Volvo | S60 | Quick Guide | Volvo S60 2013 Quick Guide

Volvo S60 2013 Quick Guide
Infotainment
guide
SENSUS
Web edition
SENSUS INFOTAINMENT’A GOŞGELDİNİZ
Bu ekin amacı en yaygın Sensus Infotainment işlevlerine yönelik
kısa bir özet sunmak ve size bu sofistike, özellik bakımından zengin
sistemden olabildiğince yararlanmanızı sağlamaktır.
Bu ekteki teknik özellikler, tasarım özellikleri ve çizimler bağlayıcı
değildir. Volvo Car Corporation, önceden bildirimde bulunmaksızın
değişiklikler yapma hakkını saklamaktadır.
Yıldız işareti (*) isteğe bağlı ekipmanı gösterir.
© Volvo Car Corporation
Sensus Infotainment - giriş
Sensus Infotainment orta konsoldaki düğmelerle
erişilebilen bir dizi işlevi çalıştırmak için koordine bir
arayüz kullanır.
1 SOUND - ses ayarları menüsüne erişmek için
basın (bas, tiz, vb.). Ses istediğiniz gibi oluncaya
kadar tekrarlı olarak basın.
2 VOL - sesi yükseltmek veya düşürmek için
basın.
3
(Açma/Kapatma)
- Sensus Infotainment'ı başlatmak için kısa bir
süre basın.
- Sistemi kapatmak için basın ve basıı tutun
(ekran siyah oluncaya kadar).
- Sistemin sesini kapatmak için kısaca basın ve
sesi açmak için tekrar kısaca basın.
Navigasyon* ve telefon* işlevleri de dahil olmak
üzere tüm Sensus Infotainment sistemi bu düğme kullanılarak aynı anda açılır/kapatılır.
4 Mod düğmeleri - Orta konsoldaki düğmesine
basarak bir mod (örn., RADIO, MEDIA , TEL*,
vb.) seçin. Seçilen moddaki en yeni kaynak (örn.,
FM1) görüntülenir.
Bu düğmelerin orta konsoldaki konumları modelden modele biraz değişir.
5 OK/MENU - bir menü seçimini onaylar. Bu
seçilen modun (RADIO veya MEDIA) menü
görünümü olmasını sağlar. Ekranın sağındaki
oklar alt menüleri gösterir.
6 TUNE - şarkılar/klasörler, radyo ve TV* istas-
yonları, telefon rehberi arasında gezinmek veya
ekranda gösterilen alternatifler arasında gezinmek için döndürün.
7 EXIT - menü sisteminde yukarı doğru gidin,
geçerli bir işlevi iptal edin, gelen bir telefon
aramasını reddedin ve ekrana girilen karakterleri
silin. Bir modun ana görünümünden, Sensus
Infotainment ana menüsünü çağırmak için basın
ve basılı tutun.
8 # INFO - Mevcut durumda görüntülenenden
daha fazla bilgi ekran da varsa, heriye kalan
bilgileri görüntülemek için # INFO düğmesine
basın.
Tuş takımı - ön ayarları yüklemek ve sayıları/
harfleri girmek için.
* FAV - sık kullanılan işlevleri yüklemek, basitçe
bu düğmeye basarak yüklü işlevi başlatmayı
mümkün kılmak için kullanılır. Sensus Infotainment - navigasyon modundaki örneğe
bakın.
Direksiyon tekerleği tuş takımı
(başparmak tekerleği* ile)
Sağ yan direksiyon tekerleği tuş takımındaki düğmeler
orta konsoldaki kontrollerin bazıları ile aynı şekilde
kullanılabilir.
5 Başparmak tekerleği (bas): Orta konsoldaki
OK/MENU düğmesi ile aynı işlevi görür.
6 Başparmak tekerleği (döndür): Orta konsoldaki TUNE düğmesi ile aynı işlevi görür.
7 EXIT: orta konsoldaki EXIT düğmesiyle aynı
şekilde kullanılır.
not
• Bu ekin geriye kalanında, başparmak tekerleğine
(yalnızca bazı direksiyon tekerleği tuş takımlarında) "başparmak tekerleği" adı verilecek ve orta
konsoldaki OK/MENU düğmesine "OK" adı
verilecektir.
• Çeşitli Sensus Infotainment özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgi için, lütfen kullanıcı kılavuzunuza bakın.
Sensus Infotainment - giriş
1 Mod düğmesi (düğmelerin sayısı arabanın
donanım seviyesine göre değişir).
2
3
4
5
Normal görünüm
Kısayol görünümü
Hızlı kaydırma görünümü
Menü görünümü
Mod görünümlerinde gezinme
Herbir mod dört ayrı görünüme sahiptir (MEDIA için
çeşitli görünümler yukarıdaki örnekte gösterilmiştir).
• Normal görünüm (2) - modun normal görünümü.
• Kısayol görünümü (3) - RADIO, MEDIA , TEL*
ve NAV* modları için en yaygın alternatifleri gösterir (bu görünümü görüntülemek için etkin modun
düğmesine (1) basın).
• Hızlı kaydırma görünümü (4) - görüntüle-
mek için başparmak tekerleğini veya TUNE
düğmesini döndürün, örn. bir diskteki radyo
istasyonlarının/şarkıların bir listesi, vb.
• Menü görünümü (5) - normal görünümdeyken,
mevcut ayarları görüntülemek için başparmak
tekerleğine veya OK düğmesine basın.
Sensus Infotainment ana görünümü
Direksiyon simidi tuş takımından bir mod
seçme
Bir modun normal görünümünden, EXIT düğmesine basılması ve basılı tutulması bir mod seçmenizi
etkinleştiren Sensus Infotainment ana görünümünü
görüntüler.
Başparmak tekerleğini döndürerek Sensus Infotainment ana görünümünde gezinin ve seçilen modun
kısayol görünümünü görüntülemek için basın.
Bu görünüm şunları görüntüler:
NAV* - Volvo'nun navigasyon sistemi (RTI)
RADIO - AM, FM, SAT*/DAB*
MEDIA - CD, DVD*, AUX, AV/AUX*, USB*, Bluetooth®*, TV*
TEL* - Bluetooth® eller serbest
MY CAR - araba ayarları
CAM* - arka park yardımcı kamerası
Arabada yüklü olmayan seçenekler bu listede görüntülenmez.
Sensus Infotainment - radyo modu
radyo modu normal görünümü
Zaten bu modun normal görünümünde değilseniz,
orta konsolda RADIO düğmesine basın. Bu sizi doğrudan radyo modunun normal görünümüne götürür ve
en yeni ayarlanan istasyon görüntülenir ve oynatılır.
Buradan, arabanın mevcut konumunda mevcut radyo
istasyonlarının bir listesini görüntülemek ve listede
gezinmek için başparmak tekerleğini veya TUNE
düğmesini döndürün. Bir istasyon seçin ve OK düğmesine basarak onaylayın.
Radyo modunun normal görünümünden, kaynak menüyü (AM, FM1, FM2 ve arabanızda yüklü diğer tüm
seçenekler - sağ sütundaki şekle bakın) görüntülemek
için RADIO düğmesine basın. Başparmak tekerleğini
veya TUNE düğmesini onaylayın ve seçmek için başparmak tekerleğine veya OK düğmesine basın.
Önceden ayarlanmış istasyonları
ayarlama
Her bir dalga bandı (AM, FM1, vb.) için on önceden
ayarlanmış istasyon yüklenebilir.
Yüklenen önceden ayarlanmış istasyonlar orta konsoldaki tuş takımı düğmeleri kullanılarak seçilebilir.
Bir istasyonu yüklemek için, istediğiniz istasyonu
(yukarı bakın) manuel olarak veya SCAN işlevini
kullanarak ayarlayın.
Bunu normal görünümden yapın:
1. Mevcut durumda seçilmiş dalga bandının menüsünü görüntülemek için OK düğmesine basın.
2. SCAN öğesine gidin ve başparmak tekerleğine
veya OK düğmesine basın. Radyo bölgedeki
en güçlü istasyonları aramaya başlar. Bir istasyon
bulunduğunda, tarama devam etmeden birkaç
saniye boyunca oynatılır.
3. İstasyonu yüklemek için, ses sessize alınıncaya
kadar orta konsolda sayı tuşlarından birisine basın.
Düğmeyi bırakınız. Ses geri geldiğinde, istasyon
yüklenmiş demektir.
Bir istasyonun yüklenmesi (veya EXIT düğmesine
basılması) SCAN işlevini durdurur.
Sensus Infotainment - TEL*/bluetooth® modu
TEL*/bluetooth® modu
Zaten bu modun normal görünümünde değilseniz,
telefon özelliklerine erişmek ve Bluetooth®-etkin
telefonları veya diğer harici cihazları kullanmak üzere
telefon özelliklerinin tümüne erişmek için orta konsoldaki TEL* düğmesine basın.
bluetooth® cihazını Sensus Infotainment ile eşleştirme
Yöntem 1
Sensus Infotainment menülerini kullanarak harici bir
cihaz arayın (bu örnek bağlı hiçbir cihaz olmadığını varsayar).
1. Harici cihazın algılanabilir olduğundan emin olun
(yani Bluetooth® işlevinin etkinleştirildiğinden) ve
Sensus Infotainment ekranındaki talimatları izleyin.
2. Başparmak tekerleğine veya OK düğmesine basın
ve Sensus Infotainment ekranında görüntülenen
talimatları izleyin.
Böylece, harici cihaz Sensus Infotainment ile eşleşir.
Bu prosedür çalışmazsa, EXIT düğmesine iki kez
basın ve yöntem 2 ile devam edin.
Yöntem 2
Harici cihazın Bluetooth® işlevini kullanarak arabayı
arayın.
1. Telefon ayarları öğesine giderek ve başparmak
tekerleğine veya OK düğmesine basarak arabayı
algılanabilir duruma getirin. BT tanıma modu
öğesi görüntülenir. Başparmak tekerleğine veya
TUNE düğmesine basın.
2. Harici cihaz ekranından My Volvo Car seçeneğini
seçin ve sağlanan talimatları izleyin.
3. İstediğiniz şekilde bir PIN kodu girin ve cihazı
eşleştirmek için düğmesine basın.
Başparmak tekerleğine veya OK düğmesine basın
ve orta konsol tuş takımını kullanarak aynı PIN
kodunu arabaya girin.
Harici cihazın adı arabanın ekranında görüntülenir ve
Sensus Infotainment ile eşleştirilmiştir.
Kısayol görünümü (ortak telefon
işlevleri)
Telefon modunun normal görünümünden, kısayol
menüsünü görüntülemek için TEL* düğmesine
tekrar basın. İstediğiniz alternatife gidin ve başparmak tekerleğine veya OK düğmesine basın. Telefon
modunun normal görünümüne geri dönmek için EXIT
düğmesine basın.
Bağlı telefonun kişiler listesine
(rehber) hızlı erişim
1. Zaten TEL* modundaysanız, telefon modunun
normal görünümüne girmek için TEL düğmesine
basın.
2. Kişiler listesini görüntülemek için başparmak tekerleğini veya TUNE düğmesini döndürün. Listede
gezinmek için döndürmeye devam edin.
Bir kişi seçmek için başparmak tekerleğine veya OK
düğmesine basın. Bu işi için bir telefon numarası varsa, bir arama başlatılır. Birkaç telefon numarası varsa,
istediğiniz numaraya gidin ve bir arama başlatmak için
başparmak tekerleğine veya OK düğmesine basın.
Telefonları değiştirme (veya diğer
cihazlar)
İki Bluetooth® cihazı (örn., bir telefon ve bir iPod®) aynı
anda etkin olabilir. Ancak, arama yapmak için aynı
anda iki telefon kullanılamaz.
Mevcut durumda bağlı telefonu değiştirmek için:
1. Telefon modunun normal görünümüne girmek için
TEL* düğmesine basın.
2. Kısayol menüsünü görüntülemek için TEL* düğmesine basın.
3. Telefonu değiştir öğesine gidin ve başparmak
tekerleğine veya OK düğmesine basın.
4. İstediğiniz telefona gidin ve seçmek için başparmak tekerleğine veya OK düğmesine basın. Bu
telefon artık arama yapmak ya da aramaları almak
vb. için kullanılabilir.
Daha sonra telefonun normal görünümüne geri
dönersiniz.
Sensus Infotainment - medya modu
Bu modun normal görünümünde değilseniz, bir CD
oynatmak veya harici bir cihaz dinlemek için orta konsolda MEDIA düğmesine basın. Aşağıdaki iPod®'a
nasıl bağlanılacağının bir örneği mevcuttur.
Şarkıları/sanatçıyı/klasörü vb. mevcut durumda oynatılan şarkıdan değiştirmek için:
bir iPod bağlama ve kullanma®
2. İstediğiniz menüye gelinceye kadar tekrarlı olarak
EXIT düğmesine basın. Seçiminizi onaylamak için
başparmak tekerleğine veya OK düğmesine basın.
Bir iPod® (veya başka bir harici cihaz) bir USB
kablosuyla veya Bluetooth® işleviyle bağlanabilir
(bkz. bölüm bir bluetooth® cihazını Sensus
Infotainment ile eşleştirme, "Sensus Infotainment
- TEL*/bluetooth® modu" bölümü).
Aşağıda bir iPod® ses kaynağı olarak bağlama yöntemine ilişkin bir örnek mevcuttur:
1. Bir ortam moduna girmek için orta konsolda
MEDIA düğmesine basın.
iPod® en son kullanılan ses kaynağıysa, en son
şarkı otomatik olarak oyatılmaya devam eder.
2. iPod® en yeni oynatılan ses kaynağı değilse, kısayol
görünümünü oynatmak için MEDIA düğmesine
basın.
3. iPod'a gidin ve başparmak tekerleğine veya OK
düğmesine basın. iPod daha önce kullanılmışsa, en
son oynatılan şarkı devam eder.
USB soketiyle bağlanmış bir iPod® da oynatılırken şarj
edilir.
iPod® başlangıçta bağlanmışsa, Reading iPod
görüntülenir.
1. Başparmak tekerleğini veya TUNE düğmesini
döndürün.
iPod® bir ses kaynağı olarak kullanıldığında, aracın ses
sistemi iPod®'a benzer bir menü yapısına sahip olur.
Ayrıntılı bilgi için, iPod’un kılavuzuna bakın.
Ses kaynağını ortam modunda değiştirmek üzere,
kaynakların bir listesini görüntülemek için MEDIA
düğmesine basın (yukarıdaki şekle bakın).
Sensus Infotainment - navigasyon modu*
Zaten bu modun normal görünümünde değilseniz,
navigasyon moduna girmek için orta konsolda NAV
düğmesine basın.
Bir adres kullanarak bir hedef ayarlama
Aşağıda bir rotanın adres girilerek nasıl ayarlanacağına ilişkin bir örnek mevcuttur.
1. Navigasyon modunun normal görünümünden,
kısayol menüsünü görüntülemek için NAV* düğmesine tekrar basın. Bir kişi seçmek için başparmak tekerleğine veya Adres ayarla düğmesine
basın.
2. İstediğiniz seçeneğe (Alan, Şehir, Cadde, vb.)
gidin ve başparmak tekerleğine veya OK düğme-
sine basın. Bir liste görüntüleninceye kadar
harfleri girmeye başlayın (bkz. sağdaki ENTERING
TEXT) ve geçerliyse metin tekerleğinde sağ oku
kaydırın ve adların bir listesine erişmek için başparmak tekerleğine veya OK düğmesine basın.
3. İstediğiniz ada gidin ve başparmak tekerleğine
veya OK düğmesine basın.
4. Diğer bilgileri de aynı şekilde doldurmaya devam
edin.
5. Menünün altında, Tek hedef ayarla veya Ara
hedef olarak ilave et öğesine gidin ve başparmak tekerleğine veya OK düğmesine basın
6. Tek hedef ayarla seçeneğini seçtiyseniz, sistem
bir rota hesaplar ve hedefinize yönler sağlamaya
başlar. Bu alternatif mevcut terarı siler.
Ara hedef olarak ilave et seçeneğini seçtiyseniz, yeni menü görüntülenir.
Aynı şekilde POI ve Önceki hedefi ayarla çalış-
masını belirleyin.
Kılavuz başlatıldığında, harita ölçeğini değiştirmek
için başparmak tekerleğini veya TUNE düğmesini
döndürün.
Metin girme
Bir hedef girerken, metin iki şekilde girilebilir: metin tekerleği kullanılarak (bkz. sağ yan sütundaki şekil) veya
orta konsol tuş takımındaki düğmelere basılarak.
metin tekerleğini kullanma:
• İstediğiniz harfe gitmek için başparmak tekerleğini
veya TUNE düğmesini döndürün. Ekranın sağ üst
köşesindeki arama alanına harf girmek için başparmak tekerleğine veya OK düğmesine basın.
• Harfler ve numaralar arasında geçiş yapmak için
ABC veya 123 öğesine gidin.
• Çeşitli özel karakterler arasında geçiş yapmak için
Diğerleri öğesine gidin ve başparmak tekerleğine
veya OK düğmesine basın.
• Kaydırma tekerleğinin sağındaki adlar listesine
erişmek için sağ oka kaydırın (arama kriterinizle
herhangi bir şey eşleşirse).
• Son 5 en yeni girilen adları gösterir.
Karakterleri EXIT ile silin.
Orta konsol tuş takımını kullanma.
İlk harfi girmek için düğmeye bir kez ya da ikinci harfi
girmek için iki kez vs. basın.
Sık kullanılan bir işlevi programlama
(* FAV)
Aşağıdaki örnek kılavuzun nasıl duraklatılacağını ve
* FAV düğmesini programlama özelliğinin nasıl devam
ettirileceğini göstermektedir.
1. Navigasyon modunun ana görünümünden, sık
kullanılan menü görüntüleninceye kadar * FAV
düğmesine basın ve basılı tutun.
2. Kılavuzu duraklat/devam ettir öğesine gidin
ve başparmak tekerleğine veya OK düğmesine
basın. seçiminizin * FAV düğmesine yüklendiğini
onaylamak için bir kısa bir süre bir mesaj görüntülenir.
3. Kılavuzu duraklatmak veya sürdürmek için * FAV
düğmesine basın.
İşlevler RADIO ve MEDIA modlarında da aynı şekilde programlanabilir.
Sensus Infotainment - ses kontrolü*
Öğretici
Ses kontrolü sistemi nasıl kullanacağınızı öğrenmenize yardımcı olarak bir öğretici özellik içermektedir. Bu
özellik iki şekilde başlatılabilir.
• Ses kontrol düğmesine basın, sesi bekleyin ve
“Voice tutorial” (Ses öğreticisi) deyin.
Öğretici derslerinin tamamlanması yaklaşık 5 dakika
sürer.
Ses kontrol özelliği (yalnızca isteğe bağlı navigasyon
sistemine sahip araçlarda bulunur) Bluetooth® etkinleştirilmiş cep telefonundaki ve navigasyon sistemindeki ses etkin belirli işlevleri kullanabilir.
Bir ses komutu başlatmak için, sağ direksiyon simidi
tuş takımındaki ses kontrol düğmesine (1) basın ve
ses gelmesini bekleyin.
Düğmeye basıldığında, sistem yaygın olarak kullanılan
komutları ekranda görüntüler.
Komut verirken:
• Sesten sonra, normal hızınızda ve normal ses
tonunuzda konuşun.
• Pencere vb. en iyi sonuçları elde etmek için kapatılmalıdır.
• Komut verirken kabindeki arkaplan sesten kaçının.
• Komut konusunda belirsizseniz, duruma bağlı
olarak geçerli komutlar sağlamak için ses sistemi
uyardıktan sonra “Help” (Yardım) deyin.
Ses komutları şu şekilde iptal edilebilir:
• Sesten sonra “Cancel” (İptal) diyerek
• Konuşmayarak
• Ses kontrol düğmesine basıp basılı tutarak
• EXIT veya mod (RADIO, MEDIA , vb.) düğmelerinden birisine basılarak.
TP 15346 (Turkish). AT 1220. 2012 Printed in Sweden, Göteborg 2012. Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation
• Orta konsolda MY CAR düğmesine basın ve
başlamak için Ayarlar -> Ses ayarları -> Voice
tutorial (Ses öğreticisi) öğesine gidin ve başlamak
için OK düğmesine basın.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising