Volvo S60 2015 Late Sensus Connect Infotainment

Volvo S60 2015 Late Sensus Connect Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
DEĞERLI VOLVO SAHIBI
VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER
Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit
ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın
rahatı ve güvenliği dikkate alınarak tasarlanmıştır.
Volvo, dünyadaki en güvenli otomobillerden biridir. Volvo'nuz aynı zamanda tüm güncel güvenlik
ve çevre gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Otomobilinizden alacağınız keyfi arttırmak için, bu
kullanıcı el kitabında yer alan donanım, talimat ve
bakım bilgilerini öğrenmenizi öneririz.
İçindekiler
01 Giriş
02 MY CAR
Giriş............................................................. 7
Volvo Sensus.............................................. 7
Araç içindeki dijital kullanıcı el kitabı........... 8
Mülkiyet sahibinin değişmesi.................... 11
İnternetteki bilgiler..................................... 11
Volvo ID..................................................... 11
MY CAR....................................................
MY CAR - arama yolları............................
MY CAR - menü seçenekleri.....................
MY CAR - araç ayarları.............................
MY CAR - Sürücü asistan sistemleri.........
MY CAR - Sistem seçenekleri...................
MY CAR - Ses ayarları..............................
MY CAR - Klima kontrolü ayarları.............
MY CAR - İnternet ayarları........................
MY CAR Bilgi............................................
03 Infotainment
14
15
15
17
19
21
22
22
23
24
Infotainment..............................................
Infotainment - genel bakış........................
Infotainment - sistemin çalıştırılması.........
Ekrandaki simgeler....................................
Favoriler....................................................
Infotainment - ses ayarları.........................
Infotainment - genel ses ayarları...............
Infotainment - gelişmiş ses ayarları..........
Ekolayzerin ayarlanması............................
Ses seviyesinin ayarlanması ve otomatik
ses kontrolü..............................................
Radyo........................................................
Radyonun ayarlanması..............................
Otomatik radyo ayarı.................................
Radyo istasyonu listesi.............................
Manuel radyo ayarı....................................
Önayarlı radyo istasyonları........................
RDS fonksiyonları......................................
Kaza ve afet durumunda alarmlar.............
Trafik bilgisi (TP)........................................
Radyo programı türleri (PTY).....................
Araya giren RDS işlevler için ses kumandası...........................................................
Radyo metni..............................................
01 02 03
2
26
27
28
32
33
33
34
35
36
36
37
37
38
38
38
39
39
40
41
41
41
42
İçindekiler
Otomatik radyo frekansı güncelleme (AF).
Dijital radyo (DAB)*....................................
Dijital radyo (DAB)* - alt kanal...................
DAB'dan DAB*'a bağlantı.........................
Medya çalar..............................................
CD/DVD.....................................................
Hızlı ileri/geri sardırma...............................
Diskteki parçaların veya müzik dosyalarının rasgele seçilmesi.................................
Medya araması..........................................
DVD video disklerinin oynatılması ve
menülerde gezinme...................................
DVD video disklerinin oynatılması için
kamera açısı..............................................
Görüntü ayarları........................................
Sabit disk sürücüsü (HDD)........................
Medya çalar - uyumlu dosya formatlar.....
AUX/USB girişi ile harici ses kaynağı........
AUX/USB girişi üzerinden harici bir ses
kaynağı bağlama.......................................
Harici ses kaynağı iççin ses seviyesinin
ayarlanması...............................................
42
42
43
43
43
44
45
Bluetooth® aygıtının otomatik olarak
bağlanması................................................ 56
İnternete bağlı araç...................................
Araç modemi *..........................................
Aplikasyonlar.............................................
Web tarayıcı..............................................
TV*.............................................................
TV* kanallarını/Ön ayar listesini arama......
TV* - gösterme seçenekleri.......................
Geçerli TV* programı hakkında bilgi..........
Teletext*....................................................
TV* kanalı sinyali kaybedildi......................
Uzaktan kumanda*....................................
Uzaktan kumanda* - fonksiyonlar.............
Uzaktan kumanda* - pilin değiştirilmesi....
Infotainment- menüye genel bakış............
Menüye genel bakış - AM.........................
Menüye genel bakış - FM.........................
Menü genel görünümü - Dijital radyo
(DAB)*........................................................
Menüye genel bakış - CD/DVD Ses..........
Menüye genel bakış - DVD Video.............
Menüye genel bakış - sabit disk sürücüsü
(HDD).........................................................
03 03 03
45
46
47
48
48
48
49
50
52
53
Bluetooth® Medyası.................................. 53
Bluetooth® aygıtının bağlanması............... 54
Bir Bluetooth® aygıtının kaydedilmesi....... 54
Başka bir Bluetooth® aygıtı seçme........... 56
Bluetooth® aygıtın bağlantısının kesilmesi..........................................................
57
Bir Bluetooth® aygıtını çıkarma................. 57
Bluetooth® ahizesiz telefon....................... 57
Bluetooth® ahizesiz telefon - genel bakış. 59
Telefonla arama ve cevap verme.............. 59
Bluetooth® ahizesiz telefon - ses ayarları.
Telefon defteri...........................................
Telefon rehberi - kişiler için hızlı arama.....
Telefon rehberi - orta konsolda karakter
tablosu tuş takımı......................................
Telefon rehberi - kişileri arama..................
Ses tanıma................................................
Ses tanıma için dil seçenekleri..................
Ses tanıma için yardım fonksiyonları.........
Ses tanıma - ayarlar..................................
Ses tanıma - ses komutları.......................
Ses tanıma - hızlı komutlar........................
Ses tanıma - cep telefonu.........................
Ses tanıma - radyo....................................
Ses tanıma - mültimedya..........................
60
60
61
61
62
63
64
64
65
65
65
66
66
67
68
70
72
74
76
77
78
78
78
79
79
80
81
82
82
83
83
84
84
85
Menüye genel bakış - iPod®..................... 86
Menüye genel bakış - USB....................... 86
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
3
İçindekiler
Menüye genel bakış - Media Bluetooth®.. 86
Menüye genel bakış - AUX........................ 87
04 İnternet haritası
05 Alfabetik İndeks
İnternet haritası......................................... 96
İnternet haritası - çalıştırma...................... 96
İnternet haritası - papatya tekeri ve
klavye........................................................ 97
İnternet haritası - ekrandaki metin ve
semboller.................................................. 98
İnternet haritası - kaydırma menüsü......... 99
İnternet haritası - varış yerini girin........... 100
İnternet haritası - ilgi çekici noktalar (POI)
sembolleri................................................ 101
İnternet haritası - ayrıntılı rota bilgileri..... 102
İnternet haritası - rotaya genel bakış....... 103
İnternet haritası - rota seçenekleri.......... 103
İnternet haritası - harita seçenekleri........ 104
Alfabetik İndeks...................................... 106
03 04 05
Menüye genel bakış - Bluetooth® handsfree.............................................................
Menü genel görünümü - web tarayıcısı.....
Menüye genel bakış - TV*.........................
Lisanslar - ses ve ortam............................
Tip onayı....................................................
4
87
88
89
90
93
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
İçindekiler
5
GİRİŞ
01 Giriş
Giriş
Bu tamamlayıcı, araç için normal kullanıcı el
kitabı için tasarlanmış bir tamamlayıcıdır.
Aracın fonksiyonlarıyla ilgili herhangi bir şüpheye düşüldüğünde, öncelikle kullanıcı el kitabına danışın. İlave soruların yanıtları için bir
yetkili satıcıya veya Volvo Car Corporation'ın
bir temsilcisine danışmak önerilir.
DİKKAT
Kullanım kılavuzu mobil bir uygulama olarak indirilebilir (bazı araç modelleri ve mobil
cihazlar için geçerlidir), bkz.
www.volvocars.com.
01
Volvo Sensus
Volvo Sensus kişisel Volvo deneyiminizin merkezindedir. Araç sahipliğinizi kolaylaştırmak
için bilgi, eğlence ve fonksiyonları sağlayan
Sensus'tur.
Mobil uygulama aynı zamanda video ve
aranabilir içerik ve farklı bölümler arasından kolay navigasyonu da içerir.
Bu tamamlayıcıdaki teknik özellikler, tasarım
özellikleri ve resimler bağlayıcı değildir. Önceden bildirimde bulunmadan değişiklik yapma
hakkımızı saklı tutarız.
© Volvo Car Corporation
Mobil cihazlarda Kullanıcı El Kitabı
Aracınızda otururken kontrole sahip olmak
istersiniz ve bağlantı dünyasında yaşanan
günümüzde bu, sizin için en uygun olan
zamanlarda bilgi, iletişim ve eğlenceye erişimi
de içerir. Sensus dış dünya ile bağlantı*
sağlayan bütün çözümlerimizi kapsadığı gibi,
size aracın bütün yetenekleri üzerinde de sezgisel bir kontrol sunar.
Volvo Sensus, araçtaki sistemlerde yer alan
pek çok fonksiyonu birleştirir ve orta konsoldaki gösterge ekranında sunar. Volvo Sensus
ile araç sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde
kişiselleştirilebilir. Araç ayarları, Infotainment,
Klima kontrolü vb. ile ilgili ayarlar yapılabilir.
Orta konsol düğmeleri ve kumandaları veya
direksiyon simidinin sağ tuş takımı ile* fonksi}}
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
7
01 Giriş
||
yonlar devreye alınabilir veya devre dışı bırakılabilir ve farklı ayarlar yapılabilir.
01
Araç içindeki dijital kullanıcı el kitabı
Genel Bakış
Kullanıcı el kitabı araç içindeki ekranda okunabilir2. İçerikte arama yapılabilir ve farklı bölümler arasında gezinmek kolaydır.
MY CAR düğmesine bir basma ile City Safety
(Şehir Güvenliği), kilitler ve alarm, otomatik
fan hızı, saati ayarlama vb. sürüş ve aracın
kontrolü ile ilgili tüm ayarlar sunulur.
Dijital kullanıcı el kitabını açın - orta konsoldaki MY CAR düğmesine basın, OK/MENU
düğmesine basın ve Kullanıcı el kitabı
öğesini seçin.
*, NAV* ve
İlgili RADIO, MEDIA, TEL*,
CAM* fonksiyonuna basarak diğer kaynaklar,
sistemler ve fonksiyonlar etkinleştirilebilir,
örneğin AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth®*,
navigasyon* ve park yardımı kamerası*.
Bütün fonksiyonlar/sistemler hakkında daha
fazla bilgi için kullanıcı el kitabında veya
ekinde yer alan ilgili bölüme bakın.
Temel navigasyon için Sistemin çalıştırılması
bölümüne bakın. Daha ayrıntılı bir açıklama
için aşağı bakın.
Orta konsol kontrol paneli. Figür şematiktir fonksiyon sayısı ve düğmelerin yerleşimi seçilen
donanım ve pazara göre değişir.
Navigasyon* - NAV, bkz. ayrı ek (Sensus
Navigation).
Ses ve medya - RADIO, MEDIA, TEL*,
bkz. bu ek içindeki ilgili bölüm.
Fonksiyon ayarları - MY CAR, bkz. MY
CAR (s. 14).
İnternete bağlı araç bölüme bakın.
*, bu ekteki1 ayrı
Klima kontrol sistemi, bkz. Kullanıcı El
Kitabı.
Park yardımı kamerası - CAM*, bkz. Kullanıcı El Kitabı.
1
2
8
Bilgi sadece araç bu fonksiyonla donatılmışsa mevcuttur.
Bazı araç modelleri için geçerlidir.
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
Kullanıcı el kitabı, başlangıç sayfası.
Kullanıcı el kitabında bilgi bulmak için dört
seçenek vardır:
01 Giriş
• Arama - Bir madde bulmak için arama
fonksiyonu.
Arama
• Kategoriler - Bütün maddeler kategoriler
halinde sıralanmış durumda.
• Favoriler - Favori-yer imine sahip maddelere hızlı erişim.
• Quick Guide - Sık kullanılan işlevler için
çeşitli makaleler.
Dijital kullanıcı el kitabı hakkında bilgi almak
için sağ köşede yer alan bilgi sembolünü
seçin.
DİKKAT
Kullanım kılavuzu sürüş sırasında kullanılamaz.
123/AB
C
OK/MENU düğmesiyle harfler
ve rakamlar arasında geçiş yapınız.
DAHA
OK/MENU ile özel karakterlere
değiştirin.
OK
Aramayı yapın. Bir arama
sonucu maddesi seçmek için
TUNE düğmesini döndürün,
maddeye gitmek için OK/MENU
düğmesine basın.
a|A
OK/MENU ile küçük harf ve
büyük harf arasında değişir.
Papatya tekeri kullanarak arama yapmak.
Karakter listesi.
Giriş modunun değiştirilmesi (aşağıdaki
tabloya bakınız).
Örneğin "emniyet kemeri" gibi bir arama
terimi girmek için papatya tekerleğini kullanın.
1. TUNE düğmesini istediğiniz harfe döndürün, onaylamak için OK/MENU
düğmesine basın. Orta konsoldaki
kumanda panelindeki numara ve harf
düğmeleri de kullanılabilir.
2. Bir sonraki harfle devam edin.
01
3. Giriş modunu rakam veya özel karakter
olarak değiştirmek veya bir arama yapmak için TUNE düğmesini giriş modunu
(2) değiştirme listesindeki seçeneklerden
birine (aşağıdaki tabloda verilen açıklamalara bakın) döndürün, OK/MENU
düğmesine basın.
||}
Metin tekerinden arama alanına
değişir. TUNE ile imleci hareket
ettirin. EXIT ile yanlış yazılanları
silin. Metin tekerine dönmek için
OK/MENU düğmesine basın.
Kontrol panelindeki rakam ve
harf düğmelerinin arama alanını
düzenlemek için kullanılabileceğine dikkat edin.
}}
9
01 Giriş
01
||
Kategoriler
Bir madde içinde gezinmek
Kullnıcı el kitabındaki maddeler ana kategoriler ve alt kategorilere ayrılmıştır. Aynı madde
daha kolay bulunması için birden fazla uygun
kategoride bulunabilir.
İlgili bilgiler
•
Kategori ağacında gezinmek için TUNE
düğmesini çevirin ve bir kategori açmak için
- veya
OK/MENU düğmesine basın - seçili
madde - seçili
. Bir önceki görünüme dönmek için EXIT düğmesine basın.
Favoriler
Burada favori olarak kaydedilen makaleler yer
alır. Bir makaleyi favori olarak seçmek için
aşağıdaki "Makalede dolaşma" başlığına
bakın.
Favori listesinde dolaşmak için TUNE
düğmesini çevirin ve makaleyi açmak için OK/
MENU düğmesine basın. Bir önceki görünüme dönmek için EXIT düğmesine basın.
Quick Guide
Burada aracın en sık kullanılan işlevlerini tanımak için çeşitli makaleler yer alır. Makalelere
aynı zamanda kategoriler üzerinden de erişilebilir, ama hızlı erişim için burada toplanmışlardır.
Quick Guide içinde dolaşmak için TUNE
düğmesini çevirin ve bir makaleyi açmak için
OK/MENU düğmesine basın. Bir önceki görünüme dönmek için EXIT düğmesine basın.
10
önceki görünüme dönmek için EXIT
düğmesine basın.
Ana - kullanıcı el kitabının başlangıç sayfasına yönlendirir.
Favori - bir makaleyi favori olarak ekler/
çıkarır. Bir makaleyi favori olarak eklemek/
çıkarmak için orta konsoldaki FAV
düğmesine de basabilirsiniz.
Vurgulanmış bağlantı - ilişkilendirilmiş
makaleye yönlendirir.
Özel metinler - makale uyarılar, önemli
veya dikkat edilmesi gereken metinler içeriyorsa makaledeki bu tip metinlerin sayısının yanı sıra ilgili bir sembol de gösterilir.
Bağlantılar arasında gezinmek veya bir
madde içinde dolaşmak için TUNE düğmesini
çevirin. Ekran bir makalenin başlangıcına/
sonuna geldiğinde, ana ve favori seçeneklerine bir adım daha yukarı/aşağı kayarak erişilebilir. Seçimi/vurgulanan bağlantıyı etkinleştirmek için OK/MENU düğmesine basın. Bir
İnternetteki bilgiler (s. 11)
01 Giriş
01
Mülkiyet sahibinin değişmesi
İnternetteki bilgiler
Mülkiyet sahibinin değişmesi durumunda, tüm
kullanıcı verilerini ve sitem ayarlarını orijinal
fabrika ayarlarına sıfırlamak önemlidir.
www.volvocars.com adresinde aracınızla ilgili
daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Volvo ID, çeşitli
kişisel kimliğinizdir.
Kişisel Volvo ID ile sizin ve aracınızın kişisel
web sayfası olan My Volvo web’de oturum
açmak mümkündür.
Hizmetlere örnekler:
Fabrika ayarlarını geri yüklemek için orta konsolda MY CAR , daha sonra OK/MENU
düğmesine basın ve Ayarlar Fabrika
ayarlarına dön öğelerini seçin.
Kullanıcı verileri sıfırlanır (örneğin uygulamalar,
web tarayıcısı) ve menülerdeki kişisel ayarlar
(örneğin klima ayarları, araç ayarları) orijinal
fabrika ayarlarını döner.
Volvo On Call, VOC* özelliği olan araçlarda
araca kaydedilen kişisel ayarlar silinir. VOC
aboneliğinden çıkmak için bkz. Volvo On Call
özelliği olan bir aracın sahibinin değişmesi.
İlgili bilgiler
•
•
MY CAR - menü seçenekleri (s. 15)
QR kodu
Volvo ID
hizmetlere3
erişim sağlayan
•
My Volvo - Sizin ve aracınızın için kişisel
web siteniz.
•
İnternete bağlı bir araç* - Belirli işlevler ve
hizmetler, örneğin İnternet üzerindeki bir
harita servisinden doğrudan araca yeni bir
adres gönderebilmek için aracınızı kişisel
Volvo ID hesabınıza kaydetmenizi gerektirir.
•
Volvo On Call, VOC* - Volvo ID, Volvo On
Call mobil uygulamasında oturum açarken
kullanılır.
QR kodunu okumak için, çeşitli cep telefonları
için bir destek programı (uyg.) olarak mevcut
olan bir QR kodu okuyucusu gereklidir. QR
kodu okuyucusu App Store, Windows Phone
veya Google Play'den indirilebilir.
DİKKAT
Bu hizmetleri kullanmaya devam edebilmek için eski oturum açma bilgileri Volvo
ID'ye güncellenmelidir.
Volvo ID (s. 11)
Volvo ID avantajları
3
•
Çevrimiçi hizmetlere erişmek için bir kullanıcı adı ve bir şifre, başka bir deyişle hatırlanması gereken bir kullanıcı adı ve bir
şifre.
•
Bir hizmet (örneğin VOC) için kullanıcı
adını/şifreyi değiştirirken diğer hizmetler
(örneğin My Volvo) için de otomatik olarak
değişecektir.
Mevcut servisler zaman içinde değişebilir ve donanım seviyesi ve pazara göre çeşitlilik gösterebilir.
}}
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
11
01 Giriş
01
||
Bir Volvo ID oluşturulması
Bir Volvo ID oluşturmak için kişisel e-posta
adresinizi girmeniz ve kaydı tamamlamak için
gönderilen e-posta mesajındaki talimatları
takip etmeniz gerekir. Aşağıdaki hizmetlerden
birinde bir Volvo kimliği oluşturmak mümkündür:
•
My Volvo web - E-posta adresinizi girin ve
talimatları takip edin.
•
İnternete bağlı bir araç* için - Volvo ID
gerektiren uygulamada e-posta adresinizi
girin ve talimatları takip edin. Alternatif
olarak orta konsolda
Bağlantı
düğmesine basın ve Uygulamalar,
SETUP seçeneklerini seçip talimatları
takip edin.
•
Volvo On Call, VOC* - VOC uygulamasının
son sürümünü yükleyin. Başlangıç sayfasından bir Volvo ID oluşturmayı seçin ve
talimatları takip edin.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
12
İnternetteki bilgiler (s. 11)
Aplikasyonlar (s. 72)
İnternete bağlı araç (s. 68)
Mülkiyet sahibinin değişmesi (s. 11)
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
02
sayısı ve düğmelerin yerleşimi seçilen donanım
ve pazara göre değişir.
MY CAR, örneğin City Safety™, kilitler ve
alarm, otomatik fan hızı, saat ayarlama, vs. gibi
aracın pek çok fonksiyonunu idare eden bir
menü kaynağıdır.
MY CAR - MY CAR menü sistemini açar.
OK/MENU - vurgulanmış menü
seçeneğinde seçim yapmak/işaretleme
yapmak veya seçili fonksiyonu hafızaya
kaydetmek için orta konsoldaki düğmeye
veya direksiyon simidindeki başparmak
tekerleğine basın.
Belirli işlevler standart iken diğerleri opsiyoneldir - mesafe de pazara göre farklılık gösterir.
Çalıştırma
TUNE - menü seçenekleri arasında
yukarı/aşağı gezinmek için orta konsoldaki düğmeyi veya direksiyon simidindeki
başparöak tekerleğini çevirin.
Menülerdeki navigasyon, orta konsol üzerindeki düğmeler veya direksiyonun sağ tuş
takımı* kullanılarak yürütülür.
EXIT
EXIT fonksiyonları
Kısa süreliğine EXIT tuşuna basıldığında imlecin hangi işlev üstünde ve hangi menü seviyesinde olduğuna bağlı olarak aşağıdakilerden
biri meydana gelir:
•
•
•
•
•
Orta konsoldaki kumanda paneli ve direksiyon
simidi tuş takımı. Figür şematiktir - fonksiyon
14
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
telefon görüşmesi reddedilir
geçerli işlev kesilir
girilen karakterler silinir
en son seçimler iptal edilir
menü sisteminde bir yukarı çıkılır.
EXIT tuşuna uzun basış, MY CAR için normal
görünüme veya normal görünümdeyseniz en
yüksek menü seviyesine (ana kaynak menüsü)
götürür.
02 MY CAR
MY CAR - arama yolları
MY CAR, saat, kapı aynaları ve kilitlerin ayarlanması gibi aracın birçok fonksiyonunun yer
aldığı bir menü kaynağıdır.
Geçerli menü seviyesi orta konsoldaki ekranın
en üstünde gösterilir. Menü sistemi fonksiyonlarının arama yolları şu şekilde belirlenmiştir:
Ayarlar Araç ayarları Kilit ayarları
Kapı kilitlerini açmak Sürücü kapısı ve
tümü.
Aşağıda direksiyon simidi tuş takımı kullanılarak bir işleve nasıl erişilebileceği ve nasıl ayarlanacağına dair bir örnek verilmiştir:
1. Orta konsol düğmesi MY CAR'ne basın.
2. Başparmak tekerleğine basın.
3. İstenen menüye, örneğin Ayarlar, başparmak tekerleğiyle gelin ve tekerleğe basın
- bir alt menü açılır.
4. İstenen menüye gelin, örneğin Araç
ayarları ve ayar düğmesine basın - bir alt
menü açılır.
5. Kilit ayarları satırına gelin ve ayar
düğmesine basın - yeni bir alt menü açılır.
6. Kapı kilitlerini açmak satırına gelin ve
başparmak tekerleğine basın - seçilebilir
işlevlerden oluşan bir menü açılır.
1
7. Başparmak tekerleği ile Bütün kapılar ve
Sürücü kapısı ve tümü seçenekleri arasında dolaşın ve başparmak tekerleğine
basın - seçenek seçilir.
MY CAR - menü seçenekleri
MY CAR saat, kapı aynaları ve kilitlerin ayarlanması gibi aracın fonksiyonlarının yürütüldüğü bir menü kaynağıdır.
8. EXIT'e kısa basışlarla menülerden kademeli olarak veya tek bir uzun basışla
programdan çıkın.
02
Prosedür, orta konsol kumandaları (s. 14) ile
aynıdır: OK/MENU, EXIT ve TUNE düğmesi.
İlgili bilgiler
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 15)
MY CAR normal görünüm örneği.
MY CAR normal görünümüne gitmek için orta
konsolda MY CAR düğmesine basın. Normal
görünüm ekranın alt kısmında Start/Stop*
işlevinin durumu ile birlikte ekranın üst kısmında aracın sürücü destek sistemlerinin
bazılarının durumunu gösterir.
OK/MENU düğmesine basılması, aşağıdaki
seçenekler mevcut olduğunda My Car menü
kaynağına erişir:
• S60'ım1
• Yolculuk istatistikleri
Araç modeline bağlı olarak değişir.
}}
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
15
02 MY CAR
||
02
•
•
•
•
•
Drive-E2/Hibrid3
Lastik hava basıncı
İpuçları, tavsiye ve ekonomik sürüşün
tanımı burada bulunur.
Menü seviyesi 2
Ayarlar
Hibrid3
Servis ve onarım
My Car
Kullanıcı el kitabı
Aracın sürüş sistemine dair bilgiler burada
bulunur. Aşağıdaki başlıklar arasından seçin:
S601'ım
My Car
S60'ım1
• Güç akışı
Ekran hangi motorun araca güç verdiğini
ve tahrik kuvvetinin nasıl aktığını gösterir.
• Sürüş modları
Yol istatistikleri
• ECO sürüş rehberi
Yolculuk istatistikleri
Ekran geçmişi ortalama elektrik3 ve yakıt
tüketimi çubuk çizelgesi şeklinde gösterir.
My Car
Aracın farklı sürüş modları açıklanmıştır.
İpuçları, tavsiye ve ekonomik sürüşün
tanımı burada bulunur.
Lastik basıncı
My Car
Drive-E2
Drive-E
Volvo Drive-E konseptinin parçaları, diğer
şeylerle birlikte burada tanımlanır. Aşağıdaki
başlıklar arasından seçin:
• Start/Stop
Burada Başlatma/Durdurma fonksiyonu
ile ilgili bilgiler vardır.
Lastik hava basıncı
Ekran, aracın lastik basıncı izlemesi hakkında
bilgi gösterir - sistem buradan etkinleştirilebilir
veya devreden çıkarılabilir.
– SETUP
My Car
Ayarlar
Menüler aşağıdaki gibi yapılandırılır:
• ECO sürüş rehberi
2
3
1
16
Menü seviyesi 3
Hibrid
Ekran penceresi, aracın tüm sürücü destek
sistemini bir grup şeklinde gösterir - Bunlar,
burada etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.
My Car
Menü seviyesi 1
V40, V40 Cross Country, S60, V60, XC60, S80 ve V70/XC70 modellerinde geçerlidir.
V60 Plug-in Hybrid için geçerlidir.
Araç modeline bağlı olarak değişir.
Menü seviyesi 4
Burada gösterilenler, Ayarlar altındaki ilk 4
menü düzeyidir. Belirli işlevler standart iken
diğerleri opsiyoneldir - mesafe de pazara göre
farklılık gösterir.
Bir fonksiyon ister etkinleştirilecek olsun/Açık
ister devre dışı bırakılsın/Kapalı, seçerken bir
kare görüntülenir:
Açık: Seçilen kare.
Kapalı: Boş kare.
•
OK ile Açık/Kapalı öğesini seçin - daha
sonra EXIT ile menüden çıkın.
02 MY CAR
Ayarlar altındaki menüler
• Araç ayarları, bkz. MY CAR - araç ayarları (s. 17)
• Sürüş destek sistemi, bkz. MY CAR Sürücü asistan sistemleri (s. 19)
• Sistem seçenekleri, bkz. MY CAR - Sistem seçenekleri (s. 21)
• Sesli kontrol ayarları, bkz. MY CAR Ses ayarları (s. 22)
• Klima ayarları, bkz. MY CAR - Klima
kontrolü ayarları (s. 22)
• İnternet ayarları, bkz. MY CAR - İnternet
ayarları (s. 23)
Kullanıcı el kitabı
MY CAR - araç ayarları
My Car
MY CAR menü kaynağındaki araç ayarları
menü seçeneği, örneğin araç anahtar belleği
ve kapılar için kilit ayarları gibi aracın pek çok
fonksiyonunu içerir.
Kullanıcı el kitabı
Ekran dijital kullanıcı el kitabını (s. 8) gösterir.
İlgili bilgiler
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - arama yolları (s. 15)
02
Araç ayarları
Araç tuş belleği
Açık
Kapalı
Kilit ayarları
• Volvo On Call, dijital kullanıcı el kitabına
bakın.
• FAV tuş opsiyonları - Normalde MY
CAR içinde kullanılan bir işlevi FAV
düğmesiyle ilişkilendirin, bkz. Favoriler
(s. 33)
• Bilgi, bkz. MY CAR Bilgi (s. 24)
• Fabrika ayarlarına dön - Tüm kullanıcı
verileri sıfırlanır ve tüm menülerdeki tüm
ayarlar fabrika ayarlarını alır.
Otomatik kapı kilitleme
Açık
Kapalı
Kapı kilitlerini açmak
Bütün kapılar
Sürücü kapısı ve tümü
Servis ve tamir
My Car
Servis ve onarım
Burada, aracın servis ve atölye bilgilerinin yanı
sıra rezervasyonu yapılan servis randevuları
hakkında bilgiler yer alır.
Anahtarsız giriş açık
Tüm kapılar açılsın
Herhangi bir kapı
Aynı taraftaki kapılar
Her iki ön kapı
}}
17
02 MY CAR
||
Sesli onay
02
Kilitlerken aynaları katla
Eve giriş ışığı süresi
Açık
Açık
Kapalı
Kapalı
Kapalı
30 saniye
60 saniye
Kapı kilitlendi onay ışığı
Geri viteste sol aynayı aşağı indir
Açık
Açık
Kapalı
Kapalı
90 saniye
Üç kez yanıp sönen sinyal ışığı
Açık
Kapı kilidi açıldı onay ışığı
Geri viteste sağ aynayı aşağı indir
Açık
Açık
Kapalı
Kapalı
Azaltılmış koruma
Kısıtlı korumayı etkinleştir
İç aydınlatma
Yer aydınlatması
Kapalı
İç aydınlatma
İç aydınlatma renkleri
Çıkışta sor
Kapalı
Yan ayna ayarları
Yaklaşma ışığı süresi
Açık
Kapalı
Geçici soldan trafik
Açık
Kapalı
veya
Geçici sağdan trafik
Kapalı
Açık
30 saniye
Kapalı
60 saniye
90 saniye
18
Gündüz çalışan ışıklar
Aydınlatma ayarları
Açık
Açık
Kapalı
02 MY CAR
Aktif viraj lambaları
Direksiyon sertliği düzeyi
Düşük
Açık
Orta
Kapalı
Yardımcı Işıklar
Açık
Yüksek
Bilgi-Eğlence ekranında hız
Açık
Kapalı
Aktif uzun far
Konum servisi
Açık
Kapalı
Kapalı
Açık
Kapalı
Lastik hava basıncı
Last. hava basıncı kalib.
MY CAR menü kaynağındaki sürüş destek sistemleri menü seçeneği Çarpışma uyarı sistemi
ve Şeritte kalma desteği gibi fonksiyonları
yürütür.
02
Sürüş destek sistemi
Çarpışma Uyarısı
Kapalı
Açık
Viraj farı
MY CAR - Sürücü asistan sistemleri
Bağlı araç ayarlarını sıfırla
Araç ayarları öğesindeki tüm menülere,
orijinal fabrika ayarları verilmiştir.
İlgili bilgiler
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 15)
Çarpışma Uyarısı
Açık
Kapalı
Uyarı mesafesi
Kısa
Normal
Uzun
Uyarı sesi
Açık
Kapalı
Lastik izleme
Açık
Lane Departure Warning
Kapalı
}}
19
02 MY CAR
||
Lane Departure Warning
02
Trafik işareti bilgileri
Açık
Açık
Kapalı
Kapalı
Motor çalıştığında açık
Hız uyarısı
Açık
Açık
Kapalı
Kapalı
Artan hassasiyet
Açık
Kapalı
Şerit koruma yardımı
ESC OFF
Açık
Kapalı
City Safety
Açık
Şerit koruma yardımı
Açık
Kapalı
Yardım modu
Tam fonksiyon
Yalnız direksiyon yardımı
Sadece titreşim
Trafik işareti bilgileri
20
Kapalı
BLIS
Açık
Kapalı
Mesafe ikazı
Açık
Kapalı
Driver Alert
Açık
Kapalı
İlgili bilgiler
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 15)
02 MY CAR
MY CAR - Sistem seçenekleri
MY CAR menü kaynağındaki sistem ayarları
menü seçeneği zaman ve diller gibi fonksiyonları yürütür.
Sistem seçenekleri
Saat ayarları
Kombine gösterge tablosunun saati
burada ayarlanır.
24 saatlik
Açık
Kapalı
Yaz saati
Otomatik
Açık
Kapalı
Otomatik zaman
Açık
Kapalı
Dil
Ekran koruyucu
Ekran ve kombine gösterge tablosundaki metinler için dili seçer.
Dil: Sürücü ekranı
Kombine gösterge tablosundaki metinler
için dili seçin.
Mesafe ve yakıt birimleri
Açık
Kapalı
Gösterge ekranı, belirli bir süreden fazla
işlevsiz kaldığında yavaşça kapatılır ve
bu seçenek seçilmişse boş ekran gösterilir.
MPG(UK)
Gösterge ekranının herhangi bir düğmesi
veya kumandalar çalıştırıldığında mevcut
ekran tekrar gösterilir.
km/l
Yardım metni göster
MPG(US)
Açık
l/100km
Sıcaklık birimi
Santigrat
Fahrenheit
Dış sıcaklığı gösterme birimini ve klima
kumanda sisteminin ayarını seçer.
02
Kapalı
Ekran penceresinin mevcut içeriği için
açıklayıcı metin, bu seçeneğin seçilmesiyle gösterilir.
Sistem seçeneklerini sıfırla
Sistem seçenekleri öğesindeki tüm
menülere, orijinal fabrika ayarları verilmiştir.
İlgili bilgiler
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 15)
Konum
21
02 MY CAR
MY CAR - Ses ayarları
02
MY CAR menü kaynağındaki ses ayarları
menü seçeneği, ses ayarı için ses eğitimi ve
komut listesi gibi fonksiyonları yönetir.
Sesli kontrol ayarları
Bkz.
Eğitim
(s. 64)
Sesli komut listesi
(s. 65)
Global komutlar
Navigasyon komutları
Hoparlör adaptasyonu
(s. 64)
Hızı oku
(s. 65)
Hızlı
Orta
Yavaş
İlgili bilgiler
•
•
MY CAR - Klima kontrolü ayarları
MY CAR menü kaynağındaki klima ayarları
menü seçeneği fan ayarı ve iç hava dolaşımı
gibi fonksiyonları yürütür.
Klima ayarları
Otomatik fan
Normal
MY CAR (s. 14)
Yüksek
MY CAR - menü seçenekleri (s. 15)
Düşük
Hava devirdaim zaman aşımı
Radyo komutları
Medya komutları
Açık
Telefon komutları
Kapalı
Navigasyon komutları, sadece
Volvo'nun navigasyon sistemi*
takılmışsa geçerlidir.
Kullanıcı ayarı
Otomatik arka buz çözücü
Açık
(s. 65)
Varsayılan
Deneyimli kullanıcı
Kapalı
Otomatik sürücü kltk ıstcı
Açık
Kapalı
Otomatik dirks. simidi ıstcs
Açık
Kapalı
22
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
02 MY CAR
İç hava kalitesi sistemi
Açık
Kapalı
MY CAR - İnternet ayarları
Klima ayarlarını sıfırla
İnternet ayarları
Bkz.
Klima ayarları öğesindeki tüm menülere, orijinal fabrika ayarları verilmiştir.
Şununla bağlan
(s. 68),
(s. 70),
(s. 54)
ve
(s. 68)
İlgili bilgiler
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 15)
Araç Wi-Fi kablosuz eriş. alanı
MY CAR menü kaynağındaki internet ayarları
menü seçeneği Bluetooth® ve Wi-Fi gibi fonksiyonları yürütür.
Araç modemi
Bluetooth
Wi-Fi
Kapalı
02
İsim
Şifre
İlgili bilgiler
Yok
Araç modemi
Açık
(s. 70)
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 15)
Veri kullanımı
Ağ operatörü
Veri dolaşımı
SIM kartı kilitle
SIM PIN kodunu değiştir
Erişim Noktası Adı
Bluetooth
(s. 54)
Wi-Fi
(s. 68)
Araç Wi-Fi kablosuz eriş. alanı
(s. 70)
23
02 MY CAR
MY CAR Bilgi
02
MY CAR menüsündeki Bilgi menüsü
seçeneği, Anahtar adedi ve VIN numarası gibi
fonksiyonları içerir.
Bilgi
Tuş sayısı
VIN numarası
İlgili bilgiler
•
•
24
MY CAR (s. 14)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 15)
INFOTAİNMENT
03 Infotainment
Infotainment
Ses ve medya sistemi radyo (s. 37), medya
oynatıcı (s. 43), TV* (s. 76) ve cep telefonu
(s. 57) ile iletişim kurma seçeneğinden oluşur, bu da bazı durumlarda ses tanıma ile kontrol edilebilir (s. 63). Örneğin uygulamalar
(s. 72) vasıtasıyla ses akışı için aracı internete bağlamak (s. 68) mümkündür.
03
Bilgiler orta konsolun üst kısmında 7 inç bir
ekranda sunulur. Fonksiyonlar direksiyon simidindeki düğmelerden, ekranın altındaki orta
konsoldan ya da uzaktan kumanda* (s. 79)
ile kontrol edilebilir.
sistemlerinde* sürücü kapısının kapatılması
gerekir).
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Infotainment sistemi, On/Off düğmesine basılmak suretiyle uzaktan kumanda anahtarı kontakta olmaksızın bir seferde 15 dakika süresince kullanılabilir.
Araç çalıştırılırken ses ve medya sistemi
geçici olarak kapatılır ve motor çalıştığında
kaldığı yerden çalışmaya devam eder.
DİKKAT
Motor kapatıldığında ses ve medya sistemi
kullanılmaktaysa uzaktan kumanda anahtarını kontaktan çıkarın. Bu sayede pilin
gereksiz yere boşalması önlenir.
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, MLP
Lossless lisansı altında yapılmış olup çift D
simgesi Dolby Laboratories'in tescilli markasıdır.
Dirac Live
Gracenote®
Bilgi-eğlence sistemi devredeyken motor
kapatılırsa, anahtarın I anahtar konumuna
veya üzeri bir konuma getirildiği bir sonraki
seferde otomatik olarak devreye girer ve
motor kapatıldığı zamanki kaynaktan (örneğin
radyo) çalmaya devam eder (Anahtarsız giriş
26
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
Gracenote,Gracenote logosu ve logo tipi,
"Powered by Gracenote" ve Gracenote
MusicID, Gracenote, Inc. şirketinin ABD ve/
veya diğer ülkelerdeki tescilli markaları veya
markalarıdır.
Dünya sınıfında bir ses deneyimi için sesin
geliştirilmesinde ve ayarında Dirac Live teknolojisi kullanılmıştır. Dirac Live ve D simgesi
Dirac Research AB'ın tescilli ticari markalarıdır.
03 Infotainment
Infotainment - genel bakış
Ses ve medya sisteminin farklı parçalarına
genel bakış.
03
Direksiyon simidi tuş takımı.
7 inç ekran. Ekrandaki görünüm değiştirilebilir ve kombine gösterge tablosundaki
ayarları izler, bkz. kullanıcı el kitabı.
Orta konsol kontrol paneli.
harici ses kaynakları (s. 50) (örneğin
iPod®) için AUX ve USB girişleri.
A/V-AUX girişi.
27
03 Infotainment
Infotainment - sistemin çalıştırılması
geçiş yapar. Uzun basma disk parçalarını
hızla sarar veya bir sonraki radyo istasyonunu arar.
Ses ve medya sistemi orta konsoldan ve kısmen de direksiyon simidi düğmelerinden, ses
tanıma (s. 63) veya uzaktan kumanda*
(s. 79) ile kumanda edilir. Bilgiler, orta konsolun üst kısmındaki ekranda gösterilir.
SOUND - ses ayarlarına (bass, treble, vs.)
erişmek için basın. Daha fazla bilgi için
bkz. genel ses ayarları (s. 34).
VOL - ses seviyesini yükseltir veya alçaltır.
03
ON/OFF/MUTE - kısa basma sistemi
başlatır ve uzun basma (ekran kapanıncaya kadar) kapatır. Tüm Sensus sisteminin (gezinme* ve telefon işlevleri dahil)
aynı anda çalışacağını/kapanacağını unutmayın. Sesi kesmek (MUTE) için veya
kapatılmışsa sesi açmak için kısaca basın.
Disk takma ve çıkarma yuvası.
Ana kaynaklar - ana kaynağı (örneğin
RADIO, MEDIA) seçmek için basın. Son
aktif kaynak gösterilir (örneğin radyo için
FM). Eğer bir kanyak içindeyseniz ve ana
kaynak düğmesine basarsanız, bir kısayol
menüsü görüntülenir.
Disk çıkart. Bir disk yaklaşık 12 saniye
boyunca çıkık vaziyette bekler, süre
sonunda güvenlik nedeniyle oynatıcıya
geri alınır.
Kaydırma/hızlı sarma/arama - Kısa
basma disk parçaları, ön ayarlı radyo
istasyonları1 veya bölümler2 arasında
1
2
28
DAB için geçerli değildir.
Sadece DVD disklerinde geçerlidir.
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
OK/MENU - menülerdeki seçimleri kabul
etmek için direksiyon simidindeki başparmak tekerleğine veya orta konsoldaki
03 Infotainment
düğmeye basın. Normal görünümdeyse฀
niz ve OK/MENU düğmesine basarsanız,
seçili kaynak için bir menü görüntülenir
(örn. RADIO veya MEDIA). Açılır menüler
olduğunda ekranın sağ tarafında ok
görüntülenir.
TUNE - disk parçaları/klasörleri, radyo ve
TV* istasyonları, telefon kişileri arasında
dolaşmak veya gösterge ekranındaki
seçenekler arasında gezinmek için direk-
siyon simidindeki başparmak tekerleğini
veya orta konsoldaki düğmeyi çevirin.
EXIT - kısa basış menü sisteminde yukarı
yönlendirir, geçerli işlevi keser, telefon
çağrılarını keser/reddeder veya girilen
karakterleri siler. Uzun basma normal
görünüme veya normal görünümdeyseniz
en yüksek menü seviyesine (ana kaynak
menüsü) götürür; bu orta konsolda (6)
bulunan ana kaynak düğmeleriyle aynıdır.
INFO - Ekranda görüntülenebilecek başka
bilgiler varsa kalan bilgileri görmek için
INFO düğmesine basın.
Ön ayar düğmeler, numara ve harflerin
girilmesi.
FAV - Bazı fonksiyonları FAV düğmesi ile
bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan
fonksiyon bundan sonra basitçe FAV
düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz
Favoriler (s. 33).
03
Ses tanıma - ses tanımayı etkinleştirmek
için basın.
}}
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
29
03 Infotainment
||
Menüler
03
Örnekte, ortam aracın sabit disk sürücüsünden oynatıldığında farklı işlevler arasında nasıl gezinileceği gösterilmektedir.
30
03 Infotainment
Ana kaynak düğmesi - ana kaynağı
değiştirmek veya etkin kaynaktaki kısayol
menüsünü göstermek için basın.
Normal görünüm – kaynak için normal
mod.
veya kaynak içinde herhangi bir şey olmaması
olabilir.
Kullanılabilir işlevler için bkz. Infotainmentmenüye genel bakış (s. 82).
Kısayol menüsü - sık kullanılan menü
seçimlerini gösterir.
Hızlı menü - TUNE döndürüldüğünde,
örneğin disk parçalarını, radyo istasyonunu vs. değiştirmek için hızlı mod.
03
Kaynak menüsü - etkin kaynaktaki işlevler ve ayarlar.
Kaynak seçme menüsü3 - seçilebilecek
olan kaynakları gösterir.
ana kaynak menüsü - aynı zamanda ana
kaynak tuş takımıyla (1) seçilebilecek olan
ana kaynakları gösterir.
Görünüm kaynağa, araç içindeki ekipmana,
ayarlara vs. bağlı olarak değişir.
Bir ana kaynak düğmesine (1) (örn. RADIO,
MEDIA) basarak ana kaynağı seçin. Kaynak
menüleri içerisinde gezinmek için, TUNE, OK/
MENU, EXIT kontrollerini veya ana kaynak
düğmesini (1) kullanın.
Bir menü çubuğu üstündeki metin griyse, bu
seçeneği tercih etmek mümkün değildir.
Bunun nedeni araçta bu fonksiyonun bulunmaması, kaynağın etkin veya bağlı olmaması
3
Yalnızca birçok kaynağı olan ana kaynaklarda mevcuttur.
31
03 Infotainment
Ekrandaki simgeler
Ekranın faaliyet/durum alanında gösterilebilecek olan simgelere genel bakış.
03
Etkinlik/durum alanı.
Etkinlik/durum alanı devam eden etkinliklerin
neler olduğunu ve bazı durumlarda da bunların durumunu görüntüler. Alandaki kısıtlı yer
sebebiyle bütün faaliyet/durum sembolleri her
zaman görüntülenmez.
Sembol
Teknik özellikler
Bluetooth® yoluyla İnternete
bağlanır.
Bluetooth®
yoluyla İnternete
bağlanmıştır.
Bluetooth®
yoluyla İnternete
bağlanmamıştır.
32
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
Sembol
Teknik özellikler
Sembol
Teknik özellikler
Wi-Fi yoluyla İnternete bağlanır.
Mevcut arama.
Wi-Fi yoluyla İnternete bağlanmıştır.
Okunmamış metin mesajı.
Wi-Fi yoluyla İnternete bağlanmamıştır.
Mikrofon kapalı.
Araç modemi ile internete
bağlanır*A.
Ses kapalı (SESSİZ).
Çubuklar cep telefonu şebekesindeki sinyal gücünü gösterir
ve bağlantı türü, çubukların
altında gösterilir.
SOS servisi*A aktif.
Araç modemi*A ile İnternete
bağlanır.
Araç modemi*A ile İnternete
bağlanmamıştır.
Araç modemi*A, dolaşım ile
İnternete bağlanır (yurtdışındaki
şebekelerde kullanım için).
Aracın konumu iletildiğinde bir
sembol görüntülenir.
Telefon bağlı.
Cevapsız arama.
ON CALL servisi*A aktif.
A
Yalnızca Volvo On Call sahibi araçlar.
İlgili bilgiler
•
•
İnternete bağlı araç (s. 68)
Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 57)
03 Infotainment
Favoriler
Sık kullanılan bir işlevi FAV düğmesi ile ilişkilendirin. Radyo, medya, MY CAR ve internete
bağlı bir araçta web tarayıcı ana kaynaklarında
her bir ilgili kaynak içindeki bir işlevi ilişkilendirmek mümkündür. Bağlanan fonksiyon bundan sonra basitçe FAV düğmesine basılarak
etkinleştirilir.
Favorileri bağlayın
4. FAV ile bağlantılandırmak için menü öğesi
içinde bir fonksiyon seçin.
> Kaynak (örneğin AM, Bluetooth®) aktif
olduğunda FAV tuşuna basarak kaydedilen fonksiyona erişilebilir.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
•
Infotainment (s. 26)
MY CAR (s. 14)
Radyo (s. 37)
Medya çalar (s. 43)
İnternete bağlı araç (s. 68)
Infotainment - ses ayarları
Ses sistemi, ideal ses üretimi için önceden
kalibre edilmiş olmakla birlikte ihtiyaçlarınıza
göre uyarlanabilir.
İdeal ses üretimi ayarları
Ses sistemi dijital sinyal işleme yöntemiyle
optimum ses üretimi için önceden ayarlanır.
Bu ayarlama işlemi her araç modeli ve ses
sistemi kombinasyonu için hoparlörleri, ses
yükselticileri, yolcu bölmesinin akustiğini, dinleyici konumunu vs. dikkate alır.
03
Ayrıca ses kontrolünü, radyo sinyal gücünü ve
araç hızının konumunu dikkate alan dinamik
bir ayar işlemi de vardır.
Örneğin Bas, Tizler ve Ekolayzer gibi bu
kullanıcı el kitabında açıklanan kontroller
sadece kullanıcının ses üretimini kişisel tercihleri doğrultusunda uyarlayabilmesi için verilmiştir.
1. Bir ana kaynak seçin (örneğin RADIO,
MEDIA).
2. Kaynağı seçin (örn. AM, Bluetooth).
3. Kaynağın normal görünümünde, OK/
MENU düğmesine basınve FAV menüsünü seçin.
Etkin gürültü azaltması4
Araç, ses sistemi üzerinden yolcu bölmesi
içindeki motor gürültüsünü bastıran bir etkin
gürültü azaltma fonksiyonu ile donatılmıştır.
Aracın tavanındaki mikrofonlar rahatsız edici
gürültüyü tespit eder ve ses sistemi gürültüyü
sönümlemek için bir gürültü karşıtı gönderir.
Bunun yerine, menü gösterilene kadar
FAV düğmesine uzun süre basabilirsiniz.
4
Bazı motorlar için geçerlidir.
}}
33
03 Infotainment
||
İlgili bilgiler
•
İnternete bağlı araç (s. 68)
Infotainment - genel ses ayarları
Infotainment sistemi için genel ses ayarları.
Müzik ayarları (Bas, Tizler vs) menüsüne erişmek için SOUND düğmesine basın. TUNE
düğmesini çevirerek seçiminize gidin (örn.
Tizler) ve seçmek için OK/MENU düğmesine
basın.
03
Aracın tavanındaki mikrofonlar - konum ve miktar
araç modeline bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir.
DİKKAT
Aracın mikrofonunun üstüne kapatmayın;
aksi halde ses sisteminde bir gürültü oluşabilir.
İnternetten ses akışı sırasındaki ses
kalitesi
Aktarılan veri miktarı araçta kullanılan servislere veya aplikasyonlara dayalıdır. Örneğin,
ses dosyalarının oynatılması iyi bağlantı ve
güçlü sinyal isteyen büyük veri miktarları
gerektirebilir. Bazı uygulamalarda ses kalitesini ayarlamak mümkündür. Yüksek bir ses
kalitesinin seçilmesi yükleme süresini uzatabilir ve seste kesilmelere neden olabilir. İstikrarlı
bir ses deneyimi sağlayabilmek için daha
düşük bir ses kalitesinin seçilmesi tavsiye edilir.
34
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
TUNE düğmesini döndürerek ayarı ayarlayın
ve OK/MENU ile ayarı kaydedin. Ses düzeyinin sadece konforlu aralıkta ayarlanabileceğini
unutmayın. Bir fonksiyon aktifken (örneğin
navigasyon sistemi) ses düzeyi VOL min/
maks pozisyona döndürülerek ayarlanabilir.
Diğer seçeneklere erişmek için TUNE
düğmesini döndürmeye devam edin:
• Premium sound - Gelişmiş ses ayarları
(s. 35).
• Bas - Bas seviyesi.
• Tizler - Tiz seviyesi.
• Kısıcı – Ön ve arka hoparlörler arasındaki
balans.
• Balans – Sağ ve sol hoparlörler arasındaki balans.
• Ekolayzer - Farklı dalga boyları için ses
seviyesi (s. 36).
• Navigasyon ses seviyesi - Navigasyon
sisteminin ses seviyesi* sistem sesi.
• Sesli kontrol sesi - ses tanıma (s. 63)
sistem sesinin ses seviyesi.
03 Infotainment
• Zil sinyal sesi - bağlı cep telefonu
Infotainment - gelişmiş ses ayarları
• Park yardım sesi - Park yardımı için ses
Radyo ve medya ayarlarını istediğiniz şekilde
uyarlayın.
(s. 57) için aracın zil sesinin seviyesi.
seviyesi*.
• Cross Traffic Alert sesi - CTA sistemi
için ses seviyesi*.
• Ses dengeleme - Yolcu bölmesindeki
aşırı gürültü için ses telafisi (s. 36).
• Ses ayarlarını sıfırla - Ses ayarlarını fabrika ayarlarına geri yükler.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
1. TUNE düğmesini çevirerek Surround
öğesine gidin ve OK/MENU düğmesine
basın.
Bütün gelişmiş ses ayarlarına ses ayarları
menüsüne erişmek için SOUND düğmesine
basılarak erişilir. TUNE düğmesini çevirerek
Premium sound öğesine gidin ve OK/MENU
düğmesine basın.
2. Surround OK/MENU düğmesine basılmak suretiyle Açık/Kapalı olarak ayarlanabilir
Ses kademesi
1. Seviye ayarına gitmek için TUNE
düğmesini çevirin ve OK/MENU ile onaylayın.
Ses deneyimi aracın farklı parçaları için optimize edilebilir. Ses profili Sürücü koltuğu,
Arka koltuklar veya Bütün araç için ayarlanabilir.
1. TUNE düğmesini çevirerek Ses
kademesi öğesine gidin ve OK/MENU
düğmesine basın.
2. TUNE düğmesini döndürerek ses profilini
seçin ve OK/MENU düğmesiyle onaylayın.
Surround
Surround sistemi Açık/Kapalı konuma ayarlanabilir. Açık olduğunda sistem en iyi ses üretimi için olan ayarı seçer. Normalde daha
görüntülenir.
sonra ekranda DPL II ve
Kayıt işlemi Dolby Digital teknolojisiyle yapılmışsa oynatma işlemi bu ayarla gerçekleştirilir, bu durumda ekranda
görüntülenir.
Kapalı seçildiğinde 3 kanallı stereo mevcuttur.
Surround seviyesi Açık seçildiyse ayrı olarak
ayarlanabilir.
03
2. TUNE düğmesini döndürerek surround
seviyesini seçin ve OK/MENU
düğmesiyle onaylayın.
Subwoofer
Subwoofer için ses seviyesi ayrı olarak ayarlanabilir.
1. TUNE düğmesini çevirerek Subwoofer
öğesine gidin ve OK/MENU düğmesine
basın.
2. TUNE düğmesini döndürerek ses seviyesini seçin ve OK/MENU düğmesiyle
onaylayın.
Orta hoparlör
Orta hoparlör için ses seviyesi ayrı olarak
ayarlanabilir. Surround Açık modundaysa bu
durumda DPL II orta ses ayarlıdır, aksi halde
3 kanallı orta seviyesi ayarlıdır.
}}
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
35
03 Infotainment
||
1. TUNE düğmesini çevirerek Merkez
öğesine gidin ve OK/MENU düğmesine
basın.
2. TUNE düğmesini döndürerek ses seviyesini seçin ve OK/MENU düğmesiyle
onaylayın.
İlgili bilgiler
03
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
•
•
Ekolayzerin ayarlanması (s. 36)
•
Harici ses kaynağı iççin ses seviyesinin
ayarlanması (s. 53)
Ses seviyesinin ayarlanması ve otomatik
ses kontrolü (s. 36)
Ekolayzerin ayarlanması
Farklı radyo frekansları ve TV için ayrı ayrı
geçerli olmak üzere ekolayzerin ayarlarını
yapın ve ses seviyesini ayarlayın.
1. Ses ayarları menüsüne erişmek için
SOUND düğmesine basın. TUNE
düğmesini çevirerek Ekolayzer öğesine
gidin ve OK/MENU düğmesine basın.
2. TUNE düğmesini döndürerek dalga
boyunu seçin ve OK/MENU'süyle onaylayın.
3. Ses ayarını TUNE düğmesini çevirerek
ayarlayın ve OK/MENU ile onaylayın veya
komutu EXIT düğmesini kullanarak geri
alın. Değiştirilecek diğer dalga boyları ile
aynı şekilde devam edin.
4. Ses ayarı tamamlandığında, onaylamak
için EXIT düğmesine basın ve normal
görünüme dönün.
İlgili bilgiler
•
•
36
Infotainment - gelişmiş ses ayarları (s. 35)
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
Ses seviyesinin ayarlanması ve
otomatik ses kontrolü
Yolcu kabinindeki aşırı gürültü için ses dengelemesini ayarlayın.
Müzik sistemi, aracın hızına bağlı olarak ses
seviyesini artırmak suretiyle yolcu kabinindeki
rahatsız edici gürültüleri bastırır. Telafi seviyesi Düşük, Orta, Yüksek veya Kapalı olarak ayarlanabilir.
1. Ses ayarları menüsüne erişmek için
SOUND düğmesine basın. TUNE
düğmesini çevirerek Ses dengeleme
öğesine gidin ve OK/MENU düğmesine
basın.
2. TUNE düğmesini döndürerek seviyeyi
seçin ve OK/MENU düğmesiyle onaylayın.
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - gelişmiş ses ayarları (s. 35)
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
03 Infotainment
Radyo
•
AM5
Dijital radyo (DAB)*
ve FM radyo frekanslarını ve bazı durumlarda dijital radyoyu (DAB)* (s. 42) da dinlemek mümkündür.
İnternete bağlı araç (s. 68) İnternet radyosunu dinlemek mümkün olabilir, bkz. Aplikasyonlar (s. 72).
•
•
•
•
•
RDS fonksiyonları (s. 39)
Dijital radyo (DAB)* (s. 42)
Dijital radyo (DAB)* - alt kanal (s. 43)
DAB'dan DAB*'a bağlantı (s. 43)
Önayarlı radyo istasyonları (s. 39)
RDS fonksiyonları (s. 39)
İnternet radyosu
•
Aplikasyonlar (s. 72)
İlgili bilgiler
•
•
•
Menüye genel bakış - AM (s. 82)
Menüye genel bakış - FM (s. 83)
Menü genel görünümü - Dijital radyo
(DAB)* (s. 83)
Radyonun ayarlanması
Radyo, halihazırda aldığı radyo istasyonlarından en güçlü sinyale sahip olanların yer aldığı
bir radyo istasyonu listesini (s. 38) otomatik
olarak derler.
otomatik radyo ayarı (s. 38), radyo tarafından derlenen istasyon listesini kullanır. Ayrıca
manüel radyo ayarı (s. 38) da mümkündür.
Ayar yapılırken radyo otomatik ya da manüel
olarak ayarlanabilir.
03
1. FM kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve İstasyon
ayarlama yöntemi'i seçin.
2. TUNE'ı İstasyon listesi'e veya Elle ayar
çevirin ve OK/MENU ile seçin.
DİKKAT
Radyo fonksiyonlarının kumandaları.
Radyonun çalışması için sistem yönetimi ve
menü navigasyonu (s. 28) bölümlerini okuyun.
Bazı fonksiyonları FAV düğmesi ile bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan fonksiyon
bundan sonra basitçe FAV düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz. Favoriler (s. 33).
Sinyal alımı sinyalin gücüne ve kalitesine
bağlıdır. Sinyal aktarımı yüksek binalar
veya vericinin çok uzakta olması gibi
nedenlerden dolayı bozulabilir. Ülke içerisinde bulunduğunuz yer de kapsam seviyesini etkileyebilir.
AM5/FM radyo
•
•
5
Radyonun ayarlanması (s. 37)
Önayarlı radyo istasyonları (s. 39)
V60 Plug-in Hybrid için geçerli değildir.
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
37
03 Infotainment
Otomatik radyo ayarı
Radyo istasyonu listesi
Manuel radyo ayarı
Radyo otomatik olarak, otomatik radyo ayarlama sisteminin kullandığı bir radyo istasyon
listesi (s. 38) düzenler.
Radyo, halihazırda aldığı radyo istasyonlarından en güçlü sinyale sahip olanların yer aldığı
bir radyo istasyonu listesini otomatik olarak
derler. Bu şekilde radyo istasyonlarını ve frekanslarını bilmediğiniz bir alanda giderken bir
istasyon bulmanız sağlanır.
Radyo, otomatik olarak bir radyo istasyonu listesi (s. 38) derler, ancak radyo ayarını manuel
olarak yapmak da mümkündür.
otomatik radyo ayarı (s. 38) derlenmiş olan
istasyon listesini kullanır.
Normal görünümde radyo ayarlama
Otomatik radyo ayarı set (s. 37) ise, normal
görünümde ve istasyon listesinde ayarlanabilir.
03
Normal görünümde radyo ayarlama
1. Kısa basma - Orta konsoldaki (veya
/
FM
direksiyon tuş takımındaki)
kaynağının normal görünümünde.
> Radyo, bir önceki/bir sonraki kayıtlı
istasyona geçer.
2. Uzun basma - Orta konsoldaki (veya
direksiyon tuş takımındaki)
/
FM
kaynağının normal görünümünde.
> Radyo erişilebilir olan bir önceki/bir
sonraki istasyona geçer.
İstasyon listesinde radyo ayarlama
1. FM kaynağının normal görünümünde
TUNE'ı çevirin; FM istasyon listesi gösterilir.
2. TUNE düğmesine bir frekans istasyonuna
çevirin ve OK/MENU düğmelerini kullanarak seçim yapın.
Orta konsoldaki INFO düğmesine basarak
istasyon listesindeki otomatik ile manuel
radyo ayarlama (s. 38) arasında geçiş yapın.
38
DİKKAT
Listede seçilen dalga boyundaki tüm radyo
istasyonlarının bir listesi değil, sadece
güncel olarak alınan istasyonlar görünür.
Manuel radyo ayarı set (s. 37) ise, normal
görünümde ve frekans listesinde ayarlanabilir.
1. Kısa basma - Orta konsoldaki (veya
/
FM
direksiyon tuş takımındaki)
kaynağının normal görünümünde.
> Radyo, bir önceki/bir sonraki kayıtlı
istasyona geçer.
2. Uzun basma - Orta konsoldaki (veya
direksiyon tuş takımındaki)
/
FM
kaynağının normal görünümünde.
> Radyo erişilebilir olan bir önceki/bir
sonraki istasyona geçer.
Frekans listesinde radyo ayarlama
1. FM kaynağının normal görünümünde
TUNE'ı çevirin; FM ayarları gösterilir.
2. TUNE düğmesine bir frekansa çevirin ve
OK/MENU düğmelerini kullanarak seçim
yapın.
Orta konsoldaki INFO düğmesine basarak
frekans listesindeki manuel ile otomatik radyo
ayarlama (s. 38) arasında geçiş yapın.
03 Infotainment
Önayarlı radyo istasyonları
–
Sık kullanılan radyo istasyonları, basit bir
şekilde seçilebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla ideal olarak önayarlara kaydedilirler.
AM/FM kaynağını normal görünümde
etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU'ye basın ve Göster Ön
ayarlı istasyonlar'i seçin.
Dijital radyo (DAB)*
Dalga boyu başına 10 ön ayar kaydedilebilir.
Ön ayarları, istediğiniz ön ayar düğmesini
uzun basarak kaydedebilirsiniz; daha fazla
bilgi için yukarıdaki AM/FM radyo bölümüne
bakın. Kayıtlı kanallar önayar düğmeleri kullanılarak seçilebilir.
AM6/FM radyo
Önayar, bir kanal içerir ancak alt kanal içermez. Bir alt kanal çalınıyorsa ve bir önayar
kayıtlıysa sadece ana kanal kaydedilir. Bu, alt
kanalların geçici olmasından kaynaklanır.
Önayarı geri almayı bir dahaki deneyişinizde
alt kanalı içeren kanal çalınacaktır. Önayar,
kanal listesine bağlı değildir.
Her dalga boyu için 10 kanal kaydedilebilir
(örn. AM).
Ön seçimli kanalların bir listesi, ekranda gösterilebilir.
Kayıtlı kanallar önayar düğmeleri kullanılarak
seçilebilir.
–
Radyo istasyonu ön seçimleri.
1. Bir istasyona geçin (bkz. Radyonun ayarlanması (s. 37)).
2. Ön ayar düğmelerinden birini birkaç saniyeliğine basılı tutun. Kanal düğmesi artık
kullanılabilir.
Ön seçimli kanalların bir listesi, ekranda gösterilebilir.
6
RDS fonksiyonları
RDS sayesinde, radyo otomatik olarak en
güçlü vericiye geçebilir. RDS, örneğin trafik
bilgilerinin (TP) alınması ve belirli program türlerin (PTY) aranması imkanını sunar.
RDS (Radio Data System) - FM vericileri bir
ağ içinde birbirlerine bağlar. Böyle bir ağdaki
bir FM vericisi bir RDS radyosuna aşağıdaki
fonksiyonları veren bilgiler gönderir:
03
DAB kaynağını normal görünümde etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU'ye basın ve Göster Ön
ayarlı istasyonlar'i seçin.
DİKKAT
Ses sistemine ait DAB sistemi DAB standardındaki tüm fonksiyonları desteklemiyor.
V60 Plug-in Hybrid için geçerli değildir.
}}
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
39
03 Infotainment
||
•
Yayın zayıf bir alanda ise, otomatik olarak
daha kuvvetli bir vericiye geçilir7.
•
Örneğin program türleri8 veya trafik bilgileri gibi program kategorilerini arar.
•
Güncel radyo programında9 metin bilgilerinin alınması.
DİKKAT
03
Bazı radyo istasyonları RDS kullanmaz
veya işlevinin sadece seçili parçalarını kullanır.
İstenen türde bir program bulunduğunda
radyo, halihazırda kullanımda olan müzik sistemi kaynağını keserek istasyon değiştirebilir.
Mesela, CDçalar kullanımdaysa, duraklatılır.
Araya giren yayın önceden ayarlanmış ses
düzeyi (s. 41) ile tekrar çalınır. Ayarlanan
program türünün yayını kesildiğinde radyo
daha önceki ses kaynağına ve ses seviyesine
geri döner.
Alarm, trafik bilgileri (TP), ve program türleri
(PTY) fonksiyonları, öncelik sıralamasına göre
birbirlerinin yayınını keserler ve en yüksek
öncelik alarmın, en düşük öncelik ise program
türlerinindir. Kesilen ses kaynağına geri dönmek ve mesajı hala dinleyebilmek için OK/
MENU'ye basın. Mesajı iptal etmek ve kesilen
ses kaynağına geri dönmek için EXIT'e basın.
7
8
9
40
FM radyoda geçerlidir.
DAB* radyoda geçerlidir.
FM ve DAB* radyoda geçerlidir.
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Kaza ve afet durumunda alarmlar (s. 40)
Trafik bilgisi (TP) (s. 41)
Radyo programı türleri (PTY) (s. 41)
Radyo metni (s. 42)
Kaza ve afet durumunda alarmlar
Radyo fonksiyonu ciddi kazaları ve felaketleri
haber vermek için kullanılır. Bir alarm mesajı
iletildiğinde gösterge ekranında ALARM!
mesajı görüntülenir.
Alarma geçici olarak müdahale edilebilir,
ancak devreden çıkarılamaz.
İlgili bilgiler
•
RDS fonksiyonları (s. 39)
03 Infotainment
Trafik bilgisi (TP)
Radyo programı türleri (PTY)
Bu fonksiyon, ayarlı bir radyo istasyonunun
RDS ağı dahilinde yayın yapan trafik bilgilerinin öncelikli olarak dinlenmesine olanak tanır.
Pop ve klasik müzik gibi bir veya daha fazla
radyo programı türü DAB* radyo için seçilebilir. Navigasyon, bir program türünü seçtikten
sonra sadece o tür yayın yapanlar arasında
gerçekleşir.
TP sembolü fonksiyonun devrede olduğunu
gösterir. Listedeki herhangi bir istasyon trafik
bilgisi gönderebiliyorsa ekranda parlak bir TP
ile gösterilir, aksi takdirde TP gri renklidir.
–
FM kaynağını normal görünümde etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU'ye basın ve 'i seçin. TP.
İlgili bilgiler
•
RDS fonksiyonları (s. 39)
1. DAB kaynağının normal görünümünde
program türü seçmek için OK/MENU'ye
basın ve Program türü (PTY) filtreleme'i
seçin.
2. TUNE'u işaretlenecek/işareti kaldırılacak
program türüne getirin.
3. OK/MENU ile program türünü işaretleyin/
işaretini kaldırın.
Araya giren RDS işlevler için ses
kumandası
Araya giren RDS -işlevler , örneğin alarm veya
trafik bilgileri (TP) ilgili program türü için seçilmiş ses seviyesinde duyulur. Ses seviyesi
program araya girerken ayarlanmışsa yeni
seviye bir sonraki program araya girişine kadar
kaydedilir.
03
İlgili bilgiler
•
•
•
RDS fonksiyonları (s. 39)
Kaza ve afet durumunda alarmlar (s. 40)
Trafik bilgisi (TP) (s. 41)
4. Arzu edilen program türleri seçilince, EXIT
düğmesini kullanarak menü sisteminden
ayrılın.
Fonksiyon etkinken ekranda PTY sembolü
görünür.
Bazı durumlarda DAB radyo, PTY modundan
çıkacaktır, bkz. DAB'dan DAB*'a bağlantı
(s. 43).
İlgili bilgiler
•
RDS fonksiyonları (s. 39)
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
41
03 Infotainment
Radyo metni
Bazı RDS istasyonları program içeriği, sanatçılar, vs hakkında bilgi yayınlarlar. Bu bilgiler
gösterge ekranında görüntülenebilir. FM ve
DAB* radyo için radyo metni görüntülenebilir.
–
03
FM/DAB kaynağını normal görünümde
etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU'ye basın ve Göster'i seçin.
İlgili bilgiler
•
•
RDS fonksiyonları (s. 39)
Dijital radyo (DAB)* (s. 42)
Otomatik radyo frekansı güncelleme
(AF)
İşlev ayarlanan radyo istasyonu için otomatik
olarak en güçlü vericiyi seçer ve FM radyo için
etkinleştirilebilir.
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
DİKKAT
Kuvvetli bir verici bulabilmek için bu fonksiyonun istisnai durumlarda tüm FM dalgaboyunu
taraması gerekebilir.
Ayarlanan radyo istasyonu ön ayar (s. 39) olarak kaydedilmişse otomatik radyo frekansı
güncellemesi aktif olsa bile işlev vericiyi
değiştirmez.
–
42
Dijital radyo (DAB)*
DAB (Digital Audio Broadcasting), radyo
(s. 37) için bir dijital yayın sistemidir. Araç
DAB, DAB+ ve DMB destekler.
FM kaynağını normal görünümde etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU'ye basın ve 'i seçin. Alternatif
frekans.
Tüm bölgelerde DAB için kapsama mevcut
değildir. Kapsama yok ise, görüntü ekranında Sinyal yok mesajı görünür.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
•
•
Önayarlı radyo istasyonları (s. 39)
Radyo programı türleri (PTY) (s. 41)
Radyo metni (s. 42)
Dijital radyo (DAB)* - alt kanal (s. 43)
DAB'dan DAB*'a bağlantı (s. 43)
Menü genel görünümü - Dijital radyo
(DAB)* (s. 83)
03 Infotainment
Dijital radyo (DAB)* - alt kanal
DAB'dan DAB*'a bağlantı
Medya çalar
İkincil bileşenler genellikle alt kanal olarak
adlandırılır. Bunlar geçicidir ve örn. ana programın diğer dillere çevirilerini içerebilir.
DAB'dan DAB'a bağlantı, DAB radyonun kötü
alışı olan ya da hiç olmayan bir kanaldan daha
iyi alışı olan başka bir kanal grubunda aynı
kanala geçebileceği anlamına gelir.
Medya çalar CD/DVD diskler diskler ve
AUX/USB girişi veya kablosuz olarak ses dosyalarını (s. 53) Bluetooth® vasıtasıyla harici
cihazlardan oynatabilir. Bazı medya çalarlar
TV* gösterebilir ve Bluetooth® üzerinden bir
cep telefonu (s. 57) ile iletişim kurma
seçeneği sunar.
Bir veya daha fazla kanalda yayın yapılırsa
gösterge ekranındaki kanal adının solunda
simgesi gösterilir. Alt kanal, gösterge ekranındaki kanal adının solunda görünen - simgesiyle belirtilir.
Alt kanallara erişmek için TUNE düğmesini
çevirin.
Alt kanallara sadece seçilen ana menüden erişilebilir ve seçilmeksizin başka bir kanal üzerinden erişilemez.
Kanal grubunu değiştirirken belli bir gecikme
olabilir. Mevcut kanalın yayını kesildiğinde
başka bir kanala geçerken kısa bir sessizlik
olabilir.
–
DAB kaynağını normal görünümde etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU'ye basın ve DAB-DAB
bağlantısı'i seçin.
Bir diskten /USB10 aracın sabit disk sürücü
(HDD) (s. 48) müzik kopyalamak mümkündür.
03
İnternete bağlı araç (s. 68) İnternet radyosunu ve sesli kitapları dinlemek ve müzik servislerini kullanmak mümkün olabilir, bkz. Aplikasyonlar (s. 72).
Medya oynatıcı için kumandalar.
10
Pazara bağlı olarak değişir.
}}
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
43
03 Infotainment
||
Temel çalma ve navigasyon için sistem yönetimi ve menü navigasyonu (s. 28) bölümlerini
okuyun.
Bazı fonksiyonları FAV düğmesi ile bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan fonksiyon
bundan sonra basitçe FAV düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz. Favoriler (s. 33).
03
Gracenote
MusicID®
Gracenote MusicID®, müzik tanımada endüstri standardıdır. Teknoloji, CD diskleri, depolama ortamındaki dijital müzik dosyaları ve
İnternetteki müzik servisleri için kapakları ve
müzik bilgileri belirleyip göndermek üzere kullanılır.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Infotainment (s. 26)
Ses tanıma - cep telefonu (s. 66)
Uzaktan kumanda* (s. 79)
Medya çalar - uyumlu dosya formatlar
(s. 49)
CD/DVD
Medya çalar (s. 43), önceden kaydedilmiş ve
yazdırılmış CD/DVD disklerini oynatabilir.
Medya çalar aşağıdaki türde disk ve dosyaları
destekler ve oynatabilir:
•
Önceden kaydedilmiş CD/DVD diskleri
(CD/DVD Ses).
•
Önceden kaydedilmiş DVD-Video diskler
(DVD Video).
•
Ses dosyalarının kaydedildiği CD-/DVD
diskler.
Desteklenen dosya formatları hakkında daha
fazla bilgi için, bkz. uyumlu dosya formatları
(s. 49).
Bir disk, oynatılabilir maksimum 5000 dosya
(çalma listeleri dahil) içerebilir.
DİKKAT
Prodüksiyon şirketleri tarafından kopya
korumalı olarak satılan veya özel olarak
kopyalanmış ses dosyaları medya oynatıcı
tarafından okunamaz.
Disk11 kaynağından aracın sabit disk sürücüsü (HDD) (s. 48) müzik kopyalamak ve
ardından oradan çalmak mümkündür.
Bazı fonksiyonları FAV düğmesi ile bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan fonksiyon
11
44
Bazı pazarlar.
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
bundan sonra basitçe FAV düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz. Favoriler (s. 33).
Temel çalma ve navigasyon için sistem yönetimi ve menü navigasyonu (s. 28) bölümlerini
okuyun. Daha ayrıntılı bir açıklama için aşağı
bakın.
Ses CD/DVD disklerinin oynatılması ve
menülerde gezinme
Disk kaynağı normal görünümde, disk parça
yapısına erişmek için OK/MENU'ye basın
veTUNE'u çevirin. TUNE düğmesini çevirerek
yapı içerisinde gezinin.
OK/MENU düğmesine basarak bir parçayı
çalmaya başlayın.
Yazılmış olan CD/DVD disklerinin
oynatılması ve menülerde gezinme
Oynatıcının içine ses/video dosyaları yazılmış
bir disk yerleştirilmişse diskin klasör yapısının
yüklenmesi gerekir. Diskin kalitesine ve
içerdiği bilgi miktarına bağlı olarak çalmaya
başlaması biraz zaman alabilir.
Disk kaynağı normal görünümde, disk klasör
yapısına erişmek veya kategorilere göz atmak
için OK/MENU'ye basın ve TUNE'u çevirin.
TUNE düğmesini çevirerek yapıda gezinin,
OK/MENU düğmesini kullanarak klasörü
seçin ve EXIT düğmesini kullanarak yapıda
geriye gidin.
03 Infotainment
OK/MENU düğmesine basarak bir dosyayı
çalmaya başlayın.
Bir dosyanın çalınma işlemi tamamlandığında
aynı klasördeki diğer dosyaların çalınmasına
geçilir. Aynı klasördeki tüm dosyalar oynatıldığında klasör otomatik olarak değiştirilir.
Video DVD disklerinin oynatılması ve
menülerde gezinme
Video DVD'leri kullanmak için bkz. DVD video
disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme
(s. 47).
Medya araması
Cihazlarınızda müzik arama seçeneği vardır.
USB, disk ve sabit disk sürücüsünde arama
taramaları. arama fonksiyonu (s. 46) hakkında daha fazla bilgi alın.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
•
•
Hızlı ileri/geri sardırma (s. 45)
•
Menüye genel bakış - CD/DVD Ses
(s. 84)
•
Menüye genel bakış - DVD Video (s. 84)
12
13
Hızlı ileri/geri sardırma
Ses ve video dosyalarını hızlı ileri/geri sarmak
mümkündür12.
Ses ve video dosyalarını hızlı ileri/geri sarmak
/
düğmesini basılı tutun.
için
Ses dosyalarında hızla ileri/geri gitme tek
hızda yapılırken video dosyaları birkaç farklı
hızda ileri/geri sarılabilir. Video dosyalarında
hızla ileri/geri sarma hızını artırmak için ardı
/
düğmelerine basın. Normal
ardına
hızda görüntülemeye geri dönmek için
düğmeyi bırakın.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
Diskteki parçaların veya müzik
dosyalarının rasgele seçilmesi
Bu fonksiyon parçaları rasgele sırayla oynatır13.
Seçilen kaynak için parçaları/müzik dosyalarını rasgele sıralamada dinlemek için:
1. Seçili kaynağın normal görünümünde
OK/MENU'ye basın
03
2. TUNE düğmesini Rasgele çal konumuna
döndürün
3. Bu işlevi devreye sokmak/devreden çıkarmak için OK/MENU düğmesine basın.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
•
Bluetooth® Medyası (s. 53)
Diskteki parçaların veya müzik dosyalarının rasgele seçilmesi (s. 45)
Yalnızca CD/DVD* diskleri, USB ve iPod® için geçerlidir.
DVD video diskleri için geçerli değildir. AUX/USB girişi üzerinden harici olarak bağlanan ses kaynaklarında bu fonksiyon sadece USB ve iPod® için geçerlidir. Her cep telefonu tarafından desteklenmez.
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
45
03 Infotainment
Medya araması
Cihazlarınızda müzik arama seçeneği vardır.
Arama işlemi USB (s. 50), disc (s. 44) ve
sabit disk sürücü (s. 48) içerisinde gerçekleştirilir.
Medya araması, Disk, USB ve HDD kaynakları için normal görünümde mevcuttur.
03
Kaynağın normal görünümünde aramayı başlatmak için OK/MENU'ye basın ve Medya
arama'i seçin.
Arama işlevi
1. TUNE düğmesini istediğiniz harfe döndürün, onaylamak için OK/MENU
düğmesine basın. Orta konsoldaki
kumanda panelindeki numara ve harf
düğmeleri de kullanılabilir.
Giriş modunu rakam veya özel karakter
olarak değiştirmek veya sonuçlar listesine
gitmek için TUNE düğmesini giriş
modunu (2) değiştirmek için listedeki
seçeneklerden birine (aşağıdaki tabloda
verilen açıklamalara bakın) döndürün, OK/
MENU düğmesine basın.
2. Bir sonraki harfle devam edin.
3. Arama teriminizden memnunsanız, Ara
öğesini seçin.
> Arama yapılmıştır. Sonuç gösterilir ve
aşağıdaki kategorilerden birinde gruplanır: sanatçı, albüm, parça, tür, yıl ve
kompozitör.
4. TUNE düğmesini bir kategoriye çevirin ve
OK/MENU düğmesine basın.
Papatya tekeri kullanarak arama yapmak.
5. Bir medya seçmek için TUNE düğmesini
çevirin, oynatmayı başlatmak için OK/
MENU düğmesine basın.
Karakter listesi.
Giriş modunun değiştirilmesi (aşağıdaki
tabloya bakınız).
Arama terimlerini girmek için papatya
tekerleğini kullanın.
46
123/AB
C
OK/MENU düğmesiyle harfler
ve rakamlar arasında geçiş yapınız.
DAHA
OK/MENU ile özel karakterlere
değiştirin.
Ara
||}
Medya araması yapın.
Metin tekerinden Kelime: alanına değişir. TUNE ile imleci
hareket ettirin. EXIT ile yanlış
yazılanları silin. Metin tekerine
dönmek için OK/MENU
düğmesine basın.
Kontrol panelindeki rakam ve
harf düğmelerinin Kelime: alanını düzenlemek için kullanılabileceğine dikkat edin.
EXIT düğmesine kısa bir basış bir giriş karakterini siler. EXIT düğmesine uzun bir basış
girilmiş tüm karakteri siler.
Metin tekerleği gösterilirken (önceki çizime
bakınız) orta konsoldaki bir rakam tuşuna
basınca ekranda yeni bir karakter listesi gösterilir. İstenen harfe gelene kadar rakam
tuşuna arka arkaya basmaya devam ediniz ve
sonra bırakınız. Bir sonraki harfle devam edin.
Bir düğmeye basıldığındaki giriş onayı başka
bir düğmeye basıldığında alınır.
03 Infotainment
DVD video disklerinin oynatılması ve
menülerde gezinme
DVD video diski oynatılırken, görüntü ekranında bir video menüsü açılabilir. Disk menüsü
altyazı, lisan seçimi ve sahne seçimi gibi ilave
fonksiyonlara ve ayarlara erişim sağlar.
Temel çalma ve navigasyon için sistem yönetimi ve menü navigasyonu (s. 28) bölümlerini
okuyun. Daha ayrıntılı bir açıklama için aşağı
bakın.
DİKKAT
Video film sadece araba dururken oynatılabilir. Aracın hızı 8 km/saat'in üzerinde ise,
görüntü ekranında resim bulunmaz ve Bu
hızda video kullanılamıyor gösterilir,
fakat ses duyulur. Arabanın hızı yaklaşık 6
km/saat'in altına düştüğünde, resim yeniden görünür.
DVD video diski menüsünde gezinme
DVD video diskinin menüsünde gezinme
yukarıdaki resimdeki şekilde orta konsoldaki
rakam tuşları kullanılarak gerçekleştirilir.
Bölüm veya başlığı değiştirme
Bölüm listesine erişmek ve aralarında dolaşmak için TUNE düğmesini döndürünüz (film
oynatılıyorsa duraklatılır). Bölüm seçmek için
OK/MENU düğmesine basınız, bu yanı
zamanda orijinal konuma geri dönmenizi
sağlar (film yürütülmekteyse yeniden başlatılır). Başlık listesine erişmek için EXIT
düğmesine basınız.
•
Diskteki parçaların veya müzik dosyalarının rasgele seçilmesi (s. 45)
•
Medya çalar - uyumlu dosya formatlar
(s. 49)
03
Başlık listesindeki başlıklar TUNE düğmesi
döndürülerek seçilir ve seçim OK/MENU
düğmesiyle onaylanır, bu aynı zamanda
bölüm listesine geri dönülmesini sağlar.
Seçimi etkinleştirmek ve başlangıç konumuna
dönmek için OK/MENU tuşunu kullanın.
Seçimi iptal etmek için EXIT düğmesine basınız, bu orijinal konuma geri dönülmesini
sağlar (herhangi bir seçim yapılmaksızın).
Bölümler aynı zamanda orta konsoldaki
/
düğmelerine veya direksiyon tuş
takımına basılarak ta değiştirilebilir.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
•
DVD video disklerinin oynatılması için
kamera açısı (s. 48)
•
Hızlı ileri/geri sardırma (s. 45)
47
03 Infotainment
DVD video disklerinin oynatılması için
kamera açısı
DVD video diski destekliyorsa, fonksiyon belirli
bir sahnenin hangi kamera açısından görüntüleneceğini seçmekte kullanılabilir.
–
03
Disk kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Gelişmiş ayarlar
Açılar'i seçin.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
Görüntü ayarları
Sabit disk sürücüsü (HDD)
Parlaklık ve kontrast için ekran ayarlarını (araç
durgun haldeyken) yapabilirsiniz.
Disk/USB14 kaynağından aracın sabit disk
sürücüsüne (HDD) müzik kopyalamak ve
ardından oradan çalmak mümkündür.
1. Çalma modunda, OK/MENU'ye basın ve
Görüntü ayarları'i seçin, OK/MENU ile
onaylayın.
2. TUNE düğmesini ayar seçeneğine döndürün ve OK/MENU ile onaylayın.
3. TUNE düğmesini döndürerek değerini
ayarlayın ve OK/MENU'süyle onaylayın.
Ayarlar listesine geri dönmek için OK/MENU
veya EXIT tuşuna basın.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
•
Infotainment (s. 26)
Desteklenen dosya formatları hakkında bilgi
almak için, bkz. uyumlu dosya formatları
(s. 49).
Temel çalma ve navigasyon için sistem yönetimi ve menü navigasyonu (s. 28) bölümlerini
okuyun. Daha ayrıntılı bir açıklama için aşağı
bakın.
Sabit disk sürücüsüne müzik
kopyalamak
Klasörlerde
sembolü vardır.
1. Sabit disk sürücüsü kaynağının normal
görünümünde, OK/MENU'ye basın ve
disk/USB'dan kopyalamak için seçin.
2. Neyin kopyalanacağını seçin ve ardından
Devam öğesini seçin.
3. Kopyalanan müziğin konumu için Hedef
konumu seç.
> Diskten müzik alınıyor/USB'den
müzik alınıyor
Aktarım onaylanana kadar disk/USB
belleği çıkarmayın - Müzik dosyaları
alındı.
14
48
Pazara bağlı olarak değişir.
03 Infotainment
DİKKAT
USB'den kopyalarken klasörde yer almayıp
örneğin kök dizinde bulunan müzik dosyaları görünmeyecektir. Bu parçalar içe aktar
Bütün şarkılar seçeneğini seçerek veya
dosyaları klasörlere indirerek içe aktarılabilir.
Sistem, alt klasörlerde 8 seviyeye kadar
derinde bulunan müziği kopyalayabilir.
Sabit disk dürücüsüne kopyalanabilen
dosya biçimleri
CD-/DVD diskler: mp3, wma, aac.
USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.
Klasörü veya dosyayı yeniden
adlandırın/silin
1. Sabit disk sürücüsü kaynağının normal
görünümünde, OK/MENU'ye basın ve
Dosya yeniden adlandır/sil'i seçin.
2. Klasör veya dosyayı seçin, OK/MENU
düğmesine basın ve Yeniden adlandır
veya Sil öğesini seçin.
3. Yeni adı girmek için papatya tekerleğini
kullanın ve ardından Kaydet öğesini
seçin.
Bir dosyanın adını başka bir dosyanınkiyle
tam olarak aynı yapmak mümkün değildir.
Sistem bu durumda eski adı koruyacaktır.
Oynatma ve gezinme
Medya çalar - uyumlu dosya formatlar
Bazı fonksiyonları FAV düğmesi ile bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan fonksiyon
bundan sonra basitçe FAV düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz. Favoriler (s. 33).
Medya çalar birçok dosya türünü oynatabilir
ve aşağıdaki tabloda belirtilen formatlarla
uyumludur.
Oynatma sırası
Oynatma liste sırasına göre yapılır. Çalma
sırasını karıştırmak için, sabit disk sürücüsü
kaynağının normal görünümünde, OK/
MENU'ye basın ve Rasgele çal'i seçin.
Medya araması
Cihazlarınızda müzik arama seçeneği vardır.
USB, disk ve sabit disk sürücüsünde arama
taramaları. arama fonksiyonu (s. 46) hakkında
daha fazla bilgi alın.
Depolama bilgileri
Sabit disk sürücüsünün kapasitesini ve kullanımını görüntülemek için, sabit disk sürücüsü
kaynağının normal görünümünde, OK/
MENU'ye basın ve Bellek bilgisi'i seçin.
İlgili bilgiler
•
•
Medya çalar (s. 43)
Menüye genel bakış - sabit disk sürücüsü
(HDD) (s. 85)
CD/DVD diskleri için uyumlu dosya
formatları
DİKKAT
03
Çift formatlı, iki taraflı diskler (DVD Plus,
CD-DVD formatı), normal CD disklerden
daha kalın olduğundan, bu disklerin çalınması garanti edilemez ve işlev hatası oluşabilir.
Bir CD üzerinde MP3 ve CDDA izleri birlikte bulunuyorsa, MP3'ler dikkate alınmaz.
Ses formatı
Müzik CD'si, mp3, wma,
aac, m4a
Video formatı
DVD Video
USB bağlantısıyla uyumlu dosya
formatları
Aşağıdaki tabloda yer alan ses ve video dosyalarının USB bağlantısı üzerinde oynatımı
sistem tarafından desteklenmektedir.
Ses formatı
mp3, mp4, wma, aac, m4a,
m4b
Video formatı
–
}}
49
03 Infotainment
||
MP3 dosya formatı için ses teknik
değerleri
Ses örnekleme oranı
8-96 kHz
Ses kanalları (knl)
1lnl ve 2 knl
kHz
kbps
MPEG-1/Ses
32
32–320A
44.1
32–320A
48
32–320A
.wav dosya formatı için ses teknik
değerleri
16
8–160
Oynatılacak dosya için aşağıdaki kriterlerin
karşılanması gerekir:
22.05
8–160
24
8–160
8
8-64
11.025
8-64
MPEG-2/Ses
MPEG-2.5/Ses
12
8-64
144 kbps'de geçerli değildir.
.wma dosya formatı için ses teknik
değerleri
Oynatılacak dosya için aşağıdaki kriterlerin
karşılanması gerekir:
WMA versiyonu
8.x, 9.x, 10.x, Pro
.aac dosya formatı için ses teknik
değerleri
Oynatılacak dosya için aşağıdaki kriterlerin
karşılanması gerekir:
50
MPEG-2 ve
MPEG-4
Format
03
A
Ses formatı
Ses örnekleme oranı
44.1 kHz'ye kadar
Ses kanalları (knl)
1lnl ve 2 knl
Ses bit oranı
1knl için 16 kbps
.wav dosya formatı aynı zamanda PCM formatını da destekler.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
•
•
CD/DVD (s. 44)
•
Sabit disk sürücüsü (HDD) (s. 48)
AUX/USB girişi ile harici ses kaynağı
(s. 50)
AUX/USB girişi ile harici ses kaynağı
Ses sistemine harici bir ses kaynağı, örneği bir
iPod® veya MP3 çalar bağlanabilir (s. 52).
Şarjlı pillere sahip iPod® veya MP3 çalar, USB
bağlantısına bağlanmışsa (kontak açıkken
veya motor çalışıyorsa) şarj edilir.
03 Infotainment
USB15 kaynağından aracın sabit disk sürücüsü (HDD) (s. 48) müzik kopyalamak ve
ardından oradan çalmak mümkündür.
Temel çalma ve navigasyon için sistem yönetimi ve menü navigasyonu (s. 28) bölümlerini
okuyun. Daha ayrıntılı bir açıklama için aşağı
bakın.
Bazı fonksiyonları FAV düğmesi ile bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan fonksiyon
bundan sonra basitçe FAV düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz. Favoriler (s. 33).
Oynatma ve gezinme
USB girişine bağlanmış bir ses kaynağı aracın
ses kumandalarıyla çalıştırılabilir. AUX girişiyle
bağlanmış bir aygıt araç tarafından kumanda
edilemez.
Klasör yapısına girmek veya kategoriler içerisinde arama yapmak için ses kaynağının normal görünümünden TUNE'u çevirin. TUNE
düğmesini çevirerek yapıda gezinin, OK/
MENU düğmesini kullanarak klasörü seçin ve
EXIT düğmesini kullanarak yapıda geriye
gidin.
OK/MENU düğmesine basarak bir dosyayı
çalmaya başlayın.
Bir dosyanın çalınma işlemi tamamlandığında
aynı klasördeki diğer dosyaların çalınmasına
geçilir. Aynı klasördeki tüm dosyalar oynatıldığında klasör otomatik olarak değiştirilir.
15
Bazı pazarlar.
Medya araması
Cihazlarınızda müzik arama seçeneği vardır.
USB, disk ve sabit disk sürücüsünde arama
taramaları. arama fonksiyonu (s. 46) hakkında
daha fazla bilgi alın.
USB hafıza çubuğu
Bir USB hafıza çubuğundan faydalanılması
için USB üzerinde sadece müzik dosyaları
bulunmalıdır. Sistemin uyumlu müzik dosyalarının haricinde şeyler içeren bir depolama
aygıtını yüklemesi daha uzun sürer.
DİKKAT
Sistem USB 2.0 ve FAT32 dosya sistemiyle
uyumlu mobil ortamları desteklemektedir.
Bir çalma listesindeki maksimum
öğe sayısı
1000
Alt klasörler
Sınırsız
MP3 çalar
Çoğu MP3 çalar müzik sistemi tarafından
desteklenmeyen kendi dosya sistemlerini içerir. Sistemde kullanabilmek için MP3 çalar
USB Removable device/Mass Storage
Device moduna ayarlanmalıdır.
03
iPod®
DİKKAT
Sistem sadece iPod® ses dosyalarının
kayıttan çalınmasını destekler.
DİKKAT
Daha uzun olan bir USB taşınabilir bellek
modeli kullanıyorsanız bir USB adaptör
kablosu kullanmanız önerilir. Bu, USB girişinin ve bağlanan USB taşınabilir belleğin
mekanik hasar görmesini önlemek içindir.
Teknik özellikler
Maksimum dosya sayısı
15000
Maksimum klasör sayısı
1000
Maksimum klasör seviyesi sayısı
8
Maksimum çalma listesi sayısı
100
DİKKAT
Oynatmayı başlatmak için iPod® kaynağı
kullanılmalıdır (USB değil).
Bir iPod® ses kaynağı olarak kullanıldığında, arabanın ses ve medya sistemi
iPod® oynatıcının kendi menü yapısına
benzer bir menü yapısına sahip olur.
}}
51
03 Infotainment
||
İlgili bilgiler
•
Harici ses kaynağı iççin ses seviyesinin
ayarlanması (s. 53)
•
Medya çalar - uyumlu dosya formatlar
(s. 49)
•
Infotainment- menüye genel bakış
(s. 82)
AUX/USB girişi üzerinden harici bir
ses kaynağı bağlama
DİKKAT
Sistem aynı zamanda 2005 yılı ve sonrasında çıkan çoğu iPod® modelini de desteklemektedir.
Örneğin iPod® veya MP3 çalar gibi bir harici
müzik kaynağı orta konsoldaki bağlantılardan
herhangi biriyle müzik sistemine bağlanabilir.
DİKKAT
USB bağlantısının zarar görmesini engellemek için, USB bağlantısı kısa devre
yaparsa ya da bağlanan bir USB ünitesi
aşırı güç tüketiyorsa (bu bağlanan ünite
USB standartlarına uymadığında olabilir)
kapatın. Sorun devam etmiyorsa USB
bağlantısı bir sonraki kontak açılışında otomatik olarak yeniden etkinleştirilir.
03
İlgili bilgiler
Harici müzik kaynakları için bağlantı noktaları.
Müzik kaynağını bağlamak için:
1. Ses kaynağınızı orta konsolun eşya bölmesinin içindeki bağlantılardan birine
bağlayın (çizime bakın).
2. Medya kaynağının normal görünümünden
MEDIA'ya basın, TUNE'u arzu edilen
USB, iPod veya AUX ses kaynağına getirin ve OK/MENU'ye basın.
Sistem, depolama aygıtından dosyaları yüklerken gösterge ekranında USB okunuyor
metni gösterilir. Dosya yapısına ve adedine
bağlı olarak yükleme işlemi tamamlanmadan
önce bazı gecikmeler olabilir.
52
•
AUX/USB girişi ile harici ses kaynağı
(s. 50)
03 Infotainment
Harici ses kaynağı iççin ses
seviyesinin ayarlanması
harici ses kaynağı (s. 50) için ses düzeyi belirleyin. Harici ses kaynağının ses seviyesi çok
yüksek ya da çok düşük olursa, ses kalitesi
bozulabilir.
AUX girişine bir harici müzik kaynağı (örneğin
MP3 çalar veya iPod®) bağlandığında bağlanmış olan müzik kaynağının müzik sisteminin
dahili ses seviyesinden (örneğin radyo) farklı
bir seviyeye sahip olabilir. Girişin ses seviyesini ayarlamak suretiyle bu durumu düzeltin:
AUX kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'e basın, AUX girişi'i ve sonra ses
seviyesi ayarını Standart veya Yüksek'ü
seçin.
DİKKAT
Harici ses kaynağının ses seviyesi çok yüksek ya da çok düşük olursa, ses kalitesi
bozulabilir. Ses ve medya sistemi AUX
modundayken çalar şarj edilirse ses kalitesi de bozulur. Bu durumda medya çaları
12 V soketi kullanarak şarj etmekten kaçının.
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - gelişmiş ses ayarları (s. 35)
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
Bluetooth® Medyası
DİKKAT
Aracın medya çaları Bluetooth® ile donatılmış
olup mobil telefon veya PDA gibi
Bluetooth®'lu harici aygıtlardaki eş zamanlı
müzik dosyalarını kablosuz olarak oynatabilir.
Bluetooth® medya oynatıcı Ses/Video
Uzaktan Kumanda Kontrol Profili (AVRCP)
ve Gelişmiş Ses Dağıtım Profili'ni (A2DP)
desteklemelidir. Medya oynatıcı AVRCP
versiyon 1.3, A2DP 1.2'yi desteklemelidir.
Aksi takdirde işlevlerin bazıları çalışmayabilir.
Öncelikle aygıt araca kaydedilmeli ve bağlantısı kurulmalıdır (s. 54).
Piyasada satılan cep telefonları ile harici
medya oynatıcıların tümü Bluetooth®arabadaki medya oynatıcının Bluetooth® işlevi ile
uyumlu değildir. Volvo, uyumlu telefonlar
ve harici medya oynatıcılar hakkında bilgi
almak için yetkili Volvo satıcınıza başvurmanızı önerir.
Temel çalma ve navigasyon için sistem yönetimi ve menü navigasyonu (s. 28) bölümlerini
okuyun. Daha ayrıntılı bir açıklama için aşağı
bakın.
Bazı fonksiyonları FAV düğmesi ile bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan fonksiyon
bundan sonra basitçe FAV düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz. Favoriler (s. 33).
DİKKAT
Oynatma ve gezinme
Menülerde gezinme ve ses kontrolü orta konsoldaki düğmeler veya direksiyon simidi tuş
takımı kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bazı
harici aygıtlarda parçaları aygıttan değiştirmek
de mümkündür.
Bir cep telefonu araca bağlandığında, bir dizi
cep telefonu fonksiyonunu uzaktan kumandayla kontrol etmek de mümkündür, bkz.
Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 57). Bu fonksiyonların her birini yönetmek için TEL ve
MEDIA ana kaynakları arasında geçiş yapın.
03
Arabadaki medya oynatıcı Bluetooth® işlevi
üzerinden sadece ses dosyalarını okuyabilir.
İlgili bilgiler
•
Diskteki parçaların veya müzik dosyalarının rasgele seçilmesi (s. 45)
•
Menüye genel bakış - Media Bluetooth®
(s. 86)
53
03 Infotainment
Bluetooth® aygıtının bağlanması
Bir Bluetooth® aygıtının kaydedilmesi
Bluetooth®
Aynı anda iki Bluetooth® aygıtı bağlamak
mümkündür. Bir telefon ve bir medya aygıtı
arasında geçiş yapmak mümkündür. Ayrıca
aynı anda hem telefonda arama yapıp hem de
müzik dosyalarını oynatmak mümkündür. Cep
telefonunun internet bağlantısı üstünden aracı
internete bağlamak (s. 68) mümkündür.
Araç
ile donatılmış olup kayıt ve
bağlantı (s. 54) yapıldıktan sonra diğer
Bluetooth® aygıtlarıyla kablosuz iletişim kurabilir.
03
Maksimum 15 Bluetooth® aygıtı kaydedilebilir.
Kayıt işlemi her aygıt için bir kez gerçekleştirilir. Kayıttan sonra aygıtın artık görünür/aranabilir olmasına gerek yoktur, sadece
Bluetooth®'un etkinleştirilmesi gerekir.
Bluetooth® işlevi devredeyken en son
bağlanan harici aygıt menzile girdiğinde çalıştırıldığında otomatik olarak araca bağlanır.
Bağlı cihazın adı kaynağın normal görünümünde gösterilir. Başka bir aygıt bağlamak
için, OK/MENU düğmesine basıp aygıtı
değiştir (s. 56) öğesini seçin.
Bluetooth® aygıtı menzil dışına çıktığında
bağlantısı otomatik olarak kesilir. Bir aygıtın
bağlantısını manuel olarak kesmek için aygıtta
Bluetooth özelliğini devreden çıkarın. Bir
Bluetooth® cihazının araçtaki kaydını silmek
istiyorsanız, Bir Bluetooth® aygıtını çıkarma
(s. 57) öğesini seçin. Araç bundan sonra
cihazı otomatik olarak aramayacaktır.
Aynı anda iki Bluetooth® aygıtı bağlamak
mümkündür. Bir telefon
ve bir medya
cihazını
ayrı bağlayarak aralarında geçiş
yapabilirsiniz (s. 56).
54
Telefon, hem telefon hem de medya aygıtı olarak
bağlanır.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
•
•
Bluetooth® Medyası (s. 53)
Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 57)
Maksimum 15 Bluetooth® aygıtı kaydedilebilir.
Kayıt işlemi her aygıt için bir kez gerçekleştirilir. Kayıttan sonra aygıtın artık görünür/aranabilir olmasına gerek yoktur, sadece
Bluetooth®'un etkinleştirilmesi gerekir.
DİKKAT
Telefonunuzun işletim sistemi güncelleniyorsa, telefonun kaydının yarıda kesilmesi
mümkündür. Bu tür durumlarda, telefonu
ayırın, bkz. Bir Bluetooth® aygıtını çıkarma
(s. 57) ve daha sonra yeniden bağlayın.
Daha önce aygıtın bağlanmış olup olmamasına bağlı olarak harici bir aygıtın bağlanması
farklı şekillerde olabilir. Aşağıdaki bağlantı
seçenekleri bunun aygıtın ilk bağlantısı (kaydedilişi) olduğunu ve başka bir aygıt bağlı
olmadığını varsayar. Bağlantı seçenekleri bir
telefonun bağlanmasını gösterir. Bir medya
aygıtını (s. 53) bağlama aynı şekilde yapılır,
ancak ana kaynaktan MEDIA başlar.
Aygıtları bağlamak için araçtan harici aygıtı
aramak veya harici aygıttan aracı aramak şek-
03 Infotainment
linde iki olası yöntem vardır. Biri seçenek
çalışmazsa diğerini deneyeniz.
3. Bağlanmak için listeden Bluetooth® aygıtını seçin, OK/MENU ile onaylayın.
Eğer halihazırda telefon için normal görünümde değilseniz, orta konsoldaki TEL
düğmesine basın.
4. Aracın içinde belirtilen numara kodunun
harici cihazla eşleştiğini kontrol edin. Bu
durumda, her iki yerde de kabul etmeyi
seçin.
5. Telefonda, telefon kişileri ve mesajları için
herhangi bir seçeneği kabul etmeyi veya
reddetmeyi seçin.
> Harici cihaz şimdi bağlıdır.
Bağlantı başarısızsa, EXIT düğmesine basın
ve Alternatif 2'ye uygun biçimde cihaz
bağlantısını yapın.
5. Telefonda, telefon kişileri ve mesajları için
herhangi bir seçeneği kabul etmeyi veya
reddetmeyi seçin.
> Harici cihaz şimdi bağlıdır.
Harici cihaz bağlandığında, harici cihazın
Bluetooth® adı, aracın gösterge ekranında
gösterilir ve cihaz araçtan kontrol edilebilir.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
•
Bluetooth® aygıtının bağlanması (s. 54)
03
Alternatif 2 - Harici aygıtın Bluetooth®
fonksiyonu ile aracı arayın
Telefonun normal görünümünün örneği.
Alternatif 1 - aracın menü sisteminden
harici aygıtı arama
1. Bluetooth® ile harici aygıtı aranabilir/görünür yapın, harici aygıtın el kitabına veya
www.volvocars.com adresine bakın.
2. Telefon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Yeni telefon ara'i
seçin. (medya cihazı için Yeni cihaz ara).
> Araç şimdi mevcut Bluetooth® aygıtlarını arayacaktır, bu yaklaşık bir dakika
kadar sürebilir.
1. Telefon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Aracı bulunabilir
yap'i seçin ve OK/MENU ile onaylayın.
2. Harici cihazla Bluetooth® cihazlarını arayın.
> Cihaz şimdi mevcut Bluetooth® cihazlarını arayacaktır, bu yaklaşık bir dakika
kadar sürebilir.
3. Harici cihazın ekranında aracın adını
seçin.
4. Aracın içinde belirtilen numara kodunun
harici cihazla eşleştiğini kontrol edin. Bu
durumda, her iki yerde de kabul etmeyi
seçin.
55
03 Infotainment
Bluetooth® aygıtının otomatik olarak
bağlanması
Bir Bluetooth® aygıtı araca kaydedildiğinde
(s. 54) araca bağlanmış olan son harici aygıt,
araç çalıştırıldığında otomatik olarak tekrar
bağlanır.
03
Bluetooth® işlevi devredeyken en son
bağlanan harici aygıt menzile girdiğinde otomatik olarak bağlanır. En son bağlanmış aygıt
mevcut değilse sistem daha önce eşleştirilmiş
bir aygıtı bağlamaya çalışır.
Başka bir aygıt bağlamak için, EXIT
düğmesine basın, yeni aygıt bağla (s. 54)
öğesini veya kayıtlı başka bir aygıta geç
(s. 56) öğesini seçin.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
•
Bluetooth® aygıtının bağlanması (s. 54)
Başka bir Bluetooth® aygıtı seçme
Araçta birden fazla aygıt bulunuyorsa bağlı
aygıtı başka bir aygıtla değiştirmek mümkündür. Aygıtın öncelikle araca kaydedilmesi
(s. 54) gerekir.
Medya aygıtını seçme
1. Harici aygıtta Bluetooth® özelliğinin etkinleştirildiğini kontrol edin, harici aygıt el
kitabına bakın.
2. Bluetooth® medya kaynağının normal
görünümünde OK/MENU'ye basın ve
Cihaz değiştir'i seçin.
> Araç, daha önce bağlanan aygıtları
arar. Algılanan harici aygıtlar gösterge
ekranında kendilerine özel Bluetooth®
adı ile gösterilir.
3. Bağlanacak aygıtı seçin.
> Harici aygıtın bağlanması kısa bir süre
içinde gerçekleşir.
Telefonu değiştirme
1. Harici aygıtta Bluetooth® özelliğinin etkinleştirildiğini kontrol edin, harici aygıt el
kitabına bakın.
2. Telefon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Telefon değiştir'i
seçin.
> Araç, daha önce bağlanan aygıtları
arar. Algılanan harici aygıtlar gösterge
ekranında kendilerine özel Bluetooth®
adı ile gösterilir.
56
3. Bağlanacak aygıtı seçin.
> Harici aygıtın bağlanması kısa bir süre
içinde gerçekleşir.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
•
Bluetooth® aygıtının bağlanması (s. 54)
03 Infotainment
Bluetooth® aygıtın bağlantısının
kesilmesi
Bluetooth® aygıtı menzil dışına çıktığında
bağlantısı otomatik olarak kesilir.
Cep telefonunun bağlantısı kesilince mevcut
çağrı, cep telefonunun dahili mikrofonu ve
hoparlörünü kullanarak devam ettirilebilir.
Motor kapatıldığında ve kapı açıldığında ahizesiz mod da devre dışı kalır16.
Bir Bluetooth® cihazının araçtaki kaydını silmek istiyorsanız, bkz. Bir Bluetooth® aygıtını
çıkarma (s. 57). Araç bundan sonra cihazı
otomatik olarak aramayacaktır.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
•
•
•
Bluetooth®
aygıtının bağlanması (s. 54)
Bluetooth® Medyası (s. 53)
Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 57)
Bir Bluetooth® aygıtını çıkarma
Bluetooth®
Araca kayıtlı bir
aygıtını artık kullanmak istemiyorsanız, bu aygıtı araçtan kaldırmak (kaydını silmek) mümkündür. Bu
durumda araç, aygıtı otomatik olarak algılamayacaktır.
Bluetooth® ahizesiz telefon
Bluetooth® ile donatılmış bir cep telefonu,
araca kablosuz olarak bağlanabilir.
Bir medya aygıtını çıkarma
Medya kaynağının Bluetooth® normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Cihaz değiştir
Cihaz sil'i seçin.
03
Bir telefonun kaldırılması
Telefon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Telefon değiştir
Cihaz sil'i seçin.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
•
•
•
Bluetooth® aygıtının bağlanması (s. 54)
Bluetooth® Medyası (s. 53)
Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 57)
Telefon fonksiyonları, kumandalara genel bakış.
Öncelikle aygıt araca kaydedilmeli ve bağlantısı kurulmalıdır (s. 54).
Infotainment sistemi ahizesiz olarak işlev
görür ve bir dizi cep telefonu fonksiyonunun
uzaktan kontrolü kolaylığına sahiptir. Mobil
telefon, bağlı olup olmamasından bağımsız
olarak kendi tuşlarıyla çalıştırılabilir.
Bir cep telefonu araca bağlandığında, aynı
anda telefondan veya başka Bluetooth®bağlantılı medya cihazlarından ses dosyaları
akışı almak da mümkündür, bkz. Bluetooth®
Medyası (s. 53). Her bir kaynağın fonksiyonla-
16
Sadece Anahtarsız Sürüş.
}}
57
03 Infotainment
||
rını yönetmek için ana kaynak TEL ve MEDIA
arasında geçiş yapın.
DİKKAT
Sadece belirli cep telefonları ahizesiz fonksiyonu ile tamamen uyumludur. Volvo,
uygun telefonlarla ilgili bilgi almak üzere
yetkili bir Volvo satıcısına başvurmanızı
önermektedir.
03
Etkinleştirme
TEL düğmesine kısa basılması, son bağlanan
telefonu etkinleştirir. Bir telefon zaten bağlıysa
ve TEL düğmesine basılırsa telefonun sık kullanılan menü seçenekleri olan bir kısayol
menüsü gösterilir.
sembolü, bir telefonun bağlı olduğunu gösterir.
Aramak için
1. Gösterge ekranının üst tarafında
simgesi gösterildiğinden ve eller serbest
fonksiyonunun telefon modunda
olduğundan emin olun.
2. Gereken numarayı tuşlayın veya normal
görünümde TUNE düğmesini telefon rehberi (s. 60) erişmek için sağa, tüm
çağrıların bulunduğu call register (s. 59)
erişmek için ise sola döndürün.
3. Çağrı kaydındaki seçili kişiyi veya numarayı aramak için OK/MENU'ye basın.
Çağrı EXIT düğmesi ile kesilir.
17
58
Tüm mobil telefonlar tarafından desteklenmez.
Bir metin mesajını okumak17
DİKKAT
Araç bağlı cep telefonunun mesajlarını yansıtır
ve cep telefonu bağlıyken yalnızca bu mesajları gösterir.
Bağlı cep telefonunun mesajlarını araç
içinde göstermek için, bağlandığında cep
telefonunda aynalama kabul edilmelidir.
Cep telefonuna bağlı olarak bu özellik
aşağıdaki şekilde etkinleştirilebilir:
Bağlı bir cep telefonu metin mesajı alırsa,
sembolü gösterilir.
ekranın üst kısmında
•
1. TEL üstüne ve ardından OK/MENU
üstüne basarak Telefon menüsü öğesine
erişin.
•
araca Bluetooth® bağlantısı için telefon
ayarlarında bilgi paylaşımı kabul edilir.
Bazı durumlarda aynalamanın etkinleşebilmesi için cep telefonunun araçtan ayrılıp
yeniden bağlanması gerekebilir.
2. TUNE düğmesini Mesajlar'ne döndürün
ve OK/MENU düğmesine basın.
3. TUNE öğesini okunacak mesaja çevirin
ve OK/MENU öğesine basın.
> Mesaj ekranda görüntülenir.
4. OK/MENU üstüne basmak, örneğin sistem sesinin mesajı sesli olarak okuması,
mesajın göndercisini aramak veya mesajı
silmek için seçeneklere sahip olan mesaj
menüsüne erişim sağlar.
Ana kaynak TEL halihazırda etkinse, ekranda
yeni mesajların gösterildiği bir açılır menü
görüntülenir. OK/MENU üstüne basmak, sistem sesi aynı anda onu sesli biçimde okurken
seçili mesajın gösterilmesini sağlar. EXIT
düğmesi ile okuma kesilir.
Açılır menü ve bildirim sesi Telefon menüsü
Mesaj bildirimleri altından kapatılabilir.
telefonda açılan bir kutu veya bildirim
görüntülenir ve kabul edilir.
İlgili bilgiler
•
Bluetooth® ahizesiz telefon - ses ayarları
(s. 60)
•
Menüye genel bakış - Bluetooth® handsfree (s. 87)
03 Infotainment
Bluetooth® ahizesiz telefon - genel
bakış
Bluetooth® ahizesiz telefon için sisteme genel
bakış.
Telefonla arama ve cevap verme
Telefon görüşmelerini yapmak için işlevler.
Gelen arama
–
Müzik sistemi örneğin RADIO veya
MEDIA modunda olsa bile çağrıyı cevaplamak için OK/MENU düğmesine basın.
Telefon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basarak ve sonra Çağrı
listesi'i seçerek bağlı telefonun çağrı listesini
görebilirsiniz.
DİKKAT
Bağlı cep telefonunun arama kaydını araç
içinde göstermek için, bağlandığında cep
telefonunda aynalama kabul edilmelidir.
Cep telefonuna bağlı olarak bu özellik
aşağıdaki şekilde etkinleştirilebilir:
Reddedin veya EXIT ile sonlandırın.
Arama menüsünde
Telefon kaynağının normal görünümünden
mevcut telefon görüşmesi sırasında
OK/MENU'ye bir kez basılması aşağıdaki
fonksiyonlardan birine erişim sağlar:
•
Sisteme genel bakış
Mobil telefon
Mikrofon
Direksiyon simidi tuş takımı
Orta konsol kontrol paneli
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
•
Bluetooth® aygıtının bağlanması (s. 54)
• Mikrofonu sessize al - ses sistemi mikrofonu susturulur.
• Numarayı çevir - rakam tuşlarını kullanarak üçüncü birisini arama seçeneği (mevcut arama beklemeye alınır).
Çağrı kaydı
Çağrı kaydı her yeni bağlantıda ahizesiz fonksiyonuna kopyalanır ve sonra bağlantı süresince güncellenir. Çağrı listesini görmek için
telefon kaynağının normal görünümünde
TUNE düğmesini sola döndürün.
telefonda açılan bir kutu veya bildirim
görüntülenir ve kabul edilir.
•
araca Bluetooth® bağlantısı için telefon
ayarlarında bilgi paylaşımı kabul edilir.
Bazı durumlarda aynalamanın etkinleşebilmesi için cep telefonunun araçtan ayrılıp
yeniden bağlanması gerekebilir.
• Mobil telefon - görüşme eller serbest
modundan mobil telefona aktarılır. Bazı
mobil telefonlarda bağlantı yarıda kesilir.
Bu normaldir. Eller serbest fonksiyonu
tekrar bağlanmak isteyip istemediğinizi
sorar.
03
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
•
•
•
Ses tanıma - cep telefonu (s. 66)
•
Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 57)
Bluetooth® ahizesiz telefon - ses ayarları
(s. 60)
Telefon defteri (s. 60)
59
03 Infotainment
Bluetooth® ahizesiz telefon - ses
ayarları
DİKKAT
Bazı cep telefonları için bağlı cep telefonunun zil sesi kapatılmaz ve ahizesiz sistemin
yerleşik sinyali olarak da kullanılır.
Çağrı ses seviyesini, ses sistemi ses seviyesini
ve zil sesi seviyesini ayarlamak mümkündür.
Tlfn arama sesi
03
Telefon görüşmesinin ses seviyesi görüşme
sırasında değiştirilebilir. Direksiyon simidi tuş
takımını kullanın veya VOL kumandasını döndürün.
Müzik sistemi ses seviyesi
Mevcut bir çağrı olmaması koşuluyla, müzik
sistemi ses seviyesine normal biçimde VOL
kumandasını döndürerek kumanda edilir.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
•
Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 57)
Telefon defteri
Araç bağlı cep telefonunun telefon defterini
yansıtır ve cep telefonu bağlıyken yalnızca bu
telefon defterini gösterir.
Telefon defterinin her kullanımı gösterge ekrasimgesinin gözükmenının üst tarafında
sini ve eller serbest işlevinin telefon moduna
olmasını gerektirir.
Telefon rehberi çağrı yapanın kişi bilgilerini
içeriyorsa bu bilgiler gösterge ekranında
görüntülenir.
DİKKAT
Bağlı cep telefonunun adres defterini araç
içinde göstermek için, bağlandığında cep
telefonunda aynalama kabul edilmelidir.
Cep telefonuna bağlı olarak bu özellik
aşağıdaki şekilde etkinleştirilebilir:
Gelen bir aramayı alma esnasında bir müzik
kaynağı devredeyse otomatik olarak susturulur.
Zil sesi seviyesi
•
Zil sesi seviyesi SOUND düğmesine basılarak, TUNE düğmesi Zil sinyal sesi tarafına
doğru çevrilerek ve OK/MENU düğmesine
basılarak değiştirilebilir. Zil sesi seviyesini
TUNE düğmesini döndürerek ayarlayın ve
OK/MENU ile ayarı kaydedin.
•
araca Bluetooth® bağlantısı için telefon
ayarlarında bilgi paylaşımı kabul edilir.
Bazı durumlarda aynalamanın etkinleşebilmesi için cep telefonunun araçtan ayrılıp
yeniden bağlanması gerekebilir.
Çalma sinyalleri
Ahizesiz fonksiyonun yerleşik sinyali gelen
çağrılar için kullanılır.
60
telefonda açılan bir kutu veya bildirim
görüntülenir ve kabul edilir.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
•
Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 57)
03 Infotainment
Telefon rehberi - kişiler için hızlı
arama
Telefon rehberi - orta konsolda
karakter tablosu tuş takımı
Telefon kaynağının normal görünümünde, kişi
listesini görüntülemek için TUNE düğmesini
sağa çevirin.
Telefon rehberinde kullanılmak üzere olası
karakterleri içeren karakter tablosu.
Seçmek için TUNE düğmesini döndürün ve
aramak için OK/MENU düğmesine basın.
Kişinin adının altında varsayılan ayar gereği
seçilmiş telefon numarası bulunur. Kişinin sağ
tarafında ▼ simgesi gözüküyorsa bu kişi için
kaydedilmiş birden fazla numara vardır.
Numaraları göstermek için OK/MENU
seçeneğine basın. TUNE düğmesini çevirerek
varsayılan olarak seçilen dışında bir numaraya
geçip arayın. Aramak için OK/MENU tuşuna
basınız.
Kişi adının ilk harfini girmek için orta konsolun
tuş takımını kullanmak suretiyle kişi listesinde
arama yapın. Düğmelerin işlevi için bkz. Telefon rehberi - orta konsolda karakter tablosu
tuş takımı (s. 61).
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
•
Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 57)
Tuş
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
•
Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 57)
Fonksiyon
Boşluk . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
03
DEFÈÉ3
GHIÌ4
JKL5
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
TUVÜÙ8
WXYZ9
+0pw
#*
61
03 Infotainment
Telefon rehberi - kişileri arama
telefon rehberinde (s. 60) kayıt arama.
03
Papatya tekeri kullanarak arama yapmak.
3. Giriş modunu rakam veya özel karakter
olarak değiştirmek veya telefon defterine
gitmek için TUNE düğmesini giriş
modunu (2) değiştirmek için listedeki
seçeneklerden birine (aşağıdaki tabloda
verilen açıklamalara bakınız) döndürünüz,
OK/MENU düğmesine basınız.
123/AB
C
OK/MENU düğmesiyle harfler
ve rakamlar arasında geçiş
yapınız.
DAHA
OK/MENU ile özel karakterlere
değiştirin.
=>
Telefon defterine (3) çıkartır. Bir
kayıt seçmek için TUNE
düğmesini döndürün, kayıtlı
numaraları ve diğer bilgileri
görmek için OK/MENU
düğmesine basın.
İsim/
Soyadı
Telefon rehberindeki sıralamayı
değiştirir.
Karakter listesi
Giriş modunun değiştirilmesi (aşağıdaki
tabloya bakınız)
Telefon defteri
Bir iletişim aramak için normal telefon kaynağı
görünümü modunda OK/MENU'ye basın ve
Kişiler'i seçin.
1. TUNE düğmesini istediğiniz harfe döndürün, onaylamak için OK/MENU
düğmesine basın. Orta konsoldaki
kumanda panelindeki numara ve harf
düğmeleri de kullanılabilir.
2. Bir sonraki harfle devam edin. Arama
sonucu telefon defterinde (3) gösterilir.
62
EXIT düğmesine kısa bir basış bir giriş karakterini siler. EXIT düğmesine uzun bir basış
girilmiş tüm karakteri siler.
Metin tekerleği gösterilirken (önceki çizime
bakınız) orta konsoldaki bir rakam tuşuna
basınca ekranda yeni bir karakter listesi gösterilir. İstenen harfe veya sayıya gelene kadar
rakam tuşuna arka arkaya basmaya devam
edin ve sonra bırakın. Sonraki harfle ve
sayıyla devam edin, vs. Bir düğmeye
basıldığındaki giriş onayı başka bir düğmeye
basıldığında alınır.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
•
Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 57)
03 Infotainment
Ses tanıma
Ses tanıma özelliği sürücünün multimedya sistemi, radyo, Bluetooth® ile bağlanmış bir cep
telefonu veya Volvo'nun navigasyon sistemi*
içindeki belirli işlevleri sesle etkinleştirmesini
sağlar.
DİKKAT
•
•
Bu bölümdeki mobil telefonun ses
tanıma kumandası ile ilgili bilgiler
Bluetooth® bağlı bir cep telefonunu
kontrol etmek için ses komutlarının
kullanımını anlatır. Bluetooth® bağlantılı
bir cep telefonunun kullanılması hakkında daha fazla bilgi için bkz.
Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 57).
Ses tanıma sistemi sürücünün ellerini direksiyon simidinden ayırmaksızın multimedya sistemi, radyo, Bluetooth® ile bağlanmış bir cep
telefonu ve Volvo'nun navigasyon sistemi*
içindeki belirli işlevleri sesle etkinleştirmesini
sağlar. Giriş bilgileri kullanıcının vereceği sesli
komutlar ve sistemin sesli tekrarlarıyla oluşan
diyalog biçimindedir. Ses tanıma sistemi
Bluetooth® ahizesiz konuşma sistemiyle aynı
mikrofonu kullanır, bkz. Bluetooth® ahizesiz
telefon - genel bakış (s. 59) ve ses tanıma sisteminin yanıtları, aracın hoparlörlerinden gelir.
Ses tanıma fonksiyonuna giriş
Volvo navigasyon sistemi*, sistemi
kontrol etmek için ses tanıma ve sesli
komutlar hakkında daha fazla bilgi içeren ayrı bir eke sahiptir.
Ses komutları rahatlık sunar ve sürücünün
dikkatinin dağılmasını önleyip aracı sürmeye
odaklanmasına ve dikkatini yol ve trafik koşullarına vermesine yardımcı olur.
•
Komut için, sesli ikazdan sonra normal
sesinizle normal hızda konuşun.
•
Sistem cevap verirken konuşmayın (sistem bu esnada komutları anlamaz).
•
Aracın kapıları, camlar ve sunroof* kapalı
olmalıdır.
•
Yolcu bölmesinde arka plan gürültüsü
olmasını engelleyin.
03
DİKKAT
Sürücü hangi komutu kullanacağından
emin değilse "Yardım" diyebilir - sistem
geçerli durumda kullanılabilecek birkaç
farklı komutla yanıt verecektir.
Ses tanıma şu şekilde devre dışı bırakılabilir:
•
•
"İptal" diyerek
EXIT veya başka bir ana kaynak
düğmesine (örn. MEDIA) basın.
Bir cep telefonu bağlamak
Direksiyon simidi tuş takımı.
UYARI
Sürücü her zaman aracı güvenli bir şekilde
sürme ve tüm geçerli yol kurallarına uyma
sorumluluğunu üzerinde taşır.
Ses tanıma sistemini kullanırken aşağıdaki
hususları aklınızda bulundurun:
Ses tanıma düğmesi
•
Sistemi etkinleştirmek ve sesli komutla
diyalog başlatmak için sesli komut
düğmesine (1) basın. Sistem orta konsoldaki gösterge ekranında en sık kullanılan
komutları görüntüler.
Bir mobil telefonda sesli komutları kullanmak
için, mobil telefonun kaydedilmesi ve
Bluetooth® ahizesiz sistem vasıtasıyla bağlanması gerekir. Bir telefon komutu verilirse ve
bağlı bir cep telefonu yoksa sistem bunun
hakkındaki bilgileri verir. Bir cep telefonunun
kaydedilmesi ve bağlanmasıyla ilgili bilgi için
bkz. Bir Bluetooth® aygıtının kaydedilmesi
(s. 54).
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
63
03 Infotainment
Ses tanıma için dil seçenekleri
Ses tanıma için yardım fonksiyonları
ses tanıma (s. 63) için olası dil seçenekleri, MY
CAR menü sisteminden seçilir.
ses tanıma sistemi (s. 63) tanımanıza yardımcı
olacak ve sisteme sesiniz ve aksanınızı öğretmenizi sağlayacak yardımcı fonksiyonlar
bulunmaktadır.
03
Dil listesi.
Ses tanıma tüm diller için mevcut değildir.
Ses tanıma özelliğinin olduğu diller dil liste. Dil
sinde bir simge ile işaretlenir değişikliği, MY CAR (s. 14) menü sisteminden
yapılır.
DİKKAT
Ses tanıma için dili değiştirmek, bütün
menü sistemi için dili de değiştirmeden
mümkün değildir.
•
Sesli talimatlar: Sisteme ve komut verme
prosedürüne aşina olmanıza yardımcı olacak bir fonksiyondur.
•
Ses eğitimi: Ses tanıma sisteminin sesinizi ve aksanınızı öğrenmesini sağlayan
bir fonksiyondur. Bu fonksiyon bir kullanıcı profilinin ses eğitiminin yapılması
olanağını sağlar.
•
Kısa talimatlar: Sistemin nasıl çalıştığı
hakkında kısa talimatları okuyan bir fonksiyon.
DİKKAT
Ses tanıma talimatları ve sesli eğitim
sadece araç park halindeyken başlatılabilir.
Sesli talimatlar
Talimatlar, MY CAR (s. 14) normal görünümünden OK/MENU'ye basarak ve sonra
Ayarlar Sesli kontrol ayarları Eğitim'yi
seçerek başlatılabilir.
Talimatlar, her birinin tamamlanması yaklaşık
5 dakika süren 3 derse bölünmüştür. Sistem
ilk dersle birlikte başlar. Bir dersi atlamak ve
üstüne basın.
sonrakine geçmek için
üstüne basarak bir önceki derse geri gidin.
64
EXIT üstüne basarak talimatları sona erdirin.
Ses uyarlama
Sistem söylemeniz için bir dizi ifadeyi gösterir.
Ses uyarlaması, MY CAR normal görünümünden OK/MENU'ye basarak ve sonra Ayarlar
Sesli kontrol ayarları Hoparlör
adaptasyonu'i seçerek başlatılabilir.
Ses uyarlama tamamlandıktan sonra profili
seçmeyi (s. 65) Deneyimli kullanıcı
Kullanıcı ayarı altından gerçekleştirmeyi
unutmayın.
Kısa talimatlar
Sistem ses tanıma için kısa talimatlar okur.
Talimatlar ses tanıma düğmesi (s. 63) basılarak ve "Kısa talimatlar" denerek başlatılır.
03 Infotainment
Ses tanıma - ayarlar
Ses tanıma - ses komutları
Ses tanıma - hızlı komutlar
ses tanıma sistemi (s. 63) için çeşitli ayarlar
yapılabilir.
Önceden tanımlanmış ses komutlarıyla mültimedya sistemi ve Bluetooth® bağlantılı bir cep
telefonu içindeki bazı fonksiyonları sesle kontrol etmek (s. 63) mümkündür.
Ses tanıma (s. 63) fonksiyonu, bir dizi önceden tanımlı hızlı komutla çalıştırılabilir.
•
•
•
Kullanıcı ayarı - Ses profili MY CAR
(s. 14) normal görünümünde
OK/MENU'ye basarak ve Ayarlar
Sesli kontrol ayarları Kullanıcı ayarı'i
seçerek ayarlanabilir. Varsayılan veya
Deneyimli kullanıcı arasında bir seçim
yapın. Deneyimli kullanıcı yalnızca ses
eğitimi (s. 64) gerçekleştirilmişse seçilebilir.
Sentetik ses hızı - Sistemin dinamik (ön
kayıt olmayan) metinden sesliye okuma
hızı can MY CAR normal görünümünde
OK/MENU'ye basarak ve sonra Ayarlar
Sesli kontrol ayarları Hızı oku'i
seçerek değiştirilebilir. Hızlı, Orta ve
Yavaş arasında bir seçim yapın.
Ses tanıma ses düzeyi - Sistemin ses
düzeyi SOUND düğmesine basılarak,
TUNE düğmesi Sesli kontrol sesi tarafına doğru çevrilerek ve OK/MENU
düğmesine basılarak değiştirilebilir. Ses
düzeyini TUNE düğmesini döndürerek
ayarlayın ve OK/MENU ile ayarı kaydedin.
Sürücü, ses tanıma düğmesine (s. 63) basmak suretiyle sesli komutlarla diyalog başlatır.
Bir diyalog başlatıldıktan sonra gösterge ekranında en sık kullanılan komutlar gösterilir.
Sürücü sisteme alıştığında komut diyaloğunu
hızlandırıp sistem sorgularını ses tanıma
düğmesine kısaca basmak suretiyle atlayabilir.
Komutlar birkaç farklı şekilde verilebilir
Çoklu ortam sistemi ve telefonun hızlı komutları MY CAR (s. 14) normal görünümünden
OK/MENU'ye basarak ve sonra Ayarlar
Sesli kontrol ayarları Sesli komut listesi
Global komutlar, Telefon komutları,
Medya komutları, Radyo komutları ve
Navigasyon komutları*'ı seçerek bulunabilir.
03
Her komutun yardım metni komutun bütün
kaynaklarda kullanılıp kullanılamayacağını
veya yalnızca bir kaynakta kullanılıp kullanılamadığını söyler.
Medya oynatıcıda bir müzik parçası arama
komutu birkaç aşamada veya kısa bir komut
olarak verilebilir:
•
"Medya arama" > "Parça" - "Medya
arama" deyin, sistemin yanıt vermesi için
bekleyin ve ardından "Parça" diyerek
devam edin.
veya
•
"Bir parça arama" - Sırayla kısa bir
komut söyleyin.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Ses tanıma - hızlı komutlar (s. 65)
Ses tanıma - cep telefonu (s. 66)
Ses tanıma - radyo (s. 66)
Ses tanıma - mültimedya (s. 67)
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
65
03 Infotainment
Ses tanıma - cep telefonu
ses kontrolü (s. 63) ile bir Bluetooth® bağlantılı
cep telefonuna bir kişiyi aramak veya bir
numarayı çevirmek için komut verin.
Aşağıdaki diyaloglar yalnızca örnektir; sistemin yanıtı duruma göre çeşitlilik gösterebilir.
03
Bir numara çevirin
Sistem 0'dan (sıfır) 9'a (dokuz) kadar olan
rakamları anlar. Bu rakamlar ayrı ayrı olarak,
çeşitli rakamları gruplayarak veya tek seferde
tüm numara olacak şekilde telaffuz edilebilir.
9'dan (dokuz) büyük rakamlardan sistem tarafından işlenemez, örneğin 10 (on) veya 11 (on
bir) mümkün değildir.
Ses komutlatıyla gerçekleştirilen aşağıdaki
diyalog bir numarayı çevirir.
1. Kullanıcı şunu söyleyerek diyaloğu başlatır: "Numara çevir".
> Sistem şu şekilde yanıt verir:
"Numarayı söyleyin".
2. Telefon numarasındaki sayıları (ayrı birimler olarak, yani "Altı-sekiz-yedi" olarak)
söylemeye başlayın.
> Duraklamada sistem son söylenen sayı
grubunu tekrar edecektir.
3. Rakamları söylemeye devam edin. Bütün
numara söylendiğinde şunu söyleyerek
bitirin: "Tamam".
> Sistem numarayı çevirir.
Ayrıca numara "Düzeltme" (en son söylenen
rakam grubunu siler) ve "Sil" (telefon numarasının bütün söylenen kısmını siler) komutları
söylenerek de değiştirilebilir. "Tekrarla" söylendiğinde, sistem bütün söylenen numarayı
okuyacaktır.
Ses tanıma - radyo
Bir kişiyi arayın
İstasyon değiştir
Aşağıdaki diyaloglar yalnızca örnektir; sistemin yanıtı duruma göre çeşitlilik gösterebilir.
Ses komutlarıyla gerçekleştirilen aşağıdaki
diyalog telefon defterindeki bir kişiyi arar.
Ses komutlarıyla yapılan aşağıdaki diyalog
radyo istasyonunu değiştirir.
1. Kullanıcı şunu söyleyerek diyaloğu başlatır: "Kişi ara".
> Sistem şu şekilde yanıt verir: "Adı
söyleyin".
1. Kullanıcı şunu söyleyerek diyaloğu başlatır: "İstasyon seç".
> Sistem şu şekilde yanıt verir:
"İstasyonun edını söyleyin".
2. Kişinin adını söyleyin.
> Yalnızca bir kişi bulunduğu takdirde
sistem kişiyi arar, aksi halde sistem
doğru kişiyi bulmak için talimat vermeye devam eder.
2. Radyo istasyonunun adını söyleyin.
> Sistem radyo istasyonu yayınına geçer.
Bir kişinin telefon defterinde birden fazla
numarası varsa, bu durumda isimden sonra
sisteme yardım etmek için örneğin "Mobil"
veya "İş" demek mümkündür.
Daha fazla komut
Mobil telefonun ses tanıma kontrolü için daha
fazla komut OK/MENU'ye basarak ve Ayarlar
Sesli kontrol ayarları Sesli komut
listesi Telefon komutları'i seçerek MY
CAR (s. 14) normal görünümünde bulunabilir.
İlgili bilgiler
•
66
ses kontrolü (s. 63) ile radyoyu örneğin istasyon değiştirmek için kumanda edin.
Bluetooth® ahizesiz telefon (s. 57)
Frekans değiştir
Sistem 87.5 (seksen yedi nokta beş) ve 108.0
(yüz sekiz nokta sıfır) arasındaki sayıları algılar.
Ses komutlarıyla yapılan aşağıdaki diyalog
radyo frekansını değiştirir.
1. Kullanıcı şunu söyleyerek diyaloğu başlatır: "Frekans".
> Sistem şu şekilde yanıt verir:
"Frekansı söyleyin".
2. 87.5 ve 108.0 megahertz arasında bir frekans söyleyin.
> Sistem radyo frekansına geçer.
03 Infotainment
Daha fazla komut
Ses tanıma - mültimedya
Radyonun ses tanıma kontrolü için daha fazla
komut OK/MENU'ye basarak ve Ayarlar
Sesli kontrol ayarları Sesli komut listesi
Radyo komutları'i seçerek MY CAR
(s. 14) normal görünümünde bulunabilir.
Ses kontrolü (s. 63) mültimedya sisteminin
örneğin kaynak veya şarkı değiştirmesi için.
İlgili bilgiler
•
Radyo (s. 37)
Aşağıdaki diyaloglar yalnızca örnektir; sistemin yanıtı duruma göre çeşitlilik gösterebilir.
Kaynak değiştir
Ses komutlarıyla yapılan aşağıdaki diyalog
medya kaynağını değiştirir.
–
Kullanıcı şunu söyleyerek diyaloğu başlatır: "Disk".
> Sistem CD/DVD oynatıcıya geçer.
Diğer kaynaklara bunun yerine örneğin
"Bluetooth", "TV" veya "USB" denilerek erişilir. Kaynakların o anda neyin bağlı olduğuna
göre ve kaynakta oynatılabilecek bir medyanın olup olmadığına göre değişmesi olanaklıdır. Bir medya kaynağı mevcut değilse, sistem
bunun nedenini açıklar.
Parça değiştir
Sistem 0 (sıfır) ila 99 (doksan dokuz) arasındaki sayıları algılar. 99 (doksan dokuz) sayısından yukarıda olan sayılar sistem tarafından
algılanamaz, örneğin 100 (yüz) veya 101 (yüz
bir) mümkün değildir.
Ses komutlarıyla yapılan aşağıdaki diyalog
parçayı değiştirir.
1. Kullanıcı şunu söyleyerek diyaloğu başlatır: "Parça seç".
> Sistem şu şekilde yanıt verir: "Parça
numarasını söyleyin".
2. Parça numarasını söyleyin (tek bir numara
olarak, örn. "Yirmi üç" olarak, "İki üç"
olarak değil).
> Sistem etkin medya kaynağı için o
parça numarasına geçer.
03
Medya arayın
Ses komutlarıyla yapılan aşağıdaki diyalog
medya için arama yapar.
1. Kullanıcı şunu söyleyerek diyaloğu başlatır: "Medya ara".
> Sistem muhtemel arama kategorilerinden oluşan sayılı bir liste görüntüler ve
şu şekilde yanıt verir: "Medya araması
için bir sıra numarası seçin veya bir
kategori söyleyin".
2. Bir sıra numarası veya bir arama kategorisi söyleyin.
> Sistem, doğru medyayı bulmak için
daha fazla talimat verir.
Daha fazla komut
Çoklu ortam sisteminin ses tanıma kontrolü
için daha fazla komut OK/MENU'ye basarak
ve Ayarlar Sesli kontrol ayarları Sesli
}}
67
03 Infotainment
||
komut listesi Medya komutları'i seçerek
MY CAR(s. 14) normal görünümünde bulunabilir.
İlgili bilgiler
•
Medya çalar (s. 43)
İnternete bağlı araç
Aracı İnternete bağladığınızda aplikasyonlar
(s. 72) yoluyla navigasyon hizmetleri, İnternet radyosu ve müzik servislerini ve aracın
dahili İnternet tarayıcısını (s. 74) kullanma
olanağı elde edersiniz.
Cep telefonu ve ağ operatörü İnternet bağlantısının dağıtımını desteklemelidir (İnternet
bağlantısını paylaşarak) ve abonelik veri
trafiğini kapsamalıdır.
DİKKAT
İnternet (veri trafiği) kullanılırken veriler
aktarılır ve bu durum maliyetli olabilir.
03
Veri dolaşımının etkinleştirilmesi durumunda ekstra ücretler uygulanabilir.
Veri trafiği maliyeti için ağ operatörünüze
danışın.
Temel çalışma için sistem yönetimi ve menü
navigasyonu (s. 28) bölümlerini okuyun.
Aracı internete bağlayın
Araç İnternete bağlandığında, ilave programları (uygulamalar) kullanmak mümkündür.
Mevcut olan uygulamalar çeşitlilik gösterebilir,
ancak uygulama tipi örneğin navigasyon servislerini, sosyal medyayı, internet radyosunu
ve müzik servislerini içerebilir. Araçta internet
araması yapmak ve internetten bilgi görüntülemek için basit bir web tarayıcısı vardır.
İnternet bağlantısı cep telefonu ile yapılırsa,
kısa mesaj okumak veya arama yapmak gibi
diğer cep telefonu işlevlerini kullanmak da
mümkündür, bkz. Bluetooth® ahizesiz telefon
(s. 57).
68
İnternet bağlantısı ayarları.
İnternet bağlantısının varsayılan ayarı İnternete bağlanmamaktadır. Bir bağlantı tercihi
03 Infotainment
seçildikten sonra, seçilen bu tercih kaydedilir
ve ağ kullanılabilir olduğunda araç otomatik
olarak bağlanır. İnternet bağlantı yöntemini
değiştirmek için bir başka bağlantı seçeneğini
seçin. İnternete otomatik olarak bağlanmak
için ağ bağlantısını iptal etmeyi seçin.
Bağlantı seçeneğinin seçilmesi:
Wi-Fi veya araç modemi*:
Araç
Bluetooth®,
Ağ bağlantısını iptal etmek için Ağ bağlantısını
iptal etme bölümüne bakın.
Gelecekte araç Wi-Fi üzerinden mevcut bir
ağa otomatik olarak bağlanacaktır.
Araç maksimum 10 Bluetooth® ağını hatırlayabilir. Yeni bir tane daha eklendiğinde en
eski ağ ve şifresi hatırlanan ağlar listesinden
silinir.
Bir ekran sembolü (s. 32) mevcut bağlantı
durumunu gösterir.
Wi-Fi
modemi*18
Araç modemi ile bağlanmak için bkz. Araç
modemi * (s. 70).
2. Mobil telefondan bağlamayı (İnternet
bağlantısını paylaşmayı (taşınabilir/kişisel
eğlence merkezi)) etkinleştirin.
3. Kaynağın normal görünümüne ulaşmak
için MY CAR'a basın. Daha sonra
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
İnternet ayarları Şununla bağlan
Bluetooth'i seçin.
> Araç şimdi bağlanmıştır.
Gelecekte araç Bluetooth® üzerinden mevcut
bir ağa otomatik olarak bağlanacaktır.
Bir ekran sembolü (s. 32) mevcut bağlantı
durumunu gösterir.
18
Araç maksimum 10 Wi-Fi ağını hatırlayabilir.
Yeni bir tane daha eklendiğinde en eski ağ ve
şifresi hatırlanan ağlar listesinden silinir.
03
Kaydedilen Wi-Fi ağını kaldır
1. Kaynağın normal görünümüne ulaşmak
için MY CAR'a basın.
Bluetooth®
1. Öncelikle cep telefonu araca kaydedilmeli
ve bağlantısı kurulmalıdır (s. 54).
Ağ bağlantısını iptal etmek için Ağ bağlantısını
iptal etme bölümüne bakın.
1. Mobil telefondan bağlamayı (İnternet
bağlantısını paylaşmayı (taşınabilir/kişisel
eğlence merkezi)) etkinleştirin.
2. Kaynağın normal görünümüne ulaşmak
için MY CAR'a basın. Daha sonra
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
İnternet ayarları Şununla bağlan
Wi-Fi'i seçin.
> Mevcut Wi-Fi ağları için arama başlatılır.
2. Ardından OK/MENU düğmesine basın ve
Ayarlar İnternet ayarları öğesini
seçin.
3. Wi-Fi öğesini seçiniz.
> Kullanılabilir ağların bir listesi görüntülenir.
4. Kaldırılacak ağı seçin.
3. Ağınızı seçin.
5. Unutun öğesini seçiniz.
> Araç artık ilgili ağa otomatik olarak
bağlanmaz.
4. Bağlan öğesini seçiniz.
Tüm ağları kaldır
5. Ağ şifresini girin.
> Araç artık ağa bağlanma girişiminde
bulunur.
Tüm ağlar aynı anda kaldırılabilir. Tüm kullanıcı verileri ve sistem ayarlarının orijinal fabrika ayarlarına sıfırlandığını lütfen unutmayın.
Yalnızca Volvo On Call sahibi araçlar
}}
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
69
03 Infotainment
||
Fabrika ayarlarını geri yüklemek için orta konsolda MY CAR düğmesine basın ve ardından
OK/MENU ve Ayarlar Fabrika ayarlarına
dön öğesini seçin.
Wi-Fi teknolojisi ve güvenliği
Sadece aşağıdaki tip ağa bağlanmak mümkündür:
03
•
•
•
Frekans - 2.4 GHz.
Standartlar - 802.11 b/g/n.
Güvenlik tipi - WPA2-AES-CCMP.
Aynı anda frekans üstünde birden fazla cihazın işlem görmesi halinde, bu durum performans düşüşüne yol açabilir.
Ağ bağlantısını iptal edin
İnternet bağlantısı zayıf veya yok
Aktarılan veri miktarı araçta kullanılan servislere veya aplikasyonlara dayalıdır. Örneğin,
ses dosyalarının oynatılması iyi bağlantı ve
güçlü sinyal isteyen büyük veri miktarları
gerektirebilir.
Cep telefonundan ağa
Mobil ağın hızı mevcut lokasyondaki kapsama
alanına dayalı olarak değişir. Örneğin tünellerde, dağların arkalarında, derin vadilerde
veya iç mekanlarda kapsama alanı zayıf olabilir. Bağlantı hızı aynı zamanda ağınızla
yaptığınız anlaşmanızla da ilgilidir.
İlgili bilgiler
•
•
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
İnternet bağlantısı
Bağlantının hızı, cep telefonunun araçtaki
konumuna bağlı olarak değişebilir. Cep telefonunu aracın ses ve medya sistemine yaklaştırarak sinyal gücünü arttırın. Aralarında herhangi bir engel bulunmadığından emin olun.
Veri trafiği ile ilgili problemler halinde, ağ
operatörünüz ile bağlantı kurun.
70
Araçta, aracı İnternete bağlamak için kullanılabilecek bir modem vardır. İnternet bağlantısını
Wi-Fi üzerinden dağıtmak da mümkündür.
Cep telefonundan araca
DİKKAT
OK/MENU düğmesine basın ve Ayarlar
İnternet ayarları Şununla bağlan Yok
öğesini seçin. Araç İnternete bağlanmayacaktır.
Araç modemi *19
Ekrandaki simgeler (s. 32)
Mülkiyet sahibinin değişmesi (s. 11)
1. Kişisel SIM kartınızı torpido gözünde
bulunan yere takın.
2. Kaynağın normal görünümüne ulaşmak
için MY CAR'a basın. Daha sonra
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
İnternet ayarları Araç modemi'i
seçin.
3. SIM kart PIN kodunu girin
> Araç internete bağlanır ve internet
fonksiyonlarını kullanmak mümkündür,
bkz. İnternete bağlı araç (s. 68).
03 Infotainment
DİKKAT
Wi-Fi-bağlantı noktasını paylaşın
Araç her yeniden başlatıldığında PIN
kodunu yeniden girmemek için PIN kodu
kilidini devre dışı bırakmanız önerilmektedir. Kaynağın normal görünümüne erişmek
için MY CAR tuşuna basın. Ardından
OK/MENU düğmesine basın ve Ayarlar
İnternet ayarları
Araç modemi
öğesini seçin. SIM kartı kilitle
kutucuğundaki seçimi kaldırın.
Wi-Fi ağının adını girin (SSID) ve bir parola
girin. İsim 6-32 karakter ve şifre 10-63
karakter uzunluğunda olmalıdır. Adı ve şifreyi daha sonra değiştirmek mümkündür.
DİKKAT
İnternet (veri trafiği) kullanılırken veriler
aktarılır ve bu durum maliyetli olabilir.
Veri dolaşımının etkinleştirilmesi durumunda ekstra ücretler uygulanabilir.
Veri trafiği maliyeti için ağ operatörünüze
danışın.
İnternet bağlantısını etkisizleştirmek üzere
kaynağın normal görünümüne ulaşmak için
MY CAR'a basın. Daha sonra OK/MENU'ye
basın ve Ayarlar İnternet ayarları Yok'i
seçin.
19
Yalnızca Volvo On Call sahibi araçlar.
1. Kaynağın normal görünümüne ulaşmak
için MY CAR'a basın. Daha sonra
OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
İnternet ayarları Araç Wi-Fi kablosuz
eriş. alanı 'i seçin
03
2. Kutucuğu işaretleyerek aracın Wi-Fi
bağlantı noktasını etkinleştirin.
> Şimdi harici cihazların aracın Wi-Fiağına bağlanmaları mümkündür.
Araç internete araç modeminden
bağlandığında, internet bağlantısını (Wi-Fibağlantı noktası) dağıtmak ve böylece araç
modemini başka cihazların da kullanabilmesini sağlamak mümkündür.
İnternet bağlantısının dağıtımını devre dışı
bırakmak için - kutucuğun işaretini kaldırın.
Ağ operatörü (SIM kart) internet bağlantısının
dağıtımını destekliyor olmalıdır (internet
bağlantısı dağıtımı).
Wi-Fi-erişim noktalarının etkinleştirilmesi
durumunda ağ operatörünüz ayrıca ücret
uygulayabilir.
DİKKAT
Veri trafiği maliyeti için ağ operatörünüze
danışın.
Aracın Wi-Fi eğlence merkezine 8 cihaza
kadar bağlantı mümkündür. Bağlanan cihazların sayısı, kaynağın normal görünümüne ulaşmak için önce MY CAR'a basarak gösterilir.
Daha sonra OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
İnternet ayarları'i seçin.
}}
71
03 Infotainment
||
İlgili bilgiler
•
•
Ekrandaki simgeler (s. 32)
Aplikasyonlar
Aplikasyonlar (apl.) araç internete bağlıysa kullanılabilecek olan uygulamalardır. Mevcut olan
uygulamalar çeşitlilik gösterir, ancak uygulama
tipi örneğin navigasyon servislerini, sosyal
medyayı, internet radyosunu ve müzik servislerini içerebilir.
Temel kullanım ve navigasyon için sistem
yönetimi ve menü navigasyonu (s. 28) bölümlerini okuyun.
03
Aracın Wi-Fi ağına bağlı cihazların sayısı.
Uygulamaların kullanılması için araç öncelikle
İnternete bağlı (s. 68) olmalıdır.
Aracın Wi-Fi eğlence merkezine hangi cihazların bağlandığını görmek için MY CAR'e
basarak kaynağın normal görünümüne ulaşın.
Daha sonra OK/MENU'ye basın ve Ayarlar
İnternet ayarları Araç Wi-Fi kablosuz
eriş. alanı'i seçin.
Araç kablosuz İnternete bağlandığında ekranın sağ üst köşesinde bir symbol (s. 32) sembolü görüntülenir. Herhangi bir internet
bağlantısı mevcut değilse, bu durum konusunda ekranda bilgi verilecektir.
Wi-Fi ağ teknolojisi ve güvenliği
DİKKAT
Wi-Fi ağının atanmasında 2,4GHz frekans kullanılır. Aynı anda frekans üstünde birden fazla
cihaz işlem görüyorsa, bu durum bozulmuş
bir performansa yol açabilir.
İnternet (veri trafiği) kullanılırken veriler
aktarılır ve bu durum maliyetli olabilir.
•
•
•
•
Veri trafiği maliyeti için ağ operatörünüze
danışın.
Frekans - 2.4 GHz.
Standartlar - 802.11 b/g/n.
Güvenlik tipi - WPA2-AES-CCMP.
Araç modeminin anteni aracın tavanına
takılmıştır.
İnternet bağlantısı zayıf veya yok
Bkz. İnternete bağlı araç (s. 68).
72
İnternete bağlı araç (s. 68)
Veri dolaşımının etkinleştirilmesi durumunda ekstra ücretler uygulanabilir.
03 Infotainment
•
•
Orta konsoldaki bağlantı düğmesine basın
ve Uygulamalar mevcut uygulamaları görüntülemek için20 öğesini seçin. Listeden bir
uygulama seçin ve OK/MENU ile kullanmaya
başlayın.
Uygulamalar araca internetten indirilir ve oradan çalıştırılır. Uygulamalar açılırken her defasında yüklenirler (güncellenirler), bu da bir
uygulama her kullanıldığında İnternet bağlantısının gerekli olduğu anlamına gelir.
Bazı uygulamalar konum bilgisi gerektirir.
Konum bilgisi paylaşıldığında ekranda
sembolü gösterilir.
Bazı uygulamalar uygulama/servis
sağlayıcısına kaydolmayı gerektirebilir.
Uygulama açıldığında oturum açma gerekip gerekmediği konusunda bilgilendirilirsiniz. Kaydolmak veya oturum açmak
üzere mevcut bir hesabı kullanmak için
ekrandaki talimatları takip edin.
UYARI
Aşağıdaki gözetin.
Belirli uygulamalar/servisler, kişisel bir
Volvo ID ile oturum açmayı gerektirir. Kaydolun veya mevcut bir hesabı kullanın ve
örneğin bir harita hizmetinden İnternet
üzerinden doğrudan navigasyon uygulamasına veya Volvo'nun navigasyon sistemine*21 bir adres gönderme gibi çok
sayıda faydalı hizmete erişin. Daha fazla
bilgi ve hesap oluşturma için bkz. Volvo
ID (s. 11).
•
Tüm dikkatinizi yola verin ve yalnızca
sürüşe odaklanın.
•
Bütün geçerli trafik kurallarına uyun ve
aracı sağduyulu kullanın.
•
Hava koşullarına veya bazı dönemlerdeki yol koşullarına bağlı olarak, bazı
tavsiyeler daha az güvenilir olabilir.
03
DİKKAT
Daha fazla işlev ve harita veri güncellemeleri içeren Sensus Navigation seçeneğine
yükseltmek mümkündür. Satıcınıza danışın.
Navigasyon servisleri
Navigasyon servisleri önceden ayarlanmış
olan varış noktasına yönlendiren yol bilgilerini
vermektedir. Tavsiye edilen bütün güzergah
bilgilerinin güvenilir olduğu garanti edilmez
çünkü hava durumundaki ani değişiklikler gibi
navigasyon sisteminin kapasitesinin ve karar
verme gücünün dışındaki bazı durumlar meydana gelebilir.
İlgili bilgiler
•
•
Ekrandaki simgeler (s. 32)
Mülkiyet sahibinin değişmesi (s. 11)
Oturum aç
Bazı uygulamalar/servisler için oturum açılması gerekir. İki tür vardır:
20
21
Mevcut uygulamalar zaman içinde değişebilir ve donanım seviyesi ve pazara göre çeşitlilik gösterebilir.
Sensus Navigation.
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
73
03 Infotainment
Web tarayıcı
Araçta internet araması yapmak ve internetten
bilgi görüntülemek için yerleşik bir web tarayıcısı vardır.
Temel çalışma için sistem yönetimi ve menü
navigasyonu (s. 28) bölümlerini okuyun.
03
Web tarayıcısı basit bir tiptedir ve metin ve
görüntülerde HTML 4 standardını destekler.
İnternet tarayıcısı hareketli görüntüleri, videoları ve ses akışını desteklemez. Dosyaları
indirmek ve kaydetmek mümkün değildir.
Bluetooth® kullanılarak İnternete
bağlanıldığında ekranın üst sağ köşesinde
Bluetooth® sembolü (s. 32) gösterilir.
Herhangi bir internet bağlantısı mevcut
değilse, bu durum konusunda ekranda bilgi
verilecektir.
Arama işlevi
Web tarayıcısının kullanılması için araç öncelikle İnternete bağlı (s. 68) olmalıdır.
DİKKAT
İnternet (veri trafiği) kullanılırken veriler
aktarılır ve bu durum maliyetli olabilir.
Veri dolaşımının etkinleştirilmesi durumunda ekstra ücretler uygulanabilir.
Veri trafiği maliyeti için ağ operatörünüze
danışın.
DİKKAT
İnternet tarayıcısı sürüş sırasında kullanılamaz.
Orta konsol
üstündeki Bağlan düğmesine
basın ve Web tarayıcı öğesini seçin.
74
1. TUNE düğmesini istediğiniz harfe döndürün, onaylamak için OK/MENU
düğmesine basın. Orta konsoldaki
kumanda panelindeki numara ve harf
düğmeleri de kullanılabilir.
2. Bir sonraki harfle devam edin.
3. Giriş modunu rakam veya özel karakter
olarak değiştirmek, girilen adresi yüklemek veya geçmişe gitmek için TUNE
düğmesini giriş modunu (2) değiştirme listesindeki seçeneklerden birine (aşağıdaki
tabloda verilen açıklamalara bakınız) döndürün, OK/MENU düğmesine basın.
123/A
BC
OK/MENU düğmesiyle harfler ve
rakamlar arasında geçiş yapınız.
=>
Geçmişe (3) gider. Bir web adresi
URL'si seçmek için TUNE
düğmesini döndürün, adrese gitmek için OK/MENU düğmesine
basın.
Git
OK/MENU ile girilen web adresi
URL'sini yükler.
Papatya tekeri kullanarak arama yapmak.
Karakter listesi.
Giriş modunun değiştirilmesi (aşağıdaki
tabloya bakınız).
Yakın zamanda ziyaret edilen web sayfaları (geçmiş).
Bir web adresine örn. http://
mobile.volvocars.com adresine girmek için
papatya tekerleğini kullanın.
03 Infotainment
a|A
||}
• Yeni sekme - Yeni bir sekme/sayfa oluş-
OK/MENU ile küçük harf ve
büyük harf arasında değişir.
turun. Aynı anda en fazla dört sekme açık
olabilir.
Metin tekerinden Adres: alanına
değişir. TUNE ile imleci hareket
ettirin. EXIT ile yanlış yazılanları
silin. Metin tekerine dönmek için
OK/MENU düğmesine basın.
Kontrol panelindeki rakam ve harf
düğmelerinin Adres: alanını
düzenlemek için kullanılabileceğine dikkat edin.
EXIT düğmesine kısa bir basış bir giriş karakterini siler. EXIT düğmesine uzun bir basış
girilmiş tüm karakteri siler.
Metin tekerleği gösterilirken (önceki çizime
bakınız) orta konsoldaki bir rakam tuşuna
basınca ekranda yeni bir karakter listesi gösterilir. İstenen harfe gelene kadar rakam
tuşuna arka arkaya basmaya devam ediniz ve
sonra bırakınız. Bir sonraki harfle devam edin.
Bir düğmeye basıldığındaki giriş onayı başka
bir düğmeye basıldığında alınır.
Bir rakam girmek için ilgili rakam tuşunu basılı
tutunuz.
Web tarayıcı içinde gezinmek
Bağlantılar arasında gezinmek veya web sayfasında dolaşmak için TUNE düğmesini çevirin. Seçilen/vurgulanan bağlantıyı etkinleştirmek için OK/MENU üstüne basın.
• Sekmeyi kapat - Sekmeyi/sayfayı kapatır.
•
Yakınlaştır/Uzaklaştır - Sayfayı büyütür/
küçültür.
• Yer imi ekleYer imi sil - Her ziyaret
İmlecin bir web sayfasında hareket ettirilmesi.
İmleç orta konsolda bulunan tuş takımı ile
sayfada serbestçe gezdirilebilir.
Açılır menüye orta konsoldaki 5 numaralı
düğmeden erişilir. Alternatif olarak imleci tıklanamayan bir alana getirin ve OK/MENU
düğmesine basın.
Fonksiyonlar
Mevcut işlevlere açılır menü üzerinden orta
konsoldaki 5 numaralı düğmeden erişilir.
Alternatif olarak imleci tıklanamayan bir alana
getirin ve OK/MENU düğmesine basın.
• Geri - Bir önceki sayfaya geri gider.
• Sonraki - Eğer geri çıktıysanız, sayfaya
gitmek için ileri doğru ilerlemek mümkündür.
• Yeniden yükle - Sayfayı günceller.
• Durdur - Sayfayı yüklemeyi durdurur ve
geri gider.
edildiğinde bir web sayfası adresi yazmak
yerine, sayfa için hızlı bir bağlantı (yer imi)
kaydetmek mümkündür. Maksimum 20
yer imi saklanabilir.
03
• Ayarlar - İnternet tarayıcısının görüntüleme ve bilgi yönetiminin uyarlanması
konusunda ayrıntılı bilgi almak için
aşağıya bkz.
Ayarlar
• Yer imleri - Yeniden adlandır, Yeniden
sırala veya Sil.
• İçerik filtreleme - Web sayfalarının iste-
nilen şekilde gösterilmesi için belirli uyarlamaların yapılması mümkündür.
Aşağıdaki işlevler etkinleştirilebilir/devre
dışı bırakılabilir: Görüntüleri göster,
Açılır pencereleri engelle ve
JavaScript'leri etkinleştir.
• Çerezleri kabul et - Çerezler, kaydedilen
küçük metin dosyalarıdır. İnternet sayfalarında belirli işlevlerin kullanılmasını ve
İnternet sayfasının sahibinin ziyaretçilerin
hangi sayfalarda gezindiği gibi istatistiki
bilgiler oluşturmasını mümkün kılar.
}}
75
03 Infotainment
||
• Metin boyutu - Kullanılacak olan karakter
büyüklüğünü seçin: Büyük, Orta veya
Küçük.
• Tarama verilerini temizle – Çerezler,
tarama geçmişi ve önbellek silinecek.
TV*
DİKKAT
TV resmi sadece araba dururken görünür.
Aracın hızı 6 km/saat'in üzerinde ise resim
kaybolur fakat ses duyulmaya devam eder.
Araç durduğunda resim yeniden görünür.
Bu sistem sadece MPEG-2 veya MPEG-4
formatında yayın yapan ve DVB-T standardını izleyen ülkelerdeki TV yayınlarını destekler. Sistem analog yayınları desteklemez.
• FAV tuş opsiyonları -Bazı fonksiyonları
FAV düğmesi ile bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan fonksiyon bundan
sonra basitçe FAV düğmesine basılarak
etkinleştirilir, bkz. Favoriler (s. 33).
03
DİKKAT
TV resmi sadece araba dururken görünür.
Aracın hızı 6 km/saat'in üzerinde ise resim
kaybolur fakat ses duyulmaya devam eder.
Araç durduğunda resim yeniden görünür.
İlgili bilgiler
•
•
•
Ekrandaki simgeler (s. 32)
Mülkiyet sahibinin değişmesi (s. 11)
DİKKAT
Menü genel görünümü - web tarayıcısı
(s. 88)
Sinyal alımı sinyalin gücüne ve kalitesine
bağlıdır. Sinyal aktarımı yüksek binalar
veya TV vericisinin çok uzakta olması gibi
nedenlerden dolayı bozulabilir. Ülke içerisinde bulunduğunuz yer de kapsam seviyesini etkileyebilir.
TV fonksiyonları, kumandaya genel bakış.
Temel çalma ve navigasyon için sistem yönetimi ve menü navigasyonu (s. 28) bölümlerini
okuyun. Daha ayrıntılı bir açıklama için aşağı
bakın.
Bazı fonksiyonları FAV düğmesi ile bağlantılandırmak mümkündür. Bağlanan fonksiyon
bundan sonra basitçe FAV düğmesine basılarak etkinleştirilir, bkz. Favoriler (s. 33).
ÖNEMLİ
Bazı ülkelerde bu ürün için bir TV lisansı
gerekir.
TV izleme
–
76
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
Ortam kaynağının normal görünümünde,
MEDIA'ya basın, TUNE'u TV'e çevirin ve
ardından OK/MENU'ye basın.
> Arama işlemi başlar ve kısa bir süre
sonra en son kullanılan kanal gösterilir.
03 Infotainment
Kanal değiştirme
Kanal aşağıdaki şekilde değiştirilebilir:
•
•
•
TUNE düğmesini döndürünüz, bölgede
mevcut olan kanalların listesi gösterilir. Bu
kanallardan herhangi biri ön ayar (s. 77)
olarak halihazırda kayıtlıysa kanal adının
sağ tarafında ön ayar numarası gösterilir.
İstediğiniz kanala erişene kadar TUNE
düğmesini döndürmeye devam edin ve
OK/MENU düğmesine basın.
Ön ayar düğmelerine (0-9) basarak.
/
düğmelerine kısaca basmak
suretiyle bölgedeki bir sonraki mevcut
kanal gösterilir.
DİKKAT
Araç bir ülke içerisinde örneğin bir şehirden diğerine seyahat ettiğinde, frekans
aralığı değişebileceğinden, önceden ayarlanmış olan frekanslar yeni yerde olmayabilir. Ardından başka bir arama yapın ve
yeni bir ön ayarlılar listesi kaydedin; bkz.
Mevcut TV kanallarını ön ayarlılar olarak
kaydedin (s. 78).
DİKKAT
Ön ayarlı düğmelerle sinyal alınmıyorsa,
bunun sebebi aracın artık TV kanallarının
tarandığı bölgede olmamasından kaynaklanabilir, örneğin Almanya'dan Fransa'ya
gidildiğinde. Ardından yeni bir ülke seçimi
ve yeni bir arama yapılması gerekebilir.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Teletext* (s. 78)
Görüntü ayarları (s. 48)
TV* kanalı sinyali kaybedildi (s. 79)
Menüye genel bakış - TV* (s. 89)
TV* kanallarını/Ön ayar listesini arama
TV kanalları arandıktan sonra, bulunan kanallar
önayar listesine kaydedilir. Önayarlı listedeki
sıralama ve arama ölçütleri değiştirilebilir.
Önayarlı listede değişiklik
Ön ayar listesinde gösterilen kanalların sırasını
değiştirebilirsiniz. Bir TV kanalı önayar listesinde birden fazla yere sahip olabilir. Ayını
zamanda TV kanalı konumları önayar listesinde değişebilir.
03
1. Ön ayar listesini TV kaynağını normal
görünümde değiştirmek için,
OK/MENU'ye basın ve Ön ayarlı
istasyonlar'i seçin.
2. TUNE düğmesini listede hareket ettirmek
istediğiniz kanala döndürün ve OK/MENU
ile onaylayın.
> Seçilen kanal işaretlenir.
3. TUNE düğmesini listedeki yeni yerine
döndürün ve OK/MENU ile onaylayın.
> Kanallar birbirleriyle yer değiştirir.
Ön ayarlı kanallardan sonra (azami 30) bölgede mevcut olan diğer tüm kanallar gelir. Bir
kanalı ön ayar listesinde daha yukarı taşımak
mümkündür.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
77
03 Infotainment
TV* - gösterme seçenekleri
Geçerli TV* programı hakkında bilgi
Teletext*
TV'deki fonksiyonlar düzenlenebilir.
Geçerli program, sonraki program ve başlama
saati hakkında bilgi almak için INFO düğme
(s. 28) basın.
Teletext'e bakmak mümkündür.
Altyazıyı değiştirin
1. Altyazıları değiştirmek için TV kaynağının
normal görünümde OK/MENU'ye basın
ve Altyazılar'i seçin.
03
2. TUNE'u istediğiniz altyazıya çevirin ve
OK/MENU ile onaylayın.
> Seçilen altyazı şimdi kullanılacaktır.
Ses dilinin değiştirilmesi
1. Ses dilini değiştirmek için TV kaynağının
normal görünümde OK/MENU'ye basın
ve Ses izleri'i seçin.
2. TUNE'u istediğiniz ses parçasına çevirin
ve OK/MENU ile onaylayın.
> Seçilen ses parçası şimdi kullanılacaktır.
İlgili bilgiler
78
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
•
Favoriler (s. 33)
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
INFO düğmesine bir kez daha basılırsa mevcut program hakkında bazen başlama ve
bitme zamanları ve mevcut programın özeti
gibi bilgiler görüntülenebilir.
TV görüntüsüne geri dönmek için birkaç
saniye bekleyin ve EXIT'e basın.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
Aşağıdakileri yapınız:
1. Teleteksti izlemek için, TV modunda TV
menüsü Teletekste gidin.
2. Sayfa seçmek için rakam tuşlarıyla (0-9)
sayfa numarasını (3 basamaklı) girin.
> Sayfa otomatik olarak gösterilir.
Yeni bir sayfa numarası girin veya sonraki
sayfaya gitmek için TUNE'ı çevirin.
EXIT ile TV ekranına geri dönün.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
•
•
TV* (s. 76)
Uzaktan kumanda* (s. 79)
03 Infotainment
TV* kanalı sinyali kaybedildi
Uzaktan kumanda*
İzlenen TV kanalının sinyali kaybolduğu takdirde, görüntü donacaktır. Sinyal geri
geldiğinde, görüntü tekrar oynamaya başlar.
Uzaktan kumanda ses veya medya sistemi
dahilindeki tüm fonksiyonlar için kullanılabilir.
Uzaktan kumandanın düğmeleri orta konsoldaki veya direksiyon simidi tuş takımındaki
düğmelerle aynı işlevlere sahiptir.
İzlenen TV kanalının sinyali kaybolduğu takdirde, görüntü donacaktır. Bundan kısa bir
süre sonra, mevcut TV kanalının sinyalinin
kaybolduğunu bildiren bir mesaj belirir ve
kanal için yeni bir arama devam ettirilir. Sinyal
geri döndüğünde, TV kanalının görüntüsü
anında tekrar başlar. Mesaj görüntülendiğinde
kanalı değiştirmek her zaman mümkündür.
03
Sinyal yok mesajı görüntüleniyorsa, bu
durum, sistemin hiçbir TV kanalı için sinyal
alınmadığını tespit etmesinden kaynaklanır.
Bunun muhtemel bir nedeni, bir sınırın geçilmiş olması ve sistemin yanlış ülkeye ayarlı
olması olabilir. Bu durumda, TV*
kanallarını/Ön ayar listesini arama (s. 77) ile
uyacak şekilde doğru ülkeye geçiş yapın.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
•
TV* (s. 76)
Orta konsoldaki TUNE düğmesine karşılık
gelir.
Uzaktan kumandayı kullanırken ilk önce F
konumu için uzaktan kumandanın
}}
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
79
03 Infotainment
||
düğmesine basın. Daha sonra uzaktan
kumandayı orta konsoldaki INFO düğmesinin
(s. 28) sağındaki IR alıcısına yöneltin.
UYARI
Cep telefonu , kamera, aksesuar vb. için
uzaktan kumandalar gibi hareketli nesneleri
torpido gözü veya diğer eşya gözlerinde
tutunuz. Aksi takdirde, ani bir frenleme
veya çarpışma durumunda arabadaki yolcuların yaralanmalarına sebep olabilirler.
03
DİKKAT
Uzaktan kumandanın doğrudan güneş
ışığına maruz kalmasına izin vermeyin (örn.
gösterge paneli üzerinde) - aksi takdirde
pillerle ilgili sorunlar meydana gelebilir.
Uzaktan kumanda* - fonksiyonlar
Uzaktan kumanda kullanılarak kumanda edilebilecek olası fonksiyonlar.
Tuş
Navigasyona geç*
Seçim işlemini onaylayın veya
seçilen kaynağın menü sistemine gidin
Radyo kaynağına değiştirin (e.g.
AM)
Ses seviyesi, azalt
Medya kaynağına değiştirin (örn.
Disk, TV*)
Ses seviyesi, artır
0-9
Kayıtlı kanallar, numara ve harf
girişi
Kaydır/geri sar, parça/şarkı
değiştir
Sık kullanılan ayarlar için kısa
yollar
Oynat/duraklat
Mevcut program, şarkı, vs. hakkında bilgiler. Ayrıca gösterge
ekranında gösterilebilecek olandan fazla bilgiler bulunduğunda
da kullanılabilir
Kaydır/ileri sar, parça/şarkı
değiştir
Menü
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
Sağa/sola dolaş
L ve R = Olanaklı seçenekler
değil.
Durdur
80
Yukarı/aşağı dolaşma
F = Ön gösterge ekranı
Bluetooth® eller serbest 'e geç
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
Fonksiyon
Önceki, işlevi iptal eder, girilen
karakterleri siler
Fonksiyon
İlgili bilgiler
•
Tuş
Dublaj lisanı seçimi
03 Infotainment
Tuş
Fonksiyon
Alt yazılar, lisan seçimi
Teletext*, Aç/Kapa
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
Uzaktan kumanda* - pilin
değiştirilmesi
Infortainment sistemi için uzaktan kumanda
pillerinin değiştirilmesi.
DİKKAT
Bitmiş pilleri çevresel olarak güvenli bir
şekilde atık toplamaya kazandırın.
DİKKAT
Pilin ömrü normalde 1 - 4 yıl arasındadır ve
bu süre uzaktan kumandanın nasıl kullanıldığına bağlıdır.
03
Uzaktan kumanda dört adet AA/LR6 tipinde
pille çalışır.
Uzun seyahatler için yanınıza fazladan pil alınız.
1. Pil kapağının tırnağını aşağıya ittirin ve pil
kapağını infrared merceği yönünde kaydırın.
2. Kullanılmış pilleri çıkarınız ve pil bölmesindeki simgelere göre yeni pilleri takınız.
3. Kapağı geri takın.
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
81
03 Infotainment
Infotainment- menüye genel bakış
Infotainment sistemi menülerindeki olası seçenekler ve ayarlara genel bakış.
03
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
Menüye genel bakış - AM
AM radyo için olası seçeneklere ve ayarlara
genel bakış.
Bir menü çubuğu üstündeki metin griyse, bu
seçeneği tercih etmek mümkün değildir.
Bunun nedeni araçta bu fonksiyonun bulunmaması, kaynağın etkin veya bağlı olmaması
veya kaynak içinde herhangi bir şey olmaması
olabilir.
AM menüsüA
Bkz.
Ön Ayarlı İstsynlar Göster
(s. 39)
FAV tuş opsiyonları
(s. 33)
RADYO
•
•
•
FM (s. 83)
CD/DVD Ses (s. 84)
DVD Video (s. 84)
Sabit disk sürücüsü (HDD) (s. 85)
iPod (s. 86)
USB (s. 86)
Medya Bluetooth® (s. 86)
AUX (s. 87)
TV* (s. 89)
TEL.
•
Bluetooth® eller serbest (s. 87)
•
Web tarayıcı (s. 88)
22
82
Ön Ayarlı İstsynlar Göster
DAB *(s. 83)
MEDYA
•
•
•
•
•
•
•
•
Fonksiyon yok
AM (s. 82)22
V60 Plug-in Hybrid için geçerli değildir.
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
A
(s. 39)
V60 Plug-in Hybrid için geçerli değildir.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
03 Infotainment
Menüye genel bakış - FM
FM menüsü
Bkz.
TP
(s. 41)
Metne / Ön Ayarlı
İstasyona Geç
(s. 42) ve
(s. 39)
İlgili bilgiler
•
Alternatif frekans
Menü genel görünümü - Dijital radyo
(DAB)*
Fonksiyon yok
FM radyo için olası seçeneklere ve ayarlara
genel bakış.
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
DAB radyo için olası seçeneklere ve ayarlara
genel bakış.
DAB menüsü*
Bkz.
Program türü (PTY) filtreleme
(s. 41)
03
Göster
Göster
Sanatçı/Başlık
Radyo metni
(s. 42)
Ön ayarlı istasyonlar
(s. 39)
Radyo metni
(s. 42)
Ön ayarlı istasyonlar
(s. 39)
Yok
İstasyon ayarlama yöntemi
Yok
(s. 37)
İstasyon listesi
(s. 38)
Elle ayar
(s. 38)
DAB-DAB bağlantısı
(s. 43)
FAV tuş opsiyonları
(s. 33)
Fonksiyon yok
FAV tuş opsiyonları
(s. 33)
Bilgi göstermeye geç
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
83
03 Infotainment
Menüye genel bakış - CD/DVD Ses
CD/DVD Ses için olası seçeneklere ve ayarlara
genel bakış.
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
Menüye genel bakış - DVD Video
DVD Video için olası seçeneklere ve ayarlara
genel bakış.
Disk menüsü
Bkz.
DVD video menüsü
Bkz.
Oynat/Duraklat
(s. 44)
Oynat/Duraklat
(s. 47)
DVD disk menüsü
(s. 47)
Durdur
(s. 47)
Altyazılar
(s. 47)
Ses izleri
(s. 47)
Durdur
03
İlgili bilgiler
A
Medya arama
(s. 46)
Rasgele çal
(s. 45)
Gracenote® seçenekleri
Gelişmiş ayarlar
Gracenote® veritabanı
Açılar
(s. 48)
Gracenote® sonuçları
Ekran oranları
FAV tuş opsiyonları
(s. 33)
FAV tuş opsiyonları
(s. 33)
Fonksiyon yok
Fonksiyon yok
Oynat/Duraklat
(s. 44)
Oynat/Duraklat
Rasgele çal
A
84
Sadece DVD disklerinde geçerlidir.
(s. 45)
(s. 47)
03 Infotainment
Sonraki altyazı
(s. 47)
Menüye genel bakış - sabit disk
sürücüsü (HDD)
Sonraki ses izi
(s. 47)
Sabit disk sürücüsü (HDD) için olası seçeneklere ve ayarlara genel bakış.
Açılır menü, DVD Video
Bir video dosyası gösterilirken açılır
menüye erişmek için OK/MENU
düğmesine basın.
Görüntü ayarları
(s. 48)
Video DVD menüsü
(s. 28)
DVD disk menüsü
(s. 47)
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
Bkz.
sayfa
Boş alan:
Oynat/Duraklat
(s. 48)
Kapasite:
Medya arama
(s. 46)
Şarkılar:
Rasgele çal
(s. 45)
Müzik aktar
(s. 48)
FAV tuş opsiyonları
A
Yeniden adlandır
(s. 48)
Fonksiyon yok
USB'den
Açmak
03
Klasörler:
Diskten
Dosya yeniden adlandır/sil
(s. 48)
Kullanılan alan:
HDD menüsü
İlgili bilgiler
•
Bellek bilgisi
(s. 48)
A
Oynat/Duraklat
(s. 48)
Rasgele çal
(s. 45)
Pazara bağlı olarak değişir.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
Sil
Hepsini sil
85
03 Infotainment
Menüye genel bakış - iPod®
Menüye genel bakış - USB
iPod®
USB için olası seçeneklere ve ayarlara genel
bakış.
bakış.
03
için olası seçeneklere ve ayarlara genel
iPod menüsü
Bkz.
USB menüsü
Bkz.
Oynat/Duraklat
(s. 50)
Oynat/Duraklat
(s. 50)
Rasgele çal
(s. 45)
Medya arama
(s. 46)
FAV tuş opsiyonları
(s. 33)
Rasgele çal
(s. 45)
USB bölümü seç
Fonksiyon yok
FAV tuş opsiyonları
Oynat/Duraklat
(s. 50)
(s. 33)
(s. 45)
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
Oynat/Duraklat
(s. 50)
Rasgele çal
(s. 45)
İlgili bilgiler
•
Medya Bluetooth® için olası seçeneklere ve
ayarlara genel bakış.
Bluetooth menüsü
Bkz.
Oynat/Duraklat
(s. 53)
Rasgele çal
(s. 45)
Cihaz değiştir
(s. 56)
Yeni cihaz ara
Aracı bulunabilir yap
Fonksiyon yok
Rasgele çal
Menüye genel bakış - Media
Bluetooth®
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
FAV tuş opsiyonları
Fonksiyon yok
Oynat/Duraklat
(s. 53)
Rasgele çal
(s. 45)
Aygıt 1
Aygıt 2
vs.
86
(s. 33)
03 Infotainment
Medyaya bağlan
Cihaz sil
(s. 53)
(s. 57)
İlgili bilgiler
•
Menüye genel bakış - AUX
AUX için olası seçeneklere ve ayarlara genel
bakış.
AUX menü
Bkz.
AUX girişi
(s. 53)
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
Standart
Yüksek
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
Menüye genel bakış - Bluetooth®
handsfree
Bluetooth® ahizesiz için olası seçeneklere ve
ayarlara genel bakış.
Telefon menüsü
Bkz.
Çağrı listesi
(s. 59)
Kişiler
(s. 60)
Mesajlar
(s. 57)
Mesaj bildirimleri
(s. 57)
Telefon değiştir
(s. 56)
03
Yeni telefon ara
Aracı bulunabilir yap
Aygıt 1
Aygıt 2
vs.
Telefona bağlan
(s. 57)
Cihaz sil
(s. 57)
}}
87
03 Infotainment
||
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
Menü genel görünümü - web tarayıcısı
Web tarayıcısı için olası seçeneklere ve ayarlara genel bakış.
Web tarayıcı
03
Bkz.
Hiçbir sekme açık değilse menü,
web tarayıcının normal görünümünde gösterilir.
Adres gir
(s. 74)
(s. 74)
Durdur
(s. 74)
Yeni sekme
(s. 74)
Sekmeyi kapat
(s. 74)
Yakınlaştır
veya
Ayarlar
Uzaklaştır
"Ayarlar menüsü, web tarayıcısı"
seçeneklerini gösterir, aşağıya
bakın.
Yer imi ekle
Ayraç 1
Yer imi sil
Ayraç 2
veya
(s. 74)
vs.
Açılır menü, web tarayıcısı
Bkz.
Açılır menüye erişmek için web
tarayıcısında bir sayfa gösterildiğinde orta konsoldaki 5 numaralı düğmeye basın.
88
Yeniden yükle
(s. 74)
Sonraki
(s. 74)
(s. 74)
Ayarlar
"Ayarlar menüsü, web tarayıcısı"
seçeneklerini gösterir, aşağıya
bakın.
Ayarlar menüsü, web tarayıcısı
Geri
(s. 74)
Bkz.
Ayarlar menüsüne erişmek için
yukarıdaki iki menüden birinde
Ayarlar düğmesine basın.
Yer imleri
(s. 74)
03 Infotainment
Ayraç 1
Ayraç 2
vs.
Tarama verilerini temizle
(s. 74)
FAV tuş opsiyonları
(s. 33)
Yeniden adlandır
Fonksiyon yok
Yeniden sırala
Sil
İçerik filtreleme
(s. 74)
Çerezleri kabul et
(s. 74)
Görüntüleri göster
Açılır pencereleri engelle
JavaScript'leri etkinleştir
Metin boyutu
Menüye genel bakış - TV*
Küçük
(s. 74)
Yer imi ekle/sil
(s. 74)
Yeni sekme
(s. 74)
Sekmeyi kapat
(s. 74)
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
•
Infotainment- menüye genel bakış (s. 82)
TV için olası seçeneklere ve ayarlara genel
bakış.
TV menüsü
Bkz.
Ön ayarlı istasyonlar
(s. 78)
Ses izleri
(s. 78)
Altyazılar
(s. 78)
Teletekst
(s. 78)
FAV tuş opsiyonları
(s. 78)
03
Fonksiyon yok
Teletekst
Açılır menü TV
TV gösterilirken açılır menüye erişmek için OK/MENU düğmesine
basın.
Bkz.
Görüntü ayarları
(s. 48)
Büyük
Orta
}}
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
89
03 Infotainment
||
Parlaklık:
Kontrst:
Renk:
TV menüsü
03
Şovlar "TV menüsü" için yukarıya
bakın.
İlgili bilgiler
•
90
Infotainment - sistemin çalıştırılması
(s. 28)
Lisanslar - ses ve ortam
Bir lisans belirli bir faaliyeti uygulama veya
belirli bir kişinin yetkisini sözleşmedeki hüküm
ve şartlara uygun olarak kullanma hakkına
dönük bir sözleşmedir. Aşağıdaki metinler
Volvo'nun üretici/geliştiricilerle yaptığı sözleşmedir ve metinlerin çoğu İngilizcedir.
Sensus software
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
03 Infotainment
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed
under GNU General Public License (GPL) or
GNU Lesser General Public License (LGPL),
etc.
You have the right of acquisition,
modification, and distribution of the source
code of the GPL/LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As
Is" and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
Gracenote® Nihai Kullanıcı Lisans
Sözleşmesi
Bu program veya aygıt, Gracenote, Inc. of
Emeryville, California, ABD ("Gracenote") üretimi yazılım içerir. Gracenote üretimi yazılım
("Gracenote yazılımı") disk ve/veya dosya
tanımlamayı gerçekleştirmek ve çevrimiçi
sunuculardan veya gömülü veritabanlarından
(birlikte "Gracenote sunucuları" adı verilir)
isim, sanatçı, parça ve başlık dahil müzikle
ilgili bilgileri temin etmek ve başka işlemleri
yapmak üzere bu programı etkinleştirir. Gracenote yazılımlarını sadece bu program veya
bu aygıt için tasarlanan nihai kullanıcı işlevleri
uyarınca kullanabilirsiniz.
03
Gracenote verilerini, Gracenote yazılımını ve
Gracenote sunucularını sadece kendi kişisel
ticari olmayan amaçlarınızla kullanmayı kabul
edersiniz. Bu Gracenote yazılımını veya herhangi bir Gracenote verisini üçüncü bir tarafa
atamamayı, kopyalamamayı, aktarmamayı
veya göndermemeyi kabul edersiniz. BU
SÖZLEŞMEDE AÇIK BİR ŞEKİLDE BELİRTİLEN DURUMLAR HARİÇ GRACENOTE VERİLERİNİ, GRACENOTE YAZILIMINI VEYA
GRACENOTE SUNUCULARINI KULLANMAMAYI VEYA SUİİSTİMAL ETMEMEYİ KABUL
EDERSİNİZ.
Bu kısıtlamalara uymadığınız takdirde Gracenote verilerini, Gracenote yazılımını ve Grace}}
91
03 Infotainment
03
||
note sunucularını kullanma yönündeki münhasır olmayan hakkınızın sonlandırılacağını kabul
edersiniz. Lisansınızın sonlandırılması durumunda Gracenote verilerini, Gracenote yazılımını ve Gracenote sunucularını tüm kullanımınızı sonlandırmayı kabul edersiniz. Gracenote
tüm mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm
Gracenote verilerinin, tüm Gracenote yazılımının ve tüm Gracenote sunucularının münhasır
hakkını elinde tutar. Gracenote hiçbir koşulda
sunduğunuz bilgiler için size ödeme yapma
yükümlülüğünde değildir. Gracenote Inc.'in
bu sözleşme kapsamında kendi adına
doğrudan size karşı şirket haklarını uygulayabileceğini kabul edersiniz.
Gracenote hizmeti, istatistiksel amaçlı olarak
sorgulamaları takip etmek üzere özgün bir
tanımlayıcı kullanır. Rastgele atanan rakamsal
tanımlayıcının amacı, Gracenote hizmetinin
kim olduğunuzu bilmeden sorgulamaları saymasını sağlamaktır. Gracenote hizmeti için
Gracenote gizlilik politikası ile ilgili ilave bilgi
web sayfasında mevcuttur.
Gracenote yazılımı ve Gracenote verilerinde
yer alan her şey, size "olduğu gibi" lisanslanmıştır. Gracenote, Gracenote sunucularında
yer alan Gracenote verilerinin doğruluğu hakkında açık veya zımni taahhüt veya garanti
sunmaz. Gracenote, kendisinin yeterli
bulduğu herhangi bir sebeple Gracenote
sunucularından veri silme veya veri kategorilerini değiştirme hakkını saklı tutar. Gracenote
yazılımının veya Gracenote sunucularının
92
hatasız olduğuna veya Gracenote yazılımının
veya Gracenote sunucularının kesinti olmaksızın çalışacağına dair hiçbir garanti sunulmaz.
Gracenote gelecekte sunabileceği yeni, iyileştirilmiş veya ilave veri türleri veya kategorilerini
size sunma yükümlülüğüne sahip değildir ve
şirket, hizmetlerini herhangi bir anda sonlandırma hakkını saklı tutar.
GRACENOTE AÇIK VEYA ZIMNİ PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL
EDİLMEMESİ DAHİL ANCAK BUNLARLA
SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA TÜM GARANTİLERDEN FERAGAT EDER. GRACENOTE,
GRACENOTE YAZILIMINI VEYA GRACENOTE SUNUCUSUNU KULLANMANIZ
SONUCU ELDE EDİLEN SONUÇLARI
GARANTİ ETMEZ. GRACENOTE HİÇBİR
ŞEKİLDE DOLAYLI HASARDAN VEYA KAR
YA DA GELİR KAYBINDAN YÜKÜMLÜ
DEĞİLDİR.
© Gracenote, Inc. 2009
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must
retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer
as the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
03 Infotainment
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All
rights reserved. Distributed under the Terms
of Use in http://www.unicode.org/
copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of the
Unicode data files and any associated
documentation (the "Data Files") or Unicode
software and any associated documentation
(the "Software") to deal in the Data Files or
Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, and/or sell copies
of the Data Files or Software, and to permit
persons to whom the Data Files or Software
are furnished to do so, provided that (a) the
above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files
or Software, (b) both the above copyright
notice(s) and this permission notice appear in
associated documentation, and (c) there is
clear notice in each modified Data File or in
the Software as well as in the documentation
associated with the Data File(s) or Software
that the data or software has been modified.
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Tip onayı
Radyo, telekom ve bilgisayar donanımı için tip
onayı.
Wi-Fi
03
Except as contained in this notice, the name
of a copyright holder shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in these Data Files or
Software without prior written authorization of
the copyright holder.
İlgili bilgiler
•
Volvo Sensus (s. 7)
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
}}
93
03 Infotainment
||
Ses ve navigasyon ünitesi için Uygunluk
Beyanı
03
İlgili bilgiler
•
•
94
Infotainment (s. 26)
İnternete bağlı araç (s. 68)
İNTERNET HARİTASI
04 İnternet haritası
İnternet haritası
İnternet haritası, internet tabanlı harita ekranını
etkinleştiren bir fonksiyondur.
Sistem uygun rotayı hesaplayabilir ve aracın
haritadaki rotayla ilgili olarak konumunu belirtir. Planlanan rotadan sapma olması durumunda sistem otomatik olarak rotayı ayarlar
ve varış yerine kılavuzluk yapmaya devam
eder. Haritada, normal harita verilerine ek olarak trafik bilgileri (s. 104) ve seçilen ilgi çekici
noktalar (POI) (s. 101) için semboller görüntülenir.
04
sunar. Sensus Navigation sürüm güncellemesi için bayinizle temas kurun. İnternet haritası güncelleme sırasında değiştirilir.
İnternet haritası, önceden seçilmiş bir varış
noktasına yönlendiren yol bilgilerini sağlar.
Bununla birlikte, tavsiye edilen bütün güzergah bilgileri güvenilir olmayabilir çünkü hava
durumundaki ani değişiklikler gibi navigasyon
sisteminin kapasitesinin ve karar verme gücünün dışındaki bazı durumlar meydana gelebilir.
UYARI
Kötü bir kapsama alanı veya internet bağlantınızda zayıf sinyal gücü durumunda rota
hesaplama durur ve he kadar veri yüklendiğine bağlı olarak bazı harita ölçekleri kaybolabilir.
Aşağıdaki gözetin.
DİKKAT
İnternet (veri trafiği) kullanılırken veriler
aktarılır ve bu durum maliyetli olabilir.
Veri dolaşımının etkinleştirilmesi durumunda ekstra ücretler uygulanabilir.
Veri trafiği maliyeti için ağ operatörünüze
danışın.
Volvo, sabit disk temelli haritaları, sesli kılavuzları, trafik bilgilerini dikkate alan gelişmiş
rota hesaplamayı, internet araması ve çeşitli
ara nokta seçeneklerini kullanan tam ölçekli
bir navigasyon sistemi (Sensus Navigation)
96
•
Tüm dikkatinizi yola verin ve yalnızca
sürüşe odaklanın.
•
Bütün geçerli trafik kurallarına uyun ve
aracı sağduyulu kullanın.
•
Hava koşullarına veya bazı dönemlerdeki yol koşullarına bağlı olarak, bazı
tavsiyeler daha az güvenilir olabilir.
İlgili bilgiler
•
İnternet haritası - ekrandaki metin ve
semboller (s. 98)
İnternet haritası - çalıştırma
Yolculuğunuzu belirli bir varış yerine kılavuzluk
dahilinde planlamak için internet haritasını
başlatmak üzere aşağıdaki şekilde devam
edin.
Temel çalışma için sistem yönetimi ve menü
navigasyonu (s. 28) bölümlerini okuyun. Daha
ayrıntılı açıklamalar her bir ilgili bölümde gösterilmektedir. İnternet haritasını girmek ve aramak için papatya tekeri ve rakam klavyesi
(s. 97) seçeneğini kullanın.
1. İnternet haritasının kullanılması için araç
öncelikle İnternete bağlı (s. 68) olmalıdır.
2. Orta konsoldaki NAV düğmesine basarak
internet haritasını başlatın.
3. Araç konum paylaşımını kabul edin.
DİKKAT
İnternet haritası onaysız çalışmaz.
Paylaşımı devre dışı bırakmak için
kaynağın normal görünümünde OK/MENU
tuşuna basın, Ayarlar öğesini seçin ve
Konum paylaşımı seçimini kaldırın.
4. Varış yeri girin (s. 100).
5. rota seçenekleri (s. 103) öğesini seçin
(örn. yol tipi, tüneller, feribotlar).
04 İnternet haritası
6. harita seçenekleri (s. 104) öğesini seçin
(örn. tam ekran, harita tipi, konum bilgileri).
> Aracın konumu trafik bilgileri ve seçilen
ilgi çekici noktalarla (POI) birlikte internet haritasında gösterilir.
İnternet haritası - papatya tekeri ve
klavye
Papatya tekeriyle girin
Seçeneklerin girilmesi ve seçilmesi için
papatya tekerini veya orta konsol tuş takımını
kullanın. Örneğin bir adres veya bir tesis hakkındaki bilgileri girin.
Rotayı göster
Rota haritasına genel bakışı göstermek üzere,
kaynak normal görünümünde OK/MENU
tuşuna basın ve Rota Kalan rotanın
haritası öğesini seçin.
Papatya tekeri.
ayrıntılı rota bilgisini (s. 102) göster.
1. Bir metin alanını vurgulayın.
2. Papatya tekerinin gelmesini sağlamak için
OK tuşuna basın.
Varış yerini değiştirmek
Varış yerini değiştirmek için: varış yerini girin
(s. 100).
Kılavuz iptal/devam
Kaynağın normal görünümünde OK/MENU
tuşuna basın ve Kılavuzluğu İptal et/Devam
et öğesini seçin.
Araç sahipliğinin değiştirilmesi
Mülkiyet sahibinin değişmesi durumunda, tüm
kullanıcı verilerini ve sitem ayarlarını orijinal
fabrika ayarlarına sıfırlamak önemlidir, bkz.
Mülkiyet sahibinin değişmesi (s. 11).
Metin alanına sahip ekran görünümü.
Bu sistemde, örneğin POI türü, şehir/işçe,
alan/bölge, adres, sokak veya posta kodu gibi
belirli bilgileri girmek için bir "papatya tekeri"
kullanılır.
04
3. Ayar düğmesiTUNE düğmesini kullanarak karakterleri seçin ve ayar düğmesiOK
tuşuna bir kez basarak onları girin.
Bir seçeneği etkinleştirme
Ayar düğmesi veya TUNE düğmesini kullanarak istenen fonksiyon/menü çubuğunu seçtikten sonra fonksiyonlar/seçeneklerin sonraki
seviyesini görmek için ayar düğmesi/OK
seçeneğine basın.
}}
97
04 İnternet haritası
||
Nümerik klavyeyle girin
• 123/ABC + OK - papatya tekeri sayılar ve
karakterler arasında geçiş sağlar.
• DAHA + OK - alternatif karakterler
tekerde gösterilir.
İnternet haritası - ekrandaki metin ve
semboller
Haritada görünebilecek metin ve sembollerin
açıklaması.
• => + OK - imleci OK ile seçimlerin yapılabileceği sağ taraftaki ekran listesine taşır.
Seçenekleri içeren liste
04
Nümerik klavye.
Karakterleri girmenin bir diğer yolu da orta
konsol düğmelerini 0-9, * ve # kullanmaktır.
Örneğin 9 tuşuna basıldığında örneğin W, x,
y, z ve 9 düğmelerinin altında tüm karakterleri1 içeren bir çubuk belirir. Düğmeye hızlı
basışlar imleci bu karakterlere götürür.
•
İstenen karakteri seçmek için imleci üzerine getirerek durdurun - karakter giriş
çizgisinde gösterilir.
•
EXIT kullanarak silin/değiştirin.
Daha fazla seçenek
Diğer şeylerin yanı sıra daha fazla karakter ve
rakam sağlayan ilave seçenekler papatya
tekerinin ilave menüsünde mevcuttur:
1
98
Her bir düğmenin karakteri pazar/ülke/dile göre değişir.
Girilen karakterlerle eşleşen liste.
Ülkeler için arama yaparken kullanılabilir
seçenekler girilen harfe göre listelenir. Diğer
arama seçenekleri için herhangi bir liste yoktur fakat bunun yerine arama etkinleştirildiğinde yapılır.
Yol tipleri - boyut ve renk yolun
büyüklüğü, seçilen harita ölçeği ve harita
rengine bağlı olarak değişir
Trafik bilgileri (s. 104) - yolun kenarındaki
bir satırla vurgulanır.
İlgi çekici noktalar (s. 101)
Varış yeri/nihai varış yeri sembolü
Planlanan rota - mavi
Aracın mevcut konumu
Demiryolu
04 İnternet haritası
nümerik klavye(s. 97) üzerinde denk gelen
rakamları kullanarak haritayı ok yönünde
kaydırır/hareket ettirir
İnternet haritası - kaydırma menüsü
Kaydırma modunda harita resmi orta konsol
(s. 96) nümerik tuşlarıyla hareket eder.
Harita ölçeği
Kaydırma modundan çıkmak için
•
EXIT veya NAV düğmesine basın.
Artı gösterge
Ortada bulunan artı işaretine sahip odak
kutusu
Mevcut yol/sokak adı veya koordinatlar
veya ilgi çekici nokta (POI) hakkındaki bilgiler
Pusula (s. 104)
04
Artı göstergeli kaydırma modu2.
Kaydırma modunu normal harita
modunda etkinleştirmek
•
Rakam tuşlarından birine basın 0-9.
Kaydırmak için
•
Rakam tuşlarından birine basın
1-2-3-4-6-7-8-9- haritayı istenen yönde
ilerletmek için kullanılabilecek rakamla
birlikte bir yön oku kenar boşluklarında
gösterilir.
Yakınlaştırmak için
•
TUNE düğmesini çevirin.
Rakam tuşu "5"
Harita üzerindeki bir nokta için artı göstergenin işaret edeceği yönde bir menü göstermek
için OK tuşuna bir kez basın:
• Tek hedef ayarla - Yol rehberindeki
önceki tüm konumları siler ve harita üzerinde kılavuzu başlatır.
• POI bilgisi - artı göstergeye en yakın
konumdaki POI için ekranda adını ve
adresini gösterir. POI hakkında daha fazla
bilgi için, bkz. (s. 101).
• Bilgi - Seçilen konum hakkında mevcut
olan bilgileri gösterir.
• Kaydet - Seçilen konumu bellekte kaydetmenizi sağlar.
Kaydırma modunda 5 rakamına
basılması haritayı aracın konumu
etrafında ortalar.
2
Artı gösterge/imleç konumunun adı veya GPS koordinatlarıyla birlikte görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin, bkz. harita seçenekleri (s. 104).
99
04 İnternet haritası
İnternet haritası - varış yerini girin
DİKKAT
Varış yerini girerek bir yolculuk planı yapın.
Bir şehir veya bölgenin tanımı ülkeden
ülkeye, hatta aynı ülke içerisinde bile
değişebilir. Bazı durumlarda bir belediyeyi
ifade ederken bazen tek bir şehir bölgesini
ifade edebilir.
Aşağıdaki seçeneklere erişim için, kaynağın
normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve
Hedef ayarla öğesini seçin.
Adreste bir varış yerini aramak için aşağıdaki
arama kriterleri kullanılabilir:
•
•
•
•
04
Ülke: - Bir ülke adı girin.
Şehir: - Şehir/ilçeyi girin.
Sokak: - Sokak adresini girin.
Numara: - Sokaktaki ev numaralarından
birini seçin.
İlgi çekici noktalar (POI)
Ana sayfa
Sistem Ev menü seçeneği altındaki tüm
konumları kaydeder. Bu fonksiyon, bir konum
her kaydedildiğinde gösterilir.
• pozisyonu ev olarak kaydet + OK.
Ev varış yeriyle kılavuzu etkinleştirmek için:
•
Ev + OK seçeneğini vurgulayın.
Adres
Kılavuz bilgileri içeren bir yol rehberi için bir
şehir/ilçe adını girmeniz yeterlidir - kılavuz sizi
şehir/ilçe merkezine yönlendirir.
100
Aşağıdaki menü seçeneklerinden herhangi
birini girerek POI seçenekleri için arama yapmak mümkündür:
•
•
•
•
•
İsimle
Kategoriye göre
Araç etrafında
Varış yeri yakınında
Haritadaki nokta etrafında
Harita görüntüsü okumayı zorlaştırmamak için
ekranda aynı anda görüntülenebilecek POI
seçeneklerinin sayısı sınırlıdır - bir bölgenin
yakınlaştırılması çeşitli POI seçeneklerini
görüntüleme olanağı sağlar.
POI seçenekleriyle ilgili ekran seçenekleri
hakkında bilgi için bkz. harita seçenekleri
(s. 104).
Farklı POI seçeneklerine ait sembol örnekleri
için bkz. (s. 101).
Kaydedilen konum
"Kaydet" menü seçeneğinde kaydedilen varış
yerleri ve konumlar burada toplanır.
Kaydedilen varış yeri ve konum sırasıyla ayarlanabilir:
•
•
•
•
Tek hedef ayarla
Düzenle
Sil
Hepsini sil.
Önceki varış yerleri
Önceden kullanılan varış yerleri burada kaydedilir. Bunlardan birini + OK öğesini seçin ve
ardından şunlar arasından seçim yapın:
•
•
•
•
•
Tek hedef ayarla
Bilgi
Kaydet
Sil
Hepsini sil.
Posta kodu
Varış yerini posta koduna göre ara.
04 İnternet haritası
İnternet haritası - ilgi çekici noktalar
(POI) sembolleri
DİKKAT
Post kodu sunumu farklı pazarlar/bölgelerde farklı olabilir.
Burada farklı birimlerin sembollerinin nasıl
görüntüleneceğine dair örnekler gösterilir.
Enlem ve boylam
Varış yerini GPS koordinatlarıyla girin.
Restoran
Öncelikle Format: + OK öğelerini seçerek
GPS koordinatlarını girmek için kullanacağınız
yöntemi kararlaştırın. Ardından aşağıdaki
seçeneklerden birini + OK öğesini seçin:
Tiyatro
Müzik
İmleç konumu isimle belirtilir.
• DD°MM'SS'' - Dereceler, Dakikalar ve
Aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın ve
OK ile etkinleştirin:
• Ondalık - Ondalık sayılarla konumlandı-
• Tek hedef ayarla
• Kaydet
Ardından GPS koordinatlarını girin ve
aşağıdaki seçeneklerden birisini seçin:
İlgili bilgiler
Saniyelerle konumlandırın.
rın.
• Tek hedef ayarla
• Kaydet.
•
İnternet haritası - çalıştırma (s. 96)
Kültür
Dans
Gece kulübü
Sinema
Casino
Müze
Haritadaki nokta
Turistik gezi
Haritayı mevcut konum bir imleçle belirtilir
şekilde gösterir.
Yol bulma işareti
Harita ölçeğini değiştirmek için TUNE
düğmesini çevirin.
1. Rakam tuşlarıyla haritayı oynatın (kaydırın), bkz. (s. 99).
2. İstenen konum bulunduğunda - OK
tuşuna basın.
04
Turist çekme
Dini kurum
Havaalanı
Demiryolu istasyonu
Banliyö tren istasyonu
}}
101
04 İnternet haritası
||
Toplu taşıma
Binalar
Feribot terminali
Hastane
Tıbbi bina
Taksi durağı
Kütüphane
Konaklama
Konferans binası
Otel
Otopark garajı
Hizmetler
Umumi tuvaletler
ATM
Lavabo
Banka
Spor tesisi
Polis
Oyun alanı
Kaza ve acil durum merkezi
Boş zaman faaliyetleri
Postane
Rahatlama
Lunapark
Turizm enformasyon
Araç kiralama
Araç tamir atölyesi
102
Ayrıntılı rota bilgilerini kaynağın normal görünümünde görüntülemek için, OK/MENU
tuşuna basın ve Rota Detaylı rota bilgisi
öğesini seçin.
Otopark
İş faaliyetleri
Benzin istasyonu
Burada, örneğin çıkışlar ve kavşakları içeren
her bir rota bölümünün içerdiği öğeler görüntülenir.
Sergi alanı
Alışveriş merkezi
04
İnternet haritası - ayrıntılı rota bilgileri
İlgili bilgiler
•
İnternet haritası - varış yerini girin (s. 100)
Ayrıntılı rota bilgileri.
Varış yerine giden rota örneğin düz bölümler,
çıkışlar, kavşaklar, kaygan yollar vb. gibi farklı
öğeleri içeren bir dizi alt bölümden oluşur.
Sonraki/Önceki ile alt bölümler arasında ilerleyin. Harita konumu, tanımlama, mesafe ve
ilgi çekici noktalar gösterilir.
İlgili bilgiler
•
•
İnternet haritası - rota seçenekleri (s. 103)
İnternet haritası - ilgi çekici noktalar (POI)
sembolleri (s. 101)
04 İnternet haritası
İnternet haritası - rotaya genel bakış
İnternet haritası - rota seçenekleri
Rota haritasına genel bakışı göstermek.
Rota seçenekleri rota tipi ayarları ve rotayı
ayarlamak için seçenekleri içerir.
Rota haritasına genel bakışı göstermek için,
kaynak normal görünümünde OK/MENU
tuşuna basın ve Rota Kalan rotanın
haritası öğesini seçin.
Rota tipi
Rota boyunca ekranda listelenen öğelerden
bir veya birkaçını engellemek için öğe + OK
seçimini yapın.
•
•
•
•
•
Otoyollardan kaçın
Ücretli yollardan kaçın
Tünellerden kaçın
Feribotlardan kaçın
Araç taşıyan trenlerden kaçın
DİKKAT
Aksi takdirde kaydırma menüsü (s. 99) ile aynı
fonksiyonlar mevcuttur.
Rota tipine kaynağın normal görünümünde
erişmek için, OK/MENU tuşuna basın ve
Ayarlar Rota seçenekleri Rota türü
öğesini seçin.
İlgili bilgiler
Burada farklı rota tipleri seçilebilir. İstediğiniz
seçeneği OK ile etkinleştirin.
•
İnternet haritası - varış yerini girin (s. 100)
• Trafik adaptasyonu ile hızlı - en düşük
trafik kuyruklarıyla kısa seyahat süresi.
•
Bir yol kılavuzu girilirse, bu seçimler
yapıldığında, yol kılavuzu yeniden
hesaplanacağından bir seçenek işaretlendiğinde/işareti kaıdırıldığında belirli
bir gecikme olabilir.
•
Tüneller, paralı yol ve otobanlar seçilmemişse mümkün olduğunca bunlardan kaçınılır ve ancak başka makul bir
alternatif olmadığı sürece kullanılır.
04
İlgili bilgiler
•
İnternet haritası - varış yerini girin (s. 100)
• Hızlı - kısa seyahat süresi öncelikli.
• Kısa - kısa rota öncelikli. Rota aynı
zamanda tali yollarla da yönlendirilebilir.
Rotayı uyarla
Rotayı navigasyon kaynağının normal görünümünde uyarlamak için, OK/MENU tuşuna
basın ve Ayarlar Rota seçenekleri öğesini
seçin.
103
04 İnternet haritası
İnternet haritası - harita seçenekleri
Farklı harita seçeneklerinin ayarları.
• Kuzeye doğru - harita daima ekranın en
üstünde Kuzey yönünde gösterilir. Araç
sembolü ekrandaki mevcut pusula
yönünde ilerler.
• Map heading up - araç sembolü ortadadır ve daima ekranda yukarıyı gösterir.
Harita resmi yolun ne şekilde ilerlediğine
bağlı olarak araç sembolünün altında
döner.
• 3D Kabartma - Map heading up ile aynı
fakat 3D harita. Görüntü yakınlaştırmaya
bağlı değişir.
04
Tam ekran harita
Haritayı tam ekranda göstermek için, kaynak
normal görünümünde OK/MENU tuşuna
basın ve Ayarlar Harita seçenekleri
Tam ekran harita göster öğesini seçin. Vurgulanan seçenek + OK haritayı, örneğin ekranın alt ve üst kenarındaki yolcu bölmesi
sıcaklığı veya aktif radyo vericisi gibi araçla
ilgili diğer bilgiler olmaksızın tam ekranda
gösterir.
Harita modu pusula yönü
Pusuyla yönünü kaynağın normal görünümünde ayarlamak için, OK/MENU tuşuna
basın ve Ayarlar Harita seçenekleri
Map type öğesini seçin.
Burası haritanın ekranda nasıl görüntüleneceğini seçme yeridir. İstediğiniz seçeneği
OK ile etkinleştirin.
104
Mevcut konum hakkında bilgi
Mevcut konum hakkında bilgileri kaynağın
normal görünümünde ayarlamak için,
OK/MENU tuşuna basın ve Ayarlar Harita
seçenekleri Konum bilgileri öğesini seçin.
İstediğiniz seçeneği OK ile etkinleştirin.
• Şu anki yol - ekranda aracın/imlecin
bulunduğu yol/sokak adı gösterilir.
• Enlem/Boylam - ekranda aracın/imlecin
bulunduğu konumun koordinatları gösterilir.
• Yok - ekranda aracın/imlecin bulunduğu
konumun bilgileri gösterilir.
Harita üzerinde ilgi çekici nokta (POI)
Hangi POI seçeneklerinin haritada görüntülenmesi gerektiğini kaynağın normal görünümünde ayarlamak için, OK/MENU tuşuna
basın ve Ayarlar Harita seçenekleri
POI simgeleri öğesini seçin.
Burası hangi POI seçeneklerinin haritada
görüntüleneceğini seçme yeridir. İstediğiniz
seçeneği OK ile etkinleştirin.
• Varsayılan - Seçilen fonksiyonuyla belirlenen POI seçenekleri gösterilir.
• Seçilen - ekranda gerekli her bir POI
seçeneği için TUNE düğmesi + OK ile
seçim yapın.
• Yok - herhangi bir POI seçeneği görüntülenmez.
POI örnekleri için bkz. İnternet haritası - ilgi
çekici noktalar (POI) sembolleri (s. 101).
Harita renkleri
Harita renklerini kaynağın normal görünümünde ayarlamak için, OK/MENU tuşuna
basın ve Ayarlar Harita seçenekleri
Harita renkleri öğesini seçin.
İstediğiniz seçeneği OK ile etkinleştirin.
• Otomatik - o sırada gece mi gündüz mü
olduğunu algılayan ve ekranı otomatik
olarak uyarlayan bir ışık sensörü.
• Gün - ekran renkleri ve kontrastı daha
açık ve net hale gelir.
• Gece - ekran renkleri ve kontrastı sürücüye en iyi gece görüşü sağlayacak
şekilde adapte olur.
04 İnternet haritası
Haritadaki trafik bilgileri
Trafik bilgilerini içeren haritada yolların kenarında yeşil, sarı ve kırmızı renkte belirtilir. Yeşil
herhangi bir kesilme olmadığını, sarı yavaş
akan trafiği ve kırmızı trafik sıkışıklığı/kazayı
ifade eder.
DİKKAT
Trafik bilgileri tüm bölgeler/ülkelerde mevcut değildir.
Trafik bilgilerinin aktarım alanları sürekli
artmaktadır.
04
Trafik bilgilerini kaynağın normal görünümünde ayarlamak için, OK/MENU tuşuna
basın ve Ayarlar Harita seçenekleri
Haritada trafik öğesini seçin.
İlgili bilgiler
•
İnternet haritası - ekrandaki metin ve
semboller (s. 98)
105
05 Alfabetik İndeks
A
ARABAM....................................................
araç ayarları..........................................
arama yolları.........................................
bilgi.......................................................
internet ayarları.....................................
klima kontrolü ayarları...........................
menü seçenekleri..................................
ses seviyesi ayarları..............................
sistem ayarları.......................................
sürücü destek sistemi...........................
14
17
15
24
23
22
15
22
21
19
Aramalar
gelen..................................................... 57
kullanım................................................. 57
05
AUX girişi............................................. 27, 50
C
H
CD.............................................................. 44
Harita (İnternet haritası).............................. 96
Cep telefonu, bkz. Telefon......................... 54
Harita seçenekleri.................................... 104
Ç
I
Çağrı gönderme......................................... 57
Infotainment
giriş....................................................... 26
sistemi yönet......................................... 28
D
iPod® bağlantısı......................................... 52
DAB Radyo.......................................... 37, 42
Dijital radyo (DAB)...................................... 42
direksiyon simidi
tuş takımı.............................................. 28
Direksiyon simidindeki tuş takımı.............. 28
B
DVD............................................................ 44
Bilgi-eğlence sistemi (Infotainment)........... 26
Bluetooth®
ahizesiz.................................................
çağrıyı cep telefonuna aktar.................
medya...................................................
mikrofon kapalı.....................................
streaming audio....................................
57
59
53
59
53
E
Ekolayzer................................................... 36
İlgi Çekici Noktalar (POI).......................... 101
İnternete bağlı araç....................................
araç modemi.........................................
internet ayarları.....................................
İnternet haritası.....................................
menüye genel bakış..............................
uygulamalar (uyg.).................................
web tarayıcı..........................................
68
70
23
96
88
72
74
İnternet haritası.......................................... 96
İnternet radyosu......................................... 72
G
Görüntü ayarları......................................... 48
106
İ
05 Alfabetik İndeks
K
P
Kaydır (haritayı hareket ettir)...................... 99
Pil
Uzaktan kumanda................................. 81
Kaydırma menüsü (harita menüsü)............ 99
Klavye........................................................ 97
Kumandalar
orta konsol, direksiyon simidi............... 28
R
Radyo........................................................ 37
DAB................................................ 37, 42
Radyo programı türleri (PTY)..................... 41
M
Medya, Bluetooth®..................................... 53
RDS............................................................ 39
Rota
ayrıntılı rota bilgileri............................. 102
Ses tanıma................................................. 63
Ses ve ortam
genel bakış............................................ 27
menüler................................................. 28
menüye genel bakış.............................. 82
Sinyal girişi, harici................................ 27, 50
Surround.................................................... 35
05
T
Medya araması.......................................... 46
Medya oynatıcı.......................................... 43
uyumlu dosya formatları....................... 49
S
Menü navigasyonu ses ve medya.............. 28
Sabit disk sürücüsü (HDD)......................... 48
Mikrofon..................................................... 59
Semboller
ekranda................................................. 32
Mülkiyet sahibinin değişmesi..................... 11
53
60
60
60
ses sistemi................................................. 26
Kaza ve afet durumunda alarmlar.............. 40
Kılavuzluk seçenekleri.............................. 103
harici ses kaynağı.................................
Telefon..................................................
telefon/medya çalar..............................
zil sesi, telefon......................................
Sensus......................................................... 7
Telefon
ahizesiz.................................................
bağlayın................................................
bir çağrı alma........................................
çağrı yapma..........................................
gelen arama..........................................
telefon defteri........................................
telefon defteri, kısayol tuşları................
57
54
59
57
57
60
60
N
Ses
Ayarlar................................................... 33
surround............................................... 35
Normal görünüm........................................ 28
Ses kademesi............................................ 35
Trafik bilgisi (TP) ........................................ 41
Ses seviyesi............................................... 28
Devir/ses dengelemesi......................... 36
TV............................................................... 76
Trafik bilgileri (İnternet haritası)................ 104
107
05 Alfabetik İndeks
U
USB, bağlantı............................................. 52
USB girişi................................................... 50
uygulamalar (uyg.)...................................... 72
Uzaktan kumanda...................................... 79
pil değiştirme........................................ 81
V
Varış yeri.................................................. 100
Volvo ID..................................................... 11
Volvo Sensus............................................... 7
05
W
Web tarayıcı............................................... 74
WiFi............................................................ 70
108
TP 17900 (Turkish), AT 1420, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement