz sayfa 21.)
03
DİKKAT
İstikamet belirle
Birbirine yakın iki şehir/semt olduğunda sistem yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için
Sokak ile başlar.
Adres
Alternatifler 1
–
Herhangi bir şehir seçmeksizin Sokak
(Street) seçin.
Sokak numarasını belirle
Seçilen adresin sokak numarası varsa, varış
istikametini daha kesin bir şekilde belirlemek
için bu bilgi girilebilir.
–
Adresi girdikten sonra çizgiyi Numarası
öğesine kaydırın ve sonra ENTER tuşuna
basın.
Sokak birden fazla şehirde görünürse, alternatifler arasından seçmeniz için bir liste görüntülenir. Sistem seçilen sokağın ortasına yönlendirir.
Sokak numarası belirlenmediyse sistem sizi
seçilen sokağın ortasına yönlendirir.
Alternatifler 2
Alternatif olarak:
1. Şehir öğesini seçerek başlayın.
1. İstenen sokak numarasını girin.
> Alternatif sokak numaraları gösterilir.
2. Ardından Sokak öğesini seçin.
Sokak adresini gir
Sistem imleci önce Sokak (Street) üzerine yerleştirir. En son seçilen Country (Country)
İptal
önceden seçili olarak gelir.
Bir önceki ekrana geri döner.
Aksi halde:
44
Küçük yerler için sistemde sokak adresi girilmemiştir. Yerin merkezini varış istikametini olarak belirlemek her zaman mümkündür.
2. Select'e gidin ve ENTER tuşuna basın.
03 Gelişmiş kullanıcı modu
İstikamet belirle
Bir kavşak gir
– Kavşak (Junction)'a kaydırın ve seçilen
sokakla kesişen bir sokak seçin.
Kılavuzu başlat
1. Kılavuzu başlatmak için Kılavuzu başlat'e
gidin.
2. Giriş adresini seyahat programına eklemek
için Select'e gelin.
Bilgi
İstikamet hakkında bilgi sağlar.
2. Posta kodu'e gidin ve ENTER tuşuna
basın.
3. Rakamları seçin ve ENTER tuşuna basın ve
alternatifler listesindn bir tane seçin.
4. Seçili posta koduna sahip adresler arasından seçmek için Sokak öğesine gidin ve
ENTER tuşuna basın.
Tesisler, benzin istasyonları, oteller, restoranlar, Volvo satıcıları, hastaneler otoparklar vb.
gibi yapıların ortak adıdır.
–
Tesisleri belirlemek için çeşitli arama seçenekleri olan bir alt menüye erişmek için
ENTER tuşuna basın.
03
Ada göre tesis (Facility by name)
5. İstikamete kılavuzluk için Kılavuzu
başlat'e gidin.
DİKKAT
Bu tesisleri aramak için de geçerlidir.
Posta koduna göre ara
Tesislere göre ara
–
Tesisin adını girin veya menüdeki alternatifler arasından seçin.
Liste sadece seçili şehir/bölgedeki tesisleri
gösterir.
Aracın etrafında (Around the car)
Son 5 veya Tüm tipler'yi ara.
İstikamet belirle
Adres
Şehir
Bir şehir içinde aramak yerine posta kodu alanı
dahilinde arama yapmayı seçebilirsiniz.
1. Şehir'i seçin ve ENTER düğmesine basın.
İstikamet belirle
Tesisler
Sistem aracın etrafındaki tesisleri arar (maks.
100 km çap). Arama 40 tesis bulunduktan
sonra durdu.
Rota boyunca (Along the route)
Son 5 veya Tüm tipler'yi ara.
45
03 Gelişmiş kullanıcı modu
İstikamet belirle
Bir istikamet belirlendiğinde, sistem rota
boyunca etraftaki tesisleri arayabilir (rotanın 1
km dahilinde).
03
Haritadaki nokta etrafında (Around point
on map)
Sistem Aracın etrafında ile aynı şekilde arar
fakat harita üzerindeki seçili bir nokta etrafında.
1. Navigasyon düğmesi kullanarak harita
üzerindeki artı imlecini oynatın.
2. Kaydırma menüsüne erişmek için ENTER
tuşuna basın.
Aksi halde:
Diğer tesisler
1. Country ve/veya Şehir'ye gelin ve
ENTER tuşuna basın.
Havaalanları, örneğin havaalanının yanında
genellikle restoranlar, benzin istasyonları vb
tesisler olur.
Veya
düğmesine basarak en son seçilen seçeneklerden seçin.
2. Bir şehir belirlemeden tesis adı girmek için
Ad'e gelin ve ENTER tuşuna basın.
3. Select'e gidin ve ENTER tuşuna basın.
Alternatifleri görmezden gelerek havaalanı aramanızı basitleştirir ve hızlandırır.
4. İstikamete kılavuzluk için Kılavuzu
başlat'e gidin ve ENTER tuşuna basın.
Saklanan konumlar
Sokak boyunca (Along a street)
Sistem belirleenen bir sokak boyunca arama
yapar.
DİKKAT
Aynı zamanda Hızlı menü sayesinde aracın
etrafındaki ya da rota veya otoban boyunca
mevcut olan tesisleri de aramak mümkündür, bkz sayfa 28.
Tesis tipleri/Farklı kategoriler
İstikamet belirle
tesis
Tesisler
Ada göre
Sistem imleci önce Tip üzerine yerleştirir. En
son seçilen Country önceden seçili olarak
gelir.
46
Menüde Restoranları aramak yerinde,
Doğrudan seçili Havaalanı için Restoranları
seçebilirsiniz.
DİKKAT
Aramayı daraltmak için önce Şehir'i seçin ve
ardından Ad'a doğru kaydırın.
Aramayı basitleştirmek için restoranlar gibi
alt kategoriler vardır.
İstikamet belirle
Saklanan konum daha önce kaydedilmiş bir
istikamettir, örneğin ev adresi, favori restoran,
havaalanı, Volvo satıcısı. Nasıl konum saklanacağına dair bilgi, bkz sayfa 50.
–
Tesis hakkında bilgi
Bilgi, adresi, koordinatları ve bazı durumlarda
Saklanan konumlar
Saklanan konumlar arasında gezinin ve
'e basın veya alt menüye erişmek için
ENTER tuşuna basın.
tesisin telefon numarasını gösterir. Araç dahili
bir telefonla donatılmışsa aynı zamanda Ara
fonksiyonu da etkinleştirilir.
Seyahat programına ekle
Arama
Bilgi
Telefon belirlenen numarayı arar.
Harita
Tesisin harita üzerindeki konumunu görüntüler.
Saklanan konumu seyahat programına ekler.
Saklanan konum hakkında bilgi sağlar.
Düzenle
Saklanan konum için ad değiştir, ses ekle, vb.
Aşağıdaki başlığa bakın, Saklanan konuma
bilgi ekleme.
03 Gelişmiş kullanıcı modu
İstikamet belirle
•
•
•
•
•
•
Sınıflandırma
Saklanan konumları simge veya ada göre sınıflandır.
Konumu sil
Saklanan konumu siler.
Hepsini sil
Tüm saklanan konumları siler.
Saklanan bir konumun pozisyonuna git
1. Saklanan konum için harita üzerinde yeni
bir pozisyon belirlemek için Düzenle'i
seçin
ile Ayarla'ye gidin be ENTER
tuşuna basın.
2. Navigasyon düğmesini kullanarak artı
imlecini yeni pozisyona getirin ve ardındanENTER tuşuna basın.
Adres
Dönüş seyahati
Şehir
İstikamet belirle
–
Tel.
E-posta
Kılavuzu başlat'i seçin ve ENTER
düğmesine basın.
Sistem Kılavuzu başlat'in son olarak seçildiği
konuma geriye doğru seyahat etmeye başlar.
URL
03
Son 20 arasından seçin
İstikamet belirle
Son 20
Harita üzerinde bir nokta ile ara
İstikamet belirle
Haritadaki yer
Yirmi en yakın istikametin bir listesi gösterilir.
–
'i kullanarak istenilen istikamete gidin
veya alt menüye erişmek için ENTER
tuşuna basın.
3. Sonra konumu kaydetmek için Konum
saklama'i seçin ve ENTER tuşuna basın.
Seyahat programına ekle
Saklanan konuma bilgi ekle
Bilgi
–
Dönüş seyahati
Ülke
Bu istikameti seyahat programına ekler.
İstikamet hakkında bilgi sağlar.
Saklanan konum hakkında daha fazla bilgi
eklemek için Düzenle,'i seçin
ile Bilgi
ekle'ye gidin be ENTER tuşuna basın.
Konumu sil
Her saklanan konuma aşağıdaki bilgiler
sağlanabilir:
Listedeki tüm adresleri siler Son 20.
Konumu listeden siler Son 20.
1. Artı imlecini istenen konuma getirmek için
navigasyon düğmesini kullanın, ardından
Kaydırma menüsüne erişmek için ENTER
tuşuna basın.
2. Seç İstikamet olarak belirlebkz
sayfa 40.
DİKKAT
Harita üzerinde biri yer, aynı zamanda Harita
modu içindeki navigasyon düğmesi kullanılmak suretiyle artı imleci ile de aranabilir.
Hepsini sil
• Alarm Açık/Kapalı (... sürücüyü konuma
yaklaştığı konusunda uyarmak için)
• Simge
• Ad
47
03 Gelişmiş kullanıcı modu
İstikamet belirle
Enlem/boylam ile ara
İstikamet belirle
Enlem/boylam
1. İstikametin koordinatlarını girerek bir istikamet belirler.
03
2. Navigasyon düğmesini kullanarak bir
enlem girin: kuzey için K'i veya güney
içinG'yi seçin.
DİKKAT
Lodra 0 (sıfır) boylamındadır. Londra boylamının batısındaki noktalar B (Batı) ve
doğusundaki noktalar D (doğu) ile gösterilir.
3. Bir sonraki satıra kaydırın ve boylamı belirleyin: doğu için D'i ve batı için B'yi seçin.
OK'e basın
> Belirlenen koordinatların harita üzerindeki konumunu gösterir.
4. Kaydırma menüsüne erişmek için ENTER
tuşuna basın.
5. Konumu istikamet olarak seçmek için
İstikamet olarak belirle'e kaydırın ve
ENTER tuşuna basın.
6. Koordinat girişine dönmek için BACK
tuşuna basın.
48
İptal
Bir önceki ekrana döner.
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Seyahat programı
Bir seyahat programı oluşturma
Kılavuzu başlat (Start guidance)
Seyahat programı düzeni
03
İstikamet/ara istikamet
Sadece bir seyahat programı girdiğinizde
Seyahat programı (Itinerary) menü
seçeneğine erişilebilir.
Seyahatiniz boyunca istikamet ardından istikamet girmekten kaçınmak için birçok dönüş
noktasına sahip bir seyahat programı oluşturun. Bir seyahat programında bir son istikamet
noktası ile altıya kadar dönüş noktası belirlenebilir.
Seyahat programı
Seyahat programı
İstikamet için kılavuzu başlatın.
–
Seyahat programına ekle (Add to
itinerary)
Bilgi (Information)
Seyahat programına ilave dönüş noktaları
buradan eklenir, bkz sayfa 44.
Rota seçenekleri (Route options)
Rota önceleme seçenekleri, bkz sayfa 54.
Seyahat programını sil (Clear itinerary)
Bütün seyahat programını siler.
Bir giriş istikameti seçin ve alt menüye erişmek için ENTER veya
'ye basın.
İstikamet hakkında bilgi sağlar.
Sil (Delete)
Seyahat programından istikameti siler.
Taşı (Move)
Seyahat programındaki istikametin konumunu
değiştirir.
Ayarla (Adjust)
İstikametin harita üzerindeki konumunu
değiştirir.
Sakla (Store)
Saklanan konumlar altında bulunacak istikameti saklar.
``
49
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Seyahat programı
Seyahat programından sil
Haritadaki bir konumu saklama
Seyahat programı
Bütün seyahat programını siler
Tüm dönüş noktaları ve son istikamet silinir.
03
–
Doğrudan Seyahat programını sil'e gidin
ve ENTER tuşuna basın.
Seyahat programından ara istikameti sil
1. Ara istikamet girişlerinden birini seçin ve alt
menüye erişmek için ENTER veya
'ye
basın.
2. Delete'e gidin ve ENTER tuşuna basın.
DİKKAT
Geçilen dönüş noktaları otomatik olarak
seyahat programından silinir.
Seyahat programı
Kaydırma menüsü
Seyahat programından bir konum kaydet
1. Saklamak istediğiniz istikamete girmek için
navigasyon düğmesini kullanın ve ardından alt menüye erişmek için ENTER veya
'ye basın.
2. Sakla'i seçin ve ENTER düğmesine basın.
Yeniden kullanım için saklama
Farklı seyahat programlarında yeniden kullanmak üzere 250'ye kadar istikamet saklanabilir.
Saklanan konuma, sürücüyü saklanan konumun yaklaştığı konusunda uyaran bir sesli sinyal artı diğer bilgiler bağlanabilir, bkz sayfa 47
- Saklanan konuma bilgi ekleme.
50
3. Haritada gösterilecek bir sembol seçmek
için navigasyon düğmesini kullanın ve
ardından ENTER düğmesine basın.
4. Gerekli adı girin.
5. Sakla Store'a gidin ve ENTER tuşuna
basın.
1. Kaydırma modunda, saklanacak noktaya
gitmek için navigasyon düğmelerini kullanın ve ardından ENTER tuşuna basın.
2. Kaydırma menüsünden Konum saklama
Sore location'ı seçin ve ardından
ENTER düğmesine basın.
3. Haritada gösterilecek bir sembol seçmek
için navigasyon düğmesini kullanın ve
ardından ENTER düğmesine basın.
4. Gerekli adı girin.
5. Sakla'e gidin ve ENTER tuşuna basın.
Sürüş esnasında geçerli bir konum hızlı bir
şekilde saklanabilir, bir tuşa dokunmak kadar
hızlı, bkz sayfa 38 - Geçerli konumun hızlıca
saklanması.
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Seyahat programı
Seyahat programındaki bir sonraki
istikamet
2. Bilgilerini görüntülemek ve haritada görmek için birden fazla istikamet sunulacaksa ENTER tuşuna basın.
3. HaritaMap'e gidin ve bölgenin haritasını
görüntülemek için ENTER tuşuna basın.
03
Bir sonraki istikamet
Harita resmi gelecek istikameti gösterir.
1. Ad istikamete kalan süre veya geçerli
konumdan istikamete olan mesafe gibi istikamet hakkındaki bilgileri görüntülemek
'ye basın.
için ENTER veya
51
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Geçerli konum
Geçerli konum
GPS
Sistemin temas halinde olacağı uydu sayısını
belirler.
03
Geçerli konum
Harita resmi aracın konumunu gösterir.
–
52
Konum hakkında, ad ve koordinatlar gibi
tuşuna
bilgiler almak için ENTER veya
basın.
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Trafik bilgisi
Trafik bilgisi
03
Ayarlar
Trafik bilgisi
Kolay veya Gelişmiş kullanıcı ayarlarından
hangisinin seçildiğine bakılmaksızın, trafik bilgisi her zaman alınır ve sunulur. Daha fazla bilgi
için, bkz sayfa 62.
DİKKAT
Trafik bilgileri tüm bölgeler/ülkelerde mevcut değildir.
53
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Ayarlar
Rota seçenekleri
Route
Avoid car train
Bir rota hesaplarken hızlı, kısa veya basit rota
seçin.
Rota hesaplanırken trenlerin kullanılıp kullanılmayacağını gösterir.
• Hızlı: Sistem mümkün olduğunca yüksek
hız sınırlı ana caddelere öncelik verir.
• Kısa: Sistem mümkün oluğunca en yakın
03
yola öncelik verir.
• Kolay: Sistem mümkün olduğunca karma-
Avoid traffic problems
Rota hesaplarken sistemin trafik sorunlarını
hesaba katıp katmayacağını gösterir.
Avoid time-restr. roads
• Rota hesaplarken sistemin zamanla sınırlı
şık manevraları ve kavşakları olmayan yolları tercih eder.
•
Ayarlar (Settings)
((Route options)
Rota seçenekleri
1. Fonksiyonlar arasında gezinin, gerekli ayarı
seçin ve ayarları kaydetmek için ENTER
tuşuna basın.
2. İptal etmek için BACK tuşuna basın.
DİKKAT
Bir rota hesaplaması sırasında, sistem
mümkün olduğunca sürücünün görmezden
geldiği alternatifleri de hesaba kadar.
Bununla birlikte, mantıklı bir alternatif yoksa
bir istisna yapılır.
Avoid motorways
Rota hesaplanırken otobanların kullanılıp kullanılmayacağını gösterir.
Avoid toll roads
Rota hesaplanırken paralı yolların kullanılıp kullanılmayacağını gösterir.
Avoid ferries
Rota hesaplanırken feribotların kullanılıp kullanılmayacağını gösterir.
54
yolları tamamen engellemesini istiyorsanız
Yes'ye basın.
Rota hesaplarken sistem zamanla sınırlı
yolları hesaba katacaksa No öğesine
basın.
Sistem yolun kullanılıp kullanılmayacağına
karar vermek için araçtaki saati kullanır.
DİKKAT
Bir saat dilimi sınırı aşılırsa araç saati yeniden ayarlanmalıdır.
Belirli bölgeleri engelle
Özel alanlar, şehirler veya bölgeler boyunca yol
gösterilmesine engel olma fonksiyonu. Rota
taslağını hesaplarken sistem işaretli alanları
görmezden gelir. Engellenecek alanlarda bile
hesaplama için kullanılacak istisna otobanlardır.
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Ayarlar
işaretçi alanının şeklini değiştirin ve
sonra ENTER tuşuna basın.
Harita seçenekleri
Aynı şekilde, işaretçi alanı modu Alanı
ayarla (Adjust area) bölümünün altında
da değiştirilebilir.
3. Görmezden gelinecek alanı belirleme'i
seçin ve ENTER düğmesine basın.
> Seçilen alan bir dizi alanın saklanıp
gerektiğinde etkinleştirilebileceği bir listeye kaydedilir.
Ayarlar Rota seçenekleri
bölgeleri engelle Seçili
Belirli
Seyahat programının harita üzerinde bir kare
alanı ile doğrudan seçip görmezden geleceği
alanı seçer.
1. Seçili üzerinde
ile tıklatarak haritayı
çağırın, Harita üzerinde
ile tıklatın ve
sonra listede gösterilen seçeneklerden birinin üzerinde ENTER tuşuna basın.
> İşaretçi alanı ile gerekli alana kayın,
sonra ENTER tuşuna basın.
2. Boyutu değiştirmek için: Boyutu ayarla
(Adjust size) öğesini seçin ve ENTER
tuşuna basın.
> Görmezden gelinen alanı kapsayabilsin
diye navigasyon düğmesini kullanarak
4. OK üzerinde ENTER ile ve listede bir çarpıyla alanın görmezden gelinmesine onay
verin.
> Ardından sistem seyahat programı
boyunca mümkün olduğunca bu alandan kaçınacaktır.
03
Ayarlar (Settings)
(Map otions)
Harita seçenekleri
Haritada hangi tesislerin gösterileceğini ve
haritanın ekranda nasıl görüneceğini buradan
seçin.
Listede saklanan alanlar Düzenle altında boyut
ve coğrafi konum açısından ayarlanabilir ve
Delete ile listeden kalıcı olarak silinebilir. Etkinleştirilmiş alanlardan bir kısmı Hiç biri seçeneği
ile aynı anda devre dışı bırakılabilir.
1. Navigasyon düğmesi kullanılarak ayarlanacak bir fonksiyon seçin.
Varsayılana sıfırla
Tesis seçimi
Rota seçenekleri için fabrika ayarlarını geri
yükle.
Alt menü seçeneklerine erişmek için
basın.
–
2. Fonksiyonu açmak için ENTER tuşuna
basın.
'e
'e basın OK'i seçin ve ENTER tuşuna
basın
``
55
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Ayarlar
• Hepsini göster: Tüm tesis sembolleri
harita resminde gösterilir.
• Hepsini gizle: Semboller gösterilmez.
• Seçileni göster: Harita görüntüsünde
gösterilebilecek tüm sembolleri görüntülemek için
'e basın. Ardından sembolleri
aşağıdaki gibi seçin:
03
Sağ harita görünümü
Sol harita görünümü
Haritanın 2D (doğrudan yukarıdan) veya 3D
(dolaylı olarak yukarıdan) görüntüleneceğini
seçin.
Bir önceki bölümdeki açıklamaya bakın.
DİKKAT
• 3D seçeneği ile başlık her zaman ekranın
Sağ taraftaki harita 3D olarak seçildiyse sol
taraftaki harita sadece 2D gösterir.
üst kısmında olur.
• 2D Başlığı seçeneği ile, 2D ekranın yukarı
kısmındaki bir başlık ile gösterilir ve 2D
Kuzey seçeneği 2D'ye her zaman Kuzeyi
gösteren bir pusula sağlar.
Pusula
Pusulanın ekranda gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.
Geçerli konum
Aracın sürülmekte olduğu sokak/yolun adını
ekranın alt kısmında gösterir.
Varsayılana sıfırla
Harita seçenekleri için fabrika ayarlarını geri
yükle.
1.
veya
gezinin.
2.
veya
ile bir artı koyarak gerekli sembolleri etkinleştirin.
–
'ye basarak semboller arasında
3. Kaydetmek için ENTER tuşuna basın.
Harita
Göster ve Gizle seçenekleri arasında seçim
yapın.
Harita gizli ise, sistem bir ok ile yol gösterecektir.
'e basın OK'i seçin ve ENTER tuşuna
basın.
Yükseltme açısının seçilmesi.
Yol gösterme seçenekleri
Ayarlar Harita seçenekleri
görünümü 3D
Harita
veya
ile 3D seçildikten ve ENTER tuşuna
basıldıktan sonra yükseltme açısı kontrolü
görüntülenir.
veya
ile istenen açıyı seçin
ardından ENTER ve BACK tuşuna basın.
Ayarlar
Yol gösterme seçenekleri
Zaman/gidilecek mesafe
Alternatiflerden birini seçin RTAETAGizle.
• RTA (Remaining Time to Arrival): Kalan
varış süresi.
• ETA (Estimated Time of Arrival): Tahmini
varış süresi.
56
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Ayarlar
DİKKAT
Araç saatinin ayarlı olduğu saat ETA için
gösterilir.
hızı izin verilenin üzerindeyse sembol turuncu
aksi takdirde beyaz görünür.
• Sesli uyarı sinyalini duymak için Yes'i seçin
veya sinyal gerekli değilse No'yi seçin.
Ücretli alan uyarısı
DİKKAT
Bariyerli veya diğer engelleme sistemlerine
sahip ücretli yolların yanında aynı zamanda trafik yoğunluğu ücreti alınan bölgeler gibi fiziksel
bariyeri bulunmayan ücretli rotalar/bölgeler de
vardır.
Haritaya dahil etmek için izin verilebilen tip
bilgisi ulusal mevzuatta şart koşulmuştur.
Geçerli bilgiler için, bkz. www.volvocars.com/navi.
Bu tip yollar hakkında uyarı istiyorsanız
YesAçık'yi seçin aksi takdirde NoKapalı'ü
seçin.
DİKKAT
•
Tesis uyarısı
•
•
Bazı bölgelerde izin verilen maksimum
hız haritada bir kamera uyarısı ile birlikte
belirtilmez.
Sürücü sesli bir sinyal ve bir güvenlik kamerasının yaklaştığına dair sembol ile uyarılır. Araç
1
Sistem seçenekleri
1. Navigasyon düğmesini kullanarak fonksiyonlar arasında gezinin, ardından ayarları
kaydetmek için ENTER tuşuna basın.
Kılavuz sesi
Ayarlamak istediğiniz kılavuz sesini
seçin:KadınErkek1.
Kılavuz ses seviyesi
Sesli mesajlar için ses seviyesini ayarlayın.
Dil
Menü, metin ve ses mesajları için dili ayarlar.
Menü rengi
Trafik ve hız kurallarının yerine getirilmesinden daima sürücü sorumludur.
Harita rengi
Parlak 1, Parlak 2 veya Koyu'ü seçin.
'e basın OK'i seçin ve ENTER tuşuna
basın.
03
2. İptal etmek için BACK tuşuna basın.
Menülerin görünümü için Siyah, Krom veya
Mavi'ü seçin.
Yol gösterme seçenekleri için fabrika ayarlarını
geri yükle.
–
Ayarlar
Belirtilen izin verilen maksimum hızın
bazen navigasyon sisteminin veri tabanından farklı olabileceğine dikkat ediniz.
Varsayılana sıfırla
Güvenlik kamerası
Sistem seçenekleri
Açık renkler gündüz için koyu renkler gece veya
karanlık içindir.
Ekran koruyucu
Ekran koruyucunun kullanılıp kullanılmayacağını gösterir (ekran son tuş vuruşundan 30
saniye sonra kararır).
Hollanda'da uygulanamaz. Nederlands ve Belgisch arasında dil seçmek yerine.
57
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Ayarlar
Yardım
DİKKAT
Yardım metinlerinin ekranın alt kısmında gösterilip gösterilmeyeceğini gösterir.
Yükseklik bilgileri 10 metrelik artışlarla gösterilir. 50 m ASL altındaki tüm yükseklikler
<50 m. olarak gösterilir.
Mesafe Birimi
03
Mesafe için kullanılacak birimi seçin - km veya
kara mili.
Sistem ve harita bilgisini gösterir.
Tarih ve zaman bilgisi
Tarih ve saatin nasıl görüntüleneceğini seçin.
Sistem seçenekleri için fabrika ayarlarını geri
yükle.
GPS bilgisi
–
Arabanın konumu deniz seviyesinden yüksekliği
(Altitude).
Koordinatları ve araç konumunun denizden
yüksekliğini görmek ve sistemin kaç uydu ile
iletişim kurduğunu görmek için
'e basın.
58
Hakkında
Kullanıcı ayarları
Kolay ve Gelişmiş modu arasında geçiş yapın.
Varsayılana sıfırla
'e basın OK'i seçin ve ENTER tuşuna
basın.
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Simülasyon
Demoyu başlat (simülasyon)
Ayarlar
Demoyu başlat
Demo, araç durur haldeyken belirlenen bir istikamet noktasına seyahat simüle ederek sistemin sunumunu yapar.
03
Demo sırasında ayar yapmak da mümkündür.
Demoyu durdur simülasyonu durdurur.
DİKKAT
Gösterimin çalışması için bir hedefin belirlenmesi gerekir.
59
60
62
63
65
66
67
G029197
Genel.......................................................................................................
Trafik sorunlarının görmezden gelinmesi................................................
Bilgi seçimi..............................................................................................
Bilgileri okuma.........................................................................................
Vericiler...................................................................................................
TRAFİK BİLGİSİ
04 Trafik bilgisi
Genel
Görüntüleme ve alma
04
Aktarılan trafik bilgisi Kolay veya Gelişmiş kullanıcı ayarlarından birinin seçilip seçilmemesinden bağımsız olarak her zaman alınır ve gösterilir.
Seyahat programı rotası boyunca en az bir trafik mesajı olması halinde haritanın sol üst köşesinde bir sembol görünür. Trafik sorunu konumunu yapısını görmek için navigasyon
düğmesi kullanılarak ileriye kaydırılabilir.
Trafik bilgilerinin ne şekilde gösterileceğine ilişkin ayarlar sadece Gelişmiş modunda değiştirilebilir, bkz sayfa 38.
Trafik sorunları semboller, çizgiler ve çerçeveler ile işaretlenir. Bunlar kırmızı veya sarı renklidir.
Trafik bilgilerini gösterilmesi aynı zamanda
nasıl aktarıldığına da dayalıdır.
Kırmızı - Önemli bilgi.
Sarı - Genel bilgi.
DİKKAT
Trafik bilgileri tüm bölgeler/ülkelerde mevcut değildir.
Trafik bilgilerinin aktarım alanları sürekli artmaktadır.
Harita üzerindeki trafik sembolleri
Kaza
Yavaş akan trafik
Her iki yönde yavaş akan trafik
Durgun trafik
Bölge mesajı
Diğer bilgiler
Trafik mesajı sembolü.
62
Uzunluk
Belirli trafik mesajları trafik engelinin uzunluğu
hakkında bilgi de içerir.
Tüm ölçeklerde 5 km'ye kadar uzunluk etkilenen rota boyunca kırmızı veya sarı çizgi ile işaretlenir. Çizginin uzunluğu trafik sorununun
uzunluğuna (mesafe) tekabül eder.
04 Trafik bilgisi
Trafik sorunlarının görmezden gelinmesi
Ayarlar
Rota seçenekleri
Navigatöre yeni bir seyahat programı girmekle
bağlantılı bir şekilde: Kılavuzu başlatfonksiyonu etkinleştirildiğinde sistemin trafik sorunlarını hesaba katıp katmayacağını seçin, bkz
sayfa 49.
1. Trafik sorunlarını görmezden gel'e
ayarla.
2. Yes ve No arasında seçim yapın.
Evet
Seyahat programı etkinleştirildiğinde sistem
trafik sorunu bulunan yollardan mümkün
olduğunca kaçınacaktır.
Hayır
Seyahat programı etkinleştirildiğinde sistem
trafik sorunu bulunan herhangi bir yolu görmezden gelmez.
DİKKAT
Sistemi başlatırken bölgenin tüm trafik bilgilerinin yüklenmesi 15 dakika sürebilir.
Seyahat sırasında
Ayarlar Trafik bilgisi
kılavuzu
Dinamik rota
Uygun bir alternatif varsa sistem bir başka rota
sunar, örneğin orijinal seyahat programında
trafik sorunu olduğunu belirten bir trafik mesajı
varsa.
Sistem daha iyi rotaları görüntülemez veya
alternatifleri hesaplamaz.
Rota boyunca mesajlar
Bundan önceki bölümde Erkek Yarı
otomatik alternatiflerinden biri seçildi ve rota
üzerinde bir trafik sorunu oluştu:
Man/Yarı otomatik/Otomatik/Kapalı
Erkek/Yarı otomatik/Auto'ü seçerek sistemin alternatif rotayı nasıl belirleyeceğini seçin
veya Kapalı'ü seçerek fonksiyonu kapatın.
04
• Manuel
Daha iyi veya daha kötü olmasına bakılmaksızın farklı bir rota önerilir - önerilen rotayı seçin/
kabul edin, ardından yeni bir seyahat programı
kullanılacaktır.
• Yarı otomatik
Sadece daha iyi olması durumunda farklı bir
rota önerilir - önerilen rotayı seçin/kabul edin,
ardından yeni bir seyahat programı kullanılacaktır.
G037262
Kılavuz başlatılmadan önce
Sorunu geçtiği başka bir rota mevcutsa, ekran
mesafe ve sürüş süresindeki farkı gösterir:
Değişen trafik durumu, Yeni rota?: 600 m
daha uzun, 00s 09d daha hızlı.
(Changed traffic situation. Use new route?:
600m longer, 00h 09m faster).
• Auto
• Yes veya No'yi seçin.
Daha iyi bir rota varsa, sistem yeni bir seyahat
programını otomatik olarak hesaplar ve kullanır.
Evet (Yes)
• Kapalı
Hayır (No)
Yeni rota kullanılır - sorunun etrafında ve ötesinde.
Soruna doğru ve sorun içinde kılavuz.
63
04 Trafik bilgisi
Trafik sorunlarının görmezden gelinmesi
Yeni rota göster (Show new route)
Yeni rota vurgulanmış şekilde haritayı gösterir.
04
64
04 Trafik bilgisi
Bilgi seçimi
Trafik bilg. seçimi
3. Sırasıyla
veya
kullanarak etkinleştirin
veya devre dışı bırakın.
Kaygan yol
4. ENTER tuşuna basarak ayarları onaylayın.
Haritadaki trafik işaretleri
Diğer tehlikeler
Kaza
Ek şerit
04
Sistemin görüntülemesi gereken ve rota
hesaplamada hesaba katılacak trafik bilgisi
tipini seçin.
Ayarlar
seçimi
Trafik bilgisi
Trafik bilg.
Sapma
Bilgi
Dar yol
Hepsini göster
Tüm trafik bilgisi mevcuttur.
Hepsini gizle
Otopark
Trafik bilgisi görüntülenmez.
Seçilenleri göster
Tıkanıklık
1. Sembollerden seçimi etkinleştirmek için
'e basın.
2.
veya
kullanarak sistemin haritada
göstermesi gereken trafik bilgisi sembollerini seçin (trafik mesajları).
Koşu alanı
65
04 Trafik bilgisi
Bilgileri okuma
Trafik mesajını oku
tuşuna basın (resim bunun bir örneğini göstermektedir).
4. Güncel mesajlar arasında tekrar dolaşabilmek için BACK tuşuna basın.
Harita alanı ile ilgili trafik mesajları ekranda gösterilir.
04
G028868
Detaylı trafik bilgisi.
Aynı zamanda trafik sorunu ile ilgili detaylı bilgi
de gösterilir. Sorunun uzunluğu üst kısımda
gösterilir. Trafik sorunu seçilen rota boyunca
konumlanmışsa soruna olan mesafe belirlenir.
Detaylar mevcutsa, aynı zamanda aşağıdakiler
görüntülenir:
Trafik mesajı okuma
Bir trafik mesajı ekrandaki bir sembolle gösterilir. Bir trafik mesajı okumak için:
1. Hızlı menüyü çağırmak için ENTER tuşuna
basın:
• süre
• ızı sınırlandırması, araç genişliği ve yüksekliği
• etkilenen yollar.
Ölçek
G029190
2.
veya
kullanarak
'e gidin,
ardından ENTER tuşuna basın, bkz
sayfa 38 ve 39.
> Güncel mesajlar kırmızı veya sarı çerçeve ile işaretlenir.
G028755
3.
66
veya
kullanarak ileri veya geri gözatın ve detaylı trafik bilgisi için ENTER
Haritanın ölçeği ne kadar trafik bilgisi gösterileceğini belirler - ekranda daha büyük harita
alanı gösterildikçe daha fazla bilgi sağlanır.
Daha fazla bilgi için, bkz sayfa 28.
04 Trafik bilgisi
Vericiler
Trafik bilgisi için istasyon arama/
seçme
Ayarlar
Trafik bilgisi
İstasyon ara
Sistem otomatik olarak trafik bilgisi için istasyonları arar fakat belirli bir istasyon da seçilebilir.
İstasyonları ara
–
Evcut istasyonları aramak için ENTER
tuşuna basın.
04
İstasyon seç
1. Mevcut istasyonlar arasında seçim yapmak için ENTER tuşuna basın.
2.
veya
kullanarak istasyon seçin ve
ENTER tuşuna basın.
3. Bir önceki ekrana geri dönmek için BACK
tuşuna basın.
Geçerli istasyon
Trafik bilgisi için geçerli istasyonu gösterir.
Varsayılana sıfırla
Istasyon ayarları için fabrika ayarlarını geri
yükle.
–
'e basın OK'i seçin ve ENTER tuşuna
basın.
67
68
G028760
Kent simgeleri ve yol numaraları............................................................. 70
Tesisler için semboller............................................................................. 71
HARİTA ÜZERİNDEKİ SEMBOLLER
05 Harita üzerindeki semboller
Kent simgeleri ve yol numaraları
Kent simgeleri
Birçok ülke/şehir hedef nokta olarak kullanılabilecek kent simgelerine sahiptir.
Harita ölçeği 1 km veya altına ayarlandığında
kilise ve şatolar gibi kent simgeleri seçimleri
gösterilir.
DİKKAT
Kent simgeleri sadece Avrupa için mevcuttur.
05
Yol numaraları
Harita üzerinde yerel yol numaraları ve uluslararası numaraları gösterilir.
Dağ tepeleri
5 km veya aşağı harita ölçeğinde dağ tepeleri
gösterilir (sadece belirli bölgelerde).
70
Tesisler
Tesisler
seçimi
Harita seçenekleri
Tesis
Haritada gösterilecek tesisleri seçin.
05 Harita üzerindeki semboller
Tesisler için semboller
Haritada tüm tesislerin gösterilmesini veya hiçbir tesisin gösterilememesini veya hangilerinin
gösterileceğini seçin.
1. Tesis seçimi (Facility selection) seçiliytuşuna basın - br menü açılır.
ken
Kütüphane
2. Seçileni göster (Show selected) öğesini
seçin ve
tuşuna basın - yeni bir menü
açılır.
Otomobil galerisi
3. Artı işareti ile işaretlenen tesisler haritada
gösterilir, liste boyunca gezinin ve gösterilişaretini kaldırın.
meyecek sembollerin
4. Tüm seçimler yapıldığında ENTER tuşu ile
bitirin - BACK tuşu ile menüden çıkın.
DİKKAT
Bir tesis sembolü farklı ülkeler arasında
değişiklik gösterebilir.
Farklı tesisler için aşağıdaki semboller ekranda
gösterilmek üzere seçilebilir.
Araba kiralama
Araç atölyesi
Sinema
Kitapçı
Bovling
05
İtfaiye
Otobüs durağı
Elçilik
Şehir merkezi
Eczane
Adliye
(Ayarlar
seçimi)
Harita seçenekleri
Tesis
Plaj
Havaalanı
Banka
Ayarlar
seçimi
Harita seçenekleri
Eğlence alanı
Tesis
Benzin istasyonu
71
05 Harita üzerindeki semboller
Tesisler için semboller
05
72
Eğlence alanı
Kuru temizlemeci
Gece hayatı/müzik kulübü
Feribot terminali
Belediye/halkevi
Sıkıştırılmış doğal gaz
Akışkan petrol gaz
Konser salonu
Lunapark
Golf sahası
Sanat müzesi
Kamu spor havaalanı
Kutsal yapı
İl meclisi
Kaza mahalli
Ören yeri
Market
Otopark
Otel
Doktor
Kapalı otopark
Spor kompleksi
Sağlık hizmeti
Park Et Devam Et
Sanayi bölgesi
Mezra
Banliyö tren istasyonu
Buz pateni
Anıt
Konuk evi
Tren istasyonu
Müze
Karakol
Kafeterya
Otorite
Postane
Kumarhane
Kongre/gösteri merkezi
Dinlenme odası
05 Harita üzerindeki semboller
Tesisler için semboller
Restoran
Turizm danışma bürosu
Belediye binası
Tren istasyonu
Alışveriş merkezi
Üniversite/kolej
Yüzme havuzları
Gözetleme noktası
Hastane
Bankamatik
Kayak yeri
Şarap imalathanesi
Okul
Volvo yetkili satıcısı
Yat limanı/Marina
Ücretli geçis gişesi
Belediye Dairesi
Hayvanat Bahçesi
05
Önemli şirketler
Güvenlik kamerası
Tiyatro/opera
Turistik atraksiyon
73
74
G028784
Sık sorulan sorular.................................................................................. 76
EULA - Lisans sözleşmesi....................................................................... 78
Telif hakkı................................................................................................ 80
SORULAR VE CEVAPLAR
06 Sorular ve cevaplar
Sık sorulan sorular
Aracın harita üzerindeki konumu yanlış
GPS sistemi yaklaşık 20 metrelik bir hassasiyet
ile gösteriyor.
Birbirine paralel uzan yollarda, kıvrımlı yollarda,
çok katmanlı yollarda ve herhangi belirgin
dönüş olmaksızın uzun mesafe sürüşün ardından hata şansı çok yüksektir.
Yüksek dağlar, binalar, tüneller, viyadükler, alt/
üst geçitler vb. de GPS sinyallerinin alımında
olumsuz etkiye sahiptir, bu aracın konumun
hespalanmasındaki hassaslığın düşmesi anlamına gelir.
Sistem her zaman ne hızlı/en kısa rotayı
hesaplamıyor
06
Rota hesaplanırken, mesafe, yolun genişliği,
yolun tipi, sağa veya sola dönüşlerin sayısı,
dolambaçlı yollar vb. en iyi teorik rotayı bulmak
için hep birlikte hesaba katılırlar. Bölge hakkındaki bilgi ve tecrübeye dayalı olarak daha
verimli bir rota seçimi yapılabilir.
Sistem engellemeyi seçtiğim halde paralı
yolları, otobanları ve feribotları kullanıyor
Teknik nedenlerle, uzun mesafede uzanan bir
rota hesaplarken sadece daha geniş yolları kullanabilmektedir.
No paralı yollar ve otobanlar için seçilirse,
mümkün olduğunca geniş şekilde kullanılmalarından kaçınılır ve sadece bir başka mantıklı
alternatifi yoksa kullanılır.
76
Aracın harita üzerindeki konumu nakliye
sonrası hatalı
Araç, feribot veya trenle ya da GPS sinyalini
alımına sekte vurabilecek herhangi bir şekilde
nakledildiyse, Aracın konumunun doğru
şekilde hesaplanması 5 dakika alabilir.
Aracın akü bağlantısı kesildikten sonra
aracın harita üzerindeki konumu yanlış
GPS anteninden güç kesildiyse, GPS sinyallerinin doğru şekilde alınması ve aracın konumunun hesaplanması 5 dakika alabilir.
Lastik değişiminin ardından ekranda araç sembolü kararsız davranıyor
GPS alıcısına ek olarak, aracın hız sensörü ve
gayro pusula aracın geçerli konumunu ve seyahat yönünü hesaplamada yardımcı olurlar.
Yedek lastiği taktıktan sonra veya yaz lastiklerinden kış lastiklerine geçildiğinde sitemin yeni
tekerleklerin boyutlarını "öğrenmesi" gerekir.
Sistemim optimum işlevselliğini sağlamak için
belirgin dönüşler içeren birkaç kilometrelik bir
sürüş yapılması gerekli olabilir.
Harita görüntüsü gerçek durumla
uyuşmuyor
Yol ağının sürekli genişletilmesi ve yeniden inşa
edilmesi, sürekli yeni trafik kurallarının ortaya
çıkması gibi faktörler nedeniyle dijital harita
veritabanının her zaman tam ve eksiksiz
değildir. Haritalarda saklanan bilgiler sürekli
olarak geliştirilmekte ve güncellenmektedir.
Volvo Satıcınız daha fazla bilgi sağlayabilir.
Haritalar vb. hakkında daha fazla bilgi için
ayrıca www.volvocars.com/navi adresine de
bakın.
Zaman zaman haritanın ölçeği değişiyor
Belirli bölgelerde ayrıntılı harita bilgisi yoktur.
Ardından sistem otomatik olarak büyütme
derecesini değiştirir.
Beklenen menü seçeneği eksik
Yapılan ayarları kontrol edin. Orijinal ayarları
geri yüklemek için Temel ayarlara dönün
fonksiyonunu seçin.
Sistem zaten üzerinde olduğum rotayı
gösteriyor
Yeni hesapla veya Sapma'yi seçtiğimde sistem mevcut rotadan daha iyi bir alternatif bulamıyor.
Ekrandaki araç sembolü ileri atlar veya
döner
Sistem sürüşe başlamadan önce aracın konumunu ve hareketini algılayabilmek için birkaç
saniyeye ihtiyaç duyabilir. Sistemi ve motoru
kapatın. Tekrar çalıştırın fakat sürüşe başlamadan önce bir süre hareketsiz bekleyin.
06 Sorular ve cevaplar
Sık sorulan sorular
Uzun bir seyahate çıkacağım fakat
dolaşmak istediğim şehirlerde belirli bir
varış istikameti belirlemek istemiyorum.
Seyahat programını en kolay nasıl
oluştururum?
Artı imlecini kullanarak varış istikametini
doğrudan harita üzerinde belirleyin. Ara istikametlere doğru sürüş yapmakta olsanız bile sistem otomatik olarak son varış istikametine
doğru size kılavuzluk etmeye başlar.
Neden her zaman trafik mesajlarını
almıyorum?
Fonksiyon erişilebilir değil, tamamen geliştirilmemiş veya tüm pazarlarda mevcut değil. Aynı
zamanda Rota seçenekleri altında doğru
ayarların yapıldığını da kontrol edin.
Harita bilgilerim güncel değil
Harita verilerinin güncellenmesiyle ilgili olarak
Volvo Satıcınızla temas kurun.
06
Ayrıca bkz www.volvocars.com/navi
77
06 Sorular ve cevaplar
EULA - Lisans sözleşmesi
06
Kullanıcıya not
LİSANS VERME
LÜTFEN NAVTEQ VERİTABANINI KULLANMADAN ÖNCE BU SON KULLANICI LİSANS
SÖZLEŞMESİNİ OKUYUN.
NAVTEQ size Veritabanını kişisel ve varsa işinizde dahili işlemlerde kullanmanız için özel
olmayan bir lisans verir. Bu lisans alt lisanslar
verme yetkisini içermez.
BU, SİZİNLE AVTEQ EUROPE B.V. ARASINDA
NAVTEQ TARAFINDAN YAYINLANAN İLGİLİ
BİLGİSAYAR YAZILIMI, MEDYA VE AÇIKLAYICI YAZILI BELGELER (BİRLİKTE "VERİTABANI") DAHİL SİZİN NAVTEQ DOLAŞABİLİR
HARİTA VERİTABANI KOPYANIZ İÇİN BİR
LİSANS SÖZLEŞMESİDİR - BİR SATIŞ SÖZLEŞMESİ DEĞİLDİR. VERİTABANINI KULLANARAK BU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİN TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARINI
KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ (SÖZLEŞME).
BU SÖZLEŞMENİN HÜKÜM VE KOŞULLARINI
KABUL ETMİYORSANIZ DERHAL VERİTABANINI TÜM DİĞER BERABERİNDEKİ
ÖĞELERLE BİRLİKTE TEDARİKÇİNİZE GERİ
GÖNDERİN.
SAHİPLİK
Buradaki Veritabanı ve telif hakları ve fikri mülkiyet hakları veya komşu hakların sahibi NAVTEQ ve lisansörleridir. Veritabanının bulunduğu
medyanın sahipliği, bu sözleşme veya hangi
malların size sağlandığını gösteren benzeri
sözleşmelere uygun şekilde tüm gerekli miktarı
NAVTEQ ve/veya tedarikçinize ödeyene kadar
NAVTEQ ve/veya tedarikçiniz tarafından elde
tutulur.
78
KULLANIMDA OLAN
SINIRLANDIRMALAR
Veritabanın oluşturulduğu belirli bir sistemde
kullanımı kısıtlanmıştır. Zorunlu kanunlarla
(örneğin Avrupa Yazılım Direktifi (91/250) ve
Veritabanı Direktifi (96/9)) izin verilenler haricinde, Veritabanın içeriğini çıkartamaz veya
içeriğin mevcut kısımlarını yeniden kullanamazsınız veya Veritabanın herhangi bir kısmını yeniden üretemez, kopyalayamaz, değiştiremez,
uyarlayamaz, tercüme edemez, parçalarına
ayıramaz, kaynak koduna dönüştüremez, ters
mühendisliğe tabi tutamazsınız. Avrupa Yazılım
Direktifinde (buna dayalı ulusal yasalar) kastedilen birlikte ilerlik bilgilerini edinmek isterseniz,
masraflar dahil olmak üzere NAVTEQ tarafından belirlenecek makul koşullar çerçevesinde
söz konusu bilgilerin sağlanması için uygun
NAVTEQ fırsatlarından faydalanma hakkına
sahip olacaksınız.
LİSANSIN AKTARIMI
Oluşturulduğu sisteme yüklendiği veya Veritabanının herhangi bir kopyasını saklamadığınız
ve tranfer olunanın bu Anlaşmanın tüm hüküm
ve koşullarını kabul ettiği ve bunu NAVTEQ'e
gönderdiği yazıda onayladığı durumlar dışında
Veritabanını üçüncü taraflara aktaramazsınız.
Sadece çoklu disk setleri aktarılabilir veya
NAVTEQ tarafından sağlanan komple bir disk
olarak satılabilirler bu nedenle alt set yoktur.
SINIRLI GARANTİ
NAVTEQ aşağıda verilen uyarılara bağlı olarak,
Veritabanı kopyanızı edinmenizin ardından
geçecek 12 aylık süre zarfında, Veritabanının
çoğunlukla edindiğiniz tarihte mevcut olan
NAVTEQ Hassaslık ve Bütünlük kriteri ile
uyumlu bir şekilde çalışacağını garanti eder, bu
kriterler talep etmeniz dahilinde NAVTEQ üzerinden edinilebilir. Veritabanı bu sınırlı garanti
ile uyumlu bir şekilde çalışmazsa, NAVTEQ
uygun olmayan Veritabanınızın onarımı veya
değiştirilmesi için makul çabayı gösterecektir.
Bu çabalar Veritabanı performansının işbu belgedeki garantilerle uyumlu şekilde çalışmasını
sağlamazsa, Veritabanına ödediğiniz ücretin
makul bir bölümünü geri alma ve bu Sözleşmeyi feshetme seçeneğine sahip olacaksınız.
NAVTEQ'in tüm yükümlülüğü ve NAVTEQ'e
karşı çare arabileyeceğiniz tek durum budur.
Bu bölümde açık bir şekilde belirtilmedikçe,
NAVTEQ ne Veritabanının doğruluğu, hassaslığı, güvenilirliği açısından kullanımın
sonuçlarının kullanımımı ile ilgili fikir beyan
etmeyi garanti etmez. NAVTEQ Veritabanının
hatasız bir şekilde çalışacağını garanti etmez.
NAVTEQ, tedarikçiniz veya herhangi bir başka-
06 Sorular ve cevaplar
EULA - Lisans sözleşmesi
sının sözlü veya yazılı bilgi veya tavsiyesi herhangi bir garanti oluşturmaz veya anlatılan
sınırlı garantinin kapsamını değiştirmez. Bu
Sözleşmenin ortaya koyduğu sınırlı garanti,
gizli kusurlara karşı yasal garanti altında sahip
olabileceğiniz kanuni hakları etkilemez veya
zarar vermez.
Veritabanını doğrudan NAVTEQ'den almadıysanız, Veritabanını aldığınız kişiye karşı bu
anlaşma ile NAVTEQ tarafından garanti edilen
haklara ek olarak bağlı bulunduğunuz yetkili
yargı organı kanunları uyarınca ek kanuni haklara sahip olabilirsiniz. Yukarıdaki NAVTEQ
garantisi bu gibi kanuni hakları etkilemez ve bu
sözleşmede verilen garanti haklarına ek olarak
bu haklarınızı da arayabilirsiniz.
SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
Veritabanı ücreti, Veritabanını kullanma biçiminizle bağlantılı olarak, dolaylı veya doğrudan
ortaya çıkabilecek hasar riskinin üstlenilmesi ile
ilgili herhangi bir bedeli içermez. Bu bağlamda,
NAVTEQ, herhangi bir fiili durum, sözleşme
veya haksız fiil ya da garanti temelinde, Veritabanını kullanmanız nedeniyle sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın maruz kaldığı kar, veri
veya menfaat kaybını içeren ancak bunlarla
sınırlı olmayan tüm sonuç olarak meydana
gelen veya dolaylı zararlardan, NAVTEQ bu tür
zararlar hakkında önceden bilgilendirilmiş olsa
dahi hiçbir duruma sorumlu tutulamaz. Her-
hangi bir durumda NAVTEQ'in doğrudan
hasarlar için yükümlülüğü Veritabanı kopyanızın fiyatı ile sınırlıdır.
BU SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN SINIRLI
GARANTİ VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI, VERİTABANINI İŞLERİN AKIŞI
DIŞINDA BİR ŞEKŞLDE EDİNDİĞİNİZDE
ORTAYA ÇIKAN KANUNİ HAKLARINIZI ETKİLEMEZ VEYA HALEL GETİRMEZ.
diğer durumlarda, Veritabanını edindiğiniz yerdeki yetki alanı belirlenemiyorsa Hollanda
kanunları geçerli olacaktır. Bu sözleşmeden
doğan veya sözleşmeyle ilgili herhangi bir ihtilaf
söz konusu olduğunda Yargılama yetkisine
Veritabanını edindiğiniz anda ikamet ettiğiniz
bölgedeki yetkili mahkeme sahiptir, Bu durum
NAVTEQ'in şu anda ikamet ettiğiniz bölgede
dava açma hakkına halel getirmez.
UYARILAR
Veritabanı zamanla yöntemin değişmesi,
koşulların değişmesi, kullanılan kaynakların
kalitesi ve yoğun coğrafi verilerin toplanmasında kullanılan işlem gibi nedenlerle hatalı
veya tamamlanmamış bilgiler içerebilir. Bu
durumların hepsi yanlış sonuçlara neden olabilirler. Veritabanı -karşılıklı- komşuluk güvenliği;
kanuni zorlama; acil yardım; inşaat çalışması;
yol veya şerit renkleri; araç veya hız sınırlandırmaları; yol yokuş veya eğimi; köprü yüksekliği,
ağırlığı veya diğer sınırlar; yol vey trafik durumu;
özel olaylar; trafik tıkanıklığı veya seyahat
süresi gibi bilgileri içermez veya yansıtmaz.
06
GEÇERLİ KANUNLAR
Bu sözleşme Veritabanını edindiğiniz tarihte
ikamet ettiğiniz yerin yetki bölgesindeki kanunlarca idare edilecektir. Şu anda Avrupa Birliği
ve İsviçre dışında ikamet ediyorsanız, Veritabanını edindiğiniz Avrupa Birliği veya İsviçre
yetki alanındaki kanunlar uygulanacaktır. Tüm
79
06 Sorular ve cevaplar
Telif hakkı
Avusturya
Portekiz
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Kaynak: IgeoE - Portugal.
Fransa
İspanya
Información geográfica propiedad del CNIG.
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
İsveç
Almanya
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
İsviçre
İngiltere
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© Based upon Crown Copyright material.
© 2005-2009 NAVTEQ Tüm hakları saklıdır.
Yunanistan
Copyright Geomatics Ltd.
Macaristan
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
06
İtalya
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Norveç
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority.
Polonya
© EuroGeographics.
80
DİKKAT
Avustralya bu sözleşme kapsamında
değildir, özel bilgilere bakınız.
06 Sorular ve cevaplar
06
81
07 Alfabetik İndeks
"
Ana ünite
içerikler................................................. 24
"Rahatsız etmeyin" sembolü...................... 20
Ana ünite C30
yer......................................................... 15
1, 2, 3 ...
Ana ünite C70
yer......................................................... 17
2D veya 3D.......................................... 35, 56
Ana ünite XC90
yer......................................................... 19
3D görüş açısı............................................ 56
A
Açık/Kapalı................................................... 9
Açılır menü
basit mod.............................................. 28
gelişmiş mod........................................ 40
Adres
giriş................................................. 31, 44
07
82
Akustik sinyal
kamera..................................................
kayıtlı konum.........................................
Kayıtlı konum........................................
yol kamerası..........................................
Arama
genel.....................................................
haritada bir nokta ile.............................
koordinatlar ile......................................
posta kodu............................................
21
47
48
45
Ara nokta................................................... 49
Bileşen konumu ve işlevleri XC90.............. 18
Bir konumu kaydet..................................... 50
Bir konumu sakla....................................... 50
Bir seyahat programı girin.......................... 49
Boylam ve enlem....................................... 48
D
Dil......................................................... 35, 57
Dönüş seyahati.......................................... 47
DVD disk
değiştiriliyor.......................................... 24
dikkat.................................................... 24
ARKA......................................................... 20
Ayarlar
rota....................................................... 54
E
Ayarlar arasında geçiş............................... 28
Ekran ayarları
Dil.......................................................... 35
harita rengi............................................ 35
57
47
47
57
Basit kullanıcı ayarları................................ 28
El kitabındaki değişiklikler............................ 8
Ana menü Basit......................................... 28
Bileşen konumu ve işlevleri C30................ 14
Enlem ve boylam....................................... 48
Ana menü Gelişmiş.................................... 38
Bileşen konumu ve işlevleri C70................ 16
B
Ekran koruyucu.......................................... 57
07 Alfabetik İndeks
F
Fabrika ayarları............................................ 9
Harita diski
değiştiriliyor.......................................... 24
dikkat.................................................... 24
Harita görüntüsü........................................ 23
G
Harita görünümü........................................ 35
Geçerli konum............................................ 52
Harita rengi................................................ 35
Harita modu................................................. 9
K
Kaçının
belirlenen bölgeler................................
feribotlar................................................
otobanlar...............................................
trafik sorunları.......................................
ücretli yollar..........................................
zaman kısıtlaması olan yollar................
54
54
54
54
54
54
GİRİŞ......................................................... 20
Harita seçenekleri...................................... 55
GPS bilgileri............................................... 58
Harita üzerindeki nokta........................ 33, 47
Güvenlik kamerası..................................... 57
Hızlı menü.................................................. 38
Güzergah seçenekleri................................ 54
Hızlı menüde Harita ölçeği/Geçerli güzergah....................................................... 28, 38
Kaydırma menüsü...................................... 40
Hızlı menüde Ölçek/Geçerli güzergah. 28, 38
Kayıtlı konum
Akustik sinyal........................................ 47
H
Hakkında
harita diskindeki bilgiler........................ 58
Harita......................................................... 39
2D veya 3D........................................... 56
ekran rengi...................................... 35, 57
göster/gizle........................................... 56
nokta..................................................... 33
yön........................................................ 56
Haritada gezinme
basit mod.............................................. 28
gelişmiş mod........................................ 40
Hoparlörler..................................... 15, 17, 19
Kamera
akustik sinyal........................................ 57
kamera (Akustik sinyal).............................. 57
Kayıtlı konumlar......................................... 46
Kent simgeleri............................................ 70
I
IR alıcı ve uzaktan kumanda...................... 20
Kılavuz
başlat.............................................. 32, 45
Kılavuzda tanımlanan arama yolları............. 8
07
Kılavuzluk seçenekleri................................ 56
Kılavuz ses düzeyi...................................... 35
Kılavuz sesi................................................ 35
Kılavuzu başlat..................................... 32, 45
83
07 Alfabetik İndeks
Koordinatlar
arama.................................................... 48
Kullanıcı ayarları
arasında değiştir............................. 10, 35
O
S
Ok tuşları.................................................... 20
Semboller
tesisler.................................................. 71
Otomobil nakliyesi..................................... 76
Sesli kılavuz............................................... 23
hızlı menü........................................ 28, 38
Kumandalar............................................... 20
L
Ö
Seyahat programı...................................... 49
sonraki varış noktası............................. 51
Örnek gösterim.................................... 10, 59
Lisans sözleşmesi...................................... 78
M
07
Seyahat programında silme....................... 50
P
Simülasyon................................................ 59
Sistem ayarları............................................. 9
Paralı yollar................................................ 57
Sistem seçenekleri..................................... 57
Menü ağacı
basit...................................................... 30
gelişmiş................................................. 42
Pil
Menü seçenekleri................................... 8, 42
Posta kodu
arama.................................................... 45
T
Pusula.................................................. 23, 56
Takip için ayarla................................... 39, 40
N
Navigasyon düğmesi................................. 20
devre dışı bırakma................................ 76
uzaktan kumanda................................. 20
R
Rakım farklılıkları
harita üzerindeki işaret.......................... 70
Rota........................................................... 39
84
Seyahat programında bir sonraki varış yeri 51
Son 20 varış noktası............................ 33, 47
Tali yol
hızlı menü.............................................. 39
Telif hakkı................................................... 80
Tepe ve rakım farklılıkları........................... 70
07 Alfabetik İndeks
Tesisler
hızlı menü.............................................. 40
Semboller.............................................. 71
Varış yeri olarak tesis........................... 32, 45
Varsayılan ayarlar......................................... 9
Varsayılan ayarlara dön........................ 55, 58
Trafik bilgileri.............................................. 28
hızlı menü.............................................. 39
Tuş takımı
yer......................................................... 20
Y
TV ekranı
dikkat.................................................... 24
Yol numarası.............................................. 70
U
Uzaklık birimi............................................. 35
ETA....................................................... 56
Uzaktan kumanda ve IR alıcı..................... 20
V
Varış noktasını göster................................ 34
07
Varış noktasını sil....................................... 34
Varış yeri.................................................... 49
ayar................................................. 31, 44
son 20............................................. 33, 47
Varış yeri belirle.................................... 31, 44
85
07 Alfabetik İndeks
07
86
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 5VSLJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising