Volvo S40 2008 Quick Guide

Volvo S40 2008 Quick Guide
VOLVO S40
Quick Guide
Yenİ vOlvO'nuzA hOŞgelDİnİz!
Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.
Bu Quick Guide okuduktan sonra yeni Volvonuzu çok daha fazla
beğeneceksiniz. Ayrıntılı bilgileri Kullanıcı el kitabında bulabilirsiniz.
Uyarı metinleri ve diğer önemli bilgiler bu klasörde değil sadece
Kullanıcı el kitabında mevcuttur. Kullanıcı el kitabında en güncel bilgiler
bulunmaktadır.
Seçenekler yıldız (*) işareti ile belirtilmiştir.
AnAhTAR & uzAKTAn KuMAnDAli
Kapıları ve bagaj kapağını kilitler ve
alarmı devreye sokar*.
Kapıların ve bagaj kapağının kilidini
açar1 ve alarmı devreden çıkartır.
Bagaj kapağının kilidini açar. (Bagaj
kapağı açılmaz.)
Yan dikiz aynalarındaki*,kabindeki ve
araç plakasındaki lambayı 30 saniye
süreyle2 yakar. Göstergeler ve park
lambaları yanar.
"Panik" düğmesi. Acil durum halinde
alarmı aktive etmek için basın yaklaşık
3 saniye süreyle basılı tutunuz. Alarmı
kilit açma düğmesiyle kapatınız.
AnAhTAR Dili
Örneğin araçta elektrik gücü olmadığı hallerde
torpido gözü, sürücü kapısı/bagaj bölmesi
kilidini açma/kilitlemek için kullanılır.
1. Kilitler açıldıktan sonraki 2 dakika içinde kapılardan biri/bagaj kapağı açılmazsa otomatik yeniden
kilitleme devreye girer.
2. Süre 30, 60 veya 90 saniye olarak ayarlanabilir; bkz.
Kullanıcı El Kitabı.
sOğuK çAliŞTiRMA
DİKKAT
Yeterli emisyon kontrolünün sağlanması için
rölanti hızı kısa bir süre biraz yüksek olabilir.
sİnYAl lAMBAlARi
A. Kısa sekans, üç kere yanıp söner.
B. sürekli yanıp sönme sekansı.
OTOMATİK MARŞ (2.4ii, T5 ve D5 için
geçeRliDiR)
Kontak anahtarını konum iii'e çeviriniz/tuşlayınız ve bırakınız. Motor otomatik olarak çalışır.
Dizel motorların motor çalıştırılmadan önce ii
konumunda ön ısıtmaya tabi tutulması gerekir.
DiReKsiYOn siMiDinin AYARlAnMAsi
uYARi! Direksiyon simidini yola çıkmadan önce
ayarlayınız; asla sürüş esnasında ayarlamayınız.
iŞiK DÜğMeleRİ
Far seviye ayarı Bi-Xenon farlar için
otomatik*.
Otomatik kısa far ve uzun far yanıp
söner. Uzun far aktive edilemeyebilir.
Park lambaları
Kısa far, kontak kapatılınca devre dışı
kalır. uzun far devreye sokulabilir.
Aktif Bi-Xenon Farlar*, far düzeni,
direksiyonun hareketini takip eder.
ekran ve gösterge aydınlatması
Ön sis lambaları *
Arka sis lambası, bir lamba
A
B
uzun far yanıp söner
A
uzun/kısa far düğmesi ve yaklaşma
aydınlatması .
B
sÜRÜCÜ KAPisinDAKİ KuMAnDA PAnelİ
2
2
1
1
2
2
L R
Yan aynaların ayarlanması,
l veya R seçeneklerini seçiniz. Kol ile
ayarlayınız.
Kapı aynalarının katlanması*, eşzamanlı olarak l ve R üzerine basınız.
Uzatmak için yeniden basınız.
Manuel camlar
2
Otomatik camlar
Arka camların ve kapıların kilitlenmesi* çocuk güvenlik kilitleri.
ARAç BAKiMi
Boyanın otomatik araç yıkamasından ziyade elle
yıkanması daha iyidir. Ayrıca boya yeni olduğunda çok daha hassastır. Bu sebeple yeni bir
araçta ilk bir kaç süreyle aracın elle yıkanması
önerilmektedir.
Deri döşeme, düzenli temizlik gerektirir. Deri bakım ürünleriyle yılda bir ila dört kez veya gerektiği
zaman bakım yaptırılması önerilir. Deri bakım
ürünleri, Volvo bayilerinde mevcuttur.
ses sİsTeMİ
RADYO
6 çevirerek radyo istasyonunu seçiniz.
10 Sol/Sağ ok tuşlarını veya sCAn (TARA-
MA) (8) düğmesini kullanarak istasyon
arayınız. FM1'de 0-9 düğmelerine ve
FM2'de 0-9 düğmelerine basarak 20 istasyona kadar kaydedebilirsiniz. Bir istasyon kaydedildiğinde bu ekranda onaylanır.
11 İstasyonların otomatik kaydedilmesi.
Yaklaşık 2 saniye süreyle AuTO üzerine
basınız. Ekranda Autostoring (otomatik
kaydediliyor) ibaresi görüntülenir. En güçlü
yayın yapan on adet istasyon kaydedilir.
Ardından bir istasyon seçmek için 0-9
üzerine basınız.
CD çAlAR
1 On/Off (Açık/Kapalı) ve ses şiddeti.
On/Off (Açık/Kapalı) üzerine basınız. Ses
şiddetini ayarlamak için çeviriniz. Radyo,
TP, ahizesiz* ve RTI* ses şiddeti bağımsız
olarak kaydedilir.
2 FM1, FM2 veya AM radyo
4 gösterge ekranı, saat kişisel ayarlarla
ayarlanır.
10 Sol/Sağ okunu kullanarak CD'de çalan
parçayı değiştiriniz veya döndürünüz (6).
Yukarı/Aşağı okları kullanarak CD diskini2
seçiniz.
3 Bir CD'nin çıkartılması. Kısa bir basış
mevcut CD'nin çıkartılmasını sağlar. Uzun
bir basış tümünü2 çıkartır.
7 CD disklerinin doğrudan seçimi2 . 1–6
düğmesine basınız.
5 MODe (MOD). CD veya AuX
6 ses modeli, ses modelini, örn; BASS ve
1
Dolby Pro Logic II* veya SUBWOOFER*
seçmek için basınız. Ayarlamak için çeviriniz.
9 MenÜ, AUX, ses şiddeti ve gelişmiş ses
ayarları. SUBWOOFER* açma/kapatma.
1. Örneğin MP3 çalar için AUX girişi (ortam sesini
optimum düzeyde ses için ayarlayınız)
2. Sadece CD değiştirici*.
Ön CAM sileCeKleRi ve YAğMuR sensÖRÜ*
#
Tek siliş
0
Kapalı
%
Aralıklı silme, ayarlamak için döndürünüz (B).
normal hız
F
Yüksek hız
G
Ön cam ve far yıkama
$
C
0
A
B
G
D
E
F
A
B
Yağmur sensörünü devreye sokar.
Konum D-F yağmur sensörünü devreden
çıkartır.
Ayar düğmesini kullanarak hassasiyeti
ayarlayınız.
Yağmur sensörü gösterge sembolü On
(Açık).
eleKTROniK KliMA KOnTROlÜ, eCC*
OTOMATİK KuMAnDA
AuTO (OTO.) modunda ECC sistemi tüm
fonksiyonlara otomatik olarak kumanda ederek
sürüşü optimum hava kalitesi ile daha kolay
hale getirir.
MAnÜel KuMAnDA
Fan hızı
hava dağılımı
Yan camlar ve ön camdaki buharı
çabucak gidermek için Buz çözücüyü
kullanınız.
hava kalite sistemi* On (Açık) A.
Devridaim On (Açık) M.
Klima On/Off (Açık/Kapalı).
1 Otomatik
Ayarlanan sıcaklığın ve diğer fonksiyonların
otomatik olarak kumanda edilmesi için
AuTO (OTO.) seçeneğine basınız.
2 sıcaklık
Sol l veya sağ R tarafın tek tek ayarlanması için basınız. Gerekli sıcaklığa
döndürünüz. Ayarlanan sıcaklık ekranda
görüntülenir.
Arka cam ve kapı aynası rezistansları.
Otomatik devreden çıkartma1.
1. Arka pencere 12 dakika. Aynalar 6 dakika.
PACOs*, hAvA YAsTiğini DevReDen çiKARTMA
2
uYARi
Hatalı kullanım hayati tehlike doğurabilir.
Kullanımla ilgili en küçük endişede Kullanıcı
Kılavuzuna başvurunuz.
PACOs (Passenger Airbag Cut Off Switch
– Yolcu Hava Yastığı Kapatma Anahtarı)
On/OFF (AçiK/KAPAli) konuma getirmek için
kontak anahtarını kullanınız.
OFF (KAPAli): hava yastığı devre dışıdır. İç
dikiz aynasının üzerindeki uyarı lambasında
PAssengeR AiRBAg OFF (YOlCu hAvA
YAsTiği KAPAli) ibaresi görünür.
Çocuk minderi veya çocuk koltuğunda bir
çocuk ön yolcu koltuğuna oturabilir ancak
140 cm'den uzun boylu yolcular asla oturmamalıdır.
On (AçiK): hava yastığı aktive edilir.
Boyu 140 cm'den uzun yolcular ön koltukta oturabilir fakat bu yolcular çocuk minderi veya
çocuk koltuğunda asla oturmamalıdır.
YOl BilgisAYARi ve YOl ÖlçeRleR
YAKiT
YOl BİlgİsAYARi
1 Düşük yakıt seviyesi
8 litre benzin (7 litre dizel) kalmıştır.
2 Yakıt göstergesi.
Ok, sağ taraftaki yakıt doldurma kapağını
göstermektedir.
YOl ÖlçeRleR
5 ekranda ayrı ayrı iki yol ölçer görünür,
T1 & T2.
3 Kısa bir süre bastırarak T1 & T2 arasında geçiş yapınız. Mevcut ölçüm cihazını
uzun süreyle bastırarak sıfırlayınız.
6 Bir mesajı silmek için basınız.
7 Mesela ekranda (4) KİLOMETRE YAKIT
BİTENE DEK ibaresini görüntülemek için
döndürünüz.
8 Mevcut konumu sıfırlayınız. Bir kez
uzun süreyle basılması durumunda bütün
fonksiyonlar sıfırlanır
ÖneMli
KİlOMeTRe YAKiT BİTene DeK önceki
sürüş şartlarına göre hesaplanmış tahmini bir
değerdir.
gÖsTeRge ve uYARi lAMBAlARi
Bilgi ekranında görünür
ABs arızası. Güvenli bir biçimde durunuz. Motoru yeniden çalıştırınız1.
güvenli bir biçimde durunuz. Bilgi
ekranına uygun olarak düzeltiniz.
Fren sisteminde arıza. Güvenli bir
biçimde durunuz. Fren hidroliğini
kontrol ediniz 2.
DsTC* Denge sistemi. Sistem çalıştığında yanar.
Düşük yağ basıncı. Güvenli bir biçimde durunuz. Yağ seviyesini kontrol
ediniz2.
1. Yeniden çalıştırmanın ardından bu simgenin yanması durumunda bir Volvo atölyesiyle irtibata geçiniz.
2. Eğer lamba sönmeze aracı çektiriniz.
YAKiT DOlDuRMA
Dİzel PARçACiK FİlTResİ
Dizel araçlarda daha etkin emisyon kontrolü
sağlayan bir partikül filtresi mevcuttur. Egzoz
gazlarında bulunan partiküller normal sürüş
sırasında filtrede toplanmaktadır. Partikülleri
yakmak ve filtreyi boşaltmak için "rejenerasyon" adı verilen uygulama otomatik olarak
başlatılır. Rejenerasyon sırasında motorun
gücü biraz düşebilir.
Yakıt doldurma kapağını açmak için düğmeye
basınız. Yakıt doldurma sırasında yakıt doldurma kapağını kaldırınız.
Blis – KÖR nOKTA Bİlgİ sİsTeMİ*
BLIS gösterge lambasının kör noktada
herhangi bir araç olmadığı halde yanması
durumunda bunun sebebi yol yüzeydeki ıslak
kısımların parlaması, yol yüzeyinde aracın kendi gölgesinin oluşması veya kamera için düşük
güneş ışığı bulunması olabilir.
BLIS sisteminde bir arıza meydana gelmesi
durumunda gösterge ekranında KÖR nOKTA
sİsT. seRvİs geReK ibaresi görüntülenir.
ACil DuRuM FRen YARDiMi, eBA
Acil Durum Fren Desteği (EBA) fren gücünün
artmasında yardımcı olur ve böylece fren mesafesi azalır. Sürücü aniden frene bastığında
EBA devreye girer. EBA devrede olduğunda
fren pedalı normalden biraz daha fazla alçalır,
fren pedalına mümkün olduğu kadar uzun
süreyle basınız (basılı tutunuz). Eğer ayak fren
pedalından çekilirse frenleme durur.
ARKA KOlTuK ARKAliKlARini AlçAlTMA
A. Emniyet kemerini elbise askısında yukarıya
asınız.
B. Koltuk minderini katlayınız.
C. Koltuk arkalığındaki mandalı sökünüz ve öne
katlayınız.
D. Baş desteğinin mandalını sökünüz.
E. Baş desteğini koltuk minderinin alt kısmındaki kovanlara aktarınız.
F. Koltuk arkalığını indiriniz.
Ayrıca, ön yolcu koltuğu da alçaltılabilir. Nokta (6)'daki
ÖN KOLTUĞUN AYARLANMASI bölümüne bakınız.
Ön KOlTuğun AYARlAnMAsi
+
-
1
2
3
4
Bel desteği
Arkalık eğimi
Koltuğu kaldırma/indirme
Koltuk minderi ön kenarı kaldırma/indirme
5 İleri/geri
6 Yolcu koltuğu arkalığını indirme
sAKlAMA AlAnlARi, 12 v sOKeT & AuX
Ön/arka orta konsoldaki 12 v'luk soket kontak
anahtarı i veya ii konumundayken çalışır. Bagaj
bölmesinin* sağ tarafındaki 12 v'luk soket her
zaman devrededir.
Aracın ses sisteminde AuX çıkışı kullanılarak
bir MP3 çalar vb. ile müzik çalınabilir.
ÖneMli
Motor çalışmıyorken bagaj bölmesindeki 12 V
soketi kullanmak aküyü bitirebilir.
TP 9266 (Turkish). AT 0720. Printed in Sweden, Göteborg 2007, Copyright © 2000-2007 Volvo Car Corporation.
çAnTA TuTuCu*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement