Volvo S60 User manual

Volvo S60 User manual
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Ekran üzerindeki metin ve semboller
Bir sonraki yönlendirme noktasında olay
Bir sonraki yönlendirme noktasına uzaklık
Bir sonraki yolun/sokağın adı
Tesis (Restoran)
Planlanan güzergahın son varış yeri
Planlanan güzergahın ara varış yeri
Varış yeri/son varış yeri için sembol
Son varış yerine hesaplanmış varış zamanı
Varış yerine hesaplanmış kalan uzaklık
Pusula
Trafik bilgisi
Bölüm trafik bilgilerini kapsamaktadır
Yol türü
Renk / boya
Güncel yol/sokak adı- aracın güncel konumunda (15)
Planlanan güzergah
Otoyol
Turuncu
Aracın güncel konumu
Ana yol
Koyu gri
Kayıtlı konum
Daha küçük ana yol
Gri
Basit yol
Açık gri
Yerel yol
Beyaz
Harita ölçeği
SENSUS NAVIGATION
Volvo'nun navigasyon sistemi Volvo tarafından geliştirilmiş trafik bilgisi ve yol navigasyon sistemidir. Sensus Navigation size
hedefe kadar kılavuzluk eder ve rota boyunca bilgi
sağlar. Kazalar ve yol çalışmaları gibi sürüşü etkileyebilecek durumlar hakkında bilgi verir ve alternatif yollar gösterir.
Bir seyahat programı oluşturabilir, güzergah üzerinde ilgilendiğiniz yerleri (POI) arayabilir, belirli
yerleri kaydedebilirsiniz. Sensus Navigation aracın
tam konumunu gösterir ve yanlış bir dönüş yapıl-
ması durumunda daima hedefe doğru yönlendirmek için güzergahı düzeltir.
Sezgi yoluyla ne kadar rahat kullanıldığını göreceksiniz. Deneyin. Sistemi rahat kullanabilmeniz
için bu kılavuzdaki bilgileri edinmenizi tavsiye ederiz.
Erişimi kolaylaştırmak ve sürüş mesafelerini kısaltmak suretiyle Volvo'nun navigasyon sistemi çevre
açısından da faydalı olabilir.
İçindekiler
01 Şimdi başlayın
Sistemi etkinleştirme................................... 9
Kontroller - hızlı rehber................................ 9
Bir varış noktasına yönlendirme................ 10
02 Sensus Navigation sistemini
öğrenmeye başlayın
Başlamadan önce..................................... 13
Kullanıcı el kitabı....................................... 13
03 Kumandalar
Kontroller - genel bakış.............................
Kontroller - genel......................................
Kontroller - orta konsol.............................
Kontroller - direksiyon simidi....................
Kontroller - uzaktan kumanda...................
01 02 03
2
16
18
18
19
19
İçindekiler
04 Ses tanıma
Sesle kontrol ile ilgili genel bilgiler............
Sesli komutu kullanma..............................
Yardım fonksiyonları ve ses tanıma ayarları.............................................................
Ses tanıma için dil seçenekleri..................
05 Papatya çarkı
21
22
Seçenekleri girme ve seçme..................... 27
06 Haritalar, pusula ve sesli
kılavuz
Harita görüntüsü - bazı örnekler............... 30
Pusula....................................................... 32
Ses kılavuzu.............................................. 32
04 05 06
22
25
3
İçindekiler
07 Menüler
Menüler hakkında genel bilgi....................
Kısayollar...................................................
Ana menü..................................................
Kaydırma menüsü.....................................
Menü ağacı...............................................
08 Bir istikamet belirtin
34
34
35
36
37
Bir varış noktası girme hakkında genel
bilgi...........................................................
Ev üzerinden Arama..................................
Adres üzerinden Arama.............................
POI vasıtasıyla arama................................
Kayıtlı konum üzerinden arama.................
Eski varış noktaları üzerinden arama........
İnternet üzerinden arama..........................
Posta kodu yoluyla arama.........................
Enlem/Boylam ile ara................................
Harita üzerinde Nokta ile ara.....................
Seyahat rehberi üzerinden arama.............
09 Seyahat programı
42
42
43
45
46
47
48
48
49
50
51
Seyahat planı - genel................................ 53
Seyahat programı üzerindeki ara istikametler........................................................ 54
07 08 09
4
İçindekiler
10 Rota
Rota - kaçınma..........................................
Alternatif rotalar ve rotaya genel bakış.....
Ayrıntılı rota bilgileri...................................
Kalan rotanın haritası................................
Bir rota kaydet...........................................
11 Ayarlar
56
57
58
58
59
Rota seçenekleri.......................................
Rota seçenekleri - bölgeden uzak durma.
Güzergah seçenekleri - güzergah uyarla..
Harita seçenekleri.....................................
Yol gösterme seçenekleri..........................
Sistem bilgileri...........................................
FAV düğmesi.............................................
Kayıtlı konumların içe/dışa aktarılması......
12 Trafik bilgisi
61
63
65
65
68
72
73
74
Trafik bilgisi...............................................
Trafik bilgisi - belirtilen varış noktası
olmadan....................................................
Trafik bilgisi - belirtilen varış noktasıyla....
Trafik sorununun yaygınlığı.......................
10 11 12
76
76
77
79
5
İçindekiler
13 Harita üzerindeki semboller
14 Sorular ve cevaplar
15 Harita ve sistem bilgisi
İlgi Noktaları - POI..................................... 82
Sık sorulan sorular.................................... 85
Haritalar - içerik.........................................
Haritaları güncelleme................................
Lisans anlaşması.......................................
Telif hakkı..................................................
13 14 15
6
88
88
89
89
İçindekiler
16 Alfabetik İndeks
Alfabetik İndeks........................................ 92
16
7
ŞİMDİ BAŞLAYIN
01 Şimdi başlayın
Sistemi etkinleştirme
DİKKAT
Önce aracın elektrik sisteminin etkinleştirilmesi
gerekir:
Navigasyon sistemi, motor durdurulmuş
haldeyken de kullanılabilir. Akü seviyesi
çok düştüğünde sistem kapanır.
Açık
1. Uzaktan kumanda anahtarını kontağa
takın.
2. Navigasyon sistemi birkaç saniye içerisinde başlamazsa - bu durumda orta konsolun NAV düğmesine basın.
Sistem aracın pozisyonunu ve hareketini algılamak için birkaç saniyeye ihtiyaç duyabilir bunu takiben aracın mavi üçgen ile sembolize
edildiği geçerli coğrafi bölgeyi kapsayan haritanın gösterilir.
İlgili bilgiler
•
•
•
Bir varış noktasına yönlendirme (s. 10)
Kontroller - hızlı rehber (s. 9)
Başlamadan önce (s. 13)
01
Kontroller - hızlı rehber
Volvo'nun GPS navigatörü birkaç şekilde kullanılabilir:
•
•
•
•
Direksiyon simidinin sağ tarafında bulunan tuş takımıyla (s. 19).
orta konsoldaki (s. 18) kumandalarla.
Bir uzaktan kumandayla (s. 19).
ses tanımayla (s. 21).
Fonksiyon açıklaması için, bkz. (s. 18).
Ana komutlar
Direksiyon simidi tuş takımı, bir Adres veya
Cazibe Merkezine yönlendirme sağlamak için
aşağıdaki iki örnekte kullanılır.
UYARI
Aşağıdaki gözetin.
•
Tüm dikkatinizi yola verin ve yalnızca
sürüşe odaklanın.
•
Bütün geçerli trafik kurallarına uyun ve
aracı sağduyulu kullanın.
•
Hava koşullarına veya bazı dönemlerdeki yol koşullarına bağlı olarak, bazı
tavsiyeler daha az güvenilir olabilir.
Kapalı
Navigasyon sistemi devre dışı bırakılamaz,
fakat bunun yerine arka planda çalışır - uzaktan kumanda anahtarı kontak anahtarından
çıkartılana kadar devre dışı bırakılmaz.
•
Parmakla döndürülen tekerlek (1) ile
menüleri kaydırın/seçin.
•
Parmakla döndürülen tekerlek kısa
süreyle basarak seçimleri etkinleştirin
}}
9
01 Şimdi başlayın
01
||
(aşağıdaki örnekte "+ OK" şeklinde kısaltılmıştır).
•
EXIT tuşunu kullanarak, menülerde geri
gidin ve/veya yaptıklarınızı iptal edin (2).
Orta konsol kumandaları
Direksiyon simidi tuş takımı yerine orta konsol tuş takımı kullanılıyorsa, aşağıdakiler
geçerli olur:
Direksiyon simidindeki tuş takımı
Orta konsol
Parmakla döndürülen
tekerleği döndürün
TUNE düğmesini
döndürün
Parmakla döndürülen
tekerleğe basın
OK tuşuna basın
EXIT tuşuna basın
EXIT tuşuna
basın
Bir varış noktasına yönlendirme
İstenen adres veya ilgi noktasına kılavuz ayarlayın.
Navigasyon sistemi istikamet için rotayı, seyahat zamanını ve mesafeyi hesaplar. Sistem,
kavşaklar, vs. konularında yardım ve talimatlar
verir.
Sistemi etkinleştirme (s. 9)
Bir varış noktasına yönlendirme (s. 10)
Adres arama
Adım
Ekran/
menü
Eylem
1
Ekranda bir
harita görüntüsü gösterilmiyorsa
aşağıdaki
gibi ilerleyin:
Orta konsoldaki
NAV düğmesine
basın.
2
Harita
"Kısayollar"
menüsünü görüntülemek için NAV
düğmesine basın.
3
Menü Kısayollar, bkz.
(s. 34).
Adres ayarla +
OK işaretleyin.
Adres
Şehir: + OK işaretleyin.
4
10
Ekran/
menü
Eylem
5
Papatya
tekerleğibkz.
(s. 27).
Karakterleri seçmek için parmakla döndürülen tekerleği döndürün ve OK
düğmesini tıklatarak girin - ekranda
bir seçenek listesi
belirir.
6
Papatya
tekerleği
Listeden ilgili bölgeyi seçin + OK.
7
Ekran Şehir:
doldurulmuş
şekilde (4) ile
aynı görüntüyü gösterir.
Tek hedef ayarla
+ OK işaretleyin.
8
Harita
Yönlendirme başlar - talimatları
takip edin.
Seyahat sırasında planlanan rotadan sapma
olursa, sistem otomatik olarak yeni bir rota
hesaplar.
İlgili bilgiler
•
•
Adım
Varış noktalarını adreslerle birlikte aramak
hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. (s. 43).
POI arayın
POI aynı zamanda "cazibe merkezi" ve
"tesisi" de ifade eder.
01 Şimdi başlayın
Adım
Ekran/
menü
Eylem
Ekranda bir
harita görüntüsü gösterilmiyorsa
aşağıdaki
gibi ilerleyin:
Orta konsoldaki
NAV düğmesine
basın.
2
Harita
"Kısayollar"
menüsünü görüntülemek için NAV
düğmesine basın.
3
Menü Kısayollar, bkz.
(s. 34).
İlgi noktası
belirle + OK işaretleyin.
4
İlgi noktası
(POI)
Örn. Araç yakınında öğesini
seçin + OK.
5
Menü Araç
yakınında ve
Sonuç listesi.
Örn. Nearest
tourist attraction
öğesini seçin +
OK.
6
Sonuç listesi
Listeden
istediğiniz
seçeneği belirleyin + OK.
1
Adım
Ekran/
menü
Eylem
7
Açılır menü
Tek hedef ayarla
+ OK işaretleyin.
8
Harita
Yönlendirme başlar - talimatları
takip edin.
01
Varış noktalarını POI ile birlikte aramak hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. (s. 45) ve
(s. 82).
İlgili bilgiler
•
•
Sistemi etkinleştirme (s. 9)
Kontroller - hızlı rehber (s. 9)
11
S E N S U S N A V I G A T I O N S İ S T E M İ N İ Ö Ğ R E N M E Y E B A Ş L AYIN
02 Sensus Navigation sistemini öğrenmeye başlayın
Başlamadan önce
Ayarlar
Kullanıcı el kitabı
Navigasyon sistemini kullanmadan önce okunması gereken önemli bilgiler.
Sistem varsayılan ayarlarla temin edilmiştir,
ancak son kullanılan ayarlarla çalışmaya başlar.
Sensus Navigation sistemini öğrenmenin iyi
bir yolu bu kullanıcı el kitabını, tercihen sistem
ilk defa kullanılmadan önce okunmasıdır.
Fonksiyonları anlamak, sistemin farklı durumlarda en iyi nasıl çalıştırılabileceği ve bütün
ayarlarının en iyi sonuç için kullanılabileceği
konusunda tavsiye almak için fırsat sağlar.
Genel
Volvo Sensus Navigation , enlem ve boylam
pozisyonlarını veren, WGS84 referans sistemini kullanır.
Navigasyon sistemi istikamet seçilmeden kullanılabilir.
Hatırlanacak noktalar
Navigasyon sistemi önceden ayarlanan bir
varış noktasına kılavuzluk eden yol bilgilerini
sağlar. Ancak, tavsiye edilen tüm kılavuzluk
havadaki ani değişiklikler gibi navigasyon
kapasitesi ve değerlendirmesinin dışında
durumlar ortaya çıkabileceğinden her zaman
güvenilir değildir.
UYARI
Aşağıdaki gözetin.
•
Tüm dikkatinizi yola verin ve yalnızca
sürüşe odaklanın.
•
Bütün geçerli trafik kurallarına uyun ve
aracı sağduyulu kullanın.
•
Hava koşullarına veya bazı dönemlerdeki yol koşullarına bağlı olarak, bazı
tavsiyeler daha az güvenilir olabilir.
İlgili bilgiler
•
•
Kullanıcı el kitabı (s. 13)
Sistemi etkinleştirme (s. 9)
02
Başlık seviyesi 1
Başlık seviyesi 2
Bu başlık altındaki içerik Başlık seviyesi 1'in
parçasıdır.
Kullanıcı el kitabı hakkında genel bilgiler
Hemen başlamak isteyen kullanıcı için, hızlı
bir kılavuz mevcuttur, bkz. (s. 9).
Kullanımla, seçeneklerle ve istikamet ayarlarının seçimiyle ilgili daha derinlemesine açıklamalar için, pratik kullanımla beraber kılavuzun
da okunması önerilir.
Menü seçenekleri/Arama yolları
Ekranda seçilebilen tüm seçenekler el kitabında hafifçe büyük ve gri gölgeli metinle işaretlenmiştir, örneğin Hedef gir.
Arama yolları, menü ağacında örneğin şu
şekillerde belirtilir:
Hedef gir
Adres
Şehir:
}}
13
02 Sensus Navigation sistemini öğrenmeye başlayın
||
İngilizce metin
Kullanıcı el kitabındaki resimler tüm pazarlar
ve diller için ortaktır, bu nedenle içerdiği metin
genellikle İngilizcedir.
02
Kullanıcının, kılavuzdaki metinle bağlantılı
arama yollarıyla görüntüleri ve bunların menü
seçeneklerini kavramasını kolaylaştırmak için,
kılavuzun dilindeki ilgili metin/sözcük
öbeğinden hemen sonra görüntünün İngilizce'si parantez içinde verilir.
ÖNEMLİ
Hasar tehlikesi söz konusuysa, "Önemli"
metni görünür.
Kullanıcı el kitabındaki değişiklikler
DİKKAT
DİKKAT metinleri örneğin özellikler veya
fonksiyonların kullanımını kolaylaştırmak
için tavsiyeler veya ipuçları verir.
Kullanıcı el kitabında sayfanın alt kısmında
dipnot olarak eklenmiş veya tabloyla
doğrudan ilişkili bir bilgi var. Bu bilgi dipnot
numarası/harfi ile atıfta bulunulan metne bir
ilavedir.
Seçenekler
Tüm seçenek/aksesuar tipleri, bir yıldız işareti
(*) ile işaretlenmiştir.
Adres
(Set destination > Address)1
Özel metin
UYARI
Yaralanma riski söz konusu olduğunda bir
uyarı metni görünür.
1
14
Bu el kitabındaki teknik özellikler, tasarım
özellikleri ve resimler bağlayıcı değildir.
Önceden bildirimde bulunmadan değişiklik
yapma hakkımızı saklı tutarız.
© Volvo Car Corporation
Dipnot
Hedef gir
Bir donanımın standart mı, yoksa seçenek/
aksesuar mı olduğundan emin olmazsanız bir Volvo satıcısıyla bağlantıya geçin.
Standart donanımlara ek olarak, bu kılavuz
ayrıca seçenekler (fabrikada takılmış donanımlar) ve belirli aksesuarları (iyileştirilmiş ekstra donanımlar) da tanımlar.
Kullanıcı el kitabında anlatılan donanımlar tüm
araçlarda bulunmaz - farklı pazarların ve ulusal veya yerel kanunlar ve yönetmeliklerin ihtiyaçlarına uyum için farklı donanımlara sahip
olabilirler.
İngilizce ve Çince kılavuzlarda bulunmaz fakat burada örnek olarak gösterilmiştir.
İlgili bilgiler
•
•
•
Başlamadan önce (s. 13)
Sistemi etkinleştirme (s. 9)
Kontroller - genel bakış (s. 16)
KUMANDALAR
03 Kumandalar
Kontroller - genel bakış
03
NOT: Görüntü taslak halindedir; ayrıntılar aracın modeli ve pazara göre farklılık gösterebilir.
GPS anteni
Anten, çatıdaki antene entegre edilmiştir.
16
Ses tanıma
Navigasyon sistemindeki bazı işlemler, sesle
de kontrol edilebilir. Mikrofon [2a] tavana yer-
leştirilmiştir ve etkinleştirme düğmesi [2b]
direksiyon simidinin sağ tuş takımında yer alır.
Daha fazla bilgi için, bkz. (s. 21).
03 Kumandalar
Ana ünite
Ana ünite orta konsolun içine ve arkasına
takılmıştır ve aşağıdaki fonksiyonları içerir:
•
•
•
•
Aracın konumunun (s. 30) hesaplanması
Belirlenen varış istikametine (s. 42) olan
yolun hesaplanması
trafik bilgisinin (s. 76) idare edilmesi
Ses kılavuzu (s. 32)
GPS ve trafik bilgileri alıcısı (TMC1) ana üniteye entegre edilmiştir.
Yer belirleme
Aracın hız sensörü ve cayro, GPS uydu sisteminden gelen sinyalleri kullanarak aracın
geçerli konumunu ve seyahat yönünü hesaplar.
Bu konseptin avantajı, örneğin bir tünelden
geçerken geçici bir süre için GPS sinyali kaybolsa bile Navigasyon sistemi rotayı kaydeder
ve hesaplar.
Trafik bilgisi
TMC1
trafik bilgisi için standartlaştırılmış bir
kodlama sistemidir. Alıcı otomatik olarak
doğru frekansı arar. Yayın alma işlemi FM
anteni üzerinden gerçekleşir.
1
DİKKAT
TMC tüm bölgeler/ülkelerde mevcut
değildir. Sistemin kapsama alanı sürekli
yapım halindedir ve bazen güncelleme
gerekli olabilir.
Ekran
Ekran, haritaları gösterir ve rota tipi, mesafe,
menü vb. hakkında detaylı sağlar.
Ekran bakımı
Ekranı yumuşak, tiftiksiz temiz su veya yumuşak cam temizleme maddesi ile hafifçe nemlendirilmiş bir bezle temizleyin.
ÖNEMLİ
GPS navigatör ekranının önüne hiçbir şey
koymayın - yüzeyi çizilebilir. Ayrıca cep
telefonları da ekranın çalışmasına engel
olabilir.
Ses kontrolü ve IR alıcısı
Devam eden bir sesli mesaj sırasında, sesi
ayarlamak için, bkz. (s. 32). Ses, menü sisteminde de değiştirilebilir.
Kullanım sırasında, uzaktan kumandayı orta
konsola yöneltin - kumandanın IR alıcısı
burada bulunur.
Klavye, direksiyon simidi
03
Direksiyon simidinin sağ tarafında bir tuş
takımı bulunur. Menü seçenekleri arasında
gezinmek, seçimleri onaylamak veya menülere dönmek için kullanın. Daha fazla bilgi için,
bkz. (s. 19).
Hoparlörler
Navigasyon sistemi, ön hoparlörleri kullanır.
İlgili bilgiler
•
Kontroller - genel (s. 18)
Tuş takımı, orta konsol
Direksiyon simidinin tuş takımına bir alternatif
olarak, farklı menü seçenekleri arasından
gezinmek, seçenekleri onaylamak veya menülere geri gitmek için, OKMENUTUNE ve EXIT
düğmeleriyle birlikte, orta konsolun sayısal tuş
takımı kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, bkz.
(s. 18).
Traffic Message Channel
17
03 Kumandalar
03
Kontroller - genel
Kontroller - orta konsol
Navigasyon sisteminin kontrolleri hakkında
genel bilgiler.
Navigasyon sistemi orta konsolun sayısal tuş
takımı ile çalıştırılabilir.
Navigasyon sistemi, orta konsol (s. 18)
kumandalar, direksiyon simidinin tuş takımı
(s. 19) veya bir uzaktan kumanda* (s. 19)
kullanılır. Üç farklı kontrol ünitesi tuş takımının
ortak fonksiyonları vardır, ancak görünüşleri
ve çalışma şekilleri farklılık gösterir. Pazara
bağlı olarak tasarımları da değişebilir.
Ses tanıma
Sistem ayrıca, belirli komutlar kullanılarak, ses
tanıma ile de kontrol edilebilir, bkz. (s. 21).
İlgili bilgiler
•
•
•
•
•
Kontroller - genel bakış (s. 16)
Kontroller - orta konsol (s. 18)
Kontroller - direksiyon simidi (s. 19)
Kontroller - uzaktan kumanda (s. 19)
Sesle kontrol ile ilgili genel bilgiler (s. 21)
NOT: Görüntü taslak halindedir; ayrıntılar aracın
modeli ve pazara göre farklılık gösterebilir.
NAV ekranda GPS navigatörünü etkinleştirir. GPS devredeyken bir hızlı menü açılır/kapanır, (s. 34).
Sayısal tuşlar ile adres ve isim arama
verileri girilir ve harita üzerinde gezinilir,
bkz. (s. 27) ve Kaydırma menüsü
(s. 36).
Bir seçimi onaylamak ya da etkinleştirmek
için, OK/MENU tuşlarına bir kez basın. Bu
kılavuzda "OK" düğmesi veya "+ OK" ile
tanımlanmıştır.
TUNE'un döndürülmesi farklı menü seçeneklerine geçiş yapar veya harita görüntüsü ekrandayken büyütme yapar. Bu
18
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
kılavuzda "TUNE düğmesi" ile tanımlanmıştır".
Menü yapısında geri gitmek veya bir
seçimi kaldırmak için, EXIT tuşuna bir kez
basın.
03 Kumandalar
Kontroller - direksiyon simidi
Kontroller - uzaktan kumanda
Navigasyon sistemi direksiyon simidi üzerindeki tuş takımı ve dişli tekerle kullanılabilir.
Uzaktan kumanda, araçta çeşitli fonksiyonları
çalıştırmak için kullanılabilir - burada yalnızca
ilgili navigasyon sistemi tanımlanmıştır.
Direksiyon simidinin tuş takımı, pazara ve ses
sistemi seçimine bağlı olarak, çeşitli versiyonlarda mevcuttur.
•
Kullanım sırasında, uzaktan kumandayı
orta konsola doğru tutun.
lır/kapanır. Daha fazla bilgi için, bkz.
(s. 34).
EXIT menü yapısında geri gider veya bir
seçimi kaldırır.
OK/MENU bir seçimi onaylar veya etkinleştirir. Bu kılavuzda "OK" düğmesi veya
"+ OK" ile tanımlanmıştır.
Ok tuşları menü imlecini hareket ettirir.
03
Sayısal tuşlar ile adres ve isim arama
verileri girilir ve harita üzerinde gezinilir.
DİKKAT
Uzaktan kumanda çalışmıyorsa, her şeyden önce yeni AA/LR6 pilleri takmayı deneyin.
UYARI
Direksiyon simidinin sağ tuş takımı.
Uzaktan kumandayı ve diğer benzeri nesneleri depolama bölmelerinden birine saklayın - ani fren veya çarpışma sıranda bu
tür nesneler yaralanmaya veya hasara yol
açabilir.
Farklı menü seçeneklerine geçiş yapmak
veya harita görüntüsü ekrandayken
büyütme yapmak için düğmeyi döndürün.
Bir seçimi onaylamak/etkinleştirmek için,
parmakla döndürülen tekerleğe basın.
EXIT menü yapısında geri gider veya bir
seçimi kaldırır.
Uzaktan kumanda tuş takımı.
NAV ekranda GPS navigatörünü etkinleştirir. GPS devredeyken bir hızlı menü açı-
19
SES TANIMA
04 Ses tanıma
Sesle kontrol ile ilgili genel bilgiler
Kullanma
DİKKAT
Sesle kontrol, navigasyon sistemindeki bazı
işlevlerin sözlü olarak etkinleştirilebilmesi anlamına gelir.
Sürücü hangi komutu kullanacağından
emin değilse "Yardım" diyebilir - sistem
geçerli durumda kullanılabilecek birkaç
farklı komutla yanıt verecektir.
Sesli komutlar (s. 22) , kolaylık sağlar ve
sürücünün dikkatinin dağılmasını önlemeye
yardımcı olur; böylece sürücü sürüşe konsantre olabilir ve dikkatini yol ve trafik durumuna
verebilir.
Ses komutları şu şekilde devre dışı bırakılabilir:
•
•
UYARI
Sürücü her zaman aracı güvenli bir şekilde
sürme ve tüm geçerli yol kurallarına uyma
sorumluluğunu üzerinde taşır.
Direksiyon simidindeki tuş takımı.
Sesle kontrol düğmesi
Sesli kontrol, eller serbest sisteminin genel
kumandasını kullanır, sürücü, aracın hoparlörleri vasıtasıyla Sesli kontrole verilen yanıtları
alır.
Sistemi etkinleştirme
Mikrofon, sürücünün söylediklerinin optimum
şekilde alınabilmesi için sürücünün ön tarafında tavanda bulunur ancak yolcuların sesleri
nedeniyle sesin alınmasında sorun oluşabilir.
Ses tanıma sistemini kullanırken aşağıdakileri
dikkate alın:
•
Direksiyon simidi düğmesine (1) kısa basmak ses tanıma sistemini etkinleştirir sesten sonra bir ses komutu verilebilir.
•
Komutlar için: - Verilen sesin ardından
normal hızda ve normal bir ses tonuyla
konuşun
•
Aracın kapıları, camları ve açılır tavanı
kapalı olmalıdır
•
Yolcu bölmesindeki arkaplan gürültüleri
engelleyin.
ÇIKIŞ'a basın
direksiyon simidi düğmesini Ses
tanıma için birkaç saniye basılı tutun.
İlgili bilgiler
•
•
•
Sesli komutu kullanma (s. 22)
04
Yardım fonksiyonları ve ses tanıma ayarları (s. 22)
Ses tanıma için dil seçenekleri (s. 25)
21
04 Ses tanıma
Sesli komutu kullanma
•
Sesli komutu kullanarak navigasyon sistemine
bilgi girilmesi çok basittir çünkü ekranda, mevcut durumda kullanılacak sık sık ortaya çıkan
komutlar listelenir.
Ses tanıma sistemi birkaç kez cevap ister.
Sürücü cevap vermezse oturum sonlandırılır.
•
Sistemle iletişim hızlandırılabilir;
- Sistemin konuşma sırasında ses
düğmesine kısa süreyle basın, bir ses
verilmesini bekleyin ve ardından konuşmaya başlayın.
•
Sürücü, sesin ardından bir diyalog esnasında "Help" diyerek yardım alabilir.
Çalıştırma
Bir sesli komut aşağıdaki şekilde başlatılır:
1. Direksiyon simidindeki sesle kontrol
düğmesine basın; ekranda kullanılabilen
komut örnekleri listelenir.
04
Menü sisteminde tam bir hızlı komut listesi
mevcuttur MY CAR - MY CAR
Ayarlar
Sesli kontrol ayarları
Sesli komut
listesi.
örneğin şu şekilde söylenebilir:
"Navigasyon" deyin, ardından sistemin
ekrandaki uygun alternatifler şeklinde
yanıt vermesini bekleyin
- seçmeye devam edin ve örneğin
"Adresi ayarla" deyin.
veya
•
Bir defada tüm komutu söyleyin:
- "Navigasyon Adresi ayarla".
Bazı basit ipuçları
22
•
Bir komut vermek için:
- Direksiyon simidininses düğmesine kısa
süreli olarak basın ve sonra verilen sesin
ardından doğal bir tonda konuşun.
•
Yanıtlamak için: - Soruyu bitiren tonun
ardından konuşun.
Egzersiz programlarıyla ses tanıma fonksiyonunu kullanmak için alıştırma yapın. Bir kullanıcı profili oluşturarak ses profilini belli bir
sürücü için ayarlayın.
DİKKAT
Farklı yollarda komutlar
"Navigasyon > Adresi ayarla" komutu
•
Yardım fonksiyonları ve ses tanıma
ayarları
Ses seviyesi
Sistem konuşurken ses tanıma sisteminin ses
düzeyini orta konsolun VOL düğmesi ile ayarlayın.
İlgili bilgiler
•
Yardım fonksiyonları ve ses tanıma ayarları (s. 22)
•
Ses tanıma için dil seçenekleri (s. 25)
MY CAR
ayarları
Ayarlar
Sesli kontrol
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings)
04 Ses tanıma
Sesle kontrole giriş
MY CAR
ayarları
Ayarlar Sesli kontrol
Sesli kumandaya giriş
Komut listesi
MY CAR
ayarları
Ayarlar Sesli kontrol
Sesli komut listesi
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Tutorial)
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Command list)
İmleç Sesli kumandaya giriş (Tutorial)üzerinde + OK tuşuna basmak, ses tanıma sisteminin nasıl çalıştığı ve fonksiyonlarını öğrenmenin kolay yolu ve komut verme prosedürü
hakkında bilgi verir.
İmleç Sesli komut listesi (Command list)
üzerinde + OK tuşuna basmak sistemin idare
edebileceği tüm ses komutlarını gösterir.
Kullanıcı profili
Sürücü ses tanıma sistemi hakkında ne kadar
bilgi sahibiyse işlevleri o kadar rahat kullanabilir. Bu sebepten ötürü sistemin alıştırma
programlarını öğrenmeniz önerilir.
DİKKAT
Egzersiz programına sadece araç el freni
çekilmiş halde durur vaziyetteyken erişilebilir.
MY CAR
ayarları
Ayarlar Sesli kontrol
Kullanıcı ayarı
04
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> User setting)
İmleç Kullanıcı ayarı (User setting) üzerinde
+ OK tuşuna basmak ses tanıma sisteminin
sürücünün sesini ve dil profilini öğrenebileceği
bir programı başlatır.
Burada, sürücünün görevi ekran talimatlarını
izlemenin yanı sıra her bir sesli sinyalden
sonra programın sesi tarafından okunan
kelime ve cümleleri tekrarlamaktır. Profil oluşturmak için gerekli süre yaklaşık 5 dakikadır.
Profil oluşturma tamamlandıktan sonra istenilen seçenek vurgulu + OK olacak şekilde bir
ayar yapılabilir:
}}
23
04 Ses tanıma
||
• Varsayılan (Default) - Herhangi bir ses
veya dil profili tamamlanmamışsa standart ayar.
• Deneyimli kullanıcı (Trained user) - Ses
tanıma sistemi belirli bir sürücü için belirli
bir dilde uyarlanmış.
DİKKAT
Menü seçeneği Varsayılan, Kullanıcı
ayarı üzerinde bir ders tamamlandığında
sadece Deneyimli kullanıcı olarak
değiştirilir.
04
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Voice training)
• Yavaş (Slow)
İmleç Hoparlör adaptasyonu (Voice training)
üzerinde + OK ses ve dil profili oluşturma
sırasında saklanırken ses tanıma sisteminin
sürücünün sesini ve dil profilini daha da iyi
öğreneceği bir program açar - önceki "Kullanıcı profili" bölümündeki açıklamaya bakın.
•
•
•
Sentetik ses hızı
Ayrıca bkz. Ses tanıma için dil seçenekleri
(s. 25) kısmında "Dili değiştir" başlığı altındaki bilgiler.
Sesle eğitim
MY CAR
ayarları
Ayarlar
Hızı oku
Sesli kontrol
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> TTS speed)
MY CAR
ayarları
24
Ayarlar Sesli kontrol
Hoparlör adaptasyonu
İmleç Hızı oku (TTS speed) üzerinde + OK
tuşuna basmak ses tanıma sisteminin
konuştuğu hızı değiştirme seçeneğini etkinleştirir:
• Hızlı (Fast)
• Orta (Medium)
İlgili bilgiler
Sesle kontrol ile ilgili genel bilgiler (s. 21)
Ses tanıma için dil seçenekleri (s. 25)
Sesli komutu kullanma (s. 22)
04 Ses tanıma
Ses tanıma için dil seçenekleri
Dile bağlı kullanıcı profili
Ses tanıma sistemi (s. 21) sürekli olarak geliştirilmektedir ve bu kullanıcı el kitabının yayınlandığı tarihte bu fonksiyon bu ana harita için
aşağıdaki dillerde mevcuttur:
Ses tanıma sistemi yalnızca MY CAR içindeki
dil ayarını algılar.
•
•
•
•
•
•
•
•
İngilizce (UK)
Fransızca (FRA)
Felemenkçe
İtalyanca
Örneğin ses ve dil profili "Deneyimli
kullanıcı", İsveççe konuşan bir sürücü tarafından sistem İsveççe'ye ayarlanarak kaydedilmiştir. Sürücü ardından aracın dilini (MY
CARiçinde) İngilizce olarak değiştirirse ses
tanıma fonksiyonu çalışmayacaktır.
Bu komutları sadece İsveççe anlayan ses ve
dil profili "Deneyimli kullanıcı" öğesinin ses
tanıma sistemi sadece İngilizce anlaması ve
beklemesi nedeniyle artık seçilebilir olmamasındandır. Bunun yerine, sistem "Varsayılan"
seçeneğini etkinleştirir.
Rusça
İspanyolca (AB)
İsveççe
Almanca
DİKKAT
GPS navigasyonuyla birlikte ses tanıma
sistemi yalnızca burada listelenen dillerle
çalışır.
DİKKAT
Dil listesine bir pazar dahil edilmemişse her
zaman listeden bir dil seçme ve navigasyon için o dilde ses tanıma kullanma
seçeneği mevcuttur.
Ancak, dil İngilizce olarak değişmişse,
örneğin MY CAR içinde, sadece Ses
tanıma İngilizce'ye değişmez - ayrıca Sesli
kılavuz, Menü ve Yardım metinleri de aynı
dile değiştirilir.
İlgili bilgiler
•
•
Sesle kontrol ile ilgili genel bilgiler (s. 21)
Sesli komutu kullanma (s. 22)
04
Ses tanıma sisteminin sürücünün İngilizce
telaffuzunu anlaması için tek çözüm "Kullanıcı
profili"1 altında açıklanan prosedürü tekrar
etmektir - fakat ardından sistem İngilizce olarak ayarlanır.
Dil değiştir
MY CAR
Ayarlar
Lisan
Ses tanıma sistemine dahil olan diller
için dil listesinde bu simge mevcuttur.
Dili değiştirmek için MY CAR Ayarlar
Lisan yoluna gidin ve gerekli dili vurgulayın +
OK + NAV tuşuna basın.
1
Bkz. (s. 22).
25
PAPATYA ÇARKI
05 Papatya çarkı
Seçenekleri girme ve seçme
Papatya tekerleğiyle girin
Sayısal tuşlarla girin
Seçenekleri girmek ve seçmek için navigasyon
sisteminin papatya tekerleğini veya orta konsol tuş takımını kullanın. Örneğin, bir adres ya
da tesis hakkında bilgi girin.
Papatya tekerleği.
1. Bir metin alanını işaretle.
2. Papatya tekerleğini çağırmak için OK
tuşuna basın.
Metin alanı veya opsiyonel metin ile ekran görüntüsü.
Bu navigasyon sistemi, örneğin; POI tipi,
kent/şehir, alan/ülke, adres, sokak veya adres
gibi belirli bilgileri girmek için, bir "papatya
tekerleği" kullanır.
3. Parmakla döndürülen tekerleğiTUNE
kullanarak karakterleri seçin ve parmakla
döndürülen tekerleğeOK basarak girin.
[2]. Sayısal klavye1.
Karakterleri girmenin bir diğer yolu, orta konsolun 0-9, * ve # düğmelerini kullanmaktır.
9'a basılıyken, düğmelerin altında,
üzerinde tüm karakterler2 bulunan
bir çubuk çıkar: w, x, y, z ve 9. Bu karakterler
üzerinde taşı/"döngü" imlecine hızla basın.
•
İstenen karakteri seçmek için, o karakterin üzerine gelindiğinde imleci kullanmayı
bırakın - karakter giriş satırında görüntülenir.
•
EXIT tuşunu kullanarak, silin/değiştirin.
Bir opsiyonu etkinleştirin
İstenen bir fonksiyonu/menü çubuğunu parmakla döndürülen tekerleği veya TUNE
düğmesini kullanarak etkinleştirdikten sonra,
bir sonraki fonksiyon/opsiyon düzeyini görmek için, parmakla döndürülen
tekerleğe/OK basın.
1
2
NOT: Görüntü taslak halindedir; ayrıntılar aracın modeli ve pazara göre farklılık gösterebilir.
Her düğmenin karakteri pazara göre farklılık gösterir.
05
}}
27
05 Papatya çarkı
||
Daha fazla seçenek
DİKKAT
Soluk karakterler mevcut girilen karakterlerle birlikte seçilemez.
Papatya tekerleğinin iç menüsünde, daha
fazla karaktere ve rakama sahip olan başka
seçenekler de vardır.
• 123/ABC + OK - papatya tekerleği sayılar
ve karakterler arasında geçiş yapar.
• DAHA (More) + OK - tekerlekte alternatif
karakterler gösterilir.
05
Ekranın üst sağ köşesindeki "149" sayısı, listenin girilen harflerle "LON" eşleşen muhtemel 149 seçenek içerdiği anlamına gelir.
Liste yok
Boş bir liste ve ekranın sağ üst köşesindeki
"***" karakterleri, mevcut girilen karakterlerle
muhtemel seçeneklerin sayısının, 1000'den
fazla olduğu anlamına gelir - rakam daha
düşük olduğunda mevcut seçenekler otomatik olarak gösterilir.
Listedeki seçenek sayısını azaltmak için:
• => + OK - imleç, OK kullanılarak seçimle-
•
• Posta kodu (Postcode) + OK - imleç, OK
•
rin yapılabildiği ekranın sağındaki listeye
gider.
kullanılarak seçimlerin yapılabildiği ekranın sağındaki listeye gider, bkz. (s. 48).
Seçenekler listesi
Girilen karakterlerle eşleşen liste.
28
Bir arama, girdi bilgisine dayalı olarak olası
seçenekleri listeleyecektir.
Metin satırına daha fazla karakter girin.
İlgili bilgiler
Kontroller - genel (s. 18)
HARİTALAR, PUSULA VE SESLİ KILAVUZ
06 Haritalar, pusula ve sesli kılavuz
Harita görüntüsü - bazı örnekler
06
NOT: Görüntüler taslak halindedir; ayrıntılar yazılımın versiyonu ve pazara göre farklılık gösterebilir.
Burada güncel konum için harita görüntülerine ait örnekler görüntülenmektedir. Seyahat
30
programı, kavşak haritası ve kaydırma modu
ekranın gösterebildiği görüntülerin bazılarıdır.
Ekran görünümü, coğrafi konuma ve örn;
harita ölçeği, ekran için seçilen POI seçenekleri, vb. gibi yapılan ayarlara dayanır.
06 Haritalar, pusula ve sesli kılavuz
Ekranda görünebilecek metinler, işaretler ve
semboller için açıklamalar, kapağın önünde
mevcuttur.
Bir seyahat planı ayarlandığında üç alternatif rota hesaplanabilir - bkz. (s. 61).
Ayrıntılı kavşak haritası - ekranın sol bölümünde, sonraki kavşağın ayrıntılı bir
genişletmesi görüntülenir. Durum, daima
sesli bir mesajla desteklenir, bkz. (s. 32).
Belirli bir bölgeden kaçının, bkz. (s. 63).
Kaydırma modu, bkz. (s. 36).
İlgili bilgiler
•
•
Pusula (s. 32)
Ses kılavuzu (s. 32)
06
31
06 Haritalar, pusula ve sesli kılavuz
Pusula
Ses kılavuzu
Ekranın harita görüntüsünde aracın önünün
hangi yöne doğru olduğunu gösteren bir
pusula bulunmaktadır.
Bir varış yeri (s. 42) girildikten sonra, araç bir
kavşağa veya çıkışa yaklaştığında, bir sonraki
manevranın mesafesini ve tipini belirten sesli
bir mesaj verilir. Aynı anda kavşağın haritası
(s. 30) ayrıntılı olarak görüntülenmiştir.
Kavşağa yaklaşıldığında sesli mesaj yardımı
tekrarlanır.
Pusula iğnesinin kırmızı ucu
kuzeyi ve beyaz ucu güneyi
gösterir. Metin tabanlı pusula
yönü grafik pusulaya bir
alternatif olarak seçilebilir,
bkz. (s. 65).
Ses seviyesi, ses ünitesinin ses düğmesi ile
ayarlanabilir (mesaj devam ederken).
Bir mesajı tekrarlamak için:
•
OK düğmesine iki kez basın.
Daha fazla bilgi için, "Sesli kılavuz" (s. 68)
başlığına bakın.
DİKKAT
Bluetootha bağlı bir mobil telefonda mevcut bir telefon görüşmesi yapılırken sesli
yönlendirme yoktur.
06
Sesli kılavuzu farklı bir dilde kullanmak için:
•
Bkz. Sesli kontrol (s. 25).
İlgili bilgiler
•
32
Yol gösterme seçenekleri (s. 68)
MENÜLER
07 Menüler
Menüler hakkında genel bilgi
Navigasyon sisteminin menüleri Kısayol tuşları, Ana menü ve Kaydırma menüsünden oluşur. İlgili seçenekler her bir menünün altında
sunulmaktadır.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Kısayollar (s. 34)
Ana menü (s. 35)
Kısayollar
Navigasyon sistemi en çok kullanılan fonksiyonların kısayolunu içeren bir menüye sahiptir.
Kaydırma menüsü (s. 36)
Menü ağacı (s. 37)
DİKKAT
Ekrandaki gri menü çubukları/seçenekleri
geçici olarak seçilemez.
Ek bilgiler
Harita modundan kısayollara
•
NAV düğmesine basın.
Başka bir menüden kısayollara
•
NAV düğmesine iki kez basın.
Kısayollar:
• Adres ayarla (Set address) - bkz.
(s. 43).
NOT: Görüntü taslak halindedir; ayrıntılar aracın
modeli ve pazara göre farklılık gösterebilir.
07
Bazen, menü çubuğuna sığabilecek olandan
daha fazla bilgi mevcuttur - bu durumda
metin satırın sonunda "#" karakteri yer alır.
Bilginin kalanını okumak için:
•
INFO düğmesine basın.
• İlgi noktası belirle (Set Point Of Interest)
- bkz. (s. 45).
• Önceki hedef (Previous destinations) bkz. (s. 47).
• Güzergah (Itinerary) - bkz. (s. 53).
• Trafik bilgileri (Traffic information) - bkz.
(s. 77).
• İnternet araması (Internet navigation) bkz. (s. 48).
34
07 Menüler
• Kılavuzluğu iptal et (Cancel guidance) -
geçerli seyahat planını iptal eder/duraklatır. Ardından menü çubuğu Kılavuzluğa
devam et seçeneğine döner.
Ana menü
Haritaya geri dön
Ana menü navigasyon sisteminin menü ağacının en tepesindedir.
Kullanıcı menü sisteminde (s. 34) ne kadar
derinde olursa olsun, haritayı hızla tekrar
ekrana getirmenin kolay bir yolu vardır:
• Sesli kılavuzu kapat/Sesli kılavuzu aç
•
(Turn off voice guidance) - ses kılavuzunu
devre dışı bırakır/yeniden devreye sokar.
Fonksiyon devre dışı bırakıldığında ana
menünün en üstteki seçeneği üzerine her
basışta ses kılavuzu verilir Sesli
rehberliği tekrarla, bkz. (s. 35).
NAV tuşuna basın.
İlgili bilgiler
•
Kısayollar (s. 34)
İlgili bilgiler
•
•
•
Menüler hakkında genel bilgi (s. 34)
Ana menü (s. 35)
Kaydırma menüsü (s. 36)
Harita modundan ana menüye
•
OK düğmesine basın.
Başka bir menüden ana menüye
•
NAV ve ardından OK düğmelerine basın.
Ses kılavuzunu tekrarla
İmleç Sesli rehberliği tekrarla (Repeat
•
voice guidance) üzerinde - son okunan
talimat OK düğmesine her basıldığında
tekrarlanır, bkz. (s. 32).
Ya da ekrandaki haritayla:
•
OK düğmesine iki kez basın.
07
Ses kılavuzu fonksiyonu devre dışı bırakılabilir, bkz. (s. 34).
35
07 Menüler
Kaydırma menüsü
Kaydırma
Artı işareti
•
Harita üzerindeki bir konum için menünün
görüntülenmesi için, OK düğmesine bir kez
basın, artı işaretinin merkezi şuna işaret eder:
Kaydırma modunda, orta konsolun (s. 18)
sayısal tuşları ile, artı işareti harita görüntüsü
üzerinde hareket ettirilir.
Artı işareti ile kaydırma modu
1
Normal harita modunda Kaydırma
modunu etkinleştirme
•
0-9 sayısal tuşlarından birisine basın.
1-2-3-4-6-7-8-9 sayısal tuşlarından birisine basın - haritayı istenen yönde kaydıracak, sınırlar dahilinde sayılarla birleştirilmiş yön gösteren bir ok ekrana gelir.
Yakınlaştırmak için
•
TUNE düğmesini çevirin.
Sayısal düğme "5"
Kaydırma modunda 5 numarasına
basmak araç konumun etrafındaki
haritayı ortalar.
Ara istikametleri olan bir seyahat planı etkinleştirilirse, her bir ek basışta harita her bir ilgili
Ara istikametin etrafında ortalanır.
07
Kaydırma modundan çıkma
•
1
2
36
EXIT veya NAV düğmesine basın.
Artı işareti/imlecin pozisyonunun ad veya PS koordinatları ile birlikte gösterilip gösterilmeyeceğini seçin, (s. 65).
Servis, tüm bölgeler/pazarlarda mevcut değildir.
• Tek hedef ayarla (Set single destination)
- Seyahat planındaki tüm önceki varış
noktalarını siler ve haritada yönlendirmeyi
başlatır.
• Ara hedef olarak ilave et (Add as
waypoint) - Seçilen konumu seyahat planına ekler.
• POI bilgisi (POI information) - artı işare-
tine en yakın POI için isim ve adresi
ekranda görüntüler. POI seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. (s. 45).
• Haritada trafik bilgileri (Traffic
information on map) - Seçilen konumun
yakınındaki trafik mesajlarını2 görüntülemenizi sağlar.
07 Menüler
• Bilgi (Information) - Vurgulu konum hakkındaki mevcut bilgileri gösterir.
• Kaydet (Save)- Vurgulu konumu hafızaya
kaydetmenizi sağlar.
İlgili bilgiler
•
•
•
Menüler hakkında genel bilgi (s. 34)
Menü ağacı
Menü seviyesi 2
(s. 43)
Ülke:
Menü seviyesi 1
Şehir:
––
Menü seviyesi 3
Kısayollar (s. 34)
Ana menü (s. 35)
Adres
Menü yapısı aşağıdaki gibidir:
Sokak:
Numara:
Kavşak:
Menüler/fonksiyonlar ve sayfa
Tek hedef ayarla
Menü ağacının üç seviyesi gösterilmiştir.
Seviye 3'teki menüler daha fazla alt menüye
sahip olabilir - bunlar uygun olan yerlerde ilgili
ger kısımda daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Ara hedef olarak ilave et
Sesli rehberliği tekrarla
(s. 32)
Hedef ayarla
(s. 42)
Ev
(s. 42)
Bilgi
Kaydet
İlgi noktası (POI)
(s. 45)
Ada göre
Kategoriye göre
Araç yakınında
Rota üzerinde
Hedef yakınında
Haritada bir
noktaya yakın
07
}}
37
07 Menüler
||
Kayıtlı konum
(s. 46)
Posta kodu
(s. 48)
Tek hedef ayarla
Ülke:
Kılavuzluğu başlat
Düzenle
Posta kodu
Ayrıntılar
Sil
Sokak:
Fotoğraflar
Hepsini sil
Numara:
Sesi çal
Kavşak:
Sesi duraklat
Önceki hedef
(s. 47)
Tek hedef ayarla
Güzergah
Enlem ve boylam
Sil
Hepsini sil
Güzergahı sil
Tek hedef ayarla
Rota
Ara hedef olarak ilave et
Bilgi
Önle
Kaydet
Haritada işaretle
Tek hedef ayarla
Ara hedef olarak ilave et
Kaydet
38
Başka bir ara
hedef ilave et
(s. 49)
Format:
(s. 48)
(s. 53)
Kılavuzluğu başlat
Kaydet
Kaydet
(s. 51)
Güzergah
Bilgi
Bilgi
İnternet araması
Tek hedef ayarla
Ara hedef olarak ilave et
Ara hedef olarak ilave et
07
Travel guide
(s. 56)
Yeniden rota oluştur
(s. 50)
Daha uzun
Daha kısa
Sil
Hedefe alternatif rotalar
(s. 57)
Rota genel görünümü
(s. 57)
07 Menüler
Detaylı rota bilgisi
(s. 58)
Rota seçenekleri
(s. 61)
Harita seçenekleri
Sonraki
Rota türü
(s. 65)
Tam ekran harita göster
Önceki
Talebe göre yeniden rota oluştur
(s. 63)
Map type
(s. 65)
Otoyol bilgileri
Yakınlaştır
Rota önerileri
Uzaklaştır
Kalan rotanın haritası
Rotayı kaydet
HOV şeridini kullan
(s. 58)
Ekspres şeridi kullan
(s. 59)
Kaçınılacak alan
veya
Otoyollardan kaçın
Kaydı durdur
Ücretli yollardan kaçın
(s. 76)
Kılavuzluğu iptal et
(s. 35)
Kılavuzluğa devam et
Konum bilgileri
Pusula
POI simgeleri
Harita renkleri
Haritadaki
kayıtlı pozisyon
Tünellerden kaçın
Trafik bilgileri
veya
(s. 65)
Feribotlardan kaçın
Araç taşıyan
trenlerden kaçın
Ücretli yoldan kaçın
Ayarlar
07
}}
39
07 Menüler
||
Kılavuzluk seçenekleri
(s. 68)
Varış zamanı biçimi
Sesli rehber
cadde adları
Adım adım navigasyon
Otom. trafik
sesli okuması
Ses kısılması
Sesli kılavuzluk
Basit sesli kılavuzu kullan
Radar uyarısı
Kayıtlı konum bildirimi
Seyahat POI bildirimi
Yönlendirmeli
tur bildirimi
07
Sistem bilgileri
(s. 72)
FAV tuş opsiyonları
(s. 73)
Kayıtlı pozisyonları al/gönder
(s. 74)
İlgili bilgiler
•
40
Menüler hakkında genel bilgi (s. 34)
BİR İSTİKAMET BELİRTİN
08 Bir istikamet belirtin
Bir varış noktası girme hakkında genel
bilgi
Varış noktaları farklı yollarla girilebilir.
• Önceki hedef (Previous destination),
Ev üzerinden Arama
• İnternet araması (Internet search),
Eve veya iş yerine dönüş yolculuğunu oluşturmak üzere "Ev" için arama yoluyla varış noktasını girin.
(s. 47).
(s. 48).
• Posta kodu (Postcode), (s. 48).
• Enlem ve boylam (Latitude and
Longitude), (s. 49).
• Haritada işaretle (Point on map),
(s. 50).
• Travel guide (Travel guide), (s. 51).
Sistemin çeşitli metin alanlarına karakterlerin
nasıl yazılacağı/girileceği hakkında bilgi almak
için papatya çarkı (s. 27) bakınız.
Hedef ayarla
Ev
(Set destination > Home)
Navigasyon sistemi, menü seçeneği "Ev"
altında herhangi bir konuma kaydedebilir
(s. 46) - işlev, bir seyahat veya görev sonrası eve veya işe geri dönüş seyahatini basitleştirir.
Bir varış noktası girmek için aşağıdaki yöntemler mevcuttur:
08
• Ev (Home), (s. 42).
• Adres (Address), (s. 43).
• İlgi noktası (POI) (Point of interest –
POI), (s. 45).
• Kayıtlı konum (Stored location), (s. 46).
42
08 Bir istikamet belirtin
Adres üzerinden Arama
Ülke, kent/şehir ve cadde
Adres üzerinden arama yoluyla varış yerini
girin.
Bir konum her kaydedileceğinde "Ev" gibi bir
konumu kaydetme seçeneği gösterilir:
Bir varış yeri adresle1 nasıl aranır ve bulunur:
• pozisyonu ev olarak kaydet (Save as
Home) + Tamam seçeneklerini vurgulayın.
Bir Seyahat planını varış yeri "Ev" ile etkinleştirmek için:
•
Hedef ayarla Ev + Tamam seçeneklerini vurgulayın - yönlendirme başlar.
İlgili bilgiler
•
Bir varış noktası girme hakkında genel
bilgi (s. 42)
Hedef ayarla
Adres
(Set destination > Address)
Yönlendirme ile bir seyahat planı elde etmek
için sadece kenti/şehri girmek yeterlidir - kentin/şehrin merkezine yönlendirme yapar.
DİKKAT
Bir şehir veya bölgenin tanımı ülkeden
ülkeye, hatta aynı ülke içerisinde bile
değişebilir. Bazı durumlarda bir belediyeyi
ifade ederken bazen tek bir şehir bölgesini
ifade edebilir.
1. Ekranda bir önceki görüntü varken ön
ayarlanmış metin alanını etkinleştirmek
için OK seçeneğine basın - papatya
tekerlek (s. 27) gösterilir.
2. Papatya tekerlekle veya orta konsolun
rakamsal tuş takımı ile Şehir: (City) alanına kentin/şehrin adını girin, bkz. (s. 18).
3. Ardından TUNE + OK ile Sokak: (Street)
seçimi yapın ve prosedürü tekrarlayın.
Aşağıdaki arama kriterleri kullanılabilir:
•
•
•
•
Ülke: (Country:) - Bir ülke girin.
Şehir: (City:) - Bir bölge/şehir girin.
Sokak: (Street:) - Sokak adresini girin.
Numara: (Number:) - Sokaktaki binalardan birisinin numarasını seçin.
• Kavşak: (Junction:) - İki kesişen cadde/
yola dayalı olarak varış yeri seçer.
1
Metin alanlarına karakterlerin nasıl yazıldığı/girildiği hakkında bilgi için, bkz. Seçenekleri girme ve seçme (s. 27).
08
}}
43
08 Bir istikamet belirtin
||
• Tek hedef ayarla (Set single destination)
- Seyahat planındaki tüm eski varış noktalarını siler ve geçerli varış noktasına yönlendirmeyi başlatır.
• Çevrimiçi bilgi.3 (Online info.) - Tamam-
• Tek hedef ayarla (Set single destination)
Tek bir varış noktası belirle
• Ara hedef olarak ilave et (Add as
layıcı bilgiler, İnternetten indirilir.
• Ara hedef olarak ilave et (Add as
- bir seyahat planı oluşturulur. Eski tüm
seyahat planları silinir.
waypoint) - varış noktası, seyahat planına
ara istikamet olarak eklenir.
waypoint) - Seyahat programına adres
eklemek için, + OK seçin.
• Kılavuzluğu başlat (Start Guidance) -
• Bilgi - seçilen istikametle ilgili bilgileri
mevcut seyahat planına göre yönlendirmeyi etkinleştirir.
görüntülemek için, + OK seçin.
• Kaydet - Kayıtlı konum veya Ev olarak
Seyahat planı - genel (s. 53) bölümünde
Kılavuzluğu başlat hakkında daha fazla bilgi
için bkz.
adresi hafızaya kaydeder.
Bilgi hakkında daha fazlası
İlgili bilgiler
•
Bir adres/sokak seçin + OK - bundan sonra,
aşağıdakiler seçilebilir:
• Harita (Map) - harita üzerinde yerin
Bir varış noktası ve her türlü ara istikametler
bir seyahat planına kaydedilir.
nerede bulunabileceğini gösterir - bazen
ek bilgilerle birlikte.
• Numarayı ara2 (Call) - Bir telefon numarası verilmişse tesisi arar.
08
2
3
44
Bağlı bir cep telefonu olmasını gerektirir, bkz. Sensus Infotainment eki.
İnternete bağlantı gerektirir, bkz. Sensus Infotainment eki.
Bir varış noktası girme hakkında genel
bilgi (s. 42)
08 Bir istikamet belirtin
POI vasıtasıyla arama
POI seçeneklerini arama yoluyla istikameti
girin.
• Tek hedef ayarla - Seyahat planındaki
tüm eski varış noktalarını siler ve geçerli
varış noktasına yönlendirmeyi başlatır.
Kategori ile
• Ara hedef olarak ilave et - Seyahat
programına adres eklemek için, + OK
seçin.
• Bilgi - seçilen istikametle ilgili bilgileri
görüntülemek için, + OK seçin.
• Kaydet - Kayıtlı konum veya Ev olarak
adresi hafızaya kaydeder.
Prosedür, Adres Yoluyla Ara (s. 43)
başlığındaki "Ülke, şehir/kent ve sokak"
başlığı altında açıklanan prosedürle aynıdır.
POI4 aynı zamanda "cazibe merkezi" ve
"tesisi" de ifade eder.
İsimle birlikte
Kategoriye göre (By category) menü
seçeneği, sınırlı POI seçenekleri aramasını
etkinleştirir - kategorilerini (örneğin banka/
otel/müze), özel ismi, ülke ve/veya kent/şehri
girmek için seçin.
Harita veritabanı, varış yeri olarak belirtilebilecek çok sayıda aranabilir POI5 seçenekleri
içerir.
Aracın etrafında
Araç yakınında (Near the car) menü
Tüm POI seçenek aramaları, papatya
tekerleği (s. 27) ve sonuçlar listesinde sonra
gelen seçenekleri kullanarak yapılır. Sonuç listesinde gerekli seçeneği + OK öğesini vurgulayın ve aşağıdakilerden birini seçerek
tamamlayın:
Rota boyunca
Rota üzerinde (Along the route) menü
4
5
seçeneği, aracın mevcut konumu çevresindeki POI seçeneklerini aramayı ifade eder.
Ada göre (By name) + OK menü seçeneği,
doğrudan papatya tekerleğine yönlendirir ve
örneğin "Peppes Bodega" gibi özel isimli POI
seçeneklerini aramayı ifade eder. Arama alanı,
örneğin AVRUPA gibi geçerli harita alanının
tümüdür, bkz. (s. 88).
İlgi noktası.
Harita üzerinde hangi POI seçeneklerinin kalıcı olarak görünür olacağını seçmek için, "POI harita üzerinde" (s. 65) başlığına bakınız.
seçeneği, ayarlanan seyahat planı boyunca
mevcut POI seçeneklerini aramayı ifade eder.
Varış yeri civarında
Hedef yakınında (Near the destination) menü
seçeneği, varış yeri yakınındaki POI seçeneklerini aramayı ifade eder.
08
}}
45
08 Bir istikamet belirtin
||
Haritadaki nokta etrafında
Haritada bir noktaya yakın (Around point on
map) menü seçeneği, Kaydırma işlevinin artı
işareti ile POI seçeneklerini aramayı ifade eder
- bkz. (s. 36).
•
Kayıtlı konum üzerinden arama
Önceden kayıtlı konum araması yoluyla istikameti girin.
bir şekilde bir seyahat planı (s. 53) ayarlanabilir/tamamlanabilir.
Kaydırılabilen harita gösterilir - Artı işaretini istenen konuma getirin OK
seçeneğine basıp istenen POI seçeneğini
arayın.
İlgili bilgiler
•
Bir varış noktası girme hakkında genel
bilgi (s. 42)
•
İlgi Noktaları - POI (s. 82)
Örneğin kayıtlı yol bölümleri 6 "Rotalar"
("Routes") altında kayıtlıdır.
Hedef ayarla
Kayıtlı konum
(Set destination > Stored location)
Burada "Kaydet" menü seçeneği ile kaydedilmiş rotalar, varış noktaları ve konumlar toplanır. Bundan sonra bu öğeleri kullanarak hızlı
08
6
46
Bkz. (s. 59).
Örneğin kayıtlı konumlar "Diğer" ("Other") altında
kayıtlıdır.
Rotalar ve Diğer altında kayıtlı tek tek rotalar, varış noktaları ve konumlar ayarlanabilir.
08 Bir istikamet belirtin
• Tek hedef ayarla (Set single destination)
• Ara hedef olarak ilave et (Add as
waypoint)
•
•
•
•
Eski varış noktaları üzerinden arama
Daha önce kaydedilmiş varış noktaları arasından seçim yapın.
İlgili bilgiler
•
Bir varış noktası girme hakkında genel
bilgi (s. 42)
Bilgi (Information)
Düzenle (Edit)
Sil (Delete)
Hepsini sil (Delete all)
İlgili bilgiler
•
Bir varış noktası girme hakkında genel
bilgi (s. 42)
Hedef ayarla
Önceki hedef
(Set destination > Previous destination)
Daha önce kullanılmış istikametler burada
saklanır. Bunlardan birisini vurgulayın +
Tamam seçeneğini seçin ve ardından aralarından seçim yapın:
• Tek hedef ayarla (Set single destination)
• Ara hedef olarak ilave et (Add as
waypoint)
•
•
•
•
Bilgi (Information)
Kaydet (Save)
Sil (Delete)
Hepsini sil (Delete all).
08
47
08 Bir istikamet belirtin
İnternet üzerinden arama
Posta kodu yoluyla arama
İnternet üzerinden istikamet aramak için seçin.
Posta kodlarını arama yoluyla istikameti girin.
Hedef ayarla
İnternet araması
Hedef ayarla
Posta kodu
(Set destination > Internet search)
(Set destination > Postcode)
Seçenek, İnternet7 üzerinden varış noktalarını
aramayı etkinleştirir. Ekrandaki talimatları izleyin.
İstikametleri posta koduna göre arayın:
İlgili bilgiler
•
Bir varış noktası girme hakkında genel
bilgi (s. 42)
1. Papatya tekerleğini görüntülemek için
Posta
kodu (Postcode) + OK seçeneklerini vurgulayın.
2. TUNE düğmesiyle karakterleri seçin ve
OK düğmesine basarak yazın/girin - veya
orta konsolun sayısal tuşlarını (s. 27) kullanarak karakterleri yazın/girin.
• ABC/123 + OK - papatya tekerleri karakterler ve sayılar arasında geçiş yapar.
• DAHA (More) + OK - tekerlekte alternatif
karakterler gösterilir.
• => + OK - imleç, OK kullanılarak seçimlerin yapılabildiği ekranın sağındaki listeye
gider.
• Şehir: (City:) + OK - imleç menüyü
değiştirir ve posta kodları için başka bir
arama alanının seçimine olanak tanır.
DİKKAT
Post kodu sunumu farklı pazarlar/bölgelerde farklı olabilir.
08
7
48
İnternete bağlantı gerektirir, bkz. Sensus Infotainment eki.
08 Bir istikamet belirtin
İlgili bilgiler
•
Bir varış noktası girme hakkında genel
bilgi (s. 42)
Enlem/Boylam ile ara
İstikameti GPS koordinatları ile girin.
• DD°MM'SS'' - Derece, Dakika ve Saniye
ile konum.
• Ondalık (Decimal) - Ondalık ile konum.
Ardından aşağıdaki şekilde GPS koordinatlarını girin:
1. TUNE öğesini çevirerek imleci değiştirilecek sayıya/karaktere getirin ve OK
seçeneğine basın - karakter penceresi
kontrastı değişir ve "aktif" olur.
2. Sayısı/karakteri girmek için TUNE
düğmesini çevirin ve OK ile tamamlayınkarakter penceresi "devreden çıkarılır".
3. İmleci değiştirilecek bir sonraki karakter
konumuna getirin ve 1 + 2. adımları tekrarlayın.
4. Her iki koordinat da girildikten sonra
TUNE düğmesini çevirin ve konumu kaydetmek veya seyahat planına eklemek
için aşağıdaki seçeneklerden birini + OK
öğesini vurgulayın:
• Tek hedef ayarla (Set single destination)
- haritadaki koordinatların konumunu
varış yeri olarak ekler.
Hedef ayarla
Enlem ve boylam
(Set destination > Latitude and Longitude)
Önce Format: (Format:) + OK seçeneklerini
vurgulayarak GPS koordinatlarını girmek için
hangi yöntemin kullanılacağına karar verin.
Ardından aşağıdaki seçeneklerden birini + OK
öğesini vurgulayın:
• Ara hedef olarak ilave et (Add as
waypoint) - haritadaki koordinatların
konumunu seyahat planına ara istikamet
olarak ekler.
• Bilgi (Information) - konum hakkındaki
mevcut bilgileri gösterir.
• Kaydet - Kayıtlı konum veya Ev olarak
08
konumu hafızaya kaydeder.
}}
49
08 Bir istikamet belirtin
||
İlgili bilgiler
•
Bir varış noktası girme hakkında genel
bilgi (s. 42)
Harita üzerinde Nokta ile ara
Harita üzerinde nokta ile arama yoluyla istikameti girin.
•
Ölçeği değiştirmek için, TUNE düğmesini
çevirin.
1. Orta konsolun sayısal düğmelerini kullanarak, artı işaretini hareket ettirin:
[6 MNO] sağa hareket ettirir, [8 TUV]
aşağı hareket ettirir, vs., (s. 36).
2. İstenen konum bulunduğunda - OK
düğmesine basın.
İmleç konumu isimle8 gösterilir.
Ardından aşağıdaki seçenekler arasından
seçim yapıp Tamam ile etkinleştirin:
GPS koordinatları8 ile gösterilen imleç konumu.
Hedef ayarla
Haritada işaretle
(Set destination > Point on map)
Üzerlerinde bir imleçle gösterilmiş o andaki
yerler olan haritaları gösterir.
08
8
50
• Tek hedef ayarla (Set single destination)
• Ara hedef olarak ilave et (Add as
waypoint)
• Kaydet (Save)
Haritadaki kayıtlı pozisyon fonksiyonu
seçildiyse Kaydet seçeneği kullanılarak istikamet harita üzerinde bir sembol/simge olarak kaydedilir. "Harita seçenekleri" Harita
İmlecin konumunun isimle veya GPS koordinatlarıyla görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin, "Harita seçenekleri" (s. 65) kısmında "Güncel konum hakkında bilgi" başlığına bakın.
08 Bir istikamet belirtin
seçenekleri (s. 65) kısmındaki başlık altında
daha fazla bilgi edinin.
İlgili bilgiler
•
Bir varış noktası girme hakkında genel
bilgi (s. 42)
Seyahat rehberi üzerinden arama
guide9"
"Travel
üzerinden arama, hazırlanmış
önerilerin örneğin restoranlar, manzaralı yollar
veya görülecek yerler ve simgeler gibi çeşitli
temalardan seçmek için bulunduğu anlamına
gelir.
Hedef ayarla
• Fotoğraflar (Photos)
• Sesi çal (Play audio)
• Sesi duraklat (Pause audio)
İlgili bilgiler
•
Bir varış noktası girme hakkında genel
bilgi (s. 42)
Travel guide
(Set destination > Travel guide)
Bir Travel guide aracın USB bağlayıcısına yerleştirilmesi gereken bir USB hafıza çubuğu
üzerine kayıtlıdır 10.
Ekranda menü seçeneği görünür olmadığı
takdirde, aracın o anda bulunduğu alanda
hiçbir öneri yoktur, veya bir USB cihazı bağlı
değildir.
• Kılavuzluğu başlat (Start guidance)
• Ayrıntılar (Details)
9
10
08
Her alan veya pazar için bulunmamaktadır.
Bir USB hafıza çubuğunu bağlamak hakkında bilgi için aracın kullanıcı el kitabına veya Sensus Infotainment ekine bakın.
51
SEYAHAT PROGRAMI
09 Seyahat programı
Seyahat planı - genel
Başlatma kılavuzu
Bir seyahat planı düzenleyin ve istenen istikamete seyretmek için kılavuzu başlatın.
Rota önerileri1 fonksiyonu "3" değeriyle
önceden ayarlanmışsa - 3 alternatif seyahat
planının görüntülendiği anlamına gelir - kılavuz başlamadan önce sürücü içlerinden birini
seçmelidir, bkz. (s. 57).
09
Varış noktası ekleyin
Aşamalı olarak bir seyahat yapmak istiyorsanız seyahat planına 4 "ara durak"/ara istikamete kadar eklenebilir.
Güzergah
Güzergah
(Itinerary)
Bir varış noktası kaydedildiğinde bir seyahat
planı oluşturulur. Sistem bir defada, maksimum 4 ara istikamete sahip, bir seyahat programını idare edebilir.
Kılavuzluğu başlat
(Itinerary > Start guidance)
İmlecin Kılavuzluğu başlat (Start guidance)
+ OK üzerinde olması mevcut seyahat planını
etkinleştirir ve kılavuz başlar.
Rota önerileri
Güzergah
Başka bir ara hedef ilave et
(Itinerary > Add another waypoint)
İmlecin Başka bir ara hedef ilave et (Add
another waypoint) + OK üzerinde olması varış
noktası girmek (s. 42) için ana menüye götürür.
3 alternatif seyahat planı.
1
Bkz. (s. 61).
}}
53
09 Seyahat programı
09
||
Seyahat programı üzerindeki ara
istikametler
Bir seyahat planındaki ara istikametler/ara
duraklar ayarlanabilir ve/veya değiştirilebilir.
1. Taşınacak ara istikameti vurgulayın + OK
düğmesine basın - bir açılır menü gösterilir
2. Liste içinde kaydır (Move in list) + OK
seçeneklerini vurgulayın.
3. TUNE döndürün - ara istikamet listede
yukarı/aşağı taşınır
4. Hareketi onaylamak için OK ile bitirin.
Seyahat planını silin
İmleç Güzergahı sil (Clear itinerary) üzerinde
Menüden Hedef ayarla (Set destination) bir
ara varış noktası belirlemek/aramak için yöntem seçin ve 4'e kadar ara varış noktası ekleyin.
İlk belirtilen/kaydedilen istikamet, seyahatin
Bitiş istikametidir - bundan sonra girilmiş olan
istikametler, Ara istikametlerdir.
DİKKAT
Son eklenen hedef her zaman Dönüş noktası 1 olacaktır - önceki Dönüt noktası bir
basamak yükseltilir: Böylece "Eski" Dönüş
noktası 1, Dönüş noktası 2 olacaktır vb.
Ardından ara istikametlerin tersine sırası
kolaylıkla ayarlanabilir - Liste içinde kaydır
(s. 54) noktasına bakın.
İlgili bilgiler
•
54
Seyahat programı üzerindeki ara istikametler (s. 54)
+ OK tuşuna basmak, tüm ara istikametler
dahil geçerli seyahat planını siler.
İlgili bilgiler
Aşağıdaki işlemi her bir ara istikametle gerçekleştirmek için ara bir istikameti vurgulayın
+ OK
• Bilgi (Information) - örneğin ad veya
adres.
•
• Liste içinde kaydır (Move in list) - seyaSil (Delete) - ara istikameti siler.
hat planındaki sırayı değiştirir (sonraki
başlığa bakın).
• Kaydet (Save) - ara istikameti kaydeder.
Listede taşı
Ara istikametler arasındaki sırayı değiştirmek
için - aşağıdaki gibi ilerleyin:
•
•
Seyahat planı - genel (s. 53)
Kalan rotanın haritası (s. 58)
ROTA
10 Rota
Rota - kaçınma
Bu fonksiyon ile sürücü rotanın gelecek yaklaşan bölümünden kaçınmayı seçebilir.
İmleç Önle (Avoid) üzerinde + OK tuşuna
basmak ilk muhtemel alt bölüm seçili halde
aşağıdaki görünümü açar.
10
Fonksiyon Önle ( Avoid) sadece alternatif
sokak/caddeler olduğunda çalışır - aksi takdirde vurgulama veya parçaları görmezden
gelinir.
Vurgulanmış alt bölüm.
İstenen eylemi vurgula + ok:
• Yeniden rota oluştur (Reroute) - sistem
kaçınılacak bölümün de hesaba katıldığı
yeni bir rotayı hesaplar.
• Daha uzun (Longer) - kaçınılacak alt
bölüm uzatılır.
• Daha kısa (Shorter) - kaçınılacak alt
bölüm kısaltılır.
• Sil (Delete) - vurgulanan alt bölümler sili-
nir ve rota orijinal versiyona geri yüklenir.
Benzer bir fonksiyon kullanma - Kaçınılacak
alan tüm alanın seçimi kaldırılabilir, bkz.
(s. 63).
Rota
Önle
(Route > Avoid)
56
İlgili bilgiler
•
Alternatif rotalar ve rotaya genel bakış
(s. 57)
•
Ayrıntılı rota bilgileri (s. 58)
•
•
•
Kalan rotanın haritası (s. 58)
Bir rota kaydet (s. 59)
Rota seçenekleri - bölgeden uzak durma
(s. 63)
10 Rota
Alternatif rotalar ve rotaya genel bakış
Burada istikamete alternatif bir rotanın nasıl
seçildiği açıklanmaktadır, hazırlanmış bir alternatif rota listesinden.
10
Sonraki "Rotaya genel bakış" fonksiyonu vurgulanan ara istikametin ismini ve ona ulaşmak
için gereken uzaklığı görüntüler.
Alternatif rotalar
Gerekli rota anahattının türünü seçmek için
Rota türü (Route type) seçeneğini kullanın,
bkz. (s. 61).
Rota genel bakış
Rota
Rota genel görünümü
(Route > Route overview)
İmleç Rota genel görünümü üzerinde + OK
tuşuna basmak, rotanın ara istikametleri ve
son varış noktası hakkındaki bilgileri listeler.
İlgili bilgiler
•
Rota
Rota - kaçınma (s. 56)
Hedefe alternatif rotalar
(Route > Alternative routes to destination)
İmleç Hedefe alternatif rotalar üzerinde +
OK tuşuna basmak varış yerine olan önceden
derlenmiş alternatif rotalardan seçmek için
seçeneği etkinleştirir. Ayrıca, bkz. Rota
önerileri (s. 61).
57
10 Rota
10
Ayrıntılı rota bilgileri
Kalan rotanın haritası
Burada iki ara varış noktası arasındaki her
kısımda bulunan öğeler gösterilmektedir, örn.
çıkışlar ve kavşaklar.
Bu fonksiyon rota için kalan uzaklığı görüntüler.
Bir rotadaki ayrıntılı alt bölüm.
İmleç Sonraki veya Önceki üzerinde + OK
tuşuna basmak harita üzerindeki konumu,
ölçü birimi ve rotanın tüm alt bölümleri için
mesafeyi gösterir.
Rota
Detaylı rota bilgisi
(Route > Detailed route information)
Bir rotanın ara istikametleri arasındaki her bir
alt bölüm, düz bölümler, çıkışlar, kavşaklar,
tali yolar vb. farklı unsurlar içeren bir dizi alt
bölümden oluşur.
• Sonraki (Next) - bir sonraki alt bölüme
kaydırır.
• Önceki (Previous) - bir önceki alt bölüme
kaydırır.
• Yakınlaştır/Uzaklaştır (Zoom in/Zoom
out) - geçerli alt bölümün harita resmini
büyültür/küçültür.
İlgili bilgiler
•
Rota - kaçınma (s. 56)
Rota
Kalan rotanın haritası
(Route > Map of remaining route)
İmleç Kalan rotanın haritası üzerinde + OK
tuşuna basmak aracın mevcut pozisyonundan
rotanın kalan bölümünün bir ekran resmini
gösterir.
58
10 Rota
Bunun dışında, Kaydırma menüsündeki
(s. 36). ile aynı fonksiyonlar.
İlgili bilgiler
•
Bir rota kaydet
Rotayı kaydedip navigasyon sisteminin hafızasında saklayın.
Kayıt işlemi sürerken ekranda REC sembolü
görüntülenir. Kayıt aynı menü seçeneği ile
iptal edilir - Rota kaydını Başlat/Durdur.
Rota - kaçınma (s. 56)
10
Kayıtlı rotalar saklanır ve menüde açılabilir
Hedef ayarla Kayıtlı konum Rotalar
(s. 46).
Örneğin başka bir aracın GPS navigatörüne
kopyalamak için kaydedilen dosyalar bir USB
bellek çubuğuna1 dışarı verilebilir/aktarılabilir.
Daha fazla bilgi için bkz. (s. 74).
İlgili bilgiler
"REC" sembolü rota kaydetmenin sürdüğünü
gösterir.
Rota
•
Rota - kaçınma (s. 56)
Rotayı kaydet
(Route > Record route)
1
Bir USB hafıza çubuğunu bağlamak hakkında bilgi için aracın kullanıcı el kitabına veya Sensus Infotainment ekine bakın.
59
AYARLAR
11 Ayarlar
Rota seçenekleri
Rota seçenekleri için ayarlar diğer şeylerin
içinde, rota tipi ve rota önerilerinin sayısını içerir.
Ayarlar
Rota seçenekleri
Rota türü
(Settings > Route options > Route type)
Burada farklı rota türleri seçilebilir: İstenen
seçeneği OK ile vurgulayın ve etkinleştirin.
• Trafik adaptasyonu ile hızlı (Fast with
traffic adaption) - asgari trafik sıkışıklığı
olan kısa seyahat süresi1.
• Hızlı (Fast) - kısa seyahat süresine öncelik
verilir.
Ayarlar Rota seçenekleri
göre yeniden rota oluştur
(Settings > Route options > Reroute on
request)
Bu fonksiyon trafik bilgileri nedeniyle rotanın
yeniden hesaplanmasının sürücü tarafından
OK ile onaylanmasını veya EXIT ile yok sayılmasını gerektirir.
Ayarlar
Rota seçenekleri
(Settings > Route options)
Rota tipi
• Trafik adaptasyonu ile ECO (ECO with
traffic adaption) - düşük yakıt tüketimine1
öncelik verilir.
munda seçili kutu: - Sürücü yeniden
hesaplamayı doğrulamalıdır.
•
Boş kutu: - Rotanın yeniden hesaplanması otomatik olarak gerçekleştirilir.
Rota önerileri
İstek üzerine yeniden yönlendirmek
Ayarlar Rota seçenekleri
önerileri
1
Trafik radyosundan (s. 76) gelen bilgilerle koordinedir.
11
• Talebe göre yeniden rota oluştur konu-
• Kısa (Short) - kısa rotaya öncelik verilir.
Rota aynı zamanda daha küçük yollarla
da ayarlanabilir.
Talebe
Rota
}}
61
11 Ayarlar
||
(Settings > Route options > Route proposals)
"3"2
Sürücünün "1" veya
seçeneklerinden
hangisini seçtiğine bağlı olarak komutla
Kılavuzluğu başlat yönlendirme başlar.
•
11
OK ile istenen seçeneği etkinleştirin ve
EXIT veya NAV ile menüden çıkın.
Alternatifler "1"
• HOV şeridini kullan kutuya OK ile bir
DİKKAT
Kılavuz başlamadan önceki gecikme 3
seçeneği seçili olduğundakinden hafif daha
uzundur - sistem bu durumda önce 3
uygun alternatifi hesaplamalıdır.
işaretle etkinleştirilir - menüden EXIT veya
NAV ile çıkın.
Ekspres dosyasını kullanın3
Ortak kullanım dosyasını kullan3
Rota, önceki seçimde ön ayarlanan Rota türü
öğesine bağlıdır ve yönlendirme başlar.
Alternatifler "3"
Ayarlar Rota seçenekleri
şeridi kullan
Ayarlar Rota seçenekleri
şeridini kullan
HOV
(Settings > Route options > Use carpool lane)
Sürücünün farklı alternatif rotalar arasından
seçim yapması gerekir - ancak bu durumda
yönlendirme başlar.
2
3
62
Bazen hususi yolcu araçlarının normalde yerel
otobüsler, ticari araçlar ve taksiler için ayrılmış
şeritleri kullanmaya izni olur - bu yolcu aracının bir ya da daha fazla yolcu taşıması koşuluyla mümkündür. Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, bu tür şeritler de uygun bir rota
hesaplamasına dahil edilir.
Bkz. (s. 53).
Bu fonksiyon yalnızca bu tür bilgi harita verilerine dahilse mevcuttur.
Ekspres
(Settings > Route options > Use express lane)
Bazen hususi yolcu araçlarının normalde yerel
otobüsler, ticari araçlar ve taksiler için ayrılmış
şeritleri kullanmaya izni olur - bu durum yolcu
aracının "yeşil araba" ya da benzeri bir sınıfta
olması koşuluyla mümkündür. Bu fonksiyon
etkinleştirildiğinde, bu tür şeritler de uygun bir
rota hesaplamasına dahil edilir.
• Ekspres şeridi kullan kutuya OK ile bir
işaretle etkinleştirilir - menüden EXIT veya
NAV ile çıkın.
11 Ayarlar
İlgili bilgiler
•
Rota seçenekleri - bölgeden uzak durma
(s. 63)
•
Güzergah seçenekleri - güzergah uyarla
(s. 65)
•
•
•
•
•
Rota seçenekleri - bölgeden uzak
durma
Örneğin belli şehirler veya bölgelerden geçerken kılavuzu engellemek için sınırlı bölgeler
oluşturun.
Harita seçenekleri (s. 65)
Yol gösterme seçenekleri (s. 68)
Sistem bilgileri (s. 72)
11
FAV düğmesi (s. 73)
Kayıtlı konumların içe/dışa aktarılması
(s. 74)
Ayarlar Rota seçenekleri
Kaçınılacak alan
(Settings > Route options > Avoid area)
Fonksiyon rota anahattını hesaplarken bir
harita alanının tamamını yok sayar. Belirli bir
alandan geçerken kılavuzu engellemek için
kullanılabilir. Buna istisna otobanlardır, bunlar
aynı zamanda "seçimden çıkarılmış/kısıtlamalı" bir harita alanında hesaplama yapmak
için de kullanılır.
Ayarlar Rota seçenekleri
Kaçınılacak alan Kaçınılacak yeni alan
Haritada alan seç
(Settings > Route options > Avoid area >
Avoid new area > Select area on map)
Kısıtlamalı bir alan oluşturma
Kaçınılacak alan, doğrudan harita üzerinde bir
kare bölge/bir "kutu" vurgulayarak seçilir.
}}
63
11 Ayarlar
||
İlgili bilgiler
•
•
11
Kısıtlamalı bir alan oluşturmak ve kaydetmek
için:
1. İmleç istenen alanda oluncaya kadar haritada yana kayın.
2. Tamam seçeneğine basın - kırmızı bir
"kutu" oluşturulur.
1. Kısıtlanacak alanı seçin/vurgulayın + OK.
2. Etkinleştir (Activate) + OK öğelerini seçin
- kısıtlamalı alan etkinleşmiştir ve sistem,
içinden yönlendirmeye izin vermeyecektir.
Kısıtlamalı bir alanı devreden çıkarma
3. Kutunun boyutunu ayarlamak için AYAR
düğmesini çevirin.
Etkinleştirilmiş bir kısıtlamalı nalanda tekrar
yönlendirme yapabilmek için önce devreden
çıkarılması gerekir:
4. Kutu istenen alanı kapladığında Tamam
seçeneğine basın - alan kaydedilir ve bir
listede gösterilir.
1. Listeden istenen alanı vurgulayın +
Tamam.
Kısıtlamalı bir alanı etkinleştirme
İçinden yönlendirmeden kaçınmak için kayıtlı
bir kısıtlamalı alanın daha sonra etkinleştirilmesi gerekir. Şu şekilde devam edin:
2. Devre dışı bırak + Tamam seçeneklerini
seçin - kısıtlamalı alan devreden çıkarılmıştır ve sistem tekrar içinden yönlendirme verebilir.
Sistem, gereken şekilde etkinleştirilebilen/
devreden çıkarılabilen birkaç kısıtlamalı alanı
kaydedebilir.
Belirli bir rotanın/caddenin bir alt bölümü içinden yönlendirmeden kaçınmak ve burayı
engellemek de mümkündür, bkz. (s. 56).
64
Rota seçenekleri (s. 61)
Güzergah seçenekleri - güzergah uyarla
(s. 65)
11 Ayarlar
Güzergah seçenekleri - güzergah
uyarla
Otoyollar veya feribotlar gibi bazı trafik önerilerini iptal etmek için bir seçenek vardır.
Gerekli seçenekler seçildiğinde:
Harita seçenekleri
•
Haritanın ekranda nasıl görüntüleneceği için
ayarlar burada yapılabilir.
EXIT veya NAV ile menüden çıkın.
DİKKAT
•
•
Ayarlar Rota seçenekleri
Otoyollardan kaçın
(Settings > Route options > Avoid motorways)
Bir yol kılavuzu girilirse, bu seçimler
yapıldığında, yol kılavuzu yeniden
hesaplanacağından bir seçenek işaretlendiğinde/işareti kaıdırıldığında belirli
bir gecikme olabilir.
Tüneller, paralı yol ve otobanlar seçilmemişse mümkün olduğunca bunlardan kaçınılır ve ancak başka makul bir
alternatif olmadığı sürece kullanılır.
Ayarlanabilir seçeneklerin örnekleri için:
•
•
•
•
•
•
Tam ekran harita
pusula yönü
otoyol bilgisi
konum bilgisi
11
POI
harita renkleri.
İlgili bilgiler
•
•
Rota seçenekleri (s. 61)
Rota seçenekleri - bölgeden uzak durma
(s. 63)
Güzergah boyunca ekranın listelediği önerilerden birini ya da daha fazlasını engellemek
için: - Öneriyi vurgulayın + OK.
İşte birkaç örnek:4:
•
•
•
•
•
•
4
Otoyollardan kaçın (Avoid motorways)
Ücretli yollardan kaçın (Avoid toll roads)
Ayarlar
Harita seçenekleri
(Settings > Map options)
Tünellerden kaçın (Avoid tunnels)
Feribotlardan kaçın (Avoid ferries)
Araç taşıyan trenlerden kaçın
Ücretli yoldan kaçın
Mevcut seçenekler pazar/bölgeye göre değişiklik gösterir.
}}
65
11 Ayarlar
||
Tam ekran harita
Ayarlar
Harita seçenekleri
Map type
Bir otoban boyunca bilgiler
(Settings > Map options > Map type)
Buradan haritanın ekranda nasıl gösterileceği
seçilir. Tamam ile istenen seçeneği etkinleştirin.
• Kuzeye doğru (North up) - harita ekranın
üst kısmında daima Kuzey yönü gösterir.
Araba sembolü, ekranın üzerinde uygun
yönde hareket eder.
11
Ayarlar Harita seçenekleri
ekran harita göster
Tam
(Settings > Map options > Show full-screen
map)
Vurgulanan seçenek + Tamam, ekranın alt ve
üst kenarında yolcu bölmesi sıcaklığı veya
aktif radyo vericisi gibi araçla ilgili diğer bilgiler olmadan tam ekran haritayı gösterir.
Harita modu pusula yönü
66
• Map heading up (Heading up) - araç
sembolü merkezdedir ve daima ekranın
üst kısmını işaret eder. Harita görüntüsü,
yolun nasıl kıvrıldığına bağlı olarak, araba
sembolünün altında döner.
• 3 boyutlu harita temel (3D map basic) -
araç sembolü merkezde ve seyir yönü
ekranın yukarı kısmında olacak şekilde
harita çapraz olarak aracın üstünden gösterilir.
• 3 boyutlu harita gelişmiş (3D map
enhanced) - önceki seçenek ile aynıdır,
ancak harita görüntüsüne farklı nesneler,
binalar vs. eklenmiştir.
Ayarlar
bilgileri
Harita seçenekleri
Otoyol
(Settings > Map options > Motorway
information)
Araç bir otobanda olduğunda örneğin dinlenme alanı veya benzin istasyonu gibi
sonraki üç (3) çıkış gösterilir. Liste, en yakın
çıkış listenin en altında olacak şekilde dizilir.
İmlecin Otoyol bilgileri + OK üstünde olması,
bir onay kutusu görünmesini sağlar ve işlevi
etkinleştirir.
11 Ayarlar
Mevcut konum hakkında bilgi
• Grafik (Graphic) + OK - pusula yönünü
Pusula
belirten bir sembol.
• Tekst (Text) + OK - N kuzey için, W batı
için, S güney için veya E doğu için pusula
yönünü belirten harfler.
Harita görüntüsünün pusula yönü - ekranda
yukarıda kuzey veya seyahat yönü - ayrıca
ayarlanabilir, daha önceki başlık "Harita modu
pusula yönü"ne bkz.
haritada
Ayarlar
bilgileri
Harita seçenekleri
Konum
(Settings > Map options > Position
information)
Ayarlar
Pusula
(Settings > Map options > Compass)
Tamam ile istenen seçeneği etkinleştirin.
• Şu anki yol (Current road) - ekran, aracın/imlecin bulunduğu yolun/caddenin
adını5 gösterir.
• Enlem/Boylam (Lat/Lon) - ekran, aracın/
imlecin bulunduğu konumun koordinatlarını5 gösterir.
• Yok (None) - ekran, aracın/imlecin
bulunduğu konum için hiçbir bilgi göstermez.
5
6
Harita seçenekleri
11
POI6
Örneğe bkz. (s. 50).
POI – Point of interest. Aynı zamanda "cazibe merkezi" ve "tesisi" de ifade eder.
Pusula yönünün (arabanın ön
tarafının yöneldiği yön) ekranın harita görüntüsü üzerinde
bir pusula iğnesi ya da harflerle görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.
Ayarlar Harita seçenekleri
simgeleri
POI
(Settings > Map options > POI symbols)
Buradan haritada hangi POI gösterileceği
belirlenir. Tamam ile istenen seçeneği etkinleştirin.
}}
67
11 Ayarlar
||
• Varsayılan (Default) - Seçilen (Selected)
işlevi ile tanımlanan POI gösterilir.
• Gece (Night) - ekranın renkleri ve kontrastı, sürücüye en iyi gece görüşünü
sağlayacak şekilde uyarlanır.
• Seçilen (Selected) - ekranda gerekli her
bir POI için AYAR düğmesi + Tamam
seçeneği ile seçim yapın.
•
11
Harita üzerinde kayıtlı konum
Yok (None) - hiçbir POI gösterilmez.
POI örnekleri için, bkz. İlgi Noktaları (POI)
(s. 82).
Harita renkleri
Yol gösterme seçenekleri
Kılavuzun nasıl sunulacağı için ayarlar burada
yapılabilir.
Ayarlanabilir seçeneklerin örnekleri için:
•
•
•
varış zamanı/kalan seyahat süresi
•
•
•
•
trafik bilgilerinin otomatik okunması
Ses yardımında sokak isimleri
kombine gösterge tablosunda doğrudan
kılavuz
Otomatik ses uyarlama
Ses kılavuzu
hız kamerası uyarısı.
Ayarlar Harita seçenekleri
Haritadaki kayıtlı pozisyon
(Settings > Map options > Stored location on
map)
Ayarlar
renkleri
Harita seçenekleri
Harita
Tüm kayıtlı konumlar burada listelenmiştir.
•
(Settings > Map options > Map colours)
OK ile istenen seçeneği etkinleştirin.
• Otomatik (Automatic) - gündüz veya
gece olduğunu tespit eden bir ışık sensörü, ekranı otomatik olarak uyarlar.
• Gün (Day) - ekranın renkleri ve kontrastı
netleşir veya keskinleşir.
68
Haritada hangisinin görünür olması
gerektiğini imleci kullanarak aydınlatın +
OK - menüden EXIT veya NAV ile çıkın.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Yol gösterme seçenekleri (s. 68)
FAV düğmesi (s. 73)
Sistem bilgileri (s. 72)
Kayıtlı konumların içe/dışa aktarılması
(s. 74)
Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri
(Settings > Guidance options)
11 Ayarlar
Varış zamanı veya Kalan seyahat süresi
Turn-by-turn ile navigasyon
Ses yardımında sokak isimleri7
11
Ayarlar Kılavuzluk seçenekleri
zamanı biçimi
Varış
Ayarlar Kılavuzluk seçenekleri
rehber cadde adları
Sesli
(Settings > Guidance options > Time of arrival
format)
(Settings > Guidance options > Street names
in voice guidance)
Tamam ile istenen seçeneği etkinleştirin.
İmlecin Sesli rehber cadde adları (Street
names in voice guidance) üstünde olması +
Tamam işlevi işaretler/etkinleştirir, bu da sesli
kılavuzun mesafe ve yön hakkındaki normal
bilgilere ek olarak aynı zamanda cadde ve yol
isimlerini de yüksek sesle okuması anlamına
gelir.
• ETA (Estimated Time of Arrival) - tahmini
varış zamanını gösterir
• RTA (Remaining Time of Arrival) - varışa
kadar kalan seyahat süresini gösterir.
7
Yalnızca belirli pazarlar ve diller.
Ayarlar Kılavuzluk seçenekleri
adım navigasyon
Adım
(Settings > Guidance options > Turn-by-turn
navigation)
İmlecin Adım adım navigasyon + Tamam
üzerinde olması işlevi işaretler/etkinleştirir, bu
da seyahat planındaki bir sonraki manevranın
ve manevraya kalan mesafenin kombine gösterge tablosunda gösterilmesi anlamına gelir.
}}
69
11 Ayarlar
||
Trafiğin otomatik okunması
Otomatik ses uyarlama
Ayarlar Kılavuzluk seçenekleri
kılavuzluk
Sesli
(Settings > Guidance options > Voice
guidance)
İmlecin Sesli kılavuzluk + Tamam üzerinde
olması okuma kılavuzunun çalışmasını işaretler/etkinleştirir.
11
DİKKAT
Ayarlar Kılavuzluk seçenekleri
Otom. trafik sesli okuması
Ses
(Settings > Guidance options > Automatic
read out of traffic)
(Settings > Guidance options > Audio
fadeout)
İmlecin Otom. trafik sesli okuması + OK
üzerinde olması işlevi işaretler/etkinleştirir, bu
da rotadaki önemli trafik kesintilerinin otomatik okunması anlamına gelir.
İmlecin Ses kısılması + Tamam üzerinde
olması işlevi işaretler/etkinleştirir, bu da sesli
kılavuz bilgileri okurken örneğin radyodan
gelen sesin kısılması anlamına gelir.
Ekrandaki bu sembol geçerli
alış bölgesinde trafik bilgisinin mevcut olduğunu gösterir. Sembol rengi bilginin
önemini belirtir:
70
Ayarlar Kılavuzluk seçenekleri
kısılması
•
KIRMIZI - bilgi okunur ve konum haritada
görüntülenir - bkz. (s. 76)
•
SARI - okuma olmaz, konum haritada
görüntülenir.
Bu seçenek vurgulanmamışsa, sesli kılavuz
sağlanmaz - bu durumda, sadece sessiz
görsel kılavuz sağlanır.
Daha fazla bilgi için, bkz. (s. 32).
Basit ses kılavuzu
Ses kılavuzu
Ayarlar Kılavuzluk seçenekleri
sesli kılavuzu kullan
Basit
11 Ayarlar
(Settings > Guidance options > Use Simple
Voice Guidance)
Normalde her kılavuz noktasından önce
üç (3) talimat mevcuttur - biri hazırlık
niteliğinde, biri hemen önce ve sonuncusu
manevranın gerçekleştirilmesi gerektiğinde.
Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde her kılavuz
noktasında bir (1) talimat verilir.
•
İmleç Basit sesli kılavuzu kullan + OK
üzerindeyken kutuya bir işaret koyar ve
fonksiyonu etkinleştirir - menüden EXIT
veya NAV ile çıkın.
Güvenlik kamerası
•
İmleç Radar uyarısı + OK üzerindeyken
kutuya bir işaret koyar ve fonksiyonu
etkinleştirir - menüden EXIT veya NAV ile
çıkın.
DİKKAT
Haritaya dahil edilmesine izin verilen bilgi
türü ulusal mevzuatta şart koşulmuştur.
Güncel bilgiler için, bkz.
www.volvocars.com/navi.
DİKKAT
•
Belirtilen maksimum izin verilen hızın
bazen değişebileceğine dikkat edin ve
uygun şekilde navigatörün veritabanından farklı hareket edin.
•
Geçerli trafik ve hız düzenlemelerine
uymak daima sürücünün sorumluluğudur.
Kaydedilmiş konum için işaret
Ayarlar Kılavuzluk seçenekleri
Radar uyarısı
(Settings > Guidance options > Speed
camera warning)
Araç bir güvenlik kamerasının yaklaştığında
sürücü sesli bir sinyal ve sembol ile uyarılır.
11
Ayarlar Kılavuzluk seçenekleri
Kayıtlı konum bildirimi
Araç kullanıcı tarafından kaydedilmiş bir
konuma yaklaştığında sürücü sesli bir sinyal
ile uyarılır.
1. İmleç Kayıtlı konum bildirimi + OK üzerindeyken kutuya bir işaret koyar ve kullanıcının bütün kayıtlı konumlarının olduğu
bir liste açar.
2. Uyarı vermemesi gereken konumları seçmek için TUNE seçeneğini kullanın ve OK
ile seçim dışı bırakın/devre dışı bırakın EXIT veya NAV ile menüden çıkın.
Kılavuzlu dairesel turda POI için sinyal
Ayarlar Kılavuzluk seçenekleri
Seyahat POI bildirimi
Araç bir "Seyahat rehberi" (kılavuzlu dairesel
tur) içinde yer alan bir POI'ye yaklaştığında
}}
71
11 Ayarlar
||
sürücü sesli bir sinyal yoluyla uyarılır, bkz.
(s. 51).
•
İmleç Seyahat POI bildirimi + OK üzerindeyken kutuya bir işaret koyar ve fonksiyonu etkinleştirir - menüden EXIT veya
NAV ile çıkın.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Kayıtlı konumların içe/dışa aktarılması
(s. 74)
Sistem bilgileri
Sistem bilgileri navigasyon sisteminin güncel
durumunu görüntüler.
FAV düğmesi (s. 73)
Harita seçenekleri (s. 65)
Sistem bilgileri (s. 72)
DİKKAT
11
Travel Guide'da bağlı fonksiyonlara Travel
Guide bilgisini içeren bağlı bir USB cihazı
vasıtasıyla erişilebilir, bkz. (s. 51).
Kılavuzlu dairesel tur için sinyal
Ayarlar Kılavuzluk seçenekleri
Yönlendirmeli tur bildirimi
Araç bir "Seyahat rehberi"ne (kılavuzlu dairesel tur) yaklaştığında sürücü sesli bir sinyal ile
uyarılır, bkz. (s. 51).
•
Ayarlar
Sistem bilgileri
(Settings > System information)
İmleç Yönlendirmeli tur bildirimi + OK
üzerindeyken kutuya bir işaret koyar ve
fonksiyonu etkinleştirir - menüden EXIT
veya NAV ile çıkın.
DİKKAT
Travel Guide'da bağlı fonksiyonlara Travel
Guide bilgisini içeren bağlı bir USB cihazı
vasıtasıyla erişilebilir, bkz. (s. 51).
72
İmlecin Ayarlar Sistem bilgileri + Tamam
üzerinde olması, navigasyon sisteminde sürümünün yanı sıra mevcut trafik bilgileri vericisi
ve geçerli harita verileri gibi mevcut durumun
küçük bir özetini gösterir.
11 Ayarlar
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Yol gösterme seçenekleri (s. 68)
FAV düğmesi (s. 73)
FAV düğmesi
FAV düğmesi farklı fonksiyonlarla programlanabilir.
• Fonksiyon yok (No funktion)
• Sesli rehberliği tekrarla (Repeat voice
guidance)
Harita seçenekleri (s. 65)
• Kılavuzluğu İptal et/Devam et (Cancel/
Kayıtlı konumların içe/dışa aktarılması
(s. 74)
• Tam ekran harita Göster/Gizle (Show/
Resume guidance )
Hide full-screen map)
• Otoyol bilgilerini Göster/Gizle (Show/
Hide motorway information)
11
• Rota kaydını Başlat/Durdur (Start/Stop
route recording)
• Sesli hedefe yönl. açık/kapalı
Ayarlar
FAV tuş opsiyonları
(Settings > FAV key options)
Gerekli seçenek + TAMAM üzerindeki imleç
fonksiyonu etkinleştirir - menüden ÇIKIŞ veya
NAV ile çıkın.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Yol gösterme seçenekleri (s. 68)
Kayıtlı konumların içe/dışa aktarılması
(s. 74)
Harita seçenekleri (s. 65)
Sistem bilgileri (s. 72)
Rakamsal tuş takımının FAV
düğmesi, aşağıdaki seçeneklerden
biri + Tamam ile programlanabilir:
73
11 Ayarlar
Kayıtlı konumların içe/dışa aktarılması
Kayıtlı rotaları ve konumları içe ve/veya dışa
aktarın.
(s. 46)) bir USB hafıza çubuğuna kopyalanabilir8.
Harita veritabanı, POI dosyaları "gpx" formatında olması koşuluyla bir USB hafıza çubuğu
yoluyla diğer kaynaklardan POI seçenekleri ile
tamamlanabilir.
DİKKAT
11
•
Harita veritabanına POI dosyalarını
eklemek belli miktarda bilgisayar bilgisi
gerektirir!
•
POIdosyaları için dosya biçimi ve dosyaların İnternet'ten nasıl indirileceği
ilgili üretici/dağıtıcı tarafından belirlenir.
Sonuç olarak, POI dosyalarının İnternet'ten indirilmesine dair standartlaştırılmış bir süreç yoktur ve bu nedenle
bu kullanıcı el kitabı tam bir adım-adım
açıklama göstermemektedir.
•
Herhangi bir sorunuz olduğu takdirde,
bir Volvo satıcısına danışın.
İlgili bilgiler
Ayarlar
Kayıtlı pozisyonları al/gönder
(Settings > Import/export stored locations)
Navigasyon sisteminin kayıtlı rotaları ve istikametleri/konumları (bkz. Kayıtlı konumlar
8
74
•
•
•
•
Yol gösterme seçenekleri (s. 68)
FAV düğmesi (s. 73)
Harita seçenekleri (s. 65)
Sistem bilgileri (s. 72)
Bir USB hafıza çubuğunu bağlamak hakkında bilgi için aracın kullanıcı el kitabına veya Sensus Infotainment ekine bakın.
TRAFİK BİLGİSİ
12 Trafik bilgisi
Trafik bilgisi
Trafik bilgisinin açılması
Burada mevcut trafik bilgilerinin ekranı için
semboller ve trafik bilgilerini nasıl açıp öğrenmek için talimatlar görüntülenmektedir.
Trafik bilgisi - belirtilen varış noktası
olmadan
Fonksiyon belirtilen varış noktası seçilmeden
trafik sorunlarını görüntülemenize izin verir.
Genel
Haritadaki trafik bilgisi
Navigasyon sistemi sürekli olarak yayınlanan
trafik bilgilerini alır.
Bu sembol geçerli alış bölgesinde trafik bilgisinin mevcut
olduğunu gösterir. Bilginin
doğasına bağlı olarak, sembol KIRMIZI veya SARI olabilir (s. 68).
12
Bu sembol bir trafik sorununun konumunu işaretler daha fazla bilgi için,
"Haritada trafik" Trafik bilgileri - belirtilen varış noktasıyla (s. 77) kısmındaki
başlığa bakın.
DİKKAT
Trafik bilgileri tüm bölgeler/ülkelerde mevcut değildir.
Trafik bilgilerinin aktarım alanları sürekli
artmaktadır.
76
Trafik bilgileri
İmleç Trafik bilgileri (Traffic information) üzerinde + OK tuşuna basmak trafik aksaklıkları
hakkında bilgileri gösterir- fakat bilginin nasıl
gösterileceği hava durumu veya bir seyahat
planının belirlenmemesine bağlı olarak
değişiklik gösterir.
İlgili bilgiler
•
Trafik bilgisi - belirtilen varış noktasıyla
(s. 77)
•
Trafik bilgisi - belirtilen varış noktası olmadan (s. 76)
•
Trafik sorununun yaygınlığı (s. 79)
Harita üzerinde kaydırma fonksiyonunu açar.
Trafik bilgileri
Haritada trafik
(Traffic information > Traffic on map)
İmleç Haritada trafik (Traffic on map) üzerinde + OK tuşuna basmak kaydırma fonksiyonu ile trafik sorunlarını arama seçeneğini
etkinleştirir - (s. 77) "Haritada trafik"
başlığı altındaki açıklamaya bakın.
12 Trafik bilgisi
Tüm trafik
Trafik bilgisi - belirtilen varış
noktasıyla
Tüm trafik
Fonksiyon varış noktası girildiği zaman trafik
sorunlarını görüntüler. Trafik bilgisi (s. 76)
harita üzerinde kaydırma fonksiyonu (s. 36) ile
görüntüler.
Rota boyunca trafik bilgisi dinleme
Yayın alım bölgesi dahilindeki trafik bilgisi.
Trafik bilgileri
İmleç cadde/sokak üzerinde + OK tuşuna
basmak aynı fonksiyonu açar ve aşağıdaki
"Belirtilen varış noktasıyla" bölümündeki
menü ve "Tüm trafik" başlığı görüntülenir,
bkz. (s. 77).
İlgili bilgiler
Bütün trafik
12
(Traffic information > All traffic)
İmleç Bütün trafik (All traffic) üzerinde + OK
tuşuna basmak radyo yayını alım bölgesindeki
tüm trafik mesajlarını listeler.
•
Trafik bilgisi - belirtilen varış noktasıyla
(s. 77)
•
•
Trafik bilgisi (s. 76)
(Traffic information > Listen to traffic on route)
Trafik sorununun yaygınlığı (s. 79)
İmleç Yolda trafiği dinle (Listen to traffic on
route) üzerinde + OK tuşuna basmak seyahat
planı rotası boyunca mevcut trafik bilgilerini
okumayı etkinleştirir.
Trafik bilgileri
Yolda trafiği dinle
Yayın alım bölgesi dahilindeki trafik bilgisi.
Trafik bilgisi önce ülkeye göre (sınır bölgelerinde), sonra yol numarası ve sokak adına
göre gruplanır.
}}
77
12 Trafik bilgisi
||
İmleç bir cadde/sokak üzerinde + OK tuşuna
basmak söz konusu cadde/sokak için trafik
bilgilerini verir - sonraki resme bakın:
Harita görüntüsü trafik sorunu etrafındaki
konuma ortalanır.
Belirli bir trafik sorunu hakkındaki bilgiyi göstermek için kaydırma fonksiyonunu kullanın.
Haritadaki trafik bilgisi
1. Artı işaretini ayrıntılı bilginin gerekli olduğu
trafik olayı/sembolü üzerine kaydırın sembolün etrafında sarı bir çerçeve yanar.
2. Aşağıdaki şekildekine benzer bilgi gösterildikten sonra OK tuşuna basın:
12
Özel trafik bilgisi.
Belirli bir cadde/sokağa özgü trafik bilgileri
örneğin bir şeritte en ciddi trafik aksaklığı kriterine göre listelenir.
İmleç bir trafik sorunu üzerinde + OK tuşuna
basmak daha fazla bilgi ve harita üzerindeki
konumu gösterir - sonraki resme bakın:
Trafik bilgileri
Haritada trafik
(Traffic information > Traffic on map)
İmleç Haritada trafik (Traffic on map) üzerinde + OK tuşuna basmak kaydırma fonksiyonu (s. 36) ile trafik sorunlarını arama
seçeneğini etkinleştirir.
Trafik sorunu ile ilgili bilgi her bir ilgili sembole
bağlanmıştır ve hangi ayrıntıların mevcut
olduğuna göre örneğin aşağıdaki gösterilir:
•
•
•
•
•
sokak adı/cadde numarası
Ülke
sorunun doğası
sorunun yaygınlığı
sorunun süresi
Artı çerçevesi dahilinde birden fazla trafik
sorunu varsa artının merkezine en yakın olanı
önce gösterili.
Haritadaki trafik sorunu.
78
Ekranın üst kısmındaki "2/5" gibi şekiller artı
dahilindeki toplam 5 mesajın 2 numaralı bilgi-
12 Trafik bilgisi
Trafik sorununun yaygınlığı
sinin gösterildiği anlamına gelir - geriye kalan
mesajlar OK tuşuna kısa basarak taranır.
•
Bu fonksiyon trafik sorununun yaygınlığına
dair genel bir görünüm gösterir.
EXIT veya NAV tuşunu kullanarak, harita
görüntüsüne dönün.
Doğrudan listelenmiş bilgi
Haritadaki trafik sorunu.
Harita görüntüsü trafik sorunu etrafındaki
konuma ortalanır.
İlgili bilgiler
Trafik bilgileri
Haritada trafik
(Traffic information > Traffic on map)
Doğrudan listelenmiş trafik sorunları, örn.
"105 km one lane closed" bilginin güncel
seyahat programını etkilediğini belirtir.
İmleç bir trafik sorunu üzerinde + OK tuşuna
basmak daha fazla bilgi ve harita üzerindeki
konumu gösterir - sonraki resme bakın:
•
•
Trafik bilgisi (s. 76)
•
Trafik sorununun yaygınlığı (s. 79)
Trafik bilgisi - belirtilen varış noktası olmadan (s. 76)
12
Yaygınlığıyla birlikte trafik sorunu.
Belirli trafik sorunları sadece bir konuma bağlı
olmaz daha büyük bir bölgeyi kapsayabilir.
Trafik sorununun konumu için sembole ek
olarak, geçerli mesafe de kırmızı bir artı sırası
"xxxxx" vurgulanır.
•
Vurguların uzunluğu trafik sorunun yaygınlığına (mesafe) tekabül eder.
•
Sürüş yönü vurgulanan caddenin yanında
gösterilir.
Trafik bilgisi için alan boyutu
Haritanın ölçeği ne kadar trafik bilgisi (s. 76)
gösterileceğini belirler - ekranda daha büyük
harita alanı gösterildikçe daha fazla trafik
kesintisi sağlanır.
}}
79
12 Trafik bilgisi
||
İlgili bilgiler
12
80
•
•
Trafik bilgisi (s. 76)
•
Trafik bilgisi - belirtilen varış noktasıyla
(s. 77)
Trafik bilgisi - belirtilen varış noktası olmadan (s. 76)
HARİTA ÜZERİNDEKİ SEMBOLLER
13 Harita üzerindeki semboller
İlgi Noktaları - POI
DİKKAT
Burada harita üzerinde görüntülemek için ilgi
noktalarını nasıl seçeceğiniz ve farklı tesisler
için sembollerin nasıl görüneceği gösterilmiştir.
"Cazibe merkezi" aynı zamanda "tesis" veya
POI1" olarak ifade edilir.
Önceden işaretli POI seçenekleri haritada gösterilecektir.
•
13
Ayarlar Harita seçenekleri
simgeleri
POI
(Settings > Map options > POI symbols)
Varsayılan (Default), Seçilen (Selected) veya
Yok (None) seçerek haritada hangi POI öğesinin görüntüleneceğini belirleyin. Daha fazla
bilgi için "POI harita üzerinde " (s. 65)
başlığına bakınız.
TUNE düğmesi ile POI seçeneğini seçin/
vurgulayın - OK öğesini kullanarak işaret
ekleyin/işareti kaldırın ve EXIT ile çıkın.
Harita görüntüsünün okunmasını zorlaştırmaktan kaçınmak için aynı anda ekranda
görüntülenebilen POI seçeneği sayısı sınırlanmıştır - bir alanı yakınlaştırma birden fazla POI
seçeneklerinin görünmesine olanak sağlar.
•
Bir POI sembolü ile POI numarası farklı
pazarlarda farklılık gösterir.
•
Harita verilerinin güncellenmesi ile birlikte semboller görünüp diğerleri kaybolabilir - menü sisteminde, Ayarlar
Harita seçenekleri
POI
simgeleri
Seçilen altında, ilgili
harita sistemi için tüm sembollerde
dolaşmak mümkündür.
Burada gösterilen sembol örnekleri farklı POI
seçenekleri içindir - sosyal işlevlerine göre
gruplanmışlardır:
Oto galerisi/tamirhane
Benzin istasyonu
Araç tamirhanesi
Park etme
Turizm merkezi
Golf
Sinema
1
82
Point of interest.
13 Harita üzerindeki semboller
Eğlence parkı
Eczane
Dinlenme
Bankamatik
Restoran
ATM/Banka
Bar veya cafe
Postane
Alışveriş merkezi
Eğitim kurumu
Otel
Demiryolu ulaşımı
İlgili bilgiler
•
POI vasıtasıyla arama (s. 45)
Demiryolu istasyonu
Demiryolu erişimi
Havalimanı
13
Otobüs durağı
Vapur iskelesi
Resmi veya sosyal tesis
Devlet dairesi
Polis/acil durum
Kütüphane
Hastane veya sağlık tesisi
83
SORULAR VE CEVAPLAR
14 Sorular ve cevaplar
Sık sorulan sorular
Aracın harita üzerindeki konumu yanlış
Navigasyon sistemi, yaklaşık 20 metrelik bir
hassasiyette aracın konumunu gösterir.
Birbirine paralel uzan yollarda, kıvrımlı yollarda, çok katmanlı yollarda ve herhangi belirgin dönüş olmaksızın uzun mesafe sürüşün
ardından hata şansı çok yüksektir.
Yüksek dağlar, binalar, tüneller, viyadükler,
alt/üst geçitler vb. de GPS sinyallerinin alımında olumsuz etkiye sahiptir, bu aracın
konumun hespalanmasındaki hassaslığın düşmesi anlamına gelir.
Sistem her zaman ne hızlı/en kısa rotayı
hesaplamıyor
Rota hesaplanırken, mesafe, yolun genişliği,
yolun tipi, sağa veya sola dönüşlerin sayısı,
dolambaçlı yollar vb. en iyi teorik rotayı bulmak için hep birlikte hesaba katılırlar. Bölge
hakkındaki bilgi ve tecrübeye dayalı olarak
daha verimli bir rota seçimi yapılabilir.
Sistem engellemeyi seçtiğim halde
paralı yolları, otobanları ve feribotları
kullanıyor
Teknik nedenlerle, uzun mesafede uzanan bir
rota hesaplarken sadece daha geniş yolları
kullanabilmektedir.
kullanılmalarından kaçınılır ve sadece bir
başka mantıklı alternatifi yoksa kullanılırlar.
Aracın harita üzerindeki konumu nakliye
sonrası hatalı
Araç, örneğin; feribot veya trenle ya da GPS
sinyalini alımına sekte vurabilecek herhangi
bir şekilde nakledildiyse, aracın konumunun
doğru şekilde hesaplanması 5 dakikaya kadar
sürebilir.
Aracın akü bağlantısı kesildikten sonra
aracın harita üzerindeki konumu yanlış
GPS anteninden güç kesildiyse, GPS sinyallerinin doğru şekilde alınması ve aracın konumunun hesaplanması 5 dakika alabilir.
Lastik değişiminin ardından ekranda
araç sembolü kararsız davranıyor
GPS alıcısına ek olarak, aracın hız sensörü ve
gayro pusula aracın geçerli konumunu ve
seyahat yönünü hesaplamada yardımcı olurlar. Yedek lastiği taktıktan sonra veya yaz lastiklerinden kış lastiklerine geçildiğinde, sistemin yeni tekerleklerin boyutlarını "öğrenmesi"
gerekir.
Sistemin optimum bir şekilde çalışması için,
sürüş sırasında, uygun bir konumda, aracın
direksiyonunun birkaç kez tam kilitli pozisyona kadar döndürülmesi önerilir.
Harita görüntüsü gerçek durumla
uyuşmuyor
Yol ağının sürekli genişletilmesi ve yeniden
inşa edilmesi, sürekli yeni trafik kurallarının
ortaya çıkması, vs. gibi faktörler nedeniyle,
harita veritabanı her zaman eksiksiz değildir.
Harita sürekli geliştirilmekte ve güncellenmektedir - bir Volvo satıcısı bum konuda daha
fazla bilgi sağlayabilir.
Haritalar vs. hakkında daha fazla bilgi için
ayrıca bkz. www.volvocars.com/navi ve
www.volvocars.com/mapupdate
Zaman zaman haritanın ölçeği değişiyor
Belirli bölgelerde ayrıntılı harita bilgisi yoktur.
Ardından sistem otomatik olarak büyütme
derecesini değiştirir.
Ekrandaki araç sembolü ileri atlar veya
döner
Sistem sürüşe başlamadan önce aracın konumunu ve hareketini algılayabilmek için birkaç
saniyeye ihtiyaç duyabilir.
14
Sistemi ve motoru kapatın. Tekrar çalıştırın
fakat sürüşe başlamadan önce bir süre hareketsiz bekleyin.
Paralı yollardan ve otobanlardan kaçınmayı
seçtiyseniz, mümkün olduğunca geniş şekilde
}}
85
14 Sorular ve cevaplar
||
Uzun bir yolculuğa çıkacağım, ancak
geçmek istediğimi şehirler için belirli bir
rota belirtmek istemiyorum - nasıl
basitçe bir seyahat programı
oluşturabilirim?
Artı imlecini kullanarak varış istikametini
doğrudan harita üzerinde belirleyin. Ara istikametlere doğru sürüş yapmakta olsanız bile
sistem otomatik olarak son varış istikametine
doğru size kılavuzluk etmeye başlar.
Harita bilgilerim güncel değil
Harita verilerinin güncellenmesiyle ilgili olarak
size en yakın Volvo Satıcısıyla temas kurun.
Ayrıca bkz. www.volvocars.com/navi veya
www.volvocars.com/mapupdate.
Hangi harita versiyonunun kullanıldığını
kolayca nasıl kontrol edebilirim?
14
86
Kapsanan sürüm ve coğrafi alan hakkında
bilgi edinmek için menü sistemini Ayarlar
Sistem bilgileri + OK için arayın, bkz. (s. 72).
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
15 Harita ve sistem bilgisi
Haritalar - içerik
Haritaları güncelleme
Volvo dünyanın farklı kısımlarını kapsayan birtakım haritalar sunar. Bir harita, ilgili bilgilerle
birlikte harita verileri ve yol verilerinden meydana gelir.
Güncelleme sırasında, yeni bilgiler navigasyon
sistemine aktarılır ve eski, zamanı geçmiş bilgiler silinir.
Haritalar geliştirilmiş bilgilerle geliştirilmektedir
ve devamlı olarak güncellenmektedir.
DİKKAT
Harita verileri tüm bölgeler/ülkelerde yüzde
100 kapsama alanı sunmaz.
Sistemin kapsama alanı sürekli yapım
halindedir ve bazen güncelleme gerekli
olabilir.
Haritalar hakkında daha fazla bilgi ve Sensus
Navigation ile ilgili diğer bilgiler için
www.volvocars.com/navi ve
www.volvocars.com/mapupdate adreslerine
bakınız.
Harita alanları
15
Aracın navigasyon sistemi, pazara göre farklılık gösterir. Harita bölgesini modifiye etmeniz
gerekiyor mu- Nasıl yapılacağı hakkında bilgi
için bir Volvo satıcısıyla iletişime geçin.
1
2
3
88
Güncellenmiş harita verileri bir USB hafıza
çubuğuna1 internetten2 indirilir. İndirilen güncellemenin aracın navigasyon sistemine aktarılması aracın USB bağlantısı 3 üzerinden gerçekleştirilir.
DİKKAT
Aracın harita verileri güncellenmeden önce
başlatılır:
•
Harita verilerini indirmek ve güncellemek için önce internetten ilgili bilgileri
ve talimatları okuyun.
Güncelleme hakkında herhangi bir soru durumunda - bir Volvo yetkili satıcısıyla bağlantıya
geçin veya www.volvocars.com/navi ve
www.volvocars.com/mapupdate adreslerine
bakın.
Güncelleme
Navigasyon sistemini güncellemek için ekran
talimatlarını izleyin - bu yaklaşık kalan sürenin
yanı sıra güncelleme işleminin ilerlemesini
gösterir.
USB hafıza çubuğunda en az 20 GB alan olmalıdır.
www.volvocars.com/mapupdate adresindeki bilgilere bakın
Bir USB hafıza çubuğunu bağlamak hakkında bilgi için aracın kullanıcı el kitabına veya Sensus Infotainment ekine bakın.
DİKKAT
Güncelleme sırasında çoğu eğlence haber fonksiyonu devre dışıdır ya da azalır.
Şu şekilde devam edin:
1. Motoru çalıştırın.
2. Güncellemeyi içeren USB hafıza
çubuğunu aracın USB bağlantısına takın
ve ekrandaki talimatları izleyin.
3. Ekran Harita güncelleme bitti gösterdiğinde, tüm navigasyon sistemi fonksiyonları tekrar kullanılabilir.
DİKKAT
Belirli durumlarda harita verilerini güncelleme bu kılavuzda açıklanmayan yeni özellikler ekleyebilir.
Kesilmiş bir güncellemeye devam
etmek
Motor kapatıldığında güncelleme tamamlanmadıysa, motoru tekrar çalıştırdığınızda işlem
kaldığı yerden devam eder.
Kesilmiş bir güncellemeyi yeniden başlatmak
ve ekrandaki talimatları izlemek için aşağıdaki
gibi devam edin:
15 Harita ve sistem bilgisi
•
•
USB hafıza çubuğu USB bağlantısına
takılı durumdaysa, güncelleme otomatik
olarak kaldığı yerden devam eder.
USB hafıza çubuğu bağlı değilse: Motoru
çalıştırın ve USB hafıza çubuğunu aracın
USB bağlantısına takın - güncelleme otomatik olarak kaldığı yerden devam eder.
Lisans anlaşması
Lisans, belirli bir faaliyeti yürütme hakkına ait
bir anlaşma veya anlaşmanın kayıt ve şartları
uyarınca başka bir tarafın yetkilerini kullanma
hakkıdır.
Aşağıdaki metin Volvo'nun üreticiyle/geliştiriciyle anlaşmasıdır.
Telif hakkı
Europe
Austria
© Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen.
Contains content of Stadt Wien –
data.wien.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz –
data.linz.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at
http://www.cirb.irisnet.be/catalogue-deservices/urbis/telechargement .
Includes content made available by AGIV.
15
Croatia
© EuroGeographics.
Cyprus
© EuroGeographics.
}}
89
15 Harita ve sistem bilgisi
||
Estonia
© EuroGeographics.
Finland
Contains data from the National Land Survey
of Finland Topographic Database 06/2012.
(Terms of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501)
.
Contains data that is made available by Itella
in accordance with the terms available at:
http://www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_term
s_of-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen.
15
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
90
Contains Content of “Stadt Köln –
offenedaten-koeln.de”, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Great Britain
Includes content of Comune di Bolgona
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail
copyright and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
©The Chief Pleas of Sark
©The Royal Court of Guernsey
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Ireland
Contains data made available by the Dublin
City Council Multi Story Car Parking Space
Availability as of 2013-11-02, licensed in
accordance with http://psi.gov.ie/files/
2010/03/PSI-Licence.pdf .
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
Contains data from Trasporto Passeggeri
Emilia-Romagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Cesena
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute,
and Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna,
Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune
di Trapani, Comune di Vicenza, Regione
Lombardia, Regione Umbria, licensed under
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated
by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Includes content of Comune di Milano,
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
15 Harita ve sistem bilgisi
Includes content of the “Comunità Montana
della Carnia”, licensed under http://
www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated by
licensee December 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna,
licensed under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
and updated by licensee May 1, 2014
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
Moldova
© EuroGeographics.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority Includes data under the Norwegian
licence for Open Government data (NLOD),
available at http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
Contains information copyrighted by ©
Kartverket, made available in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
Poland
© EuroGeographics.
Portugal
Ukraine
Source: IgeoE – Portugal.
© EuroGeographics.
Slovenia
United Kingdom
© EuroGeographics.
Contains public sector information licensed
under the Open Government License v.1.0
(see the license http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/opengovernment-licence/).
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Adapted from data from the Office for
National Statistics licensed under the Open
Government Licence v.1.0.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by /3.0/legalcode .
Contains content of Administración General
de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go
Open v1.0, available at http://
data.goteborg.se/goopen .
15
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
91
16 Alfabetik İndeks
A
D
Harita görünümü........................................ 65
Ana ünite
yer......................................................... 17
Dolaşma..................................................... 36
Haritalar
güncelleme........................................... 88
içerikler................................................. 88
Anten
yer......................................................... 16
Arama
posta kodu............................................ 48
Ara nokta................................................... 54
E
Ek bilgiler................................................... 34
Enlem ve boylam....................................... 49
Artı gösterge.............................................. 36
Ayarlar
FAV düğmesi........................................
Harita seçenekleri.................................
kayıtlı konumların içe/dışa aktarılması..
Kılavuzluk seçenekleri...........................
rota seçenekleri....................................
rota seçenekleri - kaçınılacak bölge.....
rota seçenekleri - rotayı uyarla.............
sistem bilgileri.......................................
73
65
74
68
61
63
65
72
F
Fabrika ayarları.......................................... 13
C
Cazibe Merkezi (POI)................................. 82
92
Harita seçenekleri...................................... 65
Hız kamerası.............................................. 71
Hoparlörler
yer......................................................... 17
G
GPS alıcısı.................................................. 17
İ
Güvenlik kamerası..................................... 71
İngilizce metin köşeli parantez içinde........ 14
Güzergah seçenekleri.......................... 65, 68
İngilizce metinli köşeli parantezler............. 14
İnternet araması......................................... 48
H
Harita alanları............................................. 88
16
Harita modu............................................... 13
Harita rengi................................................ 65
B
Bir seyahat programı girin.......................... 53
Haritalar, yol tipleri ve pusula
mevcut konumun haritasi..................... 30
pusula................................................... 32
Sesli kılavuz.......................................... 32
Haritada gezinme....................................... 36
Harita görüntüsü........................................ 30
İşlevler
tuş takımı ve uzaktan kumanda............ 19
16 Alfabetik İndeks
Posta kodu
arama.................................................... 48
K
M
Kaçının
feribotlar................................................ 65
otobanlar............................................... 65
ücretli yollar.......................................... 65
Menüler......................................................
ana menü..............................................
Kaydırma menüsü.................................
kısayollar...............................................
Kapsam...................................................... 79
Menüler/işlevler.......................................... 37
34
35
36
34
Kavşak....................................................... 43
Kayıtlı varış yerleri...................................... 47
Kılavuz
hızlı kılavuz............................................ 10
O
Otomobil nakliyesi..................................... 85
Kılavuzda tanımlanan arama yolları........... 13
Kılavuzluk seçenekleri.................... 61, 63, 65
Pusula........................................................ 32
R
Rota
alternatif rotalar ve rota genel görünümü.....................................................
ayrıntılı rota bilgileri...............................
Kaçının..................................................
kalan rotanın haritası.............................
rotayı kaydet.........................................
57
58
56
58
59
Kılavuzu başlat........................................... 53
Ö
Komponent yerleştirme, genel bakış......... 16
Ölçek
değişim................................................. 79
S
Önceki hedef varış noktası olara................ 47
Semboller
tesisler.................................................. 82
P
Ses kontrolü......................................... 21, 22
Dil.......................................................... 25
yardım işlevleri ve ayarları..................... 22
Kullanıcı El Kitabı....................................... 13
hatırlanacak noktalar............................ 13
Kumandalar...............................................
direksiyon simidi...................................
genel bakış............................................
orta konsol............................................
uzaktan kumanda.................................
18
19
16
18
19
L
Lisans sözleşmesi...................................... 89
papatya tekerleği
seçenekleri girme ve seçme................. 27
seçenekler listesi.................................. 28
Parça yerlerine genel bakış........................ 16
Pil
Sesli kılavuz............................................... 32
Sesli komutlar (Ses kontrolü)..................... 22
Sesli mesaj için ses seviyesi kumandası... 17
Seyahat kılavuzu........................................ 51
16
uzaktan kumanda................................. 19
93
16 Alfabetik İndeks
Seyahat programı...................................... 53
seyahat programı üzerindeki ara istikametler.................................................... 54
Seyahat programında bir sonraki varış
yeri............................................................. 57
Seyahat programını sil............................... 54
Sistem ayarları........................................... 13
Sistem başlatılıyor........................................ 9
TV ekranı
dikkat.................................................... 17
Yolları uzatmaktan kaçının......................... 56
U
Uzaklık birimi
ETA....................................................... 69
RTA....................................................... 69
Sistem seçenekleri..................................... 72
V
T
Telif hakkı................................................... 89
Temel işlevler............................................... 9
Tesisler
Semboller.............................................. 82
TMS alıcısı................................................. 17
Trafik bilgileri........................................ 17, 76
aktarım.................................................. 76
belirli bir varış noktası olmadan............ 76
belirtilen varış noktasıyla....................... 77
trafik sorununun kapsadığı alan............ 79
Trafik bilgileri için ölçeği değiştir................ 79
16
Trafik mesajını oku..................................... 77
Tuş takımı
yer......................................................... 17
94
Y
Varış noktası
internet üzerinden arama...................... 48
Varış yeri.................................................... 42
adres üzerinden arama......................... 43
enlem/boylam ile ara............................ 49
ev üzerinden arama........................ 42, 51
harita üzerinde bir nokta ile ara............ 50
kayıtlı konum üzerinden arama............. 46
önceki varış noktaları üzerinden arama 47
POI ile arama........................................ 45
posta kodu üzerinden arama................ 48
Varış yeri belirle.................................... 42, 51
Varsayılan ayarlar....................................... 13
TP 17947 (Turkish) AT 1420, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement