Volvo | S60 | Sensus Navigation | Volvo S60 2016 Early Sensus Navigation

Volvo S60 2016 Early Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Ekran üzerindeki metin ve semboller
Bir sonraki yönlendirme noktasında olay
Bir sonraki yönlendirme noktasına uzaklık
Bir sonraki yolun/sokağın adı
Olanak/ilgi alanı (POI)
Planlanan güzergahın son varış yeri
Planlanan güzergahın ara varış yeri
Varış yeri/son varış yeri için sembol
Son varış yerine hesaplanan varış zamanı
Varış yerine hesaplanmış kalan uzaklık
Pusula
Trafik bilgisi
Bölüm trafik bilgilerini kapsamaktadır
Yol türü
Renk / boya
Güncel yol/sokak adı- aracın güncel konumunda (15)
Planlanan güzergah
Otoyol
Turuncu
Aracın güncel konumu
Ana yol
Koyu gri
Kayıtlı konum
Daha küçük ana yol
Gri
Basit yol
Açık gri
Yerel yol
Beyaz
Harita ölçeği
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation uydu tabanlı bir trafik
bilgileri ve rota yönlendirme sistemidir.
Sensus Navigation varış noktasına yönlendirir ve rota boyunca bilgi verir; örneğin kazalar ve
yol çalışmaları gibi yolculuğu zorlaştıran durumlar
hakkında bilgi sağlar ve ardından alternatif rotaları
gösterir.
Seyahat planı girmek, rota boyunca ilgi çekici
noktaları (Point of interest) aramak, favori yerlerinizi kaydetmek vs. mümkündür.
Sensus Navigation aracın tam konumunu gösterir
ve yanlış dönüş yapmanız durumunda dahi daima
varış noktasına yönlendirir.
Sistemi tam kavrayabilmek için bu kullanıcı el kitabındaki bilgilerin öğrenilmesi tavsiye edilir.
Pratik kullanımının yanı sıra, Sensus Navigation
erişilebilirliği kolaylaştırarak ve sürücünün ayarlarına göre en iyi rotayı seçerek daha iyi bir çevre
için de katkıda bulunur.
İçindekiler
01 GİRİŞ
Giriş............................................................. 5
Sensus Navigation...................................... 6
Navigasyon - çalışması............................... 9
Navigasyon - Karakter çarkı ve klavye...... 11
Navigasyon - ses tanıma........................... 12
02 Belirtilen varış noktası, yol ve
rota
Navigasyon - belirtilen varış noktası.........
Navigasyon - ilgi alanı (POI) sembolleri.....
Navigasyon - seyahat programı................
Navigasyon - rota......................................
Navigasyon - rota seçenekleri..................
Navigasyon - harita seçenekleri................
Navigasyon - yönlendirme ayarları............
Navigation - kayıtlı konumların içe/dışa
aktarılması.................................................
15
19
20
21
24
27
29
03 Trafik bilgisi
Navigasyon - trafik bilgisi.......................... 34
01 02 03
2
31
İçindekiler
04 Harita ve sistem bilgisi
Navigasyon - harita ve sistem bilgisi........
Navigasyon - menüye genel bakış............
Navigasyon - hatalı iz sürme.....................
Navigasyon - lisans sözleşmesi ve telif
hakkı..........................................................
05 Alfabetik İndeks
38
39
42
Alfabetik İndeks........................................ 48
04 05
44
3
GİRİŞ
01 GİRİŞ
Giriş
01
Mobil cihazlarda Kullanıcı El Kitabı
Bu tamamlayıcı, araç için normal kullanıcı el
kitabı için tasarlanmış bir tamamlayıcıdır.
Aracın fonksiyonlarıyla ilgili herhangi bir şüpheye düşüldüğünde, öncelikle kullanıcı el kitabına danışın. İlave soruların yanıtları için bir
yetkili satıcıya veya Volvo Car Corporation'ın
bir temsilcisine danışmak önerilir.
Bu tamamlayıcıdaki teknik özellikler, tasarım
özellikleri ve resimler bağlayıcı değildir. Önceden bildirimde bulunmadan değişiklik yapma
hakkımızı saklı tutarız.
© Volvo Car Corporation
Seçenekler/aksesuarlar
Tüm seçenek/aksesuar türleri, bir yıldız işareti: * ile işaretlenmiştir.
Standart donanıma ek olarak, bu ek aynı
zamanda isteğe bağlı donanımları (fabrikada
takılan donanımı) ve belirli aksesuarları da
(sonradan takılan ekstra donanımı) açıklamaktadır.
DİKKAT
Kullanıcı el kitabı mobil bir uygulama olarak
indirilebilir (belirli araç modelleri ve mobil
cihazlar için geçerlidir), bkz.
www.volvocars.com.
Mobil uygulama aynı zamanda video ve
aranabilir içerik ve farklı bölümler arasından kolay navigasyonu da içerir.
Ekte anlatılan ekipman tüm otomobillerde
bulunmaz - farklı pazarların ve ulusal veya
yerel kanunlar ve yönetmeliklerin ihtiyaçlarına
uyum için farklı ekipmana sahip olabilirler.
Neyin standart neyin isteğe bağlı/aksesuar
olduğu konusunda bir belirsizlik söz konusuysa bir Volvo satıcısıyla irtibata geçin.
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
5
01 GİRİŞ
01
Sensus Navigation
Sensus Navigation tanımı ve genel bakış.
Navigasyon sistemi istikamet için rotayı, seyahat zamanını ve mesafeyi hesaplar. Sistem,
kavşaklar, vs. konularında yardım ve talimatlar
verir.
Seyahat sırasında planlanan rotadan sapma
olursa, sistem otomatik olarak yeni bir rota
hesaplar.
Navigasyon sistemi istikamet seçilmeden kullanılabilir.
Sistem varsayılan ayarlarla temin edilmiştir,
ancak son kullanılan ayarlarla çalışmaya başlar.
Volvo Sensus Navigation , enlem ve boylam
pozisyonlarını veren, WGS84 referans sistemini kullanır.
Hatırlanacak noktalar
Navigasyon sistemi önceden ayarlanan bir
varış noktasına kılavuzluk eden yol bilgilerini
sağlar. Ancak, tavsiye edilen tüm kılavuzluk
havadaki ani değişiklikler gibi navigasyon
kapasitesi ve değerlendirmesinin dışında
durumlar ortaya çıkabileceğinden her zaman
güvenilir değildir.
Sisteme genel bakış
UYARI
Aşağıdaki gözetin.
•
Tüm dikkatinizi yola verin ve yalnızca
sürüşe odaklanın.
•
Bütün geçerli trafik kurallarına uyun ve
aracı sağduyulu kullanın.
•
Hava koşullarına veya bazı dönemlerdeki yol koşullarına bağlı olarak, bazı
tavsiyeler daha az güvenilir olabilir.
Menü, volüm ve ses tanıma için direksiyon simidi tuş takımı.
Ekran, haritaları gösterir ve rota tipi,
mesafe, menü vb. hakkında detaylı sağlar.
Navigasyon sisteminin aktivasyonu, menü
ve volüm için orta konsoldaki kontrol
paneli.
USB bağlantı.
Ses tanıma için mikrofon.
Navigasyon sistemi ön hoparlörleri kullanır.
Uzaktan kumanda* navigasyon sistemindeki
tüm fonksiyonlarda kullanılabilir. Uzaktan
kumandanın düğmeleri orta konsoldaki veya
direksiyon simidi tuş takımındaki düğmelerle
aynı işlevlere sahiptir.
6
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
01 GİRİŞ
01
Haritaya genel bakış
Güncel konum için harita görüntülerine ait örnekler gösterilmektedir. Yol kılavuzu,bağlantı noktaları haritası ve akmalı kip ekranın gösterebildiği görüntülerden
bazılarıdır. NOT: İlüstrasyonlar şematiktir - Detaylar yazılım versiyonu veya pazara göre değişiklik gösterebilir.
Ekran görünümü, coğrafi konuma ve örn;
harita ölçeği, hangi POI seçeneklerinin göste-
rileceğinin seçilmesi, vb. gibi yapılan ayarlara
dayanır.
}}
7
01 GİRİŞ
||
Ekranda görünebilecek metinler, işaretler ve
semboller için açıklamalar, kapağın önünde
mevcuttur.
01
Bir seyahat planı ayarlandığında üç alternatif rota hesaplanabilir - bkz. (s. 24).
Ayrıntılı kavşak haritası - ekranın sol bölümünde, sonraki kavşağın ayrıntılı bir
genişletmesi görüntülenir. Durum, daima
sesli bir mesajla desteklenir, bkz. (s. 24).
Belirli bir bölgeden kaçının, bkz. (s. 24).
Kaydırma modu, bkz. (s. 9).
İlgili bilgiler
•
•
8
Navigasyon - çalışması (s. 9)
Navigasyon - ses tanıma (s. 12)
01 GİRİŞ
Navigasyon - çalışması
Sensus Navigation basitçe çalıştırılması ve
kullanım örnekleri.
Navigasyon sistemi orta konsoldan, direksiyon simidi tuşlarından kontrol edilebilir, *uzaktan kumanda ve kısmen ses tanıma ile kontrol
edilebilir. Sistemin temel kullanımı için, kullanıcı el kitabında "Ses ve medya - çalıştırma
sistemi" kısmına bakabilirsiniz.
Etkinleştirme Sensus Navigation
Orta konsoldaki NAV tuşuna basınız.
> Kısa bir zaman sonra, o andaki coğrafi
alanın bir haritası ekrana gelir ve bunun
üzerinde araç, mavi bir üçgenle sembolize edilir.
–
UYARI
tan kumanda anahtarı kontak anahtarından
çıkartılana kadar devre dışı bırakılmaz.
DİKKAT
Navigasyon sistemi, motor durdurulmuş
haldeyken de kullanılabilir. Akü seviyesi
çok düştüğünde sistem kapanır.
Kaydırma modunda, orta konsolun sayısal
tuşları ile, artı işareti harita görüntüsü üzerinde
hareket ettirilir.
Tüm dikkatinizi yola verin ve yalnızca
sürüşe odaklanın.
•
Bütün geçerli trafik kurallarına uyun ve
aracı sağduyulu kullanın.
•
Hava koşullarına veya bazı dönemlerdeki yol koşullarına bağlı olarak, bazı
tavsiyeler daha az güvenilir olabilir.
Navigasyon sistemi devre dışı bırakılamaz,
fakat bunun yerine arka planda çalışır - uzak-
1
0-9 sayısal tuşlarından birisini etkinleştir/
devre dışı bırak
–
Devre dışı bırak - bas EXIT veya NAV.
Kaydırın
–
1-2-3-4-6-7-8-9 sayısal tuşlarından birisine basın - haritayı istenen yönde kaydıracak, sınırlar dahilinde sayılarla birleştirilmiş yön gösteren bir ok ekrana gelir.
Yakınlaştırma
–
TUNE düğmesini çevirin.
Haritayı ortalama
Kaydırma modunda 5 numarasına
basmak araç konumun etrafındaki
haritayı ortalar.
Ara istikametleri olan bir seyahat planı etkinleştirilirse, her bir ek basışta harita her bir ilgili
Ara istikametin etrafında ortalanır.
Aşağıdaki gözetin.
•
–
Menüler
Sistemin normal esas menü ve kısayol menüsüne ek olarak (kullanıcı el kitabı Infotainment
bölümü - sistemin çalıştırılması kısmına bakınız) navigasyon sistemi için kaydırmalı menü
mevcuttur.
01
Kaydırma modunu etkinleştir/devreden
çıkar
Artı işareti ile kaydırma modu1.
Artı işareti/imlecin pozisyonunun ad veya PS koordinatları ile birlikte gösterilip gösterilmeyeceğini seçin, bakınız (s. 27).
}}
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
9
01 GİRİŞ
01
||
Kaydırma menüsü
• Tek hedef ayarla - Seyahat planındaki
4. Ör: Araç yakınında ile aydınlat ve OK/
MENU ile doğrula.
> Çarpışmaların listesi gösteriliyor.
• Ara hedef olarak ilave et - Seçilen
5. Ör: Nearest tourist attraction ile aydınlat ve OK/MENU ile doğrula.
> Çarpışmaların listesi gösteriliyor.
2. Fonksiyon seç:
tüm önceki varış noktalarını siler ve
yönlendirmeyi haritada başlatır.
konumu seyahat programına ekler.
• POI bilgisi - artı işaretine en yakın POI
için isim ve adresi ekranda görüntüler.
POI seçenekleri hakkında daha fazla
bilgi için, bkz. (s. 15).
1. Kaydırma modunda, OK/MENU bas.
> Menü, haritada artı şeklindeki göstergenin işaret ettiği merkezde açılır.
• Haritada trafik bilgileri - Seçilen
• Bilgi - Konum hakkındaki mevcut bilgi-
7. Tek hedef ayarla ile aydınlat ve OK/
MENU ile doğrula.
> Yönlendirme başlar - talimatları takip
edin.
• Kaydet - Vurgulu konumu hafızaya
Navigasyon sisteminin ses tanıma kontrolü(s. 12) örneklerine de bakın.
konumun yakınındaki trafik mesajlarını2
görüntülemenizi sağlar.
leri gösterir.
kaydetmenizi sağlar.
Örnek
Arzu edilen ilgi alanı (POI) için yönlendirme:
1. Harita görüntüsü belirmediyse - NAV
basın.
> Harita görüntüsü gösteriliyor.
2. NAV tuşuna basın.
> Kısayol menüsü açıldı.
3. İlgi noktası belirle ile aydınlat ve OK/
MENU ile doğrula.
2
10
Servis, tüm bölgeler/pazarlarda mevcut değildir.
6. Listedeki arzu edilen alternatifi aydınlat ve
OK/MENU ile doğrula.
> Pop-up menü gösterilmektedir.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Sensus Navigation (s. 6)
Navigasyon - Karakter çarkı ve klavye
(s. 11)
Navigasyon - hatalı iz sürme (s. 42)
Navigasyon - harita ve sistem bilgisi
(s. 38)
01 GİRİŞ
Navigasyon - Karakter çarkı ve klavye
Karakter çarkı ile giriş
Sayısal tuşlarla girin
01
Metne girmek ve seçenekleri seçmek için
karakter çarkını veya orta konsol tuş takımını
kullanın. Örneğin, bir adres ya da tesis hakkında bilgi girin.
Karakter çarkı.
1. Bir metin alanını işaretle.
2. Karakter çarkını çağırmak için <LITCBG1|
OK/MENU > tuşuna basın.
Metin alanı veya opsiyonel metin ile ekran görüntüsü.
3. TUNE kullanarak karakterleri seçin ve
<LITCBG2| OK/MENU >'ye basarak girin.
Bir opsiyonu etkinleştirin
İstenen bir fonksiyonu/menü çubuğunu TUNE
düğmesiyle işaretledikten sonra, bir sonraki
fonksiyon/opsiyon düzeyini görmek için,
<LITCBG2| OK /MENU>'ye basın.
3
4
NOT: Görüntü taslak halindedir; ayrıntılar aracın modeli ve pazara göre farklılık gösterebilir.
Her düğmenin karakteri pazara göre farklılık gösterir.
Sayısal klavye3.
Karakterleri girmenin bir diğer yolu, orta konsolun 0-9, * ve # düğmelerini kullanmaktır.
9'a basılıyken, düğmelerin altında,
üzerinde tüm karakterler4 bulunan
bir çubuk çıkar: w, x, y, z ve 9. Düğmeye hızlı
basışlar imleci bu karakterlere ilerletir.
•
İstenen karakteri seçmek için, o karakterin üzerine gelindiğinde imleci kullanmayı
bırakın - karakter giriş satırında görüntülenir.
•
EXIT tuşunu kullanarak, silin/değiştirin.
}}
11
01 GİRİŞ
01
||
Daha fazla seçenek
Seçenekler listesi
DİKKAT
Soluk karakterler mevcut girilen karakterlerle birlikte seçilemez.
Ses tanımanın basit anlatımı için kullanıcı el
kitabının "Infotainment - ses tanıma" bölümüne bakınız.
Karakter çarkının iç menüsünde, daha fazla
karaktere ve rakama sahip olan başka seçenekler de vardır.
• 123/ABC + OK/MENU - karakter çarkı,
sayılar ve karakterler arasında geçiş
yapar.
• DAHA + OK/MENU - tekerlekte alternatif
karakterler gösterilir.
• => + OK/MENU - imleç, OK/MENU kullanılarak seçimlerin yapılabildiği ekranın
sağındaki listeye gider.
• Posta kodu + OK/MENU -imleç ekranın
sağ el tarafındaki listenin üzerinde OK/
MENU'yü kullanarak seçimlerin yapılabildiği yerde hareket eder, bakınız Posta
kodu ile belirlenen varış noktası (s. 15).
Aşağıdaki diyaloglar sadece birer örnektir.
Sistemin vereceği cevap duruma göre farklılık
gösterebilir.
Girilen karakterlerle eşleşen liste.
Bir arama, girdi bilgisine dayalı olarak olası
seçenekleri listeleyecektir.
Başlatma kılavuzu
Aşağıdaki ses komutlu diyalog, belirlenen yol
rotasına göre yönlendirmeyi başlatır.
"Start route guidance" deyin.
> Sistem şu şekilde yanıt verir:
"Yönlendirmeyi başlatır".
Ekranın üst sağ köşesindeki "149" sayısı, listenin girilen harflerle "LON" eşleşen muhtemel 149 seçenek içerdiği anlamına gelir.
–
Liste yok
Durdurma kılavuzu
Boş bir liste ve ekranın sağ üst köşesindeki
"***" karakterleri, mevcut girilen karakterlerle
muhtemel seçeneklerin sayısının, 1000'den
fazla olduğu anlamına gelir - rakam daha
düşük olduğunda mevcut seçenekler otomatik olarak gösterilir.
Ses komutlarıyla yapılan aşağıdaki diyalog
yönlendirmeyi durdurur.
Listedeki seçenek sayısını azaltmak için:
•
Metin satırına daha fazla karakter girin.
İlgili bilgiler
•
12
Navigasyon - ses tanıma
Navigasyon sisteminde ses tanıma kontrolü
örneği.
Navigasyon - çalışması (s. 9)
1. "Cancel route guidance" deyin.
> Sistem şu şekilde yanıt verir:
"Durdurma kılavuzu istediğinize
emin misiniz?".
2. "Evet" deyin.
> Sistem şu şekilde yanıt verir:
"Yönlendirmeyi durdurur.".
01 GİRİŞ
İlgi alanları (POI) ile varış noktasını
belirleme
Aşağıdaki ses komutlu diyalog en yakındaki
dolum istasyonu için yönlendirmeyi başlatır.
Senaryo aynı zamanda ör: otel ve restoran
gibi ilgili noktalar için de çalışır.
komut listesi Navigasyon komutları'i
seçerek MY CAR normal görünümünde bulunabilir.
01
İlgili bilgiler
•
Navigasyon - çalışması (s. 9)
1. "En yakın dolum istasyonu" deyin.
> Sistem şu şekilde yanıt verir: "Bir sıra
numarası seçin veya bir sonraki
sayfa deyin.".
2. Arzu edilen dolum istasyonunun belirtildiği (ör: 5numara) bir sıra sayısı söyleyin:
"5".
> Sistem şu şekilde yanıt verir: "5
numara kabul edildi. Ara varış
noktası olarak gösterilen varış
noktasını belirlemek istiyor
musunuz?".
3. "Evet" deyin.
> Sistem şu şekilde yanıt verir: "Ara
varış noktası 5 belirlendi.
Yönlendirmeyi başlatmak istiyor
musunuz?".
4. "Evet" deyin.
> Yol mesafesi hesaplanıyor ve yönlendirme başlıyor.
Daha fazla komut
Navigasyon sisteminin ses tanıma kontrolü
için daha fazla komut OK/MENU'ye basarak
ve Ayarlar Sesli kontrol ayarları Sesli
13
BELİRTİLEN VARIŞ NOKTASI, YOL VE ROTA
02 Belirtilen varış noktası, yol ve rota
Navigasyon - belirtilen varış noktası
Ana sayfa ile varış noktasını belirleme.
Navigasyon sisteminde istikamet belirleyin.
Unutmayın ki istikametin belirlenmesi için
önceden kaydedilmiş olması gerekir.
Her istikamet belirlenişinde bunu "kayıtlı
konum" veya "ev" olarak kaydetmesi mümkündür ki bu da sonrasında istikamet belirtildiğinde kolay erişim sağlar. Navigasyon sistemi bir istikamet için rehberlik eder, seyahat
programına dört ara varış noktası eklemek
mümkündür. Birçok varış noktası için navigasyon aynı zamanda Bilgi menü seçeneği ile
fazladan bilgi verebilir.
İnternete bağlı araç ile tarayıcıdan Volvo On
Call* aracılığı ile navigasyon sistemine harita
istikametleri yollamak için "Send to Car"'i kullanmak mümkündür, bakınız kullanıcı el
kitabısupport.volvocars.com.
Navigasyon normal görünümündeyken belirtilen varış noktasına alternatif şekillerde ulaşabilmek için OK/MENU'ye basın ve Hedef
ayarla'yi seçin.
–
Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Hedef
ayarla Ev'i seçin.
> Yönlendirme başlar.
Adres ile varış noktasını belirleme
Yönlendirme ile bir seyahat planı elde etmek
için sadece kenti/şehri girmek yeterlidir - kentin/şehrin merkezine yönlendirme yapar.
DİKKAT
Bir şehir veya bölgenin tanımı ülkeden
ülkeye, hatta aynı ülke içerisinde bile
değişebilir. Bazı durumlarda bir belediyeyi
ifade ederken bazen tek bir şehir bölgesini
ifade edebilir.
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Hedef
ayarla Adres'i seçin.
2. Aşağıdaki arama seçeneklerinin birini
veya birden fazlasını doldurun.
•
•
•
•
•
Ülke:
Şehir:
Sokak:
02
Numara:
Kavşak:
3. Eğer varış noktası için daha fazla bilgi
gerekliyse önce Bilgi'i sonrasında gereken bilgiyi seçin.
• Harita - harita üzerinde yerin nerede
bulunabileceğini gösterir - bazen ek
bilgilerle birlikte.
• Numarayı ara1 - Bir telefon numarası
verilmişse, tesisi arar.
• Çevrimiçi bilgi.1 - Tamamlayıcı bilgiler, İnternetten indirilir.
4. Adresi hafızaya kaydetmek için, Kaydet'i
seçin, ardından öncekinde olduğu gibi
Kayıtlı konum veya Ev'i.
5. Ara varış noktası veya tek varış noktası
olarak belirleyin.
• Ara hedef olarak ilave et - seyahat
programına adres ekler.
• Tek hedef ayarla - Seyahat planındaki
tüm eski varış noktalarını siler ve
geçerli varış noktasına yönlendirmeyi
başlatır.
1
Bağlı bir cep telefonu olmasını gerektirir, bkz. kullanıcı el kitabı
}}
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
15
02 Belirtilen varış noktası, yol ve rota
||
İlgi alanları (POI) ile varış noktasını
belirleme
02
POI (Point of Interest) aynı zamanda ilgili alanı
ve olanaklarını da ifade eder.
Harita veritabanı, varış yeri olarak belirtilebilecek çok sayıda aranabilir POI2 seçenekleri
içerir.
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Hedef
ayarla İlgi noktası (POI)'i seçin.
2. İlgili alanı aşağıdakileri kullanarak arayın:
• Ada göre - doğrudan karakter çarkına
yönlendirir ve örneğin "Peppes
Bodega" gibi özel isimli POI seçeneklerini aramayı ifade eder. Arama alanı,
örneğin AVRUPA gibi geçerli harita alanının tümüdür, bkz. Maps - content
(s. 38).
• Kategoriye göre - sınırlı POI seçenekleri aramasını etkinleştirir - kategorilerini (örneğin banka/otel/müze), özel
ismi, ülke ve/veya kent/şehri girmek
için seçin.
• Ara hedef olarak ilave et - seyahat
programına adres ekler.
• Tek hedef ayarla - Seyahat planındaki
tüm eski varış noktalarını siler ve
geçerli varış noktasına yönlendirmeyi
başlatır.
Önceden kaydedilen lokasyonları
kullanarak varış noktası belirleme
• Rota üzerinde - ayarlanan seyahat
Burada toplananlar Kaydet Kayıtlı konum
menü seçeneği ile depolanan varış noktalarıdır.
planı boyunca mevcut POI seçeneklerini aramayı ifade eder.
• Hedef yakınında - varış yeri yakınındaki POI seçeneklerini aramayı ifade
eder.
• Haritada bir noktaya yakın - Kay-
dırma işlevinin artı işareti ile POI seçeneklerini aramayı ifade eder - bkz.
(s. 9).
Eğer varış noktası için daha fazla bilgi
gerekliyse önce Bilgi'i sonrasında gereken bilgiyi seçin.
16
4. Ara varış noktası veya tek varış noktası
olarak belirleyin.
• Araç yakınında - aracın mevcut
konumu çevresindeki POI seçeneklerini
aramayı ifade eder.
2
3. Adresi hafızaya kaydetmek için, Kaydet'i
seçin, ardından öncekinde olduğu gibi
Kayıtlı konum veya Ev'i.
Haritada hangi POI seçeneklerinin çıkacağını seçmek için, İlgi alanı (POI) on map (s. 27) bölümüne bakınız.
Unutmayın ki varış noktası önceden kaydedilmiş olmalıdır.
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Hedef
ayarla Kayıtlı konum'i seçin.
02 Belirtilen varış noktası, yol ve rota
2. Kaydedilen varış noktasını aç:
• Rotalar - ör: yolun kaydedilen kısmı
• Diğer - ör: kaydedilen lokasyonlar.
Eğer varış noktası için daha fazla bilgi
gerekliyse önce Bilgi'i sonrasında gereken bilgiyi seçin.
Burada kaydedilen bir varış noktasını
düzenlemek veya silmek de mümkündür.
Düzenle, Sil veya Hepsini sil'i seçin.
3. Ara varış noktası veya tek varış noktası
olarak belirleyin.
• Ara hedef olarak ilave et - seyahat
programına adres ekler.
• Tek hedef ayarla - Seyahat planındaki
tüm eski varış noktalarını siler ve
geçerli varış noktasına yönlendirmeyi
başlatır.
Önceki varış noktasını kullanarak varış
noktası belirleyin.
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Hedef
ayarla Önceki hedef'i seçin.
2. Listeden bir varış noktası seçin.
Eğer varış noktası için daha fazla bilgi
gerekliyse önce Bilgi'i sonrasında gereken bilgiyi seçin.
Burada bir varış noktasını silmek de
mümkündür. Sil veya Hepsini sil'yi seçin.
3. Ara varış noktası veya tek varış noktası
olarak belirleyin.
4. Ara varış noktası veya tek varış noktası
olarak belirleyin.
• Ara hedef olarak ilave et - seyahat
• Ara hedef olarak ilave et - seyahat
• Tek hedef ayarla - Seyahat planındaki
• Tek hedef ayarla - Seyahat planındaki
programına adres ekler.
tüm eski varış noktalarını siler ve
geçerli varış noktasına yönlendirmeyi
başlatır.
İnternetten aratarak varış noktasını
belirleme
programına adres ekler.
02
tüm eski varış noktalarını siler ve
geçerli varış noktasına yönlendirmeyi
başlatır.
Varış noktasını enlem ve boylamla
belirleme
İnternete bağlantı gerektirir, bkz. kullanıcı el
kitabı
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Hedef
ayarla İnternet araması'i seçin.
2. Ekrandaki talimatları izleyin.
Posta kodu ile varış noktasını belirleme
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Hedef
ayarla Posta kodu'i seçin.
2. Posta kodunun türü, gerekiyorsa ülke.
Eğer varış noktası için daha fazla bilgi
gerekliyse önce Bilgi'i sonrasında gereken bilgiyi seçin.
3. Varış noktasını hafızaya kaydetmek için,
Kaydet'i seçin, ardından öncekinde
olduğu gibi Kayıtlı konum veya Ev'i.
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Hedef
ayarla Enlem ve boylam'i seçin.
2. Öncelikle hangi GPS koordinat sistemi ile
belirtilmesi gerektiğine karar verin,
Format:'i seçin:
• DD°MM'SS'' - Derece, Dakika ve
Saniye ile konum.
• Ondalık - Ondalık ile konum.
}}
17
02 Belirtilen varış noktası, yol ve rota
||
3. Pozisyon türü.
02
Eğer varış noktası için daha fazla bilgi
gerekliyse önce Bilgi'i sonrasında gereken bilgiyi seçin.
Haritadaki noktayı kullanarak varış
noktası belirleme
• Ara hedef olarak ilave et - seyahat
programına adres ekler.
• Tek hedef ayarla - Seyahat planındaki
4. Adresi hafızaya kaydetmek için, Kaydet'i
seçin, ardından öncekinde olduğu gibi
Kayıtlı konum veya Ev'i.
tüm eski varış noktalarını siler ve
geçerli varış noktasına yönlendirmeyi
başlatır.
5. Ara varış noktası veya tek varış noktası
olarak belirleyin.
Seyahat rehberi ile varış noktasını
belirleme
• Ara hedef olarak ilave et - seyahat
programına adres ekler.
• Tek hedef ayarla - Seyahat planındaki
tüm eski varış noktalarını siler ve
geçerli varış noktasına yönlendirmeyi
başlatır.
GPS koordinatlarıyla belirlenmiş ibre pozisyonu.
İsmi göstermesini değiştirmek için Ayarlar
Harita seçenekleri
Konum bilgileri'i seçin.
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Hedef
ayarla Haritada işaretle'i seçin.
2. Artı şeklindeki göstergeyi kullanarak varılmak istenen noktayı tespit edip belirleyin,
bakınız Menüler(s. 9) bölümü.
3. Adresi hafızaya kaydetmek için, OK/
MENU'ye basın ve Kaydet'i seçin, ardından öncekinde olduğu gibi Kayıtlı konum
veya Ev'i.
> Eğer Haritadaki kayıtlı pozisyon
fonksiyonu seçiliyse varış noktası
harita üzerinde bir sembol/simge olarak kaydedilir, bakınızHarita seçenekleri (s. 27) bölümü.
3
18
Her alan veya pazar için bulunmamaktadır.
4. Ara varış noktası veya tek varış noktası
olarak belirleyin.
Seyehat rehberi (Travel guide3) ile arama,
hazırlanmış önerilerin örneğin restoranlar,
manzaralı yollar veya görülecek yerler ve simgeler gibi çeşitli temalardan seçmek için
bulunduğu anlamına gelir.
Arabanın tünel konsolunun arka eşya gözündeki USB bağlantısına takılı olması gereken
USB bellekte kaydedilmiş bir seyahat rehberi
vardır.
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Hedef
ayarla Travel guide'i seçin.
Ekranda menü seçeneği görünür olmadığı
takdirde, aracın o anda bulunduğu alanda
hiçbir öneri yoktur, veya bir USB cihazı
bağlı değildir.
02 Belirtilen varış noktası, yol ve rota
2. Aşağıdaki kategorilerden biri üzerinden
seyahat rehberini seçin.
•
•
•
•
•
Restoranlar
Turistik cazibe yerleri
Oteller
Turistik rotalar
Diğer
3. Eğer seyahat rehberinde mevcutsa yürütülen parçalar, seçmenin yanı sıra detayları ve simgeleri de görüntülemek mümkündür.
• Ayrıntılar
• Fotoğraflar
• Sesi çal
4. Kılavuzluğu başlat'e ayarla.
İlgili bilgiler
•
Navigasyon - Karakter çarkı ve klavye
(s. 11)
•
•
Navigasyon - çalışması (s. 9)
Navigasyon - seyahat programı (s. 20)
Navigasyon - ilgi alanı (POI)
sembolleri
Turizm merkezi
Burada farklı ilgi alanları (PO) sembollerinin
nasıl görüntüleneceğine dair örnekler gösterilir.
Golf
Haritada hangi POI simgelerinin çıkacağını
ayarlamak için, İlgi alanı (POI) on map (s. 27)
bölümüne bakınız.
Eğlence parkı
DİKKAT
•
Bir POI sembolü ile POI numarası farklı
pazarlarda farklılık gösterir.
•
Harita verilerinin güncellenmesi ile birlikte semboller görünüp diğerleri kaybolabilir - menü sisteminde, Ayarlar
Harita seçenekleri
POI
Seçilen altında, ilgili
simgeleri
harita sistemi için tüm sembollerde
dolaşmak mümkündür.
02
Sinema
Dinlenme
Restoran
Bar veya cafe
Alışveriş merkezi
Otel
Demiryolu ulaşımı
Demiryolu istasyonu
POI simgesi örnekleri, toplumsal işlevlerine
göre gruplandırılmıştır.
Oto galerisi/tamirhane
Benzin istasyonu
Araç tamirhanesi
Demiryolu erişimi
Havalimanı
Otobüs durağı
Vapur iskelesi
Park etme
}}
19
02 Belirtilen varış noktası, yol ve rota
||
Resmi veya sosyal
tesis
Devlet dairesi
02
Polis/acil durum
Kütüphane
Navigasyon - seyahat programı
Bir seyahat planı düzenleyin ve istenen istikamete seyretmek için kılavuzu başlatın.
3. Ara varış noktası için bilgi gerekiyorsa, ara
varış noktasını vurgulayın, OK/MENU ye
basın ve Bilgi'i seçin.
Bir varış noktası kaydedildiğinde bir seyahat
planı oluşturulur. Sistem bir defada, maksimum 4 ara istikamete sahip, bir seyahat programını idare edebilir.
4. Kılavuzluğu başlat'e ayarla.
> Mevcut seyahat programı aktifleştirilir
ve Rota önerisi(s. 21) özelliği aktifleştirilmediği sürece yönlendirme başlar.
Hastane veya sağlık
tesisi
5. Rota önerisi özelliği aktifse rota seçin.
> Güncel seyahat programı aktifleştirildi
ve yönlendirme başladı.
Eczane
Durdurma kılavuzu
–
Bankamatik
ATM/Banka
Devam etme rehberi
Postane
Eğitim kurumu
İlgili bilgiler
•
•
•
20
Navigasyon - belirtilen varış noktası (s. 15)
Navigasyon - harita seçenekleri (s. 27)
Navigasyon - yönlendirme ayarları
(s. 29)
•
Navigasyon - harita ve sistem bilgisi
(s. 38)
•
Navigation - kayıtlı konumların içe/dışa
aktarılması (s. 31)
Navigasyon kaynağının normal görünümünde NAV'a basın ve Kılavuzluğu iptal
et'i seçin.
> Yönlendirme kesilmiştir.
Seyahat programını aktifleştirmek için bir varış
noktası belirlenmelidir.
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve
Güzergah'i seçin.
2. Seyahat programı içerisinde bir ara varış
noktası gerekliyse Başka bir ara hedef
ilave et'i seçin.
Seyahat programına maksimum 4 ara
varış noktası eklenebilir. Sıra ayarlanabilir,
aşağıdaki "Seyahat programını ayarla"
bölümüne bakın.
–
Navigasyon kaynağının normal görünümünde NAV'a basın ve Kılavuzluğa
devam et'i seçin.
> Yönlendirme durdurulduğu yerden
devam eder.
02 Belirtilen varış noktası, yol ve rota
Seyahat programını ayarla.
4. İstenilen noktaya ulaşıldığında, OK/
MENU ile doğrulayın.
Seyahat planını silin
–
Navigasyon kaynağının normal görünümünde NAV'a basın ve Güzergah
Güzergahı sil'i seçin.
> Tüm ara varış noktalarını içeren güncel
seyahat programı silindi.
Navigasyon - rota
Rota detaylı veya genel bakış şeklinde gösterilebilir ve alternatif rotalar seçilebilir. Sistemin
hafızasına kaydetmek için rotayı kayda almak
mümkündür.
02
İlgili bilgiler
1. Ara varış noktasını aydınlat ve OK/MENU
ile doğrula.
2. Ayarlanması gerekenleri seç ve değişiklikleri yap:
• Sil - ara istikameti siler.
• Liste içinde kaydır - seyahat planındaki sırayı değiştirir (sonraki başlığa
bakın).
• Kaydet - ara istikameti kaydeder.
Ara varış noktalarının sıralamasını
değiştir.
1. Taşınacak ara varış noktasını seç ve OK/
MENU ile doğrula.
> Pop-up menü gösterilmektedir.
•
•
•
Navigasyon - belirtilen varış noktası (s. 15)
Navigasyon - rota (s. 21)
Navigation - kayıtlı konumların içe/dışa
aktarılması (s. 31)
Rota - kaçınma
Bu fonksiyon ile sürücü rotanın gelecek yaklaşan bölümünden kaçınmayı seçebilir. Fonksiyon sadece alternatif sokak/caddeler
olduğunda çalışır, aksi takdirde vurgulama
veya parçaları görmezden gelinir.
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Rota
Önle'i seçin.
2. Liste içinde kaydır ile aydınlat ve OK/
MENU ile doğrula.
3. Ara varış noktasını taşımak için TUNE'u
listenin altına veya üstüne çevir.
}}
21
02 Belirtilen varış noktası, yol ve rota
||
2. İstenen eylemi seçin:
2. Önerilen bir rota veya Rota türü'i seçin:
Rota genel bakış
–
02
Vurgulanmış alt bölüm.
• Yeniden rota oluştur - sistem kaçını-
lacak bölümün de hesaba katıldığı yeni
bir rotayı hesaplar.
• Daha uzun - kaçınılacak alt bölüm
uzatılır.
• Daha kısa - kaçınılacak alt bölüm
kısaltılır.
• Sil - vurgulanan alt bölümler silinir ve
rota orijinal versiyona geri yüklenir.
Kaçınılacak alan fonksiyonunu kullanma,
alanın tümünün seçimi kaldırılabilir, Rota
seçenekleri (s. 24) bölümüne bakın.
Alternatif rotalar
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Rota
Hedefe alternatif rotalar'i seçin.
4
22
Trafik radyosundan gelen bilgilerle koordinedir.
Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Rota
Rota genel görünümü'i seçin.
> Rotanın ara varış noktaları ve son varış
noktasına dair bilgiler gösterilmektedir.
• Trafik adaptasyonu ile ECO - düşük
yakıt tüketimine4 öncelik verilir.
• Hızlı - kısa seyahat süresine öncelik
verilir.
• Trafik adaptasyonu ile hızlı - asgari
trafik sıkışıklığı olan kısa seyahat
süresi4.
• Kısa - Kısa rotaya öncelik verilir. Rota
aynı zamanda daha küçük yollarla da
ayarlanabilir.
Ayrıntılı rota bilgileri
Burada iki ara varış noktası arasındaki her
kısımda bulunan öğeler gösterilmektedir, örn.
çıkışlar ve kavşaklar.
02 Belirtilen varış noktası, yol ve rota
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Rota
Detaylı rota bilgisi'i seçin.
> Rotanın ara varış noktaları ve son varış
noktasına dair bilgiler gösterilmektedir.
–
Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Rota
Kalan rotanın haritası'i seçin.
> Seyahat programında aracın mevcut
konumundan geriye kalan mesafeyi de
içeren harita resmi gösterilmektedir.
2. Kaydetmeyi durdurmak için, OK/MENU
düğmesine basın ve Rota Kaydı
durdur öğesini seçin.
> Kayıttaki rota kaydedildi.
Kayıtlı rotalar menüde açılabilir Hedef ayarla
Kayıtlı konum Rotalar.
02
Bir rotadaki ayrıntılı alt bölüm.
2. Haritayı yakınlaştırma/uzaklaştırma ve
rotayı kaydırma:
• Sonraki - bir sonraki alt bölüme kaydırır.
• Önceki - bir önceki alt bölüme kaydırır.
• YakınlaştırUzaklaştır - geçerli alt
bölümün harita resmini büyültür/küçültür.
Kalan rotanın haritası
Bu fonksiyon rota için kalan uzaklığı görüntüler.
5
Fonksiyonellik ve uygun fonksiyonlar için
Menüler(s. 9) bölümüne bakınız.
Bir rota kaydet
Rotayı kaydedip navigasyon sisteminin hafızasında saklayın.
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Rota
Rotayı kaydet'i seçin.
> Kayıt işlemi başladı. Kayıt işlemi sürerken ekranda REC sembolü görüntülenir.
Örneğin başka bir aracın GPS navigatörüne
kopyalamak için kaydedilen dosyalar bir USB
belleğe 5 dışarı verilebilir/aktarılabilir. Daha
fazla bilgi için bkz. (s. 31).
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Navigasyon - seyahat programı (s. 20)
Navigasyon - çalışması (s. 9)
Navigasyon - trafik bilgisi (s. 34)
Navigasyon - hatalı iz sürme (s. 42)
Orta konsolun arka eşya gözüne bağlı.
23
02 Belirtilen varış noktası, yol ve rota
Navigasyon - rota seçenekleri
02
Rota seçenekleri için ayarlar diğer şeylerin
içinde, rota tipi ve rota önerilerinin sayısını içerir.
2. Rota türü seçin.
• Trafik adaptasyonu ile hızlı - asgari
trafik sıkışıklığı olan kısa seyahat
süresi6.
• Hızlı - kısa seyahat süresine öncelik
verilir.
• Kısa - Kısa rotaya öncelik verilir. Rota
Rota önerileri
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Rota seçenekleri Rota önerileri'i
seçin.
2.
aynı zamanda daha küçük yollarla da
ayarlanabilir.
• Trafik adaptasyonu ile ECO - düşük
yakıt tüketimine6 öncelik verilir.
İstek üzerine yeniden yönlendirmek
Rota tipi
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Rota seçenekleri'i seçin.
Trafik bilgisine göre rotayı tekrardan hesaplama seçeneği.
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Rota seçenekleri Talebe göre
yeniden rota oluştur'i seçin.
2. Özellik seç.
6
24
Trafik radyosundan gelen bilgilerle koordinedir.
•
Kutu seçili - OK/MENU ile doğrulanmış
veya EXIT ile göz ardı edilmiş rotaları
tekrardan hesaplama.
•
Kutu seçili değil - otomatik rota yeniden hesaplama.
Rota önerileri.
Rota önerilerini kullanmak için ayarları
seçin.
• 1 - seçilen seyahat programı ile uyumlu
olarak yönlendirmeyi anında başlatır.
• 3 - sistem 3 alternatif rota önerir ve
yönlendirme başlamadan alternatiflerden birinin seçilmiş olması gerekir.
Unutmayın ki sistem 3 uygun rotayı
hesap etmek zorunda olduğu için yönlendirme başlamasında küçük uzunlukta aksamalar olur.
02 Belirtilen varış noktası, yol ve rota
Ortak kullanım şeridini kullan7
Bazen hususi yolcu araçlarının normalde yerel
otobüsler, ticari araçlar ve taksiler için ayrılmış
şeritleri kullanmaya izni olur - bu yolcu aracının bir ya da daha fazla yolcu taşıması koşuluyla mümkündür. Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, bu tür şeritler de uygun bir rota
hesaplamasına dahil edilir.
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Rota seçenekleri HOV şeridini
kullan'i seçin.
2. Ortak kullanım şeridi için ayarları seçin.
• Hiçbir zaman
• 2 kişi için
• 2 kişiden fazla
Ekspres şeridini kullanın7
2. Ekspres şeridini kullanmak için ayarları
seçin.
Kutu seçili - rota hesaplamada ekpres
şerit kullanılıyor.
•
Kutu seçili değil - ekpres şerit kullanılmıyor.
02
Kaçınma alanı7
Otoyolların seçimi kaldırılamaz. Rota hesaplaması esnasında anayollar daima alternatif rota
olarak kullanılır.
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Rota seçenekleri Kaçınılacak alan'i
seçin.
2. Rota boyunca kaçınmak için bir alan
seçin (eğer alan bir önceki belirtilen alan
listesindeyse - bir sonraki adıma geçin):
Bazen hususi yolcu araçlarının normalde yerel
otobüsler, ticari araçlar ve taksiler için ayrılmış
şeritleri kullanmaya izni olur - bu durum yolcu
aracının "yeşil araba" ya da benzeri bir sınıfta
olması koşuluyla mümkündür. Bu fonksiyon
etkinleştirildiğinde, bu tür şeritler de uygun bir
rota hesaplamasına dahil edilir.
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Rota seçenekleri Ekspres şeridi
kullan'i seçin.
7
•
3.
Bu fonksiyon yalnızca bu tür bilgi harita verilerine dahilse mevcuttur.
Listede kaçınmak istediğiniz bölgeyi
aydınlatın, OK/MENU'ye basın ve
Etkinleştir'i seçin.
Burada Düzenle, Devre dışı bırak ve Sil
alanları için de uygundur.
> Alandan yol hesaplaması boyunca
kaçınılacak.
• Haritada alan seç - haritada istenen
alanı seçin, daha fazla bilgi için
aşağıdaki "Yasaklı bölge yaratma" kısmına bakın.
• Kayıtlı konumdan - kayıtlı lokasyon-
lardan seçme.
> Seçim kaçınılması gereken alanlar listesine eklendi.
}}
25
02 Belirtilen varış noktası, yol ve rota
||
Yasaklı bölge yaratma
Kaçınılacak alan, doğrudan harita üzerinde bir
kare kutu vurgulayarak seçilir.
Bölgenin rota hesaplamaya dahil edilmemesi
için bölgenin aktifleştirilmesi gerekir, yukarıdaki "Bölgeden kaçınma" kısmına bakınız.
Trafiğin durduğu belirli noktalardan
kaçınmak 7
02
–
Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Rota seçenekleri'i seçin:
•
•
•
•
•
•
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Rota seçenekleri Kaçınılacak alan
Haritada alan seç'i seçin.
2. İmleç istenen alanda oluncaya kadar haritada yana kayın.
26
Feribotlardan kaçın
Araç taşıyan trenlerden kaçın
Ücretli yoldan kaçın
•
Bir yol kılavuzu girilirse, bu seçimler
yapıldığında, yol kılavuzu yeniden
hesaplanacağından bir seçenek işaretlendiğinde/işareti kaıdırıldığında belirli
bir gecikme olabilir.
•
Tüneller, paralı yol ve otobanlar seçilmemişse mümkün olduğunca bunlardan kaçınılır ve ancak başka makul bir
alternatif olmadığı sürece kullanılır.
5. Kutu istenen bölgeyi kapsadığında
OK/MENU'ye basın.
> Bölge, kaçınılması gereken bölgeler listesine kaydedildi.
7
Tünellerden kaçın
DİKKAT
3. OK/MENU düğmesine basınız.
> Kırmızı bir kutu yaratıldı.
4. Kutunun boyutunu ayarlamak için TUNE
düğmesini çevirin.
Otoyollardan kaçın
Ücretli yollardan kaçın
Bu fonksiyon yalnızca bu tür bilgi harita verilerine dahilse mevcuttur.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Navigasyon - trafik bilgisi (s. 34)
Navigasyon - seyahat programı (s. 20)
Navigasyon - belirtilen varış noktası (s. 15)
Navigasyon - çalışması (s. 9)
02 Belirtilen varış noktası, yol ve rota
Navigasyon - harita seçenekleri
Haritanın nasıl gösterileceğine ve neyi göstereceğine ilişkin ayarlar buradan yapılır.
2. Haritanın ekranda nasıl gösterileceği seçilir.
• Kuzeye doğru - haritanın en üstünde
daima kuzey yönü görünür. Araba
sembolü, ekranın üzerinde uygun
yönde hareket eder.
• Map heading up - araba sembolü
merkezdedir ve daima ekranın üstünü
işaret eder. Harita görüntüsü, yolun
nasıl kıvrıldığına bağlı olarak, araba
sembolünün altında döner.
• 3 boyutlu harita temel - araç sem-
bolü merkezde ve seyir yönü ekranın
yukarı kısmında olacak şekilde harita
çapraz olarak aracın üstünden gösterilir.
Tam ekran harita
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Harita seçenekleri Tam ekran harita
göster'i seçin.
2. Harita boyutu seçin:
•
Kutu seçildi - ekranın tümünde haritayı
gösterir.
•
Kutu seçilmedi - ör: yolcu kabini ısısı
veya yürütülen parça gibi arabaya dair
bilgiler ekranın tepesinde veya en
altında gösterilir.
Harita modu pusula yönü
• 3 boyutlu harita gelişmiş - önceki
seçenek ile aynıdır, ancak harita görüntüsüne farklı nesneler, binalar vs.
eklenmiştir.
Bir otoban boyunca bilgiler
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Harita seçenekleri Otoyol bilgileri'i
seçin.
Mevcut konum hakkında bilgi
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Harita seçenekleri Konum bilgileri'i
seçin.
02
2. Konum bilgisini seçin.
• Şu anki yol - ekran, aracın/imlecin
bulunduğu yolun/caddenin adını gösterir.
• Enlem/Boylam - ekran, aracın/imlecin
bulunduğu konumun koordinatlarını
gösterir.
• Yok - ekran, aracın/imlecin bulunduğu
konum için hiçbir bilgi göstermez.
Pusula
Ekranın harita görüntüsünde aracın önünün
hangi yöne doğru olduğunu gösteren bir
pusula bulunmaktadır.
Pusula iğnesinin kırmızı ucu
kuzeyi ve beyaz ucu güneyi
gösterir. Metin tabanlı pusula
yönü grafik pusulaya bir
alternatif olarak seçilebilir.
2. Fonksiyon seç:
•
Kutu seçili - Araç bir otobanda
olduğunda örneğin dinlenme alanı veya
benzin istasyonu gibi üç (3)sonraki
çıkış gösterilir. Liste, en yakın çıkış listenin en altında olacak şekilde dizilir.
•
Kutu seçilmemiş - fonksiyon kapalı.
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Harita seçenekleri Map type'i seçin.
}}
27
02 Belirtilen varış noktası, yol ve rota
||
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Harita seçenekleri Pusula'i seçin.
02
2. Harita renkleri için ayarları seçin.
• Otomatik - gündüz veya gece
olduğunu tespit eden bir ışık sensörü,
ekranı otomatik olarak uyarlar.
2. Pusula yönünün pusula iğnesi ile mi
yoksa harfler ile mi gösterileceğini seçin.
• Gün - ekranın renkleri ve kontrastı netleşir veya keskinleşir.
• Grafik - pusula yönünü belirten bir
• Gece - ekranın renkleri ve kontrastı,
pusula iğnesi.
sürücüye en iyi gece görüşünü
sağlayacak şekilde uyarlanır.
• Tekst - N kuzey için, W batı için, S
güney için veya E doğu için pusula
yönünü belirten harfler.
Harita görüntüsünün pusula yönü - ekranda
yukarıda kuzey veya seyahat yönü - ayrıca
ayarlanabilir, yukarıdaki "Harita modu pusula
yönü" bölümüne bkz.
Haritada ilgi alanları (POI)
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Harita seçenekleri POI simgeleri'i
seçin.
İşaretli POI seçenekleri haritada gösterilecektir.
2. Haritada hangi POI simgelerin gösterilmesi gerektiğini seçin.
–
• Varsayılan - Seçilen işlevi ile tanımlanan POI gösterilir.
• Seçilen - ekranda gerekli her bir POI
için AYAR düğmesi + Tamam
seçeneği ile seçim yapın.
• Yok - hiçbir POI gösterilmez.
Harita görüntüsünün okunmasını zorlaştırmaktan kaçınmak için aynı anda ekranda
görüntülenebilen POI seçeneği sayısı sınırlanmıştır - bir alanı yakınlaştırma birden fazla POI
seçeneklerinin görünmesine olanak sağlar.
Harita renkleri
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Harita seçenekleri Harita renkleri'i
seçin.
28
Harita üzerinde kayıtlı konum
Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Harita seçenekleri Haritadaki kayıtlı
pozisyon'i seçin.
> Tüm kayıtlı konumlar gösterilmektedir.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
•
Navigasyon - rota seçenekleri (s. 24)
Navigasyon - yönlendirme ayarları
(s. 29)
Navigasyon - harita seçenekleri (s. 27)
Navigasyon - ilgi alanı (POI) sembolleri
(s. 19)
Navigation - kayıtlı konumların içe/dışa
aktarılması (s. 31)
02 Belirtilen varış noktası, yol ve rota
Navigasyon - yönlendirme ayarları
Ses yardımında sokak isimleri8
Kılavuzun nasıl sunulacağı için ayarlar burada
yapılabilir.
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri Sesli rehber
cadde adları'i seçin.
2. Sesli yönlendirmenin neleri içereceğini
seçin:
•
Kutu seçili - sokakların ve yolların adlarının yanı sıra mesafe ve yön.
•
Kutu seçili değil - mesafe ve yön.
Turn-by-turn ile navigasyon
Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri
Varış zamanı veya Kalan seyahat süresi
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri Varış zamanı
biçimi'i seçin.
terir.
8
Sadece bazı dillerde.
•
•
Kutu seçili - Seyahat programındaki bir
sonraki manevrayı ve mesafesini gösterir.
02
Kutu seçili değil - gösterim yok.
Trafiğin otomatik okunması
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri Otom. trafik
sesli okuması'i seçin.
2. Trafik bilgisini sesli okuma için ayarları
seçin.
•
Kutu seçili - rota üzerindeki önemli trafik aksamaları sesli okunuyor.
•
Kutu seçili değil - sesli okuma yok.
Otomatik ses uyarlama
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri Ses
kısılması'i seçin.
2. Zamanı göstermek için seçeneği seçin:
• ETA - tahmini varış zamanını gösterir
• RTA - varışa kadar kalan zamanı gös-
2. Kombine gösterge tablosunda göstermek
için ayarları seçin.
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri Adım adım
navigasyon'i seçin.
2. Harita ses uyumu için ayarları seçin.
•
Kutu seçili - Ör: radyo gibi ses ve
medya sistemi sesli yönlendirme bilgiyi
okumaya başladığında sessize alınır.
•
Kutu seçili değil - ses uyumu yok.
}}
29
02 Belirtilen varış noktası, yol ve rota
||
Ses kılavuzu
02
Yönlendirme esnasında araç bir kavşağa veya
çıkışa ulaştığında sesli mesaj bir sonraki
dönüş mesafesini ve türünü verir. Aynı
zamanda kavşağın detaylı bir haritası gösterilir. Kavşağa yaklaşıldığında sesli mesaj yardımı tekrarlanır. Bir mesajı tekrar etmek için OK/MENU'deki twice tuşuna basın.
Ses seviyesi, ses ünitesinin ses düğmesi ile
ayarlanabilir (mesaj devam ederken).
manevranın gerçekleştirilmesi gerektiğinde.
Basit sesli yönlendirme etkinleştirildiğinde her
kılavuz noktasında bir (1) talimat verilir.
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri Basit sesli
kılavuzu kullan'i seçin.
2. Sesli yönlendirme için ayarları seçin.
•
Kutu seçili - her bir yönlendirme noktası için one (1) sesli yönlendirme bilgisi.
•
Kutu seçili değil - sesli yönlendirme
yok.
DİKKAT
Bluetootha bağlı bir mobil telefonda mevcut bir telefon görüşmesi yapılırken sesli
yönlendirme yoktur.
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri Sesli
kılavuzluk'i seçin.
2. Sesli yönlendirme için ayarları seçin.
•
Kutu seçili - bir sonraki dönüşün mesafesi ve türü sesli okunacak.
•
Kutu seçili değil - sesli yönlendirme
yok.
Basit ses kılavuzu
Sesli yönlendirmeyle her kılavuz noktasından
önce üç (3) talimat mevcuttur - biri hazırlık
niteliğinde, biri hemen önce ve sonuncusu
30
DİKKAT
Haritaya dahil edilmesine izin verilen bilgi
türü ulusal mevzuatta şart koşulmuştur.
Güncel bilgiler için, bkz.
www.volvocars.com/navi.
DİKKAT
•
Belirtilen maksimum izin verilen hızın
bazen değişebileceğine dikkat edin ve
uygun şekilde navigatörün veritabanından farklı hareket edin.
•
Geçerli trafik ve hız düzenlemelerine
uymak daima sürücünün sorumluluğudur.
Güvenlik kamerası
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri Radar
uyarısı'i seçin.
2. Fonksiyon seç:
•
•
Kutu seçili - Araç bir güvenlik kamerasına yaklaştığında sesli sinyal ve simge
ile uyarma.
Kaydedilmiş konum için işaret
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri Kayıtlı konum
bildirimi'i seçin.
2. Kayıtlı konumlar arasında seçim yapın.
•
Kutu seçili - araç kullanıcı tarafından
kaydedilmiş bir konuma yaklaştığında
sesli sinyal ile uyarı.
•
Kutu seçili değil - sesli sinyal yok.
Kutu seçili değil - uyarı yok.
02 Belirtilen varış noktası, yol ve rota
Hız sınırlaması9
2. Fonksiyon seç:
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri Hız sınırlarını
göster'i seçin.
2. Fonksiyon seç:
•
Kutu seçili - zorunlu hız limiti kombine
gösterge tablosunda 10 bir sembolle
gösteriliyor.
•
Kutu seçili değil - kombine gösterge
tablosunda bildirim yok.
•
Kutu seçili - araç Seyahat rehberi
(s. 15)'ndeki bir konuma yaklaştığında
sesli sinyal ile uyarı.
•
Kutu seçili değil - sesli sinyal yok.
İlgili bilgiler
•
Navigasyon - trafik bilgisi (s. 34)
Navigation - kayıtlı konumların içe/
dışa aktarılması
Kayıtlı rotaları ve konumları içe ve/veya dışa
aktarın.
İlgi alanlarını dışa aktarmak için dosya formatının .gpx olması gerekir.
02
1. USB belleğini tünel konsolunun eşya
gözüne bağlayın.
Kılavuzlu dairesel turda POI için sinyal
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri Seyahat POI
bildirimi'i seçin.
2. Fonksiyon seç:
•
Kutu seçili - araç Seyahat rehberi
(s. 15)'ndeki bir ilgi alanına yaklaştığında sesli sinyal.
2. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Kayıtlı pozisyonları al/gönder'i seçin.
•
Kutu seçili değil - sesli sinyal yok.
3. Nelerin içe veya dışa aktarılması
gerektiğini seçin.
Kılavuzlu dairesel tur için sinyal
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri Yönlendirmeli
tur bildirimi'i seçin.
9
10
Yalnızca Trafik işareti bilgileri fonksiyonu olmayan araçlar.
Yalnızca hız bilgisi harita verilerinde mevcut olduğunda.
}}
31
02 Belirtilen varış noktası, yol ve rota
||
DİKKAT
02
•
Harita veritabanına POI dosyalarını
eklemek belli miktarda bilgisayar bilgisi
gerektirir!
•
POIdosyaları için dosya biçimi ve dosyaların İnternet'ten nasıl indirileceği
ilgili üretici/dağıtıcı tarafından belirlenir.
Sonuç olarak, POI dosyalarının İnternet'ten indirilmesine dair standartlaştırılmış bir süreç yoktur ve bu nedenle
bu kullanıcı el kitabı tam bir adım-adım
açıklama göstermemektedir.
•
Herhangi bir sorunuz olduğu takdirde,
bir Volvo satıcısına danışın.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
32
Navigasyon - belirtilen varış noktası (s. 15)
Navigasyon - seyahat programı (s. 20)
Navigasyon - rota (s. 21)
Navigasyon - ilgi alanı (POI) sembolleri
(s. 19)
TRAFİK BİLGİSİ
03 Trafik bilgisi
Navigasyon - trafik bilgisi
Bu sembol bir trafik sorununun konumunu işaretler,
daha fazla bilgi için, Trafik
bilgileri - belirtilen varış noktasıyla > haritada Trafik bilgisi.
Burada mevcut trafik bilgilerinin ekranı için
semboller ve trafik bilgilerini nasıl açıp öğrenmek için talimatlar görüntülenmektedir. Navigasyon sistemi sürekli olarak yayınlanan trafik
bilgilerini alır.
03
TMC (Traffic Message Channel) trafik bilgisi
için, standartlaştırılmış bir kodlama sistemidir.
Alıcı otomatik olarak doğru frekansı arar.
DİKKAT
TMC tüm bölgeler/ülkelerde mevcut
değildir. Sistemin kapsama alanı sürekli
yapım halindedir ve bazen güncelleme
gerekli olabilir.
Trafik bilgisi varış noktasının belli olup olmayışına göre farklı şekilde gösterilir.
DİKKAT
Trafik bilgileri tüm bölgeler/ülkelerde mevcut değildir.
Trafik bilgilerinin aktarım alanları sürekli
artmaktadır.
Trafik bilgisi - belirtilen varış noktası
olmadan
Fonksiyon varış noktası seçilmeden trafik
sorunlarını görüntülemenize izin verir.
34
KIRMIZI - bilgi okunur ve konum haritada
görüntülenir.
•
SARI - okuma olmaz, konum haritada
görüntülenir.
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Trafik
bilgileri Haritada trafik'i seçin.
2. Kaydırma fonksiyonu ile trafik problemlerini arayın, Trafik bilgisi bölümünün
aşağısındaki açıklamaya bakın - belirlenen
varış noktasıyla > Haritadaki trafik bilgisi.
Tüm trafik
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Trafik
bilgileri Haritada trafik'i seçin.
> Sinyal alanı içerisindeki tüm trafik
mesajlarının listesi gösterilir.
2. Neyin gösterileceğini seçin, Trafik bilgisi
kısmının aşağısındaki açıklamaya bakın belirlenen varış noktasıyla > Tüm trafik.
Trafik bilgisi - belirtilen varış noktasıyla
Ekrandaki bu sembol geçerli
alış bölgesinde trafik bilgisinin mevcut olduğunu gösterir. Sembol rengi bilginin
önemini belirtir:
•
Haritadaki trafik bilgisi
Fonksiyon varış noktası girildiği zaman trafik
sorunlarını görüntüler.
Harita üzerinde kaydırma fonksiyonunu açar.
03 Trafik bilgisi
Rota boyunca trafik bilgisi dinleme
–
Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Trafik
bilgileri Yolda trafiği dinle'i seçin.
> Yol rotası boyunca tüm güncel trafik
mesajları sesli okunacaktır.
3. Bir trafik problemi seçin ve OK/MENU ile
doğrulayın.
> Trafik problemine dair ek bilgiler haritadaki yeri ile birlikte gösterilir. Harita
görüntüsü trafik sorunu etrafındaki
konuma ortalanır.
Tüm trafik
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Trafik
bilgileri Bütün trafik'i seçin.
•
•
•
•
•
sokak adı/cadde numarası
Ülke
sorunun doğası
sorunun yaygınlığı
sorunun süresi
Artı çerçevesi dahilinde birden fazla
trafik sorunu varsa artının merkezine en
yakın olanı önce gösterili.
> Sinyal alanı içerisindeki tüm trafik
mesajlarının listesi gösterilir. Trafik bilgisi önce ülkeye göre (sınır bölgelerinde), sonra yol numarası ve sokak
adına göre gruplanır.
2. Bir trafik problemi seçin (yol/sokak) ve
OK/MENU ile doğrulayın.
> Örneğin şeritlerin tamamen durması
gibi en ciddi aksamalar başta olmak
üzere trafik problemleri listelenmiştir.
3. Seçimi OK/MENU'ye basarak doğrulayın.
> Var olan bilgi gösterilir, örneğin
Haritadaki trafik sorunu.
Haritadaki trafik bilgisi
03
Ekranın üst kısmındaki "2/5" gibi şekiller artı dahilindeki toplam 5 mesajın 2
numaralı bilgisinin gösterildiği anlamına
gelir - geriye kalan mesajlar OK/MENU
tuşuna kısa basarak taranır.
Doğrudan listelenmiş bilgi
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Trafik
bilgileri Haritada trafik'i seçin.
2. Haritayı, detaylı bilgi gereken trafik olayının simgesi artı şeklindeki göstergeye
gelene dek kaydırın.
> Simgenin etrafında sarı bir çerçeve
yanar.
}}
35
03 Trafik bilgisi
||
1. Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Trafik
bilgileri Haritada trafik'i seçin.
•
Vurguların uzunluğu trafik sorunun yaygınlığına (mesafe) tekabül eder.
•
Sürüş yönü vurgulanan caddenin yanında
gösterilir.
> Doğrudan listelenmiş trafik sorunları
(önceki resimde iki tane) bilginin güncel
seyahat programını etkilediğini belirtir.
03
2. Bir trafik problemi seçin ve OK/MENU ile
doğrulayın.
> Trafik problemine dair ek bilgiler haritadaki yeri ile birlikte gösterilir. Harita
görüntüsü trafik sorunu etrafındaki
konuma ortalanır.
Yaygınlığıyla birlikte trafik sorunu.
Trafik bilgisi için alan boyutu
Harita ölçeği ne kadar trafik bilgisinin görüntülenebileceğini belirler. Ekranda gösterilen
harita alanı ne kadar genişse, o kadar fazla
sayıda trafik aksamaları gösterilebilir.
İlgili bilgiler
Haritadaki trafik sorunu.
Trafik sorununun yaygınlığı
Belirli trafik sorunları sadece bir konuma bağlı
olmaz daha büyük bir bölgeyi kapsayabilir.
Trafik sorununun konumu için sembole ek
olarak, geçerli mesafe de kırmızı bir artı sırası
"xxxxx" vurgulanır.
36
•
•
•
Navigasyon - yönlendirme ayarları (s. 29)
Navigasyon - belirtilen varış noktası (s. 15)
Navigasyon - seyahat programı (s. 20)
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
04 Harita ve sistem bilgisi
Navigasyon - harita ve sistem bilgisi
Haritalar - içerik
Volvo dünyanın farklı kısımlarını kapsayan birtakım haritalar sunar. Bir harita, ilgili bilgilerle
birlikte harita verileri ve yol verilerinden meydana gelir.
Haritalar geliştirilmiş bilgilerle geliştirilmektedir
ve devamlı olarak güncellenmektedir.
Güncelleme sırasında, yeni bilgiler navigasyon
sistemine aktarılır ve eski, zamanı geçmiş bilgiler silinir.
Harita verileri tüm bölgeler/ülkelerde yüzde
100 kapsama alanı sunmaz.
Sistem bilgileri
DİKKAT
Sistemin kapsama alanı sürekli yapım
halindedir ve bazen güncelleme gerekli
olabilir.
Haritalar hakkında daha fazla bilgi ve Sensus
Navigation ile ilgili diğer bilgiler için
www.volvocars.com/navi ve
www.volvocars.com/mapupdate adreslerine
bakınız.
04
Harita alanları
–
1
2
38
Navigasyon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
Sistem bilgileri'i seçin.
> Navigasyon sistemindeki güncel
durumdan yapılan bir alıntı gösterilmektedir, örneğin harita versiyonu gibi
trafik bilgisi ve uygulamalı harita verilerinin güncel vericisi
USB hafıza çubuğunda en az 20 GB alan olmalıdır.
www.volvocars.com/mapupdate adresindeki bilgilere bakın
Aracın navigasyon sistemi, pazara göre farklılık gösterir. Harita bölgesini modifiye etmeniz
gerekiyor mu- Nasıl yapılacağı hakkında bilgi
için bir Volvo satıcısıyla iletişime geçin.
Haritaları güncelleme
Güncellenmiş harita verileri bir USB hafızasına1 internetten2 indirilir. İndirilen güncellemenin aracın navigasyon sistemine aktarılması aracın tünel konsolunun arka eşya
gözündeki USB bağlantısı üzerinden gerçekleştirilir.
DİKKAT
Aracın harita verileri güncellenmeden önce
başlatılır:
•
Harita verilerini indirmek ve güncellemek için önce internetten ilgili bilgileri
ve talimatları okuyun.
Güncelleme hakkında herhangi bir soru durumunda - bir Volvo yetkili satıcısıyla bağlantıya
geçin veya www.volvocars.com/navi ve
www.volvocars.com/mapupdate adreslerine
bakın.
04 Harita ve sistem bilgisi
Güncelleme
Navigasyon sistemini güncellemek için ekran
talimatlarını izleyin - bu yaklaşık kalan sürenin
yanı sıra güncelleme işleminin ilerlemesini
gösterir.
DİKKAT
Güncelleme sırasında çoğu eğlence haber fonksiyonu devre dışıdır ya da azalır.
1. Motoru çalıştırın.
2. Güncellemeyi içeren USB hafıza
çubuğunu aracın USB bağlantısına takın
ve ekrandaki talimatları izleyin.
> Gösterge ekranı Harita güncelleme
bitti gösterir. Navigasyon sistemi fonksiyonlarının tümü tekrardan kullanılabilir.
DİKKAT
Belirli durumlarda harita verilerini güncelleme bu kılavuzda açıklanmayan yeni özellikler ekleyebilir.
bağlı değilse - motoru çalıştırın ve ardından
USB hafızasının bağlayın.
Güncelleme bittiğinde ekran Harita
güncelleme bitti'i gösterir.
İlgili bilgiler
•
Navigasyon - lisans sözleşmesi ve telif
hakkı (s. 44)
•
•
Navigasyon - hatalı iz sürme (s. 42)
Sensus Navigation (s. 6)
Navigasyon - menüye genel bakış
Navigasyon sistemi menülerindeki olası seçenekler ve ayarlara genel bakış.
Menünün 3 kademesi gösterilmektedir. Kendi
ayrı bölümlerinde anlatılan daha fazla alt
menü ile karşılaşmak mümkündür.
–
Navigasyon kaynağındaki normal görünümde OK/MENU basarak menü sistemini açın.
Sesli rehberliği tekrarla
(s. 29)
Hedef ayarla
(s. 15)
Ev
(s. 15)
Adres
04
(s. 15)
Ülke:
Şehir:
Sokak:
Numara:
Kavşak:
Kesilmiş bir güncellemeye devam
etmek
Tek hedef ayarla
Motor durduğunda güncelleme tamamlanmamışsa motor yeniden çalıştırıldığında USB
hafızasının hala bağlı olduğu taktirde işlem
kaldığı yerden devam eder. Eğer USB hafıza
Bilgi
Ara hedef olarak ilave et
Kaydet
}}
39
04 Harita ve sistem bilgisi
||
İlgi noktası (POI)
04
(s. 15)
(s. 15)
Travel guide
Ada göre
Ülke:
Kılavuzluğu başlat
Kategoriye göre
Posta kodu
Ayrıntılar
Araç yakınında
Sokak:
Fotoğraflar
Rota üzerinde
Numara:
Sesi çal
Hedef yakınında
Kavşak:
Sesi duraklat
Haritada bir
noktaya yakın
Tek hedef ayarla
Kayıtlı konum
(s. 15)
Enlem ve boylam
Sil
Güzergahı sil
Bilgi
Ara hedef olarak ilave et
Kaydet
Bilgi
Haritada işaretle
Kaydet
Tek hedef ayarla
Sil
Ara hedef olarak ilave et
Hepsini sil
Kaydet
(s. 15)
Rota
Ara hedef olarak ilave et
Tek hedef ayarla
İnternet araması
Başka bir ara
hedef ilave et
(s. 15)
Tek hedef ayarla
(s. 15)
(s. 20)
Kılavuzluğu başlat
Format:
Hepsini sil
Önceki hedef
Güzergah
Bilgi
Kaydet
Tek hedef ayarla
(s. 15)
Güzergah
Ara hedef olarak ilave et
Düzenle
40
Posta kodu
Önle
(s. 21)
Yeniden rota oluştur
(s. 15)
Daha uzun
Daha kısa
Sil
Hedefe alternatif rotalar
(s. 21)
Rota genel görünümü
(s. 21)
04 Harita ve sistem bilgisi
Detaylı rota bilgisi
(s. 21)
Rota seçenekleri
(s. 24)
Harita seçenekleri
Sonraki
Rota türü
Tam ekran harita göster
Önceki
Talebe göre yeniden rota oluştur
Map type
Yakınlaştır
Rota önerileri
Uzaklaştır
Kalan rotanın haritası
Rotayı kaydet
HOV şeridini kullan
(s. 21)
Ekspres şeridi kullan
(s. 21)
Kaçınılacak alan
veya
Otoyollardan kaçın
Kaydı durdur
Ücretli yollardan kaçın
(s. 34)
Kılavuzluğu iptal et
(s. 20)
Kılavuzluğa devam et
Otoyol bilgileri
Konum bilgileri
Pusula
POI simgeleri
Harita renkleri
Haritadaki
kayıtlı pozisyon
04
Tünellerden kaçın
Trafik bilgileri
veya
(s. 27)
Feribotlardan kaçın
Araç taşıyan
trenlerden kaçın
Ücretli yoldan kaçın
Ayarlar
}}
41
04 Harita ve sistem bilgisi
||
Kılavuzluk seçenekleri
(s. 29)
FAV tuş opsiyonları
Varış zamanı biçimi
Sesli rehber
cadde adları
Adım adım navigasyon
Otom. trafik
sesli okuması
Ses kısılması
Kayıtlı pozisyonları al/gönder
Sesli kılavuzluk
04
İlgili bilgiler
Basit sesli kılavuzu kullan
•
•
Radar uyarısı
Kayıtlı konum bildirimi
Seyahat POI bildirimi
Sensus Navigation (s. 6)
(s. 31)
Navigasyon - hatalı iz sürme
Aşağıda navigasyon sistemi olması gerektiği
gibi çalışmadığı durumlarda karşılaşılabilecek
örnekler vardır.
Aracın harita üzerindeki konumu yanlış
Navigasyon sistemi, yaklaşık 20 metrelik bir
hassasiyette aracın konumunu gösterir.
Birbirine paralel uzan yollarda, kıvrımlı yollarda, çok katmanlı yollarda ve herhangi belirgin dönüş olmaksızın uzun mesafe sürüşün
ardından hata şansı çok yüksektir.
Yüksek dağlar, binalar, tüneller, viyadükler,
alt/üst geçitler vb. de GPS sinyallerinin alımında olumsuz etkiye sahiptir, bu aracın
konumun hespalanmasındaki hassaslığın düşmesi anlamına gelir.
Sistem her zaman ne hızlı/en kısa rotayı
hesaplamıyor
Yönlendirmeli
tur bildirimi
Sistem bilgileri
Navigasyon - çalışması (s. 9)
Kullanıcı el
kitabından
Favoriler
bölümüne
bakın.
(s. 38)
Rota hesaplanırken, mesafe, yolun genişliği,
yolun tipi, sağa veya sola dönüşlerin sayısı,
dolambaçlı yollar vb. en iyi teorik rotayı bulmak için hep birlikte hesaba katılırlar. Bölge
hakkındaki bilgi ve tecrübeye dayalı olarak
daha verimli bir rota seçimi yapılabilir.
Sistem engellemeyi seçtiğim halde
paralı yolları, otobanları ve feribotları
kullanıyor
Teknik nedenlerle, uzun mesafede uzanan bir
rota hesaplarken sadece daha geniş yolları
kullanabilmektedir.
42
04 Harita ve sistem bilgisi
Paralı yollardan ve otobanlardan kaçınmayı
seçtiyseniz, mümkün olduğunca geniş şekilde
kullanılmalarından kaçınılır ve sadece bir
başka mantıklı alternatifi yoksa kullanılırlar.
Aracın harita üzerindeki konumu nakliye
sonrası hatalı
Araç, örneğin; feribot veya trenle ya da GPS
sinyalini alımına sekte vurabilecek herhangi
bir şekilde nakledildiyse, aracın konumunun
doğru şekilde hesaplanması 5 dakikaya kadar
sürebilir.
Aracın akü bağlantısı kesildikten sonra
aracın harita üzerindeki konumu yanlış
GPS anteninden güç kesildiyse, GPS sinyallerinin doğru şekilde alınması ve aracın konumunun hesaplanması 5 dakika alabilir.
Lastik değişiminin ardından ekranda
araç sembolü kararsız davranıyor
GPS alıcısına ek olarak, aracın hız sensörü ve
gayro pusula aracın geçerli konumunu ve
seyahat yönünü hesaplamada yardımcı olurlar. Yedek lastiği taktıktan sonra veya yaz lastiklerinden kış lastiklerine geçildiğinde, sistemin yeni tekerleklerin boyutlarını "öğrenmesi"
gerekir.
Sistemin optimum bir şekilde çalışması için,
sürüş sırasında, uygun bir konumda, aracın
direksiyonunun birkaç kez tam kilitli pozisyona kadar döndürülmesi önerilir.
Harita görüntüsü gerçek durumla
uyuşmuyor
Yol ağının sürekli genişletilmesi ve yeniden
inşa edilmesi, sürekli yeni trafik kurallarının
ortaya çıkması, vs. gibi faktörler nedeniyle,
harita veritabanı her zaman eksiksiz değildir.
Harita sürekli geliştirilmekte ve güncellenmektedir - bir Volvo satıcısı bum konuda daha
fazla bilgi sağlayabilir.
Haritalar vs. hakkında daha fazla bilgi için
ayrıca bkz. www.volvocars.com/navi ve
www.volvocars.com/mapupdate
Zaman zaman haritanın ölçeği değişiyor
Belirli bölgelerde ayrıntılı harita bilgisi yoktur.
Ardından sistem otomatik olarak büyütme
derecesini değiştirir.
Ekrandaki araç sembolü ileri atlar veya
döner
Sistem sürüşe başlamadan önce aracın konumunu ve hareketini algılayabilmek için birkaç
saniyeye ihtiyaç duyabilir.
Sistemi ve motoru kapatın. Tekrar çalıştırın
fakat sürüşe başlamadan önce bir süre hareketsiz bekleyin.
Uzun bir yolculuğa çıkacağım, ancak
geçmek istediğimi şehirler için belirli bir
rota belirtmek istemiyorum - nasıl
basitçe bir seyahat programı
oluşturabilirim?
Artı imlecini kullanarak varış istikametini
doğrudan harita üzerinde belirleyin. Ara istikametlere doğru sürüş yapmakta olsanız bile
sistem otomatik olarak son varış istikametine
doğru size kılavuzluk etmeye başlar.
Harita bilgilerim güncel değil
Harita verilerinin güncellenmesiyle ilgili olarak
size en yakın Volvo Satıcısıyla temas kurun.
04
Ayrıca bkz. www.volvocars.com/navi veya
www.volvocars.com/mapupdate.
Hangi harita versiyonunun kullanıldığını
kolayca nasıl kontrol edebilirim?
Kapsanan sürüm ve coğrafi alan hakkında
bilgi edinmek için menü sistemini Ayarlar
Sistem bilgileri için arayın, bkz. (s. 38).
İlgili bilgiler
•
Navigasyon - harita ve sistem bilgisi
(s. 38)
•
•
Navigasyon - rota (s. 21)
Navigasyon - rota seçenekleri (s. 24)
43
04 Harita ve sistem bilgisi
Navigasyon - lisans sözleşmesi ve
telif hakkı
Croatia
Aşağıdaki metin Volvo'nun üretici/geliştiricilerle yaptığı sözleşmedir.
Cyprus
Lisans anlaşması
Estonia
Telif hakkı
Finland
Avrupa
Austria
© Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen.
04
Contains content of Stadt Wien –
data.wien.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz –
data.linz.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at
http://www.cirb.irisnet.be/catalogue-deservices/urbis/telechargement .
Includes content made available by AGIV.
44
© EuroGeographics.
© EuroGeographics.
© EuroGeographics.
Contains data from the National Land Survey
of Finland Topographic Database 06/2012.
(Terms of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501)
.
Contains data that is made available by Itella
in accordance with the terms available at:
http://www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_term
s_of-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains Content of “Stadt Köln –
offenedaten-koeln.de”, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Great Britain
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail
copyright and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
France
©The Chief Pleas of Sark
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
©The Royal Court of Guernsey
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen.
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Ireland
Contains data made available by the Dublin
City Council Multi Story Car Parking Space
Availability as of 2013-11-02, licensed in
accordance with http://psi.gov.ie/files/
2010/03/PSI-Licence.pdf .
04 Harita ve sistem bilgisi
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Contains data from Trasporto Passeggeri
Emilia-Romagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Bolgona
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes content of Comune di Cesena
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute,
and Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna,
Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune
di Trapani, Comune di Vicenza, Regione
Lombardia, Regione Umbria, licensed under
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated
by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Includes content of Comune di Milano,
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana
della Carnia”, licensed under http://
www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated by
licensee December 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna,
licensed under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
and updated by licensee May 1, 2014
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
Moldova
© EuroGeographics.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority Includes data under the Norwegian
licence for Open Government data (NLOD),
available at http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
Contains information copyrighted by ©
Kartverket, made available in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
Portugal
Source: IgeoE – Portugal.
Slovenia
© EuroGeographics.
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by /3.0/legalcode .
04
Contains content of Administración General
de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go
Open v1.0, available at http://
data.goteborg.se/goopen .
Switzerland
Poland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© EuroGeographics.
Ukraine
© EuroGeographics.
}}
45
04 Harita ve sistem bilgisi
||
United Kingdom
Contains public sector information licensed
under the Open Government License v.1.0
(see the license http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/opengovernment-licence/).
Adapted from data from the Office for
National Statistics licensed under the Open
Government Licence v.1.0.
İlgili bilgiler
04
46
•
Navigasyon - harita ve sistem bilgisi
(s. 38)
•
Sensus Navigation (s. 6)
04 Harita ve sistem bilgisi
04
47
05 Alfabetik İndeks
A
Arıza giderme
sensus navigation................................. 42
D
Devam etme rehberi.................................. 20
Durdurma kılavuzu..................................... 20
G
Güvenlik kamerası..................................... 29
05
İngilizce metinli köşeli parantezler............... 6
P
K
POI
belirtilen varış noktası........................... 15
Semboller.............................................. 19
Karakter çarkı............................................. 11
Pusula........................................................ 27
Kılavuzluk seçenekleri................................ 29
Kılavuzu başlat........................................... 20
Klavye........................................................ 11
R
M
Rota
alternatif rotalar ve rota genel görünümü..................................................... 21
Menüler
Kaydırma menüsü................................... 9
menüye genel bakış, navigasyon.......... 39
S
Ses kontrolü............................................... 12
H
O
Harita seçenekleri...................................... 27
Otomobil nakliyesi..................................... 42
Seyahat programını sil............................... 20
Ö
T
Ölçek
değişim................................................. 34
Telif hakkı................................................... 44
harita verileri.............................................. 38
Hız kamerası.............................................. 29
İ
İlgi alanları, ayrıca bkz: POI........................ 19
İngilizce metin köşeli parantez içinde.......... 6
48
Sesli kılavuz............................................... 29
Harita alanları............................................. 38
Seyahat programı...................................... 20
Trafik bilgileri.............................................. 34
05 Alfabetik İndeks
U
USB bağlantı................................................ 6
05
49
05 Alfabetik İndeks
05
50
TP 19287 Turkish AT 1517, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising