Volvo S60 2018 Sensus Navigation

Volvo S60 2018 Sensus Navigation
SENSUS NAVIGATION
Ekran üzerindeki metin ve semboller
Bir sonraki yönlendirme noktasında olay
Bir sonraki yönlendirme noktasına uzaklık
Bir sonraki yolun/sokağın adı
Olanak/ilgi alanı (POI)
Planlanan güzergahın son varış yeri
Planlanan güzergahın ara varış yeri
Varış yeri/son varış yeri için sembol
Son varış yerine hesaplanan varış zamanı
Varış yerine hesaplanmış kalan uzaklık
Pusula
Trafik bilgisi
Bölüm trafik bilgilerini kapsamaktadır
Yol türü
Renk / boya
Güncel yol/sokak adı- aracın güncel konumunda (15)
Planlanan güzergah
Otoyol
Turuncu
Ana yol
Koyu gri
Kayıtlı konum
Daha küçük ana yol
Gri
Harita ölçeği
Basit yol
Açık gri
Yerel yol
Beyaz
Aracın güncel konumu
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation uydu tabanlı bir trafik bilgileri ve rota yönlendirme sistemidir.
Ürünü ilerletmek için devamlı olarak geliştirme çalışmaları sürdürülür.
Modifikasyonlar bu ekteki bilgi, tanımlama ve görsellerin araçtaki ekip-
mana göre farklılık gösterebileceği anlamına gelebilir. Önceden bildirimde bulunmadan değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız.
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
6
BELİRTİLEN VARIŞ NOKTASI, YOL
VE ROTA
TRAFİK BİLGİSİ
Giriş
Navigasyon - trafik bilgisi
34
Sensus Navigation
7
Navigasyon - belirtilen varış noktası
16
36
10
Navigasyon - ilgi alanı (POI) sembolleri
20
Navigasyon - Gerçek Zamanlı Trafik
Bilgileri (RTTI),
12
Navigasyon - seyahat programı
21
13
Navigasyon - rota
22
Navigasyon - rota seçenekleri
24
Navigasyon - harita seçenekleri
27
Navigasyon - yönlendirme ayarları
29
Navigation - kayıtlı konumların içe/
dışa aktarılması
32
Navigasyon - çalışması
Navigasyon - Karakter çarkı ve klavye
Navigasyon - ses tanıma
2
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
ALFABETİK İNDEKS
Navigasyon - harita ve sistem bilgisi
40
Navigasyon - menüye genel bakış
41
Navigasyon - hatalı iz sürme
44
Navigasyon - lisans sözleşmesi ve
telif hakkı
45
Alfabetik İndeks
49
3
GİRİŞ
GİRİŞ
Giriş
Mobil cihazlarda Kullanıcı El Kitabı
Bu tamamlayıcı, araç için normal kullanıcı el
kitabı için tasarlanmış bir tamamlayıcıdır.
Aracın fonksiyonlarıyla ilgili herhangi bir şüpheye
düşüldüğünde, öncelikle kullanıcı el kitabına danışın. İlave soruların yanıtları için bir yetkili satıcıya
veya Volvo Car Corporation'ın bir temsilcisine
danışmak önerilir.
Bu tamamlayıcıdaki teknik özellikler, tasarım özellikleri ve resimler bağlayıcı değildir. Önceden bildirimde bulunmadan değişiklik yapma hakkımızı
saklı tutarız.
© Volvo Car Corporation
Seçenekler/aksesuarlar
Tüm seçenek/aksesuar türleri, bir yıldız işareti: *
ile işaretlenmiştir.
Standart donanıma ek olarak, bu ek aynı zamanda
isteğe bağlı donanımları (fabrikada takılan donanımı) ve belirli aksesuarları da (sonradan takılan
ekstra donanımı) açıklamaktadır.
DİKKAT
Kullanıcı el kitabı mobil bir uygulama olarak
indirilebilir (belirli araç modelleri ve mobil
cihazlar için geçerlidir), bkz.
www.volvocars.com.
Mobil uygulama aynı zamanda video ve aranabilir içerik ve farklı bölümler arasından kolay
navigasyonu da içerir.
Ekte anlatılan ekipman tüm otomobillerde bulunmaz - farklı pazarların ve ulusal veya yerel kanunlar ve yönetmeliklerin ihtiyaçlarına uyum için farklı
ekipmana sahip olabilirler.
Neyin standart neyin isteğe bağlı/aksesuar
olduğu konusunda bir belirsizlik söz konusuysa
bir Volvo satıcısıyla irtibata geçin.
6
* Seçenek/aksesuar.
GİRİŞ
Sensus Navigation
Sensus Navigation tanımı ve genel bakış.
Navigasyon sistemi istikamet için rotayı, seyahat
zamanını ve mesafeyi hesaplar. Sistem, kavşaklar
vs. için yönlendirme ve talimatlar verir. Seyahat
sırasında planlanan rota taslağından bir sapma
olursa sistem otomatik olarak yeni rota taslağını
hesaplar.
değişiklikler gibi navigasyon kapasitesi ve değerlendirmesinin dışında durumlar ortaya çıkabileceğinden her zaman güvenilir değildir.
UYARI
Aşağıdaki gözetin.
•
Tüm dikkatinizi yola verin ve yalnızca
sürüşe odaklanın.
Navigasyon sistemi istikamet seçilmeden kullanılabilir.
•
Bütün geçerli trafik kurallarına uyun ve
aracı sağduyulu kullanın.
Sistem varsayılan ayarlarla temin edilmiştir, ancak
son kullanılan ayarlarla çalışmaya başlar.
•
Hava koşullarına veya bazı dönemlerdeki
yol koşullarına bağlı olarak, bazı tavsiyeler
daha az güvenilir olabilir.
Volvo Sensus Navigation , enlem ve boylam
pozisyonlarını veren, WGS84 referans sistemini
kullanır.
Hatırlanacak noktalar
Navigasyon sistemi önceden ayarlanan bir varış
noktasına kılavuzluk eden yol bilgilerini sağlar.
Ancak, tavsiye edilen tüm kılavuzluk havadaki ani
Sisteme genel bakış
Menü, volüm ve ses tanıma için direksiyon
simidi tuş takımı.
Ekran, haritaları gösterir ve rota tipi, mesafe,
menü vb. hakkında detaylı sağlar.
Navigasyon sisteminin aktivasyonu, menü ve
volüm için orta konsoldaki kontrol paneli.
USB bağlantı.
Ses tanıma için mikrofon.
Navigasyon sistemi ön hoparlörleri kullanır.
Uzaktan kumanda* navigasyon sistemindeki tüm
fonksiyonlarda kullanılabilir. Uzaktan kumandanın
düğmeleri orta konsoldaki veya direksiyon simidi
tuş takımındaki düğmelerle aynı işlevlere sahiptir.
}}
* Seçenek/aksesuar.
7
GİRİŞ
||
Haritaya genel bakış
Güncel konum için harita görüntülerine ait örnekler gösterilmektedir. Yol kılavuzu,bağlantı noktaları haritası ve akmalı kip ekranın gösterebildiği görüntülerden bazılarıdır. NOT: İlüstrasyonlar şematiktir - Detaylar yazılım versiyonu veya pazara göre değişiklik gösterebilir.
8
GİRİŞ
Ekran görünümü, coğrafi konuma ve örn; harita
ölçeği, hangi POI seçeneklerinin gösterileceğinin
seçilmesi, vb. gibi yapılan ayarlara dayanır.
Ekranda görünebilecek metinler, işaretler ve semboller için açıklamalar, kapağın önünde mevcuttur.
Bir seyahat planı ayarlandığında üç alternatif
rota hesaplanabilir - bkz. (s. 24).
Ayrıntılı kavşak haritası - ekranın sol bölümünde, sonraki kavşağın ayrıntılı bir genişletmesi görüntülenir. Durum, daima sesli bir
mesajla desteklenir, bkz. (s. 24).
Belirli bir bölgeden kaçının, bkz. (s. 24).
Kaydırma modu, bkz. (s. 10).
İlgili bilgiler
•
•
Navigasyon - çalışması (s. 10)
Navigasyon - ses tanıma (s. 13)
9
GİRİŞ
Navigasyon - çalışması
Sensus Navigation basitçe çalıştırılması ve kullanım örnekleri.
Navigasyon sistemi orta konsoldan, direksiyon
simidi tuşlarından kontrol edilebilir, *uzaktan
kumanda ve kısmen ses tanıma ile kontrol edilebilir. Sistemin temel kullanımı için, kullanıcı el kitabında "Ses ve medya - çalıştırma sistemi" kısmına
bakabilirsiniz.
Etkinleştirme Sensus Navigation
–
Orta konsoldaki NAV tuşuna basınız.
> Kısa bir zaman sonra, o andaki coğrafi alanın bir haritası ekrana gelir ve bunun üzerinde araç, mavi bir üçgenle sembolize
edilir.
UYARI
Navigasyon sistemi devre dışı bırakılamaz, fakat
bunun yerine arka planda çalışır - uzaktan
kumanda anahtarı kontak anahtarından çıkartılana
kadar devre dışı bırakılmaz.
DİKKAT
Navigasyon sistemi, motor durdurulmuş haldeyken de kullanılabilir. Akü seviyesi çok düştüğünde sistem kapanır.
Menüler
Sistemin normal esas menü ve kısayol menüsüne
ek olarak (kullanıcı el kitabı Infotainment bölümü sistemin çalıştırılması kısmına bakınız) navigasyon
sistemi için kaydırmalı menü mevcuttur.
Kaydırma modunda, orta konsolun sayısal tuşları
ile, artı işareti harita görüntüsü üzerinde hareket
ettirilir.
Aşağıdaki gözetin.
•
Tüm dikkatinizi yola verin ve yalnızca
sürüşe odaklanın.
•
Bütün geçerli trafik kurallarına uyun ve
aracı sağduyulu kullanın.
•
Hava koşullarına veya bazı dönemlerdeki
yol koşullarına bağlı olarak, bazı tavsiyeler
daha az güvenilir olabilir.
Kaydırma modunu etkinleştir/devreden çıkar
– 0-9 sayısal tuşlarından birisini etkinleştir/
devre dışı bırak
–
Devre dışı bırak - bas EXIT veya NAV.
Kaydırın
– 1-2-3-4-6-7-8-9 sayısal tuşlarından birisine
basın - haritayı istenen yönde kaydıracak,
sınırlar dahilinde sayılarla birleştirilmiş yön
gösteren bir ok ekrana gelir.
Yakınlaştırma
– TUNE düğmesini çevirin.
Haritayı ortalama
Kaydırma modunda 5 numarasına basmak araç konumun etrafındaki haritayı
ortalar.
Ara istikametleri olan bir seyahat planı etkinleştirilirse, her bir ek basışta harita her bir ilgili Ara istikametin etrafında ortalanır.
Artı işareti ile kaydırma modu1.
1
10
Artı işareti/imlecin pozisyonunun ad veya PS koordinatları ile birlikte gösterilip gösterilmeyeceğini seçin, bakınız (s. 27).
* Seçenek/aksesuar.
GİRİŞ
Kaydırma menüsü
2.
4.
Ör: Araç yakınında ile aydınlat ve OK/
MENU ile doğrula.
> Çarpışmaların listesi gösteriliyor.
5.
Ör: Nearest tourist attraction ile aydınlat
ve OK/MENU ile doğrula.
> Çarpışmaların listesi gösteriliyor.
• POI bilgisi - artı işaretine en yakın POI
6.
Listedeki arzu edilen alternatifi aydınlat ve
OK/MENU ile doğrula.
> Pop-up menü gösterilmektedir.
• Haritada trafik bilgileri - Seçilen konu-
7.
Tek hedef ayarla ile aydınlat ve OK/MENU
ile doğrula.
> Yönlendirme başlar - talimatları takip edin.
• Bilgi - Konum hakkındaki mevcut bilgileri
Navigasyon sisteminin ses tanıma kontrolü(s. 13) örneklerine de bakın.
• Kaydet - vurgulanan konumu daha sonra
İlgili bilgiler
Fonksiyon seç:
• Tek hedef ayarla - Seyahat planındaki
tüm önceki varış noktalarını siler ve yönlendirmeyi haritada başlatır.
• Ara hedef olarak ilave et - Seçilen
konumu seyahat programına ekler.
için isim ve adresi ekranda görüntüler. POI
seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için,
bkz. (s. 16).
1.
Kaydırma modunda, OK/MENU bas.
> Menü, haritada artı şeklindeki göstergenin
işaret ettiği merkezde açılır.
mun yakınındaki trafik mesajlarını2 görüntülemenizi sağlar.
gösterir.
varış noktası olarak tanımlamak (s. 16)
üzere belleğe kaydetmenize olanak tanır.
Örnek
Arzu edilen ilgi alanı (POI) için yönlendirme:
2
1.
Harita görüntüsü belirmediyse - NAV basın.
> Harita görüntüsü gösteriliyor.
2.
NAV tuşuna basın.
> Kısayol menüsü açıldı.
3.
İlgi noktası belirle ile aydınlat ve OK/
MENU ile doğrula.
•
•
•
•
•
Sensus Navigation (s. 7)
Navigasyon - Karakter çarkı ve klavye
(s. 12)
Navigasyon - menüye genel bakış (s. 41)
Navigasyon - hatalı iz sürme (s. 44)
Navigasyon - harita ve sistem bilgisi (s. 40)
Servis, tüm bölgeler/pazarlarda mevcut değildir.
11
GİRİŞ
Navigasyon - Karakter çarkı ve
klavye
Karakter çarkı ile giriş
Sayısal tuşlarla girin
Metne girmek ve seçenekleri seçmek için karakter çarkını veya orta konsol tuş takımını kullanın.
Örneğin, bir adres ya da tesis hakkında bilgi
girin.
Karakter çarkı.
Metin alanı veya opsiyonel metin ile ekran görüntüsü.
1.
Bir metin alanını işaretle.
2.
Karakter çarkını çağırmak için OK/MENU
tuşuna basın.
3.
TUNE kullanarak karakterleri seçin ve OK/
MENU'ye basarak girin.
Bir opsiyonu etkinleştirin
İstenen bir fonksiyonu/menü çubuğunu TUNE
düğmesiyle işaretledikten sonra, bir sonraki fonksiyon/opsiyon düzeyini görmek için, OK/
MENU'ye basın.
3
4
12
NOT: Görüntü taslak halindedir; ayrıntılar aracın modeli ve pazara göre farklılık gösterebilir.
Her düğmenin karakteri pazara göre farklılık gösterir.
Sayısal klavye3.
Karakterleri girmenin bir diğer yolu, orta konsolun
0-9, * ve # düğmelerini kullanmaktır.
9'a basılıyken, düğmelerin altında, üzerinde tüm karakterler4 bulunan bir
çubuk çıkar: w, x, y, z ve 9. Düğmeye
hızlı basışlar imleci bu karakterlere ilerletir.
•
İstenen karakteri seçmek için, o karakterin
üzerine gelindiğinde imleci kullanmayı bırakın
- karakter giriş satırında görüntülenir.
•
EXIT tuşunu kullanarak, silin/değiştirin.
GİRİŞ
Daha fazla seçenek
Seçenekler listesi
Navigasyon - ses tanıma
Navigasyon sisteminde ses tanıma kontrolü
örneği.
DİKKAT
Soluk karakterler mevcut girilen karakterlerle
birlikte seçilemez.
Ses tanımanın basit anlatımı için kullanıcı el kitabının "Infotainment - ses tanıma" bölümüne bakınız.
Karakter çarkının iç menüsünde, daha fazla
karaktere ve rakama sahip olan başka seçenekler
de vardır.
Aşağıdaki diyaloglar sadece birer örnektir. Sistemin vereceği cevap duruma göre farklılık gösterebilir.
• 123/ABC + OK/MENU - karakter çarkı,
sayılar ve karakterler arasında geçiş yapar.
Girilen karakterlerle eşleşen liste.
Başlatma kılavuzu
Aşağıdaki ses komutlu diyalog, belirlenen yol
rotasına göre yönlendirmeyi başlatır.
• DAHA + OK/MENU - tekerlekte alternatif
Bir arama, girdi bilgisine dayalı olarak olası seçenekleri listeleyecektir.
• => + OK/MENU - imleç, OK/MENU kullanı-
Ekranın üst sağ köşesindeki "149" sayısı, listenin
girilen harflerle "LON" eşleşen muhtemel 149
seçenek içerdiği anlamına gelir.
• Posta kodu + OK/MENU -imleç ekranın
Liste yok
Boş bir liste ve ekranın sağ üst köşesindeki "***"
karakterleri, mevcut girilen karakterlerle muhtemel seçeneklerin sayısının, 1000'den fazla
olduğu anlamına gelir - rakam daha düşük olduğunda mevcut seçenekler otomatik olarak gösterilir.
Durdurma kılavuzu
1.
"Cancel route guidance" deyin.
> Sistem şu şekilde yanıt verir: "Durdurma
kılavuzu istediğinize emin misiniz?".
Listedeki alternatif sayısını azaltmak için metin
satırına daha fazla karakter girin.
2.
"Yes" deyin.
> Sistem şu şekilde yanıt verir:
"Yönlendirmeyi durdurur.".
karakterler gösterilir.
larak seçimlerin yapılabildiği ekranın sağındaki listeye gider.
sağ el tarafındaki listenin üzerinde OK/
MENU'yü kullanarak seçimlerin yapılabildiği
yerde hareket eder, bakınız Posta kodu ile
belirlenen varış noktası (s. 16).
İlgili bilgiler
•
–
"Start route guidance" deyin.
> Sistem şu şekilde yanıt verir:
"Yönlendirmeyi başlatır".
Ses komutlarıyla yapılan aşağıdaki diyalog yönlendirmeyi durdurur.
Navigasyon - çalışması (s. 10)
}}
13
GİRİŞ
||
İlgi alanları (POI) ile varış noktasını
belirleme
Aşağıdaki ses komutlu diyalog en yakındaki
dolum istasyonu için yönlendirmeyi başlatır.
Senaryo aynı zamanda ör: otel ve restoran gibi
ilgili noktalar için de çalışır.
1.
"En yakın dolum istasyonu" deyin.
> Sistem şu şekilde yanıt verir: "Bir sıra
numarası seçin veya bir sonraki sayfa
deyin.".
2.
Arzu edilen dolum istasyonunun belirtildiği
(ör: 5numara) bir sıra sayısı söyleyin: "5".
> Sistem şu şekilde yanıt verir: "5 numara
kabul edildi. Ara varış noktası olarak
gösterilen varış noktasını belirlemek
istiyor musunuz?".
3.
"Yes" deyin.
> Sistem şu şekilde yanıt verir: "Ara varış
noktası 5 belirlendi. Yönlendirmeyi
başlatmak istiyor musunuz?".
4.
"Yes" deyin.
> Yol mesafesi hesaplanıyor ve yönlendirme
başlıyor.
Daha fazla komut
Navigasyon sisteminin ses tanıma kontrolü için
daha fazla komut OK/MENU'ye basarak ve
Ayarlar Sesli kontrol ayarları Sesli
komut listesi Navigasyon komutları'i seçerek MY CAR normal görünümünde bulunabilir.
14
İlgili bilgiler
•
Navigasyon - çalışması (s. 10)
BELİRTİLEN VARIŞ NOKTASI, YOL VE ROTA
BELİRTİLEN VARIŞ NOKTASI, YOL VE ROTA
Navigasyon - belirtilen varış noktası
Ana sayfa ile varış noktasını belirleme.
Navigasyon sisteminde istikamet belirleyin.
Unutmayın ki istikametin belirlenmesi için önceden kaydedilmiş olması gerekir.
Her istikamet belirlenişinde bunu "kayıtlı konum"
veya "ev" olarak kaydetmesi mümkündür ki bu da
sonrasında istikamet belirtildiğinde kolay erişim
sağlar. Navigasyon sistemi bir istikamet için rehberlik eder, seyahat programına dört ara varış
noktası eklemek mümkündür. Birçok varış noktası
için navigasyon aynı zamanda Bilgi menü seçeneği ile fazladan bilgi verebilir.
İnternete bağlı araçla, harita varış noktalarını bir
tarayıcı ve Volvo On Call* uygulaması ile gönderilmesi için "Send to Car" uygulaması kullanılabilir,
bkz. kullanıcı el kitabı ve support.volvocars.com.
Navigasyon normal görünümündeyken belirtilen
varış noktasına alternatif şekillerde ulaşabilmek
için OK/MENU'ye basın ve Hedef ayarla'yi
seçin.
–
Adres ile varış noktasını belirleme
Yönlendirme ile bir seyahat planı elde etmek için
sadece kenti/şehri girmek yeterlidir - kentin/
şehrin merkezine yönlendirme yapar.
16
Aşağıdaki arama seçeneklerinin birini veya
birden fazlasını doldurun.
•
•
•
•
•
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Hedef ayarla Ev'i
seçin.
> Yönlendirme başlar.
3.
Ülke:
Şehir:
Sokak:
Numara:
Kavşak:
Eğer varış noktası için daha fazla bilgi gerekliyse önce Bilgi'i sonrasında gereken bilgiyi
seçin.
• Harita - harita üzerinde yerin nerede
bulunabileceğini gösterir - bazen ek bilgilerle birlikte.
DİKKAT
Bir şehir veya bölgenin tanımı ülkeden ülkeye,
hatta aynı ülke içerisinde bile değişebilir. Bazı
durumlarda bir belediyeyi ifade ederken bazen
tek bir şehir bölgesini ifade edebilir.
• Numarayı ara1 - Bir telefon numarası
verilmişse, tesisi arar.
• Çevrimiçi bilgi.1 - Tamamlayıcı bilgiler,
İnternetten indirilir.
1.
1
2.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Hedef ayarla
Adres'i seçin.
4.
Adresi hafızaya kaydetmek için, Kaydet'i
seçin, ardından öncekinde olduğu gibi Kayıtlı
konum veya Ev'i.
Bağlı bir cep telefonu olmasını gerektirir, bkz. kullanıcı el kitabı
* Seçenek/aksesuar.
BELİRTİLEN VARIŞ NOKTASI, YOL VE ROTA
5.
Ara varış noktası veya tek varış noktası olarak
belirleyin.
2.
İlgili alanı aşağıdakileri kullanarak arayın:
• Ada göre - doğrudan karakter çarkına
• Ara hedef olarak ilave et - seyahat
• Tek hedef ayarla - Seyahat planındaki
tüm eski varış noktalarını siler ve geçerli
varış noktasına yönlendirmeyi başlatır.
• Kategoriye göre - sınırlı POI seçenekleri
İlgi alanları (POI) ile varış noktasını
belirleme
aramasını etkinleştirir - kategorilerini
(örneğin banka/otel/müze), özel ismi, ülke
ve/veya kent/şehri girmek için seçin.
POI (Point of Interest) aynı zamanda ilgili alanı ve
olanaklarını da ifade eder.
•
Harita veritabanı, varış yeri olarak belirtilebilecek
çok sayıda aranabilir POI2 seçenekleri içerir.
Araç yakınında - aracın mevcut konumu
çevresindeki POI seçeneklerini aramayı
ifade eder.
programına adres ekler.
• Tek hedef ayarla - Seyahat planındaki
tüm eski varış noktalarını siler ve geçerli
varış noktasına yönlendirmeyi başlatır.
Önceki varış noktasını kullanarak varış
noktası belirleyin.
1.
2.
• Rota üzerinde - ayarlanan seyahat planı
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Hedef ayarla İlgi
noktası (POI)'i seçin.
• Hedef yakınında - varış yeri yakınındaki
Eğer varış noktası için daha fazla bilgi gerekliyse önce Bilgi'i sonrasında gereken bilgiyi
seçin.
3.
2
Adresi hafızaya kaydetmek için, Kaydet'i
seçin, ardından öncekinde olduğu gibi Kayıtlı
konum veya Ev'i.
Haritada hangi POI seçeneklerinin çıkacağını seçmek için, İlgi alanı (POI) on map (s. 27) bölümüne bakınız.
Listeden bir varış noktası seçin.
Burada bir varış noktasını silmek de mümkündür. Sil veya Hepsini sil'yi seçin.
POI seçeneklerini aramayı ifade eder.
işlevinin artı işareti ile POI seçeneklerini
aramayı ifade eder - bkz. (s. 10).
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Hedef ayarla
Önceki hedef'i seçin.
Eğer varış noktası için daha fazla bilgi gerekliyse önce Bilgi'i sonrasında gereken bilgiyi
seçin.
boyunca mevcut POI seçeneklerini aramayı ifade eder.
• Haritada bir noktaya yakın - Kaydırma
Ara varış noktası veya tek varış noktası olarak
belirleyin.
• Ara hedef olarak ilave et - seyahat
yönlendirir ve örneğin "Peppes Bodega"
gibi özel isimli POI seçeneklerini aramayı
ifade eder. Arama alanı, örneğin AVRUPA
gibi geçerli harita alanının tümüdür, bkz.
Maps - content (s. 40).
programına adres ekler.
1.
4.
3.
Ara varış noktası veya tek varış noktası olarak
belirleyin.
• Ara hedef olarak ilave et - seyahat
programına adres ekler.
• Tek hedef ayarla - Seyahat planındaki
tüm eski varış noktalarını siler ve geçerli
varış noktasına yönlendirmeyi başlatır.
}}
17
BELİRTİLEN VARIŞ NOKTASI, YOL VE ROTA
||
Önceden kaydedilen lokasyonları
kullanarak varış noktası belirleme
İnternetten aratarak varış noktasını
belirleme
Burada toplananlar Kaydet Kayıtlı konum
menü seçeneği ile depolanan varış noktalarıdır.
İnternete bağlantı gerektirir, bkz. kullanıcı el kitabı
1.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Hedef ayarla
İnternet araması'i seçin.
2.
Ekrandaki talimatları izleyin.
Unutmayın ki varış noktası önceden kaydedilmiş
olmalıdır.
1.
2.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Hedef ayarla
Kayıtlı konum'i seçin.
Kaydedilen varış noktasını aç:
• Rotalar - ör: yolun kaydedilen kısmı
• Diğer - ör: kaydedilen lokasyonlar.
Posta kodu ile varış noktasını belirleme
1.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Hedef ayarla
Posta kodu'i seçin.
2.
Posta kodunun türü, gerekiyorsa ülke.
Eğer varış noktası için daha fazla bilgi gerekliyse önce Bilgi'i sonrasında gereken bilgiyi
seçin.
3.
3.
Ara varış noktası veya tek varış noktası olarak
belirleyin.
4.
programına adres ekler.
• Tek hedef ayarla - Seyahat planındaki
tüm eski varış noktalarını siler ve geçerli
varış noktasına yönlendirmeyi başlatır.
18
Eğer varış noktası için daha fazla bilgi gerekliyse önce Bilgi'i sonrasında gereken bilgiyi
seçin.
Burada kaydedilen bir varış noktasını düzenlemek veya silmek de mümkündür. Düzenle,
Sil veya Hepsini sil'i seçin.
• Ara hedef olarak ilave et - seyahat
Varış noktasını enlem ve boylamla
belirleme
1.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Hedef ayarla
Enlem ve boylam'i seçin.
2.
Öncelikle hangi GPS koordinat sistemi ile
belirtilmesi gerektiğine karar verin, Format:'i
seçin:
Varış noktasını hafızaya kaydetmek için,
Kaydet'i seçin, ardından öncekinde olduğu
gibi Kayıtlı konum veya Ev'i.
Ara varış noktası veya tek varış noktası olarak
belirleyin.
• Ara hedef olarak ilave et - seyahat
• DD°MM'SS'' - Derece, Dakika ve Saniye
ile konum.
• Ondalık - Ondalık ile konum.
3.
Eğer varış noktası için daha fazla bilgi gerekliyse önce Bilgi'i sonrasında gereken bilgiyi
seçin.
programına adres ekler.
• Tek hedef ayarla - Seyahat planındaki
tüm eski varış noktalarını siler ve geçerli
varış noktasına yönlendirmeyi başlatır.
Pozisyon türü.
4.
Adresi hafızaya kaydetmek için, Kaydet'i
seçin, ardından öncekinde olduğu gibi Kayıtlı
konum veya Ev'i.
BELİRTİLEN VARIŞ NOKTASI, YOL VE ROTA
5.
Ara varış noktası veya tek varış noktası olarak
belirleyin.
3.
• Ara hedef olarak ilave et - seyahat
programına adres ekler.
• Tek hedef ayarla - Seyahat planındaki
tüm eski varış noktalarını siler ve geçerli
varış noktasına yönlendirmeyi başlatır.
Haritadaki noktayı kullanarak varış
noktası belirleme
4.
Adresi hafızaya kaydetmek için, OK/
MENU'ye basın ve Kaydet'i seçin, ardından
öncekinde olduğu gibi Kayıtlı konum veya
Ev'i.
> Eğer Haritadaki kayıtlı pozisyon fonksiyonu seçiliyse varış noktası harita üzerinde
bir sembol/simge olarak kaydedilir, bakınız
Harita seçenekleri (s. 27) bölümü.
Ara varış noktası veya tek varış noktası olarak
belirleyin.
1.
Ekranda menü seçeneği görünür olmadığı
takdirde, aracın o anda bulunduğu alanda
hiçbir öneri yoktur, veya bir USB cihazı bağlı
değildir.
2.
programına adres ekler.
• Tek hedef ayarla - Seyahat planındaki
tüm eski varış noktalarını siler ve geçerli
varış noktasına yönlendirmeyi başlatır.
GPS koordinatlarıyla belirlenmiş ibre pozisyonu. İsmi
göstermesini değiştirmek için Ayarlar
seçenekleri
1.
2.
Harita
Konum bilgileri'i seçin.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Hedef ayarla
Haritada işaretle'i seçin.
Artı şeklindeki göstergeyi kullanarak varılmak
istenen noktayı tespit edip belirleyin, bakınız
Menüler(s. 10) bölümü.
3.
Seyehat rehberi (Travel guide) ile arama, hazırlanmış önerilerin örneğin restoranlar, manzaralı yollar
veya görülecek yerler ve simgeler gibi çeşitli
temalardan seçmek için bulunduğu anlamına
gelir.
Arabanın tünel konsolunun arka eşya gözündeki
USB bağlantısına takılı olması gereken USB bellekte kaydedilmiş bir seyahat rehberi vardır.
Aşağıdaki kategorilerden biri üzerinden seyahat rehberini seçin.
•
•
•
•
•
• Ara hedef olarak ilave et - seyahat
Seyahat rehberi ile varış noktasını
belirleme
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Hedef ayarla
Travel guide'i seçin.
Restoranlar
Turistik cazibe yerleri
Oteller
Turistik rotalar
Diğer
Eğer seyahat rehberinde mevcutsa yürütülen
parçalar, seçmenin yanı sıra detayları ve simgeleri de görüntülemek mümkündür.
• Ayrıntılar
• Fotoğraflar
• Sesi çal
4.
Kılavuzluğu başlat'e ayarla.
İlgili bilgiler
•
•
•
Navigasyon - Karakter çarkı ve klavye (s. 12)
Navigasyon - çalışması (s. 10)
Navigasyon - seyahat programı (s. 21)
19
BELİRTİLEN VARIŞ NOKTASI, YOL VE ROTA
Navigasyon - ilgi alanı (POI)
sembolleri
Turizm merkezi
Polis/acil durum
Burada farklı ilgi alanları (PO) sembollerinin nasıl
görüntüleneceğine dair örnekler gösterilir.
Golf
Kütüphane
Sinema
Hastane veya sağlık tesisi
Eğlence parkı
Eczane
Haritada hangi POI simgelerinin çıkacağını ayarlamak için, İlgi alanı (POI) on map (s. 27) bölümüne bakınız.
Dinlenme
DİKKAT
Bir POI sembolü ile POI numarası farklı
pazarlarda farklılık gösterir.
Restoran
ATM/Banka
•
Harita verilerinin güncellenmesi ile birlikte
semboller görünüp diğerleri kaybolabilir menü sisteminde, Ayarlar Harita
seçenekleri POI simgeleri
Seçilen altında, ilgili harita sistemi için
tüm sembollerde dolaşmak mümkündür.
Bar veya cafe
Postane
Alışveriş merkezi
Eğitim kurumu
POI simgesi örnekleri, toplumsal işlevlerine
göre gruplandırılmıştır.
Otel
Demiryolu ulaşımı
Demiryolu istasyonu
Demiryolu erişimi
Oto galerisi/tamirhane
Havalimanı
Benzin istasyonu
Otobüs durağı
Araç tamirhanesi
Vapur iskelesi
Park etme
Resmi veya sosyal tesis
Devlet dairesi
20
Bankamatik
•
İlgili bilgiler
•
•
•
•
•
Navigasyon - belirtilen varış noktası (s. 16)
Navigasyon - harita seçenekleri (s. 27)
Navigasyon - yönlendirme ayarları (s. 29)
Navigasyon - harita ve sistem bilgisi (s. 40)
Navigation - kayıtlı konumların içe/dışa aktarılması (s. 32)
BELİRTİLEN VARIŞ NOKTASI, YOL VE ROTA
Navigasyon - seyahat programı
3.
Ara varış noktası için bilgi gerekiyorsa, ara
varış noktasını vurgulayın, OK/MENU ye
basın ve Bilgi'i seçin.
4.
Kılavuzluğu başlat'e ayarla.
> Mevcut seyahat programı aktifleştirilir ve
Rota önerisi(s. 22) özelliği aktifleştirilmediği sürece yönlendirme başlar.
5.
Rota önerisi özelliği aktifse rota seçin.
> Güncel seyahat programı aktifleştirildi ve
yönlendirme başladı.
Bir seyahat planı düzenleyin ve istenen istikamete seyretmek için kılavuzu başlatın.
Bir varış noktası kaydedildiğinde bir seyahat planı
oluşturulur. Sistem bir defada, maksimum 4 ara
istikamete sahip, bir seyahat programını idare
edebilir.
Durdurma kılavuzu
– Navigasyon kaynağının normal görünümünde
NAV'a basın ve Kılavuzluğu iptal et'i seçin.
> Yönlendirme kesilmiştir.
Seyahat programını aktifleştirmek için bir varış
noktası belirlenmelidir.
1.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Güzergah'i seçin.
2.
Seyahat programı içerisinde bir ara varış noktası gerekliyse Başka bir ara hedef ilave
et'i seçin.
Seyahat programına maksimum 4 ara varış
noktası eklenebilir. Sıra ayarlanabilir, aşağıdaki "Seyahat programını ayarla" bölümüne
bakın.
Devam etme rehberi
– Navigasyon kaynağının normal görünümünde
NAV'a basın ve Kılavuzluğa devam et'i
seçin.
> Yönlendirme durdurulduğu yerden devam
eder.
Seyahat programını ayarla.
1.
Ara varış noktasını aydınlat ve OK/MENU ile
doğrula.
2.
Ayarlanması gerekenleri seç ve değişiklikleri
yap:
• Sil - ara istikameti siler.
• Liste içinde kaydır - seyahat planındaki
sırayı değiştirir (sonraki başlığa bakın).
• Kaydet - ara istikameti kaydeder.
Ara varış noktalarının sıralamasını değiştir.
1. Taşınacak ara varış noktasını seç ve OK/
MENU ile doğrula.
2.
Liste içinde kaydır ile aydınlat ve OK/
MENU ile doğrula.
3.
Ara varış noktasını taşımak için TUNE'u listenin altına veya üstüne çevir. İstenilen noktaya
ulaşıldığında, OK/MENU ile doğrulayın.
}}
21
BELİRTİLEN VARIŞ NOKTASI, YOL VE ROTA
||
Seyahat planını silin
– Navigasyon kaynağının normal görünümünde
NAV'a basın ve Güzergah Güzergahı
sil'i seçin.
> Tüm ara varış noktalarını içeren güncel
seyahat programı silindi.
Navigasyon - rota
2.
İstenen eylemi seçin:
Rota detaylı veya genel bakış şeklinde gösterilebilir ve alternatif rotalar seçilebilir. Sistemin hafızasına kaydetmek için rotayı kayda almak mümkündür.
İlgili bilgiler
•
•
•
Navigasyon - belirtilen varış noktası (s. 16)
Navigasyon - rota (s. 22)
Navigation - kayıtlı konumların içe/dışa aktarılması (s. 32)
Vurgulanmış alt bölüm.
• Yeniden rota oluştur - sistem kaçınılacak bölümün de hesaba katıldığı yeni bir
rotayı hesaplar.
• Daha uzun - kaçınılacak alt bölüm uzatılır.
• Daha kısa - kaçınılacak alt bölüm kısaltılır.
• Sil - vurgulanan alt bölümler silinir ve rota
Rota - kaçınma
22
Bu fonksiyon ile sürücü rotanın gelecek yaklaşan
bölümünden kaçınmayı seçebilir. Fonksiyon
sadece alternatif sokak/caddeler olduğunda çalışır, aksi takdirde vurgulama veya parçaları görmezden gelinir.
Alternatif rotalar
1.
1.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Rota Önle'i seçin.
orijinal versiyona geri yüklenir.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Rota Hedefe
alternatif rotalar'i seçin.
BELİRTİLEN VARIŞ NOKTASI, YOL VE ROTA
2.
Önerilen bir rota veya Rota türü'i seçin:
Rota genel bakış
–
1.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Rota Detaylı rota
bilgisi'i seçin.
> Rotanın ara varış noktaları ve son varış
noktasına dair bilgiler gösterilmektedir.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Rota Rota genel
görünümü'i seçin.
> Rotanın ara varış noktaları ve son varış
noktasına dair bilgiler gösterilmektedir.
• Trafik adaptasyonu ile ECO - düşük
yakıt tüketimine3 öncelik verilir.
• Hızlı - kısa seyahat süresine öncelik verilir.
• Trafik adaptasyonu ile hızlı - asgari trafik sıkışıklığı olan kısa seyahat süresi3.
• Kısa - Kısa rotaya öncelik verilir. Rota aynı
zamanda daha küçük yollarla da ayarlanabilir.
Bir rotadaki ayrıntılı alt bölüm.
Ayrıntılı rota bilgileri
Burada iki ara varış noktası arasındaki her
kısımda bulunan öğeler gösterilmektedir, örn.
çıkışlar ve kavşaklar.
2.
Haritayı yakınlaştırma/uzaklaştırma ve rotayı
kaydırma:
• Sonraki - bir sonraki alt bölüme kaydırır.
• Önceki - bir önceki alt bölüme kaydırır.
• Yakınlaştır/Uzaklaştır - geçerli alt bölümün harita resmini büyültür/küçültür.
Kalan rotanın haritası
Bu fonksiyon rota için kalan uzaklığı görüntüler.
3
Trafik radyosundan gelen bilgilerle koordinedir.
}}
23
BELİRTİLEN VARIŞ NOKTASI, YOL VE ROTA
||
–
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Rota Kalan
rotanın haritası'i seçin.
> Seyahat programında aracın mevcut konumundan geriye kalan mesafeyi de içeren
harita resmi gösterilmektedir.
2.
Kaydetmeyi durdurmak için, OK/MENU düğmesine basın ve Rota Kaydı durdur öğesini seçin.
> Kayıttaki rota kaydedildi.
Navigasyon - rota seçenekleri
Rota seçenekleri için ayarlar diğer şeylerin
içinde, rota tipi ve rota önerilerinin sayısını içerir.
Kayıtlı rotalar menüde açılabilir Hedef ayarla
Kayıtlı konum Rotalar.
Rota tipi
1.
Fonksiyonellik ve uygun fonksiyonlar için Menüler(s. 10) bölümüne bakınız.
Bir rota kaydet
Rotayı kaydedip navigasyon sisteminin hafızasında saklayın.
1.
4
24
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Rota Rotayı
kaydet'i seçin.
> Kayıt işlemi başladı. Kayıt işlemi sürerken
ekranda REC sembolü görüntülenir.
Orta konsolun arka eşya gözüne bağlı.
Örneğin başka bir aracın GPS navigatörüne kopyalamak için kaydedilen dosyalar bir USB belleğe
4 dışarı verilebilir/aktarılabilir. Daha fazla bilgi için
bkz. (s. 32).
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Navigasyon - seyahat programı (s. 21)
Navigasyon - çalışması (s. 10)
Navigasyon - trafik bilgisi (s. 34)
Navigasyon - hatalı iz sürme (s. 44)
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar Rota
seçenekleri'i seçin.
BELİRTİLEN VARIŞ NOKTASI, YOL VE ROTA
2.
Rota türü seçin.
Rota önerileri
Ortak kullanım şeridini kullan6
• Trafik adaptasyonu ile hızlı - asgari tra-
1.
Bazen hususi yolcu araçlarının normalde yerel
otobüsler, ticari araçlar ve taksiler için ayrılmış
şeritleri kullanmaya izni olur - bu yolcu aracının bir
ya da daha fazla yolcu taşıması koşuluyla mümkündür. Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, bu tür
şeritler de uygun bir rota hesaplamasına dahil
edilir.
fik sıkışıklığı olan kısa seyahat süresi5.
• Hızlı - kısa seyahat süresine öncelik verilir.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar Rota
seçenekleri Rota önerileri'i seçin.
2.
• Kısa - Kısa rotaya öncelik verilir. Rota aynı
zamanda daha küçük yollarla da ayarlanabilir.
• Trafik adaptasyonu ile ECO - düşük
1.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar Rota
seçenekleri HOV şeridini kullan'i seçin.
2.
Ortak kullanım şeridi için ayarları seçin.
yakıt tüketimine5 öncelik verilir.
İstek üzerine yeniden yönlendirmek
Trafik bilgisine göre rotayı tekrardan hesaplama
seçeneği.
1.
2.
5
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar Rota
seçenekleri Talebe göre yeniden rota
oluştur'i seçin.
Özellik seç.
•
Kutu seçili - OK/MENU ile doğrulanmış
veya EXIT ile göz ardı edilmiş rotaları tekrardan hesaplama.
•
Kutu seçili değil - otomatik rota yeniden
hesaplama.
Trafik radyosundan gelen bilgilerle koordinedir.
fonksiyon yalnızca bu tür bilgi harita verilerine dahilse mevcuttur.
6 Bu
Rota önerileri.
Rota önerilerini kullanmak için ayarları seçin.
• 1 - seçilen seyahat programı ile uyumlu
olarak yönlendirmeyi anında başlatır.
• 3 - sistem 3 alternatif rota önerir ve yön-
lendirme başlamadan alternatiflerden birinin seçilmiş olması gerekir. Unutmayın ki
sistem 3 uygun rotayı hesap etmek
zorunda olduğu için yönlendirme başlamasında küçük uzunlukta aksamalar olur.
• Hiçbir zaman
• 2 kişi için
• 2 kişiden fazla
Ekspres şeridini kullanın6
Bazen hususi yolcu araçlarının normalde yerel
otobüsler, ticari araçlar ve taksiler için ayrılmış
şeritleri kullanmaya izni olur - bu durum yolcu aracının "yeşil araba" ya da benzeri bir sınıfta olması
koşuluyla mümkündür. Bu fonksiyon etkinleştiril-
}}
25
BELİRTİLEN VARIŞ NOKTASI, YOL VE ROTA
||
diğinde, bu tür şeritler de uygun bir rota hesaplamasına dahil edilir.
1.
2.
2.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar Rota
seçenekleri Ekspres şeridi kullan'i
seçin.
Kutu seçili - rota hesaplamada ekpres
şerit kullanılıyor.
•
Kutu seçili değil - ekpres şerit kullanılmıyor.
alanı seçin, daha fazla bilgi için aşağıdaki
"Yasaklı bölge yaratma" kısmına bakın.
• Kayıtlı konumdan - kayıtlı lokasyonlar-
dan seçme.
> Seçim kaçınılması gereken alanlar listesine eklendi.
3.
Kaçınma alanı6
Otoyolların seçimi kaldırılamaz. Rota hesaplaması
esnasında anayollar daima alternatif rota olarak
kullanılır.
1.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar Rota
seçenekleri Kaçınılacak alan'i seçin.
Listede kaçınmak istediğiniz bölgeyi aydınlatın, OK/MENU'ye basın ve Etkinleştir'i seçin.
Burada Düzenle, Devre dışı bırak ve Sil
alanları için de uygundur.
> Alandan yol hesaplaması boyunca kaçınılacak.
6 Bu
26
fonksiyon yalnızca bu tür bilgi harita verilerine dahilse mevcuttur.
Yasaklı bölge yaratma
Kaçınılacak alan, doğrudan harita üzerinde bir
kare kutu vurgulayarak seçilir.
• Haritada alan seç - haritada istenen
Ekspres şeridini kullanmak için ayarları seçin.
•
Rota boyunca kaçınmak için bir alan seçin
(eğer alan bir önceki belirtilen alan listesindeyse - bir sonraki adıma geçin):
1.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar Rota
seçenekleri Kaçınılacak alan
Haritada alan seç'i seçin.
2.
İmleç istenen alanda oluncaya kadar haritada
yana kayın.
3.
OK/MENU düğmesine basınız.
> Kırmızı bir kutu yaratıldı.
4.
Kutunun boyutunu ayarlamak için TUNE düğmesini çevirin.
5.
Kutu istenen bölgeyi kapsadığında
OK/MENU'ye basın.
> Bölge, kaçınılması gereken bölgeler listesine kaydedildi.
BELİRTİLEN VARIŞ NOKTASI, YOL VE ROTA
Bölgenin rota hesaplamaya dahil edilmemesi için
bölgenin aktifleştirilmesi gerekir, yukarıdaki "Bölgeden kaçınma" kısmına bakınız.
Trafiğin durduğu belirli noktalardan
kaçınmak 6
–
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar Rota
seçenekleri'i seçin:
•
•
•
•
•
•
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Navigasyon - trafik bilgisi (s. 34)
Navigasyon - seyahat programı (s. 21)
Navigasyon - harita seçenekleri
Haritanın nasıl gösterileceğine ve neyi göstereceğine ilişkin ayarlar buradan yapılır.
Navigasyon - belirtilen varış noktası (s. 16)
Navigasyon - çalışması (s. 10)
Otoyollardan kaçın
Ücretli yollardan kaçın
Tünellerden kaçın
Feribotlardan kaçın
Araç taşıyan trenlerden kaçın
Tam ekran harita
Ücretli yoldan kaçın
1.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar Harita
seçenekleri Tam ekran harita göster'i
seçin.
2.
Harita boyutu seçin:
DİKKAT
•
•
6 Bu
Bir yol kılavuzu girilirse, bu seçimler yapıldığında, yol kılavuzu yeniden hesaplanacağından bir seçenek işaretlendiğinde/
işareti kaıdırıldığında belirli bir gecikme
olabilir.
Tüneller, paralı yol ve otobanlar seçilmemişse mümkün olduğunca bunlardan
kaçınılır ve ancak başka makul bir alternatif olmadığı sürece kullanılır.
fonksiyon yalnızca bu tür bilgi harita verilerine dahilse mevcuttur.
•
Kutu seçildi - ekranın tümünde haritayı
gösterir.
•
Kutu seçilmedi - ör: yolcu kabini ısısı veya
yürütülen parça gibi arabaya dair bilgiler
ekranın tepesinde veya en altında gösterilir.
}}
27
BELİRTİLEN VARIŞ NOKTASI, YOL VE ROTA
||
Harita modu
1.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar Harita
seçenekleri Map type'i seçin.
2.
Haritanın ekranda nasıl gösterileceği seçilir.
2.
• Kuzeye doğru - haritanın en üstünde
daima kuzey yönü görünür. Araba sembolü, ekranın üzerinde uygun yönde hareket eder.
• 3 boyutlu harita temel - araç sembolü
merkezde ve seyir yönü ekranın yukarı kısmında olacak şekilde harita çapraz olarak
aracın üstünden gösterilir.
• 3 boyutlu harita gelişmiş - önceki
seçenek ile aynıdır, ancak harita görüntüsüne farklı nesneler, binalar vs. eklenmiştir.
Bir otoban boyunca bilgiler
1.
28
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar Harita
seçenekleri Otoyol bilgileri'i seçin.
•
Kutu seçili - Araç bir otobanda olduğunda
örneğin dinlenme alanı veya benzin istasyonu gibi üç (3) sonraki çıkış gösterilir.
Liste, en yakın çıkış listenin en altında olacak şekilde dizilir.
•
Kutu seçilmemiş - fonksiyon kapalı.
Pusula iğnesinin kırmızı ucu
kuzeyi ve beyaz ucu güneyi
gösterir. Metin tabanlı pusula
yönü grafik pusulaya bir alternatif olarak seçilebilir.
Mevcut konum hakkında bilgi
1.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar Harita
seçenekleri Konum bilgileri'i seçin.
2.
Konum bilgisini seçin.
• Map heading up - araba sembolü mer-
kezdedir ve daima ekranın üstünü işaret
eder. Harita görüntüsü, yolun nasıl kıvrıldığına bağlı olarak, araba sembolünün
altında döner.
Fonksiyon seç:
1.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar Harita
seçenekleri Pusula'i seçin.
2.
Pusula yönünün pusula iğnesi ile mi yoksa
harfler ile mi gösterileceğini seçin.
• Şu anki yol - ekran, aracın/imlecin
bulunduğu yolun/caddenin adını gösterir.
•
Enlem/Boylam - ekran, aracın/imlecin
bulunduğu konumun koordinatlarını gösterir.
•
Yok - ekran, aracın/imlecin bulunduğu
konum için hiçbir bilgi göstermez.
Pusula
Ekranın harita görüntüsünde aracın önünün hangi
yöne doğru olduğunu gösteren bir pusula bulunmaktadır.
• Grafik - pusula yönünü belirten bir pusula
iğnesi.
• Metin - N kuzey için, W batı için, S güney
için veya E doğu için pusula yönünü belirten harfler.
Harita görüntüsünün pusula yönü - ekranda yukarıda kuzey veya seyahat yönü - ayrıca ayarlanabilir, yukarıdaki "Harita modu pusula yönü" bölümüne bkz.
BELİRTİLEN VARIŞ NOKTASI, YOL VE ROTA
Haritada ilgi alanları (POI)
Harita renkleri
Navigasyon - yönlendirme ayarları
1.
1.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar Harita
seçenekleri Harita renkleri'i seçin.
Kılavuzun nasıl sunulacağı için ayarlar burada
yapılabilir.
2.
Harita renkleri için ayarları seçin.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar Harita
seçenekleri POI simgeleri'i seçin.
• Otomatik - gündüz veya gece olduğunu
tespit eden bir ışık sensörü, ekranı otomatik olarak uyarlar.
• Gün - ekranın renkleri ve kontrastı netleşir veya keskinleşir.
• Gece - ekranın renkleri ve kontrastı, sürücüye en iyi gece görüşünü sağlayacak
şekilde uyarlanır.
İşaretli POI seçenekleri haritada gösterilecektir.
2.
Haritada hangi POI simgelerin gösterilmesi
gerektiğini seçin.
Harita üzerinde kayıtlı konum
–
• Varsayılan - Seçilen işlevi ile tanımlanan
POI gösterilir.
• Seçilen - ekranda gerekli her bir POI için
AYAR düğmesi + Tamam seçeneği ile
seçim yapın.
• Yok - hiçbir POI gösterilmez.
Harita görüntüsünün okunmasını zorlaştırmaktan
kaçınmak için aynı anda ekranda görüntülenebilen POI seçeneği sayısı sınırlanmıştır - bir alanı
yakınlaştırma birden fazla POI seçeneklerinin
görünmesine olanak sağlar.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar Harita
seçenekleri Haritadaki kayıtlı
pozisyon'i seçin.
> Tüm kayıtlı konumlar gösterilmektedir.
Varış zamanı veya Kalan seyahat süresi
1.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri Varış zamanı
biçimi'i seçin.
2.
Zamanı göstermek için seçeneği seçin:
• ETA - tahmini varış zamanını gösterir
• RTA - varışa kadar kalan zamanı gösterir.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
•
Navigasyon - rota seçenekleri (s. 24)
Navigasyon - yönlendirme ayarları (s. 29)
Navigasyon - harita seçenekleri (s. 27)
Navigasyon - ilgi alanı (POI) sembolleri
(s. 20)
Navigation - kayıtlı konumların içe/dışa aktarılması (s. 32)
Ses yardımında sokak isimleri
1.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri Sesli rehber
cadde adları'i seçin.
}}
29
BELİRTİLEN VARIŞ NOKTASI, YOL VE ROTA
||
2.
Sesli yönlendirmenin neleri içereceğini seçin:
Trafiğin otomatik okunması
•
Kutu seçili - sokakların ve yolların adlarının
yanı sıra mesafe ve yön.
1.
•
Kutu seçili değil - mesafe ve yön.
Turn-by-turn7 ile navigasyon
2.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri Otom. trafik
sesli okuması'i seçin.
2.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri Adım adım
navigasyon'i seçin.
Kombine gösterge tablosunda göstermek
için ayarları seçin.
•
Kutu seçili - Seyahat programındaki bir
sonraki manevrayı ve mesafesini gösterir.
•
Kutu seçili değil - gösterim yok.
7 Sadece
30
belirli modellerde geçerlidir.
Ses seviyesi, ses ünitesinin ses düğmesi ile ayarlanabilir (mesaj devam ederken).
DİKKAT
Trafik bilgisini sesli okuma için ayarları seçin.
•
Kutu seçili - rota üzerindeki önemli trafik
aksamaları sesli okunuyor.
•
Kutu seçili değil - sesli okuma yok.
Otomatik ses uyarlama
1.
tekrar etmek için - OK/MENU'deki twice tuşuna
basın.
1.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri Ses kısılması'i
seçin.
2.
Harita ses uyumu için ayarları seçin.
•
•
Kutu seçili - Ör: radyo gibi ses ve medya
sistemi sesli yönlendirme bilgiyi okumaya
başladığında sessize alınır.
Kutu seçili değil - ses uyumu yok.
Ses kılavuzu
Yönlendirme esnasında araç bir kavşağa veya
çıkışa ulaştığında sesli mesaj bir sonraki dönüş
mesafesini ve türünü verir. Aynı zamanda kavşağın detaylı bir haritası gösterilir. Kavşağa yaklaşıldığında sesli mesaj yardımı tekrarlanır. Bir mesajı
Bluetootha bağlı bir mobil telefonda mevcut
bir telefon görüşmesi yapılırken sesli yönlendirme yoktur.
1.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri Sesli
kılavuzluk'i seçin.
2.
Sesli yönlendirme için ayarları seçin.
•
Kutu seçili - bir sonraki dönüşün mesafesi
ve türü sesli okunacak.
•
Kutu seçili değil - sesli yönlendirme yok.
Basit ses kılavuzu
Sesli yönlendirmeyle her kılavuz noktasından
önce üç (3) talimat mevcuttur - biri hazırlık niteliğinde, biri hemen önce ve sonuncusu manevranın
gerçekleştirilmesi gerektiğinde. Basit sesli yönlendirme etkinleştirildiğinde her kılavuz noktasında bir (1) talimat verilir.
BELİRTİLEN VARIŞ NOKTASI, YOL VE ROTA
1.
2.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri Basit sesli
kılavuzu kullan'i seçin.
Kaydedilmiş konum için işaret
1.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri Kayıtlı konum
bildirimi'i seçin.
2.
Kayıtlı konumlar arasında seçim yapın.
Sesli yönlendirme için ayarları seçin.
•
Kutu seçili - her bir yönlendirme noktası
için one (1) sesli yönlendirme bilgisi.
•
Kutu seçili değil - sesli yönlendirme yok.
Güvenlik kamerası
1.
2.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri Radar uyarısı'i
seçin.
Kutu seçili - Araç bir güvenlik kamerasına
yaklaştığında sesli sinyal ve simge ile
uyarma.
•
Kutu seçili değil - uyarı yok.
DİKKAT
•
Kutu seçili değil - sesli sinyal yok.
1.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri Seyahat POI
bildirimi'i seçin.
2.
Fonksiyon seç:
DİKKAT
Haritaya dahil edilmesine izin verilen bilgi türü
ulusal mevzuatta şart koşulmuştur. Güncel bilgiler için, bkz. www.volvocars.com/navi.
Kutu seçili - araç kullanıcı tarafından kaydedilmiş bir konuma yaklaştığında sesli
sinyal ile uyarı.
Fonksiyon seç:
•
Kutu seçili - araç Seyahat rehberi
(s. 16)'ndeki bir konuma yaklaştığında
sesli sinyal ile uyarı.
•
Kutu seçili değil - sesli sinyal yok.
İlgili bilgiler
•
Navigasyon - trafik bilgisi (s. 34)
Kılavuzlu dairesel turda POI için sinyal
Fonksiyon seç:
•
•
2.
•
Kutu seçili - araç Seyahat rehberi
(s. 16)'ndeki bir ilgi alanına yaklaştığında
sesli sinyal.
•
Kutu seçili değil - sesli sinyal yok.
Kılavuzlu dairesel tur için sinyal
1.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri Yönlendirmeli
tur bildirimi'i seçin.
Geçerli trafik ve hız düzenlemelerine uymak
daima sürücünün sorumluluğudur.
31
BELİRTİLEN VARIŞ NOKTASI, YOL VE ROTA
Navigation - kayıtlı konumların içe/
dışa aktarılması
DİKKAT
Kayıtlı rotaları ve konumları içe ve/veya dışa aktarın.
İlgi alanlarını dışa aktarmak için dosya formatının .gpx olması gerekir.
1.
•
Harita veritabanına POI dosyalarını eklemek belli miktarda bilgisayar bilgisi gerektirir!
•
POIdosyaları için dosya biçimi ve dosyaların İnternet'ten nasıl indirileceği ilgili üretici/dağıtıcı tarafından belirlenir. Sonuç
olarak, POI dosyalarının İnternet'ten indirilmesine dair standartlaştırılmış bir süreç
yoktur ve bu nedenle bu kullanıcı el kitabı
tam bir adım-adım açıklama göstermemektedir.
•
Herhangi bir sorunuz olduğu takdirde, bir
Volvo satıcısına danışın.
USB belleğini tünel konsolunun eşya gözüne
bağlayın.
İlgili bilgiler
2.
3.
32
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar Kayıtlı
pozisyonları al/gönder'i seçin.
Nelerin içe veya dışa aktarılması gerektiğini
seçin.
•
•
•
•
Navigasyon - belirtilen varış noktası (s. 16)
Navigasyon - seyahat programı (s. 21)
Navigasyon - rota (s. 22)
Navigasyon - ilgi alanı (POI) sembolleri
(s. 20)
TRAFİK BİLGİSİ
TRAFİK BİLGİSİ
Navigasyon - trafik bilgisi
Navigasyon sistemi sürekli dinamik yol talimatları
için kullanılan Trafik Mesajı Kanalı (TMC) üzerinden aktarılan trafik bilgilerini alır. Seyahati etkileyebilecek durumlar (örneğin kazalar, yol çalışmaları) meydana geldiğinde bu durum ekranda gösterilir ve bir varış noktası belirlendiğinde rota
yeniden hesaplanır. Yeniden hesaplama otomatik
olarak gerçekleşebilir veya onay gerektirir, bkz.
Talep üzerine yeniden rota (s. 24).
TMC, trafik bilgileri için standartlaştırılmış bir kodlama sistemidir. Alıcı otomatik olarak doğru frekansı arar.
DİKKAT
TMC tüm bölgeler/ülkelerde mevcut değildir.
Sistemin kapsama alanı sürekli yapım halindedir ve bazen güncelleme gerekli olabilir.
Trafik bilgisi varış noktasının belli olup olmayışına
göre farklı şekilde gösterilir.
Ekrandaki bu sembol geçerli
alış bölgesinde trafik bilgisinin
mevcut olduğunu gösterir.
Sembol rengi bilginin önemini
belirtir:
•
KIRMIZI - bilgi okunur ve konum haritada
görüntülenir.
•
SARI - okuma olmaz, konum haritada görüntülenir.
Bu sembol bir trafik sorununun
konumunu işaretler, daha fazla
bilgi için, Trafik bilgileri - belirtilen varış noktasıyla > haritada
Trafik bilgisi.
Harita üzerinde kaydırma fonksiyonunu açar.
DİKKAT
Trafik bilgileri tüm bölgeler/ülkelerde mevcut
değildir.
Trafik bilgilerinin aktarım alanları sürekli artmaktadır.
2.
Devreye alma/devreden çıkarma
1.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Trafik bilgileri'i
seçin.
2.
Trafik bilgilerini etkinleştirmek için kutuyu
seçin veya devre dışı bırakmak için kutunun
seçimini kaldırın.
Trafik bilgisi - belirtilen varış noktası
olmadan
Fonksiyon varış noktası seçilmeden trafik sorunlarını görüntülemenize izin verir.
34
Haritadaki trafik bilgisi
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Trafik bilgileri
Haritada trafik'i seçin.
Kaydırma fonksiyonu ile trafik problemlerini
arayın, Trafik bilgisi bölümünün aşağısındaki
açıklamaya bakın - belirlenen varış noktasıyla
> Haritadaki trafik bilgisi.
Tüm trafik
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Trafik bilgileri
Haritada trafik'i seçin.
> Sinyal alanı içerisindeki tüm trafik mesajlarının listesi gösterilir.
2.
Neyin gösterileceğini seçin, Trafik bilgisi kısmının aşağısındaki açıklamaya bakın - belirlenen varış noktasıyla > Tüm trafik.
TRAFİK BİLGİSİ
Trafik bilgisi - belirtilen varış noktasıyla
2.
Fonksiyon varış noktası girildiği zaman trafik
sorunlarını görüntüler.
3.
Bir trafik problemi seçin (yol/sokak) ve
OK/MENU ile doğrulayın.
> Örneğin şeritlerin tamamen durması gibi
en ciddi aksamalar başta olmak üzere trafik problemleri listelenmiştir.
Bir trafik problemi seçin ve OK/MENU ile
doğrulayın.
> Trafik problemine dair ek bilgiler haritadaki
yeri ile birlikte gösterilir. Harita görüntüsü
trafik sorunu etrafındaki konuma ortalanır.
Seçimi OK/MENU'ye basarak doğrulayın.
> Var olan bilgi gösterilir, örneğin
•
•
•
•
•
sokak adı/cadde numarası
Ülke
sorunun doğası
sorunun yaygınlığı
sorunun süresi
Artı çerçevesi dahilinde birden fazla trafik
sorunu varsa artının merkezine en yakın
olanı önce gösterili.
Ekranın üst kısmındaki "2/5" gibi şekiller
artı dahilindeki toplam 5 mesajın 2 numaralı bilgisinin gösterildiği anlamına gelir geriye kalan mesajlar OK/MENU tuşuna
kısa basarak taranır.
Rota boyunca trafik bilgisi dinleme
– Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Trafik bilgileri
Yolda trafiği dinle'i seçin.
> Yol rotası boyunca tüm güncel trafik
mesajları sesli okunacaktır.
Tüm trafik
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Trafik bilgileri
Bütün trafik'i seçin.
> Sinyal alanı içerisindeki tüm trafik mesajlarının listesi gösterilir. Trafik bilgisi önce
ülkeye göre (sınır bölgelerinde), sonra yol
numarası ve sokak adına göre gruplanır.
3.
Doğrudan listelenmiş bilgi
Haritadaki trafik sorunu.
Haritadaki trafik bilgisi
1.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Trafik bilgileri
Haritada trafik'i seçin.
2.
Haritayı, detaylı bilgi gereken trafik olayının
simgesi artı şeklindeki göstergeye gelene
dek kaydırın.
> Simgenin etrafında sarı bir çerçeve yanar.
}}
35
TRAFİK BİLGİSİ
||
1.
2.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Trafik bilgileri
Haritada trafik'i seçin.
> Doğrudan listelenmiş trafik sorunları
(önceki resimde iki tane) bilginin güncel
seyahat programını etkilediğini belirtir.
•
Vurguların uzunluğu trafik sorunun yaygınlığına (mesafe) tekabül eder.
•
Navigasyon - Gerçek Zamanlı Trafik
Bilgileri (RTTI)1, 2
Sürüş yönü vurgulanan caddenin yanında
gösterilir.
İnternete bağlı bir araçta gerçek zamanlı trafik
bilgileri, RTTI ile İnternet üzerinden alınabilir.
Bir trafik problemi seçin ve OK/MENU ile
doğrulayın.
> Trafik problemine dair ek bilgiler haritadaki
yeri ile birlikte gösterilir. Harita görüntüsü
trafik sorunu etrafındaki konuma ortalanır.
Yaygınlığıyla birlikte trafik sorunu.
Trafik bilgisi için alan boyutu
Harita ölçeği ne kadar trafik bilgisinin görüntülenebileceğini belirler. Ekranda gösterilen harita
alanı ne kadar genişse, o kadar fazla sayıda trafik
aksamaları gösterilebilir.
Haritadaki trafik sorunu.
Trafik sorununun yaygınlığı
Belirli trafik sorunları sadece bir konuma bağlı
olmaz daha büyük bir bölgeyi kapsayabilir.
Trafik sorununun konumu için sembole ek olarak,
geçerli mesafe de kırmızı bir artı sırası "xxxxx"
vurgulanır.
1
36
Belirli pazarlarda geçerlidir.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Navigasyon - Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri
(RTTI), (s. 36)
Navigasyon - yönlendirme ayarları (s. 29)
Navigasyon - belirtilen varış noktası (s. 16)
Navigasyon - seyahat programı (s. 21)
Olaylar ve akışla ilgili trafik bilgileri, mobil uygulamalar, kamu daireleri ve araçlardan gelen GPS
verilerinden sürekli olarak toplanır. Bir araç, trafik
akış bilgilerini talep ettiğinde aynı anda aracın
konumundaki trafik akışı hakkında isimsiz veriler
de sağlanır, bu da hizmetin işlemesine katkıda
bulunur. İsimsiz veriler sadece RTTI etkinleştirildiğinde gönderilir.
Belirli şehirlerarası rotaların yanı sıra otoyollar,
büyük yollar ve şehir dışı yollar için de mevcut trafik koşulları gösterilir.
TRAFİK BİLGİSİ
Haritada gösterilen trafik bilgileri miktarı, araçtan
olan mesafeye bağlıdır ve sadece araç konumundan yaklaşık 120 km mesafe dahilinde gösterilir.
Haritadaki metin ve semboller normal şekilde
gösterilir ve trafik akışı, yolun hız sınırına kıyasla
trafiğin yolda ne hızla hareket ettiğini gösterir.
Trafik akışı haritada, yolun her iki tarafında, seyir
yönü başına tek renkli bir çizgiyle gösterilir:
•
•
•
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Navigasyon - trafik bilgisi (s. 34)
Navigasyon - rota seçenekleri (s. 24)
Navigasyon - harita seçenekleri (s. 27)
Navigasyon - yönlendirme ayarları (s. 29)
Yeşil - aksama yok.
Turuncu - yavaş akan trafik.
Kırmızı - tıkanıklık/trafik sıkışıklığı/kaza.
Devreye alma/devreden çıkarma
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar Gerçek
Zamanlı Trafik Bilgileri Kull.'i seçin.
2.
Gerçek zamanlı trafik bilgilerini etkinleştirmek
için kutuyu seçin veya devre dışı bırakmak
için kutunun seçimini kaldırın.
DİKKAT
Trafik bilgileri tüm bölgeler/ülkelerde mevcut
değildir.
Trafik bilgilerinin kapsama alanları sürekli artmaktadır.
2
Real Time Traffic Information
37
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
Navigasyon - harita ve sistem bilgisi
Haritalar - içerik
Volvo dünyanın farklı kısımlarını kapsayan birtakım haritalar sunar. Bir harita, ilgili bilgilerle birlikte harita verileri ve yol verilerinden meydana
gelir.
Haritalar geliştirilmiş bilgilerle geliştirilmektedir ve
devamlı olarak güncellenmektedir.
Güncelleme sırasında, yeni bilgiler navigasyon
sistemine aktarılır ve eski, zamanı geçmiş bilgiler
silinir.
Sistem bilgileri
DİKKAT
Harita verileri tüm bölgeler/ülkelerde yüzde
100 kapsama alanı sunmaz.
Sistemin kapsama alanı sürekli yapım halindedir ve bazen güncelleme gerekli olabilir.
Haritalar hakkında bilgiler ve Sensus Navigation
ile ilgili diğer bilgiler için support.volvocars.com
adresini ziyaret edin.
Harita alanları
Aracın navigasyon sistemi, pazara göre farklılık
gösterir. Harita bölgesini modifiye etmeniz gerekiyor mu- Nasıl yapılacağı hakkında bilgi için bir
Volvo satıcısıyla iletişime geçin.
–
1
2
40
Navigasyon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar Sistem
bilgileri'i seçin.
> Navigasyon sistemindeki güncel durumdan yapılan bir alıntı gösterilmektedir,
örneğin harita versiyonu gibi trafik bilgisi
ve uygulamalı harita verilerinin güncel vericisi
USB hafıza çubuğunda en az 20 GB alan olmalıdır.
support.volvocars.com adresindeki bilgilere bakın.
Haritaları güncelleme
Güncellenmiş harita verileri bir USB hafızasına1
internetten2 indirilir. İndirilen güncellemenin aracın navigasyon sistemine aktarılması aracın tünel
konsolunun arka eşya gözündeki USB bağlantısı
üzerinden gerçekleştirilir.
DİKKAT
Aracın harita verileri güncellenmeden önce
başlatılır:
•
Harita verilerini indirmek ve güncellemek
için önce internetten ilgili bilgileri ve talimatları okuyun.
Güncelleme hakkında herhangi bir sorunuz
olması durumunda bir Volvo satıcısına danışın
veya www.volvocars.com/navi adresini ziyaret
edin.
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
Güncelleme
Navigasyon sistemini güncellemek için ekran talimatlarını izleyin - bu yaklaşık kalan sürenin yanı
sıra güncelleme işleminin ilerlemesini gösterir.
DİKKAT
Güncelleme sırasında çoğu eğlence - haber
fonksiyonu devre dışıdır ya da azalır.
1.
Motoru çalıştırın.
2.
Güncellemeyi içeren USB hafıza çubuğunu
aracın USB bağlantısına takın ve ekrandaki
talimatları izleyin.
> Gösterge ekranı Harita güncelleme bitti
gösterir. Navigasyon sistemi fonksiyonlarının tümü tekrardan kullanılabilir.
DİKKAT
Belirli durumlarda harita verilerini güncelleme
bu kılavuzda açıklanmayan yeni özellikler ekleyebilir.
Güncelleme bittiğinde ekran Harita güncelleme
bitti'i gösterir.
İlgili bilgiler
•
•
•
Navigasyon - lisans sözleşmesi ve telif hakkı
(s. 45)
Navigasyon - menüye genel bakış
Navigasyon sistemi menülerindeki olası seçenekler ve ayarlara genel bakış.
Navigasyon - hatalı iz sürme (s. 44)
Menünün 3 kademesi gösterilmektedir. Kendi ayrı
bölümlerinde anlatılan daha fazla alt menü ile karşılaşmak mümkündür.
Sensus Navigation (s. 7)
–
Navigasyon kaynağındaki normal görünümde
OK/MENU basarak menü sistemini açın.
Sesli rehberliği tekrarla
(s. 29)
Hedef ayarla
(s. 16)
Ev
(s. 16)
Adres
(s. 16)
Ülke:
Şehir:
Sokak:
Numara:
Kavşak:
Kesilmiş bir güncellemeye devam etmek
Motor durduğunda güncelleme tamamlanmamışsa motor yeniden çalıştırıldığında USB hafızasının hala bağlı olduğu taktirde işlem kaldığı yerden devam eder. Eğer USB hafıza bağlı değilse motoru çalıştırın ve ardından USB hafızasının
bağlayın.
Tek hedef ayarla
Ara hedef olarak ilave et
Bilgi
Kaydet
}}
41
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
||
İlgi noktası (POI)
(s. 16)
(s. 16)
Travel guide
Ada göre
Ülke:
Kılavuzluğu başlat
Kategoriye göre
Posta kodu
Ayrıntılar
Araç yakınında
Sokak:
Fotoğraflar
Rota üzerinde
Numara:
Sesi çal
Hedef yakınında
Kavşak:
Sesi duraklat
Haritada bir noktaya yakın
Tek hedef ayarla
Kayıtlı konum
(s. 16)
Tek hedef ayarla
Sil
Hepsini sil
Önceki hedef
(s. 16)
Ara hedef olarak ilave et
Bilgi
Kaydet
Başka bir ara hedef ilave et
(s. 16)
Güzergahı sil
Tek hedef ayarla
Rota
Ara hedef olarak ilave et
Önle
Yeniden rota oluştur
Kaydet
Daha uzun
Sil
Tek hedef ayarla
Hepsini sil
Ara hedef olarak ilave et
(s. 16)
(s. 22)
Bilgi
Haritada işaretle
(s. 21)
Kılavuzluğu başlat
Format:
Tek hedef ayarla
İnternet araması
Güzergah
Bilgi
Enlem ve boylam
(s. 16)
Güzergah
Ara hedef olarak ilave et
Kaydet
Düzenle
42
Posta kodu
(s. 16)
Daha kısa
Sil
Hedefe alternatif rotalar
(s. 22)
Detaylı rota bilgisi
(s. 22)
Kaydet
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
Rota genel görünümü
(s. 22)
Rota seçenekleri
Harita seçenekleri
Sonraki
Rota türü
Tam ekran harita göster
Önceki
Talebe göre yeniden rota
oluştur
Map type
Yakınlaştır
Rota önerileri
Uzaklaştır
HOV şeridini kullan
Kalan rotanın haritası
(s. 22)
Ekspres şeridi kullan
Rotayı kaydet
(s. 22)
Kaçınılacak alan
veya
Otoyollardan kaçın
Kaydı durdur
Ücretli yollardan kaçın
Trafik bilgileri
(s. 34)
Bütün trafik
(s. 34)
Haritada trafik
Kılavuzluğu iptal et
veya
Kılavuzluğa devam et
Ayarlar
(s. 24)
(s. 21)
Tünellerden kaçın
(s. 27)
Otoyol bilgileri
Konum bilgileri
Pusula
POI simgeleri
Harita renkleri
Haritadaki kayıtlı pozisyon
Kılavuzluk seçenekleri
Feribotlardan kaçın
Varış zamanı biçimi
Araç taşıyan trenlerden
kaçın
Sesli rehber cadde adları
Ücretli yoldan kaçın
Otom. trafik sesli okuması
(s. 29)
Adım adım navigasyon
Ses kısılması
Sesli kılavuzluk
Basit sesli kılavuzu kullan
Radar uyarısı
Kayıtlı konum bildirimi
Seyahat POI bildirimi
Yönlendirmeli tur bildirimi
}}
43
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
||
Navigasyon - hatalı iz sürme
Sistem bilgileri
(s. 40)
FAV tuş opsiyonları
FavorilerA
Aşağıda navigasyon sistemi olması gerektiği gibi
çalışmadığı durumlarda karşılaşılabilecek örnekler vardır.
Kayıtlı pozisyonları al/gönder
(s. 32)
Aracın harita üzerindeki konumu yanlış
A
Kullanıcı el kitabından Favoriler bölümüne bakın.
İlgili bilgiler
•
•
Navigasyon - çalışması (s. 10)
Sensus Navigation (s. 7)
Navigasyon sistemi, yaklaşık 20 metrelik bir hassasiyette aracın konumunu gösterir.
Birbirine paralel uzan yollarda, kıvrımlı yollarda,
çok katmanlı yollarda ve herhangi belirgin dönüş
olmaksızın uzun mesafe sürüşün ardından hata
şansı çok yüksektir.
Yüksek dağlar, binalar, tüneller, viyadükler, alt/üst
geçitler vb. de GPS sinyallerinin alımında olumsuz
etkiye sahiptir, bu aracın konumun hespalanmasındaki hassaslığın düşmesi anlamına gelir.
Sistem her zaman ne hızlı/en kısa
rotayı hesaplamıyor
Aracın harita üzerindeki konumu nakliye
sonrası hatalı
Araç, örneğin; feribot veya trenle ya da GPS sinyalini alımına sekte vurabilecek herhangi bir
şekilde nakledildiyse, aracın konumunun doğru
şekilde hesaplanması 5 dakikaya kadar sürebilir.
Aracın akü bağlantısı kesildikten sonra
aracın harita üzerindeki konumu yanlış
GPS anteninden güç kesildiyse, GPS sinyallerinin
doğru şekilde alınması ve aracın konumunun
hesaplanması 5 dakika alabilir.
Lastik değişiminin ardından ekranda
araç sembolü kararsız davranıyor
Rota hesaplanırken, mesafe, yolun genişliği, yolun
tipi, sağa veya sola dönüşlerin sayısı, dolambaçlı
yollar vb. en iyi teorik rotayı bulmak için hep birlikte hesaba katılırlar. Bölge hakkındaki bilgi ve
tecrübeye dayalı olarak daha verimli bir rota
seçimi yapılabilir.
GPS alıcısına ek olarak, aracın hız sensörü ve
gayro pusula aracın geçerli konumunu ve seyahat
yönünü hesaplamada yardımcı olurlar. Yedek lastiği taktıktan sonra veya yaz lastiklerinden kış lastiklerine geçildiğinde, sistemin yeni tekerleklerin
boyutlarını "öğrenmesi" gerekir.
Sistem engellemeyi seçtiğim halde
paralı yolları, otobanları ve feribotları
kullanıyor
Sistemin optimum bir şekilde çalışması için, sürüş
sırasında, uygun bir konumda, aracın direksiyonunun birkaç kez tam kilitli pozisyona kadar döndürülmesi önerilir.
Teknik nedenlerle, uzun mesafede uzanan bir rota
hesaplarken sadece daha geniş yolları kullanabilmektedir.
44
Paralı yollardan ve otobanlardan kaçınmayı seçtiyseniz, mümkün olduğunca geniş şekilde kullanılmalarından kaçınılır ve sadece bir başka mantıklı
alternatifi yoksa kullanılırlar.
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
Harita görüntüsü gerçek durumla
uyuşmuyor
Yol ağının sürekli genişletilmesi ve yeniden inşa
edilmesi, sürekli yeni trafik kurallarının ortaya çıkması, vs. gibi faktörler nedeniyle, harita veritabanı
her zaman eksiksiz değildir.
Haritalarda saklanan bilgiler sürekli olarak geliştirilmekte ve güncellenmektedir. En güncel harita
verilerini indirmek için bkz. Haritaların güncellenmesi (s. 40). Haritalar vs. hakkında daha fazla
bilgi için ayrıca support.volvocars.com adresini de
ziyaret edin.
Zaman zaman haritanın ölçeği değişiyor
Belirli bölgelerde ayrıntılı harita bilgisi yoktur.
Ardından sistem otomatik olarak büyütme derecesini değiştirir.
Ekrandaki araç sembolü ileri atlar veya
döner
Sistem sürüşe başlamadan önce aracın konumunu ve hareketini algılayabilmek için birkaç
saniyeye ihtiyaç duyabilir.
Sistemi ve motoru kapatın. Tekrar çalıştırın fakat
sürüşe başlamadan önce bir süre hareketsiz bekleyin.
Uzun bir yolculuğa çıkacağım, ancak
geçmek istediğimi şehirler için belirli bir
rota belirtmek istemiyorum - nasıl
basitçe bir seyahat programı
oluşturabilirim?
Artı imlecini kullanarak varış istikametini doğrudan harita üzerinde belirleyin. Ara istikametlere
doğru sürüş yapmakta olsanız bile sistem otomatik olarak son varış istikametine doğru size kılavuzluk etmeye başlar.
Harita bilgilerim güncel değil
Haritalarda saklanan bilgiler sürekli olarak geliştirilmekte ve güncellenmektedir. En güncel harita
verilerini indirmek için bkz. Haritaların güncellenmesi (s. 40). Haritalar vs. hakkında daha fazla
bilgi için ayrıca support.volvocars.com adresini de
ziyaret edin.
Hangi harita versiyonunun kullanıldığını
kolayca nasıl kontrol edebilirim?
Kapsanan sürüm ve coğrafi alan hakkında bilgi
edinmek için menü sistemini Ayarlar Sistem
bilgileri için arayın, bkz. (s. 40).
İlgili bilgiler
•
•
•
Navigasyon - harita ve sistem bilgisi (s. 40)
Navigasyon - rota (s. 22)
Navigasyon - rota seçenekleri (s. 24)
Navigasyon - lisans sözleşmesi ve
telif hakkı
Aşağıdaki metin Volvo'nun üretici/geliştiricilerle
yaptığı sözleşmedir.
Telif hakkı
Avrupa
Austria
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Contains content of Stadt Wien – data.wien.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at http://
www.cirb.irisnet.be/catalogue-de-services/urbis/
telechargement .
Includes content made available by AGIV.
Croatia
© EuroGeographics.
}}
45
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
||
Cyprus
© EuroGeographics.
Estonia
© EuroGeographics.
Finland
Contains data from the National Land Survey of
Finland Topographic Database 06/2012. (Terms
of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501).
Contains data that is made available by Itella in
accordance with the terms available at: http://
www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_terms_of
-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung
der zuständigen Behörden entnommen.
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
.
46
Contains Content of “Stadt Köln – offenedatenkoeln.de”, licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Great Britain
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright
and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
©The Chief Pleas of Sark
©The Royal Court of Guernsey
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Ireland
Contains data made available by the Dublin City
Council Multi Story Car Parking Space Availability
as of 2013-11-02, licensed in accordance with
http://psi.gov.ie/files/2010/03/PSILicence.pdf .
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica ed
al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Contains data from Trasporto Passeggeri EmiliaRomagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Bolgona licensed
under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes content of Comune di Cesena licensed
under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute, and
Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna, Comune
di Torino, Comune di Pisa, Comune di Trapani,
Comune di Vicenza, Regione Lombardia, Regione
Umbria, licensed under http://www.dati.gov.it/
iodl/2.0/ and updated by licensee September 1,
2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Includes content of Comune di Milano, licensed
under http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana della
Carnia”, licensed under http://www.dati.gov.it/
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
iodl/2.0/ and updated by licensee December 1,
2013.
Slovenia
© EuroGeographics.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Includes content of Regione Sardegna, licensed
under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and
updated by licensee May 1, 2014
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
Moldova
© EuroGeographics.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority
Includes data under the Norwegian licence for
Open Government data (NLOD), available at
http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
Contains information copyrighted by ©
Kartverket, made available in accordance with
http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by /3.0/
legalcode .
United Kingdom
Contains public sector information licensed under
the Open Government License v.1.0 (see the
license http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/
open-government-licence/).
Adapted from data from the Office for National
Statistics licensed under the Open Government
Licence v.1.0.
İlgili bilgiler
•
•
Navigasyon - harita ve sistem bilgisi (s. 40)
Sensus Navigation (s. 7)
Contains content of Administración General de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go Open
v1.0, available at http://data.goteborg.se/
goopen .
Poland
© EuroGeographics.
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Portugal
Source: IgeoE – Portugal.
Ukraine
© EuroGeographics.
47
ALFABETİK İNDEKS
ALFABETİK İNDEKS
A
Arıza giderme
sensus navigation
İ
İlgi alanları, ayrıca bkz: POI
P
20
44
K
D
Karakter çarkı
21
Kılavuzluk seçenekleri
29
Durdurma kılavuzu
21
Kılavuzu başlat
21
Klavye
12
G
36
Güvenlik kamerası
29
40
Haritaların güncellenmesi
40
Harita seçenekleri
27
harita verileri
40
Hız kamerası
29
Pusula
27
R
Rota
alternatif rotalar ve rota genel görünümü
22
22
M
Menüler
Kaydırma menüsü
menüye genel bakış, navigasyon
S
10
41
H
Harita alanları
16
20
12
Devam etme rehberi
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (RTTI)
POI
belirtilen varış noktası
Semboller
O
Otomobil nakliyesi
44
13
Sesli kılavuz
29
Seyahat programı
21
Seyahat programını sil
21
seyahat zamanı
29
T
Ö
Ölçek
değişim
Ses kontrolü
34
Telif hakkı
45
Trafik bilgileri
34
49
ALFABETİK İNDEKS
U
USB bağlantı
7
V
50
Varış yeri
16
varış zamanı
29
TP 24467 (Turkish), AT 1717, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement