Volvo | C30 | Quick Guide | Volvo C30 2007 Quick Guide

Volvo C30 2007 Quick Guide
VOLVO C30
quick Guide
Yenİ vOlvO'nuzA hOŞgelDİnİz!
Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.
Bu Quick Guide okuduktan sonra yeni Volvonuzu çok daha fazla
beğeneceksiniz. Ayrıntılı bilgileri Kullanıcı el kitabında bulabilirsiniz.
Uyarı metinleri ve diğer önemli bilgiler bu klasörde değil sadece
Kullanıcı el kitabında mevcuttur. Kullanıcı el kitabında en güncel bilgiler
bulunmaktadır.
Seçenekler yıldız (*) işareti ile belirtilmiştir.
AnAhTAR & uzAKTAn KuMAnDAli
Kapıları ve bagaj kapağını kilitler ve
alarmı devreye sokar*.
Kapıların ve bagaj kapısının kilidini
açar1 ve alarmı devreden çıkartır.
Bagaj kapısının kilidini açar. (Bagaj
kapısı açılmaz.)
Yan dikiz aynalarındaki*,kabindeki ve
araç plakasındaki lambayı 30 saniye
süreyle2 yakar. Göstergeler ve park
lambaları yanar.
"Panik" düğmesi. Acil durum halinde
alarmı aktive etmek için basın yaklaşık 3
saniye süreyle basılı tutunuz. Alarmı kilit
açma düğmesiyle kapatınız.
AnAhTAR Dİlİ
Örneğin araçta elektrik gücü olmadığı hallerde
torpido gözü, sürücü kapısı/bagaj bölmesi
kilidini açma/kilitlemek için kullanılır.
1. Bir kapı/bagaj kapağı anahtarla açıldıktan sonra
2 dakika içerisinde açılmazsa otomatik yeniden kilitlenme devreye girer.
2. Bu süre 30, 60 veya 90 saniye olarak ayarlanabilir,
bkz Kullanıcı el kitabı.
sOğuK çAliŞTiRMA
DİKKAT
Yeterli emisyon kontrolünün sağlanması için
rölanti hızı kısa bir süre biraz yüksek olabilir.
sİnYAl lAMBAlARi
OTOMATİK MARŞ (2.4i, T5 ve D5 İçİn
geçeRlİDİR)
Kontak anahtarını konum iii'e çeviriniz/tuşlayınız ve bırakınız. Motor otomatik olarak çalışır.
Dizel motorların motor çalıştırılmadan önce ii
konumunda ön ısıtmaya tabi tutulması gerekir.
DİReKsİYOn sİMİDİnİn AYARlAnMAsi
B
B
A. Kısa sekans,üç kere yanıp söner.
B. sürekli yanıp sönme sekansı.
uYARi! Direksiyon simidini yola çıkmadan önce
ayarlayınız; asla sürüş esnasında ayarlamayınız.
iŞiK DÜğMeleRİ
Far seviye ayarı (Bi-Xenon farlar için
otomatik*)
Otomatik kısa far. Uzun far yanıp söner. Uzun far aktive edilemeyebilir.
Park lambaları
Kısa far. Kontak anahtarı kapalı konuma getirildiğinde kısa far da kapanır.
Uzun far aktive edilebilir.
ekran ve gösterge aydınlatması
Ön sis lambaları*
Arka sis lambası(bir arka lamba)
A
B
uzun far yanıp söner
uzun/kısa farın yakılması. Yaklaşma
ışığı.
sÜRÜCÜ KAPisinDAKİ KuMAnDA PAnelİ
2
L R
1
Yan aynaların ayarlanması, l veya
R seçeneklerini seçiniz. Kol ile ayarlayınız.
Yan aynaların katlanması*. l ve
R düğmelerine aynı anda basınız.
Açmak için aynı düğmelere yeniden
basınız.
2
Manuel camlar
2
Otomatik camlar
ön CAM sİleCeKleRİ ve YAğMuR sensöRÜ*
#
Tek siliş
0
Kapalı
%
Aralıklı silme. Ayarlamak için (2) çeviriniz.
normal hız
F
Yüksek hız
G
ön cam ve far yıkama
H
Arka cam yıkayıcı
3
Arka cam sileceği aralıklı/normal
$
C
0
D
G
E
F
1
2
Yağmur sensörünü aktive eder. Konum D-F yağmur sensörünün etkinliğini
kaldırır.
Ayar düğmesini kullanarak hassasiyeti
ayarlayınız.
Yağmur sensörü gösterge sembolü On
(Açık).
ses sİsTeMİ
RADYO
5 Döndürerek radyo istasyonunu seçiniz.
9 Sol/Sağ ok tuşlarını veya sCAn (TARAMA) düğmesini kullanarak istasyon
arayınız (7). FM1'de 0–9 düğmelerine
ve FM2'de 0–9 düğmelerine basarak
20 istasyona kadar kaydedebilirsiniz.
Bir istasyon kaydedildiğinde bu ekranda
görünür.
10 İstasyonların otomatik kaydedilmesi
AuTO (OTO) düğmesine 2 saniye süreyle
basınız. Otomatik kayıt ekranda görüntülenir. On tane en güçlü istasyon hafızaya
kaydedilir. Ardından bir istasyon seçmek
için 0-9 düğmesine basınız.
CD çAlAR
1 On/Off (Açık/Kapalı) ve müzik ses
seviyesi. On/Off (Açmak/Kapatmak) için
basınız. Ses seviyesini ayarlamak için
döndürünüz. Radyo, TP, eller serbest* ve
RTI* ses seviyesi ayrı ayrı kaydedilir.
2 FM1, FM2 veya AM radyo
4 MODe (MOD). CD veya AuX1*
5 ses düzeni. Mesela BAS ve Dolby Pro
Logic II* özelliklerini seçmek için basınız.
Ayarlamak için döndürünüz.
8 Menu (MenÜ). AUX* ses şiddeti ve
gelişmiş ses ayarları.
YAKiT DOlDuRMA
9 Sol/Sağ okunu kullanarak CD'de çalan
parçayı değiştiriniz veya döndürünüz
(5).
Yukarı/Aşağı okları kullanarak 2 CD diskini
seçiniz.
3 CD diskini çıkartma. Tek bir kısa basış
mevcut diski
çıkartır. Uzun bir basış hepsini çıkartır 2.
6 CD disklerinin doğrudan seçimi2 .
1–6 düğmesine basınız.
1. Örneğin MP3 çalar için AUX* girişi.
2. Sadece CD değiştirici*.
Dİzel PARçACiK FİlTResİ
Dizel araçlarda daha etkin emisyon kontrolü
sağlayan bir partikül filtresi mevcuttur. Egzoz
gazlarında bulunan partiküller normal sürüş
sırasında filtrede toplanmaktadır. Partikülleri
yakmak ve filtreyi boşaltmak için "rejenerasyon" adı verilen uygulama otomatik olarak
başlatılır. Rejenerasyon sırasında motorun
gücü biraz düşebilir.
ARAç BAKiMi
Boyanın otomatik araç yıkamasından ziyade
elle yıkanması daha iyidir. Ayrıca boya yeni
olduğunda çok daha hassastır. Bu sebeple
yeni bir araçta ilk bir kaç süreyle aracın elle
yıkanması önerilmektedir.
Koruyucu maddeler, izolasyon elemanları, cila
macunu vb. gibi boya uygulamaları boyaya
zarar verebilir. Bu tür uygulamalar sonucu
oluşan hasar Volvo garantisi kapsamında
değildir.
eleKTROnİK KlİMA KOnTROlÜ, eCC*
OTOMATİK KuMAnDA
AuTO (OTO.) modunda ECC sistemi tüm
fonksiyonlara otomatik olarak kumanda ederek
sürüşü optimum hava kalitesi ile daha kolay
hale getirir.
MAnÜel KuMAnDA
Fan hızı
hava dağılımı
Yan camlar ve ön camdaki buharı
çabucak gidermek için Buz çözücüyü
kullanınız.
hava kalite sistemi* On (Açık) A.
Devridaim On (Açık) M.
1 Otomatik
Ayarlanan sıcaklığın ve diğer fonksiyonların
otomatik olarak kumanda edilmesi için
AuTO (OTO.) seçeneğine basınız.
2 sıcaklık
Sol l veya sağ R tarafın tek tek ayarlanması için basınız. Gerekli sıcaklığa
döndürünüz. Ayarlanan sıcaklık ekranda
görüntülenir.
Klima On/Off (Açık/Kapalı)
Arka cam ve yan ayna buz çözücüleri.
Otomatik devreden çıkartma1
1. Arka pencere 12 dakika. Aynalar 6 dakika.
PACOs*, hAvA YAsTiğini DevReDen çiKARTMA
PACOs (Passenger Airbag Cut Off Switch –
Yolcu Hava Yastığı Kapatma Anahtarı)
On/OFF (AÇIK/KAPALI) konuma getirmek için
kontak anahtarını kullanınız.
On (AçiK): hava yastığı aktive edilir.
Boyu 140 cm'den uzun yolcular ön koltukta oturabilir fakat bu yolcular çocuk minderi veya
çocuk koltuğunda asla oturmamalıdır.
uYARi
Hatalı kullanım hayati tehlike oluşturabilir.
Kullanıma ilişkin en ufak bir belirsizlikle karşılaşırsanız Kullanıcı El Kitabına başvurunuz.
OFF (KAPAli): hava yastığı devre dışındadır.
İç dikiz aynasının üzerindeki uyarı lambasında
PAssengeR AiRBAg OFF (YOLCU HAVA
YASTIĞI KAPALI) ibaresi görünür.
Çocuk minderi veya çocuk koltuğunda bir
çocuk ön yolcu koltuğuna oturabilir ancak
140 cm'den uzun boylu yolcular asla oturmamalıdır.
YOl BİlgİsAYARi ve YOl ölçeRleR
YAKiT
YOl BİlgİsAYARi
1 Düşük yakıt seviyesi
8 litre benzin (7 litre dizel) kalmıştır.
2 Yakıt göstergesi.
Ok yakıt kapağının sağ tarafta olduğunu
gösterir.
YOl ölçeRleR
4 ekranda ayrı ayrı iki yol ölçer görünür, T1
& T2.
3 Kısa bir süre bastırarak T1 & T2 arasında geçiş yapınız. Mevcut ölçüm cihazını
uzun süreyle bastırarak sıfırlayınız.
sAAT
5 Durdurmak için döndürünüz ve saati
ayarlamak için tutunuz (6).
8 Bir mesajı silmek için basınız.
9 Mesela ekranda (7) KİlOMeTRe YAKiT
BİTene DeK ibaresini görüntülemek için
döndürünüz.
10 Mevcut konumu sıfırlayınız. Bir kez
uzun süreyle basılması durumunda bütün
fonksiyonlar sıfırlanır
öneMli
KİlOMeTRe YAKiT BİTene DeK önceki
sürüş şartlarına göre hesaplanmış tahmini bir
değerdir.
gösTeRge ve uYARi lAMBAlARi
Bilgi ekranında görünür
ABs arızası. Güvenli bir biçimde durunuz. Motoru yeniden çalıştırınız1.
güvenli bir biçimde durunuz. Bilgi
ekranına uygun olarak düzeltiniz.
Fren sisteminde arıza. Güvenli bir
biçimde durunuz. Fren hidroliğini
kontrol ediniz 2.
Düşük yağ basıncı. Güvenli bir
biçimde durunuz. Yağ seviyesini
kontrol ediniz 2.
DsTC* Denge sistemi. Sistem çalıştığında yanar.
1. Yeniden çalıştırmanın ardından bu simgenin yanması durumunda bir Volvo atölyesiyle irtibata geçiniz.
2. Eğer lamba sönmeze aracı çektiriniz.
BAgAj öRTÜsÜ*
zeMİn KAPAği KOlu
C
D
Zemindeki (A) kancaları sıkınız.
Yay yüklü rayı bastırınız ve (B)'deki braketleri
her iki tarafa takınız.
(C)'deki braketleri de aynı şekilde takınız.
(D)'deki kancaları sıkınız.
Yükleme sırasında her iki tarafta (D) ve (C) eğer
gerekirse, ekleme noktalarını geri alınız.
(D), (C), (B) ve (A) noktalarını geri alınız ve kullanılmadığında bagaj örtüsünü katlayınız.
Bagaj örtülü/örtüsüz açık konumdaki zemin
kapağı.
ARKAliğin AlçAlTilMAsi
seRT BAgAj öRTÜsÜ*
Takılması
Dört kilitleme düğmesinin hepsini de arkaya
doğru son noktaya kadar çekiniz. Bagaj örtüsünü dikkatli bir şekilde kaldırınız, ön kısmını her
iki tarafın arkasındaki iki desteğin (A) üzerine
yerleştiriniz.
Bir arka kilidi (B) konumuna hizalayınız ve kilitleme düğmesini ileriye doğru bastırınız. Kalan üç
taneyi de aynı şekilde kilitleyiniz.
sökülmesi
Öncelikle (A), sonra (B) konumundaki kilitleme
düğmelerini arkaya doğru son noktaya kadar
çekiniz. Bagaj örtüsünü kaldırınız.
ön KOlTuğun AYARlAnMAsi
6
+
-
1
2
3
4
Bel desteği
Arkalık eğimi
Koltuğu kaldırma/indirme
Koltuk minderi ön kenarı kaldırma/indirme
5 İleri/geri
6 Kolay giriş & emniyet kemeri kılavuzu
Düz koltuk
A. Emniyet kemerini kemer kılavuzundan çıkarınız.
B. Kolu çekiniz ve kemeri ileri hareket ettiriniz.
Koltuğu arkaya hareket ettiriniz, kolu çekiniz
ve arkalığı geriye katlayınız.
elektrikli koltuk*
A. Emniyet kemerini kemer kılavuzundan çıkarınız.
B. Kolu çekiniz ve arkalığı katlayınız.
C. Koltuğun ileriye hareketi esnasında düğmeyi
basılı tutunuz.
Düğmeyi koltuk geriye doğru hareket edecek
şekilde yeniden düğmeyi basılı tutunuz.
sAKlAMA AlAnlARi, 12 v sOKeT ve AuX*
12 v soket ön/arka kontak konumu i veya ii
seçeneğinde çalışmaktadır.
Aracın müzik sistemi, AuX* çıkışı vasıtasıyla
MP3 çalar ve benzeri cihazlardan müzik yayını
yapabilir.
TP 8886 (Turkish). AT 0637. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2006. Copyright © Volvo Car Corporation.
6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising