Volvo S60 2020 Late Sensus Navigation

Volvo S60 2020 Late Sensus Navigation
S E NS U S NAV IG AT IO N
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation uydu tabanlı bir trafik bilgileri ve rota navigasyon
sistemidir.
Ürünümüzü daha da geliştirmek için sürekli yeni çalışmalar yapılmaktadır. Modifikasyonlar ekteki bu bilgilerin, tanımların ve resimle-
rin araçtaki ekipmanlardan farklı olabileceği anlamına gelir. Önceden
bildirimde bulunmadan değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız.
İÇİNDEKİLER
NAVİGASYON
2
ALFABETİK İNDEKS
Seyahat planını düzenle veya sil
20
Bir alternatif rotayı görüntüleme
20
Bir rota boyunca POI'leri(ilgi çekici
noktaları)göstermek
20
6
Seyahat planında rehber noktalarını göstermek
21
Navigasyon sistemini* etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak
4
Navigasyon sistemindeki* semboller ve düğmeler
5
Navigasyon sistemindeki bilgi kartı*
6
Orta ekranda navigasyon sistemi*
Sürücü ekranında navigasyon sistemi*
8
Harita üzerindeki trafik aksaklıkları
21
Sürücü gösterge ekranındaki navigasyon sistemini* etkinleştirme ve
devre dışı bırakma
9
Rota boyunca trafik sıkışıklıklarını
göstermek
22
Baş üstü ekranındaki* Navigasyon
sistemi*
9
Navigasyon sisteminde bir sapak
seçin*
23
Navigasyon sistemini* ses tanıma
ile kontrol edin
9
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri
23
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgilerinin
devreye sokulması ve devre dışı
bırakılması
24
Navigasyon sistemi ayarları*
25
Navigasyon sistemi sesle
kumanda için komut listesi*
12
Doğrudan harita üzerinde ara varış
noktası tanımlama
13
Bir adresle varış noktası tanımlama
14
Serbest metinle aramayla varış
noktası tanımlama
15
İlgi çekici nokta ile varış noktasını
belirleme
Harita ayarları
25
Rota ve yol navigasyonu ayarları
26
Trafik ayarları
27
Harita güncellemeleri
27
16
Haritaları bir bilgisayar veya USB
yoluyla güncellemek
29
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile
varış noktası tanımlama
17
Haritaları çevrimiçi bir araç üzerinden güncelleyin
31
Send to Car ile varış noktası belirleme
18
19
Navigasyon sistemi ile ilgili sıkça
sorulan sorular*
32
Seyahat programı
Seyahat planını göster
19
Navigasyon lisans sözleşmesi*
34
Alfabetik İndeks
37
NAVİGASYON
NAVİGASYON
Navigasyon sistemini*
etkinleştirmek ve devre dışı
bırakmak
Navigasyon sistemi, sürücü kapısı açıldığında
otomatik olarak devreye girer ve yalnızca
sürücü arabayı terk edip kilitlediğinde devre
dışı bırakılır.
Navigasyon etkinleştirme
Orta ekranda ana görünümde üst görünüme
(1) dokunarak harita görüntüsünü gösterin.
Orta ekran navigasyon sistemi döşemesini
göstermiyorsa - ana sayfa düğmesine (2) bir
kere kısaca basın ve navigasyon sistemi (1)
döşemesine dokunun.
Bundan sonra, mevcut alanın bir haritası gösterilir, burada araç mavi bir üçgenle belirtilir.
Tüm orta ekran boyunca
harita görünümünü göstermek için bu sembole basın.
UYARI
DİKKAT
Navigasyon sistemi, motor durdurulmuş
haldeyken de kullanılabilir. Akü seviyesi çok
düştüğünde sistem kapanır.
İlgili bilgiler
•
•
Orta ekranda navigasyon sistemi* (s. 6)
Sürücü ekranında navigasyon sistemi*
(s. 8)
•
Baş üstü ekranındaki* Navigasyon sistemi*
(s. 9)
•
Navigasyon sistemini* ses tanıma ile kontrol edin (s. 9)
•
Navigasyon sistemindeki* semboller ve
düğmeler (s. 5)
Aşağıdaki gözetin.
•
Tüm dikkatinizi yola verin ve yalnızca
sürüşe odaklanın.
•
Bütün geçerli trafik kurallarına uyun ve
aracı sağduyulu kullanın.
•
Hava koşullarına veya bazı dönemlerdeki yol koşullarına bağlı olarak, bazı
tavsiyeler daha az güvenilir olabilir.
Navigasyonu devre dışı bırakma
Navigasyon sistemi döşemesi
Ana sayfa düğmesi
4
Navigasyon sistemi kapatılamaz, daima arka
planda çalışır - sadece sürücü araçtan çıkıp
aracı kilitlediğinde kapanır.
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
Navigasyon sistemindeki*
semboller ve düğmeler
Harita üzerindeki semboller ve düğmeler
Sesli yönlendirme geçici olarak Açık/
Kapalı
Orta ekrandaki harita, çeşitli yollar hakkında
bilgi ve renkleri, ayrıca aracın çevresindeki
alanı ve güzergahı gösterir. Farklı ayarlar için
farklı düğmelere sahip bir alet çubuğu soldadır.
varış zamanı/kalan seyahat süresi
Seyahat planının yönlendirme noktalarını
içeren listeyi gösterir
Varış yerine olan mesafe
Varış noktaları/ara varış noktaları tanımlama
Pusula kuzey ve seyahat yönü yukarıda
arasında değişir
Kılavuzu iptal eder
Çalıştırma
Seyahat planındaki ilgi çekici noktaların
(POI1) ve trafik bilgilerinin listesini gösterir
Varış noktası/nihai varış noktası
Sonraki işlem
Harita görünümünü 2D ve 3D arasında
değiştirir
Seyahat planı ve Alternatif rota
Haritayı, aracı takip edecek şekilde sıfırlar
Varış noktası/nihai varış noktası
İlgi çekici nokta (POI1)
Trafik bilgisi
Harita görüntüsünü simge düzeyine küçültür (genişletilmiş görünüm) veya maksimum düzeye (tam ekran) çıkarır
Araç planlı yolda
Aletler alanını küçültür
İlgili bilgiler
•
Navigasyon sistemindeki bilgi kartı*
(s. 6)
•
Harita üzerindeki trafik aksaklıkları
(s. 21)
•
•
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (s. 23)
Rota boyunca trafik sıkışıklıklarını göstermek (s. 22)
Mevut sesli yönlendirmeyi tekrarla
Aletler alanını küçültür
Alternatif yolu hesapla
1
Point of Interest
* Seçenek/aksesuar.
5
NAVİGASYON
Navigasyon sistemindeki bilgi
kartı*
Varış noktası, ara varış noktası ve kaydedilmiş
favoriler gibi harita simgeleri, simgeye dokunulduktan sonra açılan bir bilgi kartına sahiptir.
Bilgi kartına basmak küçük bir kart gösterir, iki
basış daha fazla bilgi içeren daha büyük bir
kart gösterir. Bilgi kartının içeriği ve seçenekleri simge tipine göre değişiklik gösterir.
•
Bir rota boyunca POI'leri(ilgi çekici noktaları)göstermek (s. 20)
Orta ekranda navigasyon sistemi*
Navigasyon sistemi, birkaç farklı şekilde
sunulur ve örneğin, orta ekran ile.
Örneğin işaretlemiş bir ilgi noktası (POI2) ile
sürücü şunları seçebilir:
• Navigasyonu başlat - konum, varış noktası olarak kaydedilir
• Aranokta olarak ekle - konum bir ara
varış noktası olarak kaydedilir (yalnızca
belirtilen varış noktasında görüntülenir)
• Kaydet - konum kütüphaneye kaydedildi
• Güzergahtan kaldır - seyahat planına
dahil ise konum kaldırılır
• Yakınlardaki POI - aracın konumu belirdiğinde ilgi çekici nokta
İlgili bilgiler
•
•
Seyahat programı (s. 19)
İlgi çekici nokta ile varış noktasını belirleme (s. 16)
2 Point
6
Navigasyon sisteminin tüm ayarları orta gösterge ekranı üzerinden yapılır. Burada, sürücü
haritanın nasıl görüntüleneceğini ve nasıl varış
noktası gireceğini ayarlar.
of Interest
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
Harita görünümü orta gösterge ekranında
görüntülenmezse - üst döşemeye dokunun
(navigasyon sistemi için).
Neredeyim?
Aracın şu anki coğrafi konumu ne?
•
Haritanın araç sembolüne (mavi üçgen)
basın - bilgiler doğrudan haritada gösterilir.
Haritada araç sembolünü bulma
Yakınlaşıp uzaklaştıktan ve harita
çevresinde dolaştıktan sonra bazen
aracınızın bulunduğu konuma dönmek zor olabilir. Araç sembolünü
takip etmek amacıyla haritayı sıfırlamak için
artı işaretine basın.
Harita üzerinde kuzey veya yukarı
seyahat yönü
Aracın hareketini haritada göstermenin iki yolu vardır. Haritada kuzeyin
mi yoksa seyir yönünün mü yukarıda
olacağı arasında geçiş yapmak için
sembollere basın.
Harita kuzeyi yukarıda olarak gösterdiğinde, araç sembolü haritadaki
mevcut pusulaya göre hareket eder. Araç sembolü haritada sola doğru hareket ediyorsa araç,
batıya doğru sürülüyordur.
Araç sembolü yukarıya doğru işaret ediyorsa,
harita aracın nasıl döndüğüne bağlı olarak araç
sembolünün altında döner. Pusula sembolü
haritada kuzeye (N) bakar ve pusulanın merkezi, aracın yöneldiği yönü gösterir:
Pusula sembolleri
pusula yönü
N
Kuzey
NE
Kuzeydoğu
E
Doğu
SE
Güneydoğu
S
Güney
SW
Güneybatı
W
Batı
NW
Kuzeybatı
2D veya 3D gösterim
2D ve 3D görüntü arasında geçiş
yapmak için sembollere dokunun.
3D görüntü için aracın seyahat yönü her
zaman yukarı doğru gösterilir. Harita aracın
nasıl döndüğüne bağlı olarak araç sembolünün
altında döner. Pusula sembolü, haritada hangi
yönün kuzey (N) olduğunu gösterirken pusulanın merkezi, aracın ön tarafının hangi yöne
baktığını gösterir. Harita ölçeği 3D modunda
gösterilmez.
2D görüntü için, harita kuzeyi yukarıda olarak
gösterir ve araç sembolü haritadaki mevcut
pusulaya göre hareket eder.
Yakınlaşma
Orta ekrana hızlı bir şekilde iki kez tıklayarak
veya orta ekrana iki parmağınızı birlikte yerleştirip dışarı doğru ayırarak haritayı büyütün.
Uzaklaştırma
Orta ekranda iki parmağınızla bir kez hafifçe
vurarak veya orta paralel ekranda iki parmağını
sürükleyerek haritadan uzaklaşın.
Kaydırın
Bir parmağı haritaya yerleştirin, istenen yönde
kaydırıp bırakın. Kaydırma fonksiyonu ekran
büyütüldüğünde kullanılabilir, küçültüldüğünde
değil.
Baş üstü gösterge ekranının
değiştirilmesi
Haritayı büyütün ve orta ekranın üst kısmında
harita başlığı üzerine basın. Haritadaki yön ola}}
7
NAVİGASYON
||
rak aşağıdaki gösterimler arasından seçim
yapın:
Sürücü ekranında navigasyon
sistemi*
1.
Navigasyon sistemi, birkaç farklı şekilde
sunulur ve örneğin, sürücü ekranı ile.
Varış noktası Destination, varış zamanı
(ETA) veya kalan seyahat süresi (RTA) ve
varış noktasına kalan mesafe (Distance).
ETA veya RTA seçimi için "Rota ve yol
navigasyonu ayarları" bölümüne bakın.
gösterilecek menü için onaylanmalı veya azledilmelidir.
2. Adres (Address) veya koordinat
(Coordinates) olacak geçerli konum. Koordinatlar gösterildiğinde, rakım da gösterilir
(Altitude). Adres ve koordinatlar arasında
seçim yapmak için, "Harita ayarları" bölümüne bakın.
İlgili bilgiler
•
•
Sürücü ekranında navigasyon sistemi*
(s. 8)
•
Baş üstü ekranındaki* Navigasyon sistemi*
(s. 9)
•
•
Rota ve yol navigasyonu ayarları (s. 26)
Harita ayarları (s. 25)
Harita sadece 12" sürücü gösterge ekranında gösterilir.
Menüler arasında gezinti.
Sürüş sırasında sürücü sesli yönlendirme ve
sürücü gösterge ekranında talimatlar ile yönlendirilir. Ayrıca ayarlı bir varış noktası olmaksızın sürücü ekranından harita görünümü de
etkinleştirilebilir.
Sağ direksiyon simidi tuş takımı ve
sürücü gösterge ekranı
Sağ direksiyon simidi düğmeleri, örneğin Beni
eve götür ve Kılavuzluğu iptal et gibi navigasyon sistemindeki fonksiyonlardan bazılarını
yönetmek için kullanılabilir. Sürücü gösterge
ekranında bir mesaj görüntülenirse öncelikle
8
Menünün açılması/kapatılması. Belirli bir
süre aktivite olmazsa veya belirli seçeneklerde menü otomatik kapanır.
Navigasyon sistemi ayarları* (s. 25)
Menü seçenekleri arasında gezinti.
Bir seçeneği onaylayın veya vurgulayın.
İlgili bilgiler
•
•
•
Sürücü gösterge ekranındaki navigasyon
sistemini* etkinleştirme ve devre dışı
bırakma (s. 9)
Orta ekranda navigasyon sistemi* (s. 6)
Baş üstü ekranındaki* Navigasyon sistemi*
(s. 9)
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
Sürücü gösterge ekranındaki
navigasyon sistemini*
etkinleştirme ve devre dışı bırakma
Bir varış yeri seçildiğinde navigasyon sistemi
sürücü ekranında otomatik gösterilir. Navigasyon sistemi ayrıca bir varış noktası belirlemeden de gösterilebilir.
1. Orta ekranın üst görünümünü aşağı sürükleyin.
Baş üstü ekranındaki* Navigasyon
sistemi*
Navigasyon sistemini* ses tanıma
ile kontrol edin
Navigasyon sistemi, birkaç farklı şekilde
sunulur ve örneğin, baş üstü gösterge ekranı
ile.
Araç Sensus Navigation ile donatılmışsa navigasyon sisteminizin parçalarını kontrol etmek
amacıyla sesli komutları vermek için sesle
kumandayı kullanın.
Navigasyonu başlat
Burada araçtaki navigasyon sistemini kontrol
etmek için sesle kumandayı nasıl kullanmaya
başlatacağınıza dair bir giriş bulabilirsiniz.
2. Ayarlar düğmesine basınız.
3. My Car Ekranlar Sürücü Ekranı
Bilgisi tuşuna basınız.
4. Girilen bir varış noktası olmadan navigasyon sistemini sürücü ekranında görüntülemek için Haritayı sürücü ekranında
göster radyo düğmesine basın.
İlgili bilgiler
•
Sürücü ekranında navigasyon sistemi*
(s. 8)
Bir navigasyon komutunu
etkinleştirme
–
Ön camda navigasyon sistemi.
Sürücü ön cam alt tarafındaki navigasyon sistemi baş üstü gösterge ekranından yönlendirme ve bilgi alabilir.
Baş üstü gösterge ekranında navigasyon sisteminin gösterilip gösterilmeyeceği ayarlanabilir,
bilgi alanının konumu da ayarlanabilir.
İlgili bilgiler
•
•
Orta ekranda navigasyon sistemi* (s. 6)
Sürücü ekranında navigasyon sistemi*
(s. 8)
Direksiyon simidindeki ses tanıma düğmesine
basın.
> Şimdi komutlar verebilirsiniz, örn. bir
navigasyon diyalogu başlatan ve komutlardan örnekler gösteren
"Navigasyon".
DİKKAT
Tüm sistem dilleri ses tanımayı desteklemez. Olanlar kullanılabilir sistem dilleri lissimgesiyle vurgulanır. Ses
tesindeki
tanıma ayarları bölümündeki bilgilerin
nerede bulunabileceği hakkında daha fazla
bilgi edinin.
}}
* Seçenek/aksesuar.
9
NAVİGASYON
||
Bir adrese yol tarifi almak için sesle
kumandayı kullanma
Belirli bir adrese yol tarifi almak için, adresi
takiben sesli komutu Go to kullanın. Adresin
verildiği düzen önemlidir. Sesle kumanda ile
bir adrese yol tarifi almak için, adres aşağıdaki
sıraya göre verilmelidir: (1) sokak adresi; (2)
sokak numarası; (3) şehir; aşağıdaki örnek
uyarınca:
1.
Go to komutunu verin.
> Şimdi yol tarifi istediğiniz adresi verebilirsiniz.
2. Sokak adresini verin, örneğin "King Street"
3. Sokak numarasını verin, örneğin "Beş"
4. Şehri verin, örneğin "Göteborg"
> Bu durumda, birleştirilmiş komut: "Go
to King Street Beş, Göteborg". Adresin
sistemde bulunması durumunda, navigasyon sisteminiz üzerinden adrese
yönlendirmeleri alacaksınız.
Başka bir ülkedeki bir adrese veya başka
bir ilçeye gitmek için sesle kumandayı
kullanın
Navigasyon sisteminiz, aracın konumunu tanıdığı ülke veya ilçe için harita setleri yükler. Bu,
ülke çapında veya ilçe sınırları boyunca doğru
yol tarifleri almak için, önce sisteme istediğiniz
hedef adresin bulunduğu ülkeyi veya ilçeyi söy3 Point
10
Of Interest
lemeniz gerektiği anlamına gelir. Bunu
Change country veya Change state komutunu kullanarak yaparsınız. (Change state
komutu öncelikle ABD'de kullanılır. Change
country komutu aşağıdaki örnekte kullanılmıştır.)
1.
Change country komutunu verin.
> Şimdi, yol tarifini almak istediğiniz
adres için ülke girebilirsiniz, örneğin
"Norveç".
2. Şimdi, "Bir adrese yol tarifi almak için
sesle kumanda kullanma" bölümündeki
prosedürü uygulayarak yol tarifini almak
istediğiniz adresi verin.
> Bu senaryoda, birleşik komut 2 alt komuta bölünecektir:
1. "Change country, Norveç"
2. "Go to Karl Johans kapı yirmi iki,
Oslo"
Adresin sistemde sağlanması durumunda, navigasyon sistemi vasıtasıyla
Karl Johans kapı 22, Oslo, Norveç adresine yol tarifi alırsınız.
DİKKAT
Ülkeyi değiştirdikten sonra, istediğiniz
ülkenin adresini, hedef ülkenin dilinde telaffuz etmeye çalışın. Sistemin tanıması otomatik olarak seçilen ülkenin diline değiştiğinden bu gereklidir.
Ev konumu olarak verilen bir adrese
yol tarifi almak için sesle kumandayı
kullanma
Navigasyon sisteminizde Ev konumu olarak bir
adres vermişseniz, konuma yol tarifi almak için
sesli bir komut kullanabilirsiniz.
–
Take me home komutunu verin.
> Navigasyon sisteminin kaydedilmiş bir
ana konumu varsa, şimdi konuma
doğru yol tariflerini alacaksınız.
Kesin bir adres vermeden bir yer,
dükkan veya başka bir belirli işletme
için yol tarifleri almak için sesle
kumandayı kullanın
Navigasyon sisteminizi özel yerlere veya belirli
bir iş türüne, ilgi çekici yerler olarak adlandırmak için kullanabilirsiniz (POI3). İlgi çekici yerlere örnek olarak restoranlar, oteller, benzin
istasyonları, müzeler veya turistik yerler ve
simge yapılar verilebilir.
NAVİGASYON
Bir ilgi alanı aramak için Search komutunu
kullanın. İlgi çekici yerlere örnek olarak gösterilenler, yerler, benzin istasyonları, müzeler veya
turistik yerler ve simge yapılar düzenlenebilir.
DİKKAT
Farklı alternatiflere yol tarifi almak için kullanmayı seçtiğiniz komut önemlidir. Bir ilgi
noktasına yol tarifi istediğinizde, Search
komutunu kullanın. Bu, belirli adreslere yol
tarifi istediğinizde farklıdır. Bu durumda Go
to komutu kullanılmalıdır.
Belirli bir yeri veya işletmeyi arayın
İlgi çekici nokta ismi] burada sözde bir ilgi
noktası olan belirli bir yere veya işletmeye
atıfta bulunulur; otel, restoran, belediye parkı
vb.
1.
Search komutunu verin.
> Şimdi yol tarifi istediğiniz bir ilgi alanı
belirleyebilirsiniz.
2. Eyalet İlgi çekici nokta ismi], örneğin
"Castle Forest"
> Bu durumda, birleştirilmiş komut:
"Search Castle Forest". Konumun sistemde bulunması durumunda, navigasyon sisteminiz üzerinden konuma yönlendirmeleri alacaksınız.
Bir ilgi alanı kategorisi arayın, ör.
mağazalar, oteller, restoranlar, müzeler
veya diğer yerler ve simge yapılar veya
işletmeler
[İlgi çekici nokta kategorisi] burada belirli
yer veya iş türleri, örneğin ilgi noktaları denir;
oteller, restoranlar, müzeler, vb.
1.
Search komutunu verin.
> Şimdi bulmak ve yol tariflerini almak
istediğiniz ilgi noktası türünü belirleyebilirsiniz.
2. Eyalet [İlgi çekici nokta kategorisi],
örneğin "restoran"
> Bu durumda, birleşik komut: "Search
restoran" olacaktır. Navigasyon sistemi
şimdi arabanızın yakınında ve çevresinde bulunan restoranları arayacak ve
bu sayede sürücü ekranınızda bir liste
oluşacaktır. Beliren liste, komutunuza
göre sistemin ürettiği önerileri içerir.
Kategoriler ve yakın sonuçlar en üsttedir ve bir önerinin uygunluğu düşünüldüğünde, göründüğü liste daha düşük
olur.
Bu örnekte bir kategori aradığınız için,
aramanıza en yakın kategori seçeneğini
seçmek iyi bir fikir olabilir.
3. Listede arama hedefiniz için en uygun
kategoriyi seçin, bu durumda seçeneğin
sürücü ekranında göründüğü satırın numarasını söyleyerek "restoran(lar)"ı seçin.
> Şimdi arama sonucunuz görebilir ve
size uygun bir opsiyonu seçin.
Yol tariflerini durdurmak için sesle
kumandayı kullanın
Yol tariflerini ve tüm ara varış noktalarını ve
son varış noktasını durdurmak istiyorsanız, bu,
sesli bir komutla yapılabilir.
–
Clear itinerary komutunu verin.
> Navigasyon sistemi, yönleri durdurur ve
seyahat güzergahı boyunca tüm ara
varış noktalarını ve son varış noktasını
siler.
Posta kodu ve ev numarası verme
Rakam komutları, kontrol edilecek işleve bağlı
olarak farklı şekilde ifade edilir:
•
Posta kodları tek olarak, rakam rakam
söylenmesi gerekir, örneğin sıfır üç bir iki
iki dört dört üç (03122443).
•
Ev numaraları, tek olarak veya gruplar
halinde söylenebilir, örneğin iki iki veya
yirmi iki (22). Bazı diller için, bunları yüzler
ile ifade etmek mümkündür, örneğin 19
yüz 22 (1922). İngilizce ve Hollandaca için
çeşitli gruplar sıralı olarak söylenebilir, örn.
yirmi iki yirmi iki (22 22). İngilizce için çift
veya üçleme kullanılabilir, örneğin çift sıfır
}}
11
NAVİGASYON
||
(00). Rakamlar 0-2300 aralığında verilebilir.
İlgili bilgiler
•
Navigasyon sistemi sesle kumanda için
komut listesi* (s. 12)
Navigasyon sistemi sesle kumanda
için komut listesi*
Bir dizi navigasyon sistemi fonksiyonları sesli
komutlarla etkinleştirilebilir. Bunların bir listesi aşağıda verilmiştir.
Direksiyon sistemindeki sağ tuş takımında
üzerine basın ve aşağıdaki komutlardan birini
söyleyin.
•
"Navigasyon" - Bir navigasyon diyalogunu başlatır ve komut örnekleri gösterir.
•
"Take me home" - Yönlendirme sadece
Ev konumuna verilir.
•
"Go to [Şehir]" - Varış noktası olarak bir
şehri tanımlar. Örnek "İstanbul'a Git."
•
"Go to [Adres]" - Varış noktası olarak bir
adresi tanımlar. Adreste şehir ve sokak da
olmalıdır. Örnek "İstanbul, Barbaros Bulvarına Git."
•
"Add intersection" - İki cadde adının
belirtilmesi gereken bir diyaloğu başlatır.
Belirtilen caddelerin kesişme noktası varış
yeri olur.
•
"Go to [Posta kodu]" - Varış noktası olarak bir posta kodunu tanımlar. Örnek "1 2
3 4 5 Git."
•
"Go to [kişi]" - Telefon defterinden bir
adresi varış noktası olarak tanımlar. Örnek
"Robyn Smith'e Git"
•
"Search [İlgi çekici nokta kategorisi]" Belirli bir kategori içindeki (örn. restoranlar) komşu ilgi çekici noktaları (POI) arar4.
Rota liste sıralaması için sonuçlar gösterildiğinde "Rota boyunca" deyin.
•
"Search [İlgi çekici nokta kategorisi] in
[Şehir]" - Belirli bir kategori ve şehir içindeki ilgi çekici noktayı (İÇN) arar. Sonuçlar
listesi şehrin merkezi noktasına göre sıralanır. Örnek "İstanbul'da restoran ara".
•
"Search İlgi çekici nokta ismi]". Örnek
"Search Kielder Forest".
•
"Change country/Change state5,6" Navigasyon arama alanını değiştirir.
•
"Show favourites" – Sürücü gösterge
ekranında kaydedilen konumları gösterir.
•
"Clear itinerary" — Bir seyahat planında
kayıtlı tüm ara varış noktalarını ve nihai
varış noktasını siler.
•
"Repeat voice guidance" - Son söylenen
yönlendirmeyi tekrarlar.
4 Kullanıcının
5 Avrupa
ilgi çekici noktayı arama veya varış noktası olarak belirleme imkanı vardır.
ülkelerinde "Eyalet" yerine "Bölge" kullanılır.
ve Hindistan için arama alanı, orta gösterge ekranından değiştirilir.
6 Brezilya
12
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
•
"Turn off voice guidance" - Sesli yönlendirmeyi kapatır.
•
"Turn on voice guidance" - Kapatılan
sesli yönlendirmeyi başlatır.
DİKKAT
Adreslerin sadece navigasyon sisteminin
ayarlanmış olduğu ülke ya da eyaleti için
aranabileceğini unutmayın. Başka bir ülke
veya eyalette adres aramak için, öncelikle
arama alanını değiştirmelisiniz.
Durum ne olursa olsun, genel olarak aşağıdaki
komutlar kullanılabilir:
•
"Repeat" - devam eden diyalogdaki son
sesli talimatı tekrarlar.
•
"Help" - bir yardım diyalogunu başlatır.
Sistem geçerli durumda kullanılabilen
komutlarla, bir talep veya bir örnekle yanıt
verir.
•
Hem sistem sessizken hem de konuşurken ses kontrolünü durdurmak mümkündür.
• "Cancel" – sistem sessizken diyalogu
durdurur.
•
üzeİki bip sesi duyulana kadar
rine uzun basın - sistem konuşuyor
olsa bile diyalog durur.
Adresler
Bir adres girildiğinde, arama alanı, navigasyon
sistemindeki arama alanı ön ayarı olarak
tanımlanır. Farklı bir arama alanına geçmek
mümkündür. Yeni arama alanı seçilen sistem
diline farklı bir dil kullanıyorsa, sistem otomatik
olarak farklı bir tanıma altyapısına geçecektir.
Bu nedenle, yeni arama alanında kullanılan
dilde adresi belirtin.
DİKKAT
Tüm sistem dilleri ses tanımayı desteklemez. Olanlar kullanılabilir sistem dilleri listesindeki
simgesiyle vurgulanır. Ses
tanıma ayarları bölümündeki bilgilerin
nerede bulunabileceği hakkında daha fazla
bilgi edinin.
İlgili bilgiler
•
Navigasyon sistemini* ses tanıma ile kontrol edin (s. 9)
Doğrudan harita üzerinde ara varış
noktası tanımlama
Bir varış noktası, navigasyon sisteminde*
farklı şekillerde tanımlanabilir - parmağınızla
haritadaki bir noktayı işaretlemek bunlardan
biridir.
Çoğu durumda haritada istenen varış noktasına kayıp parmağınızla dokunmak en kolay
yoldur.
1.
Harita görünümün maks. modda olduğunu
kontrol edin.
2. İstenen konum görününceye kadar haritayı
kaydırın.
3. Bu konuma basın ve basılı tutun - bir
simge oluşturulur ve bir menü açılır.
4. Buraya git seçeneğini seçin - kılavuz başlar.
Simgeyi silin.
Simgeyi konumdan silmek için:
• Sil öğesini seçiniz
Simgenin konumunu ayarlama
Simgenin konumunu ayarlamak için:
•
Simgeye dokunup tutun, istenen konuma
sürükleyip bırakın.
İlgili bilgiler
•
•
Seyahat programı (s. 19)
Bir adresle varış noktası tanımlama
(s. 14)
* Seçenek/aksesuar.
}}
13
NAVİGASYON
•
Serbest metinle aramayla varış noktası
tanımlama (s. 15)
•
İlgi çekici nokta ile varış noktasını belirleme (s. 16)
•
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama (s. 17)
•
Send to Car ile varış noktası belirleme
(s. 18)
•
Rota ve yol navigasyonu ayarları (s. 26)
Bir adresle varış noktası tanımlama
Bir varış noktası, navigasyon sistemi* üzerinden farklı şekillerde tanımlanabilir - bir adres
seçmek bunlardan biridir.
1. Harita gösterildiğinde, sol taraftaki aşağı
okunu kullanarak ve Varış yeri üzerine
basarak aletler alanını genişletin.
> Harita görüntü serbest metin aramaya
geçecektir.
2. Adres düğmesine basınız.
3. Bütün alanlar doldurulmalıdır. Eğer örneğin bir şehre seyahat etmek isteniyorsa, o
zaman şehir ve ülke adının girilmesi yeterlidir. Şehir merkezine kılavuzluk sağlanır.
4. Mevcut metin alanı seçeneklerinden birini
seçin ve orta gösterge ekranı klavyesini
kullanarak yazın:
•
•
•
•
•
vis merkezi7 vasıtasıyla adresleri ve varış noktalarını aracın navigasyon sistemine göndermek de mümkündür.
İlgili bilgiler
•
•
Seyahat programı (s. 19)
Doğrudan harita üzerinde ara varış noktası
tanımlama (s. 13)
•
Serbest metinle aramayla varış noktası
tanımlama (s. 15)
•
İlgi çekici nokta ile varış noktasını belirleme (s. 16)
•
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama (s. 17)
•
Send to Car ile varış noktası belirleme
(s. 18)
•
•
Rota ve yol navigasyonu ayarları (s. 26)
Navigasyon sistemindeki bilgi kartı* (s. 6)
Ülke/Eyalet/İl
Şehir/Yöre:/PK
Adres
Numara
Kavşak
Volvo On Call* bulunan araçlar için ayrıca
Volvo On Call uygulaması ve Volvo On Callser7
14
Sadece belirli pazarlarda geçerlidir.
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
Serbest metinle aramayla varış
noktası tanımlama
Bir varış noktası navigasyon sisteminde* farklı
yollarla gönderilebilir - serbest metin aramasıyla, örneğin, telefon numaraları, posta kodları, sokaklar, şehirler, koordinatlar ve ilgi noktaları (POI8) kullanılarak arama yapılabilir.
Orta ekrandaki klavye, çoğu karakteri yazmak
ve varış noktası aramak için kullanılabilir.
1.
3. Arama istenen sonucu vermişse - bilgi
kartını görüntülemek için bir arama sonucuna tıklayın ve arama sonucunu kullanmaya devam etmeyi seçin.
Çok fazla arama sonucu verilmişse Gelişmiş filtre seçeneğine tıklayın, arama
sonucu etrafında konum seçin ve ardından
arama sonucunu kullanmaya devam
etmeyi seçin:
Harita gösterildiğinde, sol taraftaki aşağı
okunu kullanarak ve Varış yeri üzerine
basarak aletler alanını genişletin.
• Araç etrafında
• Varış yeri etrafında - yalnızca konum
diyse gösterilir.
2. Arama kutusuna bir arama terimi girin
veya ilk önce filtreyi ayarlayarak arama
sonuçlarını daraltın.
> Arama sonuçları, karakterler girdikçe
görüntülenir.
58,1234-12,5678 (pusula noktası olmadan
kısa çizgiyle)
Dilerseniz nokta [.] yerine virgül [,] kullanabilirsiniz.
İlgili bilgiler
•
•
girildiyse gösterilir.
• Rota üzerinde - yalnızca konum giril> Harita görüntü serbest metin aramaya
geçecektir.
58,1234N 12,5678E (pusula noktası,
koordinattan sonra olacak şekilde)
•
•
• Harita nokta etrafında
Koordinatlar
Bir varış noktası aynı zamanda harita koordinatları ile de tanımlanabilir.
•
Örneğin "N 58.1234 E 12.5678" yazıp
Ara seçeneğine dokunun.
Seyahat programı (s. 19)
Doğrudan harita üzerinde ara varış noktası
tanımlama (s. 13)
Bir adresle varış noktası tanımlama (s. 14)
İlgi çekici nokta ile varış noktasını belirleme (s. 16)
•
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama (s. 17)
•
Send to Car ile varış noktası belirleme
(s. 18)
•
Rota ve yol navigasyonu ayarları (s. 26)
Pusula noktaları N, E, S ve W farklı şekillerde
girilebilir, örn. sıralananlar ile uyumlu şekilde:
N 58,1234 E 12,5678 (boşluklarla)
N58,1234 E12,5678 (boşluksuz şekilde)
8 Point
of Interest
* Seçenek/aksesuar.
15
NAVİGASYON
İlgi çekici nokta ile varış noktasını
belirleme
5. Navigasyonu başlat veya Aranokta
olarak ekle'ı seçin.
•
Serbest metinle aramayla varış noktası
tanımlama (s. 15)
Bir varış noktası, navigasyon sisteminde*
farklı şekillerde tanımlanabilir - bir ilgi noktası
(POI9) seçme bunlardan biridir.
1. Harita gösterildiğinde, sol taraftaki aşağı
okunu kullanarak ve Varış yeri üzerine
basarak aletler alanını genişletin.
Çok sayıda POI (örneğin restoranlar), alt kategorilere (örneğin hızlı yiyecekler) sahiptir.
•
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama (s. 17)
Harita ayarlarında hangi POIlerin haritada gösterileceğini seçebilirsiniz. Bu ayar, varış noktası
olarak POI aramasını etkilemez - hatta dışarıda
bırakılmış POI da alternatif varış noktaları olarak gösterilir.
•
Send to Car ile varış noktası belirleme
(s. 18)
•
Harita ayarları (s. 25)
> Harita görüntü serbest metin aramaya
geçecektir.
Ölçek 1 km (1 mile) olduğunda haritada önce
belirli POI'ler gösterilir.
DİKKAT
2. POI düğmesine basınız.
•
3. İstenen filtre üzerine dokunun (bazı ayarlar
yalnızca belirlenmiş veya ara varış noktasını gösterir):
Bir POI sembolü ile POI numarası farklı
pazarlarda farklılık gösterir.
•
Bir harita verileri güncellemesinden
sonra yeni semboller görünebilir ve
bazıları kaybolabilir. Geçerli harita sisteminde kullanılan tüm sembolleri bulmak için menü sistemine göz atabilirsiniz.
•
•
•
•
•
Araç yakınında
Varış yeri yakınında
Ara varış noktalarını kapatın
Rota üzerinde
Harita üzerindeki nokta yakınında
4. Arama yapın ve istenilen ilgi çekici noktayı
seçin.
> Bilgi katı görüntülenir.
İlgili bilgiler
•
•
•
9 Point
16
Seyahat programı (s. 19)
Doğrudan harita üzerinde ara varış noktası
tanımlama (s. 13)
Bir adresle varış noktası tanımlama (s. 14)
of Interest
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile
varış noktası tanımlama
Düzenle kullanarak listedeki bir veya daha
fazla öğe silinebilir.
Bir varış noktası, navigasyon sisteminde*
farklı şekillerde tanımlanabilir - bir listeden
seçim yapma bunlardan biridir.
1. Harita gösterildiğinde, sol taraftaki aşağı
okunu kullanarak ve Varış yeri üzerine
basarak aletler alanını genişletin.
Favoriler
Kitaplık bölümünden favoriler olarak işaretlenmiş pozisyonlar bu listede toplanır. Kaydırın ve
seçin.
> Harita görüntü serbest metin aramaya
geçecektir.
2. Ardından ekranın en üstünde, sıralanan listelerden birini seçin:
• En son
• Favoriler
• Kitaplık
Favoriler seçeneğinden silinen bir konum
Kitaplık seçeneğinde kalır, ama bu durumda
"sönmüş" bir yıldızı vardır. Favoriler içinde
konum eklemek için, Kitaplık üzerine gidin ve
ilgili konumun yıldızını tekrar seçin.
Sık kullanılan bir varış noktası Ev adresi
ayarla ile programlanıp kullanılabilir. Girilmiş
bir Ev varış noktası, sürücü gösterge ekranında
menü seçeneği olarak da bulunur ve direksiyondaki sağ tuş takımını kullanarak da görüntülenebilir.
Düzenle kullanarak listedeki bir veya daha
fazla öğe silinebilir.
Bir listedeki bir alternatif işaretlendikten sonra
Navigasyonu başlat düğmesini veya
Aranokta olarak ekle düğmesini kullanarak
varış noktası olarak eklenebilir.
Kütüphane
Kayıtlı konumlar ve seyahat planları burada
toplanır. Son kaydedilen, listenin en üstünde
görünür.
Son
Önceki aramalar burada listelenir. Kaydırın ve
seçin.
Favori olarak seçmek/seçimini kaldırmak için
bir konumun yıldızına basın. İşaretlenmiş/
doldurulmuş yıldızı olan bir konum da
"Favoriler" altında listelenir.
Sürücü gösterge ekranında menü seçeneği
olarak da bulunur ve direksiyondaki sağ tuş
takımını kullanarak da görüntülenebilir.
Kitaplık içinde bir konumu silmek ayrıda
Favoriler içinden de silecektir.
Kütüphane, çeşitli şekillerde sıralanabilir:
• Eklendi - kronolojik sırayla listeler.
• İsim - alfabetik sırayla listeler.
• Mesafe - mevcut konumla olan mesafeye
göre listeler.
• Alındı -Send to Car kullanarak araca gönderilen konumlar filtreden geçer. Okunmamış yeni konumların konumlar okunduğunda sönen MAVİ bir belirteci vardır.
Düzenle kullanarak listedeki bir veya daha
fazla öğe silinebilir.
Kitaplık içinde kaydedilen bir konumu düzenlemek için, listede konumu vurgulayın ve
Konumu düzenle seçin. Örneğin, konumun
ismini değiştirmek, sürükleyerek ve bırakarak
haritada hareket ettirmek ve telefon numarası
ya da e-posta adresi eklemek mümkündür.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
•
Seyahat programı (s. 19)
Doğrudan harita üzerinde ara varış noktası
tanımlama (s. 13)
Bir adresle varış noktası tanımlama (s. 14)
Serbest metinle aramayla varış noktası
tanımlama (s. 15)
İlgi çekici nokta ile varış noktasını belirleme (s. 16)
}}
* Seçenek/aksesuar.
17
NAVİGASYON
•
Send to Car ile varış noktası belirleme
(s. 18)
Send to Car ile varış noktası
belirleme
•
Rota ve yol navigasyonu ayarları (s. 26)
Bir varış noktası, navigasyon sisteminde*
farklı şekillerde tanımlanabilir - Send to Car
fonksiyonunu kullanmak bunlardan biridir.
Konumu araca gönder
Send to Car bir bilgisayar kullanarak aracın
navigasyon sistemine bir varış noktası/konum
eklemeyi mümkün kılan bir fonksiyondur.
Send to Car ayrıca Volvo On Call* uygulamasından da kullanılabilir.
Send to Car kullanmak bir için araca kayıtlı bir
Volvo ID gereklidir.
Send to Car kullanılabilecek bir harita servis
sağlayıcısı örneği wego.here.com
Kayıtlı bir konumun kullanılması
Alınan konumlar navigasyon sisteminin kütüphanesine kaydedilir ve daha sonra kullanılabilir.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Seyahat programı (s. 19)
Doğrudan harita üzerinde ara varış noktası
tanımlama (s. 13)
Bir adresle varış noktası tanımlama (s. 14)
Serbest metinle aramayla varış noktası
tanımlama (s. 15)
•
İlgi çekici nokta ile varış noktasını belirleme (s. 16)
•
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama (s. 17)
•
Rota ve yol navigasyonu ayarları (s. 26)
Araçta bir konumun alınması ve
kullanılması
Aracın veri alabilmesi için internete bağlı
olması gerekir. Konum araca Volvo On Call ile
gönderilirse verileri almak için araçtaki dahili
modem kullanılır ve bu durumda ayrı bir internet bağlantısı gerekmez.
1.
Araç tarafından bir konum alındığında orta
gösterge ekranında bir bildirim görüntülenir. Bildirim/sembol üzerine tıklayın.
> Bir bilgi kartı açılır.
2. Konumun istenen kullanımını seçin.
18
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
Seyahat programı
Seyahat planını göster
Seyahat programı, kullanıcı bir varış noktası
girdiği zaman navigasyon sisteminde* tavsiye
edilir.
İlk tanımlanan nokta, seyahat planının varış
noktası olacaktır.
Yol navigasyonu sırasında seyahat planını
navigasyon sisteminde göstermek mümkündür*.
Seyahat planını açmak için Yol güzergahı
sembolüne dokunun.
Sonraki konumlar, seyahat planının ara varış
noktaları olacaktır.
İlgili bilgiler
Bir seyahat planı oluşturulduktan sonra varış
noktası ve ara varış noktaları kolaylıkla düzenlenebilir.
•
•
•
İlgili bilgiler
•
•
•
•
2.
Seyahat planını düzenle veya sil (s. 20)
Bir alternatif rotayı görüntüleme (s. 20)
Seyahat planında rehber noktalarını göstermek (s. 21)
Seyahat planını göster (s. 19)
Seyahat planını düzenle veya sil (s. 20)
Bir alternatif rotayı görüntüleme (s. 20)
Seyahat planında rehber noktalarını göstermek (s. 21)
1.
Kılavuz sırasında, alt ok ve üç nokta ile
aletler alanını genişletin.
* Seçenek/aksesuar.
19
NAVİGASYON
Seyahat planını düzenle veya sil
Bir alternatif rotayı görüntüleme
Kılavuzluk devam ederken navigasyon sisteminde* ara hedefleri veya tüm seyahat planını
silmek mümkündür.
1. Aşağı ok ve ardından üç noktaya basarak
aletler alanını genişletin.
Rehberlik devam ederken navigasyon sisteminde* alternatif rotalar aramak mümkündür.
1. Aşağı ok ve ardından üç noktaya basarak
aletler alanını genişletin.
Bir rota boyunca POI'leri(ilgi çekici
noktaları)göstermek
Navigasyon sisteminde* rota boyunca ilgi
çekici noktaların (POI10) bir listesi sunulabilir.
2.
2.
1.
Seyahat planını açmak için Yol güzergahı
sembolüne dokunun.
3. Seyahat planındaki bir ara noktayı silmek
için çöp kutusuna dokunun ve tüm seyahat
planını silmek için Güzergahı sil seçeneğine dokunun.
Seyahat planını açmak için Yol güzergahı
sembolüne dokunun.
3. Alternatif yollar düğmesine basınız.
4. Bir alternatif rota seçin:
• Eko
• Hızlı
• Manzara
İlgili bilgiler
•
•
•
20
Bir alternatif rotayı görüntüleme (s. 20)
Bir rota boyunca POI'leri(ilgi çekici noktaları)göstermek (s. 20)
5. Haritaya dokunun.
> Güncellenen rota haritada gösterilir ve
yönlendirme devam eder.
Seyahat planında rehber noktalarını göstermek (s. 21)
İlgili bilgiler
•
•
İleri düğmesine basınız.
2. POI düğmesine basınız.
> Rota boyunca mevcut olan POI seçenekleri mesafeye bağlı olarak gösterilir.
3. Aynı konumda birden fazla POI olduğunda
bunlar haritada bir grup halinde gösterilir.
POI'leri listelemek için gruba tıklayın.
4. Bir POI seçin.
5. Bilgi kartı alternatiflerinden birini seçin ve
talimatları takip edin.
İlgili bilgiler
•
•
Navigasyon sistemindeki bilgi kartı* (s. 6)
Harita ayarları (s. 25)
Seyahat planını düzenle veya sil (s. 20)
Rota boyunca trafik sıkışıklıklarını göstermek (s. 22)
•
Navigasyon sisteminde bir sapak seçin*
(s. 23)
•
Rota ve yol navigasyonu ayarları (s. 26)
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
Seyahat planında rehber
noktalarını göstermek
Seyahat planının gelecekteki yönlendirme
noktalarının bir listesi, sürücünün yaklaşmakta olan manevraları zamanında planlamasına görmesine yardımcı olur.
Navigasyon sistemindeki* seyahat planında
öndeki dönüşlerin bir listesini aşağıdaki şekilde
göster:
1.
Sol taraftaki aşağı oku kullanarak aletler
alanının genişletilmesi.
Konum haritada listenin yönlendirme
noktalarından birine basarak gösterilir. Artı sembolüne (bkz örnek) bir kez
daha dokunulduğunda harita yönlendirme görünümüne sıfırlanır ve harita aracı
takip eder.
Harita üzerindeki trafik aksaklıkları
Navigasyon sistemi*, trafik olaylarıyla ve trafik
sıkışıklığıyla ilgili bilgi alır ve bunları haritada
gösterir.
DİKKAT
Trafik bilgileri tüm bölgeler/ülkelerde mevcut değildir.
Trafik bilgilerinin kapsama alanları sürekli
artmaktadır.
2. Üç nokta ile aletler alanını daha fazla
genişletme.
Haritada trafikle ilgili hangi bilgi gösterileceğini
seçebilirsiniz.
3. Adım adım sembolüne dokunun (bkz
örnek).
Ağır ve yavaş ilerleyen trafik, yol çalışmaları ve
kazalar gibi trafik aksaklıkları harita yeterince
yakınlaştırılmış ise farklı sembollerle belirtilir.
Aletler alanı yerine seyahat planının yönlendirme noktalarının bir listesi gösterilir (listede
kaydırma yapılabilir). Solu gösteren oka basmak listeyi küçültür.
Bir sonraki yönlendirme noktası daima listenin
en üstüne yerleştirilir.
10
Yol çalışmaları aşağıdaki gibi görünür. Aksaklıklar daha ciddi olduğunda, yolun kenarı boyunca kırmızı
bir çizgi ile aksaklığın içeriği de gösterilir. Çizgi aynı zamanda aksaklığın hangi
seyir yönünde olduğunu da gösterir - aksaklık
her iki yöndeyse yol bölümü, her iki tarafta bir
çizgi ile işaretlenir.
}}
Point of Interest
* Seçenek/aksesuar.
21
NAVİGASYON
||
Trafik yoğunluk bilgileri
– Trafik yoğunluk bilgileri için sembole dokunun.
> Bir bilgi kartı gösterilir. Bilgiler, örneğin
cadde adı veya yol numarası ile aksaklığın konumunu ve aksaklığın yapısını,
büyüklüğünü veya süresini belirtebilir.
Trafik aksaklıklarından kaçın
Güzergah boyunca trafik sıkışıklığı varsa alternatif Kaçın seçilebilir. Bu durumda sistem
alternatif bir rota hesaplar.
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri11
Araç internete bağlıysa, trafik bilgisinin içeriği,
genişletilmiş trafik bilgisi ayrıca RTTI12 ile de
alınabilir.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
•
Trafik ayarları (s. 27)
Harita ayarları (s. 25)
Rota boyunca trafik sıkışıklıklarını göstermek (s. 22)
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (s. 23)
Navigasyon sistemindeki bilgi kartı* (s. 6)
Rota boyunca trafik sıkışıklıklarını
göstermek
Navigasyon sisteminde* hedef belirlendiğinde, güzergah boyunca meydana gelen trafik aksaklıklarının bir listesi üretilebilir.
1. Harita gösterildiğinde, aşağı ok ve ardından üç nokta ile sol taraftaki aletler alanını
genişletin.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Harita üzerindeki trafik aksaklıkları (s. 21)
Trafik ayarları (s. 27)
Navigasyon sistemindeki bilgi kartı* (s. 6)
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (s. 23)
2.
İleri düğmesine basınız.
3. Trafik düğmesine basınız. Rotanızda herhangi bir trafik olayı yoksa Trafik düğmesi
gridir.
> Rota boyunca mevcut olan trafik olayları mesafeye bağlı olarak gösterilir.
4. Rota boyunca trafik aksaklıklarıyla ilgili
daha fazla bilgi için satıra dokunun ve bir
bilgi kartı açılır. Bilgi kartı alternatiflerinden
birini seçin ve talimatları takip edin.
5. Trafik aksaklıklarından kaçınmak için
Kaçın tuşuna dokunun.
> Rota yeniden hesaplanır ve alternatif
rota üzerinden kılavuzluk verilir.
11
12
22
Sadece belirli pazarlarda geçerlidir.
Real Time Traffic Information
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
Navigasyon sisteminde bir sapak
seçin*
Sürüş devam ederken alternatif bir rota göstermek mümkündür.
Sürücü, örneğin yol kapalı olduğu için rotanın
en yakın kısmından kaçınmak istiyorsa, bir
alternatif yol seçilebilir.
1. Aşağı ok ve ardından üç nokta ile sol taraftaki aletler alanını genişletin.
İlgili bilgiler
2.
En uzun/en kısa rota ile birlikte hesaplanmış yolculuk süresi bilgilerini içere alternatif bir yolculu göstermek için Başka yol
sembolüne basın. Normalde sadece hızlı
bir şekilde orijinal seyahat planına katılan
kısa bir alternatif yol önerilir.
3. Öneri kabul edilirse: Alternatif yol bilgisi
bulunan işarete dokunun. Tavsiye dilen
yolda sürseniz bile rota kabul edilir. Öneri
kabul edildikten sonra yönlendirme devam
eder - artık alternatif yol rota olarak seçilmiştir. Eğer öneri kabul edilmediyse orijinal rotada sürmeye devam edin.
Başka yol işlevine bir alternatif, seyahat planı
rotasından sapmaktır - sistem bu durumda
rotayı otomatik olarak günceller ve en uygun
rota boyunca varış noktasına yönlendirmeye
devam eder.
•
Bir alternatif rotayı görüntüleme (s. 20)
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri
Araç İnternet'e bağlandığında, sürücü tıkanıklık, kapalı yollar ve seyahat süresini etkileyebilecek başka herhangi bir şey hakkında genişletilmiş trafik bilgilerine13 (RTTI14) erişebilir.
RTTI servisi etkinleştirilmişse, trafik olayları ve
trafik akışı ile ilgili bilgiler, bir İnternet servisinden sürekli olarak alınacaktır. Bir araç, trafik
akış bilgilerini talep ettiğinde aynı anda aracın
konumundaki trafik akışı hakkında isimsiz veriler de sağlanır, bu da hizmetin işlemesine katkıda bulunur. İsimsiz veriler sadece RTTI etkinleştirildiğinde gönderilir. Bu servis etkinleştirilmemiş ise, hiçbir veri sağlanmaz.
Örneğin belirli yazılım güncellemelerinden
sonra, atölye ziyaretlerinden veya yeni bir
sürücü profili oluşturulduktan sonra servisin
tekrar aktifleştirilmesi gerekebilir.
Navigasyon sisteminde* belirli şehirlerarası
rotaların yanı sıra otoyollar, büyük yollar ve
şehir dışı yollar için de mevcut trafik koşulları
gösterilir.
Haritada gösterilen trafik bilgileri miktarı, araca
olan mesafeye bağlıdır ve sadece araç konumundan yaklaşık 120 km (75 mil) mesafe
dahilinde gösterilir.
Haritadaki metin ve semboller normal şekilde
gösterilir ve trafik akışı, yolun hız sınırına
kıyasla trafiğin yolda ne hızla hareket ettiğini
gösterir. Trafik akışı haritada, yolun her iki tara}}
* Seçenek/aksesuar.
23
NAVİGASYON
||
fında, seyir yönü başına tek renkli bir çizgiyle
gösterilir:
•
•
•
•
Yeşil - aksama yok.
Turuncu - yavaş akan trafik.
Kırmızı - tıkanıklık/trafik sıkışıklığı/kaza.
Siyah - yol kapalı.
DİKKAT
Trafik bilgileri tüm bölgeler/ülkelerde mevcut değildir.
Trafik bilgilerinin kapsama alanları sürekli
artmaktadır.
İlgili bilgiler
•
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgilerinin devreye
sokulması ve devre dışı bırakılması
(s. 24)
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgilerinin
devreye sokulması ve devre dışı
bırakılması
Yeşil çizgiyi devre dışı bırak
Trafiğin sorunsuz bir şekilde aktığını gösteren
yeşil çizgileri görüntülemeyi durdurmak için:
Sürücü İnternet'e bağlı araç ile navigasyon
sisteminde* gerçek zamanlı trafik bilgilerine15
(RTTI16)'de erişebilir.
RTTI şu şekilde etkinleştirilir ve devreden çıkarılır:
1.
2. Navigasyon Trafik üzerine basın ve
Serbest Akan Trafiği Göster işaretini kaldırın.
1.
İlgili bilgiler
Orta gösterge ekranı üst görünümde
Ayarlar seçeneğine basın.
2. Navigasyon
Trafik tuşuna basınız.
•
•
Üst görünümde Ayarlar seçeneğine basın.
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (s. 23)
Trafik ayarları (s. 27)
3. Etkinleştirmek için (normal trafik bilgisini
RTTI ile değiştirir) Gerçek Zamanlı Trafik
Bilgisi seçiniz veya devreden çıkarmak
için RTTI seçiniz.
4. RTTI ilk defa kullanılıyorsa Hüküm ve
koşullar başlığı ile bir açılan pencere ve
Veri paylaşma başlığı ile başka bir açılan
pencere gösterilir.
RTTI etkinleştirildiğinde aracın İnternet bağlantısı kesilmişse otomatik olarak normal trafik
bilgileri etkinleşecektir. İnternet bağlantısı
yeniden kurulduğunda RTTI yeniden etkinleşir.
13
14
15
16
24
Belirli pazarlarda geçerlidir.
Real Time Traffic Information
Belirli pazarlarda geçerlidir.
Real Time Traffic Information
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
Navigasyon sistemi ayarları*
Harita ayarları
Rota ve diğer bilgilerin navigasyon sisteminde
nasıl sunulacağını belirlemek için ayarlar
buradan seçilir.
Haritanın navigasyon sisteminde* nasıl görüntüleneceğini tanımlamak için ayarlar burada
seçilir.
Ayarlar
Navigasyon
Ayarlar
Navigasyon
• Otomatik - Sistem, yolcu kabinindeki
Harita
Sıralanan alanlar içerisinde ayarlar yapılabilir:
Sıralanan alanlar içerisinde ayarlar yapılabilir:
• Harita - harita içeriğini ve görünümünü
•
•
•
•
•
yönetir.
• Rota ve Kılavuz - kılavuzu rota gösterimi
ve hesaplamasını yönetir.
• Trafik - trafik aksaklıkları hakkındaki bilgileri yönetir.
İlgili bilgiler
•
•
•
Harita ayarları (s. 25)
Rota ve yol navigasyonu ayarları (s. 26)
Trafik ayarları (s. 27)
Konum biçimi
Harita Ekranı Formatı
Hız Kameralarını Göster
Favorileri Göster
İlgi Alanı (POI)
Konum formatı
Konum biçimi geçerli konumun adresi veya
koordinatlarına göre mi isimlendirileceğini/
gösterileceğini seçilmesi için kullanılır.
• Adres
• Koordinatlar ve yükseklik
Harita tasarımı
Harita Ekranı Formatı harita renklerinin nasıl
görüntüleneceğinin seçilmesi için kullanılır:
• Gün - parlak renkler.
• Gece - gece görüşünüze engel olmaması
için koyu renkler.
17
18
ışığa bağlı olarak Gün ile Gece arasında
değişir.
Hız kameraları17
Hız Kameralarını Göster haritada hız kameralarının gösterilip gösterilmeyeceği belirtilir.
Favoriler
Haritada Favoriler öğesinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.
İlgi çekici nokta (POI18)
Haritada hangi ilgi çekici noktaların gösterileceği İlgi Alanı (POI) altında gösterilir. Örneğin
"Ulaşım" gibi istediğiniz kategoriye dokunun
ve ardından tümünü veya belirli alt kategorileri
göstermeyi seçin. Geri veya Kapat üzerine
basarak menüden çıkın.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Navigasyon sistemi ayarları* (s. 25)
Rota ve yol navigasyonu ayarları (s. 26)
Trafik ayarları (s. 27)
Bir rota boyunca POI'leri(ilgi çekici noktaları)göstermek (s. 20)
•
İlgi çekici nokta ile varış noktasını belirleme (s. 16)
•
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama (s. 17)
İşlev tüm pazarlarda mevcut değildir.
Point of Interest
* Seçenek/aksesuar.
25
NAVİGASYON
Rota ve yol navigasyonu ayarları
Rotanın nasıl hesaplanacağı ve yol navigasyonunun navigasyon sisteminde* nasıl sunulacağını belirlemek için ayarlar burada seçilir.
Ayarlar
Navigasyon
Rota ve Kılavuz
Sıralanan alanlar içerisinde ayarlar yapılabilir:
•
•
•
•
•
•
Varış süresi biçimi
Sesli Kılavuz Seviyesi
Varsayılan Rota Tipini Seç
Rota öğrenme
Engelleme Ayarları
Benzin istasyonu öner
Zaman formatı
Varış zamanının nasıl tanımlanacağını seçin:
•
ETA19 (son varış yerine hesaplanan varış
zamanı)
• RTA20 (varışa kalan süre)
Gösterilen zamanlar, varış noktasının saat dilimine göredir.
Sesli yönlendirme seviyesi
1.
19
20
26
Sesli Kılavuz Seviyesi düğmesine basınız.
2. Gerekli ses yönlendirmesine tıklayın:
• Yok (otomatik sesli yönlendirme yoktur,
ancak geçerli sesli yönlendirmeyi bir
kez manuel olarak talep etme imkanı
vardır)
• Düşük (yönlendirme noktası başına
sadece bir mesaj)
• Orta (sınırlı bilgi ile yönlendirme noktası
başına azami 3 mesaj)
• Dolu -(mevcut tüm bilgilerle yönlendirme noktası başına azami 4 mesaj)
Standart rota türleri
Tercih edilen standart rota türünü seçin:
• Hızlı
• Eko
• Manzara (otoyollardan mümkün olduğu
Kaçın
Mümkünse rota hesaplarken otomatik olarak
kaçınılabilecek farklı seçenekleri içeren bir
menü açmak için Engelleme Ayarları üzerine
basın. Örneğin tünelleri ve trafik sıkışıklığı
ücretleri ve feribot olan alanları seçin.
Yakıt istasyonları için öneriler
Yakıt seviyesi düşük olduğunda sürücü ekranında yakındaki benzin istasyonları için önerileri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak
için Benzin istasyonu öner üzerine basın.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Navigasyon sistemi ayarları* (s. 25)
Harita ayarları (s. 25)
Trafik ayarları (s. 27)
Bir alternatif rotayı görüntüleme (s. 20)
kadar kaçınılmıştır, bu nedenle seyahat
süresi uzun olabilir)
Sürüş devam ederken alternatif bir rota göstermek mümkündür.
Rota öğrenme
Rota hesaplamasını optimize etmek için veri
toplamaya izin verilip verilmeyeceğini seçin
Rota öğrenme.
Estimated Time of Arrival
Remaining Time to Arrival
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
Trafik ayarları
Serbest akan trafiği göster
Harita güncellemeleri
Trafik bilgilerinin navigasyon sisteminde* nasıl
sunulacağına dair ayarlar buradan seçilir.
Bunu harita göstermek için Serbest Akan
Trafiği Göster öğesini seçin.
MapCare, Sensus Navigation* bulunan Volvo
araçlar için ücretsiz bir harita güncelleme servisidir.
Ayarlar
Navigasyon
Trafik
İnternet vasıtasıyla Gerçek Zamanlı Trafik Bilgilerini (RTTI) kullanmak için Gerçek Zamanlı
Trafik Bilgisi öğesini seçin.
Güncelleme hakkında genel bilgiler
Trafik olaylarından kaçın
İlgili bilgiler
Serbest Akan Trafiği Göster
•
•
•
•
Haritaları güncellemenin iki yolu vardır. Ya bir
bilgisayar ve USB hafıza çubuğu vasıtasıyla,
veya doğrudan araç üzerinden22 (araç internete bağlı ise).
Sıralanan alanlar içerisinde ayarlar yapılabilir:
•
•
•
•
Genişletilmiş trafik bilgisi kullanılır21
Trafik Olaylarını Göster ve İşle
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgisi
trafik olaylarını göster
Haritada trafik olaylarının gösterilip gösterilmeyeceğini ve rota hesaplaması için kullanılıp
kullanılmayacağını seçin.
• Yok
• Büyük
• Tümü
Trafik kazalarından kaçınma
Rota hesaplanırken trafik olaylarının görmezden gelinip gelinmeyeceğini seçin:
• Hiçbir zaman
• Sor (yolculuk sırasında rota değişiklikleri
Navigasyon sistemi ayarları* (s. 25)
Harita ayarları (s. 25)
Rota ve yol navigasyonu ayarları (s. 26)
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (s. 23)
Araçlar yılda 2-12 kez güncellenebilir (markete
bağlı olarak).
Aracın haritası, bir dizi ön tanımlı bölgeye ayrılmıştır. Harita verilerini güncellerken tüm bölgeleri güncellemeye gerek yoktur - sürücü
sadece bir veya daha fazla belirli bölgeyi güncellemeyi seçebilir.
Araç Internet'e bağlandığında bir veya birkaç
bölge güncellenebilir. Daha çok sayıda bölge
veya tüm harita güncellenecekse toplam harita
verisi miktarı çok büyük olabilir ve bu yüzden
bir USB hafıza çubuğu kullanarak bilgisayar
üzerinden güncelleme yapmak daha kolay olabilir.
için tüm öneriler verilir)
• Her zaman
21
22
Belirli pazarlarda geçerlidir.
Sadece bazı ülkelerde geçerlidir.
}}
* Seçenek/aksesuar.
27
NAVİGASYON
||
DİKKAT
Bir seyahat planı birkaç bölgeye yayılırsa,
bunlar aynı sürüm numarasına sahip olmalıdır. Aksi takdirde hesaplanan rotaya yolun
beklenmedik bir bölümünün dahil olma olasılığı vardır.
Harita yapısının güncellenmesi
Bazen harita yapısı değişebilir - bu durum bir
bölge eklenmesi gerektiğinde veya daha büyük
bir bölgenin daha küçük bölgelere bölünmesi
gerektiğinde gerçekleşir. Bu durum meydana
geldiğinde normal prosedürü kullanarak tek
bölgeleri güncelleme denemesi başarısız olacak ve bir mesaj, sebebi gösterecektir.
Bunun yerine bir USB bellek çubuğu ile tüm
harita yeniden kurulmalıdır. Daha fazla bilgi
için www.volvocars.com adresinde destek bilgisini arayın veya bir Volvo bayisi ile irtibat
kurun.
Navigasyon sistemi yazılımının
güncellenmesi
yapılabilir. Ayrıca bir Volvo bayisinde harita
güncellemesi ile ilgili yardım almak da mümkündür. Bununla birlikte, harita güncellemesinin kendisi ücretsiz olsa bile, güncellemeyi
gerçekleştirmek için gerekli olan atölye süresinin ücretlendirilebileceğini unutmayın.
Soru
Cevap
Bir güncelleme ne kadar
büyüktür?
Pazara bağlıdır. Her pazarın haritası için
www.volvocars.com adresindeki destek bilgileri ile
ilgili ayrıntılı bilgi verilmektedir.
Bu güncellemelerin hiçbiri
çalışmıyor - ne
yapmalıyım?
Daha fazla destek bilgisini
www.volvocars.com adresinde arayın veya bir Volvo
bayisi ile irtibat kurun.
Sık sorulan sorular
Soru
Cevap
Harita verilerinin platformunu, örneğin
Avrupa'dan
Kuzey Amerika'ya değiştirmek mümkün müdür?
Evet, bazı istisnalarla.
Güncel bilgiler için bir
Volvo yetkili satıcısına
danışın.
Bir harita güncellemesini
indirmek ne
kadar sürer?
Bu, harita dosyasının
boyutuna ve bağlantının
bant genişliğine bağlıdır.
Güncellemenin boyutu
(MB) hakkında bilgi
ekranda gösterilir.
İlgili bilgiler
•
Haritaları bir bilgisayar veya USB yoluyla
güncellemek (s. 29)
•
Haritaları çevrimiçi bir araç üzerinden güncelleyin (s. 31)
•
Navigasyon sistemi ile ilgili sıkça sorulan
sorular* (s. 32)
•
Navigasyon lisans sözleşmesi* (s. 34)
Harita verilerinin yanı sıra navigasyon sisteminin sürekli geliştirilen kendi yazılımı da bazen
güncelleme gerektirir. Bu durumda harita verilerinin son güncellemelerinin, navigasyon sisteminin mevcut yazılımı tarafından desteklenmemesi durumu ortaya çıkabilir. Böylesi bir
durumda navigasyon sistemi yazılımının güncellenmesi gerektiği konusunda bilgi veren bir
mesaj gösterilir. Bu işlem bir Volvo bayisinde
28
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
Haritaları bir bilgisayar veya USB
yoluyla güncellemek
Yeni haritalar internete bağlı bir bilgisayardan
bir USB belleğe indirilebilir ve daha sonra
USB belleğinden aracın navigasyon sistemine* aktarılabilir.
Hazırlıklar
Parametre
Gereksinimler
USB
standardı:
En az 2.0
Dosya
sistemi:
3. Seçilen bölgeyi genişletmek için oka tıklayın.
> Detaylı harita bilgileri görüntülenir.
FAT32, exFAT veya NFTS
4. Harita bilgisini harita görünümü altında not
edin.
128 GB'a kadar
Kapasite:
Pazara bağlıdır. Her pazarın
haritası için
www.volvocars.com adresindeki destek bilgileri ile ilgili
ayrıntılı bilgi verilmektedir.
Geçerli harita versiyonunu not et
Harita verilerini İnternet'ten USB
hafıza çubuğuna indirme
USB belleği ve not edilen harita bilgilerini her
zaman hazır bulundurun.
1.
İnternete bağlı bir bilgisayarda Volvo Cars
destek sitesine (support.volvocars.com)
gidin ve ardından İndirilenler altında,
harita indirmelerini seçin.
2. Güncellenecek haritaların tipini seçin.
Bilgisayar ve USB çubuğu ile güncelleme
USB hafıza çubuğu
Bir güncellemeyi yönetmek için bir USB hafıza
çubuğu kullanılıyorsa aşağıdaki gereksinimler
geçerlidir:
1.
Uygulama görünümünde Güncelleme
servisi seçeneğine dokunun.
2. Haritalar düğmesine basın
> Mevcut harita bölgeleri gösterilir.
3. Güncellenecek bölgeye tıklayın.
> Bölge için en yeni harita verilerini içeren
bilgilerin bulunduğu bir harita görünümü görüntülenir.
4. Harita görünümünün araçta bulunandan
daha yeni olduğunu kontrol edin.
5. Sahip olduğunuz sisteme bağlı olarak,
Windows veya Mac için indirme bağlantısını seçin.
}}
* Seçenek/aksesuar.
29
NAVİGASYON
||
6. İndirme programını yüklemek için "Çalıştır" öğesini seçin.
7. Haritayı bir USB bellek çubuğuna veya bilgisayarın sabit diskine indirmek için "Yeni
indirme" üzerine tıklayın.
8. İndirme programında "İndirmeyi kontrol
et" seçeneğine basarak haritayı araca kurmadan önce 1-2 adımları tekrarlayarak
USB bellek çubuğuna indirme/kopyalama
işleminin doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz.
İndirme süreleri, haritanın boyutuna ve bağlantının bant genişliğine bağlı olarak değişebilir.
Araçta harita yüklemeden önce USB bellek
çubuğuna doğru indirmenin doğrulanması,
indirme programındaki indirmeyi kontrol
etmek için seçerek yapılabilir.
Mobil cihazlarla mobil bağlantılar veya kullanılan aboneliğin aylık bir veri limitine sahip
olduğu durumlar, indirirken kullanım için uygun
değildir.
Harita verilerinin USB'den araca
aktarılması
USB belleğinden araca aktarmak için gerekli
süre harita verileri boyutuna göre değişiklik
gösterir. Güncelleme sürüş sırasında yapılabilir. Navigasyon sistemi bir harita bölgesini güncellemek için kullanılabilir, ancak bütün bir
harita pazarını, örneğin; güncelleme sırasında
AB, navigasyon sistemi kullanılamaz. Araç dur-
30
durulduğunda kurulum tamamlanmamışsa,
güncelleme bir sonraki sürüşte devam eder.
Güncellemenin sürüş sırasında yapılması
gerekli değildir, ancak kontak açık olmalıdır.
Araç, güncelleme sırasında sürülmezse, akü
desteği önerilir.
Güncelleme
1. Navigasyon sistemini devreye sokun.
2. USB belleği aracın USB portuna bağlayın.
İki USB port varsa, diğeri aynı anda kullanımda olmamalıdır.
3. Navigasyon sistemi otomatik olarak bir
güncelleme olduğunu tespit eder ve tüm
harita veritabanının güncellenmesi sırasında ekranda işlemin ne kadarının
tamamlandığının yüzdesi gösterilir.
> Tek bir harita bölgesinin güncellenmesi
için güncelleme hemen başlar.
Tüm harita veritabanının güncellenmesini başlatmak için kurulumu iptal
etmek üzere kullanıcının Onayla - veya
İptal et seçeneklerine tıklaması gerekir.
4. Onayla seçeneğine tıklayın - Tüm harita
veritabanının güncellenmesi başlar ve işlemin nasıl ilerlediğine dair bilgiler, orta gösterge ekranında gösterilir.
5. Orta ekran aktarımın tamamlandığı zamanı
gösterir - bu noktada USB hafıza çubuğunu çıkartın.
6. Bilgi eğlence sistemini yeniden başlatın.
7. Önceki "Geçerli harita versiyonunu not et"
başlığı altında açıklanan adımları tekrarlayarak araca doğru harita verilerinin aktarıldığını teyit edin.
DİKKAT
Kurulumun başlatılması için aşağıdaki kriterler karşılanmalıdır:
•
Seçilen bölge sistem haritasında mevcuttur. Sistemde bir Avrupa haritası
zaten mevcutsa sadece İskandinavya
bölgesini indirmek mümkündür. Tamamen yeni bir harita indirilirse, önceki
haritanın üzerine yazılır.
•
Seçilen bölge için olan versiyon sonrasında araçta olandır.
•
Seçilen bölge araç yazılımıyla uyumludur. Güncelleme uyumlu değilse bu
durumda yeni yazılımın indirilmesi
gerekir.
•
Seçilen bölge mevcut bölgeyle uyumludur. Alan uyumlu değilse bu durumda
haritanın değiştirilmesi gerekir.
NAVİGASYON
Kesintiler
Güncelleme sırasında bir kesinti meydana
gelirse orta gösterge ekranında daima açıklayıcı bir metin mesajı gösterilir.
Durum şu ise...
Cevap
güncelleme sırasında Bilgi
eğlence sistemi
kapatılırsa?
İşlem duraklar ve sistem
yeniden etkinleştiğinde,
örneğin motor çalıştırıldığında durduğu yerden
otomatik olarak devam
eder.
güncelleme
tamamlanmadan USB hafıza
çubuğu çıkarılırsa?
İşlem duraklar ve USB
çubuğu araca yeniden
bağlandığında durduğu
yerden otomatik olarak
devam eder.
Daha fazla bilgi için, www.volvocars.com
adresinde destek bilgisini arayın veya bir Volvo
bayisi ile irtibat kurun.
İlgili bilgiler
•
Haritaları çevrimiçi bir araç üzerinden güncelleyin (s. 31)
•
Harita güncellemeleri (s. 27)
23
Haritaları çevrimiçi bir araç
üzerinden güncelleyin
Araç internete bağlandığında, navigasyon sistemi* haritaları güncellenebilir23.
1.
Uzaktan güncelleme prensibi.
Uygulama görünümünde Güncelleme
servisi seçeneğine dokunun.
> Uygulama başlatılır ve belirlenen bölgede kaç tane harita güncellemesi mevcut olduğunu gösteren bir rakam
Haritalar tarafından görüntülenir. Güncelleme için yeni arama yapılana veya
güncellemeler kurulana kadar bu rakam
görünmeye devam eder.
2. Haritalar düğmesine basınız.
3. Kur ve ardından Onayla düğmelerine
basın.
> Seçilen haritanın kurulumu/harita güncellemesi başlatılır.
Daha fazla bilgi için, www.volvocars.com
adresinde destek bilgisini arayın veya bir Volvo
bayisi ile irtibat kurun.
}}
Sadece bazı ülkelerde geçerlidir.
* Seçenek/aksesuar.
31
NAVİGASYON
||
Harita verilerinin otomatik güncellenmesi
Ev bölgesinin otomatik güncellemesi İndirme
merkezinden seçilebilir.
1.
Uygulama görünümünde Güncelleme
servisi seçeneğine dokunun.
2. Haritalar düğmesine basınız.
3. Harita verilerinin otomatik güncellenmesi
sadece ev bölgesi için seçilebilir. Ev bölgesi halen seçilmemişse bölgeyi genişletmek için aşağı ok tuşuna basın.
> Detaylı harita bilgileri görüntülenir.
4. Ana bölge olarak seç düğmesine basınız.
5. Sonrasında, mevcut seçili ev bölgesini
bulacağınız bölge listesinin en üstüne kaydırın.
6. Ev bölgesini genişletmek için aşağı oka
tıklayın.
7. Oto güncelle: kutusunu işaretleyin.
> Araç internete bağlı olduğunda ve harita
güncellemesi mevcut olduğunda, bu
artık araca otomatik olarak indirilecektir.
Devam eden bir harita güncellemesi iptal
edildiğinde
Harita indirme işlemi başladıysa, ancak
indirme işlemi tamamlanmadan araç kapatılırsa işlem duraklatılır ve araç tekrar başlatıldığında ve internete yeniden bağlandığında otomatik olarak sürdürülür.
32
Bir veya daha fazla güncelleme seçildiyse veya
cevaplanmadıysa, güncelleme dosyaları doğrudan araca indirilemeyecek kadar büyük olabilir.
Bu durumda, araca yüklemek için dosyaları bir
USB aygıtına indirme seçeneğiniz vardır.
Navigasyon sistemi ile ilgili sıkça
sorulan sorular*
İlgili bilgiler
Aracın harita üzerindeki konumu yanlış
•
Haritaları bir bilgisayar veya USB yoluyla
güncellemek (s. 29)
•
Harita güncellemeleri (s. 27)
Navigasyon sistemi Sensus Navigation ile
ilgili sık sorulan bazı sorular aşağıda verilmektedir.
Navigasyon sistemi, yaklaşık 20 metrelik
( 65 ft) bir hassasiyette aracın konumunu gösterir.
Birbirine paralel uzan yollarda, kıvrımlı yollarda,
çok katmanlı yollarda ve herhangi belirgin
dönüş olmaksızın uzun mesafe sürüşün ardından hata riski çok yüksektir.
Yüksek dağlar, binalar, tüneller, viyadükler,
alt/üst geçitler vs. de uydu sinyallerinin alımında olumsuz etkiye sahiptir, bu aracın konumun hesaplanmasındaki hassaslığın düşmesi
anlamına gelir.
Sistem her zaman ne hızlı/en kısa
rotayı hesaplamıyor
Bir rota hesaplanırken teorik olarak en iyi
çözümü belirlemek için birkaç faktör göz
önünde bulundurulur. Bu faktörlere rota mesafesi, yol genişliği, yol sınıflandırması, trafik
yoğunluğu ve hız sınırları dahilidir. Bununla birlikte bölge hakkındaki bilgiye sahip tecrübeli
bir sürücü, daha iyi bir rota seçimi yapılabilir.
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
Sistem örneğin ücretli yollar veya
feribotlar seçerken sürücü bunlardan
kaçınmayı tercih edebilir.
Teknik nedenlerle sistem, uzun bir mesafeye
yayılan bir rota hesaplarken sadece daha
büyük yolları kullanabilmektedir.
Paralı yollardan ve otobanlardan kaçınmayı
seçtiyseniz, mümkün olduğunca geniş şekilde
kullanılmalarından kaçınılır ve sadece bir başka
mantıklı alternatifi yoksa kullanılırlar.
Aracın harita üzerindeki konumu
nakliye sonrası hatalı
Araç, örneğin; feribot veya trenle ya da uydu
sinyallerinin alımına sekte vurabilecek herhangi
bir şekilde nakledildiyse, aracın konumunun
doğru şekilde hesaplanması 5 dakikaya kadar
sürebilir.
Lastikler değiştirildikten sonra
gösterge ekranındaki araç sembolü
mantıksız davranışlar sergiler.
Uydu alıcısına ek olarak, aracın hız sensörü ve
ciroskobu aracın geçerli konumunu, hızını ve
seyahat yönünü hesaplamada yardımcı olurlar.
Yedek lastiği taktıktan sonra veya yaz lastiklerinden kış lastiklerine geçildiğinde, sistemin
yeni tekerleklerin boyutlarını "öğrenmesi"
gerekir.
Bu yüzden sistemin en iyi şekilde işlemesi için
aracın iyi uydu alımı (iyi görüş alanı) olan yollarda bir süre sürülmesi tavsiye edilir.
Harita görüntüsü gerçek durumla
uyuşmuyor
İlgili bilgiler
•
Harita güncellemeleri (s. 27)
Yol ağının sürekli genişletilmesi ve yeniden
inşa edilmesi, sürekli yeni trafik kurallarının
ortaya çıkması, vs. gibi faktörler, harita veritabanın her zaman her durumda tam olmadığı
anlamına gelir.
Bu sebepten harita verileri sürekli geliştirilmekte ve güncellenmektedir - arada bir yeni
güncelleme olup olmadığını kontrol edin.
Ekrandaki araç sembolü ileri atlar veya
döner
Sistem sürüşe başlamadan önce aracın konumunu ve hareketini algılayabilmek için birkaç
saniyeye ihtiyaç duyabilir.
Sistemi ve motoru kapatın. Tekrar çalıştırın
fakat sürüşe başlamadan önce bir süre hareketsiz bekleyin.
Harita bilgileri güncel değildir
Bir sonraki başlık altındaki cevaba bakın.
En güncel harita bilgileri yüklenmiş
mi?
Harita bilgileri sürekli olarak güncellenmekte
ve geliştirilmektedir. Bilgisayar ve USB üzerinden harita güncellemeleri ile bağlantılı olarak,
araçtaki güncel harita versiyonu gösterilebilir.
Araçtaki harita sürümünü kontrol edin ve
www.volvocars.com adresindeki destek bilgilerinde mevcut harita sürümü karşılaştırın.
33
NAVİGASYON
Navigasyon lisans sözleşmesi*
lisans24,
Bir
belirli bir faaliyeti uygulama veya
belirli bir kişinin yetkisini sözleşmedeki
hüküm ve şartlara uygun olarak kullanma hakkına dönük bir sözleşmedir.
SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI
HERE VERİTABANINI KULLANMAYA
BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN İŞBU SON
KULLANICI LİSANS ANLAŞMASINI
DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN.
KULLANICIYA HATIRLATMA
İŞBU ANLAŞMA, SİZİNLE HERE EUROPE
B.V. (“Here”) ARASINDA İLGİLİ BİLGİSAYAR
YAZILIMI, MEDYA VE HERE TARAFINDAN
YAYINLANAN AÇIKLAYICI BASILI
DOKÜMANTASYON DAHİL HERE SEYİR
HARİTASI VERİTABANI
(MÜŞTEREKEN ”VERİTABANI”) KOPYANIZ
İÇİN - BİR SATIŞ ANLAŞMASI DEĞİL LİSANS ANLAŞMASIDIR. BU VERİTABANINI
KULLANARAK, İŞBU SON KULLANICI
LİSANS ANLAŞMASININ (”ANLAŞMA”) TÜM
HÜKÜM VE KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ
SAYILACAKSINIZ. İŞBU ANLAŞMANIN
KOŞULLARINI KABUL ETMEDİĞİNİZ
TAKDİRDE PARA İADESİ İÇİN
VERİTABANINI, BERABERİNDEKİ TÜM
UNSURLARLA BİRLİKTE, TEDARİKÇİNİZE
HEMEN GERİ GÖNDERİN.
24
34
MÜLKİYET
Veritabanı ve ilişkili telif hakları, fikri mülkiyet
veya ilişkili haklar HERE ve lisansörlerine aittir.
Veritabanını içeren medyanın mülkiyeti, işbu
Anlaşma veya Veritabanının size tedarik
edildiği benzeri anlaşma(lar) uyarınca HERE
ve/veya tedarikçinize olan borçlarınız tam
olarak ödeninceye kadar HERE ve/veya
tedarikçinize ait olacaktır.
belirlenecek masraflar dahil, söz konusu
bilgileri makul şartlarda vermesi için HERE’a
makul fırsat vermeniz gerekmektedir.
LİSANS VERİLMESİ
HERE, Veritabanını kişisel kullanımınız için
veya, uygulanabilir ise, işletmenizin iç
işlemlerinde kullanımınız için size gayri
münhasır lisans vermektedir. İşbu lisans, alt
lisanslar verme hakkını içermemektedir.
LİSANS DEVRİ
Oluşturulmuş olduğu sisteme kurulmuş olması
veya Veritabanının hiçbir kopyasını elinizde
tutmuyor olmanız durumları haricinde ve
devralan şahsın işbu Anlaşmanın tüm hüküm
ve koşullarını kabul etmesi ve bu hususu yazılı
olarak HERE’a teyit etmesi haricinde
Veritabanını üçüncü şahıslara
devredemezsiniz. Çok diskli set bir alt set
olarak değil, sadece HERE tarafından tedarik
edildiği şekilde komple set olarak devredilebilir
veya satılabilir.
KULLANIM SINIRLAMALARI
Veritabanı, oluşturulmuş olduğu özel sistemde
kullanımla sınırlıdır. Zorunlu kanunların (örn.
Avrupa Yazılım Direktifi (91/250) ve Veritabanı
Direktifi (96/9)) açık şekilde izin verdiği
hususlar hariç, Veritabanı içeriğinin önemli
parçalarını çıkarma veya tekrar kullanma,
Veritabanının hiçbir bölümünü tekrar
oluşturma, kopyalama, değiştirme, uyarlama,
çevirme, demonte etme, kaynak koda
dönüştürme, tersine mühendislik yapma
izniniz bulunmamaktadır. Avrupa Yazılım
Direktifi (buna dayanan ulusal yasalar) içinde
bahsedildiği anlamda birlikte işlerlik bilgisi
almak istediğiniz takdirde, HERE tarafından
Veritabanı HERE’a üçüncü taraflarca verilen
lisans uyarınca sağlanan bilgileri içerir ve
aşağıdaki URL’de belirtilen tedarikçi
koşullarına ve telif hakkı bildirimlerine tabidir:
here.com/supplierterms
EULA = End User License Agreement
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
SINIRLI GARANTİ
HERE, aşağıda belirtilen uyarılara tabi olarak,
Veritabanı kopyanızı satın almanızdan itibaren
12 ay süre ile, Veritabanının satın aldığınız
tarihte mevcut olan HERE Doğruluk ve Tamlık
Kriterlerine uygun olarak iş göreceğini garanti
eder; bu kriterler talebiniz üzerine HERE’dan
temin edilebilir. Veritabanının işbu sınırlı
garantiye uygun olarak iş görmemesi
durumunda, HERE Veritabanının uygun
olmayan kopyasını onarmak veya değiştirmek
için makul gayretleri gösterecektir. Bu
gayretler, Veritabanının burada belirtilen
garantilere uygun şekilde iş görmesi sonucunu
vermediği takdirde, Veritabanı için verdiğiniz
para için makul bir geri ödeme alma veya işbu
Anlaşmayı feshetme seçeneğine sahip
olacaksınız. Bu, HERE’ın tüm sorumluluğu ve
sizin HERE’a karşı tek hukuki çözüm
yolunuzdur. Bu bölümde açık şekilde
belirtilenler hariç, HERE, doğruluk, kesinlik,
güvenilirlik vs. hususlar bakımından Veritabanı
kullanımı sonuçlarının kullanılması bakımından
hiçbir garanti vermemekte ve beyanda
bulunmamaktadır. HERE Veritabanının hatasız
olduğunu veya olacağını garanti
etmemektedir. HERE, tedarikçiniz veya bir
diğer şahıs tarafından verilen hiçbir sözlü bilgi
veya tavsiye, bir garanti oluşturmayacak veya
yukarıda belirtilen sınırlı garanti kapsamını
herhangi bir şekilde genişletmeyecektir. İşbu
Anlaşmada ortaya koyulan sınırlı garanti, gizli
kusurlara karşı yasal garanti altında sahip
olacağınız yasal haklarınızı etkilemez veya
bunlara zarar vermez.
Veritabanını HERE’dan doğrudan almamış
olmanız durumunda, HERE’ın verdiği haklara
ek olarak Veritabanını aldığınız şahsa karşı da
ülkenizde geçerli kanunlara göre yasal
haklarınız olabilir. HERE’ın yukarıdaki garantisi
bu gibi yasal hakları etkilemez ve burada
verilen garanti haklarına ek olarak bu gibi
hakları iddia edebilirsiniz.
SINIRLI SORUMLULUK
Veritabanı fiyatı, Veritabanının kullanımıyla
bağlantılı olarak doğabilecek nihai, dolaylı veya
sınırsız doğrudan zararlar riski varsayımı için
bir bedel içermemektedir. Buna göre, HERE
hiçbir şekilde, zarar olasılığı HERE’a bildirilmiş
olsa dahi, Veritabanını kullanmanızdan
kaynaklanan, bunlarla sınırlı olmayarak sizin
veya üçüncü şahısların maruz kaldığı gelir, veri
veya kullanım kaybı nedeniyle bir dava,
sözleşme, zarar veya garantiye dayanan nihai
veya dolaylı zararlar bakımından sorumlu
olmayacaktır. Her durumda, HERE’ın
doğrudan zararlar için sorumluluğu Veritabanı
kopyanızın fiyatı ile sınırlıdır.
İŞBU ANLAŞMADA BELİRTİLMİŞ OLAN
SINIRLI GARANTİ VE SINIRLI
SORUMLULUK, VERİTABANINI İŞ
MÜNASEBETİ HARİCİNDE ALMIŞSANIZ
YASAL HAKLARINIZI ETKİLEMEZ VE ZARAR
VERMEZ.
UYARILAR
Veritabanı, bunlardan herhangi biri yanlış
sonuçlara neden olabilecek olan, zamanın
geçmesi, koşullar, kullanılan kaynaklar ve
kapsamlı coğrafi veri toplama özelliklerinin
değişmesi gibi nedenlerden dolayı kesin
olmayan veya eksik bilgiler içerebilir.
Veritabanı, sahip olduğunuz navigasyon
sistemi markasına bağlı olarak - diğer şeylerin
yanı sıra - seyahat süresini içermez veya
yansıtmaz ve muhit güvenliği; kanun yaptırımı;
acil durum yardımı; inşaat çalışmaları; kara
yolu veya kırsal yol kapalı olma durumları; yol
eğimi veya seviyesi; köprü yüksekliği, ağırlık
veya diğer sınırlamalar; yol şartları; özel olaylar
gibi konularda bilgi içermeyebilir.
GEÇERLİ HUKUK
İşbu Anlaşma, Veritabanını aldığınız tarihte
ikamet ettiğiniz ülke kanunlarına göre tatbik
edilecektir. Bu tarihte Avrupa Birliği veya
İsviçre sınırları dışında ikamet ediyorsanız,
Veritabanını almış olduğunuz Avrupa Birliği
ülkesi veya İsviçre kanunları tatbik edilecektir.
Diğer tüm durumlarda, Veritabanını aldığınız
yargı alanı belirlenemiyorsa, Hollanda
kanunları tatbik edilecektir. Veritabanını
aldığınız tarihte ikamet ettiğiniz yerde yetkili
olan mahkemeler, işbu Anlaşmadan doğan
veya onunla ilişkili ihtilaflar konusunda,
HERE’ın sizin o sıradaki ikamet yerinizde dava
açma hakkına halel gelmeksizin, yetkili
olacaktır.
}}
35
NAVİGASYON
||
İlgili bilgiler
•
•
36
Harita güncellemeleri (s. 27)
Navigasyon lisans sözleşmesi* (s. 34)
* Seçenek/aksesuar.
ALFABETİK İNDEKS
ALFABETİK İNDEKS
A
İ
Alternatif rota
Eko, Hızlı, Manzara
20
İlgi noktaları
Alternatif yol
23
Araca Gönder
18
Ayarlar
Harita seçenekleri
rota ve kılavuz
trafik bilgileri
25
25
26
27
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (RTTI) 23, 24
Harita görünümü
harita navigasyonu
baş üstü ekranında
orta gösterge ekranında
Sürücü ekranında
Harita seçenekleri
Harita verilerini güncelle
Kılavuzluk seçenekleri
25
9
6
8
25
27, 29, 31
25, 26
34
O
33
16, 20
12
Seyahat planındaki kılavuz noktalar
21
Seyahat programı
düzenle ve sil
göster
19
20
19
Sistem başlatılıyor
4
Sorular ve cevaplar
32
Telif hakkı
34
Trafik bilgileri
aktarım
27
21
V
Varış yeri belirle
R
Rota boyunca trafik tıkanıklığı
9
T
P
POI
Ses kontrolü
harita navigasyonu
Sesle kumanda
Komutlar
L
Otomobil nakliyesi
H
16, 20
K
Lisans sözleşmesi
G
S
13, 14, 15, 16, 17, 18
22
37
ALFABETİK İNDEKS
38
TP 31753 (Turkish), AT 1946, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement