Volvo | S60 | Sensus Connect Infotainment | Volvo S60 2017 Early Sensus Connect Infotainment

Volvo S60 2017 Early Sensus Connect Infotainment
SENSUS INFOTAINMENT
VÄLKOMMEN!
Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz,
sizin ve yolcularınızın rahatı ve güvenliği dikkate alınarak tasarlanmıştır.
Volvo, dünyadaki en güvenli otomobillerden biridir. Volvo'nuz aynı
zamanda tüm güncel güvenlik ve çevre gereksinimlerini karşılamak üzere
tasarlanmıştır.
Volvo aracınızla memnuniyetinizi artırmak için kullanıcı el kitabındaki talimatları ve bakım bilgilerinin yanı sıra bu ilaveyi de okumanızı öneriyoruz.
Kullanıcı el kitabı bir mobil uygulama olarak (Volvo Kılavuzu) ve Volvo
Cars destek sitesinde de (support.volvocars.com) mevcuttur.
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
INFOTAİNMENT
6
MY CAR
14
Infotainment
26
Volvo Sensus
6
MY CAR - arama yolları
15
Infotainment - genel bakış
27
7
MY CAR - menü seçenekleri
28
Araç içindeki dijital kullanıcı el kitabı
2
MY CAR
Giriş
15
Infotainment - sistemin çalıştırılması
Mülkiyet sahibinin değişmesi
10
MY CAR - araç ayarları
17
Ekrandaki simgeler
32
Volvo Cars destek sitesi
10
MY CAR - Sürücü asistan sistemleri
19
Favoriler
33
Volvo ID
11
MY CAR - Sistem seçenekleri
21
Infotainment - ses ayarları
33
MY CAR - Ses ayarları
22
Infotainment - genel ses ayarları
34
MY CAR - Klima kontrolü ayarları
22
Ses ve medya - gelişmiş ses ayarları*
35
MY CAR - İnternet ayarları
23
Ekolayzerin ayarlanması
36
MY CAR Bilgi
24
Ses seviyesinin ayarlanması ve otomatik ses kontrolü
36
Radyo
36
Radyonun ayarlanması
37
Otomatik radyo ayarı
37
Radyo istasyonu listesi
38
Manuel radyo ayarı
38
Önayarlı radyo istasyonları
38
Radyo Data Sistemi (RDS) fonksiyonları
39
Kaza ve afet durumunda alarmlar
40
Trafik bilgisi (TP)
40
Radyo programı türleri (PTY)
41
Araya giren RDS işlevler için ses
kumandası
41
Radyo metni
41
Otomatik radyo frekansı güncelleme (AF)
42
Dijital radyo (DAB)*
42
Başka bir Bluetooth® aygıtı seçme
Dijital radyo (DAB)* - alt kanal
42
Bluetooth®
aygıtın bağlantısının kesilmesi
56
TV* kanalları/ön ayar listesi
78
57
TV* - gösterme seçenekleri
79
DAB'dan DAB*'a bağlantı
43
Bir
Medya çalar
43
Bluetooth®
CD/DVD
44
Hızlı ileri/geri sardırma
Bluetooth® ahizesiz telefon - genel bakış
45
Telefonla arama ve cevap verme
80
45
59
Uzaktan kumanda*
Diskteki parçaların veya müzik dosyalarının rasgele seçilmesi
Bluetooth®
60
Uzaktan kumanda* - fonksiyonlar
81
Medya araması
45
DVD video disklerinin oynatılması ve
menülerde gezinme
47
DVD video disklerinin oynatılması için
kamera açısı
48
Görüntü ayarları
48
Sabit disk sürücüsü (HDD)
48
Medya çalar - uyumlu dosya formatlar
49
AUX/USB girişi ile harici ses kaynağı
50
AUX/USB girişi üzerinden harici bir
ses kaynağı bağlama
52
Bluetooth®
aygıtını çıkarma
ahizesiz telefon
ahizesiz telefon - ses ayarları
Telefon defteri
Telefon rehberi - kişiler için hızlı arama
Telefon rehberi - kişileri arama
Ses tanıma
57
Geçerli TV* programı hakkında bilgi
79
57
Teletext*
79
59
TV* kanalı sinyali kaybedildi
80
60
61
61
62
Uzaktan kumanda* - pilin değiştirilmesi
82
Infotainment- menüye genel bakış
82
Menüye genel bakış - AM
83
Menüye genel bakış - FM
83
Menü genel görünümü - Dijital radyo
(DAB)*
84
Menüye genel bakış - CD/DVD Ses
84
Menüye genel bakış - DVD Video
85
86
86
Ses tanıma için dil seçenekleri
63
Ses tanıma için yardım fonksiyonları
64
Ses tanıma - ayarlar
64
Ses tanıma - ses komutları
65
Ses tanıma - hızlı komutlar
65
Menüye genel bakış - sabit disk
sürücüsü (HDD)
Ses tanıma - cep telefonu
65
Menüye genel bakış - iPod®
Ses tanıma - radyo
66
Menüye genel bakış - USB
87
Ses tanıma - mültimedya
67
Menüye genel bakış - Media Bluetooth®
87
Harici ses kaynağı iççin ses seviyesinin ayarlanması
53
Bluetooth® Medyası
53
İnternete bağlı araç
Bluetooth®
68
54
Menüye genel bakış - AUX
88
Araç modemi*
71
Bir Bluetooth® aygıtının kaydedilmesi
54
88
Aplikasyonlar
73
Menüye genel bakış - Bluetooth®
handsfree
Bluetooth®
56
Web tarayıcı
74
Menü genel görünümü - web tarayıcısı
89
77
Menüye genel bakış - TV*
90
bağlanması
aygıtının bağlanması
aygıtının otomatik olarak
TV*
3
İNTERNET HARİTASI
91
İnternet haritası
98
Tip onayı - infotainment
94
İnternet haritası - çalıştırma
98
İnternet haritası - karakter çarkı ve klavye
4
ALFABETİK İNDEKS
Lisanslar - ses ve ortam
99
İnternet haritası - ekrandaki metin ve
semboller
100
İnternet haritası - kaydırma menüsü
101
İnternet haritası - varış yerini girin
102
İnternet haritası - ilgi çekici noktalar
(POI) sembolleri
104
İnternet haritası - ayrıntılı rota bilgileri
105
İnternet haritası - rotaya genel bakış
106
İnternet haritası - rota seçenekleri
106
İnternet haritası - harita seçenekleri
107
Alfabetik İndeks
109
GİRİŞ
GİRİŞ
Giriş
Mobil cihazlarda Kullanıcı El Kitabı
Bu tamamlayıcı, araç için normal kullanıcı el
kitabı için tasarlanmış bir tamamlayıcıdır.
Volvo Sensus
Volvo Sensus, kişisel Volvo deneyiminin kalbidir
ve sizi araca ve dış dünyaya bağlar. Sensus
gerektiğinde bilgi, eğlence ve yardım sunar. Sensus hem araçla seyahati iyileştiren hem de araç
sahipliğini kolaylaştıran içgüdüsel işlevler içerir.
Aracın fonksiyonlarıyla ilgili herhangi bir şüpheye
düşüldüğünde, öncelikle kullanıcı el kitabına danışın. İlave soruların yanıtları için bir yetkili satıcıya
veya Volvo Car Corporation'ın bir temsilcisine
danışmak önerilir.
Bu tamamlayıcıdaki teknik özellikler, tasarım özellikleri ve resimler bağlayıcı değildir. Önceden bildirimde bulunmadan değişiklik yapma hakkımızı
saklı tutarız.
© Volvo Car Corporation
Seçenekler/aksesuarlar
Tüm seçenek/aksesuar türleri, bir yıldız işareti: *
ile işaretlenmiştir.
Standart donanıma ek olarak, bu ek aynı zamanda
isteğe bağlı donanımları (fabrikada takılan donanımı) ve belirli aksesuarları da (sonradan takılan
ekstra donanımı) açıklamaktadır.
Ekte anlatılan ekipman tüm otomobillerde bulunmaz - farklı pazarların ve ulusal veya yerel kanunlar ve yönetmeliklerin ihtiyaçlarına uyum için farklı
ekipmana sahip olabilirler.
Neyin standart neyin isteğe bağlı/aksesuar
olduğu konusunda bir belirsizlik söz konusuysa
bir Volvo satıcısıyla irtibata geçin.
6
DİKKAT
Kullanıcı el kitabı mobil bir uygulama olarak
indirilebilir (belirli araç modelleri ve mobil
cihazlar için geçerlidir), bkz.
www.volvocars.com.
İçgüdüsel navigasyon yapısı, sürücünün dikkatini
dağıtmadan gerektiğinde ilgili desteğe, bilgilere
ve eğlenceye ulaşmayı mümkün kılar.
Mobil uygulama aynı zamanda video ve aranabilir içerik ve farklı bölümler arasından kolay
navigasyonu da içerir.
Sensus dış dünya ile bağlantı* sağlayan tüm araç
çözümlerini kapsar ve size aracın bütün yetenekleri üzerinde sezgisel bir kontrol sunar.
Volvo Sensus, araçtaki sistemlerde yer alan pek
çok fonksiyonu birleştirir ve orta konsoldaki gösterge ekranında sunar. Volvo Sensus ile araç sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde kişiselleştirilebilir. Araç ayarları, Infotainment, Klima kontrolü vb.
ile ilgili ayarlar yapılabilir.
Orta konsol düğmeleri ve kumandaları veya direksiyon simidinin sağ tuş takımı ile* fonksiyonlar
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
GİRİŞ
devreye alınabilir veya devre dışı bırakılabilir ve
farklı ayarlar yapılabilir.
Araç içindeki dijital kullanıcı el kitabı
Genel Bakış
Kullanıcı el kitabı araç içindeki ekranda okunabilir3. İçerikte arama yapılabilir ve farklı bölümler
arasında gezinmek kolaydır.
MY CAR düğmesine bir basma ile City Safety
(Şehir Güvenliği), kilitler ve alarm, otomatik fan
hızı, saati ayarlama vb. sürüş ve aracın kontrolü ile
ilgili tüm ayarlar sunulur.
Dijital kullanıcı el kitabını açın - orta konsoldaki
MY CAR düğmesine basın, OK/MENU düğmesine basın ve Kullanıcı el kitabı öğesini seçin.
*, NAV* ve CAM1
İlgili RADIO, MEDIA, TEL*,
fonksiyonuna basarak diğer kaynaklar, sistemler
ve fonksiyonlar etkinleştirilebilir, örneğin AM, FM,
CD, DVD*, TV*, Bluetooth®*, navigasyon* ve park
yardımı kamerası*.
Bütün fonksiyonlar/sistemler hakkında daha fazla
bilgi için kullanıcı el kitabında veya ekinde yer
alan ilgili bölüme bakın.
Temel navigasyon için Sistemin çalıştırılması
bölümüne bakın. Daha ayrıntılı bir açıklama için
aşağı bakın.
Orta konsol kontrol paneli. Figür şematiktir - fonksiyon
sayısı ve düğmelerin yerleşimi seçilen donanım ve pazara
göre değişir.
Navigasyon* - NAV, bkz. ayrı ek (Sensus
Navigation).
Ses ve medya - RADIO, MEDIA, TEL*, bkz.
bu ek içindeki ilgili bölüm.
Fonksiyon ayarları - MY CAR, bkz. MY CAR
(s. 14).
İnternete bağlı araç bölüme bakın.
*, bu ekteki2 ayrı
Klima kontrol sistemi, bkz. Kullanıcı El Kitabı.
Kullanıcı el kitabı, başlangıç sayfası.
Dijital kullanıcı el kitabında bilgi bulmak için dört
seçenek vardır:
Park yardımı kamerası - CAM1, bkz. Kullanıcı
El Kitabı.
1
2
3
Bazı araç modelleri için geçerlidir.
Bilgi sadece araç bu fonksiyonla donatılmışsa mevcuttur.
Bazı araç modelleri için geçerlidir.
}}
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
7
GİRİŞ
||
• Arama - Bir madde bulmak için arama fonksiyonu.
Arama
• Kategoriler - Bütün maddeler kategoriler
halinde sıralanmış durumda.
•
Favoriler - Favori-yer imine sahip maddelere
hızlı erişim.
• Quick Guide - Sık kullanılan işlevler için
çeşitli makaleler.
Dijital kullanıcı el kitabı hakkında bilgi almak için
sağ köşede yer alan bilgi sembolünü seçin.
DİKKAT
Dijital kullanıcı el kitabı sürüş sırasında kullanılamaz.
Karakter çarkı kullanarak arama yapmak.
Giriş modunu rakam veya özel karakter olarak
değiştirmek veya bir arama yapmak için
TUNE düğmesini giriş modunu (2) değiştirme listesindeki seçeneklerden birine (aşağıdaki tabloda verilen açıklamalara bakın)
döndürün, OK/MENU düğmesine basın.
123/A
BC
OK/MENU düğmesiyle harfler ve
rakamlar arasında geçiş yapınız.
DAHA
OK/MENU ile özel karakterlere
değiştirin.
OK
Aramayı yapın. Bir arama sonucu
maddesi seçmek için TUNE düğmesini döndürün, maddeye gitmek
için OK/MENU düğmesine basın.
a|A
OK/MENU ile küçük harf ve büyük
harf arasında değişir.
Karakter listesi.
Giriş modunun değiştirilmesi (aşağıdaki tabloya bakınız).
Örneğin "emniyet kemeri" gibi bir arama terimi
girmek için karakter çarkını kullanın.
8
3.
1.
TUNE düğmesini istediğiniz harfe döndürün,
onaylamak için OK/MENU düğmesine basın.
Orta konsoldaki kumanda panelindeki
numara ve harf düğmeleri de kullanılabilir.
2.
Bir sonraki harfle devam edin.
||}
Karakter çarkından arama alanına
değişir. TUNE ile imleci hareket
ettirin. EXIT ile yanlış yazılanları
silin. Karakter çarkına dönmek için
OK/MENU düğmesine basın.
Kontrol panelindeki rakam ve harf
düğmelerinin arama alanını düzenlemek için kullanılabileceğine dikkat
edin.
GİRİŞ
Nümerik klavyeyle giriş yapın
Kategoriler
Bir madde içinde gezinmek
Kullnıcı el kitabındaki maddeler ana kategoriler ve
alt kategorilere ayrılmıştır. Aynı madde daha kolay
bulunması için birden fazla uygun kategoride
bulunabilir.
Kategori ağacında gezinmek için TUNE düğmesini çevirin ve bir kategori açmak için OK/MENU
- veya madde - seçili
düğmesine basın - seçili
. Bir önceki görünüme dönmek için EXIT düğmesine basın.
Favoriler
Nümerik klavye.
Karakterleri girmenin bir diğer yolu da orta konsoldaki 0-9, * ve # düğmelerini kullanmaktır.
Örn. 9 düğmesine basıldığında düğme altında
tüm karakterleri4 içeren bir çubuk görüntülenir,
örn. W, x, y, z ve 9. Düğmeye hızlı basışlar imleci
bu karakterlere ilerletir.
•
İstediğiniz karakteri seçmek için imleci o
karakter üzerine getirerek durdurun - karakter giriş hattında görüntülenir.
•
EXIT kullanarak silin/kaldırın.
Bir rakam girmek için ilgili rakam tuşunu basılı
tutunuz.
4
Her bir düğmenin karakteri pazar/ülke/dile göre farklılık gösterebilir.
Burada favori olarak kaydedilen makaleler yer alır.
Bir makaleyi favori olarak seçmek için aşağıdaki
"Makalede dolaşma" başlığına bakın.
Ana - kullanıcı el kitabının başlangıç sayfasına yönlendirir.
Favori listesinde dolaşmak için TUNE düğmesini
çevirin ve makaleyi açmak için OK/MENU düğmesine basın. Bir önceki görünüme dönmek için
EXIT düğmesine basın.
Favori - bir makaleyi favori olarak ekler/çıkarır. Bir makaleyi favori olarak eklemek/çıkarmak için orta konsoldaki FAV düğmesine de
basabilirsiniz.
Quick Guide
Vurgulanmış bağlantı - ilişkilendirilmiş
makaleye yönlendirir.
Burada aracın en sık kullanılan işlevlerini tanımak
için çeşitli makaleler yer alır. Makalelere aynı
zamanda kategoriler üzerinden de erişilebilir, ama
hızlı erişim için burada toplanmışlardır.
Quick Guide içinde dolaşmak için TUNE düğmesini çevirin ve bir makaleyi açmak için OK/MENU
düğmesine basın. Bir önceki görünüme dönmek
için EXIT düğmesine basın.
Özel metinler - makale uyarılar, önemli veya
dikkat edilmesi gereken metinler içeriyorsa
makaledeki bu tip metinlerin sayısının yanı
sıra ilgili bir sembol de gösterilir.
Bağlantılar arasında gezinmek veya bir madde
içinde dolaşmak için TUNE düğmesini çevirin.
Ekran bir makalenin başlangıcına/sonuna geldiğinde, ana ve favori seçeneklerine bir adım daha
yukarı/aşağı kayarak erişilebilir. Seçimi/vurgula}}
9
GİRİŞ
||
nan bağlantıyı etkinleştirmek için OK/MENU
düğmesine basın. Bir önceki görünüme dönmek
için EXIT düğmesine basın.
İlgili bilgiler
•
Volvo Cars destek sitesi (s. 10)
Mülkiyet sahibinin değişmesi
Volvo Cars destek sitesi
Mülkiyet sahibinin değişmesi durumunda, tüm
kullanıcı verilerini ve sitem ayarlarını orijinal fabrika ayarlarına sıfırlamak önemlidir.
Volvo Cars web sitesinde ve destek sayfasında
aracınızla ilgili ek bilgiler bulunmaktadır. Web
sitesinden, sizin ve aracınız için kişisel bir web
sayfası olan My Volvo'ya gitmek mümkündür.
Fabrika ayarlarını geri yüklemek için orta konsolda
MY CAR , daha sonra OK/MENU düğmesine
basın ve Ayarlar Fabrika ayarlarına dön öğelerini seçin.
Kullanıcı verileri sıfırlanır (örneğin uygulamalar,
web tarayıcısı) ve menülerdeki kişisel ayarlar
(örneğin klima ayarları, araç ayarları) orijinal fabrika ayarlarını döner.
Volvo On Call, VOC* özelliği olan araçlarda araca
kaydedilen kişisel ayarlar silinir. VOC aboneliğinden çıkmak için bkz. Volvo On Call özelliği olan bir
aracın sahibinin değişmesi.
İlgili bilgiler
•
•
MY CAR - menü seçenekleri (s. 15)
Volvo ID (s. 11)
İnternet üzerinde destek
Sayfayı ziyaret etmek için support.volvocars.com
adresine gidin veya aşağıdaki QR kodunu kullanın. Destek sayfası çoğu pazar için mevcuttur.
Destek sayfasına yönlendiren QR kodu.
Destek sayfasındaki bilgiler aranabilir ve farklı
katergorilere bölünebilir. Burada örn. internet
bağlantılı servisler ve işlevler, Volvo On Call
(VOC)*, navigasyon sistemi* ve uygulamalarla ilgili
seçenekler için destek bulunmaktadır. Video ve
adım adım talimatlar farklı prosedürleri açıklamaktadır, örn. aracın bir cep telefonu üzerinden internete nasıl bağlandığı.
Destek sayfasından indirilebilir bilgi
Haritalar
Sensus Navigation * ile donatılmış araçlar için
destek sayfasından haritalar indirme imkanı
bulunmaktadır.
10
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
GİRİŞ
Mobil uygulamalar
Model yılı 2014 ve 2015'ten seçili Volvo modelleri için, kullanıcı el kitabı uygulama biçiminde
mevcuttur. VOC* uygulamasına da buradan erişilebilir.
Volvo ID
Volvo ID, çeşitli hizmetlere6 erişim sağlayan kişisel kimliğinizdir.
Hizmetlere örnekler:
•
My Volvo - Sizin ve aracınızın için kişisel web
siteniz.
•
İnternete bağlı bir araç* - Belirli işlevler ve
hizmetler, örneğin İnternet üzerindeki bir
harita servisinden doğrudan araca yeni bir
adres gönderebilmek için aracınızı kişisel
Volvo ID hesabınıza kaydetmenizi gerektirir.
Destek sayfasında müşteri desteği ve en yakın
Volvo yetkili satıcısı için iletişim bilgileri bulunmaktadır.
•
Volvo On Call, VOC* - Volvo ID, Volvo On Call
mobil uygulamasında oturum açarken kullanılır.
İnternet üzerinde My Volvo5
Volvo ID avantajları
Önceki model yıllarından kullanıcı el kitapları
Önceki model yıllarından kullanıcı kılavuzları
burada PDF biçiminde bulunmaktadır. Quick
Guide ve eklere de destek sayfasından erişilebilir.
Gerekli yayını indirmek için araç modelini ve
model yılını seçin.
İletişim
www.volvocars.com adresinden sizin ve aracınızın
için özel bir Web sayfası olan My Volvo Web sayfasına gitmek mümkündür.
Kişisel bir Volvo ID oluşturup My Volvo Web sitesine giriş yaptığınızda başka bilgilerin yanı sıra
servis, sözleşmeler ve garantiler hakkında genel
bilgilere ulaşabilirsiniz. My Volvo Web'de ayrıca
araç modelinize uyarlanmış aksesuarlar ve yazılım
hakkında bilgiler de yer alır.
•
•
Çevrimiçi hizmetlere erişmek için bir kullanıcı
adı ve bir şifre, başka bir deyişle hatırlanması
gereken bir kullanıcı adı ve bir şifre.
Bir hizmet (örneğin VOC) için kullanıcı adını/
şifreyi değiştirirken diğer hizmetler (örneğin
My Volvo) için de otomatik olarak değişecektir
rak gönderilen e-posta mesajındaki talimatları
uygulayın. Aşağıdaki hizmetlerden birinde bir
Volvo ID oluşturmak mümkündür:
•
My Volvo - E-posta adresinizi girin ve talimatları takip edin.
•
İnternete bağlı bir araç* için - Volvo ID gerektiren uygulamada e-posta adresinizi girin ve
talimatları takip edin. Alternatif olarak orta
Bağlantı düğmesine iki kez
konsolda
basın ve Uygulamalar Ayarlar seçeneklerini seçip talimatları takip edin.
•
Volvo On Call, VOC* - VOC uygulamasının
son sürümünü yükleyin. Başlangıç sayfasından bir Volvo ID oluşturmayı seçin, e-posta
adresini girin ve talimatları takip edin.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Volvo Cars destek sitesi (s. 10)
Aplikasyonlar (s. 73)
İnternete bağlı araç (s. 68)
Mülkiyet sahibinin değişmesi (s. 10)
Bir Volvo ID oluşturulması
Bir Volvo ID oluşturmak için kişisel bir e-posta
adresinizi girmeniz gerekir. Ardından kayıt işlemini
tamamlamak için belirttiğiniz adrese otomatik ola-
5 Belirli
6
pazarlarda geçerlidir.
Mevcut servisler zaman içinde değişebilir ve donanım seviyesi ve pazara göre çeşitlilik gösterebilir.
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
11
MY CAR
MY CAR
MY CAR
OK/MENU - vurgulanmış menü seçeneğinde
seçim yapmak/işaretleme yapmak veya seçili
fonksiyonu hafızaya kaydetmek için orta konsoldaki düğmeye veya direksiyon simidindeki
başparmak tekerleğine basın.
MY CAR, örneğin City Safety™, kilitler ve alarm,
otomatik fan hızı, saat ayarlama, vs. gibi aracın
pek çok fonksiyonunu idare eden bir menü kaynağıdır.
TUNE - menü seçenekleri arasında yukarı/
aşağı gezinmek için orta konsoldaki düğmeyi
veya direksiyon simidindeki başparöak tekerleğini çevirin.
Belirli işlevler standart iken diğerleri opsiyoneldir mesafe de pazara göre farklılık gösterir.
Çalıştırma
EXIT
Menülerdeki navigasyon, orta konsol üzerindeki
düğmeler veya direksiyonun sağ tuş takımı* kullanılarak yürütülür.
EXIT fonksiyonları
Kısa süreliğine EXIT tuşuna basıldığında imlecin
hangi işlev üstünde ve hangi menü seviyesinde
olduğuna bağlı olarak aşağıdakilerden biri meydana gelir:
•
•
•
•
•
telefon görüşmesi reddedilir
geçerli işlev kesilir
girilen karakterler silinir
en son seçimler iptal edilir
menü sisteminde bir yukarı çıkılır.
EXIT tuşuna uzun basış, MY CAR için normal
görünüme veya normal görünümdeyseniz en yüksek menü seviyesine (ana kaynak menüsü) götürür.
Orta konsoldaki kumanda paneli ve direksiyon simidi tuş
takımı. Figür şematiktir - fonksiyon sayısı ve düğmelerin
yerleşimi seçilen donanım ve pazara göre değişir.
MY CAR - MY CAR menü sistemini açar.
14
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
MY CAR
MY CAR - arama yolları
7.
MY CAR, saat, kapı aynaları ve kilitlerin ayarlanması gibi aracın birçok fonksiyonunun yer aldığı
bir menü kaynağıdır.
Geçerli menü seviyesi orta konsoldaki ekranın en
üstünde gösterilir. Menü sistemi fonksiyonlarının
arama yolları şu şekilde belirlenmiştir:
Ayarlar Araç ayarları Kilit ayarları Kapı
kilitlerini açmak Sürücü kapısı ve tümü.
Aşağıda direksiyon simidi tuş takımı kullanılarak
bir işleve nasıl erişilebileceği ve nasıl ayarlanacağına dair bir örnek verilmiştir:
1.
MY CAR - menü seçenekleri
MY CAR saat, kapı aynaları ve kilitlerin ayarlanması gibi aracın fonksiyonlarının yürütüldüğü bir
menü kaynağıdır.
EXIT'e kısa basışlarla menülerden kademeli
olarak veya tek bir uzun basışla programdan
çıkın.
Prosedür, orta konsol kumandaları (s. 14) ile aynıdır: OK/MENU, EXIT ve TUNE düğmesi.
İlgili bilgiler
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 15)
Orta konsol düğmesi MY CAR'ne basın.
2.
Başparmak tekerleğine basın.
3.
İstenen menüye, örneğin Ayarlar, başparmak
tekerleğiyle gelin ve tekerleğe basın - bir alt
menü açılır.
4.
İstenen menüye gelin, örneğin Araç ayarları
ve ayar düğmesine basın - bir alt menü açılır.
5.
Kilit ayarları satırına gelin ve ayar düğmesine basın - yeni bir alt menü açılır.
6.
Kapı kilitlerini açmak satırına gelin ve başparmak tekerleğine basın - seçilebilir işlevlerden oluşan bir menü açılır.
1
8.
Başparmak tekerleği ile Bütün kapılar ve
Sürücü kapısı ve tümü seçenekleri arasında dolaşın ve başparmak tekerleğine basın
- seçenek seçilir.
MY CAR normal görünüm örneği.
MY CAR normal görünümüne gitmek için orta
konsolda MY CAR düğmesine basın. Normal
görünüm ekranın alt kısmında Start/Stop* işlevinin durumu ile birlikte ekranın üst kısmında aracın
sürücü destek sistemlerinin bazılarının durumunu
gösterir.
OK/MENU düğmesine basılması, aşağıdaki
seçenekler mevcut olduğunda My Car menü kaynağına erişir:
• S60'ım1
• Yolculuk istatistikleri
}}
Araç modeline bağlı olarak değişir.
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
15
MY CAR
||
•
•
•
•
•
Drive-E2/Hibrid3
Lastik hava basıncı
İpuçları, tavsiye ve ekonomik sürüşün tanımı
burada bulunabilir.
Hibrid3
Servis ve onarım
My Car
Kullanıcı el kitabı
Aracın sürüş sistemine dair bilgiler burada bulunur. Aşağıdaki başlıklar arasından seçin:
My Car
S60'ım1
Ekran penceresi, aracın tüm sürücü destek sistemini bir grup şeklinde gösterir - Bunlar, burada
etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.
Yol istatistikleri
My Car
Yolculuk istatistikleri
Ekran geçmişi ortalama elektrik3 ve yakıt tüketimi
çubuk çizelgesi şeklinde gösterir.
Drive-E2
My Car
Drive-E
• Start/Stop
Burada Başlatma/Durdurma fonksiyonu ile
ilgili bilgiler vardır.
Ekran hangi motorun araca güç verdiğini ve
tahrik kuvvetinin nasıl aktığını gösterir.
• Sürüş modları
Aracın farklı sürüş modları açıklanmıştır.
• ECO sürüş rehberi
İpuçları, tavsiye ve ekonomik sürüşün tanımı
burada bulunabilir.
Lastik basıncı
– SETUP
3
16
Ayarlar
Menüler aşağıdaki gibi yapılandırılır:
• ECO sürüş rehberi
V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60, V60 Cross Country, XC60 için geçerlidir.
V60 Twin Engine ve S60L Twin Engine için geçerlidir.
modeline bağlı olarak değişir.
1 Araç
Lastik hava basıncı
Ekran, aracın lastik basıncı izlemesi hakkında bilgi
gösterir - sistem buradan etkinleştirilebilir veya
devreden çıkarılabilir.
My Car
Menü seviyesi 3
Hibrid
• Güç akışı
My Car
Volvo Drive-E konseptinin parçaları, diğer şeylerle
birlikte burada tanımlanır. Aşağıdaki başlıklar arasından seçin:
2
Menü seviyesi 2
Ayarlar
S601'ım
Menü seviyesi 1
Menü seviyesi 4
Burada gösterilenler, Ayarlar altındaki ilk 4 menü
düzeyidir. Belirli işlevler standart iken diğerleri
opsiyoneldir - mesafe de pazara göre farklılık
gösterir.
Bir fonksiyon ister etkinleştirilecek olsun/Açık
ister devre dışı bırakılsın/Kapalı, seçerken bir
kare görüntülenir:
Açık: Seçilen kare.
Kapalı: Boş kare.
•
OK ile Açık/Kapalı öğesini seçin - daha
sonra EXIT ile menüden çıkın.
MY CAR
Ayarlar altındaki menüler
• Araç ayarları, bkz. MY CAR - araç ayarları
(s. 17)
• Sürüş destek sistemi, bkz. MY CAR Sürücü asistan sistemleri (s. 19)
• Sistem seçenekleri, bkz. MY CAR - Sistem
seçenekleri (s. 21)
• Sesli kontrol ayarları, bkz. MY CAR - Ses
ayarları (s. 22)
• Klima ayarları, bkz. MY CAR - Klima kontrolü ayarları (s. 22)
• İnternet ayarları, bkz. MY CAR - İnternet
ayarları (s. 23)
• Volvo On Call, dijital kullanıcı el kitabına
bakın.
• FAV tuş opsiyonları - Normalde MY CAR
içinde kullanılan bir işlevi FAV düğmesiyle
ilişkilendirin, bkz. Favoriler (s. 33)
• Bilgi, bkz. MY CAR Bilgi (s. 24)
• Fabrika ayarlarına dön - Tüm kullanıcı verileri sıfırlanır ve tüm menülerdeki tüm ayarlar
fabrika ayarlarını alır.
Kullanıcı el kitabı
MY CAR - araç ayarları
My Car
MY CAR menü kaynağındaki araç ayarları menü
seçeneği, örneğin araç anahtar belleği ve kapılar
için kilit ayarları gibi aracın pek çok fonksiyonunu
içerir.
Kullanıcı el kitabı
Ekran dijital kullanıcı el kitabını (s. 7) gösterir.
İlgili bilgiler
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - arama yolları (s. 15)
Araç ayarları
Araç tuş belleği
Açık
Kapalı
Kilit ayarları
Otomatik kapı kilitleme
Açık
Kapalı
Kapı kilitlerini açmak
Bütün kapılar
Sürücü kapısı ve tümü
Servis ve tamir
My Car
Servis ve onarım
Burada, aracın servis ve atölye bilgilerinin yanı sıra
rezervasyonu yapılan servis randevuları hakkında
bilgiler yer alır.
}}
17
MY CAR
||
Anahtarsız giriş açık
Yaklaşma ışığı süresi
Tüm kapılar açılsın
Açık
Kapalı
Herhangi bir kapı
Kapalı
30 saniye
Aynı taraftaki kapılar
Her iki ön kapı
Sesli onay
Açık
Kapalı
Kapı kilitlendi onay ışığı
Açık
Kapalı
Kapı kilidi açıldı onay ışığı
Açık
Kapalı
Azaltılmış koruma
Kısıtlı korumayı etkinleştir
Açık
Kapalı
18
Çıkışta sor
Yan ayna ayarları
Kilitlerken aynaları katla
Açık
Kapalı
Geri viteste sol aynayı aşağı indir
Açık
Kapalı
Geri viteste sağ aynayı aşağı indir
Açık
Kapalı
Aydınlatma ayarları
İç aydınlatma
Yer aydınlatması
İç aydınlatma
İç aydınlatma renkleri
60 saniye
90 saniye
Eve giriş ışığı süresi
Kapalı
30 saniye
60 saniye
90 saniye
Üç kez yanıp sönen sinyal ışığı
Açık
Kapalı
Gündüz çalışan ışıklar
Açık
Kapalı
MY CAR
Geçici soldan trafik
Açık
Lastik hava basıncı
Lastik monitörü
Kapalı
MY CAR - Sürücü asistan sistemleri
MY CAR menü kaynağındaki sürüş destek sistemleri menü seçeneği Çarpışma uyarı sistemi ve
Şeritte kalma desteği gibi fonksiyonları yürütür.
Last. hava basıncı kalib.
veya
Sürüş destek sistemi
Lastik izleme
Geçici sağdan trafik
Açık
Açık
Kapalı
Kapalı
Aktif viraj lambaları
Direksiyon sertliği düzeyi
Düşük
Açık
Orta
Kapalı
Yardımcı Işıklar
Yüksek
Bilgi-Eğlence ekranında hız
Açık
Açık
Kapalı
Kapalı
Çarpışma Uyarısı
Çarpışma Uyarısı
Açık
Kapalı
Uyarı mesafesi
Kısa
Normal
Uzun
Uyarı sesi
Aktif uzun far
Açık
Kapalı
Viraj farı
Açık
Kapalı
Bağlı araç ayarlarını sıfırla
Araç ayarları öğesindeki tüm menülere, orijinal fabrika ayarları verilmiştir.
İlgili bilgiler
•
•
Açık
Kapalı
Lane Departure Warning
MY CAR (s. 14)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 15)
}}
19
MY CAR
||
Lane Departure Warning
Trafik işareti bilgileri
Açık
Açık
Kapalı
Kapalı
Motor çalıştığında açık
Hız uyarısı
Açık
Açık
Kapalı
Kapalı
Artan hassasiyet
Açık
Kapalı
Şerit koruma yardımı
ESC OFF
Açık
Kapalı
City Safety
Açık
Şerit koruma yardımı
Açık
Kapalı
Yardım modu
Tam fonksiyon
Yalnız direksiyon yardımı
Sadece titreşim
Trafik işareti bilgileri
20
Kapalı
BLIS
Açık
Kapalı
Mesafe ikazı
Açık
Kapalı
Driver Alert
Açık
Kapalı
İlgili bilgiler
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 15)
MY CAR
MY CAR - Sistem seçenekleri
MY CAR menü kaynağındaki sistem ayarları
menü seçeneği zaman ve diller gibi fonksiyonları
yürütür.
Sistem seçenekleri
Saat ayarları
Kombine gösterge tablosunun saati burada
ayarlanır.
24 saatlik
Açık
Kapalı
Yaz saati
Otomatik
Açık
Kapalı
Otomatik zaman
Açık
Kapalı
Dil
Ekran koruyucu
Ekran ve kombine gösterge tablosundaki
metinler için dili seçer.
Dil: Sürücü ekranı
Kombine gösterge tablosundaki metinler
için dili seçin.
Açık
Kapalı
Gösterge ekranı, belirli bir süreden fazla
işlevsiz kaldığında yavaşça kapatılır ve bu
seçenek seçilmişse boş ekran gösterilir.
MPG(US)
Gösterge ekranının herhangi bir düğmesi
veya kumandalar çalıştırıldığında mevcut
ekran tekrar gösterilir.
MPG(UK)
Yardım metni göster
Mesafe ve yakıt birimleri
km/l
Açık
l/100km
Kapalı
Sıcaklık birimi
Santigrat
Fahrenheit
Dış sıcaklığı gösterme birimini ve klima
kumanda sisteminin ayarını seçer.
Ekran penceresinin mevcut içeriği için açıklayıcı metin, bu seçeneğin seçilmesiyle gösterilir.
Sistem seçeneklerini sıfırla
Sistem seçenekleri öğesindeki tüm
menülere, orijinal fabrika ayarları verilmiştir.
İlgili bilgiler
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 15)
Konum
21
MY CAR
MY CAR - Ses ayarları
MY CAR menü kaynağındaki ses ayarları menü
seçeneği, ses ayarı için ses eğitimi ve komut listesi gibi fonksiyonları yönetir.
Sesli kontrol ayarları
Hoparlör adaptasyonu
(s. 64)
Hızı oku
(s. 64)
Hızlı
Bkz.
Eğitim
(s. 64)
Sesli komut listesi
(s. 65)
Global komutlar
Navigasyon komutları
Orta
Yavaş
MY CAR - Klima kontrolü ayarları
MY CAR menü kaynağındaki klima ayarları menü
seçeneği fan ayarı ve iç hava dolaşımı gibi fonksiyonları yürütür.
Klima ayarları
Otomatik fan
Normal
İlgili bilgiler
•
•
MY CAR (s. 14)
Yüksek
MY CAR - menü seçenekleri (s. 15)
Düşük
Hava devirdaim zaman aşımı
Radyo komutları
Medya komutları
Açık
Telefon komutları
Kapalı
Navigasyon komutları, sadece
Volvo'nun navigasyon sistemi* takılmışsa geçerlidir.
Kullanıcı ayarı
Varsayılan
Otomatik arka buz çözücü
Açık
Kapalı
(s. 64)
Otomatik sürücü kltk ıstcı
Deneyimli kullanıcı
Açık
Kapalı
Otomatik dirks. simidi ıstcs
Açık
Kapalı
22
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
MY CAR
İç hava kalitesi sistemi
Açık
Kapalı
MY CAR - İnternet ayarları
Klima ayarlarını sıfırla
İnternet ayarları
Bkz.
Klima ayarları öğesindeki tüm menülere,
orijinal fabrika ayarları verilmiştir.
Şununla bağlan
(s. 68),
(s. 71),
(s. 54) ve
(s. 68)
İlgili bilgiler
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 15)
Araç Wi-Fi kablosuz eriş.
alanı
MY CAR menü kaynağındaki internet ayarları
menü seçeneği Bluetooth® ve Wi-Fi gibi fonksiyonları yürütür.
Araç modemi
Bluetooth
Açık
Kapalı
İsim
Şifre
Wi-Fi
İlgili bilgiler
Yok
Araç modemi
(s. 71)
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 15)
Veri kullanımı
Ağ operatörü
Veri dolaşımı
SIM kartı kilitle
SIM PIN kodunu değiştir
Erişim Noktası Adı
Bluetooth
(s. 54)
Wi-Fi
(s. 68)
Araç Wi-Fi kablosuz eriş. alanı
(s. 71)
23
MY CAR
MY CAR Bilgi
MY CAR menüsündeki Bilgi menüsü seçeneği,
Anahtar adedi ve VIN numarası gibi fonksiyonları
içerir.
Bilgi
Tuş sayısı
VIN numarası
İlgili bilgiler
•
•
24
MY CAR (s. 14)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 15)
INFOTAİNMENT
INFOTAİNMENT
Infotainment
Ses ve medya sistemi radyo (s. 36), medya
oynatıcı (s. 43), TV* (s. 77) ve cep telefonu
(s. 57) ile iletişim kurma seçeneğinden oluşur,
bu da bazı durumlarda ses tanıma ile kontrol edilebilir (s. 62). Örneğin uygulamalar (s. 73)
vasıtasıyla ses akışı için aracı internete bağlamak
(s. 68) mümkündür.
Bilgiler orta konsolun üst kısmında 7 inç bir
ekranda sunulur. Fonksiyonlar direksiyon simidindeki düğmelerden, ekranın altındaki orta konsoldan ya da uzaktan kumanda* (s. 80) ile kontrol
edilebilir. Hoparlör ve amfi sayısı araçta bulunan
ses sistemine göre değişir.
(Anahtarsız giriş sistemlerinde* sürücü kapısının
kapatılması gerekir).
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Infotainment sistemi, On/Off düğmesine basılmak suretiyle uzaktan kumanda anahtarı kontakta
olmaksızın bir seferde 15 dakika süresince kullanılabilir.
Araç çalıştırılırken ses ve medya sistemi geçici
olarak kapatılır ve motor çalıştığında kaldığı yerden çalışmaya devam eder.
DİKKAT
Motor kapatıldığında ses ve medya sistemi
kullanılmaktaysa uzaktan kumanda anahtarını
kontaktan çıkarın. Bu sayede pilin gereksiz
yere boşalması önlenir.
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, MLP
Lossless lisansı altında yapılmış olup çift D simgesi Dolby Laboratories'in tescilli markasıdır.
Dirac Live
Gracenote®
Bilgi-eğlence sistemi devredeyken motor kapatılırsa, anahtarın I anahtar konumuna veya üzeri bir
konuma getirildiği bir sonraki seferde otomatik
olarak devreye girer ve motor kapatıldığı zamanki
kaynaktan (örneğin radyo) çalmaya devam eder
26
Gracenote,Gracenote logosu ve logo tipi,
"Powered by Gracenote" ve Gracenote MusicID,
Gracenote, Inc. şirketinin ABD ve/veya diğer
ülkelerdeki tescilli markaları veya markalarıdır.
Dünya sınıfında bir ses deneyimi için sesin geliştirilmesinde ve ayarında Dirac Live teknolojisi kullanılmıştır. Dirac Live ve D simgesi Dirac Research
AB'ın tescilli ticari markalarıdır.
İlgili bilgiler
•
* İsteğe
Infotainment - ses ayarları (s. 33)
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
INFOTAİNMENT
Infotainment - genel bakış
Ses ve medya sisteminin farklı parçalarına genel
bakış.
harici ses kaynakları (s. 50) (örneğin iPod®)
için AUX ve USB girişleri.
Direksiyon simidi tuş takımı.
7 inç ekran. Ekrandaki görünüm değiştirilebilir ve kombine gösterge tablosundaki ayarları
izler, bkz. kullanıcı el kitabı.
Orta konsol kontrol paneli.
27
INFOTAİNMENT
Infotainment - sistemin çalıştırılması
yonları1 veya bölümler2 arasında geçiş yapar.
Uzun basma disk parçalarını hızla sarar veya
bir sonraki radyo istasyonunu arar.
Müzik ve medya sistemi direksiyon üzerindeki
tuşlarla, ses tanıma (s. 62) veya uzaktan
kumanda* (s. 80) merkez konsoldan kontrol
edilir. Bilgiler, orta konsolun üst kısmındaki
ekranda gösterilir.
SOUND - ses ayarlarına (bass, treble, vs.)
erişmek için basın. Daha fazla bilgi için bkz.
genel ses ayarları (s. 34).
VOL - ses seviyesini yükseltir veya alçaltır.
ON/OFF/MUTE - kısa basma sistemi
başlatır ve uzun basma (ekran kapanıncaya
kadar) kapatır. Tüm Sensus sisteminin
(gezinme* ve telefon işlevleri dahil) aynı anda
çalışacağını/kapanacağını unutmayın. Sesi
kesmek (MUTE) için veya kapatılmışsa sesi
açmak için kısaca basın.
Disk takma ve çıkarma yuvası.
Ana kaynaklar - ana kaynağı (örneğin
RADIO, MEDIA) seçmek için basın. Son aktif
kaynak gösterilir (örneğin radyo için FM).
Eğer bir kanyak içindeyseniz ve ana kaynak
düğmesine basarsanız, bir kısayol menüsü
görüntülenir.
- disk çıkart. Bir disk yaklaşık 12 saniye
boyunca çıkık vaziyette bekler, süre sonunda
güvenlik nedeniyle oynatıcıya geri alınır.
OK/MENU - menülerdeki seçimleri kabul
etmek için direksiyon simidindeki başparmak
tekerleğine veya orta konsoldaki düğmeye
Kaydırma/hızlı sarma/arama - Kısa
basma disk parçaları, ön ayarlı radyo istas1
2
28
DAB için geçerli değildir.
Sadece DVD disklerinde geçerlidir.
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
INFOTAİNMENT
basın. Normal görünümdeyseniz ve OK/
MENU düğmesine basarsanız, seçili kaynak
için bir menü görüntülenir (örn. RADIO veya
MEDIA). Açılır menüler olduğunda ekranın
sağ tarafında ok görüntülenir.
TUNE - disk parçaları/klasörleri, radyo ve TV*
istasyonları, telefon kişileri arasında dolaşmak
veya gösterge ekranındaki seçenekler arasında gezinmek için direksiyon simidindeki
başparmak tekerleğini veya orta konsoldaki
düğmeyi çevirin.
INFO - Ekranda görüntülenebilecek başka
bilgiler varsa kalan bilgileri görmek için INFO
düğmesine basın.
EXIT - kısa basış menü sisteminde yukarı
yönlendirir, geçerli işlevi keser, telefon çağrılarını keser/reddeder veya girilen karakterleri
siler. Uzun basma normal görünüme veya
normal görünümdeyseniz en yüksek menü
seviyesine (ana kaynak menüsü) götürür; bu
orta konsolda (6) bulunan ana kaynak düğmeleriyle aynıdır.
Ön ayar düğmeler, numara ve harflerin girilmesi.
FAV - Bazı fonksiyonları FAV düğmesi ile
bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan
fonksiyon bundan sonra basitçe FAV düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz Favoriler
(s. 33).
Ses tanıma - ses tanımayı etkinleştirmek
için basın.
}}
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
29
INFOTAİNMENT
||
Menüler
Örnekte, ortam aracın sabit disk sürücüsünden oynatıldığında farklı işlevler arasında nasıl gezinileceği gösterilmektedir.
30
INFOTAİNMENT
Ana kaynak düğmesi - ana kaynağı değiştirmek veya etkin kaynaktaki kısayol menüsünü göstermek için basın.
Normal görünüm – kaynak için normal mod.
nağın etkin veya bağlı olmaması veya kaynak
içinde herhangi bir şey olmaması olabilir.
Kullanılabilir işlevler için bkz. Infotainmentmenüye genel bakış (s. 82).
Kısayol menüsü - sık kullanılan menü
seçimlerini gösterir.
Hızlı menü - TUNE döndürüldüğünde, örneğin disk parçalarını, radyo istasyonunu vs.
değiştirmek için hızlı mod.
Kaynak menüsü - etkin kaynaktaki işlevler
ve ayarlar.
Kaynak seçme menüsü3 - seçilebilecek
olan kaynakları gösterir.
ana kaynak menüsü - aynı zamanda ana
kaynak tuş takımıyla (1) seçilebilecek olan
ana kaynakları gösterir.
Görünüm kaynağa, araç içindeki ekipmana, ayarlara vs. bağlı olarak değişir.
Bir ana kaynak düğmesine (1) (örn. RADIO,
MEDIA) basarak ana kaynağı seçin. Kaynak
menüleri içerisinde gezinmek için, TUNE, OK/
MENU, EXIT kontrollerini veya ana kaynak düğmesini (1) kullanın.
Bir menü çubuğu üstündeki metin griyse, bu
seçeneği tercih etmek mümkün değildir. Bunun
nedeni araçta bu fonksiyonun bulunmaması, kay-
3
Yalnızca birçok kaynağı olan ana kaynaklarda mevcuttur.
31
INFOTAİNMENT
Ekrandaki simgeler
Ekranın faaliyet/durum alanında gösterilebilecek
olan simgelere genel bakış.
Etkinlik/durum alanı.
Etkinlik/durum alanı devam eden etkinliklerin
neler olduğunu ve bazı durumlarda da bunların
durumunu görüntüler. Alandaki kısıtlı yer sebebiyle bütün faaliyet/durum sembolleri her zaman
görüntülenmez.
Sembol
Teknik özellikler
Bluetooth® yoluyla İnternete bağlanır.
Bluetooth® yoluyla İnternete bağlanmıştır.
Sembol
Teknik özellikler
Sembol
Teknik özellikler
Wi-Fi yoluyla İnternete bağlanır.
Cevapsız arama.
Wi-Fi yoluyla İnternete bağlanmıştır.
Çağrı devam ediyor.
Wi-Fi yoluyla İnternete bağlanmamıştır.
Okunmamış metin mesajı.
Araç modemi ile internete bağlanır*A.
Mikrofon kapalı.
Çubuklar cep telefonu şebekesindeki sinyal gücünü gösterir ve bağlantı türü, çubukların altında gösterilir.
Ses kapalı (SESSİZ).
SOS servisi*A aktif.
Araç modemi*A ile İnternete bağlanır.
ON CALL servisi*A aktif.
Araç modemi*A ile İnternete bağlanmamıştır.
A
Araç modemi*A, dolaşım ile İnternete bağlanır (yurtdışındaki şebekelerde kullanım için).
•
•
Yalnızca Volvo On Call sahibi araçlar.
İlgili bilgiler
İnternete bağlı araç (s. 68)
Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 57)
Aracın konumu iletildiğinde bir
sembol görüntülenir.
Araca telefon bağlandı.
Bluetooth® yoluyla İnternete bağlanmamıştır.
32
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
INFOTAİNMENT
Favoriler
Sık kullanılan bir işlevi FAV düğmesi ile ilişkilendirin. Radyo, medya, MY CAR ve internete bağlı
bir araçta web tarayıcı ana kaynaklarında her bir
ilgili kaynak içindeki bir işlevi ilişkilendirmek
mümkündür. Bağlanan fonksiyon bundan sonra
basitçe FAV düğmesine basılarak etkinleştirilir.
Favorileri bağlayın
4.
FAV ile bağlantılandırmak için menü öğesi
içinde bir fonksiyon seçin.
> Kaynak (örneğin AM, Bluetooth®) aktif
olduğunda FAV tuşuna basarak kaydedilen fonksiyona erişilebilir.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
•
Infotainment (s. 26)
MY CAR (s. 14)
Radyo (s. 36)
Medya çalar (s. 43)
İnternete bağlı araç (s. 68)
Infotainment - ses ayarları
Ses sistemi, ideal ses üretimi için önceden
kalibre edilmiş olmakla birlikte ihtiyaçlarınıza göre
uyarlanabilir.
İdeal ses üretimi ayarları
Ses sistemi dijital sinyal işleme yöntemiyle optimum ses üretimi için önceden ayarlanır.
Bu ayarlama işlemi her araç modeli ve ses sistemi
kombinasyonu için hoparlörleri, ses yükselticileri,
yolcu bölmesinin akustiğini, dinleyici konumunu
vs. dikkate alır.
Ayrıca ses kontrolünü, radyo sinyal gücünü ve
araç hızının konumunu dikkate alan dinamik bir
ayar işlemi de vardır.
Örneğin Bas, Tizler ve Ekolayzer gibi bu kullanıcı el kitabında açıklanan kontroller sadece kullanıcının ses üretimini kişisel tercihleri doğrultusunda uyarlayabilmesi için verilmiştir.
1.
Bir ana kaynak seçin (örneğin RADIO,
MEDIA).
2.
Kaynağı seçin (örn. AM, Bluetooth).
3.
Kaynağın normal görünümünde, OK/MENU
düğmesine basınve FAV menüsünü seçin.
Bunun yerine, menü gösterilene kadar FAV
düğmesine uzun süre basabilirsiniz.
İnternetten ses akışı sırasındaki ses
kalitesi
Aktarılan veri miktarı araçta kullanılan servislere
veya aplikasyonlara dayalıdır. Örneğin, ses dosyalarının oynatılması iyi bağlantı ve güçlü sinyal isteyen büyük veri miktarları gerektirebilir. Bazı uygulamalarda ses kalitesini ayarlamak mümkündür.
Yüksek bir ses kalitesinin seçilmesi yükleme
süresini uzatabilir ve seste kesilmelere neden olabilir. İstikrarlı bir ses deneyimi sağlayabilmek için
daha düşük bir ses kalitesinin seçilmesi tavsiye
edilir.
}}
33
INFOTAİNMENT
||
İlgili bilgiler
•
İnternete bağlı araç (s. 68)
Infotainment - genel ses ayarları
Infotainment sistemi için genel ses ayarları.
Müzik ayarları (Bas, Tizler vs) menüsüne erişmek
için SOUND düğmesine basın. TUNE düğmesini
çevirerek seçiminize gidin (örn. Tizler) ve seçmek
için OK/MENU düğmesine basın.
TUNE düğmesini döndürerek ayarı ayarlayın ve
OK/MENU ile ayarı kaydedin. Ses düzeyinin
sadece konforlu aralıkta ayarlanabileceğini unutmayın. Bir fonksiyon aktifken (örneğin navigasyon
sistemi) ses düzeyi VOL min/maks pozisyona
döndürülerek ayarlanabilir.
Diğer seçeneklere erişmek için TUNE düğmesini
döndürmeye devam edin:
• Zil sinyal sesi - bağlı cep telefonu (s. 57)
için aracın zil sesinin seviyesi.
• Park yardım sesi - Park yardımı için ses
seviyesi*.
• Cross Traffic Alert sesi - CTA sistemi için
ses seviyesi*.
• Ses dengeleme - Yolcu bölmesindeki aşırı
gürültü için ses telafisi (s. 36).
• Ses ayarlarını sıfırla - Ses ayarlarını fabrika
ayarlarına geri yükler.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
• Premium sound* - Gelişmiş ses ayarları
(s. 35).
• Bas - Bas seviyesi.
• Tizler - Tiz seviyesi.
• Kısıcı – Ön ve arka hoparlörler arasındaki
balans.
• Balans – Sağ ve sol hoparlörler arasındaki
balans.
• Ekolayzer - Farklı dalga boyları için ses seviyesi (s. 36).
• Navigasyon ses seviyesi - Navigasyon sisteminin ses seviyesi* sistem sesi.
• Sesli kontrol sesi - ses tanıma (s. 62)
sistem sesinin ses seviyesi.
34
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
INFOTAİNMENT
Ses ve medya - gelişmiş ses
ayarları*
1.
TUNE düğmesini çevirerek Surround öğesine gidin ve OK/MENU düğmesine basın.
Radyo ve medya ayarlarını istediğiniz şekilde
uyarlayın.
2.
Surround OK/MENU düğmesine basılmak
suretiyle Açık/Kapalı olarak ayarlanabilir
Bütün gelişmiş ses ayarlarına ses ayarları menüsüne erişmek için SOUND düğmesine basılarak
erişilir. TUNE düğmesini çevirerek Premium
sound* öğesine gidin ve OK/MENU düğmesine
basın.
Surround seviyesi Açık seçildiyse ayrı olarak ayarlanabilir.
Ses kademesi
Ses deneyimi aracın farklı parçaları için optimize
edilebilir. Ses profili Sürücü koltuğu, Arka
koltuklar veya Bütün araç için ayarlanabilir.
1.
2.
TUNE düğmesini çevirerek Ses kademesi
öğesine gidin ve OK/MENU düğmesine
basın.
TUNE düğmesini döndürerek ses profilini
seçin ve OK/MENU düğmesiyle onaylayın.
Surround
Surround sistemi Açık/Kapalı konuma ayarlanabilir. Açık olduğunda sistem en iyi ses üretimi için
olan ayarı seçer. Normalde daha sonra ekranda
görüntülenir. Kayıt işlemi Dolby
DPL II ve
Digital teknolojisiyle yapılmışsa oynatma işlemi bu
ayarla gerçekleştirilir, bu durumda ekranda
görüntülenir. Kapalı seçildiğinde 3
kanallı stereo mevcuttur.
1.
Seviye ayarına gitmek için TUNE düğmesini
çevirin ve OK/MENU ile onaylayın.
2.
TUNE düğmesini döndürerek surround seviyesini seçin ve OK/MENU düğmesiyle onaylayın.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Ekolayzerin ayarlanması (s. 36)
Ses seviyesinin ayarlanması ve otomatik ses
kontrolü (s. 36)
Harici ses kaynağı iççin ses seviyesinin ayarlanması (s. 53)
Subwoofer
Subwoofer için ses seviyesi ayrı olarak ayarlanabilir.
1.
TUNE düğmesini çevirerek Subwoofer öğesine gidin ve OK/MENU düğmesine basın.
2.
TUNE düğmesini döndürerek ses seviyesini
seçin ve OK/MENU düğmesiyle onaylayın.
Orta hoparlör
Orta hoparlör için ses seviyesi ayrı olarak ayarlanabilir. Surround Açık modundaysa bu durumda
DPL II orta ses ayarlıdır, aksi halde 3 kanallı
orta seviyesi ayarlıdır.
1.
TUNE düğmesini çevirerek Merkez öğesine
gidin ve OK/MENU düğmesine basın.
2.
TUNE düğmesini döndürerek ses seviyesini
seçin ve OK/MENU düğmesiyle onaylayın.
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
35
INFOTAİNMENT
Ekolayzerin ayarlanması
Farklı radyo frekansları ve TV için ayrı ayrı geçerli
olmak üzere ekolayzerin ayarlarını yapın ve ses
seviyesini ayarlayın.
Yolcu kabinindeki aşırı gürültü için ses dengelemesini ayarlayın.
1.
Ses ayarları menüsüne erişmek için SOUND
düğmesine basın. TUNE düğmesini çevirerek
Ekolayzer öğesine gidin ve OK/MENU düğmesine basın.
Müzik sistemi, aracın hızına bağlı olarak ses seviyesini artırmak suretiyle rahatsız edici gürültüleri
bastırır. Telafi seviyesi Düşük, Orta, Yüksek
veya Kapalı olarak ayarlanabilir.
2.
TUNE düğmesini döndürerek dalga boyunu
seçin ve OK/MENU'süyle onaylayın.
1.
3.
Ses ayarını TUNE düğmesini çevirerek ayarlayın ve OK/MENU ile onaylayın veya komutu
EXIT düğmesini kullanarak geri alın. Değiştirilecek diğer dalga boyları ile aynı şekilde
devam edin.
Ses ayarları menüsüne erişmek için SOUND
düğmesine basın. TUNE düğmesini Ses
dengeleme'ne döndürün ve OK/MENU
düğmesine basın.
2.
TUNE düğmesini döndürerek seviyeyi seçin
ve OK/MENU düğmesiyle onaylayın.
Ses ayarı tamamlandığında, onaylamak için
EXIT düğmesine basın ve normal görünüme
dönün.
•
•
4.
İlgili bilgiler
•
•
4
36
Ses seviyesinin ayarlanması ve
otomatik ses kontrolü
Ses ve medya - gelişmiş ses ayarları* (s. 35)
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Radyo
AM4 ve FM radyo frekanslarını ve bazı durumlarda dijital radyoyu (DAB)* (s. 42) da dinlemek mümkündür.
İnternete bağlı araç (s. 68) İnternet radyosunu
dinlemek mümkün olabilir, bkz. Aplikasyonlar
(s. 73).
İlgili bilgiler
Ses ve medya - gelişmiş ses ayarları* (s. 35)
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Radyo fonksiyonlarının kumandaları.
Radyonun çalışması için sistem yönetimi ve menü
navigasyonu (s. 28) bölümlerini okuyun.
Bazı fonksiyonları FAV düğmesi ile bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan fonksiyon bundan
sonra basitçe FAV düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz. Favoriler (s. 33).
V60 Twin Engine ve S60L Twin Engine için uygulanamaz.
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
INFOTAİNMENT
AM4/FM radyo
•
•
•
Radyonun ayarlanması (s. 37)
Önayarlı radyo istasyonları (s. 38)
Radyo Data Sistemi (RDS) fonksiyonları
(s. 39)
Dijital radyo (DAB)*
•
•
•
•
•
Dijital radyo (DAB)* (s. 42)
Dijital radyo (DAB)* - alt kanal (s. 42)
Radyo otomatik olarak, otomatik radyo ayarlama
sisteminin kullandığı bir radyo istasyon listesi
(s. 38) düzenler.
otomatik radyo ayarı (s. 37), radyo tarafından
derlenen istasyon listesini kullanır. Ayrıca manüel
radyo ayarı (s. 38) da mümkündür.
DAB'dan DAB*'a bağlantı (s. 43)
Önayarlı radyo istasyonları (s. 38)
1.
FM kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve İstasyon ayarlama
yöntemi'i seçin.
2.
TUNE'ı İstasyon listesi'e veya Elle ayar
çevirin ve OK/MENU ile seçin.
Radyo Data Sistemi (RDS) fonksiyonları
(s. 39)
Aplikasyonlar (s. 73)
İlgili bilgiler
•
•
•
Otomatik radyo ayarı
Radyo, halihazırda aldığı radyo istasyonlarından
en güçlü sinyale sahip olanların yer aldığı bir
radyo istasyonu listesini (s. 38) otomatik olarak
derler.
Ayar yapılırken radyo otomatik ya da manüel olarak ayarlanabilir.
İnternet radyosu
•
Radyonun ayarlanması
Menüye genel bakış - AM (s. 83)
Menüye genel bakış - FM (s. 83)
Menü genel görünümü - Dijital radyo (DAB)*
(s. 84)
Otomatik radyo ayarı set (s. 37) ise, normal görünümde ve istasyon listesinde ayarlanabilir.
Normal görünümde radyo ayarlama
1.
Kısa basma - Orta konsoldaki (veya direksi/
FM kaynağıyon tuş takımındaki)
nın normal görünümünde.
> Radyo, bir önceki/bir sonraki kayıtlı istasyona geçer.
2.
Uzun basma - Orta konsoldaki (veya direksiyon tuş takımındaki)
/
FM kaynağının normal görünümünde.
> Radyo erişilebilir olan bir önceki/bir sonraki istasyona geçer.
DİKKAT
Sinyal alımı sinyalin gücüne ve kalitesine bağlıdır. Sinyal aktarımı yüksek binalar veya vericinin çok uzakta olması gibi nedenlerden dolayı
bozulabilir. Ülke içerisinde bulunduğunuz yer
de kapsam seviyesini etkileyebilir.
İstasyon listesinde radyo ayarlama
1.
FM kaynağının normal görünümünde TUNE'ı
çevirin; FM istasyon listesi gösterilir.
2.
TUNE düğmesine bir frekans istasyonuna
çevirin ve OK/MENU düğmelerini kullanarak
seçim yapın.
Orta konsoldaki INFO düğmesine basarak istasyon listesindeki otomatik ile manuel radyo ayarlama (s. 38) arasında geçiş yapın.
4 V60
Twin Engine ve S60L Twin Engine için uygulanamaz.
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
37
INFOTAİNMENT
Radyo istasyonu listesi
Manuel radyo ayarı
Önayarlı radyo istasyonları
Radyo, halihazırda aldığı radyo istasyonlarından
en güçlü sinyale sahip olanların yer aldığı bir
radyo istasyonu listesini otomatik olarak derler.
Bu şekilde radyo istasyonlarını ve frekanslarını
bilmediğiniz bir alanda giderken bir istasyon bulmanız sağlanır.
Radyo, otomatik olarak bir radyo istasyonu listesi
(s. 38) derler, ancak radyo ayarını manuel olarak
yapmak da mümkündür.
Sık kullanılan radyo istasyonları, basit bir şekilde
seçilebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla ideal
olarak önayarlara kaydedilirler.
otomatik radyo ayarı (s. 37) derlenmiş olan istasyon listesini kullanır.
Manuel radyo ayarı set (s. 37) ise, normal görünümde ve frekans listesinde ayarlanabilir.
Normal görünümde radyo ayarlama
1.
Kısa basma - Orta konsoldaki (veya direksi/
FM kaynağıyon tuş takımındaki)
nın normal görünümünde.
> Radyo, bir önceki/bir sonraki kayıtlı istasyona geçer.
2.
Uzun basma - Orta konsoldaki (veya direksiyon tuş takımındaki)
/
FM kaynağının normal görünümünde.
> Radyo erişilebilir olan bir önceki/bir sonraki istasyona geçer.
DİKKAT
Listede seçilen dalga boyundaki tüm radyo
istasyonlarının bir listesi değil, sadece güncel
olarak alınan istasyonlar görünür.
Frekans listesinde radyo ayarlama
1.
FM kaynağının normal görünümünde TUNE'ı
çevirin; FM ayarları gösterilir.
2.
TUNE düğmesine bir frekansa çevirin ve
OK/MENU düğmelerini kullanarak seçim
yapın.
Orta konsoldaki INFO düğmesine basarak frekans listesindeki manuel ile otomatik radyo ayarlama (s. 37) arasında geçiş yapın.
5 V60
38
Twin Engine ve S60L Twin Engine için uygulanamaz.
Radyo istasyonu ön seçimleri.
AM5/FM radyo
Her dalga boyu için 10 kanal kaydedilebilir (örn.
AM).
Kayıtlı kanallar önayar düğmeleri kullanılarak seçilebilir.
1.
Bir istasyona geçin (bkz. Radyonun ayarlanması (s. 37)).
2.
Ön ayar düğmelerinden birini birkaç saniyeliğine basılı tutun. Kanal düğmesi artık kullanılabilir.
INFOTAİNMENT
Ön seçimli kanalların bir listesi, ekranda gösterilebilir.
Radyo Data Sistemi (RDS)
fonksiyonları
•
Yayın zayıf bir alanda ise, otomatik olarak
daha kuvvetli bir vericiye geçilir6.
–
RDS sayesinde, radyo otomatik olarak en güçlü
vericiye geçebilir. RDS, örneğin trafik bilgilerinin
(TP) alınması ve belirli program türlerin (PTY)
aranması imkanını sunar.
•
Örneğin program türleri7 veya trafik bilgileri
gibi program kategorilerini arar.
•
Güncel radyo programında8 metin bilgilerinin
alınması.
AM/FM kaynağını normal görünümde etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU'ye basın ve Göster Ön ayarlı
istasyonlar'i seçin.
Dijital radyo (DAB)*
Dalga boyu başına 10 ön ayar kaydedilebilir. Ön
ayarları, istediğiniz ön ayar düğmesini uzun basarak kaydedebilirsiniz; daha fazla bilgi için yukarıdaki AM/FM radyo bölümüne bakın. Kayıtlı kanallar önayar düğmeleri kullanılarak seçilebilir.
Önayar, bir kanal içerir ancak alt kanal içermez.
Bir alt kanal çalınıyorsa ve bir önayar kayıtlıysa
sadece ana kanal kaydedilir. Bu, alt kanalların
geçici olmasından kaynaklanır. Önayarı geri
almayı bir dahaki deneyişinizde alt kanalı içeren
kanal çalınacaktır. Önayar, kanal listesine bağlı
değildir.
Ön seçimli kanalların bir listesi, ekranda gösterilebilir.
–
DAB kaynağını normal görünümde etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU'ye basın ve Göster Ön ayarlı
istasyonlar'i seçin.
DİKKAT
RDS - FM vericileri bir ağ içinde birbirlerine bağlar. Böyle bir ağdaki bir FM vericisi bir RDS radyosuna aşağıdaki fonksiyonları veren bilgiler gönderir:
DİKKAT
Bazı radyo istasyonları RDS kullanmaz veya
işlevinin sadece seçili parçalarını kullanır.
İstenen türde bir program bulunduğunda radyo,
halihazırda kullanımda olan müzik sistemi kaynağını keserek istasyon değiştirebilir. Mesela, CDçalar kullanımdaysa, duraklatılır. Araya giren yayın
önceden ayarlanmış ses düzeyi (s. 41) ile tekrar
çalınır. Ayarlanan program türünün yayını kesildiğinde radyo daha önceki ses kaynağına ve ses
seviyesine geri döner.
Alarm, trafik bilgileri (TP), ve program türleri (PTY)
fonksiyonları, öncelik sıralamasına göre birbirlerinin yayınını keserler ve en yüksek öncelik alarmın,
en düşük öncelik ise program türlerinindir. Kesilen ses kaynağına geri dönmek ve mesajı hala
dinleyebilmek için OK/MENU'ye basın. Mesajı
iptal etmek ve kesilen ses kaynağına geri dönmek
için EXIT tuşuna basın.
Ses sistemine ait DAB sistemi DAB standardındaki tüm fonksiyonları desteklemiyor.
}}
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
39
INFOTAİNMENT
||
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Kaza ve afet durumunda alarmlar (s. 40)
Trafik bilgisi (TP) (s. 40)
Radyo programı türleri (PTY) (s. 41)
Radyo metni (s. 41)
Kaza ve afet durumunda alarmlar
Trafik bilgisi (TP)
Radyo fonksiyonu ciddi kazaları ve felaketleri
haber vermek için kullanılır. Bir alarm mesajı iletildiğinde gösterge ekranında ALARM! mesajı
görüntülenir.
Bu fonksiyon, ayarlı bir radyo istasyonunun RDS
ağı dahilinde yayın yapan trafik bilgilerinin öncelikli olarak dinlenmesine olanak tanır.
Alarma geçici olarak müdahale edilebilir, ancak
devreden çıkarılamaz.
TP sembolü fonksiyonun devrede olduğunu gösterir. Listedeki herhangi bir istasyon trafik bilgisi
gönderebiliyorsa ekranda parlak bir TP ile gösterilir, aksi takdirde TP gri renklidir.
İlgili bilgiler
–
•
Radyo Data Sistemi (RDS) fonksiyonları
(s. 39)
FM kaynağını normal görünümde etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için, OK/MENU'ye
basın ve 'i seçin. TP.
İlgili bilgiler
•
6
7
8
40
FM radyoda geçerlidir.
DAB* radyoda geçerlidir.
FM ve DAB* radyoda geçerlidir.
Radyo Data Sistemi (RDS) fonksiyonları
(s. 39)
INFOTAİNMENT
Radyo programı türleri (PTY)
Pop ve klasik müzik gibi bir veya daha fazla
radyo programı türü DAB* radyo için seçilebilir.
Navigasyon, bir program türünü seçtikten sonra
sadece o tür yayın yapanlar arasında gerçekleşir.
Araya giren RDS işlevler için ses
kumandası
Araya giren RDS -işlevler , örneğin alarm veya
trafik bilgileri (TP) ilgili program türü için seçilmiş
ses seviyesinde duyulur. Ses seviyesi program
araya girerken ayarlanmışsa yeni seviye bir sonraki program araya girişine kadar kaydedilir.
1.
DAB kaynağının normal görünümünde program türü seçmek için OK/MENU'ye basın ve
Program türü (PTY) filtreleme'i seçin.
2.
TUNE'u işaretlenecek/işareti kaldırılacak
program türüne getirin.
•
Radyo Data Sistemi (RDS) fonksiyonları
(s. 39)
3.
OK/MENU ile program türünü işaretleyin/
işaretini kaldırın.
Kaza ve afet durumunda alarmlar (s. 40)
4.
Arzu edilen program türleri seçilince, EXIT
düğmesini kullanarak menü sisteminden ayrılın.
•
•
İlgili bilgiler
Trafik bilgisi (TP) (s. 40)
Radyo metni
Bazı RDS istasyonları program içeriği, sanatçılar,
vs hakkında bilgi yayınlarlar. Bu bilgiler gösterge
ekranında görüntülenebilir. FM ve DAB* radyo
için radyo metni görüntülenebilir.
–
FM/DAB kaynağını normal görünümde etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU'ye basın ve Göster'i seçin.
İlgili bilgiler
•
Radyo Data Sistemi (RDS) fonksiyonları
(s. 39)
•
Dijital radyo (DAB)* (s. 42)
Fonksiyon etkinken ekranda PTY sembolü görünür.
Bazı durumlarda DAB radyo, PTY modundan
çıkacaktır, bkz. DAB'dan DAB*'a bağlantı
(s. 43).
İlgili bilgiler
•
Radyo Data Sistemi (RDS) fonksiyonları
(s. 39)
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
41
INFOTAİNMENT
Otomatik radyo frekansı güncelleme
(AF)
İşlev ayarlanan radyo istasyonu için otomatik olarak en güçlü vericiyi seçer ve FM radyo için
etkinleştirilebilir.
Dijital radyo (DAB)*
Dijital radyo (DAB)* - alt kanal
DAB (Digital Audio Broadcasting), radyo (s. 36)
için bir dijital yayın sistemidir. Araç DAB, DAB+
ve DMB destekler.
İkincil bileşenler genellikle alt kanal olarak adlandırılır. Bunlar geçicidir ve örn. ana programın
diğer dillere çevirilerini içerebilir.
DİKKAT
Kuvvetli bir verici bulabilmek için bu fonksiyonun
istisnai durumlarda tüm FM dalgaboyunu taraması gerekebilir.
Ayarlanan radyo istasyonu ön ayar (s. 38) olarak
kaydedilmişse otomatik radyo frekansı güncellemesi aktif olsa bile işlev vericiyi değiştirmez.
–
42
FM kaynağını normal görünümde etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için, OK/MENU'ye
basın ve 'i seçin. Alternatif frekans.
Tüm bölgelerde DAB için kapsama mevcut
değildir. Kapsama yok ise, görüntü ekranında
Sinyal yok mesajı görünür.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
•
•
Önayarlı radyo istasyonları (s. 38)
Radyo programı türleri (PTY) (s. 41)
Radyo metni (s. 41)
Bir veya daha fazla kanalda yayın yapılırsa gösterge ekranındaki kanal adının solunda
simgesi gösterilir. Alt kanal, gösterge ekranındaki
kanal adının solunda görünen - simgesiyle belirtilir.
Alt kanallara erişmek için TUNE düğmesini çevirin.
Alt kanallara sadece ana kanal üzerinden erişilebilir. Diğer alt kanallara ulaşabilmek için farklı bir
ana kanal seçin.
Dijital radyo (DAB)* - alt kanal (s. 42)
DAB'dan DAB*'a bağlantı (s. 43)
Menü genel görünümü - Dijital radyo (DAB)*
(s. 84)
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
INFOTAİNMENT
DAB'dan DAB*'a bağlantı
Medya çalar
DAB'dan DAB'a bağlantı, DAB radyonun kötü
alışı olan ya da hiç olmayan bir kanaldan daha iyi
alışı olan başka bir kanal grubunda aynı kanala
geçebileceği anlamına gelir.
Medya çalar CD/DVD diskler diskler ve
AUX/USB girişi veya kablosuz olarak ses dosyalarını (s. 53) Bluetooth® vasıtasıyla harici cihazlardan oynatabilir. Bazı medya çalarlar TV* gösterebilir ve Bluetooth® üzerinden bir cep telefonu
(s. 57) ile iletişim kurma seçeneği sunar.
Kanal grubunu değiştirirken belli bir gecikme olabilir. Mevcut kanalın yayını kesildiğinde başka bir
kanala geçerken kısa bir sessizlik olabilir.
–
DAB kaynağını normal görünümde etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU'ye basın ve DAB-DAB
bağlantısı 'i seçin.
Bir diskten /USB9 aracın sabit disk sürücü
(HDD) (s. 48) müzik kopyalamak mümkündür.
İnternete bağlı araç (s. 68) İnternet radyosunu
ve sesli kitapları dinlemek ve müzik servislerini
kullanmak mümkün olabilir, bkz. Aplikasyonlar
(s. 73).
Kayıttan yürütme ve navigasyonda temel bilgi için
sistem yönetimi ve menü navigasyonu (s. 28)
bölümlerini okuyun.
Bazı fonksiyonları FAV düğmesi ile bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan fonksiyon bundan
sonra basitçe FAV düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz. Favoriler (s. 33).
Gracenote MusicID®
Gracenote MusicID®, müzik tanımada endüstri
standardıdır. Teknoloji, CD diskleri, depolama
ortamındaki dijital müzik dosyaları ve İnternetteki
müzik servisleri için kapakları ve müzik bilgileri
belirleyip göndermek üzere kullanılır.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Infotainment (s. 26)
Ses tanıma - cep telefonu (s. 65)
Uzaktan kumanda* (s. 80)
Medya çalar - uyumlu dosya formatlar
(s. 49)
Medya oynatıcı için kumandalar.
9
Pazara bağlı olarak değişir.
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
43
INFOTAİNMENT
CD/DVD
Medya çalar (s. 43), önceden kaydedilmiş ve
yazdırılmış CD/DVD disklerini oynatabilir.
Medya çalar aşağıdaki türde disk ve dosyaları
destekler ve oynatabilir:
•
Önceden kaydedilmiş CD/DVD diskleri
(CD/DVD Ses).
•
Önceden kaydedilmiş DVD-Video diskler
(DVD Video).
•
Ses dosyalarının kaydedildiği CD-/DVD diskler.
Desteklenen dosya formatları hakkında daha fazla
bilgi için, bkz. uyumlu dosya formatları (s. 49).
Bir disk, oynatılabilir maksimum 5000 dosya
(çalma listeleri dahil) içerebilir.
DİKKAT
Prodüksiyon şirketleri tarafından kopya korumalı olarak satılan veya özel olarak kopyalanmış ses dosyaları medya oynatıcı tarafından
okunamaz.
Disk10 kaynağından aracın sabit disk sürücüsü
(HDD) (s. 48) müzik kopyalamak ve ardından
oradan çalmak mümkündür.
Bazı fonksiyonları FAV düğmesi ile bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan fonksiyon bundan
10
44
Bazı pazarlar.
sonra basitçe FAV düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz. Favoriler (s. 33).
OK/MENU düğmesine basarak bir dosyayı çalmaya başlayın.
Kayıttan yürütme ve navigasyonda temel bilgi için
sistem yönetimi ve menü navigasyonu (s. 28)
bölümlerini okuyun. Daha ayrıntılı bir açıklama için
aşağı bakın.
Bir dosyanın çalınma işlemi tamamlandığında aynı
klasördeki diğer dosyaların çalınmasına geçilir.
Aynı klasördeki tüm dosyalar oynatıldığında klasör
otomatik olarak değiştirilir.
Ses CD/DVD disklerinin oynatılması ve
menülerde gezinme
Video DVD disklerinin oynatılması ve
menülerde gezinme
Disk kaynağı normal görünümde, disk parça yapısına erişmek için OK/MENU'ye basın veTUNE'u
çevirin. TUNE düğmesini çevirerek yapı içerisinde
gezinin.
Video DVD'leri kullanmak için bkz. DVD video
disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme
(s. 47).
OK/MENU düğmesine basarak bir parçayı çalmaya başlayın.
Yazılmış olan CD/DVD disklerinin
oynatılması ve menülerde gezinme
Oynatıcının içine ses/video dosyaları yazılmış bir
disk yerleştirilmişse diskin klasör yapısının yüklenmesi gerekir. Diskin kalitesine ve içerdiği bilgi
miktarına bağlı olarak çalmaya başlaması biraz
zaman alabilir.
Disk kaynağı normal görünümde, disk klasör yapısına erişmek veya kategorilere göz atmak için
OK/MENU'ye basın ve TUNE'u çevirin. TUNE
düğmesini çevirerek yapıda gezinin, OK/MENU
düğmesini kullanarak klasörü seçin ve EXIT düğmesini kullanarak yapıda geriye gidin.
Medya araması
Cihazlarınızda müzik arama seçeneği vardır. USB,
disk ve sabit disk sürücüsünde arama taramaları.
arama fonksiyonu (s. 45) hakkında daha fazla
bilgi alın.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Hızlı ileri/geri sardırma (s. 45)
Diskteki parçaların veya müzik dosyalarının
rasgele seçilmesi (s. 45)
Menüye genel bakış - CD/DVD Ses (s. 84)
Menüye genel bakış - DVD Video (s. 85)
INFOTAİNMENT
Hızlı ileri/geri sardırma
Ses ve video dosyalarını hızlı ileri/geri sarmak
mümkündür11.
Diskteki parçaların veya müzik
dosyalarının rasgele seçilmesi
Bu fonksiyon parçaları rasgele sırayla oynatır12.
Ses ve video dosyalarını hızlı ileri/geri sarmak için
/
düğmesini basılı tutun.
Seçilen kaynak için parçaları/müzik dosyalarını
rasgele sıralamada dinlemek için:
Ses dosyalarında hızla ileri/geri gitme tek hızda
yapılırken video dosyaları birkaç farklı hızda ileri/
geri sarılabilir. Video dosyalarında hızla ileri/geri
/
sarma hızını artırmak için ardı ardına
düğmelerine basın. Normal hızda görüntülemeye
geri dönmek için düğmeyi bırakın.
1.
Seçili kaynağın normal görünümünde
OK/MENU'ye basın
2.
TUNE düğmesini Rasgele çal konumuna
döndürün
3.
Bu işlevi devreye sokmak/devreden çıkarmak
için OK/MENU düğmesine basın.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Medya araması
Cihazlarınızda müzik arama seçeneği vardır.
Arama işlemi USB (s. 50), disc (s. 44) ve sabit
disk sürücü (s. 48) içerisinde gerçekleştirilir.
Medya araması, Disk, USB ve HDD kaynakları
için normal görünümde mevcuttur.
Kaynağın normal görünümünde aramayı başlatmak için OK/MENU'ye basın ve Medya arama'i
seçin.
Arama işlevi
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Bluetooth® Medyası (s. 53)
Karakter çarkını kullanarak arama yapmak.
Karakter listesi.
Giriş modunun değiştirilmesi (aşağıdaki tabloya bakınız).
11
12
Yalnızca CD/DVD* diskleri, USB ve iPod® için geçerlidir.
DVD video diskleri için geçerli değildir. AUX/USB girişi üzerinden harici olarak bağlanan ses kaynaklarında bu fonksiyon sadece USB ve iPod® için geçerlidir. Her cep telefonu tarafından desteklenmez.
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
}}
45
INFOTAİNMENT
||
Arama terimlerini girmek için karakter çarkını kullanın.
1.
TUNE düğmesini istediğiniz harfe döndürün,
onaylamak için OK/MENU düğmesine basın.
Orta konsoldaki kumanda panelindeki
numara ve harf düğmeleri de kullanılabilir.
Giriş modunu rakam veya özel karakter olarak
değiştirmek veya sonuçlar listesine gitmek
için TUNE düğmesini giriş modunu (2) değiştirmek için listedeki seçeneklerden birine
(aşağıdaki tabloda verilen açıklamalara bakın)
döndürün, OK/MENU düğmesine basın.
2.
3.
Arama teriminizden memnunsanız, Ara öğesini seçin.
> Arama yapılmıştır. Sonuç gösterilir ve aşağıdaki kategorilerden birinde gruplanır:
sanatçı, albüm, parça, tür, yıl ve kompozitör.
4.
TUNE düğmesini bir kategoriye çevirin ve
OK/MENU düğmesine basın.
5.
Bir medya seçmek için TUNE düğmesini
çevirin, oynatmayı başlatmak için OK/MENU
düğmesine basın.
13
46
Bir sonraki harfle devam edin.
Her bir düğmenin karakteri pazar/ülke/dile göre değişir.
123/A
BC
OK/MENU düğmesiyle harfler ve
rakamlar arasında geçiş yapınız.
DAHA
OK/MENU ile özel karakterlere
değiştirin.
Ara
Medya araması yapın.
||}
Nümerik klavyeyle girin
Karakter çarkından Kelime: alanına değişir. TUNE ile imleci hareket ettirin. EXIT ile yanlış yazılanları
silin. Karakter çarkına dönmek için
OK/MENU öğesine basın.
Kontrol panelindeki rakam ve harf
düğmelerinin Kelime: alanını
düzenlemek için kullanılabileceğine
dikkat edin.
EXIT düğmesine kısa bir basış bir giriş karakterini
siler. EXIT düğmesine uzun bir basış girilmiş tüm
karakteri siler.
Nümerik klavye.
Karakterleri girmenin bir diğer yolu da orta konsol
düğmelerini 0-9, * ve # kullanmaktır.
Örneğin 9 tuşuna basıldığında örneğin W, x, y, z
ve 9 düğmelerinin altında tüm karakterleri13 içeren bir çubuk belirir. Düğmeye hızlı basışlar imleci
bu karakterlere götürür.
•
İstenen karakteri seçmek için imleci üzerine
getirerek durdurun - karakter giriş çizgisinde
gösterilir.
•
EXIT kullanarak silin/değiştirin.
Bir rakam girmek için ilgili rakam tuşunu basılı
tutunuz.
INFOTAİNMENT
DVD video disklerinin oynatılması ve
menülerde gezinme
DVD video diski menüsünde gezinme
basınız, bu orijinal konuma geri dönülmesini sağlar (herhangi bir seçim yapılmaksızın).
DVD video diski oynatılırken, görüntü ekranında
bir video menüsü açılabilir. Disk menüsü altyazı,
lisan seçimi ve sahne seçimi gibi ilave fonksiyonlara ve ayarlara erişim sağlar.
Bölümler aynı zamanda orta konsoldaki
/
düğmelerine veya direksiyon tuş takımına basılarak ta değiştirilebilir.
Kayıttan yürütme ve navigasyonda temel bilgi için
sistem yönetimi ve menü navigasyonu (s. 28)
bölümlerini okuyun. Daha ayrıntılı bir açıklama
için aşağı bakın.
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
•
•
Hızlı ileri/geri sardırma (s. 45)
•
Medya çalar - uyumlu dosya formatlar
(s. 49)
İlgili bilgiler
DİKKAT
Video film sadece araba dururken oynatılabilir.
Araç hareket ederken resim olmayacak ve Bu
hızda video kullanılamıyor ekranda görüntülenecektir ama ses dosyaları arkaplanda
oynatılmaya devam edecektir. Araç neredeyse
durur halde iken resimler geri döner.
DVD video diskinin menüsünde gezinme yukarıdaki resimdeki şekilde orta konsoldaki rakam tuşları kullanılarak gerçekleştirilir.
DVD video disklerinin oynatılması için kamera
açısı (s. 48)
Diskteki parçaların veya müzik dosyalarının
rasgele seçilmesi (s. 45)
Bölüm veya başlığı değiştirme
Bölüm listesine erişmek ve aralarında dolaşmak
için TUNE düğmesini döndürünüz (film oynatılıyorsa duraklatılır). Bölüm seçmek için OK/MENU
düğmesine basınız, bu yanı zamanda orijinal
konuma geri dönmenizi sağlar (film yürütülmekteyse yeniden başlatılır). Başlık listesine erişmek
için EXIT düğmesine basınız.
Başlık listesindeki başlıklar TUNE düğmesi döndürülerek seçilir ve seçim OK/MENU düğmesiyle
onaylanır, bu aynı zamanda bölüm listesine geri
dönülmesini sağlar. Seçimi etkinleştirmek ve başlangıç konumuna dönmek için OK/MENU tuşunu
kullanın. Seçimi iptal etmek için EXIT düğmesine
47
INFOTAİNMENT
DVD video disklerinin oynatılması
için kamera açısı
DVD video diski destekliyorsa, fonksiyon belirli
bir sahnenin hangi kamera açısından görüntüleneceğini seçmekte kullanılabilir.
–
Disk kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Gelişmiş ayarlar
Açılar'i seçin.
İlgili bilgiler
•
Görüntü ayarları
Sabit disk sürücüsü (HDD)
Parlaklık ve kontrast için ekran ayarlarını (araç
durgun haldeyken) yapabilirsiniz.
Disk/USB14 kaynağından aracın sabit disk sürücüsüne (HDD) müzik kopyalamak ve ardından
oradan çalmak mümkündür.
1.
Çalma modunda, OK/MENU'ye basın ve
Görüntü ayarları'i seçin, OK/MENU ile
onaylayın.
2.
TUNE düğmesini ayar seçeneğine döndürün
ve OK/MENU ile onaylayın.
3.
TUNE düğmesini döndürerek değerini ayarlayın ve OK/MENU'süyle onaylayın.
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Ayarlar listesine geri dönmek için OK/MENU
veya EXIT tuşuna basın.
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Desteklenen dosya formatları hakkında bilgi
almak için, bkz. uyumlu dosya formatları (s. 49).
Kayıttan yürütme ve navigasyonda temel bilgi için
sistem yönetimi ve menü navigasyonu (s. 28)
bölümlerini okuyun. Daha ayrıntılı bir açıklama için
aşağı bakın.
Sabit disk sürücüsüne müzik
kopyalamak
Klasörlerde
sembolü vardır.
1.
Sabit disk sürücüsü kaynağının normal görünümünde, OK/MENU düğmesine basın ve
Diskten/USB'den kopyalamak için seçin.
2.
Neyin kopyalanacağını seçin ve ardından
Devam öğesini seçin.
3.
Kopyalanan müziğin konumu için Hedef
konumu seç ve Seçilen dizine almaya
başla seçin.
> Diskten müzik alınıyor/USB'den
müzik alınıyor
Infotainment (s. 26)
Aktarım onaylanana kadar disk/USB belleği çıkarmayın - Müzik dosyaları alındı.
14
48
Pazara bağlı olarak değişir.
INFOTAİNMENT
DİKKAT
USB'den kopyalarken klasörde yer almayıp
örneğin kök dizinde bulunan müzik dosyaları
görünmeyecektir. Bu parçalar içe aktar Bütün
şarkılar seçeneğini seçerek veya dosyaları
klasörlere indirerek içe aktarılabilir.
Sistem, alt klasörlerde 8 seviyeye kadar
derinde bulunan müziği kopyalayabilir.
Sabit disk dürücüsüne kopyalanabilen dosya
biçimleri
CD-/DVD diskler: mp3, wma, aac.
USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.
Klasörü veya dosyayı yeniden
adlandırın/silin
1.
Sabit disk sürücüsü kaynağının normal görünümünde, OK/MENU'ye basın ve Dosya
yeniden adlandır/sil'i seçin.
2.
Klasör veya dosyayı seçin, OK/MENU düğmesine basın ve Yeniden adlandır veya Sil
öğesini seçin.
3.
Yeni adı girmek için karakter çarkını kullanın
ve ardından Kaydet öğesini seçin.
Bir dosyanın adını başka bir dosyanın adıyla tam
olarak aynı yapmak mümkün değildir. Sistem bu
durumda eski adı koruyacaktır.
Oynatma ve gezinme
Bazı fonksiyonları FAV düğmesi ile bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan fonksiyon bundan
sonra basitçe FAV düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz. Favoriler (s. 33).
Oynatma sırası
Oynatma liste sırasına göre yapılır. Çalma sırasını
karıştırmak için, sabit disk sürücüsü kaynağının
normal görünümünde, OK/MENU'ye basın ve
Rasgele çal'i seçin.
Medya araması
Cihazlarınızda müzik arama seçeneği vardır. USB,
disk ve sabit disk sürücüsünde arama taramaları.
arama fonksiyonu (s. 45) hakkında daha fazla
bilgi alın.
Medya çalar - uyumlu dosya
formatlar
Medya çalar birçok dosya türünü oynatabilir ve
aşağıdaki tabloda belirtilen formatlarla uyumludur.
CD/DVD diskleri için uyumlu dosya
formatları
DİKKAT
Çift formatlı, iki taraflı diskler (DVD Plus, CDDVD formatı), normal CD disklerden daha
kalın olduğundan, bu disklerin çalınması
garanti edilemez ve işlev hatası oluşabilir.
Bir CD üzerinde MP3 ve CDDA izleri birlikte
bulunuyorsa, MP3'ler dikkate alınmaz.
Depolama bilgileri
Sabit disk sürücüsünün kapasitesini ve kullanımını görüntülemek için, sabit disk sürücüsü kaynağının normal görünümünde, OK/MENU'ye
basın ve Bellek bilgisi'i seçin.
İlgili bilgiler
•
•
Medya çalar (s. 43)
Menüye genel bakış - sabit disk sürücüsü
(HDD) (s. 86)
Ses formatı
Müzik CD'si, mp3, wma, aac,
m4a
Video formatı
DVD Video
USB bağlantısıyla uyumlu dosya
formatları
Aşağıdaki tabloda yer alan ses ve video dosyalarının USB bağlantısı üzerinde oynatımı sistem tarafından desteklenmektedir.
}}
49
INFOTAİNMENT
||
Ses formatı
mp3, mp4, wma, aac, m4a,
m4b
Video formatı
–
MP3 dosya formatı için ses teknik
değerleri
Oynatılacak dosya için aşağıdaki kriterlerin karşılanması gerekir:
Ses sistemine harici bir ses kaynağı, örneği bir
iPod® veya MP3 çalar bağlanabilir (s. 52).
Ses formatı
MPEG-2 ve MPEG-4
Ses örnekleme oranı
8-96 kHz
Ses kanalları (knl)
1lnl ve 2 knl
kHz
kbps
MPEG-1/Ses
32
32–320A
44.1
32–320A
48
32–320A
16
8–160
22.05
8–160
Ses örnekleme oranı
44.1 kHz'ye kadar
24
8–160
Ses kanalları (knl)
1lnl ve 2 knl
8
8-64
Ses bit oranı
1knl için 16 kbps
11.025
8-64
12
8-64
MPEG-2.5/Ses
144 kbps'de geçerli değildir.
Oynatılacak dosya için aşağıdaki kriterlerin karşılanması gerekir:
WMA versiyonu
.wav dosya formatı için ses teknik
değerleri
Oynatılacak dosya için aşağıdaki kriterlerin karşılanması gerekir:
.wav dosya formatı aynı zamanda PCM formatını
da destekler.
İlgili bilgiler
.wma dosya formatı için ses teknik
değerleri
50
AUX/USB girişi ile harici ses
kaynağı
Format
MPEG-2/Ses
A
.aac dosya formatı için ses teknik
değerleri
8.x, 9.x, 10.x, Pro
•
•
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
CD/DVD (s. 44)
AUX/USB girişi ile harici ses kaynağı
(s. 50)
Sabit disk sürücüsü (HDD) (s. 48)
Şarjlı pillere sahip iPod® veya MP3 çalar, USB
bağlantısına bağlanmışsa (kontak açıkken veya
motor çalışıyorsa) şarj edilir.
INFOTAİNMENT
USB15 kaynağından aracın sabit disk sürücüsü
(HDD) (s. 48) müzik kopyalamak ve ardından oradan çalmak mümkündür.
Kayıttan yürütme ve navigasyonda temel bilgi için
sistem yönetimi ve menü navigasyonu (s. 28)
bölümlerini okuyun. Daha ayrıntılı bir açıklama için
aşağı bakın.
Bazı fonksiyonları FAV düğmesi ile bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan fonksiyon bundan
sonra basitçe FAV düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz. Favoriler (s. 33).
Oynatma ve gezinme
USB girişine bağlanmış bir ses kaynağı aracın
ses kumandalarıyla çalıştırılabilir. AUX girişiyle
bağlanmış bir aygıt araç tarafından kumanda edilemez.
Klasör yapısına girmek veya kategoriler içerisinde
arama yapmak için ses kaynağının normal görünümünden TUNE'u çevirin. TUNE düğmesini
çevirerek yapıda gezinin, OK/MENU düğmesini
kullanarak klasörü seçin ve EXIT düğmesini kullanarak yapıda geriye gidin.
OK/MENU düğmesine basarak bir dosyayı çalmaya başlayın.
Bir dosyanın çalınma işlemi tamamlandığında aynı
klasördeki diğer dosyaların çalınmasına geçilir.
Aynı klasördeki tüm dosyalar oynatıldığında klasör
otomatik olarak değiştirilir.
15
Bazı pazarlar.
Medya araması
Cihazlarınızda müzik arama seçeneği vardır. USB,
disk ve sabit disk sürücüsünde arama taramaları.
arama fonksiyonu (s. 45) hakkında daha fazla
bilgi alın.
USB hafıza çubuğu
Bir USB hafıza çubuğundan faydalanılması için
USB üzerinde sadece müzik dosyaları bulunmalıdır. Sistemin uyumlu müzik dosyalarının haricinde
şeyler içeren bir depolama aygıtını yüklemesi
daha uzun sürer.
DİKKAT
Sistem USB 2.0 ve FAT32 dosya sistemiyle
uyumlu mobil ortamları desteklemektedir.
Maksimum klasör seviyesi sayısı
8
Maksimum çalma listesi sayısı
100
Bir çalma listesindeki maksimum öğe
sayısı
1000
Alt klasörler
Sınırsız
MP3 çalar
Çoğu MP3 çalar müzik sistemi tarafından desteklenmeyen kendi dosya sistemlerini içerir. Sistemde kullanabilmek için MP3 çalar USB
Removable device/Mass Storage Device
moduna ayarlanmalıdır.
iPod®
DİKKAT
DİKKAT
Daha uzun olan bir USB taşınabilir bellek
modeli kullanıyorsanız bir USB adaptör kablosu kullanmanız önerilir. Bu, USB girişinin ve
bağlanan USB taşınabilir belleğin mekanik
hasar görmesini önlemek içindir.
Teknik özellikler
Maksimum dosya sayısı
15000
Maksimum klasör sayısı
1000
Sistem sadece iPod® ses dosyalarının kayıttan çalınmasını destekler.
DİKKAT
Oynatmayı başlatmak için iPod® kaynağı kullanılmalıdır (USB değil).
Bir iPod® ses kaynağı olarak kullanıldığında,
arabanın ses ve medya sistemi iPod® oynatıcının kendi menü yapısına benzer bir menü
yapısına sahip olur.
}}
51
INFOTAİNMENT
||
İlgili bilgiler
•
Harici ses kaynağı iççin ses seviyesinin ayarlanması (s. 53)
•
•
Medya çalar - uyumlu dosya formatlar (s. 49)
Infotainment- menüye genel bakış (s. 82)
AUX/USB girişi üzerinden harici bir
ses kaynağı bağlama
leme işlemi tamamlanmadan önce bazı gecikmeler olabilir.
Örneğin iPod® veya MP3 çalar gibi bir harici
müzik kaynağı orta konsoldaki bağlantılardan herhangi biriyle müzik sistemine bağlanabilir.
DİKKAT
Sistem aynı zamanda 2005 yılı ve sonrasında
çıkan çoğu iPod® modelini de desteklemektedir.
DİKKAT
USB bağlantısının zarar görmesini engellemek için, USB bağlantısı kısa devre yaparsa
ya da bağlanan bir USB ünitesi aşırı güç tüketiyorsa (bu bağlanan ünite USB standartlarına
uymadığında olabilir) kapatın. Sorun devam
etmiyorsa USB bağlantısı bir sonraki kontak
açılışında otomatik olarak yeniden etkinleştirilir.
Harici müzik kaynakları için bağlantı noktaları.
Müzik kaynağını bağlamak için:
1.
Ses kaynağınızı orta konsolun eşya bölmesinin içindeki bağlantılardan birine bağlayın
(çizime bakın).
2.
Medya kaynağının normal görünümünden
MEDIA'ya basın, TUNE'u arzu edilen USB,
iPod veya AUX ses kaynağına getirin ve
OK/MENU'ye basın.
Sistem, depolama aygıtından dosyaları yüklerken
gösterge ekranında USB okunuyor metni gösterilir. Dosya yapısına ve adedine bağlı olarak yük-
52
İlgili bilgiler
•
AUX/USB girişi ile harici ses kaynağı (s. 50)
INFOTAİNMENT
Harici ses kaynağı iççin ses
seviyesinin ayarlanması
harici ses kaynağı (s. 50) için ses düzeyi belirleyin. Harici ses kaynağının ses seviyesi çok yüksek ya da çok düşük olursa, ses kalitesi bozulabilir.
AUX girişine bir harici müzik kaynağı (örneğin
MP3 çalar veya iPod®) bağlandığında bağlanmış
olan müzik kaynağının müzik sisteminin dahili ses
seviyesinden (örneğin radyo) farklı bir seviyeye
sahip olabilir. Girişin ses seviyesini ayarlamak
suretiyle bu durumu düzeltin: AUX kaynağının
normal görünümünde OK/MENU'e basın, AUX
girişi'i ve sonra ses seviyesi ayarını Standart
veya Yüksek'ü seçin.
DİKKAT
Harici ses kaynağının ses seviyesi çok yüksek
ya da çok düşük olursa, ses kalitesi bozulabilir.
Ses ve medya sistemi AUX modundayken
çalar şarj edilirse ses kalitesi de bozulur. Bu
durumda medya çaları 12 V soketi kullanarak
şarj etmekten kaçının.
İlgili bilgiler
•
•
Ses ve medya - gelişmiş ses ayarları* (s. 35)
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Bluetooth® Medyası
DİKKAT
Aracın medya çaları Bluetooth® ile donatılmış
olup mobil telefon veya PDA gibi Bluetooth®'lu
harici aygıtlardaki eş zamanlı müzik dosyalarını
kablosuz olarak oynatabilir.
Bluetooth® medya oynatıcı Ses/Video Uzaktan Kumanda Kontrol Profili (AVRCP) ve
Gelişmiş Ses Dağıtım Profili'ni (A2DP) desteklemelidir. Medya oynatıcı AVRCP versiyon
1.3, A2DP 1.2'yi desteklemelidir. Aksi takdirde
işlevlerin bazıları çalışmayabilir.
Öncelikle aygıt araca kaydedilmeli ve bağlantısı
kurulmalıdır (s. 54).
Piyasada satılan cep telefonları ile harici
medya oynatıcıların tümü Bluetooth®arabadaki medya oynatıcının Bluetooth® işlevi ile
uyumlu değildir. Volvo, uyumlu telefonlar ve
harici medya oynatıcılar hakkında bilgi almak
için yetkili Volvo satıcınıza başvurmanızı önerir.
Kayıttan yürütme ve navigasyonda temel bilgi için
sistem yönetimi ve menü navigasyonu (s. 28)
bölümlerini okuyun. Daha ayrıntılı bir açıklama için
aşağı bakın.
Bazı fonksiyonları FAV düğmesi ile bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan fonksiyon bundan
sonra basitçe FAV düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz. Favoriler (s. 33).
DİKKAT
Arabadaki medya oynatıcı Bluetooth® işlevi
üzerinden sadece ses dosyalarını okuyabilir.
Oynatma ve gezinme
Menülerde gezinme ve ses kontrolü orta konsoldaki düğmeler veya direksiyon simidi tuş takımı
kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bazı harici aygıtlarda parçaları aygıttan değiştirmek de mümkündür.
Bir cep telefonu araca bağlandığında, bir dizi cep
telefonu fonksiyonunu uzaktan kumandayla kontrol etmek de mümkündür, bkz. Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 57). Bu fonksiyonların her birini
yönetmek için TEL ve MEDIA ana kaynakları arasında geçiş yapın.
İlgili bilgiler
•
Diskteki parçaların veya müzik dosyalarının
rasgele seçilmesi (s. 45)
•
Menüye genel bakış - Media Bluetooth®
(s. 87)
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
53
INFOTAİNMENT
Bluetooth® aygıtının bağlanması
Bir Bluetooth® aygıtının
kaydedilmesi
Bluetooth®
Araç
ile donatılmış olup kayıt ve bağlantı (s. 54) yapıldıktan sonra diğer Bluetooth®
aygıtlarıyla kablosuz iletişim kurabilir.
Aynı anda iki Bluetooth® aygıtı bağlamak mümkündür. Bir telefon ve bir medya aygıtı arasında
geçiş yapabilmeniz mümkündür. Ayrıca aynı anda
hem telefonda arama yapıp hem de müzik dosyalarını oynatmak mümkündür. Cep telefonunun
internet bağlantısı üstünden aracı internete bağlamak (s. 68) mümkündür.
Maksimum 15 Bluetooth® aygıtı kaydedilebilir.
Kayıt işlemi her aygıt için bir kez gerçekleştirilir.
Kayıttan sonra aygıtın artık görünür/aranabilir
olmasına gerek yoktur, sadece Bluetooth®'un
etkinleştirilmesi gerekir.
Bluetooth® işlevi devredeyken en son bağlanan
harici aygıt menzile girdiğinde çalıştırıldığında otomatik olarak araca bağlanır. Bağlı cihazın adı kaynağın normal görünümünde gösterilir. Başka bir
aygıt bağlamak için, OK/MENU düğmesine basıp
aygıtı değiştir (s. 56) öğesini seçin.
Bluetooth® aygıtı menzil dışına çıktığında bağlantısı otomatik olarak kesilir. Bir aygıtın bağlantısını
manuel olarak kesmek için aygıtta Bluetooth
özelliğini devreden çıkarın. Bir Bluetooth® cihazının araçtaki kaydını silmek istiyorsanız, Bir
Bluetooth® aygıtını çıkarma (s. 57) öğesini
seçin. Araç bundan sonra cihazı otomatik olarak
aramayacaktır.
Aynı anda iki Bluetooth® aygıtı bağlamak mümve bir medya cihazını
kündür. Bir telefon
ayrı bağlayarak aralarında geçiş yapabilirsiniz
(s. 56).
54
Telefon, hem telefon hem de medya aygıtı olarak bağlanır.
İlgili bilgiler
•
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Bluetooth® Medyası (s. 53)
Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 57)
Maksimum 15 Bluetooth® aygıtı kaydedilebilir.
Kayıt işlemi her aygıt için bir kez gerçekleştirilir.
Kayıttan sonra aygıtın artık görünür/aranabilir
olmasına gerek yoktur, sadece Bluetooth®'un
etkinleştirilmesi gerekir.
DİKKAT
Telefonunuzun işletim sistemi güncelleniyorsa, telefonun kaydının yarıda kesilmesi
mümkündür. Bu tür durumlarda, telefonu ayırın, bkz. Bir Bluetooth® aygıtını çıkarma
(s. 57) ve daha sonra yeniden bağlayın.
Daha önce aygıtın bağlanmış olup olmamasına
bağlı olarak harici bir aygıtın bağlanması farklı
şekillerde olabilir. Aşağıdaki bağlantı seçenekleri
bunun aygıtın ilk bağlantısı (kaydedilişi) olduğunu
ve başka bir aygıt bağlı olmadığını varsayar. Bağlantı seçenekleri bir telefonun bağlanmasını gösterir. Bir medya aygıtını (s. 53) bağlama aynı
INFOTAİNMENT
şekilde yapılır, ancak ana kaynaktan MEDIA başlar.
2.
Aygıtları bağlamak için araçtan harici aygıtı aramak veya harici aygıttan aracı aramak şeklinde iki
olası yöntem vardır. Biri seçenek çalışmazsa diğerini deneyeniz.
Eğer halihazırda telefon için normal görünümde
değilseniz, orta konsoldaki TEL düğmesine basın.
Telefon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Yeni telefon ara'i
seçin. (medya cihazı için Yeni cihaz ara).
> Araç şimdi mevcut Bluetooth® aygıtlarını
arayacaktır, bu yaklaşık bir dakika kadar
sürebilir.
3.
Listeden bağlanmak için Bluetooth® aygıtını
seçin, OK/MENU basın.
4.
Aracın içinde belirtilen numara kodunun
harici cihazla eşleştiğini kontrol edin. Bu
durumda, her iki yerde de kabul etmeyi seçin.
5.
Telefondaki kişiler ve mesajlar için herhangi
bir seçeneği kabul veya reddetmeyi seçin.
> Harici cihaz şimdi bağlıdır.
4.
Aracın içinde belirtilen numara kodunun
harici cihazla eşleştiğini kontrol edin. Bu
durumda, her iki yerde de kabul etmeyi seçin.
5.
Telefonda, telefon kişileri ve mesajları için
herhangi bir seçeneği kabul etmeyi veya reddetmeyi seçin.
> Harici cihaz şimdi bağlıdır.
Harici cihaz bağlandığında, harici cihazın
Bluetooth® adı, aracın gösterge ekranında gösterilir ve cihaz araçtan kontrol edilebilir.
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Bluetooth® aygıtının bağlanması (s. 54)
Bağlantı başarısızsa, EXIT düğmesine basın ve
Alternatif 2'ye uygun biçimde cihaz bağlantısını
yapın.
Telefonun normal görünümünün örneği.
Alternatif 1 - aracın menü sisteminden
harici aygıtı arama
1.
Bluetooth® ile harici aygıtı aranabilir/görünür
yapın, harici aygıtın el kitabına veya
www.volvocars.com adresine bakın.
Alternatif 2 - Harici aygıtın Bluetooth®
fonksiyonu ile aracı arayın
1.
Telefon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Aracı bulunabilir
yap'i seçin ve OK/MENU ile onaylayın.
2.
Harici cihazla Bluetooth® cihazlarını arayın.
> Cihaz şimdi mevcut Bluetooth® cihazlarını
arayacaktır, bu yaklaşık bir dakika kadar
sürebilir.
3.
Harici cihazın ekranında aracın adını seçin.
55
INFOTAİNMENT
Bluetooth® aygıtının otomatik olarak
bağlanması
Bir veya birkaç Bluetooth® aygıtı araca kaydedildiğinde (s. 54) araç çalıştırıldığı zaman bağlı
aygıt menzil içinde olduğunda otomatik olarak
bağlanır.
Bluetooth® işlevi devredeyken en son bağlanan
harici aygıt menzile girdiğinde otomatik olarak
bağlanır. En son bağlanmış aygıt mevcut değilse
sistem bir öncesinde bağlanan aygıtı bağlamaya
çalışır.
Başka bir Bluetooth® aygıtı seçme
Bluetooth®
1.
2.
3.
aygıtının bağlanması (s. 54)
Harici aygıtta Bluetooth® özelliğinin etkinleştirildiğini kontrol edin, harici aygıt el kitabına
bakın.
Bluetooth® medya kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Cihaz
değiştir'i seçin.
> Araç, daha önce bağlanan aygıtları arar.
Algılanan harici aygıtlar gösterge ekranında kendilerine özel Bluetooth® adı ile
gösterilir.
Bağlanacak aygıtı seçin.
> Harici aygıtın bağlanması kısa bir süre
içinde gerçekleşir.
Telefonu değiştirme
1.
56
3.
Bağlanacak aygıtı seçin.
> Harici aygıtın bağlanması kısa bir süre
içinde gerçekleşir.
Medya aygıtını seçme
İlgili bilgiler
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Telefon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Telefon değiştir'i
seçin.
> Araç, daha önce bağlanan aygıtları arar.
Algılanan harici aygıtlar gösterge ekranında kendilerine özel Bluetooth® adı ile
gösterilir.
Araçta birden fazla aygıt bulunuyorsa bağlı aygıtı
başka bir aygıtla değiştirmek mümkündür. Aygıtın
öncelikle araca kaydedilmesi (s. 54) gerekir.
Başka bir aygıt bağlamak için, EXIT düğmesine
basın, yeni aygıt bağla (s. 54) öğesini veya kayıtlı
başka bir aygıta geç (s. 56) öğesini seçin.
•
•
2.
Harici aygıtta Bluetooth® özelliğinin etkinleştirildiğini kontrol edin, harici aygıt el kitabına
bakın.
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Bluetooth® aygıtının bağlanması (s. 54)
INFOTAİNMENT
Bluetooth® aygıtın bağlantısının
kesilmesi
Bluetooth® aygıtı menzil dışına çıktığında bağlantısı otomatik olarak kesilir.
Cep telefonunun bağlantısı kesilince mevcut
çağrı, cep telefonunun dahili mikrofonu ve hoparlörünü kullanarak devam ettirilebilir.
Motor kapatıldığında ve kapı açıldığında ahizesiz
mod da devre dışı kalır16.
Bir Bluetooth® cihazının araçtaki kaydını silmek
için, bkz. Bir Bluetooth® aygıtını çıkarma (s. 57).
Araç bundan sonra cihazı otomatik olarak aramayacaktır.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Bluetooth® aygıtının bağlanması (s. 54)
Bluetooth® Medyası (s. 53)
Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 57)
Bir Bluetooth® aygıtını çıkarma
Bluetooth®
Araçtan bir
cihazını kaldırmak (kaydı
silmek) mümkündür. Bu durumda araç, aygıtı
otomatik olarak algılamayacaktır.
Bluetooth® ahizesiz telefon
Bluetooth® ile donatılmış bir cep telefonu, araca
kablosuz olarak bağlanabilir.
Bir medya aygıtını çıkarma
Medya kaynağının Bluetooth® normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Cihaz değiştir
Cihaz sil'i seçin.
Bir telefonun kaldırılması
Telefon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Telefon değiştir
Cihaz sil'i seçin.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Telefon fonksiyonları, kumandalara genel bakış.
Bluetooth®
Öncelikle aygıt araca kaydedilmeli ve bağlantısı
kurulmalıdır (s. 54).
aygıtının bağlanması (s. 54)
Bluetooth® Medyası (s. 53)
Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 57)
Infotainment sistemi ahizesiz olarak işlev görür ve
bir dizi cep telefonu fonksiyonunun uzaktan kontrolü kolaylığına sahiptir. Cep telefonu araca bağlandığında hala kendi tuşlarından da çalıştırılabilir.
Bir cep telefonu araca bağlandığında, aynı anda
telefondan veya başka Bluetooth®-bağlantılı
medya cihazlarından ses dosyaları akışı almak da
mümkündür, bkz. Bluetooth® Medyası (s. 53). Her
bir kaynağın fonksiyonlarını yönetmek için ana
kaynak TEL ve MEDIA arasında geçiş yapın.
16
Sadece Anahtarsız Sürüş.
}}
57
INFOTAİNMENT
||
DİKKAT
Sadece belirli cep telefonları ahizesiz fonksiyonu ile tamamen uyumludur. Volvo, uygun
telefonlarla ilgili bilgi almak üzere yetkili bir
Volvo satıcısına başvurmanızı önermektedir.
Etkinleştirme
TEL düğmesine kısa basılması, son bağlanan
telefonu etkinleştirir. Bir telefon zaten bağlıysa ve
TEL düğmesine basılırsa telefonun sık kullanılan
menü seçenekleri olan bir kısayol menüsü gösterilir.
sembolü, bir telefonun bağlı olduğunu
gösterir.
Aramak için
1.
simGösterge ekranının üst tarafında
gesi gösterildiğinden ve eller serbest fonksiyonunun telefon modunda olduğundan emin
olun.
2.
Gereken numarayı tuşlayın veya normal görünümde TUNE düğmesini telefon rehberi
(s. 60) erişmek için sağa, tüm çağrıların
bulunduğu call register (s. 59) erişmek için
ise sola döndürün.
3.
Çağrı kaydındaki seçili kişiyi veya numarayı
aramak için OK/MENU'ye basın.
Çağrı EXIT düğmesi ile kesilir.
17
18
19
58
Tüm mobil telefonlar tarafından desteklenmez.
Belirli pazarlarda geçerlidir.
Belirli pazarlarda geçerlidir.
Bir metin mesajını okumak17
DİKKAT
Araç, bağlı olan mobil telefondaki kısa mesajları
yansıtır.
Bağlı cep telefonunun mesajlarını araç içinde
göstermek için, bağlandığında cep telefonunda aynalama kabul edilmelidir. Cep telefonuna bağlı olarak bu özellik aşağıdaki şekilde
etkinleştirilebilir:
Bağlı bir cep telefonu metin mesajı alırsa, ekranın
sembolü gösterilir.
üst kısmında
1.
TEL üstüne ve ardından OK/MENU üstüne
basarak Telefon menüsü öğesine erişin.
•
2.
TUNE düğmesini Mesajlar'ne döndürün ve
OK/MENU düğmesine basın.
telefonda açılan bir kutu veya bildirim
görüntülenir ve kabul edilir.
•
3.
TUNE öğesini okunacak mesaja çevirin ve
OK/MENU öğesine basın.
> Mesaj ekranda görüntülenir.
araca Bluetooth® bağlantısı için telefon
ayarlarında bilgi paylaşımı kabul edilir.
4.
OK/MENU öğesine basmak, örneğin sistem
sesinin mesajı sesli olarak okuması18, mesajın göndericisini aramak veya mesajı silmek
gibi seçeneklere sahip olan mesaj menüsüne
erişim sağlar.
Ana kaynak TEL halihazırda etkinse, ekranda yeni
mesajların gösterildiği bir açılır menü görüntülenir.
OK/MENU öğesine basmak, sistem sesi aynı
anda mesajı sesli biçimde okurken seçili mesajın
gösterilmesini sağlar19. EXIT düğmesi ile okuma
kesilir.
Açılır menü ve bildirim sesi Telefon menüsü
Mesaj bildirimleri altından kapatılabilir.
Bazı durumlarda aynalamanın etkinleşebilmesi
için cep telefonunun araçtan ayrılıp yeniden
bağlanması gerekebilir.
İlgili bilgiler
•
Bluetooth® ahizesiz telefon - ses ayarları
(s. 60)
•
Menüye genel bakış - Bluetooth® handsfree
(s. 88)
INFOTAİNMENT
Bluetooth® ahizesiz telefon - genel
bakış
Bluetooth® ahizesiz telefon için sisteme genel
bakış.
Telefonla arama ve cevap verme
Telefon görüşmelerini yapmak için işlevler.
Gelen arama
–
Telefon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basarak ve sonra Çağrı listesi'i
seçerek bağlı telefonun çağrı listesini görebilirsiniz.
Gelen çağrıyı cevaplamak için OK/MENU'ye
basın. Ses sistemi ör: RADIO veya MEDIA
modunda olsa dahi fonksiyon etkindir.
DİKKAT
Bağlı cep telefonunun arama kaydını araç
içinde göstermek için, bağlandığında cep telefonunda aynalama kabul edilmelidir. Cep telefonuna bağlı olarak bu özellik aşağıdaki
şekilde etkinleştirilebilir:
Reddedin veya EXIT ile sonlandırın.
Arama menüsünde
Telefon kaynağının normal görünümünden mevcut telefon görüşmesi sırasında OK/MENU'ye bir
kez basılması aşağıdaki fonksiyonlardan birine
erişim sağlar:
• Mobil telefon - görüşme eller serbest
Sisteme genel bakış
Mobil telefon
Mikrofon
• Mikrofonu sessize al - ses sistemi mikro-
Direksiyon simidi tuş takımı
• Numarayı çevir - rakam tuşlarını kullanarak
Orta konsol kontrol paneli
İlgili bilgiler
•
•
modundan mobil telefona aktarılır. Bazı mobil
telefonlarda bağlantı yarıda kesilir. Bu normaldir. Eller serbest fonksiyonu tekrar bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Bluetooth® aygıtının bağlanması (s. 54)
fonu susturulur.
üçüncü birisini arama seçeneği (mevcut
arama beklemeye alınır).
Çağrı kaydı
Çağrı kaydı her yeni bağlantıda ahizesiz fonksiyonuna kopyalanır ve sonra bağlantı süresince güncellenir. Çağrı listesini görmek için telefon kaynağının normal görünümünde TUNE düğmesini sola
döndürün.
•
telefonda açılan bir kutu veya bildirim
görüntülenir ve kabul edilir.
•
araca Bluetooth® bağlantısı için telefon
ayarlarında bilgi paylaşımı kabul edilir.
Bazı durumlarda aynalamanın etkinleşebilmesi
için cep telefonunun araçtan ayrılıp yeniden
bağlanması gerekebilir.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Ses tanıma - cep telefonu (s. 65)
Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 57)
Bluetooth® ahizesiz telefon - ses ayarları
(s. 60)
Telefon defteri (s. 60)
59
INFOTAİNMENT
Bluetooth® ahizesiz telefon - ses
ayarları
DİKKAT
Bazı cep telefonları için bağlı cep telefonunun
zil sesi kapatılmaz ve ahizesiz sistemin yerleşik sinyali olarak da kullanılır.
Çağrı ses seviyesini, ses sistemi ses seviyesini
ve zil sesi seviyesini ayarlamak mümkündür.
Tlfn arama sesi
Telefon görüşmesinin ses seviyesi görüşme sırasında değiştirilebilir. Direksiyon simidi tuş takımını
kullanın veya VOL kumandasını döndürün.
Müzik sistemi ses seviyesi
Mevcut bir çağrı olmaması koşuluyla, müzik sistemi ses seviyesine normal biçimde VOL kumandasını döndürerek kumanda edilir.
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 57)
Telefon defteri
Araç bağlı cep telefonunun telefon defterini yansıtır ve cep telefonu bağlıyken yalnızca bu telefon
defterini gösterir.
Telefon defterinin her kullanımı gösterge ekranısimgesinin gözükmesini
nın üst tarafında
ve eller serbest işlevinin telefon moduna olmasını
gerektirir.
Telefon rehberi çağrı yapanın kişi bilgilerini içeriyorsa bu bilgiler gösterge ekranında görüntülenir.
DİKKAT
Bağlı cep telefonunun adres defterini araç
içinde göstermek için, bağlandığında cep telefonunda aynalama kabul edilmelidir. Cep telefonuna bağlı olarak bu özellik aşağıdaki
şekilde etkinleştirilebilir:
Gelen bir aramayı alma esnasında bir müzik kaynağı devredeyse otomatik olarak susturulur.
Zil sesi seviyesi
Zil sesi seviyesi SOUND düğmesine basılarak,
TUNE düğmesi Zil sinyal sesi tarafına doğru
çevrilerek ve OK/MENU düğmesine basılarak
değiştirilebilir. Zil sesi seviyesini TUNE düğmesini
döndürerek ayarlayın ve OK/MENU ile ayarı kaydedin.
•
telefonda açılan bir kutu veya bildirim
görüntülenir ve kabul edilir.
•
araca Bluetooth® bağlantısı için telefon
ayarlarında bilgi paylaşımı kabul edilir.
Bazı durumlarda aynalamanın etkinleşebilmesi
için cep telefonunun araçtan ayrılıp yeniden
bağlanması gerekebilir.
Çalma sinyalleri
Ahizesiz fonksiyonun yerleşik sinyali gelen çağrılar için kullanılır.
İlgili bilgiler
•
•
60
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 57)
INFOTAİNMENT
Telefon rehberi - kişiler için hızlı
arama
Telefon rehberi - kişileri arama
3.
telefon rehberinde (s. 60) kayıt arama.
Telefon kaynağının normal görünümünde, kişi listesini görüntülemek için TUNE düğmesini sağa
çevirin.
Seçmek için TUNE düğmesini döndürün ve aramak için OK/MENU düğmesine basın.
Kişinin adının altında varsayılan ayar gereği seçilmiş telefon numarası bulunur. Kişinin sağ tarafında ▼ simgesi gözüküyorsa bu kişi için kaydedilmiş birden fazla numara vardır. Numaraları göstermek için OK/MENU seçeneğine basın. TUNE
düğmesini çevirerek varsayılan olarak seçilen
dışında bir numaraya geçip arayın. Aramak için
OK/MENU tuşuna basınız.
İlgili bilgiler
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Bluetooth®
ahizesiz telefon (s. 57)
123/AB
C
OK/MENU düğmesiyle harfler ve
rakamlar arasında geçiş yapınız.
DAHA
OK/MENU ile özel karakterlere
değiştirin.
=>
Telefon defterine (3) çıkartır. Bir
kayıt seçmek için TUNE düğmesini döndürün, kayıtlı numaraları ve
diğer bilgileri görmek için OK/
MENU düğmesine basın.
İsim/
Soyadı
Telefon rehberindeki sıralamayı
değiştirir.
Karakter çarkı kullanarak arama yapmak.
Karakter listesi
Kişi adının ilk harfini girmek için orta konsolun tuş
takımını kullanmak suretiyle kişi listesinde arama
yapın. Düğmelerin işlevi için bkz. Telefon rehberi kişileri arama (s. 61).
•
•
Giriş modunu rakam veya özel karakter olarak
değiştirmek veya telefon defterine gitmek
için TUNE düğmesini giriş modunu (2) değiştirmek için listedeki seçeneklerden birine
(aşağıdaki tabloda verilen açıklamalara bakınız) döndürünüz, OK/MENU düğmesine
basınız.
Giriş modunun değiştirilmesi (aşağıdaki tabloya bakınız)
Telefon defteri
Bir iletişim aramak için normal telefon kaynağı
görünümü modunda OK/MENU'ye basın ve
Kişiler'i seçin.
1.
TUNE istenilen harfe döndürün, OK/MENU
basın. Orta konsoldaki kumanda panelindeki
numara ve harf düğmeleri de kullanılabilir.
2.
Bir sonraki harfle devam edin. Arama sonucu
telefon defterinde (3) gösterilir.
EXIT düğmesine kısa bir basış bir giriş karakterini
siler. EXIT düğmesine uzun bir basış girilmiş tüm
karakteri siler.
}}
61
INFOTAİNMENT
||
Nümerik klavyeyle girin
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 57)
Ses tanıma
Ses tanıma özelliği sürücünün multimedya sistemi, radyo, Bluetooth® ile bağlanmış bir cep
telefonu veya Volvo'nun navigasyon sistemi* içindeki belirli işlevleri sesle etkinleştirmesini sağlar.
Ses komutu, sürücünün sürüşe konsantre olmasını ve dikkatini yola ve trafik durumuna vermesini
sağlar.
UYARI
Nümerik klavye.
Karakterleri girmenin bir diğer yolu da orta konsol
düğmelerini 0-9, * ve # kullanmaktır.
Örneğin 9 tuşuna basıldığında örneğin W, x, y, z
ve 9 düğmelerinin altında tüm karakterleri20 içeren bir çubuk belirir. Düğmeye hızlı basışlar imleci
bu karakterlere götürür.
•
İstenen karakteri seçmek için imleci üzerine
getirerek durdurun - karakter giriş çizgisinde
gösterilir.
•
EXIT kullanarak silin/değiştirin.
Bir rakam girmek için ilgili rakam tuşunu basılı
tutunuz.
20
62
Sürücü her zaman aracı güvenli bir şekilde
sürme ve tüm geçerli yol kurallarına uyma
sorumluluğunu üzerinde taşır.
Ses tanıma sistemi sürücünün ellerini direksiyon
simidinden ayırmaksızın multimedya sistemi,
radyo, Bluetooth® ile bağlanmış bir cep telefonu
ve Volvo'nun navigasyon sistemi* içindeki belirli
işlevleri sesle etkinleştirmesini sağlar. Ses tanıma
kontrolü, kullanıcının vereceği sesli komutlar ve
sistemin sesli cevaplarıyla oluşan diyaloglardan
oluşur. Ses tanıma sistemi Bluetooth® ahizesiz
konuşma sistemiyle aynı mikrofonu kullanır, bkz.
Bluetooth® ahizesiz telefon - genel bakış (s. 59)
ve ses tanıma sisteminin yanıtları, aracın hoparlörlerinden gelir.
Her bir düğmenin karakteri pazar/ülke/dile göre değişir.
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
INFOTAİNMENT
Ses tanıma fonksiyonuna giriş
DİKKAT
Sürücü hangi komutu kullanacağından emin
değilse "Yardım" diyebilir - sistem geçerli
durumda kullanılabilecek birkaç farklı komutla
yanıt verecektir.
Ses tanıma için dil seçenekleri
ses tanıma (s. 62) için olası dil seçenekleri, MY
CAR menü sisteminden seçilir.
Ses tanıma şu şekilde devre dışı bırakılabilir:
•
•
Direksiyon simidi tuş takımı.
Ses tanıma düğmesi
•
Sistemi etkinleştirmek ve sesli komutla diyalog başlatmak için sesli komut düğmesine (1)
basın. Sistem orta konsoldaki gösterge ekranında en sık kullanılan komutları görüntüler.
Ses tanıma sistemini kullanırken aşağıdaki hususları aklınızda bulundurun:
•
Komut için, sesli ikazdan sonra normal sesinizle normal hızda konuşun.
•
Sistem cevap verirken konuşmayın (sistem
bu esnada komutları anlamaz).
•
Kapıları, pencereleri ve açılır tavanı* kapatarak sürücü kompartmanındaki fon gürültüsünden kaçının.
"İptal" demek
EXIT veya başka bir ana kaynak düğmesine (örn. MEDIA) basın.
Ses şiddeti
Ses kontrol sistemi volümü, sistem konuşurken
merkez konsolun VOL kontrolü kullanılarak ayarlanır.
Bir cep telefonu bağlamak
Bir mobil telefonda sesli komutları kullanmak için,
mobil telefonun kaydedilmesi ve Bluetooth® ahizesiz sistem vasıtasıyla bağlanması gerekir. Bir
telefon komutu verilirse ve bağlı bir cep telefonu
yoksa sistem bunun hakkındaki bilgileri verir. Bir
cep telefonunun kaydedilmesi ve bağlanmasıyla
ilgili bilgi için bkz. Bir Bluetooth® aygıtının kaydedilmesi (s. 54).
Dil listesi.
Ses tanıma tüm diller için mevcut değildir. Ses
tanıma özelliğinin olduğu diller dil listesinde bir
. Dil değişikliği, MY CAR
simge ile işaretlenir (s. 14) menü sisteminden yapılır.
DİKKAT
Ses tanıma için dili değiştirmek, bütün menü
sistemi için dili de değiştirmeden mümkün
değildir.
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
63
INFOTAİNMENT
Ses tanıma için yardım fonksiyonları
ses tanıma sistemi (s. 62) tanımanıza yardımcı
olacak ve sisteme sesiniz ve aksanınızı öğretmenizi sağlayacak yardımcı fonksiyonlar bulunmaktadır.
•
Sesli talimatlar: Sisteme ve komut verme
prosedürüne aşina olmanıza yardımcı olacak
bir fonksiyondur.
•
Ses eğitimi: Ses tanıma sisteminin sesinizi
ve aksanınızı öğrenmesini sağlayan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon bir kullanıcı profilinin
ses eğitiminin yapılması olanağını sağlar.
•
Kısa talimatlar: Sistemin nasıl çalıştığı hakkında kısa talimatları okuyan bir fonksiyon.
DİKKAT
Ses tanıma talimatları ve sesli eğitim sadece
araç park halindeyken başlatılabilir.
Sesli talimatlar
Talimatlar, MY CAR (s. 14) normal görünümünden OK/MENU'ye basarak ve sonra Ayarlar
Sesli kontrol ayarları Eğitim'yi seçerek başlatılabilir.
Talimatlar, her birinin tamamlanması yaklaşık 5
dakika süren 3 derse bölünmüştür. Sistem ilk
dersle birlikte başlar. Bir dersi atlamak ve sonraüstüne basın.
üstüne
kine geçmek için
basarak bir önceki derse geri gidin.
64
EXIT üstüne basarak talimatları sona erdirin.
Ses tanıma - ayarlar
Ses uyarlama
ses tanıma sistemi (s. 62) için çeşitli ayarlar yapılabilir.
Sistem söylemeniz için bir dizi ifadeyi gösterir.
Ses uyarlaması, MY CAR normal görünümünden
OK/MENU'ye basarak ve sonra Ayarlar Sesli
kontrol ayarları Hoparlör adaptasyonu'i
seçerek başlatılabilir.
•
Kullanıcı ayarı - Ses profili MY CAR (s. 14)
normal görünümünde OK/MENU'ye basarak
ve Ayarlar Sesli kontrol ayarları
Kullanıcı ayarı'i seçerek ayarlanabilir.
Varsayılan veya Deneyimli kullanıcı arasında bir seçim yapın. Deneyimli kullanıcı
yalnızca ses eğitimi (s. 64) gerçekleştirilmişse seçilebilir.
•
Sentetik ses hızı - Sistemin dinamik (ön
kayıt olmayan) metinden sesliye okuma hızı
can MY CAR normal görünümünde
OK/MENU'ye basarak ve sonra Ayarlar
Sesli kontrol ayarları Hızı oku'i seçerek
değiştirilebilir. Hızlı, Orta ve Yavaş arasında
bir seçim yapın.
•
Ses tanıma ses düzeyi - Sistemin ses
düzeyi SOUND düğmesine basılarak, TUNE
düğmesi Sesli kontrol sesi tarafına doğru
çevrilerek ve OK/MENU düğmesine basılarak değiştirilebilir. Ses düzeyini TUNE düğmesini döndürerek ayarlayın ve OK/MENU
ile ayarı kaydedin.
Ses uyarlama tamamlandıktan sonra profili seçmeyi (s. 64) Deneyimli kullanıcı Kullanıcı
ayarı altından gerçekleştirmeyi unutmayın.
Unutmayın eğer farklı bir ses tanıma için dil seçeneği (s. 63) seçildiyse, yeni ses alıştırması gereklidir.
Kısa talimatlar
Sistem ses tanıma için kısa talimatlar okur. Talimatlar ses tanıma düğmesi (s. 62) basılarak ve
"Kısa talimatlar" denerek başlatılır.
INFOTAİNMENT
Ses tanıma - ses komutları
Ses tanıma - hızlı komutlar
Ses tanıma - cep telefonu
Önceden tanımlanmış ses komutlarıyla mültimedya sistemi ve Bluetooth® bağlantılı bir cep
telefonu içindeki bazı fonksiyonları sesle kontrol
etmek (s. 62) mümkündür.
Ses tanıma (s. 62) fonksiyonu, bir dizi önceden
tanımlı hızlı komutla çalıştırılabilir.
ses kontrolü (s. 62) ile bir Bluetooth® bağlantılı
cep telefonuna bir kişiyi aramak veya bir numarayı çevirmek için komut verin.
Sürücü, ses tanıma düğmesine (s. 62) basmak
suretiyle sesli komutlarla diyalog başlatır.
Bir diyalog başlatıldıktan sonra gösterge ekranında en sık kullanılan komutlar gösterilir.
Sürücü sisteme alıştığında komut diyaloğunu hızlandırıp sistem sorgularını ses tanıma düğmesine
kısaca basmak suretiyle atlayabilir.
Komutlar birkaç farklı şekilde verilebilir
Medya çalardaki bir ses parçasının aranması
komutu çeşitli aşamalarda veya bir kısa komut
olarak gösterilebilir:
•
"Medya araması" deyin, sistemin yanıt vermesi için bekleyin ve ardından ör: "Parça"
diyerek devam edin.
veya
•
"Bir parça arama" deyin - bir dizi şeklinde
Çoklu ortam sistemi ve telefonun hızlı komutları
MY CAR (s. 14) normal görünümünden
OK/MENU'ye basarak ve sonra Ayarlar Sesli
kontrol ayarları Sesli komut listesi
Global komutlar, Telefon komutları, Medya
komutları, Radyo komutları ve Navigasyon
komutları*'ı seçerek bulunabilir.
Her komutun yardım metni komutun bütün kaynaklarda kullanılıp kullanılamayacağını veya yalnızca bir kaynakta kullanılabileceğini belirtir.
Aşağıdaki diyaloglar yalnızca örnektir; sistemin
yanıtı duruma göre çeşitlilik gösterebilir.
Bir numara çevirin
Sistem 0 'dan (sıfır) 9 'a (dokuz) kadar olan
rakamları anlar. Bu rakamlar ayrı ayrı olarak, çeşitli
rakamları gruplayarak veya tek seferde tüm
numara olacak şekilde telaffuz edilebilir. Sistem
9'un (dokuz) üzerindeki rakamları işleyemez,
örneğin 10 (on) veya 11 (on bir) kullanmak mümkün değildir.
Ses komutlatıyla gerçekleştirilen aşağıdaki diyalog bir numarayı çevirir.
1.
Kullanıcı şunu söyleyerek diyaloğu başlatır:
"Numara çevir".
> Sistem şu şekilde yanıt verir: "Numarayı
söyleyin".
2.
Telefon numarasındaki sayıları (ayrı birimler
olarak, yani "Altı-sekiz-yedi" olarak) söylemeye başlayın.
> Duraklamada sistem son söylenen sayı
grubunu tekrar edecektir.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Ses tanıma - hızlı komutlar (s. 65)
Ses tanıma - cep telefonu (s. 65)
Ses tanıma - radyo (s. 66)
Ses tanıma - mültimedya (s. 67)
}}
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
65
INFOTAİNMENT
||
3.
Rakamları söylemeye devam edin. Bütün
numara söylendiğinde şunu söyleyerek bitirin:
"Tamam".
> Sistem numarayı çevirir.
Ayrıca numara "Düzelt" (en son söylenen rakam
grubunu siler) ve "Sil" (telefon numarasının
bütün söylenen kısmını siler) komutları söylenerek
de değiştirilebilir. "Tekrarla" söylendiğinde, sistem bütün söylenen numarayı okuyacaktır.
Bir kişiyi arayın
Telefon komutları'i seçerek MY CAR (s. 14)
normal görünümünde bulunabilir.
İlgili bilgiler
•
Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 57)
Ses tanıma - radyo
ses kontrolü (s. 62) ile radyoyu örneğin istasyon
değiştirmek için kumanda edin.
Aşağıdaki diyaloglar yalnızca örnektir; sistemin
yanıtı duruma göre çeşitlilik gösterebilir.
İstasyon değiştir
Ses komutlarıyla yapılan aşağıdaki diyalog radyo
istasyonunu değiştirir.
1.
Kullanıcı şunu söyleyerek diyaloğu başlatır:
"İstasyon seç".
> Sistem şu şekilde yanıt verir: "İstasyonun
edını söyleyin".
2.
Radyo istasyonunun adını söyleyin.
> Sistem radyo istasyonu yayınına geçer.
Ses komutlarıyla gerçekleştirilen aşağıdaki diyalog telefon defterindeki bir kişiyi arar.
1.
Kullanıcı şunu söyleyerek diyaloğu başlatır:
"Kişi ara".
> Sistem şu şekilde yanıt verir: "Adı
söyleyin".
2.
Kişinin adını söyleyin.
> Yalnızca bir kişi bulunduğu takdirde sistem kişiyi arar, aksi halde sistem doğru
kişiyi bulmak için talimat vermeye devam
eder.
Bir kişinin telefon defterinde birden fazla numarası varsa, bu durumda isimden sonra sisteme
yardım etmek için örneğin "Mobil" veya "İş"
demek mümkündür.
Daha fazla komut
Mobil telefonun ses tanıma kontrolü için daha
fazla komut OK/MENU'ye basarak ve Ayarlar
Sesli kontrol ayarları Sesli komut listesi
66
Frekans değiştir
Sistem 87.5 (seksen yedi nokta beş) ve 108.0
(yüz sekiz nokta sıfır) arasındaki sayıları algılar.
Ses komutlarıyla yapılan aşağıdaki diyalog radyo
frekansını değiştirir.
1.
Kullanıcı şunu söyleyerek diyaloğu başlatır:
"Frekans".
> Sistem şu şekilde yanıt verir: "Frekansı
söyleyin".
2.
87.5 ve 108.0 megahertz arasında bir frekans söyleyin.
> Sistem radyo frekansına geçer.
INFOTAİNMENT
Daha fazla komut
Ses tanıma - mültimedya
Radyonun ses tanıma kontrolü için daha fazla
komut OK/MENU'ye basarak ve Ayarlar Sesli
kontrol ayarları Sesli komut listesi
Radyo komutları'i seçerek MY CAR (s. 14) normal görünümünde bulunabilir.
Ses kontrolü (s. 62) mültimedya sisteminin örneğin kaynak veya şarkı değiştirmesi için.
İlgili bilgiler
•
Radyo (s. 36)
Ses komutlarıyla yapılan aşağıdaki diyalog parçayı
değiştirir.
1.
Kullanıcı şunu söyleyerek diyaloğu başlatır:
"Parça seç".
> Sistem şu şekilde yanıt verir: "Parça
numarasını söyleyin".
2.
Parça numarasını söyleyin (tek bir numara
olarak, örn. "Yirmi üç" olarak, "İki üç" olarak
değil).
> Sistem etkin medya kaynağı için o parça
numarasına geçer.
Aşağıdaki diyaloglar yalnızca örnektir; sistemin
yanıtı duruma göre çeşitlilik gösterebilir.
Kaynak değiştir
Ses komutlarıyla yapılan aşağıdaki diyalog medya
kaynağını değiştirir.
–
Kullanıcı şunu söyleyerek diyaloğu başlatır:
"Disk".
> Sistem CD/DVD oynatıcıya geçer.
Diğer kaynaklara bunun yerine örneğin
"Bluetooth", "TV" veya "USB" denilerek erişilir.
Kaynakların o anda neyin bağlı olduğuna göre ve
kaynakta oynatılabilecek bir medyanın olup olmadığına göre değişmesi olanaklıdır. Bir medya kaynağı mevcut değilse, sistem bunun nedenini açıklar.
Medya arayın
Ses komutlarıyla yapılan aşağıdaki diyalog medya
için arama yapar.
1.
Kullanıcı şunu söyleyerek diyaloğu başlatır:
"Medya araması".
> Sistem muhtemel arama kategorilerinden
oluşan sayılı bir liste görüntüler ve şu
şekilde yanıt verir: "Medya araması için
bir sıra numarası seçin veya bir
kategori söyleyin".
2.
Bir sıra numarası veya bir arama kategorisi
söyleyin.
> Sistem, doğru medyayı bulmak için daha
fazla talimat verir.
Parça değiştir
Sistem 0 (sıfır) ila 99 (doksan dokuz) arasındaki
sayıları algılar. 99 (doksan dokuz) sayısından
yukarıda olan sayılar sistem tarafından algılanamaz, örneğin 100 (yüz) veya 101 (yüz bir) mümkün değildir.
Daha fazla komut
Çoklu ortam sisteminin ses tanıma kontrolü için
daha fazla komut OK/MENU'ye basarak ve
}}
67
INFOTAİNMENT
||
Ayarlar Sesli kontrol ayarları Sesli
komut listesi Medya komutları'i seçerek MY
CAR(s. 14) normal görünümünde bulunabilir.
İlgili bilgiler
•
Medya çalar (s. 43)
İnternete bağlı araç
Aracı İnternete bağladığınızda aplikasyonlar
(s. 73) yoluyla navigasyon hizmetleri, İnternet
radyosu ve müzik servislerini ve aracın dahili
İnternet tarayıcısını (s. 74) kullanma olanağı
elde edersiniz.
Cep telefonu ve ağ operatörü İnternet bağlantısının dağıtımını desteklemelidir (İnternet bağlantısını paylaşarak) ve abonelik veri trafiğini kapsamalıdır.
DİKKAT
İnternet (veri trafiği) kullanılırken veriler aktarılır ve bu durum maliyetli olabilir.
Veri dolaşımının etkinleştirilmesi durumunda
ekstra ücretler uygulanabilir.
Veri trafiği maliyeti için ağ operatörünüze
danışın.
Temel çalışma için sistem yönetimi ve menü navigasyonu (s. 28) bölümlerini okuyun.
Aracı internete bağlayın
Araç İnternete bağlandığında, ilave programları
(uygulamalar) kullanmak mümkündür. Mevcut
olan uygulamalar çeşitlilik gösterebilir, ancak
uygulama tipi örneğin navigasyon servislerini, sosyal medyayı, internet radyosunu ve müzik servislerini içerebilir. Araçta internet araması yapmak ve
internetten bilgi görüntülemek için basit bir web
tarayıcısı vardır.
İnternet bağlantısı cep telefonu ile yapılırsa, kısa
mesaj okumak veya arama yapmak gibi diğer cep
telefonu işlevlerini kullanmak da mümkündür, bkz.
Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 57).
68
İnternet bağlantısı ayarları.
INFOTAİNMENT
İnternet bağlantısının varsayılan ayarı İnternete
bağlanmamaktadır. Bir bağlantı tercihi seçildikten
sonra, seçilen bu tercih kaydedilir ve ağ kullanılabilir olduğunda araç otomatik olarak bağlanır.
İnternet bağlantı yöntemini değiştirmek için bir
başka bağlantı seçeneğini seçin. İnternete otomatik olarak bağlanmak için ağ bağlantısını iptal
etmeyi seçin.
Bağlantı seçeneğinin seçilmesi: Bluetooth®, Wi-Fi
veya araç modemi*:
Araç modemi*21
Araç modemini kullanarak İnternete bağlanırken
Volvo On Call hizmetleri, bağlantıyı kullanacaktır.
Gelecekte araç Bluetooth® üzerinden mevcut bir
ağa otomatik olarak bağlanacaktır.
Bir ekran sembolü (s. 32) mevcut bağlantı durumunu gösterir.
Ağ bağlantısını iptal etmek için Ağ bağlantısını
iptal etme bölümüne bakın.
Araç maksimum 10 Bluetooth® ağını hatırlayabilir.
Yeni bir tane daha eklendiğinde en eski ağ ve şifresi hatırlanan ağlar listesinden silinir.
Wi-Fi
2.
3.
21
Mobil telefondan bağlamayı (İnternet bağlantısını paylaşmayı (taşınabilir/kişisel eğlence
merkezi)) etkinleştirin.
Kaynağın normal görünümüne ulaşmak için
MY CAR'a basın. Daha sonra OK/MENU'ye
basın ve Ayarlar İnternet ayarları
Şununla bağlan Bluetooth'i seçin.
> Araç şimdi bağlanmıştır.
Ağ şifresini girin.
> Araç artık ağa bağlanma girişiminde bulunur.
Gelecekte araç Wi-Fi üzerinden mevcut bir ağa
otomatik olarak bağlanacaktır. Belirli telefonların,
araçla temas ayrıldıktan sonra, örneğin araçtan
çıkarken ve bir sonraki kullanıma kadar İnternet
paylaşımını kapatacağına dikkat edin. Bu yüzden
bir sonraki kullanımda telefonda İnternet paylaşımının tekrar etkinleştirilmesi gerekir.
Bir ekran sembolü (s. 32) mevcut bağlantı durumunu gösterir.
Ağ bağlantısını iptal etmek için Ağ bağlantısını
iptal etme bölümüne bakın.
Araç modemi ile bağlanmak için bkz. Araç
modemi* (s. 71).
Bluetooth®
1. Öncelikle cep telefonu araca kaydedilmeli ve
bağlantısı kurulmalıdır (s. 54).
5.
1.
2.
Mobil telefondan bağlamayı (İnternet bağlantısını paylaşmayı (taşınabilir/kişisel eğlence
merkezi)) etkinleştirin.
Kaynağın normal görünümüne ulaşmak için
MY CAR'a basın. Daha sonra OK/MENU'ye
basın ve Ayarlar İnternet ayarları
Şununla bağlan Wi-Fi'i seçin.
> Mevcut Wi-Fi ağları için arama başlatılır.
3.
Ağınızı seçin.
4.
Bağlan öğesini seçiniz.
Araç maksimum 10 Wi-Fi ağını hatırlayabilir. Yeni
bir tane daha eklendiğinde en eski ağ ve şifresi
hatırlanan ağlar listesinden silinir.
Kaydedilen Wi-Fi ağını kaldır
1.
Kaynağın normal görünümüne ulaşmak için
MY CAR'a basın.
2.
Ardından OK/MENU düğmesine basın ve
Ayarlar İnternet ayarları öğesini seçin.
3.
Wi-Fi öğesini seçiniz.
> Kullanılabilir ağların bir listesi görüntülenir.
4.
Kaldırılacak ağı seçin.
}}
Yalnızca Volvo On Call sahibi araçlar
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
69
INFOTAİNMENT
||
5.
Unutun öğesini seçiniz.
> Araç artık ilgili ağa otomatik olarak bağlanmaz.
Ağ bağlantısını iptal edin
Tüm ağları kaldır
Tüm ağlar aynı anda kaldırılabilir. Tüm kullanıcı
verileri ve tüm sistem ayarlarının, orijinal fabrika
ayarlarına sıfırlandığını lütfen unutmayın.
Cep telefonundan ağa
Mobil ağın hızı mevcut lokasyondaki kapsama alanına dayalı olarak değişir. Örneğin tünellerde,
dağların arkalarında, derin vadilerde veya iç
mekanlarda kapsama alanı zayıf olabilir. Bağlantı
hızı aynı zamanda ağınızla yaptığınız anlaşmanızla
da ilgilidir.
DİKKAT
Fabrika ayarlarını geri yüklemek için orta konsolda
MY CAR düğmesine basın ve ardından
OK/MENU ve Ayarlar Fabrika ayarlarına
dön öğesini seçin.
Wi-Fi teknolojisi ve güvenliği
Sadece aşağıdaki tip ağa bağlanmak mümkündür:
•
•
•
Frekans - 2.4 GHz.
Standartlar - 802.11 b/g/n.
Güvenlik tipi - WPA2-AES-CCMP.
Aynı anda frekans üstünde birden fazla cihazın
işlem görmesi halinde, bu durum performans
düşüşüne yol açabilir.
70
Veri trafiği ile ilgili problemler halinde, ağ operatörünüz ile bağlantı kurun.
OK/MENU düğmesine basın ve Ayarlar
İnternet ayarları Şununla bağlan Yok
öğesini seçin. Araç İnternete bağlanmayacaktır.
İnternet bağlantısı zayıf veya yok
Aktarılan veri miktarı araçta kullanılan servislere
veya aplikasyonlara dayalıdır. Örneğin, ses dosyalarının oynatılması iyi bağlantı ve güçlü sinyal isteyen büyük veri miktarları gerektirebilir.
Cep telefonundan araca
Bağlantının hızı, cep telefonunun araçtaki konumuna bağlı olarak değişebilir. Cep telefonunu
aracın ses ve medya sistemine yaklaştırarak sinyal gücünü arttırın. Aralarında herhangi bir engel
bulunmadığından emin olun.
İlgili bilgiler
•
•
Ekrandaki simgeler (s. 32)
Mülkiyet sahibinin değişmesi (s. 10)
INFOTAİNMENT
Araç modemi*22
DİKKAT
Araçta, aracı İnternete bağlamak için kullanılabilecek bir modem vardır. İnternet bağlantısını WiFi üzerinden dağıtmak da mümkündür.
Araç her yeniden başlatıldığında PIN kodunu
yeniden girmemek için PIN kodu kilidini devre
dışı bırakmanız önerilmektedir. Kaynağın normal görünümüne erişmek için MY CAR
tuşuna basın. Ardından OK/MENU düğmesine basın ve Ayarlar İnternet ayarları
Araç modemi öğesini seçin. SIM kartı kilitle
kutucuğundaki seçimi kaldırın.
İnternet bağlantısı
DİKKAT
Torpido gözünde SIM kart tutucusu.
1.
Kişisel SIM kartınızı torpido gözünde bulunan
yere takın.
2.
Kaynağın normal görünümüne ulaşmak için
MY CAR'a basın. Daha sonra OK/MENU'ye
basın ve Ayarlar İnternet ayarları
Araç modemi'i seçin.
3.
22
SIM kart PIN kodunu girin
> Araç internete bağlanır ve internet fonksiyonlarını kullanmak mümkündür, bkz. İnternete bağlı araç (s. 68).
İnternet (veri trafiği) kullanılırken veriler aktarılır ve bu durum maliyetli olabilir.
Veri dolaşımının etkinleştirilmesi durumunda
ekstra ücretler uygulanabilir.
Veri trafiği maliyeti için ağ operatörünüze
danışın.
İnternet bağlantısını etkisizleştirmek üzere kaynağın normal görünümüne ulaşmak için MY CAR'a
basın. Daha sonra OK/MENU'ye basın ve
Ayarlar İnternet ayarları Yok'i seçin.
}}
Yalnızca Volvo On Call sahibi araçlar.
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
71
INFOTAİNMENT
||
Wi-Fi-bağlantı noktasını paylaşın
2.
Kutucuğu işaretleyerek aracın Wi-Fi bağlantı
noktasını etkinleştirin.
> Şimdi harici cihazların aracın Wi-Fi- ağına
bağlanmaları mümkündür.
İnternet bağlantısının dağıtımını devre dışı bırakmak için - kutucuğun işaretini kaldırın.
DİKKAT
Wi-Fi-erişim noktalarının etkinleştirilmesi
durumunda ağ operatörünüz ayrıca ücret
uygulayabilir.
Araç internete araç modeminden bağlandığında,
internet bağlantısını (Wi-Fi- bağlantı noktası)
dağıtmak ve böylece araç modemini başka cihazların da kullanabilmesini sağlamak mümkündür.
Ağ operatörü (SIM kart) internet bağlantısının
dağıtımını destekliyor olmalıdır (internet bağlantısı
dağıtımı).
1.
Kaynağın normal görünümüne ulaşmak için
MY CAR'a basın. Daha sonra OK/MENU'ye
basın ve Ayarlar İnternet ayarları
Araç Wi-Fi kablosuz eriş. alanı 'i seçin
Wi-Fi ağının adını girin (SSID) ve bir parola
girin. İsim 6-32 karakter ve şifre 10-63
karakter uzunluğunda olmalıdır. Adı ve şifreyi
daha sonra değiştirmek mümkündür.
72
Veri trafiği maliyeti için ağ operatörünüze
danışın.
Aracın Wi-Fi eğlence merkezine 8 cihaza kadar
bağlantı mümkündür. Bağlanan cihazların sayısı,
kaynağın normal görünümüne ulaşmak için önce
MY CAR'a basarak gösterilir. Daha sonra
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar İnternet
ayarları'i seçin.
Aracın Wi-Fi ağına bağlı cihazların sayısı.
Aracın Wi-Fi eğlence merkezine hangi cihazların
bağlandığını görmek için MY CAR'e basarak kaynağın normal görünümüne ulaşın. Daha sonra
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar İnternet
ayarları Araç Wi-Fi kablosuz eriş. alanı'i
seçin.
Wi-Fi ağ teknolojisi ve güvenliği
Wi-Fi ağının atanmasında 2,4GHz frekans kullanılır. Aynı anda frekans üstünde birden fazla cihaz
işlem görüyorsa, bu durum bozulmuş bir performansa yol açabilir.
•
•
•
•
Frekans - 2.4 GHz.
Standartlar - 802.11 b/g/n.
Güvenlik tipi - WPA2-AES-CCMP.
Araç modeminin anteni aracın tavanına takılmıştır.
INFOTAİNMENT
İnternet bağlantısı zayıf veya yok
Aplikasyonlar
Bkz. İnternete bağlı araç (s. 68).
Aplikasyonlar (apl.) araç internete bağlıysa kullanılabilecek olan uygulamalardır. Kullanılabilir
uygulama türleri, örneğin, navigasyon servisi
olma, sosyal medya, internet radyosu veya müzik
servisi.
İlgili bilgiler
•
•
İnternete bağlı araç (s. 68)
Ekrandaki simgeler (s. 32)
Temel kullanım ve navigasyon için sistem yönetimi ve menü navigasyonu (s. 28) bölümlerini okuyun.
Uygulamaların kullanılması için araç öncelikle
İnternete bağlı (s. 68) olmalıdır.
Araç kablosuz İnternete bağlandığında ekranın
sağ üst köşesinde bir symbol (s. 32) sembolü
görüntülenir. Herhangi bir internet bağlantısı mevcut değilse, bu durum konusunda ekranda bilgi
verilecektir.
DİKKAT
İnternet (veri trafiği) kullanılırken veriler aktarılır ve bu durum maliyetli olabilir.
23
Orta konsoldaki
'e basın ve mevcut uygulamaları 23 görüntülemek için Uygulamalar öğesini
seçin. Listeden bir uygulama seçin ve OK/MENU
ile kullanmaya başlayın.
Uygulamalar araca internetten indirilir ve oradan
çalıştırılır. Uygulamalar açılırken her defasında
yüklenirler (güncellenirler), bu da bir uygulama
her kullanıldığında İnternet bağlantısının gerekli
olduğu anlamına gelir.
Veri dolaşımının etkinleştirilmesi durumunda
ekstra ücretler uygulanabilir.
Uygulamalar aracın konum bilgisini
paylaşır
Veri trafiği maliyeti için ağ operatörünüze
danışın.
Bazı uygulamalar konum bilgisi gerektirir. Uygulamalar aracı bulmak için GNSS (Global Navigasyon Uydu Sistemi) kullanır, bu araç konumunun
Volvo'nun servis sağlayıcılarına da gönderilebileceği anlamına gelir. Servis sağlayıcılar Volvo adına
çalışır ve sadece hizmeti sunmaları için gerekli
Mevcut uygulamalar zaman içinde değişebilir ve donanım seviyesi ve pazara göre çeşitlilik gösterebilir.
}}
73
INFOTAİNMENT
||
kapsam kadar konum bilgisini işleyebilir. Tüm
taşeronlar gizliliği korumalarını ve konum bilgisini
geçerli yasalara uygun şekilde kullanmalarını
gerektiren sözleşmelere bağlıdır.
UYARI
Oturum aç
Aşağıdaki gözetin.
Bazı uygulamalar/servisler için oturum açılması
gerekir. İki tür vardır:
•
•
•
•
Bazı uygulamalar uygulama/servis sağlayıcısına kaydolmayı gerektirebilir. Uygulama açıldığında oturum açma gerekip gerekmediği
konusunda bilgilendirilirsiniz. Kaydolmak veya
oturum açmak üzere mevcut bir hesabı kullanmak için ekrandaki talimatları takip edin.
Belirli uygulamalar/servisler, kişisel bir Volvo
ID ile oturum açmayı gerektirir. Kaydolun veya
mevcut bir hesabı kullanın ve örneğin bir
harita hizmetinden İnternet üzerinden doğrudan navigasyon uygulamasına veya Volvo'nun
navigasyon sistemine*24 bir adres gönderme
gibi çok sayıda faydalı hizmete erişin.Daha
fazla bilgi ve hesap oluşturma için bkz Volvo
ID (s. 11).
Navigasyon servisleri
Navigasyon servisleri önceden ayarlanmış olan
varış noktasına yönlendiren yol bilgilerini vermektedir. Bununla birlikte, tavsiye edilen bütün yönlendirme bilgileri garanti olmayabilir çünkü hava
durumundaki ani değişiklikler gibi navigasyon sis-
24
74
teminin kapasitesinin ve karar verme gücünün
dışındaki bazı durumlar meydana gelebilir.
•
Tüm dikkatinizi yola verin ve yalnızca
sürüşe odaklanın.
Bütün geçerli trafik kurallarına uyun ve
aracı sağduyulu kullanın.
Hava koşullarına veya bazı dönemlerdeki
yol koşullarına bağlı olarak, bazı tavsiyeler
daha az güvenilir olabilir.
DİKKAT
Daha fazla işlev ve harita veri güncellemeleri
içeren Sensus Navigation seçeneğine yükseltmek mümkündür. Satıcınıza danışın.
İlgili bilgiler
•
•
Ekrandaki simgeler (s. 32)
Mülkiyet sahibinin değişmesi (s. 10)
Web tarayıcı25
Araçta internet araması yapmayı ve internetten
bilgi görüntülemeyi mümkün kılan yerleşik bir
web tarayıcısı vardır.
Temel çalışma için sistem yönetimi ve menü navigasyonu (s. 28) bölümlerini okuyun.
Web tarayıcısı basit bir tiptedir ve metin ve görüntülerde HTML 4 standardını destekler. İnternet
tarayıcısı hareketli görüntüleri, videoları ve ses
akışını desteklemez. Dosyaları indirmek ve kaydetmek mümkün değildir.
Web tarayıcısının kullanılması için araç öncelikle
İnternete bağlı (s. 68) olmalıdır.
DİKKAT
İnternet (veri trafiği) kullanılırken veriler aktarılır ve bu durum maliyetli olabilir.
Veri dolaşımının etkinleştirilmesi durumunda
ekstra ücretler uygulanabilir.
Veri trafiği maliyeti için ağ operatörünüze
danışın.
DİKKAT
İnternet tarayıcısı sürüş sırasında kullanılamaz.
Sensus Navigation.
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
INFOTAİNMENT
Orta konsol
üstündeki Bağlan düğmesine
basın ve Web tarayıcı öğesini seçin.
Örneğin www.volvocars.com gibi bir web adresine
girmek için karakter çarkını kullanın.
a|A
Bluetooth® kullanılarak İnternete bağlanıldığında
ekranın üst sağ köşesinde Bluetooth® sembolü
(s. 32) gösterilir.
1.
TUNE düğmesini istediğiniz harfe döndürün,
onaylamak için OK/MENU düğmesine basın.
Orta konsoldaki kumanda panelindeki
numara ve harf düğmeleri de kullanılabilir.
||}
2.
Bir sonraki harfle devam edin.
3.
Giriş modunu rakam veya özel karakter olarak
değiştirmek, girilen adresi yüklemek veya
geçmişe gitmek için TUNE düğmesini giriş
modunu (2) değiştirme listesindeki seçeneklerden birine (aşağıdaki tabloda verilen açıklamalara bakınız) döndürün, OK/MENU düğmesine basın.
Herhangi bir internet bağlantısı mevcut değilse,
bu durum konusunda ekranda bilgi verilecektir.
Arama işlevi
123/A
BC
OK/MENU düğmesiyle harfler ve
rakamlar arasında geçiş yapınız.
=>
Geçmişe (3) gider. Bir web adresi
URL'si seçmek için TUNE düğmesini döndürün, adrese gitmek için
OK/MENU düğmesine basın.
Git
OK/MENU ile girilen web adresi
URL'sini yükler.
Karakter çarkını kullanarak arama yapmak.
Karakter listesi.
Giriş modunun değiştirilmesi (aşağıdaki tabloya bakınız).
OK/MENU ile küçük harf ve büyük
harf arasında değişir.
Karakter çarkından Adres: alanına
değişir. TUNE ile imleci hareket ettirin. EXIT ile yanlış yazılanları silin.
Karakter çarkına dönmek için OK/
MENU öğesine basın.
Kontrol panelindeki rakam ve harf
düğmelerinin Adres: alanını düzenlemek için kullanılabileceğine dikkat
edin.
EXIT düğmesine kısa bir basış bir giriş karakterini
siler. EXIT düğmesine uzun bir basış girilmiş tüm
karakteri siler.
Yakın zamanda ziyaret edilen web sayfaları
(geçmiş).
25
Belirli pazarlarda geçerlidir
}}
75
INFOTAİNMENT
||
Nümerik klavyeyle girin
Web tarayıcı içinde gezinmek
Bağlantılar arasında gezinmek veya web sayfasında dolaşmak için TUNE düğmesini çevirin.
Seçilen/vurgulanan bağlantıyı etkinleştirmek için
OK/MENU üstüne basın.
olarak imleci tıklanamayan bir alana getirin ve
OK/MENU düğmesine basın.
• Geri - Bir önceki sayfaya geri gider.
• Sonraki - Eğer geri çıktıysanız, yeniden sayfaya gitmek için ileri doğru ilerlemek mümkündür.
• Yeniden yükle - Sayfayı günceller.
• Durdur - Sayfayı yüklemeyi durdurur ve geri
gider.
• Yeni sekme - Yeni bir sekme/sayfa oluştu-
run. Aynı anda en fazla dört sekme açık olabilir.
Nümerik klavye.
• Sekmeyi kapat - Sekmeyi/sayfayı kapatır.
• Yakınlaştır/Uzaklaştır - Sayfayı büyütür/
Karakterleri girmenin bir diğer yolu da orta konsol
düğmelerini 0-9, * ve # kullanmaktır.
Örneğin 9 tuşuna basıldığında örneğin W, x, y, z
ve 9 düğmelerinin altında tüm karakterleri26 içeren bir çubuk belirir. Düğmeye hızlı basışlar imleci
bu karakterlere götürür.
•
•
İstenen karakteri seçmek için imleci üzerine
getirerek durdurun - karakter giriş çizgisinde
gösterilir.
EXIT kullanarak silin/değiştirin.
Bir rakam girmek için ilgili rakam tuşunu basılı
tutunuz.
küçültür.
İmlecin bir web sayfasında hareket ettirilmesi.
İmleç orta konsolda bulunan tuş takımı ile sayfada serbestçe gezdirilebilir. Sayfanın başındaki
menü çubuğunu değiştirmek için INFO düğmesine basın.
Açılır menüye orta konsoldaki 5 numaralı düğmeden erişilir. Alternatif olarak imleci tıklanamayan
bir alana getirin ve OK/MENU düğmesine basın.
Fonksiyonlar
Mevcut işlevlere açılır menü üzerinden orta konsoldaki 5 numaralı düğmeden erişilir. Alternatif
26
76
Her bir düğmenin karakteri pazar/ülke/dile göre değişir.
• Yer imi ekleYer imi sil - Her ziyaret edildi-
ğinde bir web sayfası adresi yazmak yerine,
sayfa için hızlı bir bağlantı (yer imi) kaydetmek mümkündür. Maksimum 20 yer imi saklanabilir.
• Ayarlar - İnternet tarayıcısının görüntüleme
ve bilgi yönetiminin uyarlanması konusunda
ayrıntılı bilgi almak için aşağıya bkz.
Ayarlar
INFOTAİNMENT
• Yer imleri - Yeniden adlandır, Yeniden
sırala veya Sil.
• İçerik filtreleme - Web sayfalarının istenilen
şekilde gösterilmesi için belirli uyarlamaların
yapılması mümkündür. Aşağıdaki işlevler
etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir:
Görüntüleri göster, Açılır pencereleri
engelle ve JavaScript'leri etkinleştir.
TV*
TV resmi sadece araba dururken görünür. Araç
hareket ederken görüntü olmayacak, ancak ses
oynatılmaya devam edilecektir. Araç durduğunda
resim yeniden görünür.
DİKKAT
Bu sistem sadece MPEG-2 veya MPEG-4 formatında yayın yapan ve DVB-T standardını
izleyen ülkelerdeki TV yayınlarını destekler.
Sistem analog yayınları desteklemez.
DİKKAT
• Çerezleri kabul et - Çerezler, kaydedilen
TV resmi sadece araba dururken görünür.
Araç hareket ederken resim olmayacak ama
ses dosyaları arkaplanda oynatılmaya devam
edecektir. Araç durduğunda resim yeniden
görünür.
küçük metin dosyalarıdır. İnternet sayfalarında belirli işlevlerin kullanılmasını ve İnternet
sayfasının sahibinin ziyaretçilerin hangi sayfalarda gezindiği gibi istatistiki bilgiler oluşturmasını mümkün kılar.
• Metin boyutu - Kullanılacak olan karakter
DİKKAT
büyüklüğünü seçin: Büyük, Orta veya
Küçük.
• Tarama verilerini temizle – Çerezler,
tarama geçmişi ve önbellek silinecek.
• FAV tuş opsiyonları -Bazı fonksiyonları FAV
düğmesi ile bağlantılandırmak mümkündür.
Bağlanan fonksiyon bundan sonra basitçe
FAV düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz.
Favoriler (s. 33).
İlgili bilgiler
•
•
•
Ekrandaki simgeler (s. 32)
TV fonksiyonları, kumandaya genel bakış.
Kayıttan yürütme ve navigasyonda temel bilgi için
sistem yönetimi ve menü navigasyonu (s. 28)
bölümlerini okuyun. Daha ayrıntılı bir açıklama için
aşağı bakın.
Bazı fonksiyonları FAV düğmesi ile bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan fonksiyon bundan
sonra basitçe FAV düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz. Favoriler (s. 33).
Sinyal alımı sinyalin gücüne ve kalitesine bağlıdır. Sinyal aktarımı yüksek binalar veya TV
vericisinin çok uzakta olması gibi nedenlerden
dolayı bozulabilir. Ülke içerisinde bulunduğunuz yer de kapsam seviyesini etkileyebilir.
ÖNEMLİ
Bazı ülkelerde bu ürün için bir TV lisansı gerekir.
Mülkiyet sahibinin değişmesi (s. 10)
Menü genel görünümü - web tarayıcısı
(s. 89)
}}
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
77
INFOTAİNMENT
||
TV izleme
–
Ortam kaynağının normal görünümünde,
MEDIA'ya basın, TUNE'u TV'e çevirin ve
ardından OK/MENU'ye basın.
> Arama işlemi başlar ve kısa bir süre sonra
en son kullanılan kanal gösterilir.
Kanal değiştirme
Kanal aşağıdaki şekilde değiştirilebilir:
•
•
•
TUNE düğmesini döndürünüz, bölgede mevcut olan kanalların listesi gösterilir. Bu kanallardan herhangi biri ön ayar (s. 78) olarak
halihazırda kayıtlıysa kanal adının sağ tarafında ön ayar numarası gösterilir. TUNE düğmesini istediğiniz kanala çevirin ve OK/
MENU düğmesine basın.
Ön ayar düğmelerine (0-9) basarak.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Teletext* (s. 79)
Görüntü ayarları (s. 48)
TV* kanalı sinyali kaybedildi (s. 80)
Menüye genel bakış - TV* (s. 90)
TV* kanalları/ön ayar listesi
TV kanallarının aranması araçtan otomatik ve
sürekli olarak gerçekleşir. Mevcut kanallar bir
kanal listesine kaydedilir. Kanal listesi arama kriteri değiştirilebilir fakat sırası değiştirilemez. Aynı
zamanda ön ayarların sırasının değiştirilebileceği
bir ön ayar listesi de mevcuttur.
Önayarlı listede değişiklik
Ön ayar listesinde gösterilen kanalların sırasını
değiştirebilirsiniz. Bir TV kanalı önayar listesinde
birden fazla yere sahip olabilir. Ayını zamanda TV
kanalı konumları önayar listesinde değişebilir.
1.
Ön ayar listesini TV kaynağını normal görünümde değiştirmek için, OK/MENU'ye basın
ve Ön ayarlı istasyonlar'i seçin.
2.
TUNE düğmesini listede hareket ettirmek
istediğiniz kanala döndürün ve OK/MENU ile
onaylayın.
> Seçilen kanal işaretlenir.
3.
TUNE düğmesini listedeki yeni yerine döndürün ve OK/MENU ile onaylayın.
> Kanallar birbirleriyle yer değiştirir.
/
düğmelerine kısaca basmak suretiyle bölgedeki bir sonraki mevcut kanal gösterilir.
DİKKAT
Ön ayar düğmelerinden bir kanal seçildiğinde
herhangi bir sinyal alımı yoksa bunun nedeni,
aracın en son kanal araması yapıldığı ve kanal
listesinin yapıldığı yere göre farklı bir konumda
olmasıdır.
Ön ayarlı kanallardan sonra (azami 30) bölgede
mevcut olan diğer tüm kanallar gelir. Bir kanalı ön
ayar listesinde daha yukarı taşımak mümkündür.
İlgili bilgiler
•
78
* İsteğe
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
INFOTAİNMENT
TV* - gösterme seçenekleri
Geçerli TV* programı hakkında bilgi
Teletext*
TV'deki fonksiyonlar düzenlenebilir.
Geçerli program, sonraki program ve başlama
saati hakkında bilgi almak için INFO düğme
(s. 28) basın.
Teletext'e bakmak mümkündür.
Altyazıyı değiştirin
1.
Altyazıları değiştirmek için TV kaynağının normal görünümde OK/MENU'ye basın ve
Altyazılar'i seçin.
2.
TUNE'u istediğiniz altyazıya çevirin ve OK/
MENU'ye basın.
> Seçilen altyazı şimdi kullanılacaktır.
Ses dilinin değiştirilmesi
1.
Ses dilini değiştirmek için TV kaynağının normal görünümde OK/MENU'ye basın ve Ses
izleri'i seçin.
2.
TUNE'u istediğiniz parçaya çevirin ve OK/
MENU'ye basın.
> Seçilen parça şimdi çalınacaktır.
INFO düğmesine bir kez daha basılırsa mevcut
program hakkında bazen başlama ve bitme
zamanları ve mevcut programın özeti gibi bilgiler
görüntülenebilir.
TV görüntüsüne geri dönmek için birkaç saniye
bekleyin ve EXIT'e basın.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Aşağıdakileri yapınız:
1.
Teleteksti izlemek için, TV modunda TV
menüsü Teletekste gidin.
2.
Sayfa seçmek için rakam tuşlarıyla (0-9)
sayfa numarasını (3 basamaklı) girin.
> Sayfa otomatik olarak gösterilir.
Yeni bir sayfa numarası girin veya sonraki sayfaya
gitmek için TUNE'ı çevirin.
EXIT ile TV ekranına geri dönün.
İlgili bilgiler
•
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
TV* (s. 77)
Uzaktan kumanda* (s. 80)
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Favoriler (s. 33)
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
79
INFOTAİNMENT
TV* kanalı sinyali kaybedildi
Uzaktan kumanda*
Gösterilmekte olan TV kanalı alımı kaybolursa
görüntü donacaktır. Sinyal geri geldiğinde,
görüntü tekrar oynamaya başlar.
Uzaktan kumanda ses veya medya sistemi dahilindeki tüm fonksiyonlar için kullanılabilir. Uzaktan
kumandanın düğmeleri orta konsoldaki veya
direksiyon simidi tuş takımındaki düğmelerle aynı
işlevlere sahiptir.
Gösterilmekte olan TV kanalı alımı kaybolursa
görüntü donacaktır. Bundan kısa bir süre sonra
mevcut TV kanalının yayınının kesildiğini bildiren
bir mesaj gösterilir ve yeni kanal arama işlemi
devam eder. Yayın tekrar başladığında TV kanalının gösterimi derhal başlar. Mesaj gösterildiğinde
kanalın herhangi bir anda değiştirilmesi mümkündür.
Sinyal yok mesajı gösterilirse bunun sebebi, sistemin, tüm TV kanalları için tam alım olmadığını
tespit etmesidir.
İlgili bilgiler
•
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
TV* (s. 77)
TV* kanalları/ön ayar listesi (s. 78)
Orta konsoldaki TUNE düğmesine karşılık
gelir.
80
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
INFOTAİNMENT
Uzaktan kumandayı kullanırken ilk önce F
düğmekonumu için uzaktan kumandanın
sine basın. Daha sonra uzaktan kumandayı orta
konsoldaki INFO düğmesinin (s. 28) sağındaki IR
alıcısına yöneltin.
UYARI
Cep telefonu , kamera, aksesuar vb. için uzaktan kumandalar gibi hareketli nesneleri torpido gözü veya diğer eşya gözlerinde tutunuz.
Aksi takdirde, ani bir frenleme veya çarpışma
durumunda arabadaki yolcuların yaralanmalarına sebep olabilirler.
DİKKAT
Uzaktan kumandanın doğrudan güneş ışığına
maruz kalmasına izin vermeyin (örn. gösterge
paneli üzerinde) - aksi takdirde pillerle ilgili
sorunlar meydana gelebilir.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Uzaktan kumanda* - fonksiyonlar
Tuş
Uzaktan kumanda kullanılarak kumanda edilebilecek olası fonksiyonlar.
Tuş
Fonksiyon
Yukarı/aşağı dolaşma
Sağa/sola dolaş
Fonksiyon
F = Ön gösterge ekranı
L ve R = Olanaklı seçenekler değil.
Seçim işlemini onaylayın veya seçilen kaynağın menü sistemine gidin
Navigasyona geç*
Ses seviyesi, azalt
Radyo kaynağına değiştirin (e.g.
AM)
Ses seviyesi, artır
0-9
Medya kaynağına değiştirin (örn.
Disk, TV*)
Kayıtlı kanallar, numara ve harf girişi
Sık kullanılan ayarlar için kısa yollar
Bluetooth® eller serbest 'e geç
Mevcut program, şarkı, vs. hakkında
bilgiler. Ayrıca gösterge ekranında
gösterilebilecek olandan fazla bilgiler bulunduğunda da kullanılabilir
Kaydır/geri sar, parça/şarkı değiştir
Oynat/duraklat
Dublaj lisanı seçimi
Durdur
Alt yazılar, lisan seçimi
Kaydır/ileri sar, parça/şarkı değiştir
Teletext*, Aç/Kapa
Menü
Önceki, işlevi iptal eder, girilen
karakterleri siler
İlgili bilgiler
•
* İsteğe
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
81
INFOTAİNMENT
Uzaktan kumanda* - pilin
değiştirilmesi
Infortainment sistemi için uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi.
DİKKAT
Pilin ömrü normalde 1 - 4 yıl arasındadır ve bu
süre uzaktan kumandanın nasıl kullanıldığına
bağlıdır.
DİKKAT
Bitmiş pilleri çevresel olarak güvenli bir
şekilde atık toplamaya kazandırın.
Infotainment- menüye genel bakış
Infotainment sistemi menülerindeki olası seçenekler ve ayarlara genel bakış.
Bir menü çubuğu üstündeki metin griyse, bu
seçeneği tercih etmek mümkün değildir. Bunun
nedeni araçta bu fonksiyonun bulunmaması, kaynağın etkin veya bağlı olmaması veya kaynak
içinde herhangi bir şey olmaması olabilir.
Uzaktan kumanda dört adet AA/LR6 tipinde pille
çalışır.
Uzun seyahatler için yanınıza fazladan pil alınız.
82
1.
Pil kapağının tırnağını aşağıya ittirin ve pil
kapağını infrared merceği yönünde kaydırın.
2.
Kullanılmış pilleri çıkarınız ve pil bölmesindeki
simgelere göre yeni pilleri takınız.
3.
Kapağı geri takın.
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
INFOTAİNMENT
RADYO
•
•
•
AM (s. 83)28
FM (s. 83)
Menüye genel bakış - AM
Menüye genel bakış - FM
AM radyo için olası seçeneklere ve ayarlara
genel bakış.
FM radyo için olası seçeneklere ve ayarlara
genel bakış.
DAB *(s. 84)
MEDYA
•
•
•
•
•
•
•
•
CD/DVD Ses (s. 84)
DVD Video (s. 85)
•
Bkz.
FM menüsü
Bkz.
Ön Ayarlı İstsynlar Göster
(s. 38)
TP
(s. 40)
FAV tuş opsiyonları
(s. 33)
Alternatif frekans
Sabit disk sürücüsü (HDD) (s. 86)
Göster
Fonksiyon yok
iPod (s. 86)
USB (s. 87)
Ön Ayarlı İstsynlar Göster
Medya Bluetooth® (s. 87)
AUX (s. 88)
TV* (s. 90)
TEL.
•
AM menüsüA
Bluetooth® eller serbest (s. 88)
A
(s. 38)
V60 Twin Engine ve S60L Twin Engine için uygulanamaz.
İlgili bilgiler
•
Radyo metni
(s. 41)
Ön ayarlı istasyonlar
(s. 38)
Yok
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
İstasyon ayarlama yöntemi
Web tarayıcı (s. 89)
(s. 37)
İstasyon listesi
(s. 38)
Elle ayar
(s. 38)
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
FAV tuş opsiyonları
28
(s. 33)
}}
V60 Twin Engine ve S60L Twin Engine için uygulanamaz.
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
83
INFOTAİNMENT
||
Menü genel görünümü - Dijital
radyo (DAB)*
Fonksiyon yok
Metne / Ön Ayarlı İstasyona
Geç
(s. 41) ve
(s. 38)
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Menüye genel bakış - CD/DVD Ses
DAB radyo için olası seçeneklere ve ayarlara
genel bakış.
DAB menüsü*
Bkz.
Program türü (PTY) filtreleme
(s. 41)
CD/DVD Ses için olası seçeneklere ve ayarlara
genel bakış.
Disk menüsü
Bkz.
Oynat/Duraklat
(s. 44)
Durdur
Göster
A
Sanatçı/Başlık
Radyo metni
(s. 41)
Ön ayarlı istasyonlar
(s. 38)
Medya arama
(s. 45)
Rasgele çal
(s. 45)
Gracenote® seçenekleri
Gracenote® veritabanı
Yok
Gracenote® sonuçları
DAB-DAB bağlantısı
(s. 43)
FAV tuş opsiyonları
(s. 33)
FAV tuş opsiyonları
Fonksiyon yok
Fonksiyon yok
Bilgi göstermeye geç
İlgili bilgiler
•
84
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
(s. 33)
A
Oynat/Duraklat
(s. 44)
Rasgele çal
(s. 45)
Sadece DVD disklerinde geçerlidir.
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
INFOTAİNMENT
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Menüye genel bakış - DVD Video
DVD Video için olası seçeneklere ve ayarlara
genel bakış.
Sonraki altyazı
(s. 47)
Sonraki ses izi
(s. 47)
DVD video menüsü
Bkz.
Oynat/Duraklat
(s. 47)
Açılır menü, DVD Video
DVD disk menüsü
(s. 47)
Bir video dosyası gösterilirken açılır menüye
erişmek için OK/MENU düğmesine basın.
Durdur
(s. 47)
Görüntü ayarları
(s. 48)
Altyazılar
(s. 47)
Video DVD menüsü
(s. 28)
Ses izleri
(s. 47)
DVD disk menüsü
(s. 47)
Gelişmiş ayarlar
Açılar
İlgili bilgiler
(s. 48)
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Ekran oranları
FAV tuş opsiyonları
(s. 33)
Fonksiyon yok
Oynat/Duraklat
(s. 47)
85
INFOTAİNMENT
Menüye genel bakış - sabit disk
sürücüsü (HDD)
Sabit disk sürücüsü (HDD) için olası seçeneklere ve ayarlara genel bakış.
Bellek bilgisi
(s. 48)
Bkz.
Oynat/Duraklat
(s. 50)
Boş alan:
Rasgele çal
(s. 45)
Kapasite:
FAV tuş opsiyonları
(s. 33)
Bkz.
sayfa
Kullanılan alan:
Oynat/Duraklat
(s. 48)
Medya arama
(s. 45)
Rasgele çal
(s. 45)
Müzik aktar
(s. 48)
Şarkılar:
Fonksiyon yok
Klasörler:
Oynat/Duraklat
(s. 50)
Rasgele çal
(s. 45)
FAV tuş opsiyonları
USB'den
(s. 48)
Fonksiyon yok
A
Dosya yeniden adlandır/sil
Sil
İlgili bilgiler
•
(s. 48)
Açmak
Yeniden adlandır
iPod® için olası seçeneklere ve ayarlara genel
bakış.
iPod menüsü
HDD menüsü
Diskten
86
Menüye genel bakış - iPod®
Hepsini sil
A
Oynat/Duraklat
(s. 48)
Rasgele çal
(s. 45)
Pazara bağlı olarak değişir.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
INFOTAİNMENT
Menüye genel bakış - USB
USB için olası seçeneklere ve ayarlara genel
bakış.
USB menüsü
Oynat/Duraklat
Medya arama
Rasgele çal
Bkz.
(s. 50)
Bluetooth menüsü
Bkz.
Oynat/Duraklat
(s. 53)
Rasgele çal
(s. 45)
Cihaz değiştir
(s. 56)
(s. 45)
(s. 33)
Medyaya bağlan
(s. 53)
Cihaz sil
(s. 57)
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Yeni cihaz ara
Aracı bulunabilir yap
Fonksiyon yok
Oynat/Duraklat
(s. 50)
Rasgele çal
(s. 45)
İlgili bilgiler
•
Medya Bluetooth® için olası seçeneklere ve ayarlara genel bakış.
(s. 45)
USB bölümü seç
FAV tuş opsiyonları
Menüye genel bakış - Media
Bluetooth®
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
FAV tuş opsiyonları
(s. 33)
Fonksiyon yok
Oynat/Duraklat
(s. 53)
Rasgele çal
(s. 45)
Aygıt 1
Aygıt 2
vs.
87
INFOTAİNMENT
Menüye genel bakış - AUX
AUX için olası seçeneklere ve ayarlara genel
bakış.
AUX menü
Bkz.
AUX girişi
(s. 53)
Standart
Yüksek
İlgili bilgiler
•
Menüye genel bakış - Bluetooth®
handsfree
Bluetooth® ahizesiz için olası seçeneklere ve
ayarlara genel bakış.
Telefon menüsü
Bkz.
Çağrı listesi
(s. 59)
Kişiler
(s. 60)
Mesajlar
(s. 57)
Mesaj bildirimleri
(s. 57)
Telefon değiştir
(s. 56)
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Yeni telefon ara
Aracı bulunabilir yap
Aygıt 1
Aygıt 2
vs.
88
Telefona bağlan
(s. 57)
Cihaz sil
(s. 57)
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
INFOTAİNMENT
Menü genel görünümü - web
tarayıcısı29
Sonraki
Web tarayıcısı için olası seçeneklere ve ayarlara
genel bakış.
Web tarayıcı
(s. 74)
Yeniden yükle
(s. 74)
Durdur
(s. 74)
Ayarlar menüsüne erişmek için yukarıdaki iki menüden birinde Ayarlar
düğmesine basın.
Yeni sekme
(s. 74)
Sekmeyi kapat
(s. 74)
Yakınlaştır
veya
Ayarlar
veya
(s. 74)
Ayarlar
Bkz.
Açılır menüye erişmek için web tarayıcısında bir sayfa gösterildiğinde orta
konsoldaki 5 numaralı düğmeye
basın.
29
Belirli pazarlarda geçerlidir
Ayraç 1
Ayraç 2
(s. 74)
Yeniden adlandır
(s. 74)
Yeniden sırala
Yer imi sil
vs.
Geri
(s. 74)
Yer imi ekle
Ayraç 1
Açılır menü, web tarayıcısı
Yer imleri
Bkz.
vs.
Uzaklaştır
"Ayarlar menüsü, web tarayıcısı"
seçeneklerini gösterir, aşağıya bakın.
Ayraç 2
Ayarlar menüsü, web tarayıcısı
Bkz.
Hiçbir sekme açık değilse menü, web
tarayıcının normal görünümünde gösterilir.
Adres gir
(s. 74)
"Ayarlar menüsü, web tarayıcısı"
seçeneklerini gösterir, aşağıya bakın.
Sil
İçerik filtreleme
(s. 74)
Çerezleri kabul et
(s. 74)
Görüntüleri göster
(s. 74)
Açılır pencereleri engelle
}}
89
INFOTAİNMENT
||
Menüye genel bakış - TV*
JavaScript'leri etkinleştir
Metin boyutu
Parlaklık:
TV için olası seçeneklere ve ayarlara genel bakış.
(s. 74)
Büyük
Orta
Küçük
Tarama verilerini temizle
(s. 74)
FAV tuş opsiyonları
(s. 33)
TV menüsü
Bkz.
Ön ayarlı istasyonlar
(s. 79)
Ses izleri
(s. 79)
Altyazılar
(s. 79)
Teletekst
(s. 79)
FAV tuş opsiyonları
(s. 79)
Kontrst:
Renk:
TV menüsü
Şovlar "TV menüsü" için yukarıya
bakın.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Fonksiyon yok
Fonksiyon yok
Teletekst
Yer imi ekle/sil
(s. 74)
Yeni sekme
(s. 74)
TV gösterilirken açılır menüye erişmek
için OK/MENU düğmesine basın.
Bkz.
Sekmeyi kapat
(s. 74)
Görüntü ayarları
(s. 48)
Açılır menü TV
İlgili bilgiler
•
•
90
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 28)
Infotainment- menüye genel bakış (s. 82)
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
INFOTAİNMENT
Lisanslar - ses ve ortam
Bir lisans belirli bir faaliyeti uygulama veya belirli
bir kişinin yetkisini sözleşmedeki hüküm ve şartlara uygun olarak kullanma hakkına dönük bir
sözleşmedir. Aşağıdaki metinler Volvo'nun üretici/
geliştiricilerle yaptığı sözleşmedir ve metinlerin
çoğu İngilizcedir.
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
}}
91
INFOTAİNMENT
||
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
Gracenote® Nihai Kullanıcı Lisans
Sözleşmesi
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
Bu program veya aygıt, Gracenote, Inc. of Emeryville, California, ABD ("Gracenote") üretimi yazılım
içerir. Gracenote üretimi yazılım ("Gracenote yazılımı") disk ve/veya dosya tanımlamayı gerçekleştirmek ve çevrimiçi sunuculardan veya gömülü
veritabanlarından (birlikte "Gracenote sunucuları"
adı verilir) isim, sanatçı, parça ve başlık dahil
müzikle ilgili bilgileri temin etmek ve başka işlemleri yapmak üzere bu programı etkinleştirir. Gracenote yazılımlarını sadece bu program veya bu
aygıt için tasarlanan nihai kullanıcı işlevleri uyarınca kullanabilirsiniz.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the GPL/
LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
92
Gracenote verilerini, Gracenote yazılımını ve Gracenote sunucularını sadece kendi kişisel ticari
olmayan amaçlarınızla kullanmayı kabul edersiniz.
Bu Gracenote yazılımını veya herhangi bir Gracenote verisini üçüncü bir tarafa atamamayı, kopyalamamayı, aktarmamayı veya göndermemeyi kabul
edersiniz. BU SÖZLEŞMEDE AÇIK BİR ŞEKİLDE
BELİRTİLEN DURUMLAR HARİÇ GRACENOTE
VERİLERİNİ, GRACENOTE YAZILIMINI VEYA
GRACENOTE SUNUCULARINI KULLANMAMAYI
VEYA SUİİSTİMAL ETMEMEYİ KABUL EDERSİNİZ.
Bu kısıtlamalara uymadığınız takdirde Gracenote
verilerini, Gracenote yazılımını ve Gracenote sunucularını kullanma yönündeki münhasır olmayan
hakkınızın sonlandırılacağını kabul edersiniz.
Lisansınızın sonlandırılması durumunda Gracenote verilerini, Gracenote yazılımını ve Gracenote
sunucularını tüm kullanımınızı sonlandırmayı kabul
edersiniz. Gracenote tüm mülkiyet hakları da dahil
olmak üzere tüm Gracenote verilerinin, tüm Gracenote yazılımının ve tüm Gracenote sunucularının münhasır hakkını elinde tutar. Gracenote hiçbir koşulda sunduğunuz bilgiler için size ödeme
yapma yükümlülüğünde değildir. Gracenote Inc.'in
bu sözleşme kapsamında kendi adına doğrudan
size karşı şirket haklarını uygulayabileceğini kabul
edersiniz.
Gracenote hizmeti, istatistiksel amaçlı olarak sorgulamaları takip etmek üzere özgün bir tanımlayıcı
kullanır. Rastgele atanan rakamsal tanımlayıcının
amacı, Gracenote hizmetinin kim olduğunuzu bilmeden sorgulamaları saymasını sağlamaktır. Gracenote hizmeti için Gracenote gizlilik politikası ile
ilgili ilave bilgi web sayfasında mevcuttur.
Gracenote yazılımı ve Gracenote verilerinde yer
alan her şey, size "olduğu gibi" lisanslanmıştır.
Gracenote, Gracenote sunucularında yer alan
Gracenote verilerinin doğruluğu hakkında açık
veya zımni taahhüt veya garanti sunmaz. Gracenote, kendisinin yeterli bulduğu herhangi bir
sebeple Gracenote sunucularından veri silme
veya veri kategorilerini değiştirme hakkını saklı
tutar. Gracenote yazılımının veya Gracenote sunucularının hatasız olduğuna veya Gracenote yazılımının veya Gracenote sunucularının kesinti
olmaksızın çalışacağına dair hiçbir garanti sunulmaz. Gracenote gelecekte sunabileceği yeni, iyileştirilmiş veya ilave veri türleri veya kategorilerini
size sunma yükümlülüğüne sahip değildir ve şir-
INFOTAİNMENT
ket, hizmetlerini herhangi bir anda sonlandırma
hakkını saklı tutar.
GRACENOTE AÇIK VEYA ZIMNİ PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK,
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAMAK KAYDIYLA TÜM GARANTİLERDEN
FERAGAT EDER. GRACENOTE, GRACENOTE
YAZILIMINI VEYA GRACENOTE SUNUCUSUNU
KULLANMANIZ SONUCU ELDE EDİLEN
SONUÇLARI GARANTİ ETMEZ. GRACENOTE
HİÇBİR ŞEKİLDE DOLAYLI HASARDAN VEYA
KAR YA DA GELİR KAYBINDAN YÜKÜMLÜ
DEĞİLDİR.
© Gracenote, Inc. 2009
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files or
Software are furnished to do so, provided that (a)
the above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files or
Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with the
Data File(s) or Software that the data or software
has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
}}
93
INFOTAİNMENT
||
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a
copyright holder shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
dealings in these Data Files or Software without
prior written authorization of the copyright holder.
İlgili bilgiler
•
94
Volvo Sensus (s. 6)
Tip onayı - infotainment
Radyo, telekom ve bilgisayar donanımı için tip
onayı.
Wi-Fi
Ses ve navigasyon ünitesi için Uygunluk
Beyanı
INFOTAİNMENT
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment (s. 26)
İnternete bağlı araç (s. 68)
95
İNTERNET HARİTASI
İNTERNET HARİTASI
İnternet haritası1
İnternet haritası, internet tabanlı harita ekranını
etkinleştiren bir fonksiyondur.
Sistem uygun rotayı hesaplayabilir ve aracın haritadaki rotayla ilgili olarak konumunu belirtir. Planlanan rotadan sapma olması durumunda sistem
otomatik olarak rotayı ayarlar ve varış yerine kılavuzluk yapmaya devam eder. Haritada, normal
harita verilerine ek olarak trafik bilgileri (s. 107)
ve seçilen ilgi çekici noktalar (POI) (s. 104) için
semboller görüntülenir.
Yolculuğunuzu belirli bir varış yerine kılavuzluk
dahilinde planlamak için internet haritasını başlatmak üzere aşağıdaki şekilde devam edin.
İnternet haritası, önceden seçilmiş bir varış noktasına yönlendiren yol bilgilerini sağlar. Bununla birlikte, tavsiye edilen bütün güzergah bilgileri güvenilir olmayabilir çünkü hava durumundaki ani
değişiklikler gibi navigasyon sisteminin kapasitesinin ve karar verme gücünün dışındaki bazı
durumlar meydana gelebilir.
Temel çalışma için sistem yönetimi ve menü navigasyonu (s. 28) bölümlerini okuyun. Daha ayrıntılı
açıklamalar her bir ilgili bölümde gösterilmektedir.
İnternet haritasını girmek ve aramak için karakter
çarkı ve rakam klavyesi (s. 99) seçeneğini kullanın.
İnternet bağlantısı yetersiz olduğunda veya sinyal
düşük olduğunda yol hesaplama fonksiyonu durabilir. Harita verilerinin ne kadarının indirildiğine
bağlı olarak bazı harita ölçekleri eksik olabilir.
Aşağıdaki gözetin.
•
•
İnternet (veri trafiği) kullanılırken veriler aktarılır ve bu durum maliyetli olabilir.
•
Veri dolaşımının etkinleştirilmesi durumunda
ekstra ücretler uygulanabilir.
Veri trafiği maliyeti için ağ operatörünüze
danışın.
Volvo, sabit disk temelli haritaları, sesli kılavuzları,
trafik bilgilerini dikkate alan gelişmiş rota hesaplamayı, internet araması ve çeşitli ara nokta seçeneklerini kullanan tam ölçekli bir navigasyon sis1
Belirli pazarlarda geçerlidir.
1.
İnternet haritasının kullanılması için araç
öncelikle İnternete bağlı (s. 68) olmalıdır.
2.
Orta konsoldaki NAV düğmesine basarak
internet haritasını başlatın.
3.
Araç konum paylaşımını kabul edin.
UYARI
DİKKAT
98
İnternet haritası3 - çalıştırma
temi (Sensus Navigation) sunar. Sensus
Navigation sürüm güncellemesi için bayinizle
temas kurun. İnternet haritası güncelleme sırasında değiştirilir.
Tüm dikkatinizi yola verin ve yalnızca
sürüşe odaklanın.
Bütün geçerli trafik kurallarına uyun ve
aracı sağduyulu kullanın.
Hava koşullarına veya bazı dönemlerdeki
yol koşullarına bağlı olarak, bazı tavsiyeler
daha az güvenilir olabilir.
İlgili bilgiler
•
İnternet haritası - ekrandaki metin ve semboller (s. 100)
DİKKAT
İnternet haritası onaysız çalışmaz.
Paylaşımı devre dışı bırakmak için kaynağın
normal görünümünde OK/MENU tuşuna
basın, Ayarlar öğesini seçin ve Konum
paylaşımı seçimini kaldırın.
4.
Varış yeri girin (s. 102).
5.
rota seçenekleri (s. 106) öğesini seçin (örn.
yol tipi, tüneller, feribotlar).
İNTERNET HARİTASI
6.
harita seçenekleri (s. 107) öğesini seçin
(örn. tam ekran, harita tipi, konum bilgileri).
> Aracın konumu trafik bilgileri ve seçilen
ilgi çekici noktalarla (POI) birlikte internet
haritasında gösterilir.
Rotayı göster
Rota haritasına genel bakışı göstermek üzere,
kaynak normal görünümünde OK/MENU tuşuna
basın ve Rota Kalan rotanın haritası öğesini
seçin.
İnternet haritası4 - karakter çarkı ve
klavye
Seçeneklerin girilmesi ve seçilmesi için karakter
çarkını veya orta konsol tuş takımını kullanın.
Örneğin bir adres veya bir tesis hakkındaki bilgileri girin.
karakter çarkı.
ayrıntılı rota bilgisini (s. 105) göster.
Varış yerini değiştirmek
Varış yerini değiştirmek için: varış yerini girin
(s. 102).
Kılavuz iptal/devam
Kaynağın normal görünümünde OK/MENU
tuşuna basın ve Kılavuzluğu İptal et/Devam et
öğesini seçin.
Araç sahipliğinin değiştirilmesi
Mülkiyet sahibinin değişmesi durumunda, tüm
kullanıcı verilerini ve sitem ayarlarını orijinal fabrika ayarlarına sıfırlamak önemlidir, bkz. Mülkiyet
sahibinin değişmesi (s. 10).
3
4
Belirli pazarlarda geçerlidir.
Belirli pazarlarda geçerlidir.
Karakter çarkıyla metnin girilmesi
Metin alanına sahip ekran görünümü.
Bu sistemde, örneğin POI türü, şehir/işçe, alan/
bölge, adres, sokak veya posta kodu gibi belirli
bilgileri girmek için bir "karakter çarkı" kullanılır.
1.
Bir metin alanını vurgulayın.
2.
Karakter çarkının gelmesini sağlamak için
OK tuşuna basın.
3.
Ayar düğmesiTUNE düğmesini kullanarak
karakterleri seçin ve ayar düğmesiOK
tuşuna bir kez basarak onları girin.
Bir seçeneği etkinleştirme
Ayar düğmesi veya TUNE düğmesini kullanarak
istenen fonksiyon/menü çubuğunu seçtikten
sonra fonksiyonlar/seçeneklerin sonraki seviyesini görmek için ayar düğmesi/OK seçeneğine
basın.
}}
99
İNTERNET HARİTASI
||
Nümerik klavyeyle girin
Daha fazla seçenek
Diğer şeylerin yanı sıra daha fazla karakter ve
rakam sağlayan ilave seçenekler karakter çarkının
ilave menüsünde mevcuttur:
İnternet haritası6 - ekrandaki metin
ve semboller
Haritada görünebilecek metin ve sembollerin
açıklaması.
• 123/ABC + OK - karakter çarkı sayılar ve
karakterler arasında geçiş sağlar.
• DAHA + OK - alternatif karakterler tekerde
gösterilir.
•
=> + OK - imleci OK ile seçimlerin yapılabileceği sağ taraftaki ekran listesine taşır.
Seçenekleri içeren liste
Nümerik klavye.
Karakterleri girmenin bir diğer yolu da orta konsol
düğmelerini 0-9, * ve # kullanmaktır.
Örneğin 9 tuşuna basıldığında örneğin W, x, y, z
ve 9 düğmelerinin altında tüm karakterleri5 içeren
bir çubuk belirir. Düğmeye hızlı basışlar imleci bu
karakterlere götürür.
•
•
İstenen karakteri seçmek için imleci üzerine
getirerek durdurun - karakter giriş çizgisinde
gösterilir.
EXIT kullanarak silin/değiştirin.
Bir rakam girmek için ilgili rakam tuşunu basılı
tutunuz.
Yol tipleri - boyut ve renk yolun büyüklüğü,
seçilen harita ölçeği ve harita rengine bağlı
olarak değişir
Girilen karakterlerle eşleşen liste.
Ülkeler için arama yaparken kullanılabilir seçenekler girilen harfe göre listelenir. Diğer arama
seçenekleri için herhangi bir liste yoktur fakat
bunun yerine arama etkinleştirildiğinde yapılır.
Trafik bilgileri (s. 107) - yolun kenarındaki bir
satırla vurgulanır.
İlgi çekici noktalar (s. 104)
Varış yeri/nihai varış yeri sembolü
Planlanan rota - mavi
Aracın mevcut konumu
5
6
100
Her bir düğmenin karakteri pazar/ülke/dile göre değişir.
Belirli pazarlarda geçerlidir.
İNTERNET HARİTASI
Demiryolu
nümerik klavye(s. 99) üzerinde denk gelen
rakamları kullanarak haritayı ok yönünde kaydırır/hareket ettirir
İnternet haritası7 - kaydırma
menüsü
Rakam tuşu "5"
Kaydırma modunda 5 rakamına basılması haritayı aracın konumu etrafında
ortalar.
Kaydırma modunda harita resmi orta konsol
(s. 98) nümerik tuşlarıyla hareket eder.
Harita ölçeği
Kaydırma modundan çıkmak için
Ortada bulunan artı işaretine sahip odak
kutusu
Artı gösterge
•
EXIT veya NAV düğmesine basın.
Mevcut yol/sokak adı veya koordinatlar veya
ilgi çekici nokta (POI) hakkındaki bilgiler
Pusula (s. 107)
Artı göstergeli kaydırma modu8.
Kaydırma modunu normal harita
modunda etkinleştirmek
•
Rakam tuşlarından birine basın 0-9.
Kaydırmak için
•
Rakam tuşlarından birine basın
1-2-3-4-6-7-8-9- haritayı istenen yönde
ilerletmek için kullanılabilecek rakamla birlikte
bir yön oku kenar boşluklarında gösterilir.
Yakınlaştırmak için
•
7
8
TUNE düğmesini çevirin.
Belirli pazarlarda geçerlidir.
Artı gösterge/imleç konumunun adı veya GPS koordinatlarıyla birlikte görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin, bkz. harita seçenekleri (s. 107).
Harita üzerindeki bir nokta için artı göstergenin
işaret edeceği yönde bir menü göstermek için
OK tuşuna bir kez basın:
• Tek hedef ayarla - Yol rehberindeki önceki
tüm konumları siler ve harita üzerinde kılavuzu başlatır.
• POI bilgisi - artı göstergeye en yakın
konumdaki POI için ekranda adını ve adresini
gösterir. POI hakkında daha fazla bilgi için,
bkz. (s. 104).
}}
101
İNTERNET HARİTASI
• Bilgi - Seçilen konum hakkında mevcut olan
bilgileri gösterir.
• Kaydet - Seçilen konumu bellekte kaydetmenizi sağlar.
İnternet haritası9 - varış yerini girin
Varış yerini girerek bir yolculuk planı yapın.
Aşağıdaki seçeneklere erişim için, kaynağın normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Hedef
ayarla öğesini seçin.
Adres
Kılavuz bilgileri içeren bir yol rehberi için bir şehir/
ilçe adını girmeniz yeterlidir - kılavuz sizi şehir/ilçe
merkezine yönlendirir.
DİKKAT
Bir şehir veya bölgenin tanımı ülkeden ülkeye,
hatta aynı ülke içerisinde bile değişebilir. Bazı
durumlarda bir belediyeyi ifade ederken bazen
tek bir şehir bölgesini ifade edebilir.
Adreste bir varış yerini aramak için aşağıdaki
arama kriterleri kullanılabilir:
Ana sayfa
Sistem Ev menü seçeneği altındaki tüm konumları kaydeder. Bu fonksiyon, bir konum her kaydedildiğinde gösterilir.
• pozisyonu ev olarak kaydet + OK.
Ev varış yeriyle kılavuzu etkinleştirmek için:
•
9
102
Belirli pazarlarda geçerlidir.
Ev + OK seçeneğini vurgulayın.
•
•
•
•
Ülke: - Bir ülke adı girin.
Şehir: - Şehir/ilçeyi girin.
Sokak: - Sokak adresini girin.
Numara: - Sokaktaki ev numaralarından
birini seçin.
İlgi çekici noktalar (POI)
Aşağıdaki menü seçeneklerinden herhangi birini
girerek POI seçenekleri için arama yapmak mümkündür:
•
•
•
•
İsimle
Kategoriye göre
Araç etrafında
Varış yeri yakınında
İNTERNET HARİTASI
• Haritadaki nokta etrafında
Harita görüntüsü okumayı zorlaştırmamak için
ekranda aynı anda görüntülenebilecek POI seçeneklerinin sayısı sınırlıdır - bir bölgenin yakınlaştırılması çeşitli POI seçeneklerini görüntüleme olanağı sağlar.
POI seçenekleriyle ilgili ekran seçenekleri hakkında bilgi için bkz. harita seçenekleri (s. 107).
Farklı POI seçeneklerine ait sembol örnekleri için
bkz. (s. 104).
Kaydedilen konum
"Kaydet" menü seçeneğinde kaydedilen varış
yerleri ve konumlar burada toplanır.
Kaydedilen varış yeri ve konum sırasıyla ayarlanabilir:
•
•
•
•
Posta kodu
Varış yerini posta koduna göre ara.
1.
Rakam tuşlarıyla haritayı oynatın (kaydırın),
bkz. (s. 101).
2.
İstenen konum bulunduğunda - OK tuşuna
basın.
DİKKAT
Post kodu sunumu farklı pazarlar/bölgelerde
farklı olabilir.
Enlem ve boylam
Varış yerini GPS koordinatlarıyla girin.
Öncelikle Format: + OK öğelerini seçerek GPS
koordinatlarını girmek için kullanacağınız yöntemi
kararlaştırın. Ardından aşağıdaki seçeneklerden
birini + OK öğesini seçin:
İmleç konumu isimle belirtilir.
• DD°MM'SS'' - Dereceler, Dakikalar ve Sani-
Aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın ve
OK ile etkinleştirin:
Düzenle
• Ondalık - Ondalık sayılarla konumlandırın.
Sil
Ardından GPS koordinatlarını girin ve aşağıdaki
seçeneklerden birisini seçin:
• Tek hedef ayarla
• Kaydet
Tek hedef ayarla
Hepsini sil.
Önceki varış yerleri
Önceden kullanılan varış yerleri burada kaydedilir.
Bunlardan birini + OK öğesini seçin ve ardından
şunlar arasından seçim yapın:
•
•
•
•
• Hepsini sil.
Tek hedef ayarla
Bilgi
Kaydet
yelerle konumlandırın.
• Tek hedef ayarla
• Kaydet
İlgili bilgiler
•
İnternet haritası - çalıştırma (s. 98)
Haritadaki nokta
Haritayı mevcut konum bir imleçle belirtilir şekilde
gösterir.
Harita ölçeğini değiştirmek için TUNE düğmesini
çevirin.
Sil
103
İNTERNET HARİTASI
İnternet haritası11 - ilgi çekici
noktalar (POI) sembolleri
Burada farklı birimlerin sembollerinin nasıl görüntüleneceğine dair örnekler gösterilir.
Restoran
Tiyatro
Dans
Gece kulübü
Konaklama
Hastane
Otel
Tıbbi bina
Alışveriş merkezi
Kütüphane
İş faaliyetleri
Otopark
Hizmetler
ATM
Banka
Postane
Boş zaman faaliyetleri
Rahatlama
Turizm enformasyon
Müze
Benzin istasyonu
Turist çekme
Taksi durağı
11
104
Belirli pazarlarda geçerlidir.
Yüzme havuzları
Plaj
Eğitim
Araç kiralama
Feribot terminali
Spor tesisi
Oyun alanı
Casino
Demiryolu istasyonu
Lavabo
Polis
Sinema
Havaalanı
Umumi tuvaletler
Üniversite
Hükumet binası
Bar
Kamu binaları
Birahane
Fuar merkezi
Dağ
Kongre
Dağ zirvesi
İNTERNET HARİTASI
Eczane
Kamp
İlgili bilgiler
•
İnternet haritası - varış yerini girin (s. 102)
İnternet haritası13 - ayrıntılı rota
bilgileri
Burada, örneğin çıkışlar ve kavşakları içeren her
bir rota bölümünün içerdiği dönüş noktaları
görüntülenir.
İlgili bilgiler
•
•
İnternet haritası - rota seçenekleri (s. 106)
İnternet haritası - ilgi çekici noktalar (POI)
sembolleri (s. 104)
Ayrıntılı rota bilgilerini kaynağın normal görünümünde görüntülemek için, OK/MENU tuşuna
basın ve Rota Detaylı rota bilgisi öğesini
seçin.
Ayrıntılı rota bilgileri.
Varış yerine giden rota örneğin düz bölümler,
çıkışlar, kavşaklar, kaygan yollar vb. gibi farklı
dönüş noktalarını içeren bir dizi alt bölümden oluşur. Sonraki/Önceki ile alt bölümler arasında
ilerleyin. Harita konumu, tanımlama, mesafe ve ilgi
çekici noktalar gösterilir. Görüntülenen mesafe iki
dönüş noktasının arasındakidir ve bu nedenle
araç dönüş noktasına yaklaşırken sayılmaz.
13
Belirli pazarlarda geçerlidir.
105
İNTERNET HARİTASI
İnternet haritası16 - rotaya genel
bakış
Rota haritasına genel bakışı göstermek.
Rota haritasına genel bakışı göstermek için, kaynak normal görünümünde OK/MENU tuşuna
basın ve Rota Kalan rotanın haritası öğesini
seçin.
İnternet haritası18 - rota seçenekleri
Rota seçenekleri rota tipi ayarları ve rotayı ayarlamak için seçenekleri içerir.
Rota tipi
Rotayı uyarla
Rotayı navigasyon kaynağının normal görünümünde uyarlamak için, OK/MENU tuşuna basın
ve Ayarlar Rota seçenekleri öğesini seçin.
Rota boyunca ekranda listelenen öğelerden bir
veya birkaçını engellemek için öğe + OK seçimini
yapın.
•
•
•
•
•
Burada farklı rota tipleri seçilebilir. İstediğiniz
seçeneği OK ile etkinleştirin.
İlgili bilgiler
• Trafik adaptasyonu ile hızlı - en düşük tra-
•
İnternet haritası - varış yerini girin (s. 102)
Ücretli yollardan kaçın
Tünellerden kaçın
Feribotlardan kaçın
Araç taşıyan trenlerden kaçın
DİKKAT
Rota tipine kaynağın normal görünümünde erişmek için, OK/MENU tuşuna basın ve Ayarlar
Rota seçenekleri Rota türü öğesini seçin.
Aksi takdirde kaydırma menüsü (s. 101) ile aynı
fonksiyonlar mevcuttur.
Otoyollardan kaçın
fik kuyruklarıyla kısa seyahat süresi.
• Hızlı - kısa seyahat süresi öncelikli.
• Kısa - kısa rota öncelikli. Rota aynı zamanda
•
Bir yol kılavuzu girilirse, bu seçimler yapıldığında, yol kılavuzu yeniden hesaplanacağından bir seçenek işaretlendiğinde/
işareti kaıdırıldığında belirli bir gecikme
olabilir.
•
Tüneller, paralı yol ve otobanlar seçilmemişse mümkün olduğunca bunlardan
kaçınılır ve ancak başka makul bir alternatif olmadığı sürece kullanılır.
tali yollarla da yönlendirilebilir.
İlgili bilgiler
•
16
18
106
Belirli pazarlarda geçerlidir.
Belirli pazarlarda geçerlidir.
İnternet haritası - varış yerini girin (s. 102)
İNTERNET HARİTASI
İnternet haritası20 - harita
seçenekleri
Farklı harita seçeneklerinin ayarları.
Burası haritanın ekranda nasıl görüntüleneceğini
seçme yeridir. İstediğiniz seçeneği OK ile etkinleştirin.
• Kuzeye doğru - harita daima ekranın en
Hangi POI seçeneklerinin haritada görüntülenmesi gerektiğini kaynağın normal görünümünde
ayarlamak için, OK/MENU tuşuna basın ve
Ayarlar Harita seçenekleri POI simgeleri
öğesini seçin.
• Map heading up - araç sembolü ortadadır
Burası hangi POI seçeneklerinin haritada görüntüleneceğini seçme yeridir. İstediğiniz seçeneği
OK ile etkinleştirin.
üstünde Kuzey yönünde gösterilir. Araç sembolü ekrandaki mevcut pusula yönünde ilerler.
ve daima ekranda yukarıyı gösterir. Harita
resmi yolun ne şekilde ilerlediğine bağlı olarak araç sembolünün altında döner.
• 3D Kabartma - Map heading up ile aynı
Tam ekran harita
Haritayı tam ekranda göstermek için, kaynak normal görünümünde OK/MENU tuşuna basın ve
Ayarlar Harita seçenekleri Tam ekran
harita göster öğesini seçin. Vurgulanan seçenek
+ OK haritayı, örneğin ekranın alt ve üst kenarındaki yolcu bölmesi sıcaklığı veya aktif radyo vericisi gibi araçla ilgili diğer bilgiler olmaksızın tam
ekranda gösterir.
Harita modu pusula yönü
Pusuyla yönünü kaynağın normal görünümünde
ayarlamak için, OK/MENU tuşuna basın ve
Ayarlar Harita seçenekleri Map type
öğesini seçin.
20
Belirli pazarlarda geçerlidir.
Harita üzerinde ilgi çekici nokta (POI)
fakat 3D harita. Görüntü yakınlaştırmaya bağlı
değişir.
Mevcut konum hakkında bilgi
Mevcut konum hakkında bilgileri kaynağın normal
görünümünde ayarlamak için, OK/MENU tuşuna
basın ve Ayarlar Harita seçenekleri
Konum bilgileri öğesini seçin.
İstediğiniz seçeneği OK ile etkinleştirin.
• Şu anki yol - ekranda aracın/imlecin bulunduğu yol/sokak adı gösterilir.
• Enlem/Boylam - ekranda aracın/imlecin
bulunduğu konumun koordinatları gösterilir.
• Varsayılan - Seçilen fonksiyonuyla belirlenen POI seçenekleri gösterilir.
•
Seçilen - ekranda gerekli her bir POI seçeneği için TUNE düğmesi + OK ile seçim
yapın.
• Yok - herhangi bir POI seçeneği görüntülenmez.
POI örnekleri için bkz. İnternet haritası - ilgi çekici
noktalar (POI) sembolleri (s. 104).
Harita renkleri
Harita renklerini kaynağın normal görünümünde
ayarlamak için, OK/MENU tuşuna basın ve
Ayarlar Harita seçenekleri Harita
renkleri öğesini seçin.
İstediğiniz seçeneği OK ile etkinleştirin.
• Yok - ekranda aracın/imlecin bulunduğu
konumun bilgileri gösterilir.
}}
107
İNTERNET HARİTASI
||
• Otomatik - o sırada gece mi gündüz mü
olduğunu algılayan ve ekranı otomatik olarak
uyarlayan bir ışık sensörü.
• Gün - ekran renkleri ve kontrastı daha açık
ve net hale gelir.
• Gece - ekran renkleri ve kontrastı sürücüye
en iyi gece görüşü sağlayacak şekilde adapte
olur.
Haritadaki trafik bilgileri
Trafik bilgilerini içeren haritada yolların kenarında
yeşil, sarı ve kırmızı renkte belirtilir. Yeşil herhangi
bir kesilme olmadığını, sarı yavaş akan trafiği ve
kırmızı trafik sıkışıklığı/kazayı ifade eder.
DİKKAT
Trafik bilgileri tüm bölgeler/ülkelerde mevcut
değildir.
Trafik bilgilerinin aktarım alanları sürekli artmaktadır.
Trafik bilgilerini kaynağın normal görünümünde
ayarlamak için, OK/MENU tuşuna basın ve
Ayarlar Harita seçenekleri Haritada
trafik öğesini seçin.
İlgili bilgiler
•
108
İnternet haritası - ekrandaki metin ve semboller (s. 100)
ALFABETİK İNDEKS
ALFABETİK İNDEKS
A
C
ARABAM
araç ayarları
arama yolları
bilgi
internet ayarları
klima kontrolü ayarları
menü seçenekleri
ses seviyesi ayarları
sistem ayarları
sürücü destek sistemi
14
17
15
24
23
22
15
22
21
19
Ç
Aramalar
gelen
kullanım
57
57
DAB Radyo
AUX girişi
27, 50
B
Bilgi-eğlence sistemi (Infotainment)
26
Bluetooth®
ahizesiz
çağrıyı cep telefonuna aktar
medya
mikrofon kapalı
streaming audio
57
59
53
59
53
G
CD
44
Cep telefonu, bkz. Telefon
54
Görüntü ayarları
48
H
Çağrı gönderme
Harita (İnternet haritası)
57
D
107
I
36, 42
Destek
10
Dijital radyo (DAB)
42
direksiyon simidi
tuş takımı
28
Direksiyon simidindeki tuş takımı
28
DVD
44
E
Ekolayzer
Harita seçenekleri
98
36
Infotainment
giriş
sistemi yönet
26
28
iPod® bağlantısı
52
İ
İlgi Çekici Noktalar (POI)
104
İnternete bağlı araç
araç modemi
internet ayarları
İnternet haritası
menüye genel bakış
uygulamalar (uyg.)
web tarayıcı
68
71
23
98
89
73
74
109
ALFABETİK İNDEKS
İnternet haritası
98
İnternet radyosu
73
K
101
Kaydırma menüsü (harita menüsü)
101
Kılavuzluk seçenekleri
Klavye
Kumandalar
orta konsol, direksiyon simidi
Normal görünüm
Pil
Uzaktan kumanda
40
82
106
99
R
28
Radyo
DAB
M
Medya, Bluetooth®
53
Medya araması
45
Medya oynatıcı
uyumlu dosya formatları
43
49
Menü navigasyonu ses ve medya
28
Mikrofon
59
Mülkiyet sahibinin değişmesi
10
36
36, 42
Radyo programı türleri (PTY)
41
RDS
39
Rota
ayrıntılı rota bilgileri
Sabit disk sürücüsü (HDD)
Semboller
ekranda
Ses
Ayarlar
surround
33
35
Ses kademesi
35
Ses kontrolü
62
Ses seviyesi
Devir/ses dengelemesi
harici ses kaynağı
Telefon
telefon/medya çalar
zil sesi, telefon
28
36
53
60
60
60
ses sistemi
26
Ses ve ortam
genel bakış
menüler
menüye genel bakış
27
28
82
Sinyal girişi, harici
105
Surround
27, 50
35
T
S
Sensus
110
28
P
Kaydır (haritayı hareket ettir)
Kaza ve afet durumunda alarmlar
N
48
32
6
Telefon
ahizesiz
bağlayın
bir çağrı alma
çağrı yapma
gelen arama
57
54
59
57
57
ALFABETİK İNDEKS
telefon defteri
telefon defteri, kısayol tuşları
Trafik bilgileri (İnternet haritası)
60
60
107
Trafik bilgisi (TP)
40
TV
77
U
USB, bağlantı
52
USB girişi
50
uygulamalar (uyg.)
73
Uzaktan kumanda
pil değiştirme
80
82
V
Varış yeri
102
Volvo ID
11
Volvo Sensus
6
W
Web tarayıcı
74
WiFi
71
111
ALFABETİK İNDEKS
112
TP 21579 (Turkish), AT 1617, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising