Volvo C70 2008 Quick Guide

Volvo C70 2008 Quick Guide
VOLVO C70
QUICK GUIDE
Yenİ vOlvO'nUzA HOŞgelDİnİz!
Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.
Bu Quick Guide okuduktan sonra yeni Volvonuzu çok daha fazla
beğeneceksiniz. Ayrıntılı bilgileri Kullanıcı el kitabında bulabilirsiniz.
Uyarı metinleri ve diğer önemli bilgiler bu klasörde değil sadece
Kullanıcı el kitabında mevcuttur. Kullanıcı el kitabında en güncel bilgiler
bulunmaktadır.
Seçenekler yıldız (*) işareti ile belirtilmiştir.
AnAHTAR & UzAKTAn KUMAnDAli
Kapıları, kapılardaki* eşya gözlerini,
bagaj kapağını ve kayaklığı kilitler ve
alarmı devreye sokar. 30 saniyenin
ardından kapılar ikinci kez kilitlenir ve
içeriden açılamaz.
Kapılar, kapılardaki saklama bölmeleri*,
bagaj kapağı, kayaklık ve direksiyon
simidinin kilidini açar ve alarmı1 devreden çıkartır.
Bagaj kapağının kilidini açar. (Bagaj
kapağı açılmaz.)
Yan dikiz aynalarındaki*,kabindeki ve
araç plakasındaki lambayı 30 saniye
süreyle2 yakar. Göstergeler ve park
lambaları yanar.
AnAHTAR Dİlİ
Örneğin, araçta elektrik gücü olmadığı hallerde
torpido gözü, sürücü kapısı/bagaj bölmesi
kilidini açma/kilitlemek için kullanılır.
Acil durumda bagaj kapağını açma kilidi.
SOĞUK çAliŞTiRMA
DiKKAT
Yeterli emisyon kontrolünün sağlanması için
rölanti hızı kısa bir süre biraz yüksek olabilir.
SİnYAl lAMBAlARi
A. Kısa sekans,üç kere yanıp söner.
B. Sürekli yanıp sönme sekansı.
"Panik" düğmesi. Acil durumlarda
alarmı devreye sokmak için basın ve
3 saniye süreyle basılı tutun. Alarmı kilit
açma düğmesiyle kapatınız.
1. Kilitler açıldıktan sonraki 2 dakika içinde kapılardan
biri/bagaj kapağı açılmazsa otomatik yeniden kilitleme devreye girer.
2. Süre 30, 60 veya 90 saniye olarak ayarlanabilir; bkz.
Kullanıcı El Kitabı.
OTOMATİK MARŞ (2.4i, T5 ve D5 için
geçeRliDiR)
Kontak anahtarını konum iii'e çeviriniz/tuşlayınız ve bırakınız. Motor otomatik olarak çalışır.
Dizel motorların motor çalıştırılmadan önce ii
konumunda ön ısıtmaya tabi tutulması gerekir.
DİReKSİYOn SİMİDİnİn AYARlAnMASi
UYARi! Direksiyon simidini yola çıkmadan önce
ayarlayınız; asla sürüş esnasında ayarlamayınız.
iŞiK DÜĞMeleRİ
Far seviye ayarı, Bi-Xenon farlar için
otomatik*
Otomatik kısa far ve uzun far yanıp
söner. Uzun far aktive edilemeyebilir.
Park lambaları
Kısa far, kontak kapalı olduğunda
kapanır. Uzun far aktive edilebilir.
ekran ve gösterge aydınlatması
Ön sis lambaları*
Arka sis lambası, bir lamba
A
B
Uzu far selektörü
Kısa far/uzun far arası geçiş Yaklaşma aydınlatması.
YAKiT DOlDURMA
OTOMOBİlİn BAKiMi
Boyanın otomatik araç yıkamasından ziyade
elle yıkanması daha iyidir. Ayrıca boya yeni
olduğunda çok daha hassastır. Bu sebeple
yeni bir araçta ilk bir kaç süreyle aracın elle
yıkanması önerilmektedir.
Deri döşeme, düzenli temizlik gerektirir. Deri
bakım ürünleriyle yılda bir ila dört kez veya
gerektiği zaman bakım yaptırılması önerilir.
Deri bakım ürünleri, Volvo bayilerinde mevcuttur.
Yakıt dolum kapağını açınız, yakıt doldurma
esnasında depo kapağını asınız.
BliS – KÖR nOKTA Bİlgİ SİSTeMİ*
OTOMATiK ARAç YiKAMA
BLIS gösterge lambasının kör noktada
herhangi bir araç olmadığı halde yanması
durumunda, bunun sebebi yol yüzeydeki ıslak
kısımların parlaması, yol yüzeyinde aracın kendi gölgesinin oluşması veya kamera için düşük
güneş ışığı bulunması olabilir.
Otomatik araba yıkama öncesinde anteni
çıkartınız. Çıkartmak için anteni saatin aksi
yönde çeviriniz.
BLIS sisteminde bir arıza meydana gelmesi
durumunda gösterge ekranında KÖR nOKTA
SİST. SeRvİS geReK ibaresi görüntülenir.
SeS SİSTeMİ
RADYO
6 Döndürerek radyo istasyonunu seçiniz.
10 Sol/Sağ ok tuşlarını veya ScAn (8)
düğmesini kullanarak istasyon arayınız.
FM1'de 0-9 düğmelerine ve FM2'de 0-9
düğmelerine basarak 20 istasyona kadar
kaydedebilirsiniz. Bir istasyon kaydedildiğinde bu ekranda görünür.
11 İstasyonların otomatik kaydedilmesi.
Yaklaşık 2 saniye süreyle AUTO üzerine
basınız. İstasyonların otomatik kaydedilmesi ekranda görüntülenir. En kuvvetli on
radyo istasyonu otomatik olarak kaydedilir.
Ardından bir istasyon seçmek için 0-9
seçeneklerine basın.
cD çAlAR
1 On/Off (Açık/Kapalı) ve ses şiddeti.
On/Off (Açık/Kapalı) üzerine basınız. Ses
şiddetini ayarlamak için çeviriniz. Radyo,
TP, ahizesiz* ve RTI* ses şiddeti bağımsız
olarak kaydedilir.
2 FM1, FM2 veya AM radyo
4 gösterge ekranı, saat kişisel ayarlarla
ayarlanır.
10 Sol/Sağ okunu kullanarak CD'de çalan
parçayı değiştiriniz veya döndürünüz (6).
Yukarı/Aşağı okları kullanarak cD
diskini 2 seçiniz.
3 Bir cD'nin çıkartılması. Kısa bir basış
mevcut CD'nin çıkartılmasını sağlar. Uzun
bir basış tümünü2 çıkartır.
7 cD disklerinin doğrudan seçimi 2 . 1-6.
seçeneklerine basınız.
5 MODe (MOD). cD veya AUX
6 Ses kalıbı, Ses kalıbını, örn; BASS, Dolby
1
Pro Logic II* veya SUBWOOFER* seçmek
için basınız. Ayarlamak için çeviriniz.
9 MenU, AUX, ses şiddeti ve gelişmiş ses
ayarları.
1. AUX girişi, örn; MP3 çalar için (en iyi ses için ses
şiddetini orta değere ayarlayın)
2. Sadece CD değiştirici*.
Ön cAM SileceKleRi ve YAĞMUR SenSÖRÜ*
#
Tek silme
0
Kapalı
%
Aralıklı silme, ayarlamak için döndürünüz (2).
normal hız
F
Yüksek hız
G
Ön cam ve far yıkama
$
C
0
A
B
G
D
E
F
A
B
Yağmur sensörünü devreye sokar.
Konum D-F yağmur sensörünü devreden
çıkartır.
Ayar düğmesini kullanarak hassasiyeti
ayarlayınız.
Yağmur sensörü gösterge lambası
Açık.
eleKTROniK KliMA KOnTROlÜ, ecc*
OTOMATİK KUMAnDA
AUTO (OTO.) modunda ECC sistemi tüm
fonksiyonlara otomatik olarak kumanda ederek
sürüşü optimum hava kalitesi ile daha kolay
hale getirir.
MAnÜel KUMAnDA
Fan hızı
Hava dağılımı
Yan camlar ve ön camdaki buharı
çabucak gidermek için Buz çözücüyü
kullanınız.
Hava kalite sistemi* Açık A.
İç Hava Dolaşımı Açık M.
Klima Açık/Kapalı.
1 Otomatik
Ayarlanan sıcaklığın ve diğer fonksiyonların
otomatik olarak kumanda edilmesi için
AUTO (OTO.) seçeneğine basınız.
2 Sıcaklık
Sol l veya sağ R tarafın tek tek ayarlanması için basınız. Gerekli sıcaklığa
döndürünüz. Ayarlanan sıcaklık ekranda
görüntülenir.
Arka cam ve yan ayna buz çözücüleri.
Otomatik devreden çıkartma1.
1. Arka pencere 12 dakika. Aynalar 6 dakika.
PAcOS*, HAvA YASTiĞini DevReDen çiKARTMA
PAcOS (Passenger Airbag Cut Off Switch
– Yolcu Hava Yastığı Kapatma Anahtarı)
On/OFF (AçiK/KAPAli) konuma getirmek için
kontak anahtarını kullanınız.
UYARi
Hatalı kullanım hayati tehlike doğurabilir.
Kullanımla ilgili en küçük endişede Kullanıcı
Kılavuzuna başvurunuz.
OFF (KAPAli): Hava yastığı devre dışındadır. İç dikiz aynasın üzerindeki uyarı lambasında PASSengeR AiRBAg OFF ibaresi
görünür.
Çocuk minderi veya çocuk koltuğunda bir
çocuk ön yolcu koltuğuna oturabilir ancak
140 cm'den uzun boylu yolcular asla oturmamalıdır.
On (AçiK): Hava yastığı aktive edilir.
Boyu 140 cm'den uzun yolcular ön koltukta oturabilir fakat bu yolcular çocuk minderi veya
çocuk koltuğunda asla oturmamalıdır.
YOl BilgiSAYARi ve YOl ÖlçeRleR
YAKiT
YOl BİlgİSAYARi
1 Düşük yakıt seviyesi
8 litre benzin (7 litre dizel) kalmıştır.
2 Yakıt göstergesi.
Ok, sağ taraftaki yakıt doldurma kapağını
göstermektedir.
YOl ÖlçeRleR
5 ekranda ayrı ayrı iki yol ölçer görünür,
T1 & T2.
3 Kısa bir süre bastırarak T1 & T2 arasın-
6 Bir mesajı silmek için basınız.
7 Mesela ekranda (4) KİLOMETRE YAKIT
BİTENE DEK ibaresini görüntülemek için
döndürünüz.
da geçiş yapınız. Mevcut ölçüm cihazını
uzun süreyle bastırarak sıfırlayınız.
8 Mevcut konumu sıfırlayınız. Bir kez
uzun süreyle basılması durumunda bütün
fonksiyonlar sıfırlanır
ÖneMli
KİlOMeTRe YAKiT BİTene DeK önceki
sürüş şartlarına göre hesaplanmış tahmini bir
değerdir.
SÜRÜcÜ KAPiSinDAKİ KUMAnDA PAnelİ
2
1
1
L R
Kapı aynalarının katlanması*, eşzamanlı olarak l ve R üzerine basınız.
Uzatmak için yeniden basınız.
2
OTOMATİK cAM
Kapılar açıldığında/tavan çalıştırıldığında
pencereler otomatik olarak yaklaşık 2 cm açılır.
Pencereler otomatik olarak kapanır.
Yan aynaların ayarlanması,
l veya R seçeneklerini seçiniz. Kol ile
ayarlayınız.
Manüel camlar
2
Otomatik camlar
Düğmenin sağ tarafına bir kez basılmasının ardından bütün pencereler
aynı anda açılır. Kapatmak için düğmenin sol tarafına basılı tutun.
TAvAnin çAliŞTiRilMASi "TOP DOwn & TOP UP"
2,0m
0,2m
HAziRliKlAR
Şapkalıkta, tavanda ya da bagaj kapağında hiç
nesne olmamalıdır.
•
2 m yükseklik ve 0,2 m arka.
•
Düz satıh.
•
Dış sıcaklık -10 °C'nin üzerinde.
•
Kapalı kargo ayırıcı ve bagaj kapağı.
•
Araç duruyor olmalı.
•
Çalışma esnasında tavanın hareketli parçalarını yakınında hiç kimsenin olmadığından emin olunuz.
Tavan çalıştırıldığında yan pencereler bir kaç
santimetre alçalır. Ardından otomatik olarak
eski konumuna geri döner.
çAliŞTiRMA
1.
2.
3.
Motor rölantide.
Fren pedalına basınız.
Bir sinyal sesi gelip TAVAN KAPALI/
TAVAN AÇIK mesajı görünene kadar (A)
veya (B) düğmesine basılı tutunuz.
4.
Düğmeyi bırakınız.
BAgAj PeRDeSi
YÜKleMe YARDiMciSi
Bagaj ayırıcı, açılır tavana yer açmak için
bagaj bölümünü kısıtlar.
1. Yükleme sırasında bagaj ayırıcıyı
kaldırınız.
2. Tavanı indirmeden önce bagaj perdesini tam olarak mandallara (3) indiriniz.
Bagaj perdesindeki etikete bakınız.
Yüklemeyi gerçekleştirmek için alçaltılmış
tavanı kaldırınız/indiriniz.
Düğmeye basınız ve tavan yükselene kadar
bir kaç saniye bekleyiniz. Bagaj perdesini
kaldırınız, yükleyiniz ve ardından tamamen
katlayınız.
İndirmek için düğmeye yeniden basınız.
Ön KOlTUĞUn AYARlAnMASi
6
+
-
1
2
3
4
Bel desteği
Koltuk arkalığı yatıklığı
Koltuğu kaldırma/indirme
Koltuk minderi ön kenarı kaldırma/indirme
5 İleri/geri
6
6 easy entry & kemer kılavuzu
Manuel koltuk
A. Emniyet kemerini daima kılavuzdan çıkartınız.
elektrikli koltuk*
A. Emniyet kemerini daima kılavuzdan çıkartınız.
B. Kolu çekiniz ve arkalığı katlayınız.
C. Koltuk ileriye doğru hareket ettiğinde düğmeye basılı tutunuz. Koltuğu geriye oynatmak
için düğmeyi yeniden basılı tutunuz.
SAKlAMA AlAnlARi, 12 v SOKeT & AUX
Ön/arka orta konsoldaki 12 v'luk soket kontak
anahtarı i veya ii konumundayken çalışır. Bagaj
bölmesinin sağ tarafındaki 12 v'luk soket her
zaman devrededir.
Aracın ses sisteminde, AUX çıkışı kullanılarak
bir MP3 çalar vb. ile müzik çalınabilir.
ÖneMli
Motor çalışmıyorken bagaj bölmesindeki 12 V
soketi kullanmak aküyü bitirebilir.
TP 9310 (Turkish). AT 0720. Printed in Sweden, Göteborg 2007, Copyright © 2000-2007 Volvo Car Corporation.
B. Kolu çekiniz ve koltuğu ileri oynatınız.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement