Volvo | S60 | Road and Traffic Information | Volvo S60 2013 Road and Traffic Information

Volvo S60 2013 Road and Traffic Information
V40, S60, V60,
XC60, V70, XC70
& S80
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI
L:7:9>I>DC
Ekran üzerindeki metin ve semboller
Bir sonraki kılavuz noktasındaki olay
Sonraki kılavuz noktasına olan mesafe
Bir sonraki yol/sokak adı
POI (Restoran)
Planlanmış rota son istikameti
İstikamet/son istikamet sembolü
Hesaplanan son istikamete varış zamanı
Planlanmış rota ara noktası
İstikamete kalan hesaplanan mesafe
Maksimum izin verilen hız - aracın geçerli pozisyonunda (17) [RSI
bulunan araçlarda değil.]
Pusula
Trafik bilgisi
Trefik bilgisi tarafından kapsanan bölüm
Yol tipi
Otoban
Ana yol
Renk
Mevcut yol/cadde ismi - aracın mevcut pozisyonunda (17)
Turuncu
Koyu gri
Bir sonraki kılavuz nokta
Planlanmış rota
Aracın mevcut pozisyonu
Küçük ana yol
Normal yol
Yerel yol
Gri
Açık gri
Saklanmış konum
Tamamlanan planlanmış rota
Planlanmış rota başlangıcı
Beyaz
Harita ölçeği
YOL VE TRAFİK BİLGİSİ SİSTEMİ - (RTI)
Volvo'nun navigasyon sistemi, Volvo tarafından geliştirilmiş bir
trafik bilgisi ve yol navigasyon sistemidir. Sistem, sizi bir
hedefe yönlendirir ve yol boyunca bilgi verir. Kazalar ve yol
çalışmaları gibi sürüşü etkileyebilecek durumlar hakkında bilgi verir
ve alternatif yollar gösterir.
Bir seyahat programı oluşturabilir, güzergah üzerinde ilgilendiğiniz
yerleri (POI) arayabilir, belirli yerleri kaydedebilirsiniz. Sistem aracın
tam konumunu gösterir ve yanlış bir dönüş yapılması durumunda
daima hedefe doğru yönlendirmek için güzergahı düzeltir.
Sezgi yoluyla ne kadar rahat kullanıldığını göreceksiniz. Deneyin. Sistemi rahat kullanabilmeniz için bu kılavuzdaki bilgileri edinmenizi tavsiye ederiz.
Erişimi kolaylaştırmak ve sürüş mesafelerini kısaltmak suretiyle
Volvo'nun navigasyon sistemi çevre açısından da faydalı olabilir.
Lisans anlaşması NAVTEQ VERİTABANI
Son kullanıcıya yönelik bilgiler için - bkz sayfa 78.
İçindekiler
01 02 03
01 Hızlı Kılavuz
Hızlı başlatma.............................................. 8
02 Navigasyon sisteminizi
öğrenin
El kitabı.....................................................
Başlamadan önce.....................................
Genel bakış...............................................
Kumandalar...............................................
Ses tanıma................................................
Klavye.......................................................
DVD diski, ekran........................................
Haritalar, yol tipleri ve pusula....................
Menüler.....................................................
Üç seviyede menü ağacı...........................
2
03 Yolculuğunuzu planlamak
12
14
16
19
22
26
28
30
32
34
Bir istikamet belirtin..................................
Seyahat programı......................................
Geçerli konum...........................................
Ayarlar.......................................................
Simülasyon................................................
40
47
50
51
60
İçindekiler
04 05 06
04 Trafik bilgisi
05 Harita üzerindeki semboller
06 Sorular ve cevaplar
Genel......................................................... 64
Bilgileri okuma........................................... 66
Trafik sorunlarının üstesinden gelme........ 68
Tesisler...................................................... 72
Sık sorulan sorular.................................... 76
EULA - Lisans sözleşmesi......................... 78
Telif hakkı.................................................. 80
3
İçindekiler
07
07 Alfabetik İndeks
Alfabetik İndeks........................................ 82
4
İçindekiler
5
Hızlı başlatma............................................................................................ 8
6
HIZLI KILAVUZ
01 Hızlı Kılavuz
Hızlı başlatma
01
Sistemin etkinleştirilmesi
Ana komutlar
Önce aracın elektrik sisteminin etkinleştirilmesi
gerekir:
Direksiyon simidi tuş takımı, bir Adres veya
Tesise yönlendirme sağlamak için aşağıdaki iki
örnekte kullanılır.
1. Uzaktan kumanda anahtarını kontağa takın
ve I anahtar pozisyonunu etkinleştirin (aracın kullanıcı kılavuzuna bakın).
2. Navigasyon sistemi birkaç saniye içerisinde başlamazsa - bu durumda orta konsolun NAV düğmesine basın.
Sorumluluk reddi
Navigasyon sistemi başladığında, ekrana
onaylanması gereken bir metin gelir:
Volvo'nun GPS navigatörü birkaç şekilde kullanılabilir:
• Direksiyon simidinin sağ tarafında bulunan
tuş takımıyla
• Orta konsoldaki kumandalarla
• Bir uzaktan kumandayla
• Ses tanıma sistemiyle
Fonksiyonel bir tanım için, bkz sayfa 19.
8
Orta konsol
Parmakla döndürülen tekerleği döndürün
TUNE düğmesini
döndürün
Parmakla döndürülen tekerleğe
basın
OK tuşuna basın
EXIT tuşuna basın
EXIT tuşuna basın
Sokak adreslerine yönlendirme
• OK düğmesine basın.
Daha fazla bilgi için, bkz sayfa 14.
Kumandalar
Direksiyon simidindeki tuş
takımı
• Parmakla döndürülen tekerlek (1) ile
menüleri kaydırın/seçin.
• Parmakla döndürülen tekerlek kısa
süreyle basarak seçimleri etkinleştirin
(aşağıdaki örnekte "+ OK" şeklinde kısaltılmıştır).
Ekran/menü
Eylem
Ekranda bir harita
görüntüsü gösterilmiyorsa aşağıdaki
gibi ilerleyin:
Orta konsoldaki
NAV düğmesine
basın.
Harita
"Kısayollar" menüsünü görüntülemek
için NAV basın.
Kısayol menüsü, bkz
sayfa 32.
Adresi ayarla + OK
işaretleyin.
Hedef gir
Adres + OK işaretleyin.
• EXIT tuşunu kullanarak, menülerde geri
gidin ve/veya yaptıklarınızı iptal edin (2).
Orta konsol kumandaları
Direksiyon simidi tuş takımı yerine orta konsol
tuş takımı kullanılıyorsa, aşağıdakiler geçerli
olur:
01 Hızlı Kılavuz
Hızlı başlatma
Ekran/menü
Eylem
Bir tesise (POI) yönlendirme
Ekran/menü
Eylem
Ekranda bir harita
görüntüsü gösterilmiyorsa aşağıdaki
gibi ilerleyin:
Orta konsoldaki
NAV düğmesine
basın.
Harita
Bir menüye geçmek
için NAV düğmesine
basın.
Kısayol menüsü, bkz
sayfa 32.
Özel hedef ayarla +
OK işaretleyin.
Listeden ilgili bölgeyi
seçin + OK.
Hedef gir
Navigasyon
menüsü
Tek hedef ayarla +
OK işaretleyin.
Özel hedef (POI) +
OK işaretleyin.
Özel hedef (POI)
Harita
Yönlendirme başlar
- talimatları takip
edin.
Örn. Araç çevresinde öğesini seçin
+ OK.
Son 5 özel hedef
tipi
Örn. Her tip öğesini
seçin + OK.
Tüm özel hedef
tipleri
Örn. Havaalanı
öğesini seçin + OK.
Sonuç listesi
Listeden istediğiniz
seçeneği belirleyin +
OK.
Adres:
Papatya tekerleği bkz sayfa 26.
Papatya tekerleği
Şehir: + OK işaretleyin.
Karakterleri seçmek
için parmakla döndürülen tekerleği
döndürün ve OK
düğmesini tıklatarak
girin - ekranda bir
seçenek listesi belirir.
Navigasyon sistemi istikamet için rotayı, seyahat zamanını ve mesafeyi hesaplar. Sistem,
kavşaklar, vs. konularında yardım ve talimatlar
sağlar.
Seyahat sırasında planlanan rotadan sapma
olursa, sistem otomatik olarak yeni bir rota
hesaplar.
Ekran/menü
Eylem
Navigasyon
menüsü
Tek hedef ayarla +
OK işaretleyin.
Harita
Yönlendirme başlar
- talimatları takip
edin.
01
9
El kitabı....................................................................................................
Başlamadan önce...................................................................................
Genel bakış.............................................................................................
Kumandalar.............................................................................................
Ses tanıma..............................................................................................
Klavye......................................................................................................
DVD diski, ekran......................................................................................
Haritalar, yol tipleri ve pusula..................................................................
Menüler...................................................................................................
Üç seviyede menü ağacı.........................................................................
10
12
14
16
19
22
26
28
30
32
34
NAVİGASYON SİSTEMİNİZİ ÖĞRENİN
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
El kitabı
Başlık seviyesi 1
02
Başlık seviyesi 2
Bu başlık altındaki içerik Başlık seviyesi 1'in
parçasıdır.
Başlık seviyesi 3
Bu başlık altındaki içerik Başlık seviyesi 2'nin
parçasıdır.
Menü seçenekleri/Arama yolları
Ekranda seçilebilen tüm seçenekler el kitabında hafifçe büyük ve gri gölgeli metinle işaretlenmiştir, örneğin Hedef gir.
Arama yolları, menü ağacında örneğin şu şekillerde belirtilir:
Hedef gir
Adres
Şehir:
Başlık seviyesi 4
Bu başlık altındaki içerik Başlık seviyesi 3'ün
parçasıdır.
El kitabı hakkında genel bilgiler
Hemen başlamak isteyen kullanıcı için, hızlı bir
kılavuz mevcuttur, bkz sayfa 8.
Kullanımla, seçeneklerle ve istikamet ayarlarının seçimiyle ilgili daha derinlemesine açıklamalar için, pratik kullanımla beraber kılavuzun
da okunması önerilir.
İngilizce metin
Kılavuzdaki resimler tüm pazarlar ve diller için
ortaktır, bu nedenle içerdiği metin genellikle
İngilizcedir.
Kullanıcının, kılavuzdaki metinle bağlantılı
arama yollarıyla görüntüleri ve bunların menü
seçeneklerini kavramasını kolaylaştırmak için,
kılavuzun dilindeki ilgili metin/sözcük
öbeğinden hemen sonra görüntünün İngilizce'si parantez içinde verilir:
Hedef gir
Adres
(Set destination > Address)1
Özel metin
NOT
DİKKAT
NOT işaretli metinler, bu tip özellik ve işlevlerin kullanımını kolaylaştıran tavsiye ve
ipuçları verir.
Dipnot
El kitabında sayfanın alt kısmında dipnot olarak
eklenmiş veya tabloyla doğrudan ilişkili bir bilgi
var. Bu bilgi dipnot numarası/harfi ile atıfta
bulunulan metne bir ilavedir.
1
12
İngilizce kılavuzlarda bulunmaz fakat burada örnek olarak gösterilmiştir.
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
El kitabı
Seçenekler
Tüm seçenek/aksesuar tipleri, bir yıldız işareti
(*) ile işaretlenmiştir.
02
Standart donanımlara ek olarak, bu kılavuz
ayrıca seçenekler (fabrikada takılmış donanımlar) ve belirli aksesuarları (iyileştirilmiş ekstra
donanımlar) da tanımlar.
Bu kullanıcı kılavuzunda tanımlanan donanımlar, tüm araçlarda mevcut değildir - araçlarda
farklı pazarların ihtiyaçlarına ve ulusal ve yerel
kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak farklı
donanımlar bulunur.
Bir donanımın standart mı, yoksa seçenek/
aksesuar mı olduğundan emin olmazsanız - bir
Volvo satıcısıyla bağlantıya geçin.
El kitabındaki değişiklikler
Bu kullanıcı kılavuzundaki teknik özellikler,
tasarım özellikleri ve resimler bağlayıcı değildir.
Önceden bildirimde bulunmadan değişiklik
yapma hakkımızı saklı tutarız.
© Volvo Car Corporation
13
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Başlamadan önce
02
Genel
Ayarlar
Volvo navigasyon sistemi, enlem ve boylam
pozisyonlarını veren, WGS84 referans sistemini
kullanır.
Sistem varsayılan ayarlarla gelir, fakat en son
kullanılan ayarlarla başlar.
Aracın navigasyon sistemi bir istikamet seçilmeden de kullanılabilir.
Tüm ayarları aynı anda varsayılan ayarlara sıfırlayan bir fonksiyon bulunur, bkz sayfa 58.
Harita modu
• Sistem, hedefinize güvenli ve hızlı
ulaşmanız için rota bilgileri
vermektedir. Güncel yol koşulları, rota
navigasyon hassaslığını etkileyebilir.
Daima trafiğe yoğunlaşınız, aracınızı
dikkatli ve sorumluluk taşıyarak
kullanınız.
Bundan sonra, o andaki coğrafi alanın bir haritası ekrana gelir ve bunun üzerinde araç, mavi
bir üçgenle sembolize edilir.
Açık
1. Uzaktan kumanda anahtarını kontağa
takın.
2. Anahtar I pozisyonundayken, ekran otomatik olarak etkinleşir (aracın kılavuzuna
bakın).
3. Navigasyon sistemi otomatik olarak başlamazsa, orta konsoldaki NAV düğmesine
basın.
4. Ekranda "Başlatma" metni görüntülendiğinde, OK düğmesine basın, "Harita
modu" isimli bir önceki bölüme bakın.
Sistem aracın konumunu ve hareketini algılayabilmek için birkaç saniyeye ihtiyaç duyabilir.
Kapalı
Uzaktan kumanda anahtarı kontaktan çıkarıldığında, navigasyon sistemi kapanır.
Navigasyon sistemi manuel olarak kapatılamaz, ancak "Başlatma" işleminde sonra, daima
14
• "Başlatma" işlemi esnasında, EXIT tuşuna
basın, "Harita modu" isimli bölüme bakın.
DİKKAT
Açık/Kapalı
Başlatma sırasında, navigasyon sistemi
ekranda bir mesaj gösterir, bu mesaj OK/
MENU düğmesine basılarak onaylanmalıdır.
Mesaj metni şu şekildedir:
arka planda çalışır. Sistemin açılması istenmiyorsa:
Navigasyon sistemi, motor durdurulmuş
haldeyken de kullanılabilir. Akü seviyesi çok
düştüğünde sistem kapanır.
Demo (kılavuz simülasyonu)
Sistemin nasıl çalıştığını görmek için, belirtilen
bir istikametle ilgili yardım ekranda başlatılabilir
- bkz sayfa 60.
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Başlamadan önce
02
15
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Genel bakış
02
NOT: Görüntü taslak halindedir; bazı ayrıntılar aracın modeli ve pazara göre farklılık gösterebilir.
16
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Genel bakış
GPS anteni
Anten, çatıdaki antene entegre edilmiştir.
Ses tanıma
Navigasyon sistemindeki bazı işlemler, sesle
de kontrol edilebilir. Mikrofon (2a) tavana yerleştirilmiştir ve etkinleştirme düğmesi (2b)
direksiyon simidinin sağ tuş takımında yer alır.
Daha fazla bilgi için, bkz sayfa 22.
Ana ünite
Ana ünite orta konsolun içine ve arkasına takılmıştır ve aşağıdaki fonksiyonları içerir:
• Aracın konumunun hesaplanması
• Belirlenen varış istikametine olan yolun
hesaplanması
• Trafik bilgisinin idare edilmesi
• Ses kılavuzu
• DVD oynatıcı
GPS ve trafik bilgileri alıcısı (TMC1) ana üniteye
entegre edilmiştir.
Bu konseptin avantajı, örneğin bir tünelden
geçerken geçici bir süre için GPS sinyali kaybolsa bile Navigasyon sistemi rotayı kaydeder
ve hesaplar.
Trafik bilgisi
TMC1 trafik bilgisi için standartlaştırılmış bir
kodlama sistemidir. Alıcı otomatik olarak doğru
frekansı arar. Yayın alma işlemi FM anteni üzerinden gerçekleşir.
DİKKAT
TMC her bölgede/ülkede bulunmaz. Sistemin kapsam alanı sürekli yapım aşamasındadır ve bazen güncelleştirilmesi gerekebilir.
Harita verilerinin ve yazılımının güncellenmesi
ile ilgili bilgiler için, bkz sayfa 28.
Ekran
Ekran, haritaları gösterir ve rota tipi, mesafe,
menü vb. hakkında detaylı sağlar. Ekran bakımı
konusunda bilgi için, bkz sayfa 29.
Tuş takımı, orta konsol
Direksiyon simidinin tuş takımına bir alternatif
olarak, farklı menü seçenekleri arasından
gezinmek, seçenekleri onaylamak veya menülere geri gitmek için, OK/MENU, TUNE ve
EXIT düğmeleriyle birlikte, orta konsolun sayısal tuş takımı kullanılabilir, bkz sayfa 19.
02
Ses kontrolü ve IR alıcısı
Ses düzeyini ayarlamak için, sesli mesaj devam
ederken, ses ünitesinin ses kontrolünü kullanın,
bkz sayfa 31. Ses ayrıca, menü sisteminde de
ayarlanabilir.
Kullanım sırasında, uzaktan kumandayı orta
konsola yöneltin - kumandanın IR alıcısı burada
bulunur.
Klavye, direksiyon simidi
Direksiyon simidinin sağ tarafında bir tuş takımı
bulunur. Bunu, menü seçenekleri arasında
gezinmek, seçimleri onaylamak veya menülere
dönmek için kullanın, bkz sayfa 19.
Yer belirleme
Aracın hız sensörü ve cayro, GPS uydu sisteminden gelen sinyalleri kullanarak aracın
geçerli konumunu ve seyahat yönünü hesaplar.
1
Traffic Message Channel
17
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Genel bakış
Hoparlörler
02
18
Navigasyon sistemi, ön hoparlörleri kullanır.
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Kumandalar
Kumandalarla ilgili genel bilgiler
Orta konsol
Navigasyon sistemi, orta konsoldaki kumandalar, direksiyon simidinin tuş takımı veya bir
uzaktan kumandayla kullanılır*. Üç farklı kontrol
ünitesi tuş takımının ortak fonksiyonları vardır,
ancak görünüşleri ve çalışma şekilleri farklılık
gösterir. Pazara bağlı olarak tasarımları da
değişebilir.
Direksiyon simidi
Direksiyon simidinin tuş takımı, pazara ve ses
sistemi seçimine bağlı olarak, çeşitli versiyonlarda mevcuttur.
02
Sistem ayrıca, belirli komutlar kullanılarak, ses
tanıma ile de kontrol edilebilir - bkz sayfa 22.
Orta konsolun tuş takımı.
NAV ekranda GPS navigatörünü etkinleştirir. GPS devredeyken bir hızlı menü açılır/
kapanır, bkz sayfa 32.
Direksiyon simidinin sağ tuş takımı.
Sayısal tuşlar ile adres ve isim aramak için
bilgiler girilir, ve harita üzerinde gezinilir,
26 ve 33. sayfalara bakın.
Farklı menü seçeneklerine geçiş yapmak
veya harita görüntüsü ekrandayken
büyütme yapmak için düğmeyi döndürün.
Bir seçimi onaylamak ya da etkinleştirmek
için, OK/MENU tuşlarına bir kez basın. Bu
kılavuzda "OK" düğmesi veya "+ OK" ile
tanımlanmıştır.
Bir seçimi onaylamak/etkinleştirmek için,
parmakla döndürülen tekerleğe basın.
EXIT menü yapısında geri gider veya bir
seçimi kaldırır.
TUNE'un döndürülmesi farklı menü seçeneklerine geçiş yapar veya harita görüntüsü ekrandayken büyütme yapar. Bu kılavuzda "TUNE düğmesi" ile tanımlanmıştır".
Menü yapısında geri gitmek veya bir seçimi
kaldırmak için, EXIT tuşuna bir kez basın.
``
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
19
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Kumandalar
02
Ses tanıma
Ok tuşları menü imlecini hareket ettirir.
Bkz. sayfa 22.
Sayısal tuşlar ile adres ve isim arama verileri girilir ve harita üzerinde gezinilir.
Uzaktan kumanda
DİKKAT
Uzaktan kumanda, araçta çeşitli fonksiyonları
kontrol etmek/çalıştırmak için kullanılabilir burada yalnızca ilgili navigasyon sistemi tanımlanmıştır.
Uzaktan kumanda çalışmıyorsa, her şeyden
önce yeni AA/LR6 pilleri takmayı deneyin.
• Kullanım sırasında, uzaktan kumandayı
UYARI
orta konsola doğru tutun.
Uzaktan kumanda veya diğer benzer eşyaları eşya gözlerinden birinde saklayın - ani
frenlerde ve/veya çarpışmalarda yaralanmalara vya başka hasarlara sebep olabilirler.
Ek bilgiler
Uzaktan kumanda tuş takımı.
NAV ekranda GPS navigatörünü etkinleştirir. GPS devredeyken bir hızlı menü açılır/
kapanır, bkz sayfa 32
EXIT menü yapısında geri gider veya bir
seçimi kaldırır.
OK/MENU bir seçimi onaylar veya etkinleştirir. Bu kılavuzda "OK" düğmesi veya "+
OK" ile tanımlanmıştır.
20
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Kumandalar
02
Bazen, menü çubuğuna sığabilecek olandan
daha fazla bilgi mevcuttur - bu durumda satırın
sonunda "#" karakteri yer alır.
Bilginin kalanını okumak için:
• INFO düğmesine basın.
21
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Ses tanıma
Sesle kontrol ile ilgili genel bilgiler
02
Kullanma
Sesle kontrol, navigasyon sistemindeki bazı
işlevlerin sözlü olarak etkinleştirilebilmesi anlamına gelir.
Sesli komutlar, konfor sağlar ve sürücünün dikkatinin dağılmasını önlemeye yardımcı olur;
böylece sürücü sürüşe konsantre olabilir ve
dikkatini yol ve trafik durumuna verebilir.
Ses komutları şu şekilde devre dışı bırakılabilir:
•
•
•
UYARI
Sürücü her zaman aracı güvenli bir şekilde
sürme ve tüm geçerli yol kurallarına uyma
sorumluluğunu üzerinde taşır.
Direksiyon simidindeki tuş takımı.
Sesle kontrol düğmesi
Sesli kontrol, eller serbest sisteminin genel
kumandasını kullanır, sürücü, aracın hoparlörleri vasıtasıyla Sesli kontrole verilen yanıtları
alır.
Mikrofon, sürücünün söylediklerinin optimum
şekilde alınabilmesi için sürücünün ön tarafında
tavanda bulunur ancak yolcuların sesleri nedeniyle sesin alınmasında sorun oluşabilir.
Sistemi etkinleştirme
•
•
konuşmayarak
"Cancel" demek
direksiyon simidindeki sesli kumanda
düğmesine birkaç saniye basarak
EXIT tuşuna basın
NAV, RADIO, MEDIA, MY CAR veya
CAM orta konsol düğmelerinin birine
basın.
• Direksiyon simidi düğmesine (1) kısa
süreyle basıldığında sistem etkinleştirilir ve
bir komutu kabul etmeye hazır hale gelir.
Sesle kontrol sistemini kullanırken aşağıdakileri
dikkate alın:
• Komutlar için - Verilen sesin ardından normal hızda ve normal bir ses tonuyla konuşun
• Aracın kapıları, camları ve açılır tavanı
kapalı olmalıdır
• Yolcu bölmesindeki arkaplan gürültüleri
engelleyin.
22
DİKKAT
Sürücü hangi komutu kullanacağından emin
değilse "Help" diyebilir - sistem geçerli
durumda kullanılabilecek birkaç farklı komutla yanıt verecektir.
Sesli komutu kullanma
Sesli komutu kullanarak navigasyon sistemine
bilgi girilmesi çok basittir çünkü ekranda, ilgili
durumda kullanılacak sık sık ortaya çıkan komutlar listelenir.
Başlat
Bir sesli komut aşağıdaki şekilde başlatılır:
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Ses tanıma
1. Direksiyon simidindeki sesle kontrol
düğmesine basın; ekranda kullanılabilen
komut örnekleri listelenir.
2. Örneğin "Navigation" öğesini seçin ve ilgili
komutu normal konuşma tonunda ve açık
bir şekilde söyleyin.
3. Ekranda "Repeat instruction/Navigation
go to address/Itinerary" seçeneğine
geçilir - Seçin ve şunu söyleyin:
"Itinerary".
4. Vb.
Gri metinlerin ve parantez içindeki metinlerin
sesli komuta dahil olmadığını unutmayın.
DİKKAT
Çeşitli sebeplerden, ekranda görünen tüm
menüleri ve seçenekleri seçmek mümkün
değildir:
•
Seçilebilen menü satırları/seçenekler
açık ve beyazdır.
• Seçilemez menü satırları/seçenekleri
mat ve gridir.
Komut çeşitli yollarla verilebilir
"Navigation go to address" komutu şu
şekilde belirtilebilir:
• "Navigation > Go to… > Address" "Navigation" komutunu söyleyin, uygun
ekran seçenekleri şeklindeki sistem yanıtını
bekleyin. Örneğin "Go to…" diyerek
devam edin ve "Address" ile sonlandırın.
• Sistem yanıt verirken konuşmaktan kaçının; sistem bundan etkilenmez ancak
sürücü sistemin verdiği bilgileri kaçırabilir
veya
• Bir defada tüm komutu söyleyin "Navigation go to address".
İpuçları
Bazı tavsiyeler:
• Öncelikle ses düğmesine basıp ardından
ses verildikten sonra doğal bir şekilde
konuşarak komut verin.
• Sesle kontrol sistemine yanıt vermek için
soru bittiğinde ses verildikten sonra konuşun.
• Bir sesli oturumu yarıda kesmek için ses
düğmesini basılı tutun.
02
Örnek
Bazı normal komutlar şöyledir:
•
•
•
•
Navigation go to address
Navigation go to POI
Navigation delete next waypoint
Navigation cancel guidance.
DİKKAT
Hızlı komutların tamamı MY CAR menüsünde bir liste halinde verilmektedir - GidiSes ayarları
Sesli komut
niz, Ayarlar
Navigasyon komutları.
listesi
• Sürücü, bir dinleme sesinin ardından bir
diyalog esnasında "Help" diyerek yardım
alabilir.
• Sistemle iletişim hızlandırılabilir; sistemin
konuşma sırasında ses düğmesine kısa
süreyle basın, bir ses verilmesini bekleyin
ve ardından konuşmaya başlayın.
• Sürücü sürüşe odaklanmışsa, soruya
hemen yanıt vermesine gerek yoktur.
• Sistem maksimum üç kez işlem yapılmasını ister; sürücü yanıt vermezse diyalog
sonlandırılır.
Yardım işlevleri ve ayarları
MY CAR menü sisteminde, sürücünün Sesle
kontrol sistemindeki farklı fonksiyonları deneyebileceği programlar mevcuttur. MY CAR
menü sisteminin açıklaması için aracın normal
kullanım kılavuzuna bakın.
Sürücü Sesle kontrol sistemi hakkında ne
kadar bilgi sahibiyse işlevleri o kadar rahat kullanabilir. Bu yüzden entegre uygulama programlarının kullanılması tavsiye edilir.
23
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Ses tanıma
training Kullanıcı 1 veya Kullanıcı 2
bölümüne gidin.
DİKKAT
02
Alıştırma programlarına erişebilmek için aracın durması ve el freninin çekilmiş olması
gerekir.
DİKKAT
Menü seçeneği Varsayılan ayarlar sadece
User 1 üzerindeki bir ders tamamlandıktan
sonra Voice training olarak değiştirilebilir.
Sesle kontrole giriş
Voice tutorial programı, sürücüye Sesle kontrol sisteminin kullanımıyla ilgili adım adım talimatlar verir ve komut verme yöntemlerini
öğrenmenin basit bir yoludur.
MY CAR içindeki diğer ayarlar
• Kullanıcı profili - 2 farklı kullanıcı profili
ayarlanabilir. Ayarlar Ses ayarları
Voice user setting bölümüne gidin.
Varsayılan ayarlar, User 1 veya User 2
seçeneklerinden birini işaretleyin.
Program iki yolla başlatılabilir:
• Direksiyon simidindeki sese kontrol
düğmesine basın ve şunu söyleyin: "Voice
tutorial".
veya
• Ses düzeyi - Ayarlar
Ses ayarları
Ses çıkış şiddeti bölümüne gidin ve
istediğiniz seviyeyi seçin.
• MY CAR içinden programı etkinleştirin Ayarlar Ses ayarları
bölümüne gidin.
Voice tutorial
Sesle eğitim
Voice training programı, sürücünün ses ve
konuşma modelini tanımak için Sesle kontrol
sistemini öğretir. Ayrıca ikinci bir kullanıcı profili
oluşturmak mümkündür; bu, birden fazla kişi
aracı/sistemi düzenli olarak kullanacaksa avantajlıdır.
• Sesle eğitim MY CAR kullanılarak başlatılır
- Ayarlar
24
Ses ayarları
Voice
•
•
•
•
•
•
Felemenkçe
İtalyanca
İspanyolca (AB)
İspanyolca (ABD)
İsveççe
Almanca
DİKKAT
Ses tanıma GPS navigasyonu, yalnızca
burada listelenen ülkelerde mevcuttur. Yer
adları ve adres kayıtları, diğer diller/pazarlar
için yüklenmemiştir.
Dili değiştirmek için Ayarlar Sistem
opsiyonları Lisan bölümüne gidin ve seçin.
Sesle kontrol sistemine dahil olan diller
için dil listesinde bu simge mevcuttur.
Sistemin ses seviyesi, sistem konuşurken orta
konsoldaki TUNE düğmesi kullanılarak da
ayarlanabilir.
Dile bağlı kullanıcı profili
Dil
Sesle kontrol sistemi yalnızca Sistem
opsiyonları içindeki dil ayarını algılar.
Sesle kontrol sistemi sürekli geliştirilmektedir
ve bu belgenin basıldığı anda aşağıdaki diller
mevcuttur:
•
•
•
•
İngilizce (UK)
İngilizce (ABD)
Fransızca (KAN)
Fransızca (FRA)
Örneğin kullanıcı profili User 1, İsveççe konuşan bir sürücü tarafından sistem İsveççe'ye
ayarlanarak kaydedilmiştir. Sürücü sistemin
dilini İngilizce'ye çevirirse, kullanıcı profili User
1 seçilemez çünkü sistem artık yalnızca İngilizce konuşmaları algılar - bunun yerine
Varsayılan ayarlar seçeneği etkinleşir.
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Ses tanıma
Sistemin, sürücünün İngilizce konuşmasını
algılamasını geliştirmek için çözüm, sistem
İngilizce'ye ayarlanarak (iki değişkenin de mevcut olması için) Kullanıcı 2 ile sürücünün İngilizce konuşmasının öğretilmesi ve kaydedilmesi veya User 1 ile İsveççe'ye ayarlanmış
profilin İngilizce'ye ayarlanmış bir profille
değiştirilmesidir.
02
25
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Klavye
Seçenekleri girme ve seçme
Aşağıdaki şekilde giriş yapın
• İstenen karakteri seçmek için, o karakterin
üzerine gelindiğinde imleci kullanmayı bırakın - karakter giriş satırında görüntülenir.
02
• EXIT tuşunu kullanarak, silin/değiştirin.
Daha fazla opsiyon
DİKKAT
Girilen ilgili karakterlerle kombine edilerek
sessiz karakter seçilemez.
Metin alanı veya opsiyonel metin ile ekran görüntüsü.
Bu navigasyon sistemi, örneğin; POI tipi, yer/
şehir, bölge/şehir, adres, sokak veya posta
kodu gibi belirli bilgileri girmek için, bir
"papatya tekerleği" kullanır.
Bir opsiyonu etkinleştirin
İstenen bir fonksiyonu/menü çubuğunu parmakla döndürülen tekerleği veya TUNE
düğmesini kullanarak etkinleştirdikten sonra,
bir sonraki fonksiyon/opsiyon düzeyini görmek
için, parmakla döndürülen tekerleğe/OK
basın.
1
26
Her düğmenin karakteri pazar/ülke/dile göre farklılık gösterir.
Papatya tekerleği.
1. Bir metin alanını işaretle.
2. Papatya tekerleğini çağırmak için OK
tuşuna basın:
3. Parmakla döndürülen tekerleğiTUNE
kullanarak karakterleri seçin ve parmakla
döndürülen tekerleğeOK basarak girin.
Sayısal klavye
Karakterleri girmenin bir diğer yolu, orta konsolun 0-9, * ve # düğmelerini kullanmaktır.
9'a basılıyken, düğmelerin altında, üzerinde
tüm karakterler1 bulunan bir çubuk çıkar: W, x,
y, z ve 9. Bu karakterler üzerinde taşı/"döngü"
imlecine hızla basın.
Papatya tekerleğinin iç menüsünde, daha fazla
karaktere ve rakama sahip olan başka seçenekler de vardır.
• Diğerleri (More) + OK - tekerlekte alternatif karakterler çıkar.
• 123 + OK - tekerlekte sayılar çıkar.
• => + OK - imleç, OK kullanılarak seçimlerin
yapılabildiği ekranın sağındaki listeye
gider.
• Son 5 (Last 5) + OK - en son aramaları listeler. Bunların birini işaretleyin + OK.
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Klavye
Seçenekler listesi
02
Girilen karakterlerle eşleşen liste.
Ekranın üst sağ köşesindeki 5 sayısı, listenin
girilen harflerle BEZ eşleşen 5 olası opsiyonu
içerdiğini gösterir.
Liste yok
Boş bir liste ve üst sağ köşedeki sayı penceresindeki karakterler ***, mevcut girilen karakterlerle, olası seçeneklerin sayısının 1000'den
fazla olduğu anlamına gelir - rakam daha az
olduğunda, mevcut seçenekler otomatik olarak
gösterilir.
Listedeki seçenek sayısını azaltmak için:
• Metin satırına daha fazla karakter girin.
27
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
DVD diski, ekran
DVD içeriği
02
İçlerinde güncellenmiş harita verileri ve ilgili
geliştirilmiş bilgiler bulunan DVD'ler, sürekli
olarak hazırlanmaktadır. En son yayın için bir
Volvo satıcısı ile temas kurun.
DİKKAT
Harita verilerinin kapsamı tüm alanlarda/
ülkelerde %100 değildir.
Sistemin kapsam alanı sürekli yapım aşamasındadır ve bazen güncelleştirilmesi
gerekebilir.
•
•
•
•
•
•
Kuzey Amerika
Rusya
Güney Afrika
Güney Amerika
Lisans kodu
Güney Doğu Asya
Bir güncelleştirmeyi etkinleştirmek için, önce
bir lisans kodu girilmelidir. Bu kod internetten
bulunabilir.
Türkiye.
Navigasyon sisteminin harita bölgesini modifiye etmeniz gerekiyor mu- Nasıl yapılacağı
hakkında bilgi için yetkili bir Volvo satıcısıyla
iletişime geçin.
Harita verilerinin güncellenmesi
Haritalar vb. hakkında daha fazla bilgi için
ayrıca www.volvocars.com/navi adresine de
bakın.
Harita alanları
Güncellerken, DVD'ler yeni bilgileri aracınızın
navigasyon sistemine aktarmak için kullanılırlar. Bu aracın normal DVD oynatıcısı vasıtasıyla
yapılır.
1
2
28
Avustralya ve Yeni Zelanda (Pasifik)
•
Avrupa
Hong Kong
Japonya
1. Web sitesini açın1 "Activate your navigation system (Navigasyon sisteminizi aktif
hale getirin)".
2. VIN numaranızı ve kullanıcı
e-posta adresiniz ilgili giriş alanına girin,
ardından web sitesini kapatı tıklatın.
3. Ekranda gösterilmekte olan lisans kodunu
not edin. Bu lisans kodu aynı zamanda
belirtilen e-posta adresine de gönderilir.
Güncelleme
Aracın harita sistemi, pazara göre farklılık gösterir. Aşağıdaki ana haritalar mevcuttur:
•
•
•
•
•
•
Güncelleme hakkında herhangi bir sorunuz
olması halinde bir Volvo yetkili satıcısına başvurun.
•
DİKKAT
Navigasyon sisteminin güncellenmesi:
Güncelleme sırasında çoğu eğlence haber fonksiyonu devre dışıdır ya da
azalır.
1. Motoru çalıştırın.
Bir güncelleme başlamadan önce - ilk
olarak talimatları okuyun.
Çin
Ortadoğu
Lisans kodunun oluşturulduğu internet adresi güncelleme DVD'leri ile birlikte gelir.
Disk sayısı pazar göre değişiklik gösterir.
2. İlk diski DVD oynatıcıya yerleştirin ve
ekrandaki talimatları izleyin. Bir güncelleme
genellikle çok sayıda disk üzerinde dağıtılır2 - diskleri mantıksal/sayısal sırada takın.
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
DVD diski, ekran
DİKKAT
Harita güncelleştirme ile sisteme yeni işlevler de eklenebilir, bu işlevler bu el kitabında
açıklanmamıştır.
Kesilmiş bir güncellemeye devam etmek
3. Ekran Yeni yazılım bulundu (New
software
found) gösterir - ok tuşuna basarak güncellemeyi başlatın. (EXIT tuşuna basarak
iptal edin).
4. Ekran Lütfen lisans kodunu
giriniz: gösterir - sayısal tuş takımını kullanarak lisans kodunu girin, bkz sayfa 19.
5. Sürekli olarak güncellemenin ilerleme
durumunu ve kalan yaklaşık süreyi gösteren ekrandaki talimatları izleyin.
• Tüm DVD'ler yüklendiğinde güncelleme
etkinleştirilmelidir. Bu motor kapatılıp yeniden çalıştırmadan önce 5 dakika kadar
bekleyerek yapılır. Ardından güncelleme
tamamlanır ve navigasyon sistemi tekrar
kullanılabilir.
Motor kapatıldığında güncelleme tamamlanmadıysa, motoru tekrar çalıştırdığınızda işlem
kaldığı yerden devam eder. Kesilen bir güncellemeyi devam ettirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:
Ekran bakımı
Ekranı yumuşak, tiftiksiz temiz su veya yumuşak cam temizleme maddesi ile hafifçe nemlendirilmiş bir bezle temizleyin.
02
ÖNEMLİ
GPS navigatör ekranının önüne hiçbir şey
koymayın - yüzeyi çizilebilir. Ayrıca cep telefonları da ekranın çalışmasına engel olabilir.
• Disk, DVD çalara yerleştirilirse: Motoru
çalıştırın - güncelleme otomatik olarak başlar. Ekrandaki talimatları izleyin.
• Disk çıkartılırsa: Motoru çalıştırın ve diski
DVD çalara yerleştirin - güncelleme otomatik olarak başlar. Ekrandaki talimatları izleyin.
DVD disklerini bakımı
DVD disklerini dikkatli bir şekilde tutun.
Kullanılmadıklarında paketlerinde saklanmalıdırlar. DVD disklerini nemli, aşırı sıcak,
doğrudan gün ışığı alan veya tozlu ortamlarda
saklamaktan kaçının.
29
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Haritalar, yol tipleri ve pusula
02
NOT: Görüntüler taslak halindedir; bazı ayrıntılar yazılım sürümü ve pazara göre farklılık gösterebilir.
30
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Haritalar, yol tipleri ve pusula
Mevcut pozisyonun harita görüntüsü
Ses kılavuzu
Ekran resminin görünümü, coğrafi konuma ve
örn; harita ölçeği, ekran için seçilen POI'ler, vb.
gibi yapılan ayarlara dayanır.
Bir istikamet girildikten sonra, araç bir kavşağa
veya çıkışa yaklaştığında, bir sonraki manevranın mesafesini ve tipini belirten sesli bir mesaj
verilir. Aynı zamanda kavşağın detaylı bir haritası gösterilir. Kavşağa yaklaşıldığında sesli
mesaj yardımı tekrarlanır.
Ekranda görünebilecek metinler, işaretler ve
semboller için açıklamalar, kapağın önünde
mevcuttur.
Otoban boyunca tesisler - bkz sayfa 42.
Ses seviyesi, ses ünitesinin ses düğmesi ile
ayarlanabilir (mesaj devam ederken).
Ayrıntılı kavşak haritası - ekranın sol bölümünde, sonraki kavşağın ayrıntılı bir genişletmesi görüntülenir1. Durum, daima sesli
bir mesajla desteklenir, bir sonraki bölüme
bakın.
• OK düğmesine iki kez basın.
Ekran modu olarak iki harita seçilebilir.
Ekran aynı harita resmini iki farklı ölçekte
gösterir. 2B veya 3B ekranlar da seçilebilir
- bkz sayfa 53.
Kaydırma modu - bkz sayfa 33.
Bir mesajı tekrarlamak için:
Pusula
Pusula iğnesinin kırmızı ucu
kuzeyi ve beyaz ucu güneyi
gösterir.
02
Farklı bir görünüm seçmek için veya pusulanın
görüntülenmemesi için Ayarlar Harita
opsiyonları Pusula öğesine gidin - bkz
sayfa 54.
Ayrıca, bkz. Ayarlar Rota yönlendirme
opsiyonları Sesli rota yönlendirme - bkz
sayfa 55.
DİKKAT
Bluetootha bağlı bir mobil telefonda mevcut
bir telefon görüşmesi yapılırken sesli yönlendirme yoktur.
Erkek ya da kadın sesi ve dil seçmek için:
• MY CAR bölümündeki menü sistemine
gidin - arabanın kılavuzuna bakın. Ses
düzeyi buradan da ayarlanabilir.
1
Bu fonksiyon genişletilebilir - bkz sayfa 56.
31
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Menüler
02
Menü sistemi
Kısayollar:
Tüm menüler ve seçenekler, kılavuzun ilgili
bölümünde verilmiştir.
• Adresi ayarla (Set address) - ayrıca bkz.
DİKKAT
Çeşitli sebeplerden, ekranda görünen tüm
menüleri ve seçenekleri seçmek mümkün
değildir:
•
Seçilebilen menü satırları/seçenekler
açık ve beyazdır.
• Seçilemez menü satırları/seçenekleri
mat ve gridir.
sayfa 40.
• Özel hedef ayarla (Set Point Of Interest) -
Ana menü navigasyon sisteminin menü ağacının en tepesindedir.
Harita modundan ana menüye
• OK MENU düğmesine basın.
ayrıca bkz. sayfa 41.
• Önceki hedefler(Previous destinations)ayrıca bkz. sayfa 45.
• Rotada trafik olayları(Traffic events on
route)- ayrıca bkz. sayfa 68.
• Hedefe yönl. Iptal et(Cancel guidance) geçerli seyahat planını siler. Ayrıca Rota
yönlendirmeyi duraklat opsiyonu vardır,
bkz sayfa 33.
Kısayollar
Harita modundan kısa yollara
NAV düğmesine basıldıktan sonra navigasyon
sistemini çalıştırmak için en sık kullanılan fonksiyonlara kısayolları içeren bir menü vardır, bu
menü kullanıcı NAV düğmesine bastıktan
sonra karşılaştığı ilk menüdür.
• NAV düğmesine basın.
Ana menü
Başka bir menüden ana menüye
• NAV ve ardından OK MENU düğmelerine
basın.
veya
• Ekranda görüntüleninceye kadar, EXIT
tuşuna basın.
Ana menüye dön
Kullanıcının menü yapısında nerede
bulunduğundan bağımsız olarak, Ana menüye
daima EXIT tuşuna bir ya da daha fazla defa
basılarak ulaşılabilir.
Haritaya geri dön
Kullanıcı menü sisteminde ne kadar derinde
olursa olsun, haritayı hızla tekrar ekrana getirmenin kolay bir yolu vardır:
• EXIT tuşuna birkaç saniye boyunca basın.
32
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Menüler
Kaydırma menüsü
Artı işareti
Duraklatma yardımı
Harita üzerindeki bir konum için menünün
görüntülenmesi için, OK MENU düğmesine bir
kez basın, artı işaretinin merkezi şuna işaret
eder:
02
• Tek hedef ayarla - Seyahat planındaki
tüm önceki varış noktalarını siler ve yönlendirmeyi haritada başlatır.
• Add waypoint - Seçilen konumu seyahat
programına ekler.
Kaydırma modunda, orta konsolun sayısal tuşları ile, artı işareti harita görüntüsü üzerinde
hareket ettirilir.
Normal harita modunda Kaydırma
modunu etkinleştirme
• Yakındaki özel hedefler - Seçilen konumun yakınındaki tesisler aramanızı/görüntülemenizi sağlar.
• Trafik mesajlarını oku - Seçilen konumun
yakınındaki trafik mesajlarını1 görüntülemenizi sağlar.
• 0-9 sayısal tuşlarından birisine basın.
• Bilgi - Konum hakkındaki mevcut bilgileri
Kaydırma
• Pozisyonu kaydet - Seçili konumu hafı-
• 1-2-3-4-6-7-8-9 sayısal tuşlarından birisine basın - haritayı istenen yönde kaydıracak, sınırlar dahilinde sayılarla birleştirilmiş yön gösteren bir ok ekrana gelir.
Yaklaştırma/uzaklaştırma
• TUNE düğmesini çevirin.
gösterir.
zaya kaydetmenizi sağlar (Şu menü yolunu
açar: Hedef gir Kayıtlı pozisyon
Düzenle - bkz sayfa 44).
Rota yönlendirmeyi duraklat
(Pause guidance)
İmleç Rota yönlendirmeyi duraklat + OK
MENU üzerindeyken, yardım geçici olarak
kapatılabilir, bundan sonra ne görsel, ne de
sesli yardım sağlanmaz - aynı zamanda menü
çubuğu Rota yönlendirmeye devam olarak
değişir. Ancak, sistemin araba sembolü, harita
üzerinde aracın o andaki pozisyonunu göstermeye devam eder.
Yardımı tekrar başlatma
• Rota yönlendirmeye devam + OK
MENU işaretleyin.
Kaydırma modundan çıkma
• EXIT tuşuna basın.
1
Servis, tüm bölgeler/pazarlar/ülkelerde mevcut değildir.
33
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Üç seviyede menü ağacı
02
Burada gösterilen üç menü ağacı düzeyidir.
Üçüncü düzeydeki menülerin çoğu, daha fazla
alt menüye sahiptir - bunlar ilgili bölümlerde
ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.
Menü yapısı aşağıdaki gibidir:
Menü seviyesi 1
Menü seviyesi 2
p. x
Menü seviyesi 3
Adres
Alan:
sayfa
40
Kayıtlı pozisyon
Tek hedef ayarla
Şehir:
Ara hedef olarak ilave et
Cadde:
Bilgi
Numara:
Düzenle
Kavşak:
Dizme kriteri
Tek hedef ayarla
Sil
Ara hedef olarak ilave et
Menü seviyesi 4
Önceki hedef
Bilgi
Tek hedef ayarla
Özel hedef (POI)
Menüler ve işlevleri
Sesli komutu tekrarla
Hedef gir
sayfa
41
İsme göre
Araç çevresinde
Kaydet
sayfa
40
Rota boyunca
Sil
Haritada bir nokta yakınında
Hepsini sil
Bilgi
Geri dönüş güzergahı
Otoban boyunca
Navigasyonu başlat
Araç yakınında MyPOI
Ara hedef ol. Ilave
Haritada nokta çevresinde MyPOI
Güzergahı düzenle
Haritada işaretle
34
sayfa
45
Ara hedef olarak ilave et
sayfa
31
Yol boyunca
sayfa
43
sayfa
45
sayfa
45
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Üç seviyede menü ağacı
Enlem & Boylam
sayfa
46
Posta kodu
sayfa
46
Rota detayları
sayfa
47
Demo başlat
veya
sayfa
60
Rota opsiyonları
Rota tipi
sayfa
51
02
Rota önerileri
Demo bitir
Kişisel rota
Güzergah
Navigasyonu başlat
sayfa
47
Başka bir ara hedef ilave
et
sayfa
66
Rotada trafik olayları
sayfa
68
sayfa
48
Önlenmiş trafik olayları
sayfa
48
Güncel pozisyon
Rota önerileri
sayfa
49
Ayarlar
Haritada tüm rota
sayfa
49
sayfa
49
Rota öğren
Rota öğren reset
Harita opsiyonları
Harita renkleri
sayfa
53
Çift harita modu göster
Trafik olayları mevcut
Sonraki hedef
Haritada bekleyen rota
sayfa
64
Trafik mesajlarını oku
veya
Güzergahı düzenle
Önle
Trafik bilgisiA
Trafik
bilgisiA
Trafik mesajı
Tek harita ayarları
sayfa
68
Sağ harita ayarları
Sol harita ayarları
sayfa
50
Haritada özel hedef
sayfa
51
Haritada özel hedef
sayfa
51
Güncel cadde isimlerini
göster
Tam ekran harita göster
Pusula
Hız sınırlamalarını gösterB
``
35
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Üç seviyede menü ağacı
Tüm kullanıcı verilerini sil
sayfa
58
Sesli rota yönlendirme
Rota yönlendirmeyi duraklat
Ses çıkış şiddeti
veya
sayfa
33
Cadde isimleri sesli yardımda
Rota yönlendirmeye devam
Rota yönlendirme opsiyon02
ları
sayfa
55
A
B
Turn-by-Turn Navigasyon*
Varış zamanı formatı
Başka kaynakta kavşak
harita göster
MyPOI alarmı
Sistem bilgisi
GPS bilgisi
sayfa
56
Harita versiyonu:
Harita yükleniyor
36
MyPOI veri al/düzenle
sayfa
57
Navigasyon ayarları reset
sayfa
58
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
Tüm bölgelerde/pazarlarda/ülkelerde mevcut değildir.
Yol İşaret Bilgisi (RSI – Road Sign Information) bulunan araçlarda değil
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
02
37
Bir istikamet belirtin................................................................................
Seyahat programı....................................................................................
Geçerli konum.........................................................................................
Ayarlar.....................................................................................................
Simülasyon..............................................................................................
38
40
47
50
51
60
YOLCULUĞUNUZU PLANLAMAK
03 Yolculuğunuzu planlamak
Bir istikamet belirtin
Adres
Yalnızca bir bölge/şehir belirtmek ve seyahate
başlamak yeterlidir - bu sizi bölgenin/şehrin
merkezine götürür.
1. Ekranda bir önceki görüntü varken - önceden ayarlanmış metin kutusunu etkinleştirmek için, OK tuşuna basın.
Bir istikametin enlem ve boylamı biliniyorsa, o
zaman bunlar da girilebilir.
2. Sokak Cadde:(Street) adını "papatya
düğmesi" (bkz sayfa 26) veya orta konsoldaki tuş takımıyla girip istediğinizi Şehir:
(City) seçin.
Sistemin çeşitli metin alanlarına karakterlerin
nasıl yazılacağı/girileceği hakkında bilgi almak
için, 26. sayfaya bakın.
03
DİKKAT
Bir şehir veya bölgenin tanımı ülkeden
ülkeye, hatta aynı ülke içerisinde bile
değişebilir. Bazı durumlarda bir belediyeyi
ifade ederken bazen tek bir şehir bölgesini
ifade edebilir.
Şehir ya da sokak
3. Veya Şehir: (City) + OK seçin ve girmeye
başlayın.
Aşağıdaki arama kriterleri kullanılabilir:
• Alan: (Area) - Bir ülke girin.
• Şehir: (City) - Bir bölge/şehir girin.
• Posta kodu: - Şehir: altında, arama posta
kodu kullanılarak da yapılabilir.
• Cadde: (Street) - Sokak adresini girin.
• Numara: (Number) - Sokaktaki binalardan
birisinin numarasını seçin.
• Kavşak: (Junction) - İki sokağın/yolun
nerede kesiştiğini baz alarak, bir istikamet
seçin.
Hedef gir
• Tek hedef ayarla (Set single destination)
Adres
- Seyahat planındaki tüm varış noktalarını
siler ve geçerli varış noktasına yönlendirmeyi başlatır.
(Set destination > Address)
Bir seyahat programını yapmanın farklı yöntemleri vardır.
• Ara hedef olarak ilave et (Add as
İmleç önce Street (Street) üzerinde durur.
Bir istikamet nasıl aranır ve bulunur:
waypoint) - Seyahat programına adres
eklemek için, + OK seçin.
• Bilgi (Information) - seçilen istikametle ilgili
bilgileri görüntülemek için, + OK seçin.
40
03 Yolculuğunuzu planlamak
Bir istikamet belirtin
Bilgi hakkında daha fazlası
1. Alan: (Area)/Şehir: (City)/Tip: (Type)/İsim:
(Name) belirtin.
Tesisler
2. Daha sonra Tek hedef ayarla (Set single
destination), Ara hedef olarak ilave et
(Add as waypoint) veya Bilgi (Information)
+ OK seçin.
İsimle birlikte
Bir adres/sokak seçin + OK - bundan sonra,
aşağıdakiler seçilebilir:
• Harita (Map) - harita üzerinde yerin nerede
bulunabileceğini gösterir - bazen ek bilgilerle birlikte.
•
Çağır1
(Call) - Bir telefon numarası verilmişse, tesisi arar.
• İlgili özel hedef (Related POI) - Geçerli/
seçili tesisle ilişkili tesisleri listeler.
• Yakına park et (Parking nearby) - Mesafe
bilgileriyle birlikte seçili konum yakınındaki
park alanlarını listeler.
Hedef gir
Özel hedef (POI)
(Set destination > Point of interest – POI)
Sistem, istikamet olarak belirtilebilecek, çok
sayıda aranabilir tesis içerir. Mevcut aramanın
hangi tesis(ler)le ilgili olduğu belirtilerek, istenen tesislerin listesi kısaltılabilir:
• Tip: (Type) seçin ve aramada hangi tesislerin kapsanması gerektiğini belirtin (bu,
54. sayfada tanımlanmış yaklaşımla aynıdır).
Haritada hangi tesislerin sürekli görünür
olacağını seçmek için, Ayarlar Haritada
özel hedef - bkz sayfa 54 menüsüne gidin.
Tüm aramalar, daha önceki Şehir veya sokak
bölümünde tanımlandığı şekilde yapılır:
1
03
İsme göre (By name)
Örneğin; restoran gibi, ana grupla arama yapmanın yanında, tesisin şirket ismi de kullanılabilir, örn; "Peppes Bodega". Prosedür, Adresle
aramayla aynıdır, bkz sayfa 40.
Örneğin; London Airport ile arama yaparken
İsim:, "Lo" girildiğinde, tüm London kombinasyonları gösterilecektir. Ne kadar fazla harf girerseniz o kadar belirli yanıt alırsınız.
Bağlantısı bulunan bir cep telefonu gerektirir.
``
41
03 Yolculuğunuzu planlamak
Bir istikamet belirtin
"Lo" ile arama yapıldığında, bu aynı zamanda
örneğin; "Restoran LoTrivalou" gibi yanıt alternatiflerini de sağlar, çünkü; boşluklarla ayrılmış
çeşitli kelimeleri içeren alternatifler de aramaya
dahil edilir.
03
DİKKAT
Aramayı basitleştirmek için restoranlarda alt
kategoriler vardır.
Haritadaki nokta etrafında
Haritada bir nokta yakınında (Around point
Otoban boyunca
on map)
Tesis araması, Kaydırma fonksiyonunun artı
işaretiyle yapılır - bkz sayfa 33.
• Kaydırma haritası görüntülenir - artı işaretini istene yere yerleştirin + OK
Sokak boyunca
Aracın etrafında
Araç çevresinde (Near the car)
Otoban boyunca (Along the motorway)
Tesis araması, aracın mevcut pozisyonunun
çevresindeki alanı içerir.
Bu arama, otobandan rahatlıkla ulaşılabilecek
tesisleri listeler, ör. otoban boyunca veya otoban çıkışlarında yer alan servis istasyonları.
Rota boyunca
DİKKAT
Yol boyunca (Along the street)
Tesis araması, belirtilmiş bir sokak/yol üzerindeki alanı içerir.
Rota boyunca (Along the route)
Tesis araması, seçilmiş seyahat programında
aramayı içerir.
42
Listenin sunum için mevcut olabilmesi için
aracın söz konusu otobanda bulunması
gerekir.
03 Yolculuğunuzu planlamak
Bir istikamet belirtin
Araç civarında My POI
Haritadaki nokta etrafında My POI
Saklanmış konum
03
Araç yakınında MyPOI (My POI near the car)
Bu fonksiyon, kullanıcının sisteme girdiği - My
POI2- tesislerin aracın mevcut konumu civarındaki alanlarda aranmasına izin verir. Arama
işlemi yaklaşık 32 km dahilinde yapılır.
DİKKAT
My POI simgeleri haritada "1.0 km" ve altı
ölçeklerde gösterilir.
Haritada nokta çevresinde MyPOI (My POI
around point on map)
Kullanıcının sisteme girdiği tesisler - My POI2 harita üzerindeki imleç civarında aranır. Arama
işlemi yaklaşık 32 km dahilinde yapılır.
Hedef gir
Kayıtlı pozisyon
(Set destination > Stored location)
Arama, Kaydırma fonksiyonunun artı işareti ile
gerçekleştirilir - bkz sayfa 33.
Sürücü, çok sayıda kendi yerini sistemde saklayabilir. Bunlar daha sonra, bir seyahat programını oluşturmak/desteklemek için kullanılabilir.
• Kaydırma haritası görüntülenir - artı işare-
Bir yeri kaydetme
tini istenen yere yerleştirin My POI + OK
Seçilen bir yeri saklamak için:
1. Kaydırma fonksiyonunu kullanın (33. sayfaya bakın) ve saklanacak yeri seçin.
2. "Artı" menüsünü görüntülemek için, OK
tuşuna basın.
3. Pozisyonu kaydet + OK seçin - artık
konum saklanmış ve Kayıtlı pozisyon listesine eklenmiştir.
2
Her tesisin (My POI), harita veri tabanına nasıl ekleneceği hakkında bilgi için - bkz sayfa 57.
43
03 Yolculuğunuzu planlamak
Bir istikamet belirtin
Listede saklı bir konumu seçin + OK ve
aşağıdaki seçenekler/başlıklar arasında seçim
yapın:
Düzenle
map) - Konum isminin harita üzerinde gösterilmesini istemiyorsanız, işaretini kaldırın.
• Kaydet (Store) - OK ile değişiklikleri kay-
Tek bir varış noktası belirle
Tek hedef ayarla (Set single destination)
03
dedin.
Sırala
Dizme kriteri (Sort by)
Bu seçenek seyahat planındaki tüm önceki
varış noktalarını siler ve yönlendirmeyi haritada
başlatır.
Ara nokta ekle
Ara hedef olarak ilave et (Add as waypoint)
Hedef gir Adres Ara hedef ol. Ilave bkz sayfa 47 için olanla aynı pencereyi açar.
Bilgi
Bilgi (Information)
Hedef gir Adres Ara hedef ol. Ilave
Bilgi - bkz sayfa 41 için olanla aynı pencereyi
açar.
Saklanmış konumların neye göre sıralanacağını
seçin:
Düzenle (Edit)
"Saklı konum" olarak işaretlenmiş olanı açar ve
aşağıdakileri değiştirme/güncelleme seçeneği
verir:
• İsim (Name) - Konum için bir isim seçin.
• Sembol (Icon) - Geçerli konumu temsil
eden simgeyi seçin.
• Adres (Address) - Konumun coğrafi pozisyonunu ayarlamak için haritayı açar.
• Telefon: (Phone) - Bir telefon numarası
girin.
• Sesli komutu düzenle (Edit voice tag) Kendi sesinizi3 kaydedin. Ekrandaki talimatları izleyin.
3
44
• İsmi haritada göster (Show name on
Yalnızca "High Performance" veya "Premium" ses sistemiyle birlikte.
•
•
•
•
İsim
Sembol
Mesafe
Kronolojik
Sil
Sil (Delete)
• İşaretli bir saklanan konumu siler.
03 Yolculuğunuzu planlamak
Bir istikamet belirtin
Harita üzerinde bir nokta ile ara
Daha önceki istikametler
03
Sakla seçeneği, bu Düzenleme menüsünü gösterir.
Hedef gir
Önceki hedef
(Set destination > Previous destination)
Daha önce kullanılmış istikametler burada saklanır. Bunlardan birisini işaretleyin ve sonra aralarında seçim yapın:
• Tek hedef ayarla (Set single destination)
• Ara hedef olarak ilave et (Add as
waypoint)
• Bilgi (Information)
• Kaydet (Store) - bir sonraki görüntüden
sonra, bu seçenekle ilgili daha fazla bilgi
görebilirsiniz.
Kaydet (Store) menü seçeneği, Kayıtlı
pozisyon Düzenle ile aynı Düzenleme
menüsüne gider.
Daha fazla bilgi için, bkz sayfa 43.
• İstikamet bilgilerini eklemek/değiştirmek
için - Kaydet (Store) işaretleyin + OK.
Hedef gir
Haritada işaretle
(Set destination > Select on map)
Üzerlerinde bir imleçle gösterilmiş o andaki
yerler olan haritaları gösterir.
• Ölçeği değiştirmek için, TUNE düğmesini
çevirin.
Dönüş seyahati
Geri dönüş güzergahı (Return trip)
Seyahat programının başlangıç noktasına geri
gider. Seyahat programında herhangi bir
yerde/zamanda seçilebilir.
1. Orta konsolun sayısal düğmelerini kullanarak, artı işaretini hareket ettirin: [6 MNO]
sağa hareket ettirir, [8 TUV] aşağı hareket
ettirir, vb. - bkz sayfa 33.
2. İstenen konum bulunduğunda - OK
düğmesine basın.
• Sil (Delete)
• Hepsini sil (Delete all).
``
45
03 Yolculuğunuzu planlamak
Bir istikamet belirtin
Enlem/Boylam ile ara
noktalar için harfler girilir - N = 6, G = 7, B
= 9 ve D = 3.
1. "Papatya tekerleği" görüntülemek için,
Posta kodu: (Postcode) işaretleyin + OK.
5. Her iki koordinat da girildiğinde, - konumu
seyahat programına eklemek için, Ara
hedef ol. Ilave işaretleyin + OK.
Seyahat programına ekle
Ara hedef ol. Ilave (Add to itinerary)
03
Harita üzerinde seçilen koordinatların konumunu seyahat programına ekleyin.
Hedef gir
Enlem & Boylam
(Set destination > Latitude & Longitude)
İstikameti GPS koordinatları ile seçin:
Bilgi
Bilgi (Information)
Konum hakkındaki mevcut bilgileri gösterir.
Posta kodu
1. İmleci değiştirilecek karakterin üzerine
getirin ve OK tuşuna basın - karakter penceresi "aktif" hale gelir.
DİKKAT
Kodların gösterimi pazara/bölgeye göre
değişebilir.
2. Orta konsolun sayısal düğmelerini kullanarak (veya TUNE düğmesini çevirerek) bir
sayı girin - OK ile bitirin veya imleci bir sonraki karaktere hareket ettirin - bir önceki
karakter penceresi "devre dışı" bırakılır.
3. İmleci değiştirilecek bir sonraki karakter
konumuna hareket ettirin ve işlemleri tekrarlayın.
4. İmleç en sağdaki her iki penceredeyken,
(veya TUNE düğmesini çevirerek), esas
46
2. TUNE düğmesiyle karakterleri seçin ve
OK düğmesine basarak yazın/girin (veya
orta konsolun sayısal düğmelerini kullanarak karakterleri yazın/girin - bkz sayfa 26).
Posta kodu (Postcode)
İstikametleri posta koduna göre arayın:
03 Yolculuğunuzu planlamak
Seyahat programı
Menüye genel bakış
Bir seyahat programı girin
Başlatma kılavuzu
03
"Rota önerisi 3" ile sonuçlar işaretlenir.
Rota detayları
Rota detayları
Güzergah
(Route details)
(Route details > Itinerary)
Sistem bir defada, maksimum 8 ara istikamete
sahip, bir seyahat programını (Itinerary) idare
edebilir.
Seyahatiniz boyunca istikamet ardından istikamet girmekten kaçınmak için birçok durma
noktasına sahip bir seyahat programı oluşturun.
İlk belirtilen istikamet, seyahatin bitiş istikametidir - bundan sonra girilmiş olan istikametler,
ara istikametlerdir.
DİKKAT
En son eklenen hedefler daima Ara nokta
1'dir - önceki ara noktalar bir adımda yükseltilir: "Eski" Ara nokta 1 değişir ve Ara
nokta 2 olur, vb.
Yeni bir sıra gerekiyorsa - Git
Güzergah, Bir ara nokta
Rota detayları
Listeye kaydır.
işaretle ve
Bir seyahat programında 8 e kadar dönüş noktasına sahip bir son istikamet noktası belirlenebilir.
(Start route guidance)
Navigasyonu başlat + OK üzerinde bulunan
imleç, mevcut seyahat programını etkinleştirir.
Önceden 3 alternatif seyahat programının gösterilmesi ayarı yapılmışsa, sürücü bunlardan
birisini seçebilir, bkz. Ayarlar Rota
opsiyonları Rota önerileri menüsü, sayfa
52.
Ara nokta olarak ekle
(Add another waypoint)
Ara bir istikamet ekler. "Hedef gir" ile aynı
menüyü verir - bkz sayfa 40.
Seyahat programını düzenle
(Edit itinerary)
Seçenekleri verir:
47
03 Yolculuğunuzu planlamak
Seyahat programı
• Güzergahı sil - mevcut seyahat programını siler.
• Rota opsiyonları - Ayarlar
• Kaydet (Store) - Hedef gir
Seyahat programı üzerindeki ara
istikametler
Kaçın
Rota
opsiyonları - bkz sayfa 51'a bir kısayol
açar.
03
ve OK ile seçilebilir, 33. sayfadaki Kaydırma fonksiyonu ile ilgili bilgilere bakın.
Bir sonraki istikamet
Kayıtlı
pozisyon Düzenle menüsünü açar, bkz
sayfa 44. sayfaya bakın).
Rota detayları
Sonraki hedef
(Route details > Next destination)
Ara istikameti + OK seçerek, seyahat programındaki her bir ara istikamet güncellenebilir.
• Bilgi (Information) - Tam isim ve adres, ve
Enlem ve Boylam. Buna ek olarak, bir tesis
çağırılabilir ve yerin çevresindeki tesisler ve
yakınlardaki araç park yerleri görülebilir.
• Sil (Delete) - ara istikameti siler.
• Listeye kaydır (Move in list) - seyahat
programında sıralamayı değiştirir.
• Haritada ayarla (Adjust on map) - bir artı
işareti ile, harita üzerinde yeri gösterir.
Buradaki bir başka yerin üzerine gidilebilir
48
Rota detayları
Önle
(Route details > Avoid)
Burada, seyahat programındaki bir mesafenin
seçimi kaldırılabilir. Aracın mevcut pozisyonundan, alternatif mesafeler hesaplanır. Daha
sonra sistem, bir başka rota seçer.
• İstenen opsiyonu seçin + OK.
Haritanın üzerinde bir sonraki ara istikametin
pozisyonunu, ismini, adresini, tahmini varış
zamanının ve mesafesini gösterir. Ayrıca şu
seçenekleri sunar:
03 Yolculuğunuzu planlamak
Seyahat programı
• Sil (Delete) - mevcut ara istikameti siler ve
Bunun dışında, Kaydırma menüsündeki ile aynı
fonksiyonlar, 33. sayfaya bakın.
bir sonrakini gösterir.
• Harita (Map) - Kaydırma menüsünde harita
üzerindeki pozisyonu gösterir, 33 sayfaya
bakın.
Kalan rotanın haritası
Rota detayları
• >> - seyahat programındaki bir sonraki ara
03
istikamete gider, bir döngü halinde.
(Route details > Map of remaining route)
• Tel. et (Call) - mümkünse, tesisi arar.
Rota talimatları
Rota detayları
Haritada bekleyen rota
Burada, seyahat programının ara noktaları listelenir.
Bir önceki bölümdekine benzer ekran görüntüsü gösterir, ancak burada yalnızca seyahat
programının aracın mevcut pozisyonundan
kalan mesafesi görünür.
Tüm rotanın haritası
Bunun dışında, Kaydırma menüsündeki ile aynı
fonksiyonlar, 33. sayfaya bakın.
Rota önerileri
(Route details > Route instructions)
Rota detayları
Haritada tüm rota
(Route details > Map of entire route)
Burada, tüm seyahat programı gösterilir ekrana sığacak şekilde ölçeğini ayarlayın.
49
03 Yolculuğunuzu planlamak
Geçerli konum
Neredeyim?
03
Güncel pozisyon
(Current position)
Aracın o andaki pozisyonunu ve yer bilgisini
gösterir örn; isim ve koordinatlar.
50
03 Yolculuğunuzu planlamak
Ayarlar
Trafik bilgisi
Burada, belirli trafik mesajları sıralamaları yapılabilir:
Rota tipi
• Hepsi (All) - tüm raporlanmış trafik aksamaları görüntülenir.
• Çok ciddi - örneğin; kazalar nedeniyle
kapalı olan yolları veya diğer büyük/uzun
süreli aksamaları gösterir.
03
• Yok - trafik sorununun bittiğine dair gösterge.
DİKKAT
Ayarlar
Trafik bilgisi
Bu ayar güzergah hesaplamasını etkilemez.
(Settings > Traffic information)
Burada tanımlananlar dışında, trafik bilgilerini
etkileyen ayarlar yapılabilir - bkz sayfa 68.
Rota seçenekleri
Rota tipi (Route type)
Burada, farklı seyahat programı tipleri seçilebilir:
• Hızlı (Fast) - olası en kısa seyahat süresine
öncelik verilir
• Kısa - olası en kısa rotaya öncelik verilir
• Kolay - minimum sayıda kavşağa ve ben-
Trafik mesajı
zer trafik sistemlerine öncelik verilir.
Ayarlar
Trafik mesajı (Traffic message)
Rota opsiyonları
(Settings > Route options)
51
03 Yolculuğunuzu planlamak
Ayarlar
Rota önerileri
Rotayı özelleştir
• Tasdiksiz yolları önle
• Sınır kapılarını önle
DİKKAT
•
Bu seçimler yapıldığında seyahat programı girildiğinde, bir seçenek tıklandıktan/seçildikten sonra, seyahat planının
hesaplanması biraz sürebilir.
•
Tüneller, paralı yollar ve otoyollar iptal
edildiğinde, bu güzergahlardan mümkün olduğu kadar kaçınılır ve sadece
başka uygun bir seçenek yoksa, kullanılır.
03
Rota önerileri (Route proposals)
Kişisel rota (Customise route)
Navigasyonu başlat komutunda, birden fazla
benzer uygun seçenek olabilir. Aralarından
seçim yapılacak birden fazla seçenek olması
durumunda, sürücüye sorulması gerekirse
bunu seçin:
Burada belirli trafik önerilerinin seçimini kaldırabilirsiniz. Tüm rota üzerinde aşağıdaki
öğeden1 kaçınmak için, bunu işaretleyin:
• Eğer navigasyon sistemi en uygun
seçeneği seçecekse, 1'i seçin.
• Sürücü maksimum 3 öneri arasında seçim
•
•
•
•
yapabilecekse, 3 seçeneğini belirleyin.
47 sayfada daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Otobanları önle (Avoid motorways)
Öcretli yolları önle (Avoid toll roads)
Feribotları önle (Avoid ferries)
Ücretli şehir yolu bölgeleri önle (Avoid
congestion charging zones)
• Tünelleri önle (Avoid tunnels)
• Zamansal kısıtlı yolları önle (Avoid timerestricted roads)
•
Mevsimsel sınırlı yolları önle (Avoid
season-restricted roads)
• Araba trenlerini önle
1
52
Mevcut seçenekler pazar/bölge/ülkeye göre değişiklik gösterir.
Rotanın öğrenmesi
Rota öğren (Route learning)
Temel koşul, saklanmış bir seyahat programıdır. Eğer sürücü, seyahat programından
saparsa ve son istikamete erişmek için sistemin önerdiğinden farklı bir rota izlerse, sistem
sürücünün seçimini ezberler.
Aynı seyahat programı 2 kez daha kullanılırsa
ve sürücü rota seçimini yinelerse, sistem artık
sürücünün seçtiği yolu göstermeye başlar.
İşaretli ok, 3 defa geçilmiş bir rotanın, orijinal
seyahat programı yerine seyahat programı olarak kaydedilmesi anlamına gelir.
03 Yolculuğunuzu planlamak
Ayarlar
Rota öğrenmeyi sıfırla
Rota öğren reset (Reset route learning)
Sürüş geçmişini silin.
Harita seçenekleri
(Settings > Map options)
Çift harita modunu göster
Harita renkleri
Harita renkleri (Map colors)
Aralarından seçin:
• Otomatik - bir ışık sensörü, o anda gündüz
03
veya gece olduğunu tespit eder.
• Gün (Day in previous image)
• Gece
Tek harita ayarları
Tek harita ayarları (Single map settings)
• Harita yönü, Sürüş yönünde veya
Çift harita modu göster (Show dual map
mode)
Kuzey'i seçin.
Kuzey - haritanın en üstünde daima kuzey
yönü görünür. Araba sembolü, ekranın üzerinde uygun yönde hareket eder.
Sürüş yönünde - araba sembolü merkezdedir
ve daima ekranın üstünü işaret eder. Harita
görüntüsü, yolun nasıl kıvrıldığına bağlı olarak,
araba sembolünün altında döner.
• Harita görüntüsü, 2D veya 3D'i seçin.
2D - araba sembolü ve harita görüntüsü tam
yukarıdan doğru açılarda görünür.
Ayarlar
2
Harita opsiyonları
3D2 - araba sembolü ve harita görüntüsü yandan/yukarıdan dolaylı olarak görünür.
Ekran, tüm harita alanını veya sol ve sağ yarıda
aynı harita görüntüsünü 2 ayrı ölçekte gösterebilir.
Çift harita modu göster + OK ve EXIT ile
kutuyu işaretleyerek seçin.
Yalnızca Harita yönü > Sürüş yönünde seçilmişse.
``
53
03 Yolculuğunuzu planlamak
Ayarlar
Çift harita modunda harita ölçeğini
ayarlayın
İki haritayı farklı harita ölçeklerinde görüntülemek için, bunlar tek tek ayarlanabilir:
03
işlem ekranın alt ve üst kısmındaki bilgi alanlarını bilgileriyle birlikte, örneğin yolcu bölmesi
sıcaklığını kaldırır.
Harita üzerinde POI
1. Harita görüntüsü modundan başlayın.
TUNE düğmesini sola ve sağa çevirin ekranın bir yarısında renkli bir çerçeve
çıkar.
bir harfle gösterilir, örn. "Kuzey" için N.
Sayfa 31'da pusula ile ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
4. OK düğmesine tekrar basın - tamamlandı,
ekranın yarısı "devre dışı bırakıldı".
Kuzey'i seçin.
• Harita görüntüsü, 2D veya 3D'i seçin.
Sağ harita ayarları
Sağ harita ayarları (Right map settings)
Sol harita için olanlarla aynı - bir önceki bölüme
bakın.
Haritayı tam ekran göster
Tam ekran harita göster (Show full-screen
map) + TAMAM üzerindeki imleç haritayı gösterge ekranının tümüne yayarak gösterir. Bu
54
Harita görüntüsü üzerinde görünmesini
istediğiniz pusula tipini seçin:
• Hiçbiri.
3. Ölçeği ayarlamak için, TUNE düğmesini
çevirin.
• Harita yönü, Sürüş yönünde veya
Pusula
Pusula (Compass)
• Grafik (Graphic)
• Tekst - pusula yönü (ekranın üst tarafında)
2. OK düğmesine basın - ekranın işaretli yarısı
artık "aktiftir".
Sol harita ayarları
Sol harita ayarları (Left map settings)
Olası POI'lar 72 sayfasında listelenmiştir.
Haritada özel hedef (POI on map)
Haritada ne kadar tesisin görüntüleneceği ile
ilgili istenen seçeneği işaretleyin:
• Hepsi (All) - tüm POI'lar görüntülenir.
• Hiçbiri - hiç POI görüntülenmez.
• Seçilmiş - Tüm POI'ların olduğu bir menü
ekrana gelir: Haritada görünmesini
istediğiniz POI'ları işaretleyin.
DİKKAT
Haritada pek çok sembole sahip bir POI
kategorisinin seçimi kaldırılır/kapatılırsa,
ekranda diğer kategorilerden gelen daha
çok POI gösterilebilir/görüntülenebilir.
Mevcut yolun adını göster
Güncel cadde isimlerini göster (Show
current road name) + OK üzerindeki imleç,
ekranın alt köşesinde aracın bulunduğu caddenin/yolun adını gösteren fonksiyonu işaretler.
03 Yolculuğunuzu planlamak
Ayarlar
Hız limitlerini göster
Yol işaretlerini tanımlama fonksiyonu (Road
Sign Information) bulunan araçlarda gösterge
panelinde sadece geçerli hız sınırı gösterilir harita görüntüsündeki hız sınırını gösterme
opsiyonu bu araçlarda mevcut değildir.
RSI hakkında daha fazla bilgi için aracın normal
kullanım kılavuzuna bakın.
03
Yol gösterme seçenekleri
Ses kılavuzu
Sesli rota yönlendirme (Voice guidance)
Hız sınırlamalarını göster (Show speed
limits) + OK üzerindeki imleç, ekranın sağ köşesinde mevcut hız sınırıyla bir trafik işareti gösteren fonksiyonu işaretler.
Sesli yardım istiyorsanız - Sesli rota
yönlendirme seçeneğini işaretleyin. 31. sayfada daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Yol İşaret Bilgisi bulunan araçlar - RSI
Ses çıkışı düzeyi
Ses çıkış şiddeti (Voice output volume)
Ayarlar
Rota yönlendirme opsiyonları
(Settings > Route guidance options)
Bu seçenek, Ses yardımının ses düzeyini ayarlamak için kullanılabilecek bir ses kontrolünü
ekrana getirir.
• TUNE düğmesini + OK kullanarak ayarlayın.
17. sayfada daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
``
55
03 Yolculuğunuzu planlamak
Ayarlar
Ses yardımında sokak isimleri3
Cadde isimleri sesli yardımda (Street names
03
Ekranda görünecek zamanı seçin:
Sistem bilgileri
• ETA (Estimated Time of Arrival) - tahmini
in voice guidance) + OK üzerindeki imleç,
cadde ve yolların telaffuzlarıyla tamamlanması
için mesafe ve yön hakkındaki sesli kılavuz bilgisini etkinleştiren fonksiyonu işaretler.
• RTA (Remaining Time of Arrival) - varışa
Turn-by-turn4 ile navigasyon
Kavşak haritasını diğer programda
görüntüle
varış zamanını gösterir
kadar kalan zamanı gösterir.
Navigasyon sistemi, ekran Radyo veya Telefon
gibi farklı bir program kaynağı gösterirken aynı
esnada arka planda çalışabilir.
Başka kaynakta kavşak harita göster +
(Always show intersection map) üzerindeki
imleç, diğer kaynaklar/programlar kullanımda
iken ekranın yarısında detaylı kavşak haritalarını da gösteren fonksiyonu işaretler - bkz
sayfa 31.
Ayarlar
Sistem bilgisi
(Settings > System information)
GPS bilgisi
My POI için Alarm
İmleç Turn-by-Turn Navigasyon + TAMAM
üzerinde, seyahat planındaki bir sonraki
manevranın ve kalan mesafenin gösterge
panelinde gösterilmesi anlamına gelen fonksiyonu işaretler.
Varış zamanı formatı
Varış zamanı formatı (Time of arrival format)
3
4
56
Belirli pazarlar ve diller.
Sadece "Dijital" gösterge panelli V40.
İmleç üzerinde MyPOI alarmı (My POI Alert) +
OK, araç bir My POI konumuna yaklaşırken ön
ayarlı bir uyarı sesini etkinleştiren fonksiyonu
işaretler - bkz sayfa 57.
GPS bilgisi (GPS information)
03 Yolculuğunuzu planlamak
Ayarlar
Ekran şunları gösterir:
• Alınmış uydular: (Number of received
satellites)
• Alınmış poz. (Received position)
• Harita ile kıyaslanmış poz. (Map
Harita yükleme durumu
Harita yükleniyor (Map loading progress)
Harita veritabanı güncellenirken, güncellemenin aşaması da burada gösterilir. 28 sayfada
daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
DİKKAT
•
Harita veritabanına POI dosyalarını
eklemek belli miktarda bilgisayar bilgisi
gerektirir!
•
POI dosyaları için dosya biçimi ve dosyaların İnternet'ten nasıl indirileceği ilgili
üretici/dağıtıcı tarafından belirlenir.
Sonuç olarak, POI dosyalarının İnternet'ten indirilmesine dair standartlaştırılmış bir süreç yoktur ve bu nedenle bu
kullanıcı el kitabı tam bir adım-adım
açıklama göstermemektedir.
matched position)
• Yükseklik: (Altitude)
• Mevcut pozisyonun coğrafi ismi.
İçe Aktar/My POI öğesini Düzenle
Harita versiyonu
•
03
Herhangi bir sorunuz olduğu takdirde,
bir Volvo satıcısına danışın.
POI dosyasının internet indirilme prensibini
göstermek için, aşağıdaki "Alışveriş Merkezi"
hayali şirketi basit bir örnektir ve kaydedilir:
Ayarlar
MyPOI veri al/düzenle
Harita versiyonu: (Map version)
(Settings > Import/Edit My POI)
Ekran şunları gösterir:
Pek çok şirket internet sayfalarında POI dosyaları sunar. Bu fonksiyonu kullanarak kullanıcı
Volvo'nun harita veritabanına diğer tedarikçilerin tesislerini ekleyebilir.
• Yazılım versiyonu: (Software version)
• Harita versiyonu: (Map version)
• Harita bölgesi: (Map market).
1. Şirketinin internetteki sayfasına gidin ve
POI dosyası ile birlikte konumunu arayın.
2. "gpx" biçimli bir POI dosyası seçin ve bilgisayara indirin - biçim mevcut değilse POI
dosyası indirdikten sonra gpx biçimine5
dönüştürülmelidir.
3. POI dosyasını "Department Store.gpx" bir
USB belleğine yükleyin.
4. Daha sonra USB taşınabilir belleğini aracın
USB yuvasına takın (tünel konsolunun kol
5
İnternet üzerinde ücretsiz dönüştürme programları mevcuttur.
57
03 Yolculuğunuzu planlamak
Ayarlar
dayaması/bölmesi altında) ve menü sistemindeki Ayarlar MyPOI veri al/
düzenle öğesine yerleştirin.
5. Al + OK öğesini seçin ve ekranda görünen
talimatları izleyin.
03
İçe aktarma tamamlandığında, yeni My POI
grubu "Alışveriş Merkezi" için bazı ayarlar yapılabilir:
• adı değiştirilebilir
• harita resmi My POI simgesi değiştirilebilir
(aktarılan POI dosyasında bir simge varsa
otomatik olarak varsayılan değer olur)
• 3 sesten biri seçilebilir (araç My POI simgesine yaklaştığında bir uyarı almak için bkz sayfa 56)
DİKKAT
Haritaya dahil etmek için izin verilebilen tip
bilgisi ulusal mevzuatta şart koşulmuştur.
Geçerli bilgiler için, bkz. www.volvocars.com/navi.
Harita veri tabanı, 100 My POI grubuyla veya
GPX 1.1 formatında 50 000 My POI konumuyla
tamamlanabilir.
DİKKAT
Tüm POI dosyaları varyantlarının internetten
indirilebilmesinin yanında, Volvo belirli
pazarlar için ek dosyalar sağlayabilir - olası
seçenekler hakkında daha fazla bilgi için
yerel Volvo satıcınızla iletişime geçin.
(Settings > Reset navigation settings)
Bu fonksiyon sistemi, varsayılan ayarlarına geri
getirir.
Ayarlar Navigasyon ayarları reset + OK
menü seçeneği, Tüm navigasyon ayarları
reset edilsin mi? (Reset all navigation
settings?), OK ile devam EXIT ile iptal
(Continue with OK – Cancel with EXIT) sorusu
olan bir ekran görüntüsü verir - ayarları varsayılan ayara geri döndürmek için OK tuşuna
basın veya EXIT ile değiştirin.
Tüm kullanıcı bilgilerini sil
• My POI simgesinin ekranda gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.
Tüm seçimler yapıldığında, tamamlamak için
Kaydet + OK öğesini seçin veya aktarmak/
düzenlemek üzere yeni bir POI grubu seçilebilir.
Navigasyon ayarlarını sıfırla
Eklenen tüm tesisler "My POI" başlığı altında
gruplanır.
Ayarlar
Tüm kullanıcı verilerini sil
(Settings > Delete all user data)
Ayarlar
58
Navigasyon ayarları reset
Ayarlar Tüm kullanıcı verilerini sil + OK
menü seçeneği, Tüm kullanıcıya özel
03 Yolculuğunuzu planlamak
Ayarlar
navigasyon verilerini silmek istiyor
musunuz? (Do you want to delete all
navigation user data?), OK ile devam EXIT ile
iptal (Confirm with OK – Cancel with EXIT)
sorusu olan bir ekran getirir - ayarları silmek
için, OK tuşuna basın veya EXIT ile değiştirin.
OK ile aşağıdaki ayarlar silinir:
•
•
•
•
•
03
tüm saklanan konumlar
Son 5 geçmişi
daha önceki istikametler
rotanın öğrenmesi
değiştirilmiş varsayılan ayarlar.
59
03 Yolculuğunuzu planlamak
Simülasyon
Demoyu başlat
03
Rota detayları
Demo başlat
(Route details > Start demo)
Seyahat programında belirtilen yolculuk,
burada gösterilir.
Sistem, seyahat programının belirtilmiş olan
istikametine seyahatin nasıl gerçekleştirileceğini gösterir.
Demo çalışmadan çıkmak için:
• Bir önceki menü seçeneği Demo başlat
Demo bitir olarak değişmiştir - Seçin +
OK.
DİKKAT
Gösterimin çalışması için bir hedefin belirlenmesi gerekir.
60
03 Yolculuğunuzu planlamak
03
61
62
G000000
Genel....................................................................................................... 64
Bilgileri okuma......................................................................................... 66
Trafik sorunlarının üstesinden gelme...................................................... 68
TRAFİK BİLGİSİ
04 Trafik bilgisi
Genel
Görüntüleme ve alma
Harita üzerindeki trafik sembolleri
Aktarılan trafik bilgileri daima alınır ve gösterilir
- herhangi bir istikamet verilmemiş olsa bile.
Sorunlu trafik
Trafik bilgilerinin nasıl sunulması gerektiği
Ayarlar, bkz sayfa 51'de ayarlanabilir ve
değiştirilebilir.
Her iki yönde de sorunlu trafik
Trafik bilgilerini gösterilmesi aynı zamanda
nasıl aktarıldığına da dayalıdır.
Uzunluk
İşaretleme rengi
DİKKAT
04
Trafik bilgileri tüm bölgeler/ülkelerde mevcut değildir.
Trafik bilgilerinin aktarım alanları sürekli artmaktadır.
Trafik mesajı/sorunları sembolü.
Seyahat programı üzerinde en az bir trafik
mesajı olduğunda, haritanın üst sol köşesinde
bir TMC sembolü1 görünür.
Trafik sorunları arasında gezinmek ve tam
konumunu yapısını görmek için kaydırma
fonksiyonu (bkz sayfa 33) kullanılabilir.
Okların, çizgilerin ve çerçevelerin renkleri, sorunun büyüklüğünü gösterir:
Siyah
Kapalı yol
Kırmızı
Durgun trafik
Turuncu
Yavaş trafik
Sarı
Genel bilgiler
Haritadaki nokta
Trafik sorunları oklar, çizgiler ve çerçeveler ile
işaretlenir:
1
2
64
Traffic Message Channel
Farklı pazarlar/ülkeler için harita simgeleri farklıdır.
Trafik sorununun tipi
Burada gösterilenler, trafikteki farklı aksamalara işaret eden harita simgesi2 örnekleridir:
04 Trafik bilgisi
Genel
Uzunluk
Kaza
Ek şerit
Sapma
Bilgi
04
Dar yol
Park bilgileri
Tıkanıklık
Belirli trafik mesajları trafik engelinin uzunluğu
hakkında bilgi de içerir.
5 km.ye kadar olan tüm ölçeklerde - trafik
mesajı sembolü hariç, etkilenen rota boyunca,
yön okuyla aynı renkte bir çizgi gösterilir. Çizginin uzunluğu trafik sorununun uzunluğuna
(mesafe) tekabül eder.
Trafik bilgisi için alan boyutu
Koşu alanı
Haritanın ölçeği ne kadar trafik bilgisi gösterileceğini belirler - ekranda daha büyük harita
alanı gösterildikçe daha fazla bilgi sağlanır.
Kaygan yol
Diğer tehlikeler
Kapalı yol
65
04 Trafik bilgisi
Bilgileri okuma
04
Mesaj
Trafik bilgisi
Oklarla seçilmiş trafik sorunları ve bunların
büyüklüğü ile ilgili örnekler.
Ana menü.
Bir trafik sorununu üzerine artı işaretleri
yerleştirildiğinde (yolda boyunca bir
okla gösterilir), harita üzerinde bir trafik
karmaşası sembolü (örn; kaygan yol) ile yanıp
sönen bir çerçeve göreceksiniz.
Trafik bilgisi (Traffic information)
Trafik mesajını oku
1. Artı işaretini, bilgi almak istediğiniz trafik
olayının üzerine götürün (etkilenen yol
bölümüne paralel, renkli çizgi/ok) - haritada
çerçeveli bir yol işareti yanıp sönmeye başlar.
2. OK tuşuna basın - bunu takiben, şöyle bir
bilgi görüntülenecektir:
Sembolün trafik bilgilerinden faydalanmak için:
• OK tuşuna basın ve Trafik bilgisi + OK
seçeneğini seçin.
Trafik mesajlarını oku (Read traffic message)
İmleç Trafik mesajlarını oku + OK üzerindeyken, aşağıdaki görüntü ekrana gelir:
66
Trafik sorunu konusundaki detaylı bilgi sembolle bağlantılıdır ve bu bilgi mevcut olduğu
sürece, aşağıdakiler de görüntülenir:
04 Trafik bilgisi
Bilgileri okuma
• süre
• Hızı sınırlandırması, araç genişliği ve yüksekliği
• etkilenen yollar.
Artı işareti çerçevesinde birden fazla trafik
sorunu varsa, bu durumda OK tuşuna bir kez
basıldıktan sonra, artı işaretinin merkezine en
yakın trafik sorunu önce görüntülenir.
Ekranın üst bölümünde, örn; "2/5" görüntülenebilir, bu o andaki bilginin artı işaretindeki toplam 5 mesajın ikincisi olduğu anlamına gelir OK tuşuna kısaca basılarak, kalan mesajlar
arasında gezinilebilir.
04
• EXIT tuşunu kullanarak, harita görüntüsüne dönün.
67
04 Trafik bilgisi
Trafik sorunlarının üstesinden gelme
Trafik sorunlarından kaçınmak için
İleride trafik sorunu var
Rotada trafik olayları (Traffic events along
route)
1. Kaçınılacak trafik engelini seçin/vurgulayın
+ OK - trafik sorunu işaretlenir.
Bu bir önceki bölümdekiyle aynı menü
çubuğudur, ancak seyahat programı etkinleştirilmiştir. şimdi menü çubuğu Rotada trafik
olayları gösterir. Burada, sistemin farklı bir yol
kullanarak trafik sorunu olan yeri atlaması
sağlanabilir.
2. Birden fazla engelden kaçınılması gerekiyorsa - bunları da işaretleyin. Maksimum
15 adet seçilebilir.
Rota üzerindeki trafik sorunlarını listelemek
için, seçilen menü çubuğu üzerinde OK tuşuna
basın:
04
3. Daha sonra, Yeni rota hesapla (Calculate
new route) + OK seçin.
Bundan sonra sistem, işaretlenen trafik sorunlarını atlayacak bir rota hesaplar.
Listelenmiş bir trafik sorunu hakkında detaylı
bilgi almak için:
• Bir trafik sorununu seçin/vurgulayın +
Seyahat programı eklenmeden menü çubuğu 2.
# INFO - trafik sorunu hakkındaki bilgiler
görüntülenir.
Trafik olayları mevcut (Traffic events ahead)
Mevcut trafik sorunlarını görüntülemek için,
Trafik olayları mevcut üzerinde OK
düğmesine basın.
Kaçınılmış trafik sorunları
Rota üzerinde trafik sorunları
Seyahat programı rotasının üzerinde 1 aksama ile
devam edin.
Sürücü, sistemin farklı bir rota belirlemesine
izin vererek, trafik sorunlarından kaçınabilir. Şu
şekilde devam edin:
Önlenmiş trafik olayları (Avoided traffic
events)
Seyahat programı eklenerek menü çubuğu 2.
68
04 Trafik bilgisi
Trafik sorunlarının üstesinden gelme
Bir önceki bölümdeki işaretlenmiş trafik sorunları burada listelenir.
Detaylı bilgiler - EXIT tuşunu kullanarak menüye
dönün.
1 düzenlenebilir trafik sorunuyla listeleyin.
Aşağıdakiler gerçekleştirilebilir:
• Hepsini sil (Clear all) - tüm trafik sorunla-
04
• EXIT ile harita görüntüsüne dönün veya
Yeni rota hesapla (Calculate new route) +
OK seçin - seyahat programı yapılan
değişikliklere göre ayarlanır.
rının işaretini kaldırır.
• Trafik sorunlarından birini seçin/vurgulayın
+ OK - trafik sorununun işareti kaldırılır.
• Trafik sorunlarından birini seçin/vurgulayın
+ # INFO - ekranda harita görüntüsüyle birlikte ayrıntılı bilgiler görüntülenir, bir sonraki
sayfadaki örneğe bakın.
69
Tesisler.................................................................................................... 72
70
HARİTA ÜZERİNDEKİ SEMBOLLER
05 Harita üzerindeki semboller
Tesisler
Haritada hangi POI'ların gösterileceğini seçin
veya Hepsi ya da Hiçbiri öğelerinin gösterilmesini seçin - bkz sayfa 54.
DİKKAT
Volvo yetkili satıcısı
•
Bir tesis sembolü veya tesis sayısı, farklı
ülkeler arasında değişiklik gösterebilir.
Otopark
•
Harita verilerinin güncellenmesi ile birlikte yeni semboller görünüp diğerleri
kaybolabilir - menü sisteminde Ayarlar
altında ilgili harita sistemi için tüm tesis
sembollerinde dolaşmak mümkündür.
Burada gösterilen sembol örnekleri farklı tesisler içindir - sosyal işlevlerine göre gruplanmışlardır:
Kapalı otopark
Park yeri, büyük araçlar
Turizm danışma bürosu
Ören yeri
Önceden işaretli tesisler haritada gösterilecektir.
05
Ayarlar Harita opsiyonları
özel hedef Seçilmiş
Benzin istasyonu
Turistik atraksiyon
CNG'li (biyogaz) benzin istasyonu
Buz pateni
LPG'li benzin istasyonu
Spor tesisi
Araç yıkama
Jimnastik tesisi
Araç atölyesi
Kayak tesisi
Araba kiralama
Sinema
Motorsport tesisi
Lunapark
Haritada
(Settings > Map options > POI on map >
Selected)
Şu şekilde devam edin:
• TUNE düğmesi ile tesisi seçin/işaretleyin OK öğesini kullanarak işaret ekleyin/işareti
kaldırın ve EXIT ile çıkın.
Harita görüntüsünün okunmasını zorlaştırmaktan kaçınmak için aynı anda ekranda görüntülenebilen tesis sayısı sınırlanmıştır - bir alanı
yakınlaştırma birden fazla tesisin görünmesine
olanak sağlar.
72
05 Harita üzerindeki semboller
Tesisler
Hayvan parkı
Dinlenme odası
Opera
Kamp yeri
Şehir merkezi
Şehir merkezi
Karakol
Tiyatro
Otel
Bar
İtfaiye binası
Gece kulübü
Konferans tesisi
Restoran
Sergi alanı
Tren istasyonu
Restoran
Kütüphane
Hastane
Banliyö tren istasyonu
Eczane
Restoran, Çin
Havaalanı
Restoran, deniz ürünü
Otobüs durağı
Fastfood
Feribot
Postane
Kafeterya
Marina
Çocuk yuvası
Marina
Okul
Banka
05
ATM
Alışveriş Merkezi
Belediye binası
Kuru temizlemeci
Resmi daire
Üniversite
Büfe
Üniversite
Kuaför
73
Sık sorulan sorular.................................................................................. 76
EULA - Lisans sözleşmesi....................................................................... 78
Telif hakkı................................................................................................ 80
74
SORULAR VE CEVAPLAR
06 Sorular ve cevaplar
Sık sorulan sorular
Aracın harita üzerindeki konumu yanlış
Navigasyon sistemi, yaklaşık 20 metrelik bir
hassasiyette aracın konumunu gösterir.
Birbirine paralel uzan yollarda, kıvrımlı yollarda,
çok katmanlı yollarda ve herhangi belirgin
dönüş olmaksızın uzun mesafe sürüşün ardından hata şansı çok yüksektir.
06
Harita görüntüsü gerçek durumla
uyuşmuyor
Araç, örneğin; feribot veya trenle ya da GPS
sinyalini alımına sekte vurabilecek herhangi bir
şekilde nakledildiyse, aracın konumunun doğru
şekilde hesaplanması 5 dakikaya kadar sürebilir.
Yol ağının sürekli genişletilmesi ve yeniden inşa
edilmesi, sürekli yeni trafik kurallarının ortaya
çıkması, vs. gibi faktörler nedeniyle, harita veritabanı her zaman eksiksiz değildir.
Aracın akü bağlantısı kesildikten sonra
aracın harita üzerindeki konumu yanlış
Yüksek dağlar, binalar, tüneller, viyadükler, alt/
üst geçitler vb. de GPS sinyallerinin alımında
olumsuz etkiye sahiptir, bu aracın konumun
hespalanmasındaki hassaslığın düşmesi anlamına gelir.
GPS anteninden güç kesildiyse, GPS sinyallerinin doğru şekilde alınması ve aracın konumunun hesaplanması 5 dakika alabilir.
Sistem her zaman ne hızlı/en kısa rotayı
hesaplamıyor
Lastik değişiminin ardından ekranda araç
sembolü kararsız davranıyor
Rota hesaplanırken, mesafe, yolun genişliği,
yolun tipi, sağa veya sola dönüşlerin sayısı,
dolambaçlı yollar vb. en iyi teorik rotayı bulmak
için hep birlikte hesaba katılırlar. Bölge hakkındaki bilgi ve tecrübeye dayalı olarak daha
verimli bir rota seçimi yapılabilir.
GPS alıcısına ek olarak, aracın hız sensörü ve
gayro pusula aracın geçerli konumunu ve seyahat yönünü hesaplamada yardımcı olurlar.
Yedek lastiği taktıktan sonra veya yaz lastiklerinden kış lastiklerine geçildiğinde, sistemin
yeni tekerleklerin boyutlarını "öğrenmesi" gerekir.
Sistem engellemeyi seçtiğim halde paralı
yolları, otobanları ve feribotları kullanıyor
Teknik nedenlerle, uzun mesafede uzanan bir
rota hesaplarken sadece daha geniş yolları kullanabilmektedir.
Paralı yollardan ve otobanlardan kaçınmayı
seçtiyseniz, mümkün olduğunca geniş şekilde
kullanılmalarından kaçınılır ve sadece bir başka
mantıklı alternatifi yoksa kullanılırlar.
76
Aracın harita üzerindeki konumu nakliye
sonrası hatalı
Sistemin optimum bir şekilde çalışması için,
sürüş sırasında, uygun bir konumda, aracın
direksiyonunun birkaç kez tam kilitli pozisyona
kadar döndürülmesi önerilir.
Harita sürekli geliştirilmekte ve güncellenmektedir - bir Volvo satıcısı bum konuda daha fazla
bilgi sağlayabilir.
Haritalar vb. hakkında daha fazla bilgi için
ayrıca www.volvocars.com/navi adresine de
bakın.
Zaman zaman haritanın ölçeği değişiyor
Belirli bölgelerde ayrıntılı harita bilgisi yoktur.
Ardından sistem otomatik olarak büyütme
derecesini değiştirir.
Beklenen menü seçeneği eksik
Yapılan ayarları kontrol edin. Orijinal ayarları
geri yüklemek için Navigasyon ayarları reset
seçeneğini seçin.
Bu işe yaramazsa, Tüm kullanıcı verilerini sil
seçeneğini seçin.
Ekrandaki araç sembolü ileri atlar veya
döner
Sistem sürüşe başlamadan önce aracın konumunu ve hareketini algılayabilmek için birkaç
saniyeye ihtiyaç duyabilir.
06 Sorular ve cevaplar
Sık sorulan sorular
Sistemi ve motoru kapatın. Tekrar çalıştırın
fakat sürüşe başlamadan önce bir süre hareketsiz bekleyin.
Uzun bir yolculuğa çıkacağım, ancak
geçmek istediğimi şehirler için belirli bir
rota belirtmek istemiyorum - nasıl
basitçe bir seyahat programı
oluşturabilirim?
Artı imlecini kullanarak varış istikametini
doğrudan harita üzerinde belirleyin. Ara istikametlere doğru sürüş yapmakta olsanız bile sistem otomatik olarak son varış istikametine
doğru size kılavuzluk etmeye başlar.
Harita bilgilerim güncel değil
Harita verilerinin güncellenmesiyle ilgili olarak
size en yakın Volvo Satıcısıyla temas kurun.
Ayrıca bkz www.volvocars.com/navi
Hangi harita versiyonunun kullanıldığını
kolayca nasıl kontrol edebilirim?
06
Diskin versiyonu ve coğrafi alanı ile ilgili bilgiler
için, Ayarlar Sistem bilgisi Harita
versiyonu: bölümüne bakın.
77
06 Sorular ve cevaplar
EULA - Lisans sözleşmesi
06
Kullanıcıya not
LİSANS VERME
LÜTFEN NAVTEQ VERİTABANINI KULLANMADAN ÖNCE BU SON KULLANICI LİSANS
SÖZLEŞMESİNİ OKUYUN.
NAVTEQ size Veritabanını kişisel ve varsa işinizde dahili işlemlerde kullanmanız için özel
olmayan bir lisans verir. Bu lisans alt lisanslar
verme yetkisini içermez.
BU, SİZİNLE AVTEQ EUROPE B.V. ARASINDA
NAVTEQ TARAFINDAN YAYINLANAN İLGİLİ
BİLGİSAYAR YAZILIMI, MEDYA VE AÇIKLAYICI YAZILI BELGELER (BİRLİKTE "VERİTABANI") DAHİL SİZİN NAVTEQ DOLAŞABİLİR
HARİTA VERİTABANI KOPYANIZ İÇİN BİR
LİSANS SÖZLEŞMESİDİR - BİR SATIŞ SÖZLEŞMESİ DEĞİLDİR. VERİTABANINI KULLANARAK BU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİN TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARINI
KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ (SÖZLEŞME).
BU SÖZLEŞMENİN HÜKÜM VE KOŞULLARINI
KABUL ETMİYORSANIZ DERHAL VERİTABANINI TÜM DİĞER BERABERİNDEKİ
ÖĞELERLE BİRLİKTE TEDARİKÇİNİZE GERİ
GÖNDERİN.
SAHİPLİK
Buradaki Veritabanı ve telif hakları ve fikri mülkiyet hakları veya komşu hakların sahibi NAVTEQ ve lisansörleridir. Veritabanının bulunduğu
medyanın sahipliği, bu sözleşme veya hangi
malların size sağlandığını gösteren benzeri
sözleşmelere uygun şekilde tüm gerekli miktarı
NAVTEQ ve/veya tedarikçinize ödeyene kadar
NAVTEQ ve/veya tedarikçiniz tarafından elde
tutulur.
78
KULLANIMDA OLAN
SINIRLANDIRMALAR
Veritabanın oluşturulduğu belirli bir sistemde
kullanımı kısıtlanmıştır. Zorunlu kanunlarla
(örneğin Avrupa Yazılım Direktifi (91/250) ve
Veritabanı Direktifi (96/9)) izin verilenler haricinde, Veritabanın içeriğini çıkartamaz veya
içeriğin mevcut kısımlarını yeniden kullanamazsınız veya Veritabanın herhangi bir kısmını yeniden üretemez, kopyalayamaz, değiştiremez,
uyarlayamaz, tercüme edemez, parçalarına
ayıramaz, kaynak koduna dönüştüremez, ters
mühendisliğe tabi tutamazsınız. Avrupa Yazılım
Direktifinde (buna dayalı ulusal yasalar) kastedilen birlikte ilerlik bilgilerini edinmek isterseniz,
masraflar dahil olmak üzere NAVTEQ tarafından belirlenecek makul koşullar çerçevesinde
söz konusu bilgilerin sağlanması için uygun
NAVTEQ fırsatlarından faydalanma hakkına
sahip olacaksınız.
LİSANSIN AKTARIMI
Oluşturulduğu sisteme yüklendiği veya Veritabanının herhangi bir kopyasını saklamadığınız
ve tranfer olunanın bu Anlaşmanın tüm hüküm
ve koşullarını kabul ettiği ve bunu NAVTEQ'e
gönderdiği yazıda onayladığı durumlar dışında
Veritabanını üçüncü taraflara aktaramazsınız.
Sadece çoklu disk setleri aktarılabilir veya
NAVTEQ tarafından sağlanan komple bir disk
olarak satılabilirler bu nedenle alt set yoktur.
SINIRLI GARANTİ
NAVTEQ aşağıda verilen uyarılara bağlı olarak,
Veritabanı kopyanızı edinmenizin ardından
geçecek 12 aylık süre zarfında, Veritabanının
çoğunlukla edindiğiniz tarihte mevcut olan
NAVTEQ Hassaslık ve Bütünlük kriteri ile
uyumlu bir şekilde çalışacağını garanti eder, bu
kriterler talep etmeniz dahilinde NAVTEQ üzerinden edinilebilir. Veritabanı bu sınırlı garanti
ile uyumlu bir şekilde çalışmazsa, NAVTEQ
uygun olmayan Veritabanınızın onarımı veya
değiştirilmesi için makul çabayı gösterecektir.
Bu çabalar Veritabanı performansının işbu belgedeki garantilerle uyumlu şekilde çalışmasını
sağlamazsa, Veritabanına ödediğiniz ücretin
makul bir bölümünü geri alma ve bu Sözleşmeyi feshetme seçeneğine sahip olacaksınız.
NAVTEQ'in tüm yükümlülüğü ve NAVTEQ'e
karşı çare arabileyeceğiniz tek durum budur.
Bu bölümde açık bir şekilde belirtilmedikçe,
NAVTEQ ne Veritabanının doğruluğu, hassaslığı, güvenilirliği açısından kullanımın
sonuçlarının kullanımımı ile ilgili fikir beyan
etmeyi garanti etmez. NAVTEQ Veritabanının
hatasız bir şekilde çalışacağını garanti etmez.
NAVTEQ, tedarikçiniz veya herhangi bir başka-
06 Sorular ve cevaplar
EULA - Lisans sözleşmesi
sının sözlü veya yazılı bilgi veya tavsiyesi herhangi bir garanti oluşturmaz veya anlatılan
sınırlı garantinin kapsamını değiştirmez. Bu
Sözleşmenin ortaya koyduğu sınırlı garanti,
gizli kusurlara karşı yasal garanti altında sahip
olabileceğiniz kanuni hakları etkilemez veya
zarar vermez.
Veritabanını doğrudan NAVTEQ'den almadıysanız, Veritabanını aldığınız kişiye karşı bu
anlaşma ile NAVTEQ tarafından garanti edilen
haklara ek olarak bağlı bulunduğunuz yetkili
yargı organı kanunları uyarınca ek kanuni haklara sahip olabilirsiniz. Yukarıdaki NAVTEQ
garantisi bu gibi kanuni hakları etkilemez ve bu
sözleşmede verilen garanti haklarına ek olarak
bu haklarınızı da arayabilirsiniz.
SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
Veritabanı ücreti, Veritabanını kullanma biçiminizle bağlantılı olarak, dolaylı veya doğrudan
ortaya çıkabilecek hasar riskinin üstlenilmesi ile
ilgili herhangi bir bedeli içermez. Bu bağlamda,
NAVTEQ, herhangi bir fiili durum, sözleşme
veya haksız fiil ya da garanti temelinde, Veritabanını kullanmanız nedeniyle sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın maruz kaldığı kar, veri
veya menfaat kaybını içeren ancak bunlarla
sınırlı olmayan tüm sonuç olarak meydana
gelen veya dolaylı zararlardan, NAVTEQ bu tür
zararlar hakkında önceden bilgilendirilmiş olsa
dahi hiçbir duruma sorumlu tutulamaz. Her-
hangi bir durumda NAVTEQ'in doğrudan
hasarlar için yükümlülüğü Veritabanı kopyanızın fiyatı ile sınırlıdır.
BU SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN SINIRLI
GARANTİ VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI, VERİTABANINI İŞLERİN AKIŞI
DIŞINDA BİR ŞEKŞLDE EDİNDİĞİNİZDE
ORTAYA ÇIKAN KANUNİ HAKLARINIZI ETKİLEMEZ VEYA HALEL GETİRMEZ.
diğer durumlarda, Veritabanını edindiğiniz yerdeki yetki alanı belirlenemiyorsa Hollanda
kanunları geçerli olacaktır. Bu sözleşmeden
doğan veya sözleşmeyle ilgili herhangi bir ihtilaf
söz konusu olduğunda Yargılama yetkisine
Veritabanını edindiğiniz anda ikamet ettiğiniz
bölgedeki yetkili mahkeme sahiptir, Bu durum
NAVTEQ'in şu anda ikamet ettiğiniz bölgede
dava açma hakkına halel getirmez.
UYARILAR
Veritabanı, yanlış sonuçlar ortaya çıkmasına
neden olacak, zamanın geçmesi, koşulların,
kullanılan kaynakların ve yoğun coğrafi verilerin
toplanmasında kullanılan işlemlerin değişmesi
gibi nedenlerle hatalı veya tamamlanmamış bilgiler içerebilir. Veritabanı -karşılıklı- komşuluk
güvenliği; kanuni zorlama; acil yardım; inşaat
çalışması; yol veya şerit renkleri; araç veya hız
sınırlandırmaları; yol yokuş veya eğimi; köprü
yüksekliği, ağırlığı veya diğer sınırlar; yol vey
trafik durumu; özel olaylar; trafik tıkanıklığı veya
seyahat süresi gibi bilgileri içermez veya yansıtmaz.
06
GEÇERLİ KANUNLAR
Bu sözleşme Veritabanını edindiğiniz tarihte
ikamet ettiğiniz yerin yetki bölgesindeki kanunlarca idare edilecektir. Şu anda Avrupa Birliği
ve İsviçre dışında ikamet ediyorsanız, Veritabanını edindiğiniz Avrupa Birliği veya İsviçre
yetki alanındaki kanunlar uygulanacaktır. Tüm
79
06 Sorular ve cevaplar
Telif hakkı
Avusturya
Portekiz
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Kaynak: IgeoE - Portugal.
Fransa
İspanya
Información geográfica propiedad del CNIG.
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
İsveç
Almanya
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
İsviçre
İngiltere
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© Based upon Crown Copyright material.
Yunanistan
Copyright Geomatics Ltd.
DİKKAT
Avustralya bu sözleşme kapsamında
değildir, özel bilgilere bakınız.
Macaristan
06
Telif Hakkı © 2003; Top-Map Ltd.
© 2005 - 2012 NAVTEQ Tüm hakları saklıdır.
İtalya
Denso
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Norveç
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority.
Polonya
© EuroGeographics.
80
İşbu belgeyle, DENSO CORPORATION, bu DN-NS-020'nin, Yönerge
1999/5/EC'nin gerekli koşulları ve diğer
uygun hükümleri ile uyum içinde olduğunu
beyan eder.
06 Sorular ve cevaplar
06
81
07 Alfabetik İndeks
A
D
H
Açık/Kapalı................................................. 14
Dolaşma..................................................... 33
Adres
giriş....................................................... 40
Dönüş seyahati.......................................... 45
Hakkında
harita diskindeki bilgiler........................ 57
Akustik sinyal
kayıtlı konum......................................... 44
Kayıtlı konum........................................ 44
Ana ünite
yer......................................................... 17
Anten
yer......................................................... 17
DVD disk
değiştiriliyor.......................................... 28
dikkat.................................................... 29
Harita
nokta..................................................... 45
Harita alanları............................................. 28
Haritada bulunulan konum......................... 50
E
Haritada gezinme....................................... 33
Haritadaki Tesisler..................................... 54
Ek bilgiler................................................... 20
Haritada trafik sembolleri........................... 64
El kitabındaki değişiklikler.......................... 13
Harita görüntüsü........................................ 30
Ara nokta................................................... 48
F
Harita modu............................................... 14
Artı gösterge.............................................. 33
Fabrika ayarları.......................................... 14
Harita seçenekleri...................................... 53
Arama
haritada bir nokta ile............................. 45
posta kodu............................................ 46
Harita görünümü........................................ 53
Harita rengi................................................ 53
Harita versiyonu......................................... 57
07
B
G
Başlangıç noktasına dön........................... 45
GPS alıcısı.................................................. 17
Bir konumu kaydet..................................... 43
GPS bilgileri............................................... 56
Bir konumu sakla....................................... 43
Güzergah seçenekleri.......................... 52, 55
Bir seyahat programı girin.......................... 47
Hoparlörler
yer......................................................... 18
İ
İngilizce metin köşeli parantez içinde........ 12
İngilizce metinli köşeli parantezler............. 12
82
07 Alfabetik İndeks
İşlevler
tuş takımı ve uzaktan kumanda............ 20
Kılavuzu başlat........................................... 47
Komponent yerleştirme, genel bakış......... 16
Kullanıcı bilgilerini sil.................................. 58
I
IR alıcı ve uzaktan kumanda...................... 20
K
Kaçının
feribotlar................................................ 52
otobanlar............................................... 52
ücretli yollar.......................................... 52
Kavşak....................................................... 40
Kayıtlı konumlar......................................... 43
L
Lisans kodu............................................... 28
P
M
Pil
Menüler/işlevler.......................................... 34
Posta kodu
arama.................................................... 46
Parça yerlerine genel bakış........................ 16
Mola rotası kılavuzu................................... 33
N
Navigasyon ayarlarını sıfırla....................... 58
R
RSI - Yol İşaret Bilgisi................................ 55
07
O
Kılavuz....................................................... 47
hızlı kılavuz.............................................. 8
Ok tuşları.................................................... 20
Kılavuzluk seçenekleri................................ 51
uzaktan kumanda................................. 20
Pusula........................................................ 31
Kayıtlı varış yerleri...................................... 45
Kılavuzda tanımlanan arama yolları........... 12
Ölçek
değişim........................................... 45, 65
Örnek gösterim.......................................... 60
Kapsam...................................................... 65
Kayıtlı konum
Akustik sinyal........................................ 44
bilgi ekle................................................ 44
Ö
Otomatik bildirim....................................... 51
Otomobil nakliyesi..................................... 76
S
Semboller
tesisler.................................................. 72
Ses kontrolü............................................... 22
83
07 Alfabetik İndeks
Sesli kılavuz............................................... 31
Sesli komutlar (Ses kontrolü)..................... 22
Sesli mesaj için ses seviyesi kumandası. . . 17
Seyahat programında bir sonraki varış yeri 48
Tuş takımı
yer......................................................... 17
TV ekranı
dikkat.................................................... 29
Seyahat programını sil............................... 48
Simülasyon................................................ 60
Sistem ayarları........................................... 14
Sistem seçenekleri..................................... 56
Uzaklık birimi
ETA....................................................... 56
RTA....................................................... 56
T
V
temel işlevler.............................................. 19
Varış yeri
ayar....................................................... 40
Sistem başlatılıyor........................................ 8
Tesisler
Semboller.............................................. 72
07
Varış yeri belirle.......................................... 40
TMS alıcısı................................................. 17
Varış yerleri olarak tesisler......................... 41
trafik bilgileri
aktarım.................................................. 64
Varsayılan ayarlar....................................... 14
Trafik bilgileri........................................ 17, 51
Trafik bilgileri için ölçeği değiştir................ 65
Trafik bilgileri seçimi.................................. 51
Trafik mesajını oku............................... 51, 66
tuş takımı................................................... 20
84
U
Varsayılan ayarlara dön.............................. 58
Y
Yol işaret bilgileri........................................ 55
Yolları uzatmaktan kaçının......................... 48
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 5VSLJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising