Volvo | S60 | Sensus Infotainment | Volvo S60 2016 Late Sensus Infotainment

Volvo S60 2016 Late Sensus Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
DEĞERLI VOLVO SAHIBI
VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER!
Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit
ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın
rahatı ve güvenliği dikkate alınarak tasarlanmıştır.
Volvo, dünyadaki en güvenli otomobillerden biridir. Volvo'nuz aynı zamanda tüm güncel güvenlik
ve çevre gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Otomobilinizden alacağınız keyfi arttırmak için, bu
kullanıcı el kitabında yer alan donanım, talimat ve
bakım bilgilerini öğrenmenizi öneririz.
İçindekiler
01 GİRİŞ
02 MY CAR
Giriş............................................................. 7
Volvo Sensus.............................................. 7
İnternet üzerinde araç hakkında destek
ve bilgi......................................................... 8
MY CAR....................................................
MY CAR - arama yolları............................
MY CAR - menü seçenekleri.....................
MY CAR - Araç ayarları.............................
MY CAR - sürüş destek sistemi................
MY CAR - Sistem seçenekleri...................
MY CAR - Klima kontrolü ayarları.............
MY CAR Bilgi............................................
03 İNFOTAİNMENT
11
12
12
14
15
16
17
18
Infotainment..............................................
Infotainment - genel bakış........................
Infotainment - sistemin çalıştırılması.........
Kulaklık girişli arka kontrol paneli*............
Favoriler....................................................
Favori olarak kaydet..................................
Infotainment - ses ayarları.........................
Infotainment - genel ses ayarları...............
Infotainment - gelişmiş ses ayarları..........
Ekolayzerin ayarlanması............................
Ses profilini ayarlama................................
Ses seviyesinin ayarlanması ve otomatik
ses kontrolü..............................................
Radyo........................................................
Radyonun ayarlanması..............................
Otomatik radyo ayarı.................................
Radyo istasyonu listesi*............................
Manuel radyo ayarı....................................
Κnayarlı radyo istasyonları........................
RDS fonksiyonları......................................
Kaza ve afet durumunda alarmlar.............
Trafik bilgisi (TP)........................................
Gelişmiş Diğer Ağlar (EON).......................
Haber yayınları..........................................
01 02 03
2
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
20
20
21
25
25
26
26
27
27
28
28
28
29
29
30
30
31
31
32
33
33
34
34
İçindekiler
Radyo programı türleri (PTY).....................
Radyo programı türlerini arama PTY.........
Radyo programı türlerini göster (PTY).......
Araya giren radyo programı türleri için
ses kumandası (PTY)................................
Radyo metni..............................................
Otomatik radyo frekansı güncelleme (AF).
Bölgesel radyo programları (REG)............
Radyo frekanslarını tara............................
RDS fonksiyonlarının sıfırlanması..............
Dijital radyo (DAB)*....................................
Kanal gruplarının saklanması (Koro
öğren)........................................................
Kanal grubu listesinde gezinme (Takım)...
DAB'dan DAB'a bağlantı...........................
Dijital radyo (DAB)* - dalga boyu..............
Dijital radyo (DAB)* - alt kanal...................
Dijital radyo (DAB)* - sıfırlama...................
Medya çalar..............................................
CD/DVD*...................................................
CD/DVD* disklerinin oynatılması ve
menülerde gezinme...................................
Müzik/video dosyaları içeren kaydedilmiş
disklerin oynatılması ve menülerde
gezinme*...................................................
34
35
35
Hızlı ileri/geri sardırma...............................
Diskteki bir parçayı veya müzik dosyasını
tarama.......................................................
Diskteki parçaların veya müzik dosyalarının rasgele seçilmesi.................................
DVD* video disklerinin oynatılması ve
menülerde gezinme...................................
DVD* video disklerinin oynatılmasında
kamera açısı..............................................
43
Bluetooth® cihazın* ayrılması.................... 54
Bir Bluetooth® aygıtını çıkarma*................ 55
03 03 03
36
36
36
37
37
37
38
DivX® Video On Demand*.........................
Görüntü ayarları*.......................................
Medya çalar - uyumlu dosya formatlar.....
Harici ses kaynağı AUX/USB* girişi ile......
AUX/USB* girişi üzerinden harici ses
kaynağı bağlama.......................................
Harici ses kaynağının oynatılması ve
menülerde gezinme*.................................
Harici ses kaynağı iççin ses seviyesinin
ayarlanması...............................................
43
43
44
45
45
45
46
47
38
38
39
39
39
40
40
40
Bir Bluetooth® cihazın* bağlanması ve
ayrılması.................................................... 51
41
Bir Bluetooth® cihazın* kaydedilmesi........ 52
42
48
49
50
Bluetooth®* Medyası ................................ 51
Bluetooth® cihazın* otomatik olarak
bağlanması................................................ 53
Başka bir Bluetooth® aygıtı seçme*.......... 53
Bluetooth® ahizesiz telefon*...................... 55
Bluetooth® ahizesiz telefon* - genel
bakış.......................................................... 56
Telefonla arama ve cevap verme*............. 56
Bluetooth® ahizesiz telefon* - ses ayarları............................................................. 57
Bluetooth®* versiyon bilgisi.......................
Telefon rehberi*.........................................
Telefon rehberi* - kişiler için hızlı arama...
Telefon rehberi* - orta konsolda karakter
tablosu tuş takımı......................................
Telefon rehberi* - kişileri arama................
Telefon rehberi* - yeni kişi.........................
Telefon rehberi* - hızlı arama numaraları..
Telefon rehberi* - vCard alma...................
Telefon rehberi* - hafıza durumu...............
Telefon rehberi* - silinmesi........................
TV*.............................................................
TV* kanallarını/Κn ayar listesini arama......
TV* - kanal yönetimi..................................
Geçerli TV* programı hakkında bilgi..........
Teletext*....................................................
58
58
59
60
60
61
62
63
63
63
64
65
66
67
67
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
3
İçindekiler
04 Alfabetik İndeks
TV* kanalı alışı kayıp..................................
Uzaktan kumanda*....................................
Uzaktan kumanda* - fonksiyonlar.............
Uzaktan kumanda* - pilin değiştirilmesi....
Infotainment - menüye genel bakış...........
Menüye genel bakış - AM.........................
Menüye genel bakış - FM.........................
Menüye genel bakıp - Dijital radyo
(DAB)*........................................................
Menüye genel bakış - CD Müziği..............
Menü genel bakış - CD/DVD* Verileri........
Menüye genel bakış - DVD* Video............
67
68
69
70
70
71
71
Alfabetik İndeks........................................ 88
03 04
Menüye genel bakış - iPod®*....................
Menüye genel bakış - USB*......................
Menüye genel bakış - Medya
Bluetooth®*...............................................
Menüye genel bakış - AUX........................
Menüye genel bakış - Bluetooth® ahizesiz*.............................................................
Menüye genel bakış - TV*.........................
Lisanslar....................................................
Tip onayı....................................................
4
72
72
73
73
74
74
75
76
76
77
78
80
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
İçindekiler
5
GİRİŞ
01 GİRİŞ
Giriş
Mobil cihazlarda Kullanıcı El Kitabı
Bu tamamlayıcı, araç için normal kullanıcı el
kitabı için tasarlanmış bir tamamlayıcıdır.
01
Volvo Sensus
Volvo Sensus, kişisel Volvo deneyiminin kalbidir ve sizi araca ve dış dünyaya bağlar. Sensus
gerektiğinde bilgi, eğlence ve yardım sunar.
Sensus hem araçla seyahati iyileştiren hem de
araç sahipliğini kolaylaştıran içgüdüsel işlevler
içerir.
Aracın fonksiyonlarıyla ilgili herhangi bir şüpheye düşüldüğünde, öncelikle kullanıcı el kitabına danışın. İlave soruların yanıtları için bir
yetkili satıcıya veya Volvo Car Corporation'ın
bir temsilcisine danışmak önerilir.
Bu tamamlayıcıdaki teknik özellikler, tasarım
özellikleri ve resimler bağlayıcı değildir. Κnceden bildirimde bulunmadan değişiklik yapma
hakkımızı saklı tutarız.
© Volvo Car Corporation
Seçenekler/aksesuarlar
Tüm seçenek/aksesuar türleri, bir yıldız işareti: * ile işaretlenmiştir.
Standart donanıma ek olarak, bu ek aynı
zamanda isteğe bağlı donanımları (fabrikada
takılan donanımı) ve belirli aksesuarları da
(sonradan takılan ekstra donanımı) açıklamaktadır.
Ekte anlatılan ekipman tüm otomobillerde
bulunmaz - farklı pazarların ve ulusal veya
yerel kanunlar ve yönetmeliklerin ihtiyaçlarına
uyum için farklı ekipmana sahip olabilirler.
Neyin standart neyin isteğe bağlı/aksesuar
olduğu konusunda bir belirsizlik söz konusuysa bir Volvo satıcısıyla irtibata geçin.
DİKKAT
Kullanıcı el kitabı mobil bir uygulama olarak
indirilebilir (belirli araç modelleri ve mobil
cihazlar için geçerlidir), bkz.
www.volvocars.com.
Mobil uygulama aynı zamanda video ve
aranabilir içerik ve farklı bölümler arasından kolay navigasyonu da içerir.
İçgüdüsel navigasyon yapısı, sürücünün dikkatini dağıtmadan gerektiğinde ilgili desteğe,
bilgilere ve eğlenceye ulaşmayı mümkün kılar.
Sensus dış dünya ile bağlantı* sağlayan tüm
araç çözümlerini kapsar ve size aracın bütün
yetenekleri üzerinde sezgisel bir kontrol
sunar.
Volvo Sensus, araçtaki sistemlerde yer alan
pek çok fonksiyonu birleştirir ve orta konsoldaki gösterge ekranında sunar. Volvo Sensus
ile araç sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde
kişiselleştirilebilir. Araç ayarları, Infotainment,
Klima kontrolü vb. ile ilgili ayarlar yapılabilir.
Orta konsol düğmeleri ve kumandaları veya
direksiyon simidinin sağ tuş takımı ile* fonksi}}
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
7
01 GİRİŞ
||
yonlar devreye alınabilir veya devre dışı bırakılabilir ve farklı ayarlar yapılabilir.
01
İnternet üzerinde araç hakkında
destek ve bilgi
Genel Bakış
Volvo Cars web sitesinde ve destek sayfasında aracınızla ilgili ek bilgiler bulunmaktadır.
Web sitesinden, sizin ve aracınız için kişisel bir
web sayfası olan My Volvo'ya gitmek mümkündür.
MY CAR düğmesine bir basma ile City Safety
(Şehir Güvenliği), kilitler ve alarm, otomatik
fan hızı, saati ayarlama vb. sürüş ve aracın
kontrolü ile ilgili tüm ayarlar sunulur.
*, NAV* ve
İlgili RADIO, MEDIA, TEL,
CAM* fonksiyonuna basarak diğer kaynaklar,
sistemler ve fonksiyonlar etkinleştirilebilir,
örneğin AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth®*,
navigasyon* ve park yardımı kamerası*.
Bütün fonksiyonlar/sistemler hakkında daha
fazla bilgi için kullanıcı el kitabında veya
ekinde yer alan ilgili bölüme bakın.
İnternet üzerinde destek
Orta konsol kontrol paneli. Figür şematiktir fonksiyon sayısı ve düğmelerin yerleşimi seçilen
donanım ve pazara göre değişir.
Sayfayı ziyaret etmek için
support.volvocars.com adresine gidin veya
aşağıdaki QR kodunu kullanın. Destek sayfası
çoğu pazar için mevcuttur.
Navigasyon* - NAV, bkz. ayrı ek (Sensus
Navigation).
Ses ve medya - RADIO, MEDIA, TEL*,
bkz. bu ek içindeki ilgili bölüm.
Fonksiyon ayarları - MY CAR, bkz. MY
CAR (s. 11).
İnternete bağlı araç bölüme bakın.
*, bu ekteki1 ayrı
Klima kontrol sistemi, bkz. Kullanıcı El
Kitabı.
Park yardımı kamerası - CAM*, bkz. Kullanıcı El Kitabı.
1
8
Bilgi sadece araç bu fonksiyonla donatılmışsa mevcuttur.
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
Destek sayfasına yönlendiren QR kodu.
Destek sayfasındaki bilgiler aranabilir ve farklı
katergorilere bölünebilir. Burada örn. internet
bağlantılı servisler ve işlevler, Volvo On Call
(VOC)*, navigasyon sistemi* ve uygulamalarla
ilgili seçenekler için destek bulunmaktadır.
Video ve adım adım talimatlar farklı prosedürleri açıklamaktadır, örn. aracın bir cep telefonu üzerinden internete nasıl bağlandığı.
01 GİRİŞ
Destek sayfasından indirilebilir bilgi
Haritalar
Sensus Navigation * ile donatılmış araçlar için
destek sayfasından haritalar indirme imkanı
bulunmaktadır.
01
Web'de ayrıca araç modelinize uyarlanmış
aksesuarlar ve yazılım hakkında bilgiler de yer
alır.
Mobil uygulamalar
Model yılı 2014 ve 2015'ten seçili Volvo
modelleri için, kullanıcı el kitabı uygulama
biçiminde mevcuttur. VOC* uygulamasına da
buradan erişilebilir.
Önceki model yıllarından kullanıcı el
kitapları
Κnceki model yıllarından kullanıcı kılavuzları
burada PDF biçiminde bulunmaktadır. Quick
Guide ve eklere de destek sayfasından erişilebilir. Gerekli yayını indirmek için araç modelini
ve model yılını seçin.
İletişim
Destek sayfasında müşteri desteği ve en
yakın Volvo yetkili satıcısı için iletişim bilgileri
bulunmaktadır.
İnternet üzerinde My Volvo2
www.volvocars.com adresinden sizin ve aracınızın için özel bir Web sayfası olan My Volvo
Web sayfasına gitmek mümkündür.
Kişisel bir Volvo ID oluşturup My Volvo Web
sitesine giriş yaptığınızda başka bilgilerin yanı
sıra servis, sözleşmeler ve garantiler hakkında
genel bilgilere ulaşabilirsiniz. My Volvo
2
Belirli pazarlarda geçerlidir.
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
9
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
sayısı ve düğmelerin yerleşimi seçilen donanım
ve pazara göre değişir.
MY CAR, örneğin City Safety™, kilitler ve
alarm, otomatik fan hızı, saat ayarlama, vs. gibi
aracın pek çok fonksiyonunu idare eden bir
menü kaynağıdır.
MY CAR - MY CAR menü sistemini açar.
OK/MENU - vurgulanmış menü
seçeneğinde seçim yapmak/işaretleme
yapmak veya seçili fonksiyonu hafızaya
kaydetmek için orta konsoldaki düğmeye
veya direksiyon simidindeki başparmak
tekerleğine basın.
Belirli işlevler standart iken diğerleri opsiyoneldir - mesafe de pazara göre farklılık gösterir.
Çalıştırma
02
TUNE - menü seçenekleri arasında
yukarı/aşağı gezinmek için orta konsoldaki düğmeyi veya direksiyon simidindeki
başparöak tekerleğini çevirin.
Menülerdeki navigasyon, orta konsol üzerindeki düğmeler veya direksiyonun sağ tuş
takımı* kullanılarak yürütülür.
EXIT
EXIT fonksiyonları
Kısa süreliğine EXIT tuşuna basıldığında imlecin hangi işlev üstünde ve hangi menü seviyesinde olduğuna bağlı olarak aşağıdakilerden
biri meydana gelir:
•
•
•
•
•
Orta konsoldaki kumanda paneli ve direksiyon
simidi tuş takımı. Figür şematiktir - fonksiyon
telefon görüşmesi reddedilir
geçerli işlev kesilir
girilen karakterler silinir
en son seçimler iptal edilir
menü sisteminde bir yukarı çıkılır.
EXIT tuşuna uzun basış, MY CAR için normal
görünüme veya normal görünümdeyseniz en
yüksek menü seviyesine (ana kaynak menüsü)
götürür.
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
11
02 MY CAR
MY CAR - arama yolları
02
MY CAR, saat, kapı aynaları ve kilitlerin ayarlanması gibi aracın birçok fonksiyonunun yer
aldığı bir menü kaynağıdır.
Geçerli menü seviyesi orta konsoldaki ekranın
penceresinin sağında en üstte gösterilir. Menü
sistemi fonksiyonlarının arama yolları şu
şekilde belirlenmiştir:
Ayarlar Araç ayarları Kilit ayarları
Kapıları aç Önce sürücü kapısı, sonra
hepsi.
Aşağıda direksiyon simidi tuş takımı kullanılarak bir işleve nasıl erişilebileceği ve nasıl ayarlanacağına dair bir örnek verilmiştir:
6. Tüm kapılar ve Önce sürücü kapısı,
sonra hepsi seçenekleri arasında geçiş
yapın ve döner anahtara basın - seçenek
seçilir.
7. EXIT'e kısa basışlarla menülerden kademeli olarak veya tek bir uzun basışla
programdan çıkın.
Prosedür, orta konsol kumandaları (s. 11) ile
aynıdır: OK/MENU, EXIT ve TUNE düğmesi.
İlgili bilgiler
•
•
MY CAR (s. 11)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 12)
1. Orta konsol düğmesi MY CAR'ne basın.
2. İstenen menüye, örneğin Ayarlar, başparmak tekerleğiyle gelin ve tekerleğe basın
- bir alt menü açılır.
MY CAR saat, kapı aynaları ve kilitlerin ayarlanması gibi aracın fonksiyonlarının yürütüldüğü bir menü kaynağıdır.
Aşağıdaki seçenekler MY CAR menü
kaynağında mevcuttur:
•
•
•
•
•
S60'ım1
Seyir istatistiği2
DRIVe3/Hibrit2
Destek sistemleri
Ayarlar
S601'ım
MY CAR
S60'ım1
Ekran penceresi, aracın tüm sürücü destek
sistemini bir grup şeklinde gösterir - Bunlar,
burada etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.
3. İstenen menüye gelin, örneğin Araç
ayarları ve ayar düğmesine basın - bir alt
menü açılır.
Yol istatistikleri2
4. Kilit ayarları satırına gelin ve ayar
düğmesine basın - yeni bir alt menü açılır.
Ekran geçmişi ortalama elektrik ve yakıt tüketimi çubuk çizelgesi şeklinde gösterir.
5. Kapıları aç satırına gelin ve ayar
düğmesine basın - seçilebilir işlevlerden
oluşan bir alt menü açılır.
DRIVe3
1
2
3
12
MY CAR - menü seçenekleri
Araç modeline bağlı olarak değişir.
V60 Plug-in Hybrid ve S60L Twin Engine için geçerlidir.
V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60, V60 Cross Country, XC60, S80 ve V70/XC70 için geçerlidir.
MY CAR
MY CAR
Seyir istatistikleri
DRIVe
02 MY CAR
Volvo DRIVe konseptinin parçaları, diğer şeylerle birlikte burada tanımlanır. Aşağıdaki başlıklar arasından seçin:
• Start/Stop
Burada Başlatma/Durdurma fonksiyonu
ile ilgili bilgiler vardır.
• Ekolojik sürme kılavuzu
• Sistem opsiyonları, bkz. MY CAR - Sis-
– SETUP
MY CAR
Ayarlar
Menüler aşağıdaki gibi yapılandırılır:
Menü seviyesi 1
Menü seviyesi 2
• Favoriler (FAV) - Normalde MY CAR
Menü seviyesi 4
Aracın sürüş sistemine dair bilgiler burada
bulunur. Aşağıdaki başlıklar arasından seçin:
• Güç akımı
Ekran hangi motorun araca güç verdiğini
ve tahrik kuvvetinin nasıl aktığını gösterir.
• Sürme modları
Aracın farklı sürüş modları açıklanmıştır.
• Ekolojik sürme kılavuzu
İpuçları, tavsiye ve ekonomik sürüşün
tanımı burada bulunabilir.
Sürücü destek sistemi
MY CAR
Destek sistemleri
Ekran penceresi, araç sürücü destek sistemlerinin mevcut durum özetini gösterir.
2
Burada gösterilenler, Ayarlar altındaki ilk 4
menü düzeyidir. Belirli işlevler standart iken
diğerleri opsiyoneldir - mesafe de pazara göre
farklılık gösterir.
Bir fonksiyon ister etkinleştirilecek olsun/Açık
ister devre dışı bırakılsın/Kapalı, seçerken bir
kare görüntülenir:
02
kontrolü ayarları (s. 17)
içinde kullanılan bir işlevi FAV düğmesiyle
ilişkilendirin, bkz. Favoriler (s. 25)
Menü seviyesi 3
Hibrid2
Hibrit
ses ayarları (s. 27)
• Klima ayarları, bkz. MY CAR - Klima
İpuçları, tavsiye ve ekonomik sürüşün
tanımı burada bulunabilir.
MY CAR
tem seçenekleri (s. 16)
• Audio ayarlar, bkz. Infotainment - genel
• Volvo On Call Ayrı bir kılavuzda anlatılmıştır.
• Bilgi, bkz. MY CAR Bilgi (s. 18)
İlgili bilgiler
•
•
MY CAR (s. 11)
MY CAR - arama yolları (s. 12)
Açık: Seçilen kare.
Kapalı: Boş kare.
•
OK ile Açık/Kapalı öğesini seçin - daha
sonra EXIT ile menüden çıkın.
Ayarlar altındaki menüler
• Araç ayarları, bkz. MY CAR - Araç ayarları (s. 14)
• Sürücü asistan sistemleri, bkz. MY
CAR - sürüş destek sistemi (s. 15)
V60 Plug-in Hybrid ve S60L Twin Engine için geçerlidir.
13
02 MY CAR
MY CAR - Araç ayarları
02
MY CAR menü kaynağındaki Araç ayarları
menü seçeneği, örneğin Anahtar belleği ve
Kapılar için kilit ayarları gibi aracın pek çok
fonksiyonunu içerir.
Araç ayarları
Sesli bildirim
Açık
Açık
Kapalı
Kapalı
Kısıtlı koruma
Bir kez aktifleştir
Anahtar belleği
Açık
Kapalı
Kilit ayarları
Otomatik kapı kilitleme
Açık
Kapalı
Kapıları aç
Dış ayna ayarları
Aynaları içe katla
Sol aynayı aşağı indir
Sağ aynayı aşağı indir
Işık ayarları
İç mekan ışığı
Taban ışıkları
Çevre ışığı
Κnce sürücü kapısı, sonra hepsi
Çevre ışığı renkleri
Kapı kilitleme ışık sinyali
Tüm kapılar
Açık
Herhangi bir kapı
Kapalı
Aynı taraftaki kapılar
İki ön kapı
14
Çıkarken sor
Tüm kapılar
Anahtarsız biniş
Onay lambasını aç
Yaklaşma ışık süresi
Kapalı
30 sn.
60 sn.
90 sn.
Kılavuz ışık süresi
Kapalı
30 sn.
60 sn.
90 sn.
Üç kez yön değiştirme sinyali
Açık
Kapalı
02 MY CAR
Geçici soldan sürüş
Hız bilgisi infotainm. ekranında
Açık
Açık
Kapalı
Kapalı
veya
Araç ayarlarını reset et
Geçici sağdan sürüş
Açık
Kapalı
Aktif viraj farları
Açık
Kapalı
Araç ayarları öğesindeki tüm menülere,
orijinal fabrika ayarları verilmiştir.
İlgili bilgiler
•
•
MY CAR (s. 11)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 12)
MY CAR - sürüş destek sistemi
MY CAR menü kaynağındaki sürüş destek sistemleri menü seçeneği Çarpışma uyarı sistemi
ve Şeritte kalma desteği gibi fonksiyonları
yürütür.
02
Sürücü asistan sistemleri
Çarpışma ikazı
Açık
Kapalı
İkaz mesafesi
Uzun
Normal
Ek farlar
Kısa
Açık
Kapalı
Lastik basınç sistemi
Çok düşük lastik basıncında ikaz
Lastik basıncı kalibrasyonu
Direksiyon simidi kuvveti
İkaz sesi
Açık
Kapalı
Lane Departure Warning
Lane Departure Warning
Düşük
Açık
Orta
Kapalı
Yüksek
}}
15
02 MY CAR
||
Başlarken açık
Hız uyarısı
Açık
Açık
02
Kapalı
Kapalı
Yükseltilmiş hassasiyet
DSTC
Açık
Açık
Kapalı
Kapalı
Şeritte kalma yardımı
City Safety
Açık
Kapalı
Şeritte kalma yardımı
Açık
BLIS
Kapalı
Açık
Kapalı
hardım alternatifleri
Tam fonksiyon
Mesafe ikazı
Sadece titreşim
Açık
Sadece direksiyon yardımı
Kapalı
Trafik işaretleri hakkında bilgi
Driver Alert
Açık
Açık
Kapalı
Kapalı
Sistem opsiyonları
Zaman
Kombine gösterge tablosunun saati burada
ayarlanır.
Zaman formatı
12h
24h
Ekran koruyucu
Açık
Kapalı
Gösterge ekranı, belirli bir süreden fazla
işlevsiz kaldığında yavaşça kapatılır ve bu
seçenek seçilmişse boş ekran gösterilir.
Gösterge ekranının herhangi bir düğmesi
veya kumandalar çalıştırıldığında mevcut
ekran tekrar gösterilir.
Lisan
Menü metinlerinin dilini seçer.
İlgili bilgiler
•
•
16
MY CAR - Sistem seçenekleri
MY CAR menü kaynağındaki sistem ayarları
menü seçeneği zaman ve diller gibi fonksiyonları yürütür.
MY CAR (s. 11)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 12)
02 MY CAR
Yardım metni göster
Açık
Kapalı
Ekran penceresinin mevcut içeriği için açıklayıcı metin, bu seçeneğin seçilmesiyle
gösterilir.
Mesafe ve yakıt birimi
MPG (UK)
MPG (US)
km/l
l/100km
Sıcaklık birimi
Santigrat
Fahrenheit
Dış sıcaklığı gösterme birimini ve klima
kumanda sisteminin ayarını seçer.
Ses şiddeti seviyesi
Κn park yardımı ses şiddeti
Arka park yardımı ses şiddeti
Zil sesi şiddeti
Sistem opsiyonlarını reset et
Sistem opsiyonları öğesindeki tüm menülere, orijinal fabrika ayarları verilmiştir.
İlgili bilgiler
•
•
MY CAR (s. 11)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 12)
MY CAR - Klima kontrolü ayarları
MY CAR menü kaynağındaki klima ayarları
menü seçeneği fan ayarı ve iç hava dolaşımı
gibi fonksiyonları yürütür.
02
Klima ayarları
Otomatik fan ayarı
Normal
Yüksek
Düşük
Dolaşımlı hava zamanlayıcısı
Açık
Kapalı
Otom. arka cam ısıtması
Açık
Kapalı
Direks. simidi ısıtma. otom. aktifleştir.
Açık
Kapalı
Sür. koltuğu ısıtması otom. aktifleştir.
Açık
Kapalı
}}
17
02 MY CAR
||
İç hava kalite sistemi
Açık
Kapalı
02
MY CAR Bilgi
MY CAR menüsündeki Bilgi menüsü
seçeneği, Anahtar adedi ve VIN numarası gibi
fonksiyonları içerir.
Klima ayarlarının reset edilmesi
Bilgi
Klima ayarları öğesindeki tüm menülere,
orijinal fabrika ayarları verilmiştir.
Anahtar adedi
İlgili bilgiler
•
•
MY CAR (s. 11)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 12)
VIN numarası
DivX® VOD kodu
Araçta Bluetooth yazılım versiyonu
İlgili bilgiler
•
•
18
MY CAR (s. 11)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 12)
İNFOTAİNMENT
03 İNFOTAİNMENT
Infotainment
03
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Ses ve medya sistemi, radyo (s. 29), medya
oynatıcı (s. 40), TV* (s. 64) ve ayrıca cep
telefonu* (s. 55) ile iletişim kurma
seçeneğinde oluşur. Bilgiler orta konsolun üst
kısmında 5 inçlik bir ekranda* sunulur. Fonksiyonlar direksiyon simidindeki düğmelerden,
ekranın altındaki orta konsoldan ya da bir
uzaktan kumanda* (s. 68) ile kontrol edilebilir.
Bilgi-eğlence sistemi devredeyken motor
kapatılırsa, anahtarın I anahtar konumuna
veya üzeri bir konuma getirildiği bir sonraki
seferde otomatik olarak devreye girer ve
motor kapatıldığı zamanki kaynaktan (örneğin
radyo) çalmaya devam eder (Anahtarsız giriş
sistemlerinde* sürücü kapısının kapatılması
gerekir).
Dolby Laboratories. Dolby Digital, Dolby Pro
Logic lisansı altında yapılmış olup çift D simgesi Dolby Laboratories'in tescilli markasıdır.
Audyssey MultEQ*
AUX ve USB* girişleri, harici ses kaynakları (s. 47) için (örn. iPod®).
Direksiyon simidi tuş takımı*.
Infotainment sistemi, On/Off düğmesine basılmak suretiyle uzaktan kumanda anahtarı kontakta olmaksızın bir seferde 15 dakika süresince kullanılabilir.
Marş esnasında infotainment sistemi geçici
olarak kapatılır ve motor çalıştığında kaldığı
yerden çalışmaya devam eder.
DİKKAT
Motor kapatıldıktan sonra bilgi-eğlence
sistemi kullanılırsa, uzaktan kumanda
anahtarı kontak anahtarından çıkartın. Bu
sayede pilin gereksiz yere boşalması önlenir.
20
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
Infotainment - genel bakış
Ses ve medya sisteminin farklı parçalarına
genel bakış.
Orta konsol kontrol paneli.
5 inç ekran.
Audyssey MultEQDünya kalitesinde ses deneyimi sağlamak amacıyla sesin geliştirilmesi ve
hassas bir biçimde ayarlanması sırasında sistemi kullanılmıştır.
Kulaklık girişli arka kontrol paneli
(s. 25)*.
A/V-AUX girişi*.
03 İNFOTAİNMENT
Infotainment - sistemin çalıştırılması
geçiş yapar. Uzun basma disk parçalarını
hızlı sarar ya da bir sonraki kullanılabilir
radyo istasyonunu arar.
Infotainment sistemine orta konsoldan ve kısmen de direksiyon simidindeki düğmelerden
kumanda edilir. Bilgiler, orta konsolun üst kısmındaki ekranda gösterilir.
SOUND - ses ayarlarına (bass, treble, vs.)
erişmek için basın. Daha fazla bilgi için
bkz. genel ses ayarları (s. 27) .
VOL - ses seviyesini yükseltir veya alçaltır.
ON/OFF/MUTE - kısa basma sistemi
başlatır ve uzun basma (ekran kapanıncaya kadar) kapatır. Tüm Sensus sisteminin (navigasyon * ve telefon işlevleri* dahil)
aynı anda çalışacağını/kapanacağını unutmayın. Sesi kesmek (MUTE) için veya
kapatılmışsa sesi açmak için kısaca basın.
03
Disk takma ve çıkarma yuvası.
Ana kaynaklar - ana kaynağı (örneğin
RADIO, MEDIA) seçmek için basın. Son
aktif kaynak gösterilir (örneğin FM1).
RADIO ya da MEDIA içindeyken ana kaynak düğmesine basılırsa yeni bir kaynak
görüntüsü seçilir. TEL* veya NAV*
modundaysanız ve ana kaynak
düğmesine basarsanız sık kullanılanlar
menü seçeneklerinde bir kısayol menüsü
gösterilir.
Kaydırma/hızlı sarma/arama - Kısa
basma disk parçaları, ön ayarlı radyo
istasyonları1 veya bölümler2 arasında
1
2
Disk çıkart.
OK/MENU - menülerdeki seçimleri kabul
etmek için direksiyon simidindeki başpar-
DAB için geçerli değildir.
Sadece DVD disklerinde geçerlidir.
}}
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
21
03 İNFOTAİNMENT
||
mak tekerleğine veya orta konsoldaki
düğmeye basın. Normal görünümdeyseniz ve OK/MENU düğmesine basarsanız,
seçili kaynak için bir menü görüntülenir
(örn. RADIO veya MEDIA). Açılır menüler
olduğunda ekranın sağ tarafında ok
görüntülenir.
03
22
TUNE - parçalar/klasörler, radyo ve gösterge* istasyonları, telefon bağlantı kişileri*
arasında geçiş yapmak ya da gösterge
ekranı üstündeki seçeneklerde gezinmek
için direksiyon simidi üstündeki başpar-
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
mak tekerleğini ya da orta konsoldaki
düğmeyi çevirin.
EXIT - kısa basış menü sisteminde yukarı
yönlendirir, geçerli işlevi keser, telefon
çağrılarını keser/reddeder veya girilen
karakterleri siler. Uzun basma normal
görüntüye götürür ya da normal görüntüdeyseniz orta konsolda bulunan ana kaynak düğmelerinin aynılarına erişebileceğiniz en üst menü seviyesine (ana
kaynak görüntüsü) dönersiniz (6).
INFO - Ekranda görüntülenebilecek başka
bilgiler varsa kalan bilgileri görmek için
INFO düğmesine basın.
Κn ayar düğmeler, numara ve harflerin
girilmesi.
FAV - favori bir ayar için kısayol. Bu
düğme sık kullanılan bir fonksiyon için
programlanabilir (örneğin FM, AUX). Daha
fazla bilgi için bkz. favoriler (s. 25).
MUTE - radyo/medya sesini kapatmak
veya kapatılmışsa sesi geri açmak için
basın.
03 İNFOTAİNMENT
Menüler
03
Örnek, bir disk oynatıldığında farklı işlevlere gezinmeyi gösterir. (1) Ana kaynak düğmesi, (2) Normal görünüm, (3) Kısayol/Kaynak menüsü, (4) Hızlı menü, (5)
Kaynak menüsü.
Ana kaynak düğmesi - ana kaynağı
değiştirmek veya etkin kaynaktaki Kısa-
yol/Kaynak menüsünü göstermek için
basın.
Normal görünüm – kaynak için normal
mod.
}}
23
03 İNFOTAİNMENT
||
Kısayol/Kaynak menüsü - TEL ve
MEDIA ana kaynaklarındaki (aktif
kaynağın ana kaynak düğmesine (1) basarak erişilir) sık kullanılan menü seçeneklerini gösterir.
Hızlı menü - TUNE döndürüldüğünde,
örneğin disk parçalarını, radyo istasyonunu vs. değiştirmek için hızlı mod.
03
Kaynak menüsü - menü navigasyonu
için (OK/MENU düğmesine basarak erişilir).
Görünüm kaynağa, araba donanımına, ayarlara, vs. bağlıdır.
Bir ana kaynak düğmesine (1) (RADIO,
MEDIA, TEL) basarak ana kaynağı seçin.
Kaynak menüleri arasında gezinmek için
TUNE, OK/MENU, EXIT ya da ana kaynak
düğmesi (1) kumandalarını kullanın.
Kullanılabilir işlevler için bkz. Infotainment menüye genel bakış (s. 70).
24
03 İNFOTAİNMENT
Kulaklık girişli arka kontrol paneli*
Devreye alma/devreden çıkarma
Favoriler
Kulaklıkları takıp arka kontrol panelini kullanarak seçilen ayrı bir medyayı dinlemek mümkündür.
Kumanda paneli, MODE ile etkinleştirilir. Devreden çıkartma, MODE öğesine uzun basarak
veya motor kapatıldığında mümkündür.
Sık kullanılan fonksiyonları favori olarak kaydedin (s. 26) . Kaydedilebilecek olası fonksiyonlar arasında radyo, medya, geri vites
kamerası ve ayrıca saat, kapı aynaları ve kilitler
gibi aracın fonksiyonlarının çoğunun yer aldığı
MY CAR menü kaynağı yer almaktadır. Ardından FAV düğmesine basılarak fonksiyona
kolayca erişilebilir.
En iyi ses kalitesi için 16 - 32 ohm empedanslı
ve 102 dB veya üzerinde hassasiyete sahip
kulaklıklar önerilir.
Hızla ileri ve geri alma/arama
Düğmeye basarak (2) disk parçaları/ses dosyaları arasında gezinin veya sonraki radyo
istasyonunu arayın.
Kısıtlamalar
03
Hoparlörlerden çalınan ses kaynağı (örneğin
FM1, AM,Disk) arka kontrol paneli üzerinden
kontrol edilemez.
MODE ile bir ses kaynağının seçilip dinlenebilmesi için, bir ses kaynağının kullanılabilir ve
araca takılı olması gerekir.
İlgili bilgiler
VOLUME – Ses seviyesi, sol ve sağ.
Hızla ileri ve geri alma/arama.
MODE - AM, FM1, FM2, DAB1*, DAB2*,
Disk, USB*, iPod*, Bluetooth*, AUX, TV*
ve Açık/Kapalı arasından seçim yapın.
AUX veya USB* (s. 48) vasıtasıyla veya
Bluetooth® (s. 51) vasıtasıyla bağlantı
hakkında bilgi edinin.
Kulaklık girişleri (3,5 mm).
3
•
•
Infotainment (s. 20)
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
FAVdüğmesi, FAV tuşuna basarak sık kullanılan fonksiyonların kolayca başlatılabilmesi için
fonksiyonları kaydetmek üzere kullanılır. Her
bir fonksiyon için aşağıdaki gibi bir favori
(örneğin Ekolayzer) seçebilirsiniz:
RADIO modunda:
•
•
•
AM3
FM1/FM2
DAB1*/DAB2*
V60 Plug-in Hybrid ve S60L Twin Engine için uygulanamaz.
}}
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
25
03 İNFOTAİNMENT
||
MEDIA modunda:
03
•
•
•
•
•
•
DISC
USB*
iPod®*
Bluetooth®*
AUX
TV*
Aynı zamanda MY CAR, CAM* ve NAV* için
bir favori seçmek ve kaydetmek de mümkündür. Favoriler aynı zamanda MY CAR altında
da seçilip kaydedilebilir.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Infotainment (s. 20)
MY CAR (s. 11)
Radyo (s. 29)
Medya çalar (s. 40)
Favori olarak kaydet
Infotainment - ses ayarları
Sık kullanılan fonksiyonları favoriler (s. 25) olarak kaydedin. Ardından, FAV düğmesine
(s. 21) basılarak fonksiyon kolayca başlatılabilir.
Ses sistemi, ideal ses üretimi için önceden
kalibre edilmiş olmakla birlikte ihtiyaçlarınıza
göre uyarlanabilir.
Bir fonksiyonu favori olarak kaydetmek için:
Ses sistemi dijital sinyal işleme yöntemiyle
optimum ses üretimi için önceden ayarlanır.
1. Bir ana kaynak seçin (örneğin RADIO,
MEDIA).
2. Bir dalga boyu veya kaynak seçiniz (FM1,
Disk vs.).
3. "Sık kullanılanlar menüsü" gösterilene
kadar FAV düğmesine basın ve basılı
tutun.
4. Listeden bir seçenek seçmek için TUNE'u
döndürün ve kaydetmek için OK/
MENU'ye basın.
> Ana kaynak (örneğin RADIO, MEDIA)
aktif olduğunda FAV tuşuna kısaca
basarak kaydedilen fonksiyona erişilebilir.
İlgili bilgiler
•
•
26
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
Infotainment (s. 20)
MY CAR - Araç ayarları (s. 14)
İdeal ses üretimi ayarları
Bu ayarlama işlemi her araç modeli ve ses
sistemi kombinasyonu için hoparlörleri, ses
yükselticileri, yolcu bölmesinin akustiğini, dinleyici konumunu vs. dikkate alır.
Ayrıca ses kontrolünü, radyo sinyal gücünü ve
araç hızının konumunu dikkate alan dinamik
bir ayar işlemi de vardır.
Bu kullanım kılavuzunda açıklanan kontroller
yani Bas, Tizler ve Ekolayzer sadece ses
üretimini kişisel tercihleri doğrultusunda uyarlayabilmesi için verilmiştir.
03 İNFOTAİNMENT
Infotainment - genel ses ayarları
Infotainment sistemi için genel ses ayarları.
Ses ayarları (Bas, Tizler vs.) menüsüne erişmek için SOUND düğmesine (s. 21) basın.
SOUND veya OK/MENU ile seçiminize
(örneğin Tizler) gidin.
TUNE düğmesini döndürerek ayarı ayarlayın
ve OK/MENU ile ayarı kaydedin.
Diğer seçeneklere erişmek için SOUND veya
OK/MENU düğmesine basmaya devam edin:
• Surround* - Açık/Kapalı konumuna ayar-
lanabilir. Açık olduğunda sistem en iyi ses
üretimi için olan ayarı seçer. Normalde
daha sonra gösterge ekranında DPLII ve
gözükür. Kayıt işlemi Dolby Digital
teknolojisiyle yapılmışsa yürütme işlemi
bu ayarla gerçekleştirilir. gösterge ekragösterilir. Kapalı
nında
seçildiğinde 3 kanallı stereo mevcuttur.
• DPL II-Surround /4 – Surround seviyesi.
Infotainment - gelişmiş ses ayarları
İlgili bilgiler
Radyo ve medyanın ses ayarlarını gereksinimleriniz doğrultusunda uyarlayın.
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
Aşağıdaki fonksiyonlar uyarlanabilir:
•
•
•
Ekolayzerin ayarlanması (s. 28)
•
Harici ses kaynağı iççin ses seviyesinin
ayarlanması (s. 50)
Ses profilini ayarlama (s. 28)
Ses seviyesinin ayarlanması ve otomatik
ses kontrolü (s. 28)
03
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
• Bas - Bas seviyesi.
• Tizler - Tiz seviyesi.
• Fader – Κn ve arka hoparlörler arasındaki
balans.
• Balans – Sağ ve sol hoparlörler arasındaki balans.
• Subwoofer* - Bas hoparlörü seviyesi.
• DPL II merkez seviyesi/3 kanal
surround* - Orta hoparlörün ses seviyesi.
4
Sadece Surround devredeyken.
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
27
03 İNFOTAİNMENT
Ekolayzerin ayarlanması
Ses profilini ayarlama
Farklı radyo frekansları ve TV için ayrı ayrı
geçerli olmak üzere ekolayzerin* ayarlarını
yapın ve ses seviyesini ayarlayın.
Ses profilini* ayarlayın ve ses deneyiminizi ihtiyaçlarınıza göre optimize edin.
1. Audio ayarlar'ye erişmek için medya
kaynağının normal görünümünde OK/
MENU'ye basın ve Ekolayzer'i seçin.
03
2. TUNE düğmesini döndürerek dalga
boyunu seçin ve OK/MENU'süyle onaylayın.
3. TUNE düğmesini döndürerek ses değerini
ayarlayın ve OK/MENU öğesiyle onaylayın. Değiştirmek istediğiniz diğer dalga
boyları ile aynı şekilde devam edin.
4. Ses ayarlarını bitirdiğinizde onaylamak ve
normal görünüme geri dönmek için EXIT
düğmesine basın.
İlgili bilgiler
•
•
28
Infotainment - gelişmiş ses ayarları (s. 27)
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
Ses dağılımı sürücü koltuğu, ön iki koltuk
veya arka koltuklar için optimize edilebilir.
Hem ön hem de arka koltuklarda yolcular
varsa önerilen seçenek; her iki ön koltuktur.
OK/MENU'ye basarak ve Audio ayarlar
Tını kulisi'i seçerek medya kaynağının normal
görünümündeki seçeneklere erişin.
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - ses ayarları (s. 26)
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
Ses seviyesinin ayarlanması ve
otomatik ses kontrolü
Yolcu kabinindeki aşırı gürültü için ses dengelemesini ayarlayın.
Müzik sistemi, aracın hızına bağlı olarak ses
seviyesini artırmak suretiyle yolcu kabinindeki
rahatsız edici gürültüleri bastırır. Telafi etme
seviyesi düşük, orta, yüksek veya kapalı olarak ayarlanabilir. Medya kaynağının normal
görünümünde OK/MENU'ye basarak ve
ardından Audio ayarlar Ses şiddeti
dengelemesi'i seçerek seviyeyi etkinleştirin.
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - gelişmiş ses ayarları (s. 27)
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
03 İNFOTAİNMENT
Radyo
AM5
ve FM radyo frekanslarını ve bazı durumlarda dijital radyoyu (DAB)* (s. 38) da dinlemek mümkündür.
•
Kanal gruplarının saklanması (Koro öğren)
(s. 38)
•
Kanal grubu listesinde gezinme (Takım)
(s. 38)
•
•
•
•
•
•
•
•
Κnayarlı radyo istasyonları (s. 31)
Radyo frekanslarını tara (s. 37)
Radyo programı türleri (PTY) (s. 34)
Radyo metni (s. 36)
DAB'dan DAB'a bağlantı (s. 39)
Dijital radyo (DAB)* - dalga boyu (s. 39)
Dijital radyo (DAB)* - alt kanal (s. 39)
Dijital radyo (DAB)* - sıfırlama (s. 40)
İlgili bilgiler
Radyo fonksiyonlarının kumandaları.
Radyonun çalıştırılması için bkz. Sistemin
çalıştırılması (s. 21).
•
•
•
Radyonun ayarlanması
Radyo, halihazırda aldığı radyo istasyonlarından en güçlü sinyale sahip olanların yer aldığı
bir radyo istasyonu listesini* (s. 30) otomatik
olarak derler. otomatik (s. 30) veya manuel
(s. 31) radyo ayarlama fonksiyonunu etkinleştirmek mümkündür.
DİKKAT
03
Sinyal alımı sinyalin gücüne ve kalitesine
bağlıdır. Sinyal aktarımı yüksek binalar
veya vericinin çok uzakta olması gibi
nedenlerden dolayı bozulabilir. Ülke içerisinde bulunduğunuz yer de kapsam seviyesini etkileyebilir.
Menüye genel bakış - AM (s. 71)
Menüye genel bakış - FM (s. 71)
Menüye genel bakıp - Dijital radyo (DAB)*
(s. 72)
AM5/FM radyo
•
•
•
•
•
•
Radyonun ayarlanması (s. 29)
Κnayarlı radyo istasyonları (s. 31)
Radyo frekanslarını tara (s. 37)
RDS fonksiyonları (s. 32)
Radyo programı türleri (PTY) (s. 34)
Radyo metni (s. 36)
Dijital radyo* (DAB)
•
5
Dijital radyo (DAB)* (s. 38)
V60 Plug-in Hybrid ve S60L Twin Engine için uygulanamaz.
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
29
03 İNFOTAİNMENT
Otomatik radyo ayarı
Radyo istasyonu listesi*
Sonraki/önceki uygun istasyonu arar.
Radyo, halihazırda aldığı radyo istasyonlarından en güçlü sinyale sahip olanların yer aldığı
bir radyo istasyonu listesini otomatik olarak
derler. Bu şekilde radyo istasyonlarını ve frekanslarını bilmediğiniz bir alanda giderken bir
istasyon bulmanız sağlanır.
1. RADIO seçeneğine basın, istenen dalga
boyu (örn. FM1) gösterilinceye kadar
TUNE seçeneğini çevirin, OK/MENU
seçeneğine basın.
03
2. Orta konsoldaki (veya direksiyon simidi
tuş takımındaki*)
/
tuşuna basın.
Radyo bir sonraki/bir önceki istasyonu
arar.
Listeye gitmek için bir istasyon seçin:
1. İstenen dalga boyunu (örneğin FM1)
seçin.
2. TUNE düğmesini herhangi bir yönde tek
bir adım döndürün. Bu şekilde bölgedeki
tüm istasyonların listesi gösterilir. Halihazırda ayarlı istasyon listede daha büyük
harflerle gösterilir.
3. Listeden bir istasyonu seçmek için TUNE
düğmesini herhangi bir yönde döndürün.
4. OK/MENU'ye basarak tercihinizi onaylayınız.
30
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
DİKKAT
•
Listede seçilen dalga boyundaki tüm
radyo istasyonlarının bir listesi değil,
sadece güncel olarak alınan istasyonlar görünür.
•
Dinlenmekte olan istasyonun sinyali
zayıf ise, bu durumda istasyon listesini
güncellemek mümkün olmayabilir. Bu
durumda, INFO düğmesine basarak
(görüntü ekranında istasyon listesi
görünüyor olmalı) manuel ayara geçin
ve bir frekans ayarlayın. Ekranda artık
istasyon listesi görünmüyorsa, listeye
yeniden bakmak için TUNE düğmesini
her iki yönde bir adım döndürün ve
geçmek için INFO üzerine basın.
Liste bir kaç saniye geçtikten sonra gösterge
ekranından kaybolur.
İstasyon listesi artık mevcut değilse TUNE
düğmesini herhangi bir yönde bir adım döndürün ve elle ayara (s. 31) geçmek için (veya
elle ayardan İstasyon listesi fonksiyonuna geri
dönmek için) orta konsoldaki INFO
düğmesine basın.
03 İNFOTAİNMENT
Manuel radyo ayarı
Radyo, otomatik olarak bir radyo istasyonu listesi* (s. 30) derler, ancak radyo ayarını manuel
olarak yapmak da mümkündür.
Fabrika ön ayarı, TUNE düğmesini döndürdüğünüzde bölgenizdeki en kuvvetli istasyonların listesini göstermek şeklindedir.
Radyo istasyonu listesi gösterildiğinde,
manuel ayarlamaya geçmek için orta konsoldaki INFO düğmesine basın. Bu şekilde seçilen dalga boyundaki mevcut tüm radyo frekanslarının mevcut listesinden bir frekans
seçebilirsiniz. Başka bir deyişle elle aramada
TUNE düğmesini bir kademe döndürürseniz
frekans örneğin 93,3'den 93,4 MHz'e değişir.
Bir istasyonu elle seçmek için:
1. RADIO düğmesine basın, istenen dalga
boyu (örn. FM1) gösterilinceye kadar
TUNE seçeneğini çevirin, OK/MENU
seçeneğine basın.
2. Bir frekansı seçmek için TUNE düğmesini
döndürün.
DİKKAT
Cihaz fabrikada, radyonun arabayı
sürdüğünüz yerdeki istasyonları otomatik
olarak arayacağı şekilde ayarlanmıştır
("Radyo istasyonu listesi" bölümüne
bakın).
Önayarlı radyo istasyonları
Sık kullanılan radyo istasyonları, basit bir
şekilde seçilebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla ideal olarak önayarlara kaydedilirler.
Fakat manuel ayar moduna geçtiyseniz
(ekranda istasyon listesi görünürken orta
konsoldaki INFO düğmesine basarak), radyoyu ilerde tekrar çalıştırdığınızda, radyo
manuel ayar işlevi ile çalışır. Yeniden
"Radyo istasyonu listesi" işlevine dönmek
için, TUNE düğmesini bir adım döndürün
(istasyon listesinin tamamına bakmak için)
ve INFOdüğmesine basın.
Ekranda istasyon listesi görünmeden INFO
düğmesine bastığınızda, INFO etkinleşir.
Bu işlev ile ilgili ayrıntılı bilgiler için, bkz.
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21).
03
Radyo istasyonu ön seçimleri.
AM6/FM radyo
Her dalga boyu için 10 kanal kaydedilebilir
(örn. FM1).
Kayıtlı kanallar önayar düğmeleri kullanılarak
seçilebilir.
1. Bir istasyona geçin (bkz. Radyonun ayarlanması (s. 29)).
2. Kanal düğmelerinden birini birkaç saniye
basılı tutun, bu esnada ses kesilir ve kanal
kaydedildiğinde ses geri gelir. Kanal
düğmesi artık kullanılabilir.
6
V60 Plug-in Hybrid ve S60L Twin Engine için uygulanamaz.
}}
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
31
03 İNFOTAİNMENT
||
Κn seçimli kanalların bir listesi, ekranda* gösterilebilir. AM/FM kaynağının normal görünümünde, işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için, OK/MENU 'ye basın ve Ön ayarlı
istasyonları göster'i seçin.
Dijital radyo* (DAB)
03
Dalga boyu başına 10 istasyon ayarı kaydedilebilir. DAB'de ayar için 2 hafıza vardır: DAB1
ve DAB2. Κn ayarları, istediğiniz ön ayar
düğmesini uzun basarak kaydedebilirsiniz;
daha fazla bilgi için yukarıdaki FM radyo bölümüne bakın. Kayıtlı kanallar önayar düğmeleri
kullanılarak seçilebilir.
Κnayar, bir kanal içerir ancak alt kanal içermez. Bir alt kanal çalınıyorsa ve bir önayar
kayıtlıysa sadece ana kanal kaydedilir. Bu, alt
kanalların geçici olmasından kaynaklanır.
Κnayarı geri almayı bir dahaki deneyişinizde
alt kanalı içeren kanal çalınacaktır. Κnayar,
kanal listesine bağlı değildir.
Κn seçimli kanalların bir listesi, ekranda* gösterilebilir. DAB kaynağının normal görünümünde, işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için, OK/MENU 'ye basın ve Ön ayarlı
istasyonları göster 'i seçin.
DİKKAT
Ses sistemine ait DAB sistemi DAB standardındaki tüm fonksiyonları desteklemiyor.
32
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
RDS fonksiyonları
RDS sayesinde, radyo otomatik olarak en
güçlü vericiye geçebilir. RDS, örneğin trafik
bilgilerinin (TP) alınması ve belirli program türlerin (PTY) aranması imkanını sunar.
RDS (Radio Data System) - FM vericileri bir
ağ içinde birbirlerine bağlar. Böyle bir ağdaki
bir FM vericisi bir RDS radyosuna aşağıdaki
fonksiyonları veren bilgiler gönderir:
•
Yayın zayıf bir alanda ise, otomatik olarak
daha kuvvetli bir vericiye geçilir.
•
Trafik bilgileri veya haberler gibi program
biçimleri aranır.
•
Güncel radyo programlarının gönderdiği
metin mesajlarını alır.
DİKKAT
Bazı radyo istasyonları RDS kullanmaz
veya işlevinin sadece seçili parçalarını kullanır.
İstenen türde bir program bulunduğunda
radyo, halihazırda kullanımda olan müzik sistemi kaynağını keserek istasyon değiştirebilir.
Mesela, CDçalar kullanımdaysa, duraklatılır.
Araya giren yayın önceden ayarlanmış ses
düzeyi (s. 36) ile tekrar çalınır. Ayarlanan
program türünün yayını kesildiğinde radyo
daha önceki ses kaynağına ve ses seviyesine
geri döner.
03 İNFOTAİNMENT
Alarm (ALARM!), trafik bilgileri (TP) haberler
(NEWS) ve program türleri (PTY) fonksiyonları, öncelik sıralamasına göre birbirlerinin
yayınını keserler ve en yüksek öncelik alarmın,
en düşük öncelik ise program türlerinindir.
Daha başka program yarıda kesme ayarları
(EON Uzak veya EON Yerel) için bkz EON
(s. 34). Yarıda kesilen müzik kaynağına geri
dönmek için EXIT'e basın, mesajı silmek için
OK/MENU'ye basın.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
•
Kaza ve afet durumunda alarmlar
Trafik bilgisi (TP)
Radyo fonksiyonu ciddi kazaları ve felaketleri
haber vermek için kullanılır.
Bu fonksiyon, ayarlı bir radyo istasyonunun
RDS ağı dahilinde yayın yapan trafik bilgilerinin öncelikli olarak dinlenmesine olanak tanır.
Bir alarm mesajı iletildiğinde gösterge ekranında ALARM! mesajı görüntülenir.
Alarm geçici olarak kesilemez veya devre dışı
bırakılamaz.
İlgili bilgiler
•
RDS fonksiyonları (s. 32)
TP sembolü fonksiyonun devrede olduğunu
gösterir. Kanal istasyonu trafik bilgisi gönderebiliyorsa gösterge ekranında TP parlak bir
şekilde yakılarak gösterilir, aksi takdirde TP
gri renklidir.
–
Kaza ve afet durumunda alarmlar (s. 33)
Radyo metni (s. 36)
Otomatik radyo frekansı güncelleme (AF)
(s. 36)
Bölgesel radyo programları (REG) (s. 37)
RDS fonksiyonlarının sıfırlanması (s. 37)
03
FM kaynağını normal görünümde etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU'ye basın ve 'i seçin. TP.
Seçilen istasyon/tüm istasyonlardan TP
Radyo sadece seçilen istasyondan gelen trafik bilgileri için veya RDS ağı içerisindeki tüm
istasyonlar için yarıda keser.
–
FM kaynağını normal görünümde değiştirmek için, OK/MENU'ye basın ve
Geliştirilmiş ayarlar TP favori ayarla'i
seçin.
İlgili bilgiler
•
RDS fonksiyonları (s. 32)
33
03 İNFOTAİNMENT
03
Gelişmiş Diğer Ağlar (EON)
Haber yayınları
Radyo programı türleri (PTY)
EON, çok fazla bölgesel radyo istasyonunun
bulunduğu yerleşim alanlarında faydalıdır.
Araç ve radyo istasyonu vericisi arasındaki
mesafenin program fonksiyonlarının ne zaman
geçerli ses kaynağını yarıda keseceğini belirlemesine olanak tanır.
Bu fonksiyon, ayarlı bir radyo istasyonunun
RDS ağı dahilindeki haber yayınlarının öncelikli
olarak dinlenmesine olanak tanır.
PTY fonksiyonu, Pop Music (Pop Müzik) ve
Serious Classical Music (Ciddi Klasik Müzik)
gibi bir veya daha fazla radyo programı türü
seçmek için kullanılabilir. Bir program türünü
seçtikten sonra, sadece bu tür yayın yapan
kanallar arasında gezinilebilir.
–
Etkinleştirmek/etkisizleştirmek için FM
kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'e basın ve Geliştirilmiş
ayarlar EON altındaki seçeneklerden
birini seçin:
• Yerel – sadece verici istasyon yakında ise
araya girer.
• Uzak7 - ayarında verici istasyon çok
uzakta ise, radyo istasyonu yoğun atmosferik parazitlere rağmen araya girer.
NEWS sembolü fonksiyonun devrede
olduğunu gösterir.
–
Seçilen istasyon/tüm istasyonlardan
haberler
Radyo sadece seçilen istasyondan gelen
haberler için veya RDS ağı içindeki tüm istasyonlar için yarıda keser.
–
İlgili bilgiler
•
FM kaynağını normal görünümde etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU'ye basın ve Haberler ayarları
Haberler'i seçin.
RDS fonksiyonları (s. 32)
FM kaynağını normal görünümde değiştirmek için, OK/MENU'ye basın ve
Haberler ayarları Haberler favorisi
ayarla'i seçin.
İlgili bilgiler
•
RDS fonksiyonları (s. 32)
PTY, FM ve DAB radyo için seçilebilir. Fonksiyon etkinken ekranda PTY sembolü görüntülenir. Bu fonksiyon, ayarlanmış bir istasyonun
RDS ağı içerisinde tüm program türlerini iletilebilmesini sağlar.
FM radyo için PTY
1. FM kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basarak ve önce
Geliştirilmiş ayarlar PTY ayarları
PTY seç altındaki program türlerini seçerek etkinleştirin.
2. Bunun ardından, önce OK/MENU'ye
basarak ve sonra Geliştirilmiş ayarlar
PTY ayarları Başka şebekelerden
trafik anonsları alınması'i seçerek PTY
fonksiyonu etkinleştirilmelidir.
PTY fonksiyonunu etkisizleştirmek için FM
kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye ve sonra Geliştirilmiş ayarlar
PTY ayarları Başka şebekelerden
trafik anonsları alınması'e basılmalıdır. Seçilen program türleri (PTY) sıfırlanmaz.
7
34
Fabrika ayarları.
03 İNFOTAİNMENT
PTY'yi sıfırlamak ve kaldırmak için FM
kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye ve sonra Geliştirilmiş ayarlar
PTY ayarları PTY seç Hepsini sil'e
basılmalıdır.
DAB radyo için PTY
DAB kaynağının normal görünümünde önce
OK/MENU ve sonra PTY filtresi'e basılarak
program türü seçilir. Bu moddan aşağıdaki
gibi çıkınız:
–
EXIT düğmesine basınız.
> PTY etkinleştirildiğinde gösterge ekranında bir ibare gösterilir.
Bazı durumlarda DAB radyo, PTY modundan
çıkacaktır, bkz. DAB'dan DAB'a bağlantı
(s. 39).
İlgili bilgiler
•
Radyo programı türlerini arama PTY
(s. 35)
•
Radyo programı türlerini göster (PTY)
(s. 35)
•
Araya giren radyo programı türleri için ses
kumandası (PTY) (s. 36)
•
RDS fonksiyonları (s. 32)
Radyo programı türlerini arama PTY
Radyo programı türlerini göster (PTY)
Bu fonksiyon tüm dalga boyunda seçilen
radyo programı türünü arar.
Bazı radyo istasyonları program türü ve program kategorisi hakkında bilgi yayınlar. Geçerli
istasyonun radyo programı türü, örneğin Pop
Music (Pop Müzik) ve Serious Classical Music
(Ciddi Klasik Müzik), ekranında görüntülenebilir. FM ve PTY radyo için DAB seçilebilir.
1. FM kaynağının normal görünümünde bir
veya daha fazla PTY seçmek için
OK/MENU'ye ve sonra Geliştirilmiş
ayarlar PTY ayarları PTY seç'e
basın.
2. Daha sonra OK/MENU'ye basın ve
Geliştirilmiş ayarlar PTY ayarları
PTY ara'i seçin.
FM radyo için radyo programı türünü
göster
–
Arama işlemini bitirmek için EXIT'e basın.
–
Seçilen program türlerinde başka bir
yayın aramaya devam etmek için
veya
'ye basın.
İlgili bilgiler
•
•
•
RDS fonksiyonları (s. 32)
FM kaynağını normal görünümde etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU'ye basın ve Geliştirilmiş
ayarlar PTY ayarları PTY teksti
göster'i seçin.
DAB radyo için radyo programı türünü
göster
–
Radyo programı türleri (PTY) (s. 34)
Radyo programı türlerini göster (PTY)
(s. 35)
03
DAB kaynağını normal görünümde etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU'ye basın ve Geliştirilmiş
ayarlar PTY teksti göster'i seçin.
İlgili bilgiler
•
•
•
Radyo programı türleri (PTY) (s. 34)
Radyo programı türlerini arama PTY
(s. 35)
RDS fonksiyonları (s. 32)
35
03 İNFOTAİNMENT
Araya giren radyo programı türleri için
ses kumandası (PTY)
Araya giren program türleri, örneğin NEWS
veya TP, her bir program türü için seçilmiş ses
seviyesinde duyulur. Ses seviyesi program
araya girerken ayarlanmışsa yeni seviye bir
sonraki program araya girişine kadar kaydedilir.
Radyo metni
Bazı RDS istasyonları program içeriği, sanatçılar, vs hakkında bilgi yayınlarlar. Bu bilgiler
gösterge ekranında görüntülenebilir8. FM ve
DAB radyo için radyo metni görüntülenebilir.
FM radyo için radyo metni
–
03
İlgili bilgiler
•
•
Radyo programı türleri (PTY) (s. 34)
FM/DAB kaynağını normal görünümde
etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU'ye basın ve Radyo tekstini
göster'i seçin.
İlgili bilgiler
•
•
36
Sadece 7 inç ekranlı araçlar.
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
Bu fonksiyon ayarlanmış radyo istasyonu için
en kuvvetli vericiyi seçer.
Kuvvetli bir verici bulabilmek için bu fonksiyonun istisnai durumlarda tüm FM dalgaboyunu
taraması gerekebilir.
–
DİKKAT
RDS fonksiyonları (s. 32)
Bir seferde "Radyo tekstini göster" ve
"Ön ayarlı istasyonları göster" fonksiyonlarından sadece biri etkinleştirilebilir.
Bunlardan biri etkin durumda iken, diğeri
etkinleştirilirse, önceki işlev otomatik olarak devre dışı kalır. Her iki fonksiyon da
devre dışı bırakılabilir.
8
Otomatik radyo frekansı güncelleme
(AF)
RDS fonksiyonları (s. 32)
Dijital radyo (DAB)* (s. 38)
FM kaynağını normal görünümde etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU'ye basın ve Geliştirilmiş
ayarlar Alternatif frekans'i seçin.
İlgili bilgiler
•
RDS fonksiyonları (s. 32)
03 İNFOTAİNMENT
Bölgesel radyo programları (REG)
Radyo frekanslarını tara
RDS fonksiyonlarının sıfırlanması
Bu fonksiyon radyonun sinyal gücü çok düşük
olsa bile bölgesel bir vericiyle devam etmesini
sağlar.
Fonksiyon otomatik olarak mevcut radyo
kanallarını arar ve varsa program türü filtrelemelerini (PTY) hesaba katar.
Tüm radyo ayarları orijinal fabrika ayarlarına
geri çevrilebilir.
REG sembolü fonksiyonun devrede olduğunu
gösterir.
Bir istasyon bulunduğunda tarama işlemine
tekrar başlamadan önce yaklaşık yaklaşık 10
saniye boyuna dinletilir. Bir istasyon çalınıyorken kanal kaydı normal şekilde gerçekleştirilebilir, bkz Κnayarlı radyo istasyonları (s. 31).
–
FM kaynağını normal görünümde etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU'ye basın ve Geliştirilmiş
ayarlar REG'i seçin.
–
İlgili bilgiler
•
RDS fonksiyonları (s. 32)
FM/AM9/DAB* kaynağının normal görünümünde taramayı başlatmak için
OK/MENU'ye basın ve Tara'i seçin.
–
FM kaynağını normal görünümde sıfırlamak için, OK/MENU'ye basın ve
Geliştirilmiş ayarlar Tüm FM ayarları
reset'i seçin.
İlgili bilgiler
•
03
RDS fonksiyonları (s. 32)
DİKKAT
Bir istasyon kaydedildiğinde tarama durur.
Tarama, DAB-PTY modunda da seçilebilir. Bu
durumda sadece önceden seçilen program
türündeki kanallar çalınır.
İlgili bilgiler
•
•
9
Radyo programı türleri (PTY) (s. 34)
Dijital radyo (DAB)* (s. 38)
V60 Plug-in Hybrid ve S60L Twin Engine için uygulanamaz.
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
37
03 İNFOTAİNMENT
Dijital radyo (DAB)*
DAB (Digital Audio Broadcasting) radyo için
bir dijital yayın sistemidir. Araç DAB, DAB+ ve
DMB destekler.
DİKKAT
Tüm bölgelerde DAB için kapsama mevcut
değildir. Kapsama yok ise, görüntü ekranında Kapsama dışı mesajı görünür.
03
Servis ve Koro
•
Servis- Kanal, radyo kanalı (sadece ses
servisleri sistem tarafından desteklenir).
•
Koro - Aynı frekanstaki radyo kanallarının
bir koleksiyonu.
İlgili bilgiler
38
•
Kanal gruplarının saklanması (Koro öğren)
(s. 38)
•
Kanal grubu listesinde gezinme (Takım)
(s. 38)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Radyo (s. 29)
Kanal gruplarının saklanması (Koro
öğren)
Kanal grubu listesinde gezinme
(Takım)
Dijital radyo (DAB) için kanal gruplarının depolanması (Topluluk öğrenme).
Dijital radyo (DAB) için kanal grubu listesinde
(Takım) gezinme.
Araç yeni bir yayın alanına doğru hareket
ettiğinde alandaki mevcut kanal gruplarının
programlanması gerekli olabilir.
Kanal grubu listesinde gezinmek veya listeye
erişmek için TUNE düğmesini döndürün.
Koronun adı gösterge ekranının üst kısmında
görüntülenir. Yeni Koroya geçerken ad yeni
bir ada dönüşür.
Kanal gruplarının programlanması ile tüm
mevcut kanal gruplarının güncellenmiş bir listesi oluşturulur. Liste otomatik olarak güncellenmez.
DAB kaynağını normal görünümünde programlamak için, OK/MENU'ye basın ve
Topluluk öğrenme'i seçin. Programlama
işlemi aşağıdaki şekilde de gerçekleşebilir:
1. TUNE düğmesini herhangi bir yönde bir
adım döndürün.
> Mevcut kanal gruplarının listesinde
Topluluk öğrenme gösterilir.
Κnayarlı radyo istasyonları (s. 31)
2. OK/MENU düğmesine basınız.
> Yeni programlama işlemi başlatılır.
Radyo frekanslarını tara (s. 37)
Programlama işlemi EXIT ile iptal edilebilir.
Radyo programı türleri (PTY) (s. 34)
Radyo metni (s. 36)
DAB'dan DAB'a bağlantı (s. 39)
Dijital radyo (DAB)* - dalga boyu (s. 39)
Dijital radyo (DAB)* - alt kanal (s. 39)
Dijital radyo (DAB)* - sıfırlama (s. 40)
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
İlgili bilgiler
•
•
Dijital radyo (DAB)* (s. 38)
Kanal grubu listesinde gezinme (Takım)
(s. 38)
•
Servis - Bulundukları kanal grubundan
bağımsız olarak kanalları gösterir. Liste,
program tipi (PTY filtresi) seçimi kullanılarak da filtrelenebilir, bkz. Radyo programı türleri (PTY) (s. 34).
İlgili bilgiler
•
Kanal gruplarının saklanması (Koro öğren)
(s. 38)
•
•
Dijital radyo (DAB)* (s. 38)
Radyo programı türleri (PTY) (s. 34)
03 İNFOTAİNMENT
DAB'dan DAB'a bağlantı
DAB'dan DAB'a bağlantı, DAB radyonun kötü
alışı olan ya da hiç olmayan bir kanaldan daha
iyi alışı olan başka bir kanal grubunda aynı
kanala geçebileceği anlamına gelir.
Kanal grubunu değiştirirken belli bir gecikme
olabilir. Mevcut kanalın yayını kesildiğinde
başka bir kanala geçerken kısa bir sessizlik
olabilir.
–
DAB kaynağını normal görünümde etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU'ye basın ve Geliştirilmiş
ayarlar DAB bağlantısı'i seçin.
Dijital radyo (DAB)* - dalga boyu
DAB iki dalga
boyunda10
iletilebilir.
• Band III - çoğu alanı kapsar.
• LBand - sadece bazı alanlarda mevcuttur.
Band III öğesini seçerek kanal programlama,
bu işlemi Band III ve LBand öğelerinin her
ikisini seçerek yapmaya göre daha çabuk gerçekleşir. Tüm kanal grupları bulunmayabilir.
Dalga boyu seçimi kayıtlı hafızayı etkilemez.
–
DAB kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basılarak ve sonra
Geliştirilmiş ayarlar DAB bandı seçilerek dalgaboyları etkinleştirilebilir/etkisizleştirilebilir.
İlgili bilgiler
•
10
Dijital radyo (DAB)* (s. 38)
Dijital radyo (DAB)* - alt kanal
İkincil bileşenler genellikle alt kanal olarak
adlandırılır. Bunlar geçicidir ve örn. ana programın diğer dillere çevirilerini içerebilir.
Bir veya daha fazla kanalda yayın yapılırsa
gösterge ekranındaki kanal adının solunda
simgesi gösterilir. Alt kanal, gösterge ekranındaki kanal adının solunda görünen - simgesiyle belirtilir.
Alt kanallara erişmek için
basın.
03
düğmesine
Alt kanallara sadece seçilen ana menüden erişilebilir ve seçilmeksizin başka bir kanal üzerinden erişilemez.
–
DAB kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basılarak ve sonra
Geliştirilmiş ayarlar Alt kanallar seçilerek alt kanalların gösterilmesi etkinleştirilebilir/etkisizleştirilebilir.
Bütün bölgeler/ülkelerde bu dalga boyunun her ikisi kullanılmaz.
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
39
03 İNFOTAİNMENT
Dijital radyo (DAB)* - sıfırlama
Medya çalar
CD/DVD*
Tüm DAB ayarları orijinal fabrika ayarlarına
geri çevrilebilir.
Medya oynatıcı CD/DVD* (s. 40) disklerden
ve AUX/USB* (s. 47) girişi vasıtasıyla harici
olarak bağlanan ses kaynaklarından ses ve
videoları oynatabilir veya Bluetooth® vasıtasıyla harici cihazlardan kablosuz olarak ses
dosyalarını oynatabilir. Bazı medya oynatıcılar
TV* (s. 64) gösterebilir ve Bluetooth® üzerinden bir cep telefonu* ile iletişim kurma
seçeneği sunar.
Medya çalar (s. 40), önceden kaydedilmiş ve
yazdırılmış CD/DVD disklerini oynatabilir.
–
03
Sıfırlama DAB kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basarak ve ardından Geliştirilmiş ayarlar Tüm DAB
ayarları reset'i seçerek yapılır.
İlgili bilgiler
•
Dijital radyo (DAB)* (s. 38)
Medya çalar aşağıdaki türde disk ve dosyaları
destekler ve oynatabilir:
•
•
Κn kayıtlı CD diskleri (Müzik CDsi).
•
•
Κn kayıtlı DVD video diskleri.
Ses ve/veya video dosyalarıyla yazılmış
CD diskleri.
Ses ve/veya video dosyalarıyla yazılmış
DVD diskleri.
Desteklenen dosya formatları hakkında daha
fazla bilgi için, bkz. uyumlu dosya formatları
(s. 46).
İlgili bilgiler
Medya oynatıcı için kumandalar.
Medya oynatıcının çalıştırılması için bkz. Sistemin çalıştırılması (s. 21).
İlgili bilgiler
•
•
•
•
40
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
Infotainment (s. 20)
Bluetooth®* Medyası (s. 51)
Uzaktan kumanda* (s. 68)
Medya çalar - uyumlu dosya formatlar
(s. 46)
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
CD/DVD* disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme (s. 41)
•
DVD* video disklerinin oynatılması ve
menülerde gezinme (s. 44)
03 İNFOTAİNMENT
CD/DVD* disklerinin oynatılması ve
menülerde gezinme
Oynatma ve menülerde gezinme temel bilgisi
için bkz. Sistemin çalıştırılması, (s. 21). Daha
ayrıntılı bir açıklama için aşağı bakın.
duraklatılır. Ses düzeyi artırıldığında veya
MUTE düğmesine tekrar basıldığında, ortam
yürütücüsü başlar. 11 menü sistemi üzerinden
OK/MENU'ye basarak ve Çal/Duraklat'i
seçerek de duraklatmak mümkündür.
DİKKAT
Bir disk oynatımını başlatma
Medya kaynağının normal görünümünde
MEDIA düğmesine basın, Disk gösterilinceye
kadar TUNE'u çevirin ve OK/MENU'ye basın.
Medya çalarda bir disk varsa disk oynatımı
otomatik olarak başlatılır aksi takdirde gösterge ekranında Disk tak ibaresi gösterilir. Bir
diski, diskin üst tarafı yukarı gelecek şekilde
yerleştirin. Disk otomatik olarak çalınır.
Disk çıkart
Diskteki parçaların veya müzik dosyalarının rasgele seçilmesi (s. 43)
•
Medya çalar - uyumlu dosya formatlar
(s. 46)
03
DİKKAT
İlgili bilgiler
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
Müzik/video dosyaları içeren kaydedilmiş
disklerin oynatılması ve menülerde
gezinme* (s. 42)
Oynatmayı duraklatma (duraklat)
•
Ses düzeyi tamamen kısıldığında veya MUTE
düğmesine basıldığında, ortam yürütücüsü
DVD* video disklerinin oynatılması ve
menülerde gezinme (s. 44)
•
Hızlı ileri/geri sardırma (s. 43)
11
•
Prodüksiyon şirketleri tarafından kopya
korumalı olarak satılan veya özel olarak
kopyalanmış ses dosyaları medya oynatıcı
tarafından okunamaz.
•
Bir disk yaklaşık 12 saniye boyunca çıkık vaziyette bekler, süre sonunda güvenlik nedeniyle
oynatıcıya geri alınır.
Diskteki bir parçayı veya müzik dosyasını
tarama (s. 43)
Video film sadece araba dururken oynatılabilir. Aracın hızı 8 km/saat'in üzerinde ise,
görüntü ekranında resim bulunmaz ve
Sürüş esnasında resim mevcut değil
gösterilir, fakat ses duyulur. Arabanın hızı
yaklaşık 6 km/saat'in altına düştüğünde,
resim yeniden görünür.
Oynatıcının içine ses/video dosyaları yazılmış
bir disk yerleştirilmişse diskin klasör yapısının
yüklenmesi gerekir. Diskin kalitesine ve
içerdiği bilgi miktarına bağlı olarak çalmaya
başlaması biraz zaman alabilir.
Diski çıkartmak için çıkart düğmesine (s. 21)
basın.
•
CD Sesinde geçerli değildir.
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
41
03 İNFOTAİNMENT
Müzik/video dosyaları içeren
kaydedilmiş disklerin oynatılması ve
menülerde gezinme*
Müzik/video dosyaları içeren kaydedilmiş disklerin oynatılması ve menülerde gezinme.
DİKKAT
Video film sadece araba dururken oynatılabilir. Aracın hızı 8 km/saat'in üzerinde ise,
görüntü ekranında resim bulunmaz ve
Sürüş esnasında resim mevcut değil
gösterilir, fakat ses duyulur. Arabanın hızı
yaklaşık 6 km/saat'in altına düştüğünde,
resim yeniden görünür.
03
DİKKAT
Prodüksiyon şirketleri tarafından kopya
korumalı olarak satılan veya özel olarak
kopyalanmış ses dosyaları medya oynatıcı
tarafından okunamaz.
Müzik dosyalarının
simgesi, video dosyalarının
simgesi ve klasörlerin
simgesi vardır.
Bir dosyanın oynatılması tamamlandığında
oynatma işlemi söz konusu klasördeki diğer
dosyalarla (aynı türden olan) devam eder.
Geçerli klasördeki bütün dosyaların oynatımı
tamamlandığında dosya değişimi12 otomatik
olarak gerçekleşir. Bu sistem medya çalara
sadece ses dosyaları veya video dosyaları
12
42
Klasör tekrarla devreye sokulursa bu durum gerçekleşmez.
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
içeren bir disk yerleştirildiğinde ayarları otomatik olarak algılayıp değiştirir ve sonrasında
bu dosyaları oynatır. Ancak medya çalara içerisinde karışık olarak ses ve video dosyaları
bulunan bir disk yerleştirildiğinde sistem ayarı
değiştirmez bunun yerine aygıt önceki dosya
türünde oynatım yapmaya devam eder.
Klasörü tekrar et
Bu fonksiyon bir dosyadaki parçaları tekrar
tekrar oynatabilmeyi mümkün kılar. En son
dosya oynatıldıktan sonra ilk parçanın oynatımı tekrar başlar.
1. OK/MENU komutuna basınız
2. TUNE düğmesini Klasörü tekrarla konumuna döndürün
3. Bu işlevi devreye sokmak/devreden çıkarmak için OK/MENU düğmesine basın.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
CD/DVD* disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme (s. 41)
•
DVD* video disklerinin oynatılması ve
menülerde gezinme (s. 44)
•
•
Hızlı ileri/geri sardırma (s. 43)
Diskteki bir parçayı veya müzik dosyasını
tarama (s. 43)
•
Diskteki parçaların veya müzik dosyalarının rasgele seçilmesi (s. 43)
•
Medya çalar - uyumlu dosya formatlar
(s. 46)
•
DivX® Video On Demand* (s. 45)
03 İNFOTAİNMENT
Hızlı ileri/geri sardırma
Ses ve video dosyalarını hızlı ileri/geri sarmak
mümkündür13.
Ses ve video dosyalarını hızlı ileri/geri sarmak
/
düğmesini basılı tutun.
için
Ses dosyalarında hızla ileri/geri gitme tek
hızda yapılırken video dosyaları birkaç farklı
hızda ileri/geri sarılabilir. Video dosyalarında
hızla ileri/geri sarma hızını artırmak için ardı
/
düğmelerine basın. Normal
ardına
hızda görüntülemeye geri dönmek için
düğmeyi bırakın.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
CD/DVD* disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme (s. 41)
•
Harici ses kaynağının oynatılması ve
menülerde gezinme* (s. 49)
13
14
15
Diskteki bir parçayı veya müzik
dosyasını tarama
Diskteki parçaların veya müzik
dosyalarının rasgele seçilmesi
Bu fonksiyon diskteki her bir parçanın/müzik
dosyasının ilk on saniyesini oynatır.14
Bu fonksiyon parçaları rasgele sırayla oynatır15.
Seçilen kaynağı taramak için:
Seçilen kaynak için parçaları/müzik dosyalarını rasgele sıralamada dinlemek için:
1. Seçili kaynağın normal görünümünde OK/
MENU'ye basın
2. TUNE düğmesini Tara konumuna döndürün
> Her bir disk parçasının veya müzik
dosyasının ilk 10 saniyesi oynatılır.
3. Tarama işlevini EXIT tuşuyla iptal edin,
oynatılan disk parçası veya müzik dosyasının oynatılması devam eder.
İlgili bilgiler
1. Seçili kaynağın normal görünümünde
OK/MENU'ye basın
03
2. TUNE düğmesini Rastgele konumuna
döndürün
3. Bu işlevi devreye sokmak/devreden çıkarmak için OK/MENU düğmesine basın.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
CD/DVD* disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme (s. 41)
•
CD/DVD* disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme (s. 41)
•
Harici ses kaynağının oynatılması ve
menülerde gezinme* (s. 49)
•
Harici ses kaynağının oynatılması ve
menülerde gezinme* (s. 49)
•
Bluetooth®* Medyası (s. 51)
•
Bluetooth®* Medyası (s. 51)
Yalnızca CD/DVD* diskleri, USB ve iPod® için geçerlidir.
DVD video diskleri için geçerli değildir. AUX/USB girişi üzerinden harici olarak bağlanan ses kaynaklarında bu fonksiyon sadece USB ve iPod® için geçerlidir. Her cep telefonu tarafından desteklenmez.
DVD video diskleri için geçerli değildir. AUX/USB girişi üzerinden harici olarak bağlanan ses kaynaklarında bu fonksiyon sadece USB ve iPod® için geçerlidir. Her cep telefonu tarafından desteklenmez.
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
43
03 İNFOTAİNMENT
DVD* video disklerinin oynatılması ve
menülerde gezinme
DVD video diski oynatılırken, görüntü ekranında bir video menüsü açılabilir. Disk menüsü
altyazı, lisan seçimi ve sahne seçimi gibi ilave
fonksiyonlara ve ayarlara erişim sağlar.
03
Oynatma ve menülerde gezinme temel bilgisi
için bkz. Sistemin çalıştırılması, (s. 21). Daha
ayrıntılı bir açıklama için aşağı bakın.
DİKKAT
Video film sadece araba dururken oynatılabilir. Aracın hızı 8 km/saat'in üzerinde ise,
görüntü ekranında resim bulunmaz ve
Sürüş esnasında resim mevcut değil
gösterilir, fakat ses duyulur. Arabanın hızı
yaklaşık 6 km/saat'in altına düştüğünde,
resim yeniden görünür.
DVD video diski menüsünde gezinme
DVD video diskinin menüsünde gezinme
yukarıdaki resimdeki şekilde orta konsoldaki
rakam tuşları kullanılarak gerçekleştirilir.
Bölüm veya başlığı değiştirme
Bölüm listesine erişmek ve aralarında dolaşmak için TUNE düğmesini döndürünüz (film
oynatılıyorsa duraklatılır). Bölüm seçmek için
OK/MENU düğmesine basınız, bu yanı
zamanda orijinal konuma geri dönmenizi
sağlar (film yürütülmekteyse yeniden başlatılır). Başlık listesine erişmek için EXIT
düğmesine basınız.
Başlık listesindeki başlıklar TUNE düğmesi
döndürülerek seçilir ve seçim OK/MENU
düğmesiyle onaylanır, bu aynı zamanda
bölüm listesine geri dönülmesini sağlar.
Seçimi etkinleştirmek ve başlangıç konumuna
dönmek için OK/MENU tuşunu kullanın.
Seçimi iptal etmek için EXIT düğmesine basınız, bu orijinal konuma geri dönülmesini
sağlar (herhangi bir seçim yapılmaksızın).
Bölümler aynı zamanda orta konsoldaki
/
düğmelerine veya direksiyon tuş
takımına basılarak ta değiştirilebilir*.
İlgili bilgiler
44
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
CD/DVD* disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme (s. 41)
•
DVD* video disklerinin oynatılmasında
kamera açısı (s. 45)
•
Müzik/video dosyaları içeren kaydedilmiş
disklerin oynatılması ve menülerde
gezinme* (s. 42)
•
•
Hızlı ileri/geri sardırma (s. 43)
•
Diskteki parçaların veya müzik dosyalarının rasgele seçilmesi (s. 43)
•
Medya çalar - uyumlu dosya formatlar
(s. 46)
Diskteki bir parçayı veya müzik dosyasını
tarama (s. 43)
03 İNFOTAİNMENT
DVD* video disklerinin oynatılmasında
kamera açısı
DVD video diski destekliyorsa, fonksiyon belirli
bir sahnenin hangi kamera açısından görüntüleneceğini seçmekte kullanılabilir.
Disk kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Geliştirilmiş ayarlar
Açı'i seçin.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
DivX® Video On Demand*
Görüntü ayarları*
Ortam oynatıcı CD-/DVD diskleri, USB veya
iPod® üzerinden DivX® VOD tipi dosyaları çalmak üzere kaydedilebilir.
Parlaklık ve kontrast için ekran ayarlarını (araç
durgun haldeyken) yapabilirsiniz.
Kayıt kodu, MY CAR menü sisteminde bulunabilir, bkz. MY CAR (s. 11).
1. Çalma modunda, OK/MENU'ye basın ve
Görüntü ayarları'i seçin, OK/MENU ile
onaylayın.
Daha fazla bilgi için www.divx.com/vod adresini ziyaret edin.
2. TUNE düğmesini ayar seçeneğine döndürün ve OK/MENU ile onaylayın.
İlgili bilgiler
3. TUNE düğmesini döndürerek değerini
ayarlayın ve OK/MENU'süyle onaylayın.
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
DVD* video disklerinin oynatılması ve
menülerde gezinme (s. 44)
•
Müzik/video dosyaları içeren kaydedilmiş
disklerin oynatılması ve menülerde
gezinme* (s. 42)
•
Harici ses kaynağının oynatılması ve
menülerde gezinme* (s. 49)
03
Ayarlar listesine geri dönmek için OK/MENU
veya EXIT tuşuna basın.
Görüntü ayarları Reset seçeneğiyle fabrika
ayarlarına geri döndürülebilir.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
Infotainment (s. 20)
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
45
03 İNFOTAİNMENT
Medya çalar - uyumlu dosya formatlar
Medya çalar birçok dosya türünü oynatabilir
ve aşağıdaki tabloda belirtilen formatlarla
uyumludur.
CD/DVD diskleri için uyumlu dosya
formatları
03
DİKKAT
Çift formatlı, iki taraflı diskler (DVD Plus,
CD-DVD formatı), normal CD disklerden
daha kalın olduğundan, bu disklerin çalınması garanti edilemez ve işlev hatası oluşabilir.
Bir CD üzerinde MP3 ve CDDA izleri birlikte bulunuyorsa, MP3'ler dikkate alınmaz.
Ses formatı
Video formatı
Müzik CD'si, mp3, wma,
aac, m4a
Aşağıdaki tabloda yer alan ses ve video dosyalarının USB bağlantısı üzerinde oynatımı
sistem tarafından desteklenmektedir.
Ses formatı
mp3, wma, aac, m4a
Video formatı
divx, avi, asf
.avi ve .divx dosya formatları için ses
teknik değerleri
Oynatılacak dosya için aşağıdaki kriterlerin
karşılanması gerekir:
DivX Versiyonu
3, 4, 5, 5:2
Görüntü
boyutu
32x32-720x576 piksel
Video çerçeve hızı
30 fps'ye kadar
Toplam
kapasite
(toplam bit
oranı)
Ortalama 4 Mbps'ye kadar,
maksimum 8 Mbps'ye
kadar (video bit oranı ve
ses bit oranı dahil)
Ses formatı
MP3 (MPEG-1/2 Tabaka 3),
MPEG-1 (Tabaka 2), AC3
(Dolby D)
Video CD'si, Video DVD'si,
divx, avi, asf
USB bağlantısıyla uyumlu dosya
formatları
46
.avi ve .divx dosya formatları için teknik
veriler
Ses kanalları
(knl)
MP3/MPEG-1 için 2knl,
AC3 için 5.1knl
kHz
kbps
MPEG-1 Tabaka 2
44.1
64–384
48
64–384
16
8–160
22.05
8–160
24
8–160
32
32–320A
44.1
32–320A
48
32–320A
48
64–448
MPEG-2 Tabaka 3
(MP3)
DivX standardı
Ses teknik değerleri için
aşağıdaki tabloya bakın
Format
MPEG-1 Tabaka 3
(MP3)
AC3
A
144 kbps'de geçerli değildir.
.asf dosya formatı için teknik veriler
Oynatılacak dosya için aşağıdaki kriterlerin
karşılanması gerekir:
Görüntü
boyutu
32x32-720x576 piksel
Video çerçeve
hızı
30 fps'ye kadar
Toplam kapasite (toplam bit
oranı)
384 kbs'ye kadar (video
bit oranı ve ses bit oranı
dahil)
03 İNFOTAİNMENT
Ses formatı
ITU-T G.726
Ses kanalları
(knl)
1knl
Ses örnekleme
oranı
8 kHz
Ses bit oranı
16, 24, 32 veya 40 kbps
(8 kHz örnekleme için)
Harici ses kaynağı AUX/USB* girişi ile
Ses sistemine harici bir ses kaynağı, örneği bir
iPod® veya MP3 çalar bağlanabilir (s. 48).
Stereo desteklenmez
DİKKAT
Sistem USB 2.0 ve FAT32 dosya sistemi ile
uyumlu mobil ortamı destekler ve her klasörde maksimum 254 alt klasör/dosya
olmak üzere 1000 klasör tutabilir. 1000 alt
klasör/dosya tutabilen üst seviye bu
duruma bir istisnadır.
İlgili bilgiler
•
CD/DVD* disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme (s. 41)
•
DVD* video disklerinin oynatılması ve
menülerde gezinme (s. 44)
•
Müzik/video dosyaları içeren kaydedilmiş
disklerin oynatılması ve menülerde
gezinme* (s. 42)
•
Harici ses kaynağının oynatılması ve
menülerde gezinme* (s. 49)
03
DİKKAT
USB girişine bağlanmış bir ses kaynağı aracın
ses kumandalarıyla16 çalıştırılabilir. AUX girişiyle bağlanmış bir aygıt araç tarafından
kumanda edilemez.
Tünel konsolunun sağ arka kenarında kabloların yönlendirilebildiği bir girinti bulunur, bu
sayede kapak kablolar ezilmeden kapatılabilir.
Şarjlı pillere sahip iPod® veya MP3 çalar, USB
bağlantısına bağlanmışsa (kontak açıkken
veya motor çalışıyorsa) şarj edilir.
USB hafıza çubuğu
Bir USB hafıza çubuğundan faydalanılması
için USB üzerinde sadece müzik dosyaları
16
bulunmalıdır. Sistemin uyumlu müzik dosyalarının haricinde şeyler içeren bir depolama
aygıtını yüklemesi daha uzun sürer.
Daha uzun olan bir USB taşınabilir bellek
modeli kullanıyorsanız bir USB adaptör
kablosu kullanmanız önerilir. Bu, USB girişinin ve bağlanan USB taşınabilir belleğin
mekanik hasar görmesini önlemek içindir.
USB çoğaltıcı
USB bağlantısına bir USB çoğaltıcısı takarak
birden çok USB aygıtını aynı anda bağlanması
mümkündür. USB cihazı seçimi normal USB
görünümünden OK/MENU düğmesine basılarak ve sonra USB cihazı seç seçilerek yapılır.
MP3 çalar
Çoğu MP3 çalar müzik sistemi tarafından
desteklenmeyen kendi dosya sistemlerini içerir. Sistemde kullanabilmek için MP3 çalar
USB Removable device/Mass Storage
Device moduna ayarlanmalıdır.
Sadece USB bağlantısıyla bağlanmış müzik kaynaklarında geçerlidir.
}}
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
47
03 İNFOTAİNMENT
||
iPod®
Bir iPod®, oynatıcının bağlantı kablosu üzerinden USB bağlantısı ile şarj edilir ve beslenir.
DİKKAT
AUX/USB* girişi üzerinden harici ses
kaynağı bağlama
Örneğin iPod® veya MP3 çalar gibi bir harici
müzik kaynağı orta konsoldaki bağlantılardan
herhangi biriyle müzik sistemine bağlanabilir.
metni gösterilir. Dosya yapısına ve adedine
bağlı olarak yükleme işlemi tamamlanmadan
önce bazı gecikmeler olabilir.
DİKKAT
Sistem aynı zamanda 2005 yılı ve sonrasında çıkan çoğu iPod® modelini de desteklemektedir.
Sistem sadece iPod® ses dosyalarının
kayıttan çalınmasını destekler.
03
DİKKAT
DİKKAT
Bir iPod®, ses kaynağı olarak kullanıldığında, arabanın infotainment sistemi,
iPod® oynatıcının kendi menü yapısına
benzer bir menü yapısına sahip olur.
USB bağlantısının zarar görmesini engellemek için, USB bağlantısı kısa devre
yaparsa ya da bağlanan bir USB ünitesi
aşırı güç tüketiyorsa (bu bağlanan ünite
USB standartlarına uymadığında olabilir)
kapatın. Sorun devam etmiyorsa USB
bağlantısı bir sonraki kontak açılışında otomatik olarak yeniden etkinleştirilir.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
Harici ses kaynağının oynatılması ve
menülerde gezinme* (s. 49)
•
Harici ses kaynağı iççin ses seviyesinin
ayarlanması (s. 50)
Harici müzik kaynakları için bağlantı noktaları.
Müzik kaynağını bağlamak için:
1. Medya kaynağının normal görünümünden
MEDIA'ya basın, TUNE'u arzu edilen
USB, iPod veya AUX ses kaynağına getirin ve OK/MENU'ye basın.
> USB seçiliyse gösterge ekranında USB
bağla gösterilir.
2. Müzik kaynağınızı orta konsolun eşya bölmesinin içindeki bağlantılardan birine
bağlayın (önceki çizime bakın).
Sistem, depolama aygıtından dosyaları yüklerken gösterge ekranında USB okunuyor
48
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
İlgili bilgiler
•
Harici ses kaynağı AUX/USB* girişi ile
(s. 47)
•
Harici ses kaynağının oynatılması ve
menülerde gezinme* (s. 49)
03 İNFOTAİNMENT
Harici ses kaynağının oynatılması ve
menülerde gezinme*
Harici ses kaynağının oynatılması ve menülerde gezinme17.
Oynatma ve menülerde gezinme temel bilgisi
için bkz. Sistemin çalıştırılması, (s. 21). Daha
ayrıntılı bir açıklama için aşağı bakın.
simgesi, video dosyaSes dosyalarının
simgesi ve klasörlerin
larının*
simgesi vardır.
Medya çaların desteklediği dosya formatları
hakkında bilgi için Uyumlu dosya formatları
(s. 46) metnine bakın.
Bir dosyanın oynatılması tamamlandığında
oynatma işlemi söz konusu klasördeki diğer
dosyalarla (aynı türden olan) devam eder.
Geçerli klasördeki bütün dosyaların oynatımı
tamamlandığında dosya değişimi18 otomatik
olarak gerçekleşir. Bu sistem USB bağlantı
noktasına sadece ses dosyaları veya video
dosyaları içeren bir aygıt bağlandığında ayarları otomatik olarak algılayıp değiştirir ve sonrasında bu dosyaları oynatır. Ancak, USB
bağlantı noktasına içerisinde karışık olarak
ses ve video dosyaları bulunan bir aygıt
bağlandığında sistem ayarı değiştirmez,
17
18
19
20
bunun yerine aygıt önceki dosya türünde
oynatım yapmaya devam eder.
Arama
işlevi17
Orta konsolda bulunan kontrol paneli üzerindeki tuş takımı, mevcut dizinde bir dosya
adını bulmak için kullanılabilir.
Arama fonksiyonuna TUNE düğmesi (dosya
yapısına erişmek için) döndürülmek suretiyle
veya harf tuşlarından birine basılarak erişilir.
Arama satırına bir harf veya karakter
girildiğinde, aradığınız hedefe daha çok yaklaşırsınız. Arama sonuçları birkaç saniye sonra
ekranda gösterilir.
Hızlı ileri/geri sardırma
Bilgi için Hızlı ileri/geri (s. 43) bölümüne bakın.
Durklt
Ses düzeyi tamamen kısıldığında veya MUTE
düğmesine basıldığında, ortam yürütücüsü
duraklatılır. Ses düzeyi artırıldığında veya
MUTE düğmesine tekrar basıldığında, ortam
yürütücüsü başlar. 20 menü sistemi üzerinden
OK/MENU'ye basarak ve USB MENÜ'i ve
sonra Çal/Duraklat'i seçerek de duraklatmak
mümkündür.
DİKKAT
Video film sadece araba dururken oynatılabilir. Aracın hızı 8 km/saat'in üzerinde ise,
görüntü ekranında resim bulunmaz ve
Sürüş esnasında resim mevcut değil
gösterilir, fakat ses duyulur. Arabanın hızı
yaklaşık 6 km/saat'in altına düştüğünde,
resim yeniden görünür.
OK/MENU düğmesine basarak bir dosyayı
oynatmaya başlayın.
Klasörü tekrar et19
Bu fonksiyon bir dosyadaki parçaları tekrar
tekrar oynatabilmeyi mümkün kılar. En son
dosya oynatıldıktan sonra ilk parçanın oynatımı tekrar başlar.
1. OK/MENU komutuna basınız
03
İlgili bilgiler
•
2. TUNE düğmesini Klasörü tekrarla konumuna döndürün
AUX/USB* girişi üzerinden harici ses
kaynağı bağlama (s. 48)
•
3. Bu işlevi devreye sokmak/devreden çıkarmak için OK/MENU düğmesine basın.
Harici ses kaynağı AUX/USB* girişi ile
(s. 47)
•
Diskteki bir parçayı veya müzik dosyasını
tarama (s. 43)
Sadece USB ve iPod® için geçerlidir.
Klasör tekrarla devreye sokulursa bu durum gerçekleşmez.
Sadece USB için geçerlidir.
iPod® için geçerli değildir
}}
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
49
03 İNFOTAİNMENT
•
Diskteki parçaların veya müzik dosyalarının rasgele seçilmesi (s. 43)
•
•
Harici ses kaynağı iççin ses
seviyesinin ayarlanması
DivX® Video On Demand* (s. 45)
harici ses kaynağı (s. 47) için ses düzeyi belirleyin. Harici ses kaynağının ses seviyesi çok
yüksek ya da çok düşük olursa, ses kalitesi
bozulabilir.
Görüntü ayarları* (s. 45)
AUX girişine bir harici müzik kaynağı (örneğin
MP3 çalar veya iPod®) bağlandığında bağlanmış olan müzik kaynağının müzik sisteminin
dahili ses seviyesinden (örneğin radyo) farklı
bir seviyeye sahip olabilir. Girişin ses seviyesini ayarlamak suretiyle bu durumu düzeltin:
03
1. Medya kaynağının normal görünümünden
MEDIA düğmesine basın ve TUNE
düğmesini AUX'ye döndürerek bir kaç
saniye bekleyin veya OK/MENU'ye basın.
2. OK/MENU tuşuna basın ve TUNE'u AUX
giriş ses şiddeti'ye döndürün. OK/
MENU ile onaylayınız.
3. AUX girişinin ses seviyesini ayarlamak için
TUNE düğmesini döndürün.
DİKKAT
Harici ses kaynağının ses seviyesi çok yüksek ya da çok düşük olursa, ses kalitesi
bozulabilir. Ses kalitesi medya çalar bilgieğlence sistemi AUX modunda iken şarj
edildiğinde de bozulur. Bu durumda
medya çalar 12 V soketini kullanarak şarj
edilmemelidir.
50
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - gelişmiş ses ayarları (s. 27)
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
03 İNFOTAİNMENT
Bluetooth®* Medyası
Bluetooth®
Aracın medya çaları
ile donatılmış
olup mobil telefon veya PDA gibi
Bluetooth®'lu harici aygıtlardaki eş zamanlı
müzik dosyalarını kablosuz olarak oynatabilir.
kumanda etmek mümkündür; bkz. Bluetooth®
ahizesiz telefon* (s. 55). Her birinin fonksiyonlarını çalıştırmak için TEL ve MEDIA ana
kaynakları arasında geçiş yapın.
DİKKAT
Bluetooth® medya oynatıcı Ses/Video
Uzaktan Kumanda Kontrol Profili (AVRCP)
ve Gelişmiş Ses Dağıtım Profili'ni (A2DP)
desteklemelidir. Medya oynatıcı AVRCP
versiyon 1.3, A2DP 1.2'yi desteklemelidir.
Aksi takdirde işlevlerin bazıları çalışmayabilir.
Piyasada satılan cep telefonları ile harici
medya oynatıcıların tümü Bluetooth®arabadaki medya oynatıcının Bluetooth® işlevi ile
uyumlu değildir. Volvo, uyumlu telefonlar
ve harici medya oynatıcılar hakkında bilgi
almak için yetkili Volvo satıcınıza başvurmanızı önerir.
Medya Bluetooth® fonksiyonları, kontrollere genel
bakış.
Κncelikle aygıt araca kaydedilmeli ve bağlantısı kurulmalıdır (s. 52).
Menülerde gezinme ve ses kontrolü orta konsoldaki düğmeler veya direksiyon simidi tuş
takımı* kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bazı
harici aygıtlarda parçaları aygıttan değiştirmek
de mümkündür.
Müzik oynatmak için ilk önce aracın medya
çalarını Bluetooth moduna geçirmelisiniz.
Araca bir cep telefonu bağlandığında, cep
telefonunun bazı fonksiyonlarına uzaktan
DİKKAT
Arabadaki medya oynatıcı Bluetooth® işlevi
üzerinden sadece ses dosyalarını okuyabilir.
İlgili bilgiler
•
Diskteki bir parçayı veya müzik dosyasını
tarama (s. 43)
•
Diskteki parçaların veya müzik dosyalarının rasgele seçilmesi (s. 43)
Bir Bluetooth® cihazın* bağlanması ve
ayrılması
Araç Bluetooth® ile donatılmış olup kayıt ve
bağlantı (s. 52) yapıldıktan sonra diğer
Bluetooth® aygıtlarıyla kablosuz iletişim kurabilir.
Maksimum on Bluetooth® aygıtı kaydedilebilir.
Kayıt işlemi her aygıt için bir kez gerçekleştirilir. Kayıttan sonra artık aygıtın görünür/aranabilir olarak etkinleştirilmesine gerek yoktur.
03
Bluetooth® işlevi devredeyken en son
bağlanan harici aygıt menzile girdiğinde otomatik olarak bağlanır. Infotainment sistemi en
son bağlanmış aygıtı ararken gösterge ekranında aygıtın adı gösterilir. Başka bir aygıt
bağlamak için, EXIT düğmesine basıp aygıtı
değiştir (s. 53) öğesini seçin.
Bluetooth® aygıtı menzil dışına çıktığında
bağlantısı otomatik olarak kesilir. Aygıtın
bağlantısını manuel olarak kesmek de (s. 54)
mümkündür. Bir Bluetooth® aygıtın kaydını
araçtan silmek için, Bir Bluetooth® aygıtını
çıkarma* (s. 55) öğesini seçin. Bu durumda
araç, aygıtı otomatik olarak algılamayacaktır.
Aynı anda iki Bluetooth® aygıtı bağlamak
mümkündür. Bir telefon ve bir medya ayrı
bağlayarak aralarında geçiş yapabilirsiniz
(s. 53). Ayrıca aynı anda hem telefonda
arama yapıp hem de müzik dosyalarını oynatmak mümkündür.
}}
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
51
03 İNFOTAİNMENT
||
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
•
Bluetooth®* Medyası (s. 51)
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 55)
Bir Bluetooth® cihazın* kaydedilmesi
Bluetooth®
Aynı anda iki
aygıtı bağlamak
mümkündür. Bir telefon ve bir medya aygıtı
arasında geçiş yapmak mümkündür. Ayrıca
aynı anda hem telefonda arama yapıp hem de
müzik dosyalarını oynatmak mümkündür.
Eğer halihazırda telefon için normal görünümde değilseniz, orta konsoldaki TEL
düğmesine basın.
Maksimum on Bluetooth® aygıtı kaydedilebilir.
Kayıt işlemi her aygıt için bir kez gerçekleştirilir. Kayıttan sonra artık aygıtın görünür/aranabilir olarak etkinleştirilmesine gerek yoktur.
03
DİKKAT
Telefonunuzun işletim sistemi güncelleniyorsa, telefonun kaydının yarıda kesilmesi
mümkündür. Bu tür durumlarda, telefonu
ayırın, bkz. Bir Bluetooth® aygıtını çıkarma*
(s. 55) ve daha sonra yeniden bağlayın.
Daha önce aygıtın bağlanmış olup olmamasına bağlı olarak harici bir aygıtın bağlanması
farklı şekillerde olabilir. Aşağıdaki bağlantı
seçenekleri bunun aygıtın ilk bağlantısı (kaydedilişi) olduğunu ve başka bir aygıt bağlı
olmadığını varsayar. Bağlantı seçenekleri bir
telefonun bağlanmasını gösterir. Bir medya
aygıtını (s. 51) bağlama aynı şekilde yapılır,
ancak ana kaynaktan MEDIA başlar.
Aygıtları bağlamak için araçtan harici aygıtı
aramak veya harici aygıttan aracı aramak şeklinde iki olası yöntem vardır. Biri seçenek
çalışmazsa diğerini deneyeniz.
52
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
Telefonun normal görünümünün örneği.
Alternatif 1 - aracın menü sisteminden
harici aygıtı arama
1. Bluetooth® ile harici aygıtı aranabilir/görünür yapın, harici aygıtın el kitabına veya
www.volvocars.com adresine bakın.
2. OK/MENU üstüne basın ve aracın gösterge ekranındaki talimatları izleyin.
> Harici cihaz artık araca bağlanmıştır ve
araçtan kumanda edilebilir.
Bağlantı başarısız, EXIT üstüne iki kere basın
ve Alternatif 2'ye uygun biçimde bağlantı
yapın.
03 İNFOTAİNMENT
Alternatif 2 - Harici aygıtın Bluetooth®
fonksiyonu ile aracı arayın
Bluetooth® cihazın* otomatik olarak
bağlanması
1. Bluetooth® ile aracı aranabilir/görünür
yapın. TUNE'u Telefon ayarları'e döndürün, OK/MENU ile onaylayın, BT tanıma
modu öğesini seçin ve OK/MENU ile
onaylayın.
Bir Bluetooth® aygıtı araca kaydedildiğinde
(s. 52) araca bağlanmış olan son harici aygıt,
menzile girdiğinde otomatik olarak tekrar
bağlanır.
2. Harici cihazın ekranından My Volvo Car
öğesini seçin ve talimatları izleyin.
3. Harici cihaza tercihe bağlı olarak bir PIN
kodu girin, ardından bağlanmak için
seçeneği tercih edin.
4. OK/MENU düğmesine basın ve ardından
orta konsoldaki araç tuş takımından aynı
PIN kodunu girin.
Harici cihaz bağlandığında, harici cihazın
Bluetooth® adı, aracın gösterge ekranında
gösterilir ve cihaz araçtan kontrol edilebilir.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
Bir Bluetooth® cihazın* bağlanması ve
ayrılması (s. 51)
Bluetooth® işlevi devredeyken en son
bağlanan harici aygıt menzile girdiğinde otomatik olarak bağlanır. Infotainment sistemi en
son bağlanmış aygıtı ararken gösterge ekranında aygıtın adı gösterilir. En son bağlanmış
aygıt mevcut değilse sistem daha önce eşleştirilmiş bir aygıtı bağlamaya çalışır.
Başka bir aygıt bağlamak için, EXIT
düğmesine basın, yeni aygıt bağla (s. 52)
öğesini veya kayıtlı başka bir aygıta geç
(s. 53) öğesini seçin.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
Bir Bluetooth® cihazın* bağlanması ve
ayrılması (s. 51)
Başka bir Bluetooth® aygıtı seçme*
Araçta birden fazla aygıt bulunuyorsa bağlı
aygıtı başka bir aygıtla değiştirmek mümkündür. Aygıtın öncelikle araca kaydedilmesi
(s. 52) gerekir.
Medya aygıtını seçme
1. Harici aygıtın Bluetooth® ile bulunabilir/
görünebilir olduğunu kontrol edin, harici
aygıtın kılavuzuna bakın.
03
2. Bluetooth® medya kaynağının normal
görünümünde OK/MENU'ye basın ve
Cihaz değiştir'i seçin.
> Araç, daha önce bağlanan aygıtları
arar. Algılanan harici aygıtlar gösterge
ekranında kendilerine özel Bluetooth®
adı ile gösterilir.
3. Bağlanacak aygıtı seçin.
> Harici aygıtın bağlanması kısa bir süre
içinde gerçekleşir.
Telefonu değiştirme
1. Harici aygıtın Bluetooth® ile bulunabilir/
görünebilir olduğunu kontrol edin, harici
aygıtın kılavuzuna bakın.
2. Telefon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Telefon değiştir'i
seçin.
> Araç, daha önce bağlanan aygıtları
arar. Algılanan harici aygıtlar gösterge
ekranında kendilerine özel Bluetooth®
adı ile gösterilir.
}}
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
53
03 İNFOTAİNMENT
||
3. Bağlanacak aygıtı seçin.
> Harici aygıtın bağlanması kısa bir süre
içinde gerçekleşir.
İlgili bilgiler
03
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
Bir Bluetooth® cihazın* bağlanması ve
ayrılması (s. 51)
Bluetooth® cihazın* ayrılması
Bluetooth®
aygıtı menzil dışına çıktığında
bağlantısı otomatik olarak kesilir. Bir telefonun
bağlantısını manuel olarak da kesmek mümkündür.
Mobil telefonun bağlantısı kesilince mevcut
çağrı mobil telefonun dahili mikrofonu ve
hoparlörü kullanılmak suretiyle devam eder.
Motor kapatıldığında ve kapı açıldığında ahizesiz mod da devre dışı kalır.
Bluetooth® cihazını araçtan silmek isterseniz
Bluetooth® cihazı kaldır (s. 55) öğesini
seçin. Araç bundan sonra cihazı otomatik olarak bulmayacaktır.
Telefon bağlantısının manuel olarak
kesilmesi
Telefon, OK/MENU düğmesine basılarak ve
sonra Telefon kapat seçilerek normal görünümde telefon modundan manüel olarak ayrılabilir.
DİKKAT
Cep telefonunuzun bağlantısı manuel olarak kesildiğinde bile bazı cep telefonları
otomatik olarak yani yeni bir arama başladığında son bağlanan ellerler serbest ünitesine bağlanabilir.
54
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
Bir Bluetooth® cihazın* bağlanması ve
ayrılması (s. 51)
•
•
Bluetooth®* Medyası (s. 51)
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 55)
03 İNFOTAİNMENT
Bir Bluetooth® aygıtını çıkarma*
Bluetooth®
Araca kayıtlı bir
aygıtını artık kullanmak istemiyorsanız, bu aygıtı araçtan kaldırmak (kaydını silmek) mümkündür. Bu
durumda araç, aygıtı otomatik olarak algılamayacaktır.
Bluetooth® ahizesiz telefon*
Bluetooth® ile donatılmış bir cep telefonu,
araca kablosuz olarak bağlanabilir.
Bir medya aygıtının kaldırılması
Etkinleştirme
Bluetooth® medya kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve 'i seçin.
Bluetooth cihazını sil. Çıkarılacak aygıtı seçmek için TUNE düğmesini çevirin, OK/MENU
ile onaylayın.
TEL düğmesine kısa basılması, son bağlanan
telefonu etkinleştirir/arar. Bir telefon zaten
bağlıysa ve TEL düğmesine basılırsa telefonun sık kullanılan menü seçenekleri olan bir
kısayol menüsü gösterilir.
sembolü, bir
telefonun bağlı olduğunu gösterir.
Bir telefonun kaldırılması
Telefon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Bluetooth cihazını
sil'i seçin. Çıkarılacak aygıtı seçmek için
TUNE düğmesini çevirin, OK/MENU ile onaylayın.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
Bir Bluetooth® cihazın* bağlanması ve
ayrılması (s. 51)
•
•
Bluetooth®* Medyası (s. 51)
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 55)
DİKKAT
Sadece belirli cep telefonları ahizesiz fonksiyonu ile tamamen uyumludur. Volvo,
uygun telefonlarla ilgili bilgi almak üzere
yetkili bir Volvo satıcısına başvurmanızı
önermektedir.
Telefon fonksiyonları, kumandalara genel bakış.
Κncelikle aygıt araca kaydedilmeli ve bağlantısı kurulmalıdır (s. 52).
Infotainment sistemi ahizesiz olarak işlev
görür ve bir dizi cep telefonu fonksiyonunun
uzaktan kontrolü kolaylığına sahiptir. Mobil
telefon, bağlı olup olmamasından bağımsız
olarak kendi tuşlarıyla çalıştırılabilir.
Araca bir cep telefonu bağlandığında telefondan veya bağlı başka bir Bluetooth® aygıtından ses dosyaları oynatmak da mümkündür,
bkz. Bluetooth®* Medyası (s. 51). Her birinin
fonksiyonlarını çalıştırmak için TEL ve MEDIA
ana kaynakları arasında geçiş yapın.
03
Aramak için
1. Gösterge ekranının üst tarafında
simgesi gösterildiğinden ve eller serbest
fonksiyonunun telefon modunda
olduğundan emin olun.
2. İstediğiniz numarayı veya hızlı arama
numarasını (s. 62) tuşlayın. Veya normal
görünümde TUNE düğmesini telefon rehberine erişmek için sağa, tüm çağrıların
bulunduğu çağrı listesine erişmek için ise
sola döndürün. Telefon rehberi hakkında
bilgi için, bkz. Telefon rehberi* (s. 58).
3. OK/MENU tuşuna basınız.
Çağrı EXIT düğmesi ile kesilir.
}}
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
55
03 İNFOTAİNMENT
||
İlgili bilgiler
•
•
•
•
03
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
Bir Bluetooth® cihazın* bağlanması ve
ayrılması (s. 51)
Bluetooth® ahizesiz telefon* - genel
bakış
Bluetooth® ahizesiz telefon için sisteme genel
bakış.
Telefonla arama ve cevap verme*
Telefon görüşmelerini yapmak için işlevler.
Gelen arama
–
Telefonla arama ve cevap verme* (s. 56)
Müzik sistemi örneğin RADIO veya
MEDIA modunda olsa bile çağrıyı cevaplamak için OK/MENU düğmesine basın.
Bluetooth® ahizesiz telefon* - ses ayarları
(s. 57)
Reddedin veya EXIT ile sonlandırın.
Bluetooth®* versiyon bilgisi (s. 58)
Otomatik cevapla
Otomatik cevaplama fonksiyonu çağrıların
otomatik olarak kabul edileceği anlamına
gelir.
–
Sisteme genel bakış
Mobil telefon
Mikrofon
Direksiyon simidi tuş takımı
Orta konsol kontrol paneli
İlgili bilgiler
•
•
56
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
Bluetooth®
Bir
cihazın* bağlanması ve
ayrılması (s. 51)
Telefon kaynağının normal görünümünde
etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU'ye basın ve Çağrı opsiyonları
Otomatik çağrı cevapla'i seçin.
Arama menüsünde
Telefon kaynağının normal görünümünden
mevcut telefon görüşmesi sırasında
OK/MENU'ye bir kez basılması aşağıdaki
fonksiyonlardan birine erişim sağlar:
• Sessiz - ses sistemi mikrofonu susturulur.
• Cep telefonu - görüşme eller serbest
modundan mobil telefona aktarılır. Bazı
mobil telefonlarda bağlantı yarıda kesilir.
Bu normaldir. Eller serbest fonksiyonu
03 İNFOTAİNMENT
tekrar bağlanmak isteyip istemediğinizi
sorar.
• Numarayı çevir - rakam tuşlarını kullanarak üçüncü birisini arama seçeneği (mevcut arama beklemeye alınır).
Çağrı listesi
Çağrı listeleri her yeni bağlantıda eller serbest
fonksiyonuna kopyalanır ve sonra bağlantı
süresince güncellenir. Tüm çağrılar çağrı listesini görmek için normal görünümde TUNE
ile sola döndürün.
Sesli mesaj kutusu numarası telefon
kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basarak ve Çağrı opsiyonları
Sesli mesaj kutusu numarası
Numarayı değiştir'i seçerek değiştirilebilir.
Eğer kayıtlı bir numara yoksa, o zaman bu
menüye 1 düğmesine uzunca bir süre basılarak ulaşılabilir.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
Tüm çağrı kayıtlarını görmek için telefon
kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Tüm çağrılar'i seçin:
•
•
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 55)
•
•
•
•
•
•
Tüm çağrılar
Cevapsız çağrılar
Cevaplanan çağrılar
Çevrilmiş numaralar
Çağrı süresi
DİKKAT
Belirli cep telefonları son aranan numaraların bir listesini ters sırada gösterir.
Sesli mesaj kutusu
Sesli mesaj kutusunun bir hızlı arama numarası telefon kaynağının normal görünümünde
programlanabilir ve daha sonra 1'e uzunca
basılarak erişilebilir.
Bluetooth®
(s. 57)
ahizesiz telefon* - ses ayarları
Telefon rehberi* (s. 58)
Bluetooth® ahizesiz telefon* - ses
ayarları
Çağrı ses seviyesini, ses sistemi ses seviyesini
ve zil sesi seviyesini ayarlamak, zil sesini
değiştirmek mümkündür.
Tlfn arama sesi
Telefon görüşmesinin ses seviyesi görüşme
sırasında değiştirilebilir. Direksiyon simidi tuş
takımını* kullanın veya VOL kumandasını döndürün.
03
Müzik sistemi ses seviyesi
Mevcut bir çağrı olmaması koşuluyla, müzik
sistemi ses seviyesine normal yoldan VOL
kumandasını döndürerek kumanda edilir.
Gelen bir arama esnasında bir müzik kaynağı
devredeyse otomatik olarak susturulabilir.
Telefon kaynağının normal görünümünde
etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU'ye basın ve 'i seçin. Telefon
ayarları Tını ve ses şiddeti Radyo/
Medya sessiz.
Arama ses seviyesi
Telefon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve 'i seçin. Telefon
ayarları Tını ve ses şiddeti Zil sesi
şiddeti. Ses seviyesini VOL'u çevirerek ayarlayın, duymak için OK/MENU'ye basın ve
kaydetmek için EXIT'e basın.
}}
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
57
03 İNFOTAİNMENT
||
Çalma sinyalleri
Ahizesiz fonksiyonunun dahili sinyallerini seçmek için telefon kaynağının normal görünümünden OK/MENU'ye basın ve sonra
Telefon ayarları Tını ve ses şiddeti Zil
sesleri Çalma sinyali 1 v.s.'yi seçin.
DİKKAT
03
Bazı cep telefonları için, eller serbest sistemi için dahili sinyallerden biri kullanıldığında bağlanan cep telefonu üzerindeki zil sesi kapatılmayacaktır.
Bağlı telefonun21 zil sesini seçmek için telefon
kaynağının normal görünümünden
OK/MENU'ye basın ve sonra Telefon
ayarları Tını ve ses şiddeti Zil sesleri
Cep telefonu zil sesi'i seçin.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 55)
Bluetooth®* versiyon bilgisi
Aracın güncel
Bluetooth®
versiyonun gösterir.
Aracın mevcut Bluetooth® versiyonu, MEDIA
veya TEL ana kaynaklarının normal görünümünden görülebilir:
•
•
OK/MENU düğmesine basın ve Araçtaki
Bluetooth yazılım versiyonu öğesini
seçin.
OK/MENU düğmesine basın ve Telefon
ayarları Araçta Bluetooth yazılım
versiyonu öğesini seçin.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
•
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 55)
Bluetooth®* Medyası (s. 51)
Telefon rehberi*
İki telefon rehberi vardır. Bunlar araca birleşiktir ve tek bir telefon rehberi olarak gösterilir.
•
Araç, bağlı mobil telefonun telefon rehberini indirir ve bu telefon rehberini, sadece
bu telefon rehberinin indirilmiş olduğu
telefon bağlı olduğunda gösterir.
•
Araçta da entegre bir telefon defteri bulunur. Kayıt sırasında hangi telefon bağlı
olursa olsun araçta kaydedilmiş tüm
numaraları içerir. Bu numaralar, araca
hangi mobil telefonun bağlı olduğundan
bağımsız olarak tüm kullanıcılar tarafından
görülebilir. Bir numara araçta kaydedilmişse telefon defterindeki numaranın
simgesi gösterilir.
önünde
DİKKAT
Cep telefonunun telefon rehberindeki bir
kayda arabadan yapılacak değişiklikler
araç telefon rehberinde yeni bir kayıt oluşturur yani değişiklikler telefona kaydedilmez. Arabadayken artık farklı simgeleri
olan çift kayıtlara sahipmişsiniz gibi görünecektir. Aynı zamanda bir kısayol numarası kaydedildiğinde veya bir kişi üzerinde
değişiklik yapıldığında bunun sonucunda
araç telefon rehberinde yeni bir kayıt oluşturulacağını da aklınızda bulundurunuz.
Telefon defterinin her kullanımı gösterge ekranının üst tarafında
simgesinin gözükme21
58
Tüm mobil telefonlar tarafından desteklenmez.
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
03 İNFOTAİNMENT
sini ve eller serbest işlevinin telefon moduna
olmasını gerektirir.
Mobil telefonun telefon rehberini aracın
telefon rehberine kopyala
Infotainment sistemi, kayıtlı her bir cep telefonunun telefon rehberinin bir kopyasını kaydeder. Telefon rehberi, her bir bağlantı sırasında
otomatik olarak ses ve medya sistemine kopyalanabilir.
–
Telefon kaynağının normal görünümünde,
işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak
için, OK/MENU 'ye basın ve Telefon
ayarları Telefon rehberini indir 'i
seçin.
Telefon rehberi çağrı yapanın kişi bilgilerini
içeriyorsa bu bilgiler gösterge ekranında
görüntülenir.
Tek irtibatı aracın telefon rehberine
kopyala
Aynı zamanda, mobil telefonun telefon rehberindeki tek irtibatları araca kopyalama
seçeneği de mevcuttur.
1. Telefon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU öğesine basın ve Telefon
rehberi Kontak ara öğesini seçin.
2. İrtibatı seçip OK/MENU öğesine basın.
3. OK/MENU öğesine basın ve ardından
Opsiyonlar Araç belleğine kopyala
öğesini seçin.
> Aracın telefon rehberine kaydedilen irtibatın ön tarafında
gösterilir ve
irtibat kaydedilir.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
•
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 55)
•
•
•
Telefon rehberi* - hızlı arama numaraları
(s. 62)
Telefon rehberi* - vCard alma (s. 63)
Telefon rehberi* - hafıza durumu (s. 63)
Telefon rehberi* - silinmesi (s. 63)
Telefon rehberi* - kişiler için hızlı
arama
Telefon kaynağının normal görünümünde, kişi
listesini görüntülemek için TUNE düğmesini
sağa çevirin.
Seçmek için TUNE düğmesini döndürün ve
aramak için OK/MENU düğmesine basın.
Kişinin adının altında varsayılan ayar gereği
seçilmiş telefon numarası bulunur. Kişinin sağ
tarafında > simgesi gözüküyorsa bu kişi için
kaydedilmiş birden fazla numara vardır.
Numaraları göstermek için OK/MENU
seçeneğine basın. TUNE düğmesini çevirerek
varsayılan olarak seçilen dışında bir numaraya
geçip arayın. Aramak için OK/MENU tuşuna
basınız.
03
Kişi adının ilk harfini girmek için orta konsolun
tuş takımını kullanmak suretiyle kişi listesinde
arama yapın. Düğmelerin işlevi için bkz. Telefon rehberi* - orta konsolda karakter tablosu
tuş takımı (s. 60).
Orta konsolun tuş takımında aranan kişinin
adının başlangıç harfini içeren tuş basılı tutulmak suretiyle kişi listesine normal görünümden de erişilebilir. Κrneğin 6 düğmesine uzun
basıldığında M harfiyle başlayan kişileri bulabileceğiniz listenin bir kısmına erişebilirsiniz.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 55)
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
59
03 İNFOTAİNMENT
Telefon rehberi* - orta konsolda
karakter tablosu tuş takımı
Tuş
+0pw
Telefon rehberinde kullanılmak üzere olası
karakterleri içeren karakter tablosu.
Tuş
03
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈΔ3
Telefon rehberi* - kişileri arama
telefon rehberinde (s. 58) kayıt arama.
#*
Fonksiyon
Boşluk . , - ? @ : ; / ( ) 1
Fonksiyon
İlgili bilgiler
•
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 55)
Telefon rehberi* (s. 58)
GHIÌ4
Harf çarkını kullanarak kayıtları arama.
JKL5
Karakter listesi
MNOΚØÑÒ6
Giriş modunun değiştirilmesi (aşağıdaki
tabloya bakınız)
PQRSΤ7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Küçük ve büyük harf arasında
geçiş.
60
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
Telefon defteri
Bir iletişim aramak veya düzenlemek için normal telefon kaynağı görünümü modunda
OK/MENU'ye basın ve Telefon rehberi
Ara'i seçin.
DİKKAT
High Performance için metin düğmesi yoktur, bu yüzden karakter girmek için
TUNEkullanılamaz: bu iş için sadece orta
konsoldaki kontrol panelindeki rakam ve
harfler kullanılabilir.
03 İNFOTAİNMENT
1. TUNE düğmesini istediğiniz harfe döndürün, onaylamak için OK/MENU
düğmesine basın. Orta konsoldaki
kumanda panelindeki numara ve harf
düğmeleri de kullanılabilir.
2. Bir sonraki harfle devam edin. Arama
sonucu telefon defterinde (3) gösterilir.
3. Giriş modunu rakam veya özel karakter
olarak değiştirmek veya telefon defterine
gitmek için TUNE düğmesini giriş
modunu (2) değiştirmek için listedeki
seçeneklerden birine (aşağıdaki tabloda
verilen açıklamalara bakınız) döndürünüz,
OK/MENU düğmesine basınız.
123/ABC
OK/MENU düğmesiyle harfler
ve rakamlar arasında geçiş
yapınız.
Diğerleri
OK/MENU ile özel karakterlere
değiştirin.
Telefon defterine (3) çıkartır. Bir
kayıt seçmek için TUNE
düğmesini döndürün, kayıtlı
numaraları ve diğer bilgileri
görmek için OK/MENU
düğmesine basın.
EXIT düğmesine kısa bir basış bir giriş karakterini siler. EXIT düğmesine uzun bir basış
girilmiş tüm karakteri siler.
Metin tekerleği gösterilirken (önceki çizime
bakınız) orta konsoldaki bir rakam tuşuna
basarak ekranda yeni bir karakter listesi (1)
gösterilir. İstenen harfe gelene kadar rakam
tuşuna arka arkaya basmaya devam ediniz ve
sonra bırakınız. Bir sonraki harfle devam edin.
Bir düğmeye basıldığındaki giriş onayı başka
bir düğmeye basıldığında alınır.
Telefon rehberi* - yeni kişi
Telefon rehberinde yeni kişi yaratın.
Bir rakam girmek için ilgili rakam tuşunu basılı
tutunuz.
03
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 55)
Yeni kayıt için harf girme.
Giriş modunun değiştirilmesi (aşağıdaki
tabloya bakınız).
Giriş alanı.
Telefon kaynağının normal görünümünde,
OK/MENU'ye basarak ve ardından Telefon
rehberi Yeni kontak'i seçerek iletişim
kurulacak yeni kişiler eklenebilir.
DİKKAT
High Performance için metin düğmesi yoktur, bu yüzden karakter girmek için
TUNEkullanılamaz: bu iş için sadece orta
konsoldaki kontrol panelindeki rakam ve
harfler kullanılabilir.
}}
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
61
03 İNFOTAİNMENT
||
1. İsim satırı seçildiğinde giriş moduna erişmek için OK/MENU düğmesine basınız
(yukarıdaki çizim).
2. TUNE düğmesini istediğiniz harfe döndürün, onaylamak için OK/MENU
düğmesine basın. Orta konsoldaki
kumanda panelindeki numara ve harf
düğmeleri de kullanılabilir.
03
123/ABC
Diğerleri
OK/MENU ile özel karakterlere
değiştirin.
OK
OK/MENU tuşuyla kaydediniz
ve Kontak ilave et'ye geri
gidiniz.
3. Bir sonraki harfle devam edin. Gösterge
ekranındaki giriş alanında (2) girilen ad
gösterilir.
Büyük harf ile küçük harf arasında OK/MENU ile geçiş
yapınız.
4. Giriş modunu rakam, özel karakterler olarak değiştirmek, büyük/küçük harf arasında değiştirmek vs. için TUNE
düğmesini listedeki (1) seçeneklerden
(aşağıdaki tablodaki açıklamaya bakınız)
birine çevirin ve ardından OK/MENU
düğmesine basın.
OK/MENU tuşuna basınız,
imleç gösterge ekranının üst
tarafındaki giriş listesi (2)'ye
hareket eder. İmleç TUNE
düğmesiyle uygun bir yere
örneğin yeni harf eklemeye
veya EXIT ile silmeye hareket
ettirilebilir. Yeni harfler ekleyebilmek için ilk önce OK/MENU
düğmesine basarak giriş
moduna geri gitmelisiniz.
Ad tamamen girildiğinde gösterge ekranındaki
(1) listede OK öğesini seçin ve OK/MENU
düğmesine basın. Şimdi telefon numarası için
yukarıdakiyle aynı işlemi tekrar ediniz.
Telefon numarası girildiğinde OK/MENU
tuşuna basınız ve telefon numarası türünü
seçiniz (Cep telefonu, Home, İş veya
Genel). OK/MENU düğmesine basarak onaylayınız.
Tüm detaylar doldurulduğunda ilgili kişiyi kaydetmek için menüdeki Kontak kaydet
öğesini seçin.
62
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
OK/MENU düğmesiyle harfler
ve rakamlar arasında geçiş
yapınız.
İlgili bilgiler
•
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 55)
Telefon rehberi* (s. 58)
Telefon rehberi* - hızlı arama
numaraları
Bir numarayı veya kişiyi hızlı bir biçimde arayabilmek için telefon rehberine (s. 58) hızlı arama
numarası olarak kaydedin.
Telefon kaynağının normal görünümünde,
OK/MENU'ye basarak ve ardından Telefon
menüsü Telefon rehberi Hızlı arama 'i
seçerek iletişim kurulacak hızlı arama numaraları eklenebilir.
Telefon modunda hızlı arama numaralarıyla
arama işlemi orta konsoldaki tuş takımındaki
rakam tuşları kullanılarak bir rakam tuşuna
basmak ve sonra OK/MENU tuşuna basmak
suretiyle gerçekleştirilir. Hızlı arama numarasında kayıtlı kişi yoksa, seçilen hızlı arama
numarasına bir kişi eklemeniz için bir şeçenek
görüntülenir.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 55)
03 İNFOTAİNMENT
Telefon rehberi* - vCard alma
Telefon rehberi* - hafıza durumu
Telefon rehberi* - silinmesi
Elektronik kartvizitlerin (vKart) aracın telefon
rehberine (s. 58) alınması.
telefon rehberi (s. 58) hafıza durumunu gösterir.
Aracın entegre telefon rehberini (s. 58) silin.
Diğer mobil telefonlardan aracın telefon defterine vCard almak mümkündür (halihazırda
araca bağlı olanın haricinde). Bunu sağlamak
için araç Bluetooth® için görünüz moda ayarlanmalıdır. İşlev, telefon kaynağının normal
görünümünde OK/MENU'ye basarak ve
ardından Telefon rehberi vCard alındı'i
seçerek etkinleştirilir.
Aracın ve bağlı mobil telefonun telefon rehberlerinin bellek durumu telefon kaynağının
normal görünümünde OK/MENU düğmesine
basarak ve sonra Telefon rehberi Bellek
durumu'ı seçerek görülebilir.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 55)
Aracın telefon rehberi silinebilir; bunu yapmak
için telefon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basmak ve sonra Telefon
rehberi Telefon rehberini sil'i seçmek
gerekir.
DİKKAT
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 55)
03
Araç telefon rehberini silmek sadece araç
telefon rehberindeki kişileri silecektir. Cep
telefonunun telefon rehberindeki kişiler
silinmedi.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 55)
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
63
03 İNFOTAİNMENT
TV*
DİKKAT
TV resmi sadece araba dururken görünür.
Aracın hızı 6 km/saat'in üzerinde ise resim
kaybolur fakat ses duyulmaya devam eder.
Araç durduğunda resim yeniden görünür.
TV resmi sadece araba dururken görünür.
Aracın hızı 6 km/saat'in üzerinde ise,
görüntü ekranındaki resim kaybolur ve
yerine Sürüş esnasında resim mevcut
değil gösterilir; fakat ses duyulmaya
devam eder. Araç durduğunda resim yeniden görünür.
RSE bulunan araçlar arka camlar kapanmaz.
03
•
TUNE düğmesini döndürünüz, bölgede
mevcut olan kanalların listesi gösterilir. Bu
kanallardan herhangi biri halihazırda kayıtlıysa kanal adının sağ tarafında kayıt
numarası gösterilir. TUNE düğmesini
istediğiniz kanala çevirin ve OK/MENU
düğmesine basın.
•
•
Κn ayar düğmelerine (0-9) basarak.
DİKKAT
TV fonksiyonları, kumandaya genel bakış.
Bazı ülkelerde bu ürün için bir TV lisansı
gerekir.
–
Ortam kaynağının normal görünümünde,
MEDIA'ya basın, TUNE'u TV'e çevirin ve
ardından OK/MENU'ye basın.
> Arama işlemi başlar ve kısa bir süre
sonra en son kullanılan kanal gösterilir.
Kanal aşağıdaki şekilde değiştirilebilir:
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
DİKKAT
Κn ayarlı düğmelerle sinyal alınmıyorsa,
bunun sebebi aracın artık TV kanallarının
tarandığı bölgede olmamasından kaynaklanabilir, örneğin Almanya'dan Fransa'ya
gidildiğinde. Ardından yeni bir ülke seçimi
ve yeni bir arama yapılması gerekebilir.
TV izleme
Kanal değiştirme
64
Araç bir ülke içerisinde örneğin bir şehirden diğerine seyahat ettiğinde, frekans
aralığı değişebileceğinden, önceden ayarlanmış olan frekanslar yeni yerde olmayabilir. Ardından başka bir arama yapın ve
yeni bir ön ayarlılar listesi kaydedin; bkz.
Mevcut TV kanallarını ön ayarlılar olarak
kaydedin (s. 66).
ÖNEMLİ
DİKKAT
Bu sistem sadece MPEG-2 veya MPEG-4
formatında yayın yapan ve DVB-T standardını izleyen ülkelerdeki TV yayınlarını destekler. Sistem analog yayınları desteklemez.
DİKKAT
Sinyal alımı sinyalin gücüne ve kalitesine
bağlıdır. Sinyal aktarımı yüksek binalar
veya TV vericisinin çok uzakta olması gibi
nedenlerden dolayı bozulabilir. Ülke içerisinde bulunduğunuz yer de kapsam seviyesini etkileyebilir.
Temel çalışma için Infotainment - sistemin
çalıştırılması (s. 21)'e bakın.
/
düğmelerine kısaca basmak
suretiyle bölgedeki bir sonraki mevcut
kanal gösterilir.
İlgili bilgiler
•
•
Teletext* (s. 67)
Görüntü ayarları* (s. 45)
03 İNFOTAİNMENT
•
•
TV* kanalı alışı kayıp. (s. 67)
TV* kanallarını/Ön ayar listesini arama
Menüye genel bakış - TV* (s. 77)
TV kanalları arandıktan sonra, bulunan kanallar
önayar listesine kaydedilir.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
1. TV kaynağının normal görünümünde OK/
MENU'ye basın.
2. TUNE düğmesini TV menüsü'ne döndürün ve OK/MENU düğmesine basın.
03
3. TUNE düğmesini Ülke seç'ne döndürün
ve OK/MENU düğmesine basın.
> Κnceden bir veya daha fazla ülke seçildiyse, listede görüntülenirler.
4. TUNE düğmesini ya Başka ülkeler'e ya
da önceden seçilmiş ülkelerden birine
döndürün. OK/MENU düğmesine basınız.
> Tüm mevcut ülkelerin listesi gösterilir.
5. TUNE düğmesini istediğiniz ülkeye
(örneğin İsveş) ve OK/MENU tuşuna
basın.
> Mevcut TV kanallarının otomatik taranması işlemi başlar, bu işlem bir müddet
sürebilir. Bu esnada bulunun ve ön
ayarlara eklenen her bir kanalın numarası gösterilir. Tarama işlemi tamamlandığında bir mesaj gösterilir ve resim
gösterilir. Bir ön ayar listesi (azami 30
kanal) oluşturulmuş ve kullanıma hazırdır. Kanal değiştirmek için, bkz. Kanal
değiştirme (s. 64).
Tarama ve ön ayar kaydetme işlemi EXIT ile
iptal edilebilir.
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
65
03 İNFOTAİNMENT
TV* - kanal yönetimi
Ön ayar listesi düzenlenebilir. Ön ayar listesinde gösterilen kanalların sırasını değiştirebilirsiniz. Bir TV kanalı önayar listesinde birden
fazla yere sahip olabilir. Ayını zamanda TV
kanalı konumları önayar listesinde değişebilir.
03
Κn ayar listesini TV kaynağını normal görünümde değiştirmek için, OK/MENU'ye basın
ve Kanal listesini düzenle'i seçin.
1. TUNE düğmesini listede hareket ettirmek
istediğiniz kanala döndürün ve OK/MENU
ile onaylayın.
> Seçilen kanal işaretlenir.
2. TUNE düğmesini listedeki yeni yerine
döndürün ve OK/MENU ile onaylayın.
> Kanallar birbirleriyle yer değiştirir.
Κn ayarlı kanallardan sonra (azami 30) bölgede mevcut olan diğer tüm kanallar gelir. Bir
kanalı ön ayar listesinde daha yukarı taşımak
mümkündür.
Mevcut TV kanallarını ön ayar olarak
kaydediniz
Araç ülke içinde, örneğin bir şehirden başka
bir şehre hareket ettirilirse frekans aralığı
değişebileceğinden yeni konumda ön ayarlayın mevcut olacağı kesin değildir. Bu
durumda başka bir tarama işlemi yapıp yeni
bir ön ayar listesi kaydediniz.
1. TV kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın.
66
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
2. TUNE düğmesini TV menüsü'ne döndürün ve OK/MENU düğmesine basın.
3. TUNE düğmesini Autostore'ne döndürün
ve OK/MENU düğmesine basın.
> Mevcut TV kanallarının otomatik taranması işlemi başlar, bu işlem bir müddet
sürebilir. Bu esnada bulunun ve ön
ayarlara eklenen her bir kanalın numarası gösterilir. Tarama işlemi tamamlandığında bir mesaj gösterilir ve resim
gösterilir. Bir ön ayar listesi (azami 30
kanal) oluşturulmuş ve kullanıma hazırdır. Kanal değiştirmek için, bkz. Kanal
değiştirme (s. 64).
TV kanallarının taranması
Bu fonksiyon bulunduğunuz bölgede mevcut
olan tüm kanalların frekans aralığını otomatik
olarak taramanızı sağlar. Bir kanal
bulunduğunda tarama işlemi devam etmeden
önce yaklaşık 10 saniye boyunca gösterilir.
EXIT ile tarama işlemi durdurulur, en son seyrettiğiniz kanal gösterilmeye devam eder.
Tarama işlemi ön ayar listesini etkilemez.
TV kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basarak ve ardından Tara'i
seçerek taramayı etkinleştirin.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
TV* (s. 64)
•
TV* kanallarını/Κn ayar listesini arama
(s. 65)
03 İNFOTAİNMENT
Geçerli TV* programı hakkında bilgi
Teletext*
TV* kanalı alışı kayıp.
Geçerli program, sonraki program ve başlama
saati hakkında bilgi almak için INFO düğme
(s. 21) basın.
Teletext'e bakmak mümkündür.
Gösterilmekte olan TV kanalı alışı kaybolursa,
görüntü donacaktır. Alım geri döndüğünde
ekran yeniden başlar.
INFO düğmesine bir kez daha basılırsa mevcut program hakkında bazen başlama ve
bitme zamanları ve mevcut programın özeti
gibi bilgiler görüntülenebilir.
TV görüntüsüne geri dönmek için birkaç
saniye bekleyin ve EXIT 'e basın.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
Aşağıdaki gibi ilerleyin:
1. Uzaktan kumandadaki
nız.
tuşuna bası-
2. Sayfa seçmek için rakam tuşlarıyla (0-9)
sayfa numarasını (3 basamaklı) girin.
> Sayfa otomatik olarak gösterilir.
Bir sonraki sayfaya gitmek için yeni sayfa
numarasını giriniz veya uzaktan kumanda
/
.
düğmelerine basınız
EXIT tuşuyla veya uzaktan kumandadaki
düğmesine basarak TV ekranına geri
dönünüz.
Teleteksi ayrıca uzaktan kumanda üzerindeki
renkli düğmelerle kontrol etmek mümkündür.
İlgili bilgiler
Gösterilmekte olan TV kanalı alışı kaybolursa,
görüntü donacaktır. Bundan kısa bir süre
sonra Mevcut TV kanalı için alımın kaybolduğunu gösteren bir mesajı görünür ve
yeni kanal araması devam eder. Alım
döndüğünde TV ekranı derhal başlar. Mesaj
gösterildiğinde herhangi bir zamanda kanalı
değiştirmek mümkündür.
Alış yok, ara mesajı gösterilirse, bunun
nedeni sistemin tüm TV kanaları için alımın
olmadığını tespit etmesidir. Bunun muhtemel
nedenlerinden biri bir sınırın geçilmesi ve sistemin yanlış ülkeye ayarlı olmasıdır. Bu
durumda, TV* kanallarını/Κn ayar listesini
arama (s. 65) uyarınca doğru ülkeye geçin.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
•
•
TV* (s. 64)
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
•
TV* (s. 64)
Uzaktan kumanda* (s. 68)
03
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
67
03 İNFOTAİNMENT
Uzaktan kumanda*
düğmesine basın. Daha sonra uzaktan
kumandayı orta konsoldaki INFO düğmesinin
(s. 21) sağındaki IR alıcısına yöneltin.
Uzaktan kumanda infotainment sistemindeki
tüm fonksiyonlar için kullanılabilir. Uzaktan
kumandanın düğmeleri orta konsoldaki veya
direksiyon simidi tuş takımındaki* düğmelerle
aynı işlevlere sahiptir.
UYARI
Cep telefonu , kamera, aksesuar vb. için
uzaktan kumandalar gibi hareketli nesneleri
torpido gözü veya diğer eşya gözlerinde
tutunuz. Aksi takdirde, ani bir frenleme
veya çarpışma durumunda arabadaki yolcuların yaralanmalarına sebep olabilirler.
03
DİKKAT
Uzaktan kumandanın doğrudan güneş
ışığına maruz kalmasına izin vermeyin (örn.
gösterge paneli üzerinde) - aksi takdirde
pillerle ilgili sorunlar meydana gelebilir.
İlgili bilgiler
•
Orta konsoldaki TUNE düğmesine karşılık
gelir.
Uzaktan kumandayı kullanırken ilk önce F
konumu için uzaktan kumandanın
68
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
03 İNFOTAİNMENT
Uzaktan kumanda* - fonksiyonlar
Uzaktan kumanda kullanılarak kumanda edilebilecek olası fonksiyonlar.
Tuş
Tuş
Fonksiyon
Fonksiyon
Tuş
Fonksiyon
Κnceki, işlevi iptal eder, girilen
karakterleri siler
Alt yazılar, lisan seçimi
Yukarı/aşağı dolaşma
Teletext*, Aç/Kapa
Değiştirin:
Sağa/sola dolaş
L = Sol arka gösterge ekranı*
F = Κn gösterge ekranı
Seçim işlemini onaylayın veya
seçilen kaynağın menü sistemine gidin
R = Sağ arka gösterge ekranı*
Navigasyona geç*
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
03
Ses seviyesi, azalt
Radyo kaynağına değiştirin (e.g.
FM1)
Müzik kaynağına geç (Disk, TV*
vs.)
Bluetooth® eller serbest*'e geç
Kaydır/geri sar, parça/şarkı
değiştir
Oynat/duraklat
Durdur
Kaydır/ileri sar, parça/şarkı
değiştir
Ses seviyesi, artır
0-9
Kayıtlı kanallar, numara ve harf
girişi
Sık kullanılan ayarlar için kısa
yollar
Mevcut program, şarkı, vs. hakkında bilgiler. Ayrıca gösterge
ekranında gösterilebilecek olandan fazla bilgiler bulunduğunda
da kullanılabilir
Dublaj lisanı seçimi
Menü
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
69
03 İNFOTAİNMENT
Uzaktan kumanda* - pilin
değiştirilmesi
Infortainment sistemi için uzaktan kumanda
pillerinin değiştirilmesi.
DİKKAT
03
Pilin ömrü normalde 1 - 4 yıl arasındadır ve
bu süre uzaktan kumandanın nasıl kullanıldığına bağlıdır.
Uzaktan kumanda dört adet AA/LR6 tipinde
pille çalışır.
Uzun seyahatler için yanınıza fazladan pil alınız.
DİKKAT
Bitmiş pilleri çevresel olarak güvenli bir
şekilde atık toplamaya kazandırın.
Infotainment - menüye genel bakış
Infotainment sistemi menülerindeki olası seçenekler ve ayarlara genel bakış.
RADYO
•
•
•
AM (s. 71)22
FM (s. 71)
DAB (s. 72)
MEDYA
•
•
•
•
•
•
•
•
CD Ses (s. 72)
CD/DVD Verileri (s. 73)
DVD Video (s. 73)
iPod®(s. 74)
USB (s. 74)
Medya Bluetooth®(s. 75)
AUX (s. 76)
TV (s. 77)
TEL.
•
Bluetooth ahizesiz®(s. 76)
İlgili bilgiler
•
1. Pil kapağının tırnağını aşağıya ittirin ve pil
kapağını infrared merceği yönünde kaydırın.
2. Kullanılmış pilleri çıkarınız ve pil bölmesindeki simgelere göre yeni pilleri takınız.
3. Kapağı geri takın.
70
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
03 İNFOTAİNMENT
Menüye genel bakış - AM
Menüye genel bakış - FM
AM radyo için olası seçeneklere ve ayarlara
genel bakış.
FM radyo için olası seçeneklere ve ayarlara
genel bakış.
Ana menü
AMA
Ön ayarlı istasyonları göster
*
Tara
Audio ayarlar
Bkz. dipnot B
Tını kulisi
*
Ekolayzer
*
A
B
Bkz.
sayfa
(s. 31)
(s. 37)
(s. 27)
(s. 28)
Ana menü FM1/FM2
Bkz.
sayfa
TP
(s. 33)
Radyo tekstini göster
(s. 36)
Ön ayarlı istasyonları göster
*
Tüm audio ayarları reset
(s. 27)
V60 Plug-in Hybrid ve S60L Twin Engine için uygulanamaz.
Müzik ayarlarının menü seçenekleri tüm müzik kaynakları
için aynıdır.
Tüm FM ayarları reset
(s. 37)
Tını kulisi
*
Ekolayzer
(s. 31)
*
Tara
(s. 37)
Haberler ayarları
(s. 34)
(s. 28)
(s. 28)
(s. 34)
Audio ayarlar
Geliştirilmiş ayarlar
Ses şiddeti dengelemesi
PTY ayarları
REG
(s. 37)
Alternatif frekans
(s. 36)
EON
(s. 34)
TP favori ayarla
(s. 33)
(s. 27)
(s. 28)
03
(s. 28)
Ses şiddeti dengelemesi
(s. 28)
Tüm audio ayarları reset
(s. 27)
İlgili bilgiler
•
Infotainment - menüye genel bakış (s. 70)
İlgili bilgiler
•
Infotainment - menüye genel bakış (s. 70)
22
V60 Plug-in Hybrid ve S60L Twin Engine için uygulanamaz.
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
71
03 İNFOTAİNMENT
Menüye genel bakıp - Dijital radyo
(DAB)*
DAB radyo için olası seçeneklere ve ayarlara
genel bakış.
03
Ana menü DAB1*/DAB2*
Bkz.
sayfa
Topluluk öğrenme
(s. 38)
PTY filtresi
(s. 34)
Tüm DAB ayarları reset
Audio ayarlar
Tını kulisi
*
Ekolayzer
*
(s. 40)
(s. 27)
(s. 28)
(s. 28)
PTY filtresini kapat
(s. 34)
Ses şiddeti dengelemesi
(s. 28)
Radyo tekstini göster
(s. 35)
Tüm audio ayarları reset
(s. 27)
Ön ayarlı istasyonları göster
*
Tara
Menüye genel bakış - CD Müziği
CD Müzik için olası seçeneklere ve ayarlara
genel bakış.
Ana menü CD Audio (Disk
menüsü)
Bkz. sayfa
Rastgele
(s. 43)
Tara
(s. 43)
Audio ayarlar
(s. 27)
Tını kulisi
(s. 31)
(s. 37)
*
Ekolayzer
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - menüye genel bakış (s. 70)
*
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
(s. 28)
(s. 28)
Ses şiddeti dengelemesi
(s. 28)
Tüm audio ayarları reset
(s. 27)
Geliştirilmiş ayarlar
DAB bağlantısı
(s. 39)
DAB bandı
(s. 39)
Alt kanallar
(s. 39)
PTY teksti göster
(s. 34)
İlgili bilgiler
72
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
•
•
Infotainment - menüye genel bakış (s. 70)
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
03 İNFOTAİNMENT
Menü genel bakış - CD/DVD* Verileri
CD/DVD Veri için olası seçeneklere ve ayarlara
genel bakış.
Ana menü CD/DVD Verileri
(Disk menüsü)
Oynat
Duraklat
Ses şiddeti dengelemesi
(s. 28)
Tüm audio ayarları reset
(s. 27)
Ana menü DVD Video (Disk
menüsü)
Bkz.
sayfa
Infotainment - menüye genel bakış (s. 70)
DVD disk menüsü
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
(s. 44)
Oynat/Duraklat/Devam
(s. 44)
Stop
(s. 44)
Alt yazı
(s. 44)
Audio oynatma için
lisan seçimi
(s. 44)
Bkz. sayfa
İlgili bilgiler
(s. 41)
•
•
Menüye genel bakış - DVD* Video
DVD Video için olası seçeneklere ve ayarlara
genel bakış.
Stop
(s. 41)
Rastgele
(s. 43)
Klasörü tekrarla
(s. 42)
Alt başlık değiştir
(s. 41)
Audio parça değiştir
(s. 41)
Tara
(s. 43)
Açı
(s. 45)
Audio ayarlar
(s. 27)
DivX® VOD kodu
(s. 45)
Tını kulisi
*
Ekolayzer
*
(s. 28)
Geliştirilmiş ayarlar
Audio ayarlar
Tını kulisi
(s. 28)
03
*
(s. 27)
(s. 28)
}}
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
73
03 İNFOTAİNMENT
||
Ekolayzer
*
(s. 28)
Menüye genel bakış - iPod®*
Menüye genel bakış - USB*
iPod®
USB için olası seçeneklere ve ayarlara genel
bakış.
bakış.
Ses şiddeti dengelemesi
(s. 28)
Tüm audio ayarları reset
(s. 27)
03
Açılır menüA*video ve TV*
Ana menü iPod
Bkz. sayfa
Ana menü USB
Rastgele
(s. 43)
Oynat
Kaynak menüsü
Bkz. dipnot B
DVD ana menüsü
Bkz. dipnot C
DVD üst menüC
A
B
C
(s. 45)
(s. 21)
(s. 43)
Audio ayarlar
(s. 27)
74
Tını kulisi
*
Ekolayzer
*
(s. 28)
Bkz. sayfa
(s. 49)
Stop
(s. 49)
Rastgele
(s. 43)
Klasör tekrarla
(s. 49)
USB cihazı seç
(s. 47)
Alt başlık değiştir
(s. 49)
(s. 28)
(s. 44)
Ses şiddeti dengelemesi
(s. 28)
Audio parça değiştir
(s. 49)
(s. 44)
Tüm audio ayarları reset
(s. 27)
Tara
(s. 43)
Audio ayarlar
(s. 27)
Sadece video oynatırken veya TV izlerken geçerlidir.
Kaynak menünün açılır menüsünde neyin gösterileceği
oynatılana veya gösterilene bağlıdır, Veri CD/DVD'si
menüsü veya USB menüsü olabilir.
Sadece DVD video disklerinde geçerlidir.
İlgili bilgiler
•
•
Duraklat
Tara
Bir video oynatırken veya TV* izlerken açılır
menüye erişmek için OK/MENU'ye basın.
Görüntü ayarları
için olası seçeneklere ve ayarlara genel
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - menüye genel bakış (s. 70)
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
Tını kulisi
*
Infotainment - menüye genel bakış (s. 70)
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
Ekolayzer
*
(s. 28)
(s. 28)
03 İNFOTAİNMENT
Ses şiddeti dengelemesi
Tüm audio ayarları reset
(s. 28)
Menüye genel bakış - Medya
Bluetooth®*
(s. 27)
Medya Bluetooth® için olası seçeneklere ve
ayarlara genel bakış.
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - menüye genel bakış (s. 70)
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
Ana menü Medya Bluetooth®
Bkz.
sayfa
Rastgele
(s. 43)
Cihaz değiştir
(s. 53)
Bluetooth cihazını sil
(s. 55)
Tara
(s. 43)
Araçtaki Bluetooth
yazılım versiyonu
(s. 58)
Audio ayarlar
(s. 27)
Tını kulisi
*
Ekolayzer
*
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - menüye genel bakış (s. 70)
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
03
(s. 28)
(s. 28)
Ses şiddeti dengelemesi
(s. 28)
Tüm audio ayarları reset
(s. 27)
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
75
03 İNFOTAİNMENT
Menüye genel bakış - AUX
AUX için olası seçenekler ve ayarlara genel
bakış.
03
Ana menü AUX
Bkz.
sayfa
AUX giriş ses şiddeti
(s. 50)
Audio ayarlar
(s. 27)
ahizesiz için olası seçeneklere ve
ayarlara genel bakış.
Ana menü Bluetooth® ahizesiz (Telefon menüsü)
Bkz.
sayfa
Tüm çağrılar
(s. 56)
(s. 56)
Cevapsız çağrılar
(s. 56)
(s. 28)
Cevaplanan çağrılar
(s. 56)
Ses şiddeti dengelemesi
(s. 28)
Çevrilmiş numaralar
(s. 56)
Tüm audio ayarları reset
(s. 27)
Çağrı süresi
(s. 56)
Telefon rehberi
(s. 58)
*
Ekolayzer
*
(s. 28)
İlgili bilgiler
76
Bluetooth®
Tüm çağrılar
Tını kulisi
•
•
Menüye genel bakış - Bluetooth®
ahizesiz*
Infotainment - menüye genel bakış (s. 70)
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
vCard alındı
(s. 63)
Bellek durumu
(s. 63)
Telefon rehberini sil
(s. 63)
Telefon değiştir
(s. 53)
Bluetooth cihazını sil
(s. 55)
Telefon ayarları
Ara
(s. 60)
Yeni kontak
(s. 61)
Hızlı arama
(s. 62)
BT tanıma modu
(s. 52)
Tını ve ses şiddeti
(s. 57)
Telefon rehberini indir
(s. 58)
Araçta Bluetooth
yazılım versiyonu
(s. 58)
Çağrı opsiyonları
Otomatik çağrı cevapla
(s. 56)
03 İNFOTAİNMENT
Sesli mesaj
kutusu numarası
Telefon kapat
Menüye genel bakış - TV*
(s. 56)
(s. 54)
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - menüye genel bakış (s. 70)
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
Açılır menüA*video ve TV*
TV için olası seçeneklere ve ayarlara genel
bakış.
Ana menü TV
Bkz. sayfa
Ülke seç
(s. 65)
Kanal listesini düzenle
(s. 66)
Autostore
(s. 66)
Tara
(s. 66)
Audio ayarlar
(s. 27)
Tını kulisi
*
(s. 28)
Bir video oynatırken veya TV*
izlerken açılır menüye erişmek
için OK/MENU'ye basın.
Bkz.
sayfa
Görüntü ayarları
(s. 45)
Kaynak menüsü
Bkz. dipnot B
DVD ana menüsü
Bkz. dipnot C
DVD üst menüC
A
B
C
Ekolayzer
*
(s. 28)
Ses şiddeti dengelemesi
(s. 28)
Tüm audio ayarları reset
(s. 27)
(s. 21)
03
(s. 44)
(s. 44)
Sadece video oynatırken veya TV izlerken geçerlidir.
Kaynak menünün açılır menüsünde neyin gösterileceği
oynatılana veya gösterilene bağlıdır, Veri CD/DVD'si
menüsü veya USB menüsü olabilir.
Sadece DVD video disklerinde geçerlidir.
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - menüye genel bakış (s. 70)
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 21)
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
77
03 İNFOTAİNMENT
Lisanslar
Bir lisans belirli bir faaliyeti uygulama veya
belirli bir kişinin yetkisini sözleşmedeki hüküm
ve şartlara uygun olarak kullanma hakkına
dönük bir sözleşmedir. Aşağıdaki metin
Volvo'nun üretici/geliştiricilerle yaptığı sözleşmedir ve metin İngilizcedir.
03
Sensus software
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
78
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
03 İNFOTAİNMENT
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
DivX®
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order
to play DivX Video-on-Demand (VOD)
content. To generate the registration code,
locate the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to http://vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX VOD.
Covered by one or more of the following U.S.
Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
03
İlgili bilgiler
•
Volvo Sensus (s. 7)
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®,
DivX Certified® and associated logos are
registered trademarks of DivX, Inc. and are
used under license. ABOUT DIVX VIDEO:
DivX® is a digital video format created by
DivX, Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit
www.divx.com for more information and
software tools to convert your files into DivX
video.
79
03 İNFOTAİNMENT
Tip onayı
Bluetooth® modülü için tip onayı tablodan
okunabilir.
03
80
03 İNFOTAİNMENT
Bluetooth® modülü için Uygunluk Beyanı
Ülke/
Bölge
AB'deki
ülkeler:
İhracatçı ülke: Japonya
Üretici: Alpine Electronics Inc.
Ekipman türü:
Bluetooth®
03
cihazı
Daha fazla bilgi için http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing adresini ziyaret ediniz
}}
81
03 İNFOTAİNMENT
||
Ülke/
Bölge
03
82
Çek Cumhuriyeti:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danimarka:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Almanya:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estonya:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
İngiltere
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
İspanya:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Yunanistan:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΗΛΩΝΕ Ο Bluetooth® Module Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Fransa:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
İtalya:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Letonya:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litvanya:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
ΣΟ ΣΩ ΕΣ
03 İNFOTAİNMENT
Ülke/
Bölge
Hollanda:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Macaristan:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polonya:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portekiz:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovenya:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovakya:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finlandiya:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
İsveç:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
İzlanda:
Alpine Electronics, Inc. işburada bu Bluetooth® Modülünün 1999/5/EC yönergesinin temel karakteristik gerektirmelerine ve diğer
ilgili düzenlemelerine uyduğunu bildirir.
Norveç:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
03
}}
83
03 İNFOTAİNMENT
||
Ülke/
Bölge
Çin:
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
调整及开关等使用方法
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
率(EIRP)
天线增益
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
03
■ 最大
率谱密度
■ 载频容限
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
天线增益
10dBi 时
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
继续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
5. 不得在飞机和机场附近使用
84
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
20 ppm
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
科学及医疗应用设备的辐射干扰
措施消除干扰后方可
03 İNFOTAİNMENT
Ülke/
Bölge
Tayvan:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低
率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
大
率或變更原設計之特性及
能
第十四條
低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用
前項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備之
干擾
03
}}
85
03 İNFOTAİNMENT
||
Ülke/
Bölge
Güney
Kore:
제품 정보
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
03
모델 명: IAM2.1
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남 2 동 726-173 볼보빌딩 4 층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
86
03 İNFOTAİNMENT
Ülke/
Bölge
Birleşik
Arap Emirlikleri:
03
Güney
Afrika:
Jamaika:
Jamaika SMA El: IAM2.1'de kullanılmak üzere onaylanmıştır
Tayland:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Umman
87
04 Alfabetik İndeks
A
ARABAM....................................................
araba ayarları........................................
arama yolları.........................................
bilgi.......................................................
klima kontrolü ayarları...........................
menü seçenekleri..................................
sistem ayarları.......................................
sürücü destek sistemi...........................
04
11
14
12
18
17
12
16
15
Aramalar
gelen..................................................... 55
kullanım................................................. 55
Arka kontrol paneli
ses sistemi............................................ 25
AUX girişi............................................. 20, 47
C
G
CD.............................................................. 40
Görüntü ayarları......................................... 45
Cep telefonu
ahizesiz................................................. 55
bağlayın................................................ 52
telefonu kaydet..................................... 52
Ç
Çağrı gönderme......................................... 55
D
H
Haber yayını............................................... 34
I
Infotainment
Giriş...................................................... 20
sistemi yönet......................................... 21
iPod® bağlantısı......................................... 48
DAB Radyo.......................................... 29, 38
Dijital radyo (DAB)...................................... 38
B
direksiyon simidi
tuş takımı.............................................. 21
Bilgi-eğlence sistemi
kaynak düğmeleri................................. 21
Direksiyon simidindeki tuş takımı.............. 21
Bilgi-eğlence sistemi (Infotainment)........... 20
DVD............................................................ 40
Bluetooth®
ahizesiz.................................................
çağrıyı cep telefonuna aktar.................
medya...................................................
mikrofon kapalı.....................................
streaming audio....................................
88
55
56
51
56
51
E
Ekolayzer................................................... 28
K
Kaza ve afet durumunda alarmlar.............. 33
Kulaklık soketi............................................ 25
kumandalar
orta konsol............................................ 21
04 Alfabetik İndeks
M
S
T
Medya, Bluetooth®..................................... 51
Sensus......................................................... 7
Medya oynatıcı.......................................... 40
uyumlu dosya formatları....................... 46
Ses
arka kontrol paneli................................ 25
Ayarlar................................................... 26
kulaklık soketi....................................... 25
surround......................................... 20, 27
Telefon
ahizesiz.................................................
bağlayın................................................
bir çağrı alma........................................
çağrı yapma..........................................
gelen arama..........................................
telefon defteri........................................
telefon defteri, kısayol tuşları................
telefonu kaydet.....................................
Menü navigasyonu ses ve medya.............. 21
Mikrofon..................................................... 56
Ses kademesi............................................ 28
N
Normal görünüm........................................ 21
P
Pil
Uzaktan kumanda................................. 70
R
Radyo........................................................ 29
DAB................................................ 29, 38
Radyo programı türleri (PTY)..................... 34
RDS............................................................ 32
Ses seviyesi...............................................
Devir/ses dengelemesi.........................
harici ses kaynağı.................................
Telefon..................................................
telefon/medya çalar..............................
zil sesi, telefon......................................
21
28
50
57
57
57
ses sistemi................................................. 20
fonksiyonlar.......................................... 26
genel bakış............................................ 20
Ses ve ortam
genel bakış............................................ 20
menüler................................................. 21
menüye genel bakış.............................. 70
Sinyal girişi, harici................................ 20, 47
55
52
56
55
55
58
58
52
Tip onayı
Bluetooth®............................................ 80
04
Trafik bilgisi (TP) ........................................ 33
TV............................................................... 64
U
USB, bağlantı............................................. 48
USB girişi................................................... 47
Uzaktan kumanda...................................... 68
pil değiştirme........................................ 70
Surround.............................................. 20, 27
V
Volvo Sensus............................................... 7
89
04 Alfabetik İndeks
04
90
TP 19244 (Turkish), AT 1517, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising